Page 1

Boardroom: Gitta van der Veldt-Raggers

PS

NVZ: Bomen over zeep

Focus: Werken op hoogte

professioneel schoonmaken

Thema: Zorg

Maarten van Engeland (ISS): ‘Brief was een grote fout’

Jaargang 11 - ’12 / 12

Vakbeurs Facilitair: 16-18 januari 2013

Aly Hassink (Meander MC):

‘Fortron bij gesprek met architect’


colofon

Op de cover

Professioneel Schoonmaken

Fortron adviseerde architect over glas- en gevelonderhoud

is een uitgave van APPR bv, in samenwerking

Meander MC

met de Vereniging Schoonmaak Research, 11e jaargang. Redactieadviesraad: Nico Lemmens, Marije van Wijngaarden, Max

Architect Hans van Beek van Atelier PRO en het facilitair bedrijf van Meander Medisch Centrum schakelden in de ontwerpfase van het nieuwe ziekenhuis in Amersfoort, specialistisch reiniger Fortron in voor advies over het glas- en gevelonderhoud.

Groenendijk, Klaas Gravesteijn, André de Reus, Paul Terpstra, Sjaak van ‘t Wout, Hans Paul Visscher, Petra Boonstra, Hanneke Leijdekkers. Realisatie: Inga van Uchelen APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27,

PS, Twee onderwerpen overheersten afgelopen maand het nieuws in de

e-mail: inga@appr.nl

schoonmaakbranche. Ten eerste was iedereen geschokt vanwege het be-

Abonnementen:

opleidingscentrum van SVS in Arnhem, waar de man een training volgde.

Een jaarabonnement op Professioneel Schoon-

Volgens de eerste berichten was de man wel gezekerd, maar het is nog niet

maken is in Nederland gratis voor een ieder die

bekend wat er precies fout is gegaan. De Arbeidsinspectie onderzoekt de

kan aantonen professioneel bij schoonmaakon-

zaak en wij houden u op de hoogte. Ondertussen zijn onze gedachten uiter-

derhoud betrokken te zijn. De aanvraag van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren en vergezeld te gaan van een visitekaartje of werkgeversverklaring. Het abonnement is tevens

richt dat een glazenwasser na een val is overleden. Dit gebeurde op het

aard bij zijn familie, vrienden en collega’s. Het tweede incident – de brief van ISS aan haar onderaannemers – deed veel stof op waaien, maar lijkt – nu beide incidenten in één column staan –

gratis voor laatstejaarsstudenten en docenten

een futiliteit. Er bekruipt mij zelfs een gevoel dat ik het eerste bericht on-

van de opleidingen mbo-FD en hbo-FM.

recht aan doe door op één pagina aandacht te besteden aan de twee totaal

De uiteindelijke toewijzing van het abonnement

verschillende onderwerpen.

is voorbehouden aan APPR bv. Abonnementen

Aan de andere kant: in deze PS gaat het over werken op hoogte, onderaan-

kunnen aangevraagd worden bij: APPR bv, Post-

neming én veiligheid. Zo staat in de OSB-uitgave Verantwoord inkopen van

bus 5135, 1410 AC Naarden. Voor inschrijving

glasbewassing dat het ‘het beste is om glasbewassing apart aan te beste-

wordt eenmalig € 44,00 in rekening gebracht. Een jaarabonnement buiten de doelgroep kost € 129,00, een abonnement binnen de EU € 149,00 per jaar en buiten de EU € 172,00 per

den’. Zo luidt dan ook de titel van het artikel in dit nummer waarin OSB en twee ondernemers uit de glazenwassersbranche aan het woord komen over glasbewassing in onderaanneming.

jaar. De losse verkoopprijs bedraagt € 19,50.

En om nog even op incident twee terug te komen: exclusief aan PS vertelde

Alle prijzen inclusief BTW.

Maarten van Engeland, algemeen directeur van ISS Facility Services Nederland, hoe het kon gebeuren dat ISS een brief naar haar onderaannemers

Advertentie-exploitatie:

stuurde met de vraag om over de gefactureerde omzet van 2012 drie pro-

Herman Wessels

cent terug te betalen.

APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27, e-mail: herman@appr.nl

Als het goed is valt deze PS vlak voor de kerst nog bij u op de mat. Wij wensen u gezellige dagen, een feestelijke jaarwisseling en een veilig 2013.

Vormgeving: APPR bv,

Inga van Uchelen

Merit op de Dijk (art direction),

Bladmanager PS

Pleuni Hooghiemstra

www.professioneelschoonmaken.nl Druk: Ten Brink, Meppel

Twitter: @PS_inga

Verschijningsfrequentie: 10 maal per jaar

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APPR bv mag niets uit deze uitgave openbaar worden gemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd. ISSN: 1569-4968

Suggesties? Opmerkingen? Reageren? Mail naar info@professioneelschoonmaken.nl Ook al uw nieuws- en productberichten zijn welkom.

Foto: Levin den Boer - Persfoto.nu

Auteursrecht:


Inhoud 26 18 28

Roel Nagelmaeker (FM’er Isala Klinieken): ‘Ik wil het woord werkprogramma niet horen’

Maarten van Engeland

32

52 Fortron adviseerde architect Meander MC


22

Nachtkastjes afnemen met een oude krant Cor van der Velden is chief expert bij PUM Netherlands (Programma Uitzending Managers). In deze functie reist hij heel de wereld over om (schoonmaak)advies te geven aan bedrijven en instellingen in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

36

‘Glasbewassing apart aanbesteden’

Opvallend Object

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft vier pijlers: Goed Opdrachtgeverschap, Goed Werkgever- en Opdrachtnemerschap, Goed Werknemerschap en Goed Makelaarschap. Glas- en gevelreinigers vallen binnen deze vier pijlers onder de pijler Goed Werkgever- en Opdracht­nemer­ schap, maar zijn in de helft van de gevallen niet direct opdrachtnemer maar onderaannemer. Is er ruimte voor een vijfde pijler: Goed Onderaannemerschap?

45

Vakbeurs Facilitair en plattegrond beursvloer Op 16, 17 en 18 januari vindt de vijftiende editie van Vakbeurs Facilitair plaats, in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Professionals kunnen hier terecht voor de meest uiteenlopende producten en diensten op het gebied van facility management. Van koffie tot schoonmaakdiensten en stoelenreiniging.

de Boardroom

En verder...

Product in de Praktijk

42

Colofon �������������������������������������������������������������� 3 Nieuws �������������������������������������������������������������� 6 VSR ������������������������������������������������������������������ 14 Productnieuws ����������������������������������������������� 30 OSB over... ������������������������������������������������������� 41 Wetenschap ��������������������������������������������������� 51 Bruisende wetenswaardigheden �����������������54 Column Ron Meyer ����������������������������������������� 57 Column Koos �������������������������������������������������� 58 Next/adverteerdersindex ����������������������������� 58


NIEUWS NI Nieuws Ongedierte op kantoor

Ruim de helft van de werknemers maakt zijn toetsenbord, muis of telefoon nooit schoon en heeft wel eens ongedierte aangetroffen op kantoor. Dit blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank onder ruim 1000 respondenten. Bij 41 procent van de respondenten bleek het om een muis te gaan, 9 procent heeft kakkerlakken zien lopen en bij 6 procent van de werknemers is wel eens een mie-

Eric Wentink, eigenaar EW Facility Services (l) en Theodor van der Velde, directeur Saxion

renplaag aangetroffen.

Kenniscentrum en Innovatie Ondernemerschap

Bron: www.hrpraktijk.nl

Eric Wentink ‘meest succesvolle afstudeerder Saxion’ Voor het tweede jaar op rij voert Eric Wentink, oprichter van het bedrijf EW Facility Services, de Top 50 van meest succesvolle spin-offbedrijven van Saxion aan. Opgesteld door Saxion’s Kenniscentrum en Innovatie Ondernemerschap. Afgestudeerd in 1986 startte hij drie jaar later zijn eigen bedrijf en in 1992 verkreeg hij met EW Facility Services zijn eerste schoonmaakcontract in de hotelbranche. Met 3500 medewerkers en een omzet van bijna 70 miljoen euro is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een toptienspeler op de Nederlandse schoonmaakmarkt. Informatie: www.ew.nl

Innovaties voor schoonmaak Hoe verbeteren we de dienstverlening in de wijk? Hoe maken we van medewerkers in laagbetaalde banen in de dienstverlening unieke onvervangbare krachten? En hoe leren we Nederland met plezier diensten verlenen? Deze vragen stonden centraal tijdens de eerste Dag van de Vooruitgang, die donderdag 22 november plaatsvond in Ahoy Rotterdam. Circa 300 deelnemers van NS, Schiphol, Nedtrain, G4S en initiatiefnemers Vebego (Hago, Alpheios, Assist, Yask) en

Marcella volgt Vakopleiding Trappenhuisreiniging

&Samhoud werkten samen aan innovaties om de dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Op de Dag van de Vooruitgang werden concepten gepresenteerd die de afgelopen maanden in samenwerking tussen

Professioneel schoonmaken van trappenhuizen vergt specifieke

verschillende bedrijven zijn bedacht. Op deze dag werd het

kennis van zaken. Daarom startte een groep medewerkers van

SchoonmakersGilde bedacht. Schoonmakers, geselecteerd

Marcella, schoonmaakspecialist uit Diemen, eind november met

op basis van een test, worden zelfstandige ondernemers. Zij

de Vakopleiding Trappenhuisreiniging van SVS. Marcella reinigt

kunnen hun eigen werk plannen, zelf initiatief nemen, worden

onder meer trappenhuizen van diverse woningbouwcoöperaties

zelf verantwoordelijk voor extra taken. Of het idee werkt, wordt

en verenigingen van eigenaren in Amsterdam en omstreken.

snel duidelijk; er start een pilot in Vlaardingen.

www.svs-opleidingen.nl en www.marcelladiemen.nl

Informatie: www.vebego.com

PS - 6


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl

Facilitaire markt blijft krimpen De trend van een krimpende facilitaire markt zet door, al is deze niet zo verstrekkend als twee jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek naar de facilitaire markt van Twynstra Gudde in samenwerking met de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN). De crisis is vijf jaar onderweg, toch blijken er nog steeds mogelijkheden te zijn om op facilitaire kosten te besparen. De facilitaire marktomvang heeft een omvang van 33 miljard euro ten opzichte van 33,4 miljard euro in 2009. Een krimp van 0,4

ISS heeft nieuwe corporate commercial director Per 1 januari 2013 start Maarten Poels als corporate com­ mercial director binnen ISS Facility Services. De afgelopen anderhalf jaar is er hard gewerkt aan de verbetering van de salesorganisatie en hier zijn grote stappen in gemaakt. Het is nu aan Poels om deze plannen verder uit te werken en leiding te gaan geven aan de nieuwe salesorganisatie. Poels wordt opgevolgd door Wilco Nieboer. Hij is momenteel operationeel directeur van ISS Catering Services. Informatie: www.nl.issworld.com

miljard euro, oftewel 1,3 procent. Deze afname is niet verwonderlijk, gezien de leegstand en de daaruit voortvloeiende conclusies dat er

MT op de werkvloer

bijvoorbeeld simpelweg

Vrijdag 9 november heeft het Management Team van EW Fa-

minder vierkante meters

cility Services de handen flink uit de mouwen gestoken tijdens

schoongemaakt en beveiligd

haar jaarlijks terugkerende ‘MT op de werkvloer’. Op deze dag

dienen te worden.

draait zij mee in de schoonmaak bij opdrachtgevers in zowel

Informatie: www.fmn.nl

Nederland als België. Informatie: www.ew.nl

Eenderde wereldbevolking heeft geen toilet Naar schatting beschikt ongeveer eenderde van de populatie op de wereld, ongeveer 2.5 miljard mensen, niet over een toilet met goede hygiënevoorzieningen, zo maakte Tork bekend op Wereld Toiletdag op 19 november. Meer dan een miljard mensen hebben helemaal geen toilet en doen hun

en de verspreiding van ziekten zoals

Gom weer drie jaar hoofdsponsor FMN

cholera, diarree en worminfecties.

Schoonmaakbedrijf Gom en beroepsver-

Wereld Toilet Dag is voor het eerst

eniging Facility Management Nederland

georganiseerd in 2001 door de World

(FMN) zijn overeengekomen dat het be-

Toilet Organization. Samen met be-

drijf voor wederom drie jaar als hoofd-

drijven en overheidsinstanties wordt

sponsor verbonden blijft aan de vereni-

de campagne elk jaar georganiseerd

ging. Dit werd op 15 november bekend-

met als doel om samen aandacht te

gemaakt tijdens de algemene ledenver-

vragen voor de gevolgen van besmet

gadering van FMN bij Rabobank Neder-

water en slechte sanitaire voorzie-

land in Utrecht. Gom is al sinds 2003

ningen in de wereld.

hoofdsponsor van FMN en blijft dit nu ten

Informatie: www.tork.nl

minste tot en met 2015.

behoefte in de buitenlucht. Het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen verhoogt het risico op

Informatie: www.gom.nl PS - 7


NIEUWS N Nieuws

Satino Black opnieuw in de prijzen Van Houtum uit Swalmen heeft de internationale WWF Environmental Paper Award 2012 ontvangen. De papierproducent kreeg de award omdat zijn cradle-tocradle-gecertificeerde hygiënepapier Satino Black goed scoort op het gebied van milieuprestatie. In totaal kregen elf bedrijven de award omdat ze transparant zijn over hun productieproces of met een specifiek product goed scoren op het gebied van milieuprestatie. Van Houtum is de enige Nederlandse winnaar. De award is door het Wereld Natuur Fonds in het leven geroepen om bedrijven in het zonnetje te zetten die hun merken in de WWF-database Check Your Paper hebben geplaatst. Informatie: www.satinoblack.com

Weska behaalt ISO-certificering Totaalleverancier Weska schoonmaakproducten uit Rotterdam heeft het ISO 9001-certificaat behaald. Na twee uitgebreide audits ontving men op 20 november het bericht van de onafhankelijke certificeringsinstelling EBN Certification. De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van

Operationeel directeur

een organisatie. Volgens deze standaard moet

Mart Zwaan (l) en algemeen

het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit

directeur Johan Willems

beleid bekend zijn bij alle medewerkers. Informatie: www.weska.nl

EW krijgt Spoedzorgcentrum Diakonessenhuis gegund Deze week startte EW Facility Services met haar dienstverlening bij het nieuwe Spoedzorgcentrum van het Diakones­ senhuis, locatie Utrecht. Met deze gun­ ning versterkt de facilitair dienstverlener haar positie in de zorgmarkt, waarin zij reeds een aantal jaren actief is. Tot het eind van dit jaar betreffen de werkzaamheden het uitvoeren van ople­ verschoonmaak, omdat het Spoedzorg­ centrum pas rond januari 2013 in vol bedrijf wordt genomen. Dan start de fa­ cilitair dienstverlener met de reguliere schoonmaak. Informatie: www.ew.nl

App Duurzame Huisvesting

CWS lanceert webshop voor het mkb

Corporate Facility Partners (CFP), Planon en beroeps-

De vraag naar online bestellen wordt ook

vereniging Facility Management Nederland (FMN) heb-

binnen de facilitaire markt steeds groter.

ben op 15 november tijdens de ALV van FMN een

Daarom is CWS International vorig jaar ge-

nieuwe app gelanceerd voor de iPad. De app Duur-

start met de ontwikkeling hiervan. Na intro-

zame Huisvesting is een eenmalige uitgave met publi-

ductie in Duitsland en Oostenrijk heeft nu

caties over duurzame gebouwen en duurzaam facility

ook Nederland een virtuele webwinkel. De

management. De app is vanaf nu gratis te downloaden

implementatie van de webshop sluit tevens

voor de iPad in de Apple Appstore of via

goed aan bij de online strategie waar CWS

www.fmn.nl/duurzamehuisvesting

Nederland haar pijlen op richt. Informatie: www.nl.cws.com

PS - 8


Beste Facility Manager

Meer weten over klantbeleving?

ew.nl/registreren

Stand 1.095 Vakbeurs Facilitair


NIEUWS NI Nieuws

EW en Papendal vieren 20 jaar samenwerking Twintig jaar geleden startte EW Facility Services met haar facilitaire dienstverlening bij Hotel Papendal in Arnhem, thuisbasis van de Nederlandse topsport. Begonnen met het verzorgen van het schoonmaakonderhoud breidde de facilitair dienstverlener haar werkzaamheden in de loop der jaren uit. De keus voor EW Facility Services baseerde Hotel Papendal destijds op haar vooruitstrevende aanpak betreffende de inrichting van haar dienstverlening. Als eerste in de markt werkte de facilitair dienstverlener niet op basis van een vast aantal uren, maar op basis van het gebruik van de verschillende ruimten.

Medewerkers EW Facility Services met in het midden

Informatie: www.ew.nl

Bas Cornelissen, algemeen directeur

Glazenwasser overleden na val tijdens opleiding Op industrieterrein De Kleefse Waard

stond naar nu bekend is op een perma-

De inspectie onderzoekt of de veilig-

in Arnhem is half november een man

nente hangladder. De man droeg een

heidsvoorschriften zijn nageleefd. SVS

omgekomen nadat hij 20 meter naar

valbeveiligingsharnas en was gezekerd.

heeft geschokt gereageerd. Volgens

beneden was gevallen. Hij volgde via

Door onbekende oorzaak heeft dit niet

het brancheopleidingsinstituut is het

SVS een opleiding.

gewerkt en viel hij naar beneden. Toen

de eerste keer dat er zo’n dramatisch

Het ongeluk gebeurde bij het specia-

de hulpdiensten aankwamen, bleek de

ongeluk plaatsvond

listisch opleidingscentrum. De man

man al te zijn overleden.

Bron: www.omroepgelderland.nl

Koninklijke vereniging Fosag gaat verder onder de naam OnderhoudNL (Onderhoud

Carrièrekansen voor schoonmakers

Nederland). Hiermee wil het de herkenbaarheid van de schilders- en onderhouds-

Gom ZorgSupport is gestart met een

bedrijven (waaronder glasbewassingsbedrijven) vergroten. De eerste activiteit is een

nieuw initiatief: de flexpool. In deze pool

groot opdrachtgeverssymposium op 14 maart 2013 te Zeist. Dat maakte voorzitter

zitten ZorgSupport-medewerkers. Dit zijn

Ruud Maas in november bekend op de Algemene Ledenvergadering van de vereni-

medewerkers die voedingsgerelateerde,

ging in Ermelo, alwaar deze marktgerichte naam de instemming van de leden kreeg.

facilitaire en andere zorgondersteunen-

Informatie: www.fosag.nl

de taken uitvoeren en deze centraal kun-

Fosag verder als OnderhoudNL

nen coördineren op een afdeling waar cliënten en/of patiënten verblijven.

PS - 10

SVS en Taal in de Schoonmaak

‘Voor onze schoonmaakmedewerkers is

In januari 2013 lanceren brancheopleider SVS en taal-

port. ‘En het sluit uiteraard mooi aan bij

aanbieder Taal in de Schoonmaak het traject ‘Taal en

een van de doelstellingen die binnen de

Vaktechniek’. Hierin wordt de Basisopleiding Schoon-

Code Verantwoord Marktgedrag is vast-

maken van SVS gecombineerd met taallessen Neder-

gesteld en bij het gedachtegoed van

lands op de Werkvloer. Het opleidingsaanbod komt

hostmanship. Dit is een omvangrijk pro-

voort uit de cao-afspraken over taaltrajecten (artikel

gramma, waarmee we onze gastvrije

36 en 37 van de cao).

dienstverlening naar een nog hoger ni-

Informatie: www.svs-opleidingen.nl en

veau willen tillen.’

www.taalindeschoonmaak.nl

Informatie: www.gom.nl

het een mooie kans om carrière te maken’, vertelt Janine de Vries, manager Projecten & Kwaliteit van Gom ZorgSup-


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl Facilicom in joint venture Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ), Facilicom en Strukton Work­ sphere willen samen een bedrijf vormen dat facilitaire diensten gaat verrichten voor het ADRZ. De Raad van Bestuur van het ADRZ heeft hierover deze week een principebesluit genomen. Met deze joint venture wil het ADRZ de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de kosten reduceren. Dat doel moet worden bereikt door de kennis en inzet van de ruim 350 facilitaire medewerkers van het ADRZ te combineren met die van de facilitaire professionals van Facilicom en Strukton. Informatie: www.facilicom.com

Vebego helpt meer dan 141 werkzoekenden aan werk Door een pilot tussen Vebego en UWV Werkbedrijf zijn het afgelopen jaar 141 uitkeringsgerechtigden in de regio Limburg en Midden- en Oost Brabant aan het werk geholpen bij een van de Vebego-bedrijven. Dat is veel meer dan de vijftig plaatsingen die de partijen vooraf met elkaar hadden afgesproken. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die UWV naar werk begeleidt. Vanwege het succes hebben UWV en Vebego besloten de samenwerking op decentraal niveau voort te zetten.

Ronald Goedmakers (Vebego) (l) en André

Informatie: www.vebego.com

Timmermans (UWV)

62 procent openbare toiletten onhygiënisch

Vendor krijgt certificaat voor MVO Prestatieladder 3

De kans dat een Nederlander een schoon openbaar

Vendor heeft als eerste toilethygiëneleverancier het certificaat

toilet treft, is maar 38 procent. 62 procent van de open-

voor MVO Prestatieladder niveau 3 behaald. Hiermee behoort zij

bare toiletten is niet schoon. Dit blijkt uit onderzoek van

tot één van de eerste bedrijven in Nederland en België. De certi-

Service Management in samenwerking met CWS Neder-

ficering laat zien dat Vendor maatschappelijk verantwoord onder-

land, specialist op het gebied van sanitaire hygiëne. 150

nemen hoog in het vaandel heeft staan. Het bedrijf wil binnen haar

openbare toiletten in Nederland werden onderzocht op

mvo-managementsysteem meerwaarde bieden op sociaal, milieu-

bacteriologische verontreinigingen. Het goede nieuws:

en economisch vlak (people, planet, profit). De thema’s behoorlijk

ten opzichte van vorig jaar is de hygiëne van toiletten

bestuur, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken

gestegen.

doen, consumentenaangelegenheden, milieu en betrokkenheid

De mannen tonen zich net als voorgaande jaren de groot-

bij de gemeenschap staan hierbij centraal.

ste ‘viespeuken’. Al is het verschil met de vrouwen min-

Informatie: www.vendor.nl

der groot dan men wellicht vermoedt. Dames kunnen in 39 procent van de gevallen rekenen op schone sanitaire voorzieningen, tegenover 37 procent bij de heren. Uit het onderzoek bleek ook dat vooral toiletten in warenhuizen en bouw- en tuincentra qua hygiëne achterbleven (slechts 32 procent hygiënisch). Toiletten in de gezondheidszorg waren het meest hygiënisch (45 procent was hygiënisch). De grootste vervuiling vindt de bezoeker van een openbare sanitaire voorziening op de toiletbrillen (37 procent). Het is tevens af te raden om aan de kraan- (26 procent) en spoelknop (23 procent) te komen. De echte hygiënefreak moet ook de deurklink met rust laten. Die brengt in ‘slechts’ 7 procent van de gevallen een overdosis bacteriën met zich mee. Bron: Service Management

Alfons Daems, algemeen directeur Vendor

PS - 11


N

Kleine Geweldenaar PW 5064 Mop-Profi Voor professionele prestaties bij reiniging van mops en microvezeldoeken

 Efficiënt. Reiniging op locatie  Kostenbesparing. Geen transportkosten  Snel. Korte programmatijden  Alleen bij Miele. Gepatenteerde en robuuste techniek Speciale snelle programma’s voor gebruiksklare reiniging van mops en microvezeldoeken

Droogautomaat met warmtepomptechnologie

Voor meer informatie: www.miele-professional.nl Telefoon: (0347) 37 88 84


NIEUWS N Nieuws

Rahma el-Mouden (MAS) genomineerd voor FZ Award Dit jaar hebben elf genomineerden zich geplaatst voor de finale van het vier categorieën tellende FZ Awards 2012. In de categorie mkb is Rahma el-Mou­ den, directeur van schoonmaakbedrijf MAS Dienstverleners een van de vier genomineerden. Op 1 december vindt in het Steigenberger Kurhaus Hotel de FZ Awards uitreiking plaats. Naast een verandering in attitude ten aanzien van de rol van vrouwen thuis en in het arbeidsproces, moet ook de wet- en regelgeving bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Informatie: www.federatiezakenvrouwen.nl

Provi levert hogedruktrailers aan Kleentec

Provi heeft drie nieuwe Dynajet heetwater hogedruktrailers geleverd aan Kleentec te Rijssen. Met name de twee Dynajet 300TH Duplo hogedruktrailers zijn volgens de leverancier bijzonder, omdat twee personen volledig onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Kleentec is gespecialiseerd in industriële reiniging en totaalgevelonderhoud. Informatie: www.provi.nl Dhr. B. Niemeijer (Kleentec B.V.) en Gerrit Visser (Provi)

Toolkit gevaarlijke stoffen Europese organisatie voor veiligheid en gezondheid op het werk EU-Osha heeft een nieuwe toolkit geïntroduceerd, die de aandacht vestigt op de veranderingen in de etikettering van chemische stoffen. De toolkit helpt werkgevers en hun werknemers zorgvuldig met gevaarlijke stoffen om te gaan en veilig te werken.

Osira Amstelring kiest voor Hago Zorg

www.osha.europa.eu

Hago Zorg heeft de aanbesteding schoonmaakonderhoud van

FacilityApps.nl is winnaar

Osira Amstelring gegund gekregen. Sinds 1 oktober verzorgt

geworden van de startersac-

Hago Zorg alle dagelijkse en periodieke schoonmaakwerk-

tie van Facilitair Contact

zaamheden voor de locaties De Drie Hoven, De Wachter, Leo

2012. Deze beurs – winnaar

Polak, Daquerre, Park de Meer, Meijboom, De Veste, Albatros,

van de Live Communication

Willem Dreeshuis, De Rietvinck, Vreugdehof, activiteitencen-

Award in de categorie Beste

trum Vrankendijke en het hoofdkantoor. Daarnaast gaat Hago

Beursconcept – is op 21

Zorg op enkele locaties ook zorg dragen voor logistieke werk-

november gehouden in de

zaamheden en, in samenwerking met zusterbedrijf Fortron,

Haarlemmermeer. FacilityApps.nl mocht zich daar als

voor glasbewassing.

startup gratis presenteren.

Informatie: www.hagozorg.nl

Informatie: www.facilityapps.nl

FacilityApps wint beursactie

PS - 13


De Vereniging Schoon­ maak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor profes­ sioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaak­ onderhoud, streeft VSR al ruim 30 jaar naar objectivering en profes­ sionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding. De vereniging is een dwarsdoorsnede van de totale schoonmaak­ branche. Zowel opdracht­ gevers (uitbesteders van schoonmaakwerkzaam­ heden) als schoonmaak­ bedrijven, organisaties met een interne schoon­ maakdienst, leveranciers van schoonmaakappara­ tuur en -middelen, in­ter­mediairs en onder­ wijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.

VSR Event Management in Complexiteit Aansluitend aan de jaarlijkse VSR-ledenvergadering was er op 13 november het event voor deelnemende leden en genodigden. Meer dan 90 geïnteresseerden waren afgereisd naar het NH Conference Center Sparrenhorst in de bossen van Nunspeet.

Op het Event stond dit jaar het thema Management in Complexiteit centraal. Nol Groot, bijzonder hoogleraar managementwetenschappen, verzorgde hierover een lezing. Vanuit de theorie, maar met name op basis van zijn jarenlange managementervaring, liet Groot zijn licht schijnen over dit ingewikkelde thema. Voor de voormalig directeur van Cemsto en CSU was het, na een afwezigheid van 25 jaar, bijzonder om op deze manier weer even terug te keren in de schoonmaakbranche.

Invloed Lid worden van VSR? VSR Postbus 90154 5000 LG Tilburg Telefoon: (013) 594 43 46

Groot: ‘Organisaties of situaties blijken vaak minder beheersbaar dan we zouden willen. Managers beseffen steeds meer dat ze slechts een beperkte directe invloed hebben op het eindresultaat van een organisatie.’ Vanuit deze ideeën uit de complexiteitswetenschappen kun je zeggen dat sociale interacties tussen mensen bepalend zijn voor wat er in en met een organisatie gebeurt. De manager heeft dus niet zoveel invloed op zijn schoonmaakpersoneel als hij soms denkt. De sociale omgeving en de verhoudingen tussen het personeel zijn van grotere invloed op de kwaliteit van de werkzaamheden, dan vaak word aangenomen.

Praktijkvoorbeelden Fax: (013) 594 47 48 E-mail: vsr@wispa.nl Internet: www.vsr-org.nl

Nol Groot wisselde zijn academische kennisoverdracht af met praktijkvoorbeelden uit zijn tijd bij de NS. Mooie anekdotes over verkleumde passagiers die op een vertraagde trein wachten en conducteurs met een eigen willetje spraken tot ieders verbeelding. Het waren juist deze voorbeelden die ervoor zorgde dat de soms ingewikkelde academische kost begrijpelijk en toepasbaar werd. Al met al een leerzaam verhaal en voor sommigen de aanzet tot een andere insteek van hun personeelsmanagement. Tot slot was er groot animo voor de gezellige naborrel. Waar er geheel in VSR-traditie voldoende gelegenheid was voor het in ontspannen sfeer wisselen van gedachten en uitwisselen van contacten.


VSR in 2013 Op 13 november vond in het NH Conferentiecentrum Sparrenhorst te Nunspeet de jaarlijkse ledenvergadering van VSR plaats. Naast de statutair verplichte onderwerpen zoals de financiële aangelegenheden, werd er teruggekeken op de activiteiten van VSR in 2012 en werd er een blik in de nabije toekomst geworpen op de voorgenomen VSRonderzoeken en –activiteiten in 2013. Onderstaand een impressie van een aantal initiatieven dat VSR in 2013 oppakt.

Vervolgonderzoek naar ergonomisch vlakmoppen In 2011 is onderzoek uitgevoerd naar het effect van verschillende manieren van vlakmoppen op het menselijk lichaam. Naast het onderzoek van de spieractiviteit met de ElectroMyoGrafie-techniek zijn ook video-opnamen tijdens het moppen gemaakt. Met behulp van deze opnamen zijn de werkhoudingen bij het vlakmoppen vervolgens geanalyseerd. Doelstelling was om vast te stellen welke manier van vlakmoppen de minste fysieke belasting oplevert. Geconstateerd is dat de stofzuigmethode niet altijd volgens de RAS-toetstermen wordt uitgevoerd, ook niet tijdens het onderzoek. Besloten is dat er vervolgonderzoek zou moeten plaatsvinden waarbij strikt volgens de instructie wordt gemopt. In 2012 heeft dat vervolgonderzoek plaatsgevonden waarbij uiteindelijk vijf verschillende methoden van vlakmoppen op hun ergonomische aspecten zijn onderzocht. Momenteel worden de analyses van een aantal bewegingsdeskundigen op de vijf methoden van vlakmoppen beoordeeld. Begin 2013 zal hieraan een VSR-publicatie worden gewijd.

worden gevoerd. Het streven is om de nieuwe lijst voor de zomer van 2013 gereed te hebben.

Hygiëne/infectiepreventie en -controle Tijdens het symposium Schoon is Gezond op 9 mei 2012, heeft Thea Daha namens de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) een presentatie verzorgd over de rol van schoonmaak bij hygiëne in de gezondheidszorg. Na afloop van het symposium hebben SVS Opleidingen en VSR, ondersteund door mevrouw Daha, geconstateerd dat er ten aanzien van (het standaardiseren en uniformeren van) schoonmaak in de zorg nog verbeteringen mogelijk zijn. Betrokkenen hebben toen de intentie uitgesproken om daarin gezamenlijk op te trekken. Inmiddels heeft de beroepsvereniging voor staf- en leidinggevende functionarissen binnen de facilitaire dienstverlening in de gezondheidszorg (FMG) toegezegd hieraan haar medewerking te willen verlenen. Met de WIP is hierover vervolgcontact gelegd. In 2013 wordt dit initiatief verder met betrokken partijen uitgewerkt.

Aanpassing SIS-T-lijst In 2012 heeft de Commissie zich gericht op het actualiseren van de bestaande lijst. De lijst bevat (vak)termen die met schoonmaak te maken hebben. De lijst dient niet alleen als naslagwerk, maar heeft tevens een functie in het aanbestedingsproces. Met NVZ-Nifim wordt overleg gevoerd over de wijze waarop de lijst zo actueel en dynamisch mogelijk voor geïnteresseerden beschikbaar kan worden gesteld. Te denken valt hierbij aan een ontsluiting van de lijst op een wikipedia-achtige manier waarbij iedereen suggesties voor de lijst kan aanleveren die door een team van deskundigen voor publicatie op de website zullen worden beoordeeld. In 2013 zal hierover met betrokken partijen verder overleg

De ‘vervuiler’ VSR richt haar onderzoeken op een groot aantal aspecten van de schoonmaak. Voorbeelden zijn onderzoek naar de fundamentele principes van schoonmaakprocessen en naar gerelateerde aspecten als vervuilingspreventie, gezondheid, hygiëne, en schoonmaakkwaliteit en -beleving. Tot op heden is er weinig of geen aandacht gegeven aan de rol van de veroorzaker van de vervuiling; de gebruiker van de gereinigde omgeving: de ‘vervuiler’. Toch zijn er redenen aan te voeren waarom inzicht in de vervuiler voor de branche relevant is. De mate en het type van vervuiling van de te reinigen omgeving wordt bepaald door de vervuiler. Kennis en inzicht kan dus leiden tot efficiëntere

PS - 15


schoonmaakprogramma’s en –methoden. Samen met opdrachtgevers kan gezocht worden naar manieren om de incidentie van (kritieke) vervuilingen te verminderen of vermijden. De vervuilingsfase is een integraal deel van de bevuiling-reinigingcyclus en daarom onderdeel van het kennisgebied van de schoonmaakbranche. VSR wil in 2013 onderzoek uitvoeren met het doel om inzicht te verkrijgen in de attitudes en het feitelijk gedrag van gebruikers van kantooromgevingen, die een rol spelen bij het vervuilen van de fysieke omgeving. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in de vorm van een afstudeeronderzoek van een doctoraalonderzoeker bij de leerstoelgroep Economie van consumenten en huishoudens (ECH) van de Wageningen Universiteit. De uitkomsten worden eind 2013 verwacht.

Werkplekonderzoek VSR heeft in 2012 een Werkplekonderzoek uit (laten) voeren naar het binnenklimaat in ruim 40 kantoorgebouwen. Het ging om kantoren in kantooromgevingen, van scholen of industriële bedrijven; van zowel kleine als grote bedrijven. Het onderzoek bestond uit een visuele inspectie (ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean desk), de bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentatie over een periode van circa 8 uur, de bepaling van de fijnstofconcentratie (PM 2,5) over een periode van circa 8 uur en de bepaling van de microbiologische kwaliteit. Aan de visuele inspectie is een lagere weging toegekend dan aan de overige onderdelen. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de werkplekken op het gebied van gezondheid onder de maat scoort. Wat betreft de directe gezondheidsrisico’s, springt het CO2gehalte op de gemeten werkplekken het meest in het oog.

In slechts 50 procent van de gevallen is de concentratie CO2 op de werkplek onder het ambitieniveau van maximaal 800 ppm (parts per million). Overwogen wordt om dit onderzoek periodiek te herhalen.

Kwaliteitsbeleving In 2011 is een belevingsmeting uitgevoerd onder gebruikers van een aantal vergelijkbare panden/bedrijven. Deze meting was erop gericht om per pand een analyse te maken van de aspecten van tevredenheid en ontevredenheid en het verbeteringspotentieel in de beeldvorming bij de eindgebruikers. Verder is onder meer bekeken wat de overige interne en externe factoren zijn die bij de verschillende panden de beeldvorming mede kunnen beïnvloeden. Andere facilitaire aspecten worden als controle- en ijkpunt meegenomen, maar de focus ligt op schoonmaakdienstverlening. De resultaten zijn tijdens de Zomerborrel op 5 september 2012 gepresenteerd. Aanvullend op dit praktijkonderzoek, is theoretisch onderzoek uitgevoerd naar de validiteit en betrouwbaarheid van klantbelevingsonderzoeken. Dat onderzoek wordt in 2013 voortgezet.

Samenwerking Op 29 oktober 2012 is er, mede op initiatief van VSR, een rondetafelbijeenkomst van voorzitters van relevante organisaties in de schoonmaakbranche georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst was om, met behoud van ieders zelfstandigheid en eigenheid, te bezien of er gezamenlijke acties opgezet kunnen worden. Afgesproken is om de groep te verbreden en om dit initiatief in 2013 voort te zetten en om daaruit concrete acties te destilleren die gezamenlijk kunnen worden opgepakt.

VSR-Agenda

2013

In 2013 heeft VSR in ieder geval de volgende bijeenkomsten op de agenda staan: ONTBIJTBIJEENKOMST KMS FOOD Dinsdag 12 februari - 08.00 uur Postillion Bunnik CONTROLEURSDAG Dinsdag 5 maart - 14.00 uur Postillion Bunnik

ZOMERBORREL Woensdag 4 september - 15.00 uur nader te bepalen

VSR-KENNISDAG Medio mei - 12.00 uur nader te bepalen

ALGEMENE LEDENVERGADERING/EVENT Dinsdag 19 november - 13.00 uur nader te bepalen

P


PS thema tekst

Zorg


Zorg

‘Ik wil het woord

werkprogramma niet horen’ Roel Nagelmaeker is manager Isala Facilitair ’Schoonmaakbedrijven zijn geneigd in de structuur van een werkprogramma te blijven hangen. Ik wil dat woord eigenlijk niet eens horen’, zegt Roel Nagelmaeker, verantwoordelijk voor onder andere het schoonmaakonderhoud in het nieuwe Isala ziekenhuis in Zwolle. ‘Mijn streven is om op één A4’tje onze wensen op het gebied van schoonmaak te omschrijven.’

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: NFP Photography – Marijn van Rij

M

eer taken, meer verantwoor-

nieuwe situatie is er één manager ver-

is verantwoordelijk voor de niet-patiënt-

delijkheden, meer zelfstandig-

antwoordelijk voor het vertalen van de

gebonden schoonmaak zoals vergader-

heid. Roel Nagelmaeker is

klantenwens, in gewenste resultaten voor

ruimtes en kantoren.

manager Isala Facilitair van Isala klinieken

de uitvoering. De uitvoering wordt door

‘Het komt dus voor dat in één gebouw of

in Zwolle; de twee ziekenhuizenlocaties

een andere manager aangestuurd, resul-

gebouwdeel, een van onze eigen mede-

– Weezenlanden en Sophia – worden

taatgericht zonder te veel tussenliggen-

werkers aan het werk is, terwijl in de

samengevoegd in één nieuwe locatie.

de schijven.’

ruimte ernaast iemand van Asito schoon-

Tegelijkertijd gaat het facilitair bedrijf over

Het nieuwe gebouw van Isala heeft een

maakt. Dat betekent dat er geen eendui-

naar een regie-organisatie. Nagelmaeker

oppervlak van 104.000 vierkante meter,

dige manier van schoonmaken is.

vertelt over de gevolgen voor onder an-

krijgt 1 miljoen patiënten en bezoekers per

‘Bovendien is ons contract nu inspan-

dere de schoonmaakmedewerkers: ‘Het

jaar, heeft 600 facilitair medewerkers, van

ningsgericht. We betalen voor afgespro-

facilitair bedrijf wordt gereorganiseerd.

wie 150-200 schoonmakers, plus nog eens

ken taken; voor al het meerwerk moeten

Dat is nu nog een uitvoerende lijnorga-

300 vrijwilligers die facilitair ondersteunen.

we bijbetalen. Maar ik betaal liever één

nisatie, maar we gaan naar een platte

Ongeveer tweederde van de schoonma-

reële prijs voor een bepaald resultaat,

facilitaire regieorganisatie.’ In een facili-

kers is in dienst van Isala, de rest van de

dat we van tevoren afspreken.‘ In een

taire regieorganisatie richt het facilitair

medewerkers werkt voor Asito.

ziekenhuis betekent dat, dat je afspraken

bedrijf van – in dit geval – het ziekenhuis

maakt over een minimaal te behalen re-

zich op behoeften in het primaire (zorg)

Resultaatgericht schoonmaken

sultaat in verband met hygiëne-eisen.

proces en het beheren en controleren

Nagelmaeker: ‘Op dit moment is de

Nagelmaeker: ‘Mijn streven is om op één

van uitbestede taken.

schoonmaak duaal georganiseerd. Een

A4’tje onze wensen op het gebied van

Nagelmaeker: ‘We zetten de uitvoering

deel doen we zelf, een deel wordt door

schoonmaak te omschrijven. In samen-

van de facilitaire diensten “op afstand”

Asito gedaan. De patiëntgebonden

spraak met de interne klanten; hun eisen

van de regieactiviteiten. Nu zijn er veel

schoonmaak doen we zelf, dat zijn de

en wensen zijn bepalend. Boven de

hiërarchische lagen tussen mijn rol en

verpleegafdelingen, behandelkamers en

streep komen de ruimtes te staan die

de uitvoering van de schoonmaak. In de

operatiekamers. Het schoonmaakbedrijf

wezenlijk belangrijk zijn voor het zorg-

PS - 18


Isala ziekenhuis in Zwolle

proces zoals operatiekamer, behandel-

delijkheid bij de medewerkers. Nu is het

door te voeren. Ziekenhuizen zijn van

kamer en sanitair. Onder de streep ko-

nog zo dat deze zich strak aan een werk-

nature hiërarchisch georganiseerd. Dat

men de vergaderruimtes en kantoren. De

programma houden. Nagelmaeker kent

zijn medewerkers gewend. Dat moet ech-

kwaliteit en hygiëne in de ruimtes boven

een voorbeeld waar een interne klant

ter anders worden. Ik heb bij Connexxion

de streep moet altijd goed zijn, onder de

aan een schoonmaakmedewerker – die

hetzelfde proces doorlopen. Schoon-

streep kan een vergaderruimte of een

met een kar in de buurt was – vroeg of

maakbedrijven zijn geneigd in de structuur van een werkprogramma te

kantoor wel een keer overgeslagen worden, als deze die dag bijvoorbeeld niet is gebruikt, of als de manager heel de week niet op kantoor is geweest. ‘Op deze manier krijgen schoonmakers een beeld van wat de afdeling belangrijk vindt en wat de afdeling schoon vindt. Op de

‘De vloer loopt tegen de wand door. De ronde hoeken maken efficiënter schoon’

ene afdeling kan er een verzoek

blijven hangen. Ik wil dat woord eigenlijk niet eens horen. We moeten niet sturen op werkprogramma’s, maar op het resultaat. Dat is een van de essenties van de regieorganisatie waar we Isala Facilitair nu in omvormen.’ De schoonmaakmedewerkers, zowel de eigen medewerkers als die

komen dat de vensterbank altijd schoon

zij zijn ramen even wilde doen omdat hij

van het schoonmaakbedrijf, worden op dit

moet zijn, terwijl op een andere afdeling

bezoek kreeg: ‘Haar antwoord was nee,

moment door verschillende leidinggeven-

men het belangrijker vindt dat de tafels

want op haar programma stond dat ze

den aangestuurd. De een wordt door Isala

altijd bijgehouden worden. Die ruimte

andere ramen moest reinigen. Dat is

Facilitair aangestuurd, de ander door het

moet er zijn.’

geen onwil van de schoonmaakmede-

externe schoonmaakbedrijf. Ondertussen

werker, maar een gevolg van de afspra-

hebben afdelingen van het ziekenhuis te

Uitdaging

ken die zijn gemaakt.

weinig over de werkzaamheden te zeggen.

Deze manier van het organiseren van

‘Ik vermoed dat het een uitdaging is om

Daar moet verandering in komen. Nagel-

de schoonmaak legt meer verantwoor-

deze nieuwe manier van samenwerken

maeker: ‘Ik wil deze verandering doorvoePS - 19


Infectiepreventiemonitor: Inzicht in werken, leven en hygiëne • adviesrapportages • schoonmaaksystemen en -producten • verbruiksmaterialen • machines • technische service • opleiding en begeleiding • calculatiesoftware

U wilt een duidelijk beeld van hoe uw instelling omgaat met infectiepreventie? En vooral hoe u besmettingsrisico’s beheerst? De Infectiepreventiemonitor (IPM) kan dat. Snel, eenvoudig en vooral duidelijk. Onafhankelijke hygiënisten voeren audits uit met de IPM-app. Hieruit vloeit - direct na afloop - een volledig rapport met advies voor performanceverbetering. De IPM gaat daarin verder dan alleen hygiëne en schoonmaak, door ook verzorging van patiënten, wondverzorging, gebouwsituatie, medicatie en maaltijden te monitoren. Meer weten? Maak een afspraak via 045 - 573 88 88 of kijk op www.alpheios.nl


ren zodat we dat kunnen toepassen in de

schoongemaakt, en iemand vraagt of hij

nieuwbouw. Dat is een logisch moment. Ik

even naar het toilet kan, dat het antwoord

verwacht geen problemen met de huidige

dan niet “nee” is. Maar “Nee, maar er is

medewerkers, vaak zit de crux bij de lei-

een toilet om de hoek”, of nog beter,

dinggevenden, die moeten een wezenlijke

“Nee, maar ik loop even met u mee”. Dat

omschakeling maken.’

doen medewerkers van Albert Heijn ook, dus waarom niet onze schoonmakers?’

De taken van medewerkers

Andere taken en meer verantwoordelijk-

Met een ander soort verantwoordelijk-

heid voor het resultaat en de klanttevre-

heid krijgen schoonmaakmedewerkers

denheid zal het werk van schoonmaak-

ook andere taken. ‘Voor onze eigen me-

medewerkers interessanter maken, ver-

dewerkers zijn er in de loop der jaren

wacht Nagelmaeker: ‘Het ziekteverzuim

taken bijgekomen; op de ene afdeling

is nu aan de hoge kant. Meer verantwoor-

helpen ze met het inruimen van medi-

delijkheid op de werkvloer zal ervoor

cijnvoorraadkasten, op andere afdelingen

zorgen dat het ziekteverzuim lager wordt.

helpen schoonmaakmedewerkers bij de

Het werk wordt leuker.’

logistieke processen. ‘We moeten nu gaan vaststellen wat naast

’Beter-huis’

de schoonmaakdoelstellingen, het taken-

Begin 2013 wordt het nieuwgebouwde

pakket is. Welke mogelijke extra werk-

ziekenhuis opgeleverd, in augustus wordt

Roel Nagelmaeker, manager Isala Facili-

zaamheden kunnen we omschrijven en

het daadwerkelijk in gebruik genomen.

tair: ‘Niets mag het welzijn van patiënten

zijn ziekenhuisbreed wenselijk? Dat moe-

Isala is dan één van de grootste topklini-

beperken.’

ten we vastleggen in overleg met onze

sche ziekenhuizen in Nederland. Het

interne klanten. Want straks zijn de faci-

nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd en

litair assistenten, zoals ze nu heten, for-

ingericht volgens een goed doordachte

den met schoonmaakonderhoud. Nagel-

meel verantwoordelijk voor deze taken.

filosofie: ‘De architect noemt het geen

maeker: ‘Het materiaal dat we gebruiken

Al kunnen deze taken per afdeling, en

ziekenhuis maar een beter-huis.’ Archi-

voor de vloeren – onder andere linoleum

zelfs per dag, verschillen. Afhankelijk van

tecten Alberts & Van Huut maakten het

en pvc –, hebben we in overleg met onze

bijvoorbeeld of een behandelkamer is

ontwerp van het nieuwe ziekenhuis. Zij

eigen schoonmakers bepaald zodat het

gebruikt. Dat betekent dagelijks overleg

staan bekend om hun organische vormen,

goed te onderhouden is. De gordijnen,

met de operationeel leidinggevende.’

in de natuur is immers ook niet alles recht.

waarvan het ‘t mooist is als ze tot óp de

Nagelmaeker hoopt zo op de feiten vooruit te blijven lopen: ‘Op dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden maar ook op het voorkomen van een bacterie-uitbraak. De kwaliteit moet wezenlijk verbeteren en de gastvrijheid van het

grond komen, komen tot iets

‘Bij Albert Heijn lopen medewerkers ook even mee’

ziekenhuis zal verhogen.’

bóven de vloer zodat schoonmakers goed bij de vloer kunnen. ‘Verder hebben we geen vloer met haaks daarop plinten, maar afgeronde hoeken. De vloer loopt tegen de wand door, dat maakt efficiënter schoon. Ons zieken-

Dat laatste is belangrijk, want patiënten

Nagelmaeker: ‘We willen daarmee een

huis moet een mooi gebouw zijn maar

hebben tegenwoordig de vrijheid om zelf

mensvriendelijke sfeer creëren, niet te

ook een functioneel gebouw, niets mag

een ziekenhuis te kiezen. ‘Het wordt dus

klinisch. Comfortabel en duurzaam. We

het welzijn van patiënten beperken.’

belangrijk hoe je je als ziekenhuis onder-

willen op 104.000 vierkante meter toch

Hoe het gebouw van buiten onderhouden

scheidt ten opzichte van andere zorgin-

geborgenheid creëren. Daarom bestaat

moet worden, wordt nog bekeken. Het

stellingen. Cliënt en patiënt moeten zich

het ziekenhuis uit vier gebouwen. Deze

glas- en gevelonderhoud zal op sommige

welkom voelen. Ik denk dan aan hoe het

gebouwen zijn via een passage met elkaar

plekken een uitdaging zijn vanwege de

in een hotel gaat. Als een schoonmaak-

verbonden zodat je niet heel het zieken-

schuintes is de gevel en in ramen. ‘Maar

medewerker daar aan het stofzuigen is

huis door hoeft om op een bepaalde afde-

is dat erg?’, vraagt Nagelmaeker zich af.

en er komen mensen langs, dan stopt hij

ling te komen. Er wordt gebruikgemaakt

‘Als het betekent dat wij een prettig ge-

even en groet de gasten.

van veel groen, ook binnen.’

bouw hebben waar mensen zich prettig in voelen en sneller beter worden, dan

‘Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat als in ons ziekenhuis een openbaar toilet

Schoonmaakonderhoud

wil ik wel iets extra aan glas- en gevelon-

tijdelijk niet in gebruik is omdat er wordt

Tijdens de bouw is ook rekening gehou-

derhoud uitgeven.’ PS - 21


Zorg

Nachtkastjes afnemen met een oude krant Schoonmaakervaringen binnen zorginstellingen in ontwikkelingslanden Cor van der Velden is chief expert bij PUM Netherlands (Programma Uitzending Managers). In deze functie reist hij heel de wereld over om (schoonmaak)advies te geven aan bedrijven en instellingen in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Tekst en foto’s: Cor van der Velden

S

inds ongeveer zeven jaar ga ik

teriaal en machines zijn ruim voorhanden,

een politieke benoeming. Je hoeft niets

regelmatig op stap voor PUM,

net zo goed als in Nederland. Het grote

van het vak te weten.

een organisatie die projecten

verschil met Nederland was dat men daar

uitvoert in ontwikkelingslanden. Dit houdt

weinig aan scholing deed en geen kwa-

60 euro per maand

in dat ik in Zuid-Afrika, Cameroon, Bang-

liteitmeetmethode had. Het bedrijf dat ik

Dit is heel anders gesteld in bijvoorbeeld

ladesh, Siberië en Indonesië projecten

daar adviseerde werd destijds het eerste

Bangladesh. Het ziekenhuis waar ik was,

heb uitgevoerd. Daarnaast heb ik in Wil-

bedrijf in Zuid-Afrika waar met een afge-

werd geheel gefinancierd door liefdadig-

lemstad, Curaçao een adviestraject on-

leide van het DKS werd gewerkt.

heid. Een aardige klus om daar een

der PUM-voorwaarden uitgevoerd.

Het grootste voordeel zag men in het ont-

schoonmaakdienst op te zetten. Perso-

Aanvankelijk waren het projecten op

zenuwen van ongegronde klachten. In het

neel was er wel, ongeveer drie tot vier

schoonmaakgebied, maar inmiddels ook

algemeen was de kwaliteit van de schoon-

keer zo veel als volgens een simpele

op het gebied van afvalwaterzuivering en

maak niet slecht, en soms kon deze zeker

calculatie nodig zou zijn. Maar kennis en

afvalmanagement; en facilitair breed zo-

wedijveren met die in Nederland.

kunde was er niet. Dat ontbrak ook bij de

als keuken, wasserij, et cetera. Daarnaast

Merkwaardig genoeg was in Curaçao de

vier supervisors.

deed ik ooit een adviestraject bij een

schoonmaak ver beneden de maat, wat

Wat ook ontbrak was materiaal, om van

kroepoekfabriek en een paddenstoelen-

ik niet had verwacht. Echt derdewereld-

machines maar helemaal niet te spreken.

kwekerij. Kortom, een PUM-mer is niet

niveau, en het was het grootste zieken-

De totale voorraad materiaal bestond uit

voor één gat te vangen.

huis van het eiland. Behoorlijk materiaal

een paar mops, wat takkenbezems, en-

ontbrak, ook bij het ingehuurde schoon-

kele flacons Harpic en een paar contai-

Ver beneden de maat

maakbedrijf, terwijl wel alles op het eiland

ners Dettol. Het kon allemaal in één

Schoonmaak in de zorg heb ik van nabij

te krijgen is. Een spoedcursus schoon-

werkkast, en dat voor een ziekenhuis

meegemaakt in Zuid-Afrika, Curaçao,

maak werd georganiseerd, en de super-

met 550 bedden, een bezetting van te-

Bangladesh en Indonesië. De verschillen

visors-instructie gegeven. Voor de mees-

gen de 100 procent en 800 poliklinische

zijn enorm. Soms, zoals in Zuid-Afrika,

ten was de materie geheel nieuw. Zelfs

patiënten per dag. Op de zalen lagen 30

gaat het hoofdzakelijk om scholing. Ma-

een functie als supervisor is daar vaak

patiënten, zonder bedgordijnen met de

PS - 22


Cor van der Velden tijdens een inspectie in een Sumatraans ziekenhuis.

bedden twee aan twee tegen elkaar ge-

bare – dus wasbare – mops waren ook

Sumatra

schoven. En dat in zalen waar in Neder-

te koop. De totale uitgave was ongeveer

De grote gebreken in een land als Bang-

land hooguit 6 patiënten zouden liggen.

780 euro, maar dat was al een behoor-

ladesh zijn dus niet alleen kennis, maar

Professioneel materiaal is lokaal niet te

lijke rib uit het lijf voor het ziekenhuis.

vooral geld. En dat is iets wat we als PUM-

krijgen, het moet uit China of India ko-

Daarna de instructie, het was voor alle

mers niet meenemen. Onder het motto:

men. En is, afgezien daarvan, niet te be-

schoonmakers de eerste keer dat ie-

‘Geef geen vis, maar leer ze vissen’, is

talen. De prijs van een éénschijfsmachine is al gauw meer dan een jaarsalaris van een schoonmaker, die zo’n 60 euro per maand verdient. Ik ben toen de lokale markt op gegaan om te kijken wat daar voorhanden was. Emmertjes en werkdoekjes waren geen probleem, zelfs in twee kleu-

kennisoverdracht volgens mij ook

‘Merkwaardig genoeg was in Curaçao de schoonmaak ver beneden de maat’

ren, zodat het ziekenhuis nu een

de enige methode van ontwikkelingshulp die echt werkt. Wie dit niet gelooft, moet maar eens terugdenken aan de tsunami voor de kust van Thailand en de aardbeving in Haïti, waar in beide gevallen een aanzienlijk deel van het gedoneerde geld, laat ik me voorzichtig uitdrukken, niet op de

kleursysteem heeft voor sanitair en ove-

mand hen iets over schoonmaken ging

juiste plek kwam.

rig. Tot mijn grote verrassing vond ik zelfs

vertellen. Animo was er zeker, een zaal

Iets waar PUM ook vaak voor ingescha-

een mopemmer met twee compartimen-

vol met schoonmakers, trots op hun

keld wordt is het milieu. Vaak begint een

ten en een pers, totaalprijs maar 45 euro.

nieuwe spullen, maar ook veel belang-

project met afvalscheiding en -verwer-

Ik heb één exemplaar gekocht, en voor

stelling van verpleegkundigen en dok-

king, maar komt schoonmaak logischer-

20 euro per stuk werden ze in het zie-

ters. En als je dan als Europeaan gaat

wijze er achteraan. Dit was ook het geval

kenhuis door de technische dienst nage-

voordoen hoe iets schoongemaakt moet

met het ziekenhuis op Sumatra, waar ik

maakt, want arbeid is het enige dat daar

worden, nemen ze het direct uit handen

inmiddels al voor de derde keer was.

goedkoop is. Mopstelen met afneem-

en gaat de schoonmaker verder.

Begonnen met afvalwaterzuivering en PS - 23


made by Electrolux.

De was doen in gratis machines van Electrolux. www.payperwash.nl

T: 020 56 92 911 | Mail: professional@electrolux.nl www.electrolux.nl/laundrysystems | twitter.com/eluxprofnl

Uw instelling vraagt om een efficiënte en betaalbare oplossing als het gaat om het dagelijks verschonen en drogen van uw beddengoed, microvezeldoeken en werkkleding. Electrolux Professional komt daarom nu met ‘PayperWash’. Geen investering, maar een vast bedrag per was. Desgewenst inclusief onderhoud, installatie en service!


PUM Netherlands senior experts is een non-profitorganisatie die bedrijven uit ontwikkelingslanden en opkomende markten adviseert die geen commerciële consultancy kunnen betalen. Bedrijven worden, op hun verzoek, gekoppeld aan Nederlandse professionals die hun jarenlange ervaring onbetaald inzetten voor een betere wereld. PUM staat voor Programma Uitzending Managers. PUM is in 1978 in het leven geroepen op initiatief van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), inmiddels gefuseerd tot de Vereniging VNO-NCW. Sinds maart 1997 functioneert PUM als een zelfstandige stichting, nauw verbonden aan VNO-NCW. Het programma wordt deels gefinancierd door VNO-NCW. Bron: PUM Netherlands senior experts (www.pum.nl)

verwerking van besmet afval, ben ik

naast goed materiaal, vooral ontbreekt

gaan, en ik heb geadviseerd maar bij de

verder gegaan met schoonmaak en de

aan scholing. Er is ook niet zo’n drang

19 man te blijven, maar ze wel te scho-

reorganisatie van keuken en wasserij.

naar efficiency en urenvermindering,

len zodat de kwaliteit omhoog zou gaan.

In de keuken staat prachtige apparatuur,

want arbeid is goedkoop. Als voorbeeld

Efficiency inbrengen zou alleen tot ge-

net zoals in de wasserij, maar het heeft

het ziekenhuis in Sumatra, waar ik een

volg hebben dat ongeveer tien grote

nog nooit gewerkt. Men weet ook niet

gedetailleerde calculatie maakte als

gezinnen geen kostwinner meer zouden

hoe het werkt. De handleidingen van de

voorbereiding op een mogelijke uitbe-

hebben. Een fenomeen dat iedereen die

wasserijapparatuur waren in het Neder-

steding. Ik kwam op acht personen, te-

wel eens in de Far East komt, kent. Een

lands, Italiaans, Duits, Frans en Engels.

gen de laagste werksnelheden. Er werk-

winkel vol personeel, terwijl het met één

Niet in het Bahasa. Voor de professio-

ten toen negentien personen in de

of twee af zou kunnen.

nele keukenapparatuur ontbrak gas, zodat voor het ziekenhuis werd gekookt op twee tweepitsgasstellen, die op kleine gasflessen werkten. De schoonmaakdienst was ook niet optimaal uitgerust. Er was één éénschijfsmachine. Een hoogbejaard exemplaar, dat toen

Maar beter een groot aantal

‘Door efficiency zouden tien gezinnen geen kostwinner meer hebben’

er contact werd gegeven onmid-

mensen een laag salaris dan een of twee een hoog salaris en de rest veroordeeld tot werkeloosheid. Een sociaal gevoel dat wij in de Westerse wereld niet kennen! Overigens is het voorgaande ook het bewijs dat scholing essentieel is om efficiency te verhogen.

dellijk begon te roken. Ook hier ontbrak

schoonmaakdienst, en er werd geklaagd

Maar in Nederland gaat het de laatste

de kennis, en met het materiaal viel het

dat ze het te druk hadden.

jaren veel meer over ingewikkelde kwa-

ook niet mee. Er waren dubbele rolem-

Grappig was dat de eerste – en enige of-

liteitmeetsystemen, keurmerken en

mers met pers en enkele werkwagens.

ferte want het ligt in een uithoek – uitkwam

certificaten, en steeds minder over het

Daar hield het mee op. Emmers voor

op 45 personen. Na wat doorvragen over

vak schoonmaken. Gevolg hiervan is

een kleurensysteem ontbraken, werk-

de offerte, ik had alleen een A4-tje met

ook dat de bureaus voor metingen als

doeken ook. Nachtkastjes afnemen ge-

een samenvatting van de prijs, bleek dat

paddenstoelen uit de grond schieten,

beurde met een oude krant!

het schoonmaakbedrijf nog moest worden

waardoor een toch al marginale markt

opgericht. Binnen vijf minuten was het al

nog verder onder druk wordt gezet.

Werkeloosheid

gezakt naar 25 personen.

Kwaliteit meten is goed, maar het schiet

Resumerende kan men stellen dat het,

We zijn maar niet op het aanbod inge-

soms wel eens door. PS - 25


d n e l l a v Op object

EYE Filmmuseum Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: NFP Photography – Marijn van Rij

‘Het is hier anders omdat hier elke dag, heel de dag door, nieuwe mensen komen. De bezoekers van het museum komen uit heel de wereld.’ Milouda Ghalidi werkt als meewerkend voorvrouw bij het nieuwe filmmuseum in Amsterdam: EYE.

Milouda Ghalidi werkt al zeventien jaar voor Gom Schoon-

voorvrouw en bestaat het team uit acht collega’s, ’s middags

houden. In die jaren heeft ze heel wat locaties schoonge-

werkt ze met de schrobzuigmachine. Het team is dan gehalveerd.

maakt: kantoren, scholen, winkels. Sinds de opening werkt

‘Het museum is vanaf 10.00 uur open voor publiek en sluit

Ghalidi in het nieuwe filmmuseum in Amsterdam: EYE. ‘Het

pas om 1.00 uur. Ik ga om 15.30 uur naar huis, maar dan

is hier anders omdat hier elke dag, heel de dag door, nieuwe

begint er ook nog iemand die tot sluitingstijd werkt.’

mensen komen. De bezoekers van het museum komen uit

De schoonmaakmedewerkers houden alle ruimtes van het

heel de wereld. Daarbij is het gebouw nieuw en dat werkt

museum schoon: de expositiezalen, het restaurant, de film-

prettig. Het is goed schoon te houden en er zijn dan ook

zalen, de vergaderruimtes en de IJ-lounge. Dit is een ruim-

weinig klachten.’

te met uitzicht op het IJ voor vergaderingen, besloten diners

Ghalidi en haar collega’s beginnen elke dag om 6.45 uur. Het

en bruiloften. Ghalidi: ‘In de filmzalen wordt net als in de

museum is zeven dagen per week geopend. ’s Ochtends is zij

bioscoop gegeten en gedronken dus die moeten we goed

PS - 26


bijhouden. In sommige ruimtes moeten we voorzichtig te werk gaan vanwege bijzondere kunstwerken en video-installaties. Vooral met stofzuigen moeten we oppassen.’ EYE heeft als doel de filmcultuur te bevorderen. Dit doet zij door een combinatie van collectievorming, presentatie, promotie, onderzoek, educatie en kennisoverdracht, zowel voor een breed publiek als voor professionals. Ghalidi is blij met haar werkplek: ‘De klant is erg aardig, ik heb leuke collega’s en het is afwisselend doordat er elke dag nieuwe mensen komen.’ PS - 27


‘Een grote fout’ Maarten van Engeland over de brief van ISS aan leveranciers

Eind november vroeg ISS in een brief aan onderaannemers om een teruggaaf van drie procent over de door de leverancier gefactureerde omzet in 2012. Dit schoot in het verkeerde keelgat van onderaannemers, maar ook van andere marktpartijen. ISS lag onder vuur. Wij spraken met algemeen directeur Maarten van Engeland over het incident: ‘Het is de verkeerde manier en daar heb ik berouw over.’

‘M

arktleider ISS aan de bedelstaf’, ‘ISS: Van markt-

maar dan vrijwillig. PS sprak met Maarten van Engeland over het

leider tot marktlijder?’, ‘ISS vraagt leveranciers

incident, dat Van Engeland kwalificeert als ‘een grote fout’.

om betaling van 3 procent gefactureerde omzet’.

Koppen boven artikelen in verschillende vakmedia, nadat ISS

U bent bereid uw kant van het verhaal te vertellen, wat is uw

Cleaning Services op 20 november een brief verstuurde naar

kant van het verhaal?

haar leveranciers, met het verzoek om over 2012 drie procent

‘We willen met ISS een nieuwe koers varen. We willen het

van de gefactureerde omzet terug te betalen.

beste dienstverlenende bedrijf worden. Voor klanten, mede-

De brief kwam in handen van de media, waarna niet alleen de desbetreffende leveranciers, maar de halve schoonmaakbranche over ISS heen viel. Hans Simons, voorzitter van OSB, noemde het op de eigen Algemene Ledenvergade-

Tekst: Inga van Uchelen, foto: ISS

ring ‘niet netjes’, en Kees Blokland, voorzitter van de commissie

werkers en partners. Het beste

‘Geen regeltjes en systemen, maar laten weten wat fatsoenlijk gedrag is’

Code Verantwoordelijk Marktge-

betekent goede relaties, een goede omgeving voor medewerkers, waar goed voor je wordt gezorgd en waar je een opleiding krijgt. Dat is belangrijk omdat wij geloven dat als mensen trots zijn om voor je te werken, ze dat overdragen. Dat zij dan kwaliteit afleveren. Verder willen wij willen een

drag, kreeg klachten en noemt de brief ‘zeer ongelukkig’.

goede relatie met klanten en daarvoor heb je je partners nodig.

Vooral omdat de brief eindigt met zoiets als: als u geen zaken

‘Daarnaast is er een situatie in de markt waar we op moeten re-

meer wilt doen, dan horen wij dat graag en anders zien wij de

ageren: de negatieve prijsspiraal. Ook wij staan achter de ge-

betaling graag tegemoet. Waarmee leveranciers voor het blok

dachte: genoeg is genoeg. Daar ben ik het mee eens en daar is

worden gezet.

het moederbedrijf het ook mee eens. Het is te ver gegaan in de

Een week later volgde een tweede brief waarin algemeen direc-

Nederlandse markt en dat moeten we terugdraaien. Maar deze

teur ISS Facility Services Maarten van Engeland uitspreekt dat

gedachte is in de branche, en dus ook in ons bedrijf, niet altijd de

het niet de bedoeling was om een ultimatum te stellen en hij zijn

toon van de dag geweest. Daar moeten mensen aan wennen.

excuses maakt. De vraag om een bijdrage blijft echter op tafel,

‘Tegelijkertijd ervaren wij nog steeds prijsdruk. Die moeten we

PS - 28


opvangen, we moeten efficiënter gaan werken. Daar hebben

Met de gedachte dat je het in een markt die onder druk staat

wij onze partners voor nodig, zodat je ook in de toekomst op

met elkaar moet doen, dat iedereen wat water bij de wijn doet,

elkaar kunt blijven bouwen. Zodoende is deze vraag bij onze

kan ik inkomen. En ook dat je afspreekt om bij een bepaalde

leverancier terechtgekomen. Je partners hierin betrekken kan

omzet een korting achteraf te berekenen. Maar dat zijn toch

op verschillende manieren, en deze manier is niet slim. Daar

afspraken die je van tevoren met elkaar maakt en niet achteraf?

ben ik eindverantwoordelijk voor. De woorden die in de brief

Op een moment dat bedrijven hun kosten al hebben gemaakt,

zijn gebruikt… Het is de verkeerde manier en daar heb ik be-

hun personeel al hebben uitbetaald.

rouw over. Het spijt me. Onze vraag was: Willen jullie ons

‘De vraag had inderdaad moeten zijn: wat kunnen we doen om

helpen? Het is niet ongewoon dat je als leverancier korting

de scheefgroei die in 2012 is ontstaan, in 2013 te herstellen.

geeft bij het behalen bij een bepaalde omzet bij je opdracht-

We hadden in gesprek moeten gaan over de mogelijkheid tot

gever. Maar het staat er nu alsof het een eis is. Dat is niet zo.’

een bonuskorting bij een bepaalde omzet, maar dan in de geest van volgend jaar.’ Hoe gaat u ervoor zorgen dat de nieuwe manier van werken, de nieuwe koers van ISS, wél gaat doordringen tot alle lagen binnen uw bedrijf? Zodat dit niet meer kan gebeuren? ‘Communicatie. Dat kunnen wij nog veel beter aanpakken om te borgen dat we het ook echt anders gaan doen. Geen regeltjes en systemen, maar aan je mensen laten weten wat fatsoenlijk gedrag is. Dat zijn we nu aan het uitrollen. Het managamentteam gaat het land in met roadshows met de boodschap: zo kunnen we niet langer doorgaan. ‘In januari is er een managersdag om dit nog meer onder de aandacht te brengen. Er komen meer eisen aan de communicatie binnen ons bedrijf om duidelijk te maken: “Dit is wat wij bedoelen met mvo. Zo willen wij bekendstaan.” We gaan ons afvragen hoeveel medewerkers je in dienst wilt hebben. Hoeveel uur moeten zij werken? Welke opleiding moeten ze hebben?’ Wat ambities heeft u voor de samenwerking met uw leveranciers? ‘We hebben onze leveranciers nodig voor het borgen van onze kwaliteit, maar we gaan daar selectiever naar kijken. Kunnen onze partners binnen onze waarden en normen leveren? Er moet meer dialoog plaatsvinden en een betere relatie ontstaan. Misschien moeten we met minder partners intensiever samen gaan werken, maar dan wel op basis van partnership.’ Is er nog iets dat u hieraan toe wilt voegen? ‘Dat de koers bij ISS om moet, maar dat dit niet de manier is.’ Toch blijft het verzoek om een teruggaaf overeind. Waarom zou een leverancier op dit verzoek ingaan? ‘Het gaat bij ISS om het verschil tussen leveranciers en partners. Wij zien de bijdrage die we eventueel krijgen als een investering van leveranciers in een duurzame relatie met ons, overigens op precies dezelfde manier als sommige van onze klanten dat van ons vragen. Met sommige partners hebben we een dergelijke relatie al. Wij respecteren het uiteraard als leveranciers hier niet toe in staat zijn.’ 

Maarten van Engeland

PS - 29


PRODUCT P Productnieuws

Clean & Coat reinigingsproduct voor hardware

Op toetsenborden, tablets en telefoons bevinden zich honderden malen meer bacteriën dan op een gemiddelde toiletbril. TH&P, specialist in professionele reiniging van hardware op de werkplek, heeft speciaal voor de mobiele werker een nieuw reinigingsproduct ontwikkeld, Clean & Coat. Een behandelmethode waarmee u uw beeldscherm, toetsenbord, tablet of telefoon in een handomdraai reinigt en coat. Na reiniging en coating is uw apparatuur drie maanden gegarandeerd vrij van bacteriën. Dit betekent dat 99,9 procent van de bacteriën op oppervlakken waarop de onzichtbare antibacteriële coating aangebracht, gedurende deze maanden afgebroken wordt. Informatie: www.clean-coat.nl

Picqer: onlinevoorraadtool

Initial nieuwe lijn RVS-dispensers

Picqer is een voorraadbeheersysteem

ëne afstraalt op hun merk en imago en

voor het mkb, van de beauty branche

dat gebruikers de toiletruimte zien als

tot de schoonmaakbranche. Leveringen

een indicatie voor de kwaliteit. Daarom

en inkoop optimaliseren en risico’s mi-

ontwikkelde Initial Reflection, een nieuwe

nimaliseren, dat is de oplossing. De

lijn van RVS-dispensers die een stijlvol

online tool is vanaf de pc, maar ook

imago weerspiegelen. Door de speciale

vanaf de smartphone of tablet te gebrui-

coating behoudt elk toestel zijn verzorg-

ken en kan meerdere gebruikers tege-

de uitstraling, hoe intensief het ook ge-

lijkertijd aan.

bruikt en onderhouden wordt.

Informatie: www.picqer.com

Informatie: www.initial.nl/reflection

Uit onderzoek van Initial blijkt dat de aandacht die bedrijven besteden aan hygi-

Spectro introduceert Sanitairreiniger Eco + Nieuwe dispensers Spectro introduceert een nieuwe aanvulling op de al uitgebreide lijn van ecologische Satino Black reinigingsmiddelen. Sanitairreiniger Eco + is een hooggeconcentreerde neutrale sanitairreiniger met kalk-

De matzwarte dispensers voor toilet- en

bindende eigenschappen. Het product is vrijge-

handdoekenpapier, zeep en toiletbrilrei-

steld van gevaarsymbolen en de kosten per do-

niger, zorgen voor een strakke en mo-

sering zijn zeer laag. Het product wordt verkocht

derne uitstraling. De informatieve Satino

in ergonomische doseerflessen en milieubewus-

Black wc-tegel maakt het design in stijl

te navulverpakkingen.

af en toont de bezoeker in één oogopslag

Informatie: www.spectro.nl

dat hij zojuist niet alleen een unieke toiletbeleving heeft ervaren, maar dat die

Ruthmann komt met T540

De hoogwerker T540 uit de bouwserie Height Performance is geschikt voor opbouw op een drie-assig chassis uit de 26 tons-serie. Met zijn compacte maatvoering, en totale voertuiglengte van slechts 11,90 meter, een bouwhoogte van 3,90 meter en een volvariabele afstempeling kan de T540 probleemloos ingezet worden in onder andere grote steden. Zowel de enorme steunhoogte als de toelaatbare opstel-onnauwkeurigheid tot 2 graden maken het werken en opstellen met de T540 mogelijk, juist ook op extreme arbeidsplaatsen zoals op hellingen. Informatie: www.kwak.nl PS - 30

nog duurzaam was ook. Informatie: www.satinoblack.com


PRODUCT Lavans introduceert de handzame Lightwisser

Aan het assortiment snelwissers heeft Lavans onlangs de Lightwisser toegevoegd. Met deze wisser kunnen snel en effectief harde vloeren gereinigd worden. De geïmpregneerde vezels houden stof vast en grovere vervuiling wordt meegenomen in de lussen van de wisser. De wisser is licht en heeft een ergonomische, in hoogte verstelbare steel. Volgens de leverancier vooral geschikt voor het reinigen van harde vloeren met obstakels zoals klaslokalen, kantoren, winkels, praktijken en showrooms. Informatie: www.lavans.nl

Stofpad van Bona Bona introduceert de Bona Dusting Pad (Stofpad). Deze stofdoek voor vloeren kan onder de Bona Mop of Bona Spray Mop, komt onder banken en kasten. De stofpad is wasbaar, dus herbruikbaar. Een stuk voordeliger dan die dure wegwerpdoekjes, zeker op jaarbasis gezien. Droog reinigen kan met een stofzuiger, maar die kan niet onder banken of kasten komen, waardoor er stof blijft liggen wat zich telkens weer verspreidt. En na het droog reinigen kan men ook nat reinigen met de Bona Mop of de Bona Spray Mop. Informatie: www.bona.com/stofpad

Nieuwe bedieningsForbo ontwikkelt toolbox Topshield2 platen van Tece Forbo Flooring heeft een toolbox TopsTece heeft de designserie bedienings-

hield2 ontwikkeld voor het onderwijs

platen Tece-square uitgebreid met be-

met informatie en gereedschappen om

dieningsplaten speciaal voor urinoirs. Nu

de Marmoleumvloer nog langer mooi

kan Tece zowel voor toiletten als voor

te houden en te beschermen. Het doos-

urinoirs een uniforme oplossing bieden.

je wordt als service geleverd bij ople-

Ook dit ontwerp is tot stand gekomen in

vering of dient als advies bij het maken

samenspraak met architecten. De nieuwe

van een keuze voor een nieuwe vloer.

bedieningsplaten voor urinoirs zijn lever-

De toolbox adviseert onder andere wat

baar in twee duurzame basisuitvoeringen,

er moet gebeuren als het Marmoleum

glas en metaal.

geïnstalleerd is.

Informatie: www.tece-nederland.nl

Informatie: www.forbo-flooring.nl

advertentie

Hét internetplatform voor 250.000 professionals in de reiniging!

PS - 31


Werken op hoogte

Is het bereikbaar en veilig? Fortron adviseerde architect over glas- en gevelonderhoud Meander MC Architect Hans van Beek van Atelier PRO en het facilitair bedrijf van Meander Medisch Centrum schakelden in de ontwerpfase van het nieuwe ziekenhuis in Amersfoort, specialistisch reiniger Fortron in voor advies over het glasPS - 32 en gevelonderhoud.


Aly Hassink, manager logistiek - hotelmatige zaken en RenĂŠ Bont, programmamanager faciliteiten bij Meander Medisch Centrum

PS - 33


Werken op hoogte

‘V

er voordat de bouw begon heb-

aangename sfeer werkt helend. Er is veel

creëren waarin het zorgproces zo goed

ben we Fortron alle tekeningen

glas in verwerkt waardoor het een licht,

mogelijk verloopt. Zo is er in het ontwerp

overhandigd’, vertelt René Bont,

open en toegankelijk gebouw is.’

nagedacht over wegvinding. Balies zijn

programmamanager faciliteiten bij Mean-

Bont: ‘Wat ook afwijkt van veel andere

direct herkenbaar als je een gang in kijkt,

der Medisch Centrum. De specialistisch

ziekenhuizen, is dat er veel aandacht is

en de afdelingen worden door verschil-

reiniger werd door de architect van het

besteed aan kleur, vorm en materialise-

lende kleuren vloerbedekking en zebra-

nieuw te bouwen ziekenhuis en het facilitair

ring. Dit heeft als doel een omgeving te

paden van elkaar gescheiden. Het idee

bedrijf bij het ontwerp betrokken om te adviseren over glas- en gevelonderhoud. Deze procedure sluit aan bij het nieuwe Bouwbesluit, dat 1 april 2012 in werking is getreden. Deze bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen. Middels de Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 beoordeelt de toetser welke gebouwsituaties van toepassing zijn en of hierbij werkmethode(n) zijn benoemd (www.bouwbesluitinfo.nl).

Meander Medisch Centrum Aan de rand van Amersfoort bouwt Meander Medisch Centrum een nieuw topklinisch ziekenhuis met een oppervlak van bijna 100.000 vierkante meter. Bouwcombinatie 2MC3 is verantwoordelijk voor de bouw. Deze combinatie bestaat uit Heijmans, Burgers Ergon en Ballast Nedam. In 2010 werd de eerste paal geslagen en

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: NFP Photography – Pieter Magielsen

in september 2012 werd het hoogste punt bereikt. De bouw ligt op koers voor de ingebruikname eind 2013. De Amersfoortse locaties Lichtenberg en Elisabeth sluiten dan hun deuren. Het ontwerp is licht en open en het ziekenhuis moet een vriendelijke en professionele uitstraling krijgen. Aly Hassink, manager logistiek - hotelmatige zaken bij Meander Medisch Centrum: ‘Verschillende architecten hebben zich over een ontwerp gebogen. Wat moet het uitstralen? Meander heeft voor een architectenbureau gekozen dat nog nooit eerder een ontwerp maakte voor een ziekenhuis. Misschien kwam het bureau juist daarom wel met originele ideeën. Zo hebben wij straks eenpersoons patiëntenkamers. Iedere patiënt heeft een eigen sanitaire unit met douche en toilet. Dit vanuit de hotelgedachte en het geeft veel rust en privacy voor patiënten. ‘We wilden een open warme sfeer. Een PS - 34


Architect Hans van Beek van Atelier Pro was dat bordjes om de weg te wijzen bij

niger Fortron ingeschakeld. De partij die

wijze van spreken niet meer nodig zou-

verantwoordelijk is voor dit onderhoud bij

den moeten zijn. We gaan deze wel ge-

de twee huidige locaties. Bont: ‘Fortron

bruiken, het één vult het ander aan.’

kon aan de hand van 3D-tekeningen goed inschatten wat er mogelijk en gewenst

Van Beek: ‘Voor ons is het heel normaal om te werken met een Programma van Eisen, waarin staat dat wat je maakt, ook moet functioneren. Het verbaast me dat het niet vaker voorkomt. Als je een probleem in het ontwerp niet onderkent en oplost, dan wordt het, als een gebouw al af is, met lapwerk opgelost. Dan loop je pas echt het risico dat je ontwerp wordt aangetast. ‘Wat bij Meander Medisch Centrum meespeelde was dat op het moment van het ontwerp, zo’n vijf jaar geleden, nieuwe regels voorschreven dat boven een bepaald aantal meters niet meer op een ladder mocht worden gewerkt. Wij wilden precies weten wat die nieuwe regels waren en hoe we daarmee om moesten gaan. Toen hebben we in overleg met de opdrachtgever besloten het ontwerp aan hun dienstverlener op dit gebied voor te leggen. Ik vind het kortzichtig om je als architect niet met dit soort zaken te bemoeien. Als je dat niet doet, kunnen problemen in het ontwerp achteraf erger zijn, dan de problemen die je vooraf nog kunt oplossen als je over de functionaliteit van een gebouw hebt nagedacht.’

Concessies

was. Dat heeft hen veel informatie gege-

Tijdens het ontwerp hebben verschillende

ven om ons goed te kunnen adviseren.’

aspecten ter discussie gestaan. Want een

Hassink: ‘De voorkeur ging niet uit naar

gebouw kan er mooi uitzien, maar is het

stellages op het dak. Vanwege de uitstra-

ook praktisch als het pand in gebruik is?

ling van het pand, maar ook omdat een

En is het goed te onderhouden? Bont: ‘Het

gevelonderhoudssinstallatie onevenredig

facilitair bedrijf was behoorlijk goed ver-

duur bleek te zijn voor dit gebouw. Echter

tegenwoordigd in werkgroepen die door

moet het glas wel op een veilige manier

Meander waren opgezet om mee te den-

toegankelijk zijn. Was dat het geval? En

ken over het nieuwe ziekenhuis. Er kwam

zo niet, hoe dan wel? Aan welke voor-

een Programma van Eisen en de architect

waarden moest het ontwerp voldoen?

sloot bij het werkoverleg aan om te weten

Fortron is een paar keer aangeschoven

wat er speelde.’

bij gesprekken met de architect. Uit die

Hassink: ‘In de werkgroepen participeer-

gesprekken kwam naar voren dat er bij

den medewerkers van verschillende af-

het gebruik van hoogwerkers een pad

delingen zodat zoveel mogelijk aspecten

om het pand moest komen, waar deze

naar voren zouden komen. Vanuit het

de ruimte hebben om uit te stempelen

facilitair bedrijf werd veel aandacht aan

en veilig te kunnen werken.’

bijvoorbeeld schoonmaakonderhoud be-

Bont: ‘Uiteindelijk kwam Fortron met een

steed. Zo kwam ook het glas- en gevel-

document waarin tot in detail is beschre-

onderhoud naar voren.

ven hoe we het glas- en gevelonderhoud

‘De kamers zijn hoog met hoge ramen,

binnen het ontwerp konden inrichten. Dit

hoe ga je dat schoonmaken? De architect

document ging in op het materiaal – een

wilde weten waarom iets problemen op

glazenwasspin –, het aantal meters dat

zou kunnen leveren en kwam dan met

het pad uit de gevel moest liggen en hoe

nieuwe ideeën. Van beide kanten zijn

breed dat pad moest zijn, tot het advies

concessies gedaan. De hoge ramen met

om in het pand op een bepaalde plek

de lange gordijnen hebben een warme

een glazenwasbrug te plaatsen.

gebruikt richting de architect. Een facili-

uitstraling en een goede akoestiek. Maar

‘Ook hebben zij ons geadviseerd over het

tair bedrijf is vaak kritisch, en terecht,

lange gordijnen zijn moeilijker af te halen,

soort brug en leveranciers. We hebben

maar ze blazen soms de verkeerde trom-

te wassen en weer op te hangen. We

verschillende ontwerpen aan hen voor-

pet, waardoor ze niet meer uitgenodigd

hebben in dit geval echter toch voor de

gelegd. Is het glas goed bereikbaar, maar

worden bij overleg met de architect. Op

uitstraling gekozen.’

vooral is het veilig? Voor de glazenwasser,

het juiste moment geven en nemen, dat

Bont: ‘Het was geven en nemen. De ar-

maar ook voor gebruikers van het zieken-

is de kritische succesfactor.’

chitect heeft altijd goed geluisterd. Niet

huis die onder de brug door lopen?’

Hassink: ‘Iedereen was bereid om mee

dat we altijd ons zin kregen, maar daar

te denken, maar dat komt denk ik ook

waar het essentieel was voor goed faci-

Goede sfeer

omdat iedereen blij is dat we een nieuw

litair beheer of de patiëntenzorg zijn

Hassink: ‘Bij aanpassingen in het ontwerp

pand kunnen betrekken. Er is veel bereid-

aanpassingen gedaan. Aan de andere

hebben tussendoor nog checks plaats-

heid. En de sfeer is altijd goed geweest.

kant respecteerde het ziekenhuis ook de

gevonden. We hebben het nu over glas-

Het gaat er niet om dat je elkaar wilt over-

visie en de ideeën van de architect.’

bewassing, maar voor het gevelonder-

tuigen van je gelijk, maar dat je samen

houd wilden we het met dezelfde voor-

een mooi ziekenhuis wilt bouwen.’ Als

Advies specialistisch reiniger

zieningen kunnen doen.’

alles goed gaat wordt het nieuwe Mean-

Voor een overwogen visie op het glas- en

Bont: ‘Opvallend is dat het facilitair bedrijf

der Medisch Centrum eind 2013 in ge-

gevelonderhoud werd specialistisch rei-

van het ziekenhuis de juiste toon heeft

bruikgenomen.  PS - 35


Werken op hoogte

‘Beste is

glasbewassing

Over de opdrachtnemer als opdrachtgever van de onderaannemer

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft vier pijlers: Goed Opdrachtgeverschap, Goed Werkgever- en Opdrachtnemerschap, Goed Werknemerschap en Goed Makelaarschap. Glas- en gevelreinigers vallen binnen deze vier pijlers onder de pijler Goed Werkgever- en Opdrachtnemerschap, maar zijn in de helft van de gevallen niet direct opdrachtnemer maar onderaannemer. Is er ruimte voor een vijfde pijler: Goed Onderaannemerschap?

Tekst: Inga van Uchelen

‘T

e lang hebben schoonmaak-

eigenaar van Stuyvers Groep (onder an-

vertegenwoordigers van werkgevers,

bedrijven bij een aanbeste-

dere glas- en gevelonderhoud). ‘Het glas-

werknemers, intermediairs en op-

ding punten kunnen scoren

en gevelonderhoud wordt voor weinig

drachtgevers in de schoonmaakbran-

op het glas- en gevelonderhoud, waar-

aangeboden aan de opdrachtgever.

che de Code Verantwoordelijk Markt-

door prijsdruk is ontstaan’, vertelt Koos

Schoonmaakbedrijven willen er vervol-

gedrag ondertekend. Hierin is vastge-

Stuyvers, voorzitter OSB-segment Alles

gens zelf ook nog iets aan verdienen, dus

legd dat bij de inkoop/aanbesteding

Weten Over Glazenwassen (Awog) en

moeten wij het voor nog minder doen.

van schoonmaakwerk niet alleen de

‘We zijn al jaren bezig met een betere

prijs maar ook de kwaliteit van de uit-

samenwerking tussen glasbewassings-

voering van het schoonmaakwerk en

bedrijven en schoonmaakbedrijven. De

de arbeidsomstandigheden moeten

code heeft gelukkig een verandering

worden meegewogen. (...)’

teweeggebracht in de manier van den-

Glasbewassing maakt integraal onder-

ken, maar richtte zich tot nu toe vooral

deel uit van de schoonmaak- en glazen-

op schoonmaakbedrijven. Gelukkig is er

wassersbranche, maar heeft wel haar

binnen Awog, bij de codecommissie en

eigen specifieke kenmerken. Zo staat

bij OSB nu meer aandacht voor onze

in de publicatie: ‘Om veilig op hoogte

branche en is er een publicatie over ver-

te kunnen werken dienen glasbewas-

antwoord inkopen van glasbewassing.’

singsbedrijven zich aan strenge voorschiften te houden. Dit betekent dat

Koos Stuyvers

PS - 36

Andere bedrijfsvoering

bedrijven ook flink moeten investeren

In Verantwoord inkopen van glasbewas-

in opleidingen en arbeidsmiddelen zo-

sing, een publicatie van OSB aanvullend

als hoogwerkers.’

op de Code Verantwoordelijk Marktge-

En verder: ‘De glazenwasser kan en

drag, staat: ‘Op 21 juni 2011 werd door

mag zijn werk niet doen als het vriest


apart

aanbesteden’

Tips voor de opdrachtgever

• De aanwezigheid van een actuele ob-

• Periodiek onderhoud en keuring van

De OSB-publicatie Verantwoord inkopen van glasbewassing richt zich tot de opdrachtgever en zet een behoorlijk aantal punten voor de opdrachtgever op een rij. Een kleine selectie:

ject-risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) voor het pand. • Frequentie en kwaliteitsniveau van de glasbewassing. • Planning van werkzaamheden en informeren van pandbewoners. • Vakopleiding van de in te zetten glazenwassers. • Herkenbare bedrijfskleding. • Bereikbaarheid van uw pand.

gebouwgebonden installaties.  S • ommige arbeidsmiddelen, zoals de wassteelmethode, de staande ladder en de safe-sit, mogen slechts in beperkte mate in uitzonderingssituaties worden ingezet. Let erop of de glazenwasser zich aan deze voorschriften uit de branche-RI&E houdt. • Bij nieuwbouw of verbouw van uw pand, dient bij de aanvraag van de bouwvergunning aangetoond te worden, dat het onderhoud (waaronder glasbewassing) op een veilige wijze kan worden uitgevoerd. Hiervoor is het Toetsingskader ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen’ ontwikkeld als onderdeel van het Bouwbesluit.

Waarop selecteert u een glasbewassingsbedrijf? • Voert het bedrijf een volledige en betrouwbare administratie, worden belastingen en premies volledig en op tijd afgedragen en zijn de medewerkers gerechtigd om in Nederland te werken? • Heeft het bedrijf veilig werken in de bedrijfsvoering geïntegreerd? Maak afspraken over en controleer tijdens de uitvoering of de glazenwasser conform deze afspraken werkt:

Als opdrachtgever/gebouweigenaar bent u mede verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het werk. Te denken valt hierbij aan: • Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid van het glas. • Zorg dragen voor noodzakelijke bouwkundige aanpassingen van het gebouw, die voortvloeien uit de object-RI&E.

of hard waait. Dit vereist een flexibele

mee te houden. Het beste is om glas-

drijf – in dit geval de opdrachtgever –

planning van de werkzaamheden. De

bewassing apart aan te besteden of

en de glas- en gevelreiniger in een

glazenwassers werken meestal fulltime

anders als apart perceel binnen een

andere positie: die van onderaannemer.

en zijn goed opgeleid in het veilig wer-

groter schoonmaakbestek.’

Zou er ruimte zijn voor een vijfde pijler?

ken op hoogte en wassen het glas van

Meer informatie kunt u vinden op www.veiligophoogte.nl

Die van Goed Onderaannemerschap.

vele panden. Glasbewassing wordt

Vijfde pijler?

Deze pijler doet een beroep op de ver-

veelal uitgevoerd door kleinere gespe-

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag

antwoordelijkheden voor een gezonde

cialiseerde bedrijven. Ook grote schoon-

heeft vier pijlers: Goed Opdrachtgever-

samenwerking tussen schoonmaakbe-

maakbedrijven zetten de glasbewassing

schap, Goed Werkgever- en Opdracht-

drijven en – in onderaanneming – glas-

vaak in onderaanneming weg bij deze

nemerschap, Goed Werknemerschap

en gevelreinigers. Op deze manier krijgt

gespecialiseerde bedrijven.

en Goed Makelaarschap. Glas- en ge-

deze groep concreet een rol op het

‘Glasbewassingsbedrijven hebben dus

velreinigers vallen binnen deze vier

podium binnen de code. We vroegen

een andere bedrijfsvoering, perso-

pijler onder de pijler Goed Werkgever-

het Nico Koch, beleidssecretaris bij

neelsopbouw en kostenstructuur dan

en Opdrachtnemerschap, maar zijn in

OSB en glas- en gevelondernemers

reguliere schoonmaakbedrijven. Het is

de helft van de gevallen niet direct

Kees Driesprong (Driesprong Groep)

raadzaam om hier bij de inkoop/ aan-

opdrachtnemer maar onderaannemer.

en Peter Meijboom (Meijboom Dienst-

besteding van glasbewassing rekening

Die positie brengt het schoonmaakbe-

verlening).> PS - 37


Werken op hoogte

Nico Koch, OSB:

‘Probleem zit bij de opdrachtgever en hoofdaannemer’ Nico Koch, OSB: ‘Ik kan me absoluut

‘Het probleem zit bij de opdrachtgever

niet vinden in de stelling van de vijfde

die de opdracht niet goed beschrijft en

pijler. Glazenwassers zijn hier helemaal

er geen rekening mee houdt dat er verder

niet mee geholpen. De glazenwassers/

in de keten onderaannemers zitten; en

onderaannemers zitten met het pro-

bij de hoofdaannemer die een dubbelrol

bleem dat ze aan het eind van de keten

heeft als opdrachtnemer én opdrachtge-

zitten. Ze zijn de dupe van verkeerde

ver. Bij het invullen van deze dubbelrol

beslissingen die boven in de keten ge-

gaat veel fout. Dit los je niet op met een

nomen worden. Het probleem zit dus

pijler goed onderaannemerschap.

niet zozeer bij de onderaannemer. Een

‘Het document Verantwoord inkopen van

onderaannemer is binnen de code im-

glasbewassing biedt handvatten voor een

mers gewoon een opdrachtnemer. Dat

praktische vertaling van de code naar

is de tweede pijler waar in de code naar

glasbewassingsbestekken en -contrac-

verwezen wordt. In de code staat dan

ten. Het heeft als doel de opdrachtgever

ook “dat bij onderaanneming de code

en de hoofdaannemer te helpen op een

toeziet op de relatie als ware de hoofd-

goede manier invulling aan hun rol te

aannemer opdrachtgever en de onder-

geven, zodat de onderaannemer ook op

aannemer opdrachtnemer.”

een goede manier zijn werk kan doen.’

Peter Meijboom:

‘Vijfde pijler brevet van onvermogen’ Peter Meijboom: ‘We moeten ons diep

mkb – veelal hard werkende familiebe-

schamen dat we over deze stelling na

drijven, aangesloten bij OSB en zuinig

moeten denken. Goed onderaannemer-

op haar werknemers – graag wil inves-

schap zou vanzelfsprekend moeten zijn.

teren in haar personeel. Deze bedrijven

Maar zolang aanbestedende partijen

zien hun medewerkers als het visite-

blijven aanbesteden/gunnen aan grote

kaartje van het bedrijf en willen over

(schoonmaak)organisaties, die in veel

het algemeen cao-afspraken en afspra-

opzichten het contact met de werkvloer

ken rondom opleiden nakomen.

zijn verloren en tevens in veel gevallen

‘Dit staat haaks op bedrijven waar alleen

de specialistische kennis ontberen, lijdt

wordt gekeken naar rendement op geïn-

dit niet alleen tot prijsdruk maar ook tot

vesteerd vermogen dat belangrijk is voor

onveilig gedrag op de werkvloer. In het

investeringsmaatschappij of aandeelhou-

geval van glazenwassers, die hun werk

ders. Conclusie: Een vijfde pijler opne-

vaak op grote hoogte uitvoeren, kan dit

men in de code is als het ware een brevet

noodlottige situaties tot gevolg hebben.

van onvermogen naar alle glazenwas-

Aanbestedende partijen zouden er

sers- en schoonmaakbedrijven en an-

daarom goed aan doen direct aan de

dere specialistische bedrijven. Op een

specialisten aan te besteden.

of andere wijze kan de schoonmaakbran-

‘Als ik de huidige situatie zou moeten

che dat blijkbaar niet organiseren en dat

beschrijven, dan lijkt het erop dat het

mag OSB zich zeer aanrekenen.’

PS - 38


Kees Driesprong:

‘Betere controle op opdrachtgeverschap’ Kees Driesprong: ‘De stelling van de

ik dat een uitbreiding van regels niet

felprijzen laten werken. Blijven toezien

uitbreiding van de code met een aanvul-

altijd verhelderend zal gaan werken. In

op het door de onderaannemer toepas-

ling van Goed Onderaannemerschap is

de code is immers al de verantwoorde-

sen van geoorloofde werkmethodieken

wellicht te overwegen. Vooralsnog denk

lijkheid van de opdrachtgever duidelijk

en niet om financiële en commerciële

en glashelder benoemd.

motieven hieraan concessies doen.

‘Het dient zo te zijn dat opdrachtgevers

‘Kortom: geen vijfde pijler, maar betere om-

– in dit geval schoonmaakbedrijven –

schrijvingen en controle op het naleven van

die hun glas- en gevel werkzaamheden

Goed Opdrachtgeverschap. Met de moge-

uitbesteden aan onderaannemers, be-

lijkheid om tegen logge onwelwillende op-

ter moeten toezien op de selectie van

drachtgevers de methode van name and

goede gezonde bedrijven. Ook moeten

shame anoniem te kunnen gebruiken.’

zij de intentie hebben om met deze goede gezonde bedrijven te willen blijven samenwerken. ‘Dat betekent de onderaannemers niet

Gebruikgemaakt van OSB-publicatie Verantwoord inkopen van glasbewassing

uitknijpen en tegen belachelijke lage stafadvertentie

16, 17 & 18 januari

Schoon tot in detail Als het om gebouwenonderhoud gaat, is geen detail te klein – en elk oppervlak van belang. Daarom vertrouwen schoonmaakbedrijven wereldwijd al meer dan een eeuw op Diversey voor de levering van de door hen benodigde reinigings-, desinfectie- en hygiëneoplossingen. Wij vereenvoudigen hebben om vertrouwen op te bouwen en de rentabiliteit te verhogen. Wij zijn Diversey en wij leiden de wereld naar een schonere, gezondere toekomst. Bezoek ons op Vakbeurs Facilitair 2013, Brabanthallen 's-Hertogenbosch, standnummer 1.102


r e k e z n e t s Va GLAZENWASSERSLADDERS

Deurneseweg 5

D

I

5709 AH Helmond T (0492) 538 124 www.dirks.eu

R

K

S

K

L

I

M

M

A

T

E

R

I

A

L

E

N


OSB oveR...

OSB houdt u elke maand op de hoogte van actuele (verenigings)zaken

OSB - Samen voor een schone zaak Een campagne moet de naamsbekendheid van OSB verbeteren. Dit is een van de voorwaarden om van het OSB-Keurmerk vanaf 1 januari 2013 een succes te maken.

E

en van de stappen in de campagne is om OSB (opnieuw)

Leden profiteren van:

aan de OSB-leden, relaties en stakeholders voor te

• Inspraak:Uw mening telt, bijvoorbeeld bij de cao-besprekin-

stellen. We willen graag laten zien wat OSB voor u én

gen. Er is een eerlijke verdeling tussen MKB en grote bedrijven.

de branche kan en wil betekenen. Ook op deze plek stellen wij

• Onderscheidend vermogen: Als lid kunt u zich onderschei-

ons graag aan u voor.

den ten opzichte van bedrijven die geen lid zijn. Met het OSB-

Al ruim dertig jaar werken we als OSB aan een sterke en aan-

Keurmerk werken we aan een sterke en aantrekkelijke branche

trekkelijke branche, waarbij integriteit, betrouwbaarheid, trans-

en geven we een gezicht aan de integriteit, betrouwbaarheid

parantie en kwaliteit onze speerpunten zijn. Onze bestuurders

en kwaliteit van onze leden.

zijn allemaal ondernemers uit de branche, zowel van grote

• Meer kennis: Leden kunnen gebruikmaken van onze help-

bedrijven als van het MKB, en staan onder voorzitterschap van

desks en krijgen zo snel antwoord op hun dagelijkse vragen

Hans Simons.

over bijvoorbeeld de uitvoering van de cao, wet- en regel-

De schoonmaak- en glazenwassersbranche is heel dynamisch.

geving, veilig werken op hoogte, aanbestedingen en ver-

Dat komt onder meer door diverse ontwikkelingen op het

zuimvraagstukken. Daarnaast geven we trainingen en cursus-

gebied van arbeidsmarkt, imago, veiligheid en milieu. Tal van

sen waarmee onze leden het potentieel van hun nieuwe en

organisaties hebben op de een of andere manier met onze branche te maken. Onze leden staan hierin centraal, en kunnen op ons rekenen als het gaat om hun collectieve en individuele belangen. Om

bestaande mensen optimaal kunnen benutten. • Een groot netwerk: We bieden onze leden een groot platform om collega-ondernemers te ontmoeten. Zowel live tijdens bijeenkomsten, als via social media.

dit goed te kunnen doen, is het nodig om contact te onderhou-

• Platforms & specialismen: Voor bepaalde specialismen in

den en samen te werken om zo gezamenlijke doelstellingen te

de markt heeft OSB platforms opgericht. Het doel hiervan is

realiseren. Het draait dus om netwerken waarbij we als OSB

het opkomen voor de belangen van deze specifieke groepen

graag het voortouw nemen.

OSB-leden. Er zijn diverse platforms, zoals onder andere voor

Onze leden maken ons als organisatie sterk, en wij maken ons

de gevelbehandelaars Platform Gevel, voor de glazenwassers

sterk voor onze leden. We hebben een uitgebreid dienstenpakket

OSB-segment AWOG, Platform Onderwijs, Platform MKB en

om onze leden te ondersteunen, en treden op als collectieve

Platform Calamiteiten. Voor informatie over alle platforms

belangenbehartiger op alle belangrijke thema’s zoals de cao-on-

kijk op www.osb.nl.

derhandelingen. Wij zijn niet alleen belangenbehartiger maar ook actief op het gebied van kennisoverdracht, informatievoorziening

Gratis voorzieningen

houden onze leden op de hoogte van de actualiteiten en ont-

• OSB academie • CAO helpdesk • Gratis advies van onze bedrijfsadviseurs • Bijzondere bijeenkomsten en ledenvergaderingen over actuele en relevante onderwerpen • Elk kwartaal het verenigingsblad OSB Magazine • Tweewekelijks digitale nieuwsbrief ‘OSB E-magazine’ met het laatste nieuws • Voorbeeldbrieven en contracten

wikkelingen in de branche.

Kortingen Door goed te onderhandelen, laten we onze leden profiteren van kortingen op het gebied van verzuimmanagement, verzekeringen en brandstof.

PS - 41

Tekst: OSB

en ondersteuning. Ook geven we diverse publicaties uit en


t c u d o r P in de praktijk Elke maand behandelt PS een product uit de schoonmaakpraktijk, dat door de producent of leverancier bepaalde eigenschappen wordt toegekend. Hoe werkt dit product in de praktijk? Ger van Hout (Asito) werkt al tien jaar op hoogwerkers. Sinds september werkt hij op de Palfinger 260 B, door Collé Rental & Sales aan het schoonmaakbedrijf geleverd. ‘Voor mijn gevoel zijn er geen verbeteringen meer mogelijk. Ik ben super tevreden.’

G

er van Hout werkt al tien jaar met hoogwerkers. Van Hout

ben ik zelf ook betrokken geweest. Verder word ik vaak gebeld

werkt bij Asito waar hij voornamelijk glasbewassing; en

als iemand een vraag heeft over een hoogwerker, dan los ik het

incidenteel gevelonderhoud uitvoert. Sinds september

telefonisch op. Of de planner komt naar me toe met een vraag

heeft Van Hout de Palfinger 260 B in gebruik. Een autohoogwer-

welke hoogwerker hij moet inplannen voor een bepaalde locatie.’

ker, geleverd door Collé Rental & Sales. Van Hout: ‘Het bereik is

De autohoogwerker is van alle gemakken voorzien: ‘Er is ge-

enorm. Toen ik begon was het zijdelings bereik van een hoogwer-

regeld dat ik ook in deze auto weer handsfree kan bellen en

ker 8 tot 9 meter, deze heeft een zijdelings bereik van 12,5 meter

in de korf heb ik nu zelfs een speaker zodat ik radio kan luis-

en recht naar achteren een bereik van 15,5 meter. De hoogwer-

teren. Ik ben super tevreden.’

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: NFP Photography – Marijn van Rij

ker heeft in de hoogte een bereik van bijna 26 meter. ‘Wat kenmerkend is voor deze hoogwerker, is de mogelijkheid

Veilig werken op hoogte

om nauwkeurig uit te kunnen stempelen’, gaat Van Hout verder.

De machine is voor een langere termijn verhuurd aan Asito,

Dit is het plaatsen van ondersteunende poten om de hoogwer-

vandaar dat Collé de machine in de bedrijfskleuren van Asito

ker stabiel te kunnen gebruiken. ‘Als ik beperkte ruimte heb

heeft geleverd. De autohoogwerker wordt door Collé onder-

om te stempelen, op een fietspad of op een parkeerplaats waar

houden, gekeurd en nagekeken. Het bedrijf levert bij storingen

nog net een plek vrij is, kan ik de stempelpoten recht naar

direct een vervangende machine. Net als in situaties dat deze

beneden laten zakken. Aan de andere zijde van de hoogwerker

hoogwerker niet toereikend zou zijn. Dan komt er een andere

moet ik dan wel voldoende ruimte hebben om uit te stempelen,

die de uitdaging wel aan kan. Collé levert diverse soorten

om het maximale bereik te behouden.

hoogwerkers met werkhoogtes tot 103 meter, dus er is altijd

‘Verder heeft deze machine een hydroliek-koeler. Als de motor

een goed alternatief beschikbaar.

te warm wordt, onder invloed van bijvoorbeeld warm weer, dan

Van Hout is zich na al die jaren nog altijd bewust van het belang

wordt de hydroliek-olie warm en dun. Dat is niet goed want dan

van veilig werken op hoogte: ‘Het is niet dat je er zomaar opstapt

verplaatst de olie zich te snel. Door de koeler voorkom je dit.’

en denkt: ik ga het even doen. Hoe langer je dit doet, hoe gemakkelijker je mogelijk wordt. Maar dat is het gevaar. Juist

Ledlampen

dan moet je blijven opletten.’

De hoogwerker is gebouwd op een Mercedes Sprinter. Deze is nog met een gewoon rijbewijs te besturen en heeft een zware

Technische specificaties

cabine. Daardoor is het bereik recht naar achteren het grootst,

Merk: Bison Palfinger / Wumag Palfinger Type: P260 B Aandrijving: Diesel Werkhoogte (m): 25.8 Rijbewijs: B Vloerhoogte (m): 23.8 Reikwijdte (m): 12.5 (zijdelings) / 15.5 (naar achteren) Hefvermogen (kg): 230 Gewicht (ca.) (kg): 3500

omdat er dan sprake is van het meeste tegengewicht. Van Hout: ‘Het bedieningspaneel is exact hetzelfde als bij de vorige, maar de hoogwerker is qua veiligheid verbeterd. Op de stempelpoten knipperen ledlampen zodat iedereen kan zien dat er iemand staat uitgestempeld. Voor mijn gevoel zijn er nu geen verbeteringen meer mogelijk. Technisch misschien wel, maar niet op deze auto. Dat kan qua gewicht niet.’ Van Hout is bij Asito in de loop der jaren expert geworden op het gebied van hoogwerkers. ‘Bij de keuze voor deze machine PS - 42


Palfinger 260 B Autohoogwerker

Ger van Hout

PS - 43


Verantwoord specialist CSU won als eerste Nederlandse schoonmaakbedrijf de MVO Award. Een Golden Service Award voor de jarenlange MVO voortrekkersrol en vele duurzame en sociale projecten. Onze medewerkers verdienen hiervoor de echte aandacht. Zij zijn en blijven de basis voor deze prestaties! Focus op schoonmaak! Kantoor, school, vervoer of industrie. Onze bewuste keuze voor specialisatie op schoonmaak leidt tot tevreden gebruikers en duurzame klantrelaties. Die verantwoorde aanpak is uw garantie voor een uitstekende dienstverlening. CSU. Daar blijf je bij!

CSU T 0413 28 51 11 info@csu.nl www.csu.nl

cleaning services


Vakbeurs Facilitair Van koffie tot schoonmaakdiensten en stoelenreiniging Op 16, 17 en 18 januari vindt de vijftiende editie van vakbeurs Facilitair plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Professionals kunnen hier terecht voor de meest uiteenlopende producten en diensten op het gebied van facility management. Van koffie tot schoonmaakdiensten en stoelenreiniging.

E

‘Denk bijvoorbeeld aan Satino Black, by Van Houtum en SCA

looptijd en zorgt dat alle materialen binnen handbereik

- Tork. Het aanbod is zowel interessant voor facility managers,

zijn tijdens de schoonmaak, zo motiveert Biofriends

als voor bedrijven die schoonmaakdiensten aanbieden, want

Nederland haar inzending voor de FGNoviteitenprijs. Een prijs

ook schoonmaakmiddelen, -producten en -machines – en zelfs

die tijdens de Vakbeurs Facilitair wordt uitgereikt aan een in-

een centraal stofzuigsysteem – worden aangeboden op de

novatieve facilitaire oplossing.

beurs.’

Op 16, 17 en 8 januari vindt de vijftiende editie van vakbeurs Facilitair vindt plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

FGNoviteitenprijs 2013

‘Schoonmaak is weer goed vertegenwoordigd op de beursvloer’,

Nieuw in 2013 is het Noviteitenpaviljoen met een presentatie

vertelt beursmanager Esther Kunstt. ‘Standhouders zijn bijvoor-

van alle noviteiten die ingeschreven zijn voor de FGNoviteiten-

beeld ISS Facility Services, ICS Nederland, Hago Nederland en

prijs 2013. De FGNoviteitenprijs is sinds kort opgedeeld in zes

Hago Zorg.’ Ook aan schoonmaakgerelateerde bedrijven, zoals

categorieën: Mens, Werkplek, Fysieke werkomgeving, Techni-

bedrijven die zich bezighouden met hygiëne, zijn aanwezig.

sche werkomgeving, Veilige werkomgeving en Gebouwbeheer. PS - 45

Tekst en beeld: HolaPress

en werkgordel voor de schoonmaker voorkomt veel


LOGO: POSITIVE Cyan & Magenta KCP Brand Assets June 5, 2012

Het HEALTHY WORKPLACE PROJECT* van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* is ontwikkeld om ziekte en absente誰sme in kantoren te verminderen en werknemers te motiveren. Daardoor stijgt de productiviteit. Ter ondersteuning van het project is de nieuwe AQUARIUS* Dispenserlijn ge誰ntroduceerd. Meer weten? Surf naar www.healthyworkplace.com of mail naar healthyworkplacenl@kcc.com. Bellen met Sales Support kan ook: 0318 697 625 0f 626.


advertentie

ONDERNEMENDE PROFESSIONALS GEZOCHT!

Strategische Schoonmaak Adviseur & Kwaliteitsadviseurs Atir is een adviesorganisatie/kennisinstituut die zich bezig houdt met allerhande vraagstukken op schoonmaakgebied. Dit varieert van strategische adviezen tot technisch en operationele schoonmaak vragen. Zie voor meer informatie www.atir.nl Wegens uitbreiding van onze orderportefeuille zijn wij ter versterking van ons landelijk opererend team op zoek naar een fulltime adviseur. Werkzaamheden: - Het begeleiden van (Europese) aanbestedingsprocedures; - Het schrijven van managementadviesrapporten; - Het uitvoeren van contractbeheer en contractmanagement; - Het organiseren van verbeterprocessen, mogelijk in een interim positie. Profiel: - Beschikt over minimaal HBO niveau; - 25-40 jaar en in het bezit van rijbewijs B; - Minimaal 5 jaar operationele ervaring in een schoonmaakorganisatie; - Beschikt over cijfermatig inzicht en analytisch vermogen; - Heeft een klantgerichte en dienstverlenende instelling en staat voor kwaliteit; - Durft richting te geven en is in staat om sturend op te treden; - Is integer en wekt vertrouwen.

Kwaliteitsadviseurs Midden en West Nederland

Handige informatie De Vakbeurs Facilitair vindt plaats op 16, 17 en 18 januari 2013 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

• De vakbeurs is woensdag en donderdag geopend van

10.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. • De toegang tot Facilitair is gratis. Professionals die een bezoek willen brengen, kunnen wachttijd bij de ingang voorkomen door zich voor te registeren. Dit is mogelijk op www.vakbeursfacilitair.nl. • Tussen NS-station ’s-Hertogenbosch centraal en de Brabanthallen rijdt een gratis pendelbus. • Er is tegen betaling voldoende parkeergelegenheid. • Het voorlopige programma met de themapresentaties wordt bekendgemaakt op de website. • Voor meer informatie over de noviteiten die meedingen naar de FGNoviteitenprijs, kunnen belangstellenden terecht op www.fgnoviteiten.nl. • Op www.vakbeursfacilitair.net zijn de actuele standhouderslijst en de voorlopige plattegrond te vinden. • De organisatie is in handen van HoLaPress Communicatie. Informatie: www.vakbeursfacilitair.net Begin januari laat de jury weten wie de genomineerden zijn. Tussen de inschrijvingen zitten ook enkele nieuwe oplossingen voor de schoonmaakbranche, zoals de al eerder genoemde werkgordel van BioFriends Nederland. Volgens het bedrijf kunnen materiaalwagens dankzij een dergelijke gordel een stuk compacter worden. BioCompact Environmental Technology heeft zich voor de prijs ingeschreven met watervrije urinoirs in kunststof en keramiek. Met het watervrije urinoir wordt volgens het bedrijf per bezoek zo’n vier tot zes liter drinkwater bespaard. Voor het eerst wordt dit jaar de winnaar van de prijs op de eerste beursdag bekendgemaakt. Zo krijgen de deelnemers aan de prijs veel meer aandacht voor hun noviteit. Aan het begin van de beurs weten we dus al wie van de genomineerden

Ook zijn wij geinteresseerd in professionele kwaliteitsadviseurs die opgeleid zijn als VSR controleur en inspecteur en ruime ervaring meebrengen vanuit het schoonmaakwerkveld. Heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan en zoek je een nieuwe uitdaging dan nodigen we uit te reageren.

zich de Winnaar FGNoviteitenprijs 2013 mag noemen.

Arbeidsvoorwaarden: Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de functie en ervaring. Atir biedt een professionele werksfeer waarin de meerwaarde voor haar opdrachtgevers centraal staat. Voor informatie kun je contact opnemen met Margriet van Dijken op 06-109 66 387 of 036-3030550.

Ook nieuw dit jaar is het beurshotel. Standhouders kunnen in

Een schriftelijke sollicitatie (motivatie/CV/pasfoto) kun je richten aan: Atir B.V. t.a.v. mw. M.J. van Dijken Edvard Munchweg 61 1328 MK ALMERE

Beurshotel Op de beursvloer zullen recepties van standhouders gehouden worden. Hiervoor zijn aan het einde van de beursdag de gemeenschappelijke ruimten in de paviljoens in de Baroniehal gereserveerd. het Apollo Hotel ’s-Hertogenbosch tegen een extra aantrekkelijk tarief overnachten, met ontbijt. Het hotel is tevens een prima accommodatie om klantgesprekken te houden. Natuurlijk keren ook verschillende vertrouwde elementen terug. Zo kunnen bezoekers in 2013 weer kosteloos themapresentaties bijwonen over onderwerpen als het nieuwe eten en bewegen, het bestrijden van de legionellabacterie en een systeem voor bhv’ers. Het Facilitair café is weer alle dagen geopend. Daarnaast kunnen de bezoekers rekenen op flexwerkplekken, vergaderruimten en een mediaplein met verschillende vakbladen, waaronder uw vertrouwde schoonmaakvakblad Professioneel Schoonmaken.  PS - 47


Plattegrond Vakbeurs Facilitair cafĂŠ 1.001

ingang Facilitair

1.030

Toiletten

3.005 3.006

3.007

3.008

3.009

3.010 3.011

3.012

3.013 3.014

3.023

H A L 3 : L An G S Tr A A TH A L

3.002

1.033

3.031

3.030

3.020

3.032

3.053

3.052

3.033

3.026

3.019

3.018

3.017

3.016

3.015

3.034

3.035

3.036

3.037

3.038

1.03 2.004

2.002

2.006

2.008

2.009

3.039

3.045 3.051

3.050

3.048

3.047

3.044

3.043

2.010

2.013

2.014

1.067

1.060

1.068

1.064

3.040 2.011

3.046

1.061

1.059

1.058

2.007 1.063

3.027 3.028

1.03

1.035

2.005

3.024

3.029

1.025

1.034

1.062

3.025

1.024 1.026

1.028

2.003

2. 001

3.022 3.021

3.001

1.007

1.027

1.031

CATerinG 3.004

1.006

1.029

Centrale entree

3.003

1.002 1.003 1.004 1.005

1.069

1.07

1.103 1.105

1.102

1.101

1.104 3.055

3.041

3.063 3.056

3.058

3.059

3.060

3.061

3.062

2.012

3.065

2.020

2.018

2.021

2.019

1.065 2.017 1.106

1.066 1.107

CATerinG

2.023 3.072

3.071

4.001

4.002

3.070

4.006

4.008

4.011

4.010

4.012

3.068

1.112

1.136 1.135 1.134

1.137

HAL 2: KempenHAL

4.005

4.015 4.013

1.109

2.022

3.066

3.067

4.003

4.007

4.009

3.069

1.111 1.110

3.064

1.133

1.131

HAL 1: Br

H A L 4 : D i e Ze H A L

4.014 4.016

4.022 4.021

4.024

4.020 4.017

4.023 4.025 4.026 5. 001

H AL 5 : p e e L H A L

5. 024

4.027 5.002

4.018

4.028

5.003

5.005 5.006

5.004

5.007

5.009 5.010

5.022

5.016 5.021

5.020

5.019

5.015 5.012

5.018 5.017

5.023

5.013

5.011 10 11

12

8 5.026

5.050

5.027

5.028

5.029

5.031

5.030

5.046

5.042

10 11

7

8

5.035

5 1

2

12

9

10 11

7

8

B 3

6

5

4

1

5.036

2

5.063 5.064 5.065 5.066 5.067

5.055 5.061

5.083 5.082

5.081

5.070

5.080

5.069 5.068

5.079

5.078

5.073

5.075

5.074

3

6

5

4

1

2

4

3

7

5.071

5.077

10 11

7

8

CATerinG

12

12

9

10 11

7

8

D 6

5

3

4

1

2

2

1

4

3

5

6

8

7

11 10

9

G

5.038

5.072

9

C

9 5.059

12

6

5.041 5.040

5.052

Stadsentree

5.034

5.037

5.039 5.047

5.051

5.084

5.033

9

A

5.032

5.053

9

10 11

7

8

6

5

e

F

6

5

3

4

1

2

3

4

1

2

2

1

4

3

2

1

4

3

5

6

5

6

8

7

8

7

11 10

9

11 10

9

H 12

12

i 12

K

CATerinG TerrAS

5.076 Toiletten

Toiletten ingang Facilitair

PS - 48

5.008

H A L 6 : B Ar o n i e H A L

12


Facilitair Brabanthallen Facilitair café 1.002 1.003 1.004 1.005 ingang Facilitair

1.001

ingang Facilitair

1.030

2.003 3.010 3.011

3.009

3.012

3.013 3.014

1.024

1.028

1.0221.030

1.025 CATerinG

2.003 1.034

2. 0011.033

Toiletten

1.014 1.007

1.0151009 1.010 1.011 1.008 1.016 1.022

1.024 1.018

1.0261.019

1.028

1.016

1.020 1.047

1.023 1.043

1.038

1.033 1.039

1.040 1.034

1.036 1.042

1.0351.041

1.038

1.049 1.040

1.039

1.037

3.017

3.016

1.050

3.015

1.054

2.004

2.002 1.062

2.006 1.060 1.059

1.061

1.058

1.057 1.062

1.0611.056

1.060

1.059

1.055 1.058

1.057

1.052 1.051 1.056

1.053

1.017

1.091 BioFriends Nederland

1.019

1.018

1.047

1.091 BluQ by Remasystems

1.044

2.005

3.018 2.006

1.012

1.017 1.021

1.025

Standhouderslijst schoon­maak Toiletten (gerelateerde) bedrijven, 1.013 1.014 1.015 d.d. 03-12-2011:

Flexwerkplekken

1.048

1.036

1.035

1.006 1.013

1.027 1.020

1.021 1.029

1.0231.031

1.037

2.005

02 3.019 2.004

1.008 1.012 1.001 1009 1.0021.010 1.0031.011 1.004 1.005

1.026

1.031

CATerinG

8

1.027 1.029

Toiletten

Flexwerkplekken Facilitair café

1.007

1.006

1.043 1.044 Cleanstore 1.041

1.042 3.012 BOMA

5.006 Burgman Supply 1.069 CSU

1.054

1.048 1.049 1.050

1.052

1.055

1.102 Diversey1.053

1.051

5.077 Dr. Schutz Benelux

09

2.008

3.035

2.007 3.036

3.037

2.009 1.067

1.063

10

11

3.048

2.013

3.039

3.045 2.014

3.047

1.064 3.043

3.044

3.061

2.018

2.021

3.063 2.019

3.062

070

3.069

1.076

1.069

2.013

1.070 1.063

2.017

3.041

1.102

1.066 3.065

1.107

3.068

1.101

2.018

2.021

1.072 1.068

1.0731.069

1.074

1.0701.075

1.071

1.080 1.073

1.072

1.077

1.064

1.103

1.1001.105

1.097

1.099 1.104

1.095

1.098

1.102

1.092

1.101 1.096

1.090 1.088

1.100 1.093

1.097 1.082

1.091 1.089 1.099

1.098 1.083

1.065 2.017 1.111 1.066

2.019 1.110

1.109

1.137 3.066

3.067

2.020

2.012 1.106

1.071 1.067

1.081

2.014

1.104

3.064 2.022

2.023

1.103

1.065

2.020

2.007

1.068

2.010

3.040 1.105 2.011

3.046

12

2.008

3.038

1.113

1.112

2.023

2.022

1.136 1.135 1.134

1.133

1.115

1.106

1.114 1.107

1.118

1.110 1.117

1.116 1.109

1.119 1.111

1.113 1.120

1.121 1.112

1.114

1.115 KoFFieTerrAS 1.116 1.0841.117

1.036 Ecolab

1.076 1.080

1.074 1.075 1.095 EW Facility Services 1.077

3.018 Facilicom Services Group 1.081 1.090 1.088 3.017 1.092 Facility Synergy

1.082

1.096 1.093 1.091 1.089 1.127 Fortron

1.083

1.095

5.074 Grabo Specialty Flooring 1.119

KoFFie-

1.118

1.120 3.072 Groveko TerrAS 1.121

1.084

Hal 6 Hacom Facilitaire 1.131

1.130 1.129 1.128 1.127 1.137 1.134 1.136 1.135

1.133

1.126

1.125 1.131

1.124 1.130 1.123 1.129 1.128

1.127

1.126

1.125

1.124 1.123 Diensten

1.033 Hago Nederland

HA L 2: K empenH AL

HAL 2 : HAL 1: Br ABAn T H A L K em p enHAL

1.033 Hago Zorg

H A L 1 : B rA B A nT H A L

1.031 ICS Nederland 1.039 Initial 1.056 ISS Facility Services

HA L 4: D ieZeHAL

1.035 Kärcher 5.033 Lavans 3.034 Masterkey-Plus 3.016 Nitesco 3.058 Numatic International 3.028 Osmoworks

06

5.007

5.008

1.010 Paper for Paper

5.009 5.010

5.016 5.018 10 11

5.017 12

9

8

7 B

5.031

5 1

2

5.032

6

5.033 3 4

5.011 5.013 10 11 12 10 9 11 10 12 11 9 12 10 9 11 10 12 11 9 12 10 9 11 10 12 11 9 12 10 9 11 12 8 8 8 8 87 7 87 7 87 7 87 C D e F A B C D 5 5 5 5 56 6 56 6 56 6 56 5.034 5.035 1 2 3 14 2 1 32 4 3 14 2 1 32 4 3 14 2 1 32 4 3 14 2 3

4 5.037 6

5.039 5.040

5.072

5.073

5.075

5.074

ten

2 5.036

1

4

5

6

3

2

G 12

1

4

5

6

3

H 8

7

11 10

9

5.071

5.077

8

3

5.038 7 9

nG .067 AS

1.097 Piecom Cleaning

5.015 5.012

CATerinG

12

2 i

8

7

11 10

9

12

41 65

3 4 6 G 7

78 11 10 9 12 9

23

1 2 5 K

41 65

3 4 6 H 7

8 78 12 10 11 10 11 9 12 9

23

9

10 11

7

8

6

5

4

1

2

1 2

41 65

3

12

10 11

7

8

6

5

3

4

1

2

3

4

2

1

4

3

2

1

4

5

6

5

6

e

5 L

9 7

2.014 Proper Groep Lelystad

6

3.024 RHIMA Nederland

F

5.074 Royal Campen impex Hal 6 S&S Facility Services

8 78 12 10 11 10 11 9 12

i

3

8

7

11 10

9

12

2

1 5

K

L 8

7

11 10

9

8 12

11 10

5.028 Satino Black, by Van Houtum 1.029 SCA - Tork 5.066 Staples Nederland

CATerinG TerrAS

1.115 Tarkett Nederland 1.027 TH&P

5.076

3.064 TOLETTO duurzaam

Toiletten ingang Facilitair

12

Products

9

HAL 6: B Ar onieHAL

toilet design & realisatie

HAL 6: B A r o n i e H A L

1.098 UNIQCARE Hal 6 Van Dam Bodegraven 4.013 Vendor 1.105 Werner & Mertz Benelux

PS - 49


Pak uit ! Iedere dag 50 extreme make-overs cadeau

16, 17 en 18 januari 2013

Brabanthallen, s’-Hertogenbosch

Kom snel naar de Satino Black stand en breng duurzaam design in jouw toiletruimte. Satino Black winnaar van WWF Paper Award, Red Dot Design Award en PentAward

HAL 5 STAND NR

5028


Niet duurder, toch beter en desinfectieprogramma het aantal besmettingen van een vervelende ziekenhuisbacterie met een kwart weet te verminderen. Maar of dat ligt aan het nieuwe ‘bleekmiddel’, slimmere

wetenschap

Australische microbiologen hebben laten zien dat een intensief ‘bleekgebaseerd’ schoonmaak

kleding, betere training voor en toezicht op de schoonmakers of betere handhygiëne, dat blijft onduidelijk.

Een extra maatregel werd na een half jaar genomen in de zalen

variant van de doodgewone huidbacterie staphilococcus aureus

waar patiënten met lage weerstand verblijven – kortom de ri-

(SA) is de meest algemeen bekende ziekenhuisbacterie: een

sicogebieden. Die werden drie keer per jaar extra grondig

bacterie die zich bijna niet meer door antibiotica laat beetnemen.

schoongemaakt en met de nieuwe bleek gedesinfecteerd. Dat

Daardoor kan de MRSA levensgevaarlijk zijn. Maar het is lang

bleek géén meetbaar effect te hebben. Toch noemt Grabsch

niet de enige ziekenhuisbacterie. Een andere is de VRE, een

het nieuwe programma ‘bleekgebaseerd’. Dat suggereert dat

darmbacterie die zich zelfs niet meer gelegen laat aan vanco-

het nieuwe bleekmiddel de sleutel tot het succes is, maar daar

mycine, een van de meest agressieve antibiotica. Die VRE wil je

is geen enkele aanwijzing voor. Het enige wat we weten is dat

niet in je ziekenhuis hebben. Maar hij zit er vaak wel. En wat dan?

het totaalpakket effectief is.

Microbiologe Elizabeth Grabsch had het in haar Australische

Heel erg verbazingwekkend is dat allemaal niet. Van meer

ziekenhuis Austin Health helemaal gehad met de VRE. Dus toen

aandacht en eenvoudigere regels bloeit veel op, ook de schoon-

ze de strijd ertegen aanbond, ging het van dik hout zaagt men

maak. Maar goed, het is maar weer eens wetenschappelijk

planken. Het hele protocol ging overhoop. Ze begon met goed-

vastgesteld. Dat is prettig, maar de slotzin van het artikel is,

kopere wegwerpschorten en met het voorschrift om alleen

bijna per ongeluk, veel interessanter. Het totale onderzoek is

handschoenen te gebruiken bij het uitvoeren van medische

betaald uit het bestaande budget voor infectiebeheersing van

handelingen. Dat maakte het budget vrij voor meer toezicht op

het ziekenhuis. Kortom: met hetzelfde geld is een beter resultaat

handhygiëne en schoonmaakprotocollen.

bereikt. Kijk, daar hebben we wat aan!

Anton Duisterwinkel is wetenschapsjournalist te Delft

MRSA is bekend als de bonte hond. Deze multiresistente (MR)

Ook werden de schoonmaak- en desinfectieregels vereenvoudigd; de schoonmaakstaf werd getraind; en er werd een nieuw beoordelingssysteem voor de schoonmaak ingevoerd. En er werd een nieuw bleekmiddel, dat een detergent bevat, in gebruik genomen. Dit totaalpakket bleek effectief. Een kwart minder kolonisaties (patiënten waarbij de VRE-bacterie werd aangetroffen) en zelfs 83 procent minder VRE-infecties. Dat is een mooi resultaat dat de moeite en de kosten waard is. Grabsch, haar ziekenhuis en vooral de patiënten vallen daarmee te feliciteren. Toch zouden we het liefst weten welke van de maatregelen het grootste effect sorteren tegen de minste kosten. Tegenwoordig moet iedereen op de kleintjes letten. Maar dat valt helaas niet op te maken uit dit onderzoek, want bijna alle maatregelen werden op hetzelfde moment ingevoerd.

PS - 51


Foto’s: NFP Photography - Henk Tukker


de Boardroom Curriculum Vitae Naam: Gitta van der VeldtRaggers Geboortejaar: 1963

In de werkkamer van Gitta van der Veldt-Raggers, commercieel directeur G. Raggers & Zn. Bv

Wanneer was u het gelukkigst?

wil ze graag laten weten dat wij er voor ze zijn

Ik maak hier graag van: wanneer ben ik het

en ze het gevoel geven dat ze onderdeel uit

gelukkigst. Dit is wanneer de mensen om mij

maken van onze familie, de Raggers-familie.

Bedrijf:  G. Raggers & Zn. bv

heen – relaties, collega’s, maar vooral mijn

Functie: Commercieel directeur/ eigenaar Bij dit bedrijf sinds:  februari 1984 In deze functie sinds: april 1995 Aantal medewerkers: +/- 350

dierbaren – gelukkig zijn. Goede gezondheid

Welke eigenschap waardeert u het meest

en het genieten van zonnige weersomstan-

in een persoon?

digheden, maken het plaatje compleet.

Eerlijk, open en direct. Vooral ook in deze volgorde.

Wat is uw grootste prestatie? Het besluit om in overleg met mijn vader de

Wat is uw dierbaarste materiële bezit?

verantwoording voor het bedrijf niet alleen te

Het huis waar mijn man en ik nu 25 jaar wonen.

dragen. Ik wilde graag de eindverantwoording

Behalve dat het ons goede ruimte geeft, zowel

van het bedrijf op me nemen, maar dan wel met

binnen als buiten, ben ik er al heel mijn leven

iemand samen. Dit heeft geleid tot de samen-

mee verbonden. Ik ben geboren in dit huis en

werking met mijn huidige compagnon Peter

ben er opgegroeid. Ook het bedrijf was erin

van Amerongen. Ik sta nog steeds volledig

gevestigd, tot dit niet meer paste. Wij zijn met

achter deze keuze, het maakt mij compleet.

het gezin toen verhuisd, terwijl het bedrijf in het ouderlijk adres bleef gevestigd. Omdat ik

U mag een ding aan uzelf veranderen. Wat

inmiddels in het bedrijf werkte, kwam ik da-

zou dat zijn?

gelijks in mijn ouderlijk huis. Toen het bedrijf

Beschikken over meer zelfdiscipline, en dan

te groot werd, is het verhuisd naar een pand

vooral op het persoonlijke vlak. Het zou goed

800 meter verderop en hebben mijn man en

zijn wanneer ik wat meer aan lichamelijke

ik het woonhuis gekocht.

beweging zou doen om mijn conditie te verbeteren (en wellicht ook wat kilo’s te verliezen).

Welk boek heeft u het laatst gelezen?

Helaas schuif ik dit telkens voor me uit met

Naast wat ontspannen vakantielectuur heb ik

het excuus even geen tijd te hebben.

gelezen: Strategie voor dienstverleners, 30 managementvragen en antwoorden. Herken-

Waar bent u bang voor?

baar, en ook heel boeiend en leerzaam.

Hier moet ik even over nadenken, ik ga niet snel iets uit de weg. Waar ik wel bang voor

Wat zou u willen veranderen in de schoon-

ben is brand. Dit hoop ik nooit mee te hoeven

maakbranche?

maken.

Ik denk niet al te veel. Ik ben erin opgegroeid en ik ben er al bijna 30 jaar werkzaam. Dit kan

Welke verleiding kunt u niet weerstaan?

alleen omdat het, met alle voors en tegens,

De uitdaging om klanten tevreden te stellen

een mooie branche is om in te werken. Een

en in te spelen op wensen en behoeften. Ik

branche met bestaansrecht, voor altijd.

Borstbeeld Het borstbeeld van opa Gerrit Raggers en het schilderij van vader Rob Raggers bevinden zich in de entreehal van ons hoofdkantoor. Opa Gerrit leeft niet meer, vader Rob gelukkig nog wel. Hij geniet volop van het leven, is veel weg en onderweg. Door het beeld en het schilderij zijn zij beiden toch dagelijks bij het bedrijf betrokken. Zij hebben de basis gelegd voor een mooi, succesvol familiebedrijf. PS - 53


Bruisende wetenswaardigheden NVZ ‘boomt’ maandelijks over actualiteiten uit de zeep- en reinigingsmiddelen branche

Bomen over zeep Zeep is niet natuurzuiver en groeit ook niet aan bomen of struiken, ook al wil menig reclamemaker je dat doen geloven. Dat wisten de oude Egyptenaren al. En ook de Sumeriërs, die zo’n 2500 jaar voor Christus hun receptuur voor zeep al op kleitabletten schreven. Zeep is waarschijnlijk een van de eerste chemische producten die door de mens werden gemaakt. Is zeep vandaag de dag nog wel een alternatief voor was- en reinigingsmiddelen? En wat heeft de NVZ hier mee te maken?

Tekst: Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn

D

at de NVZ de branchevereniging is voor de fabrikan-

zeepdeeltje enerzijds vuil losmaken en het anderzijds in oplos-

ten en leveranciers van was-, reinigings-, onderhouds-,

sing houden in water. Hierdoor kan vervolgens vuil met water

desinfectiemiddelen en professionele machines, wordt

worden weggespoeld. Een ideale manier om bijvoorbeeld

in eerste instantie niet duidelijk uit haar naam. Immers, NVZ

textiel te wassen of de vloer te reinigen.

staat voor de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten.

Zeep heeft als fenomeen model gestaan bij het onderzoek naar

Deze wat ouderwets aandoende naam stamt uit de tijd dat de

verschijnselen als oppervlaktespanning en -activiteit, het men-

vereniging in 1948 opnieuw werd opgericht, in een tijd dat je

gen van niet-mengbare vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en azijn)

gewoon nog alles met zeep kon doen. Voor zeep zijn oliën en

en het gedrag van schuim. De kennis die hiermee is opgebouwd,

vetten nodig en tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren

is later gebruikt om alternatieven voor zeep te ontwikkelen. Dit

deze regelmatig schaars. De NVZ was in haar beginjaren dan

was nodig om een aantal redenen. Ten eerste is zeep heel erg

ook een productschap, dat voor een eerlijke verdeling van de

gevoelig voor hard water, het vormt al snel onoplosbare (kalk)

schaarse grondstoffen zorgdroeg. In de jaren vijftig echter,

zouten. Dit maakt dat er relatief gezien heel erg veel zeep

kwamen er in hoog tempo alternatieve (synthetische) bronnen

nodig is om het beoogde resultaat te behalen.

voor was- en reinigingsmiddelen beschikbaar.

Ten tweede waren de grondstoffen voor zeep schaars en dus duur. Ook zijn de gebruikseigenschappen van zeep lastig te

De werking van zeep

sturen; zo is zeep pas bij hogere temperatuur effectief. Ten

Om de vraag, of zeep wellicht een alternatief is voor was- en

slotte kwamen in de jaren zestig ook de wasmachines in het

reinigingsmiddelen, te kunnen beantwoorden, moeten we eerst

huishouden in zwang, waarbij het van belang werd de schuim-

iets zeggen over de werking van zeep. Zeep is een zoge-

vorming onder controle te houden.

naamde oppervlakteactieve stof, wat betekent dat het de oppervlaktespanning verlaagt, waardoor water een oppervlak

Zeepmolecuul nabouwen

beter kan bevochtigen.

De wetenschappelijke verklaring van het verschijnsel opper-

Verder heeft een zeepdeeltje waterminnende en waterafsto-

vlakteactiviteit heeft het mogelijk gemaakt om het zeepmole-

tende eigenschappen. Juist door deze combinatie, kan een

cuul ‘na te bouwen’ (synthetiseren). Het bouwsteenprincipe

PS - 54


was aanvankelijk altijd hetzelfde: een combinatie van een

zijds vanwege de grote milieubelasting bij de productie van

vetachtig, waterafstotend deel en een wateroplosbaar deel,

de grondstoffen (denk aan ontbossing, overbemesting en

de zogenaamde anionische oppervlakteactievestoffen.

bestrijdingsmiddelengebruik).

Later is ontdekt dat niet-ionische, kationische en amfotere op-

Dus nee, zeep is niet echt een alternatief. Maar wat te doen met

pervlakteactieve stoffen een actieve rol in reinigingsmiddelen

de naam? We blijven toch maar gewoon NVZ heten. U mag bij

kunnen spelen. Door ze te combineren kun je bovendien een

die letter Z van ons dan best denken aan ‘Zorgvuldig samen-

betere werkzaamheid bereiken en daarbij de benodigde hoe-

gestelde was-, reiniging-, onderhouds-, en desinfectiemiddelen

veelheden aanzienlijk beperken.

die effectief zijn en rekening houden met mens en milieu. Die

Hieruit volgt dat zeep, gezien de beperkte eigenschappen,

gebruikt worden in de meest optimale systemen en machines.’

geen alternatief is voor de moderne was- en reinigingsmiddelen. Je hebt veel meer nodig, je moet op zeer hoge tempe-

Kijk voor meer informatie over zeep, was-, reinigings-, onder-

ratuur wassen en de grondstoffen zijn vandaag de dag net zo

houds-, en desinfectiemiddelen en natuurlijk over de NVZ, op

schaars. Economische argumenten alleen al zijn reden om zeep

www.nvz.nl of op www.idpv.nl.

niet als alternatief te zien.

Duurzaam Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is het gebruik van zeep geen goed idee. Ten eerste is het energieverbruik door de hoge effectieve werkzame temperatuur van producten op zeepbasis veel groter dan de moderne wasmiddelen. Die werken vaak al op kamertemperatuur. Daarnaast staan ook de bronnen van zeep, zoals kokosolie en dierlijke vetten, ter discussie. Enerzijds vanwege de voedselschaarste, juist in de

Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn zijn beiden werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen- en machines. De vereniging behartigt de belangen van haar leden door middel van overleg en het geven van voorlichting en adviezen. De NVZ is, met haar gevarieerde ledenbestand, de deskundige bij uitstek op het gebied van duurzaam schoonmaken.

landen waar deze grondstoffen geproduceerd worden; anderPS - 55


Gordijn-, jaloezie en Gordijn-, jaloezie en lamellenreiniging

Handlampen

Handlampen

lamellenreiniging Gordijn-, jaloezie en lamellenreiniging

Ook adverteren Ook adverteren in deze rubriek? in deze rubriek? Ook adverteren

PS

Handlampen

Mobilereiniging reiniging van Mobile vanalle alle raambekleding raambekleding Mobile reiniging van alle doordé déProfessional. Professional. door raambekleding

in deze rubriek?

Zonwering Gordijnen • Vitrage door dé• Professional.

Bel (0172) 46 67 54 Bel (0172) 46 67 54 Bel (0172) 46 67 54

Zonwering•• Verlichtingsarmaturen Gordijnen • Vitrage • Raamdecoratie (ook voor brandwerende behandeling) • Raamdecoratie • Verlichtingsarmaturen

Landelijk telefoonnummer:

Landelijk 088 telefoonnummer: –telefoonnummer: 14 14 14 3 Landelijk www.speedclean.mobi 088 1433 088––14 14 14 14 14

www.speedclean.mobi www.speedclean.mobi

Conferencing diensten

PS

onferencing diensten

of bel: 035 - 694 28 78 Organisatie:

ormatie over de normatie het Producten-/ over de Magazine! n het Producten-/

turen naar: postbus 4, Rijn postbus 4, 46 67 54 Rijn 46 67 54

Meld u nu aan via herman@appr.nl

of bel: 035 694 28 78 ook -ook ATEX ATEX Schoonmaakorganisatie

Glas- en gevelreiniging

Schoonmaakorganisatie

Zandzuigerstraat 91 1333 MX Almere T 036 - 537 89 13 F 036 - 537 69 44 E info@evonservices.nl

Schoonmaakorganisatie

professioneel schoonmaken

Meld u nu aan via herman@appr.nl

over de ducten-/ turen naar: e!

Nijverheidswerf 37 Nijverheidswerf 37 NL - 1402 BV Bussum 37476 NL - 1402 14 BV Bussum Tel.:Nijverheidswerf +31-(0)35-69 NL Tel.: - 1402 BV Bussum Fax: +31-(0)35-69 15 474 14 476 +31-(0)35-69 Tel.: +31-(0)35-69 14 476 E-mail: info@safety-lux.nl Fax: +31-(0)35-69 15 474 Fax: +31-(0)35-69 15 474 Internet: www.safety-lux.nl E-mail: info@safety-lux.nl E-mail: info@safety-lux.nl ook Internet: www.safety-lux.nl ATEX Internet: www.safety-lux.nl

Glas- en gevelreiniging

Glas- en gevelreiniging

Ook met uw bedrijf in dit register?

Magazine!

Ook hier adverteren? Importeur van o.a.:

Importeur van o.a.: Importeur van o.a.:

• Gordijnen • Vitrage •Zonwering Raamdecoratie • Verlichtingsarmaturen

Conferencing diensten

professioneel schoonmaken

www.evonservices.nl

Fax: 0544-464255 www.nedap-aeos.com info-ideas@nedap.com www.nedap-aeos.com

Organisatie: Naam Naam Professionele Postbus productsystemen voor Organisatie: Postbus perfecte schoonmaak, Postcode onderhoud en hygiëne

Naam Postcode Plaats

Plaats Postbus Tel.: Tel.:

Gevelonderhoud Schoonmaak Gevelonderhoud Calamiteitendienst - glasbewassing Schoonmaak Gevelonderhoud - gevelreiniging Calamiteitendienst Amsterdam Schoonmaak - hoogwerkerverhuur Rotterdam Amsterdam Calamiteitendienst ’s-Hertogenbosch VCA-gecertificeerd Rotterdam Utrecht ISO 9001:2000 ’s-Hertogenbosch Amsterdam Utrecht www.ruitenheer.nl Rotterdam Tel.: 0320 - 25 85 00 ’s-Hertogenbosch www.ruitenheer.nl Utrecht e-mail: info@glazenwassen.nl internet: www.glazenwassen.nl

www.dolmans.com schoon maakt blij t 088 - 365 62 00 e info@dolmans.com

www.ruitenheer.nl

ItsClean

Adv.Naamvermelding_43x62cm_2.indd 1 01-06-11 11:56

De glasheldere oplossing voor uw complete administratie

M/V M/V Professionele productsystemen voor perfecte schoonmaak, onderhoud en hygiëne

web: www.aariverside.comE-mail: tel: 073-5470076

Postcode www.kiehl-group.com

E-mail:

nummer ar: 12 december 2006

www.kiehl-group.com

Gevelonderhoud Schilderwerken Schoonmaak Vloeronderhoud M/V Calamiteitendienst Beveiliging Bouw Groenvoorziening Hygiene Care

www.ruitenheer.nl

nummer 12 december 2006Plaats

4,

PS

Electrolux Professional

Tel.:

Wisselwerking 52 Postbus 188 1110 BD DIEMEN Tel : (020) 56 92 911 Fax : (020) 56 92 239

4 AZ KIEHL 64 x44.indd 1

2 december 2006 Miele Professional De Limiet 2 Postbus 166 4130 ED Vianen Tel.: (0347) 37 88 83 Fax: (0347) 37 84 29 professional@miele.nl www.miele-professional.nl

Efficiënte reiniging van mops en microvezeldoeken

E-mail:

frits.sauve@electrolux.nl www.electrolux.nl/laundrysystems

professioneel schoonmaken

05.04.2012 11:33:36 Uhr

Ook hier adverteren?

Werner & Mertz benelux Drève Richelle 161 K B - 1410 Waterloo Benoit Lesgardeur Tel. +32 2 352 04 09 Fax + 32 2 351 08 60 E-mail: infos@werner-mertz.com Internet: www.wmprof.com desinfectiemiddelen, hulpmiddelen, industriële reiniging, reinigingsmiddelen, schoonmaakproducten, vloerbeschermers

Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78

Ook met uw bedrijf in dit register? Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78


Uit het zicht coLumn

maar de meest oppervlakkige ken-

besloot voortaan de ‘schoonmakers uit het zicht’ te laten werken,

nis van processen heeft, weet dat

was de bok vet. Niet alleen bij de schoonmakers zelf, ook in de

de opstart van veertig schoonma-

sociale media ontstond een korte maar levendige discussie. Van

kers om in twee uurtjes door een

een enkele hoogleraar die de notoire prullenbakkenlegers het

kantoorpand te vliegen, to-taal inef-

daglicht niet gunt, tot een heel leger aan (oud-)studenten, hoog-

ficiënt is. Wie in die tijd op enig

leraren en Noorderlingen die zich schaamden voor de RUG.

vakmanschap rekent, houdt blijk-

De RUG is niet de enige die de schoonmakers graag liever in

baar van fabeltjes en sprookjes.

de vroege uurtjes of de late avond ziet werken. De RUG was

‘Ja, maar de schoonmakers willen

wel de enige die er zo roekeloos over sprak. Het nobele schoon-

het zelf’, luidt plots het belangrijk-

maakvak als een lastige overbodigheid. Als een last in plaats

ste argument van weigerachtige organisaties die voorheen

van een lust. Nog altijd vindt 75 procent van de kantoorschoon-

nooit enig moment stil stonden bij wat de schoonmakers dach-

maak buiten kantoortijden plaats. Vaak zelfs in gebroken dien-

ten, voelden of meemaakten.

sten: een horde schoonmakers draaft in de ochtend voor en-

Een schoonmaker die werkelijk om 5 uur ‘s ochtends of 7 uur

kele uurtjes op en doet datzelfde in de avond. Een verspilling

‘s avonds wil beginnen, kan momenteel vrijwel overal terecht.

van samenhang, collegialiteit, vakmanschap en effectiviteit. De

De schoonmaker die in aaneengesloten banen overdag wil

Spoken van onze samenleving.

werken, kan daarvoor echter nauwelijks kiezen.

Uit wetenschappelijk (!) onderzoek blijkt dat dagschoonmaak

‘Nooit meer onzichtbaar’ was de leus die de actievoerende

tot zichtbaarheid, bekendheid, effectiviteit, kwaliteit en samen-

schoonmakers zongen. Als we daar nou eens een mooi gospel-

hang leidt. Iedere kantoortijger die de schoonmaker kent bij

koor van maken, aangevuld met universiteiten, kantoortijgers,

naam- en toenaam, zal wel uitkijken bij het veroorzaken van

schoonmakers en schoonmaakbedrijven. Met Code-voorzitter

onnodige rommel. Dat doe je namelijk niet! Iedereen die ook

Kees Blokland als de grote voorganger. Zal ‘ie leuk vinden.

advertentie

Standnummer 3.037 Vakbeurs Facilitair

voor dagelijks schoonmaakonderhoud, specialistische reiniging en aanvullende diensten

schoon maakt blij

gegarandeerd schoon 088-365 62 00

www.dolmans.com

Ron Meyer, Vakbondsbestuurder Schoonmaak bij FNV Bondgenoten

Toen de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) in alle wijsheid


Koos Stuyvers, voorzitter OSB Segment AWOG

coLumn

Schoonmakers, glazenwassers en de code Sinds 2003 praten glazenwassersbedrijven en schoonmaak-

gekomen kunnen worden en er een betere kwaliteit van de

bedrijven al met elkaar over verbetering van de samenwer-

dienstverlening plaatsvindt. Deze ontwikkeling was hard nodig

king en over imagoverbetering. Binnenkort vindt er weer een

en zal ervoor zorgen dat het imago van onze branche sterk gaat

gesprek plaats. Deze keer wordt ook de gedragscode meege-

verbeteren.

nomen in de bespreking. Partijen willen hun opdrachtgevers

De gesprekken gaan over de interpretatie van de huidige ge-

laten zien dat zij ook intern er alles aan doen om de relatie

dragscode in relatie tot het segment glas. Er komt dus geen

met elkaar te versterken.

nieuwe of een aparte code, maar voor het specialisme glasbe-

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven zijn tot elkaar veroor-

wassing ontbraken er specifieke elementen. Daarom voelde

deeld en stoeien al decennia met een haat-liefdeverhouding.

deze groep zich genoodzaakt een interpretatie te maken voor

Door als goede collega’s samen de schoonmaakmarkt tege-

haar eigen segment. Zo ontstond een tool waarmee de code

moet te treden, zal versterking van partijen het gevolg zijn. De

voor elkaar en voor elkaars opdrachtgevers zo duidelijk is ge-

tijd is rijp om respect-

maakt, dat niets aan het toeval overgelaten kan worden. Hier-

voller met elkaar om te

door kunnen offertes eerlijker worden beoordeeld.

gaan.

Het is de bedoeling dat de opdrachtgevers en de glazenwas-

De laatste tijd vindt er

sersbranche door een moreel appèl, in de geest van de code

bij steeds meer op-

plus de interpretatie van het segment glas, gaan handelen. Ui-

drachtgevers in onze

teraard zal deze interpretatie meegenomen worden in het aan-

branche een kentering

komende branchekeurmerk.

plaats, doordat OSB de

Het zou mooi zijn als de gehele keten door de gedragscode

gedragscode heeft ge-

meer respect voor elkaar gaat opbrengen, waardoor opdracht-

ïntroduceerd. De ge-

gevers en (onder)aannemers weer een gezicht krijgen in plaats

dragscode zorgt ervoor

van alleen een nummer te zijn. Mogelijk komt de duidelijkheid in

dat afspraken weer na-

de gunning weer terug.

Next

In 2013 komt een aantal bekende, maar ook een aantal nieuwe thema’s aan bod. Zo is het thema van het eerste nummer Horeca & Recreatie, een thema dat elk jaar wel een keer voorbij komt; maar is het praktijkthema nieuw: Afval. Schoonmaakbedrijven spelen namelijk steeds vaker een rol bij de afvalverwerking van bedrijven en advies daarover.

horeca & recreatie

Adverteerdersindex Alpheios B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Atir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 CSU total care. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Dirks Klimmaterialen B.V. . . . . . . . . . 40 Diversey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dolmans Facilitaire Diensten B.V. . . 57 Electrolux Professional BV . . . . . . . . 24 EW Facility Services B.V. . . . . . . . . . . . . 9 Kimberly-Clark Professional B.V. . . . 46 Miele Nederland B.V. . . . . . . . . . . . . . . 12 Ondernemersorganisatie Schoonmaak& Bedrijfsdiensten (OSB) . . . . . . . . . 59

Riwal Hoogwerkers B.V. . . . . . . . . . . . 60 SVS Opleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tractel Benelux B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Van Houtum B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Web2Clean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Register AaRiverside Dolmans Facilitaire Diensten Electrolux Professional EVON Services HECTAS Schoonhouden

I.D. Trading BV Kiehl Group Miele Professional Proper Glas- & Gevelreiniging Lelystad Ruitenheer Schoonmaakgids.nl Speed Clean Mobile Tana Professional Bijsluiter HoLaPress Communicatie bv Proper Glas- & Gevelreiniging Lelystad


Hoe check je de kwaliteit van een schoonmaakbedrijf? In Nederland zijn veel kwalitatieve schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te vinden. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjes belasting betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Die zijn vanaf 1 januari 2013 gemakkelijk te herkennen. Want dan introduceert brancheorganisatie OSB het OSB-Keurmerk.

Een nieuw label, exclusief voor bedrijven die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus vanaf 2013 altijd het OSBKeurmerk, voor een frisse start van het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over het keurmerk en de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Samen voor een schone zaak


Als je iets wilt bereiken als professioneel schoonmaker, vind je bij Riwal het meest uitgebreide assortiment hoogwerkers.

Als je iets wilt bereiken

Voor uiteenlopende reinigingswerkzaamheden, die efficiĂŤnt en veilig op hoogte worden uitgevoerd, heeft Riwal de meest geschikte hoogwerker te huur en te koop. De verhuurvloot in Nederland bestaat uit ruim 2.500 hoogwerkers in 100 soorten en maten.

HOOGWERKERS • VERREIKERS Huren - Kopen Onderhouden - Onderdelen Opleiden Telefoon: E-mail: Website:

088 - 618 18 88 info@riwal.com www.riwal.com

Professioneel Schoonmaken 12 2012  

Schoonmaakvakblad Professioneel Schoonmaken (PS)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you