Page 1

BOARDROOM: MARTIJN ZEEWUSTER (MASTERKEY)

PS

FOCUS: VLOERONDERHOUD

BOMEN OVER... GROENER DAN GROEN

PROFESSIONEEL SCHOONMAKEN

JA ARGANG 12 - ’13 /11

Thema: innovatie/mvo

Frank Smit (ECMR):

Bij recycling gaat het om volume


Tell us!

Probeer ons klantbelevingsmeetsysteem via de QR-code of kijk op www.ew.nl/klantbelevingsmanagement.

Kent u dit Delftsblauwe bordje nog? ‘Bent u tevreden,

EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. Door een

vertel het anderen. Heeft u een klacht, vertel het ons.’

hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienstverlening, flexibele

Wij horen graag alles. En dat kan nu ook via Tell-us! Een

uitvoering en op maat gemaakte oplossingen verhogen wij

klantbelevingsmeetsysteem waarmee we de ‘beleving’

de schoonmaakbeleving van medewerkers en gasten van

van medewerkers en gasten bij opdrachtgevers meten

onze opdrachtgevers. Daarbij staat ons marktleiderschap

en verbeteren. Het doel is natuurlijk onze dienstverlening

in de hotelbranche garant voor innovatieve hospitality

optimaal af te stemmen op hun wensen. Tell-us! werkt

concepten vertaald naar andere marktsegmenten. Sinds

online en daardoor 24|7. Dit biedt ons kans in te spelen op

20 jaar bedienen wij de top van het bedrijfsleven in de

individuele reacties van gasten of medewerkers nog vóór

kantoren-, hotel-, zorg- en leisurebranche.

zij de deur uit zijn.


COLOFON

Op de cover

PS BOARDROOM: MARTIJN ZEEWUST ER (MASTERKEY)

Centrale oplossing voor machinerecycling 

is een uitgave van APPR bv, in samenwerking

Vorig jaar werd op de ISSA/Interclean het idee voor European

12e jaargang. Redactieadviesraad: Nico Lemmens, Marije van Wijngaarden, Klaas

PROFES SIONEEL

Thema: innovatie / mvo

Professioneel Schoonmaken met de Vereniging Schoonmaak Research,

FOCUS: VLOERONDERHOUD

BOMEN OVER... GROENER DAN GROEN

SCHOON MAKEN

JA ARGANG 12

Cleaning Machines Recycling (ECMR) gelanceerd. Inmiddels zijn er meer dan 1000 machines gerecycled. Wij spraken met directeur Frank Smit over de kansen en verbetermogelijkhe-

Frank Smi

R): Bij recyclingt (ECM gaa het om volumet

den van dit initiatief.

Gravesteijn, André de Reus, Paul Terpstra, Sjaak van ‘t Wout, Hans Paul Visscher, Petra Boonstra, Hanneke Leijdekkers, Ad van Poppel. Realisatie: Ivo voor den Dag APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27,

PS, Wie aan innovatie denkt, denkt al snel aan hightech-oplossingen. Robotten

e-mail: ivo@appr.nl

die een deel van ons werk overnemen, of gadgets waardoor ons leven mak-

Abonnementen:

Toch is innovatie veel meer dan dat. Innovatie is ook vernieuwende dienst-

Een jaarabonnement op Professioneel Schoon-

verlening of bestaande middelen anders inzetten. Vandaag de dag gaat in-

maken is in Nederland gratis voor een ieder die

novatie vaak hand in hand met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

kan aantonen professioneel bij schoonmaakon-

Dat kan ook haast niet anders, ondernemen is tegenwoordig veel meer dan

derhoud betrokken te zijn. De aanvraag van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren en vergezeld te gaan van een visitekaartje of werkgeversverklaring. Het abonnement is tevens

kelijker wordt.

alleen een succesvol en winstgevend bedrijf hebben. Er wordt van ondernemers verwacht dat zij nadenken over wat zij doen voor people en planet. Gelukkig meestal nog altijd met als belangrijke drijfveer de derde P: profit.

gratis voor laatstejaarsstudenten en docenten

Zonder winst geen ondernemers.

van de opleidingen mbo-FD en hbo-FM.

Als er wordt gesproken over innovatie in de schoonmaakbranche, dan wordt

De uiteindelijke toewijzing van het abonnement

vaak gesteld dat de laatste echt grote innovatie de microvezel was. Maar

is voorbehouden aan APPR bv. Abonnementen

doet de branche zichzelf niet te kort door er zo naar te kijken?

kunnen aangevraagd worden bij: APPR bv, Post-

Ik denk het wel. Zeker als je innovatie in de schoonmaaksector koppelt aan

bus 5135, 1410 AC Naarden. Voor inschrijving

maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn er initiatieven genoeg. Hier-

wordt eenmalig € 44,00 in rekening gebracht. Een jaarabonnement buiten de doelgroep kost € 129,00, een abonnement binnen de EU € 149,00 per jaar en buiten de EU € 172,00 per

bij kunnen we denken aan Hago Next, Nationaal Integratiediner, en de toename van het gebruik van mobiele applicaties in de branche. Zijn we er al? Nee, maar zoals wel vaker met innovatie, kun je de wereld niet

jaar. De losse verkoopprijs bedraagt € 19,50.

in één keer veranderen. De elektrische auto is ook geen eindbestemming.

Alle prijzen inclusief BTW.

Het is een tussenstation naar een oplossing waarbij fossiele brandstoffen niet meer de basis vormen.

Advertentie-exploitatie:

In deze editie van PS gaat het over de recycling van schoonmaakmachines.

Herman Wessels

Er is een initiatief om dit centraal te regelen. Steeds meer leveranciers slui-

APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27, e-mail: herman@appr.nl

ten zich aan en helpen zo mee aan verantwoord hergebruik van schoonmaakmachines. Is dit initiatief succesvoller naarmate meer bedrijven zich aansluiten? Ja. Is het eindstation bereikt als iedereen zich heeft aangeslo-

Vormgeving:

ten? Nee. Uiteindelijk is ook dit een rijdende trein op weg naar een duurza-

APPR bv,

mere branche. Het is verstandig om in die trein te zitten, om straks niet al-

Merit op de Dijk (art direction),

leen op een gepasseerd station te staan.

Pleuni Hooghiemstra Druk:

Ivo voor den Dag

Ten Brink, Meppel

Bladmanager PS

Verschijningsfrequentie:

www.professioneelschoonmaken.nl

10 maal per jaar

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APPR bv mag niets uit deze uitgave openbaar worden gemaakt of op welke wijze dan ook

ISSN: 1569-4968

Suggesties? Opmerkingen? Reageren? Mail naar info@professioneelschoonmaken.nl Ook al uw nieuws- en productberichten zijn welkom.

Foto: ©NFP Photography - Henk Tukker

Auteursrecht:

vermenigvuldigd.

- ’13 /11

Pag. 24


Inhoud 32 16 22

Verkiezing MVO Manager van het Jaar

Opvallend Object

24

36 Centrale recycling schoonmaakmachines


40

Linoleum moet je in de was zetten ‘Ik heb meegemaakt dat er op een basisschool is gekozen voor een spierwitte vloer. Als je kiest voor zo’n vloer, moet je ook de onderhoudskosten ervan accepteren. Soms verdubbelen deze’, vertelt Lub de Heer, technisch adviseur bij Forbo Flooring. Om die reden benadert de vloerbedekkingenfabrikant de prijs van een vloer nu integraal. Dus inclusief onderhoud.

228.000 banen voor het oprapen?

48

Achter de schermen Altijd al willen weten hoe een schrobzuigmachine in elkaar wordt gezet? Waar vloerpads van zijn gemaakt? Hoe een reinigingsmiddel tot stand komt? Of wat het geheim is van microvezel? In deze nieuwe rubriek bieden wij u een kijkje achter de schermen van het productieproces. Deze editie de stanslijn van Wecovi, waar PET-flessen worden gebruikt als basis voor vloerpads.

de Boardroom

En verder...

Product in de Praktijk

46

Colofon��������������������������������������������������������������� 3 Nieuws��������������������������������������������������������������� 6 VSR������������������������������������������������������������������� 12 OSB over���������������������������������������������������������� 21 SVS Kennisquiz����������������������������������������������� 29 Column Ron Meyer (FNV)������������������������������� 31 Wetenschap���������������������������������������������������� 39 Productnieuws������������������������������������������������ 51 Bruisende wetenswaardigheden������������������ 52 Column Ilse Mariën (Awog)����������������������������54 Next/Adverteerdersindex������������������������������54


NIEUWS NI Nieuws

West End Facility onderstreept belang van opleiden

Twaalf medewerkers van West End Facility volgen sinds half oktober de Vakopleiding Schoonmaken Operatieafdelingen van SVS in het Medisch Centrum Haaglanden. Vorig jaar verzorgde SVS al een opleiding in het Medisch Centrum Haaglanden. Vanwege goede resultaten start er nu een groep met de soortgelijke opleiding. Angela Streedel, teamleider bij West End Facility, was bij de eerste lesdag: ‘De medewerkers zijn heel enthousiast en ze hebben meteen al veel geleerd. Zelfs de leidinggevenden in de groep leren nog nieuwe dingen.’ Informatie: www.svs-opleidingen.nl en www.mchaaglanden.nl

Schoonmaken is een Vak! ALV Tijdens de Algemene Leden Vergadering

handelingen, opleidingen en het SieV!-

mons, Rob Bongenaar en Jan Kerstens

van MKB-branchevereniging Schoonma-

keurmerk kwamen aan bod.

en de afgevaardigden van SieV!: Maurice

ken is een Vak! is er een aantal meningen

Voor wat betreft de cao-onderhandelin-

Rutgrink, Sabine Aalbers, Pieta Hoogvliet

gevormd en zijn besluiten genomen door

gen is er een een voorbereidend gesprek

en Jan Kuipers.

de SieV!-leden.

geweest met zustervereniging OSB, die

Informatie:

Onder andere de komende cao-onder-

werd vertegenwoordigd door Hans Si-

www.schoonmakeniseenvak.com

Cire verwerft aandelenbelang OMC-Group Cire Facility Group, moederbedrijf van onder andere facilitair

aanbod. ‘OMC-Group is voor ons een aanvulling vanwege haar

dienstverlener EW Facility Services, handelsonderneming Blue

dienstverlening op het gebied van technisch beheer- en on-

Wave en uitzender Attend, heeft een aandelenbelang verwor-

derhoud. Met OMC-Group beschikken wij in heel Nederland

ven in technisch beheer- en onderhoudsspecialist OMC-Group.

nu over een netwerk van gekwalificeerde technische mede-

De overname sluit aan bij de ambitie van Cire Facility Group

werkers’, aldus Henk den Hollander van Cire Facility Group.

tot uitbreiding en kwalitatieve verbetering van haar diensten-

Informatie: www.ew.nl

Atir en HTC Advies bestaan samen 60 jaar De trotse eigenaren Hayk Simons en Ste-

de beste kwaliteit en toegevoegde waar-

fan Kraft van Ermel hebben samen met

de voor onze klanten. Door elkaar scherp

Margriet van Dijken (directielid Atir en

te houden, te blijven leren, te ontwikkelen

HTC Advies), Tom Rietveld (directeur HTC

en plezier te hebben in het met elkaar

Concepts) en 45 collega’s op feestelijke

werken voor en samen met de klanten

wijze stilgestaan bij de herkomst van de

zien we de toekomst met b vertrouwen

twee adviesbedrijven en bij de koers voor

tegemoet’, aldus Hayk Simons.

de komende jaren.

PS - 6

‘We zijn een sterk team met krachtige

Informatie: www.atir.nl,

talentvolle mensen die allen gaan voor

www.htcadvies.nl


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl CSU Albatros blijft dienstverlener Hotel Theater Figi Hotel Theater Figi in Zeist verlengde onlangs de samenwerking met CSU Albatros. Het contract startte in 2003 en is nu wederom verlengd. Het contract bevat diensten als kamerschoonmaak, linnenverzorging, schoonmaak van algemene ruimten en controle en begeleiding. Hotel Theater Figi biedt een breed scala aan culturele, culinaire, congres- en overnachtingsfaciliteiten. De organisatie beheert een theater, bioscoop, hotel, restaurants en vergaderen congreszalen. Hierbij hoort ook Slot Zeist uit 1677. Bij het schoonmaakteam staat de dienstverlening in het teken van gastvrijheid en persoonlijke aandacht. Informatie: www.csualbatros.nl

Medewerkers van Figi en CSU Albatros vieren de samenwerking

De Klop Groep en Carling Opleidingen gaan samenwerking aan De Klop Groep met haar hoofdkantoor

naar het vakdiploma schoonmaak con-

separate paragraaf opgenomen inzake

in Vianen, is een overeenkomst aange-

form cao.

duurzaam personeelsbeleid.

gaan met Carling Opleidingen. Deze sa-

De Klop Groep is een allround schoon-

menwerking behelst het opleiden van het

maakbedrijf waar medewerkers centraal

Informatie: www.deklopgroep.nl,

uitvoerend personeel van De Klop Groep

staan. In het mvo-beleid is dan ook een

www.carling.nl

Edwin van Hemert nieuwe accountmanager SVS Van Hemert zal zich voornamelijk focussen op het bedienen van deelmarkten zoals openbaar vervoer, industriële reiniging en thuiszorg. Daarbij zullen steeds één, of meerdere, deelmarkt(en) in de aandacht staan om daar nieuwe omzet te verwerven. Van Hemert: ‘Bovendien vernieuwen en ontwikkelen we ons opleidingsaanbod binnen het brede facilitaire werkveld. Want er speelt zoveel meer dan alleen schoonmaken. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen omtrent hospitality.’ Informaite: www.svsopleidingen.nl

Hago Next groeit tegen de marktkrimp in Dat je als schoonmaakbedrijf kan groeien in tijden van een krimpende markt, bewijst Hago Next. Ruim twee jaar na de opstart is de omzet van Hago Next met 30 procent gegroeid. Cijfers die laten zien dat bij een neergaande trend in de branche altijd groei mogelijk is door innovatie. Van wat begon als een statement om de schoonmaakbranche wakker te schudden, naar het bewijs dat opdrachtgevers en medewerkers aantoonbaar vertrouwen hebben in dagschoonmaak, hoogwaardige beleving en transparantie. Aanleiding te meer om een eigen klantendag te organiseren op 29 november waarop Hago Next de nieuwste ontwikkelingen bij haar klantenkring zal toetsen. Informatie: www.hagonext.nl

PS - 7


NIEUWS NI Nieuws

MTS Euro Products behaalt certificaat ISO 14001 Begin oktober ontving Euro Products de verlenging van de reeds behaalde certificaten ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en de MVO wijzer. Naast de verlenging van de reeds behaalde certificaten is er ook een nieuw certificaat behaald: de ISO 14001 (milieumanagementsysteem). Het managementsysteem is hierbij uitgebreid met drie behaalde certificaten. Door gebruik van de managementsystemen is Euro Products continue bezig met verbetering die aansluit op de missie en visie van Euro Products ‘The clear and green solution’. Informatie: www.europroducts.nl

‘Nederlanders hebben vieze handen’ Op Wereldhandenwasdag 15 oktober,

teverlofdagen vermindert als er betere

lanceerde hygiënemerk Tork een nieuwe

handhygiëne in de kleuterscholen zou

app, ‘EllaHandWas’, die ouders en kleu-

zijn, en 15,7 procent denkt dat hun aan-

terschoolpersoneel helpt bij het opvoeden

tal ziekteverlofdagen zou verminderen

van kinderen over hoe, wanneer en waarom ze hun handen moeten wassen. Uit onderzoek van Tork blijkt dat bijna de

met betere handhygiënepraktijken thuis. • 76,7 procent van de ouders moet hun kinderen er steeds opnieuw aan herin-

helft van alle ouders niet weet welke pro-

neren dat ze hun handen moeten wassen.

cedures voor handhygiëne de kleuter-

• 81,5 procent vindt het belangrijk dat

school van hun kinderen toepast. En dat

kinderen goede hygiëne op de kleu-

‘gewoon even de handen wassen’ heel

terschool aanleren.

efficiënt is om ziektes te voorkomen. Re-

• Ruim tweederde van de ouders (66,2

sultaten van het onderzoek voor de ouders:

procent) gelooft dat een speelse be-

• De zorg voor zieke kinderen veroorzaakt

nadering kinderen helpt bij het leren

stress bij 62 procent van de ouders.

over handhygiëne.

• Bijna 1 op de 2 ouders (42,4 procent)

• 52,7 procent denkt dat het kleuter-

weet niet welke procedures voor hand-

schoolpersoneel baat heeft bij leermid-

hygiëne de kleuterschool van hun kin-

delen die kinderen helpen om hygiëne

deren toepast. • 22 procent gelooft dat hun aantal ziek-

op een speelse manier aan te leren. Informatie: www.sca.com

Nieuwe website en huisstijl Masterkey MasterKey-Plus heet tegenwoordig MasterKey. Het adviesbureau heeft bovendien een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Tegelijkertijd hebben zij de gelegenheid gebruikt hun visie scherp te stellen: ‘Verder kijken dan de vraag. Die ene stap verder dan goed genoeg. Wanneer beleving voorop staat krijgt kwaliteit een nieuwe betekenis. MasterKey ziet en begrijpt die behoefte en – meer nog – die van de (interne) klanten, want zij zijn het die de hoogte van de lat bepalen. Door mee te voelen en vooruit te denken ontstaan de helderste inzichten en de slimste oplossingen. Verbindingen leggen die leiden tot het meest waardevolle resultaat. De optimale beleving. Want dat is wat er echt toe doet. MasterKey. Make sense.’ Informatie: www.masterkey.nl PS - 8

Personele investering CSU in klantgerichtheid Bij schoonmaakbedrijf CSU is Patrick van der Sanden gestart als nieuwe manager National Accounts. Elke de Jong is begonnen als manager Business Development. Met hun komst investeert CSU in het verder verbeteren van klantgerichte oplossingen en relatiebeheer. Naast de verantwoordelijkheid voor het beheer van zijn eigen relaties geeft van der Sanden leiding aan de National Accountmanagers. Patrick van der Sanden werkte sinds oktober 2006 bij Van Gansewinkel. Als key account manager was hij verantwoordelijk voor nationale klanten met name in de zakelijke dienstverlening en centrale overheid. In deze rol stond hij mede aan de wieg van de ontwikkeling en uitrol van duurzame oplossingen. Informatie: www.csu.nl


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl OSB verbijsterd over besluit ministerraad

Branchevereniging voor schoonmaak- en glazenwassers OSB is verbijsterd over het besluit van de ministerraad om in te stemmen met het voorstel van minister Blok om de schoonmaakwerkzaamheden die nu door schoonmaakbedrijven worden uitgevoerd, zelf te gaan doen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de schoonmakers, de schoonmaakbedrijven en de belastingbetaler. Door de schoonmakers zelf in dienst te nemen, meent het kabinet de kwetsbare positie op de arbeidsmarkt van mensen in de lagere loonschalen te verbeteren.

Uniqcare loves poep

OSB-voorzitter Hans Simons: ‘OSB vindt het kabinetsbesluit onverstandig. Het is

Een goede toilethygiëne is van belang

volstrekt onduidelijk voor welk probleem dit een oplossing is. De overheid gaat tegen

voor de uitstraling van een bedrijf, maar

hoge kosten een nieuw rijksschoonmaakbedrijf opzetten, dat uiteindelijk de schoon-

nog meer voor de gezondheid van de

maak minder efficiënt en 30 procent duurder gaat uitvoeren, zonder dat dit leidt tot

medewerkers en bezoekers. Daarom

meer arbeidsplaatsen.’ OSB is op zoek naar een passend alternatief en gaat daar de

ondersteunt Uniqcare de ‘love poep’ ac-

komende weken met betrokkenen over in gesprek.

tie van de Maag Lever Darm Stichting.

Informatie: www.osb.nl

Om dit duidelijk te maken heeft Uniqcare een speciale ‘love poep’-pagina aan haar website toegevoegd. Er is een aantal

Hijman kiest duurzaam Werner & Mertz

dingen waar toiletbezoekers zelf op kun-

Hijman Schoonmaakartikelen, dealer van

heid.

belangrijkste zijn op de site gezet.

professionele reinigingsproducten en

Hijman Schoonmaakartikelen, dat vanuit

Informatie: www.mlds.nl,

machines voor de professionele schoon-

het centraal gelegen cash & carry maga-

www.uniqcare.nl

maak en glazenwasserij in Nederland,

zijn in Amsterdam heel Nederland be-

kiest voor de producten Tana Professio-

dient, maakte de afgelopen jaren een

nal en green care van Werner & Mertz

ommezwaai naar een duurzaam beleid.

Professional in zijn assortiment. Daarmee

Informatie: www.wmprof.com,

kiest het bedrijf resoluut voor duurzaam-

www.hijman.nl

nen letten om goed te poepen. De vijf

SVS en Van Adrichem tekenen 2-jarige overeenkomst Dienstverlenend bedrijf Van Adrichem en brancheopleider SVS hebben een tweejarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Tot en met 2015 zal SVS in totaal zeven groepen medewerkers van Van Adrichem opleiden in de Basisopleiding Schoonmaken. Peter Nolet, operationeel directeur bij Van Adrichem: ‘Onze medewerkers zijn het allerbelangrijkst voor de waarde van onze dienstverlening. In die lijn vinden wij dat we onze medewerkers moeten opleiden en leren hoe mooi het vak is.’ Informatie: www.adrichem.nl

King Nederland rijdt met schonere vrachtwagen

Marc van Hagen naar Facilicom

De Europese Unie legt steeds strengere

Half september is drs. Marc van Hagen benoemd in de functie van directeur Business Development Zorg bij Facilicom Facility Solutions, onderdeel van Facilicom Services Group. Van Hagen werkte bij het UMC Utrecht waar hij lid was van het directieteam van het Facilitair Bedrijf. Daarvoor was hij werkzaam in de care-sector voor cateraar Albron. Informatie: www.facilicom.com

regels op als het gaat om de uitstoot van motorvoertuigen. Op die manier willen ze de vervuiling door deze voertuigen beperken. Met de nieuwste MercedesBenz Atego voldoet King ruimschoots aan de Euro-6 normering die in 2014 van kracht wordt.  Informatie: www.king.nl PS - 9


Nieuw: gratis e-learning! www.svs-opleidingen.nl

opleidingen voor een heldere toekomst

opleidingen voor een heldere toekomst!

SVS introduceert haar nieuwe, gratis toegankelijke e-learningplatform! De perfecte voorbereiding en/of aanvulling op een opleiding van SVS. De e-learningomgeving staat vol praktijkgerichte instructiefilmpjes en proeftoetsen over verschillende schoonmaakwerkzaamheden. Inloggen kan op elk moment en elke locatie via pc, tablet of smartphone. Nieuwsgierig? Bel of mail ons voor meer informatie.

Rhijnspoor 267 . 2901 LB Capelle aan den IJssel Telefoon: 010 - 2931000 info@svs-opleidingen.nl

Schoon tot in detail Als het om gebouwenonderhoud gaat, is geen detail te klein – en elk oppervlak van belang. Daarom vertrouwen schoonmaakbedrijven wereldwijd al meer dan een eeuw op Diversey voor de levering van de door hen benodigde reinigings-, desinfectie- en hygiÍneoplossingen. Wij vereenvoudigen processen, verbeteren de doeltreffendheid en leveren innovatieve producten die onze klanten nodig hebben om vertrouwen op te bouwen en de rentabiliteit te verhogen. Wij zijn Diversey en wij leiden de wereld naar een schonere, gezondere toekomst. Meer informatie? Bezoek ons op www.diversey.com of bel 030 - 247 6911

12623 Brand_Awareness_Clean_BSC A5 nl-NL.indd 1

21/02/2012 11:08

N


NIEUWS N Nieuws

Hygiënegewoontes op kantoor onthuld Nederlandse werknemers brengen meer

onder de aandacht van werknemers en

goede hygiëne kunnen vertrouwen

dan 33,5 uur per jaar in de toiletruimte

werkgevers. Dit om ze bewust te maken

• 36,4 procent vindt ook dat het hun

van het bedrijf door. Dat zijn maar liefst

van de risico’s van het verspreiden van

eigen verantwoordelijkheid is hun

vier werkdagen. Zo blijkt uit een wereld-

bacteriën en virussen op de werkvloer.

werkplek zo hygiënisch mogelijk te

wijd onderzoek naar hygiëne in kan-

Enkele uitkomsten:

tooromgevingen onder 6.000 kantoor-

• 25,1 procent van de Nederlandse

• 38,4 procent van de Nederlandse on-

medewerkers.

werknemers vindt de hygiëne omstan-

dervraagde werknemers geeft toe niet

Nu het griepseizoen er is, brengt Initial,

digheden op hun werk beneden peil

altijd zijn handen te wassen na een

leverancier van hygiënische producten

• 26,9 procent geeft aan meer tevreden

en diensten, de onderzoeksresultaten

houden.

te zijn over hun werk zolang ze op

toiletbezoek Informatie: www.initial.nl

VLS nu ook mvo-gecertificeerd De VLS Groep heeft inmiddels haar sporen verdiend binnen de

‘De MVO Wijzer is een bewijs dat VLS maatschappelijk verant-

schoonmaakbranche en heeft naast de keurmerken 9001 (Kwa-

woord ondernemen structureel heeft ingebed in haar bedrijfs-

liteit), 14001 (Milieu), 18001 (OHSAS) en VCA* nu ook een toon-

voering en een logisch gevolg van de mvo-filosofie die al ja-

aangevend keurmerk op het gebied van mvo conform de ISO

renlang onderdeel is van onze bedrijfscultuur.

26000 richtlijnen binnen haar gelederen, te weten de MVO Wijzer. Dennie van Leeuwen, algemeen directeur van de VLS Groep:

Informatie: www.vls.nl

Vendor opent nieuw openbaar toilet in Nijmegen Op 16 oktober vond de opening van Vendor Public Washrooms in winkelcentrum Molenpoort te Nijmegen plaats. Vanaf dat moment zijn ook de bezoekers aan de binnenstad van Nijmegen verzekerd van een schoon en fris toilet. Vanuit de toenemende behoefte aan hygiënische openbare toiletten, heeft Vendor in 2012 onder de naam Vendor Public Washrooms een uniek openbaar toiletconcept ontwikkeld waarin een

Coral schoonloopmat richting de Zuidpool

schone, plezierige toiletbeleving cen-

De Holland America Lijn gaat vanaf deze maand cruises op Antarctica organiseren,

Op dit moment zijn drie winkelcentra

waarbij de passagiers voet op land mogen zetten. Om de schepen mooi schoon en

voorzien van een of meerdere open-

sneeuw- , vocht- en vuilvrij te houden, heeft de rederij ruim 200 vierkante meter

bare toiletten van Vendor. De vestiging

Coral Duo en Coral Brush schoonloopmatten bij Forbo Flooring ingekocht.

van Vendor Public Washrooms in win-

Coral houdt tot 94 procent van het vuil en vocht tegen, is daarnaast duurzaam gepro-

kelcentrum Molenpoort te Nijmegen is

duceerd van gerecyclede PET-flessen en afgewerkte visnetten, en is zeer brandveilig.

de vierde locatie.

Informatie: www.forbo-flooring.nl/coral

Informatie: www.vendor.nl

traal staat.

PS - 11


Kort VRS-nieuws De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor profes­ sioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaakonderhoud, streeft VSR al ruim 30 jaar naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding. De vereniging is een dwarsdoorsnede van de totale schoonmaakbranche. Zowel opdrachtgevers (uitbesteders van schoonmaakwerkzaamheden) als schoonmaakbedrijven, organisaties met een interne schoonmaakdienst, leveranciers van schoonmaakapparatuur en -middelen, in­ter­mediairs en onderwijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.

Lid worden van VSR? VSR Postbus 90154 5000 LG Tilburg Telefoon: (013) 594 43 46 Fax: (013) 594 47 48

VSR ALV en Event – Ruimte voor Schoonmaak In de middag van 19 november vindt het jaarlijkse VSR Event plaats in aansluiting op de Algemene Leden Vergadering. Met als thema ‘Ruimte voor Schoonmaak’ worden leden ontvangen in de Space Expo te Noordwijk. Ondernemend filosoof en bevlogen trendwatcher Ruud Veltenaar zal hier een lezing verzorgen over zijn visie op de toekomst van de schoonmaakbranche. Na afloop van de lezing is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten en rond te lopen in de tentoonstellingsruimte van Space Expo. Hier kan op een interactieve wijze kennis worden gemaakt met ruimtevaart in al haar facetten. Naast de rijke historie toont Space Expo ook de toepassingen en de techniek achter de ruimtevaart. Space Expo is het officiële bezoekerscentrum van Estec, de Nederlandse vestiging van ESA, the European Space Agency.

Platform vloeronderhoud 4 september bezochten 140 leden de VSR-Kennisdag. Daar deelden drie vloeraanbieders hun visie op de te verwachten ontwikkelingen in vloeren en vloeronderhoud. Na afloop van de levendige discussie die daar op volgde, waren twee dingen duidelijk. Enerzijds dat de vloerproducenten zoekende zijn naar input van de schoonmaakbranche om hun producten zo door te ontwikkelen dat de eindgebruiker meer en langer van zijn vloer kan genieten. Anderzijds dat de schoonmakers het idee hebben dat zij niet gehoord worden over hun bevindingen zogenaamd onderhoudsvrije vloeren. Beide partijen hebben in ieder geval de behoefte om hun kennis en ervaring te delen om zo samen verder te komen, zoveel is duidelijk. Een nieuw discussieplatform is hiervoor in ontwikkeling door de VSR Commissie Techniek. Binnenkort zal hierover meer bekend worden gemaakt.

Oriënteren op borging KMS VSR constateert dat de prijzen bij makelaars voor het lopen van VSR-KMS onder druk staan en dat daarom VSR-KMS niet altijd goed of volledig wordt toegepast. Zo wordt een inventarisatie niet altijd goed/volledig uitgevoerd. De Commissie Kwaliteitszorg van VSR stelt dat het niet goed/volledig toepassen van VSR-KMS achteraf aanhangig kan worden gemaakt bij het Deskundigenforum van SSK maar dat er vóóraf ook iets zou moeten worden geregeld om de kwaliteit van het hele proces te waarborgen. Het mogelijk voorkómen van de onjuiste toepassing van VSR-KMS kan volgens VSR door het toekennen van een keurmerk voor bedrijven en uitvoeren van (onafhankelijke en onaangekondigde) audits op de eisen van het keurmerk. Een voorstel voor een keurmerk wordt binnen de Commissie Kwaliteitszorg verder uitgewerkt.

SIS-T-lijst E-mail: vsr@wispa.nl Internet: www.vsr-org.nl

Op de VSR-website is voortaan de SIS-T-lijst te raadplegen. Het is een lijst met vaktermen uit de schoonmaakwereld. Het doel van de schoonmaakterminologie is meer eenheid te brengen in de vele termen, woorden en begrippen in de schoonmaakwereld. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de lijst volledig is en dat de omschrijvingen correct zijn. Wij nodigen eenieder uit om via het reactieformulier dat aan iedere term hangt te reageren op eventuele onjuistheden en/of ontbrekende termen.


VSR, KMS, SSK, SVS Wie doet nu precies wat? De Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) is opgericht op initiatief van VSR en heeft als doel het ontwikkelen, in stand houden, beheren en bewaken van onafhankelijke, efficiënte en objectieve kwaliteitsmeetsystemen voor de schoonmaakdienstverlening, alsmede het stimuleren en bewaken van het kwaliteitsdenken binnen de totale schoonmaakbranche.

Dat betekent dat SSK het beheer voert over VSR-KMS en VSRDKS en de VSR-KMS-opleidingen. Deze opleidingen worden in nauwe samenwerking met SVS georganiseerd.

KMS en DKS Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten. Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaak-

werk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vaststelt. Dit systeem speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf omdat het hiermee mogelijk is van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud. Bovendien kan het VSR-KMS signalen geven naar enerzijds het directe toezicht op de schoonmakers (bewaken van de uitvoering en eventueel her-instructie van de medewerker) en anderzijds naar het overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakdienst over het gekozen programma van eisen (bijsturen van het schoonmaakprogramma) en over mogelijk te nemen preventieve maatregelen (bijvoorbeeld schoonloopmatten). KMS is derhalve een nuttig managementinstrument, dat na een aantal jaren

PS - 13


ontwikkelen, testen, bijsturen en hertesten, inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken systeem binnen de Nederlandse schoonmaakdienstverlening. Naast VSR-KMS is er een dagelijks controlesysteem (VSRDKS) ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. Het is een steekproefcontrole die snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden door de object- of projectleiding voor een directe resultaatmeting. Het doel van het DKS is: inzicht verschaffen in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden.

Tijdens een ronde door het object wordt met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven gecontroleerd. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn meestal een Acceptable Quality Level-norm (AQL) overeengekomen. Het VSR-KMS kent dan ook een geringe tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald. Meestal vier maal per jaar, maar vaak ook zes maal per jaar en soms vaker. In sommige gevallen geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra tussencontrole.

SVS en opleidingen De kwaliteitsbeoordeling De metingen inzake het VSR-KMS kunnen worden verricht door een gekwalificeerd medewerker (VSR-inspecteur of -controleur) van het schoonmaakbedrijf, door een kwaliteitsinspecteur of -controleur van de opdrachtgever, maar ook door een VSR-inspecteur of -controleur van de eigen dienst.

UW VRAAG, ons antwoord Een adviesbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles bij een van mijn opdrachtgevers. In de offerte verwijzen zij naar de VSR-systematiek met de bijbehorende AQL’s (acceptable quality levels) van 4 en 7 procent. In een overleg ontstond er discussie over het aantal fouten dat er gemaakt zou mogen worden. Op basis van onze controle (steekproef) mochten wij in de gangen met 252 elementen ruim 30 fouten maken, terwijl het adviesbureau aangaf een 100 procent keuring te doen waarbij dan maar 18 fouten zijn toegestaan. Zij verwijzen ons hierbij naar het inspecteursboek tabel D4. In mijn optiek zouden er geen verschillen moeten zijn in het aantal fouten dat gemaakt mag worden bij een steekproef of 100 procent keuring, maar dat is dus wel zo. Klopt de redenering van het adviesbureau? Mogen zij tabel D4 op deze manier gebruiken? Ons antwoord Mits er een 100 procent keuring uitgevoerd is en er in de categorie – dus ook in de keuring – 252 elementen zijn, is de goedkeurgrens bepaald op 18 fouten bij een AQL van 7 procent (conform Tabel D4). Een 100 procent keuring is rekenkundig en statistisch niet op een lijn te stellen met een steekproefkeuring van dezelfde grootte. Een dergelijke steekproef zou binnen het KMS voor verkeersruimten circa 8 procent van de categorie vertegenwoordigen.

VSR heeft aan SVS de licentie verleend om voor haar de KMS- en DKS-opleidingen te verzorgen. Daarbij maken ze gebruik van materiaal dat is ontwikkeld door VSR. Via de huidige opzet van de opleidingen, wordt iedere deelnemer via een modulair systeem opgeleid. De vier verschillende modules zijn: • DKS - Dagelijks Controle Systeem • VSR - KMS Kwaliteitscontrole • VSR - KMS Kwaliteitsinspectie • VSR - KMS Kwaliteitscoördinatie Iedere module omvat twee dagen en wordt afgerond met een schriftelijk examen. Wil men een diploma behalen, dan dient men eerst met succes de voorafgaande module afgerond te hebben.

Diploma Na de afronding van een module, ontvangt SSK van SVS een lijst van geslaagden. SSK verzorgt vervolgens voor iedere geslaagde het diploma. Zij stuurt het diploma naar de geslaagde cursist, samen met het aanvraagformulier voor een legitimatiepasje en een exemplaar van de Gedragscode VSR-Kwaliteitsmeetsysteem. De cursist stuurt het ingevulde en getekende aanvraagformulier samen met de getekende gedragscode retour naar SSK. Die vervolgens het legitimatiepasje aanmaakt en zendt naar de betreffende cursist.

Erkenning en registratie De VSR-Kwaliteitsinspecteurs en -Kwaliteitscontroleurs die de gedragscode hebben getekend en van de stichting een legitimatiepasje hebben ontvangen, worden bij SSK geregistreerd en zijn daarmee formeel erkend. De registraties zijn openbaar toegankelijk via de website van SSK.

VSR-Agenda 2013 In 2013 heeft VSR in ieder geval de volgende bijeenkomsten op de agenda staan: ALGEMENE LEDENVERGADERING/EVENT Dinsdag 19 november, 13.00 uur Space Expo, Noordwijk

P


PS thema tekst

Innovatie/ mvo


INNOVATIE / MVO

Tekst: Ivo voor den Dag

Verkiezing MVO Manager van het Jaar Genomineerde Sander Haas (Asito) over zijn drive en visie Sinds een aantal jaren probeert Sander Haas Asito duurzamer op de kaart te zetten. Inmiddels vallen de projecten en resultaten ook buiten de branche op, getuige zijn nominatie voor de titel: MVO Manager van het Jaar 2013. PS - 16


Impact Haas doet zijn best om de boodschap

Verkiezing

van duurzaamheid te verspreiden buiten

Dit jaar wordt voor de tweede keer de verkiezing MVO Manager van het Jaar verkiezing georganiseerd. Annette van Waning (MVO manager van Vebego) werd op 20 november 2012 op het 13de Nationaal Sustainability Congres verkozen tot MVO Manager van het Jaar 2012. MVO manager is inmiddels een veel voorkomende en gewaardeerde beroepsgroep. Deze verkiezing heeft als doel om ook hieruit jaarlijks de toppers in het zonnetje te zetten. Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV organiseert deze verkiezing samen met VNO-NCW en Interface. Naast Haas zijn de volgende personen genomineerd: Anniek Mauser (Unilever), Frank van Ooijen (FrieslandCampina) en Fokko Wientjes (DSM) zij werden door de jury gekozen uit een longlist van 22 MVO managers.

zijn organisatie. Met de actie 1.000.000 druppels bereikte het bedrijf inmiddels 420.000 mensen bij meer dan 550 organisaties en bij het Nationaal Integratiediner schoven op 10 oktober meer dan 10.000 mensen aan. Vanwege zijn inspanningen is hij genomineerd is voor de titel MVO Manager van het Jaar. Haas: ‘De jury geeft aan dat het goed is dat wij veel naar buiten treden, open zijn in waar wij mee bezig zijn en actief proberen om de impact zo groot mogelijk te maken. Dat is ook het uitgangspunt van ons beleid. Het is dus prettig om te merken dat juist die uitgangspunten door vakgenoten en de verdere buitenwereld gewaardeerd worden.’ Bij Haas stroomt het mvo-bloed door de aderen, wat hem betreft is het dan ook geen 9-tot-5-zaak, het werkt ook persoonlijk door: ‘Wij zijn zelf bezig met een bewustwordingscampagne, ik merk dat die bewustwording bij mij ook steeds meer naar boven komt. Iets minder vaak

S

ander Haas is manager Duur-

de auto pakken, laders uit de stopcon-

Profit is dus een belangrijke pijler voor

tacten als deze niet gebruikt worden. Het

succesvol beleid, maar eigenlijk is Haas

is een druppel op een gloeiende plaat,

van mening dat de P’s sowieso altijd ver-

maar uiteindelijk willen wij met een mil-

band houden met people: ‘Uiteindelijk

joen druppels het verschil maken.’

doe je alles voor mensen. Ook milieuge-

zaamheid, PR & Communicatie

relateerde zaken en winst. En dat ligt weer

Succes

in het verlengde van wat onze oprichter

naam kijkt, vraagt zich waarschijnlijk af

De insteek van duurzaamheid en daaraan

zestig jaar geleden al zei: “Als je goed

wat duurzaamheid in dit rijtje doet.

verbonden projecten moeten volgens

zorgt voor je mensen, dan zorgen zij goed

Haas vindt het zelf een logische com-

Haas altijd oprecht zijn. Hij wil zelf gelo-

voor jou”, het enige wat wij doen is dit ook

binatie: ‘Toen ik in 2008 aangenomen

ven in waar hij mee bezig is en wil ook

buiten onze organisatie uitvoeren.’

werd bij Asito, kreeg ik de functie ma-

dat anderen dat doen: ‘Men gaat uit van

Dat laatste doet Asito, onder aanvoering

nager PR & communicatie. Toen wij

drie P’s. Maar zonder people en planet

van Haas, niet onverdienstelijk. In de 2,5

binnen ons bedrijf langzaam met duur-

goed en met de juiste intenties in te ste-

jaar dat het bedrijf is met de campagne

zaamheid en mvo aan de slag gingen,

ken, is de kans op succes en profit veel

1.000.000 druppels zijn al 420.000 men-

hebben wij een aantal keuzes gemaakt.

kleiner. En zonder profit is het eigenlijk

sen bereikt. Zij krijgen wekelijks een mail

Eén daarvan is: duurzaamheid doe je

zinloos om er als bedrijf aan te beginnen,

met praktische duurzaamheidstips. ‘Er

niet alleen voor jezelf; je wilt juist iets

want uiteindelijk wil je dat iets bijdraagt

sluiten zich steeds meer organisaties aan.

bijdragen aan die wereld buiten het

aan de ondernemingsdoelstellingen. En

Het succes van onze campagnes is in mijn

bedrijf. Je moet vertellen wat je doet,

die zijn, ondanks allerlei nevendoelstel-

ogen ook dat wij het niet onder ons eigen

daarom denk ik dat het een logische

lingen, toch altijd gericht op het creëren

label doen. Onze campagnes zijn brede

uitbreiding van mijn eerdere functie is.’

van continuïteit en dus winst.’

maatschappelijke campagnes met een

bij Asito. Wie naar die functie-

PS - 17


Aangeboden: Aangeboden: Aangeboden: Aangeboden: fris gewassen katoenen rollen fris gewassen katoenen rollen frisgewassen gewassenkatoenen katoenenrollen rollen ......die die wel 200 meegaan wel 200 meegaan ... diewel wel200 200xxxxmeegaan meegaan

Met dank van het milieu Met Met dank dank vanvan het milieu milieu Met hethet milieu Er is dank geen van comfortabeler handdroogsysteem

Er is Er geen is geen comfortabeler comfortabeler handdroogsysteem handdroogsysteem Er isdegeen comfortabeler handdroogsysteem dan katoenen handdoekrol. Die is zacht en dandan de katoenen de katoenen handdoekrol. handdoekrol. Die Die is zacht is zacht en en dan de katoenen handdoekrol. en hygiënisch. Elke portie is altijd Die fris is enzacht schoon. hygiënisch. hygiënisch. ElkeElke portie portie is altijd is altijd fris fris en schoon. en schoon. hygiënisch. Elke portiehijis verwisseld, altijd fris engewassen schoon. Als de rol op is wordt Als Als de rol de op rol is opwordt is wordt hij verwisseld, hij verwisseld, gewassen gewassen Alsdaarna de rol nog op iszo‘n wordt hij verwisseld, gewassen en tweehonderd keer opnieuw en daarna en daarna nognog zo‘nzo‘n tweehonderd tweehonderd keer keer opnieuw opnieuw en daarna nog zo‘n tweehonderd keer opnieuw ingezet. ingezet. ingezet. ingezet.

Kijk op op www.nl.cws.com voor voor meer meer informatie. informatie. KijkKijk opwww.nl.cws.com www.nl.cws.com voor meer informatie. *CWS *CWS is als is Nederlandse als Nederlandse aanbieder aanbieder van katoenen van katoenen handdroogsystemen handdroogsystemen onderscheiden onderscheiden metmet met hethet Blaue hetBlaue Blaue Engel Engel milieukeurmerk. milieukeurmerk. www.nl.cws.com www.nl.cws.com Kijk op www.nl.cws.com voor meer informatie. *CWS is als Nederlandse aanbieder van katoenen handdroogsystemen onderscheiden Engel milieukeurmerk. www.nl.cws.com *CWS is als Nederlandse aanbieder van katoenen handdroogsystemen onderscheiden met het Blaue Engel milieukeurmerk. www.nl.cws.com


eigen gezicht. Doordat er geen duidelijk

aan hebben meegewerkt, de controleer-

Recentelijk sloot Asito zich ook aan bij

Asito-sausje is, voelen bedrijven zich snel-

baarheid en meetbaarheid van je mvo-

het Grote bedrijven Netwerk van MVO

ler geroepen om zich aan te sluiten.’

activiteiten wordt steeds belangrijker.

Nederland: ‘Er zijn zo’n 2000 bedrijven

Niet alleen voor de buitenwereld en sta-

aangesloten bij MVO Nederland, waarvan

Prestatieladder

keholders, maar ook in aanbestedingen.

70 bij het Grote Bedrijven Netwerk. En

Ondanks het feit dat Haas met zijn team

Zeker gemeentes willen graag weten wat

we leren van elkaar, enerzijds helpen wij

de kracht is achter twee grote initiatie-

hun contractors kunnen doen voor deze

met onze ervaring andere bedrijven met

ven, ziet hij nog kansen waar hij meer mee wil doen: ‘Wij werken in een branche waar een grote diversiteit is. Ik denk dat we de kracht van diversiteit nog te weinig gebruiken. Het wordt nog te vaak gezien als iets engs. Maar

hun initiatieven, maar door het

‘Meetbaarheid van mvo-activiteiten wordt steeds belangrijker’

het is ook niet iets dat je alleen

lidmaatschap sluiten andere bedrijven zich ook aan bij onze initiatieven en kunnen wij weer leren van waar zij mee bezig zijn.’ Haas zou het een eer vinden om uiteindelijk de titel MVO Manager van het Jaar te krijgen: ‘De nomi-

moet doen “omdat het hoort”. Het is een

groepen. Met dit instrument is dat een

natie is voor mij al een bevestiging dat

verschijnsel dat kansen biedt. Zo is uit

stuk eenvoudiger geworden.‘

wij met de goede zaken bezig zijn, maar

onderzoek gebleken dat teams met

met de benoeming kunnen wij onze

mensen met een verschillende achter-

Andere bedrijven

ideeën nog bekender maken. Dat zie ik

grond, problemen anders benaderen en

Gevraagd naar initiatieven van andere

als een eer en een kans.’

uiteindelijk beter presteren.’

bedrijven waar Haas enthousiast van

Uitgangspunt moet blijven dat wat je doet

wordt, hoeft hij niet lang na te denken:

vanuit jezelf komt en met visie is: ‘Als het

‘Ik ben talloze leuke en originele initia-

bijvoorbeeld gaat om het helpen van

tieven tegengekomen. In Enschede zit

mensen met een afstand tot de arbeids-

het Medisch Spectrum Twente, die heb-

markt, dan moet je dat doen waar het

ben een leuke aanvulling op hun fiet-

kan. Maar het moet niet zo zijn dat je zo

senplan. Per gefietste woon-werk-ki-

veel focust op mensen met een afstand

lometer spaar je punten. Met die

tot de arbeidsmarkt, dat er daardoor weer

punten kun je weer fietsaccessoires

nieuwe mensen komen die diezelfde af-

kopen. Daar snijdt het mes aan

stand krijgen. We moeten in mijn ogen

twee kanten. Het is niet alleen be-

in ieder geval de aanwezige krachten

ter voor het milieu, maar het is ook

meer gaan benutten. Op dit moment is

nog een keer goed voor de gezond-

de werkloosheid hoog, maar in de toe-

heid van de medewerkers.’

komst zal er ook weer een schaarste

Een totaal ander voorbeeld is het voor-

komen. Wij moeten ons nu al realiseren

beeld van Timberland, bekend van de

dat de schoonmaakbranche dan niet zo’n

schoenen: ‘In die organisatie wordt nage-

grote aantrekkingskracht heeft dat we

dacht over elk detail, en bovendien heeft

mensen voor het uitkiezen hebben.’

men er een ongekend ambitieni-

Als het gaat om mensen met een afstand

veau. Zij wilden de eerste cradle-

tot de arbeidsmarkt zijn er ontwikkelin-

to-cradleschoen maken. Een

gen om dat op een goede manier te me-

idee dat door de branche

ten en te wegen. TNO ontwikkelde met

met scepsis werd ont-

een aantal partners, waaronder Asito, de

vangen. Toch stond

Prestatieladder Socialer Ondernemen

die schoen an-

(PSO). Met de PSO maakt een bedrijf

derhalf jaar la-

zichtbaar wat haar bijdrage is aan de

ter in de winkel.

werkgelegenheid voor mensen met een

Dat vind ik in-

kwetsbare arbeidsmarktpositie. Haas:

spirerend om

‘Dat is een ontwikkeling waar wij graag

te zien.’ Sander Haas

PS - 19


e c o lo

g y m e ets ec o n o m y

NIEUW

Schrobzuigautomaten

buzil Textil – schoon, fris & efficiënt Wasmiddel voor: Dweil- & vlakmoppen Poetsdoeken Bedlinnen Tafellinnen Handdoeken

zil kw alite it Bewe ze n bu sg oe d! vo or uw wa

Werkkleding

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Fraunhoferstr. 17 . D-87700 Memmingen . T +49 (0) 8331 / 930-6 F +49 (0) 8331 / 930-880 . E info@buzil.de . www.buzil.com

EUREKA E50 en E55 Schrobbreedte: 50cm en 55cm • Capaciteit: 2.000m²/h en 2.200m²/h

Unieke prijs-kwaliteit verhouding Vraag nu info of demo: info@eureka-floorcare.nl KATHAGEN N.V. • IT Peerderbaan 1423 • 3960 Bree • België T +32 (0) 89 46 37 94 • www.eureka-floorcare.nl

l a e D n e a i e l s s C e S t r e p x E Datum: 21/11/13 om 18u00 Onderwerp: Vloerenonderhoud Neem deel en win een weekend Ardennen !!!

www.cleandeal.nl 01102013_PS.indd 1

11-10-13 16:05


OSB OVER...

OSB houdt u elke maand op de hoogte van actuele (verenigings)zaken

Promotie OSB-Keurmerk: terug- en vooruitblik In het najaar van 2012 startte OSB de OSB-Keurmerkcampagne onder opdrachtgevers. Voor de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven is dat een heel brede doelgroep. Voor de uitvoering van de campagne betekent dat in gesprek gaan met verschillende media en organisaties. Vanaf najaar 2013 wordt er weer flink gas gegeven om het keurmerk te promoten. In dit artikel meer informatie over de stand van zaken én de plannen voor de komende periode.

Advertenties en redactionele artikelen

• Meeting magazine

In vakbladen voor facility managers, inkopers en schoonmaak-

• Office magazine

en glazenwassersbedrijven staan regelmatig artikelen en ad-

• VvE Magazine, het blad van VvE Belang voor Verenigingen

vertenties over het OSB-Keurmerk. Afgelopen jaar stonden in de volgende bladen en magazines artikelen en/of advertenties:

van Eigenaren • Vastgoedmarkt

CleanTotaal, Facto Magazine, FMM, Jaarboek Appartement & Eigenaar, NEVI Jaarboek 2013 – 2014, Ondernemingsbelang,

Deelname aan beurzen en congressen

PS, Schadealmanak, ServiceManagement en Weekblad facilitair

In januari was OSB met een speciaal ontworpen keurmerkstand

& gebouwbeheer.

te vinden op de Vakbeurs Facilitair in ’s-Hertogenbosch. En

In het najaar en in 2014 worden het aantal bladen, magazines

in mei uiteraard op de Glazenwassers en Gevelbehandelaars

en organisaties flink uitgebreid.

Vakbeurs in Nieuwegein. In juni was OSB – samen met de

Opdrachtgevers gaan onder andere op de volgende plekken

codecommissie – vertegenwoordigd op het Nevi-Pianoo-

regelmatig meer over het keurmerk lezen en horen:

congres in ’s-Hertogenbosch. Dit jaar gaat OSB nog naar de

• In Kader Primair en op de website van AVS

informatiemarkt tijdens het VvE Jaarcongres op 3 december.

(vereniging van schoolleiders) • in het nationale katern van het blad Business

Op die dag worden circa 1.000 bestuurders van VvE’s in Nieuwegein verwacht.

(telt 21 regionale uitgaven, totale oplage van 115.000 stuks) • Hospitality management (hotelbranche)

Radiocampagne De radiocampagne is misschien wel het meest in het oog springende onderdeel van de OSB-Keurmerkcampagne. In juni werd OSB zelfs vereerd met een nominatie voor de beste radiocommercial. In 2013 waren de drie radiocommercials van OSB (Firma de Wringer) in verschillende weken te horen op BNR (Business News Radio), Radio 1 en de regionale zenders. In september BNR en Radio 1. Voor 2014 staan weer vier radioruns op het programma. Bekeken wordt nog of ook Radio 538 kan worden toegevoegd. PS - 21

Tekst: OSB

en oktober 2013 gaan we nog een keer de ether in, dan via


d n e l l a v Op object

Koren- en oliemolen De Hoop Als de wimpel aanwezig is, kan de molen bezichtigd worden. Klaas Smit (Dolmans Specialistische Reiniging) is sinds kort verantwoordelijk voor het onderhoud van

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: Dolmans

koren- en oliemolen De Hoop in Haren (Groningen): ‘Ik neem eerst een proefstukje en zet het houtwerk handmatig in met een licht reinigingsmiddel.’ Klaas Smit (Dolmans Specialistische Reiniging) begon ooit als

ningen) kwam daar onlangs bij. De molen is een ronde stenen

glazenwasser, is specialistisch reiniger, maar noemt zichzelf

bovenkruier met stelling uit 1839. Sinds 2006 is het in bezit van

‘manusje van alles’. Twintig jaar geleden begon hij bij Tienstra,

een stichting, waarna een broodnodige restauratie begon. Sinds

dat twee jaar geleden werd overgenomen door Dolmans. ‘In

2010 lukt het goed om De Hoop draaiende te houden.

al die jaren heb ik alles op schoonmaakgebied gedaan; ontrui-

Dolmans werd ingehuurd voor het schoonhouden van de mo-

mingen, hogedrukreiniging, trappenhuizen. Regulier schoon-

len, zoals de wieken en het houtwerk. Smit begon onlangs met

maakwerk heb ik altijd alleen op invalbasis gedaan. Tegenwoor-

het onder druk reinigen van de balustraden. ‘Met gepaste druk

dig heb ik een aantal vaste projecten; graffitireiniging, galerijen,

want het is toch een monument. De verf en het houtwerk

containers. Dat gaat periodiek het hele jaar door.’

moeten in tact blijven dus zijn we voorzichtig met reinigings-

Koren- en oliemolen De Hoop in de dorpskom van Haren (Gro-

middelen. Soms is een alkalisch middel al genoeg. Ik neem

PS - 22


eerst een proefstukje en zet het houtwerk handmatig in met een licht middel waarna ik het naspoel met warm water. Dan lost de alg sneller op.’ Molen De Hoop draait elke zaterdagmiddag en ook op Nationale Molendag, het Groninger molenweekend, tijdens de jaarlijkse braderie, bij de opening van het culturele jaar in Haren, op Open Monumentendag en verder op nationale feestdagen als Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Op die dagen is de molen ook open voor het publiek. Als de wimpel aanwezig is, kan de molen bezichtigd worden. De volgende klus zijn de wieken van de molen. Smit: ‘Daarvoor gaan we een hoogwerker gebruiken. Ik denk dat we het per wiek aanpakken en dat we deze dan door laten draaien. Bij dit soort objecten moet je op het moment zelf bekijken wat de beste oplossing is en altijd overleggen met de beheerder: wat kan en mag ik doen? Het gaat toch om het visitekaartje van Haren.’ Het contact met mensen maakt het werk extra leuk: ‘Onder de molen bijvoorbeeld zit een dierenspeciaalzaak. Met die winkelier heb ik heel goed contact. Ik werd verwelkomd met een kopje koffie en hij volgde belangstellend hoe het ging.’ Toch vindt Smit graffitiverwijdering het aller-leukste om te doen. ‘Dat is variërend want je komt op verschillende plekken.’’  PS - 23


INNOVATIE / MVO

Centrale

recycling

Frank Smit: ‘Ontzorgen en bijdragen aan mvo-doelstellingen Dat je een tv niet bij het gewone afval gooit is duidelijk, maar hoe ga je om met een schrobzuigmachine die afgeschreven is? Sinds vorig jaar bestaat European Cleaning Machines Recycling (ECMR), een recyclingbedrijf voor de schoonmaakbrache dat dat de branche ontzorgt en bijdraagt aan de mvo-doelstellingen van marktpartijen.

Tekst: Ivo voor den Dag. Foto’s: ©NFP Photography - Marijn van Rij

Directeur Frank Smit vertelt over het initiatief.

A

ls een consument een kapotte

drukkelijk niet verbonden aan een van

Van der Reest werkte zijn idee uit en tij-

televisie of wasmachine heeft is

de merken in de markt, ons doel is om

dens de ISSA/Interclean van 2012 werd

duidelijk dat je deze niet bij het

voor de gehele branche een oplossing

het gepresenteerd aan vertegenwoordi-

te bieden.’

gers van machineproducenten en andere

reguliere afval doet. Daarmee ga je naar de milieustraat. Voor professionele ge-

marktpartijen. Het idee werd volgens Smit

bruikers is recycling lang niet altijd gebrui-

Afval

met enthousiasme ontvangen: ‘Maat-

kelijk of centraal georganiseerd. Tot voor

Het idee voor ECMR komt eigenlijk voort

schappelijk verantwoord ondernemen,

kort was het niet duidelijk waar u met uw

uit een praktische constatering van Van

duurzaamheid maar ook ISO-certificering

schrobzuigmachine heen kon als deze aan

der Reest. Smit: ‘Als je tweedehands ma-

staan bij de gehele markt op de agenda.

het eind van zijn levenscyclus zat.

chines koopt mag je niet selectief zijn, je

Het ontbrak de partijen aan een visie op

Vorig jaar werd European Cleaning Machi-

moet de hele partij kopen. In het verleden

recycling. De focus lag vooral op hoe deze

nes Recycling (ECMR) opgericht. Het idee

was het dan zo dat ongeveer 50 procent

onderwerpen een rol konden spelen bij

komt van Johan van der Reest, in de

uit AB-kwaliteit bestond, nog eens 30 pro-

de ontwikkeling van nieuwe producten.’

schoonmaaksector bekend van zijn handel

cent was CD-kwaliteit en de rest was ge-

Waarom kunnen de leveranciers zelf niet

in tweedehands schoonmaakmachines.

woon afval. Mede door de crisis werd het

zorgen dat hun producten gerecycled

Frank Smit is door Van der Reest aange-

aandeel afval in zo’n partij steeds groter.

worden? Smit is hierover heel duidelijk:

trokken om dit project op te zetten en de

Van der Reest voelde een verantwoorde-

‘In de markt van recycling gaat het om

markt te enthousiasmeren: ‘Wij zijn na-

lijkheid om goed om te gaan met dit afval.’

volume, als je dat niet hebt is het simpel-

PS - 24


schoonmaakmachines

weg te arbeidsintensief en te kostbaar

end-of-life zijn, of die op een andere

als doorgeefluik: ‘Onze medewerkers, die

om het zelf te doen.’

manier afgeschreven zijn, overdragen

zelf vanuit een wajong-situatie komen,

Met ECMR is er een centraal gecoördi-

aan ons. Hierbij proberen wij zoveel mo-

ontmantelen de machines en bieden de

neerd initiatief waarbij de volumes mak-

gelijk te ontzorgen. Er komt een container

verschillende gescheiden onderdelen bij

kelijker gehaald kunnen worden. Boven-

van ons bij hen op het terrein te staan,

verwerkingsbedrijven aan. Zij verwerken

dien worden er certificaten uitgereikt,

die hoeven ze slechts te vullen, en wij

het verder en zorgen dat het zo veel mo-

hierdoor kan het georganiseerd verwer-

komen die weer ophalen om de machines

gelijk weer terugkomt bij producenten.’

ken van afval bijdragen aan de organisa-

te registreren, te ontmantelen om ver-

In de ideale wereld zou Smit ook dat deel

tiedoelstellingen rondom maatschappe-

volgens het certificaat uit te reiken.’

van het proces in eigen hand houden: ‘Ie-

lijk verantwoord ondernemen.

Hoewel EMCR een commercieel initiatief

dereen herkent het geel van Kärcher, of het

is, ziet de markt het belang wel in: ‘Je

grijs van Nilfisk. Het zou mooi zijn als wij

Volume

merkt dat men kijkt naar de lange ter-

gewoon met een grote zak plastickorrels

Volume speelt dus een rol om recycling

mijn, er ontstaat een collectief gevoel

in hun kleur bij hen terug konden komen,

aantrekkelijk te maken. Maar alleen met

van all for one, one for all. Wij nemen de

zodat zij er nieuwe producten van kunnen

wat restanten uit de tweedehandsmarkt

markt werk uit handen en bieden hen

maken. Dan maak je pas echt zichtbaar wat

red je dat niet. Smit: ‘Wij sluiten partner-

een mooi systeem, daar staat tegenover

je voor toegevoegde waarde hebt.’

ships met producenten van schoonmaak-

dat wij er dan ook wat aan verdienen.’

Het volume bij ECMR neemt toe, toch is het

machines, zij zullen hun apparaten die

Op dit moment treedt EMCR vooral op

nog vele malen te klein om zelf dit soort PS - 25


lijnen te bouwen. Voorlopig blijft het bedrijf

puntjes op de i gezet en hopelijk zal dit

dus een schakel in de recycleketting.

vanaf december gaan lopen.’

Europees

Successen

De E in ECMR staat voor European. On-

De successen in het eerste jaar zijn over-

danks het feit dat de markt in Europa

wegend positief: ‘Hoewel het volume iets

gedomineerd wordt door een aantal

achterblijft bij de verwachtingen, is het

grote partijen, focust het bedrijf zich in

mooi om te zien dat wij partijen bij elkaar

eerste instantie op de Benelux. Smit: ‘We

aan tafel krijgen die normaal gesproken

willen eerst op bekend terrein voet aan

elkaars concurrenten zijn. Dat wij de neu-

de grond krijgen. De marges in afval zijn

zen in de branche dezelfde kant op krij-

ook niet zo groot dat wij een vrachtwagen

gen en dat men de toegevoegde waarde

door heel Europa kunnen laten rijden.

op bedrijfs- en brancheniveau.’

Het is dus zaak goed na te denken over

Het belang van goede recycling wordt

de vorm waarin wij onze Europese am-

volgens Smit wel onderkend door de be-

bities gieten, Onze wens is om dit ECMR-

drijven, toch is het niet altijd eenvoudig

concept nu Europees uit te rollen en het

om iedereen mee te krijgen: ‘Er zijn veel

liefst dit in landen als Duitsland of Frank-

partijen, veel machines en het ontbrak tot

rijk te gaan doen door middel van pilot-

op heden aan een filosofie voor herge-

projecten. Deze pilotprojecten zijn nog

bruik.’ Bovendien denkt ook Smit kritisch

niet gestart.’

na over hoe ‘groen’ iets moet zijn: ‘Uitein-

Smit klopt regelmatig bij de diverse

delijk wordt zoiets ook zakelijk bekeken.’

hoofdkantoren aan de deur om te vertel-

De insteek van ECMR zal volgens hem

len over ECMR: ‘Het initiatief wordt daar

altijd de recyclinggedachte zijn, maar om

positief ontvangen en past vaak in het

de markt mee te krijgen is het van belang

mvo-plaatje, maar helaas wordt tot op

ook de neveneffecten te benoemen. ‘We

heden vervolgens verwezen naar de in-

zorgen ervoor dat de markt voor twee-

dividuele filialen. Deze filialen hebben in

dehands machines transparanter en

de meeste gevallen al een alternatief, die

overzichtelijker wordt. De machines die

niet per definitie een mindere oplossing

écht end-of-life zijn verdwijnen via ons

is dan ECMR. De machines worden

van de markt. Dit zorgt aan de andere

meestal afgevoerd naar lokale afval ver-

kant van de keten uiteindelijk voor nieu-

werkers of worden in partijen verhandeld

we vraag.’

worden. Zij zijn uiteindelijk de partijen

richting bijvoorbeeld oost Europa. In

En die nieuwe vraag is belangrijk voor de

die met de schoonmaakmachines wer-

beide gevallen staat er dan ook een gel-

sector. Er komt steeds meer nieuwe tech-

ken en kunnen dus goed inschatten

delijke vergoeding tegen over.’

nologie – die ook inspeelt op de duur-

welke machines het einde van hun le-

Zolang er nog geen wetgeving is en

zaamheidsbehoefte – en een grotere

venscyclus hebben bereikt.’

ECMR nog geen policy of preferred is,

verspreiding daarvan draagt bij aan de

Smit ziet de toekomst dan ook positief

moet het bedrijf concurreren met de hui-

verdere professionalisering van de markt.

in: ‘Wij handelen vanuit een behoefte

dige oplossingen en blijft het een beslis-

die in de markt bestaat, maar waaraan

sing van een vestigingsmanager. Smit:

Ontzorgen

om uiteenlopende redenen nog geen

‘Wel zijn wij in gesprek met een aantal

Na een jaar zijn de grotere producenten

invulling gegeven was. Door het bieden

partijen in Zweden (Hako, Tennant en

inmiddels aangesloten bij ECMR. Smit

van een one-stop-shop waarbij de pro-

Nilfisk) om daar op strategisch gelegen

hoopt dat het volume dat hieruit voort-

ducent of eindgebruiker zelf hoege-

locaties een inzameling te organiseren.

komt zal toenemen. Om de reikwijdte

naamd geen werk heeft, bieden wij

Dit zijn afzonderlijke dealers, filialen en

van het bedrijf te vergroten, zal hij op

vanuit zowel bedrijfseconomisch per-

staan achter het project. Zij hebben dus

korte termijn ook de schoonmaakbedrij-

spectief als dat van maatschappelijk

wel de beslissing genomen om met ons

ven gaan betrekken: ‘Eindgebruikers

verantwoord ondernemen een mooie

te gaan werken. Komende tijd worden de

kunnen ook partner van ons initiatief

toegevoegde waarde.’


Frank Smit

Een medewerker van EMCR ontmantelt een machine

PS - 27


MOPSTAR hygiëneprofessionals de nieuwe generatie machines voor zwaar gebruik in de schoonmaakbranche.

Test de Mopstar kosteloos en overtuig u zelf!*

* Er zijn een beperkt aantal machines voor een kostenloze test beschikbaar, vraag naar de voorwaarden.

De nieuwe MOPSTAR wasmachines van Miele Professional zijn overtuigend allround: • Snelle en speciale wasprogramma‘s voor de schoonmaakbranche, u kunt vertrouwen op de beste reiniging met een optimale hygiëne • Ready-to-use technologie, met één druk op de knop uw mops en microvezeldoeken weer gebruiksklaar • Zeer eenvoudige intuïtieve machinebesturing in vele talen, iedereen kan deze machines bedienen • Gepantenteerde SoftCare-trommel, langere levensduur van uw mops en microvezeldoeken • Gepatenteerde dosering van vloeibare wasmiddelen • Grote verwerkingscapaciteit en zuinig met water, wasmiddel en energie

• De allerhoogste kwaliteit van materiaal en materiaal verwerking, gebouwd voor een lang en intensief leven • Fijnmazig servicenetwerk met korte reactietijden Doorslaggevende voordelen voor professioneel gebruik, waarvan u profiteert.

Miele Nederland B.V. Miele Professional Tel. +31 (0) 347 378 884 www.miele-professional.nl verkoop & algemene vragen: professional@miele.nl service & onderhoud: msp@miele.nl


Opfrisser SVS-KENNISQUIZ

Denkt u alles over schoonmaken te weten? Met deze twee-maandelijkse ‘Opfrisser’ in PS test in hoeverre uw schoonmaak­kennis nog up-to-date is. Veel succes en als u klaar bent, dan vindt u op pagina 54 de juiste antwoorden (er is maar één antwoord mogelijk). Deze keer SVS-docent Ruud von Seida.

Vragen Vraag 1

Vraag 4

Wat is de voornaamste reden om doelen te stellen?

Wat is je belangrijkste taak als leidinggevende?

A. Dat we weten waar we heen gaan.

A. Resultaten behalen.

B. Om de directeur tevreden te stellen.

B. Mensen motiveren.

C. Dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan.

C. Mensen laten doen wat ze moeten doen.

D. Alleen dan gaan we winnen.

D. Klanten tevreden houden.

E. Dat we een bepaald resultaat kunnen halen.

E. Jouw leidinggevende tevreden houden.

Vraag 2

Vraag 5

Wat is de belangrijkste oorzaak van problemen op de

Waarom is werkoverleg belangrijk?

werkvloer?

A. Zorgen dat het team de afspraken nakomt.

A. Slechte leidinggevenden.

B. Omdat het van de directeur moet.

B. Veeleisende klanten.

C. Dat we de teamspirit erin houden.

C. Slechte communicatie.

D. Om de nieuwste werkmethoden te introduceren.

D. Verkeerde werknemers.

E. Dat is dé tijd om samen koffie te drinken.

E. Anders, nl: Vraag 6 Vraag 3

Hoe groeien medewerkers het beste?

Wat is de belangrijkste manier waarop wij mensen met

A. Grenzen aangeven.

elkaar communiceren?

B. Goede afspraken maken.

A. Verbale communicatie (woorden).

C. Trainingen.

B. Stem (hard of zacht praten, accent ed.)

D. Geld.

C. E-mail.

E. Complimenten geven.

D. Lichaamstaal. E. WhatsApp.

PS - 29


Gordijn-, jaloezie en lamellenreiniging

PS

Mobile reiniging van alle

Mobile reiniging van alle raambekleding raambekleding door dé Professional. door dé Professional. Jaloezieën • Lamellen • Gordijnen • Vitrage (ook voor brandwerende behandeling)

• Raamdecoratie • Verlichtingsarmaturen Dé landelijke servicepartner van:

Landelijk telefoonnummer: Landelijk telefoonnummer: 088 – 14 14 14 3 www.speedclean.mobi www.speedclean.mobi

088 – 14 14 14 3

VSR

onferencing diensten

VSR-meting voor de laagste prijs in de hele Benelux.

Fax: +31-(0)35-69 15 474 E-mail: info@safety-lux.nl Internet: www.safety-lux.nl

of bel: 035 -ook 694 28 78 ATEX

Zandzuigerstraat 91 1333 MX Almere T 036 - 537 89 13 F 036 - 537 69 44 E info@evonservices.nl

www.dolmans.com schoon maakt blij

- glasbewassing Gevelonderhoud - gevelreiniging Schoonmaak - hoogwerkerverhuur

Calamiteitendienst

t 088 - 365 62 00 e info@dolmans.com

VCA-gecertificeerd ISO 9001:2000 Amsterdam

Rotterdam ’s-Hertogenbosch Utrecht e-mail: info@glazenwassen.nl Tel.: 0320 - 25 85 00

070 - 385 79 39

www.VSRConcurrent.nl

PS

over de ducten-/ e!

ar:

MeldNL u nu aan - 1402 BVvia Bussum Tel.: +31-(0)35-69 14 476 herman@appr.nl

Schoonmaakorganisatie

Glas- en gevelreiniging

Concurrent

Ook met uw bedrijf in ditvan register? Importeur o.a.: Nijverheidswerf 37

Raamdecoratie • TL-armaturen

Zonwering • Gordijnen • Vitrage

Bel (0172) 46 67 54

PROFES SIONEEL SCHOONMAKEN

www.evonservices.nl

Ook adverteren in deze rubriek?

Handlampen

internet: www.glazenwassen.nl

www.ruitenheer.nl

ItsClean

Adv.Naamvermelding_43x62cm_2.indd 1 01-06-11 11:56

PROFES SIONEEL SCHOONMAKEN

Professionele Ook hier productsystemen Organisatie:voor adverteren? perfecte schoonmaak, onderhoud en hygiëne

Naam

Meld u nu aan via herman@appr.nl Postbus

De glasheldere oplossing voor uw complete administratie

Professionele productsystemen voor perfecte schoonmaak, onderhoud en hygiëne

web: www.aariverside.com tel: 073-5470076

of bel: Postcode www.kiehl-group.com 035 - 694 28 78

www.kiehl-group.com

Gevelonderhoud Schilderwerken Schoonmaak Vloeronderhoud M/V Calamiteitendienst Beveiliging Bouw Groenvoorziening Hygiene Care

www.ruitenheer.nl

Plaats

4,

Electrolux Professional

Tel.:

E-mail:

4

Wisselwerking 52 Postbus 188 1110 BD DIEMEN

AZ KIEHL 64 x44.indd 1

2 december 2006 Miele Professional De Limiet 2 Postbus 166 4130 ED Vianen Tel.: (0347) 37 88 83 Fax: (0347) 37 84 29 professional@miele.nl www.miele-professional.nl

Efficiënte reiniging van mops en microvezeldoeken

PS

Ook hier adverteren?

Tel : (020) 56 92 911 Fax : (020) 56 92 239 frits.sauve@electrolux.nl www.electrolux.nl/laundrysystems

PROFES SIONEEL SCHOONMAKEN

05.04.2012 11:33:36 Uhr

Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78

Ook met uw bedrijf in dit register? Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78


Uitbesteden Aan de frisse lucht van betere

onderbrengen: een kind uitbesteden, 2 - aangenomen werk

kwaliteit en grotere effectivi-

door anderen laten doen.

teit, hing te vaak een luchtje.

COLUMN

uit·be·ste·den, besteedde uit, heeft uitbesteed. 1 - buitenshuis

Een luchtje van de laagste prijs, onhaalbare beloftes, on-

den niet. Dat kan twee oorzaken hebben: (1) ons woordenboek

logische rekenmodellen, on-

kan zich niet voorstellen dat mensen werk zelf doen; (2) het

dermaatse kwaliteit en onge-

werk zelf doen, is nog altijd de norm. We hebben er simpelweg

zond hoge werkdruk.

geen aparte omschrijving voor nodig. De schoonmaker die de treinen poetste, hoorde er gewoon bij

Tijden veranderen

(en hij kon in hetzelfde cao-boekje als de conducteurs en

De Rijksoverheid, een van de

machinisten bladeren) en kon doorgroeien. Zo ook zijn collega’s

grootste spelers in de schoon-

die kantoren, ziekenhuizen en winkels glans gaven. En toen

maaksector, gelooft meer in

werd het schoonmaakvak uitbesteed. De schoonmaakmanagers

de schoonmaker dan in de makelaar, de intermediair en het

en hun bedrijven konden op die manier betere kwaliteit leveren.

schoonmaakbedrijf. De schoonmaker blijft bestaan. Het is nu

En het was nog goedkoper ook, zeiden ze. Beter en goedkoper!

aan de manager, de intermediair en hun rekenmodellen om

Het beste van twee werelden. Wie kon daar nou tegen zijn?

hun meerwaarde te bewijzen…

Ron Meyer, Vakbondsbestuurder Schoonmaak bij FNV Bondgenoten

Het woord ‘uitbesteden’ staat in de Dikke. Het woord inbeste-

advertentie

Uw betrouwbare partner voor duurzaam reinigen

Krachtige Interieurreiniger op alcoholbasis Voor de reiniging van alle waterbestendige oppervlakken Zeer doeltreffend: vanaf 0.25% Zonder sporen of aanslag

Meer info, Bel of Mail !

Voor manueel en machinaal gebruik

Werner & Mertz Benelux nv - T: +32 2 352 04 00 - E: infos@werner-mertz.com

www.wmprof.com

Ik ben Duchenne-patiënt Geef kinderen met een levensbedreiGende ziekte de kracht om kind te zijn. make-a-Wish® nederland, bankrekeninG 36.60.21.222.

®

gratis advertentie

WWW.makeaWishnederland.orG


INNOVATIE / MVO

228.00 banen

voor het oprapen?

Vebego en PwC onderzoeken effect dienstencheques

PS - 32


Na veel negatieve berichten wordt het nieuws rondom de economie langzaam positiever. Vebego kwam met een wel heel opvallend bericht: ‘228.000 banen liggen voor het oprapen’. Steph Feijen, lid van de raad van bestuur van het bedrijf, licht toe.

I

fen van de cheques is deels van de be-

de verbeelding. Het is dan ook helemaal

wege oktober een akkoord waarin

lasting aftrekbaar, waardoor men slechts

geen rare gedachte om te onderzoeken

50.000 nieuwe banen tot 2050 een

5,95 euro per uur kwijt is.

wat de effecten van het systeem in Ne-

onderdeel waren. De ruim vier keer zo veel

De dienstencheques kunnen centraal

derland zouden kunnen zijn.

banen waar Vebego over spreekt lijken

ingekocht worden, en ingewisseld wor-

Feijen: ‘228,000 klinkt enorm, maar is

dan een utopie. Toch is het getal te onder-

den bij verschillende dienstencheque-

goed te onderbouwen. Het is niet zo dat

bouwen, Vebego liet adviesbureau PwC

bedrijven. In de praktijk zijn dit vaak

wij de Belgische situatie gekopieerd heb-

onderzoeken wat het effect van het invoe-

uitzendbureaus. Randstad is op dit ge-

ben naar Nederland. Wij hebben echt

ren van het Belgische systeem voor dien-

bied een grote partij in België, maar ook

gekeken naar de onze economie en de

stencheques in Nederland zou kunnen

(schoonmaak)dienstverleners als Gom

resultaten die in België zijn bereikt ge-

betekenen. Het onderzoeksrapport stemt

en Vebego zijn op dit gebied actief. De

ëxtrapoleerd.’

positief. Steph Feijen, lid van de Raad van

cheques kunnen ingezet worden voor

De lezing van Feijen valt ook uit het rap-

bestuur van het familiebedrijf licht het ge-

relatief eenvoudig werk als schoonma-

port te halen. Onderzoekers stelden vast

tal van 228.000 en het onderzoek toe.

ken, wassen, bereiden van maaltijden,

dat op dit moment 20 procent van de

et cetera.

huishoudens een externe huishoudelijke

Dienstencheques

Op dit moment telt België volgens het rap-

hulp heeft. In de huidige situatie is een

Vebego is behalve in Nederland, ook

port zo’n 2400 bedrijven in deze sector

groot deel hiervan, naar schatting 70

actief op de Belgische markt, daar wordt

die aan 160.000 personen werk bieden

procent, op dit moment zwarte arbeid.

al sinds 2004 gebruik gemaakt van het

voor ruim 800.000 particuliere klanten. De

Verder is men ervan uitgegaan dat de

systeem van dienstencheques. Het doel

dienstencheque-bedrijven kunnen de door

prijselasticiteit voor deze diensten ver-

van dit systeem was tweeledig, enerzijds

hen geïnde cheques weer inleveren en

gelijkbaar is met België. Op basis daarvan

moet het (vooral) laaggeschoolden uit de

ontvangen daar momenteel 22 euro voor.

kan worden gesteld dat in de Neder-

werkloosheid halen, anderzijds moet het

Feijen is positief over de resultaten in Bel-

landse situatie naar schatting 1,3 miljoen

zwartwerk terugdringen.

gië: ‘De ervaring in België leert dat het

particuliere gebruikers dienstencheques

In België kunnen particulieren diensten-

systeem snel veel nieuwe banen oplevert

zouden inkopen.

cheques aankopen voor 8,50 euro. Dit

en dat het bovendien zwartwerk terug-

Feijen: ’Ik snap eigenlijk niet waarom dit

bedrag staat gelijk aan een uur werk.

dringt. Het mes snijdt aan twee kanten.’

systeem niet eerder in ons land is ingevoerd. Een van de conclusies is dat on-

Afhankelijk van de gezinssituatie kan een huishouden tussen de 500 en 1000 stuks

Verbeelding

geveer 50 procent van deze banen inge-

per kalenderjaar afnemen. Het aanschaf-

De feiten en cijfers in België spreken tot

vuld zal worden door mensen die moPS - 33

Tekst: Ivo voor den Dag

n politiek Den Haag sloot men halver-


Al het goede van Lotus Professional, verder onder de naam Tork

Vos produits Lotus Professional portent dès à présent la marque Tork

Lotus Professional wordt Tork®. Dit betekent dat de producten voor sanitaire ruimten van Lotus Professional in een nieuw jasje zitten en een nieuwe naam hebben.

Tous les atous de Lotus Professional, se trouvent sous la marque Tork®.

Aan het product en de artikelnummers is echter niets veranderd. U vindt dezelfde kwaliteit die u gewend bent en de producten blijven werken met de bestaande Lotus Professional-dispensers. Meer informatie? www.tork.nl/nieuwe-mogelijkheden

Lotus Professional devient Tork. Ce qui signifie que les produits d’hygiène pour les sanitaires de Lotus Professional portent un nouveau nom et ont un nouveau packaging. Pour plus d’informations veuillez consulter notre site http://www.fr.tork.be/A-propos-de-Tork/LotusProfessional/Home/


menteel een ww-uitkering hebben. Er

ladder betekenen. Feijen: ‘In België

komen dus 100.000 nieuwe banen bij.

stroomt 20 procent van de mensen die

49 procent van de invulling zal worden

deze dienstencheque-diensten verlenen

gedaan door mensen die uit een andere

uiteindelijk door naar een andere baan.’

baan komen of die uit het zwarte circuit

Dat getal lijkt misschien niet heel hoog,

komen. Ook dat levert de economie een

maar zoals Feijen zegt: ‘Niet iedereen is

enorme impuls op.’

gebrand op een carrière, veel mensen

Het rapport levert nog meer cijfers op

zijn tevreden met de stabiele situatie

die tot de verbeelding spreken. Zo valt

waarin zij zitten of door dit systeem in

te lezen dat het systeem ‘potentieel de

terechtkomen.’

werkloosheid van laag- en middenge-

Het rapport heeft in ieder geval effect

schoolde vrouwen terug kunnen brengen

gehad, GroenLinks stelde er Kamervra-

tot een lager niveau dan voor de econo-

gen over, gesteld en minister van Soci-

mische crisis’.

ale Zaken Asscher heeft aangegeven Steph Feijen

Kosten

verder onderzoek te gaan doen. Maar ook Vebego zit niet stil: ‘Wij willen

Het rapport is onverdeeld positief. Het

subsidie iemand met een uitkering kon-

verschillende partijen aan tafel krijgen

invoeren levert de Nederlandse economie

den aannemen, red), dan valt het erg

om van werkgever- en werknemerskant

veel op, maar wat kost het nu eigenlijk?

mee. Dat systeem leverde minder op en

de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

In het onderzoeksrapport wordt gesteld

koste per baan meer. dan dit plan. Per

Vanuit OSB is al enthousiasme getoond

dat de jaarlijkse investeringen door de

saldo kost dit hele plan 418 miljoen. zon-

en ook FNV is positief. Verder zou het

overheid kunnen oplopen tot 1,9 miljard

der terugverdieneffecten.’

mooi zijn om VNO/NCW en de Branche-

euro, dit staat gelijk aan ongeveer 8,500

De lezing van Feijen wordt onderschre-

vereniging voor uitzendondernemingen

euro per gecreëerde baan. Feijen: ‘Op

ven door het rapport, de Melkert-banen

ABU aan tafel te krijgen. Op die manier

basis van de huidige schattingen betaalt

leverden tot 2001 zo’n 90.000 banen

kan men moeilijk om dit idee heen en

het systeem zich voor 78 procent terug.

op, de bruto kosten per baan waren

met deze partijen is het ook voldoende

Hierbij gaat men er, zoals eerder gezegd, vanuit dat de helft van de gecreëerde banen ingevuld worden door mensen die uit een uitkeringssituatie komen. ‘Ik denk zelf dat de werkelijke impact nog groter kan zijn, omdat

groot om de werkgelegenheid en

‘Ik snap niet waarom dit systeem nog niet ingevoerd is’

het een enorm positieve impuls

economie een positieve impuls te geven. En dat is een geluid waar iedereen op zit te wachten.’ Het rapport vormt dus een eerste aanzet tot de invoering van een dergelijk systeem, maar onderzoekers van PwC stellen dat er

geeft. Bovendien kan het nog positiever

ruim 16.000 euro. Dat is bijna twee

wel verder onderzoek nodig is om meer

uitpakken op het moment dat er meer

keer zo veel als de 8.500 euro die een

te weten te komen over de effecten. Zij

instroom vanuit de ww-uitkering plaats-

baan als het gevolg van het systeem

adviseren dan ook verder onderzoek te

vindt. Als er tien procent meer banen

voor dienstencheques kost. En dat be-

doen naar de volgende zaken:

worden ingevuld door mensen die vanuit

drag is zonder terugverdieneffecten

• aanscherping van de analyse naar de

een uitkeringssituatie komen is het sy-

mee te rekenen..

Nederlandse situatie; • maatregelen om de kosten voor de

steem kostendekkend.’

Volgens Feijen is er een wezenlijk verschil

Het systeem vergt dus een investering,

tussen Melkert-banen en het diensten-

maar dit bestaat voor een groot deel uit

chequesysteem: ‘Melkert-banen waren

geld dat momenteel al uitgegeven wordt

gebaseerd op een subsidie, het systeem

aan bijvoorbeeld uitkeringen.

waar wij nu voor pleiten en wat in België

De baten worden gegenereerd uit extra

zo succesvol is, levert eigenlijk zelfstandig

• aan te bieden diensten.

belastinginkomsten, maar ook op basis

toegevoegde waarde aan onze economie.’

De resultaten van het onderzoek, de

van besparing op uitkeringen. Feijen vindt

overheid verder te verlagen; • het effect van het stelsel op de transitie van onofficiële arbeid naar officiële arbeid;

reactie van uit de markt – zowel vanuit

het bedrag van 1,9 miljard dan ook mee-

Kansen

werkgevers als werknemers – en de

vallen: ‘Als je kijkt naar het systeem van

Het systeem kan voor medewerkers ook

eerste geluiden vanuit de politiek zijn

de Melkert-banen (waarbij bedrijven met

een nieuwe stap op de maatschappelijke

positief.  PS - 35


Foto’s: ©NFP photography - Marijn van Rij


de Boardroom Curriculum Vitae

In de boardroom van Martijn Zeewuster van Masterkey

Naam: Martijn Zeewuster

Wanneer was u het gelukkigst?

De oprechte blijheid als ze me ziet is fantas-

Toen onze zoon Daan werd geboren. Het mo-

tisch. Op het werk noem ik het: ‘Ik ga naar het

ment dat we daarna, met Daan en onze doch-

mooiste moment van de dag!’

Geboortejaar: 1981 Bedrijf:  MasterKey Functie: Directeur Bij dit bedrijf sinds:  2009 In deze functie sinds: 2013 (juli) Aantal medewerkers: 34

ter Lize op het ziekenhuisbed zaten, was een zeer gelukkig moment. In de wetenschap dat

Welke eigenschap waardeert u het meest in

dit niet iedereen gegund is voel je je echt ‘rijk’

een persoon?

met twee gezonde kinderen.

Eerlijkheid. Ik kan erg moeilijk tegen mensen die liegen, of werken met een dubbele agenda.

Wat is uw grootste prestatie? Op mijn 32e een bedrijf met ruim dertig en-

Wat is uw dierbaarste materiële bezit?

thousiaste en gedreven collega’s te mogen

Dat is mijn huis in Deventer. We hebben deze

aansturen. Binnen onze organisatie hebben we

woning uit 1929 in 2007 gekocht en ik heb veel

in 2011 een organisatieverandering doorge-

zelf geklust en opgeknapt. Een tijdrovende ac-

voerd waar ik destijds in de functie van mana-

tiviteit, maar het geeft erg veel voldoening om-

ger binnendienst een belangrijke rol in heb

dat er veel eigen bloed, zweet en tranen in zit.

gespeeld. We hebben een ‘eilandenstructuur’ doorbroken en zijn nu één team.

Welk boek heeft u het laatst gelezen?

U mag een ding aan uzelf veranderen. Wat

weest. Ik lees eigenlijk alleen in de zomerva-

zou dat zijn?

kantie bij het zwembad. Nu met twee kleine

Af en toe minder perfectionistisch zijn. Op zich

kinderen wordt dat waarschijnlijk nog minder.

Dat is Familieverraad van David Baldacci ge-

vind ik dit een positieve eigenschap, alleen is de valkuil dat sommige zaken nog wel eens te

Wat zou u willen veranderen in de schoon-

veel tijd kosten.

maakbranche? Dat schoonmaakbedrijven vooraf kritisch kijken

Waar bent u bang voor?

op welke opdracht ze inschrijven en goed na-

Ik weet niet of ik het bang wil noemen, maar

denken of ze het gevraagde in de praktijk ook

vorig jaar hebben we afscheid moeten nemen

waar kunnen maken; doen wat je zegt.

van mensen in de leeftijd tussen de 56 tot 64

Wij zien hierin ook voor ons als adviesbureau

jaar, de leeftijd van mijn (schoon)ouders. Hier-

een belangrijke rol weggelegd. Zo hanteren wij

door ben ik me nog bewuster van het feit dat

een minimumtarief bij (Europese) aanbestedin-

het leven betrekkelijk is en dat je moet genie-

gen en ligt het zwaartepunt in de gunning op

ten van het moment.

kwaliteit en toegevoegde waarde. Daarnaast zijn wij lid van de Vereniging van Makelaarskan-

Welke verleiding kunt u niet weerstaan?

toren in de Schoonmaakdienstverlening (VMS)

De glimlach van mijn dochter! Twee dagen in

omdat we een bijdrage willen leveren aan het

de week haal ik haar op van de kinderopvang.

professionaliseren van de schoonmaakbranche.

Toelichting attribuut In oktober van dit jaar hebben we een compleet nieuwe huisstijl gelanceerd. Ik heb de keuze gemaakt om dit niet alleen extern te vernieuwen, maar dit ook intern door te voeren. Zo hebben we onder andere het complete kantoor laten schilderen in de kleuren van de nieuwe huisstijl en de binnenbeplanting en aankleding vernieuwd. Dit schilderij is nog een voorbeeld van MasterKey ‘oude stijl’. In december gaan we met de collega’s een schilderworkshop houden en komt er aan deze muur een door de collega’s gemaakte creatie te hangen. Een symbool van teamwork en een nieuwe start voor zowel mij persoonlijk, als voor de organisatie. PS - 37


Meer weten over cleanroomreiniging, vloeronderhoud, schoonmaakmiddelen, een telescopisch glaswassysteem, gevelreiniging

ĂŠn nog veel meer op het gebied van (duurzame)

facilitaire

dienstverlening?

Bezoek onder meer: Exclusiva, EW Facility Services, Burgman Supply, CSU,Groveko, Fortron, ICS Nederland, SVS, Hago Nederland, Facilicom Services Group, Lavans, BOMA Nederland, Atir schoonmaakadvies, Masterkey-Plus & Hago Zorg

Vakbeurs Facilitair 15, 16 & 17 januari 2014 Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

w w w. v a k b e u r s f a c i l i t a i r. n l


Zonder stof

door bloeiende magneten waardoor ze in staat zijn om gevoelige apparatuur te beschermen tegen stof. een magneet op te sluiten, wat van belang is voor allerlei toe-

eens kijken naar het YouTube-filmpje ‘Ferrofluid: How it works’

passingen. Zo kan ferrofluid magnetisch worden vastgehouden

of naar andere foto’s of filmpjes die via het trefwoord ‘fer-

in de spleet rond een draaiende as. De ferrofluid werkt dan als

rofluid’ makkelijk zijn te achterhalen. We zien een donkere

een vloeibare O-ring die ervoor zorgt dat de roterende as

vloeistof die wordt aangetrokken door een electromagneet

nauwelijks wrijving ondervindt.

en die daarbij opbloeit in de vorm van stekelige structuren

Daarnaast vult de ferrofluid eventuele oneffenheden in de spleet

die weer verdwijnen als de electromagneet wordt uitgezet.

waardoor een lekdichte barrière ontstaat die geen stof doorlaat.

Een ferrofluid dankt zijn bijzondere eigenschappen aan mag-

Daarom worden ferrofluids gebruikt in stofgevoelige apparatuur

netische ijzeroxide (roest) deeltjes met een doorsnee van

zoals computerdiskdrives. Ook ‘smeren’ ze de gewrichten van

ongeveer een-honderdduizendste millimeter.

robots bij de stofvrije fabricage van halfgeleiders. Cruciaal bij

Deze minuscule deeltjes, ook wel colloïden genoemd, zweven

deze toepassingen is dat de ferrofluid steeds een vloeibare

rond in de ferrofluid in een organisch oplosmiddel – tegen

substantie blijft. Dat betekent dat roestdeeltjes in de vloeistof

de zwaartekracht in. Elk van deze colloïdale roestdeeltjes is

niet aan elkaar mogen klonteren want daardoor stijft een fer-

een permanent magneetje en omdat een ferrofluid astrono-

rofluid op en zou, bijvoorbeeld, een diskdrive vastlopen.

mische aantallen van deze magneetjes bevat, wordt de vloei-

Scheikundig onderzoek heeft uitgewezen dat de roestdeeltjes

stof in zijn geheel door een magneet aangetrokken.

niet veel groter mogen zijn dan de eerder genoemde eenhonderdduizendste millimeter omdat de deeltjes anders door

Colloids make the disk go round

magnetische krachten aan elkaar plakken. Verder worden de

Door deze aantrekking is het mogelijk om een ferrofluid met

deeltjes van een plastic laagje voorzien als extra bescherming tegen klontering waardoor ferrofluids soms zelfs jarenlang dun vloeibaar blijven.

Vijlsel in de olie Een extreem voorbeeld van een magnetische vloeistof die wel vast wordt in een magneetveld, is overigens gemakkelijk te maken met behulp van ijzervijlsel, een poeder dat een starre prop vormt als je er een magneet bij houdt. Voeg circa vier gewichtsdelen ijzervijlsel toe aan één deel zonnebloemolie. Roer het mengsel grondig met een houten of plastic lepel. In rust heeft het mengsel een glad oppervlak als een vloeistof. Maar tussen de polen van een hoefijzermagneet wordt het mengsel een vaste stof die met een lepel kan worden omgespit. Wordt de magneet verwijderd, dan smelt de taaie substantie in een oogwenk weer tot een vloeistof. Voor afdichting van een diskdrive is deze magnetiseerbare zonnebloemolie evident ongeschikt. Waar deze olie wel voor gebruikt kan worden? Als u een mooie toepassing weet, vertel die dan niet verder maar stuur uw columnist een e-mail(a.p.philipse@uu.nl). Wie weet wacht ons een lucratief patent.

PS - 39

Tekst: Prof. dr. A.P. Philipse, hoogleraar Fysische en Colloïdchemie aan de Universiteit Utrecht

Wie nog nooit een ferrofluid in actie heeft gezien, moet beslist

WETENSCHAP

Vloeibare magneten bestaan niet. Toch zijn er vloeistoffen die er verdacht veel op lijken,


VLOERONDERHOUD

Linoleum moet je in En andere aannames over vloeronderhoud ‘Ik heb meegemaakt dat er op een basisschool is gekozen voor een spierwitte vloer. Als je kiest voor zo’n vloer, moet je ook de onderhoudskosten ervan accepteren. Soms verdubbelen deze’, vertelt Lub de Heer, technisch adviseur bij Forbo Flooring. Om die reden benadert de vloerbedekkingenfabrikant de prijs van een vloer nu integraal. Dus inclusief onderhoud.

Tekst: Inga van Uchelen

B

egin september organiseerde

medewerkers op kantoor. Hij besloot

ingelezen. Daarna ben ik bij Taski op cur-

VSR een kennisdag vloeronder-

eerst mee te draaien in de fabriek want

sus geweest, en toen de praktijk in. Elke

houd.Lub de Heer, technisch

hij had dan wel een technische achter-

machine die in de schoonmaak voor

adviseur bij Forbo Flooring, gaf zijn vak-

grond – werktuigbouwkunde – maar het

vloeronderhoud wordt gebruikt, heb ik

inhoudelijke visie op keuzes die voor

productieproces was nieuw. Daarna liep

zelf bediend. Ik heb meer begrip voor

vloeren worden gemaakt. De Heer kreeg

De Heer korte stages bij bouwbedrijven

schoonmakers gekregen, nu ik over hun

flinke bijval van het publiek toen hij zich

om te leren waar men in de afbouw mee

problemen kan meepraten. Er wordt veel

verbaasd toonde over de keuze voor

te maken krijgt als het gaat om vloeren;

geroepen over het onderhoud van vloe-

spierwitte vloeren in kinderdagverblijven

zoals cement, droogtijden en scheuren

ren, zoals “Linoleum moet je in de was

of pasteltinten in de ontvangsthal van een

in de vloer.

zetten”, “Vinyl hoeft niet in de was”, “No

ziekenhuis. ‘Een ondankbare klus voor

De Heer: ‘Ik vond het belangrijk om niet

wax, no polish”. Allemaal kreten waar je

schoonmakers’, zo vertelt hij, als we hem

alleen kennis te hebben over vloeren zelf,

als schoonmaakmedewerker mee te ma-

enige tijd na de kennisdag vragen om

maar ook over de praktijk. Waar wordt

ken hebt, maar die niet altijd overeenko-

mee te werken aan een artikel over dit

de vloer gelegd? Uiteindelijk kon ik mee-

men met de huidige realiteit.

onderwerp. ‘Ik heb de laatste jaren veel

praten over: Hoe maak je een vloer? Met

‘Linoleum bijvoorbeeld. Dat zette je tot

respect gekregen voor schoonmaakme-

welke machines? En hoe wordt de vloer

de jaren zeventig in de was, maar daar

dewerkers.’ PS sprak met hem en met

gebruikt?’ Met die kennis vertaalt De

zit tegenwoordig een uitstekende finish

productmanager Renate de Vries over de

Heer nu problemen uit de markt naar het

op en die moet niet in de was. En – net

overwegingen bij de keuze voor een vloer

interne proces, en brengt hij kennis van

als een parketvloer – kan vinyl bij inten-

en de gevolgen voor het onderhoud.

de vloerbedekking over naar de markt.

sief gebruik wel degelijk slijten en dan

De Heer begon 37 jaar geleden bij de

zal de vloer zeker op die plekken dus

vloerbedekkingenfabrikant, waar zijn va-

Hoogst ondankbaar

behandeld moeten worden.

der ook al werkte. Hij werd gevraagd om

Sinds een aantal jaar is De Heer ook on-

‘Waar de schoonmaker tegenaan loopt,

een communicatiefunctie te vormen tus-

derhoudsdeskundige: ‘Om die rol goed

is dat hij adviseert om een vloer te behan-

sen de techneuten in de fabriek en de

te kunnen uitvoeren, heb ik me eerst

delen, terwijl de facility manager van me-

PS - 40


de was zetten ning is dat dat niet nodig is, want – zo heeft hij begrepen – het is no wax, no polish. En als de vloer dan toch vervuilt, denkt de facility manager dat de schoonmaker zijn werk niet goed genoeg heeft gedaan. Hoogst ondankbaar’, vindt De Heer. ‘No wax, no polish is mogelijk als er een schoonloopmat van tien meter voor ligt en als je de vloer zeer intensief schoonhoudt. Maar het probleem in de schoonmaak is dat er geen geld is voor groot onderhoud van vloeren en als er wel groot onderhoud plaatsvindt, is er weinig tijd. Ook zijn veel schoonmakers onvoldoende opgeleid. ‘Een van de gevolgen daarvan is bijvoorbeeld dat de polymeerlaag die wordt aangebracht verpoedert. De laag hecht niet omdat er te weinig tijd wordt genomen voor de behandeling. Als je het vergelijkt met schilderen: een verflaag pakt ook niet als je de ondergrond niet eerst schoonmaakt en opschuurt. Ik roep schoonmaakbedrijven op om hun medewerkers cursussen te laten volgen. Daar leer je de instinkers.’

Levenskosten Productmanager Renate de Vries vertelt dat Forbo Flooring een levenskostenvergelijker heeft ontwikkeld. Daarin worden niet alleen de aanschafkosten, maar ook de onderhoudskosten meegenomen: ‘Waar we ons nu mee bezighouden is total cost of ownership. Zo’n tachtig à negentig procent van de totale kosten van een vloer gaat namelijk naar schoonmaak en onderhoud. ‘Een paar maanden geleden hebben we de levenskostenvergelijker voor vloeren gelanceerd’, zo gaat zij verder. ‘Deze is onder andere opgebouwd op basis van welke vloer je kiest, hoe lang je met een vloer wilt doen en gegevens uit onderzoeken over onderhoud. Voor elke vloer hebben wij een onderhoudsplan opgesteld, daar zijn vaste adviezen voor. Daaruit komt een prijsvergelijking met de

Technisch adviseur Lub de Heer en Renate de Vries (productmanager). Op de achtergrond de vlasplant waarvan lijnzaadolie, het basismateriaal van linoleum, gemaakt wordt.

PS - 41


Samen zorgen voor een betere performance • adviesrapportages • schoonmaaksystemen en -producten • verbruiksmaterialen • machines • technische service • opleiding en begeleiding • calculatiesoftware

Want in de schoonmaak kunnen mensen, middelen en machines beter op elkaar worden afgestemd. Is meer te bereiken met minder energie, tijd en kosten. Daarom ontwikkelt Alpheios totaalplannen waarmee we de efficiency van uw schoonmaak verhogen zonder aan kwaliteit in te boeten. We adviseren niet alleen, we helpen ook graag met de implementatie. Zó zorgen we samen voor een betere performance. Bel voor het maken van een afspraak 045 - 573 88 88 of kijk op www.alpheios.nl


Linoleum is een slijtvaste vloerbedekking van enkele millimeters dik. Het is een natuurproduct zonder verende eigenschappen en heeft een grote indrukvastheid. Het heeft als voornaamste bestanddeel lijnzaadolie en als aanvulling daarop kurk of houtmeel en hars op een rug van jute. De naam komt van de Latijnse woorden Linum (vlas) en Oleum (olie). Er bestaat een variant met een marmerachtige textuur, genaamd marmoleum. Bron: Wikipedia

uitkomst voor de – financieel gezien –

Architecten

Schoonmaakbedrijven

meest aantrekkelijke vloer’, aldus De

De Heer vindt dat de keuze voor de

Schoonmaakbedrijven kunnen volgens

Vries, ‘De keuze voor een vloer is vaak

kleur van een vloer niet alleen uit es-

De Heer hun schoonmakers voorberei-

een emotionele keuze. Wat vind ik mooi?

thetisch oogpunt moet worden ge-

den en empoweren door ze alle nodige

Maar je wilt geen hoogpolig tapijt in een

maakt. ‘Als je een vloer voor de ont-

opleidingen te laten volgen. ‘Als je als

kinderdagverblijf. Met de calculator kun

vangsthal van een ziekenhuis moet

schoonmaker goed bent opgeleid, en

je je keuze met feiten onderbouwen. We

kiezen, ga dan eens een ochtend in zo’n

je wordt aangesproken door een faci-

hopen in de toekomst ook mee te kunnen

ontvangsthal zitten. Praat met mede-

lity manager, dan hoef je het als

nemen wat voor schoonloopzone er is of

werkers en schoonmaakmedewerkers

schoonmaker niet te houden bij: “Het

wat de gebruiksintensiteit is van de vloer.

waar ze tegenaan lopen. Loop eens kort

kan niet beter”, maar dan kun je het

Dat is nu nog niet het geval, terwijl dat

stage. Een witte vloer op een vierde

toelichten met: “Deze vloer is in deze

wel invloed heeft op het onderhoud en

verdieping in plaats van in de ontvangst-

kleur, op deze plek en met het huidige

dus op de kosten.’

hal is weer heel anders, dan is het

onderhoudsplan niet maximaal te onderhouden want…”’

Forbo Flooring is ook begonnen met aan te geven in hoeverre een kleur of tekening van de vloer vuilverbergend is. De Vries: ‘Van een relatief nieuw product uit ons assortiment, Flotex – een soort kruising tussen een vlakke vloer en

‘Kleurkeuze heeft gevolgen voor de onderhoudskosten’

tapijt – geven we met tekentjes aan

De Vries: ‘We hebben heel veel contact met schoonmaakbedrijven, maar ook met bedrijven die schoonmaakmiddelen maken. Reinigingsmiddelen kunnen veel effect hebben op onze vloeren. Daar wisselen we informatie over

in hoeverre de vloer vuilverbergend is.’

meeste vuil onder de schoenen al weg.’

uit. Vorig jaar hebben we een dag geor-

De Heer heeft in de praktijk al heel wat

De Vries: ‘We hebben veel contact met

ganiseerd voor schoonmaakbedrijven en

gezien: ‘Ik heb meegemaakt dat er op

architecten. We praten met deze doel-

dat willen we structureel gaan doen. We

een basisschool in de klassen van groep

groep en vertellen ook over de gevolgen

willen het liefst dat een schoonmaker op

1, 2 en 3 is gekozen voor een spierwitte

van de keuze voor een kleur. Wij willen

onze vloer staat en dan weet wat voor

vloer. In combinatie met steeds minder

hen wel voorlichten, maar natuurlijk niet

vloer het is en welk onderhoud de vloer

schoonmaakuren, betekent dit een snel-

de wet voorschrijven.

nodig heeft. ’

le vervuiling van de vloer. Als je toch kiest

‘Ook hebben we veel contact met de

De Heer sluit af met de opmerking over

voor zo’n vloer, moet je ook de onder-

eindgebruikers, vaak facility managers,

naar zijn idee de meest slimme keuze

houdskosten ervan accepteren. Soms

over de mogelijkheden. Harde of zach-

voor een vloer: ‘Kies voor een intensief

verdubbelen deze.’

te vloerbedekking. De kleur. We han-

te gebruiken ruimte geen effen kleur,

‘De trend van gewaagde kleuren zie je

teren dus een brede aanpak. Een

maar kies voor een marmering of een

ook in ziekenhuizen’, gaat De Heer verder.

lichte kleur is niet per definitie een

patroon. Gemêleerd grijs is misschien

‘Wit marmer, linoleum of vinyl, terwijl er

verkeerde keuze, als je maar goed na-

saai, maar je ziet er het minst op. Dat

duizenden mensen per week overheen

denkt over het juiste onderhoud en

geldt ook voor gemêleerd blauw of groen.

gaan. Het lijkt erop of men geen rekening

rekening houdt met een schoonloop-

En vergeet niet de schoonloopzone mee

houdt met de gevolgen voor onderhoud.’

zone van een paar strekkende meter.’

te nemen in het ontwerp.’ PS - 43


Nieuw: Trambestuurders en reizigers ervaren een schone tram als een prettige manier van reizen. En tevreden gebruikers, daar gaat het Gom Schoonhouden om. Daarom lanceren SVS en Gom Schoonhouden nu een nieuwe opleiding omtrent het resultaatgericht schoonmaken van trams.

B

ij Gom draait het onder meer om schoonmakers die vooruitdenken, ook wat de wensen van reizigers en trambestuurders betreft. Lisa Wansink, rayonmanager bij Gom Schoonhouden: “Schoonmaken is mensenwerk. We investeren veel in de opleiding en training van mensen op alle niveaus in de organisatie en doen er alles aan om ze te binden. Dit leidt tot goed opgeleide, tevreden, gemotiveerde en trotse medewerkers die hun werk met plezier en betrokkenheid uitvoeren. Zo houden we op elke locatie de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het schoonmaken voortdurend op een hoog peil.” Resultaatgericht schoonmaken Wansink benaderde SVS met de vraag om een vakopleiding voor dertig tramschoonmakers bij openbaar vervoerbedrijf HTM in Den Haag. Het vakkundig en zorgvuldig schoonmaken van het interieur van trams vraagt namelijk om specifieke kennis van zaken. In de nieuwe Vakopleiding Reiniging Rollend Materieel – Trams van SVS draait het bovendien om een


Vakopleiding Reiniging Rollend Materieel - Trams speciale manier van schoonmaakonderhoud: resultaatgericht schoonmaken. Gert de Graaf, Manager Marketing & Sales bij SVS: “Voor de schoonmakers betekent dit dat afgesproken kwaliteitseisen het vertrekpunt vormen voor het al dan niet reinigen van elementen in een tram. Voor ieder element is beschreven wat de kwaliteitseisen zijn. De stuurtafel moet bijvoorbeeld vlekarm en vrij van los vuil zijn.” Kijken, denken, doen, controleren Bij resultaatgericht schoonmaken doorloopt de schoonmaker steeds een aantal stappen: kijken, denken, doen en controleren. Om te kunnen bepalen wat er moet worden schoongemaakt, moet een schoonmaker weten wat de kwaliteitseisen zijn. Wanneer een element in een tram niet voldoet aan de kwaliteitseisen, reinigt de schoonmaker het met de juiste materialen en middelen, op de juiste manier en in de juiste volgorde. De Graaf: “Als laatste controleert en herstelt de schoonmaker zijn eigen werk, totdat het resultaat voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen. Natuurlijk spelen

veiligheid en ergonomie een belangrijke rol bij het uitvoeren van alle handelingen.” Praktijkgerichte opleiding SVS heeft haar opleidingsconcept voor resultaatgericht schoonmaken vertaald in de nieuwe Vakopleiding Reiniging Rollend Materieel – Trams. In het bijbehorende lesboek worden alle handelingen stapsgewijs afgebeeld en beschreven. Het opleidingsprogramma is praktijkgericht. De schoonmakers gaan aan de slag in de HTM-trams en krijgen praktijkinstructie van een SVS-docent. Aan het einde van de opleiding volgt een praktijkexamen waarin de schoonmakers moeten laten zien dat ze resultaatgericht schoonmaken van trams beheersen. “Het gaat dan ook niet om een aangeleerd kunstje, maar om vakmanschap: ik doe het en ik snap waarom ik het zo doe”, aldus De Graaf. In november start de eerste groep medewerkers van Gom Schoonhouden met de Vakopleiding Reiniging Rollend Materieel – Trams. Voor het einde van 2013 zullen dertig deelnemers de opleiding afronden.

Tel: 070 – 317 45 55 www.gom.nl ----Tel: 010 - 293 10 00 www.svs-opleidingen.nl


t c u d o r P in de praktijk Elke maand behandelt PS een product uit de schoonmaakpraktijk, dat door de producent of leverancier bepaalde eigenschappen wordt toegekend. Hoe werkt dit product in de praktijk? Dennie Jansen van DGR Dienstverlening – actief op het gebied van specialistische reiniging – gebruikt sinds ruim een half jaar de vlakplaat vloerbehandelingsmachine Tomcat Edge 20HD.

D

ennie Jansen is met zijn bedrijf DGR Dienstverlening

dus niet misslaan. Voor ik iets nieuws probeer wil ik zeker

al negentien jaar actief op het gebied van specialisti-

weten dat het werkt. Ik wil een goed eindresultaat . Een bakker

sche reiniging: ‘Wij zijn totaaldienstverlener op het

wil ook brood verkopen, geen deeg.’ Om die reden heeft hij

gebied van specialistische reiniging, gevels, vloer en glasbe-

nog geen ervaring met het sprayen met deze machine: ‘Het

wassing. Met zestien mensen zijn wij actief in de totale breed-

kan wel, maar ik wil dat eerst zelf goed proberen. Dat doen wij

te van specialistische reiniging.

op dit moment nog wel met een eenschijfsmachine.’

Anderhalf jaar geleden kwam Jansen op een beurs in contact

De Edge 20HD is volgens Jansen erg eenvoudig in het gebruik

met de importeur van Tomcat. ‘Hij vertelde mij dat er veel

en makkelijk in te zetten op verschillende ondergronden. Toch

tijdswinst te behalen viel en dat je bij dit product ook geen

benadrukt hij dat training om de machine goed te gebruiken

chemie nodig had. Ik wilde dat wel eens zien dus we zijn er

erg belangrijk is: ‘Doordat je geen chemie gebruikt, is het ri-

direct mee aan de slag gegaan.’

sico dat je een vloer onherstelbaar beschadigt een stuk kleiner.

Tekst: Ivo voor den Dag. Foto: ©NFP Photography - Henk Tukker

Toch kan er nog genoeg misgaan. Wij geven zelf in onze hal

Tijdswinst

voorlichting aan de jongens die met het apparaat werken, en

Inmiddels maakt Jansen meer dan een half jaar gebruik van de

ik zit er zelf ook bovenop om ervoor te zorgen dat zij de goede

Edge vlakplaat vloerbehandelingsmachine: ‘Eigenlijk ben ik

pads gebruiken.’

alleen maar positief over de machine. Ik schat dat de tijdswinst vijftig procent is. We strippen zonder chemie, en kunnen zelf kiezen of we dat droog of nat doen.’ Grootste voordeel van de Edge 20HD is volgens Jansen het feit dat deze goed reinigt langs randen en in hoeken: ‘In het verleden moest je de zijkanten met andere machines doen,

Kenmerken

omdat een roterende machine daar niet goed bij kon. Dat kost

Schrobsysteem/krachtbron Afmeting EDGE plaat: 51cmx36cm Motor: 230V, 1.5pk, 5Amp, gezekerd Motor toeren: 2850tpm Netsnoer: lengte 15 meter

gewoon veel tijd. Zeker als je lange einden langs randen hebt, zoals bijvoorbeeld op stations, is deze machine een groot voordeel en daar zit ook heel veel tijdswinst in.’ Ook voor het reinigen van voegen is de machine zeer geschikt, volgens Jansen: ‘Doordat hij een andere beweging maakt komt hij beter in voegen dan de roterende machines. Zelfs zonder chemicaliën lijkt de voeg weer als nieuw.’

Training Jansen is dus zeer positief en heeft inmiddels twee machines in gebruik: ‘Ik werk voor grote opdrachtgevers en wil de plank PS - 46

Algemeen Werkbreedte: Geluidsniveau: Gewicht standaard: Gewicht optioneel:

51cm <73dba 75kg 75kg-125kg instelbaar


Tomcat Edge 20HD Vlakplaat vloerbehandelingsmachine

Dennie Jansen

PS - 47


r e t h c A

de schermen

Tekst: Inga van Uchelen, fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: NFP Photography â&#x20AC;&#x201C; Marijn van Rij

Altijd al willen weten hoe een schrobzuigmachine in elkaar wordt gezet? Waar vloerpads van zijn gemaakt? Hoe een reinigingsmiddel tot stand komt? Of wat het geheim is van microvezel? In deze nieuwe rubriek bieden wij u een kijkje achter de schermen van het productieproces.

Omdat het materiaal van een rol komt, staan de pads bol als ze uit de stansmachine komen PS - 48


PET-fles wordt vloerpad De stanslijn van Wecovi De vloerpads die Wecovi maakt van materiaal dat door Americo uit de Verenigde Staten wordt aangeleverd, zijn gemaakt van honderd procent gerecycled materiaal. Oude wateren frisdrankflessen vormen namelijk de basis van de polyester vezels. Directeur van Wecovi Hans Paul Visscher: ‘De stanslijn zorgt ervoor dat we snel en op de juiste maat de door de klant bestelde pads kunnen leveren.’

‘P

olyester is het hoofdbestanddeel van pads en bij

zo door naaldbedden met naaldjes met weerhaakjes die vibre-

ons zijn de polyester vezels gemaakt van gerecycled

ren door de vezelbundel. Naalden verknopen het materiaal

materiaal, namelijk van water- en frisdrankflessen

met elkaar. Ook wordt er een bindmiddel aan toegevoegd om

­­– zogenaamde PET-flessen’, vertelt Hans Paul Visscher, direc-

het materiaal stevigheid te geven. Sommige pads hebben een

teur van Wecovi. Visscher kwam in 1990 bij zijn vader in de

gesloten structuur, bijvoorbeeld polijstpads, aangezien er veel

zaak, die in 1953 een handel was begonnen in gebruikte jute

vezels in contact moeten komen met de vloer. Voor intensieve

zakken. Onder de naam De Zwolse Zakkenhandel en Repara-

reiniging dient het non woven een open structuur te hebben

tie-inrichting, werden gebruikte zakken ingekocht, geklopt,

zodat vuil eenvoudig geabsorbeerd kan worden en daarmee

gereinigd en eventueel hersteld. Toen het gebruik van de ju-

het reinigen wordt vergemakkelijkt.’

tezakken terugliep, ontstond Wecovi als handelsbedrijf voor schoonmaakartikelen.

Stansmachine

‘De PET-flessen worden vermalen en versmolten en daar wordt

In een doorlopend proces wordt het materiaal vervolgens

vezelmateriaal van gemaakt in verschillende diktes, afhankelijk van

gedompeld in een bad van inkt, hars en schuurmiddelen, direct

de uiteindelijke toepassing’, gaat Visscher verder. ‘In sommige

gevolgd door het besproeien van het materiaal met hars en

gevallen worden PET-vezels gemengd met natuurlijke vezels –

schuurmiddelen. Vervolgens wordt het materiaal door een oven

zoals varkenshaar – voor pads die hoogglans op vloeren creëren.

gevoerd om de hars te laten uitharden.

‘De kluwen van vezeldraden gaat een naaldviltproces in. De

Aan het einde van de lijn komt het materiaal er op rol uit. Op

vezels worden op de band gebracht en samengedrukt, en gaan

die manier komt het naar Europa en vindt bij Wecovi het eind-

PS - 49


verwerkingsproces plaats. Visscher: ‘De rollen worden bij ons

maar tot dat moment was het een handelsartikel. Het zelf

in de stansmachine gehangen. Het voordeel van stansen in

stansen van de pads sloot aan bij onze bestaande non-woven-

Europa is de grote mate van flexibiliteit, we hebben tenslotte

verwerking. Dat is een vergelijkbaar proces. De stanslijn zorgt

alle maten ongestanst op rol beschikbaar.

ervoor dat we snel en op de juiste maat de door de klant be-

‘De automatische stansmachine trekt de rol naar binnen. We

stelde pads kunnen leveren. Bovendien kregen we de kans om

werken met stansmessen van verschillende maten die de pads

een nauwere samenwerking met Americo aan te gaan, de op

cumputergestuurd op juiste grootte uitstansen. Omdat het

één na grootste fabrikant van pads in de wereld, gevestigd in

materiaal van een rol komt, staan de pads als ze uit de stans-

Georgia, Verenigde Staten.

machine komen bol. Bovendien zijn de pads aan de rand in

‘Toen we bijna vier jaar geleden begonnen, was het volume

elkaar gedrukt door het stansen. Daarom gaan de pads daar-

nog niet groot genoeg dus toen hebben we wel een risico

na door een warmtetunnel waar ze vlak en helemaal open uit

genomen. Ik had het gevoel dat er kansen waren, dat de markt

komen. De rest is afval, daar ontkomen we helaas niet aan.’

groot genoeg was. Al gaat het wel om een verdringingsmarkt. Waar we ons in onderscheiden, is dat wij de enige zijn met 100

Americo

procent gerecyclede pads. Bovendien zag ik waarde in een

Achter de lijn worden de pads afgeteld en gaan ze dozen in,

partnerschap met Americo.

die worden voorzien van een label. ‘Die labels drukken wij zelf

‘Ons marktaandeel pads groeit nog steeds. Heel Europa is onze

voor onze eigen pads, maar ook voor private label. Tot slot gaan

afzetmarkt, met de nadruk op de landen waar we gevestigd

de dozen de pallet op voor verzending.’

zijn zoals Nederland, Duitsland en Engeland. Maar we leveren

In januari 2010 nam Wecovi de productielijn voor de verwerking

onder andere ook in Scandinavische landen en in Oostenrijk,

van pads in gebruik. Visscher: ‘We verkochten al wel pads,

Frankrijk, en Italië.’

PS - 50


PRODUCT Productnieuws

Maxi Sweeper nieuwe telg in gamma TVH TVH breidt zijn gamma sweepers uit met de Maxi Sweeper. Deze biedt een specifieke oplossing voor verreikers. In het gamma zitten onder meer ook de SmartSweep en de Lazy Sweeper. Dit zijn beiden mechanische toestellen die eenvoudig op een heftruck te monteren zijn, zodat de heftruck dienst kan doen als schoonmaakmachine. Informatie: www.tvh.com

Schoonmaakmiddelen voor de professionele gebruiker Dammol Pro-line is de merknaam voor

Dammol Pro-line is verkrijgbaar als Inte-

een range van schoonmaakmiddelen

rieurreiniger geconcentreerd 1 liter,

voor de professionele gebruiker, gepro-

Vloerreiniger geconcentreerd 1 liter,

duceerd door Van Dam Bodegraven. Bij

Sanitairreiniger dagelijks 1 liter, Ontvetter

de ontwikkeling van deze producten is

Ready-to-use sprayflacon 750 milliliter

volgens de producent rekening gehou-

en een Interieurreiniger ready-to-use

den met een aantal criteria: hoogwaar-

sprayflacon 750 milliliter. De producten

dige kwaliteit, invulling segment meest

hebben volgens de producent een aan-

voorkomende reinigingsmiddelen, pro-

trekkelijke prijs-kwaliteitverhouding en

fessionele uitstraling, aangename geur-

zijn direct uit voorraad leverbaar.

beleving en handig in gebruik.

Informatie: www.vandambodegraven.nl­

Satino Black introduceert Cradle to Cradle dispensers

Satino Black – het duurzame merk van Van Houtum uit Swalmen ­­– brengt als eerste ter wereld cradle-to-cradlegecertificeerde dispensers op de markt. De dispensers zijn gemaakt van gerecyclede kunststof en completeren de eveneens cradle-tocradlegecertificeerde Satino Black productlijn die bestaat uit toilet- en handdoekenpapier, hand- en foamzeep, alcoholgel en toiletbrilreiniger. Informatie: www.vanhoutum.nl

Ultra Power Wipes: schoon zonder water Dreumex introduceert een reinigingsproduct dat bedoeld is voor het reinigen van handen en gereedschap wanneer er geen water voorhanden is: Ultra Power Wipes. De compacte verpakking is makkelijk te verplaatsen en laat zich eenvoudig open- en dichtklikken, waardoor de wipes niet uitdrogen. Ze zijn daarmee zeer praktisch in de bouw en op mobiele werkplaatsen. Informatie: www.dreumex.com PS - 51


BRUISENDE WETENSWAARDIGHEDEN NVZ ‘boomt’ maandelijks over actualiteiten uit de zeep- en reinigingsmiddelen branche

Bomen over groener dan groen Als we het in de schoonmaakwereld over duurzaamheid hebben, dan worden de drie P’s (people, planet en profit) al snel samengevat tot de P van product, en wel het reinigingsmiddel. Dit product moet milieuvriendelijk zijn en het liefst nog groener dan groen. Maar bestaan er wel milieuvriendelijke reinigingsmiddelen?

Z

o nu en dan lezen wij de advertenties van aanbieders

gaan groeien en het water groen wordt, is het antwoord ‘neen’.

van reinigingsmiddelen waarbij de claims ons verbazen. De suggestie wordt gewekt dat je van hun producten

Duurzaamheid

geen pukkels krijgt of dat hun producten wel volledig biologisch

Een vervolgvraag is dan hoe het zit met de duurzaamheid van

afbreekbaar, en dus milieuvriendelijk, zijn. Maar milieuvriende-

producten? Is er een onderscheid te maken? Het antwoord hier

lijke middelen bestaan niet en geloof ons, geen enkel vis,

op is ‘ja’. Het ene product kan wel degelijk duurzamer zijn dan

watervlo of alg vindt het een gebaar van vriendelijkheid wanneer

het andere product. De sleutel om dit vast te stellen, ligt bij een

hij een portie reinigingsmiddelen aangeboden krijgt, hoe groen

vijfde P en wel de P van performance. Hoe gedraagt het reini-

dit middel dan ook moge zijn.

gingsmiddel zich van de wieg tot het graf.

Tekst: Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn

Een van de sleutels om dit vast te stellen is de zogenaamde le-

Veiligheid voor mens en milieu

venscyclusanalyse (LCA). Om te beginnen moet een reiniger

In deze rubriek ‘Bomen over’ hebben we afgelopen jaren re-

efficiënt zijn voor de te verwijderen vervuiling. Als het middel

gelmatig aandacht besteed aan Reach en de Detergentenver-

niet werkt, dan is het middel sowieso een overbodige belasting

ordening. Reach bepaalt dat alle mengsels (reinigingsmiddelen)

voor het milieu. Daarnaast moet er gekeken worden naar de

die op de markt gebracht worden, veilig voor mens en milieu

energiebelasting gedurende het hele proces. Hoe moet het

moeten zijn voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. En die

gebruikt worden? Hoe vaak moet het gebruikt worden? Eet

veiligheid beperkt zich niet tot een claim, maar daar ligt een

cetera. Ook elementen als verpakking, transport en het al dan

risicobeoordeling aan ten grondslag van alle stoffen die in het

niet doseren via systemen die overdosering tegengaan, spelen

mengsel aanwezig zijn. Mochten werknemers toch pukkels van

een rol. Veel LCA’s wijzen erop dat juist in de gebruiksfase vaak

middelen krijgen dan komt het omdat men zich niet gehouden

veel milieuwinst te halen valt.

heeft aan de voorgeschreven toepassingsgebieden of veilig-

Wat de wieg betreft is het aan de leveranciers om zo duurzaam

heidsinstructies zoals deze in het Veiligheidsinformatieblad

mogelijk te zijn. Zij moeten niet alleen kijken naar de samenstel-

beschreven staan.

ling van het product, maar ook naar de herkomst van grondstof-

De Detergentenverordening regelt dat alle gebruikte opper-

fen. Hoe zit het met de productiewijze van het middel? En

vlakte actieve stoffen ook nog eens volledig biologisch afbreek-

vooral: Hoe zit het met de totale milieubalans van een middel?

baar moeten zijn. Kortom, indien een leverancier en de afnemer

Tenslotte moet er ook rekening gehouden met de eerste drie

zich beiden aan de spelregels houden, dan kan geconcludeerd

P’s van duurzaamheid.

worden dat het met de veiligheid voor mens en milieu wel goed

Om vast te stellen of bedrijven daadwerkelijk duurzaam ope-

zit. Maar of je producten daadwerkelijk groen mag noemen?

reren, is door de reinigingsmiddelenindustrie de zogenaamde

Alles wat van nature niet in het oppervlakte water voorkomt, is

Charter voor Duurzaam Schoonmaken ontwikkeld. Het charter

een belasting die voor de natuur een inspanning vergt om op

gaat verder dan alleen milieucriteria voor (bepaalde) producten

te ruimen. Dus tenzij je wilt aangeven dat door jouw product

maar zegt iets over hoe duurzaam een onderneming werkt bij

(bijvoorbeeld omdat het veel fosfaat bevat) de algen sneller

de samenstelling van en communiceert over al zijn producten.

PS - 52


Palmolie wordt gemaakt van de vrucht van de palm

Bedrijven die hieraan voldoen mogen het logo op hun produc-

fen is dan ook een belangrijk element geworden. En zo is in

ten voeren. Terzijde: ook schoonmaakbedrijven kunnen zich

2004 is de Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) opgericht.

aansluiten bij het charter.

Met een goed beheer van bestaande plantages kan voorkomen worden dat nog meer regenwoud verloren gaat. De RSPO hoopt

Groene grondstoffen

dit te kunnen bewerkstelligen. Ook leden van de NVZ zijn actief

In relatie tot duurzaamheid zijn groene (biobased) grondstoffen

in dit platform. Zij houden bij de samenstelling van hun pro-

een hot item in de media. Talloze branches hebben zich hier

ducten meer en meer rekening met de herkomst van grondstof-

de laatste tijd op gestort en er wordt dan ook veel over gedis-

fen en of deze inderdaad ook duurzaam zijn.

cussieerd. Voor de leveranciers van reinigingsmiddelen is dit echter niets nieuws. Al jaren wordt veelvuldig gebruikgemaakt

Voortdurende zoektocht

van groene grondstoffen. Maar ook het gebruik van groene

Ten slotte mag het duidelijk zijn dat ‘groene grondstoffen’ niet per

grondstoffen heeft, zoals iedereen inmiddels weet, zijn keer-

definitie veiliger zijn. Denk bijvoorbeeld aan sinaasappelolie, in de

zijde. Bekend voorbeeld is de discussie rondom biodiesel. Het

chemische industrie beter bekend als limoneen. Deze grondstof

merendeel van biodiesel is gebaseerd op landbouwgewassen.

is bijvoorbeeld gevaarlijk voor het milieu en ook sensibiliserend.

De intensieve bebouwing ten behoeve van biodiesel, creëert

Dat laatste geldt overigens voor veel ingrediënten uit de natuur.

niet alleen voedselschaarste, maar leidt ook tot ontbossing.

We kunnen dus stellen dat veiligheid en duurzaamheid geen

De reinigingsmiddellenindustrie kent soortgelijke discussies

statische waarden zijn, maar een voortdurende zoektocht naar

over bijvoorbeeld de palmolie die gebruikt worden voor de

nieuwe inzichten en nieuwe bronnen, om zo het productiepro-

productie van groene oppervlakteactieve stoffen in haar pro-

ces en onze producten steeds veiliger en duurzamer te maken.

ducten. De toenemende vraag heeft geleid tot de verwoesting

Wat vandaag duurzaam lijkt, kan met de inzichten van morgen

van hele regenwouden. De herkomst van de groene grondstof-

helemaal niet zo duurzaam blijken te zijn.

Meer informatie over Duurzame Palmolie vindt u op http://www.taskforceduurzamepalmolie.nl Meer informatie over veilig en duurzaam schoonmaken vindt u op www.nvz.nl en www.isditproductveilig.nl Meer informatie over het Charter vindt u op www.sustainable-cleaning.com

Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn zijn beiden werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen- en machines. De vereniging behartigt de belangen van haar leden door middel van overleg en het geven van voorlichting en adviezen. De NVZ is, met haar gevarieerde ledenbestand, de deskundige bij uitstek op het gebied van duurzaam schoonmaken.

PS - 53


de invloed van

COLUMN

Opleidingen: herhaling op het veiligheidsbewustzijn OSB hecht veel waarde aan het opleiden van werknemers in de

geschoold te worden op actuele ontwikkelingen binnen het vak-

schoonmaak- en glazenwassersbranche. Wat de glazenwassers

gebied. Herhaling heeft immers positieve invloed op het

betreft, heeft SVS vanaf begin jaren ‘80 bijna 5.000 glazenwas-

veiligheidsbewustzijn.

sers opgeleid en gediplomeerd. Sinds 1997 bestaat ook de Mo-

Ik ben dan ook blij met het feit dat vanaf 2014 de herhalingsmo-

dule Glazenwasser in Uitzonderingssituaties. Deze is destijds

dule Glazenwasser in Uitzonderingssituaties gegeven gaat wor-

ontwikkeld naar aanleiding van veranderde veiligheidswetgeving

den. Initiatief hiervoor lag bij het bestuur van het OSB-Segment

voor het werken op hoogte. Vanaf het ontstaan van de module

AWOG. De herhalingsmodule duurt een dag en zowel theorie als

hebben ruim 1.100 glazenwassers deze gevolgd.

praktijkoefeningen komen aan de orde. Denk aan RI&E, Module

Ilse Mariën, Coördinator Specialismen en Platforms OSB

Intro

Glas- en Gevelreiniging, toegangs- en inrichtingseisen, ergono-

Het werken op hoogte is helaas niet zonder risico. Daarom dient de

glazenwasser

werkzaamheden in uit-

permanente hangladder.

zonderingssituaties

uit

Maar ook voor de vakopleiding glazenwasser is sinds dit najaar

moet voeren, de risico’s te

een herhalingscursus beschikbaar. Hier geldt immers hetzelfde

(her)kennen en te oefe-

voor: glazenwassers moeten opgefrist worden zodat ze met nieu-

nen. Dat opleiden van

we kennis en vaardigheden opnieuw klaar zijn voor de toekomst

werknemers belangrijk is,

en veilig en betrouwbaar hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

zal zelden bestreden wor-

Nadruk ligt op het praktisch oefenen van werkmethoden.

den. Echter met een en-

Het tijdsbeslag is mijns inziens acceptabel. De herhaling vakop-

kele opleiding kom je er

leiding glazenwasser is een herhalingsopleiding van twee dagen.

niet. Het volstaat, gelet op

De herhaling module glazenwasser in uitzonderingssituaties

de veiligheidsrisico’s, in

duurt één dag. Beide herhalingscursussen dienen eenmaal per

deze tijd niet meer om na

vijf jaar gevolgd te worden. Informeer bij de RAS naar de RAS-

het behalen van een di-

bijdrage in de opleidingskosten en meld uw werknemers aan

ploma niet periodiek bij-

voor de herhalingscursussen.

Adverteerdersindex Alpheios�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 Buzil�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 Cleandeal �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 CWS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Diversey ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 Electrolux Professiona�������������������������������������������������������������������������������������������55 EW Facility Services����������������������������������������������������������������������������������������������������2 Kathagen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 Miele Nederland���������������������������������������������������������������������������������������������������������28 Osmoworks�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 SCA Nederland – Tork�����������������������������������������������������������������������������������������������34 SVS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10, 44 Vakbeurs Facilitair���������������������������������������������������������������������������������������������������38 Werner & Mertz Benelux�����������������������������������������������������������������������������������������31 Bijsluiters Flying Bytes Mobile Miele Nederland MeClean Register • AaRiverside • Dolmans Facilitaire Diensten • Electrolux Professional • EVON Services • HECTAS Schoonhouden • I.D. Trading BV • Kiehl Group

PS - 54

mie en praktijkoefeningen met safe-sit en de verbeterde niet-

die

Next specialistische reiniging Volgende maand gaat het in PS over Specialistische Reiniging. Het praktijktehma is Reinigingsmiddelen & Chemie. Voor het praktijkthema spraken we met experts van NVZ Nifim over een nieuw communicatiemiddel: Generetic Exposure Informa-

• Miele Professional • Proper Glas- & Gevelreiniging Lelystad • Ruitenheer • Schoonmaakgids.nl • Speed Clean Mobile • VSR Concurrent

tion Sheets (Geis). Een pilot waarvan Nederland op Europees niveau trekker is. Geis moet de communicatie over de samenstelling van ‘mengsels’ voor alle partijen vereenvoudigen. Antwoorden SVS-kennisquiz: 1C, 2C, 3D, 4B, 5C, 6E


made by Electrolux.

Nu tijdelijk gratis fiets! Kijk snel op: www.payperwash.nl

+

gratis

t.w.v. € 659,00

De was doen in gratis machines van Electrolux. www.payperwash.nl

T: 020 56 92 911 | Mail: professional@electrolux.nl www.electrolux.nl/laundrysystems | twitter.com/eluxprofnl

Uw instelling vraagt om een efficiënte en betaalbare oplossing als het gaat om het dagelijks verschonen en drogen van uw beddengoed, microvezeldoeken en werkkleding. Electrolux Professional komt daarom nu met ‘PayperWash’. Geen investering, maar een vast bedrag per was. Desgewenst inclusief onderhoud, installatie en service!


Professioneel Schoonmaken 11 2013  

Schoonmaakvakblad Professioneel Schoonmaken (PS)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you