Page 1

PROPERmagazine PROPRE

Tijdschrift voor de professionele schoonmaaksector  |  Le magazine du nettoyage professionnel

Nº1 - 2017

Product in de Kijker: Numatic WingMop MopMatic & NuTechmopsysteem

Hoe het ziekteverzuim van uw schoonmakers inperken? Comment réduire les absences pour cause de maladie de vos agents de nettoyage ?

&

Produit à l’Honneur : le système de mop Numatic WingMop MopMatic & NuTech Plan voor een eerlijke concurrentie Plan pour une concurrence loyale


Probeer 15 dagen gratis! Ontdek nu onze app en zorg ook voor meer tijd & omzet.

Werkt op smartphone, tablet en desktop!

Ontdek nu onze slimme app Maak uw planning visueel én eenvoudig op, zelfs complexe opdrachten. Met dit digitaal planbord koppelt u benodigde middelen (uitvoerder, voertuig, materiaal en/of product) aan terugkerende of éénmalige opdrachten. Weet u nog niet wie de taak zal uitvoeren? Wij houden ze bij in de wachtrij zodat u geen enkele opdracht vergeet. Prestatie anders verlopen? Da’s zo aangepast! Ook uw facturatie verloopt vlotter, want u kan digitaal of per post versturen en integreert snel met uw boekhoudpakket. Ontdek nu onze app en zorg ook voor meer tijd en omzet. Ook een ERP-versie voor schoonmaakbedrijven beschikbaar!

Probeer het 15 dagen gratis op

www.

.com


VOORWOORD PRÉFACE Schoonmaak op een hoger plan brengen

Hisser le nettoyage à un niveau supérieur

Het jaar 2017 is begonnen met belangrijk nieuws voor de schoonmaaksector. Eind 2016 werd het plan voor een eerlijke concurrentie getekend, om de middelen in de strijd tegen sociale fraude te versterken. De Algemene Belgische Schoonmaakunie (Absu), de sociale partners en staatssecretaris Philippe De Backer hebben samen een aantal maatregelen opgesteld die een positieve invloed zullen hebben op de arbeidsvoorwaarden in de sector en strijden tegen frauduleuze praktijken van sommige ondernemingen. Een van die maatregelen is de invoering van een systeem voor de aanwezigheidsregistratie. Het zogenaamde Flippo-systeem wordt sinds 1 januari 2017 getest, waarna er op 1 juli 2017 een evaluatie zal plaatsvinden en nadien op 1 januari 2018 officieel van kracht zal worden voor alle schoonmaakwerkzaamheden. In deze editie van Proper Magazine leest u meer over deze en andere maatregelen uit het plan voor eerlijke concurrentie. Andere initiatieven die een positief effect hebben op de schoonmaaksector zijn bijvoorbeeld de Dag van de Schoonmaak. De Dag van de Schoonmaak is een jaarlijks terugkerende dag waarop schoonmaakmedewerkers in het zonnetje gezet worden. Als blijk van waardering bedanken werkgevers en opdrachtgevers hun schoonmaakmedewerkers met attenties en complimenten. Namens Proper Magazine nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan deze dag en uw initiatieven te delen via info@propermagazine.be. In een volgende editie zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de Dag van de Schoonmaak. In deze editie kunt u al lezen hoe een schoonmaakmedewerkster op een voetstuk gezet wordt. Khadija Rifi is uitgeroepen tot winnaar van de verkiezing Beste Schoonmaker van het Jaar 2016 België. Aan Proper Magazine vertelt zij wat deze aandacht voor haar, haar werk en daarmee voor al haar andere collega’s in België betekent.

L’année 2017 a débuté par des nouvelles importantes pour le secteur du nettoyage. Fin 2016, le plan pour une concurrence loyale a été signé, en vue de renforcer les moyens de lutte contre la fraude sociale. L’Union Générale Belge du Nettoyage (Ugbn), les partenaires sociaux et le Secrétaire d’État Philippe De Backer ont, de concert, défini un certain nombre de mesures qui auront une influence positive sur les conditions de travail dans le secteur et sur les pratiques frauduleuses de certaines entreprises. L’une de ces mesures concerne l’introduction d’un système d’enregistrement des présences. Le système Flippo est testé depuis le 1er janvier 2017, après quoi une évaluation en sera faite le 1er juillet 2017 et il entrera officiellement en application le 1er janvier 2018, pour toutes les activités de nettoyage. Vous en lirez plus, dans cette édition de Propre Magazine, au sujet de cette mesure et des autres mesures du plan pour une concurrence loyale. D’autres initiatives qui ont un effet positif sur le secteur du nettoyage sont, par exemple, la Journée du Nettoyage. La Journée du Nettoyage est une journée organisée annuellement, au cours de laquelle les agents de nettoyage sont placés sous les projecteurs. Comme marque d’appréciation, les employeurs et les clients remercient leurs agents de nettoyage par des attentions et des compliments. Au nom de Propre Magazine, je vous encourage chaleureusement à participer à cette journée et à partager vos initiatives via info@propermagazine.be. Dans une prochaine édition, nous accorderons une attention particulière à la Journée du Nettoyage. Dans la présente édition, vous lirez la manière dont un agent de nettoyage est placé sur un piédestal. Khadija Rifi a remporté l’élection du Meilleur Agent de nettoyage de l’Année 2016. Elle a expliqué à Propre Magazine ce que cette attention représentait pour elle, pour son travail et pour l’ensemble de ses collègues en Belgique.

Hebt u na het lezen van Proper Magazine vragen of wilt u reageren? Stuur uw bericht naar info@propermagazine.be of breng een bezoek aan www.propermagazine.be.

Vous aves des questions suite à la lecture de Propre Magazine ou souhaitez réagir ? Envoyez votre message à info@ propermagazine.be ou rendez visite à www.propermagazine.be.

Ellen Dobbelaar

Ellen Dobbelaar

www.propermagazine.be info@propermagazine.be

www.propermagazine.be info@propermagazine.be

3


INHOUD/CONTENU

14/18 30

Hoe het ziekteverzuim van uw schoonmakers inperken? Comment réduire les absences pour cause de maladie de vos agents de nettoyage ?

GDPwat? GDPR of General Data Protection Regulation Van privacywetgeving heeft u ongetwijfeld al gehoord, maar of u daar echt al enige slaap voor heeft gelaten, betwijfel ik ten zeerste. De kans is evenwel reëel dat u dat wel gaat doen bij de implementatie in uw onderneming van de nieuwe door Europa opgelegde General Data Protection Regulation (GDPR). Dirk De Maeseneer is partner bij Litiguard Law Firm. Hij adviseert ondernemers op het gebied van aansprakelijkheidsrecht.

32

GDPcomment ? GDPR (General Data Protection Regulation) ou Règlement général sur la protection des données Vous avez sans aucun doute déjà entendu parler de la législation relative à la protection de la vie privée, mais je doute fort qu’elle vous ait déjà procuré des insomnies. Le risque de nuits blanches est cependant réel lorsque votre entreprise devra appliquer le nouveau Règlement général sur la protection des données (GDPR) imposé par l’Europe. Dirk De Maeseneer est partenaire de Litiguard Law Firm. Il conseille les entrepreneurs dans le domaine Responsabilité et Assurances.

34

Plan voor een eerlijke concurrentie De strijd tegen zwartwerk en sociale fraude is een voortdurende uitdaging. Zowel de werkgevers, de vakbonden als de inspectie­ diensten waren dan ook vragende partij voor een nog efficiënter plan om eerlijke concurrentie te stimuleren en frauduleuze praktijken te beteugelen. Het plan voorziet drie soorten maat­ regelen: nationale maatregelen, Benelux-maatregelen en Europese maatregelen. Proper Magazine licht de belangrijkste maatregelen uit.

36

Plan pour une concurrence loyale La lutte contre le travail au noir et la fraude sociale représente un défi permanent. Tant les employeurs et les syndicats que les services d’inspection étaient donc demandeurs d’un plan encore plus efficace visant à stimuler la concurrence loyale et à réprimer les pratiques frauduleuses. Le plan prévoit trois sortes de mesures : des mesures nationales, des mesures au niveau du Benelux et des mesures européennes. Propre Magazine éclaire les principales mesures.


22/24

Khadija Rifi uit Brussel verkozen tot Schoonmaker van het Jaar 2016 België Khadija Rifi de Bruxelles a été élue Meilleur Agent de nettoyage de l’Année 2016 Belgique En verder... Nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 VSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Column Ferenc van der Sterren (Atir) . . . . . . . . . . . 27 Productnieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Column Mieke Loncke (IFMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Schoonmaak Trivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Colofon/Adverteerdersindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Qui reste...

40/42

Huize Sint-Jozef kiest voor Numatic WingMop MopMatic & NuTech-mopsysteem Huize Sint-Jozef opte pour le système de mop Numatic WingMop MopMatic & NuTech

Actualités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 VSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Editorial Ferenc van der Sterren (Atir) . . . . . . . . . . . 29 Actualités des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Editorial Mieke Loncke (IFMA). . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Le quiz du nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Colophon/Index de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50


NIEUWS ISSA/Interclean Amsterdam 2018 breidt uit met Laundry en Waste Management In 2018 zal de ISSA/Interclean in Amsterdam, de internationale vakbeurs voor de schoonmaaksector, voor het eerst een Laundry- en Waste Management-segment hebben. Daarnaast zal het Washroom-gedeelte uitgebreid worden, van twee naar drie hallen. Tijdens de 2016-editie van de ISSA/ Interclean gaf een groot gedeelte van de bezoekers aan geïnteresseerd te zijn in Waste Management en On-Premises Laundry (OPL); de organisatie van de vakbeurs voldoet aan deze vraag door in 2018 een apart Laundry- en Waste Management-segment te bieden. ISSA/Interclean vindt plaats in de RAI te Amsterdam (Nederland), van 15 tot en met 18 mei 2018. Informatie: www.issainterclean.com/nl/amsterdam

Agenda IFMA-opleiding “Duurzaam FM” 22 februari 2017 Regus-gebouw, Diegem www.ifma.be Statutaire vergadering VSDV “donateurs aan het woord” 7 maart 2017 Hotel Van der Valk, Beveren www.vsdv.be VSR Controleurs- en Inspecteursdag 7 maart 2017 Postillion Hotel Utrecht-Bunnik, Bunnik (Nederland) www.vsr-org.nl IFMA-opleiding “Beheer van het schoonmaakcontract” 26 april 2017 Regus-gebouw, Diegem www.ifma.be

RHSD-studiedag voor teamleiding schoonmaak 27 april 2017 Sint Andriesziekenhuis, Tielt rhsd2017@hotmail.com Facility Awards – Facility Project of the Year 2017 11 mei 2017 Wild Gallery, Forest www.ifma.be VSDV-studiedag “voor en door leden” 6 juni 2017 Algemeen Ziekenhuis Groeninge, Kortrijk www.vsdv.be Dag van de Schoonmaak 20 juni 2017 Initiatieven in heel België www.dagvandeschoonmaak.be

Ontbreekt er een beurs op de agenda? Organiseert u zelf een congres dat het vermelden waard is? Meld uw evenement dan aan via info@propermagazine.be.

6

VSR-Zomerborrel 7 september 2017 Locatie nog nader te bepalen www.vsr-org.nl VSDV-studiedag (onderwerp volgt) 19 september 2017 Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Aalst www.vsdv.be VSDV-studiedag “timemanagement” 5 december 2017 LDL Equipment, Deinze www.vsdv.be Health & Care 24 tot en met 26 april 2018 Flanders Expo, Gent www.health-care.be ISSA/Interclean Amsterdam 15 tot en met 18 mei 2018 RAI, Amsterdam (Nederland) www.issainterclean.com


Overheid werkt fraude in de schoonmaaksector in de hand De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën gunde een schoonmaakcontract aan voorwaarden die onder de normale marktprijzen liggen en die onmogelijk met arbeid aan de geldende lonen en voorwaarden gerealiseerd kunnen worden. De FOD Financiën heeft contracten toegekend aan een gemiddelde prijs van 16,91 euro per uur. Het uurloon van een gewone schoonmaker, sociale zekerheid inbegrepen, bedraagt minstens 21 euro per uur, zonder de andere kosten zoals materiaal en omkadering. Rekening houdend met alle kosten, zou de normale marktprijs rond de 25 euro per uur moeten liggen. Bij de FOD Binnenlandse Zaken dreigt een gelijkaardige situatie te ontstaan. De Algemene Belgische Schoonmaak Unie (Absu), de federatie van de schoonmaakbedrijven, trekt daarom aan de bel. Volgens Hilde Engels, Gedelegeerd Bestuurder van Absu, kunnen correcte schoonmaakbedrijven nooit de prijzen aanbieden van de fraudeurs, die dikwijls werken voor de helft van de normale prijs. Zij betalen de minimumlonen niet, betalen niet de correcte sociale of fiscale lasten en buiten soms illegalen uit. Nochtans sloot staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Philippe De Backer een akkoord met de sociale partners van de schoonmaaksector om de sociale fraude te bestrijden. De schoonmaakbedrijven hebben erg te lijden van de oneerlijke concurrentie door sociale fraude van malafide organisaties. Op pagina 35 van Proper Magazine leest u meer over dit plan voor eerlijke concurrentie in de schoonmaaksector. Informatie: www.absugbn.be

Kwaliteitslabel Niaz Qmentum voor AZ Sint-Jozef te Malle Algemeen Ziekenhuis (AZ) Sint-Jozef in Malle is positief beoordeeld op veilige en kwaliteitsvolle zorg. Het mag als eerste algemeen ziekenhuis in de provincie Antwerpen het internationaal Qmentum-kwaliteitslabel van Niaz (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) in ontvangst nemen. Het label is uitgereikt naar aanleiding van een audit die plaatsvond van 14 tot 18 november 2016. Een internationaal team van vijf Niaz-auditoren heeft die week in het AZ Sint-Jozef Malle de kwaliteitsnormen getoetst aan de praktijk. Medewerkers uit

alle onderdelen van de organisatie kregen vragen over hoe ze te werk gaan. Patiënten werden bevraagd en gevolgd tijdens verschillende trajecten van onder meer ambulante, kritieke, operatieve, oncologische en verloskundige zorg. Ze mochten ook hun mening geven over de kwaliteit van hun zorg en de bejegening. Externe zorgpartners zoals huisartsen en een woonzorgcentrum werden eveneens betrokken. Het ziekenhuis voldoet aan 98 procent van de normen, wat in de ziekenhuissector een bijzonder goede score is. De auditoren gaven meermaals aan dat ze de warme en

professionele zorg echt voelden. Bovendien waardeerden ze de manier waarop de kraamafdeling werkt en de aandacht voor opleiding van de medewerkers. Ze gaven een pluim voor de bedside briefing, een goed voorbeeld van patiëntenparticipatie. De overdracht van informatie die nodig is voor de verzorging van de patiënt gebeurt tijdens de shiftwissel aan het bed van de patiënt. Hierdoor krijgt de patiënt de kans om mee te luisteren, feedback te geven of vragen te stellen en kennis te maken met de verpleegkundigen van dienst. Informatie: www.vsdv.be, www.niaz.nl

Kärcher sponsort Ronald McDonaldhuis Het Ronald McDonald Kinderfonds bouwt het eerste huis in België aan het Universitair Ziekenhuis Brussel, campus Jette. Dit Ronald McDonalhuis moet een thuis worden voor families van langdurig gehospitaliseerde kinderen. Kärcher sloot een deal met de organisatie voor sponsoring.

Naast een bedrag in cash, schenkt Kärcher ook reinigingsapparaturen. Zo draagt een van de kamers in het Ronald McDonaldhuis de naam Kärcher en zijn alle reinigingsapparaten er van Kärcher-signatuur. Informatie: www.karcher.be, www.kinderfonds.be

7


ACTUALITÉS ISSA/Interclean Amster­ dam 2018 s’étend au Laundry- et au Waste Management En 2018, l’ISSA/Interclean à Amsterdam, le salon international pour le secteur du nettoyage, aura, pour la première fois, un segment de Laundry- et de Waste Management. La partie Washroom sera, par ailleurs, étendue de deux à trois halls. Lors de l’édition 2016 de l’ISSA/Interclean, un nombre important des visiteurs signalèrent être intéressés par le Waste Management et l’On-Premises Laundry (OPL) ; l’organisation du salon donne suite à cette demande en offrant, en 2018, un segment distinct de Laundry- et de Waste Management. L’ISSA/Interclean se déroule dans le RAI Amsterdam (Pays-Bas), du 15 au 18 mai 2018 inclus. Informations  : www.issainterclean.com/en/ amsterdam

À vos agendas Formation IFMA « Le FM durable » 22 février 2017 Bâtiment Regus, Diegem www.ifma.be Réunion statutaire VSDV « Les donateurs ont la parole » 7 mars 2017 Hôtel Van der Valk, Beveren www.vsdv.be Journée Contrôleurs et Inspecteurs VSR 7 mars 2017 Hôtel Postillion Utrecht-Bunnik, Bunnik (Pays-Bas) www.vsr-org.nl Formation IFMA « Gestion du contrat de nettoyage » 26 avril 2017 Bâtiment Regus, Diegem www.ifma.be Journée d’étude RHSD  27 avril 2017 Sint Andriesziekenhuis, Tielt rhsd2017@hotmail.com

8

Facility Awards – Facility Project of the Year 2017 11 mai 2017 Wild Gallery, Forest www.ifma.be

Journée d’étude VSDV « Gestion du temps » 5 décembre 2017 LDL Equipment, Deinze www.vsdv.be

Journée d’étude VSDV « Pour et par les membres » 6 juin 2017 Algemeen Ziekenhuis Groeninge, Courtrai www.vsdv.be

Health & Care 24 au 26 avril 2018 inclus Flanders Expo, Gand www.health-care.be

Journée du Nettoyage 20 juin 2017 Initiatives dans toute la Belgique www.dagvandeschoonmaak.be

ISSA/Interclean Amsterdam 15 au 18 mai 2018 inclus RAI, Amsterdam (Pays-Bas) www.issainterclean.com/en/amsterdam

Pot d’été VSR 7 septembre 2017 Lieu encore à déterminer www.vsr-org.nl Journée d’étude VSDV (sujet ultérieurement) 19 septembre 2017 Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Alost www.vsdv.be

Un salon manque dans ce calendrier ? Vous organisez un congrès qu’il faut à tout prix mentionner ? Signalez votre événement à l’adresse info@propermagazine.be.


Les pouvoirs publics luttent contre la fraude dans le secteur du nettoyage Le Service public fédéral (SPF) Finances a attribué un contrat de nettoyage à des conditions inférieures aux prix normaux du marché et auxquelles il est impossible de satisfaire avec un travail rétribué aux barèmes et conditions en vigueur. Le SPF Finances a attribué des contrats à un prix moyen de 16,91 euros par heure. Le salaire horaire d’un agent de nettoyage normal, sécurité sociale incluse, s’élève à 21 euros au minimum, sans compter les autres coûts, comme les matériels et l’encadrement. Compte tenu de tous les coûts, le prix normal du marché devrait tourner autour des 25 euros. Une situation analogue risque de se produire au SPF Intérieur. L’Union Générale Belge du Nettoyage (Ugbn), la fédération des entreprises de nettoyage, a, pour cette raison, tiré la sonnette d’alarme. Selon Hilde Engels, Administratrice déléguée de l’Ugbn, les entreprises de nettoyage correctes ne peuvent jamais proposer les prix des fraudeurs, qui travaillent souvent pour la moitié du prix normal. Ceux-ci ne paient pas les salaires minimaux, ne paient pas correctement les charges sociales et fiscales et exploitent parfois des illégaux. Le Secrétaire d’État pour la Lutte contre la fraude sociale, Philippe De Backer, a toutefois conclu un accord avec les partenaires sociaux du secteur du nettoyage, visant à réprimer la fraude sociale. Les entreprises de nettoyage souffrent beaucoup de la concurrence déloyale due à la fraude sociale d’organisations malveillantes. Vous en lirez plus sur ce plan pour une concurrence loyale dans le secteur du nettoyage à la page 37 de Propre Magazine. Informations : www.absugbn.be

Label de qualité Niaz Qmentum pour l’AZ Sint-Jozef à Malle L’Algemeen Ziekenhuis (AZ) Sint-Jozef à Malle a été évalué positivement pour la sécurité et la qualité des soins. Il est le premier hôpital général de la province d’Anvers à recevoir le label international de qualité Qmentum du Niaz (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Le label a été décerné suite à un audit qui s’est déroulé du 14 au 18 novembre 2016. Une équipe internationale de cinq auditeurs Niaz a, au cours de cette semaine passée à l’AZ Sint-Jozef Malle, contrôlé si les normes de qualité étaient traduites dans la pratique. Des collaborateurs de l’ensemble des départements de l’organisation ont été interrogés

sur la manière dont ils travaillaient. Les patients ont été interrogés et suivis au cours de différents trajets de soins ambulatoires, critiques, opératoires, oncologiques et obstétriques. Ils purent également donner leur avis sur la qualité de leurs soins et de leur traitement. Des partenaires de soins extérieurs, comme des médecins généralistes et un centre de soins résidentiels, ont été également impliqués. L’hôpital satisfait à 98 pour cent de la norme, ce qui représente un score particulièrement bon dans le secteur hospitalier. Les auditeurs ont, à plusieurs reprises, reconnu qu’ils ressentaient réellement la chaleur et le pro-

fessionnalisme des soins. Ils ont également apprécié la manière dont le service de maternité fonctionnait ainsi que l’attention accordée à la formation des collaborateurs. Ils décernèrent une palme au briefing bedside, un excellent exemple de participation du patient. La transmission des informations nécessaires aux soins du patient se fait au cours du changement d’équipe au lit du patient. Le patient a ainsi l’occasion d’écouter, de donner un feed-back ou de poser des questions et de faire la connaissance du personnel soignant du service. Informations : www.vsdv.be, www.niaz.nl

Kärcher sponsorise la maison Ronald McDonald Le Fonds Ronald McDonald pour les Enfants construit la première maison en Belgique à l’Hôpital Universitaire de Bruxelles, campus Jette. Cette maison doit devenir le foyer des familles des enfants subissant une longue hospitalisation. Kärcher a conclu un accord de sponsorisation avec l’organisation.

Outre une somme en liquide, Kärcher offre également des appareils de nettoyage. C’est ainsi que l’une des chambres de la maison Ronald McDonald porte le nom de Kärcher et que tous les appareils de nettoyage sont de la marque Kärcher. Informations : www.karcher.be

9


Natuur biedt oplossingen De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onaf-

Biomimicry

hankelijke platform voor profes­sioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaakonderhoud, streeft VSR al ruim 35 jaar naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en

‘Is schoonmaken straks nog wel nodig? ’, vroegen enkele aanwezigen na afloop van het event van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) over het onderwerp biomimicry.

opleiding.

De natuur biedt oplossingen waardoor schoonmaken misschien

De vereniging is een dwars-

helemaal niet meer nodig is.

doorsnede van de totale schoonmaakbranche. Zowel opdrachtgevers (uitbesteders van schoonmaakwerkzaamheden) als schoonmaakbedrijven, organisaties met een

‘De natuur is een researchlaboratorium waar 3,8 miljard jaar research en development plaatsvindt’, vertelt Saskia van den Muijsenberg tijdens het VSR-Event. Zij is expert op het gebied van biomimicry; het nabootsen van de natuur om menselijke problemen op te lossen.

interne schoonmaakdienst,

Lotusblad is water- en vuilafstotend

leveranciers van schoon-

‘Leg je een lotusblad onder een microscoop, dan zie je dat het blad een structuur heeft met waterafstotende bobbeltjes’, vertelt Van den Muijsenberg. ‘Het water, inclusief vuil, dat op het blad komt, vormt zich daardoor tot dikkere druppels en rolt er vanaf. Zo blijft het blad – ondanks de modderige poel waar de plant in groeit – schoon. En dat is belangrijk, want de plant heeft zonlicht nodig voor fotosynthese.’ Deze water- en vuilafstotende techniek wordt al toegepast in coatings op gevels. Dankzij de natuur is het inzicht ontstaan dat water zich op een gladde gevel juist makkelijker hecht. Coatings met de structuur van het lotusblad blijven schoner.

maakapparatuur en -middelen, in­ter­mediairs en onderwijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.

Lid worden van VSR?

Met biomimicry naar circulair systeem

Nederland

Centraal tijdens het VSR-Event staat hoe de mens technieken kan gebruiken uit de natuur, om deze zo min mogelijk te belasten. ‘Als je het ontstaan van de aarde tot nu vergelijkt met een kalenderjaar, dan is de mens hier pas sinds vijf voor twaalf op 31 december van dat jaar. De industriële revolutie is er zelfs pas sinds één seconde voor twaalf. Ondanks dat heeft onze aanwezigheid al een enorme impact op de aarde. Dat is niet langer houdbaar’, benadrukt Van den Muijsenberg. ‘We moeten naar een circulair systeem. Biomimicry helpt ons daarbij.’

Telefoon:

Dankzij termieten geen airco meer nodig

VSR Postbus 4076 5004 JB Tilburg

vsr@wispa.nl

De medeoprichter van de stichting BiomimicryNL illustreert haar verhaal met talloze voorbeelden. Zo is het ventilatiesysteem in een termietenheuvel gebruikt bij de bouw van een appartementencomplex. Airco is in dit gebouw niet meer nodig. En textiel zou je niet meer hoeven kleuren als je de veren van een pauw nabootst. Een pauw heeft namelijk geen kleur. De kleuren zien we door de laagjes op de veren die het licht steeds anders reflecteren.

Internet:

Zelforganisatie in natuur en organisaties

+31 (0)13 594 43 46 E-mail:

www.vsr-org.nl Twitter: @VSRschoonmaak

10

Volgens Van den Muijsenberg kunnen we zelfs op organisatieniveau van de natuur leren. ‘In de natuur zie je ontzettend veel vormen van zelforganisatie. Denk maar aan scholen met vissen, een termietenhuis en vogelzwermen. Als ganzen migreren, vliegen ze in een V-vorm, waarbij ze van koppositie rouleren. Er is namelijk geen één gans die de volledige route kent. Elke gans kent een stukje van de route. Als de natuur zich op deze wijze zelf organiseert, waarom zouden wij het dan anders doen?’


voor schoonmaakproblemen

Saskia van den Muijsenberg

Haaienhuid geeft organismen geen kans Biomimicry biedt veel oplossingen voor reiniging en hygiëne. Zo blijkt dat op de huid van haaien organismen nauwelijks grip krijgen. De structuur van deze huid is nagebootst op de buitenwand van boten, om pokken en aanslag te voorkomen. En rood zeewier voorkomt dat bacteriën zich groeperen en scha-

delijk worden. Nuttig in ziekenhuizen. Is schoonmaken straks dan niet meer nodig? Van den Muijsenberg: ‘Ik raad schoonmaakbedrijven aan anders te gaan denken. Behalve schoonmaakuren verkopen, kun je een bepaalde output met klanten afspreken. Namelijk een schone gevel. Schoonmaakbedrijven blijven zo expert op het gebied van schoon.’

VSR in 2017 7 maart - Inspecteurs- en Controleursdag Dinsdag 7 maart vindt de jaarlijkse VSR-Inspecteurs en- Controleursdag plaats. Ruim honderd erkende VSR-controleurs en -inspecteurs (opgenomen in het Register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit, SSK), afkomstig van een grote verscheidenheid aan organisaties, komen in het Postillion Hotel Utrecht-Bunnik (Nederland) bijeen om vakkennis uit te wisselen en te discussiëren over thema’s rondom de toepassing van het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem. De dag staat in het teken van het delen van vakkennis en het harmoniseren van de antwoorden op vraagstukken die controleurs en inspecteurs in hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen.

7 september - VSR-Zomerborrel Het is inmiddels een traditie: de Zomerborrel van de Vereniging Schoonmaak Research op de eerste woensdag van september. Twee presentaties en naborrelen met een buffet zijn de ingrediënten voor dit branche-event, waar meestal bijna honderd leden en niet-leden op af komen. Informatie en aanmelden: www.vsr-org.nl

11


La nature offre des solutions Biomimétisme

VSR est l’abréviation de Vereniging Schoonmaak Research (association de recherche pour le nettoyage), une plate-forme indépendante ouverte à tous les acteurs du nettoyage professionnel tels que sociétés de net-

« Le nettoyage sera-t-il encore nécessaire à l’avenir ? », se demandèrent quelques participants à l’évènement de la Vereniging Schoonmaak Research (VSR) consacrée au biomimétisme. La nature offre des solutions rendant le nettoyage peut-être totalement inutile.

toyage, clients, services de nettoyage ‘internes’, fournisseurs et consultants. L’objectif de VSR est de pro-

« La nature est un laboratoire de recherche riche de 3,8 milliards d’années de recherche et de développement », raconte Saskia van den Muijsenberg au cours de l’évènement de la VSR. Elle est experte dans le domaine du biomimétisme : l’imitation de la nature en vue de résoudre des problèmes humains.

mouvoir le professionnalisme

La feuille de lotus est hydrophobe et antisalissure.

dans le secteur du nettoyage,

« Placez une feuille de lotus sous un microscope et vous remarquerez que la feuille présente une structure comportant des boursouflures hydrophobes », déclare Van den Muijsenberg. « L’eau, y compris les saletés, tombant sur la feuille s’agglomère en gouttes plus grosses et roule de la feuille. La feuille reste ainsi propre, en dépit de l’environnement boueux dans lequel elle pousse. Et ce point est important, car la plante a besoin de lumière solaire pour la photosynthèse. » Cette technique hydrophobe et antisalissure est déjà appliquée dans les revêtements de façade. Grâce à la nature, on s’est aperçu que l’eau adhérait plus facilement à une façade lisse. Les revêtements présentant la structure de la feuille de lotus restent plus propres.

un but que l’association s’efforce de concrétiser par le biais de diverses initiatives et actions dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’enseignement.

Du biomimétisme au système circulaire Adhérer au VSR ? VSR Postbus 4076 5004 JB Tilburg Pays-Bas Téléphone: +31 (0)13 594 43 46 E-mail: vsr@wispa.nl Internet: www.vsr-org.nl Twitter: @VSRschoonmaak

12

Le thème central de l’évènement de la VSR est la manière dont l’homme peut utiliser des techniques de la nature, pour solliciter le moins possible celle-ci. « Si vous comparez la création de la terre à une année de calendrier, l’homme n’est apparu sur terre qu’à minuit moins cinq, le 31 décembre de cette année. La révolution industrielle n’est même apparue qu’une seconde seulement avant minuit. Malgré cela, notre présence a déjà eu un impact énorme sur la terre. Cela ne peut plus continuer de la sorte », insiste Van den Muijsenberg. « Nous devons évoluer vers un système circulaire. Le biomimétisme nous y aide. »

Plus de conditionnement d’air nécessaire, grâce aux termites La cofondatrice de la fondation BiomimicryNL illustre son récit de nombreux exemples. C’est ainsi que le système de ventilation dans une termitière a été utilisé dans la construction d’un complexe d’appartements. Le conditionnement d’air n’est plus nécessaire dans cet immeuble. Et vous ne devriez plus devoir teinter le textile, si vous imitiez les plumes d’un paon. Un paon n’a en effet pas de couleur. Nous apercevons les couleurs à travers les couches du plumage, qui réfléchissent toujours différemment la lumière.

L’auto-organisation dans la nature et les organisations D’après Van den Muijsenberg, nous pouvons même tirer des enseignements de la nature sur le plan de l’organisation. « Dans la nature, vous observez énormément de formes d’auto-organisation. Pensez, par exemple, aux bancs de poissons, aux termitières et aux nuées d’oiseaux. Lorsque les oies entament leur migration, elles volent en forme de V en se relayant en position de tête. Aucune oie ne connaît en effet l’itinéraire complet. Chaque oie connaît une portion de l’itinéraire. Si la nature s’auto-organise de cette manière, pourquoi ferions-nous différemment ? »


aux problèmes de nettoyage

Saskia van den Muijsenberg

La peau des requins ne laisse aucune chance aux organismes Le biomimétisme offre de nombreuses solutions en matière de nettoyage et d’hygiène. C’est ainsi qu’il apparaît que les organismes n’ont aucune prise sur la peau des requins. La coque extérieure des bateaux imite la structure de cette peau, pour éviter les cloques et les dépôts. Et les algues rouges empêchent les bactéries de se grou-

per et de devenir nuisibles. Utile dans les hôpitaux. Le nettoyage sera-t-il bientôt devenu inutile ? Van den Muijsenberg : « Je conseille aux entreprises de nettoyage de commencer à penser différemment. Au lieu de vendre des heures de nettoyage, vous pouvez convenir d’un résultat donné avec vos clients. À savoir une façade propre. Les entreprises de nettoyage conservent ainsi l’expertise en matière de propreté. »

VSR en 2017 7 mars – Journée des Inspecteurs et Contrôleurs La Journée des Inspecteurs et Contrôleurs VSR annuelle se déroulera le 7 mars. Près de cent contrôleurs et inspecteurs VSR agréés (inscrits dans le registre de la Stichting Schoonmaakkwaliteit, SSK), provenant d’une grande diversité d’organisations, se réunissent dans le Postillion Hotel Utrecht-Bunnik (Pays-Bas), pour échanger leurs connaissances professionnelles sur des thèmes liés à l’application du système VSR de mesure de la qualité. La journée est placée sous le signe de l’échange des connaissances professionnelles et de l’harmonisation des réponses aux problèmes rencontrés par les contrôleurs et inspecteurs dans leurs activités quotidiennes.

7 septembre – Pot d’été VSR C’est devenu une tradition : le Pot d’été de la Vereniging Schoonmaak Research, le premier mercredi de septembre. Deux présentations et des discussions autour d’un buffet sont les ingrédients de cet évènement de la branche, auquel près de cent membres et non-membres participent généralement. Informations et inscription : www.vsr-org.nl

13


Interview

Hoe het ziekte­ verzuim inperken? Trek de kaart van ergonomie, antistress en een correcte lichaamshouding

Het ziekteverzuim in de schoonmaaksector is groot. Zo verwonderlijk is dat niet, want het beroep is zwaar, zowel fysiek als mentaal. Met ergonomisch materiaal werken is al een stap vooruit. Tenminste, als het op de juiste manier aangewend wordt. ‘Dit is niet de magische oplossing om ziekteverzuim uit de wereld te helpen. Een meer holistische aanpak is vereist, waarbij alles uit de kast gehaald wordt om het werk op alle vlakken minder belastend te maken’, aldus ergonoom Eric Decabooter.

Tekst: Els Jonckheere

14

De laatste jaren beseft de schoonmaaksector dat investeren in ergonomisch werkmateriaal kostenefficiënt is. Toegegeven, de aankoop van pakweg schrob- en boenmachines kost een flinke duit. Daartegenover staat dat het werk sneller (en beter) wordt uitgevoerd én dat schoonmakers fysiek minder belast worden, met minder langdurig ziekteverzuim tot gevolg. Misschien hebt u de middelen niet om dergelijke apparatuur aan te schaffen of laat de omgeving hun toepassing niet toe (te krappe ruimtes of te veel obstakels). Ook dan zijn er nog tal van goedkopere ergonomische oplossingen die een groot verschil kunnen maken. Ergonoom Eric Decabooter: ‘Denk aan telescopische stelen die het toelaten om op hoogte te werken zonder de schouders en nek al te veel te belasten. Of aanpasbare stelen die op de lengte van de gebruikers afgestemd kunnen worden, zodat ze met een rechte rug hun taken uitvoeren. Zelfs moppen en microvezeldoeken behoren tot deze categorie van ergonomische middelen: ze reduceren sterk het aantal wringbewegingen die nefast zijn

voor polsen en schouders. U mag de poetsmiddelen zelf eveneens als ergonomische oplossingen beschouwen. Waar vroeger met bruine zeep moest worden geschrobd, is er nu een enorme waaier aan producten beschikbaar die het vuil gemakkelijker losmaken, waardoor de intensiteit van het schrobben sterk is gereduceerd.’

Juiste lichaamshouding is cruciaal Ergonomische oplossingen bieden geen allesomvattend antwoord om fysieke klachten en letsels (en het gerelateerde ziekteverzuim) volledig tegen te gaan. Eerst en vooral omdat ze niet altijd op de correcte manier worden aangewend. Decabooter: ‘Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een telescopische steel in te zetten als de schoonmaker boven schouderhoogte uitsluitend met de schoudergewrichten werkt. Of een schrobmachine voort te duwen met een gebogen rug. Het is raadzaam om uw personeel te trainen in het aannemen van de juiste werkhouding voor elk type van taak. Zo is het nodig om de telescopische steel in voorwaartse spreidstand te gebrui-


Foto’s: Ergoconsultants

Stofzuigen op een minimaal belastende manier

ken en bij tilbewegingen door de knieën te gaan. ‘Een ander probleem is dat er in de schoonmaak repetitieve taken moeten worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat gewrichten, pezen en ligamenten te intensief op korte termijn belast worden. Ergonomische hulpmiddelen zullen enig soelaas bieden, maar de hieruit volgende fysieke klachten en letsels niet volledig uitroeien. Opnieuw is het zaak om de juiste houding aan te nemen en – vooral – geregeld een flitspauze in te lassen om het lichaam in tegenovergestelde richting te stretchen. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld de armen naar achteren spreiden wanneer u lange tijd met gesloten borstkas werkt. Even door de knieën gaan als uw benen lang gestrekt bleven. Of gewoonweg rechtstaan als u enige tijd hebt neergezeten.’

‘Train uw personeel in het aannemen van de juiste werkhouding voor elk type van taak’

Verandering roept weerstand op Het personeel leren om over hun lichaamshouding na te denken en de ergonomische hulpmiddelen (op de juiste manier) te gebruiken, is een uitdaging om u tegen te zeggen. Decabooter: ‘De meeste mensen houden niet van verandering. Vastgeroeste routines doorbreken is een moeilijke opdracht waarbij u op verzet zult stuiten. U zult te horen krijgen dat ze geen tijd hebben om op een andere manier hun taken te verrichten of een flitspauze te nemen. Of ze zullen zich in hun waarde aangetast voelen. Het is niet eenvoudig om de boodschap correct over te brengen. Vooral oudgedienden kunnen het beschouwen als een soort van kritiek, alsof u ze zegt dat ze hun taken al jaren niet goed uitvoeren. Daarbovenop komt dat de ene cultuur meer voor verandering openstaat dan de andere. Ik kan alleen maar de raad geven om een expert in te huren die uw mensen een gedegen opleiding op hun niveau geeft. Zodat ze effectief inzicht krijgen in de voordelen van een correcte lichaamshouding en de ergonomische oplossingen. ‘Het is trouwens uitermate belangrijk om de theorie

15


Zelfs eenvoudige zaken als de vuilnisbak opnemen, is op termijn belastend voor het lichaam

aan de praktijk te koppelen. Met andere woorden: laat die expert meegaan naar de werkplaats, zodat hij op locatie kan bijschaven aan de medewerker zijn kennis van zijn werkhouding. Zorg dat de teamleider of inspecteur deze opleidingen eveneens volgt en vooral van het nut overtuigd is. Het zijn zij die de schoonmakers moeten corrigeren als ze in hun oude fouten hervallen, ze aanmoedigen om de juiste lichaamshouding aan te nemen en ze continu sensibiliseren over de positieve gevolgen van dit alles. ‘Tenslotte is het noodzakelijk dat de expert na enkele maanden de werkplaats opnieuw bezoekt en het resultaat van de opleiding evalueert. Alleen is dat in de praktijk niet zo eenvoudig. We bemerken immers een groot verloop bij de schoonmakers. Na een half jaar bestaat het team voor de helft uit nieuwe krachten die de opleiding niet gevolgd hebben. Maar als we zien dat het nieuwe bloed ook op de juiste manier werkt, zijn we glansrijk in onze missie geslaagd. Dit betekent dat iedereen overtuigd is van het nut van een correcte lichaamshouding en deze kennis aan hun collega’s heeft doorgegeven.’

Reduceer het stressniveau Om het ziekteverzuim tegen te gaan, is het belangrijk dat het management de bereidheid heeft om maat-

16

regelen te nemen. Dat gaat verder dan investeren in ergonomische hulpmiddelen en cursussen over het juiste gebruik ervan en de juiste lichaamshouding. ‘Schoonmaken is op mentaal vlak een zware job’, legt Decabooter uit. ‘Om echt resultaat te bereiken, is het essentieel dat u de stress van het personeel minimaliseert. Stress vertaalt zich in fysieke klachten: vastzittende schouders en nek, hoofdpijn, zelfs organen kunnen eronder lijden. Combineer dit met het feit dat weinig schoonmakers echt plezier in hun werk hebben en wat is het resultaat? Bij de minste pijn of wanneer ze zich niet honderd procent lekker voelen, gaan ze in ziekteverlof. Dus: pak de stress aan, maar doe ook iets aan de arbeidsvreugde. Zorg dat uw mensen trots zijn op hetgeen ze doen, laat ze zich geapprecieerd voelen, neem maatregelen om hun werkplaats aangenaam te maken en verwacht niet het onmogelijke.’

Drie praktische tips Hoe kunt u dit in de praktijk aanpakken? Eerst en vooral is het belangrijk om het personeel te steunen om een correcte lichaamshouding aan te nemen en een maximum aan ergonomische middelen (op de juiste manier) te gebruiken. ‘Belangrijk is dat u toelaat dat ze flitspauzes nemen’, aldus Decabooter. ‘Geef


ook afspraken maken met uw klanten dat ze ’s avonds hun bureau opruimen, stoelen op tafels zetten, et cetera. Dat zal de workload en fysieke belasting van uw medewerkers aanzienlijk reduceren.’ Het is tevens een van de manieren om een andere grote uitdaging aan te gaan: ervoor zorgen dat uw personeel zich geapprecieerd voelt en trots op hun werk is. ‘Geen gemakkelijke opdracht, want u kunt natuurlijk uw klanten niet opvoeden. Toch kunnen kleine ingrepen al een groot verschil maken. Voorzie bijvoorbeeld mooi ogende werkkledij die de schoonmaker fier maakt. Een aangepast kleurtje kan al een groot verschil maken.’

Win-winsituatie voor alle partijen

Telescopische stelen zijn interessant, maar dan moet u ze correct gebruiken

ze één à twee maanden de tijd om de nieuwe methodes onder de knie te krijgen. Houd er rekening mee dat het werk in het begin trager vooruit zal gaan omdat de mensen moeten nadenken over hun handelingen.’ Een totaal ander luik waaraan u best aandacht besteedt, is de werkplanning. ‘Houd het leefbaar, want de meeste schoonmakers hebben een gezin. Een klein aspect dat op dit vlak een belangrijke rol in het stressniveau speelt, is de verplaatsing tussen twee locaties. Schoonmakers beschikken vaak niet over de middelen om een eigen wagen aan te schaffen en moeten het openbaar vervoer nemen. Als de verbinding tussen twee klanten slecht is of de afstand groot, moeten ze soms drie keer overstappen. Tijd om rustig te eten, is er niet. U zou van minder gestresseerd geraken! Check dus of uw schoonmakers gemakkelijk op hun bestemming kunnen geraken en schaaf het uurrooster indien nodig wat bij. U kunt

‘Om resultaat te bereiken, is het essentieel dat u de stress van het personeel minimaliseert’

Hiermee komen we op een volgend belangrijk aandachtspunt: de werkkledij. In industriële omgevingen zal uw klant sowieso eisen dat de poetsdames of -heren aangepast schoeisel en kledij dragen. In kantoren zullen de schoonmakers hun outfit zelf kunnen kiezen. Decabooter: ‘Ik zou als werkgever enkele basisregels opleggen. Zo zijn hoge hakken uit den boze: ze verhogen het risico op vallen en zorgen voor een slechte lichaamshouding. Smal aansluitende kledij belemmert het door de knieën buigen of gewoonweg vrij te bewegen bij inspannende arbeid. Vraag uw personeel kledij te dragen waarin ze zich comfortabel voelen en een maximale bewegingsvrijheid hebben.’ Tenslotte is er de fysieke conditie van de werknemers: uitermate belangrijk om het beroep van schoonmaker vol te houden. ‘Dit is een heikel punt waar u als werkgever weinig aan kunt doen’, vertelt Decabooter. ‘Het is onmogelijk om iemand te verplichten om te sporten, af te vallen of gezond te eten. Maar het kan nooit kwaad om sensibiliseringscampagnes op te zetten, zodat het personeel begrijpt hoe een gezonde levensstijl kan helpen om kwaaltjes te voorkomen. Als u al deze maatregelen doorvoert, krijgt u vast en zeker een team dat fysiek en mentaal sterker wordt. Dit zal in meer arbeidsvreugde resulteren, met als gevolg dat het verloop en ziekteverzuim exponentieel zullen dalen. Met andere woorden: dit is een win-winsituatie voor alle betrokkenen.’

WIE IS ERIC DECABOOTER Eric Decabooter is eigenaar van Ergoconsultants waar hij, samen met andere bedrijfsergonomen en bewegingsconsulenten, bedrijven adviseert en begeleidt op het vlak van actieve en passieve ergonomie. Hij helpt medewerkers met praktijkgerichte trainingsmethodes het klachtenpatroon te minimaliseren en te werken een aan nieuwe, betere werkhouding.

17


Interview

Comment réduire les absences pour cause de maladie ? Optez pour l’ergonomie, l’antistress et une position corporelle correcte

L’absentéisme médical est important dans le secteur du nettoyage. Ce n’est pas si étonnant, car c’est une profession lourde, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Le fait de travailler avec du matériel ergonomique constitue déjà une étape en avant. Tout au moins si celui-ci est utilisé correctement. « Ce n’est pas la solution magique pour faire disparaître l’absentéisme médical. Une approche plus globale s’impose, dans laquelle tout est mis en œuvre pour rendre le travail moins éprouvant sur tous les plans », déclare l’ergonome Éric Decabooter.

Texte : Els Jonckheere

18

Au cours de ces dernières années, le secteur du nettoyage s’est rendu compte qu’investir dans du matériel de nettoyage ergonomique était efficient sur le plan économique. Il est un fait que l’achat, par exemple, d’autolaveuses et de cireuses représente une dépense importante. Mais, en contrepartie, le travail est exécuté plus rapidement (et mieux) et les agents de nettoyage sont moins éprouvés sur le plan physique, avec moins d’absences de longue durée pour cause de maladie comme résultat. Vous n’avez peut-être pas les moyens d’acquérir de telles machines ou l’environnement ne permet peutêtre pas leur mise en œuvre (espaces trop exigus ou trop d’obstacles). Même dans ce cas, il existe encore

de nombreuses solutions ergonomiques moins onéreuses qui peuvent faire une grande différence. L’ergonome Éric Decabooter : « Pensez aux manches télescopiques permettant de travailler en hauteur sans trop solliciter les épaules et le cou. Ou aux manches adaptables pouvant être réglés à la hauteur des utilisateurs, de manière à ce que ceux-ci puissent faire leur travail en gardant le dos droit. Même les mops et les chiffons en microfibres appartiennent à cette catégorie d’équipements ergonomiques : ils réduisent fortement le nombre de mouvements de frottement, néfastes pour les poignées et les épaules. Vous pouvez même considérer les produits d’entretien également comme des solutions ergonomiques. Alors que, dans


Photos : Ergoconsultants

Passer l’aspirateur de la manière demandant le moins d’efforts

le passé, il fallait récurer au savon noir, il existe maintenant un énorme éventail de produits disponibles qui détachent plus facilement la saleté, réduisant ainsi fortement l’intensité du récurage. »

Une position corporelle correcte est cruciale Les solutions ergonomiques n’offrent pas de solution universelle pour éviter complètement les plaintes physiques et les blessures (et l’absentéisme médical qui en résulte). En premier lieu, parce qu’elles ne sont pas toujours utilisées correctement. Decabooter : « Cela a, par exemple, peu de sens d’utiliser un manche télescopique si l’agent de nettoyage ne travaille qu’avec les articulations des épaules au-dessus de la hauteur d’épaule. Ou de pousser une autolaveuse avec le dos courbé. Il est recommandé d’entraîner votre personnel à adopter la bonne position de travail pour chaque type de tâche. Il est ainsi nécessaire d’utiliser le manche télescopique en ayant les jambes écartées vers l’avant et de fléchir les genoux lors de mouvements de soulèvement. « Le fait que, dans le nettoyage, des tâches répétitives doivent être exécutées représente un autre problème. Il en découle que les articulations, les tendons et les ligaments sont sollicités de manière trop intensive

« Entraînez votre personnel à adopter la bonne position de travail pour chaque type de tâche »

pendant un laps de temps réduit. Des équipements économiques offriront un certain soulagement, mais n’élimineront pas entièrement les plaintes physiques et les blessures qui en résultent. C’est à nouveau une question d’adopter une position correcte et, surtout, d’observer régulièrement une courte pause permettant d’étirer le corps dans la direction inverse. J’entends, par exemple, par là d’écarter les bras vers l’arrière lorsque vous avez travaillé longtemps avec la cage thoracique fermée. Fléchir un peu les genoux si vous avez gardé longtemps les jambes tendues. Ou simplement vous lever si vous êtes resté assis pendant un certain temps. »

Le changement suscite de la résistance Apprendre aux membres du personnel de penser à leur position corporelle et d’utiliser correctement (de la bonne manière) les équipements ergonomiques représente un véritable défi. Decabooter : « La plupart des gens n’aiment pas le changement. Briser de vieilles routines représente une mission difficile, au cours de laquelle vous rencontrerez de la résistance. Vous vous entendrez dire qu’ils n’ont pas le temps d’exécuter différemment leurs tâches ou de prendre une courte pause. Ou ils se sentiront attaqués dans leur valeur. Il n’est pas simple de faire passer correctement le message. Ce sont surtout les plus anciens membres du personnel qui pourraient le considérer comme une sorte de critique, comme si vous leur disiez que cela fait des années qu’ils n’exécutent pas correctement leurs tâches. S’y ajoute encore le fait qu’une culture est plus ouverte au changement qu’une

19


Même les choses simples, comme saisir une poubelle, sont, à terme, éprouvantes pour le corps

20

autre. Je ne puis que conseiller d’engager un expert pour donner une bonne formation à vos gens à leur niveau. De manière à ce qu’ils perçoivent effectivement les avantages d’une position corporelle correcte et des solutions ergonomiques. « Il est d’ailleurs extrêmement important de lier la théorie à la pratique. En d’autres termes : faites aller l’expert sur le lieu de travail, de manière à ce qu’il puisse sur place améliorer la connaissance de votre collaborateur de son attitude de travail. Veillez à ce que le chef d’équipe ou l’inspecteur suivent également ces formations et soient convaincus de leur utilité. Ce sont eux qui doivent corriger les agents de nettoyage s’ils retombent dans leurs anciennes erreurs, les encourager à adopter la bonne position corporelle et les sensibiliser continûment aux effets positifs de celle-ci. « Il est enfin indispensable que l’expert visite à nouveau le lieu de travail après quelques mois et évalue le résultat de la formation. Dans la pratique, ce n’est toutefois pas aussi simple. Nous observons en effet une rotation élevée du personnel auprès des agents de nettoyage. Après six mois, l’équipe est composée pour moitié de nouvelles personnes qui n’ont pas suivi la formation. Mais si nous remarquons que les nouveaux arrivants travaillent de la bonne manière, nous avons réussi brillamment dans notre mission. Cela signifie que tout le monde est convaincu de l’utilité d’une position corporelle correcte et transmet cette connaissance à ses collègues. »

Réduisez le niveau de stress Pour réduire les absences pour cause de maladie, il est important que la direction soit disposée à prendre des mesures. Cela va au-delà des investissements dans des équipements ergonomiques et des cours sur leur bonne utilisation et sur la position corporelle correcte. « Sur le plan mental, le nettoyage est un métier dur », explique Decabooter. « Pour atteindre un véritable résultat, il est essentiel que vous minimisiez le stress du personnel. Le stress se traduit par des plaintes physiques : des épaules et un cou bloqués, même des organes peuvent en souffrir. Combinez cela au fait que peu d’agents de nettoyage retirent une réelle satisfaction de leur travail et quel est le résultat ? À la moindre douleur ou lorsqu’ils ne se sentent pas à cent pour cent bien, ils prennent un congé de maladie. Donc : attaquez-vous au stress, mais agissez également au niveau de la satisfaction au travail. Veillez à ce que votre personnel soit fier de ce qu’il fait, qu’il se sente apprécié, prenez des mesures pour rendre leur lieu de travail agréable et ne demandez pas l’impossible. »

Trois conseils pratiques Comment aborder cela dans la pratique ? En premier lieu, il est important d’aider le personnel à adopter une position corporelle correcte et à utiliser (correctement) un maximum d’équipements ergonomiques. « Il est important que vous acceptiez qu’ils prennent de courtes pauses », affirme Decabooter. « Don-


peuvent toutefois faire la différence. Prévoyez, par exemple, de beaux vêtements de travail, qui feront la fierté de l’agent de nettoyage. Une couleur adaptée peut déjà faire une grande différence. »

Une situation de gagnant-gagnant pour toutes les parties

Les manches télescopiques sont intéressants, mais vous devez les utiliser correctement

nez-leur un ou deux mois pour assimiler les nouvelles méthodes. Tenez compte du fait que le travail avancera plus lentement au début, parce que les gens devront réfléchir à ce qu’ils font. » Un tout autre volet auquel vous avez intérêt à accorder de l’importance est le planning de travail. « Gardez-le viable, car la plupart des agents de nettoyage ont une famille. Un aspect mineur, qui joue, sur ce plan, un rôle important dans le niveau de stress, est le déplacement entre deux sites. Les agents de nettoyage n’ont souvent pas les moyens de s’acheter une voiture personnelle et doivent emprunter les transports en commun. Si les liaisons sont mauvaises entre deux clients ou si la distance est trop grande, ils doivent parfois prendre trois correspondances. Le temps leur manque pour manger tranquillement. Vous seriez stressé pour moins que ça ! Vérifiez donc si vos agents de nettoyage peuvent facilement atteindre leur destination et adaptez, si nécessaire, l’horaire en conséquence. Vous pouvez également convenir avec vos clients qu’ils débarrassent leur bureau le soir, qu’ils placent les chaises sur les bureaux, etc. Cela réduira sensiblement la charge de travail et les sollicitations physiques de vos collaborateurs. » C’est également l’une des manières de relever un autre défi important : veiller à ce que votre personnel se sente apprécié et soit fier de son travail. « Ce n’est pas une chose facile, car vous ne pouvez naturellement pas éduquer vos clients. De petites initiatives

Nous en venons maintenant au point d’attention important suivant : les vêtements de travail. Dans des environnements industriels, votre client exigera de toute manière que les agents de nettoyage portent des vêtements et des chaussures adaptés. Dans les bureaux, les agents de nettoyage pourront porter les vêtements qu’ils veulent. Decabooter : « En tant qu’employeur, j’imposerais quelques règles de base. C’est ainsi que les hauts talons sont à exclure : ils accroissent le risque de chute et induisent une mauvaise position corporelle. Des vêtements moulants gênent la flexion des genoux ou empêchent tout simplement de se mouvoir librement en cas de travaux demandant des efforts. Demandez à votre personnel de porter des vêtements dans lesquels ils se sentent confortables et ont une liberté de mouvement maximale. » Il y a, enfin, la condition physique des travailleurs : extrêmement importante pour pouvoir exercer la profession d’agent de nettoyage. « C’est un point délicat sur lequel vous n’avez, en tant qu’employeur, que peu de prise », raconte Decabooter. « Il est impossible d’obliger quelqu’un à faire du sport, à maigrir ou à manger sainement. Mais il n’est jamais mauvais de lancer des campagnes de sensibilisation, afin que le personnel comprenne comment un mode de vie sain peut contribuer à éviter des maladies. Si vous prenez toutes ces mesures, vous obtiendrez sans conteste une équipe qui se renforce sur les plans physique et mental. Il en résultera une plus grande satisfaction au travail, avec pour conséquence une moindre rotation du personnel et un moindre absentéisme médical. En d’autres termes : une situation de gagnant-gagnant pour tous les intéressés. »

QUI EST ÉRIC DECABOOTER Éric Decabooter est propriétaire d›Ergoconsultants, où, avec d›autres ergonomes d›entreprise et de consultants en mouvement, il conseille et accompagne les entreprises sur le plan de l›ergonomie active et passive. Il aide les travailleurs à minimiser leur schéma de plaintes et à acquérir une nouvelle et meilleure position de travail, à l›aide de méthodes d›entraînement orientées vers la pratique.

21


‘Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn kinderen’ Khadija Rifi uit Brussel verkozen tot Schoonmaker van het Jaar 2016 België

‘Ik was trots. Heel trots op mezelf’, antwoordt Khadija Rifi (30) op de vraag wat zij voelde toen zij 1 december 2016 werd uitgeroepen tot Schoonmaker van het Jaar 2016 België. Khadija werkt sinds 2012 via EW Facility Services als kamermeisje in verschillende hotels. Onder andere in Leuven.

Tekst: Inga van Uchelen

‘Ik dacht meteen aan mijn kinderen, die waren al zo trots dat ik in de finale zat en toen won ik nog ook!’ De jury koos Khadija Rifi afgelopen december als Schoonmaker van het Jaar 2016 België op basis van criteria als inzet, betrokkenheid en motivatie. Ook andere vaardigheden en de relatie en communicatie met opdrachtgever, leidinggevenden en het eigen team speelden een belangrijke rol. ‘Ik ben blij dat ik een voorbeeld kan zijn voor mijn kinderen’, vervolgt Khadija haar commentaar op haar winst. ‘Ik laat zien dat je in elk beroep, ook in de schoonmaak, de beste kunt zijn. Dat je waardering krijgt voor je werk, dat je het verschil maakt door je werk echt goed te doen. Ik wil dat ze later doorzetten en niet opgeven als het moeilijk wordt.’ Khadija Rifi heeft vier kinderen en is getrouwd. In 2008 kwam zij naar België en sprak geen Frans of Nederlands. Ze kon werken als thuishulp bij ouderen. Zo leerde zij schoonmaken en de Franse taal: ‘Het contact met de ouderen heeft daarbij geholpen, die slaan al eens graag een praatje’, aldus Khadija. Sinds 2012 is zij bij EW Facility Services in dienst. Wat bedoelt de jury met dat u autonoom beslissingen neemt? Wat is uw rol? Khadija: ‘Mijn ambulant objectleider is niet elke dag

22

aanwezig in het hotel waar ik werk, dus neem ik zelf beslissingen. Ik ben eerste kamermeisje. Dat houdt in dat ik wanneer we met meerderen werken, ik ook de controle mag doen van het werk van de andere kamermeisjes en dat ik de communicatie met de opdrachtgever voor mijn rekening neem. ‘Soms werk ik alleen, afhankelijk van de bezetting van het hotel, soms werken we met meerderen. Dan verdelen we de kamers. Ik neem dan de algemene organisatie en de controle op me. Als de bezetting van de kamers erg is gestegen, bel ik een collega of beslis ik langer te werken. En als ik weet dat er een groot probleem is op een kamer, zal ik die blokkeren voor de verhuur zodat niemand in een kamer terechtkomt die niet honderd procent in orde is. Dat doe ik in overleg met de opdrachtgever.’ Waaruit in uw dagelijkse werk blijkt dat u hoge kwaliteit nastreeft? ‘Ik lever steeds een hoge kwaliteit en ben georganiseerd in de periodieke taken in mijn kamers. Ik ben erg precies in mijn werk, het moet echt schoon zijn. Wanneer het nodig is, wijk ik af van het programma, de realiteit komt dan voor de theorie. ‘Gelukkig heeft de opdrachtgever bij controle van


Foto’s: Fotopersburo Bert Jansen, EW Facility Services

Khadija Rifi is eerste kamermeisje bij EW Facility Services

mijn kamers zelden opmerkingen. Dan voel ik me trots. Complimenten van mijn werkgever, opdrachtgever of de gast over de nette kamers doen me stralen.’ Wat vindt u leuk aan uw werk? ‘Ik houd van het teamwerk. Ik heb een leuke job. Ik ga er met plezier naartoe, elke dag. In de hotels waar ik werk, voel ik me thuis. Het voelt als “mijn” verdiepingen en “mijn” kamers. ‘Hotels zijn leuk omdat er een fijne sfeer hangt. De ambiance is er rustig, gasten zijn goedgezind omdat ze op reis zijn. Ik heb goed contact met hen. Ik sta ze graag te woord bij vragen en groet iedereen die ik tegenkom. Een goedendag en een glimlach snapt iedereen.’

‘Een goedendag en een glimlach snapt iedereen’

Wat waren de reacties op uw winst? ‘Ik heb veel geweldige reacties gehad en complimenten. Van collega’s, mijn bedrijf, mijn gezin, familie, vrienden, kennissen. Tot in het buitenland aan toe!’ Heeft u nog ambities? ‘Ik wil doorgroeien in dit vak, graag bij EW Facility

Services. Van eerste kamermeisje naar supervisor en wie weet naar gouvernante.’ Wat zou u tegen uw collega’s in het vak willen zeggen? ‘Dat het hen ook kan overkomen. Dat ze kunnen winnen. Als ik het heb gedaan, kan iedereen het. Je moet gewoon moeite doen, elke dag opnieuw. Steeds proberen het beste werk te leveren, flexibel zijn en de opdrachtgever en je bedrijf tevreden stellen.’

OVER DE VERKIEZING De titel Schoonmaker van het Jaar is onderdeel van de Golden Service Awards; prijzen in de schoonmaakbranche die Danny Jalhay elk jaar in België en Nederland uitgereikt worden. Voor Nederland won Danny Jalhay uit Maastricht (Hago Rail Services) de titel Schoonmaker van het Jaar. Meer informatie: www.goldenserviceawards.be

23


« Je veux être un exemple pour mes enfants » Khadija Rifi de Bruxelles a été élue Meilleur Agent de nettoyage de l’Année 2016 Belgique

« J’étais fière. Très fière de moi », répond Khadija Rifi (30) lorsqu’on lui demande ce qu’elle a ressenti quand elle a été élue, le 1er décembre 2016, Meilleur Agent de nettoyage de l’Année 2016 Belgique. Khadija travaille depuis 2012 par l’intermédiaire d’EW Facility Services, comme femme de chambre dans différents hôtels. Entre autres, à Louvain.

Texte : Inga van Uchelen

24

« J’ai immédiatement pensé à mes enfants. Ils étaient déjà si fiers que j’étais en finale. Et puis j’ai gagné ! » En décembre de l’année dernière, le jury a choisi Khadija Rifi comme Meilleur Agent de nettoyage de l’Année 2016 Belgique en fonction de son engagement, de son implication et de sa motivation. D’autres compétences, ainsi que la relation et la communication avec son donneur d’ordre, ses dirigeants et sa propre équipe ont également joué un rôle important dans cette décision. « Je suis heureuse de pouvoir être un exemple pour mes enfants », poursuit Khadija en réaction à l’obtention de son titre. « Je leur montre qu’on peut briller dans n’importe quel métier et donc aussi dans le nettoyage. Que le travail est apprécié et qu’on peut faire la différence en faisant vraiment de son mieux. Plus tard, je voudrais qu’ils soient persévérants et qu’ils n’abandonnent pas quand les choses se corsent. » Khadija Rifi a quatre enfants et est mariée. Elle est arrivée en Belgique en 2008 et ne parlait alors ni le néerlandais ni le français. Elle a commencé à travailler comme aide à domicile chez des personnes âgées. C’est ainsi qu’elle a appris simultanément la langue française et le métier de technicienne de surface : « Le contact avec les personnes âgées m’a bien aidée, car elles aiment converser », raconte Khadija. Depuis 2012, elle travaille pour EW Facility Services.

Que veut dire le jury lorsqu’il dit que vous prenez des décisions de façon autonome ? Quel est votre rôle ? Khadija : « Mon superviseur ambulant n’est pas présent tous les jours dans l’hôtel où je travaille. Je dois donc prendre moi-même des décisions. Je suis Première femme de chambre. Cela signifie que quand nous travaillons à plusieurs, je peux contrôler le travail des autres femmes de chambre et que je suis chargée de la communication avec le donneur d’ordre. « Selon le taux d’occupation de l’hôtel, je travaille parfois seule et parfois à plusieurs. Lorsque nous sommes à plusieurs, nous partageons les chambres. J’assume alors l’organisation générale et le contrôle. Si le taux d’occupation des chambres a fortement augmenté, j’appelle un(e) collègue supplémentaire ou je décide de travailler plus longtemps. Quand je sais qu’il y a un gros problème dans une certaine chambre, j’en bloque la location, de sorte que personne ne puisse se retrouver dans une chambre qui n’est pas parfaitement en ordre. Je le fais en concertation avec le donneur d’ordre. » À quoi peut-on voir que vous privilégiez la qualité dans votre travail quotidien ? « J’ai constamment le souci de la qualité et je suis bien organisée quant aux tâches périodiques récurrentes dans les chambres dont je suis responsable. Je suis très méticuleuse dans mon travail. Tout doit être


Photos : Fotopersburo Bert Jansen, EW Facility Services

Khadija Rifi est Première femme de chambre chez EW Facility Services

vraiment propre. Quand c’est nécessaire, je dévie du programme : la réalité prime sur la théorie. « Heureusement que le donneur d’ordre n’émet que rarement des remarques lorsqu’il contrôle mes chambres. Cela me remplit de fierté. Les compliments de mon employeur, du donneur d’ordre ou des clients à propos de la propreté des chambres me font très plaisir. » Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre travail ? « J’aime le travail d’équipe. J’ai un travail agréable. Je m’y rends chaque jour avec plaisir. Je me sens chez moi dans les hôtels où je travaille. J’ai le sentiment que ce sont « mes » étages et « mes » chambres. « Les hôtels sont des endroits agréables, car il y règne une bonne ambiance. L’atmosphère y est calme et les clients sont généralement de bonne humeur parce qu’ils sont en voyage. J’ai un bon contact avec eux. Je suis heureuse de pouvoir répondre à leurs questions et je salue tout le monde que je rencontre. Un bonjour et un sourire sont universels. » Quelles ont été les réactions après votre élection ? « J’ai reçu beaucoup de félicitations et des réactions très positives. Des collègues, de mon entreprise, de ma famille, de mes amis, de mes connaissances. Même de l’étranger ! »

Avez-vous encore d’autres ambitions ? « Je souhaite grandir dans ce métier, et de préférence chez EW Facility Services. Passer de première femme de chambre à surveillante et qui sait, à gouvernante. » Qu’aimeriez-vous dire à vos collègues dans la profession ? « Que cela peut également leur arriver. Qu’ils peuvent gagner. Si j’ai réussi, tout le monde peut réussir. Il faut tout simplement faire des efforts, jour après jour. Toujours essayer de faire de son mieux, être flexible et satisfaire le donneur d’ordre et votre entreprise. »

À PROPOS DE L›ÉLECTION Le titre de Meilleur Agent de nettoyage de l’Année fait partie des Golden Service Awards - des prix qui sont attribués chaque année dans le secteur du nettoyage en Belgique et aux Pays-Bas. Pour les Pays-Bas, c’est Danny Jalhay de Maastricht (Hago Rail Services) qui a remporté le titre de Meilleur Agent de nettoyage de l’Année. Plus d’informations : www.goldenserviceawards.be

25


Nieuw: AQUARIUS* Black • • • • • •

De vertrouwde AQUARIUS* efficiency nu in stijlvol zwart Goede dispenseruitgifte Minder afval en lagere verbruikskosten dankzij ons gepatenteerde overvulmechanisme Hygiënisch ontwerp voorkomt vuilophoping Eenvoudig schoon te houden Ongeëvenaard gebruiks- en navulgemak

W U E I N

Gevouwen Handdoeken Dispenser (7171)

SLIMROLL* Rolhanddoeken Dispenser (7185)

Jumbo Non-Stop Toilettissue Dispenser (7184)

Gevouwen Toilettissue Dispenser (7172)

www.kcprofessional.be

Meer weten? Stuur een e-mail naar kcpbe@kcc.com of bel met Sales Support +32 800 74935.

Handreiniger Dispenser (7173)


Column

Gastvrijheid in de schoonmaak

In 2016 had ik het geluk dat ik organisaties en bedrijven heb mogen bezoeken in verband met schoonmaakadvies, zowel bij overheidsinstanties als in de privésector. Wat mij opviel, is dat de schoonmaakwerkzaamheden steeds vaker tijdens kantooruren vallen. Zo is er direct contact tussen de schoonmaakmedewerkers en gebouwgebruikers. Hoewel ik hier een groot voordeel in zie (naast een aantal kleinere nadelen), waren er opvallende bemerkingen. Het is niet de bedoeling dat de schoonmaakwerkzaamheden een verstoring van het primaire bedrijfsproces zijn. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat de schoonmaakmedewerker al bellend een bureau schoonmaakt, terwijl de klant ook aan het bellen is. Dat uw papieren op een te natte tafel gelegd worden of dat u tijdens uw telefoongesprek moet wachten omdat de machines voor de schoonmaak te veel lawaai maken. Gelukkig zijn er schoonmaakorganisaties (externe schoonmaakbedrijven én eigen-beheer-schoonmaakdiensten) die dit begrepen hebben. Zij snappen dat de eigen medewerkers betere ambassadeurs kunnen zijn dan de getrainde salesmedewerkers. Onder de noemer “gastvrijheid” brengen zij hun medewerkers de basisprincipes van gastvrijheid bij. Dit start met een noodzakelijke bewustwording; bewustwording van de impact die zij hebben op de klanten. Om niet te willen storen, kijkt de schoonmaakmedewerker bijvoorbeeld naar de grond. Zo kan hij oogcontact vermijden en snel weg zijn. Maar door net zo snel en goed schoon te maken, even oogcontact te maken en met een glimlach te groeten, is er een subtiel maar wezenlijk verschil in perceptie voor allebei. De klant zijn perceptie en de beroepstrots voor de schoonmaakmedewerker stijgen door dit kleine, kosteloze gebaar. Uiteraard is dit slechts één voorbeeld uit de vele mogelijkheden van de gastvrijheidstraining. De positieve invloed op de perceptie van de klanttevredenheid, de medewerker zijn tevredenheid en het absenteïsme zijn enorm. Overigens blijkt dat bij een succesvol doorvoeren van gastvrijheid, men er plots voor openstaat om deze medewerkers meer verantwoordelijkheden te geven en het blijkt ook wenselijk te zijn om medewerkers uit andere beroepsgroepen deze training te geven. Schoonmaak is een vak en vraagt om een professionele aanpak, gezien de omvang van de budgetten en het belang van schoonmaak binnen de organisatie. Het is hoog tijd om dit naar een professioneel niveau te tillen.

Ferenc van der Sterren, directeur Atir België Foto: ©NFP Photography – Sander van de Wilde

27


HET ORIGINELE MILIZID:

HOGE PRESTATIES EN ONGEËVENAARD!

Uw persoonlijke contactpersoon: René Hendriksen, Tel: 0031 (0) 6 463 880 86 rene.hendriksen@dr-schnell.com

Schoonmaakadvies Aanbesteden & Contractsupport www.atir.nl

AZ_Milizid_ProperMagazine_92 x 275 mm_RZ.indd 1

16.12.15 17:20


Editorial

L’hospitalité dans les nettoyages

En 2016, j’ai eu la chance de pouvoir visiter des organisations et des entreprises en rapport avec des conseils en matière de nettoyage, relevant tant d’organismes publics que du secteur privé. Ce que j’ai remarqué, c’est que les activités de nettoyage sont effectuées de plus en plus souvent pendant les heures de bureau. Il y a ainsi un contact direct entre les agents d’entretien et les utilisateurs du bâtiment. Bien que j’y voie un grand avantage (à côté de plusieurs petits inconvénients), j’en retiens aussi quelques observations frappantes. Le but n’est pas que les activités de nettoyage forment une perturbation du processus d’entreprise primaire. Il n’est par exemple pas souhaitable que l’agent d’entretien nettoie un bureau tout en téléphonant, alors que le client est lui aussi en train de passer un appel téléphonique. Que vos papiers soient déposés sur une table trop mouillée ou que vous deviez patienter pendant votre entretien téléphonique parce que les machines de nettoyage font trop de bruit. Il y a heureusement des organisations de nettoyage qui l’ont compris (des entreprises de nettoyage externes comme des services de nettoyage en gestion propre). Elles comprennent que les propres collaborateurs peuvent être de meilleurs ambassadeurs que les collaborateurs de vente qui ont reçu une formation. Sous le dénominateur « hospitalité », elles enseignent à leurs collaborateurs les principes de base de l’hospitalité. Cela commence par une prise de conscience indispensable ; la prise de conscience de l’impact qu’ils peuvent avoir sur les clients. Pour ne pas vouloir déranger, l’agent d’entretien regarde par exemple le sol. Il peut ainsi éviter le contact visuel et s’en aller rapidement. Mais tout en nettoyant aussi vite et aussi bien, le fait d’établir un bref contact visuel et de saluer avec un sourire crée justement une différence subtile, mais essentielle dans la perception pour les deux parties. La perception du client et la fierté professionnelle pour l’agent d’entretien augmentent par ce petit geste qui ne coûte rien. Il va de soi qu’il ne s’agit là que d’un seul exemple parmi les nombreuses possibilités de la formation en hospitalité. L’influence positive sur la perception de la satisfaction des clients, sur la satisfaction du collaborateur et sur l’absentéisme est énorme. Par ailleurs, il s’avère qu’avec une hospitalité réussie, on est soudain disposé à donner plus de responsabilités à ces collaborateurs et il s’avère également souhaitable de faire suivre cette formation à des collaborateurs d’autres groupes professionnels. Le nettoyage est un métier qui requiert une approche professionnelle, vu l’ampleur des budgets et l’importance du nettoyage au sein de l’organisation. Il est grand temps de hisser celui-ci à un niveau professionnel.

Ferenc van der Sterren, directeur Atir Belgique Photo : ©NFP Photography – Sander van de Wilde

29


Column

GDPwat? GDPR of General

Van privacywetgeving heeft u ongetwijfeld al gehoord, maar of u daar echt al enige slaap voor heeft gelaten, betwijfel ik ten zeerste. De kans is evenwel reëel dat u dat wel gaat doen bij de implementatie in uw onderneming van de nieuwe door Europa opgelegde General Data Protection Regulation (GDPR). De privacywetgeving is tot op heden altijd een beetje stiefmoederlijk behandeld geweest. We weten allemaal dat deze bestaat, maar een paar uitzonderingsgevallen niet te na gesproken, raakt deze ons niet echt in onze dagdagelijkse ondernemingspraktijk. Hier gaat drastisch verandering in komen met de nieuwe Europese Verordening.

Privacy wordt agendapunt op Raad van Bestuur Elke onderneming of organisatie die met persoonlijke gegevens van burgers van de Europese Unie werkt – iedere ondernemer dus – zal in regel moeten zijn met deze wetgeving, die in tegenstelling tot de vroegere Richtlijn van 1995, rechtstreeks van toepassing is. Denk dus niet dat de GDPR enkel bedoeld is om te trachten Google of Yahoo onder controle te houden. Elke onderneming, klein en groot, zal er aan onderworpen zijn en zal zich in regel moeten stellen. De privacy van de burger/klant wordt als een uiterst fundamenteel en te beschermen recht in onze hedendaagse maatschappij geacht. Denk maar aan de recente hetze rond een uitspraak van het Hof van Cassatie (de hoogste rechtsmacht van ons land) inzake de onwettigheid ingevolge strijdigheid met de privacy van met onbemande camera’s vastgestelde snelheidsovertredingen. Een studie heeft ook aangetoond dat klanten in hun keuze voor een bepaalde onderneming een veel hoger belang hechten aan het privacybeleid van een onderneming dan aan bijvoorbeeld de milieubewustheid van het bedrijf. Persoonsgegevens zijn natuurlijk ook bijzonder nuttig en waardevol voor de ondernemer. Evenwel niet alleen voor de rechtmatige ondernemer zoals u en ik, doch ook voor individuen en ondernemingen met minder eervolle bedoelingen… Cybercrime is niet langer het speelterrein van onschuldige computernerds, maar van de georganiseerde misdaad en een reële bedreiging, ook van KMO’s. Zeker in de schoonmaakbranche waar u en uw werknemers dagdagelijks toegang hebben tot de werkvloer, en dus ook vaak tot data, van andere bedrijven. Wanneer u aan een cyberattack denkt, dient u evenwel ook niet alleen te denken aan inbraak van buitenaf. In de meeste gevallen wordt data van binnen het bedrijf zelf ontvreemd. Daarenboven kan een datalek u ook gewoon accidenteel overkomen wanneer bijvoorbeeld een van uw werknemers zijn laptop of smartphone met een klantenlijst verliest.

Hoge boetes en mogelijke claims Een overtreding of een datalek kan leiden tot monsterboetes die kunnen oplopen

30


Data Protection Regulation

tot maar liefst 20 miljoen euro of 4 procent van de totale wereldwijde jaaromzet, welke van de twee bedragen het hoogste is. Europa liet verstaan dat deze wetgeving niet langer als een papieren tijger mag worden aangezien, en overtredingen op een effectieve en doeltreffende wijze bestraft dienen te worden. Om nog niet te spreken van mogelijke rechtszaken tot schadevergoeding en last but not least ook reputatieschade. Een datalek – ook al gebeurde deze accidenteel – dient immers in vele gevallen te worden gemeld aan de privacy-autoriteit én aan de betrokken burgers of klanten, die ook schadevergoeding kunnen claimen. Databescherming zal dan ook deel moeten uitmaken van het strategische en dagelijkse beleid van de onderneming.

Technische én organisatorische maatregelen Om tegemoet te komen aan de Europese Verordening is een tweeledige aanpak vereist van zowel organisatorische als van technische aard (privacy by design en privacy by default). Enerzijds dient u zich uiteraard technisch – hard- en softwaregewijs – optimaal uit te rusten opdat de persoonlijke gegevens waar u mee werkt zo goed als mogelijk beveiligd zijn tegen alle mogelijke gevaren van zowel accidenteel verlies als van diefstal. Anderzijds dient u ook op organisatorisch vlak procedures in te stellen, om vooreerst te trachten datalekken zoveel als mogelijk te voorkomen en voor het geval er toch een datalek zou voorvallen – en dit is naast belastingen en de dood een van de nieuwe zekerheden in het leven – adequaat en snel te kunnen reageren om de gevolgen van een datalek onder controle te brengen.

Dirk De Maeseneer is partner bij Litiguard Law Firm in Antwerpen en Brussel. Hij adviseert ondernemers in binnen- en buitenland op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Meer informatie: www.litiguard.eu

28 mei 2018 U heeft nog tot 28 mei 2018 de tijd om u in regel te zetten met deze nieuwe Europese regelgeving. Oh, nog tijd zat, denkt u? Niet echt. De implementatie van de nieuwe regels neemt tijd, is complex en heeft een weerslag op uw gehele onderneming, dus ook op uw budget. Op de (overigens uitstekende) website van de privacycommissie vindt u (naast een aftelklok tot 28 mei 2018) een dertienstappenplan om u te helpen: www.privacycommission.be/nl. Wees gewaarschuwd doch niet overdonderd door deze boodschap. Begin er tijdig aan en laat u bijstaan, dan komt het wel in orde. En tot slot nog een tip: documenteer alles wat u doet. Zo verzamelt u bewijs om voor het geval u toch een datalek overkomt, een kans te hebben om aan een (monster)boete en een aansprakelijkheidsclaim te ontsnappen.

31


Editorial

GDPcomment ? GDPR (General Règlement général sur la protec

Vous avez sans aucun doute déjà entendu parler de la législation relative à la protection de la vie privée, mais je doute fort qu’elle vous ait déjà procuré des insomnies. Le risque de nuits blanches est cependant réel lorsque votre entreprise devra appliquer le nouveau Règlement général sur la protection des données (GDPR) imposé par l’Europe. Jusqu’à ce jour, la législation relative à la protection de la vie privée a toujours fait figure de parent pauvre. Nous savons tous qu’elle existe, mais à quelques exceptions près, elle n’influe pas vraiment sur le fonctionnement quotidien de notre entreprise. Le nouveau Règlement européen opérera un changement radical.

La protection de la vie privée figure désormais à l’ordre du jour du Conseil d’administration Toute entreprise ou organisation qui traite des données personnelles de citoyens de l’Union européenne - chaque entrepreneur donc - devra se conformer à cette législation, qui sera, contrairement à l’ancienne Directive de 1995, directement applicable. Ne pensez donc pas que le seul but du GDPR est de contrôler Google ou Yahoo. Toute entreprise, qu’elle soit grande ou petite, y sera soumise et devra s’y conformer. Dans notre société actuelle, la protection de la vie privée du citoyen/client constitue un droit extrêmement fondamental qu’il convient de défendre à tout prix. Nous pensons ici, par exemple, au tumulte qu’a provoqué récemment un arrêt de la Cour de cassation (la plus haute juridiction de notre pays) concernant l’illégalité des excès de vitesse constatés par des radars automatiques, en raison du fait qu’ils sont contradictoires à la vie privée. Une étude a également révélé qu’au moment d’opter pour une certaine entreprise, le client attache une bien plus grande importance à la politique que mène l’entreprise en matière de protection de la vie privée qu’à la manière dont elle tient compte de l’environnement, par exemple. Il va de soi que les données à caractère personnel sont particulièrement utiles et précieuses pour l’entrepreneur. Et pas seulement pour les entrepreneurs légitimes, comme vous et moi, mais aussi pour des individus et des entreprises aux intentions moins honorables... La cybercriminalité n’est plus exclusivement le terrain de jeu d’accros de l’ordi innocents, mais aussi du crime organisé. Elle constitue ainsi une réelle menace, également pour les PME. À plus forte raison dans le secteur du nettoyage, où vous et vos travailleurs avez quotidiennement accès aux postes de travail, et donc souvent aussi aux données d’autres entreprises. La notion d’attaque informatique est vaste et va bien au-delà de l’intrusion de l’extérieur. Dans la majorité des cas, les données sont volées au sein même de l’entreprise. Une fuite de données peut de surcroît arriver de façon accidentelle, par exemple, lorsqu’un salarié perd son ordinateur portable ou son smartphone dans lequel sont répertoriés les clients de l’entreprise.

32


Data Protection Regulation) ou tion des données

Pénalités élevées et réclamations possibles Une infraction ou une fuite de données peut conduire à des amendes colossales qui peuvent s’élever jusqu’à pas moins de 20 millions d’euros ou 4 pour cent du chiffre affaires annuel total mondial, selon lequel des deux montants est le plus élevé. L’Europe a fait comprendre que cette législation ne peut plus faire figure de tigre en papier et qu’il convient de punir effectivement et efficacement toute infraction commise. Sans parler des éventuelles procédures judiciaires visant à obtenir un dédommagement et surtout de l’atteinte à la réputation. Dans de nombreux cas, une fuite de données - même si elle a eu lieu accidentellement - doit en effet être notifiée à l’autorité chargée de la protection de la vie privée, ainsi qu’aux citoyens ou clients concernés, qui peuvent également réclamer un dédommagement. La protection des données fera donc partie de la gestion stratégique et journalière de l’entreprise.

Mesures techniques ET organisationnelles Le Règlement européen exige une approche en deux volets, de nature aussi bien organisationnelle que technique (privacy by design et privacy by default). D’une part, il convient donc bien sûr de disposer d’un équipement technique matériel et logiciel - optimal, afin de protéger le mieux possible les données à caractère personnel avec lesquelles vous travaillez contre tout risque possible de perte, aussi bien accidentelle que criminelle (vol). D’autre part, des procédures doivent être engagées sur le plan organisationnel, visant à prévenir autant que possible les fuites de données et, si une fuite de données devait quand même se produire - en plus des impôts et de la mort, c’est là une des nouvelles certitudes dans la vie - de pouvoir réagir rapidement et de façon appropriée, afin d’en limiter les conséquences.

Dirk De Maeseneer est partenaire de Litiguard Law Firm à Anvers et à Bruxelles. Il conseille les entrepreneurs au niveau national et international, dans le domaine du Responsabilité et Assurances. Pour plus d’informations : www.litiguard.eu

28 mai 2018 Vous avez encore le temps jusqu’au 28 mai 2018 pour vous conformer à ce nouveau Règlement européen. Vous pensez que c’est encore loin ? Eh bien, pas vraiment. La mise en œuvre des nouvelles règles prend du temps, c’est une affaire complexe qui a des répercussions sur toute l’entreprise, donc aussi sur le budget. Sur l’excellent site Web de la Commission vie privée, vous trouverez pour vous y aider (en plus d’un compte à rebours jusqu’au 28 mai 2018), un plan échelonné en treize étapes : www.privacycommission.be/fr. Soyez prévenus, mais pas dépassés par ce message. Si vous commencez à temps et que vous vous faites assister, tout s’arrangera. Et pour terminer, encore un conseil : documentez tout ce que vous faites. Vous collectez ainsi des preuves en vue d’avoir une chance, dans le cas où une fuite de données se produirait, d’échapper à une amende (colossale) et à une action en responsabilité.

33


ABSU

34


Plan voor eerlijke concurrentie Nieuw in de schoonmaak De strijd tegen zwartwerk en sociale fraude is een voortdurende uitdaging. Zowel de werkgevers, de vakbonden als de inspectiediensten waren dan ook vragende partij voor een nog efficiënter plan om eerlijke concurrentie te stimuleren en frauduleuze praktijken te beteugelen. Het plan voorziet drie soorten maatregelen: nationale maatregelen, Benelux-maatregelen en Europese maatregelen. Proper Magazine licht de belangrijkste maatregelen uit.

1

Aanwezigheidsregistratie

Op 1 april 2014 werden schoonmaakwerkzaamheden onderworpen aan het voor de bouwsector gecreëerde systeem Check in at Work. De schoonmaaksector gaat nu een stap verder en voert een effectieve aanwezigheidsregistratie in. Het systeem blijft niet meer beperkt tot het registreren van de aankomst van een werknemer op een werf. Het zal ook de aankomst en het vertrek registreren. Toch gaat het niet om een systeem dat de arbeidstijd als dusdanig registreert, aangezien pauzes en onderbroken shiften niet geregistreerd worden. Registratie van aankomst en vertrek zal gebeuren via het Flippo-systeem. De werknemer moet met een klein magnetisch voorwerp een bepaalde zone passeren. De registratie gebeurt automatisch, bij aankomst en bij vertrek. Sinds 1 januari wordt getest met het Flippo-systeem. Vervolgens wordt er een evaluatie gemaakt en wordt het op 1 januari 2018 algemeen van kracht.

2

Strijd tegen schijn­ zelfstandigen

De wet arbeidsrelaties zal verbeterd worden, zodat een meer efficiënte aanpak van de sociale fraude en sociale dumping in de schoonmaaksector mogelijk wordt.

3

Meer controles van oneerlijke praktijken

Op de 15.000 gemeenschappelijke controles van de sociale inspectiediensten per jaar, zijn er 270 in de schoonmaaksector. Dit is gezien de grote tewerkstelling en de fraudegevoeligheid niet veel. Er zullen nu meer controles plaatsvinden en daarbij zal meer en beter gebruikgemaakt worden van datamatching en datamining.

4

Overheidsopdrachten: onge­ oorloofd lage prijzen weren

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten, zoals die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016, is ook van belang voor de schoonmaaksector. De sociale partners zijn er voorstander van om prijzen die 15 procent onder het indiengemiddelde liggen, te weren. Deze wetgeving zal gelden voor zowel openbare aanbestedingen van werken als van diensten. Gevallen van vermoedelijke fraude zullen zoveel mogelijk door de sector zelf gemeld worden via het meldpunt sociale fraude.

Informatie: www.absugbn.be

35


UGBN

36


Plan pour une concurrence loyale Nouveau dans le nettoyage La lutte contre le travail au noir et la fraude sociale représente un défi permanent. Tant les employeurs et les syndicats que les services d’inspection étaient donc demandeurs d’un plan encore plus efficace visant à stimuler la concurrence loyale et à réprimer les pratiques frauduleuses. Le plan prévoit trois sortes de mesures : des mesures nationales, des mesures au niveau du Benelux et des mesures européennes. Propre Magazine éclaire les principales mesures.

1

Enregistrement des présences

Le 1er avril 2014, les activités de nettoyage ont été soumises au système Check in at Work, créé pour le secteur de la construction. Le secteur du nettoyage franchit maintenant un pas supplémentaire et introduit un enregistrement effectif des présences. Le système ne se limite plus à l’enregistrement de l’arrivée d’un travailleur sur un chantier. Il enregistrera également son arrivée et son départ. Il ne s’agit toutefois pas d’un système d’enregistrement du temps de travail, étant donné que les pauses et les shifts interrompus ne sont pas enregistrés. L’enregistrement de l’arrivée et du départ se fera via le système Flippo. Le travailleur doit dépasser une certaine zone avec un petit objet magnétique. L’enregistrement se fait automatiquement, à l’arrivée et au départ. Le système Flippo est testé depuis le 1er janvier. Une évaluation en sera ensuite faite et il entrera entièrement en application le 1er janvier 2018.

2

Lutte contre les faux indépendants

La loi sur les relations de travail sera améliorée, de manière à lutter de manière plus efficace contre la fraude sociale et le dumping social dans le secteur du nettoyage.

3

Plus de contrôles des pratiques malhonnêtes

Sur les 15.000 contrôles communs des services d’inspection sociale par an, 270 se déroulent dans le secteur du nettoyage. Ce n’est pas beaucoup, compte tenu du volume important de l’emploi et de la sensibilité à la fraude. Des contrôles plus nombreux seront effectués et un meilleur usage sera fait du couplage (« datamatching ») et de l’extraction (« datamining ») de données.

4

Marchés publics : écarter les prix anormalement bas

La nouvelle loi sur les marchés publics, telle que publiée au Moniteur belge le 14 juillet 2016, est également importante pour le secteur du nettoyage. Les partenaires sociaux sont partisans d’écarter les prix se situant 15 pour cent sous la moyenne des prix déposés. Cette législation sera applicable aux adjudications publiques tant de travaux que de services. Les cas de fraude présumée seront le plus possible signalés par le secteur même via le point de contact fraude sociale.

Plus d’informations : www.absugbn.be

37


PRODUCTnieuws Handgeleide schrobzuigmachine BD 30/4 C Bp Pack van Kärcher Om oppervlakken in drukke ruimtes te reinigen en vlekken te verwijderen, brengt Kärcher de handgeleide schrobzuigmachine BD 30/4 C Bp Pack met disctechnologie op de markt. Dankzij de onderhoudsvrije lithium-ion batterij, het lage gewicht en compacte afmetingen is deze machine een economisch en hygiënisch alternatief voor een manuele reiniging, bijvoorbeeld in winkels, kantoren, restaurants en benzinestations. Het apparaat kan meermaals per dag voor korte reinigingsintervallen ge-

bruikt worden. Tussendoor kan het ruimtebesparend opgeborgen worden – daarvoor kan de stuurstang ingeklapt worden. De grote wielen zorgen voor een handige verplaatsing over trappen en drempels. De gebogen zuigbalk is rechtstreeks aan de 180 graden draaibare borstelkop bevestigd. Zo volgt het apparaat de reinigingsrichting – ook in smalle bochten – en neemt het vuile water op. Na de reiniging is de vloer droog en beloopbaar. Informatie: www.karcher.be

5D-concept voor “best in class” toiletruimtes Kimberly-Clark Professional introduceert Washroom 5D: een programma dat is ontwikkeld om facilitair managers te helpen bij het inrichten van toiletruimtes. Het 5D-programma combineert ervaringen die zijn opgedaan tijdens duizenden evaluaties van toiletruimtes in vijf dimensies van verbetering: uitstraling, hygiëne, efficiency, duurzaamheid en tevredenheid. Het 5D-programma omvat een gratis assessment, waarin specialisten van Kimberly-Clark de toiletruimte beoordelen op vijf aspecten: • Uitstraling Zodra mensen de drempel overstappen, vormen toiletbezoekers zich een beeld van de toiletruimte. Geur, minder vuil en minder verstoppingen dragen bij aan een betere uitstraling. • Hygiëne Handhygiëne en het voorkomen van kruisbesmetting in de toiletruimte zijn van groot belang voor een gezonde werkomgeving. • Efficiency Met de juiste balans tussen operationele efficiency en gebruikerstevredenheid is het mogelijk tijd en geld te besparen. • Duurzaamheid Hoe is papierafval in de toiletruimte te vermin-

deren? Hoe dragen duurzame producten in de toiletruimte bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk? • Tevredenheid Wat vinden gebruikers van de toiletruimtes? Een vlekkeloos schone toiletruimte zorgt voor hogere gebruikerstevredenheid. Belangstellenden kunnen op www.kcprofessional.be een gratis Washroom 5D Assessment aanvragen om de status van de toiletruimte(s) beoordeeld te zien. Informatie: www.kcprofessional.be

Mewa-textielmanagement voor voetmatten Textieldienstverlener Mewa biedt voetmatten in full-service aan. Voetmatten die verzadigd zijn met vuil en stof worden op vooraf vastgelegde tijdstippen door een Mewa-servicechauffeur opgehaald. Schone exemplaren komen in de plaats. De vuile voetmatten worden milieuvriendelijk gewassen. Voor

ze weer bij de klant worden aangeleverd, ondergaan ze een grondige kwaliteitscontrole. Voldoet een voetmat niet langer aan de hoge kwaliteitsstandaard? Dan vervangt Mewa ze door een nieuwe. Informatie: www.mewa-service.nl


Actualités des

produits

L’autolaveuse manuelle BD 30/4 C Bp Pack de Kärcher Kärcher lance l’autolaveuse manuelle BD 30/4 C Bp Pack avec technologie à disque sur le marché, permettant de nettoyer les surfaces et d’enlever les taches dans les locaux fort fréquentés. Grâce à sa batterie lithium-ion ne nécessitant aucun entretien, son faible poids et ses dimensions compactes, cette machine constitue une alternative économique et hygiénique au nettoyage manuel, par exemple dans les magasins, bureaux, restaurants et stations-service. L’appareil peut être utilisé plusieurs fois par jour

pour de courtes périodes de nettoyage. Dans l’intervalle, il peut être remisé sans prendre trop de place, le manche de commande pouvant être replié. Ses grandes roues assurent un franchissement pratique des escaliers et des seuils. Son suceur d’aspiration courbe est fixé directement sur la tête de brosse orientable à 180 degrés. L’appareil suit ainsi la direction de nettoyage, même dans les coudes serrés, et aspire l’eau sale. Après le nettoyage, le sol est sec et accessible. Informations : www.karcher.be

Concept 5D pour les aires de toilettes « best in class » Kimberly-Clark Professional introduit Washroom 5D : un programme développé pour aider les gestionnaires facilitaires à aménager des aires de toilettes. Le programme 5D combine les expériences retirées de milliers d’évaluations d’aires de toilettes dans cinq domaines d’amélioration : rayonnement, hygiène, efficience, durabilité et satisfaction. Le programme 5D comprend une évaluation gratuite, dans laquelle des spécialistes de Kimberly-Clark évaluent l’aire de toilettes sur cinq aspects : • Rayonnement Dès que les visiteurs franchissent le seuil, ils se forgent une idée de l›aire de toilettes. L›odeur, l›absence de saletés et de toilettes bouchées contribuent à un meilleur rayonnement. • Hygiène L’hygiène des mains et le fait d’éviter toute contamination croisée dans l’aire de toilettes sont très importants pour un sain environnement de travail. • Efficience Un juste équilibre entre l’efficience opérationnelle et la satisfaction des utilisateurs permet de gagner du temps et de l’argent. • Durabilité Comment réduire les déchets de papier dans l’aire

de toilettes ? Comment les produits durables utilisés dans l’aire de toilettes contribuent-ils à réduire notre empreinte écologique ? • Satisfaction Comment les utilisateurs jugent-ils les aires de toilettes ? Une aire de toilettes impeccablement propre procure une meilleure satisfaction des utilisateurs. Les intéressés peuvent demander un Washroom 5D Assessment gratuit sur www.kcprofessional.be, pour évaluer l’état de l’ (des) aire(s) de toilettes. Informations : www.kcprofessional.be

Gestion textile Mewa pour les paillassons Le prestataire de services dans le domaine textile Mewa offre des paillassons en full-service. Les paillassons saturés en saletés et en poussières sont enlevés à des moments fixés préalablement par un chauffeur du service de Mewa. Ils sont remplacés par des exemplaires propres. Les paillassons sales sont lavés de manière écologique. Avant d’être replacés auprès du client, ils sont soumis à un contrôle de qualité approfondi. Un paillasson ne satisfait plus à la norme sévère de qualité ? Mewa le remplace, dans ce cas, par un nouveau. Informations : www.mewa-service.nl

39


Sandra Devaere

40


PRODUCT IN DE KIJKER Huize Sint-Jozef kiest voor Numatic WingMop MopMatic & NuTech-mopsysteem Ergonomisch én uiterst hygiënisch

In elke editie van Proper Magazine behandelen we een product uit de schoonmaakpraktijk. Dit keer vertelt Sandra Devaere, onderhoudsverantwoordelijke van het Woon- en Zorgcentrum Huize Sint-Jozef uit Ieper over haar ervaring met de WingMop MopMatic in combinatie met de NuTech-moppen, het gloednieuwe mopsysteem van Numatic. Het verdict is uitermate positief: ultrahygiënisch, ergonomisch én zuinig op de koop toe.

Tekst: Els Jonckheere, foto’s: ©NFP Photography

Door de opening van een nieuwe vleugel met veertig bedden en vijftien zorgflats was er de nood om twee extra schoonmaakwagens aan te schaffen. Sandra Devaere ging te rade bij huisleverancier King Belgium/Bunzl. ‘In de zorg moeten we de hoogste hygiënegraad nastreven en tegelijkertijd proberen we ons poetspersoneel ergonomisch te ontlasten. Excellente hygiëne en ergonomie zijn daarom onze belangrijkste vereisten bij de selectie van schoonmaakmaterieel. Precies daarom stelde Martine D’heedene van King Belgium/Bunzl ons voor om in te tekenen op de combinatie van Numatic dat het nieuwe WingMop MopMatic-mopsysteem en de revolutionaire NuTech-moppen omvat.’

Viscose: een kunstvezel met voordelen De NuTechMop is een mop die uit viscose vezels is vervaardigd. Raf Sonck, accountmanager van Numatic: ‘Deze kunstvezel scoort qua vuil- en vochtopname even goed als microvezel. Maar het laat vuil bij persing of wassen gemakkelijker los. Bovendien kunnen de moppen op 95 graden Celsius gewassen worden omdat we van het velcro-systeem zijn afgestapt. De combinatie van betere reiniging en kookwas maken dat de moppen een ongekende hygiënegraad bereiken. Bovendien

gaan ze meer dan vijfhonderd wasbeurten mee zonder verlies van eigenschappen: twee keer zoveel als kwaliteitsvolle microvezelmoppen. Vandaar dat de NuTechMop een lagere gebruikskost heeft met behoud van topprestaties en hygiëne.’

Maar er is nog meer Dankzij de ingenieuze WingMop MopMatic-mophouder kunnen de schoonmaaksters de Numatic NuTech Drop-Off-moppen in één beweging oppikken en afwerpen, zonder dat ze hoeven te bukken of de mop met de handen aan te raken. Sandra Devaere: ‘Door met pre-impregnatie te werken, neem je snel en ergonomisch een mop uit de box en kun je starten. Telkens de mop vuil is, werp je ze in een tweede box op de schoonmaakwagen af. Hierdoor voorkomen we kruiscontaminatie en bekomen we een schoon en hygiënisch poetsresultaat. De ergonomische manier van werken ervaart het personeel als bijzonder positief. We zijn ook erg te spreken over de telescopische steel met een zachte dikke handgreep uit mousse en een draaiknop bovenaan die het toelaat om de mop in alle richtingen te bewegen zonder dat je je hand of pols extra belast. Kortom: ergonomisch biedt Numatic met het WingMop MopMatic-systeem echt wel het neusje van de zalm.’

41


Sandra Devaere

42


PRODUITÀ L’HONNEUR Huize Sint-Jozef opte pour le système de mop Numatic WingMop MopMatic & NuTech Ergonomique et extrêmement hygiénique

Dans chaque édition de Propre Magazine, nous examinons un produit lié à la pratique du nettoyage. Aujourd’hui, Sandra Devaere, responsable de l’entretien du Centre de Repos et de Soins Huize Sint-Jozef à Ypres, nous parle de son expérience avec le WingMop MopMatic, en combinaison avec les mops NuTech, le tout nouveau système de mop de Numatic. Son verdict est extrêmement positif : très hygiénique, ergonomique et également économique.

Texte : Els Jonckheere, photos : ©NFP Photography

En raison de l’ouverture d’une nouvelle aile de quarante lits et quinze studios de soins, il était nécessaire d’acquérir deux chariots de nettoyage supplémentaires. Sandra Devaere a pris des conseils auprès du fournisseur maison King Belgium/Bunzl. « Dans le secteur des soins, nous sommes tenus de tendre vers le niveau d’hygiène le plus élevé et essayons, en même temps, de soulager notre personnel d’entretien sur le plan ergonomique. Une hygiène et une ergonomie excellentes constituent donc des exigences importantes lors de la sélection du matériel de nettoyage. C’est pour cette raison précise que Martine D’heedene de King Belgium/Bunzl nous a proposé d’opter pour la combinaison de Numatic, comprenant le nouveau système de mop WingMop MopMatic et les mops révolutionnaires NuTech. »

Viscose : une fibre synthétique présentant des avantages Le mop NuTech est fabriqué à partir de fibres de viscose. Raf Sonck, accountmanager de Numatic : « Cette fibre synthétique est aussi bonne, en termes d’absorption de saletés et d’humidité, que la microfibre. Mais, lorsqu’elle est tordue ou lavée, elle libère plus facilement la saleté. D’autre part, les mops peuvent être lavés à 95 degrés Celsius, parce que nous avons abandonné le système velcro. La combinaison d’un meilleur nettoyage et d’un lavage à haute température fait que les mops atteignent un degré d’hygiène inégalé. Ils

supportent, en outre, plus de cinq cents lavages sans perdre leurs propriétés, soit deux fois plus que les mops à microfibres de qualité. C’est la raison pour laquelle le coût d’utilisation du mop NuTech est moins élevé, tout en conservant ses hautes performances et préservant l’hygiène. »

Mais ce n’est pas tout Grâce à l’ingénieux porte-mop WingMop MopMatic, les agents de nettoyage peuvent accrocher et décrocher les mops Numatic NuTech DropOff d’un seul mouvement, sans devoir se pencher ni toucher le mop avec les mains. Sandra Devaere : « En travaillant avec préimprégnation, vous prélevez rapidement et de manière écologique un mop de la boîte et vous pouvez vous mettre au travail. Chaque fois que le mop est sale, vous le jetez dans une seconde boîte sur votre chariot de nettoyage. Nous évitons ainsi toute contamination croisée et obtenons un beau résultat hygiénique de nettoyage. Notre personnel ressent positivement cette manière ergonomique de travailler. Nous sommes également très satisfaits du manche télescopique, qui présente une poignée douce en mousse et un bouton rotatif sur le dessus, permettant d’orienter le mop dans toutes les directions sans sollicitation supplémentaire de votre main ni de votre poignet. En bref : sur le plan ergonomique, avec le système WingMop MopMatic, Numatic offre ce qu’il y a de mieux. »

43


Care laat ùw bedrijf schitteren Wanneer het welzijn van uw medewerkers belangrijk is, hebt u een specialist zoals Care nodig. MEER INFORMATIE 03/287 06 10, vraag naar Chantal Moerenhout (sales manager).

www.care.be

Poetsen wordt niet altijd geassocieerd met maatwerk. Nochtans is elk kantoorgebouw verschillend: groot-klein, oud-nieuw, met ‘kwetsbare materialen gebouwd’, enkel flexwerken, en ga zo maar door. Ook de wensen van onze klanten verschillen sterk van elkaar. Door goed af te stemmen met u, komen wij tot een oplossing zodat alles proper is en blijft. Schone ramen, propere burelen en computers, reine tapijten, hygiënisch sanitair, goed onderhouden verlichting en verwarming, een lekker kopje koffie en mooie planten… Een aangename werkomgeving voor uw medewerkers om zelf ook uit te blinken in hùn job.

2016(7)_AD 190X135 Proper3_01.indd 1

29/07/16 09:16

Gardiner Xtreme X3, minimale fysieke belasting! Grippamax inbouwsystemen, maximale veiligheid!

NIEUW DESIGN 300 40 0 500 600 65 0 850 E N 1000 L ITER!

Bent u op zoek naar een telescoopsteel op hoog niveau of een inbouwsysteem met maximale veiligheid? Go Cleaning, exclusief distributeur voor Gardiner telescoopstelen en Grippamax crash tested inbouwsystemen. Go Cleaning, De Maten 89, 8101 GE Raalte. Telefoon: 0031 572 820203. Internet: www.gocleaning.nl


Column

Alle finalisten zijn toppers

Mieke Loncke, directeur IFMA

Als Belgisch jurylid van de Golden Service Awards, de organisatie die jaarlijks de Schoonmaker van het Jaar verkiest, viel me voor de tweede keer op rij de eer te beurt om nader kennis te maken met twee finalisten in hun werkomgeving. Op papier worden de finalisten beoordeeld op hun betrokkenheid, inzet, motivatie, opleiding en ervaring, kennis en vaardigheden en hun relatie met de opdrachtgever en het eigen team. Maar aangekomen op de locatie zijn het vooral de kleine details, de zichtbare gedrevenheid die niet zelden met blinkende ogen kracht bijgezet wordt en het menselijk gelaat achter de finalist, die de bovenhand nemen. Iedere finalist draagt een apart, persoonlijk verhaal met zich mee. En dat op zich is al enorm boeiend en verrijkend. Mijn te bezoeken finalisten waren niet enkel een vat vol zenuwachtigheid (‘ze loopt al de hele dag onrustig rond, wachtend op jouw komst’) maar ze profileerden zich tegelijk als toonbeelden van bescheidenheid (‘het is toch gewoon mijn werk’) en zelfs ambitie (‘ik wil graag jóuw job’, tegen de schoonmaakverantwoordelijke). Stuk voor stuk waren ze een rots in de branding voor de opdrachtgever (‘haar tomeloze inzet, betrokkenheid en flexibiliteit kent geen vergelijk; we zouden haar niet meer kunnen missen’). Wat een moeilijke taak rustte er bijgevolg op de schouders van de jury. Dit werd duidelijk tijdens de jurymeeting waar de lovende woorden niet gespaard werden. Ieder jurylid verdedigde met vuur de kandidaten die hij of zij bezocht had alsof het eigen familie betrof. Dit gaf aanleiding tot het nodige animo rond de tafel. Ondertussen is de winnaar van de Schoonmaker van het Jaar voor België bekend. Maar dat is voor mijn verhaal minder van belang. Alle finalisten waren toppers, of kanjers, zoals mijn Nederlandse collega’s van de jury ze zouden omschrijven. Met deze lichting heeft de Golden Service Awards het doel ruimschoots bereikt: schoonmaak krijgt een grotere uitstraling waarbij professionaliteit én beleving van de schoonmaak in de verf gezet worden. Zeg nu zelf: dat is toch goud waard!

45


De glasheldere oplossing voor uw administratie

IT controls your flow

Ga naar www.aariverside.com voor meer informatie of bel +31 73 547 00 76

Voor baby’tjes in Afrika betekent een waterhoofd vaak een doodvonnis ...

In Afrika komt een waterhoofd of een open ruggetje bij baby’s vaker voor dan in het Westen. Helaas zijn er in arme landen geen mensen en middelen om deze kinderen met waterhoofd en open ruggetje te helpen. Uw steun en een operatie redden levens.

Draag bij aan een eerlijke start voor ieder kind! Geef via child-help.nl

VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP


Editorial

Toutes les finalistes sont des championnes

Comme membre belge du jury des Golden Service Awards, l’organisation qui élit chaque année l’Agent de nettoyage de l’Année, l’honneur m’a été, pour la deuxième année consécutive, donné de faire plus ample connaissance avec les deux finalistes dans leur environnement de travail.

Mieke Loncke, directrice IFMA

Sur papier, les finalistes sont jugées sur leur implication, leur engagement, leur motivation, leur formation et expérience, leurs connaissances et aptitudes et leur relation avec leur client et leur propre équipe. Mais arrivé sur le site, ce sont surtout les petits détails, l’enthousiasme visible souvent appuyé par des yeux brillants et le visage humain derrière la finaliste qui prennent le dessus. Chaque finaliste est porteuse d’une histoire propre, personnelle. Et cela est, en soi, passionnant et enrichissant. Les finalistes que je devais rencontrer n’étaient pas qu’un paquet de nerfs (« elle tourne déjà toute la journée en rond de manière inquiète, attendant votre visite ») mais elles se sont en même temps profilées comme des exemples de modestie (« ce n’est malgré tout que mon travail ») et même d›ambition (« j’aimerais bien votre place », à l’adresse du responsable du nettoyage). Chacune des finalistes était une pierre angulaire dans la valorisation de la marque vis-à-vis du client (« son engagement sans limites, son implication et sa flexibilité sont sans comparaison ; nous ne pourrions plus nous en passer »). Quelle tâche difficile donc que celle qui reposait sur les épaules du jury. Ceci est clairement apparu lors de la réunion du jury, au cours de laquelle les mots élogieux n’ont pas manqué. Chaque membre du jury a défendu avec ferveur les candidates qu’il ou elle avait rencontrées, comme s’il s’agissait de propres membres de sa famille. Ceci donna lieu à une certaine animation autour de la table. Dans l’intervalle, la lauréate de l’Agent de nettoyage de l’Année est connue pour la Belgique. Mais c’est moins important pour mon récit. Toutes les finalistes étaient des championnes, ou des « gros poissons » comme mes collègues néerlandais du jury les décriraient. Avec cette levée, les Golden Service Awards ont largement atteint leur objectif : le nettoyage bénéficie d’un rayonnement plus important, soulignant le professionnalisme et la pratique du nettoyage. Reconnaissez-le : cela vaut tout de même de l’or !

47


Schoonmaak Trivia Denkt u alles over schoonmaak te weten? Met deze Trivia test u aan de hand van examenvragen in hoeverre uw schoonmaakkennis nog up-to-date is. Veel succes en als u klaar bent, vindt u op www.propermagazine.be de antwoorden (er is maar één antwoord mogelijk). Tekst: Cor van der Velden

1. Afzettingsgesteenten zijn: a. graniet, marmer en Solnhofer b. Solnhofer, schalie en mergel c. marmer, schalie en travertin

7. Een sequestreermiddel is een: a. kalkzeepverwijderaar b. desinfectiemiddel c. stripper

2. Alle bacteriën worden gedood door: a. bevriezing tot minimaal -20 graden Celsius. b. verhitting tot minimaal 120 graden Celsius. c. desinfectie met een 15 procent fenol-oplossing.

8. S  choonmaakmiddelen voor sanitairreiniging zijn altijd licht tot sterk zuur. a. Waar, kalkverwijderaars zijn altijd zuur. b. Niet waar, sanitairreinigers zijn alkalisch. c. Niet waar, middelen om kalkzeep te verwijderen zijn alkalisch.

3. Bij het schoonmaken van een cleanroom is het essentieel dat: a. er rustig, zonder snelle bewegingen gewerkt wordt. b. er uitsluitend met wegwerpmateriaal gewerkt wordt. c. de kleurcodering strikt gehandhaafd wordt. 4. V  eel hotels hebben tegenwoordig zeepdispensers in de douche. De reden is: a. het is goedkoper dan stukjes zeep aanvullen. b. het bespaart tijd bij het schoonmaken. c. het voorkomt de afzetting van kalkzeep. 5. W  elke vloerbedekkingen zijn altijd geheel 100 procent natuurlijk? a. Marmoleum, sisal tapijt en kokosmatten b. Marmoleum, colovinyl tegels en sisal tapijt c. Wollen tapijt, marmoleum en laminaat 6. Bij kleurcoderingen hebben we geel, rood, blauw, groen en wit. Welke kleur is internationaal vastgesteld, en waarvoor? a. Rood (vuil) b. Blauw (schoon) c. Geel (desinfectie)

48

9. A  nodiseren van aluminium wordt gedaan door: a. een conserveringsmiddel aan te brengen. b. een oxydelaag aan te brengen. c. een anode aan te brengen. 10. L  ichte beschadigingen op kalksteen kunnen hersteld worden door kristalliseren. Dit gebeurt door toepassing van: a. zure middelen b. oplosmiddelen c. a lkalische middelen


Le quizz du nettoyage Vous pensez déjà tout savoir sur le nettoyage ? Décovrez si vos connaissances sont encore à jour grâce à ce quizz consacré au nettoyage. Avant tout, bonne chance ! Quand vous aurez fini, découvrez les bonnes réponses sur www.propermagazine.be (une seule bonne réponse est possible). Texte : Cor van der Velden

1. Des roches sédimentaires sont : a. granite, marbre et Solnhofer b. Solnhofer, schiste et marne c. marbre, schiste et travertin

7. Un produit séquestrant est un : a. produit permettant d’enlever le savon calcaire b. produit de désinfection c. décapant

2. Toutes les bactéries sont tuées par : a. congélation à -20 degrés Celsius au minimum. b. chauffage à 120 degrés Celsius au minimum. c. désinfection à l’aide d’une solution de 15 pour cent de phénol.

8. L  es produits d’entretien pour le nettoyage des sanitaires sont toujours légèrement à fortement acides. a. Exact, les produits permettant d’enlever le calcaire sont toujours acides. b. Inexact, les produits d’entretien des sanitaires sont alcalins. c. Inexact, les produits permettant d’enlever le savon calcaire sont alcalins.

3. Lors du nettoyage d’une salle blanche, il est essentiel : a. d ’y travailler calmement, sans mouvements rapides. b. d ’y travailler avec des matériaux à usage unique uniquement. c. de respecter strictement le code de couleurs. 4. D  e nombreux hôtels disposent actuellement de distributeurs de savon dans la douche. La raison en est : a. c’est moins cher que de compléter les briquettes de savon. b. cela fait gagner du temps lors du nettoyage. c. cela évite le dépôt de savon calcaire. 5. Q  uels revêtements de sol sont toujours naturels à 100 % ? a. Marmoleum, tapis de sisal et tapis en coco. b. Marmoleum, carrelages colovinyl et tapis de sisal. c. Tapis de laine, marmoleum et stratifié.

9. L’anodisation de l’aluminium se fait en : a. appliquant un produit de conservation. b. appliquant une couche d’oxyde. c. appliquant une anode. 10. D  e légers dommages à la pierre calcaire peuvent être réparés par cristallisation. Cela se fait par application de : a. produits acides b. dissolvants c. produits alcalins

6. Le code de couleurs comporte le jaune, le rouge, le bleu, le vert et le blanc. Quelle couleur est définie sur le plan international, et pour quoi ? a. Rouge (sale) b. Bleu (sale) c. Jaune (désinfection)

49


COLOFON/COLOPHON Proper Magazine is een uitgave van APPR hét brancheburo, www.appr.nl, 5e jaargang Realisatie: APPR hét brancheburo, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, Nederland, tel: 00 31 (0)35 694 28 78, Ellen Dobbelaar, info@propermagazine.be Redactieraad: Sven Aerts, Katty Beunen, Marc Celen, Bart Cleymans, Jolien Maes, Sarah van Mossevelde, Els Nys, Anouk Wigchert, Cor van der Velden

Propre Magazine est une édition d’APPR hét brancheburo www.appr.nl, 5ème année Réalisation : APPR hét brancheburo, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, Pays-Bas, Tél. : 00 31 (0)35 694 28 78, Ellen Dobbelaar, info@propermagazine.be Conseil de rédaction : Sven Aerts, Katty Beunen, Marc Celen, Bart Cleymans, Jolien Maes, Sarah van Mossevelde, Els Nys, Anouk Wigchert, Cor van der Velden

Abonnementen: Een jaarabonnement op Proper Magazine is in België gratis voor een ieder die kan aantonen professioneel bij schoonmaakonderhoud betrokken te zijn. De aanvraag van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren en vergezeld te gaan van een visitekaartje of werkgeversverklaring. De uiteindelijke toewijzing van het abonnement is voorbehouden aan APPR bv. Abonnementen kunnen aangevraagd worden bij: APPR hét brancheburo, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, Nederland.Voor inschrijving wordt eenmalig € 49,00 in rekening gebracht.

Abonnements : Un abonnement annuel à Propre Magazine est gratuit en Belgique pour toute personne pouvant prouver être concernée par le domaine du nettoyage dans le cadre professionnel. La demande d’abonnement doit être formulée par écrit et être accompagnée d’une carte de visite ou d’une déclaration de l’employeur. La décision finale quant à l’attribution de l’abonnement revient à APPR bv/sa. Les abonnements peuvent être demandés à: APPR hét brancheburo, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, Pays-Bas. Pour l’inscription, une participation unique de 49,00 € est demandée.

Advertentie-exploitatie: Herman Wessels, herman@apprhbb.nl Vormgeving: Merit op de Dijk (art direction) Druk: Veldhuis Media BV, Nederland Verschijningsfrequentie: 4 maal per jaar Auteursrecht: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APPR hét branche­ buro mag niets uit deze uitgave open­ baar worden gemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd. ©2017

Annonce-exploitation : Herman Wessels, herman@apprhbb.nl Mise en page : Merit op de Dijk (art direction) Impression : Veldhuis Media BV, Pays-Bas Fréquence de parution : 4 fois par an Droits d’auteur : Aucun élément de cette édition ne peut être rendu public ou être reproduit de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite préalable d’APPR hét brancheburo. ©2017

ADVERTENTIES/ANNONCEURS AaRiverside BV .......................................................................46

Facilicom Services Group ......................................................52

Atir België bvba ......................................................................28 GoCleaning ...........................................................................44 Behind the Buttons nv ...............................................................2 Kimberly-Clark Professional B.V. ..............................................26 Care NV .................................................................................44

Dr. Schnell Chemie GmbH ......................................................28

Numatic International ............................................................ 51


Efficiënt vloeronderhoud

A

5 JA • CE VI

du

Numatic International BV | Postbus 101 | 2400 AC Alphen aan den Rijn | Tel. +31 (0)172 467 999 | info@numatic.be | www.numatic.be

Numatic Se rvi ce

FloorCare

E

NTRAT DE SE R CO

t • 5 AN rican SD fab

Kijk op www.numatic.be of bel +31 (0) 172 467 999.

ntie • ara

5 JA ntie • ara g ks

Wilt u meer weten over de Numatic schrobzuigmachines en het Numatic Service Plan?

• an Pl

om direct een schone vloer te realiseren!

• 2 jaar fa lan br ie

De graphite line wordt geleverd met het unieke reinigingstablet, de NuTab,

P ce

Numatic Service Plan (5 jarig servicecontract) dé bedrijfszekere oplossing.

Numatic S er vi

industriële omgeving. Ook voor deze nieuwste lijn schrobzuigmachines is het

C E C ON RVI TR

T•

Er is voor iedere vloer een geschikt exemplaar. Past in zowel een zakelijke als

SE

AC

Nu nog gebruiksvriendelijker en duurzamer in gebruik.

AR

NIEUW! De Twintec graphite line schrobzuigmachines van Numatic.

2

ara nti e


Schoonmakers die vooruitdenken Algemeen onderhoud van o.a. kantoren, scholen, ziekenhuizen, retail, publieke ruimten, industrie Mobiele ploegen voor multi-sites Glas-en gevelreiniging Specialistische reiniging Sanering na brand- en waterschade Reiniging voertuigen en fleet services

Member of Facilicom Group - 03/ 224 38 00 - info@gom.be - www.gom.be

Proper 1 - 2017  

Proper Magazine, vakblad voor de schoonmaakbranche in België.