Page 1

Dentz vakblad voor tandartsen JAARGANG 8 - 2016 - NUMMER

6

TANDARTS EN HUISARTS: TWEE WETEN MEER DAN ÉÉN

REÜNIE TANDHEELKUNDE VU

STUDENTZ: ELINE BRUNING

HUUR- EN VASTGOED: HOE ZIT HET JURIDISCH?

Tandarts S harif Tairie leert vluchtelingen poetsen:

‘Liever goed doen dan goed verdienen’


OA

SE

TM

SOFTWARE VOOR DE MONDZORG

kan ik zonder zorgen

- Agenda per praktijk, stoel en zorgverlener - Stoel- en taakplanning van assistenten - Oproep/herinnering via e-mail, kaartje en SMS - Meesturen van afspraak-ICS en QR code - Live-gekoppelde webagenda - Aanmeldzuil via touchscreen/QR - Zorgplan, diagnostiek, medische anamnese - Endodontie (DETI,CEB en Diagnose) - Parostatus, Risicoanalyse, Pisa/Pesa, DPSI, Gewoon Gaaf® - Orthodontie module met Facad® integratie

V S T

SOFTWARE

- Geïntegreerde digitale techniekbon - Digitaal declareren, BT1-2, M09 - Angstscores,TMD - Bijzondere tandheelkunde en WLZ - Volwaardige boekhouding - Vrije lay-out uitgaande documenten en e-mail - Optioneel: data in de Cloud, HL-7 Koppeling d - COV, UZI, Pien®, ZorgSom®, T-Scan®, NROI - Vecozo machtigingenportaal, ZorgMail® - Röntgen-koppelingen, VisiQuick® geïntegreerd

VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE + PROEFOMZETTING! GEGEVENS HUIDIGE PAKKET WORDEN MET UNIEKE VOLLEDIGHEID OMGEZET


VOORWOORD Samenwerken Ellen Dobbelaar, bladmanager

Er is steeds meer aandacht voor de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheidstoestand van mensen. In deze editie van Dentz wordt daarop ingegaan door de samenwerking tussen tandartsen en huisartsen te belichten. Is die er, waarom wel en waarom niet? Bepaalde klachten en aandoeningen zijn gerelateerd in de mondgezondheid, waarbij tandarts en huisarts elkaar kunnen treffen om signalen bespreekbaar te maken. In het artikel Twee weten meer dan één geeft tandarts-implantoloog en ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes aan wat het kan betekenen voor de tandarts en voor de patiënt. ‘Bloeddrukmeting in de tandartspraktijk gaat wat ver, maar ik zie meer in het delen van relevante informatie, zoals over het medicatiegebruik van de patiënt.’ Voor tandartsen die in een gezondheidscentrum werken, is het makkelijker om aan te kloppen bij de huisarts dan tandartsen die in een eigen praktijk werken. U kunt daar natuurlijk zelf het initiatief toe nemen, als u bijvoorbeeld een nieuwe praktijk gaat starten. U kunt daarbij overwegen om een deel van de praktijk te verhuren aan andere medisch specialisten. Maar hoe gaat dat precies in zijn

werk? Het artikel Het onderdeel huur- en vastgoed: hoe zit het juridisch? geeft tekst en uitleg over waar u aan moet denken en moet regelen als u een nieuwe praktijk gaat bouwen. Van afspraken met aannemer en architect tot de praktijkruimte (ver)huren. Tandarts Leslie van Oostenbrugge liet een pand op het industrieterrein in Vianen verbouwen om haar “Tandenhuis” te kunnen starten. Ze heeft zelf de regie gehad over de keuze van indeling en materialen. Ze koos bewust voor een solopraktijk, want ‘we kunnen op deze manier tandheelkundige zorg bieden waar we met z’n allen achter staan, met aandacht voor de patiënt in een kleinschalige setting’, aldus Van Oostenbrugge. In de rubriek In de praktijk van geeft zij een rondleiding door haar praktijk en vertelt ze over haar team en hun aanpak van tandheelkundige zorg. Bent u ook zo enthousiast over uw praktijk en wilt u daar graag in een nieuwe editie van Dentz over vertellen? Of hebt u andere ideeën, onderwerpen en tips voor Dentz? Stuur uw bericht dan naar dentz@apprhbb.nl en wie weet verschijnt uw verhaal in een van de nieuwe edities in 2017.

Colofon Dentz, waarin opgenomen ’tANTwoord, ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Redactieadvies­raad Sjoerd Algera (tandarts), Ronald Bos (Ivoren Kruis), Ed Kolsteeg (secretaris VGT), Ravin Raktoe (ANT), Han Verhoeven (NVIJ) Aan dit nummer werkten mee Thomas Braun, Martine Brouwer, Liza Leijenhorst, Frank van Wijck, Jeroen C. van Vliet, Pieter-Jan van Zwieten Redactie Dentz APPR hét brancheburo, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, 035-6942878, dentz@apprhbb.nl, www.dentzmagazine.nl Advertenties Herman Wessels, 035-6942878, herman@apprhbb.nl Vormgeving Merit op de Dijk (art direction) Bladmanager Ellen Dobbelaar, ellen@apprhbb.nl Druk Ten Brink, Meppel. De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet nood­zakelijk de standpunten van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt de ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. De inhoud van ’tANTwoord valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de ANT. Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2016 APPR hét brancheburo. ISSN 1877-3753

Dentz 3


INHOUD

14 20

Sharif Tairie uit Afghanistan leert vluchtelingen poetsen

In de praktijk van… Het Tandenhuis

32

StuDentz: Eline Bruning


26

Tandarts en huisarts: twee weten meer dan één

’tANTwoord

Reünie Tandheelkunde VU: ‘Na 40 jaar is het mooi geweest’

38

ANT Nascholingsaanbod . . . . . . . . . . . . . . Impressie hoorzitting Kamer over de mondzorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ComMiT vertegenwoordigt mondhygiënisten in teamverband . . . . . . . Column Wilfred Kniese . . . . . . . . . . . . . . . Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) . . . . . . . . . . . . . . Een klacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unieke opleiding voor ANT-leden . . . . . . . Ergonomische tips voor tandartsen helpen uitval voorkomen . . . . . . . . . . . . . . People who say it cannot be done... . . . . . ANT Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 52 54 57 58 59 61 63 65 66

En verder... Nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

De tandartspraktijk: het onderdeel huur- en vastgoed, hoe zit het juridisch?

40

Product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Column Jan Willem Vaartjes (ANT) . . . . . . . 25 Poetsles tijdens museumbezoek . . . . . . . . 37


Al meer dan 350 praktijken geadviseerd!

BENT U FISCAAL FIT?

Bespaar tot 40% op uw belasting!

FiscaalFit.nl bespaart voor u belasting.

Bedrijfsopvolging of -beeïndiging

Hoe? Eenvoudig. Is één van de fiscale

Investeringsplannen

aspecten hiernaast op u van toepassing?

Langer dan 5 jaar dezelfde rechtsvorm

Dan besparen wij gegarandeerd belasting.

Bedrijfspand in eigendom

Maar FiscaalFit.nl doet nog meer:

SECOND OPINION: GRATIS!

Gratis second opinion op uw huidige situatie.

FISCAALFIT.NL

LEGT UIT

FiscaalFit.nl verzorgt vrijblijvend een informatieve presentatie in uw netwerk.

Bent u lid van een IQUAL groep? FiscaalFit.nl geeft regelmatig advies bij IQUAL bijeenkomsten! Ga voor meer informatie en het maken van een vrijblijvende afspraak naar FiscaalFit.nl

FiscaalFit.nl | 088 111 7 999 Vendelier 71-2, 3905 PD Veenendaal

FiscaalFit.nl Ondernemend besparen


NIEUWS Internationale vakbeurs IDS opent in mei de deuren Van 21 tot en met 25 maart 2017 vindt de Internationale Dental-Schau (IDS) plaats in Keulen (Duitsland). Deze internationale vakbeurs biedt volop informatie voor de tandheelkundige industrie; u vindt er de nieuwste ontwikkelingen en producten voor tandartspraktijken, tandheelkundige laboratoria en dealers. De IDS is een goede gelegenheid om met het hele team te bezoeken. Iedereen is in één keer op de hoogte van trends en nieuwe producten. Behalve de vele stands, vinden er lezingen plaats, worden er demonstraties gegeven en kunt u colleges volgen. Op de website van IDS staat alle infor-

matie over het bestellen van toegangskaarten, een overzicht van de standhouders en het beursprogramma. Informatie: www.ids-cologne.de

Eklund Foundation maakt subsidieontvangers bekend De Eklund Foundation heeft de vier kandidaten bekendgemaakt die dit jaar een subsidie ontvangen. De vier tandheelkundige onderzoeksgroepen ontvangen in totaal 160.000 euro subsidie om onderzoek te kunnen doen naar: • Orale omstandigheden bij patiënten met reumatoïde artritis: een populatie gebaseerde casecontrol studie (Stefan Renvert, Högskolan Kristianstad, Zweden) • De mondholte als een bron van febriele neutropenie: een observationele studie bij patiënten met solide tumoren die behandeld worden met myelosuppressieve chemotherapie (Alexa Laheij, ACTA Nederland) • Metagenomische profilering van het microbioom dat geassocieerd is met peri-impantaire ziekten door middel van

hoge resolutie shotgun sequencing (Paolo Ghensi, Universiteit van Trento, Italië) • Primaire preventie van complicaties bij implantaatbehandelingen: Protocol voor het onderhoud van tandheelkundige implantaten (Eriberto Bressan, Universiteit van Padova, Italië) De Eklund Foundation is in 2015 opgericht om onderzoek en educatie op het gebied van tandheelkunde mogelijk te maken. Het staat open voor kandidaten uit alle vakgebieden binnen de tandheelkunde; de Foundation geeft in het bijzonder onderzoeken die gerelateerd zijn aan parodontologie, implantologie en cariologie een hogere prioriteit. Daarnaast hebben aanvragen van onderzoekers op postdoctoraal niveau voorrang in de selectie. Informatie: www.eklundfoundation.org

Excent Tandtechniek opent nieuwe vestiging in Ridderkerk Excent Tandtechniek is verhuisd naar de Kastanjelaan 22 te Ridderkerk. In september werd de nieuwe vestiging officieel geopend door Rik van Dijk, directeur regio Zuidwest Nederland, Jos Weijts, vestigingsmanager Excent Tandtechniek Ridderkerk en Hans Hoeve, oud-directeur van Excent en vader van algemeen directeur Hidde Hoeve. Jaarlijks opent Excent Tandtechniek twee nieuwe vestigingen. Het kan hierbij gaan om een hele nieuwe vestiging of om een verhuizing ter verbetering van de service en dienstverlening. Vorig jaar zijn Excent Tandtechniek Parkstad en

Helmond geopend. Naast Excent Tandtechniek Ridderkerk zullen komend jaar ook Excent Ortholab Bosboom en Excent Tandtechniek Alkmaar een nieuw pand betreden. Informatie: www.excent.eu Dentz 7


Dezelfde succesvolle techniek met grotere flexibiliteit.

PROTAPER GOLD™ VERVANGT PROTAPER® UNIVERSAL EIND DECEMBER 2016. Voor meer informatie neemt u contact op met uw dealer of uw Dentsply Sirona area manager

PROTAPER® UNIVERSAL De gouden ENDO-standaard in efficiëntie.

PROTAPER GOLDTM De doorontwikkeling van Protaper® Universal.

IDENTIEK

Sequentie • Materiaal • Geometrie/Dimensie • Motorinstellingen

ANDERS

Warmtebehandeling • Goudkleurig

VERBETERD

Flexibiliteit • Resistentie tegen cyclische vermoeidheid • Tastbaar gevoel • Veiligheid


NIEUWS Elisah Rasing is Tandartsassistent van het Jaar 2016 Elisah Rasing is begin lega’s worden voorgenovember uitgeroepen dragen voor de wedtot de Tandartsassistent strijd. Acht kandidaten van het Jaar 2016. Razijn op basis van de sing, werkzaam bij de schriftelijke motivering Praktijk voor Parodondoor een commissie getologie en Implantologie selecteerd voor de volgende ronde. Deze geArnhem, kreeg de titel overgedragen door nomineerde kandidaten Nancy de Kreij, winnapresenteerden zich op res 2015. Rasing is se24 september bij Edin nior assistent en haar V.l.n.r. Danijela Dubak, Dirk Zeelenberg, Elisah Rasing, Dental Academy tijdens functie bestaat onder Esther Scholten en Anne-Peter van Riet een selectie-interview andere uit assisteren bij met de jury. Daarna zijn implantologie en microchirurgie en het ondersteunen bij de drie finalisten, Scholten, Dubak en Rasing, gekozen. Een sterilisatie, inkoop en roostering. De winnares van 2016 stemcampagne via de sociale media en de website leidde ontving naast deze titel, een cheque ter waarde van duizend tot de finale op 5 november 2016 tijdens de StandbyDag euro te besteden bij organisator van de verkiezing, Edin in het Beatrixtheater Utrecht. Dental Academy. Ook genomineerd waren Esther Scholten Informatie: en Danijela Dubak. Tandartsassistenten konden door col- www.edin.nl/tandartsassistentvanhetjaar

Lezingen en cursusaanbod DATUM

CURSUS/LEZING

LOCATIE

AANBIEDER

8 december 2016

Praktijkovername

Van Lanschot, Breda

ANT

13 januari 2017

Landelijke dag voor de Preventieassistent

Congrescentrum ReeHorst, Ede

Scem

13 januari 2017

Stralingshygiëne voor gebruik van CBT door tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen

Tandheelkunde Radboudumc, Nijmegen

PAOT

3 februari 2017

Congres Kindertandheelkunde 2017

RAI Congrescentrum, Amsterdam

Bureau Kalker

10 februari 2017

Composiet in het front: “Italiaanse school of functionele esthetiek?”

Tandheelkunde Radboudumc, Nijmegen

PAOT

7 februari 2017

Ernstige gebitsslijtage: diagnostiek en behandeling

Tandheelkunde Radboudumc, Nijmegen

PAOT

11 maart 2017

Preventieassistent (module I)

Tandheelkunde Radboudumc, Nijmegen

PAOT

21-25 maart 2017

Internationale Dental-Schau (IDS)

Koelnmesse, Keulen (Duitsland)

Koelnmesse GmbH

1 april 2017

Vakbeurs Mondhygiëne

Congrescentrum 1931, Den Bosch

Congress Care

Informatie: www.ant-tandartsen.nl, www.scem.nl, www.paot.nl, www.kindertandheelkunde2017.nl, www.ids-cologne.de, www.vakbeursmondhygiene.nl Dentz 9


WILT U BEHANDELEN ONDER NARCOSE?

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.: AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Met ons VOLWAARDIG MOBIEL ANESTHESIETEAM inclusief apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening, disposables en al het nodige personeel kunnen wij op een voor u wenselijke locatie op 4 behandelkamers tegelijk algehele anesthesie toedienen aan uw cliĂŤnten, zonder dat u ook maar iets hoeft aan te passen aan de inrichting van uw kliniek. Tandartspraktijken die behandelingen onder narcose willen aanbieden: Als u aan uw cliĂŤnten behandelingen onder algehele anesthesie wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de anesthesie verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen!! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte: Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Weena 1041 3013 AL Rotterdam Tel: 06 - 247 257 37 www.aicservices.nl info@aicservices.nl


PRODUCT VST Software introduceert Oase-pakket Met een nieuwe programmeermethode, een modulaire aanpak en opererend op moderne databases heeft het team van VST Software een nieuw praktijkmanagementsysteem ontwikkeld voor alle soorten mondzorgpraktijken. Het Oase-pakket van VST Software bevat een slim leersysteem en een toegankelijke handleiding. Elke tandartspraktijk kan met Oase op de nieuwe situatie overgaan. Het conversiesysteem is zo geavanceerd dat alle data, waaronder ook grafische, uit de meeste bestaande softwarepakketten overgezet kunnen worden. De roosters van zorgverleners en assistenten zijn met Oase aan verschillende vestigingen, kamers en/of stoelen te koppelen en in te richten naar activiteit. De grafische

weergave geeft overzichtelijk en uitgebreid inzicht in de actuele klinische en administratieve status van de patiënt. Informatie: www.oasedental.nl

Nieuw abutment voor het ICX-mini-implantaat Voor het ICX-mini-implantaat (2,9 millimeter) zijn nieuwe Maximus­ abutments leverbaar. Deze abutments zijn compatibel met het Locator­systeem. Ook bij beperkt aanwezig kaakbot kan men kiezen voor een esthetische een betrouwbare oplossing. De standaard bij het mini-implantaat meegeleverde

kogelkop wordt daarbij vervangen door het nieuwe Maximus­abutment. Vanaf september 2016 staat een nieuwe catalogus met innovatieve nieuwe producten ter beschikking. De downloadversie vindt op de website van ICX Implants. Informatie: www.icx-implants.nl

Test voor vroegtijdige herkenning verborgen ontstekingen in de mond Parodontitis kan lange tijd onopgemerkt blijven, terwijl vroegtijdig ingrijpen essentieel is. Het vroegtijdig opsporen van parodontitis kan bijvoorbeeld met een test als PerioSafe. Deze speekseltest kan door het aantonen van verhoogde concentraties van het actieve matrix-metalloproteïnase-8-enzym (aMMP8) vroegtijdig parodontale ontstekingen herkennen. PerioSafe is een interdisciplinair inzetbare mondgezondheidstest voor de preventie en vroegtijdige herkenning van

verborgen ontstekingen in de mond. De sneltests vormen een delegeerbare, biochemische chairside-testmethode die aangeeft of de aMMP-8-waarde van een patiënt binnen het normale bereik ligt, of dat er sprake is van een verhoogd parodontaal risico. De eenvoudige en vroegtijdige diagnose van parodontale ontstekingen draagt bij aan adequate preventieve behandelingen. Informatie: www.periosafe-nederland.nl

Concave-prothetiek beschikbaar voor de interne hex implantatenlijn Implant Direct lanceert een Concave-prothetiek-lijn voor de Legacy-implantatenlijn. Naast de Concave-vormgeving zijn er nu ook meer diameters en lengtes verkrijgbaar voor een optimale soft-tissue-management en emergence profile. Met de Concave-prothetiek is er geen onnodige druk op het kwetsbare bot en bindweefsel nodig, is er ruimte voor de zachte delen en komen onderdelen makkelijk op hun plaats.

3.0mmD

3.5mmD

4.5mmD

5.7mmD

Informatie: www.implantdirect.nu Dentz 11


MONOZIR

"MonoZir UltraÂŽ, een unieke combinatie van Ultra translucent zirconium. Sterker dan andere keramieken maar met meer translucentie dan het traditionele zirconium materiaal. " Xavier Deleersnijder PRODUCT MANAGER

Eigenschappen 0.4 mm

1.0 mm

1.0 mm

1.0 mm

1.5 mm 1.5 mm 1.0mm

1.0 mm

1.0 mm

1.5 mm

Ook benieuwd wat Elysee Dental voor u kan betekenen? Zie onze website: www.elysee-dental.nl of neem contact op met onze afdeling Customer Care bereikbaar via e-mail: customer-care@elysee-dental.nl of via telefoon: 0173 65 33 00

Elysee Dental (NL) | Handelsweg 16 | 2404 CD Alphen aan den Rijn | T +31 (0)172 65 33 00 | info@elysee-dental.nl | www.elysee-dental.nl

NL16-wk40

0.5 mm

1.5 mm


PRODUCT Ontspanning en stressvermindering door geurbeleving Iedereen kent de geur van een tandartspraktijk en meestal is de associatie daaraan niet altijd even positief. Het kan bij patiÍnten een ongemakkelijk en soms angstig gevoel opwekken. AllSens heeft daarom aroma’s en geursystemen ontwikkeld die bijdragen aan een aangename sfeer in de praktijk. Ons reukorgaan is een van de belangrijkste zintuigen waardoor onze stemming wordt bepaald. Een aangenaam aroma zorgt voor stressvermindering en een betere sfeer in de wacht- en behandelkamers. Informatie: www.allsens.nl

ADVERTENTIE

www.ids-cologne.de

37e Internationale Dental Show Keulen, 21 t/m 25 Maart 2017

Vakhandeldag: 21 maart 2017

RS Vision Expo BV. Panoven 13 3401 RA IJsselstein Tel. +31 0 30 3036450 Fax +31 0 30 3036456 info@koelnmesse.nl

IDS_2017_Anzeige_Dentz_190x135mm_NL.indd 1

08.11.16 11:55

Dentz 13


‘Liever goed doen dan goed verdienen’ Sharif Tairie uit Afghanistan leert vluchtelingen poetsen

Tandarts Sharif Tairie (25), student Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, vindt één dag werken in een Utrechtse praktijk genoeg als het om geld verdienen gaat. De Nederlander van Afghaanse afkomst wil zich de rest van de tijd vrijwillig inzetten voor mensen die hem nodig hebben. ‘De gebitstoestanden in azc’s en bepaalde wijken in Nederland zijn echt belabberd. Als tandarts moet je daar wat aan willen doen.’ Negen stellingen voor een bijzondere weldoener.

Thomas Braun

1

Veel mensen komen niet bij de tandarts. Daar moet echt verandering in komen.

Sharif Tairie: ‘Helemaal mee eens. Ik ben erachter gekomen dat er een grote groep mensen bestaat die niet bij de tandarts komen. Patiënten die schulden hebben, in een achterstandswijk wonen, vluchteling zijn. En er zijn veel kinderen die niet naar de tandarts gaan ondanks dat ze goed verzekerd zijn. Ik vroeg me af hoe dat toch mogelijk was. Heeft dat nou te maken met ons als vakgroep of met de patiënten? Geven ze niet zoveel om hun tanden? Ik wilde daar induiken.’

14 Dentz

2

Het ligt aan de tandartsen dat er een grote groep mensen de tandarts mijdt.

‘Ik heb me dat wel afgevraagd: wat is de bijdrage die tandartsen leveren om dat soort mensen aan te trekken of naar de praktijk te brengen? Tijdens mijn opleiding Tandheelkunde aan ACTA werd er weinig aan maatschappelijke, vrijwillige activiteiten gedaan. In 2015 besloot ACTA het onderwijs te vernieuwen en ik zat in de studentenraad. Ik opperde meteen om in het nieuwe onderwijssysteem een stuk in te bouwen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat studenten bijvoor-


Foto: ŠNFP Photography - Pieter Magielsen

Dentz 15


Dagelijkse bescherming Glazuur

Dagelijks herstel** Dentine

nieuwe formule

• Versterkt en beschermt het tandglazuur tegen dagelijkse zuren1 • De geoptimaliseerde fluorideformule kan de continue remineralisatie van het tandglazuur bevorderen en helpt beschermen tegen tanderosie1

• Krachtiger* herstel** met de voordelen van Novamin® en natriumfluoride in één enkele formule • Blijvende verlichting van gevoelige tanden bij tweemaal daags poetsen2

Vs. Eerder op de markt gebrachte formulering. Vormt een beschermende laag over de gevoelige plekken van de tanden. Poets tweemaal daags voor langdurige bescherming tegen gevoeligheid. 1. Barlow AP et al.J Clin Dent.2009;20(6):192-198 – 2. GSK data on file,RH01748 CHGOC/0012/16 *

**


beeld bezoekjes zouden brengen aan zorginstellingen, asielzoekerscentra en achterstandswijken om daar basiszorg te leveren. Zoals poetsinstructies geven of een kleine controle uitvoeren. Maar ook dat studenten met eigen ogen gruweldingen zouden zien en zouden denken: dit kán toch niet?’

3

Mensen moeten zelf naar de tandarts willen. Je kunt niemand dwingen.

‘Dat is mij te makkelijk. In eerste instantie dachten we: laten we simpel beginnen. We gaan naar een azc of een achterstandswijk in Rotterdam of Amsterdam en kijken hoe het uitpakt. We kregen meteen hulp van het Ivoren Kruis dat tandenborstels, tandpasta’s en folders verschafte. We zijn een half jaar bezig en ik ben al een maand aan de gang om bij een noodopvang binnen te komen, maar dat lukt niet. Er is veel bureaucratie en dat frustreert enorm. Intussen zijn we in contact gekomen met de Najib Amhali Foundation. Najib Amhali, bekend als cabaretier, wilde ook in Nederlandse achterstandswijken en noodopvangen iets doen aan de mondgezondheid. Net als wij. Dus eerst leren poetsen en dan een kleine controle uitvoeren. En als er iets gedaan moet worden, de patiënt doorsturen naar een tandarts in de buurt. Hierdoor hopen wij dat de patiënten met regelmaat naar de tandarts zullen gaan. Het gaat ons puur om bewustwording en het begeleiden naar een praktijk. Met de Najib Amhali Foundation hebben we meer mankracht en een BN’er achter ons: dat werkt natuurlijk ook mee. In november was de pilot in een Rotterdams AZC. Het was mijn taak om met twee studenten van de faculteit Mondzorgkunde, een collega-tandarts en een mondhygiënist vorm te geven aan die dag. De Najib Amhali Foundation doet in feite alles wat ik liever niet wil doen: praten met de gemeente, met het azc, maar ook met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).’

‘Als tandarts draag je verantwoordelijkheid voor de mondgezondheid, of je patiënt nu Pietje, Jantje of Mohammed heet’

4

Een tandenpoetsproject is leuk, maar er is meer werk te doen.

‘Dat klopt. We hebben in het project ook Syrische tandartsen. Ze waren daar al tandarts voordat ze naar Nederland kwamen en moeten nu een taaltoets doen en hun diploma laten accrediteren voordat ze aan de slag kunnen. We willen hen ook in het project gebruiken voor de bewustwording. Tegelijkertijd proberen we deze tandartsen, die hier – en dat vind ik zo prachtig aan Nederland – de mogelijkheid krijgen om hun diploma weer geldig te maken, te betrekken bij de mondgezondheid van Nederland. De Najib Amhali Foundation heeft ook een paar tolken rondlopen. En we hebben op ACTA studenten van Turkse komaf, mensen uit Arabische landen, Koerden, Chinezen… De hele wereld is hier. We willen op een gegeven moment naar meerdere centra komen, op een regelmatige basis en dan hebben we natuurlijk veel mankracht nodig. Die mensen willen we kennis laten maken met de meest erge gevallen die je kunt tegenkomen.’

5

Het is slecht gesteld met de gebitten van jonge vluchtelingen.

‘Dat kun je wel zeggen. Kinderen van zeven die geen tanden meer hebben. Ik heb ze echt gezien, kinderen die niet poetsten omdat ze geen tandenborstel tijdens hun reis bij zich hadden. Pas toen ze in Nederland kwamen, werd gezegd dat ze naar de tandarts moesten, waardoor die kinderen nu prachtige gebitten hebben. Als wij Dentz 17


Volkomen transparant, de oplossing voor een perfecte, stralende lach. Esthetisch P Klinisch bewezen methode R P Tijdbesparend, geen attachments R P Vaste prijs R P R

Ideal Smile® ALIGNER, het alignersysteem voor de volwassen patiënt die zich een esthetischer lach wenst. Ideal Smile® ALIGNER, is de combinatie van een online registratie via de website, digitale technologie, 3D Setup en laboratoriumservice die zich volledig richt op orthodontische behandelingen.

www.idealsmile-solutions.com Dentsply Sirona Signaalrood 55 2718 SG Zoetermeer +31 79 360 19 52 www.lomberg.nl

Ideal Smile® is a registered trademark of DENTSPLY Intl. ©2013 DENTSPLY GAC Intl. All Rights Reserved.

ISA-AD-HOL-1/2page-V2-2015.indd 3

08/11/2016 13:06

”Lannet IT zorgt dat altijd alles werkt” Ton van Diessen Tandartspraktijk van Diessen

T 0411 604291 - info@lannet.nl

www.tandartspraktijkautomatisering.nl 1510119-4 Lannet IT advertentie Dentz mei 2015 Ton van Diessen 190x135.indd 1

04-05-15 17:13


gewoon ons best doen, onze bijdrage leveren, kunnen al die kinderen en ook volwassenen een goed en gezond gebit hebben.’

6

Je bent maatschappelijk betrokken omdat je uit Afghanistan komt, waar mensen al jaren hulpbehoevend zijn vanwege de oorlogen. ‘Dat speelt natuurlijk mee. Ik ben wie ik ben. Ik heb een achtergrond en die is ingrijpend. Aan de andere kant vind ik: als je in een gemeenschap woont, moet je voor elkaar zorgen. Of je nu Pietje, Jantje, Jacob of Mohammed heet. Als tandarts draag ik verantwoordelijkheid voor de mondgezondheid. En als je dan hoort over de slechte gebitstoestanden van mensen die wonen in bepaalde wijken in Nederland die echt belabberd zijn, moet je daar als tandarts iets doen. Die awareness moet vanuit de tandartsen of hun verenigingen komen.’

7

Tandartsen vinden dit soort initiatieven maar niks. Zij zijn blij met hun eigen praktijk en willen niet de weldoener uithangen. ‘Die indruk heb ik niet. Als ik er met tandartsen over praat, vinden ze het leuk en goed wat

Wie is Sharif Tairie? Sharif Tairie is vijfentwintig jaar en woont in Amsterdam. Hij is geboren in Kabul (Afghanistan). In 1993, Tairie was amper twee jaar oud, brak de oorlog uit tussen Rusland en Afghanistan. Zijn vader en moeder hadden in Rusland respectievelijk Economie en Medicijnen gestudeerd. Later gaf zijn moeder les op een school en was ze werkzaam in een laboratorium in Afghanistan en zijn vader had een administratieve baan bij de bank. Toen de Russen Afghanistan uit waren, kreeg iedereen die een link had met Rusland te maken met “wraakacties” waarop zijn ouders besloten het land, met hun drie zonen, in 1993 te verlaten. Tairie is inmiddels afgestudeerd tandarts, net als zijn twee oudere broers. Hij is dit jaar begonnen met een zij-instroomstudie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tairie is als onderzoeker verbonden aan ACTA. Ook hoopt hij, naast zijn droom om zich te specialiseren tot mond-, kaak- en aangezichtschirurg, te promoveren om een bijdrage te kunnen leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap.

we doen. Ze zeggen: “Als je gaat en je hebt mensen nodig, moet je mij erbij betrekken.” Elke tandarts, die ik hierover verteld heb, zou mee willen.’

8

Welzijnswerk is leuk, toch moet er gewerkt worden in een praktijk, want er moet brood op de plank komen. ‘Zo denk ik niet. Een eigen praktijk gaat mij te veel tijd en energie kosten waardoor ik niet kan doen wat ik echt wil. Ik focus liever op dit soort projecten. Ik studeer Geneeskunde om arts te kunnen worden en mijn droom is om mij te kunnen specialiseren tot mond-, kaaken aangezichtschirurg. Ik werk één dag in de week in een praktijk in Utrecht, omdat ik geen studiefinanciering en dus geen inkomen heb. Als ik een keuze moet maken tussen geld verdienen of mensen helpen zonder dat ik daarvoor betaald word, is de keuze voor mij niet moeilijk. Geld maakt niet gelukkig. Het zijn juist andere dingen die het geluk geven, de kleine dingen. Iemand helpen. Dat komt voor mij grotendeels uit mijn opvoeding maar ook van de Islamitische geloofsleer. Een uitspraak van de profeet Mohammed – vrede zij met hem – waar ik veel waarde aan hecht is: “Wees genadig met degenen die op aarde zijn zodat degene die in de hemelen is genadig met je zal zijn.” Je leeft in een gemeenschap, je moet voor elkaar zorgen. Als jij iets kunt, moet je het gewoon voor de ander doen.’

9

Vluchtelingen helpen is een verhaal apart. Dat kan niet elke, net afgestudeerde tandarts. ‘Ik ben net afgestudeerd, maar heb wel de nodige ervaring. Toen ik in 2013 begon met assisteren, werkte ik bij tandartspraktijk Ivory & Ivory, bij dr. Hubert Bruins in Utrecht. Daar heb ik gewerkt met gehandicapten, angstige kinderen en mensen met trauma’s. Dan leer je goed hoe je met mensen om moet gaan. Als iemand angstig is, iedereen wantrouwt of letterlijk zit te bibberen in de wachtkamer, moet je wel open zijn. Dr. Bruins heeft me geleerd dat als mensen je zien, ze al een oordeel hebben en dat je enkele seconden tot een paar minuten hebt om die mening te veranderen.’ Dentz 19


In de praktijk

Het Tandenhuis WIE Naam: Leslie van Oostenbrugge Leeftijd: 52 Studie: Tandheelkunde (ACTA) Afgestudeerd in: 1997 Hier werkzaam sinds: 2009 WAT Stoelen: 1 Medewerkers: 3 Bestaande uit: 1 tandarts, 1 medewerkster, 1 praktijkmanager WAAR

Vianen

WEBSITE

www.hettandenhuis.nl

20 Dentz

van...


Foto’s: ©NFP Photography - Pieter Magielsen

V.l.n.r. José Siesling, Claudia van der Horst, Leslie van Oostenbrugge en Carolien van Rooijen Het Tandenhuis is gevestigd op het industrieterrein in Vianen. ‘Inderdaad’, zoals tandarts Leslie van Oostenbrugge bevestigt, ‘nodigt de straat niet uit om een mooie praktijk in te vestigen. Ik heb uiteindelijk wel voor deze locatie gekozen omdat we goed bereikbaar willen zijn en genoeg parkeerplaatsen willen bieden, het liefst direct voor de deur. Dat is gelukt; wat wil je nog meer? Ik bedacht om het hier binnen gewoon heel mooi te maken, daar is waar de cliënt het gevoel beleeft’, aldus Leslie. Patiënten worden warm onthaald in een kleurrijke praktijk, mooie grote oranje glazen deuren sieren de ruimte. Op de gang staat een zeer fraai kunststuk. ‘Gekregen van mijn lieve meiden bij de opening precies zeven

jaar geleden’, zegt tandarts van Oostenbrugge. De kleuren heeft ze bewust gekozen. Rood en oranje, waarbij de kleur rood staat voor moed en oranje voor genezing. DE PRAKTIJK Leslie van Oostenbrugge is ruim zeven jaar geleden haar solopraktijk gestart. Vol trots vertelt ze dat de praktijk nog steeds groeit. Ze runt dit met ‘het beste team ter wereld. De medewerksters zijn al tussen de acht en vijftien jaar in dienst; dat zegt heel wat over onze spirit’, aldus tandarts van Oostenbrugge. Dat het team soepel op elkaar is ingespeeld, dat blijkt. Aan een half woord hebben ze genoeg. Ieder teamlid heeft een eigen taak welke met veel plezier

wordt uitgevoerd. ‘Gelukkig zijn we vrij om onze taken naar eigen plichtsbesef in te vullen, dat maakt het dat het hier zo fijn werken is’, aldus José. Carolien voegt toe dat meestal de administratieve kant van een tandarts een zwakte is, zij regelt dit allemaal. Tandarts Van Oostenbrugge vindt communicatie met de patiënt het belangrijkste van de hele behandeling. Daar wordt ruim de tijd voor genomen. ‘Een tien-minuten-agenda? Hoe moet dat? Haha, ik klets te veel.’ Dat is wat de patiënten zo graag ervaren, is steeds weer wat het team hoort. Van Oostenbrugge: ‘Aandacht, wie wil dat nou niet?’ Bij entree in de behandelruimte valt de serene inrichting op; geen overweldigende voorraadkasten aan de muur: Dentz 21


De introductie van de NIEUWE elmex SENSITIVE PROFESSIONAL™ Sensitivity Relief Pen Extra zachte borstelharen Doelgerichte applicatie pen

De pen bevat een gel met Pro-ArginÂŽ Technology bewezen om doelgericht gevoeligheid aan te pakken

Werkt direct om de blootliggende kanalen tot de zenuwen te beschermen voor directe verlichting van de gevoeligheid

Bij regulier gebruik, wordt een langdurige beschermlaag opgebouwd dat een schild vormt tegen gevoeligheid

ingebouwde opslagplaats

Baanbrekende oplossing voor In de praktijk

Thuis

gevoelige tanden

www.elmex.com


het is een ruime kamer welke rust uitstraalt. ‘Ik heb een beperkte voorraad aan materialen welke in twee verrijdbare kastjes past en in de sterilisatiekeuken hebben we daar genoeg laatjes voor’, zegt tandarts Van Oostenbrugge. SAMENWERKING ‘Mijn behandelfilosofie is: zo min mogelijk ingrijpen. Ik ben niet van de vele kronen (en bruggen). Ik maak ze uiteraard wel maar mijn voorkeur gaat veelal uit naar composietkronen. Een uitgebreide voorlichting en vergelijking van materialen, kosten en duurzaamheid is van belang voor de cliënt. Samen komen we dan tot een keuze. Het doet mij zeer om zoveel van gezond tandweefsel weg te moeten halen omdat er een kroon op “moet”. Ik ben een tandarts van minimaal ingrijpen en maximale reinigingsvoorlichting. Het bewijs wordt door de cliënten zelf geleverd; er is duidelijk veel minder tandbederf (cariës) en het percentage van patiënten met tandvleesontsteking (gingivitis) is gelukkig zeer laag’. Leslie van Oostenbrugge werkt samen met mondhygiënistes, kaakchirurgen, orthodontisten, een kaakfysiotherapeut, een parodontoloog en een goed tandtechnisch laboratorium (Hoeksma Dental Art in Culemborg). ‘We leren van elkaar, hoe mooi is dat?’, besluit ze. Ook werkt Van Oostenbrugge veel samen met niet-tandheelkundige disciplines. Zij is ervan overtuigd dat tanden en kiezen een spirituele functie vervullen. ‘Het lichaam heeft geen ziel; de ziel heeft een lichaam. Hoeveel mensen klagen niet over zichzelf en dan ook nog eens over hun tanden? Dat is toch erg? Leer jezelf liefhebben. Je mag er zijn, is wat dit team uitdraagt.’ Leslie verwijst derhalve naar onder andere healers, een manueel therapeut, acupuncturist, en een chiropractor. Op de vraag of iedereen dat zo maar ac-

cepteert, legt Leslie uit dat wanneer je een goede band hebt met de cliënten dat echt wel lukt.‘Veel cliënten hebben baat gehad om juist buiten het tandheelkundige circuit de genezing te vinden.’ Tandheelkundig/intercollegiaal overleg is met haar eigen tandarts, Cor Sluijk

in Houten: ‘een mensenmens! Als patiënt ben je in mooie handen, ik dus ook. We respecteren elkaar, leren van elkaar en (op cursusdagen) met elkaar, beter kun je het niet hebben. Ik ben solist, maar nooit alleen!’

Ook in deze rubriek? Bent u ook zo enthousiast over uw praktijk en wilt u hierover in Dentz iets vertellen? Mail dan naar dentz@apprhbb.nl of schrijf naar Dentz, t.a.v. Ellen Dobbelaar, Postbus 5135, 1410 AC Naarden.

Dentz 23


Modieuzer gaan ze niet worden... wel eenvoudiger te bestellen Met trots introduceren wij onze nieuwe webwinkel. Uw eigen bestelomgeving waarin u al uw bestellingen, historie, facturen en de status van uw bestellingen kunt beheren en inzien. Naast ons huismerk Omnident bieden wij u keuze uit meer dan 200 fabrikanten. Registreer u vandaag nog op www.dentalbauer.nl. Zo krijgt u meer dan 25.000 verbruiksmaterialen direct binnen handbereik. Altijd scherp en marktconform geprijsd. Wij zijn dental bauer Nederland – partner van elke dentale professional. Samen met u staan wij voor kwaliteit en continuïteit in uw praktijk en laboratorium.

bestel gemakkelijk en snel op www.dentalbauer.nl


COLUMN

Jan Willem Vaartjes, voorzitter ANT

House of Cards 2 Vorig jaar refereerde ik in mijn laatste column aan de politieke serie House of Cards. Want hoewel de serie fictie is, lijkt het politieke spel er toch verdacht veel op. We nemen een tien jaar oud rapport (Linschoten) met daarin een achter de tekentafel bedachte indeling van de mondzorg en één ambtenaar die er heilig in gelooft en toevallig ook de enige ambtenaar is die het mondzorgbeleid maakt. Dat mengen we met twee beroepsverenigingen van paramedici die hogerop willen en twee tandartsverenigingen die zich met name met tarieven hebben beziggehouden. Daarnaast is er een hoofdrol voor de minister die een copy-pastebeleid voert en het uitstralen van daadkracht belangrijker vindt dan details. De afgelopen tien jaar was het vooral “armpje drukken” in de achterkamertjes. De ambtenaar souffleerde de paramediciverenigingen het benodigde Haagse jargon en zij zeilden mee met de politieke wind van “slimmer organiseren om de zorg betaalbaar te houden”. Uiteraard bliezen de tandartsen nog wat terug, maar met uitzicht op vrije tarieven in 2012 kwam men toentertijd niet verder dan wat gesteun dat de herschikking bij voorkeur onder één dak zou moeten plaatsvinden. Niet voldoende tegenspel dus. Zodra de minister een opening gaf, zag de ambtenaar zijn kans schoon om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te laten opstellen die het rapport Linschoten rechts inhaalt. Blijkbaar was dit nodig om het bewust gecreëerde tandartstekort te kunnen verantwoorden of misschien wel om die lastige tandartsen te breken. Niet dat de vereniging die hogerop wil, daar echt op zat te wachten, maar de deal afzwakken is natuurlijk niet mogelijk. Inmiddels bevinden we ons in de spannende

slotscène van het schouwspel. De tandartsen zijn zich doodgeschrokken en massaal in verweer gekomen. De mondhygiënist kan straks röntgenfoto’s diagnosticeren en de tandarts vervangen als eerste aanspreekpunt en poortwachter voor de “niet-complexe” patiënt. Ongekend in de rest van de medische wereld! De ervaringen met de nurse practitioner worden telkens gebruikt om dit beleid te rechtvaardigen, maar er is in het ziekenhuis helemaal geen sprake van een paramedicus die zelfstandig diagnoses stelt en aan het behandelen slaat. Ik ben er trots op dat de ANT het ministerie proactief heeft aangepakt en het publieke debat heeft opgezocht. We vonden een luisterend oor bij de media en in de samenleving met onze socialmediacampagnes. We zijn niet bang om onze patiënten te mobiliseren met een petitie die we gaan aanbieden bij het Kamerdebat. Ik ben ervan overtuigd dat deze opstelling ervoor gezorgd heeft dat de minister de AMvB nu over de verkiezingen heen heeft getild. Het is echter belangrijk om niet te verslappen! De ANT groeit nu voor het vierde jaar op rij met double digits. Dat is belangrijk omdat we daardoor een steeds krachtiger geluid kunnen laten horen. Geen geluid van een verdeelde beroepsgroep, maar de geboorte van een andere aanpak om hetzelfde doel te bereiken. Achter de schermen kan nog steeds gelobbyd worden, maar vóór de schermen moet je tegenwoordig ook zichtbaar zijn en het debat niet schuwen. Een aanpak die bij succes ook de anderen dwingt tot een duidelijke en openbare belangenbehartiging. Is dat geen mooi vooruitzicht?!

Dentz 25


Twee weten meer Nu de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheidstoestand van de mens steeds meer aandacht krijgt, is het logisch om de samenwerking tussen tandartsen en huisartsen te verkennen. In sommige gevallen komt die inderdaad goed tot stand, maar dit is zeker niet altijd vanzelfsprekend. Samen in één gezondheidscentrum werken is hiervoor in ieder geval geen voorwaarde.

Frank van Wijck

26 Dentz

H

et lustrumcongres van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) van afgelopen oktober in Arnhem stond, net als eerdere congressen van deze vereniging, in het teken van samenwerking tussen tandartsen en huisartsen. Dit sluit aan bij de missie van de nu 25 jaar bestaande VMTI, die stelt dat geneeskundige en tandheelkundige zorg strikt gescheiden zijn, waardoor er te weinig aandacht is voor de interactie tussen de mond en de algemene gezondheid van de mens. Mede dankzij de inspanningen van de VMTI is de laatste jaren wel meer aandacht ontstaan voor deze interactie. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de recente pilots in Amsterdam, Hardenberg en Rotterdam om de mondzorg van kwetsbare ouderen te verbeteren. Pilots waarbij zowel tandartsen als huisartsen betrokken zijn, vanuit de gedachte dat hun samenwerking ervoor kan zorgen dat ouderen tijdig kunnen worden geholpen bij problemen met het gebit. De pilots – in sep-

tember afgerond – zijn een onderdeel van het landelijke project De mond niet vergeten, dat is opgezet omdat de mondgezondheid van thuiswonende ouderen achterblijft. Iets wat niet alleen gevolgen heeft voor de mond zelf, maar dat ook effect kan hebben op de algehele gezondheid en het welzijn van deze mensen. Een slechte mondgezondheid kan leiden tot pijn, kauw- en slikproblemen, maar ook tot longontsteking, hart- en vaatziekten, een slecht instelbare bloedsuikerspiegel bij diabetes en snellere veroudering van het brein.

Incidenteel overleg Hoe ziet de interactie tussen tandartsen en huisartsen er in de praktijk uit? Wisselend, zo blijkt. Wie de websites van tandartsen bezoekt, ziet dat zij hun praktijken steeds vaker in gezondheidscentra vestigen. Er zit een financiële component aan – samen huren is goedkoper en biedt de mogelijkheid om faciliteiten te delen – en een gemakscomponent voor de


dan

één

patiënt. Hij hoeft voor zijn zorgafspraken in de eerste lijn niet naar verschillende praktijken maar heeft ze allemaal op één plaats bij elkaar. Tandarts Han Soons van Tandartspraktijk Soons in Utrecht heeft jarenlange ervaring met werken in een gezondheidscentrum. Hij vertelt: ‘Toen ik in 1983 startte, kwam ik via waarneming terecht bij een collega in een gezondheidscentrum. Die brede opzet vond ik prettiger dan solistisch tussen vier muren werken. Bovendien vinden patiënten het prettiger meerdere zorgaanbieders op één plaats bij elkaar te hebben. In die setting is enkele keren sprake geweest van overleg met de huisarts over individuele patiënten. Bijvoorbeeld in het geval van een pijnklacht met een vermoeden van

‘Als ik een medisch gecompromitteerde situatie met een patiënt heb, is de huisarts dichtbij voor overleg’

sinusitis. Ik heb ook wel eens met de huisarts overlegd over een patiënt die me een verhaal vertelde waarvan ik vermoedde dat er iets niet aan klopte. Dat overleg bevestigde mijn vermoeden dat er sprake was van een psychische klacht. Het kan ook voorkomen dat ik de huisarts oversla en me rechtstreeks tot de kaakchirurg wend omdat ik denk dat die me in het voorkomende geval beter kan informeren over de te kiezen route.’ Sowieso is het patiëntenoverleg met de huisartsen altijd incidenteel gebleven, stelt Soons. ‘Dit is versterkt doordat een goede tien jaar geleden het huurcontract werd opgezegd en de tandartsen van het centrum elders onderdak moesten vinden’, zegt hij. ‘Wij zijn toen terechtgekomen in een nieuw gezondheidscentrum, waar ik nu alweer tien jaar zit. De patiëntenpopulaties stemmen nu nauwelijks meer overeen, omdat ik mijn patiënten vanuit het oude gezondheidscentrum heb meegenomen en die zitten grotendeels bij de huisartsen in Dentz 27


He

cht . Een voudig. Alles. Es

th e

tie k

. o rm v in haa e r mooist

tro u

wba

w re precisie. Altijd

pl os

o

Be

r. ee

sin g

id. e h g tege n overgevoeli

Giving a hand to oral health. © 2016 Heraeus Kulzer GmbH. All Rights Reserved. “Heraeus” is a registered trademark of Heraeus Holding GmbH used under a temporary license granted by Heraeus Holding GmbH. Neither Heraeus Holding GmbH nor any of its affiliates is responsible for the manufacturing of the product(s).

heraeus-kulzer.com

heraeus-kulzer.com


dat centrum. De jonge collega die ik nu heb, krijgt wel patiënten die hier in het gezondheidscentrum hun huisarts hebben. Maar dan nog blijven casusbesprekingen zeer incidenteel. Bovendien hoef je daarvoor niet in één centrum te zitten.’

Korte lijnen Het verhaal van tandarts Sabine Bartelt van Tandartspraktijk Bocholtz in Bocholtz is anders. Zij werkt sinds 1995 in een gezondheidscentrum, een bewuste keuze zoals op haar website staat te lezen. ‘De korte lijnen die dit oplevert, zijn handig’, zegt ze. ‘Als ik een medisch gecompromitteerde situatie met een patiënt heb, is de huisarts altijd dichtbij voor overleg. Ik kan makkelijk overleggen hoe met zo’n probleem om te gaan. Omgekeerd kan de huisarts patiënten naar mij verwijzen, als hij bijvoorbeeld duidelijkheid wil over de vraag of pijn wordt veroorzaakt door een oor- of kaakklacht.’ Samenwerking vergroot je kennis, is het uitgangspunt van Bartelt. In dit kader verwijst ze naar het tijdschrift Gezond en wel dat de Stichting Eerstelijnszorg Bocholtz-Simpelveld in het centrum viermaal per jaar uitbrengt en waarvoor ze recent geïnterviewd is samen met medewerkers van het consultatiebureau. Ze vertelt: ‘De kleintjes tot één à anderhalf jaar zie ik niet als patiënt, die komen alleen in het consultatiebureau. Tijdens het interview hoorde ik dat het blijkbaar gebruikelijk is hen een nachtelijke voeding te geven. Vaak is die zoet en het gaat daarbij om kinderen die al hun eerste tandjes hebben. Dat was leerzaam voor mij. Omgekeerd was het voor het consultatiebureau leerzaam dat ik patiënten uit de praktijk zie verdwijnen vanwege de financiële situatie. Dit kan betekenen dat hun kinderen niet meer komen voor gebitscontrole. Het is dan goed als het consultatiebureau bij die mensen benadrukt hoe belangrijk die controle is en dat de tandheelkundige behandeling bij kin-

‘De huisarts kan patiënten naar de tandarts verwijzen, als hij duidelijkheid wil over de vraag of pijn wordt ver­ oorzaakt door een oor- of kaakklacht’

deren tot achttien jaar kosteloos is.’ Een aantal jaren geleden was Bartelt betrokken bij een project met de thuiszorg om thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen gerichte kennis bij te brengen over mondzorg bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Momenteel is de voorschrijving van bisfosfonaat door huisartsen aan vrouwen in de overgang een overlegthema. ‘Het gevolg van dit overleg is dat de huisarts nu regelmatig de patiënt adviseert naar de tandarts te gaan om te laten kijken of de mondgezondheid goed is, voordat hij bisfosfonaat voorschrijft. Bij een patiënt die dit gebruikt, kan het trekken van een kies immers leiden tot een storing in de wondgenezing en een eventuele botnecrose.’

Informatie delen Jan Willem Vaartjes (tandarts-implantoloog in Utrecht en voorzitter van de ANT) vertelt dat er op het niveau van de ANT en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) overleg bestaat over zaken als cliëntenrechten, kindermishandeling en de tolkentelefoon, maar niet zozeer over kennisdeling tussen tandartsen en huisartsen. Zelf zegt hij de laatste jaren juist minder contact met huisartsen te hebben, omdat hij dankzij de richtlijn over antistolling minder vragen heeft in relatie tot de behandelingen die hij verricht. ‘Wel ben ik jaloers op het feit dat huisartsen zijn aangesloten op het landelijk schakelpunt’, zegt hij. ‘Ze hebben hierdoor inzicht in het medicatiegebruik van de patiënt. Ik hoor van een patiënt wel “Ik slik iets voor mijn hart” maar hij weet niet altijd wat dan precies. Voor de behandeling kan dat relevant zijn.’ Vaartjes vindt het goed dat er meer aandacht is gekomen voor de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheidstoestand van mensen. ‘Het is wel zaak om goed na te denken over de vraag welke gevolgen dit voor de tandarts moet hebben’, zegt hij. ‘Ik heb sympathie voor de stellingname van de LHV dat bloeddrukmeting in de tandartspraktijk wat ver gaat. Ik zie meer in het delen van relevante informatie, zoals over het medicatiegebruik van de patiënt. Dat die relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheidstoestand aandacht verdient, is terecht. Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat de bacteriën uit de Dentz 29


Uw bron voor informatie over het witten van tanden en tevens de plek om diverse tandenbleekmiddelen én mond verzor gings ­ producten te kopen.

HET TANDENBLEEKSYSTEEM MET ONGEKENDE RESULTATEN • 100% VEILIG* • DIRECT RESULTAAT • GEMAKKELIJK IN GEBRUIK * Onze whitening producten voldoen 100% aan de laatste voorwaarden van de EU regels.

SUPER HOME BLEACHING Direct kant en klaar voor een goede bleekmethode thuis.

CONTRAST HOME

c-l.be DP16.20

Thuisbleken (4 x 3ml spuitjes in 10%, 15% of 17% CB).

MONDWATER Mondwater voor onderhoud van het gebit in handige doseerfles.

TANDPASTA Dagelijkse whitening voor tanden met direct resultaat.

VOOR ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT SURF NAAR WWW.CONTRASTEUROPE.BE OF WWW.CONTRASTEUROPE.NL

DENTAL PHARMA CVBA Z3 Doornveld 114, bus 2 - 1731 Zellik, België België: T +32 2 463 45 95 algemeen@dentalpharma.be Nederland: T +31 416 651 212 algemeen@dentalpharma.nl


mond bij hartpatiënten zijn aangetroffen in de aderverkalking in de bloedbaan bij het hart. Als ik uit de anamnese weet dat een patiënt hart- en vaatklachten heeft, bespreek ik met de patiënt het beleid om de mond gezond te maken. Daarnaast overleg ik met de huisarts of de medisch specialist als ik constateer dat er sprake is van parodontitis en dat tandheelkundige behandeling belangrijk is.’ Soons zegt zich te kunnen voorstellen dat de rol van de tandarts in de algemene gezondheidstoestand van de patiënt groter wordt. ‘Als tandartsen hebben wij immers de meest reguliere contactbasis met de patiënt’, zegt hij. ‘En het onderwerp staat in toenemende mate in de aandacht. Ik heb ook het idee dat het steeds meer aandacht krijgt in de opleiding. Zeker

niet om de taak van de huisarts over te nemen, wel om signalen bespreekbaar te maken. Ik zeg weleens tegen een patiënt dat het verstandig is om contact op te nemen met de huisarts.’ Bartelt zegt dit ook te doen en doordrongen te zijn van het belang van het onderkennen van de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheidstoestand. ‘We weten inmiddels op basis van onderzoek dat die relatie er is op het gebied van hart- en vaatziekten, gewrichtsproblemen en bepaalde vormen van kanker. Ik ben er van overtuigd dat parodontische behandelingen vergoeden bij diabetespatiënten kosteneffectiever is dan dit niet te doen. Cijfers uit de Verenigde Staten staven dit ook. Op dit moment staan de zorgverzekeraars er echter nog niet voor open.’ Dentz 31


STUDENTZ In deze rubriek maakt u kennis met prominente of anderzijds opmerkelijke studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde. De moeder van Eline Bruning (23) kon haar niet overtuigen om Tandheelkunde te gaan studeren – Eline had Geneeskunde boven aan haar lijstje gezet – maar een goed gesprek met een MKA-chirurg overtuigde haar om zich toch aan te melden bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.


Eline Bruning Vice-Praeses bij Tandheelkundige Faculteitsvereniging Nijmegen Wat doe je in het weekend? Eline Bruning: ‘Ik ben elk weekend druk bezig. Een greep uit de afgelopen weken: activiteiten van de Tandheelkundige Faculteitsvereniging Nijmegen, festivals, een feestje, koffiedrinken of een drankje doen met vriendinnen, bezoek aan mijn familie en vriendinnen in Bergen op Zoom en uiteraard breng ik maar al te graag tijd door met mijn vriend.’ Wanneer wist je dat je tandarts wilde worden? ‘Jarenlang wilde ik Geneeskunde studeren en dat wilde ik aan het begin van mijn laatste jaar van de middelbare school nog steeds. Mijn moeder heeft meerdere pogingen gedaan om mij enthousiast te maken voor Tandheelkunde omdat zij dacht dat dat bij mij zou passen. “Nee, bah! Alleen maar vieze monden: dat ga ik echt niet doen”, was mijn reactie altijd. Tot ik mijn verstandskiezen moest laten extraheren bij een mond-, kaak- en aangezichtschirurg (MKA-chirurg, red.). Ik raakte met hem aan de praat en hij zei dat Tandheelkunde erg goed bij mij zou passen, zoals hij

Naam:

Eline Bruning

Geboren:

1993 te Bergen op Zoom

Beroep vader:

Registeraccountant

Beroep moeder:

Logopediste en manager klantbeheer

Woonplaats:

Nijmegen

Studie:

Tandheelkunde

Universiteit:

Radboud Universiteit Nijmegen

Aanvangsjaar studie:

2011

Verwacht jaar van afstuderen: 2018 Lid van studentenvereniging: Tandheelkundige Faculteitsvereniging Nijmegen Bijbaan: Op dit moment geen, mijn bestuursjaar is

mij hoorde praten over wat ik wilde studeren. Van zo iemand neem je dat als eigenwijze puber wél aan, dus ben ik naar de open dag van Tandheelkunde in Nijmegen geweest. Het was alsnog een lastige keuze, maar na lang twijfelen heb ik voor Tandheelkunde gekozen. Ik heb er absoluut geen spijt van, maar je snapt wel dat de MKA-kriebels bij mij aanwezig zijn.’ Had Nijmegen als studiestad je voorkeur? ‘Nijmegen had absoluut mijn voorkeur. Maar, als ik iets anders was gaan studeren, had ik dat graag in Utrecht gedaan.’ Wat is het hoogtepunt van je studie? ‘Dit bestuursjaar is één groot hoogtepunt, door de ervaring die ik opdoe, de bijzondere band die ik heb met mijn bestuursgenootjes en met alle tradities van de Tandheelkundige Faculteitsvereniging Nijmegen, borrels, gala’s, et cetera. Maar ook lid zijn van de beruchte Sinterklaascommissie, waarvan ik het tweede jaar zelfs de eer had om voorzitter te zijn, was een absoluut hoogtepunt. De Sinterklaascommissie gaat geheim te werk en maakt een show waarbij studenten en docenten eens flink door het slijk gehaald worden door hen publiekelijk te confronteren met wat zij het afgelopen jaar hebben uitgespookt. Sint en zijn Pieten weten immers alles. Dat vond ik bijzonder leuk!’ Welke plannen heb je met betrekking tot je bestuursjaar? ‘Mijn bestuursjaar zit er alweer bijna op; we wisselen eind december. Mijn plan voor de laatste weken is om er nog maximaal van te genieten.’

druk genoeg! Sport:

Tennis, skiën, festivals bezoeken

Relatie:

Ja, met een fantastisch vriendje

Waar kunnen ze jou wakker voor maken? ‘Een Big Tasty met bacon van de McDonalds. Zó slecht, maar zó lekker.’ > Dentz 33


STUDENTZ Wat maakt de opleiding Tandheelkunde zo interessant? ‘Het is een opleiding die veel verschillende deelgebieden kent. Je kunt een profiel kiezen, waarbij je in het vijfde en zesde jaar een deelgebied kunt kiezen waar je extra (pre)klinisch onderwijs in krijgt. Bij mij is dat (complexe), volledige prothetiek op implantaten en (complexe) cosmetisch adhesieve vraagstukken. Vooral de cosmetische tandheelkunde vind ik fantastisch, daar kan ik goed mij ei kwijt. Ook is er in de tandheelkunde ruimte om zelf chirurgische ingrepen uit te voeren, wat mij zeker aantrekt. Een beetje actie in de taxi! Als ik kijk naar andere studies heb je als Tandheelkunde-student minder vrijheid door veel verplichte practica. Plus, je kunt niet teveel biertjes drinken op een feest als je de volgende ochtend een patiënt in de stoel hebt liggen.’ Wat staat er nog op jouw “verlanglijstje”? ‘Een aantal maanden in het buitenland studeren. Lucky me dat ik van maart tot en met mei naar Turijn ga!’ Stel, je bent 35 jaar. Wat heb je allemaal gedaan? ‘Ik heb eerst een paar jaar bij tandartspraktijken gewerkt om ervaring op te doen. Op die manier weet ik wat ik wel en niet wil, wat ik wel en niet prettig vind werken en heb ik mijn eigen praktijk opgericht. Daarin heb ik een ruimte gemaakt die geschikt is om zelf kleine chirurgische ingrepen uit te voeren. In de tussentijd heb ik uiteraard gezorgd dat ik daartoe bekwaam geworden ben. Daarnaast blijf ik energie in de cosmetische tandheelkunde steken en heb ik een hoop patiënten blij gemaakt door aan hun esthetische hulpvragen te voldoen. Mijn vakanties heb ik gebruikt om meer van de wereld te zien: onder andere Cuba, Thailand, Australië, en IJsland.’ Hoe vaak ga je zelf naar de tandarts? ‘Mijn tandarts is een studiegenootje; ik lig twee keer per jaar in de stoel, als we daar allebei de tijd voor hebben.’


De Kunst van Hooglans

BRILLIANT EverGlow® Universeel Submicron Hybride Composiet

Ò Uitzonderlijke polijstbaarheid en langdurige glans Ò Esthetische restauratie met één kleur Ò Aangename consistentie voor een ideale verwerking Ò Plakt niet aan uw instrumenten

003074

NL Jeroen Rijken jeroen.rijken@coltene.com +31 629 58 11 16

BE Joan Nuyts joan.nuyts@coltene.com +32 476 85 17 28

www.coltene.com everglow.coltene.com


Excent All-In Implant pakketten Overzichtelijker wordt het niet

Tandtechniek in optima forma in drie verschillende technieklijnen: Select, Classic of Excellent. Vanzelfsprekend in alle op de markt zijnde materialen.

Maximale flexibiliteit in restauratieve mogelijkheden door conventionele of CAD/CAM opties.

Een hoge primaire en secundaire stabiliteit met Avinent Ocean CC Implantaten dankzij de tapered vorm en biomimetische oppervlakte.

Een duurzaam functioneel en esthetisch resultaat door de conische schroefverbinding tussen implantaat en opbouw, in combinatie met platform switching.

Wilt u meer informatie over het ‘All-In Implant’-concept?

www.excent.eu

Neem dan contact op met Excent Tandtechniek via 0800 - 330 00 00 of implantologie@excent.eu


Poetsles

tijdens museumbezoek Op woensdag 19 oktober organiseerde het Ivoren Kruis in de Rotterdamse Kunsthal een familietandendag. Kinderen en ouders konden hun gebit laten controleren, kregen een poetsadvies en er werd een plaquefoto gemaakt. De dag was een extra evenement bij de tentoonstelling van historische prenten Kwakzalvers en Tandentrekkers.

E

nkele honderden gezinnen lieten zich op deze ongebruikelijke plek over hun mondgezondheid adviseren. Tandartspraktijk Vaerhorst was met het team aanwezig voor (poets)adviezen, DentalAir plaatste een tandartsstoel, Inspektor maakte QRay-foto’s en elmex zorgde voor tandpasta en tandenborstels die door de kinderen werden versierd in de workshop Pimp je tandenborstel. Bij de tentoonstelling van historische prenten vertelde een storyteller van Stichting Kies aan de kinderen het verhaal van Karius en Baktus.

Tentoonstelling “Kwakzalvers en Tandentrekkers” De tentoonstelling “Kwakzalvers en Tandentrekkers, tandheelkunde in de prentkunst” in de Kunsthal in Rotterdam liet aan de hand van bijna 250 prenten en diverse attributen zien hoe er tussen 1470 en 1870 naar tandheelkunde wordt gekeken. De levendige taferelen variëren van openluchtbehandelingen tijdens jaarmarkten en kermissen, tot het trekken van tanden in salons. Ook zijn hilarische en groteske spotprenten te zien. De omvangrijke publicatie “Tandheelkunde in de prentkunst”, samengesteld door dr. Gert Schade, vormde de leidraad voor de tentoonstelling. Attributen als tangen, spuiten en tandsleutels uit verschillende periodes wierpen samen met de litho’s en gravures een bijzondere blik op hoe kunstenaars en vormgevers in die tijd het werk van kiezentrekkers en charlatans verbeeldden. Informatie: www.kunsthal.nl

Dentz 37


Na 40 jaar ‘is het Reünie Tandheelkunde VU

Op vrijdag 21 oktober vond een bijzondere reünie plaats op ACTA. Maar liefst 75 tandartsen die in de jaren 1968, 1969 en 1970 begonnen met hun studie Tandheelkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ontmoetten elkaar weer na vele jaren. Waar heeft het tandheelkundige pad de tandartsen naartoe geleid, wat kunnen ze zich nog herinneren van hun studententijd en waar houden ze zich tegenwoordig mee bezig? Staan ze nog steeds aan de stoel of genieten ze van een welverdiend pensioen?

Ellen Dobbelaar

V

oor de initiatiefnemers en oudstudenten Bas Koomans en Wim Fidder was het een hele kluif om de contactgegevens van alle tandartsen te achterhalen. ‘Van ACTA heb ik een lijst gekregen met de adressen van de studietijd. We hebben dus veel moeten uitzoeken en dat ging niet altijd zonder slag of stoot. We kregen vaak te maken met de privacybescherming die de medewerkers van tandartspraktijken respecteerden.’ Maar, middels brieven, e-mails en de sociale media is het merendeel van de tandartsen geïnformeerd over de reünie. ‘Bijna iedereen is aanwezig, we hebben niet iedereen kunnen vinden of bereiken. We kregen helaas ook een aantal keer het bericht dat iemand was overleden’, zegt Bas Koomans. Van de 123 personen, waren er 75 aanwezig op de reünie.

70 jaar en een nieuwe praktijk De tandartsen die de uitnodiging accepteerden, hebben ruim 40 jaar lang tandheelkunde bedreven. Het merendeel van de tandartsen heeft recent hun praktijk verkocht. Toch zijn er ook 38 Dentz

die nog een nieuwe praktijk starten, zoals Hans Andringa (70). Hij is speciaal voor de reünie van Atlanta naar Amsterdam gevlogen, want hij woont al geruime tijd in de Verenigde Staten: ‘Ik heb jarenlang een tandartspraktijk in Amerika gehad. Op een gegeven moment heb ik deze praktijk door een grote Amerikaanse keten laten overkopen. Ik zou in de praktijk blijven werken, maar al snel bleek dat de nieuwe eigenaar van mijn praktijk en ik geen klik hadden. Gelukkig kon ik eruit stappen. Ik heb nu een nieuwe praktijk gestart met een andere tandarts. Het doel is om die praktijk in vijf jaar op te bouwen, dan uit te stappen en een jonge tandarts op mijn plek te zetten. Daarna wil ik terug naar Nederland komen’, vertelt Andringa. Wat hij zich nog kan herinneren van zijn studietijd zijn ‘koffie en sigaretten, véél koffie en sigaretten. Alle Tandheelkunde-studenten waren ondergebracht in een noodgebouw, genaamd Het Provisorium, waar je toen nog mocht roken. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Wat ik me ook nog herinner, is dat je


wel mooi geweest’

niet met handschoenen hoefde te werken. Toen dat verplicht gesteld werd, voelde dat heel raar. Alsof je geen feeling meer had. Nu moet je er niet meer aan denken!’

Genieten van de kleinkinderen Organisator Wim Fidder heeft recent zijn praktijk verkocht. Samen met vrouw heeft hij de praktijk jarenlang geleid, maar vond het aan het eind ‘wel mooi geweest.’ Niet het werk aan de stoel, maar de hoeveelheid regelgeving en administratie die elk jaar groter werd, begon hem tegen te staan. Veel van zijn patiënten kent hij persoonlijk. ‘Na zoveel jaren krijg je een goede band met ze. Je praat niet alleen over hun gebit, maar ook over wat er thuis gebeurd.’ Een andere tandarts vertelt dat hij op zijn 55ste jaar met pensioen gegaan is.‘Na mijn studie ben ik mijn eigen praktijk gestart in een dorp. In het begin was er tijd om je echt te verdiepen en je blik te verruimen, maar op den duur werd het echt lopendebandwerk. Het was keihard werken om alle patiënten te kunnen bedienen. In de provincie is er een duidelijk tekort aan tandartsen en groeit je patiëntenbestand razendsnel. Dat was niet altijd leuk, maar daardoor kon ik wel zo vroeg met pensioen.’ Hij geniet inmiddels

negen jaar van zijn vrije tijd: ‘Ik ben nog zijdelings betrokken bij de tandheelkunde, als mijn dochter – die ook tandarts is – om advies vraagt. Maar ik heb nu vooral veel tijd voor mijn kleinkinderen van 9 maanden en 3 jaar.

Wake-upcall Organisator Koomans is sinds kort weer terug aan het werk. ‘Twee dagen per week werk ik in een praktijk’, zegt hij. ‘Drie jaar lang heb ik niks gedaan. Op een avond vroeg ik mezelf af wat ik nou nog eens moest gaan doen. Ik ging zitten en een boek lezen: dat was dé wakeupcall. Ik heb nog nooit een boek gelezen’, zegt hij lachend. Dat Koomans zich eens zal vervelen, is een utopie. Hij is lid van de Jachthoornblazersgroep Panneland en reist regelmatig naar het buitenland om te jagen. De organisatie van de reünie voor de oud-studenten Tandheelkunde aan de VU is een andere activiteit waar hij zich in zijn vrije tijd mee bezig heeft gehouden. Of deze reünie geslaagd is? ‘Ik heb ontzettend veel positieve reacties ontvangen. Veel mensen hebben elkaar jaren niet gezien, maar hebben aangegeven na de reünie contact met elkaar te blijven houden. Dat is natuurlijk een mooi compliment.’ Dentz 39


Tandartspraktijk: huur- en vastgoed Hoe zit het juridisch?

Een tandartspraktijk wordt gevoerd in een gebouw. Uitzonderingen daargelaten zoals de schooltandarts die in een bus komt voorrijden. Het gebouw kan uw eigendom zijn, in erfpacht zijn uitgegeven of door u worden gehuurd. Bij de bouw en inrichting van een tandartspraktijk krijgt u te maken met diverse partijen en contractvormen. Daarnaast spelen onderwerpen als vastgoedexploitatie, huurrecht of gemeenschappelijk eigendom een rol. Hieronder zal aan de hand van een fictieve casus een introductie huur- en vastgoedrecht voor de tandartspraktijk worden gegeven.

Mr. Jeroen C. van Vliet

40 Dentz

C

arel is tandarts in de stad G. Hij heeft het plan opgevat om een nieuwe praktijk te laten bouwen in de benedenverdieping van een grachtenpand. De verdiepingen daarboven wil hij verhuren of verkopen als appartement. Om die reden dienen huurcontracten te worden opgesteld of zal het pand notarieel gesplitst gaan worden. Ook dient er een Vereniging van Eigenaren (VvE) te worden opgericht. Het pand is reeds door hem aangekocht en hij staat op het punt om een architect en een aannemer in te schakelen. De architect zal verantwoordelijk zijn voor het vervaardigen van het ontwerp en voor de bouwbegeleiding. Daarnaast dient ook gedacht te worden aan het aanvragen van de benodigde vergunningen. Carel heeft een aantal

specifieke wensen voor zijn nieuwe praktijk. Om te beginnen is het een praktijk voor twee stoelen. Carel denkt meer omzet te kunnen genereren als hij twee tandartsstoelen laat plaatsen. Naast de praktijkruimte dient er een balieruimte c.q. kantoor te komen en een wachtruimte annex pantry. Verder een airco met buitenunits. De praktijkruimte dient volledig geluidwerend te zijn in verband met de wachtkamer en de huurders. In het belang van de strakke uitstraling wenst Carel geen radiatoren; hij wil vloerverwarming.

Relevante contractvormen, wet- en regelgeving Een architect zal willen contracteren op basis van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011).


Dit zijn algemene voorwaarden voor de adviseur in de bouw. Als u dit niet wenst, dienen deze voorwaarden in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst nadrukkelijk te worden afgewezen. Als alternatief kan in de opdracht op bepaalde punten een van de DNR afwijkende regeling worden overeengekomen. Bijvoorbeeld voor de onderwerpen aansprakelijkheid en betalingscondities. De aannemer wordt aangestuurd door de architect maar dient rechtstreeks door Carel te worden gecontracteerd. Een aannemer zal onder de voorwaarden van de UAV 2012 een contract willen aangaan. Dit zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de bouw. Geschillen worden beslecht door middel van arbitrage door de hiervoor ingerichte Raad

van Arbitrage voor de Bouw. Algemeen aangenomen wordt dat deze voorwaarden in het voordeel van de aannemer zijn opgesteld. Er staan regels in over meerwerk, oplevering en garantie. Ook hiervoor geldt dat Carel niet verplicht is om hier (integraal) mee akkoord te gaan. Een afwijzing dient nadrukkelijk in de opdrachtbevestiging te worden vermeld. Veelal wordt overeengekomen dat bepaalde onderdelen van de UAV 2012 worden uitgesloten of gewijzigd opgenomen. Het wordt ten zeerste geadviseerd om een betalingsschema af te spreken dat gelijk loopt met vastgestelde mijlpalen in het bouwproces en geen betalingen vooraf te verrichten. Overige relevante regelgeving voor de tandartspraktijk in dit kader bestaat uit het bouwbesluit, Dentz 41


CDC Complete tandzorg is een gespecialiseerde tandheelkundige kliniek en richt zich met name op de behandeling van patiënten met ernstige behandelachterstanden en patiënten met complexe tandheelkundige klachten. Voor zowel behandelingen als het voeren van intakegesprekken zijn wij op zoek naar een

TANDARTS M/V Profiel: Tandarts met ruime ervaring Affiniteit met behandeling van angstige patiënten Communicatief sterk Goede beheersing van de Nederlandse taal BIG geregistreerd Contact: Róbert Mihálovics (COO) Telefoon: 088-232 82 85 E-mail: operations@cdctandzorg.nl

Willem Tandarts

Praktijkovername CDC is een snelgroeiende keten van tandartspraktijken in geheel Nederland. Door de aanwezigheid van een gespecialiseerd back-office team van specialisten kunnen wij aangesloten praktijken op gedegen wijze ontzorgen en professioneel ondersteunen op deze gebieden. Bent u geïnteresseerd in een verkennend gesprek over praktijkovername? Kijk dan op: www.cdctandzorg.nl/praktijkovername

CDC - Complete Tandzorg

De Rijn 1

5684 PJ Best (bij Eindhoven)

088-232 82 85

www.cdctandzorg.nl


bestemmingsplan en de lokale regels vastgelegd in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In verband met röntgenstraling zijn er regels opgenomen in de Kernenergiewet waarin is opgenomen dat de gezondheidsschade door straling altijd afgewogen moet worden tegen het therapeutisch nut. Ook dient er een stralingsplattegrond te zijn.

Waar kan het fout gaan tijdens de ontwerp- en bouwfase? Als eerste dient de architect in beginsel een omgevingsvergunning aan te vragen op basis van bestek en tekeningen. De gemeente toetst onder andere of wordt voldaan aan het bestemmingsplan, bouwbesluit en de bouwverordening. Ook kan sprake zijn van monumentenwetgeving wanneer sprake is van een monument, of moet eerst privaatrechtelijk toestemming van de gemeente worden verkregen in geval van erfpacht. Een volgend belangrijk punt hier is dat in overeenstemming met de wensen van Carel de praktijkruimte volledig geluiddicht dient te zijn met geluidwerende deuren. Deze deuren zijn voorzien van dubbele geluidwerende rubbers met automatische onderdorpels, zogenaamde valdorpels als gevolg waarvan de ruimten geen vaste dorpels dienen te krijgen. Hiertoe dient wel de ondervloer strak, naadloos en zonder drempels door de ingeschakelde aannemer te worden opgeleverd. Gewone deuren met een vaste dorpel hebben een kier en zijn niet geluidwerend. Voor de geluidwerendheid dient de vloerenleverancier direct betrokken te worden bij het bouwproces. De vloerluiken dienen onder de vloer te worden weggewerkt en er mogen geen bulten en naden in de cementdekvloer zitten. Tevens moet erop gelet worden dat de cementdekvloer pas aangebracht kan worden als de leidingen van de vloerverwarming op proefdruk staan en zijn getest voordat de cementdekvloer word gestort. Wanneer dit niet goed wordt begeleid door de architect kan dit tot

‘Relevante regel­ geving voor een tandartspraktijk bestaat onder andere uit het bouwbesluit, bestemmingsplan en de lokale regels vastgelegd in een APV’

een enorme vertraging in de werkzaamheden leiden en uiteraard tot extra kosten. Het is bekend dat als gevolg van de röntgenapparatuur in de praktijkruimte loodwanden dienen te worden geplaatst ter bescherming tegen straling. Het gaat om een cirkel met een straal van twee meter vanaf elke röntgenbron waarbinnen lood op de wanden dient te worden aangebracht. Als er in een behandelkamer twee röntgenbronnen aanwezig zijn, dienen er door de architect twee cirkels getekend te worden. Bijzonder fnuikend kan het zijn wanneer er geen vooroverleg wordt gepleegd tussen de architect en de VvE van het complex waar de tandartspraktijk gerealiseerd dient te worden. Had dit overleg wel van te voren plaatsgevonden, had de architect van meet af aan geweten dat de VvE niet akkoord zou gaan met het aan de buitengevel plaatsen van een airco-installatie, althans niet zonder toestemming. In het reglement voor de VvE staat genoemd dat het een eigenaar of gebruiker zonder toestemming van de VvE niet is toegestaan veranderingen aan te brengen in de gemeenschappelijke gedeelten, de schil en de gemeenschappelijke zaken van het gebouw. Bij het voortdurend uitblijven van een juiste uitvoering van zijn verplichtingen – waaronder het aansturen van de aannemer – dient de architect in gebreke te worden gesteld. Dit kan door een gemotiveerd schrijven waarin de klachten worden opgenomen en waarin een duidelijke termijn dient te worden gesteld waarbinnen de verplichtingen volgens contract correct dienen te zijn opgepakt en eventuele fouten te zijn hersteld. Alleen na een dergelijk schrijven is de architect in beginsel pas schadeplichtig. De overeenkomst met de architect is een overeenkomst van opdracht en een opdrachtgever kan ex artikel 7:408 BW de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Van geval tot geval zal dan bekeken moeten worden of er nog een afrekening dient plaats te vinden.

Praktijkruimte (ver)huren Na de feestelijke opening van de nieuwe praktijk heeft Carel besloten het over een andere boeg te gooien; hij gaat zijn nieuwe praktijk verhuren aan twee jonge ambitieuze tandartsen. Op zijn openingsreceptie heeft hij Linda ontDentz 43


WAARDEVOLLE WOL Op DENTALMAN.com vindt u alles wat u dagelijks in de tandartspraktijk of het tandtechnische laboratorium nodig heeft. U kunt op DENTALMAN.com ook terecht voor mijn exclusieve ontdekkingen op lifestylegebied – denk bijvoorbeeld aan de 100% fairtrade kasjmieren producten van de Home Collection van FTC Cashmere. Gun uzelf deze unieke kwaliteitsbeleving.

DENTALMAN.COM IT‘S A PLEASURE – ALL DAY LONG

20161024.DMA.0045_Anzeige_Cashmere_190x135_Dentz0616_RZ.indd 1

24.10.16 14:17

Als een eigen praktijk je einddoel is, bieden wij je de korte route Een eigen praktijk. Het ideaal van veel tandartsen. Zelf bepalen wat er moet gebeuren, zelf je mensen aansturen. Heb jij ook die ambitie, dan kunnen we je bij Dental Clinics snel op weg helpen. We zijn namelijk op zoek naar tandartsen die het een uitdaging vinden om bij ons leiding te geven aan een eigen praktijk. Dental Clinics is een samenwerkingsverband van bijna 50 tandartsengroepspraktijken. In ons moderne teamconcept werken alle tandheelkundige specialismen onder één dak samen. Waardoor we de best mogelijk zorg kunnen bieden.

Als tandarts-directeur ben je verantwoordelijk voor je eigen team. Maar je staat er niet alleen voor. Je wordt ondersteund op het gebied van tandheelkundige kwaliteit en praktijkvoering. Jij kunt je helemaal richten op je patiënten, je team en het optimaliseren van je praktijk. Met al onze tandarts-directeuren wisselen we regelmatig kennis en ervaringen uit. Gezamenlijk bepalen we de richting van onze tandheelkundige zorg. Dat doen we met veel plezier en enthousiasme. Ook intern is ons motto: lachen is leven.

Geïnteresseerd in een nadere kennismaking, neem dan contact op met Diane Hannink 06 - 50 68 24 77 of mail naar werken@dentalclinics.nl


moet met wie hij een nieuwe start gaat maken: een bed and breakfast in Thailand. Hoe zat het ook al weer met bedrijfsmatige huur?

Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW De wet maakt onderscheid tussen zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte (winkel, horeca, et cetera) conform artikel 7:290 BW en de hierboven genoemde overige 7:230a-bedrijfsruimte (kantoor, opslagplaats, et cetera). De tandartspraktijk valt onder de laatstgenoemde categorie, wat betekent dat verhuurder en huurder volkomen vrij zijn bij het opstellen van de huurovereenkomst, zoals onder meer de duur van de overeenkomst, de prijs, de opzegtermijn, et cetera. Het is van belang (of men nu huurder of verhuurder is) dat alle van belang zijnde aspecten in de huurovereenkomst worden opgenomen. De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) hanteert daarvoor een model (het nieuwste model is van 30 januari 2015) met bijbehorende algemene bepalingen waarin standaardartikelen zijn opgenomen. Met name bij het artikel onder bijzondere bepalingen (artikel 11) in de huurovereenkomst kunnen allerlei aanvullende bepalingen worden opgenomen en waarin bijvoorbeeld artikelen uit de algemene bepalingen opzij kunnen worden gezet. Dat is

uiteraard afhankelijk van de onderhandelingen tussen partijen. Indien in dit geval de relatie tussen Carel en Linda onder de Thaise zon, rozengeur en maneschijn blijft en de bed and breakfast goed blijft lopen, zou het voor Carel wenselijk zijn – ook in het kader van een appeltje voor de dorst – om het huurcontract met de twee jonge ambitieuze tandartsen voor een langere termijn aan te gaan; bijvoorbeeld voor tien jaar, zodat Carel voor langere termijn zekerheid heeft van de ontvangst van de huurpenningen. Gebruikelijk is echter een huurovereenkomst voor bijvoorbeeld vijf jaar en telkens optiejaren van vijf jaren aan te gaan. Maar zoals gezegd zijn partijen volkomen vrij omtrent de inhoud van de huurovereenkomst voor de tandartspraktijk. Ook zouden er bijvoorbeeld in de huurovereenkomst aparte afspraken gemaakt kunnen worden, indien Carel eerder terugkomt dan gepland uit Thailand en hij zijn tandartspraktijk weer zou willen oppakken.

Wie is Jeroen van Vliet? Jeroen van Vliet is advocaat/partner bouwrecht bij Amice Advocaten B.V. te Utrecht. Informatie: www.amice-advocaten.nl

Dentz 45


New Lisa: Nothing compares to her

De Nr. 1 on e prov. kr

voor ggens* n & br u

Luxatemp. Ieder heeft zijn favorieten. Al ruim 20 jaar geleden zette Luxatemp de nieuwe standaard voor zeer nauwkeurig en esthetisch provisorisch K&B materiaal. Sindsdien heeft DMG haar productlijn voor tijdelijke voorzieningen verder uitgebouwd – met specifieke varianten voor de verschillende wensen in de praktijk. Elk produkt van de Luxatemp familie biedt *Marktaandeel USA in 2012 volgens Marktonderzoeksbureau Strategic Data Marketing.

kwaliteit en unieke resultaten, waar Luxatemp al jaren wereldwijd voor staat. www.dmg-dental.com

Onderscheidingen voor Luxatemp Star, wordt in de USA onder de naam Luxatemp Ultra aangeboden.

Intuit ive us er int erfac Accel e erate d typ e B cy Wi-Fi cle conn ectio n and Smoo Mobil th ex e App terna l desi gn

W&H Benelux, Reepkenslei 44, B-2550 Kontich t +32 (0)475 51 63 63, f +32 (0)3 844 61 31 office.benelux@wh.com, wh.com

W&H Lisa_Dentz_92x275_EN.indd 1

26.10.2015 23:52:45


Tweedaagse Cursus Endodontologie te Amstelveen

• • • • •

Kleinschalige opzet (max. 8 deelnemers) Intensieve hands-on training Live demonstratie Focus op vaardigheid en efficiëntie ProTaper Universal ProGlider en ProTaper Next

• • • •

Warme verticale condensatie: de Schilder techniek volgens Ruddle Centrale compactie met Thermafil Kamers uitgerust met Zeiss microscopen Ook als eendaagse privé cursus: The ONE-on-ONE

Locatie: Tandartsenpraktijk H.J. van Mill Parmentierlaan 76a te Amstelveen. Prijs: € 1500 per cursus (2017) Data 2017: 27-28 januari 10-11 maart 25-26 augustus 10-11 november Contact: T: 020-6416566 E: info@hjvanmill.nl Voor verdere informatie zie onze website: www.hjvanmill.nl

Werp een helder licht op uw praktijk!  Op hoog niveau presteren met led-paneel IRIS

Of het nu gaat om een kantoor, laboratorium of praktijk, led-paneel IRIS biedt optimale verlichting om uw werk op hoog niveau uit te voeren. De hoeveelheid licht en de kleurweergave van led-paneel IRIS is perfect afgestemd op het natuurlijk verlichten van uw ruimte.

‘De verlichting is zo natuurlijk. Het lijkt net alsof ik buiten ben’

Zo ontstaat een prettig klimaat waar u gedurende de dag productief bent én blijft. Het licht van led-paneel IRIS is uniek. Het paneel zelf is van zeer hoge kwaliteit. Uw vertrouwen wordt bevestigd met maar liefst vijf jaar garantie.

Waarom led-paneel IRIS?

 Ontspannen werken Rustiger voor uw ogen en meer werkplezier.

 Precisiewerk op hoog niveau

Optimale weergave van kleuren en details.

 Energie efficiënt

Langere levensduur en minder energie verbruik.

ZEELTE DENTAL EQUIPMENT Weg van Rollecate 17 8325 CP Vollenhove

Technische data model LP44E559+:         

Hoge CRI van 95 CQS van 91,7 UGR van onder de 19 4000 lumen bij 44 watt CCT van 5500 kelvin Ripple free driver Mogelijkheid tot dimmen Power Factor van 0,95 595 x 595 x 10 millimeter

T 0527 24 17 82 M 06 53 21 46 20 E info@zeelte.nl


SAVE THE DATE Vrijdag 24 maart 2017 Dentsply Sirona Orthodontics Assistentendag

www.assistentendagen.nl Print-ad.indd 1

08/11/2016 12:24

Adverteerdersindex Acta Dental Ecudation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Heraeus Kulzer Benelux B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

AllSens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

ICX Implants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Anesthesia & Intensive Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Implant Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

CDC Complete Tandzorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ivoclar Vivadent BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Colgate-Palmolive Nederland BV . . . . . . . . . . . . . . . . 22

KoelnMesse GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Coltene Whaledent AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Dentalman.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 DentalPharma cvba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dental Bauer Nederland bv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Dental Clinics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Dentsply Sirona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 18, 49 De Parodontoloog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 DMG GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Lannet IT B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 MedieQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Protilab B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sibbing Adviesgroep B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Tandartspraktijk H.J. van Mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Van der Schoot Architecten bv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 VDW GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Elysee Dental Solutions B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

VST Software BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Excent Tandtechniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

W&H Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Fiscaalfit.nl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

WDH BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

GC Benelux Office 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Zeelte Dental Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

GlaxoSmithKline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ZorgSom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Dentz 49


’tANTwoord Ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen • Onder redactie van de ANT • communicatie@ant-tandartsen.nl

52

54

58

61

Impressie hoor­ zitting Kamer over de mondzorg

ComMiT vertegen­woordigt mondhygiënisten in teamverband

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Unieke ANTopleiding restauratieve tandheelkunde

Foto: Hanne Nijhuis

ANT Nascholingsaanbod Workshops

8 december 2016 Praktijkovername 26 januari 2017 ANT-cursus Restauratieve Tandheelkunde door Martijn Molenaar (zie deze Dentz pagina 61) De workshops voor het voorjaar 2017 vindt u in de volgende editie van Dentz en op de website van de ANT: www.ant-tandartsen.nl. ANT Jaarcongres - save the date!

17 maart 2017 ANT Jaarcongres 18 maart 2017 Studentencongres De voorbereidingen voor het derde ANT Jaarcongres en Studentencongres zijn in volle gang. Ook dit jaar weer een inspirerende internationale spreker, hands-on cursus en volop direct toepasbare kennis voor in uw praktijk. Meer informatie volgt in de volgende editie van Dentz.

IQdent studieclubs

Intercollegiaal overleg voor álle tandartsen. Met een breed aanbod Universitaire Modules en gastsprekers. Visitatie

De ANT biedt een visitatietraject aan waarbij uw praktijk bezocht wordt door twee collega’s. Na het bezoek ontvangt u een uitgebreide rapportage met tips en handvatten om uw kwaliteit en zorgverlening verder te verbeteren. De ANT is een CRKBO-geregistreerde instelling. Het aanbod is toegankelijk voor zowel ANT-leden als niet-leden. Deelnemers ontvangen opleidingspunten. Informatie en aanmelden: www.ant-tandartsen.nl

51 


Impressie hoorzitting Kamer over de mondzorg Op maandag 3 oktober vond de hoorzitting mondzorg en tandzorg plaats in de Thorbeckezaal in het Tweede Kamergebouw. De Kamer wilde daarmee niet alleen de taakherschikking aan de orde stellen, maar ook zicht krijgen op de algemene stand van zaken in de sector.

Na de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer over de taakherschikking, dienden Tweede Kamerleden Henk van Gerven (SP) en Arno Rutte (VVD) een voorstel in voor de hoorzitting. Maar liefst zesentwintig vertegenwoordigers van mondzorgkoepels, patiëntenorganisaties, toezichthouders, zorgverzekeraars en uit onderwijs, wetenschap en praktijk, stuurden een position paper en mochten hun standpunten verder toelichten tijdens drie zittingsrondes. Na elke ronde stelden Rutte, Van Gerven en Hanke Bruins Slot (CDA) vragen. Voorzitter Van Gerven sprak zijn waardering uit voor de grote opkomst die volgens hem een beeld gaf van de betrokkenheid van mondzorgverleners en het belang van de mondzorg. ‘De mondzorg is een ondergeschoven kindje in de aandacht van de politiek’, merkte Rutte op. Taakherschikking door tekort ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes maakte direct in de eerste zittingsronde duidelijk dat de plannen van de minister voor verdere taakherschikking geen oplossing zijn voor het onderliggende probleem: het grote tekort aan tandartsen. Een probleem dat door de overheid bewust gecreëerd is en dat de minister nu wil oplossen met curatieve mondhygiënisten. ‘Het zijn maatregelen die tegen het algemene beleid indruisen. Preventie wordt vervangen door curatie. Mondzorg onder één dak, het ideale model, wordt verlaten. Er is geen enkel bewijs dat dit een goede maatregel is.’ Stefan Listl, hoogleraar Kwaliteit en Veiligheid van de

52 

Mondzorg aan de Radboud Universiteit, was het daarmee eens. Hij noemde de plannen voor taakherschikking niet doelmatig en zei dat er behoefte is aan betere data. Overigens werd tijdens de hoorzitting niet duidelijk hoe groot het tandartstekort is. Van Gerven vroeg het Şeniz Sari, specialist BIG-register CIBG, Johanan van Diermen, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Lourens Kooij, voorzitter Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) die hem – terecht – verwezen naar het Capaciteitsorgaan. De werkgroep mondzorg van het Capaciteitsorgaan krijgt echter al een aantal jaren geen subsidie meer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waardoor de overheid het onmogelijk maakt om het tekort aan te tonen. Tandartsen zonder BIG-registratie Dát er een tekort is, wijst de praktijk echter uit. ‘We werven buitenlandse tandartsen, maar dat is geen duurzame oplossing. Het brengt bovendien veel problemen met zich mee’, zei tandarts Ter Bogt die pleitte voor het opleiden van meer Nederlandse tandartsen en een particuliere tandheelkundeopleiding. Lourens Kooij (CBGV) legde uit dat de grootschalige inzet van buitenlandse tandartsen niet zonder potentiële risico’s is. In artikel 35 van de Wet BIG staat dat niet-BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren hun werk mogen uitoefenen onder supervisie en verantwoordelijkheid van een BIGgeregistreerde volgens de zogenaamde verlengde-arm-


ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes

constructie. Kooij maakte zich zorgen over het oneigenlijk gebruik van het artikel: ‘Er zijn buitenlandse tandartsen die jarenlang als zelfstandig tandarts werken, zonder BIGregistratie. Vijf jaar geleden waren dat er zo’n vierhonderd.’ Van Diermen (IGZ) herkende het beeld: ‘We komen dit geregeld tegen in het toezicht.’ Hanke Bruins Slot vroeg zich af waarom deze situatie getolereerd wordt. Van Diermen gaf toe dat het voor de inspectie lastig te toetsen is of er sprake is van een verlengde-arm-constructie. Twijfels Patiëntenfederatie Nederland Onno Hofman, voorzitter van het Ivoren Kruis, sprak zijn zorgen uit over de taakherschikkingsplannen en deed een oproep om de mondzorg niet aan ingrijpende veranderingen bloot te stellen omdat er op preventievlak nog veel werk te doen is: ‘Elk gaatje is gefaalde preventie. Wij vinden dat mensen die opgeleid zijn voor preventie niet ingezet moeten worden voor curatie. We hebben die mensen heel hard nodig. De minister heeft de mondzorg rust, reinheid en regelmaat beloofd. Ik doe een oproep om nu niet met nieuwe dingen te komen.’ Jan Benedictus van Patiëntenfederatie Nederland noemde de taakherschikking eerst nog ‘gemiereneuk op de vierkante centimeter’: ‘Het gaat ons er om dat professionals goed samenwerken’, lichtte hij toe. Later antwoordde hij op een vraag van Van Gerven dat de Patiëntenfederatie Nederland niet enthousiast is over taakherschikking: ‘Er is twijfel bij ons. Is de mondhygiënist voldoende opgeleid om

te kunnen diagnosticeren en röntgen te indiceren? We denken dat de tijd er nog niet rijp voor is. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat partijen tegenover elkaar staan en dat is voor patiënten niet prettig. We willen rust en duidelijkheid.’ Ook Marloes van Dongen, afdelingsmanager Zorginkoop Integrale en Generieke Zorg bij VGZ, was van mening dat taakherschikking de mondzorg gecompliceerder en onoverzichtelijker maakt. ‘We juichen mondzorg onder één dak toe.’ Uiteraard maakte voorzitter Manon van Splunter duidelijk dat de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) groot voorstander is van taakherschikking. Het zou volgens haar bijdragen aan efficiënte en doelmatige zorg. ‘De politiek heeft het liefst dat iedereen het met elkaar eens is, maar dat is in deze discussie niet mogelijk’, zei Van Gerven. ‘Zou taakherschikking onder één dak niet een mooi poldermodel kunnen zijn als antwoord op de behoefte in de samenleving?’ Andere onderwerpen Verder werd er tijdens deze dag aandacht gegeven aan andere onderwerpen binnen de mondzorg. Verschillende sprekers luidden de noodklok over de mondgezondheid van kinderen en kwetsbare ouderen. Ook werd er gesproken over het beloningssysteem in de mondzorg. Meer informatie over deze onderwerpen, de hoorzitting en videocompilaties vindt u op de website van de ANT.

53 


ComMiT vertegenwoordigt mondhygiënisten in teamverband De beroepsorganisatie van de mondhygiënisten, de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), is fervent voorstander van taakherschikking zoals dit door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vastgelegd in het wetsvoorstel dat in het voorjaar in de Tweede Kamer besproken wordt. De ANT ontvangt regelmatig reacties van mondhygiënisten die het niet eens zijn met de wetswijziging Taakherschikking en die zich (tenminste op dit thema) niet door de NVM vertegenwoordigd voelen. Op verzoek faciliteert de ANT de oprichting van de Commissie Mondhygiënist in Teamverband (ComMiT). ComMiT wil een brug slaan tussen de (beroepsverenigingen van) tandartsen enerzijds en mondhygiënisten die in een tandartspraktijk werken en niet voor taakherschikking zijn anderzijds. Voorzitter en oprichter van ComMiT Edwin van Leeuwen is mondhygiënist, psycholoog (Bsc) en is schrijver van het artikel Taakherschikking in de mondzorg, de commissie Linschoten anno nu. Edwin legt uit wat de doelstelling en de plannen van ComMiT zijn.

Er is veel gebeurd sinds het eerste kwartaal van 2016. De brieven (juli 2014 en april 2015) van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doen sterk vermoeden dat beide partijen een gelegenheidsverbond hebben gesloten. De taakherschikkingsagenda van het ministerie van VWS neemt met deze niet-openbare afspraken een vlucht; de NVM hamert in diverse dossiers op het gelijktrekken van de rol van tandarts en mondhygiënist en stelt zich nooit kritisch op richting de overheid. Van Leeuwen vraagt zich af wie er spreekt voor de mondhygiënisten die in tandartspraktijken werkzaam zijn en of zij wel of niet tevreden zijn met de huidige rolverdeling: ‘De NVM doet dat in mijn optiek in ieder geval niet. Daar waar er polarisatie is, heeft de NVM die in de hand gewerkt. Tegelijkertijd houdt de NVM zich soms juist compleet afzijdig in publieke discussies en op deze manier drijven zij een wig tussen de mondhygiënist en tandarts. Dit is niet alleen schadelijk voor de mondzorg als geheel, maar vooral voor de mondhygiënist die zich niet vertegenwoordigd voelt door de enige koepelorganisatie, maar wel met de gevolgen van het beleid te maken krijgt. ComMiT richt zich op deze collega’s en hoort hun bezorgdheid aan maar ook hun ideeën over hoe het anders moet.’ Poortwachtersrol Verreweg het grootste deel van de mondhygiënisten is werkzaam in een tandartsenpraktijk en daarmee een be-

54 

langrijk onderdeel van het team. Het concept van Mondzorg Onder Eén Dak (MOED), dat gebaseerd is op taakdelegatie met de tandarts als eindverantwoordelijke voor de behandelcyclus, heeft zich inmiddels decennialang bewezen en heeft de Nederlandse mondzorg mede gebracht op het niveau waarop deze zich momenteel bevindt. De directie en het bestuur van de NVM richten zich echter veel meer op de vrijgevestigde mondhygiënist, vindt Van Leeuwen: ‘Bij bepaalde mondhygiënisten met een eigen praktijk zie ik duidelijk dat ze zich willen profileren als een adres waar je als patiënt alle mondzorg kunt krijgen. Dan schiet je al gauw tekort want alle preventie ten spijt, zul je van tijd tot tijd toch echt ook aan curatie moeten doen. De taakherschikking zoals ze nu wordt voorgesteld in de tekst van de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin naast röntgen, anesthesie en curatie eigenlijk de poortwachtersrol zelf geheel verschuift van tandarts naar mondhygiënist, is voor deze ondernemers een godsgeschenk. Voeg daarbij een lading onbewust onbekwame vers afgestudeerden die op de opleiding beloofd is dat ze minstens zo goed zijn geschoold als een tandarts en er gaan onwenselijke dingen gebeuren. Hier verwacht je dan eigenlijk van een koepelorganisatie dat ze de beroepsbeoefenaar met beide benen op de grond zet, maar zoals gezegd is dat niet wat de NVM doet. Toch hoor je mondhygiënisten die geen vertrouwen hebben in de gekozen koers, en dat zijn vaak mondhygiënisten die werkzaam zijn in een tandartspraktijk. Deze groep heeft geen stem en die wil ik ze in mijn nieuwe rol gaan verschaffen.’


Edwin van Leeuwen: voorzitter ComMiT, mondhygiënist, psycholoog BSc en schrijver van onder andere het artikel Taakherschikking in de mondzorg, de Commissie Linschoten anno nu Enquête Van Leeuwen start met een enquête onder zijn collega’s om te peilen of zij zitten te wachten op de voorgestelde taakherschikking, met zelfstandige bevoegdheden om röntgenfoto’s te mogen maken, te verdoven en om te mogen boren (“tertiaire preventie”). Daarbij wil Edwin toetsen wat de mondhygiënisten vinden van de ophef over de taakherschikking en om erachter te komen in hoeverre zij zich kunnen vinden in de manier waarop de nieuwe zelfstandige bevoegdheden worden verworven, met andere woorden: hoe kijken zij aan tegen de polarisatie die op dit moment dreigt. Daarnaast heeft Edwin een aantal mondhygiënisten persoonlijk geïnterviewd: ‘Tijdens de interviews merkte ik dat sommige mondhygiënisten goed op de hoogte zijn van de voorgenomen wijzigingen en het gevaar ervan inzien. Eén collega had net het interview met de NVM-voorzitter gelezen in het Nt. Ze vroeg zich af hoe de voorzitter kon stellen dat de beroepsgroep het boren niet ambieerde terwijl de NVM deze “tertiaire preventie” wel naar zich toe probeert te trekken. Haar woorden waren letterlijk: “Dus je neemt iets weg bij de tandarts en je gaat ze daarna in hun eigen blad vertellen dat je er niets mee gaat doen? Wie bedenkt dat?” Een ander mooi voorbeeld was dat van een collega die zich stoorde aan de borstklopperij over het onderwijsniveau. Ze zei: “Als je in een tand-

artspraktijk werkt en niet in je vrijgevestigde cocon zit, weet je pas wat het verschil is tussen de cariologie-opleiding van tandarts en mondzorgkundige.” Deze nuances hoor je niet in de openbare discussies.’ Publicatie ComMiT publiceerde in november 2016 De mondhygiënist als breekijzer*, een kritische beschouwing van het mandaat van de NVM op basis van de gehouden enquête en interviews. Wat kunnen we nog meer gaan verwachten van ComMiT? ‘Op korte termijn willen we van zoveel mogelijk mondhygiënisten die zich niet vertegenwoordigd hebben gevoeld, horen. Ik roep hen op te mailen (e.van.leeuwen@ ant-commit.nl) over dat wat ze dwars zit met betrekking tot de koers die nu gevaren wordt en te laten horen wat er voor hen belangrijk is. We zijn verder bezig met het opzetten van een nieuwsbrief om de mondhygiënist in teamverband op de hoogte te houden van onze inspanningen.’

*U kunt het document De mondhygiënist als breekijzer lezen op de ANT-website www.ant-tandartsen.nl onder Thema’s.

55 


Van Der Schoot

Architecten

bv Bna SchijnDel

Al 35 jaar gespecialiseerd

FINANCIEEL CONSULT VOOR DE (STARTENDE) TANDARTS Sibbing & Wateler is een onafhankelijk financieel adviesbureau, gespecialiseerd in de praktijkbegeleiding van vrije medische beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen. Wij bieden u een gevarieerd dienstenpakket voor al uw financiële zaken, nu en in de toekomst. Speciaal voor u als (startende) tandarts heeft Sibbing & Wateler een praktijkgericht boek geschreven. U kunt een gratis exemplaar bestellen via onze website www.sibbing.nl.

GRATIS PRAKTIJKGERICHT BOEK

Van der Schoot architecten is al vijfendertig jaar gespecialiseerd in tandartsen-, orthodontisten-, mondhygienistenpraktijken tandheelkundig centra en parodontologie. nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie, interieur, exterieur, casco, turn-key en installaties. het bureau biedt opdrachtgevers de mogelijkheid tot de begeleiding van de hele bouw en/of deeltrajecten. Specialistische kennis: markt, wet- & regelgeving, bouwkunde, routing, installaties, akoestiek en hygiëne (WiP).

PRAKTIJKVESTIGING FINANCIËLE PLANNING ASSURANTIËN Telefoon: (0318) 544 044 - www.sibbing.nl

Kenmerkend is de hoogwaardige dienstverlening, onafhankelijkheid en integriteit. “Van der Schoot architecten staat voor kennis en ontzorgen” neem contact op met ir. Gijs jan van der Schoot Info@vanderschootarchitecten.nl T + 31 (0)73 54 93 841

www.vanderschootarchitecten.nl

Paro + donto = logica Vrijdag 10 februari 2017 presenteert De Parodontoloog het symposium PDL17 : gehecht aan je wortels. Marco Gresnigt = adhesieve restauraties Dagmar Else Slot = fluoride gehecht aan je wortels Krista Janssen + eruptiestoornissen = de wortel gehecht aan de kaak Renske Thomas = gehecht aan gewoontes Wouter van Wesemael + regeneratie = opnieuw gehecht raken aan je wortels Geerten-Has Tjakkes + kroonverlenging = hechting aan wortels Locatie: DOT Groningen Kosten Tandarts Mondhygiënist Tandartsassistent

vóór 1 januari 2017 €275 €200 €125

vanaf 1 januari 2017 €325 €250 €175

Na het programma vindt het speakers diner plaats (€45,-) Meer informatie en inschrijvingen: http://www.deparodontoloog-groningen.nl/verwijzer/activiteit


Wilfred Kniese, vicevoorzitter ANT

Floskundigen Het is bekend dat weinig mensen leren van fouten uit het verleden. Politici horen daar zeker niet bij. We hadden mogen hopen dat het debacle rond de verloskundigen zelfreinigend zou hebben gewerkt richting nieuwe experimenten. Maar de wegen van onze minister zijn ondoorgrondelijk. Mogelijk wil zij haar stempel drukken op de geschiedenis en een erfenis nalaten waar nog lang over gesproken zal worden. Geen beter dossier in dat geval dan de taakherschikking mondzorg. De (te) zelfstandige mondhygiënisten zullen in navolging van de verloskundigen voortaan gebrandmerkt gaan worden als de “floskundigen”. Sprookjes De voorzitter van het Ivoren Kruis en de directeur van Mondzorg voor Kids zaten tijdens de Ronde Tafel gebroederlijk naast elkaar met dezelfde missie: de mondzorg van de jeugd verheffen. De voorzitter deed dat glans(jes)rijk door Gewoon een Gaaf verhaal te vertellen dat ieders aandacht had. De directeur had zichtbaar andere problemen. In mijn vorige column schreef ik nog dat Mondzorg voor Kids zeer winstgevend was. Inmiddels zijn ze marginaal verlieslatend, zo bleek uit de position paper. Geen blijde boodschap voor de kapitalistische eigenaren. Dus maar een sprookje bedacht. De commissie moest met zichtbaar stijgende verbijstering het verhaal aanhoren van de virtuele praktijk waar de lage SES-kids, na te zijn afgeleverd met een luxe limousine van de gesubsidieerde haal- en brengservice, zich korte tijd Michael Jackson konden wanen in mondzorgpraktijk Neverland. Na vijf martelend lange minuten kwam dit sprookje gelukkig tot een eind en kon de zaal weer opgelucht ademhalen en overgaan tot de orde van de dag. Sprookjes zijn natuurlijk leuk voor de aandeelhouders maar in de keiharde realiteit van de dagelijkse mondzorg gaat het gewoon om subsidie, winst en macht.

The sky is the limit De NZa bestaat tien jaar en dat mag gevierd worden. Met als thema the sky is the limit en een heuse kosmonaut als spreker om uit te leggen wat zich aan de andere kant van “the limit” afspeelt. Waarom de NZa voor deze titel gekozen heeft, is me niet helemaal duidelijk geworden. Gaat de NZa de zorgsector wat lucht geven? Mogen we voortaan sky high declareren? De tandartsen dachten tijdens het experiment ook dat de sky the limit zou worden. Die illusie heeft maar een paar maanden mogen duren. Toch geeft de happening wel aanleiding tot enkele kosmische beschouwingen. Immers, de NZa is op de zevende dag ontstaan uit de Oerknal van de Wmg. En de NZa zag dat het allemaal goed was want er was marktwerking. En sindsdien dijt de zorgkosmos gestaag uit. NZa en mondhygiënisten hebben gemeen dat ze het allebei al tien jaar doen. Dat noem ik eerbiedig de “constante van Schippers” en wil het daar voor nu even bij laten. Maar wel met felicitaties aan de jarige NZa. Want zonder hen zou het leven van een bestuurder een stuk saaier zijn. Proost dus op 2017!

Foto: Geek Zwetsloot

TrammelANT Marnix, directeur van de calimero’s, heeft helaas gerecidiveerd in zijn column. Mijn waarschuwingen ten spijt. Onder het kopje “trammelant in tandartsenland” breekt hij een lans voor de opleiding tot tandprotheticus. We worden er subtiel op gewezen dat de tandprotheticus zijn eigen opleiding moet

bekostigen. Logisch, zou je denken. Als iemand op zaterdagmiddag naar zijn boetseerclub gaat, moet hij dat ook zelf betalen? De ONT laat echter geen gelegenheid onbenut om te benadrukken dat de tandprotheticus eigenlijk een academisch denk- en werkniveau heeft. Maar de lat moet niet meteen te hoog, dus is regulier hbo een mooi tussenstation. Niet bepaald ontbloot van ambitie voor wat in feite irregulier mbo-onderwijs is. Maar Marnix gaat onbewust de fout in door te stellen dat de tandprotheticus “acteert” op hboniveau. De spijker op de kop. Acteren betekent namelijk “doen alsof”, “een rol spelen”. En de titel “trammelANT in tandartsenland” is zijn Freudiaanse huldeblijk aan de ANT, die begin juni de knuppel in het hoenderhok van de mondzorg heeft geworpen door van de stille stelselwijziging een tamelijk luidruchtige te maken.

57 


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Het is bijna zover: 1 januari a.s. wordt de nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht. Wat verandert er?

Het ANT Klachtenbureau blijft alle binnenkomende klachten op professionele wijze in behandeling nemen, waar mogelijk direct oplossen en zo nodig doorgeleiden naar een van de nieuwe ANT Klachtenfunctionarissen. Vanaf 1 januari neemt de klachtenfunctionaris een centrale rol in bij de afhandeling van een klacht van een patiënt over behandeling, communicatie of bejegening. De klachtenfunctionaris adviseert en bemiddelt. Het voornaamste doel van de klachtenfunctionaris is om de patiënt en tandarts samen tot een oplossing te laten komen. Klachtencommissie Niet langer is de formele uitspraak van de Klachtencommissie het eindpunt van een klachtenprocedure. De afsluiting van de klachtenprocedure nieuwe stijl wordt het eigen oordeel van de tandarts over de tegen hem ingediende klacht en de door hem gekozen oplossingsrichting. De Klachtencommissie blijft wel bestaan. Op verzoek van de klager, tandarts of klachtenfunctionaris kan de Klachtencommissie in de toekomst een objectief oordeel geven over het feitencomplex. Dit kan behulpzaam zijn bij het tot elkaar komen van tandarts en klager. Wat nu als partijen er niet uitkomen? In dat geval geeft de nieuwe wet de patiënt de mogelijkheid om naar een geschillencommissie te gaan. Stichting Geschilleninstantie Mondzorg Samen met KNMT, ONT en NVM heeft de ANT de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg opgericht; een onafhankelijke geschilleninstantie die voor de aangesloten

58 

tandartsen geschillen gaat beslechten zoals de nieuwe wet bedoelt. Een commissie, bestaande uit een (oud)rechter (voorzitter), een namens de Consumentenbond aangesteld lid (jurist) en drie tandarts-leden die samen één stem hebben, doet een juridisch bindende uitspraak en kan financiële claims tot 25.000 euro toewijzen. In de geschillencommissie zal dan ook ruime kennis en kunde in de afhandeling van civiele schadevergoedingsclaims aanwezig zijn. Anders dan gebruikelijk is in veel geschillencommissies, hebben de mondzorgkoepels uitdrukkelijk gekozen voor een meerkoppig beroepsgenotenpanel. De complexiteit van medisch handelen en diversiteit van het wetenschappelijk veld vraagt immers om een zo genuanceerd mogelijke beschouwing door beroepsgenoten. Kosten De overheid heeft door middel van de Wkkgz de medische wereld – van academisch ziekenhuis tot solopraktijkhouder – opgelegd om voortaan de juridische afhandeling van datgene wat misging niet alleen te organiseren, maar ook te bekostigen. De nieuwe regeling zal duurder uitvallen dan de onder de oude wet verplichte klachtenafhandeling. De mondzorgpartijen bestuderen nog hoe deze kosten in redelijkheid toegerekend en verdeeld kunnen worden. Voorkom een geschil Belangrijk blijft: voorkom een geschil en handel klachten zo goed mogelijk zelf af. De ANT helpt u hierbij; u kunt blijven rekenen op een professionele ANT Klachtenregeling!


Een klacht

Spoedconsult onnodig geacht In deze rubriek komt een klacht – alsmede de daaropvolgende uitspraak – aan bod die een cliënt over een tandarts heeft ingediend bij de Klachtencommissie van de ANT. De casus wordt toegelicht door de voorzitter van de ANT Klachtencommissie: Gabrielle Swinkels. Ditmaal: geen spoedconsult na een telefonische melding over tandletsel.

Waaruit bestaat het ongenoegen? Een vrouw beklaagt zich erover dat telefonisch contact met de tandartspraktijk niet heeft geleid tot hulp, begeleiding of een andere vorm van zorg. Zij had gebeld omdat haar zoontje van één jaar kort ervoor tandletsel had opgelopen tijdens een val. Wat zegt de tandarts? De tandartsassistente kreeg als eerste de moeder aan de lijn. Zij kon de vrouw niet goed begrijpen, mede vanwege het hoge praattempo. Daarop nam de tandarts het gesprek over. Hij hoorde van de moeder dat haar zoontje was gevallen en dat daardoor een tand een beetje losstond, maar dat het niet meer bloedde. Volgens de tandarts vertelde zij niet dat de tand negentig graden was gedraaid. Zij liet evenmin weten dat haar zoon zijn mond niet meer kon sluiten. Op basis van deze informatie concludeerde de tandarts dat het jongetje concussie of subluxatie had. Gezien de jonge leeftijd van het zoontje stelde hij afwachtend beleid voor. Volgens de tandarts was er geen indicatie voor een tandartsbezoek. Wat zijn de bevindingen van de Klachtencommissie? Ten eerste: bij concussie of subluxatie van elementen in het melkgebit is meestal geen behandeling noodzakelijk en kan worden afgewacht. Dat staat in de NMT-Praktijkrichtlijn Tandletsel 2010. Die vermeldt ook dat de patiënt röntgencontrole en – waar mogelijk – sensibiliteitscontrole kan krijgen bij het eerstvolgende periodieke bezoek. De vraag is alleen: kon de tandarts wel beoordelen of er sprake was van concussie of subluxatie?

Hoe luidt het antwoord? Tijdens hun telefoongesprek hadden de tandarts en de moeder een verschil van inzicht. Uiteindelijk besloot de tandarts dat een consult niet nodig was, waarna de klager nog diezelfde dag een andere tandarts heeft bezocht met haar zoontje. Dit deed zij na contact met haar huisarts. De Klachtencommissie is van mening dat de aangeklaagde tandarts al had moeten overgaan tot een consult. Juist bij (jonge) kinderen met tandletsel is het belangrijk dat een ouder wordt gehoord en het kind bij de minste twijfel naar de tandarts komt. En verder? De Klachtencommissie concludeert dat de communicatie tussen de moeder en de tandarts onvoldoende was. Van de tandarts mag een professionele houding worden verwacht, dus is dit hem aan te rekenen. Hij had met goede vraagstelling tot een betere inschatting van de situatie moeten komen. Dan zou hij hebben geoordeeld dat een spoedconsult op zijn plaats was. De noodzaak tot een consult blijkt uit de foto die de klager heeft overlegd aan de Klachtencommissie. Daarop is te zien dat de besproken tand méér dan “iets los” stond. Wat oordeelt de Klachtencommissie? Het staat niet vast dat het gebit van het jongetje schade heeft opgelopen omdat de tandarts verzuimde te handelen. Toch meent de Klachtencommissie dat het optreden van de tandarts onjuist was. Daarmee is de klacht gegrond.

De beschreven tandarts krijgt in deze rubriek altijd de gelegenheid te reageren. Deze keer is niet op dat aanbod ingegaan.

59 


Perfect voor

al uw adhesieve uitdagingen

Ontworpen voor duurzaamheid Één enkel systeem, drie basis elementen dat is het enige wat nodig is om in alle situaties een sterke hechting te verkrijgen

G-Premio BOND hecht aan ALLE preparaties zonder compromissen te sluiten

G-CEM LinkForce zorgt voor een stabiele hechting aan ALLE restauraties

G-CEM LinkForce™ van GC Duaal uithardend

bevestigingscement voor alle indicaties en alle substraten

G-Multi Primer biedt een sterke hechting voor ALLE indicaties

GC BENELUX B.V. Edisonbaan 12 NL-3439 MN Nieuwegein Tel. +31.30.630.85.00 Fax. +31.30.605.59.86 info@benelux.gceurope.com http://benelux.gceurope.com

04767-GC-G-CEM LinkForce-ADV-NL-90x267.indd 1

22/04/16 09:18


Unieke opleiding voor ANT-leden Speciaal voor ANT-leden stelt Martijn Moolenaar een achtdaagse opleiding restauratieve tandheelkunde samen. Aan het einde van deze unieke opleiding kunt u meer complexe en duurzame behandelingen bieden aan uw patiënten.

Martijn Moolenaar van Dental Design Center biedt al zeventien jaar tandheelkundige zorg op topniveau. Op basis van die jarenlange ervaring in binnen- en buitenland stelde hij een “overzichtstraining” samen. ‘Al mijn kennis en ervaring heb ik hierin gebundeld. Dat maakt het een redelijk unieke training’, zegt Moolenaar. ‘Ik ben vereerd dat de ANT mij gevraagd heeft en vind het geweldig dat een beroepsvereniging aandacht geeft aan kwalitatieve zorg. Met deze opleiding kunnen tandartsen de zorg naar een hoger niveau tillen doordat ze meer controle hebben over hun behandeling. Ze krijgen daardoor ook meer plezier in hun werk.’ Intensieve training De training is volgens Moolenaar een mooi traject. ‘Je krijgt veel theorie en – uiteraard – ook huiswerk, zoals het beoordelen van een van je eigen patiënten. We beginnen met het bekijken van het hele kauwsysteem. Patiënten hebben een esthetische wens, maar daar ligt vaak een functioneel probleem aan ten grondslag. Er is geen esthetiek als het functioneel gezien niet klopt. Je zult eerst moeten vaststellen waarom bepaalde problemen zich afspelen in de mond. Pas als je daar inzicht in hebt, kun je systematisch tot structurele oplossingen komen. In feite staan de eerste vier dagen in het teken van de analyse en het verzamelen van data om tot een goede analyse te komen. Je kunt dit onderdeel zien als aanvulling op hetgeen je op de opleiding hebt geleerd over functie. Je hebt deze aanvullende kennis nodig om duurzame constructies te maken, zeker bij uitgebreide behandelplannen.’ De functieanalyses en de bijbehorende oplossing zijn voor veel tandartsen echte eyeopeners, vertelt Moolenaar. ‘Het helpt je naar duurzame oplossingen toe te werken. Natuurlijk kan elke restauratie kapot, maar met betere planning kom je minder vaak voor verrassingen te staan, zoals afgebroken restauraties.’

Materiaalkeuze Ook de derde module, materiaalkunde, is volgens Moolenaar cruciaal. ‘Je moet wetenschappelijk onderbouwd aan een patiënt kunnen uitleggen waarom je een bepaald materiaal kiest en wat hij daarvan mag verwachten. Vaak maakt het laboratorium de keuze voor materiaal. Maar je moet juist het gesprek aan kunnen gaan met het lab. Ik denk echt dat de tandheelkundige zorg daarvan beter wordt.’ In de laatste module gaat Moolenaar dieper in op de richtlijnen voor een gezichtsanalyse en de esthetische tandheelkundige analyse. Vervolgens legt hij uit hoe u deze kunt implementeren in het restauratieve behandelplan. Is er veel kennis en praktijkervaring voor de training nodig? ‘Hoe eerder je dit doet, hoe meer plezier je eraan gaat beleven. Dus als je afgestudeerd bent, kun je deze opleiding doen. Praktijkervaring is voor mij niet noodzakelijk.’ Exclusief voor ANT-leden de opleiding restauratieve tandheelkunde. De opleiding bestaat uit vier modules: 1. Integrale visie 2. Functie en behandelplanning 3. Materiaalkeuze, preparatie design en adhesieve technieken 4. Esthetische integratie Startdatum van de opleiding: 26 januari 2017 Prijs: 5.200 euro: speciale ANT-ledenprijs Voor meer informatie of direct aanmelden: www.dentaldesignacademy.nl

61 


Airrotor reparatie voor 135 euro 6 maanden garantie op uitgevoerde reparatie Alle rotoren zijn voorzien van keramische lagers! Onze rotoren worden geproduceerd in de E.U. 24 uurs-service Wij repareren bijna alle modellen airrotors

www.airrotorshop.eu ® Distributed by ICX Implants B.V.

Het FAIRE Premium Implantaat P

MAXIMALE KWALITEIT, FAIRE PRIJZEN, TRANSPARANTIE!

®

WIJ OVERTUIGEN AL 11 JAAR MET STABIELE PRIJZEN VOOR EEN PREMIUM DUITS/SWITSERS IMPLANTAATSYSTEEM! Boodtlaan 10 · 1796 BE De Koog · Tel.: 0222 - 76 90 11 E-mail: info@icx-implants.nl · Web: www.icx-implants.nl


Ergonomische tips voor tandartsen helpen uitval voorkomen Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir heeft in samenwerking met gerenommeerde ergonomen zeven tips samengesteld die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Movir wil hiermee bijdragen dat tandartsen gezond en met plezier functioneren. Veel tandartsen krijgen vroeg of laat te maken met fysieke klachten doordat zij langdurig werken in dezelfde, belastende houding. Vrouwen hebben vaker last van hun handen doordat ze 40 procent minder spierkracht hebben en mobieler zijn in hun vingergewrichten dan mannen. Daardoor spannen ze hun spieren meer aan en buigen ze hun vingers gemakkelijker door de anatomisch gewenste grenzen. Dat doorbuigen kan na verloop van tijd voor vervelende klachten zorgen, vaak rond het veertigste levensjaar. Om dit te voorkomen, heeft arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir in samenwerking met gerenommeerde ergonomen zeven tips samengesteld die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Tip 1 Zorg voor instrumenten met een schachtdikte van minimaal 7,6 millimeter. Daarmee hoeft u minder kracht te zetten om de instrumenten te kunnen gebruiken. Tip 2 Probeer beide polsen zoveel mogelijk in de neutraalpositie te houden. Het sterk buigen naar de rug- of binnenzijde van de hand is erg belastend.

Tip 3 Zorg dat vingers altijd in een boogvorm blijven en voorkom dat de gewrichten doorzakken. Tip 4 Knijp alleen in instrumenten als dat nodig is en neem kracht terug als dat mogelijk is. Het continu kracht zetten is erg belastend en niet altijd nodig. Tip 5 Steun met de vierde en vijfde vinger op de patiĂŤnt. Zorg dat de vingers daarbij niet doorbuigen. Tip 6 Zorg dat de pink geen teacuppositie inneemt. Dit heeft geen functie, maar is wel overbelastend. Tip 7 Zorg dat de eerste drie vingers de instrumenten aanraken, de zogenaamde gemodificeerde pengreep. Deze greep aanleren? Kijk dan ook de instructievideo op movir.nl/ ergonomie.

Bekijk de video’s via movir.nl/ergonomie.

63 


Het nascholingsbureau van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) Wij bieden een uitgebreid programma voor het gehele tandheelkundige team. Ons programma bevat leergangen, cursusdagen, workshops en symposia. We bespreken graag de mogelijkheden voor nascholing bij u in de praktijk of op een locatie naar keuze. Heeft u vragen over ons aanbod of een specifieke cursus, neem dan contact op met een van onze cursuscoördinatoren.

In ons aanbod: 20 januari 2017

Lokale anesthesie bij kinderen

24 maart 2017

Slaap, slaapapneu en de oplossing: een MRA

31 maart 2017

Lachggassedatie (2-daagse cursus)

12 mei 2017

Parodontale chirurgie in de algmene praktijk

WWW.ACTA-DE.nL ACTA Dental Education ook op www.facebook.com/actadentaleducation

Kijk op onze website voor meer informatie over onze producten en diensten. Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam, T 020 - 5980 308, ade@acta.nl

Dentz 6 2016 ADE

27-10-2016

Innovaties op het Legacy™ Systeem Zimmer™ Screw-Vent compatibel

NIEUW!

Concave prothetiek lijn

CAD CAM

SMARTbase

™ Alle merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

www.implantdirect.nu Implant Direct Benelux • Jan Muschlaan 21a • 3584 GV Utrecht • tel. NL: +31 (0) 30 25 998 25 • tel. BeLu: +32 (0) 78 48 44 71 • info@implantdirect.nu


People who say it cannot be done... Sinds kort prijkt er een vierluik in de bestuurskamer van het nieuwe kantoor van de ANT, ontworpen en gerealiseerd door Yvonne BuunkWerkhoven. Kunst met een groot raakvlak aan de mondzorg. ANT-vicevoorzitter Wilfred Kniese: ‘Ik kreeg de leporello een tijd geleden onder ogen en was meteen getroffen door de tekst die we kunnen beschouwen als de lijfspreuk van ons bestuur. Maar ook de hele compositie en symboliek sprak me erg aan. Ik heb Yvonne benaderd met de vraag of de leporello kon worden “opgeblazen” tot een wandvullend vierluik. En dit is het resultaat.’ Mond is vorm van zelfexpressie Yvonne Buunk-Werkhoven: ‘Onderzoeksuitkomsten laten zien dat een mooie mond en gezond gebit, inclusief een stralende lach, wel degelijk bepalend zijn in sociale interacties en interpersoonlijke relaties. Een persoon met een glimlach, een gulle lach of andere vorm van zichtbare vrolijkheid wordt veelal als leuk, aantrekkelijk en spontaan gezien. Bovendien wordt het verschil in expressie bijna volledig door de mond bepaald en zijn onze monden een

vorm van zelfexpressie, die ons kenmerken in fysiek, sociaal en cultureel opzicht. Voor de link tussen kunst en wetenschap was een inspirerend gesprek met Erwin Olaf – fotograaf en lid van de Akademie van Kunsten (KNAW) – over de lach, het begin van een wederzijdse serieuze poging om de lach/mond nader te onderzoeken. In een collageworkshop Beeldproeverij van beeldend kunstenaar Harald Vlugt heb ik het kunstwerk Creativity is a result of how I think and feel leporello II uit 2014, met nadruk op lachen en naaktheid gemaakt. Erwin Olaf beeldt in een drieluik (vrije werk) naakt en lachen uit, omdat hij het onuitstaanbaar vindt dat naakt door de pornografie is gestolen. En, dat chagrijnig kijken of neutraal zielig enkel voorbehouden is aan de beeldende kunst en modefotografie en het lachen eigenlijk uitsluitend voorkomt in de reclamefotografie.’ Dr. Yvonne A.B. Buunk-Werkhoven is zelfstandig onderzoeker, sociaal psycholoog en mondhygiënist. Op het raakvlakgebied van de preventieve mondzorg en de sociale psychologie en is zij (inter)nationaal in adviesen onderzoeksfuncties betrokken bij promotie- en preventiemaatregelen, voorlichting en (mondgezondheids)gedragsverandering.

65 


ANT Algemeen De ANT biedt een compleet dienstverleningspakket: 99 Ledenservice – vakinhoudelijke, juridische, bedrijfsmatige ondersteuning 99 Klachtenregeling 99 Helpdesk 99 Stevige, uitgesproken belangenbehartiging 99 Wekelijkse nieuwsbrief 99 Gunstige verzekeringspakketten 99 Flinke besparingen op praktijkkosten met onze ledenvoordelen Extra’s: „„ IQdent studieclubs – intercollegiaal overleg voor alle tandartsen „„ Ruim nascholingsaanbod: Dental Studie Update Congres, workshops „„ ANT-visitatie Studenten en starters: 99 ANT Van Nouhuysbeurs voor buitenlandstages 99 Wekelijkse nieuwsbrief 99 De Startende Tandarts.com 99 ANT Starterscongres 99 Gunstige verzekeringspaketten

ANT LIDMAATSCHAPPEN EN CONTRIBUTIE 2017 Statutair is vastgelegd dat uitsluitend tandartsen en studenten Tandheelkunde lid kunnen worden van de ANT. De vereniging kent een aantal verschillende typen lidmaatschappen met bijbehorende contributie.

Contributie per kalenderjaar per 1 januari 2017: Lidmaatschap*

€ 990,-

Praktiserende tandartsen

Partnerlidmaatschap*

€ 495,-

Voor partnertandartsen van leden

Groepslidmaatschap*

€ 773,50

Vanaf vier tandartsen werkzaam op één adres of onder één naam

Starterlidmaatschap*

€0

In jaar van afstuderen 1e jaar 2e jaar 3e jaar

€ 90,€ 280,€ 480,Gereduceerd lidmaatschap

€ 369,-

Niet-praktiserend, <65 jaar

65+ lidmaatschap*

€ 495,-

Praktiserend

Pensioenlidmaatschap

€ 94,-

Niet meer praktiserend

Lidmaatschap op grond van inkomen*

€ 346,50

<35% van het rekeninkomen 35 tot 65 procent van rekeninkomen

€ 693,Studentlidmaatschap € 0

*inclusief aansluiting bij klachtenregeling conform Wkkgz.

ANT is een beroepsorganisatie voor tandartsen, opgericht in 1995. Op 5 juli 2002 heeft de minister van VWS de ANT aangewezen als ‘representatieve organisatie’  voor tandartsen en tandartsspecialisten. BESTUUR Voorzitter

BUREAU Algemeen directeur

Vicevoorzitter/ Penningmeester

Bureau-adres

Dhr. J.W. Vaartjes

Dhr. W.F. Kniese Secretaris

Dhr. R.J. Raktoe Lid

Mw. C.M.J. Scheijmans Lid

Dhr. R.H.C. Suy

66 

Dhr. P. Vlaandere

Margriettoren Haaksbergweg 75 1101 BR AMSTERDAM Telefoon

020 - 23 74 740 E-mail

ant@ant-tandartsen.nl Website

www.ant-tandartsen.nl

Lid worden of uw lidmaatschap wijzigen? Mail naar ant@ant-tandartsen.nl of bel 020 - 23 74 740.


TANDTECHNISCH LABORATORIUM


Adhese Universal ®

Hét universele adhesief

DESENSITIZING

EFFECT

* Data beschikbaar op aanvraag

Direct Indirect Totaal-ets Selectieve-ets Zelfetsend Vochtig & Droog

Alles in één klik • Tot wel 190 applicaties per VivaPen® (2 ml)* op afzonderlijke gebitselementen • Voor direct en indirecte bonding- en etstechnieken • Grote hechtsterkte op vochtige en droge dentine

www.ivoclarvivadent.com Manufacturer, Sales & Distribution:

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.nl Representative Office Benelux:

Ivoclar Vivadent B.V.

De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | The Netherlands | Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04

Dentz 6 - 2016  

Dentz is het vakblad voor de tandarts van nu. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inspireert deze op alle ge...