Shibas valpar-1-2-2007

Page 1

Shibas valpar

av Annika Larsson ägare till Chonix Shiba Sommaren 2006 fick Chonix Shiba sin första kull valpar. Det blev 2 tikvalpar. Vi hade bestämt oss för att inte behålla någon valp och många frågade varför inte, eftersom vi tänkte skaffa en shiba till så småningom. Men skälen var flera; det fanns 3 som väntade på valp och vi antog att det endast var 2, som mest 3 valpar, i Shibas mage. Alltså tyckte vi att de som väntade gick före. Hade det fötts fler valpar än vad det fanns väntande/längtande valpköpare, så hade vi kanske tänkt om…. Ett annat skäl var att vi gärna ville ha Shiba för oss själva ett tag till, innan nästa valp flyttade in (vi behövde också vila upp oss :O))). Och sista skälet var att vi gärna ville ha en valp från andra linjer, som vi visste ”var på gång” hos Annika Mårtensson/kennel Chonix.

Som jag nämnde så träffar vi Chiko rätt ofta. Första gången vi träffades var bara en vecka efter att valparna flyttat. Det var ett kärt återseende mellan Shiba och Chiko! Chiko försökte dia Shiba, men det var inte Shiba alls intresserad av till Chikos stora frustration. Det finns ett band mellan Shiba och Chiko som är härligt att se. I våra människoögon vill vi ju gärna ha det till mor-dotter-relation, men det kanske inte är så, utan bara att de känner varandra väl… Vad vet jag? Det är i varje fall alltid kul att träffas och det är huvudsaken.

Tiden gick och valparna flyttade till sina nya hem; Bachiko (Chiko) flyttade till Tomelilla och Benizaiten (Kira) flyttade till Danmark. Vi har fått många roliga rapporter från familjerna om hur det går för de små liven. Vi har varit och hälsat på Kira i Danmark och hon hade vuxit till sig rejält. Hon lever tillsammans med Eva och Steen och deras 2 andra hundar; en shiba och en spaniel. Chiko har ju flyttat inom Sveriges (Skånes) gränser, så på det viset är det lättare att träffas, vilket vi också gör relativt ofta. Det är ju väldigt kul att följa Shibas valpar. Hur de utvecklas som individer och även den ”exteriöra” sidan är kul att följa; vem liknar de mest? Shiba eller Shippy (Chonix Patorikku)??


Efter att Shiba har haft sina valpar tycker vi att hon har förändrats. Hon har blivit lugnare, coolare och mer tolerant. Visst; hon börjar närma sig 3 år, men vi tror ändå att det har haft betydelse att hon har varit med om en kull valpar. Nu är det dags att gå vidare och i mitten av februari flyttar vårt nästa troll hem till oss; nämligen Chonix Cho-Nixa! Henne kan man också läsa om på Shibas blogg, som i fortsättningen kommer att heta ”Shibas och Cho-Nixas blogg” http://shibasblogg.blogspot.com/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.