En shiba som går i skolan-1-2-2006

Page 1

En shiba som går i skolan! Av: Anna Ragnvid, ägare till Chonix Kenshou

Jag och Chonix Kenshou, en fem år gammal shiba, går på det nya hundgymnasiet på utbildningscentrum i Örkelljunga. Vi har hund på schemat tre dagar i veckan. Då har vi med våra hundar på lektionerna, men vi får ta med dem alla dagar om vi vill. De dagarna vi har hundämnen får de sitta med i klassrummet. Men de dagar som vi inte har hund på schemat och vi inte kan ta med dem på våra lektioner får de sitta i rymliga burar som står i en barack en liten bit ifrån skolan. De dagar vi har hund är vi ute i Hjelmsjövik, ett vandrarhem som ligger ca 4 km utanför Örkelljunga. Vår lärare i hundämnena är hundpsykologen Charlotte Swanstein. Saker som vi läst om nu är bl.a. hundens etologi, vård för hundens välmående, foder, utställning och vi har även börjat klicka in våra hundar med klicker. Vi är också ofta ute och går långa promenader med våra hundar i skogen där vi tränar kontakt, sök och inkallning. Det märks verkligen på Kenshou att han tycker att det är roligt eftersom han blir jätteglad så fort man går in i klassrummet. Man märker också att han blir väldigt trött efter att ha varit i skolan en hel dag, han somnar nästan direkt när vi kommit hem. Gå gärna in och läs mer om utbildningen på skolans hemsida: http://www.orkelljunga.se/utbildningscentrum/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.