En shiba som är säker på att hon är en brukshund-3-4-2007

Page 1

En shiba som är säker på att hon är en brukshund Av Beth Lundmark ägare till Chonix Zuiko-Mikan Det man testar är i stora drag: Kontakt, Lek, Aktivitet, Överraskning, Ljudkänslighet, Spöken och Skott. Vi gjorde testet med Mikan när hon var lite drygt 1 år. Det var väldigt intressant och eftersom det inte är en tävling utan endast en beskrivning så är det inget man tränar hunden inför. Det bästa är att den är så ”rå” som möjligt för att testet ska ge en så rättvis bild av hur vår hunds mentalitet är.

Här ligger Alva och Ebba, båda 3 1/2 år gamla, Chonix Zuiko-Mikan 2 år och Aksa 14 mån. Bouvier des Flandres är en gammal bruks- och boskapshund som även har fungerat som väktare och mjölkvagnsdragare i Belgien, Frankrike och Holland. Den tillhör en av våra bruksraser och fungerar även som polishund i en del länder. Mikan tycker att det är så naturligt att umgås med denna ras att vi stundom tror att hon också är en bouvier. Ända tills en mus passerar eller en liten orm ringlar förbi. Då vet vi att hon är en jakthund! Dessa två raser fungerar väldigt bra tillsammans och vid träffar med andra bouvierer är Mikan en självklar och accepterad medlem. Mikan gör samma saker som sina ”room mates” och har därför spårat en hel del med den äran. Hon har genomgått en sökkurs och även genomfört ett MH. Det betyder Mental Hund och är ett test som används för att ge en vägledning av hundens mentalitet. Används framförallt till brukshundar men alla raser kan göra ett MH test. Man testar hunden genom att bedöma 31 olika punkter där skalan är mellan 1 och 5. Ibland är det ett plus att få en 1:a då man testar reaktionen på skott t.ex. medan det å andra sidan kan vara väldigt bra att få en hög siffra på kontakt och lek. Vad som är bra och dåligt kan skilja sig en hel del mellan de olika raserna. En ren jakthund och en schäfer ska rimligtvis inte reagera exakt på samma sätt inför de olika momenten.

Kan varmt rekommendera alla som har möjlighet att göra ett MH att ta chansen. Mikan tyckte att det var jättekul (förutom spökena som hon var väldigt misstänksam mot) och det är ett väldigt bra sätt för hela familjen att göra något spännande tillsammans med sin hund!

Om någon blev sugen så kontakta närmaste brukshundsklubb för lite mer information! Här ligger Chonix Zuiko-Mikan och Stenlundas ÄlvaMy som kallas Alva till vardags. Beth Lundmark beth.lundmark@telia.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.