XX MAGAZINE 2B-2013

Page 1

Terminator XXL 2B/2013

Terminator XXL 12.5

XXBoxx

POHJOLAN VAHVIN

TimberMaxx

1

SOITA JA TILAA

!

JA N A P M A K O T IH A V L X X

KUORMATILAA!

/7vrk

ntaa 24h e s a ja a a tt e lj u k S S E XX EXPR

TERMINATOR XXL:n SAAT NYT HALUAMALLASI VÄRILLÄ! MYÖS METALLIHOHTOVÄRIT JA LAKKAUS. Heikki Jokela

050 4129 024 tai 040 123 9991

Markku Hirvi

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi 040 123 9973 tai 044 9490 932


2

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


3

PANKKOMALLISTOT RAJUN MUUTOSPROSESSIN EDESSÄ

1.10.2013 kasvaa 7-akselisten kuorma 4 tonnilla ja sallittu kuormakorkeus 20 sentillä 4.4 metriin.

Kuormakokojen kasvu lisää pankkorasituksia niin voimakkaasti, että pankkomallistoissa on lähiaikoina siittyttävä lujusluokkaa tai kahta tukevampiin pankkomalleihin. Muutostarvetta korostaa yllättävän paljon kuormakorkeusmuutos, joka tulee monessa tapauksessa olemaan luokkaa 20-40 cm. Kuormakorkeuden kasvu 40 sentillä lisää pankkojen tolpille tulevia taivutusvoimia siinä määrin, että tolppataipumat tuplaantuvat ja rasitukset kasvavat samalla kaikissa pankkorakenteissa.

Neli- ja viisitonnisten lujuusluokka ja kesto eivät yksinkertaisesti riitä uusille kokonaispainoluokille siirrryttäessä. Pankkovalinnoissa siirrytäänkin nyt 12 pankon asetelmissa kuuden ja mieluummin 7 tonnin lujuusluokkien käyttöön. Tukevammat 10 ja 11 tonniset pankot ovat omiaan yli 3,2 m pankkokorkeuksilla ja yhdistelmissä, joissa käytetään kymmentä pankkoa. Kuusipankkoisiin yhdistelmiin suositellaan lujuusluokaltaan yli 12 tonnisia pankkotyyppejä.

Heikki Jokela 050 4129 024 heikki.jokela@ammattilehti.fi

”Pohjolan vahvin” Terminator XXL 12.5 antaa täydet kantavuudet jo kahdella pankolla neliakseliselle, 35 tonniselle vetoautolle.

Terminator XXL 12.5

PANKOILLE TULEE RASITUKSIA KASVAVIEN KUORMIEN LISÄKSI MYÖS KUORMAKORKEUKSIEN KASVUSTA

NELI- JA VIISITONNISET PANKKOMALLIT SIIRTYMÄSSÄ HISTORIAAN

POHJOLAN VAHVIN

Kokonaispainokorotukset tuovat mukanaan suuria muutoksia pankkojen lujuuksiin ja tolppakorkeuksiin. Nyt onkin oikea aika alkaa sopeuttaa yhdistelmien kuormatiloja uusille kasvaville painoille ja mitoille. Pankoilla kuljetettavat kuormat kasvavat 1.10.2013 alkaen kaikkien seitsemänakselisten osalta 10 %:lla, kahdeksanakselisissa yli 15%:lla ja yhdeksänakselisissa noin 35%:lla.

NELIAKSELINEN AUTO JA SEN 35 TONNIN KANTAVUUS TUO PANKKOVALINNALLE TÄYSIN UUDET VAATIMUKSET Neliakselisten autojen 1.10. alkaen jopa yli 24 tonnin kuormat sekä samanaikaisesti kuormakorkeuksien välttämätön maksimointi tuovat enenevissä määrin tukkipankkoja pinotavarapankkojen rinnalle tai korvaamaan niitä kokonaan. Kahdella pankolla rakennettavissa autoissa ja nelipankkoisissa vaunuissa on lujuusluokaksi viisasta valittava vähintään 12 tonnia kestävä tukkipankkomalli.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


4

Kokonaispainokorotukset 64, 68 ja 76 tonniin tuovat yhdistelmiin lisäkantavuutta 4.0 tonnista 14 tonniin. Yhdistelmien maksimikorkeus nousee 4.4 metriin ja maksimipituutena säilyy 25.25 metriä. Samaten kuormatilojen yhteenlaskettu maksimipituus pysyy 21.42 metrissä.

YHDISTELMIEN KUORMATILA- JA PUUNMITOITUKSET UUSIIN HAASTEISIIN 1.10.2013

NYKYMITOITUS KÄY AUTTAMATTOMAN AHTAAKSI. Suomalaisten puutavarayhdistelmien nykyiset kuormatilamitat ovat vakioituneet auton 6.8 metrin ja perävaunun 10.5 metrin pituuksiin nykykantavuuksien ja puutavaran katkaisumittojen sanelemina. Kun jo nyt ajetaan kesäkuidut ja osa tukeistakin täysillä tapeilla, jopa alikuormina, niin mihin nuo jopa yli 14 tonnia kasvavat kuormat sitten lastataan?

PANKKOVALINTA OIKEAAN ARVOONSA. Puutavarapankkojen valinta tarvittavan kuormatilan mukaisesti tulee olemaan kuormakorkeuden kasvattamisen rinnalla yksi tärkeimmistä kuormatilan kokoa kasvattavista tekijöistä. Oikealla pankkovalinnalla kuormatila kasvaa 5%:sta 10%:iin ja kaupanpäällisiksi tulee mm. polttoainesäästöjä pienentyneistä ilmanvastusvoimista.

NIPPU LISÄÄ, MUTTA MIHIN? RUNKOKORKEUKSIEN MADALTAMINEN HARKINTAAN. Auton ja perävaunun runkokorkeuksien madaltaminen onnistuu helposti pelkillä komponenttivalinnoilla. Auton runkokorkeutta pystyy madaltamaan noin 20 senttiä ja perävaunun madaltaminen 15 sentillä onnistuu vielä helposti. Nämä korkeusmuutokset yhdessä korkeusmuutoksen 4.4 metriin tuovat siis 35-40cm korkeuslisän lähes kaikkiin nykymittaisiin kuormatiloihin.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

Yllämainituilla toimenpiteillä onnistutaan kuormatiloja kasvattamaan niin paljon että 64 ja 68 tonnisten tilatarve saadaan jo vähintäänkin välttäviksi. 76 tonninen sensijaan kaipaa lisätilaa lähes kolmosnipun verran. Lastattavan puutavaran katkaisumitoista saattaa löytyä ratkaisu. Kuormatilapituutta voidaan valita kasvatettavaksi joko auton, perävaunun tai molempien osalta. Pituusrajana on kuormatilojen yhteispituus 21.42m.

Katso lisää aiheesta: www.ammattilehti.fi


5

”TILAPANKKOJEN” MITTAVERTAILU Puutavarapankkojen mitta tyhjänä on helppo todentaa mittaamalla niiden korkeusmitta kiinnikkeineen auton tai perävaunun rungolta pankkorungon päälle sekä ottamalla tolppien välinen mitta pankkorungolta 80 cm ylöspäin mitattuna. Tässä on vertailumitat markkinoilla nyt olevista kahdesta ”tilapankosta” sekä Forest koepankosta:

Exte S6: -tolppaväli 232 cm (- 61mm) -pankkorunko 160 mm (- 32mm)

Forest ”kokeilupankko”: -tolppaväli 231,5 cm (- 66mm) -pankkorunko 171mm (-43 mm)

PUUTAVARAYHDISTELMÄN MAKSIMIMITAT, KUORMATILAKOKO SEKÄ KUORMAKOKO 1.Maksimimittainen yhdistelmä on Suomessa on leveydeltään 2.55 m, korkeudeltaan 1.10.2013 alkaen 4.4 m ja kuormatilojen yhteenlaskettu kuormatilapituus saa olla 21.42 m max. yhdistelmäpituudella 25.25 m. -Auton maksimipituus 12m 2. Suomen sisäisen liikenteen 2.6 m leveä yhdistelmä saa olla maksimissaan 22 m pitkä ja 4.2 m (uusi 4.4 m) korkea. Yhdistelmän kuormatilapituus on luokkaa 16.3 m - 17.5 m. (Auto 6.8 - 7 m ja perävaunu 9.5 - 10.5 m) -Auton maksimipituus 12m Suomelle ja Ruotsille on annettu erityisoikeudet käyttää maantiekuljetuksissa direktiivissä 96/53 EY hyväksyttyjä erityisehtoja. Puutavarayhdistelmien kuormakoko määräytyy yllämainittujen (1.ja 2.) äärimittojen ja puutavaran katkontamitan mukaan.

kasvattamisen 4.2 metristä 4.4 metriin. Puutavarayhdistelmän kuormatilan koko määräytyy auton pankkojen sisäpoikkipinnasta (kuormatun pankon mitta) kerrottuna kuormatilamitalla ja perävaunun pankkojen poikkipinta-alasta kerrottuna perävaunun kuormatilan mitalla. Puutavarayhdistelmän kuormakoko määräytyy puutavara-auton kuorman poikkipinnan mitasta kerrottuna puutavaranippujen yhteenlasketulla pituudella ja perävaunun kuorman poikkipinta-alasta kerrottuna sen puutavaranippujen yhteenlasketulla pituudella. www.kivirock.fi

Taneli Jokela

Jaakko Jokela

Terminator XXL 07 ; -tolppaväli 238.1cm -pankkorunko 128 mm

TERMINATOR XXL 07 ON KUORMATILALTAAN KAIKKIEN PANKKOTYYPPIEN SELVÄ YKKÖNEN Mittaustulokset näyttävät kiistattomasti sen tosiasian, että Terminator XXL 07 on edelleen kuormatilamitoiltaan tilapankkojen selkeä ykkönen. Hyötymittojen ero kasvaa vielä lisää XXL pankkomallien eduksi niitten tolppien kaarevasta muodosta johtuen. Vanhanmallisten pankkojen tiimalasimuoto syö kuormatilaa kuormattuna pahimmillaan jopa 5%:n verran XXL-muotoon verrattuna.

KUORMATTUJEN PANKKOJEN PINTA-ALAEROT RATKAISEVAT NIIDEN TUOTTAVUUDEN Pankkojen painoerot eri pankkomallien ja merkkien välillä ovat kaventuneet muutamiin kiloihin.Pankkojen lujuuksissa ja tukevuuksissa sensijaan eroja löytyy, mutta suurimmat ja taloudelliseen tuloksentekoon merkittävimmät erot saavutetaan XXL kokoisilla kuormatiloilla. Ylläoleva tilapankkovertailu osoittaa XXL pankkomallin kuormakokoedun olevan Exte S6 pankkotyyppiin 3.6 m3 ja Forest kokeilupankkoon 3.9 m3. Tätäkin suurempia ovat erot kaikkiin vanhanmallisiin teräspankkpihin (4,5m35,2m3) ja alumiinipankkomalleihin (6,1 m3/reka -7.5m3 /A5tn - 10,1 m3 / A6-10tn).

Katso lisää aiheesta: www.ammattilehti.fi

Euroopan unioni on hyväksynyt yhdistelmien kuormakorkeuden

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


6

TERMINATORMIEHET VARAUTUNEET KOKONAISPAINOKOROTUKSIIN Kuljetus Oy Säämingillä on käytössään puolenkymmentä 7-akselista yhdistelmää. Kuljetusliike ajaa puuta Metsä Groupille, Stora Ensolle ja useille venäläisille asiakkaille. Savonlinnassa majaansa pitävän yrityksen kaikki viimeaikaiset uudet pankot ovat olleet Terminatoreita. - Terminator-pankon kuormatila on havaittavasti suurempi kuin kiinteällä teräspankolla ja alumiinipankoilla, sanoo kuljetusyrittäjä Taavetti Tuunanen. Tuunasen mukaan kuormatilan suuremmalla koolla on suuri merkitys taloudellisesti. - Totta kai sillä on merkitystä, koska jo näillä nykyisillä painoilla kuljetettavan tavaran keskipituudesta, tai pitäisikö sanoa keskilyhyydestä, johtuen ajoneuvot liikkuvat vajaakuormalla. Vajaita kuormia voidaan minimoida Terminatorpankoilla, joissa kuormatila on suurempi. Ei se toki mikään hirvittävä ero yksittäisessä kuormassa ole, mutta pienistä puroista syntyy tuhansilla kuormilla merkittävä virta, huomauttaa Tuunanen.

Kuormatilan lisäksi Tuunanen jakaa kehuja Terminatorpankkojen maalipinnalle sekä tolppien liukuestepinnoille. - Kuljettajat ovat kertoilleet, että kuorma pysyy paremmin paikoillaan. Erityisesti huonoilla Venäjän teillä saattaa kuormat liikkua, mutta Terminator-pankoilla näin ole käynyt.

TERMINATOR-MIEHET OVAT JO VARAUTUNEET PAINONKOROTUKSIIN Valtioneuvoston päätti kesäkuussa, että raskaiden tavarankuljetusautojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja sekä massoja nostetaan lokakuusta lähtien. Ajoneuvon suurin sallittu korkeus nousee 4,2 metristä 4,4 metriin ja massa 60 tonnista 76 tonniin. Viiden vuoden siirtymäaikana sallitaan tämän hetkiselle kalustolle nykyistä suuremmat kuormat. Terminator-pankot on suunniteltu

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

XXL-kokoluokkaan täysin tietoisina siitä, että niiden käyttöaikana Suomen puutavarayhdistelmien kokonaispainoja korotetaan. Tuunasella ja muilla Terminator-pankkoja käyttävillä tilanne on siis hyvä, eikä radikaaleihin kalustomuutoksiin ole tarvetta. Tuunanen ei suosittele radikaaleja muutoksia muillekaan. - Ensin pitää nähdä, että miten milläkin tieosuuksilla voidaan eri painoilla liikkua ja miten kunnat sekä kaupungit omilla tieverkostoillaan rajoittavat toimintoja. Myös yksityisteiden ja hoitokuntien suhtautuminen isoihin autoihin hakee vielä muotoaan. Tuunanen tietää myös sen, että suurimmalla osalla puhtaasti kuljetusyrittämisellä leipänsä tekevillä yrityksillä taloudellinen tilanne on vähintäänkin haastava. - Investointikyky on hyvin rajattu ja uusinvestointien rahoittamisessa on jo nyt yrityksillä ongelmia. Ja näkevätkö yritykset tarpeelliseksi investoida, jos tuottoedellytyksiä

ei ole, on sitten rajoitteena teiden kantavuus tai siltojen mataluus. Vähäisintä ei ole myöskään se, että miten asiakas suhtautuu esimerkiksi kuljetusmaksuneuvotteluissa siihen, että pystyykö käyttämään kokonaispainoja. Tuunanen näkee suurimpana ongelmakohtana sen, että kuljetusyrittäjä joutuu ajamaan suurimman osan vuodesta alikuormalla. - Teoreettisen maksimikuorman ja todellisen kuorman erosta tulee olemaan asiakkaiden kanssa mielenkiintoisia keskusteluja. Meidän täytyy ajatella uudella tavalla ja kuljetuspalvelu onkin asiakkaan tuloksen teon väline ja edellytys, ei siis kustannus vaan investointi, toteaa Tuunanen.

TERMINATOREILLA TÄYTTÄ KUORMAA YMPÄRI VUODEN Huittisista operoiva Kuljetusliike Ano Heikkilä Oy:llä on käytössään viisi puutavara-autoa nostureilla ja kaksi kevaria, joilla ajetaan menopaluuna sellua ja puuta. Lisäksi ajossa on yksi risuauto, aliurakoitsijoilla on vielä neljä puutavara


7 autoa ja yksi risuauto. Puuautoista kolmessa yhdistelmässä on kokonaisuudessaan Terminator -pankot. - Terminatorit ovat ainoat pankot, joilla kuormaa kuljetetaan kunnolla myös näin kesäaikaan. Kun tuorekin puu on pari viikkoa auringonpaisteessa, niin tapit eivät tahdo riittää kaikille puutavaralajeille. Terminatoreilla jatketaan täysien kuormien ajoaikaa, kehuu Jukka Heikkilä. Terminatorpankkojen hiljainen käyttöääni saa Heikkilältä positiivista palautetta. - Ei se kolise, eikä kilise. Kun ne on siihen pistetty, niin ne sitten ovat siinä. Liukuestepintojen ansiosta puut ja nippu pysyvät paikallaan, oli sitten talvi tai kesä, sanoo Heikkilä. Kokonaispainojen täysimääräisiä korotuksista aiheutuvia mahdollisia investointeja Heikkilä ei ole heti valmis tekemään. - Invesointijärjestys menee sekaisin, kun ruvetaan valmiita vehkeitä muokkaamaan ja niihin sijoittamaan rahaa. Jos on tähän asti ollut yhden yhdistelmän vuositahti investoinneissa, niin hyvin ollaan hiljaisia pitkän aikaa, jos ruvetaan niitä painoja nostamaan kerralla koko kalustoon täysimääräisiksi.

ARI LEHTI: ”KAIKKI ON KOHDALLAAN JA PANKKO ON SELLAINEN KUIN PITÄÄ”

”KAIKKI ON KOHDALLAAN JA PANKKO ON SELLAINEN KUIN PITÄÄ” Jämsäläinen Kuljetus A. Lehti Oy ajaa neljällä 60 tonnin puutavaraautolla UPM:lle ja Metsä Woodille. Kuljetusliikkeellä on myös käytössä Terminatoreita, joita kuljetusyrittäjä Ari Lehti kehuu vuolaasti. - Ei niissä ole huonoja puolia. Kaikki on kohdallaan ja pankko on sellainen kuin pitää. Puut eivät luista ja ne hakevat hyvin paikkansa. Kyytiin mahtuu myös paljon puuta. Pankon tuulenvastus on myös pieni, kun se on sen verran kapea. Kyllä ne pitävät paikkansa, mitä niistä Terminatoreista on kirjoitettu, vahvistaa Lehti. Kokonaispainojen korotuksista Lehti on sitä mieltä, että tahti on liian tiuha. - Hätäistä touhua on ollut. Kyllä ensin täytyy pistää tiet kuntoon ja korottaa siltoja. Ainakin täällä meillä päin sillat ovat matalia. Vilppulan saha on hyvä esimerkki, joka suunnasta on matalat sillat kuin täältä meiltä päin sinne mennään, kertoo Lehti.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


8

KUORMATILOJEN PÄIVITYS XXL KOKOLUOKKAAN ON TARPEELLISTA KAIKISSA KOKONAISPAINOLUOKISSA

Seitsemänakseliseen nyky-yhdistelmään saadaan kuormaa ilman kuor- Kahdeksanakselisen kahdeksantonnin kokonaispainon nousua rokottaa lisäakseli vähintään tonnilla. Lisäakseli voi olla joko perävaunussa tai mainta keskimäärin 40.000 kg. Irtomottipainollaa 400 kg / m3 kuormaautossa. Kuormaksi tulee molemmissa tapauksissa 47.000 kg ja kuorma3 tilan tarve on 100 m . Kun korotukset astuvat voimaan tuo ne 4000 kg:n 3. bonuksen seitsenakseliseen ja samalla kuormatilaakin on kasvatettava 10 tilaa olisi viisasta olla tässä yhdistelmässä minimi 117,5 m 3 irtokuutiolla 110 m :oon. Tuosta 5 mottia tulee mahdollisesta kuormakorkeuslisästä, joten seitsenakselisen ihannekuormatila on minimi 105 m3.

Terminator -mallisto Suomi,Ruotsi ja Norja: Terminator XXL 07 paino 128 kg – 135 kg maksimikuorma/ pankko 7.000 kg Maksimi tolppakorkeus 3.150 m Terminator XXL 11 paino 138 kg – 145 kg maksimikuorma/ pankko 11.000 kg Maksimi tolppakorkeus 3.300 m Terminator XXL 12,5 paino 155kg - 165 kg maksimikuorma/ pankko 12.500kg Maksimi tolppakorkeus 3.500m

XX Express kuljetukset 24 h / 7 vrk Myynti: Kuorma-autoalan liikkeet Soita ja tilaa kuormatilaa: Heikki Jokela 050 4129 024 tai 040 123 9991 Markku Hirvi 040 123 9973 tai 044 9490 932

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

Yhdeksänakselisen superjunan kantavuudeksi sallitaan 76 tonnia, josta kuorman osuus on luokkaa 53 tonnia ja kuormatilaa tuo maksimipituudeltaan 25.25 metriä pitkä yhdistelmä pyytää huimat 132,5 m3. Kuormainnosturin kuorman mukana kuljettaminen syö kuormaa 3.000 kg-3.500 kg ja pienentää tilatarvetta 7,5 m3 - 8,75 m3. Kuormakorkeuden kasvattaminen 4.4 metriin voidaan tehdä - puulajikkeen niin vaatiessa myös lastaamalla kuorma tuon 20 cm yli tappien. Tämä 20 cm vastaa kolmella nelimetrisellä nipulla 5.5 m3 kuormatilalisää ja kolmella kuutosella lisäys on 7,35 m3. Maksimi hyväksytty kuormatilamitta 21.42 antaa 20 sentin kuormakorotuksesta kuormatilalisää 9,85 m3.

Katso lisää aiheesta: www.ammattilehti.fi Hakusanoilla puu76 ja xxl kymmenittäin artikkeleita kokonaispainomuutoksista.


TOLPPIEN OIKEAOPPISESTA KAAREVUUDESTA LISÄKUORMAA 3-5%

Terminator XXL tolpat ja pankkorungot ovat kuormatilaa kasvattavasti kaarevat. Tolpat kaartuvat sisäänpäin. Tolppien kaksi samanpuolista ja sisäpuolista saumaa vetävät hitsauksen lämpövoimilla tolpat ylöspäin siististi kaareviksi - samalla tolppiin muodostuu niitten tarvitsema edullisen muotoinen ”kuormaennakko”.

9

TIIMALASIMUODOSTA HYÖTYÄ RUOTSISSA JA HAITTAA SUOMESSA Kuormatilan keskiosan kapeus syö kuormatilaa useilla prosenteilla.Kuormatun yhdistelmän keskiosa on ylä-ja alaleveyksiltään maksimimitoissa olevaa teräksellä yli 5 senttiä ja alumiinilla lähes 10 senttiä kapeampi. ”TOLPANKÄÄNTÖTEMPPU” MUUTTAA TILANNETTA ENTISTÄ PAHEMPAAN SUUNTAAN Ruotsalaiset alumiinipankkovalmistajat keksivät kääntää keskiosastaan alkaen epäkeskeisesti kapenevan tolpan toisinpäin. Pankko onkin nyt tyhjänä yläosaltaa kymmenkunta senttiä tilavampi. Tämä teoriassa, mutta kuormitettuna tiimalasimuoto korostuu entisestään ja kun tolppien yläosamitta ei nytkään saa ylittää sallittua maksimileveyttä, joten kuorma käytännössä pienenee lisää useilla moteilla.

KUORMAN SISÄENNAKKO Puutavarapankko on rakennettava niin,että pankon äärimitat eivät täydessäkään kuormassa ylity. Kuorman sisäennakko on laskennalla ja käytännön kokemuksista asettunut teräspankoilla luokkaan 1,5 astetta ja alumiinipankoilla ennakko on luokkaa 2 astetta. Sisäennakko muodostuu kiinteillä pankolla osien kokoonpanohitsauksessa kasausennakon ja lämpöjännityksien yhteispelinä.

Tolppatemppu tuo lisää rahaa keppimittaisessa Ruotsissa ja syö sitä tonnitaksaisessa Suomessa.

KUORMA PAINAA SUORAN PROFIILITOLPAN KUORMA-TILAA SYÖVÄÄN ”TIIMALASIMUOTOON” Pankon tolpat ja runko taipuvat aina kuorman voimien vaikutuksesta. Voimat vaikuttavat sekä alas että sivuillepäin taivuttaen pankkorunkoa ja tolppia.Suora tolppa taipuu kaarelle ja sisäänpäin kaareva suoristuu.

SUORA PANKKOTOLPPA SYÖ KUORMATILAA - KAAREVA TOLPPAMUOTO KASVATTAA Suorasivuinen ja alaosaltaan molemminpuolin suora profiilitolppa kaartuu keskiosaltaan kuormattaessa voimakkaasti sisäänpäin.Tämä sisäkaarto muodostaa kuormatilasta sivuiltaan ”tiimalasimuotoisen”. Tiimalasimuoto syö kuormatilaa useilla prosenteilla.

XXL TOLPAN OIKEA MUOTO JA SEN SISÄÄNPÄIN KAAREVUUS MAKSIMOI KUORMAA Terminator XXL -pankon kaikki rakenneratkaisut ovat tehdyt suomalaisen puunajon tulosten maksimoimiseksi.Tolpan tyhjänä kaareva muoto suoristuu kuormattuna maksimiinsa niin että koko sallittu ulkoleveys tulee täyteen käyttöön. Tämän muotoiluedun ja lukuisia muita puutavarayhdistelmän tuottavuutta parantavia pieniä yksityiskohtia tarjoaa käyttöönne Terminator XXL -pankkomallisto. LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


10

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

11

i Trakker s u a u ja a e Ko kiertueell ly te it s e yn alkusyks

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


12

Rahti-, VilJa-, hakE- Ja tuRVElaVat, koukkuJa VaiJERilaittEEt, nostuRiasEnnuksEt kysy myÖs alihankintatyÖt • hitsaus • kokoonpano • maalaus laVataRVikkEEt, alumiinit, VaRustEEt Ja palJon muuta.

Tarjouslava 6 m pitkä 2.500 </kp

l alv 0%

myydään pressuhalleja. Ja muita teräsrakenteita teräksistä ja alumiinista.

LAURINAHO-YHTIÖT OY www.laurinaho.fi PARKANO

x

050 345 1287 Tommi

x

tommi.laurinaho@pp.inet.fi

TERMINATORMIEHILLÄ EI HUOLTA MITTAMUUTOKSISTA

Easy loading

statiivi.fi

050 651 02 Aimo

Terminatorpankot suunniteltiin XXL kokoluokkaan täysin tietoisena siitä, että niitten käytöaikana Suomen puutavarayhdistelmien kokonaispainoja korotetaan 4 tonnista 16 tonniin / kuorma ja yhdistelmien korkeus kasvaa 4.2 metristä 4.4 metriin. Muutokset vaikuttavat tolppakorkeuksiin jopa yli 40 sentin korkeusmuutoksilla. Terminator XXL mallisto on valmiiksi vahvistettu kestämään kuormakokojen kasvun aiheuttamat lisärasitukset ja pankkojen kuormatiloja on samalla kasvatettu entisestään XL 08 pankkomallin korvaavassa Terminator XXL 07 pinotavarapankkomallissa.

riippuen 5-10m3. XXL 11 pankon rinnalle Pohjolan TERMINATORMIEHILLÄ VALvahvimman Terminator XXL 12.5 MIINA KOKONAISPAINOKOROpankon. VARAUTUA KANNATTAA TUKSIIN - VOIMAAN TULEVAT MARKKINOITTEN VAHVIN JA - Terminator XXL 12.5 pankot AJOISSA - JA VIIMEISTÄÄN LISÄTONNITKIN MAHTUVAT ovat samalla markkinoitten ainoa TILAVIN TUKKIPANKKO: 1.10.2013 TILAVAAN ”XXL -REPPUUN” pankkomalli joka täyttää katsasTERMINATOR XXL 12.5 Tonniston kasvuun 4 - 16 Terminator XXL pankkojen kuortusvaatimukset kahdella pankolla Lisävahvistusta toki joudumme makokoero on ruotsalaistyyppisiin tonnilla on viisasta varautua 7m nelikkoauton varusteina. MYYNTI: Jokaisella alalla on tiennäyttäjänsä. Joustavissa kuljetusratkaisuismekin tekemään. Pankkomalliston alumiinipankkoihin verrattuna täyennakkoonTimo ja viimeistään aseSeppälä uusintavaiheessa yleisenä käsityksa tiennäyttäjä on Ekeri. Pohjoismaiden johtava sivusta avattavien det 10 kuutiota. Ero kaikkiin muihin tusten voimaan tullessa. Kuor044 764 2126 KOKONAISPAINOPÄÄTÖS senä oli neliakselisen auton kokoteräspankkomalleihin on 3.5 m3 umpiperävaunujen ja kuorma-autojen umpikorien valmistaja panosmaksimoida Kolpintie 1276 matilat kannattaa ASTUU VOIMAAN 1.10.2013 Stefan Fagerström naispainon pysyminen 32 tonnissa 5.5 m3 (Exte S6 3,5 m3). Seitsemätaa jatkuvaan tuotekehitykseen. Sivusta-avattavuus, innovatiiviset 68800 Kolppi sekä autossa että perävaunus040 562 1111 Ministeriön asetusmuutokset ja kuorman 5% ylityksineen nakselisisille yhdistelmille luvattu Puh. 06-788 7400sa XXL -tekniikalla. lastausjärjestelmät teknologiasovellukset muotoilu tehtiin nopeassa aikataulussa sekä ja mak-sini 21 tonnissa. Muutoksiaja uudet Stefan Ketola 4 tonnin viiden vuoden ylimenoovat ydinosaamista. nyt EU:n hyväksymä muutos astuu www.ekeri.com tuli matkalla ja Ekerin nyt maksimikuor050 430 3610 kauden ”bonuskuorma” kaipaa voimaan jo lokakuun 1. päivänä maa lastataankin sitten 24 tonnia. sekin lisätilaa nyky-yhdistelmään 2013. Nuo muutokset toivat Terminator puun laadusta ja kuivuusasteesta

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

10/2012 www.koneporssi.com 21


METSÄALAN AMMATTILEHTI

13

- myös kattava Z-nosturi mallisto! Kuussillantie 23, 01230 Vantaa Puhelin 010 55 080 Fax 010 550 8190

Tampere VTA: Timo Kallio 010 550 8210, Sami Munck 0400-752 560

www.vta.fi

etunimi.sukunimi@vta.fi

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


14

SATOJA VAIHTOPANKKOJA! Logbear F4000 ajokone on ketterä ja taloudellinen kotimainen tekijä ensiharvennuksiin. 5 tonnin omapaino kantavilla teloilla tuovat kuormat myös suoharvennuksilta. Logbear FH4000 on kannattava yhden miehen yrityksen yhden koneen “ketju”. Valmistus ja markkinointi: Logbear Oy 0400-640 452 / Håkan Stenman

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

Vaihtopankkokampanjamme kautta meille on tullut vaihdossa satoja eri merkkisiä puutavarapankkoja. Nyt myymme vaihtopankot pois edullisesti. HUOM! Saatavana myös vaihdossa tulleita uusia alupankkoja eri mitoissa. Kysy! Soita heti! Heikki Jokela 050 4129 024 tai 040 123 9991 Markku Hirvi 040 123 9973 tai 044 9490 932


15

”POHJOLAN VAHVIMPIEN” ENSIESITTELY LOISTAVIN TULOKSIN RUOTSISSA Terminator 12.5 tonnisten menestykäs Ruotsin ensiesittely tapahtui Nordic Trophy 2013 näyttelyssä Ruotsin Mantorpissa Kaarlo ”Kassu” Rundgrenin ja Punahilkka -Sisun ryydittämänä. ”Pohjolan vahvimmat” saivat arvoisensa vastaanoton alumiinipankkoparatiisissa. Ruotsissa vielä uudet ja oudotkin pankkomuodot aiheuttivat sekä kiinnostusta että hämmennystä, mutta yksi on varmaa - tonniluokkien korotus sekä kalustossa että myös pankoissa on itsestäänselvyys nyt myös Ruotsissa ja Norjassa. Vahvat pankot menestyvät.

MENESTYSTÄ TULI MYÖS NÄYTTELYSSÄ: PUUTAVARAAUTOLUOKAN HOPEAMITALLI JA PARAS SUOMALAINEN Kassun Punahilkka -Sisu teki taas täydellisen yllätyksen Ruotsinmaalla voittamalla osanottajamäärältään runsaslukuisessa puutavara-autoluokassa hopeisen palkinnon ja ollen samalla suomalaisryhmän ykkönen. Kulta meni Norjaan ja kolmostila Ruotsiin.

ARVOKAS PALKINTO SUOMALAISELLE SISULLE JA SUOMALAISELLE TERÄKSELLE Punahilkka -Sisun menestyminen hopealle Ruotsissa oli yllätys ja sen arvokkuutta lisää se, että se palkinto tuli jo toistamiseen Ruotsin erittäin kovatasoisessa kisassa. Samalla tuli mukana kiitosta myös suomalaiselle teräsosaamiselle.

NORDIC TROPHY KISAAJA PALKITTIIN KULLALLA, HOPEALLA JA PRONSSILLA TONNEITTAIN SUOMALAISTA TERÄSTÄ

lyissä Terminator XXL 12.5 uutuuspankkomalleissa. Monelle lienee yllätys sekin että koko palkintotroikka oli menestys Ruukin ajoneuvoteräsryhmälle ja samalla myös suomalaiselle teräkselle. Autoissa oli tonneittain suomalaista Rautaruukin terästä. Suomalainen ajoneuvoteräs on perusmateriaali luonnollisesti Sisulla, mutta tasaisesti kasvavin määrin myös Volvolla ja Scanialla.

Ps. Koko kisan arvostetuin yleisen kilpailun voitto toi sekin kunnia suomalaiselle teräkselle sekä auton, että perävaununsa osalta. Kuljetus Ristimaan MadonnaScanian ja Ekerin valmistaman perävaunun voittoisat varusteet oli rakennettu suomalaisille ajoneuvoteräksisille runkorakenteille.

Manttorpin kisa oli menestys eritoten suomalaiselle teräkselle. Kovimman luokan ajoneuvoteräkset olivat nyt Ruotsin ensiesitel-

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


16

7 M KUORMATILA ON UUSILLA PAINOILLA AHDAS JO 6X4 AUTOISSA JA NELIAKSELISESSA SE ON AUTTAMATTOMAN PIENI KATKONTAMITAT RATKAISEVAT, 7 METRISESSÄ ONGELMIA Katkontamitat ratkaisevat uusien kokonaispainoiltaan korotettujen yhdistelmien täyttöasteen. Perävaunun mitoitus on uusilla kääntymässä autoa helpommaksi. Ongelmat autossa kulminoituvat kuormatilaltaan 7 metrisessä ja neliakselisessa yhdistelmässä.

Kokonaiskorkeuden nosto 4.4 metriin lisää kuormakorkeutta 20 cm. Tämä on huomioitu alla olevissa kuormamitoituksissa.

7 (6.8m) metrinen perinteinen kuormatila on käytössä kaikissa 1500 Suomessa puuta ajavassa puutavarayhdistelmissä. Kuormatila on kehittynyt tuohon mittaan vuosikymmenten aikana ja sen on määrännyt puutavaran katkontapituudet.

METRISESTÄ KAKSIMETRISEEN , SITTEN KOLMOSEEN JA NYT RANKAAN Paperipuun mitat ovat aikojen saatossa määräytyneet käsittelyn, lastausmenetelmien ja kuljetusvälineitten mukaisesti. Metrisestä on siirrytty asteittain kolmimetriseen, joka on jo käsinsiirtelyn rajamailla, mutta vaatii viimeistään autokuljetuksissa lastauskoneen. Seitsemän metrin kuormatila onkin kehittynyt kaksi ja kolmimetrisen paperipuun ja 4 m-6.5 m tukkipuun mittojen ehdoilla.

Neliakselisen auton kokonaispaino on nyt 32 tonnia ja nousun jälkeen 35 tonnia. Kevytrakenteinen 4-akselinen painaa kuormainvarusteilla ja kolmospankotuksella 13 tonnia. Kuormaa tuo auto pystyy ottamaan 5% ylityksellä 23.75 tonnia: - 400 kilon irtokuutiopainoinen ranka kaipaa auton osalle tilaa 60 m3 - 500 kilon irtokuutiopainoinen ranka puolestaan47.5 m3 - 600 kilon puolestaan 39 m3 Kuormatilaa neliakselissa seitsenmetrisellä kuormatilalla varustetussa autossa on komponenttivalinnasta riippuen ja kuormainnosturi irrotettuna (auton rukokorkeudella 1.00 m): XXL ALU - nelimetriselle rangalle 30.5 m3 27.0 m3 - viisimetriselle rangalle 38.2 m3 33.8 m3 - kahdelle 3 m kuidulle 45.8 m3 40.5 m3 Auton 7-metristä kuormatilaa pystyy XXL -varustepaketilla kasvattamaan yli 10%:lla. Neliakselisen auton seitsemänmetrinen kuormatila on rangan ja kuidunajossa auttamattoman ahdas. Ahtaus tulee eteen myös kevyempien tukkilaatujen ja aina lyhyen tukin osalla. Kuormatilan maksimointi on viisasta aina, mutta neliakselisen auton käyttön otto tekee maksimimittaisen kuormatilan käytön välttämättömäksi.

Katso lisää aiheesta: www.ammattilehti.fi Hakusanoilla puu76 ja xxl kymmenittäin artikkeleita kokonaispainomuutoksista.

RANKAMITAT OVAT UUDEN POLVEN TUOTANTOA JA VAATIVAT SOPEUTUMISAIKAA Rankamitat, varsinkin sekamittakatkotut, vaativat aikaa sopeutua täysimääräisen tehokkaasti kuljetusketjuun. Rankaa on tuonnissa nelimetristä ja kotimaan ranka on pääsääntöisesti 4.5 - 5.5 metrin pituusluokassa. Viisimetrinen on pituudeltaan sopiva 10,5 metriseen vaunuun, mutta autossa 7 metrisessä kuormatilassa on kuormattuna kaksi tyhjää metriä. Kuormatilaa on mutta sitä ei pysty hyödyntämään. Nelimetrinen jää painoltaan vajaaksi sekä vaunussa että autossa jos se kuormataan yhdistelmään vain kolmella nipulla. Auton 7 metriseen tilaan ei mahdu kuin yksi nippu, mutta 12.5 m perävaunussa onnistuu metrin ylityksillä ajaa jopa kolmella nipulla.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

Pankkojen kuormapinta-alataulukko auttaa laskemaan kuormakokoja ja eri pankkotyyppien kuormatilaeroja korkeus XXL07 2850 6.55 m2 2900 6.67 m2 2950 6.79 m2 3000 6.91 m2 3050 7.03 m2 3100 7.15 m2 3150 7.27 m2 3200 7.39 m2 3250 7.51 m2 3300 7.63 m2

Alu 6 ja 7 5.96 m2 6.07 m2 6.19 m2 6.30 m2 6.41 m2 6.53 m2 6.64 m2 6.75 m2 6.86 m2 6.97 m2

erotus 0.59 m2 0.60 m2 0.60 m2 0.61 m2 0.62 m2 0.62 m2 0.63 m2 0.64 m2 0.65 m2 0.66 m2

Kun kerrot pankkokorkeuden mukaisen pankkopinta-alamitan kuormatun puun pituudella, saat helposti arvion kuormatilassa olevista irtokuutioista ja vertaamalla eri pankkotyyppien erotuksia pääsee laskemaan myös kuormakokoerot. (Esim. pankkokorkeus on 3.00 m ja puutavaraa kuormassa 15 metriä puuta on kuutiot XXL07 -pankoilla 6.91m2 x 15m = 103.65 m3 ja alupankoilla vastaavasti 6.30 m2 x 15m = 94.5 m3. Eli kuormakokoero on 9.15 m3 ja 400 kg irtokuutioisella puulla. Tämä merkitsee yhteensä 3.660 kg eroa kuorman laskutuspainossa.)

Taulukko Terminator XXL 07 ja 6/7 tonnisten alumiinipankkojen kuormapinta-aloista ja niiden pinta-alaerot. Pankkojen runkoleveys 2.55 m. Kuormaleveys 2.6 m kasvattaa kuormapinta-aloja 0.13 m2-0.16 m2:lla.


17

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


18

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


19

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


20

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


21

UUDET CARNEHL KIPPERIT HENDRICKS

-95

LANGENDORF

-78

ns. paalukärry, pakko-ohjaava 3. aks.

4 –aks. erikoiskuljetuspokka

ESTEPE

KRONE

-90

2 –aks. vaihtolavatp, hervottomat kromilaatikot

AJONEUVOTRUKKIPAKETTI

Koneekuljetuspuolikas. BPW, paripyörät. Rampit eivät kuulu kauppaan

+ mukaan joko KRONE

avoppv. alum.laidoin, teline ajoneuvotrukille

-06

Katso kaikki käytetyt: www.vtr.cc

tai KOOIA

pieni ajoneuvotrukki

-98

MANITOU

iso ajoneuvotrukki

-97

Myös pitkäaikaisvuokraus!

Vantrail VTR Oy, Kelatie 9A, 01450 Vantaa Antti 0400 420 749 info@vtr.cc

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


22

Ruukin Optim 960 W -rakenneteräs on sekä lujaa että säänkestävää. Se tuo rakenteiden suunnitteluun uusia, entistä keveämpiä mahdollisuuksia.

RUUKILTA MARKKINOIDEN LUJIN SÄÄNKESTÄVÄ AJONEUVOTERÄS Ruukki vastaa asiakkaidensa tarpeisiin Optim 960W-rakenneteräksellä. Teräslaadussa yhdistyvät lujuus ja säänkestävyys. Se soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, jossa teräs joutuu mekaanisen rasituksen kohteeksi ja samanaikaisesti altistuu sääolosuhteille. Tällaisia kohteita ovat mm.kuormaautojen runkorakenteet ja kuormatilat, nosturit sekä puomit. -Tämä teräs tuo rakennesuunnitteluun aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ilman että rakenteiden vaatimuksista tarvitsee tinkiä. Se mahdollistaa mm. rakenteiden keventämisen. Kevyempi rakenne tuo

säästöä esimerkiksi liikkuvan kaluston energiankulutukseen. Teräksen ilmastokorroosionkestävyys antaa myös mahdollisuuksia kustannussäästöihin kohteissa, joissa patinoitunut pinta on suunnittelun tavoite, kerrotaan Ruukista. Ruukin luja ja säänkestävä Optim 960W -teräs säästää huoltokustannuksia. Paitsi että se on korroosionkestävää, teräs tarjoaa hyvän tartuntapinnan maalille, joten huoltomaalauksen tarve vähenee. Ruoste ei pääse tunkeutumaan maalipintaan tulleen ruhjeen alle, koska teräs patinoituessaan kehittää korroosiosuojan.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

Ruukilla on lisenssi valmistaa COR-TEN -säänkestävää terästä, joka patinoituessaan kehittää korroosiosuojan ja siten meillä on jo ennestään pitkä kokemus säänkestävän teräksen valmistajana. Sen lisäksi Ruukki vastaa asiakastarpeisiin tuomalla markkinoille lujan teräsvaihtoehdon, jolla on myös säänkestävyysominaisuudet. Optim 960W -teräs valmistetaan Ruukin

kehittämällä ainutlaatuisella suorasammutusprosessilla ja se täydentää yhtiön lujien rakenneterästen valikoimaa. Ruukki valmistaa lujien Optim -terästen lisäksi myös kovia Raex-kulutusteräksiä.


23

NOSTURIN MUKANAKULJETUS SAATTAA LISÄÄNTYÄ, MUTTA KOSKA SE ON VIISASTA?

Kokonaispainokorotukset tuo mukanaan löysää tilaa nosturille - se näkyy vasinkin 76 -tonnin painoluokassa ja kantavuutta on usein jopa ”liikaakin”. Kuormatila onkin laskutuspainon kannalta muuttumassa määräävään asemaan, mutta kannattaako tuottavuutta rasittaa ylimääräisellä 3.500 kilon nosturikuormalla ja kuormatilan useitten mottien pienentämisellä nosturiloveuksen syömänä.

NOKKASATULA JA NOSTURIN KIINTEÄKSI ASENNUS KEVENTÄÄ NOSTURIN PAINOA JOPA 1000 KG JA PIENENTÄÄ SEN ILMANVASTUSVOIMIA Kiinteäasenteinen nokkasatulallinen nosturi tuo säästöjä lähes 1000 painokilon verran ja se pienentää tyhjänä- ja kuormalla-ajon polttoainekuluja litralla parilla / ajettu 100 km. Kiinteäasenteisen nosturin käyttö on järkevää lyhyillä matkoilla ja ajoissa, joissa auton nosturilla sekä lastataan, että puretaan ajettavat kuormat. Lisäksi mepa-ajot vaativat joissakin tapauksissa nosturin jatkuvaa mukanaoloa.

NOSTURIN IRROITUS KEVENTÄÄ 3.500 KG JA KASVATTAA KUORMATILAA LÄHES 5 M3 Hytillinen nosturi painaa noin 3.500 kg. Sen peittely kuormaan vaatii lähes 5 m3 kuormatilaa pienentävän loveuksen. Loveuksen koko kasvaa 20 sentillä kokonaiskorkeuden kasvaessa 4.4 metriin. Tuo entistä syvempi nosturilovi syö elintärkeää kuormatilaa entisestäänkin ja lisäksi se tekee nosturitilan väsäämisestä entistäkin hankalempaa.

Z-NOSTURI HARKINTAAN

NOSTURIPUKKIEN KOROTUS JA Z-NOSTURI VAIHTOEHDOIKSI Kuormakorkeuden kasvattamineen 4.4 metriin jättää nykynosturin niin matalalle, että kuorman korkeus ylittää nosturin puomistokorkeuden. Se tuo vaikeusastetta kuormansidontaan ja puitten paikallaanpysymiseen puomin sivustoilla.Kuormakorkeuden kasvaminen tuo lastauslaitteille muutostarpeita, jotka jakaantuvat aluksi nosturipukkikorotuksiin ja lopuksi nosturin pylvään korotuksiin 20-30 sentillä ja samanaikaisesti siirtymistä hytillisiin tai nokkasatulallisiin Z nostureihin.

NYT ON VIISASTA TILATA REKKASUUNNITTELUOHJELMA - TRAILERWIN Kokonaispainokorotusten myötä mitoitukset menevät monilta osin täysin uusiksi. Yhdistelmien perusversioitten lisäksi kaivataan painolaskelmia ja kääntyvyyssäteitä, aisapituuksia, vetokytkimien paikkoja ja monia muita katsastuksessa ja käytännön työssä kaivattavia faktoja. TrailerWIN rekkalaskentaohjelma on työkalu nykyhetken arviointeihin. Laskelmat ja arvioinnit kannattaa tehdä ennakkoon ennen kalustohankintoja - TrailerWIN auttaa siinä.

Laskutuskuorman maksimointi ja ”löysien tonnien” hyödyntäminen tuo yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona eurooppamallisten Z -nosturityyppien lisääntymisen suomalaisissa puutavarayhdistelmissä. Z -nosturin etuja ovatkin nyt lähes 5 m3 lastaustilaa kasvattava kuljetusasento ja sen merkittävästi kuormansidontaan tuoma helpotus. Lisäksi se helpottaa ja nopeuttaa konepurkua. Nostureissa ei sinällään ole kuormauksen kannalta mitään eroja, koska hydrauliikkaosat ja ohjausvivut ovat nykynostureitten kanssa täysin samoja.

MIKÄ ON YHDEN KUORMAKORKEUSJA KUORMALEVEYSSENTIN MERKITYS? Jokainen lisäsentti kuorman korkeudessa tuo 0.35 m3 lisäkuormaa ja jokainen lisäsentti kuorman leveydessä tuo 0.44 m3 lisäkuormaa. Tämä , kun yhdistelmään lastataan viisi nippua kolmosta tai kolme nippua viitosta = 15 m pituudelta puuta. Maksimimittainen yhdistelmän kuormatila on 21.42 m, jota vain harvoissa erikoistapauksissa kyetään hyödyntämään.

KUORMAKOKOON VAIKUTTAA MERKITTÄVÄSTI MYÖS TOLPPAMUOTOILU Oikeaoppisella tolppamuodolla saavutetaan lisäksi merkittävä 3-5% hyöty lisätilavuuteen kuormatilan keskimitan kasvusta. ”Tolpankääntötemppu” sensijaan TrailerWIN on helppokäyttöinen ja samalla monipuolisin työkalu tähän muuttuvaan kalustotilanteeseen. Katso : www.trailerwin.com

syö kuormatilakokoa kuormattuna, vaikka tyhjänä se näyttää sitä lisäävän. Tolppamuoto voi siis olla joko kuormatilaa lisäävä tai sitä pienentävä. Yhden prosentin kuormatilan kasvu vastaa 1m3 kuormakoon kasvua. Viisi prosenttia lisää kuormaa 5 m3:lla. Lisätietoja: Heikki Jokela (050) 4129 024

KUORMAKORKEUSSENTTI KUUTIOINA 0.01m x 2,34m x 15m = 0.35 m3 (5x3m tai 3x5m)

KUORMALEVEYSSENTTI KUUTIOINA 0.01m x 2.95m x15m = 0.44 m3 (5x3m tai 3x5m) 10 sentin lisä kuormakorkeusessa tuo 3,5 lisäkuutiota 10 sentin lisä kuormaleveydessä tuo 4.4 lisäkuutiota

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


24

KOLMEAKSELINEN 6X4 VETOAUTO ON PUUNAJON ”PERUSJUHTA” MYÖS TULEVAISUUDESSA

TERMINATOR XXL KATTAVA VÄRIVALIKOIMA Terminator XXL pankkojen värivalikoima on nyt koko RAL Effect värikartan 490 värisävyn valikoima jossa on metallivärisävyjäkin 70.

maan ohella edelleen suositut perussävyt. Uusia tulokkaita ovat punaisen, sinisen ja vihreän eri sävyt sekä musta.

Puutavarapankot ovat autoyhdistelmän yksi näkyvimmistä pinnoista, jotka on nyt mahdollista sovittaa täysin autohytin, rungon ja perävaunun värimaailmaan sopivaksi.

Metallisävyiset maalipinnat ovat XXL pankkotoimituksissa yleistyneet nopeasti. Suosituin on metallihopea lakattuna, huolimatta lähes 100 euron lisähinnasta /pankko.

UUSI KAIKEN KATTAVA VÄRIPALETTI ON SAANUT ASIAKASKUNNALTA HYVÄN VASTAANOTON JA NYKYMUOTOILLUT TERMINATORIT OVATKIN LOISTANEET MAANTEILLÄMME AIVAN UUSISSA VÄREISSÄ.

XXL värivalikoima on nyt kaiken kattava. Pinnoituksen vastuullisesti tehdyt pohjatyöt antavat takuuvarman maalin pysyvyyden Ruukin säänkestävän ja ultralujan pankkoteräksen pinnalla. Lisätietoja: Heikki Jokela (050) 4129 024

”Jykin punainen” ja “Suomenlipun sininen” ovat alumiininhar-

RAL EFFECT -värikartta RAL EFFECT -värikokoelma tarjoaa trendikkäitä ja kiehtovia värisävyjä kaikille, jotka haluavat tuoda uusia tuulia teollisten sovellusten värimaailmaan. Värien persoonallinen käyttö teollisuuden tuotesuunnittelussa sekä rakennusten ja niiden osien korostamisessa lisääntyy. RAL EFFECT on oiva työkalu suunnittelijoille, arkkitehdeille, maalausurakoitsijoille sekä teollisesti valmistettujen tuotteiden valmistajille. - Koostuu 490 värisävystä, joista 70 on metallinhohtosävyjä, ja joita voi harmonisesti yhdistää kokoelman muiden sävyjen kanssa. - Uusi, trendikäs värikartta, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuden käyttöön - Erinomainen värivastaavuus Tikkurilan vesiohenteisilla teollisuusmaaleilla - Korkealaatuiset pigmentit ja niiden optimoitu käyttö värien luomisessa tuo kustannustehokkuutta - Värikartta on valmistettu hyödyntämällä ympäristöystävällistä teknologiaa

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

Kolmiakselinen puutavara-auto irroitettavalla peräasennusnosturilla tulee olemaan puunajon perusjuhta vielä ainakin seuraavan viisivuotiskauden ajan 64 tonnin ”bonuspainolla” - Kuormatilapäivitys XXL - kokoluokkaan on viisasta laittaa harkintaan.

Kolmeakselisen tulevaisuus on taattu vähintään painonkorotusta seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Suomen 1500 -päinen ”puutavarajuhtalauma” ei vaihdu hetkessä ja suurta osaa ei ole kannattavaa muuttaa moniakselisemmaksi lainkaan.

Seitsemänakselinen saa neljän tonnin ”bonuksen”.

SEITSEMÄNAKSELINEN YHDISTELMÄ SAA NELJÄN TONNIN LISÄN ILMAN MITÄÄN RAKENNEMUUTOKSIA Tämä neljän tonnin ”bonus” jakautuu auton osalla 2 tonnin korotukseen ja perävaunuun tulee siihenkin kaksi lisätonnia. Viiden vuoden siirtymäaika odottaakin jatkoaikaa neljän tonnin kantavuuslisälle. Monissa tapauksissa kolmiakselinen auto jää edelleen käyttöön ja niitä uusitaankin vielä vuosikymmeniä. Kolmiakselisen käyttöä puoltaa kuljetukset, joissa ajetaan siirtoautomaisesti pitkiä matkoja ilman kuormainta. Näissä yhdistelmissä on järkevää pankkopäivityksen lisäksi ottaa ajan myötä rinnalle viisiakselinen perävaunu tai asentaa nykyiseen neliaksilaiseen lisäakseli ja nostaa sen kautta paketti 68 tonnin luokkaan.

EUROMODULIT


25

XXL -PINTAKÄSITTELY Terminator XXL pankkomalliston suunnittelussa ruosteenesto-ominaisuuksille laskettiin erittäin suuri painoarvo. Tämä tietoise-na siitä, että markkinoinnissa vertailutuoteena on eloksoitu alumiinipankko ja rasitteena vanhanmallisten teräspankkojen ruostumishistoria.

ALUMIINIPANKKO EI RUOSTU, SE PATINOITUU Alumiinipankko on pehmeäpintainen, joten puutavarakuormatilana se on altis kouravaurioille. Pinnoista lähtee paloja ja purkukone aiheuttaa pitkiä syviä naarmuja.Nämä pintavauriot eivät näy äkkipäältä katsoen häiritsevinä värieroina. Pankko pysyy siistinä vuosia.

VANHANMALLISET TERÄSPANKOT HALVALLA MAALATTUNA RUOSTUVAT RUMASTI Teräspankkojen yksi suurin ongelma on ollut ruostuminen ja ruosteenestomaalien vastuuton käyttö. Huolimattomasti hiekkapuhalletut ja joskus täysin hiekkapuhaltamat-tomat pankot on pahimmillaan maalattu vain pintamaalilla ruiskuttaen niihin ohut juuri ja juuri peittävä maalikerros. Näitä ”kuppaisen” näköisiä pankkoja on vielä nytkin jokapäiväisessä liikenteessä. Ruukin säänkestävästä Optim 960 W teräksestä valmistetut tuotteet eivät ole tällaisia.

VANHANMALLINEN TERÄSPANKKO RUOSTUU MYÖS SISÄLTÄ Moni on huomannut myös sen, että vanhanmalliset pankot alkavat ohentua sisältäpäin sitä mukaa kun ruostuminen etenee.Nopeimmin ja pahiten tämä tulee ilmi pankkokiinnitysten kohdalla, kun pankkorungot alkavat joustaa ja taipua eikä ne enää kestä käytössä. Pankot alkavat menettää lujuutensa jo viiden vuoden käytön jälkeen.

alettiin siirtyä Ruukin uusimpaan Optim 960 (QC)W kuljetusvälineteräkseen heti ensimmäisistä valmistuseristä alkaen. Ruukin ultraluja teräsmallisto sai tuolloin tuotevalikoimaansa ensimmäisen pankkomateriaalin, jolla on hyvät mahdollisuudet selvitä alumiinipankkojen kanssa myös ulkonäön säilymisen suhteen. Terminator XXL -pankoissa on nyt käytössä yksinomaan Ruukin Optim 960 W teräs, joka on ns. säänkestävää terästä, joka patinoituu paljailta pinnoiltaan (pankon sisäpinnat) ja peittyy patinakerroksella myös niiltä pinnoiltaan, jotka kolhiintuvat kovasta käytöstä.

TERMINATOR XXL -MALLISTOSSA ON RUOSTUMISTA ESTETTY RAAKA-AINEVALINNOIN JA VASTUULLISELLA PINTAKÄSITTELYLLÄ Terminator XXL -pankkojen valmistus aloitettiin tasan viisi vuotta sitten valitsemalla raaka-aineeksi kuumasinkitty Ruukin Optim 900 QC - ultraluja teräs .Tämä siksi, että pystyimme vastuullisesti valmistamaan kevyen ja lujan teräspankon, jossa saimme käyttää teräksen ominaisuudet täysin hyödyksi. Näin ruostuminen oli estetty vuosikymmeniksi eteenpäin. Terminator XXL -pankoissa

laadun ja kilpailukykyisen painon kanssa. XXL -pintakäsittelyssä pankkonippu (4kpl) teräsraepuhalletaan kauttaaltaan parhaaseen laatuluokkaan. Puhalluksen jälkeen nippu siirtyy puhdistuspuhallukseen ja maalaustarkastuksen viimeistelyyn. Viimeistelty pinnoiltaan täysin pölytön pankkonippu esilämmitetään uunissa 140 asteeseen, jolloin siitä poistetaan kaikki mahdollinen kosteus. Tämän kosteuspoiston jälkeen tulee sinkkipinoitteen ruiskutus ja uunitus 210 asteisessa uunissa.Sinkkipinnoiteuunituksen jälkeen pankkopinnoille ruiskutetaan pintamaalikerros ja maali paistetaan kiinni taas 210 asteessa. Jos viimeistelyyn kuuluu lakkaus, tehdään se uunituksineen heti pintamaalikerroksen uunituksen jälkeen.

XXL -RUOSTEENESTOKÄSITTELY ON JO KÄSITE TERMINATOR XXL -PANKOT VIIMEISTELLÄÄN ERITYISELLÄ HUOLELLA XXL -LAATULUOKKAAN Terminator XXL -pankkojen valmistuksessa ja tuotteen viimeistelyssä on huomioitu pankon vastuullinen kilpailuasetelma alumiinipankkojen pintakäsittely-

Neljä vuotta puunajon rasituksia kestäneet XXL -pankot ovat osoittaneet käyttäjilleen - sekä kaikille muillekkin pankkojen maalipintojen kestoa ihmeissään seuranneille sen, että XXL -pintakäsittely kestää hyvin vertailun alumiinipankkojen pinnoitteisiin. Lisäksi Terminatorien kaiken kattava värivalikoimakin on tässä kunniakkaassa XXL -luokassa.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


26

KYMMENEN KUUTION KUORMATILALISÄ TUOTTAA AUTON VÄLIRAHAN VERRAN JO VIIDESSÄ VUODESSA Puutavarayhdistelmän kuormatilan kasvattaminen 5-10 irtokuutiolla tuottaa auton välirahan verran euroja (75.000 € alv.0150.000 € alv.0) jo viidessä vuodessa. Tämä muutos on järkevää toteuttaa nykykalustolle viimeistään ennen katsastamista 64 tonnin kantavuusluokkaan.

MUUTOS HELPPO,NOPEA JA EDULLINEN. Valtaosassa Suomen puutavara-autoissa muutos voidaan päivittää helposti ja nopeasti pelkällä alumiinipankkojen tai vanhanmallisten teräspankkojen vaihdolla tilavampiin XXL -kokoluokan kuormatiloihin.Samassa yhteydessä kannattaa arvioida korotetaanko tolppakorkeudet 4.2 metriin vaiko 4.4 metriin. Pankkovaihto Terminatoreihin on edullisin tapa lisätä yhdistelmän tuottavuutta nyky-yhdistelmissä ja se kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi uutta kalustoa tilattaessa.

YHDISTELMIEN KUORMATILA- JA TUOTTAVUUSEROT TULEVAT OLEMAAN HUIMIA.

alupaketilla päästäänkin lähes 20 m3:n vajaatilavuuteen ja 8000 kg vajaakuormaan - tämä 400 kiloisella rangalla ajettaessa.

KUORMAEROJEN JÄRKYTTÄVYYS KASVAA, KUN VERTAILU-YHDISTELMIEN KUITUKUORMIIN ONNISTUTAAN LISÄÄMÄÄN NIPPU-PARI LISÄÄ. Tämä yhdistelmämitoitus on kuidun ja ranganajossa sen luokan susi, että se saattaa syödä ruuat myös perheen pöydästä. Kuormatilavuus 98 m3. Kantavuus 56tn + 5%/76tn = 60 tonnia ja kuormatilatarve olisi nelisataakiloisella vähintään 150 m3 !

Siirryttäessä uusille 64-, 68- ja 76 tonnin kokonaispainoille tulevat yhdistelmien tuottavuuserot olemaan huimia. Suuret erot saadaan aikaan pelkillä harkitsemattomilla kalustomitoituksilla. Pelkästään valitsemalla puun mitoitukseen sopimattomat kuormatilamitat onnistutaan rakentamaan 76 tonnisia yhdistelmiä, jotka rangan kuidun ajossa ovat pahimmillaan 18.000 kg 23.000 kg vajaakuormassa. Tukillakin monesti yli 5000 kg.

YHDISTELMÄKOHTAISET KUORMATILAEROT TULEVAT OLEMAAN JÄRKYTTÄVÄN SUURIA.

Onnistunut yhdistelmämitoitus yhdessä puutavaramitan räätälöinnin kanssa tuo kaivattuja lisänippuja ja tuolloin pystytäänkin käyttämään 21.42 metrin yhteenlaskettu maksimikuormatilapituus sallittuine ylityksineen täysin hyödyksi. Tuohon tilaan pystytään rakentamaan tilat helposti kuudelle, mutta jopa seitsemälle kolmosnipulle ja viidelle nelipuoloselle. Nippu-pari lisää ja XXL -kuormatilavalinnalla on kuormatilan koko kasvanut perinteisen mitoituksen yhdistelmän 98 m3:sta maksimiinsa räätälöidyn 160 m3:oon. Kuormatilaerot nykymitoitetun alumiinivarusteisen yhdistelmän ja XXL -kuormatilaisen on 60 irtokuutiota. Jokainen ymmärtää sen, mitä tämä merkitsee yhdistelmän tuottavuudessa. Lisätietoja : Heikki Jokela 050 4129 024 heikki.jokela@ammattilehti.fi

Pankkojen kuormapinta-alataulukko auttaa laskemaan kuormakokoja ja eri pankkotyyppien kuormatilaeroja Kuormatila maksimoimalla XXL tekniikalla ja oikeilla alustavalinnoilla päästään 160 m3 kuormatilaan. Vasta se takaa maksimaalisen ajonautinnon.

Lähes kaikki nyt hankitut 9 -akseliset yhdistelmät on rakennettu perinteisellä 7 metrin auton sekä 10.5 m-11 m perävaunun kuormatilalla. Lisäksi yhdistelmien tunnusomaisena piirteenä on korkea teräsjousinen auton runko ja sama linja jatkuu perävaunussakin. Apurungot ovat 100 mm liian korkeita ja koko yhdistelmä rungoiltaan ylikorkea jopa 200 mm. Pelkästään tällä menetetään 8 m3 tilavuus ja kun yhdistelmään valitaan vanhanmalliset teräspankot tai “ruotsiuutuudet” ollaan 13.5 m3:ssa ja LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

korkeus XXL07 2850 6.55 m2 2900 6.67 m2 2950 6.79 m2 3000 6.91 m2 3050 7.03 m2 3100 7.15 m2 3150 7.27 m2 3200 7.39 m2 3250 7.51 m2 3300 7.63 m2

Alu 6 ja 7 5.96 m2 6.07 m2 6.19 m2 6.30 m2 6.41 m2 6.53 m2 6.64 m2 6.75 m2 6.86 m2 6.97 m2

erotus 0.59 m2 0.60 m2 0.60 m2 0.61 m2 0.62 m2 0.62 m2 0.63 m2 0.64 m2 0.65 m2 0.66 m2

Kun kerrot pankkokorkeuden mukaisen pankkopinta-alamitan kuormatun puun pituudella, saat helposti arvion kuormatilassa olevista irtokuutioista ja vertaamalla eri pankkotyyppien erotuksia pääsee laskemaan myös kuormakokoerot. (Esim. pankkokorkeus on 3.00 m ja puutavaraa kuormassa 15 metriä puuta on kuutiot XXL07 -pankoilla 6.91m2 x 15m = 103.65 m3 ja alupankoilla vastaavasti 6.30 m2 x 15m = 94.5 m3. Eli kuormakokoero on 9.15 m3 ja 400 kg irtokuutioisella puulla. Tämä merkitsee yhteensä 3.660 kg eroa kuorman laskutuspainossa.)

Taulukko Terminator XXL 07 ja 6/7 tonnisten alumiinipankkojen kuormapinta-aloista ja niiden pinta-alaerot. Pankkojen runkoleveys 2.55 m. Kuormaleveys 2.6 m kasvattaa kuormapinta-aloja 0.13 m2-0.16 m2:lla.


27

XX EXPRESS - MARKKU HIRVI 500 000 TERMINATORKILOMETRIÄ

Terminator XXL -myyjä Markku Hirvi on todellinen monitoimimies. Viiden Terminator -vuoden aikana on pankonkuljetuskilometrejä kertynyt yli 500 000 ja Suomen tiet ovat tulleet tutuiksi Hirvelle. - Tyytyväisiä asiakkaita löytyy pohjoisesta etelään ja lännestä itään. Juuri XX Express palvelu takaa asiakkaiden tyytyväisyy-

den. - Terminatorit on helppo ostaa niin sanottuna ”avaimet kä-

teen” -pakettina. Toimitamme haluttaessa pankot asiakkaalle ja autamme asennuksessa. Lisäksi mahdolliset vaihtopankot kuljetamme samalla reissulla pois pihasta. Tuote on myös kunnossa. - Terminator XXL on ehdottomasti markkinoiden suurimmalla kuormatilalla varustettu pankko. Laadukkaat kotimaiset raaka-aineet ja huolellinen pintakäsittelyt takaavat tuottavan ja kestävän kokonaisuuden, toteaa Hirvi. Asiakas saa pankkonsa juuri haluamanlaisina. - Toimitamme pankot määrä-

mittaisina kaikkine kiinnitystarpeineen ja värin voi valita koko RAL-kartan valikoimasta. Vaativille asiakkaille saadaan vielä lakkakin pintaan. Myös tuleviin kokonaispainokorotuksiin on valmistauduttu jo ajoissa. - Olemme kolminkertaistaneet kapasiteettimme ja tavaraa riittää myös nopeisiinkin lähtöihin. Soita siis vaikka samantien (24h) ja sovitaan kaupat: 040 123 9973, päättää Hirvi. Hirven Markku on todellinen monitoimimies. Myynnin, kuljetuksen ja asennuksen ohella onnistuu myös messuosaston tarjoilut ja rakentaminen.

TERMINATOR XXL -VAIHTOKAMPANJA JATKUU Aloitimme kesällä 2013 Terminator XXL vaihtokampanjan. Otamme vaihtopankkoja vielä koko syksyn ajan rajoituksitta. Kuormakoot kasvavat. Yhdistelmien kuormatilat on nyt viisasta päivittää Terminator XXL kokoluokkaan. Pyydä tarjous suoraan: Heikki Jokela 050 4129 024 tai 040 123 9991 Markku Hirvi 040 123 9973 tai 044 9490 932

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


28

PUUTAVARA-AUTON ILMANVASTUSVOIMAT ON VIELÄ MONELLE TÄYSIN UUTTA Ajoneuvon liikettä vastustavat voimat, jotka ovat vierintävastus, ilmanvastus sekä ajoneuvon ollessa ylämäessä nousuvastus. Myötämäessä nousuvastus on luonnollisesti negatiivinen ja silloin ko. voima vaikuttaa liikettä myötäävästi. Onhan tunnettua, kuinka herkästi täysipainoinen yhdistelmä ”haistaa” ylämäet. Mutta myös vastaavasti alamäissä auto yrittää karata käsistä ja sitä saa todella jarruttaa, jotta nopeus pysyisi sallituissa lukemissa. Jos tarkastellaan liikkumista mäettömällä tiellä, vastusvoimat muodostuvat vain vierintä- ja ilmanvastuksista. Jos massa on 60 tonnia ja nopeus 80 km/h, tavanomaisella umpikoriyhdistelmällä vierintävastuksen osuus on 60 ... 70 % kulkuvastuksista, joten ilmanvastuksen osuudeksi jää vain noin kolmannes. Tämä lienee syy, miksi ajoneuvon ilmanvastukseen ja yleensä aerodynamiikkaan on kiinnitetty aika vähän huomiota. Ilmanvastuksen määrittämisperusteenahan on patopaine ajoneuvon otsapintaa vasten. Patopaine määräytyy ilman tiheyden sekä nopeuden neliön perusteella ja kun paine kerrotaan pinta-alalla saadaan voima. Vertailupintaalana käytetään otsapintaa, joka on kohtisuoralle ja pystysuoralle tasolle projisioitu pinta-ala, mutta todellisuudessa kolmiulotteisessa ajoneuvossa on muitakin pintoja, joita vastaan patopaine kohdistuu. Nämä otetaan huomioon kappaleen muodosta johtuvalla korjauskertoimella, josta yleensä käytetään symbolia Cd (tai Cw) ja jonka avulla otsapinta korjataan vastaamaan kaikkia vastustavia pintoja. Niinpä ilmanvastusvoima kokonaisuudessaan voidaan esittää seuraavan yhtälön avulla:

Fair = .5 Da Cd Af v

2

missä: Fair = ilmanvastusvoima [N] Da = ilman tiheys [kg/m3] v = nopeus [m/s] Af = otsapinta-ala [m2] Cd = muodosta johtuva korjauskerroin

Insinöörit Olavi H. Koskinen (vas.) ja Heikki Jokela ovat olleet pohjoisen moduulikuljetusjärjestelmän ideoinnin, laskennan ja kenttäkokeiden etujoukoissa jo 90-luvun alkuvuosista lähtien. Kuvassa viimekeväinen 8-akselinen 25,25 metriä pitkä “puutavarajuna” Lappeenrannan koeajossa. vaikuttaa myös varsinaiseen muotokertoimeen Eräs selvimmistä esimerkkitapauksista on puutavarayhdistelmä. Kun sitä tarkastellaan kuormaamattomana kohtisuoraan edestä päin, sen otsapinta-ala on noin 6.5 m2. Esimerkiksi kuvassa pankot jäävät toistensa varjoon, mutta ne sijaitsevat peräkkäin kuitenkin jo sellaisin etäisyyksin, että jokainen niistä vastustaa erikseen auton kulkua. Toisin sanoen ne toimivat kuten haravan piikit. Pelkkien pankkojen otsapinta-ala yhteensä saattaa helposti olla kaksinkertainenkin hytin otsapintaan verrattuna, ja tällöinhän jo näistä muodostuva yhteispinta-ala on 18 ...19 m2. Puutavarayhdistelmässä on lisäksi huomattava määrä kaikenlaisia ”risukoita” (ohjaamosuoja, rungon poikkipalkit, letkut, putket, takavalojen kiinnitysvarret, lokasuojat, sekalaiset ulokkeet jne.), jotka omalla vähäisellä osuudellaan aiheuttavat lisävastusta. Näiden vaikutus korostuu erityisesti ajettaessa tyhjänä, jota puutavarakuljetuksissa muodostaa vähintään 50 %. Ajettaessa tyhjänä pankot pitäisi voida kaataa, mutta tällaisiin ratkaisuihin ei ainakaan vielä toistaiseksi ole menty.

Tyypillisen suomalaisen 4.2 m korkean yhdistelmän otsapinta-ala on likimäärin 9.5 m2, mutta sen sijaan muotokerroin Cd voi vaihdella huomattavissa rajoissa, mikä riippuu ajoneuvon kuormatilatyypistä ja –rakenteesta. Linja-autoilla on parhaimmillaan päästy arvoon noin 0.3, kun taas kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmillä arvoon noin 0.8. Mikäli kuormatila on avoin, on eroa myös tyhjän ja kuormatun ajoneuvon välillä. Tällöinhän kuorma itsessään lisää usein otsapintaa, mutta se voi

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

Syynä on varmaankin kustannusten lisäys rakenteiden monimutkaistuessa. Sen sijaan pankkojen muotoilun vaikutusta ilmanvastuskertoimeen on selvitetty jo 1980-luvun puolivälissä Tulokset jo tuolloin olivat varsin selkeät. Tyhjänä ajettaessa Cd-arvo vaihteli välillä 1.5 ... 2.4. Kuormattuna ajettaessa ero ei enää ollut merkittävä. Tuolloin Cd-arvon suuruusluokka oli 1.2 ... 1.3. Kuitenkin tässäkin on parantamisen varaa, koska muunlaisilla kuormatilarakenteilla on parhaimmillaan päästy arvoon 0.8. Kun otetaan huomioon edellä mainitut tulokset, on ilmeisen selvää, että puutavarayhdistelmillä tyhjänä ajettaessa aerodynamiikan merkitys korostuu. Auton kulku tuntuu varsin ”tahmealta” eivätkä myötämäetkään anna lisää vauhtia, koska massaa ei ole tuolloin riittävästi painamassa. Polttoaineenkulutus saattaa olla lähes yhtä suuri kuin kuormattunakin. Tämän ovat osoittaneet niin lukuisat mittaukset kuin teoreettiset tietokonesimuloinnitkin. Ajoneuvojen sekä niiden päällirakenteiden ja varusteiden valmistajat eivät ole tähän mennessä valitettavasti kiinnittäneet riittävästi huomiota kaikkeen kokonaisuuteen, millä tässä yhteydessä

tarkoitetaan puutavaran kuljetukseen tarkoitettua kokonaista ajoneuvoyhdistelmää. Ilmeisestikin jokainen taho on kokenut tärkeänä vain oman osuutensa sekä sen markkinoinnin. Kulkuvastuskertoimet voidaan varsin tehokkaasti määrittää vierintäkokeiden avulla. Edellytys on, että tiedot käytetystä ajasta, edetystä matkasta sekä hetkellisestä nopeudesta mitataan ja kerätään riittävän tiheällä esimerkiksi yhden sekunnin aikavälillä. Tulosten käsittely ja analysointi tapahtuu tähän tarkoitukseen kehitetyllä ohjelmistolla. Eri vastuskertoimien vaikutusta polttoaineenkulutukseen voidaan luonnollisestikin mitata, mutta koska mittaukset ovat varsin työläitä, ne voidaan rajoittaa minimiinsä. Sen sijaan vaikutusta polttoaineenkulutukseen sekunti sekunnilta ja/tai metri metriltä kuten myös moniin muihinkin tekijöihin voidaan selvittää tehokkaasti tietokonesimuloinnilla. Edellytyksenä ovat moottorikartat polttoaineenkulutuksesta (ns. simpukkadiagrammit) sekä mahdollisista päästöistä. Järjestelmään rakennetaan ja kuvataan moottorin ympärille ajoneuvo teknisine tietoineen voimansiirtolinjasta, ajovastuksista, massasta, akselilukumäärästä jne. sekä ajettavista teistä pinolta tehtaalle kuten myös ajotapaan vaikuttavista liikenneolosuhteista. Simuloinnin tuloksena saadaan paljon muutakin tietoa ajoneuvon liiketapahtumasta, mutta polttoaineenkulutus sekä päästöt lienevät eräitä tärkeimpiä tällä hetkellä. Ympäristökysymyksethän sellaisinaan lienevät aina ajankohtaisia, mutta eiköhän dieselpolttoaineenkin hinta ole jo riittävän korkea, jotta polttoaineenkulutus sekä sen vähentäminen kiinnostaisivat eri tahoja?

Olavi H. Koskinen DI, yli-insinööri


29 Terminatoreilla tuotot maksimiin ja kulut minimiin: kuormatilalisä 3,5-12 irtokuutiota! Polttoainesäästö 5-10%.

Terminator XXL -pankot täyttää jo nyt EU:n vaatimat polttoainesäästövaatimukset.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


30

MITEN OLISIKAAN ”PITKÄ VITONEN” NELIAKSELISELLA VAUNULLA 150M3 KUORMATILALLA KOVAAN 76 TONNISTEN LUOKKAAN

Puun mittaa sovitellaan ja 76 tonnisten kuormatilaa moititaan pieneksi. Ratkaisumallejakin löytyy useita . Tässä yksi mahdottomin - äkkipäältä ajateltuna: Viisiakselinen kokonaispainoltaan 42 tonninen veturi ja sen perään neliakselinen perinteinen perävaunu. Tämä outo lintu saa varmasti välitöntä vastustusta, mutta kannattanee sitäkin ehkä hieman miettiä.

AUTON KANTAVUUS 29.000 KG JA KUORMATILAA 75 M3

Auton viisiakselia antaa sille kantavuutta mahtavat 42 tonnia ja kuormaksi kevyellä hydraulipaketilla saadaan noin 29.000 kg. Kolme akselia ovat ohjaavia , kaksi edessä ja yksi takana. Vetävät akselit ovat keskellä takana. Auton 29.000 kg tarvitsee tuottaakseen maksimituloksen vähintään 72.5 irtomotin kuormatilan. Tämä onnistuu kun auto valitaan riittävän matalalla rungolla ja täysilmajousisena. Kun lisäksi apurungossa ei tingitä kuormatilaa vaan valitaan joko TimberMaxx XXL 100, Weckman 120 tai vastaava, päästään runkokorkeudessa apurunkoineen ajokorkeuteen 110 cm, jota voidaan ”kyykyttää” halleihin ja silloissa 10 sentillä sekä nostaa ketjutukseen ja maaston vaatiessa 15 senttiä. Auton kuormatilan pituutta saadaan oikeilla hyttivalinnoilla ja varustepaketin pikku säädöllä jopa 10.2 m ja XXL pankoilla 3.3 m tolppapituudella päästään ennätykselliseen 75 m3:n irtokuutiotilaan. Perävaunuksi ”tumppinelonen” - kuormaa 29 tonnia ja kuormatilaa 75m3. Täysille 76 tonnin kokonaispainoille päästään nyt edullisella ja kevyellä sekä hienosti kääntyvällä lyhyellä 11.4 metrisellä neliakselisella vaunulla. Perävaunun kokonaispaino on noin 7 tonnia ja kevyimmillään 6 tonnia. Kuormaa vaunu ottaa kyytiin auton lailla 29.000 kg. Kuormatilatarve on vaunussakin minimi 72.5 m3 ja tilaa saadaan 110 korkealla rungolla ja Terminator XXL pankoilla 3.3 m tolppapituuksilla vaunuunkin 75 m3. Lastaustasausvaraa yhdistelmässä on sitäkin 2.000 kg.

MYÖS NOSTURI MUKANA METSÄÄN

”Pitkään vitoseen” käy mitä mainioimmin asentaa myös peräasennusnosturin varustus sekä käyttää siinä lastauskonetta. Nosturitelinemalli on oltava rongon päälle siirtyvää mallia ajoneuvon pituusmittavaatimuksista johtuen. Lisäksi nosturin painopistepaikan säätö tuo etuja akselipainoille. Auton ja perävaunun lähes identtiset kantavuudet ja kuormatilat tuovat lisäedun, jota vielä ei ole totuttu arvostamaan - yhdellä autokuormalla voidaan täyttää koko perävaunu täysille kantavuuskuormille kertanoudolla.

MUITAKIN TULEVAISUUDEN ETUJA

Lähes poikkeuksetta täysien kantavuuskuormien ajon lisäksi autopaketista löytyy muitakin tulevaisuuden ”jalostusetuja”. Pitkäviitonen on rankka valmis veturi myös 100 tonnin luokkaan. 100 tonniset tulevat ja tuleva muutosprosessi kannattaa ottaa tosi mielellä ja harkiten aluksi oudoltakin tuntuvat vaihtoehdot. - Esim 6 akseliaella vaunulla liikenneturvallinen ja kilpailukykyinen 90 tonnin maantiejuna 25.25 m pitkänä tai vain vasikkalisäyksellä 76 tonninen muuttuu 100 tonniseksi 32 metriseksi maantiejunaksi pikkurahalla. - Rajoitteita kyllä keksii, mutta paljon on etujakin ja rahaakin saattaa uusilla ideoilla käyttäjilleen tulla hieman runsaammin.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


31

MALLISUOJISSA JA MALLISUOJISSA RATKAISEVIA EROJA Mallisuoja on totuttu ymmärtämään tuotteen mallisuojan kuvan mukaiseksi suojaksi, joka asettaa vastuuseen sen kopioijan , valmistajan ,markkinoijan,maahantuojan, varastoijan, myyjän ja tuotetta ammatikseen käyttäjän. Näin asia onkin Suomessa ja Suomeen myönnetyn mallisuojan osalla. Suomessa myönnettyä mallisuojaa ei siis voi kiertää valmistamalla, tai valmistuttamalla tuotetta jossakin muussa maassa , eikä samalle tuotteelle haettu mallisuoja EU:ssa helpota kopioijan tilannetta, -päinvastoin.

EU MALLISUOJAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ ASIAKKAITTEN ”SUMUTUKSEEN” TUOTTEN MARKKINOINNIN YHTEYDESSÄ

Suomessa myönnetty mallisuoja on Patentti-ja Rekisterihallituksen tutkima ja se on PRH:n toimesta todettu yksilölliseksi tuotteeksi ja siten sen kopiointi miltään osin on rangaistavaa ja korvausvastuu-ja takavarikointilain piirissä. EU mallisuojaa ei sen sijaan tutkita ennakkoon lainkaan, tutkimus tehdään vasta jonkun tahon jättämän vastaväitteen jälkeen. EU mallisuojahakemusta on mahdollista, kylläkin hyvien tapojen ja markkinointilakien vastaisesti, käyttää markkinoinnissa tyyliin : EU mallisuojattu”.

HYVIN YLEISEKSI KÄYTÄNNÖKSI ON MUODOSTUMASSA EU MALLISUOJAN KÄYTTÖ MARKKINOINNIN APUVÄLINEENÄ JOPA LAINVASTAISESTI

EU mallisuojan käsittely Espanjassa kestää keskimäärin 1.5 vuotta. –Heinäkuussa 2013 jätetty mallisuoja-anomus ei siis ole voimassa elokuussa 2013 , vaan vasta joskus vuoden 2014 loppupuolella ja tuolloinkin täysin tutkimattomana . Mallisuoja ei olekaan monesti mallisuoja , vaikka markkinoinnissa niin väitetään. Mallisuojahakemukselle on tuossa vaiheessa myönnetty vasta mallisuojahakemuksen käsittelynumero.

EU MALLISUOJAN ESIMERKIKSI PUUTAVARAPANKOLLE SAA VAIKKA POLKUPYÖRÄN KUVALLA

EU mallisuojan voi jättää kopioimalla jonkun toisen omistaman mallisuojatun tuotteen, tai ottamalla valokuva vaikkapa naapurin polkupyörästä ja liittämällä se esim. tukkipankkohakemuksen liitteeksi. Tämä on siis mahdollista ja EU mallisuoja myönnetään hakijalle sellaisenaan. Se on kaadettava vastaväitteillä ja asetettava sen mukaisen kopiotuotteen kopiointi- ja käyttäjäketju vastuuseen tuotevarkaudesta ja luvattomasta käytöstä sekä kyseenalaisesta markkinoinnista. Vaikka EU mallisuojan haku on löysää, käsitellään mallisuojan loukkaukset ja kopioinnit vastaavasti ankarammin.

KOPIOINTISUOJA ILMAN HAKEMUSTAKIN VOIMASSA KOLME VUOTTA

Kopioinnin vastaisuus korostuu EU:ssa asettamalla tuotteelle kopiointisuoja ilman mitään hakemuksia kolmeksi vuodeksi. Tuotteen kehittäjällä on yksinoikeus keksintöönsä kolmen vuoden ajan ilman minkäänlaista suojahakemusta. Lisäksi tunnettavuusehto on muutettu siten, että tuotteen saa tuoda yleisesti esille ja hakemuksen voi jättää sisään vuoden kuluessa sen julkiseksi tulemisesta. Tällä pyritään määrätietoisesti ehkäisemään kopiointia ja asettamaan tuotevarkaat ja kopiotuotteen maahantuojat, markkinoijat ja käyttäjät edesvastuuseen laittomista toimista. Heikki Jokela

MALLISUOJA SÄLYTTÄÄ TARKKAILUVASTUUTA YRITYKSILLE Mallisuojaloukkauksen seuraukset voivat olla merkittävät. Jos yritys joutuu kiistan seurauksena lopettamaan tuotteen valmistuksen ja vetämään asikkaille levitetyt tuotteet pois markkinoilta, voi operaation hinta olla jopa kohtalokas. - Lisäksi on tietenkin korvattava mallisuojan omistajalle kaikki loukkauksesta aiheutuneet aiheutuneet haitat ja tappiot.Mallisuojaloukkauksesta ovat vastuussa tuotteen valmistajat, myyjät sekä sitä ammatikseen käyttäjät. Järjestelmän kannalta on tärkeää, että yritykset pystyvät itse sähköisillä järjestelmillä selvittämään, onko jokin malli suojattu. Etenkin pienille yhtiöille markkinoiden seuraaminen on suuri haaste. Etukäteisselvitykseen saa apua patenttitoimistoilta myös Patentti- ja rekisterihallitukselta, jolla on nyt jo sähköinen järjestelmä kotimaisten mallien etsimiseksi. Yritykset voivat hakea tuotteensa ulkomuodolle suojaa niin sanotulla yhteisömallihakemuksella. Samalla hakemuksella voi hakea suojaa jokaisessa EU-maassa. Myös oman mallisuojan loukkaamattomuutta on valvottava itse, sillä viranomainen selvittää vain hakemuksen muodolliset seikat. Haetun mallin ainutlaatuisuuden valvominen kuuluu markkinoille itselleen.

MYÖS TUOTTEENOSAN VOI SUOJATA

harmonisoitu mallisuojalaki, joka mahdollistaa tuotteen irrottamattoman osan suojaamisen. Tällainen osa voisi olla esimerkiksi pullon kaula tai kahvikupin korva. Sama mahdollisuus on myös uudessa yhteisömallisuojassa. Suojattava malli voi koskea muun muassa itse tuotetta, pakkausta tai graafista symbolia. Suojata voi esimerkiksi tuotteen muodon, värin tai materiaalin. Mallisuojan hakemuksen voi jättää joko kotimaiseen Patentti- ja rekisterihallitukseen tai suoraan Ohimiin. Rekisteröimisen on luvattu tapahtuvan kolmessa kuukaudessa. Tähän asti mallisuojan saaminen on kestänyt Euroopassa keskimäärin noin 1,5 vuotta. Ps. Mallisuojan hyväksyntä Suomessa (PRH) edellyttää aina yksilöllisyyttä, joka aina tutkitaan PRH:ssa ennen mallisuojan hyväksyntää. Eu-mallisuoja hyväksytään sensijaan ilman tutkintaa. Suoja kaatuu aina valituksella , jos osoitetaan samanlaisen,tai samankaltaisen tuotteen ennen hakemuksen jättöä olleen julkisesti esillä ja siten tunnettu. Eu mallisuoja-anomusta on monasti käytetty markkinoinnissa sumutuksena ja harhauttettu sillä ostajakuntaa vastuuttomasti kopiotuotteittenkin hankintaan. EU-mallisuojan käsittelyaika on tällähetkellä n.1.5 vuotta.

Alkusyksystä Suomessa tuli voimaan myös EU-direktiivin mukaan

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


32

PERÄVAUNUMALLIT MUUTTUVAT - ONKO TULOSSA JATKOVAUNUJEN UUSI AAMU... utta 10 -20 cm. Tolppakorkeuden kasvaessa on hyvä muistaa myös puutavarapankkojen tolppien kasvavat rasitukset ja lujuusluokan kasvattamisen tarve.

ILMAJOUSILLA LISÄTILAA Ilmajousituksen suosio on nopeassa kasvussaa sekä autossa, että perävaunussa. Yksi syy käyttäjämäärien kasvuun on siitä saatava kuormakorkeuden lisäys koko yhdistelmässä. Lisäys on 5-10cm. Vaunua voidaan kätevästi myös ”kyykyttää ” ahtaissa paikoissa. Kaupanpäällisinä ilmajousituksilla saadaan kevyet ja ”ilmaiset” telinkeventimet halutuille akseleille. Myös käytössä olevan vaunun lisäakseliksi voidaan valita ilmajousiakseli teräsjosiakselien rinnalle joko telistön eteen tai sen taakse.

JATKOPERÄVAUNUT NÄKEVÄT UUDEN AAMUN Puutavaraperävaunujen valmistajat saivat kuumeisesti odottamansa EU:n hyväksynnän kokonaispainokorotuksille. Samalla lähti liikkeelle uusien viisiakselisten perävaunujen tilaukset ja lisäakselien asennusrulianssi. Perävaunuvalmistajat rajoittavat luvan

myöntämisen 2000 -mallisista nuorempiin.

MUTTA MIKÄ ON VIISAS RUNKOMITTA? Viisiakselisuus tuo mukanaan lisäkuormaa viitisen tonnia. Viiden

tonnin kuormalisä vaatii jopa 15 irtokuutiota lisää kuormatilaa, josta murto-osa saadaan 4.4 m korkeuden hyödyntämisestä silloin kun siltojen alitukset sen sallivat. Perävaunumitoituksessa kannattaa huomioida ”nippu lisää ” -mahdollisuus. Se onnistuu ainakin kolmoskuidulla ja 4.7:lla siirtymällä yli 12.5 m pituiseen vaunuun.

KUORMATILAA MAKSIMOIDAAN NYT KAIKILLA JÄRKEVILLÄ MENETELMILLÄ Kuormatilaa kasvatettaessa on pankkojen vaihto tilavampiin selkeä, edullinen ja helppo toimenpide. Pankkovaihdolla XXL -kokoluokkaan kuormatila kasvaa 3.5 m:sta 10 m3:oon . Hyvänä lisänä kuormakasvatuksessa on runkokorkeuden madaltaminen, jolla saadaan lisää tolppakorke-

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

Jatkoperävaunujen osuus ja tarve viisiakselisissa puutavaravaunumalleissa tulee lisääntymään perävaunujen pituusmittakasvun vanavedessä. Viisiakselisten pituusmitan kasvutarve parilla metrillä tuo mukanaan kääntöpaikkaongelman, joka monesti ratkotaan telinnostolaitteilla, tilaamalla jatkettavarunkoinen perävaunu tai vaikkapa siirtotelivaunu Ehkä perhaat ratkaisut odottavat vielä itseään sekä myös puutavaran katkontamittojen mahdollista selkeytymistä.


33

Puutavaraperävaunuun lisätty viides akseli mahdollistaa 68 tonnin tai jopa 76 tonnin yh­distelmän kokonaispainon. Kes­ kimmäisen taka-akselin painatuspussi tekee kolman­nesta ja viidennestä akselista nou­sevan.

PIHTIPUTAAN AJOKONEKORJAAMO PÄIVITTÄÄ KÄYTETYT 4-AKSELISET

PUUTAVARAVAUNUT 5-AKSELISIKSI UUSILLE KOKONAISPAINOILLE Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy on aloittanut kesän aikana 4-akselisten puutavaraperävaunujen päivityk­set 5-akselisiksi vastaamaan 1.10. 2013 voimaan astuvien uusien ko­rotettujen kokonaispainojen tar­peisiin.

- Akselilisäyksellä käytetystä 4-akseli­sesta vaunusta saadaan edulisesti tehtyä tuottava ratkaisu uusille painoille. Vaunu saadaan katsastettua jopa 42 tonnin ko­ konaispainolle jolloin 3-akselisella veto­autolla päästään 68 tonnin yhdistelmän kokonaispai­noon ja 4-akselisella 76 ton­niin asti. Käytettyjen 4-akselisten vaunu­jen vetoaisa täyttää yleensä vaatimukset 68 tonnin kokonaispainoon asti mutta jos tavoitellaan 76 tonnia pitää vetoaisa uu­sia, neuvoo Pihtiputaan Ajokonekorjaa­mo Oy:n Markku Pihlajamäki.

Akselilisäys tehdään Ajokoneella am­mattitaidolla, mikä on syntynyt ritiläau­tojen valmistuksessa sekä perävaunujen huolloissa. - Ensin kaksi taka-akselit irroitetaan niin että vain takimmaisen akselin kor­vakkeet jää paikoilleen. Sitten runkoon kiinnitetään kahdet uudet keinut lyhyellä 1360 mm välillä. Keskimmäiseen taka-akseliin tulee painatuspussi mikä tekee kolmannesta ja viidennestä akselista nousevan. Tämä helpottaa perävaunun kääntelyä ahtaissa paikoissa, kertoo Pih­lajamäki. Kun akselityö on valmis, tehdään akse­leille lasersuuntaus ja hoidetaan paperit muutoskatsastusta varten, jonka Ajokone myös hoitaa. - Teemme vaunun täysin valmiiksi ajoon, toteaa Pihlajamäki. Koska akselisäyksellä käytetystä puu­tavaraperävaunusta halutaan pitkäikäi­nen työkalu, teettää asiakas usein vau­nuun samalla myös peruskunnostuksen. - Vaunuun tehdään täydellinen huolto, runko puhalletaan ja maalataan sekä pankot päivitetään,

Kesäkuussa 4-akselinen Jyki puutavaraperävaunu vuosimallia 2001 päivitettiin 5-akseli­seksi uusille kokonaispainoille. Samalla vaunu peruskunnostettiin.

sanoo Pihlajamäki. Ensimmäinen 4-akselinen käytetty Jy­ki vuosimallia 2001 tehtiin 5-akseliseksi kesäkuussa. - Jykin tehdas antaa luvat akselimuu­toksiin ja yhteistyötä on tehty hyvässä hengessä. Tilauksia akselilisäyksistä on jo kym­menkunta ja lisää tuntuu olevan tulossa. Meillä on hyvin kapasiteettia to­teuttaa

vaunujen päivityksiä ja suoraan omasta varastosta löytyy parikymmentä akselia joihin tarjoamme hyvään hin­taan uudet renkaat - toki asiakas voi toimittaa meille myös omat renkaan­sa. Itse akselilisäys tapahtuu nopeasti eli noin viikossa ja jos tehdään perusteelli­nen kunnostus vie se aikaa toisen viikon, laskee Pihlajamäki.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


34

AKSELIN LISÄYS NYKYISEEN PERÄVAUNUUN on nopea ja edullinen tapa kasvattaa yhdistelmän kokonaismassa tuleville 68 tonnin ja 76 tonnin kokonaispainoille

Neliakselisen muutos viisiakseliseksi vaatii 1800 telivälisen kavennuksen ja päätöksen siitä, tehdäänkö samalla perävaunuun myös runkopidennys.

Samassa yhteydessä kannattaa päivittää perävaunun ja mikseipäs koko yhdistelmän kuormatilat kohonneitten kantavuuksien mukaisiksi.

ILMAJOUSIAKSELI RUMPUTAI LEVYJARRULLISENA Telitettävän perävaunun nykyiset akselistot määrittelevät sen, valitaanko lisäakseliin rumpujarrut vai levyjarrut. Lisäakseliksi voi valita maun mukaan paripyöräakseliston tai ykköspyörämallin. Täysille 42 tonnin kantavuuksille katsastus vaatii vähintään 60% paripyöräakseleita. Tämä merkitsee sitä, että jos ykköspyörävaunu korotetaan täysille painoille, on siihen lisättävä kolme uutta paripyöräakselia.

TELITYSTYÖ KESTÄÄ NOIN VIIKON Muutostyöt maalauksineen ja katsastuksineen kestävät noin

yhden viikon ja kustannuksiltaan ollaan 12.000 euron ja 25.000 euron haarukassa. Kaupanteon yhteydessä kartoitetaan kaikki vaadittavat muutostyöt sekä fiksauksen taso. Muutostyö tehdään valmistajan hyväksymille vaunutyypeille ja toistaiseksi vain kiinteärunkoisille vaunutyypeille.

ASENNUSPISTEITÄ POHJOISESTA ETELÄÄN. Lisäakselin asennus vaatii perävaunuosaamista aikaisempaa kokemusta muutostöistä.Ammattitaitoisia pisteitä on tarjolla pohjoisesta etelään: - Rovaniemellä ZLP, Pihtiputaalla Pihtiputaan Ajokone ja Parkanossa Laurinaho. Kaikissa näissä telityspisteissä on tarjolla vankka ammattitaito ja monivuotinen kokemus akselistoasennuksista kaikkine tarvittavine muutostöineen.

Lisäakseli on ilmajousitteinen ja se nousee myöskin ylös. Akseli on edullisinta asentaa telistön etupuolelle, mutta haluttaessa se voidaan asentaa nousevana myös takimmaiseksi.

Viisiakselisen pidennys esim. 12.5 metriseksi tehdään runkoa jatkamalla takaosasta. 12.5 metrin pituus mahdollistaa pikku ylityksillä neljällä kolmosnipulla ajon.

LISÄAKSELIN ASENNUKSET AMMATTITAIDOLLA: Z-LP Mek Oy Kauko Siivola kauko.slp@pp.inet.fi Yhdysväylä 2 96910 ROVANIEMI (016) 362 770 040 772 96 90

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy Markku Pihlajamäki markku.pihlajamaki@ajokone.com Rupontie 3 44800 PIHTIPUDAS 0400 242 431

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi

Laurinaho-Yhtiöt Oy Aimo Mäkinen aimo@laurinaho.fi Teollisuustie 14 39700 PARKANO 050 65 102

Hyvinkään HRP Oy Hannu Kakko hannu.kakko@hrp-rakenne.com Arolamminkatu 2 05880 HYVINKÄÄ 020-759 8440


www.ruukki.fi

35

KulutuKsenKestävät ja lujat teräKset. HelpoMpaa arKea yrityKsellesi. Me ruukkilaiset haluamme auttaa sinua tekemään liiketoiminnastasi sujuvampaa ja tehokkaampaa. Kulutuksenkestävä Raex-teräs ja luja Optim-teräs mahdollistavat pidemmän käyttöiän raskaalle kalustollesi. Koneidesi hyötykuorma on suurempi, säästät polttoainekustannuksissasi ja pienennät hiilijalanjälkeäsi. Kun seuraavan kerran tarvitset terästä, käänny puoleemme. Me teemme yrityksesi arjesta hieman helpompaa.

LUE LISÄÄ KOKONAISPAINONKOROTUKSISTA: www.ammattilehti.fi


N I V H A V N A L O PO HJ ATO R XXL 12.5 TE R M I N

XXL-VAIHTOKAMPANJA!

SOITA JA TILAA KUORMATILAA! Pankkorungoissa on purevat “rautahampaat” ja tolpissa on puitten luisumista estävät liukuestesermit.

XXL 11 tukkipankko saa rinnalleen vahvemman 12.5 tonnisen pankon, joka täyttää neliakselisen auton katsastusvaatimukset yhdellä pankkoparilla.

Kumivaimennettu patentoitu kiinnikemalli vaimentaa pankkojen värinöitä ja joustaa ääritilanteissa.

Terminatoreitten XXBoxx laitasarja on nopea asentaa ja se on tilava. Pohjalevyn voi tilata lavapohjaksi myös ilman laitoja.

Soita ja tilaa kuormatilaa meiltä. Toimitamme Terminator XXL -pankot nopeasti ja rahtivapaasti perille asennuspaikkaan. Toimituksiin kuuluu asennusapu/ neuvonta sekä XXL-vaihtokampanjapankkojen poiskuljetus. Sekin rahtivapaasti.

k r v 7 / h 4 2 Heikki Jokela (050) 4129 024 tai (040) 123 9991 heikki.jokela@ammattilehti.fi Markku Hirvi (044) 9490 932 tai (040) 123 9973


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.