Metsäalan Ammattilehti talvi 2023

Page 1

PONSSE Parts Online sisältää valtavan määrän tietoa koneestasi ja siihen sopivista varaosista. Mihin vuorokauden aihaan tahansa löydät oikeat osat, hinnat ja Reaaliaikaisen saatavuuden. Parts Online toimii kaikilla päätelaitteilla ja on erittäin helppokäyttöinen. Konekohtaiset tiedot, tilaushistoria ja räjäytyskuvat ovat saatavilla Parts Onlinesta. Sieltä löytyvät tarpeen tullen myös käyttöohje- ja varaosakirjat helposti, joten PONSSE Parts Online on paljon muutakin kuin varaosien tilaussovellus. Ja mikä parasta, se ei maksa mitään.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
VARAOSAMYYMÄLÄ AINA MUKANA. PARTS ONLINE. ONLINE PARTS METSÄALAN AMMATTILEHTI 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016 Mielenkiintoista metsäkoneasiaa Puunajossa hyvä vauhti jatkuu Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 37 vsk. 1986-2022 Talvi 2023
RASKAAN KALUSTON PARHAAT PALAT KOIVUSELTA
JARRUSATULAT PAKOPUTKISTOT KYTKINPAKETIT ISKUNVAIMENTIMET VARAOSAT
SUODATTIMET PEILIT
JARRUPALAT JA -NAUHAT PAINEILMAJARRUOSAT PAINEILMAJARRUOSAT
OSAT ILMAJOUSET OHJAUKSEN
SUODATTIMET
MOOTTORIN
OSAT

EU:n biomassa-allergia on kasvava huolenaihe - päästökauppauudistus rankaisee edelläkävijöitä

EU-jäsenmaat pääsivät alustavaan sopuun yhdessä parlamentin ja komission kanssa päästökauppajärjestelmään tehtävistä muutoksista. Neuvotteluissa päätettiin odotetusti kiristää päästökauppasektorin tavoitteita ja laajentaa sen soveltamisalaa mm. meriliikenteeseen. Lisäksi perustetaan uusi päästökauppa tieliikenteelle ja rakennusten erillislämmitykselle.

Biomassaa koskeva linjaus vääristää metsäteollisuuden yritysten keskinäistä kilpailua ja on erityisen haitallinen päästövähennyksiin etukenossa investoineille metsäteollisuuden laitoksille.

Alun perin komissio ehdotti energialähteinään yli 95 % biomassaa käyttävien laitosten sulkemista ulos päästökaupasta. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että edelläkävijälaitokset poistuvat maksuttomien päästöoikeuksien piiristä. Maksuttomien päästöoikeuksien on tarkoitus vähentää hiilivuotoa eli tuotannon siirtymistä löysemmän ilmastosääntelyn maihin. Parlamentti pyrki korjaaman tämän epäkohdan, mutta valitettavasti näin ei käynyt.

- Useat keskusteluun osallistuneet tahot näkivät tämän selvän epäkohdan, joka kohdistuu pitkälti pohjoismaiseen teollisuuteen. Suomalainen ja ruotsalainen metsäteollisuus on etujoukoissa irtautumassa fossiilitaloudesta ja siirtynyt jo voimalla uusiutuviin energianlähteisiin. Tätä kehitystä nyt jarrutetaan. EU:n lainsäädäntökoneiston krooninen biomas -

sa-allergia levisi nyt myös päästökauppaan, toteaa Metsäteollisuus ry:n päästökauppa-asiantuntija Heikki Vierimaa.

Myös meriliikenteen liittäminen nykyiseen päästökauppajärjestelmään sekä uusi tieliikenteen päästökauppa kasvattavat metsäteollisuuden kustannuksia. Suomen metsäteollisuuden tuotteista yli 90 % menee vientiin, mikä tapahtuu meriteitse. Raaka-ainetta tehtaille kuljetetaan puolestaan tieliikenteessä. Päästökauppa aiheuttaa molempiin kuljetusmuotoihin lisäkustannuksia. Päästökauppadirektiivin lopulliset neuvottelutulokset eivät ole vielä julkisia, joten lopullinen arvio metsäteollisuudelle koituvista kustannuksista on vielä osin epäselvä.

Lisäregulaatiota metsäteollisuudelle on tulossa myös muista Fit for 55 -ilmastopaketin osista. Vaarana on, että energiatehokkuusdirektiivi rajoittaa päästöttömän energian käyttöä, joka on tärkeä osa sähköistymistä sekä kehitysvaiheessa olevia hiilidioksidin talteenottoa ja vetytaloutta. Uusiutuvan energian edistämistä koskeva direktiivi puolestaan uhkaa rajoittaa puunjalostusta, ja energiaverodirektiivi saattaa myös osaltaan lisätä valmistavan teollisuuden kustannuksia.

- Suomen on syytä pitää lopuissa Fit for 55 -paketin neuvotteluissa puunjalostuksen puolta sekä välttää lisäkustannuksia EU-lainsäädännön toimeenpanossa sekä kansallisissa päätöksissä. On muistettava, että metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaan alan tehtaat voivat irtautua fossiilisista päästöistä lähes kokonaan vuoteen 2035 mennessä ja että alan tuotteet tuottavat jo nykyisin noin 16 miljoonan hiilidioksiditonnin ilmastohyödyn, kun ne korvaavat enemmän päästöjä aiheuttavia tuotteita. Lisäksi alalla on suuri merkitys kansantaloudelle, työllisyydelle sekä huoltovarmuudelle Suomessa, sanoo Vierimaa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 3
sosiaalisessa mediassa: OSOITE: Vironkatu, 00170 Helsinki PÄÄTOIMITTAJA: Janne Jokela janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen tero.lahtinen@ammattilehti.fi
464 7972
320 8174
ammattilehti.fi
puh
puh. 050
TOIMITTAJA: Taneli Jokela taneli.jokela@ammattilehti.fi puh. 050
LEHDEN PAINOSMÄÄRÄ: 19.000 kpl.
4

Uusiutuvat polttoaineet ovat tärkein keino

päästöjä

ja verotuksen vaikutus.

ämän vuosikymmenen tehokkain keino on lisätä biopolttoaineiden käyttöä. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö varmistetaan pitämällä huolta jakeluvelvoitteesta.

Liikkumisen tarve ei ole vähentymässä, mutta päästöjen on vähennyttävä. Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaisen liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja muuttaa liikenne täysin fossiilittomaksi vuoteen 2045 mennessä.

Jotta tavoitteisiin päästään, liikennettä pitää sähköistää. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Suunnittelu- ja konsultointitoimisto AFRYn Bioenergia ry:n toimeksiannosta toteuttaman selvityksen mukaan uusiutuvat polttoaineet, kuten nestemäiset biopolttoaineet, biokaasu ja tulevaisuu-

den synteettiset sähköpolttoaineet, ovat tärkein keino vähentää liikenteen päästöjä velvoitteiden mukaisesti nopealla aikataululla. Jo vuoteen 2020 mennessä Suomessa oli vähennetty liikenteen päästöjä 1,2 miljoonaa tonnia nestemäisten biopolttoaineiden avulla.

Tehokkain tapa leikata liikenteen päästöjä on pitää kiinni uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteesta. Kesällä Suomen hallitus päätti korkeiden energiahintojen takia alentaa jakeluvelvoitetta 19,5 prosentista 12 prosenttiin tämän vuoden ajaksi.

Tuore hallituksen esitys esittää jakeluvelvoitteen alentamisen jatkamista 7,5 prosenttiyksiköllä koko ensi vuodeksi.

Jakeluvelvoitteen alentamista perustellaan sillä, että se laskee bensan pumppuhintoja. Todellisuudessa jakeluvelvoitteen vaikutus hintoihin on pienempi kuin esimerkiksi polttoaineiden tuotantokustannukset, valmistevero tai arvonlisävero. Äkkinäinen polttoaineiden hinnan nousu ei johdu jakeluvelvoitteesta. Jakeluvelvoitteen merkitys pumppuhinnoissa on paljon pienempi kuin maailmanmarkkinahintojen

Jakeluvelvoitteen alentaminen vaikuttaa myös Suomeen kohdistuviin investointeihin. Suomeen on vuosille 2023–2025 suunnitteilla tuotantokapasiteettia, joka tuottaa noin yhden terawattitunnin verran biometaania ja sähköpolttoaineita. Lisäksi suunnitteilla on nestemäisiin biopolttoaineisiin kohdistuvia investointeja.

- Jakeluvelvoite on tarjonnut alan yrityksille vakaan, ennustettavan politiikan sekä varman investointiympäristön. Biopolttoaineisiin kohdistuvat investoinnit ovat täysin riippuvaisia jakeluvelvoitetta koskevista päätöksistä, Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka sanoo.

Päätös alentaa jakeluvelvoitetta tilapäisestikin antaa ymmärtää, ettei meillä olisi varaa biopolttoaineisiin. Asia on kuitenkin päinvastoin. Liikenteen päästöjen vähentäminen aiheuttaa kustannuksia, joihin meidän on sopeuduttava ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa linjatut toimet

eivät tälläkään hetkellä ole riittäviä tavoitteiden saavuttamiseen.

- Jakeluvelvoitteen leikkaukset vaikuttavat investointipäätöksiin ja Suomen teknologiseen osaamispääomaan. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää biopolttoaineita hyödyntämättä, ilmoittaa Laurikka.

Jo vuoteen 2020 mennessä Suomessa oli vähennetty liikenteen päästöjä 1,2 miljoonaa tonnia nestemäisten biopolttoaineiden avulla.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
vähentää liikenteen
Uusiutuvia polttoaineita tarvitaan liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Kotimaisen liikenteen päästöt puolitettava vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen sähköistyminen ei riitä leikkaamaan liikenteen päästöjä tavoitellusti vuoteen 2030 mennessä.
T
4 KULJETUS
metsäteollisuuden
Keveyttä ja kestävyyttä
kuljetuksiin!
JANNE VUORINEN Keski-Suomi Päijät-Häme Savo Karjala 0400 546 356 JUHA MUTANEN Uusimaa 050 468 1113 TUOMAS HYYTIÄ Pohjanmaa 050 411 2225 VILLE KAIHU Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta 050 468 1044 VarsinaisSuomi 040 747 0030 Lappi Kainuu Oulu 050 307 1720 ARTTU SANTASAARI SAMULI POHJANEN SISU MYYNTI www.sisuauto.com

Vaihtoehtoiset käyttövoimat raskaassa liikenteessä ja puutavara-autoissa tulevaisuudessa Suomessa

Milloin täyssähkö- tai vetypuutavara-autot tulevat Suomen teille? Näitä kysymyksiä on esitetty viime vuosina, mutta tänä vuonna Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja kaikkien kärvistellessä energiakriisissä ei ole paljoa kyselty vaihtoehtoisten käyttövoimien pe rään raskaassa liikenteessä ja puutavaran kaukokuljetuksessa; pääasia nyt on että raaka-aineet ja tavarat saadaan liikkumaan tehtaille, asiakkaille ja kuluttajille.

Marinin hallitusohjelmassa tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Lisäksi Suomessa on asetettu tavoitteeksi vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Tie vähähiiliseen liikenteeseen -liikenteen ja logistiikan tiekartassa on linjattu, että liikenteen päästöt vähenevät merkittävästi 2020-luvulla seuraavilla toimilla: autokannan uusiutumisen nopeuttaminen, infrapanostukset liikennejärjestelmään, joukkoliikenne ja kaupunkien kestävät kulkumuodot, kestävät liikenteen palvelut ja digitalisaatio sekä uusiutuvat polttoaineet ja vaihtoehtoiset käyttövoimat.

Vaihtoehtoisia käyttövoimia on, mutta...

Vaihtoehtoisista käyttövoimista esillä ovat olleet sähkö, vety ja sähköpolttoaineet, kaasu sekä biodiesel. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on olemassa, mutta niin on niiden pullonkaulojakin: Henkilöautoissa sähkö on yleistynyt rivakasti kuluneen vuoden aikana Suomessa, mutta raskaan liikenteen sähköistymisen taivaalla on vielä runsaasti tummia pilviä. Vedyllä on suuri potentiaali raskaassa liikenteessä, mutta sen nykyinen hinta sekä ajoneuvojen ja tankkausinfrastruktuurin puute rajoittavat vedyn lähivuosikymmenien kasvupotentiaalia. Sähköpolttoaineet, jotka valmistetaan sähkön avulla hiilidioksidista ja vedestä, kärsivät vedyn tavoin samoista haasteista.

Biokaasu, joka on pääosin

metaania, valmistetaan anaerobisesti mädättämällä biomassaa, jonka rajallisuus on kuitenkin muodostumassa sen yleistymisen suurimmaksi esteeksi. Biodieselit ovat kehittyneet viime vuosien aikana ja ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden ongelmat on pääosin korjattu toisen sukupolven biodieselissä, uusiutuvassa dieselissä.

Itä-Suomen yliopisto haastatteli

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa haastateltiin kuorma-autovalmistajia, viranomaisia ja tutkijoita raskaan liikenteen vaihtoehtoisista käyttövoimista sekä niiden realistisista käyttömahdollisuuksista tulevina lähivuosikymmeninä Suomessa ja lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoisia käyttövoimia erityisesti puutavara-autokuljetuksissa. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä yhdeksää asian-

tuntijaa maalis-huhtikuussa 2022.

Haastatelluilta kysyttiin, milloin uskot täyssähkön/vedyn/ kaasun/biodieselin olevan varteenotettava käyttövoima Suomessa raskaassa liikenteessä ja puutavara-autoissa. Tutkimuksessa käytetyt aikajänteet olivat 2020, 2030 ja 2040-luvut ja myöhemmin tulevaisuudessa. Varteenotettava käyttövoima määriteltiin haastatelluille siten, että tällöin kyseisen käyttövoiman osuus on yli 10 prosenttia uusista myydyistä ajoneuvoista.

Täyssähkö tulossa hitaammin puutavaraautoihin

Haastatellut olivat vahvasti sitä mieltä, että täyssähkö on täysin realistinen käyttövoima raskaassa liikenteessä jo seuraavan 20 vuoden aikana Suomessa: Vajaa puolet haastatelluista arvioi, että sähkö lyö itsensä läpi

raskaassa liikenteessä jo 2020 -luvulla. Vastaavasti runsas puolet haastatelluista ennusti sähkön yleistymistä käyttövoimana vasta 2030-luvulla raskaassa liikenteessä Suomessa.

Tutkimuksessa oli selvästi enemmän vaihtelua näkemyksissä täyssähkön käytöstä puutavara-autoissa: Lähes puolet haastatelluista arvioi, että täyssähkön käyttö on realistista ja sen infrastruktuurin sekä tekniikan kehityttyä mahdollista jopa jo 2030 -luvulla. Joka kymmenes haastateltu oli sitä mieltä, että täyssähköiset puutavara-autot ovat mahdollisia vasta 2040-luvulla. Toisaalta viidennes haastatelluista oli sitä mieltä, ettei täyssähkön käyttö tule koskaan olemaan realistista puutavaraautoissa Suomessa.

Vety ei vielä lähivuosien käyttövoima

Tutkimuksessa vedyn uskot-

tiin tulevan hitaammin markkinoille kuin täyssähkön sen nykyisten pullonkaulojen, kuten tankkausinfrastruktuurin puutteen vuoksi. Vedyn käyttö nähtiin kuitenkin realistisena käyttövoimana raskaassa liikenteessä ja kaksi kolmasosaa haastatelluista oli sitä mieltä, että yli kymmenes uusista myydyistä raskaan liikenteen ajoneuvoista on vetykäyttöisiä 2030-luvulla.

Puutavara-autojen käyttövoimana vedyllä ei nähty täyssähkön kaltaisia haasteita, joten haastatellut ennustivat vedyn ja täyssähkön yleistymisen samanlaisena puutavara-autojen käyttövoimana: Lähes puolet haastatelluista visioi, että vedystä muodostuu varteenotettava käyttövoima metsäsektorilla 2030 -luvulla. Lisäksi vajaa puolet haastatelluista arvioi, että vetypuutavara-autot yleistyvät vasta 2040-luvulla tai sen jälkeen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 6 KULJETUS
Ylä-Pöntinen
Itä-Suomen yliopisto
Juho
& Kalle Kärhä,
Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa haastateltiin kuorma-autovalmistajia, viranomaisia ja tutkijoita raskaan liikenteen vaihtoehtoisista käyttövoimista sekä niiden realistisista käyttömahdollisuuksista tulevina lähivuosikymmeninä Suomessa ja lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoisia käyttövoimia erityisesti puutavara-autokuljetuksissa.

Usko kaasuun ja biodieseliin vankka

Kaasukäyttöisiä raskaan liikenteen ajoneuvoja on jo markkinoilla nykyisin ja haastatelluista lähes 90 prosenttia olikin sitä mieltä, että kaasu on jo nyt varteenotettava käyttövoima Suomen raskaassa liikenteessä tai se tulee viimeistään olemaan sitä tämän vuosikymmenen aikana. Kaasuajoneuvojen määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Tähän on syynä muun muassa kaasun tankkausverkoston kattavuuden laajeneminen, hankintatuki kaasukuorma-autoille sekä markkinoilla olevien kaasuajoneuvovaihtoehtojen kasvanut tarjonta.

Puutavara-autojen suhteen haastateltujen vastauksissa oli enemmän vaihtelua: Kolmannes haastatelluista ennusti, että kaasu on varteenotettava käyttövoima puutavara-autoissa 2020-luvulla. Toisaalta kolmannes asiantuntijoista arvioi, että kaasu on varteenotettava käyttövoima puutavara-autoissa vasta 2030 -luvulla. Viidennes haastatelluista puolestaan visioi, ettei kaasu tule olemaan koskaan varteenotettava käyttövoima puutavaraautokalustossa maassamme.

Nykyiset biopohjaiset dieselit toimivat hyvin dieselmoottoriajoneuvoissa, joten käyttövoimana se oli jo varteenotettava kaikkien haastateltujen mielestä. Tutkimuksessa korostettiin, että biodieselin markkinaosuus tulee kasvamaan tulevaisuudessa tankkausinfrastruktuurin kattavuuden laajennettua, kun puunhankinnassa pyritään pienentämään tehtaille toimitetun puun hiilijalanjälkeä.

Diesel pitää asemansa vielä vuosia

Raskaan liikenteen käyttövoimamarkkinat tulevat muuttumaan jo seuraavan 10 vuoden aikana, mutta voidaan ennustaa, että suuremmat muutokset tapahtuvat sen jälkeisillä vuosikymmenillä. Tehdyn tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida, että biodiesel omaa lähitulevaisuudessa suurimman markkinaosuuspotentiaalin tutkimuksessa esillä olleista vaihtoehtoisista käyttövoimista raskaassa liikenteessä sekä puutavara-autoissa jo olemassa olevan tankkausinfrastruktuurin ja valmiina olevien käyttömahdollisuuksien vuoksi. Vety - ja myös sähköpolttoaineet - nähtiin epävarmimpina käyttövoimina tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla niiden alkutekijöissä olevan teknologian takia.

Täyssähkön nähtiin yleistyvän raskaassa liikenteessä lähivuosikymmeninä, mutta raskaimmissa ajoneuvoyhdistelmissä ja puutavaran kaukokuljetuksessa teknologia tulee yleistymään hitaammin. Kaasun markkinaosuus tulee kasvamaan nykyisestä raskaassa liikenteessä, mutta tehorajoitteiden vuoksi on

epävarmaa, onko teknologiaa mahdollista hyödyntää täysmääräisesti raskaimmissa ajoneuvoyhdistelmissä, kuten puutavara-autoissa. Haastatellut kaipasivat tutkimustuloksia kaasupuutavara-autoista ja niiden energiatehokkuudesta.

Artikkeli perustuu metsätieteiden yo Juho Ylä-Pöntisen metsätieteiden kandidaatin tutkielmaan, jonka professori Kalle Kärhä ohjasi Itä-Suomen yliopistossa metsätieteiden osastolla. Tutkimus liittyy professori Heli Peltolan johtaman Metsät ja biotalous (FOBI) -tutkimusyhteisön tutkimusalaan ja sitä on tukenut myös Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja professori Jyrki Kankaan johtama UNITE-lippulaiva.

Haastateltujen asiantuntijoiden arviot, millä vuosikymmenellä täyssähkö, vety, kaasu ja biodiesel tulevat olemaan varteenotettavia käyttövoimia

METSÄALAN AMMATTILEHTI 7 KULJETUS
(eli osuus yli 10 % uusista myydyistä ajoneuvoista) raskaassa liikenteessä Suomessa. Haastateltujen asiantuntijoiden arviot, millä vuosikymmenellä täyssähkö, vety, kaasu ja biodiesel tulevat olemaan varteenotettavia käyttövoimia (eli osuus yli 10 % uusista myydyistä ajoneuvoista) puutavara-autoissa Suomessa. Vaihtoehtoiset käyttövoimat tulevat. Tehdyn tutkimuksen mukaan perinteinen diesel sekä biodiesel ja biokaasu tulevat liikuttamaan valtaosaa puutavara-autoista kuluvalla vuosikymmenellä Suomessa.
METSÄALAN AMMATTILEHTI 8 KULJETUS VARASTON LOPPUUNMYYNTI! Alennukset 10-50 %

Puunajossa uskotaan tulevaan ja investoidaan tehokkaampaan kalustoon

Kuljetusliike Mikko Meri Oy kuljettaa puuta kahden puutavarayhdistelmän voimin Kanta-Hämeestä Etelä- ja Varsinais-Suomen sekä Satakunnan alueen sahoille ja teollisuuslaitoksiin.

Hiljattain toinen yrityksen Scanioista vaihtui uuteen R 660:een, aina kärryä ja nosturia myöden. Poikkesimme pinolla tiedustelemassa kuinka yhteiselo on lähtenyt uuden yhdistelmän kanssa vauhtiin.

Vieläkin parempi Scania

Lehmusvuoren veljeskolmikko Jari, Jouni ja Jarno ovat raudanlujia puutavarakuljetuksen ammattilaisia. Tapasimme veljeksistä nuorimman eli Jarnon Forssan kupeessa Tammelassa puunkuormaustehtävistä. Ja mikäs on kuormatessa, kun alla on aivan uusi, Alucarin puutavara-autovarustuksella ja uudella Palfinger Epsilon Z-nosturilla varusteltu Scania R660.

Auton perään on kytketty niin ikään uuden karhea viisiakselinen Briab -perävaunu.

- Autolla on nyt tehty töitä viitisen viikkoa, kärry saatin tammikuussa ja nosturi juuri ennen vuodenvaihdetta. Nyt ovat kaikki tilatut palikat kasassa,

Jarno Lehmusvuori summaa.

Uuteen 660:een annettiin vaihdossa nelossarjan Scania R 730.

Lehmusvuoren mukaan tehoeroa ei juuri ajossa huomaa:

- Näin lyhyen käyttökokemuksen perusteella voin sanoa että Scanialla ollaan menty asioissa oikeaan suuntaan. Pelkkien numeroiden valossa uusi moottori on tietysti teholtaan pienempi, mutta kyllä tekniikan kehittymisen huomaa heti ajossa kaikilla osa-alueilla. Vaihteisto pelaa tässä autossa esimerkillisen hyvin.

Niin ikään Tammelassa kotipaikkanaan pitävän Kuljetusliike Mikko Meri Oy:n päivittäiset ajosuoritteet jäävät asiakkaisiin nähden optimaalisen sijainnin ansiosta maan keskiarvoa lyhyemmiksi. Ja uuden auton polttoaineenkulutuksen Lehmusvuori arvioi lyhyen kokemuksen pe-

rusteella hieman aikaisempaa pienemmäksi:

- Vuoden kuluttua, kun on koettu kaikki vuodenajat, nähdään miten on mennyt. Ja täysiä 76-tonnin kokonaismassoja kun kiskotaan täältä metsästä, niin ei auto nyt ihan pelkällä pyhällä hengellä kulje. OA Hyvönen teki autoon Ceramic Pro -pinnoituksen mikä suojaa maalipintaa ja tekee pesemisestä vaivattomampaa.

Nosturina sivutolppa-Z

Scanian perään sovitettu Palfinger Epsilon M12Z -puutavaranosturi hankittiin entisten nosturien tapaan Moilar Oy:n tutulta ja kokeneelta nosturikauppiaalta Arto Moilaselta. Sillä erotuksella entiseen, että uusi Z -puominosturi on nyt ns. Ruotsinmalli eli keskitolppanosturin

asemesta hieman sivuun asennettu.

- Veljesten kanssa tuota asiaa pähkäiltiin ja päätettiin että kokeillaan nyt tätä sivutolppaa tässä toisessakin autossa, mikä mielestäni sopii ihan hyvin käteen. Lienee enemmän tottumiskysymys, onko se tolppa keskellä vai sivussa. Kolmen metrin puutavaralla sivutolppa on parempi, kun nosturin saa auto kuormattuna ajettua lähemmäs nippuja, että semmoinen eroavaisuus niissä ainakin on, Lehmusvuori pohtii.

Autossa ja kärryssä on molemmissa Exten alumiinipankot ja uusien määräysten mukaiset automaattikiristimet, joten siltäkin osalta puunkuljetus on tehty turvalliseksi ja tuottavaksi.

Talvi näyttää hyvälle

Kuljetusliike Mikko Meri Oy työllistää Lehmusvuoren veljesten lisäksi yhden kuljettajan. Kulunut vuosi on ollut, ainakin työtuntien määrään peilaten, kiireistä aikaa Tammelan puuparoneilla, mutta millaiseksi Lehmusvuori arvioi alkaneen talven näyttävän?

- Ajoa on ollut kesän ja syksyn hyvin ja nyt talvella vauhti vain kiihtyy, mutta pitkälle kevääseen on vaikea alkaa etukäteen ennustelemaan. Sanotaan nyt että oletuksena on se että töitä tulee olemaan. Näin se on mennyt aikaisemminkin toteaa Scanian ohjaamoon kipuava ja Rengon sahalle täyden tukkikuorman kanssa Tammelasta jatkava Jarno Lehmusvuori.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 9 KULJETUS
Kuljetusliike Mikko Meri Oy:n uusi puutavarayhdistelmä on optimoitu yrityksen ajotehtäviin ja kokonaisuus on kaikin puolin toimiva. - Puunajossa näyttää hyvä vauhti jatkuvan joten luottavaisin mielin lähdetään uuteen vuoteen 2023, sanoo Jarno Lehmusvuori. Lehmusvuoren veljekset ovat mieltyneet sivutolppaiseen Epsilon Palfinger M12Z -nosturiin.

Kuljetusyritysten näkymät ennakoivat taantumaa

Jakeluvelvoitteen alentaminen kesän aikana alensi selkeästi dieselin hintaa, myös raakaöljyn hinta on tullut ainakin hetkellisesti alas. Tästä huolimatta yli puolella SKAL Kuljetusbarometriin vastanneista laski kannattavuus kesän aikana. Kuljetusmäärät eivät kehittyneet ennustetusti, ja loppuvuodelle ennakoidaan kuljetusten kysynnän heikkenemistä.

SKAL esittää ammattidieselin kiirehtimistä taan tuman torjumiseksi: - Valitettavasti näyttää siltä, että korkeiden kustannusten painamana olemme menossa kohti taantumaa. Sille on painettava jarrua päätöksillä, jotka edistävät yleistä toimeliaisuutta sekä parantavat yritysten ja koko Suomen kilpailukykyä. Logistiikkakustannusten hillitseminen on Suomen saavutettavuuden ja houkuttelevuuden kannalta merkittävässä roolissa, kuvaa toimitusjohtaja Anssi Kujala Energian hinnannousu ja yleinen kustannusnousu ovat jatkuneet kesän aikana ja heikentäneet taloudellista toimeliaisuutta. Esimerkiksi myönnettyjen rakennuslupien ja rakennushankkeiden määrä alenivat alkuvuoden ja kesän aikana viime vuoteen verrattuna (Tilastokeskus). Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat peräti 14,3 prosentin nousussa vuositasolla.

Kannattavuus edelleen heikko - polttoainetuki tuo tilapäistä helpotusta

Yli puolet SKAL Kuljetusbarometriin vastanneesta runsaasta 600 kuljetusyrittäjästä kertoo kannattavuutensa heikenneen kesän aikana. Loppuvuonna heikkenevää kannattavuutta ennustaa 42 prosenttia. Myös liikevaihdon ja kuljetusmäärien ennusteiden saldoluvut ovat selkeästi negatiivisen puolella.

- Kuljetusbarometrin luvut ovat poikkeuksellisen pessimistisisiä ja niiden voi nähdä ennakoivan talouden taantumaa. Kevään poikkeuksellisen korkeaa kustannusnousua hieman helpottaa syksyllä jakoon tuleva polttoainetuen myöntäminen kuljetusyrityksille, Kujala sanoo.

SKAL esitti tukea keväällä kuljetusyritysten täysin poikkeuksellisen kustannustaakan helpottamiseksi. Eduskunta hyväksyi lain kesäkuussa, mutta tukisumma kuljetusyrityksille jäi

hallituksen linjausta ja tuen maksamiseen osoitettua rahoitusta pienemmäksi. SKALin mielestä kuljetusalan polttoainetuki korottaa palauttaa vastaamaan alkuperäistä tarkoitusta ja tähän osoitettua rahoitusta. Järjestö on myös esittänyt erillistä määrärahaa polttoöljyä käyttäville yrityksille.

Kujalan mukaan kuljetus- ja logistiikka-ala ei normaalioloissa saa yritystukia. Polttoainetuen kaltaiset instrumentit ovat tilapäisiä. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tuki tulee tarpeeseen ja voi pelastaa kuljetusyrityksiä, jotta Suomi pidetään liikkeessä. SKAL kannustaa yrityksiä hakemaan tukea ja järjestö järjestää jäsenyrityksilleen koulutusta tuen hakemiseksi syksyn aikana tilaisuuksien ja webinaarien muodossa.

Suomen saavutettavuus uhattuna, ammattidieselin eteneminen loisi luottamusta tulevaan Kasvavat energia- ja materiaalikustannukset sekä yleisen taloustilanteen epävarmuus ovat

huono yhdistelmä. - Suomen saavutettavuus on nyt totisesti uhattuna. Logistinen asemamme on muuttunut nopeasti. Venäjän rajan sulkeutuminen muuttaa tavaravirtoja ja voi heikentää dramaattisesti Suomen logistista asemaa. Myös EU:n ff55-ilmastopaketin useat ratkaisut heikentävät Suomen asemaa kilpailussa suhteellisesti enemmän kuin muita Euroopan maita, Kujala sanoo.

Hallitus päätti helmikuussa SKALin esittämän ammattidieselin valmistelusta. Tämä olisi tehokas keino kilpailukyvyn parantamiseksi, jolla olisi myös vaikutusta Suomen saavutettavuuteen. SKAL vaatii ammattidieseljärjestelmän kirimistä kuluvan syksyn eduskuntakäsittelyyn.

Polttoaineen hinnan vaikutus näkyy nyt koko ketjussa

SKAL toisti maaliskuun ylimääräisen Kuljetusbarometrin kysymyksen polttoaineen hinnan nousun vaikutuksesta kuljetusyrityksiin. Silloin 84 prosenttia vastanneista harkitsi investointien lykkäämistä, ja asiakkaan kanssa oli neuvotellut puolet vastanneista. Myös investoinnit kärsivät edelleen tilanteesta. Vastanneista 28 prosenttia on täysin samaa mieltä siitä, että polttoaineen hinnan nousu uhkaa yrityksen tulevaisuutta, kun maaliskuussa näin vastasi peräti 65 prosenttia.

SKAL seuraa jatkuvasti polttoaineen hintakehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Öljyn maa-

ilmanmarkkinahinta on tärkeä hinnanmuodostustekijä, mutta myös kansallisilla veroluontoisilla päätöksillä - kuten jakeluvelvoitteen tasolla - on merkittävä vaikutus polttoaineen hintaan.

SKALin Kuljetusbarometri 3/2022

Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi 603 kuljetusyrittäjää. Määrä vastaa noin runsasta viittä prosenttia kaikista maanteiden tavaraliikenteen yrityksistä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 26.88.9.2022.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 10 KULJETUS
SKAL Kuljetusbarometri 3/2022:

SKAL: Tavaraliikenteen puhtaampiin käyttövoimiin siirtyminen ei voi olla yksin kuljetusyritysten harteilla

Suomi tarvitsee investointikykyisen kuljetuselinkeinon, jotta raskaan liikenteen siirtymä vähäpäästöisiin käyttövoimiin voidaan toteuttaa.

Toteutuakseen tämä tarkoittaa alan kustannusten hillitsemistä, riittäviä hankintakannustimia yrityksille sekä kattavan lataus- ja tankkausinfran rakentamista vaihtoehtoisille käyttövoimille, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala. Kujala puhui LänsiSuomen Kuljetusyrittäjien 70 -vuotisjuhlassa Turussa 19.11.

Niin kuluttajat kuin yrityksetkin pohtivat parhaillaan, millaisen ajoneuvon seuraavaksi hankkisi. Jokaisen suomalaisen, mutta varsinkin kuljetusalan yrittäjän on tällä hetkellä vaikea päätellä, onko omiin tarpeisiin tulossa lähitulevaisuudessa esimerkiksi riittävän kattava ja luotettava latausinfrastruktuuri. Sähköautoiluun kannustava verotus näkyy jo henkilöautojen myyntitilastoissa.

- Siirtymä vähäpäästöisempiin käyttövoimiin on väistämätön myös tavaraliikenteessä, mutta yritykset eivät voi tehdä kymmenien, jopa satojen tuhansien eurojen ratkaisuja epävarmojen arvioiden perusteella. Käyttöympäristön kehityksen suhteen tarvitaan faktoja ja aikataulunkin suhteen realismia, muistuttaa Kujala.

SKAL on vakiintuneena kumppanina Turun Kauppakorkeakoulun logistiikkaselvityksessä. Viimeisimmässä, vuoden 2020 selvityksessä todetaan, että Suomen syrjäisestä sijainnista ja pitkistä kuljetusetäisyyksistä

suhteessa päämarkkinoihin seuraa, että liikenteen päästövähennystoimenpiteet tulevat vaikuttamaan Suomen ulkomaankaupan kilpailukykyyn enemmän kuin kilpailijamaihin.

- Tutkittua tietoa kannattaa päättäjien uskoa: liikenteen päästöjen puolittamisessa tulee edetä harkiten. Suomella ei ole innokkuudessa varaa ylilyönteihin ja keinoihin, joiden arvaamattomat kustannukset syövät kilpailukykymme, Kujala sanoo

Tavaraliikenteen ajoneuvokanta kiertää hitaasti Suomessa rekisteröidään kes-

kimäärin 3 500 uutta kuorma-autoa vuodessa. Kun ajoneuvokanta käsittää noin 95 000 kuormaautoa, nähdään että kalusto kiertää liian hitaasti, varsinkin päästövähennystavoitteisiin nähden. Toimialan investointitaso olisi kyettävä nostamaan 5 000-7 000 uuteen autoon joka vuosi.

- Lisäksi on varmistettava, että uudet käyttövoimat ovat hankinta- ja käyttökustannuksiltaan kilpailukykyisiä kuljetussopimuksia tehtäessä. Mikään yritys ei voi harjoittaa tappiollista toimintaa, muostuttaa Kujala.

Kuljettaminen on yksi osa logistiikkaketjuja, jossa kalusto ja reitit valitaan kunkin kuljetustehtävän mukaan. Suomi valitsi 2010-luvun alussa kuljetuskaluston kasvattamisen yhdeksi keskeiseksi päästövähennyskeinoksi. Suomessa on Euroopan pisimmät ja painavimmat ajoneuvoyhdistelmät, joilla päästöt kuljetettua tavaramäärää kohden saadaan alhaisemmaksi kuin Keski-Euroopassa, jossa käytössä on pienempi kalusto. Nämä niin sanotut HCT:t (high capacity transport) edustavat uusinta ajoneuvoteknologiaa ja auttavat tehokkaasti paitsi alentamaan

tavaraliikenteen päästöjä, tuovat myös sekä kustannus- että energiatehokkuutta kuljetusketjuihin.

Hankintatuilla nopeutetaan kalustokannan uusiutumista

Kokonaiskuvassa vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, kuten sähköön tai kaasuun ohjaaminen ei ole ainoa ratkaisu, vaikka kohti nollapäästöistä liikennettä uusiutuvat käyttövoimat ovat avainroolissa.

- Käyttövoimamurroksen vauhdittamisessa hankintatukimalli on tärkeä työkalu. Tukien tulee olla ennustettavia ja riittäviä, mutta erityisen tärkeää on saada liikkeelle myös investoinnit jakeluinfraan uusiutuville käyttövoimille. Näiden toimien on oltava näköpiirissä, ennen kuin voidaan odottaa kuljetusyrityksiltä merkittäviä investointeja uuteen ajoneuvokalustoon, sanoo Kujala.

SKAL julkistaa oman käyttövoimaselvityksen - tilannekuvan ja näkymän tulevaan raskaan liikenteen osalta 19.1.2023.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 11 KULJETUS
Puutavara -autojen - päällerakenteet - nosturiasennukset - huollot JOENSUU Ivontie 9, 80260 Joensuu Puh. 010 419 4521 www.protruckjoensuu.fi
Niin kuluttajat kuin yrityksetkin pohtivat parhaillaan, millaisen ajoneuvon seuraavaksi hankkisi.

Ratkaisuja turvallisuuteen. Palkittua, edistyksellistä kehitystyötä. Teemme turvallisuuskartoituksia sekä normien tulkintaan ja työturvallisuuden kehittämiseen liittyvää konsultointia sekä koulutusta.

Solutions for Safety Trailer Solutions for Safety Country Solutions for Safety meramatec.com
Solutions for Safety move
for Safety X-Country Telanosturit Kompakti tehopaketti vaikeiden maastojen ja ahtaiden paikkojen nostoihin. Innovatiivinen vastapainoratkaisu. X-Trailer Nosturiperävaunu Samalla kärryllä nostot, kuljetukset ja henkilönostot. X-lift Nostopalkkien kiistatoton ykkönen Valmistamme myös muita innovatiivisia ja turvallisia nostoapuvälineitä. X-move Kuljetinlinjoistaan tunnettu Yli 40 vuoden kokemuksella olemme liikuttaneet erilaisia materiaalivirtoja teollisuuden haastaviin tarpeisiin. Laatu, luotettavuus, tuottavuus ja turvallisuus ovat arvomme.
Safety
Solutions

Kanttikuljetus Oy - vuoden 2022 Verkostoyritys

QTeam-verkosto valitsee vuosittain Vuoden Verkostoyrityksen noin 150 verkostoon kuuluvasta kuljetusalan yrityksestä.

Tänä vuonna raadin kärkisija meni Kanttikuljetus Oy:lle, jolla on jo lähes vuosisadan kokemus kuljetusalalta.

- Olen neljännen polven yrittäjä. Isäni pappa Lauri Kotiaho aloitti vuonna 1928 ammattimaisen kuorma-autoliikenteen Jämsän seudulla, ja jo tätä ennen hän hoiti kuljetuksia hevosilla, kertoo yrittäjä Antti Kotiaho Kanttikuljetuksen historiasta.

Vahvaa kasvua

Jämsässä toimiva Kanttikuljetus Oy on viimeisen kymmenen

vuoden aikana kasvanut voimakkaasti. Nyt yrityksen palveluksessa on 14 vakituista työntekijää, ja kalustona on yhteensä 6 puutavara- ja kantoautoa. Puutavara- ja energiapuukuljetusten lisäksi yrityksellä on pienimuotoista maanrakennustoimintaa, johon niin ikään löytyy omaa lisäkalustoa.

Verkostoituminen tärkeää

QTeam-verkostoon Kanttikuljetus Oy liittyi vuonna 2015. Kimmokkeena oli oivallus verkostoitumisen tärkeydestä:

- Mielestäni ala oli menossa siihen suuntaan, että verkostoitumisen hyödyt olivat järkeviä. Töitä oli, mutteivat ne aina osuneet oikeille reiteille. Verkosto avasi uusia reittejä ja tällä oli merkitystä myös toimintamme kasvamiselle. Lisäksi alan piirit ovat pienet, joten on hyvä olla yhteistyökumppaneita, Kotiaho sanoo.

Jatkuvaa kehitystä

Kanttikuljetuksen kasvun ja menestymisen taustoiksi Kotiaho kertoo tehokkaan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen. Tietynlainen nälkä pitää olla, jotta kehittyy.

- Yrityksemme kasvun myötä olemme joustavampia vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja pystymme hallitsemaan paremmin omia resurssejamme, Kotiaho sanoo ja antaa kiitosta yrityksen hyvälle henkilöstölle, jonka vaihtuvuus on ollut hyvin pientä:

- Yritän olla ihmiselle ihminen ja olla myös joustava tarpeen niin vaatiessa. Kaikki työntekijämme ovat samalla viivalla.

Vuoden Verkostoyrityksen valinta

- Kanttikuljetus Oy on uudistuva ja kasvuhakuinen yritys, joka on järjestelmällisesti kehittänyt toimintaansa ja jonka hen-

kilökunta tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen. Hyvät verkostoitumiskyvyt, kiitettävä toimitusvarmuus ja investoinnit sekä kalustoon että huolto- ja kunnossapitopuolelle olivat kaikki Vuo-

den Verkostoyritys -valintaan vaikuttaneita tekijöitä, sanoo QTeam-verkoston toimitusjohtaja Pasi Korhonen

METSÄALAN AMMATTILEHTI 13 KULJETUS
QTeam-verkoston toimitusjohtaja Pasi Korhonen (oik.) luovutti Kanttikuljetus Oy:n Antti Kotiaholle vuoden 2022 Verkostoyritys palkinnon. Jämsäläisen Kanttikuljetus Oy:n palveluksessa on 14 vakituista työntekijää, ja kalustona on yhteensä 6 puutavara- ja kantoautoa. Kanttikuljetus Oy:n Antti Kotiaho on jo neljännen polven kuljetusyrittäjä. QTeam -verkostoon yritys liittyi vuonna 2015 - kimmokkeena oli oivallus verkostoitumisen tärkeydestä.

Itä-Suomen yliopiston johdolla kartoitettiin raakapuun autokuljetusta globaalisti

Itä-Suomen yliopiston ja yhteensä 33 muun yliopiston, tutkimuslaitoksen ja yrityksen tutkimuksessa kerättiin kattava yleiskuva teollisen raakapuun autokuljetuksesta maailmalla. Tutkimuksessa dokumentoitiin suurimmat sallitut kokonaismassat raakapuun autokuljetuksessa eri maissa, autokuljetuksen osuus raakapuun kokonaiskaukokuljetusmääristä sekä raakapuun autokuljetuksessa keskimääräinen kuormakoko, kaukokuljetusmatka ja -kustannukset globaalisti.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön, FAO:n tilastojen mukaan globaalisti viime vuosina teollisen raakapuun hakkuut ovat olleet noin 2000 miljoonaa kuoretonta kiintokuutiometriä/vuosi.

Suomalaisittain kuorellisina kiintokuutiometreinä määriteltynä raakapuun hakkuut ovat olleet täten lähes 2300 miljoonaa m3 vuosittain. Luonnollisesti tämä määrä raakapuuta - tukkia ja kuitupuuta - on kuljetettava metsistä puuta käyttäville ja jalostaville tehtaille.

Raakapuun autokuljetusta dokumentoitiin

Raakapuun hakkuut maailmalla tilastoidaan kattavasti, mutta sen sijaan raakapuun kaukokuljetuksesta globaaleja tilastoja ei tuota FAO eikä muukaan taho. Esimerkiksi siitä, mikä on kunkin kaukokuljetusmuodon (auto, juna ja alus/uitto) osuus eri maissa, ei ole olemassa koottua tilastotietoa. Samoin ei ole yhteenvetoa, minkälaisella puutavara-autokalustolla raakapuuta kuljetetaan maittain ja minkälaisia kaukokuljetusmatkoja raaka-

puuta kuljetetaan sekä toisaalta mitkä ovat kaukokuljetuskustannukset eri maissa Euroopassa ja muualla maailmassa. Näihin kysymyksiin lähdettiin etsimään vastauksia Itä-Suomen yliopiston johtamassa tutkimuksessa, jossa porauduttiin erityisesti teollisen raakapuun autokuljetukseen.

Puutavara-autojen sallituissa kokonaismassoissa vaihtelua Tutkimuksessa puutavara-autojen suurimmissa sallituissa kokonaismassoissa oli isoa vaihtelua: Pienimmät puutavara-autojen suurimmat sallitut kokonaismassat ovat käytössä Japanissa ja Romaniassa, missä maanteillä suurimmat sallitut puutavara-autoyhdistelmien kokonaismassat jäävät alle 40 tonnin. Vastaavasti muutamassa maassa puutavara-autojen suurimmat sallitut kokonaismassat ovat yli 70 tonnia operoitaessa yli 8-akselisilla puutavara-autoyhdistelmillä. Tällaisia maita ovat Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Kanada (Albertan, Brittiläisen Kolumbian ja Onta-

rion provinssit), Ruotsi, Suomi, Uruguay ja Yhdysvallat (Michiganin osavaltio).

Monissa maissa on poikkeuksia suurimmissa sallituissa puutavara-autoyhdistelmien kokonaismassoissa: Esimerkiksi joillakin tieverkoston osilla on käytössä korkeammat kokonaismassat, myös talvella on mahdollisuus käyttää korkeampia kokonaismassoja tai viranomaisten erikoisluvalla on mahdollisuus ajaa suuremmilla kokonaismassoilla. Viidennes tutkimuksen vastaajista kertoi, että heidän maassaan on suunnitelmia nostaa suurimpia sallittuja ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassoja. Tällöin tavoitteena on nostaa suurimmat sallitut ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassat naapurimaiden tasolle raakapuukuljetusten jouhevoittamiseksi maiden välillä.

Myös raakapuukuormissa eroja

Tutkimus osoitti myös, että korkeat suurimmat sallitut kokonaismassat puutavara-autoissa merkitsevät keskimäärin isompia raakapuukuormia. Esimerkiksi

Argentiinassa, Australiassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Kanadasa, Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa (Michigan) voidaan saavuttaa yli 45 tonnin raakapuukuormia autokuljetuksessa. Toisaalta esimerkiksi Saksassa raakapuukuormat jäävät 20 tonnin tuntumaan autokuljetuksessa.

Autokuljetus on kurko

Tutkimus paljasti lisäksi, että autokuljetus on raakapuun pääasiallinen kaukokuljetusmuoto lähes kaikissa tutkimukseen vastanneissa maissa. Ainoastaan Tanskassa autokuljetuksen osuus oli alle 50 prosenttia raakapuun kokonaiskaukokuljetusmääristä. Koko tutkimusaineistossa vuoden 2019 hakkuumäärillä painotettuna autokuljetuksen osuus oli 86 prosenttia raakapuun kokonaiskaukokuljetusmääristä.

Kuljetusmatkoissa ja -kustannuksissa myös iso haarukka

Tutkimuksessa raakapuun keskimääräinen kaukokuljetusmatka autokuljetuksessa oli 119 kilometriä. Bulgariassa, Puolassa,

METSÄALAN AMMATTILEHTI 14 KULJETUS
Kuva ei ole 9-akselisesta puutavara-autosta Suomesta, vaan Argentiinasta, missä 9-akselisella puutavara-autoyhdistelmällä suurin sallittu kokonaismassa on 75 tonnia ja raakapuulla keskikuormakoot ovat noin 60 tonnin tasolla. Kuva: Patricio Mac Donagh, Misiones National University, Argentiina.

Turkissa ja Uruguayssa raakapuun autokuljetuksessa keskimääräiset kaukokuljetusmatkat olivat yli 200 kilometriä. Lyhimmät kaukokuljetusmatkat raakapuun autokuljetuksessa olivat puolestaan tutkimuksessa Japanissa, Tanskassa, Virossa ja Sloveniassa, missä keskikaukokuljetusmatkat jäivät alle 60 kilometrin.

Raakapuun keskimääräiset kaukokuljetuskustannukset autokuljetuksessa olivat 10,9 euroa kuljetettua puutonnia kohden. Vaihteluväli kustannuksissa maittain oli 4-20 euroa/raakapuutonni. Mielenkiintoista oli havaita koko tutkimusaineistossa, että autokuljetuksessa maittain keskimääräisen kaukokuljetusmatkan noustessa raakapuun kaukokuljetuskustannukset kasvoivat ja toisaalta suurimpien sallittujen puutavara-autoyhdistelmien kokonaismassojen kasvaessa keskikaukokuljetuskustannukset autokuljetuksessa laskivat.

Tilastoja ja tutkimuksia tarvitaan joissakin maissa Moni tutkimukseen vastannut

valitti, että hänen maastaan ei löydy kattavia, virallisia tilastoja ja uusia tutkimuksia raakapuun kaukokuljetuksesta. Tämän vuoksi osa tutkimukseen vastanneista asiantuntijoista ei osannut vastata kaikkiin kysymyksiin tai vaihtoehtoisesti he antoivat oman parhaan arvionsa kysymyksiin. Täten jatkossa joissakin maissa tarvitaan ajantasaista tilastotietoa ja uusia tutkimuksia raakapuun kaukokuljetuksesta.

Kohti parempaa kuljetusten suunnittelua

Tutkimustulokset osoittivat, että suhteellisen alhaiset suurimmat sallitut kokonaismassat maantiekuljetuksissa ja pitkät kaukokuljetusmatkat nostavat kaukokuljetuskustannuksia. Yksi ratkaisu tähän on, että käytettäisiin suurempia sallittuja kokonaismassoja maantieliikenteessä. Tämä ei kuitenkaan ole todennäköisin tie autokuljetusten tehostamiseksi. Helpoin keino lienee kaikissa maissa kaukokuljetusten parempi suunnittelu, jolla voidaan lyhentää keskikaukokuljetusmatkaa ja vähentää

tyhjänä ajon määrää sekä varmistaa, että kukin kuljetettava raakapuukuorma on täynnä. Kuljetusten kustannustehokkuuden lisäksi paremmalla suunnittelulla voidaan saavuttaa myös raakapuun kaukokuljetuksessa globaalisti parempi energiatehokkuus ja pienemmät kasvihuonekaasupäästöt, mistä luonto kiittää.

Artikkeli perustuu metsätieteiden yo Milla Seurin metsätieteiden kandidaatin tutkielmaan, jonka professori Kalle Kärhä ohjasi Itä-Suomen yliopistossa metsätieteiden osastolla. Tutkimus liittyy professori Heli Peltolan johtaman Metsät ja biotalous (FOBI) -tutkimusyhteisön tutkimusalaan ja sitä on tukenut myös Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja professori Jyrki Kankaan johtama UNITE-lippulaiva.

Näin tutkimus toteutettiin:

Itä-Suomen yliopiston ja yhteensä 33 muun yliopiston, tutkimuslaitoksen ja yrityksen tutkimuksessa selvitettiin: 1) suurimmat sallitut kokonaismassat raakapuun autokuljetuksessa eri maissa, 2) autokuljetuksen osuus raakapuun kokonaiskaukokuljetusmääristä ja 3) raakapuun autokuljetuksessa keskimääräinen kuormakoko, kaukokuljetusmatka ja -kustannukset maittain.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kysely lähetettiin raakapuun kaukokuljetusasiantuntijoille ja -tutkijoille kuhunkin Euroopan maahan, missä raakapuun hakkuut olivat yli miljoona kiintokuutiometriä kuoren alta mitattuna vuonna 2019. Näin ollen kysely lähetettiin yhteensä 30 maahan Euroopassa. Lisäksi kysely lähetettiin valittuihin metsätalousmaihin – Kanada, Yhdysvallat, Brasilia, Argentiina, Chile, Uruguay, Etelä-Afrikka, Australia, Uusi-Seelanti, Kiina, Japani ja Turkki – helmikuussa 2022 ja kysely suljettiin toukokuussa 2022. Kyselyyn osallistui yhteensä 31 maata. Vuonna 2019 raakapuun hakkuut tutkimukseen osallistuneissa maissa olivat yhteensä 1 430 miljoonaa kuoretonta kiintokuutiometriä. Raportoitaessa tutkimuksessa autokuljetuksen osuutta keskimäärin sekä keskimääräisiä kaukokuljetusmatkoja ja -kustannuksia ne laskettiin painottamalla kunkin tutkimuksen osallistujamaan ilmoittamat luvut vuoden 2019 raakapuun hakkuumäärillä.

Raakapuun keskimääräinen kaukokuljetusmatka autokuljetuksessa eri maissa.

Raakapuun keskimääräinen kaukokuljetuskustannus autokuljetuksessa eri maissa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 15 KULJETUS
TUTKIMUKSEN TYÖRYHMÄ: Milla Seuri, Kalle Kärhä, Patricio Mac Donagh, Mauricio Acuna, Christian Kanzian, Vladimir Petković, Luis Henrique Suppi Costa, Rodrigo Coelho da Cruz, Tihomir Krumov, Allan Bradley, Dominik Röser, Cristian Pinto, Wang Dian, Zdravko Pandur, Jiří Dvořák, Martin Torbjørn Jørgensen, Peeter Muiste, Marek Irdla, Christophe Ginet, Thomas Purfürst, Hans-Ulrich Dietz, Raffaele Spinelli, Yasushi Suzuki, Hiroaki Shirasawa, Andis Lazdiņš, Rien Visser, Campbell Harvey, Dag Skjølaas, Tadeusz Moskalik, Grzegorz Trzciński, Stelian Alexandru Borz, Elena Camelia Muşat, Matevž Triplat, Francois Oberholzer, Bruce Talbot, Eduardo Tolosana, Henrik von Hofsten, Anil Orhan Akay, Borys Bakay, Joe Conrad & Alejandro Olivera

KULJETUS 2023 -suurtapahtumasta tulossa ennätyksellisen laaja läpileikkaus kuljetusalaan

Kuljetusalan suurtapahtuma järjestetään 25.-27. 5.2023 messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa Jyväskylässä neljän vuoden tauon jälkeen. Tapahtuman näyttelypaikat ovat täyttyneet jo puolisen vuotta ennen tapahtumaa.

nsi toukokuussa kuljetusalan toimijat pääsevät jälleen verkostoitumaan ja tutustumaan alan uutuuksiin alan merkittävimmässä kotimaisessa tapahtumassa. Tapahtumassa on mukana yli 150 näytteilleasettajaa. Kuljetus 2023 -suurtapahtuma tarjoaa kävijöille kattavan läpileikkauksen kuljetusalaan. Tapahtumassa ovat esillä uusin raskas ja kevyt kuljetuskalusto, päällirakenteet sekä läpileikkaus alan palveluista ja tarvikkeista Suomesta ja ulkomailta. Messuilla pääsee tutustumaan kuljetusalan uutuuksiin ja trendeihin sekä parhaisiin ratkaisuihin.

- Vastaava tapahtuma on viimeksi järjestetty vuonna 2019. Kuorma- ja pakettiautojen mallistot ovat ehtineet viime tapahtuman jälkeen uusiutua, joten tapahtumassa on tällä kerralla

poikkeuksellisen paljon uutta nähtävää ja kuultavaa. Koronapandemia ja geopoliittinen tilanne ovat kuristaneet myös autotuotantoa, mutta pahin saatavuuspula näyttää jo jääneen taakse. Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit ovatkin jo kääntyneet viime kuukausien aikana kasvuun, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Päällirakenteiden toimiala odottaa Kuljetus-tapahtumasta menestystä.

- Maailmantilanne aiheuttaa edelleen huolenaiheita lähinnä komponenttien saatavuuden ja niiden hintojen nousun osalta. Kysyntä on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla ja katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen, toteaa Teknologiateollisuuden Perävaunut ja Päällirakenteet -toimialaryhmän puheenjohtaja

Aki Sirén

- Näyttelypinta-alaa on varattuna yli 27 000 m2 ja Kuljetus 2023 -osastopaikat on käytännössä jo nyt varattu loppuun. Näyttely tulee tarjoamaan parhaan kattauksen alan tuotteita, palveluja ja yhteistyömahdollisuuksia yrityksille ja julkishal-

linnolle sekä kuljetus- ja logistiikka-alan nykyisille ja tuleville ammattilaisille. Tapahtuma sopii kaikille, joita kuljetusala kiinnostaa. Ajankohta kannattaa ehdottomasti merkitä kalenteriin ja ottaa messut kevään suunnitelmiin, sanoo tapahtumasta vastaava myyntipäällikkö Hannu

Jyväskylän Messuilta. Tapahtumaan pääsee rekisteröitymällä osallistumaan veloituksetta, joten tapahtumaan voi osallistua myös isommalla ryhmällä. Rekisteröityminen messuille avataan tammikuussa 2023.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 16 KULJETUS
Mennala
E Raskaan kaluston moottoreiden ja voimansiirron huollot & korjaukset www.savonraskashuolto.fi

Uudet Renault Trucks mallit suunniteltu asiakkaiden kanssa

Uusien Renault Trucks

T-, T High-, C- ja K-sarjojen ulkomuoto on nyt entistä vakuuttavampi ja ajanmukaisempi. Renault Trucksin suunnittelupäällikkö Paul Daintree kertoo uuden, mukavuutta ja tuottavuutta edistävän TCK Evolution -malliston suunnitteluprosessista.

Renault

joiden

on, ovat työskennelleet uusien T-, T High-, C- ja K-sarjojen kehityksen parissa vuodesta 2018 lähtien. Suunnittelu on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

kasvattamalla patjan paksuutta ja tiheyttä sekä kaksinkertaistamalla jousien määrän. Ihanteellista mukavuutta varten on myös lisätty petauspatja.

Renault Trucksin uudessa TCK Evolution -mallistossa on myös suuremmat säilytystilat sekä erilliset pidikkeet puhelimille ja tableteille, jonka lähellä USB-latausliitännät ovat. Näkymättömissä oleviin säilytystiloihin sisältyy uusi laatikko, jossa A4 -kokoista muistikirjaa tai tablettia voi säilyttää turvallisesti.

Tämän lisäksi sisätilojen kankaita ja värejä on muutettu pehmentämään kontrasteja ja helpottamaan kuljettajan silmien rasitusta kuormittavien ajorupeamien aikana sekä luomaan ohjaamoon täydellisen rauhallinen tunnelma.

- Suunnittelijoiden on tärkeää asettaa loppukäyttäjä ajattelun ja päätöksenteon keskiöön, Paul Daintree kertoo ja jatkaa:

Pitkät HCT-rekat yleistyvät nopeaa tahtia

Ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus kasvoi 25,25 metristä 34,5 metriin vuonna 2019.

Noin kahden ja puolen vuoden kuluttua muutoksesta pääteillä noin 7 % kuorma-autoliikenteestä oli vähintään 27 metriä pitkiä ajoneuvoyhdistelmiä. Vähintään 30 metriä pitkiä oli 2 % kaikesta kuorma-autoliikenteestä.

- Järjestimme yhteistyöistuntoja asiakkaiden kanssa suunnittelustudiossa ja vierailimme kuorma-autojen levähdyspaikoilla sekä asiakkaiden toimipisteissä tapaamassa kuljetusyritysten edustajia ja kuljettajia. Tarkoituksena oli oppia ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja vastata niihin entistäkin paremmin. Tämä suunnittelutiimien kenttätyö yhdistettynä jälleenmyyjäverkostosta kerättyihin tietoihin ja Renault Trucks insinöörien asiantuntemukseen muodosti perustan uuden kuorma-automalliston tyyli- ja mukavuusmuutoksille.

vähintään 30 metriä pitkiä yhdistelmiä havaittiin valtatie4 eteläosissa. Esimerkiksi Joutsassa ja Laukaassa, kummassakin paikassa noin 110 kappaletta vuorokaudessa. Vähintään 30 metriä pitkien yhdistelmien suhteellinen osuus oli suurin hieman pohjoisempana valtatiellä 4 Kärsämäellä, jossa niitä oli 13 % kaikesta kuorma-autoliikenteestä.

Pitkä yhdistelmä ajaa vastaan todennäköisimmin Nelostiellä Kappalemääräisesti eniten

Rohkea, tyylikäs muotoilu - Ajoneuvon etuosa on uudistettu, jotta asiakkaidemme omil-

Yhdistelmä pitenee - nopeus laskee Nopeusrajoituksella 100 km/h perävaunuttomien kuorma-autojen keskinopeus oli noin 86 km/h, puoliperävaunuyhdistelmien 84 km/h ja muiden raskaiden yhdistelmien noin 83 km/h. Keskinopeudessa ei ollut juuri-

le logoille jne. jää enemmän tilaa. Etuvalot on uusittu kokonaan LED-tekniikalla, jonka etuna on paitsi parempi valaisuteho, myös se, että ajovaloihin voi mahduttaa entistä enemmän ominaisuuksia pienellä alueella. Etuosan mittasuhteet on uudistettu täysin. Kuorma-auton ilme on nyt entistä rohkeampi, siinä on asennetta ja helposti tunnistettava ilme, Daintree sanoo. Myös etusäleikkö on uudistettu, mikä antaa autolle hienostuneemman säväyksen. Alas taitettava säleikkö voidaan muuttaa

kaan eroa 24-26 m pitkien ja yli 30 m pitkien yhdistelmien välillä. Pisimmillä ajoneuvoyhdistelmillä oli hieman vähemmän suuria ylinopeuksia ajoneuvoluokan 80 km/h nopeusrajoitukseen nähden - 87 km/h tai suuremmalla nopeudella ajoi moottoriteillä 18 % vähintään 30 metrin pitkistä yhdistelmistä ja 22-24 % niistä yhdistelmistä, joilla oli pituutta 19-29 metriä.

km/h - 11 % ajoi yli 10 km/h ylinopeutta.

istuimeksi tai askelmaksi, ja se pysyy samanlaisena kuljettajien suosion vuoksi. Tämän lisäksi etusäleikössä olevaa Renault Trucks -logoa on suurennettu.

Suurimmat erot eri pituisten yhdistelmien käyttämissä nopeuksissa oli moottoriteillä.

- Meillä on hienoja kuormaautoja, ja olemme todella ylpeitä tästä uudesta mallistosta, joten miksi emme näyttäisi sitä?, Renault Trucksin suunnittelupäällikkö intoili.

Mukavat sisätilat Sisätiloissa kuljettajan mukavuus korostuu.

- Mitä ajomukavuuteen tulee,

Tyypillisesti 16,5 m pitkistä puoliperävaunuyhdistelmistä: - 25 % ajoi suurinta sallittua 80 km/h nopeutta - 31 % noin 5 km/h ylinopeutta - 29 % rajoitinta vasten 89

Perinteisillä 25,25 m pitkillä täysperävaunuyhdistelmillä - 36% ajoi tasan 80 km/h nopeutta - 20 % ajoi rajoitinta vasten 89 km/h.

yksi asiakkaidemme toiveista oli henkilöautoa muistuttava ajoasento, Paul Daintree jatkoi.

Pisimmillä yli 30-metrisillä yhdistelmillä 16 % ajoi rajoitinta vasten noin 9 km/h ylinopeutta.

Nopeusrajoituksia kunnioitetaan

Renault Trucksin uusissa T-, T High-, C- ja K -sarjoissa on uusi, kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä, jalalla käytettävä painike ja avaimeton käynnistys. Tämän ansiosta kuljettajien on helppo säätää ajoasentoa oman kehonsa ja mieltymystensä mukaan.

80 km/h rajoitusalueella maantiellä ajettiin huomattavasti vähemmän ylinopeuksia. Rajoitinta vasten ajamista oli kaikilla pituusluokilla alle puolet moottoritieajoon verrattuna.

Myös ohjaamossa asuminen on tehty mukavammaksi: - Päätimme parantaa perusmallisen vuoteen mukavuutta,

Tulokset vastaavat hyvin yleisiä havaintoja liikenteestä.

- Vaikka aikaisempiakin istuimiamme arvostetaan paljon, käytimme tilaisuuden hyväksi päivittääksemme materiaalit vaihtamalla perinteiset nahkaistuimet kohokuvioituun kankaaseen. Kuten ulkopuolen osalta, olemme ylpeitä Renault Trucksista, joten logolla on kunniapaikka myös istuimissa, suunnittelupäällikkö Paul Daintree kertoo.

- On positiivista havaita, että uudet pitkät yhdistelmät noudattavat nopeusrajoituksia huomattavasti muita paremmin, mutta parannettavaa on myös niillä, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti.

Tutkimuksen tiedot perustuvat Fintrafficin automaattisiin mittauspisteisiin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
17 KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI
Uudet pitkät yhdistelmät noudattavat nopeusrajoituksia huomattavasti muita paremmin, mutta parannettavaa on myös niillä. Trucks Halle du Designin tiimit, johtaja Paul Daintree
21 KULJETUS
Uuden sukupolven Renault Trucks TCK Evolution -malliston ilme on nyt entistä rohkeampi.

Tulevaisuus on täällä

Neljän vuoden tauon jälkeen maanteiden tavaraliikenteen toimijat kokoontuivat syyskuun lopulla jälleen Hannoveriin esittelemään tuotteitaan ja tutustumaan muiden uutuuksiin.

Suuret autovalmistajat oli sijoiteltu äärimmäisiin nurkkiin ja väliin mahtui perävaunu-, komponentti- ja tarvikevalmistajia jokaiseen mahdolliseen tavaralajiin.

Messuilla

esitellään uutuuksia Viimeisen viiden vuoden aikana messujen ja digimarkkinoinnin roolit ovat muuttuneet ja sekoittuneet. Kustannuskuri pakottaa markkinaosastoja myös miettimään kuinka isoja osastoja rakennetaan muutaman päivän esiintymistä varten; tämä ei tosin tunnu koskevan saksalaisia heidän kotikentällä. Yhtä kaikki, isoille kansainvälisille messuille ei kannata lähteä katsomaan viime vuoden menestyneimpiä malleja, mutta voit istua tulevaisuuden auton penkille ja saada siitä esittelyn virtuaalilasit päässä. Saksalaisilla automessuilla suurimman huomion saa paikallisten valmistajien kaupallisesti

tärkeimmät uutuudet, jotka ovat tulossa markkinoille. Tällä kertaa ne olivat Mercedes-Benzin eActros Long Haul ja MAN eTruck kuorma-autojen osalta sekä Krone eTrailer perävaunuissa. Tätä kolmikkoa yhdistää liikenteen pakoputkipäästöjen nollavisio ja Euroopan tärkein kokoluokka eli 40 t kaukoliikenteen puoliperävaunuyhdistelmä. Akkukapasiteettia autoihin saadaan mahdutettua reilu 600 kWh ja pikalataus uudella MCS-laturilla pitäisi onnistua parhaimmillaan noin 750 kW teholla. Akkujen mitoituksen pe rusidea on, että autolla voi ajaa lakisääteisen 4,5 h ja 45 min pikalatauksella saa akkuihin sen verran täydennystä, että lakisääteisen tauon

jälkeen akussa on virtaa toiseen 4,5 h ajomatkaan. Koska välillä on vastatuuli ja aina ei osu MCS -laturi matkan varrelle, eTrailerin noin 300 kWh akkukapasiteetti tarjoaa sopivasti lisämatkaa.

Sähköistymisen ja telematiikan lisäksi messuilta löytyi myös ihan perinteistä uuden raudan esittelyä DAF:n osastolta. XF ja XG mallisto oli laajalti esillä alustoina ja rekkavetureina. Tällaisessa tapahtumassa saa helposti kalibroitua oman näkemyksen vanhoilla tutuilla tuotteilla ennen uutuuden ratin taakse kiipeämistä. Ensimmäinen ajatus itselle tästä 2022 Truck of the Year voittajasta oli ylellinen ja ehdottomasti jotain ihan muu-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 18 KULJETUS
Vedyn varastoiminen autossa ja muuttaminen sähköksi polttokennossa vaikuttaa varsin monimutkaiselta - kuvassa Mercede-Benzin rakenteita. DAF voitti Truck of the Year palkinnon XD-mallillaan ja esitteli myös näkemyksiään sähkö- ja vetykuorma-autoista; kuvassa XF Fuel Cell.
IAA 2023
Kirjoittaja: Otto
johtava asiantuntija, Traficom
IAA 2022 -näyttelyssä pääpaino oli uusissa ympäristöystävällisissä voimanlähteissä - kuvassa ihmetellään Boschin komponentteja polttokennotekniikan ympärillä. Polttokenno on samaa kokoluokkaa 6-sylinterisen dieselmoottorin kanssa ja päälle näkyy samaan tapaan lukuisat paine- ja lämpötila-anturit sekä ahtimet.
Hannover
Lahti,

ta, miltä vanha malli näytti.

MCS-latausstandardi

Megawatt Charging System on uusi raskaalle kalustolle kehitetty latausstandardi. Teoriassa tällä päästään jopa kymmenkertaiseen tehoon nykyiseen CCS:n pikalataukseen nähden. Tarkalleen standardin maksimiteho on 3750 kW, mikä tulee 3000 ampeerin virrasta ja 1250 voltin tasajännitteestä. Teollisuusstandardista on pitkä matka valmiisiin tuotteisiin. Kyseinen kehitys on kuitenkin lähtenyt nyt vauhdilla käyntiin ja mukana tuntuu olevan kaikki keskeiset autovalmistajat ja latauslaitteiden valmistajat. Eniten huolta tuntuu olevan sähköverkkojen valmiudesta ruokkia näitä latureita.

Suuri virta edellyttää varsin paksut johtimet ja suuret pintaalat liittimissä. Korkea jännite edellyttää lisäksi tuhteja eristeitä näiden ympärille. Lopputuloksena on varsin järeä kaapeli ja komean kokoinen liitin. Kokoluokka ja käytön raskaus ei kuitenkaan tuntunut mitenkään erityiseltä, jos sitä vertaa esimerkiksi auton ja perävaunun välisiin hydrauliikkalinjoihin. Mielenkiintoisin osuus järjestelmää oli auton päässä oleva kokonaisuus, mistä suuri teho jaetaan sopivasti akkuihin. Prosentin häviö megawatin teholuokassa tarkoittaa 10 kW hukkalämpöä eli lämpökuormaa syntyy yhtä paljon kuin perinteinen sähkökiuas tuottaa kotisaunassa. Näiden huimien lämpökuormien takia myös latausliitäntä oli nestejäähdytteinen.

Iso kysymys aiheen osalta on koska näitä mega-latauksella olevia autoja aletaan toimittaa oikeasti asiakkaille, mihin tulee latauspisteitä, kuinka nopeaa lataaminen tulee olemaan ja todellisia ostajia kiinnostaa varmasti myös hinta. Virallinen ilmoitus useilla valmistajilla oli, että MCS-latauksella olevien autojen tuotanto alkaa 2024. Vastaukset muuttuivat reilusti varovaisemmiksi, kun kysyi tarkemmin moniko asiakas saa oikeasti auton ajoon 2024 ja missä maassa. Toistaiseksi on ihan realismia, että asiakastoimitukset n. 750 kW lataustehon vastaanottavien autojen osalta on todellisuutta 2025, kun asiaa katsoo EU-tasolla.

+ 3 Euroa

Kuormatilan pituuden kasvattaminen on suomalaisille tuttu touhua. Samaa harrastetaan yllättävän paljon myös Keski-Euroopassa. Saksalaisten suosikki on reilun eurolavan verran pidempi puoliperävaunu eli Typ1 Lang LKW. 9 % suurempi kuormatila ilman oleellista eroa käytettävyyteen on todella houkutteleva vaihtoehto tilavuusperusteisille kuljetuksille siellä, missä näiden perävaunujen käyttö on sallittua. 15-metrisiä perävaunuja esitteli ainakin Kässbohrer,

Fliegl ja Schmitz.

Sakassa on sallittu myös 25,25 m pitkät moduuliyhdistelmät, mutta niiden on täytettävä sama kääntyvyyssääntö kuin normaalimittaisten. Tähän päästään yleisesti kahdella eri toteutustavalla, mitkä molemmat lisää omamassaa ja kustannuksia. B-linkki pakko-ohjatuilla linkin akseleilla on merikonttikuljetuksissa suosittu vaihtoehto. Kevyen kappaletavaran kohdalla käytetään kovin tuttua auto+dolly+puoliperävaunuyhdistelmiä, mutta dollyssa on kääntyvä aisa taikka kääntyvät eturenkaat, jolloin dolly yhdistelmä oikaisee huomattavasti vähemmän.

Uusia automerkkejä

Tesla Semi ei ollut valitettavasti paikalla, mutta näyttelyalueelta ja demohallista löytyi uusia valmistajia. Nikolan sähkö- ja vetyautoista moni alaa seurannut on nähnyt varmasti useita uutisia. Euroopan malliston osalta molemmat tehdään Ivecon kanssa yhteistyössä. Tämän ansiosta autoille on valmis varaosalogistiikka ja korjaamoverkosto, joten Nikola voi keskittyä voimalinjojen kehitykseen ja valmistukseen. Hieman pienemmässä kokoluokassa Tevva tekee akkusähkö ja polttokennoautoja myös Ivecon perusautoon. Näitä on toimitettu jonkin verran liikenteeseen Englannissa. Tuote oli itselle yksi messujen suurimmista positiivisista yllättäjistä.

Demohallissa oli tuttujen vanhojen valmistajien sähköautoja ja erilaisia uusia tulokkaita ainakin Suomesta katsottuna. Mielenkiintoisimman näköinen uusi tuttavuus oli 18 t jakeluauto Volta, joten hyppäsin sen kyytiin demolenkille. Auto oli vielä sen verran keskeneräinen, ettei sitä saanut itse koeajaa. Kuljettaja istui hyvin matalalla keskellä ja kyytiläiset etulokasuojien päällä olevilla istuimilla. Peilien ja

mittariston virkaa hoi-ti näytöt, joissa pyöri koeajon aikana paljon erilaisia vikailmoituksia auton perustoiminnoista. Tällä kertaa ei harmittanut, että ensimmäiset kenttätestit kaupallisessa liikenteessä ei ole Suomessa.

Kiinalaiset valmistajat ovat saaneet merkittävän osuuden Suomessa ja muualla Euroopassa sähköisten paikallisbussien markkinoilla. Kovaa yritystä on

myös kuorma-autopuolella mutta vielä ei ole tunnistettavissa läpimurtoon yltävää mallia. Kiinalainen akkujen sijoittelu ei hyödynnä eurooppalaiseen tapaan rungosta löytyvää tilaa. Iso ero Eurooppaan nähden on monissa malleissa hytin taakse sijoitettava vaihdettava akku. Rakenne on varsin painava, mutta ehdottomasti mielenkiintoinen vaihtoehto joissain ajotehtävissä.

Perävaunujen kehitystä

Perävaunujen ajovastuksia on yritetty vähentää pitkään erilaisilla spoilereilla. Niitä oli tällä kertaa esillä jopa vähemmän kuin neljä vuotta sitten, mikä kertoo jotain panoksista aiheeseen. Kukaan ei myöntänyt tehneensä onnistuneita talvitestejä kokoontaitettavilla takapään spoilereilla. Yleisesti ratkaisut

METSÄALAN AMMATTILEHTI 19 KULJETUS
Kymmenen vuoden kuluttua tämän kokoinen MCS-lataustöpseli on arkipäivää. Scanian kylkimuovien korkeudesta saa mittakaavaa millainen paketti tekniikkaa autossa on MCS-liittimen takana. Mercedes-Benz eActros LongHaul palkittiin ”Truck Innovation Awardilla”. Kaukokuljetuksiin tarkoitetussa kuorma-automallissa on yhteensä 600 kWh:n akkukapasiteetti jaettuna kolmeen erilliseen akkuyksikköön. Akut edustavat LFP- eli litium-rautafosfaattiteknologiaa. MAN eTruck esiteltiin IAA:ssa ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. MANin täyssähkökuorma-auto hyödyntää tulevaa megawatin MCS-latausstandardia soveltuen raskaaseen pitkän matkan kuljetuksiin.
jatkuu...

jatkuu...

näyttivät ihan kivoilta messuhallissa, mutta ensimmäisen pienen kolhun tai jäätyneen rakenteen väkivaltaisen liikuttelun jälkeen taitavat olla entisiä. Aiheen osalta oli myös todellista kehitystä Schmitz Ecoflex -perävaunun myötä. Verhokapeliperävaunun takapään tolpat ovat teleskoopit jolloin kattoa voidaan laskea aina matalan kuorman kohdalla reilu puoli metriä. Laskeva katto jättää merkittävästi pienemmän jättöpyörteen, millä on todella suuri merkitys ilmanvastukselle.

Sähköä oli myös perävaunun akselilla. Messuesittelijöiden pääpaino valmiiden tuotteiden kohdalla oli sähkön tuottaminen kylmäkoneelle jarrutusenergiaa hyödyntäen. Vastaan tullut pohjoisen pitkien reittien kuljetusyrittäjä, tiivisti hyvin tarjolla olleiden ratkaisujen ongelman: Sen sähköakselin pitää auttaa etenemisessä, jotta dieseliä säästyy ei jarruttaa. Näitä kertaluokkaa järeämpiä sähköakseleita löytyy ainakin teoriassa komponentti tasolla, mutta järjestelmä tasolla ei olla vielä lähelläkään valmiita tuotteita.

Vaativat kehitysvuodet

Messujen suurimpien uutuuksien kohdalla teema oli selkeästi, että vuonna 2024 alkaa monien merkittävien sähköajoneuvojen tuotanto. Lataustehon kolminkertaistuminen, akkukapasiteetin kasvu ja vetävällä sähköakselilla olevat perävaunut ovat todella isoja teknisiä kehitysaskeleita. Kuorma-autojen pitää toimia luotettavasti suurel-

la käyttöasteella kaikissa sääolosuhteissa.

Viranomaisen roolissa piti henkilökohtaisesti pohtia, mitä muutos tarkoittaa lainsäädännön kehityksen osalta. EU-tasolla käydään edelleen vääntöä julkisen latausinfran vähimmäisvaatimuksista 2025 alkaen. Infran pitäisi kehittyä hieman autokantaa edellä, jotta autokanta kehittyisi nopeasti. Toisaalta turhat vaatimukset aiheuttavat latauspalvelujen tarjoajille kovia kustannuksia, jotka nostavat hintoja. Perävaunujen sähköakselit, järeät vaihtoakut ja monet muut hyödylliset uutuudet pitää huomioida myös lukuisissa vanhoissa turvallisuutta koskevissa säädöksissä.

Näkemän ja kuuleman perusteella todellisten asiakastoimitusten osalta ajoneuvot, infra ja

lainsäädäntö ei ole 2024 ihan sillä tasolla mitä IAA antoi ymmärtää juhlapuheissa. Nopean sähköistymisen tiellä ollaan kuitenkin aivan varmasti.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Perävaunujen ajovastuksia on yritetty vähentää pitkään erilaisilla spoilereilla. Ennen vakuuttavia talvitestituloksia näitä Kögelin vipumekanismeja tuskin nähdään Suomessa. Suurempia kuormatiloja perustellaan pienemmillä CO2-päästöillä; kuvassa Kässböhrerin +3 eurolavaa tarjoava ratkaisu. Kiinalaisen Hanvan eTrucksin vaihtoakkujärjestelmä ohjaamon takana on varsin massiivinen rakenne. Kronen eTrailerin tekninen monimutkaisuus sai uteliaimmat polvistumaan vuorotellen sähköakselin etu- ja takapuolelle. Sommerin dollyssä on kaksi kääntökehää päällekkäin ja aisa on kiinni niiden välissä. Rakenne ei vaadi kalliita teknisiä ratkaisuja mutta painoa kertyy tonnin verran enemmän kuin suomalaisessa dollyssä. VBG:n osastolla pääsi kokeilemaan miten uusi peruutustutka avustaa aisaanperuutusta ja varoittaa liian jyrkästä linkutuksesta. Asan molemmilla puolilla olevat tutkat tunnistavat aisan kyljissä olevat kolmiomaiset peilit.
20 KULJETUS
Polttoaineen- ja CO2-päästöjen vähentämiseen pyrkivä Krone eTrailer on varustettu vetävällä sähköakselilla ja noin 300 kWh akkukapasiteetilla.
METSÄALAN AMMATTILEHTI UUDEN SUKUPOLVEN VETOKYTKIMET TÄMÄ KAIKKI ON UUTTA! KÄYTTÖVENTTIILI ERILLINEN SUOJALEVY SERVOLLE UUSI MÄNTÄTOIMINEN PAINEILMASERVO UUSI MITOITUS PIDENNETTY YLÄHUULI (590VR-3) UUSI LUKITUKSEN ILMAISIN Täysin uusi käyttöventtiilisarja veloituksetta, kun tilaat uuden servollisen vetokytkimen vuoden 2022 loppuun mennessä. Myynti BPW Kraatz Oy ja Trailcon-myymälät: p. 020 7936 700 | myynti@kraatz.fi | kraatz.fi p. 020 7936 500 | myynti@trailcon.fi | trailcon.fi JYVÄSKYLÄ | LAPPEENRANTA | OULU | PORI SEINÄJOKI | TAMPERE | TURKU | VANTAA vuoden 2023

Runkoauton mukavuus jakeluautossa

Hiljattain kansainvälisellä vuoden kuorma-auto arvonimellä jo toisen kerran perätysten palkittu DAF toi jälleen uutta ihasteltavaa hyötyautojen markkinaan.

iime vuonna esiteltyjen XF- ja XG -kaukoliikennemallien jatkeeksi hollantilaiset tuovat tarjolle täysin uuden XD-mallisarjan jakeluliikenteen ja maarakennuspuolen kuljetustarpeisiin korvaamaan hamassa tulevaisuudessa tuotannosta poistuvan CF-malliston.

DAF jatkaa kaukoliikennemallistosta aloittamaansa malliuudistustaan tuomalla markkinoille täysin uudet XD ja XDC mallit pykälää kevyempiin kuljetustehtäviin. Jakeluliikenteen tarkoituksiin kehitetty XD ja sen ulkoisesti hieman särmikkäämmin muotoiltu, maarakennus ja kuntasektorin ajotehtäviin tarkoitettu sisarmalli XDC korvaavat jatkossa valmistajan mallistossa suositun CF mallisarjan. Jos CF omasi DAF XF kaukoliikenneautoista tuttuja tila- ja mukavuusratkaisuja, niin uudessa XD mallisarjassa nämä asiat ovat viety vieläkin edemmäs.

Turvallisuus keskiössä

DAF XD:ssä ohjaamo on tuotu kaukoliikennemalli XF:ää alemmaksi. Sen johdosta etuistuimien väliin jää korkeahko moottoritunneli, mutta vastapainoisesti kuljettajan paikalle kulkuun tarvitaan vain kaksi rappusta, kun kaukoliikennemalleissa niitä on kolme. XD:n ohjaamo on myös CF:n vastaavaa leveämpi, joten tilaa on nyt vieläkin reilummin tarjolla. Mata-

lammasta ja leveämmästä ohjaamosta on parempi näkyvyys auton lähiympäristöön. Ja jos uutta ohjaamoa verrataan entiseen, niin kojelauta on merkittävästi aikaisempaa matalampi ja kaikki lasipinnat ovat entistä suurempia. Lisäksi sivupeilien koteloita on pienennetty ja apumiehen oveen saa lisähinnasta erillisen lasin oven alaosaan. Sellainen löytyy myös nyt koeajettavasta autosta. Peilivarustus on mahdollista tilata myös täysin kamerajärjestelmän varassa toimivana.

Koeajoon saadussa maahantuojan esittelyautossa on perinteiset sivupeilit, mutta tuulilasin ja vänkärin oven yläpuoliset laajakulmapeilit on korvattu oikeaan etukulmaan viedyllä laajakulmakameralla. Sen kookas näyttö on hyvällä paikalla ohjaamon oikeassa etukulmassa. Keulan ympäri näyttävä kamera osoittautuu käytössä monin verroin perinteisiä laajakulmapeilejä käyttökelpoisemmaksi ratkaisuksi. Turvallisuutta lisää myös aikaisempaa laajemmat ohjauspyörän ja kuljetajan istuimen säätövarat sekä kuljettajaa avustavien turvallisuusvarustei-

den, kuten esimerkiksi katvetutkan tuominen auton varusteisiin.

Toimiva kokonaisuus

Nyt koeajettava DAF XD 370 FA 4x2 on rakennettu jakelutehtäviin, suurimman mahdollisen hyötykuormapituuden ehdoilla. Jääkaapilla ja muilla mukavuusvarusteilla täydennetyn päiväohjaamon jatkeena on Fokorin kokosivuaukeava 8,5 metrinen kaappi. Auton omamassaksi ilmoitetaan 11100 kg, mikä jättää kantavuudeksi 6900 kg. Umpikylkikaapilla, takalaitanostimen koosta ja valmistusmateriaalista riippuen kantavuus saattaisi nousta liki tonnia paremmaksi.

Korkeutta autolla on noin neljä metriä ja kuormatilan sisäkorkeus on noin 2,6 metriä. Eli tilaa on reippaasti tarjolla.

Koeajossa XD osoittautuu ennakko-odotusten mukaiseksi. Näkyvyys on erinomainen ja kuljettajan paikalla on tarjolla digitaalisten mittareiden ja matkapuhelimen liitäntäpalveluineen liki isoveli XF:n mukavuus.

Moottorina on emoyhtymä Paccarin uusimman sukupolven 11 litran MX-11 moottori 370 hv

huipputeholla. Vaihteistona automatisoitu 12-pykäläinen ZF Traxon. Voimapaketti tarjoaa katkotonta kyytiä, mikä on valttia etenkin jakeluautokäytössä. Kokemusta on vuosikymmenten takaa, kun kuormaliina katkesi liian vauhdikkaassa kiihdytyksessä, sillä seurauksella että maitokuorman sai kaapia lastalla kyydistä.

Jakarissa oleellinen asia on näkyvyyden ohella kääntyvyys. Ja silläkin osastolla DAF XD ansaitsee kiitettävän arvosanan. Pitkä auto taittuu vaivattomasti ahtaaseen laituriin ja takapään säädettävän ilmajousituksen ansiosta kuormaus sujuu tarvittaessa vaivattomasti.

Vaihtoehtoja

Kaksiakselisen XD:n rinnalle, joita on jo luovutettu useampia kappaleita suomalaisille asiakkaille, DAF tuo mallista tarjolle myös useampiakseliset variantit, mukaanluettuna korkeammat XDC maansiirtomallit Tridemja trippelivaihtoehtoina. XDC eroaa XD:stä muun muassa alustakorkeuden ja ohjaamokorkeuden sekä kolmiosaisen rautapuskurin osalta. Viimeksi

mainitun saa muuten tilattua myös XD:n keulalle. Eli maansiirtovarustus on tarjolla sekä matalaan että korkeaan pirttiin. XDC-konseptia tullaan laajentamaan myös XF:n puolelle.

Yhdeksän ja 11-litran moottorivaihtoehdoilla tarjottava XD on mahdollista varustaa tehokkaimman 450 hv moottorin kanssa aina 54 tonnin yhdistelmämassoille saakka. XD mallisarja vaikuttaakin potentiaaliselta ja kustannustehokkaalta vaihtoehdolta vaikkapa veturiksi puoliperäyhdistelmän keulille.

Vaivaton varustella

DAF XD:ssä hyödynnetään XF- ja XG -kaukoliikennemalleista tuttua modulaarista rakennetta. Sen myötä päällerakentaminen helpottuu entisestään. Esimerkiksi päällerakennepistokkeet ja virran ulosotot ovat valmiina alustassa. Runkolinja on tasainen koko pituudelta ja vakiorunkokorkeudella päällerakenne ei vaadi korkeaa apurunkoa. DAF:lle ominaiseen tapaan myös XD:tä on tarjolla matalalla Low-Deck runkorakenteella. Kuten jo aikaisemmin mainittiin on ohjaamovalikoima kattava. Vaihtoehtoja on matalasta päiväohjaamosta aina korkeaan makuuohjaamoon, jossa sisäkorkeutta moottoritunnelin kohdalla mukavat 175 cm.

DAF XF:ssä on ainesta perinteisen jakarin ohella vaikka nosturi tai sementtiauton ja miksei vaikka rautakauppa-auton alustaksi. Vaihtoehdoissa riittää. Kokonaisuutena uusi DAF XD lunastaa onnistuneesti paikkansa CF:n manttelinperijänä. Joskin perinteistä keppiaskia kaipaavalle on tarjolla ikävämpiä uutisia. XD:tä tarjotaan vain automaattina.

Käykää koeajolla!

METSÄALAN AMMATTILEHTI 22 KULJETUS
DAF XD 370 FA 4x2
Kuljettajan paikalta on hyvä näkyvyys. Kojelauta näyttöineen on tuttu valmistajan kaukoliikennemalleista. Katonrajan laajakulmapeilit on korvattu kameralla. Näyttö löytyy A-pilarista. Uusi palkittu DAF XD -mallisarja (oik.) on tehty jakeluliikenteen ja maarakennuspuolen kuljetustarpeisiin korvaamaan jossain vaiheessa tuotannosta poistuvan menestyksekkään CF-malliston. Kuvassa vasemmalla uusi XF-kaukoliikennemalli.
V

BRIGADE HD KAMERAJÄRJESTELMÄT - Entistä paremmat ja ajoturvallisuutta lisäävät kamerajärjestelmät

Brigaden uudet HD-kamerat ovat täysin vesitiiviitä ja niissä on IR-ledit, jotka mahdollistavat pimeässä näkemisen. Sivukamerat ovat nousseet todella suureen suosioon koska asennustapa on erittäin joustava. Samaa kameraa voidaan asentaa eri asennuskulmiin, ajoneuvon sivuille, vinolle pinnalle, kattoon tai lattiatasoon.

360 asteen HD-järjestelmän uudet HD-kamerat parantavat kuljettajan vaaratilanteiden huomioimista ja siten lisäävät sekä kuljettajan ajomukavuutta että liikenteen turvallisuutta.

UUSI HD KAMERASARJA
www.elektrolind.fi Suomen Elektrolind Oy Lautamiehentie 3 02770 ESPOO Puh. +358 9 512 2344 elektrolind@elektrolind.fi
UUSI HD TERÄVÄPIIRTOMALLISTO ON SAAPUNUT 7”monitori,sivukamerat,peruutuskamerat, 360 asteen järjestelmä,sisäkamerat, kupukamerat… KAIKKI NYT HD TERÄVÄPIIRTONA!
HD KAMERASARJAAN KUULUU: 360 ASTEEN HD KAMERAJÄRJESTELMÄ AJONEUVON SIVUILLE ASENNETTAVAT HD SIVUKAMERAT (VBV-3000) AJONEUVON HD ETUKAMERA DMC-1035, SISÄKÄYTTÖÖN HD PERUUTUSKAMERA HD MINI KUPUKAMERA MD-60 7” HD MONITORI VBV-770HM UUDET HD-KAAPELIT KAMEROIDEN JA MONITORIN VÄLIIN
METSÄALAN AMMATTILEHTI RITILÄAUTOT metsäkoneiden kuljetukseen -uusiin tai käytettyihin alustoiHIN LISÄTIETOJA: Jarno Viitanen 050 537 5523 24 KULJETUS Meiltä laaja valikoima hyviä työkoneita ja kuljetuskalustoa! HUIPPUKONEET SIEVISTÄ KATSO www.ojalamachine.com Myös kaivinkone ritilät ja vanhojen ritilöiden muutokset!

eActrosin myynti alkoi Suomessa

Mercedes-Benz on aloittanut lyhyen matkan raskaisiin tavarankuljetuksiin tarkoitetun eActros -sähkökuorma-auton myynnin Suomessa. Tutustuimme uutuuteen tuoreeltaan Ruotsissa.

Mercedes-Benz eActros sähkökuorma-auton sarjatuotanto käynnistyy kaksi- ja kolmeakselisilla vaihtoehdoilla. Näistä ensin mainitun eli kokonaispainoltaan 19-tonnisen suurin kantavuus asettuu hieman alta 11 tonniin. Kolmeakselisen kokonaispaino on 27 tonnia ja kantavuus akkujen määrästä riippuen 17-18 tonnin välillä. 6x2:sta tarjotaan myös perävaunun vetoon sopivana vaihtoehtona. Tällöin suurin yhdistelmämassa voi olla 40 tonnia.

Voimalinja eActrosin akkujärjestelmä koostuu joko kolmesta tai neljästä yhteen liitetystä akustomoduulista, joista jokaisen käytettävissä oleva kapasiteetti on noin 105 kWh. Akuston suurin yhteiskapasiteetti 420 kWh mahdollistaa täyteen ladatuilla akuilla jopa 400 kilometrin toimintamatkan. Kolmella ajoakulla toimintamatka asettuu 300 km tietämille. Tietenkin olosuhteista, kuljettajan ajotavasta ja apulaitteiden käytöstä riippuen.

eActrosin voimanlähteenä käytettävät nestejäähdytteiset sähkömoottorit on sijoitettu takaakselin yhteyteen ja tuottavat yhdessä parhaimmillaan 330 kW:n jatkuvan tehon. Hetkellisesti moottoreista voidaan irrottaa jopa 400 kW:n huipputeho. Sähkömoottoreiden tuottama voima siirretään pyöriin kaksinopeuksisen vaihteiston kautta. Koeajossa vaihteen siirtoa tuskin huomaa, muuten kuin mittariston näytöstä. Ensimmäinen pykälä on käytössä lähinnä liikkeellelähdöissä. Iso pykälä lyödään silmään jo alle 40 km/h nopeudessa.

eActrosin kuljettaja voi halu-

tessaan valita ajotietokoneen pikavalikosta olosuhteisiin tai käyttötarpeeseen sopivan ajotilan kolmesta eri vaihtoehdosta. Valittu ajotila vaikuttaa käytettävän tehon määrään ja sitä kautta toimintamatkaan. Power eli teho asetuksella tehoa vaikuttaisi olevan jopa liiankin kanssa, kun vertailupohjaksi otetaan perinteinen dieselvaihtoehto.

Toimintamatkaa pikalatauksella

eActrosin ottaa latausvirtaa vastaan jopa 160 kW:n teholla. Optimaalisissa olosuhteissa akustot latautuvat 20:stä 80 prosentin varaustasoon hieman yli tunnissa. Tosin tällaiseen lataustehoon kykenevät lataustolpat ovat vielä harvassa. Pikalatausmahdollisuus kasvattaa merkittävästi eActrosin käyttömahdollisuuksia, mahdollistaen samalla ylimääräiset ”pistokeikat” kesken ennakoidun ajoreitin. eActros kykenee myös keräämään talteen hidastus- ja jarrutusenergiaa, joka johdetaan akustoon toimintamatkan pidentämiseksi.

Käytäntö on osoittanut jonkin-

laiseksi nyrkkisäännöksi säkökuorma-autojen kuluttavan virtaa jakelukäytössä noin kilowatin verran kilometrillä. Vehon kuljettajakouluttaja Ari Fehrmann painottaa kuljettajakoulutuksen ja ennakoivan ajotavan merkityksen korostuvan sähköautojen puolella:

- Kun autolla ajetaan valmistajan suositusten mukaisesti eActros sähkökuorma-auto nousee käyttökuluiltaan erittäin hou-

kuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi polttomoottorivaihtoehdoille. Tietenkin ajotehtävästä riippuen.

Positiivinen vastaanotto

Täyssähköisen MercedesBenz eActrosin ja matalalla sisäänkäynnillä varustetun eEconicin myynti on jo käynnistynyt Suomessa. Veholta kerrotaan mallin saaneen erittäin hyvän vastaanoton asiakkailta ensim-

mäisten koeajojen jälkeen. Mercedes on tutkinut ja kehittänyt eActrosia julkisuudessa pian jo viiden vuoden ajan ja valmistajan kokemus sähköautojen puolella näkyy selvästi nyt koeajetuissa kuorma-autoissa; ne ovat valmiina työtehtäviin. eActros saa myöhemmin jatkoa valmistajan kaukoliikennemallistolla, mistä kerromme tietenkin Ammattilehdessä ja Hyviä uutisia! -lähetyksessä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 25 KULJETUS
Kaavakuva esittää eri komponenttien sijoittelun eActrosin alustassa. Kuten kuva paljastaa ei vapaata tilaa ei juuri jää. Valmistaja tarjoaa eActrosiin piikkiteholtaan 56 kW ePTO -voimanulosottoa. Ulkoisesti Mercedes-Benz eActros ei tee pesäeroa dieselmallien kanssa oikeastaan kuin etuovien mallimerkkien osalta. Mercedes-Benz tuo parin seuraavan vuoden kuluessa tarjolle runsaasti sähkökäyttöisiä vaihtoehtoja raskaalle puolelle erilaisiin ajotehtäviin, kaikilla markkina-alueilla.

Järkivalinta puunajoon

Vaikka Iveco ei ole meillä kovin tuttu näky metsäteillä, löytyy niitä kuitenkin joku määrä puutavara-autoina ja metsäkoneenkuljetusautoina eri puolilta maata. Rämän Kuljetus Oy Iitistä on todennut Iveco X-Wayn kaikin puolin viisaaksi vaihtoehdoksi puunajoon.

Rämän suvun puunajon juuret juontaa lähes 75 vuoden taakse, jolloin Pentti Rämä aloitti kuljetusyrittämisen kahden veljensä kanssa. Pojat Markku ja Kari jatkoivat savottaa, kunnes kahdeksan vuotta sitten heidän poikansa Tero ja Jarmo ostivat yrityksen jatkaen perinnettä.

- Olen ajanut puuautoa jo kohta 30 vuoden ajan kun taas Tero on ollut muissa hommissa, vastaten yrityksessämme ajojärjestelyistä ja muusta johtamisesta. Itse viihdyn parhaiten ratin takana, kertoilee Jarmo Rämä.

Serkusten kuljetusyrityksellä on tällä hetkellä ajossa yhdeksän puutavara-autoa; neljä Volvoa, kaksi Ivecoa, kaksi Scaniaa ja

yksi Sisu, jolla hoidetaan risunajoa. Lisäksi työllistetään muutaman aliurakoitsijan kalustoa. - Meillä on Stora Enson sopimus yhdessä Kuljetus Timo Salon kanssa yhteisyritys RSLogin kautta. Lisäksi automme ajavat puuta Metsänhoitoyhdistys Kymenlaaksolle, Rigawoodille, Hakevuorelle, Koumetille sekä risua Encorelle. Liikumme laajalla alueella Kymenlaakson, Etelä-Suomen ja Hämeen alueilla; välillä mennään Keski-Suomenkin pu lelle. Ajamme myös usein siirtoajoa Loviisan Valkon satamassa välivarastosta laiturille. Kun asiakkaita on useita niin pitää olla kykyä reagoida nopeasti ja joustavasti muuttuviin kuljetustarpeisiin, sanoo Rämä.

Rämän Kuljetuksen autoihin kertyy vuodessa noin 100.000120.000 kilometriä.

- Ajoporukassa meitä on kymmenkunta plus Markku ja Kari jotka edelleen käyvät aina välil-

lä tuurailemassa, toteaa Rämä.

Iveco vakuuttanut

Ensimmäisen Ivecon Rämän Kuljetus osti kesällä 2019.

- Kouvolan Iveco-myyjällä

Timo Akkasella oli esittelyautona 2+2-akselinen X-Way 570 hv moottorilla. Se tuntui hyvälle autolle ja niin teimme siitä kaupat, kun hinta oli kohdillaan. Nyt autolla on ajettu 340.000 kilo-

METSÄALAN AMMATTILEHTI
26 KULJETUS
Rämän Kuljetus Oy:n uusi Iveco X-Way 570 haki joulun alla kuormaa Jaalasta. Pari vuotta aiemmin hankittu edellisen mallin X-Way on mennyt niin hyvin että nyt tuli toinen Iveco taloon. - Meillä on suvussa lähes 75 vuoden historia puunajossa ja me jatkamme sitä serkkuni Teron kanssa kolmannessa polvessa, kertoo Jarmo Rämä.

metriä ja se on ylittänyt odotukset monessa asiassa. Ongelmia ei ole ollut tekniikan kanssa; tosin kerran meni pahassa paikassa perän akseli mutta se oli odotettu vahinko akseliperäiselle autolle 76 tonnin massoilla ryskätessä. Auto laitettiin kuntoon Huoltopalvelu Viitasella Lahdessa. Muutenkin Ivecon huoltohommat on toimineet ja autossamme on huoltosopimus, mikä on hinnaltaan järkevä investointi, kertoo Rämä.

Hyvä

tys on mennyt jälleen eteenpäin.

hinta-laatusuhde

Viime vuosina Rämän Kuljetus on hankkinut pääasiassa käytettyjä puutavara-autoja, joita on löytynyt lähinnä suoraan muilta kuljetusyrityksiltä hyvillä kilometreillä:

- Uusien alustojen hinnat ovat karanneet todella korkealla ja me olemme laskeskelleet, että hyväkuntoiset käytetyt ovat viisaampi ratkaisu. Mutta nyt kun oli tarvetta autolle, niin päädyimme hyvien kokemusten perusteella uuteen 2+2 akseliseen napaperäiseen Iveco X-Wayhin, missä hinta-laatusuhde kohtaa.

Ivecon puuvarustelun teki Truck Service Saku Sirkkunen hyödyntämällä Metaldonin laadukkaita teräsrakenteita ja pankoiksi tuli ForestKingit. Nosturiksi hankittiin hyväkuntoinen käytetty Kesla 2112T -ohjaamonosturi Kongan Konepajalta.

- Meillä on nyt yhtä vaille kaikki nosturit kotimaista suorapuomista Keslaa 2-vipuohjauksella, joista on päästy sopiviin kauppoihin Kongan Jarkon kanssa. Pari nosturiamme on edelleen avomalleja, vaikka ohjaamot ovat tulleet jäädäkseen - itse tykkään tehdä kuormaa avokoneella mutta ei se hyttikään huono paikka ole vesisateessa tai pakkasviimassa, naurahtaa Rämä.

Vieläkin parempi

Uuden sukupolven X-Way on näyttänyt heti startista että kehi-

- Onhan tämä moderni auto ja esimerkiksi todella tilavan ohjaamon laatu sekä kuljettajan ergonomia ovat nousseet kaikin puolin valtamerkkien tasolle. Iveco on mukava ajaa maantiellä ja menee hyvin metsäpäässä, missä automme rautajouset pääsee oikeuksiinsa. Automaattivaihteistossa on 16 pykälää ja riittävästi pieniä vaihteita maastoajoon, joten liikkeellelähtökyky on hyvä vaikeissakin paikoissa. Ivecon 570 hevosvoimainen Euro 6 moottori on sitkeä väännöltään, eikä veto pysähdy kun vaihtaa vaihdetta, Rämä toteaa.

Pieniruokainen

Jo aiempi Iveco X-Way on osoittanut, että puunajossa 76 tonnin kokonaismassoilla pärjää vallan hyvin 570 hevosvoimalla, jos ne ovat pirteitä kuten italialaisorissa.

- Meidän reiteille osuu reippaitakin mäkiä eikä niihin ole jääty sen takia että autosta loppuu voima. Polttoaineenhinta on ollut aina ja varsinkin tällä hetkellä yksi puunajon akilleen kantapää ja siihen Ivecosta on selvää apua. Vanhemmalla XWaylla on menty keskimärin 60 litralla sadalla, joskus vähän yli ja kesäisin jopa hieman alle, riippuen toki siirtomatkasta, ajoolosuhteista ja kuljettajien ajotavasta. Kun olemme vertailleet kulutusta oman kalustomme kesken niin X-Way on ollut yleensä vähiten kuluttava automme. Ja vaikka tässä uudessa on napaperä niin eiköhän kehitys ole taas sen verran mennyt eteenpäin että kulutus ei ainakaan kasva, ilmoittaa Jarmo Rämä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 27 KULJETUS
Rämän Kuljetuksen uusi Iveco X-Way on 2+2 akselinen ja napaperäinen. Puuvarustelun teki Truck Service Saku Sirkkunen hyödyntämällä Metaldonin laadukkaita teräsrakenteita ja pankoiksi valittiin ForestKingit. Uuden Iveco X-Wayn ohjaamo on vähintään tilava ja kuljettajan työympäristö muutenkin kaikin puolin tasokas. Mittaristo on selkeä ja kojetaulun toiminnot hyvin sijoiteltu. Iveco X-Wayn ratin takana puukuski viihtyy niin metsässä kuin maantielläkin. Rämän Kuljetus on todennut että Italian orin 570 pirteää hevosvoimaa riittää mainiosti puunajoon 76 tonnin kokonaismassoilla. Nosturiksi autoon tuli käytetty Kesla 2112T Kongan Konepajalta.

I-Save-toiminnolla

varustettu Volvo FH

Polttoainesäästöjä jopa 10 prosenttia

-Save-toiminnolla varustettu Volvo FH julkaistaan nyt entistä taloudellisempana versiona, joka voi vähentää polttoainekustannuksia jopa kymmenellä prosentilla. Tämä merkitsee merkittävää kolmen prosenttiyksikön parannusta edelliseen sukupolveen verrattuna.

Alumiinivanteiden käyttö yleistyy puutavaraautoyhdistelmissä.

autoon, jonka tavanomaisessa 13 litran moottorissa ei ole I-Save -toimintoa. Tämä luku on vahvitettu riippumattomilla testeillä ja asiakaskokemuksen kautta.

mikä vähentää polttoaineenkulutusta Eco-tilassa.

yhdistelmällä.

Kuopiolainen Lähivaara Oy on todennut ALord -alumiinivanteet hintalaatu suhteeltaan hyväksi vaihtoehdoksi jälkiasennuskäytössä.

Lähivaara Oy operoi tällä hetkellä yhteensä 21 puutavara-

- Polttoaineenkulutuksen vähentäminen ja sen myötä CO2 -päästöjen vähentäminen on ratkaisevan tärkeää kaikille kuljetusyrityksille, etenkin niille, jotka suorittavat kaukokuljetuksia. Uuden Volvo FH:n ja I-Save-toiminnon avulla pystymme tarjoamaan kuljetusyrityksille entistä paremmat mahdollisuudet käyttökustannusten ja ympäristövaikutusten vähen-

I-Save-toiminnolla varustettu uusi Volvo FH on osa Volvo Trucksin uutta eurooppalaista tuotevalikoimaa, joka esiteltiin tänä keväänä. I-Save sisältää monia polttoainetta säästäviä ratkaisuja, joista tärkein on Volvo D13TC -moottori. Volvon 13 litran turbocompound-moottori, joka julkaistiin vuoden 2019 alussa, on yhtiön tähän mennessä polttoainetehokkain moottori.

- Alumiinivanteita on käytetty jo todella pitkään ja ALord -vanteistakin on kokemusta jo yli viiden vuoden ajalta, sanoo kuljetuspalveluista vastaava Jussi Lähivaara.

- Pienen polttoaineenkulutuksen, alhaisen melutason ja hyvän ajettavuuden yhdistelmä on saanut erittäin myönteisen vastaanoton. Monet kuljetusyritykset näkevät I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n tapana pienentää hiilijalanjälkeään, sanoo Sandström.

Ensiasennusvanteena Lähivaara käyttää Alcoa -alumiinivanteita.

- Mutta kuten puunajossa maastossa mentäessä aika usein käy niin vanteet ottavat osumaa

Kun ensimmäisen sukupolven I-Save-toiminnolla varustettu Volvo FH lanseerattiin vuonna 2019, Volvo Trucks osoitti, että tämä ratkaisu voi alentaa polttoaineen (dieselin ja AdBluen) kustannuksia jopa seitsemällä prosentilla verrattuna kuorma-

ja silloin korvamme alkuperäisen alumiinivanteen yleensä ALordilla, mikä on edullisempi ja kestoltaan riittävä tehtäväänsä. Niitä löytyy nopeilla toimitusajoilla maahantuoja Follis Oy:ltä varastosta ja lisäksi pidämme jonkun määrän koko ajan hallilla, kertoo Lähivaara.

Laatua järkihintaan Korealaisen ALord Corporation valmistamat ALord -alumii-

Uuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään. Käyttäjätietoanalyysiin perustuvien ohjelmistopäivitysten avulla on hienosäädetty ja optimoitu polttoaineenkulutuksen ja ajettavuuden välistä tasapainoa,

nivanteet täyttävät kaikki EU:ssa vaadittavat laatuvaatimukset.

- ALord -vanteille myönnetään 5 vuoden takuu riippumatta ajokilometreistä. Vanteet valmistetaan takomalla mikä tekee niistä kevyemmät, kestävämmät, helppohoitoiset ja näyttävät, kertoo maahantuoja Follis Oy:n Kalevi Hotari

- Tämä tulos tarkoittaa sitä, että valitsemalla uuden I Save -toiminnolla varustetun Volvo FH:n kuljetusyritykset voivat vähentää polttoaineenkulutustaan jopa kymmenellä prosentilla verrattuna tavalliseen, 13-litraisella moottorilla varustettuun Volvo FH:hon (Euro 6 step D*). Käytännössä voidaan saavuttaa vieläkin suuremmat säästöt, koska suurin osa I-Save-toiminnolla varustetun uuden Volvo FH:n ostavista asiakkaista korvaa sillä vanhemman kuormaauton, jonka polttoaineenkulutus on suurempi, Jessica Sandström selittää.

Polttoainetehokkuus ja erinomainen ajettavuus Uusi I-Save-toiminnolla va-

rustettu Volvo FH ei ole merkittävä edistysaskel vain polttoainetalouden kannalta. Sen optimoitu vääntömomentti laajalla kierroslukualueella mahdollistaa sujuvan ajon ja tuottaa tarvittavan tehon suuren ja tasaisen keskimääräisen nopeuden ylläpitoon jopa haastavassa mäkimaastossa.

ALord -alumiinivanteissa hinta-laatu suhde kohdillaan

- Teemme polttoainetehokkaasta ajamisesta entistä hel pompaa ja mukavampaa jopa mäkisillä teillä. Lisäksi uuden Volvo FH:n huippulaatuinen kuljettajan työympäristö auttaa kuljettajia suoriutumaan ihan teellisesti koko työvuoronsa ajan, toteaa Sandström.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 28 KULJETUS
METSÄALAN AMMATTILEHTI
on entistäkin tehokkaampi tämiseen, sanoo Jessica Sandström, Volvo Trucksin Senior Vice President, Product Management.
92 KULJETUS Esko Leinonen Myyntipäällikkö 0504775918 esko.leinonen@riiko.fi JARI RIIKONEN Toimialajohtaja 0400371204 jari.riikonen@riiko.fi RIIKO® päällirakenteet Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat @kkriiko @Riikonen Official www.riiko.fi KEIJO RIIKONEN Toimitusjohtaja 0400576541 keijo.riikonen@riiko.fi Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle Uuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään. I
Kuopiolainen Lähivaara Oy on todennut ALord -alumiinivanteet hinta-laatu suhteeltaan hyväksi vaihtoehdoksi jälkiasennuskäytössä puutavarayhdistelmissään. Takomalla valmistetuille ALord -alumiinivanteille myönnetään 5 v. takuu.

Suomen talven lumiset ja liukkaat olosuhteet vaativat pyöräpidolta paljon joten usein pelkät talvirenkaat eivät riitä.

uutavara-autoilla operoidaan haastavissa keliolosuhteissa alemmalla tieverkostolla, mikä vaatii liukkailla keleillä kitkaketjujen käyttöä varmistamaan etenemiskyvyn ja kuljetusten turvallisuuden.

Metsätyö Oy tarjoaa puutavara-autokäyttöön norjalaiset TRYGG PiikkiZ/PiikkiZ -pari-

pyöräketjut nopeilla toimituksilla suoraan Jyväskylän, Hämeenlinnan ja Rovaniemen toimipis-

teiden varastoista.

- Tryggin ketjut ovat vakuuttaneet puunajon ammattilaiset edellistavina loistavalla pidolla ja erinomaisella kestävyydellä. Olemme varautuneet alkaneen talven tarpeisiin joten ketjuja löytyy ja hinnatkin ovat vähintään kilpailukykyiset, kertoo Metsätyö Oy:n Sami Karjalainen

Puunajoon suunniteltu

TRYGG PiikkiZ/PiikkiZ -paripyöräketjuissa on kummallakin renkaalla Z-kuvio ja kaatumattomat pitkät U-piikkihokit. Erittäin kestävä kettinkimateriaali on erikoiskarkaistu, kantikas 8 mm. Hokit ovat myös kantikkaat lisäten vetopitoa. Reunimmainen hokki istuu hyvin renkaan

kuvion päällä ja hokissa on perinteistä kuorma-autoketjua enemmän kulutuspintaa.

- Kyseinen ketju on oikea valinta, kun haetaan parasta mahdollista pitoa kaikista vaativim-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 29 KULJETUS
Laadukkaiden ja hyvin renkaan päälle istuvien TRYGG -kitkaketjujen asentaminen käy ammattikuljettajalta nopeasti. piin käyttöolosuhteisiin, ilmoittaa Karjalainen.
- Metsätyöltä löytyy TRYGG PiikkiZ/PiikkiZ -paripyöräketjut nopeisiin toimituksiin suoraan Jyväskylän, Hämeenlinnan ja Rovaniemen toimipisteiden varastoista, ilmoittaa Sami Karjalainen. Paripyöräketjut puutavara-autoihin suoraan varastosta P MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti! /ammattilehti.fi @ammattilehti.fi /ammattilehti.fi Hyviä uutisia! -uutislähetys tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin. Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavillalähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!
TRYGG PiikkiZ/PiikkiZ -paripyöräketjuissa on kummallakin renkaalla Zkuvio ja kaatumattomat pitkät U-piikkihokit. Erittäin kestävä kettinkimateriaali on erikoiskarkaistu, kantikas 8 mm. Hokit ovat myös kantikkaat.

Uusi koulutustila käyttökunnossa

Satavuotiaan BPW Kraatz Oy:n juhlavuosi on kulunut - ei pelkästään menneitä muistellen vaan tulevaisuutta suunnitellen.

Vuoden 2022 alussa Es poon päätoimipaikassa ryhdyttiin rakentamaan alalla ainutlaatuista konseptia, täysimittaisen HCT-yhdistelmän nielevää, koulutuskäyttöön tarkoitettua monipuolista teknistä koulutustilaa, mikä on loppusyksystä valmistunut ja valmiina

käyttöön.

- Tieto ja kouluttautuminen ovat avainasemassa, kun pohditaan keinoja selvitä sekä nykyisistä että tulevista haasteista. Pelkästään tarjolla olevien uusien teknisten innovaatioiden hyödyntäminen tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia kuljetusalan kannattavuuden parantamiseen, kertoo BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Danielsson

Koulutusta kuljetusalan avaintoimijoille

Koulutuksen täytyy tarvittaessa antaa uusia eväitä myös sii-

hen, miten kuljetuskalustoa suunnitellaan, käytetään, huolletaan, korjataan ja tarkastetaan, jotta saavutetaan mahdollisimman tehokas käyttöaste.

- Kaikki kuljetusalan avaintoimijat kuten perävaunuvalmistajat, ajoneuvovarustelijat, korjaamot, vuokraamot, kuljetusliikkeet sekä katsastusorganisaatiot ja viranomaistahot hyötyvät siitä, että teknistä koulutusta on helposti saatavilla kunkin sidosryhmän tarpeisiin; Suomen olosuh teisiin ja lainsäädäntöön sovellettuna, sanoo Danielsson.

Luento tai kirjallinen materiaali toimii tukena, mutta on tilanteita, jolloin itse tehden ja käytännössä nähtynä kokonaisuus hahmottuu parhaiten. Samalla oppi jää paremmin mieleen, hyödynnettäväksi omassa työssä.

- Tarjoamme räätälöityä koulutusta Kraatz Opiston kautta. Täysin varustellun teknisen koulutustilan lisäksi käytössä on nykyaikaisella kokoustekniikalla varustettu luentotila, jossa on tilaa noin 40 opiskelijalle. Koulutustilat sijaitsevat Espoon Kiviruukissa, hyvien kulkuyhteyksien päässä ja muut palvelut, kuten majoitus, järjestyy lähialueiden palveluntarjoajien kautta. Ja koulutustilamme ovat myös vuokrattavissa alan yrityksille seminaareihin ja muihin tapahtumiin, ilmoittaa Danielsson.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 30 KULJETUS
BPW Kraatz Oy:n uudet koulutustilat mahdollistavat teknisen koulutuksen nostamisen aivan uudelle tasolle kaikille kuljetusalan sidosryhmille. Täysin varustellun teknisen koulutustilan lisäksi käytössä on nykyaikaisella kokoustekniikalla varustettu luentotila, jossa on tilaa noin 40 opiskelijalle. BPW Kraatz Oy:n toimitilat sijaitsee Espoossa Ruukinmestarintiellä. - Tieto ja kouluttautuminen ovat avainasemassa, kun pohditaan keinoja selvitä sekä nykyisistä että tulevista haasteista, sanoo BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Danielsson.

Vianetsintä uudelle tasolle

Nykyaikaisen korjaamon peruskalustoa ovat erilaiset diagnostiikkalaitteet.

oulukuusta 2022 lähtien BPW Kraatz Oy voi tarjota laajan valikoiman laitteita erityisesti raskaan ajoneuvokaluston huoltoa ja korjausta nopeuttamaan, solmittuaan yhteistyösopimuksen hyötyajoneuvojen monimerkkidiagnoosilaitteisiin erikoistuneen WabcoWürthin kanssa. Ainutlaatuista uuden yhteistyökumppanin W. EASY -diagnostiikkalaitteessa on se, että se on yhteensopiva Wabco ja Haldex -jarrujärjestelmien kanssa OE-tasolla. Vianetsintä kattaa siis laajasti koko ajoneuvon merkistä riippumatta ja sekä auton että perävaunun tila voidaan kartoittaa erittäin monipuolisesti. Järjestelmän käyttö on yksinkertaista ja tehokasta,

jolloin varsinaista korjausta pääsee tekemään viivyttelemättä. Lisenssipohjainen W.EASY -järjestelmä räätälöidään korjaamokohtaisesti ja se päivittyy säännöllisesti. Vianetsintään tarvittavat kaapelit on pakattu kestävään salkkuun, josta ne ovat helposti saatavilla, kun niitä tarvitaan. Kestävät Durabook -kannettavat tietokoneet on suun- niteltu kestämään kovaa käyttöä ja yhdistäminen E.EASY Boxiin

onnistuu langattomasti Bluetooth- tai WLAN-yhteydellä. Tuotevalikoimassa ovat perinteisten monimerkkidiagnostiikkalaitteiden lisäksi Coolius -ilmastointihuoltolaitteet sekä ADAS -järjestelmien kalibrointiin tarkoitetut laitteet. Ne toimitetaan asiakkaille suoraan valmistajalta mutta laaja valikoima varaosia löytyy tulevaisuudessa nopeallakin aikataululla BPW Kraatzin Espoon varastosta.

Kuljetuskaluston parhaaksi -kiertue

Syyskuussa juhlittiin satavuotiasta BPW Kraatz Oy:tä kaikissa Trailcon -myymälöissä.

ävijöitä oli mukavasti ja väkeä kiinnosti historian lisäksi nykyaika ja ratkaisut, joilla kuljetusliiketoiminnasta on saatavissa irti ”kaikki tehot” näinä haasteellisina aikoina. Varsinkin jos investoinnit mahdollisesti hidastuvat, on syytä kiinnittää huomiota olemassa olevan kaluston kuntoon ja toimintakykyyn. Palvelevan varaosakaupan saumaton yhteistyö suomalaisen järjestelmätoimittajan kanssa varmistaa onnistuneen huollon lisäksi mahdollisesti tarvittavan kaluston päivityksen. Kun hyödynnetään vuosien

kokemusta, kuunnellaan käyttäjiä ja tehdään tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa, saadaan aikaan Suomen olosuhteisiin ja suomalaisille käyttäjille täydellisesti sopiva tuote. Näin on käynyt VBG:n uuden vetokytkinmalliston kanssa.

Syyskuussa juhlittiin myös Jyväskylän uutta Trailcon -myymälää. Uutuuttaan kiiltelevät toimitilat ovat aikaisempaa suuremmat, mikä mahdollistaa enemmän paikallista varastoa ja nopeampaa varaosapalvelua Jyväskylän seudulle.

Kraatz - sata vuotta liikkeessä

BPW Kraatz Oy on Suomen johtava valmistavaa kuljetusajoneuvoteollisuutta, jäkkimarkkinatoimijoita ja kuljetusliikkeiden ydintoimintoja palveleva maahantuontiyritys.

00-vuotisen historian kunniaksi on julkaistu Ilari Tapion kirjoittama kirja ”Kraatz - sata vuotta liikkeessä”, missä kerrotaan värikkäästi yhtiön tarina yhden miehen agentuuriliikkeen kasvusta ja muutoksesta nykyiseksi, 150 henki-

löä Suomessa ja Baltiassa työllistäväksi kuljetusalan johtavaksi toimijaksi, mikä on Euroopan suurimman perävaunuakselivalmistajan BPW:n tytäryritys.

Kraatzin vaiheiden lisäksi kir-

jan tarina myötäilee Suomen historian vaiheita ja luo mielenkiintoisia ajankuvia kuljetusalan vinkkelistä katsottuna. Aiheesta kiinnostuneet voivat tiedustella kirjaa BPW Kraatzilta.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 31 KULJETUS
K 1
J
Kolmen aikakauden toimitusjohtajat visioivat 100-vuotisen yrityksen tulevaa; vas. Hans-Joachim Kraatz, Hans-Peter Kraatz ja Henrik Danielsson.
Kuljetuskaluston parhaaksi -kiertue järjestettiin kaikissa Trailcon -myymälöissä - kuvassa ollaan Jyväskylän uusissa toimitiloissa. puutavaranosturit Mika Kalliosaari +358 500 137703
BPW Kraatz on solminut yhteistyösopimuksen Wabco-Würthin kanssa. puutavaraperävaunut ja päällirakenteet Mikalta puunajoon www.facebook.com/rockisland.fi

Raskoneen ilme uudistuu

Raskone toimii nyt uuden brändin alla. Ilmemuutoksella Asiakkaille ilmemuutos näkyy verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä korjaamoilla.

Raskone toimii nyt uuden brändin alla. Asiakkaille ilmemuutos näkyy verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä korjaamoilla. Ilmemuutoksella halutaan tuoda näkyväksi Raskoneen kehittymistä nykyaikaiseksi hyötyajoneuvojen huollon ja korjauksen ammattilaiseksi ja viestiä yrityksen kyvystä vastata asiakkaiden ja toimintaympäristön haasteisiin tulevaisuudessa.

Vuonna 1994 alkanut tarina hyötyajoneuvojen parissa jatkuu edelleen nyt vain uuden ilmeen alla. Brändityö pohjautuu asiak-

kaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Raskone on helposti lähestyttävä, asiakkaita intohimolla ja taidolla palveleva yhteistyökumppani.

- Brändimuutos pohjautuu visioomme olla asiakkaiden arvostama ensisijainen kumppani. Erinomainen asiakaspalvelukokemus ja kestävien asiakassuhteiden rakentaminen on avainasemassa tavoitteiden saavutta-

misessa. Asiakkaiden ja toimintaympäristön muutokset toimivat meille kehityksemme suunnannäyttäjänä, kertoo Raskone Oy:n toimitusjohtaja Jan Popov

Asiakaskokemus keskiössä

Raskone panostaa erityisesti erinomaisen asiakaskokemuksen toteutumiseen asioinnin kaikissa vaiheissa.

- Tarjoamme laadukkaita, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita huolto- ja korjaamopalveluita pitäen ajoneuvokaluston tehokkaasti liikkeessä kiteyttää Popov.

Tekninen osaaminen huippua

Raskoneen tekninen osaaminen raskaan kaluston ja kevyiden hyötyajoneuvojen valtamerkeis-

sä on alansa huippua. Kehitämme osaamista jatkuvasti vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, kuten esimerkiksi autokannan sähköistymistä. Erikoisosaamistamme on päällirakenteet, diagnoosityöt ja raskaan kaluston vauriokorjaukset.

Raskone lyhyesti

Raskone Oy on vuonna 1994 perustettu hyötyajoneuvojen valtakunnallinen korjaamoketju. Korjaamoja meillä on 18 ympäri maan. Raskoneella työskentelee yli 450 hyötyajoneuvojen korjaamotoiminnan ammattilaista. Yritys keskitymme siihen, että kuorma- ja pakettiautot sekä perävaunut kiertävät tehokkaasti teillä. Ajoneuvokaluston huollot ja korjaukset hoidetaan niin alustan kuin päällirakenteiden osalta. Raskone kuuluu pörssiyhtiö Relais Group Oyj -konserniin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 32 KULJETUS
Raskone Oy on vuonna 1994 perustettu hyötyajoneuvojen valtakunnallinen korjaamoketju. Korjaamoja meillä on 18 ympäri maan. NÄRHI JOENSUU Lentoasemantie 10 D 80140 Joensuu P. 0400 959 420 NÄRHI
Kuormaajantie 6 40320 Jyväskylä P. 0400 959 430 NÄRHI KUOPIO Sorsasalontie 3 70420 Kuopio P. 0400 959 450 NÄRHI
Tupatallinkatu 5 53500 Lappeenranta P. 0400 959 460 info@narhi.com • www.narhi.com • narhioy • Olemme osa Raskassarja-ketjua NÄRHI-VERKKOKAUPPA PALVELEE OSOITTEESSA NARHI247.COM YLI 100€ (ALV 0%) TILAUKSILLE JYVÄSKYLÄSTÄ RAHTIVAPAA TOIMITUS Verkkopalvelumme helpottaa ja nopeuttaa ostamista. Se palvelee ympäri vuorokauden ja toimituksen saat jopa seuraavaksi arkipäiväksi! Palveluun voidaan tallentaa myös omia ostoslistoja ja löydät oman ostohistorian helposti. Närhi Oy on STEELYARD PESONpunnitusjärjestelmien ainoaSuomessajälleenmyyjä T ARK K UUS TAKUU PALVELEMME VERKOSSA 24/7
JYVÄSKYLÄ
LAPPEENRANTA

Laatuvaraosat kuorma-autoihin ja perävaunuihin

AUGER Autotechnik

GmbH on saksalainen varaosavalmistaja ja -toimittaja, joka tarjoaa laatuosat kaikkiin eurooppalaisiin kuormaautoihin ja perävaunuihin.

Vuonna 2003 perustettu AUGER Autotechnik on kasvanut kahdenkymmenen vuoden aikana yhdeksi alan merkittävistä toimijoista, jonka tuotteita myydään yli 60 maassa.

- AUGER on riippumaton, OEM-tason varaosatoimittaja jälkimarkkinoiden tarpeisiin. Myyntilistoilla on yli 35. 000 nimikettä ja varastosta löytyy heti toimitukseen yli 18.000 nimikettä. Osaamisesta kertoo se, että yli 70 % tuotteista on omaa valmistusta. Valikoima kattaa laajasti mm. moottorinosat, jarruosat, jousituksen osat, kytkinja ohjausosat sekä ilmastointilaitteiden osat. Yhtenä esimerkkinä ilmapalkeet, joita AUGER valmistaa vuodessa yli kaksi miljoonaa kappaletta monella eri brändillä, kertoo AUGER Autotechnik GmbH:n Jyrki Kaaretkoski, joka on vastannut vuodesta 2019 lähtien myynnin kehittämisestä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa.

Uusi keskusvarasto

Syksyllä 2022 AUGER Autotechnik avasi uuden keskusva-

- Uusi varasto- ja logistiikkakeskus on aiempaa kolme kertaa suurempi, mikä mahdollistaa jatkossa saatavuuden parantamisen entisestään kaikille markkina-alueille, lupaa Kaaretkoski.

Myynti kasvussa - varaosia tarvitaan aina

Suomessa AUGER -tuotteiden myynti kehittynyt hyvää tahtia.

- Saatavuus on koko maan alueella hyvä merkittävien tukkureiden ja varaosaliikkeiden toimesta. Myynti kasvaa koko ajan minkä perustana on AUGERIn laatu, mikä on vakuuttanut vaativat suomalaiset kuljetusyritykset ja korjaamot, toteaa Kaaretkoski.

Varaosakaupan näkymät ovat

valoisat kuljetusalan haastavista ajoista huolimatta:

- Varaosakauppa on kuormaautopuolella aina tietyllä tavalla turvallista, sillä silloin kun myydään hyvää tahtia uusia autoja niin ennemmin tai myöhemmin niihin myydään varaosia - ja jos uusia autoja ei myydä niin sitten vanhoja korjataan enemmän. Näitä toimintoja ei pystytä siirtämään koskaan Kiinaan vaan ne tehdään aina paikallisesti, oltiin sitten Helsingissä tai Rovaniemellä.

AUGERin laajaan varaosavalikoimaan kannattaa käydä tutustumassa verkossa osoitteessa www.iamauger.com ja ostaa johtavista varaosaliikkeistä kautta maan.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
33 KULJETUS
raston Düsseldorfin lähelle Neukirchen-Vluyniin. Kaaretkosken mukaan AUGER tunnetaan erityisesti ilmapalkeista, joita valmistetaan vuodessa yli kaksi miljoonaa kappaletta. Valikoima kattaa ilmapalkeiden lisäksi mm. moottorinosat, jarruosat, jousituksen osat, kytkin- ja ohjausosat sekä ilmastointilaitteiden osat. - AUGER varaosien saatavuus on koko maan alueella hyvä merkittävien tukkureiden ja varaosaliikkeiden toimesta, AUGER Autotechnik GmbH:n Jyrki Kaaretkoski. Syksyllä 2022 AUGER Autotechnik avasi uuden keskusvaraston Düsseldorfin lähelle Neukirchen-Vluyniin, mikä takaa tehokkaat toimitukset ympäri Euooppaa.

Ritiläautoja Parkanosta

Viitanen Yhtiöt Oy valmistaa Parkanossa metsäkoneiden kuljetusautoja. Yrityksellä on pitkä kokemus omien koneiden siirrosta, mikä on muovannut ritilärakenteet käytännön työssä toimiviksi.

Ensimmäisen ritiläauton Viitanen Yhtiöt rakensi 14 vuotta sitten.

- Se tehtiin omien metsäkoneiden kuljetukseen ja kun konsepti oli käytännön työssä ihan toimiva, niin rakenteita hiottiin kokemusten kautta seuraaviin itselle valmistettuihin ritiläautoihin, joita sitten meni käytettyinä eteenpäin markkinoille. Kun tuote alkoi tuntua olevan iskussa ja siitä saatiin hyvää palautetta kentältä niin päätimme aloittaa ritiläautojen valmistuksen myös muiden tarpeisiin, kertoo Jarno Viitanen

Ensimmäinen markkinointitoimenpide oli osallistuminen

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Viitanen Yhtiöiden Jarno Viitanen (oik.) luovutti joulukuun alussa uuden 5-akselisen Volvo FH 500 10x4 ritiläauton Team Kajava Oy:n Ari ja Suvi Kajavalle, jotka lähtivät sillä tyytyväisenä Oulua kohti.
34 KULJETUS
Viitanen Yhtiöt Oy on aloittanut metsäkoneiden kuljetusautojen valmistuksen Parkanossa. Ensimmäinen ritiläauto tehtiin omiin tarpeisiin 14 vuotta sitten joten kokemusta löytyy.

FinnMetko 2022 näyttelyyn syyskuussa.

- Olimme esittelemässä valmistamiamme ritiläautoja ja ne saivat metsäkonealan ammattilaisilta todella hyvää palautetta. Messuilta tulikin kotiin viemisiksi runsaaasti tarjouspyyntöjä ja teimme siellä myös kaupat tästä nyt valmistuneesta Volvo FH 500 10x4 autosta Team Kajava Oy:n kanssa, mikä oli myös esillä Metkossa, sanoo Viitanen.

Rakenteet optimoitu tehtäväänsä

Viitanen Yhtiöiden valmistamassa ritiläautossa on hyväksi todettu perusrakenne sekä asioita mitkä on tehty hieman erilailla kuin muilla valmistajilla.

- Esimerkiksi radio-ohjauksella pystyyn nouseva perärakenne on pidempi kuin yleensä, millä saadaan autosta mahdollisimman lyhyt tyhjänä ajettaessa, jolloin se kiertää mahdollisimman vähän risteyksissä ja helppo kääntää metsäpäässä, toteaa Viitanen.

Erikoisteräksiset rakenteet on viisaasti suunniteltu ja valmistuslaadussa näkyy taidokas tekeminen.

- Tänän päivän metsäkoneet ovat suuria ja painavia, joten ritilä pitää tehdä niin että kuljetusmittojen ja akselipainojen kanssa ei tule ongelmia. Niinpä asiakkaan käytössä oleva konekanta määrittelee suunnittelua jolloin päästään optimaaliseen lopputulokseen. Olemme saaneet tehtyä runkorakenteesta matalan mikä helpottaa korkeuden kanssa pelaamista ja silti maavaraa on riittävästi metsässä etenemiseen, sanoo Viitanen.

Vapaita ritiäautoja saatavilla ensi kesälle

Viime aikoina Viitanen Yhtiöiden tuotannosta on valmistunut ritiläautoja tasaiseen tahtiin.

- Tämä on nyt toinen peräkkäin uusi Volvo mitä on tehty asiakkaille ja työn alla on käytetyn Volvon päälle valmistuva uusi rakenne. Olemme tehneet ritilöitä myös Scanioihin ja homma onnistuu myös muihin merkkeihn, kunhan alusta soveltuu metsäkoneen kuljetukseen.

Meillä on myös kanavat hankkia käytettyjä alustoja Euroopasta, kertoo Viitanen.

Viitanen Yhtiöille on tulossa keväällä pari uutta alustaa, joihin pystytään toteuttamaan ritilärakenne kesän aikana juuri asiakkaiden toiveiden mukaan.

- Jos ritiläauton päivitys alkaa olla ajankohtainen niin kannattaa olla yhteydessä ja varata auto sillä alustojen toimitusajat ovat tällä hetkellä tunnetusti pitkiä. Itse ritilärakenteen teko onnistuu melko nopeasti joustavassa tuotannossamme missä on osaava porukka, ilmoittaa Jarno Viitanen.

Uusi ritiläauto tuli tarpeeseen

Team Kajava Oy on oululainen metsäalan toimija, joka operoi laajasti niin metsäkoneilla kuin puutavara-autoillakin.

- Urakoimme puuta kahdeksalla metsäkoneella ja neljällä puutavara-autolla usealle asiakkaalle. Palveluksessamme on kolmisenkymmentä ammattitaitoista tekijää, kertoo Team Kajava Oy:n Ari Kajava Metsäkoneiden leimikot sijaitsevat pääasissa Oulu-Ranua-Pudasjärvi-Rovaniemi sektorilla ja koneita siirretään paljon.

- Tarvetta on ollut uudelle 5akseliselle ritiläautolle jo pidempään. Kun FinnMetkossa törmättiin uuteen tuttavuuteen Viitanen Yhtiöihin, niin pääsimme kauppoihin vapaana olleesta Volvon alustasta sekä ritilärakenteen toteutuksesta Viitasen Jarnon myyntipuheiden vakuuttamana, toteaa Kajava.

Uusi ritiläauto valmistui Parkanosta joulukuun alussa.

- Saimme uuden auton nopealla toimitusajalla mikä on tämän hetken maailmassa harvinaista. Kokonaisuus on hyvin suunniteltu, rakenne on matala ja pitkä taitettava perä järkevä. Myös työnjälki näyttää oikein laadukkaalle joten kyllä tällä on mukava lähteä koneita siirtelemään.

Talven työtilanne näyttää alueellamme oikein hyvälle joten uusi ritiläauto pääsee näyttämään heti ominaisuutensa tositoimissa, sanoo Ari Kajava.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Uusien alustojen lisäksi Viitanen Yhtiöt toteuttaa ritiläautot myös käytettyyn alustaan, joita hankkii yhteistyökumppani Truckone - kuvassa Mikko Koskela ja Ville Kuusiluoma esittelevät työn alla olevaa Volvo FMX:ää. Valmistuneen Volvo FH 500 10x4 ritiläauton alustan toimitti Volvo Truck Center Tampere: - Autolla pitää olla etenemiskykyä metsäolosuhteissa. Kaksi ensimmäistä ja viimeinen akseli ovat kääntyviä ja viimeinen myös nousee. Volvossa on painonsiirto-ominaisuus millä ensimmäiselle vetävälle akselille saadaan 20 tonnia yhdellä napinpainalluksella, kertoo kuorma-automyyjä Joni Tukiainen. Viitanen Yhtiöiden ritilärakenne on hiotunut tehtäväänsä optimaaliseksi ja teräksen käsittely on laadukasta.
35 KULJETUS
Radio-ohjauksella pystyyn nouseva perärakenne on normaalia pidempi, millä saadaan autosta mahdollisimman lyhyt tyhjänä ajettaessa, jolloin se kiertää mahdollisimman vähän risteyksissä ja helppo kääntää metsäpäässä.
METSÄALAN AMMATTILEHTI 36 KULJETUS TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman. Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi PiikkiZ/PiikkiZ PiikkiZ SCANTRACK Z/STANDARD PiikkiZ/STANDARD Z Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi u Käyttäjäystävällistä ja kentällä testattua teknologiaa u Helppo asentaa ja ottaa käyttöön u Tarkka ja kestävä u Etätuki ja ohjelmistopäivitykset automaattisesti u One Cloud -pilvipalvelu tiedonhallintaan UUDEN SUKUPOLVEN LANGATON ONE TIMBER -PUUTAVARANOSTURIVAAKA UUTUUS!

Z-puomisten nostureiden suosio kasvaa

Z-puomiset puutavaranosturit ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Keslalla Z-puomisten nostureiden osuus myydyistä nostureista on yrityksen arvioiden mukaan jo lähellä neljääkymmentä prosenttia.

Perinteisten Z-puomisten nostureiden rinnalle markkinoille on tullut myös puolikas Z, jossa yhdistyvät suorapuomisen ja Z-nosturin edut.

Z-nosturi optimoi kuormatilan käyttöä

Z-puomisen nosturin kuljetusasento säästää kuormatilaa verrattuna suorapuomisiin nostureihin ja kuormatila voidaankin siten hyödyntää täysin puunkuljetukseen. Lisähyöty on useita kuutiometrejä. Toki nosturin kuljetusasentoon ajaminenkin on helpompaa, kun nosturille ei tarvitse tehdä koloa kuormaan.

- Jos suorapuomiselle nosturille ei tehdä koloa kuormatilaan, vaan se asetetaan kuormatilan päälle, voi yhdistelmän korkeus

yllättää siltojen kohdalla. Z-mallisessa nosturissa tätä huolta ei ole, toteaa liiketoimintajohtaja Ari Pirhonen Kesla Oyj:stä.

Z-puomisten nostureiden kysyntä on noussut muutaman viime vuoden aikana merkittävästi. Niiden kysyntä eri maissa vaihtelee kuitenkin paljon. Kotimaassa kysyntä on noussut vauhdikkaasti ja Keslallakin myytyjen Z-puomisten nostureiden osuudeksi arvioidaan jo 40 %.

Keslalla Z-nostureita löytyy aina 5 tonnimetrin kokoluokasta 24 tonnimetrin luokkaan. Niitä ostetaan pääsääntöisesti tavaralajimenetelmäkäyttöön, mutta isoimmat 21 ja 24 tonnimetriluokan nosturit sopivat myös pitkän puun käsittelyyn. Z-puomiset nosturit asennetaan yleensä vetoauton perään. Poikkeuksena ovat isoimmat mallit, jotka yleensä asennetaan kuorma-auton hytin taakse.

Z-nostureihin on saatavana KESLA Vision -hytti aina 17 tonnimetrin kokoluokkaan asti. Sitä suuremmat nosturit varustellaan avohallintalaitteella.

Puolikas-Z yhdistää suorapuomisen ja Z-puomisen nosturin edut Muutama vuosi sitten Kesla toi markkinoille niin sanotut

puolikkaat zetat. Niissä on käytetty suorapuomisen nosturin kääntölaitetta, mutta itse nosturi on Z-mallinen. Nosturin kääntökeskiö asettuu leveyssuunnassa auton keskelle, jolloin nosturin ulottuma molemmille puolille autoa on sama. Tätä mallia voidaan kuljettaa myös puomi suorana kuormatilassa.

Joidenkin asiakkaiden mielestä puolikkaan Z-nosturin hyttiin kiipeäminen on myös helpompaa ja turvallisempaa.

Nosturin mitat kuljetusasennossa eivät merkittävästi poik-

kea normaalin ja puolikkaan Z-nosturin välillä, mutta asennuspaikka vaikuttaa siihen, että puolikkaan Z-nosturin kuljetusasennon on oltava hieman viisto. Nosturi myös vie vetoauton pituussuunnassa hiukan perinteistä Z-nosturia enemmän tilaa.

Z-nosturissa on merkittävästi erilainen geometria suorapuomisiin verrattua. Tämä saattaa yllättää käyttäjän.

- Z-nosturin hankintaa suunnittelevien kannattaa ehdottomasti käydä kokeilemassa nosturia ennen ostopäätöstä, sillä

z-nosturin käyttö poikkeaa suorapuomisen käytöstä, muistuttaa Pirhonen.

Keslan nosturimallistossa puolikkaita Z-nostureita on saatavana integroidulla tukijalkapalkilla 11-12 tonnimetrin luokassa ja erillisellä tukijalkapalkilla 12-17 tonnimetrin luokassa.

- Kuten muissakin nostureissamme, myös puolikkaissa Znostureissa ehdottomasti suosituin kokoluokka on kasvanut viime vuosina 12 tonnimetriin, toteaa Pirhonen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 37 KULJETUS
Z-puomisen nosturin kuljetusasento säästää kuormatilaa verrattuna suorapuomisiin nostureihin ja kuormatila voidaankin siten hyödyntää täysin puunkuljetukseen. Lisähyöty on useita kuutiometrejä. Z-puomisten nostureiden kysyntä on noussut Suomessa muutaman viime vuoden aikana merkittävästi. Kesla arvioi myytyjen Z-puomisten nostureiden osuudeksi jo 40 prosenttia.

Hiab päivittää puutavaranostureiden ja vaihtolavalaitteiden HiVisionin

Hiab ilmoittaa puutavaranostureiden HiVision 2.0 -kamerajärjestelmän julkistuksesta ja parannuksista MULTILIFT -vaihtolavalaitteiden HiVisioniin.

LOGLIFT- ja JONSERED -puutavaranostureihin sekä MULTILIFT-vaihtolavalaitteisiin tarjottava HiVision -järjestelmä mahdollistaa nosturin tai vaihtolavalaitteen ohjauksen suoraan kuorma-auton ohjaamosta.

Ainutlaatuinen puutavaranostureiden ohjaus Hiabin puutavaranostureiden

HiVision näyttää nosturin ympäristön ulkoisilla kameroilla. Käyttäjä näkee ympäristön käyttämällä virtuaalitodellisuuslaseja (VR) kuorma-auton ohjaamossa. Tämä parantaa tuottavuutta, keventää laitteita ja tarjoaa käyttäjälle mukavan ja turvallisen työympäristön. HiVision 2.0:ssa on parannettu kamerajärjestelmä yhdistettynä tehokkaaseen tietokoneeseen ja suojalaseihin. Tämä tukee suurempaa kuvataajuutta sekä parempaa

tarkkuutta ja kirkkautta, joilla luodaan entistä luonnollisempi katselukokemus. Ensimmäinen HiVision-versio on myös mahdollista jälkiasentaa olemassa oleviin LOGLIFT- tai JONSERED-puutavaranostureihin.

- Uusi HiVision 2.0 vähentää huimausta ja näön hämärtymistä, jotka yleensä liittyvät VR-tekniikan käyttöön. Ratkaisu tarjoaa yhä erinomaisen tarkkuuden, turvallisuuden ja mukavan työympäristön puutavaranosturei-

demme käytössä. Järjestelmä on ollut erittäin suosittu HiVisionin ensimmäisen version ostaneiden asiakkaiden keskuudessa, kertoo Davide Pernice, Director, Global Product Management, Forestry, Hiab.

Lisää käyttömukavuutta vaihtolavalaitteisiin MULTILIFT -vaihtolavalaitteiden HiVision tuottaa useita näkymiä kolmesta kamerasta, konttien laskupaikkatiedot ja

dynaamiset peruutusohjauslinjat koukkulaitteen turvalliseen, helppoon ja miellyttävään käyttöön kuorma-auton ohjaamossa olevan kosketusnäytön kautta. Uudessa versiossa Hiab on parantanut kameran kuvanlaatua, jotta käyttö olisi entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa vaikeissa valaistusoloissa, kuten suorassa auringonvalossa, pilkkopimeässä sekä vesi- ja lumisateessa. Lisäksi esteiden havaitsemisohjelmisto on turvaominaisuus, joka vähentää ihmisten loukkaantumisen tai laitteiden vaurioitumisen riskiä. MULTILIFT-vaihtolavalaitteiden HiVision on saatavilla Hiabin edistyneisiin MULTILIFT Ultima -koukkulaitteisiin.

- Tarjoamme mielellämme asiakkaillemme alan johtavia tuottavuus- ja turvallisuusominaisuuksia uusimman kamerateknologian avulla. Paras tapa kuljettajalle valvoa turvallista ja tehokasta toimintaa on koukkulaitteen HiVision yhdistettynä MULTILIFT-vaihtolavalaitteen automaattiseen lastaussekvenssiin, toteaa Tuomo Salo, Director, Global Product Management,

METSÄALAN AMMATTILEHTI 38 KULJETUS
Waste &Recycling, Hiab.
kolmesta
konttien laskupaikkatiedot
dynaamiset peruutusohjauslinjat koukkulaitteen turvalliseen, helppoon
miellyttävään käyttöön kuorma-auton ohjaamossa olevan kosketusnäytön kautta.
LOGLIFT- ja JONSERED -puutavaranostureiden HiVision 2.0:ssa on parannettu kamerajärjestelmä yhdistettynä tehokkaaseen tietokoneeseen ja suojalaseihin. Tämä tukee suurempaa kuvataajuutta sekä parempaa tarkkuutta ja kirkkautta, joilla luodaan entistä luonnollisempi katselukokemus. MULTILIFT -vaihtolavalaitteiden
HiVision tuottaa useita näkymiä
kamerasta,
ja
ja

Kärkiohjauksella nopeutetaan puutavarakuormaimen käytön oppimista

Tutkimuksessa vertailtiin puutavara-auton puutavarakuormaimen ohjainlaitteiden käytön oppimista ja kuormaustyön tuottavuutta. Vertailtavina ohjainlaitteina olivat mekaaninen nelivipuohjaus kahdella polkimella, sähköinen kaksivipuohjaus ja kärkiohjaus.

kaa noin 20-50 minuuttia riippuen kuormattavasta puutavaralajista. Näin ollen puutavaran kuormaaminen, ja purkupaikasta riippuen myös purkaminen, on kuljettamisen ohella oleellinen osa puutavara-auton kuljettajan työtä. Haasteena kuormaimen käytön oppimisessa on ollut sen hitaus, sillä perinteiset ohjausjärjestelmät ovat motorisesti haastavia käyttää.

Tutkimus antoi selvän viitteen, että puutavara-autojen kuormaimissa olisi kannattavaa siirtyä sähköisesti esiohjattuihin ohjainlaitteisiin ja kärkiohjaukseen.

Puutavara-autoissa on yleensä varusteena hydraulinen kuormain, jota käytetään työvuoron aikana kuormaamiseen 1-10 kertaa riippuen kuormattavasta puutavaralajista, kuljetusmatkasta ja työvuoron pituudesta. Täysperävaunullisen puutavaraauton kuormaamiseen kuluu ai-

Ohjausjärjestelmät kuormaimissa voivat olla mekaanisia tai esiohjattuja. Suosittuja ohjausjärjestelmiä ovat edelleen mekaaniset järjestelmät, joissa on kaksi tai neljä käsivipua yhdistettynä kahteen jalkapolkimeen. Esiohjatuissa kuormaimissa ei yleensä ole käytössä jalkapolkimia, vaan ohjaus tapahtuu kahden sauvaohjaimen avulla. Uusimpana ohjainmuotona puutavarakuormaimissa on kärkiohjaus, jossa puutavarakouraa ohjataan hydraulisten sylinterikohtaisten liikkeiden sijaan horisontaalisesti ja vertikaalisesti, jolloin tietokone hoitaa yksittäisten sylintereiden säädön kuljettajan haluamaan suuntaan. Tämä alentaa kuljettajan motorisen osaa-

misen vaatimusta ja nopeuttaa kuormaimen käytön oppimista.

Ohjainlaitteiden

vertailua simulaattoreilla

Tässä tutkimuksessa seurattiin nostureiden ohjainlaitteiden käytön oppimista ja tuottavuutta aikuisopiskelijaryhmällä simulaattoritutkimuksena. Tutkimus tehtiin Savon ammattiopiston

simulaattoreilla Kuopiossa. Vertailtavat ohjainlaitteet olivat mekaaninen nelivipu kahdella jalkapolkimella, sähköinen kaksivipuohjaus ja uutuutena Keslan valmistama kärkiohjaus. Seurannassa opiskelijaryhmä suoritti harjoitustehtäviä kolmena eri kertana kuukauden välein. Tuloksista havaittiin, että kärkiohjauksella aloittelevien kul-

jettajien lähtötaso oli huomattavasti korkeampi kuin mekaanisella ohjaustavalla. Lisäksi puomin kulkema matka oli kärkiohjauksella selvästi pienin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että muilla ohjaustavoilla kärkiohjauksen tuottavuustasoa ei saavutettu koko tutkimusjakson aikana.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 39 KULJETUS
Metsätehon tiedote 15/2022
Meille Keslalla kuljettaja on kuningas! Meille Keslalla kuljettaja on kuningas. Siksi olemme panostaneet valtavasti nosturin hyttiin ja ohjaukseen. Teknisten ratkaisujen ansiosta pystymme tarjoamaan kuljettajalle kuin kuljettajalle markkinoiden parhaat työskentelyolosuhteet. Ota yhteys jälleenmyyjiimme ja kysy lisää! Kongan Konepaja Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682 010 | Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 | SNM Oy / Maantec Oy puh. 0400 810 649 | TTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053 www.kesla.com
Tutkimuksessa seurattiin nostureiden ohjainlaitteiden käytön oppimista ja tuottavuutta aikuisopiskelijaryhmällä simulaattoritutkimuksena.

Puutavaranosturiohjaamoihin tarkoitettu ilmastointilaite kestää kovassa käytössä

Puutavaranostureiden ohjaamot ovat kesäisin kuuma paikka tehdä töitä. Viilentimet ja ovien avaaminen helpottavat vähän mutta viihtyisäksi ohjaamo saadaan ainoastaan kunnon ilmastointilaitteella, mikä poistaa myös kosteuden.

Dometic Finland Oy ja TAVO Oy tarjoavat ongelmaan ratkaisun: nosturikäyttöön räätälöidyn

Dometic CoolAir RT 780 -ilmastointilaitteen, mikä voidaan uusien nosturiohjaamoiden lisäksi asentaa myös jo käytössä ole-

viin.

- Kompaktin kokoinen Dometic CoolAir RT 780 on kuormaautojen taukoilmastointilaite, mikä takaa tuotteen korkean valmistuslaadun. Kaikki komponentit on sijoitettu siististi yhteen koteloon, joten se on helppo asentaa ja käytännössä lähes huoltovapaa - edes kylmäainetta ei tarvitse lisätä. Laitteessa on selkeä digitaalinen ohjauspaneeli, kaukosäädin ja neljä säädettävää

ilmasuutinta, joten ohjaamoon saa luotua helposti miellyttävät olosuhteet suodatetulla ja halutun viileäksi jäähdytetyllä ilmalla, kertoo Dometic Finland Oy:n tekninen myyjä Esko Leinonen.

Vahvistettu erikoisversio puutavaranosturikäyttöön

Dometic CoolAir RT 780 -ilmastointilaitetta on jo jokun aikaa hyödynnetty myös puutavaranosturikäytössä.

- Nostureiden OEM-ohjaamovalmistajille on toimitettu laitteesta vahvistettua versiota ja se on osoittautunut kestäväksi haastavissa olosuhteissa, missä jatkuvat iskut ja tärinä laittavat rakenteet todella koville. Nyt Dometic Finland ja kaikkien Dometicin raskaan kaluston tuotteiden tukkukaupasta vastaava TAVO tuovat vahvistetun Cool Air RT 780 -ilmastointilaitteen myös nostureita myyvien, asentavien ja huoltavien liikkeiden sekä loppukäyttäjien saataville, ilmoittaa Leinonen.

TAVO teetättää suomalaisella pitkään alalla toimivalla erittäin ammattitaitoisella kylmälaitehuollolla muutokset Dometic RT 780- ilmastointilaitteeseen, jolla laite kestää puutavaranosturikäytössä.

- Laitteet muutetaan Dometicin hyväksymällä ja ohjeistamalla, OEM-laatuvaatimukset täyttävällä tavalla kylmälaitehuollossa ja niille myönnetään myös yhden vuoden takuu muutostöiden jälkeen. Kyseisen muutoksen jälkeen ilmastointilaite soveltuu puutavaranosturikäyttöön ja mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä kestävyyden suhteen vältytään, sanoo TAVO Oy:n Jari Orjatsalo

Saatavilla heti varastosta

- järkihintaan

Jatkossa puutavaranostureihin tarkoitettua Dometic CoolAir RT 780 -ilmastointilaitetta löytyy TAVOlta aina varastosta nopeisiin toimituksiin. Ja kun muutostyöt tehdään sarjatuotantona niin laatu on varasti kohdillaan ja hinta järkevällä tasolla.

- Laitteen voi ostaa kaikista TAVOn pisteistä sekä ProTruck

METSÄALAN AMMATTILEHTI 40 KULJETUS
Kompaktin kokoisessa Dometic CoolAir RT 780 -ilmastointilaitteessa kaikki komponentit on sijoitettu siististi yhteen koteloon, joten se on helppo asentaa ja käytännössä lähes huoltovapaa - edes kylmäainetta ei tarvitse lisätä. Dometic Finland Oy:n Esko Leinonen (kesk.) esitteli puutavaranosturikäyttöön vahvistettua Dometic CoolAir RT 780 -ilmastointilaitetta TAVO Oy:n Jari Orjatsalon (oik.) ja Tuomas Salmen kanssa; TAVO tarjoaa jatkossa laitteet suoraan varastosta nopeilla toimitusajoilla.

jälleenmyyjiltä ympäri maata ja laite saadaan asiakkaalle Tampereen keskusvarastostamme jopa seuraavaksi päiväksi, ilmoittaa Orjatsalo.

Dometicin ilmastointilaitteen asennus nosturiohjaamoon on melko helppo tehtävä. Se voidaan asentaa ohjaamoon missä ei ole ollut mitään viilennystä tai vanhan viilentimen tilalle.

- Asennus kannattaa silti hoitaa alan korjaamoissa joilla on ammattitaitoa tehdä homma kunnolla ja niin että työnjälki on siistiä, huomauttaa Leinonen. Soveltuu myös työkoneisiin Puutavaranosturikäyttöön vahvistettua

Dometic CoolAir RT 780 -ilmastointilaitetta voidaan hyödyntää myös muissa työkoneissa.

- Hyviä käyttökohteita ovat vaikkapa pyöräkuormaajat ja traktorit, joihin halutaan saada miellyttävät työskentelyolosuhteet. Ja kuorma-autojen taukoilmastointiin löytyy varastosta perusmallin

Dometic laitteet sekä tietenkin myös kaikki muut raskaan kaluston Dometic tuotteet, kuten esimerkiksi kamerajärjestelmät sekä kuorma-autojen jääkaapit matkakeittiö tuotteet sanoo TAVO Oy:n aluemyyjä Tuomas Salmi

METSÄALAN AMMATTILEHTI 41 KULJETUS
Dometic CoolAir RT 780 -ilmastointilaite istuu nätisti puutavaranostureiden ohjaamoiden katolle ja sen asennus on helppo tehdä.
A Weckman Oy Matti Heiman puh. 044 5565 948

Puutavara-autoilijoiden luottotoimittaja

Kongan Konepaja Oy keskittyy palvelemaan puutavara-autoilijoita laatutuotteilla ja kokemuksella, mitä on kertynyt vuodesta 1958 lähtien.

Vaikka mäntyharjulaisella perheyrityksellä on lähes 65 vuoden historia niin toiminta on nykyaikaista ja tulevaisuuden haasteisiin suhtaudutaan mahdollisuuksina.

- Kuljetusala on aina ollut muutoksessa niin kaluston kuin koko liiketoiminnan suhteen. Tällä hetkellä eletään kovassa kustannuspaineessa mutta toisaalta taas puutavarankuljetuksissa töitä on paljon ja tulevaisuuskin näyttää siinä suhteessa hyvällä. Yksi iso alan haaste on kuljettajien löytäminen. Näihin asioihin pyrimme osaltamme tarjoamaan ratkaisuja entistä tehokkaamman ja taloudellisemman kaluston muodossa, mikä myös saattaa houkutella uusia tekijöitä puunajoon, kertoo Kongan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Konga

Täyden palvelun talo puutavara-autoilijoille Kongan Konepajan puutavara-autoilijoiden palvelukonsepti on varsin kattava.

- Ajatuksena on helpottaa yrittäjien arkea kokonaispalvelulla. Meiltä saa autoihin teräksiset Kongan -puutavaravarustelut, uudet Kesla -puutavaranosturit, uudet Briab -puutavaraperävaunut sekä vaihtokalustoa nostureista perävaunuihin ja jopa kokonaisiin ajoneuvoyhdistelmiin asti. Korjaamossamme tehdään asennukset, huollot ja laajemmatkin remontit sekä muutostyöt ja nosturitarkastukset ym. Myös varaosissa ja tarvikkeissa palvelemme puutavara-autoilijoille rakennetulla valikoimalla, toteaa Konga.

Myynti tapahtuu Mäntuharjun lisäksi myös Joensuusta käsin, missä Petri Lievonen palvelee asiakkaita vankalla nosturi- ja

perävaunualan asiantuntemuksellaan.

- Asiakkaita meillä on ympäri maata ja Petri on tehnyt hyvää pitkäjänteistä työtä itäisen Suomen alueella, kehuu Konga.

Autojen varusteluja

tehdään enemmän 2023

Puutavara-autojen varusteluja on tehty Mäntyharjulla tänäkin vuonna mutta kuorma-autojen pitkät toimitusajat ja komponenttipuolen saatavuusongelmat ovat rajoittaneet määriä normaalista.

- Vuodelle 2023 näkymät ovat varustelupuolella valoisammat ja autoja on tulossa hyvää tahtia työn alle, sanoo Konga.

Kesla nostureiden myyntiä 20 vuoden ajan

Kotimaisia Kesla -puutavaranostureita Kongan Konepaja on edustanut jo 20 vuoden ajan.

- Keslalla on todella hyvä, suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin räätälöity mallisto ja tuotekehitys on jatkuvaa mikä näkyy viisaissa ratkaisuissa. Suosituin malli on suorapuominen 2112T ohjaamolla, mikä on väkevä ja perusvarma nosturi nykyisiin suuren volyymin kuormaustarpeisiin. Toki tarjolla on myös hyvät Z-mallit mutta perinteinen puomirakenne on edelleen yleisin valinta - ja edelleen myydään myös nokkasatulamallejakin, Konga kertoo.

Briab perävaunut

mukaan valikoimaan Puutavaraperävaunuja Kongan Konepaja on pitkään rakentanut Närkon perusrunkoihin viimeistelyn ja loppuvarustelun asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Syyskuussa 2022 aloitettiin yhteistyö Kome Oy:n kanssa Briab -puutavaraperävaunuissa.

- Kauppa lähti mukavasti käyntiin heti FinnMetko 2022 -näyttelystä, missä olimme mukana. Briabilla on todella hyvä maine kentällä ja tuote on viimeisen päälle hyvin valmistettu. Tarjouksia on saanutkin tehdä hyvää tahtia ja kauppojakin on päästy jo kättelemään, ilmoittaa Jarkko Konga.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 43 KULJETUS
Kongan Konepaja on täyden palvelun talo puutavara-autoilijoille. Päällerakenteet tehdään vuosikymmenen kokemuksella kaikkiin automerkkeihin asiakkaiden toiveita tarkasti kuunnellen. Kuvassa Orpe Kuljetukselle varusteltu uusi Volvo valmiina puunajoon. Kotimaiset Kesla -puutavaranosturit ovat kuuluneet Kongan Konepajan myyntiohjelmaan jo 20 vuoden ajan. Myynti tapahtuu Mäntyharjun lisäksi myös Joensuusta käsin ympäri maata - kuvassa Kuljetusliike Eskolalle toimitettu Kesla 2110ZT -zetanosturi. Kongan Konepaja aloitti kotimaisten Briab -puutavaraperävaunujen myynnin syyskuussa 2022 - kuvan komea 5-akselinen Briab toimitettiin Kuljetus K. Koskelalle. - Meidän asiakkaiden keskuudessa suosituin Kesla -malli on suorapuominen 2112T ohjaamolla, mikä on väkevä ja perusvarma nosturi nykyisiin suuren volyymin kuormaustarpeisiin, esittelee Jarkko Konga.

Turvalliset nostoapuvälineet

MeramaTec Oy erikoisalaa on nostoapuvälineiden valmistaminen. Jatkuva innovatiivinen tuotekehitys tuottaa markkinoille entistä tehokkaampia ja turvallisempia nostoratkaisuja.

MeramaTec Oy on vuonna 1982 perustettu konepaja, joka on pitkän historiansa aikana toiminut aina Ikaalisissa, Pirkanmaalla vaalien Suomalaista työtä ja osaamista. Pitkän ja vaiherikkaan 40-vuotisen historiansa aikana yritys on toiminut monessa eri tehtävässä - pääosin teollisuuden parissa.

- Yritystoiminta alkoi maatalouskoneiden korjaamisesta, mutta vuosien mittaan toiminta kehittyi vaativampiin materiaalinkäsittelylaitteisiin, sekä lopulta omien innovatiivisten laitteiden kehittämiseen ja valmistukseen. Teollisuuden investointien hiipuessa 2000-luvun loppupuolella yritys joutui tarkastelemaan vahvuuksiaan, jolloin huomattiin, että erityisosaamiseksi oli muodostunut nostotyöt ja työturvallisuus. Näiden osa-alueiden markkinoilta löydettiin selkeitä puutteita, joita lähdettiin täydentämään määrätietoisella kehitystyöllä. Erityisesti teollisuuden kunnossapidon, nostoturvallisuuden ja laajemmin työturvallisuuden osalta työskentelytavoissa on edelleen valtavasti kehitettävää, kertoo MeramaTec Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Mäkinen

Jatkuvaa tuotekehitystä

MeramaTec valmistaa nostoapuvälineet omassa tuotannossaan; lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat mm. materiaalin- ja rullankäsittelylaitteet, hylkyrullaleikkurit ja kuljettimet.

- Asiakastarpeiden kuunteleminen herkällä korvalla ja niihin vastaaminen osaavalla suunnittelulla sekä laadukkaalla tuotannolla ovat toimintamme perusta,

toteaa Mäkinen.

Kehitystyö on ollut tuottoisaa koronavuosinakin ja viime aikoina on uudistettu myös yritysimago vastaamaan laajaa palvelutarjontaa:

- Olemme brändänneet viisi tuotelinjaa markkinointiviestinnän selkeyttämiseksi, helpottamaan asiakkaitamme löytämään juuri heidän tarpeitaan vastaavat tuotteet. Tuotelinjat ovat: X Country erikoisnosturit, X Trailer nosturiperävaunut, X Lift nostoapuvälineet, X Safety työturvallisuus konsultointipalvelut sekä X Move materiaalinkäsittelylaitteet. Kaikissa tuotelinjojen logoissa on yrityksen yksi tärkeimmistä arvoista: ”Solutions for safety” eli ratkaisuja turvallisuuteen”.

X-Lift nostopalkit turvallisiin nostoihin Vuonna 2010 MeramaTec toi markkinoille X-Lift nostopalkit, joista on tullut menestystuote.

- X-Lift nostopalkkeja on toimitettu asiakkaille jo lähes 2000 kappaletta, ja niitä menee kotimaan lisäksi eri puolille Eurooppaa. X-lift:llä on rajattomat käyttömahdollisuudet. Ne soveltuvat lukuisiin teollisuuden, kuljetuksen ja rakentamisen käyttökohteisiin monipuolisena nostoapuvälineenä. Nopeisiin toimituksiin nostopalkkeja löytyy suoraan varastosta (3t-50t) ja tilaus saadaan matkaan samana päivänä, lupaa Mäkinen.

X-Lift nostopalkkien kehitys jatkuu aktiivisena ja asiakkaiden haastaviin materiaalinkäsittelytarpeisiin tarjotaan uudenlaisia räätälöityjä ratkaisuja.

- Erilaisilla lisävarusteluilla palkkeja voidaan hyödyntää todella laajasti ja samalla luodaan jopa uudenlaisia työmenetelmiä. Hyvänä esimerkkinä hiljattain asiakkaan tarpeeseen suunniteltu matalantilan nostopalkki varustettuna hydraulisilla kiskotarraimilla rautatiekiskojen käsittelyyn. Olemme myös kehittäneet uudenlaisen pitkän 30 tonnin nostopalkin satamakäyttöihin, helppokäyttöisen betonipilari nostoapuvälineen ja alkuvuodesta markkinoille tuodaan X-Lift sähköhydraulinen tasain tilaele-

menttien tehokkaaseen ja turvalliseen käsittelyyn, jolla ele- menttien asennus nopeutuu jopa 80 prosenttia, toteaa Mäkinen.

NostoÄssän saa nyt myös taittuvana versiona NostoÄssä on MeramaTecin X- Lift tuoteperheeseen kuuluva CE-merkitty nostureiden työvä-

line turvallisiin nostoihin.

- NostoÄssällä onnistuu nostot ja asennukset mataliin ja ahtaisiin tiloihin; se myös lisää nostureiden tehokkuutta moninkertaisesti. Kaikki NostoÄssä koukkumallit sovitteineen ja adaptereineen valmistetaan standardien ja direktiivien mukaisesti. Tarjolla on useita eri malleja eri kuormitettavuuksilla ja kaikista on saatavilla versiot eri adaptereilla varustettuna - S-koukuista on saatavissa myös matalat versiot. Koukkukorkeuden kohottimen ansiosta pääset sinne, minne et muuten onnistuisi asennusta suorittamaan, kertoo Mäkinen.

Asiakkaiden toiveesta MeramaTec on kehittänyt NostoÄssästä myös taittuvarakenteisen version.

- Se on saanut nostotöissä todella hyvän vastaanoton, sillä taittuvalla NostoÄssällä pääsee nostamaan myös ulkoa käsin hallin sisälle esimerkiksi siltanosturiasennuksissa. Tarjolla on tällä hetkellä 10 tn malli ja tulossa valmistukseen on myös 5 tn ja 2 tn mallit, ilmoittaa Mäkinen.

Ainutlaatuinen X-Country telanosturi

MeramaTecin tuotevalikoiman lippulaiva, X-Contry telanosturi, on mininosturi mahtavilla ominaisuuksilla ja käytettävyydellä.

- X-Country on vaikeiden maastojen ja ahtaiden paikkojen nostoihme, jolla voidaan tehdä nosturitöitä todella monipuolisesti ja ennen kaikkea turvallisesti. Niitä on toimitettu useita asiakkaille ja ensi vuoden 2023 aikana on tulossa lisää toimituksia, sanoo pitkän linjan yrittäjä Jaakko Mäkinen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 44 KULJETUS
X-lift nostopalkeilla on rajattomat käyttömahdollisuudet. Ne soveltuvat lukuisiin teollisuuden, kuljetuksen ja rakentamisen käyttökohteisiin monipuolisena nostoapuvälineenä. X-Country telanosturi on vaikeiden maastojen ja ahtaiden paikkojen nostoihme, jolla voidaan tehdä nosturitöitä todella monipuolisesti ja ennen kaikkea turvallisesti. NostoÄssällä onnistuu nostot ja asennukset mataliin ja ahtaisiin tiloihin; se myös lisää nostureiden tehokkuutta moninkertaisesti. Nyt markkinoille on tuotu NostoÄssästä myös taittuvarakenteinen versio. MeramaTec Oy:n yrittäjä Jaakko Mäkinen esittelee Ikaalisten tuotannosta valmistuvia nostoapuvälineitä; kuvassa X-Lift nostopalkkeja joita löytyy nopeisiin toimituksiin. MeramaTecin tuotekehitystyö on jatkuvaa, mistä yhtenä esimerkkinä asiakkaan tarpeeseen suunniteltu ja valmistettu matalantilan nostopalkki varustettuna hydraulisilla kiskotarraimilla.

Hydrauliikkakomponentit

- 12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput - 40-150 cm3 säätötilavuuspumput - 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin - 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla

- hydrauliikkamoottorit - vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

- Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella

- Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt

- Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä

- Tilavuudet 85 - 210 litraa

METSÄALAN AMMATTILEHTI Nosturit 0,5 - 5 tm Koukkulaitteet 3 - 30 t Nosturit 2,8 - 210 tm
Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön!
Vaihteistoon asennettavat ulosotot
RASKAAN KALUSTON PARHAAT PALAT KOIVUSELTA

Iida ja Juha Klemettilän apu esti itsetuhoisen nuoren aikeet

Kuluvan vuoden lokakuussa kuorma-autoilija Juha Klemettilä kiinnitti ohi ajaessaan huomiota Lapuan Kirkkosillan kaiteella istuvaan nuoreen tyttöön. Näyssä oli jotain epätavallista, eikä se jättänyt Klemettilää rauhaan.

Niinpä Juha Klemettilä päätti soittaa lähistöllä asuvalle tyttärelleen Iida Klemettilälle, joka lähti ottamaan asiasta selvää. Ratkaisu oli oikea, sillä näin saatettiin estää peruuttamaton tapahtumaketju.

Muista ihmisistä täytyy pitää huolta Lapualaisen Kuljetusliike J. Klemettilä Oy:n yrittäjä Juha Klemettilä oli ajamassa lokakuun 5. päivän iltana Lapuanjokea ylittävän Kirkkosillan kautta, kun hän huomasi ohimennen jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Sillan kaiteella istui ihminen, nuori tyttö, ja vieläpä vuodenaikaan nähden kevyessä vaatetuksessa. Klemettilä ei pystynyt ohiajaessaan välittömästi reagoimaan näkyyn, mutta ajatus jäi kalvamaan vahvasti. Mistä oikein oli kyse? Hetken mietittyään Juha Klemettilä soitti lähistöllä asuvalle tyttärelleen Iida Klemettilälle, kertoi näkemästään, ja pyysi Iidaa lähtemään paikalle tarkistamaan tilannetta.

- Perheessämme on aina puhuttu, että muista ihmisistä täytyy pitää huolta, ja tässä saattoi olla nyt sellainen tilanne, Juha Klemettilä kertoo.

Iida lähti saman tien paikalle ja huomasi saman näyn: sillan kaiteella tosiaan istui nuori tyttö.

Iida jätti autonsa hieman etäämmäksi ja käveli rauhallisesti kohti tyttöä, joka käyttäytyi lähestyvää auttajaa kohtaan vähemmän ystävällisesti.

- Hän oli noin 13-14-vuotias, yläasteikäinen, ja vastasi tiuskimalla kaikkiin kysymyksiin, joita esitin, Iida Klemettilä kertoo.

Auttamaan lähtenyt Iida ei kuitenkaan ottanut tästä itseensä vaan jatkoi rauhallista juttelua tytölle.

- Noin puolen tunnin juttelun jälkeen sain hänet vähän avautumaan ja vastailemaan esitettyihin kysymyksiin, Iida sanoo ja jatkaa:

- Selvisi, että tytöllä oli ollut kotona riitaa ja paha olla. Mieleen oli tullut ajatus hypätä sil-

lalta.

Apu

Kun Iida oli saanut rauhallisella olemuksellaan keskusteluyhteyden syntymään, hän päätti kokeilla saisiko tytön suostumaan pois sillalta ja autoon lämmittelemään lokakuisesta illasta. Lopulta tämä onnistui, ja autossa keskustelu jatkui. Yhdessä mietittiin, mitä seuraavaksi tehdään.

- Selkeää ajatusta hänellä ei oikein ollut, mutta se tuli selväksi, ettei tyttö halunnut kotiin. Iida pyysi saada soittaa hälytyskeskukseen, ja selvittää asiaa sitä kautta. Tähän tyttö suostui.

- Soitin 112:n ja sieltä luvattiin lähettää apua. Mietin, että minkälaista apua sieltä lähetään, sillä siitä ei ollut puhetta, Iida

kertoo.

- Noin puolen tunnin päästä sieltä soitettiin takaisin, että ambulanssi on tulossa, mutta sen saapumiseen kesti tästä vielä noin tunti, Klemettilä jatkaa.

Toisin sanoen Iida oli tytön apuna ja lähellä noin kaksi tuntia ennen ammattiavun saapumista. Ilman asiaan reagoimista ja aktiivista apua olisi tuossa ajassa voinut tapahtua paljon ikäviä asioita.

- Kun ambulanssi saapui, pyysin vielä hoitohenkilökuntaa kunnioittamaan tytön toivetta siitä, ettei häntä vietäisi kotiin. En tiedä, miten tapahtumat siitä etenivät, mutta toivottavasti hyvin, Iida Klemettilä kertoo lopuksi.

Sankariteko palkittiin

Ammattina Sankari -kampan-

ja on päättänyt palkita Iida ja Juha Klemettilän tästä teosta vuoden 2022 Sankareina. Ilman heidän yhteistyötään sekä siitä seurannutta ripeää ja harkittua, sekä tilanteen kokonaisuuden huomioon ottanutta toimintaa lokakuisen illan päätös olisi voinut olla murheellinen. Pelkkä avun soittaminen ei olisi tässä tapauksessa luultavasti johtanut samaan lopputulokseen, joten oli ensiarvoisen tärkeää, että Iida Klemettilä huolehti tilanteesta ja siihen ajautuneesta tytöstä koko ajan.

Raati nosti esille myös Juha Klemettilän päättäväisyyden, sillä tänä päivänä kynnys puuttua esimerkiksi katukuvassa näkyviin ilmiöihin voidaan kokea liian korkeaksi. Ammattina Sankari -kampanjan raati linjasi valinnassaan, että usein ilmiselvätkin tapaukset voivat jäädä reagoimatta, puhumattakaan tulkinnanvaraisista. Klemettilä päätti kuitenkin reagoida mietityttäneeseen asiaan nopeasti, ja tavalla, jolla auttamisketju saatiin ripeimmin käyntiin.

Ammattina Sankari -gaala palkitsi Iida ja Juha Klemettilän Helsingissä, Katajanokan Kasinolla 17.11.2022 järjestetyssä tapahtumassa 5000 euron shekillä, josta Sankarit lahjoittivat 2500 euroa valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen, Mieli ry:lle

Ammattina Sankari -kampanja on palkinnut raskaan liikenteen parissa työskenteleviä ammattilaisia vuosittain Suomessa jo vuosikymmenen ajan. Kampanjan yhteistyökumppaneina toimivat Bridgestone Europe Suomen sivuliike, Rahtarit Ry, Milcoa, Scania Suomi ja Raskas Kalusto -lehti.

Meiltä kaikki lokasuojat kurottajiin pyöräalustaisiin kaivinkoneisiin traktoreihin ja perävaunuihin kauhakuormaajiin sekä muihin työ- ja erikoiskoneisiin

METSÄALAN AMMATTILEHTI 47 KULJETUS
tuli oikealla tavalla ja oikeaan aikaan
Ammattina Sankari -kampanja palkitsi vuonna 2022 lapualaiset Iida ja Juha Klemettilän pyyteettömästä teostaan 17.11.2022 järjestetyssä gaalatilaisuudessa.
Vuoden 2020 Sankarikuljettaja palkittiin
Improving Road Safety
Parlok Trading Oy | www.parlok.fi | myynti@parlok.fi | 03 254 2727

Urakoitsijan nelivetounelma

Nyt koeajettava nelivetoinen Sprinter retkeilyauto on ominaisuuksiltaan ja varusteiltaan kuin suoraan leimikon reunalla tuurin vaihtoa vartoavan motokuskin päiväunesta. On näköä ja kokoa, neliveto, mikro ja jääkaappikin löytyy sekä viimeisen päälle tyylikäs ja käytännöllinen sisusta.

Yli neljännesvuosisadan tuotannossa olleen Mercedes-Benz Sprinterin uusimman mallisukupolven nelivetoinen ja alustaltaan korotettu variantti lukeutuu saksalaisvalmistajan hyötyautomalliston kirkkaimpiin kruununjalokiviin. Tuorein mallipäivitys toi etu- ja takavetoisista Sprintereistä tutun kaksilitraisen OM 654 dieselmoottorin myös neliveto-Sprinterin keulalle. Sen myötä ikoninen kolmelitrainen V6:n ja niin ikään toinen diesel-yleiskone eli

vuosituhannen alkuvuosista tähtikeula-mallistolle sujuvaa matkantekoa tarjonnut 2,1 litran rivinelikko jäivät pois tuotannosta. Ottajia vinkkelille olisi varmasti yhä löytynyt mutta tarina katkesi uusiin ja aikaisempaa tiukempiin päästömääräyksiin. Moottoripäivityksen myötä polttoaineekulutuksen kehutaan pienentyvän, mikä on pelkästään positiivinen uutinen pakettiauton polttoainelaskut kuittaavalle.

Teholtaan 190 hevosvoimainen ja hulppeat 450 Nm vääntö-

momentin tarjoava dieselvoimanlähde ja sen jatkeeksi liitetty yhdeksänportainen 9G-Tronic automaatti tarjoavat valmistajan henkilöautoista tutun ajokokemuksen. Vakuuttavan vääntömomentin ansiosta omapainoltaan yli kolmetonninen ”jättipaku” kulkee jopa odotettua paremmin muun liikenteen seassa.

Tekniikkapäivitys, joka muuten koskee jatkossa myös USA:n markkina-aluetta toi moottorin rinnalla runsaasti muutakin uutta ja mielenkiintoista Sprinterin nelivetomalliin, mistä seuraavassa.

Uusi nelivetojärjestelmä Sprinterin uusi nelivetojärjestelmä perustuu Mercedes-Benz E- ja GLE-sarjoissa hyväksi koettuun rakenteeseen. Voimajako etu- ja takavedon välillä hoidetaan vaihteiston yhteydes-

sä sijaitsevan monilevykytkimen kautta. Lähtökohtaisesti nelivetoinen Sprinter on takavetoinen ja tarpeen vaatiessa voimaa jaetaan portaattomasti etupyörille elektronisesti ohjatun levykytkimen kautta. Erillistä nelivedon kytkemistä ei siis enää Sprinterissä ole tai tarvita. Levykytkimeen kohdistuu aina vähintään 40 Nm esijännitys, joten Sprinter 4x4 on pääsääntöisesti aina nelivetoinen. Levykytkimeen kohdistettu esijännitys takaa nopean reagoinnin pidon muutoksiin sekä poistaa voimansiirron värinöitä. Lyhytkestoisissa ajotilanteissa, yhdelle vetävälle akselille voidaan hetkellisesti ohjata kaikki moottorin tuottama vääntömomentti, jolloin auto on joko etu- tai takavetoinen. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi ristiriipunnassa, jolloin yksi tai jopa kaksi vetävää pyö-

rää on niin sanotusti ilmassa. Vetopidon säätö tapahtuu ajovakauden- ja vetopidonhallinnan kautta jarruja hyödyntäen, eli tasauspyörästöissä ei ole enää mekaanisia lukkoja. Aikaisemmin Sprinterin nelivetojärjestelmä piti sisällään myös alennusvaihteiston. Mercedeksen mukaan 9-vaihteisessa automaatissa ensimmäinen vaihde on välitetty niin lyhyeksi, ettei alennusvaihteistoa enää tarvita. Nopea kokeilu vaihteiston pakko-ohjauksella antaa tukea valmistajan väitteelle.

Neliveto-Sprinteristä puhuttaessa ei voi jättää manitsematta auton korkeutta. Alustaa on korotettu etuakselin kohdalta 155 mm ja taka-akselilla 135 mm takavetomalliin nähden. Pitkä eli valmistajan listoilla A3 koripituus tarkoittaa noin seitsemän metrin kokonaispituutta ja koro-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 48 KULJETUS
Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI 4x4 A3 Uusimman sukupolven neliveto-Sprinter on korkean maavaran ja pystyvän nelivetojärjestelmän ansiosta pätevä työkalu vaativiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin. Lahtelaisen Hifix Oy:n toteuttama retkeilyautovarustus on viimeistelyltään ja käytännöllisyydeltään ensiluokkainen. Laminaattilattialla on tilaa vaikka tansseille. Lämmitys/viilennys tulee oikeaoppisesti lattiatasosta. Ja vieläpä kahdesta eri kohdasta. Polttoainekäyttöinen lisälämmitin pitää pakkasella hyvin eristetyn tilan sopivan lämpöisenä.

tuksen myötä auton katto on 2,8 metrin korkeudessa. Tarjolla on myös pykälää lyhyempi ja hieman matalamman katon omaava keskipitkä- sekä korkealla katolla varustettu extrapitkä vaihtoehto. Nyt koeajettava auto sijoittuu 3500 kg kokonaismassallaan pakettiautoluokkaan. Tarjolla on myös kuorma-autovaihtoehtoja aina 5000 kg kokonaispainoon saakka. Ja mainittakoon sekin että kuorma-autoja tarjotaan ainoastaan taka- ja nelivetovaihtoehtoina. Pakua saa myös etuvetoisena. Ja kuten aikaisemmin todettiin on kaikkien vaihtoehtojen voimanlähde nyt mallinimestä riippumatta tilavuudeltaan kaksilitrainen.

Nelivetoisuus todellakin näkyy Sprinteristä. Ja onhan reippaasta maavarasta ihan hyötyäkin. Lisäksi alustaa on suojattu kriittisistä kohdista erilaisin paneelein.

Vetopitoa

Koeajorupeama ajoittui sopivasti joulukuun alun pahimpien lumimyräköiden ympärille, joten Sprinterin nelivetojärjestelmä pääsi heti oikeuksiinsa. Ja hienosti sekä luottamusta herättävästi järjestelmä ajossa pelaakin. Vetopitoa on tarjolla kaikilla alustoilla ja ajovakaudenhallinta suorituu tehtävistään ensiluokkaisesti. Tosin se on todettava että aivan ääritilanteissa, kuten esimerkiksi jäisellä alustalla kaasupolkimen pohjaan runttaaminen aiheuttaa nelivetojärjestelmälle pientä ahdistusta, jarruja hyödyntävän luistonestojärjestelmän arpoessa kaasupolkimelta saatua komentoa. Toisaalta vetopitoa on jatkuvasti tarjolla ja se on tärkeintä.

Viimeisen päälle asiallisesti toteutettu ja puhtaasti Sprinteriä varten räätälöity HiFix Interior Sprinter -retkeilyautovarustelu on lahtelaisen Hifix Oy:n käsialaa. Pitkään Sprinteriin Hifixillä on yhteensä kuusi erilaista perusvarusteluvaihtoehtoa 5-7 paikkaisena. Nyt koeajettavaan autoon on valittu taakse ainoastaan kolme penkkiä, millä saavutetaan kyytiläisille mukavan väljät oltavat. Reipaasti auton keskilinjan takapuolelle viedyn väliseinän ansiosta etu- ja takaistuimien väliin jää lähemmäs pari metrinen tila, joten takaistuimien väliin ei tarvitse varata asetuksen mukaista erillistä käytävätilaa. Perusvarustelu sisältää noin metrin levyisen kiinteän pöytätason, jonka alle on sovitettu liki 50 litran jääkaappi ja sen vieressä on tilava säilytyskaappi. Pöydän ja kuljettajan istuimen väliin on viety 230V / 1500 W invertteri, joka tarjoaa virran jääkaapin lisäksi myös katon rajaan, pöytätason yläpuolelle tehtyyn avohyllyyn sovitetulle mikroaaltouunille. Invertterin tuottamaa verkkovirtaa on tarjolla myös rahtiosastolle. Yrityksen nimen mukainen osaamisala näyttäytyy erittäin

laadukkaasti toteutettuna äänentoistona, joka on sovitettu Mercedeksen omaan MBUX-järjestelmään. Ainoa lisäsäädin löytyy kojelaudasta; sekin Subwooferia varten.

Retkeilyautossa yöpyminen on tärkeä elementti. Ja se on toteutettu järkevästi. Peti rakentuu näppärästi kolmesta päällystetystä vanerilevystä ja kahdesta pystytukien varaan tuetusta tukitangosta. Petiosaston levitys ja kasaus takaisin säilytysasentoon sujuu pienen harjoittelun jälkeen muutamassa minuutissa. Pitkälle viedyn väliseinän ansiosta pedin levitys onnistuu auton sähkötoimista liukuovea avaamatta ja lisäksi petiosaston ja ohjaamon väliin jää vielä oleskeluun.

Rahtiosasto

Pitkässä Sprinterissä jää asiallisesti tilaa rahtiosastollekin. Tässä vaihtoehdossa kuormatilaa on lattiatasossa reilut 2,5 metrin verran ja punkan kohdalta pituutta on noin metri vähemmän. Sisäkorkeutta on enimmillään reilut 190 cm ja valaistus on hoidettu tehokkaiden led-valokiskojen voimin. Löytyypä katosta pari pientä kattoikkunaakin.

Kuten mainittiin on Hifixin mallistossa useita erilaisia valmiiksi mietittyjä retkeilyauto ja jatko-ohjaamovarusteluvaihtoehtoja. Ja mikäli näistä ei löydy sopivaa, vaikkapa tavaratilan pituuden osalta, niin asiakaskohtainen räätälöinti lienee mahdollista. Ympäriinsä verhoiltu tila on myös kauttaaltaan eristetty, kuten matkustamokin. Ja eristys on myös hyvin onnistunut, mitä kokeiltiin pakkasella.

Tekniikka turvana

Mercedes-Benz Sprinterissä on panostettu erityisesti kuljettajan mukavuuteen ja turvallisuuteen, mistä kertoo liki yhden A4-arkin mittainen turvallisuuteen ja mukavuuteen tarkoitettujen avustimien ja toimintojen lista. Veholle ominaiseen tapaan Mercedeksen vakiovarustelut sisältävät Suomessa liki kaiken tarvittavan. Ja ne mitä ei mahdollisesti ole valmiina, ovat rakennettu houkuttelevasti hinnoitelluiksi paketeiksi. Tämän kokoluokan autossa arvostimme risteävän liikenteen tunnistusta ja kattavaa kameravarustusta sekä pyyteettömästi toimivaa adaptiivista vakionopeuden säädintä. Lisäksi maastossa lisäpisteet on annettava asiallisesti tehtävästään suorituvasta ja säädettävästä alamäkiavustimesta.

Kokonaisuutena tekniikaltaan uudistunut ja Hifix Oy:n varustelema nelivetoinen Sprinter-retkis oli oikein piristävä tuttavuus, joka ei jättänyt oikeastaan mitään toivomisen varaa. Kiitos kattavan varustelun ja hyvin rakennetun lämmitysjärjestelmän, tuli vietettyä tavanomaista enemmän aikaa.

Hintapuolesta

Mercedes-Benz Sprinter 319 4x4 pitkällä eli A3 koripituudella kustantaa pakettiautoverottomana retkeilyautona Hifix retkeilyvarustein hieman päältä 100 000 euroa (sis. ALV.). Tästä auton osuus on noin 81 000 euroa ja Hifix varustelun lisäherkkuineen noin 19 500 euroa. Jos katsotaan vastaavaa autoa pelkkänä pakettiautona, niin sen verollinen hintapyynti nousee reiluun 110 000 euroon. Vastaavan koripituuden takavetoisen vaihtoehdon autoverollinen hintapyynti on, perävälityksestä riippuen noin 80 000 - 85 000 euron haarukassa. Verottomana vastaavasti 67 800 - 71 500 euron luokkaa. Etuvetoisesta Sprinteristä ei A3 varianttia ole tarjolla.

Hintavertailun perusteella Sprinter-retkeilyautossa nelivetoisuuden lisähinta on kymppitonnin luokkaa eli varsin houkutteleva. Ja hintaero säilyy samalla tasolla, jos valitaan vielä tästäkin pidempi eli A4 koripituus. Tosin silloin alkaa jo pakettiautoluokassa tulla kantavuudet vastaan.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 49 KULJETUS
Neliveto-Sprinteristä puhuttaessa ei voi jättää manitsematta auton korkeutta. Alustaa on korotettu etuakselin kohdalta 155 mm ja taka-akselilla 135 mm takavetomalliin nähden. Pitkä eli valmistajan listoilla A3 koripituus tarkoittaa noin seitsemän metrin kokonaispituutta ja korotuksen myötä auton katto on 2,8 metrin korkeudessa. Sprinterin kuljettajan paikalla on ergonomia ja viihtyvyys huipussaan. Polttoaineen pitkän ajan keskikulutus asettuu ajotietokoneen mukaan reilun 12 litran tuntumaan sadalla kilometrillä. Maantiellä 80 rajoituksella keskikulutus oli kitkarenkailla kympin luokkaa. Kuormatila on vuorattu kauttaaltaan. Väliseinässä on alhaalla ns. pitkän tavaran luukku. Ylemmän osan lukittavan luukun takana on paikat vaikkapa metsästysaseille.
METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pakettiauton hyllyt verkosta

hyllytpakuun.fi on vuonna 2010 perustettu suomalainen pakettiautojen hylly- ja laatikostojärjestelmien myyntiin, valmistukseen sekä maahantuontiin ja asennukseen erikoistunut yritys.

Ammattilehti kävi tutustumassa yrityksen monipuoliseen ajoneuvokalusteiden valikoimaan sekä niiden asennukseen yrityksen Espoon Juvanmalmille hiljattain avatuissa toimitiloissa.

Oma mallisto syntyi asiakastarpeeseen hyllytpakuun.fi on täyden palvelun asiantuntija useimmissa pakettiautojen ja hyötyautojen, kuten esimerkiksi huoltoautojen kalustukseen liittyvissä asioissa. Asiakaspohja rakentuu yhden pakettiauton yrityksistä monien satojen autokannan omaaviin suuryrityksiin, yksityishenkilöitä unohtamatta. Toimitusjohtaja Elias Tast kertoo yritystoiminnan saaneen alkunsa noin 12-vuotta takaperin käytettyjen pakettiautohyllyjen myynnistä:

- Kun eri lähteistä haalitut käytetyt hyllyt saatin myytyä, jatkoi puhelin yhä soimistaan ja totesimme, että tässä taitaa olla hyvä sauma oman tuotteen valmistamiselle. Markkinoilla oli tarvetta yritykselle, joka myy laadukkaat ja kestävät hyllyt helposti, edullisesti ja nopeasti.

Näin sai alkunsa hyllytpakuun.fi:n oma E-Flex kalustesarja. Tast sanoo puoliksi Suomessa ja puoliksi Keski-Euroopassa valmistettavien E-Flex kalusteiden saaneen heti hyvän vastaanoton asiakkailta:

- Jo aivan alkumetreiltä alkaen meille oli selvää että oman mallistomme täytyy vastata nimenomaan suomalaisten asiakkaiden käyttötarpeisiin ja kalustoon. Tärkeitä kriteereitä meillä on tuotteelle, mm. kestävyys, laatu, käytettävyys, ergonomia, mukavuus, ulkonäkö. Ja tietysti toimiva 10 vuoden takuu materiaalija valmistusvirheiden osalle.

E-Flex kalustesarja on ehtinyt nyt jo toiseen mallisukupolveen.

- Olemme muuttaneet rakennetta esimerkiksi hyllyjen laitakorkeuden osalta. Käytännössä melko huomaamattomia uudistuksia, mutta kuitenkin. Sähköasentajalla ja talonrakentajalla voi olla hyvinkin erilaiset käyttötarpeet, ja vähän näiden eri asiakasryhmien mukaan olemme valikoimaa vuosin varrella räätälöineet, Tast toteaa.

Kaikkiin tarpeisiin

hyllytpakuun.fi verkkosivuilla hyötyautoasiakkaat voivat valita vaivattomasti omaan ajoneuvoonsa ja käyttötarkoitukseen sopivat ajoneuvokalusteet. Tarjolla on kattavasti erilaisia ratkaisuja yleisimpiin ja hieman harvinaisempiinkin pakettiautomalleihin.

- Olemme toimittaneet kalusteet nyt jo reiluun 6000 ajoneuvoon ja tämän pohjalta olemme rakentaneet eri toimialojen vaatimuksiin ajoneuvokohtaisia ratkaisuja. Olemme tietenkin valmiita myös asiakaskohtaiseen räätälöintiin. Ja tietenkin kilpailukykyiseen hintaan, kertoo Tast.

Kattava

jälleenmyyntiverkosto hyllytpakuun.fi:llä on kattava yli kymmenellä eri paikkakun-

nalla toimiva jälleenmyynti- ja asennusverkosto Suomessa.

- Tarjoamme tuotteitamme myös Ruotsissa vansystem.se -verkkokaupan kautta. Palvelua on rakennettu hiljalleen jo useamman vuoden ajan, toteaa Tast. Tastin mukaan verkkokaupassa omatoiminen asennus näkyy korostuneena.

- Toki meillä ja yhteistyökumppaneiltamme on erinomaiset valmiudet asennuspalveluun, viimekädessä vaikka paikan päällä asiakkaan luona. Täytyy myös mainita sekin, että onnistuu jatkuvasti kasvavan verkkokaupan ohella myös perinteiseen tapaan puhelimella, sähköpostilla sekä henkilökohtaisesti paikan päällä. Meillä on lisäksi 24/7 puhelinpäivystys ja ajoneuvokalusteisiin liittyviin tiedusteluihin vastaamme aina viipymättä, tu-

livat ne sitten millä viestimellä tahansa.

Monia kiinnostava kysymys pakettiautojen hyllyjen asennuksiin liittyen lienee edellä mainitun takuun säilyminen?

- Me uskomme tuotteisiimme ja asiakkaisiimme. Kun asennus on tehty asianmukaisesti, niin asennuspaikalla tai asentajalla ei ole vaikusta kalusteen takuun kanssa, ilmoittaa Tast.

Valikoimaa kehitetään Ajoneuvokalusteiden kasvanut kysyntä on tuonut markkinaan uusia toimijoita ja kalusteiden valmistajia. Tast arvioi kilpailuasetelmien olevan yhä terveellä pohjalla:

- Ajoneuvokalusteet ovat merkittävä investointi ja niiden käyttöikä voi olla jopa vuosikymmeniä. Paikalleen ei kuitenkaan pidä jämähtää, sillä asiakastar-

peet muuttuvat jatkuvasti. Tavara-autojen sähköistyminen ei sinällään vaikuta hyllyjärjestelmien rakenteeseen. Tosin asentaminen kannattaa jättää ammattilaisten harteille. Pandemian myötä on ollut nähtävillä selvää kasvua pakettiautoihin kohdistuneissa murroissa Suomessa ja Pohjoismaissa. Olemme reagoineet muuttuneeseen tilanteeseen muun muassa uudella ikkunakalterien tuoteperheellä, jossa on kustannustehokkaat ja helposti asennettavat vaihtoehdot yleisimpiin pakettiautomalleihin. Nekin löytyvät nyt verkkokaupastamme. Ajoneuvokalusteiden puolella pysymme jatkuvasti ajan hermolla ja sinne tuodaan uutta asiakaslähtöisesti ja kysynnän mukaan, sanoo Elias Tast.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 51 KULJETUS
Avohyllyt valmistetaan Pohjanmaalla ja muovilaatikot Varsinais-Suomessa. Vetolaatikostot ja kaapit ovat Eurooppalaista tekoa. Tuotteisiin voi käydä tutustumassa Espoon Juvanmalmin esittelytilassa. Seinämävahvuudeltaan 1,5 mm teräksestä valmistetut ja pulverimaalatut E-Flex hyllyt on tehty palvelemaan pakettiauton käyttäjiä erilaisissa ammattitehtävissä. Oikein asennettuna teräsrunkoiset ajoneuvokalusteet kestävät kovaa käyttöä jopa vuosikymmenten ajan. Ajoneuvokalusteiden pioneereihin Suomessa lukeutuva hyllytpakuun.fi tarjoaa modulaariset hylly- ja laatikostojärjestelmät vaivattomasti ja asiantuntevasti hyllytpakuun.fi verkkosivuston kautta. - Tarvittaessa vaikka suoraan kotiovelle valmiiksi kasattuna toimitettavat kalusteet ovat saaneet vuosien saatossa paikkansa yli 6000 ajoneuvossa, kertoo toimitusjohtaja Elias Tast. KATSO VIDEO!

Akku-Dailyn esiinmarssi

Iveco kiilaa uudella ja kaupunkiajossa jopa 400 km toimintamatkaan yltävällä kunnollisen vetokapasiteetin omaavalla eDaily -pakettiautollaan suoraan sähköpakettiautomarkkinoiden kärkikahinoihin. eDaily on samalla ensimmäinen hyötyauto, jossa akkujen määrää on mahdollista kasvattaa tai vähentää auton elinkaaren aikana.

Iveco on lähtenyt hieman verkkaisesti matkaan mallistonsa sähköistämisessä. Hankkeita ja erilaisia konseptimalleja valmistaja on toki ehtinyt esitellä vuosien varrella jo useampiakin. Vuonna 2023 Iveco siirtyy sanoista tekoihin ja tuo tarjolle akkukäyttöiset eDaily paketti- ja kuorma-autot kenties markkinoiden laajimmalla mallistolla.

Laaja mallisto

Iveco eDaily on saatavana Van,

Cab, Crew cab, Chassis cowl ja Minibus -koriversioina kokonaispainoissa 3,5-7,2 tonnia, yksi- ja paripyöräisinä versioina, ja lisäksi on laaja valikoima korkeus- ja akselivälivaihtoehtoja.

Umpipakettiautojen mallisto kattaa kuormatilavaihtoehdot 8 kuutiometristä aina 20 kuutiometriin saakka. Kuorma-autoksi rekisteröitävässä alustamallissa kantavuutta on parhaimmillaan yli 4,5 tonnia. eDaily sopii myös vetojuhdaksi, sillä useammalla ajoakulla varustetun auton jat-

keeksi saa kytkeä enimmillään 3500 kg painavan kärryn.

Kaikki vakio-Dailyn tekniikka ja mukavuusominaisuudet ovat saatavilla myös sähkömallissa, mukaan lukien älykäs ilmajousitus Air-pro, jota päästiin nyt myös kokeilemaan koeajon yhteydessä, mutta siitä lisää tuonnempana.

Akkukapasiteettia tarpeen mukaan

Polttomoottorimallin tarjoamiin raameihin rakennetussa sähköisessä voimalinjassa akustot ja voimanlähde tulevat Iveco -konserniin lukeutuvan FPT In-

dustrialin täysin uudesta tehtaasta, missä valmistuvat myös pian sarjavalmistukseen saatettavan raskaan kaukoliikenneauto Nikolan sähkömoottorilla varustetut taka-akselit. Ostotekniikkaan turvaudutaan vain polttokennotekniikassa, joka sekin tekee tuloaan Iveco eDailyyn.

eDaily voidaan varustaa yhdellä, kahdella tai kolmella akulla. Pelkästään hyötyautoihin keskittyneenä autovalmistajana Iveco ymmärtää asiakkaidensa muuttuvia tarpeita. Siksi eDailyn ajoakkujen määrää voi tarvittaessa kasvattaa tai vähentää auton elinkaaren aikana.

- Tavarankuljetuksessa sähköauto hankitaan usein jo olemassa oleviin työtehtäviin, valmiille reitille. Ajoreitit ja työtehtävät voivat kuitenkin muuttua ja siksi onkin tärkeää, että eDailymme voi mukautua myös uusiin tai jopa aivan toisenlaisiin ajotehtäviin. Se onnistuu vaikkapa alustaan, runkoaisojen väliin nostettujen akustojen määrää tarpeen mukaan muuttamalla. Toki akselivälin mahdollistamissa raameissa. Kolme akkua näet vaatii autolta vähintään 4,1 metrin akselivälin, kertoo Ivecon pakettiautopuolen tuotepäälikkö Alessandro Salvucci.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
52 KULJETUS
Sähköisellä voimalinjalla varustetun Iveco eDailyn ajettavuus on hyvällä tasolla. Joskin lajityypille ominaisesti äänetöntä ja tasaista matkantekoa voi luonnehtia jopa hieman tylsäksi, kun on tottunut dieselin äänimaailmaan. Ivecon uudistunut logo esiintyy ensimmäistä kertaa eDailyn nokalla.
Iveco eDaily
Ivecon markkinoi eDailyn olevan sama tuttu, kuin Dailyn polttomoottorimallit, mutta sähköllä. Ajettavuuden, ohjaamomukavuuden ja kuormatilojen osalta se on helppo allekirjoittaa. Kaikki vakio-Dailyn tekniikka ja mukavuusominaisuudet ovat saatavilla myös sähkömallissa.

Aivan noin yksiselitteistä akkujen määrän muuttaminen ei kuitenkaan ole, sillä johdotusten ja asennusten lisäksi auto tulee myös muutoskatsastaa. Yhden akkupaketin massa on noin 260 kg, mikä on suoraan pois kantavuudesta.

- Modulaarisen rakenteen ansiosta yhden akkupaketin lisäys sujuu johdotuksineen ja ohjelmointeineen alle yhdessä työpäivässä. Eikä viranomaisten kanssa pitäisi olla haasteita, tosin markkina-aluekohtaisia eroja esiintyy, Salvucci jatkaa.

Edistyksellistä akkuteknologiaa

Modulaarisissa 37 kWh:n FPT Industrial/Microvast -akuissa on huipputason energiatiheys (265 Wh/kg kennotasolla) ja luokkansa paras käytettävissä oleva energia, 95 prosenttia. Pisimmät valmistajan ilmoittamat toimintamatkat ovat yhdellä tai kahdella akulla varustetulle 3,5 tonnin pakettiautolle 120 - 235 km.

Raskaammat 4,25-7,2 tonnin autoille ilmoitetut WLTP mittaustavan mukaiset pisimmät toimintamatkat ovat asettuvat 110 - 300 km haarukkaan. Valmistajan puolelta vannotetaan Ivecon mallistossa täysin uudella 42S eli monissa EU-maissa B-ajokorttiluokkaan asemoituvalla ja kokonaispainoltaan 4,25 tonnisella eDailylla ylletyn testeissä jopa 400 km toimintamatkoihin.

Käytettävältä kapasiteetiltaan 35 kWh akkupaketit on suojattu 8 vuoden ja 160 000 - 250 000 km:n takuulla mukaan lukien vaihto, kun kapasiteetti laskee alle 80 prosentin. 160 000 km takuu koskee yhdellä ajoakulla varustettuja autoja.

eDailyä voi ladata julkisista latureista ja teollisuuden sekä kotitalouksien pistorasioista. Latausvaihtoehtoihin kuuluu maasta ja markkina-alueesta riippuen joko 11 kW tai 22 kW AC-peruslataus sekä DC-pikalataus, jota voidaan syöttää jopa

80 kW:lla, jolloin saavutetaan jopa 100 km:n toimintamatkan lisäys nopeimmillaan noin 30 minuutissa.

Lataamista ja auton matkustamon lämmitystä voidaan hallita erillisen IVECO ON Easy Daily -sovelluksen kautta. Myös auton ohjelmiston säännölliset päivitykset onnistuvat sujuvasti langattomasti. Ajoneuvosta tuotettua reaaliaikaista dataa seurataan etänä Ivecon valvomossa. Ennakoiva ja ennustava diagnoosi estää suunnittelemattomat pysähdykset ja mahdollistaa huollon oikea-aikaisen aikataulutuksen. Ivecolla on lukuisia liitettävyyteen ja latauksiin liittyviä palveluita, joita voidaan käyttää muun muassa IVECO ON -portaalin kautta.

Melkein yhden pedaalin ajoa

Iveco eDailyn enimmäisteholtaan on 190 hv (140 kW) ja enimmäisvääntömomentiltaan 400 Nm moottori on sovitettu erillisrunkoon heti taka-akselin etupuolelle. Moottorilta irrotettava voima siirtyy kardaaniakselin välityksellä perinteiselle jäykälle taka-akselille. Skaalattavissa olevan akuston ohella eDaily on tiettävästi ainoa sähköinen kevyt hyötyajoneuvo, jossa on tarjolla vaihtoehtoisia perävälityksiä pidemmän toimintamatkan saavuttamiseksi. 50C-versioissa (3,6 tai 4,44) ja 72C-versioissa (4,3 tai 5,13).

Moottorin huipputeho on tarjolla yhtäjaksoisesti noin parin minuutin ajan ja ainoastaan kahdella ja kolmella akulla varustetuissa vaihtoehdoissa. Jatkuva teho on 122 hv (90 kW). Yhden akun versioissa moottorin huipputehoa on alennettu pidemmän toimintamatkan saavuttamiseksi.

Kuljettaja voi vaikuttaa toimintamatkan pituuteen muun muassa ajotilaa ja virran regenerointiasetuksia vaihtamalla. Molemmista on kolme eri vaihtoehtoa. Power eli tehotilassa eDailyn huippunopeus on 120 km/h.

eDailya on mahdollista ajaa ns. yhden polkimen asetuksella, mikä valmistajan mukaan helpottaa ajamista ja muuntaa jarrujen kineettisen energian sähköksi vähentäen energiankulutusta ja jarrupalojen kulumista. Koeajetussa valmistajan esittelyautossa yhden polkimen ajo jättää vielä toivomisen varaa, sillä esimerkiksi liikennevaloissa kuljettajan on painettava jarrua ettei auto karkaa ryömien liikkeelle.

Ajettavuus huipputasoa

Ivecon markkinoi eDailyn olevan sama tuttu, kuin Dailyn polttomoottorimallit, mutta sähköllä. Ajettavuuden, ohjaamomukavuuden ja kuormatilojen osalta se on helppo allekirjoittaa. Ajettavuus on tosiaan samalla tasolla kuin reilu pari vuotta takaperin päivitetyltä mallilta voi odottaa.

Sähkö-Dailyn myötä Iveco tuo tarjolle Air-Pro ilmajousituksen perinteisillä lehtijousilla toteutetun takajousituksen yhteyteen. Tosiasissa Air-Pro jousitus esiteltiin jo noin vuosi takaperin, mutta nyt tätä asiakkaiden toivomaa lisäjousitusta päästiin kokeilemaan ajossa. Ja hyvinhän tuo pelaa. Plussaa on annettava vaivattomasta käytöstä ja siitä että jousituksen asetukset näkyvät selkeästi ajotietokoneen näytöltä. Säätövaroja on reilusti molempiin suuntiin ja lisähinnasta säätöpaneelin saa myös kuormatilan puolelle.

Suomeen alkuvuodesta

Nyt koeajettu 12 kuutiometrin kuormatilan omaava 3,5 tonninen ja 950 kg kantavuuteen yltävä umpipakettiauto on varustettu kahdella, yhteiskapasiteetiltaan 74 kWh ajoakulla. Niiden voimin autolla pitäsi päästä kaupunkiajossa reilut 230 km. Koeajossa, eri ajotilavaihtoehtoja välillä raskaalla kaasujalalla kokeillen reilun 14,5 km testilenkin kulutus asettui 500 kg testikuormalla noin 5 kWh:n

tasolle, mikä enteilee liki 35 kWh:n virrankulutusta satasella. Lukema myötäilee onnistuneesti valmistajan antamia arvoja. Maantielle ei tällä kertaa päästy, mutta palaamme sen tiimoilta asiaan jo alkuvuodesta 2023, kun ensimmäiset autot saapuvat Suomeen. Iveco eDailyn hinnat ovat yhä avoimet mutta valmistajan puolelta arvioidaan hintojen alkavan Suomessa noin 75 000 eurosta.

Iveco astuu sähköautomarkkinoille todella laajalla mallivalikoimalla. Tarjolla on vaihtoehtoja kaikkiin ajotehtäviin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 53 KULJETUS
eDailyyn on tarjolla yhteensä kolmea erilaista voiman ulosottoa: sähköiset 12V/2,5 kW esim. perälaudalle ja 400 V / 15 kW esim. kylmäkonekäyttöön sekä sähkömekaaninen 15 kW hydrauliikkapumppua varten. Ammattilehti tutustui pitkälle automatisoituun eDailyn voimalinjan valmistukseen paikan päällä Iveco Industrial Villagessa Italian Torinossa. Korealaisen Hyundain polttokennolla varustettu Iveco H2 eDaily konseptimalli jakaa saman voimalinjan eDailyn kanssa. Useamman erillistä latausta vaativan ajoakun asemesta auto ottaa käyttövoimansa alustaan viedyistä vetysäiliöistä. Yhteiskapasiteetiltaan 12 kg vetysäiliöiden ja yhden 35 kW akun voimin vety-Dailyn kerrotaan kulkevan 350 km matkan. FPT:n vain mukaan eDailyn nykyiseen runkoon suunniteltu moottorin ja jakolaatikon paketti korvautuu tulevaisuudessa Dailyn täydellisen malliuudistuksen myötä sähkömoottorilla varustetulla taka-akselilla.

BLACK EDITION -mallina markkinoiden edullisin pick-up. Isuzu D-Max nyt Regular Cab ja Space Cab Black Editionmalleina ALKAEN VAIN 33 090 € (sis. 600 € toimituskulun)

Kuvan auto erikoisvarustein. * Riippuen varustetasosta. • Japanilaista laatua • Raskaan kaluston DNA • Vetokyky 3 500 kg • Kantavuus jopa 1 100 kg • Takatasauspyörästön lukitus* • Peruutuskamera*• Luokkansa paras turvavarustelu* • 9” kosketusnäyttö* • Takuu 5 vuotta tai 100.000 km Malliston EU-yhd. kulutus 8,4 – 9,1 l/100 km, CO2- päästöt 219 – 242 g/km • Tule ja koeaja!

Huipputason voiteluaineet kuljetus- ja konekalustoon

25.11.2022

Q8Oils-tuotteiden jakelusta Suomeen. Sopimus kattaa koko laajan valikoiman Q8Oils-voiteluaineita liikenteen, urakoinnin kuin teollisuuden tarpeisiin sekä myöhemmin myös kattavasti muille toimialoille.

Q8Oils on vuonna 1983 perustetun Kuwait Petroleum International (Q8) -yhtiön tuotemerkki. Kuwait tuottaa noin 7 % kaikesta maailman raakaöljystä ja Kuwait Petroleum on yksi maa ilman suurimmista öljyalan yhtiöistä.

- Q8Oils -tuotteiden raakaöljy on peräisin Kuwaitista, mikä jalostetaan Euroopassa sijaitsevalla Q8 Europoort -jalostuslaitoksella ja valmistetaan ISO-akkreditoiduissa Q8-sekoituslaitoksissa. Laatu on todella korkealla tasolla ja hintakin kilpailukykyinen, kertoo Tonttila Group Oy:n myyntijohtaja Jarmo Hakala

Q8 Europoort sekoitus- ja jalostuslaitos sijaitsee Antwerpenissa, Belgiassa.

- Europoort on yksi Euroopan suurimmista ja moderneimmista tuotantolaitoksista, johon Q8 on investoinut voimakkaasti viime vuosina kehittäen sekä laajentaen alueen toimintoja. Europoort sijaitsee Antwerpenissa alueella, missä on Euroopan ensimmäinen öljysatama, toteaa Hakala.

Hyvä saatavuus

Q8Oils -öljyjen toimitusvarmuus on hyvällä tasolla.

- Pääosin tuotteet saapuvat

meille Ruotsin suuresta varastosta tai Belgian laitoksesta. Logistiikka toimii tehokkaasti ja meiltä löytyy jatkossa Q8Oils tuotteet nopeisiin toimituksiin Pirkkalasta Tonttilan tunnettuun tyyliin. Ensimmäiset erät saapui joulun alla ja rekoilla tulee lisää tavaraa tasaiseen tahtiin asiakkaiden tarpeiden mukaan, ilmoittaa Hakala.

Täydentää valikoimaa

Tonttila Groupin Q8Oils edustus täydentää hienosti Voitelukeskuksen Petro Canada tuotteita ja muita premium-tason edustuksia, kuten Comet rasvoja.

- Olemme valikoineet Q8Oilsin todella laajasta valikoimasta parhaiten asiakaskunnallemme sopivat tuotteet kuten moottoriöljyt, voimansiirtoöljyt, hydrauliikkaöljyt, rasvat ja teollisuusöljyt. Q8Oils on todella hyvä vaihtoehto monessa tuotteessa ja takaa osaltaan hyvän saatavuuden

ammattikäyttäjille. Teemme jatkossa pitkäjänteistä työtä Q8Oilsin myynnin ja markkinoinnin eteen, niin että yhä useampi löytäisi nämä huipputuotteet

joista löytyy erinomaiset ratkaisut kuljetusliikkeiden lisäksi esimerkiksi metsäkonealan toimijoille, sanoo myyntipäällikkö Matti Tavinen

METSÄALAN AMMATTILEHTI 55 KULJETUS
Tonttila Group Oy on tehnyt sopimuksen Tonttila Group tarjoaa jatkossa laadukkaat Q8Oils -voiteluaineet suoraan Pirkkalan varastosta. Kuwait tuottaa noin 7 % kaikesta maailman raakaöljystä ja Kuwait Petroleum on yksi maailman suurimmista öljyalan yhtiöistä. Q8Oils -tuotteet valostetaan Belgian Anwerepnissa sijaitsevassa jalostuslaitoksessa. Q8Oilsin laadukkaasta valikoimasta löytyy mm. moottoriöljyt, voimansiirtoöljyt, hydrauliikkaöljyt, rasvat ja teollisuusöljyt.

Hämmentävän hyvä

Ford käynnistää täysin uuden seitsemännen sukupolven Ford Rangerin myynnin Euroopassa liki 300 hv V6 bensiinikoneen tahdittaman ja huippuluokan alustan omaavan Raptor-lippulaivamallin voimin. Mallin myynti on jo käynnissä ja ensimmäiset autot saapuvat maahan vuodenvaihteen tienoilla. Ammattilehti koeajoi uutuuden Espanjassa.

Jos ensimmäisen sukupolven Ford Ranger Raptor vaikutti moottoritehojen tai käyntiäänien puolesta jotenkin vaisulta USA:n markinoille tarkoitettuun Ford F-150 SVT Raptoriin verrattuna, niin täysin uudessa toisen sukupolven Raptorissa askelmerkit ovat osuneet kohdilleen. Uuden Ranger Rap-

torin moottoritilaan on sovitettu 3-litrainen EcoBoost V6 -kaksoisturbomoottori, mistä irrotetaan Euroopan markkinoilla 292 hevosvoimaa ja 491 Nm vääntömomenttia. Mikäli se tuntuu runsaalta, niin Australiassa vastaavasta myllystä otetaan irti tehoa lähes 400 hv ja vääntömomenttia 580 Nm.

Uuden Raptorin lanseeraus jäänee historian kirjoihin siinäkin mielessä, ettei tapahtumassa mainittu sanallakaan sähköisiä voimalinjavaihtoehtoja tai puhuttu polttoaineenkulutuksesta. Kenties ne otetaan asiaksi Rangerin muiden mallivarianttien esittelyjen yhteydessä.

Tehoa laajalla rekisterillä Uusi, ralliautoista tuttu viiveenestojärjestelmä pitää turboahtimien siivet pyörimässä kun kuljettaja on nostanut kaasupoljinta. Sen ansiosta auto kiihtyy nopeammin kuljettajan painaessa kaasua uudestaan mutkan tai vaihteenvaihdon yhteydessä. Lisäksi Raptoriin on ohjelmoitu jokaiselle automaattivaihteiston vaih-

teelle yksilöllinen turboahtimen tehostusprofiili optimoidun suorituskyvyn saavuttamiseksi. Ajossa järjestelmä pelaa hienosti. Moottorista viimeisetkin tehonrippeet kuljettajan käyttöön tarjoava Baja-ajotila kytkettynä auto vaikuttaa kaasu pohjassa ajettaessa ja suurempaa vaihdetta vaihdettaessa suorastaan ryntäävän eteen päin. Mainitsiko joku jo turbo-potkun? No huipputehoa saadaan kierroksia nostamalla, mutta huikeaa on sekin että vääntömomenttia on tarjolla runsain mitoin heti tyhjäkäyntikierrosalueen jälkeen. Ja sitä vaikuttaa piisaavan aina kierroslukumittarin n. 6500 r/min kohdalla alkavalle punarajalle asti.

Käyntiäänien puolesta uskot-

tavuutta tarjoaa 2,5 tuuman tuplapakoputkisto joka päästää keskimmäisen äänenvaimentimen yhteyteen viedyillä ja sähköisesti ohjauspyörän nappulasta säätyvillä läppäventtiileillä V6 moottorin käyntiäänet valloilleen, kuljettajan niin päättäessä. Kuljettaja voi valita neljästä eri esiasetetusta äänitasosta. Myös valittu ajotila vaikuttaa kuinka avoimena läppäventtiilit ovat putkistossa. Kokeilun perusteella tällainen järjestelmä puoltaa paikkaansa Ranger Raptorissa.

Tulossa myös rivinelonen

Ja jos palataan vielä hetkeksi voimanlähdevalikoimaan, niin ensi vuonna Euroopassa Raptorin moottoritarjontaa laajenne-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 56 KULJETUS
Ford Ranger Double Cab 3,0 V6 EcoBoost Bi-Turbo A10 4x4 Raptor Vaikka Ford Ranger Raptor henkii urheilullisuutta, sopii se myös työntekoon. Kantavuutta on reilut 650 kg ja vetopainoksi ilmoitetaan 2500 kg. Raptor-uutta ovat maastoajon vakionopeuden säädin ja tasauspyörästön lukot sekä edessä että takana. Toimintojen käyttö sujuu ajotilaa lukuunottamatta kookkaasta keskinäytöstä. Ohjaamossa on edessä ja takana täysin uudet punaisin tehostetikkauksin koristellut urheiluistuimet, jotka lisäävät mukavuutta ja tarjoavat enemmän tukea nopeissa kaarteissa

taan 2-litraisella kaksoisahdetulla rivinelos-dieselillä, mistä irrotetaan tehoa hieman päältä 200 hevosvoimaa. Ja mainittakoon tässä yhteydessä sekin, että Rangeria tullaan tarjoamaan myös 3-litran V6 dieselvaihtoehtona, joskaan ei Raptor erikoismallina.

Raptorin vaihteistona on aina kaikissa olosuhteissa sujuvasti pykäliä vaihtava 10-vaihteinen automaatti.

Etulukko vakiona

Merkittäviä tekijöitä Raptorin erinomaiseen etenemiskykyyn ovat vielä aikaisempaakin paremmaksi hierottu jousitus ja uudelleen suunniteltu, vääntöjäykempi tikapuurunko sekä älykäs erikseen kytkettävillä etu- ja taka-akselin lukoilla sekä erinomaisen maastovakionopeuden säätimen sisältävä e-AWD nelivetojärjestelmä. Mainittakoon että Raptor lienee ensimmäinen lava-auto, missä etulukko lukeutuu vakiovarusteisiin. Sen ja muiden nelivetojärjestelmään liittyvien toimintojen kytkentä sujuu vaivatta kojelaudan suurikokoisesta Ford Sync 4A -käyttöjärjestelmän sisältävästä monitoiminäytöstä.

Raptorin alustassa on täysin uudet alumiiniset ylä- ja alatukivarret, suuren liikevaran omaava etu- ja takajousitus ja hienostunut Watts link -takajousitus yhdessä uusimman sukupolven sähkösäätöisien FOX Live Valve -iskunvaimentimien kanssa. Nämä pitävät auton pyörät tukevasti kiinni maanpinnassa kaikissa ajateltavissa olevissa olosuhteissa ja nopeuksissa.

Raptorin Live Valve -iskunvaimennusjärjestelmä on käytössä kaikkien uudistettujen seitsemän ajotilavaihtoehtojen kanssa. Eri ajotilojen ja Trail Control -maastovakionopeudensäätimen yhteispeliä voi luonnehtia jopa hämmentävän hyväksi.

Jos sähköautopuolella mehustellaan One pedal eli yhden polkimen ajolla, niin Raptorin ohjauspyörän takana polkimiin ei tarvitse maastossa välttämättä kajota lainkaan. Kuljettaja valitsee vain asetetun nopeuden alle 32 km/h ja auto hallitsee kiihdytyksiä ja jarrutuksia kuljettajan keskittyessä ohjaamiseen vaikeassa maastossa. Korkean ja kookkaan auton kulmien arviointia auttaa erinomainen kamerajärjestelmä joka pitää sisällään etupyörien suunnan näyttävän etukameran. Sen avuin Raptorin ohjaus sujuu vaivattomasti maastossa, vaikka kuljettajan paikalta ei suoraa näköyhteyttä eteenpäin olisikaan.

Hienosäädetty

Uuden Ranger Raptorin suunnittelussa ei tyydytty pelkkään voimalinjan ja jousituksen uudistamiseen. Uutta on niin ulkonäössä kuin auton mitoissakin. Eri mallisukupolvet erottaa helpoiten toisistaan uuden mallin puolikaaren muotoisista päivä-

ajovaloista, ja jos autot ajetaan vierekkäin on uusi auto myös aikaisempaa raamikkaampi. Uusi Raptor on myös 11 mm vakiomallia pidempi (5 381 mm) samalla 3 270 mm:n akselivälillä. Raptor on myös 36 mm korkeampi (1 922 mm) ja peräti 110 mm vakiomallia leveämpi (2 028 mm). Muita tärkeitä mittoja ovat maavara 272 mm, raideleveys 1710 mm ja kahlaamissyvyys 850 mm, joka on 50 mm enemmän kuin vakio Rangerissa.

Jos edellä mainittuja mittoja verrataan tuotannosta poistuvaan Raptoriin, niin auto nyt liki 20 mm aikaisempaa lyhyempi, vaikka akseliväli on kasvanut 50 mm. Kasvua on tapahtunut myös korkeussuunnassa, liki viiden senttimetrin verran. Hieman yllättäen valmistajan ilmoittamasta maavarasta on nyt kadonnut reilu senttimetri ja samalla lähestymiskulma on pienentynyt puolella asteella 32 asteeseen. Fordilta kerrotaan, että auton keula on törmäysturvallisuuteen liittyvien tekijöiden takia aiempaa matalammalla. Toisaalta etuakseli on nyt 15 mm aikaisempaa edempänä, joten lähestymiskulmaan on tullut vain hiuksen hieno loivennus. Ylitys eli ramp-

pikulma on entisellään 24 asteessa. Jättökulma on 27 astetta ilman vetokoukkua ja 24 astetta vetokoukkupalkin kanssa. Sen verran tarkasti oli Fordin väki koeajoreitin valinnut, ettei pohjakosketuksia tai muitakaan ”osumia” osin vaativallekin maastoajoreitille osunut.

Urheilullinen

Tehtaalta lähtiessään Raptor on aina viisipaikkaisella Double Cab ohjaamolla. Suomessa Raptoria tarjotaan myös alennetun autoveron pakettiautona, jolloin takaistuin korvataan tavarankuljetukseen soveltuvalla sarjalla.

Sisällä ohjaamossa huokuu vahvana auton urheilullinen puoli. Uudet etuistuimet ovat vielä aikaisempaakin tukevammat ja selkänojissa on entiseen tapaan Raptor tikkaukset. Sama Code Orange värisävy toistuu kojelaudan ja verhoilun sekä istuimien yksityiskohdissa. Urheilullista tunnelmaa täydentää premium-nahkainen lämmitettä-

vä urheiluohjauspyörä, jossa on nyt omat napit ohjausvasteen, iskunvaimennuksen ja pakoäänien hienosäätöön.

Lisähyötyä tuo myös uusin digitaalitekniikka. Kuljettajan eteen avautuu 12,4 tuuman digitaalimittaristo ja kojelaudan keskellä oleva 12 tuuman kosketusnäyttö toimii useimpien toimintojen käyttöpaneelina. Fordin uuden sukupolven SYNC 4A® -tietoviihdejärjestelmä tarjoaa langattoman Apple Carplayja Android Auto -yhteensopivuuden ilman lisäkustannuksia. Laadukkaasta äänimaailmasta vastaa 10 kaiutinta sisältävä äänentoistojärjestelmä. Tällä reissulla tosin ei radiota taidettu edes avata, sillä kaivattu äänimaailma löytyi onnistuneesti ohjauspyörän pakoäänivalikon nappulasta. Hämmästyttävän hyvin kaikissa ajateltavissa olevissa olosuhteissa tien ja maaston epätasaisuudet suorastaan neutralisoiva jousitus yhdessä huippuluokan istuimien kanssa tarjoavat

poikkeuksellisen mukavan ajokokemuksen.

Vauhti maksaa

Kokonaisuutena uudistunut Raptor perii onnistuneesti manttelin edeltäjältään, jopa hämmentävän hyvin. Ja mikä parasta malli on nyt lähempänä esikuvaansa eli FORD F-150 SVT Raptoria.

Kuten alussa mainittiin uuden Raptorin myynti on jo kovassa vauhdissa maailmalla. Suomessa vauhtia saattaa hieman hillitä, ainakin täyden autoveron versiona, korkeahkoksi luonnehdittava reilun 135 000 euron hintapyynti. V6 bensiinimoottorin 315 g/km CO2 -päästöarvo nostaa Raptorista kannettavan autoveron osuuden yli 60 000 euroon. Vauhti maksaa...

METSÄALAN AMMATTILEHTI 57 KULJETUS
Taka-akseli on perinteiseen tapaa kiinteä. Iskunvaimentimet ja jarrut ovat Heavy Duty tavaraa. Lukkojen ansiosta meno ei hyydy vaikka osa pyöristä ei maahan koskettaisikaan. Lukkojen ansiosta meno ei hyydy vaikka osa pyöristä ei maahan koskettaisikaan. Isokokoisen ja lähes 2500 kiloa painavan Raptorin etenemiskyky on huippuluokkaa todella vaativassakin maastossa.
METSÄALAN AMMATTILEHTI HR46X FR28 FR48
I Pohjois-Suomi Petter Sirkka
040 530 8773
I Etelä-Suomi Ahti Sormunen
346 650 HR46X FR28 FR48
I Pohjois-Suomi Petter Sirkka
040 530 8773
I Etelä-Suomi Ahti Sormunen
346 650
MYYNTI
puh.
MYYNTI
puh. 0400
MYYNTI
puh.
MYYNTI
puh. 0400

Suomen metsissä on puuta 2,5 miljardia kuutiometriä

Puusto kasvaa vuodessa metsä- ja kitumaalla 103 miljoonaa kuutiometriä ja sen tilavuus yltää yli 2,5 miljardiin kuutiometriin. Puuston keskitilavuus on 122 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla.

joutomaata. Metsätalousmaan osuus on pienin Uudellamaalla eli 60 prosenttia. Uudenmaan metsätalousmaasta 91 prosenttia luokittuu metsämaaksi, kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Lukesta.

tyä, kolmannes kuusta ja neljännes lehtipuuta.

Uusimmat metsävaratiedot perustuvat vuosina 20192021 mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistoon.

Suomen maapinta-alasta 26,3 miljoonaa hehtaaria eli 86 prosenttia luetaan metsätalousmaaksi. Reilu kolme neljäsosaa metsätalousmaasta on puuntuotospotentiaaliltaan hyväkasvuista metsämaata, kymmenys heikkokasvuisempaa kitumaata ja 12 prosenttia lähes tai täysin puutonta joutomaata. Lisäksi metsätalousmaa sisältää prosentin verran metsäteitä, varastoja sekä muuta. metsätalouden tarvitsemaa huoltoalaa.

- Suurin metsätalousmaan osuus löytyy Lapin maakunnasta, 98 prosenttia maapinta-alasta. Lapin metsätalousmaasta reilu puolet on metsämaata, viidennes kitumaata ja reilu neljännes

Reilu kolmannes metsätalousmaasta on suota Metsätalousmaasta suota on noin kolmannes eli 9,1 miljoonaa hehtaaria. Soisin maakunta on Pohjois-Pohjanmaa, jossa 55 prosenttia metsätalousmaan pinta-alasta on suota. Vähiten soita on Ahvenanmaalla, vain kahdeksan prosenttia metsätalousmaan pinta-alasta. Suomen soista yli puolet on ojitettu. Soiksi luokitellaan maat, joilla on yhtenäinen turvekerros tai aluskasvillisuus on suokasvillisuutta - ohutkin turvekerros tekee luokituksessa kasvupaikasta suon.

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 529 miljoonaa kuutiometriä, josta 89 prosenttia on puuntuotannon maalla. Neljännes puustosta on suolla ja kolme neljännestä kankaalla.

Puuston biomassa metsä- ja kitumaalla yltää 1 687 miljoonaan tonniin. Siitä suurin osa (58 prosenttia) muodostuu runkopuusta ja vajaa viidennes oksista sekä lehvästöstä. Kantoja ja juuria on reilu viidennes. Biomassasta 45 prosenttia on män-

Kanta-Hämeessä suurin puuston keskitilavuus - Puuston keskitilavuus metsämaalla on 122 kuutiometriä hehtaarilla. Suurin keskitilavuus löytyy Kanta-Hämeestä, 174 kuutiometriä hehtaarilla, ja pienin Lapista, missä keskitilavuus on vain 78 kuutiometriä hehtaarilla, kertoo yliaktuaari Eeva Vaahtera

Metsämaalla kuollutta puustoa on 6,4 kuutiometriä hehtaarilla. Korkeimmillaan kuolleen puun hehtaarikohtainen määrä yltää 9,8 kuutiometriin Lapissa. Keski-Pohjanmaalla kuollutta puuta on vain 1,9 kuutiometriä hehtaarilla.

Puusto kasvaa metsä- ja kitumaalla vuodessa 103 miljoonaa kuutiomeriä (keskimäärin 4,5 kuutiometriä hehtaarilla). Maakunnista Lapissa puuston vuotuinen kokonaiskasvu on suurin, 11,7 miljoonaa kuutiometriä, vaikka keskikasvu onkin pienin, 1,8 kuutiometriä hehtaarilla. Suurin keskikasvu on Kanta-Hämeessä, 8,2 kuutiota hehtaarilla, mutta maakunnan pienehkön pinta-alan vuoksi kokonaiskasvu jää 2,9 miljoonaan kuutiometriin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
59 KONEURAKOINTI
Suomen maapinta-alasta 26,3 miljoonaa hehtaaria eli 86 prosenttia luetaan metsätalousmaaksi. Katso video
• Tiivistää lumen metsäautoteillä • Vähentää vaurioita aurauksen yhteydessä. • Lisää tien kantavuutta etenkin keväällä. • Monikäyttöinen nivelaura koviin olosuhteisiin • Erittäin korkeat siivet - tehty erityisesti syvän lumen aukaisuun • Metsätienavaus ja kääntö- sekä parkkipaikat samalla auralla LUMIPAKKERI METSÄAUTOTIET KUNTOON IVALO 350 NIVELAURA LUE LISÄÄ TUOTTEISTAMME www.fmg.fi 3 auraa samassa: kärkiaura, keräävä aura ja heittävä aura Tiivistää paksunkin lumikerroksen PYYDÄ TARJOUS FMG - Puh. 020 198 4020 - pyorakoneet@fmg.fi
Katso video

Maailmantilanteen epävarmuus heijastuu myös metsäsektorille

Inflaation kiihtyminen, korkojen nousu, energia kriisi, taantuman uhka, Ukrainan sodan mahdollinen laajeneminen ja yleinen luottamuksen heikkeneminen vaikuttavat metsäteollisuustuotteiden kysyntään, tuotantoon ja vientiin.

Vaikutukset välittyvät kotimaan hakkuumääriin ja kantohintoihin. Vaikutuksilla on kuitenkin selkeitä toimialakohtaisia eroja, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Sahatavaran kysyntä hiljenemässä

Vuoden 2022 alkupuolella sahatavaran kysyntä vientimarkkinoilla oli vielä vilkasta ja hinnat nousivat. Maailmantalouden epävarmuus heijastuu kuitenkin jo rakentamiseen monilla tärkeillä vientimarkkinoilla loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Sahatavaran vientimäärän odotetaan pienenevän tänä vuonna kolme prosenttia ja tuotannon prosentin. Vaikka Suomen sahatavaran vientihinnan ennakoidaan laskevan vielä loppuvuodesta, koko vuoden 2022 keskimääräinen vientihinta nousee viisi prosenttia viime vuodesta. Uuden sahauskapasiteetin käynnistyminen kuluvan vuoden lopulla sekä ensi vuoden aikana kasvattaa sahatavaran tuotantoa ja vientiä 3-4 prosenttia vuonna 2023. Sahatavaran vuoden 2023 keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan laskevan vajaan neljänneksen kuluvasta vuodesta.

Vanerin vientihinta on noussut alkuvuoden 2022 ajan, ja nousun odotetaan jatkuvan myös syksyllä. Vanerin keskimääräisen vientihinnan ennustetaan nousevan tänä vuonna lähes kolmanneksen viime vuodesta. Vuonna 2023 vanerin keskimääräinen vientihinta laskee viisi prosenttia, mutta tuotanto- ja vientimäärät säilyvän likimain vuoden 2022 tasolla.

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden hinnat

korkealla

Kartongin kysyntä on epävarmasta taloustilanteesta huolimatta pysynyt hyvänä. Vaikka alkuvuoden reipas vientihintojen nousu taittuu loppuvuonna, kartongin keskimääräinen vientihinta nousee kuluvana vuonna 19 prosenttia edellisvuodesta. Kartongin tuotanto- ja vientimäärät kasvavat kaksi prosenttia. Vuonna 2023 kartongin tuotantokapasiteetti Suomessa kasvaa hieman investointien ansiosta, ja karton-

gin tuotannon ja viennin ennakoidaan kasvavan edelleen pari prosenttia.

Paperintuotanto jää tänä vuonna merkittävästi viime vuotta alhaisemmaksi. Tämä johtuu erityisesti UPM:n Suomen tehtaiden alkuvuoden työtaistelutoimista, mutta myös Stora Enson Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta viime syksynä. Ensi vuonna tuotanto- ja vientimäärät palautuvat kuluvaa vuotta suuremmiksi.

Paperin kysynnän aleneva trendi jatkuu päävientimarkkinoilla. Paperin hinnat ovat Euroopassa olleet poikkeuksellisen korkeita kasvaneiden tuotantokustannusten ja vähentyneen tarjonnan seurauksena. Paperin keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna lähes 40 prosenttia. Hintatason ennakoidaan laskevan ensi vuonna, mutta säilyvän edelleen korkeana.

Alkuvuoden työtaistelut vaikuttavat myös kuluvan vuoden sellun tuotanto- ja vientimääriin, jotka jäävät 15-17 prosenttia edellisvuotta alhaisemmiksi. Ensi vuonna Suomen vientimäärä palautuu tämän vuoden pudotuksesta, mutta jää hieman vuoden 2021 määrästä. Suomessa tuotanto- ja vientimääriä kasvattaa Metsä Groupin uuden Kemin biotuotetehtaan käynnistyminen syksyllä 2023. Sellun keskimääräinen vientihinta on tänä vuonna noin 20 prosenttia viimevuotista korkeampi. Ensi vuonna hinta alenee, mutta säilyy edelleen korkealla tasolla.

Kuitupuiden kantohinnoissa nousupainetta, hakkuumäärät kasvavat ensi vuonna Viime vuoden koronasuhdanteen vaihtuminen Ukrainan so-

dan seurauksiin on johtanut raakapuumarkkinoiden huippusuhdanteeseen vuosina 2021 ja 2022 Korkean lähtötason sekä metsäteollisuuden alkuvuoden puunkäyttöä vähentäneiden ja puuvarastoja kasvattaneiden työtaisteluiden vuoksi teollisuuspuiden hakkuiden ennustetaan tänä vuonna pienenevän kuusi prosenttia viime vuodesta 61,9 miljoonaan kuutiometriin.

Loppuvuodesta vilkastuva puukauppa nostaa vuositasolla tukkien keskimääräisiä kantohintoja 6-8 prosenttia ja kuitupuiden 3-8 prosenttia. Raakapuun tuonti romahtaa 70 prosenttia 3,5 miljoonaan kuutiometriin venäläisen raakapuun tuonnin päätyttyä.

Vuonna 2023 metsäteollisuustuotteiden kysyntä ja hinnat alenevat, mutta kasvava jalostuskapasiteetin määrä ja kiristyvä kilpailu puusta nostavat kuitupuun hintoja 2-6 prosenttia. Kuitupuun hakkuumäärät kasvavat 13 prosenttia harvennushakkuiden lisääntyessä. Mänty- ja kuusitukkien keskimääräiset kantohinnat laskevat 2-4 prosenttia sahatavaran alenevien hintojen perässä.

Venäjältä tuotuja puumääriä on vaikea korvata muista maista, ja raakapuun tuonnin ennustetaan vähenevän edelleen 2,5 miljoonaan kuutiometriin. Teollisuuspuun hakkuiden ennakoidaan nousevan ensi vuonna 66,4 miljoonaan kuutiometriin.

Vuonna 2022 pystykauppahintojen nousu ja vuonna 2023 lisääntyvät hakkuut nostavat yksityismetsien bruttokantorahatulot lähes 2,5 miljardiin euroon. Vaikka euromääräisesti tulot ovat korkeammat kuin 2021, reaalisesti tulot laskevat.

Metsähakkeen ja puupellettien käyttö kasvussa

Vaikka puupolttoaineiden kokonaiskulutuksen odotetaan laskevan vuonna 2022, venäläisen energiantuonnin päättyminen pitää metsähakkeen kulutuksen Suomessa edellisvuoden tasolla. Vuonna 2023 metsähakkeen kulutus kasvaa 2-3 prosenttia. Metsähakkeen laitoshinnan ennakoidaan nousevan 20-30 prosenttia tänä vuonna.

Venäjän tuonnin päättyminen koskettaa myös Suomen pellettimarkkinoita, sillä tuontimääriä ei pystytä nopeasti korvaamaan kotimaista tuotantoa lisäämällä. Tämä saattaa nostaa hintoja ja aiheuttaa ongelmia pellettien saatavuudessa lämmityskaudella 2022-2023.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 60 KONEURAKOINTI
Lue uusimmat
uutiset
ammattilehti.fi
metsäalan
joka päivä

Puukauppa kirii loppuvuotta kohti

Puukauppa jatkoi hyvässä nosteessa alkusyksyn, ja puuta on ostettu edellissyksyjä vilkkaammin. Kun puumarkkinat toimivat, niin metsänomistajilla kuin metsäteollisuudella on halu investoida toimintaansa. Tästä hyötyy koko suomalainen yhteiskunta.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-lokakuussa puuta yksityismetsistä 27,4 miljoonaa kuutiota. Puukauppa on kesän jälkeen saanut vauhtia, ja syksyn aikana puuta on ostettu edellisvuosien vastaavaa aikaa vilkkaammin. Kokonaisostomäärässä ollaan vielä 11 prosenttia jäljessä viime vuodesta. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna määrä on 3 prosenttia pienempi. Kuitupuun ostomäärä oli 13,3 miljoonaa kuutiota, eli 9 prosenttia vähemmän ja tukkien ostomäärä 12,8 miljoonaa kuutiota, eli 3 prosenttia enemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Kantohinnat alkuvuotta selvästi

korkeammalla

Havutukkien kantohinnat olivat lokakuussa 11-12 prosenttia ja koivutukin kantohinta 9 prosenttia korkeammat kuin vuoden alussa. Kuitupuiden kantohinnat olivat 15-21 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa.

Lokakuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 69 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoit-

tain 39 ja 73 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 72 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa 47 ja 75 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 49 euroa kuutiolta, kun hinta vaihteli 31 ja 55 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 21-22 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 12 ja 25 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Puuta jalostamalla taloudellista arvonlisää

Metsäsektorin toiminnalle on jatkossakin erinomaiset edellytykset. Puu on tulevaisuuden materiaali ja globaalit megatrendit tukevat metsäalan menestystä. Jotta myönteinen kehitys voidaan varmistaa, raaka-aineen saatavuus pitää turvata. Kestävä, suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito tuo metsänomistajalle pitkällä aikajänteellä parhaan tuoton ja vahvistaa myös teollisuuden investointihalukkuutta.

- Suomalaisten hyvinvointi ja julkisen talouden pohja on tehty puusta. Metsäteollisuuden koko hankintaketjun suora ja epäsuora arvonlisäys vuodessa on 12 miljardia euroa. Mitä tarkemmin saamme ohjattua jalostuskelpoisen ainespuun lisäarvoa tuottavaan jalostukseen, sitä parempi koko suomalaiselle yhteiskunnalle, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi

FOREST 2

METSÄSSÄ KOETELTUA LUJUUTTA JA VAKAUTTA

Kevyt tai keskiraskas metsätraktori taipuu moneen käyttöön. NOKIAN TYRES TR Forest 2 -rengas tarjoaa erinomaisen suojan kivien, kantojen ja oksien pistoja, iskuja ja viiltoja vastaan tehden työpäivistäsi paitsi tehokkaita myös huolettomampia.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 61 KONEURAKOINTI
TRFOREST2
Metsäteollisuus
ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-lokakuussa puuta yksityismetsistä 27,4 miljoonaa kuutiota. TR
NOKIANTYRES.COM/

Uutta tehokkuutta puutavarankäsittelyyn

Oy

Oy on vahvistanut puutavaran käsittelyn kapasiteettiaan uusilla Caterpillar -materiaalinkäsittelykoneilla.

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab on moderni konealan ammattilainen, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia, asiakaskohtaisesti kohdennettuja logistiikka- ja konepalveluratkaisuja metsäteollisuudelle, kaivosalalle, kemianteollisuudelle ja kaupalle.

- Tällä hetkellä operoimme 19 toimipisteessä eri puolella Suomea. Toteutamme niin pienet kuin suuretkin toimeksiannot täsmällisesti ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Yhteensä erilaisia kone- ja laiteyksikköjä on käytössä lähes 400, mikä mahdollistaa todella laajan palvelun eri teollisuudenaloille ja logistiikkaan, kertoo toimitusjohtaja Pekka Pöllänen

Metsäteollisuuden puuvirrat kasvussa

Metsäteollisuuden puuntarve on ollut kasvussa viime aikoina ja uusia merkittäviä laitosinvestointejakin on tehty. Todella

suuri muutos markkinaan on Venäjän puun poistuminen valikoimasta, mikä on johtanut korjuumäärien kasvattamiseen entisestään ja uusien tuontipuuvirtojen kehittämiseen.

- Vaikka maailmassa eletään kaikin puolin haastavia aikoja niin suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuus näyttää vahvalle.

Adolf Lahti on urakoinut vuosikymmeniä raakapuun, hakkeen

ja lopputuotteiden logistiikan parissa - tarjoamme jatkossakin asiakkaillemme tehokkaat ratkaisut mitkä osaltaan takaavat teollisuuden kilpailukyvyn, toteaa Pöllänen.

Catit saapui puukentille

Tuontipuuvirtojen kasvaessa Adolf Lahti otti loppusyksystä 2022 käyttöön kaksi uutta Cat MH3040 -materiaalinkäsittely-

konetta, mitkä sijoitettiin Kotkan Mussalon satamaan.

- Uudet Catit osallistuvat laivojen purkuun eli niillä nostellaan puut siirtovaunuista ensin varastokasoihin ja sitten lastataan kasoista junanvaunuihin. Kuitupuu saapuu Kotkaan tällä hetkellä suurimmalta osin Baltiasta ja se päätyy eri laitoksiin ympäri Suomea pääasiassa rautateitse sekä lähialueille autoilla,

kertoilee kalusto-optimoinnin koordinoinnista vastaava aluejohtaja Niko Miettinen

Adolf Lahti ei ole aiemmin käyttänyt laajemmin Caterpillareita metsäteollisuuden prosesseissaan.

- Hyviä kokemuksia on saatuaiemman sukupolven Cat 325 DLMH -materiaalikoneista mm. rautapelletti- ja hiilivaunujen purkamisessa, missä niitä on käytössä useampi kappale; viime aikoina koneilla on käsitelty jonkin verran myös puutavaraa. Vanhimmilla on ajettu lähes vuosikymmenen aikana jo parikymmentä tuhatta tuntia ja luotettavuus on ollut hyvällä tasolla samoin kuin tehokkuus, mikä on tietenkin aivan ratkaiseva asia hoidettavissa prosesseissa, toteaa Miettinen.

Koeajo ja nopea toimitusaika ratkaisivat investointipäätöksen

Kun Caterpillar esitteli uuden Cat MH3040 -materiaalinkäsittelykoneen, heräsi Adolf Lahden mielenkiinto:

- Maailmaan mahtuu puheita koneiden erinomaisuudesta mutta totuus selviää vasta kun niitä päästään testaamaan tositoimissa. Avesco Oy järjesti meille Saksassa mahdollisuuden koeajaa uudella MH3040-mallilla ja

METSÄALAN AMMATTILEHTI 62 KONEURAKOINTI
Adolf Lahti Yxpila Oy Adolf Lahti Yxpila Ab käsittelee suurella volyymilla Kotkan Mussaloon saapuvaa tuontipuuta, mikä matkaa pääosin junalla eteenpäin kohti metsäteollisuuden tuotantolaitoksia. Puutavaralogistiikkaa tehostamaan hankittiin kaksi uutta 40-tonnista Cat MH3040 -materiaalinkäsittelykonetta, mitkä otettiin käyttöön loppusyksystä. Taustalla näkyy edellisen sukupolven 325 DLMH -malli.

kone vakuutti ominaisuuksillaan. Niinpä päädyimme tilamaan kaksi kappaletta kyseisiä koneita, mihin osaltaan vaikutti myös nopea toimitusaika sillä puuterminaaleissa missä operoidaan, on tällä hetkellä todella suuri tarve lisäkapasiteetille, sanoo Miettinen.

Alku sujunut mutkattomasti

Uusien Cat MH3040 -koneiden käyttöönotto sujui suunnitellusti ja kuljettajat ovat olleet niiden ominaisuuksiin oikein tyytyväisiä.

- Parissa kuukaudessa molemmilla on ehditty ajaa jo tuhannen tuntia, eikä teknisten murheiden kanssa ole tarvinnut painia. Toki vasta aika näyttää kestävyyden ja luotettavuuden kovassa käytössä mutta uskon että Catin laatuun voi luottaa näissäkin konemalleissa. Ja valmistaja lupaa että niin polttoaine- kuin huoltokulutkin sekä CO2-päästöt on saatu laskemaan merkittävästi aiempaan mallisarjaan verrattuna, pohtii Miettinen.

Kotkan Mussalon satamassa Cat MH3040 -koneilla operoi kuljettaja Jani Johansson, joka on ajanut materiaalinkäsittelykonetta reilun vuoden verran:

- Ajoin aiemmin pitkään metsäkoneita ja tein lajinvaihdon hieman isompiin vehkeisiin. Ihan hyvin olen jo päässyt homman jujuun kiinni ja junat täyttyvät vauhdilla. Ajoin ensin vanhempaa Cat 325DLMH -materiaalikonetta ja onhan tämä uusi aivan omalla tasollaan monessa asiassa kuten kuljettajan viihtyvyydessä - myös lastaaminen käy tehokkaammin ja liikkeet ovat hallitun tarkkoja. Korkealle nousevasta, hiljaisesta ja mukavasta ohjaamosta on loistava näkyvyys kaikkialle työskentelyalueelle. Puomissa on ulottuvuutta 15,5 metriä joten 19 metrisen junanvaunun lastaus onnistuu hyvin ilman turhia siirtelyjä, kun sijoittaa koneen vaunun keskikohtaan. Nämä uudet Catit ovat

täysin identtisiä mutta kourat ovat eri kokoa; joissain tilanteissa iso koura on tehokkaampi ja joskus pieni puolestaan näppärämpi.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 63 KONEURAKOINTI
Puomissa on ulottuvuutta 15,5 metriä, mikä on riittävästi junanvaunujen tehokkaaseen lastaamiseen. Konehuoneesta löytyy Tier V -päästötason Cat C7.1 mikä yhdessä kehittyneen hydrauliikan, kahden valittavissa olevan tehoalueen ja sähkökäyttöisen tuulettimen kanssa laskevat kulutusta jopa 25 % aiempaan verrattuna. Koneen toimintoja säädellään keskusnäytöstä ja Tamtron vaakatiedot siirtyy automaattisesti pilveen. - Uusi Catin ohjaamo on todella viihtyisä työpaikka, kehuu Oy Adolf Lahti Ab:n kuljettaja Jani Johansson. Puutavaran junanlastauksessa materiaalinkäsittelykoneelta vaaditaan voimaa, nopeutta ja tarkkuutta - sitä tarjoaa uusi Cat MH3040.

Stora Enso pienentää hiilijalanjälkeään aloittamalla puun uiton Imatran tehtaille

Stora Enso aloittaa puun uittamisen Imatran tehtaille. Uitto on tehokas keino pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä puukuljetuksissa. Samalla Stora Enso luo edellytyksiä kotimaan kasvavaa puunhankintaa varten.

Uitto on perinteinen tapa kuljettaa puuta pidemmillä matkoilla Itä-Suomen järvimaisemissa. Stora Enso uitti aiemmin puuta vuoteen 2009 asti mutta sen jälkeen yhtiön uittotoiminta on ollut tauolla ja kesäkaudella puuta on kul- jetettu vesitse proomuilla. Nyt Stora Enson suunnitelmissa on aloittaa puun uitto uudelleen. Uitettavan puun määränpää on Imatran tehtailla, jossa valmistetaan erilaisia kartonkilaatuja Suomen ja maailman markkinoille.

- Uitto on tervetullut lisä Stora Enson puukuljetuksiin. Kun verrataan eri kuljetusmuotojen päästöjä ja hiilijalanjälkeä, uiton tuomat hyödyt ovat ylivertaiset.

Tutkimusten mukaan uittaminen vähentää kuljetuksen hiilidioksidipäästöjä jopa 75 prosenttia verrattuna rautatie- ja aluskuljetuksiin, sanoo Stora Enson Suomen puunhankinnan operaatiojohtaja Lauri Kuusisto Stora Enso on koko yhtiön laajuisissa vastuullisuustavoitteissaan sitoutunut puolittamaan toiminnastaan syntyvät kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen

2030 mennessä. Näihin lukuihin sisältyvät myös puukuljetuksista aiheutuneet päästöt.

Uitolla on muitakin positiivisia vaikutuksia ympäristölle. Vedessä kelluva puu parantaa vettä suodattavien pieneliöiden elinmahdollisuuksia. Periaate on sama kuin tehtaiden biologisissa vedenpuhdistamoissa.

- Lisäksi puun uittaminen pienentää potentiaalisten hyönteis-

tuhojen riskiä. Kuivalla maalla havupuupino voi edesauttaa esimerkiksi kaarnakuoriaisten leviämistä, mutta vedessä varastoitavan puutavaran osalta ei vastaavaa riskiä ole, Kuusisto kertoo.

Kotimaan puunhankinnan kasvaessa Stora Enson tavoitteena on myös ratkaista uiton avulla logistisia pullonkauloja, kun kuljetusvaihtoehtoja on jatkossa enemmän. Uittamisen ohella

Stora Enso kuljettaa puuta junilla, puutavara-autoilla ja aluksilla.

Stora Enson tavoitteena on kuljettaa puuta nippu-uittona Iisalmen ja Nurmeksen suunnilta kohti Imatraa. Uiton käynnistäminen vahvistaa puun kysyntää yksityismetsänomistajien metsissä Kainuussa, PohjoisKarjalassa ja Pohjois-Savossa. Uiton aloittamisen aikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 64 KONEURAKOINTI
Kotimaan puunhankinnan kasvaessa Stora Enson tavoitteena on myös ratkaista uiton avulla logistisia pullonkauloja, kun kuljetusvaihtoehtoja on jatkossa enemmän.

Metsäkoneenkuljettajakoulutus on muutettava yhteishakuun erilliseksi hakukohteeksi

Metsäkoulutus ry esittää, että metsäkoneenkuljettajan koulutus muutettaisiin omaksi hakukohteekseen yhteishaussa. Samalla otettaisiin käyttöön soveltuvuuskokeet.

Tällä hetkellä metsäalan toisen asteen koulutukseen hakeuduttaessa hakukohde on metsäalan perustutkinto, joka sisältää metsäkoneenkuljettajan, metsäkoneasentajan, metsäenergian tuottajan sekä metsuri-metsäpalvelujen tuottajan osaamisalat. Metsäkoulutus ry ei koe tarpeelliseksi, että soveltuvuuskoe koskisi kaikkia osaamisaloja.

Jotta soveltuvuuskoe koskisi metsäalalla ainoastaan metsäkoneenkuljettajan osaamisalaa, tulisi siitä muodostaa oma hakukohteensa.

Koulutukseen tarvitaan motivoituneita opiskelijoita

Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vaativaa. Työskentely tapahtuu yrittäjän koneella, johon kohdistuu tuottovaatimukset. Siinä käsitellään yksityisten metsäomistajien metsiä ja tuotetaan metsäteollisuudelle tarvittavaa raaka-ai-

netta laatuvaatimusten mukaisesti.

Työskentely vaatii lisäksi psyykkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia, joita ei voida koulutuksessa kehittää. Siksi Metsäkoulutus ry pitää tärkeänä, että koulutukseen hakeutuessa käytössä olisi soveltuvuuskoe. Koe olisi sekä koulutuksen että ammatin imagoa nostava tekijä.

Soveltuvuuskoetta valmistellaan parhaillaan

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointihanke käynnistyi keväällä 2022. Hanketta toteuttaa TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimus sekä laaja joukko oppilaitoksia ja sidosryhmiä. Soveltuvuuskokeen on ajateltu olevan valtakunnallisesti käytössä metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljettajan osaamisalalla kevään 2024 hakumenettelyssä.

Konemyynti Henrik Fridlund +35840-1539477 henrik@suomentyokone.fi

Keijo Rajaniemi +358400-262654 keijo@suomentyokone.fi

Konemyynti ja varaosat Timo Yli-Hakola +358400-877600 timo@suomentyokone.fi

Jälkimarkkinointi ja kansainvälinen kauppa Tatu Rintamäki +35840-8367410 tatu@suomentyokone.fi

Huolto ja tuki Veijo Järvi +358400-291276 veijo@suomentyokone.fi Janne Hautala +35840-1373476 janne@suomentyokone.fi

Uudistunut Korjuun suunnittelu -opas tarjoaa tietoa puunhankintaketjun ja puunkorjuun suunnittelusta

Metsätehon Korjuun suunnittelu -oppaan uudistustyö on valmistunut. Oppaan tavoitteena on antaa perustiedot puunhankinnan eri vaiheista alkaen puukaupan teosta päättyen puutavaran toimitukseen kaukokuljetusta varten.

Pääpaino on puunkorjuun suunnittelussa ja toimitusten hallinnassa huomioitavissa asioissa. Opas kuvaa yleisiä toimintamalleja sekä puunhankintaketjun osatekijöiden parhaita käytäntöjä.

Opas koostuu viidestä osiosta:

- Johdannossa taustoitetaan aihepiiriä ja kuvataan puunhankinnan toimintaympäristöä

- Puukaupassa käydään läpi puukaupan muotoja, hinnoittelumenetelmiä ja puutavaran katkontaa ja mittoja

- Leimikon suunnittelussa perehdytään korjuuseen tulevan alueen suunnitteluun ja suunnittelussa huomioitaviin tekijöihin

- Korjuun organisoinnissa tarkastellaan korjuutoimintojen käytännöntoteutusta

- Korjuun ohjaus -osiossa kuvataan nykyaikaisen korjuunoh-

jauksen perusperiaatteita ja tiedonhallintaa

Vapaasti käytettävissä Korjuun suunnittelu -opas on suunnattu puunkorjuun toteuttajille, puunkorjuun parissa työskenteleville toimihenkilöille, alan opiskelijoille sekä kaikille

asiasta kiinnostuneille. Opas on uudistettu aiemman vuonna 2010 julkaistun oppaan edellisen version pohjalta ja se on vapaasti katseltavissa Metsätehon puuhuolto.fi -opassivustolla.

Metsätehon sivustolla on myös yksityiskohtaiset oppaat koneellisesta puunkorjuusta ja puuta-

varan autokuljetuksesta. Korjuun suunnittelu -opas täydentää tätä puunhankinnan opaskokonaisuutta.

Korjuun suunnittelu -opas löytyy sivulta: puuhuolto.fi/ korjuun-suunnittelu

METSÄALAN AMMATTILEHTI 65 KONEURAKOINTI
Metsätehon tiedote 12/2022
Metsätehon tiedote 12/2022
Korjuun suunnittelu -opas löytyy sivulta: puuhuolto.fi/korjuun-suunnittelu
Tuottajankuja 1 A 1, 60100 Seinäjoki
© Caterpillar Inc. All rights reserved. www.avesco-cat.fi PARANNETTU MUKAVA OHJAAMO PIENEMMÄT YLLÄPITOKUSTANNUKSET ALANSA JOHTAVA POLTTOAINETALOUS Uuden sukupolven CAT 980 XE pyöräkuormaajan ergonominen ohjaamo, CVT-vaihteisto yhdistettynä hydrostaattiseen voimansiirtoon tekee ajamisesta mukavaa ja nostaa tuottavuuden sekä suorituskyvyn aivan uudelle tasolle – ja se näkyy viivan alla. UUDEN SUKUPOLVEN CAT 980 XE TUKKIKENTÄN KUNKKU Kysy lisää omalta Cat-myyjältäsi! Vaivattomuutta ja turvallisuutta Easy Service -huoltopalvelulla! Uudet palvelunumeromme: Huollon ajanvaraus 020 111 5600 Varaosamyynti 0800 12280 Tekninen tuki 020 111 5757 Tukkityöhän soveltuu erinomaisesti myös Cat 988 XE.

Suojeltu metsäpinta-ala on lisääntynyt

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen metsien suojelutilaston mukaan Suomen suojeltujen metsien pinta-ala oli kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana sekä laki sääteisillä suojelualueilla että talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteissa yhteensä 57 000 hehtaaria.

Suojeltujen metsien osuus Suomen metsäalasta oli vuoden 2022 alussa edelleen 13 prosenttia.

rempi kuin pohjoisessa.

- Kaikista suojelluista metsistä yli neljä viidesosaa sijaitsee valtion mailla. Valtion omistaa metsiä lähinnä Pohjois-Suomessa. Yksityismetsien suojelukohteiden merkitys kasvaa etelää kohti siirryttäessä, jonne yksityismetsien omistuskin painottuu, Niinistö toteaa.

Suojeltu metsäpintaala on lisääntynyt

Edellisen kerran metsien suojelutilasto laadittiin 1.1.2019 tilanteesta. Siihen verrattuna metsien lakisääteisten suojelualueiden pinta-ala kasvoi 41 000 hehtaaria ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteiden pinta-ala 16 000 hehtaaria.

Mahindra & Mahindra kasvattaa omistusosuuttaan Sampo-Rosenlewista M

ahindra & Mahindra Ltd on 24.9.2020 nostanut osakeomistustaan Sampo-Rosenlew Oy:stä 74,97%:iin. Mahindra on ollut Sampon osakkeenomistajana heinäkuusta 2016 alkaen. Siitä lähtien yritykset ovat työskennelleet tiivissä yhteistyössä kasvattaakseen leikkuupuimureiden ja metsäkoneiden liiketoimintaa eri puolilla maailmaa.

rikassa sekä Pohjois-Afrikassa. Tämän lisäksi Sampo-Rosenlew pystyy hyödyntämään Mahindran vahvuutta valmistuksessa, hankinnoissa ja jakelussa.

Sampo-Rosenlewin

Onneksi tilauskantaa oli mukavasti joten tuotanto pyöri lomiin saakka lähes normaalisti ja kun elokuussa myynti on taas piristynyt niin tilauskirjat ovat täyttyneet joten ihan kädestä suuhun ei tuotannossa tarvitse elää, analysoi Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja Jussi Malmi

- Metsien suojelutilasto tarkastelee lakisääteisten suojelualueiden ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteiden pinta-alojen kehitystä. Suomen metsistä oli 1.1.2022 suojeltu 2,94 miljoonaa hehtaaria. Tästä oli metsämaata eli hyvin kasvavaa metsää 1,70 miljoonaa ja heikommin puuta tuottavaa metsää eli kitumaata 1,24 miljoonaa hehtaaria. Suomen metsäalasta oli suojeltu yhteensä 13 prosenttia, kertoo yliaktuaari Tuomas Niinistö Lukesta.

Suojeltu metsäala nousi Pohjois-Suomessa 25 000 hehtaaria ja Etelä-Suomessa 32 000 hehtaaria. Pohjois-Suomessa suojellun metsäalan osuus pysyi ennallaan 20 prosentissa, mutta EteläSuomessa osuus kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä kuuteen prosenttiin.

Tietoa tilastosta

Luke tilastoi metsien suojelua kolmen vuoden välein, ja julkaistava tilasto kuvaa suojelutilannetta kohdevuoden alussa.

Mahindran toimintatavan mukaan Sampo-Rosenlew Oy jatkaa edelleen erillisenä itsenäisenä yrityksenä hyödyntäen yhteisiä synergioita mahdollisuuksien mukaan.

- Mahindran kasvanut omistusosuus Sampo Rosenlewista mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön yhtiöiden välillä. Sampo tulee hyötymään Mahindran maanviljelyskoneiden globaalista kokoluokasta sekä jakelukanavasta ja toisaalta pystymme kasvattamaan Mahindran leikkuupuimuriliiketoimintaa globaalilla osaamisellamme, sanoo Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja.

Sampo Rosenlew Oy

Sampo Rosenlew Oy sijaitsee Porissa. Suomen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Yrityksen päätuotteet ovat leikkuupuimurit ja metsäkoneet. Sampo Rosenlew myy tuotteitaan yli 50 maahan ja viennin osuus myynnistä on noin 90%. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, IVY-maat, Amerikka ja PohjoisAfrikka.

Pääosa Suomen suojelluista metsistä on täysin metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolella. Nämä metsät sijaitsevat luonnonsuojelulain nojalla perustetuilla luonnonsuojelualueilla, suojeluohjelmissa luonnonsuojelualueiksi varatuilla alueilla ja erämaa-alueilla. Täysin metsätalouden ulkopuolella olevaa lakisääteisesti suojeltua metsää oli vuoden 2022 alussa 2,27 miljoonaa hehtaaria eli kymmenen prosenttia Suomen metsäpintaalasta. Tästä metsämaan osuus oli 54 prosenttia ja kitumaan 46 prosenttia.

Metsäkoneisiin panostetaan Sampo-Rosenlew on viime vuodet rakentanut järjestelmällisesti metsäkoneliiketoimintaa vahvaksi tukijalaksi puimurituotannon rinnalle:

- Uskon että kun korona-tilanne alkaa hellittämään pääsemme markkinoilla aivan uudella vauhdilla eteenpäin. Tuotteet on iskussa ja olemme löytäneet maailmalta oikeat kumppanit. Tärkeä asia tietenkin on myös se että pääomistaja, intialainen Mahindra näkee metsäkonebisneksen tärkeänä strategisena toimialanaan ja on valmis panostamaan siihen vahvasti, sanoo Malmi.

Pohjois-Suomen eli Lapin, Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueella sijaitsi noin kolme neljännestä eli 2,29 miljoonaa hehtaaria suojelluista metsistä. Tämä tarkoittaa sitä, että viidesosa Pohjois-Suomen metsistä on suojeltu. Suojeltua metsämaata ja kitumaata oli kumpaakin Pohjois-Suomessa suunnilleen yhtä paljon. Niistä jäi täysin metsätalouden ulkopuolelle 1,89 miljoonaa hehtaaria.

Etelä-Suomessa metsistä oli suojeltu kuusi prosenttia eli 0,65 miljoonaa hehtaaria. Tästä 0,38 miljoonaa hehtaaria oli kokonaan metsätalouden ulkopuolella. Etelässä metsämaan osuus suojellusta metsäalasta oli 84 prosenttia eli merkittävästi suu-

Metsällä tarkoitetaan tilastossa Suomessa kansallisesti käytetyn metsän määritelmän mukaisesti metsä- ja kitumaan yhteispinta-alaa. Metsä- ja kitumaan välisenä erona on puuston kasvunopeus, joka jää kitumaalla metsämaata pienemmäksi. Nämä yhdessä muodostavat puustoisen alan eli metsän.

Suomen määritelmän mukainen metsäala on hyvin lähellä kansainvälisissä tilastoissa käytettyä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) määritelmän mukaista maamme metsäalaa. Metsämaan ja kitumaan yhteisala on Suomessa noin 1,7 prosenttia suurempi kuin FAO:n määritelmän mukainen metsäala. Kansainvälisissä suojelutilastoissa sovelletaan FAO:n määritelmää. Tilaston tiedot ovat saatavilla tarkemmin Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta www.luke.fi

Pääosa Suomen suojelluista metsistä on täysin metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolella. Nämä metsät sijaitsevat luonnonsuojelulain nojalla perustetuilla luonnonsuojelualueilla, suojeluohjelmissa luonnonsuojelualueiksi varatuilla alueilla ja erämaa-alueilla.

Mahindra on kappalemäärällisesti maailman suurin traktoreiden valmistaja. Leikkuupuimurit ovat toiseksi suurin tuotegategoria maailmanlaajuisessa maataloussektorissa. Mahindran traktorituotannon kokoluokka yhdistettynä Sampo-Rosenlewin globaaliin asiantuntemukseen leikkuupuimureissa antavat molemmille yrityksille mahdollisuuden tarjota laajempi tuotevalikoima eri maiden viljelijöiden tarpeisiin. Sampo-Rosenlew tuo Mahindralle maailmanluokan osaamisen ja teknologian sadonkorjuuseen Mahindran ydinmarkkinoilla Intiassa, Aasiassa ja Afrikassa. Mahindran tuki ja jakelukanava mahdollistavat Sampo-Rosenlewille kasvun uusilla ja nykyisillä markkina-alueillaan Euroopassa, IVY -maissa, Pohjois- ja Etelä-Ame-

Mahindra & Mahindra Ltd Mahindra-konsernin liikevaihto on 19,4 miljardia dollaria. Mahidralla on johtava asema hyötyajoneuvoissa, tietotekniikassa, rahoituspalveluissa ja lomaosakeliiketoiminnassa Intiassa. Yhtiö on myös maailman suurin traktorien valmistaja. Mahindran pääkonttori sijaitsee Intiassa ja yritys työllistää yli 256 000 henkilöä yli 100 maassa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 67 KONEURAKOINTI
Metsien suojelu on painottunut Pohjois-Suomeen
KONEURAKOINTI 37
Kuva: Erkki Oksanen
METSÄALAN AMMATTILEHTI
Uutta, kuvassa valmistuvaa järeää HR86 harvesteria toimitetaan nyt asiakkaille ja mielenkiinto konetta kohtaan on ollut suurta. Sampo-Rosenlewin kuormatraktorimalliston pienin ja suurin: 10-tonnin FR28 ja pyörivällä ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68. metsäkonetuotannossa on lomien jälkeen hyvä tahti päällä ja uusia koneita valmistuu toimitettavaksi kotimaan asiakkaille sekä laajentuville vientimarkkinoille. Kuvassa työn alla FR68 ajokone. Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

THL aloitti yhteistyön Savon ammattiopiston, Metsäteollisuus ry:n ja Ponssen kanssa naisten määrän lisäämiseksi metsäalalla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toteuttaman Segregaation purku -hankkeen tavoitteena on purkaa työmarkkinoiden sukupuolen mukaista eriytymistä.

Hanke pyrkii lisäämään naisten määrää metsäalalla yhteistyössä Savon ammattiopiston, Metsäteollisuus ry:n ja Ponssen kanssa. Hanke tarjoaa yhteistyökumppaneille koulutusta ja työkaluja sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseksi metsäalalla. Samalla tarkoituksena on vahvistaa alueellista yhteistyötä Itä-Suomessa.

Työmarkkinoiden eriytyminen sukupuolen mukaisesti on Suomessa erittäin voimakasta. Naiset ja miehet työskentelevät suurelta osin eri aloilla, ammateissa ja tehtävissä sekä sijoittuvat työelämässä vaativuudeltaan eritasoisiin tehtäviin.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) palkkadatan mukaan kaikista metsäteollisuudessa työs-

kentelevistä naisten osuus oli 21 prosenttia vuonna 2021. Metsätieteiden yliopistokoulutuksessa opiskelupaikan vastaanottaneista naisten osuus on vaihdellut viime vuosina 40-60 prosentin välillä, kun taas metsäalan ammatillisen koulutuksen aloittaneissa naisten osuus oli vain viisi prosenttia vuonna 2022. Metsäalan perustutkinnosta valmistutaan esimerkiksi metsäkoneenkuljettajiksi. Savon ammattiopiston kevään 2022 yhteishaussa metsäalan koulutukseen valittiin vain yksi nainen.

- Metsäalan ammatit eivät ole sukupuolisidonnaisia. Metsäalan yritysten ja oppilaitosten yhteisenä tavoitteena on, että alan ammatteihin hakeutuisi entistä enemmän myös naisia, toteaa Savon ammattiopiston koulutuspäällikkö Ari Puustinen

Apua työvoimapulaan

Moni ala, joka on hyvin eriytynyt sukupuolen mukaan, kärsii pahasta työvoimapulasta. Metsäteollisuus ry:n jäsenkyselyn (2022) mukaan jopa 86 prosenttia metsäteollisuuden toimipaikoista on kokenut vaikeuksia rekrytoinneissa viimeisen kahden vuoden aikana.

- Metsäteollisuudessa on tälläkin hetkellä paljon avoimia,

kiinnostavia työpaikkoja. Yritysten toiminnan kannalta on elintärkeää, että alan töihin saadaan hyviä tekijöitä, linjaa Metsäteollisuus ry:n koulutuksen ja osaamisen päällikkö Reetta Pilhjerta Eriytymisen purkaminen on yksi ratkaisu työvoimapulasta kärsiville aloille, joille tarvitaan uusia osaajia myös tulevaisuudessa. Eriytymisellä on myös vaikutusta alueiden elinvoimaisuuteen.

- Naisten määrän lisääminen metsäalan opinnoissa ja työtehtävissä on yksi keino varmistaa

työvoiman saatavuus alalla. Työpaikat voivat esimerkiksi viestinnän ja rekrytoinnin keinoin purkaa stereotypioita ja lisätä monimuotoisuutta, toteaa Segregaation purku -hankkeen projekti päällikkö Mia Teräsaho THL:stä.

- Ponsselle on tärkeää, että metsäalalla toimivat parhaat osaajat, sukupuoleen katsomatta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat vastuullisuutemme perusajatuksia, ja haluamme osaltamme edistää alan vetovoimaa kaikille, kertoo henkilöstöjohtaja

Paula Oksman Ponsselta. Segregaation purku -hanke on osa hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä samapalkkaisuusohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja purkaa sukupuolen mukaista eriytymistä työelämässä tarjoamalla työpaikoille käytännön ratkaisuja ja työkaluja esimerkiksi monimuotoiseen rekrytointiin ja sukupuolitietoiseen viestintään. Hanke tuottaa työkalupakin verkkoon kaikkien työpaikkojen hyödynnettäväksi.

PARAS HINTA PUULLESI

Kuutio on metsänomistajille helpoin tapa myydä puuta verkossa. Joko ammattilaisen, kuten metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti. Kilpailuttamalla saat puullesi parhaan hinnan.

Kuutio on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
68 KONEURAKOINTI
Segreaation purku -hanke pyrkii lisäämään naisten määrää metsäalalla.

Stora Enson Imatran tehtaiden puunkäsittelyn vedenkäytön vähentämiseen tähtäävä uudistus valmistui

Stora Enso investoi 80 miljoonaa euroa Imatran tehtaiden puunkäsittelyn keskittämiseen ja nykyaikaistamiseen parantaakseen korkealuokkaisen pakkauskartongin tuotantokykyä.

Investointi myös vähentää prosessin vedenkulutusta ja pienentää ympäristövaikutuksia. Projekti aloitettiin vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana ja se valmistui vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Imatran tehtaiden puunkäsittelyn uusinta valmistui aikataulussa. Jatkossa puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla. Projektiin kuului kolmannen kuorintalinjaston asentaminen, puuhakkeen käsittely- ja varastointijärjestelmien parantaminen sekä muutoksia nykyisen puunkäsittelyalueen infrastruktuuriin. Keskitetty ja nykyaikaisempi puunkäsittely parantaa prosessin vakautta ja tehokkuutta.

Investointi vähentää puun käsittelyyn kuluvaa vesimäärää merkittävästi. Veden käyttö vähenee vanhaan kuorimalinjaan ja samaan puumäärään verrattuna 85 prosenttia, mikä tarkoittaa vuodessa 500 miljoonaa litraa vähemmän vettä. Lisäk-

si Tainionkosken tehtaan melutaso pienenee puunkäsittelyn päättyessä siellä.

Töitä puunkäsittelyn uudistamiseksi tehtiin kahtena talvena haastavissa ulkoolosuhteissa. Turvalliseen työskentelyyn panostettiin erityisen huolellisesti. Investointityömaalla oli ensimmäistä kerta käytössä rakennusalalla laajasti käytetty turvallisuuden, siisteyden ja tekemisen arvioinnin työkalu - TR (talonrakennus) -mittaus. TR-mittauksessa havainnoidaan koko työmaata säännöllisesti pienemmissä alueissa kerrallaan.

- Koronan tuomista haasteista huolimatta työt etenivät normaalisti, investointi valmistui ajallaan ja pysyi budjetissa. Tärkeintä on, että työt saatiin tehtyä turvallisesti. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujui erittäin hyvin. Investointi palvelee Imatran tehtaita vuosikymmeniksi eteenpäin, sanoo tehtaanjohtaja Mikko Nieminen

Projektissa tehtiin lähes 700 000 työtuntia. Investoinnissa oli mukana yli 500 yritystä, joista lähes 40 prosenttia oli Etelä-Karjalasta. Investoinnin rakennusvaiheessa maahan sijoitettiin 700 teräsputkipaalua ja 100 porapaalua, yhteensä noin 18 kilometrin verran. Lisäksi siilojen rakenteisiin käytettiin noin 3 000 tonnia rautaa. Kaukopään tehdasalueelle valmistui hakkeen varastointia varten kaksi uutta siiloa. Suuremman siilon halkaisija on 38 metriä ja seinäkorkeutta sillä on 25 metriä.

Tämä on kone juuri minun tarpeisiini

"Kiinnitin hakkuukonetta valitessani huomiota moneenkin seikkaan, mutta yksi tärkeimmistä oli se, miten kone soveltuu juuri minun urakoimilleni kohdetyypeille. Pehmeillä mailla tehtävät harvennukset houkuttivat ProSilva S3 -mallin valintaan."

Reijo Männikkö RM Agrikone Oy

METSÄALAN AMMATTILEHTI 69 KONEURAKOINTI
Imatran tehtaiden puunkäsittelyn uusinta valmistui aikataulussa. Jatkossa puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla. Imatran tehtaat koostuvat kahdesta tuotantoyksiköstä: Kaukopään ja Tainionkosken tehtaista, joissa tuotetaan kemiallista massaa ja kuluttajakartonkia. Imatran tehtaat on yksi maailman suurimmista kuluttajakartonkitehtaista, ja sen tuotannosta yli 90 % viedään Eurooppaan ja Kaakkois-Aasiaan.
» prosilva.fi

Mätästämällä luodaan uutta hiilinielua

Veljekset Veikkolin Ay

Salon kupeesta Kiikalasta on erikoistunut kaivukoneella tehtävään mätästykseen ja talvisin puomin päähän vaihtuu harvesterikoura

Maatilan pojat, veljekset Olli-Pekka ja Veli-Mikko Veikkolin lähtivät jo nuorena urakointiyrittäjäksi.

- Armeijan jälkeen aloittelin syksyllä 2016 mätästyksen harjoittelua kotikulmilla tilan van-

halla kaivukoneella ja seuraavana keväänä hankin vuosimallin 2006 Hitachin, millä aloin tekemään urakointia Lounais-Hämeen Metsänhoitoyhdistykselle, kertoo Olli-Pekka Veikkolin.

- Itse pääsin armeijasta 2020 ja lähdin isoveljen mukaan urakointiin, sanoo Veli-Mikko Veikkolin.

Yhteistyössä on voimaa Hyvä tekeminen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on jatkunut jo puolen vuosikymmenen ajan:

- Urakoimme mätästyksiä Lounais-Hämeen alueella lähin-

nä Forssa-Tammela alueella, missä töitä on ollut hyvin tarjolla ja talvella teemme samalla alueella puunkorjuuta Metsänhoitoyhdistykselle harvesteripäällä varustetulla kaivukoneella ja puut ajetaan tienvarteen John Deere 810D -kuormatraktorilla. Lisäksi olemme aloittaneet yhteistyön mätästyksessä UPM:n kanssa Salon seudulla pääasiassa Pusulan ja Jokioisten kulmilla, veljekset toteavat.

Lounais-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksessä olleen tyytyväisiä Veljekset Veikkolinin palveluihin:

- Veljekset ovat positiivisia ja innokkaita tekijöitä, joilla on asenne kohdillaan. Yhteistyö sujuu molemmin puolin hyvässä hengessä ja työnlaatu saa kiitosta metsänomistajilta. Mätästys on taitolaji joten nyt kun Olli-Pekalla ja Veli-Mikolla alkaa olla hehtaareja riittävästi takana niin jälki on sen mukaista. Myös korjuuhommat hoituu ammattimaisesti, kehuu toiminnanjohtaja Kari Kannisto

Pitkäperäinen vaihtui nopeasti lyhytperäiseksi Loppuvuodesta 2019 Veikkolinit ostivat suoraan urakoitsijalta käytetyn metsäalustaisen Hyundai HX140HW -kaivukoneen, minkä mukana tuli Nisula -harvesteripää:

- Hyundai osoittautui kaikin puolin hyväksi koneeksi mätästyshommissa ja sillä pärjäsi myös puunteossa harvesteripään kanssa, vaikka kone oli pitkäperäinen. Meidän pitikin ajaa sillä vielä ainakin pari vuotta sitten, mutta sitten Suomen Telakone Oy:n konemyyjä Ville Nurmi teki sellaisen tarjouksen uudesta lyhytperäisestä ja metsäalustaisesta, noin 17 tonnisesta Hyundai HX145A LCR HW -mallista, mistä ei voinut kieltäytyä. Olimme jo aiemmin päättäneet, että tuleva uusi kone on lyhytperäinen mistä on selvää hyötyä harvesterihommissa ja kun numerot kohtasivat, niin kauppahan siitä syntyi. Toki myös se vaikutti päätökseen, että Hump-

pilaan ei ole meiltä pitkä matka ja siellä varaosa- sekä huoltopalvelut pelaavat esimerkillisesti.

Metsään tehty tehdasvalmis kone

Hyundain metsäalustaisissa malleissa on täysin tehdasvalmis alavaunu.

- Alavaunu on tässä uudessa HX145A LCR HW -mallissa järeämpi, korkeampi ja pidempi kuin perus 145:ssa, sillä se perustuu suuremman 210-mallin alavaunuun. Kaikki käytetyt komponentit kuten vetovanat, rullat, perusketjut jne. ovat siis järeämpää tekoa ja laput ovat 1000mm leveät, kertoo Olli-Pekka.

Järeä metsäkäyttöön suunniteltu alavaunu tekee Hyundaista tasapainoisen ajettavan vaativassa maastossa.

- Kone on todella tukeva kaikissa tilanteissa eikä se huoju ja vetokykyä löytyy varmasti eniten, kun vertaillaan muiden valmistajien metsäalustaisiin, toteaa Veli-Mikko.

Voimanlähteenä HX145A LCR HW -mallissa on Stage V -päästötason ympäristöystävällinen ja polttoainetaloudellinen, 100 kW tehoinen Cummins F3.8. Edistyksellinen hydrauliikkajärjestelmä on varustettu älykkäällä IPC-tehonhallintajärjestelmällä:

- Jo edellisessä Hyundaissa oli tarkka ja tehokas hydrauliikka mutta tässä uudessa on taas kehitys mennyt eteenpäin. Liikkeet ovat nopeita ja voimaa löytyy

METSÄALAN AMMATTILEHTI 70 KONEURAKOINTI
Veljekset Veikkolin Ay tekee mätästystä lyhytperäisellä metsäalustaisella, 17 tonnisella Hyundai HX145A LCR HW -kaivukoneella. - Pääosin teemme laikkumätästystä mutta jonkin verran myös kääntömätästystä, niin kuin tässä 2,7 hehtaarin kohteessa Tammelassa, kertovat veljekset Olli-Pekka (vas.) ja Veli-Mikko Veikkolin.

vähintään riittävästi, mutta silti kone on mukavan pehmeä käyttää eikä yhtään äkkipikainen, mikä on tärkeä asia niin mätästyksessä kuin varsinkin harvesteripääkäytössä.

Työvälineet optimoitu juuri tehtäviinsä

Mätästyskauhan komponentit Veikkolinit ovat teettäneet juuri omien mittojen mukaan ja hitsanneet itse kasaan. Harvesteripääksi uuteen lyhytperäiseen Hyundaihin löytyi vähän käytetty Moipu 500 -sahakoura.

- Halusimme koneeseen edellistä kouraa järeämmän mallin, sillä vaikka korjaamme puuta talvisin lähinnä suoleimikoilta niin niistäkin löytyy yllättävän paljon järeää puuta, mitkä hoituvat tehokkaasti isolla Moipulla. Tärkeä asia motokäytössä on Hyudain monipuolinen käyttöjärjestelmä, mitä kautta saa kätevästi tehtyä kaikki koneen säädöt, kuten paineet ja virtaukset juuri halutunlaisiksi; motokouralle saadaan käännettyä molempien pumppujen tuotto. Ja järjestelmästä saa koneen sielunelämästä ihan kaiken datan, sanoo Olli-Pekka.

Harvesterikäytön takia ohjaamon alkuperäinen etulasi vaihdettiin ketjuluodilta ja puun sisään syötöltä suojaavaan polykarbonaattilasiin:

- Erillistä teräsverkkosuojaa ei silloin tarvita, mikä heikentää näkyvyyttä työskentelyalueelle ja sen alta ikkuna on tosi vaikea pestä puhtaaksi. Lasin vaihdon lisäksi koneeseen asennettiin riittävä määrä tehokkaita LED -valoja, lämmitin, NTP10 kiinnike, työkalulaatikot kylkeen ja Evolutionin huippuhyvä ilmapenkki lannevyöllä, mikä on tarpeen metsässä mentäessä.

Mätästyksen oppii vain tekemällä

Kaivukoneella tehtävä mätäs-

tys on tehokas tapa muokata metsänpohja taimien istutukseen soveltuvaksi.

- Homman oppii vain tekemällä ja kyllä alussa ainakin itsestä tuntui, että ei tästä mitään tule sillä niin hitaasti ja vaikeasti homma eteni. Mutta kun ei antanut periksi niin vuoden kuluttua rytmitys alkoi löytyä ja väkisin tekemisen meininki katosi, mikä säästää myös kaivukonetta. Ajaessa pitää miettiä koko ajan pari askelta eteenpäin, minne on menossa ja samoin mättään teossa oppii lukemaan maastoa että tietää mihin ne kannattaa tehdä, pohtivat veljekset.

Hehtaareja pitää syntyä vauhdilla

Puulajien mukaan saatava työohjeistus määrittelee mätästys- eli istutustiheyden.

- Kuusella se on yleensä 1800, männyllä 2000 ja koivulla 1600 kappaletta hehtaarilla. Normaalissa 8-10 tunnin työvuorossa

pitäisi pystyä tekemään noin 1,5 hehtaaria niin urakointi on kannattavaa. Kyllä siinä saa ihan tosissaan tehdä, että tahti pysyy päivästä toiseen kauden läpi, sanoo Veli-Mikko.

Mätästyskausi alkaa keväällä, kun maat sulaa kiivain istutuskausi jatkuu kesäkuun puoliväliin mutta toki taimia istutetaan vielä syksylläkin.

- Meidän mätästystyömaiden koot on vaihdelleet 0,2 hehtaarista jopa 20 hehtaariin mutta keskikoko on jossain 2,5 hehtaarin tietämillä. Kaivukone siirtyy työmaalta toisella omalla ritiläautolla ja saamme työmaaohjeet asiakkailtamme kätevästi mobiilisovelluksella. Olemme ottamassa ensi keväänä käyttöön Asta-järjestelmän, mikä merkkaa karttasovellukseen tarkasti mättään paikat, pinta-alat ym. Toiminnan laajentuessa se auttaa tehostamaan toimintaa ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, sanoo Olli-Pekka.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 71 KONEURAKOINTI
Hyundain metsäalustaisissa malleissa on täysin tehdasvalmis alavaunu, mikä on uudessa HX145A LCR HW -mallissa järeämpi, korkeampi ja pidempi kuin perus 145:ssa, sillä se perustuu suuremman 210-mallin alavaunuun. Kaikki käytetyt komponentit ovat järeämpää tekoa ja laput ovat 1000 mm leveät. - Hyundain ohjaamo on viihtyisä ja näkyvyys työskentelyalueelle esteetön. Evolutionin huippuhyvä ilmapenkki on varustettu lannevyöllä, mikä on tarpeen metsässä mentäessä, esittelee Olli-Pekka Veikkolin. Talvella Veljekset Veikkolinin Hyundai varustellaan puunkorjuuseen Moipu 500 -harvesteripäällä. Kuvassa veljesten edellinen pitkäperäinen Hyundai HX140HW missä oli Nisula -harvesteripää. Järeä metsäkäyttöön suunniteltu alavaunu tekee lyhytperäisestä Hyundaista tasapainoisen ajettavan vaativassa maastossa.

Muutakalustosikassavirraksi

MaatorionPohjoismaidensuurinraskaankalustonvälittämiseen erikoistunutyritys.Isomyyntitiimimmetekeetöitäparhaanmahdollisen hinnansaamiseksimarkkinoilta.VoittoimittaakoneenMaatorin myyntipisteeseenmyyntiin,taimyydäsensuoraantyömaaltataikotipihasta.

Otayhteyttäalueesimyyntipäällikköön!

JariLeinonen 045-1318462 leinonen@maatori.fi Keski-&Itä-Suomi

PekkaKarjalainen 0400-160808 karjalainen@maatori.fi Oulu&Kainuu

MarekMetsis 040-7180398 marek@maatori.fi Etelä-Suomi&Baltia

MikaKähäri 040-1246267 kahari@maatori.fi Tampere

VilleMoisio 040-5617936 moisio@maatori.fi Pirkanmaa,KantaHäme&Satakunta

MarkkuKantola 0400-393675 kantola@maatori.fi Pohjois-Suomi

JuhaTanner 0400-733107 tanner@maatori.fi Pirkanmaa,KantaHäme&Satakunta

LasseKukila 0400-526640 lasse.kukila@naantalinautokeskus.fi Varsinais-Suomi

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Myy
Myy omasta pihasta Myy Maatorin pihasta
suoraan Maatorille 1 2 3

KALUSTON HALLINTA MAATORILTA

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Yli30vuodenkokemusraskaankaluston kaupasta.Vastuullistajaluotettavaa kaupankäyntiä.Asiantuntijapalvelu,joka tarjoaakalustoamaailmanlaajuisesti. www.maatori.fi

Yksityismetsätalouden liiketulos yli 2 miljardia euroa vuonna 2021

Yksityismetsien liiketulos parani selvästi edellisvuodesta. Tuloja on saatu reaalisesti enemmän vain huippuvuosina 2007 ja 2018. Myös sijoitustuotto nousi selvästi.

uonna 2021 metsäteollisuuden huippusuhdanne piti puun kysynnän kovana. Varsinkin tukkipuun hakkuut lisääntyivät ja puusta maksettiin edellistä vuotta korkeampaa hintaa. Liiketulos kasvoi reaalisesti 32 prosenttia 155 euroon hehtaarilta (2 101 milj. eur). Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tulos oli vuoden 2021 rahassa lähes viidenneksen korkeampi.

Liiketulos parani kaikissa maakunnissa

Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos nousi 200 euroon hehtaarilta (+34 % edellisvuodesta) ja Pohjois-Suomessa 65 euroon hehtaarilta (+22 %). Pohjois-Suomeen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat.

Maakunnittain selvästi suurimmat hehtaarikohtaiset tulot saatiin Päijät-Hämeessä (302 €/ ha) ja Kanta-Hämeessä (293 €/ ha). Lapissa liiketulos jäi 40 euroon hehtaarilta. Yksityismetsätalouden liiketulos nousi kaikissa maakunnissa. Eniten eli yli 40 prosenttia se nousi reaalisesti Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja EteläPohjanmaalla.

- Kun hakkuut lisääntyivät ja puun hinnat kohosivat, niin tuloskin koheni. Huolestuttavaa tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin se, että jaksolliselle metsänkasvatukselle tärkeät puuntuotannon investoinnit ovat laskus-

sa. Ne supistuivat yli 10 prosenttia edellisvuodesta ja myös edeltävän kymmenen vuoden

keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2021 käyttämättömiä tukia jäi valtion kassaan neljännes eli 17 miljoonaa euroa. Tänä vuonna marraskuussa oltiin lähes 40 prosenttia tavoitteesta jäljessä, kertoo tutkija Esa Uotila Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tuotto yli 12 prosenttia

Puuntuotannon sijoitustuotto nousi 12,5 prosenttiin vuonna 2021, ja lisäys edellisvuoteen oli 10 prosenttiyksikköä. Edeltävän viiden vuoden keskiarvoon verrattuna tuotto oli kuusi prosenttiyksikköä parempi.

Luken sijoitustuottolaskelmassa jaetaan viiteen osaan. Pystykauppahintojen nousu toi sijoitustuotosta 7,0, puunmyyntitulot 3,8, puuston nettokasvu 1,5 ja valtion tuet 0,1 prosenttiyksik-

köä. Puuntuotannon kokonaiskustannukset alensivat tuottoa 0,5 prosenttiyksikköä.

- Puuntuotannon sijoitustuoton laskentamenetelmä kehitettiin alun perin eri sijoitusmuotojen tuottojen vertailuun. Laskelmassa esimerkiksi yksi kuutiometri kuusitukkia on ”osake”, jonka arvo määräytyy maakunnittaisilla puumarkkinoilla. Omaisuuden arvo lasketaan kertomalla osakkeen määrät niiden hinnalla, eli puutavaralajittaiset puumäärät pystykauppahinnoilla. Vuonna 2021 näin laskettu yksityismetsien arvo oli 58 miljardia euroa, mikä on viisi miljardia enemmän kuin edellisvuonna, taustoittaa Uotila.

Puun hintojen vaihtelu on heitellyt puuntuotannon sijoitustuottoa vuosien varrella enim-

millään reilulla neljänneksellä ylös- tai alaspäin. Ilman puun hintamuutoksia lasketun tuoton trendi on nouseva 2000-luvun vaihteesta alkaen ja oli 5,0 prosenttia vuonna 2021.

Tietoa tilastoista

Yksityismetsätalouden liiketulos -tilastossa tulot käsittävät teollisuus- ja energiapuuhakkuiden sekä omaan käyttöön hakatun puun määrien ja pystykauppahintojen perusteella lasketut bruttokantorahatulot sekä valtion tuet puuntuotantoon. Menoja ovat yksityismetsätalouden metsänhoito- ja metsänparannusinvestoinnit sekä hallinto- ja muut menot. Tulot ja puuntuotannon investoinnit perustuvat alueittaisiin tilastotietoihin ja hallinto- ja muut menot pääosin arvioihin.

Metsä sijoituskohteena -tilastossa julkaistava Puuntuotannon sijoitustuotto on hakkuiden, pystykauppahintojen, valtion metsätaloudelle myöntämien tukien, puuntuotannon menojen ja puustotietojen perusteella laskettu tuottoindeksi. Laskelmassa tulot ja menot suhteutetaan puustomäärien ja pystykauppahintojen perusteella laskettuun puuston arvoon. Tiedot perustuvat Luken tilastoihin ja Valtakunnan metsin inventointeihin (VMI).

Tilastossa kaksi viimeistä vuotta ovat ennakkotietoja, koska uudet metsävaratiedot tarkentavat laskennassa niiden puustotietoja.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 74 KONEURAKOINTI
Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi
Varsinkin tukkipuun hakkuut lisääntyivät 2021 ja puusta maksettiin edellistä vuotta korkeampaa hintaa. Liiketulos kasvoi reaalisesti 32 prosenttia 155 euroon hehtaarilta (2 101 milj. eur). Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tulos oli vuoden 2021 rahassa lähes viidenneksen korkeampi. Kuva: Erkki Oksanen
V

ja autoalan yrittäjille kovaan käyttöön takuulla ja etätuella. Tule pyytämään tarjous osastoltamme.

KESTÄVÄT LAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

KESTÄVÄT LAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

Onko metsäkoneessasi liian vanha käyttöjärjestelmä?

Onko metsäkoneessasi liian vanha käyttöjärjestelmä? Asennamme vanhan mittalaitteen tueksi Toughbookin Windows 10 käyttöjärjestelmällä ja metsäyhtiön ohjelmistolla – koneet keskustelevat keskenään sisäverkossa.

Asennamme vanhan mittalaitteen tueksi Toughbookin Windows 10 käyttöjärjestelmällä ja metsäyhtiön ohjelmistolla – koneet keskustelevat keskenään sisäverkossa.

MYÖS PUUAUTOIHIN

MYÖS PUUAUTOIHIN

Meiltä saat Panasonicin uudet ja käytetyt tietokoneet myös puuautoihin, metsäyhtiön ohjelmiston kanssa. Olemme tehneet asennuksia jo 90luvun puolivälistä lähtien.

Meiltä saat Panasonicin uudet ja käytetyt tietokoneet myös puuautoihin, metsäyhtiön ohjelmiston kanssa. Olemme tehneet asennuksia jo 90luvun puolivälistä lähtien.

Käy tutustumassa tuotteisiin: www.vlh.fi

Käy tutustumassa tuotteisiin: www.vlh.fi

Toimenpidekuvion rajaus hakkuulaitteen sijaintitiedon perusteella

Hakkuulaitteen sijaintitiedon tallentaminen alkaa vähitellen yleistyä puunkorjuussa. Tässä työssä päivitettiin Metsätehon hakkuukonekuviointimenetelmä tuottamaan käsittelykuvioita hakkuulaitteen sijaintitiedosta.

o pienen testiaineiston tulosten pohjalta ilmenee, että hakkuulaitteen sijaintitiedon käytöllä on merkittävää potentiaalia mm. automaattisessa talousmetsän luonnonhoidon todentamisessa.

Metsätehon hakkuukonekuviointi on monipuolinen laskentatyökalu, jota voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Hakkuukoneen sijainteihin perustuva kuviointi on otettu käyttöön Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen ylläpidossa KAATO -palvelun käyttöönoton myötä. Hakkuukonekuviot mahdollistavat myös mm. automaattisen talousmetsän luonnonhoidon todentamisen.

Hakkuulaitteen sijaintitiedon tallentaminen hakkuukonetie -

toon on alkanut yleistyä viime aikoina. Hakkuulaitteen sijaintitieto sisältää hpr-tiedostoon tallennetut koneen ja puomin suunnat sekä puomin pituuden, ja se parantaa mm. hakattujen runkojen sijaintitarkkuutta merkittävästi. Sen vuoksi tässä työssä tutkittiin ns. poistumakuvioiden tuottamista hakkuulaitteen sijaintitiedosta sekä niiden tarkkuutta. Työn yhteydessä päivitettiin Metsätehon kuviointimenetelmää lisäämällä mm. hakkuulaitteen tarkennetun sijainnin laskenta.

Poistumakuvioita tuotettiin

operatiivisille korjuukohteille, joilta oli tallennettu hakkuulaitteen sijaintitiedot. Kuviointien tarkkuustasoa selvitettiin pienen maasto- ja ilmakuvareferenssiaineiston avulla. Tulosten mukaan pinta-alan vastaavuus parani hieman hakkuukonekuvioihin verrattuna (suhteellinen pintaala 1,03 vs. 1,05). Poistumakuvioiden rajaukset olivat yksityiskohtaisempia ja tarkentuivat selvästi aiempaan nähden mm. luontokohteiden ympärillä. Kuvioiden sisälle muodostui aiempaa enemmän käsittelemättömiä alueita ja niiden keskikoko pie-

neni.

Tulokset positiivisia Työn tulokset osoittavat, että hakkuulaitteen sijaintitietoon perustuvassa poistumakuvioinnissa on paljon potentiaalia operatiiviseen käyttöön. Esimerkiksi poistumakuvioiden tarkkuuden yhdistäminen talousmetsien luonnonhoidon todentamiseen tulee parantamaan merkittävästi automaattisen todentamistyökalun erotuskykyä. Poistumakuvioinnin käyttökelpoisuus ja -edellytykset sovelluskohteisiin on kuitenkin vielä

METSÄALAN AMMATTILEHTI
75 KONEURAKOINTI
J
Metsätehon tiedote 13/2022 Hakkuulaitteen sijaintitiedon tallentaminen hakkuukonetietoon on alkanut yleistyä viime aikoina. Jo pienen testiaineiston tulosten pohjalta ilmenee, että hakkuulaitteen sijaintitiedon käytöllä on merkittävää potentiaalia mm. automaattisessa talousmetsän luonnonhoidon todentamisessa. SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO Torikatu 1, 44100 Äänekoski 0400 123 021 Pispalan valtatie 25, 33250 Tampere Jori Lieska | 0400 643 464 info@vlh.fi facebook.com/suomenviestilaitehuolto Uudet ja käytetyt ruggeroidut pc- ja android laitteet kone-
varmistettava kattavammilla aineistoilla.
SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO Torikatu 1, 44100 Äänekoski 0400 123 021 Pispalan valtatie 25, 33250 Tampere Jori Lieska | 0400 643 464 info@vlh.fi facebook.com/suomenviestilaitehuolto Uudet ja käytetyt ruggeroidut pc- ja android laitteet kone- ja autoalan yrittäjille kovaan käyttöön takuulla ja etätuella. Tule pyytämään tarjous osastoltamme.
Kysy talven tarjous puuautoon tai metsäkoneeseen!

Maailman modernein metsäkonetehdas vakuutti suomalaiset asiakkaat

Komatsu Forest järjesti marraskuun lopulla tutustumismatkan Uumajan uuteen metsäkonetehtaaseen, mikä edustaa kehityksen kärkeä koko alalla.

omatsu Forest otti elokuussa 2021 käyttöön täysin uuden tehtaan, mikä rakennettiin puhtaalle pöydälle metsäkoneiden valmistukseen noin kymmenen kilometrin päähän vanhasta tehtaasta.

- Taustalla on Uumajan vuosikymmenten kokemus niin suunnittelussa kuin valmistuksessa, mikä yhdistyy japanilaisen tuotanto-osaamisen ja korkean laatutason kanssa huippuunsa uu-

Kaikki saman katon alla Uudessa metsäkonetehtaassa kaikki toiminnot - tuotanto, varastot ja toimistotilat - on saatu saman katon alle, mikä tehostaa toimintaa oleellisesti.

- Tuotantotilan pituus on 340 metriä, leveys 80 metriä ja korkeutta 17 metriä; yhteensä kokonaisuuden pinta-ala on 40 000 neliötä. Kyseessä on erittäin tehokas ja pitkälle automatisoitu kokoonpanotehdas, missä Komatsu metsäkonemallit valmistuvat yhdeltä päälinjalta, minkä päädyissä on komponenttivarastot joista syötetään esikasauslinjoja joista osakokonaisuudet siirtyvät päälinjalle. Valmistuvat koneet kulkevat linjalla robottivaunujen päällä ja etenevät sektoril-

ta toiselle nopealla sykliajalla. Valmiit koneet testataan ja toimitetaan asiakkaille eri puolille maailmaa, kertoo Nurminen.

Kapasiteetti kasvanut

Uusi tuotanto mahdollistaa jatkossa aiempaa merkittävästi tehokkaamman metsäkoneiden valmistuksen ja kapasiteetin nostamisen tarvittaessa merkittävästi nykyisestä.

- Tehtaan mahdollisuudet ovat uudella tasolla monessa suhteessa, puhuttiin sitten valmistusmääristä tai -laadusta, mikä on japanilaiselle yritykselle ehdoton ykkösasia. Tällä hetkellä suuri haaste on globaali komponenttipula ja toimitusketjujen ongelmat, joiden ratkaisemiseksi Uumajassa tehdään lujasti töitä, toteaa Nurminen.

Tehokkuus ja laatu syntyy monista asioista.

- Vaikka automaatiotaso on uudessa tuotannossa huipussaan niin metsäkoneiden kokoonpano on edelleen myös pitkälle käsityötä. Niinpä työntekijöiden viihtyvyyteen, ergonomiseen tekemiseen ja turvallisuuteen on panostettu todella paljon, mikä osaltaan mahdollistaa laatutason nostamisen entisestään, ilmoittaa Nurminen.

Myös ympäristöasiat ovat olleet aina Komatsun filosofiassa tärkeässsä keskiössä.

- Uusi tehdas on jo nyt lähes kokonaan hiilineutraali ja jonkun ajan kuluttua kokonaan. Katto on täynnä aurinkopaneeleja, yhteensä 7154 paneelia kattaa noin 19 000 neliön alueen joten kyseessä on yksi Pohjoismaiden suurimmista aurinkovoimaloista ja kesäisin energiaa tuotetaan yli omien tarpeiden. Lämmityksen energia otetaan maaperästä maalämpönä, joten kaikki tehtaan tarpeet katetaan uusiutuvilla ratkaisuilla. Myös rakentamisessa on menty ympä-

ristöasiat edellä ja kuusikerroksinen toimistokokonaisuus on tehty kokonaan puusta, mikä sopii tietenkin myös metsäkovalmistajan imagoon, toteaa Nurminen.

Komatsu panostaa

CTL-metsäkoneisiin

Komatsu Forestin uusi, maailman modernein metsäkonetehdas on osoitus Komatsu sitoutumisesta CTL-metsäkoneisiin.

- Kyseessä on todella iso satsaus Komatsulta ja itseasiassa ensimmäinen Komatsun koskaan Eurooppaan tekemä täysin uusi tehdas. CTL-metsäkoneet ovat todella tärkeässä roolissa Komatsun kokonaisajattelussa, missä halutaan tarjota koneratkaisut taimesta lopputuotteeksi. Tätä strategiaa tukeakseen Komatsu osti hiljattain ruotsalaisen Bräcken, mikä tunnetaan istutusja äestyslaitteistaan. Ja CTL-koneiden lisäksi Komatsun paletista löytyy erilaiset pitkän puun koneet, useita harvesteripää -

METSÄALAN AMMATTILEHTI 76 KONEURAKOINTI
dessa tehtaassa, kertoo Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Jari Nurminen
K
Marraskuun lopulla Suomesta saapui tehdasvierailulle lähes 200 metsäkonealan ammattilaista. - Uusi tehdas on osoitus Komatsun vahvasta sitoutumisesta CTL -metsäkoneisiin, sanoo Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Jari Nurminen. Komatsu Forestin uudessa, elokuussa 2021 käyttöön otetussa Uumajan metsäkonetehtaassa kaikki toiminnot on saatu saman katon alle. Pinta-alaa on yhteensä 40 000 neliötä.

merkkejä sekä tietenkin kaikki metsäteollisuudessa hyödynnettävät maarakennuskonepohjaiset ratkaisut, sanoo Nurminen.

Onnistunut reissu

Marraskuun lopulla tehdasreissuun lähti yhteensä lähes 200 Komatsu Forestin suomalaista asiakasta, sopimushuoltojen ja metsäkoulujen väkeä, median edustajia sekä isäntinä toiminutta omaa porukkaa.

- Koronan takia tehdasvierailut ovat siirtyneet useampaan otteeseen, mutta nyt Uumajaan suunnattiin neljällä bussilla, mitkä starttasivat matkaan Forssasta, Kouvolasta, Joensuusta ja Rovaniemeltä. Vaasasta mentiin yli laivalla ja nautittin joululounaasta; pohjoisen auto ajoi Haaparannan kautta Uumajaan. Tehdaskeikka oli kaikin puolin erittäin onnistunut ja asiakkaat olivat todella tyytyväisiä näkemäänsä. Komatsun panostukset ja uusi tuotantolinja vakuuttivat - kehitys on mennyt valtavasti eteenpäin. Monet asiakkaistamme olivat vierailleet vanhalla tehtaalla joten vertailuille oli olemassa hyvää pohjaa, kertoo markkinointipäällikkö Tommi Virta

Suomessa hyvä tekemisen meininki

Myös Suomessa Komatsu Forest on panostanut viime vuosina verkostonsa kehittämiseen.

- Täysin uusi Pirkkalan pääkeskus avattiin viisi vuotta sitten, Jyväskylässä muutettiin uuteen keskukseen 2,5 vuotta sitten Rovaniemen keskusta laajenettiin vuosi sitten. Asiakkaiden palveluun panostetaan ja

toimintoja

Vuoteen

lähtee hyvällä tekemisen meiningillä.

- Kauppa on käynyt mukavasti ja toivotaan että saamme uu-

desta tehtaasta koneita järkevillä toimitusajoilla asiakkaille luovutukseen. Järjestämme työnäytöksiä ja olemme mukana alan

messuilla

METSÄALAN AMMATTILEHTI 77 KONEURAKOINTI
tehostetaan - se on Komatsulla jatkuva prosessi, lupaa Virta. 2023 Komatsu Forest - yhtenä kevään kohokohtana Proforest näyttely Kalajoella, ilmoittaa Virta. Uusi tuotanto mahdollistaa jatkossa aiempaa merkittävästi tehokkaamman metsäkoneiden valmistuksen ja kapasiteetin nostamisen tarvittaessa merkittävästi nykyisestä. Metsäurakointi Piirainen Oy:n Atso Piirainen (oik.) ja Metsäpalvelu Hiekkala Oy:n Hannu Hiekkala olivat vakuuttuneita uudesta tehtaasta. Hakkuupalvelu Lappalainen Oy:n Jussi Lappalainen luottaa punaisiin koneisiin ja uusi tehdas nostaa niiden laatua varmasti entisestään. - Nyt tuotanto on aivan uudella tasolla aiempaan verrattuna, kehui MetsäTuurinkoski Oy:n Osmo Tuurinkoski. Juha Kyllönen Oy:n Jaana ja Juha Kyllönen kävivät kokeilemassa uusien Komatsu -koneiden ominaisuuksia testiradalla. - Oli todella mielenkiintoista päästä tutustumaan moderniin metsäkonetehtaaseen, sanoi Alateko Oy:n Suvi Niemelä. - Suomessa Komatsu Forest lähtee vuoteen 2023 hyvällä tekemisen meiningillä, kertoi markkinointipäällikkö Tommi Virta. Siirry QR-koodilla tehdasvierailun tunnelmiin!

Enemmän kuin kuormaimen pään ohjaus Komatsu Smart Crane

Smart Crane on Komatsu Forestin uusi teknologia metsäkoneen kuormaimen ohjaamiseen. Nosto-, taitto- ja teleskooppitoimintojen samanaikaisella ohjauksella aikaansaatavat liikkeet on koneen MaxiXT-ohjausjärjestelmässä ohjelmoitu toimimaan automaattisesti, jolloin kuljettajan ohjaustyö kuormain ulos – sisään ja myös ylös – alas -liikkeissä hoituu yhdellä vivulla. Tällaista ratkaisua kutsutaan ”kuormaimen pään ohjaamiseksi”. Kuljettajan käskemää liikettä ohjaa koneen tietojärjestelmään rakennettu algoritmi, joka tekee mahdolliseksi suorittaa nämä eniten aikaa ja energiaa vaativat liikkeet ennakkoon säädetyllä optiminopeudella ja lyhimmällä mahdollisella kouran tai taakan kulkemalla matkalla. Säästyy aikaa, yhdessä työsyklissä vähän mutta ajan mittaan paljon, energiankulutus kuormaintyön osalta pienenee ja mikä parasta,

tuottavuustekijöistä tärkeimmän eli kuljettajan työ helpottuu, vaikka hän koko ajan prosessia ohjaakin. Smart Crane toi kuljettajalle myös uuden tavan ajatella ja toteuttaa kuormaamisen ja kuorman purkamisen eri vaiheisiin sovitetut omat säädöt.

Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus Kun Smart Crane on vienyt kouran tarkasti ja nopeasti noudettavan taakan luo, tulee näkyviin Komatsun SmartFlow’n, digitaalisesti ohjatun kuormainhydrauliikan, ainutlaatuinen etu: vaimennus ja etäisyyden mukaan säätyvä käännön nopeus, jotka poistavat aikaa vievän ja rakenteita kuluttavan kuormaimen kärjen levottomuuden, jopa tahattoman ohjausliikkeen aiheuttaman heilahduksen. Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus, se on Smart Crane.

www.komatsuforest.fi

Metsäkoneasentajien koulutuspäivät Baltiassa

Komatsu Forest Oy järjesti teknistä koulutusta Baltian metsäkoneasentajille 19.-20.10.2022

SIA Haitek Latvian tiloissa Lielvardessa Latviassa.

oulutukseen osallistuivat metsäkoneasentajia kaikista kolmesta Baltian maasta ja myös Baltian metsäkonekoulutusta tarjoavat koulut olivat mukana.

Metsäkoneasentajien teknisen tietotaidon lisääminen teknisillä koulutuksilla on tärkeä osa jälkimarkkinoinnin palvelukokonaisuudessa ja Komatsu Forest Oy järjestää koulutuksia säännöllisesti omille metsäkoneasentajille sekä virallisen jälkimarkkinointiverkoston metsäkoneasentajille. Komatsu Forest Oy järjestää säännöllisesti koulutuksia myös varaosamyyjille ja muulle henkilökunnalle.

- Baltian koulutuspäivien aikana kävimme läpi hakkuukoneiden, kuormatraktoreiden ja hakkuulaitteiden vianetsintää sekä säätämistä. Koulutus tapahtui pääsääntöisesti koneiden

kanssa työskennellen, jolloin metsäkoneasentajat saivat myös tärkeää käytännön kokemusta.

Lisäksi kävimme läpi koneiden

ohjausjärjestelmään (MaxiXT) liittyviä asioita ja digitaaliset tuotteet (MaxiFleet/MaxiVision) olivat myös osa koulutusta, ker-

too jälkimarkkinointipäällikkö Jari Tyrväinen ja jatkaa: - Vastaavat metsäkoneasentajakoulutukset jatkuvat tulevina

viikkoina Suomessa kolmella eri paikkakunnalla Kiteellä, Mikkelissä ja Ylivieskassa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
79 KONEURAKOINTI K Metsäkoneasentajien teknisen tietotaidon lisääminen teknisillä koulutuksilla on tärkeä osa jälkimarkkinoinnin palvelukokonaisuudessa ja Komatsu Forest Oy järjestää koulutuksia säännöllisesti omille metsäkoneasentajille sekä virallisen jälkimarkkinointiverkoston metsäkoneasentajille. Lokakuussa järjestettiin onnistunut koulutustapahtuma Latviassa. TELAT JA PYÖRÄNKETJUT ROTSTOP KANTOKÄSITTELY TERÄKETJUT TERÄLAIPAT Mototuotteet: Petri Haakana 050 522 6096 Teemu Kallio 050 320 7058 www.uittokalusto.fi

Suvi viihtyy metsäkonetöissä

Kirkkonummelainen Suvi Niemelä aloitti lokakuussa metsäkoneenkuljettajana ja on oikein tyytyväinen uuteen ammattiinsa.

” Tämä on todella itsenäistä työtä ja kuormatraktorilla ajamisen saa suunnitella leimikolla itse parhaan taitonsa mukaan, jonka jälkeen tuloksen näkee saman tien siinä, miten puuta on tullut laaniin. Jokainen työmaa ja päivä on erilainenhaasteita löytyy ja koko ajan oppii lisää, kertoilee Suvi Niemelä

Maarakennuskoneet vaihtui metsäkoneisiin

Aiemmin Suvi työskenteli maarakennusalalla, joten kokemusta isoista koneista löytyi ennen metsäkoneisiin siirtymistä: - Kävin ensin armeijan mistä sain yhdistelmäkortin ja sitten lähdin ajamaan dumpperia, kiviautoa, pyöräkuormaajaa ja kurottajaa, mikä sekin oli ihan mielenkiintoista hommaa mutta halusin uusiin haasteisiin ja luonnon keskellä työskentely on kiinnostanut, joten lähdin maaliskuussa 2021 opiskelemaan TTS:lle

Rajamäelle, missä suoritin metsäalan perustutkinnon ja valmistuin metsäkoneenkuljettajaksi nyt joulukuun alussa. Ennen konealalle suuntautumista opiskelin lähihoitajaksi, mutta sen jälkeen on työnkuva hieman muuttunut…

Töitä löytyi heti

Tulevan työpaikkansa Suvi löysi jo opiskellessaan TTS:llä.

- Läntisellä Uudellamaalla urakoivan Alateko Oy:n yrittäjä Kyösti Alakärppä oli tiedustellut TTS:ltä löytyisikö Kirkkonummen kulmilta metsäkoneenkuljettajaa. Opettaja antoi minulle Kyöstin numeron ja hän sanoi puhelimessa että lähde ihmeessä kokeilemaan; niinpä taisin olla jo seuraavana päivänä leimikolla ja sovimme työpaikasta. Sain ajettavakseni vuosimallin 2021 Komatsu 835TX -kuormatraktorin, mikä on kaikin puolin tosi hyvä kone ja kuljettajaystävällinen. Olen vähän ehtinyt kokeilemaan myös harvesteria, mutta ajokonehomma on ainakin nyt minun juttu ja sen kun oppii kunnolla niin saa hyvän perustan myös motonkäytön harjoitteluun, Suvi pohtii.

Kyösti Alakärppä on oikein tyytyväinen uuteen kuljettajaansa:

- Metsäkoneenkuljettajan löytäminen täällä pääkaupunkiseu-

METSÄALAN AMMATTILEHTI 80 KONEURAKOINTI
- Ajoin aiemmin maansiirtokoneita ja sitten päätin lähetä metsäkouluun mitä suosittelen muillekin. Viihdyn todella hyvin metsäkoneen kuljettana, mikä on itsenäistä ja haasteellista työtä, sanoo Suvi Niemelä. Nykyaikaiset metsäkoneet ovat todella kuljettajaystävällisiä ja niillä operointi on turvallista - kuvassa Alateko Oy:n kuljettaja Suvi Niemelä ajaa puuta laaniin Komatsu 835TX:lla.

Udun kupeessa ei ole helppoa. Suvilla oli heti startista otetta tekemiseen ja tavoitteet korkealla. Hänen ajaminen on kehittynyt todella paljon jo muutamassa viikossa, mikä kertoo innosta ja motivaatiosta oppimiseen.

Metsäkoneenkuljettajan työn ohella Suvi Niemelä tekee jonkin verran myös työmaiden ennakkoraivauksia ja metsänhoitotöitä kevytyrittäjänä.

- Siinä saa jonkin verran lisäansiota ja samalla tulee kuntoiltua luonnossa, toteaa Suvi.

usi Powertech 2SC on edistyksellinen 2-kudosletku vaativiin käyttökohteisiin 1/4” - 1” koossa. Se on erittäin taipuisa sopien ahtaisiin asennuspaikkoihin. Letkun paineimpulssien kesto on kaksinkertainen standardiin verrattuna. Uusi sileä, likaa hylkivä ja helposti puhdistettava pintakumimateriaali kestää aiempaa paremmin kulutusta ja otsonia. Letkusta on myös saatavilla High Performace versio, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin kohteisiin ja korkeisiin työpaineisiin esim. nostureihin. High Performance letkujen työpaine on standardiletkuja selvästi korkeampi ja ne on testattu miljoonalla paineimpulssilla.

Hyvä työtilanne

Klaukkalalainen Alateko Oy urakoi puuta Metsänhoitoyhdistys Eteläinen Metsäreviiri ry:lle.

- Hyvä yhteistyö on jatkunut jo yli vuosikymmenen ajan ja töitä riittää tasaisesti; oikeastaan meillä ei ole ollut pitkään aikaan edes kelirikkotaukoja vaan koko ajan saa tehdä puuta, kertoo Kyösti Alakärppä.

Alatekon käytössä on kolme Komatsu -metsäkonetta, mitkä kulkevat leimikolta toiselle hiljattain hankitulla uudella Volvo FMX -ritiläautolla missä Ajokoneen rakenteet:

- Teemme aktiivisesti yhdellä ketjulla eli vuosimallin 2019 Komatsu 931 -harvesterilla missä 142-mallin koura ja reilun vuoden ikäisellä Komatsu 835TX -kuormatraktorilla. Lisäksi lisäkoneeksi kiireisimpiin hetkiin löytyy yli kymmenvuotias Komatsu 840.4 -ajokone mikä pelaa edelleen moitteetta. Pyrin pitämään konekannan tuoreena, joten harvesteri vaihtuu uuteen 931:seen ensi kevään aikana. Yrittäjän arkea helpottaa Komatsu Forestin huoltosopimukset

mitkä otan nykyään aina uusiin koneisiin. Lisäksi käytössä on 8 tonnin JCB kaivukone KX-280 -energiakouralla, millä tehdään kesäaikaan energiapuukohteita.

Tehdyt leimikot vaihtelevat paljon ja rannikolla maasto on usein haasteellista.

- Kesällä jakauma on yleensä 50 % aukkoa kun teemme myös tonttihakkuita, 30 % harvennusta ja 20 % energiapuuta. Talvella tilanne kääntyy niin että 70 % ollaan harvennuksilla, kertoo Alakärppä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 81 KONEURAKOINTI
Alateko Oy:n yrittäjä Kyösti Alakärppä tekee puuta Komatsu 931 harvesterilla, mikä päivittyy ensi keväänä uuteen. Läntisellä Uudellamaalla ollaan usein rannikon läheisyydessä joten maastossa kiviä riittää ja myös paljon pehmeitä alueita, joten metriset Clarkin telat tulevat ajokoneessa tarpeeseen. Alateko Oy:n kuljettaja Joni Hurtola ajaa koneiden lisäksi myös yrityksen uutta Volvo FMX ritiläautoa. HydraSpecma on esitellyt uudet notkeat ja kestävät EN/ISO -standardit ylittävät Powertech 2SC -sarjan hydrauliikkaletkut mobilekäyttöön.
Uusi 2-kudosletku työkonekäyttöön
Powertech letkuissa on uusi sileä ja kestävä pintakumimateriaali. hyd r asp e c m a .c o m LIUKULAAKERIT ASIANTUNTIJALTA PLAIN BEARINGS FROM THE SPECIALIST #nobullshit #qualityproducts juha.mark@laoban.fi +358 45 7870 5875 www.laoban.fi laobanoy laoban-oy laobanoy Uusi lähetys aina perjantaisin - katsottavissa Ammattilehden YouTubessa ja Facebookissa
Euroopassa valmistetut HydraSpecma Po wertech 2SC ja High Performance letkut ovat erittäin kestäviä, notkeita ja sileäpintaisia. Saatavilla 1/4” - 1” koossa. High Performance letku on oikea valinta erittäin vaativiin kohteisiin joissa on korkea työpaine ja pieni taivutussäde.
HydraSpecma

Kahden nipun kuormista tehokkuutta lyhyen puutavaran metsäkuljetukseen

Entistä suurempi osa kuormatraktorikalustosta soveltuu kahden lyhyen puutavaranipun kuormien metsäkuljetukseen.

Metsätehon tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tämän ajotavan edellytyksiä sekä vaikutusta kuormatraktorityön tehokkuuteen. Tulosten mukaan lyhyen puutavaran ajossa voi olla kannattavaa siirtyä kahden nipun kuormiin jo keskimääräistä lyhyemmillä kuljetusmatkoilla. Mutta pitkän puutavaran tuottavuustasoa on vaikea saavuttaa.

Kuormatraktorikalusto järeytyi 2010-luvulla nopeasti. Nykyisessä konekannassa yleisin kokoluokka on 18-19 tonnia, ja uusimpien koneiden tyypillinen omapaino noin 20 tonnia. Kantavuus vaihtelee yleensä noin 70:stä 85 prosenttiin omapainosta.

Tutkimuksessa tehtyjen konevalmistajahaastatteluiden mukaan lähes 70 prosenttia nykyi-

sestä kuormatraktorikalustosta soveltuu sellaisenaan tai on varusteltavissa kahden puutavaranipun kuormien kuljetukseen. Useimmissa konemalleissa se edellyttää ns. jatkoperän asentamista, ja ajotapa on syytä huomioida myös kuormaimen mi-

toituksessa ja telavarustuksessa. Takapainoinen kuorma lisää painumariskiä ja saattaa vaikuttaa myös koneen ajettavuuteen. Kahden puutavaranipun kuormien keskikoko on merkittävästi suurempi mutta ei kuitenkaan kaksinkertainen yhden nipun

kuormiin verrattuna. Tutkimuksessa kerätyssä aikatutkimusaineistossa kuormien koko kasvoi keskimäärin 77 prosenttia yhden nipun kuormiin verrattuna, ja rankakuormiin verrattuna kasvua oli noin viidennes. Kuormakoon kasvu vaikuttaa todennä-

köisesti myös ajonopeuteen hidastaen sitä, mutta tätä yhteyttä ei saatu suppeassa aineistossa esiin.

Eri ajotapojen väliset tuottavuuserot vaihtelivat aikatutkimuksessa kuljettajittain. Työvaihetasolla kuormauksen ajanmenekki (min/m 3) kasvoi keskimäärin 11 prosenttia ja purkutyön ajanmenekki 26 prosenttia yhden nipun kuormiin verrattuna. Tämän tutkimuksen ja aiempien metsäkuljetusta koskevien aikatutkimusten tuloksiin pohjautuva herkkyysanalyysi osoitti, että kahden nipun kuormat voisivat olla lyhyellä puutavaralla tehokkain ajotapa noin 200 metrin kuljetusmatkoista alkaen, eli nykyistä keskimääräistä 300 metrin kuljetusmatkaa lyhyemmilläkin matkoilla. Pitkän puutavaran tuottavuustasoa on kuitenkin vaikea saavuttaa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 82 KONEURAKOINTI
Metsätehon tiedote 16/2022
94
Tutkimuksessa tehtyjen konevalmistajahaastatteluiden mukaan lähes 70 prosenttia nykyisestä kuormatraktorikalustosta soveltuu sellaisenaan tai on varusteltavissa kahden puutavaranipun kuormien kuljetukseen.
METSÄALAN AMMATTILEHTI
KONEURAKOINTI

ykyisen toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle siirtymä on luontainen askel yhtiön kehityksessä.

Ron Back (40) on työskennellyt Logsetin talous- ja hallintojohtajana vuodesta 2019 alkaen. Aiemmin hän on toiminut muun muassa VAMP by Schneider Electricin toimitusjohtajana.

- Nyt johdon tiimi alkaa olla kasassa. Peräsimessä on osaava ja nuorekas jengi, varatoimitusjohtajaksi nimitettiin samalla Pascal Rety Kari Mikkilä kutsuttiin eläkepäiviltä kehittämään yritystä vuoden alussa, ja mies teki juuri sen, mitä tilattiin. Nyt on oikea aika siirtyä eteenpäin ja kiitämme Karia kuluneesta, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen

- Poikkeuksellisista ajoista huolimatta olemme pystyneet kehittämään Logsetin liiketoimintaa. Olemme hyvässä markkina-asemassa vastaamassa esimerkiksi metsäteollisuuden ympäristökysymyk-

siin. Katsomme tulevaa positiivisin mielin maailmantilanteesta huolimatta, Ron Back kommentoi.

Takana kohtuullinen vuosi Logset on onnistunut kasvattamaan liiketoimintaa vaikeidenkin aikojen kes kellä. Ensimmäistä koronavuotta lukuunottamatta yhtiön talouskehitys on ollut nousujohteinen.

- Uinahdimme hieman edellisvuoden lopulla, kun teollisuuden inflaatiokehitys lähti suurempaan nousuun. Saimme kui tenkin korjattua tilannetta kuluneen tili kauden lopulla, ja se työ jatkuu edelleen. Venäjän markkinan äkkikuolemasta huolimatta meidän tilauskanta on erittäin hyvä. Kiitos kuuluu meidän sitoutuneelle henkilökunnalle, joka on tämänkin onnis tumisen takana, Back kiittelee.

Toimintaa kaikilla mantereilla

Logset käynnisti tytäryhtiön Brasilias sa kuluneen tilikauden aikana. Sen lisäk si omaa liiketoimintaa on Ruotsissa ja Kanadassa, kotimaata unohtamatta. Jake luverkostossa on omien yhtiöiden lisäksi noin 30 jälleenmyyjää eri maissa. Viime tilikauden liikevaihto oli 50 miljoonaa euroa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 83 KONEURAKOINTI
valittu
Ron Back Logset Oy:n toimitusjohtajaksi N
Metsäkonevalmistaja Logsetin talous- ja hallintojohtaja
Ron Back on
yhtiön toimitusjohtajaksi ensi vuoden alusta alkaen.
SYÖTTÖRULLAT KUORMANKIRISTIMET OHJAUSJÄRJESTELMÄ VERKKOKAUPPA AVATTU! KIESITECH Viilarintie 2,50600 Mikkeli kiesitech.fi Moottorin sarjanumerolla varmistat vastaavuuden! Hinnat voimassa 30.12.2022 asti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%). Työn hinta riippuu työkoneen moottorin asennuksen
sekä
Valikoimissamme myös kaikki DEUTZ varaosat. Tatti 13 00760 Helsinki 09 315 46 400 Sami Torri Huoltopäällikkö 09 315 46 409
Ron Back aloittaa vuoden 2023 alussa metsäkonevalmistaja Logset Oy:n toimitusjohtajana.
haasteellisuudesta
sijainnista.

Pascal Rety palasi Logsetin myynti- ja markkinointijohtajaksi

Pitkän linjan Logset -mies, Pascal Rety, palaa takaisin metsäkonevalmistaja Logsetille myynti- ja markkinointijohtajan tehtäviin.

hteensä 13 vuoden historia Logsetilla saa jatkoa, kun Pascal lähtee kehittämään myyntiä.

- Olin välillä Sampo-Rosenlewin maatalouspuolen myynnissä. Se oli antoisa ja hieno seikkailu, pääsin näkemään maailmaa myös metsäalan ulkopuolelta. Metsä on kuitenkin kotini, ja kotiin on aina hyvä tulla, Pascal kertoo.

Liikkuvaan laivaan

Haastavista vuosista huolimatta Logset on onnistunut pitämään liiketoiminnan hienoisessa kasvussa. Viime vuoden liikevaihto ylsi kaikkien aikojen ennätyslukemiin, ja jos positiivinen vire onnistutaan säilyttämään, tulee kuluvakin vuosi päättymään ennätyslukemiin.

- Kasvu on toki pientä, komponenttien saatavuus ja kustannusten raju nousu näyttelevät merkittävää osaa tässä. Mutta

haasteellinen maailmantilanne huomioonottaen tämä on ilman muuta torjuntavoitto, kertoo toimitusjohtaja Kari Mikkilä:

- Pascalin paluu on meille loistava asia. Myyntiorganisaatiomme vahvistuu tuntuvasti, ja pääsemme keskittymään paremmin eri markkina-alueiden ke-

hittämiseen.

Ympäristö on avaintekijä - Me uskomme ympäristö- ja energiakysymysten pitävän puun kysyntää edelleen yllä, vaikka ennusteet vaihtelevat. Kyllä tavoitteena on jatkuva kehittyminen, niin tuotteissa kuin markki-

noillakin, Pascal jatkaa.

- Ympäristökysymyksissä on pelkkiä voittajia. Vähäkulutuksinen kone säästää niin luontoa kuin kustannuksiakin. Jokainen metsässä työskentelevä haluaa suojella ympäristöä, siitä ei ole epäilystä. Logset valmistaa metsäkoneita, joka tuottavat eniten

kuutioita pienimmällä kulutuksella ja päästöillä. Me näemme markkinoilla hybridiharvesterimme nousevan kysynnän. Hybridin lisäksi muukin mallistomme on alusta alkaen hyvin vähäpäästöiseksi rakennettu.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 84 KONEURAKOINTI
mikä saa jatkoa myynti- ja
Pascal Retylla on jo 13 vuoden historia metsäkonevalmistaja Logsetin palveluksessa,
markkinointijohtajan tehtävissä.
VARUSTAA METSÄTYÖ. Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman. Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi
on helposti
harvennusleimikoiden
Tela
erityisesti
puun
UUTUUS COVERB™
Y TYÖKONEET
CoverB
vaurioituvien maastojen sekä
telamalli.
on suunniteltu
lumettoman ajan
korjuuseen.

Maailman eniten ajettu metsäkone..?

Kuvaavaa on se, että käytettyjen koneiden markkinoilla vanhimpien koneiden tuntikirjanpito yleensä lopahtaa noin 30 000 tunnin jälkeen - joko mittari tai kirjanpitäjä väsähtää. Näin ei ole käynyt Erkki Rinteen Norcar 600:lle. Koneesta on pidetty hyvää huolta, jopa dieselmoottori on alkuperäinen.

- Ostin koneen Logsetilta, Henrik Fridlundilta vuonna 1999, silloin mittarissa oli 12 000 tuntia. Koneremontti tehtiin vasta 56 000 tunnin kohdalla muutama vuosi sitten. Aina kun on korjattu, niin tietysti on pyritty myös parantamaan. Konehan vain paranee vanhetessaan, Erkki nauraa.

Erkki on ollut tyytyväinen koneen keveyteen ja ketteryyteen,

se on saanut pysymään vanhassa ja toimivassa. Myös Logsetin huolto saa varauksettomat kehut.

- Aina on saanut apuja kun niitä on tarvittu. Eihän tämänikäiseen koneeseen enää uusia osia saa, mutta vanhoja huollettuja Nässlin on aina jostain metsästänyt, Erkki kiittelee ja jatkaa:

- Isojoelta löytyy hyvä hitsari, konepajalla on tehty välillä uutta kun on tarvittu. Tehoja on

saatu lisää vaihtamalla suurempaa lauhdutinta, parantamalla tuulettimia ja ilmastointia. Kourakin on vielä alkuperäinen, kääntöpää on tehty uusiksi ja runkoakin korjailtu aina tarpeen vaatiessa. Ei mitään poikkeavaa näillä ajotunneilla.

- Ensi kesänä vaihdetaan alle tuoreempi moottori. Eiköhän tällä vielä päästellä eläkepäiville saakka, Rinne pohtii.

Salapoliisin hommaa

80 000 tunnin kunniaksi juotiin kakkukahvit Logsetin huollossa Vanhassa Vaasassa. Paikalla oli Erkin ja Logsetin huoltohenkilöstön lisäksi jo eläkkeellä oleva Logsetin mekaanikko Ralf Westlin, varaosamyynnin päällikkö Lars-Erik Nässlin sekä Logsetilla alusta asti työskennellyt Arto Luoma - Tämä lienee niitä viimeisiä

Norcar-nimellä valmistettuja yksilöitä, vuosimalli on 1991. Osat alkaa olla jo kiven alla, käytettyjä metsästetään salapoliisityönä, Lars-Erik nauraa.

Norcar-koneita on aikanaan valmistettu kaikkiaan noin 500 kappaletta. Logsetin huolto on palvellut Norcar-asiakkaita koko yhtiön historian ajan.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 85 KONEURAKOINTI
ja sen
80 000 tuntia. Se on yksittäiselle metsäkoneelle -
ainoalle kuljettajalle massiivinen tuntimäärä.
Erkki Rinteen mukaan vuonna -99 asennettu silloin uusi, ilmajousitet-
tu
istuin alkaa olla jo ”kaukana mukavasta”. Silti 20 tunnin päivät tuossa istuimessa eivät ole miehelle kovin poikkeuksellisia. 80 000 käyttötunnin kunniaksi nautittiin kakkukahvit Logsetin huoltokeskuksessa Vanhassa Vaasassa. Juhlatilaisuuteen saatiin paikalle henkilöitä, jotka ovat olleet Logsetilla koko sen historian ajan. Vasemmalla eläkkeelle jäänyt mekaanikko Ralf Westlin, Erkki Rinne, Arto Luoma ja Logsetin juhlakelloa luovuttamassa varaosapäällikkö Lars-Erik Nässlin. Isojokisen Erkki Rinteen Norcar 600 -kuormatraktorilla on ajettu jo 80 000 tuntia - ja savotta jatkuu edelleen...

METSÄ TARVITSEE EDELLÄKÄVIJÖITÄ — LIITY JOUKKOON!

Muuta käsitys metsäkoneesta | www.logset.fi

O LOGSET Oy Hännisentie 2 666530 Koivulahti

Erno Mäntynen 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

Huippulaadukas työvalouutuus vaativaan käyttöön

Uudet Optibeam OctaX -ledtyövalot on tehty valaisemaan ja kestämään vaativissa käyttöolosuhteissa, joten ne ovat loistava valinta esimerkiksi metsäkoneisiin tai puutavara-autoihin. Valon kyljessä oleva mitta-asteikko helpottaa valokuvion optimointia.

ptibeam OctaX -sarjaan kuuluu kolme eri tehoista mallia.

- Fyysisesti kaikki mallit ovat saman kokoisia eli korkeus ja leveys on 115 mm ja syvyyttä 80 mm, joten kyseessä todella kompakti tehopakkaus mikä on helppo asentaa jykevällä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla jalustallaan ahtaisiinkin paikkoihin. Integroitu DT-liitin valaisimen takana vastaa nykyajan vaatimuksiin ja mahdollistaa asentamisen suoraan työkoneen johtosarjoihin - OctaX on täysin suojattu EMC-häiriöitä vastaan.

Todellista mitattua valotehoa löytyy 4.0 mallista yli 5000 lumenea, 6.0 versiosta noin 6500 lumenea ja 8.0 versiosta jopa 8000 lumenea, kertoo Startax Oy:n tukkumyyjä Paavo Lindfors

Miellyttävä silmälle

Täysin vesi- ja pölytiiviit IP68 -luokitellut OctaX -työvalot tarjoavat silmälle miellyttävän puhtaan valkoisen 5500 kelvinin värilämpötilan, jonka kruunaa todella leveä valokuvio minkä valossa on miellyttävä ja turvalli-

nen työskennellä.

- OctaX -työvaloissa on täysin uudenlainen heijastintekniikka ja valonlähteenä käytetään uusimpia LED-yksiköitä, joita on neljä kappaletta sekä alhaalla ja ylhäällä. Valon kyljessä on mitta-asteikko, mistä pystyy katso-

maan missä kulmassa valaisin on asennettu ja siten suuntamaan valokuvion optimaaliseksi, toteaa Lindfors.

Laatua järkihintaan

Ammattikäyttöön tarkoitettu led-työvalo voi olla myös tyylikkään näköinen.

- Saumattomasti ja huolellisesti suunniteltu, teräksinen OctaX

METSÄALAN AMMATTILEHTI 86 KONEURAKOINTI
-runko yhdessä kehyksettömän linssin kanssa suorastaan hylkii lunta, loskaa ja likaa muotoilunsa puolesta. Ja kokonaisuus on todella asiallisen näköinen sekä hinta-laatusuhde aatelisluokkaa. Jälleenmyynti tapahtuu hyvin varustettujen autovaraosaliikkeiden, koneliikkeiden ja varustelijoiden kautta koko maan alueella, ilmoittaa Paavo Lindfors. Optibeam OctaX on kovaan ammattikäyttöön suunniteltu työvalosarja.

Metsäkoneiden ja puutavara-autojen tietokoneasiat kerralla kuntoon

Metsäkoneiden ja puutavara-autojen kehittynyt logistiikka pyörii tietojärjestelmien varassa.

Suomen Viestilaitehuolto Oy on keskittynyt jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan metsäalan asiakkaiden kokonaispalveluun tietokone- ja ohjelmistoasioissa.

- Pitkä yhteistyö alan toimijoiden kanssa on mahdollistanut osaamisen, mitä sekä laitevalinnoissa että asennuksissa tarvitaan. Myös ohjelmistopuolella olemme ajan hermolla, joten pystymme helpottamaan asiakkaidemme arkea kaikissa tiedonsiirtoon liittyvissä asioissa, kertoo yrittäjä Jori Lieska

Panasonic metsäkoneen omaan laitteen rinnalle Metsäkoneiden tietojärjestelmät kehittyvät kaiken aikaa, mikä asettaa omat haasteensa myös laitteistoille missä niitä pyöritetään.

- Kun metsäyhtiöt siirtyvät uusiin järjestelmiin niin usein käytetyn harvesterin oma PC ei enää toimi niissä tai sitten urakoitsijan asiakas vaihtuu ja käyttöön pitää saada uuden yhtiön järjestelmät - ja joskus metsäkoneen oma PC tulee elinkaarensa

päähän. Meiltä löytyy järkevähintainen ja toimiva ratkaisu ongelmiin: asennamme moton oman PC:n tai mittalaitteen rinnalle verkkoon Panasonic Toughbook tietokoneen, jolloin koneen

toiminnot ja mittalaite pyörivät edelleen alkuperäisessä laitteessa ja metsäyhtiön logistiikka ohjelmat Panasonicissa. Ja nykyään PC-sovellukset vaaditaan usein myös ajokoneisiin, joihin

meiltä löytyy toimivat ja kustannustehokkaat ratkaisut, sanoo Lieska.

Asiakkaat tyytyväisiä - hinta järkevällä tasolla Viestilaitehuolto on asentanut Panasoniceja paljon eri merkkisiin harvestereihin ja urakoitsijat ovat todenneet ratkaisun oikein toimivaksi ja järkeväksi:

- Hoidamme asennukset kenttäolosuhteissa tai hallilla silloin kun se sopii parhaiten urakoitsijalle. Itse laitteilla on vuoden takuu ja lisäksi annamme vuoden etätukipalvelun veloituksetta, joten asiakas ei jää yksin jos järjestelmissä ilmenee ongelmia, lupaa Lieska.

Viime aikoina Viestilaitehuolto on asentanut Panasoniceja erityisesti Metsänhoitoyhdistyksille urakoiviin harvestereihin, kun taas sitä ennen tehtiin paljon muiden metsäyhtiöiden urakoinnissa olevia koneita.

- Metsänhoitoyhdistyksille tulee parhaillaan käyttöön Wood Forcen ja vanhojen omien sovellusten tilalle nyt PiiMega (Pinja) järjestelmä, mikä ei pyöri enää vanhempien PC-laitteiden Windows XP -käyttöjärjestelmissä. Meiltä löytyy sekä uusia että käytettyjä, huollettuja ja testattuja Panasonic Toughbook laitteita kytkettäväksi verk koon koneen oman tietokoneen kanssa, joten kannattaa kysyä kustannustehokasta ratkaisua nopeilla asennusajoilla, ilmoittaa Lieska.

Ratkaisut kaikkiin tietokonetarpeisiin

Metsäkoneisiin asennettavien tietokoneiden lisäksi yrittäjät ovat hankkineet omaan työkäyttöönsä Viestilaitehuollolta ruggeroituja kannettavia tietokoneita, jotka eivät mene rikki sateessa tai pudotessa.

- Toimitamme tietokoneita myös teollisuuden tukkikentillä operoiviin terminaalikoneisiin, lisää Lieska.

Puutavara-autoihin hyvät vaihtoehdot

Puutavara-autojen tietokonetarpeisiin Viestilaitehuollolta löytyy huippuhyvät ratkaisut.

- Uusi Panasonic Toughbook FZ-55 isolla 14” kosketusnäytöllä tai käytettyinä tarjottavat CF-54 -mallit ovat todella suosittuja valintoja ja toki myös Toughbook -tabletit ja ruggeroidut kannettavat PC:t ovat toimivia vaihtoehtoja. Getacilta on tarjolla 12” tabletti mikä istuu nätisti Volvoon kojelautaan asennettuna ja toki se voidaan laittaa telineellä mihin tahansa automerkkiin, opastaa Lieska.

Asennukset koko maan alueella

Suomen Viestilaitehuollon päätoimipaikka on Äänekoskella puutavara-autojen tehdasreitin varrella.

- Äänekosken pisteemme hoitaa asennukset tietenkin myös kentällä ja itse operoin Tampereelta käsin, mikä on keskeinen sijainti liikkua eri puolilla maata. Laitteita meiltä löytyy nopeaan toimituksiin - niin uusia kuin käytettyjä - joten kannattaa olla yhteydessä, sanoo Jori Lieska.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 87 KONEURAKOINTI
Kun metsäyhtiöt siirtyvät uusiin järjestelmiin niin usein käytetyn harvesterin oma PC ei enää toimi niissä. Suomen Viestilaitehuollolla on järkevähintainen ja toimiva ratkaisu ongelmaan: moton oman PC:n tai mittalaitteen rinnalle asennetaan verkkoon Panasonic Toughbook tietokone missä pyörivät metsäyhtiön logistiikka ohjelmat. Panasonic Toughbook voidaan asentaa kaiken merkkisten metsäkoneiden oman järjestelmän rinnalle. Panasonicilta löytyy hyvät ratkaisut puutavara-autokäyttöön. Panasonic Toughbook on suosittu myös metsäteollisuuden tukkikenttien terminaalikoneissa.

Metsäalalla investoidaan

Metsäalalla on vahva usko tulevaan ja alan yritykset investoivat entistä tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään kalustoon, samalla kun ammattikuljettajat saavat käyttöönsä huippuluokan työkalut.

Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy järjesti yhteistyökumppaneineen onnistuneen avoimien ovien päivän toimipaikassaan Porissa lokakuun lopulla. Päähuomion tapahtumassa sai ansaitusti yritykselle luovutettu uusi kalusto; kerralla käyttöön otettiin neljä John Deere metsäkonetta (1270G harvesteri ja 1510G & 2x1210G ajokoneet) sekä neljä Scania R660 XT puutavara-autoa. Lisäksi vierailla, joita saapui paikanpäälle todella runsaasti,

oli mahdollisuus tutustua Metsäkonepalvelu Yli-Anttilan monipuoliseen toimintaan sekä myös muille alan toimijoille

tarjottaviin huoltopalveluihin ja tarvikemyymälään. Tarjoilu oli maittavaa ja väki viihtyi mukavassa tapahtumassa alan toimi-

joiden kanssa ajatuksia vaihdellen.

- Paikalle saapunut väkimäärä yllätti positiivisesti mistä suuri kiitos kaikille osallistuneille, sanoo yrittäjä Tomi Yli-Anttila.

Metsäalla hyvät näkymät

Neljän uuden metsäkoneen ja neljän uuden puutavara-auton auton luovutus ei ole ihan jokapäiväinen tapahtuma alalla, joten sitä kannatti porukalla juhlistaa.

- Uskoa tulevaisuuteen tarvitaan eikä investointeja kannatta lykätä vaan pitää pyrkiä saamaan

käyttöön tehokkain mahdollinen kalusto, mikä mahdollistaa kannattavan urakoinnin. Tällä hetkellä meillä on käytössä kahdeksan hakkuukonetta, neljä ajokonetta ja yhdeksän puutavara-autoa, joilla operoi motivoituneet ja osaavat ammattilaiset. Yhteensä palveluksessa on nelisenkymmentä kuljettajaa ja hyville tekijöille löytyy aina töitä, joten jos ala kiinnostaa niin kannattaa olla yhteydessä, ilmoittaa YliAnttila.

Hyvää yhteistyötä pitkällä tähtäimellä

Metsäkonepalvelu Yli-Anttila kokonaisurakoi puut metsästä tehtaalle yhden pysähdyksen taktiikalla.

- Vuonna 2022 puuta käsitellään yli miljoona kuutiota asiakkaillemme Metsä Groupille, UPM:lle ja Westas Groupille. Korjuusta merkittävä osa päätehakkuuta mutta toki harvennuksiakin tehdään paljon ja kesäisin ajetaan hakkuutähteitä laajalta alueelta. Liikevaihtomme on tänä vuonna yli 10 miljoonaa euroa, toteaa Yli- Anttila.

Myös kaupanteossa pyritään toimittajien kanssa pitkiin suhteisiin.

- Tässä matkan varrella on löytynyt sellaiset toimijat ja ihmiset joiden kanssa homma pelaa; se mitä puhutaan niin pitää paikkansa mikä on kaiken perusta, sanoo Tomi Yli-Anttila.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 88 KONEURAKOINTI
Tomi Yli-Anttila (toinen vas.) ja Laura Laitila vastaanottivat uutta kone- ja kuljetuskalustoa John Deere Forestry Oy:n Mika Hannoselta ja Antti Haralalta, Scania Suomi Oy:n Tuomo Heiniseltä ja Pasi Peltomaalta, Rockisland Oy:n Mika Kalliosaarelta ja Kesla Oyj:n Simo Hyttiseltä. Metsäkonepalvelu Yli-Anttila tarjoaa myös huoltopalveluita alan toimijoille Porissa osoitteessa Raja-Hiltantie 5.

tulevaisuuteen

METSÄALAN AMMATTILEHTI
89 KONEURAKOINTI
- On todella hienoa että alalle luodaan positiviista henkeä järjestämällä tällainen tapahtuma, kehuivat UPM:n Vera Huttunen ja Tero Anttila. Metsä Groupin Marko Yläjärvi (vas.) ja Pasi Arkko näkevät metsäteollisuuden tulevaisuuden erittäin valoisana mistä kertoo investoinnitkin. Leena Tamminen ajaa Metsäkonepalvelu Yli-Anttilalla motoa ja nauttii itsenäisestä työstä luonnossa. Metsäkonehuolto Kähkönen Oy:n Janne (vas.) ja Veli-Matti Kähkönen ovat tehneet Metsäkonepalvelu Yli-Anttilan kanssa yhteistyötä 90-luvulta saakka. Tomi Yli-Anttila (oik.) ja Antti Harala ovat kätelleet yhteensä jo useamman kymmenen koneen kaupat... Scania puutavara-autojen varustelut ovat Weckmanin teräslaatua, pankot Terminator XXL kuormatilaa ja nosturit kotimaisen Keslan 2112T malleja. Tarvikemyymälästä löytyy varaosia, hydrauliikkaa, voiteluaineita ja paljon muuta alan toimijoille. Kannattaa käydä kaupoilla! Metsä Groupin Pertti Myllymäki kertoi että puulle on alueella kysyntää, mitä lisää Rauman uusi saha. Väkeä saapui paikalla runsaasti nauttimaan tarjoiluista ja hyvästä seurasta. Lue QR-koodi ja katso tapahtuman tunnelmat Hyviä uutisia! lähetyksestä

Parasta suojaa hydrauliikalle: PETRO-CANADA

HYDREX™

Suojaa kulumiselta jopa kaksi kertaa paremmin ja kolme kertaa kauemmin.

Ankariin olosuhteisiin:

PETRO-CANADA

DURATRAN™

Huippuluokan voimansiirto-, märkäjarru- ja hydrauliöljy ympärivuotiseen käyttöön.

Huippuluokan voiteluaineet kaikkiin olosuhteisiin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 90 KONEURAKOINTI
Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd. Turkkirata 10, 33960 Pirkkala | Puh. 03 358 760 myynti@voitelukeskus.com | www.voitelukeskus.com
suodattimet
Meiltä myös
kaikkiin koneisiin

Laakereiden kokonaistoimittaja

Laadukkaat laakerit pitävät työkoneet, ajoneuvot ja laitteet liikkeessä - vuodesta toiseen kaikkein haastavimmisakin käyttöolosuhteissa.

D& E Bearings on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista liukulaakeri-, nivellaakeri-, kuulalaakeri- ja rullalaakeritoimittajista. Lisäksi asiakkaille tarjotaan myös sorvatut laakeriosat.

- Meiltä löydät todella laajan laakerivalikoiman liikkuviin rakenteisiin ja erityisen vahva olemme liukulaakeritoimittajana. Jos haluat lisäksi pitää yrityksesi laakerivaraston minimaalisena ja varmistaa samalla nopeat toimitusajat, olet tullut oikeaan osoitteeseen, ilmoittaa D & E Bearings Oy:n toimitusjohtaja Juhana Erelä

Suomessa toimittu vuodesta 1991 lähtien

D&E Bearings on ruotsalainen, perheomisteinen ja omistajaohjattu yritys, joka on perustettu vuonna 1966. Yrityksen perusajatuksena oli silloin ja on edelleen vahva sitoutuneisuus sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen.

- Toimintaa ohjaa todellinen tekemisen meininki ja huippuluokan tekninen osaaminen, josta saamme lisäpuhtia edelleen kehittää osaamistamme voidaksemme tarjota vain kaikkein parasta asiakkaillemme. Suomen tytäryhtiö on toiminut vuodesta 1991 lähtien. Olemme siis tarjonneet laadukkaita laakerituotteita ja -asiantuntemusta suomalaisille yrityksille jo yli 30 vuotta. Lupaamme, että emme lepää laakereillamme seuraaviakaan vuosikymmeniä, vaan teemme tosissamme töitä voidaksemme pitää asiakkaamme edelleen erittäin tyytyväisinä, sanoo Erelä.

D&E Bearingsilla on varastossa 300 tonnia laakerituotteita valmiina toimitettavaksi ja Suomen toimipaikka sijaitsee Lohjalla, mistä logistiikka toimii tehokkaasti ympäri maata.

- Suuren varaston ansiosta meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota asiakkaillemme nopeat luotettavat toimitukset, eikä heidän tarvitse pitää itsellään suurta varastoa, mikä säästää kustannuksissa, toteaa Erelä.

Pitkät asiakas- ja toimittajasuhteet sekä laadukkaat laakerituotteet

Asiakkaat ovat D & E Bearingsille ensisijaisessa asemassa ja yritys toimittaa aina sen, minkä lupaa.

- Tämä toimintaperiaatteem-

me on johtanut pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja vankkaan luottamukseen. Pitkät asiakassuhteet eivät koske toiminnassamme vain asiakkaitamme, vaan myös yhteistyötä meidän ja tuotteitamme valmistavien tehtaiden välillä. Saksan lisäksi suuri osa tuotteistamme valmistetaan Kiinassa, mistä saadaan todella laadukkaat kustannustehokkaat vaihtoehdot. D&E:llä on kummassakin maassa pitkät asiakassuhteet valmistajiin ja yhteistyö on hioutunut vuosien varrella erittäin tehokkaaksi ja toimivaksi, kertoo Erelä.

Pitkäaikaisten asiakas- ja toimittajasuhteiden ansiosta pystytään kehittämään ja mukauttamaan tuotteet ja logistiikkaratkaisut nopeasti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

- Varmistaaksemme, että tuotteemme vastaavat asiakkaiden odotusten mukaista laatua, suoritamme kaikille tuotteillemme aina kolmivaiheisen laaduntarkastuksen. Laadunvarmistus koostuu alkutarkastuksesta, tarkemmasta mit- tauksesta ja seurannasta. Tämän ansiosta voit aina luottaa siihen, että laakerimme ovat lupaustemme mukaisia, vakuuttaa Erelä.

Asiakkaita palvelee laakerialan ammattilaiset

D & E Bearingsin palveluksessa on Suomessa 11 laakerialan ammattilaista ja lisäksi teknistä osaamista löytyy tarvittaessa Ruotsin emoyhtiöstä yli 55 vuoden kokemuksella.

- Olemme sitoutuneita, uteliaita, teknisesti osaavia ja aina ajan hermolla olevia - tekninen koulutus on meille jatkuva prosessi. Tekijämme pyrkivät yhteistyössä ymmärtämään syvällisesti asiakkaidemme liiketoimintaa, jotta voimme tarjota

heille aina oikeita tuotteita. Riippumatta siitä onko kyse suurista tai pienistä määristä vakiotuotteita vai yksilöllisesti mukautetuista komponenteista, voimme taata asiakkaidemme tarvitsemien tuotteiden asiantuntevan toimituksen. Tiivis asiakasyhteistyö mahdollistaa nopeat ja joustavat prosessit, joilla kehitämme jatkuvasti sekä laa-

kerituotteita että logistiikkaratkaisujamme. Tästä kehitystyöstä hyötyvät sekä asiakkaamme, tuotetoimittajamme että me itse, analysoi Erelä.

Metsäkonevalmistajat tärkeä asiakaskunta

Suomessa D & E Bearingsin suurimman asiakassektorin muodostaa johtavat työkonevalmistajat ja sylinteritehtaat. Lisäksi laakerituotteita toimitetaan laajasti konepajoille, erikokoisille laitevalmistajille, päällerakenta-

jille, huoltopuolen toimijoille, teollisuudelle jne.

- Esimerkiksi metsäkonevalmistajat ovat todella tärkeä ja edelleen kasvava asiakaskuntamme, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä uusia, entistä parempia ja aiempaa kustannustehokkaampia laakeriratkaisuja hakien, kertoo Juhana Erelä.

Laadukkaisiin laakerituotteisiin ja tarjolla olevaan kokonaispalveluun voi tutustua osoitteessa www.deberarings.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI 91 KONEURAKOINTI
D & E Bearings tarjoaa markkinoiden laajimman ja monimuotoisimman valikoiman laakereita ja laakereiden oheistuotteita: liukulaakerit, rullalaakerit, nivellaakerit, nivelvarret, vierintälaakerit, muovilaakerit, pronssilaakerit, laakeriholkit, laakeripesät, kääntökehät... - Metsäkonevalmistajat ovat todella tärkeä ja edelleen kasvava asiakaskuntamme, kertoo D & E Bearings Oy:n toimitusjohtaja Juhana Erelä. D&E Bearingsilla on varastossa 300 tonnia laakerituotteita valmiina toimitettavaksi. Myös kääntökehät kuuluvat valikoimaan, käyttökohteina mm. perävaunut, nosturisovellukset ym.

Voimakas, vakaa sekä aikaa ja rahaa säästävä puunkäsittelykone. 830E Trailer on suunniteltu suurien puumäärien kustannustehokkaaseen lastaukseen, kuljetukseen ja käsittelyyn Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

alias design malmö
OP:n
n! TRAILER
Joakim Monto +358 20 1456 741 www.opsystem.fi Tervetuloa
maailmaa

Uusi rotaattori on innovatiivinen ratkaisu, jonka ansiosta harvesteripää voi kääntyä vapaasti ympäri täydet 360 astetta. PONSSE HH360-rotaattorin avulla nosturista kulkevat letkut pysyvät kiinteästi paikallaan ja harvesteripää voi kääntyä vapaasti ilman odottamattomia tuotannon keskeytyksiä, jotka aiheutuvat kiertyvistä letkuista.

- Lähdimme kehittämään tätä ratkaisua asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. Uutuustuotteen avulla harvesteripää voi kääntyä 360 astetta ilman kiertyviä letkuja. Ympäripyörivä harvesteripää nopeuttaa runkojen käsittelyä, helpottaa kuljettajan työtä ja vähentää letkuihin liittyviä ongelmia, kertoo harvesteripäistä vastaava tuotepäällikkö Janne Loponen ja

jatkaa:

- Kilpailijoidemme tuotteisiin verrattuna ratkaisumme on vankka, tehokas ja ennen kaikkea energiatehokas, ja Ponssella on yksinoikeus tuotteeseen metsäkonekäytössä.

Tuottavaa ja energiatehokasta PONSSE HH360-rotaattoria voi käyttää harvesteripäämallien H6, H7, H8, H7 HD, H8 HD, H7 HD Euca ja H8 HD Euca kanssa irtoharvesteripääasennuksissa.

Kaikki PONSSE-harvesteripäät on rakennettu vastaamaan kaikkein rankimpien olosuhteiden vaatimuksia. Ne erottuvat yksinkertaisella ja vahvalla rakenteellaan, jonka ansiosta harvesteripäitä voi käyttää eri korjuuolosuhteissa. Kaikki PONSSE-harvesteripäät valmistetaan ja suunnitellaan Ponssen tehtaalla Vieremällä. Kokonaisvaltai nen suunnittelu koskee niin mekaanisia osia kuin elektronista ohjausjärjestelmää, ohjainlaitteita ja ohjelmistoja. Valmistus on pitkälle automatisoitua, mikä takaa korkean laadun ja mittatarkkuuden.

Ponssen Joensuun uuden huoltopalvelukeskuksen avajaiset

Ponssen Joensuun huoltopalvelukeskuksen avajaisia vietettiin perjantaina 11. marraskuuta.

Ponssen Joensuun huoltopalvelukeskuksen avajaisia vietettiin perjantaina 11. marraskuuta. Uusi toimipiste osoitteessa Rullakkotie 8 avattiin jo alkuvuodesta 2022, mutta koronapandemian vuoksi avajaiset voitiin järjestää vasta nyt.

Parempaa palvelua kasvavalle konekannalle Päätöksen taustalla laajentaa Ponssen huoltopalveluverkostoa Joensuuhun on markkinaosuuden ja konekannan kasvu ItäSuomessa sekä halu palvella asiakkaita entistäkin paremmin. Noin 1000 neliön huoltopalvelukeskuksesta löytyy kenttäja tietojärjestelmähuolto, varaosa- ja konemyynti, tekninen tuki sekä lisäksi myös reilu varaosavarasto ja Ponsse Shop. Huoltokorjaamo ja varaosavarasto samoissa tiloissa takaavat huoltojen lyhyen läpimenoajan ja tätä kautta mahdollisimman häiriöttömän puunkorjuun.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 93 KONEURAKOINTI
Ponssen uusi Joensuun noin 1000 neliön huoltopalvelukeskus sijaitsee osoitteessa Rullakkotie 8. Keskus on ollut toiminnassa alkuvuodesta lähtien. Avajaisissa oli mahdollisuus tavata ponsselaisia, hyödyntää hyviä tarjouksia ja tarjoilukin pelasi... Uudesta huoltopalvelukeskuksesta löytyy kenttä- ja tietojärjestelmähuolto, varaosa- ja konemyynti, tekninen tuki sekä lisäksi myös reilu varaosavarasto ja Ponsse Shop.
Harvesteripään 360 asteen kierron mahdollistava PONSSE HH360-rotaattori
Ponsse tuo markkinoille uuden PONSSE HH360 -rotaattorin, joka mahdollistaa harvesteripään rajoituksettoman kierron.
PONSSE
nosturista
PALVELEVA ASIANTUNTIJA Metsäkonehuolto Kähkönen Oy Varjuksentie 217, Nakkila myynti@metsakonehuoltokahkonen.fi p. 010 271 6620 • John Deere metsä-, maatalous- ja pienkoneiden sopimushuolto • John Deere maatalous- ja pienkoneiden myynti • Metsäkonevaraosien ja -tarvikkeiden verkkokauppa metsakonehuoltokahkonen.fi
HH360-rotaattorin avulla
kulkevat letkut pysyvät kiinteästi paikallaan ja harvesteripää voi kääntyä vapaasti.

Edistykselliset

tehostaa harvesterityöskentelyä

Tutustu valikoimaan

MenSe rullien myynti tapahtuu jälleenmyyjien ja konevalmistajien verkostojen kautta sekä myös suoraan tehtaalta.

iitisen vuotta sitten markkinoille esitellyt V-TEC -syöttörullat ovat pitkän tuotekehitystyö tulosta.

- Valmistimme ensimmäiset kumivaimennetut syöttörullat vuonna 1994 ja niillä ajettiin pari vuotta testejä omassa koneessa, jonka jälkeen tuote oli valmis sarjatuotantoon. Myynti lähti hyvin matkaan ja tuotekehitystyö jatkui vahvana, joten uusia rullamalleja tuotiin markkinoille tasaiseen tahtiin. Kumivaimennettujen rullien tilalle alkoi tulla uudenlaisia kokoterärullia; valmistamme tänä päivänä kumivaimennettuja rullia lähinnä teollisuudelle sahakoneisiin, kertoo MenSe Oy:n Seppo Mentula

Ainutlaatuinen V-TEC

Täysin uudenlaista ajattelua edustavat V-TEC -syöttörullat tarjoavat huippu pidon ja tukkeutumattoman rakenteen.

- Tarve uudenlaisen syöttörullan kehittämiseen lähti teollisuuden toiveista parantaa korjuujälkeä. Yksi merkittävä V-TEC

ominaisuus onkin se, että rulla ei ”puristele” kuorta, jolloin kuoriutuminen vähenee. Aidosta Hardox kulutusteräksestä valmistettu rullat takaavat pitkän käyttöiän, mikä on tärkeä asia metsäkoneyrittäjien nykyisessä kustannuspaineessa. Ainutlaatuinen V-TEC valikoima on monipuolinen ja laaja, joten syöttörullia on saatavilla lähes kaikkiin harvesteripää malleihin. Ja V-

TEC rullia suunnitellaan jatkuvasti lisää asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja olemassa olevia malleja kehitetään entistäkin paremmiksi, toteaa Mentula.

Teollista tuotantoa MenSen Taavetin tuotannosta valmistuu syöttörullia suurella volyymilla ja niitä toimitetaan merkittäviä määriä metsäkoneja kouravalmistajille OEM-asen-

nukseen.

- Suoria vientimaita on kymmenkunta ja välillisesti rullia päätyy metsäisille markkinoille laajasti eri puolille maailmaa. Tuotantoon on panostettu niin että tuotteen hinta on kilpailukyinen ja laatu vastaa isojen OEM -toimijoiden vaatimuksia; käytössämme on tehdastoimitusten vaatimat laatu- ja ympäristöjärjestelmät, ilmoittaa Mentula.

- Syöttörullien lisäksi valmistamme leikkureita, raivauslisälaitteita, niittokauhoja ja kauhanpyörittäjiä asennettavaksi erilaisiin alustakoneisiin. Lisäksi meiltä saa mm. kierukkavaihteet, pikakiinnikkeet, pyörivät liittimet, letkukiinnikkeet sekä turvakengät töihin ja vapaa-aikaan. Kannattaakin käydä osoitteessa www. mense.fi tutustumassa valikoimaan ja kun ajelet Taavetin kulmilla niin tervetuloa tehtaallemme tutustumaan myyntinäyttelyymme, kutsuu Mentula.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 94 KONEURAKOINTI
MenSe V-TEC -syöttörullat ovat vakuuttaneet harvesterinkäyttäjät hyvillä ominaisuuksillaan.
V-TEC -syöttörullat
Lue lisää V-TEC syöttörullien ainutlaatuisista ominaisuuksista ja käyttäjäkokemuksista osoitteessa www. mense.fi. V
Yksistään Suomessa energia-ala investoi yli 2,5 miljardia euroa vuodessa
Cranes
MenSe syöttörullia löytyy laajasti erilaisia malleja lähes kaikkiin harvesteripäihin. Oy puh. 0400 219 129 sales@mesera.fi www.mesera.fi
järjestelmän käyttöönotto uusilla sektoreilla, kuten kiinteistösähköverkkoihin, kaukolämpöön, ydinvoimaan, vesivoimaan, bio-
hiilineutraaliin tulevaisuuteen kuten tuulivoimaan, sähköverkkoihin, kaukolämpöön, ydinvoimaan, vesivoimaan, bioenergiaan sekä lämpöpumppuihin. Mesera
Finland

Oikeat laippa- ja ketjuvalinnat vaikuttaa harvesterin tuottavuuteen

Harvesteripäiden laipat ja teräketjut ovat ratkaisevassa roolissa harvesterin tehokkuudessa. Oikeilla valinnoilla koneen tuottavuus pysyy korkealla tasolla leimikolta toiselle ja polttoainettakin säästyy.

Jykylä & Pojat Oy on ähtäriläinen metsäalan kokonaisurakointiyritys kolmannessa polvessa ja yli 80 vuoden kokemuksella.

- Meillä on kuusitoista omaa metsäkonetta ja lisäksi merkittävä määrä aliurakoitsijoiden kalustoa. Merkkien kesken jakauma menee tällä hetkellä niin että John Deerejä on yksitoista, Ponsseja neljä ja yksi Komatsu. Urakoimme puuta Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella Metsä Groupille, Keitele Forestille sekä Veljekset Lehtomäelle, kertoo Jorma Jykylä

GB Titanium ykkösmerkki laipoissa

Motolaipoissa Jykylä & Pojat on luottanut pitkään GB Titanium -merkkiin.

- Ensimmäiset GB-laipat tulivat meille Uittokalustolta joskus 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, joten niistä on kokemusta ainakin 15 vuoden ajalta. GB on ollut aina hyvä laippa hinta-laatusuhteeltaan ja viime vuosina siitä onkin tullut meille selkeä ykkösmerkki sekä kuivalaipoissa että kantokäsittelylaipoissa. Joskus aikanaan laatu hieman vaihteli toimituserissä mutta nykyään sitä murhetta ei ole vaan GB:n tasaisen hyvään laatuun voi luottaa, mikä kertoo valmistusprosessien kehityksestä, kehuu Jykylä.

GB Titanium -laipat kestävät

kovassa käytössä hyvin ja vaihdettava kärkikasetti on viisas ratkaisu.

- Toki koneet ja kuljettajat ovat erilaisia samoin kuin leimikot, mutta laajalla tarkastelulla GB -laipoilla päästään hyviin mottimääriin. Joskus laippa voi mennä päivässä jos on huonoa tuuria tai sitten sillä ajetaan todella pitkään; kerrankin GB asennettiin koneeseen joulukuussa ja samalla laipalla mentiin viisi kuukautta kahdessa vuorossa toukokuulle saakka. Ja jos kärkipyörä jää puun väliin ja vääntyy niin GB:n vaihdettavan kärkikasetin ansiosta muuten ehjän laipan saa korjattua kätevästi, jolloin säästyy rahaa ja raaka-aineita. Meillä on hallilla kärkikasetteja varmuudeksi aina kopallinen, sanoo Jykylä.

TriLink Harvester on toimiva teräketju

Harvestereiden teräketjutkin tulevat Jykylä & Pojat Oy:lle pääosin Uittokalustolta.

- TriLink Harvester -ketju on

osoittautunut toimivaksi; oikein hyvä se on lyhemmissä ketjuissa ja pienemmissä harvestereissa mutta pelaa se isommissakin koneissa sekä harvennuksilla että päätehakkuilla. Käytimme aiemmin paljon Stihl Magnumia mutta ensin sen kanssa oli haasteita toimitusaikojen kanssa ja

nyt hinta on noussut niin korkeaksi että emme ole sitä tällä hetkellä lisää tilanneet, vaan ajaneet vanhoja varaston loppuja pois, kommentoi Jykylä.

Uittokaluston laippa- ja ketjutoimitukset pelaavat Jykylän mukaan asiallisesti:

- Teemme yleensä kaksi isom-

paa laippatilausta vuodessa eli kuiva- ja kantokäsittelylaipat omina erinään sekä samalla otetaan ketjua tarpeen mukaan. Ketjujen teroituspalvelun olemme ulkoistaneet Ponsselle, jonka toimiva Express-palvelu hakee käytetyt ketjut hallilta ja tuo ne teroitettuna takaisin.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 95 KONEURAKOINTI
Jykylä & Pojat Oy urakoi kuudellatoista metsäkoneella, joista yhdeksän on harvestereita, joten laippoja ja teräketjuja kuluu suurella volyymilla. Jykylä & Pojat Oy:n päämerkki motolaipoissa on GB Titanium, mikä on varustettu vaihdettavalla kärkikasetilla. Jykylä & Pojat Oy:n hallilla on aina varastossa riittävästi laippoja, joita tilataan yleensä isommissa erissä kaksi kertaa vuodessa. Teräketjuissa Jykylä & Pojat on siirtynyt viime aikoina TriLink Harvester -ketjuun mikä on osoittautunut hinta-laatu suhteeltaan toimivaksi.

Maatori muuttaa raudan rahaksi

Käytettyjen kone- ja kuljetuskalustojen kysyntä on kovalla tasolla niin Suomessa kuin maailmalla. Maatori Oy on välitystoiminnan pioneeri Suomessa ja heidän kauttaan kalusto liikkuu ammattitaidolla nopeasti ja luotettavasti.

Maatori Oy myy asiakkaiden kalustoa luotettavasti ja tehokkaasti,

etsien markkinoilta parhaan saatavilla olevan hinnan. Tehokkaat myyntikanavat sekä laajat verkostot ja yhteistyökumppanit niin Suomessa kuin vientimarkkinoillakin mahdollistavat nopeat kaupat oli sitten kyseessä työkone tai kuorma-auto. Luottamus, vakavaraisuus ja ammattitaito ovat välitystoiminnan tärkeimmät asiat.

- Meidän toimintamme perustuu läpinäkyvyyteen eli meille koneensa välitysmyyntiin laittava asiakas tietää, ettei hänen kalustollaan keinotella ja eurot kotiutuvat sinne, minne ne kuuluvat eli yrittäjille. Maatori Oy on alan markkinajohtaja Suo-

messa ja olemme luottoluokitukseltaan kaikissa luottoyhtiöissä parhaassa luottoluokassa. Liikevaihtomme on tänä vuonna 30 miljoonaa euroa ja omavaraisuus on huipputasolla, joka tuo sekä ostajalle että myyjälle turvallisuutta ja nopeutta maksuliikenteeseen. Hoidamme esimerkiksi myytävän kaluston loppuvelan sujuvasti ja luotettavasti, sanoo Maatori Oy:n toimitusjohtaja

Hyvät ja tunnetut toimintatavat ovat myös pankkisuhteiden kannalta tärkeää.

- Kaikki rahoitus- ja maksujärjestelyt onnistuvat meidän kauttamme luotettavasti. Kilpailutamme rahoitukset asiakkaiden puolesta useasta eri paikasta ja etsimme sieltäkin asiakkaan tarpeita parhaiten vastaavan rahoitusmallin. Meidän kauttam-

me onnistuu niin perinteiset osamaksusopimukset kuin suosiotaan vahvasti viime vuosina nostaneet leasingrahoitukset, ilmoittaa Kähäri.

Pelkästään koneiden myyntiin ei Maatorin toiminta rajoitu.

- Asiakkaiden koneiden myynnin lisäksi välitystoiminta pitää sisällään myös koneiden hankinnan asiakkaalle. Yrittäjä voi tehdä meille toimeksiannon ha-

luamastaan kalustosta ja me kartoitamme parhaat vaihtoehdot joko omasta valikoimastamme tai kontaktiemme kautta maailmalta, opastaa Kähäri.

Myös vaihtokalustoa otetaan vastaan:

- Meille käy vaihdossa käytännössä kaikki rahanarvoinen kalusto, jolle uskomme löytävämme ostajan. Kannattaa ottaa yhteyttä ja tarjota.

Kokemus takaa oikean hinnan koneelle

Maatorin ammattitaito sekä kokemus auttavat hyvien myyntihintojen saamisessa. Esimerkiksi metsäkonepuolen myyntipäällikkö Jari Leinosella on vankka kokemus alalta.

- Meillä kauppaa tekee alan motivoituneet osaajat. Itsellä on historiaa metsäkonepuolelta aina 80-luvun alusta lähtien; olen ajanut koneita, toiminut urakoitsijana sekä konevalmistajien palveluksessa. Ymmärrän urakoitsijoiden tilanteet ja tarpeet sekä tunnen koneet, joten keskustelu prosessin aikana on luontevaa molemmin puolin. Myös puutavara-autoja on tullut aikanaan ajettua niin Suomessa, Ranskassa ja Venäjällä, joten nekin pelit ovat tuttuja, sanoo demokuskinakin Ponssella Yhdysvalloissa toiminut Leinonen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Käytetyille metsäkoneille on tällä hetkellä todella kova kysyntä joten kannattaa tarjota - Maatori on luotettava kumppani konekaluston myymiseen. Maatori näkyy vahvasti niin mediassa kuin messuilla. FinnMetkon osasto oli iso ja näyttävä. Mika Kähäri
96 KONEURAKOINTI

Maatorin tehtävä on löytää koneille ostaja:

- Vahvan ammattitaidon ja hyvien verkostojen avulla uskon, että saamme asiakkaallemme koneesta parhaan mahdollisen hinnan. Laaja verkosto tuo ripeyttä myös koneiden myyntiaikaan, sillä usein meillä on jo potentiaalisia asiakkaita koneille heti tiedossa.

Nyt kannattaa koneita laittaa Maatorille myyntiin. Metsäkoneissa on tällä hetkellä kysyntää kaikille koneille, niin harvestereille kuin kuormatraktoreille.

- Valtamerkkien lisäksi myös pienempien valmistajien koneet käyvät kaupaksi ja vanhemmille enemmän ajetuillekin on ostajansa. Olemme myyneet käytettyjä metsäkoneita hintahaarukas-

METSÄALAN AMMATTILEHTI

sa 30.000 - 300.000 euroa, joten jos sinulla on kone mikä kannattaisi muuttaa rahaksi niin kannattaa olla Maatoriin yhteydessä, vinkkaa Leinonen.

Panostusta palveluun

Toiminnan kasvaessa jatkuvasti, kehittää myös Maatori palveluitaan entistä paremmiksi. Ensimmäinen ulkomaan oma toimipiste avattiin syyskuussa.

- FinnMetkossa julkistimme oman toimipisteemme perustamisen Latviaan. Toiminta on Maris Ossisenin johdolla lähtenyt erittäin hyvin käyntiin ja yhteistyökumppaneiden verkosto on laajentunut entisestään.

Marisilla on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisestä metsäkonekaupasta ja olemme sillä

puolelle tehneet jo pitempään yhteistyötä. Oman toimipisteen laittamisen myötä koko 550 koneen ja auton myyntivarasto on jatkossa myynnissä Marisin hoitamana myös Latvian sisämarkkinoilla sekä muussa osassa Itä- ja Keski-Eurooppaa, kertoo Mika Kähäri.

Maatori on tunnettu nopeasta palvelusta ja koneiden toimitusta vauhdittamaan on hankittu omaa kuljetuskalusto. Se on merkittävästi parantanut palvelua ja reagointia niin myynti- kuin osto-

tilanteissa.

- Tarvittaessa kone lähdetään viemään vaikka Espanjaan saman päivän aikana, jos tilanne sitä vaatii. Oma kalusto luo mahdollisuuden entistäkin nopeampaan reagointiin, toteaa Maatorin kalustopäällikkö Ville Moisio Kymmenhenkinen myyntitiimi sekä vahva näkyvyys eri medioissa ympäri maailman takaavat koneiden liikkuvuuden.

- Markkinointi ja oikeanlainen näkyvyys ovat tärkeä pala kaupankäyntiä. Näymme vahvasti

niin perinteisessä printtimediassa kuin digipuolellakin. Kaupankäynnin sähköiset alustat sekä usean henkilön pyörittämä mainosten näkyvyys joka puolella maailmaa ovat tätä päivää. Niitä ilman emme saavuttaisi näin hyviä tuloksia. Tehtävämme on palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ja saada heidän kalustonsa välitettyä nopeasti eteenpäin. Olemme tälläkin saralla alan johtava tekijä, sanoo Kähäri lopuksi.

97 KONEURAKOINTI
Nostaakseen reagointikykyä Maatori hankki käyttöönsä omaa kuljetuskalustoa.
Air1 ® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue ® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki. Luotettavaa AdBlue®-laatua vaativiin olosuhteisiin Yaran Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, joka täyttää kaikkien moottorinvalmistajien takuu- ja laatuvaatimukset. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.suomi yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.
Valtamerkkien lisäksi myös pienempien valmistajien metsäkoneet käyvät kaupaksi ja vanhemmille enemmän ajetuillekin on ostajansa.

Mönkkäri metsäkoneena

Polaris järjesti Porvoon takamailla esittelypäivän, missä tutustuttiin Polaris-mönkijöihin ja niihin tarjottaviin lisälaitteisiin toiminnallisen työnäytöksen merkeissä.

Polaris jatkaa entiseen malliin laajalla ja tuoreella mallistolla Suomen mönkkärimarkkinoiden kärjessä, reilun 40 prosentin markkinaosuudella. Vuosi 2023 tuo valmistajan mallistoon parannuksia ja uudistuksia kautta koko valikoiman. Tarjolla on vaihtoehtoja sekä päältä että ohjaamosta ajettavina vaihtoehtoina kaikkiin käyttötarpeisiin. Tällä kertaa tutustumme mönkijän ja erilaisten lisälaitteiden ja varusteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin metsänhoitoon sekä polttopuiden tekoon liittyvissä tehtävissä. Tapahtumaan varattu kalusto rakentui ammattikäyttöön tarkoittujen kamppeiden ympärille. Kotikäytössä pärjää vähemmälläkin.

Mönkkäristä on moneksi

Nyt kun eri energiamuotojen hinnat ovat kohonneet ennätyksellisen korkeiksi, ovat aikaisempaa useammat metsänomistajat käynnistäneet toimet oman

metsän puuvarannon hyödyntämiseksi. Jos nyt ei suoraan myytäväksi sellukattiloihin, niin ainakin polttopuuksi, joko oman talon lämmitykseen tai jopa myyntiin asti.

Kevyt, ketterä ja maastokykyinen mönkijä palvelee metsänomistajaa monin tavoin. Paitsi että se mahdollistaa kulun omalle palstalle maapohjaa säästäen, tarjoten samalla, tietenkin sopivin lisälaittein täydennettynä, mahdollisuuden vaikkapa tuulenkaatojen, oksien sekä marja- tai metsästyssaaliin kuljetukseen ihmisten ilmoille. Polariksen mallistossa on vaihtoehtoja tähän tarpeeseen kaksi-

paikkaisesta aina kuudelle henkilölle tarkoitettuina malleina.

Vaikka valmistajan omaa lisälaitevalikoimaa voi luonnehtia yhdeksi markkinoiden kattavimmista, niin metsänhoitoon ja etenkin puunkuljetukseen liittyvissä asioissa sopivimmat kamppeet saattavat löytyä kolmannen osapuolen valikoimista.

Vipuvoimaa hydrauliikalla

Työnäytöksessä monille täysin uusi tuttavuus oli Ruotsalaisen Avestavagnen & Unimet Ab:n hydraulisella aisan sivusiirrolla, telivedolla ja noin viiteen metriin ulottuvalla tukkinosturilla

sekä radio-ohjattavalla hydraulivinssillä varustettu Avesta Vagn Ranger -sarjan tukkikärry. Ehkäpä markkinoiden edistyksellisimmän käryn tehokas hydrauliikka saa käyttövoimansa erillisestä, siirrettävästä koneikosta. 6-heppaisen Vanguard -polttomoottorin pyörittämä hydrauliikka ohjaimineen asettuu pikalukitusten avuin esittelykäyttöön valjastetun Polaris Sportsman 570 EFi:n tukeviin etu- ja takatarakoihin. Ja silloin kun kärrylle ei löydy käyttöä, luonnistuu hydrauliikkapaketin irrotus, ja vastaavasti myös takaisin asennus vain muutamassa minuutissa. Järjestelmän integroitu langa-

ton kauko-ohjaus ottaa virtansa mönkijän akulta pikaliittimen kautta. Helppokäyttöisen ja pienikokoisen ohjaimen vastaanotin on ympätty hydrauliikkapaketin yhteyteen.

Polaris Sportsman 570 EFi ja Avestan tukkikärry pelaavat hyvin yhteen maastossa. Erillisen voima-hydrauliikkapaketin avuin kärryyn on loihdittu myös teliakselin veto. Noin 2 km/h nopeuteen saakka toimivan vedon ja etenkin kärryn aisan sivusiirron ansiosta Pollen kanssa pääsee kuorma päällä pois tavallista hankalammista paikoista.

Ruotsissa pienet mönkijän jatkeeksi kytkettävät tukkikärryt ovat Suomea suositumpia ja Avesta Vagnin tuotteita Suomessa edustavan helsinkiläisen Koneliike Olenius Oy:n Kenneth Oleniuksen mukaan nyt kokeiltavassa kärryssä yhdistyy alan paras osaaminen, mikä näkyy tietenkin hintalapussa:

- Avesta Vagnilla ja Ruotsissa yleensäkin on pitkät perinteet ja korkea osaaminen eri käyttötarkoituksiin soveltuvien pientraktori- ja mönkijäkärryjen saralla. Jos kuitenkin tästä esittelykärrystä puhutaan, niin pikakiinnikkeillä kytkettävän hydrauliikan ansiosta tätä voisi suositella vaikkapa useamman käyttäjän yhteishankinnaksi. Mönkijäkohtaiset kiinnikkeet eivät näet paljoa kustanna.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 98 KONEURAKOINTI
Polariksen järjestämässä kattavassa työnäytöstapahtumassa tutustuttiin Polaris-mönkkärien ja niihin tarjolla oleviin lisälaitteisiin kestävän metsänhoidon ja kevyen mittakaavan bioenergian tuotannon näkökulmasta. Polaris Sportsman 1000 XP:n keulalle viety vinssi on kätevä apu maisemoinnissa, esimerkiksi tuulenkaadon kanto kääntyy vaivatta takaisin sijoilleen. Ja jos kannon asemesta vinssi viekin mönkkäriä niin pieni lisäpaino Ultratecin kärryssä tekee ihmeitä.

syökin leijonan osan tarjolla olevasta kuormatilasta, löytyy Polariksen tarakalta vielä paikka ketjusahallekkin.

Kotimaista erikoisosaamista

Tapahtumassa oli esillä laajaalaisesti metsänhoitoon tarjolla olevia lisälaitteita ja kärryjä. Vierumäkeläisen Latvo Oy:n erikoisosaamista ovat eri valmistajien mönkijöihin tarjottavat sähköiset mönkijä-hydrauliikkajärjestelmät. Tapahtumaan Latvon Antti Selonen toi etu- ja takahydrauliikalla ja sen avuin useaan suuntaan käännettävissä olevalla Polaris puskulevyllä varustetun Polaris Sportsman 570 EFi traktorimönkijän. Toisin kuin edellä mainittu Avesta Vagnin hydrauliikkajärjestelmä Latvon paketti on liki täysin katseilta piilossa Polariksen rungossa, katteiden alla. Lisäksi ja useille käyttäjille olennainen seikka on se ettei sähkökäyttöisen koneikon operoinnista synny lähes lainkaan ääntä. Jos järjestelmän teho tai tuotto ei aivan riitä edellä mainitun tukkikärryhydrauliikan tarpeisiin, niin auraustöissä näppärästi ohjaustangon yhteyteen viedystä paneelista operoitava ja lumitöissä oleellisella etulevyn tai auran kellutuksella varustettu Latvo Hydraulics -järjestelmä on monin verroin perinteisiä vinssin avuin tai käsikäyttöisiä puskulevyjärjestelmiä kätevämpi. Ja lisähinnasta tarjottavan hydrauliikan ulosoton ansiosta mönkkärin jatkeeksi voi kytkeä vaikkapa kippikärryn, mikä on kova juttu vaikkapa pihateiden hiekotuksissa tai polttopuiden kuljetuksessa. Viimeksi mainittua päästiinkin kokeilemaan kotimaisten Ultratec mönkijäperävaunujen kanssa.

Haketusta mönkijällä

Nyt kun oltiin noutamassa tuulenkaatoja läheisestä männiköstä päästiin ottamaan mittaa Latvon maahantuontiohjelmaan lukeutuvan lisälaitevalmistaja Iron Balticin G2 -hakettimesta, mikä kulkee leveän akselivälin ja säädyllisen reilun parin sadan kilon painon ansiosta nöyrästi Polariksen perässä maastossakin. - Tämä on osoittautunut oikeaksi menestysmalliksi. Tässä on moottorina 14 heppainen Briggs &Stratton bensiinimoottori, mikä pyörittää kahta käännettävissä olevaa murskainterää. Tätä on saatavana keltaisena ja oranssina vaihtoehtona. Molemmista menee läpi maksimissaan 12 cm paksuiset puut. Merkittävin eroavaisuus eri mallien välillä on se että tässä keltaisessa on hieman kapeampi syöttöaukko ja tämä toimii hyvin myös tuoreiden kuusenoksien kanssa. Oranssi sopii paremmin lehtipuun ja kuten täällä, mäntypuun käsittelyyn. Näitä on hyvin saatavilla ja laikkahakkurin vaihtoterät ja muut huolto-osat on meillä hyllytavaraa, kertoo Antti Selonen Latvolta.

Maapohjaa säästäen

Tuulenkaatojen perkaus ja kuormaus sekä oksien hakettaminen sujuu osaavan metsurin ja useamman mönkkärin muodostamalta korjuuketjulta näennäisen vaivattomasti. Hakettimen ansiosta oksat ja muu polttopuuksi kelpaamaton häipyy nopeasti silmistä, joskin yksi Utratec-kärryllinen hienojakoista haketta kerättiin talteen uusiokäyttöön.

Ja kun tuulenkaatojen jälkiä nyt siivottiin, niin käännettiinpä samalla muutama kantokin takasin pystyyn. Se sujui vaivattomasti Polariksen keulalla sovitetun vinssin voimin. Kevyellä kalustolla toimittuna maastoon ei jäänyt liki lainkaan jälkiä, eikä arkaan pohjakasvillisuuteen aiheutunut peruuttamattomia vahinkoja. Raskaalla traktorivetoisella konekalustolla tilanne olisi ollut toisenlainen. Nyt nähdyn perusteella mönkijä täyttää tehtävänsä pienen mittakaavan metsänhoidossa. Ja monet kaupungit ja alan yrittäjät ovat tämän jo huomanneet esimerkiksi puistometsien hoitotehtävissä.

Kannolta liiteriin

Loppuhuipentumana Polariksen mönkijä-armada kuljetti rangat ja raskaan työn raatajat takaisin laanille, missä viritettiin käyttökuntoon konevuokraamosta tapahtumaan vuokrattu Pilkemaster GO klapikone. Sen käyttöönotto sujui ensikertalaisilta vaivattomasti ja hyvän tovin metsässä maanneet hongat tehtiin klapeiksi nopeassa tahdissa. Pilkemasterin korkeussäädetävän hihnan alle ajettiin tiuhaan tahtiin erilaisia kärryjä, mutta myös kippaavalla lavalla varustettu Polaris Ranger, johon lopulta sopi yllättävän hyvin puuta matkaan. Umpiohjaamolla ja lämmityslaitteella varustettu kolmen istuttava Ranger paljasti jo lyhyessä ajossa syyn mallin

huimaan menestykseen markkinoilla. Tilava ohjaamo tarjoaa hyvän suojan ulkoisilta elementeiltä ja käy maastossa vaikkapa tilapäisestä taukotuvasta.

Ainoa miinuspuoli on moottorin kovahko käyntiääni, mutta sekin on ratkaistavissa täyssähköversiolla, josta on muuten tulossa uudistunut painos vuodelle 2023.

Pilkemasterin käyttelyn jälkeen valmiit polttopuut vietiin omille paikoilleen erämaa-alueen liiteriin ja nuotiopaikalle. Vaikka tällä kertaa työnäytöksessä olikin konekalustoa yli tavallisen käyttötarpeen, osoitti tapahtuma sen, että Polariksen mönkijä on, mallista ja kokoluokasta riippumatta pätevä ja kätevä vaihtoehto metsätöiden eri vaiheisiin. Lisälaite ja kärrypuolella tuotekehitys on edennyt samaa, ellei jopa hieman kovempaakin vauhtia mönkijöihin verrattuna. Merkistä riippumatta eri valmistajien valikoimissa on vaihtoehtoja puuhastelusta aina ammattikäyttäjien tarpeisiin saakka, ja kaikissa maksukykyluokissa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 99 KONEURAKOINTI
Ruotsalainen Avesta Vagn tukkikärry on täynnä hydrauliikkaa. Telivedon ja aisansiirron ohella myös tukijalat liikkuvat hydrauliikan voimin. Kuormausta helpottaa hydraulisella jatkeella varustettuun puomiin integroitu ja noin 15 metriin ulottuva hydraulinen vaijerivinssi. Vinssin käyttö onnistuu radioohjaimen ansiosta turvallisesti etänä. Pilkemaster Go syöttää valmista klapia siinä tahdissa ettei Ultratecin parimetrisen yleislavakärryn kanssa joutanut kauaa hihnan päässä seisoskella. Nöyrästi Polariksen perässä kulkevalla Iron Baltic hakettimella oksat ja pienet puunrungot muuttuvat nopeasti ja kustannustehokkaasti bioenergiaksi kelpaavaksi hienojakoiseksi hakkeeksi.

Valtra Q-sarja

Pelloille, metsään ja tienhoitoon

Valtran täysin uusi ja odotettu Q-sarja sijoittuu valmistajan mallistossa T- ja S-sarjojen väliin. Suomessa kehitetty ja valmistettu Q-sarja on ihanteellinen traktori suurille maatiloille ja urakoitsijoille, jotka kaipaavat traktoriltaan suorituskykyä, tuottavuutta ja integroitua älyteknologiaa.

Valtran Q-sarjalaisen voimanlähteenä toimii luotettava ja polttoainetaloudellinen AGCO Power die-

selmoottori. Pitkäiskuisesta ja iskutilavuudeltaan 7.4 litraisesta kuutoskoneesta on tarjolla yhteensä kuusi eri vaihtoehtoa, te-

holuokissa 230-305 hevosvoimaa. Suurin teho saavutetaan jo 1850 r/min kohdalla ja paras vääntömomentti on tarjolla laajalla 1000-1500 r/min kierrosalueella.

Moottorilta saatava voima välittyy vetäville pyörille portaattomasti uuden, kahdella mekaanisella aluevaihteistolla täydennetyn AGCO CVT-vaihteiston avuin. elektroninen vaihteiston hallinta valitsee automaattisesti alimman mahdollisen työhön sopivan moottorin kier-

rostason. Voima jaetaan sopivassa suhteessa hydrauliikalle, voiman ulosottoon tai vaihteistoon. Valtran polttoaineensyötöstä vastaava edistyksellinen EcoPower moottorinohjaus on optimoitu uudessa Q-sarjassa polttoainetalouden ja ympäristön ehdoilla. Traktori saavuttaa huippunopeutensa moottorin kierrosnopeudella 1500 r/min.

Ajoltaan vakaa Q-sarjan traktorin omapaino

asettuu hieman päältä yhdeksään tonniin. Keveys suojaa maata tiivistymiseltä. Maksimi kokonaispaino on 16 tonnia. Q-sarja on kompakti, matala ja pitkä. Painopiste on matalalla, joka tekee Q:sta erittäin vakaan. Aires -ilmajousitus yhdistettynä pitkään akseliväliin lisää vetovoimaa ja vähentää pomppuisuutta. Pito lisääntyy ilmajousituksen nopean reagoinnin ansiosta.

Maantienopeuksissa voima siirtyy tiehen, joka tarkoittaa

METSÄALAN AMMATTILEHTI
100 KONEURAKOINTI
Automaattinen ilmastointi ja harkitusti sijoitetut tuuletusaukot takaavat miellyttävän työympäristön koko päiväksi. Pitkät päivät mukavat ergonomisten ja mukavien istuinvaihtoehtojen ansiosta, mukaan lukien Evolution -istuimet, joissa on sekä lämmitys- että jäähdytystoiminnot. Käyttöliittymän keskuksena toimii yhdeksän tuuman kosketusnäyttö ja monitoimivipu. Traktorin nopeutta voidaan myös hallita pelkällä monitoimivivulla. Vivun avulla käyttäjä voi hallita lisäksi nostolaitetta, hydrauliik- Uuden Valtra Q-sarjan traktorin omapaino asettuu hieman päältä yhdeksään tonniin. Keveys suojaa maata tiivistymiseltä. Maksimi kokonaispaino on 16 tonnia. Q-sarja on kompakti, matala ja pitkä. Painopiste on matalalla, joka tekee Q:sta erittäin vakaan.

maksi tai tehokkaammaksi, jolloin voidaan asiakkaan tarpeen mukaan säästää joko polttoainetta tai aikaa. Q-sarja on suunniteltu käytettäväksi suurten työvälineiden kanssa. HD 3 -pistekiinnitys on suunniteltu hyvin. Siinä on vahva geometrinen muoto ja 100 mm:n nostosylinterit. Kahdessa nostovarressa on kaksi asentoa. Etuasennossa suurin nostovoima on 100 kN ja taaimmaisessa asennossa 108 kN.

nopeaa ja pehmeää kiihdytystä. Ohjaamo ja etuakseli ovat molemmat ilmajousitettuja, joka takaa pehmeän ajon missä tahansa ympäristössä, missä tahansa lämpötilassa, joko niittämässä kuumana päivänä tai lumitöissä talvella.

Mukavuusohjaamo

Q-sarjalaisen tilavassa ohjaamossa on erittäin mukavat oltavat, sieltä näkee helposti ulos ja ohjaamon traktorin rungosta erottava jousitus tekee matkasta pehmeän. Muiden Valtra traktorien tavoin myös uudessa Q-sarjassa on palkittu SmartTouch käyttöliittymä, mikä tuo vaivattomuutta työskentelyyn. Q-sar-

jassa on myös valmius helppokäyttöisen Valtra Connect etätelemetriapalvelun käyttöön, joka mahdollistaa FMIS-toiminnanohjausjärjestelmän ja Agrirouterin liittämisen. Kaikki älymaanviljelyn ominaisuudet hallitaan Q:ssa edellä mainitulla SmartTouch-käyttöliittymällä.

Auto U-pilotin ja SmartTurnin yhdistelmä lisää entisestään Q-sarjan helppokäyttöisyyttä.

SmartTurnin kanssa viljelytyöstä tulee täysin automatisoitua, vapauttaen kuljettajan keskittymään täysin työkoneeseen ja käsillä olevaan tehtävään. Kuljettaja voi valita automaattisten kääntökuvioiden välillä minimoidakseen maan tiivistymistä

ja lisätäkseen vauhtia ja tehokkuutta.

Yksilöllistä varustelua Valtran Q-sarja voidaan yksilöidä vielä tätäkin pidemmälle Valtra Unlimitedilla, mikä mahdollistaa tarktorin varustelun eri toimi- ja käyttöalakohtaisilla varusteilla suoraan tuotantolinjalla. Tällaisia varusteita ovat esimerkiksi automaattinen voitelujärjestelmä, joka varmistaa sen, että Q-sarjan traktori kulkee jouhevasti ja vältetään työlästä manuaalista voitelua tai älykäs rengaspainejärjestelmä, millä suojellaan maan rakennetta pelloilla ja optimoidaan polttoaineen kulutusta tiellä ja pellolla.

Lisäksi turvavärit ja -valot, varoituskyltit ja muut turvallisuutta parantavat lisävarusteet voidaan kaikki asentaa Valtra Unlimited Studiolla.

Valtra Unlimited lisää turvallisuutta Q-sarjaan uusilla integroiduilla LED-etuvaloilla, joissa valo jakautuu tasaisesti eteen ja molemmille sivuille. Valot majakoihin syttyvät automaattisesti kun ajovauhti ylittää 25 km/h. Ja kun työpäivä on ohi, valojen saattotoiminto valaisee pihan ja lisää turvallisuutta, kun

etutyövalot pysyvät päällä tietyn ajan kuljettajan poistuessa ohjaamosta.

Made in Finland

Valtran Q-sarja tulee yhdestä maailman kestävän kehityksen kärkitehtaista Suolahdesta, joka käy pelkästään uusiutuvalla energialla. Q-sarjan tuotanto alkaa syksyllä 2022 ja ensimmäiset traktorit ovat jo asiakkailla tuottavassa työnteossa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 101 KONEURAKOINTI
TUHAT SYYTÄ METSÄSTÄ. SYY 18: SUOMEN KESKEISIN METSÄ- JA KONEALAN TAPAHTUMA. 12.–13.5. 2023 KALAJOELLA TULE MUKAAN! proforest.pro
Valtra CVT -vaihteistoa voidaan käyttää kahdessa tilassa: manuaalisessa ja automaattisessa. Kuljettaja voi asettaa nopeuden polkimella, ohjausvivulla tai vakionopeudensäätimellä kuljettajan ja suoritettavan tehtävän vaatimusten mukaan. Droop-asetuksella kuljettaja voi muuttaa traktorin työskentelyä vieläkin taloudellisem-

MONIPUOLISUUDEN MESTARIT

UUTUUS! PROSTAR 4-TAHTI!

TESTATTUA LAATUA. Pro Star 2-sylinterinen 4-tahtimoottori perustuu jo miljoonien Polaris SxS -mönkijöiden omistajien käytössä olevaan moottoriin. Se on tietenkin kehitetty edelleen juuri moottorikelkkailuun sopivaksi monilta osin kuten tasapainoakselin, sylinterien ja polttoaineensyötön ym. kautta.

HELPPO JA VAIVATON OMISTAA Enemmän kilometrejä ja vähemmän huoltoa.

KUIVASUMPPUVOITELU varmistaa moottorin voitelun kaikissa olosuhteissa.

P22-KYTKIN on erittäin luotettava ja se reagoi tarvittavaan voiman välitykseen erittän nopeasti ja tehokkaasti. Voimansiirto on kokonaisuudessaan erittäin jouheva ja miellyttävä.

SÄHKÖTOIMINEN KAASU tarjoaa pehmeän ja hallitun kaasuunvastaavuuden.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
Uusi 4-tahtinen ProStar S4 -moottori tarjoaa sopivan tehokkaan suorituskyvyn alle 100 hv -luokkaan. Lisäksi helpon ja vaivattoman huollettavuuden sekä testatun ProStar -kestävyyden ja -käyttövarmuuden. TEHOKAS 4-TAHTIMOOTTORI | HELPPO JA VAIVATON OMISTAA WWW.POLARISMOOTTORIKELKAT.FI 650 NORDIC PRO 146 ES 7S Alk. 17 690 € NORDIC PRO 146 ES 7S Alk. 18 490 € 800 TITAN ADVENTURE 155 ES Alk. 18 753 € PROSTAR S4 TITAN ADVENTURE 155 ES Alk. 20 490 € Kuvissa olevat mallit saattavat poiketa maahantuotavista myyntimalleista. Pidätämme oikeuden tuotteiden hintojen ja teknisten tietojen muutoksiin ilman erillistä tiedotusta. Mainitut hinnat perustuvat painatushetken tietoon. Pyydämme tarkistamaan jälleenmyyjältäsi hintojen oikeellisuuden ennen mahdollista tilausta. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Rentti on PALMS metsäperävaunujen ja -kuormaajien uusi koti

Tracwest Oy (Konevuokraamo Rentti) ja Palmse Mehaanikoda ovat solmineet maahantuontisopimuksen PALMS metsäperävaunujen- ja kuormaajien jakelusta yksinoikeudella koko Suomeen.

Tarjoamme johtavien valmistajien työkoneet maarakennus, metsä- ja maatalousaloille sekä niiden huolto- ja varaosapalvelut vankalla teknisellä osaamisella. Kun ilmeni mahdollisuus PALMS tuotteiden edustukseen niin päätös asiasta oli helppo tehdä, sillä ne täydentävät tarjontaamme loistavasti ja edustuvat alan ehdotonta kärkeä niin teknisesti kuin laadullisesti. Ja nyt kun metsistä tarvitaan yhä enemmän energiapuuta niin PALMSin ratkaisuilla puuta saadaan tehokkaasti jalostettavaksi puhtaaksi kotimaiseksi metsäenergiaksi, kertoo Rentin Juha Leivo

Euroopan ykkönen

Virolainen PALMS on Euroopan suurin traktorikäyttöisten metsäperävaunujen ja -kuormaajien valmistaja, jonka tuotteita viedään 35 maahan ja yhteensä niitä on toimitettu asiakkaille jo yli 25 000 kappaletta 25 vuoden toiminnan aikana.

- PALMS on laadun merkki metsäalan ammattilaisten keskuudessa, jonka tuotteissa on edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja kuten hydromekaaniset voimansiirrot, ajokoneluokan logiikat ja liikeratakuormaimet, joita on aiemmin totuttu näkemään vain järeissä metsäkoneissa.

SSAB:n erikoisteräkset yhdistettynä huippuluokan komponentteihin kuten Parkerin hydrauliik-

kaan luovat perustan PALMSin ammattituotteille - innovatiivinen suunnittelu näyttää koko alan kehityksen suunnan ja huipputason sarjatuotanto takaa omalla tasollaan olevan tehdaslaadun, sanoo Leivo.

Ammattilaistuotteet vaativat vankan teknisen osaamisen Koska PALMSin tuotteet ovat tehty ammattikäyttöön niin myös niiden myynti- ja huoltopalveluiden teknisen osaamisen on oltava vakuuttavalla tasolla.

- Olimme joulun alla 10 hengen porukalla tehtaalla koulutuksessa ja tutustumassa tuotteisiin sekä tuotantoon. Myyjämme ja huoltopuolen ammattilaiset saivat perusteellista oppia PALMS metsäperävaunuista ja -kuormaimista; toki osaamista löytyy jo metsäpuolen tuotteista ennestään mutta paljon uutta opittiin ja koulutuksia tehdään jatkossakin säännöllisesti, sanoo Leivo.

Laaja

mallisto

- hyvä saatavuus

Rentin edustukseen kuuluu koko PALMS tuotevalikoima sisältäen myös varaosa- ja huoltopalvelut:

- Metsäperävaunuja löytyy 11 eri mallia ja nostureita 12 mallia sekä lisäksi valmistetaan kahmareita ja tukijalkoja. Laitemyynti ja jälkimarkkinapalvelut hoidetaan alkuvaiheessa Konevuokraamo Rentin neljän toimipisteen (Tuusula, Pirkkala, Honka-

joki, Oulu) kautta koko maahan. Myyntiverkostoa täydentämään haetaan muutamaa jälleenmyyjää eri puolelle Suomea.

Laite- ja varaosamyynnin lisäksi Konevuokraamo Rentti tuo markkinoille myös PALMS metsäkuormainpakettien vuokrausmahdollisuuden.

- PALMS metsäperävaunut- ja kuormaajat sopivat luontevasti täydentämään Rentin monipuolista konevalikoimaa. PALMS tuotteet tunnetaan Suomessa

hyvin jo entuudestaan ja nyt nykyisten ja uusien omistajien tukena on myös laadukas varaosa ja huoltoverkosto, ilmoittaa Leivo.

PALMS metsäperävaunujen ja -nostureiden myynti on lähtenyt Rentillä mukavasti matkaan.

- Metsäalan ammattilaiset ovat olleet erityisen kiinnostuneita järeämmän pään ratkaisuista, mitkä on tehty todelliseen urakointikäyttöön, kertoo Juha Leivo.

METSÄALAN AMMATTILEHTI 103 KONEURAKOINTI
Palmse Mehaanikoda on valmistanut 20 vuoden aikana yli 20 000 perävaunua tuotannossaan, minkä pinta-ala on yli 10 000 neliötä. Nostureiden ja muiden tuotteiden kanssa tarjolla on yli 100 erilaista mallia. Ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet vaatii maahantuojalta huippuluokan osaamisen. Rentin myynti- ja huoltopuolen ammattilaiset olivat joulun alla Palmsen tehtaalla teknisessä koulutuksessa. Rentti on saanut PALMS myynnin hyvään vauhtiin heti startista ja metsäperävaunuja löytyy myös nopeisiin toimituksiin. PALMS metsäperävaunut ja -kuormaimet on tehty vaativaan ammattikäyttöön, joten ne ovat urakoitsijoiden suosiossa meillä ja maailmalla.

Huoltovarmuusmetsillä voitaisiin varmistaa energian saatavuutta

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Janne Känkäsen mukaan puuta voitaisiin varmuusvarastoida myös terminaaliverkoston avulla energiahuollon vahvistamiseksi.

Känkänen puhui 27.10. metsäalan valtakunnallisilla Metsäpäivillä Helsingissä.

- Puu on energiahuoltovarmuuden ytimessä, Känkänen totesi Metsäpäivien lähes viidensadan hengen avajaisyleisölle Helsingin hotelli Clarionissa.

Toisin kuin muissa energiamuodoissa, metsäenergian huoltovarmuutta ei ole järjestetty. Känkäsen mukaan puuenergian resilienssiä on kuitenkin tavoitteena kasvattaa. Tarkastelussa on esimerkiksi, pystyttäisiinkö velvoitevarastointi ulottamaan bioperäisiin polttoaineisiin.

Ratkaisu voisi olla myös puuterminaaliverkostossa, jonka mahdollisuuksia Huoltovarmuuskeskus selvittää Känkäsen mukaan Suomen metsäkeskuksen kanssa.

- Puuta voitaisiin varmuusvarastoida tämän terminaaliverkoston avulla vähän samaan tapaan kuin nykyisin varastoidaan viljaa, Känkänen sanoi.

Kolmantena keinona puun

energiahuoltovarmuuden vahvistamiseksi Känkänen nosti esiin huoltovarmuusmetsät. Hän korosti idean olevan tarkasteltavana vasta alustavasti.

”Keskeinen kysymys siinä (huoltovarmuusmetsissä) on tietenkin viive, ennen kuin puu olisi energialaitoksella poltettavissa, Känkänen sanoi.

Känkänen totesi Metsäpäivillä, että Suomen huoltovarmuus on hyvällä tasolla jopa muihin Pohjoismaihin verrattuna. Hän kuitenkin muistutti, että nykyiset monialaiset ja nopeasti muuttuvat kriisitilanteet haastavat varautumista jatkuvasti, ja lisäksi taustalla vaikuttavat pitkäkestoisemmat kehityskulut kuten ilmastonmuutos:

- Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat tuoda ääri-ilmiöiden kautta huoltovarmuuskysymyksiä.

Känkänen totesi, että kaikista polttoaineista tulee lähitulevaisuudessa olemaan niukkuutta varautumisesta huolimatta. Niukkuus näkyy myös korkeam-

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen puhui Metsäpäivien avajaisyleisölle puun suuresta merkityksestä energiahuoltovarmuudessa. Toisin kuin muissa energiamuodoissa, metsäenergian huoltovarmuutta ei ole järjestetty. Känkäsen mukaan puuenergian resilienssiä on kuitenkin tavoitteena kasvattaa. Tarkastelussa on esimerkiksi, pystyttäisiinkö velvoitevarastointi ulottamaan bioperäisiin polttoaineisiin.

pina hintoina.

Känkänen kannusti Metsäpäiville kokoontunutta metsäalaa huolehtimaan osaamisestaan ja työvoiman riittävyydestä. Hänellä oli viesti myös metsänomistajille:

- Metsänomistajat voivat tietenkin tehdä energiahuoltovarmuuden eteen paljon esimerkik-

si varsin suuren harvennusrästin hoitamisessa. Sitä kautta saadaan puuta liikkeelle ja kohennettua lämpöhuollon huoltovarmuutta vahvasti.

Valtakunnalliset Metsäpäivät järjestettiin jo 93. kerran. Asiantuntijatapahtuman tämän syksyn pääteemana oli metsien monipuolinen kestävä käyttö mutta

myös kestävyyden murros. Tapahtuman järjesti Suomen Metsäyhdistys yhdessä kolmenkymmenen kumppanin kanssa. Metsäpäivät tuo esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä ja vahvistaa metsien kestävää ja vastuullista käyttöä viestinnällä ja yhteistyötä rakentamalla.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 104
HAKKURIT JA MURSKAIMET Kysy tarjous, ennen kuin on myöhäistä! Sekä
että
ja nostureiden
hakkuri hankintoja. Optimaalinen ostohetki on NYT. IDEACHIP MACHINE OY Vihantasalmentie 421 A, Mäntyharju www.ideachip.com Jukka Humalainen puh. 0400 715 949 jukka@ideachip.com
kuorma-autojen,
hakkureiden
pidentyneiden toimitusaikojen vuoksi NYT pitäisi kiivaasti miettiä tulevan lämmityskauden

Metsäteollisuudella on suuri merkitys sähkön käyttäjänä ja tuottajana

Energiakriisi on hallinnut mediatilaa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Energian hintojen nousu kurittaa sekä kansalaisten että teollisuuden kukkaroa. Huomio kiinnittyy erityisesti sähkön saatavuuteen sekä sähkömarkkinan toimintaan.

Sähkömarkkina on pitkään ollut suurelle yleisölle kaukainen ja vain harvoja kiinnostava puheenaihe. Kuluvana vuonna tilanne on merkittävästi muuttunut. Metsäteollisuus nousee keskusteluissa esiin suuren sähköntarpeensa sekä -tuotantonsa johdosta.

Kuinka paljon metsäteollisuus tarvitsee ja tuottaa sähköä Suomessa?

Metsäteollisuudella on Suomessa lukuisia pääasiassa vientituotteita valmistavia tehtaita. Tehtaat vaativat runsaasti vähäpäästöistä sähköä, jotta asiakkaiden tarvitsemat tuotteet saadaan valmistettua. Metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä toimialan sähkönkulutus on vähentynyt merkittävästi 2000-luvun alusta. Nykyisin metsäteollisuuden sähkönkulutus on noin 20 terawattituntia vuodessa, mikä vastaa hieman yli viidennestä Suomen sähkönkulutuksesta. Samaan aikaan alan oma fossiilivapaa sähköntuotanto on kasvanut ja kasvaa edelleen uusien investointien myötä. Metsäteollisuus käyttää silti huomattavasti enemmän sähköä kuin mitä se tuottaa.

Alan tuotantoprosessien yhteydessä tuotetaan biopohjaisilla polttoaineilla runsaasti myös sähköä. Tämä sähköntuotanto tukee muuta sähköjärjestelmää etenkin sähkön hinnan huipputunteina, sillä metsäteollisuuden sähköntuotanto on säästä riippumatonta ja erittäin vakaata. Lisäksi sellutehtaat ovat usein sähkönkulutukseensa nähden yliomavaraisia.

Tehtailla tapahtuvan sähköntuotannon lisäksi metsäteollisuuden yritykset ovat investoineet merkittävästi muuhun fossiilivapaaseen sähköntuotantoon kuten ydin- ja vesivoimaan.

Voivatko metsäteollisuuden yritykset joustaa sähkön kulutuksessa sähköpulan aikana?

Yritykset toimivat markkina-

ehtoisesti myös energiahyödykkeiden osalta, joten tehtaiden intresseissä on sähkönkulutuksen ja tuotannon optimoiminen osana tuotannonsuunnittelua.

Tehtaat ja prosessit eivät ole keskenään samanlaisia, joten kulutuksen siirtäminen hintapiikkien ulkopuolelle on joidenkin osalta helpompaa kuin toisten. Yritykset ovat toteuttaneet kulutusjoustoa mahdollisuuksiensa mukaan jo vuosikausia. Tulevana talvena tämä on entistäkin tärkeämpää, sillä talvelle ennakoidaan voimakkaita hintavaihteluja ja korkeita sähkön hintapiikkejä.

Pidempikestoinen kulutusjousto korkeiden energiahintojen johdosta on sekä yrityksen että Suomen kansantalouden kannalta kaikkein huonoin skenaario. Käytännössä tämä tarkoittaisi pahimmillaan tehtaiden pysäyttämistä. Mikäli tehtaat seisovat, se vaikuttaa väistämättä negatiivisesti Suomen vienti- ja verotuloihin.

Metsäteollisuuden sivuvirrat

(mm. puunkuoret sekä sellun valmistuksen ohessa syntyvä mustalipeä) ovat merkittäviä energialähteitä. Moni kaupunki lämmitetään kaukolämmöllä, jota saadaan metsäteollisuuden tuotantolaitoksesta. Lisäksi metsäteollisuus myy kaukolämpösektorille jalostukseen kelpaamatonta puuta, kuten puunkuoria sekä hakkuutähteitä. Metsäteollisuuden tuotannon seisottaminen korkeiden energianhintojen vuoksi näkyisi siten ongelmina muilla toimijoilla.

Harkitsevatko metsäteollisuuden yritykset kulutusjouston lisäämistä tulevaisuudessa?

Mikäli tuotantoa on mahdollista painottaa edullisemman sähkön hinnan ajankohtaan, se on yrityksille houkutteleva vaihtoehto. Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen. Yksittäisten yritysten ja tehtaiden joustomahdollisuudet vaihtelevat, mutta mahdollisuuksia kartoitetaan nyt

entistäkin tarkemmin. Teollisuudessa kulutusjoustoon pyritään mahdollisuuksien rajoissa, ottaen huomioon erilaisten prosessien tosiasialliset mahdollisuudet joustaa.

Energialla (ml. sähkö) on aina ollut merkittävä vaikutus yhtiöiden ja yksittäisten konelinjojen kustannuskilpailukykyyn. Sähkömarkkina on muuttunut voimakkaasti viime vuosien aikana. Sähkönhinnan vaihtelu tekee sähkönkulutuksen ja -tuotannon oikea-aikaisesta ajoittamisesta taloudellisesti entistä tärkeämpää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on lanseerannut energiansäästökampanjan. Mikä on metsäteollisuuden rooli energiansäästötalkoissa?

Metsäteollisuus on energiaintensiivinen, mutta erittäin energiatehokas toimiala. Toimialan tehtailla on jo vuosikymmeniä tehty työtä ja investoitu energia-

tehokkuuden parantamiseksi. Lyhyellä aikajänteellä energian käytön vähentäminen kuitenkin rajoittaisi tuotantoa vääjäämättä. Tämä ei ole toivottavaa yritysten eikä yhteiskunnan näkökulmasta.

Energiatehokkuus on metsäteollisuudessa erittäin tärkeä kilpailutekijä eikä kallista energiaa ole varaa tuhlata. Metsäteollisuuden yritykset ovat kattavasti mukana vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa, joiden tarkoitus on jatkuvasti mitata ja parantaa yritysten energiatehokkuutta. Metsäteollisuus vastaa noin puolesta teollisuuden todennetuista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Energiatehokkuuden parantamista on tehty jo vuosikymmeniä ja työ jatkuu. On tärkeää ymmärtää, että teollisuudessa energiatehokkuuden parantaminen on pitkäjänteistä työtä ja se tapahtuu suurelta osin investointien kautta.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 105
Nykyisin metsäteollisuuden sähkönkulutus on noin 20 terawattituntia vuodessa, mikä vastaa hieman yli viidennestä Suomen sähkönkulutuksesta. Samaan aikaan alan oma fossiilivapaa sähköntuotanto on kasvanut ja kasvaa edelleen uusien investointien myötä.

Energiapuuta löytyy harvennusrästeistä

Metsäkeskus ja Metsäenergia Meter Oy järjestivät yhteistyökumppaneineen 19.10. mielenkiintoisen energiapuun korjuunäytöksen Savonlinnan läheisyydessä.

Metsäkeskus on kampanjoinut tämän vuoden Energiaa metsästä -teemalla kotimaisen pienpuun saatavuuden ja hyödyntämisen

eteen. Erilaisia tapahtumia on järjestetty ympäri maata todella ajankohtaisen teeman ympärillä, ja ne ovat saaneet osakseen suurta huomiota.

- Taustalla on pidemmän linjan megatrendit fossiilisesta energiasta irti pääsemiseksi ja toisaalta viime vuoden nopea turpeen käytön väheneminen. Ja tänä vuonna alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on laittanut tuontipuu hanat kiinni, mikä on tehnyt tilanteesta entistäkin haasteellisemman sillä merkittävät tavaralajit ovat olleet koivukuitupuu ja polttohake, jotka

ovat olleet yhteiskunnan toimivuuden kannalta todella kriittisiä materiaaleja. Näihin ongelmiin löytyy kuitenkin hyvä vastaus kotimaisista hoitorästeistä, joista paljon puhutaan mutta vielä ei tehdä tarpeeksi. Meillä on paljon hoitamattomia ensiharvennusmetsiä, joista pienpuuta löytyisi niin energiatuotantoon kuin myös teollisuuden kuitupuutarpeisiin, kertoo Metsäkeskuksen

Energiapuu on kuuma puheenaihe

Savonlinnan energiapuun korjuunäytökseen saapuikin todella runsaasti väkeä, mikä kertoo siitä, että aihe kiinnostaa kovasti ja sen ympäriltä haetaan mahdollisuuksia omaan liiketoimintaan.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
elinkeinopäällikkö Tuomas
METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 106
Metsäkeskuksen Energiaa metsästä -tapahtumassa Savonlinnassa teemana oli hoitorästien hyödyntäminen energiantuotannossa. Ketterä ja ulottuva ProSilva S3 -harvesteri varustettuna Moipu 300 -energiapuukouralla näytti tehokkuutensa korjuussa. Energiapuu on kuuma aihe, joten Savonlinnan tapahtumaan saapui runsaasti metsänomistajia ja urakointipuolen väkeä sekä metsäkoulun porukkaa ja muita metsäalan ammattilaisia.

- Metsäalan ammattilaiset ovat liikkeelle hyvällä mielellä ja avoimin mielin. Tämä oli nyt jo viides tapahtuma minkä Metsäkeskus on järjestänyt Etelä-Savon puolella Energiaa metsästä -kampanjan nimikkeellä ja kaikissa tapahtumissa on ollut todella hyvä osanotto. Tänäänkin paikalle saapui runsaasti metsänomistajia ja urakointipuolen väkeä sekä mm. metsäkoulun porukkaa ja muita alan toimijoita, kiittelee Kähö.

Lämmityskausi starttasi vauhdilla

Kerimäellä kotipaikkaansa pitävä Metsäenergia Meter Oy toimii todella laajasti Savonlinnan alueella energiapuun ympä-

rillä puunostosta korjuuseen ja haketukseen sekä lämpölaitostoimintaan.

- Lämmityskausi on lähtenyt liikkeelle korkean sähkön hinnan vähän turhankin vauhdikkaasti ja olemme pelänneet, että riittääkö puut mutta koko ajan onneksi hakataan lisää joten eiköhän tässä talvenkin yli selvitä. Olemme investoineet viime aikoina hakkuri- ja kuljetuskalustoon. Investoinneissa kannattaa olla hereillä, että pystyy vastaamaan tehokkaasti markkinoiden kasvavaan tarpeeseen mutta ne pitää miettiä aina hyvin tarkkaan eikä kaikkea kalustoa kannata aina hankkia uutena, toteaa Metsäenergia Meter Oy:n Mikko Hämäläinen

mukana myös ProSilva esittelemässä metsäkoneratkaisujaan energiapuun korjuuseen.

- Oli hienoa päästä mukaan tapahtumaan missä teemana on energiapuu ja meillä sattui olemaan valmiina juuri teemaan sopiva esittelykone eli ProSilva S3 -harvesteri varustettuna keräävällä ja syöttävällä Moipu 300 -energiapuukouralla missä giljotiinikatkaisu. Urakoitsijoiden keskuudessa on tällä hetkellä pal-

jon kysyntää energiapuun korjuuseen soveltuvaan konekalustoon ja olemme kiertäneet tällä kyseisellä koneella ympäri Suomea tekemässä näytöksiä. Meiltä löytyy hyvät ratkaisut energiapuulle ja tuotekehitystä tehdään jatkuvasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin nopeasti reagoiden, kertoo ProSilva Oyj:n myyntijohtaja Jesse Jolkkonen

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 107
Tehokkaat ratkaisut korjuuseen Savonlinnan näytöksessä oli
- Tämä oli nyt jo viides tapahtuma minkä Metsäkeskus on järjestänyt Etelä-Savon puolella Energiaa metsästä -kampanjan nimikkeellä ja kaikissa tapahtumissa on ollut todella hyvä osanotto, kiittelee Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Tuomas Kähö. Metsäenergia Meter Oy toimii energiapuun ympärillä puunostosta korjuuseen ja haketukseen sekä lämpölaitostoimintaan - jo kolmannessa polvessa. Matti Hämäläinen (vas.) jatkoi isänsä 60-luvun alussa aloittamaa urakointia ja tänä päivänä sisarukset Mikko ja Laura johtavat toimintaa kohti tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kotimainen ProSilva S3 -harvesteri kiinnosti kovasti energiapuun korjuupuolen porukkaa. - Meiltä löytyy hyvät ratkaisut energiapuulle ja tuotekehitystä tehdään jatkuvasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin nopeasti reagoiden, kertoo ProSilva Oyj:n myyntijohtaja Jesse Jolkkonen Moisio Forest Oy:n valmistama keräävä ja syöttävä Moipu 300 -energiapuukoura on varustettu giljotiinikatkaisulla. Näytöksessä esiintyi myös Metsätyö Muhonen Oy:n John Deere 810 E -kuormatraktori varustettuna energiapuukouralla. Suomalaisissa metsissä on hyödyntämättä valtava potentiaali puhdasta kotimaista energiaa.
ammattilehti.fi

Biotalouden raaka-aineet ja materiaalivirrat hyötykäyttöön

logistiikkaa tehostamalla

Uusilla logistisilla ratkaisuilla parannetaan biokiertotalouden kustannus- ja ympäristötehokkuutta sekä huoltovarmuutta. Uutta osaamista ja yhteispeliä tarvitaan logistiikkaketjun kaikkiin vaiheisiin: raaka-aineen hankintaan, varastoinnin aikaisen laadun hallintaan, hajautetun ja keskitetyn tuotannon yhdistämiseen sekä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Perinteisessä metsä- ja maataloudessa on uudenlaisia logistiikkahaasteita johtuen liiketoimintaympäristön muutoksista ja energian hinnannoususta. Lisäksi sivuvirtojen kasvava hyödyntäminen vaatii kokonaan uusien logististen ketjujen rakentamista.

Metsäteollisuuden toimituslogistiikan vastattava jatkuvasti uusiin haasteisiin

Haasteita metsäteollisuuden logistiikan tehokkuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseen luovat useat eri tekijät, kuten kotimaisen ainespuun saatavuus ja sen vaihtelut, puunhankinnan kausittaisuus, heikentyvä tieinfra, avohakkuiden väheneminen ja jatkuvan kasvatuksen yleistyminen, uhka lisääntyviin laajoihin metsätuhoihin sekä tehtaiden hankinta-alueiden kasvaminen

ja siten kuljetusmatkojen kasvu. Uusia mahdollisuuksia metsäteollisuuden toimituslogistiikkaan luovat yritysten yhteistyön lisääntyminen logistiikan ohjaamisessa, uudet teknologiset ratkaisut, datatalouden ja automatisaation tuomat mahdollisuudet kustannussäästöihin sekä käyttöenergiamuotojen siirtyminen vähäpäästöisempiin ratkaisuihin.

Maatalouden logistiikkaan tarvitaan tilojen välistä yhteistyötä

Maataloustuotantoon uusia haasteita tuo maatalouden rakennemuutos, tilakokojen kasvaminen ja välimatkojen kasvaminen tilan sisäisessä logistiikassa. Laajentavat tilat hankkivat lisäpeltoa usein vuokraamalla sitä viljelyn lopettaneilta pellonomistajilta, jolloin vuokralle tarjolla olevat viljeltävät peltolohkot ovat aikaisempien viljely-

käytäntöjen vuoksi usein pieniä ja niitä joudutaan hankkimaan kaukaa. Avainasemassa logistiikan tehostamiseen ovat tilojen välinen yhteistyö ja uudelleen järjestelyt tilusrakenteessa sekä kuljetuskaluston käytön optimointi. Maatalouden logistiikkatutkimusta onkin kehitettävä yhdessä paikkatieto-osaamisen kanssa.

Tulevaisuuden biokiertotaloudessa tarve myös sivuvirtalogistiikalle Tulevaisuudessa uudenlaiselle logistiikalle on tarve, kun lähdetään tavoittelemaan metsäbiomassojen kaskadikäyttöä, maataloudessa ravinteiden kierrätystä ja hiilen sidontaa peltomaahan, kosteikkokasvien viljelyä käytöstä poistuvilla turvetuotantoalueilla tai kalatalouden sivuvirtojen ja järvien hoitokalastuskalan hyödyntämistä. Sivuvirtalogistiikassa kustannukset ovat usein pienempien kuljetuserien takia vieläkin suurempi haaste kuin päävirtalogistiikassa. Uuden sivuvirtoihin perustuvan liiketoiminnan synnyttäminen voikin vaatia julkista tukea.

Ravinnekiertokorvauksesta tukea lannan biokaasuhyödyntämiseen

Yksi esimerkki sivuvirtojen hyödyntämisen tehostamisesta

on valmisteilla oleva ravinnekiertokorvaus, joka edistää lannan ja vesistökasvillisuuden niittojätteen käyttöä biokaasulaitoksissa ja kannustaa valmistamaan biokaasuprosessissa syntyneestä mädätteestä kierrätys-

lannoitevalmisteita. Jalostuksella tavoitellaan lannoitevalmisteita, joiden kuljetus, varastointi ja levitys on helpompaa. Tukimallin (mmm.fi) on tarkoitus valmistua vuoden 2023 alussa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 109
Biomassalogistiikassa itsessään on vielä paljon tehostettavaa. Monenlaista uutta osaamista ja yhteispeliä tarvitaan arvoketjun kaikissa vaiheissa. Keskeisessä roolissa on myös biomassojen paikallinen hyödyntäminen logistiikkakustannusten minimoimiseksi.

Terminaaliverkosto ratkaisevassa roolissa energiapuun hyödyntämisessä

Siuntiossa järjestettiin marraskuun puolivälissä Metsäkeskuksen Energia metsästä -korjuunäytös ja samalla julistettiin Laanian uuden energiapuuterminaalin avajaisia.

Runsaasti metsäalan ammattilaisia keränneessä tilaisuudessa pääsi tutustumaan erilaisiin energiapuukohteisiin ja niihin sopivaan korjuukalustoon, pohtimaan kohdevalintaa ja tarkastelemaan korjuujälkeä. Laania Oy:n sopimusyrittäjät toivat paikalle nuoren metsänhoitoon soveltuvia koneita sekä kalustoa, jolla kuljetetaan energiapuuta puuter-

minaaliin. Tapahtumassa oli mukana sekä Metsäkeskuksen että Laania Oy:n asiantuntijoita, joiden kanssa pääsi korjuunäytösten ja makkaran paiston ohessa keskustelemaan nuoren metsän hoidosta, kemera-rahoituksesta ja muista metsänomistamisen ajankohtaisista asioista.

Uusi iso puuterminaali

Tilaisuudessa vihittiin käyttöön myös Laania Oy:n uusi energiapuuterminaali, mikä tehostaa jatkossa oleellisesti toimintaa alueella.

- Uusi energiapuuvarasto on pinta-alaltaan neljä hehtaaria mistä asfaltoituna on puolitoista hehtaaria. Laanian organisaatio hankkii lähialueiden metsistä rankapuuta noin 50-60 kilometrin säteeltä, mitkä kuljetetaan tänne terminaaliin, missä puu kuivuu yli kesän, jonka jälkeen

materiaali haketetaan ja käytössä on valmista raaka-ainetta alueen lämpölaitoksiin. Näin saadaan tuotettua puhdasta kotimaista lähienergiaa, mikä näyttelee jatkossa todella merkittävää roolia myös huoltovarmuudessa Siuntion terminaalin sijainti on keskeinen läntisellä Uudellamaalla, Kehä kolmosen ja nelosen välissä, joten siitä pystytään palvelemaan niin pääkaupunkiseutua kuin maakuntien laitoksia, kertoo Laania Oy:n metsäjohtaja Pekka Hyvösaho Laania Oy on uusi iso toimija mikä aloitti toimintansa heinäkuussa 2022.

- Laania syntyi kahden yhtiön sulautumisen tuloksena, kun Biowatti Oy omistajanaan Lassila & Tikanoja ja Neova Oy:n puuliiketoiminta, omistajanaan Vapo, yhtyivät. Molempien yhtiöiden puuliiketoiminta on toiminut kymmeniä vuosia etelästä pohjoiseen ja Laanian hankinta-alueet sijaitsevat eteläiseltä rannikolta aina Rovaniemen pohjoispuolelle, sanoo Hyvösaho.

Metsänhoito kiinnostaa

Metsäkeskus on järjestänyt kuluneen vuoden aikana Energiaa metsästä -tapahtumia ympäri maata.

- Tämä Siuntion tapahtuma oli Uudellamaalla ensimmäinen tällainen korjuunäytös mutta olemme järjestäneet aiheen ympäriltä muita tilaisuuksia ja webinaareja; olimme hiljattain mm. Helsingin Maatalouskone messuilla kertomassa energiapuu asioista metsänomistajille. Tavoitteena on se että nuoria metsiä hoidetaan kuntoon ja sitä kautta

saadaan aktivoitua metsänomistajia. Kasvava energiapuun tarve antaa uusia mahdollisuuksia puukaupassa ja myös metsien kannattavassa kasvatuksessa lähtien taimikon hoidosta ja nuoren metsän kunnostuksesta, joiden yhteydessä on hyvä tilaisuus kerätä energiapuuta. Metsänomistajia kiinnostaa miten kohteen kunnostus toteutetaan ja kuinka luonnonhoidolliset toimenpiteet otetaan huomioon, kertoo Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Mika Salmi

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 110
Tapahtumassa pääsi seuraamaan energiapuun korjuuta erilaisilla koneilla. Laanian Oy:n uusi Siuntion energiapuuterinaali on pinta-alaltaan neljä hehtaaria mistä asfaltoituna on puolitoista hehtaaria. Laanian organisaatio hankkii lähialueiden metsistä rankapuuta noin 50-60 kilometrin säteeltä, mitkä kuljetetaan Siuntion uuteen terminaaliin, missä puu kuivuu yli kesän, jonka jälkeen materiaali haketetaan ja käytössä on valmista raaka-ainetta alueen lämpölaitoksiin. Laania Oy:n puunhankintapäällikkö Touko Joutjärvi (vas.), resurssipäällikkö Thomas Johansson ja metsäjohtaja Pekka Hyvösaho kertoivat että uusi terminaali mahdollistaa energiapuun tehokkaamman hyödyntämisen.

Kansanedustaja

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 111
Tapahtuma keräsi paikanpäälle runsaasti metsänomistajia ja muita metsäalan ammattilaisia keskustelemaan kuumasta aiheesta eli kotimaisesta energiapuusta.
Jari Leppä muistutti puheessaan että metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaille - ei EU:lle - ja että Suomen metsänhoito on parhaalla tasolla maailmassa.
- Energiaa metsästä -tapahtumissa kerrotaan kestävästä metsänhoidosta ja energiapuun tarjoamista mahdollisuuksista metsänomistajille, esitteli Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Mika Salmi. Laania Oy:n metsäasiantuntija Johan Korenius kertoi tarkemmin Siuntion korjuukohteista ja koneista millä ne hoidettiin. Metsänomistaja Pekka Jokinen on todennut että energiapuuta kannatta tehdä myös ensiharvennuksilta eikä pelkästään hoitokohteista. Kuljetusyrittäjä Ralf Nyberg toi rankapuukuorman uuteen Siuntion terminaaliin ja totesi että nyt yhdistelmällä on tilaa liikkua eikä pohjat petä alta. Risupeto kiittää luottamuksesta ja toivottaa energistä vuotta 2023 asiakkaille ja yhteistyökumppaneille
- Laania Oy syntyi kesällä 2022 kahden yhtiön sulautumisen tuloksena, kun Biowatti Oy omistajanaan Lassila & Tikanoja ja Neova Oy:n puuliiketoiminta, omistajanaan Vapo, yhtyivät. Molempien yhtiöiden puuliiketoiminta on toiminut kymmeniä vuosia etelästä pohjoiseen ja Laanian hankintaalueet sijaitsevat eteläiseltä rannikolta aina Rovaniemen pohjoispuolelle, kertoi metsäjohtaja Pekka Hyvösaho.

Mittalaitteet

H-Sensortechnik Gmbh valmistama Optinen Tilavuus Mittalaite, jolla seuraat ja keräät tiedot hihnakuljettimelta.

Schaller Gmbh valmistamat kosteuden mittaamiseen keskittyneet laitteet, joilla varmistat bioenergian ominaisuudet.

Myynti:

Minimum Oü Kalle - +358 40 834 2178 kalle@minimumagent.com

Malutech Oy Mikko - +358 45 227 3600 myynti@malutech.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäenergia-alalla tehdään pitkän tähtäimen investointeja

Metsäenergian nopeasti kasvanut kysyntä on loistava asia kaikille alan toimijoille, mutta toki kuumentuneessa tilanteessa on omat haasteensakin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti kerralla koko Euroopan energiapolitiikan; aiemmin lähinnä juhlapuheissa vilahdelleet energiaomavaraisuus ja huoltovarmuus ovat nyt totisinta totta samoin kuin fossiilisista polttoaineista suunniteltua nopeampi irtautuminen. Kotimainen uusiutuva metsäenergia tarjoaa osaltaan hyvät mahdollisuudet tavoitteiden toteuttamiseen luoden samalla työpaikkoja koko toimitusketjuun ja valtiolle kaivattuja verotuloja.

- Markkinoilla on nyt todella kova kysyntä hakkeelle, vielä kun Venäjän tuontihaketta ei enää maahan tule. Hakkuriyrittäjien uusi lämmityskausi alkoikin tänä syksynä aiemmin kuin koskaan ennen, kun haketta pyritään tekemään varastoihin talven varalle ja sitä käytetään aiempaa enemmän myös sähkön tuottamiseen, johtuen pörssisähkön korkeista hinnoista. Luvassa onkin todella kiireinen talvi, sanoo Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen Uusi tilanne tietää siis hyvää hakkuriyrittäjien työtilanteeseen mutta kolikolla on toinenkin puoli.

- Kulurakenne on todella raskas sillä mm. polttoaineen, öljyjen, kulutus- ja varaosien hinnat ovat nousseet merkittävästi samalla kun inflaatio jauhaa muutenkin hälyttävän korkealla vaikuttaen aivan kaikkeen niin yrittäjien kuin palkansaajienkin arjessa. Onneksi kuitenkin hakkeen hinta on hyvällä tasolla mahdollistaen edelleen kannattavan urakoinnin, toteaa Humalainen.

Alalla erittäin hyvät näkymät - kalustoinvestointeja tehdään Hakealan tulevaisuus näyttää haasteista huolimatta ehkä paremmalle kuin koskaan aikaisemmin. Alan toimijat uskovat tulevaan ja hakkeen kova kysyntä jatkuu varmasti tulevina vuosina. Niinpä investointeja tehdään - vanhaa kalustoa korvataan uudella tehokkaammalla ja

myös lisäkapasiteettia tarvitaan.

- Hakkurivalmistajilla KeskiEurooppa on vetänyt todella kovaa jo ennen nykyistä markkinatilannetta ja vielä kun komponenttien saaminen on vaikeaa niin toimitusajat ovat venyneet, mikä johtuu myös kuorma-autojen ja nostureiden todella pitkistä tehdastoimitusajoista. Saksalainen hakkurivalmistaja, kolmannen sukupolven johtama perheyritys Jenz on jo pitkään kasvanut vahvasti ja panostanut tuotantoonsa, joten asiakkaille toimitetaan uusia koneita todella hyvää tahtia - myös Suomeenmutta silti kysyntä ylittää tarjonnan. Eli nyt marraskuun puolivälissä alkaa olla viimeiset hetket saada joitain Jenz HEM -malleja seuraavalle lämmityskaudelle eli tarkemmin loppuvuodelle 2023. Mutta kuten aiemmin totesin niin metsähakkeen hurja kysyntä ei ole mikään hetkellinen ilmiö, vaan kova vauhti tulee jatkumaan vuosia, joten uuteen kalustoon uskaltaa investoida pidemmällä tähtäimellä, sanoo Humalainen vuosikymmenten kokemuksellaan hakkurialasta.

Uusien hakkureiden pitkiin toimitusaikoihin ei ole tällä hetkellä helpotusta käytettyjenkään koneiden markkinoilta:

- Käytettyjä hyväkuntoisia autohakkureita ei yksinkertaisesti ole tarjolla, sillä kaikki toimi-

vat ovat töissä niin meillä kuin Euroopassa. Ja jos joku kone tulee myyntiin niin hinnat ovat todella korkeat ja yleensä ne eivät edes päädy yleiseen myyntiin, vaan hakkurimyyjillä on valmiita asiakkaita, joiden kanssa etukäteen pohjustetut kaupat kätellään.

Jatkuvaa tuotekehitystä

- uusi Jenz HEM 922 Kuumana käyvästä markkinatilanteesta ja tuotannon haasteista huolimatta Jenz on tehnyt koko ajan katkeamatonta työtä tuotekehityksessä, minkä tuloksena markkinoille esitellään tasaiseen tahtiin päivityksiä olemassa oleviin laitteisiin sekä myös täysin uusia malleja. - Jenz hakkureiden suurin malli, sivusyöttöinen HEM 820 on uudistunut kokonaan sekä myös kasvanut, joten nimi on muuttunut HEM 922:ksi, mikä tulee syöttöaukon korkeudesta, mikä oli aiemmin 820 mm ja nyt siis 922 mm. Ensimmäinen Suomeen saatu HEM 922 toimitettiin Alaku Oy:lle nyt marraskuun puolivälissä, asennettuna MAN TGS 35.510 8x4 kuorma-auton päälle ja syöttönosturina on Palfinger Epsilon S11F, mitä käytetään kuorma-auton modifioidusta ohjaamosta. Kyseessä on Jenzin tehtaalla avaimet käteen -periaatteella täysin valmiiksi rakennettu Chippertruck Hybrid.

Hybridi tarkoittaa sitä, että rumpu ottaa voimansa hakkurin CAT 812 hv moottorista ja hydraulinen heitin puolestaan MAN kuorma-auton moottorista, jolloin rummulle saadaan maksimaalinen teho, opastaa Humalainen.

Uudessa Jenz HEM 922 -hakkurissa myös syötön rakennetta on muutettu.

- Yläsyöttörulla on viety pyörimään lähemmäs rumpua, millä saavutetaan parempi hakkeen laatu. Kun tukin loppupätkä pääsee yläsyöttörullan alta pois, niin se pätkä jää ns. vapaaseen tilaan, jolloin se voi kääntyä pystyyn tai poikittain ja syntyy epämääräisen muotoista haketta. Nyt kun rulla pitää pätkästä pidempään kiinni, niin saadaan parempilaatuista haketta myös loppupätkästä, sanoo Humalainen.

Alaku Oy:n HEM 922 on varustettu Jenzin uudella D1 -rummulla.

- Rummussa on nyt teroitettavat terät, kun aiemmin ne olivat käytännössä kertakäyttöiset. Terien paksuus on kasvanut 7 millimetristä 12 milliin ja syvyys 60 millistä 120 milliin. Teriä voi teroittaa useamman kerran, kunnes jäljellä on 90 milliä syvyyttä. Syynä muutokseen on teroitettavuuden lisäksi hakkeen laatu, sillä nyt saadaan tehtyä aiempaa paksumpaa haketta, missä on

vähemmän polttotapahtumalle haitallista hienoainesta. Tuotetun hakkeen paksuudenhan määrittelee terän kärjen ja murtoterän etäisyys toisistaan, kun taas palakoko eli lastun pituus määräytyy syöttönopeuden ja rummun pyörimisnopeuden suhteesta. Jenzissä voi säättä syötön lisäksi myös rummun nopeutta, Humalainen toteaa.

Luotettavuutta ja käytön helppoutta

Jenzin filosofia on ollut aina valmistaa hieman hitaammin pyöriviä rumpuja mitkä eivät ole niin herkkiä epäpuhtauksien aiheuttamille vaurioille. Toinen tärkeä asia on se että rummun rakenne ei ole umpinainen vaan ontto, mikä tekee rummusta myös kevyemmän.

- Tässä uudessa HEM 922 -mallissa rumpu pyörii maksimissaan 460 kierrosta minuutissa. Nopeutta on todella helppo säätää Easy2 -keskusnäytöltä rummun kuvakkeessa olevasta liukupalkista portaattomasti. Myös heittimen ja syötön nopeuden säätö on yhtä vaivatontatehdyt säädöt voi sitten tallentaa kuljettajakohtaisesti. Lisäksi Jenzin tehtaalla asennetut nosturit kommunikoivat Easy2 -järjestelmän kanssa ja tarjoavat ainutlaatuiset säätömahdollisuudet: kuljettaja valitsee asetuksista nosturin ohjausliikkeet ja tekee kahvalla mallisuorituksen mikä mahdollistaa jokaisen liikkeen määrittämisen mieleisekseen samoin kuin hakkurin ohjaukseen liittyvät toiminnot voi määritellä juuri haluamiensa nappien taakse ohjauskahvoissa, sanoo Humalainen.

Uutta myös murskaimissa

Jenz tunnetaan hakkureistaan mutta valmistusohjelmaan kuuluu myös murskaimet.

- Aiempi BA926 -murskain on päivitetty tehokkaammaksi BA1016 -malliksi; voimanlähde on vaihtunut 812 hevosvoimaiseen CAT C18-moottoriin ja rumpu on kasvanut fyysisiltä mitoiltaan. Uuteen puoliperävaunun päälle rakennettuun BA1016 -murskaimeen on tarjolla entistä enemmän lisävarusteita ja uskon että koneelle olisi hyviä käyttökohteita Suomessakin. Jenz on tuomassa myös pieneen päähän uuden mallin, joten meihin kannattaa olla yhteydessä myös murskainvestointia mietittäessä, kehottaa Jukka Humalainen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 113
Metsäenergia-alan tulevaisuuden näkymät ovat valoisat joten alan yrittäjät investoivat uuteen entistä tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempään kalustoon. Marraskuun puolivälissä Ideachip Machine Oy:n Jukka Humalainen (oik.) luovutti uuden Jenz HEM 922 -autohakkurin Alaku Oy:n Mikko Alamettälälle.

Toimitusvarmuutta ja lisäkapasiteettia uudella autohakkurilla

Haketuspalvelu J. Mickos Oy sai lokakuussa käyttöön uuden autohakkurin, juuri sopivasti kiireisimmän lämmityskauden alla.

Ja kun kesäisin teemme paljon haketuksia maatiloille niin isännät pääsevät istumaan mukaan autoon ja haketuksen yhteydessä pääsee vaihtamaan kuulumisia.

Autohakkureita meillä on edelleen kolme kappaletta, eli tämä uusi Mus-Max Wood Terminator 11XL sekä kesällä 2019 käyttöön otettu Mus-Max Wood Terminator 10XL ja siitä vuoden vanhempi Bruks 806.2. Uusimme kalustoa vanhimmasta päästä ja myyntiin lähti hyvin palvellut vuosimallia 2013 ollut Jenz HEM 540 -autohakkuri, kertoilee yrittäjä Jonas Mickos, joka toimii hakealalla jo kolmannessa polvessa:

- Isoisä aloitti vuonna 1979 hankkimalla oman hakekattilan maatilalle ja siihen tarpeeseen tuli käsisyöttöinen Bruks-hakkuri, mitä isäni Christer syötti ja teki yleensä vuoden hakkeet kerralla. Vuonna 1993 alkoi urakointi TT1000 laikkahakkurilla ja ensimmäisen Bruks -kuorma-autohakkuri tuli vuonna 2012. Se oli auton sisältä muutetusta ohjaamosta ajettava, eikä meillä ole nosturista käytettäviä ollutkaan. Työskentely auton sisältä on paljon viihtyisämpää ja turvallisempaa eikä korkeat kasatkaan ole ongelma.

Hakkeen toimitusvarmuuteen panostetaan Suurimmat Haketuspalvelu J. Mickoksen asiakkaat ovat Nyved ja Koskitukki. Lisäksi tehdään runsaasti haketta myös Lapinjärven Energiaosuuskunnalle sekä useille muille lämpölaitoksille ja laajasti alueen maataloille.

- Itseni lisäksi autohakkureita

ajavat isäni Christer ja Rony Kalenius. Metsäenergian käyttö on kasvanut alueellamme hyvää tahtia jo pitkään ja tällä hetkellä kysyntä on ennätyksellisen kovalla tasolla maailmantilanteesta johtuen. Toivottavasti kotimaisen uusiutuvan metsäenergian mahdollisuudet hyödynnetään jatkossa aiempaakin paremmin, sillä se takaa myös huoltovarmuuden kaikissa tilanteissa. Myös omat investointimme ovat osa tätä varmuutta, mikä takaa että järkevää ja ympäristöystävällistä energiaa on tarjolla, muistuttaa Mickos.

Toimiva kokonaisuus hakkurivalinnan taustalla

Uutta autohakkuria pohtiessaan Jonas ja Christer Mickos päätyivät Mus-Maxiin monestakin syystä.

- Mus-Max on tehokas hakkuri, joka tuottaa laadukasta lopputuotetta polttoainetaloudellisesti suhteessa syntyneisiin kuutioihin. Myös luotettavuus on hyvällä tasolla ja niin itävaltalainen perheyhtiö Mus-Max kuin maahantuoja PowerForest Oy hoitavat asiakaspalvelun esimerkillisesti kaikissa tilanteissa; Viitasen Atso on asiallinen ja reilu

kaveri. Olemme tehneet 10XL -mallillamme reilun 2000 haketustuntia ja koneessa ei ole ollut mitään isompaa laittamista. Ja yhdessä asiassa Mus-Max on omalla tasollaan vertaillessa muihin johtaviin valmistajiin ja se on syötön helppous: jokaisen hakkurikuskin pitäisi käydä kokeilemassa miten helppo MusMaxia on syöttää millä tahansa materiaalilla ja millä nosturinkäyttötyylillä tahansa, kehottaa Mickos.

Tehdasvalmis paketti

Nyt käyttöön otettu uusi MusMax Wood Terminator 11 XL -autohakkuri on peruskonseptiltaan pitkälle samanlainen paketti kuin kolmisen vuotta sitten käyttöön otettu Mus-Max Wood Terminator 10XL.

- Tämä 11XL on nimensä mukaisesti hieman suurempi kuin 10XL - erona lähinnä 20 cm leveämpi syöttöaukko ja suurempi seulapinta-ala. Molemmat hakkurit ottavat voiman auton moottorista ja alustana on molemmissa Volvo FH550 6x4, joihin on tehty tarvittavat ohjaamomuutokset; toki kolmessa vuodessa Volvon kehitys on jälleen mennyt eteenpäin erityisesti ohjelmistoissa ja käyttöliittymässä. Mus-Max on toimittanut molemmat autohakkurimme avaimet käteen -periaatteella Itävallan tehtaaltaan ja työn laatu on päällerakentamisessa

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 114
Haketuspalvelu J. Mickos Oy urakoi metsähaketta lämpölaitoksiin kolmella autohakkurilla; kuvassa uusin investointi Mus-Max Wood Terminator 11XL rakennettuna Volvo FH550 6x4 alustalle. Nosturina on Kesla 2112T missä uutena varusteena kärkiohjaus. PowerForest Oy:n Atso Viitanen (vas.) ja Mus-Max GmbH:n Sebastian Starnberg luovuttivat uuden autohakkurin Haketuspalvelu J. Mickos Oy:n Jonas Mickokselle (oik.) lokakuun lopulla - samalla järjestettiin käyttökoulutus.

tasokasta, kehuu Mickos.

Teknistä kehitystä

Yksi merkittävä ero uudessa hakkurissa on hydraulinen hakkeen heitin, minkä nopeus on säädettävissä portaattomasti.

- Se toimii aivan loistavasti, hake tulee nätisti ulos torvesta eikä roiski auton laitojen yli ja energiaa säästyy verrattuna vanhemman koneen hihnavetoon. Esimerkiksi kun tehdään rankaa niin heitintä voi ajaa puolella nopeudella eli noin 500 rpm kun hihnavetoista joutuu huudattamaan 1000 rpm. Näin tehoa on enemmän rummun käytössä ja polttoainetta säästyy: tällä uudella hakkurilla on nyt päästy noin 0,5 litran kulutukseen per tuotettu hakekuutio, kun vanhempi hakkuri vie noin 0,6 litraa per kuutio, Mickos laskeskelee. Myös puun syötössä on tapahtunut kehitystä.

- Uuden ohjelman ansiosta syöttöpöydässä on nyt hidastus toiminto, mikä säätää syötön nopeuden automaattisesti hitaammaksi silloin kun rumpu pyörii hitaammin, jolloin saadaan enemmän vääntöä irti autosta.

Kärkiohjaksesta hyötyä hakkurikäytössä

Aivan uutta teknologiaa Haketuspalvelu J. Mickoksen uudessa Mus-Max -autohakkurissa edustaa kotimainen Kesla 2112T -nosturi, mikä on varustettu ns. kärkiohjauksella.

- Kyseessä taitaa olla ensimmäinen autohakkuri minkä nosturissa on kyseinen ominaisuus, mikä on osoittautunut erinomaiseksi metsäkoneissa ja jonkin verran jo puutavara-autonostureissakin. Tämä meidän nosturimme kärkiohjaus on vielä Keslalla kehitysvaiheessa ja siihen on tulossa mm. päivityksiä ohjelmistoon, toteaa Mickos.

Jo ensikokemukset vakuuttaneet...

Ensimmäiset viikot Keslan kärkiohjauksen kanssa ovat jo näyttäneet että kehitys menee oikeaan suuntaan:

- Järjestelmä on todella hyvä ja automaatio ohjaa kuormaamista niin että on melkein sama kuka nosturia käyttää niin se ei huoju, heilu eikä tee nykiviä liikkeitä, vaan kaikki tapahtuu tasaisen linjakkaasti. Kun esimerkiksi painaa vasemman ohjausvivun eteen niin nosturi laskee pääpuomin, nostaa taittopuomin ja ajaa jatketta ulos - eli yhdellä liikkeellä tapahtuu automaattisesti kolme toimintoa. Kuljettajan ei tarvitse enää miettiä nosturin liikkeitä erikseen vaan antaa käskyn, minne haluaa kouran menevän ja automaatio hoitaa lopun. Ensimmäisten kokemusten perusteella kärkiohjaus ei häiritse hakkurikäyttöä missään vaiheessa mutta toki se vaatii opettelua ja muutosta vanhoihin kuormaimen käytön

Hakkurin

tottumuksiin. Ja jos haluaa niin kärkiohjauksen saa kytkettyä pois päältä yhdellä painalluksella keskusnäytöstä ja takaisin päälle yhtä kätevästi, sanoo Jonas Mickos.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 115
- Hakkurin syöttäminen auton tehtävään muunnetusta ohjaamosta on paljon viihtyisämpää ja turvallisempaa eikä korkeat kasatkaan ole ongelma. Ja kun kesäisin teemme paljon haketuksia maatiloille niin isännät pääsevät istumaan mukaan autoon ja haketuksen yhteydessä pääsee vaihtamaan kuulumisia, kertoo Jonas Mickos. Mus-Max saa kiitosta kuljettajilta syötön helppoudesta, mikä korostuu erityisesti rankaa ja risua käsiteltäessä. Mus-Maxissa on hydraulinen hakkeen heitin, minkä nopeus on säädettävissä portaattomasti. Ratkaisu vähentää myös polttoaineen kulutusta. Mus-Max autohakkuri on nopea laittaa kompaktiin kuljetusasentoon ja suunnata kohti seuraavia kasoja... kaikkia toimintoja voi säädellä kätevästi ohjaamon keskusyksiköstä ja mihin voi myös tallentaa kuljettajakohtaiset asetukset.

Väitös: Hakkuutähdekasat kiihdyttävät

Hakkuutähteet kiihdyttivät voimakkaasti typen kierron prosesseja jo ensimmäisen vuoden aikana erityisesti suurten hakkuutähdekasojen alla. Hakkuujätteiden tasaisemmalla levittämisellä voidaan välttää haitallisia ympäristövaikutuksia ja pitää yllä maaperän ravinnetasapainoa.

FM, MMM Tiina Törmäsen väitöstutkimuksen mukaan hakkuutähteen vaikutus maaperän ominaisuuksiin ja prosesseihin oli voimakkaampaa orgaanisessa kerroksessa kuin kivennäismaakerroksessa. Hakkuutähteet kiihdyttivät voimakkaasti typen kierron prosesseja jo ensimmäisen vuoden aikana erityisesti niiden hakkuutähdekasojen alla, joissa oli suurin määrä hakkuutähdettä.

- Tämä aiheutti typen hävikkiä kaasumaisina typpioksiduulipäästöinä ja etenkin nitraattitypen huuhtoutumisena. Typen pysymiseen metsämaassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota käytännön metsänhoidon toimenpiteissä erityisesti boreaalisilla alueilla, joilla typpi rajoittaa metsien kasvua, kertoo Törmänen. Törmänen selvitti väitöstutkimuksessaan hakkuutähteiden vaikutuksia metsämaan typen- ja hiilenkierron pääprosessien dynamiikkaan ensimmäisinä vuosina päätehakkuun jälkeen. Erityisesti hiilen ja typen kiertokulku on keskeisessä roolissa metsäekosysteemin toiminnassa. Tutkimuksen mukaan typpioksiduulipäästöt olivat pieniä, mutta kuitenkin korkeampia hakkuutähdekoealoilla kuin aloilla ilman hakkuutähteitä. Maaveden

typpipitoisuudet nousivat jo vuoden kuluttua hakkuutähdekasojen perustamisesta.

Tasainen levittäminen vähentää ympäristövaikutuksia

Tulokset korostavat hakkuutähteiden tasaisemman levittämisen tärkeyttä metsänpohjalla niiden kasaamisen sijaan.

- Kantavien kivennäismaiden uudistusaloilla tasaisella levittämisellä voidaan välttää haitallisia ympäristövaikutuksia ja pitää yllä maaperän ravinnetasapainoa, Törmänen sanoo.

Työssä vertailtiin eri puulajien eli männyn, kuusen ja rauduskoivun hakkuutähteiden vaikutuksia. Kuusen hakkuutähteet kiihdyttivät typpioksiduulipäästöjä muita puulajeja pidempään. Hakkuutähteet lisäsivät maaveden typen pitoisuuksia voimakkaimmin koivun hakkuutähteiden alta. Biologista typen sidontaa havaittiin kaikissa hakkuutähdemateriaaleissa, ja se oli yleensä voimakkaampaa oksissa kuin neulasissa tai lehdissä sekä havupuiden hakkuutähteissä kuin koivun hakkuutähteessä.

- Kaiken kaikkiaan hakkuutähdekasojen vaikutus maaperään oli voimakkaampaa verrattuna lievempiin puulajivaikutuksiin, Törmänen toteaa.

Työn tavoitteena oli kerryttää tietoa metsänhoidon kestävistä käytännöistä, jotta voidaan minimoida mahdollisia ympäristövaikutuksia ja turvata metsän ja metsämaan elinvoimaisuus:

- Kun uudistusvaiheessa metsästä poistuu mahdollisimman vähän ravinteita, turvataan tulevan puuston ravinteiden saanti ja kasvu, mikä osaltaan auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Tiina Törmänen väitteli 16.12. aiheesta ”Bioenergy from forests: Impact of logging residues on the carbon and nitrogen cycles” (helda.helsinki.fi). Väitös kuuluu Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan Metsätieteiden osastolle.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 116
typen kiertoa ja lisäävät typen hävikkiä - tähteiden tasaisempi levittäminen tärkeää Tiina Törmänen selvitti väitöstutkimuksessaan hakkuutähteiden vaikutuksia metsämaan typen- ja hiilenkierron pääprosessien dynamiikkaan ensimmäisinä vuosina päätehakkuun jälkeen. Erityisesti hiilen ja typen kiertokulku on keskeisessä roolissa metsäekosysteemin toiminnassa. WWW.POWERFOREST.FI PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547 • Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen • Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja • Syöttöaukko 118 x 75 cm • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin WT12 mallia • Vaihdettavat ylärullanterät • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Syöttöaukko 98 x 75 cm • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä! Laatuhaketta! www.mus-max.at - HAKETUSTEHOA! MUS-MAX WT 11 MUS-MAX WT 10 XL Todellinen risusyöppö! MUS-MAX WT 11 XL

Syöttötehoa terminaaleihin

Kun käytössä on järeä puumurskain niin sen syöttämiseen tarvitaan tehokkuutta, mikä mahdollistaa suuret tuotantomäärät päivästä ja viikosta toiseen.

Ylijoki Metsäenergia Oy palvelee laajasti energiaja metsäteollisuutta laajalla kalustolla, minkä rungon muodostaa 14 hakkuria/murskaa ja 22 kuorma-autoyhdistelmää.

- Tehokkaasti metsässä liikkuvien autohakkureiden lisäksi operoimme laajasti terminaaleissa murskainkalustolla. Järeim-

pien murskainten syötössä perinteisen puutavaranosturin syöttöteho ei yksinkertaisesti riitä vaan tarvitaan materiaalinkäsittelyyn tehty erikoiskone tuotantokapasiteetin maksimoimiseksi, kertoo Ylijoki Metsäenergia Oy:n Marko Ylijoki

Terminaaleihin tarvitaan lisää syöttövoimaa Aiemmin Ylijoki Metsäenergia on ostanut materiaalikonepalvelut alihankkijoilta mutta nyt volyymien entisestään kasvaessa ja terminaalien suurentuessa käyttöön otettiin syksyllä lisäksi oma Sennebogen 821E -materiaalinkäsittelykone, mikä

saapui tositoimiin FinnMetko näyttelystä.

- Investointia on mietitty rauhassa jo pidemmän aikaa ja kun päätöksenteon hetki koitti niin Sennebogen vakuutti niin koneena kuin maahantuoja OP System Finland toiminnallaan; myyntija huoltopuolen kaverit ovat tuttuja sillä käytössämme on viisi Doppstadt -autohakkuria - myös kyseinenkin saksalaismerkki kuuluu OP System Finlandin maahantuontiohjelmaan, toteaa Ylijoki.

Tehty kuljettajalle materiaalinkäsittelyyn

Baijerissa valmistetun Sennebogen 821E -materiaalinkäsittelykoneen operointipaino on noin 26 tonnia ja ulottuvuutta löytyy noin 11 metriä. Kone on alusta saakka suunniteltu materiaalin käsittelyyn, mikä näkyy ratkaisuissa missä ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja.

- Sennebogen on viisaasti suunniteltu ja rakenteet ovat yksinkertaisen järkeviä. Tehokkuuden lisäksi kuljettajan työ on kaiken keskiössä niin käyttömukavuudessa, turvallisuudessa kuin huoltotoimenpiteiden helppoudessa. Tilava, tasokas ja erittäin hiljainen ohjaamo nousee korkealle tarjoten erinomaisen näkyvyyden murskansyöttöön korkeimmistakin kasoista.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 118
Li- Ylijoki Metsäenergia Oy on hankkinut järeiden murskien syöttöön Sennebogen 821E -materiaalinkäsittelykoneen. Kuvassa nostellaan puuta Vermeer HG6800 TX -murskaimen syöttöpöydälle Vierumäellä Metsänhoitoyhdistyksen energiapuuterminaalissa. Tela-alustaisen Sennebogen 821E -materiaalinkäsittelykoneen operointipaino on noin 26 tonnia ja ulottuvuutta löytyy noin 11 metriä. Kone on alusta saakka suunniteltu materiaalin käsittelyyn, mikä näkyy ratkaisuissa missä ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja.

säksi ohjaamo kallistuu haluttuun asentoon pituussuunnassa, joten kuljettajan työskentelyasento on aina optimaalinen. Myös koneen säädettävyys on huippuluokkaa mikä takaa maksimaalisen suoritteen kaikissa olosuhteissa, sanoo Ylijoki Metsäenergia Oy:n Atte Pesonen

Polttoainetaloudellista suorituskykyä

Sennebogen 821E -koneen voimanlähteenä on Stage V

-päästötason Cummins 4.5 teholtaan 123 kW ja hydrauliikka on kuormantunteva.

- Koneen liikkeet ovat nopeita mutta tarkkoja, mikä mahdollistaa nopean syötön. Ja kun otetaan huomioon käsitellyn puumateriaalin määrä, niin polttoainekuljetus on maltillinen, Pesonen toteaa.

Koneessa on valmiina lisähydrauliikka tulevaa puskulevyä varten.

- Teetämme omaa suunnittelua

olevan, konetta vakaavan puskulevyn rajulla hammastuksella, millä saadaan ajettua talvella jäinen ja luminen terminaalinpohja pitäväksi. Tela-alustaiset koneet alkavat usein liukkailla keleillä kääntyä kuormattaessa, varsinkin jos telojen välit ovat pakkaantuneet lumesta, joten silloin pohjia joudutaan rapsuttelemaan ja hakettamaan mikä vie turhaa aikaa. Puskulevyllä koneelle saa tehtyä nopeasti pitävän kohdan, mistä voi alkaa

syöttää turvallisesti ja tehokkaasti, kertoo Atte Pesonen.

Kätevä kone siirtää

Ja kun kuljetaan työmaalta toiselle niin Sennebogenin siirtely on yllättävän helppoa kokoi-

sekseen koneeksi.

- Kone on nopea laittaa kuljetusasentoon lavetin päälle ja kuljetuasento jää matalaksi, mikä helpottaa operointia, sanoo Marko Ylijoki.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 119
Ylijoki Metsäenergia Oy:n kuljettaja Olli Ylijoki kehuu Sennegonia mukavaksi koneeksi käyttää. Ja vaikka syöttövolyymi on suuri niin kiirettä saa pitää että puuta nälkäisesti nielevä Vermeer HG6800 TX pysyy kylläisenä.
MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti! /ammattilehti.fi @ammattilehti.fi /ammattilehti.fi Hyviä uutisia! -uutislähetys tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin. Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavillalähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!
Tilava, tasokas ja erittäin hiljainen ohjaamo nousee korkealle tarjoten erinomaisen näkyvyyden murskansyöttöön korkeimmistakin kasoista. Lisäksi ohjaamo kallistuu haluttuun asentoon pituussuunnassa, joten kuljettajan työskentelyasento on aina optimaalinen.

Vuokrakoneet materiaalien käsittelyyn

Vuokrauspalvelu takaa huolettomat käyttötunnit. Toimitamme uutta vastaavat vuokrakoneet aina pestyinä ja huollettuina. Vuokraan sisältyy kattava käyttökoulutus.

Mullan seulonta Kiviainesten seulonta

Keestrack B3 LEUKAMURSKAIN

Erinomainen betonin murskaukseen. Avara rakenne, portaaton leuan säätö ja hydraulinen suojelujärjestelmä.

Pilantuneen maan käsittely Rakennusjätteen käsittely Betonin murskaus Betonin seulonta Kiviainesten murskaus Jätteiden käsittely Paalaus IQR 1800 VASARAMURSKAIN

Tehokas kierrätyspuun murskain. Erinomainen raudan sietokyky hylkyluukun ja heilurivasaroiden ansiosta.

TASOSEULA

Perinteinen soraseula suuriin seulonnan haasteisiin. Suuri seulapinta-ala ja yksinkertainen rakenne.

Kentek 620

RUMPUSEULA

Kiinteä rumpuseula omalla syöttimellä. Soveltuu jätteen, kompostien ja mullan seulontaan.

Soveltuu betonin, jätteen sekä puun murskaukseen. Nopea roottorin vaihto. Kompaktin kokoinen.

HS Tekniikan vastuulla ovat huolto ja ylläpito, vakuutukset, pesu, kulutusosat, koulutus ja kuljetusjärjestelyt. Asiakkaan vastuulla ovat tuonti- ja paluurahtikustannukset, käyttötuntipohjainen vuokra ja polttoaine.

Katso muut vuokrakoneemme www.hstekniikka.com Harri Sorvoja p. 0400 642 147 harri.sorvoja@hstekniikka.com

Keestrack C6
Komplet Krokodile YHDISTELMÄMURSKAIN
HS RENT | VUOKRAUSPALVELU

Miksi aina megawatti tai painoperusteinen tapa - miksi ei tarkasti mitattu kuutio..?

Vuosien varrella polttoaineiden toimitusketju on alkanut käyttää megawatti perusteista laskutusta. Tässä on paljon hyvää mutta myös ongelmia.

un urakoitsija käy tekemässä kierrätyspuu kasan murskalla, voi hän pahimmassa tapauksessa odottaa kuukausia palkan maksua.

- Megawatti arvo tulee tietoon toimitusketjuun lämpölaitoksen seulomosta. Tässä vaiheessa materiaali on matkannut ja seissyt usein todella kauan välivaiheissa. Lisähuomiona haluamme muistuttaa, että joissakin laitoksissa näyte otetaan seulonnan jälkeen, jolloin materiaalit ovat sekoittuneet eri toimittajien kesken, sanoo Mimimum Agentin Kalle Tuominiemi

Uudenlainen vaihtoehto

Minimum Agent tarjoaa markkinoille vaihtoehtoisen tavan, joka perustuu kuutiomittaukseen.

- Optisen mittalaitteen kanssa urakoitsija voi välittömästi murskaustyön jälkeen tulostaa raportin tehdystä työstä kuutioina, jolloin urakoitsijalla on peruste laskuttaa työ heti kuutioihin perustuen. Täytyyhän polttoaineet, kuljetus, sekä kulutusosat maksaa myös suhteellisen nopeasti murskauksen jälkeen, huomauttaa Tuominiemi.

Optinen kuutiomittaus

Minimum Agent on jo useamman vuoden toiminut Suomessa tarjoten markkinoille ratkaisuja myös bioenergian hallintaan.

- Yksi tuote on H-Sensortechnik GmbH:n valmistama Optinen Mittalaite, jolla saadaan lasermittaus tekniikkaan perustuen tilavuus tieto hihnakuljettimelta. Tieto myös tallentuu pilvipalveluun ja on käytettävissä myöhemmin, kun halutaan tarkistella tehokkuutta ja muuta historiaa. Laitteen käyttöjärjestelmä on ilmainen ja lisenssejä tai kuukausimaksuja ei ole, kertoo Tuominiemi.

Laitteita on jo toimitettu Suomeen reipas kaksikymmentä kappaletta liikkuvaan kalustoon ja lähes jokainen isomman kokoluokan murskilla urakoiva bioenergia toimittaja omistaa jo vähintään yhden mittalaitteen.

- Lisäksi Ruotsissa on markkinat avattu ja laitteita toimitetaan sinne kasvavassa määrin. Laitteita on asennettu mm. CBI, Vermeer, Jenz, Terex, Edge Innovate, Doppstadt, IQR ja Peterson murskaimiin. Eli mittalaite

sopii todistetusti erilaisiin laitteisiin, luettelee Tuominiemi.

Vakio paketti liikkuvaan kalustoon on yksinkertainen.

- Mittalaite voidaan toimittaa eri leveydellä mutta sen mittausleveyttä voidaan myös säätää jälkeenpäin ohjelmiston kautta.

Mukana paketissa tulee alumiininen asennusrunko sekä Android puhelin ja kuitti tulostin. Vakio paketti on kattava ja olemme myös tarjonneet asennuksen, jos se helpottaa laitteen käyttöönottoa asiakkaalla. Käyttökoulutus kuuluu aina pakettiin, sanoo Tuominiemi.

Laitteen hyödyt

Kiinteät biopolttoaineet, sekä niiden käyttö lisääntyy kokoajan.

- Olemme jo nyt huomanneet luottamuksen lisääntyneen energiaketjussa koska tehty työ voidaan todentaa erillisellä laitteella. Urakointi on nopeampaa ja raha kiertää nopeammin, kun on selkeä työkalu millä todentaa tehty työ, kertoo Tuominiemi.

Lisäksi laite kerää tietoa miten murska tai hakkuri tekee valmista materiaalia, joka auttaa todellisen tehokkaan työn analysoinnissa:

- Laite näyttää milloin murska on laitettu päälle ja mihin aikaan ja paljonko materiaalia on hihnalla kulkenut. Tiedot pystyy nähdä myös etänä.

Entäs sitten jos kuitenkin megawatti? Minimum Agent tuotevalikoi-

maan kuuluu myös Schaller GmbH:n valmistamat bioenergia materiaalien kosteuden analysointi laitteet.

- Yksi mielenkiintoinen tuote

on BMA-2 mittalaite, jolla pystytään analysoimaan absoluuttinen kuivapaino. Osalle tämä kuulostaa vaikealta matematiikalta, mutta loppujen lopuksi aihe on varsin yksinkertainen, vakuuttaa Tuominiemi.

Murskatusta tai haketetusta kasasta otetaan sangollinen materiaalia ja laitetaan Schaller BMA-2 laitteeseen. Laite mittaa ja analysoi:

- Kosteusarvon %

- Lämpötilan C

- Ominaispainon

- Absoluuttisen kuivapainon

Nämä tiedot antavat valmiuden laskea myös energia-arvo, eli pystytään saamaan arvio mitä materiaalissa on energiaa poltettaessa.

- Tämän laitteen avulla voidaan seurata ja verrata arvoja tuloksiin lämpölaitoksilta, sanoo Tuominiemi.

Tärkeää dataa urakoitsijalle

Schaller BMA-2 ja H-Sensortechnik Optinen Mittalaite, pystyvät tarjoamaan erittäin paljon tärkeää tietoa urakoitsijalle, jolloin itse urakoitsija tietää mitä on tehty.

- Meillä ei ole kuitenkaan tarkoitus muuttaa koko infraa polttoaineiden toimitusketjussa, mutta laitteemme Optinen Mittalaite ja BMA-2 materiaali analysaattori tuovat paljon mahdollisuuksia tulevaisuuden varalle, Tuominiemi visioi.

Kiinteät laitokset ja linjastot

Optinen Mittalaite soveltuu mainiosti myös kiinteisiin linjastoihin ja voidaan liittää eri hallintajärjestelmiin.

- Laitteelta saadaan digitaalinen ja analoginen ulostulo, jolloin tieto saadaan eri päätelaitteille. Schaller kosteus mittaukseen perustuvat laitteet soveltuvat myös ruuvikuljettimien runkoon mittaamaan läpi kulkevan materiaalin ominaisuuksia, kertoo Kalle Tuominiemi.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 121
F KH-Sensortechnik GmbH:n valmistamalla Optisella Mittalaitteella saadaan lasermittaus tekniikkaan perustuen tilavuus tieto hihnakuljettimelta. Se sopii asennettavaksi laajasti erilaisiin murskaimiin ja hakkureihin. Optisen Mittalaitteen keräämä tieto myös tallentuu pilvipalveluun ja on käytettävissä myöhemmin, kun halutaan tarkistella murskan tai hakkurin tehokkuutta ja muuta historiaa. Schaller GmbH:n valmistamalla BMA-2 mittalaitteella pystytään analysoimaan hakkeen absoluuttinen kuivapaino sekä laskea myös energia-arvo.

Pyöräkuormaajapalveluita teollisuudelle

Haminalainen Lenkkeri Oy on erikoistunut pyöräkuormaajilla urakointiin teollisuudessa. Nyt käyttöön on otettu Volvojen rinnalle uusi Ljungby L13 - yli kahden vuosikymmenen tarkan harkinnan jälkeen...

Lenkkeri Oy perustettiin vuonna 1996 ja fokus oli alusta asti teollisuuspalveluissa pyöräkuormaajakalustolla eli sahojen pyöreän puun kannossa ja sivutuotteiden käsitelyssä. Tosin his- toriamme konehommissa juontaa aina 60-luvun puolelle, jolloin isäni Lasse aloitti urakoinnin. Tänä päivänä poikani Niko on vahvasti mukana toiminnassa joten jo kolmannessa polvessa mennään, kertoilee yrittäjä Teemu Lenkkeri

Pyöräkuormaajatalo

Pyöräkuormaajat ovat edelleen Lenkkeri Oy:n ykkösjuttu: - Yhteensä koneita on tällä hetkellä viisitoista ja operoimme niillä sahoilla, energialaitoksis-

sa, teollisuudessa ja satamissa, joihin myös vuokraamme koneitamme pääasiassa pidempiaikaisiin tarpeisiin. Lisäksi meiltä löytyy muutama kaivukone, joilla niilläkin urakoidaan pääasiassa edellä mainituille toimijoille; perinteistä maarakennusurakointia emme tee oikeastaan enää ollenkaan. Toimimme myös

metsässä eli hankimme puuta pystykauppana, hoidamme metsät kuntoon giljotiinikouralla varustetulla harvesterilla, ajamme puut tienvarteen traktoriyhdistelmällä ja haketamme ne energiakäyttöön traktorihakkurilla. Syntynyt metsähake toimitetaan pääasiassa paikallisille voimalaitoksille sekä jonkin

verran myös Uudenmaan alueelle. Kesäisin energiapuuta korjataan leimikoilta kun taas talvisin ollaan paljon pellon laitoja metsäteiden reunoja siistimässä, sanoo Lenkkeri.

Huippuporukka

Koneita ajamassa ja operaatioita pyörittämässä on kymmen-

kunta osaavaa ammattilaista.

- Meillä on todella hyvä porukka joka puhaltaa yhteen hiileen ja se näkyy positiivisesti asiakaspalvelussa sekä työpaikan ilmapiirissä. Työsuhteet ovat pitkiä mikä on yrittäjän kannalta todella tärkeä asia, kun mietitään alaa vaivaavaa kuljettajapulaa. Meiltä löytyy talosta useampi yli 20-vuotta palveluksessa ollutta kaveria ja sopivasti nuoruuden intoa, kehuu Lenkkeri porukkaansa.

Metsäenergian kysyntä noussut uudelle tasolle

Viime aikojen muutokset energiapolitiikassa ovat nostaneet puupohjaisen energian kysynnän aivan uudelle tasolle ja myös metsäteollisuudessa on kova veto päällä kaikilla sektoreilla.

- Se on meille todella hyvä asia sillä maarakennuspuolen toiminta on viime aikoina hiipunut. Käsittelemme kasvavassa määrin niin metsähaketta kuin laitoksien sivutuotteena syntyvää kutteria, kuorta ja haketta, mitkä sitten muuttuvat laitoksissa puhtaaksi kotimaiseksi energiaksi. Investoimme tasaisesti uuteen konekalustoon, mikä osaltaan takaa energian toimitusvarmuuden, Lenkkeri toteaa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 122
Lenkkeri Oy on erikoistunut teollisuuden palveluun pyöräkuormaajakalustolla. Kuvassa käsitellään Haminassa sahalaitoksen energiaksi meneviä jakeita uudella Ljungby L13 koneella. - Puupohjaisen energian kysyntä on tällä hetkellä todella kovaa mikä näkyy positiivisesti työtilanteessamme. Ja eiköhän pudas kotimainen energia ole huoltovarma ratkaisu jatkossakin, pohtivat Teemu (oik.) ja Niko Lenkkeri.

Ei mikään heräteostos...

Lenkkeri Oy on luottanut aina ruotsalaisiin pyöräkuormaajiin.

- Volvo on päämerkkimme ja niillä on urakoitu koko toimintamme ajan. Nyt kun oli tarvetta uudelle pyöräkuormaajalle, päädyttiin jälleen tietenkin ruotsalaiseen koneeseen mutta Ljungbyyn, mistä kaupat tehtiin KHKoneiden Petri Haverisen kanssa, ilmoittaa Lenkkeri.

Vaikka kyseessä on talon ensimmäinen Ljungby, niin mikään heräteostos se ei ollut.

- Ei todellakaan, sillä koeajoimme Ljungbya jo 90-luvun lopulla ja siitä jäi silloin todella hyvä kuva, mikä on aina välillä noussut ajatuksiin mutta sitten taas unohtunut. Nyt kun KH-Koneet panostaa vahvasti Ljungbyn myyntiin ja hoitaa jälkimarkkinapalvelut niin saimme yli 20 vuotta kestäneen projektin viimein maaliin, naurahtaa Lenkkeri.

Kaikin puolin huippukone

Hyvää kannattaa tunnetusti odottaa ja vanha totuus pitää paikkansa myös tässä onnellisesti päättyneessä tarinassa.

- Ljungby on Ruotsissa todella legendaarisessa maineessa varsinkin metsäteollisuuden prosesseissa. Olen ehtinyt itsekin vähän kokeilla uutuutta ja onhan Ljungby todella jämäkästi tehty laatukone, mikä on tukeva ajaa joka tilanteessa. Kiinnitin huomiota myös huollon helppouteen; paikat ovat avarat työskennellä eikä osia tarvitse irroitella edestä kun tekee perustoimenpiteitä, sanoo Lenkkeri.

Lenkkeri Oy:n Ljungby on malliltaan L13 eli kyseessä on 12 tonninen kone, varustettuna Agco Powerin Stage 5 -päästötason 157 kW tehoisella moottorilla, mitkä muuten valmistetaan Suomessa Linnavuoressa.

- Tehoa on riittävästi, päästöt pienet ja polttoaineenkulutus järkevällä tasolla suhteessa käsiteltyihin massoihin, summaa Lenkkeri.

Niko Lenkkeri on ehtinyt ajaa Ljunbgylla jo paljon isäänsä enemmän:

- Muutamassa viikossa saa jo aika hyvän tuntuman koneeseen ja kyllä täytyy sanoa että Ljungby on ollut todella positiivinen yllätys. Kone on vahvarakenteinen ja kaikessa näkyy laatu sekä kuljettajan käyttömukavuuden maksimointi. Se syntyy lopulta aika pienillä jutuilla kuten oven sulkemisella nappia painamalla, hyvällä penkillä ja selkeätoimisella keskusnäytöllä, mistä koneen toiminnot saa kätevästi säädettyä jokaiselle kuljettajalle sopiviksi. Ohjaamo on tasokas ja hiljainen, näkyvyys on joka suuntaan esteetöntä ja nyt pakkasilla se on myös todella lämmin työpaikka. Ja meillä on aika paljon siirtymiä eri kohteiden välillä niin Ljungby kulkee nätisti maantiellä 50 km/h nopeudella.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 123
Koneen monipuoliset säädöt hoituu helposti suuren kosketusnäytön kautta, mikä tarjoaa myös mittarinäkymät, hälytykset ym. - Muutamassa viikossa saa jo aika hyvän tuntuman koneeseen ja kyllä täytyy sanoa että Ljungby on ollut todella positiivinen yllätys, kommentoi Niko Lenkkeri uudesta viihtyisästä työpaikastaan. Lenkkeri Oy:n Ljungby on malliltaan L13 eli kyseessä on 12 tonninen kone, mikä vahvarakenteisena soveltuu erittäin hyvin teollisuuskäyttöön. Ljungby -pyöräkuormaajat valmistetaan alusta loppuun Ruotsissa tehtaassa, mikä sijaitsee samannimisessä kylässä. Mallistosta löytyy 9-30 t koneet.
METSÄALAN AMMATTILEHTI ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit pertti.salo@salo-machinery.com anssi.salo@salo-machinery.com Tel. +358 40 820 3014 Tel. +43 664 432 7361 ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit - kuorma-auto hakkureista lukuisia vaihtoehtoja MAN ja Volvo -alustoille Suurtehohakkurit Biber 84 ja Biber 92 saatavilla myös omalla moottorilla (Volvo Penta tai Scania). Vaihtoehtoina asennus auton tai trailerin päälle - myös metsäkoneisiin. Biber 85 on kehitetty hakkuutähteen ja risun haketukseen 147 cm leveällä syöttöpöydällä, joka on myös roottorin leikkuuleveys. Biber hakkureissa useita terä- ja rootorivaihtoehtoja eri hakelaatujen tuottamiseen. Biber hakkurit saatavina myös traktori -malleina

TKM Konepäivässä lanseerattiin uusi brändi

Hankasalmella järjestettiin marraskuun lopulla perinteinen TMK Konepäivä, mikä keräsi laajasti metsäalan väkeä tutustumaan mielenkiintoiseen konekalustoon ja uusiin innovaatioihin.

Tapahtumassa pääsi tutustumaan TMK Machineryn tehtaaseen ja tuotteisiin - lisäksi tarjolle oli saatu kova kattaus alan huipputoimijoita esittelemään omaa tarjontaansa.

- Kiitos yhteistyökumppaneiden; Konepäivä oli oikein onnistunut ja väkeä saapui paikalle runsaasti. Tunnelma oli positiivinen ja liikkeellä oltiin investointimielessä, mikä kertoo osaltaan metsäalan hyvästä vedosta näinä haastavina aikoina, kertoo TMK Machineryn kehitysjohtaja Tony

TMK brändiuudistus TMK Konepäivän suuri uutinen oli brändiuudistus: TMK Energiakoura on jatkossa TMK Machinery.

- Uusi brändi vastaa paremmin meidän tämänhetkistä tarjontaamme, mutta tukee varsinkin tulevaisuuden kasvutavoitteita. Emme ole enää ainoastaan energiakouravalmistaja, vaan tuotevalikoimaamme kuuluu myös TMK MultiKoura -tuoteperhe ja tulevaisuudessa myös muita uusia tuoteperheitä. TMK Machinery on kokonaisuus, jolla edustamme koko yrityksemme toimintaa maailmanlaajuisesti.

TMK Energiakoura ja TMK MultiKoura ovat edelleen osa brändiämme, kun ne jäävät edustamaan omia tuoteperheitään, sanoo Koponen.

TMK 250 energiakoura

TMK Energiakouria on val-

mistettu 13 vuoden aikana jo yli 4000 kappaletta ja niitä on saatavilla jälleemyyjiltä jo lähes 30 maassa. Tuoteperheeseen esiteltiin Konepäivässä mielenkiintoinen uutuus ajokoneisiin ja järeämpiin metsäkuormaimiin.

- Uusi, vain 300 kiloa painava voimanpesä TMK 250 on täsmäisku sinulle, joka haluat valjastaa ajokoneesi energiapuu-urakoille. Hankkimalla TMK 250 saat koneestasi täysiverisen energiapuukorjurin, kohtuullisella kustannuksella, ilmoittaa myyntipäällikkö Robert Kurki

Yhdellä hydrauliikkalinjalla voidaan sähköohjauksen avulla saada käyttöön kaikki neljä toimintoa: kaada, katkaise, kerää ja karsi:

- Hardox 500 teräksestä valmistettu 12 mm paksu kiinteä pohjalevy on teroitettu ja toimii samalla leikkuuteränä. Kouran runko on valmistettu Hardox400 teräksestä, joten kevyestä painostaan huolimatta TMK 250

kestää kovaakin työtä ja kykenee katkaisemaan 250 mm puun.

TMK 250 voidaan varustella yleisimmillä TMK:n lisävarusteilla, kuten esimerkiksi karsimella ja joukkokeräimellä. TMK 4-in-1 hydrauliikan ansiosta kaikki lisävarusteet saadaan toimimaan ilman lisähydrauliikkaa.

- Kotelomaisen rakenteen ansiosta lisävarusteiden lisääminen myös jälkikäteen on helppoa,

vähän kuin legopalikoita rakentaisi. Pääsylinteriksi on neljä eri vaihtoehtoa, näin alustakoneen ominaisuuksien ja suunnitellun työn pohjalta saadaan valittua optimaalinen valinta juuri sinun tarpeisiisi. TMK 250 tarjoaa paljon tehoa pienessä paketissa, kohtuullisilla kustannuksilla, kertoo Kurki.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 125
Koponen TMK Machinery on vahvassa kasvussa ja uusi brändi vastaa laajaa tarjontaa. Kaikki TMK tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Hankasalmella ammattitaitoisella porukalla. Uusi kaatava, katkova, karsiva ja keräävä TMK 250 energiakoura on tarkoitettu asennettavaksi erityisesti kuormatraktoreihin. Vain 300 kiloa painava voimanpesä kykenee kaatamaan jopa 250 mm puun. Marraskuun lopulla järjestetty TMK Konepäivä keräsi metsäalan ammattilaiset tutustumaan uusimpiin laitteisiin.

Energiatehokasta haketusta

Bioenergian tuottaminen ja toimittaminen asiakkaille on Pohjaset Oy:n vahvassa nosteessa oleva toimiala. Metsähakkeen kysynnän kasvaessa käyttöön on otettu lisää haketuskapasiteettia.

Pohjaset Oy tuottaa haketta ja mursketta puumateriaaleista laajalla kalustolla.

- Käytössämme on neljä puumurskainta, joilla tehdään enimmäkseen kierrätyspuuta termi-

naaleissa ja kolme autohakkuria, joilla operoidaan pääosin metsäpäässä mutta myös terminaaliolosuhteissa - koneita on ajamassa 19 osaavaa ammattilaista.

Kuljetukset tapahtuvat pääosin omalla autokalustolla - lisäksi

hyödynnetään tarpeen mukaan alihankkijoiden palveluita sekä tuotannossa että logistiikassa, kertoo bioenergiapalveluiden yksikön päällikkö Tomi Pohjanen

Myös operointialue on varsin laaja:

- Haketta ja mursketta tuotetaan Kalajoen kupeesta ylöspäin koko pohjoisen Suomen alueella sekä lisäksi toimimme PohjoisRuotsissa, missä toiminta on mukavassa kasvussa alkuvuodesta perustetun Pohjaset Ab:n

alla. Haketta toimitetaan pääasiassa metsäyhtiöille, kun taas murske menee kierrätys- ja energiayhtiöille. Ensimmäiset murskaimet meille tuli vuonna 1998 ja ensimmäinen autohakkuri vuonna 2014 minkä jälkeen bioenergiapuoli on kasvanut merkittäväksi osaksi konsernin toimintaa. Nyt kun metsäenergian kysyntä käy todella kuumana investoimme uuteen Eschlböck Biber -autohakkuriin, mikä lisää kapasiteettia ja toimitusvarmuutta entisestään.

Biber vakuuttanut pitkässä juoksussa

Pohjaset Oy:n autohakkurikaluston muodostaa Eschlböck Biber 84 RBZ ja 85 RBZ mallit sekä Bruks 1006 - murskainpuolella käytössä on kolme Dobbstadtia ja yksi IQR.

- Vanhempi Biber RPZ 84 asennettuna MAN TGS 26.540 6x6 kuorma-auton päälle tuli käyttöön vuonna 2014 ja siihen on kertynyt reilut 12 000 hakkurituntia. Kone on toiminut luotettavasti ja tuottanut hyvälaatuista haketta kunnon kapasiteetilla, joten kun uuden autohakkurin hankinta tuli ajankohtaiseksi, päädyimme kauppoihin Eschlböck-maahantuoja Salo-Machineryn Pertti Salon kanssa, joka on kokenut hakkurialan herrasmies. Itävaltalaisvalmistaja on myös kehittänyt varaosapalveluaan, mikä on todella tärkeä asia sillä pyrimme käyttämään alkuperäisosia, kehuu Pohjanen.

Toimiva kokonaisuus Uudeksi hakkuriksi valittiin

- Kokonaisuus räätälöitiin pitkälle toiveidemme mukaan ja nosturiksi haluttiin Kesla 1200T, missä on voimaa ja ulottuvuutta riittävästi. Hakkuria käytetään auton sisältä tehtävään modifioidusta mukavasta ohjaamosta, joten kuljettajan ei tarvitse kiipeillä edestakaisin nosturiohjaamoon, mikä lisää työturvallisuuttakin merkittävästi, toteaa Pohjanen.

Salo-Machinery toimitti kokonaisuuden avaimet käteen -periaatteella sopivasti juuri alkavan lämmityskauden alla.

- Jälkikäteen teetätimme auton nokalle RST-Steelillä karjapuskurin, missä on vetopalkki sijoitettuna keskelle, joten puskuria ei tarvitse kaataa edestä jos joutuu hinailemaan. Täällä pohjoisen alueella saattaa poro osua tielle ja puskuri suojaa auton syylaria ettei haketus pysähdy sen rikkoontumiseen eli kyseessä on toimitusvarmuus enemmän kuin ulkonäköseikka, Pohjanen sanoo.

Vieläkin parempi ja tehokkaampi hakkuri

Ensimmäiset kuukaudet ovat näyttäneet, että reilussa kahdeksassa vuodessa kehitys on mennyt Eschlböckilla jälleen eteenpäin merkittäviä harppauksia.

- Biberissa on edelleen tallella sen hyvät perusominaisuudet eli järkevän yksinkertainen rakenne, luotettavuus ja suuri haketusteho. Tässä uudessa hakku-

METSÄALAN AMMATTILEHTI
METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 126
Biber 85 RBZ ja alustaksi Volvo FH16 550 6x4 - Eschlböckin tehdasvalmis kokonaisuus on nimeltään Victor. Pohjaset Oy operoi autohakkureilla laajasti pohjoisen Suomen ja Pohjois-Ruotsin alueella - kuljetukset hoidetaan pääasiassa omalla autokalustolla. Uusi Eschlböck Biber 85 RBZ Victor -autohakkuri saatiin käyttöön juuri sopivasti uuden lämmityskauden alla nostamaan kapasiteettia ja toimitusvarmuutta entisestään.

rissa on edellistä mallia 30 senttiä leveämpi rumpu ja samoin syöttöpöytä mikä on nyt yhdessä syöttöaukon kanssa 1500 mm leveä, nostaen kapasiteettia entisestään varsinkin kun syötetään hakkuutähteitä. Ja Biber nielee tehokkaasti myös rankaa sekä tukkipuuta, silloin kun sellaista osuu kohdalle, joten kaikilla materiaaleilla nosturin kanssa saa pitää kiirettä. Eschlbökin patentoiman epäsymmetrisen rummun rakenne mahdollistaa nopean materiaalin läpimenon jolloin hakkurin teho on suurempi ja polttoainetta säästyy. Rummussa on yhteensä 12 pientä nopeasti vaihdettavaa hakkuriterää, mitkä ovat kertakäyttöisiä mutta voi niitäkin kerran teroitella, kertoo Pohjanen.

Yksi Biberin hyvä ominaisuus on matalilla kierroksilla pyörivä rumpu, mikä säästää polttoainetta ja vähentää täystuhon riskiä oleellisesti, silloin kun sisään pääsee vahingossa rautaa:

- Tässä uudessa mallissa rumpu pyörii noin 450 kierrosta minuutissa haketettaessa ja Volvon 550 hevosvoiman teho riittää vallan mainiosti energiatehokkaan hakkurin käyttämiseen. Myös Eschlböckin laadukkaasti toteutettu päällerakentaminen on kehittynyt ja nyt esimerkiksi suojaukset on tehty todella viisaasti niin että roskaa ei kerry rakenteisiin ja paikat on helppo puhdistaa.

Vähemmän polttoainetta

- enemmän haketta

Tämän päivän polttoainehinnoilla koneiden kulutusta seurataan tarkkaan ja lisäksi energiatehokkuus pyritään maksimoimaan, mistä ympäristökin kiittää:

- Tässä uudessa Biberissa polttoaineenkulutus on laskenut, vaikka tuotantokapasiteetti on noussut, joten siinäkin on menty oikeaan suuntaan.

Autoa voi siirtää haketuspenkistä

Alusta-autona toimivassa Volvo FH16 550 6x4 mallissa näkyy autoteollisuuden jatkuva kehitystyö.

- Kuorma-autot ovat joka kerta parempia, vaikka kun uusi tulee käyttöön niin miettii että tästä se ei voi enää parantua. Merkittävä asia uudessa Biberissa on se että autoa voi nyt siirtää haketuspenkistä missä on lisäpolkimet ja vaihteet eli enää ei tarvitse nousta kuskin paikalle vaan kasalla voi siirtyä niin että hakkurirumpu pyörii ja tarvitsee vain nostaa tukijalat ylös. Ratkaisu on kuljettajaystävällinen ja aikaa säästyy todella paljon varsinkin kun ollaan terminaalissa; nyt auton siirtää muutamassa kymmenessä sekunnissa kun aiemmin operaation kuului useampi minuutti, sanoo Tomi Pohjanen.

Pohjaset Oy edistää kestävää

Pohjaset Oy on yli 65-vuotias kasvava perheyritys ja kokonaisuudessaan Pohjaset-konsernissa työskentelee 120 henkilöä. Konsernin toiminta-alue kattaa suuren osan Suomea ja Pohjois-Ruotsin. Toimipisteet sijaitsevat Keminmaassa, Kemissä, Torniossa, Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Ruotsin Bodenissa. Pohjaset-konserni on neljän yhtiön (Pohjaset Oy, Pohjaset Recycling Oy, Pohjaset Kiinteistöpalvelut Oy ja Pohjaset Ab) muodostama kokonaisuus, jonka liiketoiminta on organisoitu neljään liiketoimintayksikköön: bioenergiapalvelut, kierrätyspalvelut, logistiikkapalvelut ja tehdaspalvelut. Toiminnan johtaminen, turvallisuus, osaamisen kehittäminen, jatkuva parantaminen ja vahva tahto onnistua kantavat läpi projektien sekä luovat pohjan pitkäjänteisille kumppanuuteen perustuville asiakassuhteille.

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 127
kehitystä ja kiertotaloutta Eschlböck Biber 85 RBZ Victor -autohakkuria käytetään auton sisältä tehtävään modifioidusta mukavasta ohjaamosta. Autoa voi nyt siirtää haketuspenkistä eli enää ei tarvitse nousta kuskin paikalle vaan kasalla voi siirtyä nopeasti niin että hakkurirumpu pyörii ja tarvitsee vain nostaa tukijalat ylös. PIRKKALA Juuso Salonen 050 550 9339 TUUSULA Harri Hassinen 050 310 9992 OULU Ari Kiviharju 040 026 1013 HONKAJOKI Teemu Hietaoja 050 410 1230 • Konsta Ala-Kantti 050 551 1515 • Juha Leivo 050 379 9992 TERVETULOA KAUPOILLE! WWW.RENTTI.COM PALMS metsäperävaunun ostajalle Makita sähkösaha KAUPAN PÄÄLLE! (arvo 679€)

Täysin kotimainen autohakkuripaketti

desta tuli oikein toimiva ja haketta syntyy suurella kapasiteetilla, toteaa Eerola.

Synergiaa asiakkaiden parhaaksi

Hakevelhot Oy siirtyi kesällä Hakevuori Oy:n omistukseen ja yritysten synergialla on positiiviset vaikutukset tekemiseen.

- Kalustoa ja osaavia kuljettajia on käytössä entistä enemmän, joten asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan suuremmalla volyymilla, samalla kun toimitusvarmuus paranee entisestään, sanoo Hakevuori Oy:n Reijo Wuorio

Metsäenergian

akevelhot Oy otti joulun alla käyttöön uuden autohakkurin, mikä muodostuu Sisu Polar kuorma-autosta, Heinolan hakkurista ja Meseran nosturista.

- Kyllä Suomessa osataan teh-

dä kalustoa mikä on vähintään kilpailukyistä eurooppalaisiin vaihtoehtoihin verrattuna. On hienoa tehdä kotimaista puhdasta energiaa hakkurilla mikä on avainlipputuote, sanoo Hakevelhot Oy:n Mika Eerola.

Sisu Auto tekee hakkurialustan pitkälle tehdasvalmiiksi ja huomio asiakkaan erityistoiveet, niin että kokonaisuudesta saadaan paras mahdollinen. Heinolan Sahakoneilla on pitkä kokemus hakkurivalmistuksesta ja vahvat Meseran nosturit on tehty metsäkäyttöön.

- Auton sisältä ajettava hakkuri on mukava käyttää ja työturvallisuudeltaan ylivertainen verrattuna nosturiohjaamosta ajettaviin ratkaisuihin. Kokonaisuu-

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA 128
On
tehdä
energiaa hakkurilla mikä on avainlipputuote, sanoo Hakevelhot Oy:n Mika Eerola. Täysin kotimainen autohakkuri muodostuu Sisu Polar kuorma-autosta, Heinolan hakkurista ja Mesera nosturista. HAKELÄMMITYSJÄRJESTELMÄT • AUTOMAATTINEN SYTYTYS • AUTOMAATTINEN NUOHOUS • AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ POLTTOAINEEN LAADUN MUKAAN • AUTOMAATTINEN RUUVIEN PERUUTUS • HYÖTYSUHDE YLI 95% • KOKO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN OHJAUS MYÖS MOBIILILAITTEISIIN 20 - 2600kW Jani 050 3799 998 Tomi 050 3799 995 WWW.HARGASSNER.FI
kysyntä kasvaa ja hakkurikalustoa tarvitaan jatkossa lisää. Investointeja pohdittaessa kannattaa muistaa, että autohakkuriksi on tarjolla myös täysin kotimainen vaihtoehto. H -
hienoa
kotimaista puhdasta

Tehokkaat kourat tuottavaan energiapuun korjuuseen

Metsäenergian käytön vahva kasvu luo tarvetta tehokkaille energiapuukourille.

Liljendalissa, Porvoon kupeessa toimiva perheyhtiö Mecanil Oy valmistaa puunkäsittelykouria suurella volyymilla erityisesti vientimarkkinoiden tarpeisiin. Kattavasta valikoimasta löytyy ratkaisut myös kotimaisten asiakkaiden energiapuusavotoille.

- Ensimmäinen Mecanil -energiapuukoura esiteltiin vuonna 2006 ja kyseessä oli giljotiinikatkaisulla varustettu malli. Tänä päivänä valmistamme nel- jää päämallia eli SG160, SG220 ja SG280 kourasahoja sekä SG220 energiapuukouraa, mistä on juuri esitelty kolmannen sukupolven G3-versio. Kun lasketaan eri variaatiot niin kouramalleja on yhteensä lähes 30 kappaletta. Niiden suunnittelussa, rakenteessa sekä komponenteissa on haettu synergiaa niin että tuotanto on tehokasta ja lopputuotteet järkevän hintaisia, kertoo Mecanil Oy:n Roland Nordström

Tuotantoon panostetaan

Mecanil -kourat valmistetaan omassa tuotannossa, mihin on panostettu viime vuosina merkittävästi niin että pystytään vastaamaan kasvavaan kysyntään.

- Hiljattain valmistui uusi laajennus varastolle sekä pakkaamolle ja viimeisin investointi on

uusi maalaamo mikä otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023. Vuosittain tuotannosta valmistuu satoja kouria toimitettavaksi asiakkaille laajasti eri markkinaalueille. Vuosi 2021 oli kaikin tavoin poikkeuksellinen ja silloin kouria syntyi ennätyksellisen paljon, joita jälleenmyyjämme tilasivat niin paljon, että osa niistä on myyty vasta tänä vuonna, analysoi Nordström.

Vientimarkkinat vetää

Suurin osa Mecanil -kourista päätyy laajasti vientimarkkinoille.

- Pohjois-Amerikka on noussut tosi vahvaksi markkinaksi ja kasvaa koko ajan - siellä kouriamme asennetaan pääasiassa nosturiautoihin, kurottajiin ja kaivukoneisiin. Naapurimaat Ruotsi ja Tanska ovat myös tärkeitä alueita, joissa kourat päätyvät edellä mainittujen alustojen lisäksi myös metsäkoneisiin. Euroopassa myynti on käynyt viime aikoina parhaiten Ranskassa ja Brittein saarilla, joissa kouria menee lähinnä kaivukonekäyttöihin ja myös Italia on vetänyt hyvin - siellä alustana on usein metsäkone. Mecanil -kourilla hoidetaan maailmalla puistoja ja poistetaan ongelmapuita sekä siivotaan tienvarsia ja tehdään energiapuuta, luettelee Nordström.

Uuden sukupolven energiapuukoura

Mecanil SG220 G3 -energiapuukoura on nyt päivitetty aiempaakin paremmaksi.

- Kyseessä on sekä leikkuu-

veitsi- että sahakatkaisulla varustettu, joukkokäsittelevä ja keräävä tiltillä varustettu koura, millä onnistuu risupuiden ja järeämpien runkojen käsittely tehokkaasti samalla laitteella. Kouran käyttöä helpottaa merkittävästi ympäripyörivyys ja langaton radio-ohjaus, kertoo Nordström.

Noin 500 kiloa painava energiapuukoura voidaan asentaa erityisesti harvestereihin ja kuormatraktoreihin mutta myös muihin alustakonesovelluksiin.

- Lähes ainoat rajoitukset ovat nosturin teho suhteessa kouran painoon ja hydrauliikan tuotto mitä vaaditaan 60 l/min. Kouran asentaminen on helppoa ja käytön oppii nopeasti, lupaa Nordström.

Uudessa G3-versiossa hyvästä on saatu vieläkin parempi:

- G3-mallin kouraa on myyty hyvin vientimarkkinoille ja esimerkiksi Ruotsissa se on vakuuttanut asiakkaat energiapuun korjuussa. Nyt päivitetyssä G3 -mallissa puun käsittelyä on parannettu ja sahakasetin kulmaa optimoitu - myös leikkuuveitset ovat suuremmat ja leikkuusylinterit vahvemmat. Pieniä parannuksia on tehty muitakin kuten esimerkiksi langattoman radioohjauksen rakenteessa.

Sarjatuotanto alkanut

Perusteellisten kenttätestien jälkeen Mecanil SG220 G3 on nyt valmis sarjatuotantoon.

- Ensimmäiset G3-kourat ovat valmistuneet ja lähtevät asiakkaille energiapuusavotoille. Te-

Mecanilin

Tuotantoon panostetaan vahvasti; viimeisin investointi on uusi maalaamo mikä otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023.

Hiljattain valmistui uudet

hokkaan tuotantomme ansiosta toimitusajat on pystytty pitämään nopeina, joten SG330 G3 -mallin tehdastoimitusaika on 4-6 viikkoa. Eli jos on tarvetta

kouria

tehokkaalle energiapuukouralle niin kannattaa olla yhteydessäkouria saattaa löytyä nopeamminkin suoraan varastosta, vihjaisee

METSÄALAN AMMATTILEHTI BIOENERGIA METSÄALAN AMMATTILEHTI 129
Roland Nordström. Roland Nordström esittelee pitkään testikäytössä ollutta uuden sukupolven Mecanil SG220 G3 -energiapuukouraa, mikä soveltuu erityisen hyvin asennettavaksi harvestereihin ja kuormatraktoreihin. Mecanil SG220 G3 on sekä leikkuuveitsi- että sahakatkaisulla varustettu, joukkokäsittelevä ja keräävä tiltillä varustettu koura, millä onnistuu risupuiden ja järeämpien runkojen käsittely tehokkaasti samalla laitteella. tuotannosta valmistuu vuosittain satoja kouria toimitettavaksi laajasti eri markkina-alueille. tilat varastolle ja pakkaamolle. Mecanil - toimitetaan tasaisena virtana laajasti eri markkina-alueille.

HAWE Hydrauliikkaluettelo on ilmestynyt!

Teimme HAWE Hydrauliikkaluettelon sinua varten helpottamaan hydrauliikan suunnittelua ja asennusta mobiili- ja teollisuuslaitteisiin. Luettelossa on omien tuotteidemme lisäksi tarkoin valikoitujen yhteistyökumppanien tuotteita ja ratkaisuja. Pääosin kaikki tuotteet löytyvät meiltä heti varastosta Suomesta ja suunnittelemme yhdessä toimivat järjestelmät asiakkaidemme kanssa.

HAWE Finland - Helppoa Hydrauliikkaa Hydrauliikkakomponentit ja -järjestelmät -luettelon voi tilata itselleen veloituksetta lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen: sales@hawe.fi tai soittamalla numeroon 010 821 2600

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

Toimitusketjujen särkyminen johtanut ylivarastointiin

Toimitusketjujen häiriöt ovat koetelleet yrityksiä vuodesta 2020 saakka. Teknisen Kaupan Liiton jäsenille marraskuussa tehdyn kyselyn perusteella toimitusketjujen ongelmat ovat yleistyneet huomattavasti. Lähes kolmella neljäsosalla vastaajista toimitusketjujen tilanne oli heikompi ja 16 prosentilla merkittävästi heikompi kuin vuonna 2019.

Haasteisiin on pyritty vastaamaan ennen kaikkea varastojen kasvattamisella. Näin on toiminut reilut 60 prosenttia vastaajista. Yritykset ovat myös hajauttaneet toimitusketjujaan useammille toimittajille ja useampiin maihin. Takaisin Suomeen toimintojaan on toistaiseksi palauttanut vain harva yritys.

- Tilanne sai alkunsa koronapandemian aiheuttamista katkoksista tuotannossa ja logistiikassa, ja tilanne paheni entisestään viime vuonna, kun alas

ajettu tuotanto ei pystynyt vastaamaan odotettua nopeammin toipuneeseen kysyntään. Kuluvana vuonna Venäjän aloittama sota Ukrainassa on tuonut toimintaketjuille lisää ja uudenlaisia haasteita. Muun muassa Euroopan energia-, lannoite- ja teräsmarkkinat olivat etenkin viime keväänä toimituskatkosten vuoksi sekaisin. Teknisen kaupan yritykset ovat saaneet oman

osansa näistä vaikeuksista, kuvailee Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto Kyselyssä valtaosa vastaajista näki häiriöiden syntyneen pandemian seurauksena. Komponenttipula on ollut monille ratkaiseva tekijä toimitusketjujen muutoksissa. Myös sodan myötä Venäjälle asetetut talouspakotteet ja tuonti- ja vientikiellot ovat vaikeuttaneet tilannetta ja muut-

taneet yritysten toimintaa. Ensi vuoden aikana toimitusketjujen tilanteen odotetaan kuitenkin jo parantuvan. Jonkin asteinen epävarmuus ja varovaisuus jäänee kuitenkin pysyvämmäksi ilmiöksi.

Vaihto-omaisuuden määrä on kasvanut noin kahdella kolmasosalla vastaajista. Samaan aikaan vaihto-omaisuuden arvo on kohonnut yli 70 prosentilla; 30

prosentilla vaihto-omaisuuden arvo on nyt merkittävästi suurempi kuin vuonna 2019.

Runsas kolmannes vastaajista ilmoitti toimittavansa huoltovarmuuden kannalta keskeisiä tuotteita tai palveluita. Vastaajien mielestä valtiovalta voisi parhaiten tukea yrityksiä varmuusvarastojen ylläpidossa vaihtoomaisuudesta yritysverotukseen tehtävällä varauksella. Myös käyttöpääomarahoitus tai korkotuen tarjoaminen käyttöpääomanrahoittamiseen saivat kannatusta noin 25 prosentilta vastaajista.

- Olemme siirtyneet just-in-time-logiikasta just-in-case-ajatteluun. Tämä on nostanut merkittävästi toimitusketjujen varastotasoja, mikä tarkoittaa käyttöpääoman voimakasta lisäystä, jota korostaa kiihtyvän inflaation aiheuttama nouseva korkotaso. Huoltovarmuuden kannalta olisi tärkeää ottaa käyttöön yrityksiä motivoivia keinoja kotimaassa olevien varastojen ylläpitämiselle. Yhtenä keinona voi olla huoltovarmuusvaraus. Suomalaisessa yritysverotuksessa oli käytössä vuoteen 1993 varastovaraus-instrumentti. Varastovaraus voisi olla pohjana selvitykselle huoltovarmuusvarauksen realistisuudesta, Uitto sanoo.

METSÄALAN AMMATTILEHTI HYDRAULIIKAN Pneumacon Oy Palo-ojantie 5 05810 Hyvinkää 010 778 1400 www.pneumacon.fi PIKALIITTIMET Stucchin Flat Face -kierreliittimet ja liitinlevyt on suunniteltu kestämään ammattilaisille Maahantuoja: METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 131
Just-in-time-logiikasta on siirrytty just-in-case-ajatteluun. Tämä on nostanut merkittävästi toimitusketjujen varastotasoja, mikä tarkoittaa käyttöpääoman voimakasta lisäystä, jota korostaa kiihtyvän inflaation aiheuttama nouseva korkotaso.

Kaikki hydrauliikasta Jyväskylässä - ja paljon muuta...

Nestepaineen Jyväskylän piste tarjoaa kaiken hydrauliikasta ja paljon muuta koneurakointi- ja kuljetusalan toimijoille sekä laitevalmistajille.

Nestepaine on palvellut Keski-Suomen alueen asiakkaita vuosikymmeniä. Etola-yhtiöillä oli osakeenemmistö vuonna 1995 perustetusta sisaryritys Hytaflex Oy: stä mikä fuusioitiin vuonna 2015 kokonaan Nestepaineeseen.

- Toimimme edelleen samoissa tiloissa osoitteessa Puulaakintie 5, mitkä on laajennettu ja modernisoitu vuosien varrella. Asiakkaita palvelee osaava 15 henkilön tiimi myymälässä, varastossa, tuotannossa, myynnissä ja apua saa myös suunnitteluun, kertoo Nestepaine Oy:n aluepäällikkö Nina Pitkänen, jolla on vankka kokemus toimialasta:

- Aloitin Hytarilla vuonna 1990

ja siirryin vuonna 1995 Hytaflexille. Toimin matkan varrella monenlaisissa tehtävissä ja vuonna 2004 myyntipuoli tuli vahvasti mukaan kun aloitin asiakassuhdepäällikkönä. Hytaflexin fuusioiduttua Nestepaineeseen sain koko Jyväskylän pisteen vetovastuun vuoden 2016 alussa. Hydrauliikka-ala on todella mielenkiintoinen ja siinä saa olla mukana laajasti eri sektoreiden

teknisessä kehityksessä. Meillä on Nestepaineella aivan mahtava porukka ja koko alalla positiivinen tekemisen meininki.

Jyväskylän Nestepaine on todellinen täyden palvelun hydrauliikka talo.

- Nestepaine tunnetaan erityisesti johdinkomponenteistaan ja

siitä että että tuotteet löytyy nopeasti varastosta. Täällä Jyväskylässä meillä on alueen tarpeisiin mitoitettu varasto ja Vantaan keskusvarastosta tuotteita saadaan tänne nopeasti lisää. Jatkossa kasvatamme valikoimaa hydraulikomponenteissa, joita löytyy todella laajasti Nestepaineen maahantuontiohjelmasta mihin kuuluu johtavat valmistajat kuten pumpuissa ja moottoreissa

Linde, Bucher, Bondioli & Pavesi ja jäähdyttimissä AKG. Nestepaineen sisaryritys Hydroll valmistaa paineakkutuotteet ja samaan konserniin kuuluva Tiivistekeskus tarjoaa kaiken tiivistämiseen. Palveluksessamme on aloittanut hiljattain Tomi Pekkarinen, joka kehittää komponenttimyyntiä alueellamme vahvalla kokemuksellaan sekä asiakkaiden tuntemuksellaan, sanoo Pitkänen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 132
Komponenttimyyntiin panostetaan
Aluemyyntipäällikkö Tomi Pekkarinen kehittää jatkossa Nestepaine Jyväskylän komponenttimyyntiä OEM-asiakkaille ja loppukäyttäjille. - Syksy on myyty Nestepaineella hydrauliikkaa ennätystahtia, mistä suuri kiitos asiakkaillemme, sanoo aluepäällikkö Nina Pitkänen. Nestepaine Oy sijaitsee Jyväskylässä Palokankaan alueella osoitteessa Puulaakintie 5 - osoite on tuttu asiakkaille jo vuosikymmenten ajalta. Noutomyymälästä löytyy laadukkaat tuotteet suoraan hyllystä ja tiskin takaa huippuluokan teknisen palvelun; kuvassa tuotteita asiakkaille etsivät Sami Hyytiäinen (oik.) ja Olli Sillankorva.

Letku- ja putkiasennelmat omasta tuotannosta

Jyväskylän Nestepaineen tuotannosta valmistuu laadukkaat letku- ja putkiasennelmat laatutuotteista niin OEM-valmistajien tarpeisiin kuin loppukäyttäjille.

- Myymälän asiakkaat saavat yksittäiset letkuasennelmat tarvittaessa odottaessa. Esimerkiksi metsäkoneurakoitsijat luottavat Yokohaman spiraaliletkuihin ja Rycon teräskudosletkuihin; myös pakkaskestävyydeltään huippu Diessen teräskudosletku on suosittu valinta työkoneisiin. OEM-valmistajia palvelemme letku- ja putkiasennelmissa Keski-Suomen lisäksi myös eri puolilla maata. Asiakaskuntaan kuuluu laajasti erilaisia päällerakentajia, laitevalmistajia ja teollisuutta. Meidän erityisvahvuus on tehdä nopeasti pienempiä räätälöityjä sarjoja, joissa lähes jokainen asennelma on erilainen. Tarjoamme myös hyllyynkantopalvelua, minkä toteutamme myös yhdessä Etran kanssa, ilmoittaa Pitkänen.

Myymälästä laatutuotteet ja osaava palvelu Vaikka koko maailma muuttuu

vauhdilla yhä digitaalisemmaksi ja tuotteita tilataan verkosta, niin klassiselle hydrauliikkamyymälälle on edelleen selvästi tarvetta.

- Noutomyymälässämme käy mukavasti väkeä ja huipputuotteiden lisäksi he saavat tiskin takaa todella osaavaa teknistä palvelua. Muutosta on tapahtunut myös siinä että uuden sukupolven urakoitsijat keskittyvät vahvasti tuottavaan tekemiseen eivätkä koneiden remontointiin, joten meidän pitää pystyä tarjoamaan heille tekninen osaaminen ja oikeat tuotevalinnat. Ja tietenkin Nestepaineella on myös verkkokauppa mistä tuotteita saa tilattua asiakkaaksi rekisteröitymällä, toteaa Pitkänen.

Kaiken hydrauliikan lisäksi Nestepaineen Jyväskylän myymälästä löytyy mm. pneumatiikkaa, työkaluja, voiteluaineita, perustarvikkeita ja paljon muuta.

- Pyrimme helpottamaan asiakkaittemme kiirettä niin että he saavat samalla käynnillä hydrauliikan lisäksi myös muuta - laatutuotteita järkihinnalla. Myymälä palvelee arkisin kello 08.00 - 16.30 ja päivystysnumerosta 020 765 3111 saa apua 24 h, sanoo Nina Pitkänen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 133
Nestapaine tunnetaan suuresta varastosta ja nopeista toimituksista. Myös Jyväskylässä varastosta löytyy laajasti tuotteita vähintään alueen asiakastarpeisiin. Varastopäällikkö Markku Pitkänen esittelee asiakkaalle valmistuvia putkiasennelmia, joita taustalla valmistaa Kalle Hallikainen vankalla kokemuksellaan. Letkuasennelmia valmistuu laajasti erilaisiin tarpeisiin; taustalla tuotteita pakkailee Veli-Matti Helkala. - Tiskiasiakkaat saavat meiltä yksittäiset letkuasennelmat heti matkaan ja OEM-asiakkaiden tarpeisiin valmistetaan räätälöityjä sarjoja, kertoo asennelmatuotannon Lasse Rantala.
Puh. 010 341 4000 Uuden keskusnumeron kautta yhteys kaikkiin pisteisiin: puh. 010 341 4000

Parker julkaisee seuraavan sukupolven kuormantunnistavien venttiilien

VA-sarjan liikkuville työkoneille

Parkerin uudet VA-sarjan venttiilit on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin monilla eri teollisuuden toimialoilla, kuten metsäteollisuudessa, rakennusalalla, kaivosteollisuudessa ja materiaalinkäsittelyssä.

Parker Hannifin, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologian tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, julkaisee osana VA-sarjaa seuraavan sukupolven esikompensoitujen kuormantunnistavien venttiilien sarjan, joka on suunniteltu erityisesti vaativiin liikkuvien työkoneiden sovelluksiin.

VA-sarjan liikkuvien työ koneiden suuntaventtiilien markkinoiden johtava suorituskyky varmistaa erinomaisen ohjattavuuden ja vakauden sekä mahdollistaa paremman joustavuuden ja modulaarisuuden. Nämä venttiilit on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin monilla eri teollisuuden toimialoilla, kuten metsäteollisuudessa, rakennusalalla, kaivosteollisuudessa ja materiaalinkäsittelyssä.

Edistyksellistä venttiiliteknologiaa

VA-sarja perustuu Parkerin

nykyisiin huipputason kuormantunnistaviin L90LS- ja K220LS -venttiileihin, jotka ovat tunnettuja kestävyydestään, hallittavuudestaan ja joustavuudestaan. Näitä seuraavan sukupolven esikompensoituja kuormantunnistavia venttiilejä on parannettu huomattavasti modulaarisuuden lisäämiseksi ja tehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi asiakkaille. Nämä venttiilit on esimerkiksi suunniteltu vähentämään tilan tarvetta, parantamaan kiinnitysmahdollisuuksia sekä optimoimaan kanavia virtaushäviöiden minimoimiseksi.

VA-sarjan enimmäisvirtaus

työporttiin on 450 l/min, millä se seuraa K220LS-venttiilin jalanjälkiä nostaen suorituskyvyn uudelle tasolle. VA-sarjaan on suunniteltu ja optimoitu ominaisuuksia, kuten integroitua elektroniikkaa ja Teollisuus 4.0 -valmius sekä valmius kaikkiin tulevaisuuden IoT- ja vianmääritystarpeisiin. Tämän lisäksi uusi venttiilisarja sisältää uusimpia hydrauliikkaominaisuuksia, kuten proportionaalisen vastapaineen, aktiivisen täytön ja lämmitysmahdollisuudet. Lisäksi siinä on useita muita suorituskykyä tehostavia parannuksia, jotka ovat merkki siitä, että liikkuvien työkoneiden suuntaventtiilien seuraava sukupolvi on tulossa.

Asiakkaan tarpeeseen - ympäristöystävällisesti

VA-sarjan myötä Parker toimittaa jatkossakin huipputason ratkaisuja toimintoihin sovitetuilla keloilla ja asiakkaiden erityistarpeisiin suunniteltujen toimintolohkojen saumattomalla integroinnilla. VA-sarjassa kes-

kiössä ovat kestävyys ja energiatehokkuus raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen. Tämä pienentää ympäristöjalanjälkeä, joten sarja noudattaa Parkerin paremman tulevaisuuden kehitystavoitetta.

Sarja laajenee

Parker VA300 on uuden sarjan ensimmäinen julkaistava venttiili. Sar jan seuraava venttiili, VA450, julkaistaan vuoden 2023 alussa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 135

Kansainvälinen hydrauliikkatapahtuma

HAWE Finland kokosi Helsingissä ja Espoossa marraskuun lopulla järjestetyille jälleenmyyjäpäiville HAWE Hydraulikin edustajia Pohjois-Euroopasta.

Monipäiväinen ja työntäyteinen tapahtuma kokosi paikalle osallistujia kaikkiaan yhdeksästä maasta. Tapahtuman järjestelyistä vastasi isäntänä toiminut HAWE Finland Oy.

- Ohjelmaa oli paljon ja kävimme mm. läpi kaikki uudet tuotteet ja kuulimme luentoja teknisistä asioista sekä vaihdoimme kuulumisia eri maiden erikoisosaamisaloista ja kaupal-

lisista kuulumista, kertoo toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää.

Koronavuodet ovat olleet HAWE Hydraulikille vahvan kasvun aikaa. Tuoteportfolio on kasvanut, uusi tehdas on vihitty käyttöön ja Itämeren ympärille on saatu uusia kumppaneita.

- Viimeiset kaksi-kolme vuotta ovat olleet varsin tapahtumarikasta aikaa ja näitä asioita päästiin vihdoin käymään laajalla porukalla läpi. Lisäksi vaihdoimme ideoita ja sovimme uusista yhteishankkeista eri maiden HAWElaisten kanssa, Tanhuanpää kertoo.

Alan johtavat toimitilat

HAWE Finland muutti toimitilansa muutama vuosi takaperin Espoon Muuralasta saman kaupunkiin kuuluvan Koskelon teollisuusalueelle. Uudelleenjärjestelyjen myötä toimitilojen

yhteyteen on hiljattain rakennettu huippumodernit hydrauliikkapuolen suunnittelu-, koulutus- ja tuotantotilat, mitkä herättivät suurta kiinnostusta kansainvälisissä vieraissa.

- Se että pystymme toteuttamaan asiakkaiden haastavim-

matkin ratkaisutarpeet niin sanotusti In House eli suunnittelusta valmiisiin ratkaisuihin, täällä Espoossa on aika ainutlaatuista. Meillä on myös kaikilla mittareilla mitattuna hydrauliikkaalan osaavimpaan kärkeen lukeutuva henkilökunta, joten uudet tilat palvelevat sataprosenttisesti tarkoitustaan. Ja se toki näkyy myös positiivisena kehityksenä sekä asiakkaiden että tilausten määrissä, Tanhuanpää summaa.

Kaikilla mantereilla Saksalainen Hawe Hydraulik

toimii kaikilla mantereilla. Tanhuanpää toteaa HAWEn hakevan kasvua perinteisten ratkaisu- ja palvelumallien rinnalla myös uusista tuotesegmenteistä, missä HAWE Finlandilla on keskeinen merkitys.

- Kauppiaspäivillä rakennetaan uusia strategioita markkinaan ja mielestäni HAWElla on hyvä potentiaali kasvuun, mitä tukee esimerkiksi meillä Espoossa työn alla olevat merkittävät projektit mobiilihydrauliikan saralla, toteaa Tanhunpää.

HAWE Finland Oy:n myyntipäällikkö Taneli Tuomas sanoo suomalaisilla olevan runsaasti annettavaa erityisesti liikkuvassa kalustossa:

- Ollaan päästy esittelemään osaamistamme tehtaan johdolle ja pääinsinöreille. Ja vilkas keskusteluhan siitä on syntynyt muun muassa tienhoito- sekä nosturi- ja vaihtolava-autoihin ja poravaunuihin kehittämiemme konseptien ympärille. Lisäksi nämä meidän avarat ja valoisat sekä ennen kaikkea toimivat toimitilamme ovat kuulemma tarjonneet hyviä virikkeitä ulkomaisille ystävillemme.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 136
Tapahtuman tekniset luennot järjestettiin Helsingissä Scandic Marina Congress Centerissä. Myyntipäällikkö Taneli Tuomas (oik.) esitteli HAWE Finlandin kehittämiä ratkaisuja kansainvälisille kollegoille. - Pohjois-Euroopan jälleenmyyjäpäivät oli kokonaisuudessaan onnistunut tapahtuma, sanoo HAWE Finlandin toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää. HAWE Finland Oy järjesti HAWE Hydraulikin Pohjois-Euroopan myyntipäivät, joiden aikana mm. päästiin tutustumaan Espoon edistyksellisiin huolto- ja tuotantotiloihin.

”Asiakkaan elämästä mahdollisimman helppoa”

-

me on tehdä asiakkaan elämästä kanssamme mahdollisimman helppoa. Käytännössä se tarkoittaa, että meillä on oikeita tuotteita hyllyssä oikeaan aikaan ja pyrimme ennakoimaan asiakkaan tulevat tuotetarpeet tehokkaasti. Kehitämme koko ajan myös logistiikkapalveluita niin että asiakas saa tarvitsemansa tuotteet mahdollisimman nopeasti käyttöönsä, sanoo Hirvonen.

Mikko Hirvoselle

hydrauliikka-ala on ennestään tuttua:

- Olen tavallaan paluumuuttaja, sillä itsellä löytyy jo jonkin verran kokemusta HAWElta aikaisemmilta vuosilta. Kaikkineen olen tehnyt jo melko pitkän, miltei 20 vuoden, uran teollisuuspuolen teknisen myynnin parissa. Toimin aikaisemmassa työssä hydrauliikan ostajana, joten hyppy tuntemattomaan tämä ei ole - enemmänkin kotiinpaluu.

Hirvosen vastuulla on HAWE Finlandin ostopuolen kehittäminen ja optimointi sekä logistiikkahallinta.

- Lähtökohtahan on se, että asiakas maksaa meidän palkkamme, joten meidän tehtäväm-

Ennakointi ratkaisee

HAWE Finlandilla on jo pitkään tehty ansiokasta työtä tuotehallinnan puolella ja Hirvonen tuo mielellään oman osaamisen siihen mukaan:

- HAWElla on hyvin pysytty kärryillä mitä maailmalla tapahtuu ja uskallettu ennakoida sekä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Tehtaiden toimitusajat ovat pidentyneet huomattavasti ja meillä on tavoite entisestään lisätä varastomääriä, joka helpottaa asiakkaidemme arkea. Esimerkiksi viimeisten parin vuoden aikana HAWElla on ollut hyvin tavaraa hyllyssä, kun moni muu on myynyt ”eioota”. Onnistunut ennakointi on ollut täysin seurausta tiiviistä yhteistyöstä asiakkaiden kanssa - sitä puolta halu-

amme jatkossakin kehittää entisestään.

HAWE myy myös kokonaisratkaisuja ja tällöin osaavan ostajan merkitys korostuu.

- Totta kai tämän hetken tilanne markkinoilla asettaa haasteita ja se näkyy varsinkin järjestelmätoimitusten puolella. Teemme jatkuvasti vaihtoehtoisten tuotteiden kartoittamista järjestelmätoimituksiin, jotta tarvittaessa

pystymme reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Ota meihin yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä toimiva kumppanuus, Hirvonen lupaa.

”Tämä on joukkuepeliä”

HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää on tyytyväinen saadessaan Mikko Hirvosen tiimiinsä.

- Meillä myynti lisääntyy hy-

vää vauhtia, samalla tuotteiden varastomäärät kasvavat ja kokonaisuuden hallinnan merkitys korostuu entisestään. Tämä on joukkuepeliä ja myynti tarvitsee osaavan tukiorganisaation taustalle. Mikko on mies oikealla paikalla, tarpeeksi jämäkkä ja pitkän kokemuksen omaava ammattilainen. Ostopuoli on meillä hyvissä käsissä, kehuu Tanhuanpää.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 137
HAWE Finland vahvisti jälleen tiimiään
Tiivis yhteistyö ja osaava ennakointi ovat arvokkaita asioita asiakasyh teistyössä. Ostojen ja logistiikan optimointia vahvistamaan HAWE Finland palkkasi Mikko Hirvosen. Mikko Hirvonen vahvistaa jatkossa HAWE Finlandin tiimiä ostojen ja logistiikan optimoinnissa.

Black Bruin mukana kehittämässä

Ponssen HH360 -rotaattoria

Metsäkonevalmistaja Ponsse julkaisee harvesteripään rajoituksettoman kierron mahdollistavan HH360-rotaattorin.

Tuotetta on kehitetty tiiviissä yhteistyössä hydraulimoottori- ja rotaattorivalmistaja Black Bruinin kanssa ja Ponssella on tuotteeseen yksinoikeus metsäkonekäytössä.

Ponssen harvesteripäiden tuotepäällikkö Janne Loposen mukaan uusi ympäripyörivä ja 360-asteen kierron mahdollistava harvesteripää nopeuttaa runkojen käsittelyä ja helpottaa kuljettajan työskentelyä. Myös letkuvaurioiden mahdollisuus vähenee.

- Kilpaileviin ratkaisuihin verrattuna harvesteripäässä käytettävä rotaattori on vahva, voimakas ja ennen kaikkea energiatehokas. Projekti Black Bruinin kanssa on edennyt jouhevasti heti alusta alkaen ja yhteistyö ollut tehokasta, kertoo Loponen.

Black Bruinin tuotekehityspäällikkö Tero Ylä-Mononen on tyytyväinen yhteistyöprojektin lopputulokseen ja tarkentaa HH360 -rotaattorilla saavutettavia etuja:

- HH360-malli on yhdistelmä Black Bruinin harvesterirotaattoreiden tunnetusti kestävää radiaalimäntätekniikkaa ja Ponssen innovaatioita. Rakenteen ansiosta rotaattorin käyttötuntuma säilyy muuttumattomana läpi koneen käyttöiän. Rotaattori on myös erittäin tarkka käyttää ja se vastaa ohjaukseen aina samalla tavalla, jolloin harvesterikouran hallittavuus on huippuluokkaa kaikissa tilanteissa.

Radiaalimäntärotaattorin hyötysuhde on korkea ja öljyntarve vain 20 l/min, mikä osaltaan parantaa metsäkoneen kokonaistaloudellisuutta. Käyttökustannukset pysyvät alhaisina ja helposti huollettavan rakenteen ansiosta käyttöikää voidaan jatkaa pitkälle tulevaisuuteen.

- Hienoa, että pystymme omalla panoksellamme tukemaan Ponssen harvesteripääratkaisujen tarjoamia tärkeimpiä ylivoimatekijöitä eli tuottavuutta ja luotettavuutta, toteaa Ylä-Mononen.

HH360-malli on yhdistelmä Black Bruinin harvesterirotaattoreiden tunnetusti kestävää radiaalimäntätekniikkaa ja Ponssen innovaatioita.

Uusi PONSSE HH360 on saatavilla useisiin Ponssen irtokouriin ja se esiteltiin ensimmäistä kertaa 23.11.2022 Expocormassa Chilessä. Paikan päällä oli tavattavissa myös Black Bruin -rotaattoreiden tuotepäällikkö Rauno Riihiaho.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 138

Steffen Haack on Bosch Rexroth AG:n uusi toimitusjohtaja

Dynaamista kehitystä

Olen vakuuttunut, että Steffen Haackin johdolla Bosch Rexroth pystyy onnistuneesti ottamaan haltuunsa hydrauliikan ja tehdasautomaation liiketoiminta-alueiden tulevaisuuden haasteet. Steffen Haack tuntee Bosch Rexrothin asiakkaat ja kumppanit erittäin hyvin, ja hänet tunnetaan asiakaslähtöisten innovaatioiden asiantuntijana, kommentoi nimitystä Filiz Albrecht , Robert Bosch GmbH:n hallituksen jäsen sekä Bosch Rexroth AG:n hallintoneuvoston puheenjohtaja. Albrecht kehuu myös edellisen toimitusjohtajan Rolf Najorkin työtä: - Haluaisin kiittää Rolf Najorkia hänen johtajuudestaan, joka vuodesta 2016 lähtien muovasi Bosch Rexrothin erittäin menestyksekkääksi osaksi Bosch-konsernia. Globaalin tiiminsä kanssa hän kasvatti kestävällä pohjalla voimansiirto- ja ohjaustek-

nologialiiketoimintamme innovaatiovoimaa ja kilpailukykyä luoden samalla vahvan asiakaslähtöisyyden, yhteistyön ja suorituskyvyn kulttuurin jolla Bosch Rexroth erottuu edukseen. Bosch Rexroth on nyt valmiina tulevaisuutta varten.

Helmikuussa 2016 alkaneen Bosch Rexroth AG:n toimitusjohtajan roolin ohella Najork on toiminut myös Robert Bosch GmbH:n hallituksen jäsenenä tammikuusta 2019. Bosch Rex-

rothin toimitusjohtajana toimiessaan Najork on vienyt läpi mittavan yritysmuutoksen.

Pitkä kokemus

Nesteteknologian alalla tohtoriksi väitellyt Haack aloitti uransa Boschilla jo 1996. Hänellä on ollut eri rooleja tehdasautomaation ja hydrauliikan parissa Bosch Rexrothilla vuodesta 2001. Hän toimi hallituksen jäsenenä jo vuosina 2015-2017. Vuodesta 2017 vuoden 2021 loppuun Haack

johti teollisuushydrauliikan liiketoimintayksikköä ja palasi myös takaisin hallitustyöhön tammikuussa 2021. Tästä lähtien hän on ollut vastuussa Bosch Rexrothin koko kehitystoiminnasta sekä uutta liiketoimintaa luovasta New Business -alasta. Työnsä ohessa Haack toimii myös Fluid Power -yhdistyksen puheenjohtajana VDMA:ssa (German Association of Mechanical and Plant Engineering) sekä neuvottelukunnan jäsenenä

Toimitusjohtajan roolissaan Haack pitää myös nykyiset kehitys- ja New Business -tuotealueen vastuunsa. Najorkilta hänelle siirtyy vastuu strategiasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja benchmarkingista. Muiden neljän hallituksen jäsenen, eli Holger von Hebelin, Thomas Donaton, Reinhard Schäferin ja Marc Wuchererin , nykyiset vastuut säilyvät ennallaan.

Haack kommentoi uutta rooliaan seuraavin sanoin:

- Odotan innolla pääseväni edistämään Bosch Rexrothin dynaamista kehitystä yhdessä globaalin tiimin kanssa, oli kyseessä sitten nykyisten tuotteidemme ja ratkaisuidemme jatkokehittäminen ja kestävyys, maailmanlaajuisten toimitusketjujen vahvistaminen, yrityksemme kilpailukyky tai vahvan kulttuurimme edistäminen.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 139
Deutscher Maschinenbau-Gipfel:ssä, the German Mechanical Engineering Summit.
Steffen
Bosch Rexroth AG:n
Rolf
Kuvassa Bosch Rexroth AG:n hallitus, vasemmalla Steffen Haack, joka aloitti toimitusjohtajana elokuussa 2022. ” www.nestepaine.f i Tutustu tuotevalikoimaamme: Palvelemme: VANTAA Mäkituvantie 11 , 01510 Vantaa, p. 0207 65 165 Meiltä saat kattavan tuotevalikoiman lisäksi ammattitaitoisen suunnittelun, huollon ja korjauksen. KOKKOLA Patamäentie 3 , 67100 Kokkola, p. 0207 65 167 SEINÄJOKI Teollisuustie 5, 60100 Seinäjoki, p. 0207 65 164 TAMPERE Palmrothintie 7 B, 33920 Pirkkala , p. 0207 65 163 JYVÄSKYLÄ Puulaakintie 5 , 40350 Jyväskylä, p. 0207 65 131
Haack aloitti
toimitusjohtajana 1.8.2022
Najorkin keskittyessä tästedes hallitusrooliinsa Boschilla.

Letku-uutuuksia metsäkonekäyttöön

Johdinkomponentit eli letkut ja liittimet sekä niistä valmistettavat asennelmat ovat Hydra Specman vahvaa osaamisaluetta.

HydraSpecma tarjoaa johdinkomponenteissa korkeaa laatua ja uusia edistyksellisiä tuotteita tuodaan

markkinoille tasaiseen tahtiin. - HydraSpecman omat myymälät kuudella paikkakunnalla ja noin 50 jälleenmyyjää eri puolella maata valmistavat letkuasennelmat asiakkaille odottaessa - lisäksi verkkokauppa palvelee 24/7 HydraSpecman laajalla hydrauliikan tuotevalikoimalla. Esimerkiksi metsäkonepuolen toimijat ovat tärkeää asiakaskuntaa, joiden korkeisiin vaatimuksiin löytyy kustannustehokkaat ratkaisut. Asennelmia toimitetaan myös suurella volyymilla

laitevalmistajien tuotantoihin, päällerakentajille, huoltoliikkeille jne. kertoo HydraSpec- ma Oy:n myyntipäällikkö Jukka Kivipuro

Uusi HydraSpecma Powertech 2SC -letku HydraSpecma toi vuosi sitten myyntiin uudet notkeat ja kestävät EN/ISO -standardit ylittävät Powertech 2SC-sarjan hydrauliikkaletkut liikkuvan kaluston ja teollisuuden käyttöön, mitkä ovat saavuttaneet nopeasti asi-

akkaiden suosion. Korkealaatuisissa letkuasennelmissa käytetään HydraSpecman omia liittimiä, jotka ovat optimoitu Powertech -letkuihin.

- Uusi Euroopassa valmistettava Powertech 2SC on edistyksellinen 2-kudosletku vaativiin käyttökohteisiin 1/4” - 1” koossa. Se on erittäin taipuisa sopien ahtaisiin asennuspaikkoihin. Letkun paineimpulssien kesto on kaksinkertainen standardiin verrattuna. Uusi sileä, likaa hylkivä ja helposti puhdistettava pinta-

kumimateriaali kestää aiempaa selvästi paremmin kulutusta ja otsonia, sanoo Kivipuro.

Powertech -letkusta on myös saatavilla High Performace CH -versio, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin kohteisiin ja korkeisiin työpaineisiin esim. nostureihin.

- CH-letkujen työpaine on standardiletkuja selvästi korkeampi ja ne on testattu miljoonalla paineimpulssilla, toteaa Kivipuro.

Gatesilta mullistava Xpiral -letku

Amerikkalainen Gates on yksi maailman johtavista hydrauliikkaletkuvalmistajista, ja ne ovat oleellinen osa HydraSpecman tuotevalikoimaa. Asennelmissa käytetään Gatesin omaa valmistusta olevia kuorimattomia liittimiä.

- Uusi MEGASYS MXG 5K -letku varustettuna XTRATUFF pintakumilla on tehty spiraaliletkutarpeisiin mutta sen patentoitu rakenne poikkeaa perinteisestä, joten valmistaja puhuukin Xpiral -letkusta. Se on aiempia spiraaliletkuja paljon notkeampi ja taivutuksessa tarvitaan 25 % vähemmän voimaa, mikä helpottaa asentamista oleellisesti. Xpiral -letku on myös 5 % aiempaa kompaktimpi kooltaan ja 20 % kevyempi. Silti letkun ominaisuudet ovat huipputasoa 350 bar paineenkestoa myöten ja pinta-

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 140
Uusi Gates MEGASYS MXG 5K -letku varustettuna XTRATUFF pintakumilla on tehty spiraaliletkutarpeisiin mutta sen patentoitu rakenne poikkeaa perinteisestä, joten valmistaja puhuukin Xpiral -letkusta. Spiraaliletkuissa Gates tarjoaa edelleen myös suosittua MegaSpiral EFG 6K -letkua uuden Xpiral -letkun rinnalla - molemmat huipputuotteita esimerkiksi metsäkonekäyttöön.

Gates ja HydraSpecma letkut saatavilla ammattitaitoisilta jälleenmyyjiltämme ja

korkeisiin työpaineisiin.

materiaali on 25 kertaa aiempaa mallia kestävämpää, ilmoittaa Kivipuro.

Uusi mullistava MEGASYS MXG 5K on nyt saatavilla neljässä eri koossa 3/8” - 3/4” välillä.

- Gates on tuonut jo aiemmin lähinnä Pohjois-Amerikan markkinoille MEGASYS MXG 4K -version Xpiral -letkusta 280 bar paineille, mistä on saatu todella hyvää palautetta, joten odotamme todella paljon uudelta 5K -letkulta, sanoo Kivipuro.

Spiraaliletkuissa Gates tarjoaa edelleen myös suosittua MegaSpiral EFG6K -letkua uuden

Xpiral -letkun rinnalla.

- Todella kestävää ja notkeaa, 420 bar paineenkeston letkua on myyty pitkään metsäkonekäyttöön ja se on vakuuttanut myös alan OEM -valmistajat, toteaa Kivipuro.

Yksi matalapaineletku neljään eri käyttöön

Korkeapaine hydrauliikkaletkujen lisäksi Gates valmistaa laajasti teknisiä letkuja useisiin käyttökohteisiin.

- Uusi mielenkiintoinen tuote on MULTI MASTER GMV MEGAFLEX - yksi matalapaineinen letku neljään eri käyttöön:

polttoaineensiirtoon (J30R5), hydrauliikan paluu- ja imuletkuksi (SAE 100 R4), jäähdytysnesteelle (J20R5) ja vedensiirtoon. Kyseessä on markkinoiden notkein letku luokassaan 1:1 taivutussäteellä. Eli taivutussäde on sama kuin letkun sisähalkaisija, joten se on helppo asentaa eikä se mene taivutettaessa ”lommolle”, huomauttaa Kivipuro.

Uutuusletku on tarkoitettu 10-24 bar työpaineille ja sitä löytyy 3/4” - 6” kokoluokissa soveltuen erinomaisesti myös kaivoskäyttöön MSHA-hyväksyttynä.

R4), jäähdytysnesteelle (J20R5) ja vedensiirtoon. Kyseessä on markkinoiden notkein letku luokassaan 1:1 taivutussäteellä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 141
Uusi Euroopassa valmistettava HydraSpecma Powertech 2SC on edistyksellinen 2-kudosletku vaativiin käyttökohteisiin 1/4” - 1” koossa. Se on erittäin taipuisa sopien ahtaisiin asennuspaikkoihin. Powertech -letkusta on myös saatavilla High Performace CH -versio, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin kohteisiin ja Gates MULTI MASTER GMV MEGAFLEX on yksi matalapaineinen letku neljään eri käyttöön: polttoaineensiirtoon (J30R5), hydrauliikan paluu- ja imuletkuksi (SAE 100
myymälöistämme ympäri Suomen!
Löydä lähin jälleenmyyjäsi: www.hydraspecma.com/jälleenmyyjät

PARKER F3

KUORMA-AUTOPUMPPU: HELPPO KYTKEÄ & VAPAUTTAA

F3-pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon ja käytettäväksi silloin, kun kuljettajan on käsiteltävä hydrauliikkayksikköä samalla, kun hän ohjaa kuormaautoa. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydraulipumppu voidaan vapauttaa täysin moottorista. Uusien F3-pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa.

F3-pumpun ja muut Parkerin luotettavat sekä laadukkaat pneumatiikka- ja hydrauliikkatuotteet raskaan kaluston käyttöön saat helposti matkasi varrella palvelevilta ParkerStore-yhteistyökumppaneilta. Mobile Technology Centerit auttavat mahdollisissa hydrauliikan päivitystarpeissa ja hydrauliikkahuollossa.

Letkut • Liittimet • Hydrauliikka • Pneumatiikka • Tarvikkeet

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parkerin uusi IQAN-G12 -moduuli mahdollistaa koneiden nopeamman ja helpomman etähallinnan

Parker Hannifin lanseeraa IQAN-G12-tuotteen, langatonta Bluetooth ® -teknologiaa käyttävän CAN-etäyhteysmoduulin IQAN-järjestelmän vianmääritystä varten paikan päällä tai etänä.

Uusi IQAN-G12 tarjoaa suuremman latausnopeuden, pidemmän yhteyskantaman ja paremman tietoturvan kuin sen korvaama edeltäjä IQAN-G11, mikä tekee koneiden hallinnasta kentällä entistä helpompaa, nopeampaa ja kustannustehokkaampaa.

Parkerin IQAN-G12-etäyhteysmoduuli mahdollistaa sujuvan tiedonsiirron materiaalinkäsittely-, rakennus- ja erityisajoneuvojen ohjausjärjestelmien IQAN-päämoduuleiden kanssa.

IQAN-G12:n hyötyihin kuuluvat nopeampi diagnostiikka ja vianmääritys sekä parempi tietoturva.

Uusi IQAN-G12 tarjoaa edeltäjäänsä verrattuna yli nelinkertaisen latausnopeuden, parannetun

yhteyskantaman jopa 30 metriin ja tehostetun tietoturvan, joka perustuu parinmuodostukseen G12-moduulin ja siihen yhdistettävän Bluetooth-laitteen välillä. IQAN-G12 on suunniteltu tukemaan CAN FD (CAN Flexible Data-Rate) -tiedonsiirtoa, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa entisestään parannetun nopeuden.

IQAN-G12 siirtää diagnostiikkatiedot IQAN-järjestelmästä käyttäjän älypuhelimeen tai tablettiin helppokäyttöisen IQAN go-sovelluksen avulla, tai PC:lle käyttämällä IQANrun-huolto- ja ylläpito-ohjelmistoa. Tämä mahdollistaa koneen vianmäärityksen sekä paikan päällä että etänä.

Nopea diagnostiikka ja tiedon siirto tekevät reaaliaikaisesta

mittaamisesta, parametrien säädöstä ja sovellusten päivityksestä nopeaa ja helppoa. IQAN-järjestelmä tarjoaakin poikkeuksellista lisäarvoa, sillä koneen hallinta on mahdollista kaikkialla, missä matkapuhelinverkko toimii. Huoltoteknikot voivat siis valmistautua paremmin ja ratkaista ongelmia nopeammin, mikä säästää aikaa ja tarjoaa parempaa palvelua loppukäyttäjille.

Moduulin kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ajoneuvon sisä- tai ulkopaneeliin. Lisäksi IQANG12 on suunniteltu lujatekoiseksi ja säänkestäväksi, joten se sopii ulkokäyttöön vaativissa ympäristöissä. IP6K9K-suojausluokiteltu valettu muovikotelo toimii lämpötilavälillä -30 – +70 °C ja varmistaa suojauksen veden ja pölyn sisäänpääsyä vastaan.

Parkerin IQAN-G12 on taaksepäin yhteensopiva edeltäjänsä IQAN-G11:n kanssa ja tuotteilla on sama pin-kokoonpano ja ulkomuoto. IQAN-G12:n uusien toimintojen käyttö vaatii IQANdesign 6.08 -ohjelmistoversion ja uusimman IQANgo-sovelluksen.

Tehohydro osti JFORCE Engineeringin osakekannan

Tehohydro palvelee asiakkaita jatkossa entistäkin paremmin ja tehokkaammin. Tehohydro Oy osti 20.12.2022 hydrauliikan erityisasiantuntijan JFORCE Engineering Oy:n osakekannan.

Yrityskaupan myötä Tehohydro on entistä vahvempi hydrauliikan ja pneumatiikan kumppani. Tuote- ja palveluvalikoima kasvaa hydrauliikan ja pneumatiikan osalta merkittävästi, niin kuin myös alan laitteiden ja työkalujen maahantuonti.

- Takaamme, että saat aiempaa laajemman palvelu- ja materiaalikattauksen sekä lisää ammatti-

taitoa ja osaamista tueksesi. Myös logistiikka paranee entisestään, ja sen ansiosta nopeat toimitukset sekä paikallisuus tuovat sinulle kustannussäästöjä, kertoo Tehohydron toimitusjohtaja Teemu Nurmi

Tehohydron toiminta-alue kattaa entistä laajemmalti Suomea ja Eurooppaa. Jatkossa toimitaan Lappeenrannassa, Lahdessa ja Raumalla.

- Yritysoston jälkeen Tehohydro vahvistuu kahdeksalla uudella työntekijällä. Tulevaisuudessa sinua palvelee yhteensä 38 Tehohydrolaista. Henkilökuntamme jatkaa entisellään ja samat henkilöt vastaavat edelleen asiakassuhteista ja toiminnasta. Yrityskauppa ei edellytä asiakkaaltamme mitään toimenpiteitä, sanoo Nurmi.

Me Tehohydrolla tiedämme, mitä tarvitset. Tarjoamme sinulle mielenrauhaa toimittamalla kaikki hydrauliikan osat ja ratkaisut kätevästi yhdestä numerosta.

METSÄALAN AMMATTILEHTI
t e h
y d r o. fi Osta.
> METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 143
o h
Meiltä. Kaikki.
Uusi IQAN-G12 -moduuli.

Teknisen Kaupan myynti 3Q 2022 - myynti ja varastot kasvussa

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvutahti jatkui samana kuin toisellakin neljänneksellä. Koko vuoden aikana jäsenyritysten myynti on kohonnut 16 prosenttia vuoden takaista suuremmaksi.

Toimialoista nopeimmassa nousussa olivat edelleen raaka-aineet 26 prosentin kasvullaan. Teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti lisääntyi yli 12 prosenttia. Rakentamisen tuotteiden ja palveluiden myynti kasvoi myös 12 prosenttia. Kuluttajatuotteiden myynti jäi sen sijaan lähes viisi prosenttia edellistä vuotta pienemmäksi.

- Vuoden kolmas neljännes

jatkui jäsenyrityksissä edelleen myönteisissä merkeissä. Hintojen nousu kaunistelee kuitenkin lukuja. Joillain tuotealueilla

myydyt määrät pienenivät selvästi, mutta kovan inflaation vetämänä myynnin arvo kehittyi edelleen hyvin. Selvästi vahvis-

tuva ilmiö on varastomäärien voimakas nousu toimitusketjuissa, niin teknisen kaupan yrityksillä kuin myös niiden asiakkail-

la. Tavaraa on tankattu toimitushäiriöiden ja -viiveiden sekä hintojen nousun varalta. Kasvavalla varaston määrällä ja tuottajainflaatiolla sekä nousevilla koroilla on valitettavasti myös hintalappu. Käyttöpääomarahoituksen tarve onkin yrityksissä kasvanut merkittävästi, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto

Vaikka monien indikaattorien mukaan euroalueen teollisuus olisi jo Q4:lla taantumassa, näyttäisivät loppuvuosi ja ensi vuoden alkukin edelleen kohtuullisen hyviltä tekniselle kaupalle.

- Yritykset investoivat uuteen tuotantoon joissa koneiden energiatehokkuus ja sähkön käyttö ovat nousseet aikaisempaa tärkeämmiksi valintakriteereiksi. Uudet energiaratkaisut ja erityisesti tuulivoiman lisääntyminen kasvattavat kysyntää suomalaiselle teollisuudelle ja edelleen tekniselle kaupalle, toteaa Markku Uitto.

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka&Automaatio 144
Ennakkotieto toimialojen myynnistä 3Q 2022. Teknisen kaupan myynnin ja odotusten kehitys.

P OWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut valmistavan teollisuuden, liikkuvan kaluston, energiantuotannon ja meriteollisuuden hydrauliikkaratkaisuihin. Vankkaan toimialaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen ­ kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asiantuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa.

PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI Kevään jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 13.3.2022 Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi 11.-12.8.2023 POHJOISMAIDEN SUURIN KULJETUSALAN MESSU- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA POWERPARK, HÄRMÄ Kuluvasta vuodesta kiittäen toivotamme menestystä myös ensi vuodelle! Nähdään taas Alahärmässä elokuussa 2023! powertruckshow.fi

Pelinrakentajan uusi näkymä leimikolle.

Uudet karttatasot näyttävät maaston ja puuston ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Kokonaiskuva leimikosta mahdollistaa tarkkaan harkitun pelikentän. 3D-malli maastosta Harvennuspoistuma

Puulajit

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.