Page 1

Perussuomalaiset Sannfinländarna VAASAN VASAS

VAASAN PERUSSUOMALAISTEN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA - TOUKOKUU 2014 Kansanedustaja, eurovaaliehdokas Maria Tolppanen:

Unioni kieriskelee ongelmissa Yksi Euroopan suurimmista ongelmista on työttömyys. Unionin alueella on virallisesti 26 miljoonaa työtöntä, heistä yli 300 000 asuu Suomessa. työttömyys. - On mm. Saksan, Tanskan, Espanjan, Ruotsin ja Suomen malleja. Nämä kaikki pitää nostaa yhteiseen pöytään ja lähteä etsimään koko unionin alueella toimivaa mallia. Eurooppa ei ole villilänsi Unionin alueella on vapaa liikkuvuus ja myös vapaa työvoiman liikkuvuus. Tämä tarkoittaa sitä, että myös työttömät voivat vapaasti liikkua maasta toiseen. - Suomen hallitus on tukenut tätä, koska sen mukaan tarvitsemme lisää työntekijöitä ulkomailta, joko unionin alueelta tai sen ulkopuolelta. Pääministeri uskoo, että työpaikkoja syntyisi itsekseen, kunhan työvoimaa on tarpeeksi. Tällainen ajatus on enemmän kuin koominen. Se toimi aikoinaan villissälännessä, jonne mentiin huuhtomaan kultaa. Kun tulijoiden määrä kasvoi, tarvittiin kauppoja, sairaaloita, kouluja

ja kirkkoja. Mutta nämähän ovat jo valmiina Euroopassa, toteaa Tolppanen. - Jos Euroopan työttömät tulevat Suomeen, he kasvattavat meidän työttömyyslukujamme, mutta eivät tuo yhtään työpaikkaa mukanaan. Sen sijaan he kuormittavat sosiaaliturvaamme. Suomi tai mikään muukaan Euroopan maa ei tarvitse yhtään ulkomaista työntekijää ennen kuin omat työttömät on työllistetty, sanoo Tolppanen. Unioni murtaa sosiaaliturvamme Suomessa on ollut hyvä asumisperusteinen sosiaaliturva. Se on pitänyt huolen siitä, että kukaan, joka asuu maassa vakituisesti, ei tipahda turvaverkon ulkopuolelle. Se on Tolppasen mielestä taannut perustoimeentuloturvan, lastenneuvolat, terveyspalvelut sekä sairaiden, vanhusten ja vammaisten palvelut. - Nyt Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden laventuminen ja

Perussuomalaisten kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Maria Tolppanen sanoo, että Suomessa on ollut hyvä asumisperusteinen sosiaaliturva, joka on pitänyt huolen siitä, ettei kukaan suomalainen ole tipahtanut turvaverkon ulkopuolelle. Nyt kuitenkin Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden laventuminen ja kotoiset sote-uudistus ja rakennepaketti uhkaavat murtaa sosiaaliturvamme. - Kuva: Outi Virtanen nen ensimmäisestä työpäivästä. - Jos tämä henkilö jää Suomessa työttömäksi ja hän saa ansiosidonnaista päivärahaa, maksetaan lapsilisät ja kotihoidontuki 500 päivältä, eli koko

ansiosidonnaisen päivärahan ajan heidän omaan kotimaahansa. Kenenkään heistä ei tarvitse asua tai kuluttaa saamiaan suomalaisia tukia täällä. Tähän meidän verovaramme ei yksinkertaisesti riitä.

Kansanedustaja, tv-toimittaja / Riksdagsledamot, tv-journalist

MARIA TOLPPANEN ÄÄNESI EUROOPASSA DIN RÖST I EUROPA Unioni ei ole Brysseliä varten - Unionen är ei för Bryssel Pois unionin pakkovallasta - Bort för unionens tyranni Kansallinen päätöksenteko kunniaan - Hederligt nationellt beslutfattande Eurooppa on sinua varten - Europa är för dig

SINÄ PÄÄTÄT - DU BESTÄMMER

www.vaasanperussuomalaiset.fi

99

Kustantaja: Perussuomalaiset rp.

Oikeat luvut ovat perussuomalaisen kansanedustajan ja eurovaaliehdokas Maria Tolppasen mukaan kuitenkin noin neljänneksen suuremmat. Suomessa työtä vailla on yli puolimiljoonaa ihmistä. Heitä ei lasketa työttömiksi, koska heidät on tempputyöllistetty yhdeksällä eurolla/ päivä. - Luvusta puuttuvat myös erilaisilla työhön perehtymistai työnhakukursseilla olevat työttömät työnhakijat, sekä ne, jotka joutuvat olemaan kortistossa, vaikka kuuluisivat työkyvyttömyyseläkkeelle. Euroopan unionin työttömyysluvuista puuttuvat edellisten lisäksi paperittomat, eli laittomat maahanmuuttajat. Heidän tarkkaa lukuaan ei tiedä kukaan. Arviot vaihtelevat 5-10 miljoonan välillä. Tämä asia on uskallettava ottaa unionissa esille, koska ongelma ja ihmisten hätä ei ratkea tilastoja kaunistelemalla, jyrähtää Tolppanen. Euroopassa on Tolppasen mukaan monta mallia hoitaa

kotoiset sote-uudistus ja rakennepaketti uhkaavat näitä kaikkia. Suomessa yritetään erilaisilla leikkauksilla ja veronkorotuksilla peittää se, että rakenteisiin ei osata puuttua. Rakenneuudistus tarkoittaa Suomessa veronkorotusta tai palvelujen leikkaamista. Oikeisiin rakenteisiin ei kosketa. Yksi rakenteellisen uudistuksen paikka olisi Tolppasen mukaan se, että budjettivalta pysyisi kaikissa tapauksissa kansallisissa käsissä. Nyt ei niin ole, vaan verovaramme liukuvat ulkomaille unionin direktiivien myötä. - Viime vuonna maksoimme ulkomaalaisille unionin kansalaisille heidän omaan maahansa lapsilisiä, kotihoidontukia ja Kelan työttömyyspäivärahaa liki 10 miljoonaa euroa. Luvusta puuttuvat liittojen päivärahat ja ulkomaille maksetut eläkkeet. Lapsilisän tai kotihoidon saajan ei edes tarvitse koskaan käydä Suomessa, ei edes turistina. Perussuomalaisten kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Maria Tolppanen pitää käsittämättömänä, että jos yksikin perheenjäsen on Suomessa töissä, alkaa tuen maksami-


2

VAASAN PERUSSUOMALAISTEN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA - TOUKOKUU 2014

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo:

Hyvinvointivaltio Suomi on rapautumassa kovaa vauhtia

Sivistyneen yhteiskunnan merkkinä on kautta aikain pidetty sitä, miten yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on ollut ympäri maailmaa malliesimerkkinä sivistyneistä yhteiskunnista. Nyt pohjoismaiden tähtioppilas Suomi on rapautumassa kovaa vauhtia. Eriarvoistuminen ja tuloerot kasvavat. Työttömyys lisääntyy. Hyvää hoitoa saa, jos omasta kukkarosta löytyy riittävästi euroja. Arvot kovenevat, itsekkyys lisääntyy, oma pärjääminen ja menestyminen menee yhteisten tavoitteiden edelle. On itsestään selvää, ketkä jäävät tässä vauhdissa jalkoihin. He, jotka apua juuri nyt eniten tarvitsisivat. Vanhushoidon laitospaikkojen määrää vähennetään valtiollisilla päätöksillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laitospaikka kyllä jää, mutta sen nimi muuttuu palveluasumiseksi ja maksajaksi palvelun tarvitsija henkilökohtaisesti. Ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään pyritään tukemaan. Mutta miten? Lähettämällä kotiin automaattimikro, joka lämmittää ruuan ja kehottaa syömään, jos nimittäin sen valmisruokapakkauksen sinne laatikkoon muistaa

laittaa. Ihmiskontakteja ei enää kohta meillä ole varaa kotiin tarjota. Omaishoitajien rooli kasvaa, mutta samaan aikaan ei kuitenkaan omaishoitajien arvostus, tuki tai taloudellinen pärjääminen koe minkäänlaista kohennusta. Omaishoito kuvitellaan usein vain ikäihmisten asiaksi, mutta todellisuudessa omaishoitajia löytyy kaikista ikäluokista ja kaikki he rämpivät samoissa ongelmissa. Lapsilisistä Kevään kuumimpia poliittisia keskusteluja on ollut hallituksemme päätös leikata lapsilisistä. Eihän kahdeksan euron

leikkaus suurituloisissa perheissä mitään merkitse, mutta kaikissa muissa kyllä. Samaan aikaan ns. yhdistelmälupadirektiivi edellyttää, että niin lapsilisät kuin koko suomalainen sosiaaliturva on ulotettava koskemaan tässä maassa työskentelevien EU-maista tulleiden keikkatyöläisten ulkomailla asuvia perheitä. Siis meidän kuuluu maksaa näille muissa EU-maissa asuville perheille suomalaista sosiaaliturvaa jos jompikumpi vanhemmista työskentelee tilapäisesti Suomessa! Päätöksenteko Brysselin suunnassa on viime aikoina hivuttanut meitä kohti liittoval-

tiota. Sanoivat muut puolueet mitä tahansa, mutta suunta on selvä. Tasoitellaan edellä mainituin esimerkein sosiaaliturvaa, maahanmuuttoasetuksia, talouspolitiikkaa jne. yhteiseen muottiin ihan vaivihkaa. Perussuomalaiset haluavat päätöksenteon pysyvän Suomessa, meidän itsemääräämisoikeuden tulee säilyä. Näkemys koko EU:n asemasta on meillä kovin erilainen muiden puolueiden kanssa. Haluamme olla itsenäinen valtio osana Eurooppaa ja näemme EU:n ennemminkin taloudellisena kuin sosiaalisena projektina. Tästä johtuen asetelma näihin vaaleihinkin on muodostunut

Piirin puheenjohtaja Asko Salminen:

EU-vaaleilla on merkitystä Tätä kirjoitettaessani on pääsiäisviikon tiistai. Räiskäleen kokoisia räntärättejä putoilee maahan, kuitenkin sulaen samantien. Niin minä, kuin varmaan moni muukin, seuraa ihmetyksen sekaisin tuntein, mitä Ukrainassa tapahtuu. Samanlaista ihmetystä aiheuttaa myös ne erilaiset lausunnot, joita tilanteesta annetaan niin kotimaassa kuin EU-tasolla; rahanjakoa, apua, pakotteita eli kaikki yhtä sekavaa kuin ennenkin. Mutta saatiinhan siitä valtakunnan politiikkaan Nato-keskustelu taas auki. Pelotteella. Tällä tavalla Suomea on viime aikoina johdettu - pelotteella ja pakolla.

EU-vaaleihin on vain viikkoja jäljellä. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka systemaattisesti on ollut ja tulee olemaan EU-kriittinen puolue. Vastustamme liittovaltiokehitystä eli emme hyväksi sitä, että Suomen itsenäisyys menetetään. Budjettivallan keskittämistä Brysseliin ei tule sallia, vaan

Suomen valtiolla pitää olla oikeus päättää omista veroistaan. Pelastuspaketit ja muut yhteisvastuumekanismit eivät ole toimivia, joten niiden aika on auttamatta ohi. Yhtenäinen sosiaaliturvaetu kansalaisten kesken ei voi onnistua, vaan Suomen tulee hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvan ja muut maat hoitakoot omansa.

EU-vaalien merkitystä ei siis voi mitenkään olla korostamatta liikaa. Brysselissä päätetään suuri osa meidän päivittäisistä asioista, jotka sitten kirjautuvat meidän kansalliseen lainsäädäntöön päivittäistä elämäämme ”ilahduttamaan”. Jos kaikki määräysvalta keskitetään Brysseliin, niin mitä me oikein voimme, me suomalaiset Suomesta EU-tantereella oikein tehdä? Nyt vielä voimme vaikuttaa asioiden kulkuun. Perussuomalaisilla on varsin kattava ehdokaslista. 20 loistavaa ehdokasta ympäri Suomen. Maria Tolppanen Vaasasta on yksi heistä. Voimakastahtoinen kansanedustaja, joka kiertää

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Asko Salminen korostaa, että EU-vaaleilla on väliä. Samaa mieltä ovat myös taustalla istuvat Raimo Vistbacka ja Anneli Manninen. - Kuva: Juha Rantala

ahkerasti vaalikenttiä perussuomalaista sanomaa eteenpäin vieden.

Hyvä Lukija! Tutustu ohjelmaamme ja ehdokkaisiimme. Äänestä, sillä minä ainakin äänestän.

Toivotan kaikille oikein hyvää kesää! Asko Salminen Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

linjasta me vastaan muut. Samansuuntainen isänmaallisuus, patriotismi, on kuitenkin kasvanut muissakin EU-maissa esimerkiksi Englannissa. Tulevan kauden merkitystä EU:n kehitykselle on turha vähätellä. Viimeiset naulat liittovaltioarkkiin pyritään survomaan kasaan seuraavan viiden vuoden sisällä. Ei muista puolueista turhanpäiten ministerit lähde tavoittelemaan paikkoja parlamentin auringosta, jos kysymys olisi vain ”kumileimasinparlamentista”.

Vielä edellisissä vaaleissa protestiksi koko EU-byrokratiaa vastaan kävi äänestämättä jättäminen. Enää se ei käy. Jos tänä keväänä jää kotiin äänestyspäivänä, se on hiljainen hyväksyntä nykyiselle europolitiikallemme. Jos tähän haluaa muutosta, myös puoluevalinta näissä vaaleissa on helppo. Riikka Slunga-Poutsalo puoluesihteeri Perussuomalaiset rp.

Vaasan Perussuomalaiset Toukokuu 2014 Julkaisija: Vaasan Perussuomalaiset ry. Päätoimittaja: Juha Rantala Toimitusneuvosto: Vaasan Perussuomalaiset ry. Sivunvalmistus: Taneli Jokela/ammattilehti.fi Paino: UPC Print Oy Painosmäärä: 32.000 kpl Jakelu: Suomen Suoramainonta / Pasi-Jakelut Oy Jakelualue: Vaasa www.vaasanperussuomalaiset.fi

PERUSteellisen puhdas auto... Sisä- ja ulkopesut myös penkit (tekstiilipesuri) Myllytykset Kestovahaukset Sisä- ja ulkoehostus Paikkamaalaukset ym. - kysy lisää! HH AUTOFIXAUS Puh. 046 - 9090 645 Verstaantie 8, 65610 Vaasa (Mustasaari, Lintuvuori)


VAASAN PERUSSUOMALAISTEN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA - TOUKOKUU 2014

3

PÄÄKIRJOITUS

Yhdessä eteenpäin Toisinaan elämä heittelee. Yllättää silloin, kun yllätyksiä ei elämäänsä kaipaisi. Joskus kuolema koskettaa, joskus viereltä katoaa eron myötä se, jota koskettaa. Surussa suomalainen ei puhu, vaan on opetettu pärjäämään yksin. Puhumattomuuden kulttuuriimme tarvitsee muutoksen. Tärkeintä ihmiselle on tuntea olonsa turvalliseksi. Pieni lapsi hakee turvaa äitinsä sylissä, elämän ehtoopuolella haluamme kokea turvallisuutta hoitajan käsissä. Vaasan seudulla toimii kymmeniä yhdistyksiä, joiden yhteisöllisyys kantaa elämän eri vaiheissa. Silloinkin, kun yksin ei jaksa. Yhdistys- ja järjestötyö on maassamme äärimmäisen

tärkeää. Kolmannen sektorin vapaaehtois- ja vertaistoiminnalla on suuri vastuu yhteisten asioidemme hoitamisesta. Rohkaistu mukaan kuuntelemaan, keskustelemaan ja toimimaan. Yhdessä tekeminen vie eteenpäin voimallaan.

malaisten paikallisyhdistyksen työmies Juha Rantala, joka näkemyksellään ja kokemuksellaan on jälleen toimittanut aimo lehden käsiisi. Toivonkin sinulle taas hyviä lukuhetkiä ajankohtaisten kirjoitusten parissa.

Järkevillä poliittisilla päätöksillä ja taloudellisilla linjauksilla tuemme järjestöjä ja yhdistyksiä, ja näin rakennamme yhteiskuntaa terveeksi ja turvalliseksi. Sinulle, minulle ja lapsillemme, meille kaikille. Arvokas elämä nousee välittämisestä luoden jatkuvuutta myös sukupolvien välille.

Tekemisen meininki jatkuu. Torilla tavataan.

Ns. professorikiertueen merkeissä käynnistettiin Vaasassa epävirallisesti perussuomalaisten EU-vaalikampanja 9. helmikuuta. Hallintotalon tilaisuudessa yleislääketieteen professori Mauno Vanhala (kuvassa vas.) oli erityisen huolissaan EU-Suomen terveydenhuollosta ja sosiaalityöstä. Oikeustieteen professori Erkki Havansi puolestaan valitti sitä, että Suomen itsenäisyyttä on jo liikaa rapautettu Brysselin valtakoneiston käsiin. Tilaisuuden kolmas puhuja oli vaasalainen kansanedustaja, myös EU-vaaliehdokas Maria Tolppanen, joka painotti kansallisen sosiaaliturvan tärkeyttä. - Kuva: Ville Jussila

Raija Koivisto puheenjohtaja Vaasan Perussuomalaiset Vaasan Perussuomalaisten puheenjohtaja Raija Koivisto.

Yhdistystoiminnassa ja yhteiskunnassa on jokaiselle paikkansa. Oikea mies oikeassa paikassa on Vaasan Perussuo-

Vapusta ja sen vietosta

KOLUMNI

Vapun nimen kerrotaan olevan peräisin 700-luvulla eläneen katolisen pyhimyksen Valburgin nimestä. Arvoisalla Valburgilla ei liene mitään tekemistä tämän päivän vapun vieton kanssa, itse asiassa yhtä vähän kuin Timo Soinilla on tekemistä vasemmiston vappumarssin kanssa. Valburg korkeintaan naukkaili vapun aikoihin muutaman viilennetyn alkoholittoman simalasillisen, kun taas Soinia vasureitten vapputaaperrukseen kutsunut vaasalainen nelosketjun vilttimies lienee aloittanut ehdotuksistaan päätellen oman kevään riemujuhlansa jo viikkoja ennen H-hetkeä. No, eihän kukaan voi mieltänsä pahoittaa moisesta kutsusta, varsinkin kun muistaa tuon juhlan merkityksen tänä päivänä. Sehän on useimmille enää vain iloista karnevaalijuhlaa kevään tulon kunniaksi ja siitäkin on vain kuukausi eteenpäin, niin saamme kuulla lasten iloisesti rallattelevan edelleen Suvivirttä kirmatessaan opinahjoistaan kesäloman viettoon. Joku tosin vieläkin väittää, että vappu olisi edelleen myös merkittävä vasemmiston juhlapäivä, kun almanakassanikin niin väitetään. Vaasan Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Jukka Mäkynen. - Kuva: Juha Rantala

Tai niin ainakin meidän vasemmisto asian tuntuu mieltävän. Sehän on yrittänyt pitää kiinni kynsin hampain omistusoikeudestaan juhlia vappua, tuota suomalaisen työn päivää, jonka juhlavelliin ovat omat kokkinsa tuoneet myös ylioppilaat ja vasureitten lisäksi toki muutkin puolueet, myös perussuomalaiset. Jokin kuitenkin vapussa mättää ja pahasti. Oma vapunviettoni sujui yhdessä Juha Rantalan kanssa peruspomo Soinia isännöidessä, ja tosi ikimuistoiseksi tuo vappu jäikin. Meille Juhan kanssa jäi Timosta tosi hyvä kuva, sillä politiikan raskassarjalainen on mies parhaasta päästä. Soinilla tuntui aikaa riittävän kaikille. Sen vuoksi meidän täytyi tosissaan Juhan kanssa pitää huolta siitä, että Timon reissu pysyi aikataulussaan, sillä matka jatkui vappuna vielä Kokkolaan, Ylivieskaan ja Kaustisille. ... mutta, mutta. Olen oikeastaan viimeisen vuosikymmenen ajan seurannut vapun poliittista puolta. Vasureitten vappumarssin osanottajajoukko harvenee samaa tahtia kuin puolueiden kannatus. Löytääköhän lääkäri oireille oikeaa diagnoosia?

toveria. Samaan aikaan Soinin ja perussuomalaisten juhla veti Rewell Centerin tupaten täyteen. Enempää ei olisi yksinkertaisesti enää mahtunut. Perussuomalaisissa on imua. Mistähän se mahtaa johtua? Yksinkertaisesti siitä, että kansan oikeustajuun ei oikein uppoa vasemmistopuolueiden istuminen kahdella jakkaralla. Toisaalta pidetään metakkaa vähäosaisten ja työttömien asemasta, mutta samalla istutaan hallituksessa, jossa juuri pienten ihmisten asioita poljetaan. Tämä lapsilisäasia oli hyvä esimerkki. Ei tuo leikkaus paljoa hyväosaisia hetkauta, mutta vähäosaisille se merkitsee paljon. Varsinkin periaatteessa se oli läimäys vasten kasvoja. Eikä tuo Arhinmäen teatraalinen lähtö hallituksesta juurikaan Vaasan Perussuomalaiset vakuuta. Kataisen seura kelpasi Paavolle yllättävän kauan. EUvaalit oli helppo ja halpa tapa taas kerätä noita politiikan likaisia irtopisteitä.

Paikallinen suomenkielinen media kertoi, että tämän kertaiselle marssille Vaasassa osallistui vajaa 60 vielä aatteeseen uskovaa

Jukka Mäkynen kaupunginvaltuutettu

Sen tiedän, että perussuomalaisuus tuo politiikan tekoon ryhtiä ja rehellisyyttä. Siksi olemme kasvava poliittinen voima.

Kansanedustaja Maria Tolppanen kampanjoi Vaasan Rewell Centerissä kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta EU-vaaliteemansa ”Minä välitän, sinä päätät” puitteissa. Vaasan perussuomalaiset olivat varanneet tilaisuuteen naisille jaettavaksi toistasataa ruusua. Ruusut ja perussuomalainen sanoma menivät jälleen kerran hyvin perille. Kaupunginvaltuutettu Lauri Karpin ilme kertoo, että muutaman sadan ruusun sijasta kukkia olisi saanut olla tuhansia. - Kuva: Juha Rantala

Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset nuoret järjestivät Vaasan Rewell Centerissä maaliskuun viimeisenä sunnuntaina onnistuneen EU-vaalitapahtuman. Tilaisuudessa puhuivat perussuomalaisten EU-vaaliehdokkaista kansanedustajat Maria Tolppanen, Jussi Halla-aho sekä Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo. Tapahtuman jälkeen mielialat olivat syystä korkealla ja yhteispotrettiin saatiin koottua aimo annosta perussuomalaista tulevaisuuden voimaa. Kuvassa ylärivissä Matias Kvist, Simon Elo, Jussi Halla-aho, tapahtuman juontanut Lauri Karppi, alarivissä Kai Seilonen, Petri Saunamäki, Maria Tolppanen, Jouni Helle sekä EteläPohjanmaan Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Juha-Pekka Lammi. - Kuva: Juha Rantala

Jo perussuomalaisten EU-vaaliehdokkaiden Juha Väätäisen ja Maria Tolppasen ilme kertoo, että perussuomalaisten EU-sanoma otettiin hyvin vastaan sunnuntaina 16. maaliskuuta Vaasan Rewell Centerissä. Kansanedustaja, liikuntaneuvos ja Euroopan mestari Väätäinen ilmoitti olevansa vakaasti EU-kriittinen ja euro-vastainen, mutta sen sijaan Suomi-henkinen ja Eurooppa-myönteinen. Kansanedustaja, toimittaja Tolppanen puolestaan vaati ulospääsyä unionin pakkovallasta ja korosti kansallisen päätöksenteon tärkeyttä. - Kuva: Ville Jussila


Perussuomalaisten Kansanedustaja, puolueen 3. vpj

Ent. kansanedustaja/ ministeri

Juho Eerola

Toimi Kankaanniemi

“Euroopan unioni on joltain osin toimiva enkä halua sitä purkaa, mutta liittovaltiokehitys on pysäytettävä. Budjettija päätösvaltaa on palautettava jäsenmaille.”

“Rahaliitosta on erottava, vaikka se sitten johtaisi koko unionista eroamiseen. Tilalle on saatava löyhä ja Euroopan laajuinen vapaakauppaalue.”

82

Perussuomalaisten nuorten pj, VTK

Rovasti, kansanedustaja

Simon Elo

Kimmo Kivelä

“Jos liittovaltio toteutuu, merkitsee se nähdäkseni unionin luhistumista. Euroa pidän vielä unioniakin suurempana ongelmana Suomen taloudelle.”

“EU:n toiminta on monelta osin salamyhkäistä, byrokraattista ja poliittista kaupankäyntiä. EU-eliitti on ajamassa unionista liittovaltiota, jota vastaan perussuomalaiset taistelevat.”

83

Kansanedustaja, filosofian tohtori

LVI-asentaja

Jussi Halla-aho

Jani Kolehmainen

“Hallitsematon elintasosiirtolaisuus Välimeren eteläpuolelta uhkaa kaikkien Länsi-Euroopan yhteiskuntien taloudellista kestokykyä ja sosiaalisia rakenteita.”

“Vapaakauppa-alue, jonka sisällä tavara liikkuu ilman tulleja, on sinänsä hyvä asia, mutta jollain tavalla valtioiden pitäisi pystyä rajoittamaan ihmisten ja työvoiman liikkumista.”

84

Oikeustieteen professori emeritus

Tehdastyöläinen

Erkki Havansi

Marko Kulpakko

“Suomen itsenäisyydestä on annettu pois jo niin paljon, että joissain suhteissa Suomella on vähemmän sanavaltaa omiin asioihinsa kuin Yhdyvaltain osavaltioilla.”

”Monet valtiot ovat jo pahasti rappiolla ja konkurssin partaalla. Oman näkemykseni mukaan koko systeemi tulee kaatumaan omaan mahdottomuuteensa.”

85

Erityisopettaja, kasvatustiet. maisteri

Kansanedustaja, HUK

Laura Huhtasaari

Maria Lohela

“Euron niin sanottu menes-tystarina perustui velanottoon ja nyt tätä kriisiä hoidetaan lisävelalla. Lopputuloksena on, että kriisimaiden sekä kriisitoimia kustantavien maiden velat vain kasvavat.”

”Jos visiot EU-maiden syvemmästä integraatiosta toteutuvat, Suomi maksaa Eurooppaan entistä enemmän.”

86

87 88 89 90 91


eurovaaliehdokkaat 2014 Kansanedustaja, työnohjaaja

Kansanedustaja, varanotaari

Anne Louhelainen

Pirkko Ruohonen-Lerner

“EU:ssa on käynnissä komission, parlamentin ja Euroopan neuvoston välinen valtataistelu. Tässä taistelussa jäsenmaat ovat pelinappuloita, joille jää lopulta luu käteen, jos mikään ei muutu.”

”Haluan puolustaa suomalaisia ja Suomen kansallisia etuja. Vastustan liittovaltiokehitystä ja yhteisvastuita muiden maiden veloista.”

92

Kauppatieteiden maisteri

Europarlamentaarikko, tutkija

Ilkka Matinpalo

Sampo Terho

“EU:n piirissä tehdään erittäin tärkeitä, Suomea koskevia päätöksiä. Itse haluaisin purkaa muun muassa yritystoimintaa haittaavaa EU-byrokratiaa.”

”Nyt on tärkeintä saada oma väki liikkeelle. Ilman perussuomalaisia ääniä päätösvalta ojennetaan liittovaltion kannattajille.”

93

Kansanedustaja, filosofian maisteri

Kansanedustaja, toimittaja

Pirkko Mattila

Maria Tolppanen

“Euroopan talouskriisi on hyvin hankala yhtälö ratkaistavaksi, mutta liittovaltio ei saa olla ratkaisu.”

94

”Suomi maksaa Suomessa työskentelevien unionikansalaisten perheille perhe-etuudet. Uusi direktiivi takaa myös EU:n ulkopuolelta töihin tulevalle suomalaisen sosiaaliturvan vain neljän viikon maassa oleskelun jälkeen. Tähän meillä ei ole varaa.”

97 98 99

OTM, tietokirjailija

Yleislääketieteen professori, ylilääkäri

Piritta Poikonen

Mauno Vanhala

“Suomen kansalaisten etujen lisäksi minulle on tärkeää suomalaisen elinkeinoelämän pärjääminen globaalissa kilpailussa.”

”Miten euro kestää kriisimaiden kaatumisen, jää nähtäväksi. Sitä on kenenkään hyvin vaikea ennustaa tässä vaiheessa. Itse suhtaudun unioniin kriittisesti, mutta en rikkovasti.”

95

Filosofian tohtori, tutkija

Kansanedustaja, liikuntaneuvos

Sakari Puisto

Juha Väätäinen

”Vastustan yhteisvastuita ja velkaunionia. Näissä vaaleissa hahmottuu pitkälti, millaiseksi EU:n tulevaisuus muodostuu. Mahdollisuudet suunnan muuttamiseen ovat olemassa.”

”Palkkoja ollaan ajamassa alas. Etelä-Euroopassa on lukuisia esimerkkejä siitä, mihin tämä kehitys johtaa. Se on tuhoisa EU:n tie, jota vastustan jyrkästi.”

96

100 101


6

VAASAN PERUSSUOMALAISTEN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA - TOUKOKUU 2014

Mikael Ö:

Perussuomalaiset on pienen ihmisen asialla

Kun Jari Mikael Ö lähti ensimmäisen kerran mukaan Vaasan Perussuomalaisten toimintaan ennen kunnallisvaaleja 2008, olivat yhdistyksen aktiivit käytännössä yhden käden sormilla laskettavissa. Ö:n lisäksi vaasalaisten ytimeen kuuluivat mm. puolitoista vuotta sitten edesmennyt Harri Leppälä, Kullervo Ketolainen ja Roy Rabb. - Toiminta oli aluksi Vaasassa hyvinkin pienimuotoista ja kokouksia pidettiin yleensä Harrin kotona. Myös valtakunnallisellakin tasolla teki perussuomalaisten aate vasta tuloaan. Aluksihan eduskunnassa vaikutti alajärveläinen Raimo Vistbacka yksin, sitten tuli kansanedustajia hieman lisää. Vasta tuo kuuluisa jytky vuonna 2011 räjäytti poliittisen pankin, ja sitä seuranneet kunnallisvaalit todistivat, että perussuomalaisuus on tullut suomalaiseen politiikkaan jäädäkseen. Mikael Ö:tä on politiikka aina kiinnostanut. Ennen perussuomalaisia Mikael toimi ay-pohjalta vasemmistoliitossa lähes kuuden vuoden ajan. - Vasemmistoliitossa toiminta polki paikallaan, ideologia

sammaloitui ja yksinkertaisesti agenda koki inflaation. Siellä elettiin eilispäivää, eikä aate kehittynyt yhteiskunnallisen kehityksen mukana. Puolue toimi erilailla, mitä ohjelmassa luvattiin. Perussuomalaisista löysin uuden poliittisen kodin. Huomasin, että perussuomalaiset olivat aidosti pienen ihmisen eli vähäosaisten ja pienipalkkaisten asialla. Kasvukipuja Mikael Ö myöntää, että huikea kansansuosio sekä muhkeat vaalivoitot toivat puolueelle tiettyjä kasvukipuja. Organisaation kanssa oli ongelmia, kun kannatuksen kasvu oli niin räjähdysmäistä. - Organisaatiopuolella kesti oman aikansa ennen kuin pääsimme muiden vanhojen puolueiden tasolle mm. kuntatasolla, mutta kun tuo järjestötyö on saatettu loppuun, niin se tietää meille hyvää jatkoa ajatellen, mutta poliittisille vastustajille

taas entistä ankeampia aikoja. Perussuomalaiset on puolueena kasvanut oikeaan suuntaan, ja puolueesta löytyy valtavasti eri alojen huippuosaamista. Mikael Ö:tä harmittaa, että vieläkin perussuomalaisia leimataan ainoastaan maahanmuuttokriittiseksi puolueeksi, mutta se on myös paljon, paljon muuta. - Meillä on valtavasti eri alojen huippuosaamista. Henkilökohtaisesti minua viehättää perussuomalaisissa eniten se reilu tekemisen meininki. Se on aidosti suomalaisten asialla. Ja onneksi myös äänestäjät ja kannattajat ovat tämän noteeranneet. Niin ääni- kuin jäsenmäärät ovat muutamassa vuodessa kymmenkertaistuneet, ja se jos mikä osoittaa, että oikealla tiellä ollaan. Työtä riittää Vaasan yhdistyksessä Mikael Ö on toiminut sihteerinä ja rahastonhoitajana aina vuodesta

2006 alkaen. Edelleen hän jatkaa kirstunvartijana. - Yhdistyksen työmääräkin on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt valtavasti, ja sen huomaa jo neljässä vuodessa nelinkertaistuneesta kirjanpidosta. Vaalit, tapahtumat, jäsenasiat ja oma lehti työstävät eniten, jopa niin, että päätimme viime vuonna palkata yhdistykselle osa-aikaisen työntekijän. Perussuomalaisissa on aina toiminut vahvoja persoonia. Valtakunnallisesti tietenkin peruspomo Timo Soini ja paikallistasolla edesmennyt Harri Leppälä. - Ei tämä niin paha asia ole ollut. Niin Soini kuin Leppälä ovat olleet käynnistäviä voimia tahoillaan, ja luoneet erinomaisen pohjan, joista muilla on ollut sitten hyvä jatkaa. Ö:n mielestä Vaasassa puolueeseen on ollut suorastaan tunkua, mutta tekeviä aktiiveja kaivataan aina toimintaan lisää mukaan. - Kyllä Vaasan perussuomalaisissa on ollut kova tekemisen meininki, ja sitä osoittaa jo sekin, että olemme EteläPohjanmaan piirissä suurin

Vaasan Perussuomalaisten kirstunvartijana toimiva Mikael Ö on tarkka mies. Puoluettaan hän luonnehtii lyhyesti yhteistyökykyiseksi ja rakentavaksi.

yhdistys. Tekemisestä ei ikinä ole puutetta, sillä vaaleja tulee toinen toisensa jälkeen. Ja myös kunnallistasolla valtuusto, lautakunnat ja kaikki muu pitävät kyllä aktiivit hereillä. 44-vuotialla perusvaasalaisel-

la Ö:llä on myös varsin perussuomalaiset harrastukset eli vapaapalokunta, maanpuolustustyö sekä moottoripyörä. Teksti ja kuva: Juha Rantala

Jonne Blåfield:

Lapsen tie kouluun on mutkikas

Eurovaaliehdokas

Marko Kulpakko

90

Ota yhteyttä!

Mikäli perussuomalaisuus herättää ajatuksia ja kysymyksiä, tai olet kiinnostunut lähtemään toimintaamme mukaan, niin ota rohkeasti yhteyttä työmieheemme Juha Rantalaan. Puh. 045 - 168 1484 email: juharantala1@hotmail.com

Uudet asuinalueet helpottavat pientonttien saajia, mutta lähes jokaisella tontin saajalla on kuitenkin murheita tuleviksi vuosiksi palvelujen puuttuessa. Yleinen syy omakotitalotonttia haettaessa on kasvava perheen koko ja sen myötä suuremman asunnon tarve. Tonttinsa saaneiden kuntalaisen rakennusluvissa oleva leimakaan tuskin on kerennyt kuivumaan, kun tarve päiväkodille ja kouluille on jo olemassa. Vasta omakotialueiden täyttyessä uusista taloista, aletaan miettimään julkisien palvelujen rakentamista. Lähes kivikautinen palvelurakenne kuormittaakin järjestelmää jatkuvalla syötöllä. Tarhaikäiset lapset ovat jo kerenneet varttua pois kurahousuistaan, ja odottavat eteisessä reppu selässään, kun asuinalueiden päiväkodit odottavat valmistumistaan. Varsinainen ruljanssi alkaakin, kun uusien asuinalueiden lapsia sijoitetaan vapaisiin päiväkoti- ja koulupaikkoihin ympäri kaupunkia. Eikä edes saman perheen lapset välttämättä pääse samaan päiväkotiin tai kouluun, erikoisryhmistä puhu-

mattakaan. Suvivirsi on tuskin kerennyt vielä soida, kun taas uudet koululaiset odottavat innolla pääsyään opinahjoon. Ongelma koulupaikkojen puuttumisesta moninkertaistuu nopeasti kasvavassa kunnassamme, eivätkä toimet asioiden helpottamiseksi ole riittävät. Nopeasti muuttuvat koulujen paikoitustilanteet vaarantavat myös nuorien oppilaiden turvallisuutta. Virkamiesten toimesta kuntarajojen yli työnnetään lapset suorinta tietä kohti lähimpää koulua. Metsäpolut ja raskaasti liikennöidyt tienylitykset ovat heidän kartoillaan merkitty kouluteiksi. Virkamiesten mieleen onkin ilmeisesti jäänyt Liikenneturvan iskulause ”Jokainen tie on koulutie”. Varsinainen ahaa-elämys ei kuitenkaan löydy viivoittimen eikä harpin päästä lasten sijoittelua ajatellen. Tilanteen kankeus juontaa juurensa yhä kauemmaksi, aina kaavoitus- ja suunnittelu-

Vaasan Perussuomalaisten Jonne Blåfield toivottaa koululaisille turvallista koulumatkaa. - Kuva: Juha Rantala

pöytien ääreen. Hyvä suunnittelu onkin oleellinen osa kuntapalvelujen rakentamiseen edellyttävästä toiminnasta. Vasta asuinalueiden valmistuttua tehtävät suunnitelmalliset muutokset rasittavat myös jo valmista asuinympäristöä, hankkeiden hidastumisesta nyt puhumattakaan. Saattaa olla, että kunnalla ei ole varaa tuottaa kaikkia palveluja ennalta käsin ja

kuntalaiset joutuvat kärsimään päätöksistä ja ratkaisuista vielä vuosia eteenpäin, vaikka tilanne korjattaisiin välittömästi. Voimme kuitenkin luoda järjestelmän, jossa päiväkoti- ja kouluikäiset kuntalaiset saavat paikan oman kunnan rajojen sisältä turvallisella reitillä, jotka ovat kevyesti liikennöityjä ja hyvin valaistuja. Jonne Blåfield Vaasan Perussuomalaiset


VAASAN PERUSSUOMALAISTEN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA - TOUKOKUU 2014

7

Timo Soini hurmasi vappuväen Vaasassa Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin edellisestä Vaasan vierailusta oli jo ehtinyt vierähtää jokunen vuosi.

Timo Soini omimmillaan eli kansan parissa. Ja Vaasa ei tehnyt poikkeusta, asiaa riitti ihmisillä jonoksi asti. - Kuva: Ville Jussila

Kansanedustaja, EU-vaaliehdokas Maria Tolppanen ja puheenjohtaja Timo Soini lehdistön tentattavana vappuna 2014 Vaasassa. - Kuva: Juha Rantala

Vaasassa paikallisyhdistyksen aktiivit ovat saaneet tuon tuosta vastata kysymykseen, koska peruspomo taas tulee kylään. Ja vappuna, suomalaisen työn päivänä, Soini tuli, ja samalla hurmasi Vaasassa vappuväen kauppakeskus Rewell Centerissä järjestetyssä tilaisuudessa. Soini kulkee kuin kala vedessä kansan parissa. Hän puhuu selkokielellä. Kielellä jota kaikki ymmärtävät ja tajuavat. Sanoma menee perille. Soinilla riittää aikaa puheensa jälkeen myös vaihtaa ajatuksia kuulijakuntansa kanssa. Osansa saavat miehet ja naiset, niin nuoret kuin vanhat... Jos perussuomalaiset nostavat eurovaalipaikkansa yhdestä kolmeen, kuten viimeiset mielipidemittaukset ennakoivat, on puolue Soinin mukaan suurin vaalivoittaja Suomessa. - Euroopan parlamenttiin on tulossa myönteinen maanjäristys. Oma tavoitteemme on olla perustamassa ja yhdistämässä EU-kriittisiä ryhmiä. Euroopan kehittyminen onnistuu vapaakaupan, ei vallankeskityksen kautta, totesi Soini Vaasassa. Timo Soini jaksoi myös Vaasassa muistuttaa EU-vaalin tärkeydestä. - Äänestämättä jättäminen on

Puheenjohtaja Timo Soini korosti Vaasassa, että perussuomalaiset hyväksyvät Suomen eurojäsenyyden toistaiseksi olemassa olevana tosiasiana, joka kuitenkin voi muuttua. - Toisin kuin muut puolueet, emme ole poliittisesti sitoutuneet euroon, vaan ainoastaan Suomen etuun. - Kuva: Ville Jussila

hiljainen hyväksyntä nykyiselle EU-tukipakettipolitiikalle. Asetelma vaaleissa nimittäin on perussuomalaiset vastaan muut - perussuomalaiset vastaan tukipakettilinja. Vaalituloksen myötä meillä on myös mahdollisuus vaikuttaa hallituksen EU-politiikan suuntaan. Vaaleilla on myös yleispoliittista merkitystä, sillä jos perussuomalaiset menestyvät eurovaaleissa, siitä on etua puolueelle ja hallituksen asema vaikeutuu. Mitään ei kuitenkaan synny

Soinin mukaan ilmaiseksi. - Kunnon vaalityö tuo kelvollisen tuloksen. Perussuomalaisten EU-politiikka on ollut vakuuttavaa ja oikeaa. Voitamme, mikäli teemme vaalityön kunnolla. Tärkeintä on saada taottua sympatia ääniksi. En halua, että isänmaanparturit ja brysselistit juhlivat vaalivoittoa. Se ilo kuuluu meille, ohjeisti Soini vaasalaisaktiiveja aamupalalla ennen Rewell Centerissä pitämäänsä puhetta. Soinin puheen jälkeen mikrofoniin tarttuivat perussuoma-

laisista EU-vaaliehdokkaista myös Maria Tolppanen ja Toimi Kankaanniemi. Sillä välin Soini vaihtoi yleisön kanssa kuulumisia. Vappupäivän aikana puheenjohtaja vieraili myös vapputorilla perussuomalaisten teltalla kannustamassa paikallisia heidän vaalityössään. Vaasasta Soini suuntasi vappupäivänä kulkunsa vielä Kokkolaan, Ylivieskaan ja Kaustisille. Rumbaa peruspomolla riittää! Teksti: Juha Rantala

Maksaja: Asiantuntijuutta päätöksentekoon ry.

PERUSVAASALAISTA MAANRAKENNUSTA Mauno Vanhala

100

Asiantuntijuutta EUpäätöksentekoon. Yleislääketieteen professori ja SOTE-uudistuksen parlamentaarisen työryhmän jäsen.


8

VAASAN PERUSSUOMALAISTEN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA - TOUKOKUU 2014

Risto Suni:

Matias Kvist:

Luottamushenkilön vastuu Mitä oikeastaan tarkoitetaan suvaitsevaisuudella?

Kunnallisissa luottamustehtävissä toimivan henkilön on kannettava vastuu ensinnäkin valitsijoilleen ja sitä kautta ryhmälle, mitä hän edustaa, ja toiseksi yhteisten asioiden UNESCOn yleiskokouksesta 1995 peräisin olevassa julistuksessa suvaitsevaisuuden periaatteista löytyy kaikille meille hoidosta yleensäkin parhaalla mahdollisella tavalla. tuttuja asioita aina erilaisten kulttuuritaustojen kunnioittaYleisesti puhutaan myös pomisesta mielipiteenvapauteen, toisen mielipiteen kunnioitliittisesta vastuusta. Se tulee esiin mm. ministereillä. Luottatamiseen ja vapauteen olla sellainen kuin on. muksen menetys johtaa usein virasta eroamiseen tai pahimmillaan erottamiseen. Kunnallisesta luottamustehtävästä eroaminen ei ole aivan helppoa. Paikkakunnalta muutto, sairaus tai lainvastainen toiminta voi olla eroamisen tai erottamisen syy. Luottamushenkilön vastuullinen toiminta ja vastuu asettaa henkilölle suuria vaatimuksia. Tärkeintä on, että perehdytään ja valmistaudutaan huolella esille tulevien asioiden sisältöön. Esityslistojen ja niiden liitteiden huolellinen läpikäynti ja asioihin perehtyminen sekä tarvittavien mahdollisten lisätietojen hankinta kuuluu välttämättömimpiin tehtäviin. Ei riitä, että juuri ennen kokousta käydään hätäisesti esityslista läpi. Kunnollinen valmistautuminen on tärkeää myös tehtäviä päätöksiä ajatellen. Luottamushenkilö menettää omaa päätösvaltaansa huonosti valmistautuneena, eikä pysty esittämään perusteltuja kannanottoja käsiteltäviin asioihin. Päätösvalta siirtyy joko muille ryhmille tai esitteleville virkamiehille. Avointa asioiden käsittelyä Meillä, Vaasan Perussuomalaisilla, on eräänä periaatteena ”täysi läpinäkyvyys” poliittisissa päätöksissä. Emme hyväksy kabineteissa tehtyjä, hyvä veli-järjestelmän tapaisia päätöksiä. Haluamme olla poliittisessa toiminnassamme täysin avoimia. Kaikille jäsenillemme avoin

Kirjoittaja Risto Suni on Vaasan Perussuomalaisten hallituksen jäsen, varavaltuutettu sekä Vaasan sataman johtokunnan jäsen. - Kuva: Juha Rantala

asioiden käsittely ja valmistelu kuuluvat periaatteisiimme. Valtuustoryhmä kokoontuu säännöllisesti muutamaa päivää ennen kaupunginvaltuuston kokousta ns. listakokoukseen. Tilaisuudessa käydään läpi tulevan kokouksen esityslista. Listakokous on avoin kaikille Vaasan Perussuomalaisten jäsenille. Kokouksessa puhetta johtaa valtuustoryhmän puheenjohtaja. Puheoikeus on kaikilla läsnäolevilla. Kokouksessa saavat valtuutetut evästyksiä tuleviin kokousasioihin, samalla he perehtyvät lisää valtuuston kokouksissa esiin tuleviin asioihin. Kantavat siis vastuunsa asioiden hyvästä

Suomalaisten etu edellä Eurooppaan! Eurovaaliehdokas, kansanedustaja

Anne Louhelainen

92

Maksaja: Perussuomalaiset rp.

hoidosta. Myös kerran kuukaudessa pidettävät Vaasan Perussuomalaisten hallituksen kokoukset ovat samalla tavoin avoimia kaikille jäsenillemme. Puheoikeus on kaikilla. Virallinen päätöksenteko tapahtuu tietenkin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Avoimesti toimien haluamme kuulla mahdollisimman suurta kannattajajoukkoamme. Toivomme myös lisää jäseniä ja sitä kautta aktiiveja toimijoita joukkoomme. Risto Suni Vaasan Perussuomalaiset

Kuitenkin esimerkiksi meistä perussuomalaisista kuulee jatkuvasti sanottavan, että olemme suvaitsemattomia, emmekä muka kunnioita suvaitsevaisuuden periaatteita. Nyt kysynkin näitä väitteitä esittäviltä henkilöiltä, mitä näistä asioista Perussuomalainen puolue ei allekirjoita? Yksittäistapauksilla koko porukan syyttäminen suvaitsemattomaksi on jokseenkin törkeää. Sen varmasti jokainen pystyy ymmärtämään, että vahvat aatteet ja ideologiat houkuttelevat puoleensa niin aatteella ratsastajia kuin myös politiikan ääripäitä. Vanhoilla puolueilla tällaisia aatemailmoja ei ole ollut tarjota enää moneen vuoteen, mutta eipä sitä kauaksi historiaan tarvitse mennä, kun meidän suvaitsevaisemme huusivat vielä kommunismin nimeen. UNESCOn julistuksesta löytyy myös lause ”Ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen mukaisesti suvaitsevaisuuden osoittaminen ei merkitse yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden sietämistä, eikä omasta vakaumuksesta luopumista eikä sen heikentämistä.” Voitaisiinko tämä peräti tulkita niin, että myös suomalaisilla on oikeus pitää kiinni kulttuuristaan ja tavoistaan? Jos näin on, eikö silloin valtiolla, jossa suomalaiset ovat vielä enemmistönä, myös ole lupa pitää kiinni omista perinteistään? Suomen lait ovat myös yksi tärkeä osa suomalaista identiteettiä, joten niiden muuttaminen sen takia, että vain joku vähemmistö sitä vaatii, olisi suvaitsemattomuutta. Myös jokakeväinen keskustelu Suvivirrestä liittyy tähän. Jos enemmistö suomalaisista haluaa kyseistä virttä laulaa niin kuin aina ennenkin, eikö silloin ole suvaitsematonta vaatia suomalaisia luopumaan tästä omasta perinteestään? Niin kuin edellä mainitut suvaitsevaisuuden periaatteet kertovat, suvaitsevaisuus ei ole oman kulttuurin muuttamista, vaan toisten kulttuurien hyväksymistä. Niin kaun kuin Suomen lait katsovat, että oman uskonnon tai kulttuurin harrastaminen ei riko Suomen

Vaasan Perussuomalaisten Matias Kvistin mielestä on väärin vaatia suomalaisia luopumaan esimerkiksi laulamasta jokakeväistä Suvivirttä. Se jos mikään on suvaitsemattomuutta. - Kuva: Juha Rantala

valtion (eli siis kansan) moraalisääntöjä (eli lakeja), jokaisella tulee olla siihen oikeus. Vihervasemmiston suvaitsevaisuus? Vihervasemmisto on luonut täysin oman suvaitsevaisuutensa. Heidän suvaitsevaisuutensa tavoittelee yhteiskuntaa, jossa vähemmistöt nostetaan jalustalle ja enemmistöt tukahdutetaan. Aina kun joku puolustaa vähemmistökulttuuria, hän kuulemma puolustaa suvaitsevaisuutta. Kun joku puolustaa suomalaista kulttuuria, hän on rasisti, suvaitsematon tai ennakkoluulojen vallassa. Esimerkkinä vaatimukset minareettien rakentamisesta tai muslimien omista uimavuoroista, puhumattakaan muista erityiseduista. Ovatko ne suvaitsevaisuutta? Vihervasemmiston mukaan ne ovat, minun mielestäni eivät. Päin vastoin ne edustavat suvaitsevaisuuden irvikuvaa, jossa vähemmistölle annetaan erivapauksia ja enemmistöä kyykytetään. Valtio muodostuu ihmisistä, jolloin valtion kulttuurin tulee heijas-

taa sen enemmistöä. Suvaitsevaisuus tarkoittaa sitä, että vähemmistöjen erilaisuus tulee kuitenkin hyväksyä, ei sitä että enemmistön pitää muuttaa omaansa ja samalla valtion kulttuuria. Vihervasemmiston monikulttuuriyhteiskunta ajaa sitä, ettei valtiolla saisi olla mitään kulttuuria. He haluavat nostaa jalustalle vähemmistöt ja tukahduttaa enemmistön. Enemmistöllä on oikeus määrätä valtion kulttuuri, kunhan suvaitsevaisuuden osoittamisella he myöntävät oikeuden vähemmistölle omaan kulttuuriinsa. Vihervasemmiston suvaitsevaisuus on vähemmistön keskeistä suvaitsevaisuutta. Yleinen suvaitsevaisuus on sen sijaan muiden kulttuurien kunnioittamista niin kauan kuin se pysyy maan lakien rajoissa, ilman pakkoa muuttaa omaa kulttuuriaan. Yleissuvaitsevaiseksi voin itseni ylpeästi kirjata, vähemmistökeskeiseksi en koskaan. Matias Kvist Vaasan Perussuomalaiset

Vaasan Perussuomalaiset 1/2014  

Vaasan Perussuomalaisten lehti toukokuu 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you