Metsäalan Ammattilehti 6/2017 - vuodenvaihde 2018

Page 1

METSÄALAN 32.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

32 vsk.

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

1986-2017

WOODCRACKER

®

WOODCRACKER CS

Vuodenvaihteen 2018 lehti

MADE IN AUSTRIA

®

Leikkuukoura vapaasti riippuvalla sahalaatikolla turvalliseen kaatoon.

Maantiekuljetukset noususuhdanteessa

Puunkorjuussa hyvä vauhti päällä

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa  Sahalaatikossa jousitettu ripustus.  Leikkuun kallistustoiminto ehkäisee sahan jumiutumisen.  2 vahvaa kouraelementiä varmaa ja turvalista korjuuta ja käsitelyä varten.  Leikkuuhalkaisija 75 cm.

WOODCRACKER L ®

Puunhalkaisija

SALO-MACHINERY

WOODCRACKER W

WOODCRACKER S

®

®

Kantoleikkuri

Puunhalkaisukoura

Tel. +358-40-820 30 14

WOODCRACKER R ®

Kanto-juurileikkuri

pertti.salo@salo-machinery.com

NEXT TECH

www.westtech.at

WOODCRACKER G ®

Juuriharava

www.salo-machinery.com

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puuautojen 1.

Markkinaosuus 49,8 % puuautojen rekisteröinneistä

Markkinaosuus 34,1 % yli 18 kuorma-autojen rekisteröinneistä. Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta. MARKKINAJOHTAJA 2017


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätöissä odotetaan kunnon talvea

Jossain päin maata runsas lumi on haitannut puunkorjuuta ja rannikkoalueilla taas ei ole lunta ollut nimeksikään metsäteiden ollessa kelirikkokunnossa. Metsänkorjuussa odotetaankin kunnon pakkaskelejä koko maan alueelle.

L

oppuvuoden 2017 korjuuja kuljetuskelit olivat erittäin haasteelliset. Olosuhteet vaihtelivat erittäin paljon maan eri osissa. - Loppuvuodesta satoi lyhyessä ajassa paljon lunta. Vaikka linko- ja auramiehet ovat tyytyväisiä, puunkorjuun kannalta lumentulo on aiheuttanut ongelmia, kertoo Pohjanmaa - Kainuun alueen kuulumisia hankintapäällikkö Vesa Härkönen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä ja jatkaa: - Runsas lumi on haitannut puunkorjuuta: lähikuljetuksen pitää pysyä hakkuiden tahdissa, jotta puutavaraa ei jää lumen alle ajamattomiin. Metsätöihin kaivataan kunnon pakkaskelejä jo lähiaikoina, jotta päästään normaalin talvikauden puunkorjuuseen. Lumi satoi sulaan maahan ja näin ollen

maa on ja pysyy sulana, vaikka tulisi kovatkin pakkaset. Tosin pakkasia on saatu vasta odotella, eikä oikeita talviteitä ole päästy vielä tekemään. Kangasmaiden talviteillä eli niin sanotuilla routateillä on operoitu alueen pohjoisosissa, mutta niitäkin on pitänyt parannella kaivinkoneilla ja murskekuormilla. Pehmeimmille paksuturpeisille maille ei ole vielä kunnolla päästy puunkorjuuseen. - Hankalista olosuhteista huolimatta toimitukset on pystytty hoitamaan metsäpäässä ja autokuljetuksella. Puuta on lähtenyt asiakkaille loppuvuonna myös juna- ja laivatoimituksena, sanoo Härkönen.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

32 vsk. 1986-2017 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen, puh. (050) 464 7972 tero.lahtinen@ammattilehti.fi

20.000 kpl.

19.031 kpl. www.ammattilehti.fi

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

4 KULJETUS

Metsäautotiet tarvitsevat kunnossapitoa

N

Käyttökelpoinen metsäautotie nostaa leimikoiden arvoa

oin kymmenesosa Kemera-varoilla rakennetuista ja kunnostetuista metsäautoteistä on päässyt kymmenessä vuodessa rapautumaan huonoon kuntoon.

Metsäautoteiden kuntoa kartoitettiin Suomen metsäkeskuksen jälkihoitotarkastuksissa. Metsäkeskus myöntää Kemera -tukea metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen. Tuen saamisen edellytyksenä on, että tiekunnat huolehtivat metsäteiden kunnossapidosta 10-15 vuotta. Metsäkeskus on tehnyt jälkihoitotarkastuksia vuonna 2009 päättyneille Kemera-tiehankkeille. Tarkastetuista metsäautoteistä ajokelpoisessa kunnossa oli hieman alle 90 prosenttia. Vajaalle puolelle tarkastetuista teistä suositeltiin hoitotoimenpiteitä. Tarkastustulokset ovat valtakunnan tasolla hieman parantuneet edellisvuodesta. Noin kymmenesosa rakennetuista metsäteistä on välittömän kunnostuksen tarpeessa. Näin huonossa kunnossa oleville metsäteille Metsäkeskus asettaa määräajan, jonka kuluessa tiekunnan on kunnostettava tie. Tien kunto tarkastetaan uudelleen määräajan päätyttyä. Paras tulos teiden kunnosta raportoitiin läntisessä Suomessa.

Metsäkeskus myöntää Kemera -tukea metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen. Tuen saamisen edellytyksenä on, että tiekunnat huolehtivat metsäteiden kunnossapidosta 10-15 vuotta.

Itä- ja Kaakkois-Suomessa tulokset olivat heikommat. Alueelliset erot näkyvät tarkemmin pylväskaaviosta.

Lanausta ja pientareiden niittoa laiminlyöty

Tyypillinen vuoden 2017 tarkastuksissa havaittu puute oli metsätien lanauksen laiminlyönti. - Kunnossapitolanauksen tär-

keyttä ei saa unohtaa. Lanauksella tien muoto säilyy kuperana ja näin ollen rungon kuivatus ja kantavuus pysyvät kunnossa, muistuttaa suometsien ja metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta. Puutteita havaittiin myös metsäteiden luiskien niitossa. Niiton laiminlyönti johtaa tien pientareiden vesakoitumiseen ja sen seurauksena kalliimpiin kunnos-

sapitokustannuksiin. - Pahimmillaan järeä vesakko taipuu lumen painosta ajoradalle ja estää liikennöinnin kokonaan. Niitto tulisi tehdä vuosittain, jolloin työ on nopeaa ja edullista, Nousiainen sanoo. Myös tierumpujen kuntoa on syytä tarkkailla vuosittain. Vaurioitunut rumpu voi aiheuttaa reiän syöpymisen tiehen, mikä on vakava turvallisuusriski tiellä liikkujille.

Korjuuteknologia kehittyy, mikä mahdollistaa yhä useamman leimikon korjuun sulan maan aikana. Heikkokuntoiset metsäautotiet uhkaavat yhä useammin muodostaa pullonkaulan tehtaiden puuhuollolle. - Tämä vuosi on todistanut tämän tilanteen. Etelä- Suomessa oli loka-marraskuussa todella paljon katkottua puuta tienvarsivarastoissa, joita ei voitu ajaa tehtaille tien huonon kunnon vuoksi, Nousiainen kertoo. Metsäkeskus myöntää vuosittain Kemera-tukea metsäautoteiden rakentamiseen ja niiden perusparannukseen. Vuonna 2015 päättyneen Kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella tukea saanut maanomistaja sitoutuu samalla huolehtimaan tien kunnossapidosta 15 vuotta sen loppuun maksamisen jälkeen. Nykyisen, määräaikaisen rahoituslain hoito- ja kunnossapitovelvollisuus on 10 vuotta. Viime vuonna tukea metsäteiden tekemiseen ja perusparannukseen maksettiin noin 3,7 milj euroa. Tällä tuella uusia metsäteitä rakennettiin 65 kilometriä ja metsäautoteitä perusparannettiin 485 kilometriä. Työmäärät jäivät kolmannekseen edellisvuosien työmääristä.

Yli 30 vuoden kokemuksella.

AIDOT AMMATTILEHDET by ammattilehti.fi

32. METSÄALAN

by ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

vuosik

erta

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 4/2017

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 2/2017

by ammattilehti.fi

260

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

Puunajossa hyvä vauhti päällä

sivua!

Paljon asiaa pneumatiikasta Kone- ja laitevalmistus hyvässä vauhdissa

Ammattilehti koeajaa kalustoa

John Deere tunnetaan uraauurtavista innovaatioista. Älykäs puominohjaus on jo mullistanut John Deere -kuormatraktoreiden käytön ja vie nyt myös harvestereiden käytön aivan uudelle tasolle. Puomin kärkiohjaus on saatavana 1270G-harvesterin CH7-puomiin.

172

Hydrauliikan uudet tuulet

Asiaa pehmeiden maiden korjuusta

KÄRKIOHJAUS HARVESTEREILLE

SYKSY 2017

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

sivua!

AMMATTILEHTI

32 vsk. 1986-2017

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

JohnDeere.fi

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

www.kivirock.fi

Paljon mielenkiintoista koneasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

KIVIROCK 2/2017

1

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komissio ehdottaa muutoksia yhdistettyjä kuljetuksia koskeviin sääntöihin

V

altioneuvosto on toimittanut eduskunnalle kirjelmän komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. Ehdotus koskee jäsenvaltioiden välisistä yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin muuttamista.

Ehdotus on osa komission laajaa maantieliikennettä koskevaa pakettia. Koko maantieliikennepaketin tavoitteena on tukea maantieliikenteen sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa, tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä selkeyttää nykysääntelyä ja yhdenmukaistaa täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Lisäksi se on osa liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä. Direktiivillä pyritään vaikuttamaan siihen, että tavaran kuljetuksia siirretään maanteiltä rautateille tai merikuljetuksiin ja näin lisätään ympäristön kannalta parempia kuljetuksia. Ehdotus on valtioneuvoston mielestä

pääosin kannatettava kuljetuksista aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Vesikuljetusmatkan jälkeistä maantieosuuden enimmäismatkaa nostetaan ehdotuksen mukaan 150 kilometristä 20 prosenttiin koko matkasta. Matkan pituus laskettaisiin alkupisteestä tavaran purkamispaikkaan eli merimatkakin lasketaan mukaan. Merikuljetusta ei kuitenkaan otettaisi huomioon, jos maantiekuljetus ei asianomaiselkivirock.fi la välillä ole kaupallisesti käytettävissä. Tämä on vaikeasti sovellettavissa ja siihen valtioneuvosto suhtautuu kriittisesti. Kabotaasi voisi yhdistettyjen kuljetusten osalta lisääntyä jonkin verran nykyisestä, jos nykyinen 100 kilometrin vähimmäismatka poistuu merikuljetuksesta. Direktiivin sanamuotoa olisi tässä kohtaa valtioneuvoston kivirock.fi mielestä selvennettävä. Ehdotuksen kabotaasia koskevat vaikutukset liittyvät vireillä oleviin muihin komission tieliikennealoitteiden käsittelyyn. Niiden tarkoituksena on vähen-

S

Suomalaisille toimijoille tukea myönnettiin tässä EU-haussa noin 17 miljoonaa euroa. Vuosaaren satamaväylää koskeva hanke sai noin 6,7 miljoonan euron rahoituksen. Suomen valtio oli mukana Vuosaaren satamahankkeessa sekä Kouvolan

pääjohtajaksi varatuomari Mia Nykoppin. Nykoppin vuoden mittainen toimikausi alkaa 1.1.2018.

Mia Nykopp toimi ennen nimitystä Trafissa liikennejärjestelmä ja kehittäminen -toimialan johtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä Trafissa että sen edeltäjävirastossa Ajoneuvo-

V

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

rautatie- ja maantieterminaali- ja MEGA-E: Metropolitan Greahankkeessa. ter Areas - Electric -hanke, jossa Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden KobelVuosaaren satama-allasta Fortum Oyj on mukana. con yrittäjäsekä Jyri Alajoelle. sinne johtavaa väylää halutaan Verkkojen Eurooppa eli CEF syventää, jotta satama voisi vas- Transport -ohjelmasta investoitaanottaa täydessä lastissa olevia daan vuosina 2014-2020 Euroosuurempia laivoja. Vuosaaren pan liikenneinfrastruktuurin väylän kulkusyvyyttä ja sata- parantamiseen, puuttuvien yhtema-allasta on tarkoitus syventää yksien rakentamiseen ja pullonnykyisestä 11 metristä 13 met- kaulojen poistamiseen. Tällä riin. Väylän syventäminen mah- kertaa tukea myönnettiin Euroodollistaa nykyaikaisten kontti- pan laajuisesti 39 eri hankkeeonekesko luovutti koneista yrityksellä on myös pitalusten pääsyn satamaan ja seen noinkältä miljardi euroa. Maxpo-näyttelyssä ajalta: vuonna 1996 yritys Jyri Alajoki Oy:lle hankki ensimmäisen poistaa ulkomaankaupan pullonVerkkojen EurooppaKobelco -ohjelSeinäjoelle Kobelco SK140 merkkisen kaivukoneen ja sen kaulan. man komitea päätti myönnettäSR -kaivukoneen. jälkeen saman merkkisiä koneita Muiden suomalaisten toimi- västä tuesta 12. joulukuuta. on hankittu useita lisää. Aiemluovutti Matti Pak- mat kokemukset Kobelco -merjoiden hankkeet saivatKoneen yhteensä Konekeskolta ja koneen ovat erittäin positiivisia ja Oy:n Matti kala Pakkala (vas.) luovutti Maxpossakistä uuden KobelnoinKonekesko 11yrittäjä miljoonan euron rahoivastaanotti yrittäjä Jyri Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven con Jyri Alajoelle. Luovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös tuksen. Hankkeet ovat Finavian on varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten Helsinki-Vantaan lentoaseman lisäpainoilla, rototiltillä ja muil- perusteella kestäviä ja huoltomultimodaalinen matkakeskus la nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös urakkahommissa,

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

www.arilahtiky.fi

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle

K

Pohjanmaan ensimmäinen Mia Nykopp uuden Trafinsukupolven pääjohtajaksi altioneuvosto on 30. hallintokeskuksessa vuodesta Kobelco luovutettiin marraskuuta 2017 n 2001. Trafin nykyinen pääjohtaja imittänyt Liikenteen Jyri WihlmanAlajoki siirtyy Liikenne- Oy:lle turvallisuusvirasto Trafin Kari

V

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

uoden 2017 kolman- neljänneksellä kuorma-autojen tää kabotaasikuljetusten epäkohnella neljänneksellä kuljetussuorite oli 7,0 miljardia tia muun muassa lähetettyjen tonnikilometriä, mikä oli 7 prokuorma-autoilla kuljettajien työehtojen noudattasenttia enemmän kuin edeltävän kuljetettiin tavaroita 80 milmisen valvonnassa. Kabotaasin tarkoituksena on tyhjänä ajon joonaa tonnia, mikä oli 17 vuoden vastaavalla neljännekvähentäminen ja tätä valtioneu- prosenttia enemmän kuin sellä. Kuljetussuoritteista 93 vosto pitää positiivisena. Lähtö- edeltävän vuoden vastaa- prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 7 prosenttia kohtana tulee valtioneuvoston valla neljänneksellä. yksityisessä liikenteessä. mielestä olla, että samat säännöt Maa-ainesten kuljetettu määrä Tieliikenteen tavarankuljetuklähetetyistä kuljettajista koskisikasvoi 19 prosenttia ja muiden set -tilaston tiedot kerätään nelvat kaikkea kabotaasia säädöskuin maa-ainesten kuljetettu jännesvuosittain otostutkimukperustasta riippumatta. Ehdotuksen toteutuminen ei määrä kasvoi 16 prosenttia ver- sella kuorma-autojen haltijoilta. aiheuttaisi suuria muutoksia kul- rattuna edeltävän vuoden vastaa- Kuljetettu tavaramäärä on kuorvaan neljännekseen. Tiedot ilme- ma-autoihin lastatun tavaran 75 MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI jetusten järjestelyyn Suomessa. Kuljetusten sujuvuuteen ehdo- nevät Tilastokeskuksen laati- paino tonneina. Tonnikilometri masta Tieliikenteen tavarankul- kuvaa kuljetustyön määrää ja se tukset toisivat jonkin verran UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET lasketaan tavaramäärän ja kuljeparannusta Suomeen suuntautu- jetukset -tilastosta. Vuoden 2017 kolmannella tusmatkan tulona. vissa ja täältä lähtevissä kuljetuksissa. Vaikutukset päästöjen vähentämiseen olisivat Suomessa rajoitetut, mutta Keski-Euroopassa ilmeisesti suuremmat. Kulkumuotojakautumaan päästöjen vähentämiseksi voitaisiin 75 MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN vaikuttaa Suomessa kansallisin AMMATTILEHTI toimenpitein. Ehdotuksen käsittely aloitetaan neuvoston liikennetyöryhmässä varsinaisesti vuoden 2018 alussa.

Suomi sai liikennehankkeille 17 miljoonaa euroa EU:n rahoitustukea

uomalaiset toimijat hakivat kesäkuussa 2017 väylä- ja liiken- nehankkeille EU:n Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitustukea (CEF-rahoitustukea). Kyseessä oli niin sanottu Blending-haku, jossa hankkeessa tuli olla mukana yksityistä rahoitusta. Tukea haettiin yhteensä 21,32 miljoona euroa.

KULJETUS 5

K

Jyri Alajoki Oy tekee Seinä- joissa koneet ovat kovalla rasijoen alueella pääasiassa perin- tuksella. teistä maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR naisurakointia muun muassa -kaivukonetta tullaan käyttäkaupungeille, kunnille, seura- mään Seinäjoen kaupungin keskunnille ja ELY-keskukselle. kustan katujen uudistamisproYritys työllistää keskimäärin 8 jekteissa, joihin tämä hiljainen, työntekijää ja kokemusta ura- vähäpäästöinen ja lyhytperäinen koinnista on jo yli 40 vuoden kone ominaisuuksiensa puolesta ajalta. sopii loistavasti. Kokemusta Kobelco onekesko luovutti koneista-kaivuyrityksellä on myös pitpääjohtajaksi vuoden

viraston Maxpo-näyttelyssä kältä ajalta: vuonna 1996 yritys 2018 alusta. Rakennusliike Kuomalle Jyri Alajoki Oy:lle hankki ensimmäisen Kobelco Liikenteen turvallisuusvirasto Seinäjoelle Kobelco SK140540-140 merkkisen kaivukoneen ja sen JCB Lauso -kurottaja Trafi on liikennejärjestelmän SR -kaivukoneen. jälkeen saman merkkisiä koneita akennusliike sääntely- ja valvontatehtävistä hankittu Kuomaon Oy:lle Kuo-useita lisää. Aiemvastaava ja turvallipioon mat luovutettiin Koneenhallintoluovutti Matti Pakkokemukset Kobelco -mer540-140 Lauso -kurotkala Konekeskolta Virasto jaJCB koneen kistä ovat erittäin positiivisia ja suusviranomainen. edisKone on varustettu yrittäjä Jyritaja. Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven täävastaanotti liikenteen turvallisuutta ja henkilönnostokorilla ja Luovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös kaukohallinta laitteilla. kestävää kehitystä liikennejär540-140 Lauso -kurottaja. on varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovatJCB kokemusten jestelmässä sekä tuottaa liikenlisäpainoilla, rototiltillä Konetta ja muil-vastaanottamassa perusteella oli kestäviä huolto- Koneen luoAnssijaHiltunen. teenla viranomaispalveluja. Trafin vas. Topias Kirjavainen, Jariurakkahommissa, vutti Mateko Oy:n Tero Sihvo. nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös Miakovalla Nykopp, Toivanen, Räsänen Jyri Alajoki Oyon tekee joissa koneetjaovat rasi-Trafi. henkilöstömäärä n. Seinä550. Matti

R

joen alueella pääasiassa perinteistä maarakennusalan kokonaisurakointia muun muassa

tuksella. Hankittua Kobelco SK140SR -kaivukonetta tullaan käyttä-

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 7

SKAL Kuljetusbarometri 1/2018

Maantiekuljetukset noususuhdanteessa

- kuljettajapula torjuttava joustavilla koulutusratkaisuilla

Y

rittäjien oma syyskuinen ennuste loppuvuoden toime- liaisuudesta toteutui selvästi parempana, selviää SKAL:n Kuljetusbarometrista 1/2018. Loppuvuonna noin joka kolmas yritys kasvatti kuljetusmääriään (vrt. 23 % 1/2017) ja vielä useampi liikevaihtoaan (41 % vrt. 32 % 1/2017). Kuljetusmäärien laskua raportoi 17 % ja liikevaihdon laskua 20 % vastanneista (vrt. 26 % ja 24 % 1/2017). Myös kannattavuuskehitys koheni tammikuun 2017 Kuljetusbarometrista. Silloin parannusta oli 17 prosentilla vastanneista ja heikennystä 25 prosentilla, nyt nousua ja laskua raportoi 22 prosenttia vastanneista. Myös kuljetusyrittäjien odotukset keväältä ovat myönteisemmät kuin vuosi sitten. Vastanneista 29 % odottaa liikevaihdon kasvavan (24 % 1/2017) ja 24 % kuljetusmäärien lisääntyvän (18 % 1/2017) alkuvuonna. Kannattavuuden heikennystä ennustaa 21 % vastanneista (27 % 1/2017). Kaiken kaikkiaan loppuvuosi oli hyvä, mutta se ei täysin heijastu yritysten investointisuunnitelmiin. Pitkäaikaistrendi näyttää 2010-luvun aallonpohjana, josta on nyt noustu.

Metsäalan kuljetusyritykset ennusta kasvua

Alue- ja suoritealakohtaisessa tarkastelussa pistää silmään metsäalan kuljetusyritykset, joista kaksi kolmesta ennustaa kasvua alkuvuonna niin tonneissa kuin myynnissäkin tarkasteltuna. Se

on merkki käänteestä parempaan sillä huolimatta biotalouden buumista metsäalan kuljetukset ovat kehittyneet suhteellisen vaatimattomasti. Ennusteessa näkyy metsäyhtiöiden isojen investointien vaikutus eri puolilla Suomea sekä mekaanisen puunjalostustoiminnan virkistyminen. Alkutalven korjuuolosuhteet ovat olleet vaikeat kelien vuoksi. Metsiin odotetaan siis lyhyttä ja kiireistä korjuukautta. Siitä huolimatta vain 12 % tukkija kuitupuuta kuljettavista yrittäjistä odottaa parannusta kannattavuuteen, heikennystä sitä vastoin ennustaa 29 %.

Joka kolmas yritys kärsii kuljettajapulasta

Lähes joka kolmannella kuljetusyrityksistä (27 %) on ollut vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä viimeisen kahden vuoden sisällä. Jos tarkastellaan vain yrityksiä, jotka potentiaalisesti käyttävät ulkoista työvoimaa*, kärsii jopa 35 % kuljetusyrityksistä työvoimapulasta. Työvoimapula jakaantuu varsin tasaisesti eri kuljetuslajien kesken. Eniten kuljettajapulaa on säiliöauto- ja vaarallisten aineiden kuljetuksia suorittavilla yrityksillä, joista 48 prosentilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Keskeisimmät rekrytoinnin esteet liittyvät yrittäjien mielestä hakijoiden puutteelliseen pätevyyteen, taitoihin, kokemukseen tai sitoutumiseen. Vakavin seuraus työvoimapulasta on yrittäjän kuormittuminen (75 %). Työntekijäpulasta kärsivä yritys on haavoittuvainen erityisesti sairaustapauksis-

Metsäalan kuljetusyrityksistä kaksi kolmesta ennustaa kasvua alkuvuonna niin tonneissa kuin myynnissäkin tarkasteltuna.

sa (68 %). Lähes puolet (45 %) kertoi kuljetustehtävien hoidon tai kausiluontoisen toiminnan vaarantuvan. Myös toiminnan laajentaminen vaikeutuu (40 %). Työvoimapulaa eliminoivat tekijät ovat kuljetusyrityksen vetovoimaisuus ja vakiintunut tekijäjoukko. Monet yritykset saavat tiedusteluja, vaikka eivät hakisikaan työntekijöitä, ja käyttävät rekrytoinnissa hyväksi verkostojaan.

Kuljettajien saatavuus turvattava helpottamalla allaletuloa

- Kuljettajapula on torjuttavissa koulutusväyliä parantamalla. Vaikka logistiikkaa digitalisoidaan, tämä on palveluala ja vaatii tekijöiltään monipuolista osaamista, muistuttaa SKAL:in puheenjohtaja Teppo Mikkola. SKAL:in mielestä perustason ammattipätevyys on voitava suorittaa nykyisen koulutusmal-

lin ohella myös pelkällä kokeella. Erityisen tärkeää on mahdollistaa Puolustusvoimille kuljettajakoulutuksen järjestäminen siten, että kaikki palveluksesta vapautuvat saavat heti 18-vuotiaasta alkaen oikeuden kuljettaa raskaimpiakin ajoneuvoyhdistelmiä. Tällöin heidän hakeutumisensa kuljetustehtäviin varusmiespalveluksen jälkeen on todennäköisempää. Nämä parannukset alalletuloon edellyttävät muutosta liikennepalvelulain toiseen vaiheeseen, jota eduskunta parhaillaan käsittelee. *Niistä 389 vastanneesta, jotka eivät kärsi työvoimapulasta, 124 ilmoitti syyksi ”olen yksinyrittäjä”. Ko. yritykset eivät lähtökohtaisesti hae ulkoista työvoimaa.

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2018

SKAL ry:n vuoden 2018 ensimmäiseen kuljetusbarometriin

vastasi yhteensä 535 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. SKAL:n Kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4300 jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kysely toteutettiin 14.2.2017-4.1.2018

Kuljetusalan työvoimapankki

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Puolustusvoimien yhteistyön tuloksena kehitetty työvoimapankki toimii osoitteessa www.skal.fi/tyovoimapankki. Kuljettajakokeen suorittanut voi kirjautua palveluun työnhakijaksi ja SKAL:in jäsenyritykset pääsevät hakemaan työntekijöitä sekä ilmoittamaan avoimista paikoista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

”Kaksoiskytkinvaihteisto oli valtavan hyvä; maantieajossa saumaton, kaupunkiajossa loistava ja peruuttaminen onnistui helposti.”

ÄLYKÄS KULJETUS Lue lisää kuljettajien kommentteja ja tilaa testijaksoraportti www.volvotrucks.fi/alykaskuljetus

SÄILYTÄ NOPEUS. SÄÄSTÄ POLTTOAINETTA.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 9

Metsäsektorin autot keräsivät ajantasaista keli- ja tiestötietoa

L

iikenneviraston, Metsäteho Oy:n ja Vionice Oy:n pilotissa testattiin automaattista tiestötiedon keruuta sekä tiestön olosuhteiden ja kunnon ajantasaisen tilannekuvan esittämistä. Pilotin tavoitteena oli kehittää uudenlaisia tiedonkeruumenetelmiä tiestön täsmäkunnossapidon ja samalla metsäsektorin kuljetusten suunnittelun tueksi.

Tiedon keruu toteutettiin 20 matkapuhelimella, jotka oli kiinnitetty puutavarayhdistelmien ja metsäsektorin toimihenkilöiden ajoneuvojen tuulilaseihin. Viominer-sovelluksen avulla puhelimet keräsivät tiestöstä video- ja anturidataa ja välittivät sen käsiteltäväksi konenäkö- ja sensorianalyysilla. Analyysitulokset esitettiin karttakäyttöliittymässä. Pilotissa kerättiin tietoa tiestön keliolosuhteista (lumisuus, jäisyys, märkyys, lumi- ja vesisade), kelirikkotilanteesta, tiestön yleiskunnosta ja heitoista sekä liikennemerkeistä. Kelitietojen keräämistä ja konenäkökoulutusta helpotti se, että keliaineistoa oli saatavissa kattavasti eri alueilta ja ajankohdilta. Konenäön koulutuksen kehittämisessä tulee panostaa eri talvihoitoluokkien ja niiden toimenpidekynnysten tarpeisiin. Konenäkötuloksia on tarpeen ainakin konenäkömallin koulutusvaiheessa täydentää myös muilla tavoin kerätyillä kelitiedoilla (esim. lämpötilatieto ja muut ajoneuvon CAN-väylätiedot).

Herätteitä talvikunnossapidon täsmäsuunnittelulle

Joukkoistettu tiedonkeruu varsinkin alemmalla tieverkolla, jolla tiesääasemaverkko puuttuu, tuo herätteitä talvikunnossapidon täsmäsuunnittelulle. Tiedontuotannon tulee kuitenkin olla hyvin laajaa, jotta ajantasaista kelitietoa syntyy tarpeeksi. Kelirikkotilanteesta kerättiin sekä video- että anturidataa. Aineistoa ei lievän kelirikkotilanteen takia syntynyt pilotin aikana tarpeeksi. Uudet työkalut nopeasti vaihtelevan kelirikkotilanteen havainnollistamiseksi sekä valtion alemmalla tieverkolla että yksityistieverkolla ovat kuitenkin tarpeellisia. Puhelimien anturidatan pohjalta muodostettiin yleisarvio tieverkon kunnosta 20 metrin välein. Kuntoarvolle on jatkossa tarpeen laatia omat asteikot tieluokittain. Anturidata toimii hyvin myös pistemäisten kunto-

Pilotissa tiedon keruu toteutettiin 20 matkapuhelimella, jotka oli kiinnitetty puutavarayhdistelmien ja metsäsektorin toimihenkilöiden ajoneuvojen tuulilaseihin. Viominer-sovelluksen avulla puhelimet keräsivät tiestöstä video- ja anturidataa ja välittivät sen käsiteltäväksi konenäkö- ja sensorianalyysilla.

ongelmien (heitot, kuopat, kivet) herätteenä. Anturidataa täydentävä kuva-aineisto auttaa tilanteen ja tarvittavien toimenpiteiden arvioinnissa.

Pilotti osoitti ajatuksen toimivaksi

Joukkoistettu tiestötiedon keruu osoittautui pilotin aikana toimivaksi ja jo lyhyelläkin aikajänteellä käyttöönotettavaksi ratkaisuksi. Pilotin jatkotoimenpidetarpeiksi tunnistettiin mm. 1) kerätyn tiestötiedon integrointi tienpidon ja kuljetussuunnittelun järjestelmiin, 2) eri lähteistä

Kuva-aineisto ja analyysitulokset esitettiin karttakäyttöliittymässä. Sen jatkokehityskohteita ovat hakutoimintojen kehittäminen ja/tai tulosten integrointi suoraan käyttäjien omiin järjestelmiin.

joukkoistettua tiestötietoa yhdistävän palvelualustan pilotointi ja 3) joukkoistamalla kerätyn tie-

don pelisääntöjen ja liiketoimintamallien kehittäminen.

Metsätehon tuloskalvosarja 7/2017 Julkaistu 2017


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAE LEIJONASI MEILTÄ. MAN CENTER Automyynti 010 533 3900 Kartanonherrantie 5, Espoo mancenter.fi

Rauno Järvenpää Etelä-Suomi

Janne Laaksonen Etelä- ja Itä-Suomi

p. 0500 736 689

p. 050 365 8948

Mikko Leskinen Etelä-Suomi ja vaihtoautot p. 050 593 3848

Marko Laine Etelä-Suomi p. 050 338 2506

Kimmo Tolonen Pohjois-Suomi, PohjoisPohjanmaa, Kainuu, Ylä-Savo p. 050 363 1403


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 11

HCT-yhdistelmillä on kuljetettu jo 2 800 kuormaa UPM:n hakkeita

S

uuren hyötykuorman (high capacity transport, HCT) ajoneuvoyhdistelmät ovat kuljettaneet hakkeita UPM:n tehtaiden välillä jo 2 800 kuorman verran.

Tammikuussa 2018 liikennöinnin aloitti Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:n toinen HCT-hakeyhdistelmä jonka kokonaispituus on 29,2 m ja maksimipaino lastattuna 91 tn. Molemmat Koneurakointi Aki Sammaliston autot kuljettavat haketta UPM Korkeakosken sahalta yhtiön tehtaille Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Raumalla. - Viime vuoden aikana liikennöinnin aloittaneet HCT-hakeyhdistelmät liikkuvat teillä tehokkaasti ja turvallisesti. Näillä kolmella yhdistelmällä on ajettu jo yli 2 800 kuormaa haketta. Autojen kuljetustehokkuudesta kertoo se että saman hakemäärän kuljettamiseen normaaliyhdistelmillä olisi tarvittu noin 1 200 ajokertaa enemmän, kertoo logistiikka-asiantuntija Janne Kukkura UPM:ltä. UPM:n kuljetusyrittäjät ovat ajaneet HCT-yhdistelmiä vuodesta 2014 alkaen, jolloin Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-auto aloitti tukkien ja kuitupuun kuljetukset Saimaan ympäristössä sijaitsevien UPM:n tehtaiden välillä. Vuonna 2017 kolmen UPM:n kuljetusyrittäjän HCT -hakeyhdistelmät saivat liikennöintiin tarvittavat poikkeusluvat liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. HCT-ajoneuvoyhdistelmät ovat osa Metsätehon koordinoimaa puutavaran HCT -yhdistelmien tutkimusta. - Aki Sammaliston uusi HCT -yhdistelmä tuo tärkeän lisäyksen tutkimusautojen joukkoon. Tutkimuksella varmistetaan, että tulevaisuuden rekat ovat turvallisia sekä nykyisiä yhdistelmiä ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia, Kukkura toteaa.

Tammikuussa ajoon lähti jo neljäs UPM:n kuljetusyrittäjien HCT-hakeyhdistelmä, kun Koneurakointi Aki Sammalisto Oy otti ajoon toisen HCT-yhdistelmänsä, jonka kokonaispituus 29,2 metriä ja maksimipaino lastattuna 91 tonnia.

Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:n toimitusjohtaja Aki Sammalisto (vas.), UPM:n logistiikka-asiantuntija Janne Kukkura ja Jyki Oy:n toimitusjohtaja Otto Sirén keskustelivat uuden HCT-yhdistelmän ominaisuuksista. Päällerakenteet ja perävaunu on Matec-Trailerin ja Jykin yhteistyötä.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

logistiikka-asiantuntija Janne Kukkura

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

12 KULJETUS

Scania oli vuonna 2017 raskaiden kuorma-autojen ykkönen Suomessa - Scania oli eniten myyty muun muassa puuautoissa.

Scania raskaiden kuorma-autojen ykkönen Suomessa kolmannen kerran peräkkäin S uomessa ensirekisteröitiin vuonna 2017 kaiken kaikkiaan 2842 kokonaismassaltaan vähintään 18-tonnista kuorma-autoa. Näistä 968 oli Scanioita, jolloin markkinaosuudeksi tuli 34,1 prosenttia. Tällä markkinaosuudella Scaniasta tuli vuoden 2017 markkinajohtaja Suomessa. Markkinajohtajuus tuli Scanialle jo kolmannen kerran peräkkäin.

Raskaiden kuorma-autojen kokonaismarkkinat kasvoivat

vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna noin yhdeksän prosenttia. Scanian kokonaismyynti kasvoi vuoden aikana noin kaksi prosenttia. Vuonna 2017 Scania oli eniten myyty muun muassa puuautojen ja säiliöautojen sektoreilla. Ykkössija tuli myös umpikoriautojen osalta. Scania säilytti edelleen asemansa perinteisesti vahvalla jätehuollon ajoneuvojen sektorilla. Vuonna 2017 enemmän kuin joka toinen uusi jäteauto rakennettiin Scanian alustalle. Palo- ja pelastusautoissa Scania saavutti lähes 95 pro-

sentin markkinaosuuden. Scanian myynti sujui tasaisesti myös maantieteellisesti. Lähes koko Suomen alueella Scanian markkinaosuus oli korkein eri kuljetustyypeittäin rekisteröidyissä ajoneuvoissa.

Uuden sukupolven mallisto on nyt valmis

Vuonna 2017 rekisteröidyt Scania olivat pääosin vielä edellisen mallisarjan ajoneuvoja. Scanian uuden sukupolven mallisto täydentyi kaupunkiajoneuvoilla ja vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen

malleilla joulukuussa 2017. Viimeisimmän julkistuksen myötä uuden sukupolven Scania -mallisto on nyt täydellinen ja kattaa vaihtoehdot aina kaukoliikenteestä kaupunkiliikenteen ajoneuvoihin. Kestävän kehityksen kuljetusratkaisut ovat yhä voimakkaammin mukana Scanian strategiassa. Scanian kaikkien aikojen taloudellisin dieselmoottorimallisto kattaa 14 moottorivaihtoehtoa 7-litraisesta 16-litraiseen. Ympäristöystävällisyyttä edelleen lisäävät uudet kaasumoottorit sekä muut vaihtoehtoisten

polttoaineiden ratkaisut. Neljä ohjaamomallia eri variaatioineen ja tutut miehistöohjaamot sekä kattava määrä tehdastoimituksina saatavia alusta- ja akselistovaihtoehtoja tarjoavat tehokkaan ajoneuvoratkaisun kaikkiin kuljetustarpeisiin. Ajoneuvoihin liitettyjen sähköisten palveluiden sekä yhä monipuolisemman ja tehokkaamman huolto- ja korjaamoverkoston tukemana Scania haluaa olla markkinoiden vahvin myös tulevaisuudessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 13

Scanialta uusia ratkaisuja kestäviin kaupunkikuljetuksiin

S

cania on nyt siirtymässä uuden kuorma-autosuku- polven kolmanteen julkistusvaiheeseen Euroopan markkinoilla. Painopisteinä ovat nyt kuljetukset, joita suoritetaan kaupungeissa ja taajamissa, niiden läheisyydessä ja niiden välillä.

Näihin kuljetuksiin kuuluvat jakelu- ja jätekuljetukset, sekä palo- ja pelastustoimen kuljetukset. Sujuva ja turvallinen liikkuminen kaupunkialueilla on ratkaisevaa jotta nykyaikaiset kaupungit voivat toimia tehokkaasti, olla houkuttelevia ja taata kestävän kehityksen. - Kestävän kehityksen edelläkävijänä lähdemme siitä, että asiakkaiden on voitava vastata taajamien haasteisiin, kuten ruuhkiin, turvallisuusvaatimuksiin sekä ympäristöä ja kokonaistaloudellisuutta koskeviin huolenaiheisiin. Samalla meidän tulee tarjota houkuttelevat työolosuhteet kuljettajalle. Tuodessamme markkinoille jälleen uusia tuotteita ja palveluja, voimme tarjota jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisempiä, kestävämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja kuin muut valmistajat, toteaa Alexander Vlaskamp, Senior Vice President Scania Trucks.

Uuden kuorma-autosukupolven myötä Scania jatkaa ”tässä ja nyt” -filosofiansa toteuttamista esittelemällä kestäviä ratkaisuja kaupunkiympäristöissä käytettäviin jakelu, jäte-, palo- ja pelastusajoneuvoihin.

Kestävät ja tehokkaat kaupunkikuljetusratkaisut kattavat niin tavarajakelun ja jätteenkeräyksen kuin edistyneet logistiikkajärjestelmätkin. Taajamat, joissa asuu paljon ihmisiä pienellä alueella, ovat etäisyyksien kannalta edullisia, mutta haasteena on, että monien tienkäyttäjien on mahduttava sujuvasti samaan

tilaan. Scania jatkaa tiennäyttäjänä ratkaisuilla, jotka ovat joka suhteessa kestäviä, ja vastaavat luonnollisesti kaupunkiliikenteen tyypillisiin haasteisiin, kuten taloudellisuuteen, meluun, ympäristönäkökohtiin ja ruuhkiin. Uudella kuorma- autovalikoimallaan Scania laajentaa

tarjontaansa taajamien kuljetustehtäviin merkittävästi. - Scania on tehnyt strategisen päätöksen lisätä uusia palveluja ja erittäin monipuolisia tuotteita sekä moottori- että ohjaamopuolelle. Kuljetusyritysten ja kuljetuspalvelujen käyttäjien mahdollisuus yksilöllisten ja kestävän kehityksen ratkaisujen suunnit-

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

teluun yhdessä Scanian kanssa nousee uudelle tasolle, kuljetustehtävästä tai ratkaistavista haasteista riippumatta. Kestävä kehitys on keskeinen kysymys kaupungeille kaikkialla maailmassa, Vlaskamp kertoo.


14 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ruotsalaisten korkeakoulujen tutkimushankkeet tukevat maan teollisuutta R mallamme testialueella, radioohjattavien pienoismallien avulla. Laboratorion kattoon asennetulla projektorilla voimme muodostaa laboratorion lattiaan erilaisia tieprofiileja ja liikennetilanteita. Rekisteröimme autojen liikkeitä tarkkuuskameroiden avuin. Mielenkiintoinen tutkimustyö kantaa jatkossa hedelmää ja avaa mahdollisuuksia myös täysin toisenlaisilla alustoilla, Nybacka kertoo.

uotsin Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu (Kungliga Tekniska högskolan, KTH) on jaettu viiteen tiedekuntaan. Yksi näistä on liikenteen tutkimuslaboratorio (Integrated Transport Laboratory, ITRL) joka tutkii liikennettä ja liikkuvuuspalveluita kokonaisvaltaisesti yhteensä 850 tutkijan voimin kaikkiaan 18:sta eri tutkimuskeskuksessa. Ammattilehti vieraili marraskuussa Tukholmassa sijaitsevassa ITRL:n liikenteen tutkimuslaboratoriossa.

Konseptiajoneuvoja

ITRL:n laboratorion tutkijoiden ja opiskelijoiden tutkimusprojektien hedelminä on syntynyt useita maailmanlaajuisesti tunnustusta saavuttaneita konseptiajoneuvoja, joiden jatkokehitystyö on parhaillaankin käynnissä. Laboratoriossa vierailleelle suomalaisista autoalan lehtimiehistä koostuneelle delegaatiolle esiteltiin kaksi autonomisesti kulkevaa täyssähköajoneuvoa, jotka ovat kokonaisuudessaan ITRL:n suunnittelemia ja valmistamia. Tosin osin valmiita komponentteja yhdistelemällä. Jatkuvan kehitystyön ansiosta konseptimalleja päivitetään jatkuvasti. Molemmat esitellyt mallit liikkuvat autonomisesti ja niissä hyödynnetään uusinta 5G -teknologiaa, mikä mahdollistaa ajoneuvojen välisen kommunikaation. - Konseptimallien avuin pyrimme luomaan uusia vaihtoehtoja tulevaisuuden tarpeisiin. Projektien myötä opiskelijoillamme on hyvät eväät ja osaamistaso, kun tulee aika siirtyä maamme autoteollisuuden tai sitä tukevan teollisuuden pariin, summaa professori Mikael Nybacka.

Globalisaatio, väestön kasvu ja lisääntynyt kaupungistuminen sekä yleinen vaurastuminen ovat lisänneet, ja tulevat jatkossa lisäämään, merkittävästi liikennettä ja erilaisten kuljetuspalveluiden kysyntää. Vielä 1980-luvulla edellämainittuja haasteita ratkaistiin suoraviivaisesti mm. tieverkkoa laajentamalla ja kasvattamalla kuljetuskapasiteettia. 2000-luvulla liikenteen ja tavaravirtojen siirtelyyn kytkeytyvät ongelmat ja haasteet ovat jo niin monisyisiä, ettei niitä enää voida ratkaista entiseen tapaan, vaan on löydettävä uusia, kestäviä vaihtoehtoja. Osana KTH:ta toimiva ITRL tutkii liikennettä kokonaisvaltaisesti ja pyrkii liikennetutkimuksessa saatuja oppeja ja saavutuksia noudattaen luoda uusia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisumalleja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödynnettäväksi.

Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa

Ruotsi lukeutuu Euroopan vanhimpiin autoteollisuusmaihin, niinpä KTH:lle on kertynyt laajaa ja syvällistä osaamista liikennetekniikan tärkeillä osaalueista, kuten kumipyörä- ja kiskokuljetuksista sekä ilmailusta, mutta myös vaihtoehtoisista polttoaineista ja liikenneteknologiasta sekä älykkäiden- ja autonomisten liikennejärjestelmien tutkimus- ja kehitystyöstä. Vierailu Tukholmassa sijaitsevaan ITRL:n liikenteen tutkimuslaboratorion paljastaa integraation tutkimusalueiden liittyvän myös päätöksentekoon ja talouteen, kestäviin liikennejärjestelmiin ja kaupungistumiseen. - Liikennelaboratorion tutkimushankkeilla pyritään edesauttamaan kestävien ja kustannustehokkaiden sekä yhteiskuntaa kiinnostavien liikennemuotojen

- Ajattelemme liikennettä kokonaisvaltaisesti ja pyrimme liikennetutkimuksessa saatuja oppeja ja saavutuksia noudattaen luomaan uusia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisumalleja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Tutkimme konseptiajoneuvojen avuin sekä modulaarisia että autonomisia kuljetusmuotoja, jotka voisi tarpeen mukaan muokata henkilö- ja tavarankuljetukseen, esittelee Tukholman ITRL:n johtaja professori Mikael Nybacka.

käyttöönottoa. Polttoaineenkulutuksen vähentäminen on kulkuneuvoihin liittyvässä tutkimustyössä keskeisessä roolissa, sanoo Tukholman ITRL:n johtaja professori Mikael Nybacka. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii laajaa ja aikaa vievää tutkimustyötä kaikilla liikenteen ja materiaalien kuljettamisen sektoreilla. - Tällä hetkellä on käynnissä kolme merkittävää liikennetutkimushanketta Ruotsissa. Södertäljessä, bussilinjalla 755, tutkimme yhdessä Scanian, Vattenfallin ja Ericssonin kanssa eri sähköistysteknologioita, jotka voisivat korvata tai täydentää

polttomoottoreita. Induktiolataus on yksi tutkittavista vaihtoehdoista. Siinä ajoneuvojen akkuja ladataan tiestöön asennettujen latauslaitteiden avulla langattomasti. Toinen, niin ikään Scanian ja Ericssonin kanssa yhteistyössä etenevä hanke on laajamittainen reaaliaikainen ajoneuvojen välinen tiedonsiirto ja sen tarjoamat mahdollisuudet, mutta myös haasteet. Tutkimusta tehdään Tukholman alueella useiden erityyppisten ajoneuvojen kanssa. Tarkoituksenamme on kerätä tietoa ja ymmärrystä miten tällainen järjestelmä toimii sekä mitä ja miten ajoneuvojen keräämää tietoa voitaisiin

siirtää katkottomasti ja hyödyntää järkevästi, Nybacka jatkaa. Eri ajoneuvojen välisestä tiedonsiirrosta saatavia tutkimustuloksia hyödynnetään tuoreeltaan autonomisesti liikkuviin ajoneuvoihin liittyvään tutkimukseen. - Teemme tässä kiinteää yhteistyötä Scanian kanssa, jolla on parhaillaan käynnissä kuormaautojen platoona- eli joukkueajoon liittyvä kokeiluhanke. Osallistumme kansainväliseen joukkueajotutkimukseen muun muassa mallintamalla erilaisia liikenneskenaarioita laboratorioolosuhteissa ja kokeilemalla niitä tarkoitusta varten rakenta-

Erikoista sähkötoimisissa ITRL konseptiajoneuvoissa on se että kaikkia pyöriä voidaan kääntää sekä niiden ohjauskulmia säätää erikseen, muista pyöristä riippumatta. Sen ansiosta auton akseliväliä tai vaikkapa raideväliä voidaan muuttaa tarpeen mukaan ja lähes rajattomasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 15

Joulukuun 6 päivä Ruotsissa ensiesitelty lähiliikenteen sähköauto Uniti (www.uniti.earth) on yksi KTH:n opiskelijoiden käynnistämistä kaupallisista ja tuotantoon asti edenneistä start up -hankkeista.

Rahoitus useista lähteistä yhteiskunnalta ja elinkoinoelämältä

Laaja-alainen tutkimustyö ei olisi mahdollista ilman yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tukea. Useat eri rahoituskanavat tarjoavat mahdollistavat riippumattomien tutkimustulosten julkaisun. Suomen akatemia ja Tieteen ja teknologia tutkimuskeskus Tekes ovat suurimpia tieteellisen tutkimuksen rahoittajia Suomessa. Merkittävä rahoittaja on myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA, joka on julkisoikeudellinen ja eduskunnan alainen tutkimuslaitos. Ruotsissa tutkimusta rahoittavat tiedeneuvosto (Vetenskapsrådet), työ- ja sosiaalielämän tutkimusneuvosto (Forte), ympäristön, alueellisten elinkeinojen ja yhteiskunnanrakentamisen tutkimusneuvosto (Formas) sekä innovaatiovirasto VINNOVA ja Avaruushallitus. Edellämainittujen lisäksi tutkimuksen rahoitukseen osallistuu joukko yksityisiä yleishyödyllisiä rahoittajia ja yrityksiä. Kansallisten rahoittajien ohella tieteellistä tutkimusta

Kuorma-autojen joukkeajoa mallinnetaan tarkoitusta varten rakennetussa testihallissa. Radio-ohjautut ajoneuvot ovat yhteydessä toisiinsa ja niiden etenemistä ohjataan ja valvotaan tietokoneiden ja kameroiden avuin. Samassa tilassa tutkitaan myös toisiinsa yhteydessä olevien dronejen liikkeitä.

rahoittaa myös Euroopan unioni, joka osallistuu kansalliseen tutkimusrahoitukseen EU-komission kehysohjelmien ja Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) kautta. Elinkeinoelämä vastaa kuitenkin suurimmaksi osaksi ulkomaille suuntautuvasta tutkimuksesta ja kehityksestä sekä Ruotsissa että Suomessa.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

KTH:n entiset ja nykyiset opiskelijat ovat merkittävässä roolissa ruotsalaisen Uniti -sähköautokonseptin suunnittelussa. Mallin kerrotaan tulevan markkinoille vuoden 2019 kuluessa.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


16 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklundilla oli syytä tuulettaa: rekisteröintitilastojen mukaan Volvo oli kuorma-autojen ykkönen Suomessa 2017.

Volvo kuorma-autojen ykkönen Suomessa 2017 V

olvo oli markkinajohtaja Suomen kuorma-automyyn- nissä vuonna 2017. Erityisen vahva asema Volvolla oli raskaissa 4- ja 5-akselisissa kuorma-autoissa, joissa Volvo saavutti 39,3 prosentin markkinaosuuden.

Suomessa rekisteröitiin yhteensä 3 473 kuorma-autoa (yli 3,5 tn) joista Volvoja oli 985

kappaletta. Tämä tarkoittaa, että Volvo on Suomen myydyin kuorma-automerkki vuonna 2017. Kuorma-autojen kokonaismarkkina kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,3 prosenttia. Volvon kasvu oli 11,4 prosenttia eli selvästi markkinoiden yleisvirettä ripeämpää. - Volvon menestys kuormaautomarkkinoilla on mahtava asia. Olemme tehneet vuoden aikana useita teknisiä parannuk-

sia kuorma-autoihimme, jotta ne vastaavat entistäkin paremmin Suomen ilmaston ja olosuhteiden vaatimuksiin. Nyt tuotteet ja palvelut ovat parhaassa mahdollisessa iskussa, Volvo Trucksin Suomen myyntijohtaja Reino Manninen sanoo. Manninen on tyytyväinen siihen, että Volvo oli vuonna 2017 erittäin vahva maansiirtosegmentissä, joka asettaa kovat vaatimukset kalustolle. Hyvä tulos on seurausta pitkäjänteisesti työstä ja asiakkaiden kuuntelusta: - Myös Volvon puuautoissa on parhaat mahdolliset ominaisuudet. Ei siis ole ihme, että joka toinen Suomessa käytössä oleva puuauto on Volvo merkkinen. Suurista painoista huolimatta Volvo tarjoaa tasaisen varman liikkeellelähdön. Voimansiirtolinja voidaan optimoida polttoainetaloudelliseksi tinkimättä liikkeellelähtökyvystä.

Uutuus puunajoon

- Volvon menestys kuorma- automarkkinoilla on mahtava asia. Olemme tehneet vuoden aikana useita teknisiä parannuksia kuorma-autoihimme, jotta ne vastaavat entistäkin paremmin Suomen ilmaston ja olosuhteiden vaatimuksiin. Nyt tuotteet ja palvelut ovat parhaassa mahdollisessa iskussa, Volvo Trucksin Suomen myyntijohtaja Reino Manninen sanoo.

Kevään 2018 aikana Volvo lanseeraa asiakkaiden toiveiden mukaisesti järeän työkalun puunkuljetukseen. Rautajousisessa 8x4-puuautossa on kuljettajan työtä helpottavia ominaisuuksia, kuten Volvo Dynamic

Steering -ohjausjärjestelmä. - Voimme tarjota parhaat mahdolliset kuorma-autot jokaiselle kuljetussegmentille. Seuraamme tarkasti koko alan kehitystä, jotta meillä on asiantuntemusta vastata eri kuljetustehtävien haasteisiin, Manninen toteaa.

Kuorma-automarkkinat kasvavat

Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund arvioi, että talouden ilmapiiri on positiivinen ja Suomen kuormaautomarkkinat ovat asettuneet korkealle tasolle. - Suomen kuorma-automarkkina kasvoi vuonna 2017. Positiivisesta vireestä huolimatta taso ei ole aivan niin korkea kuin odotettiin. Yksi syy on se, että kuorma-autohankintoja siirrettiin jonkin verran vuoteen 2018, Björklund kertoo. Kuorma-automarkkinoiden kasvu perustuu talouskasvuun, ja siinä rakennusteollisuus on suurin ajuri. Vuonna 2017 bkt:n kasvu oli yli kolme prosenttia, ja kasvu jatkuu vahvana myös vuonna 2018. Reaalitalouden kasvu ruokkii yksityistä kulutusta. Björklund toteaa, että useiden vuosien matalasuhdanteen jäljiltä kuorma-

automarkkinoilla on patoutunutta kysyntää. Ajoneuvoihin on kertynyt kilometrisuoritteita, ja myös lainsäädäntö on muuttunut, minkä vuoksi kalustoa on päivitettävä: - Tällä hetkellä Volvo fokusoi Suomessa asiakaskokemuksen kehittämiseen. Se onnistuu ymmärtämällä asiakkaita entistäkin paremmin ja toimimalla lähellä asiakkaita. Meidän työmme laatu ja reagointinopeus ovat myös asiakaskokemuksen ytimessä. Björklundin mukaan Volvolla on markkinajohtajana hyvät lähtökohdat vuoteen 2018: tilauskanta on vahva, tuote on kunnossa ja oma organisaatio iskussa. Näin Volvo voi keskittyä asiakaskokemuksen parantamiseen ja osaamisen hiomiseen uuden oppimisen sijasta.

Volvo kuorma-autot Suomessa 90 vuotta

- Jo vuodesta 1928, eli 90 vuoden ajan olemme olleet luotettava ja vastuullinen kumppani suomalaisille kuljetusyrityksille. Kaikissa tilanteissa asiakkaat ovat voineet olla varmoja, että Volvo tekee aina parhaansa heidän puolestaan, Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Reino Manninen sanoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo antaa kahden vuoden täystakuun asentamilleen varaosille

KULJETUS 17

Homma hallussa. Tässä on maailman kätevin työväline, se ...tekee tuntikirjanpidon ...kirjaa laskutettavat asiat ...laskee ylityöt ja päivärahat ...raportoi työtehon ...kertoo seuraavan työn ...näyttää työkaverien sijainnit

Volvo luottaa niin paljon huoltoverkostonsa osaamiseen ja varasosiensa laatuun, että antaa Volvolla asennetuille varaosille 2 vuoden täystakuun ilman kilometrirajoituksia.

A

itojen Volvo varaosien takuu paranee entisestään. 1.1.2018 alkaen Volvon asentamilla varaosilla on kahden vuoden täystakuu, joka kattaa varaosat, työt ja seurannaisvauriot. Näin asiakas saa testattua Volvo laatua ja parhaan hinta-laatusuhteen sekä varmistaa kuorma-autonsa korkean käyttöasteen. - Aidot Volvo varaosat ovat aina asiakkaille paras ja tuottavin vaihtoehto, ja ne tarjoavat eniten rahalle vastinetta. Asennettujen varaosien kahden vuoden täystakuu tarjoaa parhaan mahdollisen turvan, Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm sanoo. Volvo luottaa niin paljon huoltoverkostonsa osaamiseen ja varasosiensa laatuun, että antaa Volvolla asennetuille varaosille kahden vuoden täystakuun ilman kilometrirajoituksia. Aikaisemmin takuu oli yhden vuoden pituinen. Takuu koskee myös Volvon alkuperäisiä vaihto-osia ja lisävarusteita. Takuu kattaa varaosien ja työn lisäksi seurannaisvauriot. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Volvon huollossa asennettu osa, esimerkiksi kiertokanki, rikkoo moottorilohkon, asiakas saa myös lohkon ja muut vaurioituneet osat vaihdettua takuun korvaamina. Lisäksi hinaukset kuuluvat takuun piiriin. - Volvo on kehittänyt ja testannut kaikki aidot Volvo varaosat tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Luotamme niin paljon oman työmme ja varaosiemme

laatuun, että voimme antaa asennetuille varaosille kahden vuoden täystakuun, joka kattaa myös seurannaisvauriot, Lindholm toteaa.

Volvo pysyy Volvona

Volvo merkkihuollossa ammattitaitoiset mekaanikot tekevät asennustyöt, ja henkilökunnan osaamisesta pidetään huolta jatkuvalla kouluttamisella. Lisäksi Volvon huoltopisteissä on tehokkaat diagnostiikkajärjestelmät, kaikki tarvittavat erikoistyökalut ja ajantasaiset huoltooppaat. - Kun osaavat mekaanikot asentavat laadukkaat osat oikein, kuorma-auto toimii paremmin. Volvo pysyy Volvona, ja sen kaikki hyvät ominaisuudet säilyvät. Alkuperäiset osat ovat taatusti yhteensopivia, eikä asentajien tarvitse kikkailla. Tämä säästää aikaa ja rahaa huolloissa, Lindholm kertoo. Aidot Volvo varaosat ovat pitkän ja huolellisen tuotekehitysprosessin lopputulos. Ne on suunniteltu ja valmistettu yhteensopiviksi Volvo kuorma-autojen kanssa. Juuri tämä on alkuperäisen varaosan etu: se on varta vasten kehitetty ja räätälöity Volvo kuorma-autoa varten. - Aitojen Volvo varaosien saatavuus ja logistiikka ovat kunnossa. Suomessa on varaosien tukivarasto, ja 95 prosenttia varaosista, joita ei löydy huoltopisteistä, voidaan toimittaa seuraavaksi aamuksi. Varaosien erinomainen saatavuus kattaa myös vanhemmat mallit, Lindholm sanoo.

- Aidot Volvo varaosat ovat aina asiakkaille paras ja tuottavin vaihtoehto, ja ne tarjoavat eniten rahalle vastinetta. Asennettujen varaosien kahden vuoden täystakuu tarjoaa parhaan mahdollisen turvan, Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm sanoo.

Paikannus

...tallentaa reitit ...laskee käyttöasteen

Työajanseuranta ...lämmittää auton valmiiksi ...muistuttaa huollot ...kirjaa tankkaukset ...ja paljon muuta. Lisätietoja puh. 045 131 8462

www.kiho.fi

A U T A A L I K H AN UNTIJALTA T LUOTET TAVAS – Stoneridge

I ASIANT

Digipiirturit

ISE ILMLAUT KOOTDILL

U STIK PO

”MAA1up6as”ta

A

vain verkkoka

rit Vaihtopiirtseut ja korjauk

tallentimet Winycam -ajo

, Ohjelmistojatetälatausratkaisut stallennu

ät rvalaitejärjestelm Mobileye -tu

Dignita lkometrit Alkolukot ja a

VERKKOK AUPPA.PIIRLA.FI » PIIRLA.FI PIIRLA@PIIRLA.FI » 017 283 1595


18 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo Trucksin Älykäs kuljetus -testijaksolla koulutus, seuranta ja suorituskykyinen kalusto paransivat tehokkuutta ja polttoainetaloudellisuutta

K

uljettajat tekivät todella hienoja tuloksia normaa- leissa ajotehtävissä Volvo Trucksin viime keväänä ja kesänä järjestämän Älykäs kuljetus 2017 -testijakson aikana.

Volvon kuljettajakoulutus, kuorma-auton tekniset ominaisuudet ja ajotapojen seuranta mahdollistivat onnistumiset. Testijakson aikana 28 kuljetusliikettä eri puolilla Suomea sai viikoksi käyttöönsä Volvo FH -kuorma-auton. Yhteensä 51 kuljettajaa oppi helposti Volvon käsittelyn ja sai uusia vinkkejä taloudelliseen ajotapaan. - Volvo Trucks haluaa auttaa suomalaisia kuljetusyrityksiä menestymään ja tekemään parempaa tulosta. Siksi järjestimme Älykäs kuljetus -testijakson, Volvon palvelutuotteista vastaava Vesa Soppi kertoo. Testijaksolla kuljettajat kokivat omissa kuljetustehtävissään, miten Volvo FH -kuorma-autojen tekniset ominaisuudet yhdessä asiantuntevan koulutuksen ja ajotapojen seurannan kanssa mahdollistivat tehokkaan suorituskyvyn tinkimättä polttoainetaloudellisuudesta. - Kannattava liiketoiminta edellyttää polttoainetaloudellista ja suorituskykyistä kalustoa ja sen oikeanlaista käyttöä. Näin saavutetaan säästöjä, jotka näkyvät polttoainelaskun lisäksi kuorma-auton muissa huolto- ja käyttökustannuksissa, Soppi sanoo.

”Diesel-mittari kiitti”

Mikkeliläiselle Kuljetusliike Laatikaiselle testijakson tärkein anti oli, että yritys pääsi kokeilemaan, miten Volvo FH toimii oikeissa ajotehtävissä. Kokemukset olivat niin hyvät, että yrittäjä Miikka Laatikainen päätti hankkia uuden Volvon testijakson jälkeen. - Saimme vertailukelpoista tietoa suhteessa muihin merkkeihin. Kuljettajat olivat tyytyväisiä Volvoon ja sen ominaisuuksiin, kuten älykkääseen vakionopeudensäätimeen. He pitivät Volvoa hyvänä työkaluna, jolla tekee mielellään töitä. Yrittäjänä minua kiinnosti pieni polttoaineenkulutus. Diesel-mittari kiitti, niin vähällä Volvo kulki, Miikka Laatikainen toteaa. Testiautot olivat kuljetusliikkeiden perusajoissa, eivätkä kuormat ja painot poikenneet normaaleista kuljetustehtävistä. Kuorma-autojen ominaisuudet ja palvelut ovat osa Volvon tuotevalikoimaa, joiden avulla kuka tahansa voi varmistaa kaluston tuottavuuden. Volvon seurantatyökalujen lisäksi kuljetusliik-

Volvo Trucks haluaa auttaa suomalaisia kuljetusyrityksiä menestymään ja tekemään parempaa tulosta; siksi järjestettiin Älykäs kuljetus -testijakso. Analysoitu tieto ja kuljettajien kokemukset osoittavat, että Volvo tarjoaa kokonaistaloudellisen paketin, jolla kuljetusliike pystyy parantamaan kannattavuuttaan.

keet seurasivat kulutusta käsikirjanpidon avulla. Näin varmistettiin, että tulokset ovat luotettavia.

Tuottavia ja tehokkaita kuljetuksia

Testijaksolla keskinopeus oli 67,45 km/h, eli erittäin tuottavissa lukemissa. Polttoaineen keskikulutus oli 24-43 l/100 km kuljetustehtävästä riippuen. Kuorma-autoilla ajettiin muun muassa kevyttä ja raskasta kaukoliikennettä erilaisilla yhdistelmillä, jakelua sekä irtoperiä. Kaikkien kuljettajien kokonaispisteiden keskiarvo testijakson aikana seurantajärjestelmä Dynafleetissä oli erinomaiset 94 pistettä sadasta. Se osoittaa kuljettajien motivaation, seurannan ja koulutuksen vaikutuksen taloudelliseen ajotapaan ja hyvään polttoainetalouteen. Kuljettajat hyödynsivät auton teknisiä apuvälineitä ja oppimiaan taitoja erinomaisesti. - Osasin odottaa hyviä suorituksia, mutta silti taso yllätti. Parhaat olivat todella kovan luokan tuloksia. Kuljettajat hyödynsivät apuvälineitä maksimaalisella tavalla, Vesa Soppi sanoo. Suoritusten arvoa nostaa, ettei monella kuljettajalla ollut kokemusta Volvosta. Myös nämä kuljettajat onnistuivat erinomaisesti. Se on merkki siitä, että Volvo on selkeä ja looginen työympäristö, jonka käyttö on helppo oppia ja sisäistää. Kuljettajien palaute koulutuksesta,

kuorma-autosta ja sen ominaisuuksista oli erittäin positiivista. - Koulutuksesta jäi hyödyllisiä asioita päähän, ja ajaessa kokeilin tiettyjä juttuja kuten rullausta. Siitä asiat sitten alkoivat luistaa. Pääsin tosi hyvin sisälle Volvoon. Vaikka minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta automaattivaihteistoista, opin sen salat nopeasti, sanoo kuljettaja Sonja Vähämäki Kuljetusliike Marko Pohja Oy:stä.

Koulutus maksaa itsensä takaisin

Jokainen testiviikko alkoi koulutuksella, jossa Volvon asiantuntijat opastivat kuljettajat kuorma-auton ominaisuuksiin ja niiden polttoainetaloudelliseen käyttöön. Testijakson aikana Volvon polttoainetalouspalveluiden ja kuljettajakoulutuksen asiantuntijat sparrasivat kuljettajia. - Kuljettajien onnistuminen edellyttää, että yrityksellä on selkeä ja julkilausuttu näkemys kokonaistaloudellisuuden merkityksestä ja työntekijöillä mahdollisuus seurata omaa suoriutumistaan. Näin he voivat ymmärtää, mitä se tarkoittaa heidän omassa työssään. Hyvä henki yrityksessä vaikuttaa positiivisesti lopputulokseen. Jos jokin osa putoaa pois, kokonaisuus ei toimi, Vesa Soppi korostaa. Kuorma-auton luovutustilaisuuteen pitää käyttää aikaa. Näin kuljettajat oppivat auton oikean käyttötavan. Se on investointi,

joka maksaa itsensä takaisin nopeasti. - Volvolla teemme luovutustapahtumasta mahdollisimman hyvän ja näin varmistamme, että auton käyttäjät ymmärtävät laajemmin, miten tekniset apuvälineet toimivat. Käytännön kautta opitut taidot menevät selkäytimeen, Soppi kertoo.

Tietoa kehittämisen tueksi

Toinen onnistumisen avain on seuranta. Testijaksolla seurannan ansiosta kuljettajat kokivat konkreettisesti, miten ajoneuvon tekniset ominaisuudet, seuranta ja koulutus vaikuttavat tuloksiin. Yrittäjän arki helpottuu ja aikaa säästyy, kun liiketoiminnan kehittämiseen tarvittava tieto on helposti saatavilla. - Dynafleet on hyvä järjestelmä ja helppo käyttää. Se neuvoi hyvin, mikä meni nappiin ja missä on parantamisen varaa. Dynafleetin avulla pystyi seuraamaan, mitkä asiat vaikuttivat kulutukseen, ja parantamaan omaa ajamista sen mukaan, kertoo kuljettaja Kenneth Nyby Piccolo Logistics Oy:stä. Nykyaikaisen kuorma-auton polttoaineenkulutukseen vaikuttaa kaksi tekijää yli muiden: auton tekninen erittely ja kuljettajan ajotapa. Kuljettaja voi ajotavallaan lisätä tai vähentää polttoaineenkulutusta jopa kymmenen prosenttia. On tärkeä tehdä voimansiirron erittely kuljetustehtävien mukaisesti.

Samassa ajossa olevien mutta eri tavalla eriteltyjen autojen kulutuksessa voi olla useiden litrojen ero. Vesa Soppi kertoo, että Volvon valikoimasta löytyvät työkalut, joiden avulla voi helposti seurata yrityksen ajoneuvoja ja kuljettajien suoritusta. Kuljettajien osaamisen kehittämiseksi on muun muassa koulutusta, jossa syvennetään osaamista yrityksen kuljetustehtävien ja tarpeiden mukaisesti. - Analysoitu tieto ja kuljettajien kokemukset osoittavat, että Volvo tarjoaa kokonaistaloudellisen paketin, jolla kuljetusliike pystyy parantamaan kannattavuuttaan. Volvo Trucks kehittää edelläkävijänä uusia ominaisuuksia, joilla voidaan parantaa kuorma-auton tehokasta ja taloudellista käyttöä.

Älykäs kuljetus -testijakso lyhyesti:

• Ajoaika noin 1 000 tuntia, 7 viikon aikana • Keskinopeus 67,45 km/h • Polttoaineenkulutus 24-43 l/100 km riippuen kuljetustehtävästä • Kuorma-autoilla ajettiin mm. kevyttä ja raskasta kaukoliikennettä erilaisilla yhdistelmillä, jakelua sekä irtoperiä • Kuljettajien kokonaispisteiden keskiarvo Dynafleetissä oli 94/100 pistettä • Testijaksoon osallistui 28 kuljetusyritystä ja 51 kuljettajaa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

RASKAAN KALUSTON VARAOSIEN VANKKAA PERHEOSAAMISTA JO VUODESTA 1977 Laajan, huolella valitun kansainvälisen toimittajaverkostomme kautta pystymme tarjoamaan kaikki yleisimmät raskaan kaluston varaosat, merkistä ja mallista riippumatta. Osa tuotteistamme kehitetään, testataan ja valmistetaan Suomessa! Lähes 20 000 varastotuotetta Helsingissä takaa nopeat toimitukset koko Suomeen. Uusittu verkkokauppamme palvelee 24/7! Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi OnninAuto_Kivirock_A5.indd 1

28.2.2017 12.32

Volvon uusi akkujärjestelmä parantaa mukavuutta ja käynnistysvarmuutta

V

Ratkaisumme ansiosta tyhjäkäyntiaika voidaan minimoida, jolloin polttoainekustannuksia voidaan pienentää merkittävästi, Nerdal kertoo.

olvo Trucks esittelee uuden Volvo FH- ja Volvo FM kuorma- autoihin tarkoitetun akkujärjestelmän, joka tuottaa riittävästi virtaa kaikkiin ohjaamon sisätilojen toimintoihin ja vähentää akkujen purkautumisesta johtuvia seisokkeja.

- Kuljettajilla on entistä mukavammat oltavat ohjaamossa, kun virtaa riittää kaikkiin tarpeisiin eikä käynnistysakkujen ehtymisen riskiä juuri ole, kertoo Volvo Trucksin sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien tuotepäällikkö Samuel Nerdal. Uudessa akkujärjestelmässä on kaksi erillistä akkusarjaa yksi käynnistysmoottoria ja toinen ohjaamon kaikkia muita sähkölaitteita varten. Käynnistysakun ainoa tehtävä on moottorin käynnistäminen, eikä kuorma-auton muu virrankulutus vaikuta siihen. Kaikki muut toiminnot, kuten pysäköintilämmitin, pysäköintijäähdytin, jääkaappi, mediajärjestelmät ja henkilökohtaiset varusteet, kuten kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet ja tabletit, saavat virran erillisistä geeliakuista.

Geeliakkuteknologiaa

Monilla asiakkailla virrantarve kasvaa jatkuvasti, ja geeliak-

Käyttöaste paranee

Uusien geeliakkujen käyttöikä on huomattavasti perinteisiä lyijyakkuja pidempi, ja niissä on myös enemmän lataussyklejä. Vaativien syklien yhteydessä geeliakut kestävätkin vähintään 10-15 kertaa kauemmin. - Akkujärjestelmämme paitsi turvaa virransaannin erittäin vaativassa käytössä myös parantaa ajoneuvon käyttöastetta ja pienentää sen käyttökustannuksia. Tästä ratkaisusta hyötyvät monet asiakkaat, Nerdal kertoo.

Volvon uudessa akkujärjestelmässä on kaksi erillistä akkusarjaa - yksi käynnistysmoottoria ja toinen ohjaamon kaikkia muita sähkölaitteita varten.

kuteknologiaa hyödyntävä uusi akkuratkaisu täyttää tämän tarpeen. Geeliakkuteknologian ansiosta suuria energiamääriä voidaan varastoida pidempiä aikoja perinteisiin lyijyakkuihin verrattuna. - Nämä edut näkyvät pääasiassa kaukokuljetustehtävissä ja erityisen kuumissa tai kylmissä ilmasto-olosuhteissa. Kuljettaja

voi nauttia hyvistä yöunista jopa kylminä talviöinä heräämättä aika ajoin käynnistämään moottoria akkujen lataamista varten, Nerdal kertoo. Ja kun käynnistysten määrä vähenee, myös polttoainekulutus ja ympäristövaikutukset pienenevät. - Pysäköity kuorma-auto kuluttaa tyhjäkäynnillä noin kolme litraa polttoainetta tunnissa.

Pohjoismaissa kylmät talviolosuhteet asettavat omat vaatimuksensa kuorma-auton akuille.


20 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Renault Trucks panostaa vahvasti vuoteen 2018

R

enault Trucks kuorma- ja pakettiautot ovat vakiin- nuttaneet paikkansa Suomen hyötyajoneuvomarkkinoilla. Ensirekisteröinneissä Renault Trucks päätyi vuonna 2017 pakettiautot mukaan luettuna vuoden 2016 tasolle. Se antaa hyvän kasvupohjan asiakaskunnan kasvattamiselle kaikissa hyötyajoneuvoluokissa.

Renault Trucks hyötyautomallisto sisältää nyt kustannustehokkaat ja polttoainetaloudelliset ratkaisut useimpiin ajotehtäviin, kuljetusalasta ja -tehtävästä riippumatta. Viime vuoden puolella Renault Trucks -mallisto täydentyi koko laajuuteensa ja kattaa nyt myös raskaamman pään uutuudet; C- ja K-sarjat, joiden virallinen ensiesiintyminen tapahtui toukokuussa Jyväskylässä Kuljetus 2017 -näyttelyn yhteydessä. Lanseerauksen myötä Renault Trucks Suomen mallistosta löytyy vaihtoehdot kaikkiin hyötyautojen kokonaispainoluokkiin, pakettiautoista aina 76 tonnin yhdistelmämassoihin saakka.

Tapahtumia laajalla mallistolla

Täyteen laajuuteensa Suomessa kasvanut Renault Trucks hyötyautomallisto esiintyy vuoden 2018 aikana laajasti alan tapahtumissa ja näyttelyissä. Aikaisempina vuosina pääpaino on ollut maantie- ja kappaletavarakuljetuksiin sopivissa paketti- ja kuorma-autoratkaisuissa, joita on esitelty laajalla mallistolla alan tapahtumissa. Tänä vuonna Renault Trucks tuo Master-, D-, D Wide- ja T-sarjan

mallien rinnalla asiakkaiden koeajettaviksi vaativiin maansiirto- ja vaihtolavakuljetuksiin tarkoitetut C- ja K-sarjan kuorma-autot. Kausi käynnistyy helmikuun toisella viikolla Volvo Truck Center Vantaalla järjestettävillä jakeluautopäivillä. 6.-7.2.2018. Jakeluautopäivillä ovat pääosassa monipuolisesti Renault Trucks Master pakettiautot ja D-sarjan kuorma-autot. Myöhemmin keväällä käynnistyy raskaiden kuorma-autojen laaja koeajokiertue. Lisäksi Renault Trucks järjestää pitkin vuotta, yhdessä jälleenmyyjien kanssa, toimialakohtaisia esittely- ja koeajotilaisuuksia. - Olemme yltäneet T-sarjan turvin hyvään myyntimenestykseen mm. rekanvetäjissä, ja siitä on hyvä jatkaa. Tänä vuonna haemme kasvua uusien C- ja K-sarjojen voimin maansiirto- ja vaihtola-autoasiakkuuksien puolelta. Tulemme olemaan vahvasti esillä näissä kasvavissa segmenteissä ja lähdemme tyytyväisin sekä toiveikkain mielin vuoteen 2018, sanoo Volvo Finland Ab:n Renault Trucks myyntijohtaja Pasi Gerpe.

Parasta palvelua parhailla ehdoilla

Renault Trucks myynti- sekä auktorisoitu huolto- ja korjaamoverkosto kattaa koko Suomen. Huolto- ja korjaamopalveluja tarjoavat Volvo Truck Centereiden lisäksi nyt myös verkostoon kuuluvat yksityiset jälleenmyyjät: Käyttöauto Trucks, Wetteri Power, Auto-Kilta Trucks, Raskaspari ja HF-Autohuolto. Raskaiden hyötyajoneuvojen lisäksi huoltoverkosto palvelee täysipainoisesti ja ammattitaidolla myös Renault

- Renault Trucks hyötyautomallisto sisältää nyt kustannustehokkaat ja polttoainetaloudelliset ratkaisut useimpiin ajotehtäviin, kuljetusalasta ja -tehtävästä riippumatta, esittelevät Renault Trucks myyntijohtaja Pasi Gerpe (oik.) ja tuotepäällikkö Ville Mamia.

Täystakuu varaosille

Trucks Master -pakettiautoasiakkaita.

Kahden vuoden

C-sarjalaisen omistaja Kuljetus Jan Sjöman (vas.), Volvo Truck Center kuorma-automyyjä Mika Saari, Wetteri Power Oy:n kuorma-automyyjä Arto Matinlassi, Volvo Truck Center kuorma-automyyjä Juha Mattila, myyntijohtaja Pasi Gerpe, kuorma-automyyjä Ossi Hänninen ja uuden K-sarjalaisen omistaja KL Jouni Ojala.

Tämän vuoden alusta lukien Volvo Trucks ja Renault Trucks myöntää kahden vuoden täystakuun asentamilleen alkuperäisille varaosille ja lisävarusteille. Täystakuu on voimassa ilman kilometrirajoituksia ja kattaa varaosien ja työn lisäksi seurannaisvauriot. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Renault Trucksin huollossa asennettu osa, esimerkiksi venttiili, rikkoo männän tai sylinterin kannen, asiakas saa myös muut vaurioituneet osat vaihdettua takuun korvaamina. Osien ja asennustöiden lisäksi myös mahdolliset hinaukset kuuluvat takuun piiriin. - Se että pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaiset ja joustavat huoltopalvelut koko maan kattavasti raskaiden hyötyautojen lisäksi myös pakettiautoille

on otettu asiakkaiden puolella suurella mielenkiinnolla vastaan. Uuden täystakuun myötä Renault Trucks nostaa osakkeitaan vielä nykyistäkin korkeammalle kaikissa hyötyautoluokissa, sanoo Renault Trucks tuotepäällikkö Ville Mamia.

Tämän vuoden alusta lukien Renault Trucks myöntää kahden vuoden täystakuun asentamilleen alkuperäisille varaosille ja lisävarusteille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 21

Mika Saari - 20 vuotta Renault Trucks kokemusta

V

olvo Trucks Center Vantaalla on käynnissä asiakkaalle ja automyyjälle mieluinen kaupanteon vaihe; uuden auton luovutus. Tällä kertaa luovutusvuorossa on Renault Trucks C 460, jota on asiakkaalle luovuttamassa kuorma- ja pakettiautomyyjä Mika Saari. Hänellä on takanaan poikkeuksellisen pitkä ja monen kirjava ura kuorma-autojen parissa, josta viimeiset 20 vuotta on kulunut kiinteästi Renault Trucks tuotteiden parissa.

Kovakuntoinen työmatkapyöräilijä ja maamme kokeneimpiin hyötyautomyyjiin lukeutuva Mika Saari on toiminut hyötyautojen parissa pian 35-vuoden ajan: - Aloitin Sisulla alustakokoonpanossa pian armeijasta päästyäni. Ensimmäinen työvuoro alkoi 9.5.1983. Sitä ennen Mika ehti hankkia LVI-asentajan sekä koneistajan ammattipätevyydet. - Ammattikoulusta valmistuin parissa vuodessa, jo 16-vuotiaana. Opiskelua rahoitin Ovakolla harjaterästä valssaamalla ja keskuspainejärjestelmiä huoltamalla. Ammattikoulun jälkeen hakeuduin Lohjalle konepajakouluun, josta pääsin myöhemmin työharjoittelun kautta Fiskarsin auratehtaalle. Siellä olin koneistajana aina armeijan palvelukseen astumiseen saakka, Saari kertaa. Saaren mukaan 1980-luvulla Sisulla riitti tilauskantaa ja vientikin veti mallikkaasti. - Ei ollut tekemisestä pulaa. Vuosikymmenen lopulla vuonna 1988 Sisu käynnisteli kuuluisaa kilpailutoimintaansa. Kilpatalliin haettiin kahta mekaanikkoa, joista toisen piti hallita kilvanajo ja toisen osata kaikki tekniikkaan liittyvät temput. Onnekseni olin toinen mieluisaan tehtävään valituista mekaanikoista. Saari kertoo kilpailuvuosien olleen huimaa aikaa nuorelle, tekniikasta kiinnostuneelle, miehelle. Kaikki tekniset edistysas-

keleet syntyivät kokeilemalla - ja kaikkea myös kokeiltiin. Mahtavaa aikaa jatkui kilpatiimissä vuoteen 1990 saakka. - Korvasin kilpailutoiminnan opiskelulla. Valmistuin töiden ohessa, iltaopiskelun ansiosta, kolmessa vuodessa työteknikoksi. Sen seurauksena osallistuin Sisulla myös autojen suunnitteluun, toimien samalla myynnin teknisenä tukena. Piirtelin paloauton malleja ja akkukoteloita. Niitä näkee yhä liikenteessä, Saari lisää.

Automyyjäksi

Mika Saarelle tarjottiin kuorma-automyyjän pestiä ensimmäisen kerran juuri ennen 1990 -luvun lamavuosia. - Kieltäydyin kohteliaasti toimesta, sillä Karjaalla vierailleet kuorma-automyyjät olivat usein poikkeuksellisen vahvassa maistissa. Marraskuussa - 96 minulle tarjottiin uudestaan kuormaautomyyjän paikkaa, silloin lama oli jo tappanut työpaikkaryypiskelyn, joten homma alkoi kiinnostamaan. Aloitinkin sitten myyntitehtävät Helsingin Konalassa, Ristipellontien toimipisteessä, Saari muistelee.

Renaultin kultaiset vuodet

Volvon ja Renaultin yhteiselo johtaa juonteensa kauas 1970-luvulle, jolloin ruotsalaiset käynnistelivät ensimmäisen kerran virallisesti yhteistyökuvioitaan. Vuonna 1993 Volvon ja Renaultin pitikin yhdistyä, mutta lopulta hanke kaatui ruotsalaisten osakkeenomistajien vastustukseen. Vuonna 1997 Renault kuorma-autojen myynti siirtyi Sisun ja Renaultin yhdessä tarkoitusta varten perustetamalle ja myöhemmin kokonaan Sisun omistamalle Hansa Auto Oy:lle, joka aloitti Renault kuorma-autojen maahantuonnin, myynnin ja huollon. Sitä ennen Renault kuorma-autojen maahantuonti oli Helkama-Auto Oy:n omistamalla HR-Auto Oy:llä - Elettiin elokuuta 1997 kun saatoin viimeisen ”Jatsarin varsi-Sisun” asiakkaalle. Seuraava

Maamme kokeneimpiin kuorma-automyyjiin lukeutuva Renault Trucksin Mika Saari on toiminut hyötyautojen parissa pian 35-vuoden ajan.

Sisu olikin sitten Renaultin hytillä. Samalla aloitettiin Renault kuorma-autojen myynti ja toimitukset. Renaultin myynti lähti välittömästi hyvin käyntiin, sillä vielä samana syksynä myin yhteensä viisi uutta Renaulttia pääkaupunkiseudulle. Noin 10-vuoden mittainen ajanjakso oli sekä Renaultille että Sisulle kulta-aikaa. Renaulteja myytiin parhaimmillaan 200 kappaleen vuosivauhtia ja Renaultin hytillä varustettuja Sisujakin lähes 4000 kappaletta. - Sisun ja Renaultin yhteistyö antoi paljon ranskalaisille. Renaultin järjestelmät olivat vielä -90 luvulla hyvin alkukantaisia. Yhteistyön myötä ranskalaiset saivat suomalaisilta alan uusimmat tietokonejärjestelmät ja uraauurtavat alustakonfiguraattorit. Sittemmin Renault on tarjonnut jälleenmyyjilleen alan parhaimmistoon kuuluvat konfiguraattorit. Alussa Renaultin myyntiedustajat olivat suomalaisille kollegoilleen hyvin kateellisia, sillä meidän myyntiryhmässä kaikilla oli kännykät, Saari muistelee.

Renault Trucks

Hansa Auto Oy:n tarina päättyi, kun Volvo osti Renaultin. Siirrosvaiheessa Renaultia kuitenkin myytiin vielä vähän aikaa Sisun nimissä. - Tarkemmin vuoteen 2007 asti, jolloin perustettiin RT Finland Oy. Nimi muuten vaihtui erinäisistä sattumista johtuen nopeasti LT Finland Oy:ksi. Olin tuolloin kuitenkin yhä Sisun palkkalistoilla, Saari kertoo. Vuoden 2008 lopussa Mika Saari myi Hakonen Oy:lle kertakaupalla yhteensä 24 Renaultia. - Sisun rahoitusongelmien takia minut, ja kymmenet muut, lomautettiin seuraavan vuoden huhtikuussa ja Timosen Hannu joutui luovuttamaan loput tilatuista autoista asiakkaalle. - Näin tyylikkäästi 26 vuoden mittainen ura Sisulla sai päätöksensä. Kesän kuluessa päätin että muita automerkkejä en ala myymään. Se on sitten Renault tai ei mitään. Syyskuussa Erkki Evilä sitten soitti ja aloitinkin pian myyjänä LT Finlandilla, tutun automerkin ja tuotteiden parissa. Päätös on pitänyt ja

paras tuote on edelleenkin Renault Trucks, Saari naureskelee. Renaultia on ehditty myydä kuluneen 20 vuoden aikana pääkaupunkiseudulla useasta eri toimipisteestä, monen eri ihmisen voimin. - Toimipaikat ja väki ympäriltä on tosiaan vaihtunut jo useampaan kertaan. Ensin oltiin Ristipellontiellä ja sen jälkeen Vantaan kehäveholla ja sitten Kehä III:sen toisella puolella Toisessa savussa, jonka jälkeen vuoden 2013 alusta lähtien Volvo Kaivokselan tiloissa ja nyt ollaan sitten täällä Volvo Truck Center Vantaalla. Se on sanottava tästä uudesta paikasta, että ilmasto muuttui kerrasta stabiiliksi, eikä enää sada sisälle, kuten Kaivokselassa, Mika kertoo nauraen. Kysymykseen millä tavoin Volvon, uuden omistajan, mukaan tulo näyttäytyi Renaultin mallistossa Mika antaa nopeasti syventävän vastauksen. - Omistuspohjan muutos näkyi miltei välittömästi teknisenä kehityksenä. Aluksi 12-litrainen, ja vuodesta 2006 eteenpäin myös 13-litrainen moottori sai nopeasti Volvon komponetteja sisuksiinsa. Sittemmin tekniikka on tullut hyvinkin yhtenäiseksi. Vuonna 2013 tapahtunut merkkien sulautuminen toi vain vähäisiä uudistuksia. Toki Volvo on tuonut mukanaan runsaasti erilaisia integraatioita, kuten vaikkapa finance palveluita. Ennen kaikkea se on tuonut runsaasti huippuluokan ammattilaisia työkavereiksi, Mika Saari sanoo lopuksi. Mika Saari kokee Renault Trucks tuoteperheen omakseen. Onhan hänellä takanaan jo vuosikymmenten kokemus merkin parista. Hän tunnustaa lempipuuhakseen uusien Renault Trucks kuorma- ja pakettiautojen luovuttamisen tyytyväisille asiakkaille. Yksi tuoreimmista luovutetuista on Karjaalaisen Oy Transport Sjöman Ab:n upea Renault Trucks C 460 TAG. Autossa on Palfinger-koukku ja 19001-nosturi.

TULOKSENTEON TYÖKALUJA

T HIGH

T

K

Palveluverkosto 28 toimipisteessä kautta maan. Olemme myös Facebookissa! renault-trucks.fi

C

D

Instagram: renaulttruckssuomi

D

Master


22 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mauri Tuomisen tyylikäs Sisu Polar Timber 8x4 -puutavara-auto teki tammikuun puolivälissä tukkikuormaa Janakkalan seudulla.

Puutavara-autoilija Mauri Tuominen:

”Sisu on vuoren huipulla” H

ausjärveläinen Mauri Tuominen ajaa yhdessä poikiensa kanssa raakapuuta Etelä-Suomen aluella. Tuomisen auto on Sisu Polar Timber, jota omistaja pitää kaikkien aikojen parhaana puutavara-autona.

Mauri Tuominen kehuu tehdasvalmiin Sisu Polar Timber 8x4:n tekniikkaa ja ajo-ominaisuuksia. - Sisu on nyt vuoren huipulla puutavara-autoissa.

Mauri Tuomisen tie autoilijaksi sai alkusysäyksen 1960-luvulla. Silloin 15-vuotias Mauri hyppäsi kesän ajaksi maitoauton apumieheksi. - Se oli sitten sillä selvä ja uravalinta tehty. Kuorma-auton ratin takana olen ollut vuodesta 1970 lähtien. Vielä pari vuotta niin voin viettää 50-vuotistaiteilijajuhlia, Tuominen sanoo makeasti nauraen. Eikä Tuomisen hymy hyydy kun puheenaihe käännetään tähän hetkeen ja alla olevaan parin kuukauden ikäiseen Sisu Polar Timber 8x4 puutavara-autoon: - Nyt on kuule Sisu vuoren huipulla. Sisut ovat olleet ennestäänkin hyviä, mutta nyt kun vielä tekniikka ja hytit tulevat Daimlerilta ovat Sisun tuotteet enemmän kuin hyviä. Jos tällä ei

saa tukkeja metsästä, niin ei sitten millään. Ja manuaalivaihteistoa en enää ota. 16-pykäläinen PowerShift 3 -vaihteisto on tätä päivää. Jos tulee tiukka paikka niin kaasu pohjaan ja antaa tekniikan hoitaa hommat. Tosin tietyt tienpätkät ja nousut on yhä järkevintä ajaa manuaalipuolella. Fulleria en kaipaa, sitä tuli veivattua neljännesvuosisata, joka on ihan tarpeeksi, sanoo Sisu-uransa vuonna 1985 SM 260 -lava-autolla aloittanut ja siitä eteenpäin useilla eri Sisumalleilla täyspäiväisesti ajotehtäviä tehnyt Hausjärven Sisukonkari Mauri Tuominen. - Mahtuu tuohon väliin toki muitakin merkkejä. Ja moni tietää mitä olen niistä mieltä, Tuominen lisää. Maurin pojat Mika ja Lasse ajavat myös puuta, mutta eri merkkisillä autoilla. - Jokainen ajaa oman yrityksensä lukuun ja lisäksi meillä on yhteisyritys: MMM Kuljetus Oy, jossa on neljäs auto ja siihen osaava kuski. Kaikki autot ajavat puuta Koskitukki Oy:n lukuun laajalla toimialueella, joka ulottuu Janakkalasta aina Tammisaa-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 23

Tarkkaliikkeinen KESLA 2110T nosturi vaihtui pian haastattelun teon jälkeen saman valmistajan Z-nosturiin. Tuomisen Sisu Polarin sisäpuolisen nosturituppisatulan ja hydraulisen kiristyksen ansiosta nosturin vaihto sujuu vaivattomasti.

ren ja Lohjan nurkille. Näiltä leimikoilta puut viedään Järvelään, Tuominen kertoo. Tuominen kertoo ajaneensa puutavaraa päätoimisesti viimeiset kymmenen vuotta. - Sitä ennen ajettiin talvet tukkia ja kesäisin harkkoja rakennuksille. Harkkojen kuljetus oli kovaa työtä. Piti saada vuoden harkot toimitettua puolessa vuodessa, Tuominen muistelee.

Huippuluokan työkalu

Päätyminen 2+2 akseliseen Sisu Polar Timberiin oli Tuomisen mukaan erittäin hyvä päätös. - Ajettavuus on huippuluokkaa ja auto kääntyy tosi pienessä

tilassa. Sanoisin että tässä on autossa on hinta-laatusuhde kohdillaan. Toki pyysin tarjoukset myös muilta merkeiltä. Hintaerot eri valmistajien tuotteiden välillä ovat nykyisin todella kapeita. Ero edullisimman ja kalleimman tarjouksen välillä oli noin 10 000 euroa. Auton päädyin ostamaan Sisu Auton Kanasen Petriltä. Siinä on kuule myyjä, jolla on tuoteosaaminen kunnossa ja joka osaa ottaa asiakkaan tarpeet kunnolla huomioon, kehuu Tuominen. Tuomisen Sisu on malliltaan Polar Timber 8x4 (2+2). Moottori on tilavuudeltaan 16-litrainen ja teholtaan 625 hevosvoi-

mainen. 16-pykäläiseltä PowerShift 3 -vaihteistolta voima siirtyy vedonkatkaisulla ja hydraulisella telinnostolla varustetulle telille. Koska ketjuttaminen on puutavarakuljetuksessa arkipäivää ovat vetävien pyörien akselit varustettu nousevilla lokasuojilla. 2-piiristä hydrauliikkajärjestelmää ruokkii jykevä kaksoishydrauliikkapumppu kooltaan 80/80 cm3 mikä antaa riittävästi voimaa nosturinkäyttöön. - Tehdasvalmis auto on hyvä juttu. Ei tarvitse juosta eri paikoissa ja kysellä auton perään. Tämä auto oli valmiina viikkoa ennen sovittua ja heti pääsi työn tekoon, niin se pitää asioiden hoitua, sanoo Sisu Polar Timberiinsä ilmeisen tyytyväinen Tuominen.

Nosturi vaihtui Z:aan

Kun ruoto on saatu ajettua pinolle, on aika lapata tukkipuut kyytiin. Tuomiselle ei tee tiukkaa KESLA 2110T -puutavara-

Tuomisen uuden Sisun perässä kulkee Närkon 5-akselinen puutavarakärry mikä on ostettu Kongan Konepajalta. Puutavarapankkovarustus on Alucarin Alu75 -mallistoa.

Yhteydenpito Koskitukkiin hoituu näppärästi Sisun viihtyisästä ohjaamosta tietoliikenteen avulla: - Eivät ne tällaista jermua tarvitse nurkkiinsa pyörimään ja paikkoja sotkemaan, Tuominen naurahtaa.

nosturin koppiin nousu vaikka takana on jo vuosikymmenten työura ja useampi miljoona kilometriä auton ratissa. - Tämä nosturi on jo muutaman vuoden ikäinen, mutta yhä täydessä iskussa. Ajat ja tarpeet kuitenkin muuttuvat, joten ylihuomenna tämän tilalle vaihdetaan Kongan Konepajalla saman valmistajan vastaava Z-nosturi malliltaan KESLA 2112ZT. Se on tätä nykyistä vahvempi mutta oleellisin ero on siinä että minä pääsen vähemmällä, kun ei tarvitse tehdä koloa puomille tai siirrellä nosturia purkupaikoilla kurottajan edestä, Tuominen sanoo ja jatkaa:

- Meillä on Kongan Konepajalle varsin lämpimät suhteet. Sieltä on ostettu monet nosturit ja kärryt kuten tämä Närkokin. Palvelu pelaa ja työn laatu on huippuluokkaa. Kilometrejä uuden Sisun matkamittariin on ehtinyt kertyä jo reilun parikymmentätuhatta. - Se on vähän, mutta minkäs teet kun metsät ja tukkitiet ovat niin märkiä ettei puun korjuu tahdo luonnistua. Silloin eivät myöskään autot liiku ja monet metsäautotiet ovat ajokelvottomia. Nyt näyttää onneksi jo hieman talvisemmalta, tuumaa Tuominen.

Kongan Konepajalla Mäntyharjulla Tuomisen Sisun perään vaihdettiin Z-mallin KESLA 2112ZT, mikä lisää kuormatilaa ja nopeuttaa toimintaa kun puomille ei tarvi tehdä koloa eikä siirrellä nosturia purkupaikoilla.


24 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisun ajoneuvotoimitukset vaativiin olosuhteisiin Venäjälle saavat jatkoa

Sisu on osoittautunut luotettavaksi puutavara-autoksi Venäjän haastavissa olosuhteissa. Nyt kauppa on jälleen piristynyt ja uusia Sisu Polar 8x8 autoja toimitetaan Jakutskiin.

V

iime vuosikymmenen lopulla Irkutskin alueelle Ust-Ilims- kiin Siperiaan, karuihin ja vaativiin olosuhteisiin toi-

mitetut runsaat sata Sisu puu-, sora- ja tienhoitoautoa ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi poikkeuksellisen haastavissa

tehtävissä. Nämä 7-akseliset, 80 tonnin kokonaispainolla toimivat ajoneuvoyhdistelmät ovat vastanneet suuresta osasta Ilim Groupin Ust-Ilimskissä sijaitsevan sellutehtaan raakapuukuljetuksista. Ajoneuvoyhdistelmien

24/7-rytminen toiminta on tuottanut joidenkin autojen osalta jo lähes kahden miljoonan kilometrin ajosuoritteen ja matka jatkuu edelleen. Alueella toimivat muut kuljetusyhtiöt ovat luonnollisesti seuranneet tarkkaan näiden Sisujen suoriutumista tehtävistään.

Uusia Sisuja Jakutskiin

Joulukuun alkupuolella järjestetyillä Vologdan metsäteollisuusmessuilla esiteltiin uutta Sisu Polar 8x8-tyyppistä tuotetta raakapuun kuljetusten vaativimpaan jaksoon, puiden kuljetukseen metsästä tienvarteen.

Venäjän taloudellisen tilanteen vakiinnuttua on mielenkiinto vaativissa olosuhteissa työskenteleviin Sisu-ajoneuvoihin kasvanut ja nyt myös johtanut uusiin kauppoihin. Oy Sisu Auto Ab ja Vantage Commerce Pte. Ltd. ovat solmineet sopimuksen raskaiden erikoiskuorma-autojen toimituksesta poikkeuksellisen vaativiin olosuhteisiin Jakutskiin, Sahan tasavaltaan Venäjälle. Tämä alue tunnetaan maanosan kylmimmistä olosuhteista, jossa alimmat mitatut lämpötilat ovat lähes -70 Celsiusastetta ja tammikuun keskilämpötila lähentelee 50 pakkasastetta.

Nyt solmitun tilaussopimuksen mukaisesti toimitettavat Sisu Polar-ajoneuvot ovat jokapyörävetoisia, 8×8-tyyppisiä malminkuljetusajoneuvoja sekä 8×4 -tyyppisiä raskaita lavetinvetureita. Sopimuksen arvo on n. 1,5 miljoonaa euroa; ajoneuvojen toimitukset tapahtuvat tulevan kevään kuluessa.

Vireää tarjoustoimintaa

Jälleen vireänä toimivat Venäjän vaativat kuljetusvälinemarkkinat ovat Sisu Auton kannalta erityisen mielenkiinnon kohteena. Joulukuun alkupuolella järjestetyillä Vologdan metsäteollisuusmessuilla yhtiö esitteli uutta Sisu Polar 8x8-tyyppistä tuotetta raakapuun kuljetusten vaativimpaan jaksoon, puiden kuljetukseen metsästä tienvarteen. Myös muiden vaativien kuljetustehtävien asiakkaiden kanssa on Sisu Autolla käynnissä vireää tarjoustoimintaa, jonka odotetaan johtavan uusiin toimitussopimuksiin alkaneen vuoden kuluessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Petri Kananen Sisu Polar liiketoimintajohtajaksi

O

y Sisu Auto Ab on nimittänyt DI Petri Kanasen (30 v) Sisu Polar liiketoimintajohtajaksi 1.11.2017 alkaen. Petri Kananen on toiminut Sisu Autolla eri tehtävissä vuodesta 2012 alkaen, viimeksi myyntipäällikkönä. Kananen vastaa Sisu Polar kuorma-autojen liiketoiminnan kehittämisestä Suomessa ja vientiin. - Sisu Polar kuorma-autot ovat vakuuttaneet Sisu-asiakkaat toimintavarmuudellaan, taloudellisuudellaan ja erityisominaisuuksillaan, mikä näkyy Sisu Polar tuotteiden rekisteröintien vahvana kasvuna. Tulemme vahvistamaan markkina-asemaamme

- Sisu Polar on vakuuttanut asiakkaat ja Sisulla on muutenkin hyvä tekemisen meininki, sanoo liiketoimintajohtaja Petri Kananen.

kotimaassa entisestään. Tämä tulee tukemaan tekemistämme myös vientimarkkinoilla, joilla tulee olemaan tulevaisuudessa

entistä merkittävämpi osa liiketoimintaamme, sanoo Petri Kananen Sisu Autolta.

Heikki Hiltunen pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kuorma-automyyjäksi

H

eikki Hiltunen (48 v) on nimitetty Sisu Auton pääkaupunki- seudun ja Uudenmaan alueen kuorma-automyyjäksi 7.12.2017 alkaen. Heikki Hiltunen siirtyi Sisu Auton palvelukseen SL-Mediat Oy:stä, jossa hän toimi Konepörssi -lehden toimituspäällikkönä. Heikillä on julkaisualan kokemuksen lisäksi laaja raskaan kumipyöräliikenteen tuntemus ja kokemus. Heikki Hiltunen on lähtöisin autoilijaperheestä, jossa Sisulla on ajettu pian 60 vuotta. Heikin toimipaikka on Toinen Savu 8 Vantaalla ja hänet tavoittaa nu-

Heikki Hiltunen vastaa jatkossa Sisu -kuorma-autojen myynnistä pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella.

merosta 0400-382891. Koko Suomen kattava myyntiverkosto palvelee kuljetusalan asiakkaitaan. Alueellinen Sisu-

myyjä löytyy verkkosivulta osoitteesta www.sisuauto.com/ myynti tai soittamalla Sisu Auton vaihteeseen 010 2751.

Jaresko Oy:stä SISU sopimuskorjaamo

S

isu Auto laajentaa huoltokorjaamoverkostoaan. Oy Sisu Auto Ab ja Jaresko Oy ovat 24.11.2017 allekirjoittaneet sopimuksen Sisu kuormaautojen huolto- ja korjaamopalveluista. Siikajoella sijaitseva Jaresko Oy toimii jatkossa valtuutettuna Sisu -merkkikorjaamona. Jaresko Oy on vuonna 2001 perustettu monipuolinen raskaan kaluston huolto ja korjaamo Pohjois-Pohjanmaalla. Vuosien varrella Jaresko on erikoistunut Sisu -huoltoihin ja korjauksiin. Jaresko Oy:n perustaja Jarmo

Jarmo Eskola (vas.), Jaresko Oy ja Petri Kananen, Oy Sisu Auto Ab, kättelevät yhteistyön kunniaksi.

Eskolalla on 35 vuoden kokemus Sisuista ja yhteistyötä Sisun kanssa on tehty jo pitkään, joten ammattitaito Sisuista on erittäin

vahvaa. Jaresko Oy huoltaa ja korjaa kuorma-autot, pakettiautot, maanrakennus- ja kaivinkoneet sekä kuormaajat.

Joensuun SISU myyntipiste on siirtynyt uuteen osoitteeseen

S

isu Auton Joensuun myyntipiste sijaitsee nyt E.Hartikainen Oy:n tiloissa, Pamilonkatu 31, 80130 Joensuu.

Pohjois-Karjalassa, Pohjois-

Savossa ja Lapissa Sisu-asiakkaita palvelee vankalla ammattitaidolla Olavi Karvonen jonka tavoittaa puhelimitse numerosta 050 468 1072.

Sisu-myyjä Olavi Karvonen.

KULJETUS 25


26 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kone Hekkala Oy Kuusamosta otti vuodenvaihteessa 2017 ajoon uuden Iveco Trakker 10x4 metsäkoneenkuljetusauton varustettuna F-Koneen ritilärakenteella.

Isot metsäkoneet siirtyy 5-akselisella Ivecolla

K

one Hekkala Oy Kuusamosta urakoi puuta kuudella John Deere metsäkoneella, joiden siirtokuljetuksiin hankittiin uusi Iveco Trakker 10x4 kuorma-auto F-Koneen ritilärakenteella. Kone Hekkala Oy:n Ahti Hekkala aloitti metsätyöt jo nuorena ensin metsurina ja sitten Joutsalaisella nosturilla varuste-

tulla maataloustraktorilla. Yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 1968 - Varsinaisen koneurakoinnin aloitin 24-vuotiaana vuonna 1973 MF-Roburilla, mikä oli Massey-Ferguson jonka Rovaniemen Konepaja muutti metsätraktoriksi. Vuonna 1975 hankin Volvo Nalle 661 ajokoneen ja sen jälkeen siirryttiin Lokomon koneisiin. Ensimmäinen harvesteri meille tuli vuonna 1991; se

oli käytetty Kockumin alusta varustettuna Outokummun Metallin kouralla. Lokomon muuttuessa ensin Timberjackiksi ja sitten John Deereksi olemme pysyneet koko ajan vihreissä koneissa; välillä muitakin värejä hieman kokeillen, Hekkala kertoilee.

Urakointia kuudella metsäkoneella

Tänä päivänä käytössä on

kolme John Deere harvesteria, mallit 1270G, 1270E ja 1270D sekä kolme John Deere kuormatraktoria malliltaan 1110E IT4, 1110E ja 1110D. Lisäksi telaalustaisella 15 tonnin JCB -kaivukoneella tehdään vähän tiehommia ym. - Poikani Ville on ajanut koneita 16-vuotiaasta ja meillä on parhaillaan meneillään yrityksessä sukupolvenvaihdos eli hän tulee jatkamaan yrittäjyyttä.

Urakoimme Kuusamon Yhteismetsälle ja Metsähallitukselle Kuusamon alueella. Välillä leimikoita on kauempanakin jaOlemme käyneet Venäjänkin puolella urakoimassa, sanoo Hekkala.

Isot koneet vaatii 5-akselisen auton

Kone Hekkalan metsäkoneiden kuljetukset hoidettiin aiemmin 4-akselisella vuosimallin

Iveco Trakkerin kyytiin sopii hyvin isot metsäkoneet viisaan ritilärakenteen ansiosta. Kone Hekkala Oy:n kuljetusauton kokonaispituus on 13 metriä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 27

Iveco Trakker -metsäkoneenkuljetusauton optimaalisesti mitoitettu ritilärakenne on sieviläisen F-Koneen laadukaasti toteuttama. Autojen myynnistä vastaa Niemi-Korpi Oy.

2002 Sisulla, mihin ritilärakenne oli tehty vuonna 2008. - Koneet ovat koko ajan kasvaneet joten 4-akselisen kantavuus ei enää oikein riittänyt samoin kun akselipainojen kanssa oli haasteita, joten 5-akselisen ritiläauton hankinta oli edessä. Näimme FinnMetkossa syksyllä 2016 Iveco Trakkerin F-Koneen ritilällä ja se jäi mieleen kaikin puolin järkevän oloisena kokonaisuutena, missä hintakin oli kilpailukykyinen. Niinpä otin yhteyttä Niemi-Korpi Oy:n Jouni Niemi-Korpeen jonka kanssa teimme kaupat Trakkerista viime syyskuun lopulla. Kävimme sitten Sievissä F-Koneella katsomassa ritilän mitat juuri haluamiksemme. Ja yksi oikein positiivisesti yllättänyt asia oli uuden ritiläauton toimitusnopeus sillä saimme sen ajoon jo ennen vuo-

denvaihdetta, toteaa Hekkala. Kun uusi Iveco Trakker otettiin käyttöön huomattiin heti että ritilän mitoitus onnistui hienosti. - Isokokoiset koneet menevät vaivatta kyytiin eikä enää tarvitse murehtia kantavuutta tai akselimassoja. Auton kokonaispituus on 13 metriä ja ritilän hyvän suunnittelun ansiosta sekä 6että 8-pyöräiset koneet istuvat siihen nätisti; myös puskulevyllä varustettu iso ajokone, toteaa Hekkala. F-Koneen työnlaatuun Hekkala on tyytyväinen: - Sievissä on tehty kaikin puolin huippujälkeä teräksen käsittelystä hitsisaumoihin ja maalaukseen. Hydraulinen ajosilta ja työvalot toimivat kätevästi kaukosäätimellä ja ritilän rakenteissa on mietitty muutenkin päivittäistä käyttöä.

Kone Hekkala Oy:n Ahti (oik.) ja Ville Hekkala ovat tyytyväisiä uuteen koneenkuljetusautoonsa: - Viisiakselinen Iveco Trakker F-Koneen ritilillä on kaikin puolin hyvä kokonaisuus ja hinnaltaan kilpailukykyinen.

Iveco hyvä ajaa maastossa ja maantiellä

Itse auto eli Iveco Trakker on ollut heti alusta lähtien Kuusamon miesten mieleen. - Ivecossa on erittäin hyvät maasto-ominaisuudet ja maavaraa löytyy riittävästi - keula on

korkealla joten sitä ei kolhi kiviin tai kantoihin. Täällä Koillismaalla on paikoittain tosi mäkisiä maastoja joista Trakker selviää vaikka kyydissä olisi varusteineen yli 25 tonnin painoinen iso moto. Välillä siirtomatkat ovat pitkiä, jopa toistasataa kilo-

metriä ja ylikin. Iveco menee nätisti maantiellä ja suoraan kuin juna. Myös hyvin vaihtavaan automaattiin alkaa jo tottumaan, vaikka aiemmin siirtoauto oli vuosikymmeniä keppivaihteinen, sanoo Hekkala.


28 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mercedes-Benzin hyötyajoneuvojen vanhat ennätykset rikkoutuivat Suomessa ja maailmalla vuonna 2017

Vuonna 2017 Suomessa ensirekisteröitiin ennätykselliset 541 raskasta yli 16-tonnista Mercedes-Benz -kuorma-autoa. Rekisteröinnit lisääntyivät huimat 29,7 prosenttia vuodesta 2016: samalla Mercedes-Benzin markkinaosuus nousi 16,1 prosentista 18,9 prosenttiin. Raakapuukuljetuksissa Mercedes-Benz Arocs on vakuuttanut asiakkaat ominaisuuksillaan.


V

uonna 2017 Suomessa ensirekisteröitiin ennätykselliset 541 raskasta yli 16-tonnista Mercedes-Benz -kuormaautoa. Rekisteröinnit lisääntyivät vakuuttavat 29,7 prosenttia vuodesta 2016; samalla Mercedes-Benzin markkinaosuus nousi 16,1 prosentista 18,9 prosenttiin. Näillä luvuilla Mercedes-Benz oli tukevasti maan 3. suosituin kuormaautomerkki. Keskiraskaita 6­-16 tonnisia Mercedes-Benzejä myytiin 93 kappaletta, mikä toi markkinajohtajuuden tässä kokoluokassa ja 33,5 prosentin osuuden segmentin kokonaismyynnistä. FUSOn osuus oli 20 autoa ja 7,2 prosenttia myynnistä. Kevyimmissä 3,5­-6-tonnisissa Mercedes-Benz Sprinterin osuus on 55,8 % segmentistä 182 myydyllä autolla. Myös linja-autoissa Mercedes-Benz on maan markkinajohtaja 139 autolla ja 27,1 prosentin osuudella uusien linjaautojen toimituksista. Daimler -konsernin tuotteista rekisteröitiin lisäksi Setra-linja-autoja ennätykselliset 22 autoa, joka vastasi 4,3% markkinaosuutta kaikista linja-autoista. Mercedes-Benz-pakettiautoja ensirekisteröitiin vuonna 2017 yhteensä 1806 kappaletta, ja markkinaosuus on 11,6 prosenttia. Toimitukset lisääntyivät edellisvuodesta 11,8 prosenttia, ja Mercedes-Benz on maan 4. suosituin pakettiautomerkki.

Myyntijohtaja Jouni Kummala: ”Kiitos hienolle organisaatiollemme ja asiakkaillemme”

Mercedes-Benzin kuorma-autojen myyntijohtaja Jouni Kummala muistuttaa, ettei MercedesBenzin viime vuoden loistotulos olisi ollut mahdollinen ilman oman myyntiorganisaation asiantuntemusta ja asiakkaiden osoittamaa luottamusta: - Mercedes-Benzin nykyinen kuorma-automallisto on ennätyksellisen laaja ja markkinoiden ajanmukaisin. Mercedes-Benzin taloudellisuutta, luotettavuutta ja teknistä etumatkaa arvostetaan, ja ne tarjoavat yrityksille myös selvää kilpailukykyä niiden jokapäiväisessä toiminnassa, Kummala painottaa ja jatkaa: - Olemme panostaneet vahvasti oman myynti- ja huoltoverkostomme asiantuntemuksen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Kiitos viime vuoden menestyksestä kuuluukin sekä omalle organisaatiollemme että uskollisille asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet meihin ja tähtimerkkisiin kuorma-autoihin, Jouni Kummala sanoo.

Daimler myi 465 000 kuorma- ja linja-auton

Daimler Trucks ennakoi vuo-

METSÄALAN AMMATTILEHTI den 2017 kokonaismyyntinsä asettuvan 465 000 uuteen kuorma-autoon. Tammi-marraskuun 2017 varmistetut luvut kertovat 422 500 uuden kuorma-auton kokonaismenekistä (+12 %), ja alustavat tiedot joulukuulta ennakoivat kokonaismyynnin nousevan uuteen ennätykseen kalenterivuoden aikana. Vuonna 2016 Daimler toimitti asiakkailleen yhteensä 415 000 uutta Mercedes-Benz-, FUSO-, Freightliner-, Western Star-, Thomas Built Buses- ja BharatBenzmerkkistä kuorma-autoa. - Viime vuonna 2017 myydyt 465 000 uutta kuorma-autoa ylittää edellisvuoden tuloksen ja on selkeästi parempi tulos kuin odotimme vuoden alussa. Tulos on mahdollinen ainoastaan erinomaisten tuotteidemme ja ainutlaatuisen myyntitiimimme ansiosta. Kiitän kaikkia työntekijöitämme heidän panoksestaan vuonna 2017. Työskentelimme koko vuoden ahkerasti tehokkaiden, sähkötoimisten, automatisoitujen ja yhteistoiminnallisten kuorma-autojen kehittämiseksi, ja tämä työ jatkuu myös vuonna 2018, Daimlerin kuorma-autotuotannosta vastaava johtokunnan jäsen Martin Daum kiittää. Kuorma-autojen toimitukset lisääntyvät erityisesti PohjoisAmerikan NAFTA-talousalueella, yhteensä 150 600 autoon (+12 % 1-11/17). Kasvua kirjattiin samaan aikaan myös EU30 -alueella, jossa 73 600 asiakasta valitsi tähtikeulaisen kuorma-auton (+ 2500 kpl). Venäjällä myynti yli kolminkertaistui 7800 kuorma-autoon.

Mercedes-Benz pakettiautot saavutti ensi kertaa 400 000 auton rajapyykin

Uusia Mercedes-Benzin pakettiautoja toimitettiin viime vuonna 401 000 kappaletta (+12

KULJETUS 29

Mercedes-Benzin kuorma-autojen myyntijohtaja Jouni Kummala muistuttaa, ettei Mercedes-Benzin viime vuoden loistotulos olisi ollut mahdollinen ilman oman myyntiorganisaation asiantuntemusta ja asiakkaiden osoittamaa luottamusta.

%). EU30-alueella autoista myytiin 273 300 (+ 9%) ja NAFTA -maissa 44 800 (+3 %). Kiinassa Vito ja V-sarja lisäsivät vuodessa suosiotaan 75 prosenttia 23 800 myytyyn autoon. Päättyneenä vuonna kaikki mallisarjat (Vito, Sprinter, V-sarja) rikkoivat vanhat ennätyksensä - myös Sprinter, joka esitellään täysin uudistuneena jo helmikuussa 2018 ja jonka sähköinen versio on vuorossa jo 2019. - Neljäs peräkkäinen ennätysvuotemme todistaa maailmanlaajuisen organisaatiomme erinomaisesta suorituskyvystä. Jatkoa seuraa pian, kun meille tärkein uutuustuote eli Sprinter esitellään helmikuussa. Uusi malli avaa samalla uuden digitaalisen aikakauden pakettiauto-

segmentissä. Uusi Sprinterimme tarjoaa asiakkaille juuri ne ratkaisut, työkalut ja palveluratkaisut joilla he voivat tehostaa omaa

toimintaansa verkottuneessa maailmassa, Mercedes-Benz Vansin toimitusjohtaja Volker Mornhinweg korostaa.

Uusia Mercedes-Benzin pakettiautoja toimitettiin globaalisti viime vuonna 401 000 kappaletta (+12 %).

Mercedes-Benzin nykyinen kuorma-automallisto on ennätyksellisen laaja ja tarjoaa kustannustehokkaat ratkaisut kaikkiin kuljetustarpeisiin. Kuvassa Mercedes-Benz Arocs sorayhdistelmä asfaltinajossa.


30 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Veho Hyötyajoneuvot investoi uuteen asiakaspalvelukeskukseen Rovaniemellä

V

eho Hyötyajoneuvot on panostanut viime vuosina voimakkaasti asiakaspalveluun sekä oman, koko maan kattavan myynti- ja huoltoverkoston kehittämiseen.

- Panostamme erityisesti asiakkaiden ajoneuvojen elinkaaren hallintaan ja siksi olemme investoineet määrätietoisesti joko täysin uusiin tai uudistettuihin toimitiloihin, nykyaikaisiin ja turvallisiin työvälineisiin sekä henkilöstön koulutukseen, kertoo Vehon hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtaja Juha Ruotsalainen. - Rovaniemen ja koko Pohjois-Suomen erittäin positiivinen talouden yleinen ilmapiiri ja todella hyvin kehittyneet kaivosja matkailuelinkeinot ovat kasvattaneet asiakastarpeita ja kysyntää erityisesti myös hyötyajoneuvojen myynnin ja huoltopalveluiden osalta. Tässä tilanteessa on erityisen ajankohtaista ja tärkeää toteuttaa käynnistetty investointi, jonka avulla voimme varmistaa asiakkaidemme odotusten mukaisen palvelukokemuksen toteutumisen, Ruotsalainen jatkaa.

Veho Hyötyajoneuvoille rakennetaan uusi noin 1500 m2:n kokoinen toimitalo Rovaniemelle osoitteeseen Teollisuustie 64. Rakentaminen on aloitettu ja talo valmistuu toukokuussa 2018.

Rovaniemelle valmistuu uusi toimitalo toukokuussa 2018

Veho Hyötyajoneuvoille rakennetaan uusi noin 1500 m2:n kokoinen toimitalo Rovaniemelle osoitteeseen Teollisuustie 64. Rakentaminen on aloitettu ja talo valmistuu toukokuussa 2018. Uuteen toimitaloon tulee kahdeksan raskaan kaluston läpiajettavaa huolto- ja korjauspaikkaa Mercedes-Benz-kuorma- ja linja-autoille, SISU kuorma-autoille sekä erilliset huoltoja korjauspaikat pakettiautoille. Lisäksi uudisrakennukseen tehdään tekniset valmiudet katsastustoiminnalle. Uuden toimitalon valmistuessa Veho aloittaa

Uuteen toimitaloon tulee kahdeksan raskaan kaluston läpiajettavaa huolto- ja korjauspaikkaa Mercedes-Benz-kuorma- ja linja-autoille, SISU kuorma-autoille sekä erilliset huolto- ja korjauspaikat pakettiautoille.

Rovaniemellä myös uusien ja käytettyjen Mercedes-Benz-pakettiautojen myynnin ja vahvistaa entisestään uusien ja käytettyjen kuorma-autojen myyntiä sekä vuokrausta.

- Uudisrakennuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota mm. työntekijöiden viihtyvyyteen ja työturvallisuuteen. Energiakulutuksen osalta mahdollisimman hyvään ja

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

ympäristöystävälliseen lopputulokseen päästäksemme olemme valinneet LED-valaistuksen sekä hakelämmityksen, Juha Ruotsalainen kertoo. Uusi asiakaspalvelukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja logistiikkakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Tontin pinta-ala on 1,4 ha, joka mahdollistaa hyötyajoneuvojen sujuvan liikennöinnin toimitalon pihassa. Ajo tontille tapahtuu suoraan Teollisuustieltä, mikä varmistaa helpon ja turvallisen asiakasliikenteen.

Hyvät puitteet asiakaslähtöiseen palveluun huolto- ja korjaustoiminnassa sekä automyynnissä

Veho Hyötyajoneuvojen Rovaniemen uusi asiakaspalvelukeskus palvelee asiakkaita laajoilla aukioloajoilla kuutena

päivänä viikossa yhden luukun palveluperiaatteella. Palveluihin kuuluu mm. Service 24h -hätäpalvelu ja CharterWay Rent -autonvuokrauspalvelut. Rovaniemellä myydään Veho Hyötyajoneuvojen maahantuomia Mercedes-Benz-paketti- ja kuorma-autoja sekä Fuso Canter -mallistoa. Valtuutettu monimerkkikorjaamo palvelee kaikkien edellä mainittujen merkkien lisäksi Mercedes-Benz- ja Setra-linja-autoja sekä SISU-kuorma-autoasiakkaita varaosa- ja huoltopalveluissa.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

32 KULJETUS

Webasto ThermoConnect - markkinoiden paras ja monipuolisin lämmitinohjaus

Webasto lisälämmittimiä voidaan nyt etäkäyttää kätevästi uuden mobiilidataa hyödyntävän ThermoConnect -käyttölaitteen kautta.

W

ebasto ThermoConnect on täysin uuden- lainen käyttölaite Webasto -lämmittimille. SMS-tekniikan sijasta se hyödyntää mobiilidataa, mikä mahdollistaa Webasto Thermo Call -sovellusta huomattavasti monipuolisemman, reaaliaikaisen toiminnan koko EU:n alueella.

Edullista ja helppoa käytettävyyttä

Lähes kaikille tehdas- tai jälkiasenteisille Webasto-lämmittimille soveltuva ThermoConnect koostuu ajoneuvoon asennettavasta 12/24 V keskusyksiköstä ja älypuhelimeen ladattavasta applikaatiosta. Valmiiksi asennetulla SIM-kortilla varustettu

TC4 on ladattavissa ilmaiseksi Android ja iOS-käyttöjärjestelmille Google Play ja App Store -sovelluskaupoista.

laite on nopea asentaa ja helppo aktivoida sen jälkeen hetkessä puhelimella. Itse sovellus on ilmainen, mutta sen käyttö maksaa kolmen ensimmäisen ilmaisen kuukauden jälkeen vain 3,95 € / kk.

Jatkuvaa hallintaa ja seurantaa

Mobiilidatan ansiosta Thermo Connect ei vain passiivisesti odota tekstiviestejä puhelimesta, vaan kertoo käyttäjälle koko ajan sekä tilastaan että sijainnistaan. Tämä mahdollistaa ajoneuvon paikannuspalvelut ja paikkatietoihin liittyvät ilmoitukset ja varoitukset sekä reaaliaikaisen tiedon sisälämpötilasta ja akun jännitetasosta. Mahdollisissa vikatilanteissa myös maahantuoja Kaha Oy:n tekninen asian-

Geofencing-toiminnolla voidaan luoda virtuaalisia aitoja, joiden sisä- tai ulkopuolelle kulkemisesta saa ilmoituksen. Toimintoon voidaan liittää myös aikarajoituksia.

tuntija voi ottaa yhteyden lämmittimeen ja tehdä sille etädiagnoosin.

Rajattomasti käyttäjiä per lämmitin

Käyttöönotto on todella helppoa lukemalla ThermoConnect -sovelluksella mukana tuleva QR-koodi (kiinnitetään keskusyksikköön, ohjekirjaan ja auton tyyppikilpeen). Yhtä laitetta kohti voi olla rajoittamaton määrä käyttäjiä ja lämmittimen hallinnan lisäksi järjestelmää voi käyttää esimerkiksi työkoneiden ja kuljetusautojen paikannukseen ja laajentaa myöhemmin ajopäiväkirjatoiminnolla (9,95 € / kk). Sekä laite että sovellus ovat suomalaista tuotantoa.

Webasto lisälämmittimet - varma valinta

Webasto lämmittää auton, vesikiertoisen generaattorin, matkailuauton, linja-auton, pakettiauton, työkoneen ja veneen: lämmittää sisätilat, sulattaa tuulilasin ja pitää sisäilman mukavan lämpöisenä. Lisäksi esilämmitetty moottori säästää polttoainetta ja moottoria sekä vähentää haitallisia pakokaasupäästöjä. Webasto lisälämmitin voidaan asentaa lähes kaikkiin ajoneuvoihin. Valtuutettu Webasto-piste takaa ammattimaisen asennuksen ja takuun voimassaolon kaikille Webasto -lämmittimille. Suomessa saksalaisten Webasto tuotteiden maahantuonnista vastaa Kaha Oy.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 33

Mobiilidatan ansiosta Thermo Connect ei vain passiivisesti odota tekstiviestejä puhelimesta, vaan kertoo käyttäjälle koko ajan sekä tilastaan että sijainnistaan. Tämä mahdollistaa ajoneuvon paikannuspalvelut ja paikkatietoihin liittyvät ilmoitukset ja varoitukset sekä reaaliaikaisen tiedon sisälämpötilasta ja akun jännitetasosta - sekä huollon etädiagnostiikan.


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TAVO keskittyy raskaan kaluston varaosiin ja tarvikkeisiin

S

uomen tavaraliikenne perustuu keskeisesti tie- kuljetuksiin. Raskas kuorma, pitkät etäisyydet ja

pohjolan ankarat sääolosuhteet asettavat haasteita kaluston kestävyydelle ja kunnossapidolle.

Turvallisuus, toimitusten täsmällisyys ja kuljetusvarmuus erottavat kuljetusalan jyvät akanoista. Sama pätee myös varaosatoimituksissa. Ripeä ja palve-

leva, vuonna 1976 perustettu raskaan kaluston varaosien maahantuonti- ja myyntiliike TAVO auttaa pitämään kalustosi ajokunnossa niin akuuteissa kuin

ennakoivissa huolloissa ja korjauksissa.

Valikoimassa on yli 20 000 varastotuotetta

- Laajasta tuotevalikoimastamme löydät kattavasti kuormaja yhdistelmäajoneuvojen varaosia, lisävarusteita ja tarvikkeita. Kauttamme saa sekä alkuperäiset että ensiasennuslaatua vastaavat varaosat. Valikoimaamme kuuluvat myös suomalaiset laadukkaat TAV-vetokytkimet. Työkoneisiin on tarjolla suodattimien lisäksi mm. voiteluaineita, työvaloja ja tarvikkeita, kertoo TAVO Oy:n myyntipäällikkö Marko Äikäs. Tuotteet voi noutaa suoraan TAVOn Tampereen, Seinäjoen ja Vaasan myymälöistä tai jättää tilauksen puhelimitse tai sähköpostitse. TAVOn kaikissa pisteissä palvelee myös päivystys iltaisin ja viikonloppuisin. - Varastotuotteet toimitamme jopa samana päivänä ja kello 17.00 mennessä tulevat tilaukset lähetämme asiakkaillemme seuraavaksi päiväksi, lupaa Äikäs.

- TAVO keskittyy jatkossa kehittämään liiketoimintaansa oman strategiansa pohjalta raskaan kaluston varaosien ja tarvikkeiden maahantuonti-, tukku- ja vähittäismyyntiyrityksenä, sanovat myyntipäällikkö Marko Äikäs (vas.), toimitusjohtaja Tapio Korpinen ja varatoimitusjohtaja Perttu Laakso esitellessään Tampereen myymälän laajaa tuotevalikoimaa.

TAVO keskittyy omaa strategiaansa

TAVO Oy ilmoitti loppuvuodesta 2017 jäävänsä pois Raskassarja-ketjun toiminnasta, missä se on ollut mukana ketjun perustamisesta vuodesta 1989 lähtien. Raskassarja-ketju on itsenäisistä yrityksistä koostuva maanlaajuinen raskaan kaluston varaosa- ja korjaamoketju. - TAVO keskittyy jatkossa kehittämään liiketoimintaansa oman strategiansa pohjalta raskaan kaluston varaosien ja tarvikkeiden maahantuonti-, tukkuja vähittäismyyntiyrityksenä. Emme lähde mukaan korjaamotoimintaan vaan panostamme tulevaisuudessakin varaosiin ja tarvikkeisiin, kommentoi Äikäs.

Seinäjoella muutetaan uusiin toimitiloihin kesällä 2018

TAVOn keskusvarasto ja päätoimipaikka sijaitsee Tampereella Pirkkalan ohitustien varrella osoitteessa Keskuojankatu 16-18. Valikoimasta löytyy yhteensä yli 20 000 erilaista raskaan kaluston varastotuotetta.

Seinäjoelle on parhaillaan valmistumassa uudet isot ja modernit TAVOn toimitilat Rekkaväylän varrelle, missä palvellaan asiakkaita tulevasta kesästä lähtien. Varaosaliikkeen ja varaston käyttöön tulee reilu tuhat neliötä tilaa.

TAVO avasi oman liikkeen Seinäjoelle keväällä 2013 ja Vaasaan loppuvuodesta 2015. - TAVO on otettu hyvin vastaan Pohjanmaalla ja Seinäjoelle onkin parhaillaan valmistumassa uudet isot ja modernit toimitilat Rekkaväylän varrelle, missä palvellaan asiakkaita tulevasta kesästä lähtien. Varaosaliikkeen ja varaston käyttöön tulee reilu tuhat neliötä tilaa, mikä mahdollistaa tuotevalikoiman oleellisen kasvattamisen nykyisestä. Lisäksi kiinteistöön valmistuu huippulaadukas kuorma-autojen ja bussien pesupalvelu, mikä parantaa asiakaspalvelua entisestään kertoo Äikäs.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VAASA SEINÄJOKI

TAMPERE


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 37

Tapion tietopaketti metsätien kunnossapitoon on valmis T apio Oy on saanut valmiiksi tietopaketin metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden kunnossapitoon. Metsänomistajien, tiekuntien ja tienpidon ammattilaisten työkalupakkiin on nyt vapaasti ladattavissa oppaat, neuvontamateriaalit ja ohjeet kunnossapidon suunniteluun ja toteutukseen. Ammatillisen kunnossapidon teettämiseen on tarjolla ohje- ja lomakepaketit 12 erillisen kunnossapitotyön tilaamiseen ja viiden kunnossapitokokonaisuuden urakointiin sekä kymmentä eri kunnossapidon työtä kuvaavat tehtäväkortit. Uutta ovat helppokäyttöinen ja uudella tavalla ajateltu laatupisteytys töiden kilpailuttamiseen ja neljän kesähoidon työkokokonaisuuden urakointiohjeet ja- lomakkeet. Aikaisemmin julkaistua materiaalia ja työkaluja on testattu käytännön kunnossapitotöissä ja päivitetty saatujen kokemusten perusteella. Hyväkuntoisten metsäteiden ja muun maaseudun pientiestön merkitys metsien käytössä ja hoidossa on korostunut viime vuosien vaikeiden sääolojen takia. Samanaikaisesti puun käyttö sekä ympärivuotinen puunkorjuu ovat lisääntyneet ja kuljetuskalusto järeytynyt. Metsäja muiden yksityisteiden kunnossapito kuitenkin ontuu ja korjausvelka kasvaa. Tapio on tarttunut haasteeseen ja on jo muutaman vuoden ajan tuottanut maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta oppaita, ohjeita ja neuvontamateriaalia metsäteiden ja muiden pienten yksityisteiden kunnossapitoon sekä kunnossapitotöiden ammatilliseen teettämiseen ja toteutukseen. Kunnossapidon kilpailuttamisessa tarjousten vertailuun on otettu käyttöön vaivaton, Navico Oy:n kehittämä käänteinen laatupisteytysmenettely - laatulupaus, jossa urakoitsija tarjousta antaessaan pisteyttää itse oman työnsä ja toimintansa laatua. Laajojen työkokonaisuuksin kilpailuttamisen ohjeita ja urakoinnin asiakirjoja on täydennetty tien kesähoidon, sorastuksen, kunnostuksen ja vaurioiden korjauksen ohjeilla ja helppokäyttöisillä lomakkeilla. Aikaimmin julkaistuja lomakkeita ja uutta laatupisteytystä on testattu käytännön työmailla ja päivitetty saatujen kokemusten perustella. Tässä muodossa toteutettuna Tapion tuotepaketti metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden kunnossapitoon on valmis. Työkalupakkiin kuuluvat nyt metsätien

kunnossapidon opas, diasarja ja esite, muistiot metsätien rakentamisen omavalvonnasta sekä kunnostuksen ja kemera-perusparannuksen eroista, helppokäyttöinen metsätien kuntokartoitusmenettely ja kunnossapidon kustannusarviolomake. Töiden ammattimaiseen teettämiseen on tarjolla ohjeita ja käytännössä testatut lomakkeet

kahdentoista yksittäisen kunnossapitotyön tilaamiseen ja viiden laajemman työkokonaisuuden urakkakilpailuun, laatupisteytysmenettely sekä kymmenen eri kunnossapidon työtä kuvaavat tehtäväkortit. Materiaali on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tilaamana ja sen teossa on kuultu Suomen Tieyhdistystä, Koneyrittäjiä

ja Infra ry:tä. Asiantuntijana materiaalin teossa on ollut Navico Oy. - Kehitystyö jatkuu ja seuraavaksi alamme rakentaa kunnossapidon työkalujemme ympärille helppokäyttöistä, toimintaympäristönsä järjestelmiin liitettävää palvelujärjestelmää, joka opastaa metsänomistajia, tiekuntia ja alan toimijoita metsäteiden

kunnossapidon suunnittelussa ja toteutuksessa, kertoo metsänparannusasiantuntija Ilppo Greis Tapiosta. Koko tuotevalikoima on vapaasti ladattavissa Tapion sivuilta www.tapio.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

38 KULJETUS

BRIAB ja KOME puutavaraperävaunut valmistuvat jatkossa uudesta kokoonpanotehtaasta

KOME Oy:lle on valmistunut uusi kokoonpanotehdas Haapajärvelle, mikä osaltaan tehostaa perävaunujen tuotantoa jatkossa merkittävästi.

S

uomalainen kuormaautojen perävaunuja päällerakenne- valmistaja KOME Oy on tehnyt viime aikoina merkit-

täviä kehitysprojekteja toimintojensa ja tuotantojensa tehostamiseksi uudelle tasolle - tavoitteena nopeammat toimitusajat ja entis-

täkin parempi laatu. Noin 100 henkilöä työllistävän KOMEn tehtaat sijaitsevat Haapajärvellä, Iisalmessa, Rau-

talammilla ja Mikkelissä. Yhtiön tuotemerkit ovat KOME, RKP, KOME Composite, BRIAB, AKM. KOME tuotteisiin kuuluvat sora-, avorahti-, vaihtolava-, puutavara-, turve/haketuotteet.

Uusi kokoonapanotehdas tehostaa tuotantoa merkittävästi

Uusissa moderneissa avarissa tiloissa tapahtuu jatkossa perävaunujen virtautettu kokoonpano, mikä nopeuttaa läpimenoaikoja ja sitä kautta parantaa oleellisesti toimitusaikoja asiakkaille sekä nostaa KOMElaatua entisestäänkin.

Kaikki KOME ja BRIAB puuvaunut kootaan jatkossa uudella kokoonpanolinjalla Haapajärvellä, joten asiakkaille on tarjolla aiempaakin laadukkaammat tuotteet.

Merkittävin viimeaikainen investointi on Haapajärven päätehtaan viereen loppuvuodesta 2017 valmistunut uusi yli 3000 neliön kokoonpanotehdas. - Uusissa moderneissa avarissa tiloissa tapahtuu jatkossa perävaunujen virtautettu kokoonpano, mikä nopeuttaa läpimenoaikoja ja sitä kautta parantaa oleellisesti toimitusaikoja asiakkaille sekä nostaa KOME-laatua entisestäänkin. Osakokoonpano, runkohitsaukset ym. teräksen käsittely tapahtuu vanhoissa päätehdastiloissa mitkä on myös organisoitu uudelleen toiminnan tehostamiseksi. Uudelleen järjestelty komponenttivarasto syöttää jouhevasti kokoonpanotehdasta ja työn alla olevaan vaunuun tarvittavat komponentit siirtyvät sen viereen kokonaisuuksina, joten tuotantohenkilökunta saa keskittyä kasaamistyöhön ilman turhia keskeytyksiä ja osien hakemista, kertoo KOME Oy:n myyntijohtaja Seppo Saarnio. Uusiin tuotantotilojen lisäksi Haapajärvellä on tehty myös laiteinvestointeja mm. hitsauksen mekanisoimiseksi sekä työergonomian parantamiseksi esimerkiksi nostureilla, joilla perävaunujen rungot saadaan nostettua valmistusvaiheessa ylös työn helpottamiseksi. - Uusi kokoonpanotuotanto saadaan hiottua iskuun tammi-

kuun aikana ja kevättalvella sen vaikutukset alkaa näkyä positiivisesti toimitusajoissa. Myös sorapuolen tuotteisiin keskittyvässä Iisalmen tehtaassa tehdään toimenpiteitä läpimenoaikojen parantamiseksi mm. uudenlaisten komponenttikokonaisuuksien avulla, ilmoittaa Saarnio.

Laatuun panostetaan

Tuotannon tehostamisen lisäksi KOMEn tekemien toimenpiteiden keihäänkärkenä on laadun ja laadunvalvonnan tason nostaminen. - Otamme parhaillaan käyttöön uutta tuotannonohjausjärjestelmää ja kehitämme mm. laserleikkeiden laatua, toteaa Saarnio.

Tilauskanta hyvällä tasolla

KOME perävaunujen myynti on sujunut hyvää tahtia ja tilauskanta on alkaneelle vuodelle 2018 vahva. Myös päällerakennepuolen näkymät ovat hyvät. - Kotimaassa sorapuolen tuotteet ovat olleet selkästi myynnin veturina ja niiden kysyntä jatkuu edelleen hyvänä. BRIAB ja KOME puutavaraperävaunujen myynnissä teemme lujasti töitä kotimaan markkinoilla osuutemme nostamiseksi nykyisestä ja puuvaunuja tehdään jälleen myös Venäjälle, missä on kaikin puolin hyvät tulevaisuuden näkymät vaikka markkina onkin aika tempoileva. Kaikki KOME ja BRIAB puuvaunut kootaan jatkossa uudella kokoonpanolinjalla Haapajärvellä, joten asiakkaille on tarjolla aiempaakin laadukkaammat tuotteet, toteaa Saarnio.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 39

Puutavaraperävaunujen vuoden 2017 ensirekisteröintitilasto:

Puuvaunumarkkinat muutoksessa

K

ulunut vuosi 2017 oli uusien puutavaravaunujen ensirekis- teröinnissä keskiarvovuosi 127 perävaunulla. Suomen puutavaraperävaunujen 127 kappaleen markkinakakkua oli jakamassa kymmenen valmistajaa ja maahantuojaa. Totutusti ykköspaikan piti JYKI 37 vaunullaan ja 29 % markkinaosuudellaan mutta kokonaisuudessaan tilasto oli yllätysten täyteinen. Merkittävimmän nousun tilastojen selkeäksi markkinakakkoseksi oli tennyt A Weckman Heinolasta, jonka valmistamia vaunuja rekisteröitiin 33 kappaletta mikä tarkoittaa 26 % osuutta. Markkinoiden keskikastissa oli nyt kolme vaunumerkkiä ruotsalainen Kilafors-Karlavagnen (MST) 14 vaunulla, Närko 14 vaunulla ja Kome-Briab 13 vaunulla. Auto-Kilta Trucksin maahantuomaa puolalaista Zaslawia rekisteröitiin 7 kappaletta ja vasta pari vuotta markkinoilla ollut merkki onkin vahvistamassa rooliaan. Yhden-kolmen vaunun rekisteröintimäärään ylsi neljä eri vaunumerkkiä.

Uusien puutavaraperävaunujen rekisteröinnit 2017: Jyki A Weckman Kilafors-Karlavagnen Närko Kome-Briab Zaslaw Laurinaho Wilma Esape LRA

37 kpl 33 kpl 14 kpl 14 kpl 13 kpl 7 kpl 3 kpl 3 kpl 2 kpl 1 kpl

29 % 26 % 11 % 11 % 10 % 5,5 % 2,4 % 2,4 % 1,6 % 0,8 %

Vuonna 2017 Suomessa rekisteröitiin yhteensä 127 uutta puutavaraperävaunua joista ylivoimaisesti suurin osa oli 5-akselisia. Eniten osuuttaan markkinoilla kasvatti A Weckman (kuva). Myös ulkomailta tuotavat vaunut ovat lisänneet suosiotaan.


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet Zaslaw -puutavaraperävaunut, suunniteltu 5-akseliseksi korkeille massoille, BPW 10t akselit, valitsemillasi pankoilla, pyydä tarjous!! Nopeimmille heti pihalta!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

Ponsset kulkee tyylillä asiakkaille

P

onssen kovalla käyttöasteella oleva metsäkoneiden kuljetuskalusto sai lisää kapasiteettia uudesta metsäkoneenkuljetusyhdistelmästä. Volvo FH16 / Siimet lavettiyhdistelmän neitsytmatka suuntautui tammi-

kuussa Kangasniemelle.

Ponsse toimittaa sekä uudet että käytetyt metsäkoneet arvokuljetuksina asiakkailleen. Suuresta kysynnästä johtuen Ponssen useiden eri valmistajien riti-

läautojen ja metsäkoneenkuljetusyhdistelmien varaan rakentuva kuljetuskalusto on kovalla käyttöasteella. Kysynnän kohdistuessa entistä suurempiin ja järeämpiin koneisiin näkyy myös valmistajan näyttävässä kuljetuskalustossa, joka on mitoitettava kuljetuslogistiikan

vaatimusten mukaisesti. Ponssen uudesta Volvo FH16 750 rekanvetäjästä ja kolmiakselisesta kotimaisesta Siimet-lavetista koostuva ajoneuvoyhdistelmä vastaa täydellisesti kasvaneeseen tarpeeseen.

Ponssenkeltainen

Täysilmajousitettu Volvo FH16 6x4 on varustettu markkinoiden tehokkaimmalla eli 750 hevosvoimaisella moottorilla ja kuorma-autoalaa mullistaneella, tarkalla ja erinomaisen ajotuntuman tarjoavalla Volvo Dynamic Steering(VDS) ohjauksella. Lisäksi autossa on panostettu kul-

jettajan viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Näistä viimeksimainitun sisältyessä Volvon vakiovarusteisiin. Auton varusteisiin lukeutuu mm. taukoilmastointi ja suurempi jääkaappi sekä joukko muita varusteita. Siimetin valmistama koneenkuljetuslavetti on räätälöity metsäkoneiden kuljetuksia silmällä pitäen. Kaikki akselit kääntyvät tarvittessa ja koneiden kiinnityspisteet ovat mitoitettu Ponssen koneiden mukaan. Sekä vetoauto että lavetti ovat saaneet ylleen Ponssenkeltaisen värisävyn. Morjestakaa joko Volvon ratin takana istuvaa tai lavetin puolella konetta käsittelevää Martti Kauppista kun kohdalle sattuu!

Ponssen uusi Volvo FH16 750 sai Ponssenkeltaisen värisävyn ylleen jo tehtaalla. Väri lisättiin juuri tätä autoa varten Volvon järjestelmään. Ponssen luottokuljettaja Martti Kauppinen ajoi tammikuussa yhdistelmän neitsytmatkan Kangasniemelle ja kävi luovuttamassa Veljekset Hokkanen Oy:n Hannu Hokkaselle (oik.) uuden Ponsse Buffalo ajokoneen.

SEURAAVA JÄTTIKOKOINEN MAARAKENNUS- JA KAIVOSALAN AMMATTILEHTI

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 2/2017

by ammattilehti.fi

sivua!

260

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

ILMESTYY MAALISKUUSSA LISÄJAKELUSSA MM. MANSEN MÖRINÖILLÄ. VARAA OMA ILMOITUSPAKETTISI NYT! janne.jokela@ammattilehti.fi 050 4129 030 taneli.jokela@ammattilehti.fi 050 3208 174 Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Kysy myös omaa liitettä lehden mukaan! www.kivirock.fi

Paljon mielenkiintoista koneasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

KIVIROCK 2/2017

1


42 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

5-akselinen Zaslaw -puutavaraperävaunu kasvattaa tasaiseen tahtiin suosiotaan Suomen vaativilla markkinoilla.

Zaslaw saavuttanut suomalaisten asiakkaiden luottamuksen

A

uto-Kilta Trucks Oy Lappeenrannasta aloitti pari vuotta sitten Zaslaw -puutavaraperävaunujen myynnin Suomen markkinoille.

Uutuusvaunun myynti on lähtenyt hyvin matkaan ja asiakkaat ovat olleet kaikin puolin tyytyväisiä tuotteeseen. - Olemme toimittaneet yhteensä jo kohta parikymmentä vaunua. Zaslawin kysynnässä tapahtui 2017 lopussa selvä piristyminen ja kiinnostuneita

yhteydenottoja tuleekin nyt miltei päivittäin. Tämä johtuu uskoakseni siitä että vaunujen määrä lisääntyy tasaisesti ja muut puutavara-autoilijat näkevät niitä purkupaikoilla ja muualla. Paras referenssihän on tietysti kaveripiirissä oleva kaikin puolin hyvin toimiva kärry. Nyt kun muutama viikko on uutta vuotta eletty on meillä jo vuoden 2017 myyntimäärä kasassa, joten alkanut vuosi näyttää lupaavalta, kertoo Auto-Kilta Trucks Oy:n myyntipäällikkö Pasi Sairanen.

5-akselinen Zaslaw on tehty alusta lähtien Suomen olosuhteisiin

5-akselinen Zaslaw puutavaraperävaunu on kehitetty täysin Suomen markkinoiden tarpeisiin. - Ajatuksena on tarjota loppukäyttäjille houkuttelevaan hintaan sekä todella nopealla toimitusajalla yksinkertainen ja luja työkalu, jossa ei ole turhia ”tingentangeleita” eikä niklattuja osia. Zaslaw on alusta saakka suunniteltu 5-akseliseksi eikä niin että 4-akseliseen olisi vain

Auto-Kilta Trucksilla on Lappeenrannassa koko ajan valmiina varastossa 5-akselisia vaunuja 11 metrin kiinteällä rungolla, varustettuna BPW ECO 10 tonnin akseleilla joista kolme nousevaa (2+4+5), ilmajousilla, EBS-levyjarruilla ja 19.5” tai 22.5” paripyörin. Lisäksi varustukseen kuuluu siirtosylinteri, alumiinikelkka ja neljä paineilmakiristintä. Heti valmiiseen puutavaraperävaunun asiakas valitsee vain pankot.

lisätty yksi akseli. Tämä näkyy vaunun viisaassa rakenteessa kuten kaulaosan vahvistuksessa, mikä takaa sen, että runkorakenne ei lähde ajan saatossa ratkeilemaan 76 tonnin kokonaispainoillakaan ajettaessa. Huolimatta lujasta ja vahvasta rakenteesta 5-akselisen vaunun paino on kilpailukykyinen, sillä valmistuksessa käytetään lujia erikoisteräksiä. Ja Zaslaw -vaunujen komponentit ovat tunnettuja laatumerkkejä, joten varaosat löytyy helposti, ilmoittaa Sairanen.

Valmiita vaunuja heti toimitukseen

Zaslaw -perävaunut valmistetaan Puolassa. - Yhteistyö laatuun panostavan tehtaan kanssa on sujunut erittäin hyvin. Suomeen tulevien perävaunujen pankot, siirtosylinterit ja sidontalaitteet asennetaan Auto-Killan omalla korjaamolla Lappeenrannassa, muuten vaunut tulevat valmiiksi varusteltuina tuotannosta, sanoo Sairanen. Zaslaw -vaunut saa tilattua

Perävaunujen pankot, siirtosylinterit ja sidontalaitteet asennetaan Auto-Killan omalla korjaamolla Lappeenrannassa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KATSO VIDEO KESLA 2117T -NOSTURISTA!

KULJETUS 43

KESLA - metsäteknologian moniosaaja Kesla on metsäteknologian moniosaaja jo yli 55 vuoden kokemuksella. Nosturimme on suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin ja makuun. Valikoimastamme löytyy ratkaisu erilaisiin tarpeisiin, niin puunkuljetukseen kuin terminaalilastaukseenkin. TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

www.kesla.com www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Närhi Oy | narhi.com KAUTTUA: EHM Oy | ehm.fi MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi SOINI: Saleston Oy | saleston.fi

Auto-Kilta Trucks järjesti viime syksynä 2017 asiakasmatkan Zaslawin tehtaalle Puolaan. Myös tulevalle syksylle ollaan suunnittelemassa tehdasreissua vaunun ostaneiden kesken.

Juha-Matti Metsänen Poitsilasta oli vakuuttunut Zaslawin tehtaan toiminnasta ja valmistuslaadusta. Metsänen Forest Service Oy:lle tuli ajoon uusi 5-akselinen Zaslaw loppuvuodesta 2017.

tehtaalta BPW tai SAF akseleilla joko rumpu- tai levyjarruilla sekä ilmajousilla. Pyörät voi valita 22.5 tai 19.5 koossa terästai alumiinivanteilla sekä halutuilla renkailla ja värillä. - Pidämme kuitenkin Suomessa koko ajan valmiina varastossa 5-akselisia vaunuja 11 metrin

kiinteällä rungolla, varustettuna BPW ECO 10 tonnin akseleilla joista kolme nousevaa (2+4+5), ilmajousilla, EBS-levyjarruilla ja 19.5” tai 22.5” paripyörin. Lisäksi varustukseen kuuluu siirtosylinteri, alumiinikelkka ja neljä paineilmakiristintä, listaa Sairanen.

Metsärahti Mika Nevalainen Lieksasta otti uuden Zaslawin ajoon toukokuussa; vaunu oli ensin esillä Kuljetus 2017 -näyttelyssä Jyväskylässä.

Heti valmiiseen puutavaraperävaunun asiakas valitsee vain pankot. - Näin uuden vaunun toimitusaika on todella nopea ja hinnan ollessa laatuun nähden varmasti kohdillaan, lupaa Sairanen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

44 KULJETUS

Kesla vahvistaa autonosturien huoltoverkostoaan Etelä-Suomessa

- Avajaisissa oli näytillä laajasti Keslan nosturivalikoimaa kuten mm. uudella Kesla 2112T -nosturilla varustetun Sky-Forest Oy:n Sisu Timber puutavara-auto Suomi 100 -värityksessä, esitteli Kesla Oyj:n jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen.

H

yvinkään HRP Oy on aloittanut Kesla -autonosturien val- tuutettuna huoltopisteenä. Kesla-huollon avajaisten yhteydessä vietettiin HRP:n 30-vuotisjuhlaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Keslan vahva panostus autonosturien huoltopalveluverkoston laajentamiseen Etelä-Suomessa jatkui vuoden 2017 loppuun. Huhtikuun lopulla Lahtelainen Originator Oy aloitti Kesla autonosturien huoltopalvelutarjonnan Lahdessa ja Hollolassa. Samalla tehtiin aiesopimus kolmannen huoltopisteen avaamisesta vuoden loppupuolella Originator Oy:n tytäryhtiö Hyvinkään HRP Oy:n toimipisteeseen. Uusimman toimipisteen avajaisia päästiin viettämään joulukuun puolivälissä. Nykyaikaisissa ja liikenteelli-

sesti helposti tavoitettavissa tiloissa Hyvinkään Rekkarastissa sijaitseva HRP on vahva toimija erityisesti perävaunujen ja autojen jarru- ja katsastuskorjauksissa. Raskassarja-ketjuun kuuluvan HRP Oy:n erikoisosaamista ovat erilaiset perävaunujen muutostyöt, kuten akselisto- ja runkomuutokset. Myös päällirakennetyöt ja katsastushuoltopalvelut kuuluvat HRP:n palveluihin. - Huoltoyhteistyö Keslan kanssa vahvistaa palvelutarjontaamme ja tarjoaa alueella operoiville Kesla-asiakkaille osaavaa ja joustavaa huolto- ja varaosapalvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella, sanoo Originator Oy:n hallituksen puheenjohtaja Oskari Hentilä.

Nosturiuutuudet koeajettavina

Hyvinkään HRP:n 30-vuotista taivalta ja nyt aloitettua Kesla

-yhteistyötä juhlittiin näyttävästi kakkukahvien ja nosturikoeajojen merkeissä. Keslan puolelta esillä on kolme nosturia. Kierrätys- ja kappaletavarakäyttöön sopiva KESLA Z17 recycling -nosturiuutuus sekä KESLA 2112Z ja 2112T -nosturit. Keslan ja HRP:n ohella tapahtumassa olivat vahvasti esillä edellä mainittujen toimijoiden yhteistyökumppanit Raskassarja, Teboil, lähin Kesla-myyjä Kongan Konepaja, TMT. Malinen sekä hydrauliikkatoimittaja Specma jonka hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteet sekä korjaamolaitteet ovat nyt tarjolla Hyvinkään HRP:n kautta. Tuote-esittelyiden ja kor- jaamotiloihin sekä Kesla nostureihin tutustumisen lomassa vierailla oli mahdollisuus hyödyntää tapahtumaa varten räätälöityjä erikoistarjouksia huolloista, varaosista ja tietenkin myös nostu-

Nykyaikaisissa ja liikenteellisesti helposti tavoitettavissa tiloissa Hyvinkään Rekkarastissa sijaitseva HRP on vahva toimija kuljetusalalla.

reista. - Olemme panostaneet vahvasti huoltotoimintojen laajentamiseen Etelä-Suomen alueella ja olemme varsin tyytyväisiä että saimme lyhyessä ajassa rakennettua yhdessä Originatorin ja

HRP:n kanssa tiiviin ja kattavan huoltopalveluverkoston hyvien liikenneyhteyksin varrelle, kertoo Kesla Oyj:n jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen.

Hallin puolella Kesla-nosturien huoltotyöt olivat virallisena avajaispäivänä jo hyvässä vauhdissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Avasimme keväällä Keslan huoltopisteet Originatorin puolella Lahdessa ja Hollolassa. Halusimme laajentaa palvelua myös tänne tytäryhtiö HRP:n puolelle, Originator Oy:n hallituksen puheenjohtaja Oskari Hentilä (oik.) kertoi Ammattilehden Tero Lahtisen haastattelussa.

Kesla-huollon ja Hyvinkään HRP:n 30-vuotistapahtumaan saapui mukavasti väkeä - tarvikekauppaa tehtiin tarjoushinnoilla.

Risto Väisänen Specmalta esitteli valmistajan hydrauliikka- ja pneumatiikkapuolen tuotteita. Hänen mukaan hiljattain HRP:n kanssa aloitettu yhteistyö on ollut molemmille hedelmällistä.

Pankkovalmistajia tapahtumassa edusti lahtelaisen TMT. Malinen Oy:n Jyri Malinen.

KULJETUS 45

Kesla-nosturit keräsivät tapahtumavieraiden huomion. Kauko-ohjauksella varustettu uusi KESLA Z17 recycling -kierrätysnosturiuutuus sai kiitosta täsmällisestä ja helposti omaksuttavasta kauko-ohjauksestaan.

Hyvinkään HRP Oy tunnetaan autojen ja perävaunujen huoltoihin, korjauksiin ja vaativiin akselimuutoksiin sekä entisöintitehtäviin erikoistuneena täyden palvelun huoltotalona. Kesla-avajaispäivänä korjaamon puolella oli parhaillaan jatkettavana yksi puukärrykin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LUOKKANSA TEHOKKAIMMAT Z-NOSTURIT

140Z JA 150Z

Nostureiden tehokkuus, käyttömukavuus ja turvallisuus sekä 14-15 tm kapasiteetti on tehty vastaamaan tarpeitasi. Monipuolisista ohjausjärjestelmistä löydät oman vaihtoehtosi, jonka ansiosta nosturiasi on kevyt ohjata. Z-nosturimalleissamme on SafetyPlusTM -järjestelmä sekä letkuja suojaava HPL-riipuke. nDuranceTM-maalausprosessi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Oikealla nosturivalinnalla pystyt vaikuttamaan merkittävästi kokonaiskustannuksiin. Z-malleillemme myönnetään kolmen vuoden runkotakuu sekä laajan huolto- ja varaosaverkostomme tuki.

Kun etsit nosturia joka on kestävä ja luotettava, ota meihin yhtetyttä. Hannu Iivanainen

puh. 040 037 7837

Mika Kalliosaari

puh. 040 670 7885

Richard Sillman

puh. 040 642 9333

Janna Wolin

puh. 040 706 7022

hiab.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Veho käynnisti katsastustoiminnan Seinäjoen toimipisteessään

V

eho on laajentanut katsastustoiminnan Seinäjoelle. Tarjolla on kotimainen, joustava ja aikaa säästävä määräaikaiskatsastuspalvelu kaiken kokoisille ja merkkisille ajoneuvoille. Seinäjoki on jo Vehon neljäs katsastuspalveluja tarjoava toimipiste. - Seinäjoella tehdään määräaikaiskatsastuksia kaikille automerkeille aina mopoautoista raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin. Katsastamme aivan kaikki mopoautot, henkilö- ja pakettiautot, kevytkuorma-autot ja raskaat kuorma-autot, linja-autot sekä kevyet ja raskaat perävaunut. Muutos- ja rekisteröintikatsastuksia emme kuitenkaan tee, emme myöskään rekisteröintejä, Veho Seinäjoen vastuukatsastaja Sami Ketola kertoo. Veho Seinäjoki on täysin kotimainen ja erittäin asiantunteva katsastustoimi-

paikka, jossa asiakas saa hoidettua kaikki autoon liittyvät asiat joustavasti ja kätevästi yhden luukun periaatteella. - Katsastuksessa mahdollisesti löytyvät viat saadaan korjattua samassa paikassa. Lisäksi kaikki korjaukset ja niihin liittyvät varaosien tilaukset voidaan sopia samalla käynnillä, mikä säästää asiakkaan aikaa ja vaivaa. Seinäjoella Veho on ainoa toimipiste, jossa näin joustava asiointi on mahdollista myös raskaalle kalustolle, Ketola huomauttaa. Veho käynnisti vuoden 2017 alussa kaikkien ajoneuvoluokkien katsastukset Pirkkalan hyötyajoneuvokeskuksessa. Katsastuspalveluja tarjoavat lisäksi KehäVeholla Espoossa (kaikki ajoneuvoluokat) sekä Mercedes-Benz Airport Vantaalla (henkilö- ja pakettiautot). Muut Vehon toimipisteet palvelevat asiakkaita katsastusasioissa yhteistyökumppaniverkoston avulla.

Kenworth julkaisi polttokennolla toimivan kuorma-auton

P

accar julkaisi uuden Kenworth T680 kuormaauton vety-toimisella polttokennolla. Auto tuotiin näytille CES näyttelyyn Las Vegasiin. Auto on osa Kenworthin ZECT -nollapäästö ohjelmaa. Kenttätestit on suoritettu Seattlen alueella. Ensimmäiset toimitukset tapahtuvat Kaliforniaan Total Transport Services Inc. -yhtiölle. Auto tuottaa sähköä polttokennolla joka käyttää polttoaineena vetykaasun ja ilman yhdistelmää. Pakoputken päästönä on ainoastaan vesihöyryä. Polttokennolta sähkö johdetaan joko suoraan sähkömoottoreille tai latausvirraksi litium -akuille. Akkuvirtaa voidaan käyttää myöhemmin tai sitä tarvittaessa. - Kenworth T680 vedyllä toimiva polttokenno kuorma-auto on nyt todellisuutta, sanoo Stephan Olsen, Kenworth

tuotekehitys johtaja ja jatkaa: - Vetytoiminen T680 on menestynyt hyvin kenttätesteissä. Nyt olemme valmiit aloittamaan ensimmäiset toimitukset asiakkaalle. Autot tulee suorittamaan kuljetuksia sataman palveluksessa Los Angelesin Long Beachilla. Olsen mainitsee kuorma-auton toimintasäteeksi noin 240 km ja tehoksi 565 hevosvoimaa. - Testimme osoittaa, että auto suoriutuu itse ajossa vähintään yhtä hyvin kuin perinteisellä diesel -moottorilla varustettu auto. Alalla on paljon lupauksia, mutta nyt näemme vielä kirkkaammin päivän kun Kenworth nollapäästöiset ja lähes nollapäästöiset autot ovat tavallinen näky liikenteessä. Kenworth on panostanut paljon nolla- ja lähes nollapäästöisten autojen kehitykseen ja eri toteustapojen vertailuun, kertoo Olsen.

Päätös nostaa tiestön talvihoidon tasoa tuli oikeaan aikaan

L

iikenne- ja viestintäministeriön tiedottama päätös nostaa hoitoluokkia merkit- tävimmillä tieosuuksilla vuoden 2018 alusta oli joululahja liikenteelle. Se osoittaa, että päättäjät ymmärtävät tienhoidon merkityksen liikenneturvallisuudelle ja kansantaloudelle ja ovat valmiita taloudellisiin panostuksiin asian hyväksi. Joulukuussa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n hallitus vaati päättäjiltä kiireellistä muutosta liukkauden

torjuntaan ja ennaltaehkäisevän toimintamallin käyttöönottoa. Tiedotteessa 22.12. ministeri Anne Berner toteaa, että on tärkeää, että turvallisuuden takaamiseksi ja elinkeinoelämän kuljetusten varmistamiseksi pystymme reagoimaan tilanteeseen nopeasti. - Paremmin emme pystyisi tarvetta itsekään kuvaamaan. Pyysimme tienhoidon luokituksen uudelleenarviointia ja työ sen eteen on nyt aloitettu, tämä oli meille maanteiden tavaraliikenteen ammattilaisille arvokas joululahja, sanoo SKAL:in puheenjohtaja, talousneuvos Teppo Mikkola.

KULJETUS 47

www.porokka.fi

JP:LTÄ SALPAKADULTA JOENSUUSTA! MYÖS VUOKRATTAVANA!

VOLVO FH16 700 -12 Exte alupankot, mahdollisuus myös myydä yhdessä nosturin ja perävaunun kanssa Hinta: 39.500€

SUNWARD SWE 15S -08 Ajettu 323 h, 2 kauhaa, puskulevy, kallistuva puoliautomaattinen liitin, lämpöhytti, hyvät telat, työvalot Hinta: 18.000€

YHDESSÄ 18.500€

SCANIA R470 ketjupurku, kats. 8/17 Hinta: 11.000€

KÄRRI LIPE ketjupurku Hinta:

12.500€

SISU E 6x2 -97 nosturilla + perävaunulla tai erikseen - TARJOA!!!

SISU E14M

-97

Hinta:

SORALAVA + KASETTIPERÄVAUNU 3-aks. ykköpyörä automaatikasetti. Myydään erikseen

-03

15.500€

LOGLIFT 105Z -98 kympitettynä!! avo/hytti Hinta: 9.500€

SISU SM 6x2 -95 (myös nosturilla + pv!!) Hinta: 11.500€

LOGLIFT 96ST

-08 Nyt hinta: 9.900€ -07 Nyt hinta: 8.900€

TARJOA!!! LOGLIFT 96ST

Hytit Kesla, Loglift, Jonsered

NYT PURETTAVANA!

Edullisesti!

LISÄKSI:

JONSERED 1080 ST -07.....PURETTUNA LOGLIFT 105 ST H -03........PURETTUNA

FORESTERI 2009TH -08.....PURETTUNA JONSERED 1080 ST -10.....PURETTUNA EPSILON 110......................PURETTUNA

NYT HINTA 375€

Uudet kourat ja kääntäjät Uusia ja käytettyjä pankkoja. KUUKAUDEN TUOTE ERIKOISHINNOIN! MYÖS VAIHTO! Nosturin tukijalan askelma

ETUPRESSUT SOPIVASTI: Kesla, Loglift ja Epsilon 295€/kpl VARASTO MYYDÄÄN NYT SOPIVASTI. MYÖS NOSTUREIDEN UUSIA/KÄYTETTYJÄ VARAOSIA. VAAKAOSAT JA TAMTRON -VAA’AT. MEILTÄ NYT MYÖS GUNNEBO-KETJUT. Kysy myös rahoitusta ja muita ehtoja. Yli 35 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko puualan parhaaksi!

Salpakatu 12, 80100 Joensuu Jouni Porokka 0500 373 473 Jyrki Porokka 050 546 4875 jouni@porokka.fi jyrki@porokka.fi


48 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Terminator XXL -puutavarapankkojen kiinnikkeiden XXL-Triplavaimennin on kehitetty yhteistyössä Teknikumin kanssa.

XXL-Triplavaimennin nyt tuotantovalmis

T

erminator XXL -puutavarapankkojen uusi XXL-Triplavaimennin parantaa pankkojen käyttömukavuutta, tekee pankkokiinnitykset tukeviksi ja meluttomaksi sekä parantaa osaltaan myös liikenneturvallisuutta.

- Yhteistyömme Teknikumin kanssa on nopeaa, tehokasta ja lopputuotteet ovat korkealaatuisia ja toimivia. Pankkokiinnikkeisiimme tuleva uusi kolmiportainen vaimennuskumi on nyt saatu tuotantovalmiiksi ja 200 kappaleen ensierä on tilauksessa ja asiakaskäytössä se on jo tammikuun 2018 aikana. Yhteistyö Teknikumin kanssa on luonnollinen jatkumo Terminator XXL ARCTIC -nostokoukkujen valmistustukselle, kertoo Heikki Jokela.

Yhteistyö Teknikumin kanssa on luonnollinen jatkumo Terminator XXL ARCTIC -nostokoukkujen valmistustukselle.

Terminator XXL -pankkoihin on nyt saatavilla uusi kolmiportainen vaimennuskumi. XXL-Triplavaimennin nostaa pankkokiinnikkeiden toimivuuden uudelle tasolle.

Suomalainen Teknikum on yksi johtavista kumi- ja muovituotteitten kehittäjistä sekä valmistajista Euroopassa. Polyuretaanituotteet ovat yksi osa Teknikumin erityisosaamista. - XXL-Triplavaimentimella haemme kaikkien Terminator XXL -pankkojen kiinnikkesarjoille entistäkin toimivampaa ja huoltovapaampaa ratkaisumallia. Vaimenninuutuus tuo puutavarayhdistemiin myös ”ennenkuulumattoman” kolinanvaimennuksen ja sen myötä myös äänettömyyden sekä käyttömukavuus- ja käyttöikälisän. Olemme hakemassa Triplavaimentimellemme EU-mallisuojaa ja EU-patenttia, sanoo Jokela.

Lisätietoja kumivaimentimet korvaavasta uutuudesta: Heikki Jokela 050 4129 024

Terminator XXL -puutavarapankkojen kiinnikesarjat saavat kiitosta käyttäjiltä. Nyt niiden ominaisuudet paranevat entisestään uudella XXL-Triplavaimentimella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TAMTRON TIMBER WIRELESS

-PUUTAVARANOSTURIVAAKA

LANGATONTA TARKKUUTTA ⊲

Erinomainen tarkkuus, noin 1 % normaalissa käytössä

Luotettavat mittaustulokset, joihin lämpötila ja kuormaustapa vaikuttavat langattoman ratkaisun ansiosta häviävän vähän

Häiriötöntä työskentelyä helposti vaihdettavien paristojen ja jopa kaksi kuukautta kestävän akun myötä

USB-tiedonsiirto metsäyhtiöiden tietojärjestelmiin XML-muodossa

KYSY LISÄÄ! Puh. 03 3143 5000 | weighing@tamtron.fi | www.tamtron.fi


50 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nosturikauppaa hyvällä asenteella ja vankalla ammattitaidolla

J

vaunuja myytiin kymmenkunta, laskee Holopainen.

esse Holopainen edustaa nosturi- ja perävaunukaupassa uutta sukupolvea; silti kokemusta alasta on kertynyt jo todella paljon. Aktiivisen kentällä tapahtuvan myyntityön ja asiakaslähtöisen toiminnan ansiosta Holopaisella on laaja puunkuljetusalan asiakaskunta koko maan alueella.

Nosturit järeytyneet - Z-mallin suosio kasvaa

SALESTONin myydyin nosturimalli on viime aikoina ollut 12 tonnimetrin KESLA 2112T. - Puunajossa on siirrytty astetta järeämpiin nostureihin sillä kuormausmäärät ovat kasvaneet. Lisäksi KESLAlla on tarjota järeään päähän uudet 15 ja 17 tonnimetrin suorapuominosturit. Ja Z-nosturit ovat nostaneet tasaisesti suosiotaan lähinnä kasvaneen kuormatilatarpeen takia. KESLAn Z-mallistosta löytyy uudet 12, 14 ja 17 tonnimetrin koneet myös keskipilarimallina, kertoo Holopainen.

SALESTON on JYKI, KESLA ja Matec-Trailer tuotteiden valtuutettu myyjä. - Tavoitteenamme on tarjota luotettavaa kalustoa kilpailukykyisen hinnoin mutta myös varmistaa, että asiakkaalla on käytössään asianmukainen, juuri hänen tarpeeseensa sopiva kalusto ja sen rivakka huolto. Asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen ja niihin ripeästi vastaaminen ovat tekemisemme ydintä, kertoo Jesse Holopainen.

Isossa ohjaamossa kuljettaja viihtyy

Myyntimäärät kehittyy hyvään suuntaan

Nosturikauppa kävi vuonna 2017 Suomessa hyvää tahtia ja kotimainen KESLA on vahvassa roolissa markkinoilla. - Olen myynyt KESLAa neljän vuoden ajan ja myyntimäärät ovat kehittyneet jo hyvälle tasol-

- Kotimainen KESLA-nosturimallisto on erittäin laaja ja kaikin puolin edistyksellinen joten puutavaranajoon löytyy varmasti tehokkaat ratkaisut, sanoo SALESTONin Jesse Holopainen.

le mutta mahdollisuudet kasvuun ovat realistiset sillä tuote on kunnossa ja positiivista intoa

tekemiseen löytyy. Viime vuoden aikana tein kaupat paristakymmenestä uudesta nosturista

puunajoon ja kierrätyskäyttöön - lisäksi meni käytettyjä. Uusia JYKI puutavara- ja vaihtolava-

Tärkeä osa nykyaikaista puutavaranosturia on ohjaamo, missä kuljettaja viettää pitkiäkin aikoja työpäivästään. - KESLA ProCAB -ohjaamo on viihtyisä ja ergonominen työpaikka sekä edelleen markkinoiden tilavin. Vaikka perinteiset vipuohjaukset ovat edelleen kysytyimpiä niin sähköohjauskin yleistyy; toimitimme esimerkiksi hiljattain KESLA 2112ZT -nosturin IQAN-sähköohjauksella Kuljetus Tii-Sik Oy:lle Lappeenrantraan, ilmoittaa Holopainen.

Laaja ja laadukas kahmarimallisto

Kuljetus Maksimainen Oy, Ilomantsi, kuvassa SALESTONin Jesse Holopaisen myymä uusi KESLA 2112T ja Hannu Maksimainen.

KS-Metsäkuljetus Oy:lle Jyväskylään toimitettiin uusi Kesla 2112T, Ville Kähkönen tyytyväisenä uuden nosturin vierellä.

KESLA tarjoaa nostureihinsa myös edistyksellisen proG -kahmarimalliston, joita voidaan asentaa toki myös muun merkkisiin nostureihin. - ProG -kahmarit saavat kehuja käyttäjiltä kestävyytensä sekä geometriansa osalta. Erityisesti ProG 46 -malli on suosittu; se uppoaa hyvin pinoon ja vastaa kooltaan ”äx-viiskolmosta”, toteaa Holopainen.

Asennukset ja huollot lähellä asiakasta - leasingrahoitus yleistyy

Puutavaranostureiden asennukset ja huollot SALESTON hoitaa osaavien yhteistyökumppaneiden toimesta mahdollisimman lähellä asiakasta. - Ei ole järkevää että asennukseen tai huoltoon ajetaan satoja kilometrejä, kun osaavia tekijöitä löytyy asiakkaan läheltäkin. Rahoitusvaihtoehdoissa leasing yleistyy koko ajan ja se tarjoaakin selvää hyötyä yrittäjille, sanoo Jesse Holopainen.

Kuljetus Tauriainen Oy Pudasjärveltä siirtyi IQAN-sähköohjaukseen uudessa KESLA 2112T nosturissa, kuvassa Mikko ja Hannu Tauriainen.

Kari Koskinen T:mi Soinista osti uuden KESLA 2112T:n, minkä Kari ja Feetu Koskinen hakivat ajoon asennuksesta Konekorjaamo Riikoselta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

Originator ja Hiab jälkimarkkinointiyhteistyöhön

L

ahdessa ja Hollolassa toimiva raskaan kaluston varaosa- ja korjaamotoimija Originator Oy on aloittanut jälkimarkkinayhteistyön Hiabin kanssa.

Tammikuussa 2018 alkanut yhteistyö kattaa koko laajan Hiab-tuotevalikoiman. Originator Oy tarjoaa osaamistaan ja ammattitaitoaan HIAB-kuormausnostureiden, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnostureiden, MOFFETT -ajoneuvotrukkien, MULTILIFT -vaihtolavalaitteiden sekä ZEPRO ja FOCOLIFT-takalaitanostimien käyttäjille. - Tuote- ja palveluvalikoiman laajentamisella haluamme tarjota asiakkaillemme aiempaa kattavampaa ja samalla laadukkaampaa palvelua, sanoo Originator Oy:n toimitusjohtaja Oskari Hentilä. Hentilän mukaan varaosien perusvarasto perustetaan tulevan kevään aikana Lahden toimipisteeseen, joka tukee samalla myös Hollolan pistettä. Varaston rakentaminen aloitetaan yleisimmistä huolto- ja varaosista, mutta tavoitteena on kasvattaa varastoa alueen laitekannan mukaan. Hentilän mukaan varaston ylösajossa tehdään tiivistä yh-

Originator Oy on aloittanut jälkimarkkinayhteistyön Hiabin kanssa. Kuvassa vas. Kai Saarikoski, korjaamopäällikkö, Originator Oy; Oskari Hentilä, toimitusjohtaja, Originator Oy; Matti Jokela, aluemyyjä, HIAB; Kari Asikainen, tekninen tukihenkilö, HIAB.

teistyötä Hiabin myynti- ja jälkimarkkinaorganisaation sekä asiakaskunnan kanssa. - Yhteistyö Hiabin kanssa on antanut meille mahdollisuuden myös henkilörekrytointeihin ja olemme vahvistaneet asentajajoukkoamme kuormankäsittelylaitteiden parissa pitkän työuran tehneellä asentajalla, jatkaa Hentilä, jonka mukaan asentaji-

en ja varaosahenkilöstön koulutukset aloitetaan ripeällä aikataululla. - Meillä on henkilökunnassamme paitsi vahvaa osaamista, myös tätäkin suurempi halu oppia uusia asioita. Yhdessä Hiabin vahvan organisaation kanssa olemme valmiita auttamaan asiakkaitamme myös kuormankäsittelylaitteiden parissa heti tästä

päivästä alkaen, lupaa Hentilä. Hiabilla on Suomessa jo entuudestaan hyvin vahva jälkimarkkinaverkosto, joka pitää sisällään yli 40 paikallista huoltopistettä. Jälkimarkkinointipäällikkö Niko Nurmisen mukaan Hiab haluaa omalta osaltaan turvata valmistamiensa laitteiden toimintavarmuuden tarjoamalla asiakkailleen katta-

van ja osaavan huoltoverkoston. - Päijät-Häme on Hiabille erittäin tärkeä markkina-alue, joten olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme aloittaa jälkimarkkinayhteistyön osaavan ja asiantuntevan Originator Oy:n kanssa, painottaa Nurminen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vitoon jatkuva neliveto nyt

990 € Etusi jopa 4 580 €*

Kuvan auto lisävarustein.

Vito 4x4. Pysyy liikkeellä haastavassakin kelissä. Mercedes-Benz Vito Winter 4x4:n ominaisuudet erottuvat edukseen olosuhteiden huonontuessa. Markkinoiden edistyksellisin jatkuva neliveto ja aito 7G-Tronicautomaattivaihteisto pitävät huolen siitä, että matka jatkuu huolettomasti vaikka maata peittäisivät lumi- ja jääkerrokset. Nyt Vito Winter 4x4 edullisella rahoitusleasingillä alk. 445 €/kk. Saatavana kolmella koripituudella ja kahdella moottorivaihtoehdolla. Autoja määräerä – toimi nopeasti! > Tutustu kampanjaan: mercedes-benz.fi/winter Esimerkkimallit Vito Winter 114CDI 4x4 A1 A Vito Winter 114CDI 4x4 A2 A Vito Winter 116CDI 4x4 A3 A

Autoveroton hinta 38 765,86 € 40 153,49 € 45 873,32 €

Autovero 5 008,35 € 5 188,95 € 5 857,56 €

Kokonaishinta (sis. toim.kulut 600 €) 44 374,21 € 45 942,44 € 49 330,88 €

CO2-päästöt 174 g/km 174 g/km 177 g/km

Nordea rahoitusleasing 445 €/kk** 459 €/kk** 497 €/kk**

Huolenpitosopimus 23,29 €/kk*** 23,29 €/kk*** 23,29 €/kk***

*Vito 116CDI 4x4 A3 A -pakettiauton hinta 53 911,09 € - Winter -kampanja-alennus 4 580,21 = auton kokonaishinta 49 330,88 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toim.kulut 600 €). **Sopimusaika 60 kk. Avauspalkkio 300 €, maksetaan 1. erä yhteydessä. Laskutuspalkkio 9 €/kk. 114CDI 4x4 A1 A jäännösarvo 12 695 € |114CDI 4x4 A2 A jäännösarvo 13 150 € | 116CDI 4x4 A3 A jäännösarvo 14 152 € . Vain yritysasiakkaille, hinnat alv. 0 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Rahoituslaitos: Nordea Rahoitus Suomi Oy. Koskee vain erikoiserän Vito Winter 4x4 autoja. **/***Hinnat alv. 0%. ajosuoritteella 10 000 km/vuosi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 53

Ammattilehti mukana tuomaristossa

Vuoden Auto Suomessa 2018 on Seat Ibiza

A

Peräti 17 tuomariston jäsentä asetti Seatin omassa äänestyksessään voittajaksi, kun muiden ensimmäiset sijat jakautuivat järjestyksessä Škoda 13, Kia 9, Volvo 7, Opel 5 ja Volkswagen 5. Yleisöäänestyksessä Vuosisadan Liikennevaikuttajaksi nousi televisiosta tuttu liikennevalistaja Ensio ”Enska” Itkonen (1926-2010). Vuosisadan Liikenneteoksi kansa valitsi jalankulkijan heijastimen, jonka keksi yli 50 vuotta sitten maanviljelijä Arvi Lehti (19121972). Vuosisadan Liikenneteko on itsenäisyyden juhlavuoden liikenneturvallisuushanke.

uto- ja liikennetoimittajat ry valitsi joulukuussa vuoden tärkeimmän henkilöautouutuuden Suomessa. Voittaja julkistettiin 13. joulukuuta aiempaa näyttävämmässä Auto- ja Liikennegaalassa, jossa tunnustuksia jaettiin yhteensä yhdeksässä palkintoluokassa Suomi 100 -hengessä.

Suomessa päätyökseen autoista ja liikenteestä kirjoittavia toimittajia edustava Auto- ja liikennetoimittajat ry, valitsi merkittävimmän uuden automallin nyt neljäntenä vuonna peräkkäin. Kahdessa vaiheessa toteutettuun äänestykseen osallistui, Ammattilehden toimituspäällikkö Tero Lahtinen mukaan luettuna yhteensä 56 yhdistyksen jäsentä. Ensimmäisellä kierroksella olivat mukana kaikki marraskuun alun 2016 jälkeen ja ennen lokakuun 2017 loppua Suomessa myyntiin tulleet uudet automallit. Ehdolle asettui ennätykselliset 39 mallia, joten tuomariston rooli oli tänä vuonna erityisen haastava. Raatilaiset pääsivät tutustumaan ehdokkaisiin Nummelan lentokentällä järjestetyssä koea-

Tuomaristo kehui voittaja Seat Ibizaa pikkuautoksi, jossa hinta ja ominaisuudet kohtaavat houkuttelevalla tavalla. Etenkin auton ajettavuutta ylistettiin, ja myös pirteä muotoilu sai kiitosta.

jopäivässä, jonka jälkeen äänestettiin, mitkä kuusi autoa pääsevät loppukilpailuun. Ratkaiseva toisen kierroksen äänestys oli vuorossa finalistiautot sisältäneen toisen koeajopäivän jälkeen. Toisella äänestyskierroksella jokaisella raatilaisella oli käytössään 15 ääntä, jotka sai jakaa haluamallaan tavalla kuuden ehdokkaan kesken. Auton uutuusarvon ohella Vuoden Auto Suomessa -äänestyksen tärkeimpänä valintaperusteena on rahalle saatava vastine. Lisäksi arvioidaan ajettavuutta, mukavuutta, tiloja, teknistä edistyksellisyyttä sekä

ympäristöystävällisyyttä. Myös muotoilua painotetaan arvioinneissa. Yksi kuudesta ehdokkaasta oli nostettava voittajaksi, ja sille sai antaa enintään kuusi ääntä. Autot jakautuivat äänestyksessä selkeästi kahteen ryhmään, ja ykköstila ratkesi vaivaisen viiden pisteen erolla. Tuomaristo kehui voittaja Seat Ibizaa pikkuautoksi, jossa hinta ja ominaisuudet kohtaavat houkuttelevalla tavalla. Etenkin auton ajettavuutta ylistettiin, ja myös pirteä muotoilu sai kiitosta. Seat Ibiza sai äänestäjiltä myös selvästi eniten ykkössijoja.

Voittaja julkistettiin 13.12. aiempaa näyttävämmässä Auto- ja Liikennegaalassa, jossa tunnustuksia jaettiin yhteensä yhdeksässä palkintoluokassa Suomi 100 -hengessä.

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Palvelut saman katon alle

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

VPS - hifk

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

54 KULJETUS

Vaikeisiin keleihin kehitetty Martti on nyt ensimmäinen lumen ja jään haastanut robottiauto

V

TT:n robottiauto Martti on onnistunut ensimmäisenä auto- maattisena autona ajamaan täysin autonomisesti todellisella tiellä lumipeitteisissä keliolosuhteissa ja tekemään samalla myös uuden 40 km/h:n nopeusennätyksensä Muoniossa Aurora E8 -älytiellä, mikä on todennäköisesti myös uusi epävirallinen maailmanennätys. Martti on Volkswagen Touaregin alustalle kehitetty tutkimusajoneuvo, joka on varustettu robottiautopuolisonsa Marilynin tavoin kameroilla, antenneilla, sensoreilla ja laserskannereilla. Ajoneuvoissa on eroja anturien määrässä ja sijoittelussa. Esimerkiksi Martin kolme laserskanneria nuuskivat ympäristöä vain auton edessä, kun Marilynin antureista kaksi katsoo eteenpäin ja yksi taaksepäin. - Kun keväällä 2017 me tutkijat opetimme Marilyniä ajamaan, niin syksyllä se on opettanut meitä tekemään Martista sellaisen, että tämä pärjää puolisonsa kanssa ja noudattaa reitillään GPS- ja suuntatietoja. Martti on tehty vaikeisiin keliolosuhteisiin ja Marilyn loistaa kaupunkien kuningattarena, kuvailee projektipäällikkö Matti Kutila VTT:n RobotCar Crew’sta. Muonion älytiellä Marttia myös opetettiin intensiivisesti. - Sillä on selkeästi päättäväinen luonne, ja se lähti toimimaan vuorokauden sisukkaalla opettamisella. Marilyn oli aikanaan työläämpi, koska sen hallintaohjelmisto luotiin täysin tyhjästä. Martissa on käytössä sama ohjelmisto, johon ei enää tarvinnut tehdä kuin pieniä muutoksia, pohtii auton rakentamisesta ja laitteista vastannut Ari Virtanen.

Uusi nopeusennätys täysautomaatiolla todel- lisella tiellä ja lumessa

Martti myös saavutti nopeusennätyksensä, kun sen annettiin pienen totuttelun jälkeen nostaa nopeuttaan. - Mahdollisesti syntyi myös uusi maailmanennätys täysautomaatiolla todellisella tiellä 40 km/h lumisessa maastossa ilman

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Muonion älytiellä Martti myös saavutti nopeusennätyksensä, kun sen annettiin pienen totuttelun jälkeen nostaa nopeuttaan. Mahdollisesti syntyi myös uusi maailmanennätys täysautomaatiolla todellisella tiellä 40 km/h lumisessa maastossa ilman kaistaviivoja ja lumisateessa.

kaistaviivoja ja lumisateessa. Enemmänkin vauhtia olisi voinut olla, mutta nopeus on ohjelmallisesti rajoitettu testiajoissa 40 km/h, Kutila kertoo. Ajon toteuttivat tutkija Pasi Pyykönen, erikoistutkija Ari Virtanen ja vastaava tutkimusteknikko Rainer Täppinen.

Lisää älykkyyttä ja ajonopeutta

Aurora E8 -kokeilut liittyvät Liikenneviraston ja Trafin Arctic Challenge-CAD-projektiin, jossa ovat mukana VTT:n lisäksi Indagon, InfoTripla ja Dynniq. VTT:n robottiautoihin vaihdetaan vielä optisten komponenttien aallonpituuksia ja lisätään tutkan resoluutiota sekä rakennetaan edelleen lisää älykkyyttä anturien kyvykkyyttä haistelevaan ohjelmistoon. Näin pyritään varmistamaan ajoneuvon toimintakykyä pala kerrallaan myös liukkaalla tiellä, jossa näkyvyyttä haittaavat peittynyt tienreuna tai sumu. Robottiautojen kehityksessä lisätään koko ajan skenaarioita (kaupunkia, kantatietä, lunta, exit-ramppia), joista auto suoriutuu, sekä kasvatetaan ajonopeuksia ja hallitaan älykkyydellä vaikeitakin keliolosuhteita. Joulun ajan Martti vietti ansaittua lomaa, mutta Marilyn päivysti myös joulun ja uuden

Martti on Volkswagen Touaregin alustalle kehitetty tutkimusajoneuvo, joka on varustettu robottiautopuolisonsa Marilynin tavoin kameroilla, antenneilla, sensoreilla ja laserskannereilla.

vuoden välipäivät ja valmistautui ensimmäiseen ulkomaan komennukseensa, joka on toukokuussa Saksassa. Martti saa ennen tammikuun puoliväliä kommunikaatiomoduulit ja alkaa keskustella myös digitaalisen tieinfran kanssa. Tähän asti sen keskustelu on rajoittunut puolisoonsa Marilyniin.

Tulossa maastossa kulkeva robottiajoneuvo

VTT:n robottiautot ovat vahvasti mukana 5G-kehityksessä ja hyödyntämässä sen tarjoamia mahdollisuuksia automaattisessa ajamisessa mm. Tekesin Challenge Finland -ohjelmaan kuuluvan 5G-SAFE-projektin kautta. VTT tekee tiiviistä yhteistyötä Euroopan autoteollisuuden kanssa, kun kehitetään vaikeisiin keliolosuhteisiin soveltuvaa automatiikkaa. - Käytössämme on jo älykäs

tienvarsiyksikkö, joka pystyy ruokkimaan paikallisesti tiedoillaan Martin ja Marilynin tiedonjanoa. Tämä MARSU:ksi nimetty kärry sisältää kitkatiedon mittausta ja kehittyneen tukiasemana toimivan kommunikaatiomoduulin. Lisäksi yhden ajoneuvoistamme voi bongata myös metsässä ensi keväänä, kun Marilyn ja Martti saavat itselleen maastossa kulkevan kaverin, Kutila paljastaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Iveco Daily matkailuauto Iveco Daily matkailuauto Iveco Daily matkailuauto • • ••• ••• ••• •

Voi ajaa B-kortilla Voi ajaa B-kortilla 100ajaa km/h Voi B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg jopa 3.500 kg

• • • • •• •• ••• •

Saatavissa myös Hi-Matic Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € sis. alv 24% * Hinta sis. alv alkaen 24%0*€44.700 € Autovero sis. alv 24%0*€ Autovero Autovero 0 €

* Hinta alkaen mallille Daily 35S13V 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta mallille Daily 35S13V Kuvanalkaen auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta alkaen mallille Daily 35S13V Kuvan auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. Kuvan auto lisävarustein.

IVECO MYYNTIVERKOSTO IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy 7701, Arto Mäkinen p. +358 45 320 Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo arto.makinen@iveco.com ESPOO, Iveco Finland Oy Arto p.p+358 45 Timo Mäkinen Hytönen +358Espoo 40320 7727701, 6376, Kiilaniityntie 10, 02920 arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701, Timo p +358 772 6376, Juhani Hytönen Havia p. +358 4540 320 7702, arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com Timo Hytönen p +358 40 772 6376, Juhani Paavola Havia p.p.+358 Janne +35845 40320 774 7702, 1519, timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com janne.paavola@iveco.com IISALMI, Iveco huolto Juhani Havia p. +358 45 320 7702, ja myynti Team Petri Simonaho p. +358 40 750 0916, juhani.havia@iveco.com IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi petri.simonaho@iveco.com ja myynti Team Antti Krogerus IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 p. +358 40Team 774 2830, Iisalmi ja myynti Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi p. +358 40 774 2830, Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi p. +358 40 774 2830, antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Kari Lahtela Iveco p. +358Finland 400 158Oy 580, Alikeravantie 83, 04250 Kerava kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Iveco Pasi Lämsä p. +358Finland 400 170Oy 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi KERAVA, Iveco Finland Oy Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, Isotanhu 2, 67600 Kokkola pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com p. +358 40 5824 516, miika@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski KOUVOLA, Finland Timo AkkanenIveco p. +358 45 320 Oy 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com KOUVOLA, Iveco Finland Oy Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, ja myynti Team timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 KUOPIO, Iveco huolto 057 6343, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Ivecop.Finland Martti Säkkinen +358 40Oy 057 6343, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Ivecop.Finland Timo Akkanen +358 45Oy 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com LAHTI, Iveco Finland Oy Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Moreenikuja 2, 90630 Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi Moreenikuja 2, 90630 p. +358 40 7344 310, Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com Moreenikuja 2, 90630 Oulu p. +358 40 7344 310, Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco p. +358 40 7344 310,Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco Oy Pekka Eerola p. +358Finland 40 721 0926, Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi TAMPERE, Iveco Finland Oy Pekka Eerola +358 40204 721493, 0926, Olli Eerola p. p. +358 400 Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Pekka Eerola p. +358 40 721 0926, Olli Eerola p. +358 400 204 493, pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Olli Eerola p. +358 400 204 493, olli.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU TURKU, Niemi-Korpi Pentti Maksula p. +358 400Oy 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com TURKU, Niemi-Korpi Oy Pentti Maksula p. +358 400 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mitsubishi Pajero on lunastanut paikkansa todellisten maastoautojen kärkikolmikossa. Matalin maavara on sama kuin monessa muussa autossa suurin eli 220 mm ja erävaunun vetopaino on 3,5 tonnia - hyviä lukemia ammattikäyttöä ajatellen.

Mitsubishi Pajero 3.2 Di-D AT Instyle Navi

Huippuluokan mukavuutta vaativaan käyttöön

M

itsubishi Pajero on oikeutetusti lunastanut paikkansa todellisten maastoautojen joukossa. Nykyinen, nyt jo muutaman vuoden ikään ehtinyt, malli on kestänyt hyvin ajan hammasta. Kun perusasiat ovat kunnossa ei mallin uudistumiselle muodostu paineita.

Pajeron voimanlähteenä on 3,2 litrainen nelisylinterinen dieselmoottori. Se antaa 200 hevosvoiman tehon ja 441 Nm vääntömomentin kierrosnopeudella 2000 r/min. Moottorilta saatavaa voimaa annostellaan vetäville pyörille viisiportaisen automaattivaihteiston voimin. Mitsubishin kehittynyttä Super Select 4WD II -nelivetojärjestelmää pidetään yhtenä markkinoiden parhaista. Järjestelmään on yhdistetty aktiivinen ajovakauden hallinta (ESC). Normaalissa maantieajossa, kun halutaan ajaa polttoainetaloudellisesti, auto on takavetoinen. Nopean nelivedon voi kytkeä päälle tai pois alle satasen nopeuksissa. Maastoajoa varten on

Mitsubishin Super Select 4WD II -nelivetojärjestelmässä on neljä erilaista vetotapaa.

Pajeron kapteenin paikalla on asialliset oltavat ja ajettavuus on erittäin hyvällä tasolla. Näkyvyys on joka suuntaan hyvä ja ohjauspyörässä sekä istuimessa on reilut säätövarat.

hidas neliveto, joka tulee kytkeä pysähtyneenä. Koeautossa on lisäksi keskitasauspyörästön ja takatasauspyörästön lukot. Pajeron ajettavuus on erittäin hyvällä tasolla. Siitä pitää huolen tukeva erillisrunko ja laadukas

erillisjousitus, joka on molemmilla akseleilla.

Tilava ja jämäkkä

Pajerossa on istuinpaikat seitsemälle. Etuistuimet ovat tukevat ja mukavat. Keskipenkillä on

riittävät tilat kolmelle. Viimeinen istuinrivi sopii parhaiten tilapäiskäyttöön. Neliskanttiseen tavaratilaan sopii suuremmatkin esineet, paitsi silloin kun takimmaiset istuimet ovat käytössä. Dunlop AT20 -renkailla varus-

tettu Pajero on maantiellä suuntavakaa. Ohjaustuntuma on asiallinen, joskin keskiasennossaan hieman hermostunut, mutta se on sallittava ominaisuus maastoautossa. Pääteiden ulkopuolella neliveto rauhoittaa menoa. Liukkaan kelin ajo-ominaisuuksia ei päästy sääolosuhteista johtuen kokeilemaan. Koeajokulutukseksi mitattiin vaihtelevalla ajotavalla, eri vetotapoja vuorotellen ja hyödyntäen 11,3 l/100 km. Puhtaassa maan-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 57

tieajossa, 80 km/h nopeusalueella, auton ajotietokone näytti, noin 100 km mittausjakson lopulla karvan yli 9 litran lukemaa. Valmistaja ilmoittaa Pajeron yhdistetyn ajotavan kulutukseksi 8,5 l/100 km ja CO2 päästöksi 224 g/km.

Kunnon takuu

Mitsubishillä luotetaan omaan tuotteeseen. Se näkyy uudelle autolle myönnettävän takuun pituudessa, joka on automaattisesti 60 kuukautta eli 5 vuotta tai 150 000 km. Ensin täyttyvän määrätessä. Koeajokkimme Instyle Navi varustelu on kattavampi kahdesta tarjolla olevasta varustelutasosta. Auton verollinen hintapyynti on kymppiä vaille 73 000 euroa. Hintaan sisältyy nahkaverhoilun, peruutuskameran ja asiallisen navigaattorin lisäksi ajotietokone ja paljon muuta tarpeellista. Valinnaisvarusteisiin jää enää vain väri ja vetokoukku. Pajero on saavuttanut maastoautopiireissä Mercedeksen G -sarjan ja Toyotan Land Cruiserin tapaan ajattoman klassikon maineen. Pajeroa on tosin päivitetty aika ajoin, jotta sen tekniikka ja varusteet mutta myös ulkonäkö pysyisivät ajantasalla. Hyvä ajettavuus ja ominaisuuksiin sekä varusteisiin suhteutettuna järkevä hinnoittelu ovat pitkän takuun ohella valttia kapea-alaisilla maastoautomarkkinoilla.

Takaoviakosta sopii hyvin kyytiin isompikin matkustaja. Keskimmäisen istuinrivin selkänojien kallistumaa voi säätää.

Pajerossa on tukeva erillisrunko ja laadukas erillisjousitus molemmilla akseleilla. Koeautossa oli lisäksi keskitasauspyörästön ja takatasauspyörästön lukot, joten maastossa liikkuminen onnistuu vaikeammissakin paikoissa.

Tavaratilaan mahtuu työmiehen varusteet, jollei kolmenkin. 7-paikkaiseksi muutettuna tavaratila on luonnollisesti vaatimaton.

Nelisylinterisen turboahtimella ja välijäähdyttimellä varustetun moottorin tilavuus on 3,2 litraa jossa tehoa 200 hv ja vääntöä 441 Nm.


42 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Get your together. bott suomi p. 010 505 25 75

www.bott.fi

LAVAKATTEET KOVAAN KÄYTTÖÖN Varustelemme kaikki ajoneuvot ammattitaidolla. Maahantuomme alan parhaat ajoneuvokalusteet, lavakatteet sekä lisävarusteet. Innovatiivisen asenteemme ja laadukkaan työmme ansiosta autosi palvelee sinua paremmin.

p.010 505 25 70 hyötyajoneuvokeskus.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 59

Rallilegenda Markku Alén testasi Hyötyajoneuvokeskuksen uusimman tuoteperheen ja teki pohja-ajan Kymiringillä Katso video Hyötyajoneuvokeskuksen Youtube-kanavalla sekä www.facebook.com/hyotyajoneuvokeskus

Rallilegenda Markku Alén testasi Toyota Hiluxin vahvistettua ja korotettua TJM4x4 -alustaa Kymiringillä Maximum Attack -tyyliin.

P

valotelineeseen. Lavakate ylös nousevilla sivuluukuilla helpottaa auton lastaamista, suojaa lavaa ja parantaa ajoneuvon polttoainetaloudellisuutta tekemällä siitä aerodynaamisemman. Lavakate on Hyötyajoneuvokeskuksen myydyin tuote, ilmoittaa Virta.

ickup-ajoneuvoja varusteltaessa harva kiinnittää ensimmäisenä huomiota ajoneuvon toimivuuteen. Vahvistettu ja korotettu alusta antaa nimittäin uuden ulottuvuuden ajoneuvon toimivuuteen ääriolosuhteissa. Rallilegenda Markku Alén testasi lokakuun lopussa Hyötyajoneuvokeskukselle Toyota Hilux Double Cab Premium 2017:n Kymiringin uudella radalla. Autoon oli asennettu vahvistettu ja korotettu TJM4x4 -alusta, jonka ansiosta maaston epätasaisuudet eivät juuri tunnu. - Kuljettaja voi nauttia vakaasta ja helposti hallittavasta ajamisesta heikompikuntoisillakin metsäteillä, vaikka pickupin lavalle olisi lastattu useampi sata kiloa painoa. Alusta mukailee maastonmuotoja ihanteellisesti ja auto tuntuu vakaalta myös hypyistä alas tullessaan, mihin autoa ei ole suunniteltu. Kokeilimme myös Maximum Attack -tyyliin, miten alusta kestää 110 km/h vauhdilla ajettaessa kauhakuormaajan korottaman siltarummun yli ja hienostihan se loikkasi ja jatkoi matkaa linjakkaasti, kuvasi tyytyväinen Markku Alén ajokokemusta. - Hienoa että raudanluja ammattilainen ja 19 rallin MM-voittoa takonut Markku Alén lähti mukaan tähän testiajoon. Harva

Katso video miten ajettiin pohja-aika Kymiringille

Toiminnallisuutta parantavan alustan lisäksi testiautossa oli mukana auton monikäyttöisyyttä lisääviä Hyötyajoneuvokeskuksen tarjoamia varusteita kuten lavakate, valoteline ja levikesarja, joita esitteli Dr. Alén.

osaa käsitellä ajoneuvoa kovissa nopeuksissa kapeilla teillä ja se tapa jolla Markku sen tekee, on kuin taidetta, toteaa Hyötyajoneuvokeskuksen pickup-tuotevalikoimasta vastaava Joni Virta.

TJM4x4 alustat nyt valikoimissa - lavakate myydyin tuote

Toyota Hilux on kautta aikain myydyin pickup-ajoneuvo Suomessa. Toyota Hilux Double Cab Premium 2017 on Hyötyajoneuvokeskuksen testikäytössä ja myös asiakkaat voivat kokeilla

sitä. Asiakas pystyykin tutustumaan tuotteisiin parhaiten testaamalla niitä käytännössä, kun tuotteet ovat asennettu ajoneuvoon valmiiksi. Hyötyajoneuvokeskuksen tarjoamasta TJM4x4 alustasarjasta Markku Alénin testissä Kymiringillä oli Heavy Duty +40 mm korotuksella. - Toiminnallisuutta parantavan alustan lisäksi testiautossa oli mukana auton monikäyttöisyyttä lisääviä Hyötyajoneuvokeskuksen tarjoamia varusteita kuten lavakate, valoteline ja levikesarja. Nämä lisäävät ajoneu-

von monikäyttöisyyttä, kun työkalut saadaan lavalle lukittuun tilaan ja lisäkaukovalot

TJM4x4 -alusta mukailee maastonmuotoja ihanteellisesti

Pohjois-Euroopan johtava moottorirata ja ajokoulutuskeskus Kymiring järjesti testiin sopivan radan. Testiajon aikana Markku Alén ajoikin tuliterän Kymiringin ensimmäisen pohjaajan. Markku Alénin ajosta Hyötyajoneuvokeskuksen tuoteperheen testaamiseksi kuvattiin videomateriaalia, joka on katsottavissa Hyötyajoneuvokeskuksen Youtube-kanavalla sekä www.facebook.com/hyotyajoneuvokeskus.


60 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Mercedes-Benz G-sarja on tehty maastoon. Maavara on edessä 270 mm ja takana 241 mm. Kokonaisjoustovara edessä on 185 mm ja takana 224 mm.

SUV-ikoni uudistuu täydellisesti - perinteitä kunnioittaen

M

ercedes-Benz on tammikuussa 2018 esitellyt kauan odotetun uuden G-sarjan Detroitin NAIAS-autonäyttelyssä. Luksusmaastureiden ehdotonta huippumallia on valmistettu yli 300 000 kappaletta vuodesta 1979 lähtien, ja sen tuotantokaari on kaikista mallisarjoista pisin koko Mercedes-Benzin historiassa. G-sarja on myös kaikkien kolmisakaraista tähtitunnusta kantavien SUV-autojen esi-isä - siksi kaikki Mercedesin off-roadmallit kantavat nimessään G-kirjainta.

Uusinkin G-sarja valmistetaan Itävallan Grazissa Magna Steyrin tehtaalla. Koko G-sarjan historia käynnistyi samassa kaupungissa vuonna 1972 silloisten Daimler-Benz AG:n ja SteyrDaimler-Puchin välisellä yhteistyösopimuksella. - Uusi G-sarjamme nostaa riman korkeammalle kaikilla tärkeimmillä osa-alueilla: suorituskyvyssä sekä maastossa että maantiellä, ajomukavuudessa ja telematiikassa. Pisimpään palvellut mallimme on ihanteellisesti varustettu myös tulevaisuuden menestystä ajatellen. Lyhyesti sanoen ”G” on edelleen ”G”, nyt vain entistä parempi, Mercedes-Benzin tutkimus- ja kehitysjohtaja Ola Källenius

Sellaisen ikonin kuin G-sarjan uudistaminen teknologisesti oli samaan aikaan sekä haaste että mahdollisuus. Uusi G on keventynyt 170 kiloa edeltäjäänsä verrattuna.

luonnehtii. - Sellaisen ikonin kuin G-sarjan uudistaminen teknologisesti oli samaan aikaan sekä haaste että mahdollisuus. Jokainen osa ja jokainen pultti mietittiin uudelleen. Keskityimme erityisesti auton vääntöjäykkyyden lisäämiseen sekä jousituksen ja voimalinjan kiinnityskohtiin teräspalkkirunkoon, Mercedes-Benzin Off-Road-tuoteryhmän johtaja Dr Gunnar Güthenke kertoo.

Ulkonäkö: ikoninen muotoilu tulkittuna tähän päivään ja tulevaisuuteen

Alkuperäinen, vuonna 1979

ensiesitelty G-sarja on yksi automaailman muotoiluikoneista, jonka ulkonäkö on säilynyt melkein ennallaan kohta neljä vuosikymmentä. Keskeiset G-sarjan ominaispiirteet kuten näyttävät ovenkahvat, ulos näkyvät saranat, G:lle tyypillinen oven sulkeutumisääni, kylkien vankat kolhusuojalistat ja takaoveen sijoitettu varapyörä ovat tallella myös uudessa versiossa. Kaikki muu onkin uutta. Varusteuutuuksia ovat esimerkiksi LED-ajovalot, monipuoliset ajoavustimet (saatavana esimerkiksi 360 asteen ympäristövalvonta-kamerajärjestelmä), korkealuokkainen sisustus nahkaistuimineen sekä uusi alustarakenne. Uusi G-sarja on 53

milliä pidempi ja peräti 121 milliä leveämpi kuin edeltäjänsä. Korkealaatuisesta viimeistelystä kertovat kapeat saumat ja huomaamattomat siirtymät eri muotoiluelementtien välillä. Esimerkiksi pyöräkoteloiden ja puskurien integrointi muuhun muotoiluun on toteutettu harmonisen huomaamattomasti.

Sisämuotoilu: klassiset pyöreät mittarit tai laaja Widescreen Cockpit -näyttö

G-sarjan selkeät tyylielementit jatkuvat sisätiloissa. Pyöreiden LED-ajovalojen muoto toistuu uusituissa raitisilmasuuttimissa. Etupuskureiden päälle

asennettujen vilkkujen kotelomuoto puolestaan löytyy myös kojetaulun päälle asennettujen diskanttikaiuttimien muodoista. Ikonista perinnettä noudattaen oikean etuistuimen edessä on edelleen tartuntakahva ja tasauspyörästön lukkojen katkaisimet ovat edelleen metalliset ja kiiltävät. Kuljettaja voi ohjata multimedia- ja viihdejärjestelmää niin, että käsiä ei tarvitse irrottaa ohjauspyörästä. Ohjauspyörän tuntoherkät Touch Control -painikkeet reagoivat pyyhkäisyliikkeisiin älypuhelimista tuttuun tapaan. Tuntiaisti-impulssien ja kaiuttimista kuuluvan palautteen ansiosta kuljettaja voi käyttää touchpad-kosketuslevyä niin, että katseen voi pitää jatkuvasti tiessä. Mercedes-Benzin S-sarjassa tutun uusitun ohjauspyörän takaa kuljettajalla on erinomainen näkyvyys joka suuntaan. Kojelauta on täysin uusittu. Mittaristossa on vakiovarusteena ajattomat, putkimaiset analogiset mittarit. G-sarjaan on tarjolla lisävarusteena E- ja S-sarjoista tuttu kojelauta kookkaalla Widescreen Cockpit-näytöllä. Widescreen sisältää virtuaaliset mittarit kuljettajan näkökentässä ja keskikonsolin yläpuolelle sijoitetun keskusnäytön. Kaksi 12,3-tuumaista näyttöä muodostavat ikään kuin yhden laajakuvanäytön yhteisen lasisuojuksen alla. Valittavana on kolme eri-


METSÄALAN AMMATTILEHTI laista näyttötyyliä: Classic, Sport ja Progressive. Näiden tyylien sisällä oleellisten tietojen ja näkymien asetuksia voi mukauttaa omien tarpeiden mukaan.

Matkustamo: enemmän tilaa ja ylellisyyttä molemmilla istuinriveillä

Uusikin G-sarja on klassisen elegantti auton jo vakiovarusteisena. Sen takaavat muun muassa aidot ja ajattomat kuvioidut jalopuusomisteet, laadukkaan metallin ja hiilikuidun käyttö matkustamon sisustuselementteinä sekä aidot nahkaistuimet. Säilytystiloja ja lokeroita on entistä enemmän, ja esimerkiksi kumpaankin takaoveen mahtuu yhden litran vetoinen pullo. Kyynärnojan alle valaistuun lokeroon on saatavana lisävarusteena matkapuhelimen langaton latauspiste. Takaistuinten selkänojat voi kääntää eteen kolmena erisuuruisena osana: kokonaan eli 100 prosenttisesti tai 60 tai 40 prosenttisesti. Uusissa istuimissa on vakiovarusteena monia mukavuustoimintoja kuten kuljettajan istuimen muistitoiminto, istuinlämmitys edessä ja takana sekä luksuspääntuet edessä. Istuinten nahkaverhoilu on vakiovaruste. Lisävarusteena saatavan aktiivimonisäätöistuinpaketin mukana tulevat esimerkiksi hierontatoiminnot, istuintuuletus, erityisen nopea istuinlämmitys sekä ajotyylin ja -alustan mukaan täyttyvät ja tyhjentyvät integroidut ilmataskut, jotka parantavat kuljettajan ja etumatkustajan sivuttaistukea. Pakettiin kuuluvat myös sähkösäätöiset ristiseläntuet kuljettajalle ja etumatkustajalle.

Maasto-ominaisuudet: vakuuttavaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa

G-sarjan maasto-ominaisuudet ovat entisestään parantuneet auton teräspalkkirungon, kolmen tasauspyörästön lukon ja Low Range -alennusvaihteiston ansiosta. Alustaratkaisussa etualatukivarret on kiinnitetty suoraan teräspalkkirunkoon, ilman erillistä etujousituksen apurunkoa. Alempien kolmiotukivarsien kiinnityspisteet on sijoitettu niin ylös kuin mahdollista. Tämä takaa hyvät ajo-ominaisuudet myös asfalttiteiden ulkopuolella. Kiinteässä taka-akselissa on kummallakin puolella neljä pitkittäistä tukivartta sekä Pandard -tanko. Ratkaisu tekee maantieajosta entistä sulavampaa. Etuakselilla joustovara on 85/100 milliä, taka-akselilla 82/142 milliä. Maavara on edessä 270 ja taka-akselilla 241 milliä.

G-sarjan maastosuorituskyky lukuina:

- Mäennousukyky jopa 100 % alustasta riippuen - Maavara akseleiden välissä 24,1 mm (+ 6 mm)

KULJETUS 61

- Kahluusyvyys vedessä ja mudassa 700 mm (+ 100 mm) - Suurin kallistuskulma 35° (+7°) - Jättökulma 30° - Lähestymiskulma 31° (+ 1°) - Ylityskulma 26° (+ 1°)

Dynamic Select: neljä valinnaista ajotapaa ja uusi G-Mode -maastoajo-ohjelma

G-sarjan Dynamic Select -valitsimella kuljettajan käytössä on neljä vaihtoehtoista ajotapaohjelmaa: Comfort, Sport, Eco ja Individual. Kytkimen painalluksella valittava ohjelma vaikuttaa moottorin, vaihteiston, ohjauksen ja avustinjärjestelmien toimintaan ja niiden ohjaukseen. Lisävarusteena G-sarjaan on saatavana mukautuva alustavaimennus, jolloin Dynamic Select -valitsimen avulla kuljettaja voi mukauttaa alustan toimintoja yksilöllisesti Sport- ja Comfort -ohjelmia käytettäessä. G-sarjan maasto-ominaisuuksia parantaa uusi G-Mode-ohjelma. Auto vaihtaa G-Moden käyttöön automaattisesti heti kun yksi kolmesta tasauspyörästön lukosta on aktivoitu tai Low Range -alennusvaihde on otettu käyttöön. Uusi off-road-ohjelma mukauttaa auton vaimennuksen, ohjauksen sekä vaihteiston ja kaasupolkimen toiminnan maastoajoon sopiviksi maksimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Toiminnan merkkinä mittaristoon syttyy pieni G-valoikoni. G-Mode mahdollistaa auton sentintarkan käsittelyn ja ohjaamisen jyrkimmissäkin maastokohdissa ja tarjoaa kuljettajalle tarkkaa palautetta alustan pitokyvystä ja kitkakertoimesta.

Maantieajaminen: 170 kilolla keventynyt G-sarja on turvallinen ja hiljainen

G-sarjan maantieominaisuudet ovat niin ikään parantuneet uuden etuakselin ansiosta. Auto on tiellä ketterä ja mukava, ja kuljettajalle välittyvä ohjaustuntuma on aikaisempaa parempi. Lisäksi auton huomattavasti keventynyt, sillä G-sarjalaisen paino on jopa 170 kiloa aikaisempaa pienempi. Auton yksittäisten komponenttien ja osien kestoikä arvioitiin käyttämällä hyväksi digitaalista prototyyppisuunnittelua ja osien mallinnusta aikaisempaa kevyemmistä materiaaleista. Rakenteissa on hyödynnetty suurlujuus- ja ultrasuurlujuusterästä sekä alumiinia. Tarkkuutta ohjaukseen tuo nyt ensi kertaa G-sarjassa käyttöön otettu hammastanko-ohjaus. G-sarjan runko on valmistettu erilaisista teräslaaduista, kun taas lokasuojat, konepelti ja ovet ovat alumiinia. Alumiinioviin on sovitettu myös G-sarjan klassiset ovenkahvat ja -saranat. B-pilarit ovat suurlujuusterästä maksi-

Uudistunut G-sarja on tarjoaa kaksi vaihtoehtoista kojetaulua. Perinteisten analogisten mittareiden rinnalla on nyt myös monipuolisesti räätälöitävä täysin digitaalinen mittaristo.

Uusikin G-sarja on klassisen elegantti auton jo vakiovarusteisena. Mallimuutos tuo mukanaan myös uudet etu- ja takaistuimet.

maalisen turvallisuuden varmistamiseksi. Vaikka materiaalit ovat keventyneet, rungon ja korin vääntöjäykkyys on kasvanut jopa 55 prosenttia - 6537:stä 10 163 Nm/deg. Tämä vähentää myös auton matkustamoon kantautuvaa melua ja värinöitä.

Voimalinja: V8-moottorin ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston saumatonta yhteistyötä

Uuden G 500 voimanlähteenä ensi vaiheessa on 4-litrainen V8 -bensiinimoottori. Tämä kaksoisahdettu voimanpesä tuottaa 310 kW (422 hv) tehon ja 610 Nm:n väännön 2000­-4750 minuuttikierroksen alueella. Yhdistetty polttoaineenkulutus on 11,1 litraa/100 km ja vastaavat CO2 -päästöt 263 g/km. Moottoripaletti laajenee muilla bensiini- ja dieselmoottoreilla myöhemmin. Voimaa välittää nyt ensi kertaa G-sarjassa käyttöön otettu momentinmuuntimella varustettu 9G-Tronic-automaattivaihteisto, jonka toimintatapa on sovitettu erityisesti G-sarjan tarpeisiin. Pitkät välityssuhteet tekevät ajamisesta hiljaisempaa ja mukavampaa erityisesti pienillä nopeuksilla ja auttavat samalla säästämään polttoainetta. Jakovaih-

teisto on sijoitettu suoraan 9GTronic-vaihteistoon siten, että 40 prosenttia vedosta kohdistuu etu- ja 60 prosenttia taka-akselille. Jatkuva neliveto takaa maksimaalisen pidon kaikissa olosuhteissa. G-sarjan vakiovarusteena on nyt ensi kertaa sähkömekaaninen hammastanko-ohjaus. Se mahdollistaa esimerkiksi Parking Assist -pysäköintiavustimen käytön ja tarvitsee vähemmän energiaa kuin perinteinen

hydraulinen ohjausjärjestelmä. Ajo-ohjelmasta riippuen käytössä on yksi kolmesta ohjaus-moodista: Comfort, Sport tai OffRoad. Valinta takaa maantielle mukavan ja urheilullisen ohjaustuntuman, mutta myös riittävästi suoraa ja täsmällistä palautetta ajettaessa päällystämättömällä tiellä tai vaativassa maastossa. Ohjaustehostuksen määrä vaihtelee alustasta ja olosuhteista riippuen.

Mercedes-Benz G on aikaakin vahvempi. Muotoilu on säilynyt klassisena jo lähes 40 vuotta.


62 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volkswagen Transporter 2,0 TDI 4MOTION DSG

Suomen myydyin pakettiauto V

olkswagen Transporter oli Suomen myydyin pakettiautomalli vuonna 2017. Useampi kuin joka toinen viime vuonna myydyistä Transportereista oli nelivetoinen. Mallin suosion takana on toimiva jälleenmyyntiverkosto sekä kattava ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva mallisto.

Trafin ylläpitämän ajoneuvojen ensirekisteröintitilaston mukaan Suomessa ensirekisteröitiin viime vuonna yhteensä 4 680 Volkswagen hyötyautoa, joka on lähes neljännes koko ajoneuvoluokan kokonaisvolyymistä. Tuoreen ja erittäin kattavan malliston sekä toimivan myynti- ja huoltoverkoston avuin saksalaismerkki palasi, vuoden tauon jälkeen, takaisin kevyiden hyötyajoneuvoluokkien markkinajohtajaksi. Suomen suosituin pakettiautomalli oli jo kuudetta kertaa perätysten Volkswagen Transporter yhteensä n. 2600 kappaleella. Noin joka kuudes Suomessa ensirekisteröity ns. tonniluokan pakettiauto oli malliltaan Transporter. Huikeinta tässä menestystarinassa on 4MOTION -nelivetomallien saama suosio. Vuonna 2016 reilu kolmannes ja viime vuonna jo yli puolet (54 %) kaikista uutena myydyistä Trans portereista ja lähes puolet kaikista Suomessa rekisteröidyistä Volkswagen -pakettiautoista oli 4MOTION-nelivetomalleja. Nelivetoisen Transporterin suosion mittarina voidaan pitää myös sitä, että kaikki ajoneuvoluokat mukaan luettuna Transporter oli vuonna 2017 Suomen toiseksi ostetuin nelivetoinen automalli.

Erinomainen ajettava

Nyt koeajettavan Transporterin voimanlähteenä on 2-litrainen teholtaan 150 hv TDI dieselmoottori. Sen jatkeena on toiminnaltaan täydellisyyttä lähentelevä 7-portainen DSG-kaksoiskytkinautomaattivaihteisto josta voima välittyy hienosti toimivan 4Motion -nelivetojärjestelmän välityksellä vetäville pyörille. Tehonälkäisille on tarjolla 204 hv vaihtoehto sekä dieselinä että

Volkswagen Transporterin ulkomuoto on hyvin lähellä edeltävää mallia. Muutoksia on lähinnä keulassa. Naapurilta taitaa mennä tovi ennen kuin huomaa auton olevan ihkauutta mallia!

Kauttaaltaan vaneroituun kuormatilaan on helppo sovitella kuormaa. Noin 3 metrin lattiapituus riittää moniin kuljetustehtäviin.

ottomoottorina. Vaihteistovalikoimassa on DSG:n rinnalla 6 -pykäläinen manuaalivaihteisto. Myös DSG-vaihteistoa voidaan käyttää manuaalisesti, mikä mahdollistaa tarvittaessa tarkan ja erittäin hitaan etenemisen. Noin 2000 euron hintainen DSG -vaihteisto on suositeltava valinta, sillä manuaalivaihteistossa ykkönen on, useiden kilpailijoiden tapaan, turhan pitkäksi välitetty. Transporterin erinomaisesti toimivaa voimalinjaa tukee täsmällinen ja tunnokas ohjaus sekä tasapainoinen jousitus, joka ottaa nöyrästi vastaan tienpinnan epätasaisuudet, kuormalla tai ilman. Pitkän akselivälin (3,4 m) ansiosta auto kulkee maantiellä

Ohjaamon puolella ovat asiat mallillaan. Iso kosketusnäyttö on lisävaruste. Kojelaudassa on reilusti lokeroita pikkutavaroille. Vipumallin vaihdevalitsimen sijoituspaikka vähentää apumiehen jalkatilaa.

vakaasti ja on hyvän ohjaustehostuksen ansiosta ketterä käänneltävä myös ahtaissa paikoissa. Koeajokkimme kulutti koeajossa polttoainetta vaihtelevalla ajotavalla 8,2 l / 100 km. Se on hyvä kulutuslukema talvikelillä.

Rakennuslevyä konttiin

Pitkän, normaalikorkuisen ja kokonaispainoltaan 3-tonnisen Transporterin kantavuudeksi jää noin 780 kg. Tarjolla on myös 3,2 tonnin versio, jossa noin tonnin kantavuus. Perävaunumassa on 2500 kg. Perävaunua vedettäessä turvallisuutta lisää ESC-ajonvakautusjärjestelmään kuuluva perävaunun vakautus. Lisävarusteena on saatavilla myös alamäkihidastin. Lähes suorakaiteen muotoisen kuormatilan pituus on lattiatasossa 2,98 m ja suurin korkeus 1,40 m. Valmistajan ilmoittama tilavuus on 6,7 m3. Neliskanttisen takalastausaukon suurimmat mitat ovat 1,30 x 1,30 m. Kuormatilan puolesta kyytiin sopii jopa 3 Euro-lavaa tai reipas nippu kipsilevyjä. Kauttaaltaan siististi vaneroidussa rahtitilassa kuorma pysyy siistinä. Lähes pystysuorat sivuseinät helpottavat mahdollisten kalusteiden ja hyllyjen asennus-

Volkswagen toi kuudennen sukupolven Transporterin yhteydessä tarjolle dieselit puhtaasti hyötyautokäyttöön tarkoitetut dieselit (EA288 Nutz). Pakokaasujen pelkistys tapahtuu urea-liuosta hyödyntäen. 13 litran Adblue-tankki riittää noin 7000 km matkaan.

ta.

Mielikuvitus rajana

Transporteriin on saatavilla lähes kaikki henkilöautopuolen herkut. Suomalaiset Transporter asiakkaat tyytyvät usein vakiovarusteisiin, joita voi luonehtia kattaviksi. Koeajoautoon on valittu tehdaslisävarusteiden puolelta mm. 17-tuuman aluvanteet, parilliset takaovet ikkunoin, ajovalojen pesimet ja asialliset LED-valot sekä parempi henkilöautopuolen Car Net palvelut tarjoava MDF+ multimediasoitin, jossa mukana myös väsymyksen tunnistin. Kelpo varuste paljon ajavalle! Vakionopeudensäätimeksi voi lisähinnasta valita mukautuvan, etäisyyttä edellä ajavaan mittaavan ja ajonopeutta sen mukaan korjaavan ACC vakionopeudensäätimen. Kaikki Volkswagen Transporterin infotainment-laitteet ovat saatavilla Bluetooth-handsfreejärjestelmällä varustettuina. Kosketusnäytöt on varustettu pyyhkäisytoiminnolla, selailun helpottamiseksi. Kaiken kaikkiaan pelkkiä tehdaslisävarusteita on tarjolla seitsemän A4-paperin verran ja lisää löytyy lisävarustevalmistajien puolelta.

Transporterin varustelussa kokeillaankin eniten mielikuvituksen sekä lompakon asettamia rajoja.

Valinnan vapautta

Nyt koeajettava auto edustaa vain yhtä, joskin myyntimääräisesti merkittävää osaa Transporter malliperheen tarjonnasta, joka sisältää kaikki mallivariaatiot mukaan luettuna noin 500 eri mallivaihtoehtoa. Nelivetomallien verolliset hintapyynnit alkavat noin 43 000 eurosta. Etuvetomallin saa noin 4000 euroa edullisemmin. DSG-kaksoiskytkinvaihteisto kasvattaa hintaa noin 2000 ja pitkä koripituus noin 1500 eurolla. Tuoreimmassa, tämän vuoden alussa päivitetyssä hinnastossa kallein perusvarusteltu Transporter umpipaku maksaa 4Motion varustein ja DSG -vaihteistolla noin 60 000 euroa. Siihen vielä mahdolliset lisävarusteet päälle. Volkswagenia maahantuovalle VV-Autolle on kuitenkin annettava tunnustus hyvästä työstä, sillä sen maahantuomista hyötyautoista on lähes jatkuvasti tarjolla joku hyvillä varusteilla täydennetty ja erikoishintainen kampanja-malli.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.mitsubishi.fi

KOE LUOKKANSA YLIVERTAISIN NELIVETO.

L200 yhdistää henkilöauton mukavuuden kovaankin työkäyttöön riittävillä ominaisuuksilla. Nämä yhdistettynä ylivertaiseen 4WD-järjestelmään tekevät L200-mallista täydellisen valinnan käyttöösi.

L200 MAGNUM-MALLISTO ALKAEN 34.990 € LUOKKANSA EDULLISIN DOUBLE CAB AT 39.990 € Moottorin teho 181hv ja vääntömomentti 430 Nm Loistava varustelu: mm. automaattinen ilmastointi, vakionopeudensäädin, Bluetooth ja peruutustutka Yli 1.000 kg kantavuus 5 vuoden/100 000 kilometrin takuu 5 vuoden maksuton MAP-ajoturva-palvelu

Mitsubishi L200 Magnum -mallisto alk.: autoveroton hinta 29.859,96 € + arvioitu autovero 5.130,04 € + tk 600 € = kokonaishinta 35.590 €. EU-yhd. 6,9-7,5 l/100 km, CO2-päästöt 180-196 g/km. Mitsubishi-huolenpitosopimus alk. 47 €/kk, 36 kk, 10 tkm/vuosi. Kuvien autot erikoisvarustein.


52 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Paljon taPahtuu huoltoPisteissä Huoltoyritykset, vaHva resurssi Yhteistyöyritysten verkosto tuottaa ison osan Komatsu Forest Oy:n tarjoamista tekniseen ylläpitoon liittyvistä palveluista. Huoltoon, varaosapalveluun ja metsäkoneiden tarvike­ kauppaan erikoistuneille huoltoyrityksille, niiden 13 toimipisteelle, on pyritty luomaan hyvät edellytykset palvella Komatsu­ asiakkaita; käytännössä saman tasoiset kuin Komatsu Forest Oy:n omilla pisteillä. Se on tarkoittanut toimintojen yhtenäistämistä ja nopeiden yhteyksien rakentamista. Integraa­ tion keskiössä ovat yhteiset tietojärjestelmät, joiden tehtävä on pitää koko huoltoverkosto ajan tasalla, taata oikeaan osuneet tarpeen määritykset ja nopeat toimitukset.

www.komatsuforest.fi

MetsÄkoNeHuolto Mikko ala-sulkava oy, pitkÄ Historia - turvattu tulevaisuus Komatsu­palveluyritykset ovat jokainen oman näköisensä persoonallisine piirteineen ja perinteineen. Yhteistyön juuret ulottuvat monen huolto­ yrityksen osalta kauas Valmet­aikaan. Metsäkonehuolto Mikko Ala­Sulka­ va Oy on ollut ylivoimaisesti pisimpään mukana näissä ympyröissä. Mikko on huoltanut metsäkoneita 70­luvun alusta saakka. Hänen vuosikymmeniä sitten perustamansa yritys Virtain Liedenpohjassa on Komatsu­koneiden huollon tärkeä tukikohta. Sami Ala­Sulkava lähti mukaan vuosituhannen vaihteessa. Hän saavutti nopeasti arvostetun aseman Komatsu­huoltajien kovassa joukossa. Mikko ja Sami. Tämä kaksikko täydentää sopivasti toi­ siaan: Mikon valtava, vuosikymmenten saatossa kerääntynyt kokemus ja Samin innostus sekä valmiudet uusiin tekniikoihin tekevät tästä kaksikosta metsäkoneiden huoltobisneksessä kilpailukykyisen. Metsäkonehuolto Mikko Ala-Sulkava Oy:n tarina jatkuu osoitteessa komatsuforest.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kansainvälisten metsähaasteiden ratkaiseminen lisää suomalaisen osaamisen kysyntää

G

lobaalit megatrendit suuntaavat vahvasti metsien käytön kehittymistä. Luken ja SYKEn tutkijaryhmän mukaan suomalaisella osaamisella on paljon annettavaa metsiin, ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi eri puolilla maailmaa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijaryhmän tuoreessa selvityksessä pohditaan megatrendien vaikutuksia kansainväliseen metsäpolitiikkaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. - Megatrendit, kuten maailmantalouden painopisteiden muuttuminen, energian kysynnän kasvu, digitalisaatio, luonnonvarojen niukkeneminen sekä ilmastonmuutos antavat ratkaisevia sysäyksiä siihen, käytetäänkö ja hoidetaanko metsiä kestävästi vai ei. Usein muutosvoimat vetävät vielä vastakkaisiin suuntiin, pohtii Luken erityisasiantuntija Mika Mustonen. Yhteisessä selvityksessä tutkijat katsovat tulevaisuuteen ja nostavat esiin kolme kriittisintä kansainvälisen metsäpolitiikan kysymystä, joihin suomalaisen osaamisen avulla voitaisiin rakentaa ratkaisumalleja: 1. Metsäkadon pysäyttäminen ja hiilinielujen lisääminen 2. Metsien omistusoikeus- ja hallintaoikeudet ja niihin liittyen naisten sekä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen asema ja oikeudet 3. Riittävän koulutuksen ja tietotaidon saatavuus. Metsäkadon ja metsien laadullisen heikkenemisen pysäyttämisellä voidaan vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Metsien ja maaperän hiilinielut taas ovat kustannustehokas ja toistaiseksi ainoa laajassa mittakaavassa toteutettavissa oleva keino hiilinielujen synnyt-

tämiseksi. - Nämä haasteet luovat samalla kysyntää suomalaisen kestävän metsätalouden, metsävaraseurannan ja kasvihuonekaasuinventaarioiden osaamiselle maailmalla, sanoo Mustonen.

S

Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston kolmikantaneuvotteluissa syntyi 14.12.2017 sopu metsien hiilinieluja koskevasta laskentamallista. Euroopalla on merkittävät ja kasvussa olevat metsävarat. Nyt tehty linjaus edellyttää, että metsävarat jatkavat kasvuaan ja viilentävät ilmastoa myös jatkossa. Nielupolitiikka on Suomelle keskeinen kysymys, sillä lisääntyvä puunkäyttö tarjoaa mahdollisuudet ilmastomyönteisten vientituotteiden valmistukselle. Metsäteollisuuden panostukset innovaatioihin ovat viime aikoina näkyneet niin uusina tuotteina kuin myös investointeina. Lisäksi puunjalostuksen sivutuotteilla on valtava merkitys Suomen pyrkiessä päästövähennyksiin ja uusiutuvan ener-

ja Kylläst ynyt haisevaan mmittimeesi? lä lse ie d en se ni ää va ko

Naisten oikeuksien toteutuminen ja koulutus edistävät kestävyyttä

Metsien kestävä käyttö edellyttää selkeitä omistus- ja hallintaoikeuksia sekä oikeudenmukaista hyötyjen jakautumista. Erityinen merkitys on paikallisyhteisöjen sekä naisten asemalla ja oikeuksilla. - Naisilla on maailmanlaajuisesti tärkeä rooli metsien hoidossa ja käytössä. Naisten aseman parantaminen metsien omistuksen ja hyödyntämisen suhteen ei ole pelkästään periaatteellinen tasa-arvokysymys. Se voi merkittävästi auttaa useiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. On hyvä, että naisten ja tyttöjen asema ja oikeudet ovat yksi Suomen kehityspolitiikan neljästä erityisestä painopisteestä, SYKEn tutkija Salla Rantala painottaa. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan koulutusta. Metsiin perustuvan kehityksen edistäminen vaatii peruskoulutuksen lisäksi sekä ammatillisen että teknisen tietotaidon lisäämistä liittyen esimerkiksi metsän käyttöön ja sen tilan seurantaan. - Suomella on paljon kansainvälisesti kiinnostavaa tietotaitoa esimerkiksi metsien inventoinnissa, kaukokartoitusmenetelmissä, digitaalisissa palveluissa ja teknologioissa sekä ammatillisessa koulutuksessa, sanoo Rantala. Asiantuntijatyö tehtiin maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkostolle tehty taustaselvitys luo pohjaa Suomen kansainvälisten metsälinjausten määrittelylle ja päivittämiselle.

Hiilinielupäätöksestä eväät metsävarojen kasvattamiseen ja kierto- ja biotalouden kehittämiseen opu metsien hiilinieluista varmistaa, että metsävarat jatkavat kasvuaan Suomessa ja muualla Euroopassa. Lisäksi linjaus mahdollistaa riittävän raaka-ainehuollon Suomen kierto- ja biotalouden kehittämisen tarpeisiin.

KONEURAKOINTI 65

gian lisäämiseen. Kasvavat metsävarat ja puunkäyttö ovat Suomelle keskeisimpiä keinoja edistää kestävää kehitystä - ympäristömyönteisyyttä, vahvaa taloutta ja hyvää työllisyyttä. On tärkeää, että nielupolitiikka ei ohjaa puunkäyttöä ja ympäristövastuuta Euroopan ulkopuolelle vaan mahdollistaa omiin uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan kierto- ja biotalouden kehittämisen. - Nyt sovitun laskentakehikon toimeenpanossa Suomi tarvitsee jatkoa sujuvalle yhteistyölle komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa. Suomalaisten virkamiesten ja päättäjien aktiivisuus sekä sidosryhmien yhtenäisyys olivat nielukeskusteluissa arvokkaita asioita. Näitä on vaalittava myös tulevaisuudessa, sanoo Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

! Nyt löytyy vaihtoehto AIRREX AH-200 / AH-300 / AH-800

Hajuton ja hiljainen diesel infrapunalämmitin 100% hyötysuhteella. • • • • • • • • •

Ei tarvitse pakoputkea ulos Erittäin pieni kulutus Biodiesel, diesel tai polttoöljy Ei puhallinta, ei nosta pölyä Termostaattiohjattu (0–40°C) Siirreltävä, ei asennusta Hiljainen, vain 48 dB Ei polttavan kuumia pintoja 13kW, 15kW ja 22kW -mallit

KULUTUSESIMERKKI Eristetty teollisuushalli, tilavuus: 500m³ Lämpötila ulkona: -0ºc, sisällä: +15ºc Polttoaineen kulutus n. 2,5L / vrk

Katso lähin jälleenmyyjäsi tai soita: www.rexnordic.com • 040 180 11 11


66 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Stora Enson ja Helsingin yliopiston tutkimus osoitti:

TRESTIMA Stack on tarkka ja nopea puutavaran mittausmenetelmä

K

atkotun puutavaran varastoinventoinneissa havaitaan silloin tällöin haitallisia määräeroja inventoinnin ja kirjanpidollisen saldon välillä. Perinteisesti varastot inventoidaan virallista pinomittausmenetelmää soveltaen, jolloin mittaajan kokemus ja mittavälineiden käyttö korostuvat.

Pinomittausmenetelmän suurimmat heikkoudet ovat silmävaraisesti arvioidut dimensiot korkeus ja leveys - varsinkin suurissa likipituisen puutavaran pinoissa.

TRESTIMAlta uusi konenäköinnovaatio

Trestima Oy:n kehittämä TRESTIMA Stack on konenäköön perustuva mittausmenetelmä, joka mittaa älypuhelimen tai -tabletin kuvasta pinon tilavuuden. Ensiksi mitattavaan pinoon kiinnitetään metrinmittainen referenssikeppi, jonka perusteella konenäkö määrittää pinon pölkkyjen läpimitat. Kuvaamisen jälkeen pinon ääriviivat rajataan karkeasti kuvaan sekä lisätään pinon mitattu leveys. Lisäksi pinon puulaji (havutai lehtipuu) valitaan sovelluksen valikosta. Tämän jälkeen sovellus tunnistaa pinon todelliset ääriviivat ja laskee pilvipalvelussa pinon tilavuuden korjaamalla automaattista kerrointaan tunnistamiensa läpimittojen ja lisätyn leveyden perusteella. Tilavuuden lisäksi TRESTIMA Stack määrittää pölkkyjen keskiläpimitan, runkolukusarjan ja kokonaismäärän pinossa, pinon korkeuden ja tilavuuskertoimen sekä näyttää kuvauspaikkojen sijaintitiedon kuvaussuuntineen.

TRESTIMA Stack on konenäköön perustuva mittausmenetelmä, joka mittaa älypuhelimen tai -tabletin kuvasta pinon tilavuuden. Kuvassa kolme mittakeppiä kiinnitetty kuusikuitupuupinoon ennen sen mittausta Soinlahden rautatiepuskurissa Iisalmessa. Referenssikeppien perusteella konenäkö määrittää pinon pölkkyjen läpimitat.

Tarkkuus ja ajanmenekki suurennuslasin alla

Stora Enso Metsä ja Helsingin yliopisto selvittivät yhteistyössä TRESTIMA Stack -sovelluksen mittatarkkuutta sekä ajanmenekkiä verrattuna viralliseen pinomittausmenetelmään. Tutkimuksessa haluttiin selvittää sovelluksen käyttöä niin pienillä tienvarsivarastoilla kuin isommissa puskuri- ja terminaalivarastoissakin. Sari Nurmela teki tutkimuksesta pro gradu -työnsä Helsingin yliopistoon. Aineisto tutkimukseen kerättiin syystalvella 2016-2017 ja se käsitti yhteensä 60 puutavarapinon mittaukset. Näistä noin puolet oli puskuri- ja terminaalivarastopinoja ja puolet tienvarsivarastopinoja. Pinojen tilavuudet vaihtelivat 15 kiintokuutiometristä runsaaseen tuhanteen kiintokuutiometriin. Yksittäisen

Kuvaamisen jälkeen pinon ääriviivat rajataan karkeasti kuvaan sekä lisätään pinon mitattu leveys. Lisäksi pinon puulaji (havu- tai lehtipuu) valitaan sovelluksen valikosta. Tämän jälkeen sovellus tunnistaa pinon todelliset ääriviivat ja laskee pilvipalvelussa pinon tilavuuden korjaamalla automaattista kerrointaan tunnistamiensa läpimittojen ja lisätyn leveyden perusteella. Kuvassa valmis TRESTIMA Stack -mittaus.

pinon keskikoko oli tienvarressa 72 ja terminaalissa 345 kiintokuutiometriä. - Yhteensä aineistoon mitattiin lähes 12 000 kiintokuutiometriä kuitupuuta. Mitattujen pinojen todellinen tilavuus selvitettiin Stora Enson Anjalan, Imatran ja Varkauden tehtailla upotusmittauksella, kertoo Stora Enson Kalle Kärhä.

TRESTIMA Stack on tarkka

TRESTIMA Stack -soveluk-

sen tarkkuus oli koko aineistossa 2,7 prosenttia. Tarkkuus oli parempi terminaalivarastolla (0,7 prosenttia) kuin tienvarsivarastolla (4,5 prosenttia). Pinomittausmenetelmän tarkkuus oli -4,8 prosenttia terminaalissa ja -4,9 prosenttia tienvarsivarastolla. Puutavaranmittauslaki (414/ 2013) ja MMM:n mittausasetus (12/13) määrittävät mittausmenetelmien hyväksytyn tarkkuuden eli suurimman sallitun poikkeaman. Puutavaramuodostel-

mien mittauksessa mittauserät on jaettu neljään kokoluokkaan, joiden suurin sallittu poikkeama on 4-14 prosenttia. TRESTIMA Stackin tarkkuus pysyi lain ja asetuksen sallimissa tarkkuusrajoissa, kun vastaavasti pinomittausmenetelmä oli epätarkka yli 150 kiintokuutiometrin erillä.

… ja nopea

TRESTIMA Stackillä ajanmenekki oli 10,5 sekuntia mitattua kiintokuutiometriä kohden, kun pinomittauksessa ajanmenekki

oli 13,7 sekuntia/kiintokuutiometri. Ajanmenekin mittauksessa selvisi, että TRESTIMA tarkistuttaa jokaisen kuvan henkilöstöllään, josta syntyi mittauksesta riippumatonta viivettä. Kun tämä viive vähennettiin kokonaisajasta, ajanmenekiksi saatiin 6,5 sekuntia/kiintokuutiometri.

Kuvan rajauksessa parannettavaa

Tutkimuksessa TRESTIMA Stack -sovelluksen käytössä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TRESTIMA Stackin mittaustulos, pölkkyjen runkolukusarja sekä sijaintitieto kuvauspaikoilla ja -suunnilla Google-kartalla.

KONEURAKOINTI 67

Tutkimuksessa TRESTIMA Stack -sovelluksen käytössä suurin ongelma oli pinon lopullinen rajaus, joka jätti muutamassa tapauksessa kehykseen joko tyhjää tilaa tai se rajasi pölkkyjä ulkopuolelle.

TRESTIMA Stack täytti lain ja asetuksen mukaiset mittatarkkuusvaatimukset Stora Enson ja Helsingin yliopiston tekemässä tutkimuksessa.

TRESTIMA Stackin ja pinomittausmenetelmän eräkohtaiset mittatarkkuudet tutkimuksessa.

suurin ongelma oli pinon lopullinen rajaus, joka jätti muutamassa tapauksessa kehykseen joko tyhjää tilaa tai se rajasi pölkkyjä ulkopuolelle. Vaikka TRESTIMA Stack oli erittäin tarkka terminaalivarastoissa, sen käyttökelpoisuutta terminaali-inventoinneissa nykyisen pinomittausmenetelmän sijasta on pohdittava. Nimittäin suurissa terminaalivarastoissa pinot varastoidaan tilanpuutteen vuoksi usein peräkkäin, jolloin keskimmäisiä pinoja ei pääse kuvaamaan. Tavallisesti terminaalivarastopinot tehdään samanmuotoisiksi ja -pituisiksi, jolloin varaston mittaus nykyisin tapahtuu yksinkertaisuudessaan kertomalla etupinon pituus, muutamien korkeuksien keskiarvo, leveys ja pinojen lukumäärä keskenään. TRESTIMA Stack ei poista mittaushaasteita tällaisten varastojen mittauksessa.

la kantojen tai aluspuiden päällä, saadaan TRESTIMA Stack -sovelluksella tehdyn tutkimuksen mukaan luotettavia mittaustuloksia ja pystytään välttämään määräeroja varastoinventoinneissa.

päästään kuvaamaan vähintään toiselta puolelta. Vaikka pinot olisivatkin epätasaisella alustal-

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Tienvarsivarastojen mittauksessa oikein hyödyllinen

Tienvarsivarastojen mittaukseen TRESTIMA Stack on hyödyllinen. Varsinkin usean pinon varastoilla mobiilisovelluksella mitataan nopeammin erän kokonaistilavuus kuin pinomittausmenetelmällä. Tienvarsivarastolla erä on usein ripoteltu pitkin tienvartta pinoihin, jolloin ne

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

Tehdyssä tutkimuksessa kunkin mittauserän todellinen tilavuus selvitettiin Stora Enson tehtailla upotusmittauksella. Kuvassa koivukuitupuun upotusmittausta Imatralla.

CE


METSÄALAN AMMATTILEHTI

68 KONEURAKOINTI

Uudet metsävarakartat ovat avoimesti saatavissa

L

nen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994. Uusissa metsävarakartoissa ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa olevien karttateemojen maastoelementin koko on 16 × 16 metriä. Pääasiallinen kuvamateriaali on uuden Landsat8-satelliitin OLI-keilaimen tuottamaa. Näiden lisäksi kuvamateriaalina on yksi ESA:n uuden Sentinel-2A-satelliitin MSI -keilaimen tuottama kuva. Yhdessä tänä vuonna laukaistun Sentinel-2B-satelliitin MSI-keilaimen kanssa nämä uudet mittalaitteet lisäävät mahdollisuuksia löytää käytettäviksi riittävän pilvettömiä kuvia yhden kasvukauden aikana.

uonnonvarakeskus (Luke) on avannut uusimmat, vuoden 2015 monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa julkisesti katseltaviksi. Nyt julkaistut metsävarakartat ovat jatkoa aiempien vuosien kartoille.

Karttoja voi katsella Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen paikkatietopalvelusta ja ladata Luken tiedostopalvelun kautta.

Karttoja voidaan hyödyntää monipuolisesti

Kartoista saatavia tietoja voidaan käyttää metsäsuunnitteluun pienillä alueilla ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankinnan suunnitteluun. Kiinnostavat puutavaralajit voidaan paikantaa teemakartoilta (ks. esimerkkikuva) ja korjuumahdollisuudet arvioida Maanmittauslaitoksen maastotietokannan avulla. Tietoja käytetään myös tutkimuksessa esimerkiksi lajien elinympäristön laadun arviointiin, metsien suojelun suunnitteluun ja metsätuhojen riskiarviointiin.

Uusia satelliittikeilaimia otetaan käyttöön Monilähteisessä valtakunnan

Ensimmäisenä maailmassa

Kuvassa Petäjävedeltä on kolmen teemakartan yhdistelmä, jossa koivun keskitilavuusteema on esitetty punaisen, männyn vihreän ja kuusen keskitilavuusteema sinisen värin voimakkuudella. Muu kuin metsätalouden maa on esitetty harmaalla värillä.

metsien inventoinnissa (MVMI) käytetään valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia. Niiden avulla tuotetaan kattavat metsävara-arviot numeerisina metsävarakarttoina ja kuntakohtaisina taulukkotietoi-

Myy koneesi meille

PARHAAT HINNAT! Suomalainen yritys ostaa John Deere & Ponsse vm. 2000-2008 metsäkoneita vientiin. Myös 6x4 puutavara-autot vm. 1995-2012. Tarjoa sähköpostiin: highstreamtrad@gmail.com tai WhatsApp:lla numeroon: 040 509 1594 Otamme myös toimeksiantoja myyntilistoille.

na. Numeeristen karttatietojen ja korkeusmallin avulla parannetaan tulosten luotettavuutta ja vältetään maanpinnan muotojen vaihtelun aiheuttamia virhetulkintoja. Vuoden 2015 inventoinnissa on yhteensä 44 karttateemaa.

Näitä ovat esimerkiksi puutavaralajien tilavuudet puulajeittain, kasvupaikkatiedot, puuston ikä, latvuspeitto sekä biomassat puulajeittain ja ositteittain. Suurimpaan osaan maata on nyt tuotettu kahdeksan kattavaa karttateemajoukkoa. Ensimmäi-

Metsäntutkimuslaitos (nykyisin Luke) otti monilähdeinventoinnin käyttöön vuonna 1990, ensimmäisenä maailmassa. Menetelmä on suosittu kaikkialla maailmassa. MVMI:ssa on aiemmin käytetty pääasiassa amerikkalaisen Landsat-satelliitin kuvia tai niiden puuttuessa esimerkiksi pilvisyyden vuoksi ranskalaisruotsalaisen Spot-satelliitin tai intialaisen IRS-satelliitin kuvia.

Yhteinen suositus metsäkonetiedon omistukselle ja käytölle

S

yksyllä 2017 valmistuneessa metsäyhtiöiden, koneyrit- täjien ja konevalmistajien yhteisessä suosituksessa on kuvattu metsäkonetiedon omistuksen ja käytön yleiset periaatteet metsätalouden töitä varten.

Tämän suosituksen tarkoituksena on selkeyttää tiedon omistuksen ja käytön pelisääntöjä sekä edistää metsäkonetietoon perustuvien sovellusten rakentamista ja palvelujen tuottamista alan toimijoita varten. Metsätiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistaa puuhuollon tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamisen ja puun jalostusarvon lisäämisen. Puustoa sekä maasto- ja tiestöolosuhteita koskevaa tietoa on saatavissa monista julkisista ja yksityisistä tietolähteistä. Yksi keskeinen tulevaisuuden tietolähde tulee olemaan koneellisten metsätöiden yhteydessä tuotettava ja kerättävä

tieto, joka on tässä suosituksessa määritetty metsäkonetiedoksi. Metsäkonetiedon omistusta, käyttöä ja käsittelyä koskevat periaatteet -suosituksen laadinta käynnistyi osana maa- ja metsätalousministeriön johdolla laadittavaa ”Toteutustieto osaksi metsävaratietoa”-suositusta, jonka tarkoituksena on edistää metsätöiden yhteydessä tuotettavan tiedon hyödyntämistä metsävaratiedon ajantasaistuksessa. Tässä metsäyhtiöiden, koneyrittäjien ja konevalmistajien yhteisessä suosituksessa on kuvattu metsäkonetiedon omistuksen ja käytön yleiset periaatteet metsätalouden töitä varten. Suosituksen tarkoituksena on selkeyttää tiedon omistuksen ja käytön pelisääntöjä sekä edistää metsäkonetietoon perustuvien sovellusten rakentamista ja palvelujen tuottamista alan toimijoita varten. Metsäkonetiedon käyttö edellyttää useimmiten tiedon omistajan ja käyttäjän välisiä sopimuksia, joissa voidaan sopia

yksityiskohtaisesti tietojen tuottamisesta ja käytöstä. Suosituksen laadinnassa on otettu huomioon kilpailulainsäädännön vaatimukset, eikä tarkoituksena ole yhdenmukaistaa sopimuskäytäntöjä. Suosituksessa on otettu huomioon 25.5.2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimukset. Suositus korvaa aiemman vuonna 2013 laaditun Puunkorjuun ohjaus- ja tuotantotietojen luovutus- ja käyttöoikeuksia koskevat periaatteet -suosituksen. Tämä suositus on valmistunut Metsäteho Oy:n koordinoimana ja suositusta valmistelleessa työryhmässä olivat edustettuina Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsäteollisuus ry, Koneyrittäjien liitto ry, John Deere Forestry Oy, Komatsu Forest Oy ja Ponsse Oyj.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä Wood investoi Kerto LVL -tuotantoon Punkaharjulle

Metsäteollisuuden innovaatiokilpailussa haetaan ideoita ja taitajia

”Wood U Make It Happen?”

M Metsä Woodin Punkaharjun tehtaalla valmistetaan Kerto LVL:n lisäksi koivuvaneria. Vuotuinen Kerto LVL -kapasiteetti nousee investoinnin myötä 190 000 kuutiometriin.

M

etsä Groupiin kuuluva Metsä Wood on tehnyt päätöksen rakentaa uusi, vuotuiselta kapasiteetiltaan 65 000 kuutiometrin Kerto® LVL -linja Punkaharjun tehtaalleen. Investoinnin arvo on noin 52 miljoonaa euroa. Tehdashallin laajentaminen alkaa maanrakennustöillä tammikuun alussa 2018, ja uusi linja käynnistyy vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Investoinnin edellytyksistä on päästy sopimukseen niin Savonlinnan kaupungin kuin tehtaan henkilöstönkin kanssa. Tehdashallin noin 13 000 neliön laajen-

nuksen toteuttajaksi on valittu Rakennusliike U. Lipsanen Oy. Neuvottelut laitetoimittajien kanssa jatkuvat. Uuden linjan työllisyysvaikutus Punkaharjun tehtaalla on noin 35 uutta työpaikkaa. Tämän lisäksi uusi linja lisää noin 40 henkilötyövuotta alihankintaketjuun. Investointi lisää järeän tukkipuun käyttöä 160 000 kuutiometriä vuodessa. Metsä Woodin Punkaharjun tehtaalla valmistetaan Kerto LVL:n lisäksi koivuvaneria. Vuotuinen Kerto LVL -kapasiteetti nousee investoinnin myötä 190 000 kuutiometriin. Tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 450 henkilöä. - Investoinnilla vastataan puu-

tuotteiden kasvavaan kysyntään rakentamisessa. Erityisesti elementti- ja moduulirakentamisen markkinakasvu lisää Kerto LVL -tuotteiden kysyntää. Puuelementtirakentamisen edut ovat keveys, nopeus ja ympäristöystävällisyys. Tiivis yhteistyö kehittyvän kumppanuusverkostomme kanssa antaa mahdollisuuden toteuttaa entistä tehokkaampia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Kerto LVL:n erinomaiset lujuusominaisuudet yhdistettynä keveyteen tekevät siitä ensiluokkaisen tuotteen rakentamiseen, Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen kertoo.

Stora Enson uusi polyeteenipäällystyslinja vihittiin käyttöön Beihain tehtaalla Kiinassa

N

jota käytetään esimerkiksi paperimukeissa ja elintarvikepakkauksissa suojaamaan tuotteita kosteudelta. - Olemme hyvin iloisia, että Beihain tehtaan PE-päällystyslinja on nyt virallisesti avattu. Tämä on jälleen yksi tärkeä virstanpylväs meille ja asiakkaillemme, jotka pyrkivät vastaamaan korkealaatuisen, turvallisen ja uusiutuvan kuitupohjaisen pakkausmateriaalin kasvavaan kysyntään Kiinassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, sanoo

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström. Uusi PE-päällystyslinja tukee Stora Enson kannattavan kasvun strategiaa ja myös yhtiön kilpailukykyä paikallisilla markkinoilla mahdollistamalla lyhyet toimitusajat ja täyden laadunhallinnan korkealaatuiselle elintarvikepakkauksissa käytettävälle PE -päällystetylle kartongille. Samalla se edistää Stora Enson muutosta uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi.

Metsä Groupissa kesätöitä yli 900 nuorelle

tuvat kesätöistä ja tutustuvat konkreettisesti työelämän pelisääntöihin. - Metsä Groupissa kesätyöntekijöitä perehdytetään suunnitelmallisesti. Yhteisten alueellisten tai paikallisten tilaisuuksien jälkeen perehdytys jatkuu omalla työpisteellä. Jokainen tutustuu yhteiseen tapaamme toimia, sanoo Karhula. Metsä Groupin kesätyöhaku on käynnissä 28.2.2018 saakka. Kaikkia kesätöitä haetaan verkkosivuilta metsagroup.fi olevalla lomakkeella. Muiden Metsä Groupin toimintamaiden kesätyöhaut aukeavat pääsääntöisesti alkuvuoden 2018 aikana.

oin 170 vierasta osallistui 19.12.2017 kuluttajapakkaus- kartonkitehtaan uuden polyeteeni (PE) -päällystyslinjan virallisiin avajaisiin Beihaissa Kiinassa. Stora Enso on investoinut PE -päällystyslinjaan 31 miljoonaa euroa. Guangxin alueella toimiva tehdas vastaa markkinoiden kasvavaan kysyntään. Linjan vuosikapasiteetti on 80 000 tonnia PE-päällystettyä kartonkia,

M

etsä Group palkkaa kesäksi 2018 yli 900 tule- vaisuuden osaajaa.

Kesälomakaudella nuoret sijaistavat Metsä Groupin vakituisia ammattilaisia puunhankinnassa ja tuotantolaitoksilla eri puolilla Suomea. Lisäksi liiketoimintaa tukevissa toiminnoissa on tarjolla kesätöitä. Metsä Group on vuonna 2018 Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppani. - Metsä Groupissa kesätyöt

ovat aina vastuullisia. Kaikilla nuorilla pitää kesätöitä tehdessään olla oikeus mielekkääseen työhön, perehdytykseen ja ohjaamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen, kohtuulliseen palkkaan sekä kirjalliseen työsopimukseen ja työtodistukseen. Tapaamme toimia kuuluu myös se, että jokainen kesätyöntekijä ymmärtää jokapäiväisessä arjessaan työnsä merkityksen ja tavoitteet, Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula kertoo. On tärkeää, että nuoret innos-

KONEURAKOINTI 69

etsäteollisuus ry täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhla- vuosi käynnistyy opiskelijoille suunnatulla ”Wood U Make It Happen?” -innovaatiokilpailulla. Kilpailussa etsitään tuoreita näkökulmia ja uusia ideoita metsäteollisuuden haasteisiin sekä megatrendeihin, kuten väestönkasvuun ja ympäristöhaasteisiin, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Innovaatiokilpailu tarjoaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden tuoda esiin uusia ideoita hyödyntää puuta. Työssä puulla on keskeinen rooli, mutta kilpailutyö voi olla uusi tuote, palvelu tai toimintatapa. Parhaat palkitaan merkittävillä rahapalkinnoilla ja kilpailun järjestäjinä mukana olevat metsäteollisuusyritykset tarjoavat heille sparrausta ja tukea.

Biotalouden huippuasiantuntijat valitsevat voittajat ja 10 000 euron pääpalkinnon saajan

Tuomaristo koostuu biotalouden huippuasiantuntijoista. Puheenjohtajana toimii Maija Itkonen, Gold&Green Foodsin perustaja; muut jäsenet ovat Client Development Director Olli Bremer, Demos Helsinki, johtaja Jarmo E. Heinonen, Business Finland; Manager, Technology Strategy Veera Eskelin, UPM; toimitusjohtaja Tuomas Mustonen, Paptic ja Senior Vice President, Business Development Mikko Saavalainen, Metsä Wood. - Biotalouden innovaatiot ovat suomalaisten vahvuus ja uskon, että opiskelijoilta tulee rohkeita ja luovia ehdotuksia. Odotan innolla kilpailutöiden valmistumista, sanoo Maija Itkonen, tuomariston puheenjohtaja.

Innovaatiokilpailu ”Wood U Make It Happen?” käynnistyy 17.1.2018 ja siihen voi osallistua 16.4.2018 saakka. Parhaimmat 6-8 semifinalistia pääsevät esittelemään töitään Helsingin messukeskukseen 31.5.2018 kansainväliseen metsäteollisuuden PulPaper 2018 -tapahtumaan. Voittajat julkistetaan 27.9.2018 Metsäteollisuus ry:n 100-vuotisjuhlassa. Kilpailun parhaat työt palkitaan: ensimmäinen palkinto on 10 000 euroa, toinen 5 000 euroa ja kolmas sija 3 000 euroa. Opiskelijat voivat osallistua yksin tai ryhmässä.

100 vuotta metsäteollisuuden edunvalvontaa

Kilpailu on osa Metsäteollisuus ry:n 100-vuotisjuhlavuotta, joka nyt alkaa uusiutumisen ja innovoinnin merkeissä. - Kunnioitamme menneitä sataa vuottamme parhaiten katsomalla tulevaisuuteen. Metsä on suomalaisille suuri mahdollisuus, ja nyt on metsäteollisuuden tulevaisuuden osaajien vuoro näyttää suuntaviivoja. Metsäteollisuus säilyy kilpailukykyisenä, kun se pystyy uusiutumaan ja kehittämään toimintaansa, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. Metsäteollisuus ry on toiminut vuosisadan ajan suomalaisen metsäteollisuuden puolestapuhujana ja ollut elinkeinoelämän vahva vaikuttaja. Alalla on ollut ja on edelleen merkittävä rooli yhteiskunnan tukipilarina, joka tuo hyvinvointia monelle pienellekin paikkakunnalle ja yhteisölle ympäri Suomen. Metsäteollisuus on jälleen Suomen suurin vientiala. Viime vuodet ovat olleet metsäteollisuudelle vahvan nousun ja investointien aikaa. Vakaa ja pitkäjänteinen toimintaympäristö takaa suomalaisen metsäteollisuuden menestyksen tulevaisuudessakin.


70 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kouvolasta kohti Kiinaa 22.12.2017 lähtenyt juna oli noin 800 metriä pitkä ja kyydissä oli noin 2 000 m3 sahatavara.

Ensimmäinen sahatavaraa täynnä oleva junakuljetus lähti kohti Kiinaa

P

erjantaina 22.12.2017 juna, jossa oli 41 konttia (FEU) vain Versowoodin sahatavaraa, aloitti matkan kohti Kiinaa. Juna oli noin 800 m pitkä ja siinä oli noin 2 000 m3 sahatavaraa. Junareitti kulki pitkin perinteistä Trans-Siberian rautatiereittiä ja lähetyksen arvioitiin saapuvan Kiinaan kahden viikon kuluttua.

Suomen ja Kiinan välinen rautatieliikenne lisää mahdollisuuksia viedä suomalaista sahatavaraa myös Kiinan sisämaahan. Aikaisemmin suurin osa suomalaisesta sahatavarasta on päättynyt Kiinan rannikkoalueille merikuljetuksin, mistä tavarat on kuljetettu sisämaahan. Rautatieyhteyden suurin etu on nykyistä lyhyempi toimitusaika - toimitusaika voi olla alle kolmasosa merikuljetuksiin verrattuna. Rautateitse on mahdollista välttää lastin uudelleen

kuormaamista ja siihen liittyviä viivästyksiä, mikä tekee junarahdista entistä nopeamman kuljetustavan. Rautatiereitti Suomesta Kiinaan ohittaa myös ruuhkaiset rajanylitykset Keski-Euroopassa. - Yleisin puutavaran toimitustapa Kiinaan on konttikuljetus joten niiden kanssa toimiminen on asiakkaille tuttua. Rautatiekuljetukset antavat kiinalaisille sahatavaran ostajille mahdollisuuden hankkia suomalaista puuta entiseen tapaan konteittain, mutta nyt uuden kuljetusreitin kautta , toteaa Versowoodin vientipäällikkö, Eetu Einiö. Ensimmäinen sahatavaran täysjunatoimitus Kiinaan on tärkeä virstanpylväs Kiinan ”One Belt One Road” -hankkeelle ja suomalaisen sahatavarateollisuuden odotukset ovat korkealla uuden kuljetusreitin tuomien mahdollisuuksien myötä. Kiinan ”One Belt One Road”-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja yhteyksiä Kiinan, Euraa-

Sami Heikkinen (vas.), Anu Kujansuu, Jussi Toikka, Hannu Peltola ja Eetu Einiö olivat seuraamassa ensimmäisen sahatavarajunan lähtöä kohti Kiinaa. (kuva: Tarmo Valmela)

sian ja Euroopan välillä. - Sahatavaran vienti Kiinaan on nelinkertaistunut ja määrä kasvaa kuluvan vuoden aikana

yli 1,7 miljoonaan kuutiometriin. On erinomaista, että markkinoilla on uusia kuljetusratkaisuja ja sitä kautta kilpailua kul-

jetusmarkkinoilla, kertoo Suomen Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

EOS: Sahatavaralla positiiviset markkinanäkymät

I

nternational Softwood Conference järjestettiin 65. kerran 5.-6. lokakuuta 2017 Hampurissa. Konferenssiin osallistui 150 havusahatavara-asiantuntijaa eri puolilta maailmaa.

Konferenssin järjestivät GD Holz (Der Gesamtverband Deutscher Holzhandel), EOS (European Organisation of the Sawmill Industry) sekä ETTF (European Timber Trade Federation). EOS:n lehdistötiedotteen mu-

kaan useimmat Euroopan markkinat elpyvät, rakentamisen luottamusindikaattori vahvistuu ja sahatavaran tuotantoindeksi on korkeimmillaan vuoden 2010 jälkeen. Rakentamisen vilkastuminen ja tietoisuus puun käytön eduista rakentamisessa ovat nostaneet sahatavaran kysynnän ennätystasolle kuluvalla vuosikymmenellä. Vaikka Euroopan asema perinteisenä sahatavaramarkkinana säilyykin vahvana, on viennin kehitys Euroopan ulkopuolelle lupaavaa. Viennin kasvu Kiinaan

on vahvaa ja Japani säilyttää keskeisen asemansa. Myös USA:n markkinanäkymät ovat positiiviset rakennusaloitusten ylittäessä viime vuosien tason. Sahatavaran kysyntänäkymä maailmalla on positiivinen, sillä sahatavaran kulutus asukasta kohden on useilla nopeasti kasvavilla markkinoilla edelleen vaatimattomalla tasolla verrattuna Pohjois-Euroopan ja PohjoisAmerikan tasoihin. Positiivisia näkymiä varjostaa Iso-Britannian talouskasvun epävarmuus Brexitin jälkeen. Niin ikään

raaka-aineen saatavuuteen liittyy epävarmuuksia. Konferenssissa tuotiin esiin huoli puutuotealan koulutuksesta ja osaamisesta. Lisäksi korostettiin menekinedistämistoimenpiteiden tarvetta.

Suomalainen sahateollisuus jää paitsi korkeasuhdanteesta

Sahatavaran kasvava kysyntä on Sahateollisuus ry:n mukaan näkynyt myös Suomessa. Vuonna 2016 sahatavaran viennin arvo nousi 1,6 miljardiin euroon

ja kuluvana vuonna kasvu jatkuu. Suomalaisen sahateollisuuden kansainvälinen kilpailukyky on kuitenkin heikko, eikä globaali korkeasuhdanne näy sahojen tuloksissa. Erityisesti mäntysahatavaraliiketoiminta on tappiollista. Korkea kustannustaso, tukin ja kuidun vääristynyt hintasuhde sekä tukipolitiikalla sotkettu puru- ja kuorimarkkina pudottavat suomalaiset kannattavuudessa havusahatavaran tuottajien hännille. Lisäksi toimialaa painaa epäsuotuisa valuuttakurssikehitys.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 71

Venäjä oli maailman suurin CTL-metsäkonemarkkina vuonna 2017 - ohitti Ruotsin ja Suomen myyntimäärissä

J

o vuosia tasaisen vahvassa vedossa ollut Venäjän CTL -metsäkonemarkkina kasvoi vuonna 2017 maailman suurimmaksi - ohi Ruotsin ja Suomen myyntimäärien.

Arvioiden mukaan Venäjälle toimitettiin vuonna 2017 reilusti yli 700 uutta CTL-metsäkonetta, kun perinteisesti suurimman markkinan Ruotsin määrä oli lähes 650 ja Suomen hieman yli 500 konetta. Venäjällä vauhdikkaasti sujuneessa metsäkonemyynnissä Aasian ja erityisesti Kiinan puukauppa on ollut tärkeässä roolissa mutta myös Venäjän oma metsäteollisuus on hyvässä vedossa. Onkin syytä olettaa että metsäkoneita myydään maahan tänäkin vuonna edelleen hyvää tahtia. Venäjän metsäteollisuuteen on lähivuosina suunnitteilla mittavia korjuumääriä kasvattavia investointeja jotka eivät ole vielä realisoituneet. Jos ja kun investoinnit toteutuvat myös metsäkonemarkkinan voidaan odottaa edelleen kasvavan.

Viidennes koko maailman metsäalasta, noin 819 miljoonaa hehtaaria, sijaitsee Venäjällä. Metsäkonemyynnissä Aasian ja erityisesti Kiinan puukauppa on ollut tärkeässä roolissa mutta myös Venäjän oma metsäteollisuus on hyvässä vedossa.

- Mesera Kahmarit - Mesera Nosturit - Mesera Varaosat

Nyt saatavilla alkuperäiset Mesera kahmarit, nosturit ja varaosat Mototarvikkeet.fi tarvikekaupasta. Soita 020 765 9055 tai tilaa netistä www.mototarvikkeet.fi


Jo hyvin aikaisessa vaiheessa kävi ilmi, että markkinoille kaivataan lujitettuja ja omistuskustannuksiltaan edullisia laitteita

Toughbook- ja Toughpad-laitteita myytiin vuonna 2015 enemmän kuin muita lujitettuja kannettavia ja tabletteja yhteensä.

72 KONEURAKOINTI

tuissa laitteissa: 1994: CF-41 Maailman ensimmäinen kannettava CD-ROM-asemalla

2008: Toughbook CF-U1 Maailman ensimmäinen Ultra Mobile PC, joka yhdisti kannettavan ja käsimikron

kasvuaan, vastaten etenkin liikkuvan myynnin ja maksamisen tarpeisiin. Lisäksi kehitämme telakkaratkaisuja ja laajennamme toimintaamme lujitettujen kädessä pidettävien laitteiden puolella, kertoo tulevaisuuden näkymistä Panasonic Computer Product Solutions Europen toimitusjohtaja Kevin Jones. - Oma visiomme ja strategiamme käy yksiin Panasonicin Toughbook tuotelinjan kehityksen kanssa. Haluamme molemmat tarjota parhaat mobiilituotteet ja tuottavuuden uuteen mobiili- ja pilvimaailmaan, sanoo Microsoftin OEM-divisioonan johtaja Nick Parker. - Toughbookin yli 20 vuoden kehityksen aikana Panasonicin suunnittelijat ovat loistavasti hyödyntäneet Intelin suorittimien tehoa ja luotettavuutta kehittäessään maailman luotettavimpia lujitettuja tietokoneita. Toivomme yhteistyömme jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Intelin Client Computing Groupin johtaja Navin Shenoy.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iggesund Blue Line laipat Suomen markkinoille

Toughpad-tabletit pudotettiin avaruudesta - pysyivät ehjänä!

P

anasonic testasi lujitettujen tablettiensa kestävyyttä lähettämällä ne säähavaintopallolla lähiavaruuteen ja pudottamalla ne vapaapudotuksella takaisin maahan 34 000 metrin korkeudelta. Panasonic testaa lujitettuja Toughbook- ja Toughpad -tietokoneita ja tabletteja perusteellisesti, mutta tuorein testi on vaatimustasoltaan omaa luokkaansa. Toughpad FZ-G1- ja FZ-N1-tabletit lähetettiin säähavaintopallolla avaruuteen. Säähavaintopallo hajosi 34 kilometrin korkeudessa, missä on pakkasta -67 celciusastetta. Pallon hajottua tabletit putosivat kohti maata, parhaimmillaan jopa 400 kilometrin tuntinopeudella. Maahan pudottuaan laitteet olivat ehjiä ja täysin toimintakuntoisia muutamia kolhuja ja naarmuja lukuun ottamatta.

Uusi BlueLine on Iggesundin kaikkien aikojen kestävin laippa, mikä tarjoaa uusia ainutlaatuisia ominaisuuksia harvesterikäyttöön.

Laadukkaat voiteluaineet ja suoda0met kaikkiin koneisiin, suoraan maahantuojan varastosta!

Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puhelin, myyn, 03-­‐358 7660 voitelukeskus@voitelukeskus.com www.voitelukeskus.com

B

lueLine on ruotsalaisen Iggesundin kaikkien aikojen kestävin laippa. Ainutlaa- tuinen metalliseos yhdistettynä parannettuun karkaisumenetelmään tekee laipasta jäykemmän ja kestävämmän kaikkiin hakkuukohteisiin. BlueLine -sarjassa käytetyt materiaalit vähentävät myös laipan värinää, mikä parantaa tehokkuutta ja tekee sahausjäljestä tasaisemman. Samalla laipan kuluminen vähenee ja käyttöikä kasvaa. BlueLine -laippojen voiteluaukkojen kokoa on suurennettu, mikä parantaa

voiteluaineen virtausta ketju-uraan ja kärkipyörälle. Erityisesti harvesteripäissä, joissa on rasvavoitelu, rasvan eteneminen tehostuu. Iggesund Forest Ab:n valmistamien BlueLine -sarjan laippojen kärkipyörän laakerirullat on suojattu erikoiskarkaistuilla välikelevyillä. Levyt estävät laakerirullien sivuttaisliikkeen, mikä pienentää huomattavasti kärkipyörän vaurioitumisriskiä. Kysy lisää Metsätyön puhelinnumerosta 014 - 338 8700 tai tutulta myyjältäsi wwww.metsatyo.fi.

Kaikki Iggesund -laipat valmistetaan Iggesund Forest Ab:n tehtaassa Ruotsissa. Tuotanto on erittäin pitkälle automatisoitu mutta laippojen teossa ja laadun varmistuksessa tarvitaan edelleen myös käsityötä - kuvassa kiinnitetään kärkipyöriä BlueLine -laippoihin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 73

MaxiFleet ja WoodForce ”

Tavoitteena on, että muutaman vuoden tähtäimellä jokainen Komatsu-metsäkone hyödyntää mahdollisimman laajasti MaxiFleet-palvelua, sanoo Seppo Kontteli. Hän on Komatsu Forestin edustaja niillä foorumeilla, joilla kehitetään metsäkoneiden digitaalisia palveluja. MaxiFleet palvelusta on puhuttu jo vuosia, mutta sen laajempi käyttöönotto on odottanut metsäteollisuuden WoodForceohjausjärjestelmän valmistumista. Tätä usean metsäyhtiön yhteistä korjuun ja metsänhoidon järjestelmää asennetaan koneisiin parhaillaan, MaxiFleetille se avaa tullessaan väylän siirtää dataa koneista pilvipalvelimelleen ja sieltä edelleen eri valtuuksilla jalostettuna ja havainnolliseen muotoon laitettuna koneyrittäjille, Komatsun omalle organisaatiolle ja muille käyttöoikeuksien omistajille. Komatsu Forest Oy on ollut aktiivisesti mukana varmistamassa, että WoodForce-ohjelma istuu vaivattomasti kaikkiin MaxiXplorerilla varustettuihin Komatsun hakkuu- ja ajokoneisiin, yhtenä motiivina nopeuttaa MaxiFleet-palvelun käyttöönottoa. - Asennukset ovat sujuneet ilman vaikeuksia ja erittäin nopeasti sekä kustannustehokkaasti. Meille on ollut paljon hyötyä siitä, että olemme vuosikymmenet noudattaneet tunnontarkasti metsäkoneiden tiedonsiirron vanhaa StanFord1980 ja uutta StanFord2010 -standardia. Osittain sen ansiosta Komatsu-yrittäjät säästyvät tässä WoodForce -murroksessa monelta murheelta, koska muutos tässä tapauksessa on ohjelmapäivitys mittalaitteeseen ja WoodForce -ohjelman asennus. Mitään äkkirynnäkköä markkinoille emme kuitenkaan suunnittele uuden palvelumme kanssa. Ensi vuodelle muutamia kymmeniä koneita. Tarkoitus on esitellä lopullisessa muodossaan toimivia WoodForce/MaxiFleet-esimerkkejä kevään 901XC -näytösten yhteydessä, paljastaa Kontteli.

Yrittäjät valtavaa tietosisältöä hyödyntämään

Kaikkiin MaxiXplorer -automatiikalla varustetut Komatsut voidaan kytkeä MaxiFleet -palveluun. Palvelun käyttö koneessa ei kuluta aikaa; käytännössä MaxiXplorerin käyttäminen omalla kuljettajaprofiililla riittää. Koneen omistajalle, yrittäjälle, on pilvipalvelimella tarjolla suuri määrä sinne kerättyä, juuri hänelle hyödynnettäväksi tarkoitettua tietoa: koneen tekniikasta ja sen käyttäytymisestä, huollon tarpeesta ja virhetiloista.

Komatsu Forest Oy on ollut aktiivisesti mukana varmistamassa, että WoodForce-ohjelma istuu vaivattomasti kaikkiin MaxiXplorerilla varustettuihin Komatsun hakkuu- ja ajokoneisiin, yhtenä motiivina nopeuttaa MaxiFleet-palvelun käyttöönottoa.

olevan työmäärän, joka Komatsu Forestissa tarvitaan uuden digipalvelun edellyttämien valmiuksien rakentamiseksi omassa työyhteisössä: kenttähuollossa, teknisessä tuessa, koulutuksessa - ja myynnissäkin. Pari vuotta kestäneen pilottivaiheen aikana monet rutiinit on saatu viilattua toimintakuntoon. Tähän saakka näkyvin osa-alue on koneiden etähallinta, jota Komatsu-automatiikan erikoismiehet Marko Yrjölä ja Eero-Matti Kleimola ovat käyttäneet jo pitkään ja samalla saattaneet sitä lopullisiin uomiinsa. Kaikki tieto on rahanarvoista mutta mullistavana tulevaisuutta ajatellen pidetään tarkkaa informaatiota, jonka avulla päästään laatimaan aikaan sidottu kuva kuljettajan ja koneen yhteispelistä.

Siellä on myös kattavat tiedot koneen ajankäytöstä eriteltyinä jokaisen työmomentin osalta. Parasta että MaxiFleet ei vaadi toimistotietokoneelle mitään asennuksia, vaan koko järjestelmä toimii kuten parhaat pankkipalvelut - tunnusten takana selaimessa. Kaikki tieto on rahanarvoista mutta mullistavana tulevaisuutta ajatellen pidetään tarkkaa informaatiota, jonka avulla päästään laatimaan aikaan sidottu kuva kuljettajan ja koneen yhteispelistä. Kuinka ja missä hengessä juuri tätä osiota ryhdytään hyödyntämään, on pitkälti ja ainoastaan koneyritysten sisäinen asia. On hyvä muistuttaa, että kaikkia markkinoilla olevia nk. fleet management -ohjelmistojen käyttöä rajoittavat yhtenäiset tiedon käyttöoikeuksia koskevat säännöt.

MaxiFleet mullistaa elämää myös Komatsu Forest Oy:ssä

Komatsu Forest Oy:ssä MaxiFleet nähdään palveluna, joka

Koneen omistajalle, yrittäjälle, on pilvipalvelimella tarjolla suuri määrä sinne kerättyä, juuri hänelle hyödynnettäväksi tarkoitettua tietoa.

muuttaa tulevaisuudessa radikaalisti työyhteisön omaa toimintaa ja kohottaa Komatsu-asiakkaitten kilpailukykyä. Nyt, kun edellytykset lopulliselle käyttöönotolle WoodForcen myötä ovat avautumassa, yhtiö on laatinut selkeän suunnitelman mittavan urakan läpiviemiseksi. MaxiFleetiä koordinoi jatkossa Komatsu ForestOy:n Jussi Kemppainen. Kemppaisen lisäksi MaxiFleet koskettaa koko organisaatiota - erityisesti kaikkia asiakasrajapinnassa olevia:

myynnistä teknisen tuen kautta huoltoihin. Kemppaiselle lankeaa koneiden asiantuntijana luonnollinen spesialistin rooli MaxiFleetin tuottamien tietojen analysoinnissa ja yrittäjien sekä huolto-organisaatiomme valmentamisessa - On valtava ero siinä, lähdetäänkö koneen ongelmaa poistamaan tai tehokkuutta parantamaan kerrotun kuvauksen vai eksaktin tiedon pohjalta, pohtii Kemppainen. Hän myöntää suuren edessä

Jussi Kemppainen: Selkeät rajat hyödyntäjien välille

Heti ensimmäisten fleet management -ohjelmistojen tultua käyttöön metsäalalla ryhdyttiin pohtimaan niiden tuottaman tiedon mahdollisuuksia olla pohjana koneyritysten miehistöjen koulutuksessa; väärien työtapojen poisoppimisessa ja uusien työmetodien opettamisessa ja sitä kautta myös pidemmällä tähtäimellä alentamassa puunkorjuun kustannuksia. Keskustelua käytiin lähinnä koneyritysten ulkopuolella, siellä nähtiin bisneksen mahdollisuuksia. Jussi Kemppaisella on oma vankka näkemys MaxiFleet -järjestelmän antaman informaation hyödyntäjistä: - Koneyrittäjä on oman yrityksensä sisällä paras asiantuntija, hän tuntee ja tietää oman organisaationsa. Siellä ulkopuolisen konsultin on vaikea hahmottaa koko tilannetta. Me palvelun ylläpitäjänä vastaamme siitä, että koneyrittäjän MaxiFleetissä näkyvä tieto on hyödyllisessä muodossa ja riittävän havainnollista. Eihän meillä ole sen sisältöön edes oikeuksia, muistuttaa Jussi Kemppainen.


74 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mikko (vas.) ja Sami Ala-Sulkava ovat tehokas ja ketterä kaksikko metsäkoneiden huoltobisneksessä.

Metsäkonehuolto Mikko Ala-Sulkava Oy pitkä historia - turvattu tulevaisuus

U

lkopuoliset Komatsu Forest -palveluyritykset ovat jokainen oman näköisensä persoonallisine piirteineen ja perinteineen. Tämä koetaan yksiselitteisesti vahvuudeksi ja kilpailua piristäväksi. Yhteistyön juuret ulottuvat monen huoltoyrityksen osalta kauas Valmet -aikaan.

Metsäkonehuolto Mikko AlaSulkava Oy on ollut ylivoimaisesti pisimpään mukana näissä ympyröissä, sen perustaja Mikko Ala-Sulkava aloitti metsäkoneiden huoltamisen jo silloin kun Terrojen omistajat vaihtoivat 70-luvun alussa koneitaan Valmet CK:hon. Vuonna 1988 kantatie 66:n varteen Virtain Liedenpohjaan rakennettu huoltohalli on toiminut tuosta saakka konemiesten kohtauspaikkana ja on edelleen turvaamassa tuttuun tapaan metsäisellä seutukunnalla koneyrittäjien arkea. Juuri nyt tunnelma yrityksen sisällä on positiivinen; Liedenpohjassa tulevaisuuteen katsotaan luottavaisin mielin. Mikko Ala-Sulkavan taival

metsäkoneiden huoltajana on pitkä, jossain vaiheessa on työt jätettävä vähemmälle. Tulevaisuus ei huolestuta Mikkoa: - Sami jatkaa ja olen vielä mukana itsekin, vaikka sitten eläkeläisenä, hän sanoo. Sami Ala-Sulkava on Mikon yhtiökumppani ja työtoveri, joka sopivasti edustaa nuorempaa sukupolvea. Tämä kaksikko täydentää toisiaan: Mikolle vuosikymmenten saatossa kerääntynyt kokemus ja Samin innostus sekä valmiudet uusiin tekniikoihin tekevät tästä kaksikosta metsäkoneiden huoltobisneksessä ketterän ja kilpailukykyisen.

Sami taitaa ESSit ja kaikki muut systeemit

- Alkujaan koulutin itseni aivan toiselle alalle, mutta kesäkuun 3. vuonna 2002 muutti suunnitelmat. Mikko tarjosi työtä ja siitä se alkoi, olen syntyjään virtolainen, joten tämä sopi minulle, näin muistelee Sami uransa alkua. Sittemmin hän on hankkinut metsäkoneasentajan ammattitutkinnon Jämsänkoskelta. Asiakkaat kehuvat poikkeuksetta hänen ammattitaitoaan ja

Metsäkonehuolto Mikko Ala-Sulkava Oy toimii Virtain Liedenpohjassa kantatie 66:n varrella.

palvelualttiuttaan. Eikä oppi-isä jää näillä mittareilla mitattaessa yhtään huonommaksi. Komatsulla voidaan laskea tämän kortin varaan varman päälle pitkälle tulevaisuuteen. - Tehokas palvelu on se, jonka avulla kilpaillaan. Ja ovathan edellytykset Komatsu Forestin puolelta parantuneet huimasti viime aikoina. Varaosien uusi logistiikkaratkaisu muutti tilannetta huomattavasti, olemme luvanneet osat aamu yhdeksään mennessä, käytännössä ne ovat perillä jo heti seitsemän jälkeen, kehuvat Ala-Sulkavat.

Digiaikaan

- Meidät on vahvasti integroitu kaikkiin Komatsun teknisen ylläpidon järjestelmiin. Käytän lähes päivittäin jokaista Komatsu Forestin teknisen ylläpidon systeemiä: yhdellä tilaan varaosia suoraan Arlandan varastolta ja toisella Pirkkalasta, tarkastelen koneen järjestelmiä digitaalisista kaavioista ja korjaamokäsikirjoista, samalla kun puhelu on auki asiakkaalle - tämä on sitä ESSiä, teen tarvittaessa takuuanomuksen ja luen Support Centerissä julkaistut huoltotiedotteet, luettelee Sami. Hän kertoo myös suomalaisen Komatsu-huoltoverkoston keskinäisestä WhatsAppista, jossa tiedotetaan ja keskustellaan uusista huoltoon ja korjauksiin liittyvistä oivalluksista. - Muutamassa tunnissa koko verkosto on tietoinen hyödyllisestä ratkaisusta. Varmin todiste huoltomiehen ammattitaidosta ovat ne lukuisat puhelut Samille eri puolilta maa-

Komatsu -mestäkoneasiakkaita palvellaan vankalla ammattitaidolla ja kokemuksella mikä juontaa aina 1970-luvun alkuun Valmet-aikaan.

ta; yhä useampi on kuullut, mistä saa luotettavan vastauksen tekniseen kysymykseen. - Jokaista yritän auttaa kykyjeni mukaan, hän lupaa.

Hyvässä hengessä työ sujuu

Marraskuun puolivälissä AlaSulkavan hallissa kumpikin konepaikka oli varattuna. Mikko touhusi Komatsu 911.5 -harvesterin taka-akselin kimpussa ja Samilla oli käsissään pienenempi osa Komatsu 931:n hakkuulaitteesta. - Tänä vuonna on ollut hallissa hiljaisempaa, se että on kaksi konetta yhtä aikaa ei ole ihan tavallista, kertoo Mikko. Miehet tekevät työtään itsenäisesti, eikä turhia sanoja vaihdeta. Näin toimien työt edistyvät ja sujuvat turvallisemmin. - Tähän mennessä emme ole saaneet riitaa aikaiseksi, joskus keskustellaan pitempään, mutta aina on molempia tyydyttävä ratkaisu löydetty, vakuuttaa Mikko.

Mikon Ulla-vaimolla on hyvä näköala toimiston pöydän takaa korjaamohalliin - hän on ollut mukana kaikki vuodet, nähnyt hyvät ja huonot ajat, hoitanut paperihommat ja rutiinit. Systeemi toimii samalla tavalla kuin monen koneyrittäjän perheyrityksessä; maksimi tehokkuuden etsiminen on ratkaissut roolituksen. Miehet pysyköön koneiden kimpussa.

Mikon Ulla-vaimolla on hyvä näköala toimiston pöydän takaa korjaamohalliin - hän on ollut mukana kaikki vuodet, nähnyt hyvät ja huonot ajat, hoitanut paperihommat ja rutiinit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 75

Komatsu Forestin huoltoverkosto - kahdesta osasta rakennettu

Y

hteistyöyritysten verkosto tuottaa ison osan Komatsu Forest Oy:n tarjoamista tekniseen ylläpitoon liittyvistä palveluista. Huoltoon, varaosapalveluun ja metsäkoneiden tarvikekauppaan erikoistuneille huoltoyrityksille, niiden 13 toimipisteelle, on pyritty luomaan hyvät edellytykset palvella Komatsu-asiakkaita; käytännössä saman tasoiset kuin Komatsu Forest Oy:n omilla pisteillä.

Se on tarkoittanut toimintojen yhtenäistämistä ja nopeiden yhteyksien rakentamista. Integraation keskiössä ovat yhteiset tietojärjestelmät, joiden tehtävä on pitää koko huoltoverkosto ajan tasalla, taata oikeaan osuneet tarpeen määritykset ja nopeat toimitukset. Asiakastyytyväisyyden tiedetään kohenevan, kun asiat ovat kunnossa ja palvelu pelaa. Se oli tavoitteena ja siinä on onnistuttu. Huoltoyrittäjän tietokoneen ruudulle ilmestyneet ohjelmat ovat käteviä työkaluja, monesti myös yrittäjälle tehokas tapa kilpailla toimitusten nopeudessa

Komatsu Forest palvelee asiakkaita oman verkostonsa lisäksi laajan yhteistyöyritysten verkoston avulla 13 toimipisteessä ympäri maata.

ja täsmällisyydessä. Jokaisesta yritysvetoisesta palvelupisteestä päästään suoralla yhteydellä sinne missä on tieto koneiden konstruktioista, lähimmän varaosan sijainnista tai edullisimmasta metsäkoneen varusteesta. Yhtenä tietotekniikan roolin laajentamisen motiivina on ollut halu palvella tehokkaasti kone-

yrittäjää hänen odottaessaan ongelmaansa ratkaisua kasvotusten Komatsun edustajan kanssa tai langan päässä työmaallaan. Siinä tilanteessa ripeys on huoltoyritykselle vahva kilpailuetu. Komatsu Forest Oy:n viimeaikaiset toimenpiteet palvelun parantamiseksi koskettavat tasapuolisesti koko verkostoa: vara-

verkostosta omien pisteiden perustamiseen on ollut hyvin maltillista. Kahdessa tapauksessa, Keski-Suomessa ja Lapissa, ei ollut vaihtoehtoa; pitkän etsiskelyn jälkeen ei riittävillä resursseilla varustettuja yrittäjiä löytynyt. Tällaisissa tilanteissa vaihtoehdot ovat vähissä, jos kerran palvelun tasoa on tarkoitus parantaa. Juuri nyt on tapetilla ihan muut asiat: teollisuuden Woodforce -järjestelmä on saapumassa maaliin, sen myötä Komatsu Forestin MaxiFleet -etähallintaa päästään viimeinkin lanseeraamaan toden teolla. Huoltosopimusten suosio on yllättänyt positiivisesti koko palveluverkoston, ennakoiva huolto muuttaa rutiineja joka pisteessä. On tullut lupausten lunastamisen aika.

osien uusi loogisempi hinnoittelu ja yli yön kuljetukset DROPBOX -noutopisteineen piristävät huoltoverkoston palvelua ja saavat asiakkailta varauksettoman kiitoksen.

Tekemistä riittää

Komatsu Forest Oy:n siirtyminen ulkopuolisesta palvelu-

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

x Getting the job done

Päivitä mittalaitteesi ajanmukaiseen ja WoodForcen uusimmat vaatimukset täyttävään xLogger-järjestelmään! Kysy tarjousta kone- tai hakkuupäätoimittajaltasi. Soveltuu kaikkiin hakkuupäätyyppeihin. Technion Oy I Linkkikatu 15, 21100 Naantali +358 40 191 1000 I info@technion.fi l www.technion.fi

Saavuta paras tuottavuus nosturinohjausjärjestelmällä

Puutavara-autoihin

Metsäkuormaimiin

Metsäkoneisiin

Ota yhteyttä: Technion Oy I Linkkikatu 15, 21100 Naantali +358 40 191 1000 I info@technion.fi l www.technion.fi


76 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TTS-laatumittarit metsäalan yliopistokoulutuksen kehittämisessä - laadullinen työllisyys keskeistä

T

yötehoseuran metsäalan koulutuksen työkaluiksi kehit- tämät mittarit antavat palautetta valmistuneiden opinnoissa saavuttamista oppimistuloksista sekä koulutuksen työelämävastaavuudesta ja laadullisesta työllisyydestä.

Metsäalan yliopistokoulutuksen oppimistulosten ja laadullisen työllisyyden arviointi toteutettiin vuonna 2017 kolmannen kerran. Tuoreimmassa mittauksessa kohderyhmänä olivat vuosina 2011-2015 valmistuneet metsätieteiden maisterit.

Laadullinen työllisyys keskeisintä tuloksellisuutta

Työllisyys on koulutuksen keskeinen tavoite ja onnistuneen koulutuksen kriteeri. Näkökulma on siirtynyt valmistuneiden työllisyysasteen tarkastelusta siihen, miten hyvin valmistuneet työllistyvät koulutustaan laadullisesti vastaaviin työtehtäviin. Opetus- ja kulttuuriministeriön laadullisen työllisyyden arviointiryhmä antoi suositukset keväällä 2017, miten koulutuksen ja työn välistä laadullista vastaavuutta tulisi arvioida. Työryhmän mukaan työllistymisen laadulla voidaan tarkoittaa työllistymisen sisältöä ja luonnetta, työllistymisen vastaavuutta koulutuksen sisältöön ja vaatimuksiin, työsuhteen muotoa sekä työllistyneen tyytyväisyyttä työhönsä (OKM 2017).

Mittarit tuottavat tietoa koulutuksen kehittämiseen

Valmistumisvaiheen mittauksessa selvitettiin valmistuneiden osaamisen kehittymistä koulutuksen aikana yhdeksässä pääosaamisalueessa: metsänhoito, metsäsuunnittelu ja -inventointi, metsäekonomia ja -politiikka, metsä- ja puuteknologia, tietotekniikka- ja viestintätaidot, taloustaidot, johtamistaidot, akateemiset taidot ja muut työelämätaidot. Yksittäisiä osaamisalueita näiden pääalueiden alle sisältyi 60. Vastaajat arvioivat myös, mitkä tekijät olivat vaikuttaneet heidän osaamisensa kehittymiseen. Kymmenen parhaiten kehittyneen taidon joukossa oli neljä akateemista, kolme metsänhoito-osaamisen, yksi tietotekniikka- ja viestintäosaamisen ja kaksi yleisen työelämäosaamisen taitoaluetta. Heikoiten opinnoissa olivat kehittyneet johta-

Metsätieteiden maisterit työllistyvät tällä hetkellä hyvin, mutta laadullinen työllisyys ei ole hyvällä tasolla. Tämä herättää tarpeen arvioida metsätieteiden yliopistokoulutukselle asetettuja niin sisällöllisiä kuin määrällisiäkin tavoitteita. Jos koulutuksen tavoitteena on tuottaa tutkijoita, onko valmistuneiden määrä oikea tämän tavoitteen osalta. Jos toisaalta tavoitteena on tuottaa metsäalan erikoisasiantuntijoita, ovatko koulutuksen sisällölliset painotukset oikeita ja työelämän tarpeita vastaavia.

miseen, yrittäjyyteen ja työntekijänä toimimiseen liittyvät taidot. Metsäalan substanssiosaamisesta parhaiten kehittyi metsäekologia ja metsäluonnonhoito, heikoiten energialaitososaaminen (kuvio 1). Alan substanssiosaaminen kehittyi parhaiten maisteriopintojen erikoistumisopinnoissa. Metsäekonomiaan, metsänarviointiin ja metsäsuunnitteluun sekä metsäteknologiaan erikoistuneet kokivat osaamisensa erikoistumisopintojensa ulkopuolisesta substanssiosaamisesta paremmaksi kuin metsäekologiaan erikoistuneet. Yliopistojen välillä ei ollut juurikaan eroavuuksia osaamisen kehittymisestä, mutta yliopiston sisällä erot osaamisen osa-alueiden välillä olivat suuria. Eniten kehitettävää tämän mittauksen perusteella on johtamis- ja taloustaidoissa sekä myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluosaamisessa.

Koulutus hyvää kummassakin yliopistossa

Koulutuksen toteutuksessa oltiin tyytyväisimpiä opiskeluilmapiiriin ja opinnäytetyön merkitykseen asiantuntemusta lisäävänä tekijänä. Myös opetuksen

laatua ja suunnittelua sekä opettajien osaamista arvostettiin. Opetukseen sisältyviä työelämäyhteyksiä ja opintojen ohjausta toivottiin kehitettävän (kuvio 2). Yliopistojen välillä ainoa tilastollisesti merkitsevä ero toteutuksessa oli työmarkkinoille siirtymisen ohjaamisessa. Monessa vastauksessa tuotiin esiin, että opintojen aikana jäi hämäräksi, tuliko tehtyä oikeita valintoja työllistymistä ajatellen. Täyttä varmuutta ei ollut siitäkään, millaisia tehtäviä suoritetulla koulutuksella voisi lähteä hakemaan. Vastaajat kokivat, että opetuksessa ei riittävästi hyödynnetty työelämän asiantuntijoita tai annettu ohjausta opintojen jälkeiseen työmarkkinoille siirtymiseen

Metsätieteiden maisterit työllistyvät hyvin - laadullisessa työllistymisessä ongelmia

Työllisten osuus kasvoi valmistumishetken 58 prosentista mittaushetken 87 prosenttiin. Vastaajien valmistumis- ja mittaushetken väli oli kahdesta kuuteen vuotta valmistumisvuodesta riippuen. Metsäalalla työssä olleiden osuus oli mittaushet-

Kuvio1: Kymmenen parhaiten kehittyneen taidon joukossa oli neljä akateemista, kolme metsänhoito-osaamisen, yksi tietotekniikka- ja viestintäosaamisen ja kaksi yleisen työelämäosaamisen taitoaluetta. Heikoiten opinnoissa olivat kehittyneet johtamiseen, yrittäjyyteen ja työntekijänä toimimiseen liittyvät taidot. Metsäalan substanssiosaamisesta parhaiten kehittyi metsäekologia ja metsäluonnonhoito, heikoiten energialaitososaaminen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI kellä suurempi kuin valmistumisvaiheessa, mutta myös metsäalan ulkopuolelle sijoittuneiden osuus lisääntyi tarkastelujaksojen välillä merkittävästi. Koulutusta sisällöllisesti vastaaviin tehtäviin työllistyi heti valmistumisen jälkeen noin kolmasosa eikä tämä osuus juurikaan kasvanut mittaushetkeen mennessä (kuvio 3). Työllistymiseen eniten vaikuttavaksi tekijäksi vastaajat näkivät oman aktiivisuuden työhaussa. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat työnhakutaidot ja harjoittelussa hankittu työkokemus. Vähiten työllistymiseen vastaajat kokivat vaikuttaneen alan työmarkkinatilanteen (kuvio 4). Yliopistojen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero muuttovalmiudessa työpaikan saamiseksi. Toisesta yliopistosta valmistuneet nostivat tämän toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi työllistymisessään. He olivat vaihtaneet valmistumisen jälkeen asuinmaakuntaa ja työllistyivät paremmin metsäalalle ja koulutusta sisällöllisesti vastaaviin tehtäviin. Toisen yliopiston valmistuneiden kohdalla asuinmaakunta vaihtui vähemmän ja he hakeutuivat enemmän metsäalan ulkopuolella oleviin työtehtäviin. Yliopistojen välillä oli eroja siinä, miten selkeä käsitys koulutuksen jälkeen mahdollisista työtehtävistä oli opinnoissa muodostunut. Yliopistosta 2 valmistuneista 43 prosentilla oli selkeä käsitys koulutuksen jälkeisistä työtehtävistä, kun vastaava osuus oli 23 prosenttia yliopistosta 1 valmistuneista (kuvio 5).

Koulutuksen työelämävastaavuutta seurattava säännöllisesti

Valmistumisvaiheen mittauksen tulosten perusteella metsäalan substanssiosaamisen kehittyminen oli samansuuntaista kummassakin yliopistossa. Alan substanssitaidoista parhaiten kehittyivät metsänhoidon osaalueet ja heikoiten metsä- ja puuteknologiaosaaminen. Muista työelämätaidoista kehittyivät parhaiten akateemiset taidot ja eniten kehitettävää oli talous- ja johtamisosaamisessa sekä myynti-, markkinointi ja asiakaspalvelussa. Yliopistojen sisällä osaamisalueiden kehityksessä oli suuria eroja. Koulutuksen toteutuksessa eniten kehitettävää oli työelämäyhteyksien hyödyntämisessä opetuksessa ja yliopiston roolissa koulutuksen jälkeisen työmarkkinoille siirtymisen tukemisessa. Opintojen tehokkaampaan ohjaamiseen toivottiin panostettavan. Metsätieteiden maisterit työllistyvät tällä hetkellä hyvin, mutta laadullinen työllisyys ei ole hyvällä tasolla. Tämä herättää tarpeen arvioida metsätieteiden yliopistokoulutukselle ase-

KONEURAKOINTI 77

Tila alan suurin lukupaketti! Kuvio 2: Koulutuksen toteutuksessa oltiin tyytyväisimpiä opiskeluilmapiiriin ja opinnäytetyön merkitykseen asiantuntemusta lisäävänä tekijänä. Myös opetuksen laatua ja suunnittelua sekä opettajien osaamista arvostettiin. Opetukseen sisältyviä työelämäyhteyksiä ja opintojen ohjausta toivottiin kehitettävän.

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

Kuvio 3: Työllisten osuus kasvoi valmistumishetken 58 prosentista mittaushetken 87 prosenttiin. Vastaajien valmistumis- ja mittaushetken väli oli kahdesta kuuteen vuotta valmistumisvuodesta riippuen. Metsäalalla työssä olleiden osuus oli mittaushetkellä suurempi kuin valmistumisvaiheessa, mutta myös metsäalan ulkopuolelle sijoittuneiden osuus lisääntyi tarkastelujaksojen välillä merkittävästi. Koulutusta sisällöllisesti vastaaviin tehtäviin työllistyi heti val- mistumisen jälkeen noin kolmasosa eikä tämä osuus juurikaan kasvanut mittaushetkeen mennessä.

Kuvio 4: Työllistymiseen eniten vaikuttavaksi tekijäksi vastaajat näkivät oman aktiivisuuden työhaussa. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat työnhakutaidot ja harjoittelussa hankittu työkokemus. Vähiten työllistymiseen vastaajat kokivat vaikuttaneen alan työmarkkinatilanteen.

LVS metsäkoneet maastoon missä isot koneet sotkee ja särkee

RUOTSISSA HYVÄN SUOSION SAAVUTTANUT

Taloudelliset Cummins moottorit Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla Painot alkaen 4500 – 8000kg | Kantavuudet 5000 – 8000kg

info@salo-machinery.com Teijo 040 540 9614

Kuvio 5: Yliopistojen välillä oli eroja siinä, miten selkeä käsitys koulutuksen jälkeen mahdollisista työtehtävistä oli opinnoissa muodostunut. Yliopistosta 2 valmistuneista 43 prosentilla oli selkeä käsitys koulutuksen jälkeisistä työtehtävistä, kun vastaava osuus oli 23 prosenttia yliopistosta 1 valmistuneista.

tettuja niin sisällöllisiä kuin määrällisiäkin tavoitteita. Jos koulutuksen tavoitteena on tuottaa tutkijoita, onko valmistuneiden määrä oikea tämän tavoitteen osalta. Jos toisaalta tavoitteena on tuottaa metsäalan erikoisasiantuntijoita, ovatko koulutuksen sisällölliset painotukset oikeita ja työelämän tarpeita vastaavia. Tämä tutkimus on julkaistu uutisena www.tts.fi sivuilla

Vielä ehdit varata osaston alan tärkeimpään tapahtumaan


METSÄALAN AMMATTILEHTI

78 KONEURAKOINTI

Fomatecille valmistuvat uudet toimitilat Kuopioon maaliskuussa 2018

Fomatecin uudet toimitilat mahdollistavat metsäkonevarusteiden tuotannon ja palvelun nostamisen uudelle tasolle.

F

omatec Oy keskittyy tulevaisuudessa entistä enemmän metsäkonevarusteiden valmistukseen sekä palvelutoiminnan tehostamiseen. Fomatecille valmistuu uudet toimitilat Kuopioon talven aikana. Maalis-huuhtikuun aikana päästään aloittamaan palvelutoiminta sekä metsäkonevarusteiden tuotanto uudessa toimitilassa. - Haluamme jatkuvasti parantaa palvelumme tasoa. Kehitämme toimintaamme ja haluamme palvella metsäkoneyrittäjää parhaalla mahdollisella tavalla. Nykypäivän haasteet puunkorjuussa sekä lyhyt talvikausi ovat asettaneet alalle kovat paineet kehittää toimivia ratkaisuja joilla puuta voidaan korjata myös sulanmaan aikana tehokkaasti. Haluamme kehittää alaa uusilla palveluilla sekä samalla tuoda markkinoille tehokkaita tuote ratkaisuja helpottamaan metsä-

koneurakoitsijan sekä kuljettajan arki päivää, kertoo Fomatecin Marko Korhonen.

Uusi Green Line palvelukokonaisuus

Fomatec on tuonut markkinoille uuden palvelukokonaisuuden Green Linen. - Uusien toimitilojen myötä Green Line palvelussa käytössä olevat öljy, merkintäväri, vaseliinituubit sekä teräketjupakkaukset tullaan uudelleen kierrättämään. Öljyt, merkintävärit, vaseliinit sekä teräketjut tullaan pakkaamaan Fomatecin suunnittelemiin astioihin joiden käyttöikä on pitkä. Kierrätämme pakkauksia asiakkailla ja keräämme ne käytön jälkeen meille uudelleen täytettäväksi. Uusissa toimitiloissa tullaan huoltamaan kaikki Green Linessä käytettävät pakkaukset sekä ne jaetaan asiakkaille teräketjuhuollon yhteydessä toimipisteisiin kautta maan, sanoo Korhonen.

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi

KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

AM Bonus Oy OULAINEN

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685

Verkkosivuilta www.fomatec.fi pääsee kansainvälisille metsäkoneiden ja varusteiden myyntisivuille, mistä löytyy jo nyt hyvä määrä käytettyjä koneita ja muuta urakoinnissa tarvittavaa.

Fomatec Konepörssin kansainväliset sivut avattu

Uusi tapa myydä käytetyt metsäkoneet tai varusteet

F

omatec Konepörssi ottaa metsäkoneita tai tarvikkeita myyn- tiin ja tekee onnistuneet konekaupat puolestasi. Välityspalkkio laskutetaan pelkästään toteutuneista konekaupoista. Mikäli kone ei mene kaupaksi niin palvelusta ei aiheudu kuluja. - Teemme konekaupat asiantuntemuksella ja luotettavasti puolestasi. Koneesta laaditaan kuntotarkistuslomake ja kone testataan paikanpäällä metsässä ennen myyntiinottoa. Näin varmistetaan koneelle paras mahdollinen kauppa. Myymme metsäkoneita suoraan asiakkaillemme ulkomaille sekä meillä on laaja verkosto joka koostuu koneiden välittäjistä eripuolilla maailmaa. Koneita myydään myös hiljaisella kaupan käynnillä jolloin koneen myynti ilmoitukset eivät tule julkisiksi, kertoo Fomatecin Marko Korhonen. Kysyntää olisi tällä hetkellä erityisesti käytetyistä 8-pyöräisistä harvestereista sekä myös 10 - 15 000 tuntia ajetuista ajokoneista.

- Tulemme tulevaisuudessa panostamaan kone ja tarvikemyyntiin kansainvälisesti. Jos sinulla on metsäkone joka pitää

saada myydyksi niin ota yhteyttä: marko.korhonen@fomatec.fi tai puhelimitse 040 751 9920, ilmoittaa Korhonen.

Myynnissä olevista koneista on tarjolla suuri määrä tuoreita kuvia ja tarkat tekniset tiedot sekä rehelliset kuntoarvioinnit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Forestry of tomorro w

The key to more efficient forestry. We are Eco Log - we make your forestry more effective. www.ecologforestry.com Myynti Suomessa: www.machinecenter.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

säästä 20 % työajastasi. Fomatec lajittelupankko parantaa ja tehostaa puun lajittelua sekä nopeuttaa erityisesti sekapuumetsien puunajoa.

Tärkeintä meille on asiakastyytyväisyys.

Fomatec lajittelupankko tehostaa metsäkoneurakoitsijan työn tuottoa konetuntia kohden, kun hakkuun puulajit lajitellaan keräysvaiheessa. Vankkarakenteiselle lajittelupankolle annamme täyden kestävyystakuun.

Ammattilaisen teräketjuhuolto Fomatec huoltaa ja teroittaa metsäkoneurakoitsijan teräketjut. Noudamme harvesterin teräketjut toimipaikastasi tai suoraan työmaalta ja palautamme ne takaisin terävinä. Jakeluauton ansiosta tavoitamme sinut sujuvasti eri puolilta Suomea. Palveluumme sisältyy ketjujen puhdistus, kuntotarkastus, korjaus, teroitus ja ketjujen öljyäminen. Toimitamme huollon yhteydessä uudet laipat, teräketjut, öljyt sekä merkkausvärit. Suunnitellaan yhdessä yrityksesi tarpeisiin sujuva terähuolto.

www.fomatec.fi Fomatec oy . KisällinKujA 9, 70780 KuOPiO . P. 040 751 9920, 040 847 1634 (myynti)


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 81

Ponssen investoinnit nostaa tuotannon uudelle tasolle P

onsse investoi vahvasti metsäkoneiden tuotannon kehittämiseen tehtaallaan Vieremällä. Myös tuotekehityspuolen investoinnit ovat jatkuvia.

Ponssen Vieremän tuotannosta on valmistunut viimeisen vuoden aikana metsäkoneita ennätystahtiin ja parhaillaan käynnissä olevien tuotannon kehitystoimenpiteiden jälkeen valmistuskapasiteettia on mahdollista nostaa entisestään. Myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén (vas.), markkinointipäällikkö Juha-Matti Raatikainen ja toimitusjohtaja Juho Nummela näkevät metsäalan hyvän nosteen jatkuvan globaalisti.

Vieremälle on parhaillaan nousemassa uusi 1,3 hehtaarin tehdaslaajennus, mikä toteutetaan osittain kahdessa tasossa. Laajennuksen jälkeen käytössä on yhteensä yli 4 hehtaaria lämmitettyä tilaa.

Uusi tehdaslaajennus mahdollistaa tuotannon uudelleenjärjestelyn. Koneiden kokoonpano avautuu toimenpiteiden jälkeen aivan uudella tavalla ja virtautettu tuotanto kulkee jatkossa merkittävästi tehokkaammin.

Vieremälle on parhaillaan nousemassa uusi 1,3 hehtaarin tehdaslaajennus, mikä toteutetaan osittain kahdessa tasossa. Laajennuksen jälkeen käytössä on yhteensä yli 4 hehtaaria lämmitettyä tilaa. - Uusi tehdaslaajennus on toki mittava kokonsa puolesta mutta ennen kaikkea se mahdollistaa tuotannon uudelleenjärjestelyn. Koneiden kokoonpano avautuu toimenpiteiden jälkeen aivan uudella tavalla ja virtautettu tuotanto kulkee jatkossa merkittävästi tehokkaammin. Tuotantoteknisesti Ponsse nouseekin nyt aivan uudelle tasolle, sanoo toimitusjohtaja Juho Nummela. Laajennuksen yhteydessä on panostettu kokoonpanoon tulevien komponenttien logistiikkaan. - Käyttöön tulee uusi täysin automaattinen varastoautomaatti mikä on 15 metriä korkea ja 60 metriä pitkä. Automaatissa on 15 000 laatikkopaikkaa ja 3700 eurolavapaikka. Koneiden renkaat nousevat suoraan tuotantolinjalle alakerran varastosta hissillä. Tuotantoon tulevat komponentit puretaan rekoista sisätiloissa, kertoo Nummela. Tuotannon koneisiin on myös jälleen tehty investointeja. - Merkittävin on uusi iso ja teknisen kehityksen kärkeä edustava CNC-koneistuskeskus koneiden takarunkojen valmistukseen, toteaa Nummela. Tuotannon kehitystoimenpiteiden jälkeen Vieremän tehtaan valmistuskapasiteetti on mahdollista nostaa merkittästi suuremmaksi. - Tuottavuus, joustavuus, laaduntuottokyky ja turvallisuus ovat avainasioita kaikessa tekemisessämme, ilmoittaa Nummela.

Laajennuksen yhteydessä käyttöön tulee uusi täysin automaattinen varastoautomaatti mikä on 15 metriä korkea ja 60 metriä pitkä.


82 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nesteen ja Ponssen Finlandia-video saavutti yli kaksi miljoonaa katselukertaa - lahjoitus suomalaiselle työlle kasvoi 40 000 euroon

N

este ja Ponsse julkaisivat itsenäisyys päivän 2017 kynnyksellä Suomen 100 -vuotisen itsenäisyyden ja suomalaisen työn kunniaksi uuden version Jean Sibeliuksen säveltämästä Finlandia-hymnistä.

Sovitus on tehty keskellä jylhintä Savoa käyttämällä metsäkoneiden ääniä. Video on osa kampanjaa, jolla Neste halusi konkreettisella tavalla tukea suomalaista työtä. Vuoden 2017 loppuun mennessä video keräsi eri kanavissa yhteensä yli kaksi miljoonaa katselukertaa, minkä johdosta Neste kaksinkertaisti alkuperäisen suomalaiselle työlle tarkoitetun lahjoituspotin aina 40 000 euroon. - Haluamme kiittää kaikkia videota katsoneita, jotka halusivat osoittaa tukensa suomalaisen työn puolesta. Videolta välittyvä ylpeys työn tekemisestä on selvästi teema, jonka monet koke-

vat tärkeäksi. Olemme erittäin iloisia voidessamme tukea konkreettisesti nyt lahjoitettavalla 40 000 eurolla suomalaisia työttömiä ja heidän liikkumistaan työhaastatteluihin ja keikkatyöhön, kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen. - On arvioitu että jopa 80 %:lla työllisyyspalvelujen asiakkaista on korkea motivaatio työllistyä. Kampanjamme tavoitteena oli pyrkiä helpottamaan työn vastaanottamista ja tekemistä sekä varmistaa, ettei työpaikan saaminen jää kiinni ainakaan siitä, ettei työttömällä ole mahdollisuutta liikkua kodin ja työpaikan välillä. Tämä on entistä tärkeämpää, sillä viime vuoden alusta voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä henkilön työssäkäyntialue ulottuu jopa 80 kilometriin, Hyötyläinen jatkaa. Finlandia by Forest Machines -kampanja päättyi virallisesti vuoden 2017 lopussa, ja se saa-

Nesteen ja Ponssen toteuttaman videon yhteistyökumppaneina ovat toimineet sosiaalisen median toimisto Kurio, tuotantoyhtiö No-Office sekä viestintätoimisto Miltton. Videon tekoon tarvittiin yli 300 videoklippiä ja melkein 1 000 audioklippiä sekä kolme metsäkonetta, joissa oli Nesteen voiteluaineet ja polttoaineena kokonaan jätteistä ja tähteistä valmistettu Neste MY uusiutuva diesel™. Videon tähtinä toimivat metsäkonealan ammattilaiset Marko Karhu (metsuri), Anne Räihä (kuljettaja), Hannu Liikanen (kuljettaja), Tarmo Juntunen (kuljettaja) ja Janne Oldenburg (koneäänitykset).

vutti yhteensä yli kaksi miljoonaa katselukertaa YouTubessa, eri verkkomedioiden omissa kanavissa sekä erityisesti sosiaalisessa mediassa myös kansainvälisesti. Työttömien keskusjärjestö ry on kampanjan virallinen kumppani, ja kampanjan lahjoitus

tehdään yhdessä järjestön kanssa helmikuussa 2018. - Oli hienoa olla osana Nesteen kampanjaa suomalaisen työn arvostuksen lisäämiseksi ja työllistymisen tukemiseksi. Uudet työpaikat ja työn kautta saavutettava alueellinen hyvinvointi on koko Suomen etu - työn

arvostus on yksi perusarvojamme, ja sitä tuodaan kampanjassa esille. Nesteen videon kuvauspaikkana oli kotikuntamme Vieremä, jossa Hällämönharjun jylhissä harjumaisemissa Finlandia soi kuin kotonaan, kertoo Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén.

Ponsse julkaisi 2018 sponsorointisopimukset

P

onssen pääyhteistyökumppaneiden tiimissä kaudella 2018 jatkavat; keihäänheittäjä Tero Pitkämäki ralliautoilija Esapekka Lappi soutaja Robert Ven lumilautailija Rene Rinnekangas hiihtäjät Kerttu Niskanen ja Iivo Niskanen, lentopalloilija Antti Siltala. Joukkuelajeista mukana ovat jääkiekkojoukkue KalPa, Mestis-joukkue Iisalmen Peli-Karhut, lentopallojoukkue Sampo Volley ja Suomen lentopallomaajoukkue. Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén painottaa

pitkäjänteisyyden ja yhteisen arvomaailman merkitystä yhteistyössä sponsoroitavien kanssa. Tärkeää on sekin, että urheilijoilla ja seuroilla on hyvä tunnelma ja hurttia huumoria mukana. - Ponssella on ollut onni tehdä yhteistyötä sellaisten urheilijoiden kanssa, joilla on positiivinen ja sinnikäs asenne omien tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkän yhteistyön aikana on ollut hienoa seurata urheilijoiden kehittymistä. Periksiantamattomuus ja vahva arvomaailma antavat tekemiselle tukevan pohjan haastavinakin aikoina, Juha Vidgrén sanoo.

Ponsse tekee yhteistyökumppaneidensa kanssa urheilussakin pitkäjänteistä yhteistyötä - hyvinä esimerkkeinä keihäänheittäjä Tero Pitkämäki ja jääkiekkojoukkue KalPa.

Telat tiukalle kertavedolla

Terosa Tela-Tiukka Käy kaikille telamalleille

www.terosa.fi Heikki Pulkkinen 040 525 2123 Veikko Komulainen 040 564 6123

Ville Kautonen Ponssen Kaakkois-Suomen aluemyyntipäälliköksi

V

ille Kautonen (35) aloittaa Ponssen aluemyyntipäällik- könä Kouvolan ja Mikkelin myyntialueella 1.1.2018 alkaen.

Ponssen Kaakkois-Suomen konemyynnistä vastaava Seppo Alanne jää eläkkeelle syksyllä 2018 FinnMETKO-messujen jälkeen ja alueen vetovastuu siirtyy kokonaisuudessaan Ville Kautoselle 1.9.2018. Siihen saakka Seppo Alanne perehdyttää Kautosta myynnin tehtäviin. Ville Kautonen siirtyy uuteen

Ville Kautonen, Ponsse.

tehtäväänsä Mikkelin huoltopalvelukeskuksen varaosamyynnistä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 83 Kuvassa KOVAX-SOFT

Se on

KOVAX SOFT! mutta se voi olla myös

-telauutuudet ovat Kovax ja Kovax-Soft.

Kovax on ns. normaalimittaisella telakengällä oleva maastoystävällinen, kahdella vetoharjalla oleva perustela. Kovax-Softin kenkäprofiili on sama mutta telakengät ovat pidemmät, ylittävät sivulenkkilinjan ja ovat päistään pyöristetyt. Kovax-Softin telakenkäpituudet ovat 903 mm tai 955 mm rengaskoon mukaan. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

Ponssen myynti kehittyy hyvin Australiassa - jälleenmyyjä Randalls panostaa vahvasti toimintaan

V

uosi 2017 oli monella tapaa merkittävä Ponssen australialaiselle jälleenmyyjälle Randalls Equipment Companylle. Australian metsäkonealalla pisimpään toiminut yhtiö juhlisti 50 vuoden mittaista taivaltaan ja avasi uuden huoltopalvelukeskuksen Mount Gambieriin. Randalls on toiminut Ponssen jälleenmyyjänä Australiassa vuodesta 2012 alkaen. - Kun saimme Ponssen mukaan tuotevalikoimaamme ja huomasimme, kuinka hyvin harvesterit ja kuormatraktorit soveltuvat Green Triangle alueen olosuhteisiin, päätimme rakentaa lisäksi uuden sivutoimipisteen Mount Gambieriin, kertoo Davin Frankel, Randallsin myynti- ja huoltopäällikkö. - Metsäalan asiakkaamme haluavat mahdollisimman hyvää palvelua ja tukea. He todella arvostavat henkilökohtaista otetta ja he haluavat olla turvallisin mielin siitä, että me olemme sitoutuneet heihin ja tähän alaan. Ja senhän tämä merkittävä investointi todistaa. Tästä on hyvä jatkaa Ponsse myynnin kehittämistä, Davin Frankel jatkaa.

Australian metsäkonealalla pisimpään toiminut yhtiö Randalls Equipment Company juhlisti 50 vuoden mittaista taivaltaan ja avasi uuden huoltopalvelukeskuksen Mount Gambieriin. Randalls on toiminut Ponssen jälleenmyyjänä Australiassa vuodesta 2012 alkaen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 85

Havupuiden kuoren tanniinista kehitetään vaihtoehto liimojen myrkyllisille fenoliyhdisteille

S

uomalaisten havupuiden kuoret sisältävät merkittäviä määriä vesiliukoisia tanniini-polyfenoleja, joita voidaan hyödyntää uusiutuvina vaihtoehtoina liimoissa yleisesti käytetyille fossiilisille ja myrkyllisille fenoliyhdisteille. Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) kehittävät SusBinders-projektissa polyfenolien uuttoprosessille teollista tuotantomenetelmää.

Havupuiden kuoria syntyy Suomen metsäteollisuuden sivuvirtana noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tällä hetkellä kuoret poltetaan suurimmaksi osaksi sellaisenaan sahoilla tai sellutehtailla prosessien käyttöenergiaksi. Kuoren tehokkaammalla hyödyntämisellä saataisiin lisäarvoa Suomen metsäbiomassasta ja luotaisiin uutta liiketoimintaa. Nykyisin tanniineja tuotetaan vesipohjaisilla uuttoprosesseilla trooppisista puista kuten akasiasta. Tanniinien suurin käyttökohde on nahan värjäys. Tanniinit soveltuvat myös liimasovelluksiin, mutta käyttö on suhteellisen vähäistä. Markkinapotentiaali on kuitenkin valtava, sillä fenolipohjaisten liimahartsien maailmanlaajuinen markkinakoko on noin 4 miljoonaa tonnia vuodessa ja arvo 10 miljardia euroa. Fenolisia liimahartseja käytetään pääasiassa vanerien ja laminaattien valmistuksessa sideaineena.

TXL ATE ULTIM

Moottorin sarjanumerolla varmistat varaosasi sopivuuden!

Havupuiden kuoria syntyy Suomen metsäteollisuuden sivuvirtana noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa.

SusBinders-projektissa optimoidaan uuttoprosessia, jolla polyfenoliset arvokomponentit erotetaan kuoresta. Lisäksi tutkitaan, miten komponentit soveltuvat erilaisiin liimasovelluksiin. Luke keskittyy uuttoprosessin optimointiin ja tuotannon mittakaavan nostamiseen. Xamk kehittää jatkuvatoimista uuttoprosessia sekä valmistaa ja testaa tanniinipohjaisilla liimoilla liimatut puupaneelit. VTT koordinoi projektia sekä kehittää tanniiniuutteiden puhdistusta sekä vastaa liimojen ja hartsien formuloinnista. VTT arvioi myös prosessien ja tuotteiden teknillistaloudellista soveltuvuutta ja hiilijalanjälkeä. Projektia rahoittavat Business Finland, tutkimuspartnerit sekä yksitoista yritystä arvoketjun eri osa-alueilta. Projektin kokonaisbudjetti on 728 000 euroa. Kesäkuussa 2017 käynnistynyt projekti päättyy 31.5.2020.

Onko sinun DEUTZ –moottorisi ilman hehkuja? Kysy meiltä moottorisi sarjanumerolla moottorikohtainen hehkuratkaisu niin saadaan sinunkin moottorisi kylmänä käyntiin.

DEUTZ imusarjahehkusarja [ 2011 ]

259,51 €

(Sisältää 1kpl hehkun, hehkunohjausreleen ja relekannan.)

(hinta alkaen)

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%). Valikoimissamme paljon muita hehkumalleja sekä jälkiasennettavia moottorikohtaisia hehkusarjoja. Meiltä myös moottorikohtaiset lämmittimet. Kysy lisää varaosamyynnistämme.

ATF ALL-TER

TION FLOTA

N E N I L A A MAKSIM S

RAIN FL O TAT I O

N

SUORITU S KYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U U V A T KAN

A

STOSSA Taattu k a ja pito l ntavuus umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

n ksellisi y t s i d e oiden eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4


86 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nokian Raskaat Renkaat investoi Nokialle

N

okian Renkaat -konserniin kuuluva Nokian Raskaat Renkaat Oy nostaa tuotantokapasiteettiaan 50 prosenttia investoimalla Nokian-tehtaaseen kokonaisuutena noin 70 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kapasiteetin lisäyksen myötä palkataan noin 50 uutta henkilöä raskaiden renkaiden tuotantotehtäviin. - Kansainvälisesti raskaiden renkaiden markkinat ovat kehittyneet suotuisasti ja myyntimme on kasvanut. Haluamme tukea myös asiakkaidemme kasvutavoitteita lisäämällä tuotantokapasiteettiamme Nokian-tehtaalla Suomessa. Nokia on luonnollinen valinta sijainnille ammattitaitoisen henkilöstön, korkean laaduntuottokyvyn ja modernin tehtaan ansiosta, sanoo Nokian Raskaat Renkaat -yksikön johtaja Manu Salmi. Tavoitteena on kasvattaa raskaiden renkaiden tuotannon maksimikapasiteetti noin 20 miljoonasta kilosta 32 miljoonaan kiloon. Nokian Raskaat Renkaat Oy on tehnyt samalla sopimuksen paikallisen ammattiyhdistyksen kanssa kilpailukyvyn lisäämises-

Nokian Raskaat Renkaat on globaali markkinajohtaja CTL-metsäkonerenkaissa

tä joustavuuden kautta. Sopimus kannustaa työntekijöitä monitaitoisuuden kasvattamiseen. Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. - Haluamme kasvaa keskittyen asiakaspalveluun, turvallisuuteen ja laatuun. Teemme tämän tärkeän askeleen yhdessä sitoutuneen henkilöstömme

kanssa, Salmi toteaa.

Nokian Raskaat Renkaat - räätälöityä erikoisosaamista pohjoisesta

Nokian Raskaiden Renkaiden tuotekehityksen juuret versovat 80 vuoden talvirengasosaamisesta ja pohjoisten erityisolojen

perusteellisesta ymmärtämisestä. Nokian Raskaat Renkaat on markkinajohtaja metsäkonerenkaissa, ja vaihtuvat vuodenajat, pohjoisen ankara luonto, pitkäjänteinen kehitystyö sekä keskittyminen tarkoin valittuihin tuotesegmentteihin ovat luoneet Nokian Raskaista Renkaista

yhden maailman johtavista erikoisrenkaiden valmistajista eri tuotealueilla. Nokian Renkaiden tuotteet tunnetaan erittäin korkeasta laadustaan, joka takaa pitkän käyttöiän ja luotettavaa toimivuutta eri käyttötarkoituksissa ja olosuhteissa.

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 87

Puuston määrä ja biomassa lisääntyy edelleen - lisäys on järeää puustoa

P

uuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 465 miljoonaa kuutiometriä, mikä on lähes 110 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin VMI11:n (Valtakunnan metsien inventointi) perusteella.

Puuston lisäyksestä kolmasosa on puustoa, jonka läpimitta on vähintään 30 cm. Alle 20senttisen puuston määrä on hieman vähentynyt. Eniten on lisääntynyt männyn tilavuus, mutta kuusen ja lehtipuustonkin määrät ovat lisääntyneet. Elävän puuston biomassa (runkopuu, oksat, lehvästö, kanto ja juuret) on lisääntynyt 71 miljoonaa tonnia. Puustosta on puolet mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja viidesosa lehtipuuta, lähinnä koivua.

Keskitilavuus lähes kaksinkertaistunut

Puustosta on noin 45 prosenttia läpimitaltaan alle 20-senttistä, 35 prosenttia 20-30-senttistä ja viidennes yli 30-senttistä. Puuston tilavuudesta on 90 prosenttia puuntuotannon maalla. Kangasmaiden osuus puustosta on 76,5 ja soiden 23,5 prosenttia. Puuston tilavuus on 1,7-kertainen verrattuna 1960-lukuun, koska sen jälkeen puuston kasvu on lisääntynyt selvästi enemmän kuin hakkuut. Männyn ja lehtipuuston tilavuudet ovat lähes kaksinkertaistuneet ja kuusenkin tilavuus on 1,3-kertaistunut. Läpimitaltaan yli 30-senttisen puuston tilavuus on nyt 2,2-kertainen 1960-lukuun verrattuna. Metsämaan puuston keskitilavuus on nyt 118 kuutiometriä hehtaarilla, kun se 1960-luvun loppupuolella oli 77 kuutiometriä. Kangasmailla puuta on keskimäärin 120 ja soilla 112 kuutiometriä hehtaarilla.

Viljelyalat kasvussa

Metsänkäyttöilmoituksiin perustuva hakkuupinta-ala päätyi 653 000 hehtaariin vuonna 2016. Määrästä oli avohakkuita 141 000 hehtaaria ja luontaisen uudistamisen hakkuita 27 000 hehtaaria. Ensiharvennuksia tilastoitui 135 000 hehtaaria ja muita harvennuksia 306 000 hehtaaria. Yksityismetsien hakkuupinta-ala oli 452 000 hehtaaria. Metsänviljelyalan kokonaispinta-ala oli vuonna 2016 noin 109 000 hehtaaria. Vuonna 2017 viljelyala lisääntyi kuudella prosentilla edellisvuodesta. Istutuksen osuus oli 76 prosenttia ja

Metsämaan puuston keskitilavuus on nyt 118 kuutiometriä hehtaarilla, kun se 1960-luvun loppupuolella oli 77 kuutiometriä. Kangasmailla puuta on keskimäärin 120 ja soilla 112 kuutiometriä hehtaarilla. Kuvassa tehdään puuta pohjoisen kaamoksessa Rovajärven maisemissa.

kylvön 24 prosenttia, ja niiden keskinäinen suhde säilyi muuttumattomana edellisvuodesta. Yksityismetsissä metsänhoitoyhdistysten ja muiden metsäpalveluita tarjoavien yritysten tekemien töiden lisäksi tilastoihin sisältyy arvio sellaisista metsänomistajan itse tekemistä töistä, joita metsänhoitoyhdistys on valvonut. Metsän istutusala oli 83 000 hehtaaria, josta 63 prosenttia uudistettiin kuuselle ja 32 prosenttia männylle. Muiden istutettujen puulajien eli lähinnä koivun osuudeksi jäi viisi prosenttia. Männyn osuus istutuksista kasvoi edellisvuodesta.

Istutus käsipelillä, kylvö koneella

Metsän istutus tehtiin edelleen lähes puhtaasti käsityönä, sillä konetyön osuus jäi vain prosenttiin. Metsän kylvö tehdään yleensä koneellisesti. Konekylvön osuus on 2000-luvun aikana kasvanut puolesta nykyiseen noin 80 %:iin. Puulajina kylvössä on lähes aina mänty. Taimien kasvuun lähdön helpottamiseksi metsänviljelyssä yleensä muokataan maan pintaa. Maan muokkausala oli 103 000 hehtaaria, ja muokattu pinta-ala oli

lähes sama kuin vuotta aiemmin. Muokkausmenetelmistä suosituin oli mätästys, jonka osuus maan muokkauksen koko pintaalasta ylsi 62 prosenttiin. Äestyksen osuus oli 19 prosenttia, laikutuksen 10 prosenttia ja muiden maan muokkausmenetelmien (esim. säätöauraus ja pellon metsitykseen liittyvä maan muokkaus) 8 prosenttia.

Taimikoita hoidettiin 147 000 hehtaaria

Taimikon varhaishoito tehdään 4-6 vuotta istutuksen jälkeen ja myöhempi taimikonhoito 10-16 vuotta istutuksesta. Varhaishoidossa poistetaan kilpailevaa pintakasvillisuutta ja puustoa, kun taas taimikonhoidossa voidaan harventaa jo kasvatettavaa puulajiakin ja poistaa verhopuustoa. Taimikonhoidon ja taimikon varhaishoidon yhteenlaskettu pinta-ala oli 147 000 hehtaaria vuonna 2016. Molempia tehdään sekä käsin että koneellisesti, mutta koneelliset menetelmät eivät vielä ole yleistyneet. Konetyön osuus pinta-alasta jäi vain kahteen prosenttiin. Nuorta metsää kunnostettiin 47 000 hehtaarin alalla. Työlajissa on kyse laiminlyödyn taimikon-

hoidon vuoksi heikkolaatuiseksi kehittyneen nuoren metsän perkauksesta ja harvennuksesta.

Artikkelin tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoista.

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi


88 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Finnraiva Oy:n uusi kantava tela perustuu puskukoneen telalappuihin, mitkä tarjoavat metsäkonekäyttöön kantavuuden lisäksi todella hyvän pidon.

Kantavat uutuustelat sopivat ympärivuotiseen käyttöön F innraiva Oy on tuonut markkinoille uuden mielenkiintoisen pehmeiden maiden metsäkonetelan, mikä on valmistettu puskukoneen telalapuista.

Pehmeiden maiden korjuun ja sateiden lisääntyessä metsäkoneiden kantavuutta pyritään parantamaan vastaamaan korjuiden uusiin haasteisiin. - Uutuustelassa käytetyt puskukoneiden 1000 mm leveät

telalaput tekevät metsäkoneesta jopa 60-70 % kantavamman, kuin joillakin perinteisillä talviteloilla varustettuna, kertoo Finnraiva Oy:n Matti Malinen. Rakenteensa ansiosta Finnraivan uutuustela soveltuu kesä ja

talvikäyttöön. - Telalappujen ja renkaiden väliin ei kasaannu lunta eikä maa-ainesta, kuin joskus näin oletetaan. Korkeat sivuohjaimet pitää telat paikoillaan ja telarautojen sisäpuolella on liukuesteet takaamassa sen että renkaat eivät pääse telojen sisällä pyörähtämään, sanoo Malinen. Puskukoneissa tärkein ominaisuus on nimensä mukaisesti puskuvoima joten pitoa pitää löytyä kaikissa olosuhteissa. - Metsäkonekäyttöön räätälöity, riittävillä liukuesteillä varustettu puskukoneen telalappu tarjoaa ennenkokemattoman pidon. Veto- ja sivuttaispitoa löytyy niin mäkisissä maastoissa kuin kivikoissakin, lupaa Malinen.

”Kantaa lakkasuollakin eikä pakkaa lumipallolunta telan sisään”

Konetyö Karppisen John Deere 1010D -kuormatraktorin takatelillä on ollut Finnraivan kantavat 1000 mm leveät uutuustelat syyskuusta lähtien ja ne ovat osoittaneet toimivuutensa myös lumiolosuhteissa.

Konetyö Karppinen Kuhmosta urakoi puuta ProSilva 810 -harvesterilla ja 8-pyöräisellä John Deere 1010D -kuormatraktorilla, minkä takatelille asennettiin syyskuun puolivälissä Finnraivan uudet kantavat telat.

- Olemme ajaneet teloilla nyt reilun 1000 tuntia syksyn keleistä vaihtelevaan talveen ja olemme niihin erittäin tyytyväisiä. Telat ovat toimineet teknisesti todella hyvin ja tähän mennessä ne on tarvinnut kiristääkin vain kerran, kehuu Aki Karppinen. Uutustelat ovat lunastaneet lupauksensa kantavuudessa pehmeillä mailla. - Syksyn sateilla mentiin paljon pehmeillä ja oltiin välillä lakkaa kasvavalla suollakin, missä vesi tuli läpi mutta silti telojen ansiosta päästiin kuormia hakemaan. Nyt on lunta yli puoli metriä mutta lämpimän sään takia routaa ei ole ollenkaan joten liikkuminen on haastavaa. Nämä kantavat telat onneksi pakkaa hyvin lumen alleen ja tekee kovan patjan mitkä pitkin on hyvä ajaa. Olemme menneet teloilla myös märässä lumipallolumessa eikä lumi paakkuunnu telan sisään, kertoo Karppinen. Kantavuuden lisäksi Finnraivan telat saavat Karppiselta kehuja pito-ominaisuuksistaan: - Vetopito on mahdottoman hyvä ja myös sivuttaispitoa löytyy vaikka oltaisiin kallioilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 89

Pitkäikäiset, jopa kertatäyttöiset biohajoavat voiteluaineet urakointikäyttöön

A

jotek Oy on maahantuonut laadukkaat ja ympäristö- ystävälliset PANOLIN -voiteluaineet Suomeen vuodesta 1998 lähtien. Sveitsiläisellä PANOLIN AG:lla on yli 50 % osuus koko maailman biovoiteluaineissa, joihin se onkin keskittynyt erittäin laajalla tuotevalikoimallaan. PANOLIN AG:n yksi menestyksen perusta on yli 30 vuotta sitten kehitetty oma tyydytetty synteettinen esteri, joka mahdol-

- PANOLIN -hydrauliikkaöljyn hankintahinta on perusöljyjä korkeampi, mutta kokonaiskustannukset putoavat jopa neljäsosaan työkoneen elinkaaren aikana, sanoo Ajotek Oy:n toimitusjohtaja Pentti Murremäki.

listaa biohajoavien, mutta erittäin pitkäikäisten voiteluaineiden tuottamisen. PANOLIN-hydrauliikkaöljyt ovat esimerkiksi työkonekäytössä ”kertatäyttö-öljyjä”, eli niitä ei tarvitse vaihtaa koskaan; toki suodatusasiat pitää olla hyvässä kunnossa ja öljyä tulee lisätä aina tarpeen mukaan. - PANOLIN -hydrauliikkaöljyn hankintahinta on perusöljyjä korkeampi, mutta kokonaiskustannukset putoavat jopa neljäsosaan työkoneen elinkaaren aikana. Kun öljynvaihtoja ei tarvitse tehdä, aikaa säästyy ja koneet pysyvät tuottavassa työssä. Ja jos öljyä pääsee jostain syystä ympäristöön, niin ympäristöystävällinen ja biohajoava PANOLIN ei aiheuta kalliita toimenpiteitä. Tämä on todella tärkeä asia esimerkiksi metsäkonekäytössä Keski-Euroopassa, minne menevissä uusissa koneissa onkin usein PANOLIN -hydrauliikkaöljyt asiakkaiden vaatimuksesta. Suomalainen metsäkoneteollisuus onkin yksi tärkeistä asiakkaistamme joille toimitamme PANOLIN -voiteluaineita, kertoo Ajotek Oy:n toimitusjohtaja Pentti Murremäki. Metsäkoneiden lisäksi bioha-

Suomalaiset metsäkonevalmistajat käyttävät biohajoavaa PANOLIN -hydrauliikkaöljyä Keski-Eurooppaan toimitettavissa uusissa koneissa. ”Kertatäyttö-öljyt” ovat viisas vaihtoehto myös urakointiin Suomessa.

joavaa PANOLIN-hydrauliikkaöljyä toimitetaan käytettäväksi mm. kaivos- ja maarakennuskoneissa, ruoppaajissa, siirtolavalaitteissa ja materiaalinkäsittelykoneissa sekä marinepuolella. - Hydrauliikkaöljyjen lisäksi PANOLINilta löytyy mm. biohajoavat rasvat. Ne ovat ympäristöystävällinen sekä voitelukyvyltään ylivertainen ratkaisu. Jos kiinnostuit tuotteista katso lisätietoja www.ajotek.fi ja ota yhteyttä, kertoo Murremäki.

Ajotekin keskusvarasto sijaitsee Tuusulassa, mistä öljytuotteet toimitetaan nopeasti asiakkaille.

Jos öljyä pääsee jostain syystä ympäristöön, niin ympäristöystävällinen ja täysin biohajoava PANOLIN ei aiheuta kalliita toimenpiteitä.


90 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Valitse alansa ykkönen –

SKF keskusvoitelu

Lisätietoja 020 7400 800 www.skf.fi

Valmet 870 CK - maailman kaikkien aikojen kaunein metsäkone?

M

etsäkoneiden historiaan mahtuu hienoja koneita jot- ka ovat edustaneet aikanaan teknisen kehityksen terävintä kärkeä. Nämä koneet ovat ohjanneet koko toimialan kehityksen suuntaa. Tässä esittelyssä yksi legendaarisista koneista eli Valmet 870 CK, mikä esiteltiin markkinoille vuonna 1972. ”Valmetin ja Marttiinin yhteistyönä konstruoima keskiraskaan koneen hiukan kummallinen telirakenne hyväksytään markkinoilla. Päätetään jatkaa samalla linjalla eteenpäin: LMteli, mekaaninen vaihteisto, nestekytkin ja ahtamaton moottori kaikessa maltillisuudessaan tekevät uudesta koneesta kestävän ja ylläpitokustannuksiltaan edullisen. Pisteeksi i:n päälle tarvitaan ainoastaan uusi design. Vuonna 1972 syntyy kaunein ja legendaarisin Valmet-metsäkone Valmet 870 CK, joka on edelleen sopivasti traktorinsukuinen. Sen muotoilun aistikkuus, koneen sirous ja näppäryys tekevät siitä

”Vuonna 1972 syntyy kaunein ja legendaarisin Valmet-metsäkone Valmet 870 CK, joka on edelleen sopivasti traktorinsukuinen. Sen muotoilun aistikkuus, koneen sirous ja näppäryys tekevät siitä ensimmäisen suomalaisen metsäkone-bestsellerin.”

ensimmäisen suomalaisen metsäkone-bestsellerin. Markkinaosuudet pysyvät viidenkymmenen paremmalla puolella. Kone koetaan käyttökelpoiseksi Lappia myöten. Vientikoneeksikin siitä varmasti on.

Metsätehon tutkimuksissa tekniseksi käyttöasteeksi saadaan yli 80 %. Puuta CK kuljettaa tehotunnissa 12 mottia. Eikä tässä vielä kaikki. CK:sta voidaan rakentaa edullinen ja ketterä 4-pyöräinen harvennus-

kone poistamalla Marttiinin telirakennelmat kuormatiloineen päivineen ja asentamalla tilalle kiinteät pankot ja sermi. Tätä tyyppiä ryhdytään kutsumaan nimellä Valmet 870 CN. Jonain päivänä siitä tulee myydyin

Valmet - ei kuitenkaan Suomessa.”

Lähde: Valmetista Komatsuun vuosi vuodelta www.komatsuforest.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 91

Luotettavaa harvesteritekniikkaa

Z222 A-P

F

Finwald Ky korjaa puuta Eco Log 580 D -harvesterilla, mikä on osoittautunut teknisesti erittäin luotettavaksi koneeksi.

yhden tiltin letkun ja yhden värimerkkarin letkun. Eli letkunvaihtoa ei pääse harrastamaan välttämättä edes joka vuosi. Tämä johtuu siitä että laatuletkut on suojattu hyvin ja ennen kaikkea mitoitettu oikein, joten ne eivät hierrä toisiinsa eivätkä pääse liikkumaan muutenkaan turhaan, sanoo Kekäläinen.

inwald Ky on Siilinjärveltä käsin Pohjois-Savon alueella toimiva puunkorjuuta ammattitaidolla tarjoava yritys. - Teemme puuta pääasiassa Metsänhoitoyhdistykselle ja jonkin verran tuotamme korjuupalveluita myös yksityisille kotitalouksille ja metsänomistajille, kertoo Teijo Kekäläinen. Puut korjataan vuosimallin 2015 Eco Log 580 D -harvesterilla, mihin ajotunteja on kertynyt reilut 4000. - Tätä konetta ennen urakoin Eco Log 560 C -harvesterilla ja puut ajetaan tienvarteen Eco Log 564 B -ajokoneella joten kyllä merkistä kokemusta on kertynyt, toteaa Kekäläinen. Ja kokemukset ovat olleet hyviä sillä Eco Log on osoittautunut kaikin puolin mainioksi koneeksi: - Tämä nykyinen harvesteri on pelanut käytännössä täysin ilman ylimääräisiä murheita, vain perushuolloilla on menty mitkä teemme pääosin itse - yhtään anturiakaan ei ole tarvinnut koneeseen vielä vaihtaa. Takuuajan huollot, toimivan varaosapalvelun ja mahdolliset isommat remontit hoitaa maahantuoja Machine Center Kuopio.

Heilurivarsialustasta on paljon hyötyä

Eco Log tunnetaan ainutlaatuisesta hydraulitoimisesta heilurivarsialustastaan.

Polttoainetaloudellista puunkorjuuta

Finwaldin Eco Log 580 D on varustettu Log Max 5000 -harvesteripäällä, mihin valmistaja antaa 10 000 tunnin letkutakuun. Myös kouran mittatarkkuus on erittäin hyvällä tasolla.

- Se tekee koneesta todella maastokelpoisen ja vakauttaa konetta samalla kun kuljettaja saa istua suorassa vaikka tekisi puuta poikkirinteen suuntaisesti. Alustan ja pitkän puomin ansiosta puut saa puitua tosi hankalistakin paikoista, kivikoista jne. niin että rungot ovat sitten helposti ajokonekuskin poimittavissa pääuralta. Heilurivarsialustasta on myös apua pehmeissä paikoissa liikuttaessa; jos yksittäinen pyörä vajoaa niin nappia painamalla voi alustaa nostaa niin että painoa tulee niille pyörille mitkä ovat kovalla maalla ja tarvittaessa voi myös nostaa pyörät ilmaa ja laittaa vähän

puita alle niin että pääsee peruuttamaan takaisin kantavalle maalle, Kekäläinen kertoilee.

Nosturissa voimaa, letkuja ei kulu ja mittatarkkuus kohdillaan

Kekäläisen kone on varustettu Eco Login omaa valmistusta olevalla 260-mallin nosturilla ja Log Max 5000 -harvesteripäällä. - Kokonaisuus on erittäin toimiva. Todella riskin nosturin liikeradat ovat hyvät ja ulottuvutta löytyy 11,5 metriä, mistä nosturi jaksaa vielä nostella hyvin puita vakiopaineilla. Ja Log Maxin koura on rakenteel-

taan järkevän yksinkertainen ja luotettava mutta silti hyvin säädettävissä - säädöt myös pysyvät paikoillaan. Mittatarkuudesta voi sanoa sen verran että vuoden 2017 aikana tehtyjen otantojen heitto kaikilla puulajeilla oli yhteensä 0,03 %. Tarkemmaksi tuskin voi harvesteripään mittausta saadakkaan, ilmoittaa Kekäläinen. Log Max antaa kourille uskomattomalta kuulostavan 10 000 tunnin letkutakuun. - Takuu on valmistajalle helppo antaa sillä letkuja ei käytännössä mene ollenkaan. Tähän koneeseen olen vaihtanut letkuja koko aikana vain kaksi kertaa:

Eco Log 580 D -harvesterin voimanlähteenä on MercedesBenzin dieselmoottori. - Tuntikulutuslukemat ovat harvennuksilla 11-12 litran paikkeilla ja aukolla noin 13,5 litraa joten vähällä tämä menee. Ja uudet Eco Logit on varustettu Volvo Pentan Tier 4F -päästötason moottoreilla, jotka ovat vähintään yhtä polttoainetaloudellisia mutta tehoa löytyy kuulemma enemmän, kertoo Kekäläinen.

Eco Login ainutlaatuisesta heilurivarsialusta on paljon hyötyä metsässä liikuttaessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 KONEURAKOINTI

Lumitilanne ja pakkasten puute kiusana Etelä-Suomen valtion metsissä Tilikauden 2017 myynti ja tulos olivat viidenneksi suurimmat Deere & Companyn historiassa. Myös CTL-metsäkoneita valmistui erittäin hyvää tahtia Joensuun tehtaasta.

Metsäkonemyynnin ennustetaan edelleen kasvavan

Deere & Companyn nettovoitto 2,159 miljardia dollaria tilikaudella 2017

Lämpötilan vaihdellessa nollan molemmin puolin tykkylumi on aiheuttanut paljon tuhoja metsäpuille.

L

oppuvuoden korjuuja kuljetuskelit olivat erittäin haasteelliset. Olosuhteet vaihtelivat erittäin paljon Etelä-Suomen alueen eri osissa. - Pohjois-Savossa ja PohjoisKarjalassa lunta tuli kerralla kymmeniä senttejä. Aurauskalusto ei millään kyennyt hoitamaan samanaikaisesti kaikkia tarvittavia teitä, kertoo EteläSuomen alueen hankintapäällikkö Markku Eklund Metsähallitus Metsätalous Oy:stä. Kunnolla kantavuutta lisäävää routaa ei ole missään päässyt syntymään pakkasten puutteessa, kun lumikin on satanut sulaan maahan. Lumen paksuus vaihtelee alueen sisällä 0-60 cm välil-

lä. Lämpötilan vaihdellessa nollan molemmin puolin tykkylumi on aiheuttanut paljon tuhoja metsäpuille. Teiden yli kaatuneet ja katkenneet puut ovat vaurioittaneet myös sähkölinjoja ja aiheuttaneet muuta harmia. - Toisaalta maan etelä- ja länsiosissa ei lumi ole ollut haittana, vaan kelirikko on edelleen jatkunut niin metsässä kuin teilläkin, jatkaa Eklund. Metsähallitus on kyennyt palvelemaan puuta ostavia asiakkaitaan hyvin. Tämä on onnistunut hyvällä suunnittelulla ja toiminnan ohjauksella. - Korjuu- ja kuljetusyrittäjät ovat olleet hyvin joustavia ja yhteistyö heidän kanssaan on sujunut mainiosti, Markku Eklund kehuu.

Laturitie 12, 60510 Hyllykallio (Seinäjoki) Myynti:

Henrik Fridlund 040-1539477

Jälkimark- Tatu Rintamäki kinointi: 040-8367410

Timo Yli-Hakola 0400-877600 email: etunimi @suomentyokone.com

www.rottne.fi

D

eere-konsernin 29. lokakuuta 2017 päättyneen vuosi- neljänneksen nettovoitto oli 510,3 miljoonaa dollaria tai 1,57 dollaria osaketta kohti. Kaudella, joka päättyi 30. lokakuuta 2016, vastaavat luvut olivat 285,3 miljoonaa dollaria ja 0,90 dollaria osakkeelta. Tilikaudella 2017 Deere & Companyn nettovoitto oli 2,159 miljardia dollaria tai 6,68 dollaria osakkeelta, kun vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 1,524 miljardia dollaria tai 4,81 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 23 prosenttia 8,018 miljardiin dollariin ja kasvoi vuositasolla 12 prosenttia 29,738 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli vuosineljänneksellä 7,094 miljardia dollaria ja vuositasolla 25,885 miljardia dollaria, kun vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 5,650 miljardia dollaria ja 23,387 miljardia dollaria. - John Deere -yhtiön vuosi on jälleen kerran ollut menestyksekäs, sillä maatalous- ja rakennuslaitteiden markkinoiden parantunut kysyntä ja omat toimemme kestävämpien liiketoimintamallien luomisessa ovat tuottaneet hyviä tuloksia, kertoi puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. Hän lisäsi, että tämän vuoden myynti ja tulos olivat viidenneksi suurimmat yrityksen historiassa: - Tuotteidemme kysyntä on ollut yleisesti kasvussa. EteläAmerikassa maatalouskoneiden tulos on parantunut merkittävästi ja rakennuslaitteiston myynti on kasvanut voimakkaasti. Samaan aikaan yritys sai jatkuvia tuottoja laajasta tuotevalikoimastaan ja joustavasta kustannusrakenteesta. Tämän seurauksena Deere on pitänyt hyvän asemansa nykyisten asiakkaiden

palvelemiseksi ja tehnyt samalla investointeja, jotka tähtäävät kasvun lisäämiseen ja asiakaskunnan laajentamiseen tulevaisuudessa. Vuoden aikana tehtyihin tai julkistettuihin investointeihin kuuluu Wirtgen Group -yhtiön hankinta. Wirtgen Group on maailman johtava tienrakennuslaitteiden valmistaja. - Wirtgen tekee Deere-yhtiöstä huomattavasti merkittävämmän toimijan kansainvälisillä rakennuslaitemarkkinoilla, Allen kertoi. Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 26 prosenttia ja koko vuoden osalta 11 prosenttia vuoden 2016 vastaaviin kausiin verrattuna. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 23 prosenttia ja vuositasolla 5 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikevaihto laski 30 prosenttia vuosineljänneksellä ja kasvoi 20 prosenttia koko vuonna. Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 22 prosenttia tilivuonna 2018 ja noin 38 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2017 vastaaviin kausiin. Ennusteeseen on laskettu mukaan valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 2 prosenttia vuositasolla ja noin 3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 19 prosenttia tilikaudella 2018, ja Deere & Companyn nettovoitoksi ennustetaan noin 2,6 miljardia dollaria. Wirtgen Group -hankinnan ennustetaan nostavan liikevaihtoa noin 3,1 miljardia dollaria tilikaudella 2018. Wirtgen-hankinnan odotetaan lisäävän Deere -yhtiön liikevaihtoa noin 12 prosenttia vuositasolla ja noin 6 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoteen 2017. Arvioitujen kirjanpi-

to- ja toimenpidekulujen jälkeen Wirtgen-hankinnan odotetaan tuottavan noin 75 miljoonaa dollaria liikevoittoa ja noin 25 miljoonaa dollaria nettotuottoa tilikaudella 2018.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona

Myynti kasvoi 37 prosenttia vuosineljänneksen osalta ja 17 prosenttia vuositasolla pääasiassa suurempien toimitusmäärien, toteutuneen hintatason ja valuuttamuutosten myönteisten vaikutusten ansiosta. Divisioona raportoi 85 miljoonan dollarin liikevoiton vuosineljänneksellä ja 337 miljoonan dollarin liikevoiton vuositasolla verrattuna 17 miljoonan dollarin liiketappioon ja 180 miljoonan dollarin liikevoittoon vastaavina kausina vuonna 2016. Tulos parani pääasiassa toimitusmäärien kasvun ja toteutuneen hintatason nousun ansiosta. Tuloksia heikensi osittain kansainvälisten toimintojen arvonalentuma. Vuoden aikana takuisiin liittyvät kohonneet kustannukset, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten kasvu ja kohonneet tuotantokustannukset heikensivät osittain tuloksia. Deeren maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 69 prosenttia vuonna 2018. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosenttia. Wirtgen-hankinnan odotetaan tuovan noin 54 prosenttia lisäystä divisioonan vuosimyyntiin. Tulevaisuudennäkymä heijastaa kohtuullista maailmanlaajuista taloudellista kasvua, mukaan lukien lisääntynyt uudisrakentaminen Yhdysvalloissa ja lisääntynyt toiminta öljy- ja kaasualalla. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan 0-5 prosenttia lähinnä Pohjois-Amerikan parantuneiden puutavarahintojen vuoksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 93

Pysyvä ratkaisu tappiliitosten kulumiseen

Expander Systems -järjestelmä koostuu molemmista päistään kartiomaisesta akselista, kahdesta paisuntaholkista, kahdesta lukkoaluslevystä sekä kahdesta kiinnittimestä.

T

appiliitosten kuluminen on yleinen ongelma kaikissa koneissa. Liitosten korjaaminen on kallista ja aikaa vievää työtä, joka pitää koneen pois tuotannosta pitkään ja toistuu lisäksi useaan kertaan koneen käyttöiän aikana. Pitkälle kehitetty ja kustannustehokas Expander System -paisuntaholkkijärjestelmä ratkaisee tappiliitosten kulumisongelmat kerralla. Sen avulla kulunut liitos voidaan korjata pysyvästi, ilman poraamista ja hitsaamista. - Expander System -järjestelmä on toiminut kenttätesteissä ongelmitta yli 50 000 tuntia. Kaikki järjestelmät testataan ja hyväksytään sovelluskohtaisesti. Expander System -ratkaisuja on saatavana kaikkina kokoina ja malleina jokaiseen tappiliitosjärjestelmään. Tähän mennessä on kehitetty jo yli 60 000 erilaista Expander System -ratkaisua yli

10 000 konetyyppiin. Valmistajan kokemus ja asiantuntemus mahdollistavat räätälöityjen ratkaisujen tarjoamisen myös tappiliitoksiin, joissa kuluminen ylittää tavanomaiset marginaalit, kertoo Nord-Lock Finland Oy:n myyntijohtaja Riku Natunen. Järjestelmän ratkaisut koostuvat molemmista päistään kartiomaisesta akselista, kahdesta paisuntaholkista, kahdesta lukkoaluslevystä sekä kahdesta kiinnittimestä. Tärinälle altistuvissa Expander System -ratkaisuissa voidaan käyttää myös Nord-Lock -aluslevyjä. - Kun kiinnittimet kiristetään, lukkoaluslevyt puristavat paisuntaholkit kohti tapin kartiomaisia päitä ja lukitsevat rakenteen korvakkeisiin. Näin liitoksessa ei muodostu liikettä, joka aiheuttaa pintojen kulumisen. Kaksipuolinen lukitus lisää liitoksen vakautta ja luotettavuutta ja estää sen väljentymisen. Ratkaisu on helppo asentaa kentällä, joten kone saadaan käyttöön nopeammin ja kustannuksia

säästyy merkittävästi, toteaa Natunen.

Tiukat laatuvaatimukset

Expander System -ratkaisut valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaan Ruotsin Åtvidabergissä sekä DeWittissä Iowassa, Yhdysvalloissa. Tuotantoa ohjaa tarkka laadunvalvontajärjestelmä, joka varmistaa täyden jäljitettävyyden koko valmistusprosessin ajan. Paljon käytettyjen komponenttien laaja varastointi takaa nopeat toimitukset. - Huippuluokan kehitys- ja suunnitteluprosessit sekä tehokas tuotannonsuunnittelutekniikka antavat kilpailuetua ja mahdollistavat kustannustehokkaiden Expander-tuotteiden tarjoamisen mihin tahansa sovellukseen, sanoo Natunen. Suunnittelutiimin jäsenet ovat tappiliitostekniikan asiantuntijoita, ja heillä on valtava kokemus koneistojen ja muiden järjestelmien liitoksista. Yhdessä konevalmistajien ja asiakkaiden

kanssa on kehitetty ratkaisuja, jotka toimivat parhaalla tavalla ja läpäisevät kaikkein tiukimmatkin vaatimukset. - Expander Systems kehittää ja testaa uusia ratkaisuja koko ajan tappiliitosten kulumisongelmien eliminoimiseksi kaikkialta. Valmistaja on myös asiakkaiden tukena ongelmien alkumetreiltä niiden lopulliseen ratkaisemiseen asti, lupaa Natunen. Expander on parantanut Expander System -järjestelmän laatua ja toimivuutta perustamisvuodestaan 1986 asti. Ääriolosuhteissa suoritettujen kenttätestien avulla varmistetaan tuotteiden täydellinen luotettavuus ja toimintavarmuus sekä optimaalinen kustannustehokkuus. Jokainen Expander System -tuote tarkastetaan ja testataan useaan kertaan valmistusprosessin aikana ennen toimitusluvan antamista. Koko prosessia suunnittelusta jakeluun valvotaan uusimman tietokonetekniikan avulla ja siksi tuotteiden valmistus-, toimitus- ja suoritustasolaa-

tu vastaa aina sovittua, lupaa Natunen. Patentoitu Expander System on suunniteltu ja valmistettu asiakkaiden vaatimusten mukaan. Järjestelmän on testannut, tarkastanut ja hyväksynyt offshore-toimialalla DNV ja muilta osin TÜV Rheinland. Expanderilla on myös sertifioitu ISO 9001 -laadunvarmistusjärjestelmä.

Expander System Online

Expander System Online verkkopalvelu tarjoaa käyttöön 3D CADEX -sovelluksen, jonka avulla kaikkien osien tilaaminen onnistuu helposti koska ja mistä tahansa. - Expander System -tuotteisto koko- ja mallivalikoima kasvaa koko ajan ja ratkaisujen rakenne on kuvattu aina selkeästi. Syöttämällä sovellukseen koneen valmistus-, malli- ja sijaintitiedot näytölle saadaan osan hinta, toimitusaika sekä rakennepiirustus, opastaa Natunen.

Nykyaikaisten isojen metsäkoneiden kuljetukseen

Matala lastauskorkeus 400 mm


METSÄALAN AMMATTILEHTI

94 KONEURAKOINTI

Expoforest 2018 messut 11.-13.4. Brasiliassa

SATOI TAI PAISTOI!

Mielenkiintoinen mediaprojekti tarjolla Suomalaisille metsäalan toimijoille

POLARIS RZR 570 EFI CABIN 4X4 EUT • sis. hytin, lämmityslaitteen ja ikkunanpyyhkijän pesurilla • Turvallinen ja mukava • Ympärivuotinen käyttö • Erittäin edulliset käyttökustannukset • Automaattinen 100 % neliveto ja Turf 1x4 veto • Vetokyky peräkärrylle 680 kg

Pakettihinta vain

15 990 € +tk (sis. alv 3210,97 €) (Sh. 20 740 €)

ETUSI 4 105 €

ETUSI 3405 €

Expoforest 2018 -metsäkonemessut järjestetään Brasiliassa 11.-13.4.2018 laajojen eukalyptus-istutusten keskellä.

T

änä vuonna järjestetään Latinalaisen Amerikan suurimmat metsämessut Brasi- liassa. Tämä tapahtuu vain joka neljäs vuosi ja tulevilla messuilla suomalaisilla on mahdollisuus laajaan näkyvyyteen. Brasilian kaksi johtavaa metsäalan julkaisijaa lähettävät toimittajansa laatimaan erikoisraporttia suomalaisista yrityksistä Expoforest 2018 -messuja varten. Toimittajat vierailevat Suomessa ja suomalaisissa yrityksissä 26.2.-2.3.2018 välisenä aikana. Mediaprojekti sopii hyvin yrityksille, jotka ovat vasta avaamassa ovia Brasilian markkinoille tai ovat toimineet alueella pidempään ja haluavat vahvistaa markkina-asemaansa. Suomeen saapuvat B.Forest -lehden edustaja, mikä on Brasilian suurin digitaalinen metsäalan lehti sekä perinteisen printtilehden edustaja Referênciasta, joka on ilmestynyt vuosia. Tämän lisäksi Expoforest-messut julkaisevat raportin virallisessa messukatalogissa. Myös moderni some-raportointi on osa Suomen vierailua ja toimittajat päivittävät aktiivisesti aiheita suomalaisista yrityksistä sosiaalisen median kanaviensa kautta. Tämä kombinaatio tarjoaa suomalaisille kattavan näkyvyyden monista eri kanavista, mikä takaa viestin perillemenon

kohdealueella. - Suomi on metsäsektorin edelläkävijöitä ja haluamme raportoida suoraan paikan päältä ja kertoa kuulijakunnallemme mitä metsäsektorilla on tapahtumassa seuraavaksi?, analysoi Giovana Massetto, Expoforest -messun viestintäpäällikkö.

Expoforest 2018 11.-13.4. Brasiliassa

Expoforest 2018 järjestetään Brasiliassa 11.-13.4.2018 ja ne muistuttavat ulkoisilta puitteiltaan hieman Suomen Finnmetko -tapahtumaa. Messut järjestetään luontaisessa ympäristössä, laajojen eukalyptus-istutusten keskellä. Alue on kooltaan yli 200 hehtaaria ja jalan liikkuminen on haastavaa. Näytteilleasettajia on yli 250 ja myös suomalaisia yrityksiä on mukana. - Aivan huikea messu, isoimmat messuosastot ovat jalkapallokentän kokoisia, tai ainakin siltä se tuntui. Ihmisiä riittää ja brasilialainen rytmi soi, kommentoi Tamtronin myyntipäällikkö Tuomas Laine, joka osallistui mesuille vuonna 2014. LISÄTIETOJA: Niina Fu, Team Finland -konsultti E-mail: niina.fu@niinafu.fi

RANGER 570 EFI LE PRO FIT CABIN 4X4

Pakettihinta 18 490 € (sh. 21 895 €) +tk

• sis. hytin, lämmityslaitteen ja ikkunanpyyhkijän pesurilla • maailman ylivoimaisesti ostetuin • traktorirekisteröity kahdelle • automaattinen 100 % neliveto/TURF 1x4 veto • kippilavan kantavuus 227 kg

POLARIS.FI

Expoforest 2018 -messuilla esitellään laajasti Etelä-Amerikkaisessa puunkorjuussa käytettävät koneet ja laitteet.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 95

Lämpöhytilliset mönkijät valtaavat markkinoita

Uudet kahdelle rekisteröidyt traktorimallit joilla saa ajaa laillisesti tiellä 60 km/h, rinnakkain istuttavat mallit ja lämpöhytilliset mallit ovat vahvassa nousussa mönkijämarkkinoilla.

T

raktorimönkijöiden suosio ja kauppa jatkoi Suomessa kasvuaan edelleen vuonna 2017 yli 6 % vauhdilla. Maailman suurin mönkijöiden valmistaja Polaris on markkinoilla selvä ykkönen reilusti yli 30 % osuudella. - Uudet kahdelle rekisteröidyt traktorimallit, joilla saa ajaa laillisesti tiellä 60 km/h, rinnakkain istuttavat mallit ja lämpöhytilliset mallit ovat erittäin vahvassa nousussa. Liikenteessä halutaan pysyä mukana, halutaan ajaa myös sateisina ja kylminä päivinä ja yhä useammin myös kaverin pitää mahtua mukaan, kertoo Brandt-Polaris Oy:n Jyrki Tikkanen. Polariksen laajasta mallistosta löytyy sekä max 40 km/h ja max 60 km/h kulkevia traktorimönkijöitä, joilla saa ajaa tiellä. Polaris on julkaissut alan ensimmäisenä myös lukkiutumattomilla ABS-jarruilla varustetun traktorimönkijän General XP 1000 EPS ABS -mallin.

Traktorimönkijöiden tarjoamat edut

Traktorimönkijöiden suuri etu on niiden edulliset käyttökulut, kuten edulliset vakuutusmaksut sekä edullinen ja vaivaton ajokortin hankinta jo 15 vuotiaasta alkaen. Traktorimönkijöitä ei tarvitse myöskään katsastaa vuosittain, missä säästyy vaivaa ja kuluja. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus saada hankinnasta verovähennyksiä. - Hyötykäyttö on traktorimönkijöiden hankinnan lähtökohta. Niillä aurataan lumet ja loskat,

myös kevyt maansiirtotyöt ja maisemointi onnistuu erittäin hyvin. Yksi tärkeimmistä argumenteista on peräkärryn vetomahdollisuus, vedetään ranka- / tukkikärryjä, juontokärryjä, monikäyttökärryjä ja venetrailereita. Lisäksi kuljetukset harrastuksiin kuten metsästys, kalastus ja luontoharrastukset tai kouluun ja kavereiden luo yleistyy nopeasti nyt kun uusi 60 km/h nopeus on mahdollista. Hyötykäyttö maa- ja metsätiloilla ja ammattikäyttö ovat myös edelleen kasvussa, toteaa Tikkanen.

Polariksella useita hytillisiä malleja

Polaris tarjoaa useita malleja hyttipaketilla, joissa on myös lämmitys. Pakettihinnat ovat alkaen 13 990 euron tasolta (Sportsman 570 ACE Cabin) ja kaksipaikkaisen lämpöhytillisen RZR 570 EPS Cabin -mallin pakettitarjous on 15 990 euroa. - Eniten suosiota kasvattaa uusi ohjaustehostimella varustettu Ranger 570 EPS Cabin, jonka voi rekisteröidä joko 40 km/h kulkevaan T1a -luokkaan tai 60 km/h kulkevaan T1b-luokkaan. Ranger mallista on myös tullut markkinoille uusi upea Ranger 570 EPS LE Cabin 2018 -malli, jossa vakiovarusteena on Navy Blue Metallic väri ja alumiinivanteet - alkuperäisellä Pro Fit lämpöhytillä varustettuna 18 490 eur (sh. 21895 eur +tk). Lisäksi tarjolla on myös kolmelle, neljälle ja jopa kuudelle rekisteröidyt mallit, sähkötoiminen Ranger EV malli ja diesel-polttoaineella kulkeva Ranger XP 1000 HD Diesel -malli, listaa Tikkanen.

Uudet EU säädökset sallivat traktorimönkijöhin myös korkeammat nopeudet, mikäli ne varustetaan lukkiutumattomilla ABS jarruilla ja muilla säädöksien mukaisilla ominaisuuksilla. Polaris on julkaissut uuden General XP 1000 EPS DL ABS -mallin tähän luokkaan ja sillä saa ajaa liikenteessä laillisesti 80 km/h.

Sporttiseen menoon on tarjolla T3b-luokkaan rekisteröidyt RZR S 900 EPS ja RZR XP Turbo EPS mallit, joihin on myös tarjolla lisävarusteena lämpöhytit. RZR 900 ja Turbo malleissa on erittäin tehokkaat moottorit ja huippuluokan pikasäätöinen (Clicker) kaasuiskun-

vaimennus.

Uusi Polaris General XP 1000 EPS DL ABS

Vuoden 2017 alusta Polaris toi markkinoille uudet kahdenistuttavat ja 60 km/h nopeudelle sallitut T1b ja T3b traktorimönkijät. - Alle vuodessa markkinat

ovat kääntyneet lähes täysiin uusiin luokkiin. On ollut selvää, että 60 km/h nopeus on mönkijälle turvallista ja mukavaa. Ja se säästää aikaa. Samalla traktorimönkijöiden kysyntä on siirtynyt nopeaa vauhtia rinnakkain istuttaviin lämpöhytillisiin malleihin. Eikä ihme, kun sadetta piisaa Suomessa keskimäärin lähes 200 päivää vuodessa, sanoo Tikkanen. Uudet EU säädökset sallivat traktorimönkijöhin myös korkeammat nopeudet, mikäli ne varustetaan lukkiutumattomilla ABS jarruilla ja muilla säädöksien mukaisilla ominaisuuksilla. Polaris on julkaissut uuden General XP 1000 EPS DL ABS -mallin tähän luokkaan ja sillä saa ajaa liikenteessä laillisesti 80 km/h. - Polariksen Euroopan insinöörit ovat tehneet lujasti töitä mallin kehittämisen eteen, sillä maastoajoneuvon ABS järjestelmän pitää toimia nelivedon kanssa moitteettomasti mudassa, savessa, sorateillä, jäällä ja asfaltilla, siis siellä missä traktorimönkijöilla ajetaan, kertoo Tikkanen.

Hytillä varustettu traktorimönkijä tarjoaa runsaasti hyviä ominaisuuksia hyötykäyttöön. Kuvassa Polaris Ranger maatalouskäytössä.


96 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä-Perälä Oy urakoi puuta kuudella Komatsu -metsäkoneella pääasiassa Jyväskylän eteläpuolella. Kuvassa yrityksen Komatsu 931 Olofsfors Kovax -telavarustuksella.

Monikäyttöisyys ja kestävyys ohjaavat telavalintoja V

iime aikoina metsäkoneiden telat ovat olleet suuren huo- mion kohteena. Haastavat sateiset kelit, leudot talvet ja turvemaiden korjuun lisääntyminen asettavat uusia haasteita korjuukalustolle. Niinpä telavalintaa

kannattaa miettiä perusteellisesti juuri oman urakoinnin erityistarpeiden mukaan.

Metsä-Perälä Oy urakoi puuta kuudella Komatsu -metsäkoneella pääasiassa Jyväskylän eteläpuolella. Kaksi ketjua on

Metsähallituksen hakkuilla ja yksi ketju keskittyy oman puukaupan kohteiden hakkuuseen ja lähikuljetukseen. Metsä-Perälä ostaa puuta Jyväskylän seudulta, korjaa ja toimittaa sen Stora Ensolle. Korjuun jälkeen hakkuualalle on tarvittaessa tarjolla jälkihoitoa, esimerkiksi taimet ja

istutus. - Työtilanne on kaikin puolin hyvä ja puukauppaa tehdään alueellamme vilkkaasti. Kelit ovat haasteellisia - nytkin tammikuun alussa on lunta niin kuin talvella kuuluukin mutta sen alla on sula maa eli mistään normaalista talvikorjuusta ei

voida puhua, sanoo Kimmo Perälä. Metsä-Perälän koneet on varustettu Olofsforsin teloilla. - Välillä on vähän kokeiltu vähän muutakin mutta sitten palattu Olofsforsiin laatusyistä; sinisten telojen kestävyys ja ominaisuudet on parasta mitä

- Työtilanne on kaikin puolin hyvä ja puukauppaa tehdään alueellamme vilkkaasti, sanoo Metsä-Perälä Oy:n Kimmo Perälä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 97

Metsä-Perälän järeän Komatsu 875 -kuormatraktorin takatelissa on tiheällä lenkityksellä oleva, hyvin kantava Kovax Soft M -tela 950 mm kengällä ja etutelillä Kovax Soft 905 mm kengällä.

Komatsu 931 -harvesterin etupään Kovax Soft -telitela 905 mm kengällä on kestänyt vuoden käytön hyvin ja paksun mallinen hokkikaan ei ole paljoakaan kulunut.

Olofsfors -telojen kiristys onnistuu maastossa kätevästi kiristimellä, ilman että konetta tarvii nostella ilmaan. Metsä-Perälän Komatsu 931 -harvesterin Kovax Soft -pyörätelat kiristettiin 1000 työtunnin kohdalla ja toisen kerran 4000 tunnin kohdalla.

markkinoilta löytyy. Osa teloista on tullut valmiina uusien koneiden mukana ja lisäksi hankimme niitä Metsätyö Oy:ltä missä telapuolen osaaminen on huipussaan ja Topi Iltolan kanssa yhteistyö pelaa. Konekaupat teen Komatsu Forestin Riku Suhosen kanssa ja Komatsu pitää asiakkaasta kaikin puolin hyvin huolta, kehuu Perälä. Telojen valinnassa yksi tärkeä kriteeri laadun ohella on Perälälle monikäyttöisyys: - Emme halua vaihtaa teloja vuodenaikojen mukaan vaan ajamme niillä läpi vuoden. Lisäksi teloilla pitää pärjätä Päijänteen rantakivikoista pehmeille turvemaille ja syvään lumeen. Näihin kritereeihin löytyy hyvät ratkaisut Olofsforsin laajasta telavalikoimasta. Tällä hetkellä meillä on käytössä Kovax Soft ja Kovax Soft M sekä Eco Soft -teliteloja ja lisäksi kahdessa 6-pyöräisessa Komatsu 931

-harvesterissa on epäsymmetriset Kovax Soft -pyörätelat levikepaloilla. Haemme teloille ainakin 10 000 tunnin käyttöikää

Komatsu 931 -harvesterissa on jälkiasennettu kallistuksen rajoitin jolloin yli 900 mm leveä pyörätela ei ota runkoon kiinni. Ratkaisu ei rajoita koneen ominaisuuksia sillä leveät pyörätelat vähentää takapään kallistelua.

Komatsu 931 tekee puuta vaivatta Keski-Suomen paikoin todella mäkisissä maastoissa kuten kuvassa 27 asteen rinteessä. Pyörätelat mahdollistavat ylös kipuamisen ilman lukkoja ja ne tarjoavat hyvän työntövoiman.

ja pyöräteloilla on tarkoitus ajaa monta konetta. Uuden sukupolven Kovax -teloista Perälällä on hyviä ko-

kemuksia. - Kovaxin kenkärakenne kestää nykykoneiden painon joten niitä ei tarvitse rassailla. Hokki

on helppo hitsata kyseiseen kenkäprofiiliin ja paksun mallinen hokki kestää pitkään, sanoo Perälä.

Metsä-Perälän kahdessa 6-pyöräisessa Komatsu 931 -harvesterissa on epäsymmetriset Kovax Soft -pyörätelat levikepaloilla. Kuvassa tela uutena ja vuoden käytön jälkeen, jolloin vain väri on vaihtunut.


98 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lapualla luotetaan ajohommissa siniseen

V

- Velj. Knuuttila Ay urakoi puuta Etelä-Pohjanman alueella neljällä metsäkoneella, kertoo Janne Knuuttilla esitellessään yrityksen uutta Rottne F11D -kuormatraktoria.

elj. Knuuttila Ay on Etelä-Pohjanmaalla toimiva puunkorjuuta harjoittava metsäkoneyritys joka tekee myös tuhkanja apulannanlevitystä sekä lavettikuljetuksia.

Velj. Knuuttila Ay on perustettu vuonna 1994 jolloin veljekset Janne ja Juha Knuuttila aloittivat metsäkoneyrittäjinä. Puunkorjuussa yrityksen pääurakanantaja on Metsä Group; tuhkanja apulannanlevityksessä asiak-

kaat ovat Vital Forest, Ecolan Oy ja Metsähallitus. - Vanhemmat urakoi puuta vuosikymmeniä ajokoneilla ja me pojat hankimme sitten ensimmäisen moton. Aloitimme myös vuosikymmen sitten tuh-

kan- ja apulannanlevityksen tasaamaan puunkorjuun kausivaihtelua. Teimme joku vuosi sitten aika paljon myös energiapuuta mutta nyt se puoli on rajoittunut osaltamme hakkuutähteiden keruuseen kuusikkoaukoilta. Tänä päivänä meillä on kaksi John Deere 1170E -harvesteria ja kaksi Rottnen kuormatraktoria, mallit F13D ja uusi

F11D, mikä otettiin pari viikkoa sitten käyttöön. Ja toinen harvesterimme päivittyy uuteen E-sarjalaiseen lähiaikoina. Omi- en koneiden lisäksi savotoillamme operoi aliurakoitsijoiden kaksi ajokonetta ja yksi kaivurimoto. Viime syksystä lähtien on ollut täysi työllisyys ja koneet on metsässä kahdessa vuorossa myös lähitulevaisuuden hakkuutilanne näyttää hyvälle alueellamme, kertoilee Janne Knuuttila.

Uusi 8-pyöräinen Rottne F11D on vahva työhevonen joka vetovoimallaan tarjoaa pehmeän ja ketterän operoinnin vaikeassakin maastossa matalan painopisteen taatessa vakauden.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 99

Testattu toimimaan kaikissa olosuhteissa. Ohjaamon ja moottorin esilämmitys ammattikäyttöön. Webaston mallistosta löytyy sopiva lämmitin jokaiseen käyttötarpeeseen ja kokoluokkaan!Vesilämmityslaitteet suurten ja pienten hyötyajoneuvojen lämmitykseen sekä ilmalämmityslaitteet suurten ja pienten hyötyajoneuvojen hyttien lämmitykseen. Kysy lisää valtuutetusta Webasto-pisteestä: www.kaha.fi/webasto

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.fi

- Minulla oli aiemmin selkävaivoja mutta Rottnen jousitetussa Comfort Line -ohjaamossa kivut ovat kadonneet, kehuu kuljettaja Kari Vähämäki.

Rottnen ergonomia ja luotettavuus saa kiitosta

Ensimmäisen Rottne -kuormatraktorin malliltaan F13D Velj. Knuuttila hankki kolmisen vuotta sitten. - Rottnen tulo Suomen markkinoille oli hyvä asia ja päätimme kokeilla saman tien uutta ajokonemerkkiä. Kaupat tehtiin tutun miehen, Suomen Työkoneen Timo Yli-Hakolan kanssa ja kone on pelannut kaikin puolin oikein hyvin niin puunajossa kuin myös kesäisin levityshommissa. Mittarissa on nyt reilut 5000 tuntia eikä teknisiä murheita ole ollut oikeastaan ollenkaan. Teemme itse koneisiin öljyhuollot ja laajemmat huollot pelaavat hyvin Esan Pajan ja Rottnen

Rottne F11D:n erinomainen ohjattavuus ja kompakti koko tekevät siitä erittäin miellyttävän työympäristön kuljettajalle. Koneessa on Rottne RK 105 -nosturi joka tarjoaa väkevää kuormausvoimaa ja ulottuvuutta 10 metriä.

toimesta, summaa Knuuttila. Yksi asia mistä kuljettajat Rottnessa pitävät on sen tarjoama ergonomia. - Koneessa on Rottnen todella hyvä Comfort Line -ohjaamojousitus. Sen toimivuudesta kertoo parhaiten se että ajokonekuljettajallamme Kari Vähämäellä oli aiemmin jatkuvasti selkävaivoja mutta Rottnen ohjaa-

mossa kivut ovat kadonneet. Ja ohjaamo on muutenkin viihtyisä sekä erittäin hiljainen työpaikka, sanoo Knuuttila. Uudesta Rottne F11D -kuormatraktorista Knuuttilat tekivät kaupat Suomen Työkoneen Henrik Fridlundin kanssa. - Kyseessä on Rottnelle täysin uusi 12 tonnin ajokonemalli mikä sijoittuu F10D:n ja F13D:n

väliin. Koneessa on Rottne RK 105 -nosturi joka tarjoaa väkevää kuormausvoimaa ja ulottuvuutta 10 metriä. Ja jo ensimmäisten viikkojen perusteella huomaa että polttoainetalous on entisestään parantunut sillä yhdellä tankillisella (130 litraa) on ajettu kaksi vuoroa, mikä ei ole aiemmin muilla koneillamme onnistunut, Knuuttila toteaa.

Rottnen kuormatraktoreiden omapainot ovat järkevissä lukemissa joten niillä pärjää myös pehmeillä mailla. - Käytämme koneissa Clarkin ja Olofsforsin teloja joilla kantavuutta saadaan parannettua. Jos tiedossa on tosi pehmeä suokohde niin aliurakoitsijalta löytyy kaivurimoto ja 10-pyörainen ajokone, sanoo Knuuttila.


“PARASTAKIN VOI PARANTAA” METSÄALAN AMMATTILEHTI

VAHVEMPI KOVEMPI TALOUDELLISEMPI

Optimoitu kärkipyörä, jonka laakerirullat ovat karkaistujen tukilevyjen välissä.

Erikoisteräs yhdistettynä uuteen karkaisumenetelmään.

Suuremmat voitelukanavat.

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

www.metsatyo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käytetty Logset harvesteri nyt jo kolmannella omistajalla

KONEURAKOINTI 101

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

Koneurakoitsija Sture Nygårdin mielestä huomaa, että käytetystä Logset 5H Titan harvesterista on pidetty hyvää huolta.

V

uosimallia 2010 oleva Logset 5H Titan harvesteri on Loviisan seudulla jo kolmannella omistajallaan Sture Nygårdilla, joka osti koneen käytettynä syksyllä 2017. Hän on ehtinyt tehdä sillä noin 1 000 m3 puuta. Nygård toteaa, että voi hyvinkin sanoa harvesterin olevan kaikin puolin Logsetille lojaali. - Harvesteri on toiminut erinomaisesti. Sen huomaa, että Logset huoltaa koneensa hyvin ja että yhtiön henkilökunta puhaltaa yhteen hiileen, Nygård sanoo. Nygårdin yhtiö M&S Nygård on ostanut käytettyjä metsäkoneita ennenkin. Aikaisemmin Nygård on ajanut pienem-

millä harvestereilla. - Halusin hieman suuremman harvesterin, jolla voi ajaa kivisillä alueilla, mutta joka on tarkoitettu harvennuksille, hän kertoo. Kun tämä kyseinen Logset 5H Titan harvesteri tuli myyntiin, siinä oli Nygårdin tarpeisiin nähden väärä hakkuulaite. Logset vaihtoi laitteen käytettyyn Logset TH45 hakkuulaitteeseen. - Minun on vaikea ostaa sellaista jota en tunne entuudestaan. Kun Logset-harvesteri tuotiin minulle ja sain koulutusta sen ajamiseen, syntyi kaupat. Logsetin huoltomiehet, jotka ovat käyneet huoltamassa konetta, ovat olleet auttavaisia ja ammattitaitoisia, Nygård toteaa.

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy www.finnraiva.fi

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme


102 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Itävaltalainen Westtech on tuonut giljotiinikouriensa rinnalle myös sahakatkaisuun perustuvat kouramallit; kuvassa CS780 tela-alustaisessa kaivukoneessa.

Ratkaisut ongelmapuiden tehokkaaseen käsittelyyn I

tävaltalainen Westtech tunnetaan ympäri maailmaa edis- tyksellisestä teknologiastaan isojen puiden ja haastavista paikoista korjatta-

vien puiden käsittelyssä sekä energiapuun korjuussa.

tetty tuotekehitys ja valmistus takaavat korkeat laatustandardit ja tuotteiden pitkäikäisyyden.

Westtech Woodcracker on itävaltalainen laatutuote. Keski-

Halkaisu& giljotiinikourat Westtechin ensimmäinen tuo-

te oli ylisuurten puiden halkaisuun tarkoitetut Woodcracker W -sarjan halkaisukourat, joita valmistetaan tänäkin päivänä. - Woodcracker W oli menestystuote mitä myytiin todella

Sahakatkaisulla varustetusta CS580 -kourasta löytyy myös Smart-malli mikä on kehitetty käytetäväksi kurottajassa. Kurottaja on Keski-Euroopassa suosittu alustakone puisto- ja tonttipuiden sekä tienvarsipuiden tehokkaaseen poistoon.

hyvin Keski-Euroopassa ja se on edelleen suosittu tapa käsitellä ylisuuret puut vaikkapa ennen haketusta. Niitä on myyty Suomeenkin hakkuri- ja puutavaraautokäyttöön, kertoo Salo-Machineryn Anssi Salo. Jo varhaisessa vaiheessa toimintaansa Westtech lanseerasi markkinoille C-sarjan giljotiini katkaisulla varustetut kourat, joita voidaan asentaa moniin erilaisiin alustakoneisiin kuten vaikkapa kaivukoneisiin, materiaalinkäsittelykoneisiin, kurottajiin jne. - Westtechin giljotiinikouria on tarjolla todella kattava mallisto. Ne ovat tehokas ratkaisu puiden poistoon haastavista paikoista kuten vaikkapa tonteilta ja puistoista, teiden varsilta, jyrkistäkin rinteistä ja linjojen varsilta. Olemme toimittaneet C-sarjan giljotiinkouria esimerkiksi Baltiassa tela-alustaisiin kaivukoneisiin, joilla puita korjataan kustannustehokkaasti todella pehmeiltä suomailta minne ei muilla koneilla ole asiaa, Salo kertoo. C250 -giljotiinikouraan on nyt saatavilla uusi Woodcracker TK -asennusriipuke pikaliittimellä. - Nyt kouran saa asennettua entistäkin monipuolisemmin kuten vaikkapa ajokoneen tai moton kuormaajaan, sanoo Salo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 103

Uuden CS-kouran rakenne noudattaa Westtechin filosofiaa eli se on vahva ja kestävä sekä mahdollisimman yksinkertainen tarjoten silti sahakatkaisun edut.

Nyt myös sahakourat

Muutama vuosi sitten Westtech toi giljotiinikouriensa rinnalle myös sahakatkaisulla varustetut uudet CS-sarjan kouramallit. - Vaikka giljotiinikatkaisu soveltuu useimpien käyttäjien tarpeisiin, valmistaja halusi vastata asiakkaiden toiveisiin myös sahalla katkaisevasta kourasta. Niinpä 2015 Westtech esitteli CS-malliston minkä myynti on lähtenyt jopa odotettua paremmin matkaan. Kouran rakenne noudattaa Westtechin filosofiaa eli se on vahva ja kestävä sekä mahdollisimman yksinkertainen tarjoten silti sahakatkaisun edut. CS-kourat voidaan asentaa kallistuslaitteella täysin ympäripyöriviksi, toteaa Salo. Tällä hetkellä CS-sarjaan on tarjolla mallit CS580 leikkuuhalkaisijaltaan 580 mm ja CS780 leikkuuhalkaisijaltaan 750 mm. - Lisäksi CS580 -kourasta löytyy Smart-malli mikä on kehitetty käytetäväksi kurottajassa. CS-kourien painot ovat 850 kg - 2200 kg välillä. lisää Salo. Sahaavat Westtech CS-kourat on tarkoitettu erityisesti ongelmapuiden kaatoon, jolloin turvallinen puun kaato tapahtuu useaassa osassa. Ja kun alustakone on maastokelpoinen niin puiden tehokas kaato onnistuu haastavimmissakin maastossa. - CS-kouran sahalaatikossa on jousitettu ripustus ja leikkuun kallistustoiminto ehkäisee sahan jumiutumisen. Ja kaksi vahvaa kouraelementtiä takaa varman ja turvallisen puun käsittelyn, sanoo Salo.

C-sarjan giljotiinikouria asennetaan paljon tela- ja pyöräalustaisiin kaivukoneisiin.

W-sarjan halkaisukouria on käytössä Suomessakin mm. puutavara-autonostureissa ja hakkureissa.

C250 -giljotiinikouraan on nyt saatavilla uusi Woodcracker TK -asennusriipuke pikaliittimellä, mikä mahdollistaa entistäkin monipuolisemmat asennusmahdollisuudet. Kuvassa C250 -koura TK -asennusriippukkeella Sennebogen -materiaaalinkäsittelykoneessa tienvarsipuiden poistossa.


104 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tuottavuutta Tamtron materiaalikonevaa’alla

T

amperelaisen Tamtron Oy:n tyyppihyväksytty Power materiaalikonevaaka on saanut markkinoilta hyvän vastaanoton ja toimitukset ovat nousseet tasaiseen tahtiin.

- Kysyntää kaupalliseen käyttöön soveltuvalle materiaalikonevaa’alle on tullut lanseerauksen jälkeen paljon myös ulkomailta, ”aina Australiaa myöten” kertoo Tamtronin vientipäällikkö Eero Hiltunen.

Lisää tehokkuutta materiaalinkäsittelyyn

Tamtronin Power materiaalikonevaaka soveltuu nopearytmiseen materiaalinkäsittelyyn esimerkiksi satamissa, tukkien käsittelyssä ja teräksen kierrätyksessä. Materiaalin punnitseminen niin kuorman siirtämisen, purkamisen kuin lastauksenkin aikana käy vaivattomasti ja punnitustiedot voidaan siirtää vaa’ asta reaaliaikaisesti WNexus pilvipalveluun tai esimerkiksi asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä mahdollistaa materiaalivirtojen tehokkaan hallinnan. - Käyttäjät ovat nopeasti huomanneet kaupalliseen käyttöön soveltuvan materiaalikone vaa’ an hyödyt toiminnassaan. Materiaalikoneeseen asennetulla vaa’ alla on suoranaisia etuja toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen verrattuna aiempiin ratkaisuihin. Aika, joka lastattavalla ajoneuvolla on esimerkiksi kulunut siirtyessä varmennetulle ajoneuvovaa’alle punnitukseen ja paluuseen lastauspaikalle on kustannus, joka nyt on mahdollista eliminoida. Tuotantotavoitteet on näin mahdollista saavuttaa aiempaa olennaisesti lyhyemmässä ajassa, lupaa Hiltunen.

Tarkka ja kestävä Tamtron Power materiaalikonevaaka on lunastanut paikkansa kaupallisessa käytössä. Se tuo lisää tarkkuutta ja tuottavuutta lastaukseen.

suoraan hyödynnettävissä laskutuksessa, kertoo Tamtronin toimitusjohtaja Mikko Keskinen ja jatkaa:

- Lisäksi WNexus on internet -selain pohjainen palvelu, joten se on käytettävissä missä vain ja millä tahansa päätelaitteella.

Varmennuskierros starttaa maaliskuussa

Mittalaitteet joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan mää-

WNexus pilvipalvelu mahdollistaa materiaalivirtojen tiedonhallinnan

Asiakkaat kysyvät jatkuvasti, miten tehostaa toimintaansa ja tehdä siitä turvallisempaa. Lisäksi monet haluavat päivittäisen työn ja tuottavuuden parantamisen mahdollistavia työkaluja. - WNexus pilvipalvelun tuottama reaaliaikainen informaatio ja raportointityökalut ovat asioita, jota käyttäjät arvostavat ja hyödyntävät laajasti. Tieto halutaan automaattisesti, tietyssä muodossa ja päivittäin tai jopa tunneittain toiminnan seurantaan ja analysointiin. Tyyppihyväksytyn ja varmennetun vaa’an tuottama punnitustieto on myös

rityksessä on Suomessa varmennettava kolmen vuoden välein. Tamtron tarjoaa joustavasti myös varmennuspalvelut ja koko Suomen kattava varmennuskierros starttaa aiempien vuosien tapaan maaliskuun alussa. - Vuoden ensimmäinen varmennuskierros ajoittuu alkukevääseen, jotta asiakkaat saavat esimerkiksi pyöräkuormaajien vaa’at varmennettua ennen varsinaisen sesongin käynnistymistä. Asennuskannan kasvaessa myös varmennuspalveluiden kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta. Kannattaakin ajoissa varata varmennus jos se on alkavaa sesonkia silmälläpitäen ajankohtaista, Tamtronin varmennuspalveluiden myynnistä vastaava Harri Oittinen toteaa.

Tamtron Power materiaalikonevaaka lyhyesti:

Tamtronin vahva ja kestävä vaakariipuke takaa tarkan punnituksen ja se on saatavissa eri valmistajien koneisiin.

- Tarkka punnitustulos - Kestävä vaakariipuke - Kaupalliseen käyttöön hyväksytty - Toiminto myös upotuspunnitukseen - Punnitustieto mahdollista siirtää WNexus pilvipalveluun tai integraation välityksellä toiminnanohjausjärjestelmään


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 95


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Bioenergia sai jatkoleiman neuvostossa

J

oulukuun 18. päivä 2017 Euroopan energianeuvosto käsitteli tukun energiaan liittyviä lainsäädäntöesityksiä. Uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä (RED II) hyväksyttiin toimielinten kolmikantaneuvottelua varten ns. yleisnäkemys.

RED II -direktiivin osalta metsäkriteereihin ei tehty enää heikennyksiä. Pääpiirteissään neuvoston neuvotteluasemat ovat bioenergian osalta lupaavat. Syksyn aikana RED II -direktiiviä on käsitelty virkamiestyöryhmissä. Viime vaiheessa neuvostossa keskusteluun nousivat lähinnä liikenteen biopolttoaineiden tavoitetaso sekä bioenergiasta tuotetun lauhdesähkön mahdollisuus jatkossakin. - Neuvosto vahvisti edelleen komission riskiperusteista lähestymistapaa metsäbioenergian kestävyyden todentamisessa, mistä voimme olla iloisia, kertoo Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Muutenkin neuvotteluasemat ovat bioenergian osalta pääosin lupaavia. Esimerkiksi turvemaiden käyttö maatalousperäisen energian tuotantoon tulisi myös

Hiilinieluneuvottelujen lopputuloksen teksti parani - yksityiskohdat selviävät lähivuosina

P

arlamentin päätös maankäyttösektorin päästölaskennasta ottaa huomioon EU-maiden erilaisten tilanteet ja mahdollistaa tasa-arvoisen kohtelun. Metsien laskennan yksityiskohdat selviävät vasta vuosien 2018-2019 aikana.

RED II -direktiivin osalta metsäkriteereihin ei tehty enää heikennyksiä. Pääpiirteissään neuvotteluasemat ovat bioenergian osalta lupaavat.

neuvoston mukaan olla mahdollista, mikäli aluetta ei ole ojitettu 2008 jälkeen. Metsäenergia turvemailta on myös sallittua. Neuvoston hyväksymä 14 % uusiutuvan energian vähimmäisosuus kaikesta liikenteen energiankulutuksesta 2030 mennessä on askel oikeaan suuntaan. Jäsenmaat sen sijaan eivät ottaneet kehittyneiden biopolttoaineiden osalta sellaista etunojaa, kuin olisi toivottu. Valitettavaa ovat

myös sisäänrakennetut useat tarkastuspisteet ja markkinoiden vapautta syrjivät ehdot raaka-aineille. Tällaiset toimet eivät edistä investointiympäristön vakautta. Parlamentti hyväksynee tammikuun puolivälissä täysistunnossa oman kantansa RED II -direktiiviin minkä jälkeen käynnistyy todennäköisesti usean kuukauden kestävä neuvottelu toimielinten kesken.

107

Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto pääsivät 14.12. 2017 yhteiseen lopputulokseen maankäyttösektorin (ns. LULUCF) päästölaskennasta. - Tämä oli Suomen ja koko Euroopan biotalouden kehittämisen kannalta tärkeä päätös ja haluamme kiittää kaikkia siihen vaikuttaneita. Lopputulos on parempi kuin lokakuussa sovittu jäsenmaiden kanta ja mahdollistaa sitä paremmin EU-maiden erilaisten tilanteiden huomioonottamisen ja tasa-arvoisen kohtelun. Tärkein osa eli metsämaiden laskenta selviää kuitenkin yksityiskohdiltaan vasta vuosien 2018-2019 aikana, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Neuvottelut lähtivät käyntiin heinäkuussa 2016, kun komissio

julkaisi oman ehdotuksensa. Euroopan parlamentti ja neuvosto muodostivat kantansa komission ehdotukseen syksyllä 2017. Tämän jälkeen alkoivat komission, parlamentin ja neuvoston väliset kolmikantaneuvottelut, jotka saatiin nyt päätökseen. Parlamentin ja neuvoston on vielä hyväksyttävä muodollisesti saavutettu sopu. Neuvottelut ovat koskeneet EU:n metsien päästölaskentaa. EU-alueella maankäyttösektori on kokonaisuutena merkittävä hiilinielu (n. 300 Mt vuonna 2015) ja siten viilentää ilmastoa. Suomen hiilinielu vuonna 2016 oli 27,3 Mt, mikä oli 46 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. EU:n keskiarvo vuonna 2015 oli 7 %. Suomen hiilinielu on 13 Mt suurempi kuin vuonna 1990. Suomi on vähentänyt vuoteen 2016 mennessä nettopäästöjään (= päästöt – hiilinielut) noin 45 % vuoden 1990 tasolta ja pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä 40 % vuoden 1990 tasolta vuoteen 2030 mennessä.


108

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kattava tuotevalikoima tehokkaaseen materiaalinkäsittelyyn ja kierrätykseen

RISUPAKETTI

EDGE tarjoaa erittäin laajan valikoiman erilaisia mobiilikuljettimia. FMS-kuljettimet tela- tai pyöräalustaisena on tarkoitettu murskasyötön lisäksi suuren volyymin pyöräkuormaajasyöttöön, joten niissä on leveä syöttöaukko ja vahva painava runko. FMS-kuljettimet tarjoaakin uusia mahdollisuuksia materiaalien käsittelyyn terminaaleissa.

P

arhaillaan 30-v. juhlavuottaan viettävä Sawcenter Oy otti reilu vuosi sitten tuotevalikoimaansa EDGE Innovate Ltd:n materiaalinkäsittelyja kierrätyslaitteet. Bruks -hakkureiden ja Rotochopper -murskainten rinnalla ne täydentävät Sawcenterin valikoimaa mainiosti ja mahdollistavat järjestelmien tarjoamisen todella kattavasti bioenergia-, kierrätys-, materiaalikäsittely- ja puunjalostus sektoreille. EDGE Innovate on Pohjois-Irlantilainen pitkän linjan laitevalmistaja, joka on ollut suunnittelemassa ja valmistamassa materiaalinkäsittely- ja kierrä-

tysalan tuotteita jo vuosikymmenet. - Nimensä mukaan innovatiivisten EDGE Innovaten tuotteiden korkea laatu ja tuottavuus mahdollistavat uusia ajatuksia asiakkaillemme heidän miettiessä miten tehostaa prosessejaan. EDGEn laitteiden perusfilosofia on rakenteiden yksinkertaisuus ja sitä kautta saavutettu luotettavuus, helppo huollettavuus ja alhainen polttoaineenkulutus, sanoo Sawcenter Oy:n myyntijohtaja Joakim Lund.

Mobiilikuljettimet

EDGE tarjoaa erittäin laajan valikoiman erilaisia mobiilikuljettimia. - MS-sarjan kuljettimet ovat pyöräalustaisia ja niissä on 9-30

metrin kuljetin minkä leveys on mallista riippuen 1000-1200 mm. MS-sarjasta löytyy kuljetinratkaisut maatalouskäytöstä aina teollisuusprosessien tarpeisiin. TS-sarjan kuljettimet ovat puolestaan tela-alustaisia varustettuna 15-30 metrin hinalla. Sekä pyörä- että tela-alustaisista kuljettimista on saatavilla myös kääntökehällä varustetut ympäripyörivät mallit, mitkä soveltuvat erinomaisesti mm. aumantekoon, kertoo Lund. EDGE tarjoaa peruskuljettimien lisäksi myös erikoiskäyttöön tarkoitettuja ratkaisuja. - Esimerkkinä FMS-kuljettimet pyörä- tai tela-alustaisena, mitkä on tehty suuren volyymin pyöräkuormaajasyöttöön, joten niissä on leveä syöttöaukko ja

vahva painava runko. Tela-alustaiset RTU-kuljettimet on puolestaan tarkoitettu kuorma-autopurkuun eli auto purkaa materiaalin suoraan kuljettimeen mikä siirtää tavaran tehokkaasti kasalle ilman välikasoja, Lund opas-

taa.

Rumpuseulat

EDGEn rumpuseulamallisto on tehty kovaan käyttöön. - Tarjolla on liikuteltavat telatai pyöräalustaiset mallit ura-

EDGE Slayer on hitaasti pyörivä murska, mikä tarjoaa erittäin kovan kapasiteetin sopien siten mainiosti esimurskaukseen ja monen eri kierrätysmateriaalin käsittelyyn.

EDGEn rumpuseulamallisto on tehty kovaan käyttöön. Tarjolla on liikuteltavat tela- tai pyöräalustaiset mallit urakointiin silloin kun seulotaan suurella volyymilla sekä rumpuseulat myös kiinteään asennukset.

EDGE tarjoaa erittäin laajan valikoiman erilaisia mobiilikuljettimia; kuvassa TS-sarjan tela-alustainen malli.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

109

EDGE Innovate on Pohjois-Irlantilainen pitkän linjan laitevalmistaja, joka tarjoaa erittäin kattavan valikoiman tehokkaita ratkaisuja materiaalinkäsittelyyn ja kierrätykseen.

kointiin silloin kun seulotaan suurella volyymilla sekä rumpuseulat myös kiinteään asennukset. Ääripäänä TR 622 -mallit jotka painavat 36,5 tonnia; rummun halkaisija on 2,0 metriä ja pituus 6,9 metriä, kertoo Lund.

Murskaimet

EDGE Slayer on hitaasti pyörivä murska, mikä tarjoaa erittäin kovan kapasiteetin sopien siten

mainiosti esimurskaukseen ja monen eri kierrätysmateriaalin käsittelyyn. - Slayer -murskan kammiovarustuksia on erilaisia ja erilaisilla roottoreilla, kammoilla, vastapalkeilla ja seuloilla saadaan koneesta ulos haluttu palakoko. Murska on mahdollisuus saada kiinteänä, telojen päällä tai koukkulava varustuksella. Polttoaineenkulutukseltaan CAT

-moottorilla varustettu murska on erittäin kustannustehokas. Valikoimaan kuuluu myös sähkökäyttöiset mallit, sanoo Lund. Slayer -murskia on tarjolla 20 tonnin painoinen X-malli 1,5 m x 1,5 m syöttöaukolla, mikä kokonsa puolesta soveltuu asennettavaksi myös koukkulavarungon päälle. 22 tonninen Slayer XL-malli astetta suurempi murskain varustettuna 2,0 m x 2,0 m

syöttöaukolla. - Lisäksi löytyy Shear Slayer repijä mikä on tehty metallilevyjen, alumiinin, auton renkaiden ja muiden hankalien materiaalien käsittelyyn, toteaa Lund.

Erottelijat

EDGE Innovation tarjoaa laajasti erilaisia vaihtoehtoja materiaalien tehokkaaseen erotteluun prosesseissa.

- Päältä syötettävällä MC-sarjan mobiilierottelijalla syntyy neljää eri jaetta ja optiona saa vakuumi-imurin pienelle jakeelle. Sekä pienempiin että isoihin terminaaleihin soveltuva Flip Flop Screen -täryseula on moniportainen ja siihen saa useita seulaverkkoja. Tarjolla on myös MPS-sarjan lajittelupisteet manuaalisesti tapahtuvaan materiaalin lajitteluun, kertoo Lund.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

111

Puupolttoaineiden kulutus vahvassa kasvussa - hakkeen laahaa, turpeen laskee

P

uupolttoaineiden kulutus on kasvanut 7 % alkuvuonna 2017. Arvioiden mukaan metsähakkeen käyttö kasvaa nykyisestä tuesta huolimatta vain 2,5 %. Kotimaisen turpeen käytön lasku jatkuu kun taas tuontipolttoaineet kivihiili ja öljy pitävät edelleen pintansa.

Puupolttoaineiden kulutus on ollut vuonna 2017 hyvässä kasvuvauhdissa. Tilastokeskuksen 20.12.2017 julkistamien tammisyyskuun energiankulutustietojen mukaan puupolttoaineiden kasvu verrattuna vuoteen 2016 oli 7 % eli noin 4,9 TWh. Muita kasvavia energianlähteitä olivat sähkön nettotuonti ja tuulivoima. Puupolttoaineiden osuus toteutuneesta kasvusta oli lähes kaksi kolmannesta. Koko Suomen energiankulutuksesta puupolttoaineet kattoivat noin 27 %. - Lisääntynyt käyttö on todennäköisesti seurausta teollisuustuotannon kasvusta, jolloin myös sivutuotteiden energiakäyttö on lisääntynyt. Suoraan metsästä lämpö- ja voimalaitoksille tulevan polttoaineen, metsähakkeen, käytön on arvioitu kasvavan 2017 vain 2,5 % eli 0,4 TWh,

toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Strategian 2020 tavoitteet karkaamassa?

Metsähaketta tuotetaan metsätalouden sivutuotteista, kuten harvennusten pienpuusta (52 % v. 2016), hakkuutähteistä (33 %), kannoista (10 %) ja materiaalikäyttöön kelpaamattomasta järeästä runkopuusta (4 %). Metsähakkeen kokonaiskäyttö vuonna 2016 oli noin 8,1 milj. kuutiometriä ja sen arvioidaan kasvavan 8,3 milj. kuutioon 2017 ja 8,5 milj. kuutioon 2018. - Metsähakkeen käyttö ei kehity lähellekään sellaista tahtia, mitä hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa odotettiin vain vuosi sitten. Huolestuttavaa kehitys on ollut etenkin Suomen sähköjärjestelmälle tärkeässä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa, jossa metsähakkeen käyttö on laskenut vuodesta 2012 alkaen nykyisestä tuotantotuesta huolimatta, Laurikka jatkaa. Metsähakkeella on merkittävä rooli, kun hallitus pyrkii lisäämään uusiutuvan energian osuuden 50 %:iin ja kotimaisen energian osuuden 55 %:iin energian loppukulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Hallituksen

Metsähakkeen kokonaiskäyttö arvioidaan kasvavan 8,3 milj. kuutioon 2017 ja 8,5 milj. kuutioon 2018.

energia- ja ilmastostrategiassa metsähakkeen kulutukseksi laskettiin noin 11 miljoonaa kuutiota (22 TWh) 2020 ja 15,5 miljoonaa kuutiota (31 TWh) 2030. Vuonna 2012 metsähaketta käytettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannossa noin 5,7 milj. kuutiota, vuonna 2016 enää noin 4,5 miljoonaa kuutiota. Metsätalouden tarpeet tukevat tukisivat metsähakkeen hyötykäyttöä. Metsien uusimpien inventointitietojen mukaan Suomen metsät kasvoivat ennätysvauhtia vuosina 2014-2016. Samalla myöhässä olevia ja

metsähakkeen tuotannolle tärkeitä taimikonhoitoja, taimikonhoitorästejä, oli 795 000 hehtaaria, 50 000 hehtaaria enemmän kuin edellisessä inventoinnissa 2009-2013. Nuorien metsien ensiharvennusrästejä on jo lähes miljoona hehtaaria. Energiaturpeen kulutus laski tammi-syyskuussa 2017 n. 2 % verrattuna vuoteen 2016. Kulutus on laskenut koko 2010-luvun ja vuoden 2016 käyttö (15,6 TWh) oli yli 40 % pienempi kuin 2010. Energia- ja ilmastostrategiassa myös turpeen käytön oletettiin kasvavan noin 20

TWh:iin vuonna 2020. Kivihiilen käyttö tammi-syyskuussa 2017 on ollut viime vuoden (35,3 TWh) tasolla ja näyttää siltä, että käyttö vuonna 2017 tulee olemaan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2012. Myös öljyn osalta kehitys on hidasta suhteessa tavoitteisiin. Vuoden 2016 käyttö oli 88,1 TWh ja vuonna 2017 käyttö on ollut vain prosentin laskussa. Energia- ja ilmastostrategian mukaan kivihiilen kulutuksen tulisi olla 31 TWh ja öljyn (sis. biokomponentin) 79 TWh vuonna 2020.

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN

Pieni polttoaineen kulutus

Valmistettu Suomessa

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

Tasainen hakelaatu

Vahva rakenne

Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

Soita Matille! p. 050 354 5242


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

113

Kurussa haketta syntyy pitkän kokemuksen voimalla

Kalle Ilomäki huolehtii Kurussa hakkeen toimituksista mm. Kurun hakelämmön laitoksille. Pääomakulujen osuus on pieni, mutta silti kalusto on toimintavarmaa.

P

lopuksi.

ohjoisella Pirkanmaalla Kurussa on jo pitkät perinteet paikallisen hakkeen käytöstä energiantuotannossa. Jo neljä vuosikymmentä sitten Kurussa otettiin uusiutuvan puuenergian kunnallisen käytön ensiaskeleita. Näistä päivistä tekniikka on kehittynyt jättiharppauksin niin hakkeen valmistuksessa kuin kattiloiden polttotekniikassakin. Perustekniikka molemmissa on kuitenkin osoittautunut kestäväksi ja käyttökelpoiseksi myös tänä päivänä, jos käyttäjät ovat osaavia ja remonttitaitoisia. Kaluston käyttöikää jatkamalla voidaan energiaa tuottaa kustannustehokkaasti. T:mi K. Ilomäen hakeyrittäjä Kalle Ilomäki hakettaa lähes kaiken Kurussa poltettavasta puuenergiasta. Hän on toisen polven haketusyrittäjä, joten työ ja lähialueen asiakkaat ovat tulleet hänelle tutuiksi jo nuoresta pitäen. Ilomäen kalustona ovat nelivetoisen kuorma-auton alustalle rakennettu hakkuri ja myöskin nelivetoinen kippaava hakkeenkuljetusauto. Paikallisen lämpöyrityksen Kurun Hakelämpö Oy:n lisäksi Ilomäki käy tekemässä haketta myös maatiloille ja muille hakelämmittäjille lähialueella. Monet maanviljelijät ja metsänomistajat pystyvät joko itse hankkimalla tai paikallisten urakoitsijoiden avulla tuottamaan energiapuuta suoraan oman lämpölaitoksiensa lähelle,

Kurun kaukolämpöverkko laajenee

Nelivetoisen hakeauton kuormatila on 27 m3. Hakkeen kuljetusmatkat ovat alle 30 kilometriä.

mutta hakkuria ei heidän kannata hankkia. Vuodenkin hakkeet syntyvät tehokkaalla koneella muutamassa tunnissa, jolloin ulkopuolisen urakoitsijan tarjoama palvelu on kustannustehokasta. Hakkurin alustana on vuoden 1988 Sisu SK 171. Lyhytalustainen nelivetoisen kuorma-auton ja hakkurin yhdistelmä on ketterä ja maastokelpoinen ahtaissakin paikoissa. Bruks 803 CT -hakkuria pyörittää oma moottori, järeä 20-litrainen V8 Caterpillar diesel, jonka teho on noin 500 hevosvoimaa. Hakkuriin on kertynyt käyttötunteja vajaa 20 000. Hakemotteja syntyy vuositasolla suunnilleen sama määrä. Vanhan hakkurin käyttö ja huolto vaatii paljon erikoisosaamista ja seurantaa. Ilomäen ketju toimii luotettavasti, koska hakkurin käyttäjä on itse suunnitellut ja rakentanut yhdistel-

Kalle Ilomäki avaamassa Metsätien lämpölaitoksen hakevaraston kattoa kuorman kippausta varten.

män. Pienet korjaukset hoituvat maastossakin ja isommat omassa hallissa, jossa hakkuria myös säilytetään öisin lämpimissä tiloissa. Korvakuulon perusteella vakikuljettaja osaa ennakoida syntyvät viat ja korjaukset pystytään tekemään nopeasti ennen niiden paisumista isommiksi. - Aina tällä on remontin välit selvitty, tuumaa Kalle Ilomäki

Kurun Hakelämpö Oy on Pirkanmaan vanhin kotimaisella energialla lämpöä tuottava lämpöyritys. Se on perustettu vuonna 1996 joten toiminnasta on kokemusta jo yli 20 vuoden ajalta. Omia laitoksia on tällä hetkellä kaksi ja hoidossa olevia kaksi. Laitosten yhteenlaskettu KPA-teho on vähän alle 3MW. Kurun Hakelämpö laajentaa nykyistä lämpöverkostoaan Kurun keskustassa. Uutta verkostoa rakennetaan lähes puoli kilometriä nykyisen jatkeeksi. Verkostoon liitetään mm. rakenteilla oleva uusi vanhainkoti ja kerrostaloja. Lämpö tuotetaan Metsätien lämpölaitoksella 500 kW tehoisella kattilalla. Lisääntyneen tehontarpeen vuoksi laitosta laajennetaan uudella 700 kW kattilalla. Käytettävä polttoaine on puuhake, joka kerätään lähialueen metsistä. Kotimaisen ja uusiutuvan polttoaineen käytöllä korvataan aiemmin käytetty kevyt polttoöljy. Pienellä paikkakunnalla lämpöyrittämisen aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä.

Hakkurinkuljettajille koulutusta

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Metsätien toimipiste, tutummin Kurun metsäoppilaitos on uranuurtaja hakkurinkuljettajakoulutuksessa. Vuosi-

kymmenen alussa oppilaitokselle hankittiin Kuorma-autoalustainen hakkuri ja kuljetuskalusto vastaamaan kasvaneeseen hakkurinkuljettajien tarpeeseen. Hakkurinkuljettajan ammattitutkinnon ehti suorittaa viitisenkymmentä opiskelijaa. Tänä talvena uutta kurssia ei enää järjestetty, koska työpaikkojen määrän kasvu on tasaantunut. Tähän on syynä mm. metsähakkeen käyttömäärän vakiintuminen samalle tasolle ja toisaalta tehostunut toiminta kaluston kasvamisen ja terminaalihaketuksen yleistymisen myötä. - Tarvittaessa meillä on hyvät valmiudet aloittaa kuljettajien koulutus uudelleen, mikäli sille löytyy tarvetta, summaa Tredun Kurun toimipisteen lehtori Tapio Talonen. Pirkanmaalla liikkuva haketuskalusto on tällä hetkellä suhteellisen hyvin tasapainossa hakkeen käyttömääriin nähden. Pirkanmaalla toimii kymmenkunta erityyppistä urakointiluokan hakkuria ja muutamia murskaimia. Hakkureista löytyy pienempiä maatilahaketuksiin soveltuvia malleja ja toisaalta tehokkaita terminaalikoneitakin.


114

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parlamentilta käytännöllinen kanta bioenergian kestävyyden arviointiin

E

U:n uusiutuvan energian lainsäädäntöpaketti läpäisi 17.1. 2018 Euroopan Parlamentin käsittelyn. Keskeisenä osana oli uusiutuvan energian direktiivin päivitys - RED2. Jäsenmaiden neuvosto päätti omasta neuvottelukannastaan RED2 koskien viime joulukuussa.

- Äänestyksen tulos on pääosin bioenergiasektorin tavoitteiden ja odotusten mukainen. Olen iloinen, että pelisäännöt bioenergian kestävälle käytölle 2020-luvulla alkavat hahmottua ja lähestymistapa on käytännöllinen. Seuraavassa vaiheessa - kolmikantaneuvotteluissa - tulee keskittyä luomaan alan toimijoille riittävän selkeä toimintaympäristö ja siten edellytykset investoinneille, arvioi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Metsäenergian kestävyyden osalta myös parlamentti äänesti riskiperusteisen maakohtaisen arvioinnin puolesta, eikä perusteettomia kieltoja joillekin puujakeille hyväksytty. Niin kehittyneille biopolttoaineille, kuin kiinteälle ja kaasumaiselle bioenergialle on samat periaatteet. Kehittyneiden biopolttoaineiden

raaka-ainelista ei muuttunut parlamentin käsittelyssä, mutta määritelmää lavennettiin. Parlamentti vaatii kuitenkin biopolttoaineiden laskentaan useita ehtoja ja portteja nopeille raaka-ainepohjan muutoksille, mitkä haastavat jatkoneuvotteluja. Parlamentti esittää uusiutuvan energian sitovaksi EU-tason tavoitteeksi komission alkuperäistä ehdotusta ja neuvoston kantaa (=27 %) korkeampaa 35 % osuutta vuonna 2030 ja liikenteelle erillistä 12 % osuutta, minkä tulisi sisältää vähintään 3,6 % kehittyneitä biopolttoaineita. Parlamentti valmisteli kantaansa komission RED2-esitykseen viime kesästä lähtien valiokunnissa. Pohjoismaiset parlamentin jäsenet olivat keskeisessä roolissa, kun ryhmät viime viikkoina hakivat kompromisseja. Täysistunnon äänestyksessä oli vielä runsaasti eri suuntaan vieviä muutosesityksiä. Sopu uusiutuvan energian kasvattamisesta ja määritelmistä 2020-luvulla on nyt näköpiirissä. Viime aikoina bioenergian keskeistä roolia EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ovat korostaneet mm. kansainvälinen energiajärjestö IEA1 ja kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö IRENA2 raporteissaan.

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen:

Biotalouden haasteet edellyttävät panostamista ihmisiin

M

etsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttisen mukaan biotalouden haasteet ovat ratkaistavissa kommunikoimalla enemmän ja paremmin. Bioeconomy Investment Summit - tilaisuudessa Finlandia-talolla puhunut Hyttinen muistutti, ettei biotalous muutu teoiksi ellei sidosryhmistä ja kommunikoinnista huolehdita.

Hyttinen edusti Metsähallituksen lisäksi tilaisuudessa eurooppalaisia valtiometsäorganisaatioita EUSTAFORin - European State Forest Association hallituksen jäsenen ominaisuudessa. - Metsäbiotalouden suurimmat haasteet eivät ole metsänhoidollisia tai korjuuteknillisiä.

Tärkeintä on kommunikoida sidosryhmien kanssa niistä mahdollisuuksista ja haasteista, joita kohtaamme matkalla kohti ilmastoviisasta ja kestävää biotaloutta, pääjohtaja Hyttinen muistutti. Pentti Hyttinen muistutti myös siitä, että metsäbiotalouden ilmastovaikutuksia arvioitaessa on aina pidettävä mielessä kokonaisuudet: - Biotalouden tuotteiden kysyntä tulee kasvamaan eikä ole yhdentekevää missä päin maailmaa tuotanto tapahtuu. On parempi kasvattaa tuotantoa esimerkiksi meillä Suomessa, jossa sekä lainsäädäntöä että toimintakulttuuri ovat korkealla taholla ja varmistavat näin toiminnan kestävyyden. Biotalouden tuotteiden merkitys öljypohjaisten tuotteiden

RISUPAKETTI korvaajina on hyvä pitää myös mielessä. - Jokainen kestävästi tuotettu biotalouden tuote vähentää öljypohjaisten tuotteiden kulutusta. Nämä hyödyt on hyvä muistaa ilmastokeskustelua käydessämme, sanoi Hyttinen.

Bioeconomy Investment Summit

Bioeconomy Investment Summit kokosi 14.-15.12. Helsinkiin biotalouden päättäjiä, tutkijoita ja toimijoita keskustelemaan biotalouden tulevaisuudesta erityisesti talouden ja investointien näkökulmasta. Pääjohtaja Hyttinen osallistui tilaisuudessa paneelikeskusteluun biotalouden mahdollisuuksista ja haasteista.

- Metsäbiotalouden suurimmat haasteet eivät ole metsänhoidollisia tai korjuuteknillisiä. Tärkeintä on kommunikoida sidosryhmien kanssa niistä mahdollisuuksista ja haasteista, joita kohtaamme matkalla kohti ilmastoviisasta ja kestävää biotaloutta, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen muistutti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

t myös Meiltä ny etsäkoneet! -m Novotny


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut liikkuvan kaluston, valmistavan teollisuuden, meriteollisuuden ja energiantuotannon komponent ti- ja hydrauliikkaratkaisuihin sekä niiden huolto- ja elinkaaripalveluihin. Vankkaan toimialaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen -kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asiantuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

117

Hiab tuo markkinoille uudenlaisen sykloniteknologiaa tehokkaasti hyödyntävän öljysäiliön kuormausja puutavaranostureilleen

C

argotec-konserniin kuuluva Hiab tuo markkinoille uuden öljysäiliön, joka hyödyntää sykloniteknologiaa. Uusi tekniikka vähentää öljyn kulutusta, nosturin painoa, vie vähemmän tilaa ja alentaa käyttökustannuksia.

Patentoitu teknologia on ensimmäinen laatuaan koko teollisuudenalalla. Uutuuden myötä markkinoille esitellään aivan uusi tehokkaiden hydrauliöljysäiliöiden sukupolvi. Säiliön syklonijärjestelmä poistaa ilmaa säiliöön palaavasta hydrauliöljystä, mikä tekee siitä jopa kymmenen kertaa tehokkaamman perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Tekniikka kierrättää ja suodattaa öljyä aiempaa useammin, jolloin säiliön kokoa voidaan pienentää merkittävästi. Tällöin myös tarvittavan öljyn määrää voidaan vähentää huomattavasti. Hienoinen ylipaine järjestelmän ulostulossa estää myös hydraulipumpun kavitaation, mikä pidentää pumpun, öljyn ja hydraulijärjestelmän käyttöikää. - Uusi sykloniöljysäiliömme on markkinat mullistava lisävaruste, joka vie kuorma-autoon tai

Hiabin uudet öljysäiliöt käyttävät PMC Hydraulicsin kehittämää sykloniteknologiaa.

nosturiin kiinnitettävät sovellukset aivan uudelle tasolle, kertoo Hiabin kuormausnosturilisävarusteiden tuotepäällikkö Markus Sjöqvist ja jatkaa: - Koska syklonitekniikka poistaa öljystä ilmaa jopa kymmenen kertaa tehokkaammin, voimme tehdä öljysäiliöstä aiempaa huomattavasti kompaktimman. Jos kyseessä on esimerkiksi kuorma-autoon kiinnitettävä kuormausnosturi tai puutavaranosturi, jossa on tavallisesti käytetty 250 tai 300 litran öljysäiliötä, voidaan nyt käyttää 100 litran syklonisäiliötä. Pienemmän koon ja alhaisemman painon ansiosta kuorma-auton

polttoaineen kulutusta voidaan vähentää, jolloin sen CO2-päästöt vähenevät jopa 600 kg vuodessa. Säiliön pienempi koko ja alhaisempi paino lisäävät hyötykuormaa ja jopa 60 prosenttia alhaisemman öljynkulutuksen. Se tekee hydraulijärjestelmästä kestävämmän, joten myös käyttökustannukset vähenevät. Sykloniöljysäiliö voidaan kiinnittää myös suoraan nosturiin, ja se on myös osa nosturin takuupakettia. Korkeampi kiinnityskohta nosturissa tarjoaa pumpulle paremmat käyttöolosuhteet, ja asennuskustannukset ovat alhaisemmat kuin kuorma-autoon kiinnitettävässä vaih-

Koska syklonitekniikka poistaa öljystä ilmaa jopa kymmenen kertaa tehokkaammin, öljysäiliöstä voidaan tehdä aiempaa kompaktimpi.

toehdossa. - Alhaisempi paino, tilavuus ja kustannukset lisäävät rahtikapasiteettia. Tämän ansiosta liiketoiminnan kannattavuus paranee. Syklonisäiliöteknologia

toimii useimmissa Hiabin nosturimalleissa. Myöskään ympäristöetuja ei voi jättää huomioimatta nykyisten ilmastohaasteiden aikana, Sjöqvist toteaa.

Täysin uudenlainen säiliö vähentää öljyn kulutusta, nosturin painoa, vie vähemmän tilaa ja alentaa käyttökustannuksia.

WE HAVE BOTH THE BRAINS AND THE MUSCLES Hydrauliikan, ohjausjärjestelmien ja radio-ohjauksen asiantuntijakeskus avattu Tampereella.

HYDX.SE/FIN


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

118

VAADI SINÄKIN LAATUA JA PALVELUA HYDROSCANDILTA SAAT HYDRAULIIKKA- JA TEOLLISUUSLETKUT, LIITTIMET SEKÄ TARVIKKEET

Kuttanen

Sodankylä

Meltaus Kemijärvi

ROVANIEMI

Siikajoki

RAAHE Kopsa

YLIVIESKA Himanka

Kokkola

Kannus

OULU

Paavola Rantsila Pulkkila Vihanti

Ristijärvi Paltamo

Pyhäntä Kajaani Haapajärvi

Sievi

Pensala Vöyri

Pirttikylä Närpiö

Teuva

Seinäjoki Kurikka

PORI

Saarijärvi Äänekoski

Leppävirta Varkaus

Jyväskylä

Vatajankoski Kankaanpää Honkakoski

Jämsä

Lieksa

Nilsiä

Vesanto

Viitasaari

JYVÄSKYLÄ

Isojoki Honkajoki Söörmarkku

Pielavesi

Härmä

Isokyrö

VAASA

Sotkamo Nurmes

Uusikaarlepyy

Kangasniemi Kuortti

Savonranta

Lauteala

Harjavalta Kokemäki Peipohja Ristiina Huittinen Eurajoki Punkalaidun Mäntyharju Suomenniemi Rauma Eura Lammi Laitila Uusikartano Loimaa Janakkala Kouvola Uusikaupunki Ypäjä Vahto Forssa Liljendal Somero TURKU Tuusula Koski Tl Lohja Kotka Maarianhamina Loviisa Sauvo Salo Parainen Espoo Helsinki

Kitee

Punkaharju Parikkala

Tammisaari

Kehitämme jakeluverkostoamme Kysy lisää: hydroscand@hydroscand.fi

Tilaa oma tuoteluettelosi www.hydroscand.fi/tuoteluettelo 20 vuotta Suomessa

Vain original varaosia!

eShrkokopkauppa

h ve Rexrot

Uudistunut verkkokauppamme tarjoaa yli 1000 Rexrothin alkuperäistä hydrauliikkakomponenttia sekä paljon muita varaosia – mallista ja merkistä riippumatta. Tuotteidemme toimitusaika on 2-4 päivää + kuljetusaika. Sinun tarvitsee syöttää vain valmistajanumero tuotehakuun. Ja verkkokauppamme näyttää automaattisesti Rexrothin alkuperäisosan, joka sopii sinun tarpeisiisi. Tuotteemme ovat helposti ulottuvillasi missä ja milloin vain! Rekisteröidy eShoppiimme veloituksetta jo tänään ja hyödynnä laaja palveluvalikoimamme. www.boschrexroth.fi/eshop


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

119

PMC Hydraulics muuttaa toimintaansa asiakkaan parhaaksi

P

MC Hydraulics on Pohjoismaiden johtava innovatiivisten hydrauliikkajärjestelmien ja korkealaatuisten hydrauliikkakomponenttien toimittaja. Järjestelmiä ja komponentteja käytetään energiantuotannossa, valmistavassa teollisuudessa sekä merenkulun ja liikkuvan kaluston sovelluksissa. PMC Hydraulicsin kattava tuotevalikoima koostuu osaavan ja kokeneen tuotekehityksen suunnittelemista järjestelmistä ja tuotteista, valmistetuista asiakaskohtaisista ratkaisuista sekä johtavien hydrauliikkavalmistajien korkealaatuisista komponenteista. PMC:ltä saa myös täyden valikoiman huolto- ja elinkaaripalveluita asennuksesta ja käyttöönotosta ennakoivaan huoltoon, modernisointeihin ja varaosapalveluihin.

Uusi omistaja panostaa toimintojen kehittämiseen

PMC Hydraulics on kuulunut parin vuoden ajan ruotsalaiseen perheohjattuun teollisuussijoitusyhtiö Nordstjernaniin. - Nordstjernan on vahva omistaja, joka toi mukanaan teollista osaamista ja vahvan halun kehittää toimintaa. PMC Hydraulicsille viimeiset puolitoista vuotta ovatkin olleet positiivisen muutoksen aikaa ja konsernin kehittämistyö jatkuu edelleen vuonna 2018. Suomessa isoimmat uudistukset ovat jo lähes valmiit. Letkuasennelmatuotanto, venttiiliryhmäkokoonpano ja päävarasto on keskitetty uusiin tiloihin Pirkkalaan missä on myös Engineering Center. Vantaan pääkonttori on muuttanut uuteen osoitteeseen Technopolis Aviapolis toimistotaloon mikä sijaitsee aivan lentokentän vieressä ja Vantaan huoltotoiminnot siirtyvät uusiin tiloihin Vantaalle heti alkuvuodesta. Lisäksi PMC Hydraulicsilla on Sales-satelliit-

- Meillä on Skandinaviassa ylivertainen osaaminen ja kokemus niin laitevalmistuksesta kuin hydrauliikan suunnittelustakin, sanoo PMC Hydraulics konsernin myyntijohtaja Jussi Ijäs.

PMC Hydraulicsin Suomen letkuasennelmatuotanto, venttiiliryhmäkokoonpano ja päävarasto on keskitetty uusiin tiloihin Pirkkalaan missä on myös Engineering Center.

tipisteitä sekä Service-huoltoliiketoimintaa ympäri maata ja PMC Hydraulics Dealerit palvelevat ammattitaidollaan loppukäyttäjiä 23 paikkakunnalla, kertoo PMC Hydraulics konsernin myyntijohtaja Jussi Ijäs.

Suuret varastot integroitu yhteen

PMC Hydraulicsin pohjoismaiset toiminnot on integroitu nyt tiiviisti yhteen mm. tietojärjestelmien ja logististen toimintojen osalta. - Komponenttiliiketoiminta muodostaa edelleen yli puolet toiminnan liikevaihdosta. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa todella suuret varastot takaavat korkean toimituskyvyn. PMC Hydraulicsin tuotestrategian perustana on tarjota asiakkaille heidän tarpeisiin parhaiten soveltuvat brändit ja markkinakohtaisen tarpeen mukaan standardoidut tuotteet löytyvät jokaisesta varastosta. Ja kun järjestelmät on hitsattu yhteen niin varastosaldoja voidaan seurata ja tilauksia tehdä nopeasti kaikista varastoista, mikä takaa asiakkaille korkean toimitusvarmuuden, lupaa Ijäs.

projekti, kuten vaikkapa uuden teknologian koneikko on valmis, niin asiakkaalle tarjotaan eri vaihtoehtoja kustannustehokkaaseen ja logistisesti sopivaan tuotantoon. PMC Hydraulicsilla on volyymituotannot Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Puolassa, Kiinassa ja Intiassa, jotka palvelevat lähinnä skandinaavisia globaalisti toimivia OEM asiakkaita, kertoo Ijäs.

Asiakaslähtöinen huoltoliiketoiminta

PMC Hydraulics Oy tarjoaa täydelliset huolto ja elinkaaripalvelut asennuksesta ja käyttöönotosta ennakoivaan huoltoon, modernisointeihin ja varaosapalveluihin aina asiakaslähtöisesti. - Pitkän kokemuksemme ja osaamisen kautta pystymme tarjoamaan käyttövarmuutta ja tehostamaan laitteiden ja prosessien tuottavuutta. Meidän asentajat liikkuvat paljon kentällä asiakkaiden kohteissa toimintaan varustelluilla huoltoautoilla. Ja kun olemme mukana isoissa projekteissa, kuten esi-

PMC Hydraulicsin kattava tuotevalikoima koostuu osaavan ja kokeneen tuotekehityksen suunnittelemista järjestelmistä ja tuotteista, valmistetuista asiakaskohtaisista ratkaisuista sekä johtavien hydrauliikkavalmistajien korkealaatuisista komponenteista.

merkiksi Äänekosken uuden biotuotetehtaan rakentamisessa tai suurissa modernisoinneissa, perustamme paikallisia huoltoyksikköjä tarpeiden mukaisesti, sanoo Ijäs.

PMC Hydraulics kasvun tiellä

Noin 400 henkilöä työllistävä ja liikevaihdoltaan yli 100 mil-

joonan euron PMC Hydraulics on nyt hyvällä kasvun tiellä. - Vaikka olemme tehneet paljon voimavaroja sitovia rakennemuutoksia niin olemme onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoa huomattavasti vuonna 2017 ja kasvun ennustetaan jatkuvan 2018. Ja kannattavuus on parantunut joten tulosta syntyy, kommentoi Ijäs.

Osaaminen Pohjoismaissa - tuotanto siellä missä se tehokkainta

PMC Hydraulics luottaa jatkossakin skandinaaviseen osaamiseen hydrauliikan suunnittelussa. - Meillä on Skandinaviassa ylivertainen osaaminen ja kokemus niin laitevalmistuksesta kuin hydrauliikan suunnittelustakin. Niinpä PMC Hydraulicsilla on Engineering Centereitä yksi Suomessa, neljä Ruotsissa ja yksi Tanskassa, joiden yhteistyö ja osaamisen jakaminen on keskenään saumatonta. Engineering Centerit tekevät tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä OEM -asiakkaiden kanssa. Näin toimimalla esimerkiksi prototyypin kehittely ja kenttätestit pystytään toteuttamaan aina lähellä asiakasta. Ja sitten kun tuotekehitys-

PMC Hydraulicsilla on volyymituotannot Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Puolassa (kuvassa), Kiinassa ja Intiassa, jotka palvelevat lähinnä skandinaavisia globaalisti toimivia OEM-asiakkaita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

120

Hydrauliikka-Extra

Specma esitteli Teknologia´17 -näyttelyssä tyylikäällä osastollaan uusimmat hydrauliikan innovaatiot sekä koko Specma Groupin yhteistä ”LOOK&FEEL” ulkonäköä.

Hydra Specma - vahva pohjoismainen toimija maailmanlaajuisilla markkinoilla

T

Oy:n myyntijohtaja Jukka Laaksonen. Suomessa Specma Oy valmistaa vuosittain noin 400.000 letku-, putki- tai ns. hybridiasennelmaa ja lisäksi tehdään mm. venttiililohkojen kokoonpanoa. - Specmalla on maailmalla lukuisia valmistusyksiköitä mm. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Intiassa ja Espanjassa, joissa valmistetaan johdinjärjestelmien ja venttiilipakettien lisäksi myös hydraulikoneikkoja ja muita järjestelmiä, sanoo Laaksonen.

ammikuusta 2016 lähtien tanskalainen Hydra ja ruotsalainen Specma ovat muodostaneet Pohjoismaiden suurimman toimijan hydrauliikka-alalla. Yritysten yhteinen liikevaihto on yli 2 miljardia Ruotsin kruunua, ja niiden palveluksessa on yli 1 000 työntekijää.

Specma Oy - voima tulee sisältä

Specma tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikka-, pneumatiikka ja voitelujärjestelmätuotteissa. - Hallitsemme koko prosessin aina tuotekehityksestä loppukokoonpanoon ja pystymme kattamaan asiakkaidemme tarpeet yksittäisistä komponenteista aina vaativimpiin hydraulijärjestelmiin saakka. Tämä tuo meille kustannustehokkuuden lisäksi myös hyvän kokonaisvaltaisen

Pohjoismaiden suurin jälleenmyyntiverkosto

Specma on vahvistanut rivejään entisestään syksyn aikana; kuvassa Teknologia17 -messuilla Specman hyvistä näymistä kertoivat Turun toimipisteen päällikkö Heikki Salkimo (vas.), myyntijohtaja Jukka Laaksonen ja Länsi-Suomen aluemyyntipäällikkö Petri Holmberg.

käsityksen asiakkaidemme sovelluksista ja tarpeista. Tarjoamillamme tuotteilla ja palveluilla autamme asiakkaitamme ke-

hittämään heidän tuotteiden ja toiminnan tehokkuutta, käyttövarmuutta ja loppukäyttäjän asiakastyytyväisyyttä. Laaja-

alainen asiakaskuntamme kattaa niin yksittäiset koneurakoitsijat ja jälleenmyyjät kuin isot OEM -asiakkaatkin, kertoo Specma

Kun koneiden tai ajoneuvojen hydrauliikka rikkoutuu, seurauksena on useimmiten odottamaton käyttökatkos. Vian nopea korjaaminen edellyttää, että lähellä on sekä komponentteja että osaamista. Näin katkos tuotannossa on mahdollisimman lyhyt. - Specma tekee nykyisin yh-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

teistyötä yli 120 itsenäisen hydrauliikkakomponenttien ja -järjestelmien jälleenmyyjän kanssa Pohjoismaissa. Suomessa Service Centereitä on 40 kappaletta joista kaksi on Technology Centereitä. Specma aloitti jälleenmyyjäketjun rakentamisen Hydro-Piste logon alla vuonna 2006. Sitten vuonna 2013 koko konsepti uusittiin, jotta saatiin koko Groupin kattava yhteispohjoismainen ”LOOK&FEEL” ulkonäkö koko ketjulle. Tällä tavalla asiakas helposti tunnistaa Specman olevan laadukkaan toiminnan tukijana, Laaksonen toteaa.

121

148 sivua!

by ammattilehti.fi

Hydrauliikka-Extra

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Specma Service Center

Vastatakseen asiakkaiden palvelun tarpeeseen jokaisella alueella, Specma jakaa laajan tuotevalikoimansa aktiivisten Specma Service Centereiden avulla, jolloin akuutit huollot ja odottamattomat seisokit pystytään hoitamaan nopeasti ja paikallisesti; myös suurella markkinaalueella.

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi Specman visio on selkeä; olla osaamisessa johtava tekijä valituilla markkinoilla.

ja ja vuodot hydraulisissa järjestelmissä aiheuttavat käyttökatkoksia. Specma Partnerin yksi tärkeimmistä tehtävistä on palvella asiakasta alueellaan valmistamalla korkeapaine hydrauliikkaletkuasennelmia ja muita komponentteja, jotta saadaan hydrauliikkajärjestelmä nopeasti kuntoon.

Specma Technology Center

Vakiintunut teollisuustoimija alueellaan - Specma Technology Center tarjoaa täysimittaista palvelua; hydrauliikan järjestelmiä, teknistä neuvontaa ja konsultaatiota sekä suunnittelee ja valmistaa hydrauliikkakoneikkoja asiakkailleen. Technology Center myös asentaa ja käyttöönottaa hydrauliikkajärjestelmiä, suorittaa kunnossapitopalvelut, kenttäpalvelut ja muut teollisuuspalvelut, esim. öljyanalyysit ja suodattimien vaihto. Technology Center on sitoutunut ISO9001 & 14001 sertifikaatteihin.

Specma Partner

Koneisiin kohdistuu vahinko-

Specma Mobile Service

Aina ei riitä että löydät lähimmän Specma jälleenmyyjän läheltäsi kun huoltotarve yllättää, toisinaan apua tarvitaan luonasi - metsässä, tienpäällä tai tiloissasi. Silloin apuna on liikkuva Specma Mobile Service.

letkuja, -liittimiä ja muita teollisuustuotteita Rovaniemen toimipisteessä ja näin ollen vahvistamaan palvelukykyämme koko Pohjois-Suomen alueella, ilmoittaa Laaksonen. Etelä-Suomessa Specman Tampereen toimipiste muodostaa vahvan yksikön siellä toimivan OEM-letku-ja putkiasennelmavalmistusyksikön kanssa. Specman Espoon toimipiste toimii keskusvaraston yhteydessä ja Jyväskylässä on myymälän lisäksi myös tuotantoa. - Turkuun palkkasimme syksyn aikana kolme uutta henkilöä, joiden myötä saimme arvokasta kokemusta ja osaamista hydrauliikan alueelle. Turussa on varasto-ohjelmaa laajennettu ja Gates -hydrauliikkaletkujen ja -liitinten varastointia lisätty, kertoo Laaksonen.

Specma Oy:n omat toimipisteet Suomessa

Vuonna 2014 Specma aloitti voimakkaasti laajentamaan toimintojaan Suomessa koko maan kattavan jakelun ja palvelun edistämiseksi. - Avasimme Ouluun, Kemiin ja Tornioon uudet toimipisteet, jotka toimivat yhdessä vasta uudistetun Rovaniemen toimipisteen kanssa pohjoisessa Specman selkärankana. Rovaniemelle on avattu uudet toimitilat nyt joulukuussa 2017, jossa on tilaa 850 neliötä ja nyt pystymme myös varastoimaan teollisuus-

- Hallitsemme koko prosessin aina tuotekehityksestä loppukokoonpanoon ja pystymme kattamaan asiakkaidemme tarpeet yksittäisistä komponenteista aina vaativimpiin hydraulijärjestelmiin saakka, sanoo Specma Oy:n myyntijohtaja Jukka Laaksonen.

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

152

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

123

Parkerin elektroninen ohjain eP2 nostaa nykyisen tuotevalikoiman tuottavuuden uudelle tasolle

M

aailman johtavan liikkeenohjausteknologian tuotteiden valmistajan Parker Hannifinin pumppu- ja moottoriosasto on ilmoittanut aksiaalimäntäpumppujen tuotevalikoiman laajentamisesta uudella elektronisella ohjainkonseptilla, eP2:lla.

Uusi eP2-ohjain nostaa tehokkuuden, reagointikyvyn ja vakauden täysin uudelle tasolle. Se sisältyy P2/P3-tuotesarjaan, jota on käytetty kuormantunnistinjärjestelmissä useiden vuosien ajan. Parkerin P2/P3-sarja suunniteltiin alun perin vastaamaan raskaan käytön liikkuvien sovellusten erityisvaatimuksiin. Sarja tarjoaa kustannustehokkaan suoran kiinnitysratkaisun tavallisimpiin liikkuviin voimansiirtolaitteisiin tilaoptimoiduilla koteloilla ja ainutlaatuisella

Parkerin aksiaalimäntäpumppujen tuotevalikoima on laajentunut uudella elektronisella eP2 -ohjainkonseptilla.

porttien sijoittelulla. Saatavilla on sekä vakioversio (P2) että ahdettu, sisäisesti vahvistettu versio (P3), mikä mahdollistaa suurien virtausmäärien toimin-

nan erilaisissa tulo-olosuhteissa. P2/P3:n jatkuva paineluokitus on jopa 350 baaria, joten se tarjoaa suuritehoisen tiheyden ja mahdollistaa liikkuvien konei-

den pienemmän koon. Elektronisen eP2-ohjaimen mukaantulon ansiosta tuotesarja tarjoaa nyt suuremman volumetrisen hyötysuhteen ja pienemmän virrankulutuksen ja minimoi siten vakiomallisten hydraulis-mekaanisten kompensaattorien häviöt. Lisäksi eP2 tasoittaa tietä uusille hydrauliikkajärjestelmiin liittyville menetelmille, jollainen on muun muassa yksittäisen käyttölaitteen toiminnan ohjaus yksinomaan elektronisesti, mikä eliminoi tavanomaisen LS-järjestelmän delta p -häviöt. Sähköisellä vinolevyn asentomittauksella varustellussa uudessa rakenteessa hyödynnetään suljettua säätöpiiriä, joka takaa parhaan mahdollisen tarkkuuden ja toistettavuuden milloin tahansa. Vakio-ominaisuutena on elektronisen siirtymän säätötoiminto joka voidaan helposti integroida olemassa olevan järjestelmän ohjauslogiikkaan. Lisäksi

eP2-laitteisto varmistaa elektronisen paineenrajoituksen, vääntömomentin säädön ja nopeuden kompensoinnin. Itse pumpun lisäksi Parker on ottanut käyttöön myös uuden pumpun säätömoduulin, joka tarjoaa logiikka- ja valvontamahdollisuudet kaikille eP2:n elektronisille ohjaustoiminnoile. Kaikki komponentit on CE-sertifioitu. eP2075:n sarjatuotanto alkoi heinäkuussa 2017, minkä jälkeen julkaistaan kaikki P2:n ja P3:n myöhemmät päivitykset tulevina kuukausina.

Lue hydrauliikan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi

Parkerin irtikytkettävä F3 -pumppu vähentää polttoaineen kulutusta ja äänitasoa

U

usi Parkerin F3 -pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydrauliikkapumppu voidaan kytkeä irti moottorista. Uusien F3-pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa. Uuden F3-pumpun suorituskyky on jopa 185 l/min ja 400 bar. Lisäksi Parkerin vuosikymmenten kokemus vaativimpien kuorma-autosovellusten parissa takaa pumpun äärimmäisen luotettavuuden. Kun pumppu on asennettu moottorin voimanottoon, pienimmätkin ongelmat,

kuten vaurioitunut letku, saattavat edellyttää auton hinaamista kor- jaamolle, mikä puolestaan merkitsee suuria lisä- ja seisokkikustannuksia. Uuden F3-pumpun voi vapauttaa helposti, jolloin kotiin päästään oman moottorin avulla. Polttoainesäästö 0,6 prosenttia ei kuulosta paljolta, mutta tavallisen kuorma-auton kohdalla se on 200-300 litraa vähemmän dieseliä vuodessa, mikä puolestaan merkitsee vähemmän kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä. Tämä johtuu siitä, että F3 -pumppu voidaan kytkeä irti kokonaan, kun sitä ei käytetä. F3-pumpun ollessa vapautettuna se ei kuormita moottoria ja on meluton (verrattuna tavalliseen hydrauliikkapumppuun sen ollessa vapaakierrolla). Kuljettaja voi kytkeä pumpun työmaata lähestyessään ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Sisäänrakennetulla mekaani-

Uusien Parker F3 -pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa.

sella kytkimellä varustettu ainutkertainen malli tekee F3-pumpusta erittäin kevyen ja pieniko-

koisen, jolloin pumppu on helppo asentaa yleisempiin kuorma-autojen moottoreihin.

Uusi F3-pumppu on saatavana kahdessa koossa: F3-081 ja F3101.

Parkerin kompakti F12 -moottorisarja tarjoaa korkeampaa tehopainosuhdetta pienemmässä koossa

U

uden sukupolven Parker F12-152, F12-162 ja F12-182 -moottorit ovat kooltaan pienempiä ja kevyempiä kuin aikaisemmat moottorisarjat tai markkinoilta löytyvät kilpailevat tuotteet. Parkerin uusi moottorisarja on mitoitettu 480 baarin käyttöpaineelle, se on saatavana SAE D ja kahtena eri ISO versiona ja se tarjoaa monia joustavia liitäntävaihtoehtoja mahdollistaen rää-

tälöidyt ratkaisut suurimpaan osaan käyttökohteista. Verrattuna menestyksekkääseen edeltäjäänsä, tämä sarja vähentää melutasoa 6-10 dB. Patentoitu pallomainen mäntäkonsepti ja hammassynkronointi mahdollistavat suuremman pyörimisnopeuden, korkeat kiihtyvyysominaisuudet ja lyömättömän hyötysuhteen. Lyömätön hyötysuhde tarkoittaa pienempää tehohäviöitä ja hukkalämpöä. Asiakkaamme hyötyvät pienemmästä jäähdytystar-

peesta ja säästävät sekä polttoaineessa että painossa. Tehokkuuden kasvu siirretään tuottavaan työhön ja koska tehoa hukataan vähemmän, kasvihuonekaasujen ja partikkeleiden päästömäärä pienenee. Näin täytetään tulevaisuuden päästömääräykset. F12 pumput ja moottorit voivat vähentää polttoainekulutusta huomattavasti enemmän kuin kilpailevat tuotteet. Testit osoittavat 9,4 kW pienempää tehohukkaa, mikä vastaa 2300 litran polttoainesäästöä vuodessa*.

Korkean hyötysuhteen mahdollistava vinoakselirakenne ainutlaatuisella pallomaisella mäntäkonseptilla, hammassynkronoinnilla, vahvalla sylinteriryhmällä ja optimoidulla venttiililevyllä takaavat hyvin kestävän ja luotettavan moottorin vaativiinkin sovelluksiin. * Verrattuna kilpailijan tuotteeseen tyypillisessä applikaatiossa perustuen 25001/min pyörimisnopeuteen ja 300 baarin käyttöpaineeseen 1000 tunnin käytössä.

Uuden sukupolven Parker F12 -sarjan pumput ovat kooltaan pienempiä ja kevyempiä kuin aikaisemmat moottorisarjat. Niiden melutaso on laskenut entisestään 6-10 dB. Moottorit on mitoitettu 480 bar paineelle.


124

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Rexrothilta uusi versio M4-konfiguraattorista M4-tuoteperheen kuormantuntevien venttiileiden konfigurointiin

Helposti konfiguroitu ja nopeasti toimitukseen

Rexrothin uudistetun M4 konfiguraattorin avulla koneenrakentajat saavat käyttöönsä lisää vaihtoehtoja sekä nopeamman suunnittelu- ja hankintaprosessin M4 kuormantunteville venttiileille.

J

Pohjois-Amerikkaan toimitetaan kolmessa viikossa. eShop-linkitys säästää arvokasta aikaa tilausprosessissa.

atkuvasti lyhenevät tuotekehityssyklit koneenrakennuk- sessa on lisännyt tarvetta entistä nopeammille suunnitteluprosesseille. Bosch Rexrothin päivitetty, verkossa oleva M4 -konfiguraattori, auttaa mobilekoneiden rakentajia kahdella tavalla: Toisaalta helppokäyttöisellä ja intuitiivisella työkalulla on helppo ja nopea hallita suurta määrää venttiiliperheen eri vaihtoehtoja ja saada välittömästi kaikki suunnittelussa tarvittavat dokumentit ja mallit. Toisaalta konfiguraattori tarjoaa laajennetun määrän suositeltavia komponentteja pikatoimitukseen Bosch Rexrothin verkkokaupan eShopin yhteydellä, mikä tekee hankintaprosessista entistä nopeamman ja helpomman.

Merkittävästi suurempi määrä eri vaihtoehtoja

Monipuoliset M4-12 ja M4-15 -venttiilit soveltuvat tarkkuutensa, herkkyytensä ja turvallisuutensa vuoksi hyvin monenlaisiin mobiletyökoneisiin ja niiden toimintoihin, kuten kuormantuntevaan puominohjaukseen, metsäkoneisiin, henkilönostimiin, avoimen piirin ajoon, poralait-

Venttiileiden kokoonpanoa myös Tampereella

Osana venttiilikokoonpanon laajentamista Tampereella on otettu käyttöön uusi testipenkki venttiileiden säätöön ja testaukseen. Testipenkin teho on 75kW ja sillä voi koeajaa venttiileitä yli 400l/min virtaukseen saakka. Penkkiä voi käyttää joko kuormantuntevana tai vakiopaineisena.

teisiin ja moneen muuhun sovellukseen. Eri konfiguraatioiden määrä M4 -venttiilissä on vastaavasti laaja. Rexroth tarjoaa M4-konfiguraattorin tuotekehityksen ja suunnittelun tueksi. Sen avulla tuotekehittäjät ja suunnittelijat pystyvät helposti luomaan oikeanlaisen venttiilirakenteen. Julkaistussa työkalussa on nyt merkittä-

västi suurempi määrä eri vaihtoehtoja. Avustettu valintaprosessi avaa aina soveltuvat vaihtoehdot sen mukaan mitä kriteereitä käyttäjä valitsee (esim. monoblock, keskisisääntulo, eri ohjaustavat ja päätylevyt jne.) Heti kun konfiguraatio on valmis, työkalusta saadaan kattava dokumentaatio sisältäen kaavion, mittakuvan ja 3D-mallin.

Nämä voidaan ottaa välittömästi käyttöön koneen suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Rekisteröidyt käyttäjät voivat lisäksi palata vanhoihin, talletettuihin projekteihin ja nopeuttaa suunnittelua entisestään. Selkeästi merkittyjä, suositeltavia vaihtoehtoja pienille sarjoille, kuten prototyypeille, on lisätty: tilaukset Eurooppaan ja

Myös Tampereen Rexrothin toimipaikassa kokoonpannaan mobileventtiileitä. Toimipisteessä on laaja varasto M4-12, M415, M4-22 ja Oil Control LC venttiiliperheiden osia. Prototyyppien ja piensarjojen toimitus Tampereelta onnistuu nopeasti, parhaimmillaan muutamassa päivässä. Venttiileiden konfigurointi voidaan tehdä joko M4 -konfiguraattorilla tai Rexrothin myynnin avustuksella. Eri venttiiliperheitä voidaan myös yhdistää. Nämä ns. hybridiventtiilit soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa toimilaitteiden tilavuusvirta- ja painevaatimukset poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi mobilelaitteen päätoiminnot, kuten ajo- ja puomiventtiilit voidaan toteuttaa M4-tuoteperheen venttiilisiivuilla ja aputoiminnot, kuten maatuet jne. voidaan toteuttaa LC-tuoteperheen osilla. Näin saadaan kuhunkin kohteeseen sopiva mahdollisimman kompakti ja edullinen venttiiliratkaisu.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

125

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi

Menetelmät soveltuvat myös vaikkapa puutavaranostureihin

Älykkäämpiä robottijärjestelmiä kaivosten autonomisiin työkoneisiin

D

iplomi-insinööri Tuomo Kivelä kehitti väitöstyössään me- netelmiä, jotka muun muassa estävät kaivosrobotteja törmäämästä toisiinsa. Kivelä on ensimmäinen, joka valmistuu TTY:n Teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulusta (Doctoral School of Industry Innovations, DSII).

Robottiautojen kehittäminen on haastavaa, mutta autonomisten liikkuvien työkoneiden, kuten vaikkapa tunneleissa toimivien porauslaitteiden, kehittäminen on monessa mielessä vielä haastavampaa. Liikkumisen lisäksi autonomisen työkoneen pitää pystyä tekemään tuottavaa työtä, esimerkiksi poraamaan reikiä kallioon tai nostelemaan kontteja tai tukkeja, alustassa kiinni olevalla robottimaisella työkalulla. Yksittäisten laitteiden lisäksi on kehitettävä myös kokonainen tunnelinporausautomaatio, jossa useampi porausrobotti työskentelee yhtä aikaa samassa tunnelissa. Robottien pitää osata

Diplomi-insinööri Tuomo Kivelä kehitti väitöstyössään menetelmiä, jotka muun muassa estävät kaivosrobotteja törmäämästä toisiinsa.

välttää törmäyksiä sekä tunneliin että toisiinsa ja tunnistaa poikkeustilanteita. Niiden pitää toimia esimerkiksi tilanteessa jossa yksi roboteista vikaantuu tai jää jälkeen sille suunnitellusta tehtävästä. Tuomo Kivelä tutki väitöskirjatyössään tällaisten työkoneiden monirobottijärjestelmän rakennesuunnittelua sekä käytönaikaisten törmäysten estoa. Hän kehitti robottimanipulaattorin eli sarjatyyppisen robotti-

käsivarren rakenteen optimointimenetelmiä laskennallisten menetelmien avulla. - Optimoitu robottikäsivarren rakenne muun muassa yksinkertaistaa sen ohjausta, parantaa laitteen tuottavuutta ja vähentää tarvittavaa tuotevariaatioiden määrää, Kivelä kertoo. Väitöstyössä raskaille työkoneille kehitettiin myös digitalisoituun tunneliympäristöön perustuvia edistyksellisiä ohjausratkaisuja. Ratkaisut mahdollis-

tavat sen, että samassa tunnelissa työskentelevät työkoneet voivat liikkua tunnelissa automaattisesti ja keskeytyksettä haluttuun paikkaan. Järjestelmä pystyy myös välttämään työkoneiden törmäyksiä ja etsimään niille tarvittaessa uuden, vaihtoehtoisen kulkureitin. Tuomo Kivelän kehittämät menetelmät on suunniteltu vaativassa tunneliympäristössä, jossa ihmisen kapasiteetti ei riitä esimerkiksi neljän robotin kaikkien mahdollisten törmäysten ennakoimiseen. Menetelmät soveltuvat myös yksikertaisempiin automaattisiin robottijärjestelmiin, kuten puutavaranostureihin ja perinteisiin robottisoluihin, joiden mahdolliset törmäyskohdat, kuten esimerkiksi lattia ja liikealue, ovat helpompia ennakoida.

Yhteistyössä teollisuuden kanssa

Tuomo Kivelä on ensimmäinen joka valmistuu TTY:n vuonna 2014 perustamasta Teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulusta (DSII). Tohtorikoulussa yhdistyvät uudella tavalla väi-

töskirjatyö, perehtyminen innovaatiomenetelmiin, liiketoimintahaasteiden ratkaiseminen sekä ammatillisten verkostojen luominen. Kivelän väitöstyö on tehty tiiviissä yhteistyössä Sandvikin kanssa. Työn tieteellinen ohjaus on tullut yliopistosta. - Toimintamalli, jossa tutkimus yhdistetään tuotekehitykseen ja liiketoimintaan, osoittaa kuinka yhteistyö yritysten ja yliopistojen välillä voi parhaimmillaan toimia, iloitsee Sandvik Miningsin tutkimus- ja teknologiajohtaja Jani Vilenius. Teollisuuden innovaatioiden tohtorikouluun valitaan vuosittain 6-10 uutta jatko-opiskelijaa ja yritysaihetta. Tällä hetkellä yrityskumppaneina mukana ovat muun muassa Bosch Rexroth (Saksa), Ekokumppanit, FIMA ry, Koja, Metsäteho, Parmaco, Sandvik, SSAB, Suomen Hyötytuuli, Vaisala, Volvo CE (Ruotsi) ja Wärtsilä. Tuomo Kivelä (34) on kotoisin Perhosta ja työskentelee tällä hetkellä TTY:n automatiikan ja hydrauliikan laboratoriossa. Uutinen www.tut.fi sivuilta


126

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

HYDRAULIIKAN ASIANTUNTIJA

• asiantunteva henkilökunta • huoltokorjaamo • kestävät letkut • letkuasennelmat • liikkuvan kaluston komponentit • yli 8500 tuotetta heti varastossa

www.tehohydro.fi

ma-pe 8-16.30 • Ruukintie 16, Lappeenranta p. 05 615 8100 • info@tehohydro.fi

Laadukkaat Eaton Walterscheid -tuotteet nyt saatavissa Hydroscand Oy:n kautta

H

ydroscand Oy on aloittanut Walterscheid -tuotteiden myynnin Suomessa. Walterscheid on perinteinen laadukas Saksalainen leikkuurengasliitinvalmistaja joka on tullut osaksi Eaton-konsernia vuonna 2004. Walterscheidin päätuoteryhmiä on palloventtiilit, leikkuurengasliittimet ja sen Walform-järjestelmä, erityisesti teollisuushydrauliikkaan ja offshore-teollisuuteen, mutta myös mobiili-

puolen sovelluksiin. Walterscheidin leikkuurengas-liittimissä on laadukas Guardian Seal-pintakäsittely joka suojaa liitintä korroosiolta vaativissakin ympäristöolosuhteissa. Hydroscandilla on laaja letku- ja liitinvalikoima sekä hydrauliikkaan, teollisuuteen että pneumatiikkaan. Saatavana on myöskin kattava valikoima alan muita tuotteita ja tarvikkeita. Kokenut henkilökunta kahdeksassa toimipisteessä sekä yli 70 jälleenmyyjää tarjoavat nopeaa ammattitaitoista palvelua.

Wa l t e r s c h e i d i n leikkuurengas-liittimissä on laadukas Guardian Seal -pintakäsittely joka suojaa liitintä korroosiolta vaativissakin ympäristöolosuhteissa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

127

Yritykset ja opistot kohtasivat FHPA:n seminaarissa

A

mmatillisen koulutuksen määrärahoja leikataan jatkuvasti. Käytännön tasolla se tarkoittaa lähiopetuksen karsimista. Samalla koulutusvastuuta sysätään yritysten harteille. Ministeriötasolla vannotaan työssäoppimisen nimeen. Prosessien tehostustoimista johtuen työssäoppiminen voi kuitenkin muodostua sekä opiskelijan että yrityksen resursseja kuluttavaksi vaihtoehdoksi, jossa lopputulos voi olla kaikkea muuta kuin toivotun kaltainen. Vaihtoehdoissa kuitenkin löytyy.

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys FHPA järjesti Teknologia 2107 messutapahtuman yhteydessä parin tunnin mittaisen tutustumis- ja verkostoitumistilaisuuden, jossa hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yritysten toimihenkilöt kohtasivat eri puolilta Suomea sijaitsevien ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen edustajia. Tapahtuman seminaariosuudessa kuultiin mielenkiintoista dialogia ammatillisen koulutuksen nykytilasta, tavoitteista ja sisällöstä. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys tarjosi opistoille mahdollisuutta liittyä kansainväliseen CETOP:in (European Oil Hydraulic and Pneumatics Comitee) tarjoamaan hydrauliikan-alan koulutusohjelmaan, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen ja hyväksytty sisältö ”Pätevyyteen perustuvalle tutkinnolle”. Eri yrityksien että oppilaitosten edustajat ovat pääosin tyytyväisiä nykyisten opiskelijoiden osaamistasoon. Huolenaiheeksi nostettiin nykyinen itseopiskeluun ja työssäoppimiseen kannustava opetussuunnitelma ja määrärahojen vähyys. Useiden dialogiin osallistuneiden mielestä itseopiskelu ja työssäoppiminen on hyvä ja vapaaehtoinen vaihtoehto, kuin opetuksen perusta. Opistojen edustajien mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät koulutusmäärärahat eivät enää mahdollista perinteisen lähiopiskeluun pohjautuvan koulutuksen tarjoamista entisessä laajudessaan. Tilannetta ei kuitenkaan nähdä täysin kestämättömäksi, sillä opiskelijat ovat motivoituneita ja useilla on edellisiä sukupolvia paremmat eväät opiskelujen loppuunsaattamiseen. Päivän ohjelman keskeiseen sisältöön lukeutui vireän keskustelun ohella esitykset, joita pitivät Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistyksen edustajien lisäksi metsäkonevalmistaja Ponsse Oyj:n suunnittelupäällikkö Anssi Pitkäranta ja asiakastuen

Messukeskuksessa järjestetyn Teknologia 2017 -tapahtuman yhteydessä pidetty Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys FHPA:n tutustumis- ja verkostoitumistilaisuus keräsi runsaasti osanottajia paikalle.

päällikkö Matti Lahtinen hitsausautomaatipalveluita tarjoavasta Pemamek Oy:stä.

Pulaa osaajista

Maailman kolmen suurimman metsäkonevalmistajan joukkoon lukeutuva Ponsse elää muun konepajateollisuuden kanssa vahvan kasvun aikaa. Yrityksellä on jatkuva tarve osaavasta henkilöstöstä. Tuotantopuolen ammattilaisten kuten koneistajien ja hitsaajien ohella Ponssella on jatkuva tarve suunnittelijoille. Koneiden kehittämiseen tarvittavan työvoiman saatavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi Ponsse perustikin tytäryhtiönsä Epec Oy:n kanssa Tampereelle tuotekehitysyksikön, joka keskittyy liikkuvien työkoneiden ohjelmisto- ja automaatiosuunnitteluun. Ammattitaitoisen ja sitoutumisvalmiin henkilöstön löytäminen on kaikkien alojen haaste, etenkin nuorten osalta ja jos tuotantolaitokset sijaitsevat suurten taajamien ja kasvukeskusten ulkopuolella. Pitkärannan mukaan Ponsse tekee tavoitteellisesti yhteistyötä yhtiön toimintaan liittyvien keskeisten koulutusorganisaatioiden kanssa, kaikilla tasoilla. - Suomesta löytyy vahvaa osaamista, alalta kuin alalta. Kansainvälisille markkinoille siirryttäessä yrityksen henkilöstöltä kaivataan ammattiosaamisen lisäksi myös kielitaitoa sekä selviytymiskykyä arjen eri tilanteissa, Pitkäranta sanoo.

FHPA:n koulutusjaoksen jäsen, Bosch Rexroth Oy:n Heikki Pylkkänen kertoi Euroopan CETOP -koulutusstandardin sisällöstä ja hyödyistä.

Ponsse Oyj:n suunnittelupäällikkö Anssi Pitkäranta avasi paikalla olleille Ponsse-polku -nimellä tunnettavan koulutusohjelman sisältöä ja kertoi sen tavoitteista sekä mahdollisuuksista.

Työssäoppiminen

Ponsse on kehittänyt yhdessä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa laajennettua työssäoppimista hyödyntäen kone-ja tuotantotekniikan perustutkinto-opiskelijoille opintopolkumallin, jossa opiskelija suorittaa 50 % opinnoistaan Ponssen eri toimipisteissä, opiskellen näin tutkinnon vaatimat tiedot ja taidot sekä suorittaen ammattiosaamisen näytöt työpaikalla. Ponsse-poluksi nimetyllä kehitystyöllä pyritään vastaamaan yrityksen

Asiakastuen päällikkö Matti Lahtinen Pemamek Oy:stä kertoi millaisia koulutusvaatimuksia vientialan yritys odottaa työnhakijoiden täyttävän.

työvoimatarpeisiin joustavammin ja nopeammin sekä varmistamaan tarvittava osaaminen. Ponsse-polku on työssäoppimista, jossa opiskelija tutustuu erilaisiin ennalta kartoitettuihin työtehtäviin tarkasti valvotuissa olosuhteissa, jolloin perehdyttäminen ja tulosten arviointi on

selkeää. Kullakin työpisteellä työskennellään neljä viikkoa. Toisin sanoen Ponsse-polkua voidaan kutsua myös perehdyttämisohjelmaksi, jonka suoritettuaan uudella työntekijällä on valmiudet tuottavan työn suorittamiseen. Työssäoppimispisteitä on

useissa eri maissa. Työtehtävien ohella koulutuksessa painotetaan myös paikallisen kielen osaamista ja tutustutaan kulttuuriin. Kansainvälinen Ponsse-polku on hyvä ponnahduslauta ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoille. Pitkärannan mukaan Ponsse-polkua esitellään laaja-alaisesti eri opiskelijaryhmille, alkaen peruskoulun viimeisiä luokkia käyvistä. Heille järjestetään tutustumispäivä tehtaalle sekä koeajosavotta. Tutustumisen jälkeen opiskelija voi ilmoittautua hakijaksi Ponsse-polulle, jonka jälkeen järjestetään valintaa edeltävät haastattelut. Valituille opiskelijoilla on tutustumisjakso ensimmäisen vuoden aikana, jolloin heidät perehdytetään Ponssen käytäntöihin ja mukaisesti ja tutustutetaan työmenetelmiin ja työpisteisiin. Toisen ja kolmannen vuoden aikana perehdyttäminen jatkuu suunnitellusti. Pitkäranta ja Lahtinen kertoivat alojensa tulevaisuuden näkymistä sekä työmarkkinoiden haasteista monikansallisten yritysten silmin. Molemmat puhujat olivat yksimielisiä siitä että suomalaiset korkean teknologian yritykset tarvitsevat ennen kaikkea kielitaitoista henkilöstöä. - Kielitaito on erityisen tärkeässä asemassa ja siihen kannattaisi panostaa mahdollisimman paljon. Yli 90 prosenttia yrityksemme tuotteista myydään Suomen rajojen ulkopuolelle, sanoo Matti Lahtinen hitsausautomaatioratkaisuja yli 50 eri maahan tarjoavasta Pemamek Oy:stä. Lahtisen mukaan ammattiin ohjaavaa koulutusta työnnetään hieman turhan paljon yritysten harteille. - Useissa yrityksissä tuotanto ja prosessit ovat usein tehostettu äärimmilleen. Vähäinen henkilöstö ja jatkuva kiire eivät tahdo jättää aikaa edes jo olemassa olevan henkilöstön kunnolliseen kouluttamiseen. Silloin voi käydä niin, että työssäoppiminen ei oikein täytä odotuksia. Tätä pitäisi miettiä myös ministeriön puolella, Lahtinen jatkaa. Sekä Pemamek Oy:n Lahtinen että Ponsse Oy:n Pitkäranta ovat yhtä mieltä siitä että nuorten osaamisessa ja motivaatiossa ei ole puutteita: - Nuoret ovat eläneet koko ikänsä digitalisaation keskellä, joten eri teknologioiden omaksuminen on heille luontevaa. Normaali erilaisten ihmisten välinen kanssakäyminen voi toisinaan olla haastavaa mutta siinäkin hyvää alkuun pääsee pienillä asioilla, kuten vaikkapa tervehtimällä työkavereita, Pitkäranta kertoo. Lue hydrauliikan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

128

HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin.

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | FIN-02770 Espoo Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi

Specma tarjoaa osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikkaan, pneumatiikkaan ja voiteluun

Letkut ja liittimet

Komponentit

Pneumatiikka

Yli 40 jälleenmyyjää ympäri Suomen

Korjaamotuotteet

Teollisuustuotteet

www.specma.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

IP-Produkterin hydrauliikan tuoteohjelma laajentunut merkittävästi

I

P-Produkter Oy on laajentanut hydrauliikan tuotevalikoimaan- sa viime aikoina voimakkaasti. IP-Produkter Oy on vuonna 1961 perustettu tekniikkatalo, joka myy ja markkinoi Suomessa korkeatasoisia teollisuustuotteita lastuavalle metalliteollisuudelle, prosessiteollisuudelle sekä hydrauliikka-aloille. Tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi tukivalmistusta ja huoltotoimintaa.

Japanilaiset Yuken Hydraulicsin laatukomponentit

IP-Produkterin hydrauliikkakomponenttien valikoima kasvoi erittäin merkittävästi kun maahantuontiohjelmaan otettiin mukaan japanilainen Yuken Hydraulics. Yrityksen historia juontaa aina vuoteen 1924 jolloin Uichi Yuki perusti autokorjaamon Tokiossa. Vuoteen 1931 mennessä hän oli aloittanut työstökoneiden valmistuksen ja näki markkinoilla potentiaalia pumppujen ja venttiileiden valmistuksessa. Siitä alkoi hydrauliikan kehitys ja tänä päivänä edelleen Yukin perheen johtama yritys toimii globaalisti liikevaihdon ollessa yli 1,2 miljardia dollaria. Yuken Hydraulics onkin kooltaan viiden suurimman hydrauliikka-alan toimijan joukossa maailmassa. Tuotantoa on Japanin päätehtaiden lisäksi Kiinassa, Intiassa ja Malesiassa joissa valmistetaan komponentteja lähinnä paikallisiin tarpeisiin. - Yuken Hydraulicsin tuotevalikoima on laaja ja korkeaa japanilaista laatua. IP-Produkter toi aikanaan Yukenin hydrauliikkaa maahan mutta yhteistyö hiipui 1990-luvun alun vaikeina aikoina. Nyt kun halusimme laajentaa tuotevalikoimaa niin Yuken oli siihen loistava valinta yhteistyökumppaniksi varsinkin kun sillä on tänä päivänä Euroopan päätoimipaikka Englannissa, missä on suuri keskusvarasto, hyvin palveleva tekninen tuki sekä myös järjestelmäsuunnittelua ja kokoonpanotoimintaakin, kertoo IP-Produkter Oy:n myyntipäällikkö Eero Jokirinne. Yuken Hydraulics on tänäkin päivänä erikoistunut työstökoneissa käytettävän vaativan hydrauliikan valmistukseen, mikä takaa kaikkien tuotteiden erittäin korkean valmistuslaadun. Toki valikoimasta löytyy lisäksi kattavasti tuotteet liikkuvan kaluston ja teollisuuden hyrauliikan tarpeisiin. - Myös Yukenin tapa ilmoittaa komponenttien paineluokat on konservatiivinen; todellisuudessa niillä voi ajaa oleellisesti

IP-Produkterin hydrauliikkakomponenttien valikoima kasvoi erittäin merkittävästi kun maahantuontiohjelmaan otettiin mukaan japanilainen Yuken Hydraulics. Liikkuvan kaluston valmistajia kiinnostaa varmasti Yukenin uusi säätyvätilavuuksinen A3HG -pumppusarja seitsemässä eri koossa 16-180 ccm ja aina 400 bar paineille.

korkeammilla paineilla, huomauttaa Jokirinne. Yuken Hydraulicsin venttilien tarjonnasta löytyy koko skaala suuntaventtiileistä servo-, propo- ja virtauksensäätöventtiileihin. - Mielenkiintoisia venttiilituotteita ovat mm. DSG-sarjan Cetop-ventiilit, joissa on todella suuret läpivirtaukset ja tarjolla on erilaisia kara- ja luistivaihtoehtoja paljon joista voi räätälöidä juuri haluamansa. Toinen kiinnostava tuoteryhmä on nopeatoimiset LSHVG-servoventtiilit joilla 0-100 % liike saavutetaan alle 7 millisekunnissa tarkkuuden ollessa parempi kuin alle 1 %. Servoventtiilit tarjoavat jopa 1500 l/min virtaukset ja ne eivät ole rakenteensa ansiosta herkkiä lialle. Esimerkiksi NG6 kokoisen Cetop-venttiilin maksimi virtauskapasiteetti on jopa 100 l/min mikä on markkinoiden paras, kertoo IP-Produkter Oy:n myynti-insinööri Kalevi Lustig. Pumppupuolelta Yukenilta löytyy mm. tosi laaja valikoima mäntäpumppuja mobile- ja teollisuuskäyttöihin. - Liikkuvan kaluston valmistajia kiinnostaa varmasti uusi säätyvätilavuuksinen A3HG -pumppusarja seitsemässä eri koossa 16-180 ccm ja aina 400 bar paineille. A7H -sarjasta löytyy säätötilavuuspumput 180265 ccm koossa jopa 400 bar paineille ja A-sarjan pumput koossa 10-219 ccm ja 280 bar paineille tarjoavat laatua suosittuun käyttöluokkaan. Yuken tarjoaa pumppuihin myös hyvän säädinvalikoiman kuten painekompensoidut, kuormantuntevat ja tehonrajoittimet, luettelee Jokirinne. Siipipumppujen käyttö on kone- ja laiterakennuksessa vähentynyt mutta Yuken Hydraulicsin uusi PV-sarja avaa uusia mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen. - Tarjolla on yksöis- ja kaksoispumppuversiot 6-237 ccm koossa ja 280 bar paineille - lisäksi löytyy erittäin pienikokoi-

Siipipumppujen käyttö on koneja laiterakennuksessa vähentynyt mutta Yuken Hydraulicsin uusi PV-sarja avaa uusia mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen.

sia siipipumppuja aina 400 bar paineilla. PV-sarjan siipipumput ovat tehokkaita ja erittäin hiljaisia, toteaa Lustig. Yuken Hydraulicsin moottorivalikoimasta kannattaa mainita esimerkkinä AC-servomoottorit, joilla ohjataan taajuusmuuntimella suoraan moottorin kierrosnopeutta ja sitä kautta pumpun tuottoa. - AJR- ja ASF-sarjoista löytyy valmiit paketit joissa on servomoottorit ja kiinteät tai säätötilavuuspumput. Niillä onnistuu hydrauliikkajärjestelmän säätäminen optimaalisella tavalla energiaa säästäen. Käyttökohteita löytyy vaikkapa kaivoskoneista, työstökoneista, jäteautoista, purjeveneistä jne. listaa Lustig.

Italialaiset UFI Filters suodattimet

Perinteisesti suodatustekniikassa vahva IP-Produkter on solminut sopimuksen italialaisen UFI Filters Hydraulic Divisionin kanssa. - Sopimus on meille erittäin toivottu ja olemme ylpeitä saadessamme edustukseen maineikkaan ja laadukkaan suodatintoimittajan. UFI pystyy tarjoamaan ratkaisun hydrauliikan ja kiertovoitelun tarpeisiin laajasti, niin loppukäyttäjille kuin myös OEM valmistajille. Valikoimasta löytyy paine-, paluu-, imu- ja kiertovoitelusuodattimet, sekä huohottimet. Lisäksi ohjelmaan kuuluu laaja valikoima indikaattoreita suodattimiin. UFI:n tehtailla on laatusertifikaatit ISO 9001-2008 ja ISO TS 16949:

Kuvan järjestelmässä on mm. Yukenin DSG-sarjan Cetop-venttiileitä, joissa on todella suuret läpivirtaukset ja tarjolla on erilaisia kara- ja luistivaihtoehtoja paljon joista voi räätälöidä juuri haluamansa.

Yukenin AC-servomoottoreilla ohjataan taajuusmuuntimella suoraan moottorin kierrosnopeutta ja sitä kautta pumpun tuottoa. AJR- ja ASF -sarjoista löytyy valmiit paketit joissa on servomoottorit ja pumput.

2009 ja ympäristösertifikaatti ISO14001. Tuotetietoa on saatavilla suoraan päivitetyiltä sivuiltamme ja suoraan myynnistämme. Parannetaan yhdessä suodatuksenne tasoa ja tehokkuutta. Voit kysyä myös ratkaisuja dieselin suodatukseen kauttamme, sanoo Jokirinne.

Perinteisesti suodatustekniikassa vahva IP-Produkter on solminut sopimuksen italialaisen UFI Filters Hydraulic Divisionin kanssa. Valikoimasta löytyy ratkaisut hydrauliikan ja kiertovoitelun tarpeisiin laajasti, niin loppukäyttäjille kuin myös OEM valmistajille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto


2017

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Seuraava jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 9.3.2018

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE-koneilla teet työsi taloudellisemmin. Astumme vuoteen 2018 reippaasti uudistuneena. Uutuudet ohjelmistoissa, kuljettajan työympäristössä sekä teknisissä ratkaisussa tekevät PONSSE-koneesta markkinoiden moderneimman työkalun puunkorjuuseen.Uusilla ominaisuuksilla säästät polttoainetta sekä teet työsi luotettavasti, tehokkaammin ja tuottavammin kuin aiemmin.

Boost/Save. Säästä polttoainetta ja tehosta toimintaa. Tämä on filosofiamme, jonka avulla voit saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tuotteiden, tietojärjestelmien, koulutuksen ja oikeanlaisen huollon avulla parannat tuottavuutta, pienennät polttoaineenkulutusta ja vähennät ympäristön kuormitusta. Olemme sitoutuneet tavoitteeseen pitkällä aikavälillä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan kaikkien tuotteidemme ja palveluidemme polttoainetehokkuutta.