Metsäalan Ammattilehti 6/2016 - vuodenvaihde 2017

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

POST 18.98 ITUS 7 kpl

AMMATTILEHTI

32 vsk. 1986-2017

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Vuodenvaihteen 2017 lehti PONSSE SCORPION

METSIEN EDISTYKSELLISINTÄ TEKNOLOGIAA

Asiaa pehmeiden maiden korjuusta

Kuljetusalan tuoreet kuulumiset

KATSO PONSSE SCORPION VIDEO

PONSSE TARJOAA MARKKINOIDEN KATTAVIMMAN ja monipuolisim-

Ammattilehti koeajaa kalustoa

man valikoiman parasta metsäkonetekniikkaa – kaikkiin puunkorjuun haasteisiin. PONSSE SCORPIONISSA KULJETTAJA on kaiken keskipisteessä. Ohjaamonäkymältään täysin avoin, voittamattoman vakaa ja tehokas kone kulkee ympäristön ehdoilla pienin pintapainein. Mullistavalla kolmen rungon rakenteella levelloinnin nivelpiste saadaan alas ja kone erittäin vakaaksi ja mukavaksi. Taloudellisuus ja mukavuus on huomioitu myös huoltokohteiden sijoittelussa. Uusi 4F-moottori ja parannettu hydrauliikka ovat mahdollistaneet huoltovälien pidentämisen aikaisemmasta 600/1200 tunnista 900/1800 tuntiin.

PONSSE OYJ

Ponssentie 22 74200 Vieremä puh. 020 768 800

PONSSE SCORPION vie puunkorjuun tuottavuuden, ympäristöystävällisyyden ja ergonomian aivan uudelle tasolle ja asettaa uuden standardin kuljettajan työympäristölle.

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kilpailu Kiristyy

teKnologia Kehittyy Komatsun hakkuukoneiden tuoteohjelmassa on viisi erikokoista tehoiltaan erilaista mutta hyvin saman näköistä harvesteria, yleiskoneita jokainen, ja mikä tärkeintä: perusratkaisuiltaan Komatsuja. Uusin jäsen harvestereiden tuoteperheessä on Komatsu 931XC. Se erottuu porukasta. Siinä on kahdeksan pyörää. KOMATSU 931XC:STä lyhyeSTi Hakkuukoneiden kahdeksanpyöräisten 20-tonnisten kokoluokka on kasvussa. Komatsu 931XC on siinä joukossa uusi tuttavuus.

www.komatsuforest.fi

Yltiöpäisen uutta, mielenkiintoista ja samalla riskialtista XC-Komatsusta on turha hakea, koneen rakenteen ratkaisut on tunnettu jo pitkään. Komatsun omistajille teli, keinuakseli, pyörivä ohjaamo, runkorakenne, vakausmekanismi sekä paralleelinosturi ovat tuttuja vuosien ja vuosikymmenten ajoilta. Sama koskee ominaisuuksia. Vakaus maastokulkemisessa ja vakavuus työtä tehtäessä, hydrauliikan hyvät hyötysuhteet, voimansiirron käyttäytyminen ääritilanteissa, ohjaamon riittävät tilat ja alhainen polttoaineenkulutus, ne siirtyivät ihan semmoisenaan uuteen kahdeksanpyöräiseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsät ja puunkäyttö tarvitsevat ilmastopoliittista ohjausta

I

lmastopolitiikkaa voitaisiin tehostaa hinnoittelemalla metsien hiilivirrat. Puun ilmastoystävälliseen kasvattamiseen ja käyttöön voitaisiin ohjata taloudellisilla kannustimilla, suosittelevat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkijat tuoreessa Metsätieteen aikakauskirjan katsauksessa.

Metsät ovat hyvinvoinnin lähde muun muassa puuntuotannon, virkistyksen ja luonnonsuojelun kautta. Metsien avulla voidaan hillitä myös ilmastonmuutosta. On luontevaa pyrkiä sovittamaan ilmastopolitiikka yhteen muiden käyttömuotojen kanssa siten, että metsien tuottamat hyvinvointivaikutukset muodostuvat mahdollisimman suuriksi. - Tarkoituksenmukainen ilmastopolitiikka voimistaa metsien ilmastohyötyjä tasapainottaen ne muiden metsänkäytön tavoitteiden kanssa, toteaa Luken professori Jussi Uusivuori.

Ilmastopolitiikkaa tehostettaisiin hinnoittelemalla metsien hiilivirrat

Teollisuudelle ja energiantuotannolle on onnistuttu luomaan ohjauskeinoja, jotka kannustavat vähentämään päästöjä. Esimerkkejä näistä ovat hiiliverot ja päästökauppa. Vastaavaa hiilivirtoja hinnoittelevaa ohjausta ei ole ulotettu metsiin ja puun käyttöön. Luken tutkijan Jani Laturin mukaan hinnoittelemalla samoin perustein myös metsien ja puutuotteiden hiilivirrat luotaisiin kannustimet näidenkin ilmastovaikutusten huomioimiselle. - Metsien hiilivarastoja olisi mielekästä kasvattaa siltä osin, kuin se on taloudellisesti kannattavaa. Metsien hiilivirtojen hinnoittelu vähentäisi ilmastopolitiikan kustannuksia - tavoitteista tinkimättä, Jani Laturi korostaa.

Ilmasto-ohjausta myös metsänomistajille ja kuluttajille

Metsänomistajat päättävät metsänhoidosta ja kuluttajat puun käytöstä. Näihin päätöksiin voidaan vaikuttaa kannustimilla. Jos metsänomistajalle maksettaisiin korvausta metsän sitomasta hiilestä, hänen kannattaisi sopeuttaa metsänkäsittelyään, koska ilmastovaikutukset huomioimalla hän voisi parantaa metsänsä tuottoa. Vastaavasti puutuotteiden käyttöä ja kulutusta voitaisiin ohjata niin, että ilmastovaikutukset otettaisiin huomioon. Tällöin puutuotteiden kulutusta edistettäisiin, ja pitkäkestoisilla puutuotteilla olisi suuremmat kannustimet kuin lyhytkestoisilla tuotteilla. Järjestelmä ohjaisi puunkäyttöä ilmastoystävälliseen suuntaan.

Ilmastopolitiikassa tulisi hyödyntää metsien koko potentiaali

Oikealla tavalla kohdennettu ilmastopolitiikka edistäisi metsien kustannustehokasta käyttöä ilmastonmuutoksen hillintään. Samalla se poistaisi tarpeen nykyjärjestelmää tukevilta, osin keinotekoisilta ohjauskeinoilta, kuten erilaisten kestävyyskriteerien soveltamiselta. - Nykyisessä kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on rakenteita, jotka voivat viedä valtioilta kannustimet siirtyä nieluja tukeviin järjestelmiin. Tällainen on muun muassa metsänhoidon vertailutason ylittävän nielun hyödyntämiselle asetettu katto. Siksi tulevissa ilmastoneuvotteluissa on tärkeää pyrkiä purkamaan rajoitteita, jotka estävät metsien koko potentiaalin hyödyntämisen ilmastonmuutoksen hillinnässä, tutkija Jussi Lintunen Lukesta sanoo.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

32 vsk. 1986-2017 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen, puh. (050) 464 7972 tero.lahtinen@ammattilehti.fi

21.000 kpl.

18.987 kpl.

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

4

Ammattilehden toimitus vahvistuu merkittävästi - Tero Lahtinen aloitti toimituspäällikkönä

T

oimittaja Tero Lahtinen (43) liittyi vuoden 2017 alusta lukien Ammattilehden toimittajakaartiin. Lahtinen on aikaisemmin toiminut mm. Suomen johtavissa kuljetus- ja logistiikan alan lehdissä toimittajan, valokuvaajan sekä toimituspäällikön tehtävissä. Toimituspäällikkö Tero Lahtinen vahvistaa Metsäalan Ammattilehti-, KiviRock- ja FLUID Finland -lehtiä sekä asiakasleh-

tiä tuottavan Ammattilehden ammattitaitoisen toimittajakunnan auto- ja konepuolen osaamista ja tuntemusta entisestään. Laajemman toimittajakunnan avuin Ammattilehti voi jatkossa tarjota lehtiensä lukijoilleen ja asiakkailleen toimituksellista erityisasiantuntemusta entistä kattavammin ja laaja-alaisemmin - niin painetuissa lehdissä kuin myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. - Ammattikokemusta on kerääntynyt toimittajan töiden ohella myös kuljetuspuolelta

Ammattilehti esiintyy jatkossa aiempaakin vahvemmin alan messuilla ja tapahtumissa sekä kiertää aktiivisesti kentällä asiakkaiden parissa. Kuvassa Ammattilehden Mediarekka FinnMetko 2016 -näyttelyssä.

Vankan alan kokemuksen omaava toimittaja Tero Lahtinen on aloittanut Ammattilehden toimituspäällikkönä 1.1. 2017 alkaen.

mm. ajoneuvoyhdistelmän ratin takaa sekä laaja-alaisesti moottoripyörien parista, kertoo Tero Lahtinen. - Tero tuo tekemiseen uutta näkemystä ja mahdollistaa panoksellaan tuotteidemme kehittämisen lukijoita ja ilmoittajia entistäkin paremmin palveleviksi, teknisiksi kaupallisiksi julkaisuiksi. Hänen ammattitaitonsa mahdollistaa jatkossa mm. asi-

antuntevien koeajojen tekemisen. Ja vahvistuksen myötä liikumme jatkossa aiempaakin aktiivisemmin kentällä sekä olemme mukana vieläkin laajemmin alan tapahtumissa, lupaavat päätoimittaja Janne Jokela ja Taneli Jokela. Tero Lahtisen tavoittaa jatkossa numerosta 050 464 7972 ja sähköpostitse tero.lahtinen@ ammattilehti.fi.

Ammattilehden tuotteet tunnistaa jatkossa yhteisestä vihreämusta-oranssi tunnusväristä Ammattilehden trikolorista. Se on syntynyt Metsäalan Ammattilehden vihreästä, maarakennus- ja kaivosalan ammattilehden KiviRockin mustasta sekä hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun ammattilehden FLUID Finlandin oranssista otsikkoväristä:

METSÄALAN 30.

Postitu s 18 vu .4ik os 31 erkp tal!

30 vsk. 1986-2015

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

N:o 1/15

148 sivua!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2016

by ammattilehti.fi HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

284

sivua!

AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

by ammattilehti.fi

AIDOT AMMATTILEHDET30 vuodelnla. e s k u m e k o k by) ammattilehti.fi Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

1/2016

Hybriditekniikka

Puunkuormaajamestari 2015 juhlakiertue alkaa

tuli metsään

Laajasti hyvää metsäkoneasiaa

TEEMA: Sahateollisuus

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Paljon mielenkiintoista teknistä luettavaa Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

Mielenkiintoinen ja kattava teema

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

www.kivirock.fi

KIVIROCK 1/2016

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

1

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 5

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Helsingin yliopiston ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen yhteistutkimuksen mukaan laserkeilaamalla saatu ennuste puustosta vastaa parhaiten hakkuukoneen keräämän aineiston mukaista todellista tilannetta.

Laserkeilauksella metsikön rakenteesta hyvä kuvaus

L

uonnonvarakeskuksen (Luke), Helsingin yliopiston ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen yhteistutkimuksen mukaan laserkeilaamalla saatu ennuste puustosta vastaa parhaiten hakkuukoneen keräämän aineiston mukaista todellista tilannetta. Laserkeilaus onkin jo otettu yleisesti käyttöön operatiivisessa metsäsuunnittelussa.

Tutkimuksessa verrattiin viittä inventointimenetelmää päätehakkuukuvion puuston arvioimiseksi. Laserkeilauksen lisäksi myös Trestima Oy:n mobiilisovelluksella saatiin hyviä tuloksia. EMO ennakkomittausohjelmisto pärjäsi hyvin vain järeän männikön rakenteen ennustamiseksi. Metsän eri inventointimenetelmien vertailu on tärkeää, kun maastossa tehtävää kallista mittaustyötä pyritään vähentämään puuston rakenteen kuvauksen laadusta tinkimättä.

Eri menetelmien välillä isoja eroja

Aluepohjaista laserkeilaustulkintaa kutsutaan yleisesti nimellä area based approach, ABA. Hilamuotoisessa tulkinnassa (ABA hila) perusyksikkönä on 16 m x 16 m ruutu eli hila. - Kun lasermenetelmä perustui hiloille,

niin ennustetut runkolukusarjat saivat polveilevan muodon, joka parhaimmillaan vastasi erittäin hyvin hakkuukoneen keräämän aineiston mukaista todellista runkolukusarjaa, kertoo erikoistutkija Jouni Siipilehto Lukesta. ABA hilan vaihtoehtona on tuottaa perinteiset puustotunnukset yhdistämällä kuvion sisään osuneiden hilojen puustotunnukset metsikkökuviolle (ABA kuvio). Tämä menettely kuitenkin heikensi puusto- ja tilavuustunnusten tarkkuutta sekä runkolukusarjojen yhteensopivuutta verrattuna hilatason ennusteisiin. Trestima Oy:n mobiilisovellus oli luotettava silloin, kun se perustui riittävään otokseen valokuvia, kuten 10 kuvaa kultakin päätehakkuukuviolta (Trestima 10). Kuvien määrän puolittaminen (Trestima 5) heikensi tuloksia oleellisesti. Ennakkomittausohjelmisto EMO perustuu kevyeen maastomittausotantaan kustannusten säästämiseksi. Sen etuna oli järeän mäntypuuston tarkka kuvaus. Sen sijaan kuusi- ja koivusekapuustojen rakenne saatiin muita menetelmiä huonommin kuvattua, koska otoskoot jäivät hyvin pieniksi niiden osalta. Tutkimus tehtiin Tekesin rahoittaman Data to Intelligence -ohjelman Forest Big Data -hankkeessa, ja siitä on ilmestynyt raportti kansainvälisessä Silva Fennica -julkaisusarjassa.

PALVELEVA KONEPAJA SIIMET LAVETIT SIIMET POKKAREKAT DOLL LAVETIT KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIT - NOUSUPÖYDÄT KOME PERÄVAUNUJEN HUOLTO JA KORJAUS KÄYTETYT LAVETIT CE –MERKITYT TERÄSRAKENTEET JA MAALAUKSET

Esimerkki metsikön suhteellisista runkolukusarjoista. Hilaperusteinen laserkeilaustulkinta ABA hila, kymmenen kuvan tulkinta mobiilisovelluksella Trestima 10 ja ennakkomittausohjelmisto EMO sopivat parhaiten yhteen hakatun puuston runkolukusarjan kanssa. Viiden kuvan tulkinta Trestima 5 tuotti liian ”huipukkaan” jakauman ja ABA kuvio -menetelmällä pieniläpimittaisen puuston jakauman huippu ei sopinut yhteen hakkuukoneen runkolukusarjan kanssa.

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: Fax: MyynG:

(015) 321 610 (015) 225 300 Ari Mäkitalo 044 321 6131


6 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ensimmäiset Pro -metsäkoneenkuljettajat valmistuivat

Ammatillisten osuuksien välissä tehtiin neljä ohjattua kehittymistehtävää omalla työpaikalla/-koneella käyttäen konevalmistajien analyysiohjelmia. Kuvassa PMT Mäkelä Oy:n kuljettaja Jouko Kaikkonen työskentelemässä yrityksen John Deere harvesterilla.

TTS järjesti ammatissa toimiville metsäkoneenkuljettajille lisäkoulutuksen, mikä kehitettiin TTS:n tutkimusten esille nostamien tarpeiden pohjalta yhteistyössä Hamkin, Tredun, Koneyrittäjäliiton ja koneyrittäjien (Metsä-Multia, Putaan MottiMestarit), urakanantajien (Stora Enso, Metsä-Group, UPM-Kymmene) sekä konevalmistajien (Ponsse) kanssa. Kuvassa Ponsse Foxin ohjaimissa Metsä-Multia Oy:n kuljettaja Mika Sironen.

V

iisitoista ensimmäistä metsäkonePro -koulutettua kuljettajaa valmistui 31.10.2016 kuuden kuukauden opiskelun jälkeen Jyväskylässä. TTS järjesti ammatissa toimiville metsäkoneenkuljettajille lisäkoulutuksen, mikä kehitettiin TTS:n tutkimusten esille nosta-

mien tarpeiden pohjalta yhteistyössä Hamkin, Tredun, Koneyrittäjäliiton ja koneyrittäjien (Metsä-Multia, Putaan Motti Mestarit), urakanantajien (Stora Enso, Metsä-Group, UPM-Kymmene) sekä konevalmistajien (Ponsse) kanssa. Koulutus toteutettiin KeskiSuomen alueella yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja ELY:n

rahoittamana täsmäkoulutuksena 2.5.-31.10 2016 välisenä aikana. Koulutuksen kohderyhmänä olivat 15 koneyrittäjien ja urakanantajien valitsemaa ammatissa toimivaa metsäkoneenkuljettajaa Keski-Suomen alueelta. Kuljettajiaan metsäkonetyön tuottavuudessa kouluttaneet koneyritykset olivat Metsä-Multia, Forest-Linna, Putaan Motti-

Suomen ensimmäiset Pro-metsäkoneenkuljettajat sekä pääkouluttaja Juha Mäkelä kurssikuvassa: Antti-Jussi Koppelomäki,Jarno Kuitunen, Mika Sironen, Markus Salminen, Eero Parmola, Teemu Rautjoki, Tatu Siekkinen, Toni Hiironen, Tatu Juurinen, Jani Oksanen, Jouko Kaikkonen, Valtteri Sorkkala, Ismo Manninen, Juho Viitamäki, Henri Nieminen.

Mesytarit, Veljekset Lehtomäki, PMT Mäkelä ja Kone-Yijälä. Koulutuksen tavoitteena oli pureutua kuljettajien tehokkaisiin, taloudellisiin ja ergonomisiin konetyön malleihin sekä toimintatapoihin asiaytimenä ollessa oman osaamisen tunnistaminen ja asenne itsensä kehittäminen ammattilaisena. Läpäisevät teemoina olivat tuotta-

vuus- ja kustannustietoisuus, laadun tunnistaminen ja sen jatkuva parantaminen sekä kehittymiseen kannustava ote (sis. työmotivaatio, työhyvinvointi ja ergonomia). Opinnot rakentuivat räätälöidysti alkaen kahden päivän orientaatio-osuudella, jonka tavoitteena oli perehdyttää opiskelija tuottavuus- ja kustannustietoi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Homma hallussa. Tässä on maailman kätevin työväline, se ...tekee tuntikirjanpidon ...kirjaa laskutettavat asiat ...laskee ylityöt ja päivärahat ...raportoi työtehon ...kertoo seuraavan työn ...näyttää työkaverien sijainnit

Paikannus

...tallentaa reitit ...laskee käyttöasteen

Työajanseuranta ...lämmittää auton valmiiksi ...muistuttaa huollot ...kirjaa tankkaukset ...ja paljon muuta. Forest-Linna Oy:n kuljettaja Teemu Rautjoki ajoi koulutuksen aikana puuta laaniin tutulla ProSilva -kuormatraktorilla. Oman kaluston tilaan ja optimaalisiin asetuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota.

Lisätietoja puh. 045 131 8462

www.kiho.fi

- Eri näkemyksiä työasioihin ja yritystoimintoihin, työtapoihin; Saa avaamaan silmiä omaan työntekoon enemmän; Hyvä päästä keskustelemaan toisten firman miesten kanssa kuinka asiat siellä hoidetaan; Koneen säädöistä ja hakkuutavoista hyötyä - nämä olivat valmistuneiden tyytyväisiä näkemyksiä koulutuksen päättyessä. Kuvassa kuunnellaan kouluttaja Sami Selinin EA-kurssin luentoa. Henri Nieminen (vas.), Jouko Kaikkonen ja Juho Viitamäki paneutumassa Tredun Janne Ruokasen johdolla John Deeren säätöihin.

Metsä-Multia Oy:n kuljettaja Markus Salminen 8-pyöräisen Ponsse Foxin puikoissa. Hyvät työvalot ovat edellytys pimeässä tehokkaasti työskentelylle.

suusajatteluun metsäkonealalla, laadun tunnistamiseen ja sen parantamisen tarpeeseen sekä motivoida heidät itsensä, osaamisensa ja työsuorituksensa jatkuvaan kehittämiseen sekä tavoitteelliseen suhtautumiseen omaan työhönsä. Kovaa asiaydintä olivat neljä kahden päivän jaksona toteutettua ammatillista osuutta (kerta /

kk, yhteensä 8 pv), joiden keskeisinä aiheina olivat • metsäkonetyön kannattavuus ja kustannustietoisuus, ergonomia ja työn tuottavuus • oman kaluston tila/koneen asetukset, koneellisen puunkorjuun suunnittelu ja toteutus, kuljettajan työtekniikka ja tuottavuus (työn havainnointi, oman työskentelyn ohjattu analysoin-

ti), puutavaran mittaus ja laadun seuranta, katkonnanohjaus • koneen tekniikka, säädöt, huolto & ennakoiva kunnossapito • metsäkoneenkuljettajan erityisosaaminen - puunkorjuutyö erikoiskohteilla. Ammatillisten osuuksien välissä tehtiin neljä ohjattua kehittymistehtävää omalla työpaikalla/-koneella käyttäen koneval-

Hannu Pirinen Metsä-Groupista (vas.), Pasi Mikkonen Putaan MottiMestareista ja Jussi Jurvanen Ponsselta metsäkonePro -loppupalaverissa Viitasaa- rella 31.10.2016.

mistajien analyysiohjelmia. Lopputavoitetilana koulutuksella oli osallistuneiden metsäkoneenkuljettajien oman toiminnan ja tuottavuuden sekä kannattavuuden jatkuva kehittäminen osana puunkorjuuketjun kokonaisprosessia. - Eri näkemyksiä työasioihin ja yritystoimintoihin, työtapoihin; Saa avaamaan silmiä omaan

työntekoon enemmän; Hyvä päästä keskustelemaan toisten firman miesten kanssa kuinka asiat siellä hoidetaan; Koneen säädöistä ja hakkuutavoista hyötyä - nämä olivat valmistuneiden tyytyväisiä näkemyksiä koulutuksen päättyessä. Myös urakoitsijat ja urakanantajat toivovat koulutukselle jatkuvuutta tuottavuuspaineiden keskellä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

8 KONEURAKOINTI

ARE you R8Ady ?

Because gtE is ! Logset Oy Hännisentie 2 FI-66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200 Fax 06 210 3216

Myynti: Erno Mäntynen 040 849 3115 010 286 3224 erno.mantynen@logset.com

Y K S I N K E R T A I S E S T I PA R E M P I www.logset.com

HARVESTERIT RIUTTOLEHTO OY SUOMI–FINLAND

TAPIO 350 SYKEHARVESTERI

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla.

> KESTÄVÄ RAKENNE

EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja.

> TALOUDELLINEN

www.syottorullat.fi

> HELPPO KÄYTTÄÄ

Uutuus! Tehokkuutta ja varmuutta! TAPIO-harvestereiden etuja ovat mm. edullinen hankintahinta, helppokäyttöisyys, vähäinen huollon tarve, yksinkertainen ja kestävä rakenne, suuri karsintavoima, polttoainetaloudellisuus ja hyvä karsintajälki. Tutustu Tapio-harvestereihin: MYYNTI

Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

> SUURI KARSINTAVOIMA

Muu Suomi: Otto Motor Oy Tapani Rintala, p. p. 0400 446 001

www.riuttolehto.fi Itä-Suomi: Polvijärven Hake ja Turve Ky Kari Saharinen, p. 0400 375 020


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksi

U

PM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP:n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa.

- UPM on sitoutunut metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin. Tavoitteemme on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyvissä asioissa. Pidämme metsäsertifiointia erinomaisena tapana edistää kestävää metsänhoitoa. Tänä päivänä 84 prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua, ja pyrimme kasvattamaan osuuden 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo. - Olemme tilanteessa, missä linkki puuta raaka-aineena hyödyntävän tuotannon ja metsäkadon välillä on vahvempi kuin koskaan ja se linkki on katkaistava. Onnittelemme yrityksiä, jotka on listattu puu- ja puupohjaisten tuotteiden Forest A -listalle. Listatut yritykset vastaavat markkinoiden vaatimuksiin ympäristövastuullisesta toiminnasta ja estävät metsäkatoa. Tämä sekä suojelee metsiä että

ohjaa markkinakäyttäytymistä kohti entistä kestävämpää taloutta, sanoo CDP:n metsäjohtaja Katie McCoy. UPM on aina huolehtinut metsien elinvoimaisuudesta ja uudistumisesta. Lisäksi yhtiöllä on ollut jo yli kaksi vuosikymmentä oma maailmanlaajuinen monimuotoisuusohjelma, joka on kiinteä osa yhtiön metsänhoitokäytäntöjä. Ohjelman lajikohtaiset hankkeet ja tutkimukset auttavat kehittämään metsänhoitoa ottamalla huomioon eri lajien tarpeet sekä luomaan uutta työskentelykulttuuria yhdessä sidosryhmien kanssa. UPM edistää myös vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua ja suojelualueet ovat osa yhtiön monimuotoisuusohjelmaa. - Olemme iloisia, että myös työmme luonnon monimuotoisuuden hyväksi on hiljattain saanut tunnustusta. Suomen johtava voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto FIBS palkitsi monimuotoisuusraportointimme vuoden 2015 vuosikertomuksessa ja siihen liittyvillä verkkosivuilla, Sami Lundgren sanoo. CDP:n raportti selvittää, miten yritykset suojaavat toimitusketjujaan ja taloudellista tulostaan metsäkatoon liittyviltä riskeiltä. Raportti tehtiin 365:n ja yhteensä 22 biljoonan US-dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. Se kokoaa yhteen tiedon toimenpiteistä, joilla suuret yhtiöt pyrkivät ehkäisemään metsäkatoa.

Stora Enson vastuullisuusraportti valittiin Suomen parhaaksi jo toisena peräkkäisenä vuotena

S

tora Enson vuoden 2015 vastuullisuusraportti on valittu Suomen parhaaksi vastuullisuusraportiksi yritysvastuuverkosto FIBSin järjestämässä riippumattomassa kilpailussa. Tämä on toinen peräkkäinen vuosi, kun Stora Enson vastuullisuusraportti palkitaan Suomen parhaana. Stora Enson raportti voitti tämän vuoden kilpailussa myös opiskelijoiden ja median kunniamaininnat. Kilpailuraati kiitti Stora Ensoa muun muassa ilmastonmuutos-, luonnon monimuotoisuus- ja ihmisoikeusaiheiden kokonaisvaltaisesta ja tasapainoisesta raportoinnista, sekä arvosti myös raportin visuaalista ilmettä ja käytettävyyttä. - Olemme ylpeitä läpinäkyvän raportointimme saamasta tunnustuksesta. Viime vuoden raportissamme vastuullisuustyömme keskeisimmät mahdollisuudet ja haasteet esitetään yksinkertaisen, toistuvan rakenteen kautta. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa raportin keskeisimmät sisällöt varmennetaan ulkoisesti

korkeimmalla mahdollisella tasolla, sanoo Stora Enson yritysvastuujohtaja Noel Morrin. - Johdonmukaisen ja laajan sisällön lisäksi uskomme, että hyvä raportti on myös käytännöllinen ja helppolukuinen kaikille sidosryhmillemme. Olemme tyytyväisiä, että raporttimme saa tunnustusta vastuullisuusasiantuntijoiden lisäksi myös medialta ja opiskelijoilta, lisää Stora Enson viestintäjohtaja Ulrika Lilja. FIBSin vastuullisuusraportointikilpailu järjestettiin nyt 21. kertaa, ja siinä arvioitiin yhteensä 146 yksityisen sektorin vastuullisuusraporttia. Kilpailussa arvioitiin muun muassa kaikki Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden yritysvastuuraportit.

Lue uudet metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

KONEURAKOINTI 9

Työnäytökset jatkuu talvella 2017 - katso lisätietoja www.suomentyokone.fi

Ensiharvennusten ykkönen!

Logbear FH4000 on ketterä, taloudellinen ja kotimainen yhdistelmäkone ensiharvennuksiin. Viiden tonnin omapaino, kantava tela-alusta, matala pintapaine, monipuoliset lisälaitteet – siksi Logbear on ajourattoman korjuun yhdistelmäkone numero yksi! Käy sivuillamme:

www.logbear.fi

VALMISTUS: LOGBEAR OY | Esa Ahopelto p. 0400 231 268 | WWW.LOGBEAR.FI MYYNTI: OTTO MOTOR OY | Tapani Rintala p. 0400 446 001 | WWW.OTTOMOTOR.FI


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Todella hyvin metsäkonealan väkeä paikalle vetäneessä tapahtuman yksi ehdoton kohokohta oli huutokauppa, mistä moni sai matkaansa hyvää tavaraa erittäin edullisesti.

Ponssen markkina- ja vaihtokonepäivää vietettiin Kouvolassa jouluisissa tunnelmissa

J

ouluista markkinaja vaihtokonepäivää vietettiin Ponssen Kouvolan huoltopalvelukeskuksella 16.12.2016.

Todella hyvin metsäkonealan väkeä paikalle vetäneessä tapahtumassa oli esittelyssä Ponssen tuoteuutuuksia kuten PONSSE Manager sekä Parts Online, va-

raosatarjouksia sekä Ponsse Collection -tuotteita pukin konttiin koko perheelle. Myös vaihtokoneista tehtiin kauppaa mukavasti.

Kouvolan tapahtumassa oli menossa mukana turkulainen tehokaksikko Ponssen Juho Nummela (oik.) ja Jethro ”Jeti” Rostedt, jotka vaatimattomina miehinä kehuivat toisiaan.

Esittelyssä oli tietenkin myös uusinta Ponsse metsäkonemallistoa.

Markkinapäivän yksi ehdoton kohokohta oli huutokauppa, missä kaupanteossa oli mukana turkulainen tehokaksikko Ponssen Juho Nummela ja Jethro

”Jeti” Rostedt, joille maistui myös tapahtumassa tarjoiltu joulupuuro.

Puistometsäpalvelun Janne Oldenburg (oik.) vaihtoi kuulumisia Ponssen Jani Liukkosen, Petteri Mellan ja Jussi Hentusen kanssa.

Ponssen Kouvolan huoltopalvelukeskus sijaitsee Korjalan teollisuusalueella osoitteessa Kaupinkuja 3.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 11

Ponssen 2017 sponsorointisopimukset

P

onsse julkaisi joulun alla kauden 2017 sponsorointi- sopimukset urheilijakumppaneidensa kanssa. Sopimukset ovat jatkoa pitkäaikaisille kumppanuuksille.

Ponssen sponsoroitavien tiimissä jatkavat keihäänheittäjä Tero Pitkämäki, ralliautoilija Esapekka Lappi, soutaja Robert Ven, lumilautailija Rene Rinnekangas sekä hiihtäjät Kerttu Niskanen, Iivo Niskanen ja Marjaana Pitkänen. Joukkuelajeista Ponsse tukee jääkiekkojoukkue KalPaa, Mestis-joukkue Iisalmen Peli-Karhuja ja Suomen lentopallomaajoukkuetta. Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén painottaa pitkäjänteisyyden ja yhteisen arvomaailman merkitystä yhteistyössä sponsoroitavien kanssa. Tärkeää on sekin, että urheilijoiden edustamat lajit kiinnostavat Ponssen asiakkaita perheineen. - Ponssella on ollut onni tehdä yhteistyötä sellaisten urheilijoiden kanssa, joilla on positiivinen ja sinnikäs asenne omien tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkän yhteistyön aikana on ollut hienoa seurata urheilijoiden kehittymistä. Periksiantamattomuus ja vahva arvomaailma antavat te-

Ponsse järjesti muutama päivä ennen joulua Kuopion torilla urheilijoiden kanssa yleisötapahtuman. Kuvassa vas. Kimmo Kapanen, Iivo Niskanen, Janne Ferm, Hannes Kapanen, Esapekka Lappi ja Tero Pitkämäki.

kemiselle tukevan pohjan haastavinakin aikoina, Vidgrén sanoo. Ponsse järjesti muutama päivä ennen joulua Kuopion torilla

urheilijoiden kanssa yleisötapahtuman, jossa nokipannukahvien lomassa kuultiin urheilijoiden kuulumisia. Paikalla Kuopion runsasväkisessä tapahtumassa

oli Esapekka Lappi ja Janne Ferm, Tero Pitkämäki, Iivo Niskanen ja KalPa. Sponsoroitavista urheilijoista Ponsse on pisimpään tehnyt yhteistyötä Tero

Pitkämäen kanssa, jo vuodesta 2004 alkaen.

Kuvassa KOVAX-SOFT

Se on

KOVAX SOFT! mutta se voi olla myös

-telauutuudet ovat Kovax ja Kovax-Soft.

Kovax on ns. normaalimittaisella telakengällä oleva maastoystävällinen, kahdella vetoharjalla oleva perustela. Kovax-Softin kenkäprofiili on sama mutta telakengät ovat pidemmät, ylittävät sivulenkkilinjan ja ovat päistään pyöristetyt. Kovax-Softin telakenkäpituudet ovat 903 mm tai 955 mm rengaskoon mukaan. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


12 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponssen Juha Vidgrén valittiin Suomen parhaaksi kasvuyrittäjäksi

P

onssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén on valittu Suomen EY Entrepreneur of the Year 2016 -kilpailun voittajaksi.

Vuoden 2016 kasvuyrittäjäkilpailun voittaja ja viisi sarjapalkintoa julkistettiin valtakunnallisessa juhlagaalassa 4. marraskuuta Finlandia-talossa. Juha Vidgrén valittiin myös Tuotanto-sarjan voittajaksi ja hän tulee edustamaan Suomea yrittäjyyden maailmanmestaruuskisassa (EY World Entrepreneur of the Year) Monte Monte Carlossa kesäkuussa 2017. - Palkinto on ennenkaikkea meille kaikille ponsselaisille ja veljilleni Jannelle, Jarmolle ja Jukalle. Yhdessä ollaan saatu vietyä isä-Einarin aloittamaa työtä eteenpäin. EY-yrittäjyyspalkinto on arvokas tunnustus koko toimialalle, jossa metsäkoneyrittäjät tekevät arvokasta työtä haastavissa olosuhteissa, Juha Vidgrén kiittää.

Suomen EY Entrepreneur of the Year 2016 -kilpailun voittaja Juha Vidgrén edustaa Suomea yrittäjyyden maailmanmestaruuskisassa 2017.

Kansainvälinen tunnustuspalkinto

EY Entrepreneur of the Year

on yli 60 maassa järjestettävä kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville, nopeasti kasvavien ja vastuullisten yritysten omistajayrittäjille. Kilpailu etsii vuosittain yrityksiä, joita yhdistää kannattavasti kasvava liiketoiminta ja lupaavat tulevaisuudennäkymät. - Ponssen tarina on upea esimerkki miten menestys on jatkunut sukupolvelta toiselle. Kansainvälisillä markkinoilla on vielä paljon mahdollisuuksia ja Ponssen tarina jatkuu varmasti vielä tuleville sukupolville. Ponsse on kansainvälinen menestystarina, josta me suomalaiset voimme olla ylpeitä, toteaa tuomariston puheenjohtaja, EM Groupin omistaja Marjo Miettinen. Kilpailun tuomariston jäsenet edustavat kukin omien alojensa huippuasiantuntemusta ja kokemusta. Kilpailun järjestäjästä riippumattomaan yhdeksän hengen tuomaristoon kuuluvat mm. Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen, Finanssialan Keskusliiton Piia-Noora Kauppi sekä Koneen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin. Entrepreneur of the Year on

pisimpään toiminut ja maantieteellisesti laajin kansainvälinen yrittäjäkilpailu. Se järjestettiin ensimmäisen kerran USA:ssa jo vuonna 1986, ja nykyään siihen osallistuu vuosittain tuhansia yrittäjiä yli 50 maassa. Suomessa EY käynnisti kilpailun vuonna 2003. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä yrittäjyyttä tukevien kumppaneiden kanssa. Suomen kilpailun voittajat: 2016 Juha Vidgrén, Ponsse Oyj 2015 Ilkka Paananen, Supercell Oy 2014 Mikko Wirén, Pihlajalinna-konserni 2013 William Wolfram, DealDash Oyj 2012 Kim Väisänen, Blancco Oy 2011 Mikael Hed, Rovio Entertainment Oy 2010 Olli Muurainen, Management Events Oy 2009 Ilkka Seppälä, Marinetek Group Oy 2008 Aaro Cantell, Normet Group Oy 2007 Jarkko Veijalainen, 3 Step IT Group Oy 2006 Raimo Sonninen, Bella-Veneet Oy 2005 Göran Sundholm, Marioff Corporation 2004 Kirsti Paakkanen, Marimekko Oyj 2003 Vesa Keskinen, Veljekset Keskinen Oy

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 13

PONSSE Scorpion lanseerattiin onnistuneesti Uruguayssa

P

ONSSE Scorpion lanseerattiin ensimmäistä kertaa Uruguayssa työnäytöksessä Paysandun lähellä marraskuussa 2016. Ponsse Uruguay Ltd:n toimitusjohtaja Martin Toledo oli oikein tyytyväinen tapahtumaan jonne oli tullut asiakkaita ympäri maata. - Ponsse on ollut Uruguayssa kymmenen vuotta ja on markkinajohtaja, ilmoittaa Toledo. Ponsse Uruguay investoi parasta aikaa uusiin tiloihin joiden avajaiset pidetään maaliskuussa 2017. Uruguayssa kasvatetaan suurilla plantaaseilla eukalyptusta ja mäntyä lähinnä kuitupuuksi selluteollisuuden tarpeisiin mutta istutusmetsillä on kasvava rooli myös bioenergian tuotannossa. Uruguayn metsäsektorin kehityskaari on ollut viime vuosina huikeaa; istutusmetsien pinta-alassa tavoitellaan jo 4 miljoonaa hehtaaria. EteläAmerikkalainen Uruguay on hyvä esimerkki maasta jossa viljelmämetsätaloudessa ja metsäteollisuuden kehittämisessä on onnistuttu.

PONSSE Scorpion lanseerattiin ensimmäistä kertaa Uruguayssa työnäytöksessä Paysandun lähellä marraskuussa 2016. Suurta kiinnostusta jo ennakkoon herättänyt Scorpion sai metsäalan ammattilaiset liikkeelle laajasti eri puolilta maata.

Paikalla olivat myös Ponssen mittalaitetuotepäällikkö Hanna Vilkman sekä vaihto-oppilaana Uruguayssa oleva Milla Rahikka.

Uruguayssa kasvatetaan suurilla plantaaseilla eukalyptusta ja mäntyä lähinnä kuitupuuksi selluteollisuuden tarpeisiin mutta istutusmetsillä on kasvava rooli myös bioenergian tuotannossa.

Markkinajohtajan asemassa alueellaan oleva Ponsse Uruguay Ltd. investoi parasta aikaa uusiin tiloihin, joiden avajaiset pidetään maaliskuussa 2017.

Ponssen näytöksissä ei nälkä pääse yllättämään - Uruguayssa nautittiin kunnon grilliherkuista paikalliseen tapaan valmistettuna.


14 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forestin Tornion Arpelan kaamossavotta - paljon innokkaita kuormatraktorien koeajajia

P

akkasta mitattiin rapiat kymmenen astetta, liki puoliin- päiviin taivaalla möllötteli kuu, sen jälkeen aurinko kurkisti pikaisesti kuusikon latvusten välistä. Sellainen oli päivän kulku Komatsu Forestin Arpelan savotalla Torniossa 16.12.2016.

Hakkuukohde oli L&T Biowatti Oy:n ja Koneurakointi Lääkkölä Oy:n kuusikon harvennustyömaa hakkuu- ja ajokoneineen. Alueen metsänomistaja on Aki Kangas. Komatsu Forestin piiripäällikkö Raimo Nieminen oli varannut asiakkailleen mahdollisuuden kokeilla kahta tänä vuonna markkinoille tuotua kuormatraktoria: Komatsu 855 oli varusteltu Comfort Ride -oh- jaamolla ja Komatsu 875 -koneen ohjaamo oli perinteistä mallia. Näin tarjoutui hyvä tilaisuus käydä keräämässä puukuorma vaihtoehtoja vertaillen. - Olihan niitä innokkaita, ko-

Komatsu Forestin Tornion kaamossavotalla oli tunnelmaa - kuu möllötteli taivaalla liki puoleen päivään.

neet kiersivät palstan ja pinon väliä koko päivän. Kauimmaiset kokeilijat tulivat satojen kilometrien takaa. Koneiden lisäksi tarjolla oli keittolounas ja glögit lähestyvän joulun kunniaksi. Kaiken kaikkiaan hyvä päivä ja kiitokset kaikille paikan päälle saapuneille, sanoo Nieminen. Arpelan savotta päätti Komatsu Forestin vilkkaan näyttely- ja näytösvuoden. Alkukesästä ensiesittelynsä saaneet uudet kuormakonemallit ovat kiertäneet maan eri kolkissa, ensimmäinen toimitusryöppy osuu joulu-tammikuulle. Samaan aikaan uuden kuormatraktorisukupolven kanssa lanseerattiin Komatsu 931XC - jo tovin odoteltu kahdeksanpyöräinen Komatsun hakkuukonemalli. Se nähdään tositoimissa helmikuun alussa. Komatsu Forestin vuosi 2017: vuorossa on mm. neljän vuoden tauon jälkeen Elmia Wood -näyttely, mikä tarkoittaa takuulla paljon uutta puhumisen aihetta metsäkoneista kiinnostuneille.

Savotalle saavuttiin satojenkin kilometrien takaa.

Pitkät maksuajat ovat tämän päivän trendi, älä anna sen olla jarruna yrityksesi kehitykselle. Asiakas saa kauttamme palvelua joka on muihin toimijoihin nähden nopeampaa, edullisempaa ja helpompaa. Pitkän rahoitusalan kokemuksen myötä sekä laajan kontaktiverkoston kautta pystymme myös tarjoamaan perinteisestä rahoitustoiminnasta poikkeavaa palvelua jossa asiakkaan edut ja kokonaisuus mietitään tarkkaan jotta saavutetaan optimaalinen lopputulos. Palvelemme asiakkaitamme myös ruotsin ja englannin kielillä.

IC Rahoitus

Ota yhteyttä!

Janne Wartiovaara | Hans Haartman Puh. +358 40 733 15 67 hans.vonhaartman@icrahoitus.com www.icrahoitus.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI PATENT PENDIN G

HAGGIS-LENKIN EDUT • • • • • •

Kosketuspintojen samat halkaisijat Maksimaalinen kosketuspinta Vähentää pintapainetta Vähentää kulutusta Suojaa C-lenkkiä ennenaikaiselta kulumiselta Vähentää kiristysten ja säätämisten aiheuttamaa ylläpitoa ja seisokkeja • Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen ~900 Kosketuspinta Pieni pintapaine C-lenkki

Haggis-lenkki

PERINTEINEN TELALENKKI • • • •

Kosketuspinnoissa eri halkaisijat Pienempi kosketuspinta Suurempi pintapaine kosketuspinnoilla ~170 Kosketuspinta Korkea C-lenkin ja kiinteän lenkin kulumisaste Suuri pintapaine alkukäytön aikana • Enemmän kiristyksiä ja säätöjä etenkin alkukäytössä C-lenkki

Pyöreätappinen vakiolenkki

HAGGIS-LENKKEJÄ ON SAATAVISSA PÄIVITYKSENÄ KAIKKIIN CLARK-TELOIHIN, JOISSA 28MM:N SIVULENKIT

www.clarktracks.com E: info@clarktracks.fi Puh: 0207 927 511

C-lenkki

Haggis-lenkki


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaspari aloitti Komatsu metsäkoneiden huoltona Mikkelissä

R

Raskaspari Oy:n Mikkelin toimipiste osoitteessa Kinnarinkatu 3 palvelee jatkossa myös Komatsu -metsäkoneiden huolto- ja varaosa-asioissa.

askaspari Oy:n Mikkelin toimipiste osoitteessa Kinna- rinkatu 3 käynnistää palvelut Komatsu -metsäkoneyrittäjille joulukuun alussa. Virallisia avajaisia vietettiin perjantaina 2.12.2016. Raskaspari Oy on Volvo-kuorma-autojen markkinointiin ja huollon palveluihin erikoistunut yritys, sillä on lisäksi vankka kokemus raskaskonehuollosta ja siihen liittyvästä tarvike- ja varaosapalvelusta. Raskaspari Oy:llä on Mikkelin lisäksi toimipisteet Joensuussa, Kouvolassa, Iisalmessa ja Kotkassa. Nyt tehty sopimus koskee Mikkelin toimipisteestä operoitavaa metsäkonehuoltoa. Komatsu Forest Oy on pitkään etsinyt yhteistyökumppania Etelä-Savoon; Raskaspari on resursseiltaan riittävän vahva ja osaava. Metsäkoneiden kanssa työskentelevien henkilöiden Komatsu-tuotekoulutus käynnistettiin välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen tapahduttua. Huollon kapasiteetti mitoitetaan hienoisen markkinaosuuden kasvun mukaan; Raskaspari Oy:llä on Mikkelissä 14 asentajaa, heistä kaksi on saanut metsäkonekoulutuksen. Tarvittaessa metsäkoneasentajien määrää

Komatsu -metsäkoneiden huolto tapahtuu Mikkelissä hyvissä tiloissa ammattimiesten toimesta. Huoltopalvelun virallisia avajaisia vietettiin 2.12. 2016 jolloin pääsi tutustumaan myös uusimpiin Komatsu -metsäkonemalleihin.

voidaan kasvattaa. Asentajien lisäksi kaksi henkilöä koulutetaan Komatsun varaosapalveluun ja kaksi metsäkonepuolen työnjohtotehtäviin. Raskaspari Oy:n toimintatapa on sellainen, mikä varmasti miellyttää koneyrittäjiä: palvelu on avoinna arkipäivinä aamu-

kuudesta iltakymmeneen, lauantaisin kuudesta iltapäivän kahteen. Toimitilojen sijainti Oravinmäen teollisuusalueella rekkaterminaalin vieressä helpottaa konekuljetuksia. Metsäkoneiden varaosien ja tarvikkeiden yli yön -toimitukset saapuvat Mikkeliin jo aamuyöstä.

Raskasparin Mikkelin varaosamyymälästä löytyy laajasti tarvikkeita ym. sekä jatkossa myös Komatsu -työvaatteita.

Raskaspari Oy:n yrittäjät Kalle Salonen (oik.) ja Jyrki Hakkarainen (vas.) sekä Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Timo Korhonen (toinen vas.) ja konemyyjä Janne Kauppila odottavat aloitetulta yhteistyöltä paljon.

Komatsu Forest Oy:n asiakaspalvelupäällikkö Jari Nurminen (oik.) keskusteli alan Tomi Anttosen ja Kyösti Paavilaisen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17

Katso lisää kuvia ammattilehti.fi

- Meillä on Mikkelissä 14 asentajaa ja heistä kaksi on saanut metsäkonekoulutuksen. Tarvittaessa metsäkoneasentajien määrää voidaan kasvattaa. Asentajien lisäksi kaksi henkilöä koulutetaan Komatsun varaosapalveluun ja kaksi metsäkonepuolen työnjohtotehtäviin, kertoo Raskaspari Oy:n Mikkelin toimipisteen työnjohtaja Risto Lukkarinen.

Raskasparin Komatsu -huollon avajaisiin saapui todella runsaasti metsäkonealan ammattilaisia, jotka olivat tyytyväisiä näkemäänsä. Komatsun huoltopalvelut paranevat alueella jatkossa oleellisesti.

Komatsu Forestin Timo Korhonen (oik.) vaihtoi avajaisissa kuulumisia Markku Laitisen (vas.) ja muiden kovien konemiesten kanssa.

- Olemme jo pitkään etsineet hyvää yhteistyökumppania Etelä-Savoon ja nyt se löytyi, sanoo Komatsu Forestin viestintäpäällikkö Antero Siuro.

Komatsu -metsäkoneissa käytetään Suomessa kehitettyä ja valmistettua Agco Powerin edistyksellistä moottoriteknologiaa.

Komatsu Forestin huollon taustalta löytyy kokemusta, osaamista ja tukea

K

omatsu Forest Oy kehittää koneiden tekniseen ylläpitoon liittyvää palvelua. Tehostamisen kohteena ovat huoltopisteiden tarjoamat huolto- ja varaosapalvelut sekä koneiden ongelmatilanteisiin liittyvä neuvonta; tekniikan hallitseminen ennen kaikkea.

Kenttähuollon ja Komatsu Forestin henkilökunnan valmiuksien kehittämisestä koneiden tekniikkaan liittyen vastaa äsken perustettu viisihenkinen teknisen tuen ryhmä, jonka sisällä osaamisen vastuualueet on jaettu seuraavasti: kuormatraktorit, MaxiFleet, harvesterit ja hakkuulaitteet, MaxiXplorer, ICT, tietokoneohjelmat, takuuasiat sekä moottoritekniikka. Teknisen tuen ryhmään kuuluu kolme tuttua koulutuksen ja tuotetuen tiimoilta: Markku Ekholm, Marko Yrjölä ja Eero-Matti Kleimola. Äskettäin joukkoon on liittynyt kaksi uutta oman alansa huippuosaajaa. Timo Järvenpää käsittelee

Kenttähuollon ja Komatsu Forestin henkilökunnan valmiuksien kehittämisestä koneiden tekniikkaan liittyen vastaa äsken perustettu viisihenkinen teknisen tuen ryhmä

takuuasioita ja pitää yhteyksiä niitä koskien asiakkaisiin, tehtaaseen ja tavarantoimittajiin. Näin saadaan arvokasta tietoa mm. koneiden nykyisten sukupolvien kehittämiseen. Timo on työskennellyt aikaisemmin 17 vuotta Agco Powerin moottoritehtaalla Linnavuoressa. Siellä moottoriguru Mauno Ylivakerin opissa diesel-tekniikka tuli tutuksi. Timo sai olla mukana kehittämässä nykyisiä Komatsun metsäkoneiden moottoreita, hän osaa moottorit mennen tullen ja vastaa Komatsu Forest Oy:ssä

takuuasioiden ohella dieselmoottoreihin liittyvästä teknisestä tuesta ja moottoriteknologian kouluttamisesta. Komatsu Forest Oy etsi henkilöä, jolla on ”pitkä kokemus vaativasta hydrauliikasta”. Löytyihän se mies viimein. Jussi Kemppaisella on kovat näytöt: kymmenen vuotta asiantuntijatehtävissä ja suunnittelutyössä hydrauliikan hi-tec -ratkaisujen parissa, viimeiset 4,5 vuotta Parker Hannifin Oy:ssä teollisuusja marinehydrauliikan teknisen tuen asiantuntijana ja ratkaisujen rakentajana asiakaspinnassa. Mikään metsäkonealan teoreetikko Jussi ei ole; Jämsänkoskella nuoruusvuosina on suoritettu metsäkoneasentajan ammattitutkinto ja sen päälle vielä pari vuotta työskentelyä rasvanäppisenä metsäkoneasentajana. Jussi Kemppainen vastaa teknisessä tuessa hakkuukoneista, hakkuulaitteista ja MaxiFleet-palvelusta.

metsuri.fi


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laajin LED-työvalovalikoima

utuus!

-u Huippu

Power Beam 1500 ja 1800

Power Beam 5000

Modul 70 GEN IV

utuus!

-u Huippu

Modul 90 LED

Ultra Beam LED

Ultra Beam LED GEN II

LightBar LED Työvalo 350 mm

Q90 C Compact LED

utuus!

utuus!

-u Huippu

-u Huippu

RokLume 280 LED

RokLume 380 LED

!

-uutuus

Huippu

C140 LED-vilkku, parkki, lyhyet, pitkät

orum.fi

Luminator LED Lisäkaukovalo

Luminator Compact LED Lisäkaukovalo

LightBar LED Lisäkaukovalo 350 ja 470 mm


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

VAIN NIMI ON MUUTTUNUT…

GUNNEBO ON NYT Pyöräpito perustuu vaakalenkeissä olevaan kaatumattomaan 19 mm U-hokkiin.

Väsymätöntä vetokykyä ja rengassuojaa kaikissa olosuhteissa.

Superhokki 160TS Megahokki 160TS Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

TA S I S K U U OMINAIS ROT! E SYNTYY

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

Teemu Viitala:

Mainiot kokemukset helpottivat konevalintaa

H

vielä kasaa kouran avulla. - Täytyy tehdä sellaista jälkeä, että puut on mukava hakea pois, hän selittää. Teemun Laihialla lajittelemat

iljattain sahatut männyt tuoksuvat metsässä, kun men- nään tapaamaan härmäläläistä metsäkoneyrittäjää Teemu Viitalaa, 29. Teemu Viitala osallistui Laihialla metsässä järjestettyyn työnäytökseen, jolloin hänen yrityksen uudesta Logset 5F GT kuormatraktorista kiinnostuneet pääsivät tutustumaan koneeseen ja sen ominaisuuksiin. Teemu ajaa metsässä tottunein liikkein, vaikka kone on ollut hänellä vasta lokakuusta lähtien. - Isäni yrityksellä on ollut kaksi Logset kuormatraktoria. Olen ajanut niillä itsekin viisi vuotta, joten tiesin ennestään että nämä ovat tukevia ja toimivat hyvin. Tietenkin Logsetin koneen hyvä hinta vaikutti myös uuden kaupan syntymiseen. Näiden viikkojen aikana kaikki on sujunut hyvin, Teemu kertoo.

Viihtyy yrittäjänä

Vuonna 2014 hän perusti perusti nykyisen yrityksensä ja on sillä tiellä vieläkin. - Viihdyn yrittäjänä, sillä minulla on vapaus tehdä niin kuin tykkään. Eilen minulla oli kyydissä 2 ja 3 vuotiaat lapseni. Toinen istui sylissäni ja toinen takana. Ajaminen sujui hyvin,

Teemu Viitalalla on tyytyväinen Logset 5F GT -kuormatraktoriinsa.

vaikka eiväthän he kauaa malttaneet olla mukana, Teemu hymyilee.

Hän ajaa 5F GT:n kyydissä olevat puunrungot tien varressa odottavaan kasaan ja tasoittelee

puurungot lähetetään Pietarsaareen tehtaalle, jossa niistä valmistetaan sellupuuta.


20 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rottne etenee Suomen markkinoilla

S

Suomen Työkone Oy järjesti Rottne -metsäkoneiden työnäytöksen 13.12.2016 Riihimäellä. Kuvassa metsäkonealan ammattilaiset tutkivat Rottne H8 -harvesteria.

uomen Työkone Oy aloitti ruotsalaisten Rottne -metsäkonei- den maahantuonnin kesällä 2015. Vaikka aikaa on kulunut vasta reilu vuosi ovat asiat edenneet oikeaan suuntaan. Rottne kiinnostaa metsäkonealan ammattilaisia kovasti, mikä näkyi myös Riihimäellä joulun alla järjestetyssä työnäytöksessä. Suomen metsäkonemarkkina on tunnetusti varmasti yksi maailman haasteellisimmista. Silti Rottne -koneita on toimitettu tänne jo parikymmentä kappaletta.

- Olemme myyneet uusia koneita sekä tuoneet käytettyjä Rottne -metsäkoneita asiakkaillemme Ruotsista ja Norjasta. Näin kantaa on saatu kasvatettua mikä auttaa myyntityössä kun referenssikoneita on töissä sekä tietenkin myös huolto- ja varaosapalveluiden kehittämisessä, kertoo Suomen Työkone Oy:n Timo Yli-Hakola, jolla on vankka kokemus metsäkonekaupasta. Suomen Työkone on panostanut Rottnen myynnissä muutamaan maantieteelliseen alueeseen. - Olemme tehneet töitä ensisijaisesti Pohjanmaan alueella, Keski-Suomessa sekä eteläisessä Suomessa ja rannikkoalueilla.

On helpompi palvella asiakkaita kun alkuvaiheessa harvalukuiset koneet sijaitsevat suunnilleen samoilla alueilla. Tämän strategian mukaisesti Rottne -asiakkaille löytyy huoltopisteet Seinäjoelta, Kannonkoskelta ja nyt myös Tammisaaresta. Toki myymme koneita mielellämme myös muualle päin Suomea ja pidämme huolen asiakkaista sijainnista riippumatta. Kenttähuollostamme vastaa ammattimies Juha Pukkala, joka operoi varustellulla huoltoautolla vastaten huollosta, teknisestä tuesta ja koulutuksista, sanoo Yli-Hakola. Merkittävä vahvistus Rottnen myyntiin saatiin viime keväänä

kun mukaan tiimiin tuli pitkän linjan metsäkonemyyjä Henrik Fridlund. - Rottne on kaikin puolin loistava tuote myydä ja metsäkonealalla hienojen ihmisten parissa työskentelystä nauttii joka päivä, kommentoi Fridlund tyytyväisenä.

Rottnen lisäksi Suomen Työkone myy metsäkonevarusteita, harvesteripäitä, kahmareita jne. - Olemme myös välittäneet onnistuneesti asiakkaidemme myynnissä olleita koneita kanaviemme kautta vientimarkkinoille, lisää Yli-Hakola.

- Rottne -metsäkoneet ovat saaneet hyvän vastaanoton Suomen markkinoilla. Jatkamme työnäytösten järjestämistä talven 2017 aikana eri puolilla maata joten tervetuloa tutustumaan koneisiin, kutsuu maahantuoja Suomen Työkone Oy:n Timo Yli-Hakola. Lisätietoja tulevista tapahtumista löytyy osoitteesta www.suomentyokone.com.

Rottne F10B on kevyt kuormatraktori harvennuksille. Koneen vahvuuksia on keveys yhdistettynä hyvään kantavuuteen; omapaino on ainoastaan 13 tonnia kantavuuden ollessa 9 tonnia. Tehokas 155 hp John Deere moottori yhdessä vahvan kuormaimen kanssa antaa kokoluokkaa isomman koneen tuntua.

Näytösleimikko sijaitsi pehmeällä suopohjaisella alueella missä Rottne F10B -kuormatraktori eteni vaivatta Pewag -teloilla varustettuna.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 21

Katso lisää kuvia ammattilehti.fi

Rottne -metsäkoneiden ohjaamo on viihtyisä ja ergonominen työpaikka näkyvyyden ollessa esteetön. Ohjaamon saa myös hydraulisella vaimennuksella.

Metsäkonemiehet Lars-Erik Illman (vas.), Sture Nygård ja Håkan Illman saapuivat Rottne -näytökseen Lapinjärveltä.

Työnäytöksessä oli esittelyssä myös toinen Rottne H8 -harvesteri, mikä on varustettu nerokkaalla heilurivarsitekniikalla, joka vakaa koneen aina maaston kaltevuudesta huolimatta suoraan sekä parantaa ajomukavuutta. Kuormaaja on varustettu jatkeella ja tilttipöydällä, jotka nopeuttavat työskentelyä.

Rottnen huoltotoiminnoista ja teknisestä tuesta vastaa Juha Pukkala vankalla osaamisellaan.

Ossi Laurikainen ajoi näytöksessä Rottne H-8 -harvesteria, mikä on T:mi Timo Saarentaustan kone.

Rottne kiinnostaa; Riihimäen työnäytökseen saapui tosi hyvin väkeä ja talvella näytöksiä on luvassa lisää. Riihimäellä puut pehmeiköltä tienvarteen ajanut Rottne F10B -kuormatraktori kiinnosti kovasti näytösvieraita.

Harvennushakkuisiin urakoinniissan keskittyvä Seppo Rahkonen Janakkalasta oli tyytyväinen näkemäänsä. Hollolan miehet Heikki Ojanperä (vas.), Timo Hurskainen ja Teemu Jääskeläinen tarkastelivat Rottne EGS450 -hakkuupäätä, mikä on suunniteltu ottaen huomioon harvennusten tarpeet. Takaveitset lisäävät karsintatehoa pitäen puun hyvin kourassa, jolloin myös mittatarkkuus parantuu.

Pewag Swedenin Hans Nicklasson tutki konealan kuulumisia Metsäalan Ammattilehdestä.

Farmex -kuljetussäiliöt on nyt PROMEX

Ammattilaiselle PROMEX IBC -säiliöt sujuvaan työmaatankkaukseen Meiltä VAK-määräaikaistarkastuspalvelut sekä muut säiliötuotteet tuotteet nopeasti.

Suomen Työkone Oy:n metsäkonemyyjä Henrik Fridlund (vas.) ja Aaro Hymader Tuuloksesta seurasivat tarkkana hakkuunäytöstä.

Puh. 06 484 6330 info@farmtools.fi www.farmtools.fi


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneammattilaisille järkevä polttoaineen kuljetusratkaisu

S

äiliöasiantuntija Farmtools Oy:n uusi PROMEX IBC Forest polttoöljysäiliömalli on suunniteltu yhteistyössä metsäkoneammattilaisten kanssa järkiratkaisuksi polttoöljyn turvalliseen kuljetukseen metsätyömaalle. PROMEX IBC Forest -säiliö on helppo ja kustannustehokas tapa järjestää polttoainetta vaihteleviin ja haastaviin metsätyömaaolosuhteisiin. - Kansallisen metsästrategian mukaan metsien hakkuumäärää lisätään. Äänekoskelle valmistuu uuden sukupolven biotuotetehdas vuoden 2017 kuluessa, jolloin myös puunkorjuutyön polttoainetarve kasvaa. Polttoöljyn pienkuljetukseen työmaalle ja kaivuriurakointiin on jo useita hyviä ratkaisuja. Metsäkoneammattilaiselle vaihtoehtoja on tähän asti ollut tarjolla kuitenkin rajatummin, saatavilla olevat vaihtoehdot ovat olleet usein monimutkaisia sekä hinnakkaita, kertoo Farmtools Oy:n toimitusjohtaja Johanna Ratia. PROMEX IBC Forestin tuoteominaisuudet on suunniteltu metsäurakoinnin ammattilaisen tarpeisiin. Kaikki yhteet ovat lukittavien varustekansien alla suojassa, tukevan kahvan avulla säiliön siirto onnistuu helposti, irrotettava pankkoaisa on säiliökuljetusta varten tukena. Säiliön tilavuus on noin 900 litraa. Säiliössä on käyttöturvallisuutta lisäävät loiskelevyt ja tuotteesta löytyvät myös metsäurakointiin tarvittavat yhteet. - PROMEX IBC Forest on VTT:n hyväksymä IBC säiliö lainmukaiseen polttoöljyn tieliikennekuljetukseen. Sen tilavuus on alle 1000 litraa, joten sen työmaasiirtokuljetus ei vaadi kuljettajalta ADR-lupaa, toteaa Ratia.

Tekniset tiedot: Säiliö: Metallinen suurpakkaus IBC - PROMEX IBC Forest 10. Tilavuus: n. 900 litraa Varusteet: Nostokahva, lukittavat varustekannet (2kpl), irrotettava pankkoaisa, loiskelevyt (2kpl). Camlock 3”, ylipaineventtiili Mitat: Säiliöhalkaisija 750 mm. 2100 mm pituus, 1030 mm leveys, 1220 mm korkeus, taarapaino 276 kg Hinta: 2258 eur alv0 (2800 eur sis. alv 24%) Myynti: Farmtools Oy, 62375 Ylihärmä, info@farmtools.fi, p 06-484 6330

PROMEX IBC Forest on VTT:n hyväksymä IBC säiliö lainmukaiseen polttoöljyn tieliikennekuljetukseen.

Päivitä metsäkoneesi harvesteripää uudelle tuottavuustasolle

Fma Ove Ljungqvist Puhelin: 0500 169 037 Email: ove@seffris.fi

Säiliössä on kaksi lukittavaa varustekantta joiden alla sijaitsee kaikki yhteet.

PROMEX IBC Forest -säiliön valmistuslaatu ja käytetyt komponentit ovat huippuluokkaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


24 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäpöyröjen Joulumarkkinat järjestettiin bioenergiaterminaalissa Rantatiellä Sulvan ja Maalahden välillä. Väkeä saapui paikalle useita satoja ja tunnelma oli mukavan jouluinen.

Metsäväen lämminhenkinen joulutapahtuma

S

ulvalla järjestettiin 3.12. Metsäpöyröjen Joulumarkkinat mikä oli kaikin puolin erittäin onnistunut lämminhenkinen koko perheen tapahtuma.

Joulutunnelmaa nostatti taivaalta leijailleet lumihiutaleet ja väkeä saapuikin paikalle useita satoja tutustumaan yli 70 yrityksen tarjontaan. Esillä oli laajasti metsäalan kone- ja kuljetuskalustoa, varusteita, tarvikkeita ym. mielenkiintoista. - Suuri kiitos kaikille osallistujille, teitte tapahtumasta ikimuistoisen, kiittelee talkoilla tehdyn päivän järjestelyistä vastannut Ove Ljungqvist.

Suomeen reilu vuosi sitten rantautuneet, Suomen Työkone Oy:n maahantuomat Rottne metsäkoneet kiinnostavat kovasti urakoitsijoita. - Suuri kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille, sanoo talkoilla tehdyn päivän järjestelyistä vastannut Ove Ljungqvist, joka arkityönään hoitaa Log Max irtokourien myynnin Suomessa.

Kotimainen Kesla C645 traktorihakkuria tutkittiin mielenkiinnolla hakkeen käyttöä tulisi lisätä Suomessa merkittävästi.

Pohjanmaan rannikolla Koivulahdessa valmistetaan Logset koneet joita viedään ympäri maailmaa. Sulvan Joulumarkkinoilla Logsetin Stefan Malm esitteli urakoitsija Leif-Erik Wikin Logset 6F GT -kuormatraktoria.

Metsäalan Ammattilehden Mediamobiili on paikalla siellä missä tapahtuu. Sulvalla jaettiin lehtiä joulumarkkinoiden kävijöille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

CBI-Europen Ulf Österroos kertoi tehokkaista ratkaisuista metsäenergian tuottamiseen.

Timo Aikala (vas.) ja Kimmo Västi esittelivät John Deeren viimeisintä Joensuussa valmistettavaa metsäkoneteknologiaa.

Joulumarkkinoilla oli esillä monenlaista metsäkalustoa - myös vanhempia koneita vuosikymmenten varrelta.

Perhetapahtumassa lapset pääsivät tutkimaan koneita ja autoja; paloauto kiinnostaa aina.

Harvennukset tulee hoitaa että metsistä saadaan laadukasta tukkia. Sampo-Rosenlew HR46 on tehopeli harvennuksille.

KONEURAKOINTI 25


26 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkonetelojen toimivuudesta ja valinnasta

Magnum on telamallisto turvemaille. Pitkät sivuistaan ja päistään muotoillut telakengät mahdollistavat tuottavan puunkorjuun pehmeiköillä. Malliston pisin telakenkä on 1210 mm.

S

uomen metsäteollisuus tarvitsee raakapuuta lähi- tulevaisuudessa noin 10 milj. m 3 vuositasolla nykyistä enemmän. Tämä merkitsee koneyrittäjille ympärivuotisesti tasaisempaa työllisyyttä. Samalla on kyettävä korjaamaan tehokkaasti ja maastoystävällisesti puuta korjuukohteista tai -olosuhteista riippumatta. Metsäkoneiden varustamisessa toimiviksi tuotantoyksiköiksi ovat metsäkonetelat tärkeässä osassa. Oikea telavalinta vaatii paneutumista moneen seikkaan.

Renkaat ja telat

Kovax on Olofsfors -telamallistossa uusin tuote. Jämäkkä yleistela metsäkoneeseen.

Metsäkonerenkaiden kuten muidenkin renkaiden mitat määrittelee STRO-normi. Kullekin rengaskoolle on määritetty halkaisija, leveys ns. mittavanteella ja suurin leveys käytössä. Kuitenkin rengasvalmistajilla on vapauksia renkaan profiili-

muotoon, rengas voi olla poikkileikkaukseltaan pyöreäkulmainen tai lähes kulmikas. Esimerkiksi renkaan ”olkapäille” paistettava kumiseoksen määrä vaikuttaa profiiliin. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että metsäkoneteloja valittaessa koneeseen on tieto renkaan valmistajasta, kokomerkinnästä ja mallista. Yleisin metsäkoneissa nykyisin käytössä oleva rengas on Nokian Forest King F2 710/ 45-26,5. Tällaisella tai vastaavalla tiedolla saadaan renkaiden ja telojen keskinäinen sopivuus varmistettua. Pelkkä renkaan kokomerkintä voi johtaa harhaan. Markkinoilla on samalla kokomerkinnällä (710/45-26,5) olevia renkaita, joiden keskinäinen telasopivuus ei ole sama. Nykyteloissa on renkailla pysymisen varmistavat sivuohjurit. Näiden etäisyys eli rengastila voi vaihdella useita senttimetrejä eri rengasvalmistajien samalla kokomerkinnällä oleviin tuotteisiin. Tarkat rengastiedot siis tarvitaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Kone, työtehtävä ja olosuhteet

Metsäkone on tuotantoyksikkö, jonka tehtävä on toimia tehokkaasti ammattilaisen käsittelemänä. Telojen kannalta on oleellista tietää koneen perustietojen lisäksi olosuhteet, joissa pääsääntöisesti työskennellään. Onko rinteitä, kivikkoja, pehmeikköjä tai syvää lunta? Kaikkialla toimivaa yleistelaa ei ole. Suuntaus on hankkia koneeseen kesä- ja talvitelat. Kesällä tarvitaan maastoystävällistä kantavuutta, talvella rengaspuhdistuvuutta ja vetokykyä. ”Vuodenaikatelojen” hankinta on myös järkevää, koska kone toimii tehokkaasti olosuhteiden mukaan ja tuplateloin luonnollisesti ajetaan myös tuplamäärä työtunteja. Vastapainona lisäkuluille on hyvin työllistyvä metsäkone.

Olofsfors - johtava telavalmistaja

pahtuvan telojen kokoonpanohitsauksen jälkeen jokainen telapari päästetään. Ts. valmis telapari siirretään päästöuuniin tiettyyn, alle 200 C-lämpötilaan telakohtaisesti määritellyksi ajaksi karkaisu- ja hitsausjännitysten poistamiseksi. Päästö lisää huomattavasti telan lujuutta.

Telojen käyttöikä

Telojen käyttöikä on riippuvainen koneen koosta, käyttötehtävästä ja työolosuhteista. On luonnollista, että monitoimikoneen tai maanmuokkauskoneen telojen käyttötuntimäärä on erilainen. Sateiset, märät syksyt ja keväät kuluttavat telaa huomattavasti enemmän kuin telakäyttö lumen aikana. Hyvin hoidetut, oikea-aikaisesti uudelleen liukuestehitsatut telat saavuttavat käyttöikänsä sivulenkkilinjan (lenkkien ja lenkkikoukkujen) loppuun kulumiseen. Kuluvin telakomponentti on sivulenkkilinjan lenkkikoukku. Olofsfors-telojen lenkkikoukkuvaihtoehdot ovat myös markkinoiden laajimmat. Valittavissa on koukkumateriaalit 15 mm, 20 mm tai lyhyt 20 mm ns. MAX-sivulenkitys. Ääriolosuhteisiin on jopa taotut 30 mm paksuiset lenkkikoukut. Huomattavasti lisääntyneessä telojen MAX-sivulenkityksessä on telakenkien määrä teliä kohden n. 20 % suurempi normaaliteloihin verrattuna. Lyhyen kenkäjaon ansiosta lenkki pyörähtää telan kaarevalla osalla pienemmän kulman lenkkikoukun sisällä, mikä pienentää lenkkikoukun kulumista ja lisää telan käyttöikää huomattavasti. MAX -sivulenkitys on saatavana kaikkiin EVO-,OF- ja Kovax -telakenkämalleihin.

Evo-Soft M-teloissa telakenkäjako on lyhyt ns. Max-lenkitys. Teliä kohden on telakenkiä n. 20% enemmän normaaliteloihin verrattuna. Lenkin pyörähdyskulma koukussa on pienempi mikä lisää käyttöikää.

Metsätyö Oy ja Olofsfors-telat

Metsätyö Oy:llä on pitkäaikainen yhteistyö telavalmistaja, Olofsfors Ab:n kanssa, yli 40 vuotta. Kontaktit Suomessa koneyrittäjiin, konevalmistajiin, konemyyjiin ja metsäteollisuuteen ovat tuoneet paljon arvokasta tietoa telasuunnitteluun ja -valmistukseen välitettäväksi. Yhteistyö on tiivistä ja jatkuvaa. Olofsfors -teloista lisätietoa on saatavilla kaikilta konevalmistajilta ja konemyyjiltä sekä Metsätyö Oy:n myyntihenkilöstöltä, Hämeenlinna 03-6440400, Jyväskylä 014-3388700, Rovaniemi 016-3210100 sekä verkossa www.metsatyo.fi.

EX-tela on erikoistela jyrkkiin rinteisiin ja paksuun lumeen. Kapea, korkea telakenkä aikaansaa tehokkaan maa- ja rengaspidon.

METSÄRENKAAT F343

F344

F346

117382 15

Olofsfors Ab on johtava metsäkonetelojen valmistaja, joka on toimittanut telatuotteita yli 40 vuotta. Aiemmin Svedlund -teloina tunnetut tuotteet tehostivat puunkorjuuta jo maataloustraktoreiden puoliteloina ja ensimmäisinä telatuotteina varsinaisiin kuormatraktoreihin. Nykyään Olofsfors -teloina tunnetut tuotteet koostuvat yli viidestätoista eri telamallista lähes jokaiseen markkinoilla olevaan koneeseen ja rengasmalliin. Mallisto kattaa telat koneen teleihin ja pyörätelat yksittäisakselille. Olofsfors -teloja toimitetaan kaikkialla maailmassa työskenteleviin katkotun ja pitkän puutavaran metsäkoneisiin. Uuden telamallin suunnittelu alkaa luonnollisesti tarpeesta. Vankka ja läheinen yhteistyö rengasvalmistajien kanssa varmistaa kunkin telan sopivuuden renkaalle. Esimerkiksi telan pääkomponentti, telakenkä, sovitetaan paineistetun renkaan profiiliin. Oikea kengän kaarevuus yhdistettynä telan sivuohjureihin varmistaa telan pysyvyyden renkailla ja minimoi rengasrasitukset. Olofsfors Ab valmistaa lähes jokaisen telakomponentin itse Ruotsin Nordmalingissa sijaitsevassa n. 12 000 m2 suuruisessa, modernissa tuotantolaitoksessa. Komponentit kuumennetaan lähes 1000 C-asteeseen, prässätään muotoonsa ja karkaistaan. Roboteilla tai manuaalisesti ta-

KONEURAKOINTI 27

www.ndi.fi Olofsfors Ab valmistaa telakomponentit pääsääntöisesti itse.


28 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tieto uudistaa Harvestian puunhankintajärjestelmän ja integroi sen ekosysteemipalveluihin

H

arvestia on valinnut Tiedon uudistamaan puun- hankintajärjestelmänsä ja siihen liittyvän palveluympäristön.

Uudistukset kehittävät ja tehostavat puun hankinnan ohjaus-

ta sekä parantavat sovellusten käytettävyyttä ja asiakaskokemusta. Ratkaisun avulla Tieto yhdistää puun ja kuidun hankinta-alan eri toimijat yhteen ekosysteemiin. Harvestian puunhankintajärjestelmän uudistuksessa nykyi-

set työkalut modernisoidaan ja puun tarpeen ja logistiikan suunnittelussa otetaan käyttöön uusi Tieto Intelligent Fibre Flow (TIFF) -suunnittelumoduuli. Lisäksi Tieto integroi järjestelmän Trimble LogForce -palvelun kanssa, mikä mahdollistaa toimintojen ajoneuvokohtaisen

suunnittelun sekä puukuljetusten ohjauksen. - Tavoitteenamme on metsäjärjestelmän uudistuksen kautta parantaa toimitusten ohjausta ja tehostaa kuljetusyrittäjien toimintaa, toteaa Harvestian toimitusjohtaja Pekka Kauranen. Osa uudistuksia on Tiedon

konsepti, joka liittää Harvestian puunhankintajärjestelmän Suomeen perustettavaan uuteen digitaaliseen puukauppapaikkaan. Ratkaisu tarjoaa reaaliaikaisen pääsyn puumarkkinoille, mikä tehostaa Harvestian puunhankintatoimintoja. - On hienoa olla mukana auttamassa Harvestiaa uudistamaan liiketoimintansa. Puu- ja kuituratkaisumme perustuvat ekosysteemikonseptiin, jonka mukaisesti tuomme tässä projektissa puun ja kuidun hankinnan eri toimijat yhteen, kertoo Jaakko Kuusisaari, johtaja, Metsäteollisuus, Tieto.

Panasonic jatkaa kasvua Euroopan lujitettujen kannettavien ja tablettien markkinoilla

P

anasonic jatkoi kasvuaan Euroopan lujitettujen kannet- tavien ja tablettien markkinoilla vuonna 2015. VDC Research -tutkimuslaitoksen mukaan Panasonicilla on nyt 66 prosentin osuus lujitettujen ja muunneltavien kannettavien tietokoneiden ja 59 prosentin osuus lujitettujen tablettien myynnistä. Viime vuonna Toughbook- ja Toughpad-laitteita myytiin Euroopassa enemmän kuin muiden valmistajien vastaavia laitteita yhteensä. Suurta kasvua on odotettavissa lujitettujen käsitietokoneiden markkinoilla Euroopassa. Panasonicin liikevaihto tällä tuotealueella kasvoi 55 prosenttia, ja jo lähes kolmannes yrityksen tuotevalikoimasta on käsitietokoneita. - Erityisesti kaupan, teollisuuden, logistiikan ja energiahuollon aloilla yritykset hyödyntävät Panasonicin teknologiaratkaisuja tuottavuutensa ja tehokkuutensa parantamisessa, sanoo Jan Kämpfer, Panasonicin markkinointijohtaja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

!

UUS

UUT

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).


30 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kantavat KOPA -telat jättävät metsään siistin jäljen. Kuvan kohteessa oli samasta kohtaa ajettu PONSSE Wisentillä jo yli 60 kuormaa; maapohja ei ollut erityisen pehmeä mutta tasaisten telalappujen jättämä jälki on erittäin hyvää ottaen huomioon ajon määrän.

Pehmeiden maiden erikoistelat toimivat myös muissa olosuhteissa

K

oneosapalvelu Oy on tuonut markkinoille uudenlaiset kantavat KOPA -metsäkonetelat, jotka ovat saaneet lyhyessä ajassa suuren suosion käyttäjien keskuudessa. Niillä on kuitenkin ajettu jo niin pitkään että telojen kestävyys ja hyvät ominaisuudet on näytetty toteen urakoitsijoiden työssä.

Yli 40 vuotta koneellista puunkorjuuta tehneellä Veljekset Lehtomäki Oy:llä on uutuusteloista kokemusta jo laajasti. - Ensimmäiset KOPA -kantavat telat tulivat meille puolitois-

ta vuotta sitten ja tällä hetkellä niitä on PONSSE Buffalo ja Wisent kuormatraktoreissa. Telat ovat kestäneet ilman mitään murheita; niitä tarvitsee ainoastaan lyhentää harvakseltaan sitä mukaan kun lenkki käytössä joustaa. Pehmeille maille tarkoi-

tetut telat ovat olleet todella hyvät kaikin puolin ja jos talvet ovat tällaisia vähälumisia voi niillä ajaa varmasti läpi vuodenkin. Toki meillä on käytössä erilaisilla teloilla varustettuja koneita ja muutenkin laaja telavalikoima, joten pyrimme opti-

moimaan telat työmaiden pohjien ja keliolosuhteiden mukaan, kertoo Pertti Lehtomäki.

Pehmeiden maiden korjuu lisääntyy

Veljekset Lehtomäki Oy urakoi Metsä Groupille ja UPM:lle yhteensä 11 koneketjulla. - Turvemaiden korjuu lisääntyy koko ajan ja alueellamme Ääneskosken investointi nostaa puuntarvetta merkittävästi. Korjuusta onkin saatava jatkossa myös enemmän ympärivuotista

Veljekset Lehtomäki Oy:n kuljettaja Henri Ahonen ajoi puuta PONSSE Wisentillä joulun alla Petäjäveden lähistöllä.

mikä on alalle hyvä asia. Mutta toki me urakoitsijat joudumme samalla investoimaan merkittävästi pehmeiden maiden kalustoon, muistuttaa Lehtomäki.

Ylivertainen kantavuus ja paljon muuta hyvää

Uudet kantavat KOPA -telat tuovat Lehtomäen mukaan paljon hyötyä urakointiin. - Telat on tehty pehmeille maille ja niiden kantavuus on omassa luokassaan. Tasaisen telakengän ansiosta pintapaine jakautuu koko telan alueelle ja kun telakenkien väli on vain pari senttiä syntyy kantavaa pintaa todella paljon. Meillä on esimerkiksi 10-pyöräisessä Buffalossa KOPA -telat 100 cm leveänä, jossa sen pitkän takatelan ansiosta on kantopintaneliöitä niin paljon että kone menee uskomattoman pehmeistä paikoista. Ja suora telalappu ei nosta maata telan alta vaan tasaa kulkujäljen, kehuu Lehtomäki. Parhaillaan Ponsselta on valmistumassa Veljekset Lehtomäelle jälleen uusi PONSSE Buffalo kuormatraktori. - Koneen pankkojen rakennetta hieman muutetaan niin että saamme sopimaan alle 120 cm leveät KOPA-telat ja silti koneen kokonaisleveys jää alle 3,3 metriin. Aiomme kokeilla uutuusteloja nyt myös kaikista järeimmässä PONSSE Elephant kuor-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

Yhtä aikaa maahan kosketuksessa olevan telaketjun pinta-ala on todella suuri. Vierintävastus on puolestaan pieni mikä säästää polttoainetta.

Kantavien KOPA -telojen leveiden ja tasaisten telakenkien väli on alle 2 cm eli huomattavasti pienempi kuin perinteisissä teloissa.

KOPA -telassa on tavallista korkeammat sivuohjurit, mitkä pitävät telan tukevasti renkaalla. Telat ovat osoittaneet kestävyytensä kovassa urakointikäytössä järeissä kuormatraktoreissa.

Suomalaista laatua - Koneosapalvelu Oy:lle on myönnetty KOPA -kantaville teloille mallisuoja.

matraktorissa, toteaa Lehtomäki. Uusilla KOPA -teloilla pystyy Lehtomäen mukaan ajamaan samoja jälkiä useita kertoja pehmeilläkin paikoilla. - Ja silti maaperään ei jää pahoja jälkiä ja telat tasaavat myös harvesterin jättämät jäljet siistiksi. KOPA -teloilla kun käymme

ajamassa puut laaniin niin työnjäljestä tykkää kaikki metsänomistajista metsäyhtiön väkeen ja luonnossa liikkujiin. Myös tienpitäjiltä tulee kiitosta kun metsäautoteiden pinta ei mene rikki, joten kuljettaja voi ajaa koneella tarvittaessa tietäkin pitkin, sanoo Lehtomäki.

- Turvemaiden korjuu lisääntyy koko ajan ja alueellamme Ääneskosken investointi nostaa puuntarvetta merkittävästi. Korjuusta onkin saatava jatkossa myös enemmän ympärivuotista mikä on alalle hyvä asia, sanoo Veljekset Lehtomäki Oy:n Pertti Lehtomäki.

Veljekset Lehtomäki Oy käyttää kantavia KOPA -teloja 100 cm leveänä 10-pyöräisissä PONSSE Buffalossa, jossa kantopintaneliöitä on niin paljon että kone menee uskomattoman pehmeistä paikoista.


32 KONEURAKOINTI

s Uutuu ry X-count

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pat. Hak. 20165919

ma kul u s 5° nou ut 3 l i e r

Leveys 1700 pituus 3400 korkeus 2500

Country USKOMATTOMAT ULOTTUMAT sivulle 16 m ylös 19 m Pinnan alapuolelle 16 m suurin taakka 3300 kg

0 d e oillaan ä s t ö aik

p n Kääkääntyy

LISÄLAITTEET: HENKILÖnostoKORI Puskulevy Vinssi, KOURA, YM.

PUH. (03) 459 010 / 0400 234 192


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

Entracon vakuuttaa tehollaan ja hyvillä ominaisuuksillaan

Urakoinnin ammattilaiset ovat päässeet kokeilemaan Entracon -metsäkoneen ominaisuuksia omilla työmaillaan demokäytöissä, jotka jatkuvat koko talven ja kevään 2017 ajan.

S

yksyn FinnMetkossa suurta huomiota HS Tekniikka Oy:n osastolla saaneet Entracon -metsäkoneet ovat vakuuttaneet metsäurakoinnin ammattilaiset tositoimissa loppuvuoden aikana 2016 järjestetyissä asiakasdemoissa. Entracon valmistaa kevyet mutta kokoonsa nähden erittäin tehokkaat 8 pyöräiset ajo-, hakkuu- sekä yhdistelmäkoneet kokoluokissa 4, 6 ja 8,5 tonnia. - Entracon soveltuu erityisesti pehmeiden maiden tehokkaaseen korjuuseen, harvennuksille, energiapuuleimikoille ja puistokorjuuseen, joissa se tekee puuta tehokkaasti tasokkaalla korjuujäljellä. Entracon on tuottava valinta yhden koneen tai ketjun urakoitsijalle, joka haluaa tarjota laadukasta korjuupalvelua ja erikoistua vaikkapa pehmeiden maiden, kivikkoalueiden, energiapuun jne. korjuuseen. Ja isoilla koneilla urakoitsiville yrittäjille joilla on enemmän kalustoa, se tuo puolestaan valikoimaan yhden tehokkaan täsmätyökalun lisää, kiteyttää HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja.

”Entracon on kokoaan suurempi kone”

Marraskuussa HS Tekniikka toimitti Entracon EC60 -yhdistelmäkoneen kuormatraktorina demokäyttöön Sipi Erkkilälle

Forssaan. - Minulla on urakointikäytössä metsätraktori, jolla ajan puuta motojen ja metsureiden perästä MHY:lle sekä metsänomistajille. Lisäksi olen mukana kimpassa Sampo 1046 -harvesterissa siskon miehen ja hänen serkkunsa kanssa, mikä operoi Mouhijärveltä käsin, kertoo Sipi Erkkilä. Erkkilä on jo pitkään miettinyt pienemmän kokoluokan ajokoneen hankkimista. - Entracon tuli jostain esille ja kiinnostuin siitä heti. Sitten Finn Metkossa pääsin tutustumaan koneeseen tarkemmin ja sovin Sorvojan Harrin kanssa koeajosta omalla työmaallani. Ajoi koneella puuta reilun viikon hyvin vaihtelevissa olosuhteissa, sanoo Erkkilä. Erkkilä oli koeajoon erittäin tyytyväinen. - HS Tekniikan palvelu oli kaikin puolin oikein asiallista ja Entracon ylitti sille asettamani ennakko-odotukset. Ajoin koneella puuta mm. kivikkoisissa ja tosi mäkisissä olosuhteissa sekä pehmeillä paikoilla; pahin oli järvenrantakoivikko missä oli todella märkää ja upottavaa. Entracon suoritui pahoista paikoista kunnialla ja se osoitti myös olevansa kokoaan suurempi kone - sillä ajaa puuta tienvarteen niin tehokkaasti haastavista paikoista että samoihin määriin pääsemisessä on isommalla koneella tekemistä, summaa Erkkilä.

KUVA 2

Entracon on todella tehokas kone varsinkin silloin kun ajetaan puuta pehmeiltä paikoilta ja vaikeakulkuisissa maastoissa.

Mikä sitten tekee Entraconista niin tehokkaan? - Puuta kulkee kyydissä 6-7 kiintoa ja silti kone on täydessä lastissa kevyempi kuin useimpien perusajokoneiden pelkkä omapaino. Keveyden ja hyvän kantavuuden ansiosta puista voi ajaa erittäin pehmeistä kohteista. Toinen tärkeä fyysinen asia on

koneen leveys mikä on vain 2,1 metriä. Se mahdollistaa notkealla koneella ajolinjojen valinnan kapeistakin kohdista jolloin pahimmat paikat pystyy kiertämään toisin kun isommalla ajokoneella, ja silloin koneen maavarakin on riittävä. Entraconin kuormaaja ja sen mittasuhteet sekä liikeradat ovat oikein opti-

maaliset, analysoi Erkkilä. Erkkilä myös viihtyi Entraconin ohjaamossa: - Työpaikka on tilava ja näkyvyys joka suuntaan esteetön. Ohjaamon varustelu on hyvä ja hallintalaitteet kätevästi käsillä. Kaiken kaikkiaan Entracon oli todella positiivinen kokemus.


34 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Clark Tracks valmistaa erilaisia telamalleja lukuisiin rengaskokoihin eri puunkorjuun sovelluksiin ympäri maailmaa. Kuvassa edistyksellinen TXL-tela, mikä on maksimaalisen kantava valinta erittäin pehmeille korjuumaille.

Teloilla nostetaan koneen suorituskykyä

C

lark Tracks on metsäkoneiden telojen suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistunut yhtiö Skotlannissa, mikä kuuluu Nordic Traction -konserniin, minkä muita metsäalalla tunnettuja tuotemerkkejä ovat OFA, NordChain ja Tellefsdal.

Clark Tracks valmistaa erilaisia telamalleja lukuisiin rengaskokoihin eri puunkorjuun sovelluksiin ympäri maailmaa. Metsäkoneen teloja on tarjolla haastaviin käyttökohteisiin, kuten jyrkkiin rinteisiin, pehmeille turvemaille, kivikkoon, syvään

lumeen ja muihin erikoiskohteisiin. Clark Tracksin kotipaikka on Dumfries, Skotlannissa. Metsäkoneisiin asennettavien telojen valmistusta Clark Tracks on harjoittanut pitkään ja yhtiö on saavuttanut vankan maineen metsätelojen yhtenä parhaana valmistajana maailmassa. Erityisesti Clark Tracks tunnetaan korkeasta suorituskyvystä ja pitkästä käyttöiästä. Asiakaskunta käsittää alan suurimmat metsäkonevalmistajat ja puunkorjuuyrittäjät eri puolilla maailmaa. - Suuresta kysynnästä johtuen Clark Tracks on kaksinkertaistanut tuotatokapasiteettinsa ja in-

vestoinut merkittävästi tuotantokoneisiin viime vuosien aikana. Näin on pystytty takaamaan korkealaatuisten metsäkonetelojen saatavuus kaikille metsäalan ammattilaisille, kertoo Clark Tracks Ltd:n toimitusjohtaja Tero Järvinen.

Tuotanto iskussa

Kaikki Clark Tracksin metsäkonetelat on valmistettu erityisestä boorisekoitteisesta teräksestä. Teräksen kestävyys ja lujuus maksimoidaan käyttämällä erityisiä induktiokuumennusprosesseja. Erityissuunniteltuja ja -valmistettuja teräsosia ja -takeita käytetään takaamaan korkea

suorituskyky yhdessä pisimmän mahdollisen käyttöiän kanssa. Jokainen tela on valmistettu käytettäväksi tietyn renkaan kanssa. - Telavalmistuksen yksi kriittinen kohta on hitsaus ja Clark Tracks onkin panostanut paljon hitsaustekniikkaan ottaen käyttöön mm. robottitekniikkaa; kaikki Clark Tracks -telat hitsataan omalla tehtaalla missä ammattitaitoiset hitsarit sekä käytetyt menetelmät ja materiaalit ovat valmistajan laatustandardien mukaisia, huomauttaa Järvinen. Investointi tuotantoon on Skotlannissa jatkuvaa. - Tuotantoa automatioisoidaan

jatkossa entisestään ja käyttöön on otettu hiljattain mm. automaattinen maalauslinja mikä takaa entistäkin nopeamman läpimenoajan, toteaa Järvinen.

Optimoi omat telasi

Joustavan tuotantoprosessin ansiosta Clark Tracks voi räätälöidä telakenkäleveyksiä hyvinkin vapaasti. Kantavien telojen leveyksiksi on vakiintunut 930 mm ja 1000 mm jotka molemmat ovat saatavilla symmetrisinä ja epäsymmetrisinä. - Myös metsäkoneen liukumista sivuttain estävien telahokkien määrää, sijoittelua ja kokoa voi räätälöidä omien tarpeiden mukaan - telat saa haluttaessa myös ilman telahokkeja. Asiakkaan haluamat speksit määritellään tilattaessa ja niistä jää tieto järjestelmään, joten seuraavalla kertaa tismalleen samanlaisen telan tilaaminen on helppoa sarjanumerolla, kertoo myynti- ja markkinointipäällikkö Jarmo Mäkelä.

Terra -yleistelat ja kovan kulutuksen FX-tela

Clark Tracks Ltd:n toimitusjohtaja Tero Järvinen (vas.) ja myynti- ja markkinointipäällikkö Jarmo Mäkelä esittelevät asiakkaille toimitukseen lähdössä olevia Clark Tracks -teloja Loimaalla, missä myös valmistetaan suurella volyymilla liukuesteketjuja.

Terra85 on yleistela ympärivuotiseen käyttöön, Telakengässä on ottava kaksoisharja, joka takaa hyvän pidon ja kantavuuden. Telan profiili on matala, joten ajonaikainen kuljettajaan kohdistuva tärinä on minimoitu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35

Terra95 -telaan pohjautuva FX-tela on tehty erittäin kovakulutuksiseen käyttöön järeimmissä kuormatraktoreissa.

- Terra85 on markkinoiden paras yleistela ja se toimii hienosti myös lumessa. Sen neliskulmainen profiili ei pyöristy vaan ottava otsapinta takaa aina hyvän pidon, sanoo Mäkelä. Terra95 on järeän luokan yleistela isomman kokoluokan, yli 14 tonnin kuormatraktoreihin ja vaativiin kivikkoisiin kohteisiin. Suuri telakengän poikkipinta-ala yhdessä 28 mm sivulenkkijärjestelmän kanssa takaavat pitkän käyttöiän. - Lisäksi tajolla on FX-tela mikä pohjautuu Terra95 -telaan. FX-tela on tehty erittäin kovakulutuksiseen käyttöön järeimmissä kuormatraktoreissa. Järeä telakenkä yhdistettynä suuriin tuplahokkeihin mahdollistavat pitkän kulutuskestävyyden äärioloissa, lupaa Mäkelä.

Kantava TXL-tela pehmeille maille

TXL-telamalli on edistyksellinen, maksimaalisen kantava tela erittäin pehmeille korjuumaille. Lukuisat testit ja kokeet ovat osoittaneet että TXL-telalla saadaan paras pito ja kantavuus sekä mahdollisimman pienet maastovauriot pehmeillä turvemailla. Clark Tracksin joustavan tuotannon ansiosta TXL-telaan on saatavilla erilaisia optioita. - Symmetriset ja epäsymmetriset jatkeet ovat saatavilla 930 mm ja 1000 mm vakioleveyksillä. Myös muita räätälöityjä leveyksiä on erikseen tilattavissa, huomauttaa Mäkelä.

Pehmeiden maiden ATF -tela myös talvikäyttöön

Uusi ATF-tela (All-Terrain Flotation) on suunniteltu pehmeille maille ja talviolosuhteisiin. ATF on ympärivuotinen kantava yleistela, jonka telakengän leveyttä voidaan jatkaa jopa 100 cm mittaiseksi. - ATF-telan sivulenkkilinja on

väjempi ja telakenkien keskiosa on taivutettu hyvin kapeaksi, jolloin puhdistuvuus lumesta ja mudasta on hyvä. Telakengän keskiosan tiukan taivutuksen ansiosta keskiosa on ottava ja takaa hyvän pidon. Taivutetut telakengän päät suojaavat juuristoa ja helpottavat koneen kääntymistä. ATF-telassa on yhdistetty kantavuus ja pito oikealla tavalla, summaa Mäkelä.

Terra85 on laadukas ja kestävä yleistela ympärivuotiseen käyttöön.

Järeät sivulenkit

Clark Tracks teloissa on erittäin järeä sivulenkkilinja, mikä on yksi tärkeä tekijä telojen kestävyydessä. - Clark Track teloissa standardi sivulenkki on 24 mm ja siinä on muihin telavalmistajiin verrattuna pidempi akselin pituus mikä tekee siitä lujan. Teloihin on saatavilla myös 28 mm Heavy Duty sivulenkki, minkä käyttö yleistyy Suomessa koko ajan koneiden kasvaessa ja urakoitsijoiden investoidessa telojen pidempään käyttöikään, sanoo Järvinen.

Pehmeille maille tehty uusi ATF-tela soveltuu myös talvikäyttöön telakengän kapean keskiosan ansiosta. ATF-telaa on testattu pohjoismaissa hyvällä menestyksellä jo parin vuoden ajan.

Uusi kestävä Haggis UltraLink -sivulenkki

Pitkän kehitystyön pohjalta Clark Tracks on tuonut markkinoille edistyksellisen Haggis UltraLink -sivulenkin. - Uuden sivulenkin tapin profiilin ansiosta sivulenkkijärjestelmän elinikä on entistäkin pitempi ja telojen kiristys- ja lyhennystarve vähenee. Koska sivulenkin tapin profiilin muoto vastaa päätylenkkiä paremmin, on välykset minimoitu ja näin etenkin alkuvaiheen venyminen on saatu minimoitua. Uudessa sivulenkissä on myös reunatukia suurennettu, jolloin sivulenkin kiertyminen on vähäistä ja telan käyttöikä voidaan maksimoida, opastaa Järvinen. Uusi Haggis UltraLink on saatavilla lisäoptiona kaikkiin 28

Uuden Haggis UltraLink -sivulenkin tapin ainutlaatuinen profiili lisää kestävyyttä.

mm sivulenkkeihin. - Tarjoamme asiakkaille nyt tutustumistarjouksena uudet Haggis UltraLink -sivulenkit samaan hintaan kuin perinteiset 28 mm lenkit joten nyt kannattaa tilata uudet Clark Tracks -metsäkonetelat, ilmoittaa Mäkelä.

Telavalmistuksen yksi kriittinen kohta on hitsaus - kaikki Clark Tracks -telat hitsataan omalla tehtaalla Skotlannissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

36 KONEURAKOINTI

HUIPPUKONEET SIEVISTÄ! SIEVISTÄ! Volvo FH13 500 6x4 vm -14 Doosan DX225LC UUSI Doosan DX225LC UUSI 99tkm, Euro 5, napaperät, kippihyd800mmtelat, telat,lisäh, lisäh,ilmast, ilmast, 800mm hp 99000 000€€€ rauliikka, keppivaihde NTP10, hp119 119 000 hp NTP10,

Scania R500 8X2 VolvoFMX500 FMX500 10X4 Volvo 10X4

vm -07 vm.-11 vm.-11

Serrus SisuR500 R5008x2 8x2 Sisu

Scania R420 6X2 Jenz561Z 561Z Jenz

vm -06 UUSI UUSI

Sisu R500 8x2 Volvo FH13 480 8X2 Scania R500 8X2

vm -08 -07 vm. -07 vm.

Scania R580 vm -05 vm. Sisu E12 4806x2 10X4 -03 Volvo L220F vm -00

Wielton VermeerHG6000 HG6000 Vermeer

UUSI vm.-05 vm.-05

UUSI UUSI UUSI

Humbaur m UUSI Chevrolet12 Silverado vm. -08 Mattsson S261 2500 LTZvm. -95

915tkm, Palfingerpitkä 23500, siirtop, rasvari hydrauleveätrenkaat, renkaat, pitkäpiippu, piippu, rasvari leveät liikka, siisti hp 69 000 jne. Heti toimitukseen hp 179 000€€€ jne. Heti toimitukseen hp 179 000

kippipuolikas, 15 ton kaula, etummainen 3800h,Cat CatC16 C16moottori, moottori, hyväkunto, kunto, 3800h, hyvä akseli nousee,pressu, Hardox lava 000 € hp 149 hp 149 000 € hp 36 000 €

870tkm, rautajouset, Opticruise, Multilift koukku, 39tkm,I-shift, I-shift,napaperät, napaperät, 40ton VDLkoukkouk39tkm, 40ton VDL nosturihydr, vetovarustus hp 54 000€€€ hp129 149000 000 kulaite,kuin kuinuusi uusi hp kulaite,

395tkm, tienhoitovarustus, rasvari,ris630tkm,täyd. keppiv, rissat, Elg –aut.kaset560tkm, tienhoitovarustus, RKP aut. sat, letkukasettivalmius, hphp149 hp9979 000€€€ 000 ti, jne kasettikärry 000

Humbaur HTD409525 HumbaurHTD409525 HTD409525 Humbaur

9,8m kansi, ilmajouset, levikkeet, 9,8mkansi, kansi,ilmajouset, ilmajouset,levikkeet, levikkeet, 9,8m hydraulirampit, jne hydraulirampit, jne hp 44000 000€€ hydraulirampit, jne hp 44 hp 44 000 €

vm vm.-11 -06 vm. -06

kävelevälattiainen, eka akseli nou490tkm,rasvari, rasvari,rissat, rissat, 490tkm, see, viimeinen kääntyy hp 49 000 hp89 89000 000€€€ aut.kaseetipvvm vm-02 -02 hp aut.kaseetipv

625tkm, Opticruise, 490tkm, rasvari, ilmast, lava 4600h, BSS, CDC, kippihydrauliikka, rasvari,hyvä lisävastap, Jyki/Toplift ketjupurkupuolikas hp 59 000€ hp 59 tukkipihti, jne hp 219 000€ 000€

12m ilmajouset, levikkeet, vain kansi, 1500 km, Duramax Diesel 6,5L, linkku, tappiterät, rasvari, konekokop 38ton/40ton kaikki herkut, erikoismaalaus, alusta, ohjaus, huippukunto hp 84 000 € 000 € hp 68 000hp€ 51 +alv.24% kromit, jne

www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Leimikkotietopalvelu voitti ideakilpailun

K

oneyrittäjät ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät palkitsivat kolme yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä parantavaa hyvää ideaa yhteensä 10 000 euron rahapalkinnolla.

Kilpailun ykköspalkinnon sai Timo Komulainen Tietohippu Oy:stä idealla Puunkorjuun leimikkotietopalvelut (datapankki ja datapörssi). Palvelu mahdollistaa puunkorjuuyrityksille oman toiminnan tehokkuuden vertailun vastaavissa korjuuolosuhteissa ja vastaavan kokoluokan metsäkoneella saavutettavaan keskimääräiseen tasoon. - Idea tuo lisäarvoa yrityksille auttamalla niitä hyödyntämään keräämäänsä tietoa. Se palvelee

yrityksiä kokonaisvaltaisesti. Se on myös otettavissa käyttöön vaiheittain, totesi tuomariston puheenjohtaja Asko Piirainen päätöksen perusteluista. Tuomaristo palkitsi lisäksi kaksi ideaa kunniamaininnoin. Kunniamaininnan sai PohjoisKarjalan ammattiopisto Valtimo ideasta ”Osaamiskartoitukset koneyrityksen tuottavuuden parantamiseksi”. Tuomaristo piti tärkeänä esitettyä kuljettajan työskentelyn seurantaan perustuva työmenetelmien kehittämistä. Tuomaristo katsoi, että metsäkonekuljettajien peruskoulutuksenkin pitäisi mennä esitettyyn suuntaan. Toinen kunniamaininta luovutettiin Kuljetus Sampo Puurunen Oy:lle. Ideassa puutavara-autojen hyötykuormaa kasvatetaan lastaamalla

lyhyitä ja kuivia puita hieman limittäin kuljetusta varten. - Hyötykuormien kasvattamisen idea on heti toteuttamiskelpoinen. Toimimalla näin saadaan kuljetettua maksimikuormat puutavaraa metsästä tehtaalle, totesi Metsäalan kuljetusyrittäjien pj. Hannu Lamminen. Ideakilpailussa etsittiin uusia ideoita ja innovaatioita metsänhoidon, puunkorjuun ja puunkuljetuksen toimivien yritysten kannattavuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Esitetyt ideat olivat teknisiä ratkaisuja, toimintamalleja tai palveluideoita. Parhaat ideat palkittiin 11.11.2016 Koneyrittäjien ja Metsäalan Kuljetusyrittäjien seminaarissa Suomen Metsäyhdistyksen metsäpäivillä Messukeskuksessa Helsingissä.

Jalostetun siemenen käyttö metsänviljelyssä on kannattavaa

M

etsänjalostus ja sen tuottamat taloudelliset hyödyt olivat aiheena Tapion järjestämässä metsätiedepajassa.

Metsätiedepajaa varten käytiin läpi merkittävä määrä tuoreimpia pohjoismaisia tutkimuksia. Niiden tulokset ovat yksiselitteisiä: Jalostuksella on saatu

puun kasvu paranemaan huomattavasti. Myös puun laatu ja taimien elinvoimaisuus ovat kohentuneet. Uusien jalostussukupolvien myötä tulokset paranevat edelleen. Tutkimukset osoittavat , että jalostetun kylvösiemenen käyttö on kannattavaa korkeammasta hinnasta huolimatta. Jalostamattoman materiaalin käytöstä saadut säästöt ovat

häviävän pienet menetettyihin hyötyihin - viljelyvarmuus, kasvu ja laatu - verrattuna. Istutukseen metsänomistajien on syytä valita alueelle sopiva jalostettu viljelymateriaali, jos sitä on saatavissa. Näin on mahdollista saavuttaa jopa neljännes suurempi kasvu kuin jalostamattomalla materiaalilla.

KONEURAKOINTI 37


METSÄALAN AMMATTILEHTI

38 KONEURAKOINTI

Valitse alansa ykkönen –

SKF keskusvoitelu

Maxpo 2017 tuo koneet Hyvinkään lentokentälle syyskuussa

M Lisätietoja 020 7400 800 www.skf.fi

Xchange turboahtimet vastaavat laadultaan ja takuultaan täysin uusia osia. Kaikissa vaihto-osissa on vuoden takuu. Kysy lisää valikoimastamme! Nyt tarjouksessa kolme yleisintä ahdinmallia moottorisarjoista: [ B/F/L/M 2011 /C (1011) (TCD2011) ] Tuote ja sopivuus

Hinta

04281437 Xchange Turbo

554,20 €

04281438 Xchange Turbo

608,60 €

04281466 Xchange Turbo

618,80 €

Moottorin sarjanumerolla varmistat juuri sinun moottoriisi sopivan turbomallin!

axpo 2017 maarakennusja ympäristöhoitokoneiden messut Maxpo-messut järjestetään to-la 7.-9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma keräsi mukaan viime vuonna ennätysmäärän yrityksiä ja tapahtuman kävijämäärä kasvoi 13 %.

Maxpossa esitellään maarakennus-, ympäristönhoito-, tie- ja talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita kaikissa kokoluokissa. - Maxpo 2017 -messujen osastomyynti starttaa lokakuussa. Viime kerran erittäin onnistunut tapahtuma innostaa meitä kehittämään tapahtumaa edelleen. Suuntamme on oikea ja teemme tiivistä yhteistyötä toimeksiantajamme Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen kanssa. Paikkana Hyvinkään lentokenttä on ihanteellinen. Siellä on tarpeeksi tilaa, hyvät palvelut ja sinne on helppo tulla, kertoo myyntiryhmäpäällikkö Jori Vainio Messukeskuksesta.

Kävijät olivat erittäin tyytyväisiä tapahtuman tarjontaan. TNS Gallupin kävijätutkimuksen mukaan 98 % kävijöistä oli tyytyväisiä tapahtumaan ja 94 % kertoi tulevansa sinne myös seuraavalla kerralla. Maxpo on vahvasti valtakunnallinen tapahtuma, jonne tullaan kaikkialta Suomesta. Päättäjien osuus kävijöistä on hienoisessa nousussa. Näytteilleasettajatyytyväisyys oli myös korkea, 88 % Messukeskuksen kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä Maxpoon ja 85 % kertoi osallistuvansa tapahtumaan myös seuraavalla kerralla. Maxpo Maarakennus- ja ympäristöhoitokoneiden erikoisnäyttely järjestetään to-la 7.-9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2015 tapahtumassa vieraili 16 781 alan ammattilaista ja tapahtumaan osallistui ennätysmäärä 245 yritystä. Maxpo-messut järjestää Messukeskus Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys ry:n toimeksiannosta. Lisätietoja löytyy www.maxpo.fi ja #maxpo.

Mansen Mörinät 2017 kerää koneja kuljetusalan porukat Pirkanmaalle

P

irkanmaalaisten kone- ja kuljetuskalustokauppiaiden yhteinen tapahtuma Mansen Mörinät järjestetään jälleen huhtikuun alussa perinteisellä tavalla.

Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän ympäristössä oleva tapahtuma kerää vuosittain arviolta yli 10.000 raskaskone- ja kuljetuskalustoammattilaisia Pirkanmaalle tutustumaan satojen alan toimijoiden tuotteisiin heidän omissa toimipisteissään.

Kävijät kiittelevät tapahtuman laajuuden tuomasta mahdollisuudesta tutustua samalla kertaa moniin eri merkkisiin maarakennuskoneisiin ja kuorma-autoihin, niin uusiin, kuin käytettyihin. Mukana on luonnollisesti myös useita varaosa-, tarvike- ja lisälaitevalmistajia sekä palveluntarjoajia. Osa näistä esittelee palvelujaan ja valikoimiaan omassa toimipisteessään ja osa kone- ja kuorma-autoliikkeiden yhteydessä. Lisätietoja tapahtumasta saat www.mansenmorinat.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI KIVIROCK-LEHTI ON ILMESTYNYT!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2016

Paljon mielenkiintoista teknistä luettavaa

252

sivua!

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

by ammattilehti.fi

ero Tilaa näytenum w.kivirock.fi w w : ta s e te it o os

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

www.kivirock.fi

KIVIROCK 1/2016

1

Järkälemäinen yli 250 sivuinen lukupaketti!


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

41

Energiastrategian päälinjat ovat oikeat

E

nergia- ja ilmastostrategiassa on riittävät ja kustan- nustehokkaat keinot, jotka ottavat huomioon runsaat biomassavarat ja joilla saavutetaan Suomelle asetetut tavoitteet. Bioenergia säilyttää johtavan roolin Suomen siirtyessä fossiilisesta energiasta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää.

Valtioneuvosto esitteli 24.11. 2016 selontekonsa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta. Strategiassa kuvataan, miten Suomi aikoo panna toimeen EU -tasolla sovitut toimet energiajärjestelmän kehittämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. - Strategian lähtökohta on oikea: siinä on löydetty riittävät ja kustannustehokkaat keinot, jotka ottavat huomioon runsaat Suomen biomassavarat ja joilla saavutetaan Suomelle asetetut tavoitteet. Olemme tyytyväisiä siihen, että bioenergia säilyttää johtavan roolin Suomen siirtyessä fossiilisesta energiasta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Strategia kasvattaa bioenergian käyttöä noin 35 % vuoden 2015 tasolta. Uusiutuvien puupolttoaineiden käyttö kasvaa yli 30 %:iin Suomen energiankulu-

roolin talven kysyntähuipuissa kovilla pakkasilla. Metsähakkeen käytön yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa katsotaan edellyttävän nykytilanteessa tukijärjestelmää ja edistävän kustannustehokkaasti hakkeen käyttöä sekä vahvistavan hakkeen toimitusketjua. - Pidämme hyvänä, että tukijärjestelmä säilytetään nykyisenä ainakin vuoden 2021 alkuun asti. On myös hyvä, että hallitus on luvannut selvittää metsäenergiaa hyödyntävien pienten CHP -voimalaitosten ottamista mukaan uuteen tukijärjestelmään ja mahdollisuuden hyödyntää purua ja kuorta polttoaineena. Toivomme myös, että jatkotyössä mietitään konkreettisia toimia, joilla estetään sähkön ja lämmön yhteistuotannon väheneminen, Laurikka jatkaa.

Uusiutuvien puupolttoaineiden käyttö kasvaa yli 30 %:iin Suomen energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä ja on edelleen yli 80 % kaikesta uusiutuvasta energiasta.

tuksesta vuoteen 2030 mennessä ja on edelleen yli 80 % kaikesta uusiutuvasta energiasta. Liikenteessä biopolttoaineiden energiasisällön fyysinen osuus nostetaan 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Biokaasu on nostettu sähkön rinnalle liikenteen vaihtoehtoisena käyttövoimana ja hallitus pyrkii kaasukäyttöisten

autojen määrän nostamiseen 50 000 autoon vuoteen 2030 mennessä. - On hienoa, että liikenteessä hyödynnetään biopolttoaineiden tarjoama mahdollisuus nopeisiin päästövähennyksiin. Suomen biomassavarojen ja -osaamisen arvo on ymmärretty. Jakeluvelvoitteen lisäksi on hyvä, että

hallitus selvittää mahdollisuudet keventää vähäpäästöisten autojen hankintaverotusta, Laurikka sanoo. Hallitus pyrkii säilyttämään edellytykset yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon osana toimitusvarmaa, energiatehokasta ja vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja huomioi sen tärkeän

     

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

42

RISUPAKETTI

Komission bioenergiaesitys hälventää epävarmuutta ja mahdollistaa bioenergian käytön lisäämisen

K

omissio esittää yhtenäisiä raameja kiinteille, nestemäi- sille ja kaasumaiselle biomassalle. Esityksen tavoitteena on bioenergian kestävyyden varmistaminen. Seuraavaksi katse kääntyy jäsenmaihin ja europarlamentaarikkoihin, joiden tulisi tukea esitystä.

Osana EU:n ns. talvipakettia Euroopan komissio on 30.11. 2016 esitellyt pitkään odotetun ehdotuksensa bioenergian kestävyyden varmistamisesta. Kiinteän biomassan ja biokaasun kestävyyttä säädellään päivitetyssä uusiutuvan energian direktiivissä (RED2), johon jo aiem-

min ovat sisältyneet kestävyyskriteerit liikenteen biopolttoaineille ja bionesteille. Komission esitys loisi kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille metsäbiomassasta tuotetuille polttoaineille melko yhtenäiset kestävyyskriteerit ja menettelyn niiden todentamiselle. Esitys ei toisi esteitä eri biomassajakeiden energiakäytölle. Liikenteen edistyneet biopolttoaineet saisivat esityksestä lisäkannustetta koko EU:n alueella. Bioenergia-ala on tyytyväinen että komissio sai aikaan esityksen vuosien valmistelun jälkeen. Toimialalla muhinut epävarmuus on hälvennettävissä tämän suuntaisella lopputuloksella ja bioenergian käyttöä voidaan li-

sätä EU:n tavoitteiden mukaisesti. - Biomassan energiakäytön kestävyys Euroopassa varmistetaan ilman liiallista byrokratiaa ja riippumatta siitä mikä lopputuote biomassasta. Olemme iloisia, että komissio päätyi toimintamalliin, joka mahdollistaa sekä viranomaisvetoisen riskinarvioinnin että vapaaehtoisiin järjestelmiin pohjautuvan bioenergian kestävyyden varmistamisen. Näin saadaan koko EU:n laajuinen yhtenäinen vähimmäistaso, joka kattaa myös unionin ulkopuolelta tuodun biomassan, arvioi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Globaalisti toimiva kestä-

vyysjärjestelmä vaatii joustavan toteutustavan mahdollistamisen eri maissa. - Meille tärkeä asia on ollut varmistaa kestävyyskriteereiden todentamisen toteutettavuus laajapohjaisellakin metsäomistajarakenteella mukaan lukien pienmetsänomistajat. Keskeistä tässä on, että todentamisen työkaluina voi käyttää laajasti käytössä olevia metsäsertifiointijärjestelmiä, kommentoi valmistelua seurannut toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty.

Jatkokäsittelyssä ei ole varaa halkoa neulasia

Direktiivin valmistelu jatkuu seuraavaksi jäsenmaiden neuvoston ja Euroopan parlamentin

käsittelyssä. Direktiivin lopullinen hyväksyntä tapahtunee aikaisintaan vuoden kuluttua. - Tärkeää on nyt, että esitys saadaan pysymään toimivana kokonaisuutena. Toivomme Suomen hallituksen ja europarlamentaarikkojen tukevan komission esityksen päälinjoja. Esitystä on harkittu pitkään ja on Euroopan ja Suomen etu, että näissä linjoissa pysytään; neulasten halkomiseen ei tule erehtyä. Tämä vaarantaisi EU:n uusiutuvan energian lisäystavoitteen ja sen, että bioenergia korvaa monimuotoisesti fossiilista energiaa, painottaa Laurikka.

MTK tyytyväinen EU:n esitykseen biomassan kestävyyskriteereistä

Hienoa, että EU -komissiossa on havahduttu bio- energian äärimmäisen tärkeään rooliin uusiutuvana energianlähteenä myös tulevaisuudessa, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

EU-komission esitys uusiutuvan energian edistämisestä osoittaa, että EU:ssa on ymmärretty Suomalaisen metsänhoidon ja -käytön olevan kestävällä pohjalla. Asia etenee nyt EU:ssa päätettäväksi neuvostoon ja par-

lamenttiin. Suomalaisen metsätalouden ja metsänomistajien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että linjaukset pysyvät jatkossakin ennallaan. Kestävää metsänhoitoa säädellään jo Suomessa lakien ja sertifioinnin kautta monin tavoin, joten EU-komission ehdottama riski- maaperusteinen tarkastelu sopii suomalaiselle metsätaloudelle hyvin. Kun Suomessa on toimiva metsälainsäädäntö ja seurantajärjestelmät, ei yksittäisen metsänomistajan tarvitse erikseen todistaa EU:lle, että hänen metsänsä ovat kestä-

västi hoidettuja. - Tilakohtaista tarkastelua ei Suomessa tule missään muodossa ottaa mukaan biomassan kestävyyden arviointiin. Myöskään luonnon monimuotoisuuden varmistamisessa ja seurannassa mitään uusia, kestävyyden seurannalle vieraita kriteerejä ei tule ujuttaa mukaan, huomauttaa Hakkarainen. MTK on tyytyväinen että vaikuttamistyömme kantaa hedelmää ja että EU:n metsäisimmän maan erityispiirteet voidaan metsäbiomassan käytössä huomioida.

- Komission esitys on paljon parempi kuin mitä pahimmat uhkakuvat valmistelun aikana ovat olleet. Yksityiskohtien hiomisella eurooppalaisesta uusiutuvien energialähteiden edistämispolitiikasta on tehtävissä myös käytännön toimintaa palvelevaa, toteaa Hakkarainen. MTK kantaa edelleen huolta millaisia kustannuksia esityksen toimeenpano aikanaan tulee aiheuttamaan. - Ilman metsäbiomassan energiakäyttöä Suomen on erittäin vaikea saavuttaa ilmastotavoitteet. Ilmastonmuutoksen torjun-

nan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen yhdistämiseksi ei ole olemassa helppoja keinoja. Mutta vaihtoehto ei ole se, että ei tehdä mitään. Siksi on tärkeää, että metsäbiomassan käyttöä ei ainakaan entisestään vaikeuteta byrokratialla, Hakkarainen sanoo.

W W W. H S T E K N I I K K A . C O M

VESILUOKITIN HS Tekniikka Oy kehittämä vesiluokitin lajittelee tämänkin kivi/puu kasan. Vesiluokitin huomio myös painavan uppoavan puun. Voidaan käyttää myös rakennusjätteelle sekä PVC erotteluun muovista.

HS Tekniikka Oy on hyvinkääläinen ympäristöalan laitteita ja koneita maahantuova yritys, joka tarjoaa huoltoja varaosapalvelut kaikille edustamilleen tuotteille. HS Tekniikka tarjoaa laiteratkaisut murskaukseen, seulontaan, haketukseen, magneettierotteluun sekä muihin ympäristöalan käsittelysovelluksiin.

HS Tekniikka Oy

Leikontie 8, 05820 Hyvinkää

0400 642 147

harri.sorvoja@hstekniikka.com

www.hstekniikka.com


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

43

hakkurit

Lamellisyöttöpöytä saatavilla nyt myös 1310-malleihin. Katso video: youtube.com/heinolasm

Heinolan Sahakoneet Oy • Puh 03 848 411 • info@heinolasm.fi • www.heinolasm.fi

Komission talvipaketti: teknologia avainasemassa siirryttäessä vähähiiliseen yhteiskuntaan

E

U-komission 30.11. 2016 julkaisema talvipaketti on kooste useista energiapoliittisista ehdotuksista.

Talvipakettiin kuuluu muun muassa uuteen sähkömarkkinamalliin, uusiutuvan energiantuotannon edistämiseen, sähkön huoltovarmuuteen, energiatehokkuuden parantamiseen ja energiaunionin hallintomalliin liittyviä asioita.

Kuluttajien osallistuminen luo uutta liiketoimintaa

Uuden sähkömarkkinamallin tavoitteena on edistää kilpailua ja nostaa sähkön käyttäjät keskeiseksi toimijaksi sähkömarkkinoilla. Kuluttajan roolin lisäksi komissio haluaa nostaa sähkön käyttäjät mukaan tehostamaan sähköjärjestelmän käyttöä kysyntäjoustoilla, sähkön pientuotannolla, energian varastoinnilla sekä älykkäillä energiapalveluilla. Kaikki nämä luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia

teknologiateollisuudelle sekä uusien järjestelmätoimitusten että palvelukokonaisuuksien tarjonnan lisäämisen myötä. Sähkömarkkinamalli integroi uusiutuvat energialähteet osaksi markkinoita siten, että uusiutuvien tuottajien on jatkossa myytävä sähkönsä markkinoille ja vastattava omasta taseestaan, mikä on tervetullut uudistus. Verkonhaltijoiden siirtovelvoite uusiutuvien osalta poistuu.

Suomen bioenergialle lupaavat näkymät

Uusiutuvien energialähteiden edistämisessä Suomen kannalta tärkeintä olivat komission kannanotot biopolttoaineiden kestävyyskriteereihin ja liikenteen biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen jatkamiseen. Suomen metsänhoidon käytännöt riittävät takaamaan kestävyyden ja puupolttoaineet säilyvät jatkossakin nollapäästöisinä. Biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen osalta komission tavoite on alhaisempi kuin Suomessa, mutta sen jatkaminen

varmistaa biojalostamoinvestointien käynnistämisen muuallakin EU-alueella. Näin biopolttoaineiden tarjonta lisääntyy, mikä hillitsee liikennepolttoaineiden hinnan nousupaineita. Suomen kannalta on erittäin tärkeää, etteivät vientiteollisuutemme kuljetuskustannukset nouse kohtuuttomasti verrattuna kilpailijamaihin.

Sähkömarkkinoiden alueellista yhteistyötä lisättävä

Sähkön huoltovarmuuden turvaamiseksi esitetään yhtenäisiä kriteerejä ja kannustetaan jäsenmaita alueelliseen yhteistyöhön sekä käyttämään hyväksi rajat ylittäviä siirtoyhteyksiä säätö- ja varatehon turvaamiseksi. Alueellisella yhteistyöllä vältetään ylikapasiteetin rakentamista.

Energiatehokkuustavoite ei saa olla sitova

Komissio esittää energiatehokkuudelle sitovaa 30 prosen-

tin tavoitetta vuodelle 2030. Tämä on ristiriidassa kustannustehokkuuden kanssa, koska hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen pitäisi olla ainoa sitova tavoite. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden edistäminen ovat vain keinoja päätavoitteen saavuttamiseksi. Teknologiateollisuus ei hyväksy sitovaa energiatehokkuustavoitetta. Energiatehokkuuden parantamisessa Suomen on jatkettava sektorikohtaisia vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia, joista on tähän mennessä saatu hyviä kokemuksia. Rakennusten energiankulutus vastaa noin 40 % kaikesta EU:n energiankulutuksesta ja energiatehokkuuden parantamisvaatimukset vaikuttavat suoraan rakennusten ja rakennusalan ratkaisuihin. Metallinjalostajien ja Teknologiateollisuuden jäsenyritysten kannalta direktiivi synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin energiatehokkaiden, metalleihin perustuvien raken-

nustekniikoiden kuin energiatehokkaiden rakennusten suunnittelun ja energiajärjestelmien toteutuksen osalta.

Energiaunioniin saatava virtaviivainen hallintomalli

Energiaunionin hallintomallin lähtökohdat ovat kannatettavia. Samalla kun jäsenmaat raportoivat komissiolle energia- ja ilmastopolitiikan kansallisista suunnitelmista, ne voivat sovittaa yhteen keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Komission on kuitenkin kunnioitettava jäsenmaiden suvereenisuutta omien energialähteidensä valintaan ja uusiutuvien energialähteiden edistämis- ja energiatehokkuustavoitteiden asettamiseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

45

Eschlböck Biber 92 ZK -hakkuri vakuutti tehollaan haketusnäytöksessä Alavudella

Pohjanmaan Biolämpö Oy:n terminaalissa pääsi tutustumaan Eschlböck Biber 92 ZK -traktorihakkurin tehoon. Suurella volyymilla syntyvä hake on myös erittäin laadukasta.

A

lavudella järjestettiin lauantaina 26.11. haketustyönäytös Pohjanmaan Biolämpö Oy:n terminaalissa. Kauhavan Haketuspalvelu Oy esitteli päivän aikana tositoimissa traktorihakkuri tehopaketin Eschlböck Biber 92 ZK:n, jossa Case Magnum 335 (420 hv / 1800 Nm) traktori voimalähteenä. Vaikka keli oli sateinen niin

väkeä saapui mukavasti paikalle hernesoppa- ja kahvitarjoilun lämmittäessä. - Eschlböck Biber 92 ZK hakkurin roottorin leikkuuleveys on 1220 mm ja syöttöaukon korkeus 750 mm. Näytöksessä testattiin myös hakkurin tehoa ja siinä päästiin 52 kuutioon 15 minuutissa 80 mm:n seulalla, kertoo itävaltalaisten Eschlböck -hakkureiden maahantuonnista vastaavan Salo-Machineryn Pertti Salo.

Väkeä saapui haketusnäytökseen mukavasti ja tarjoilu pelasi Salo-Machineryn tunnettuun tyyliin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

46

RISUPAKETTI

Metsät ja puunkäyttö tarvitsevat ilmastopoliittista ohjausta

I

lmastopolitiikkaa voitaisiin tehostaa hinnoittelemalla metsien hiili- virrat. Puun ilmastoystävälliseen kasvattamiseen ja käyttöön voitaisiin ohjata taloudellisilla kannustimilla, suosittelevat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkijat tuoreessa Metsätieteen aikakauskirjan katsauksessa. Metsät ovat hyvinvoinnin lähde muun muassa puuntuotannon, virkistyksen ja luonnonsuojelun kautta. Metsien avulla voidaan hillitä myös ilmastonmuutosta. On luontevaa pyrkiä sovittamaan ilmastopolitiikka yhteen muiden käyttömuotojen kanssa siten, että metsien tuottamat hyvinvointivaikutukset muodostuvat mahdollisimman suuriksi.

- Tarkoituksenmukainen ilmastopolitiikka voimistaa metsien ilmastohyötyjä tasapainottaen ne muiden metsänkäytön tavoitteiden kanssa, toteaa Luken professori Jussi Uusivuori.

Ilmastopolitiikkaa tehostettaisiin hinnoittelemalla metsien hiilivirrat

Teollisuudelle ja energiantuotannolle on onnistuttu luomaan ohjauskeinoja, jotka kannustavat vähentämään päästöjä. Esimerkkejä näistä ovat hiiliverot ja päästökauppa. Vastaavaa hiilivirtoja hinnoittelevaa ohjausta ei ole ulotettu metsiin ja puun käyttöön. Luken tutkijan Jani Laturin mukaan hinnoittelemalla samoin perustein myös metsien ja puutuotteiden hiilivirrat luotaisiin kannustimet näidenkin ilmasto-

vaikutusten huomioimiselle. - Metsien hiilivarastoja olisi mielekästä kasvattaa siltä osin, kuin se on taloudellisesti kannattavaa. Metsien hiilivirtojen hinnoittelu vähentäisi ilmastopolitiikan kustannuksia - tavoitteista tinkimättä, Jani Laturi korostaa.

Ilmasto-ohjausta myös metsänomistajille ja kuluttajille

Metsänomistajat päättävät metsänhoidosta ja kuluttajat puun käytöstä. Näihin päätöksiin voidaan vaikuttaa kannustimilla. Jos metsänomistajalle maksettaisiin korvausta metsän sitomasta hiilestä, hänen kannattaisi sopeuttaa metsänkäsittelyään, koska ilmastovaikutukset huomioimalla hän voisi parantaa metsänsä tuottoa. Vastaavasti puutuotteiden

käyttöä ja kulutusta voitaisiin ohjata niin, että ilmastovaikutukset otettaisiin huomioon. Tällöin puutuotteiden kulutusta edistettäisiin, ja pitkäkestoisilla puutuotteilla olisi suuremmat kannustimet kuin lyhytkestoisilla tuotteilla. Järjestelmä ohjaisi puunkäyttöä ilmastoystävälliseen suuntaan.

Ilmastopolitiikassa tulisi hyödyntää metsien koko potentiaali

Oikealla tavalla kohdennettu ilmastopolitiikka edistäisi metsien kustannustehokasta käyttöä ilmastonmuutoksen hillintään. Samalla se poistaisi tarpeen nykyjärjestelmää tukevilta, osin keinotekoisilta ohjauskeinoilta, kuten erilaisten kestävyyskriteerien soveltamiselta. - Nykyisessä kansainvälisessä

ilmastopolitiikassa on rakenteita, jotka voivat viedä valtioilta kannustimet siirtyä nieluja tukeviin järjestelmiin. Tällainen on muun muassa metsänhoidon vertailutason ylittävän nielun hyödyntämiselle asetettu katto. Siksi tulevissa ilmastoneuvotteluissa on tärkeää pyrkiä purkamaan rajoitteita, jotka estävät metsien koko potentiaalin hyödyntämisen ilmastonmuutoksen hillinnässä, tutkija Jussi Lintunen Lukesta sanoo. Luken ja SYKEn tutkijat, Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori, Jani Laturi, Johanna Pohjola ja Aapo Rautiainen ovat koonneet yhteen useiden metsien ilmastopolitiikkaan liittyvien vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleidensa julkaistut tulokset. Katsaus on luettavissa suomeksi juuri ilmestyneessä Metsätieteen aikakauskirjassa.

Vihreä biotalous on Suomen talouden keskeinen moottori

L

uonnonvarakeskus (Luke) esittelee uudessa Vihreä biotalous -julkaisussaan laajasti Pohjoisen vihreän biotalouden kehitysnäkymiä. Metsien lisäksi myös peltojen käyttö on osa kasvavaa biotaloutta, jolla halutaan luoda taloudellisesti ja ekologisesti kestävää talouskasvua Suomeen.

ta. Massa- ja paperiteollisuuden sekä puutuoteteollisuuden tuotot ovat viime aikoina lähteneet jälleen nousuun. Energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä sekä kemianteollisuuden tuotanto ovat jo vahvasti kasvaneet. Tulevaisuudessa uutta kasvua odotetaan puolestaan luontomatkailusta ja virkistyspalveluista.

Julkaisuun on koottu alan nykyhetkeä kuvaavia tilastoja sekä näkemyksiä kehitystrendeistä ja taloudellisista mahdollisuuksis-

Vihreän biotalouden selkäranka ovat edelleenkin metsätalous ja metsäteollisuus. Metsän lisäksi peltoresurssien tehokas hyö-

Vihreä biotalous on muutakin kuin puuta

dyntäminen on tärkeää. Raakaaineiden ja sivuotteiden tehokas käyttö ja jalostusasteen nostaminen ovat olennainen osa Suomen matkalla biotalouden mallimaaksi. Metsä- ja maatalousympäristö tarjoavat myös palvelutuottajille paljon mahdollisuuksia. - Biotalouden kilpailukyvyn ja kasvun edellytys on vakaa ja kasvava raaka-ainepohja sekä sitä kestävästi hyödyntävät teolliset investoinnit. Tutkimuksella ja asiantuntijapalveluilla tuemme biotalouden investointeja sekä metsiin ja kulttuurimaise-

Biotalouden osuus v. 2014 kansantalouden tuotoksesta oli 16 %.

maamme perustuvaa monipuolista palveluliiketoimintaa, kertoo Pohjoisen vihreä biotalous -ohjelman päällikkö, professori Antti Asikainen Lukesta.

cea-agriforest.com

ENERGIAKOURAT ITALIASTA

ST-malli kaivuriin

www.tapiopirttinen.fi

puh. Tapio 0500 263 400

HT-malli kuormaimeen

Luken tilastot ja tutkimus seuraavat tiukasti aikaansa

Biotalouden muutos metsätaloudessa on jo käynnissä. - Suomen metsätilastoinnin kehittäminen on hyvällä pohjalla, mutta kansainvälisesti on suuri haaste kehittää uudistuvan metsäalan tilastointia. Esimerkiksi metsissä ja pelloilla kasveista tuotetaan markkinoille uusia orgaanisia aineyhdistelmiä ja tuotteita, joiden tarkemman tilastoinnin avulla saataisiin kuva biotalouden kokonaisjalanjäljestä ja materiaalivirroista, Luken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne toteaa.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

47

Monipuolista materiaalien murskausta pienellä kulutuksella

S

LAYER XL on hitaasti pyörivä murskain, joka täy- dentää Sawcenter Oy tuotevalikoimaa Bruks -hakkureiden ja Rotochopper -murskaimien rinnalla.

tus on ollut vain 23-28 l/tunti riippuen käsiteltävästä materiaalista. Silti tuotttavuus on korkealla tasolla haastavimmillakin materiaaleilla, ilmoittaa Sawcenter Oy:n tuotepäällikkö Kalle Tuominiemi.

Valmistaja Edge Innovate omaa pitkän historian kyseisistä tuotteista ja kokemusta on eri materiaalien käsittelystä. Koneet valmistetaan Pohjois Irlannissa.

Sopii laajasti erilaisille materiaaleille

Polttoainepihi tehomurskain

SLAYER XL on nimensä mukaisesti erittäin kova kapasiteettinen hidaskäyntinen murskain, joka sopii mainiosti esimurskaukseen ja monen erilaisen kierrätysmateriaalin käsittelyyn. Murskaimen kammiovarustuksia on erilaisia ja erilaisilla roottoreilla (vääntövoima 80.000 Nm), kammoilla, vastapalkeilla ja seuloilla saadaan koneesta ulos haluttu palakoko. - SLAYER XL murskain on mahdollista saada tela-alustaisena, traileri versiona, koukkulava varustuksella tai kiinteäksi asennettuna sekä myös sähkökäyttöisenä versiona. Vahvalla Cat C9 350 hv dieselmoottorilla varustetun murskaimen polttoaineen kulutus on todella alhainen; esimerkiksi nyt asiakkaiden luona demotilaisuuksissa kulu-

FinnMetkossa tapahtuneen Suomen ensiesittelyn jälkeen tela-alustainen 23 tn painoluokan SLAYER XL on kiertänyt Suomea demonäytöksissä asiakkaiden hyvin erilaisissa työkohteissa. - Murskaimella on käyty tekemässä kantoja, risuja ym. sisältävää kompostia, epäpuhtauksia sisältäviä tukkeja, rakennusjätettä, paperirullia, muovijätettä, auton renkaita, muoviputkia jne. luettelee Tuominiemi. SLAYER XL on toiminut koko ajan ilman mitään teknisiä murheita vaikka käyttö on ollut monilla materiaaleilla erittäin vaativaa. - Tehokasta murskainta on helppo säätää niin että tuloksena syntyy haluttua palakokoa. Ja koneen koko rakenne on viisaan yksinkertainen joten huoltotoimet hoituvat kätevästi ja esimerkiksi kampojen vaihto onnistuu ilman roottoreiden nostamista, kertoo Tuominiemi.

SLAYER XL on hidaskäyntinen, suuritehoinen murskain, mille löytyy laajasti erilaisia käyttökohteita sillä se syö tehokkaasti melkein mitä vain materiaalia ja tuottaa siitä haluttua palakokoa. Kuvassa esimurskataan kantoa suurella volyymilla.

SLAYER XL -murskaimen rakenne on viisaan yksinkertainen joten huoltotoimet hoituvat kätevästi. Polttoainetaloudellinen mutta silti tehokas murskain on varustettu Cat C9 350 hv moottorilla.

Maahantuoja Sawcenter Oy on kiertänyt loppuvuoden 2016 ajan Suomea asiakasdemoissa joissa SLAYER XL -murskaimella on tehty mm. kantoja, risuja ym. sisältävää kompostia, epäpuhtauksia sisältäviä tukkeja, rakennusjätettä, paperirullia, muovijätettä, auton renkaita, muoviputkia jne.

SLAYER XL on oikein sopiva murskain rakennusjätteen käsittelyyn missä on vaikka mitä epäpuhtauksia kuten betonia, rautaa jne.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

48

RISUPAKETTI

Metso M&J PreShred 4000 Mobile -murskaimia saa tela- ja pyöräalustaisina liikkuvina yksiköinä. Ne soveltuvat laajasti erilaisten jäte- ja puumateriaalien käsittelyyn.

Metson uusi paranneltu mobiili-esimurskain helpottaa kaikenlaisen jätteen ja kierrätyspuun käsittelyä

M

etson uuden M&J PreShred 4000 Mobile -murskaimen avulla kaikenlaisen jätteen käsittely lähes missä tahansa on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Liikutettavat yksiköt ovat nyt saatavissa puoliperävaununa ja teloilla. Ne on suunniteltu entistä suorituskykyisemmiksi ja tehokkaammiksi.

- Uusia, paranneltuja murskaimia on aiempaa helpompi kuormata ja kuljettaa. Ne ovat juuri niin kestäviä ja voimakkaita kuin M&J PreShred -murskaimilta voi olettaakin. Tämän lisäksi niiden käyttö ja huoltaminen on helppoa ja tehokasta; nämä ovat kaikki ominaisuuksia, jotka auttavat pienentämään käyttökustannuksia, sanoo Suomen myynnistä vastaavan Several

Oy:n Chris Wegelius. Metso Recycling -murskaimissa hyödynnetään erittäin tehokasta terää ja avointa leikkauspöytää, minkä ansiosta sekalaisen ja haastavan materiaalin käsittely on erittäin tehokasta. - Nyt on lisäksi saatavilla uusitut leikkaavammat terät, jotka nostavat tuottoa erityisesti puupohjaisilla materiaaleilla kuten kannolla huomattavasti.

Näiden keskeisten ominaisuuksien ansiosta M&J PreShred -yksiköt kestävät erittäin hyvin sellaistakin materiaalia ja jätettä, jonka on aiemmin ajateltu olevan silppuamiskelvotonta, kuten terästä, vahvistettua betonia ja kiviä, toteaa Tero Tirkkonen Several Oy:n myynnistä.

Helpompi huoltaa

Uusitun murskaimen mootto-

ri Cat C15 403 kW pidentää huoltovälin 250 tunnista 500 tuntiin, mikä tuottaa huomattavia huoltosäästöjä laitteen käyttöiän aikana. - Uudet yksiköt ovat suunniteltu niin, että niitä on helpompi huoltaa missä tahansa. Moottorin ympärillä on nyt enemmän tilaa, mikä helpottaa huoltoa ja lisäksi käytössä on tikkaat leikkuupöytään, jotta sitä on helpompi tarkastaa, sanoo Tirkkonen.

Tehokkaampi käynti

Uusia, paranneltuja murskaimia on aiempaa helpompi kuormata ja kuljettaa. Ne ovat juuri niin kestäviä ja voimakkaita kuin M&J PreShred -murskaimilta voi olettaakin. Tämän lisäksi niiden käyttö ja huoltaminen on helppoa ja tehokasta.

Uusi tehonlähteen jäähdytin pitää yksikön toimintakunnossa jopa 45 ºC:n ympäristönlämpöön saakka, mikä laajentaa sen käyttöaluetta. Parannettu jäähdytysjärjestelmä vähentää myös jopa 5 % energiankulutusta. Kone on nyt myös helpompikäyttöinen mobiiliyksiköille suunniteltujen sähkötoimisten osien ansiosta. - Kosketusnäyttö on suunniteltu mobiiliversioita varten, mikä helpottaa murskaimen käyttämistä. Ohjauslaitteen uusi kosketusnäyttö on kätevämpi käyttää, ja sen näkyvyyttä on parannettu niin, että se näkyy hyvin myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Luotettava ohjauslaite on myös kestävämpi, ja sen ansiosta yksikön voi säätää


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

49

tarkasti käsiteltävien jätteiden mukaan, kertoo Tirkkonen. M&J PreShred 4000 Mobile -yksikön suunnittelun lisätarkennukset helpottavat sen käyttöä. - Syöttökaukalo on tilavampi, ja siksi yksikköä on entistä helpompi käyttää. Myös laakerien voitelu on tehty entsitä helpommaksi, mikä edistää huoltamista ja pidentää laitteen käyttöikää, ilmoittaa Tirkkonen.

Menestys Suomen markkinoilla

Kaikki Metso M&J PreShredder -murskaimet käyttävät epäsynkronista kahdensuuntaista murskaustekniikkaa, joka vähentää kulumista ja pitää jätteet jatkuvasti liikkeessä yhtenäisenä virtana. - M&J:n hydrostaattinen kaksoiskäyttökoneisto on äärimmäisen luotettava raskailla kuormilla ja kovassa rasituksessa. Kaikki sen terät ja paljaat leikkuupöydän osat on valmistettu kulumisenkestävästä Hardox 500 -teräksestä, joka vähentää kulumista ja seisokkiaikoja. Kaikissa koneissa on vakiovarusteena keskusvoitelujärjestelmä, ja älykkäät murskausohjelmat mukautuvat automaattisesti käsitellyn materiaalin ominaisuuksien mukaan, sanoo Tirkkonen. Metso M&J PreShred -murskaimet toimivat tehokkaasti vaativissa olosuhteissa eri puolilla maailmaa, ja niitä käytetään yleisesti jätteensiirtoasemilla,

Kaikki Metso M&J PreShredder -murskaimet käyttävät epäsynkronista kahdensuuntaista murskaustekniikkaa, joka vähentää kulumista ja pitää jätteet jatkuvasti liikkeessä yhtenäisenä virtana.

kaatopaikoilla, kompostointilaitoksissa, puunkierrätyslaitoksissa, jätteenkierrätyslaitoksissa ja jätehuoltokeskuksissa. Myös Suomessa niitä on käytössä suu-

ri määrä kiinteäasenteisina jätelaitoksissa sekä tela- ja pyöräalustaisina liikkuvina yksiköinä. - Metso Recyclingin kiinteiden ja liikuteltavien murskai-

mien valikoimaan kuuluu erikokoisia, useiden eri kapasiteettien laitteita. Jokaisessa mallissa on eri ohjelmia eri materiaaleja varten. Yhteistä murskaimille on

niiden toimintavarmuus ja tehokkuus vuodesta toiseen todella haastavissa käyttökohteissa, vakuuttaa Tirkkonen.


LEHTI 50

METSÄALAN AMMATTILEHTI 15 KONEURAKOINTI

RISUPAKETTI

Metsäbiotalouden merkitys ja sisältö vaihtelevat maakunnittain

M

etsäbiotalouden arvoketjut -raportti kokoaa ensimmäistä kertaa aluetilinpidosta saatavat maakunnittaiset metsäbiotalouden tunnusluvut yhtenäiseksi tietopaketiksi. Raportti osoittaa selkeästi metsäbiotalouden merkittävyyden kussakin maakunnassa tuotoksen, arvonlisän, investointien ja työllisyyden suhteen.

Joulukuussa julkaistussa raportissa kuvataan metsäbiotalouden toimialojen - metsänhoito, puunkorjuu ja keräilytuotteet, metsätalouden palvelut, puutuotteet ja massa ja paperi - suhteellinen merkitys kussakin maakunnassa. Suomi jakautuu metsätalousmaakuntiin, massa- ja paperiteollisuuden maakuntiin ja

PONSSE COLLECTION

T

uore selvitys alleviivaa metsäbiotalouden kansantaloudel- lista merkitystä Suomessa. Maakuntatasolla alan rooli korostuu entisestään sen tuotosta, arvonlisää, investointeja ja työllisyysvaikutusta tarkastelemalla.

Tutustu ja tilaa www.ponssecollection.com tai tule käymään Ponsse Shopissa!

30 AMMA ÄALAN TTILE HTI METSÄ

ALAN

31 vsk

1986-2016

Alan suurin lukupaketti!

.

AMMA TTILEH

TI

VU

OT TA

KONE 30UR v.AK OIH JU NT I LE LA KUH LJTI ET19 US TE 86 -OL LIS 20 UU 16

!

S N:o 5/2 016

LISÄVA LOT TYÖVA TASKU LOT VILKU LAMPUT INVER T JA MAJAK OTSAL TTERIT AT JA LATUR AMPUT PERUU POLTTIMOT IT ASENN TUSKA USTAR MERAT VIKKEET

Metsäk onealal hyvä la vauhti jatkuu

Monipuo alan lukulinen kon paketti e-

Puunajo keh ja teh ostuu ittyy

Tilaa Metsäalan Lue alan joka päiv uutiset ammatti ä lehti.fi

Ammattilehti

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita (09) 698 0442

www.ammattilehti.fi

päättäjille, sanoo Tapion toimitusjohtaja Panu Kallio. - Raportin lisäksi on tuotettu valmiit maakuntakohtaiset esitykset metsäbiotalouden merkittävyydestä. Uskon, että niille on paljon käyttöä, toteaa Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi. Biotalous ja erityisesti metsäbiotalous ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä toimialoja. Kotimaisen puun käytön lisääminen on yksi hallitusohjelman tavoitteita. Kansallisen biotalousstrategian yhtenä johtoajatuksena on, että sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille synnytetään uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle. Raportti on ladattavissa osoitteesta: www.tapio.fi/julkaisutja-raportit/

Metsäbiotalous maakuntien hyvinvoinnin kivijalka

Tuotteita työhön ja vapaa-aikaan koko perheelle!

METS

puutuoteteollisuuden maakuntiin. Uusimaa nousee monella mittarilla kärkeen, mikä johtuu etenkin tutkimuksen, hallinnon ja pääkonttoreiden keskittymisestä alueelle. Käytössä on ollut Tilastokeskuksen tuorein aluetilinpidon aineisto vuosilta 2011-2013. Raportin on rahoittanut Suomen Metsäsäätiö ja toteuttanut Tapio Oy. - Maakuntahallinto uudistuu rajusti lähivuosina samalla kun panostukset metsäbiotalouden kehittämiseen ovat kasvussa. Ymmärrys metsäbiotalouden kokonaisuudesta, merkityksestä ja rakenteesta maakunnissa on tärkeää, jotta alan kehittymisen edellytyksistä osataan huolehtia. Raportin sisältö on olennaista tietoa kansalaisille erityisesti maakunnissa sekä poliittisille

Tapion 7.12.2016 julkaisemaan ”Metsäbiotalouden arvoketjut”-raporttiin on koottu yhteen tuoreimmat maakuntatason tunnusluvut metsäbiotalouden merkityksestä. Aineisto perustuu Tilastokeskuksen aluetilinpitoon vuosilta 2011-2013. Metsäbiotalouden tuotos vuosina 2011-2013 oli keskimäärin 24,4, miljardia euroa ja se kattoi noin kuusi prosenttia kaikkien toimialojen tuotoksesta. Arvonlisää syntyi 7,1 miljardia euro ja ala työllisti noin 81 000 henkilöä vuodessa. Metsäbiotalouden osa-alueista merkittävimpiä ovat massa ja paperi sekä puutuotteet,

jotka kattavat noin 85 % alan tuotoksesta. Loput tuotoksesta pitää sisällään metsänhoidon, puunkorjuun ja metsätalouden palvelut. Metsistä saadaan lisäksi huomattava määrä marjoja, sieniä ja riistaa - muuta virkistyskäyttöä unohtamatta. Metsäteollisuuden merkitys Suomen viennille on elintärkeä. Vuonna 2015 viennin arvo oli 11,6 miljardia eur eli 21,6 % ko- konaisviennin arvosta. Koska metsäteollisuus käyttää huomattavasti kotimaisia tuotantopanoksia, on sen merkitys kauppataseelle myös voimakkaasti positiivinen. Vuonna 2015 metsäteollisuustuotteiden kauppatase oli noin 10 miljardia eur ylijäämäinen.

Maakunnittaiset erot suuria

Metsätaloudella, kuten metsien hoidolla ja puukaupalla, on tärkeä merkitys kaikkien maakuntien taloudessa. Metsäbiotalouden merkitys korostuu maa-

kunnissa, joihin on keskittynyt metsäteollisuuden tuotantoa, kuten sellun, paperin, kartongin ja puutuotteiden jalostusta. Erityisesti Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa alan suhteellinen merkitys on huomattava. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden osuus maakunnan tuotoksesta oli tarkastelujaksolla 28 %. Metsäteollisuuden investointiaalto ei vielä näy selvityksen tarkastelujaksolla. Metsäbiotalouden tulevaisuuden näkymät ovat valoisat, sillä uusia investointihankkeita valmistuu kaiken aikaa tuotantokäyttöön ja lisäksi useita hankkeita on selvitysvaiheessa. Jatkossa on tärkeää huolehtia metsien kasvukunnosta, metsäluonnon monimuotoisuudesta ja puumarkkinoiden toimivuudesta. Ne muodostavat kestävän pohjan uudistuvien metsävarojen kasvavalle käytölle. Metsäteollisuus ry:n uutinen

Energian hintojen lasku tasaantui

T

ilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hintojen pitkään jatkunut lasku tasaantui vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä.

Sähkön hinta on ollut selvässä nousussa Pohjoismaisessa sähköpörssissä kesästä lähtien. Myös polttonesteiden kuluttajahinnat nousivat jo lähelle vuoden takaisia hintoja. Lämmöntuotannossa käytet-

tävän kivihiilen ja maakaasun veroa nostettiin vuoden 2016 alussa. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kivihiilen hinta oli syyskuussa 11 % korkeampi kun taas maakaasun hinta pysyi lähes samana. Veroa puolestaan laskettiin lämmöntuotannossa käytetyn jyrsinturpeen kohdalla maaliskuussa, mistä johtuen sen hinta oli kolmannella neljänneksellä 10 % matalampi kuin vuotta aiemmin. Metsähakkeen kohdalla hinta laski 2 %. Samoin kuluttajien

käyttämän puupelletin hinta oli elokuussa 2 % matalampi kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön hinta oli heinäkuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Öljyntuottajamaiden pyrkimykset rajoittaa öljyntuotantoa vuoden kolmannella neljänneksellä nostivat Suomeen tuotavien öljytuotteiden hintoja. Myös polttonesteiden kuluttajahinnat nousivat vuoden toisesta neljänneksestä, mutta pysyivät vielä hieman matalammalla kuin vuotta aiemmin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI monipuolisesti kaikenlaiset pinnoituskohteet: lavat, säiliöt, kauhat, altaat, katot, lattiat

markkinoiden liukkain ratkaisu materiaalin tarttumisen tai kiinnijäätymisen estämiseen lavoihin polyureapinnoitteella!

BOO KK

CE

2-komponentti polyureapinnoitus suojaa kosteudelta ja kulutukselta. Lisäksi sillä on korkea kemikaalikesto.

TY

Liukkaus - Korkea iskunkestävyys - Hidastaa kiinnijäätymistä

K ÄY

ainutlaatuiset ominaisuudet

KISS A

Kuumaruiskutettu polyureapinnoite on liukas, iskunkestävä, likaahylkivä ja saumaton pinta. Useat käyttökohteet mm. hake-, turve-, rikaste-, sora- ja murskelavat, lumilavat ja säiliöt.

ÄÄ

M ÄSSÄ

FA

monipuoliset kohteet Pinnoitetut lavat ja kauhat ovat niin kestäviä, että ne soveltuvat myös mm. hakkeen, turpeen, soran ja murskeen käsittelyyn. Lumilavojen polyurearuiskutus ehkäisee lumen ja jään tarttumista. Polyurea soveltuu myös ihanteellisesti säiliöihin, lattioille ja katoille.

turvallinen ja sujuva työ Materiaali irtoaa helposti ja ehkäisee vaaratilanteita, joita aiheutuu esim. kun kiinnijäänyttä materiaalia joudutaan irrottamaan lapiolla.

ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti polyureapinnoitukset tekee

soita: 040 5511 018 info@pinnoitusratkaisut.fi kuvia: www.pinnoitusratkaisut.fi toimipisteemme sijaitsee turussa.


52

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Laadukas kokonaisuus suurtehohaketukseen

Karri Räikkä Oy:n uusi hakkuriauto koostuu Volvo FM 540 hv 8x6 -kuorma- autosta, CBI ChipMax 484VR -hakkurista ja Loglift 118STi -ohjaamonosturista missä TimberTronics -sähköohjaus.

H

iab Raisio tunnetaan vahvana kuormaautojen päälleraken- teiden ja nosturiasennusten tekijänä. Aivan uuden

vuoden 2017 kynnyksellä tuotannosta valmistui järeä hakkuriauto Karri Räikkä Oy:lle.

- Tämä oli ensimmäinen koko hakkuriauton päällerakennusprojekti Raisiossa ja se sujui kaikin puolin hyvin. Tuloksena asiakas sai Hiabin laatuajattelul-

la toteutetun kokonaisuuden, missä kuitenkin kaikki yksityiskohdat on tehty juuri asiakkaan toiveiden mukaan, sanoo Hiabin tuotemyyntipäällikkö Henri

Kitula. Raisiossa on vankka kokemus erilaisista päällerakennetöistä. - Tuotannosta valmistuu nosturiasennuksia keveistä pakettiautoluokan hyötyajoneuvoista aina todella järeisiin kuorma-autoihin, joiden jopa 100 tonnin Hiab kappaletavaranosturit vaativat päällerakentamiselta paljon. Loglift ja Jonsered nostureita asennetaan tietenkin myös puutavara-autoihin jne. ja lisäksi tehdään kalustoa mm. puolustusvoimille ja muille viranomaistahoille heidän standardeillaan, kertoo Kitula. Suomen mittakaavassa suurella volyymilla toimiva päällerakentaminen tuo tuotteisiin ja teknisiin ratkaisuihin sarjatuotannon laadun. Asiakkaille valmistuu joka viikko uutta monipuolista kuljetuskalustoa. - Asennuksia tehdään Hiabin Raision ja Helsingin toimipisteissä. Omaa suunnittelusosaamista löytyy todella haastellistenkin projektien onnistuneeseen toteuttamiseen, kiteyttää Kitula.

Tehty kovaan käyttöön

Hiab Raisio teki auton apurunkorakenteen varusteluineen sekä asensi hakkurin ja nosturin paikoilleen. Hakkuriautosta tuli laadukas ja kaikin puolin onnistunut kokonaisuus.

Karri Räikkä Oy:n uusi hakkuriauto koostuu Turun Volvo Truck Centerin toimittamasta Volvo FM 540 hv 8x6 -kuormaautosta, amerikkalaisesta CBI ChipMax 484VR -hakkurista ja Loglift 118STi -ohjaamonostu-


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

53

Hiab tekee laajasti erilaisia päällerakenteita ja nosturiasennuksia suurella volyymilla. Vankka osaaminen näkyy laadussa ja teknisissä ratkaisuissa. Päällerakentamisessa tärkeässä roolissa oli koneiden käytettävyys ja kuljettajan työturvallisuusnäkökohdat

rista. - Hiab teki auton apurunkorakenteen varusteluineen sekä asensi hakkurin ja nosturin paikoilleen. Apurungossa käytetään pulttikiinnityksiä joka mahdollistaa myös paremman pintakäsittelyn; esimerkkinä tässä projektissa teräsrakenteiden sinkkipohjamaalaus. Kattava varustelu toteutettiin asiakkaan toiveiden mukaan ja päällerakentamisessa tärkeässä roolissa oli koneiden käytettävyys ja kuljettajan tie-

tysti kuljettajan työturvallisuusnäkökohdat, sanoo Kitula. Itse hakkuri CBI ChipMax 484VR tuottaa laadukasta haketta suurella kapasiteetilla metsäpäässä tai terminaalissa. Sen voimanlähteenä toimii oma Cat C-18 765 hv dieselmoottori. - Hakkurin osalta yhteistyö CBI:n Ulf Österroosin kanssa sujui hienosti, kiittelee Kitula. Vahva Loglift 118STi -nosturi on varustettu 10,1 metrin ulottumalla ja TimberTronics

-sähköohjauksella. - Sähköohjaus on ehdoton valinta hakkurikäyttöön missä nosturia käytetään todella paljon. Hiabin TimberTronics -järjestelmästä on saatu hyvää palautetta asiakkailta niin sen käyttömukavuudesta ja tehokkuudesta kuin luotettavuudestakin, sanoo Kitula. Järjestelmän avulla käyttäjä voi säätää hydraulitoiminnot itselleen sopivaksi ja tallentaa henkilökohtaiset asetuksensa. - TimberTronics tarjoaa myös edistykselliset työkalut vianhakuun, lisää Kitula.

Varustelun yksityiskohdat on toteutettu juuri asiakkaan toiveiden mukaan; kuvassa kätevä terälaatikko.

Huippulaatua Huippulaatua edullisesti. edullisesti.

Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut. Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut.

UUSI

Humbaur HTD 9,8m pitkä, hp. 44.000€

Humbaur HTD 12m pitkä, hp. 51.000€

UUSI

Humbaur HTD 9,8m 463/Alpo pitkä, hp. 44.000€ UUSI 0500-684 hinnat + alv

0500-684 462/Harri 0500-684 464/Aimo

0500-684 463/Alpo 0500-684 462/Harri hinnat + alv 0500-684 464/Aimo KATSO www.ojalamachine.com

UUSI QR-koodiQR-koodi

Humbaur HTD 12m pitkä, hp. 51.000€


METSÄALAN AMMATTILEHTI

54

Bruks 1006 ST hakkuriin uusi torvimalli

R

uotsalaisen hakkurivalmistaja Bruksin suurin malli; kapasiteetiltaan erittäin tehokas Bruks 1006 ST -hakkuri on saanut uudenmallisen haketorven.

Järeä Bruks 1006 ST on todella tehokas hakkuri risulle ja kokopuulle - se tuottaa ensiluokkaisen laadukasta haketta suurella volyymilla metsäpäässä tai terminaalissa. Hakkuri on varustettu 1200 mm leveällä syöttöaukolla ja 1000 mm halkaisijan rummulla. - Bruks 1006 ST -hakkurin ainutlaatuinen seula ja heitin pitävät huolen erittäin kustannustehokkaasta haketuksesta. Hakkuri on saatavilla joko omalla moottorilla tai autonmoottorista voiman ottavana versiona, kertoo Bruks -hakkureiden maahantuonnista vastaavan Sawcenter Oy:n tuotepäällikkö Kalle Tuominiemi. Nyt Bruks 1006 ST -hakkurin saa aiempaa tehokkaammalla uudella haketorvella. - Torven korkeus on säädettä-

RAKENNUSJA KAIVOSALA TSÄALAN AMMATTILEHTI

75

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET Nyt Bruks 1006 ST -hakkurin saa aiempaa tehokkaammalla uudella haketorvella mikä tuo paljon etuja haketukseen. Torven korkeus on säädettävissä aina 3,9 m - 5,9 m välillä ja torvesta on saatavilla myös lyhyempi malli joka toimii vastaavalla tavalla. Uudessa torvessa on heitin itsessään ja hakkeen saa ulos noin kolme kertaa pienemmällä voimalla kuin perinteisellä mallilla.

vissä 3,9 - 5,9 m välillä ja torvesta on saatavilla myös lyhyempi malli joka toimii vastaavalla tavalla. Uudessa torvessa on heitin itsessään ja hakkeen saa ulos noin kolme kertaa pienem-

R

mällä voimalla kuin perinteisellä mallilla, mikä tehostaa haketusta entisestään sekä säästää polttoainetta, lupaa Tuominiemi. Jatkossa Bruks 1006 ST -hakkurilla saa tehtyä paljon isom-

KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin suojelualueiden metsiä on 2,4 miljoonaa hehtaaria (10,6 % metsä- ja kitumaan pinta-alasta) ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteita metsiä 0,3 miljoonaa hehtaaria (1,5 %). MarkkumetSalomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio Noin 87 %SEINÄJOKI: suojelluista 0400 415 333Yksityismakes@dlc.fi www.techbelar.com sistä on valtion mailla. OULAINEN maiden metsien suojelualueiden suhteellinenwww.ambonus.fi merkitys kasvaa kohti etelää.Ari Mattila puh. 0400-474685

AM Bonus Oy

n

tys n a mrja n ös n oa, i-

RISUPAKETTI

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

man hakekasan terminaalihaketuksessa ensinnäkin tehokkaamman heittimen ansiosta mutta myös sen takia, että hakkeen lentosuunta saadaan suunnattua ylöspäin kun taas perinteiset

torvet heittää vaakatasoon. - Eli pyöräkuormaajalla ei tarvitse haketta siirrellä jatkuvasti jolloin säästetään aikaa, lisää Sawcenter Oy:n myyntijohtaja Joakim Lund.

13 miljoonan hankkeet odottavat toteutumista

N

uorten metsien hoitohankkeiden omistajien tulisi pikaisesti toteuttaa hyväksytyt hankkeet. Metsäkeskukselle saattaa jäädä 13 miljoonan arvosta hankkeita, jotka odottavat toteutumista. Uusia hakemuksia ei ole voinut jättää kevään 2016 jälkeen, koska hakemuksia oli tullut enemmän kuin mitä niitä oli mahdollista myöntää.

Bioenergia ry kehottaa nuorten metsien hoitohankkeiden omistajia toteuttamaan hyväksyttyjä hankkeita. Jos hankkeet eivät näytä toteutuvan, kehotetaan toimijoita ilmoittamaan tästä Metsäkeskukselle mahdollisimman pian. Toteutetuista hankkeista tulisi laatia Metsäkeskukseen sähköinen toteutusilmoitus heti, kun päätös hankkeen hyväksymisestä on tullut ja työt on tehty. Toteutusilmoitukseen tulee merkitä Metsäkeskuksesta tullut hankkeen numero. Monilla toimijoilla on pitkän aikajakson työohjelma, mutta tilanne vaihtelee toimijoittain ja alueittain. Metsäkeskukselle jää todennäköisesti 13 miljoonan

arvosta hyväksyttyjä hankkeita, jotka odottavat ilmoitusta toteuttamisesta. Osa hankkeista on toteutettu, mutta hallinnoinnin ruuhkautumisen johdosta niistä ei ole lähetty toteutusilmoitusta. Osa myönnetyistä rahoista uhkaa jäädä käyttämättä, koska osa hakemuksista ja toteutettavista pinta-aloista on ylimitoitettu. Nuorten metsien hoitohankkeisiin ei voi tällä hetkellä hakea rahoitusta. Maa- ja metsätalousministeriön oli keväällä pakko lopettaa haku, koska hakemuksia oli tullut enemmän kuin mitä oli mahdollista myöntää rahoitusta. Tämä johtui nykyisistä säädöksistä, jotka mahdollistivat jopa kolmen vuoden työohjelman laatimisen. Seuraavan kerran rahoitusta on mahdollista hakea nuoren metsän hankkeisiin alkuvuodesta 2017, kun eduskunta palaa joululomaltaan ja lainsäädäntöä muutetaan. Jatkossa varoja ei olisi mahdollista hakea pitkälle aikajaksolle. Lakimuutoksen on määrä mahdollistaa toteuttamisajan lyhentämistä uusien hankkeiden haun yhteydessä. Haku avautuu todennäköisesti helmikuun jälkeen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MARKKINOIDEN TALOUDELLISIN JA KESTÄVIN PUUAUTO

MYYNNIN YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOA

WWW.SISUAUTO.COM AJANKOHTAISIMMAT SISU-UUTISET MYÖS FACEBOOKISSA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 57

Ministeri Berner:

Liikennemuotojen yhteentoimivuus liikennekaareen

L

iikennemarkkinoiden sääntelyä koskevan Liikennekaari -hank- keen toinen vaihe on käynnistetty. Tieliikenteen lisäksi liikennekaareen otetaan mukaan myös meriliikenne, raideliikenne ja ilmailu. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan tarkoituksena on edistää eri liikennemuotojen yhteentoimivuutta

ja näin helpottaa matkaketjujen muodostamista ja tarjoamista asiakkaille. - Liikennejärjestelmän eri osien saumaton yhteentoimivuus on välttämätöntä, jotta liikenteestä voisi tulla asiakkaalle palvelu. Liikennekaareen kootaan nyt lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetuspalveluja koskevat säädökset siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden

liikennekaareen ensimmäisessä vaiheessa sisällytettyjen tieliikennettä koskevien säädösten kanssa, ministeri Berner toteaa. Keskeisenä tavoitteena on helpottaa uusien innovaatioiden, digitalisaation ja automatisaation käyttöönottoa sekä liikenne palveluna -käsitteen toteuttamista. Lähtökohtina ovat markkinaehtoinen toiminta ja käyttäjien tarpeisiin vastaavat laadukkaat, edulliset ja tehokkaasti tuotetut

palvelut. Erityisesti liikennejärjestelmää koskeva tieto halutaan järjestelmän asiakkaiden, palveluntuottajien ja viranomaisen käyttöön mahdollisimman avoimesti ja lisäarvoa tuottavasti. - Liikenne palveluna -ajattelussa olennaista on liikennejärjestelmään liittyvä tieto ja sen avoimuus. Liikennekaaren toisen vaiheen tarkoituksena on parantaa edellytyksiä liikenteen palveluiden digitalisoimiseksi ja

tiedon hyödyntämiseksi. Siksi on tarpeen yhtenäistää ja tarvittaessa luoda uutta tiedon käyttöä koskevaa sääntelyä, Berner sanoo. Liikennekaaren ensimmäinen vaihe on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Berner korostaa valmistelun olevan myös toisessa vaiheessa avointa ja vuorovaikutteista. Hankkeen etenemistä voi seurata liikennekaaren hankesivuilla www.lvm. fi/liikennekaari.

Liikenneturva: Liikenneturvallisuus parani vuonna 2016

L

iikenneturvan arvion mukaan tieliikenteen turvallisuus kehittyi onnettomuustietojen valossa parempaan suuntaan vuonna 2016. Etenkin pyöräilevien onnettomuudet vähenivät. Tilastokeskuksen ennakkotietojen ja Liikenneturvan keräämien lehtitietojen perusteella tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä väheni vuonna 2016 lähes kymmenen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tässä vaiheessa käytettävissä olevien tietojen mukaan onnettomuuksissa kuolleiden määrä on noin 235. Se on 20 ihmistä vähemmän kuin vastaava ennakkotieto oli vuonna 2015. Tieliikenneonnettomuuksissa

loukkaantuneiden määrä jäänee 6 000 loukkaantuneen tuntumaan. Määrässä on laskua noin kahdeksan prosenttia. Vuonna 2015 loukkaantuneita oli yhteensä 6 385. Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen myöntää, että kulunut vuosi on askel oikeaan suuntaan. Vielä ei kuitenkaan tavoitettu edes vuoden 2014 tilannetta, jolloin tieliikenteessä menehtyi alle 230 ihmistä. EU:n yhteisenä tavoitteena on puolittaa liikennekuolemat kuluvan vuosikymmenen aikana. Suomen tieliikenteessä uhrien määrä saisi siis olla enintään 136 vuonna 2020. Myös valtioneuvoston tuoreessa periaatepäätöksessä pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavas-

ti liikenteessä. - Jokainen voi omalta osaltaan tehdä tieliikennettä turvallisemmaksi kulkemalla liikennesääntöjen mukaan. Ajamalla ennakoiden säilyy myös tarpeellinen pelivara muiden tekemien virheiden varalta. Yhteiskunnan tasolla liikenneympäristöä on kehitettävä edelleen turvallisemmaksi ja kannustettava yksilöitä tekemään turvallisia valintoja liikkuessaan, Valtonen kannustaa. Kun liikenneturvallisuustilannetta tarkastelee tienkäyttäjittäin, pientä myönteistä kehitystä näkyy lähes kaikissa ryhmissä. Keskimääräistä enemmän vähennystä on ollut pyöräilevien tilastoiduissa onnettomuuksissa. Loukkaantumisissa vähennystä on noin kymmenen prosenttia.

Myös jalankulkijoiden kuolemat ovat vähentyneet. - Monissa kaupungeissa ja kunnissa on tehty pitkäjänteistä työtä muun muassa pyöräilyinfran parantamisessa. Alennetut nopeusrajoitukset ja niiden noudattaminen lisäävät jalan ja pyörällä liikkuvien turvallisuutta. Myös autoilijat havaitsevat ja ehtivät reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin paremmin. Kolmenkympin taajamanopeusrajoituksia sekä korotettuja suojateitä ja pyörätien jatkeita tulee lisätä, Valtonen ehdottaa. Mopolla loukkaantuneiden määrä jatkoi laskuaan myös tänä vuonna. Viime vuoteen verrattuna laskua oli noin 5 %. Vuotta synkistää kuitenkin ainakin viiden mopoilijan kuolema. Henkilöauton kuljettajina tai

matkustajina menehtyneiden määrä nousee lähelle 150:tä mikä on noin viidenneksen enemmän kuin vuonna 2014, jolloin menehtyneiden määrä oli pienimmillään. Henkilöautossa loukkaantuneiden määrä sen sijaan on laskenut alimmilleen. Liikenneturvan arvio perustuu Tilastokeskuksen tammi-marraskuun ennakkotietoihin ja Liikenneturvan keräämiin sanomalehtitietoihin joulukuun osalta. Ajan jaksolla liikennemäärissä on tapahtunut lievää kasvua. Pääteillä kasvu on noin 2% luokkaa, raskaassa liikenteessä kasvua on noin 3 %.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

58 KULJETUS

Yksityistielaki muuttuu Y

ksityistielain kokonaisuudistamisesta on ollut puhetta useita vuosia. Voimassa oleva laki on sinänsä hyvä, mutta aika sekava, osin jopa epäjohdonmukainen. Laki tuli voimaan reilut 50 vuotta sitten (1963) ja sitä on ehditty muuttaa jo liki 30 kertaa. Uusimmat muutokset eivät ole juuri vuotta vanhempia sillä vuoden 2015 lopulla muuttui pari valtionapuun liittyvää pykälää.

Nyt yksityistielakia ollaan uudistamassa kokonaisuudessaan. Sillä on vaikutusta kaikkien tieosakkaiden elämään, myös metsänomistajien. Laki menee eduskuntaan jo vuoden 2017 keväällä. - Nykylaki on tehty kaukoviisaasti. Siinä on aidosti osattu ottaa huomioon monia seikkoja yksityisteiden tienpitoon ja hallintoon liittyen. Tästä on paikallaan antaa silloisille lainsäätäjille iso tunnustus. Hankalaksi laki on muuttunut ajan saatossa mm. sen pienoisen sekavuuden takia. Esimerkiksi tiekunnan ulkopuolisen liikenteen mahdollinen kieltäminen ja luvan antaminen ovat monissa pykälissä eri puolilla lakia. Kokonaiskuvan saaminen on aika haastavaa varsinkin, kun muistaa lain olevan tarkoitettu ei-juristienkin käyttöön, kertoo Suomen Tieyhdistyksen Jaakko Rahja.

Uusi laki voimaan ensi vuonna

Lain uudistaminen alkoi reilu vuosi sitten. Varsinainen lainkirjoitus alkoi kuitenkin muiden lakiuudistusten takia vasta viime vuonna syksyllä. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että luonnos uudesta laista on kirjoitettu ja toimitettu lausunnoille. - Luonnos on vain luonnos. Lausuntojen jälkeen lakia viimeistellään liikenne- ja viestintäministeriössä. Sitten esitys menee eduskunnan käsittelyyn. Lopullisen muotonsa laki siis tulee samaan vasta eduskunnassa. Uuden lain on tarkoitus tulla

Alueelliset Yksityistiepäivät 2017 Ma 6.2. Raisio – Kirjastotalon Martinsali Ti 7.2. Salo – Turun AMK Salon toimipiste Ke 8.2. Nurmijärvi – Kiljavanranta (Kiljavanopisto) To 9.2. Lahti – Lahden Messukeskus Ti 14.2. Seinäjoki – Koulutuskeskus SEDU Törnäväsali Ke 15.2. Kankaanpää – Kuntoutuskeskus To 16.2. Tampere – Messu- ja Urheilukeskus (Pirkkahalli) Ti 21.2. Kuopio – Hotelli Iso-Valkeinen Ke 22.2. Polvijärvi – Lomakeskus Huhmari To 23.2. Laukaa – Kylpylähotelli Peurunka Ma 6.3. Lappeenranta – Maasotakoulu, Leirikenttä Ti 7.3. Mikkeli – Suomen Nuoriso-opisto Paukkula, Artium-Sali Ma 13.3. Ylivieska – Raudaskylän kristillinen opisto Ti 14.3. Muhos – Kulttuurikeskus Koivu ja Tähti Ke 15.3. Rovaniemi – Rovaniemen AMK, Borealis-Sali Lisätietoja: www.tieyhdistys.fi

Yksityistielakia ollaan uudistamassa kokonaisuudessaan. Sillä on vaikutusta kaikkien tieosakkaiden elämään, myös metsänomistajien. Laki menee eduskuntaan jo vuoden 2017 keväällä.

voimaan ensi vuonna eli 2018, toteaa Rahja.

Mikä muuttuu?

Jaakko Rahjan mukaan yksi suurimmista muutoksista on, että tulossa oleva laki on edeltäjäänsä selkeämpi ja sillä tavalla luettavampi. - Tämä on ainakin siltä osin hyvä uudistus. Lainlaatijan pyrkimyksenä on ollut, ettei samoja asioita ole siellä täällä, vaan aina yhtenä kokonaisuutena. Pykälillä tulee olemaan myös otsikko. Sekin huomattavasti sujuvoittaa asiahakua. Toinen periaatteellinen muutos on, että laki tulee antamaan tiekunnille aika lailla vapauksia päättää itse, miten se jatkossa toimii. Puhutaan muodikkaasti

norminpurusta. - Suurin osa uuden lain pykälistä on joko kokonaan uusia tai ainakin kieliasultaan uudistettuja. Sisällöltään eivät kaikki entiset pykälät ole muuttuneet, paljastaa Rahja. Tiekuntien ja tieosakkaiden kannalta merkityksellisiä Rahjan mukaan ovat ainakin seuraavat säännökset, jos ne sisältyvät myös lopulliseen lakiin: * Tiekunnan osakkaaksi voidaan eräissä tapauksissa ottaa myös valtio, kunta tai maakunta. Esimerkiksi tapauksessa, jossa yksityistielle ohjataan yleistä kevytliikennettä. * Tieoikeus voidaan perusta myös sähkö- ja viestintäjohtojen sijoittamista varten. Oikeuden voi tiealueella myöntää tiekunta

ARCTIC NOSTOKOUKKUTARJOUS 20 kpl

alv.0

250€ (12,50€ kpl alv.0 ovh. 25,00€ kpl alv.0)

SOITA JA TILAA: Heikki Jokela 050 4129 024 Markku Hirvi 040 123 99 73 Jari Koivisto 050 343 1967

NOPEAT TOIMITUKSET!

ilman maanomistajan suostumusta * Yksityisteiden nykyinen toimintamalli eli tiekunta säilyy. Jatkossa olisi kuitenkin mahdollista järjestäytyä myös muulla tavoin, kuten osuuskuntana. * Ulkopuoliselta perittävään käyttömaksuun on mahdollista sisällyttää edellisen 10 vuoden aikana tehdyn parantamistoimen kustannuksia. * Osakkaalta voidaan periä edellisen 10 vuoden aikana tehdyn parantamistoimen kustannuksia, jos kyseisen osakkaan tienkäyttö on huomattavasti lisääntynyt parantamistoimien jälkeen. * Laki ilmaisee selkeästi, että tien käyttäminen kulkemiseen ja kuljetuksiin tai muuhun toimintaan on muille kuin osakkaille luvanvaraista. Tämä ei sisällöltään ole muutos nykylakiin, vaan ilmaisun selkeytys. * Laissa luovutaan tienajosta tienpidon yhtenä järjestämistapana. * Mahdollistetaan ja kirjataan myös lakitasolla erilaisten tie- ja infraisännöintipalvelujen käyttäminen. Tiekunta voi periaatteessa ulkoistaa vaikkapa koko tienpidon tai sen hallinnon esim. jollekin isännöintiyritykselle. * Tiekunnan kokousten kutsuja kokouskäytäntöön mahdollistetaan erilaisten sähköisten kommunikointivälineiden käyttämi-

nen. Tästä menettelystä tiekunta päättää itse. * Tiekunta voi laatia ja hyväksyä tiekokouksessaan itselleen säännöt, joissa tiekunta voi eräissä asioissa päättää, miten se käytännössä toimii (kokouksen ajankohta ja käytännöt ja kutsuminen jne.). * Kuntien tielautakunnat poistuvat. Tällöin esimerkiksi tielautakunnan nykyisin tekemät tietoimitukset siirtyvät maanmittauslaitokselle (kiinteistönmuodostamisviranomaiselle). * Kunnan on otettava hoitoonsa kaava-alueella sijaitseva tai kaava-alueelle johtava yksityistie, jos yksityistien liikenne huomattavasti lisääntyy asemakaavan toteuttamisen seurauksena. - Yksityistiemaailma on nyt murroksen keskellä. Elämme mielenkiintoista aikaa. Näistä lakiuudistuksesta on enemmän puhetta helmi-maaliskuun Alueellisilla Yksityistie- päivillä. Esillä ovat myös valtion yksityistieavustukset, sillä yksityisteille osoitetaan korjausvelan vähentämiseen muutamia miljoonia. Yksityistiepäivillä puhutaan myös raskaan liikenteen vaatimuksista, tiekunnan vastuista ja muistakin ajankohtaisaiheista, tuumailee Tieyhdistyksen Rahja


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

59 KULJETUS103 TUS KULJETUS KULJE

Uusi AdBlue -liuotuspiste Valkeakoskelle UPM Tervasaaren tehdasalueelle

Yara laajentaa Air1 AdBlue -tuotantoaan Suomessa

S

uomen AdBlue -markkinoiden on ennustettu kasvavan. Pystyäkseen pitämään vahvan markkina-asemansa Yara tarvitsee Air1 Ad Blue -tuotannolleen lisäkapasiteettia. Yara on päättänyt rakentaa toisen AdBlue -liuotuspisteen Harjavallan rinnalle.ASR69 Yaran kumppani-ADR69 na toimii Movere. 295/80R22,5 315/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5

ympäristölle. Yhdessä rikkidioksidin kanssa ne ovat happosateiden pääaiheuttajia ja edesauttavat otsonin muodostumista. NOx-päästöt lisäävät astman, allergioiden ja keuhkosairauksien riskiä. Lisäksi nämä päästöt aiheuttavat rehevöitymistä. Liikenteen lisäksi teollisuus aiheuttaa NOx-päästöjä.

AGC53

ATR65

315/80R22,5 13R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

Uusi liuotuspiste rakennetaan 315/80R22,5 315/80R22,5 12R22,5 Valkeakoskelle UPM Tervasaa-275/70R22,5 275/70R22,5 ren tehdasalueella olevaan enti-265/70R19,5 seen sellun keittämöön. Liuo-235/75R17,5 tuspiste palvelee Itä-Suomen ja Suur-Helsingin aluetta ja tuo Suomessa valmistettavaa Yaran Yaralle logistiikkasäästöjä. Uusi Air1 -lisäainetta on saatavilla käpiste sijaitsee 120 km päässä tevissä 10 ja 30 litran kannuissa, Viinikkalan kulutuskeskitty200 litran tynnyreissä sekä 1000 mästä, missä sijaitsee niin Neslitran konttisäiliöissä. Lisäksi Suomessa on jo 200 hyvin vate, St1 kuin Teboil -yhtiöiden rusteltua huoltoasemaa, jotka asemat. myyvät Air1 AdBlueta jakelumitYaran AdBlue Business Matarista. nager Juha Sarlund kertoo, että laitteistoa rakennetaan parhail- os. Sen avulla vähennetään raslaan ja tuotanto käynnistyy lop- kaiden dieselajoneuvojen typpioksidipäästöjä (NOx). Liuos puvuodesta 2013. Air1AdBlue on Yaran valmis- ruiskutetaan ajoneuvon pakotama, korkealaatuinen urea-liu- kaasuvirtaan, missä siitä muo-

peria. Tervasaaren paperikoneisiin on viime vuosina investoitu merkittävästi. UPM:n palveluksessa Tervasaaressa työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä. Lisäksi tehdasalueella toimii Billerud-Korsnäs Oy:n omistama paperikone sekä useita muita yrityksiä.

lyhyesti: AGC28 HN230+ Yara Air1 ATL35 Movere lyhyesti: Yara on maailman 265/70R19,5 275/70R22,5 215/75R17,5suurin Ad Movere on kuljetuksiin ja ta-

Blue -lisäaineen valmistaja, jo235/75R17,5 ka toimitti vuonna 2012 yli 600 245/70R17,5 000 tonnia Air1 -nimellä markkinoitavaa Ad Blue -lisäainetta. tointi- sekä logistiikkaprosessi- Yara on markkinajohtaja Ad en suunnittelupalveluja. Päätoi- Blue -markkinoilla Euroopassa, HETIja Brasilimialoja ovat maatalous, raken- Pohjois-Amerikassa Myös kuorma-auton vanteet. VARAST AdBlue nusaineteollisuus, kauppa sekä assa. Euroopassa OSTA Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA! metsä- ja kemianteollisuus. markkina on pisimmälle kehittydostuu ammoniakkia. Ammoninyt ja kokonaismarkkina oli viiMYYNTIUPM JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Tervasaari lyhyesti: akki reagoi pakokaasun sisältäme vuonna noin 1 500 000 tonUPM Tervasaari on nykyai- nia josta Yaran markkinaosuus mien typenoksidien kanssa, jolLeif ja Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi kainen ja tehokas tehdaskokoloin syntyy vaaratonta typpeä oli yli 35 %. Pohjoismaissa Ya040 510 0566 naisuus Valkeakoskella. UPM juha@gripenwheels.fi vettä. AdBlue-lisäaine onJuha kirkasYrjänä ran markkinaosuus AdBlue -liTervasaaren kahdella paperiko ja tuoreena hajuton, erittäin säaineessa on yli 70 %. Vahva Björn Martin 040 356 4901 - bjorn@gripenwheels.fi puhdas urean vesiliuos (32,5%) nelinjalla valmistetaan irrokepa- asema tuo myös vastuun Ad Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 joka valmistetaan ISO 22241 - pereita tarralaminaatin valmis- Bluen saatavuudesta. tukseen ja muihin teknisiin lopstandardin mukaisesti. e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com NOx-päästöt ovat haitallisia pukäyttöihin. Vuosituotantokysekä ihmisten terveydelle että ky on 290.000 tonnia irrokepa275/70R22,5 varavirtojen ohjaukseen keskit385/55R22,5 tynyt logistiikkayritys, joka 385/65R22,5 tuottaa myös laivaus- ja varas425/65R22,5

A Weckman Oy Paininpuuntie 23, 18100 Heinola Puh. (03) 874 220 myynti@aweckman.fi www.aweckman.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ratkaisut metsäalan kuljetustarpeisiin

PIRKKALA 040 578 8669 / Tuomas 040 569 2927 / Sami 040 582 4516 / Miika Teollisuustie 22, Pirkkala etunimi@niemikorpi.com

OULU Moreenikuja 2, 90630 Oulu 040 7344 310 / Jouni

KOKKOLA Isotanhu 2, 67600 Kokkola 0400 681 008

TURKU Verstaskatu 1, 20360 Turku 0400 263 860 / Pentti

Meiltä uudet ja käytetyt hyötyajoneuvot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 61

Ilman hyväkuntoista tieverkkoa ympäristötavoitteet jäävät puolitiehen

S

uomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää EU:n Suomelle asettamia päästövähennystavoitteita kovina. Kuljetusalan edunvalvoja muistuttaa, että porkkana on keppiä tehokkaampi haastavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvitaan hyväkuntoinen tieverkko ja sujuva liikenne jotta yritysten ekologisista valinnoista saadaan täysi hyöty. Liikenteessä tavoitellaan noin 3,6 miljoonan tonnin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Tähän tarvitaan laajaa keino-

valikoimaa, joista maanteiden tavaraliikenteen yritykset voivat valita itselleen soveltuvimmat. Niistä moni ei edellytä yrityksiltä erillisiä investointeja.

Kalustoon ja ajotapaan liittyvät toimet

- Vähäpäästöinen, tehtävään sopiva kuljetuskalusto - Ennakoiva ajotapa, turhat jarrutukset ja kiihdytykset pois - Automaatio ja nk. rullaava ajotekniikka - polttoaineen kulutuksen lasku jopa 3 prosenttia - Ajonopeuden alentaminen polttoaineen kulutuksen lasku jopa 9 prosentilla - Moottorin ja renkaiden en-

nakoiva huolto

Kuljetusten älykäs johtaminen

- Täyttö- ja käyttöasteet mahdollisimman ylös - Volyymihyödyt kuljetuskaluston mitta- ja massavalinnoilla - Ennakoiva reitti- ja aikataulusuunnittelu - Kiire pois toiminnasta - Kuljettajien koulutus energiatehokkaaseen kuljettamiseen - Ajotavan seuranta, kannustavat ja korjaavat toimenpiteet - Hiilijalanjäljen mittaus SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen muistuttaa, että vero-

ratkaisuilla kuljetusyrityksiä voidaan ohjata biopolttoaineiden käyttäjiksi. Kuljetusten käyttöja täyttöasteiden nostamiseen paras keino olisi sähköisen rahtikirjan laajamittainen käyttöönotto. Tämä vaatisi Suomelta kansainvälisen rahtikirjasopimuksen ratifiointia ja käyttövelvoitetta kansallisessa liikenteessä. Lehtonen painottaa myös tiestön kunnon merkitystä ympäristön kannalta: - Jokainen ajoneuvoyhdistelmän turha pysähdys ja liikkeellelähtö kuluttaa 2 litraa polttoainetta. Fiksulla ajotavalla 100 kilometrin matkalla saavutettu polttoainesäästö voi lähteä ker-

SKAL: Talvitienhoidossa vaarallisia puutteita

S

uomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry vaatii raskaan liiken- teen puolesta pikaisia toimia talvitienhoidon laadun parantamiseksi. Tienhoidon liiallinen kilpailutus on johtanut tilanteeseen, jossa kustannuksia säästetään tinkimällä välttämättömistä tienhoitotoimista. Tienhoidon valvontaa on lisättävä liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Tieverkon kelinmukainen yl-

läpito kuuluu yhteiskunnan perustehtäviin. Tienhoidon puutteet näkyvät ojaan suistuvina ja ylämäkiin juuttuvina kuormaautoina sekä pahimmillaan vakavina onnettomuuksina. - Yhteiskunnan on kannettava vastuunsa turvallisesta talviliikenteestä. Liikenteen ammattilaisille tie on työpaikka, jossa ei pidä pelätä henkensä puolesta, muistuttaa SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola. SKAL:n mielestä ongelmana ovat tienhoitourakoiden kaksin-

kertainen kilpailutuskäytäntö ja alhainen hintataso sekä tilanteesta seuraava tienhoitotoimien liian korkea liikkeellelähtökynnys. Ratkaisuna tilanteeseen SKAL vaatii urakoiden läpinäkyvyyden ja viranomaisvalvonnan lisäämistä sekä tienhoidon laiminlyönteihin liittyvien sanktioiden tiukentamista. Tienhoidon valvontavastuu kuuluu Liikennevirastolle ja ELY-keskuksille. Tienpidon ja erityisesti talvitienhoidon kolme keskeistä on-

gelmaa ovat SKAL:n mukaan: - Tienhoitourakoiden kaksinkertainen kilpailutus rapauttaa tienpidon laadun. - Tiestön talvihoito ei vastaa muuttuvien keliolosuhteiden edellyttämää tasoa. - Tienhoidon puutteiden raportointi ei toimi toivotulla tavalla. SKAL:n toimenpidelista: - Aliurakoitsijaketju läpinäkyväksi pääurakan kilpailutuksessa - Talvihoidon valvonnan lisääminen ja sanktioiden kiristämi-

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner -palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care -palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner -jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

talaakista. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tutkii parhaillaan nk. HCT -poikkeuslupien eli nykyistä painavampien ja pidempien ajoneuvoyhdistelmien vaikutuksia ympäristöön. SKAL vaatii hallitukselta ratkaisuja kuljetuskaluston tulevista enimmäismitoista ja -massoista hyvissä ajoin ennen HCT-lupajakson umpeutumista. Kuljetusyritykset tarvitsevat riittävästi aikaa liiketoimintapäätösten tekemiseen. - Erityisesti kuljetuskaluston pituuden kasvattamisella voi olla iso merkitys päästötavoitteiden saavuttamisessa, Lehtonen toteaa. nen - Tienkäyttäjän linjan toimintaa ja muuta raportointia tienpitäjälle on tehostettava Maanteillä kuljetetaan yli 90 prosenttia tavaratonneista ja yli 70 prosenttia tonnikilometreistä eli kuljetussuoritteesta. Liikenneverkon kunto on avain kotimaisiin luonnonvaroihin perustuvaan kasvuun. Logistiikan tehostuminen alentaa päästöjä ja teiden parantunut kunto vaikuttaa myönteisesti liikenneturvallisuuteen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

62 KULJETUS

Vuosi 2016 oli erittäin hyvä ja menestyksekäs pohjoismaiselle kuorma-auto-, päällerakenneja perävaunuteollisuudelle

R

askaiden kuormaautojen markkinat kasvoivat Ruotsissa ja Suomessa pitkälti samojen askelmerkkien mukaisesti. Kasvuprosentit olivat samat, joskin kappalemäärissä oli merkittäviä eroja. Suomessa raskaiden kuormaautojen markkinaosuudet ja kappalemäärät jakautuivat naapurimaata tasaisemmin ja kärkikaksikko on päinvastaisessa järjestyksessä.

Kasvua tasatahdissa

Kaikkiaan Ruotsissa ensirekisteröitiin vuonna 2016 yhteensä 5910 uutta raskasta kuormaautoa, joka on 22,0 prosenttia edellisvuotta enemmän. Historiallisesti tarkasteltuna viime vuosi oli kaikkien aikojen kolmanneksi paras. Vain vuosina 1989 (6061) ja 2008 (6027) ensirekisteröintien kokonaismäärät olivat viime vuotta suurempia. Suomessa ensirekisteröitiin viime vuonna yhteensä 2599

Suomessa raskaiden kuorma-autojen markkinajohtaja vuonna 2016 on edellisvuoden tapaan Scania 949 autolla.

uutta raskasta kuorma-autoa, joka on 22,2 % edellisvuotta enemmän. Noin 2600 auton kokonaismäärällä raskaiden kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat palautumassa vuosituhannen alkupuoliskon tasolle. Kuorma- ja perävaunuvaunuteollisuuden toimijat odottavat uusien autojen tilauskantojen pysyvän molemmissa maissa, lähes viime vuoden tasolla ja toimitusaikojen likipitäen nykyisellään.

(markkinaosuus 40,9 %). Kolmatta sijaa puolustava Mercedes-Benz ylti Ruotsissa yhteensä 591 uuden raskaan kuorma-auton myyntilukuun (markkinaosuus 10,0 %). Neljäntenä MAN 263 autolla, viidentenä DAF 134 autolla ja kuudentena Iveco 8 autolla. Loput sijoitukset jakautuivat useiden eri autovalmistajien kesken, yhteensä 30 myy-

dyllä autolla (lähde: Bil Sverige). Suomessa raskaiden kuormaautojen markkinajohtaja on vuoden 2015 tapaan Scania 949 autolla. Volvo on 843 autolla numero kaksi ja Mercedes-Benz 418 autollaan tutulla kolmannella sijalla. Neljäntenä markkinatilastossa on hyviin tuloksiin yltänyt MAN 113 autolla, vii-

dentenä DAF 78 autoa, kuudentena erittäin positiivisiin myyntilukuihin yltänyt SISU 65 autolla ja kuudentena tilastoissa on niin ikään positiivisiin kasvulukuihin yltänyt Iveco. Tarkistettuja raskaiden kuorma-autojen prosenttiosuuksia Suomen kokonaismyynnistä ei tätä kirjoittaessa ollut saatavilla (lähde: Autoalan Tiedotuskeskus).

Tutut merkit

Suomen ja Ruotsin markkinoita hallitsevat tutut merkit Volvo, Scania ja Mercedes. Ruotsissa Scania oli markkinajohtaja vuonna 2015, mutta Volvon vahva panostus myynnin kasvattamiseen loppuvuodesta auttoi ja Volvo nousi vuoden 2016 markkinajohtajaksi raskaissa kuorma-autoissa 2469 myydyllä autolla (markkinaosuus 41,8 %). Scania tuli toiseksi, vain 54 auton erolla Volvoon, yhteensä 2415 autolla

Suomen 10 eniten rekisteröityä kuorma-automerkkiä 1-12/2016; kaikki kokonaispainoluokat mukaanluettuina kokonaismäärä oli 3330 kappaletta (lähde Autoalan Tiedotuskeskus).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iisalmi

Joensuu

Kouvola

138€ 204€

PV perushuolto

PV vuosihuolto

Kotka

Mikkeli

Huolto- ja varaosat nyt Mikkelissä!

UUTTA Raska spari ! Kymen aloitti auto Ter vet laakson alu myynnin uloa k e aupan ella! Myyn t e koon. tipää ll ikkö Ahti P p. 05 akkanen 00 80 4 618

MIKKELI Petri Kurki Puh. 010 289 6927

IISALMI Joona Eskelinen Puh. 010 289 6910

JOENSUU

260€ 310€

Aki Pulkkinen Puh. 010 289 6916


METSÄALAN AMMATTILEHTI

64 KULJETUS

Iveco Stralis 8x4 puujuna purki tukkikuormaa oikean junan kyytiin Lohjan asemalla vuoden 2017 ensimmäisenä arkipäivänä.

Kokonaistaloudellinen Puu-Pendolino

P

uukuljetus Hans Funck Kemiön saarelta ajaa puuta eteläisen rannikkoseudun alueella Iveco Straliksella. Hyvää kokemusta italialaismerkistä on Funckeilla jo paljon; syksyllä 2016 ajoon

otettu Stralis on jo neljäs Iveco ja se on osoittautunut jo nyt tehokkaaksi puujunaksi niin maantiellä kuin haastavassa maastossakin. Edellinen puutavara-auto oli Iveco Trakker mikä palveli luo-

tettavasti vuosikaudet. - Trakkerilla ajettiin puuta yli 800 000 kilometriä ja auto oli kaikin puolin oikein hyvä tehtävään. Nyt uutta autoa suunnitellessamme halusimme tehdä yhdistelmän millä päästään 76 tonnin kokonaispainoille. Iveco

Straliksen saa 560 hevosvoiman Euro 6 -moottorilla (urealla mutta ilman EGR:ää), mikä riittää 76 tonniin niin paperilla kuin myös oikeassa ajossa. Niinpä teimme kaupat FinnMetkon alla Niemi-Korpi Oy:n kanssa uudesta 8x4 tridem telisestä ja ak-

seliperäisestä Straliksesta, missä on edessä rautajouset ja takana ilmajouset. Ohjaamo on korkea Hi-Way makuuohjaamo mikä on kaikin puolin viihtyisä tilava työpaikka. Niemi-Korven Miikan kanssa yhteistyö pelaa kaupanteossa ja Ivecon huollot

Junaanajo tietää nosturille runsasta liikuntaa. Lohjalla junavaunun kyytiin lastatut kuusitukit matkasivat Kotkan sahalle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 65

- Stralis kulkee nätisti maantiellä ja sillä pärjää myös maastossa, toteaa Robert Funck.

puolestaan hoituu Turun Autotyöllä, kehuvat Hans ja poikansa Robert Funck, joka on ajanut puuta ammatikseen isänsä kanssa reilun parin vuoden ajan. Robert edustaa jo kolmatta polvea Funckien puunajossa.

Suuret massat - silti pienet polttoainekulut

Funck ajaa puuta Stora Ensolle ja kuormat kulkevat yleensä Kirkniemen tehtaalle, Kyrön sahalle sekä Lohjan, Karjaan ja Turun asemille. - Ajamme varsinkin kesäaikaan puuta paljon myös saaristosta joten välillä liikutaan lossilla. Maasto on aika mäkistä ja mutkaista alueellamme. Autoon kertyy vuodessa lähes 200 000 kilometriä joten luotettavuus ja kokonaiskustannukset ratkaisevat. Kevyesti rullaavan uuden Straliksen polttoaineenkulutus on ollut ensimmäisten 51 500 kilometrin aikana 60,5 l / 100 km. Syksyllä mentiin pitkään 55

Iveco Straliksen saa 560 hevosvoiman Euro 6 -moottorilla (urealla mutta ilman EGR:ää), mikä riittää 76 tonniin niin paperilla kuin myös oikeassa ajossa. Funckin yhdistelmän polttoaineenkulutus on ollut ensimmäisten 51 500 kilometrin aikana 60,5 l / 100 km.

litralla mutta talvirenkaat ja eri ajoreitit ovat nyt hieman nostaneet lukemaa, mikä on toki edelleen mielestäni hyvä 76 tonniselle, toteaa Hans Funck. Yhdistelmän omapaino 5-akselisella Parator -perävaunulla jossa Timber Boss pankot, Palfinger Epsilon M12L -ohjaamonosturilla ja Laurinaho-Yhtiöiden teräspäällirakenteilla missä Terminator XXL pankot on noin 25 tonnia joten hyötykuormaa kulkee kyydissä noin 51 tonnia. - Stralis kulkee nätisti maantiellä ja sillä pärjää mainiosti myös maastossa. Ivecon automa-

tisoitu EuroTronic -vaihteisto pelaa hyvin ja vaihtaa nopeasti, toteaa Robert Funck.

Nosturin käytettävyys nousi uudelle tasolle

Uuteen Palfinger Epsilon nos-

turiin Funckit ovat erittäin tyytyväisiä: - Liikkeet ovat pehmeät mutta silti nopeat ja ennen kaikkea tarkat, mikä on tärkeä asia siinä että kuorman saa tehtyä täysille painoille kuitupuullakin. Ja hyd-

raulinen esiohjaus on suorastaan fantastinen - se nostaa käyttömukavuuden uudelle tasolle. Ilmajousitetun penkin saa säädettyä halutulle korkeudelle ja näkyvyys ohjaamosta työskentelyalueelle on esteetön.

Hans Funck ja poikansa Robert jatkavat Kemiön saaren pitkää perinnettä puutavaranajossa. Uusi Stralis on jo kolmas Iveco mikä on hankittu puunajoon ja lisäksi yksi Iveco on ollut rahdinajossa.

Palfinger Epsilon M12L -nosturin liikkeet on pehmeät mutta silti nopeat ja ennen kaikkea tarkat.

- Nosturin hydraulinen esiohjaus on suorastaan fantastinen ja se nostaa käyttömukavuuden uudelle tasolle, kehuu Hans Funck.

Käytetty Parator -perävaunu on telitetty 5-akseliseksi ja muutenkin kunnostettu, joilloin siihen vaihdettiin myös Timber Boss -teräspankot.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

66 KULJETUS

WETTERIN WÄ K E WÄT

Volvo FH voittaja 30 kuukautta kestäneessä kaukokuljetuskaluston käytännön testissä

KUORMA-AUTON JA PERÄVAUNUN KATSASTUSPAKETTI Kuorma-auton katsastuspakettiin sisältyy: • Jarruhidastuvuusmittaus • Pakokaasumittaus • Nopeudenrajoittimen tarkastus (sisältää todistuksen) • Katsastustarkastus Mahdolliset jarrujen säädöt ja akseliston kuormitukset veloitetaan erikseen

150 €

Perävaunun katsastuspakettiin sisältyy: • Jarruhidastuvuusmittaus • Katsastustarkastus Mahdolliset jarrujen säädöt ja akseliston kuormitukset veloitetaan erikseen

100 €

NOPEUTA LÄMPENEMISTÄ – SÄÄSTÄ POLTTOAINETTA Kylmässä ilmastossa moottorin lämpeneminen kestää normaalia pidempään. Aidon Volvo maskinsuojan asentaminen maskin taakse hyönteisverkon yhteyteen nopeuttaa moottorin lämpenemistä, jolloin myös ohjaamo lämpenee nopeammin. Samalla myös polttoaineen kulutus pienenee. Maskinsuoja FH(4) ja FM(4) malleihin

99 €

SÄÄSTÄ POLTTOAINETTA – MAKSIMOI KILOMETRISUORITE Säästä polttoainetta ja maksimoi renkaiden kilometrisuorite ajoneuvokohtaisen rengashuollon avulla. Wetteri Powerin Rengashuolto rakentuu useasta renkaiden vierintään vaikuttavan tekijän yhteensovittamisesta: • Ajotehtävän mukaan optimoidut renkaat vetoautoon ja perävaunuun • Akseliston suuntaus uusien renkaiden asennuksen yhteydessä • Rengashuollon sovittaminen huolto-ohjelman yhteyteen • Huolto-ohjelman yhteydessä myös rengasseuranta • Ennakointi liittyen talvi/kesäkauteen • Yhteistyö johtavien rengasvalmistajien kanssa Kysy lisää Wetteri Powerin Rengashuollon ammattilaisilta. Oulu/Kempele Jari Keränen 040 6625 889

Kajaani Timo Sarjanoja 040 5257 907

Kokkola Sami Hirvikoski 040 5549 420

Kemi Mika Rahkola 045 1834 133

Suuri kaukokuljetuskaluston testi kesti 30 kuukautta. Volvo FH -kuorma-auton polttoaineenkulutus oli 28,93 litraa sadalla kilometrillä, mikä alitti testin ainoana 30 litran rajan.

V

olvo FH 460hv voitti käytännön testin, jonka järjestivät saksalainen Trans aktuell -lehti ja Fehrenkötter -kuljetusliike. Testivoittaja palkittiin virallisesti IAA-hyötyajoneuvomessuilla Hannoverissa syyskuussa. Kaukokuljetusautojen ykkönen voitti ylivoimaisesti kuusi muuta kilpailevaa kuorma-automerkkiä Euroopan suurimmassa käytännön testissä. Suuri kaukokuljetuskaluston testi kesti 30 kuukautta, jonka aikana kaikilla seitsemällä kuorma-autolla ajettiin arkipäivien aikana yhteensä keskimäärin noin 320 000 kilometriä. Trans aktuell -lehden toimituksen ja asiantuntijajärjestö DEKRA:n tarkastelun kohteena olivat polttoaineenkulutus, ostohinta, huolto- ja korjauskustannukset, seisonta-ajat ajoneuvon toimintahäiriötilanteissa, kuljettajien mielipiteet ja jäännösarvo. - Näin saavutettiin objektiivinen ja läpinäkyvä tulos, jota kuljetusyrittäjät voivat hyödyntää ostopäätöstä tehdessään, tiivisti Trans aktuell -lehden päätoimittaja Werner Bicker. Jürgen Schwarzerin ajaman Volvo FH -kuorma-auton polttoaineenkulutus oli 28,93 litraa sadalla kilometrillä, mikä alitti testin ainoana maagisen 30 litran rajan. Kokonaiskäyttökustannusten osalta Volvo FH toi Fehrenkötter-kuljetusliik-

keelle 3 000-29 000 euron säästöt verrattuna toiseksi ja viimeiseksi sijoittuneisiin automerkkeihin. - Kyse on isoista summista, jotka kuljetusyrittäjän on ensinnäkin ansaittava ajoneuvolla. FH ei vakuuttanut vain minua. Myös kuljettajat ottivat sen hyvin vastaan, mikä on myös tärkeää aikoina, jolloin kuljettajista on pulaa, toteaa Joachim Fehrenkötter, Fehrenkötter Transport & Logistik -kuljetusliikkeen toimitusjohtaja. Siksi Volvo Groupin pääjohtaja Martin Lundstedt ja Volvo Group Trucks Central Europe -yksikön toimitusjohtaja Christian Coolsaet kiittivät myös Volvo FH:n testikuljettajaa Jürgen Schwarzeria, kun he vastaanottivat voittopokaalin DEKRA:n messupisteellä. - Me Volvo Trucksilla iloitsemme erittäin paljon tästä palkinnosta, mutta se kuuluu myös Jürgen Schwarzerille. Kuljettajana hän osoitti, mitä ensiluokkaisesta teknologiasta voi taidokkaalla käsittelyllä saada irti, sanoo Christian Coolsaet. Volvo Trucksin jatkuva menestys viimeisten 30 testikuukauden aikana johti siihen, että Fehrenkötter-kuljetusliike tilasi viisi uutta Volvo FH -kuorma-autoa jo ennen IAA-messuja. Martin Lundstedt ja Christian Coolsaet allekirjoittivat IAA -messuilla yhdessä Joachim Fehrenkötterin kanssa puitesopimuksen vuodelle 2017.

5-6% polttoainesäästöjä

Tarjoukset voimassa 28.2.2017 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 810 • www.wetteripower.fi

Käytännön testin järjestivät saksalainen Trans aktuell -lehti ja Fehrenkötter -kuljetusliike. Testivoittaja palkittiin virallisesti IAA-hyötyajoneuvomessuilla Hannoverissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 67

The Flying Passenger -videon henkeäsalpaavan matkan aikana Volvo FH vetää varjoliitäjää ylämäkeen jyrkällä vuoristotiellä ja kapean sillan aukon alta.

Voimansiirtolinjan ainutlaatuista suorituskykyä esitellään varjoliitotempulla

V

olvo Trucks avaa jälleen uusia uria The Flying Passen- ger -videolla. Tässä ennennäkemättömässä, huipputarkkuutta vaativassa testissä Volvo FH vetää varjoliitäjää ylämäkeen vaarallisessa vuoristosolassa Kroatiassa.

.Volvo Trucks julkaisee jälleen näyttävän Live Test -videon. Henkeäsalpaavan matkan aikana Volvo FH vetää varjoliitäjää ylämäkeen jyrkällä vuoris-

totiellä ja kapean sillan aukon alta. Ahtaassa paikassa on ajettava erittäin tarkasti ja tasaisella nopeudella, eikä virheille ole sijaa. Testillä pyritään havainnollistamaan Volvo Trucksin ainutlaatuista I-Shift DC -kaksoiskytkimellä varustettua voimansiirtolinjaa, joka paitsi antaa valmiudet erinomaiselle suorituskyvylle myös pienentää polttoaineenkulutusta merkittävästi. - Polttoainetehokkuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että kuorma-auto voidaan pitää isommalla vaihteella ja vaihteita

vaihtaa saumattomasti tilanteen niin vaatiessa. I-Shift DC -kaksoiskytkimen ansiosta ajo on tasaista, ja kuorma-auto voidaan pitää suurella vaihteella ja kierrokset matalina, kertoo Staffan Wendeberg, Volvo Trucksin FH- ja kaukokuljetusmalliston tuotepäällikkö. Ainutlaatuisella vaihteistolla on myös merkittävä vaikutus tuottavuuteen. I-Shift DC -kaksoiskytkinvaihteistossa vaihdot tapahtuvat ilman vetokatkoksia, joten moottorin vääntövoima säilyy vaihtojen yhteydessä vaa-

tivissakin olosuhteissa. - Aikataulujen pitäminen ja alhainen polttoaineenkulutus myös ylämäissä ja mutkaisilla teillä ovat monille asiakkaillemme menestymisen ehdottomia edellytyksiä. Tämä testi on täydellinen tapa koetella hiljattain uudistettua voimansiirtolinjaamme. The Flying Passenger -videolla havainnollistetaan hyvin konkreettisella ja visuaalisella tavalla, mistä Volvo Trucksin suorituskyvyssä ja ajettavuudessa on kyse, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nils-

son. The Flying Passenger on Volvo Trucksin Live Test -sarjan uusin video. Live Test -sarjan aiempia menestystuotantoja ovat olleet The Epic Split, The Hamster Stunt ja Look Who’s Driving. Live Test -sarjan videoita on katsottu yli sata miljoonaa kertaa YouTubessa. Uusin video on kuvattu Kroatian Dinaarisilla alpeilla suljetuilla teillä ja tarkkaan valvotuissa olosuhteissa.

KARLAVAGNEN

RIIKO®-puutavarapäällerakenteet

PERÄVAUNUJEN MAAHANTUONTI, MYYNTI JA HUOLTO ETELÄ,- ITÄ- JA KESKI-SUOMEN ALUEILLA.

-RAHOITUS

MYYNTI-VAIHTO

BPW Helatie 19, 80100 Joensuu

Jari: 0400 371 204, Keijo: 0400 576 541, Vesa: 044 790 4984 • jari.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi


68 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyvätapainen säästäjä

V

Uusi Iveco Stralis XP soveltuu erittäin hyvin suomalaisiin kuljetustarpeisiin ja maahantuoja työskentelee vahvasti jotta voidaan taata jälkimarkkinoiden toimivuus.

iime kesänä esitelty Iveco Stralis XP on vihdoin saapunut maahamme ja on valmiina erilaisiin kuljetustehtäviin. Otimme selvää, kuinka Espanjassa valmistettu Italian ori selviää pohjoisen vaativissa olosuhteissa. Autonvalmistajilla oli paljon tehtävää kun ne kehittivät moottoreitaan täyttämään 2014 vuoden alussa voimaan tulleet Euro

6 -päästömääräykset. Valmistajilla on toisistaan poikkeavia toimintatapoja joilla tiukat päästötavoitteet saatiin toteutettua. Poikkeuksetta kaikkien moottorivalmistajien tuotteissa on otettu käyttöön SCR-järjestelmä jonka perustana on AdBlue lisäaineen käyttö typenoksidien määrän alentamisessa. Toisen hengitysilman puhtauteen vaikuttavien aineiden, pienhiukkasten, vähentämiseen käytetään erilaisia hiukkassuodattimia.

Koska puhdistusprosessi on osin kemiallinen sekä osin lämpöön perustuva, toisen päästön vähentäminen johtaa toisen lisääntymiseen. Tähän vaikuttaa sylinterissä palamistapahtuman aikana tapahtuvat reaktiot. Typen oksidien vähentyessä partikkeleiden määrä lisääntyy ja päinvastoin.

Ivecon päästöratkaisu

Iveco on tarttunut ristiriitaan yhdistämällä HI-SCR -järjestel-

Euro 6 -päästötason Ivecon Cursor 11-litraiseen 480 hv kuutoskoneeseen on saatu näppärä mää-rä vääntöä (2150 Nm).

mään älykkään EGR -järjestelmän sekä ajonaikaisen hiukkassuodattimen regeneroinnin. Päästöjä alennetaan oikea-aikaisella ruiskutusennakolla jolla saadaan aikaan korkeampi palamislämpötila ja näin pienhiukkasten määrä saadaan kuriin. Oikealla ennakolla on myös merkitystä polttoaineen kulutukseen. Moottorin kuormittuessa, typenoksidien määrä lisääntyy ja sen vuoksi osa pakokaasuista ohjataan takaisin imupuolelle, jolloin imuilman happimäärä alenee ja palamislämpötila tasaantuu alentaen typen oksidiein määrää. Pakokaasujen kierrätysmäärä on maksimissaan 8 %. Valmistajan mukaan järjestelmällä saadaan hyötyä alentuvan polttoaineenkulutuksen sekä vähäisemmän hiukkasuodattimen regeneroinnin myötä. Tulevaisuus näyttää mikä on järjestelmän vaatiman AdBlue nesteen kulutus. Puhdistusjärjestelmän edut tulevat esille puoliperävaunun vedossa jossa moottori käy usein osakuormalla. Lisäksi valmistaja on viilannut polttoaineen kulutusta alaspäin järkevällä perävälityksen valinnalla, vähäisen vierintävastuksen rengastuksella, tarpeen vaatiessa poiskytkettävillä apulaitteilla sekä voimansiirron kitkaa alentavilla öljyvalinnoilla.

Matkamiehen koti

Ivecon Hi-Way ohjaamo täyttää mainiosti pitkän matkan ohjaamolta vaadittavat edelly-

tykset. Kojetaulun ja vuoteen välinen tila on riittävä myös isolle miehelle. Moottoritunnelin päällä oleva pehmeä matto tuntuu miellyttävältä. Yksi autossa vietetty yö oli mukava kokemus. Uni maittoi ja ohjaamon lämmitys oli tasainen, varpaita ei palellut. Varusteena oleva ylävuode ei vie yhtään tilaa yksin autossa yöpyvältä kuljettajalta. Ajoasento on isollekin kuljettajalle hyvä ja ohjauspyörää voi säätää eteen/taakse ja ylös/alas. Tämä haitta tosin kompensoituu ohjauspyörän ja mittariston suunnittelulla. Näkymä mittaritauluun on hyvä ja kaikki sen antama tieto on saatavilla. Lisäpisteitä tulee ajoneuvonäytöstä löytyville ren- gaspainetiedoille. Kuljettajan penkki saa ainakin omasta perstuntumasta hyvät pisteet. Monipuoliset säädöt takaavat mainion matkan taittumisen selkää ja niskaa rasittamatta.

Tien päällä taas

Koeajossa ollut 3800 mm akselivälillä oleva rekanveturi oli kytketty puoliperävaunuun ja kokonaismassa matkan aikana oli melko tasan 40 tonnia. 480 hevosvoiman moottoriteho on tähän kokonaismassaan nähden vähintään riittävä. Ivecon Cursor 11-litraiseen kuutoskoneeseen on saatu näppärä määrä vääntöä (2150 Nm). Auton 12 vaihteinen EuroTronic2 -vaihteisto keskustelee hyvin moottorin kanssa ja mahdollistaa mojovan alaväännön hyväksi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 69

Koeajolenkillä ei päästy kokeilemaan tarkkaa polttoaineenkulutusta. Kaikki merkit viittaavat siihen, että kulutuslukemat ovat hyvinkin maltillisia. Iveco edustaa Keski-Eurooppalaista näkemystä kuorma-auton valmistuksessa. Se on laadukas ja kokonaistaloudellinen työkalu moneen käyttöön. Se soveltuu myös sellaisenaan maamme erityisolosuhteisiin. Maahantuoja työskentelee vahvasti jotta voidaan taata jälkimarkkinoiden toimivuus kaikkialla maassamme. Pohjoisimmat Iveco Stralis asiakkaathan kiertävät joka päivä ahkerasti ympäri Lappia. Ajoasento on isollekin kuljettajalle hyvä ja kaikki ajon aikana tarvittavat toiminnot ergonomisesti käytettävissä. Ohjaamo on kaikin puolin tyylikäs kokonaisuus.

Ivecon Hi-Way ohjaamo täyttää mainiosti pitkän matkan ohjaamolta vaadittavat edellytykset. Varusteena oleva ylävuode ei vie yhtään tilaa yksin autossa yöpyvältä kuljettajalta.

Turvallisuutta teille tuo rengaspaineanturit, jotka lähettää tiedon ohjaamon näytölle jokaisesta renkaasta 0,1 bar tarkuudella. Oikeat rengaspaineet lisäävät renkaiden käyttöikää ja vähentävät polttoaineenkulutusta.

käyttämisen. Länsi-Uudenmaan ja Etelä-Hämeen mäkisissä maastoissa tehdyssä koeajossa tuli selvästi esille moottorin ja vaihteiston ominaisuudet. Vaihteisto pyrkii pitämään suurimman vaihteen päällä mahdollisimman pitkään, käyttäen hyväksi laajaa vääntöaluetta. Se antaa vedättää jopa alle tuhannen kierroksen ennen alaspäin vaihtoa. Silti moottorissa ei tunnu hyytymistä; meno maittaa. Myös harvalla perävälityksellä on merkitystä polttoainekuluihin.

Koeajoauton perävälitys oli 2.47. Hyvän ajoasennon ja miellyttävän ohjattavuuden vuoksi ajosta nauttii, näkyvyys on hyvä kaikkiin suuntiin paitsi oikealle jossa sivulasin pylväs hiukan estää näkökenttää, samoin peilin kupujen ja A-tolpan välinen olematon väli. Tästä tosin selviää kääntämällä päätään hiukan lisää. Etuviistoon näkeminen on helppoa matalan kojetaulun takia. Tällä on suuri merkitys kaupunkiliikenteessä, varsinkin

ylitettäessä suojateitä.

Hyvät edellytykset

Koeajosta jäi hyvä maku. Auto on tehty kuljettajalle. Sen suunnittelussa on otettu huomioon auton omistajan käytön aikaiset kulut. Pienentämällä polttoainekuluja päästään myös alempiin hiilidioksidimääriin. Tämä on useiden kuorma-autonvalmistajien mukaan seuraava askel päästöjen alentamisessa. Lähipäästöjen alentamisen eteen on jo tehty paljon töitä.

Iveco Stralis 480 XP Champion TCO2 Moottori: 6-sylinterinen 11.1 l. Cursor 11, 480 hv, Euro 6 Vaihteisto: 12-nopeuksinen automatisoitu EuroTronic 2 Perävälitys: 2.47:1 Koeajoreitti: Koskelo - Siuntio Lohja - Forssa - Koskelo Kokonaismassa: 40000 kg

Sakari Kokkonen CargoLine Finland Oy

www.arilahtiky.fi


70 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattina Sankari -kampanja huipentui gaalaillassa Helsingissä 17.11.2016. Kuvassa vas. kansanedustaja Ari Jalonen, TW Steelin Alex Pått, Proslave Oy:n Jarkko Niemistö, vuoden 2016 Sankari Otto Laapio, Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:n Aki Sammalisto, Bridgestone Finland Oy:n Jussi Huhta (kuva: Kimmo Levonen).

Lappeenrantalainen Otto Laapio voitti Ammattina Sankari -kampanjan pääpalkinnon

L

appeenrantalainen Otto Laapio on voittanut Ammattina Sankari -kuljettajakampanjan 5 000 euron arvoisen pääpalkinnon. Kyseessä on vuosittain jaettava tunnustus, joka myönnetään erityisen ansioituneelle ammattikuljettajalle. Nyt jo kuudennen kerran järjestetyn kampanjan juhlallinen palkintogaala pidet-

tiin Helsingissä torstai-iltana 17. marraskuuta.

Oton Sankariteko

Otto Laapio pysähtyi elokuussa auttamaan valtatie 13:lla Savitaipaleella venäläistä ojaan ajautunutta rekka-autoa. - Näin puoliperävaunullisen rekan ensimmäisen kerran tien sivussa maanantaina, ja ajoin siitä ohi päivittäin monen päivän ajan. Välillä rekan luona käys-

kenteli mies, jonka arvelin olevan kuljettaja. Hänellä ei kuitenkaan näyttänyt olevan hätää eikä hän mitenkään minulle viittoillut tai muutoinkaan. Ajattelin, että hän odottaa apua joltakin maanmieheltään, jonka on paikalle kutsunut, kertoo Laapio, joka työskentelee kuljettajana Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:ssä. - Kun rekka oli yhä tien sivussa perjantainakin ja kun kuljettaja yhä siellä autossaan näkyi,

päätin, että nyt on tässä jotain tehtävä. Ajoin muutaman kilometrin päähän lähimpään kauppaan ja ostin sieltä ruokaa, vettä ja muita tarvikkeita. Vein avustuskassini kuljettajalle, jotta hän pärjäisi ennen kuin hänen kollegansa saapuisivat, Laapio jatkaa. Samalla Laapio soitti hätäkeskukseen, jossa oltiin ihmeissään, että vieläkö kuljettaja siellä on. Poliisi oli jo maanantaina käynyt paikalla katsomassa, ettei hän ollut loukkaantunut ja ettei suurempaa hätää ollut. - He olivat luulleet hänen pyytäneen ja saaneen hinausapua jo samana päivänä. Kun sitten viikonlopun jälkeen siitä jälleen ohi ajoin, olivat viranomaiset nostaneet rekan tielle ja kuljettaja oli viimein jatkanut matkaansa, sanoo Laapio. Palkintoraati korostaa, että Laapio toimi esimerkillisesti pysähtymällä paikalle. Erityisen sankarillista hänen toimintansa oli, kun hän osoitti inhimillisyyttä lähtien omien töidensä ja kiireidensä keskellä hankkimaan kuljettajalle avustustarvikkeita.

Hyvällä asialla vuosittain

Astoria-sali tarjosi juhlavat puitteet Ammattina Sankari gaalaillalle, mihin osallistui parisataa kuljetusalan kutsuvierasta.

Ammattina Sankari -kampanjassa etsitään kuljettajia, jotka ovat olleet esimerkillisiä omassa ammattikunnassaan ja jotka ovat osoittaneet herrasmiesmäisyyttä, avuliaisuutta ja kohteliaisuutta muita tiellä liikkujia kohtaan.

Lisäksi etsitään kuljettajia, jotka ovat osoittaneet rohkeutta, nopeaa ajattelukykyä sekä suoraselkäisyyttä mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Vuosittain järjestettävään Ammattina Sankari -kampanjaan ja siihen liittyvään kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat ammattikuljettajat, jotka työskentelevät raskaan kaluston parissa kuorma-auto- tai linjaautoliikenteen yrityksessä. 5 000 euron pääpalkinnosta puolet annetaan voittajalle ja puolet ohjataan hänen osoittamaansa kotimaiseen hyväntekeväisyyskohteeseen. Kilpailun järjestävät Bridgestone Finland Oy yhdessä lukuisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. - Ammattina Sankari -kampanjan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja kuljettajan ammatin arvostusta. Lisäksi haluamme muistuttaa suurelle yleisölle, kuinka tärkeä osa yhteiskuntaamme kuljetusala on ja että alalla toimii erittäin esimerkillisiä alansa ammattilaisia, kertoo Bridgestone Finlandin myyntipäällikkö Jussi Huhta. Ammattina sankari -kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Bridgestone Finlandin lisäksi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Rahtarit ry, Veho Hyötyajoneuvot, ABC-ketju, Raskas Kalusto -lehti Örum Oy Ab ja Image Wear.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Arocs. Käytössä kuningas. Mercedes-Benz Arocsissa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla voima, kestävyys ja tehokkuus ja se on luotettava ammattilaisen valinta työmaalle ja kaukoliikenteeseen. Erittäin taloudellisen käytön lisäksi Mercedes-Benzin omalla PowerShift-tekniikalla varustettu vaihteisto takaa vaivattoman ajokokemuksen. Kun huomioon otetaan vielä erilaiset ajotilat ja lisätoiminnot, Arocs tarjoaa juuri sen, mitä käytännössä vaaditaan. Tutustu tarkemmin: www.mercedes-benz.fi/arocs www.facebook.com/MercedesBenzSuomiTrucks


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72 KULJETUS

www.porokka.fi

JP:LTÄ SALPAKADULTA JOENSUUSTA! KATSO KAIKKI KÄYTETYT KUORMA-AUTOT: WWW.POROKKA.FI

KUORMA-AUTOT

VOLVO FH 13 6x4

-07

Alucar pankot, Loglift 95 ST -01 ja JYKI pv. 4-aks. -03.

Hinta:

37.500€

VOLVO FH 13 6x4

-11

Puutavarapankot, hydrauliikka

Hinta:

37.500€

Renault Trucks C-mallit ovat järeitä ja räätälöitäviä kuorma-autoja kovaan käyttöön.

SISU SORA-AUTOYHDISTELMÄ

-97

4-aks., 3-aks, perävaunu kats. v.-17

Hinta:

19.500€

VOLVO FH 16 NETTOHINTAAN

Nosturi Kesla F2012 vm.-12 myydään erikseen

Hinta:

KAISER puoliperävaunu

uusi

8 kpl teräspankkoja

18.500€

KOME Energiaperävaunu

-00

4-aks energiaperävaunu

Hinta:

13.500€

MST 5-aks. puutavaraperävaunu -02 8 kpl Terminator XXL pankkoja

Hinta:

Alucar ALU 50 (295x255) pankot 8 kpl

Hinta:

12.800€

-12

38.600€

Loglift 96 ST

enault Trucks laajentaa tammikuusta 2017 mallistoaan nyt myös raskaamman pään uutuuksilla.

-06

hytillinen nosturi

Hinta:

Renault K-mallisto on suunnattu erittäin raskaisiin käyttötehtäviin ja se on aina varustettu mm. rumpujarruilla, rautajousituksella sekä täysrautapuskurilla.

R

KATSO KAIKKI KÄYTETYT NOSTURIT: WWW.POROKKA.FI

IQAN -sähköohjauksella ja kouravarustuksella

Hinta:

29.000€

JYKI 4-aks. puutavaraperävaunu -03

NOSTURIT

Kesla F 2012

16.500€

KATSO KAIKKI KÄYTETYT PERÄVAUNUT: WWW.POROKKA.FI

PERÄVAUNUT

Hinta:

-06

Renault Trucks tuo C- ja K-mallistot Suomeen - järeitä ja räätälöitäviä tuotteita kovaan käyttöön

9.800€

C ja K-mallien myötä Renaul- tin tuotevalikoima kattaa nyt Suomessa paljon kasvaneen yli 26 tonnin painoluokan sekä mm. telivetoiset autot. C-malliston autot soveltuvat erinomaisesti mm. maansiirtotehtäviin, raskaaseen kaukoliikenteeseen, vaihtolava-autoksi tai vaikkapa nosturiautoksi.

C-mallisto

Jonsered 1080 avonosturi avonosturi, sääsuoja

Hinta:

-06 9.900€

Loglift 96 ST avonosturi avonosturi, kouravarustus

Hinta:

7.800€

hinnat alv. 0%

POROKKA INVEST OY OSTAA, MYY & VÄLITTÄÄ. PALJON LISÄÄ KÄYTETTYJÄ LAITTEITA - MYÖS NOSTUREIDEN PURKUOSAT. Kysy myös rahoitusta ja muita ehtoja. Yli 35 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko puualan parhaaksi!

Salpakatu 12, 80100 Joensuu Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi www.porokka.fi

Renault Trucks C-mallit ovat järeitä ja hyvin räätälöitäviä kuorma-autoja kovaan käyttöön. C-malliston tarjonta kattaa seuraavat mallit: 4x2R/T, 6x2R/T, 6x4R/ T, 8x4R sekä 8x4R Tridem. C-malliin on saatavilla myös Optitrack hydraulinen etuveto (mallit 4x2T/R, 6x4T/R, 8x4R sekä 8x4R Tridem).

K-mallisto

Renault K-mallisto on suunnattu erittäin raskaisiin käyttötehtäviin ja se on aina varustettu mm. rumpujarruilla, rautajousituksella sekä täysrautapuskurilla. Jos auton tekninen massa ja äärimäinen kestävyys on vaatimuksena, on K-malli oikea valinta. Renault Trucksin K-mallis-

to on saatavilla seuraavina malleina: 4x2R, 4x4R, 6x4T/R, 6x6T/R, 8x4R ja 8x6R.

Moottorit ja ohjaamot

Kaikki mallit on saatavilla DTI11 (380 hv-460 hv) sekä DTI13 moottoreilla (440 hv-520 hv). Ohjaamoina löytyvät T-sarjaan pohjautuvat päiväohjaamo, matala makuuohjaamo sekä korkeampi Sleeper -makuuohjaamo.

Täydentää tarjontaa

- Olemme todella innoissamme saadessamme Suomen Renault Trucks mallistoon nyt loistavat täydennykset C- ja Kmallien osalta. Molemmat autot yhdistävät T-sarjan erinomaisen ajettavuuden ja mukavuuden raskaisiin käyttöaloihin ja suuremmille massoille. Euroopassa kokemukset C- ja K-malleista ovat olleet erinomaiset ja nämä tuotteet sopivat todella hyvin Suomen raskaan kaluston koviin vaatimuksiin, Renault Trucksin tuotepäällikkö Mikko Aules kertoo. Esittelykalustoa on jo tilattu Suomeen. Ensimmäisen C-sarjan asiakastilauksen on tehnyt Kuljetus Sami Mäkinen Turussa. Autot toimitetaan Suomeen kevään 2017 aikana.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

Raskaan kaluston talviajan rengasvaatimukset astuivat voimaan 2.1.2017

V

kintä tästä talvesta alkaen. Vastaava vaatimus pitäisi pikaisesti ottaa käyttöön myös Suomessa, Mustakangas esittää.

altioneuvoston joulukuun lopulla antaman asetuksen mukaan kalenteriin sidottu talvirengaspakko koskee myös raskasta kalustoa 2.1. 2017 alkaen. Talvikauden rengasvaatimuksiin saattaa tulla vielä muutoksia, sillä liikenne- ja viestintäministeriössä arvioidaan parhaillaan kaikkien ajoneuvoluokkien rengasvaatimuksia osana tieliikennelain kokonaisuudistusta. Uuden asetuksen mukaan kuorma- ja linja-autossa on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuun aikana vetävillä akseleilla talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5 mm. Auton muilla akseleilla ja perävaunussa on tällöin käytettävä renkaita, joiden urasyvyys on vähintään 3 mm. Muutos koskee myös kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöautoa ja traktoria, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h. Rengasalan teknisen foorumin puheenjohtaja Juha Mustakangas pitää uudistusta hyvänä ja näkee vaatimusten olevan lähellä naapurimaiden tasoa: - Odotimme tiukempaa urasyvyysvaatimusta myös ohjaavien

Talvirengaspakkoa laajennetaan kelien mukaan?

Uuden asetuksen mukaan kuorma- ja linja-autossa on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuun aikana vetävillä akseleilla talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5 mm. Auton muilla akseleilla ja perävaunussa on tällöin käytettävä renkaita, joiden urasyvyys on vähintään 3 mm.

akseleiden renkaille. Selvityksemme mukaan se lisäisi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, mutta ei juurikaan toisi lisäkustannuksia raskaalle liikenteelle.

Talvirenkaan määrittely kaipaa täsmennystä

Talvikäyttöön soveltuvan renkaan tyyppihyväksyntää varten

on olemassa kaksi eri kategoriaa. Perinteinen M+S-merkintä perustuu renkaan valmistajan omaan näkemykseen siitä, että rengas soveltuu talviolosuhteisiin. Uusi 3PMSF-merkintä (ns. lumihiutalesymboli) löytyy vaativiin talvikeleihin soveltuvista renkaista, jotka ovat läpäisseet E117-säännön mukaisen lumipi-

totestin. Pelkkä M+S-merkintä ei enää takaa renkaan talviominaisuuksia. - Viime vuosina markkinoille on ilmestynyt henkilöauton renkaita, joita myydään talvirenkaina, vaikka niiden tekninen suorituskyky on kesärenkaan tasolla. Esimerkiksi Saksassa talvirenkailta vaaditaan 3PMSF-mer-

Tieliikennelain kokonaisuudistuksen valmistelujen yhteydessä esillä on ollut kalenteriin sidotun talvirengaspakon muuttaminen keliin sidotuksi talvirenkaiden käyttövelvoitteeksi tai niiden yhdistelmäksi. Koko tieliikennelakipaketti lähtee lähiaikoina laajalle lausuntokierrokselle. Sidosryhmille tarjoutuu mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä rengasvaatimuksista myös 8.2.2017 järjestettävässä Rengasfoorumissa. Rengasalan tekninen foorumi kannattaa nykyistä kalenteriin sidottua talvirengaspakkoa, jonka lisäksi talvirenkaita pitäisi käyttää talvikelin vallitessa jo lokakuussa. - Nykyisellä kalenteriin sidotulla talvirengaspakolla varmistetaan liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus talvikauden vaikeissa ja nopeastikin muuttuvissa ajo-olosuhteissa, Mustakangas perustelee.

VAIN NIMI ON MUUTTUNUT,

GUNNEBO ON NYT NORDCHAIN!

SR-BZ / BZ

SR-Z-PP

SR-BZ

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400 JÄLLEENMYYJÄT: IMATRA: Niskan Hydrauliikka ja Raskasosa Oy 010-421 5900 JOENSUU: Närhi Oy 0400-959 420 JYVÄSKYLÄ: Närhi Oy 0400-959 430 KAUHAVA: V-P Marketing 0400-710 429 KUOPIO: Närhi Oy 0400-959 450

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

SR-PP

SR-Z

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

LAPPEENRANTA: Närhi Oy 0400-959 460 MÄNTYHARJU: Rekkavaruste Oy 0400-650 414 VALKEALA: Aholan Auto-ja Hydrauliikka 020-832 5056 VIRRAT: Markkinointi E.Kivelä Oy 0400-662 010


74 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

83,5 tonnin HCT-yhdistelmä aloittanut liikennöinnin Helsingin ympäristössä

L

Kuljetusliike R. Tarkkonen Oy:n HCT-yhdistelmässä tutkitaan 10-akselisen 83,5 tonnia painavan sorakasettiyhdistelmän hyödyntämistä Helsingin ympäristössä.

iikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi marraskuun lopussa Kuljetusliike R. Tarkkonen Oy:n MercedesBenz Arocs-sorakasettiyhdistelmälle kahden vuoden mittaisen HCT-luvan. Ajoneuvoyhdistelmä on Ruduksen ajossa ja sillä kuljetetaan betonihiekkaa. HCT-yhdistelmälle on määritetty Uudenmaan alueella 14 reittiä, joilla se saa

ajaa 83,5 tonnin kokonaispainolla.

Päästöjen vähentäminen tutkimuksen kohteena

Kuljetusliike R. Tarkkonen Oy:n HCT-yhdistelmässä tutkitaan 10-akselisen 83,5 tonnia painavan sorakasettiyhdistelmän hyödyntämistä Helsingin ympäristössä. Kokeilussa tutkitaan uusiutuvan dieselin käyttöä. Kokeilun aikana selvitetään, kuinka paljon päästöjä voidaan

vähentää tällä menettelyllä.

Kamerajärjestelmällä turvallisuutta

Mercedes-Benz Arocs HCT -yhdistelmä on varustettu monipuolisella kamerajärjestelmällä, jolla kuljettaja voi havaita kevyen liikenteen risteyksissä ja terminaaleissa. Kameroiden lisäksi yhdistelmän sivuilla on perinteisen peruutustutkan kaltaiset anturit, jotka varoittavat kuljettajaa, jos auton alle on jäämässä

jotain tiukoissa käännöksissä. Näillä keinoilla kehitetään ison yhdistelmän liikenneturvallisuutta kaupunkiliikenteessä. Yleisen rakenteen puolesta yhdistelmä vastaa nyt liikenteessä käytettävää kalustoa. Ulkomittojen ja kääntyvyyden osalta se täyttää kaikki vaatimukset. Yhdistelmän kokonaispituus on 24,23 metriä.

Kokeilu lähtenyt hyvin matkaan

Mercedes-Benz Arocs -ajoneuvoyhdistelmä on ollut käytössä Kuljetusliike R. Tarkkonen Oy:llä elokuusta 2016 lähtien. - Polttoaineen kulutus on vähän noussut siirryttäessä marraskuun lopussa 76 tonnin kokonaispainosta 83,5 tonnin kokonaispainoon. Isommalla massalla auto kuitenkin rullaa paremmin, joten oikein hyödynnettynä päästään melkein samoihin polttoaineen kulutuslukemiin, kertoo HCT-yhdistelmää Kuljetusliike R. Tarkkonen Oy:llä ajava kuljettaja Tobias Fast.

-moottori, jonka iskutilavuus on 15,6 litraa, teho 460 kW (625 hv) ja vääntömomentti 3 000 Nm. Lisäksi autossa on suurteho -moottorijarru (n. 480 kW kierrosluvulla 2300/min). Takana autossa on ilmajousitus, jolla saadaan pehmeä ajotuntuma. Auto on varustettu yhdeksän tonnin nostettavalla ja kääntyvällä taka-akselilla, jonka ansiosta se kääntyy ketterästi pitkästä ääriakselivälistä huolimatta. Arocsin varusteisiin kuuluu myös hydraulinen servotwin-ohjaus, jossa on elektroninen ohjausvoimantehostus. Se mahdollistaa erityisen raskaassa käytössä kevyen ja tarkan ohjattavuuden, parhaan mahdollisen auton käsittelyn ja erinomaisen käyttäytymisen ajourissa. Lisäksi autossa on vesitoiminen hidas-

Yhdistelmä optimoitu suurille massoille

Veho Hyötyajoneuvojen Tomi Tiitanen (vas.) ja Tapani Lamberg, Kuljetusliike R. Tarkkonen Oy:n Tobias Fast ja Rauno Tarkkonen sekä kamerajärjestelmän toimittaneen Suomen Elektrolind Oy:n Johanna Savonheimo, Stephane Legret (Brigade) ja Jan Barck esittelivät HCT-yhdistelmää lehdistölle Vehon Lommilan pisteessä.

HCT-yhdistelmä koostuu Mercedes-Benz Arocs 4463 LK 10x4/6 -vetoautosta ja viisiakselisesta perävaunusta. Autossa on uusi toisen sukupolven OM473

Kuljetusyrittäjä Rauno Tarkkonen seuraa mielenkiinnolla HCT -projektista saatavia tuloksia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

Suomen Elektrolind Oy:n Jan Barck (oik.) ja Brigaden Stephane Legret kertoivat yhdistelmässä käytettävästä edistyksellisestä kamerajärjestelmästä.

tin. Se on kulumaton ja huoltovapaa hydrodynaaminen kestojarru, joka toimii moottorin jäähdytysnesteellä. Kulumaton ja huoltovapaa hidastin alentaa kuluja hidastimen koko käyttöiän ajan ja vähentää käyttöjarruun kohdistuvaa kuormitusta. Auton pystypakoputkesta saadaan pakokaasulämpöä hyötykäyttöön lavanpohjaan, jolla estetään kuljetettavan soran jäätyminen talvella. Ohjaamona autossa on 170 mm:n moottoritunnelilla varustettu Classic Space.

FleetBoard -telematiikkajärjestelmä

Lisäksi autossa on kokonaistaloudellisuutta parantava FleetBoard-telematiikkajärjestelmä. Aktivoituna FleetBoard mm.

taltioi lakisääteiset piirturitiedot ja kertoo samalla kuljettajan lepo- sekä ajoajat ja mahdollistaa näin auton mahdollisimman tehokkaan käytön. FleetBoard mahdollistaa ajoneuvon karttaseurannan, huoltojen ja mahdollisten häiriöiden etäseurannan sekä taloudelliseen ajotapaan tähtäävän kuljettajan ajotavan objektiivisen arvioinnin. Autossa on myös uusi seitsemän tuuman kosketusnäytöllä varustettu liikuteltava kuljettajan taulutietokone FleetBoard DispoPilot.guide, joka on asennettu auton kojetauluun pidikkeen avulla. Laite mahdollistaa työnkulun ammattimaisen käsittelyn sekä Euroopan laajuisen kuorma-autonavigoinnin Live Trafficin avulla.

Yleisen rakenteen puolesta yhdistelmä vastaa nyt liikenteessä käytettävää kalustoa. Ulkomittojen ja kääntyvyyden osalta se täyttää kaikki vaatimukset. Yhdistelmän kokonaispituus on 24,23 metriä.

HCT-testiyhdistelmillä tehdään tärkeää tutkismustyötä

L

yhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport. Se on kansainvälisesti vakiintunut termi normaalia pidemmille tai raskaammille yhdistelmille tieliikenteessä, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuksina. Erikoiskuljetuksissa suurempi mitta tai massa syntyy yksittäisen kappaleen suuresta koosta tai painosta. HCT kuljetuksissa suurempi pituus tai paino syntyvät suuremmasta tavaramäärästä. Suuremmalla kuljetuskapasiteetilla tavoitellaan pienempää

energiankulutusta kuljetettuun hyötykuormaan nähden. Se tarkoittaa suoraan päästöjen ja kustannusten laskua. Suuremmilla yhdistelmillä saadaan hyötykuorman suhde kokonaismassaan paremmaksi, jolloin tierasitukset laskevat suuremmasta massasta huolimatta. Saman tavaramäärän kulkiessa pienemmällä ajoneuvomäärällä saadaan lähtökohtaisesti myös positiivisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.

Poikkeuslupien hakeminen Trafilta

Poikkeuslupaa haettaessa tu-

lee yksilöidä tarkasti mihin mittoihin, massoihin tai muihin vaatimuksiin poikkeusta haetaan. Mittoja, massoja ja kääntyvyyttä ym. koskevat vaatimukset annetaan asetuksessa 1257/ 1992. Kaikki haettavat poikkeukset tulee perustella huolellisesti. Tuotekehityksen ja uudentekniikan kokeilun osalta tulee olla selkeä suunnitelma, mistä käy ilmi maantiellä suoritettavan kokeilun laajuus, sisältö ja välttämättömyys sekä tavoitteet. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntää HCT-kuljetuksille ajoneuvo- ja kuljetusreittikohtaisia poikkeuslupia.

BRIGADE | Aja turvallisesti Brigade BE-810C

Vesitiivis kamera sulkijalla ja lämmityksellä

Brigade BE-870LM Laadukas 7” Värimonitori

Brigade BBS-Tech

Brigade BE-300C

Miellyttävä ja Ympäristöystävällinen peruutusääni

Vesitiivis sivukamera

Suomen Elektrolind Oy | www.elektrolind.fi | 09-5122 344


76 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Veho Hyötyajoneuvot aloittaa katsastustoiminnan Pirkkalassa

V

eho laajentaa katsastustoiminnan kolmanteen toimi- pisteeseen ja tarjoaa katsastuspalvelut 2.1.2017 alkaen myös Pirkkalan hyötyajoneuvokeskuksessa.

Tampereen läntisen ohitustien varressa sijaitsevassa toimipisteessä katsastetaan kaikki ajoneuvoluokat mopoautoista raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin. Isoista korjaamoalan toimijoista Veho on ainut katsastuspalveluita tarjoava yritys. - Olemme Tampereen seudulla ensimmäinen huoltokorjaamo, joka tarjoaa myös katsastuspalvelut. Haluamme tarjota asiakkaillemme kaikki palvelut vaivattomasti samasta paikasta yhden luukun periaatteella, kertoo Veho Hyötyajoneuvojen Keski-Suomen aluejohtaja Rami Keinänen. Pirkkalan lisäksi Espoon Kehä Vehon toimipiste tarjoaa katsastuspalvelut henkilöautoista raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin ja Vantaan Veho Mercedes-Benz Airportin toimipiste henkilö- ja pakettiautoille. Muut Vehon toimipisteet palvelevat asiakkaita

Veho Hyötyajoneuvot tarjoaa jatkossa katsastuspalvelut myös Pirkkalan toimipisteessä.

katsastusasioissa yhteistyökumppaniverkoston avulla. Veho Hyötyajoneuvot aloitti edelläkävijänä Suomessa raskaan kaluston katsastuspalvelut reilu pari vuotta sitten ja päätös on osoittautunut erittäin hyväksi.

Asiakkaan elämä helpottuu kun hän saa myös katsastuspalvelut saman katon alta. - Hyötyajoneuvot menevät yleensä huollon kautta katsastukseen jolloin tehdään samalla mm. jarrusovitukset ja piirturei-

den ym. määräystarkistukset valmiiksi joten katsastaminen sujuu nopeasti ja huoletta. Meillä on myös ADR ja VAK luvat sekä lisäksi katsastamme puolustusvoimien kalustoa. Katsastuspalveluiden tulo valikoimaan

on parantanut myös huoltomme laadunvalvontaa entisestään, sanoo Vehon katsastuspalveluista vastaava Antti Kivilaakso.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Erikoiskuljetusten liikenneohjaajien vaatimuksia kevennetään

E

rikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi pätevöitymiseen riittää ensi vuoden alusta lähtien EKL-koulutuksen suorittaminen; erillistä koetta ei enää tarvita. Uudistetun koulutuksen myötä liikenteenohjaajat saavat oikeuden niin ikään sillanylitysten valvontaan.

Erikoiskuljetusten liikenneohjaajan (EKL) koulutus uudistuu 1.1.2017 alkaen. Jatkossa EKL -kortin saamiseen riittää suoritettu EKL-koulutus, henkilöauton ajamiseen oikeuttava B-kortti ja Suomen pelastusalan keskusjärjestön myöntämä tieturva 1 -kortti. - Koulutusuudistuksen tarkoituksena on järkeistää aikaisempia käytäntöjä. Katsomme, että koulutusohjelman läpikäyminen on perusteltua tarvittavien tietojen ja taitojen saamiseksi, mutta

emme näe, että erillinen koe toisi enää lisäarvoa sinänsä. Jatkossa koulutusohjelman tekijät voivat annettujen raamien sisällä toteuttaa koulutuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Uudistuksen tarkoituksena on karsia yrittäjille tulevaa hallinnollista taakkaa ja yhtenäistää käytäntöjä muiden EU-maiden kanssa, kertoo kehityspäällikkö Mikko Västilä.

Uusi koulutus tuo oikeuden myös sillanylitysten valvontaan

Erityistilanteisiin ja lainsäädäntöön keskittyvä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan peruskoulutus kestää kolme päivää ja viiden vuoden välein käytävä jatkokoulutus päivän. EKL-koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot EKL-kuljetuksissa toimivalle henkilölle. Jatkokoulutuksella pyritään yl-

läpitämään ja päivittämään näitä tietoja. - Koulutuksen uudistamisen myötä liikenteenohjaajat saavat myös valmiuden sillan ylityksen valvontaan raskaissa kuljetuksissa. Voimassa olevan EKL-oikeuden omaavat saavat sillanvalvontaoikeuden jatkokoulutuksessa ja sillanvalvontakokonaisuuden voi suorittaa myös erillisenä, kertoo tarkastaja Pekka Rahkola. Erikoiskuljetuksesta puhutaan kun vähintään yksi tiellä yleisesti sallittu massa tai mitta ylitetään. Liikenteenohjaaja ohjaa liikennettä, pysäyttää sen tarvittaessa ja huolehtii, että liikenne on sujuvaa. Trafi myöntää EKL -kortin ja valvoo koulutusohjelmia. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajia on Suomessa noin 1100.

Suomi ryhtyy keventämään katsastussäädöksiä

L

iikenne- ja viestintäministeriö valmistelee katsastuslain- säädännön uudistamista. Säädöksistä on tarkoitus poistaa Suomessa nyt voimassa olevia kansallisia lisäsäädöksiä. Tämä merkitsee muun muassa määräaikaiskatsastusten välin pitenemistä.

Suomessa edellytetään tällä hetkellä EU:n katsastusdirektiiviä tiheämpää katsastusaikaväliä. Lisäksi katsastusvelvollisuus koskee meillä myös jarrullisia kevytperävaunuja, nelipyöriä sekä kevyitä nelipyöriä. Nyt valmisteltavassa uudistuksessa kevyiden ajoneuvojen, kuten henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksen katsastusaikaväliä muutettaisiin siten,

että ensimmäinen katsastus olisi viimeistään neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta, sen jälkeen kahden vuoden välein kunnes auto on ollut käytössä kymmenen vuotta. Yli kymmenvuotiaat autot katsastettaisiin vuoden välein. Samalla mahdollistettaisiin myös niin sanottu rullaava katsastus. Ajoneuvon katsastusajankohta ei olisi enää sidottu tiukasti käyttöönottopäivään tai rekisteritunnuksen viimeiseen numeroon, jolloin katsastusajankohtaa voisi muuttaa mieleisekseen. Jatkossa luvanvaraisessa liikenteessä käytettävät traktorit tulisi katsastaa ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Muutoksella saatettaisiin voimaan direktiivin vaatimus katsastaa sellai-

set traktorit, joita käytetään muussakin tarkoituksessa kuin maa-, puutarha- tai metsätaloudessa, maanviljelyssä tai kalataloudessa. Moottoripyörille ei olla esittämässä katsastusvelvoitetta, vaan niiden liikenneturvallisuutta pyritään edistämään vaihtoehtoisilla tavoilla. Katsastuslainsäädännön uudistamista on tarkoitus jatkaa hankkeen toisessa vaiheessa. Tuolloin olisi tarkoitus tarkastella laajemmin eri ajoneuvoluokkien, kuten museoautojen, jarrullisten perävaunujen ja mopoautojen katsastusvelvoitteita. Luonnokset uusiksi säädöksiksi on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy 13. tammikuuta 2017. Muutos tukee hallituksen norminpurun kärkihanketta.

KULJETUS 77

BRIAB-PUUTAVARAPERÄVAUNU ON KOKONAISTALOUDELLINEN

Trailer-Metalli Oy:n ja Kome Oy:n suunnitteluosastot ovat luoneet yhteistyössä uuden 5-akselisten Briab puutavaraperävaunujen Lw-malliston. Suunnittelussa on huomioitu nykyiset massa- ja mittamääräykset ja raakapuun muuttuneet katkontamitat. Lw-mallistolle on tunnusomaista vahvojen Briab-perinteiden hyödyntäminen. Lw-malliston suunnittelussa on omamassa minimoitu huolellisella suunnittelulla, käyttämällä rakenteissa erittäin korkealaatuisia teräksiä ja harkituilla komponentti valinnoilla.

Briab puutavaraperävaunu mallistoon kuuluvat 5-akselisina:

• kiinteä siirtopankoilla varustettu malli, runkopituus vaihtoehdot 10,4 m, 10.9 m, 11,5 m • siirtyvällä telillä ja siirtopankoilla varustettu malli • jatkettava puutavaraperävaunu MYYNTI: VALMISTUS: Trailer-Metalli Oy KOME Oy Raimo Poutiainen 03100 Nummela Yhteystiedot: 0400 839187, 050 5861790, tramet@kolumbus.fi BRIABISSA VAKIONA: LAATU, LUJUUS JA HYVÄT KÄYTTÖOMINAISUUDET

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Metsäalan Ammattilehti

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita (09) 698 0442

www.ammattilehti.fi

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden kolmannella neljänneksellä

V

uoden 2016 kolmannella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 68 miljoonaa tonnia, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 26 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 8 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaa-

vaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,5 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 94 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 6 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona. Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 3/2016, Tilastokeskus

Pasi 0400 562 906 Rami 050 466 9054


78 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- On hienoa että Suomen juhliessa 100 vuotista historiaansa voimme todeta että meillä on edelleen myös omaa kuorma-autoteollisuutta, sanoo Sisu Auton tj. Timo Korhonen.

Suomalainen kuorma-autoteollisuus hyvässä iskussa Suomi 100 -juhlavuoteen

Karjaan tehtaalta valmistuu Sisu Polar -kuorma-autoja tasaisena sarjatuotantona kasvavassa määrin. Kuvassa Eurooppaan menevä järeä 10x6 kaivosajoneuvo 45 tn hyötykuormalle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisu on myynyt viime aikoina mukavasti autoja metsäkoneiden kuljetukseen; tarjolla on Sisu Polar Carrier -ritiläautot ja lavetinvetäjät.

S

uomalainen kuormaautovalmistaja Sisu Auto täytti vuonna 2016 kunnioitettavat 85 vuotta. Suomen juhliessa 100 vuotista historiaansa on hyvä muistaa, miten tärkeässä roolissa Sisu on ollut koko kansakunnallemme ja arvostaa sitä että Suomessa, kotimaisin voimin tuotetaan erityisesti meidän olosuhteisiimme kehitettyjä kuorma-autoja. Oma kuorma-autoteollisuus ei ole meille mikään itseisarvo, vaan kotimainen kuorma-autoteollisuus lähtee maamme kuljetuselinkeinon poikkeuksellisesta asiakastarpeesta. - Maailman pyörät ovat pyörineet siihen suuntaan että globaalit valmistajat ovat kasvaessaan keskittäneet tuotekehityksensä suurivolyymisiin rekkavetureihin ja siten meilläkin markkinoitavat tuonti- tuotteet pohjautuvat perusrakenteeltaan näihin. Siten pienille ajoneuvovalmistajille, kuten Sisu, on erikoistumalla vaativiin käyttötehtäviin syntynyt mahdollisuus menestyä ja kehittyä vahvaksi toimijaksi oman tuotteistonsa osalta, sanoo Sisu Auton toimitusjohtaja ja omistaja Timo Korhonen. Se, että Karjaalla tänään tuotetaan kuorma-autoja, jotka edustavat kehityksen kärkeä ja menestyvät kilpailussa suursarja-

tuottajien kanssa, on vaatinut matkan varrella monta ”talvisodan ihmettä” ja ennen kaikkea sitä sisua. - Meillä on pitkät perinteet ja vankkaa erikoisosaamista mitä ei muualta löydy. Tämä yhdistettynä pienen valmistajan ketteryyteen, laajaan yhteistyöverkostoon ja suomalaiseen periksiantamattomuuteen, tuottaa tuloksen, jonka pohjalta Sisu lähteen hyvistä asetelmista Suomi 100 -juhlavuoteen, toteaa Korhonen.

KULJETUS 79

- Sisu Polar -kuorma-autojen kotimaan kauppa ja sen mukaisesti myös niiden tuotanto on vahvassa kasvussa. Palkkaamme reippaasti lisää Sisujen tekijöitä ja jo alkuvuoden rekisteröinneissä tulemme näkemään tuloksen, lupaa Timo Korhonen.

Autovalmistusta ja projektisuunnittelua

Sisun ydinosaamista on Suomessa valmistettavien kuormaja sotilasajoneuvojen tuotekehitys ja tuotanto. Näiden rinnalle tuotetut, vientiin painottuvat ajoneuvoteknologian konsultointipalvelut, suunnittelu ja projektijohtaminen, tukevat ennestään tunnustettua osaamista. - Sisu on Suomen markkinoilla raskasajoneuvojen kehittämisessä edelläkävijä, jonka vahvuutena on osaamisen lisäksi joustavuus ja palvelualttius. Jatkuvalla henkilöstön koulutuksella sekä yhteistyöllä alan oppilaitosten kanssa Sisu varmistaa vahvan kilpailuaseman myös tulevina vuosina. Kotimaan markkinoilla saavutettu luottamus luo pohjan myös vientitoiminnan kehittymiselle ja laajentamiselle. Tämän vuoksi Sisu tulee jatkossa panostamaan

Sisu Polar muuntuu moneen eri käyttötarkoitukseen - kuvassa valmistuu tehdasvalmis Sisu Polar Roll -vaihtolava-auto.

Sisu Polar Timber nostaa asemaansa puutavara-autoissa - aikanaanhan Sisu oli synonyymi tukkiautolle. Karjaan tehtaalla liehuu Suomen ja Kiinan lippu mikä kuvaa hyvin Sisun laajenevaa kansainvälisyyttä.

edelleen uusien, entistä raskaampien käyttötehtävien autojen tuotantoon. Näistä viimeisimpänä ovat kolmeen vetävään akselistoon perustuvan telistön sekä monipuolisten etuvetoratkaisujen liittäminen Sisu Polar -mallistoon. Tulemme näin jatkossakin vastaamaan asiakkaidemme erityistarpeisiin ja -vaatimuksiin, vakuuttaa Korhonen.

Sisu Polar on menestys

Uusi Euro 6 -normien mukainen Sisu Polar -kuorma-automallisto on syntynyt kestämään Pohjolan vaativat ja vaihtelevat olosuhteet. Koko suunnitteluprosessin perustana on ollut tahto tehdä suomalaiselle ammattilaiselle soveltuva työkalu, tämän päivän huipputekniikalla. - Laaja ja moneen käyttöön

mukautuva Sisu Polar -mallisto on kaikin puolin erittäin onnistunut - sen kertoo myynnin hyvä kasvu ja asiakkaiden tyytyväisyys. Meillä on käsissä Sisun historian paras tuote. Tästä on hyvä jatkaa myynnin kehittämistä niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin, toteaa Korhonen.

Sisu on erityisen vahva maansiirtoautoissa; 4- ja 5-akselisia Sisu Polar Rock -autoja toimitetaan tasaisen hyvään tahtiin asiakkaiden vaativiin käyttötarpeisiin.


80 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisulla kannolle Suomalainen Sisu Polar Timber 8x4 on tehty alusta saakka puunajoon. Sen ominaisuudet ovat huippuluokkaa niin metsässä kuin maantielläkin ajettaessa.

K

otimainen kuormaautonvalmistus on perinteisesti ottanut huomioon maamme erityisolosuhteet. Jo 85 vuotta

jatkuneen kehitystyön tuloksena on syntynyt puuauto, jolla päästään helposti kannolle ja takaisin - kokonaistaloudellisesti.

Sisu Polar Timber on korkeatasoinen puunajoon suunniteltu tehdasvalmis kuorma-auto. Sen suunnittelussa on huomioitu käyttäjää ja sen valmistuksessa

voidaan ottaa huomioon käyttäjän mahdolliset erikoistarpeet ja tarpeen mukaan täyttää ne. Pienen autonvalmistajan on helppo ottaa nämä asiat huomioon ja

muuttaa tarvittaessa valmistusprosessia jotta toiveet toteutuisivat. Ainutlaatuinen Sisun kiertojäykkä C-460 runko mahdollistaa päällirakenteiden asennuksen ilman apurunkoa. Legendaarinen täydelläkin painoilla ylösnostava teli katkaistavalla voimansiirrolla mahdollistaa eteenpäin menon huonoissa olosuhteissa. Sähköavusteinen ohjaustehostin taas helpottaa ajamista ahtaissa paikoissa.

Tuttu työympäristö

Sisu käyttää Mercedes-Benzin ohjaamoja omassa mallistossaan. Sisun suunnitteluosasto on hienosti saanut lisättyä ohjaamoon yksityiskohtia, jotka tekevät siitä Sisun näköisen.

Monien vaiheiden jälkeen Sisu on päätynyt käyttämään Mercedes-Benzin ohjaamoja omassa mallistossaan. Arocksista tuttu ohjaamo täyttää hyvin tehtävänsä metsäautoteillä tapahtuvissa ajoissa. Sisun suunnitteluosasto on hienosti saanut lisättyä ohjaamoon yksityiskohtia, jotka tekevät siitä Sisun näköisen. Myös voimansiirtolinja on tuttua ja turvallista. Taloudellisen maineen saanut Mercedes-Benzin tekniikka mahdollistaa auton liikkumisen. Mercedes-Benzin OM 473 15.6 litran


METSÄALAN AMMATTILEHTI

6-sylinterinen Euro 6 -moottori yhdistettynä automatisoituun PowerShift 3 -vaihteistoon on hyvä ratkaisu puunajoon. Moottorin 625 hevosvoiman teho ja 3000 Nm maksimivääntö riittävät myös korkeille kokonaispainoille. Autoon on saatavissa myös Mercedes- Benzin turbokytkin sekä Fullerin synkronoimaton vaihdelaatikko; monien mielestä se ainoa oikea.

Tien päällä

Maantiellä auton eteneminen tuntui vaivattomalta. Automatisoitu vaihteisto on saatu hyvin yhdistettyä moottorin kanssa samaan väylään joten vaihtaminen on oikea-aikaista ja vaivatonta. Sähköavusteinen Servo Twin ohjaus on matalilla nopeuksilla kevyt ja suuremmilla napakka. Ohjaustuntuma on hyvä ja kääntyvyys ahtaissa paikoissa erinomainen. Telinnostimen käyttömahdollisuus myös kuorma päällä takaa hyvän liikkeellelähtökyvyn huonoissa olosuhteissa. Vedonkatkaisu läpivetävässä telissä mahdollistaa taas ketterän ajamisen tyhjällä autolla. Tällä on myös vaikutus polttoaineen kulutukseen.

Karjaalta kajahtaa

Kotimainen kuorma-autonvalmistus sai uutta puhtia muutama vuosi sitten tapahtuneiden omistusjärjestelyiden myötä. Sisulle perinteinen, räätälöityihin asia-

kasratkaisuihin perustuva autonvalmistus toimii edelleen vahvasti. Pienen, vahvat tuotekehitysresurssit omaavan yrityksen on helpompi tarjota ratkaisuja jotka hyödyttävät asiakaskuntaa. Runkopalkkeihin poratut reikien määrä kertoo hyvin mistä on kyse: Jokainen valmistettava auto räätälöidään tarkasti asiakkaan tarpeisiin, sen rakenne luodaan yhdistämällä ennalta suunniteltuja osakokonaisuuksia asiakaskohtaisena suunnitteluna tehtävään runkorakenteeseen, jolloin valmiin auton rungossa ei ole yhtään tarpeetonta reikää. Tällä on suuri merkitys rungon kestävyyteen kun pyritään hyvät ajo-ominaisuudet tuottavaan suureen rungon vääntöjäykkyyteen. Samoin esimerkiksi tienhoito- tai nosturiautot voidaan jo suunnittelupöydällä suunnitella sellaiseksi, että ne antavat omistajalleen täyden hyödyn turvallisesti ja taloudellisesti. Pienen, vahvan suunnitteluvoiman omaavan tehtaan on hyvä olla joustava, siitä hyötyy asiakas.

Kotimaista laatutyötä

Suomessa tehty kuorma-auto täyttää selkeästi Avainlippu tuotteelle asetetut vaatimukset. Saadakseen Avainlippu-merkinnän käyttöönsä, tuotteen kotimaisuusasteen täytyy olla yli 50 % tuotteen omakustannusarvosta. Sisun tapauksessa koko alustan ja sen komponenttien suun-

nittelu ja valmistus on muutamaa osaa lukuun ottamatta kotimaista osaamista ja tuotantoa. Merkittäviä ulkomailta tuotettuja komponentteja ovat MercedesBenz -ohjaamo, -moottori, -vaihteistot sekä sähkö- ja paineilmajärjestelmien perusosat. Sisut toimitetaan pääsääntöisesti tehdasvalmiiina ”avaimet käteen”-ratkaisuina kotimaisin päällirakentein, joten autojen omakustannusarvo on jopa 80 %. Auto on selkeästi kotimaassa valmistettu. Koska Sisu Polar on em. tuontikomponentteja lukuun ottamatta myös täysin kotimaisen suunnittelun ja kehitystyön tulos, sille on myönnetty myös Design from Finland merkintä. Sitä voi käyttää tuote jonka suunnittelu on kotimaista työtä ja jonka valmistaja investoi kotimaiseen suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Vaikka Sisu Polareilla on voimalinjakomponenttiensa kautta saksalaiset sukujuuret, tuottavat sen raskaisiin käyttötehtäviin tähtäävä tuotesuunnittelu ja viimeistelynä muotoilun yksityiskohdat hyvän lopputuloksen: asiakastarpeisiin räätälöidyn erikoisajoneuvon mikä on alusta saakka suunniteltu kotimaamme raskaisiin ajotehtäviin. Sakari Kokkonen

KULJETUS 81

Sisu Polar Timber 8x4

Akseliväli: 4,85 Moottori: Mercedes-Benz OM 473, Euro 6, 15.6 litraa, 625 hevosvoimaa, maksimivääntö 3000 Nm Vaihteisto: Powershift 3 G280-16 + Turbohidastinkytkin Jousitus: 5-lehtiset takajouset Ohjaus: Servotwin (elektroninen ohjausvoimantehostus) Päälirakenne: Sisäpuolinen nosturituppisatula, Nousevat + irtoavat lokasuojat, Cranab Z-mallin puutavaranosturi, Alucarin valmistamat pankot sekä sermi, säätötilavuushydrauliikka puutavaranosturille, paineilmatoimiset kuormankiristimet. Tyhjäpaino: 14 000 kg (ilman nosturia) Kokonaismassa: 34144 kg

CargoLine Finland Oy

Sisu on kehittänyt puutavara-autoja kuorma-autoalan kärjessä todella pitkään. Kuvassa Pentti Sarajärvelle vuonna 1981 valmistunut auto, jolloin juhlittiin Sisun 50-vuotista taivalta kuorma-autovalmistajana.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

82 KULJETUS Hyötypaperi Oy, Jani Lankila:

Yölinjan ansiosta apua saa silloin kun sitä tarvitsee

H

Hyötypaperi Oy:n kuorma-autot liikkuvat myös öisin joten Raskoneen Yölinja -palvelu on tarpeen - se tarjoaa huoltopalveluja ympäri vuorokauden.

yötypaperi on käyttänyt Raskoneen palveluita siitä saakka, kun Raskone tuli Kouvolaan. Raskoneen Yölinja -palvelu on ollut Hyötypaperille korvaamaton apu erilaisissa yöaikaan sattuneissa vikatilanteissa. Hyötypaperi on perustettu vuonna 1986 ja vuonna 1993 yrityksestä tuli Paperinkeräys Oy:n tytäryhtiö. Tällä hetkellä Hyötypaperi työllistää noin 60 henkilöä kolmessa eri toimipisteessään - Valkealassa, Kuusankoskella ja Lappeenrannassa. Hyötypaperi tarjoaa yrityksille kaiken kattavia kierrätyspalveluita. Osa yrityksen toimintaa ovat myös erilaiset kuljetuspalvelut. Osa näistä liittyy Hyötypaperin omiin kierrätyspalveluihin, mutta tarjolla on myös muunlaista logistiikkatoimintaa. - Kilpailu kierrätysalalla on kovaa. Me erottaudutaan palvelulla, vihreillä arvoilla ja monipuolisuudella. Meiltä saa kierrätyksessä kaiken kattavat palvelut

- yritys saa meiltä yhden luukun takaa kaikki, kertoo Hyötypaperin kuljetuksista vastaava kuljetusliiketoiminnan liiketoimintapäällikkö Jani Lankila ja jatkaa: - Omia kuorma-autoja meillä on tällä hetkellä seitsemän kappaletta, ja niissä työskentelee noin 20 henkilöä. Meillä autot liikkuvat koko ajan - maanantaina aamuyöllä aloitetaan ja perjantai-iltapäivään lopetetaan.

“Vehkeet hajoavat aina yöllä”

Yölinja on Hyötypaperin apuna etenkin hätätilanteissa. Kun Jani kuuli uudesta Yölinjasta ensimmäistä kertaa, hän piti palvelua tarpeellisena ja positiivisena palveluna, joka tulisi helpottamaan myös Hyötypaperin toimintaa. - Ilman muuta hyvä ja positiivinen juttu. Meillä liikkuu autot aina öisin ja tuntuu, että vehkeet hajoavat aina yöllä. Ne eivät ikinä hajoa maanantaina aamulla, Jani naurahtaa. - Meille ehdottomasti isoin etu on se, että saadaan apua öisin, kun vika tulee, toteaa Lankila.

- Kilpailu kierrätysalalla on kovaa. Me erottaudutaan palvelulla, vihreillä arvoilla ja monipuolisuudella. Meiltä saa kierrätyksessä kaiken kattavat palvelut - yritys saa meiltä yhden luukun takaa kaikki, kertoo Hyötypaperin kuljetuksista vastaava kuljetusliiketoiminnan liiketoimintapäällikkö Jani Lankila

Yölinjan toimintaa tes- tattiin talven pakkasilla

Hyötypaperi pääsi testaamaan uutta palvelua heti ensimmäisen talven 2016 aikana. Talvet ovat voimalaitosten kanssa tehtävän yhteistyön vuoksi kiireisintä aikaa yritykselle, ja silloin autojen pitää pysyä liikkeessä.

- Talvipakkasilla ongelmia meinasi kertyä. Kun ulkona on yli 30 astetta pakkasta, tulee autoihin vaikka minkälaista vikaa, Jani toteaa. - Viime talvelta tulee mieleen tilanne, jossa jarrukello jäätyi yön aikana. Saatiin autoa sen verran liikkeelle, että päästiin

viemään se Raskoneen pihaan yhdeksältä illalla. Aamulla auto haettiin pois kuudelta. Silloin Yölinja pelasi juuri kuten pitääkin, eikä meillä tullut katkosta työhön ollenkaan. Yölinjan ansiosta apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. Se on se kaikkein tärkein juttu, Jani kiittelee.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUSALAN YRITTÄJÄ! Nettikaupassamme tarjouksessa juuri nyt:

sis. alv)

14-203130-2 Polttoainesäiliösarja VL 350 L Alumiini/sisältää kannakkeet 690 x 715 x 850 715

85

0

(ovh 1104 € sis. alv)

0

98

675

690

993,60

510

918 € (ovh 1020 €

14-103340 Polttoainesäiliö SC 300 L Alumiini/sisältää kannakkeet 675 x 510 x 980, SC 4/R-srj.alumiini

Katso koko kattava valikoimamme: onninauto.fi

www.onninauto.fi Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

Autosi on liiketoimintasi perusta, joten luota autojesi huollossa vain laadukkaisiin varaosiin. Ammattitaitoinen henkilökuntamme neuvoo sinua valitsemaan oikeat varaosat oikeaan tilanteeseen. Soita meille ja tee tilaus – toimitamme tilaukset nopeasti ympäri Suomen.


84 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ajokone -metsäkoneenkuljetusautot

Vahvaa panostusta tuotekehitykseen ja tuotantomenetelmiin

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy on siirtynyt käyttämään 3D-piirrustuksia Ajokone -lavettien suunnittelussa ja valmistuksessa, mikä nostaa laatua entisestään. 3D -kuvien avulla asiakkaan tuotteen rakenne voidaan suunnitella tarkasti halutunlaiseksi ja samalla tuotanto tehostuu kun kaikki tarvittavat osat tulevat varmasti juuri oikeilla mitoilla sekä minimaalisella materiaalihukalla. Jokaisesta valmistamastamme autosta löytyy jatkossa tarkat 3D -kuvat osaluetteloineen jne. mikä helpottaa myös huolto- ja korjaustoimenpiteitä.

P

ihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy valmis taa metsäkoneen- kuljetusautojen päällerakenteet vankalla kokemuksella ja sarjavalmistuksen laadulla - silti juuri asiakkaiden erityistoiveiden mukaan räätälöitynä mm. mittojen ja varustelun osalta.

Vuonna 1984 perustettu raskaan kaluston huoltotoimintoihin erikoistunut yritys aloitti Ajokone -metsäkoneenkuljetusautojen järjestelmällisen raken-

tamisen yli 10 vuotta sitten. - Silloin otettiin käyttöön toinen teollisuuskiinteistö mihin konepajatoiminta siirrettiin. Siitä lähtien olemme kehittäneet Ajokone -lavettien rakenteita vastaamaan nykyaikaisten metsäkoneiden kuljetustarpeita, sanoo Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n Markku Pihlajamäki. Ajokoneen isossa korjaamokiinteistössä aloitetaan mittava remontti kevään 2017 aikana. - Hallin katto sekä ovet uudistetaan kokonaan ja samalla kiinteistön koko ilme päivitetään,

kertoo Pihlajamäki.

Jatkuvaa tuotteen ja tuotannon kehitystä

Tuotekehitystyö on ollut jatkuvaa niin itse tuotteen kuin tuotantomenetelmienkin osalta. - Viimeisin merkittävä kehitysaskel on otettu hiljattain kun siirryimme käyttämään 3D-piirrustuksia lavettien suunnittelussa ja valmistuksessa, mikä nostaa Ajokone -lavettien laatua entisestään. 3D -kuvien avulla asiakkaan tuotteen rakenne voidaan suunnitella tarkasti halu-

Tänä päivänä metsäkoneiden kuljetukseen valmistetaan pääasiassa 5-akselisia autoja, joissa takimmainen ja kaksi etummaista akselia ovat kääntyviä.

tunlaiseksi ja samalla tuotanto tehostuu kun kaikki tarvittavat osat tulevat varmasti juuri oikeilla mitoilla sekä minimaalisella materiaalihukalla. Jokaisesta valmistamastamme autosta löytyy jatkossa tarkat 3D -kuvat osaluetteloineen jne. mikä helpottaa myös huolto- ja korjaustoimenpiteitä, sanoo Pihlajamäki.

Käytössä uusimmat teräsmateriaalit

Viime aikoina kehitystä on tapahtunut jälleen myös käytetyissä teräsmateriaaleissa. - Esimerkiksi kaikki käytetyt RHS-putket ovat nyt SSAB:n 420 -lujuuslaatua kun aiemmin käytettiin 355:sta ja lavettien valssatuissa pyöräkotelojen kaarissa on siirrytty SSAB Optim 690 -lujuusluokan teräkseen kun aiemmin käytettiin 650:stä. Silti materiaalivahvuudet ovat säilyneet ennallaan joten Ajokone -lavetit ovat jatkossa entistäkin jämäkämpiä ja kestävämpiä. Lavetin vahva takapalkki on SSAB Hardox 400 terästä ja se on muotoiltu uudelleen keskeltä kuperaksi; näin konetta kyytiin tai pois ajattaessa palkki nojaa paremmin koko matkaltaan maahan, sillä metsäautotien profiilis-

sa on poikkeuksetta keskellä korkeampi kohta. Takapalkissa on lisäksi alapinnassa kruusaus mikä puree hyvin jäähän. Ja lavetin takapäässä käytetään ajopinnoilla kulutusteräksinä telaharjaterästä mikä takaa sen että ne kestävät erittäin kovassa käytössä jopa lavetin koko elinkaaren, ilmoittaa Pihlajamäki.

Turvallisuuteen panostetaan

Ajokone -lavettien rakenteissa kiinnitetään paljon huomiota käyttäjän turvallisuuteen. - Vahinkojen välttäminen ja työturvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista ratkaisuja suunniteltaessa. Esimerkiksi kulkureitti etusermissä sijaitsevalle auton polttoainesäiliölle on mietitty niin että lipsahdusten vaara on minimaalinen hyvien astinlautojen ym. ansiosta. Tärkeitä turvallisuutta ja työskentelymukavuutta lisääviä asioita ovat myös laadukkaat oikein sijoitellut työvalot, hydraulisten toimintojen kauko-ohjaukset jne. kertoo Pihlajamäki.

Koneet kasvaneet - lavettiautoja uusitaan

Metsäkoneenkuljetusautojen markkinoilla on ollut viime ajat


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85

Ajokone -lavetit tunnetaan korkeasta laadustaan ja pitkästä käyttöiästään. Viime aikoina kehitystä on tapahtunut jälleen myös käytetyissä teräsmateriaaleissa.

Lavetin vahva takapalkki on SSAB Hardox 400 terästä ja se on muotoiltu uudelleen keskeltä kuperaksi, mikä mukailee paremmin metsäautotien profiilia.

hyvin kysyntää. - Kuljetettavat koneet kasvavat koko ajan joten useasti käytössä oleva kuljetuskalusto ei enää riitä nykykoneiden massoille ja mitoille. Ja toki uusi luotettava kuljetusauto myös tehostaa operointia, säästää huolto- ja polttoainekuluissa, vähentää päästöjä sekä nostaa yrityksen imagoa ja kuljettajien työssäviihtymistä, perustelee Pihlajamäki. Vuoden 2016 aikana Pihtiputaan Ajokonekorjaamo on tehnyt hyvän määrän eli viisitoista metsäkoneiden kuljetusautoa. - Kysyntä on ollut hyvää koko vuoden ja erityisesti FinnMetkon jälkeen tilauksia saatiin paljon. Ja vaikka tilauskantaa on

tällä hetkellä mukavasti, niin silti tehokkaan tuotannon ansiosta pystymme toimittamaan auton vielä keväälle nyt vuodenvaihteessa tilattaessa, ilmoittaa Pihlajamäki. Ajoon täysin valmiin Ajokone -metsäkoneenkuljetusauton valmistuminen kestää noin neljä viikkoa. - Teräsrakenteet syntyvät noin kolmessa viikossa ja sitten sähkötyöt, maalaus, varustelut, katsastukset ym. vievät noin viikon, Pihlajamäki laskeskelee.

5-akselinen auto yleisin

Tänä päivänä metsäkoneiden kuljetukseen valmistetaan pääasiassa 5-akselisia autoja, joissa takimmainen ja kaksi etummais-

ta akselia ovat kääntyviä. - Viime aikoina täysin uudet alustat ovat olleet suurimmaksi osaksi Volvoja 6,4 metrin akselivälillä ja täysilmajousilla. Edullisempaa vaihtoehtoa haluaville olemme tuoneet Euroopasta käytettyjä Scania ja Volvo alustoja joissa on yleensä takana ilmajousitus. Jos mitoitukset ja laskelmat tehdään tarkalleen asetusten mukaan niin metsäkoneenkuljetusautossa päästään maksimissaan 13 metrin kokonaispituuteen. Oikeilla päällerakenneratkaisuilla se riittää oikein hyvin suurimmillekin metsäkonemalleille, sanoo Pihlajamäki.

Työturvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista ratkaisuja suunniteltaessa. Esimerkiksi kulkureitti etusermissä sijaitsevalle auton polttoainesäiliölle on mietitty niin että lipsahdusten vaara on minimaalinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

86 KULJETUS

Alakaari Oy rakentaa ja myy ajovalmiit metsäkoneenkuljetusautot. Metsäkoneiden koot ovat koko ajan kasvaneet mikä asettaa omat vaatimuksensa päällerakenteen toteuttamiseen. Alakaaren rakenteissa myös viimeistely on ensiluokkaista. HUOM: Valmistumassa on vapaita metsäkoneenkuljetusautoja nopeaan toimitukseen jopa vielä tämän talven aikana...

Jukka Pihakari Alakaari Oy:

Laadusta ei tingitä V

oltissa, reippaan kivenheiton päässä Härmän Power Par- kista sijaitsevat perheyhtiö Alakaari Oy:n toimitilat, joissa valmistuvat asiakaslähtöisenä mittatilaustyönä mm. metsäkoneenkuljetus-, nosturi- ja soralava-autot sekä puutavara-autot.

Ajovalmiit, avaimet käteen -periaatteella asiakkaille luovutettavat Alakaari-tuotteet tunnetaan kuljetus- ja koneurakointialan ammattilaisten keskuudessa tinkimättömästä laadustaan ja kustannustehokkuudestaan. Vol-

tista on saatettu vuosien varrella taipaleelle jo puolentoistasataa ajoneuvoa suomalaisille ja kansainvälisillekin asiakkaille.

Asiakkaan toiveiden mukaan toteutetut autot

Alakaari Oy:n hyvämaineisten ja loppuun saakka viimeisteltyjen erikoiskuorma-autojen valmistus sekä monialaiset asennus-, maalaus- ja varustelutyöt käynnistyivät laajemmin vuonna 2003. Kuljetuskalustoon liittyvien varustelu- ja muutostöiden ohella Alakaaren palvelutarjontaan lukeutuvat myös teollisuuslaitosten vaativat huolto- ja yllä-

pitotehtävät sekä kunnostukset. - Toimintamme painopiste on siirtynyt viime vuosina enemmän kuljetuskaluston, kuin teollisuuden kunnossapitotehtävien puolelle, sanoo Alakaari Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pihakari. Jukka Pihakari johtaa yhdessä isä Martti Pihakarin kanssa kymmenkunta henkilöä työllistävää perheyhtiötä. Toiminnan keskuksena on tilava, kolmen pitkän auton tilavaatimusten mukainen konepajahalli, asianmukaisin maalaus- ja asennuslinjoineen. Lisäksi käytössä on katettua tilaa pihamaan puolelta. - Eri käyttötehtäviin asiakkaan

toiveiden mukaan räätälöitävät, ajovalmiit ajoneuvot, kuten metsäkoneenkuljetusautot, ovat erikoisalaamme. Teemme kaikki asennukset itse, jotta voimme varmistaa että asiakas saa varmasti toimintavalmiin auton. Tinkimättömän laatumme takana on monien eri alojen tietotaidot omaava, motivoitunut henkilöstömme sekä osaavista ja luotettavista alihankkijoistamme koostuva tukiverkosto, Pihakari kertoo. Pihakarin mukaan tiukat valmistusaikataulut eivät merkittävästi haittaa tuotanto- ja valmistusmenetelmien jatkuvaa kehi-

tystyötä. - Lähdemme siitä että auton tulee palvella pitkän elinkaaren vaativissa työtehtävissä. Käytännössä se tarkoittaa että oikomisia ei suvaita missään työvaiheessa, laatuun on panostettava jo ensimmäisestä asiasta eli varustelun suunnittelusta lähtien. Oman tuotannon lisäksi edustamme nostureita, koukkulaitteita, kippejä ja hydrauliikkaa jne. Asennamme myös trippeliakseleita sekä kääntyviä teliakseleita Scaniaan. Lisäksi valikoimassamme on vähänajettuja kuorma-autoja moneen tarkoitukseen, joihin saa myös meiltä räätälöidyt päällerakenteet, Pihakari summaa.

Nosturi- ja metsäkoneautot erikoisosaamisena

Alakaaren valmistamien metsäkoneenkuljetusautojen rakenteissa käytetään suurlujuus- ja kulutusteräksiä ja pintakäsittelyt tehdään huolellisesti. Lisäksi autot varustellaan monipuolisesti työtehtävään sopivaksi ja asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Kannattaa kysyä myös vaihtoautoja.

Alakaari Oy on kunnostautunut FASSI -nosturiasennusten ohella metsäkoneiden kuljetusautojen valmistuksessa. Pihakarin mukaan suurin osa koneenkuljetusautoista on nykyisin 5-akselisia ja maksimipituisia eli 13 metrisiä. Perusakselivälin ollessa 6,3 metriä. - Rakenteissa käyttämiemme suurlujuus- ja kulutusteräslaatujen ansiosta rakenne on kestävä ja saavutetaan erinomainen kantavuus. Katkeamattoman kehitystyön ansiosta voimme tarjota asiakkaille runkorakenteeltaan ja korkeudeltaan kuljettavan metsäkoneen tyypin mukaan


METSÄALAN AMMATTILEHTI räätälöityjä alustavaihtoehtoja. Saamme koneet nyt todella matalalle. Katkeamattoman ja asiakaslähtöisen suunnitelun ansiosta nykyiset yleisimmät metsäkonemallit sopivat siis hyvin kyytiin ja kuljetuskorkeus pysyy matalana, ilmoittaa Pihakari. Täysilmajousituksen ansiosta, jollainen nykyisin valitaan suurimpaan osaan autoista, koneen kyytiin ajo ja purku on vaivatonta, kun kuljetusauton perää saadaan laskettua alas ja keulaa ylös. Lisäksi kuljettaja voi tilanteen niin vaatiessa, joko nostaa tai laskea autoa tienpäällä esimerkiksi siltojen alituksessa tai siirryttäessä huonommalle tieosuudelle. - Olemme tuomassa uutena tuotteena tarjolle kuljetusauton rakenteisiin räätälöitävän automaattikiristysjärjestelmän. Tällä hetkellä yksi sellainen on työn alla, vihjaa Pihakari. Alakaaren metsäkoneenkuljetusautojen viimeistely on ensiluokkaista ajosillan hitsaussaumasta aina asiakasyrityksen tilaamiin koristeteippauksiin saakka. - Viimeisen ja usein myös ulos päin näkyvimmän loppusilauksen autoon antavat moninaiset rosterista valmistetut suojaraudat sekä valotelineet, joita tarjoamme kattavasti ja valmiiksi asennettuina asiakkaillemme, toteaa Pihakari.

KULJETUS 87

Alakaari edustaa FASSI -kappaletavaranostureita ja tekee järeidenkin nostureiden asennukset ammattitaidolla päällirakennetöineen avaimet käteen -valmiina paketteina.

Kaikki palvelut yhdestä osoitteesta

Asiakas on Alakaari Oy:n kokonaisvaltaisen palvelukonseptin peruspilari. Laadun ja palvelutakuunsa täyttämiseksi yritys on koonnut kaikki tarvittavat palvelut yhdeksi kaiken kattavaksi kokonaisuudeksi, jotta asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. - Asiakas käy meillä yleensä ennen auton lopullista valmistumista katsomassa, että kaikki tulee rakenteissa varmasti kohdilleen erityistarpeet huomioon ottaen, sanoo Pihakari. Ajoneuvopalveluiden siivellä Alakaari Oy:llä on tarjottavanaan asiakkailleen kattavasti erilaisia rahoitus- ja leasingvaihtoehtoja. Pihakarin mukaan rahoitus- tai leasingvaihtoehtoa hyödynnetään noin 95 prosentissa uusista sopimuksista. - Erilaiset leasingvaihtoehdot nostavat enenevässä määrin suosiotaan. Leasingvaihto tarjoaa kalustoinvestoinnin kokonaiskulurakenteeseen kaivattua ennakoitavuutta, eikä se rasita yrityksen tasetta, koska yritys ei omista laitetta. Lisäksi vuokrat

Alakaari varustelee myös ajoneuvot maa-ainesten ajoon valmiiksi kokonaisuuksisi. Tarjolla on omaa valmistusta olevat laadukkaat sora- ja maansiirtolavat, apurunkopaketit jne. Lisäksi varustellaan myös vaihtolava-autoja.

ovat suoraan verovähennyskelpoisia kuluja. Ja vuokra-ajan loputtua asiakas voi suoraan lunastaa laitteen itselleen, Pihakari muistuttaa. - Kun meidän firman porukka itte tekee ja itte vastaa tekemisistään niin asiakkaat tuloo tyytyvääsiksi, sanoo Pihakarin Jukka 150 ajovalmiiksi saatetun auton kokemuksella.

Ajovalmiiisen metsäkoneautoon kuuluvat myös led-lisävalot ja kattomajakka rosteritelineessä sekä hyvät työvalot ympäri autoa.

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Palo-ovet ● Liukuovet Karmiovet ● CE-merkityt Ovia 50 ja 60 mm:llä eristeellä

www.ndoor. ● ndoor@ndoor. p. 020 8384 530 ● 0400 384939


METSÄALAN AMMATTILEHTI

88 KULJETUS

Iveco Daily matkailuauto Iveco Daily matkailuauto • •• •• •• •

Voi ajaa B-kortilla Voi B-kortilla 100ajaa km/h 100 km/h Vuode kahdelle Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino Perävaunun jopa 3.500 kgvetopaino jopa 3.500 kg

• • • •• •• •

Saatavissa myös Hi-Matic Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € Hinta sis. alv alkaen 24% * 44.700 € sis. alv 24%0*€ Autovero Autovero 0 €

* Hinta alkaen mallille Daily 35S13V 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta mallille Daily 35S13V Kuvanalkaen auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. Kuvan auto lisävarustein.

IVECO MYYNTIVERKOSTO IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo ESPOO, Iveco Finland Oy 7701, Arto Mäkinen p. +358 45 320 Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo arto.makinen@iveco.com Arto Timo Mäkinen Hytönenp.p+358 +35845 40320 7727701, 6376, arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com Timo p +358 772 6376, Juhani Hytönen Havia p. +358 4540 320 7702, timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi ja myynti Team Antti Krogerus Kivirannantie 7, 74130 p. +358 40 774 2830, Iisalmi Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi p. +358 40 774 2830, antti.krogerus@driv.fi

Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Iveco Finland Oy Alikeravantie 83, 04250 Kerava KERAVA, Iveco Pasi Lämsä p. +358Finland 400 170Oy 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com p. +358 40 5824 516, miika@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski KOUVOLA, Finland Timo AkkanenIveco p. +358 45 320 Oy 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti LAHTI, Ivecop.Finland Timo Akkanen +358 45Oy 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Moreenikuja 2, 90630 Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi Moreenikuja 2, 90630 p. +358 40 7344 310, Oulu Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com p. +358 40 7344 310, jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE TAMPERE, Iveco Oy Pekka Eerola p. +358Finland 40 721 0926, Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi Pekka Eerola +358 40204 721493, 0926, Olli Eerola p. p. +358 400 pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Olli Eerola p. +358 400 204 493, olli.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU TURKU, Niemi-Korpi Pentti Maksula p. +358 400Oy 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rangerin voimin työmaalle

KULJETUS 89

Tyylikäs Ford Ranger on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja maastoon. Kahluusyvyys on luokkansa johtava 800 mm ja maavara on 230 mm. Valmistaja lupaa Rangerin yhdistetyn ajotavan kulutuslukemaksi 8,0 litraa / 100 km. Kovalla pakkasella suoritetussa koeajossa kulutus nousi 9 litran päälle.

K

ookkaat, suorituskykyisillä mootto- reilla ja runsailla mukavuusvarusteilla täydennetyt lava-autot ovat nyt kovaa valuuttaa maailmalla. Valjastimme Ammattilehden koeajoon työmaakäytön vaatimukset täyttävän Ford Rangerin. Se paljastui polttoainetaloudelliseksi ja varsin mukavaksi sekä pystyväksi työjuhdaksi. Pari vuotta takaperin tekniikka- ja ulkonäköpäivitetty Ford Ranger tarjoaa luokkansa kärkeen lukeutuvan tavaratilan lisäksi erinomaisen kantavuuden ja perävaununvetokyvyn. Laajan mallivaihtoehtovalikoiman ansiosta se tarjoaa tarvittaessa tilat jopa viidelle henkilölle. Koeajo-Rangerimme kulusta vastaa nelisylinterinen, iskutilavuudeltaan 2,2-litrainen ja parhaalta teholtaan 160 hevosvoimainen TDCi-dieselmoottori. Siitä irrotettava voima siirtyy kuusiportaisen momentinmuunninautomaattivaihteiston ja ohjaamosta sähköisesti kytkettävän, alennusvaihteistolla varus-

Erittäin kovaa kulutusta kestävällä muovikaukalolla vuoratun kuormalavan sisäpuolella on C-kisko-kuormansidontajärjestelmä ja kuormansidontalenkit. Super Cabin lavan pituus on 1,85- ja leveys 1,56 -metriä. Pitkällä hytillä varustetun Double Cabin lava on parikymmentä senttimetriä lyhyempi.

tetun, nelivetojärjestelmän kautta tienpintaan. Pidon varmistamiseksi taka-akselille on irrotettu valinnaisvarusteiden puolelta sähköisesti kytkettävä tasauspyörästön lukko.

Toimivat ohjaamotilat, hyvät varusteet

Autoon kulku on korkeasta maavarasta huolimatta ja takaosastaan aukeavien takaovien ansiosta helppoa ja vaivatonta. Tila-automainen ajoasento sopii

kaiken kokoisille ja pituisille kuljettajille. Laajinta Limited-varustelua on laajennettu ja parannettu monin mukavuutta ja turvallisuutta lisäävin valinnaisvarustein. Listalta löytyy muun muassa peruutuskameralla ja navigointijärjestelmällä täydennetty kosketusnäytöllinen multimediakeskus ja polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolaitteella ja kauko-ohjauksella sekä 240 Voltin virtapistoke. Aina tarpeellinen vakionopeuden säädin sekä ilmastointi ja parkkitutka ovat jo valmiina tässä varustelutasossa.

sen nelivedolle ajon aikana käyttämällä keskikonsolissa olevaa valintakytkintä. Hitaamman välityksen neliveto on valittavissa, kun tarvitaan esimerkiksi lisää vääntöä pienemmille nopeuksille tai lisää tukea alamäkijarrutukseen. Valinnaisvarustelistalta lisätty takatasauspyörästön lukko tarjoaa tarvittaessa lisäpitoa takapyörille. Automaattivaihteiston kanssa pärjää hienosti myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa, kunhan muistaa siirtää vaihteiston ohjauksen manuaaliasennolle.

Runsaasti vaihtoehtoja

Ford Ranger -malliston autoverottomat hintapyynnit alkavat 2,2 litran moottorilla 29 600 eurosta. Isommalla ja tehokkaammalla 3,2 litran moottorilla varustettujen mallien hintapyynnit lähtevät 36 000 eurosta. Nyt koeajettavan kattavimmalla Limited vakiovarustelulla täydennetyn auton autoveroton suositushinta on 38.830 eur (sis alv. 24 %). Valinnaisvarusteiden ja autoveron kanssa hinnaksi muodostuu 52 400 eur josta autoveron osuus on noin 8 300 eur.

Varmoin ottein

Tehokas moottori vie lähes 5,4 metrin pituista, 1,86 metrin levyistä ja parin tonnin painoista autoa vakaasti ja pyyteettömästi niin maantiellä, kuin taajamassakin. Kookkaista mitoistaan huolimatta Ranger on ketterä ja kevyt käsiteltävä myös pienemmillä tieosuuksilla sekä maastossa. Jousitus on kuormatta ajettaessa lava-autoille tyypilliseen tapaan pintakova. Vetotapa on kytkettävissä sähkötoimisesti ja takavedolta voidaan vaihtaa nopean välityk-

Kaapparimallin takaovet auttavat ohjaamoon kulussa. Penkkien taakse jää asialliset tilat varusteille.


90 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaudella 2016 Sami-Matti Trogen voitti Estonia Rallycross -sarjan mestaruuden 2016 Junior 1600 -luokassa ja Rallycross Challenge Europe 2016 -sarjan Unkarin osakilpailun voiton.

Ammattilehti.fi ja rallicrosslupaus Sami-Matti Trogen yhteistyössä rakentamaan tulevaisuutta

A

mmattilehti.fi ja lupaava nuori suomalainen rallycross -kuljettaja Sami-Matti Trogen solmivat joulukuussa 2016 mediayhteistyösopimuksen. Sami-Matin uraa ja otteita seurataan jatkossa aktiivisesti Ammattilehden eri medioissa.

Ammattilehti.fi on kotimainen mediatalo, joka tuottaa erilaisia julkaisuja niin omatuotantona kuin yritysten asiakasjulkaisuina. - Metsäalan Ammattilehti on kuljetus- ja koneurakointialan lehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Metsäalan Ammattilehdellä on pitkä kokemus alalta: lehti on ilmestynyt yli 30 vuotta aina vuodesta 1986 alkaen. Lisäksi omiin lehtiimme kuuluu kahdesti vuodessa ilmestyvät, kirjamaisen isot maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti Kivirock sekä hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun ammattilehti FLUID Finland, kertoo Ammattilehti.fi:n toimittaja Taneli Jokela. Omien lehtien lisäksi yritys tuottaa useita eri alojen yritysten asiakaslehtiä. - Teemme asiakaslehtiä räätälöityinä paketteina mm. teknisen kaupan, hydrauliikka-alan, kuljetusalan, metsäkonealan ja

maarakennusalan yrityksille Suomessa. Meiltä saa avaimet käteen -pakettina yritysjulkaisut ammattitaidolla, toteaa Jokela. Myös netin puolella ammattilehti.fi on vahvasti esillä. - Meillä on omat nettisivut kaikille omille lehdillemme ja jokaisella sivustolla (ammattilehti.fi / kivirock.fi / fluidfinland. fi) on alan tuoreet uutiset vuoden jokaisena päivänä. Yhteensä sivuilla on jo noin 5000 erillistä kävijää joka vuorokaus, kertoo Jokela. Taneli Jokela on innoissaan mediayhteistyöstä Sami-Matti Trogenin kanssa. - Sami-Matti on esimerkillinen nuori urheilija ja erittäin lupaava kuljettaja. Rallycross on todella yleisöystävällinen laji, joka varmasti kasvattaa suosiotaan myös jatkossa. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tässä hienossa tarinassa tukemassa Sami-Matin nousua kohti maailman eliittiä. Tulemme seuraamaan kaikissa medioissamme Sami-Matin uran etenemistä ensi kaudella ja tulevaisuudessakin. Innolla odotamme tulevaa, sanoo Jokela. Myös Sami-Matti on innoissaan uudesta yhteistyökumppanista. - Jokelan kanssa jutellessa päästiin heti samalle radalle, ja sain paljon tietoa Ammattilehti

-yrityksestä ja lehden teosta. Toivon että pääsen ensi kauden aikana osallistumaan heidän tapahtumiin joissa voin esitellä rallicrossia lajina Ammattilehtien asiakkaille, ja kertoa samalla omat kuulumiset kilpailuista ja tavoitteistani. Tietysti toivon että myös heidän porukka pääsee seuraamaan kisojani paikan päälle, siellä on tunnelma kohdallaan. Täytyy sanoa että olen todella fiiliksissä, tämä on mulle tärkeä yhteistyösopimus nyt, ja pitkälle tulevaisuuteen, SamiMatti iloitsee.

Sami-Matti Trogen on 14-vuotias lohjalainen, joka aloitti autourheilun 2013 SM-Rallicrossin yhteydessä ajetussa Crosskart -luokassa. Hän saavutti kaksi SM-hopeaa, kunnes siirtyi ajamaan Super 1600-luokan autolla rallicrossia Viron sarjaan. Kaudella 2015 Sami-Matti oli sarjassa neljäs. Viime kaudella suurin huomio kiinnittyi Rallycross Challenge Europe-sarjaan, jossa Sami-Matti voitti heti ensimmäisen ajamansa kilpailun ja tuli seuraavassa toiseksi. Näiden kahden kilpailun li-

säksi ohjelmaan kuului Viron sarja, jossa Sami-Matti saavutti Junior1600-luokan mestaruuden lähes ylivoimaiseen tyyliin. Kaudella 2017 Sami-Matin ohjelmaan kuuluu varmuudella uusi Suomessa ajettava kansainvälinen nuorille kuljettajille suunnattu sarja RX Academy, joka ajetaan SM-Rallicrossin yhteydessä. Myös Challenge Europe-sarja kokonaisuudessaan on suunnitelmissa. Lue lisää: www.samimattitrogen.com

Ammattilehden Taneli Jokela ja 14-vuotias rallycrossin superlupaus Sami-Matti Trogen kättelivät aloitetun yhteistyön kunniaksi Mediamobiilin edustalla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

Kaksi perävaunua yhdessä K

aarinalainen Alberni Oy on 17 vuoden aikana tullut tunnetuksi Saris vaunujen maahantuojana. Alberni oli ensimmäinen ammattimaisesti määrissä lähinnä O2 luokan perävaunuja maahantuova yritys.

Uudessa TwinTrailerissa on todella idea. Siinä on kaksi eri tarkoitukseen tarkoitettua vaunua yhdessä. Järeä sähköhydraulinen kippiperävaunu todella jyrkällä 55 asteen kippauskulmalla maansiirtokäyttöön...

... ja vain 10 asteen kulmalla toteutettu kippaava konelavetti samassa paketissa. TwinTrailereita on tarjolla kaksi eri versiota kummatkin kokonaispainoltaan 3500 kg. Sisämitat 192 cm x 352 cm tai 192 cm x 402 cm.

Alberni Oy on koko ajan laajentanut toimintaansa. - Muutama vuosi sitten tuli mukaan Alberni -merkkisinä itse tuotettuja vaunuja koska keskieurooppalainen laatu ja rahtikustannus nosti jarruttomien Saris -vaunujen hinnan liian korkeaksi Suomen markkinoille. Alberni mallistossa on myös mittatilausvaunuja jotka tehdään yksittäishyväksyttyinä asiakkaan toiveiden mukaan, kertoo Alberni Oy:n toimitusjohtaja Martti Alander. Alberni Oy on täyden palvelun perävaunutalo. - Meillä pelaa myynti, huolto ja erityisesti olemme panostaneet varaosavarastoon joka monesti pakkaa unohtumaan kovan kilpailun keskellä, toteaa Alander. Albernin Martti Alander luuli jo itsekin että kevytperävaunuissa on jo kaikki keksitty. - Uudessa TwinTrailerissa on todella idea. Siinä on kaksi eri

Vaunun maansiirtokippi ja perän hydraulinen alas kippaus toimivat sähköhydraulisesti.

tarkoitukseen tarkoitettua vaunua yhdessä. Järeä sähköhydraulinen kippiperävaunu todella jyrkällä 55 asteen kippauskulmalla maansiirtokäyttöön ja vain 10 asteen kulmalla toteutettu kippaava konelavetti samassa paketissa, opastaa Alander. TwinTrailereita on tällä hetkellä kaksi eri versiota kummatkin kokonaispainoltaan 3500 kg. Sisämitat 192 cm x 352 cm tai 192 cm x 402 cm. - Kummassakin versiossa sekä maansiirtokippi että perän hydraulinen alas kippaus toimivat sähköhydraulisesti. Vakiona on 40 cm korkeat eloksoidut alumiinilaidat ja takana kastamalla kuumasinkitty teräksinen lastaussilta-pariovi ratkaisu joka on erittäin luja ja kevyt käsitellä. Vakiona myös automaattiset tukijalat. Lisävarusteena saatavana alumiini tai teräsverkkolaidat, jolloin esim. klapeja mahtuu 10 m3 tai 11 m3, sanoo Alander.

TwinTrailerin teräksinen, kuumasinkitty lastaussilta-pariovi ratkaisu on erittäin luja ja kevyt käsitellä.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


92 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

X-Country - uusi ratkaisu nostötöiden haasteisiin

M

on saatu auki, kertoo Mäkinen.

eramaTec Oy on vuodesta 1982 asti Ikaalisissa toiminut konepaja. Yritys aloitti toimintansa maatalouskoneiden korjaamisesta, siirtyen vähitellen vaativampiin kuljettimiin ja materiaalinkäsittelylaitteisiin.

Teollisuuden investointien hiipumisen johdosta yritys joutui tarkastelemaan vahvuuksiaan, jolloin huomattiin, että erityisosaamiseksi oli muodostunut nostotyöt ja työturvallisuus. Näiden osa-alueiden markkinoilla huomattiin olevan selkeitä puutteita, joita lähdettiin täydentämään määrätietoisella kehitystyöllä. MeramaTecin arvot laatu, luotettavuus, tuottavuus ja turvallisuus ovat ohjanneet tätä kehitystä; näistä erityisasemaan on noussut kustannustehokkuus ja työturvallisuus, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Mäkinen. Erityisesti työturvallisuuden saralla MeramaTec on suorittanut merkityksellistä yhteiskuntavastuullista tehtävää, kehittäessään lainsäädännön mukaisia tuotteita ja järjestäen työturvallisuuskoulutusta. - Internet -sivuillemme www. meramatec.com on kerätty erityinen lakiosio, jossa on täkeimmät työturvallisuus lainsäädännön julkaisut ja tulkintaohjeet, sekä ajantasainen lainsäädäntö. Tämän tarkoituksena on auttaa muita yrityksiä, yrittäjiä sekä yksityishenkilöitä lainsäädnnöllisissä haasteissa, Mäkinen tote-

X-Trailer tuotelinja

Omat 35 vuoden kokemukset teollisuuden ahtaissa olosuhteissa toimimisesta, sekä perinteisten henkilönostimien käyttökohteiden rajallisuudesta jalostui X-Trailer tuotelinjaksi, jonka tunnetuin tuote on F40 nosturilla varustettu nosturiperävaunu. - X-Trailerin työkohteena on nostot, kuljetukset ja henkilönostot. Perinteiseen henkilönostimeen verrattuna käyttökohteet ja ominaisuudet ovat huomattavasti monipuolisemmat. X-Trailer palvelee erinomaisesti työkohteissa, joissa tarvitaan sekä henkilönostinta, että perinteistä nosturia. X-Trailer on myös helposti siirreltävä, opastaa Mäkinen.

Nostotöiden uudet haasteet

X-Countryn käyttökohteet eivät rajoitu sinne mihin pääsee kuorma-autolla, tai mihin veto- auto saa henkilönostimen vedettyä, sillä X-Countryn liikuttaminen tapahtuu kumiteloilla. Ketteryyden takaa 0 ° kääntösäde.

aa. Merkittävästä yhteiskuntavastuullisesta työstä tunnustuksena MeramaTec sai kutsun Dubliniin Irlantiin luennoimaan vuoden 2013 EU:n työturvallisuus ja työterveyskonferenssiin, jonka

järjestää vuosittain EU -komission puheenjohtajamaa.

X-Lift tuotelinja

Työturvallisuuden ja kustannustehokkuuden tuotteistaminen kehittyi ensin X-Lift tuotelinjak-

si. X-Lift tuotelinjan tunnetuimmat tuotteet ovat X-Lift nostopalkki ja -kattotuolinnostin. - Tuotteilla on Suomessa vankka markkina-asema ja vientimarkkinat Pohjoismaihin - eritysesti Norjaan - sekä Saksaan

Nostotöissä on lukuisia haasteita, joihin mikään tällä hetkellä markkinoilla oleva nosturiratkaisu pystyisi tarjoamaan vastauksen. - Suurimpia haasteita ovat muun muassa vaikeakulkuisessa maastossa sijaitsevat työkohteet, ahtaat nostotilat sekä tiukat aikataulut, joiden takia virheisiin ei ole varaa, sanoo Mäkinen. Esimerkkinä tällaisista työkohteista ovat teollisuus, infra, linjarakennus, sekä rakennustömaat maastossa kuten esimerkiksi tukiasemat, voimalaitokset ja mökkityömaat erämaassa tai saaristossa. - Silta- sekä talorakennuspuolella kasvava tarve muodostuu esimerkiksi rakennusmääräysten tiukentumisen seurauksena lisääntyvästä suojapeitteen alla rakentamisesta. Peitteen alla on paljon kohteita, joissa tarvitaan nosturia, mutta markkinoilla ei ole ollut tuotetta joka palvelee tätä käyttökohdetta. Näiden tarpeiden pohjalta kehitettiin uusin tuotelinja: X-Country, ilmoittaa Mäkinen.

X-Country tuotelinjan esittely

Yanmarinin polttomoottori, Fassin F90 nosturi sekä MeramaTecin runko-, tela-, ja ainutlaatuinen innovatiivinen vastapainoratkaisu, sekä kustannustehokkuus ja työturvallisuus etusijalla toteutettu suunnittelu muodostavat uuden X-Country tuotelinjan lippulaivan.

Yanmarinin polttomoottori, Fassin F90 nosturi sekä Merama Tecin runko-, tela-, ja ainutlaatuinen innovatiivinen vastapainoratkaisu, sekä kustannustehokkuus ja työturvallisuus etusijalla toteutettu suunnittelu muodostavat uuden X-Country tuotelinjan lippulaivan. - X-Countryn käyttökohteet eivät rajoitu sinne mihin pääsee kuorma-autolla, tai mihin vetoauto saa henkilönostimen vedettyä, sillä X-Countryn liikuttaminen tapahtuu kumiteloilla, jotka


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 93

†† „

Â?

‡ˆ‰ƒ � …

Â

Â?

� €‚ƒ

„

�­

 � �

Â?Â? ­Â€ Â‚Â?Â?€ Âƒ €„„… „ „ † „ „ ‡ „  Â† ˆ ‡ „ ‡ †

Â? Â

Â?

Â?Â?

� Š

Â? Â?

 � �

† „ �

†

Â? Â

‚ � €‚ƒ „

Â?

Â? Â?

Â

Â? Â?­Â…

Â? Â?Â?Â…

‰ž  ‚ƒ”‚“‘ƒ œœ‡‚  ˜‚ƒ ˆ”š”‰Â&#x; ” ‘‡‡‚‘ž Â?

Â? Â

Â

› �

Â?

Â? Â?

�  Š

� €€€ ‹Œ Ž‚ ‰ˆˆ‘ ‰‚’“”••‰ ˆ–ƒ ‚—˜ ™ ˆš› œˆ

Â?

ÂĄ    ‹   Â? Â? Â? €€€ Œ‘‡‡‚‘ž Ž‚

Â? Â

 Â‰Â? Â? Â? Â?   ­Â€ ‚ ƒ­Â„ ­Â… † Â?   Â?Â?  Â‡ÂˆÂ‰­­ ˆ Â? Š

mahdollistavat liikkumisen haastavissa maastokohteissa, sekä ahtaissa teollisuusolosuhteissa, joissa laitteen pieni koko, sekä uskomaton ketteryys kääntÜsäteen ollessa 0 ° ovat todella tärkeitä ominaisuuksia, listaa Mäkinen. X-Countrysta lÜytyy myÜs puskulevy sekä vinssi, jotka lisäävät sen haalaus- ja maastokelpoisuutta. - Tela-alustan tehokkuudesta kertoo todella jyrkkä 35 asteen maksimi nousukulma, tämän ansiosta tuote palvelee myÜs esimerkiksi laskettelukeskuksia. Ainoastaan 1,7 metrin leveydellä kulkevien telojen ansiosta X-Countryn pystyy ajamaan sisään esimerkiksi teollisuushissin ovista, visioi Mäkinen. Suurissa teollisuus ja rakennusprojekteissa kerrosten välinen siirto on mahdollista pienen koon ja keveyden ansiosta, joka muodostuu vastapainoratkaisun myÜtä; moottori ja kaikki muu tekniikka on integroitu vastapainoksi pääpuomiin; tämä mahdollistaa jopa taakkojen kantamisen X-Countrylla tyÜkohteissa. - X-Countryn kilpailuetu markkinoilla oleviin jäykkäpuomisiin tela-alustaisiin nostureihin nähden on puomin liikeradat joihin muut eivät pysty vastaamaan; laajat liikeradat mahdollistaa toiminnan huomattavasti matalammissa tiloissa. Perinteisten nostojen lisäksi X-Countrylla voi tehdä myÜs henkilÜnosto-

ja paikoissa, joissa millään muulla nosturilla ei ole mahdollista niitä tehdä, esimerkiksi ulottuma maan pinnan alapuolelle on merkittävä etu monessa paikassa, sanoo Mäkinen.

X-Country tuotelinjan tulevaisuus

X-Country tuotelinjan tulevat muodostamaan X-Country F40, joka on varustettu 4 tonnimetrisellä nosturilla ja tela-alustalla; kyseinen malli on tarkoitettu jokamiesluokan nosturiksi. Tämän mahdollistaa henkilÜauton perävaunulla siirrettävyys pienen omamassan ansiosta. X-Country F85 priimus kehitettiin jo vuosi sitten todella haastaviin teollisuusolosuhteisiin. Sen innovatiivinen rakenne mahdollisti nosturin ja rungon käännÜn, jonka ansiosta laite saatiin mahtumaan teollisuushissiin. - Nyt valmistuva X-Country F90 asettuu kokoluokaltaan tuotelinjan puoliväliin. Tulevaisuudessa linjalle tullaan lanseeraamaan suuremmilla nostureilla varustettuja malleja, jotka vastaavat eritoten todella haastavissa teollisuus- ja maasto-olosuhteissa toimivien tarpeita. Uudelle X-Country F90:lle on haettu patenttia, Mäkinen kertoo.

X-Country tuotelinjan lanseeraaminen

Uuden X-Country tuotelinjan

X-Countryn tela-alustan tehokkuudesta kertoo todella jyrkkä 35 asteen maksimi nousukulma, mikä yhdessä tela-alustan kanssa tekee laitteesta erittäin maastokelpoisen.

lanseeraus tapahtuu vuoden 2017 konenäyttelyissä ja eri alojen messuilla, joissa MeramaTec on tunnetusti aktiivisesti mukana. - Esittelykiertueen aikataulut ilmoitetaan myÜhempänä ajankohtana. Lisää tietoa tuotteista lÜytyy tulevista toimialan julkaisuista sekä tietysti yrityksen internet sivuilta www.meramatec. com. Ensimmäinen laite toimitettiin suoraan tuotantolinjalta loppukäyttäjälle mutta seuraavat mallit ovat jo valmistumassa, sanoo Mäkinen.

Tuotekehitys projektista

MeramaTecin toimitusjohtaja Jaakko Mäkinen on tyytyväinen tuotekehitysprojektiin. - Haluan kiittää eri komponenttien toimittajia joustavuudesta sekä avusta. Erityiskiitoksen ansaitsee MeramaTecin henkilÜkunta sekä loistavat alihankkijat, jotka osoittivat todellista venymistä jälleen kerran. Täysin uuden kehittäminen on haasteellinen tehtävä, koska kenenkään valmiista laitteesta ei voi ottaa mallia. Kiitoksen ansaitsee tietenkin myÜs ensim-

mäisen X-Country F90 laitteen tilaaja Kuopion asennuspalvelu Juha Kulju, joka osoitti todellista luottamusta ostaessaan jo toisen MeraMatecin nosturilaitteen; Kulju hankki jo vuosi sitten käyttÜÜnsä X-Trailer F40:nen. Toimintamme laatu on varmasti herättänyt luottamuksen, sillä Kulju hankki uuden X-Country F90:nen näkemättä valmista tuotetta ja mahdollisti näin tuotekehitykseni, toteaa Mäkinen.


94 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kippisylinterit ja kuorma-autojen päällirakenteet vankalla kokemuksella

Nurmi laatua Ikkalasta

Nurmi Hydro Oy:n toimitusjohtaja Seppo Kotiranta (vas.) ja myyntipäällikkö Juha Äyräs esittelevät tuotannosta valmistuvaa sora-autoa mihin tehdään kippivarustus apurunkoineen.

Y

li 60 vuoden historia konepajatoiminnassa Ikkalassa sai elokuussa 2016 jatkoa, kun Nurmi Hydro Oy osti Nurmi Cylinders Oy:n autoliiketoiminnan. Päätuotteina ovat kippisylinterit, puutavaraja sora-autojen päällirakenteet, telikarhut ja teollisuusteleskooppisylinterit. Nurmi Hydro Oy jatkaa Nurmen vuosikymmenten kokemusta kippisylintereistä ja autojen

päällirakenteista. - Etumatkan säilyttämiseksi panostamme jatkuvasti tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tavoitteemme on valmistaa asiakkaillemme parhaat mahdolliset sylinterit ja päällirakenteet äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin. Tämä on mahdollista yhdessä asiakkaiden ja osaavien ammattilaistemme yhteistyöllä, sanoo Nurmi Hydro Oy:n myyntipäällikkö Juha Äyräs, jolla on itsellään jo 20 vuoden kokemus Nurmi -tuot-

teista. Nurmi Hydro Oy:n toimitusjohtaja Seppo Kotiranta on myös pitkän linjan metallialan ammattilainen. - Huittisissa toimiva perheyrityksemme Metallipalvelu Kotiranta palvelee metallitöissä eri teollisuuden aloja sekä toimii myös täyden palvelun sylinteri korjaamona ja myy myös uusia sylintereitä. Nurmen kanssa on tehty yhteistyötä jo pitkään ja jatkossa pystymme varmasti luomaan enemmänkin synergiaa

yritysten välille, Kotiranta kertoo.

Kippipuolella hyvä vauhti päällä

Tällä hetkellä jo kymmenen henkilöä työllistävä Nurmi Hydro Oy on päässyt hyvään vauhtiin. - Kippipuoli vetää tällä hetkellä oikein mukavasti; varsinkin Etelä-Suomessa on kova vauhti rakentamisessa mikä näkyy siinä että maansiirtokalustoa tarvitaan. Teemme kippisylinterit

konepajassamme, mistä löytyy laaja ja monipuolinen konekanta CNC-koneineen - vaativatkin koneistukset tehdään itse ja käytössä on myös oma kromaamo. Asennamme autokippivarustelut apurunkoratkaisuineen hyvissä tiloissamme ammattitaidolla ja toimitamme myös irtokippisarjoja asiakkaille. Tarjolla on laadukkaat äärimmäisiin olosuhteisiin valmistetut kuorma-autojen etukipit, parikipit ja keskikipit. Lisäksi Nurmelta löytyy myös traktorikipit, kertoi-

Nurmi Hydro Oy:llä on Ikkalassa suuret teollisuuskiinteistöt missä tapahtuu kippisylintereiden sekä kuorma-autojen varusteiden valmistus ja päällerakentaminen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nurmi Hydro Oy:n konepajasta löytyy laaja ja monipuolinen konekanta CNC-koneineen. Tuotantohenkilökunnalla on vankka kokemus Nurmi -tuotteiden valmistamisesta.

lee Äyräs.

Legendaarinen Nurmi Telikarhu

Nurmi Hydro Oy:n valmistusta on myös legendaarinen Nurmi Telikarhu, mikä koristaa yrityksen logoakin. Vuosikymmenten jälkeenkin Telikarhulle on edelleen paikkansa. - Telikarhulla saat voiman siirtymään vetävältä akselilta teliakselille - kätevästi vain napin painalluksella. Telikarhu pureutuu tiukasti renkaiden väliin vahingoittamatta niitä tai auton runkoa. Historian aikana Nurmi on toimittanut yli 20 000 telikarhua tyytyväisille kuormaautoilijoille niin sora-, puutavara-, betoni-, vaihtolava-, palokuin nosturiautoihin, luettelee Äyräs.

Teräksiset Nurmi puutavara-autovarusteet Puutavara-autopuolelle on

KULJETUS 95

Vaativatkin koneistukset tehdään itse - kuvassa valmistuksessa olevia kippisylinterien putkia.

tarjolla teräksiset, lujat ja kevyet Nurmi -pankot, suojasermit ja nosturitelineet. Asiakkaille pystytään lisäksi varustelemaan laadukkaasti koko puutavara-auto apurunkotöineen ajoon valmiina. - Nurmi -pankkoja on valmistettu pitkään ja suuria määriä joten niiden hyvät ominaisuudet ja kestävyys on todettu kovassa käytössä niin Suomessa kuin laajasti vientimarkkinoillakin, toteaa Äyräs.

Kotimaa päämarkkina - vientiä kehitetään

Nurmi Hydro Oy:n vientitoiminnot suuntautuu pääasiassa Skandinaviaan, Baltiaan, Saksaan, Belgiaan ja Englantiin. - Ventimme osuus valmistuksestamme on noin kolmannes ja teemme jatkossa kovasti töitä sen kasvattamiseen. Mutta toki Suomi on edelleen ykkösmarkkina, analysoi Kotiranta.

Teräksisiä, lujia ja kevyitä Nurmi -pankkoja on valmistettu jo pitkään ja niitä on toimitettu kotimaahan sekä vientiin suuria määriä.

Komponenttien lisäksi Nurmi toimittaa sora- ja puutavara-autot täysin varusteltuina valmiina ajoon. Autoihin asennetaan apurungot, hydrauliikka ja katsastusvarusteet. Sora-autovarustelussa lavan toimittaa asiakas.

Puutavara-autopuolelle on tarjolla teräksiset, lujat ja kevyet Nurmi -pankot, suojasermit ja nosturitelineet. Lisäksi pystytään varustelemaan laadukkaasti koko puutavara-auto apurunkotöineen ajoon valmiina.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

EXIDE AKUT -25% ja asennustyö ilmaiseksi

asennettun a 229€

EG2153 Professional 215 Ah nyt asennettuna

asennettun a 199€

asennettun a 115€

EA1000 Premium 100 Ah nyt asennettuna

asennettun a 89€

EG1803 Professional 180 Ah nyt asennettuna

asennettun a 159€

EG1403 Professional 140 Ah nyt asennettuna

EA722 Premium 72 Ah nyt asennettuna

asennettun a 79€

EA640 Premium 64 Ah nyt asennettuna

Alennus on laskettu ovh hinnasta, kaikki hinnat alv 0%. Voimassa 28.2.2017


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jari Koivisto Terminatormyyjäksi

KULJETUS 97 Uutisia joka päivä:

www.terminator.fi

SOITA JA TILAA KUORMATILAA! Katso kuormatilakokojen vertailuvideo: terminator.fi Terminator XXL -pankkomyynnissä aloittanut Jari Koivisto (vas.) ja lähes sadan Terminatorin mies Ari Lehti Jämsänkoskelta vaihtoivat kuulumisia Terminator -kiertueella.

J

ari Koivisto on vastannut Teminator XXL- ja Predator -puutavarapankkojen vientitoimintojen kehittämisestä vuoden 2016 alusta lähtien. Vuoden 2017 alusta Jari Koivisto täydentää nyt myös Suomen Terminatormiehitystä hoitaen puutavarapankkojen ja sidontalaitteiden myyntiä. Koivisto operoi Tampereelta käsin.

Vahva kokemus autoteollisuudesta ja vientitoiminnoista

Jari Koivisto on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän valmistui Teknillinen Korkeakoulusta Otaniemestä. Ensimmäinen varsinainen työpaikka oli Neste Oy ja hän toimi mm. 15 vuotta Belgiassa Nesteen palveluksessa (myöhemmin Borealis), vastuualueena muoviraaka-aineiden markkinointi Euroopan autoteollisuudelle. Asiakkaita olivat silloin mm. VW, BMW, MB, Renualt, Citroen, Seat, Fiat jne. ja kuorma-autoissa asiakkaina mm. Iveco, MB, Renault Trucks, Scania, Volvo, DAF, MAN jne. - Silloin kehitettiin autonvalmistajille ratkaisuja muovin (polyeteeni ja polypropeeni) käyttöön autojen osissa, mm sisätiloissa kojetaulut, ovipaneelit, keskikonsolit. Ulkopuolelle paneelit, puskurit, ilmanottosysteemit ja moottoritilassa jäähdytyksen osat, suodatinkotelot ym. Tämän tuloksena myimme autoteollisuudelle tuhansia tonneja vuodessa muoviraaka-aineita, kertoo Koivisto.

luottamus markkinoilla kasvoi niin myynti laajeni. Parhaimmillaan Eurooppaan meni 400 pankkoa vuodessa, sanoo Koivisto. Yhteistyö Terminator XXL -pankkojen kanssa alkoi 2016. - Terminator XXL pankkojen myynti Keski-Eurooppaan alkoi osaltani tammikuussa 2016. Myynti lähti heti käyntiin etupäässä Saksaan, Itävaltaan, Ranskaan ja Iso- Britanniaan. Keski-Euroopassa asiakkaat arvostavat Terminator -pankkojen kestävyyttä, kuormatilaa, keveyttä ja aerodynamiikkaa. Erityiskiitosta on saanut pankkojen liukuesteet, mitä tarvitaan erityisesti vuoristoalueilla, missä kuormia tuodaan mutkitellen jarrut punaisena alas serpentiinejä. Eräs asiakas sanoi Terminatorien aerodynamiikasta, että jos tuote näyttää hyvältä, se myös todennäköisesti on hyvä. Nyt talvella 2017 Koivisto on saanut pankkojen ja nostokoukkusarjojen myyntivastuuta myös Suomessa, missä perinteisesti Terminatoria on myyty hyvin. - Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, ja uskon että myynti laajenee myös Euroopassa, kunhan siellä sana leviää autoilijoiden keskuudessa. Johtava saksalainen metsäalan ammattilehti julkaisi juuri Terminatoreista kertovan artikkelin, niin siitäkin on varmasti hyötyä, toteaa Koivisto. Jarin tavoitat puhelimitse numerosta 050 343 1967 ja sähköpostiosoitteesta jari.koivisto@fitek.fi

"Pomminvarma" tuplakiinnike perävaunun etupankkoon

Pankkohinnasto 2017: Terminator XXL 8.8CE Terminator XXL 11CE Terminator XXL 12.5CE Predator XLR 6 Aero Predator XLR 8 Aero

1.700€ alv.0/kpl 1.950€ alv.0/kpl 2.475€ alv.0/kpl 1.080€ alv.0/kpl 1.300€ alv.0/kpl

Pyydä tarjous!

Terminatormiehet kiertueella. Katso tarkemmat aikataulut ja paikkakunnat www.terminator.fi

Puutavarapankot tulleet tutuksi vuodesta 2003 lähtien

Ulkomaan työtehtävistään Koivisto palasi takaisin Suomeen vuonna 2003. - Ensimmäinen kokemus puutavara-autojen kanssa oli Nurmi -tukkipankkojen myynnin aloittaminen Keski-Eurooppaan. Aluettani oli lähinnä saksankieliset maat mutta myös Ranska, Belgia, ja Hollanti. Markkinat olivat uudet ja tuote oli uusi mutta kovan työn kautta sain avattua ensimmäisiä kontakteja perävaunuvalmistajiin, päällirakentajiin ja autoilijoihin. Ensimmäiset pankot oli vaikea myydä, mutta kun pään sai auki, niin

Peruskiinnike XXL 8.8CE ja XXL 11 CE pankkoon

ko pank Teho nin ton okkaan: ! lu hinta TOR XLR A D E R P

rk

24h/7v

Terminator XXL -pankot ovat erittäin vahvassa markkina-asemassa Suomessa ja vienti kasvaa koko ajan.

Heikki Jokela 050 4129 024 tai 040 123 9991 Markku Hirvi 040 123 9973 Jari Koivisto 050 343 1967 Terminator XXL -pankkomallisto on tuotesuojattu Suomessa, EU:ssa ja Venäjällä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LUOKKANSA TEHOKKAIN Z-NOSTURI

LOGLIFT 140Z JA 150Z Uuden nosturisarjan suorituskyky, turvallisuus ja käyttömukavuus sekä 14-15 tonnimetrin nostokapasiteetti on tehty vastaamaan tarpeitasi. Nosturiin on saatavilla monipuoliset ohjausjärjestelmät joiden ansiosta nosturia on helppo ja kevyt ohjata. Uusissa Z-malleissa on SafetyPlusTM-järjestelmä sekä letkuja suojaava HPL-riipuke. Edistyksellinen ja ympäristöystävällinen nDuranceTM -maalausprosessi takaa markkinoiden parhaan korroosionkestävyyden. Oikealla nosturivalinnalla pystyt vaikuttamaan merkittävästi kokonaiskustannuksiin. LOGLIFT 140Z ja 150Z-malleille myönnetään kolmen vuoden runkotakuu sekä laajan huolto- ja varaosaverkostomme tuki. Kun etsit nosturia joka on kestävä ja luotettava ajaa ota meihin yhteyttä. Myynti: Richard Sillman, Uusimaa, Päijät-Häme, Ahvenanmaa, puh. 040 642 9333 Hannu Iivanainen, Itä-, Kaakkois-, ja Keski-Suomi, puh. 0400 377 837 Mika Kalliosaari, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi, puh. 040 670 7885 Janna Wolin, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, puh. 040 706 7022

hiab.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 99

Iloiset rekrytointiuutiset Tamtronissa jatkuvat - kaksi Microsoft-taustaista tuotepäällikköä liittyi joukkoihin

J

oulukuu 2016 alkoi Tamtronissa iloisissa merkeissä kun Nokian ja Microsoftin palveluksessa pitkään työskennelleet Ville Laine, 42, ja Jarno Frusti, 41, aloittivat Tamtronin uusina tuotepäälliköinä. He vastaavat kumpikin maailmanlaajuisesti konsernin tuotetarjoomasta itselleen nimetyissä liiketoimintasegmenteissä.

Automaatiotekniikan diplomi-insinööri Jarno Frustin vastuulle Tamtronissa kuuluvat rautatievaakaratkaisut. Frusti toimi aikaisemmin 18 vuoden ajan Nokian ja Microsoftin palveluksessa matkapuhelimien tuotekehitystehtävissä erilaisissa ohjelmisto- ja laiteprojekteissa, joista viimeisimpänä hän vastasi uusien Lumia-tuotteiden tuotetarjooman määrittelystä ja markkinoille viemisestä. - On mahtavaa antaa osaamispanokseni uudistuvan yrityksen käyttöön. Tamtron on muuttumassa vaakatoimittajasta punnitusratkaisujen palveluntarjoajak-

si, ja työssäni pääsen mukaan yrityksen edelleen kehittämiseen sekä hyödyntämään kokemustani asiakaslähtöisestä käyttäjäkokemuksen rakentamisesta laitteistojen ja ohjelmistojen avulla. Tämä oli vahva taustasyy, joka sai minut kiinnostumaan tehtävästä, kertoo Frusti. Sähkötekniikan diplomi-insinööri Ville Laine ottaa vastuulleen Tamtronin konevaakojen, kuten pyöräkuormaaja-, materiaalinkäsittely- ja ajoneuvonosturivaakaratkaisujen tuotepäällikkyyden. Yli 16 vuoden kokemus kansainvälisestä tuotekehityksestä Nokian ja Microsoftin leivissä erilaisissa projekti- ja hankejohtamisen tehtävissä on antanut Laineelle erinomaisen näkemyksen ja kokemuksen Tamtronin tuotteiden ja ratkaisujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Ketterä Tamtron panostaa kasvuun

Voimakkaasti teknologiaan, asiakaskokemukseen ja kasvuun

- Tamtron on ennen kaikkea teknologiayritys. Vaakojen ja mittalaiteiden kautta saatava tieto ja sen laadullistaminen sekä hyödyntäminen yritysten toimintojen optimoinnissa ja laajemmissa ekosysteemeissä tuo säästöjä ja turvallisuutta asiakkaillemme eri aloilla. Tuoreet tuotepäällikkömme ovat tärkeässä asemassa Tamtronin tarjooman kehittämisessä yhä asiakaslähtöisempään suuntaan, kertoo konsernin toimitusjohtaja Mikko Keskinen.

Ville Laine (vas.) ja Jarno Frusti ovat Tamtron Oy:n uudet tuotepäälliköt.

panostava Tamtron on kooltaan ketterä, pitkän linjan vakavarainen toimija. - Tamtronissa kiinnostaa erityisesti teollisen internetin tuomat mahdollisuudet punnitusratkaisuissa sekä mahdollisuus laajentaa omaa osaamista tuotehallinnan suuntaan. Myös pienemmän yrityksen tarjoama laajempi toimintakenttä ja parempi näkyvyys kokonaisuuteen motivoivat, kertoo Laine.

Punnitustiedon hallintatarve kasvaa koko ajan materiaalin käsittelyn ja logistiikkatoimintojen kehittyessä sekä lainsäädännön tiukentuvien vaatimuksen kautta. Vaakojen, mittalaitteiden sekä punnitustiedon hyödyntämiseen kehitettyjen pilvipalvelujen edelläkävijä Tamtron panostaakin vahvasti digitaalisiin ratkaisuihin, teollisen internetin sovelluksiin sekä asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen.


100 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HiVisionTM -konsepti on alalla ainoa laatuaan. JärjesteImä sisältää neljä kameraa kiinnitettynä puutavaranosturin pylvään laatikkoon. Kamerat tarjoavat käyttäjälle realistisen 270 asteen näkymän. Näin nosturin käyttäjä voi nähdä koko työalueen ja käyttää nosturia virtuaalilasien avulla kuorma-auton ohjaamosta.

Hiab vauhdilla vuoteen 2017 HiVisionTM -puutavaranosturin kamerateknologiaan perustuvan 3D-etäohjausjärjestelmän myynti on aloitettu ja ensimmäiset asiakastoimitukset tapahtuvat talven 2017 aikana.

V

uosi 2016 oli Cargoteciin kuuluvalle Hiabille monella tapaa menestyksekäs, mutta myös työn täyteinen.

Yritys juhli viime vuonna 50ja 55-vuotiaita Loglift- ja Jonsered -puutavara- ja kierrätysnostureita. Juhlavuoden kunniaksi Hiab toi myös markkinoille useita malliuutuuksia, joista koko kuormausalan muutoksen kannalta merkittävin oli Baumassa ensiesitelty HiVisionTM -puutavaranosturin kamerateknologiaan perustuva 3D -etäohjausjärjestelmä. Myös tälle vuodelle on luvassa tuoteuutuuksia ja mallipäivityksiä. Hiab esitteli Fiskarsissa tammikuun 2017 alussa suomaiselle ammattilehdistölle laaja-alaisesti tuoretta HiVisionTM -ohjaustaan ja kertoi millaisin askelmer-

kein vuosi 2016 saatettiin loppuunsa. Samalla otettiin tuntumaa metsäteollisuuden ja puutavaranosturialan nykytilaan ja arvioitiin alan tulevaisuuden kehityssuuntia.

HiVision: kansainvälinen menestys

Juhlavuoden kunniaksi Hiab ensiesitteli keväällä Saksan Baumassa uuden innovatiivisen ja lajissaan ainutlaatuisen kuormaauton ohjaamosta käsin etäohjattavan HiVisionTM -puutavaranostinjärjestelmän. Alan tulevaisuuden virstanpylvääksi mainittu HiVisionTM palkittiin tuoreeltaan Forexpo- ja KWF -näyttelyissä merkittävillä kansainvälisillä metsäalan innovaatio-palkinnoilla. Euroopassa kuten mm. FinnMetkossa ja Japanissa järjestetyissä metsäalan tapahtumissa saavutetun menestyksen

pohjalta Hiab aloitti lokakuussa HiVisionTM -järjestelmien tilausten vastaanoton. - Ensimmäiset järjestelmät on jo tilattu Ruotsiin, Saksaan, Suomeen ja Viroon. Ensimmäisten asiakastoimitusten odotetaan käynnistyvän helmi-maaliskuun kuluessa, sanoo Hiab puutavaraja kierrätysnosturien myyntipäällikkö Jani Koskinen. HiVisionTM:in lisäksi Hiab toi kuluneen vuoden aikan markkinoille uudet ja turvalliset, hydraulisella esiohjauksella ja SafetyPlusTM- järjestelmällä täydennetyt, 14-15 tonnimetrin LOGLIFT 140Z- ja 150Z -puutavaranosturimallit. Puutavaranosturien lisäksi maininnan arvoinen tuote on vuonna 2015 markkinoille tuotu panoraamaikkunoilla ja ohjaamon alle viedyllä ilmastointilaitteella täydennetty Hi-CabTM -nosturiohjaamo, jossa

on markkinoiden paras näkyvyys.

Vahvana vuoteen 2017

Lähitulevaisuuden aikana Suomeen on kaavailtu useita, kokoluokaltaan merkittäviä metsä- ja biotaloudenalan investointihankkeita. Kaupan- ja teollisuudenalan toimijoiden toiveissa on että kaavaillut hankkeet etenisivät luvatussa tahdissa, jotta teollisuus ja sen moninaiset toimitusketjut voisivat ottaa olemassa olevan kapasiteettinsa kokonaisvaltaisesti käyttöön ja jopa lisätä sitä. Myös Hiabin puolella ollaan valmistauduttu kysynnän kasvuun ja palveluiden tehostamiseen entisestään Suomessa. - Osana Cargotecia Hiabin tulevaisuus näyttää todella hyvältä ja positiiviselta. Hiabin rakenteet perustuvat Cargotecin

globaaliin, asiakaskeskeiseen visioon. Olemme päivittäin yhteydessä loppuasiakkaisiimme, varmistaaksemme tuotteidemme ja palveluidemme laadun. Huippuunsa viritetty toimitusketju vaatii toimivan huolto-organisaation, siihen panostamme jatkossa entistäkin enemmän, Koskinen summaa ja jatkaa: - Loglift ja Jonsered -tuotteiden myynnin osalta toteutettiin viime joulukuun alusta lukien organisaatiomuutos, joka kohdentaa vastuualueita ja terävöittää toimintamalliamme. Palvelemme puuautoasiakkaittamme tästä eteen päin kolmen erillisen maantieteellisesti sijoittuvan myyntiryhmän voimin. Myynnin ohella Hiab panostaa oman sekä sidosryhmien henkilöstön kouluttamiseen. - Jos tarkastellaan kuluvaa vuotta käytännön tasolta, niin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 101

Hiab on käynnistänyt kansainvälisen Loglift Jonsered -lähettiläs ohjelman. Lähettiläiksi valitaan puutavaraautoilijoita eri maista. Suomea edustaa jo 40 vuotta alalla toiminut Jari Halinen (vas.) vierellään Hiab puutavara- ja kierrätysnosturien myyntipäällikkö Jani Koskinen.

tuotetarjoama tulee laajenemaan ja kehittymään entisestään. Esimerkkinä Jonsered tuotemerkki, joka tekee vahvan paluun kierrätysnosturimarkkinoille. Mallistouudistuksia ja päivityksiä on odotettavissa eri kokoluokissa, HiVisionTM mukaan luettuna. Nosturialalla elintärkeitä asiakas- ja sidosryhmätapahtumia on odotettavissa myös tänä vuonna. - Jyväskylän kuljetusmessut ovat kauden avaintapahtuma Suomessa mutta tulemme olemaan vahvasti esillä myös muissa alan tapahtumissa. Perinteikkään Puunkuormaajamestari

-kiertueenkin osalta tehdään suunnittelutyötä vauhdilla. Tuomme myös uuden HiVisionTM -esittelyauton koeajettavaksi lopputalvesta, ilmoittaa Koskinen. HIAB -kuormausnosturit, JONSERED -kierrätys- ja puutavaranosturit ja LOGLIFT-puutavaranosturit ovat osa Cargotecin kuormankäsittelytuotevalikoimaa, johon lukeutuvat myös MULTILIFT-vaihtolavalaitteet, MOFFETT-ajoneuvotrukit sekä DEL-, WALTCO ja ZEPRO-takalaitanostimet.

- Hiab esittelee jälleen alkaneen vuoden aikana mielenkiintoisia uutuuksia laajaan tuoteohjelmaansa, sanoo tuotemyyntipäällikkö Henri Kitula.

- Hinnaltaan hyvin varustetun ohjaamonosturin ja perinteisen istuinnosturin puolivälin tienoille asemoituva HiVisionTM -nosturi tuo noin 400 kg painonsäästön ja puolen metrin pituussäästön tavalliseen ohjaamonosturiin verrattuna. Suurin hyöty HiVisionTM -nosturista tulee kuitenkin kohentuneessa työturvallisuudessa, sillä tutkimusten mukaan suurin osa puuautoilijoille tapahtuvista työtapaturmista liittyy, joko autosta tai nosturista nousemiseen, kertoo Hiab puutavaranosturien tuotepäällikkö Toni Ahvenlampi.

n uode ! v 0 3 Yli sella k u m koke


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 103

Jouni Porokka ja Porokka Invest Oy palvelevat asiakkaita tutussa paikassa Joensuussa osoitteessa Salpakatu 12 - ja kentällä Jouni liikkuu asiakkaiden parissa tunnettuun tyyllinsä.

Jouni Porokka palasi juurilleen yrittäjäksi

P

uutavaranosturimyynnin pioneeri, Mr. Foresteri, Jouni Porokka palaa yrittäjäksi pääasiassa käytetyn kaluston kaupaaan keskittyvässä Porokka Invest Oy:ssä. Ja kauppaa tehdään tutussa paikassa: Salpakatu 12:ssa Joensuussa.

Vuodesta 1981 nosturikauppaa tehnyt Porokka toimi yrittäjänä vuodesta 1993 aina vuoteen 2014 saakka, jolloin Porokka Forest Oy myytiin Närhi Oy:lle. Jouni toimi myyjänä Närhellä viime vuoden loppuun saakka. - Yrityskauppaa tehdessämme sovimme, että jatkan Närhen palveluksessa vuoden 2016 loppuun. Aika meni nopeasti ja nyt on aika palata takaisin yrittäjäksi, ehkä jopa vähän rauhoittua, sillä eläkeikäkin tulee täyteen toukokuussa, kertoo Jouni Porokka. Yhteistyö Närhi Oy:n kanssa jatkuu tiiviinä puolin ja toisin. - Keskitymme pääasissa käytetyn puutavarankuljetuskaluston kauppaan ja teemme tiivistä yhteistyötä Närhen kanssa mm. varaosapuolella. Meiltä saa käytetyt puutavaranosturit, perävaunut ja lisäksi meillä on jonkin verran käytettyjä kuorma-autoja, jotta pystymme tarjoamaan myös kokonaisuuksia. Pääpaino on kuitenkin vahvasti nostureissa ja perävaunuissa. Varastosta löytyy myös kattava valikoima erimerkkisten nostureiden purkuosia, sanoo Porokka. Porokka Invest Oy on ollut toiminnassa jo puolisentoista vuotta ja Jouni on pyörittänyt sitä normaalin työnsä ohella. Alku on ollut lupaava.

- Pitkä kokemus alalta toki auttaa, koska myös osaamista käytetyn kaluston puolelta löytyy valmiiksi. Olemme päässeet hyvin vauhtiin, koneet kiertävät hyvällä tahdilla ja pihassa on riittävästi myytävää, Porokka toteaa. Porokka luottaa markkinoinnissa perinteiseen tyyliin. - Olemme saaneet nostettua liikevaihdon korkealle pelkästään printtimedian mainoksilla. Alan ammattilaiset lukevat edelleen vahvasti lehtiä ja sitä kautta kauppaa tehdään. Alkuvuodesta avaamme myös nettisivut tukemaan sekä kotimaan kauppaa että vientiä, mutta printtimainontaa emme aio vähentää - pikemminkin lisätä, lupaa Porokka.

Tuttu osoite Joensuussa

Porokka palaa juurilleen myös fyysisesti kun Porokka Investin toiminta jatkuu tutuissa tiloissa Salpakatu 12:ssa. - Tontilla on hyvä kuhina jatkuvasti. Usean vuoden siellä toiminut HYTAR HydroShop -hydrauliikkamyymälä jatkaa ja lisäksi Salpakadulta löytyy traktoreiden huoltoihin ja varaosiin erikoistunut Huoltopalvelu H Hyttinen sekä HK Autofiksaamo. Lisäksi meillä on omat myyntitilat sekä huoltohalli kunnostuksia ja korjauksia varten, kertoo Porokka.

Veri veti takaisin yrittäjäksi

Jounin yrittäjäura on pitkä ja vaikka eläkepäivätkin olisi olleet lähellä, veti veri takaisin yrittäjäksi. - Yrittäjä on aina yrittäjä. Vaikka ikääkin jo vähän on kertynyt niin paloa löytyy vielä. Toki mielessä on ollut vähentää

työntekoa ja siirtyä puolipäiväiseksi eli tekemään jatkossa 8 tunnin työpäiviä, hauskuttaa Porokka.

Alalla hyvät näkymät - kannattavuus haaste

Metsäalan tulevaisuuden näkymät Suomessa näyttää Porokan mukaan hyviltä. - Alalla on nyt hyvä buumi päällä. Tästä esimerkkinä mm. Äänekosken tehtaan rakentaminen ja Lappi Timber. Lisäksi bioenergiapuolella on vauhti päällä ja bioenergiatehtaita on työn alla 36 kappaletta, mikä varmasti lisää alan töitä tulevaisuudessakin. Puunkäyttö lisääntyy koko ajan, laskeskelee Porokka. Vaikka metsäala on nousussa, mietityttää Porokkaa yksi asia. - Minua huolestuttaa puutavaran kuljetusalan kannattavuus. Se on uusien korotettujen kokonaispainojen mukana oleellisesti heikentynyt. Kulut mm. kaluston osalta ovat niin yleisellä kuin yksityisellä tasolla nousseet merkittävästi, mutta kuitenkin kannattavuus on tippunut. Se ei houkuttele uusia kuljetusyrittäjiä alalle, pohtii Porokka.

Puheenjohtajan ja maan juhlavuosi

Jouni Porokka on tuttu nimi myös erilaisissa yrittäjiin liittyvissä järjestöissä. Tällä hetkellä hän toimii Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtajana ja lisäksi Porokka on toiminut useamman vuoden niin Joensuun kuin Pohjois-Karjalan yrittäjien hallituksessa sekä erilaisissa luottamustehtävissä. Tuleva vuosi on myös yrittäjien puheenjohtajalle mielenkiintoi-

nen. - Juuri käynnistui Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja järjestämme valtakunnalliset Yrittäjäpäivät lokakuussa Joensuussa. Siitä tulee iso, hieno ja tärkeä tapahtuma koko alueelle, sanoo Porokka.

Liikunnan iloa

Kuntoaan Jouni pitää yllä harrastuksien kautta. - Liikkumaan pyritään aina: golfia pelaan aktiivisesti kesäisin ja murtomaahiihtoa harrastan talvisin, sanoo Porokka.

Porokka välittää

Porokka Invest Oy välittää asiakkaiden tavaroita, järjestöjen kautta Jouni puolestaan välittää kuljetusyrittäjien asioista. Omaa tietotaitoaan mies haluaa välittää eteenpäin myös tulevaisuudessa. - Olen erittäin kiinnostunut konsultoimaan eri alojen aloittavia sekä jo toimivia yrityksiä. Oma pitkä yrittäjätausta sekä toiminta eri järjestöissä antaa siihen hyvät lähtökohdat, koen että minulla olisi paljon annettavaa silläkin puolella, päättää Porokka.


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Närhi Oy:n toimitusjohtaja Jari Kukkonen (vas.) ja konemyynnin myyntipäällikkö Petri Lievonen ovat tyytyväisiä nosturi- ja perävaunumyynnin viime aikaiseen kehitykseen.

Närhi vahvana nostureissa ja perävaunuissa

R

askaan kaluston varaosakauppaa yli 50 vuoden koke- muksella ja suurella volyymilla tekevä Närhi Oy on keskittynyt viime vuodet vahvasti myös nosturi- ja perävaunukauppaan sekä niiden huolto-, asennus- ja varaosatoimintoihin.

Närhi Oy panostaa konemyynnissä kotimaisiin laatutuot-

teisiin eli KESLA -nostureihin ja JYKI -perävaunuihin. - Uusien laitteiden myynti on keskitetty Joensuuhun ja lisäksi asiakkaita pystytään palvelemaan erityisesti varaosissa myös muissa Närhen toimipisteissä Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Joensuussa on käytössä syksyllä 2015 valmistunut yli 1000 neliön uusi asennus- ja huoltohalli, missä ammattitaitoiset asentajat pitävät

huolen siitä että asennukset, huollot ja isommatkin remontit sekä mm. nosturitarkastukset hoidetaan laadukkaasti, kertoo Närhi Oy:n toimitusjohtaja Jari Kukkonen. Viime aikoina nosturi- ja perävaunukauppaa on tehty hyvin. - Metsäalan näkymät ovat valoisat mm. teollisuuden uusien investointien ja sitä kautta kasvavien puun korjuumärien ansiosta, toteaa Kukkonen.

Tulevaisuuteen investoidaan

Alan hyvä noste on näkynyt Närhen myynnissä varsinkin syksystä 2016 lähtien. - Kysyntä vilkastui kesän jälkeen mikä näkyy selkeästi kaupanteossa - autoilijoiden usko tulevaisuuteen on vahvistunut ja järkeviä investointeja uskalletaan nyt tehdä, sanoo Närhi Oy:n konemyynnin myyntipäällikkö Petri Lievonen.

Närhi Oy myy kotimaiset KESLA -nosturit sekä vastaa myös niiden asennuksista, huoltotoiminnoista ja varaosista. Kuvassa Kuljetus J. Vartiainen Ky:lle kierrätysmateriaalin ajoon toimitettu uusi KESLA 2112T -nosturi varustettuna ”Närhi Edition” KESLA Procab Vision -ohjaamolla.

Kotimainen KESLA -nosturimallisto iskussa

Kotimaiset KESLA -puutavaranosturit ovat vahvassa asemassa markkinoilla, vaikka kilpailu onkin entisestään kiristynyt. - Uusia KESLA -nostureita on myyty viime ajat hyvää tahtia ja tarjolla onkin edistyksellinen nosturimallisto mikä on kehitetty suomalaisten autoilijoiden vaativiin tarpeisiin. Puutavaraautoissa nosturia käytetään yhä enemmän kasvaneiden kokonaispainojen ja käsiteltävien puumäärien lisääntymisen takia. Nosturissa pitää siksi olla voimaa ja suurta ulottuvuutta tarvitaan mm. pitkien 5-akselisten vaunujen tehokkaaseen kuormaamiseen. Niinpä yhä useampi asiakas valitseekin puutavaraautoonsa järeämmän 12 tonnimetrisen KESLA -nosturin ja se onkin noussut meillä eniten myydyksi nosturikokoluokaksi, kertoo Lievonen. Järeään 12 tonnimetrin luokkaan Keslalla on tarjolla hiljattain uudistetut mallit 2012T ja 2112T. - Molemmat ovat erittäin hyviä nostureita ja omapainoltaan hieman kevyemmässä 2112T:ssä on sisäpuolinen letkutus, opastaa Lievonen. Eri kokoluokkaisten, perinteisten L-mallin nostureiden lisäksi Kesla tarjoaa myös hyvän Z-nosturimalliston. - Kokonaispainojen noston


METSÄALAN AMMATTILEHTI myötä Z-mallin nosturit tulivat varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, sillä rakenne tarjoaa mm. enemmän kuormatilaa autoon. Keslan Z-mallistosta löytyy hyvät kokovaihtoehdot 2110Z, 2111Z ja 2112Z sekä jatkossa on saatavilla uusi myös ns. puoli-Z malli missä on perinteisen Lnosturin alakerta keskellä sijaitsevalla pääpilarilla ja Z-nosturin puomisto, Lievonen kertoo. Kuljettajan työpaikaksi Keslalta löytyy markkinoiden huippua edustava uusi, keväällä 2016 esitelty KESLA Procab Vision -ohjaamo, mikä on suomalaisen NTcabin valmistama. - Uuden sukupolven Vision -ohjaamo on todella tilava, hiljainen sekä lämmin talvella ja viileä kesällä. Varustelumahdollisuudet, ergonomia ja koko ohjaamon käytännöllisyys on omalla tasollaan. Meiltä on saatavilla lisäksi erikoisvarusteltu ”Närhi Edition” KESLA Procab Vision -ohjaamo, mikä parantaa entisestään nosturityöskentelyn tehokkuutta ja turvallisuutta, sanoo Lievonen. Perinteisten 2- ja 4-vipuohjausten lisäksi Keslan nostureihin saa luotettavan ja käyttäjäystävällisen IQAN -sähköohjauksen. - Kiinnostus sähköohjausta kohtaan kasvaa koko ajan ja niitä toimitetaankin yhä enemmän, toteaa Lievonen. Huolimatta kasvaneesta kysynnästä KESLA -puutavaranos-

KULJETUS 105

Keslan 12 tonnimetrin nosturit ovat nykyään kysytyimpiä puutavaran ajoon Närhen asiakkaiden keskuudessa. Kuvassa ItäKarelian Kuljetus Oy:lle toimitettu uusi KESLA 2012T.

tureita saa Närhi Oy:ltä hyvillä noin 8 viikon toimitusajoilla. - Tällä hetkellä vaihtokonevarastokin kiertää mukavasti ja käytettyä nosturia etsiville löytyy hyviä vaihtoehtoja, ilmoittaa Lievonen.

Myös perävaunukauppa piristynyt viime aikoina

Puutavaraperävaunupuolella on kysyntä myös piristynyt loppuvuoden aikana ja talvi 2017 näyttää kaupan suhteen hyvälle.

- Perävaunukanta on muuttunut Suomessa nopeassa tahdissa 5-akseliseksi uusien painojen myötä. Kotimainen JYKI on luja sekä kaikin puolin luotettava valinta puunajoon suurilla massoilla ja myymme niitä myös sorakasettien alustaksi. Lisäksi meiltä löytyy laaja valikoima vaihtovaunuja joten kannattaa olla yhteydessä kärrykauppaa miettiessä, sanoo Lievonen.

(JYKI VAUNUKUVA PETRILTÄ TÄHÄN)

Kuljetusliike O. Malinen Oy on ottanut uuden 84-tonnisen 10-akselisen HCT-kokeiluyhdistelmän, johon Närhi Oy toimitti 5-akselisen JYKI -perävaunun ja KESLA 2112ZT -nosturin.

E M M A L L HUO . A L L E L HUO

n e d i e r u t s KESLA-no et e t s i p o t l o u h

KESLA-nosturihuoltopisteet: Euran Hydrauliikka ja Metallirakenne Oy KAUTTUA  Koskitraktori Oy PUDASJÄRVI  Karjalan Konehake Oy KANNONKOSKI  Konekorjaamo Riikonen Oy JOENSUU  Kongan Konepaja Ky MÄNTYHARJU  Kuusmet Oy KUUSAMO  Lapphuolto ja Korjauspalvelu Ky LAPPAJÄRVI  UM-Tuote Oy KUHMO  Pajakulma Oy OULU  Punkaharjun AM-asennus Oy PUNKAHARJU  S. ja V. Varis NOROLA  Varkauden Kuorma-autohuolto VARKAUS  Raskaskonehuolto Pyykkönen Oy HYRYNSALMI  Koneosapalvelu Oy VILPPULA  Matec-Trailer SOINI  Wetteri Power OULU | KAJAANI | KOKKOLA | KEMI | KUUSAMO | ROVANIEMI  Närhi Oy JOENSUU  Isera Oy SALO  Kome Oy NUMMELA  KM-Huoltopalvelut Oy SAVONLINNA  Ränttiän Kone Oy SÖÖRMARKKU  Myllys Yhtiöt Oy IMATRA  Länsiväylän Auto- ja Konekorjaamo PIEKSÄMÄKI  Lakeuden Hydro SEINÄJOKI | VAASA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ. ESITTELYSSÄ UUSI M-SARJA.

EPSILON PUUTAVARA –JA KIERRÄTYSNOSTURIT WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

MYYNTI: VTA TEKNIIKKA OY Erkka Parkkinen 050 362 5677, TAMPERE Joni Valtatie 050 322 5166, TAMPERE MARKKINOINTI E.KIVELÄ OY Erkki Kivelä 0400 662 010, VIRRAT Pasi Kivelä 0400 541 061, SEINÄJOKI Pekka Lääkkö 044 326 6037, KEMPELE IDEACHIP MACHINE OY Teppo Humalainen 0400 359 359, MÄNTYHARJU Arto Moilanen 0400 780 949, SALO MAXLIFT OY Jani Karhu, 040 413 2243, JOENSUU PEKANT-OSARATAS OY

Matti Porkola, 040 865 1214, KEMI TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ.

ESITTELYSSÄ UUSI M-SARJA.

EPSILON PUUTAVARA –JA KIERRÄTYSNOSTURIT WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

WWW.PALFINGER.COM WWW.PALFINGER.COM

Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Haikanvuori 2, 33960 PIRKKALA Haikanvuori 2, 33960 PIRKKALA PUH: 010 550 80 PUH: 010 550 80 facebook.com/epsilonsuomi facebook.com/epsilonsuomi facebook.com/vtatekniikka facebook.com/vtatekniikka

MAAHANTUONTI JA MAAHANTUONTI JAMYYNTI: MYYNTI:

JÄLLEENMYYJIEN YHTEYSTIEDOT:

WWW.VTA.FI WWW.VTA.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 107

Joululahjaksi kova nosturipaketti

P

ari päivää ennen joulua luovutettiin Salossa Kuljetusliike Vuotila Oy:lle uusi Palfinger Epsilon M12Z -puutavaranosturi.

Ideachip Machine Oy:n Arto Moilanen (vas.) luovutti joulun alla uuden Palfinger Epsilon M12Z -nosturin ”Suomi 100 vuotta juhlaväreissä” Kuljetusliike Vuotila Oy:n Olli Vuotilalle. Miehet ovat kätelleet uuden nosturin kaupan jo puolenkymmentä kertaa.

Mynämäkeläinen Kuljetusliike Vuotila Oy ajaa puuta Metsä Groupille näyttävän sinisellä Volvolla. Nyt autoon asennettiin Isera Oy:llä sen tyyliin hienosti sopiva Palfinger Epsilon ”Suomi 100 vuotta juhlaväreissä”. - Olin tehnyt jo etukäteen päätöksen Z-mallin nosturiin siirtymisestä ja Palfinger Epsilonilla on niistä todella pitkä kokemus. Z-malli tuo lisää kuormatilaa eikä sitä tarvi runnoa pinon sekaan vaan se taittuu nätisti nippuun auton perään. Kokeilin Palfinger Epsilonia ja sen hydraulinen esiohjaus tuntui heti huippuhyvälle samoin kuin ohjaamo ilmajousitetulla penkillä ja muilla varusteilla. Ja kun myyjänä on tuttu mies Arto Moilanen niin kaupathan siitä syntyi - Arton kanssa onkin tehty jo puolenkymmentä nosturikauppaa, kertoo Olli Vuotila. Uuden M-sarjan suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota huollon helppouteen ja vähäiseen huollon tarpeeseen. - Ja jos jotain laitettavaa on niin sen Isera hoitaa ammattitaidolla, kehuu Vuotila.

Nosturin asennuksesta vastasi Salossa toimiva Palfinger Epsilon -huoltopisteenä toimiva Isera Oy, jolla on erittäin vankka kokemus puutavaranostureiden huoltotoiminnoista.

Mynämäkeläinen Kuljetusliike Vuotila Oy ajaa puuta Metsä Groupille näyttävän sinisellä Volvolla. Siirtyminen Z-mallin nosturiin tuo mm. lisää arvokasta kuormatilaa.

S TO KOTA

Max. ulottuma 10,4 m Palfinger Epsilon Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallista kiinnostuneille! HUOM! Max.ulottuma 10,5m Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallistaHUOM! kiinnostuneille!

Uudet M sarjan nosturit nyt myynnissä. Hydraulinen esiohjaus 1 tai 2 piirisenä myös LS 2 tai 4 -vipuisena. Käytetyt perävaunut: » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -05vm. ja -02 -06 (4 (5 akselinen) akseliset) > Jyki kiinteä puuvaunu > Koneenkuljetuslavetti vm. » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -09 ja -06 -10 (2 (4 akselinen) akseliset) » Jyki jatkettava vm. -02 (4 akselinen) Soita muita vaihdokkejamme » Närkö kiinteäpuuvaunukysy vm. myös -07, -04 ja -00 (4 akselinen) tai katso www.mascus.com Kraker kävelevälattiainen puoliperävaunu norjantelillä vm. -11

Käytetyt nosturit: »> Jonsered sähkö Loglift 96 1080 ST hytillä vm.vm. -08-07 x 2 kpl Loglift 96 105ST STvm. hytillä »> Loglift -07vm. -06 tulossa Kesla 2010 2010 hytillä »> Kesla LT avovm. vm.-06 -09ja -07, -10/-11 ja -11 > Kesla 2012 T 101 hytillä vm. -12 » Jonsered 1080 avo vm. -08 > Jonsered 1080 T hytillä -07www.mascus.com. ja -08 kysy myös vanhempia tai vm. katso

Teppo Humalainen 0400 359 359, teppo@ideachip.com Arto Moilanen 0400 780949, arto@ideachip.com 1, 16320421 Pennala HUOM! Uusi osoite:Jokimäentie Vihantasalmentie A, 52700 Mäntyharju

TYÖVÄLINEITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSELLA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuin luodut toisilleen. EV2S-CAN – yhteensopiva elektroniikka proportionaaliventtiileille.

Oletteko tekin vielä vailla sopivaa yhteistyökumppania? Ideaalisen yhteistyökumppanin löytäminen proportionaalisiin hydraulijärjestelmiinne on nyt helpompaa kuin uskottekaan. EV2S-CAN ohjauspistoke HAWE Hydraulik: tarjoaa täydellisesti toimivan elektroniikan. Yhdessä ne toimivat käsi kädessä ilman yhteensopivuusongelmia. Asenna ohjauspistoke, säädä se ja aloita venttiilin ohjaus. ■ ■ ■ ■ ■

syöttöjännite UB : 10…30 VDC CAN bus liitäntä 2 liitäntä vaihtoehtoa: kaapeli tai M12 liitin 2 analogista inputtia 2 tarkkaa, virtaohjattua PWM lähtöä

Me olemme kumppaninne. +358 10 821 2600 | info.finland@hawe.fi www.hawe.com


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Teknologiateollisuus ry:

Vientiteollisuuden osaajatarpeet varmistettava

O

petus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi. Ehdotetut muutokset ovat Teknologiateollisuus ry:n näkökulmasta katsottuna perusteltuja ja kannatettavia. Elinkeinoelämää koskevien muutosten toteutumisen edellytyksiä tulisi kuitenkin arvioida tarkemmin yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa: Toimialojen ja yritysten mahdollisuudet tarjota oppimismahdollisuuksia opiskelijoille vaihtelevat. Yritysten tulee voida jatkossakin itse päättää oppi- tai koulutussopimuksen solmimisesta. Vaihtoehtoisia malleja tarvitaan. Jos opiskelijan vastuukouluttajaksi on sovittu yrityksen nimeämä henkilö, yritykselle tulee maksaa opiskelun kestoon sidottua opiskelijakohtaista koulutuskorvausta. On pidettävä huoli siitä, että koulutuksen järjestäjän nimeämä työelämäedustus on arvioinnissa aidosti läsnä. Teollisuuden oppilaitoksilla on tärkeä rooli vienti-

Ammatilliset osaajat ovat vientiteollisuuden toiminnan perusta ja ammatillisen koulutukset uudistus on tehtävä viisaasti.

teollisuuden osaajatarpeiden varmistamisessa ja niiden toimintaedellytykset tulee varmistaa. Teknologiateollisuus ry puoltaa esitettyä rahoitusmalliuudistusta. Rahoitusmallin uudistuksessa työllistyminen on tärkein vaikuttavuuden kriteeri. Ammatillisessa koulutuksessa tulee siirtyä osakeyhtiömuotoiseen toimilupajärjestelmään ja elinkeinoelämän edustajilla tulee olla keskeinen rooli koulutuksen järjestäjien hallituksissa.

Työelämätoimikuntien ja ennakointifoorumeiden perustaminen on kannatettavaa, ja niiden roolia laadunvarmistuksessa on vahvistettava. Teknologiateollisuus ry pitää ensiarvoisen tärkeänä, että reformin toteutusta ja vaikutuksia seurataan aktiivisesti opetushallinnon, koulutuksenjärjestäjien ja vientiteollisuuden yhteistyönä ja täydentäviin ja korjaaviin toimiin ryhdytään tarvittaessa nopeasti.

109

Teknologia 17

T

eollisuuden ja teknologian suurtapahtuma, 10.-12.10.2017 Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä Teknologia 17 muodostuu seitsemästä tapahtumasta: Automaatio, Elkom, Hydrauliikka & Pneumatiikka, MecaTec, FinnTec, ToolTec ja Kunnossapito.

Kokonaisuus on Messukeskuksen historian laajin ja samalla Pohjoismaiden suurin teollisuustapahtuma. - Itämeren alueen tärkeimmässä tapahtumassa tapaat alan edustajat, asiakkaat, päättäjät ja toimijat yhdellä kertaa Messukeskuksessa. Saat tuotteesi ja palvelusi esille oikeille ihmisille, rakennat yrityksesi tunnettuutta ja teet kauppaa, kiteyttää Messukeskuksen myyntipäällikkö Kaisa Eskola. Edellinen tapahtuma Teknologia15 oli kaiki puolin menestys. Vuonna 2015 Messukeskus täyttyi yli 11 000 m2 näyttelystä, alan yritysten huippupuheenvuoroista ja seminaareista sekä jopa 14 000 kävijästä. Ajankohtaisina aiheina messuohjelmassa ovat mm. IoT, Cyber security, Mixed virtual reality, AI, teollinen internet, 3D tulostus, tuotannon optimointi, älykkäät sensorit,

Bigdata, automatisoitu liikenne ja paljon muuta. - Tapahtuman tehokas kävijämarkkinointi ja yhteistyö näytteilleasettajien kanssa onnistui ja kävijämäärä nousi reilusti edellisestä kerrasta. Myös kävijöiden tyytyväisyys oli huippuluokkaa, jopa 82% kävijöistä ilmoitti heti tapahtuman jälkeen tulevansa myös 2017 tapahtumaan. Tulemme jatkamaan ja edelleen kehittämään tapahtuman markkinointia ja uskomme sosiaalisen median voimaan perinteisten markkinointikanavien rinnalla, sanoo Eskola.

Hydrauliikka & Pneumatiikka

Hydrauliikka & Pneumatiikka -messuilla kohtaavat kone- ja laitevalmistaja sekä komponenttitoimittajat. Messut esittelee hydrauliikka-, pneumatiikka- ja vesihydrauliikkatuotteita ja -palveluja. - Kohderyhmän muodostavat koneenrakennusyritysten ja tuotantolaitosten hankinnoista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat sekä käyttäjät Suomessa ja lähialueilla. Kannattaa siis lähteä mukaan; hyviä osastopaikkoja on vielä tarjolla, ilmoittaa Eskola.


110

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Danfoss Power Solutionsin Stefan König, Vice President Sales, toivotti vieraat tervetulleeksi mielenkiintoiseen tapahtumaan.

Danfoss Power Solutions Days 2016 -tapahtumaan osallistui Danfoss Power Solutionsin OEM-asiakkaiden suunnittelupuolen ammattilaisia sekä jälleenmyyjien edustajia laajasti eri maista, joita saapui paikalle useana päivänä järjestettyyn tapahtumaan yhteensä yli kaksisataa henkilöä.

Danfoss Power Solutions Days 2016

D

anfoss Power Solutions on maailmanluokan mobilehydrauliikan valmistaja ja toimittaja, jonka tuotteita käytetään laajasti johtavien työkonevalmistajien koneissa ympäri maailman.

Syyskuun lopulla 2016 järjestettiin Danfoss Power Solutions Days 2016 -tapahtuma Tanskassa Nordborgissa, missä sijaitsee Danfoss Groupin pääkonttori ja laajasti eri tuotantolaitoksia kuten mm. PVG -venttiilitehdas sekä hydrauliikan Application Development Center, jonka käytössä on koko hydrauliikkaalan mittakaavassa edistyksellinen laaja testiratakeskus. Tapahtumaan osallistui Danfoss Power Solutionsin OEM -asiakkaiden suunnittelupuolen ammattilaisia sekä jälleenmyyjien edustajia laajasti eri maista, joita saapui paikalle useana päivänä järjestettyyn tapahtumaan yhteensä yli kaksisataa

henkilöä. Lukuisissa hyvissä esitelmissä pääsi kuulemaan hydrauliikkaalaa tällä hetkellä erittäin paljon kiinnostavista aihealueista kuten mm. elektrohydraulisista ohjausratkaisuista, työkoneiden kustomoinnista hydrauliikan avulla, toiminnallisesta turvallisuudesta, lämpötilanhallinnan ratkaisuista, digitaalisuuden yhdistämisestä koneiden kehitykseen sekä lähitulevaisuuden uusista tuotteista joiden avulla työkoneista saadaan suunniteltua entistä tehokkaampia, turvallisempia ja polttoainetaloudellisempia. - Danfoss Power Solutions Days -tapahtuma oli kaikin puolin erittäin onnistunut ja pääsimme esittelemään OEM-asiakkaillemme sekä jälleenmyyjillemme Danfossin vahvaa tekemistä mobilehydrauliikassa. Erityisen paljon asiakkaita kiinnosti hiljattain laajennettu ADC-tuotekehityskeskus testiratoineen, mikä kuvaa hyvin Danfossin panos-

Danfoss Application Development Centerin käytössä Nordborgissa on koko hydrauliikka-alan mittakaavassa edistyksellinen laaja testiratakeskus; lisäksi ADC -testikeskuksia on mm. Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

tusta jatkuvaan tuotekehitykseen. Nordborgin lisäksi testikeskuksia on mm. Yhdysvalloissa ja Kiinassa - niissä kaikissa tehdään yleisen tuotekehityksen lisäksi myös läheistä yhteistyötä tärkeiden asiakkaidemme kanssa, kertoo Mikael Fagerström,

Telematiikan käyttö kasvaa koko ajan ja koneita voidaan ohjata Danfossin ratkaisuilla etänä samoin kuin tehdä niiden vikadiagnostiikkaa sekä myös huoltotoimenpiteitä. Vieraat pääsivät seuraamaan henkilönostimen toimintojen etäsäätöä satelliitin välityksellä.

Danfoss Power Solutionsin Mikael Fagerström (vas.), Distribution Sales Manager Nordic ja Marco De Jong, Director, Distribution Sales EMEA, olivat syystä tyytyväisiä tapahtumaan missä Danfossin mobilehydrauliikan vahvaa tekemistä tuotiin esille tärkeille asiakkaille ja jälleenmyyjille.

Testikeskuksessa tutkitaan hyvin erilaisia työkoneita - kuvassa hieman isompi peltojen ruiskutinkone.


Hydrauliikka-Extra Distribution Sales Manager Nordic, Danfoss Power Solutions. Vieraat pääsivät tutustumaan myös Danfoss PVG -venttiilitehtaan edistykselliseen tuotantoon mistä valmistuu noin 11 000 venttiiliä viikossa. Legendaarisen PVG-venttiilin valmistus alkoi vuonna 1975 ja nyt tuotantoon on tulossa jo 7. sukupolven venttiilit. - Sähköinen ohjaus on venttiileissä tätä päivää ja Nordborgissa valmistetaan myös PVG-venttiileiden ohjaimet. Uusinta kehitystä edustaa kahden karan Danfoss PVX -proportionaaliventtiili, mikä on tulossa markkinoille vuonna 2017. Sillä ohjataan vaikkapa nosturin eri liikkeitä tietenkin hydraulivirralla ja -paineella mutta kun siihen yhdistetään patentilla suojatut integroidut anturit ja ohjelmistotekniikka, se tarjoaa uskomattoman tarkkuuden, nopean reaktioajan ja välittömästi säädeltävät asetukset, sanoo Fagerström.

White on nyt osa Danfossia

Danfoss Power Solution vahvistaa entisestään asemaansa mobilehydrauliikkamarkkinoilla ostettuaan hiljattain White Drive Productsin, millä on vankka markkinaosuus erityisesti hydrauliikkamoottoreissa PohjoisAmerikassa ja myös Kiinassa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

111

Hydrosystem Oy toimii Suomessa valtuutettuna Danfoss –jälleenmyyjänä vastaten myös huoltotoiminnoista. Kuvassa vas. hallituksen puheenjohtaja Arto Haataja ja oik. toimitusjohtaja Jarmo Launiainen keskustelevat Danfossin Mikael Fagertsrömin kanssa uuden PVE EX -ohjausmodulin tuomista mahdollisuuksista PVG-venttiileihin.

Danfoss Power Solutionilla Suomen ja Ruotsin OEM-myyntipäällikkönä toimiva Stellan Wijk (vas.) ja Ponssen suunnittelupäällikkö Anssi Pitkäranta tekivät yhteenvetoa onnistuneesta tapahtumasta.

Venttileiden ohjaukset kehittyvät koko ajan - kuvassa Danfoss PVG 32/16 CAN -venttiili.

Danfoss D1P on uusi avoimen kierron korkeapainepumppu; 145, 193 ja 260 cc (350/400 bar).

Tanskassa Nordborgissa sijaitsee Danfoss Groupin pääkonttori ja laajasti eri tuotantolaitoksia kuten mm. PVG -venttiilitehdas.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

113

Kompaktit hydrauliikkatuotteet kätevästi verkkokaupasta

B

osch Rexroth vahvistaa kompaktien hydrauliikkatuot- teiden asemaa maailman markkinoilla.

Alati kehittyvien innovatiivisten ja teknologisten ratkaisujen avulla saadaan aikaan entistä parempi suorituskyky ja kustannustehokkaat ratkaisut. Jokaiseen tarpeeseen löytyy räätälöidyt ratkaisut. Tekninen tietotaito ja yhteistyö asiakkaiden kanssa antaa strategista etua menestymiseen kompaktien hydrauliikkajärjestelmien saralla. Kompakteissa hydrauliikkatuotteissa on viisi tuotelinjaa: patruunaventtiilit, integroidut venttiililohkot, kuormanpito- ja liikkeenhallintaventtiilit, kompaktit mobileventtiilit ja pienet voimayksiköt. Lisäksi Rexrothilla on laaja valikoima ratkaisuja, joissa näitä on yhdistetty toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Joustavuus

Nykyisillä markkinoilla tarvitaan ainutlaatuisia ja joustavia hydrauliikka- ratkaisuja. Ja laitevalmistajat tarvitsevat nopeita ja kokeneita yhteistyökumppaneita. Rexrothin kompaktit hyd-

Kompakteissa hydrauliikkatuotteissa Bosch Rexrohilla on viisi tuotelinjaa: patruunaventtiilit, integroidut venttiililohkot, kuormanpito- ja liikkeenhallintaventtiilit, kompaktit mobileventtiilit ja pienet voimayksiköt. Katso lisää www.boschrexroth.fi/eshop

rauliikkaratkaisut sopivat tähän rooliin erittäin hyvin. Jokaiseen sovellukseen löytyy teknisesti edistyksellisiä ratkaisuja, niin mobiie- kuin teollisuuspuolella, kuin myös maansiirron, nostolaitteiden, maataloustekniikan ja

metsäteknologian aloilla.

Nopeasti markkinoille

Bosch Rexroth käyttää suuren määrän resurssejaan kehittäessään teknisiä ja toimituksellisia ratkaisuja. Tutkimus ja tuoteke-

hitys tuottavat räätälöityjä ratkaisuja nopeasti asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa laitevalmistajien uusien tuotteiden markkinoille pääsyä. Bosch Rexrothin verkkokau-

passa on lähes 600 kompaktia hydrauliikkatuotetta nopean toimituksen GoTo- tuotevalikoimassa. Ja lisää tuotteita valikoimaan on saatavilla alkuvuodesta 2017. Rekisteröidy jo tänään: www.boschrexroth.fi/eshop

Pikaliittimet vaativiin kohteisiin

Paineilmalle

Hydrauliikalle

Erikoisratkaisuihin

Nesteille Maahantuoja:

PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


114

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Teknologiapäiville oallistui laajasti johtavien kone- ja laitevalmistajien edustajia.

Bosch Rexroth Teknologiapäivät 2016

B

osch Rexroth järjesti Tampereella Teknologiapäivät 5.-6.10.2016. Kyseessä oli korkeatasoinen tilaisuus hydrauliikka-alan asiantuntijoille.

Tapahtumaan osallistui laajasti johtavien kone- ja laitevalmistajien edustajia, joille oli tarjolla kansainvälisiä alustuksia, näkymiä tulevaisuuteen, keskustelua ja verkostoitumista. Teknologiapäivässä olivat mukana myös Robert Bosch ja Bosch Engineering.

 Opetusravintola Eetvartissa järjestetyn tilaisuuden pääteemoina olivat dieselmoottoreiden tulevaisuus (mm. Tier 5) ja päästöjen hallinta, siirtyminen kohti sähköisiä voimansiirtomahdollisuuksia liikkuvissa työkoneissa, automaatio kuten anturit, tutkat ja kamerat käyttäjän apuna, sähköohjattu hydrauliikka sekä energiatehokkaat järjestelmät ja kustannussäästöt. Lisäksi esiteltiin laajasti mielenkiintoisia Bosch Rexrothin uutuustuotteita konevalmistajien tarpeisiin. Kaiken kaikkiaan kuultiin syvällisiä ja erittäin monipuolisia esitelmiä liikkuvien työkoneiden hydrauliikasta.

Bosch Rexroth AG:n Karlheinz Vogl (oik.) ja Edwin Heemskerk kertoivat mm. aksiaalimäntäkoneiden ja venttiileiden uusimmista teknologioista koneenrakentajille sekä elektroniikan ja sähköistymisen tarjoamista mahdollisuuksista.

Bosch Rexroth Oy:n toimialapäällikkö Jaakko Hämäläinen summasi seminaaripäivien esitelmien mielenkiintoista antia.

Vierailu IHA:lla ja mukava iltatilaisuus

Luentojen ja keskustelujen jälkeen vierailtiin Tampereen teknisen yliopiston IHA:n (Intelligent Hydraulics and Automation) tiloissa tutustumassa hydrauliikan tarjoamien mahdollisuuksien tutkimisen viimeisimpiin saavutuksiin. Kyseessä on Pohjoismaiden suurin ja yksi koko maailman johtavista hydrauliikan tutkimuslaitoksista. Mielenkiintoisen vierailun jälkeen siirryttiin Bosch Rexrothin Tampereen tiloihin iltaohjelman pariin.

John Deere Forestryn Ari-Pekka Ketola (vas.) ja Turo Oinonen sekä Sampo Rosenlewin Jari Karen keskustelivat työkoneista lounaalla.

Tampereen teknisen yliopiston IHA:n (Intelligent Hydraulics and Automation) tiloissa vierailtiin tutustumassa hydrauliikan tarjoamien mahdollisuuksien tutkimisen viimeisimpiin saavutuksiin. Kuvassa meneillään työkoneen päästömittausdemo.

Ponsselaiset Timo Julkunen (vas.), Mikko Oinonen ja Anssi Pitkäranta vaihtoivat ajatuksia Bosch Rexrothin Heikki Rusasen ja Sandvik Mining and Constructionin Marko Rounaan kanssa.

Bosch Rexroth Oy:n toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa toivotti hydrauliikka-alan asiantuntijat tervetulleiksi Teknologiapäiville.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

X-FLEX FC500

115

PREMIUM

Erittäin joustava letku, jolla on erinomainen kulutuksen- ja säänkestävyys.

www.letkupalvelu.fi

Rexrothin MCR radiaalimäntämoottorit ovat hidaskäyntisiä mobilehydrauliikan moottoreita, jotka tarjoavat luotettavan ratkaisun hydrostaattiseen voimansiirtoon. Nokkarullan halkaisijan ja nokkarenkaan profiilin välinen suhde on optimoitu siten, että niihin vaikuttavat voimat ovat tasapainossa tarjoten parhaan mahdollisen käyttöiän. Askelmaisen männän muotoilun ansiosta moottorit ovat erittäin kompakteja ja niiden tehopainosuhde on suuri. MCR moottoreita voidaan käyttää sekä avoimessa että suljetussa piirissä.

Bosch Rexroth Oy info@boschrexroth.fi www.boschrexroth.fi


116

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Brevini myy 80 % Power Transmission ja Fluid Power -liiketoiminnoista Danalle

B

revini Group, S.p.A. ja Dana Incorporated (NYSE: DAN) ovat päässeet sopimukseen jossa Dana ostaa 80% Brevinin Power Transmission ja Fluid Power liiketoiminnoista. Dana on maailman johtava valmistaja voimansiirrossa, tiivisteissä ja lämpöenergiateknologiassa parantaen hyötysuhdetta ja tehokkuutta liikkuvan kaluston perinteisissä ja vaihtoehtoisen energian voimansiirtolinjoissa. Palvellen kolmea päämarkkina-aluetta - henkilökulkuneuvot, kuorma-autoteollisuus ja muu ”off highway” liikkuva kalusto. Dana tarjoaa maailman kattavan tuote-palvelutarjonnan laitevalmistajille ja varaosamarkkinoille lähes 100 suunnittelu, valmistus ja tytäryhtiön verkostolla. Dana on perustettu 1904 ja pääkonttori ijaitsee Ohion Maumeessa, yhtiö työllistää yli 23,000 työntekijää 25 maassa ja 6:lla mantereella. 2015 Danan myynti oli lähes $6.1 miljardia. Forbes lehti listasi jälleen kerran Danan yhdeksi Amerikan 100:sta luotettavimmaksi yhtiöksi. Kiitos Brevinin tietotaidon ja kyvykkyyden, yhdistyminen kasvattaa Danan tuoterepertuaaria rinnakkaisilla teknologioilla ja muodostaa Danasta ainoan ”off highway” ratkaisuiden toimittajan kuka pystyy toimittamaan niin voimansiirtolinjan kuin muut toimilaiteratkaisut. Yhdistyminen tuo Danalle tela-alusteisten kaluston teknologian, joka kaksinkertaistaa Danan markkinapeiton ”off highway” kaluston voimansiirtolinja markkinoilla. Se tarjoaa myös teknologia-alustan henkilö- ja kuorma-autoteollisuudessa, auttaen yhtiön kehitystä hybridi- ja sähköistymisteknologiassa. Molempien yhtiöiden asiakkaat hyötyvät kahden yhdistyvän yhtiön toisiaan täydentävistä organisaatioista, sopimus muodostaa voimakkaamman ja monipuolisemman yhtiön, joka palvele heidän tarpeitaan paremmin. - Toimialamme on läpikäymässä muutoksen aikakautta. Brevini ja Danan yhdistyminen muodostaa merkittävän pelurin tälle dynaamiselle markkinalle. Asiakkaamme ja työntekijämme saavat täydellisen yhteensopivuuden Danan kanssa, yhtiön joka tuottaa todellista lisäarvoa sitoutumalla tuotekehitykseen. Danan maailmanlaajuinen asema, ylivertainen toiminta, syvä teollinen tietotaito, asema johtavana toimittajana kasvattaa tuotteidemme profiilia ja markkinapeittoa. Tämä on kulminaatiopiste ”One Brevini” uudistumisprosessille, se edustaa yhteyttä Brevinin loistavaan menneisyyteen ja haluun olla paras tulevaisuudessa, lausuu Renato Brevini, Brevini Group S.p.A pääjohtaja. Sopimuksen mukaan Dana ostaa 80 % Brevinin Power Transmission ja Fluid Power liiketoiminnoista ja sopimus takaa option lunastaa loput 20 % 2020, kauppa

Brevinin tuoteohjelma on täydellinen lisä Danan tuoteohjelmaan.

ei sisällä Brevini Wind Power liiketoimintoja. Kauppa edellyttää tavanomaista hyväksyntää, sen odotetaan vahvistuvan alkuvuodesta 2017. - Brevini vahva ja toimiva liiketoiminta vahvistaa Danan luottamuksen palvella asiakkaita kehittyvällä teknologialla, joka toimitetaan poikkeuksellisella tehokkuudella ja tarkkuudella. Olemme pitkään ihailleet Brevinin poikkeuksellisia tuotteita, keskittymistä asiakkaisiin ja yrityskulttuuria, nämä pääsyyt ja otollinen aika “off highway” kaluston markkinoilla miksi tavoittelimme yhdistymistä, sanoo James Kamsickas, Danan pääjohtaja ja CEO. - Brevinin tuoteohjelma on täydellinen lisä Danan tuoteohjelmaan, auttaa lisäämään Danan asemaa maanrakennuksen, kaivostoiminnan, materiaalinkäsittelyn ja muiden ”off highway” laitteiden valmistuksessa. Brevinin teknologia tuoteohjelma lisää patenttien ja vireillä olevien patenttien määrää 33 %, taaten asiakkaille täyden tuoteohjelman liikkuvan kaluston voimansiirtolinjaan, sanoo Aziz Aghili, Dana Off-Highway Drivetrain Technologies pääjohtaja.

Brevini pähkinänkuoressa

Perustettu 1960, Brevini on Italialainen yritys joka suunnittelee ja valmistaa voimansiirtolaitteita ja hydraulisia järjestelmiä, joita käytetään liikkuvan kaluston ja teollisuuden eri tarpeissa, ydinosaaminen ja tuote on planeettavaihteet. Brevini pääkonttori sijaitsee Reggio Emiliassa ja se työllistää lähes 2300 henkeä maailman laajuisesti tuotantolaitoksissa Italiassa, Saksassa ja Kiinassa, sekä yli 30:ssä tytäryhtiössä ympäri maailmaa. Brevinin raportoitu liikevaihto 2015 oli € 388 miljoonaa euroa (yhdistetty Brevini Power Transmission and Brevini Fluid Power liikevaihto) Liiketoiminta ulottuu kaivosteollisuuden, meriteollisuuden, maanrakennuksen, materiaalin käsittelyn, maatalouden ja uusiutuvan energian tuotantoon käytettävien laitteiden valmistukseen. Monimuotoisten toimialojen tietotaito on mahdollistanut Brevinin yhdistää toimialakokemus ja teknologinen osaaminen uudeksi toimintamalliksi.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

117

Koneosapalvelusta Denison GOLD CUP® -hydraulipumppujen valtuutettu huoltopiste

P

arker Hannifin on myöntänyt Koneosapalvelu Oy:lle Parker HPD:n (hydraulipumppudivisioonan) valtuutetun huoltopisteen statuksen loppuvuonna 2016.

Valtuutetun huoltopisteen asema parantaa vaativissa teollisuuskohteissa käytettävien Denison GOLD CUP -hydraulipumppujen ja -moottoreiden huoltokapasiteettia, sillä valtuutettuja huoltopisteitä on ollut aikaisemmin vain yksi koko Suomessa. - Meillä on vuosikymmenten kokemus mobiilihydrauliikan huoltamisesta ja kunnostustoiminnasta ja olemme viime vuosina määrätietoisesti kehittäneet osaamistamme myös teollisuushydrauliikan huoltoon, kertoo Koneosapalvelun myyntipäällikkö ja teollisuustiimin vetäjä Ossi Nieminen. Koneosapalvelu aloitti Denison GOLD CUP -tuotteiden huoltamisen vuonna 2015. - Vuoden 2016 aikana lisäsimme koeajokapasiteettia, kehitim-

me laatujärjestelmää, koulutimme henkilökuntaa ja syvensimme osaamistamme Denison GOLD CUP -tuotteista tiiviissä yhteistyössä Parkerin asiantuntijoiden kanssa. Kehitystyö tuotti konkreettisen tuloksen, kun saimme valtuutetun huoltopisteen aseman Parkerin maailmanlaajuisessa, korkeatasoisessa huoltoverkostossa. Meitä ilahduttaa, että voimme nyt tarjota teollisuusasiakkaillemme monipuolisempaa huoltopalvelua ja toki omalle, ammattitaitoiselle asentajaporukalle on mukavaa saada uusia haasteita huoltopuolen tuotevalikoiman kehittyessä. Tästä on hyvä ponnistaa alkaneeseen vuoteen ja kehittää edelleen sekä hydrauliikkahuoltoa että hydrauliikkamyyntiä, jotka ovat merkittävä osa Koneosapalvelun liiketoimintaa, toteaa Nieminen.

Hydrauliikan uudet uutiset fluidfinland.fi

Denison GOLD CUP -hydraulipumppuja ja -moottoreita käytetään vaativissa teollisuuskohteissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

118

by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka-Extra

Hydrauliikkaöljyjen kunnonvalvonta - tärkeä osa hydrauliikkajärjestelemien ennakoivaa kunnossapitoa

U

us voidaan tehdä joko suoraan hydrauliikkajärjestelmän korkeapainelinjasta tai vaihtoehtoisesti hydrauliikkasäiliöstä. Laitteilla pystytään analysoimaan myös pullonäytteitä. Mittaustulosten pohjalta annetaan suosituksia jatkotoimenpiteistä.

seiden tutkimusten mukaan noin 80 % häiriöistä ja vaurioista hydrauliikkajärjestelmissä johtuu öljyssä olevista epäpuhtauksista, kuten hiukkaset ja vesi.

Siksi on tärkeää, että järjestelmän käyttäjä tietää, missä kunnossa öljyt ovat, jolloin mahdolliset ongelmatilanteet pystytään ennakoimaan riittävän ajoissa. Seuraamalla säännöllisesti öljyn kuntoa pystyy käyttäjä: - ennakoimaan ja rajoittamaan vauriot -nostamaan hydrauliikkajärjestelmien käytettävyyttä -tehostamaan suodatusta -pidentämään öljyn käyttöikää (optimointi) -pidentämään komponenttien käyttöikää

Kuntoanalyysit Urjalan tehtaan laboratoriossa Monilla ParkerStoreilla on käytössään kannettavia öljyn analyysilaitteita.

-säästämään huolto- ja käyttökustannuksissa. Monilla ParkerStoreilla on käytössään kannettavia analyysilaitteita, joilla pystytään tutkimaan hydrauliikkaöljyn puhtaustaso ja vesipitoisuus. Mitta-

Laajempia öljyn ja suodatinelementtien kuntoanalyysejä on mahdollista tehdä Parker Hydraulic and Fuel Filtration Europe (HFFE) Urjalan tehtaan laboratoriossa. HFFE on marraskuussa 2016 keskittänyt öljyn puhtauteen liittyvät tutkimuspalvelut Urjalan tehtaan laboratorioon, jossa on ensiluokkainen osaaminen ja nykyaikaiset tutkimuslaitteet.

Kohti materiaalien internetiä uuden SSAB SmartSteel -älyteräksen avulla

M

itä jos autossasi, talossasi tai lomakohteeseen sinua kuljettavassa risteilyaluksessa oleva teräs olisi varustettu avaimella koko sen elinkaaren aikana kerääntyviin tietoihin?

Jokainen tuotantoketjun osa voisi kartuttaa näitä tietoja ja hyödyntää niitä, ja viime kädessä loppukäyttäjät - yritykset ja kuluttajat - voisivat olla varmoja tuotteensa laadusta, turvallisuudesta ja kestävyydestä. Millainen olisi yhteiskunta, jos tällainen valmistusketjujen läpinäkyvyys ja jäljitettävyys olisivat arkipäivää? SSAB on saanut hiljattain päätökseen ensimmäisen vaiheen kehitys- ja tutkimusprojektista, jossa tutkitaan älyteräksen (SSAB SmartSteel) konseptia eli digitaalista alustaa, jonka avulla teräkseen voidaan ladata tietoa. Ainutlaatuinen identiteettikoodi yhdistää teräslevyn ja sitä koskevan tiedon ja tarjoaa asiakkaille ja näiden koneille tietoja ja ohjeita siitä, kuinka SSAB:n teräksiä valitaan ja käytetään eri kohteissa. Ajatuksena on jakaa SSAB:n terästietämystä kumppanien kanssa. - Visiomme on pilvipohjainen alusta, joka sisältää arvoketjun eri sidosryhmille ohjeet teräksemme käyttöön. Kun asiakkaat

pääsisivät käsiksi alustalla oleviin tietoihin ja voisivat lisätä niitä, he voisivat hyödyntää terästä mahdollisimman hyvin ja välttää kalliita, aikaa vieviä epäonnistumisia ja virheellistä käyttöä. Yksinkertaisesti sanottuna voisimme näin jakaa teräkseen ja sen käsittelyyn liittyvää osaamistamme asiakkaiden ja koko jalostusketjun käyttöön, SSAB:n tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava johtaja Eva Petursson kertoo. Projektinjohtaja Seija Junnon johtamassa tutkimus- ja kehitystyön pilottihankkeessa SSAB tekee yhteistyötä muun muassa sellaisten kumppaneiden kuin Meyer Turun, Cajo Technologiesin, Aalto-yliopiston, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT:n, DIMECC (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation) ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston kanssa. Ensimmäiset tulokset ovat olleet erittäin lupaavia ja osoittaneet, että materiaalitiedot voidaan tunnistaa automaattisesti. - Etsimme tapoja luoda kestävään kehitykseen perustuvaa lisäarvoa asiakkaillamme esimerkiksi kertomalla laivan hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen kattaen kaikki sen valmistusvaiheet. Jos teräs voisi tarjota kaiken sen valmistus- ja kuljetusketjun aikana kasautuvan tiedon,

se auttaisi meitä merkittävästi ja olisi ensimmäinen askel kohti läpinäkyviä arvoketjuja alallamme, Meyerin Turun-telakan ympäristöpäällikkö Jaana Hänninen kertoo.

Avoin kutsu asiakkaille ja kumppaneille

SSAB on nyt valmis tutkimaan tarkemmin SSAB SmartSteel digitaalisen alustan mahdollisuuksia useampien asiakkaiden ja kumppanien kanssa ja esittääkin avoimen kutsun asiasta kiinnostuville asiakkaille, prosessilaitevalmistajille ja muille toimijoille tulla mukaan kehitystyöhön. Nopeilla kokeiluilla idea jalostuu ja täsmentyy. - Tunnistamme, että ainoa tapa kehittää tätä ideaa kunnolla on tehdä sitä yhdessä muiden yritysten kanssa. Mielestämme yhdessä työskenteleminen on fiksua - kaikki mukana olevat voittavat. Alamme vasta ymmärtää, kuinka tämä voi vaikuttaa kaikkiin arvoketjun toimijoihin ja viime kädessä yhteiskuntaan, jossa elämme, Eva Petursson toteaa.


THIS IS RELIABILITY METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tarjoaa polttoaineen säästöä Lisää käyttövarmuutta Ideaalinen moottorin voimanottoihin

F3 Kuorma-autopumppu sisäänrakennetulla kytkimellä

F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle.

THIS IS THIS IS THIS IS THIS IS RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY solutions.parker.com/F3

THIS IS RELIABILITY Hydraul Ass

Built to order

Parker enables its partners to increase pr protecting the environment. This reflect

the world’s greatest engineering challeng parker.com/hoseassemblies

F3 Kuorma-autopumppu F3F3 Kuorma-autopumppu Kuorma-autopumppu sisäänrakennetulla F3 Kuorma-autopumppu sisäänrakennetulla sisäänrakennetulla kytkimellä sisäänrakennetulla kytkimellä kytkimellä kytkimellä

Tarjoaa polttoaineen säästöä Tarjoaa polttoaineen säästöä Tarjoaa polttoaineen säästöä Lisää käyttövarmuutta Tarjoaa polttoaineen säästöä Lisääkäyttövarmuutta käyttövarmuutta Lisää Ideaalinen moottorin voimanottoihin Lisää käyttövarmuutta voimanottoihin Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorin Ideaalinen moottorin voimanottoihin

F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensäansiosta ansiosta moottorimoottoriF3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin kun sitä tarvitaan. Näin pumppumahdollistaa mahdollistaa voimanotossakin vain, vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu F3 voimanotossakin -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottorivain, kun sitä tarvitaan. pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja Näin melutason sekäpidemmän pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä käyttöiän. voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3 Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pneumatiikkaratkaisut

Täydellinen tuotevalikoima kaikkiin pneumatiikkasovelluksiin

Maailmanlaajuinen tekninen tuki Räätälöidyt ratkaisut Globaalit tuotteet, paikallinen palvelu

Olemme mukana:

Camozzi Air that moves the world

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com Maahantuoja Suomessa:

AVS- Yhtiot Oy Rusthollarinkatu 8 Espoo (ES) - 02270 Finland

Tél. +358 10/6137100 Fax +358 10/6137701 info@avs-yhtiot.fi www.avs-yhtiot.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

121

Merkittävää säästöä paineilmakuluihin T

eollisuudessa käytetään nykyään paljon paineilmaa. Paineilman tekeminen maksaa rahaa, kuluttaa energiaa eikä välttämättä ole aina se paras ratkaisu työkalujen energian lähteeksi ja paineilman tekemisen hyötysuhdekin on vielä huono.

Paineilma on kuitenkin monessa sovelluksessa ainoa käyttökelpoinen ratkaisu eikä siitä päästä helposti eroon, kun korvaavaa ratkaisua ei ole. Mikä siis avuksi?

Paineilman käyttö

Teollisuudessa käytetään paljon paineilmaa. Monikäyttöisyytensä ja yleisen saatavuuden vuoksi sitä käytetään käsityökaluissa ja erilaisissa kuivaus- ja partikkelin poistotehtävissä. Työkalupuolelle paineilman rinnalle on vuosien kuluessa tullut monenlaisia akkukäyttöisiä sähkötyökaluja korvaamaan paineilmatyökaluja hyvällä menestyksellä. Akkuteknologian kehitys ja niiden pienentynyt koko ja paino ovat edesauttanut tätä kehitystä. Mutta mitä uusia ratkaisuja on tarjolla puhallus, kuivaus- ja partikkelinpoistosovelluksiin? Vettä ei voida käyttää monessakaan paikassa puhallustarkoituksiin, kun kyseessä on partikkelien poisto kohteesta ja kohteet ovat arkoja kastumiselle ja sen seurauksena korroosiolle. Ainoa ratkaisu on edelleen paineilman käyttö. Paineilma ei myöskään yleisesti vahingoita puhallettavia kohteita ja se on melko turvallista käsitellä. Yleisesti ottaen kappaleiden kuivaamiseen ja partikkelien poistoon käytetään arvioiden mukaan noin 50-70% paineilmasta, työkalukäyttöihin noin 20-30% ja vuotojen osuus on tästä loput. Paineilman tekeminen kuluttaa paljon energiaa. Eri toimittajien laitteista riippuen paineilmaa tuotetaan edullisimmillaan noin 0,02 - 0,06 eur /m3, jolloin on otettu huomioon tuottamiseen liittyvät kustannukset. Huonon hyötysyhteen vuoksi sivutuotteena on lämpö, joka monesti kesäaikana johdetaan harakoille mikä edelleen huonontaa energiataloutta. Koska paineilmaa ei tietyissä sovelluksissa voida korvata, mutta sen kulutusta olisi tarvetta pienentää säästöjen aikaansaamiseksi, mitä olisit tehtävissä? Jos kuivaus- tai partikkelinpostotapahtumaa voidaan tehostaa ja samalla paineilman kulutusta vähentää, saavutetaan

Parkerin Air Saver -toteutuksen myötä puhallustehokkuus paranee ja ilman kulutusta voidaan vähentää. Korjaamoissa ja työpajoissa on pistoolimallisia paineilmapisteitä, joissa ilmankulutusta voidaan vähentää jopa 35 % Air Saver -yksikön avulla. Tuotantolinjoilla, työstöasemilla ja pesulinjoilla on kiinteäasenteisia puhalluspisteitä, joissa säästömahdollisuus on jopa 50 %.

energiasäästöjä ja säästämme myös hupenevia energiavaroja. Paineilman kulutusta voidaan vähentää esimerkiksi seuraavin toimin: - sammuttamalla laitteet - korjaamalla vuodot - estämällä vuodot / kytkemällä irti laitteet verkosta - painetasojen alentaminen - virtausvastusten vähentäminen optimoimalla putkistot - vaihtamalla suodattimet - pienentämällä puhalluspistoolien suutinkokoja. Kun itse paineilman kulutus vähenee, voivat paineilman aikaansaamiseen käytettävät laitteet olla mitoitettu pienemmiksi ja siten ne ovat myös halvempia. Kun paineilmaa kulutetaan vähemmän, tai sitä tuotetaan vähemmän, säästö näkyy suoraan sähkön kulutuksessa ja se taas yritysten taloudessa. Eli säästö näkyy monessa paikassa. Edellä mainittiin muutamia keinoja paineilman kulutuksen

vähentämiseksi. Kun tahattomat vuodot on tukittu, päästään miettimään, miten hyötykulutusta voidaan pienentää. Jos päädytään helppoon ratkaisuun ja virtausmäärää kuristetaan pistoolin suuttimen kokoa pienentämällä, saattaa kuivaus tai partikkelien poiston tehokkuus kärsiä. Sama tilanne on jos verkoston painetta alennetaan - tällöin myös työkalujen toiminta saattaa häiriintyä.

Pulssittaminen erilaisissa puhalluskäytöissä

Parkerin Air Saver -toteutuksen myötä puhallustehokkuus paranee ja ilman kulutusta voidaan vähentää. Korjaamoissa ja työpajoissa on pistoolimallisia paineilmapisteitä, joissa ilmankulutusta voidaan vähentää jopa 35 % Air Saver -yksikön avulla. Tuotantolinjoilla, työstöasemilla ja pesulinjoilla on kiinteäasenteisia puhalluspisteitä, joissa säästömahdollisuus on jopa 50 %. Tehokkuuden paraneminen

perustuu paineilman pulssittamiseen ja voidaankiin puhua tasaisen ilmavirtauksen sijaan pulssivirtauksesta. Kuvaajasta nähdään virtauksen alussa esiintyvä painepiikki, joka irroittaa likapartikkeleita paremmin kuin tasainen virtaus. Samalla, kun näitä tehokkaita painepiikkejä halutaan tarkoituksella aikaanasaada, paineilman kulutus pienenee, koska paineilman virtaus on hetkellisesti täysin katkaistu. Parker Hannifinin valmistamalla Air Saver -yksiköllä (HASV08G) voidaan kuivaus- ja partikkelien poistotehtävissä paineilman tehokkuutta parantaa huomattavasti. HASV08G-asennetaan suoraan paineilman pistoolin tulopuolelle. Siinä on valmiiksi lähes jokaiseen pistooliin sopiva ¼” -uros- ja naaraskierre, eli asennus onnistuu minuuteissa. Mitään muuta muutosta ei tarvitse tehdä. HASV Air Saver ei tarvitse alennettua verkostopainetta. Air Saverin käyttö mahdollistaa kompressorin käyntiajan lyhenemisen ja melun alentumisen keventäen samalla kompressorin kuormitusta ja ylläpitokuluja. Kaikki tämä saadaan aikaan tinkimättä puhalluspaineesta tai puhdistustuloksesta. Käyttäjä voi säätää pulssitaajuutta 5 ja 15 Hz välillä, mikäli käyttäjä niin haluaa. Air Saver -yksikössä on myös nappi, jolla pussitettu virtaus voidaan muuttaa jatkuvaksi virtaukseksi. Tämä mahdolistaa normaalin paineilmatyökalujen käytön, jos pistooli irroitetaan työkalukäytön ajaksi. Kiinteisiin sovelluksiin löytyvät omat mallit alkaen ASV200 (150 l/min, ANR, 5 bar) aina ASV15000 (15000l/min, ANR, 5 bar) asti. Nämä venttiiilit toimivat heti, kun nille syötetään paineilmaa. Ne eivät tarvitse sähköä toimiakseen. Kiinteistä malleista löytyy myös sähköisesti ohjattavat mallit korvaamaan perinteinen sähköohjattu malli kaksitieventtiilin paineilman virtauksen katkomiseksi. Kun tavallinen kaksitieventtiili vaihdetaan sähköohjattu Air Saveriin, saadaan pussitetulla

virtauksella vielä lisäsäästöä kaksitieventtiilin toimintaan verrattuna. Tyypillisiä kohteita näille kiinteästi asennettaville yksiköille ovat työstökoneet, pakkauslinjastot, pesulinjastot ja kohteet, joissa nyt on paineilmasuutin puhaltamanssa nestettä tai partikkeleita irti linjalla kulkevista tuotteista. Testiasennuksessa USAssa, Air Saver yksikkö asennettiin 50 paineilmapistooliin koko tuotantolinjan osuudella. Testijakso antoi rohkaisevia tuloksia. Käyttöasteen ollessa 120 min päivässä 5 barin syöttöpaineella, laskettiin 240 työpäivän tuovan säästöjä sähkölaskussa noin 5500 euron edestä. Tästä voimme laskea takaisinmaksuajan Air Saver -yksikölle. Takaisinmaksuaika on noin puolitoista vuotta. Oheisessa listassa on mainittu muutamia potentiaalisia kohteita Air Saver-tuotteille: - automaalamot ja autokorjaamot HASV08G - konepajateollisuus HASV08G, ASV - kunnossapitoteollisuus HASV08G, ASV - kaivosteollisuus HASV08G, ASV - puuteollisuus HASV08G, ASV - painoteollisuus HASV08G, ASV - elektroniikkateollisuus HASV08G, ASV - lasiteollisuus HASV08G, ASV

Merkittäviä säästöjä

Testiasennuksessa USAssa, Air Saver yksikkö asennettiin 50 paineilmapistooliin koko tuotantolinjan osuudella. Testijakso antoi rohkaisevia tuloksia. Käyttöasteen ollessa 120 min päivässä 5 barin syöttöpaineella, laskettiin 240 työpäivän tuovan säästöjä sähkölaskussa n. 5500 euron edestä. Tästä voimme laskea takaisinmaksuajan Air Saver yksikölle helposti: 5500 eur / 50 yksiköllä on 110 eur / yksikkö. Takaisinmaksuaika on siten noin vuosi tai maksimissa puolitoista.

Tehokkuuden paraneminen perustuu paineilman pulssittamiseen ja voidaankiin puhua tasaisen ilmavirtauksen sijaan pulssivirtauksesta. Kuvaajasta nähdään virtauksen alussa esiintyvä painepiikki, joka irroittaa likapartikkeleita paremmin kuin tasainen virtaus. Samalla, kun näitä tehokkaita painepiikkejä halutaan tarkoituksella aikaanasaada, paineilman kulutus pienenee, koska paineilman virtaus on hetkellisesti täysin katkaistu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto


2016

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

123

Talven jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti numero 1/2017 painetaan 3.3.2017 Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi

A U T A A L I H AN K UNTIJALTA I ASIANT T S A V A T T E T O LU Sto

igipiirturit neridge – D

ISE ILMULAUT KOOTDILL

STIK PO

”MArkkoAka1up6as”ta

A

vain ve

r Vaihtopiirtseut k ja korjau

it

tallentimet Winycam -ajo

, Ohjelmistojatetälatausratkaisut stallennu

ät rvalaitejärjestelm Mobileye -tu

Dignita kometrit Alkolukot ja al

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI » PIIRL A.FI PIIRL A@PIIRL A.FI » 017 283 1595


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUTUU-pSa!ikkainen 6x6

Markkinoiden ainoa 2

Telasarja lisävarusteena.

REKISTERÖITY KAHDELLE

UUSI BIG BOSS 2017 SPORTSMAN 570 EPS 6X6 EUT • Rekisteröity 2-paikkaiseksi EUT-traktoriksi • Automaattisesti ja nopeasti kytkeytyvä 100 % HighPerf. 6x6-veto • Sähkötoiminen EPS-ohjaustehostin • EBS-moottorijarru ja ADC-alamäkijarru • Luotettava ja taloudellinen 44 hv -moottori • Kippilava (340 kg) • Extra tiheä voimansiirron välitys Sh. 15 990 € + tk.

Peräkärry kaupan päälle.

POLARIS.FI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.