Metsäalan Ammattilehti 5/2016

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

32.

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

32 vsk. 1986-2017

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 5/2017

Metsäkonealan hyvä veto jatkuu

säästä 20 % työajastasi.

Paljon asiaa puutavara-autoista

Fomatec lajittelupankko parantaa ja tehostaa puun lajittelua sekä nopeuttaa erityisesti sekapuumetsien puunajoa.

Tärkeintä meille on asiakastyytyväisyys.

Fomatec lajittelupankko tehostaa metsäkoneurakoitsijan työn tuottoa konetuntia kohden, kun hakkuun puulajit lajitellaan keräysvaiheessa. Vankkarakenteiselle lajittelupankolle annamme täyden kestävyystakuun.

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

Ammattilaisen teräketjuhuolto Fomatec huoltaa ja teroittaa metsäkoneurakoitsijan teräketjut. Noudamme harvesterin teräketjut toimipaikastasi tai suoraan työmaalta ja palautamme ne takaisin terävinä. Jakeluauton ansiosta tavoitamme sinut sujuvasti eri puolilta Suomea. Palveluumme sisältyy ketjujen puhdistus, kuntotarkastus, korjaus, teroitus ja ketjujen öljyäminen. Toimitamme huollon yhteydessä uudet laipat, teräketjut, öljyt sekä merkkausvärit. Suunnitellaan yhdessä yrityksesi tarpeisiin sujuva terähuolto.

www.fomatec.fi Fomatec oy . KisällinKujA 9, 70780 KuOPiO . P. 040 751 9920, 040 847 1634 (myynti)

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE 10W

MARKKINOIDEN PARAS KANTAVUUS

TEHOKAS JA MAASTOA SÄÄSTÄVÄ PONSSE 10W on pienemmän pintapaineensa ansiosta ratkaisu pehmeiden maiden puunkorjuuseen. Takatelin perään kiinnitetään kolmas pyöräpari ja olosuhteisiin soveltuvat telat. Näin saadaan kymmenpyöräinen kuormatraktori, jolla kuormat kulkevat vaivatta upottavissakin leimikoissa. SUUREMMAN TELAPINTA-ALANSA ANSIOSTA PONSSE 10W vähentää ajourapainumia. Voit ajaa koneella suurempia kuormia ja useammin samalla ajouralla kuin perinteisellä koneella. Sekä tuottavuus että vuosittainen tehollinen työaika kasvavat.

PONSSE OYJ

Ponssentie 22 74200 Vieremä puh. 020 768 800

OPTIMAALINEN KANTOKYKY toteutuu hydraulisesti nousevalla ja laskevalla PONSSE 10w -akselilla, jonka avulla voit painattaa viimeistä rengasparia maaston mukaan. Paino jakautuu PONSSE 10w -koneessa optimaalisesti etu- ja takarungon kesken. TEHOT IRTI NYKYKALUSTOSTA yksinkertaisella ja toimintavarmalla oivalluksella.

Metsäkoneyrittäjän paras ystävä www.ponsse.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomen metsäteollisuuden kilpailukyky on riippuvainen toimivasta tieverkosta

T

uore raportti toteaa Suomen tieverkon mahdollistavan metsäteollisuuden 12 mil- jardin euron vuotuiset vientitulot. Toimivalla logistiikalla ja tieverkolla on keskeinen merkitys toimialan kilpailukyvylle.

WSP Finland Oy:n selvitys tieverkon ja sen osien merkityksestä eri toimialojen kuljetusketjuille on julkistettu. Metsäteollisuus on yksi selvityksen rahoittajista. Tavoitteena oli selvittää eri kuljetusvirtojen jakaantumista tieverkolle sekä kuljetusvolyymien että kuljetettavan tavaran arvon perusteella.

Metsäteollisuus käyttää koko tieverkkoa aktiivisesti

Selvityksessä tarkasteltiin tieverkon merkitystä metsäteollisuudelle koko toimialan tasolla. Lisäksi tukki- ja kuitupuun, paperimassan ja sellun, paperin, kartongin ja painotuotteiden, mekaanisen metsäteollisuuden sekä hakkeen, purun ja energiapuun kuljetuksia tutkittiin omina kokonaisuuksinaan. Raportti vahvistaa tieverkon keskeisen merkityksen metsäteollisuuden kilpailukyvylle ja kuljetusketjulle. Sen mukaan toimiva tiestö mahdollistaa toimialan 12 miljardin euron vuotuiset vientitulot. Toimiala käyttää kattavasti Suomen koko tieverkkoa. Alan kuljetukset muodostavat 28 % maamme koko tiekuljetussuoritteesta. Kilohinnaltaan arvokkaamman tavaran

kuljetuksia on eniten pääteillä, kun volyymi puolestaan jakaantuu laajemmin koko tieverkolle. Raaka-ainekuljetuksia on paljon alemmalla tiestöllä, mutta myös pääteillä. Tuotekuljetukset keskittyvät lähinnä päätieverkolle. Yleisten teiden lisäksi yksityinen tieverkko ja metsätiet ovat oleellinen osa metsäteollisuuden kuljetusketjua. Metsäteollisuuden vuotuisista, noin 80 miljoonan tonnin kuljetusvolyymeista Suomen sisällä 75 % on tiekuljetuksia. Investoinnit nostavat kuljetusmääriä vuositasolla useita miljoonia tonneja.

Väylänpidon suunnitteluun ja rahoitukseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Kuluvalla hallituskaudella väylien kunnossapitoon on panostettu kiitettävästi. Oleellista on saada kunnossapitorahoitus pysyvästi kestävälle tasolle. Tämä edellyttää vähintään 200 miljoonan euron korotusta vuosirahoitukseen sekä yksityisteiden rahoituksen turvaamista. Lisäksi on välttämätöntä lisätä pitkäjänteisyyttä väylänpidon suunnittelussa ja rahoituksessa esimerkiksi 10-12 vuoden pitkän tähtäimen toimenpide- ja rahoitusohjelmalla.

Metsäteollisuus ry:n tiedote

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

32 vsk. 1986-2017 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen, puh. (050) 464 7972 tero.lahtinen@ammattilehti.fi

20.000 kpl.

19.031 kpl.

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

4 KONEURAKOINTI

Aasian merkitys kasvaa metsäteollisuuden ulkomaankaupassa

V

uonna 2016 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 11,4 miljardia euroa, mikä kattoi 22 % Suomen tavaraviennistä. - Suomen tavaraviennin reaaliarvo on laskenut verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon. Metsäteollisuustuotteiden osuus koko tavaraviennistä on kuitenkin ollut samaan aikaan nousussa, sanoo tutkija Eeva Vaahtera Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Valtaosa tuontipuusta Venäjältä

Luken Metsäteollisuuden ulkomaankauppatilaston mukaan vuonna 2016 Suomeen tuotiin raaka- ja jätepuuta 9,8 miljoonaa kuutiometriä. Tuonnin arvo oli 343 miljoonaa euroa. Eniten tuotiin koivukuitua (4,6 milj. m³), haketta (2,5 milj. m³) ja kuusikuitua (0,6 milj. m³). Tärkeimmät tuontimaat olivat Venäjä, Viro ja Latvia. Valtaosa tuontipuusta tuli Venäjältä, noin 85 %. Venäjältä ja Latviasta tuotiin pääasiassa koivukuitua ja haketta. Virosta tuotiin haketta ja kuusikuitua. Viime vuoteen ver-

Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 2016.

rattuna puuntuonnin määrä kasvoi 2 %. Koivukuidun tuonti kuitenkin laski 3,3 %, mutta hakkeen (0,9 %) ja kuusikuidun (19,1 %) tuontimäärät kasvoivat. Raaka- ja jätepuun viennin arvo oli 89 milj. euroa vuonna 2016. Määrällisesti eniten vietiin havupuuta (0,9 milj. m³) ja haketta (0,2 milj. m³). Tärkeimmät vientimaat olivat Ruotsi (80 % viennistä) ja Egypti (6 %).

raa vietin maailmalle 1,6 mrd. euron arvosta. Kaikkiaan metsäteollisuustuotteiden viennin arvo laski reaalisesti 0,4 % verrattuna viime vuoteen. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo väheni 2,1 % vuoteen 2015 verrattuna. Puutuoteteollisuuden vienti kasvoi 5,5 %.

Metsäteollisuustuotteiden osuus oli 22 % Suomen tavaraviennistä

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 11,4 mrd. euroa vuonna 2016 mikä oli 22 % koko Suomen tavaraviennistä (51,9 mrd. eur). Merkittävimmät vientituotteet olivat paperi (4,2 mrd. eur), kartonki (2,4 mrd. eur) ja massa (1,8 mrd. eur). Sahatava-

Aasian merkitys kasvaa

vientituloista 66 % tulee Euroopasta. Tärkeimmät vientimaat olivat Saksa ja Britannia. Saksaan vietiin massa- ja paperiteollisuuden tuotteita 1,62 ja puutuoteteollisuuden tuotteita 0,24 miljardilla eurolla. Britanniaan vietiin massa- ja paperiteollisuuden tuotteita 0,70 miljardilla eurolla. Puutuoteteollisuuden vienti Britanniaan (0,26 mrd. eur) oli hieman suurempi kuin Saksaan. Kolmanneksi tärkein kauppakumppani oli Kiina, jonne metsäteollisuustuotteita vietiin 0,84 miljardin euron arvosta. Euroopan osuus metsäteollisuustuotteiden viennissä on laskenut ja Aasian osuus noussut viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2016 lähes viidesosa metsäteollisuuden vientituloista oli peräisin Aasiasta. Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,4 mrd. euron arvosta. Arvoltaan suurimmat tuontiartikkelit olivat massa (0,24 mrd. eur), paperi- ja kartonkijalosteet (0,24 mrd. eur) sekä huonekalut (0,23 mrd. eur). Tärkeimmät kauppakumppanit metsäteollisuustuotteiden tuonnista olivat Ruotsi, Viro ja Brasilia.

Metsäteollisuustuotteden

Yli 30 vuoden kokemuksella.

AIDOT AMMATTILEHDET by ammattilehti.fi

METSÄALAN 32.

by ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

vuosik

erta

1986-2017

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 4/2017

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 2/2017

by ammattilehti.fi

260

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

Puunajossa hyvä vauhti päällä

sivua!

Paljon asiaa pneumatiikasta Kone- ja laitevalmistus hyvässä vauhdissa

Ammattilehti koeajaa kalustoa

John Deere tunnetaan uraauurtavista innovaatioista. Älykäs puominohjaus on jo mullistanut John Deere -kuormatraktoreiden käytön ja vie nyt myös harvestereiden käytön aivan uudelle tasolle. Puomin kärkiohjaus on saatavana 1270G-harvesterin CH7-puomiin.

172

Hydrauliikan uudet tuulet

Asiaa pehmeiden maiden korjuusta

KÄRKIOHJAUS HARVESTEREILLE

SYKSY 2017

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

sivua!

AMMATTILEHTI

32 vsk.

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

JohnDeere.fi

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

www.kivirock.fi

Paljon mielenkiintoista koneasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

KIVIROCK 2/2017

1

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Stora Enso investoi 94 miljoonaa euroa Uimaharjuun ja Imatralle vauhdittaakseen kasvua uusiutuvissa materiaaleissa

S

tora Enso investoi 94 miljoonaa euroa uusiutuvien materi- aalien kasvun vauhdittamiseen sekä kuluttajapakkauskartongin ja biomateriaalien kilpailukyvyn parantamiseen.

Summasta käytetään 52 miljoonaa euroa Uimaharjussa sijaitsevan Enocellin tehtaan liukosellukapasiteetin kasvattamiseen ja 42 miljoonaa euroa kemihierteen (CTMP) saatavuuden parantamiseen Imatran tehtailla. - Jatkamme muutostamme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. Investoidessamme tehtaisiimme Suomessa odotamme, että maan vientiteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky pystytään turvaamaan ja sitä voidaan jatkossa parantaa edelleen, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Investointeja fossiilisia raaka-aineita korvaaviin uusiutuviin materiaaleihin

Stora Enson Biomaterials-divisioonaan kuuluva Enocellin tehdas muutetaan valmistamaan jatkossa vain liukosellua. Havupuusellun valmistus loppuu investoinnin myötä kokonaan. Tehtaan vuotuinen liukosellukapasiteetti tulee olemaan 430 000

tonnia josta 185 000 tonnia valmistetaan lehtipuusta ja 245 000 tonnia havupuusta. Investointi on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2019 jälkipuoliskolla. Sen odotetaan ylittävän Biomaterials-divisioonan käyttöpääoman tuoton (ROOC) 15 prosentin tavoitteen, ja sillä odotetaan olevan positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Liukosellua voidaan käyttää korvaamaan puuvillaa ja erilaisia öljypohjaisia materiaaleja, kuten polyesteriä. Tuotesegmentin kasvu on alan keskiarvoa nopeampaa. Taustalla on kuitukankaiden kasvava kysyntä ja tekstiiliteollisuuden kiinnostus viskoosia ja muita vastaavia materiaaleja kohtaan. - Tavoitteenamme on parantaa sellun tuotejakaumaamme, jotta pystymme erottautumaan ja säilyttämään kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä. Pohjoismaissa sijaitsevissa tehtaissamme keskitymme erikoisempiin sellulaatuihin, kuten revinnäis- ja liukoselluun. Investointi tukee samalla Enocellin tehtaan muutosta integroiduksi, uudenlaisia biopohjaisia kemikaaleja valmistavaksi biojalostamoksi, sanoo Stora Enson Biomaterials -divisioonan johtaja Markus Mannström. Consumer Board -divisioonaan kuuluvilla Imatran tehtailla investoidaan uuteen CTMP-mas-

san kuivaimeen, pulpperiin ja selluvaraston laajennukseen. Tavoitteena on parantaa CTMP -massan saatavuutta ja vauhdittaa mikrokuitusellun (MFC) kaupallistamista. Poikkeuksellisen hyvän lujuutensa ja täysin uusiutuvien raaka-aineiden ansiosta MFC soveltuu uusiutumattomia materiaaleja, kuten muovia, paremmin moniin eri käyttötarkoituksiin. Hanke on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Investoinnin odotetaan ylittävän Consumer Board -divisioonan käyttöpääoman tuoton (ROOC) 20 prosentin tavoitteen, ja sillä odotetaan olevan marginaalinen vaikutus liikevaihtoon. - Investointi edistää nestepakkaus- ja elintarvikekartonkien kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi se tukee meneillään olevaa mikrokuituselluinvestointia. Sen myötä pystymme vastaamaan asiakkaiden kysyntään ratkaisuilla, jotka mahdollistavat pienemmän raaka-aineiden kulutuksen, kestävämmät ja kevyemmät pakkaukset sekä uusiutuvien päällysteiden käytön, sanoo Stora Enson Consumer Board -divisioonan johtaja Annica Bresky. Molemmat investoinnit sisältyvät Stora Enson investointiarvioon.

KONEURAKOINTI 5

Tila alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

Stora Enson Veitsiluodon tehtaan investointi jätevesipäästöjen vähentämiseen valmistui

S

tora Enson 13 miljoonan euron investointi Veitsiluodon sellutehtaan jätevesipäästöjen vähentämiseen ja kustannus- ja energiatehokkuuteen on valmistunut. Investoinnin avulla uudistettiin sellutehtaan ruskean massan pesuprosessia ja modernisoitiin happivalkaisua.

Stora Enson Veitsiluodon sellutehtaan muutoksien avulla kemikaalien ja energian kulutus vähenee sekä selluprosessissa

että poistovesien käsittelyssä. Uudistuksien jälkeen sellutehtaan poistovesiin liukenevan puun määrä ja siitä johtuva kemiallinen hapenkulutus tehdasta ympäröivällä merialueella vähenevät. Investoinnilla on positiivinen vaikutus myös sellun laatuun. - Uudistusten avulla Veitsiluodon sellutehtaan tuotanto on entistä tasaisempaa. Tuotannon sujuvuus helpottaa niin veteen kuin ilmaankin suuntautuvien ympäristövaikutusten hallintaa, sillä suurimmat ympäristöhaitat liittyvät aina häiriötilanteisiin,

sanoo Juha Mäkimattila, Stora Enson Veitsiluodon tehtaan johtaja. Investointi liittyy EU-komission hyväksymiin parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa edellyttäviin BAT-vaatimuksiin. Stora Enson Veitsiluodon tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 380 000 tonnia valkaistua koivuja havusellua, 790 000 tonnia tulostus-, kirjekuori-, kouluvihko- ja lomakepapereita sekä päällystettyä aikakauslehtipaperia ja 200 000 m3 mäntysahatavaraa. Veitsiluodon tehdas työllistää noin 590 henkilöä.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

UPM etenee kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä

U

PM etenee biokemikaaliliiketoimintansa kehittämisessä ja arvioi mahdollisen biojalostamon rakentamista Frankfurt-Höchstin kemianteollisuuden yritysalueelle Saksaan. Täysin uudenlainen biojalostamo hyödyntää uusinta teknologiaa ja kestävää puuraaka-ainetta innovatiivisella tavalla. Hankkeen taustalla on kattava, yli

viiden vuoden teknologiakehitystyö ja pilotointi. Suunnitteilla oleva teollisen mittakaavan biojalostamo pystyisi tuottamaan puupohjaisesta raaka-aineesta vuosittain noin 150 000 tonnia bio-monoetyleeniglykolia (bMEG), bio-monopropyleeniglykolia (bMPG) sekä ligniiniä. Tuotanto perustuisi keski-eurooppalaisista kestävästi hoidetuista metsistä saatavaan lehtipuuhun. Bio-monoetyleeniglykolia

voidaan käyttää muuan muassa tekstiileissä, pulloissa, pakkausmateriaaleissa sekä jäänpoistonesteissä. Bio-monopropyleeniglykolin käyttöalueita ovat esimerkiksi komposiitit, lääketeollisuuden tuotteet, kosmetiikka ja pesuaineet. Ligniiniä voidaan käyttää puupohjaisten tuotteiden sideaineena käytettävissä hartseissa sekä muoveissa, vaahdoissa ja päällysteaineissa. www.arilahtiky.fi


6 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneyrittäjien markkinakysely ja kannattavuusselvitys:

Koneyritysten taloustilanne on parantunut hieman

K

onetyöalojen kannattavuus on keskimäärin yhä heikko, vaikka se onkin hieman parantunut. Kannattavuus vaihtelee paljon yrityksittäin. Omavaraisuusaste on parantunut kautta linjan ja maksujärjestelyt ovat lievästi vähentyneet.

Yleisestä linjasta poikkeaa turpeen tuotanto, sen kannattavuus romahti viime vuonna. Turvetuotanto kokee poliittisten päätösten, kysynnän laskun ja huonojen nostosäiden vaikutukset samanaikaisesti. - Turpeen kysyntä on vähentynyt noin puoleen viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden keskimääräisestä tasosta ja tuotantoa on vähennetty. Kun tähän yhdistetään viimeksi kuluneiden kolmen vuoden kehnot säät, lopputulos on karua luettavaa. Turvetuotantoalan koneyritysten tulostaso romahti viime vuonna reilusti pakkaselle. Kulunut kesä ei tilannetta helpottanut, Koneyrittäjien liiton puheenjohtaja Asko Piirainen sanoo. Turvetuotantoon vaikuttavat poliittinen ohjaus sekä tuotantoon liittyvän lainsäädännön muutokset. - Turvetuotantoalueiden luvitus on vaikeutunut ja kallistunut ja etenkin pienten itsenäisten turvetuottajien asema on huonontunut. Syynä on taannehtivasti voimaan tulleet kiristykset ympäristölupamääräyksiin ja niistä johtuva kustannusten nousu. Esimerkiksi jo tuotannossa olevien pienten alle 10 ha:n tuotantoalueiden uudelleen luvittaminen ja siitä johtuvat kohtuuttomat kustannukset ovat yrittäjille kestämättömiä, Piirainen toteaa. Turvetuotanto työllistää yhä merkittävästi etenkin Pohjanmaalla. Työtä voisi olla enemmänkin tarjolla. - Olemme lyhyessä ajassa menettäneet turpeen tarjoamia työmahdollisuuksia noin 2000 henkilötyövuoden verran. Näillä työvuosilla voisi korvata tuontienergiaa ja vaikutus jäisi aluetalouksiin. Sahaamme Suomessa

Metsäalalla investointien määrä keskiarvona oli keskimääräistä korkeampi, 15,3 prosenttia liikevaihdosta. Tämän perusteella voidaan arvioida, että vuonna 2016 koko puunkorjuualalla on investoitu uuteen metsäkonekalustoon noin 110-120 miljoonaa euroa.

omaa oksaamme. Odotamme poliitikkojen, viranomaisten ja kuntien omistamien energiayhtiöiden löytävän keinoja, jotta turpeen ja myös metsähakkeen tuotanto voidaan turvata. Negatiivinen kierre on saatava katkaistua, Piirainen toteaa.

Tuloksenteko on heikkoa

Keskimäärin koneyritysten tuloskunto on heikko. Koneyrittäjien kannattavuusselvityksen mukaan koneyritysten palkkakorjattu liiketulostaso oli vuonna 2016 päättyneillä tilikausilla toimialasta riippuen -4 prosentista +3 prosenttiin. Metsäalalla liikevoitto oli 2 prosenttia ja maarakennusalalla 1,6 prosenttia. Turveala notkahti -4 prosentin tasolle. Palkkakorjattu liiketulos on saatu tekemällä aineiston yritysten tuloksiin palkkakorjaus, jolla otetaan huomioon yrittäjän oma palkka. Koneyritysten kannattavuus vaihtelee suuresti yrityksittäin. Kaikilla koneurakoinnin toimialoilla on hyvin menestyviä yrityksiä, mutta keskimäärin tulostaso on heikko. - Pidämme hyvänä liiketulostasona 10 prosenttia. Sen yli pääsi metsäalan yrityksistä joka

kuudes ja maarakennusalalla joka viides, Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola kertoo. Koneyrittäjien liiton kannattavuusselvityksessä on seurattu samoja jäsenyrityksiä vuodesta 2012. Nyt mukaan saatiin 603 yrityksen tilinpäätöstiedot. Näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2016 päättyneellä tilikaudella. Tasearvojen muutoksen perusteella vuosittaiset investoinnit konekalustoon, rakennuksiin ja muihin hyödykkeisiin ovat näissä yrityksissä olleet yli 86 miljoonaa euroa vuodesta 2015 vuoteen 2016. Se oli runsaat 13 prosenttia selvityksessä mukana olleiden yritysten liikevaihdosta. - Metsäalalla investointien määrä keskiarvona oli keskimääräistä korkeampi, 15,3 prosenttia liikevaihdosta. Tämän perusteella voidaan arvioida, että vuonna 2016 koko puunkorjuualalla on investoitu uuteen metsäkonekalustoon noin 110-120 miljoonaa euroa. Markkinatilannekyselyssämme selvitimme yrittäjien investointeja. Niitä on tehty ennen kaikkea koneisiin ja ne ovat lähinnä korvausinvestointeja,

Jaakkola sanoo.

Yritysten maksujärjestelyt eivät ole lisääntyneet

Yritysten talouden tilaa selvitetään markkinatilannekyselyssä kysymällä kassavarojen riittävyyttä sekä maksukäyttäytymistä eli laskujen ja lainojen järjestelytarvetta ja sekä oman palkan maksamista. - Kassavarojen riittävyyttä olemme selvittäneet kysymällä erityisrahoitustarvetta lähikuukausina. Noin joka kolmas yritys on viime vuosina ilmoittanut erityisrahoitustarpeista. Nyt lukema oli 24 % eli suunta on parempaan päin, Jaakkola kertoo. Laskujen maksun viivästyttäminen kuvaa kassavarojen riittävyyttä kyselyhetkellä. Tämän syksyn kyselyssä kaikista yrityksistä 28 prosenttia ilmoitti joutuneensa viivästyttämään laskujensa maksua. Metsä- ja maarakennusaloilla lukema oli lähes sama.

Näkymät paranemaan päin

Koneyritysten palveluiden kysyntä puoli vuotta eteenpäin on hieman paranemaan päin.

Noin puolet yrityksistä odottaa kysynnän pysyvän entisellään, mutta etenkin metsäalalla noin kolmannes yrityksistä odottaa paranevaa ja vain harva heikkenevää kysyntää. Maarakennusalalla odotukset ovat maltillisemmat, mutta sielläkin nousua odottavien määrä on lisääntynyt viime vuodesta. Näkemykset koneurakoinnin hintojen kehittymisestä ovat vakaat, mutta nousuviritteiset. Nousua arvioivien osuus on kasvanut ja laskua arvioivien vähentynyt. Suuri osa urakointiyrityksistä odottaa urakointihintojen pysyvän ennallaan. Koneyrittäjien liiton markkinatilannekysely tehtiin syyskuun lopulla. Siihen vastasi 279 haketus-, maarakennus-, metsäparannus-, puunkorjuu- ja turveyrittäjää. Koneyrittäjien liitto teetti kesällä 2017 konetyöalojen kannattavuusselvityksen BSH Partners Oy:llä kaupparekisteritietoihin perustuen. Selvitys perustui vuosina 2012-2016 päättyneiden tilikausien tilinpäätösaineistoihin. Se kattoi 603 Koneyrittäjien liiton jäsenyritystä. Kohdejoukko on ollut sama koko tarkastelujakson.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Lakiuudistus toi myönteistä henkeä metsäalalle

V

uonna 2014 uudistuneen metsälain keskeisenä lähtö- kohtana oli metsänomistajan omien tavoitteiden entistä parempi huomioon ottaminen metsien käsittelyssä. Tapion tekemä selvitys toi esille, että uudistuksen mahdollistamien, uusien metsänkäsittelymenetelmien soveltaminen käytäntöön on ollut jopa yllättävän varovaista. Metsäammattilaisten kokemusten mukaan uudistuksella on ollut kuitenkin myönteinen vaikutus metsäalan imagoon.

Tapio on selvittänyt, millaisia vaikutuksia metsälain uudistamisella on ollut tähän mennessä käytännön metsätalouteen. Aineistoa selvitykseen saatiin Suomen metsäkeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja eräiltä yrityksiltä. Lisäksi haastateltiin metsäammattilaisia. Lakiuudistus teki jatkuvasta kasvatuksesta tasavertaisen vaihtoehdon perinteiselle uudistushakkuisiin perustuvalle kasvatustavalle. Jatkuvaan kasvatukseen tähtäävien hakkuiden osuus on edelleen varsin vähäinen, vaikka se onkin kasvanut 2014-2016. Metsänkäyttöilmoi-

tuksiin jatkuvan kasvatuksen hakkuita merkittiin vuonna 2016 noin 9 300 hehtaarille. Koko hakkuualasta, johon sisältyvät sekä kasvatus- että uudistushakkuut, tällaiset hakkuut muodostivat alle 0,7 prosenttia EteläSuomessa ja noin kolme prosenttia Pohjois-Suomessa. Metsäammattilaiset korostivat, että vaihtoehdot ovat lisänneet avohakkuita välttävien metsänomistajien kiinnostusta metsätalouteen. Uudistetun metsälain perusteella tasaikäisrakenteisten metsien harvennuksissa voidaan nyt käyttää vapaasti ala- ja yläharvennusta metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. Yläharvennuksen osuus on arvion mukaan vajaa kolme prosenttia kaikista harvennuksista. Metsänhoidon suositusten pohjalta arvioituna yläharvennusta olisi todennäköisesti mahdollista soveltaa taloudellisesti kannattavasti nykyistä useammalla kohteella. Metsänhoitotöiden tai hakkuiden toteutuksen laadussa ei voitu havaita olennaisia laadullisia muutoksia, koska tarkasteluajanjakso, kolme vuotta, on metsätalouden mittakaavassa erittäin lyhyt. Käytännön toteutuksessa metsäammattilaiset pitävät metsäsertifiointia ja metsänhoidon suosituksia keskeisi-

nä toimintaa ohjaavina ja laatutasoa määrittävinä tekijöinä. Metsälakiuudistus ei poistanut metsän uudistamisvelvoitetta päätehakkuun jälkeen, mutta uudistamiselle asetetut vaatimukset väljentyivät pääosin. Uuden taimikon perustamistoimenpiteistä ja nuoren taimikon jälkihoidosta tulee edelleenkin huolehtia. Metsänuudistamistöiden mahdollisista laiminlyönneistä on yksittäisiä merkkejä,

mutta eri toimijoiden näkemykset tästä ovat ristiriitaisia eikä seurantatieto ole vielä riittävää. Metsälain 10 §:n kohteiden huomioon ottaminen on omaksuttu jo ennen metsälakiuudistusta eri toimijoiden metsätalouden toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen käytäntöihin. Uudistuksen tuomat muutokset ovat olleet toimijoiden kannalta vähäisiä. Uusia käsittelytapoja on kou-

lutettu toimijoille ja useat yritykset ovat ottaneet uusia palveluita valikoimaansa. Kaiken kaikkiaan metsälain uudistuminen on tuonut käytännön metsätalouteen kaivattua joustavuutta mahdollistamalla vaihtoehtoisia metsänkäsittelytapoja. Jatko näyttää, miten hyvin näitä osataan hyödyntää. Artikkelin kirjoittaja: Puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen, TAPIO OY

Telat tiukalle kertavedolla

Terosa Tela-Tiukka Käy kaikille telamalleille

www.terosa.fi Heikki Pulkkinen 040 525 2123 Veikko Komulainen 040 564 6123


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Paljon taPahtuu huoltoPisteissä Huoltoyritykset, vaHva resurssi Yhteistyöyritysten verkosto tuottaa ison osan Komatsu Forest Oy:n tarjoamista tekniseen ylläpitoon liittyvistä palveluista. Huoltoon, varaosapalveluun ja metsäkoneiden tarvike­ kauppaan erikoistuneille huoltoyrityksille, niiden 13 toimipisteelle, on pyritty luomaan hyvät edellytykset palvella Komatsu­ asiakkaita; käytännössä saman tasoiset kuin Komatsu Forest Oy:n omilla pisteillä. Se on tarkoittanut toimintojen yhtenäistämistä ja nopeiden yhteyksien rakentamista. Integraa­ tion keskiössä ovat yhteiset tietojärjestelmät, joiden tehtävä on pitää koko huoltoverkosto ajan tasalla, taata oikeaan osuneet tarpeen määritykset ja nopeat toimitukset.

www.komatsuforest.fi

MetsÄkoNeHuolto Mikko ala-sulkava oy, pitkÄ Historia - turvattu tulevaisuus Komatsu­palveluyritykset ovat jokainen oman näköisensä persoonallisine piirteineen ja perinteineen. Yhteistyön juuret ulottuvat monen huolto­ yrityksen osalta kauas Valmet­aikaan. Metsäkonehuolto Mikko Ala­Sulka­ va Oy on ollut ylivoimaisesti pisimpään mukana näissä ympyröissä. Mikko on huoltanut metsäkoneita 70­luvun alusta saakka. Hänen vuosikymmeniä sitten perustamansa yritys Virtain Liedenpohjassa on Komatsu­koneiden huollon tärkeä tukikohta. Sami Ala­Sulkava lähti mukaan vuosituhannen vaihteessa. Hän saavutti nopeasti arvostetun aseman Komatsu­huoltajien kovassa joukossa. Mikko ja Sami. Tämä kaksikko täydentää sopivasti toi­ siaan: Mikon valtava, vuosikymmenten saatossa kerääntynyt kokemus ja Samin innostus sekä valmiudet uusiin tekniikoihin tekevät tästä kaksikosta metsäkoneiden huoltobisneksessä kilpailukykyisen. Metsäkonehuolto Mikko Ala-Sulkava Oy:n tarina jatkuu osoitteessa komatsuforest.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 9

Puunkorjuuyrityksille uusi palvelu johtamisen tueksi - Koneyrittäjien Datapankki

P

uunkorjuualan Koneyrittäjille valmistetaan uutta Koneyrittäjien Datapankki -palvelua. Sen avulla yritys voi seurata omia tuottavuuden tunnuslukujaan ja verrata niitä muiden palveluun liittyneiden yritysten keskimääräiseen tasoon. Datapankki -palvelun tuotanto on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa.

Datapankki -palvelu on Koneyrittäjien puunkorjuujäsenille myytävä metsäkonetietojen hallintapalvelu. Työaika- ja tuottavuustietoa kerätään palveluun liittyneistä metsäkoneista yhteiseen tietovarastoon, josta sitä jalostetaan palvelun ostaneen yrityksen käyttöön. Yksittäisen yrityksen tieto on vain sen itsensä käytössä, mutta palvelu tuottaa käyttäjälle keskimääräistä vertailutietoa kaikista palveluun liittyneistä alan yrityksistä. Palveluun liittynyt koneyritys saa Datapankista raportteja

omasta toiminnastaan. Poimintaraporttien avulla yritys voi tarkastella toimintaansa hyvinkin yksityiskohtaisesti esimerkiksi työkoneittain tai hakkuutavoittain. Palvelun tavoitteena on helpottaa ja parantaa puunkorjuuyritysten toiminnan raportointia ja näin tukea yrityksen johtamista. - Puunkorjuussa yritysten tehtävät ovat vuosi vuodelta laajentuneet asiakkaiden vaatimuksesta. Yrittäjien aika on mennyt asiakkaiden uusien palvelukuvausten vaatimusten täyttämiseen, mikä on vähentänyt koneyrittäjien mahdollisuutta kehittää omia yrityksiään. Koneyritysten omien perusrutiinien taloudellisten vaikutusten tarkastelu on jäänyt muun muassa näistä syistä liian vähälle huomiolle, sanoi metsävaliokunnan puheenjohtaja Marko Pyykkönen Koneyrittäjien järjestämässä seminaarissa Metsäpäivillä Helsingissä. Datapankin kehittämisessä on pyritty löytämään keinoja lisätä

Datapankki -palvelu on Koneyrittäjien puunkorjuujäsenille myytävä metsäkonetietojen hallintapalvelu. Työaika- ja tuottavuustietoa kerätään palveluun liittyneistä metsäkoneista yhteiseen tietovarastoon, josta sitä jalostetaan palvelun ostaneen yrityksen käyttöön.

yrittäjän tietoja omasta yritystoiminnastaan ja alan muiden yritysten kehityksestä. - Vertailukelpoinen tieto alan muiden toimijoiden keskimää-

räisestä tasosta auttaa yrittäjää tunnistamaan oman yrityksensä kehitystarpeita, Pyykkönen totesi. Koneyrittäjien Datapankki

-palvelun tuotanto on tarkoitus vuoden 2018 alussa. Datapankki -palvelun tuottaa Finnmetko Oy ja sen toteuttaa teknisesti Trimble Forestry Oy.

Neljä miljoonaa kuutiota jo verkossa - puukaupan digiloikka on todellisuutta

M

etsänomistajat ja puunostajat ovat löytäneet touko- kuussa avautuneen metsäalan digitaalisen kauppapaikka Kuution. Neljän miljoonan puukuution tarjouspyynnön raja on jo ylittynyt.

Kuutio.fi tuo metsänomistajat, puunostajat ja muut metsäalan palveluntarjoajat sähköisesti yhteen. Vastaavaa koko alan yhdistävää, kaikille avointa palvelua ei ole muualla maailmassa. - Kuution erittäin vahvat ensimmäiset kuukaudet ovat osoitus siitä, että palvelu vastaa tarpeeseen. Olemme todella tyytyväisiä neljän miljoonan kuution nopeaan saavuttamiseen. No-

peasta kasvusta huolimatta palvelu on myös toiminut moitteetta, kertoo Kuutiosta vastaavan Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä. Palvelussa on mukana jo tuhansia yksityisiä metsänomistajia, ammattimaisia metsänomistajia, palveluntarjoajia ja lähes 80 puun ostajaorganisaatiota, jotka kattavat yli 95 prosenttia Suomen puunostovolyymista. Kuutiota käyttää myös yli 40 metsänhoitoyhdistystä, ja suurin osa metsänhoitoyhdistysten valtakirjakaupasta käydään nyt Kuutiossa. Keväisen lanseerauksen jälkeen Kuution kehitys on edelleen jatkunut. Palvelu on saanut lisäominaisuuksia, kuten metsä-

varatietojen lataus ja viimeisimpänä hankintakauppa. - Suomalaisten omaisuus on asuntojen lisäksi kiinni metsässä. Haluamme herättää yhä useamman suomalaisen hoitamaan metsäomaisuuttaan. Jopa joka kolmas Kuution yksityiskäyttäjä ilmoittaakin olevansa uusi metsänomistaja tai sellainen, joka tekee ensimmäisiä kauppojaan, Mäkelä jatkaa. Metsänomistajille Kuutio on maksuton ja tarjoaa kaksi käyttöväylää. Palvelusta löytää asiantuntijapalvelut, kuten paikallisen metsänhoitoyhdistyksen tai metsäpalveluyrittäjän auttamaan puukaupan kilpailutuksessa. Metsänomistaja voi kilpailuttaa kaupan myös itse suoraan Kuu-

tiossa.

Mikä on Kuutio.fi?

Kuutio.fi on kaikille metsäalan toimijoille avoin sähköinen kauppapaikka, josta hyötyvät yksityiset metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, sahateollisuus, metsäteollisuus ja metsä-

energiapuolen toimijat. Toukokuussa 2017 lanseeratun Kuution kehittämisestä vastaa Suomen Puukauppa Oy, jonka omistajuus jakautuu tasapuolisesti metsää omistavien ja puuta ostavien tahojen välillä. Perustajaosakkaina ovat kaikki merkittävät metsäalan toimijat.

LVS metsäkoneet maastoon missä isot koneet sotkee ja särkee

RUOTSISSA HYVÄN SUOSION SAAVUTTANUT

Taloudelliset Cummins moottorit Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla Painot alkaen 4500 – 8000kg | Kantavuudet 5000 – 8000kg

Kuutio.fi tuo metsänomistajat, puunostajat ja muut metsäalan palveluntarjoajat sähköisesti yhteen. Vastaavaa koko alan yh- distävää, kaikille avointa palvelua ei ole muualla maailmassa.

info@salo-machinery.com Teijo 040 540 9614


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsiemme digiloikka edistää metsävarantojemme viisasta hyödyntämistä - lisätty todellisuus tulee hakkuukoneisiin

M

oderni teknologia mullistaa metsäalaa. Digitaalisuus ja tiedon entistä parempi hyödyntäminen auttavat suunnittelemaan metsätyöt tehokkaammin. Tämä säästää niin kustannuksia kuin luontoa. Suomen metsillä menee hyvin. Ne kasvavat yhä paremmin, ja hakkuumahdollisuudet ovat lisääntyneet. Luonnonvarakeskuksen tuoreimpien mittausten mukaan puuta kasvaa metsissämme enemmän kuin koskaan. Metsien vuotuinen kasvu on lähes kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Se on erinomainen lähtötilanne metsäalan digitalisaatiolle, sillä uuden teknologian avulla voidaan nyt ottaa isoja kehitysloikkia ja hyödyntää metsävarantojamme entistä paremmin.

Moderni teknologia tuo merkittäviä säästöjä

Digitalisaatio ja metsävaratietojen entistä tehokkaampi hyödyntäminen tuovat merkittäviä säästöjä. On arvioitu, että alalla voidaan saada yli 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt, kun kaikki tieto saadaan metsistä käyttöön lähivuosina. - Kun tunnemme metsämme, voimme suunnitella metsätyöt yhä tarkemmin etukäteen. Työ

Hakkuukone voi kerätä metsästä tarkkaa 3D-metsätietoa laserkeilaimen avulla ja tehdä kuljettajalle ehdotuksia kaadettavista puista. Koneen tuulilasiin voi heijastua esimerkiksi ehdotus kaadettavasta puusta - jolloin puhutaan jo lisätystä todellisuudesta.

nopeutuu ja laatu paranee, kun maaston ja puuston ominaisuudet sekä luonnon kannalta tärkeät kohteet pystytään huomioimaan aiempaa paremmin, kertoo Metsä Groupin ympäristöpäällikkö Janne Soimasuo. Metsävaratiedon keruussa käytettävää teknologiaa kehite-

tään jatkuvasti. Monipuolisempaa tietoa saadaan esimerkiksi laser-, ilma- ja satelliittikuvien - sekä hakkuukoneiden - avulla. Hakkuukoneet eivät pelkästään kaada puita, vaan keräävät metsikkötietoa ja opastavat kuljettajaa puun katkonnassa. - Nykyaikainen hakkuukone

tietää sijaintinsa gps-paikantimien ja digitaalisten karttojen avulla. Hakkuukoneen työohjeen avulla kuljettaja varmistaa, että metsässä huomioidaan kaikki metsätyön tehokkuuden, turvallisuuden sekä ympäristön kannalta tärkeät asiat ja toimitaan kuten metsänomistajan kanssa on sovittu, sanoo Metsä Groupin kehitysjohtaja Olli Laitinen.

Lisätty todellisuus tulee hakkuukoneisiin

Lentokoneesta tehtävän laserkeilauksen avulla saadaan metsästä tarkkaa, kolmiulotteista tietoa puuston ja maaston rakenteesta.

Korjuukelpoisuuskartassa on määritelty eri vuodenaikoina korjuukelpoiset alueet; niiden avulla voidaan aiempaa tarkemmin tunnistaa sulan maan kohteet ja talvikorjuukohteet.

Tulevaisuuden hakkuukoneet ovat entistä älykkäämpiä virtuaalitodellisuuden ansiosta. Jonain päivänä laserkeilaimet tuottavat kuljettajalle tarkkaa 3D-tietoa ympäröivän puuston määrästä ja laadusta. - Koneen tuulilasiin voi heijastua esimerkiksi ehdotus kaadettavasta puusta - jolloin puhutaan jo lisätystä todellisuudesta. Tällaisia laserkeilaimia on jo testattu, ja tulokset ovat lupaavia, visioi Metsätehon tutkimusjohtaja Jarmo Hämäläinen. Hakkuukoneen keräämää tietoa hyödynnetään myös metsäkuljetusten suunnittelussa. Niiden perusteella kuormatraktorin kuljettaja tietää, missä puupinot ja upottavat paikat sijaitsevat ja miten ajouria kannattaa hyödyntää kustannustehokkaasti ja luontoa säästäen.

Puunkorjuuta tasaisesti ympäri vuoden

Korjuukelpoisuuskarttojen

avulla puuta voidaan korjata ympäri vuoden. - Tuotantolaitokset käyttävät puuta koko vuoden, mutta puuta ei kuitenkaan ole kyetty korjaamaan tasaisesti. Puunkorjuu ajoittuu pääosin jäätyneen maan aikaan, mutta kesällä korjuukapasiteetti seisoo vajaakäytössä, koska metsässä ei pystytä operoimaan. Korjuukelpoisuuskarttojen avulla voidaan aiempaa tarkemmin tunnistaa sulan maan kohteet ja talvikorjuukohteet. Olemme testanneet korjuukelpoisuuskarttoja kahtena kesänä ja nyt saamme ne tuotantokäyttöön, kertoo Metsä Groupin Olli Laitinen. Myös maa- ja metsätalousministeriön Niina Riissanen näkee korjuukelpoisuuskartoissa suuren potentiaalin - niin tuottavuus- kuin vastuullisuusmielessä. - Karttojen avulla voidaan välttää kohteita, joiden maaperä ei kanna ja tunnistaa sulan maan aikaan korjuukelpoiset kohteet. Tämä tasaa korjuun kausivaihteluita, tehostaa työtä ja vähentää maasto- ja puustovaurioita. Lisäksi ne luovat korjuuyrittäjille hyvät, ympärivuotiset toiminnan edellytykset, toteaa maa- ja metsätalousministeriön Niina Riissanen.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

1170G

Markkinoiden monipuolisin kone harvennuksista päätehakkuisiin on nyt saatavana 6- tai 8-pyöräisenä. 6-pyöräiseen malliin voi uutuutena valita myös syvälumisiin olosuhteisiin soveltuvat 26,5-tuumaiset renkaat. 8-pyöräisen mallin ensiluokkainen vakaus, pieni pintapaine ja rinteissä tarvittava kiipeämiskyky tekevät koneesta todellisen yleiskoneen pehmeille maille ja rinteisiin. Työskentelyn mukavuutta ja tehokkuutta lisää helppokäyttöinen IBC-kärkiohjaus. Puomin kärkiohjaus (IBC) on saatavana 1170G-harvesterin CH6-puomiin.

JohnDeere.fi


12 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puun hinnassa maantieteellistä vaihtelua

K

metsähakkeen raaka-aineeksi ostetaan kantoja, latvusmassaa, karsimatonta kokopuuta ja karsittua rankaa. Kannot ja latvusmassa ovat yleensä peräisin teollisuuspuun uudistushakkuualoilta, kokopuu ja ranka nuorista kasvatusmetsistä tai erilaisista puustojen raivauksista. Myös energiapuusta ostetaan suurin osa pystykaupoilla. Latvusmassa ja karsittu ranka ovat kauppojen yleisimmät puutavaralajit.

otimaisen raakapuun hinta vaihtelee alueittain. Tukkipuu on keskimäärin halvempaa Pohjois-Suomessa kuin Etelä-Suomessa. Keskimäärin mäntytukista maksettiin pystykaupoissa elokuussa 54,4 euroa kuutiometriltä. Kuusitukin hinta oli 57,2 euroa kuutiometriltä. Mäntytukki oli Lapissa 12 % ja kuusitukki 19 % koko maan keskihintaa halvempaa. Tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen toimittamasta ja tänä vuonna toista kertaa ilmestyvästä hintatilastojen verkkojulkaisusta. Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, jossa tehdään biotalouden tilastointia ja tutkimusta. Tämä puukauppaa tutkiva artikkeli on osa Luken julkaisemaa Hintatilastot 2017 e-julkaisua jossa avataan hinta- ja kannattavuustietojen avulla biotalouden kansantaloudellista merkitystä. Kirjoittajina on useita Luken tilastoasiantuntijoita ja tutkijoita. Teollisuuspuun kauppaa on tilastoitu jo yli 50 vuotta ja energiapuun kaupan tilastointi aloitettiin vuonna 2014. Puun hintoja ja ostomääriä tilastoidaan yksityismetsistä teollisuuden raaka-aineeksi ostetusta puusta ja energian tuotantoon menevästä energiapuusta. Puunjalostusteollisuus ja energiantuotanto kilpailevat osin samasta raakaaineesta. Teollisuuspuun kaupasta ilmestyy tietoja kuukausittain ja vuosittain. Lisäksi Metsäteollisuus ry julkaisee jäsenyritystensä tietoihin perustuvaa puukaupan viikkoseurantaa. Energiapuun kauppaa tilastoidaan neljännesvuosittain ja vuosittain.

Leimikot myydään yleensä pystykaupalla

Puukauppaa tehdään kahdella eri tavalla: 1) Pystykaupoissa puun ostaja huolehtii puun hakkuusta ja kuljetuksesta tienvarsivarastoon. 2) Hankintakaupoissa puun korjuusta kustannuksineen vastaa myyjä. Metsäteollisuus ostaa noin 4/5 yksityismetsien puusta pystykaupoilla, joten puun hintakehitystä kuvaavat parhaiten puutavaralajeittaiset kantohinta-aikasarjat. Raakapuun hintaan vaikuttaa olennaisesti leimikon hakkuutapa. Hakkuutapa tilastoidaan vain pystykaupoissa. Uudistushakkuutukki oli elokuussa 2017 noin 3 % tukin keskikantohintaa kalliimpaa, ja harvennushakkuutukki noin 15 % tukin keskikantohintaa halvempaa. Ensiharvennuksista tukkipuuta ei juuri kerry. Kuitupuulla hakkuutavoittaiset erot kuitupuun keskikantohintaan olivat: uudistushakkuu +12 %, harvennushakkuu -8 % ja ensiharvennus -28 %. Kuitupuulla pysty- ja hankintakaupan hintaero on suurin.

Karsittu ranka on kalleinta energiapuuta

Karsittu ranka on arvokkain energiapuulaji molemmissa kauppatavoissa. Näiden tilastoitujen hintojen lisäksi metsänomistajat saavat tukikelpoisiin kokoja rankapuun korjuukohteisiin myös nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keräämiseen suunnattua valtion tukea. Tukea ei tosin myönnetty lainkaan lähes vuoteen toukokuusta 2016 eteenpäin, mutta mahdollisuus palautettiin jälleen huhtikuussa 2017. Sen jälkeen nuoren metsän hoidon tuki on ollut 230 euroa, pienpuun keräämisen tuki 200 euroa ja kokonaistuki 430 euroa hehtaarille. Jos energiapuukohteen hakkuumäärä on 50 kuutiometriä hehtaarilta, niin kokonaistukea saadaan lähes 9 euroa kuutiometrille.

Energiapuulla pystyja hankintakauppojen hintaerot ovat suuria

Hankintakaupoissa puun hinta nousee keskimäärin pystykauppoja korkeammaksi. Hinnan ero on suurin kuitupuulla, mutta tukilla kanto- ja hankintahinta ovat usein varsin lähellä toisiaan. Hankintahinta oli elokuussa havutukeilla n. 3 eur korkeampi kuin kantohinta. Kuitupuulla hankintahinta oli 12-13 euroa kantohintaa suurempi.

Kotimaisen raakapuun ja tuontipuun hintakehitys

Raakapuun kanto-, hankintaja tuontihintojen keskinäistä kehitystä voidaan tarkastella asettamalla kukin hintasarja lähtemään sadasta vuonna 2002. Tukilla kanto- ja hankintahintojen kehitys oli lähes samankaltaista koko vuodesta 2002 alkaneen tarkastelujakson ajan. Tuontitukki oli hieman kallistunut kotimaiseen tukkiin verrattuna jakson loppupäässä. Tukkia kuitenkin tuodaan varsin vähän Suomeen. Kuitupuulla tuontihinta kallistui selvästi suhteessa kotimaiseen puuhun vuonna 2007. Sen jälkeen tuontikuitupuun hinta lähti vähitellen liukumaan takaisin kohti alkutilannetta, ja vuonna 2017 tuontikuitupuun suhteellinen hintaero kotimai-

seen kuitupuuhun oli päätynyt lähelle lähtötilannetta. Tärkein tuonnin puutavaralaji on ollut koivukuitupuu. Kotimaisella puulla kanto- ja hankintahinnan ero oli kasvanut vuodesta 2002.

Pohjoisessa tukki on halvempaa kuin etelässä

Kotimaisen raakapuun hinta vaihtelee alueittain. Tukkipuu on keskimäärin halvempaa PohjoisSuomessa kuin Etelä-Suomessa. Keskimäärin mäntytukista maksettiin pystykaupoissa elokuussa 54,4 eur kuutiometriltä. Kuusitukin hinta oli 57,2 eur kuutiometriltä. Mäntytukki oli Lapissa 12 % ja kuusitukki 19 % koko maan keskihintaa halvempaa.

Ostoissa vaihtelua

Puukaupassa ostomäärien kuukausittainen ja vuosittainen vaihtelu on suurta. Metsäteollisuuden ostamat raakapuumäärät ennakoivat tulevia hakkuita, mutta puukauppatilasto ei kuitenkaan kata kaikkea yksityismetsistä ostettua puuta. Vasta hakkuutilasto kertoo lopullisen yksityismetsistä hakattavan teollisuuspuun määrän. Elokuuhun 2017 mennessä yksityismetsistä oli ostettu 24 milj. m3 puuta.

Puukauppatilastossa puumäärä jää keskimäärin pienemmäksi kuin hakkuutilastossa. Ero johtuu kahdesta syystä: 1) Puukauppatilaston tiedot perustuvat puun ostajan ja myyjän väliseen kauppakirjaan, johon kirjataan arvio puumäärästä ja sovitaan sille maksettava hinta. Kuitenkin vasta hakkuun jälkeen tiedetään lopullinen kaupan kohteena ollut puumäärä, joka on keskimäärin suurempi kuin kauppakirjasta löytyvä määrä. Puun hintaankin on voitu sopia jälkikäteen maksettavia ehdollisia eriä, joita on mahdoton huomioida tilastoinnissa. 2) Puukauppatilastoon tietoja toimittavat metsäteollisuusyritykset ostavat yli 90 % yksityismetsistä hankitusta raakapuusta. Tämä puumäärä esitetään tilastoissa sellaisenaan, ja tilaston ulkopuolelle jää siis joukko pieniä ja keskisuuria puuta ostavia yrityksiä. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi näiden kahden tilaston välistä vertailua vaikeuttaa se, että leimikon hakkuu voi osua eri vuodelle kuin puukauppa.

Energiapuuta metsähakkeeksi

Lämpö- ja voimalaitosten

Karsitusta rangasta maksettiin vuoden toisella neljänneksellä hankintakaupoissa keskimäärin lähes 23 euroa ja pystykaupoissa noin neljä euroa kuutiometriltä. Kauppatapojen välinen hinnan ero oli siten melkein 19 euroa. Latvusmassan korjuukustannukset ovat pienemmät, ja kauppatapojen välinen hinnan erokin vain vajaat 12 euroa kuutiometriltä. Hintojen alueelliset vaihtelut ovat suuria Eri energiapuulajien menekissä, vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuudessa ja hinnassa on maantieteellisiä eroja. Lisäksi energiapuun taloudellisesti järkevät kuljetusmatkat ovat melko lyhyitä, joten energiapuun kysyntä ja hinnat vaihtelevat huomattavasti alueittain. Vuoden toisella neljänneksellä suurimmat hintaerot olivat karsitun rangan pystykaupoissa. Etelä-Pohjanmaan hinta-alueella keskimääräinen hinta oli lähes kolminkertainen ja Kainuu-Pohjanmaallakin kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna. Hankintakaupoissa EteläPohjanmaan ja Etelä-Suomen hinta-alueiden hintataso oli koko maan keskihintaa korkeampi. Lähes kaikkien energiapuulajien alueellisten hintojen vertailua hankaloittaa hintatilaston tiedontoimittajien pieni lukumäärä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

“PARASTAKIN VOI PARANTAA” VAHVEMPI KOVEMPI TALOUDELLISEMPI

Optimoitu kärkipyörä, jonka laakerirullat ovat karkaistujen tukilevyjen välissä.

Erikoisteräs yhdistettynä uuteen karkaisumenetelmään.

Suuremmat voitelukanavat.

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

www.metsatyo.fi


14 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomessa valmistetut uudet Fomatec Hybrid Tracks -telat on testattu ja koeajettu perusteellisesti ennen markkinoille tuloa.

Hybriditelat käy kaikkiin korjuuolosuhteisiin

F

omatec Oy on tuomassa markkinoille täysin uuden- laiset metsäkonetelat, joiden myynti alkaa loppuvuodesta ja asiakastoimitukset kevättalvella 2018.

Uudet Fomatec Hybrid Tracks -telat saadaan muutettua kantaviksi teloiksi noin puolessa tunnissa metsäolosuhteissa ja takaisin pitotelaksi poistamalla lisälaput mikä käy vieläkin nopeammin. Näin metsäkone muuttuu tarvittaessa nopeasti pehmeiden maiden erikoiskoneeksi. - Nopeata ja edullista verrattuna normaaliin menetelmään jossa vaihdetaan pitotelat kanta-

viin; yleensä se on halli keikka ja tarvitaan lavettia, sanoo Fomatec Oy:n Marko Korhonen. Talviolosuhteissa jos lunta pakkautuu liikaa telan ja renkaan väliin niin lisälapuista voidaan ottaa joka toinen pois; näin käytössä on puolikantava telamalli.

Perusteellista tuotekehitystyötä

Ensimmäiset prototelat ovat olleet käytössä Motoajo Oy:llä kohta vuoden verran ja niillä on ajettu tosissaan puuta kahdessa vuorossa. - Prototelat ovat toimineet hyvin ja osoittaneet hybridirakenteen urakointiin tuomat selvät edut. Lisälapuilla varustettu-

na telojen kantavuus paranee oleellisesti ja myös koneen vakaus paranee, mikä mahdollistaa nopeamman ajonopeuden. Toki tuotekehitystä on tehty matkan varrella ja nyt telat alkavat olla valmiit sarjatuotantoon. Teemme vielä viisi paria nollasarjan teloja tammikuussa, jotka menevät testikäyttöön asiakkaalle ennen varsinaisen sarjatuotannon aloittamista. Tavoitteena on että uusia hybriditeloja löytyy suoraan varastosta toimitettavaksi maaliskuusta lähtien, ilmoittaa Korhonen.

Ainutlaatuinen rakenne

Fomatec Hybrid Tracks -telojen rakenne perustuu taottuihin

teräsosiin, mikä maksimoi käyttöiän. Uudenlaisen rakenteen ansiosta eniten kuluvat osat eli telojen välilenkit ja niveltapit voidaan vaihtaa helposti, mikä tekee telojen peruskunnostuksesta nopeaa ja edullista verrattuna perinteisiin telamallleihin. - Pitotelan hokeilla varustettujen telalappujen väliin asennetaan V-profiiliset lisälaput kätevästi lukituspultiella (vain 1 per lappu), jotka saa sitten pois pulttipyssyllä ruuvaamalla. Ja koneen puoleisella sivulla lisälaput kiinnittyvät näppärästi korvakkeella telan välilenkkiin. Lisälaput tekevät telasta lähes umpinaisen - silti väliä jää hieman mikä parantaa puhdistu-

vuutta. V-profiilin muodon ansiosta pehmeä maa-aines pakkautuu telan alle parantaen kantavuutta toisin kuin sileissä telalapuissa missä se purskahtaa lapun alta pois. Suunnitteilla on tarjota tulevaisuudessa myös muun mallisia lisälappuja erilaisiin käyttöolosuhteisiin, vihjaisee Korhonen. Testikäytössä olleet Fomatec Hybrid Tracks -telat ovat olleet 900 mm leveät. Tuotantoon tulee lisäksi 1000, 1100 ja 1200 mm leveät hybriditelat. - Hybriditelojen lisälaput kulkevat työmaalle kätevästi teräslaatikossa, minkä sisään sopii myös alle 450 litrainen polttoainesäiliö tai muita varusteita silloin kun lisälaput ovat kiinni teloissa, sanoo Korhonen.

Täyden palvelun telakonsepti

V-profiiliset lisälaput tekevät telasta lähes umpinaisen - silti väliä jää hieman mikä parantaa puhdistuvuutta. Rakenteen ansiosta telat eivät pyöri renkaissa tyhjää vaikka telat olisivat löysälläkin.

V-profiilin muodon ansiosta pehmeä maa-aines pakkautuu telan alle parantaen kantavuutta.

Fomatec Oy kehittää aktiivisesti monipuolisia palvelukonsepteja, jotka helpottavat metsäkoneyrittäjien ja kuljettajien arkea. - Haluamme mielellään keskustella uusista mahdollisista teknisistä ratkaisuista metsäkoneyrittäjän kanssa, eli kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä teloihin littyen, sanoo Korhonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 15

Uudet Fomatec Hybrid Tracks -telat saadaan muutettua kantaviksi teloiksi noin puolessa tunnissa metsäolosuhteissa ja takaisin pitotelaksi poistamalla lisälaput mikä käy vieläkin nopeammin. Näin metsäkone muuttuu tarvittaessa nopeasti pehmeiden maiden erikoiskoneeksi. Tela valmistetaan taeosista mikä takaa pitkän käyttöiän.

Teloihin voidaan helposti ja nopeasti asentaa lisälaput jotka lukitaan telaan 12.9 / M20 pultilla. Pultit on nopea kiristää ja ottaa pois pulttipyssyn avulla.

Telojen lisälaput kulkevat työmaalle kätevässä teräslaatikossa, minkä sisään sopii myös alle 450 litrainen polttoainesäiliö tai muita varusteita silloin kun lisälaput ovat kiinni teloissa.

Telojen kuljetuslaatikon saa nostettua kätevästi ajokoneen pankkojen päälle.


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Chilessä Biofor käyttää Logsetin puristuspankkoja, joiden avulla he saavat vedettyä kokonaisia puita rinteistä. Puristuspankan koko on 2,75 m2; kuvassa Logset 12F GT.

Nykyaikaista puunkaatoa jyrkissä maastoissa - vinssi tärkeä apulaite

J

yrkät maastot ovat metsäalalla haastavia puunkaato- alueita, sillä metsäkoneet painavat paljon ja maa niiden alla saattaa vaurioitua helposti. Onneksi tekniikka menee eteenpäin ja tänään markkinoilta löytyykin monia eri vaihtoehtoja puiden kaatoon jyrkissä rinteissä.

Etelä Amerikassa Logset on kokeillut erillisen vinssin käyttöä kuormatraktoreissa hyvillä tuloksilla. - Jos metsäkone tekee töitä rinteissä päivittäin suosittelisin käyttämään Ecoforstin kehittämää TWinch apulaitetta. Olemme käyttäneet heidän tuotetteitaan Etelä-Amerikassa meidän suurimman kuormatraktorimallimme Logset 12F GT kanssa todella vaikuttavin tuloksin, kertoo Logsetin tekninen johtaja Jukka Kivipelto ja jatkaa:

Synkronoitu TWinch on automaattisesti yhdistettynä radio-ohjaimen kautta työskentelevään kuormatraktoriin. Logset 12F GT kuormatraktorin vetovoima on 250 kN. Yhdistettynä TWinch -apurin vetovoimaan kuljettajalla on käytössään 350 kN.

- TWinch mahdollistaa myös monipuolisen metsäkoneen käytön, sillä TWinchin kaapelin voi kiinnittää joko metsäkoneen

Chilessä Coronelissa järjestettiin 8.-10.11. Espocorma 2017 metsänäyttely. Logsetin osastolla Suomen suurlähettiläs Mika-Markus Leinonen (kesk.) kävi onnittelemassa Logsetin hallituksen puheenjohtajaa Tapio Nikkasta (vas.) ja jälleenmyyjä Raicon johtaja Michael Alexsandrovia kaupoista; järeä Logset TH 95 harvesteripää myytiin Renico Ltd:lle.

etu- tai takaosaan. Apurin saa myös helposti siirrettyä kaukosäätimen avulla toiseen vetokohtaan.

Logsetin messutytöt Diana ja Alexandra iloitsivat mukana - ei ole suru puserossa kun TH 95:llä laitetaan radiata-mäntyä kumoon...

TWinch apuri tarjoaa maksimaalista tehoa Viime vuonna Bioforille Chileen toimitettiin kolme Logset 12F GT kuormatraktoria puristuspankoilla. Heidän työmaansa koostuvat ainoastaan päätehakkuista. Rinteissä kuormatraktoreiden paino ei ole tasaisesti kahdeksalla renkaalla, joten TWinch apurista on paljon hyötyä. - Synkronoitu TWinch on automaattisesti yhdistettynä radioohjaimen kautta työskentelevään kuormatraktoriin. Esimerkiksi, jos kuormatraktori pysähtyy, niin vinssikin pysähtyy. Näin laitteiden välinen kaapeli pysyy kireänä koko ajan, Kivipelto selittää. Logset 12F GT kuormatrakto-

rin vetovoima on 250 kN. Yhdistettynä TWinch -apurin vetovoimaan kuljettajalla on käytössään 350 kN. Vinssin avulla Logset 12F GT työskentlee turvallisesti 45 asteen rinteessä. Joissakin tilanteissa Biofor on ajanut Logsetin koneilla jopa 80 asteen rinteissä. - Tämä erillinen vinssi apuri on todellakin suositeltava, jos halutaan koko ajan työskennellä rinteissä ja koneesta pitää saada maksimaalinen teho irti. TWinchissä on oma moottori, joten se ei syö metsäkoneen tehoja, Kivipelto selventää.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Oikeiden metsäkonetelojen valinta korostuu talvella haastavissa lumiolosuhteissa

Metsä-Perälä Oy:n Komatsu motossa on isolla renkaalla Suomen ensimmäinen Olofsfors Kovax Soft epäsymmetrinen pyörätela levikepaloilla. Telitelaksi on valittu Kovax Soft 905 mm kengällä.

T

alvi tekee tuloaan ja oikeiden telojen valinta korostuu vai- keissa lumiolosuhteissa telivaurioiden välttämiseksi. Telat on metsäkoneenkuljettajan jälkeen tärkein yksittäinen varuste vaikeissa olosuhteissa. Nykypäivän muuttuvissa olosuhteissa talvellakin pitää mennä pehmeille maille. Silloin telalta vaaditaan hyvää kantavuutta,

mutta samalla telojen pitää puhdistua lumesta ja savesta. Kuvasarjassa esiteltynä Keski-Suomen metsissä hakkaavan Metsä-Perälä Oy:n ratkaisu ongelmaan. Komatsu motossa isolla renkaalla on Suomen ensimmäinen Olofsfors Kovax Soft epäsymmetrinen pyörätela levikepaloilla. Telitelaksi on valittu Kovax Soft 905 mm kengällä. Komatsu ajokoneessa takate-

lissä on ”varsinainen monsteri ja kaikkien telojen äiti”, tiheällä lenkityksellä oleva Kovax Soft M, 950 mm Kengällä. Edessä Kovax Soft. Jos telavalinta askarruttaa, ole yhteydessä Metsätyö Oy:n telamyyntiin 014-3388700 tai suoraan tuttuun myyjääsi. Lisäksi paljon tietoa löytyy uudistetuilta nettisivuilta www.metsatyo.fi jossa on myös jonkin verran hyväkuntoisia vaihtoteloja.

Komatsu ajokoneessa takatelissä on ”varsinainen monsteri ja kaikkien telojen äiti”, tiheällä lenkityksellä oleva Kovax Soft M, 950 mm Kengällä. Edessä Kovax Soft.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

Haukivuoren pehmeiden maiden koetyömaa oli asian ytimessä

H

aukivuorella syyskuun lopulla järjestetty työnäytös sai pehmeiden maiden korjuusta kiinnostuneen liikkeelle. Mukana olivat kaikki johtavat metsäkonevalmistajat sekä telavalmistajat.

Pitkään jatkuneet sateet muovasivat Haukivuoren koetyömaan olosuhteet sellaisiksi, joissa päästiin pehmeän maan puunkorjuun ytimeen. Saatiin kutakuinkin selville, millä tavalla pitää toimia, että korjuujälki on olosuhteista huolimatta hyväksyttävää. Koko alueen suunnittelua tarkistettiin jo hyvissä ajoin ennen koepäivää: osa hakkuualueesta rajattiin korjuun ulkopuolelle, koska märin osa 40 hehtaarin leimikosta ei soveltunut lainkaan näin sateisen kesän korjuuseen. Kolme pehmeiden maiden puunkorjuun ammattilaista kertoo tässä jutussa Haukivuoren savotan herättämistä ajatuksista. Tuotantopäällikkö Pasi Arkko Metsä Groupista kantoi päävastuun tästä massiivisesta koetyömaasta, koneyrittäjä Hannu Hiekkalan Komatsu -koneketju operoi koepalstalla ja kokenut ESEDUn koneopettaja Ano Teittinen oli siltoineen paikalla kaikkein vetisimmissä kohdissa.

Onnistuminen on monen asian summa

Tuotantopäällikkö Pasi Arkko Metsä Groupista vastasi tästä mittavasta kokeilusta. Hän on tyytyväinen tapahtuman antiin: - Tällä hankkeella oli tilausta. Arviolta 1500 vierailijaa, kaikki ammattilaisia, osallistui näytösten seuraamiseen ja mielipiteiden vaihtoon paikan päällä. Tarjolla ollut hernerokka syötiin loppuun vajaassa tunnissa. Syy korjuualueen rajaamiseen tuli varmasti selväksi jokaiselle. Alueesta saatiin kuitenkin korjuun piiriin noin kymmenen hehtaaria, sadan motin hehtaarikertymällä hakkuu kannatti tehdä tuolla rajatulla alueella. Jäljessä ei ollut moittimista, vaurioita ei saatu aikaan. Näytöksissä ajettiin kuormakoneilla harvestereiden aiemmin palstalle hakkaamaa tavaraa. Hakkuukoneiden kuljettajien tekemät ratkaisut olivat näkyvillä, korjattavaakin niistä löydettiin. - Jos kuormakoneen varustelun rooli on ratkaiseva, niin on sitä hakkuukoneen kuljettajien tekemät ratkaisutkin. Liian kapea ura tai ainoastaan yksi väärään kohtaan jätetty puu vaikeuttaa huomattavasti lähikuljetusta. Viisi metriä leveällä uralla kuormakone voi siirtää ajolinjaansa

Pitkään jatkuneet sateet muovasivat Haukivuoren koetyömaan olosuhteet sellaisiksi, joissa päästiin pehmeän maan puunkorjuun ytimeen. Kuvassa koneyrittäjä Hannu Hiekkalan Komatsu 845 kuormatraktori.

edellisellä ajokerralla syntyneen harjanteen päälle, näin ajokertoja saadaan lisää ja ura jää lopulta pinnaltaan tasaiseksi. Liian kapealla uralla ei tätä mahdollisuutta ole. Sama ongelma tulee, jos uralle on hakkuussa jäänyt kierrettäviä esteitä. Joten viivasuora viisi metriä leveä ura, siihen pitäisi pyrkiä. Näitä samoja oppeja on tarvinnut soveltaa tänä syksynä myös kivennäismailla, kertoo Pasi Arkko.

Ajosiltojen erikoismies

Kaikki keinot sallittuja pinnalla pysymiseksi

Turvemailla operoiville yrittäjille ja kuljettajille Arkon edellä mainitsemat teesit ovat pääosin tuttuja. Haukivuoren työmaalla esitellyt ajosillat sen sijaan aiheuttivat keskustelua. Massiivisista liimapuupalkeista rakennetut ojien ylitykset ja pehmeiden kohtien vahvistukset olivat ratkaisuna tällä työmaalla. Muitakin palkkiratkaisuja on kehitelty. Ovatko ne tulossa osaksi korjuuyrittäjien arkipäivää märän maan puunkorjuussa? Toivottavasti, jos kysytään Pasi Arkolta: - Ajosiltoja hyödyntämällä oheinenkin Haukivuoren kohde voidaan korjata kokonaan sulan maan aikaan. Monesti on kyse vain muutaman kymmenen metrin pätkästä, joka estää leimikon korjuun onnistumisen. Ajosillat ovat huomattavasti parempi ratkaisu vahvistaa heikot kohdat, kuin latvusmassat tai kuitupuusillat. Ajosiltojen kuljettaminen on lisätyö ja pienille kohteille niitä ei kannata erikseen kuljettaa. Toinen tilanne on yksittäisten ojien ylitykset. Aikaisemmin oja padottiin puutavaralla, ympäröivä maa-alue vettyi, usein osa puista murskaantui, jäi ojaan ja mutainen vesi kulkeutui alajuoksulle. Puunkorjuuta seurataan nykyään myös vesiensuojelun näkökulmasta, muistuttaa Arkko.

kohteen, josta selviytyy ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, sanoo Hiekkala ja haluaa tarkentaa, että hän puhuu vain omasta toiminta-alueestaan. Hiekkala ei ole selvästikään hirveän ihastunut pehmeille kohteiden työmaille mahdollisesti ilmestyvistä ajosilloista. Hän kertoo olevansa ”enemmän vanhojen konstien kannalla.” - Ajosiltojen rahtaaminen kohteelle ei ole mitenkään yksinkertaista, siinä tarvitaan pahimmassa tapauksessa ylimääräinen kuorma-auto. Palkit ovat painavia ja hankalia käsitellä. Tavallisen sarkaojan voi mielestäni ylittää latomalla sinne puuta. Virtaavien ojien ylityksessä ajosilta saattaa olla käyttökelpoisempi, mutta pääsäännön pitäisi olla, että yrittäjä päättää jokaisen työmaansa vaikeiden kohtien ylitysratkaisut. Kustannuksia ajattelen. Jos siltojen logistiikka jää yrittäjien suoritettavaksi, niin helposti tänne kaatuu myös kustannuksia. Muuten ei minulla ole mitään siltoja vastaan, Hannu Hiekkala sanoo.

Haukivuoren työmaalla kokeiltiin liimapalkkeja ajosiltoina pahimpien paikkojen ylitykseen. Tutkimus- ja kehitystyö niiden käytön suhteen jatkuu.

Yrittäjäaktiivi innolla mukana kehitystyössä

Metsä Groupin alueyrittäjä Hannu Hiekkala käsitteli oman koepalstansa Komatsu -ketjullaan, johon hän oli valinnut pitkän kokemuksen antamalla varmuudella sellaisen telavarustuksen, jolla pehmeillä mailla pitäisi pysyä pinnalla. - Puolet pehmeällä selviytymisestä riippuu koneiden varustuksesta ja toinen puoli ammattitaidosta. Minulla oli kokemusta kaivuriteloista jo viime talvelta mutta silloin ainoastaan koneen takatelistä. Nyt telat olivat molemmissa päissä, hakkuukoneen taka-akselissakin pyörätela. Näin koneet äärimmäisiin olosuhteisiin minun mielestä pitää varustella. Kun näihin kerran investoi, niin silloin pitää kohteita olla, muuten kymmeniä

tuhansia maksaneet varusteet jäävät kuolettamatta, muistuttaa Hannu Hiekkala. Metsäpalvelu Hiekkala Oy:n työmaista valtaosa on KeskiSuomessa, alueella jossa turvemaiden osuus ei ole valtavan suuri, kokemusta pehmeiköillä työskentelystä on kuitenkin vuosien mittaan kertynyt vaikka muille jakaa. Vaativien kohteiden suunnittelussa tarvitaan Hiekkalan mielestä kokemusta ja ammattitaitoa, hän ehdottaa, että koneyrittäjän henkilökunnan osaamista hyödynnettäisiin paljon nykyistä enemmän. - Työmaa pitää uskaltaa keskeyttää, jos näyttää siltä, että alkaa syntyä pahaa jälkeä. Se on sitä ammattitaitoa. Jos yrittäjällä on tiedossaan riittävä leimikkoreservi, niin sieltä voi katkontatilausten puitteissa valita toisen

Lehtori Ano Teittinen ESEDU Pieksämäen yksiköstä on ollut mukana kehittämässä ajosiltoja sekä niiden kanssa operoimista jo kymmenen vuoden ajan. Hän ymmärtää metsäkone ammattilaisena Hannu Hiekkalan näkökulman ajosiltojen käytöstä: - On totta, että ajosiltojen siirtely paikasta toiseen voi olla työlästä, mitään patenttiratkaisua siihen ei ole vielä kehitetty. On edelleen auki viranomaisten kanta ajosiltapalkkien kuljettamiseen koneiden siirtokalustolla. Joulukuun puolivälissä on tähän kuljetuskysymykseen liittyen varattu pitkä päivä. Tarkoitus on sekä Trafin että poliisin kanssa punnita ja tutkia täällä Pieksämäellä erilaisia kuljettamiseen liittyviä vaihtoehtoja. Koneet ovat raskaita ja niin ovat palkitkin, kukaan ei vielä tiedä, mitä ne yhdessä painavat, sanoo Teittinen. Haukivuoren työmaalla käytettyjä liimapalkkeja ei Teittisen mukaan ollut ehditty viimeistellä. - Ylityspalkit pitää päällystää paksulla kumimatolla, joka suojaa puuainesta aggressiivisilta teloilta. Sen lisäksi pitää asentaa muutama teräksinen liukueste. Kaivuritelat todennäköisesti säästävät siltojen rakenteita. Tämä on taiteilua painon ja kestävyyden välillä, paksuista kuusipelkoista rakennetusta tulee kevyt mutta huonosti lahoamista kestävä, lehtikuusi ei lahoa, se saattaa puolestaan olla sillan materiaaliksi liian painavaa, pohtii Ano Teittinen.


20 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forestin Tapani Väyrynen - metsäkoneasentaja 42 vuoden kokemuksella

T

apani Väyrynen valmistui metsäkoneasentajaksi Hirvaalta 42 vuotta sitten, aloitti työt Valmet-koneiden huollossa Tampereella ja on sen jälkeen kulkenut vuosikymmenten mittaisen rupeaman saman merkin mukana työtovereidensa kanssa Komatsu-huollon uusiin tiloihin Pirkkalan Linnakallioon.

Pitkä tie on tehnyt Tapanista huollon ikonin, jonka taitoon ja kokemukseen Komatsu-koneen omistajat luottavat. Miksi juuri hänet - toisinaan ehdottomasti halutaan koneen ongelmaa ratkaisemaan? Yksinkertaisesti siksi, että Tapani Väyryselle on kehittynyt aikaa myöten oma tehokas tapa ratkoa ongelmia: - Hyödynnä se aika kun ajat autolla koneen luokse, kuuntele tarkasti, analysoi sinulle etukäteen kerrotut oireet, karsi pois epätodennäköiset syyt ja ajattele jäljelle jääneistä vaihtoehdoista, miten ne liittyvät toisiinsa. Tässä kokemus auttaa, on tarpeetonta lähteä pohtimaan kaikkea mahdollista mitä on voinut tapahtua, silloin vaihtoehtoja on käsillä liikaa; rajaton määrä. Rivien välistä voi tulkita Tapanin ehdottoman myönteisen suhtautumisen koulutukseen ja omien työtapojen kehittämiseen. - Opettele lukemaan sujuvasti kaavioita ja pura komponentit oikeassa järjestyksessä, hän neuvoo. Tapani myöntää, että jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa tietokoneiden tukema diagnostiikka helpottaa sähkö- ja digiohjauksen ongelmatilanteissa. - Se antaa osviittaa, hän kuittaa ja on hyvin todennäköisesti oikeassa. Tietotekniikka ei tee metsäkoneasentajasta tarpeetonta. Siksi Komatsu-huollossa on kasvamassa uusi tietokoneajan asentajasukupolvi. Asentajan työ ei ole pelkkää koneiden huoltamista ja korjaamista, hydrauliikkaa ja mekaniikkaa. Komatsu-huollon am-

Pitkä tie on tehnyt Tapani Väyrysestä metsäkonehuollon ikonin, jonka taitoon ja 42 vuoden tuomaan vankkaan kokemukseen Komatsu-koneen omistajat luottavat.

mattilainen on työtä tehdessään työnantajansa edustaja, tärkeä henkilö hoitamassa asiakassuhdetta kaiken muun ohessa. Tilanne missä huollon edustaja kohtaa asiakkaan, on toisinaan se kaikkein arkipäiväisin; tunnit raksuttavat ja palstalla työt viivästyvät.

Ennakoiva huolto vähentää yllättäviä seisokkeja, mutta aina jotain sattuu rankoissa metsäolosuhteissa. Vaikka työ konehuollossa muuttuu muun maailman mukana aina vaan hektisemmäksi, metsä työmiljöönä edellyttää rauhallisempaa käyttäytymisen

etikettiä, ainakin Tapani Väyrysen mukaan: - Kun työ on saatu valmiiksi ja tavarat kasaan, huoltomiehellä pitää olla hetki aikaa vaihtaa ajatuksia urakoitsijan ja kuljettajan kanssa. Yhteisiä puheenaiheita kyllä riittää: olosuhteista,

Vaikka kokemusta on vaikka muille jakaa niin rivien välistä voi tulkita Tapanin ehdottoman myönteisen suhtautumisen koulutukseen ja omien työtapojen kehittämiseen.

Komatsu Forest Oy muutti kesällä uusiin toimitiloihin Pirkkalan Linnakalliossa. Käytössä on nyt aiempaakin paremmat tilat metsäkoneiden huoltotoiminnoille.

työtilanteesta, tulevaisuuden näkymistä. On uskallettava laittaa itsensä peliin. En minä pidä työpuhelinta kiinni viikonloppuisin. Ei se ole minulta pois, jos käytän tovin jonkun mielenkiintoisen ongelman ratkaisemiseen.

Uudet toimitilat antaa uudet mahdollisuudet

Komatsu Forest Oy otti kesällä käyttöön uudet hyvin suunnitellut metsäkoneiden huoltotilat Pirkkalan Linnakalliossa. Yhtiö investoi energiasäästöihin, työviihtyvyyteen, ergonomiaan, työturvallisuuteen ja asiakastöiden nopeampaan läpimenoon. Uusien työtilojen kanssa samaan aikaan aloitettiin siirtyminen japanilaiseen 5S-järjestelmään, Lean-työkaluun, jonka ansiosta koneiden huoltaminen ja korjaaminen sujuu entistä tehokkaammin ja turvallisemmin. Kuten tähänkin saakka, verstaalla ja maastossa työtään tekevät asentajat ovat tärkein resurssi Komatsu Forestin huollon asiakaspalvelun liiketoiminnassa.

- En minä pidä työpuhelinta kiinni viikonloppuisin. Ei se ole minulta pois, jos käytän tovin jonkun mielenkiintoisen ongelman ratkaisemiseen, toteaa Tapani Väyrynen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 21

Markku Suominen valittiin Koneyrittäjien puheenjohtajaksi

M

aarakennusyrittäjä Markku Suominen Eurajoelta on valittu Koneyrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi. Suomisen puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2018.

Markku Suominen on perheyritys LM-Suomiset Oy:n toimitusjohtaja. Hän on 37-vuotias ja koulutukseltaan yhdyskunta- ja ympäristötekniikan insinööri. Suominen on toiminut Koneyrittäjien liiton varapuheenjohtajana ja maarakennusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2008 lähtien.

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla.

Koneyrittäjien liiton uusi puheenjohtaja Markku Suominen.

Koneyrittäjien liiton 48. liittokokous järjestettiin Lappeenrannassa 28.-29.10.2017. Koneyrittäjien liitto on energia-, maa-

rakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Valtakunnallisessa liitossa on 2500 yrittäjäjäsentä.

Mantsinen LH32 -puukurottajan tuoteoikeudet ruotsalaiselle yritykselle

M

antsinen Group on myynyt LH32 puukurottajan tuo- teoikeudet ruotsalaiselle EdiLog Sweden AB:lle.

Käytössä olevien LH32 puukurottajien jälkimarkkinapalvelut saa jatkossakin Mantsiselta niin pitkään, kun koneita on asiakkailla käytössä. - Mantsinen on viime aikoina keskittynyt vahvasti hydraulisten materiaalikäsittelykoneiden ja satamanosturien kehittämiseen. Kun Kjell Arne Engberg ilmaisi mielenkiintonsa kehittää puukurottajaa eteenpäin huomasimme, ettemme olleet panostaneet riittävästi tuotteeseen. Kjell Arnella on intohimoa kehittää seuraavan sukupolven puukurottaja, ja se lopulta teki meille helpoksi päättää tuoteoikeuksien

Mantsinen LH32 -puukurottajan tuoteoikeudet on myyty Ruotsiin.

myynnistä, kertoo Mantsinen Groupin toimitusjohtaja Mia Mantsinen. Mantsinen Group keskittyy edelleen kehittämään hydraulisten nosturien tuoteperhettä joissa energiansäästöratkaisut, käytettävyys ja huollettavuus ovat tärkeitä painopistealueita. Viime

aikoina Mantsisen nosturit ovat keränneet paljon huomiota kansainvälisillä markkinoilla, koska parhaillaan 3 maailman suurinta materiaalinkäsittelykonetta ovat Mantsisen tuotemallistosta. Isoin nosturimallisto kattaa satamien käsittelytarpeet Panamax-laivakokoon saakka.

EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi

Vielä ehdit varata osaston alan tärkeimpään tapahtumaan

Tatec -sahalaipat Suomen markkinoille Tatec -laipat on varustettu vaihdettavalla kärkikasetilla ja niissä on paljon muita hyviä ominaisuuksia, mitkä tekevät laipasta kestävän ja nopeasti puuta katkaisevan.

F

omatec Oy on tuonut uuden sahalaipan Suomen markkinoille. Ruotsalainen ja myös ruotsissa valmistettu Tatec -laippa on testattu huolella ennen markkinoille tuloa ja tulokset ovat erittäin positiiviset; kyseessä on todella kestävä ja toimiva sahalaippa.

tauksissamme. Ainutlaatuinen metalliseos yhdistettynä viimeisteltyyn muotoiluun sekä innovaatioon öljynvirtauskanavien toteutuksessa tekevät sahalaipasta ylivoimaisen tuotteen metsäkoneessa. Laipoissa on vaihdettava kärkikasetti joka on edullinen vaihtaa tarvittaessa, kertoo Fomatecin Marko Korhonen.

- Tatec on kaikkien aikojen kestävin laippamme joka on ollut Fomatecin koeajossa ja tes-

- Rakenne on todella jämäkkä ja laippa ei värise sahattaessa. - Öljynvirtauskanava on po-

Ominaisuudet:

rattu kärkipyörän suuntaan ja tämä antaa paremman voitelutuloksen laipalle. Säästää myös teräketjuja kulumiselta. - Vaihdettava kärkikasetti. - Ainutlaatuinen metalliseos laipassa kuluttaa laippaa tasaisesti eikä laipan päärmeitä tarvitse viilata kulumisen takia. - Pitkä käyttöikä. - Nopea katkaisutulos. Tatec -sahalaipat saa hankittua kätevästi verkossa osoitteessa www.fomateckauppa.fi

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Harvesterin sahaus uudelle tasolle

P

udottamalla sahamoottorin kierrokset puoleen ruotsalainen JPS Teknik Ab on asettanut uuden standardin modernille metsäkonetyölle ja lanseerannut sahan, jonka tuottavuus ja käytön taloudellisuus hakevat vertaistaan - pienempi polttoaineen kulutus, pienentynyt lämmöntuotto ja katkaisuhalkeamien määrän väheneminen ovat vain osa todellisista hyödyistä.

Uuden R5500-sahayksikön myötä JPS on kääntänyt perinteiset näkemykset päälaelleen. Arvioimalla kaiken täydellisesti uudelleen on haastettu aiemmat teknologiat ja parannettu niitä monella tapaa. Sen sijaan, että olisi puristettu sahan moottorista kaikki irti; mikä johtaa heikentyneeseen tehokkuuteen ja suureen lämmöntuottoon, JPS pudotti kierrokset puoleen ja lisäsi vääntömomenttia. - Sen sijaan että energiaa menisi hukkaan lämmöntuottoon, suurempi osa tuotetusta energiasta käytetään nyt sahan toimintaan. Mittaukset ovat osoittaneet että JPS-sahayksikkö voi pienentää polttoaineen kulutusta jopa 15 %:lla. Pienempi polttoaineen kulutus jo yksistään tarkoittaa sitä, että saat uuteen sahalaitteeseen sijoittamasi rahat takaisin noin vuoden kuluessa, kertoo JPS Teknikin Suomen ja Baltian aluejohtaja Marko Sormunen. Kun sahalaitteistoa ei ajeta äärirajoille niin sen käyttöikä pitenee, mikä puolestaan tarkoittaa parempaa ympäristöystävällisyyttä, vähemmän vikatilanteita ja mikä kenties tärkeintä, pienempiä käyttökuluja. - Ketjunopeus on saatu pysymään entisellään suuremmalla 20- tai 22-hampaisella vetopyörällä. Vetopyörän suuri säde myös vähentää sen kulumisen minimiin. Lisäksi, koska vetopyörä on käännettävä, sille annetaan vaikuttava 5 000 tunnin takuun kulumista vastaan, ilmoittaa Sormunen. Yhtenäinen ketjunopeus ja aiempaa jäykempi laippa tekevät sahauksesta tehokkaampaa. - Tietyissä olosuhteissa JPS R5500 -saha leikkaa merkittävästi tehokkaammin kuin sen kilpailijat. Tukin nopean leikkaamisen yksi huomattavista eduista on se, kaato- ja katkaisuhalkeaminen väheneminen, sanoo Sormunen. Suuremman vetopyörän käyttö on mahdollistanut leveämmän ja siten jäykemmän laipan käytön, mikä vähentää värähtelyä. Järeän rakenteen ansiosta kulutuspinnat ovat paljon vahvempia eikä murtumariskiä ole. - Vahva JW -sahalaippa on mahdollistanut 3-4 kertaa vah-

Edistyksellinen JPS R5500 -sahayksikkö tuo lisää tehokkuutta ja luotettavuutta harvestereiden sahaukseen. JW -sahalaippa on normaalia leveämpi ja siten jäykempi, mikä vähentää värähtelyä.

Ainutlaatuinen kääntötoimilaite on JPS-sahayksikön keskeinen osa, sillä se toimii sahayksikön kiinnityskohtana harvesteripäässä.

vemman kiinnityksen tavallisiin sahalaippoihin verrattuna. Ainutlaatuinen laipan kiinnike voidaan irrottaa vain yhdellä ruuvilla, mikä nopeuttaa laipan kääntämistä tai vaihtamista, Sormunen opastaa. JPS R5500:ssa on automaattinen ketjun kiristys. Ketjun optimaalinen kireys yhdessä järeämmän sahalaipan ja isomman vetopyörän kanssa vähentää ketjun päältä hyppäämisen ja laipan vääntymisen aiheuttamaa ajanhukkaa, mikä tulee erityisen selvästi esille kun raivataan sankan aluskasvillisuuden peittämää maata. - JPS sahayksikkö sopii kanto-

myös täysin uuden hydraulisen kääntötoimilaitteen, joka korvaa perinteisen sylinterin. Koska toimilaite on suunniteltu niin, että siinä on vain kolme osaa, se on erittäin luotettava ja samalla huollon tarve on mahdollisimman pieni. - Ainutlaatuinen kääntötoimilaite on JPS-sahayksikön keskeinen osa, sillä se toimii sahayksikön kiinnityskohtana harvesteripäässä. Moottori sijaitsee toisella puolella ja laipan kiinnike toisella. Tämä tarkoittaa tietysti sitä että ne voidaan purkaa erikseen. Moottoriin ei tarvitse koskea, kun laipan kiinnikettä vaihdetaan, ja sama pätee toisinpäin, kertoo Sormunen. JPS kääntötoimilaitteessa on painevoitelu, joka mahdollistaa esteettömän toiminnan öljykalvolla. Integroitu päätyvaimen-

nus molemmissa päissä pienentää laippaan ja kiinnikkeeseen kohdistuvaa kuormitusta entisestään. - Uuden rakenteen kääntötoimilaitteessa on ainutlaatuinen vääntömomentti kautta koko liikkeen ja se välittää samalla yhtä korkean tehon kumpaankin suuntaan. Koneen hallintajärjestelmä valvoo sahauksen aikaisten parametrien kuten laipan painatuksen painetta, sahauksen viivettä sekä laipan palautuksen painetta, toteaa Sormunen. Kaikki liitännät ovat suojassa koneen rungon sisällä. Sahalaatikossa ei ole letkuja tai kaapeleita, joita oksat, aluskasvillisuus tai paikoiltaan lähtenyt ketju voisivat vahingoittaa. - Koska JPS -kääntötoimilaitteessa ei ole liikkuvia osia, jäällä, lumella jne. ei käytännössä ole siihen mitään vaikutusta. Koneen käyttäjälle tämä tarkoittaa parempaa tuottavuutta, kun työtä ei tarvitse niin usein keskeyttää sahalaatikon puhdistamisen takia. Lisäksi laipan sylinterin puuttuminen tarkoittaa ettei sahayksikössä ole mäntää, joka voisi taipua kohtuuttomien kuormien tai ulkoisten vaikutusten seurauksena, huomauttaa Sormunen. Kompaktin muotoilun ja ulkonevien osien puuttumisen ansiosta JPS-kääntötoimilaite on helppo kiinnittää erilaisiin harvesteripäihin. Vakiona toimilaitteen käyttökulma on 90°, mutta tämä voidaan kasvattaa aina 135° asteeseen erityistilanteissa. Kääntötoimilaite on tiivistetty täydellisesti vettä ja pölyä vastaan. JPS-kääntötoimilaitteessa on integroidut öljykanavat, jossa on sille ominaiset voitelu- ja hydrauliöljykanavat. Koska sahan moottori on kiinnitetty erillisenä yksikkönä, siinä ei tarvita öljykanavia. Tämä tekee moottorin vaihtamisesta yksinkertaisempaa ja nopeampaa. - JPS-kääntötoimilaitteet on suunniteltu vakiomoottoreille, jotta uuden moottorin hankkiminen kävisi nopeasti jos käy niin ikävästi, että moottori hajoaa, sanoo Sormunen.

jen käsittelyyn ja kaikkiin olemassa oleviin laippaleveyksiin. Lyhyesti sanottuna R5500 tarjoaa vertaansa vailla olevan tuottavuuden yhdistettynä huomattavasti matalampiin kokonaiskäyttökustannuksiin päihittäen näin selvästi nykyiset järjestelmät. JPS R5500 -saha parantaa tuottavuutta, vähentää polttoaineen kulutusta ja katkaisuhalkeamia - se on siis ihanteellinen tuote nykyaikaiseen metsäkoneeseen, kiteyttää Sormunen.

JPS Kääntötoimilaite

R5500 -sahan kehitystyön yhteydessä JPS on kehittänyt

Mittaukset ovat osoittaneet että harvesterin työskentelyä tehostava JPS-sahayksikkö voi pienentää polttoaineen kulutusta jopa 15 %:lla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

Metsäkoneyrittäjä Claes Enberg Inkoosta luottaa JPS -sahaykikköön; uuteen Eco Log 590E -harvesteriin R5500:n valinta oli hyvien käyttökokemusten perusteella itsestäänselvyys.

Claes Enberg valitsi toimintavarmuuden

M

etsäkoneyrittäjä Claes Enberg on käyttänyt jo pidem- män aikaa JPS R5500 sahayksikköä ja todennut sen loistavan toimintavarmuuden ja tehokkuuden. Niinpä investoidessaan uuteen Eco Log 590E -harvesteriin R5500:n valinta sahayksiköksi oli itsestäänselvyys. Claes Enbergin hakkuuyritys

LoggEn Oy sijaitsee Inkoossa, tunnin ajomatkan päässä Helsingistä länteen. Tavoitellessaan entistä tuottavampaa sahaustoimintoa Enberg päätyi muutama vuosi sitten JPS R5500 sahayksikköön varustettuna integroidulla JPS-kääntäjällä. - JPS edustaa modernia teknologiaa ja tarjoaa selkeitä hyötyjä hakkuutyöhön, perustelee Enberg valintaansa. Nyt vaihtoon menneessä Eco

Log -harvesterissa oli JPS 5500 -sahayksikkö, mihin ei tarvinnut vaihtaa sahamoottoria kertaakaan vaikka koneella hakattiin yli 7000 tuntia. - Selitys tälle on hyvin yksinkertainen: sahan moottori ei käy ylikierroksilla. Merkittävästi alhaisemmat kierrokset ovat tehneet koko järjestelmästä luotettavamman. Esimerkiksi hydrauliikan ylikuumeneminen on ratkaistu, jonka vuoksi kone

toimii erinomaisen tehokkaasti. Olo on turvallinen kun tietää laitteiden kestävän, ilmoittaa Enberg. Enberg on tyytyväinen myös leveämpiin laippoihin. - Ne ovat huomattavasti vakaampia sahata ja kestävämpiä, jonka vuoksi niiden käyttöikä on paljon pidempi kuin normaalien sahalaippojen. Vakaan laipan ansiosta myös ketjujen päältä hyppäämiset ovat vähentyneet

lähes olemattomiin. Ja myös alkuperäinen vetopyörä oli edelleen käytössä joten kulut myös sen kohdalla ovat minimaaliset. Erittäin hyvät kokemukset JPS R5500 -sahalaitteesta johtivat siihen että halusin ehdottomasti myös uuteen harvesteriini JPS R5500:n integroidulla kääntäjällä, sanoo Enberg.

JPS panostaa vahvasti Suomen markkinaan

J

PS Teknik Ab:n valmistamien tuotteiden JPS R5500 -sahalaitteen ja JPS -kääntötoimilaitteen Suomen myyntiä on kehitetty järjestelmällisesti tämän vuoden huhtikuusta lähtien, kun Marko Sormunen aloitti yhtiön palveluksessa vastuullaan myös Baltian markkinat.

JPS Teknik on toimittanut jo lähes 400 uuden sukupolven sahalaitetta asiakkaille eri puolille metsäkonemaailmaa. - Kotimarkkinoillaan Ruotsissa JPS on saavuttanut hyvän suosion vaativien asiakkaiden keskuudessa, jotka ovat todenneet sahauksen tuoton nousseen noin 10 % ja polttoaineenkulutuksen tippuneen noin 0,1 litraa per tehty kuutio. Myös Norjassa JPS on kasvattanut myyntiään voimakkaasti ja Euroopan lisäk-

si kaukaisimmat laitteet on toimitettu mm. Australiaan jossa eräskin asiakas on ajanut sahalaitteella jo lähes 16 000 tuntia. Suomeenkin JPS -sahalaitteita on toimitettu joitakin suoraan loppukäyttäjille ja lisäksi Kesla käyttää niitä harvesterimallistossaan. Myös Baltian myynti on lähtenyt kehittymään ja siellä asennamme ensimmäiset JPS -sahalaitteet harvesteripäihin lähiaikoina, kertoo Marko Sormunen. Suomessa JPS-tuotteita markkinoidaan OEM-valmistajille sekä suoraan loppukäyttäjille. - Metsäkone- ja harvesteripäävalmistajille JPS tarjoaa uuden edistyksellisen vaihtoehdon sahalaitteeksi, mikä tuo selvää hyötyä loppuasiakkaan urakointiin. Valitsemalla JPS:n valmistaja voi tarjota asiakkailleen uusinta teknistä kehitystä ja nostaa harvesteripään tuottavuutta, samalla kun omat tuote-

kehityspanostukset voidaan ohjata muualle - kaikkea ei kannata tehdä itse, sanoo Sormunen. Viime kuukausina JPS on aktivoitunut kentälle loppukäyttäjien pariin. - Työ on vasta alussa mutta olemme jo kontaktoineet laajasti metsäkonealan ammattilaisia ja tuoneet heidän tietoisuuteen JPS -sahalaitteen tarjoamia selkeitä etuja. Kehitämme myös jälleenmyyntiverkostoa missä tärkeässä roolissa tulevat olemaan alueelliset metsäkoneita huoltavat yritykset. JPS R5500 -sahalaite voidaan asentaa myös käytettyyn harvesteripäähän mutta toki sopivuus pitää aina ensin tarkistaa ja joskus joudutaan tekemään hieman räätälöintiäkin. Silti asennus onnistuu nopeasti noin päivässä-parissa tapauksesta riippuen, toteaa Sormunen. JPS R5500 -sahalaitteesta on suomalaisille asiakkaille erittäin

Marko Sormunen vastaa JPS -tuotteiden myynnin kehittämisestä Suomessa ja Baltiassa; kuvassa hän esittelee R5500 -sahayksikköä metsäkoneväelle Lounais-Suomen Konepäivillä.

hyvä kampanjatarjous, mikä on voimassa alkuvuoteen 2018 saakka: - Kun vaihdat uuden JPS -sahalaitteen käytettyyn harvesteri-

päähäsi saat asennuksen kaupan päälle sekä nostat samalla metsäkoneesi tuottavuuden uudelle tasolle, ilmoittaa Sormunen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

24 KONEURAKOINTI

Kärkiohjaus (IBC) on nyt saatavilla myös John Deere 1170G -harvesterin CH6 -puomiin.

Uusi muotoilu John Deeren uusissa keskikokoisissa G-sarjan harvestereissa - kärkiohjaus nyt myös 1170G harvesteriin

J

ohn Deere esitteli kesäkuun Elmia Wood-messuilla kärkiohjauksen 1270G-harvesteriin sekä 8-pyöräisen 1170G-harvesterin. Nyt esitellään 1170G-harvesterista myös 6-pyöräisen mallin sekä pienemmän 1070G-harvesterin. Samalla kärkiohjaus tulee saatavaksi myös 1170G-harves-

teriin.

Tarkkaa ja sujuvaa työntekoa kärkiohjauksella

John Deeren kehittämä kärkiohjaus on ainutlaatuinen puomin ohjausjärjestelmä. Kyse ei ole automaattisesti toimivasta puomin jatkeesta tai vaimennetuista venttiileistä vaan älykkäästä ohjausjärjestelmästä, jossa anturit tunnistavat harvesteripään

sijainnin ja algoritmit sovittavat puomin liikeradat yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Kärkiohjausjärjestelmä toimii myös alustana, jolle voimme tulevaisuudessa helposti tuoda uusia työskentelyä helpottavia ominaisuuksia. Kärkiohjaus tuli John Deeren kuormakoneisiin vuonna 2013. 1270G -harvesterin CH7 -puomiin kärkiohjaus esiteltiin aiem-

min tänä vuonna ja nyt tämä ainutlaatuinen ominaisuus on saatavilla 1170G -harvesterin CH6 -puomiin. Harvesterityöskentelyssä kärkiohjauksen toiminta on sovitettu koneen työsykliin. Puomin liikeradat ja toiminta mukautuvat automaattisesti puulle vientiin ja kourassa olevaan kuormaan. Kuljettajan ei tarvitse liikutella puomiston osia erikseen. Kärkiohjaus varmistaa tarkan työskentelyn ja tehokkaat työtavat. Puomin sähköinen päätyvaimennus tekee työskentelystä pehmeää ja sujuvaa, ja samalla koko puomiston rasitus vähenee. Kärkiohjaus parantaa työergonomiaa ja ohjaa kuljettajaa puomin oikeanlaiseen käyttöön, mikä näkyy suoraan koneen tuottavuuden kasvuna.

Muotoilulla mukavuutta keskikokoisiin G-sarjan harvestereihin

Uusi John Deere 1170G -harvesterin 6-pyöräinen malli on monilla parannuksilla päivitetty G-sarjan versio suositusta John Deere 1170E -harvesterista.

John Deeren G-sarjan harvesterimalliston täydentäville 1070G- ja 1170G -harvestereille on yhteistä kokonaan uusi takarunko sekä moottorin, hydrauliöljy- ja polttoainetankkien ja pumppujen uusi sijoittelu. Mo-

lemmissa malleissa moottoria on käännetty 180 astetta, hydrauliöljy- ja polttoainetankit ja pumput on sijoitettu moottorin eteen ja tuuletin koneen takaosaan. Nämä muutokset tekevät ohjaamosta erittäin hiljaisen. Samalla koneen takaosaa on saatu matalammaksi ja näkyvyyttä taakse on parannettu huomattavasti.

John Deere 1170G sopii myös pehmeiden maiden ja rinteiden korjuuseen

Uusi John Deere 1170G -harvesteri on saatavana joko 6- tai 8-pyöräisenä. 6-pyöräinen malli on monilla parannuksilla päivitetty G-sarjan versio suositusta John Deere 1170E -harvesterista. Uutuutena 6-pyöräisen mallin eturunkoon on valittavana joko 24,5- tai 26,5 -tuumaiset renkaat. 8-pyöräisenä versiona John Deere 1170G on todellinen yleiskone harvennus- ja uudistushakkuisiin, myös pehmeillä hakkuualueilla ja rinteissä. Koneessa yhdistyvät ensiluokkainen vakaus, pieni pintapaine, ketterä eteneminen, rinteissä tarvittava kiipeämiskyky ja erinomainen tuottavuus. Lisää hydraulista tehoa konee-


METSÄALAN AMMATTILEHTI seen antaa aiempaa suurempi 190 cm 3 työpumppu. 1170G -mallin CH6-puomi on saatavana joko 10 metrin tai 11,3 metrin ulottumalla, ja kone voidaan varustaa H412, H413 tai H414 -harvesteripäällä. Koneen paino ilman teloja 8-pyöräisenä ja H412 -harvesteripäällä varustettuna on noin 19 500 kg ja 6-pyöräisenä H412-harvesteripään kanssa noin17 800 kg.

John Deere 1070G on ketterin harvennuskone

Uusi John Deere 1070G -harvesteri soveltuu erinomaisesti nuoren puuston harvennushakkuuseen myös herkästi vaurioituvassa maastossa. Kompaktin, helposti ohjattavan rungon ansiosta koneella pääsee tiheäkasvuisillekin hakkuualueille, ja leveät renkaat sekä tasapainotettu runko säästävät maapohjaa

KONEURAKOINTI 25

vaurioilta. 1070G-konemallin 180S-puomi on saatavana joko 8,6 metrin, 10 metrin tai 10,8 metrin ulottumalla ja kone voidaan varustaa H412-, H413- tai H414-harvesteripäällä. H412-harvesteripäällä ilman teloja koneen paino on 6-pyöräisenä noin 16 000 kg ja 4-pyöräisenä noin 15 200 kg

Mukautuva ajovoimansiirron hallinta

Mukautuva ajovoimansiirron hallinta on ainulaatuinen vakioominaisuus G-sarjan harvestereissa. Järjestelmä parantaa koneen ajettavuutta ja tuottavuutta säätämällä moottorin kierrokset automaattisesti kuormitustilanteen mukaan. Korkeita kierroksia käytetään vain tarvittaessa, jolloin myös koneen keskimääräinen melutaso alenee. Korkean kuormitustilanteen

Kärkiohjauksessa kuljettaja ohjaa harvesteripään haluttuun paikkaan ja järjestelmä sovittaa 1) nostopuomin, 2) taittopuomin, 3) jatkeen ja puomin käännön liikeradat automaattisesti optimaaliseksi kokonaisuudeksi.

Laadukkaat voiteluaineet ja suoda0met kaikkiin koneisiin, suoraan maahantuojan varastosta!

Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puhelin, myyn, 03-­‐358 7660 voitelukeskus@voitelukeskus.com www.voitelukeskus.com

Uusi John Deere 1070G -harvesteri soveltuu erinomaisesti nuoren puuston harvennushakkuuseen myös herkästi vaurioituvassa maastossa.

aikana uusi tehonsäätöratkaisu takaa dieselin tasaisen käynnin ja hyödyntää tehokkaasti käytettävissä olevan maksimivetotehon. Myös ajopolkimen ja runkoohjauksen reagointia on parannettu älykkään sähköisen suodatuksen avulla. Uusi polttoainetehokas moottori ja helppo päivittäishuolto Keskikokoiset G-sarjan harvesterit on varustettu John Deere 6068 -moottorilla, joka täyttää viimeisimmät Final Tier 4 / Stage IV -päästövaatimukset. Tehokkaampi moottori yhdessä kokonaan uuden ohjausjärjestelmän kanssa tekee harvesterityöstä entistä tarkempaa ja tehokkaampaa, mikä nostaa koneen tuottavuutta. Päästömääräysten

täyttämisen varmistavat aiemmista moottoreistamme tutut DPF-hiukkassuodatin (Diesel Particulate Filter) ja DOC-katalysaattori (Diesel Oxidation Catalyst) sekä pakokaasujen käsittelyjärjestelmään lisätty SCR-katalysaattori (Selective Catalytic Reduction) ja siihen liittyvä ureasäiliö. Uusi moottoriteknologia on myös parantanut merkittävästi koneiden polttoainetehokkuutta koneen tuottavuuteen suhteutettuna. Uusien konemallien päivittäistä huoltoa on nopeutettu sijoittamalla moottoriöljyn mittatikku, täyttöputki ja polttoainesuodattimet paremmin näkyviin, ja nestetäyttöjen liittimet on sijoitettu kätevästi yhteen paik-

kaan. Myös akkujen uusi sijoittelu helpottaa huoltotöitä.

Selkeämpi koneen ohjaus

Kaikissa G-sarjan koneissa uudet MECA-ohjausmoduulit, yksinkertaiset CAN-väylät ja selkeämpi sähköjärjestelmä tehostavat koneiden toimintoja. PPC-tehonsäätöjärjestelmä (Processing Power Control) säätää prosessointitehoa ja polttoainetaloutta hakkuutyön vaatimuksille sopivaksi. Järjestelmässä on valittavana kolme erilaista tehotasoa ja se ennakoi moottorin kuormitusta ja vastaa tilanteeseen sopivalla tehonlisäyksellä, mikä parantaa sekä tuottavuutta että polttoainetaloutta.


26 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Askolan Kone Oy:n 10-vuotisjuhla ja John Deere metsäkonehuoltotoiminnan avajaiset

A

skolan Kone Oy järjesti 10-vuotisjuhlansa kunniaksi 27.10. yleisötapahtuman toimitiloissaan Askolan Monninkylässä. Samalla vietettiin John Deere metsäkonehuoltotoiminnan avajaisia. Askolan Kone Oy:n toimintaan kuuluu traktoreiden, maatalous- (Hankkija huolto), ympäristönhoito-, maanrakennus- ja metsäkoneiden huolto ja korjaus sekä varaosien, renkaiden, voitelu- ja pesuaineiden myynti. Tarvittaessa hyvin varustellut huoltoautot kurvaavat asiakkaiden luokse. Lisäksi pienkoneosasto huoltaa ja korjaa moottorisahat, ruohonleikkurit, mopot ja muut pienkoneet. Jatkossa Askolan Kone Oy tarjoaa huoltotoiminnot myös John Deere metsäkoneisiin mikä parantaa asiakaspalvelua alueella entisestään.

Askolan Kone Oy:n toimitilat sijaitsevat Askolan Monninkylässä osoitteessa Luhdintie 413. Jatkossa 10 vuotiaan yrityksen toimintaan kuuluu myös John Deere metsäkoneiden huoltopalvelut.

John Deere Forestryn konemyynnin Suomen aluejohtaja Mika Hannonen kertoi markkinoiden olevan hyvässä vedossa.

Askolan Koneen huoltohallissa vieraili suuri joukko konealan ammattilaisia tutustumassa toimintaan ja esillä olleisiin uusiin koneisiin.

John Deere Forestryn Euroopan myyntijohtaja Janne Märkälä (vas.) ja piiripäällikkö Jussi Mustonen (oik.) juttelivat metsäenergia-alan näkymistä Hakevuoren toimitusjohtajan Reijo Wuorion kanssa.

Uusi pitkätelinen John Deere 1210G kuormatraktori sai kehuja koeajajilta. Pitkätelisen koneen takatelin napaväli on 1890 mm:iä eli 390 mm pidempi kuin vakiomallissa.

Uutta IBC -kärkiohjauksella varustettua John Deere 1270G harvesteria pääsi kokeilemaan tositoimissa.

OP Rahoituksen Jaana Laiholla oli mukana konealaan tutustumassa Nooa pentu.

John Deere Forestryn jälkimarkkinointipäällikkö Marko Niemi on tyytyväinen palveluverkoston kehittymiseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

Novotny LVS 720 on ketterä 8-pyöräinen ja 8x8 vetoinen kuormatraktori varustettuna kääntyvällä valoisalla ohjaamolla. Kone tarjoaa metsäkuljetuksiin 8000 kilon kantavuuden.

Novotny metsäkoneet maastoon missä isot koneet sotkee ja särkee

Finnraiva Oy

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme

Lue metsäkonealan uudet uutiset joka päivä

ammattilehti.fi

LASKE HYÖDYT KOTISIVUILLAMME Kaikki kuullostaa hyvälle paperilla, mutta laske kotisivuillamme olevalla laskurilla miten asia on. Laita sinne omat tietosi ja arvosi, niin saat R5500:n sinulle antamat hyödyt ja edut. Kokeile jo tänään osoitteessa www.jpsteknik.com

KOKEILE JA IHASTU Osoittaaksemme sinulle laitteen toimivuuden ja hyödyt, voit koeajaa laitetta kolme kuukautta veloituksetta. Mikäli et ole tyytyväinen tuloksiin, toimintavarmuuteen ja tehokkuuteen, vaihdamme laitteen takaisin. Riskitöntä vai mitä?

KATSO JPSTEKNIK.COM TAI SOITA +358 40 503 3878

Novotny metsäkoneet on varustettu taloudellisilla Cummins -moottoreilla ja laadukkaalla Danfoss/Rexroth hydrauliikalla. Kuvassa LVS 720 -kuormatraktori millä onnistuu isommankin puun ajo pehmeiltä mailta maastoa rikkomatta.

Matti Malinen 0400 308 998

www.finnraiva.fi

00 55 r R a här! bä ne rov d in ? P r Va r dig m /å fö ym svol 3

ng

rkni

Avve

ny t en ke satt d/årsbru r00 har vi Svskärog ve i – 55 rvtal erna med oö onomr S R at va t mod et driftekivh ocjuhl/å JP halver för de sågetenht och ning Dr h år Med dard at enukttivi örbruk g oc av opp/ stan h skap prod slef ecklin gra eavh oc ffad brän eutv ra nå Kedj trä skad värm är ba Min dre ickor ! min pspr na. test ka elar Kör förd

TÄMÄ ON JPS KÄÄNTÖLAITE

R5500 HYÖDYT

• Kompakti ja kestävä • Tehokas vääntömomentti • Hydraulinen päätyvaimennus molempiin suuntiin • Painevoideltu, ei laakerointia • Ei rasvauksen tarvetta, ei rasvanippoja • Tunteeton lumelle ja jäälle • Laipan painatuksen toiminto • Suojatut liitännät

• • • • • • • •

/år

mar

tstim

Arbe

Alhaisempi polttoaineen kulutus Vähemmän katkaisuhalkeamia Vetopyörän pidempi käyttöikä Vähemmän ketjun päältäpois hyppäämisiä Vakaampi sahalaippa Pienentynyt lämmöntuotto Pienemmät kierrokset Korkeampi tuottavuus

17-0129 stjernestam.es

Tsekkiläinen Novotny valmistaa kolmea kuormankantokyvyltään 5-8 tonnista kuormatraktorimallia sekä yhtä harvesteria. - Mallistosta löytyy tehokkaat metsäkoneet pehmeiden maiden korjuuseen sekä harvennuksille ja myös isäntälinjan urakointiin. Novotny on herättänyt jo nyt mielenkiintoa Suomessa; moni alan ammattilainen tutustui uusiin malleihin kesällä Elmia Woodissa Ruotsissa, missä ne ovat saavuttaneet hyvän suosion. Tuleva-

na keväänä Novotnyyn voi tutustua osastollamme Tarton Maamessuilla ja syksyllä FinnMetkossa. Nyt kun vettä sataa koko ajan ja kaikki korjuu alkaa olemaan suohommaa niin kannattaa miettiä avoimin mielin vaihtoehtoja millä korjata puut metsää sotkematta ja särkemättä, sanoo Salo-Machineryn Pertti Salo.

KÄÄNTÖLAITE

S

alo-Machinery on ottanut maahantuontiohjelmaansa Suomessa ja Baltiassa tsekkiläiset Novotny -metsäkoneet laajan metsäenergialaitteiden valikoimansa rinnalle.

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla


28 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Perinteinen Mesera-jahti Siikaisten Sammissa

Jahtipäällikkö Jorma Järvenranta vas. suunnitteli seuraavaa ajoa yhdessä Logsetin Tapio Nikkasen ja Jukka Kivipellon kanssa.

Mesera-jahdissa saatiin tänä vuonna kaksi hirveä; lauantain kaadolla Rauno Hakamäki, Jussi Valli, Jukka Kivipelto ja muita jahtivieraita.

P

yhäinmiestenpäivän viikonloppuna järjestettiin Siikaisten Sammissa jo seitsemännen kerran Mesera-jahti. Tänä vuonna sää suosi metsämiehiä melko mukavasti eikä sunnuntainen pieni sadekuurokaan haitannut sanottavasti jahtia. Perjantaina aloiteltiin peurajahdilla ja Logsetin Tapio Nikkasen raudanluja mäyräkoira Nisse ei hukannut aikaa vaan muutaman minuutin kuluttua

vapaaksi päästyään antoi haukun raikua kuulaassa syksyisessä metsässä. Tämä sulatti passimiesten sormet ja jännitys tiivistyi peuraa odottaessa. Tällä kertaa peura oli kuitenkin ovelampi ja löysi reitin passimiesten välistä; Logsetin Jukka Kivipellolla oli peura jo tähtäimessä mutta ”väärän koiran” ajamana laukausta ei kuulunut... Lauantaina jahti jatkui ja nyt kiikarissa olivat hirvet. Päivän ensimmäisessä ajossa mukana olivat jahtipäällikkö Jorma

Järvenrannan koira sekä hänen veljensä kaksi koiraa. Koirien vapautuksen jälkeen alkoi taas välittömästi tapahtua kun koirat saivat hirvet liikkeelle. Tästä ajosta ammuttiin seitsemänpiikkinen sarvipää ja vasa. Sunnuntaina saatiin myös hirviä liikkeelle, mutta tällä kertaa ne eivät osuneet passimiesten kohdalle. - Kiitokset vielä kaikille osallistujille mukavista jahtihetkistä, sanoo kotikonnuillaan jahtia isännöinyt Mesera Cranes Finlandin Tuomo Ylikoski.

Nuotion äärellä vaihdettiin kuulumisia ja grillattiin makkaraa.

Mesera-jahdissa majoituttiin Eteläpään matkailukeskuksen mökeissä ja metsäkonemaailmaa parannettiin Sammin Ratsutilan savusaunassa missä nautittiin myös maittava illallinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Korjuunäytös Keuruun turvemailla

Kun pitäteliseen 10-pyöräiseen PONSSE Buffalo 10w laitetaan alle 1100 mm KOPA -telat niin kantopintaa on todella paljon.

Veljekset Lehtomäki Oy:n Pertti Lehtomäki (oik.) ja Koneosapalvelu Oy:n Mika Aliranta esittelivät kantavia KOPA -teloja, joita on toimitettu asiakkaille FinnMetko 2016 -näyttelyn jälkeen jo kohta 400 paria.

Veljekset Lehtomäki Oy:n PONSSE Buffalo 10w kuormatraktori varustettuna kantavilla KOPA -teloilla korjasi puuta tehokkaasti vaikka turvemaa oli paikoin todella pehmeää.

K

euruun Huttulassa järjestettiin 17.11. turvemaiden korjuu- näytös, mikä keräsi paikalle mukavasti aiheesta kiinnostuneita metsäalan ammattilaisia. Puutavaran korjuumäärät ovat Suomessa kasvussa ja puuta joudutaan hakemaan yhä pehmeimmiltä mailta. Samaan aikaan sademäärät ovat kasvaneet minkä takia korjuu on haasteellista muutenkin kuin kelirikkoaikaan.

Oikeanlaiset metsäkoneet varustettuna erikoisteloilla mahdollistavat puunkorjuun pehmeiltä ja kalustolla on mahdollisuus tasata myös alalle tunnusomaista kausivaihtelua. Keuruulla seurattiin koneiden tehokasta työskentelyä pehmeällä turvemaalla ja käytiin hyvä keskusteluita aiheesta. Onnistuneen päivän järjestelyissä olivat mukana Veljekset Lehtomäki Oy, Metsä Group, Keulink ja Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke.

Nuotiolla grillattiin makkaraa ja keiteltiin kahvia pehmeiden maiden korjuusta keskustellen.

Veljekset Lehtomäki Oy:n PONSSE Fox harvesterissa oli edessä Clarkin metriset täyskantavat ja takana metriset KOPAt.

Keuruun näytökseen saapui hyvin väkeä ja paikanpäälle ajettiin jopa satojen kilometrien päästä.

Oikeilla varusteilla puuta saadaan tienvarteen pehmeiltäkin mailta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

30 KONEURAKOINTI

Maailman johtava metsäkonerengasvalmistaja katsoo eteenpäin

M

Nokian Raskaat Renkaat tarjoaa markkinoille edistyksellisimmän CTL-metsäkonerengasmalliston. Erittäin laajan valikoiman rungon muodostaa Nokian Forest King F2 -mallisto mikä on suunniteltu erityisesti telakäyttöön raskaissa ja vahvoissa nykykoneissa.

M

aailman johtava metsäkonerengasvalmistaja Nokian Raskaat Renkaat panostaa vahvasti jatkuvaan tuotekehitykseen, Nokialla tapahtuvaan renkaiden tuotantoon ja myyntitoimintojensa kehittämiseen. Kaiken tekemisen tavoitteena on tarjota renkaita käyttäville urakoitsijoille enemmän työtunteja, enemmän pitoja ja enemmän kuormaa huonoimmissakin olosuhteissa. Metsäkonevalmistuksessa on ollut vahva veto päällä jo vuosia, mikä näkyy suomalaisen rengasvalmistajan tilauksissa ja tuotannossa. - Toimitamme johtaville CTL -metsäkoneiden valmistajille renkaita todella hyvällä volyymilla. Ja kun uusia koneita myydään niin myös urakoitsijoiden työtilanne on hyvä joten metsäkonerenkaiden jälkimarkkinat vetävät mukavasti niin

Skandinaviassa kuin myös kaikilla muillakin markkina-alueilla, analysoi Nokian Raskaat Renkaat Oy:n Business Manager Marko Muhonen.

tykseen jne. - Haemme kasvua jatkossakin ja vahvistamme asemaamme globaalisti valituilla toimialueilla, Muhonen toteaa.

Myynti kehittyy hyvin eri markkina-alueilla

Nokian Raskaat Renkaat on uudistanut myynti- ja tuotekehi-

tysorganisaatioitaan asiakaspalvelun parantamiseksi. - Tuotepäälliköt vetävät omia sektoreitaan ja yhteinen design -tiimi palvelee eri sovellusaluei-

Tehokas tuotanto vastaa kovaan kysyntään

Vastatakseen kovaan kysyntään Nokian tehtaalla investoidaan koko ajan tuotantoon ja sen kehittämiseen. - Tuotantoa modernisoidaan ja automaatio lisääntyy mikä mahdollistaa valmistusmäärien kasvattamisen, hyvät toimitusajat ja parhaan mahdollisen laadun. Metsäkonesegmentin lisäksi myös muut Nokian Raskaiden Renkaiden vahvat toimialueet kuten kaivospuoli, materiaalinkäsittely ja maatalous ovat tällä hetkellä hyvässä nosteessa joten tuotannon investoinnit tulevat todella tarpeeseen, sanoo Muhonen. Vaikka tuotantoa automatisoidaan niin henkilökuntaa on palkattu taas viime aikoina lisää tuotantoon, myyntiin, tuotekehi-

Nokian Forest King F2 -malliston ohella toinen CTL-metsäkoneiden keihäänkärkituote on Nokian Forest King TRS 2, mikä on kehitetty vastaamaan mm. yhä tiukempiin kantavuus- ja pitovaatimuksiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TXL ATE ULTIM

KONEURAKOINTI 31

ATF ALL-TER

TION FLOTA

N E N I L A A MAKSIM US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU S KYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N KA

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

n ksellisi y t s i d e oiden eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4

ta. Metsäkonerenkaissa KeskiEuroopan myyntiorganisaatiota on kehitetty aiempaa tehokkaammaksi samoin kuin Pohjois-Amerikan toimintoja, missä olemme jatkossa entistäkin aktiivisemmin läsnä asiakkaiden parissa kentällä. Kokorunkomenetelmää edelleen laajasti käyttävällä markkina-alueella uusi Nokian Logger King LS-2 -juontokonerengasmallisto on otettu hyvin vastaan; toki PohjoisAmerikkaan myydään kasvavassa määrin myös CTL-koneita. Amerikan lisäksi uutta juontokonerengasmallistoa myydään hyvin myös Venäjällä, mikä on puolestaan CTL-metsäkoneissa kasvanut kolmen suurimman markkinan joukkoon. Meillä on Venäjällä tehokkaan myyntitiimin lisäksi hyvä jälleenmyyjäverkosto, sanoo Muhonen.

Laaja rengasmallisto kaikkiin tarpeisiin

Nokian Raskaat Renkaat tarjoaa markkinoille edistyksellisimmän CTL-metsäkonerengasmalliston. - Erittäin laajan valikoiman rungon muodostaa Nokian Forest King F2 -mallisto mikä on suunniteltu erityisesti telakäyttöön raskaissa ja vahvoissa nykykoneissa. Toinen keihäänkärkituote on Nokian Forest King TRS 2, mikä on kehitetty vastaamaan mm. yhä tiukempiin kantavuus- ja pitovaatimuksiin.

Näiden premium-luokan metsäkonerenkaiden rinnalle esiteltiin neljä vuotta sitten kustannustehokas Nokian Nordman Forest -rengasmallisto missä hinta-laatusuhde on optimoitu luotettavuudesta ja toimivuudesta tinkimättä. Se on löytänyt paikkansa jälkimarkkinoilla niin Suomessa kuin muuallakin metsäisessä maailmassa, kehuu Muhonen.

Tiiviisti mukana metsäkonealan kehityksessä

Nokian Raskaat Renkaat tekee jatkuvasti tuotekehitystyötä olemassa olevien mallien parantamiseksi sekä tulevaisuuden metsäkonerenkaiden kehittämiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä mm. ensimmäisenä valmistajan markkinoille tuodut 28,5” isot renkaat joiden käyttö on yleistynyt metsäkonevalmistajien keskuudessa. - Tällä hetkellä erityisesti kotimaan markkinoilla metsäkoneiden pintapaineet ja uudenlaiset telaratkaisut puhuttavat laajasti koko alalla, sillä puuta korjataan yhä pehmeimmistä olosuhteista. Seuraamme kehitystä läheltä ja teemme hyvää yhteistyötä metsäkone- ja telavalmistajien sekä urakoitsijoiden kanssa tarjotaksemme parhaimmat rengasratkaisut jatkossakin, lupaa Nokian Raskaat Renkaat Oy:n metsäkonerenkaiden tuotepäällikkö Teemu Vainionpää.

Metsäkonevalmistuksessa on ollut vahva veto päällä jo vuosia, mikä näkyy suomalaisen rengasvalmistajan tilauksissa ja tuotannossa; Nokian Raskaat Renkaat toimittaa johtaville CTL -metsäkoneiden valmistajille renkaita todella hyvällä volyymilla. Ja kun uusia koneita myydään niin myös urakoitsijoiden työtilanne on hyvä joten metsäkonerenkaiden jälkimarkkinat vetävät mukavasti niin Skandinaviassa kuin myös kaikilla muillakin markkina-alueilla.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939


32 KONEURAKOINTI

40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yli 20 vuotta Toughbook -laitteita

P

anasonicin lujitetut laitteet täyttivät syyskuussa 2016 20 vuotta mutta Toughbookien historia ulottuu liki 30 vuoden taakse, vuoteen 1987, jolloin Panasonic ryhtyi valmistamaan kannettavia tietokoneita. Jo hyvin aikaisessa vaiheessa kävi ilmi, että markkinoille kaivataan lujitettuja ja omistuskustannuksiltaan edullisia laitteita

1996: Toughbook CF-25 2012: Panasonic Toughpad ammattilaiskäyttöön. Lopulta Panasonic Toughbook -tuoteToughbook-tuoteperhe saa Lujitetut Toughpad-tabletit Panasonic perusti Japanin Ko- perhe on aina ollut edelläkävijä, lanseerataan been oman tehtaan juuri tällais- sillä yhtiössä on kuunneltu asi- alkunsa 1999: Toughbook CF-27 2016: Toughbook CF-20 ten laitteiden valmistusta varten. akkaita ja panostettu niin tutkiEnsimmäisenä maailmassa Ensimmäinen lujitettu hybri- KUOPIO Kaksikymmentä vuotta myö- mukseen, kehitystyöhön, testaaVILPPULA LAPPEENRANTA hemmin tutkimusyhtiö VDC miseen, valmistukseen kuin GSM- ja WAN-tuki sekä koske- dilaite. 020 755 1240 020 755 1243 020 755 1245 tusnäyttö Researchin uusin analyysi ker- markkinointiinkin. Kasvu ja kehitys jatkuu Teollisuustie 5 Saaristokatu 5 Toikansuontie 7 2001: Toughbook CF-07 too Panasonicin hallitsevan EuPanasonicin viimeiseen pariin Panasonicin Toughbookja Innovatiivinen lujitettu miroopan lujitettujen kannettavien vuosikymmeneen mahtuu monToughpad-tuoteperheet jatkavat jossa erillinen näyttö ja tablettien myyntitilastoja. ta tärkeää merkkipaalua Avoinnalujitearkisinni-PC, klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi kasvuaan, vastaten etenkin liik2008: Toughbook CF-U1 Toughbook- ja Toughpad-laittei- tuissa laitteissa: Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv 24%). Maailman ensimmäinen Ultra kuvan myynnin ja maksamisen ta myytiin vuonna 2015 enem1994: CF-41 män kuin muita lujitettuja kanMaailman ensimmäinen kan- Mobile PC, joka yhdisti kannet- tarpeisiin. Lisäksi kehitämme telakkaratkaisuja ja laajennamtavan ja käsimikron nettavia ja tabletteja yhteensä. nettava CD-ROM-asemalla me toimintaamme lujitettujen kädessä pidettävien laitteiden puolella, kertoo tulevaisuuden näkymistä Panasonic Computer Product Solutions Europen toimitusjohtaja Kevin Jones. - Oma visiomme ja strategiamme käy yksiin unPanasonicin saavumme 14 hehtaarin Toughbook tuotelinjan kehityktyömaan sen kanssa. Haluamme molem-reunalle Jurvaan, mat tarjota parhaat mobiilituotSuupohjan Konehakkuu teet ja tuottavuuden uuteen Oy:n perustaja mobiilija pilvimaailmaan, sa- Raimo Leikas on noo Microsoftin OEM-divisioohyväntuulisena vastassa. nan johtaja Nick Parker. - Toughbookin yli 20 vuoden kehityksen aikana Panasonicin - Ensimmäiset kaupat Logsetin Erno suunnittelijat ovat loistavasti hyödyntäneet Intelinkanssa suorittimi-tehtiin jo vuonna 2001. Mäntysen en tehoa ja luotettavuutta kehitMuistan vieläkin sen reissun, kun kävimtäessään maailman luotettavimpiame lujitettuja tietokoneita. tutustumassa ToiHuittisissa Logset 5F vomme yhteistyömme jatkuvan koneeseen. Kaupat pitkälle tulevaisuuteen, sanoo syntyivät noin klo 23, Intelin Clientjälkeen Computing Grouja sen yhteistyö onkin jatkunut, pin johtaja Navin Shenoy.

Suupohjan Konehakkuu urakoinut Logsetilla vuodesta 2001

K

Raimo Leikas hymyilee.

Suupohjan Konehakkuulle toimitetaan Toughpad-tabletit pudotettiin yhtiön viides Logset 5F GT joulukuussa avaruudesta 2017. Leikasen mielestä koneet ovat toi- pysyivät ehjänä!

mineet loistavasti. - Rungot ovat kestäneet hyvin ja telit ovat pysyneet kiinni koneiden rungoissa, hän toteaa. Koneen kuljettaja Matti Hakala odottaa anasonic jo innolla uutta ajokkiaan. testasi -lujitettujen Uudessatablettikoneessa on varmasti paljon ensa kestävyyttä parannuksia. Se on varustettu pidemmällähettämällä ne säähavaintopallolla lähiavaruuteen ja lä runkovaihtoehdolla, eli sillä onnistuu pudottamalla ne vapaapuhyvin 2x3 metrin dotuksella takaisin maahanpuutavaran ajo. Tämä 34ominaisuus 000 metrin korkeudelta. lisää tuottavuutta, Hakala Panasonic testaa lujitettuja sanoo. Toughbook- ja Toughpad -tietoLeikas eiperusteellienää itse aja metsäkoneita koneita ja tabletteja sesti, mutta tuorein testi on juuri ollenkaan. Hän tekee työohjelmat, vaatimustasoltaan omaa luokkaansa. Toughpad FZ-G1-siirrot, ja hoitaa koneiden sekä hankkii vaFZ-N1-tabletit lähetettiin sääharaosia jaavaruuteen. polttoainetta omille koneille. vaintopallolla Sää-

P

havaintopallo hajosi 34 kilometrin korkeudessa, missä on pakkasta -67 celciusastetta. Pallon hajottua tabletit putosivat kohti Leikas perusti yrityksen Suupohjan maata, parhaimmillaan jopa 400 kilometrin tuntinopeudella. Konehakkuun pian 30 vuotta sitten. AlukMaahan pudottuaan laitteet si yritys oli maatalouden sivuelinkeino, olivat ehjiä ja täysin toimintakuntoisia kolhuja ja muttamuutamia vuosien saatossa karja on jäänyt naarmuja lukuun ottamatta.

Metsäalalla 30 vuotta

Raimo Leikas (vas.) tokaisee, että nykyisen vuosimallia 2014 olevan kuormatraktorin moottoriöljyt on nyt vaihdettu viimeisen kerran; joulukuussa 2017 käyttöön tulee uusi Logset 5F GT. Kuvassa myös Anssi Leikas (kesk.) sekä Matti Hakala.

pois ja metsähommista on tullut pääelinkeino. Leikas on Metsä Groupin alueyrittäjä joka hoitaa Jurvan, Teuvan, Isojoen, Kauhajoen ja Karijoen alueita. Leikaksella on vaimo ja kolme lasta. - Saa nähdä jatkavatko lapset alalla. Siihen vaikuttaa alan hintakehitys ja palkkataso. Tyttäreni on töissä tilitoimistolla, joten hän varmasti siirtyy meille kun veljeni, joka on tähän asti hoitanut rahaasioita, jää eläkkeelle. Poikani Anssi Leikas tekee meillä konehuoltoja, sekä ajaa yhtä yhtiön harvestereista. Suupohjan konehakkuun hankintaketjussa on kuusi kuormatraktoria joista kolme on Logsetia, sekä viisi harvesteria joista kaksi on yhtiön omia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

Moottorin sarjanumerolla varmistat varaosasi sopivuuden!

Ponsse palvelee Etelä-Pohjanmaan alueen asiakkaita Seinäjoen palvelukeskuksesta, mikä sijaitsee osoitteessa Yhdystie 6.

Ponssen Seinäjoen huoltopalvelukeskus 20 vuotta

P

onssen Seinäjoen huoltopalvelukeskus juhli 20-vuotista toimintaansa markkinapäivän merkeissä 17.11.

Hienosti onnistunut tapahtuma keräsi paikalla reilut 200 henkeä. Huutokauppalavat sekä Ponsse Collection -tuotteet vaihtoivat vilkkaasti omistajaansa. Tapahtumassa pääsi myös tutustumaan uuteen koulutuspuolen VR-360 teknologiaan,

jota esittelemässä oli Ponssen koulutuspäällikkö Esko Havimäki. Simulaattorikilpailussa voiton vei Juha-Pekka Repo ja sai palkinnokseen Ponssen laadukkaan eräpuvun. - Seinäjoen huoltopalvelukseskuksessa kokonaisuus on hyvällä mallilla. Tiivis ja ammattitaitoinen porukka palvelee alueen asiakkaittaan erittäin hyvin, summaa Ponssen kotimaan huoltopäällikkö Pertti Rönkkö.

Onko sinun DEUTZ –moottorisi ilman hehkuja? Kysy meiltä moottorisi sarjanumerolla moottorikohtainen hehkuratkaisu niin saadaan sinunkin moottorisi kylmänä käyntiin.

DEUTZ imusarjahehkusarja [ 2011 ]

(Sisältää 1kpl hehkun, hehkunohjausreleen ja relekannan.)

259,51 €

(hinta alkaen)

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%). Valikoimissamme paljon muita hehkumalleja sekä jälkiasennettavia moottorikohtaisia hehkusarjoja. Meiltä myös moottorikohtaiset lämmittimet. Kysy lisää varaosamyynnistämme.

Valitse alansa ykkönen –

SKF keskusvoitelu Hienosti onnistunut juhlatapahtuma keräsi paikalla reilut 200 henkeä. Huutokauppalavat sekä Ponsse Collection -tuotteet vaihtoivat vilkkaasti omistajaansa.

Lisätietoja 020 7400 800 www.skf.fi

Seinäjoen aluemyyntipäällikkö Reijo Puska (vas.) ja moottorisahataitelija Erkki Rytkönen Iisalmesta heittivät ylävitoset metsän kuninkaan kanssa.

Tapahtumassa pääsi myös tutustumaan uuteen koulutuspuolen VR-360 teknologiaan, jota esittelemässä oli Ponssen koulutuspäällikkö Esko Havimäki.


34 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tasavallan Presidentti palkitsi Ponssea kansainvälistymisestä

T

asavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt Ponsse Oyj:lle Suomi 100 -juhlavuoden erikoispalkinnon vuosittain jaettavasta kansainvälistymispalkinnosta. Kansainvälistymispalkinnot ovat tunnustus kansainvälisesti menestyville suomalaisyrityksille ja niiden taustalla vaikuttaville yhteisöille.

- Suomi 100 -juhlavuoden ja samalla Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon 50vuotisjuhlavuoden kunniaksi myönnetty erikoispalkinto haluttiin antaa yritykselle, joka on vuosikymmenten ajan osoittanut pitkäkestoista kansainvälistä, kannattavaa ja kestävää kasvua sekä kykyä uudistua. Ponsse on omalla toiminnallaan antanut merkittään panoksen kokonaisen toimialan sekä alan muiden yritysten menestykselle sekä osoittanut huomattavaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta, Finpron toimitusjohtaja ja Team Finland -johtoryhmän jäsen Markus Suomi kertoo. Ponssen 2.11.2017 vastaanottama erikoispalkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa, eikä kansainvälistymispalkintoa ei ole aiemmin myönnetty kahdesti samalle yritykselle. Ponsse vastaanotti Presidentin kansainvälistymispalkinnon edellisen kerran vuonna 2003. Vuodesta 2015 alkaen ehdotuksen palkittavista yrityksistä ja yhteisöistä on tehnyt Team Finland -johtoryhmä.

Kunnianosoitus koko toimialalle

- Olemme äärimmäisen ylpeitä ja nöyriä saamastamme tunnustuksesta. Tämä on erittäin suuri asia meille ponsselaisille ja samalla koko toimialalle, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén kiittää. - On hienoa, että voimme

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Ponsse Oy:lle Suomi 100 -juhlavuoden erikoispalkinnon vuosittain jaettavasta kansainvälistymispalkinnosta. Vidgrénin veljekset Juho (vas.), Janne ja Jarmo vastaanottivat palkinnon Presidentinlinnassa 2.11.2017.

edustaa tämän palkinnon osalta myös asiakkaitamme, metsäkoneyrittäjiä sekä kaikkia sidosryhmiämme niin koneenrakennuksen, puunkorjuun, koulutuksen kuin metsäteollisuuden saralta. Tämä tukee sitä ajatusta, jonka Ponssen perustaja, supistetun kansakoulun käynyt ja metsäsavotoilta 14-vuotiaana työnsä aloittanut, Einari Vidgrén puki aikoinaan sanoiksi:

Yksin ei ole kukkaan mittään, hyvällä porukalla tulloo paras tulos, Juha Vidgrén jatkaa. Ponsse on toiminut yrityksen syntysijoilla Vieremällä vuodesta 1970 lähtien ja on tänä päivänä maailman johtavia tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden valmistajia. Palkitsemisperusteissa todettiin, että Ponssen kasvutarina heijastelee Suomen kasvua maa- ja metsä-

talousmaasta digitalisaatiota ja biotaloutta pelottomasti hyödyntäväksi tietoyhteiskunnaksi, unohtamatta syvälle metsään ulottuvia juuria sekä yhteisöstä huolen pitämistä. Yhtiön perustaja Einari Vidgrén oli alun perin metsäkoneyrittäjä ja urakoitsijoiden tarpeet ovat edelleen korostetusti yrityksen toiminnan keskiössä. Palkitsemisperusteissa kiinni-

tetiin huomiota myös siihen, että yhtiö on pitänyt keskeiset toiminnot tiukasti omissa käsissään ja tiiviisti toisiinsa kytkeytyneenä. Vieremällä Ponssen tehtaan yhteydessä toimii kumppanuusyritysten kylä, jossa tehtävä yhteistyö edistää osaamisten kehittymistä ja leviämästä Ponssen ulkopuolella. Ponsse on uranuurtaja digitalisaation soveltajana, teollisen muotoilun hyödyntäjänä sekä palveluliiketoiminnan kehittäjänä. Yrityksen toiminta on korostetun asiakaskeskeistä perusteluissa jatketaan.

Vahvaa kasvua

Myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén kertoi palkintotilaisuudessa Ponssen vahvasta kansainvälistymisestä sekä erittäin asiakaslähtöisestä toiminnasta, jonka juuret ovat vahvasti Suomessa.

Vuodesta 2003 vuoteen 2016 Ponsse on nostanut konsernin liikevaihdon 150 miljoonan euron tasolta 517 miljoonaan euroon. Liiketoiminta on kannattavasti kasvanut yrityksen kaikilla markkina-alueilla. Ponsse toimii aktiivisesti 1 525 työntekijän voimin 40 eri maassa ja noin 77 % yhtiön liikevaihdosta tulee viennistä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35

Ponssen Kiinan tytäryhtiöllä 10-v. juhlavuosi

P

onssen Kiinan tytäryhtiö, Ponsse China juhlii tänä vuonna 10-vuotista toimintaansa. Ponssen tarina Kiinassa sai alkunsa vuonna 2007, kun Stora Enso valitsi kumppanin puunkorjuun mekanisointiin.

- Kun sitouduimme yhteistyöhön Stora Enson kanssa, sitouduimme samalla olemaan lähellä asiakasta kuten ponsselaisuuteen kuuluu. Tytäryhtiön perustamispäätös etelä-kiinalaiseen Guangxin provinssiin oli näin ollen selkeä. Kymmenen vuoden aikana tänne on syntynyt mekaanisen puunkorjuun kulttuuri ja ammattitaito, Ponsse Chinan toimitusjohtaja Risto Kääriäinen kertoo. Konetoimitusten ja huolto- ja varaosapalveluiden lisäksi Ponsse China vastaa asiakkaiden kuljettajakoulutuksista. Stora Ensolle yhtiö on kouluttanut kymmenen vuoden aikana yli 180 metsäkoneenkuljettajaa.

suurin osa uudesta konekannasta onkin jyrkille rinteille soveltuvia vinssikoneita. Risto Kääriäinen kertoo Ponssen toiminnan olleen monella tavalla pioneerityötä: - Puhuttaessa Kiinan mekaanisesta puunkorjuusta puhutaan PONSSE -metsäkoneista. Meillä on tänä päivänä paikallisiin olosuhteisiin täydellisesti soveltuvaa teknologiaa ja palvelua. Ponsse Chinan 10-vuotisjuhlia vietettiin Beihaissa lokakuun lopulla. Juhliin osallistui Ponssen paikallisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden lisäksi Ponssen asiakkaita Ruotsista ja Kiinasta - paikalla oli kovaa ryhmää myös Suomesta.

Ponsse Chinan 10-vuotisjuhlia vietettiin Beihaissa lokakuun lopulla.

Pioneerityötä parhaiden ratkaisuiden löytämiseksi

Ponsse Chinan organisaatio on kasvanut jo 28 työntekijään. Puunkorjuu on vuosikymmenen aikana siirtynyt pääasiassa jyrkille rinteille, minkä vuoksi

Ponssella on merkittävä rooli Kiinan puunkorjuun koneellistamisessa. Puunkorjuu on siirtynyt pääasiassa jyrkille rinteille.

Ponssen Juha-Matti Raatikainen (vas.), Kai Laaja, Aki Laaja, Jarmo Leksis ja Esa Hokkanen edustivat gaalassa suomalaista osaamista.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse UK uusin toimipaikka sijaitsee Annanissa Skotlannissa, missä asiakkaita palvellaan modernilla huoltopalvelukeskuksella.

Ponsse UK avasi uudet toimitilat Skotlannissa

P

onssen iso-britannialainen tytäryhtiö Ponsse UK Ltd avasi uudet toimitilat Skotlannissa Annanissa loppuvuodesta 2017.

- Uudet ja metsäkoneiden huoltoon suunnitellut tilat mahdollistavat hyvän asiakaspalvelun ja kasvun myös tulevaisuudessa, Ponsse UK:n toimitusjohtaja Gary Glendinning kertoo. Uusissa tiloissa voidaan huoltaa samanaikaisesti neljää eri konetta. Varaosamyynnin ja varaston lisäksi palvelukeskuksella on koulutustilat asiakas-, kuljettaja- ja henkilökuntakoulutuksia varten. UK:n PONSSE -konekanta on ollut viime vuosina kasvussa ja uudet tilat tulevat tarpeeseen. Samalla työturvallisuus ja työskentelymukavuus kehittyivät huiman harppauksen. Uusien toimitilojen lisäksi toimintaan on tulossa vuoden vaihteessa myös muita uudistuksia Gary Glendinningin siirtyessä Ponssen aluejohtajaksi vastuullaan Unkarin, Romanian, Slovenian, Kroatian ja Serbian markkina-alueet. Lisäksi Glendinning jatkaa Ponsse Irlannin toimitusjohtajana. Ponsse UK Ltd:n toimitusjohtajaksi siirtyy Dean Robson konemyynnin tehtävistä. Myös Robsonilla on jo takanaan pitkä ura Ponssella. Hän on aloittanut Ponssen varaosamyynnissä vuonna 2004.

PONSSE-savottaa vuodesta 1994

Ensimmäinen PONSSE näh-

Ponsse UK:n uusi toimitusjohtaja Dean Robson (vas.) ja Ponssen vastanimitetty aluejohtaja Gary Glenndinning esittelivät Skotlannin palvelukeskuksen tarjontaa. Gary on johtanut pitkään Ponsse UK:n toimintaa.

tiin UK:n savotoilla vuonna 1994 ja kaksi vuotta myöhemmin Walesiin avattiin ensimmäiset PONSSE-huoltopalvelukeskukset Skotlannin Beattockiin ja Walesin Neathiin. Toimitilat siiirtyivät Lockerbiehin vuosituhannen vaihteessa. Tänä päivänä Annanin toimitiloissa työskentelee 24 ponsselaista. Avajaisissa palkittiin työntekijöitä 10 ja 20 vuoden työurista. Ponssen ensimmäinen asiakas UK:ssa vuonna 1994 oli PohjoisWalesissa sijaitseva M.G. Harvesting Ltd, jonka omistaja Michael Gillet aloitti yritystoiminna vuonna 1980. Suunnitelmat insinöörin urasta vaihtuivat aikoinaan metsätöihin kesätyöstä saatujen kokemusten jälkeen.

Uuden toimipisteen myymälässä on tarjolla suuri valikoimia varaosia ja tarvikkeita.

- Metsässä työ oli vapaampaa ja työpäivää pystyi jatkamaan tarpeen mukaan. Hankin ensimmäisen metsätraktorin vuonna 1980 ja alussa korjasimme puuta pääasiassa skylining-vaijeriratkaisuilla. Maasto Walesissa on vaihtelee suuresti jyrkistä rinteistä tasaisiin maastoihin ja monipuolinen konekalusto on täällä tarpeen. Ponssen koneita olemme käyttäneet vuodesta 1994 alkaen ja tällä hetkellä konekantamme on 16 PONSSE-konetta ja muutamia harvesteripäitä kaivinkonealustaisissa koneissa, Michael Gillet kertoo. Gilletin yritys on Ponssen tavoin perheyritys. - Yrityksessämme työskentelee koko perhe ja seuraava suku-

pojat ajavat konetta ja tytär vastaa toimistotöistä. En itse aja konetta, mutta käyn työmailla säännöllisesti. Työmaat sijaitsevat Walesin lisäksi myös Englannissa. Tutustuessani Ponssen minuun teki alunperin vaikutuksen juuri perhekeskeisyys. Nyt yhtiö on kasvanut ja kansainvälistynyt ja asiakastuki tulee pitkälle täältä UK:n Ponsselta. Palveluista mainittakoon erikseen tekninen puhelinneuvonta, joka on toiminut loistavasti, Gillet kiittää. Yhteensä Iso-Britanniassa korjataan noin 18,5 miljoonaa kuutiota puuta vuosittain. Metsäkoneiden kokonaismarkkina on noin 120 konetta vuodessa ja aktiivinen konekanta reilut 1300. Metsäkoneiden lisäksi markkinalle myydään myös harvesteripäitä tela-alustaisiin koneisiin.

polvi on jo kauan ollut tiiviisti mukana toiminnassa. Molemmat

Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén piti avajaisissa juhlapuheen ja vieraat viihtyivät tarjoilusta nauttien.

Toimitusjohtaja Juho Nummelan jäätävä tilannekomiikka pisti hymyn huulille Tanja Kyllöselle ja Emily Jacksonille.

Ponsse Venäjän toimitusjohtaja Jaakko Laurila kehui Ponsse UK:n historiaa ja odottaa jo kovasti Ponsse OOO:n vastaavia juhlia...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

Road Show viidessä maassa P onsse järjesti syksyn 2017 aikana Euroopassa Road Show kiertueen joka alkoi Puolasta, jatkui sieltä Tsekkeihin, Slovakiaan, Unkariin ja päättyi Sloveniaan.

PONSSE ScorpionKingin tahdittama Road Show lähti matkaan Puolasta, missä kiertue järjestettiin kolmella paikkakunnalla Obornikissä, Lidzbarkissa ja Prószkówssa. Euroopan syksyn myrskyjen tuhot olivat paikka paikoin laajalta nähtävillä.

Aluejohtaja Jussi Hentunen on tyytyväinen kiertueen suosioon - vaikka Tsekeissä satoi välillä vähän vettäkin niin hymy ei hyytynyt.

Slovakiassa asiakkaat tutkivat mielenkiinnolla ScorpionKing harvesterin levelointijärjestelmää.

Unkarissa kokoonnuttiin raikkaassa syysilmassa ihailemaan työnäytöstä hienoissa olosuhteissa Zircin metsissä.

Sloveniassa päästiin talvisiin olosuhteisiin ja puut olivat suuria - jopa yli 40 metrisiä ja suurin mitattu tilavuus oli 6,06 m3.

Kiertueella esiteltiin Ponssen tuotteita laajalti koko valikoimasta sekä ajettiin työnäytöksiä PONSSE ScorpionKing koneella jossa oli H7 harvesteripää. Olosuhteet kierretyllä alueella ovat paikoin hyvinkin vaativia, jyrkkiä rinteitä, järeitä puita ja maastosta löytyy sekä kivistä että pehmeää maastoa. Kiertueen loppuvaiheessa Sloveniassa päästiin esittelemään ScorpionKingin ja Buffalon talviominaisuuksia puolen metrin lumihangessa. Sloveniassa puut olivat myös erityisen vaativia, työnäytösalueella Pokljukan vuoristossa puiden pituus oli järjestään noin 40 metriä. Työnäytöksissä päästiin näkemään, ja joissain tilanteissa myös työskentelemään, syksyn Keski-Euroopan laajoilla myrskytuhoalueilla. Kaikista haasteista ScorpionKing selvisi vaivatta. Työnäytöksissä myös kävijät pääsivät myös ohjaamoon seuraamaan työskentelyä ja kokemaan ScorpionKingin ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten mahtava näkyvyys, ainutlaatuiset levelointi- ja vakautusjärjestelmät, nosturin ylivoimainen teho ja hallittavuus sekä uusi Ponsse Seat -metsäkoneenistuin, johon Ponssella on yksinoikeus valmistajalta. - Kiertue oli erittäin suosittu ja kiertueen aikana tehtiinkin kymmeniä konekauppoja. Jokaisella paikkakunnalla kävijätavoitteet ylitettiin ja yleisten työnäytösten lisäksi aikataulu mahdollisti asiakaskohtaisten demojen järjestämisen siirtymien välissä, toteaa Ponssen aluejohtaja Jussi Hentunen.

Ponsse laajentaa toimintaansa Balkanin alueelle

P

onsse panostaa toiminnan kehittämiseen myös uusilla markkina-alueilla. Ponssen jälleenmyyjänä Sloveniassa, Kroatiassa ja Serbiassa on aloittanut Trisa d.o.o. Vuonna 2008 perustettu Trisa d.o.o. sijaitsee Lescessä Sloveniassa ja yrityksessä on töissä kahdeksan henkilöä. Slovenia kolmas maa Euroopassa Suomen ja Ruotsin lisäksi jonka pintaalasta yli 60 % metsien peittämää. Metsäteollisuudella on Sloveniassa, kuten muissakin alueen maissa suuri merkitys, mutta merkittävä osa puunkorjuusta tehdään edelleen manuaa-

lisella menetelmällä. Menetelmät kuitenkin kehittyvät ja puunkorjuun koneellistuminen tavaralajimenetelmällä on hyvässä vauhdissa. Tällä hetkellä Sloveniassa on viisi PONSSE -metsäkonetta, ja markkina kehittyy koko ajan positiiviseen suuntaan. Trisalaisten tavoitteena on, että Ponssesta tulee alueen johtava brändi niin metsäkoneissa kuin ajokoneissakin. - Olemme mukana puunkorjuun koneellistumisen murroksessa ja tästä syystä olemme solmineet jälleenmyyntisopimuksen Slovenian, Kroatian ja Serbian alueelle, kertoo Ponssen aluejohtaja Gary Glenndinning.

Ponssen aluejohtaja Gary Glenndinning (kesk.) luovuttamassa valtuutetun jälleenmyyjän merkkitaulua Trisan d.o.o:n Mojca Grašič Kržišnikille (vas.) ja Tomaž Kržišnikille.

Ponssen uutena jälleenmyyjänä Sloveniassa, Kroatiassa ja Serbiassa on aloittanut Trisa d.o.o. jonka päätoimipaikka sijaitsee Slovenian Lescessä.


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Turvemaiden kesäkorjuut ovat viime vuosien aikana tarjonneet hyvin töitä metsäkoneyrittäjille ja heidän kuljettajilleen ja näin vähentäneet kausivaihtelua. Kuvassa Harvestline Oy:n ProSilva F2-2 -kuormatraktori turvemaaharvennuksella Ähtärissä toukokuussa 2017.

Kohti pienempää puunkorjuun kausivaihtelua puunhankinnassa

S

tora Enso Metsässä pidetään kausivaihtelun vähentämistä yhtenä tärkeimmistä kehittämiskohteista puunhankinnassa. Kausivaihtelun vähentämiseksi tähtäävän T&K-työn kohdentamiseksi haluttiin kuulla yhteistyökumppaneilta, mihin T&K -paukkuja tulee suunnata lähivuosina.

Kausivaihtelua puunkorjuussa on ollut niin kauan kuin teollista puunkorjuutakin: korjuuta on perinteisesti tehty talvisaikaan ja hakattu puutavara on uitettu tehtaille vesistöjen sulettua. 2010-luvulla puuta on vuosittain korjattu talvikuukausina tammikuusta maaliskuuhun sekä syksyllä elokuusta marraskuuhun yli 3 000 puunkorjuukoneella eli hakkuukoneella ja kuormatraktorilla Suomessa. Keväällä, huhtikuussa puunkorjuukaluston määrä on tippunut noin 2 500 koneeseen ja pysynyt sillä tasolla elokuuhun asti. Viime vuonna metsäkonekaluston käyttö puunkorjuussa oli tasaisinta, siis

kausivaihtelu oli pienintä 2010 -luvulla. - Stora Enso Metsässä mielestämme puunkorjuun kausivaihtelun vähentäminen on yksi tärkeimmistä puunhankinnan kehittämisen painopistealueista. Olemme Stora Enso Metsässä pyrkineet panostamaan kausivaihtelun vähentämiseen yhdessä yhteistyökumppaniemme metsäkoneyrittäjien eli Tähtiyrittäjien, metsänomistajien mukaan lukien Tornator Oyj, kone- ja laitevalmistajien sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden - kanssa viime vuosina, kertoo Kalle Kärhä.

Stora Enson selvitys kausivaihtelusta ja sen torjunnasta

Vuosi sitten joulukuussa tehtyyn selvitykseen osallistuivat Stora Enso Metsän Tähtiyrittäjät, Stora Enso Metsän korjuun toimihenkilöt, Tornatorin toimihenkilöt, kone- ja laitevalmistajat sekä T&K- ja koulutusorganisaatioiden edustajat. Selvityksessä vastaajille oli tarjolla yhteensä 32 mahdollista

syytä kausivaihteluun ja 39 potentiaalista keinoa kausivaihtelun vähentämiseksi. Kunkin listatun kausivaihtelun torjuntakeinon lähitulevaisuuden hyödyntämispotentiaali määritettiin vähentämällä kunkin keinon tärkeydestä sen nykyinen hyödyntämistaso. Vastauslinkki lähetettiin kaikkiaan 193 henkilölle, joista 149 vastasi selvitykseen.

tavat eniten kausivaihtelua. Vastaajaryhmät nostivat merkittävimmiksi syiksi kausivaihteluun myös muita tekijöitä.

Näitä olivat teiden huono kunto ja erityisesti heikko tieto metsäautoteiden liikennöitävyydestä, vaihtelut tehtaiden puunkäytöis-

Säät suurin syylinen

Vastanneiden mielestä säät kevät- ja syyskelirikot sekä lyhyet ja lauhat talvet - aiheuttavat eniten kausivaihtelua Suomessa. Metsäkoneyrittäjien mukaan suppea pystyvaranto aiheuttaa eniten kausivaihtelua. Vastaavasti korjuun toimihenkilöiden sekä kone- ja laitevalmistajien mielestä kevätkelirikot aiheuttavat eniten kausivaihtelua. Tornatorin toimihenkilöt nimesivät merkittävimmäksi syyksi kausivaihteluun koneenkuljettajien vähäisen kokemuksen vaativissa korjuuoloissa työskentelystä. T&K-organisaatioiden edustajat näkivät, että lyhyet talvet aiheut-

Kalle Kärhä sanoo, että kun kausivaihtelua puunkorjuussa ja laajemmin koko puunhankintaketjussa saadaan supistettua, kaikki voittavat. Metsäteho Oy:n laatimien laskelmien mukaan kausivaihtelun hintalappu on vuosittain lähes 100 miljoonaa euroa Suomessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI sä sekä metsäteollisuustuotteiden kysynnän vaihtelut, metsänomistajien ennakkoluulot kuusikoiden kesäharvennuksia ja turvemaiden kesäkorjuuta kohtaan sekä puunhankintaorganisaatioiden toimihenkilöiden ennakkoluulot. Myös sateiset kesät samoin kuin jos metsäkoneyrityksellä on vain yksi asiakas vaikuttavat kausivaihteluun; samoin jos leimikon korjuusuunnittelu on heikkoa tai puunkorjuukaluston varustelutaso on heikko sekä kesäaikaisen puunkorjuun heikko osaaminen ja vuoden lopun tilinpäätöskatkot.

Koneenkuljettajan hyvä osaaminen paras rohto

Selvityksen koko vastaajajoukon mielestä puunkorjuukoneiden kuljettajien hyvä ammattitaito on merkittävin keino torjua kausivaihtelua. Tämän jälkeen toiseksi ja kolmanneksi merkittävimmät keinot olivat riittävät pystyvarannot sekä tarkka ja ajantasainen tieto pystyvarannosta. Puunkorjuuyrittäjät arvioivat, että riittävät pystyvarantotasot ovat merkittävin keino kausivaihtelun vähentämiseksi. Kaikki muut vastaajaryhmät sanoivat, että puunkorjuukoneiden kuljettajien hyvä ammattitaito on tärkein keino torjua kausivaihtelua. Kyselyyn vastanneet sanoivat, että on myös muita keinoja torjua kausivaihtelua: Tieinfran kunnostaminen ja metsäautoteiden liikennöitävyyden parempi ennustaminen, puunkorjuukoneiden varustaminen kantavilla teloilla ja pintapaineiden vähentäminen. Samoin leimikoiden korjuukelpoisuuden tarkempi luokittelu, tarkempi leimikkosuunnittelu ja metsäkoneyrityksen tekemä leimikon korjuusuunnittelu torjuvat kausivaihtelua. Lisäksi helppokäyttöiset ja yhteiset puunkorjuun suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät (WoodForce), suunnitelluissa korjuumäärissä pysyminen kuukausittain, puunkorjuumäärien parempi ennustettavuus sekä metsäkoneyrityksen osallistuminen urakanantajan vuosisuunnitteluun ovat hyviä torjuntakeinoja. Muihin keinoihin sisältyy myös kuljettajaa opastavien järjestelmien kehittäminen ja erityisesti maaperä- ja säätiedon hyödyntäminen puunkorjuussa sekä monipuolinen korjuukalusto metsäkoneyrityksellä.

Miten torjuntapatteristoa on käytetty?

Kyselyyn vastanneet arvioivat että parhaiten tällä hetkellä (selvityksen tekohetki: joulukuu 2016) kausivaihtelun torjunnassa käytetään keinoista koneenkuljettajien hyvää ammattitaitoa ja sitä, että puunkorjuumäärät vastaavat tehtaiden puutilauksia ja että suunnitelluissa korjuumäärissä pysytään kuukausit-

KONEURAKOINTI 39

tain, tieto pystyvarannosta on tarkkaa ja ajantasaista sekä puunkorjuukoneet varustetaan kantavilla teloilla. Vastaavasti selvitykseen osallistuneet näkivät, että heikoiten tällä hetkellä kausivaihtelun torjuntakeinoista hyödynnetään seuraavia keinoja: lavetti- ja puutavara-autojen varustamista rengaspaineiden säätöjärjestelmällä (eli CTI), yhteistä puunkorjuun suunnittelu- ja ohjausjärjestelmää (WoodForce), pienpuun korjuuta ja kuljettajaa opastavien järjestelmien kehittämistä.

WoodForcella ja tieinfran kunnostamisella kausivaihtelun selätykseen

Metsäkoneyrittäjät ja korjuun toimihenkilöt ennustivat, että suurimmat mahdollisuudet kausivaihtelun vähentämisessä lähivuosina ovat yhteisellä puunkorjuun suunnittelu- ja ohjausjärjestelmällä eli WoodForcella, riittävillä pystyvarannoilla ja tieinfran kunnostamisella. Tornatorin toimihenkilöt puolestaan arvioivat, että isoimmat hyödyntämispotentiaalit ovat korjuukoneiden pintapaineiden pienentämisessä ja varustamisessa kantavilla teloilla, puunkorjuukoneen kuljettajien hyvällä ammattitaidolla sekä sää- ja maaperätiedon hyödyntämisessä puunkorjuussa. Kone- ja laitevalmistajien listalla suurimmat hyödyntämispotentiaalit olivat WoodForcella, kuljettajaa opastavien järjestelmien kehittämisellä, korjuukoneiden pintapaineiden vähentämisellä, metsäkoneyrityksen osallistumisella urakanantajan vuosisuunnitteluun ja turvemaiden kesäkorjuulla. Vastaavasti T&K-organisaatioiden edustajat arvioivat, että isoimmat hyödyntämispotentiaalit ovat metsäautoteiden liikennöitävyyden paremmassa ennustamisessa, kuljettajaa opastavien järjestelmien kehittämisessä, tieinfran kunnostamisessa, leimikoiden korjuukelpoisuuden tarkemmassa luokittelussa ja maaperätiedon hyödyntämisessä puunkorjuussa. - Kausivaihtelun torjuntasavotta jatkuu! Meidän yhteinen tehtävämme on puunkorjuun kausivaihtelun vähentäminen entisestään, ilmoittaa Kalle Kärhä.

Kymmenen merkittävintä syytä puunkorjuun kausivaihteluun Suomessa.

Kymmenen merkittävintä keinoa vähentää kausivaihtelua Suomessa.

Kymmenen keinoa, joissa arvioitiin olevan suurin hyödyntämispotentiaali kausivaihtelun vähentämisessä lähivuosina Suomessa.

Stora Enso Metsä Kalle Kärhä Antti Suvinen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Tiina Tamminen Timo Leinonen Puunkorjuun kausivaihtelu ja sen vähentäminen -selvitys tehtiin Stora Enso Metsän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Osuus koko vuoden teollisuuspuun hakkuumäärästä kuukausittain vuosina 2010-2016 Suomessa. Jos hakkuut olisivat kuukausittain yhtä suuret, kunkin kuukauden osuus olisi 8,33 %. Lähde: Luonnonvarakeskus


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Olofsfors Kovax -metsäkonetelat ”taipuvat moneksi”

Kovax-Soft on suosituin Kovax-telamallistosta. Softissa telakengät ovat symmetriset eli kummallakin puolella telakengän päät ylittävät telan sivulenkkilinjan. Lisäksi telakengät on muotoiltu päistään maapohjaa suojaavaksi konetta käännettäessä. Tällöin telakenkien ulkopuoli on sivulenkkilinjan ylittävillä Soft -päillä ja koneen rungon puolella ei ole sivulenkkilinjan kenkäylitystä.


U

udet Olofsfors Kovax -metsäkonetelat esiteltiin Ruot- sin Skogs Nolia -messuilla kesällä 2015. Uuutustelamalli sai heti ensiesiintymisensä jälkeen suuren suosion koneyrittäjiltä monipuolisuutensa ansiosta; Kovax on yleistela ympärivuotiseen käyttöön.

Kovax

Kovax-tela on maaperää sääs-

METSÄALAN AMMATTILEHTI tävä, telakengän matalaharjaisen U-muodon ansiosta. Maapito on myös erittäin hyvä, koska telakenkä on pystyreunainen ja riittävän korkea pitokyvyn varmistamiseksi. Olofsfors puristaa Kovax -telakengän ainutlaatuiseen muotoonsa noin 960 °C:n lämpötilassa käyttäen 800 tonnin puristusvoiman prässiä ja tämän jälkeen vesikarkaisua. Suuri prässivoima mahdollistaa telakenkään myös tehokkaan sisätartunnan painamisen. Sivuliukuesteenä Kovaxeissa

on jämäkkä telahokki mitoin 50 mm x 50 mm x 30 mm. Sivulenkitys, telakenkiä yhdistävät komponentit, on normaalisti ns. 26 mm. Telatoimitus sisältää kolmen eri mitan telaliittimiä oikean telakireyden saavuttamiseksi.

Soft

Kovax-tela voi olla myös lisäkantavuuden mahdollistava Kovax-Soft. Soft-merkitsee pidempää telakenkää, jolloin telakengän päät ylittävät em. sivulenkkilinjan. Telakengän päät on myös muotoiltu maaperää suojaavaksi konetta käännettäessä. Telakenkäpituudet KovaxSofteissa ovat 903 mm tai 950 mm rengaskokoon 710-26,5, telakenkä on tällöin symmetrinen eli ylittää sivulenkkilinjan kummallakin puolella. Telakengän pidennys lisää telan kantokykyä huomattavasti ja kenkäylitys vakauttaa konetta nosturia käytettäessä. Lisäksi pidemmät telakengät suojaavat renkaiden sivuja tehokkaasti. Näistä syistä johtuen Kovax-Soft on suosituin yleistelamalli.

si. Telamateriaali on kulutuskestävyyden ja mekaanisen kestävyyden osalta huippuluokkaa. Kovax-M -teloissa on yksi merkittävä asia telan käyttöikää lisäämään, lyhyt telakenkäjako. Tämä tarkoittaa, että M-teloissa lenkkikoukku on erityisen lyhyt, jolloin esim. normaaliin teliin renkaille 710-26,5 telaan tarvitaan 8 telakenkää eli kenkiä noin 20 % enemmän muihin telamalleihin verrattuna. Suuremmasta telakenkämäärästä on seurauksena telan ”pyöriminen pyöreämpänä” eli sivulenkki pyörähtää pienemmän kulman lenkkikoukun sisällä renkaan kaarevalla osalla ts. sivulenkkilinjan komponenttien keskinäinen liike vähenee, tela

KONEURAKOINTI 41 kuluu vähemmän. Lyhyt lenkkikoukku edellyttää telaan erikoismuotoillun sivuohjurin, koska lenkkikoukussa ei ole tilaa normaalille sivuohjurille, M-teloissa on tako-ohjurit. M-telojen kevyempi pyörivyys parantaa myös polttoainetaloutta, samoin tiheä telakenkäjako lisää telan kantokykyä. Kovax M-teloja on mallistossa perusmittaisilla telakengillä ja pidemmillä Soft-telakengillä. Kovax-kenkäprofiili on mahdollista saada myös pyöräteloihin. Lisätietoa Kovax- ja muista Olofsfors-teloista saa Metsätyö Oy:n myyntihenkilöstöltä Hämeenlinnasta, Jyväskylästä ja Rovaniemeltä tai osoitteesta www.metsatyo.fi

Soft epäsymmetrisenä

On koneita, joihin halutaan telan tuomaa maksimikantavuutta mutta koneen rungon puolella ei ole tilaa telakengän sivulenkkiylitykselle ts. symmetrinen Kovax-Soft ei ole mahdollinen. Kuvattu tilanne on usein esimerkiksi kuormatraktorin etutelissä. Kovax-telamallistossa on ratkaisu tähänkin, Kovax-Soft epäsymmetrinen, telakenkäpituus 835 mm. Tässä telassa telakenkä on toisella puolella Soft -päinen, sivulenkkilinjan ylittävä ja toisella puolella lyhyt. Lyhyt puoli tässä telamallissa on normaalisti koneen rungon puolella. Epäsymmetrisyys mahdollistaa myös kapean koneen. Näin haluttaessa Soft-puoli käännetään koneen rungon puolelle tilan salliessa ja tällöin ulkopuolelle ei tule kengän sivulenkkilinjan ylitystä. Erinomainen ratkaisu esimerkiksi harvennuskoneeseen, jolloin mahdollistetaan kapea kone, jossa on lisättyä telakantavuutta.

Kovax-M lippulaivana

Ainutlaatuinen Kovax-kenkäprofiili on yhdistelmä maastoystävällisyyttä, vetokykyä ja pyöräpitoa.

Telan käyttöikään vaikuttaa suuresti materiaalimitat kuluvissa osissa ja näiden osien karkaisukovuus. Kuluvin osa on telakengän päähän hitsattu lenkkikoukku, jonka sisällä on sivuohjuri ja välilenkki. Tämä lenkkikoukku on Kovaxeissa keveimpien koneiden teloja lukuun ottamatta materiaalipaksuudeltaan 20 mm. Kesällä 2016 Olofsfors-telojen lenkkikoukkumateriaali muutettiin kovemman karkaisun mahdollistamiseksi. Lisäksi kaikki Olofsfors-telat päästetään eli jälkilämpökäsitellään karkaisu- ja hitsausjännitysten poistamiseksi ja sitkeyden lisäämisek-

Kovax perusmittaisilla telakengillä on siistin työjäljen jättävä yleistela metsäkoneeseen.

Kovax-M-Soft-teloissa on erikoislyhyt lenkkikoukku ja oma sivuohjurinsa. Teliä kohden on telakenkiä normaaliin telaan verrattuna 20 % enemmän. Lyhyen telakenkäjaon ansiosta telan käyttöikä kasvaa ja koneen polttoainetalous paranee.

Epäsymmetrinen Kovax-telakenkä mahdollistaa telalle lisäkantavuuden koneisiin joissa rungon puolelle ei ole tilaa kengän sivulenkkilinjan ylitykselle. Tällöin telakenkien ulkopuoli on sivulenkkilinjan ylittävillä Soft-päillä ja koneen rungon puolella ei ole sivulenkkilinjan kenkäylitystä.


42 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Viime ajat Meseran Paimion tehtaalla on ajettu testejä mielenkiintoisella prototyyppinosturilla. Mesera F71 FT100 i -nosturi on varustettu älykkäällä Tip Control -järjestelmällä mikä mahdollistaa useiden liikkeiden yhtäaikaisen automaattisen ajon.

Älykästä nosturinohjausta T

yökoneiden elektronisten ohjausjärjestelmien suunnitte- luun ja valmistukseen erikoistunut Technion Oy on kehittänyt metsäkonenosturin puomiston älykkään ohjauksen jota testataan nosturivalmistaja Mesera Cranes Finland Oy:n suunnittelemassa täysin anturoidun nosturin prototyypissä.

Uusi nosturin Tip Control -ohjausjärjestelmä tehostaa ja helpottaa kuormatraktorityöskentelyä mahdollistaen tuottavamman nosturityöskentelyn tunnista ja päivästä toiseen. Se myös nopeuttaa kokemattomampien kuljettajien työhön oppimista sekä antaa selkeitä etuja

Technion Oy:n Markku Laaksonen (vas.), Mesera Cranes Finland Oy:n Kari Mäkinen, Technion Oy:n Antti Pasanen ja Mesera Cranes Finland Oy:n Tuomo Ylikoski esittelivät uutta Tip Control -ohjattua kuormatraktorinosturia - Perniön Metsäkuljetus Oy:n Hannu Aarnio (oik.) pääsi myös kokeilemaan uutuutta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

KONEURAKOINTI 43

loin enää ei tarvitse antaa erikseen käskyä jokaiselle puomiston osalle vaan automatiikka hoitaa kaiken. - Ohjausvivuilla periaatteessa annetaan suunta mihinMAARAKENNUSnosturin 75 JA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI kärkeä halutaan liikuttaa ja ohjausjärjestelmä toteuttaa liikkeen käyttäen siihen eri sylinterien UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET liikkeitä, huomauttaa Ylikoski.

Perustana xCrane -ohjausjärjestelmä

xCrane on avaimet käteen -ratkaisu liikkuvien työkoneiden kuormainten sähköiseen ohjaukseen; on sitten kyse puutavara- AMMATTILEHTI kivirock.fi MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN autosta, metsäkoneesta tai met- Tämä helpottaisi päivittäistä kuormaamista oleellisesti, kommentoi säperävaunun kuormaimesta. Se koneurakoitsija Hannu Aarnio uutta Tip Control -ohjausta. tarjoaa käyttäjälle nopeat vasteajat ja sulavan yksilöllisen ohjaustuntuman minimoimalla karaLaturitie 12, 60510 Hyllykallio (Seinäjoki) kitkan. xCranen kuljettajakohMyynti: Henrik Fridlund Timo Yli-Hakola taisilla asetuksilla jokainen 040-1539477 0400-877600 kuljettaja voi saavuttaa maksimaallisen tuottavuuden jokaisesMarkkuetunimi Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio Jälkimark- Tatu Rintamäki SEINÄJOKI: email: 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com sa työvaiheessa. Loppuasiakaskinointi: 040-8367410 @suomentyokone.com tyytyväisyyden lisäksi xCrane ohjausjärjestelmän valitseminen Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelhyödyttää koneenrakentajia, syscon yrittäjä Jyri Alajoelle. teemi-integraattoreita ja jälleenmyyntikanavaa. Järjestelmä on yhteensopiva erilaisten hydrauliikkaratkaisujen kanssa ja ohjaa tarkasti myös jänniteohjatut venttiilit. Kattavien I/O -liitänTip Control -ohjausjärjestelmän kanssa keskustellaan erillisen näytön töjen ansiosta voit liittää järjeskautta tai se integroidaan suoraan konevalmistajan järjestelmään. telmään erilaiset anturit, joystickit ja kolmannen osapuolen myös kokeneiden käyttäjien te- varustettu nosturi tekeeonekesko auto- luovutti koneista yrityksellä on myös pitkemiseen lisäten samalla turval- maattisesti useita liikkeitäMaxpo-näyttelyssä yhdel- moduulit.kältä ajalta: vuonna 1996 yritys SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio - xCrane Alajoki Oy:lle hankkiperusjärjestelmään ensimmäisen Kobelco lisuutta. lä ohjausvivun liikkeellä Jyri Testi0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com Seinäjoelle Kobelco SK140 merkkisen kaivukoneen ja sen on saatavilla PLUS-ominaisuus - Kehittyneempien ohjausjär- käytössä oleva Mesera F71 FT SR -kaivukoneen. jälkeen saman merkkisiä koneita normaalille puomison hankittu useita lisää. Aiemjestelmien vaatimuksena on 100 i -nosturi on varustettu antu- mikä antaa Koneenkuljetuslavetit tolle liikeratapuomiston ominaiKoneen luovutti Matti Pakmat kokemukset Kobelco -mernosturilta saatava asematieto. reilla ja Technionin kala sähköisellä Konekeskolta jasuudet koneen kistä ovat erittäin positiivisia ja Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelja nyt uusimpana PRO ja kaikki erikoisTähän meillä on ollut jo vuosien xCrane PROJyri-ohjausjärjestelvastaanotti yrittäjä Jyri Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven con yrittäjä Alajoelle. -ominaisuus eli Tip Control ohLuovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös ajan ratkaisu nosturin kääntöliik- mällä. Nosturin jokainen liikekuljetusperävaunut. on varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten jaus, kertovat Technion Oy:n keen osalta, mutta nyt sitten to- suunta on nyt anturoitu. NostosSoita Pekalle lisäpainoilla, rototiltillä ja muil- perusteella kestäviä ja huoltotuotekehitysjohtaja Antti Pasateutettiin nosturi missä on kaik- sa, siirrossa ja jatkeessa antu-varusteilla. la nykyaikaisilla vapaita myös urakkahommissa, puh. 0400 376 222 nen ja toimitusjohtaja Markku Alajoki Oy tekee Seinäjoissa koneet ovat kovalla rasiki liikkeet anturoituna. Tämä rointi on toteutettu Jyri sylinterin joen alueella pääasiassa perin- tuksella. Laaksonen. tehtiin osana yhteistyöprojek- sisäisillä magnetostriktiivisillä

75

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

www.rottne.fi

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle

K

tiamme Technioinin kanssa, missä tarkoituksenamme oli testata anturointia ja miten se toimii Technionin kehittämän ohjausjärjestelmän kanssa. Mielenkiintoisen projektin aikana saavutettuja tuloksia voimme hyödyntää myös esim. vaativissa teollisuusnosturitoimituksissa missä nosturilla operoidaan rajoitetulla alueella automaattisen liikkeiden valvonnan avulla. Lisäksi voimme tarvittaessa toteuttaa myös automaattisia liikeratoja, kertoo Mesera Cranes Finland Oy:n tuotekehityksestä vastaava Tuomo Ylikoski.

Prototyyppinosturista erittäin hyviä tuloksia

Viime viikot on Meseran Paimion tehtaalla ajettu testejä Tip Control -prototyyppinosturilla. - Olemme saaneet testeistä erinomaisia tuloksia ja nosturia kokeilemaan päässeiltä olemme saaneet hyvää palautetta ja myös hyviä vinkkejä jatkoa ajatellen, sanoo Ylikoski.

Useita puomiston liikkeitä automaattisesti

Tip Control -järjestelmällä

Pohjanmaan ensimmäinen antureilla. Käännön anturoinnisuuden sukupolven sa on käytetty kosketuksetonta xCrane myyntikanavat Järjestelmää myyvät osa kotianalogista magneettianturia. Kobelco luovutettiin Anturien signaalina on tässä maisista nosturivalmistajista, kuten Kronos ja Farmi Forest nosturissa 4...20 mA Oy:lle Jyrikäytetty Alajoki sekä jälkimarkkinoille Koneosavirtaviestiä.

K

teistä maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR naisurakointia muun muassa -kaivukonetta tullaan käyttäkaupungeille, kunnille, seura- mään Seinäjoen kaupungin keskunnille ja ELY-keskukselle. kustan katujen uudistamisproYritys työllistää keskimäärin 8 jekteissa, joihin tämä hiljainen, työntekijää ja kokemusta ura- vähäpäästöinen ja lyhytperäinen koinnista on jo yli 40 vuoden kone ominaisuuksiensa puolesta ajalta. sopii loistavasti. Kokemusta Kobelco onekesko luovutti koneista-kaivuyrityksellä on myös pit-

palvelu ja Power Forest. - Teleskoopin letkut ovat puoMaxpo-näyttelyssä kältä ajalta: vuonna 1996 yritys Rakennusliike Kuomalle Jyri Alajoki Oy:lle hankki ensimmäisen Kobelco - Osassa tapauksista voidaan miston sisällä ja nostopuomin ja Seinäjoelle väliset Kobelco SK140540-140 merkkisen kaivukoneen ja senettä nosturitoimia myös siten, JCB Lauso -kurottaja siirtopuomin letkut ovat SR -kaivukoneen. jälkeenvalmistaja saman merkkisiä koneitametsäkoneakennusliike toimittaa hyvin suojassa korvakkeiden hankittu Kuomaon Oy:lle Kuo-useita lisää. Aiemvalmistajalle anturoidun nostuvälissä, kertoo nosturin rakenpioon mat luovutettiin Koneen luovutti Matti Pakkokemukset Kobelco -merrin ja Technion räätälöi ohjaus540-140 kistä Lauso -kurotteesta Cranes Finland kala Mesera Konekeskolta jaJCB koneen ovat erittäin positiivisia ja Kone on varustettu järjestelmän konevalmistajan vastaanotti yrittäjä Jyritaja. Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven Oy:n myyntipäällikkö Kari henkilönnostokorilla ja Luovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös sopivaksi, omaan järjestelmään Mäkinen. kaukohallinta laitteilla. 540-140 Lauso -kurottaja. on varustettu mm. puskulevyllä, kova. sanoo Koneet Technionin ovatJCB kokemusten Markku LaakJärjestelmän ansiosta yksi vilisäpainoilla, rototiltillä Konetta ja muil-vastaanottamassa perusteella oli kestäviä huolto- Koneen luoAnssijaHiltunen. sonen. vunliike ajaa automaattisesti vas. Topias Kirjavainen, Jariurakkahommissa, vutti Mateko Oy:n Tero Sihvo. la nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös kolmea nosturin jolToivanen, Räsänen Jyri Alajoki Oy sylinteriä tekee Seinä- Matti joissa koneetjaovat kovalla rasi-

R

joen alueella pääasiassa perinteistä maarakennusalan kokonaisurakointia muun muassa kaupungeille, kunnille, seurakunnille ja ELY-keskukselle. Yritys työllistää keskimäärin 8 työntekijää ja kokemusta urakoinnista on jo yli 40 vuoden ajalta. Kokemusta Kobelco -kaivu-

tuksella. Hankittua Kobelco SK140SR -kaivukonetta tullaan käyttämään Seinäjoen kaupungin keskustan katujen uudistamisprojekteissa, joihin tämä hiljainen, vähäpäästöinen ja lyhytperäinen kone ominaisuuksiensa puolesta sopii loistavasti.

Rakennusliike Kuomalle JCB 540-140 Lauso -kurottaja

R

akennusliike Kuoma Oy:lle Kuopioon luovutettiin Tuotekehitysprojektista vastanneet Meseran Tuomo Ylikoski (vas.) ja JCB 540-140 Lauso -kurotTechnionin ovat tyytyväisiä nosturin liikkeisiin. taja. KoneAntti on Pasanen varustettu henkilönnostokorilla ja kaukohallinta laitteilla.

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

AM Bonus Oy OULAINEN

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685


44 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mototarvikkeet.fi vastaa jatkossa Mesera -kahmareiden ja varaosien loppuasiakasmyynnistä Suomessa

N

osturivalmistaja Mesera Cranes Finland Oy ja metsä- konevarustemyyjä Mototarvikkeet.fi ovat solmineet yhteistyösopimuksen Mesera kahmareiden ja nosturien varaosien loppuasiakasmyynnistä Suomessa.

Jatkossa Mototarvikkeet.fi on ainoa alkuperäisten Mesera varaosien ja kahmareiden virallinen jakelukanava loppuasiakkaille konevalmistajien lisäksi. Sopimus parantaa Mesera -nosturituotteiden saatavuutta ja jakelua sekä varmistaa nopeat varaosatoimitukset eripuolille Suomea. Mototarvikkeiden ammattitaitoinen henkilökunta palvelee asiakkaita Jyväskylän toimipisteellä, jossa sijaitsee Mototarvikkeiden oman tarvikevaraston lisäksi Mesera -tuotteiden ja varaosien jakelupiste. Meseran varaosat ja kahmarit ovat myynnissä myös Mototarvikkeet.fi nettikaupassa, jossa asiakkaat voivat tehdä ostoksia 24/7. - Mesera -nosturituotteet täydentävät laajaa metsäkonealan tarjontaamme ja tuovat selkeää lisäarvoa asiakkaiden kokonaispalveluun. Meiltä saa Mesera -kahmarit ja -varaosat nopeilla toimituksilla suoraan varastosta ja tulemme ottamaan varastoomme Jyväskylään myös yleisimmän ajokonenosturimallin heti toimitettavaksi, ilmoittaa Mototarvikkeet.fi:n Jari Lääperi. - Mototarvikkeet.fi kanssa tehtävän yhteistyön syveneminen parantaa suomalaisten Mesera -nosturiasiakkaiden palvelua varaosissa ja tuo kahmarit sekä uudet nosturitkin helposti hankittaviksi nopeilla toimitusajoilla, sanoo Mesera Cranes Finland Oy:n varaosa- ja huoltotoiminnoista vastaava Jani Gustafsson.

Mototarvikkeet.fi:n Jari lääperi (vas.) ja Esa Mäki kättelevät tiivistyvän yhteistyön kunniaksi Mesera Cranes Finland Oy:n varaosa- ja huoltotoiminnoista vastaavan Jani Gutsafssonin kanssa. Mesera kahmareiden ja varaosien loppuasiakasmyynnistä Suomessa vastaa Mototarvikkeet.fi.

Esimerkiksi nostureiden putket valmistetaan Mesera Cranes Finland Oy:n Paimion tehtaalla vuosien kokemuksella sekä uusiin nostureihin että varaosiksi.

Meseran nosturitehtaalla Paimiossa on hyvä vauhti päällä - uusia nostureita valmistuu tänä vuonna noin 300 kappaletta toimitettavaksi asiakkaille eri puolille metsäistä maailmaa.

Nostureiden lisäksi Mesera valmistaa myös laadukkaat kahmarit pyöreän puun ja metsäenergian tehokkaaseen käsittelyyn.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35


46 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Skogstjänst Westergård & Viklundin Rottne F11D -koneella ajamien puiden kaato tapahtuu ammattitaitoisten metsureiden toimesta; kuvassa sahatöissä Bjarne Björnström.

Kaupunkikorjuuta Rottnella

S

kogstjänst Westergård & Viklund otti marraskuussa ajoon uuden Rottne F11D -kuormatraktorin. Koneen runkonumero on R13001 eli kyseessä on ensimmäinen Rottnen tehtaalta valmistunut tuotantomallin F11D.

Vaasan kupeessa Vikbyssa kotipaikkaansa pitävä Skogstjänst Westergård & Viklund ajaa puuta Vaasan kaupungille kahdella koneella. - Olemme urakoineet Vaasan kaupungille nyt yhdeksän vuoden ajan ja meillä on tämän uuden kuormatraktorin lisäksi käytössä traktori metsäperävaunulla ja nosturilla, millä ajetaan myös risulaidoilla varusteltuna runsaasti energiapuuta, kertovat Leif-Erik Viklund ja Anders Westergård.

Vaasan kaupungilla laajat metsäalueet

Skogstjänst Westergård & Viklundin ajamien puiden kaato tapahtuu ammattitaitoisten metsureiden toimesta, joita on Vaasan kaupungin palveluksessa kymmenkunta. - Vaasa on yli 67 000 asukkaan kasvava kaupunki ja Pohjanmaan taloudellinen keskus. Vaasan kaupungilla on omia metsiä lähes 4000 hehtaaria joissa tehdään harvennuksia ja päätehakkuita sekä kerätään energiapuuta. Lisäksi metsurit työskentelevät puisto- ja virkistysalueilla sekä tonttihakkuilla - myös myrskypuiden korjuu ym. hoitotoimet istutuksineen kuuluvat toimintaan. Pyöreän puun han-

kintamäärät ovat n. 5000-6000 mottia vuodessa ja energiapuun n. 1500 mottia; lisäksi tehdään myös pystykauppaa, kertoo Vaasan kaupungin metsäpäällikkö Johan Holmfors. Kaupunki myy puuta yleensä vuodeksi kerrallaan tehtävillä toimitussopimuksilla. - Kuluvana vuotena tukki- ja kuitupuu on myyty UPM:lle ja energiapuu Biowatille - ensi vuonna 2018 pyöreän puun ostaa Metsä Group ja energiapuun Metsänhoitoyhdistys. Energiapuusta suurin osa päätyy Vaskiluodon Voiman voimalaitokseen synnyttäen puhdasta kotimaista energiaa kaupungin asukkaille ja

jonkin verran myydään energiarankaa suoraan myös yksityisille polttoaineeksi, ilmoittaa Holmfors.

Koeajon kautta kauppoihin

Skogstjänst Westergård & Viklundin nyt hankkima Rottne F11D on järjestyksessään yrityksen kolmas kuormatraktori. - Ensimmäinen kuormatraktori tuli meille kymmenisen vuotta sitten ja se oli Logset 3F, mikä vaihtui sitten Eco Log 554:een ja nyt vaihdon olleessa ajankohtainen päädyimme Rottneen. Kiinnostuimme Rottnesta jo pari vuotta sitten maahantuojan Suomen Työkone Oy:n avajaisissa Seinäjoella ja myöhemmin otimme viikoksi koeajoon Rottne F10D -kuormatraktorin. Kone vakuutti kaikin puolin hyvillä

ominaisuuksillaan joten nyt kun investointipäätöksen aika oli käsillä niin kättelimme kaupat Suomen Työkoneen Henrik Fridlundin kanssa, joka on ennestään tuttu mies ja todella ammattitaitoinen metsäkonemyyjä, kertoo Leif Viklund.

Rottne vakuuttanut ominaisuuksillaan

Uusi tehtaan esittelykäytössä hetken ollut Rottne F11D varusteltiin Olofsforsin Eco-Track teloilla ja Pewagin ketjuilla. - Metsäkoneen maasto-ominaisuudet paranevat merkittävästi hyvillä teloilla varustettuna oltiin sitten pehmeillä mailla tai liukkailla kivipohjilla mitä meillä täällä rannikolla riittää. Rottnessa on telinnosto edessä joten ketjupyörät saa nostettua kätevästi ilmaan silloin kun joudumme liikkumaan asvaltilla tai

Rottne F11D -kuormatraktorilla puu kulkee tehokkaasti Vaasan kivikkoisista metsistä tienvarteen - vahvassa RK 85 nosturissa on ulottuvuutta 9,7 metriä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 47 Kuvassa KOVAX-SOFT

Se on

KOVAX SOFT! mutta se voi olla myös

-telauutuudet ovat Kovax ja Kovax-Soft.

Kovax on ns. normaalimittaisella telakengällä oleva maastoystävällinen, kahdella vetoharjalla oleva perustela. Kovax-Softin kenkäprofiili on sama mutta telakengät ovat pidemmät, ylittävät sivulenkkilinjan ja ovat päistään pyöristetyt. Kovax-Softin telakenkäpituudet ovat 903 mm tai 955 mm rengaskoon mukaan. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rottnen tasapainotettujen telien ansiosta kaikki pyörät pysyvät maassa silloinkin kun koneella vaikkapa pakittaa jyrkkää rinnettä ylös tai ajaa pehmeällä nevalla.

pyöräteillä, toteaa Viklund. Rottne F11D on vakuuttanut Vikbyn miehet heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien. - Uusi John Deeren 4-sylinterinen Tier 4F -päästötason ureamoottori on voimakas ja hiljainen, polttoaineenkulutukseltaan alhainen voimanlähde. Tasapai-

notettujen telien ansiosta kaikki pyörät pysyvät maassa silloinkin kun koneella vaikkapa ajaa jyrkkää rinnettä ylös. Vahvassa RK85 -nosturissa on ulottuvuutta 9,7 metriä ja sen liikkeet ovat hyvät; toki meidän kivikoissa ei haittaisi vaikka nosturissa olisi ulottuvuutta viisitoista metriä

mikä helpottaisi myös metsurin työtä, heittää Viklund huumorilla.

Vaimennusjärjestelmä poistaa iskut ja tärinät

Kaikkein eniten kiitosta kone saa käyttömukavuudestaan: - Ohjaamon vaimennusjärjes-

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

Leif Viklund kehuu Rottnen käyttömukavuutta ja erityisesti ohjaamon Comfort Line -vaimennusjärjestelmää, mikä poistaa tehokkaasti kuljettajaan kohdistuvat iskut ja tärinät. Koneesta löytyy myös Orbitrol-ohjaus mikä on Ruotsissa yleinen kuormatraktorikäytössä.

telmä Comfort Line on uskomattoman hyvä poistaen kuljettajaan kohdistuvat iskut ja tärinät todella tehokkaasti. Rottne toi järjestelmän markkinoille jo yli 10 vuotta sitten ja ruotsissa ollaan muutenkin suunnannäyttäjiä ergonomian suhteen, mikä näkyy monessa asiassa koneen raken-

teessa. Erittäin hiljaisesta ohjaamosta on hyvä näkyvyys joka suuntaan ja löytyy meidän ajokoneesta Suomessa harvinainen Orbitrol-ohjauskin - Ruotsissa vaaditaan metsäkoneeseen ratti yleisillä teillä liikuttaessa, kertoilee Viklund.


48 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sampo-Rosenlewin tuotantolinjalta valmistuu Sampo -metsäkoneita ennätystahtia; kuvassa etualalla viimeistelyvaiheessa Sampo Rosenlew HR46 -harvesteri.

Vahvaa panostusta metsäkoneisiin

S

nevalmistus tullaan siirtämään uusiin tiloihin Porin tehtaalla. - Järjestely tulee tehostamaan tuotantoa entisestään ja mahdollistaa nopeat toimitusajat asiakkaille. Uusia mahdollisuuksia myös metsäkonepuolen toimintojen kehittämiseen antaa intialainen Mahindra & Mahindra, joka tuli reilu vuosi sitten Sampo-Rosenlewin strategiseksi kumppaniksi ja osaomistajaksi 35 % osuudella. Mahindra on mm. maailman myydyin traktorimerkki, toteaa Hietikko.

ampo-Rosenlew järjesti marraskuun lopulla Porissa mielenkiintoisen tehdaspäivän, missä pääsi tutustumaan metsäkoneiden ja puimureiden tuotantoon.

Sampo-Rosenlew on valmistanut metsäkoneita 20 vuoden ajan ja puimureita jo 60 vuoden ajan. Vuodessa uusia Sampo -metsäkoneita on valmistunut muutamia kymmeniä kappaleita mutta nyt ollaan yli tuplaamassa edellinen tuotantoennätys ja vuositahdissa ollaan Suomi 100 henkeen sopivissa lukemissa. Vahvasti kasvavat määrät tekee Sampo-Rosenlewista merkittävän tekijän koko globaalissa CTL-metsäkonebusineksessä. Maatalouspuimureita valmistuu tänä vuonna noin 600 kappaletta. Sampo-Rosenlew työllistää Porissa n. 450 eri alojen ammattilaisia tuotanto-, tuotekehitys- ja palvelutehtävissä. Yhtiö tiedostaa sitoutuneen, motivoituneen ja osaavan henkilöstön merkityksen, jota ei tuotannon lisääntyvä automatisointi pysty koskaan täysin korvaamaan. - Koko metsäkonealalla on ollut jo pitkään hyvä draivi päällä. Uusien Sampo -metsäkoneiden myynti on sujunut Suomessa hyvää tahtia ja tärkeä asia on että nyt myös isommilla koneilla urakoivat yritykset ovat alka-

Sampo-Rosenlew osti Logman Oy:n konkurssipesän

- Sampo-Rosenlewin panostus metsäkoneisiin vahvistuu jatkossa niin tuotteiden kehityksessä ja valmistuksessa kuin myynti- ja huoltotoiminnoissakin, sanoo metsäkoneiden liiketoimintajohtaja Hannu Hietikko.

neet ostaa Sampoja konearsenaaliaan täydentämään. Ne tuovat kaivattua kustannustehokkuutta harvennushakkuille ja FR28-kuormatraktori sopii myös päätehakkuille silloin kun tarvitaan kevyempää ajokalustoa, kertoo Sampo-Rosenlew Oy:n metsäkoneiden liiketoimintajohtaja Hannu Hietikko. Myös vientimarkkinoilla myynti kehittyy positiivisesti laajalla rintamalla.

- Ruotsi on tärkein yksittäinen vientimarkkina ja siellä tytäryhtiömme on tehnyt pitkään hyvää työtä markkinoilla joten Sampo -kanta onkin vahva. Puolaan on myyty koneita viime aikoina oikein hyvin ja monessa muussakin Keski-Euroopan maassa asiat kehittyvät oikeaan suuntaan. Kanadan uusi dealeri on päässyt mukavasti matkaan ja myynyt jo ensimmäiset koneet. Ja Venäjällekin on toimitettu

muutamia koneita - siellä tutkitaan ja kehitellään nyt harvennushakkuita, mikä toteutuessaan mahdollistaa Sampolle suuren kasvupotentiaalin tulevaisuudeessa, analysoi Hietikko markkinoita.

Tuotantoa tehostetaan - Mahindra antaa uusia mahdollisuuksia

Myynnin kasvaessa metsäko-

Tehdaspäivän aikana SampoRosenlew myös ilmoitti ostaneensa kurikkalaisen metsäkonevalmistaja Logman Oy:n konkurssipesän ja käytössä olevan Logman-konekannan varaosahuolto hoidetaan jatkossa yhteistyössä Koneosapalvelun kanssa. Samalla Logman-asiakkaiden luottomies Sakari Leppinen siirtyi Sampo-Rosenlewin palvelukseen. - Logmanin tuotteissa on varmasti asioita joista on hyötyä kehitystyössämme. Sampo-Rosenlewin panostus metsäkonepuoleen vain vahvistuu jatkossa - Logman on tulevaisuuden rakentamisessa yksi sopiva palanen, ilmoittaa Hietikko.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 49

Jälkimarkkinointipäällikkö Markus Miekanmaa (oik.) esitteli Sampo-Rosenlewin tuotantoa tehdaskierroksilla; taustalla uuden tekniikan kuitulaser levyjen leikkaukseen.

Teollisen toiminnan juuret Sampo-Rosenlewin tehtaalla Porissa yltävät vuoteen 1853, jolloin Oy W. Rosenlew Ab perheyritys aloitti toimintansa.

Lekkuupuimureita valmistetaan Porissa tällä hetkellä noin 600 kappaletta vuodessa.

Tehdaspäivään saapui todella hyvin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tutustumaan Sampo-Rosenlewin tuotantoon ja tuotteisiin - kuvassa tutkitaan mielenkiinnolla uutta 10-tonnista FR28 -kuormatraktoria.

WinNovan rehtori Juha-Pekka Koivusalo (oik.) ja metsäalan koulutuspäällikkö Pekka Hiltunen tutkivat tarkkaan tuotantolinjalla valmistuvaa Sampo-harvesteria, joita on WinNovalla myös koulutuskäytössä.

- Nyt myös isommilla koneilla urakoivat yritykset ovat alkaneet ostaa Sampoja konearsenaaliinsa, kertoi metsäkonemyyjä Ahti Sormunen.

Nordic Tractionin Jarmo Mäkelä kertoi uusimmista CLARK -telamalleista.

Metsäkoneiden voimanlähteenä käytetään Tier 4F -päästötason Agco Power 49 AWF -dieselmoottoria, jotka valmistetaan Suomessa Linnavuoren moottoritehtaalla.

Koneosapalvelun Sami Lampinen (oik.) esitteli KOPA-teloja Danske Financen Hannele Siiralle ja koneurakoitsija Jukka Vainionpäälle.

- Asiakkailla on hyvin töitä ja koneista kysytään tarjouksia mukavasti, totesivat Sampo-metsäkonemyyjät Mikko Pihala (vas.) ja Petter Sirkka.

Teollisuusneuvos Timo Prihti loi tunnelmaa soittamalla isänmaallisia kappaleita kirkkouruilla.


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 51

Seppälän Metsätyö Oy:n Ponsse Ergo harvesteri ja Komatsu 860.4 kuormatraktori urakoivat puuta Suomi 100 Itsenäisyyspäivän aattona Mynämäellä.

Hyvä palvelu tarvikkeissa helpottaa urakoitsijan arkea S eppälän Metsätyö Oy Honkilahdelta urakoi yhdellä koneketjulla puuta Metsänhoitoyhdistys Lounametsälle pääasiassa Mynämäen ympäristössä. Metsäkonealalle kaivataan nuoria tekijöitä niin kuljettajiksi kuin yrittäjäksikin. Jussi Seppälä on osaltaan vastannut tähän tarpeeseen; nuorelle 33-vuotiaalla yrittäjälle on kertynyt jo vankka kokemus toimialasta. - Olen maatalon poika joten koneiden kanssa touhuamisen ja kipinän yrittämiseen sain sitä kautta. Metsääkin on tullut nuoresta hoidettua mutta varsinaista metsäkoneurakointia ei meillä ole tehty. Kävin Kullaan metsäoppilaitoksen ja valmistuin vuonna 2003 metsäkoneenkuljettaksi ollen samalla työharjoittelussa

Kari-Pekka Haanperällä, missä sitten jatkoin armeijan jälkeen koneenkuljettajana. Kun KariPekka päätti lopetella urakoinnin ja siirtyä ansaitulle eläkkeelle niin ostin hänen koneketjunsa ja lähdin yrittäjäksi alkuvuodesta 2014, kertoilee Seppälä. Nyt Seppälä on urakoinut jo kohta neljä vuotta ja koneetkin on päivitetty uudempiin. - Harvesterina on Ponsse Ergo ja ajokoneena Komatsu 860.4 lisäksi löytyy varaharvesterina Ponsse Cobra millä tehdään puuta lähinnä talvisin. Ajan itse pääasiassa harvesteria ja lisäksi kuljettajina toimii Jani Ruohomaa ja Valtteri Tähtinen, joka on tosin lähdössä nyt jouluna armeijaan. Koneet siirtyy leimikolta toiselle 4-akselisella Sisu E12:lla missä on UM-Tuotteen ritilävarustelu, Seppälä kertoo.

Jatkuva sade tekee puunkorjuun haastavaksi

Kulunut syksy on ollut Satakunnan alueella todella sateinen. - Puunkorjuu on haasteellista vaikka koneissa on Olofsforsin telat - ajokoneeseen on tullut Metsätyöltä hyvin kantavat Magnumit. Kun pohjat ovat pehmeitä niin työnjohto on silloin avainasemassa. MHY Lounametsä on pystynyt hankkimaan onneksi leimikoita mitkä ovat parempien teiden varressa, jolloin puutavara-autot ovat päässeet ajamaan puut tehtaille ja meillä on ollut korjattavaa, toteaa Seppälä.

Palvelu ja laatu ratkaisee tarvikehankinnoissa

Metsäkoneiden voiteluaineet ja suodattimet Jussi Seppälä on

Koneyrittäjä Jussi Seppälä (vas.) on tyytyväinen Voitelukeskuksen palveluun ja tuotteisiin kuten Petro-Canadan tuubirasvoihin. Kuljettaja Valtteri Tähtinen siirtyy joulun aikaan armeijan harmaisiin.

hankkinut viime kesästä lähtien Voitelukeskus Tonttilalta. - Ensin tilasin Petro-Canada Hydrex MV 46 - hydrauliikkaöljyä ja kun se oli todella toimivaa mm. lämmönsietokyvyn osalta niin olen ostanut nyt myös muut voiteluaineet ja rasvat Voitelukeskukselta. Petro-Canada UHP -moottoriöljy sopii hyvin kaikkiin eri koneisiimme ja PetroCanadan keskusvoitelurasva toimii mainiosti SKF:n rasvareissa, samoin tuubirasvat joiden kätevä tuubi tekee käytöstä helppoa, kehuu Seppälä. Suodattimet Seppälä tilaa Voitelukeskukselta konekohtaisin täydellisinä sarjoina; toki myös irtosuodattimet saa kilpailukykyiseen hintaan. - Konekohtaisessa suodatinsarjassa on kaikki tarvittava eli hydrauliikkaöljysuodattimet,

moottoriöljysuodattimet, ajovoimansiirron suodattimet, polttoainesuodattimet ja ilmansuodattimet, luettelee Seppälä. Voitelukeskuksen palvelu pelaa Seppälän mukaan hienosti. - Ojalan Keijo on metsäkonealan ammattilainen ja hänen kanssa asioidessa voi olla varma että koneisiin tulee oikeat tuotteet. Tilaukset saapuvat meille Voitelukeskuksen Pirkkalan varastolta yleensä Postin toimittamana nopeasti ja ilman toimitusvirheitä. Yhteistyö Voitelukeskuksen kanssa pelaa hyvin ja saan siltä osin keskittyä urakointiin. Mototarvikkeiden toimittamisessa ja ketjuhuollossa käytän Markkinointi Tapio Nyrösen toimivaa palvelua, kertoo Seppälä.

Voitelukeskus toimittaa metsäkonekohtaiset täydelliset suodatinsarjat. - Tarjolla on myös laadukkaat irtosuodattimet, esittelee Keijo Ojala Pirkkalan varastoa mistä löytyy yli 10 000 suodatin nimikettä.


52 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

”Super-sellusta” valmistetun taivekartongin kysyntä vahvassa kasvussa

Ensikuidusta valmistettavan taivekartongin kerrotaan olevan jopa 30 % kierrätyskuidusta valmistettua kartonkia kevyempää, mutta myös jäykempää ja puhtaampaa. Kuvassa BCTMP sellua.

S

Metsä Fibren Joutsenon tehtaan hakesiilo on uusittu vuonna 2014. Tiiviin rakenteen ansiosta tehtaasta lähiseudulle aiheutuvat hajuhaitat ovat vähentyneet merkittävästi.

uomalaisen kartonkiteollisuuden tulevaisuus näyttää lupaa- valta. Kysyntä kasvaa ja vienti vetää. Metsä Board ja Stora Enso hallitsevat lähes 60 % osuutta taivekartonkien Euroopan kokonaismarkkinoista. Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin Simpeleen taivekartonkitehdas tuottaa vuodessa noin 280 000 tonnia lääke- ja elintarvike- sekä elektroniikkateollisuuden pakkausmateriaalina käyttämää taivekartonkia (FBB, folding boxboard). Simpeleen ohella taivekartonkia tuotetaan myös muissa Metsä Boardin tehtaissa: Tampereella (Tako), Äänekoskella ja Kyröskoskella (Kyro) sekä Ruotsin Husumissa. Kemin ja Husumin tehtailla tuotetaan taivekartongin ohella aaltopahvin uloimmissa kerroksissa käytettävää kraftlaineria. Lisäksi Kemin, Äänekosken ja Joutsenon yhteyteen integroidut Metsä Fibren tuotantolaitokset valmistavat sellua kartongin valmistuksen raaka-aineeksi. Myös Ruotsin Husumissa tuotetaan sellua, mutta Suomesta poiketen Metsä Boardin nimissä. Ensikuidusta valmistettavan taivekartongin kerrotaan olevan jopa 30 % kierrätyskuidusta valmistettua kartonkia kevyempää, mutta myös jäykempää ja puhtaampaa. Metsä Boardin taivekartongin jäykkyyden takaa ns. sandwich-rakenne: Keskellä on valkaistu kemihierre (BCTMP) ja sen molemmilla puolilla valkaistu kemiallinen sellu. Havu-

Kartonkipakkausmarkkinat kasvavat keskimäärin 3 prosentin vuosivauhtia: - Markkinan arvo on nyt noin 260 miljardia euroa. 300 miljardin euron raja saavutettaneen vuonna 2020, arvioi Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio.

kuituista kemihierrettä valmistetaan Joutsenossa ja Kaskisissa.

Korkea puhtaus- ja tuoteturvallisuusarvo

Maailmalla on noussut huoli kierrätyskuitujen mahdollisesti sisältämien epäpuhtauksien, kuten painomusteiden siirtymisestä pakkauksesta elintarvikkeisiin. Sveitsi on jo ehtinyt kieltää kierrätyskuitujen käytön suorassa elintarvikekontaktissa. Kiina ei ole tehnyt varsinaista kieltoa, mutta on tehnyt muita rajoituksia. Myös muut maat kuten Italia ja Saksa ovat asettamassa rajoituksia kierrätyskuitujen käytölle. Kierrätyskuidun alkuperää on usein lähes mahdotonta selvittää. - Meillä Suomessa ja erityisesti Metsä Groupilla pystytään hienon osto- ja puunkorjuujärjestelmän avuin jäljittämään tietyn sellu- ja myöhemmin vaikkapa tietyn kartonkierän

alkuperä periaatteessa aina kasvupaikalle ja käytännössäkin ihan kannolle saakka. Siinä on sellainen suomalaisen ensikuitusellun puhtaus- ja tuoteturvallisuusarvo, jota ei muualla maailmassa hevin saavuteta. Ja sitä myös arvostetaan kansainvälisesti, sanoo Metsä Fibren Joutsenon tehtaan tehtaanjohtaja Jaakko Anttila. Metsä Boardin asiakasrekisteristä löytyykin suuri joukko nimekkäitä globaaleilla markkinoilla toimivia yhtiöitä, jotka luottavat suomalaisen ensikuitusellusta valmistetun kartongin korkeaan laatuun. Esimerkiksi Nestle ja Fazer ovat jo vuosien ajan luottaneet Simpeleen taivekartongin laatuun. Tupakkateollisuus puolestaan hyödyntää Takon taivekartonkia. - Pyöreästi 80 % tuotannostamme menee kuivaelintarvikkeiden ja pakasteiden pakkaus-

Sulfaattimenetelmällä valmistettu sellu toimitetaan junilla Joutsenosta Kotkan satamaan - suoraan tuotannosta. Tehtaalle ei kerrytetä varastoja.

materiaaleiksi ja noin 15 % lääketeollisuuteen ja kosmetiikka-alan nimekkäille toimijoille. Loput 5 % jakautuu pienempien käyttäjäryhmien kesken, kertoo Metsä Boardin Simpeleen kartonkitehtaan ja Joutsenon kemihierretehtaanjohtaja Veli-Pekka Kyllönen.

16,5 miljoonaa mottia

Äänekosken biotuotetehtaan käynnistäminen ja havupuusahatavaran sekä sellu- ja kartonkivalmisteiden menekin kasvu maailmalla ovat aktivoineet eri metsäyhtiöt mittaviin puunhankintatoimiin. Se ilmenee myös Luonnonvarakeskuksen tuoreista tilastoista, joiden mukaan puukauppa on sujunut kuluvana vuonna ennätystahdissa mutta kelit eivät ole suosineet puunkorjuuta. Metsät ovat märkiä ja tiet pehmeitä. Joutsenon sellutehtaalla puu-

huoltoa täydennetään osittain myös tuontipuulla. Vuoden kuluttua Metsä Fibren neljä tehdasta käyttävät yhteensä noin 16,5 miljoonaa mottia puuta vuodessa. Metsäyhtiöiden suunnalta toivotaankin nyt, että yksityiset metsänomistajat aktivoituisivat nykyistä runsaammin puukaupoille. Myös puun tuoreusvaatimukset ovat muuttuneet takavuosista. - Asiakkaat ovat vuosien mittaan nostaneet vaatimustasoaan. Kartongilta vaaditaan jatkuvasti parempia ominaisuuksia. On seurattava todella tarkasti millaista ja milloin korjattua puuta käytetään. Puukuidun ominaisuudet näet vaihtelevat vuodenaikojen ja ilman kosteuden mukaan. Siksi onkin tärkeää että puu saadaan nopeasti kiertoon. Vähäisetkin värimuutokset puukuidussa vaikuttavat lopputuot-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 53

teen puhtauteen, Kyllönen sanoo ja jatkaa: - Olemme varautuneet kesän ”kuiviin” ajanjaksoihin pakastamalla suuren määrän puuta tehtaan lähistölle. Puiden päälle on ajettu talvella runsaasti lunta ja lopuksi sahanpurua - säilyvät siellä tuoreina pitkiäkin ajanjaksoja. Kesällä kun varasto avataan, saa puiden vieressä laittaa takkia päälle.

Paperista kartonkiin

Vuonna 2005 Metsä Board lukeutui 5,5 miljoonan tonnin vuotuisella tuotannollaan Euroopan johtaviin hienopaperinvalmistajiin. Silloin kartongin osuus oli vain noin 20 % liikevaihdosta. Samana vuonna yhtiössä tehtiin päätös, jonka mukaan yhtiö luopuu mahdollisimman nopeasti hienopaperin valmistuksesta ja siirtyy kartonkivalmisteiden pariin. Viimeinen paperirulla valmistui viime vuoden heinäkuussa Husumissa. Sen jälkeen Metsä Board on tuottanut vain laineri- ja taivekartonkia sekä sellua. Kahdeksalla tehtaallaan Metsä Board on alansa ykkönen Euroopassa. Asiakastoimituksia on yli sadassa maassa. Yhtiö omistaa noin neljänneksen sellua valmistavasta Metsä Fibrestä ja on siten omavarainen sellun suhteen.

Simpeleellä sellu muuttuu kartongiksi pituudeltaan 170 metrisessä kartonkikoneessa. Kuituradan pituus on noin puoli kilometriä. Alussa 99 % vedestä koostuva massa sisältää linjan toisessa päässä enää noin 8 % vettä. Kuva on otettu noin puolivälissä matkaa.

Sellua ja sahatavaraa

Metsä Fibre, maailman johtava sellu- ja sahatavaran valmistaja tuottaa sellua neljällä sellutehtaallaan Joutsenossa, Äänekoskella, Kemissä ja Raumalla, globaaleille markkinoille. Näistä Joutseno ja Rauma ovat keskittyneet pelkästään havuselluun; Kemi ja Äänekoski tuottavat myös koivusellua. Sahatavaraa tuotetaan yhteensä seitsemän sahan voimin. Kansainvälinen myynti tapahtuu Saksassa, Italiassa ja Kiinassa sijaitsevien myyntikonttorien kautta. Joutsenon tuotannosta suurin osa toimitetaan Aasian markkinoille ja erityisesti Kiinaan. Pehmopaperi on sellun viennissä merkittävässä roolissa. Tehtaalta lähtee valmista tuotetta Kotkan satamaan yksi junaletka päivässä. Lisäksi kolmesti viikossa myös saman kokoinen iltajuna, eli volyymit ovat tehtaasta riippumatta verraten suuria.

Liikevaihto kasvoi ja tulos parani

Sekä Metsä Group että pörssissä listattu Metsä Board ovat yltäneet viime vuosina hyviin taloudellisiin tuloksiin. Metsä Boardin toimitusten vuosikasvu on ollut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin noin 10 prosentin luokkaa, joka on enemmän kuin alalla keskimäärin. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden tarkastelujaksolla yhtiön liikevaihto nousi 8 % ja liikevoitto 33 % edellisvuodesta. Myös Metsä Group on

Korkean laadun takaamiseksi kartonkitehtaalla noudatetaan erittäin korkeaa puhtaustasoa. Vierailla ei ole asiaa rajan toiselle puolella. Valmiit kartonkirullat odottavat pääsyä arkituskoneelle. Jopa 70 prosenttia tehtaan kartongista lähtee maailmalle arkeiksi leikattuna.

Simpeleellä kartongin valmistuksessa käytetään BCTMP:n ohella myös hioketta.

yltänyt hyviin tuloksiin. - Tammi-syykuun liikevaihto oli noin 3,7 miljardia euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli vähän alta 3,5 miljardia. Myös liiketulos parani 381 miljoonaan, kun viime vuonna ylsimme 332 mil- joonaan euroon. Myös sijoitetun pääoman tuotto parani edellisvuodesta. Kehitys on ollut kaikin puolin hyvää. Liiketulosta paransivat toimitusmäärien kasvu ja Metsä Boardin hyvä tuloskehitys sekä lisäksi sellun hinnannousu, joka vaikuttaa positiivisesti Metsä Fibren tulokseen, Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kertoo.

Vuosikymmenen alussa uusittu arkituskone-linjasto leikkaa kartongin asiakkaiden antamiin mittoihin.

Simpeleellä on käynnissä 1960 luvulla valmistuneen hiomon modernisointityöt. - Valmistuessaan kapasiteettimme nousee 15 000 tonnilla ja energiatehokkuus paranee, tehtaanjohtaja Veli-Pekka Kyllönen kertoo.

Simpeleen kartonkitehtaan lähes täysin automatisoitu pakkaamo on ainutlaatuinen lajissaan. Robotit vastaavat arkkipalettien siirroista ja pakkauksesta. Valmiit paletit ajetaan seuravaksi suoraan linjan päässä odottaviin junan vaunuihin.


Koe menestys.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liebherr pyöräkuormaaja L 550 XPower® - L 586 XPower® Polttoaineen säästö jopa 30% uuden Liebherr XPower® voimansiirron ja Liebherr Power Efficiency (LPE) järjestelmän ansiosta Ajovoiman jakutuminen hydrostaattisen ja mekaanisen linjan välillä takaa maksimaalisen kestävyyden Koneen hyvän ja turvallisen huollettavuuden ansiosta säästät aikaa ja rahaa

Liebherr-Finland Oy Ab Pakkasraitti 8 04360 Tuusula, Finland Puhelin: +358 9 8366030 E-mail: info.lfi@liebherr.com www.facebook.com/LiebherrConstruction www.liebherr.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 55

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n sähkökäyttöinen Liebherr 954 High Rise Litronic -materiaalinkäsittelykone syöttää UPM:n Pietarsaaren sellutehtaan käyttämän kaiken puun eli noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa. Kohta viisi vuotta käytössä olleella koneella on ajettu lähes 8000 joka vuosi.

Koneet metsäteollisuuden tarpeisiin

M

etsäteollisuudessa prosessit on hiottu huippuunsa ja tuotannoissa ei ole varaa ylimääräisiin seisokkeihin. Niinpä käytössä olevalle konekalustolle asetaan korkeat vaatimukset.

Suomessa metsäteollisuudessa eletään uuden nousun aikaa, kun tuotantolaitoksiin investoidaan jopa ennätyksellisen paljon ja samalla puunkorjuumäärät kasvavat entistäkin korkeammalle tasolle. - Metsäteollisuus on ollut Liebherrille aina yksi erittäin tärkeä toimiala. Tarjolla on laaja, alan erityisvaatimuksiin suunniteltu konevalikoima minkä tuotekehityksessä ja valmistuksessa otetaan huomioon myös skandinaavisten asiakkaiden erityistarpeet, kertoo Liebherr-Finland Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Alppivuori. Suomessa Liebherr toimittaa metsäteollisuuden käyttöön mm. pyöräkuormaajia, materiaalinkäsittelykoneita, puskutraktoreita, kaivukoneita sekä satamanostureita. - Laitokset pyörivät kovalla kapasiteetilla joten koneilla ajetaan paljon ja tällä hetkellä niihin investoidaan - samalla entistäkin tehokkaampia ratkaisuja hakien, toteaa Alppivuori.

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n Liebherr L 556 -pyöräkuormaaja hoitaa tehokkaasti UPM:n Pietarsaaren tehtaan hake- ja purukasat.

Joutjärvi & Joutjärvi Ky urakoi UPM Kuusanniemen tehtaalla Liebherr LH 150 M -materiaalikoneella.

Kuluneen syksyn aikana sahapuolen toimijat pääsivät kokeilemaan Liebherr L 580 LogHandler Xpower -kuormaajaa omilla tukkikentilään.

Metsäteollisuus on Liebherrin tärkeä toimiala - kuvassa Liebherr L 580 LogHandler Xpower Suomen päätoimipaikan edessä Tuusulassa.


56 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tehokasta terminaalioperointia

Lähivaara Oy:n toimintaan on tullut vahvasti mukaan puutavaran tehdaskäsittely materiaalikoneilla. Kuvassa yrityksen uusin investointi Liebherr LH 60 M Timber Litronic.

K

uopiolaisen Lähivaara Oy:n juuret juontavat peräti vuoteen 1959, jolloin Lassi Lähivaara aloitti luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittamisen. Vuosikymmenten ajan raakapuun kuljettaminen on ollut ja on yhä yrityksen tärkein työllistäjä. Tänään Lähivaara Oy on monialayritys, jossa kuljetusliiketoiminnan rinnalle on tullut vahvasti

puutavaran tehdaskäsittely materiaalikoneilla sekä satamaoperointi. Lähivaara Oy työllistää nykyisin noin 40 motivoitunutta ammattilaista, jotka omalla ammattitaidollaan ja asenteellaan haluavat jatkaa Lassi Lähivaaran arvoja ja elämänohjeita, eli mitä tehdään, se tehdään niin hyvin, että tilaajalla ei ole moitteen sanaa. - Meillä on puutavaranajossa

15 yhdistelmää ja materiaalinkäsittelyä tehdään neljällä Liebherrillä. Lähdimme viitisen vuotta sitten laajentamaan toimintaamme autokuljetuksista terminaalitoimintoihin lähinnä tasataksemme puunajon suuria kausivaihteluita ja tarjotaksemme metsäteollisuusyhtiöille laajempaa kokonaispalvelua. Asiat ovat kehittyneet hyvään suntaan ja terminaalioperointi onkin kasvanut erittäin merkittävään rooliin, mikä mahdollistaa myös sen

että kuljettajat voivat ajaa sekä autoja että koneita työtilanteen mukaan, kertoo Lähivaara Oy:n konepuolen toiminnasta vastaava Jouni Lähivaara.

Savon Sellulla vastataan kaikesta puutavaran käsittelystä

Loppuvuodesta 2017 Lähivaara Oy:n materiaalinkäsittelykoneet operoivat Powerflute Oy:llä (entinen Savon Sellu)

Kuopion Sorsasalossa, missä valmistetaan aallotuskartonkia eli fluting-kartonkia. Lisäksi yksi kone oli Kurkimäessä lastaamassa puuta junanvaunuihin. - Powerflute käyttää vuodessa raakapuuta noin 700 000 kuutiota. Vastaamme täällä nykyään kaikesta puun käsittelystä eli puramme kuormat autoista ja syötämme tehdasta; välillä lastataan myös puuta proomuihin vesiteitse muualle kuljettavaksi. Operoimme puukentällä seitse-

Liebherr LH 60 M Timber Litronic on tehty puutavaran tehokkaaseen käsittelyyn tukkikentillä. Kuvassa puretaan autoja ja syötetään puuta Powerfluten tehtaan linjalle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 57

Lähivaara Oy:n järein kone 60 tonninen Liebherr 944 täytti Powerfluten laiturissa olevaa proomua. Noin 2000 kuutiota puuta siirtyi puutavara-autoista proomuun alle 8 tunnissa.

mänä päivänä viikossa kahdessa vuorossa, joten koneihin kertyy tunteja vuodessa vähintään rittävästi, sanoo Lähivaara.

Liebherrin luotettavuus ja käytettävyys ylivertaisella tasolla

Lähivaara Oy:n on käyttänyt melkein alusta saakka materiaalinkäsittelyssä pelkästään Liebherrin koneita. - Alussa meillä oli pyöräkuormaajia mutta huomasimme nopeasti että tarvittavaan tehokkuuteen pääseminen vaatii järeämmät erikoiskoneet. Niinpä hankimme ensimmäisen Liebherrin mikä oli kaivukoneeseen perustuva pitkäpuominen 932 malli. Tänä päivänä konekalustomme muodostaa 60 tonninen Liebherr 944 materiaalinkäsittelykone millä tehdään puutavarankäsittelyn lisäksi kesäisin laivojen syöttöä Kuopion syväsatamassa, 45 tonninen Liebherr 934 materiaalinkäsittelykone, 50 tonninen Liebherr LH 60 M Timber Litronic mikä on tehty puutavaran tehokkaaseen käsittelyyn tukkikentällä sekä lähinnä

varakoneen oleva 50 tonninen Liebherr 944 materiaalikone, luettelee Lähivaara. Vaikka Liebherr on globaali konevalistaja niin se on myös edelleen perheyritys. - Vaalimme itse perheyrityksen arvoja niin on hienoa että niin tekee myös konevalmistaja, vaikka onkin jättikokoinen suuryritys. Liebherr Finland palvelee meitä asiantuntevasti ja heillä on tekninen osaaminen sekä asiakaspalvelu korkealla tasolla. Teemme konekauppaa Ari Hopian kanssa ja paikanpäällä työmaalla tapahtuvat koneiden perushuollot hoidamme itse mutta sitten kun pitää tehdä jotain enemmän niin Jarmo Laari kurvaa paikalle Liebherrin varustellulla huoltoautolla, kehuu Lähivaara. Liebherrin valintaan vaativaan puutavarankäsittelyyn on Lähivaaralla selvät syyt: - Liebherr on erittäin luotettava kone ja sen käytettävyys on ylivertaisella tasolla, sanoo mies joka ajaa itse kaikilla yrityksen käytössä olevilla koneilla.

Puukenttien tehokas erikoiskone

Lähivaara Oy:n uusin konehankinta on puolitoista vuotta sitten käyttöön otettu Liebherr LH 60 M Timber Litronic. - Kone on suunniteltu alusta saakka puutavaran käsittelyyn mikä näkyy sen optimaalisessa rakenteessa. Puramme koneella puutavara-autot ja kannamme sellupuun tehtaan linjalle, mikä sujuu vauhdikkaasti. Meille kone tuli tehtaan testikäytöstä ja se on toiminut kovassa käytössä ilman mitään teknisiä murheita. Kone on varustettu vakaushyväksytyllä Tamtronin vaa´alla millä otamme saapuvan puutavaran vastaan painomitalla viikonloppuisin kun tehtaan henkilökunta ei ole töissä. Punnitustiedot siirtyvät sitten langattomasti pilvipalveluun, kertoo Lähivaara.

- Liebherr on erittäin luotettava kone ja sen käytettävyys on ylivertaisella tasolla, sanoo Jouni Lähivaara joka ajaa itse paljon kaikilla yrityksen käytössä olevilla koneilla.

Powerflute käyttää raakapuuta vuodessa noin 700 000 kuutiota mikä tarkoittaa yli 10 000 puutavara-autoyhdistelmällistä.


58 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mikropisaratekniikka sammuttaa työkoneiden tulipalot tehokkaaasti

K

oko Suomen alueella toimiva Festelan Oy on raskaan kaluston ja teollisuuden kumppani erityisesti sammutusjärjestemissä ja keskusvoitelujärjestelmissä, joista yrityksen henkilökunnalla on erittäin vankka yli kahden vuosikymmenen kokemus.

Festelan Oy myy ja asentaa työkonekäyttön suunnitellut FOGMAKER -sammutusjärjestelmät. Patentoituun suutinjärjestelmään perustuvaan mikropisaratekniikka muodostaa pienestä sammutusainemäärästä suuren vesisumun mikä suojaa tehokkaasti tulipalolta.

Festelan myy, asentaa ja huoltaa FOGMAKER -sammutusjärjestelmiä sekä RAASM -keskusvoitelujärjestelmiä työkoneisiin ja teollisuuteen. Edustetut tuotteet ovat edelläkävijöitä useissa erilaisissa teknisissä ratkaisuissa ja ne kehittyvät koko ajan entisestään; kaikki tuotteet valmistetaan laadukkaasti EU:n alueella. Festelanin kautta saa myös muut paloturvallisuuteen liittyvät tuotteet sekä vakuutusyhtiöiden edellyttämät sammutusjärjestelmien vuositarkastukset. - Työkonepuolella hallitsemme mm. hakkureiden ja murskaimien haastavan palosuojauksen sekä keskusvoitelujärjestelmien asentamisen vaativimpiinkin kohteisiin. Meiltä saa myös laadukkaat Q8 voiteluaineet ja öljyt, sanoo Festelan Oy:n Jarno Manner. Festelan tuo monella tavoin turvaa työkoneiden käyttäjille silloin kun koneita käytetään ja myös silloin kun ne jäävät seisomaan työmaalle tai varikolle. - Viime vuosina työkoneiden ilkivallat ja varkaudet ovat lisääntyneet - ikävä kyllä. Toimitamme koneiden valvontaa sekä työskentelyn turvallisuutta varten peruutuskamerat ja näytöt sekä tallentavat kameravalvonnat, kertoo Manner. Festelan auttaa asiakkaitaan myös konsultoimalla yritysten vakuutusratkaisuja niin vakuu-

Festelan Oy tekee FOGMAKER -sammutusjärjestelmien asennukset ammattitaidolla haastaviinkin kohteisiin. FOGMAKER on riippumaton virtalähteestä joten se toimii luotettavasti vaikka koneen akut olisivat tyhjät eikä järjestelmässä ole kalliita piirikortteja eikä hapettuvia sähköliitoksia.

tustarpeen arvioinnissa kuin vakuutusten vertailussakin. - Vakuutusalan kokemusta ja tietotaitoa löytyy yli 10 vuoden ajalta, ilmoittaa Manner. Festelanilla on asiaan kuuluvat voimassaolevat turvallisuusluvat: tilaajavastuuraportti, työturvallisuuskortti, tulityökortti, ensiapu sekä hätäensiapukoulutus, hygieniapassi, ajokorttiluokat ABECD1E.

Työkoneilla korkea paloriski

Työkoneissa moottoritila, lisälämmitin ja sähkölaitteet ovat kohteita, jotka muodostavat palovaaran. - Usein automaattinen sammutusjärjestelmä havaitsee palon nopeammin kuin ihminen, joka tyypillisesti huomaa palon vasta kun liekit näkyvät. Tällöin palo on jo pitkälle edennyt ja riski saattaa muuttua todellisuudeksi, jossa paloa ei pysty enää sammuttamaan käsisammuttimella. Oikein suunniteltu ja asennettu sammutusjärjestelmä on nopea ja riittävän tehokas keino estää tulen leviäminen. Valitse siis täys- tai puoliautomaattinen FOGMAKER -järjestelmä luotettavuuden ja turvallisuuden takeeksi. Varmista myös aina että sinulla on vakuutuusyhtiöiden standardin mukaiset järjestelmät työkoneissasi. Vahingon sattuessa säästät itse koneen kustannusten lisäksi seisokeissa ym. kuluissa, sanoo Manner.

Patentoitu mikropisaratekniikka on tehokas palonsammuttaja

Suuret polttoaine- ja hydrauliöljymäärät aiheuttavat suuria paloriskejä työkoneille. Jos koneita käytetään lisäksi palovaarallisessa ympäristössä kuten metsäteollisuudessa, jätteiden hyödyntämislaitoksissa tai petrokemiallisessa teollisuudessa, moottoriin kerääntyy usein palavaa materiaalia. Tämä aiheuttaa ilmeisen syttymisvaaran ja palot leviävät usein erittäin nopeasti. - FOGMAKER vastaa näihin

Festelan Oy Jarno Mannerilla on erittäin vankka kokemus työkoneiden sammutusjärjestelmistä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 59

ja Kylläst ynyt haisevaan mmittimeesi? lä lse ie d en se ni ää va ko

Festelan Oy hallitsee mm. hakkureiden ja murskaimien haastavan palosuojauksen. Kentällä liikutaan huoltoautolla tekemässä asennukset ja vuositarkastukset ympäri maata.

! Nyt löytyy vaihtoehto AIRREX AH-200 / AH-300 / AH-800

Hajuton ja hiljainen diesel infrapunalämmitin 100% hyötysuhteella.

Hakkuriauton suojaaminen tulipalolta vaatii ammattitaitoa ja laadukkaan järjestelmän.

sammutustarpeisiin. Patentoituun suutinjärjestelmään perustuvaan mikropisaratekniikka muodostaa pienestä sammutusainemäärästä suuren vesisumun mikä suojaa tulipalolta moottoritilassa, hydrauliikassa ja sisään rakennetuissa jarruissa. Järjestelmät ovat täys- tai puoliautomaattisia ja niissä oleva ilmaisin toimii pneumatiikalla. Tämän ansiosta on mahdollista välttää hitsaustöissä ja käynnistysvaiheessa mahdollisesti esiintyviä suuria jännitevaihteluja. Lisäksi FOGMAKER on riippumaton virtalähteestä joten se toimii luotettavasti vaikka koneen akut olisivat tyhjät eikä järjestelmässä ole kalliita piirikortteja eikä hapettuvia sähköliitoksia, sanoo Manner.

Laadukas järjestelmä on haluttu ratkaisu

FOGMAKER on saavuttanut jo aiem-

min Ruotsissa ja nyt myös Suomessa erittäin laajan suosion sammutusjärjestelmämarkkinoilla kertoo Manner: - Olemme asentaneet järjestelmiä tasaiseen tahtiin ja nytkin meillä on yli 20 kohteen tilauskanta; silti pystymme vastaamaan asiakkaiden kiirellisiin tarpeisiin. Turvallisuutensa lisäksi FOGMAKER on nopea vuositarkastaa ja jos se on jostain syystä lauennut niin uudelleentäyttö onnistuu helposti vaikka työmaalla metsässä ilman komponettien vaihtoa.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

• • • • • • • • •

Ei tarvitse pakoputkea ulos Erittäin pieni kulutus Biodiesel, diesel tai polttoöljy Ei puhallinta, ei nosta pölyä Termostaattiohjattu (0–40°C) Siirreltävä, ei asennusta Hiljainen, vain 48 dB Ei polttavan kuumia pintoja 13kW, 15kW ja 22kW -mallit

KULUTUSESIMERKKI Eristetty teollisuushalli, tilavuus: 500m³ Lämpötila ulkona: -0ºc, sisällä: +15ºc Polttoaineen kulutus n. 2,5L / vrk

Katso lähin jälleenmyyjäsi tai soita: www.rexnordic.com • 040 180 11 11


60 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n PONSSE Wisent -kuormatraktori kiinnosti tulevaisuuden tekijöitä. Metsämessuilla lanserattiin yrityksen uusi metsuri.fi -ilme.

Metsämessuilla oli ohjelmaa metsäalan ammattilaisille ja virkistyskäyttäjille H elsingin Messukeskuksessa lokakuussa järjestetyt Metsämessut oli tapahtuma metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille sekä kaikille metsässä liikkujille.

John Deere 1270G -harvesteri älykkäällä IBC-puominohjauksella oli Metsämessuilla suuren mielenkiinnon kohteena.

Logbullet on metsänomistajille, kaupunkien puistotoimille sekä metsäpalveluyrittäjille suunniteltu pienikokoinen ajokone.

Tapahtuma tarjosi metsänomistajille vinkkejä muun muassa metsänhoitoon ja sukupolvenvaihdoksiin. Tänä vuonna oli erityisesti huomioitu metsässä liikkujat, jotka löysivät tapahtumasta ideoita retkeilyyn, eräilyyn ja metsästykseen. Metsämessut järjestettiin ELMA-tapahtumakokonaisuuden kanssa samaan aikaan Messukeskuksessa 10.-12.11. Tapahtuman avasi Suomen Metsäyhdistyksen Metsäpäivät, jotka järjestettiin Messukeskuksen Kokoustamossa 9.-10.11. Metsämessuilla otettiin huomioon sekä metsän ystävät että metsäalan ammattilaiset. Satoja metsäalan ammattilaisia kokoonti Metsäpäiville kuulemaan luentoja alan ajankohtaisista aiheista sekä verkostoitumaan ja tapaamaan kollegoita. Metsäpäivät avautuivat avajaistilaisuudella ja huipentuivat torstai-iltana järjestettäviin Metsäbileisiin, jotka toimivat samalla Metsämessujen avajaisina.

Biotalous tänään ja huomenna

Metsämessuilla biotalous konkretisoitui mm. maa- ja metsätalousministeriön, Maanmittauslaitoksen, Riistakeskuksen, Eviran, Luken, Metsäkeskuksen, Metsähallituksen, Aalto-yliopiston ja Iskun yhteisosastolla. Osastolla esiteltiin, miten biotalous näkyy arjessa ja tulevaisuudessa ja miten kuluttajavalinnoilla voi vaikuttaa biotalouden kasvuun ja kehitykseen. Metsämessuille pysähtyi myös Bioaika-tapahtumakiertue, joka on metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimessä on Bioaika-rekka, joka on pyörillä ja biopolttoaineella kulkeva tiedekeskusnäyttely.

Metsän monipuolinen tarjonta esittäytyi

Metsämessujen ohjelmassa oli otettu huomioon sekä metsänomistajat että virkistyskäyttäjät. Metsälavalla järjestettiin paneelikeskusteluja ja kuluttajille suunnattuja kyselytunteja, joissa käsiteltiin muun muassa luonnonsuojelua ja metsää sijoituskohteena. Työnäytösalueella järjestettiin viihteellisiä kilpailuja, ja alueelta sai asiantuntija-

vinkkejä koneiden huoltoon. Asiaohjelman ja työnäytöslavan lisäksi Metsämessuilla oli tarjolla virkistyskäyttäjille ideoita eräretkiin ja tarvikehankintoihin sekä vinkkejä ulkoiluun ja metsänhoitoon sekä mm. varustetestausta ja jousimetsästystä. Lusto toi messuille Suomi 100 -teemaan liittyvän näyttelyn. Valokuvanäyttely ”Metsä josta itseni löysin” käsittää metsäteknikko Pentti Väänäsen valokuvia Ilomantsin saloilta vuosilta 1950-80. KoulutusZone-yhteisalueella esittäytyivät kaikki metsäkoulutusasteet Helsingin Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, HAMK, HAMI, Keuda, Livia ja TTS.

Metsän etunoja -palkinto Nils Torvaldsille

Suomen Messusäätiön myöntämä 5000 euron Metsän etunoja -palkinto julkistettiin myös messuilla; sen voitti tänä vuonna europarlamentaarikko Nils Torvalds työstään Suomen metsien, metsäosaamisen ja metsien käytön puolesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

KONEURAKOINTI 59

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Energiateollisuus:

Parlamentin alustava kanta metsäpolttoaineiden kestävyyskriteereistä oikean suuntainen

E

nergiateollisuus (ET) pitää hyvänä, että Euroopan parlamen- tin ympäristövaliokunta tukee bioenergian käytössä riskeihin perustuvaa lähestymistapaa. Parlamentin ympäristövaliokunta äänesti maanantaina illalla komission esityksestä bioenergian kestävyyskriteereiksi. Energiateollisuus (ET) pitää hyvänä, että Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta tukee bioenergian käytössä riskeihin perustuvaa lähestymistapaa. Parlamentin ympäristövaliokunta äänesti maanantaina illalla komission esityksestä bioenergian kestävyyskriteereiksi. - Komission esitys minimoi hallinnollisen taakan, tukee olemassa olevia metsäkäytäntöjä ja huomioi kansainvälisen vapaakaupan asettamat reunaehdot. Samalla se varmistaa, ettei

säätely tarpeettomasti vaaranna EU:n linjaa lisätä bioenergian käyttöä. Tehtävää ei voi pitää helppona, sillä direktiiviin sisältyy paljon yrityksissä suoraan sovellettavia vaatimuksia, painottaa Energiateollisuuden asiantuntija Jukka Makkonen. Energiateollisuus on painottanut, että EU-sääntelyn tulee ohjata energiayhtiöitä hyödyntämään olemassa olevia kestävän metsätalouden työkaluja. - Uhkana on yhä, että energiajakeelle luodaan omat erilliset vaatimukset. Suomalaiset metsäpolttoaineet syntyvät metsätalouden yhteydessä. Laitosten polttoaineista 60 prosenttia on metsäteollisuuden sivuvirtoja ja 40 prosenttia metsänhoidon sivutuotteita sekä ainespuukorjuun tähteitä. Metsätaloudessa on hyviä keinoja turvata metsäpolttoaineiden kestävyys. Syntyisi äärimmäisen hankala tilanne, jos EU ohjaisi energiayhtiöt luomaan omia järjestelmiään,

Suomalaiset metsäpolttoaineet syntyvät metsätalouden yhteydessä. Laitosten polttoaineista 60 prosenttia on metsäteollisuuden sivuvirtoja ja 40 prosenttia metsänhoidon sivutuotteita sekä ainespuukorjuun tähteitä.

sanoo ET:n asiantuntija Jukka Makkonen. EU:n asettamat kestävyyskriteerit vaikuttavat siihen, mitkä biopolttoaineet luetaan päästökaupassa nollapäästöisiksi ja mitä valtio voi tukea. Komission esittämät kriteerit edellyttävät,

että yhtiöt rajoittavat metsäluonnon monimuotoisuuteen, maaperään ja hiilivarastoihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelujen kestävyyskriteereistä on määrä alkaa keväällä 2018.

63


METSÄALAN AMMATTILEHTI

64

RISUPAKETTI

Bruks on tuonut hiljattain markkinoille uuden järeän Bruks 806 PT Trailer -traktorihakkurin, mikä on tehty käytettäväksi 280-400+ hevosvoimaisella traktorilla.

Traktorihakkurit ammattikäyttöön

R

uotsalainen hakkurivalmistaja Bruks tunnetaan meillä erityisesti autohakkureistaan mutta tarjolla on myös edistykselliset traktorihakkurit.

Bruks traktorihakkurit on tehty tehokkaaseen ammattimaiseen hakeurakointiin risulle ja kokopuulle. Erittäin maastokel-

poisen traktorin käyttö haketusurakoinnissa on viisas ratkaisu sillä se mahdollistaa mm. traktorin hyödyntämisen sesongin ulkopuolella muussa urakoinnissa. Traktorihakkuri on nopeasti työkunnossa saavuttuaan kohteeseen ja sillä liikkuu nopeasti myös tiellä järkevillä ajomatkoilla. - Traktorikäyttöön on tarjolla kaksi mallia eli Bruks 605 PT

Trailer ja astetta järeämpi, kesällä Elmia Woodissa ensiesitelty Bruks 806 PT Trailer. Molempien hakkureiden yksinkertaisen viisas rakenne takaa luotettavuuden ja alhaiset käyttökustannukset, kertoo maahantuoja Sawcenter Oy:n Joakim Lund.

Haketta syntyy suurella volyymilla

Bruks 605 PT Trailer on tehty

Bruks -traktorihakkurit on varustettu 2-akselisella täysin hakkurikäyttöön valmistetulla trailerilla, missä on hydrauliset tai paineilmatoimiset jarrut.

käytettäväksi 180-300 hevosvoimaisella traktorilla ja Bruks 806 PT Trailer 280-400+ hevosvoimaisella traktorilla; hakkuri on itseasiassa sama kuin kuormaautokäytössä missä sitä pyöritetään jopa 750 hv tehoisella voimanlähteellä. Hakkurit on varustettu 2-akselisella täysin hakkurikäyttöön valmistetulla trailerilla, missä on hydrauliset tai paineilmatoimiset jarrut. Nosturi on mahdollista saada asiakkaan haluamalta valmistajalta mutta yleisimmin Bruks traktorihakkurit varustellaan Palfinger Epsilon tai Cranab nostureilla - 605-mallissa käytetään 5-6.5 tm nosturia ja 806-mallissa 7 tm nosturia, mistä löytyy ulottuvuutta jopa 10,1 metriä.

- Pienempi 605-malli (paino trailerin kanssa noin 8000 kg ja pituus 4,6 m) on seuraava iso askel ylöspäin farmipuolen hakkureista ja järeä 806 (paino noin 11 000 kg ja pituus 5,5 m) on tehty suurella volyymilla tapahtuvaan hakeurakointiin. Olemme viime vuosien aikana toimittaneet muutaman 605-mallin Suomeen ja urakoitsijat ovat olleet siihen erittäin tyytyväisiä; tehoa löytyy ja hakkuri toimii luotettavasti tuottaen helposti 50-100 kuutiota haketta tunnissa. Uusi järeä 806-malli tarjoaa työkäytössä jopa 100 kuution tasaisen tuntituotoksen, riippuen tietenkin haketettavasta materiaalista ja käytetyn traktorin tehosta, sanoo Lund.

Uusi 806-malli voidaan varustaa haluttaessa pitkällä ns. Suomi-mallin torvella, missä pitkä torvi taittuu ylös- ja alaspäin.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Bruks -traktorihakkureiden syöttöpöydässä on neljä alarullaa ja todella aggressiivinen iso ylärulla. Bruks 806 voidaan varustaa myös pidemmällä viisirullaisella syöttöpöydällä.

Tekniset ratkaisut tehty ajatuksella

Bruksin hakkurirumpu on mahdollista varustaa joko puolikkailla terillä tai rummun levyisellä terävarustuksella haketettavasta materiaalista riippuen. Laadukkaan lopputuotteen takaa hakkeen pituuden säätömahdollisuus, mikä on 605-mallissa 15-40 mm ja 806-mallissa 15-45 mm.

- Rummun vastaterähylly on varustettu murtopulteilla joka suojaa hakkuria suurilta vahingoilta, jos rumpuun pääsee vaikkapa rautaa, kiviä tms. 605 -mallissa syöttöaukon koko on 65x50 cm ja 806-mallissa 85x72 cm. Hakkureiden syöttöpöydässä on neljä alarullaa ja todella aggressiivinen iso ylärulla. Bruks 806 voidaan varustaa myös pidemmällä viisirullaisella syöttöpöydällä. Hakkurin

rungon sisällä oleva pohjapelti, heittimen siivet sekä torven kulutuspinta ovat Hardox kulutusterästä ja kätevästi vaihdettavia. Ja Bruksissa ei ole puhallinta vaan tehokas ainutlaatuinen heitin on rakennettu torven sisälle ja siinä on portaaton säätö minkä ansiosta haketta ei lennä ympäristöön vaan tarkasti haluttuun paikkaan. Uusi 806-malli voidaan varustaa haluttaessa pitkällä ns. Suomi-mallin torvel-

65

Bruks -hakkureiden yksinkertaisen viisas rakenne takaa luotettavuuden ja alhaiset käyttökustannukset. Kuvassa Bruks 605 PT Trailer.

la, missä pitkä torvi taittuu ylösja alaspäin mahdollistaen hakettamisen vaikkapa halliin 3,8 metrin ovesta sisään tai sitten yli 5 metrin korjeuteen, ilmoittaa Lund. Bruks on optimoinut hakkureiden hydrauliikan maksimoimaan työskentelyä. - Traktorihakkurissa on kaksi pumppua joista toinen tuottaa tehoa heittimelle ja toinen materiaalin sisäänsyötölle sekä muil-

le hakkurin hydraulitoiminnoille. Nosturille tarvittava hydrauliikan tuotto tulee traktorin pumpulta ja voima rummulle otetaan kardaaniakselilla traktorin ulosotosta. Ja kaikki hakkurin ja nosturin toiminnot säädetään kätevästi Parker IQAN -järjestelmän kosketusnäytön kautta, toteaa Lund.


66

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Stora Enson Varkauden kartonkitehtaalla on otettu lokakuussa 2017 käyttöön Metso M&J 6000 -esimurskain tehostamaan kierrätyskartongin käsittelyprosessia uuden kartongin pintamateriaaliksi.

Esimurskaimella tehokkuutta kierrätyskartongin käsittelyyn S tora Enson Varkauden kartonkitehtaalla otettiin lokakuussa 2017 käyttöön Metso M&J 6000 -esimurskain kierrätyskartonkimateriaalin käsittelyyn sopivaan jaekokoon, mikä tehostaa koko prosessia.

Varkauden tehtaalla tuotetaan vuodessa noin 390 000 tonnia aaltopahvin raaka-aineita; linereita. Pääraaka-aineena on integroidun sellutehtaan valkaise-

maton pitkäkuitusellu. Osassa tuotteista käytetään raaka-aineena myös kierrätyskuitua. - Tehtaalle tulee kuitupohjaisia kierrätyspakkauksia ja -kääreitä, mitkä sisältävät käytettyä kartonkia eri muodoissa kuten pahvilaatikoita, erilaisia pakkauksia jne. joita syntyy kauppojen, kotitalouksien ja teollisuuden jätteinä. Paalit pysyvät kasassa rautalankasidonnalla. Ne syötetään pyöräkuormaajalla linjastolle missä on langanpoistolaite, mutta joskus lankoja

Stora Enson Varkauden projektipäällikkö Jouni Hiltunen esittelee paaleissa tehtaalle saapuva kierrätyskartonkia.

meni kuitenkin prosessiin missä ne muodostivat kuidun kanssa vyyhtejä ja aiheuttivat ylimääräisiä kalliita seisokkeja. Nyt kun käytössä on epäpuhtauksille tunteeton uusi Metso M&J 6000 esimurskain niin tätä ongelmaa ei enää ole sillä murskain katkoo langat lyhyisiin n. 200 mm pätkiin. Esimurskaimesta on paljon hyötyä myös talvella kun kierrätyskartonkipaalit ovat usein umpijäässä, kertoo Stora Enson Varkauden projektipäällikkö Jouni Hiltunen.

Kuitupohjaisista kierrätyspakkauksista ja -kääreistä aaltopahvin raaka-aineeksi

Esimurskauksessa kierrätyspakkaukset ja -kääreet revitään alle 250 mm palakokoon. - Esimurskattu kierrätyskartonki kulkee sitten kuidunerotinrummulle, mikä erottelee kartonkikuidusta nestepakkauksissa käytettävän muovikalvon ja alumiinikerroksen. Muovi kaasutetaan sähkö- ja lämpöener-

giaksi ja alumiini myydään uusiokäyttöön. Rejektien eli muovin, alumiini ja hiekan osuus on reilu 10 % kierrätyspaaleissa. Prosessin päätuote eli kartonkikuitu käytetään uuden kartongin valmistukseen. Varkaudessa valmistetaan aaltopahvipakkausten pintamateriaaleja, eli linereita kartongin pintamateriaalia missä pääraaka-aineena on valkaisematon pitkäkuitusellu. Myös kierrätyskuitua käytetään osassa tuotteita. Stora Enson Varkauden tehtaan vuosittainen

Kierrätyskartonkipaalit nostetaan pyöräkuormaajalla linjastolle missä ensin poistetaan sidontalangat ja sitten paalit kulkevat esimurskaimelle mikä repii kierrätyskartongin sopivaan palakokoon ennen kuidunerottelua.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Paalit kulkevat langanpoistolaitteen läpi mutta ennen esimurskaimen käyttöönottoa lankoja pääsi kuitenkin prosessiin, missä ne muodostivat kuidun kanssa vyyhtejä ja aiheuttivat ylimääräisiä seisokkeja.

Kierrätykartonki on paaleissa mitkä pysyvät kasassa rautalangalla. Esimurskaus mahdollistaa talvella jäätyneidenkin paalien käsittelyn.

67

Linjastolta syntyy nyt sopivankokoista kierrätyskartonkimateriaalia kuidunerottelua varten.

puunkäyttö on kokonaisuudessaan noin 2 miljoonaa kuutiota, sanoo Hiltunen.

Esimurskain tehostanut prosessia

Hidaskäyttöisen Metso M&J 6000 -esimurskaimen myynnistä vastasi Metso Denmark A/S ja Several Oy ja asennus tehtiin Metson Tanskan tehtaan asiantuntijoiden toimesta, jotka vastasivat myös käyttöönottokoulutuksesta. Mukana asennuksessa oli myös Severalin henkilökuntaa, joiden vastuulla on jatkossa murskaimen huolto. - Vaikka kyseessä on järeä murskain niin sen asennus osaksi prosessiamme onnistui kaikin puolin melko helposti. Metson viisaasti suunnittelema murskaimen hydraulinen voimanlähdeyksikkö on sijoitettu konttiin ja

Metson viisaasti suunnittelema murskaimen hydraulinen voimanlähdeyksikkö on sijoitettu konttiin ja sen asentaminen kävi todella nopeasti. Ratkaisu helpottaa oleellisesti myös huoltotoimenpiteitä.

sen asentaminen kävi todella nopeasti, kehuu Hitunen. Asennuksen jälkeen Stora Enso päätti lisätä esimurskaimen terien ja syöttöpöydän kulutus-

osien kestoikää Severalin toteuttamalla kovahitsauksella. - Pyrimme ajamaan viisi vuotta samoilla terillä ja kulutusosilla, jonka jälkeen vaihdetaan

hakkurit

Yksinkertainen on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Valmistettu Suomessa

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

Tasainen hakelaatu

Vahva rakenne

Soita Matille! P. 050 354 5242 Heinolan Sahakoneet Oy Puh 03 848 411 • info@heinolasm.fi • www.heinolasm.fi Katso HEINOLA hakkureiden videot: youtube.com/heinolasm

molemmat roottorit ja pöytä. Esimurskaimen elinkaari tulee olemaan meidän käytössä vähintään kaksikymmentä vuotta joten kyseessä on pitkäaikainen

investointi, joka on heti käyttöönotosta lähtien tehostanut koko prosessia, sanoo Hiltunen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Agritechnica 2017 esitteli laajasti hakkurikalustoa

Itävaltalainen hakkurivalmistaja Eschlböck on tuonut markkinoille parin vuoden aikana uudenlaisen Biber Power Truck -autohakkurikonseptin. Jo aiemmin markkinoilla olleiden Turox (Mercedes-Benz Arocs 630 hv) ja Vican (Volvo FH16 750 hv) mallien rinnalle on nyt tuotu Victor, mikä perustuu Volvo FH 550 hv malliin ja hakkurina on Biber 84.

69

Biber Power Truck -konseptissa hakkurin kuljettajan työ on tehty mahdollisimman ergonomiseksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi. Kuvassa uuden Victor -mallin kuljettajan työpaikka Volvo FH:n tasokkaassa ohjaamossa.

J

oka toinen vuosi Saksassa Hannoverin messukeskuk- sessa järjestettävä maailman suurin maatalousalan näyttely Agritechnica 2017 esitteli kone- ja laitevalmistuksen kehityksen suunnan. Lähes puoli miljoonaa vierailijaa ja melkein 3000 näytteilleasettajaa kerännyt jättimessu tarjosi paljon nähtävää maatalouspuolen lisäksi myös metsäenergia-alan ammattilaisille. Paikalla olivat kaikki johtavat Keski-Eurooppalaiset hakkurivalmistajat esitellen uusimpia innovaatioitaan entistäkin tehokkaampaan puuhakkeen tuotantoon. Perinteisten autohakkureiden rinnalle tuodaan kovaa tahtia pitkälle räätälöityjä kuorma-auto/hakkuri -kokonaisuuksia sekä erilaisia itsekulkevia maastokelpoisia alustaratkaisuja. Valmistajien tuotannot ovat olleet jo pitkään tasaisen vahvassa kasvussa mikä mahdollistaa panostuksen tuotekehitykseen. Toisin on tilanne Suomessa missä hakkurikaluston myynti on ollut todella alhaalla jo vuosia.

Saksalainen hakkuri- ja kattilavalmistaja Heizomat on tuonut markkinoille Mercedes-Benziin perustuvan Heizotruck -alustan mikä sopii erinomaisen hyvin hakkurikäyttöön.

Suomen, Baltian, Venäjän ja Englannin maahantuonnista vastaavan Salo-Machineryn ammattilaiset kertoivat asiakkailleen Eschlböckin uusimmista innovaatioista.

Saksalainen hakkurivalmistaja Jenz toi pari vuotta sitten markkinoille uudenlaisen Cobra -autohakkurikonseptin, mitä myydään hyvää tahtia Euroopassa. Suomeen Jenzit maahantuo Ideachip Machine.

Hollantilaisen Ufkesin tela-alustainen Greentec -hakkuri vaikutti mielenkiintoiselle ratkaisulle myös suomalaiseen urakointiin.

Itävallassa valmistettavia Mus-Max WoodTerminator -autohakkureita on käytössä Suomessakin - maahantuojana PowerForest.

Italialainen Pezzolato valmistaa laajaa hakkurimallistoa - nyt tehdas on tuonut markkinoille oman näkemyksensä itsekulkevasta maastokelpoisesta erikoishakkurista.

Albach Diamant 2000 on uusin versio saksalaisen valmistajan itsekulkevasta erikoishakkurista; Salo-Machinery vastaa jatkossa maahantuonnista Suomessa ja Virossa parin vuoden tauon jälkeen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

70

RISUPAKETTI

Biolanin tuotanto Eurassa toimii kestävän kehityksen periaatteella

Biolan on ottanut hiljattain käyttöön uuden pyöräalustaisen Neuenhauser SuperScreener 3F -tähtiseulan mullan, turpeen ja kuoren seulontaan erityisesti tuotekehitysprojekteissa.

B

iolan on suomalainen perheyritys, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi tuotteita, joiden käyttö vähentää ihmisen päivittäisen elämän aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Biolan Oy:n perusti Hannes Kariniemi. Sama mies oli jo 1960-luvulla opettanut meidät suomalaiset syömään broileria. Kariniemi oli rohkea visionääri, jolla oli pistämätön liikemiesvaisto. Kun broilerinkasvatus lisääntyi, kasvoivat myös lantavuoret. Joku muu olisi nähnyt lantavuorissa vain ongelman mutta Hannes Kariniemi näki niissä oivan bisnesidean. Biolan Oy syntyi ja toi vuonna 1974 ensimmäisenä maailmanmarkki-

noille raemuotoiset luonnonlannoitteet. Yhtiö kehitti itse myös tuotantolaitteet ja -koneet.

Kestävää kehitystä

Kestävä kehitys on Biolanilla elämäntapa: kestävän kehityksen arvomaailman mukaisella sekä kierrätysraaka-aineita hyödyntävällä tuotekehityksellä on pyritty suunnittelemaan ja valmistamaan ekologisemman elämän tuotteita ja ratkaisuja jo yli 40 vuoden ajan. Biolan Groupin puutarha-, huonekasvi- ja ekologisen asumisen tuotteet ovat korkealuokkaisia ja niiden valmistuksessa on otettu huomioon luonnonmukaisuus ja kestävyys. Kansainvälisyys on keskeinen osa Biolanin liiketoimintaa: omat tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa Eurassa, Virossa ja

Kiinassa. Lisäksi Biolan on mukana erilaisissa kehitysprojekteissa ympäri maailmaa. Konserni työllistää yhteensä noin 120 henkilöä.

Eurassa tuotantoa suurella volyymilla

Vuonna 1987 Eurassa vihittiin käyttöön uusi ja samalla Euroopan nykyaikaisin lannoite-, multa- ja turvetehdas. Siitä lähtien tuotantoa on kehitetty ja kasvatettu samoin kuin tuotteita. - Tänä päivänä käytössä on asfaltoitu 15 hehtaarin raaka-ainekenttä, pari hehtaaria katettua tuotantotilaa ja 15 hehtaarin valmistuotekenttä. Kenttien valumavedet otetaan talteen altaaseen ja puhdistetaan, kertoo Biolan Oy:n tuotannon esimies Janne Lätti.

Alueella käsitellään suurella volyymilla multaa ja turvetta sekä myös puun kuorta. - Massat seulotaan ja siirretään tuotantoon missä tapahtuu seostus ja pakkaus tehokkaalla linjastolla, sanoo Lätti.

Jatkuvaa tuotekehitystä

Biolan tekee jatkuvaa tuotekehitystä tuodakseen markkinoille uusia tuotteita kuluttajien kasvaviin ja muttuviin tarpeisiin. Ennakkoluuloton ja kestävän kehityksen arvojen mukainen tuotekehitys on keskeinen osa Biolanin liiketoimintaa. - Kierrätys ja kestävä kehitys ohjaavat Biolanin tuotekehitystä. Biolan-brändin alle valikoidaan tuotteet tiukalla seulalla. Tuotekehitysyksikkömme testaa ja parantaa tuotteitamme jatku-

vasti sekä kehittää uusia tuotteita asiakaslähtöisesti. Tuotteemme testataan ennen lanseerausta ja laatua valvotaan koko valmistusprosessin ajan, toteaa Lätti.

Uusi tähtiseula tuotekehityksen ja tuotannon käyttöön

Biolan otti marraskuussa 2017 käyttöön uuden pyöräalustaisen Neuenhauser SuperScreener 3F -tähtiseulan mullan, turpeen ja kuoren seulontaan. - Uudella 2-tasoseulalla syntyy kolmea eri jaetta eli esimerkiksi mullasta saadaan seulottua tehokkaasti pois kivet ja puumateriaali. Hankimme seulan lähinnä tuotekehitysprojektien tarpeeseen, joissa testaillaan erilaisia materiaaleja ja niiden sekoituk-

Biolanilla on Eurassa käytössä pääkonttorin lisäksi asfaltoitu 15 hehtaarin raaka-ainekenttä, pari hehtaaria katettua tuotantotilaa ja 15 hehtaarin valmistuotekenttä.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

71

Euran tuotannosta valmistuu noin 100 erilaista Biolan -tuotetta suurella volyymilla toimitettavaksi asiakkaiden vaativiin tarpeisiin.

Tuotteet toimitetaan joko tehtaan omasta varastosta tai aluevarastojen kautta suoraan vähittäiskaupalle sopimuskuljetuksin.

sia. Mutta toki Neuenhauser on mukana myös päivittäisessä työssä kentällä, sanoo Lätti. Seulan valintaan vaikutti eniten aiemmat hyvät kokemukset Neuenhauserista ja maahantuoja HS Tekniikan osaavasta asiakaslähtöisestä palvelusta. - Vuokrasimme HS Rentiltä aiemmin tela-alustaista Neuenhauserin 1-tasoseulaa mikä oli hyvä laite mutta tämä 2-tasoinen on teknisesti juuri oikeanlainen

meidän tarpeisiin. Ja pyöräalustaisena sen liikuttelu on nopeaa laajalla alueellamme, Lätti toteaa. Neuenhauseria Lätti pitää kaikin puolin laadukkaana ja tehokkaana koneena: - Seula on teknisesti järkevästi suunniteltu ja hyvin tehty. Yksi tärkeä ominaisuus on sen laaja säädeltävyys mikä mahdollistaa juuri halutunlaisen tuotannon ja monikäyttöisyyden.

Biolan Oy:n tuotannon esimies Janne Lätti kehuu Neuenhauser -tähtiseulaa monipuoliseksi laatukoneeksi.

Biolanin uusi kokeilevaa arkkitehtuuria edustava ja ekologinen pääkonttorirakennus valmistui Euraan vuonna 2010. Se on lajissaan ainutlaatuinen maailmassa ja siitä on muodostunut todellinen nähtävyys.

Raaka-ainekentälle valmistuu parhaillaan katettua hallitilaa mikä mahdollistaa materiaalin säilyttämisen kuivempana sekä antaa hyvät tilat materiaalien käsittelyyn jatkuvasti tehtävässä tuotekehitystyössä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72

RISUPAKETTI

Bioenergiapäivät 2017, Tuusula

Bioenergian edellytyksiä heikentämällä ei uusiutuva energia etene

P

arlamentin ympäristövaliokunnan äänestystuloksessa positiivista on, että valiokunta kannatti bioenergian kestävyyden varmistamisen mallia. Kaavamaista pakkoa erotella eri puujakeita energiakäytön osalta ei esitetä. Biopolttoaineiden kohdalla tulos oli kaksijakoinen: edistyneitä biopolttoaineita halutaan nopeuttaa, mutta suunniteltujen investointien toteuttamiseksi epävarmuutta lisätään erilaisilla tavoilla.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti 23.10. 2017 komission uusiutuvan energian direktiiviluonnokseen tehtävistä muutoksista. Merkittävä osa direktiiviä koskee bioenergian hyväksyttävää käyttöä. Se olikin pääpuheenaiheena Bioenergiapäivillä Gustavelundissa 24.-25.10.2017. Äänestystulos oli bioenergian osalta ristiriitainen. Positiivista tuloksessa on, että valiokunta kannatti bioenergian kestävyyden varmistamisen mallia, jonka komissio oli huolella laatinut. Riskipohjainen malli on vaativa ja teettää vielä paljon työtä EU

Bioenergiapäivät 2017 käsittelivät ajankohtaisia Suomen energiamarkkinoiden haasteita ja EU:n uusien säädösten vaikutuksia: Millaisia vaikutuksia uusiutuvan energian direktiivilla (RED 2) on bioenergia-alalle? Missä muodossa uusiutuvan energian direktiiviin sisältyvät biomassan kestävyyskriteerit toteutuvat? Miten Suomi voi edistää liikenteen biopolttoaineita?

-jäsenmaissa ja EU:n ulkopuolisissa bioenergian toimittajamaissa. Kestävän kiinteän bioenergian näkymä olisi äänestyksen perusteella pääosin valoisa. Keskeistä on, että kaavamaista pakkoa erotella eri puujakeita energiakäytön osalta ei esitetä, vaan

kestävyys varmistetaan jo metsässä. Jatkossakin voitaisiin käyttää tilanteesta riippuen kaikkia puun osia energiaksi. Biopolttoaineiden osalta tulos oli kaksijakoinen: toisaalta halutaan ihan oikein nopeuttaa edistyneitä biopolttoaineita, mutta toisaalta valiokunta asettaa lu-

kuisia tapoja, joilla lisätään epävarmuutta suunniteltujen investointien toteuttamiseksi. - Sisäänrakennettu ajatus raportöörillä ja useilla mepeillä on ollut se, että muiden uusiutuvien parasta edistämistä olisi bioenergian toimintaedellytysten rajoittaminen, arvioi Bioenergia ry:n

toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty. - Tämä ajatustapa on täysin virheellinen käsitys. EU:ssa eiuusiutuvan energian osuus on edelleen yli 80 % ja Suomessakin yli 60 %, joten työsarkaa on paljon. Useissa Euroopan maissa tuuli- ja aurinkoenergia on edennyt voimakkaasti samalla kuin bioenergian osuuskin on kasvanut, Tuohiniitty jatkaa. Bioenergia ry kannattaa, että bioenergian kestävyydestä säädetään EU-tason lainsäädäntöä. Näin voidaan varmistaa, että kaikkialla saavutetaan hyvä toiminnan taso. Sen sijaan valiokunnassa osin hyväksytyt raakaainemarkkinoille tuotavat kaskadikäyttö- tai jätehierarkiavaatimukset voivat olla pahimmillaan juuri päinvastaiset, mihin uusiutuvan energian direktiivi ja EU:n ilmastopolitiikka pyrkivät. Direktiivistä vastaavalla teollisuusvaliokunnalla on mahdollisuus marraskuussa ja suurella salilla vuoden alussa korjata ympäristövaliokunnan äänestyksessä jääneet puutteet. - Uskomme, että parlamentti pääsee tulevaisuuden haasteet voittavaan lopputulokseen, Tuohiniitty sanoo.

Biopolttoaineilla taivas rajana liikenteessä

E

U:n komissio antoi heinäkuussa 2017 ehdotuksensa eri EU-maiden taakanjakosektoreiden päästövähennystavoitteiksi vuoteen 2030. Suomen velvoitteeksi ehdotettiin 39 %, mikä on yksi EU:n tiukimmista tavoitteista. Päätös taakanjaosta tehdään todennäköisesti alkuvuodesta 2018.

Liikenteen päästöjä tulee Suomessa vähentää vuoteen 2030 mennessä jopa 50 % verrattuna vuoteen 2005. Bioenergiapäivillä esitelmöineen liikenneneuvos Saara Jääskeläisen mukaan

suurin vähennyspotentiaali on tieliikenteessä, jonne toimia erityisesti kohdistetaan. Pitkällä aikavälillä koko liikennejärjestelmästä tehdään erittäin vähäpäästöinen. Suomen Energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on nostaa liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön fyysinen osuus kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on myös, että Suomessa olisi vuonna 2030 yhteensä vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa ja vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa. Lisäksi liikenne- ja viestintä-

ministeriön tavoitteena on edistää vähähiilistä liikennettä tukemalla täyssähköautojen hankintaa ja kaasu- tai etanolikonversion tekemistä vanhoihin autoihin. Valtion vuoden 2018 talousarvioon tähän käytettävä määräraha on 6 miljoonaa euroa. Talousarvioon on varattu myös 3 miljoonaa euroa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseen.

Raskaat pyörät pyörivät biokaasulla

EU- ja kansalliset tavoitteet

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi

ohjaavat koko liikennesektoria puhtaampiin ratkaisuihin ja merkittäville päästövähennyksille on tarvetta. Pohjoismaissa tavoitteet ovatkin korkealla. Gasumin Biokaasu -liiketoimintayksikön vastaava johtaja Jukka Metsälän mukaan ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä lisääntyy ja kuluttajan valta kasvaa. Gasumin vuonna 2016 tuottaman kyselyn mukaan kuluttajat suosivat yhä enemmän liikkumismuotoja, joilla voidaan tehokkaasti alentaa päästökertymää. Metsälän mukaan biokaasun ja LNG:n merkitys liikenteessä tulee olemaan suuri, erityisesti raskaassa liikenteessä. Biokaasun arvo maksimoituu liikenteessä, sillä biohajoavien sivuvirtojen oikeanlainen käsittely mahdollistaa kiertotalouden toteutumisen. Biokaasupotentiaali on Suomessa myös merkittävä, jopa kolmannes maantieliikenteen energiatarpeesta.

Uusiutuvat ratkaisut ilmailussa

Gasumin Biokaasu -liiketoimintayksikön vastaava johtaja Jukka Metsälän mukaan ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä lisääntyy.

Ilmailu tulee jatkamaan kasvuaan maailman globalisoituessa. ICAO:n (International Civil Aviation Organization) mukaan vuonna 2020 ilmailun kasvun tulee olla ilmastoneutraalia.

Vuonna 2050 päästöjen tulisi puolittua ilmailuliikenteen kasvusta huolimatta. Myös lentoliikenteessä kuluttajien merkitys on suuri ja 60 % matkustajista on huolissaan ilmaston ympäristövaikutuksista. Neste Oyj:n strategisen päällikön Turkka Saaren mukaan päästövähennystavoitteisiin päästään teknologian, operaatioiden ja infrastruktuurin rakentamisella. Biopolttoaineet ovat myös tärkeässä osassa. Lukuisista testiohjelmista ja kaupallisesta käytöstä huolimatta uusiutuvat polttoaineet eivät vielä ole arkipäivää lentoliikenteessä. Turkka Saari kuitenkin muistutti, että prosentuaalisesti pieneltä tuntuva uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttö tuo merkittäviä vähennyksiä lentoliikenteen päästöihin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

t myös Meiltä ny etsäkoneet! -m Novotny


72 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

Komissiolta apua liikenteen päästövähennyksiin

K

omissio esityksen mukaan uusien henkilö- ja paketti- autojen päästöjä tulee vähentää vuoden 2021 tasolta 15 % vuoteen 2025 mennessä ja 30 % vuoteen 2030 mennessä. Oleellisinta on se, millä uusia ja jo käytössä olevia ajoneuvoja todellisuudessa ajetaan. Esitys on Suomen ilmastotoimien kannalta edistysaskel, sillä esitys vähentää kansallisten toimien tarvetta.

Euroopan komissio julkaisi 8.11.2017 esityksensä henkilöja pakettiautojen päästöjen vähentämisestä 2021-2030. Esityksen mukaan uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöjä tulee vähentää 15 % vuoden 2021 tasolta (henkilöautojen nykyinen tavoite 2020: 95 g/km, pakettiautojen 147 g/km) vuoteen 2025 mennessä ja 30 % vuoteen 2030 mennessä. Esityksessä muutetaan päästöjen mittaukseen perustuva testimenetelmä nykyisestä NEDC-testimenetelmästä (New European Driving Cycle) uuteen WLTP-menetelmään (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Esitykseen sisältyy myös mekanismi, jolla ajoneuvovalmistajia palkitaan nolla- ja vähäpäästöisten autojen tarjoamisesta.

- Komission esitys on Suomen ilmastotoimien kannalta edistysaskel, sillä esitys vähentää kansallisten toimien tarvetta, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka ja jatkaa: - On hyvä, jos markkinoille saadaan teknologianeutraalisti - ottaen huomioon myös uusiutuvat polttoaineet - lisää puhtaita teknologioita. Päästöjen kannalta vielä tärkeämpää on kuitenkin se, millä käyttövoimilla ja polttoaineilla näitä uusia ja jo käytössä olevia ajoneuvoja todellisuudessa ajetaan. Suomessa energia- ja ilmastostrategian taustaraportissa arvioitiin, että ajoneuvokaluston ja polttoaineiden päästövähennys olisi noin 0,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Samoin kulkutapajakaumaan liittyvä päästövähennys olisi 0,3 miljoonaa tonnia. Tämä vaatii myös sitä, että uusia autoja tulee markkinoille nykyistä enemmän: vuonna 2016 Suomessa ensirekisteröintiin 119 000 uutta autoa, mikä pitäisi saada nostettua 135 000-150 000 autoon 2020-luvulla. Kaiken kaikkiaan liikenteen päästöjä pyritään vähentämään Suomessa 3,1 miljoonaa tonnia eli noin puolella verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Tämä ei onnistu uusiin ajoneuvoihin keskittyvillä hankintatuilla. Se vaatii keinoja, jotka vaikuttavat nykyiseen autokantaan ja liiken-

Biopolttoaineiden ja kaasumaisen bioenergian etuja nykytilanteessa ovat kustannustehokkuus ja sopivuus nykyiseen ajoneuvokantaan, raskaaseen liikenteeseen ja pitkille kuljetusmatkoille.

nejärjestelmään. Esimerkiksi äskettäin esitelty sähköautojen hankintatuki vähentää hallituksen esityksen vaikutusarvion mukaan tieliikenteen CO2-päästöjä vain -0,0049 %. - Näkemyksemme mukaan nykyinen liikennesektorin muutosvauhti on asetettujen tavoitteiden valossa liian hidas ja riittävän nopean muutoksen ai-

kaansaaminen vaatii useita vähäpäästöisiä teknologioita. Teknologioiden ominaisuudet sopivat eri tavalla eri liikennemuotoihin. Biopolttoaineiden ja kaasumaisen bioenergian etuja nykytilanteessa ovat kustannustehokkuus ja sopivuus nykyiseen ajoneuvokantaan, raskaaseen liikenteeseen ja pitkille kuljetusmatkoille. Biosähkö on yksi

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

uusiutuva vaihtoehto sähköiselle liikenteelle, Laurikka jatkaa. Suomella on velvoite vähentää päästöjä taakanjakosektorilla eli päästökaupan ulkopuolella 39 % vuoden 2005 tasolta vuoteen 2030 mennessä. Taakanjakosektorin merkittävin päästövähennyspotentiaali on liikenteessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

76 KULJETUS

Trafi: Kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen tilakuva

K

Selvityksen mukaan tieliikenteessä liikkuvien pakettiautojen keski-ikä on noin 8,5 vuotta ja kuorma-autojen noin 7,1 vuotta.

uorma-autoja oli liikennekäytössä vuoden 2016 lopussa yhteensä 94 780 ja kesäkuun 2017 lopussa yhteensä 99 912.

Vuosina 2008-2016 kuormaautojen määrä on kasvanut keskimäärin 200 ajoneuvolla vuosittain kuitenkin niin, että vuosina 2009, 2012, 2014 ja 2016 kuorma-autojen määrä laski. Vuonna 2014 liikennekäytöstä poistui jopa 1 500 kuorma-autoa. Vuoden 2008 lopussa pakettiautoja oli liikennekäytössä 93 004. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2016 lopussa merkittynä 50 998 kuorma-autoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä. Kuorma-autoista 23 % on rekisteröity Uudellemaalle, 9 % Varsinais-Suomeen, 9 % Pirkanmaalle ja 7 % Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity 1-6 % kuorma-autoista.

Suurten kuorma-autojen osuus kasvaa

Vuoden 2016 lopussa kuormaautoista 47 % oli kokonaismassaltaan 3 500-12 000 kiloa (ajoneuvoluokka N2). Yli 12 000 kilon painoisia (ajoneuvoluokka N3) oli siis 53 %. Yli 24 000 kilon kokonaismassan kuormaautoja on 38 %. Vuonna 2008 N2 -luokan kuorma-autojen osuus oli 49 % ja yli 24-tonnisten kuorma-autojen osuus 35 %. Pienten kuorma-autojen osuus on siis vähittäin laskemassa, kun taas suurten kuorma-autojen osuus kasvaa. Vuodesta 2008 vuoteen 2016 pienten kuorma-autojen määrä on laskenut keskimäärin 100 ajoneuvolla vuodessa (0,2

Käyttövoimat

Kuorma-autoja oli liikennekäytössä vuoden 2016 lopussa yhteensä 94 780 ja kesäkuun 2017 lopussa yhteensä 99 912. Perävaunuja, joiden kokonaismassa on yli 10 000 kiloa (ajoneuvoluokka O4), oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 49 685.

%). Vähenemä kuitenkin painottuu viimeisiin viiteen vuoteen, jolloin määrä on vähentynyt reilulla 500 ajoneuvolla vuosittain. Vastaavasti yli 12-tonnisten määrä on koko jaksolla (20082016) kasvanut vuosittain noin 300 ajoneuvolla (0,7 %) ja yli 24-tonnisten määrä noin 500 ajoneuvolla (1,6 %).

Perävaunut

Perävaunuja, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kiloa mutta alle 10 000 kiloa (ajoneuvoluokka O3), oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 491. Määrä on kasvanut 42 % vuodesta 2008, jolloin niitä oli 346. Perävaunuja, joiden kokonaismassa on yli 10 000

kiloa (ajoneuvoluokka O4), oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 49 685. Määrä on kasvanut 13 % vuodesta 2008, jolloin niitä oli 43 943. Suurten perävaunujen määrä kasvaa vuosittain noin 700 perävaunulla.

Pakettiautot

Pakettiautoja oli liikennekäytössä vuoden 2016 lopussa yhteensä 311 376 ajoneuvoa ja kesäkuun 2017 lopussa yhteensä 321 579 ajoneuvoa. Vuosina 2008-2016 pakettiautojen määrä on kasvanut keskimäärin 3 200 ajoneuvolla vuosittain. Vuoden 2008 lopussa pakettiautoja oli liikennekäytössä 285 471. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden

DLK PRO tiedonsiirtoavaimet kortinlukijalla - Ammattiautoilijan työkalut kaikille digipiirtureille VDO:n uudet värinäytölliset DLK Pro tiedonsiirtoavaimet tekevät digipiirturitietojen lakisääteisistä latauksista ja tallennuksista vaivatonta ja huoletonta. Kuljettajakorttitietojen luku voidaan tehdä helposti suoraan tiedonsiirtoavaimeen sen integroidulla kortinlukijalla.

DLK Pro tiedonsiirtoavaimien ominaisuudet • Lainmukaisten latausten hallinta. DLK Pro Download Key

• Kuljettajakortit voidaan ladata suoraan avaimeen integroidulla kortinlukijalla. • Latauksia ja asetuksia voi selata avaimen 2,2” TFT-näytöllä. • Latausmuistutustoiminto varmistaa lainmukaiset latausajat. • Suomen lisäksi useita eri kielivaihtoehtoja. • Varmuuskopiointi tietokoneelle tai erilliselle SD-muistikortille. • Heti käyttövalmis ilman tietokoneasennuksia. • Automaattinen ohjelmapäivitys tietokoneella.

DLK Pro TIS-Compact

• TIS-Compact versiossa lisäksi digipiirturi- ja kuljettajakorttitiedostojen analysointi ja tulostaminen tietokoneella (Windows).

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.fi/dtco

2016 lopussa merkittynä 119 341 pakettiautoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä. Pakettiautoista 23 % on rekisteröity Uudellemaalle, 9 % Varsinais-Suomeen, 9 % Pirkanmaalle ja 8 % Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity 2-5 % pakettiautoista. Pakettiautoista oli vuoden 2016 lopussa 33 % kokonaismassaltaan alle 2 600 kiloa ja 67 % yli 2 600 kiloa. Vuonna 2008 alle 2 600 kilon painoisten osuus 39 % eli pienempien pakettiautojen osuus on laskenut vähitellen. Pienempien pakettiautojen määrä on laskenut vuosittain noin 1 300 ajoneuvolla eli 1,2 % vuodessa. Yli 2 600 kiloa painavien pakettiautojen määrä puolestaan on kasvanut vuosittain noin 4 500 ajoneuvolla eli 2,4 % vuosivauhtia.

Ajoneuvojen keski-ikä

Ajoneuvorekisterin mukaan liikennekäytössä olleiden kuorma-autojen keski-ikä vuoden 2016 lopussa oli 12,7 vuotta. Kuorma-autojen keski-ikä oli korkein Pohjois-Karjalassa (14,4 vuotta), Etelä-Savossa (14,0 vuotta) ja Kainuussa (13,9 vuotta). Kuorma-autojen keski-ikä oli selvästi pienin Uudellamaalla (10,8 vuotta). Uudempaa kalustoa oli käytössä myös KeskiPohjanmaalla (12,1 vuotta), Kymenlaaksossa (12,6 vuotta) ja Pohjanmaalla (12,8 vuotta). Käyttökiellossa olevat ajoneuvot liikenteessä selvityksessä tarkasteltiin liikennevirrassa liikkuvia ajoneuvoja rekisterikilven tunnistuksen perusteella.

Liikennekäytössä olevista pakettiautoista 96,3 % oli vuoden 2016 lopussa dieselkäyttöisiä. Dieselkäyttöisten osuus on kasvanut vuoden 2011 lopusta, jolloin se oli 94,8 %. Samalla bensakäyttöisten osuus on laskenut vuoden 2011 5,2 %:sta 3,5 %:iin vuonna 2016. Vuoden 2016 lopussa pakettiautoista 170 (0,05 %) oli sähkökäyttöisiä ja 166 bensiini/maakaasukäyttöisiä. Sähkökäyttöisiä oli vuonna 2011 yhteensä 75 ja bensiini/ maakaasukäyttöisiä 49 pakettiautoa. Maakaasukäyttöisten pakettiautojen määrä on kasvanut 28 ajoneuvosta vuonna 2011 kaikkiaan 74 ajoneuvoon vuonna 2016. Liikennekäytössä olevista kuorma-autoista 98,2 % oli vuoden 2016 lopussa dieselkäyttöisiä ja 1,5 % bensiinikäyttöisiä. Lopuista kuorma-autoista yksi (Emoss 12 tn) oli sähkökäyttöinen, 64 bensiini/etanoli-käyttöisiä (0,07 %), 63 bensiini/maakaasu-käyttöisiä, 13 maakaasukäyttöisiä ja 11 bensiini/puukäyttöisiä. Dieselkäyttöisten kuorma-autojen osuus on laskenut viime vuosina vähitellen. Vuoden 2011 lopussa niiden osuus oli 98,7 % ja bensiinikäyttöisten 1,2 %. Bensiini/maakaasu-käyttöisiä kuorma-autoja oli vuonna 2011 yhteensä 39 ja bensiini/etanoli-käyttöisiä kolme. Maakaasukäyttöisiä oli tuolloin 19 ja bensiini/puu-käyttöisten osuus on pysynyt samana.

Päästöt ja kulutus

Pakettiautoliikenteen vuosisuorite oli LIPASTO:n tietojen mukaan vuonna 2016 noin 5 369 miljoonaa kilometriä ja vuosina 2012-2016 keskimäärin 5 283 miljoonaa kilometriä vuosittain, mikä on 10,1 % tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Kuorma-autoliikenteen vuosisuorite oli LIPASTO:n tietojen mukaan vuonna 2016 noin 4 201 miljoonaa kilometriä ja vuosina 2012-2016 keskimäärin 4 041 miljoonaa kilometriä vuosittain, mikä on 7,7 % tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Kuorma-autoliikenteen päästöt ja kulutus vaihtelevat erittäin paljon kuorma-auton oman massan ja kuorman mukaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 77

Kuljettajan kokonaisosaaminen keskiössä

Kuljettajantutkinto uudistuu 2018

L

iikenne- ja viestintäministeriön käynnissä oleva ajokorttikoulutuksen uudistus tuo muutoksia myös kuljettajantutkinnon sisältöön. Jatkossa tutkinnossa painotetaan aikaisempaa enemmän kokonaisvaltaista osaamista ja riskitilanteiden tunnistamista. Trafi kehittää kuljettajantutkintoa vastaamaan aikaisempaa paremmin tulevaisuuden liikennehaasteisiin. Uudistuksessa kokeiden sisältöä kehitetään siten, että ne mittaavat entistä paremmin kuljettajan valmiuksia kehittyä turvalliseksi kuljettajaksi. - Jatkossa tutkinnon on tarkoitus mitata ajokorttia hankkivan kokonaisvaltaista osaamista ja kehittymistä turvallisena kuljettajana entistä paremmin. Huomiota ei siis kiinnitetä enää niinkään suuressa määrin yksittäisiin virheisiin, vaan osaamista arvioidaan kokonaisuutena, kertoo projektia vetävä Trafin johtava asiantuntija Tuire Simonen. Uudistuksen myötä ajamisen riskeihin ja niiden hallintaan kiinnitetään myös aikaisempaa enemmän huomiota sekä teoria- että ajokokeessa. Tutkintojen rakenne säilyy entisellään. Suoritettavasta ajokorttiluokasta riippuen kuljettajantutkinto muodostuu teoriakokeesta, ajokokeesta ja käsittelykokeesta tai näiden yhdistelmistä. Merkittävimpiä suunnitteilla olevia muutoksia ovat henkilöauton ajokortin

ajokoeajan pidentyminen, jotta koe mittaisi aikaisempaa paremmin kokeen suorittajan selviytymistä erilaisissa liikennetilanteissa, sekä moottoripyörän käsittelykokeiden muutokset, jotta koe vastaisi moottoripyöräilijän kokemia liikennehaasteita entistä tarkemmin. Myös teoriakokeiden sisältöä uudistetaan, kuten myös raskaiden ajoneuvoluokkien käsittelykokeita. Teoriakokeen kysymyksiä kehitetään kokonaisuutena. Kysymyksistä uusiutuu valtaosa ja mukaan tulee mm. riskienhallintaosaamista mittaavia kysymyksiä ja suoritettavan ajokorttiluokan erityispiirteitä painotetaan aikaisempaa enemmän. Ajokokeesta saatavan palautteen on tarkoitus jatkossa antaa ajokorttia suorittavalle entistä tarkempi käsitys omasta osaamisestaan sekä erityisesti osaamisen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista. - Näiden muutosten avulla kokeiden on tarkoitus mitata entistä paremmin kuljettajan kokonaisvaltaista osaamista ja valmistaa häntä liikenteen haasteisiin, summaa Simonen. Kuljettajantutkinnon uudistus on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa ajokorttikoulutuksen uudistuksen kanssa 1.7. 2018 mutta esimerkiksi moottoripyörien käsittelykokeen muutosten on suunniteltu tulevan voimaan jo ajokauden alussa 1.4.2018. Uudistuksen vaikutuksia tullaan seuraamaan tutkimuksin ja kehittämistarpeisiin reagoidaan aktiivisesti.

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

Tiestön korjausvelan taittaminen vaatii pitkäjänteistä väyläpolitiikkaa.

Maakuntauudistuksen väyläkysymyksissä ei ole varaa nurkkakuntaisuuteen

T

iestön korjausvelan taittaminen vaatii pitkäjänteistä väyläpolitiikkaa. Huolta Koneyrittäjissä herättää myös se, kuinka väyläverkon hallinnointi järjestetään maakuntauudistuksen yhteydessä.

- Tiestön korjausvelan taittamiseen tälle vaalikaudelle luvatut varat tulevat todella tarpeeseen, totesi puheenjohtaja Asko Piirainen Koneyrittäjien liittokokouksen avajaisissa Lappeenrannassa. Huolimatta valtion satsauksista huono-

kuntoisten sorateiden määrä ei lyhene eikä painorajoitettujen siltojen määrä laske: - Asiaan pitää saada pidempiaikaisia linjauksia ja ratkaisuja, Piirainen sanoi. Huolta on herättänyt myös maakuntauudistukseen liittyvät väyläverkon hallinnointia koskevat kysymykset. - Väylät ylittävät maakuntarajat ja verkostoa pitää pystyä katsomaan kokonaisuutena, sillä kuljetukset eivät tunne maakuntarajoja, vaan toimitusketjut ylittävät maakuntarajat. Meillä ei ole varaa nurkkakuntaisuuteen näissä kysymyksissä, sanoi Piirainen.

-standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab


78 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalaiseen autoteollisuuteen luotettu yli 50 vuotta

Laitikkalan Kuljetus Ky:n uusi Sisu Polar Timber ajoi marraskuun lopulla tukkia Versowoodin Riihimäen sahalle. Yksikössä sijaitsevat sahan ja höyläämön ohella kela- ja lavatehtaat. Kuusitukin sahauksen lisäksi Riihimäellä valmistuu erilaisia höylätuotteita, jatkojalosteita ja puupakkauksia. Yhteensä sahatavaraa valmistuu noin 300 000 m3 vuodessa.

P

älkäneläisessä Laitikkalan Kuljetus Ky:ssä on luotettu suomalaiseen kuorma-autoteollisuuteen jo yli 50 vuoden ajan. Myös yhtiön uusin auto, tehdasvalmis Sisu Polar Timber jatkaa tätä perinnettä. Talvisin Laitikkalan autot kuljettavat puutavaraa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueelta Versowoodin sahoille. Kesällä autot työskentelevät pääsääntöisesti asfalt-

tilavoilla varustettuna eri puolilla Suomea, NCC:n tietyömaakohteissa. Yhteensä autoja on käytössä neljä kappaletta.

Sisulla eteenpäin

Laitikkalan Kuljetuksella on vuosikymmenten kokemus puutavara, ensin Vanaja ja sittemmin Sisu -kuorma-autojen voimin. - Muutamia harha-askeliakin tuohon matkan varrelle toki mahtuu. Meillä on tälläkin hetkellä yksi Renault Kerax kalustossa, ja muitakin merkkejä on

Kuljetusyrittäjä Mika Pohjola (oik.) ja kuljettaja Kalle ”Kehveli” Mansikka ovat ottaneet mittaa toisistaan Puunkuormaajamestari -kisassa. - Niin siinä kävi, että Mikalla oli parempi aika, Kehveli myöntää.

Z-mallin Palfinger Epsilonin ansiosta kuormatila ja työtehokkuus kasvaa kun ei tarvitse tehdä kuorman päälle puomille petiä. Aikaa ja säästyy myös sahalla kun ei tarvitse ajaa puomia kurottajan edestä.

menneiden vuosikymmenten kuluessa ehditty kokeilla, sanoo kuljetusyrittäjä Mika Pohjola. Kuljetusliikkeen perusti Isoisä Juho Pohjola jo ennen sotia. - Sitä millä automerkillä toiminta aloitettiin, en muista. Sotavuodet isoisä hoiti armeijan kuljetuksia; sekä mies että auto selvisivät sodan melskeistä. Sittemmin isäni Jussi otti yhtiön hoitaakseen - hän on edelleenkin toiminnassa mukana. Isä suosi Vanajaa ja ensimmäinen tuli ajoon vuonna 1965 - niitä meillä oli aina vuoteen 1971 saakka, jolloin taloon hankittiin ensimmäinen Sisu ja sillä tiellä ollaan edelleenkin. Suomalaisella Sisulla eteenpäin, niin kuin kuorma-autoilijan kuuluu, Pohjola summaa.

Ennen vuonna 1987 tehtyä nimenmuutosta Laitikkalan Kuljetus Ky:ksi autojen ovissa luki Elma Pohjola ja Pojat. Tänä päivänä Laitikkalan Kuljetus Ky:n kalustoluettolossa on Tampereen Sisu-autosta Kaihun Villeltä uutena hankittu Sisu Polar Timber mukaan luettuna yhteensä neljä raskasta kuormaautoa; kolme Sisua ja aikaisemmin mainittu Renault Kerax. Kaikissa autoissa on Palfinger Epsilon nosturit. - Olemme erittäin tyytyväisiä sekä autoihin että nostureihin kaikki nosturit on ostettu VTA Tekniikalta. Kolmessa autossa on L-nosturit. Tähän uuteen laitettiin myyjän suosituksesta Z-puominosturi. Valinta vaikuttaa jo lyhyen käyttökokemuksen

mukaan oikealta, Pohjola toteaa. Sisu-harrastajille mielenkiintoisena tietona kerrottakoon, että yksi talon Sisuista on tiettävästi ensimmäinen Renault hytillä varustettu 4-akselinen E -sarjan Sisu. - Auto on vuosimallia 1997. Ostin sen Karjaalta vuonna 2003 jossa sen kerrottiin olleen tehtaan testiautona uudesta lähtien, Pohjola muistelee. Viimeiset puolenkymmentä talvea Laitikkalan Kuljetus Ky on kuljettanut puuta 1-2 autolla Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueelta Versowoodin lukuun Vierumäen ja Riihimäen sahalaitoksille. - Jatkossa ajoa riittää yhdelle autolle läpi vuoden ja siihen tarkoitukseen tämä uusi Sisu hankittiin, Pohjola lisää.

Työtehoa korkealla käyttöasteella

Hyppäsimme Riihimäellä, Versowoodin sahan nurkalta, vasta kolmannella työkeikallaan olleen Sisun matkaan. Neliakselisesta vetoautosta ja viisiakselisesta Jyki puutavaraperävaunusta koostuvan yhdistelmän kuljettajan paikalla, nahkapäällysteisen ohjauspyörän takana istuu nahkaverhoillulla mukavuusistuimella alan monitaituri Kalle ”Kehveli” Mansikka, joka vaikuttaa vilpittömän iloiselta yhtiön uudesta autosta. - On kuule ihan uusi auto, vasta kolmas työkeikka ja matkamittarissa alta tuhat kilometriä. Menee vielä hyvä tovi tämän kanssa harjoitellessa. Tähän


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kehveli on erittäin tyytyväinen uuteen Sisuun: - Auto on vakaa ajaa myös pehmeämmillä tiepohjilla ja ohjaamo kaikin puolin viihtyisä.

Hyvien perusvarusteiden lisäksi autossa on mm. nahkapäällysteinen ohjauspyörä ja istuimet sekä navigaattorilla täydennetty soitin. Kojelautaan tulee vielä Versowoodin päätelaite.

mennessä koetun perusteella voin jo sanoa, että tuo uusi Palfinger Epsilon Z-nosturi on ihan huipputuote. Kuormatila ja työtehokkuus kasvaa kun ei tarvitse tehdä kuorman päälle puomille petiä, joka on aikaavievää puuhaa. Aikaa ja vaivaa säästyy myös sahalla kun ei tarvitse ajaa puomia kurottajan edestä, sanoo jo kymmenen vuotta Laitikkalalla työskennellyt Kehveli. Kesäkausina, kun tukkikuljetuksissa on hiljaisempaa Laitikkalan autot ovat NCC:llä asvalttitöissä. Pankot poistetaan ja

runkojen päälle nostetaan asvalttilavat. Työnkuvaan kuluu uraremikserien kuormaus tienpäällä. Remikseriin kuormattava massa tuodaan asvalttiasemilta työmaille siirtoautoilla, joista massa siirretään kuormaaja-auton lavalle ja remikseriin. - Työ on liikkuvaa ja vaatii pitkiä työrupeamia - ollaan kierretty pohjoisinta Lappia myöten, Pohjola toteaa. Asfalttiajon vaativuus on otettu huomioon myös uudessa Sisussa missä on mm. ADR-varustelu. Vahva voimalinja on

KULJETUS 79

- Ensimmäinen 2+2:nen Sisu oli meillä jo vuonna 1982, joten kokemusta löytyy 4-akselisista puutavara-autoista. Tässä uudessa toinen akseli on viety todella taakse, lähes puoliväliin autoa. Sitä voi myös painottaa ja viimeisen saa ylös. Ei tarvitse olla kummoinenkaan matemaatikko kun ymmärtää miten näppärästi tämä kääntyy ahtaissa paikoissa ympäri, Mika Pohjola esittelee.

Kesällä Laitikkalan Kuljetuksen autot työskentelevät pääsääntöisesti asfalttilavoilla varustettuna eri puolilla Suomea.

peruskauraa sisumaailmassa. 16-litrainen ja teholtaan 625 hevosvoimainen moottori, jonka jatkeena automatisoitu 16-portainen PowerShift 3 -vaihteisto. Taka-akselistona vedonkatkaisulla ja hydraulisella akselinnostolla varustettu vetävä teli. Autossa on teräksinen verkosermi ja irtotolppaiset ALU75 alumiinipankot. Palfinger Epsilon Z-nosturi on irrotettava, hydraulisin kiristimin. Pohjolan mukaan irtotolppaiset pankot ja irrotettava nosturi helpottavat merkittävästi asennustyötä, kun

Kun tukkikuorma oli purettu Versowoodin Riihimäen sahalla niin vaaka ilmoitti tyhjän auton massaksi noin 17 300 kg - Jykin viisiakselinen painoi reilut 8 200 kg.

autoon sovitetaan lavaa tai säiliötä päälle. - Sisun kanssa yrittäminen on vielä mahdollista. Autot, apulaitteet ja huolto pelaa eikä ylimääräisiä seisontapäiviä juuri tule.

Toki suurin kiitos kuuluu ratin takana ja nosturin nokassa taituroiville kuljettajillemme, jotka ovat koko toiminnan perusta, sanoo Mika Pohjola lopuksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Arocs. Käytössä kuningas. Mercedes-Benz Arocsissa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla voima, kestävyys ja tehokkuus ja se on luotettava ammattilaisen valinta työmaalle ja kaukoliikenteeseen. Erittäin taloudellisen käytön lisäksi Mercedes-Benzin omalla PowerShift-tekniikalla varustettu vaihteisto takaa vaivattoman ajokokemuksen. Kun huomioon otetaan vielä erilaiset ajotilat ja lisätoiminnot, Arocs tarjoaa juuri sen, mitä käytännössä vaaditaan. Tutustu tarkemmin: www.mercedes-benz.fi/arocs www.facebook.com/MercedesBenzSuomiTrucks


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Sankarikuljettajana palkittiin Ville Mensonen V

uonna 2011 Suomessa lanseerattu Ammattina Sankari -kampanja etsii ja palkitsee vuosittain ansioituneita raskaan liikenteen ammattikuljettajia. Tavoitteena on löytää laajasta kuljetusalan ammattilaisten joukosta niitä yksilöitä, jotka ovat toimineet liikenteessä esimerkillisesti ja Sankarin tavoin. Torstaina 16.11. Helsingissä järjestetyssä juhlagaalassa palkittiin historian seitsemäs Sankarikuljettaja, Lemiläinen Ville Mensonen.

Huoli lähimmäisestä oli todellinen sankariteko

Lähes täsmälleen vuosi sitten 28. marraskuuta noin kello 15:20 Szepaniak yhtiön kuljettaja Ville Mensonen oli juuri hakenut puukuorman Ylämaalta ja ajeli rauhallisesti Villalan kylän laitaa, kun huomasi hämärtyvässä iltapäivässä pienen kouluikäisen tytön, joka näytti olevan matkalla kohti Nutikkaa. Lämpötila oli reilusti pakkasella, ja rivakka tuuli puhalsi pohjoisesta. T-paidassa ja ilman pipoa liikkunut tyttö sai Villen huomion. Villen pysähtyessä ja kysyessä tytön suunnitelmia hän ampaisi sanaakaan sanomatta juoksuun, jolloin Ville laskeutui ohjaamosta ja lähti juoksemaan tytön perään. Noin kolmensadan metrin juoksun jälkeen Ville sai tytön kiinni ja pääsi kysymään, mihin hän oli menossa. Koska Ville ei saanut tytön puheesta muuta selvää kuin ”siipa”, tarjosi Ville tytölle kyydin rekkansa ohjaamossa ja palasi kylälle kyselemään, mistä nuori tyttö olisi voinut olla tulossa. Koska yhteinen kieli oli hiukan hakusessa, Ville kyseli toistuvasti tytön tulosuuntaa ja tyttö nyök-

Ammattina Sankari -kampanjan koordinaattori Jussi Huhta (oik.), palkittu Sankari Ville Mensonen ja Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Ari Jalonen juhlagaalassa 16.11.2017 Helsingissä. (kuva Kimmo Levonen)

käili risteys risteykseltä reitin edetessä. Kun matkaa oli tehty jo lähes 9 kilometriä ja oltiin päästy pienen maatilan pihaan, tyttö tunnisti paikan. Kyseessä oli tytölle tuttu päivähoitopaikka, jossa Sirpa-rouva otti tytön vastaan ja kiitteli kovin pienen karkulaisen löytymisestä. Samalla kävi ilmi, että tyttö oli karannut kotoaan ja ehtinyt kävellä pakkasessa 1,5 kilometriä ennen kun Ville oli saapunut paikalle. Ilman Villen huomiota ja aktiivisuutta olisi tyttö kylmettynyt varmasti, ja seuraukset olisivat saattaneet olla ikäviä. Tällä kertaa rivakka toiminta ja huoli lähimmäisestä sai onnellisen lopun.

Sankari hyvällä asialla

Ville Mensonen palkittiin Helsingissä torstaina 16.11. järjestetyssä Ammattina Sankari -palkintogaalassa 5.000 euron sekillä. Palkintosummasta puolet, 2.500 euroa Mensonen lahjoitti kampanjan sääntöjen mukaan Taipalsaarelaiselle toimintakeskus Taiskalle, joka järjestää päivä- ja työtoimintaa vammaispalvelujen asiakkaille. Palkinnon luovutti tilaisuuden juhlapuhuja Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Ari Jalonen. Ammattina Sankari -kampanja on seitsemän vuoden aikana lahjoittanut eri hyväntekeväisyyskohteisiin yhteensä 34 857

euroa. Ammattina sankari -kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Bridgestone Finlandin li-

säksi Suomen Rahtarit ry, Veho Oy Ab, ABC-ketju, Raskas Kalusto -lehti ja Örum Oy Ab.

Matti Esko esitti Rekkamiehen ja muita aiheeseen sopivia kappaleitaan Ammattina Sankari juhlagaalassa.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


82 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Stralis X-WAY -mallisto yhdistää legendaarisen Trakker -rungon ja maasto-ominaisuudet luokkansa suurimpaan hyötykuormaan, parhaaseen suorituskykyyn tiellä ja polttoainetehokkuuteen. Kuvassa 3-akselinen ja 570 hv X-WAY varusteltuna puutavarankuljetuksiin, mihin uutuus malli soveltuu erinomaisesti. Tarjolla on myös 4-akseliset versiot; 2+2 akseliratkaisu on jo tilattavissa ja tridem tulee myyntiin heti alkuvuodesta 2018.

Stralis X-WAY yhdistää Ivecon maantieja maastomallien parhaat ominaisuudet

S

tralis X-WAY on Ivecon täysin uusi maansiirto- ja puutavara - sekä rakennuslogistiikan kuljetustehtäviin tarkoitettu erikoismallisto, joka sisältää nyt myös suomalaisten suosimat 4-akseliset vaihtoehdot. Täysin uusi Iveco Stralis X-

WAY takaa erinomaisen TCO:n, sillä siinä hyödynnetään valmistajan parhaita ja uusimpia teknologioita, kuten patentoitua HiSCR -teknologiaa, joka ei vaadi lainkaan regenerointia. Modulaarisen runkorakenteen ja erinomaisen muokattavuutensa avulla Stralis X-WAY on täydellinen ratkaisu todella moniin eri tehtäviin aina kevyistä kippi-

Uusi Stralis X-WAY tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon haastaviin kuljetuksiin, silloin kun maantien lisäksi pitää edetä myös maastossa.

autoista raskaisiin puutavarankuljetusautoihin.

Kattavat vaihtoehdot

Iveco X-Way mallisto sisältää sekä 2- että 4-akselisia rekkavetureita ja nuppiautoja, mukaan lukien 8x4 tridem -mallit. Voimansiirtoon on tarjolla laaja moottori- ja vaihteistovalikoima sekä useita multipower voiman-

ottoja kuten uusi sandwich voimanotto, josta saadaan ulos jopa 2 450 Nm:n vääntömomentti. Kolme moottoriavaihtoehtoa (Cursor 9, Cursor 11, joka on uusi 6x4- ja 8x4-versioissa, ja Cursor 13) ja kolme vaihteistoa (manuaali, Allison automaatti -vaihteisto ja automatisoitu ZF Hi-Tronix -vaihteisto 12- tai 16 -nopeuksisena) soveltuvat

useimpiin käyttötarkoituksiin. Stralis X-WAY tuodaan tarjolle kolmena eri ajoneuvovariaationa: On -versiossa löytyvät kaikki tieominaisuudet, paras näkyvyys ja ohjaamoon pääsy (saatavissa myös moniakselisina versioina) ja Off -versio mikä on tehty vaativaan maasto-ajoon sekä On+, joka yhdistää edellämainittujen mallien maantie- ja


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 83

maasto-ominaisuudet. Täysin uutta ajattelua raskaisiin työtehtäviin tuo maa- ja biokaasua polttoaineenaan käyttävä Iveco Stralis X-WAY NP, joka tarjoaa hyötykuorma- ja suorituskykyetujen lisäksi myös huomattavia ympäristöetuja. NP-mallin hyödyt tulevat esiin etenkin taajama-alueiden rakennuslogistiikassa, maissa joissa dieselajoneuvoilta on evätty pääsy työkohteisiin melu- ja hiukkaspäästöjen takia.

Alan paras hyötykuorma

Iveco ilmoittaa kehittäneensä erittäin kevyen, omapainoltaan vain 8845 kg painavan Stralis X-WAY 8x4 Super Loader -sementtiauton. Ajoneuvo on punnittu ja testattu itsenäisen sertifiointitahon, UTAC, toimesta. Super Loaderin kerrotaan yltävän jopa 355 kg suurempaan kantavuuteen, kuin toiseksi paras UTAC-rekisteröity ajoneuvo. Luokkansa keveimpään omamassaan yllettiin mm rungon poikkipalkkien optimoinnilla, Iveco Cursor 9 -moottorilla, uusilla yksi- ja kaksilehtisillä jousilla, 800 Nm:n PTO:lla ulosotolla ilman kytkintä ja lisävarusteena saatavilla olevilla alumiinivanteilla sekä ilmatankeilla. Ivecon mukaan korkeasta kantavuudesta voi kertyä kuljetusyritykselle parhaimmillaan jopa 23 500 euron hyöty vuodessa.

Kustannustehokas

Stralis X-WAY yhdistää Ivecon Stralis XP -mallin kaikkein edistyneimmät, polttoaineenkulutusta todistetusti (TÜV) jopa 11,2 % pienentävät, teknologiat. Täysin uusittu voimansiirto nostaa suorituskyvyn ja polttoainetehokkuuden aivan uudelle tasolle. Patentoitu Hi-SCR -jälkikäsittelyjärjestelmä saavuttaa jopa 97 %:n vähennyksen NOx -päästöissä, mikä on markkinoiden paras saavutus. Järjestelmää ei tarvitse regeneroida, mikä pienentää huoltokustannuksia ja maksimoi ajoneuvon ajoajan. Stralis-mallistossa on luokkansa paras automaattinen Hi-Tronix -vaihteisto, joka on saatavilla 12- ja 16 -vaihteisena. Polttoainesäästöt mahdollistaa sähkölaitteiden erityinen HI-MUX

Iveco ilmoittaa kehittäneensä erittäin kevyen, omapainoltaan vain 8845 kg painavan Stralis X-WAY 8x4 Super Loader -sementtiauton, mikä tarjoaa markkinoiden parhaan kantavuuden.

-suunnittelu. Näihin kuuluu muun muassa viimeisintä teknologiaa oleva HI-CRUISE-järjestelmä, joka sisältää esimerkiksi seuraavat ajoaputoiminnot: eco-roll, ennakoiva vaihteenvaihto ja ennakoiva vakionopeudensäätö. Mukana ovat myös Älykkäät lisälaitteet, jotka minimoivat polttoaineenkulutuksen kaikissa tilanteissa.

Voimaa ja pitoa

Stralis X-WAY:ssa yhdistyvät kehittyneet teknologiat ja legendaarinen Iveco-maastoajoneuvojen runko, josta on valmistajan mukaan tullut kestävyyden standardi alallaan. Stralis XWAY voidaan varustaa hydrostaattisella HI-TRACTION-etuvedolla, jonka avulla saadaan hydraulisesti tarvittaessa lisää pitoa etupyöriin ja joka parantaa ajoneuvon vakautta ja kuljettajan turvallisuutta vaikeissa maasto-olosuhteissa.

Mukavuus huipussaan

Stralis X-WAYn modulaarinen suunnittelu koskee myös ohjaamoa. Asiakas voi valita tehtäväänsä parhaiten soveltuvan ohjaamon: AD ohjaamo on

Stralis X-WAY yhdistää Ivecon Stralis XP -mallin kaikkein edistyneimmät, polttoaineenkulutusta todistetusti (TÜV) jopa 11,2 % pienentävät, teknologiat.

lyhyt ohjaamo matalalla katolla. AT ohjaamoa tarjotaan matalalla ja keskikorkealla katolla. Stralis HI-WAYn sleeper cab AS -ohjaamo tarjoaa korkeinta mukavuutta.

Taloudelliset renkaat

Uusi Stralis X-WAY on saata-

villa MICHELIN X WORKS™ -renkailla, jotka on suunniteltu rakennustyömaakuljetuksiin. Rengaskoot 315/80 R 22,5 ja 13 R 22,5 ohjaaville- ja vetäville akseleille ovat alhaisen vierintävastuksen renkaita (ECE/R117 luokka C, vierintävastus). Keväästä 2018 alkaen Stralis

X-WAY on saatavilla myös uusien MICHELIN X MULTI™ ENERGY™ -renkaiden kanssa.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

84 KULJETUS

Uusi Iveco Stralis NP 460 on ihanteellinen kuorma-auto pitkän matkan kuljetuksia tekeville yrityksille: erinomainen TCO ja yhtä hyvä ellei parempikin viihtyvyys, hyötykuorma, suorituskyky ja monipuolisuus kuin dieselkuorma-autoilla.

Uusi Iveco Stralis NP 460

Puhdasta voimaa erilaisiin vaativiin kuljetustehtäviin I

VECO on lanseerannut uuden Stralis NP 460 -ajoneuvon ”vihreän logistiikan” tarpeeseen. Se on ainut ajoneuvomallisto, jossa on tarjolla kaikenlaisia maakaasulla toimivia raskaita kuorma-autoja, jotka on suunniteltu eritoten pitkän matkan tehtäviin aina paikallisista tehtävistä kansainvälisiin kuljetuksiin ja joissa on mahdollisuus suurten kuormien kuljetukseen sekä konttialustojen, ADR:ään ja maanrakennuslogistiikkaan.

Uusi mallisto esittelee myös uuden IVECO Cursor 13 NP:n yhden polttoaineen moottorin, joka kehitettiin takaamaan tarvittava voima kaikkein vaativimpia tehtäviä varten. Uutta on myös automaattinen 12-nopeuksinen Hi-Tronix-vaihteisto, joka parantaa entisestään ajomuka-

vuutta ja suorituskykyä entiseen nähden ja tuo mukanaan uusia toimintoja, kuten GPS-pohjaisen, ennakoiva vakionopeudensäädin HI-CRUISEn. IVECOn modulaarinen lähestymistapa tuottaa tuloksena useita mahdollisuuksia tehtaalla ja tarjoaa parasta joustavuutta räätälöityihin ratkaisuihin. Ajoneuvo voi käyttää polttoaineena CNG:tä, yhdistelmää CNG:stä ja LNG:stä tai LNG:tä. LNG -kaksoistankin versio varmistaa ennätyspitkän toimintamatkan, joka on jopa 1 600 km. Uudessa Stralis NP 460:ssä käytetään IVECOn kehittyneimpiä polttoaineteknologioita ja siinä on ainutlaatuisen mukava Hi-Way-ohjaamo, joka on suunniteltu pitkän matkan tehtäviin. - Viime vuonna aloitimme pitkän matkan maakaasuajoneuvojen vallankumouksen Stralis NP 400 hv -mallin avulla. Ratsastamme nyt eteenpäin tuon

Stralis NP -ajoneuvot voivat käyttää polttoaineena CNG:tä, yhdistelmää CNG:stä ja LNG:stä tai LNG:tä.

mullistavan ajoneuvon menestyksellä ja lanseeraamme tänään aivan uuden valikoiman yhden polttoaineen maakaasuajoneuvoja, jotka keskittyvät pitkän matkan kuljetustoiminnan ytimeen. Uusi Stralis NP 460 hv tuo markkinoille suorituskykyä ja tuottavuutta pitkille matkoille sekä mahdollisuuden päästä lähes nollapäästöihin bio-LNG:n avulla: mikä tarkoitta puhdasta voimaa, kommentoi Pierre Lahutte, IVECOn brändijohtaja.

Kuorma-auto mistä maapallo tykkää

Stralis NP 460 maksimoi polttomoottoreille saatavilla olevan ympäristöystävällisimmän polttoaineen eli maakaasun ympäristöedut ja on siksi järkevin tarjolla oleva ratkaisu kestävään kuljetukseen. Teknologian toimivuus on jo todistettu. Sen avulla saadaan 99 % vähemmän pienhiukkasia ja 60 % vähemmän Nox-päästöjäverrattuna EURO VI -päästörajoihin, mikä parantaa ilmalaatua kaupunkialueiden teillä. Ajoneuvo on myös erittäin hiljainen toiminnaltaan. Äänitaso Piek-testissä oli jopa alle 71 dB:tä, mikä lisää ajoneuvon upeita ympäristöominaisuuksia. Stralis NP 460 vähentää CO2 -päästöjä pienentäen näin kuljetusalan hiilijalanjälkeä. Se pienentää myös CO2 -päästöjä jopa 95 % käyttämällä paineistettua tai nesteytettyä biometaania. Biometaanin käyttömahdollisuus antaa lisäedun, sillä se vähentää riippuvuuttamme fossii-

lisista polttoaineista. Biometaania voidaan tuottaa maataloudessa ja kaupunkien jätteistä, viemärijätteistä tai ruokateollisuuden ylijäämistä. Sitä voidaan tuottaa paikallisesti, mikä vähentää todella huomattavasti kuljetukseen menevää energiaa ja siihen liittyviä CO2-päästöjä. Lisäksi sen valmistuksesta tulee arvokkaita sivutuotteita, kuten bio- CO2:ta jäähdytysyksiköille ja biolannoitteita maataloudelle.

Tehokkuutta ja polttoainetaloudellisuutta

Uusi IVECO Cursor 13 NP -moottori, jonka on kehittänyt FTP Industrial, on suunniteltu eritoten pitkän matkan liikenteelle. Se on tällä hetkellä markkinoiden kaikkein voimakkain täysin kaasulla toimiva moottori ja takaa suorituskyvyn haastavimmissakin tehtävissä. 12,9-litraisen moottorin paranneltu polttoprosessi takaa parhaan polttoainetehokkuuden pitkän matkan tehtävillä. Paljon polttoainetta kuljettavat kaasuinjektorit, polttoainekisko, männät ja turbo on suunniteltu niin, että ne tuottavat parhaimman tehon ja vääntömomentin. Kestävyyttä ja huoltovälejä on kasvatettu, jotta voidaan taata oikeanlainen suorituskyky ilman kompromisseja käyttöaikaan. Tulokseen päästiin soveltamalla maakaasuun stoikiometristä palamista kipinäsytytyksellä. Tämä yhden polttoaineen ratkaisu takaa sen, että IVECO Cursor 13 NP toimii pelkällä 100

%:lla maakaasulla. Pakoputken päästöjen jälkikäsittely tehdään kompaktilla ja kevyellä 3-tiekatalysaattorilla, joka ei tarvitse regenerointia tai lisäaineita mikä tuo selviä etuja lastaus- ja hyötykuormaan ja vähentää huoltoaikoja. IVECO Cursor 13 NP:llä on muitakin etuja. Se on hiljainen ja tuottaa vain vähän värinää, sillä sen stoikiometrinen polttomoottori käy 12:1 paineistussuhteella (eli huomattavasti alhaisemmalla kuin diesel, joka käy 17:1 suhteella) ja on siksi huomattavan hiljainen. IVECO Cursor 13 NP -moottori on suojattu kahdella patentilla: ensimmäinen patentti, jonka suojausprosessi on meneillään, on FTP Industrialin omistama iskukontrolliominaisuus (knock control). Sen avulla suorituskyky ja polttoaineiden yhteensopivuus paranee. Se myös suojelee moottoria ja 3-tie katalysaattoria sytytyskatkoilta. Toinen patentti koskee FTP Industrialin omistamaa reaktiivista ilmavirran hallintajärjestelmää, uutta stoikiometristä suhdehallintalogiikkaa, jota käytetään vaihteita vaihtaessa. Näin voidaan varmistaa jatkuva vääntömomentti, kun ATM-vaihteita vaihdetaan. Tämä varmistaa parhaan suorituskyvyn ja nopeimman vaihteen vaihdoin. FTP Industrial on hakenut järjestelmälle patenttia. Stralis NP 460 on ensimmäinen maakaasukuorma-auto, jolla on uusinta teknologiaa oleva automaattivaihteisto eli uusi


METSÄALAN AMMATTILEHTI 12-nopeuksinen, automaattinen HI-TRONIX-vaihteisto, joka on sarjassaan kaikkein edistyneintä teknologiaa: 99,7 %:n tehokkuus, uskomaton kestävyys, luokkansa paras hajonta (16,7) ja vääntömomentin ja painon suhde. Uusi vaihteisto vähentää vaihteen vaihtoaikaa 10 %:lla edelliseen malliin verrattuna. Se tarjoaa myös uusia toimintoa, kuten heijaustoiminnon, neljä peruutusvaihdetta ja uusia voimanulosottoja. HI-TRONIXissa on hydraulinen hidastin ja mäkilähtöavustin vakiovarusteina kuljettajan ja kuorman turvallisuuden vuoksi. Ilmavirranhallintajärjestelmä takaa, että moottori ja vaihteisto työskentelevät Stralis NP 460:ssä sulavasti yhteen. Stralis NP 460 takaa polttoaineentehokkuuden kaikilla tehtävätyypeillä aina keskipitkistä paikallisista matkoista kansainvälisiin pitkän matkan tehtäviin. Moottorin erinomaisen polttoainetehokkuuden lisäksi ajoneuvossa on polttoainetehokkaita ratkaisuja, kuten AJOTAPA-ARVIOINTI, jolla valvotaan ja parannetaan kuljettajien ajotapaa, ECOFLEET joka takaa tehokkaimman vaihteenvaihto- strategian, optimoitu akselien suhde, ekorenkaiden alhainen vierintävastus ja IVECOn polttoaineneuvontapalvelut. Siinä on myös HI-CRUISEn integroitu voimansiirto, jossa käytetään GPS-pohjaisia järjestelmiä, kuten ennakoivaa vakionopeudensäätöä ja vaihteen vaihtamista, ja joka parantaa entisestään eco-roll-toimintoa.

Omistuksen kokonaiskustannukset laskevat

Stralis NP 460 on ihanteellinen kuorma-auto pitkän matkan kuljetuksia tekeville yrityksille: erinomainen TCO ja yhtä hyvä ellei parempikin viihtyvyys, hyötykuorma, suorituskyky ja monipuolisuus kuin dieselkuorma-autoilla. NEW STRALIS NP 460 saavuttaa jopa 99 %:n pienemmän TCO:n, kun sitä verrataan diesel-ajoneuvoihin, ja se takaa paremman dynaamisen suorituksen. Suorituskyky paranee siis vielä entisestään siitä 7 %:n vähennyksestä, joka saavutettiin jo Stralis NP 400:lla viime vuonna. Isot TCO-säästöt ovat seurausta Stralis NP 460:n polttoainetehokkuudesta, sillä se käyttää jopa 15 % vähemmän polttoainetta ja siitä, että maakaasu on dieseliä halvempaa. Taloudellisuutta voidaan parantaa vielä entisestään uudella TCO2 Live -polttoaineneuvontapalvelulla, johon kuuluvat älykkäät raportit (Smart Reports), ajotapa-arviointipisteet, polttoaineenkulutuksen ja rengaspaineentarkkailu: TCO2 ADVISING -polttoaineneuvonta ja talouspainotteiset TCO2 DRIVING -kurssit. Poikkeuksellisen mataliin TCO-kustannuksiin vaikuttavat myös pitkät huoltovälit: ne olivat jo alan pisimmät edellisessä ver- siossa, mutta nyt niitä on pidennetty 90 000 km:n, mikä tarkoittaa että ajoneuvo viettää enemmän aikaa tien päällä ja sen huoltokustannukset ovat pienemmät. Kun enää ei tarvita monimutkaista jälkikäsittelyjärjestelmää, hiukkassuodattimia tai aktiivista regenerointia, paranevat Stralis NP 460 -ajoneuvon hyödyt entisestään helpon huollettavuuden ansiosta.

Edistykselliset kaluston hallintapalvelut

Uusi Stralis NP 460 esittelee kolme uutta keksintöä, jotka MICHELIN Solutions on suunnitellut ja jotka edesauttavat

ajoneuvon yhdistämistä omistajan kalustoon ja sen tehokkaan hallinnan. Ne auttavat myös kuljetuspäällikköä ja kuljettajaa saamaan ajoneuvosta irti kaikkein parhaimman suorituskyvyn ja TCO:n: - MyBestRoute auttaa valitsemaan parhaan reitin - MyInspection digitalisoi ajoneuvon tarkastuksen - MyTraining tarjoaa kuljettajille opetusta, joka on suunnattu Stralis NP 460:een. MICHELIN Solutions -palvelut täydentävät IVECOn polttoainetehokkuuspalveluja ja auttavat tekemään Stralis NP:stä varteenotettavan ja tuottavan kuljetuskaluston osan.

Polttoainesäiliöt kaikkiin tarpeisiin

Stralis NP 460 tarjoaa laajan valikoima säiliövaihtoehtoja perustuen lyhyisiin,

pitkiin, oikealle tai vasemmalle asennettaviin, LNG:hen ja CNG:hen jotta, ajoneuvo voidaan räätälöidä asiakkaan tehtävätarpeiden mukaan. LNG-tankkeja on saatavilla kolmessa koossa. Näin ajoneuvo voidaan räätälöidä ja vapauttaa rungossa tilaa, jota asiakkaan tehtävien vaatimat lisälaitteet tarvitsevat. Pienet säiliöt jättävät jopa metrin tilaa, johon voidaan laittaa esimerkiksi päällirakennuksen komponentteja. Ajoneuvo voidaan myös valmistaa ilman vasenta säiliötä, jolloin yli jäävään isoon tilaan voidaan asentaa päällirakennekomponentteja. Stralis NP 460 tarjoaa mahtavaa joustavuutta ja sen myötä voidaan tehdä lähes millaisia räätälöityjä ratkaisuja tahansa.

Osaava jälleenmyyjäverkosto

IVECO on ollut maakaasun eturinta-

KULJETUS 85 malla jo yli 20 vuotta ja sen vuoksi sen verkosto on alan kokenein. IVECOn jälleenmyyjät ovat saaneet edistynyttä teknologiatietoutta ja laajan kaupallisen kokemuksen. Nykyään jälleenmyyjät palvelevat Euroopassa 22 000 liikenteessä olevaa maakaasuajoneuvoa. Lukumäärä kasvaa nopeasti, koska yhä use- ampi toimija valitsee kestävän vaihtoehdon ja vaihtaa kalustonsa maakaasuun. Osa Euroopan suurimmista kuljetusalan yrityksistä, kuten Transport Jacky Perrenot Group, Pe.Tra, Meyer Logistik, Grupo HAM ja Jost Group luottavat kaluston suhteen IVECOon ja sen uuteen Stralis NP 400 hv -ajoneuvoon. Vain vuosi lanseerauksen jälkeen jo 100 asiakasta on valinnut käyttää tätä mullistavaa ajoneuvoa, mistä seurauksena jo 1 600 yksikköä on tilattu.


86 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetus J & O-P Jokinen Ky Oulaisista ajaa puuta kahdella Ivecolla. Jari Jokinen esittelee yrityksen uusinta autoa - Iveco Stralis 560 hv 8x4 otettiin ajoon loppuvuodesta 2017 ja se on osoittautunut kaikin puolin hyväksi valinnaksi 76 tonnin kokonaismassoille.

Vahvaa luottoa Ivecoon

K

uljetus J & O-P Jokinen Ky Oulaisis ta otti loppuvuodesta ajoon uuden Iveco Stralis 560 hv trippelitelisen 8x4 puutavara-auton. Myös toinen ajossa oleva tukkiauto on Iveco Stralis - yrittäjäveljeksillä Jari ja Olli-Pekka Jokisella on paljon hyviä kokemuksia Ivecoista pitkältä matkaa.

Jari ja Olli-Pekka Jokinen lähtivät kuljetusyrittäjiksi vuonna 2015. Sitä aiemmin he työskentelivät isän ja hänen veljiensä urakointiyrityksessä; Veljekset Jokinen Ay keskittyy tänä päivänä lähinnä metsäkoneurakointiin. - Veljekset Jokinen ajoi aikanaan puuta ensin liikennetraktoreilla ja ensimmäinen käytetty Iveco Trakker puutavara-auto hankittiin vuonna 2005 ja uusi Iveco Trakker tuli vuonna 2008. Kun perustimme oman yrityksen niin Trakker siirtyi meille ja lisäksi ostimme käytetyn vuosimallia 2012 olevan Iveco Stralis puutavara-auton reilu vuosi sitten. Nyt vanha hyvin palvellut Trakker vaihtui Niemi-Korven Jounin kanssa tehdyssä kaupassa uuteen 4-akseliseen Stralikseen. Perävaunuina meillä on uutena hankittu ilmajousitettu 5-akselinen Kome vuosimallia 2015 ja käytetty rautajousinen Kome mikä telitettiin uusille

painoille, kertoilee Jari Jokinen.

Uusi Stralis 76-tonnin kokonaismassoille

Uudella Straliksella ajetaan täysillä 76 tonnin kokonaispainoilla ja vanhemmalla 68 tonnin painoilla Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalalle sekä Rannikon Puunkuljetus Oy:lle Stora Enson puuta. Kuitupuu menee Ouluun, Kemiin sekä juna-asemille ja tukkipuu paikallisille sahoille. Veljesten lisäksi kuljettajina toimivat Arto Anttila ja Aleksi Isokangas. - Valitsimme autoon kuormatilan maksimoimiseksi Palfinger Epsilonin 12 tonnimetrin Z-nosturin ja ForestKing teräspankot - vaunussa on Terminatorit. Znosturin ansiosta nuppikuormaan ei tarvitse jättää puomille tilaa ja tehtaalla konepurku käy kätevästi kun nosturia ei tarvitse siirellä, toteaa Jokinen.

Ivecoilla kohta puolitoista miljoonaa kilometriä

Oulaisten Jokisilla on neljästä eri Iveco puutavara-autosta kokemusta yhteensä jo kohta puolentoista miljoonan kilometrin matkalta. - Iveco on ollut puutavaran ajossa kaikin puolin hyvä ja luotettava kuorma-auto - sillä pärjää vaikeassa maastossa ja maantielläkin ratissa viihtyy. Tässä uudessa Straliksessa on vaihdeautomatiikka, mikä toimii hyvin

Jokisen Ivecoilla ajetaan tukkipuu paikallisille sahoille - kuitupuu menee Ouluun, Kemiin ja juna-asemille. Kuvassa uusi Stralis täydessä tukkikuormassa.

mutta vaatii hieman totuttelua sillä aina ennen meillä on ollut autoissa keppivaihteet. Ivecon uusi Euro 6 -päästötason 560 hv moottori riittää ainakin näillä lakeuksilla 76-tonniseen tukkijunaan - kone on jopa yllättävän sitkeävetoinen, kehuu Jokinen. Myös polttoaineenkulutuksesta on saatu vielä uudenjäykällä Straliksella hyviä lukemia: - Keskikulutus on ollut viimeisen 1000 tunnin aikana aika tasan 67 litraa sadalla. Olemme ajaneet paljon lyhyttä siirtoa ja tehneet junalastausta mutta toki on myös vedetty pidempääkin väliä. Ja kun viime ajat tankissa on ollut talvilaatua, tiellä lunta ja alla Bridgestonen talvipintaa niin kyllä tuohon kulutuslukemaan voi olla 76 tonnin massoilla oikein tyytyväinen, sanoo Jokinen.

Huoltopalvelut pelaa

Ivecojen huolloista vastaa Linnus-Auto Oy Kokkolassa. - Palvelu pelaa ja osaamista löytyy. Teemme itse pieniä öljy ym. huoltoja ja yhdistelmien

huollot hoituu katsastuksineen A Kotila Oy:llä Raahessa. Ajoneuvotietokoneiden asennukset ja päivitykset hoitaa ammattitaidolla Huoltoukkojen Mika Hiltunen, kertoo Jokinen.

Kuljetus J & O-P Jokinen Ky:n toinen puutavara-auto on Iveco Stralis vuosimallia 2012.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® lisäaine, jota saat jo yli 300 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025

Lataa ilmainen Air1-sovellus iPhone- ja iPad-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


88 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sekunninnopeaa punnitusta biotuotetehtaalla

T

oimintavarmat Tamtron Scalex 1001 -autovaa’at takaavat nopean ja tarkan punnituksen Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehtaalla Äänekoskella. Automaattinen rekisterikilpitunnistus kirjaa rekat suoraan vastaanottojärjestelmään.

Biotuotetehtaan puutavaraliikenteen portilla käy kuhina. Alueelle tulee 240 raakapuukuormaa vuorokaudessa, kun tehdas on täydessä nimellistuotannossa. Tehdasalueella liikennöivät myös toista reittiä käyttävät kemikaali- ja tuotekuljetukset. Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi käynnistettiin 15.8.2017 ja tehdas käyttää täysillä käydessään 6,5 miljoonaa kuutiota kuitupuuta vuodessa. Kaikki tehtaalla on suurta - jopa ennätysmäistä maamme mittakaavassa. Tehdas saavuttaa 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotannon vuoden päästä käynnistämisestä. Rekat ajavat Tamtronin Scalex 1001 -autovaakojen kautta alueelle tullessaan ja pois lähtiessään. Tamtron toimitti kaksi autovaakaa, 26-metrisen ja 39-metrisen, vuosina 2015-16 Metsä Groupin Äänekosken vanhalle sellutehtaalle, kun aiempi mittaasema siirrettiin uuden tehtaan rakennustöiden vuoksi. Vanhan tehtaan sulkeuduttua vaakoja käyttävät nyt kemikaali- ja tuotekuljetukset. Vuosina 2016-17 uudelle mitta-asemalle asennettiin kolme Scalex 1001 -autovaakaa (yksi 26-metrinen ja kaksi 39 -metristä) puutavaran punnitukseen. Yksi 39-metrinen on tarkoitettu pyöreän puun kuljetuksille, 26-metrinen puolestaan hakekuljetuksille. Lähtöpunnituksessa molemmat käyttävät toista pitkää vaakaa. Kaikki vaa’at ovat leveydeltään kolme metrisiä.

Suomen ensimmäiset jättivaa’at

Biotuotetehtaan jättivaa’at soveltuvat jättirekkojen punnitukseen.

Biotuotetehtaan puutavaraliikenteen portilla käy kuhina. Alueelle tulee 240 raakapuukuormaa vuorokaudessa, kun tehdas on täydessä nimellistuotannossa.

- Koko tehdasinvestointi on tehty vuosikymmeniksi eteenpäin, joten halusimme esimerkiksi varautua jättivaaoilla erikoisrekkojen tuloon, kertoo Metsä Forestin kaikista mittaasemista vastaava terminaalipäällikkö Maija Perävainio. Scalex 1001 -vaa’at ovat moniosaisia, joten yhdistelmäajoneuvo voidaan punnita joko kokonaisena tai vetoauto ja peräkärry erikseen ajoneuvoa liikuttamatta. Ne on myös varustettu lämmityskaapeloinnilla. Tamtron toimitti niiden perustaan lämmityksenohjauskeskuksen, jonka logiikka ohjaa lämmityksen päälle kosteuden ja lämpötilan mukaan riittävän ajoissa. Näin jäätyminen ei ole mahdollista vaakasillan kannessa tai perustassa.

Kuljettajakonsolin kehitystä yhdessä

Uuden sukupolven tehtaalla Metsä Group halusi kehittää tavaravirtojen punnituksen nopeutta ja vaakoihin olennaisesti liittyvää kuljettajakonsolia. - Etsimme toimittajalta halua ja taitoa tehdä kehitystyötä toiveidemme mukaisesti. Teimme tarjouspyynnön tuotteesta, jota ei ollut vielä olemassa. Meillä oli visioita, joihin Tamtron tarttui, Perävainio sanoo. Kaikki viisi vaakaa on varus-

tettu Scalex 6500 -kuljettajakonsoleilla jotka on integroitu Metsä Groupin Kuva-vastaanottojärjestelmään. Kuva puolestaan on yhteydessä koko konsernin SAP -toiminnanohjausjärjestelmään. - Kuljettajakonsoleja on ollut käytössä pitkään, mutta uutta versiota on helpompi käyttää. Erillisen näppäimistön sijaan siinä on kosketusnäyttö, joka on tuttua useimmille kuljettajille älykännyköistä. Visuaalisesti selkeä käyttöliittymä vähentää punnituksessa mahdollisesti tapahtuvia näppäilyvirheitä ja nopeuttaa toimintaa.

Täysautomatisoitu punnitus ja ajoneuvon tunnistus

Punnitusratkaisu on täysin automatisoitu. Autovaaoissa on ajoneuvon tunnistus, joka on integroitu Kuva-järjestelmään. Kun kuljettaja ajaa auton vaakasillalle, kamera tunnistaa sen rekisterikilven perusteella. Konsoli myös ohjaa kuljettajia eteenpäin odotus- tai purkupaikalle. - Tavoitteemme on saada tehtaalle tasainen puuvirta 24/7, varastoida puuta kentällä mahdollisimman vähän ja nopeuttaa rekkojen purkua. Käytössämme on uusi purkuaikojen varausjärjestelmä, joka tietää tehtaan kulloisenkin puutarpeen ja junalla tulevan puutavaran määrän

Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi käynnistettiin 15.8.2017 ja tehdas käyttää täysillä käydessään 6,5 miljoonaa kuutiota kuitupuuta vuodessa.

sekä jyvittää lopputarpeen autoille avaamalla niille oikean määrän purkuaikoja järjestelmään, Perävainio selvittää. Kuljettajat varaavat mobiilisovelluksella järjestelmästä etukäteen purkuajan ja lähettävät ennakkotietoja kuormasta lähtiessään lastauspaikalta kohti tehdasta. Kun auto tulee vaa’alle, rekisterikilven tunnistava kamera rekisteröi sen saapuneeksi Kuva-järjestelmään, josta tieto välittyy lastin purkajille. Järjestelmä hakee lähetetyt ennakkotiedot, liittää niihin punnitustiedot ja hyväksyttää ne kuljettajalla. Sama tapahtuu lähtöpunnituksessa. Punnitustapahtuma vie muutaman sekunnin. - Punnituksen on oltava toimintavarma ja tarkka. Punnitustiedon pohjalta lasketaan kuitupuun tilavuus ja maksetaan raaka-aineesta ja rahdista. Nopea punnitustapahtuma puolestaan ehkäisee ruuhkan syntymisen vaa’oille, Perävainio korostaa.

Kunnossapitosopimus varmistaa toiminnan

Metsä Groupilla on Tamtronin vaakoja useilla tehtaillaan ja niille koko konsernia koskeva kunnossapitosopimus, johon liitettiin myös uudet vaa’at. - Autovaa’at ovat meille tärkeitä työkaluja, ja niiden on ol-

Tehtaalle puuta tuovat rekat punnitaan tarkasti ja nopeasti Scalex 1001 -autovaa´oilla.

tava kunnossa. Kaikille konsernin Tamtron-vaaoille on sovittu yhteiset huoltokäytännöt, mikä varmistaa niiden toiminnan, Perävainio kertoo. Tamtron huoltaa laitteet kerran vuodessa ja on tarvittaessa Äänekoskella paikalla varaosien kanssa 12 tunnissa vikailmoituksesta. Vikatapauksia varten tehtailla on käytössä 24/7 puhelintuki. Lisäksi toimittaja huolehtii vaakoihin liittyvistä lakimääräyksistä, kuten määräaikaisvarmennuksista kolmen vuoden välein. Tarvittaessa saatavilla on myös vaakojen käyttöön ja ylläpitoon liittyvää koulutusta.

Pykälää parempaa punnitusta

Uuden biotuotetehtaan kokemukset Scalex 1001 -vaaoista ovat terminaalipäällikön mukaan olleet myönteisiä. - Vaa’at ovat olleet hyvin luotettavia ja punnitustapahtuman nopeus on ollut todella hyvällä tasolla. Olemme olleet vaakoihin tyytyväisiä. Myös kuljettajat ovat kehuneet konsolia ja äärimmäisen nopeaa punnitusta, hän toteaa. Tulevaisuudessa punnitustapahtumaa on tarkoitus kehittää vielä tästäkin eteenpäin Metsä Groupin tarpeiden mukaan.

Puutavara-autojen kuljettajat kehuvat Scalex 1001 -vaakojen konsolia ja äärimmäisen nopeaa punnitusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

”Se tie kotiin oli rauhaISA ja tyyni -JA sillä tiellä tuoksui joulu” Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua ja menestyksekästä vuotta 2018


METSÄALAN AMMATTILEHTI

90 KULJETUS

Scanian hiljattainen mallistouudistus on osoittautunut menestysten ketjuksi, jolle ei näy loppua. Nyt koeajettu R650 XT -malli jatkaa tätä linjaa.

Scania R650 XT B6x4NZ

Tuloksentekijä puukuljetuksiin V

aikka puutavaranajossa on siirrytty laajasti 68 ja 76 ton- nisiin yhdistelmiin niin käytössä on edelleen paljon 64 tonnisia yhdistelmiä ja uusia 3-akselisia autojakin myydään edelleen. Scania Suomen koeajokäyttöön valjastamaa 3-akseliselista R 650 XT puutavara-autoa vauhdittaa 650 hevosvoimainen V8 moottoriuutuus, joka vie 64 tonnin kokonaispainoon kuormattua yhdistelmää eleettömästi eteenpäin.

litteisellä telivedolla, rautajousilla ja rumpujarruilla sekä raskaisiin työtehtäviin tarkoitetuilla XT -varusteilla täydennetyn R650 nuppiauton asiakkaittensa koeajettavaksi. Autossa on lisäksi kuljetustehokkuutta kohentava päiväohjaamo, joka tarjoaa kuljettajalle kaukoliikenneauton ajomukavuuden ja tuo kaivattuja lisäsenttimetrejä kuormatilan puolelle. Rakenteen ja akselisoratkaisun puolesta nyt koeajettava auto sopiikin ennemmin korjuupaikan ja välivaraston välisiin vaativiin kuljetuksiin, kuin pitkiin siirtotehtäviin.

Scanian reilu vuosi takaperin käynnistämän mallistouudistuksen peruslinjaukset alkavat olla pian valmiina. Uudistukset ovat tuoneet mukanaan uutta ja päivitettyä rautaa ohjaamo- ja alustavalikoimaan mutta myös moottoripuolelle. Suomalaisten puutavara-autoilijoiden suosima 16,3 litran V8-moottorimallisto kasvoi täy- sin uudella 650 hevosvoimaisella vaihtoehdolla joka käyttää 520 ja 580 hevosvoimaisten vaihtoehtojen tavoin

Voimaa ja vääntöä laajalla kierrosalueella

Uuden Scanian ratissa kuljettaja nauttii työstään, mittarinäkymä on selkeä ja hallintalaitteet oikeilla paikoillaan. Koeajoauton napavälitteisestä, puunajoon erinomaisesti sopivasta taka-akselistosta huolimatta Scania R650 XT rullasi maantieajossa parhaimmillaan kilometritolkulla.

vain SCR-järjestelmään perustuvaa pakokaasujen jälkikäsittelyä. Suoraan tehtaalta HVO-dieselpolttoainekelpoisena toimitettava moottoriuutuus jää vääntömomentin osalta ainoastaan

200 Nm verran takamatkalle valmistajan 730 hv tehomyllylle. Erittäin suuren vääntömomentin ja paremman polttoainetalouden ansiosta uuden tehovaihtoehdon odotetaan saavuttavan

suosioita raskailla massoilla operoivien ja parhaaseen polttoainetalouteen pyrkivien asiakkaiden suunnalta. Antaakseen lupauksille katetta Scania on valjastanut 3-akselisen napavä-

Koeajotaipaleelle lähdettiin Scanian Nurmijärven toimipisteen pihamaalta. Koeajettaessa nosturia odottavan auton alumiininen puutavaravarustus on Alucarin käsialaa. Nuppiauton jatkeeksi oli liitetty 4-akselinen, Terminator XXL -pankoin varustettu perävaunu. Auton akselivälit ovat 4750 mm + 1350 mm ja tekninen kokonaismassa tasan 30 tonnia (9t+10,5t+10,5t). Kokonaispainoa kuormatulla yhdis-


METSÄALAN AMMATTILEHTI telmällä oli pihasta lähdettäessä pyöreästi 64 tonnia. Nyt ei ajettu tippakisaa, vaan otettiin selvää Scanian moottoriuutuuden voimavaroista. Siihen Kehä viitoseksikin kutsuttu Hanko-Hyvinkää tie antoi hyvät mahdollisuudet, etenkin kun suunnaksi valittiin Hanko, ja myöhemmin Porintien kautta Siippoon nesteen kohdalta Vihdin suuntaan kääntyvä, pitkistä ja haastavista mäistään tunnettu tie numero 1221. Väkivahva V8-moottori tarjoaa voimaa tasaisesti ja laajalla kierrosalueella. Suurin vääntömomentti 3300 Nm on tarjolla jo 950 r/min alkaen, joka on 50 r/min 730 hv vaihtoehtoa aikaisemmin. Kun voimaa ja vääntömomenttia on tarpeeksi, niin kierroslukumittarin neula pysyttelee raskaimmissakin vastamäissä kevyesti parhaan tehon alueella ja vaihtamiset tapahtuvat mielummin ylös- kuin alaspäin. Napavälitteinen teliakseli on välityksiltään akseliperää tiheämpi, josta on apua haastavissa nousuissa ja raskailla kuormilla liikkeelle lähdettäessä. 80 km/h nopeudessa kierroslukumittarin viisari näytti noin 1250 r/min lukemaa, joka on keskimäärin 100-150 r/min akseliperäistä korkeampi. Tasaisesta ja katkottomasta etenemisestä on kiittäminen uuden sukupolven OptiCruise vaihteistoa, joka suoriutuu työtehtävistään varmaotteisesti ja virheittä. Scania on jo pitkään loistanut vertailuissa erinomaisilla rullausominaisuuksillaan, eikä nyt koeajettava R650 XT tee siihen poikkeusta. Maantiellä ajettaessa tieprofiilin tunnistava vakionopeudensäädin ja siihen yhdistetty Eco-Roll rullaustoiminto pyrkivät päästämään moottorin tauolle, jos siihen vain suinkin on mahdollisuus. Edellämainittu 1221:n läpäistiin suurimmalta osaltaan ”sukka syylarissa”. Reitin haastavuus näkyy myös polttoaineen kulutusmittarissa, joka osoittaa takaisin pääväylälle päästyä reilun 60 litran keskikulutuslukemaa.

Scanian runkorakenne on tehty raskaisiin kuljetuksiin haastavissa olosuhteissa. Rautajouset tarjoavat vakautta puutavara-autoon.

Koeajoauton renkaiksi valitut Nokian Hakkapeliitta Truck E yhdistävät loistavan pidon ja erinomaisen kulutuskestävyyden.

Scania Suomi Oy:n tuore markkinointipäällikkö Olli Heikkinen esittelee XT-mallin rautaetupuskurin monikäyttöisyyttä. Aikaisemmin Scanialla erikoisajoneuvomyynnin tukena työskennellyt Heikkinen tekee 7-vuoden tauon jälkeen paluun Scanian palvelukseen. - Käytin vuodet kuljetusyrityksen pyörittämiseen. Nyt yritys on luovutettu seuraavan sukupolven käsiin, Heikkinen kertoo.

Koeajettaessa auto odotti vielä nosturia peräänsä. Vetokita on kestävä suomalainen TAV-laatuvalmiste.

Sähköohjatut rumpujarrut ja kytkinpolkimen paluu

Koeajoautossa on vakiovarusteisiin lukeutuvan moottorijarrun tukena lisähinnasta tarjottava Scania R3500 hidastin. Sen parhaaksi jarrutustehoksi ilmoitetaan 3500 Nm. Tehokasta hidastinta käytellään joko jarrupolkimesta tai rattipylvään viiksestä. Toinen vallinnaisvarustelistalta irrotettu herkku on kytkinpoljin, joka tekee nyt uudistuneena paluun Scanian mallistoon. Milloin tahansa käytettävissä oleva poljinvaihtoehto tarjoaa kuljettajalle mahdollisuuden entistä tarkempaan kontrolliin hankalissa tieolosuhteissa ja liikkeellelähdöissä. Sähköohjatut rumpujarrut tarjoavat odotettua paremman tun-

KULJETUS 91

Scanian avaraa ohjaamoa ja matalaa kojelautaa sekä sen tarjoamaa erittäin hyvää kuljettajan näkymää ei voi jättää huomioimatta. Siitä kelpaa muiden valmistajien ottaa mallia.

Päiväohjaamo tarjoaa kylliksi mukavuuksia myös taukojen ajaksi.

XT-varusteluun tarjottavat peilikotelot suojaavat oksien iskuilta ja ovat myös hyvän näköiset.

tuman ja jarrutustehon. Ero muutaman vuoden takaiseen rumpujarrullisella autolla saatuun kokemukseen, tosin silloin 76 tonnisen yhdistelmän puikoissa, on huomattava ja pisteet menevät selkeästi nyt koeajettavan, 64 tonnin kokonaispainoon kuormatun auton eduksi. Ensi vuoden alkupuoliskolla, kun Scanian malliuudistus yltää

kolmanteen vaiheeseensa, markkinoille tuodaan meillä suositut, neliakseliset mallit. Silloin 650 hv moottori pääsee paljastamaan todelliset kyntensä 76-tonnisten yhdistelmien nokalla. Neliakselisten lisäksi alkuvuodelle toivotaan esiteltävän myös päivitetty versio 730 hv moottorista, tosin valmistaja ei sellaisia suoraan lupaa; jos ei kielläkään.

Tekniikkaa: Scania R650 XT B6x4NZ

Kytkinpoljin maksaa vain hieman yli 300 euroa. Sen käyttö on täysin vapaaehtoista.

Moottori: V8 Diesel E6 Iskutilavuus: 16,3 l Teho: 650 hv (479 kW) 1900 r/min Vääntömomentti: 3300 Nm @ 950–1350 r/min Pakokaasujarru: 297 kW @ 2400 r/min Hidastin: Scania R3500 / 3500 Nm Öljytilavuus: 43 l Vaihteisto: Scania OptiCruise GRSO925R aluevaihteisto jakajalla, 12-v. Suorituskykytilat: säästö, normaali, maastoajo Alusta Etuakselipaino, tekninen: 9000 kg Telipaino, tekninen: 21000 kg (10500 kg + 10500 kg) Jarrut: rumpujarrut kaikilla akseleilla Akseliväli: 4750 mm + 1350 mm.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 KULJETUS

Scanialta kaasukäyttöinen vaihtoehto pitkän matkan kuljetuksiin

S

cania julkistaa mullistavan EURO6 kaasumoottorin, jonka suurin teho on 410 hv. Uusi moottori soveltuu erinomaisesti pidemmän matkan kuljetuksiin ja esimerkiksi rakennusalan kuljetuksiin.

Kuusisylinterisen 410 hv:n Scania OC13 moottorin suorituskyky on verrattavissa samankokoiseen dieselmoottoriin. Nyt kehitetty moottori on viimeisin lisäys Scanian kestävän kehityksen kuljetusratkaisuihin, joiden avulla CO2-päästöjä voidaan pienentää aina 15 prosentista jopa 90 prosenttiin. - Euroopassa on huomattava tarve kaasukäyttöisille, pitkien etäisyyksien. Uusi moottori tarjoaa ratkaisun juuri tähän tarpeeseen. Kokonaistaloudellinen, kaasukäyttöinen ratkaisu, ilman haittapuolia, kertoo Henrik Eng, Scanian kaupunkisegmentin tuotejohtaja.

Teho-ominaisuudet vertailukelpoisia dieselmoottorin kanssa

Uusi moottori tuottaa 410 hevosvoimaa tehoa ja 2000 Nm:n vääntömomentti saavutetaan

1100-1400 rpm kierroslukualueella. Nämä lukuarvot ovat täysin vertailukelpoisia samankokoisen dieselmoottorin kanssa. 40 tonnin kokonaispainoisella puoliperävaunuyhdistelmällä saavutetaan 1100 km:n toimintasäde, kun käytetään LNG-tankkausta (Liquid Natural Gas). Tietyissä alustaratkaisuissa voidaan käyttää kahta LNG-tankkia, jolloin toimintasäde voi olla jopa 1600 km. - Tähän saakka kaasumoottoriratkaisut ovat joko olleet liian heikkoja, tai autojen toimintasäde on ollut liian alhainen käytettäväksi raskaammissa kuljetustehtävissä. Scania on nyt ratkaissut nämä ongelmat tämän moottorin avulla. Nyt voimme tarjota asiakkaalle kokonaistaloudellisen ja CO2 -päästöjä vähentävän ratkaisun, kertoo Johan Muhlbach, Scanian kaasutuotteiden tuotepäällikkö.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Scanian uusi 13-litran kaasumoottori esiteltiin ensimmäistä kertaa Italiassa Ecomondo-ympäristötekniikan messuilla marraskuussa. 410 hevosvoiman teholla, jo 1100 rpm kierrosluvulla saavutettavalla 2000 Nm:n väännöllä ja riittävällä tankkauskapasiteetilla (LNG), moottori tarjoaa mahdollisuuden useisiin hyödyntämismahdollisuuksiin voimaa ja käyttökapasiteettia tarvitsevissa kuljetustehtävissä.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87


METSÄALAN AMMATTILEHTI

94 KULJETUS

Uusi XF on DAF malliston lippulaiva. Uusien akselivaihtoehtojen ansiosta se käy nyt entistä paremmin myös puutavara-autoksi.

Truck of the Year 2018 -palkinto DAF CF- ja XF -mallistoille

D

men toimintaa tehostettu. Näin polttoainetalouden ohella myös kuljettajamukavuus kasvaa. Uusille moottoreille optimoitujen välitysvaihtoehtojen ja parhaimmillaan, mallista riippuen jopa 100 - 250 kg entistä kevyempien voimansiirtolinjojen sekä uuden 50 kg kevyemmän pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston ansiosta uudet DAF CFja XF-sarjan kuorma-autot säästävät polttoainetta keskimäärin 7 % entiseen mallisukupolveen verrattuna. Polttoaineensäästön ohella uudistukset tarjoavat mahdollisuuden entistä suurempien hyötykuormien kuljettamiselle.

AF:in uudistetut CFja XF -kuorma-automallistot palkittiin arvostetulla International Truck of the Year 2018 -palkinnolla. Kansainvälisistä hyötyautotoimittajista koostuva tuomaristo arvosti DAF:in ja moottorivalmistaja PACCAR:in yhteistyössä toteuttamia uudistuksia, jotka toivat molempiin kuorma-automalleihin kokonaistaloudellisuutta kohentavia parannuksia.

Vuosittain jaettava International Truck of the Year (Kansainvälinen vuoden kuorma-auto) -palkinto annetaan uudelle kuorma-autolle tai mallivalikoimalle, joka on parhaiten parantanut maantieliikenteen tehokkuutta useilla tärkeillä kriteereillä; mukaan lukien teknologiset innovaatiot, kuljettajan mukavuus, liikenneturvallisuus, ajokyky, polttoainetalous, aiempaa pienemmät ympäristövaikutukset ja elinkaarikustannukset. Uudistuneet DAF CF- ja XF -mallit vastasivat ominaisuuksiltaan parhaiten kaikkiin edellä mainittuihin kriteereihin.

Kokonaistaloudellinen mallisto

Hollantilainen DAF esitteli viime toukokuussa entistä pieniruokaisemmat ja älykkäillä apulaitteilla täydennetyt PACCAR

Euroopan kuorma-autoteollisuuden arvostetuin palkinto Truck of the Year 2018 luovutettiin DAF Trucksin presidentille Preston Feightille tuomariston puheenjohtaja Gianenrico Griffinin toimesta Lyonissa Solutrans -näyttelyssä.

MX -moottorivaihtoehdot CF- ja XF -malleihin. Ulkomuotoon ja ohjaamon ilmeeseen liittyvät uudistukset jäivät tällä kertaa maltillisiksi. Voimalinjan lisäksi uudistuksia tehtiin kuljettajamukavuuden ajomukavuuden kohentamiseksi. Hytin väriteemoja päivitettiin ja huippumalliin tuotiin tarjolle lisähinnasta konjakin sävyinen, silmiä hivelevä, verhoilu. DAF:in mukaan uutta voimansiirtolinjaa kehitettäessä yksi pääperiaatteista oli käyntinopeuden alentaminen luokkansa parhaimman polttoainetehokkuuden saavuttamiseksi. Sekä 11 litran PACCAR MX-

11 että 13 litran PACCAR MX13 -moottoreissa on nyt huomattavasti entistä runsaammin vääntömomenttia, joka on saatavilla jo kierrosnopeudesta 900 r/min alkaen. Malliston huipulla PACCAR MX-13-moottori tuottaa 390 kW/530 hv huipputehon ja 2 600 Nm vääntömomentin käyntinopeudesta 1 000 r/min. alkaen. Merkittävä CF- ja XF -malleihin tehty parannus on suositun ZF-AsTronic -vaihteiston korvaaminen uusimman sukupolven automatisoidulla, nopeammin ja pehmeämmin vaihteita vaihtavalla TraXon -vaihteistolla. Sekä

12- että 16-vaihteisena tarjottavan vaihteiston rullausominaisuuksia on laajennettu ja kytki-

Yksi tärkeimmistä uusista CF- ja XF -mallistoon tuoduista uusista ominaisuuksista on entistä pienemmän kääntösäteen mahdollistava hydraulisesti ohjautuva teliakseli. Toinen akselistouutuus on 10-tonnin pari-

Uusi DAF CF sopii moneen käyttötarkoitukseen, työmaakäytöstä jakeluajoon tai vaikkapa runkoliikenteeseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI pyöräinen teliakseli, joka mahdollistaa telille 34 tonnin rakenteellisen kantavuuden. Tämä tuo suurta etua käsiteltäessä erittäin painavia yksiköitä. Uusi akseli mahdollistaa 28 tonnin ajoneuvonkokonaispainon hyödyntämisen entistä useammassa tehtävässä. Molemmat akseliuutuudet ovat tarjolla 6x2 veturi- ja alustamalleihin sekä 8x2 alustamalleihin. Raskaisiin maastoajotehtäviin (6x4 ja 8x4 veturi- ja alustamalleihin) DAF esitteli uuden, valurautaisella ripustuksella varustetun napavetoisen teliakseliston (HR1670T). Mahdollisimman pienien käyttökustannuksien takaamiseksi öljynvaihtovälit uudelle akselistolle on nostettu 3 vuoteen tai 450.000 kilometriin.

Elektroniikkaa

Uusissa CF ja XF malleissa on täysin uusi väyläteknologiaa hyödyntävä sähkö- ja elektroniikkajärjestelmä. Uusi Dynamic Cruise -toiminto sopeuttaa vakionopeudensäätimen luonnetta eri ajo-olosuhteisiin. EcoRoll -integroinnin ansiosta ennakoiva vakionopeudensäädin (PCC) pistää auton rullaamaan entistä herkemmin. DAF uutuuksiin lukeutuu myös lisähinnasta tarjottava akkuvahti, joka valvoo auton virrankulutusta ja rajoittaa jännitteen laskiessa toissijaisten sähkölaitteiden toi-

KULJETUS 95

mintoja. Tälle vuodelle tehdyt uudistukset vakuuttivat 23 eri maan hyötyautotoimittajista koostuvan tuomariston. DAF:in taakse jäivät niin Iveco kuin Scaniakin, molemmat vahvoilla malleillaan.

International Truck of the Year

- Uudella CF- ja XF-sarjalla DAF asettaa uuden standardin käyttövoiman tehokkuudelle ja yleiselle suorituskyvylle keskikokoisten ja raskaiden kuormaautojen sarjassa, kommentoi tuomariston puheenjohtaja italialainen Gianenrico Griffini Vie&Trasporti -lehdestä. - Alallamme tämä on hienoin palkinto, jonka voit saada. Ja tietenkin se on myös osoitus siitä, että DAFin insinöörit ja suunnittelijat ovat tehneet hyvää työtä. Koska olemme hiljattain muodostaneet pohjoismaisen organisaation, on myös hauskaa, että voittajaksi valittu kuormaauto soveltuu erinomaisesti pohjoismaisille markkinoillemme, iloitsee Nordic Truckcenterin toimitusjohtaja Mattias Nilsson.

DAF XF tarjoaa markkinoiden korkeinta kuljettajamukavuutta ja runsaimmat sisätilat. Lisäksi XF on ohjaamomelultaan yksi hiljaisimmista.

DAFin uusi optimoitu voimalinja on keskimäärin 7 % edellistä mallisukupolvea polttoainetaloudellisempi.

RASKAAN KALUSTON VARAOSIEN VANKKAA PERHEOSAAMISTA JO VUODESTA 1977 Laajan, huolella valitun kansainvälisen toimittajaverkostomme kautta pystymme tarjoamaan kaikki yleisimmät raskaan kaluston varaosat, merkistä ja mallista riippumatta. Osa tuotteistamme kehitetään, testataan ja valmistetaan Suomessa! Lähes 20 000 varastotuotetta Helsingissä takaa nopeat toimitukset koko Suomeen. Uusittu verkkokauppamme palvelee 24/7! Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi OnninAuto_Kivirock_A5.indd 1

28.2.2017 12.32


96 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tatra Phoenix ”Krab” 8x8 tarjoaa täydellistä ohjauskontrollia Lue koodi ja katso video!

Tatra valmisti sveitsiläiselle päällerakentaja Hodel Betriebe Ag:lle erityisen Tatra Phoenix 8x8 ”Krab” Euro 6 nosturiautoalustan.

T

atra on Tsekkiläinen vastine suomalaiselle Sisu Autolle. Tatroille on tunnusomaista poikkeukselliset tekniset ratkaisut. Kantavana rakenteena on erittäin vääntöjäykkä keskusputkirunko, johon voimansiirtolinja on yhdistetty. Akselit on varustettu heilurimallisella erillisjousituksella. Hiljattain Tatra valmisti sveitsiläiselle päällerakentaja Hodel Betriebe Ag:lle erityisen Tatra Phoenix 8x8 ”Krab” Euro 6 nosturiautoalustan, jossa kaikki pyörät sekä vetävät että ohjaavat. Tatra Phoenix mallien moottorit ja vaihteistot sekä ohjaamot tulevat DAF:lta. Nyt esiteltävän erikoisvalmisteisessa Phoenix 8x8:ssa akselien ohjaus on toteutettu mekaanisesti ja sähköhydraulisesti, niin että eri akseleita voidaan ohjata sekä yhdessä että yksittäin. Tietyissä ajotehtävissä etuakseli voidaan kytkeä kiinteäksi ja ohjaus kääntää täysin takimmaiselle akselille. Lainsäädännöllisistä ja turvallisuussyistä ohjaus on jaettu käyttötarkoituksen mukaan joko On-road tai Off-road -ajotiloihin. Auto on aina käynnistettäessä On-road oletusajotilassa. Tässä tilassa kolmannen akselin ohjaus on lukittu ja neljäs akseli kääntyy etummaisen akselin tahtiin kunnes kun ajoneuvo saavuttaa nopeuden 30 km/h. Sen jälkeen ohjausliikettä vähennetään kunnes nopeus nousee 50 km/h, jolloin akseli keskitetään automaattisesti ja ohjaus lukittuu. Off-road -tilassa on valittavana kolme ajotapaa: All Wheel Steering -tilassa kaikki akselit kääntyvät etupyörien asennon mukaan. Tavoitteena on saavuttaa minimi kääntymiskulma. Crab Steering -tilassa kolmas ja neljäs akseli kääntyy 0-21 astetta etupyörien suuntaan. Manual Steering -tila mahdollis-

taa kolmannen ja neljännen akselin pyörien ohjauksen etupyörien asennosta riippumatta. Kuljettaja voi näin muuttaa ajoneuvon ajosuunnan säätämällä kolmannen ja neljännen akselin mihin tahansa suuntaan. Taka-akselit kääntyvät sähköhydraulisen ohjausjärjestelmän avuin, jonka ohjauspääte sijaitsee auton ohjaamossa, vaihdevivun vieressä. Paneelin kahdeksaa toimintonäppäintä käytetään ohjaustilan valintaan sekä kolmannen ja neljännen akselin ohjaukseen. Ohjausjärjestelmä aktivoituu noin 15 sekunnissa auton käynnistymisestä. Ohjaustila voidaan valita ajoneuvon ollessa paikallaan tai alle 5 km/h nopeudella ajettaessa. Off-road-tilan käytön jälkeen kuljettajan on kytkettävä ohjaus On-road-tilaan ja suoritettava ns. System sync -turvallisuustoiminto. Vain silloin autolla voi ajaa julkisilla teillä. Järjestelmä arvioi järjestelmän tilan testaus- ja synkronointitilassaan. Mahdollisissa vikatapauksissa järjestelmä antaa vikakoodin ja varoittaa kuljettajaa äänimerkillä. Tatran mukaan sveitsiläiselle asiakkaalle kehitetty Off-roadtila tarjoaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia ja etenemiskykyä Sveitsin vuoristoisissa maastoissa.

Erikoisvalmisteisessa Tatra Phoenix 8x8 ”Krab” Euro 6 nosturiautoalustassa kaikki pyörät sekä vetävät että ohjaavat. Akselien ohjaus on toteutettu mekaanisesti ja sähköhydraulisesti, niin että eri akseleita voidaan ohjata sekä yhdessä että yksittäin.

Tatran pitkä historia

Tatran historia juontaa aina vuoteen 1850 jolloin aloitettiin hevoasjoneuvojen valmistus. Vuonna 1897 yritys hankki haltuunsa kolmen hevosvoiman moottorilla varustetun Benz Victoria -auton. Tämän pohjalta suunniteltiin yrityksen ensimmäinen auto, NW Präsident, joka valmistui seuraavana vuonna. Samoihin aikoihin valmistui myös yrityksen ensimmäinen kuorma-auto, jossa oli voimanlähteinä kaksi Benzin moottoria ja 2,5 tonnia kantavuutta.

Tatra esitteli 3-akselista puutavara-autoa kesäkuussa Elmia Wood 2017 -näyttelyssä Jönköpingissä; Ruotsista löytyy Tatran jälleenmyyjä. Tatra ostaa Phoenix-mallisarjan ohjaamot, moottorit ja tekniikan DAF:lta.


Suomen ja AMMATTILEHTI Euroopan METSÄALAN suurin itsenäisistä korjaamoyrittäjistä koostuva raskaan kaluston korjaamoketju

Toimipisteet: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alajärvi Forssa Humppila Iisalmi Joensuu Juva Kannus Karvia Kaustinen Kemi Kemijärvi Keuruu Kerava Kiuruvesi Kristiinankaupunki Kuhmo Kuopio Kuusamo Lahti Lappeenranta Lohja Oulu Pieksämäki Pietarsaari Pihtipudas Pori Pori-Söörmarkku Rovaniemi Raahe Sodankylä Tampere Tolosenmäki Tornio Turku Vantaa Vantaa Vantaa Varkaus

Autosähkö Arvo Männikkö Oy Forssan Lava ja Huolto Oy Humppilan Metalli ReKo Service Oy Konekorjaamo Riikonen Oy Juvan Auto Oy Kannuksen Kuljetustekniikka Oy Kumet Oy Pohjanmaan Raskasvaruste Oy Kemin Autohuolto Oy Tunturi Auto Oy Lielahden Autokeskus Oy Vistema Kerava Ylä-Savon RK-Asennus Oy KRS Auto Center Kuhmon Raskaskone Oy Kuopion Rekkahuolto KKP-Tuotanto Oy Huoltopalvelu Viitanen Ky MMK-Power Oy Truckservice Lohja Oy Wihelän Konepaja Oy Länsiväylän Auto- ja Konekorjaamo Ky Truckshop Häggblom Ab Oy Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy Porin Autotyö Oy Ranttiän Kone Oy North Metal A. Kotila Oy Tunturi Auto Oy Lielahden Autokeskus Oy Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy Kemin Autohuolto Oy Turun Autotyö Oy Kari T. Hyvönen Oy Suomen Kuljetuslaite Oy Vistema Vantaa Varkauden Kuorma-autohuolto Oy

info@toptruck.fi www.toptruck.fi

Kattavaa hyötyajoneuvojen korjauspalvelua kaikille merkeille. Vahvalla ammattitaidolla ja laadukkailla varaosilla.

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkapumput ja hydraulimoottorit -

12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput 40-150 cm3 säätötilavuuspumput 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla hydrauliikkamoottorit vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa

Voimanulosotot vaihteistoista - PZB-voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema


98 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetusliike Pihlajakangas Ay Pyhäselältä otti loppuvuodesta 2017 ajoon uuden 4-akselisen MAN TGS 35.500 puutavara-auton.

MAN näyttänyt leijonan kyntensä puunajossa K

uljetusliike Pihlajakangas Ay Pyhäselältä kuljettaa tänä päivänä puuta neljällä yhdistelmällä. Paljon on kuitenkin ehtinyt tapahtua matkan varrella sillä Pihlajakankaiden kuljetussavotta on jatkunut jo 95 vuotta; melkein koko itsenäisen Suomen olemassaolon ajan.

Pihlajakankaiden kuljetushistoria juontaa aina vuoteen 1923. Kuvassa Kaino Pihlajakangas vaimonsa Anjan kanssa tyylikkäinä Patakeula-Volvon edessä vuonna 1951.

Vuosikymmenet vierii ja autot kehittyy - kuvassa Kari Pihlajakangas uuden MAN TGS 35.500 puutavara-auton alustan kanssa syksyllä 2017.

Kuljetusliikkeen historia ulottuu vuoteen 1923, jolloin Kristian Pihlajakangas aloitti kuljetustoiminnan Kälviällä, Keski-Pohjanmaalla remmivetoisella T-Ford kuorma-autolla. Vallesmannin myöntämällä liikeluvalla oli vain yksi ehto, niin paljon saa ajaa kuin kerkiää, mutta tapulin pitää aina näkyä. *Lainaus kirjasta Kuorman päällä - Kälviän automiehet muistelevat. Kristian kuljetti Valtion polttoainekeskukselle eli nykyiselle Vapolle halkoja ja liipettejä. Hän kuoli kirjaimellisesti saappaat jalassa työnsä äärellä kesäkuussa vuonna 1937. Olavi Pihlajakangas jatkoi hänen jalanjäljillään aina sotavuosiin saakka. Perimätietojen mukaan silloinen ajokalusto jäi sota reissulle. Sodan jälkeen Olavi jatkoi ajoja, kalustona oli ns. häkäpönttö

kuorma-auto. Kuljetustehtävät olivat sotien jälkeen lähinnä halkojen ajamista. Kaino Pihlajakangas, Olavin

veli aloitti vuonna 1949 ja 50 -luvun alussa kuljetustehtävät siirtyivät Pohjois-Karjalaan. Olavi palasi 50-luvun alussa ta-

Ensimmäinen MAN -puutavara-auto malliltaan F2000 tuli Kuljetusliike Pihlajakankaalle vuonna 1997. Siitä lähtien MAN on ollut koko ajan mukana kalustossa.

Isolla makuuohjaamolla varustettu MAN TGX hankittiin vuonna 2014 - tällä hetkellä saksalaismerkkiä on ajossa yhteensä kolme.


METSÄALAN AMMATTILEHTI kaisin kotiseudulleen Kälviälle ja aloitti siellä maansiirtokuljetukset. Kaino jatkoi halkojen kuljetusta yksin ja 60-luvusta eteenpäin alkoi nykymuotoiset raakapuu kuljetukset. Penttilän sahalle Joensuuhun ajettiin Repolan tukkeja ja 60-luvun loppu puolelta Ilomantsista Leminahon ja Haapovaaran rajaylitys paikoilta Venäjän puolelta Suomeen ja Möhköstä Koitajoesta utjuu eli uittopuita. Ilomantsin rajaylityspaikoilta loppuivat ajot vuonna 1978. Kaino menehtyi sairauteen samana vuonna ja perheen äiti Anja otti vastuut yrityksen talousasioista. Samana vuonna poika Kari keskeytti opinnot ja aloitti työt yrityksessä ja Pekka veli myös astui remmiin heti sen jälkeen. Nämä oli hyvin raskaita aikoja perheelle. Nuorin veljeksistä Pauli tuli mukaan 1980-luvun loppupuolella. Yritys aloitti tukkien kuljetukset Niiralasta Värtsilän rajanylityspaikan kautta Venäjältä 1997 ja hommat loppuivat 2009, jolloin Pekka lopetti työt yrityksessä. Metsäenergiakuljetuksia tehtiin vuosina 2010-2015 UPM:lle. Raakapuu kuljetukset ovat jatkuneet näihin päiviin saakka Stora Ensolle ja Lehmon Koivu Oy:lle ja yksityisille. Yrityksen nykyiset omistajat Kari ja Pauli Pihlajakangas ovat jo kolmannen polven yrittäjiä. Nuorempi sukupolvikin on jo takaamassa jatkuvuuden. Karin poika Mikko on jo remmissä ja toinen veljeksistäkin Jimi aloittelee uraa opiskellen tällä hetkellä logistiikka-alaa.

MAN muodostaa kuljetuskaluston rungon

Kuljetusliike Pihlajakankaan kalusto muodostuu tällä hetkellä neljästä puutavarayhdistelmästä. - Meillä on kolme MANia ja yksi Iveco Trakker, joista aivan äskettäin ajoon otettu MAN TGS 35.500 on 4-akselinen ja muut ovat vielä 3-akselisia. Ensimmäisen MAN -puutavara-auton mallia F2000 hankimme vuonna 1997 - kuukautta aiemmin samanlainen MAN oli tullut puutavara-autoilija Matti Puttolle ja ne olivatkin Pohjois-Karjalan alueen ensimmäiset kyseistä saksalaismerkkiä. Siitä lähtien

MAN on ollut koko ajan mukana kalustossamme. Nyt käytössä oleva vanhempi TGS on vuosimallia 2011 ja isolla ohjaamolla varustettu TGX vuosimallia 2014. Kärryinä perässä kulkee puolenkymmentä Jykiä ja yksi jo melko perusteellisesti sisäänajettu Komelainen, kertoilee Kari Pihlajakangas. MAN on näyttänyt logostaan tunnetun leijonan kyntensä puunajossa 20-vuoden aikana. - MAN on auto minkä tekniikkaan on voinut aina luottaa. Ajoimme aikanaan paljon puuta pitkiä matkoja Venäjän puolelta missä tiet eivät olleet aivan parhaita. Silti MANin alusta ja muu tekniikka kesti hyvin rynkytyksen. Maastossa erittäin hyvä auto on mukava myös maantiellä, mistä saatiin kokemusta kun ajoimme kymmenisen vuotta tyvikoivua Lohjalle minne kertyy matkaa lähes 500 kilometriä suuntaansa. Tänä päivänä autojemme mittareihin tulee keskimäärin noin 170 000 kilometriä vuodessa, sanoo Pihlajakangas.

KULJETUS 99

Kuljettaja Teemu Leinonen (vas.) ja Mikko Pihlajakangas ovat oikein tyytyväisiä juuri ajoon saadun MAN TGS 35.500 puutavara-auton ensituntumaan.

Uuden sukupolven auto on omalla tasollaan

Uusi MAN TGS 35 500 edustaa kaikin puolin kuorma-autovalmistuksen kehityksen kärkeä. Kaupat siitä tehtiin MAN-myyjä Kimmo Tolosen kanssa. Kaluston huollot hoidetaan Karjalan Yhdistelmäjarruilla ja Pajapöllillä - teknistä tukea saa MAN maahantuonnin kautta Pihlajakankaan mukaan erittäin hyvin. - Kyllä uuden sukupolven auto on aina edellistä parempi vaikka luulee että eihän se tästä enää voi parantua. Valitsimme 4-akselisen auton että pääsemme sillä tarvittaessaa aina 76 tonnin kokonaismassaan ja halusimme sen huoltovapailla puunajoon edelleen erinomaisesti sopivilla rautajousilla. MANin 2+2 akselirakenne on ajoomme optimaalinen ja auto on mahtava menemään maastossa eikä sillä tarvitse murehtia missä akselit kulkevat. Ja kun toinen akseli nousee ilmaan niin auto kääntyy todella pienessä tilassa. Akselinnostolla saadaan myös painoa vetopyörille tyhjänä ajettaessa, toteaa Pihlajakangas. MAN on kuin kotonaan maastossa mutta tarjoaa todellisen

Pihlajakankaan MANin 2+2 akselirakenne jakaa painot optimaalisesti akseleille ja kun toinen akseli on nouseva niin auto kääntyy todella pienessä tilassa. Maasto-ominaisuuksiltaan MAN on tunnetusti huippuluokkaa.

ajonautinnon maantielläkin. - Olen itse ehtinyt ajaa tällä uudella autolla vasta pari keikkaa mutta varoittelin vähän poikia siitä että se on tavallaan jopa liian hyvä maantiellä. Tarkoitan sillä sitä että 4-akselinen MAN menee oikeasti täysin luotisuoraan urissa, lumessa ja muussa eikä se varoittele yhtään huonoista olosuhteista kuten vanhat 3-akseliset, joten tilannenopeus kasvaa helposti liian kovaksi, varoittelee Pihjalakangas.

Päiväohjaamo antaa tilaa nuppikuormalle

Pihlajakankaan uusi MAN on varustettu päiväohjaamolla. - Siinä on puunajoon tilaa aivan tarpeeksi ja se tarjoaa kuljettajalle viihtyisän työpaikan. Lyhyen ohjaamon ansiosta kuor-

Uusi MAN tarjoaa maantiellä todellisen ajonautinnon.

maa saadaan enemmän eteen joten akselipainot pysyvät kohdillaan ja käytössä on 7,9 metriä pitkä kuormatila mikä takaa sen että vajaakuormilla ei tarvitse ajaa. Myös lyhyestä parru- ja vaneripuusta saadaan tehtyä hyvät nuppikuormat. Konekorjaamo Riikosen päällerakenteet ovat taattua teräksistä laatua niihin olemme luottaneet jo vuosikymmenten ajan. Riikosen sisäpuolisen nosturitelineen saa ajettua tarvittaessa aivan eteen painoja tasaamaan, kehuu Pihlajakangas.

Oikeast nosturit tehdään Joensuussa

Nosturina Riikosen telineessä on KESLA 2010L - sama merkki löytyy tietenkin kaikista muistakin autoista. - Kotikulmilla Joensuussa valmistettu suomalainen nosturi on paras vaihtoehto puun kuormaamiseen. Uusimmasta nosturista teimme kaupat Närhi Oy:n Petri Lievosen kanssa, jonka olen tuntenut siitä lähtien kun Pete aloitteli Mersun myyjänä alle parikymppisenä. KESLA -historiamme juontaa aina 197080 lukujen taitteeseen jolloin ostimme ensimmäisen PEKU -nosturin Esko Utrilaiselta ja sitten tehtiin vuosikymmeniä FORESTERI -kauppaa Porokan Jounilta, muistelee Pihlajakangas nosturikauppoja.

RIIKO -päällerakenteet on tehty laadukkaasti teräksestä; pankkoina autossa ForestKingit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAE LEIJONASI MEILTÄ. MAN CENTER Automyynti 010 533 3900 Kartanonherrantie 5, Espoo mancenter.fi

Rauno Järvenpää Etelä-Suomi

Janne Laaksonen Etelä- ja Itä-Suomi

p. 0500 736 689

p. 050 365 8948

Mikko Leskinen Etelä-Suomi ja vaihtoautot p. 050 593 3848

Marko Laine Etelä-Suomi p. 050 338 2506

Kimmo Tolonen Pohjois-Suomi, PohjoisPohjanmaa, Kainuu, Ylä-Savo p. 050 363 1403


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Reino Manninen Volvo kuorma-autojen myyntijohtajaksi

V

olvo Finland Ab:n maahantuonnin uudeksi Volvo kuorma-autojen myynti- johtajaksi on nimitetty Reino Manninen. Manninen toimii tällä hetkellä Volvo Truck Center idän aluejohtajana ja aloitti uudessa tehtävässään 1.12.2017. Aiemmin myyntijohtajana toiminut Arto Taipola on päättänyt palata rahoitusalalle.

Reino Manninen, 50 v., on ollut Volvo Finland Ab:n palveluksessa vuodesta 2010 alkaen. Viimeksi hän on vastannut Volvo Truck Center idän alueen liiketoiminnasta. - Kuorma-autoalan kokemusta Reino on hankkinut laajasti vuodesta 1991 alkaen, erilaisista tehtävistä jälkimarkkinoiden ja myynnin parissa. Reinolla on vankka kokemus sekä myynnin johtamisesta että jälkimarkkinatoiminnoista jälleenmyynnin puolelta, Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund kertoo. - On erittäin antoisaa saada työskennellä johtavan kuorma-automerkin parissa. Uudessa tehtävässäni Volvo Trucksin myyntijohtajana haluan vaikuttaa siihen, että hieno kehityksemme jatkuu Suomessa edelleen. Haluan myös varmistaa, että olemme jatkossa entistäkin parempi yhteistyökumppani asiakkaillemme, Reino Manninen sanoo. Myyntijohtajan toimessa Manninen on

KULJETUS 101

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Reino Manninen on aloittanut 1.12.2017 Volvo kuorma-autojen myyntijohtajana. Kokemusta hänellä on alalta vuodesta 1991 alkaen.

Volvo Finland Ab:n johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Magnus Björklundille. Reinon vastuualue koskee Volvo kuorma-autoja ja niihin liittyviä palvelutuotteita maahantuonnissa.

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131

Maailman suurin kuorma- ja linja-autojen huoltohenkilöstön kilpailu käynnistyi

V

ISTA, Volvo International Service Training Awards -kilpailuun osallistuu yli 18 000 henkilöä maailmanlaajuisesta Volvo Trucks ja Buses huoltoverkostosta.

Kilpailun kautta Volvo toimipisteissä työskentelevä henkilöstö pääsee kehittämään osaamistaan entisestään. VISTA on yksi Volvon tavoista kehittää asiakaspalvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä. VISTA -kilpailun tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu tiimityön parantaminen, oman osaamisen kehittäminen sekä ryhmähengen ja yhteenkuuluvuuden nostattaminen. Asiantuntevan ja motivoituneen henkilöstön ansiosta vianmääritykset ja kuorma- sekä linja-autojen korjaukset ja huollot voidaan Volvolla tehdä kerralla oikein, eli oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Nämä taidot ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta kuorma- ja linjaautojen käyttöaste on Volvon asiakkaille varmasti paras mahdollinen. - VISTA parantaa osaamistamme ja motivoi meitä tarjoamaan maailman parasta huolto-

palvelua. Vista -kilpailu auttaa henkilöstöämme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson kertoo. Kilpailuun on Suomessa tällä hetkellä ilmoittautunut 80 joukkuetta ja lähes 270 henkilöä. - Aikaisemmissa kahdessa kilpailussa maailmanmestaruus on matkannut Tampereen Volvo Truck & Bus Centerin ”Team Harjulle”. Joten, suomalaisilta odotetaan vahvaa suoriutumista myös tämän vuoden 60-vuotisjuhlakilpailusta, Volvo Finland Ab:n koulutuspäällikkö Mikko Halinen kertoo.

VISTA: mekaanikkojen, varaosahenkilöiden sekä työnjohdon kilpailu

VISTA -kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1957. Alun perin kilpailuun osallistui vain ruotsalainen Volvo -henkilöstö. Vuoteen 1977 mennessä kilpailu oli laajentunut jo kaikille mantereille ja siihen osallistui valtuutettuja Volvo jälleenmyyjiä kaikkialta maailmasta. Nykyään VISTA järjestetään joka toinen vuosi ja se on

Aikaisemmissa kahdessa VISTA -kilpailussa maailmanmestaruuden on voittanut Tampereen Volvo Truck & Bus Centerin ”Team Harju”.

maailman suurin korjaamo- ja huoltohenkilöstölle tarkoitettu kilpailu. VISTA-kilpailuun voivat osallistua Volvo Trucks ja Volvo Buses -jälleenmyyjät ja heidän palveluksessaan työskentelevät mekaanikot, varaosahenkilöt ja työnjohtajat eri puolilta maailmaa. Kunkin markkina-alueen voittajat pääsevät kilpailemaan semifinaaleihin, jotka tullaan

järjestämään huhtikuussa 2018 Göteborgissa. Maailmanmestaruusfinaalissa kaikkiaan 240 tiimiä kilpailee kolmen viikon ajan. Semifinaalien 40 parasta joukkuetta pääsee finaaliin, joka järjestetään Brasiliassa, Curitibassa kesäkuussa 2018.

VISTA 2017-18 -kilpailun päivämäärät

- Viralliset avajaiset 27.6.2017

- Ilmoittautuminen avautui 4.9.2017 - 1. teoriaosuus 7.-30.11.2017 - 2. teoriaosuus 30.1.-20.2.2018 - Semifinaalit, Göteborg, Ruotsi 9.-27.4.2018 - Finaalit, Curitiba, Brasilia 25.-29.6.2018


METSÄALAN AMMATTILEHTI

102 KULJETUS

Puutavara-autoilijat luottavat rengasvalinnoissa premium-laatuun - kuvassa perävaunukäytössä suosittu Bridgestone M852.

Renkaissa kannattaa panostaa laatuun

S

uomessa raskas kalusto operoi suurilla massoilla haastavissa ajo-olosuhteissa. Niinpä rengasvalinnoissa suositaan premium-luokan tuotteita mitkä on tehty kestämään kovassa käytössä suuria kilometrimääriä ilman ylimääräisiä aikaavieviä rengasremontteja sekä tuomaan turvallisuutta ja hyviä ajo-ominaisuuksia kuljetuksiin. Oikea rengasvalinta näkyy myös yhdistelmän polttoaineenkulutuksessa sekä rungon pinnoitettavuudessa.

vielä oikeastaan mitään sen koko elinkaaren kustannuksista. Hankintahetkellä hinnaltaan korkeampi premium-rengas rullaa halpisrenkaita pidempään ja matkan aikana siitä muodostuu paljon kannattavampi investointi. Pitää myös suhteuttaa rengaskustannukset kuljetusliikkeen muuhun toimintaan sillä renkaat muodostavat kaikista kuluista vain noin kaksi prosenttia. Kuorma-autoyhdistelmään hankitut halvimmat mahdolliset renkaat ovat kaikin puolin täysin väärä paikka säästää, muistuttaa Bridgestone Finland Oy:n myyntijohtaja Jussi Huhta.

Rengasmarkkinoilla on tarjolla kolmen kategorian renkaita: premium-tuotteet, keskitason tuotteet ja halpatuotteet. - Suomalaiset kuljetusyrittäjät luottavat vahvasti laatuun joten premium-renkaiden markkina oli kasvussa vuoden 2017 aikana. Kun ajetaan haastavissa ajotehtävissä tai suuria kilometrisuoritteita panostetaan laatuun, mikä tulee varmasti pitkässä juoksussa myös halvimmaksi ratkaisuksi. Pitää muistaa että renkaan hankintahinta ei kerro

Premium-renkaat ovat pinnoitettavia ja tarjoavat laatua talveen

Premium-renkaiden yksi tärkeä etu on niiden vahvassa rungossa, mikä mahdollistaa pinnoittamisen. - Meillä pinnoitetaan renkaita paljon suuremmassa suhteessa kuin muualla Euroopassa. Hyvistä rungoista on jatkuvasti pulaa joten investoimalla laadukkaisiin renkaisiin saat käyttöösi myös jopa useamman

kerran pinnoitettavat rungot. Ja pitää muistaa että kunnon kuorma-autojen ja perävaunujen talvirenkaat ovat järjestään premium-laatua, toteaa Huhta.

Maahantuojan suuri keskusvarasto sijaitsee Lahdessa mikä keskisen sijaintinsa ansiosta

mahdollistaa nopeat toimitukset kaikkialle. - Bridgestonen 17 henkilön

Asiakkaita palvellaan kokonaiskonseptilla

Laaturenkaiden valmistajana Bridgestone tarjoaa asiakkailleen edistyksellisimpien renkaiden lisäksi täydellisen palvelukonseptin mihin kuuluu mm. tekninen tuki, hyvä asiakaspalvelu, nopeat toimitukset, pinnoituskonsepti ja paljon muuta. - Asiakkaita palvelee Suomessa ammattitaitoiset, itsenäiset Bridgestone Partner kauppiaat joita löytyy eri puolilta maata yhteensä lähes 60 kappaletta ja lisäksi Bandag-pinnoittamoja on kuusi. Myyntiverkoston tukena ovat Bridgestone Finlandin osaavat aluemyyntipäälliköt eli Petri Äikäs Etelä-Suomessa, Vesa Vuorinen Länsi-Suomessa, Mikko Jokinen Keski-Suomessa ja Matti Uusitalo Pohjois-Suomessa. Bandag -pinnoituksista vastaa Jukka Lankolainen ja agripuolen tuotteista Janne Ulmanen, luettelee Huhta.

- Bridgestone tarjoaa asiakkailleen edistyksellisimpien renkaiden lisäksi täydellisen palvelukonseptin mihin kuuluu mm. tekninen tuki, hyvä asiakaspalvelu, nopeat toimitukset, pinnoituskonsepti ja paljon muuta, kertoo myyntijohtaja Jussi Huhta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 103

WETTERIN WÄ K E WÄT VARAUDU TALVEEN, VOLVON KATTAVA TALVIHUOLTO.

Kehittäessään uuden NORDIC-DRIVE 001:n Bridgestone on vienyt ankarissa talviolosuhteissa ajavan kaluston renkaiden pidon ja jarrutusturvallisuuden seuraavalle tasolle.

pääkonttorin väki muuttaa joulun alla uusiin tiloihin Kehä III:n varrelle Helsingin Suutarilaan. Nykyisissä Korson Korpivaarantiellä sijainneet tilat valmistuivat vuonna 1973. Suutarilassa saamme käyttöömme modernit toimivat tilat, kertoo Huhta.

NORDIC-DRIVE 001 tuo pitoa puunajoon

Bridgestone kehittää tuotteitaan jatkuvasti vastatakseen pohjoisen alueen haastavien kuljetusolosuhteiden kuten puunajon vaatimuksiin. Vuosi sitten esitellyssä uudessa NORDIC-DRIVE 001 ‑renkaassa Bridgestonen parannettu anti-slip-palateknologia on yhdistetty maineikkaaseen Multicell-kumiseokseen. Näin renkaaseen on saatu poikkeuksellisen hyvä pito ja erinomaiset kiihdytys- ja jarrutusominaisuudet lumella ja jäällä. Lisäksi rengas tarjoaa hyvän kilometrituloksen ja soveltuu hyvin vaihtelevaan maantie– maastoajoon. - Kehittäessään uuden NORDIC-DRIVE 001:n Bridgestone on vienyt ankarissa talviolosuhteissa ajavan kaluston renkaiden pidon ja jarrutusturvallisuuden seuraavalle tasolle, sanoo Huhta. Bridgestonen parannetussa anti-slip -palakuviossa on kolme kertaa enemmän ajoalustaan pureutuvia särmiä kuin tavanomaisissa pintakuvioissa, joten se tarjoaa edeltäjäänsä W970:ää paremman pidon märillä ja jäätyneillä pinnoilla. Pito-ominaisuuksia parantaa vielä osaltaan Bridgestonen maineikas Multicell -kumiseos. Multicell on huokoista, jolloin renkaan kitkan muodostama pintavesi virtaa renkaan sisään. Näin kumi pysyy tiukasti kiinni jäässä, mikä parantaa pitoa lumel-

la ja jäällä. - Kuljetusyrityksissä tehdyt testit sekä ajo käytännön työssä osoittavat, että uusi NORDIC-DRIVE 001 tarjoaa edeltäjäänsä W970:een verrattuna tuntuvasti paremman pidon lumella ja jäällä sekä tehokkaamman kiihdytyksen ja lyhyemmät jarrutusmatkat - eli se tuo lisää turvallisuutta ankariin talviolosuhteisiin, lupaa Huhta. NORDIC-DRIVE 001 lyö edeltäjänsä myös polttoaineenkulutuksen vähentämisessä, renkaan käyttöiässä ja pinnoituskelpoisuudessa: - uuden NORDIC-DRIVE 001:n vierintävastus on 15 % alhaisempi kuin edeltäjällä W970:llä - kupera palakuvio minimoi epätasaisen kulumisen ja pidentää renkaan käyttöikää - vähäisempi kivien tarttuminen parantaa renkaan pinnoituskelpoisuutta, mikä kasvattaa renkaan arvoa. Bridgestonen muille segmenteille tarkoitettujen tuotteiden tavoin myös NORDIC-DRIVE 001 on nimetty yhtiön strategian mukaisesti mahdollisimman yksinkertaisesti ja kuvaavasti. - NORDIC kuvaa pohjoismaisia talviolosuhteita, DRIVE kertoo että se on tarkoitettu vetoakselille ja 001 ilmaisee, että kyseessä on Bridgestonen uuden premium-valikoiman ensimmäinen sukupolvi. NORDIC-DRIVE 001 korvaa asteittain vetoakselin renkaan W970 markkina-alueilla, joilla talvet ovat ankaria. Uusi NORDIC-DRIVE 001 on tällä hetkellä saatavissa kolmena kokona 315/70 R22.5, 295/80R22.5 ja 275/70R22.5, kertoo Huhta.

Varmista ajoneuvosi kunto hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä talvipakkasia. Talvihuoltopakettiin sisältyy: Polttonestejärjestelmä • Polttonestesuodattimen vaihto • Polttonestesäiliön ja ilmanvaihtosuodattimen tarkastus • Polttonesteen siirtopaineen tarkastus Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä • Pakkaskestävyyden mittaus • Vuotojen tarkastus • Raitisilmasuodattimen tarkastus • Lämmityslaitteen toimintatarkastus • Lisälämmittimen toimintatarkastus Moottorin imujärjestelmä • Ilmansuodattimen vaihto tarvittaessa • Imuilman sihdin tarkastus • Hehkun toiminnan tarkastus Paineilmajärjestelmä • Ilmankuivaimen toimintatarkastus • Veden tyhjennys paineilmasäiliöstä Sähköjärjestelmä • Akkujen ominaispainomittaus • Napojen puhdistus ja voitelu • Akkujen nesteen tarkastus (HD akut) • Latausjännitteen mittaus • Valojen ja heijastimien tarkastus ja säätö Muut • Kytkin- ja jarrunesteen vesipitoisuuden mittaus • Hihnojen ja hihnankiristimien tarkastus ja säätö Vaihdetut suodattimet veloitetaan erikseen.

160 €

YKSIKKÖSUMUTTIMET JA HOLKIT Varmista moottorin suorituskyky ja polttoainetaloudellisuus vaihtamalla kuluneet yksikkösumuttimet ajoissa. Vaihtoyksikkösumuttimet asennettuna* D12A/C/D D13A/C D16C/E/G

3700€

SUMUTTIMIEN HOLKIT ja niiden asennus kuuluvat hintaan! Työhön sisältyy toiminta- ja tiiviystarkastus lämmityskäytön jälkeen. Venttiilikopan tiivisteidenvaihto tarvittaessa tai mikäli asiakas niin haluaa (veloitetaan erikseen). *Vaihto-osien hinnat edellyttävät korjauskelpoisen vaihtoosan palautuksen.

Hintaesimerkkejä: Eturengas 315/70R22.5

W958

470 €

154/150L HSW2 SCAN

460 €

XFN2AS M+S 154/150K

540 €

Rengashinnat kpl hintoja. Rengashinnat sisältävät kierrätysmaksun. Myös muut Bridgestone, Continental ja Michelin tuotteet sekä pinnoitetut renkaat valikoimissa. Pyydä tarjous!

Tarjoukset voimassa 31.12.2017 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 810 • www.wetteripower.fi


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mielenkiintoinen lavettiuutuus metsäkoneiden kuljetukseen

K

Suomen markkinoille saapuu metsäkonekäyttöön valmistetut 3-akseliset NC-puoliperävaunulavetit, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion Ruotsissa.

onevuokraamo Rentti Honkajoelta tuo maahan NC -koneenkuljetuslavetit. Vuodenvaihteen 2018 aikoihin Suomeen saadaan metsäkoneiden kuljetukseen myös puoliperävaunulavetit traktorilavettien rinnalle. NC Engineering Ltd on vuonna 1975 perustettu Irlantilaisyritys, joka työllistää tänä päivänä yli 500 työntekijää. Yritys valmistaa mm. lavetteja, kuivalantavaunuja, lietevaunuja, maakärryjä, minidumppereita, teleskoppikuormaimia ja monia muita maataloustyökoneita. - Irlantilaisyritys noudattaa sloganinsa ”Where quality comes first” (laatu tulee ensin) mukaista toimintamallia kaikessa tekemisessään, mikä näkyy lopputuotteissa huippulaatuna, sanoo Rentin Juha Leivo. Rentti on tuonut NC Engineetringin traktorilavetteja maahan vuodesta 2013.

Isot metsäkoneet istuvat nätisti NC-lavetin päälle; 2-osainen hanhenkaularakenne mahdollistaa koneen keulan ajamisen niiden väliin.

- NC-lavetteja on myyty urakointikäyttöön jo yli 50 kappaletta ja niistä saatu asiakaspalaute on ollut erittäin hyvää; teknisiä murheita ei ole ollut nimeksikään ja laadukkaat lavetit ovat pitkäikäisiä kovassakin käytössä, vakuuttaa Leivo.

Metsäkuljetukseen tehty puoliperävaunulavetti Nyt Rentti tuo Suomen mark-

kinoille varta vasten metsäkonekäyttöön valmistetut 3-akseliset NC-puoliperävaunulavetit. - NC-keskiakselilavetteja on myyty metsäkoneiden kuljetukseen jo pitkään erittäin hyvällä menestyksellä Ruotsissa ja Norjassa. Valmistaja on hionut tuotetta skandinaavisten asiakkaiden palautteen perusteella optimaaliseksi nykyaikaisten suurten metsäkoneiden kuljetukseen,

NC-lavettien rakenne on hiottu metsäkonekäyttöön yhteistyössä ruotsalaisten vaativien asiakkaiden kanssa.

sanoo Rentin Markus Lehtimäki. NC -metsäkonelavetit on varustettu mm. ilmajousilla, ohjaavalla taka-akselilla, hydraulisilla ajorampeilla ja kuljetusramppien levityspaloilla. - Matala vain 40 cm kuljetuskorkeus helpottaa korkeiden metsäkoneiden kuljetusta ja 2-osainen hanhenkaularakenne mahdollistaa metsäkoneen keu-

Matala vain 40 cm kuljetuskorkeus takaa sen että koneiden kuljetuskorkeudet pysyvät alhaisina.

lan ajamisen niiden väliin, kertoo Lehtimäki. Ensimmäinen sarja NC-metsäkonelavetteja saapuu Honkajoelle vuodenvaihteen tienoilla. - Kannattaa olla yhteydessä jos haluaa laadukkaan metsäkonelavetin heti toimitettavaksi, ilmoittaa Lehtimäki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 105

VAHVA -kahmari on monipuolinen työlaite

K

oneosapalvelu Oy:n valmistamat kotimaiset VAHVA -kahmarit on alun perin tarkoitettu pyöreän puun käsittelyyn puutavara-autoilla ja metsäkoneilla mutta nykyään niitä käytetään kuorma-autoissa monenlaiseen työhön. Lisäksi VAHVA-kahmarit ovat löytäneet paikkansa myös kaivukonekäytöstä.

Suvanto Trucks tarjoaa laajan valikoiman hyötyajoneuvoja kuorma-autoista nostureihin. Yrityksellä on myös uusien MAN kuorma-autojen jälleenmyyntioikeus Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla. Suvanto Trucksilta löydät myös kattavan valikoiman lisätarvikkeita ja varaosia suoraan varastosta.

Kuorma-autonosturiin asennettu VAHVA-kahmari mahdollistaa monipuolisen työskentelyn.

VAHVA-kahmarit monipuoliseen työhön

VAHVA-kahmarit on todettu Suvanto Trucksin asiakkaiden keskuudessa monipuolisiksi työlaitteiksi kuorma-autokäytössä. Ennen kuskeilla oli apumiehet mutta ei enää nykyään. Kappaletavaranosturiin asennettu kahmari onkin oiva kuljettajan käden jatke, millä onnistuu vaikkapa pylväiden, putkien, risujen,

Kuvat: Mikael Soininen VAHVA-kahmarit on todettu Suvanto Trucksin asiakkaiden keskuudessa monipuolisiksi työlaitteiksi kuormaautokäytössä. Kuvassa Sami Mäkinen Oy:lle toimitettu MAN -kuorma-auto varustettuna Palfinger -kappaletavaranosturilla ja VAHVA C26 -kahmarilla; kuljettaja Jussi Mäkinen käsittelee yhdistelmällä pylväitä.

jätteiden sekä monien muiden materiaalien ja komponenttien turvallinen siirtely. Ja VAHVA kahmariin voi kiinnittää lisävarusteena saatavat pulttikiinnittei-

det soraleuat mikä lisää käyttömahdollisuuksia entisestään. Soraleuoilla onnistuu tehokkaasti mm. hakkeen, sepelin ja mullan käsittely.

Koneosapalvelun VAHVA -kahmarit valmistetaan Outokummun Metallin tehtaalla Suomessa, missä erikoislujan teräksenkäsittely on huipussaan.

VAHVA C26 -kahmarin pinta-ala on 0,26 m2, kun kahmarin kärjet ovat yhdessä.


106 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetus Poussa on ajanut vuoden päivät metsähaketta Topliftin valmistamalla hakepuolikkaalla, minkä kaksi takimmaista akselia on hydraulisesti pakko-ohjattuja.

Hydraulinen pakko-ohjaus tekee hakepuolikkaasta metsäkelpoisen

T

oplift Finland Oy on erikoistunut hakeja turvekuljetus- kaluston tuotekehitykseen sekä valmistukseen.

Joutsenon tehtaan tuotannossa on hyvä vauhti päällä ja asiakkaille valmistuu uutta kuljetuskalustoa tasaiseen tahtiin. - Olemme aina tehneet tuotteet asiakkaiden tarpeisiin mietittynä

mutta viime aikoina räätälöintiä ja spesiaaliratkaisuja on tehty jopa aiempaakin enemmän, mihin osaltaan vaikuttaa yhdistelmien kasvaneet massat ja mitat. Kuljetusyrittäjät optimoivat kalustonsa juuri omaan kuljetustehtäväänsä tavoitteena maksimaalinen hyötykuorma ja parhaat mahdolliset ajo- ja käyttöominaisuudet, sanoo Toplift Finland Oy:n toimitusjohtaja Janne Ikäheimonen.

Hakepuolikas haastaviin ajo-olosuhteisiin

Hyvä esimerkki asiakkaan tarpeisiin optimoidusta ratkaisusta on Topliftin valmistama 3-akselinen puoliperävaunu metsähakkeen kuljetukseen. Perävaunu toimitettiin Kuljetus Poussalle Kangasalalle ja se on ollut ajossa nyt vuoden päivät. - Kyseissä ketjupurkavassa hakevaunussa on haettu suuren kuormatilan lisäksi ketteryyttä maastossa operointiin. Niinpä se varusteltiin VSE-järjestelmällä mikä tekee kahdesta takimmaisesta SAF-paripyöräakselista hydraulisesti pakko-ohjattavat

etummaisen paripyöräakselin ollessa lisäksi nouseva. Akseleiden ohjaus tapahtuu kätevästi kauko-ohjauksella samoin kuin päällerakenteiden toimintojen kuten ketjupurkulaitteen, kuormatilan hydraulisen peitteen ja haketuslipan käyttö, kertoo Ikäheimonen. Hydraulisten akseleiden asennus vaati erikoisratkaisuja puoliperävaunun runkoon.

- Kääntyville Bridgestonen 265/70 19.5 koon renkaille tarvittiin tilaa joten runkoon tehtiin erilaisia tasorakenteita. Silti pystyttiin käyttämään normaalia 3-ketjuista ketjupurkulaitetta hammasrataskoneikolla, missä on neljä moottoria joten voimaa riittää, toteaa Ikäheimonen. Tuloksena syntyi pienessä tilassa kääntyvä ja ketterästi maastossa liikkuva hakeperä-

Hydraulisesti pakko-ohjattujen akseleiden kääntyville renkaille tarvittiin tilaa joten runkoon tehtiin erilaisia tasorakenteita.

Toplift valmistaa Joutsenon tehtaallaan hakevaunut ja kuormakorit juuri asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi. Kuvassa Kuljetus Poussan vaunu valmiina luovutukseen marraskuussa 2016.

Hydraulisen VSE -pakko-ohjausjärjestelmän koneikko on sijoitettu vaunun rungon alapuolelle hyvään suojaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Akseleiden ohjaus tapahtuu kätevästi kauko-ohjauksella joten tiukoissa paikoissa apumies voi ohataja akseleiden kulkua vieressä seisten.

vaunu. - Ohjaavien akseleiden sijoittelun ansiosta ne jakavat painon hyvin eikä akselikuormasta tule niin takapainoista. Vaunun tilavuus on 96 kuutiota, sen tappimassa on 2620 kg, telimassa 7980 kg, kokonaismassa 10600 kg ja yhdistelmälle jäi kantavuutta 31400 kiloa, luettelee Ikäheimonen.

Kuljetuksia hoidetaan hakkeesta Hedbergiin

Kuljetus Poussa Kangasalta on monipuolinen kuljetusalan logistiikkaosaaja, joka operoi koko Suomen alueella ja Euroopassakin. - Tällä hetkellä meillä on puolen tusinaa kuorma-autoa sekä laajasti erilaista perävaunu- ja lavettikalustoa, joista löytyy ratkaisu monenlaisiin kuljetustarpeisiin. Hoidimme hiljattain esimerkiksi Sami Hedbergin jäähallikiertueen lattia- ja penkkirakenteiden roudauksen tapahtumapaikasta toiseen, kertoo uuden vuosituhannen alusta saakka kuljetusyrittäjänä toiminut Tommi Poussa. Vuoden 2016 lopulla kuljetus-

palvelut laajenivat myös metsäenergiapuolelle. - Ajamme metsähaketta puoliperävaunuyhdistelmällä Haketuspalvelu Pesonen Oy:n hakkureiden alta lämpölaitoksille. Viime ajat yhdistelmämme on operoinut aivan pohjoisessa Kittilästä käsin ja ensi vuoden alkupuolella tullaan todennäköisesti Hämeenlinnaan mistä liikutaan Järvenpää-Jyväskylä akselilla, kertoo Poussa. Perävaunuksi metsähakkeen ajoon Poussa tilasi uuden Topliftin valmistaman 3-akselisen puoliperävaunun hydraulisesti pakko-ohjattavilla akseleilla. - Halusimme laadukkaan kotimaisen vaunun mikä on ketterä ja maastokykyinen. Valintaan olemme olleet kaikin puolin erittäin tyytyväisiä, ilmoittaa Poussa.

Hydraulinen pakkoohjaus korvaamaton apu metsässä liikkuessa

Tavoitimme marraskuun lopulla Kuljetus Poussan hakeyhdistelmän ratista Matti Kormanon, joka on ajanut sillä uudesta saakka:

KULJETUS 107

Viime ajat Kuljetus Poussan hakeyhdistelmä on operoinut aivan pohjoisessa Kittilästä käsin. Haketta ajetaan Levin, Ylläksen, Kolarin ja Sodankylän lämpölaitoksiin sekä Kevitsan kaivoksen laitokseen.

Marraskuun lopulla pohjoisessa oli jo talviset maisemat ja kaamos laskeutunut, joten hyville työvaloille on käyttöä keskellä päivääkin.

- Täällä pohjoisessa on tullut lunta viime päivinä oikein kunnolla joten maisemat ovat talviset. Haketus tapahtuu pääasiassa väliterminaaleissa joista haketta ajetaan Levin, Ylläksen, Kolarin ja Sodankylän lämpölaitoksiin sekä Kevitsan kaivoksen laitokseen. Veturina on nousutelinen Volvo FH 460 singlepyörillä. - Näin talvisissa olosuhteissa tällä pärjää hyvin mutta oikein pehmeillä on hastavampaa, kommentoi Kormano. Topliftin perävaunun hydrau-

lisesti pakko-ohjatuista akseleista Kornamolla on pelkästään hyviä kokemuksia: - Kun hydrauliseen ohjaukseen tottuu niin ei kai tässä enää ilman tulisi edes toimeen. Vaunun kanssa liikkuminen tiukoissa paikoissa on todella paljon helpompaa kuin kiinteäakselisella vaunulla. Ja jos metsäautotie on oikein haastava niin hakkurikuljettaja voi kävellä vaunun vierellä ja ohjata pyöriä sentin tarkkuudella niin että tiukasta paikasta päästään läpi. Hydraulinen ohjaus tuo varmuutta teke-

miseen, vähentää ojaan lipeämisen riskiä ja tehostaa näin ollen koko haketusketjun logistiikkaa. Myös Topliftin asiakaspalvelu saa Kormanolta kiitosta. - Ensinnäkin vaunu on pelannut teknisesti erittäin luotettavasti mutta jos jotain pientä ongelmaa on ilmennyt niin Topliftilta saa neuvoa ja apua heti kun sitä tarvii - myös varaosapalvelu pelaa loistavasti. Ikäheimosen Jannelle kun soittaa koska tahansa niin asiat järjestyy ja hänellä on aikaa jutella vaikka johtaa tehdasta, kiittelee Kormano.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ratkaisut metsäalan kuljetustarpeisiin

PIRKKALA 040 578 8669 / Tuomas 040 569 2927 / Sami 040 582 4516 / Miika Teollisuustie 22, Pirkkala etunimi@niemikorpi.com

OULU Moreenikuja 2, 90630 Oulu 040 7344 310 / Jouni

KOKKOLA Isotanhu 2, 67600 Kokkola 0400 681 008

TURKU Verstaskatu 1, 20360 Turku 0400 263 860 / Pentti

Meiltä uudet ja käytetyt hyötyajoneuvot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 109

ATT-Forest Oy otti käyttöön toukokuussa uuden Siimet -lavetin koneiden liikkumisen tehostamiseksi työmaalta toiselle - tyylikkään yhdistelmän veturina on Scania R620 6x4.

Lavetti tehty juuri käyttötarpeeseen

A

TT-Forest Oy tekee metsä- ja kaivinkoneurakointia Kanta-Hämeen alueella kymmenellä metsäkoneella ja kahdella kaivukoneella. Toukokuussa 2017 otettiin käyttöön uusi Siimet -lavetti koneiden liikkumisen tehostamiseksi työmaalta toiselle.

ATT-Forest Oy urakoi puuta Metsä Groupille pääasiassa Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan alueilla neljällä harvesterilla, kuudella ajokoneella sekä yhdellä aliurakoitsijan koneella. Lisäksi tehdään maanmuokkausta ym. kahdella kaivukoneella. - Meidän oma metsäkonekanta muodostuu yhdeksästä John Deerestä ja yhdestä Logsetista. Siirrot on aiemmin hoidettu Sisu ritiläautolla vuosimallia 2004,

mikä tuli meille uutena. Hyvin palvelleessa autossa on nyt mittarissa yli 700 000 km ja se toimii uuden lavetin tulon myötä ruuhkahuippujen purussa, kertoo ATT-Forest Oy:n Timo Nieminen.

Metsäkoneet kasvaneet

Metsäkoneiden kehitys on johtanut siihen että ne ovat kasvaneet koko ajan kooltaan suuremmiksi. - Siitä syystä halusimme siirtyä puoliperävaunulavettiin, millä ei tule ongelmia akselipainojen eikä koneiden korkeuksien kanssa. Meidän isoimmat ajokoneet John Deere 1510E ja Logset 8F jäivät vanhalla ritiläautolla liian korkeiksi eivätkä ne sopineet esimerkiksi moottoritien 4,4 m korkeista silloista. Nyt uudella lavetilla päästään liikkumaan niistäkin, toteaa Nieminen.

Lavetin matala rakenne mahdollistaa suurimpienkin metsäkoneiden kuljetukset niin että korkeuden kanssa ei tule ongelmia. Myös akselipainot pysyvät hallinnassa.

ATT-Forest kuljettaa omien koneiden lisäksi jonkin verran myös muiden urakoitsijoiden kalustoa. - Kävin viime keväänä kelirikon aikaan liikennelupakurssin. Aina välillä ehtii siirtämään muidenkin koneita; metsäkoneiden lisäksi kuljetamme mm. maansiirtokoneita ja porakalustoa.

Kotimaista laatua juuri tarpeisiin räätälöitynä

Lavetin valmistajan valintaa ei ATT-Forestilla edes mietitty. - Halusimme että lavetista tulee juuri tarpeisiimme tehty ilman kompromisseja. Kotimaisena valmistajana Siimet ymmärtää paikalliset kuljetusolosuhteet ja ottaa ne huomioon jo runkorakenteista lähtien. Meille tuli hydraulisesti jatkettava runko joten kuljetuspituuden voi täsmätä juuri koneen koon mukaan. Ja koneen kiinnittäminen tapahtuu turvallisesti ja helposti neljällä automaattikiristäjällä, mitkä ovat näissä hommissa maailman parhaat laitteet, ilmoittaa Nieminen. ATT-Forestin lavetissa molemmat akselit on hydraulisesti pakko-ohjatut Tridecin järjestelmällä, mikä mahdollistaa liikkumisen tosi tiukoissakin paikoissa sekä pienen kääntösäteen. - Esimerkiksi pari päivää siirtäessämme asiakkaan suuntaporakalustoa peruuttelimme todella mutkaista radan huoltotietä puoli kilometriä, mikä on helppoa kun tiukimmissa paikoissa apukuski voi käännellä akseleita kauko-ohjauksella niiden vierellä, sanoo Nieminen.

Lavetin hydraulisesti jatkettava runko mahdollistaa kuljetuspituuden täsmäämisen juuri koneen koon mukaan. Kuormansidonta tapahtuu luotettavasti ja helposti neljällä automaattikiristimellä.

ATT-Forestin 2-akselisessa lavetissa molemmat akselit on hydraulisesti pakko-ohjatut Tridecin järjestelmällä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

110 KULJETUS

Globaali puutavaranosturimarkkina vahvassa vedossa

Puutavara-autoihin valitaan yhä järeämpiä nostureita ja Z-mallin suosio kasvaa edelleen - kuvassa uusi LOGLIFT 140Z.

M

etsäteollisuuden hyvä noste ja kierrätyksen lisääntyminen ovat siivittäneet LOGLIFT- ja JONSERED -nostureiden myynnin vahvaan kasvuun globaaleilla markkinoilla. Myös Suomessa nosturikauppaa tehdään hyvää tahtia. Hiab siirsi pari vuotta sitten puutavara- ja kierrätysnostureiden tuotannon uuteen tehtaaseen Puolan Stargardiin. - Uusi edistyksellinen tuotanto on saatu toimimaan tehok-

kaasti ja nostureiden laatutaso on noussut entisestäänkin, mikä näkyy esimerkiksi pintakäsittelyssä. Maailmanlaajuinen nostureiden kova kysyntä on nostanut tuotantomäärät korkealle tasolle, mikä on pidentänyt toimitusaikoja mutta pystymme silti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin niin että uuden nosturin saa kohtuullisen nopeasti, kertoo myyntipäällikkö Jani Koskinen ja jatkaa: - Euroopan alueella LOGLIFT- ja JONSERED -nostureiden myynti on ollut erityisen vilkasta Ruotsissa ja Saksassa,

missä molemmissa markkinat vetävät samalla kun Hiab on kasvattanut merkittävästi markkinaosuuttaan. Myös mm. Ranskassa, UK:n alueella ja Benelux maissa nostureita myydään hyvin. Suomessa konaismarkkina on pysynyt pari viime vuotta samalla melko hyvällä tasolla ja Hiab on pitänyt asemansa kovassa kilpailussa.

Kierrätysnostureiden markkina kasvussa

Puutavaranostureiden ohella kierrätysnostureiden kysyntä kasvaa koko ajan Euroopassa.

Hiabin Raision pisteessä asennetaan uusia LOGLIFT- ja JONSERED -nostureita hyvää tahtia; aluemyyntipäällikkö Janna Wolin ja myyntipäällikkö Jani Koskinen esittelevät uuteen hakkuriautoon tulevaa LOGLIFT 118S -ohjaamonosturia.

- Meillä on tarjota kierrätyskäyttöön mm. uudet JONSERED 1250 RZ ja 1500 RZ; lisäksi muitakin uusia malleja ja viisaita ohjausjärjestelmiä tullaan esittelemään lähitulevaisuudessa. Kierrätysnostureissa turvallisuusvaatimukset nousevat koko ajan - Hiab pystyy hyödyntämään siinä kehityksessä kappaletavaranosturipuolensa vankkaa osaamista, sanoo Koskinen.

Kaukomarkkinat vahvassa vedossa

LOGLIFT- ja JONSERED -nosturit ovat tunnettuja brändejä ympäri maailmaa. - Japani on tällä hetkellä yksi merkittävimpiä puutavaranostureiden markkinoita. Puun käyttöä lisätään maassa voimakkaasti energiantuotossa ja muutenkin puulla on kova kysyntä, joten tuontipuunkin määrät ovat kasvaneet paljon. Japaniin myydään pääasiassa pienempiä 6-10 tonnimetrin nosturimalleja mutta myös isompiakin menee ja ohjaamoiden suosio kasvaa yhdessä sähköohjauksen kanssa. Suurin sallittu kuljetuskorkeus on yleisillä teillä 3,8 metriä mikä asettaa omat rajoitteensa yhdistelmän rakenteisiin. Japanissa uusi tekniikkaa kiinnostaa joten olemme toimittaneet sinne myös ensimmäisen nosturin HiVision ohjauksella, sanoo Koskinen. Venäjällä on tunnetusti valtavat metsävarannot mutta viime vuodet puutavaranosturikauppa on ollut vaisua.

- Kuluneen vuoden aikana Venäjä on kuitenkin näyttänyt piristymisen merkkejä ja kauppaa on päästy tekemään kuten esimerkiksi saamamme 38 kappaleen LOGLIFT-nosturin kertatilaus, Koskinen toteaa. Atlantin toisella puolella Hiab tekee töitä niin Pohjois- kuin Etelä-Amerikankin puutavaranosturimakkinoilla. - Pohjois-Amerikassa on rakennettu uusia pohjia ja tehty tuotteita tunnetuksi. Tie on pitkä mutta kantaa varmasti jossain vaiheessa hedelmää. Etelä-Amerikassa Mexikossa on myyty nostureita mukavasti ja Hiabin elokuussa 2017 tekemä nosturivalmistaja Argosin osto avaa aivan uusia mahdollisuuksia Brasilian markkinoille, tuumii Koskinen. Myös Uusi-Seelanti on ollut tänä vuonna Hiabille hyvä puutavaranosturimarkkina. - Siellä kasvaa paljon mm. laadukasta mäntyä mitä korjataan lähinnä vientimarkkinoiden tarpeisiin CTL-menetelmällä joten autonostureitakin tarvitaan, sanoo Koskinen.

Suomessa myydään järempiä nostureita - Z-malli todella suosittu

Suomen nosturimarkkinoilla ollaan eletty melko tasaisia aikoja. - Uusien nostureiden myyntimäärät eivät ole huipputasolla mutta eivät aivan alhaisetkaan. LOGLIFT- ja JONSERED -nos-


METSÄALAN AMMATTILEHTI tureilla on vankka käyttäjäkunta vaikka kilpailu on täällä ehkä kovinta maailmassa. Nosturikaupassa ratkaisevassa roolissa oleva vaihtonostureiden kauppa on onneksi käynyt myös hyvin, analysoi Koskinen. Puutavara-autoihin valitaan yhä järeämpiä nostureita, minkä taustalla on muutama vuosi sitten tehty kokonaispainojen korotus ja sitä kautta lisääntyneet kuormausmäärät sekä puun käytön lisääntyminen metsäteollisuuden kasvattaessa volyymeitaan. Myös juniin ja terminaaleihin ajetaan puuta entistä enemmän, joten nostureista pitää löytyä voimaa ja kestävyyttä kovassa käytössä. - Kasvaneen kuormatilan tarve näkyy siinä että yhä useampi valitsee autoonsa Z-mallin nosturin. Kysytyimmät mallimme ovatkin tällä hetkellä 14 ja 15 tonnimetrin Z-nosturit. Myös sähköohjauksen suosio kasvaa ja lisäksi meillä on tarjota myös hydraulinen esiohjaus perinteisten mekaanisten vipuohjausten rinnalla. Ohjaamovaihtoehtona on Hiabin oman HiCab -ohjaamon lisäksi ruotsalainen XCab -ohjaamo, ilmoittaa aluemyyntipäällikkö Janna Wolin, jonka lisäksi Suomen myynnistä vastaavat Mika Kalliosaari, Hannu Iivanainen ja Riku Sillman. LOGLIFT- ja JONSERED -nostureiden huoltopalveluita on vahvistettu entisestään eri puolilla maata.

- Uudet sopimushuoltopisteet on avattu Hämeenlinnaan, Kangasalle ja Naarajärvelle. Hiabin omiin pisteisiin Raisioon ja Vuosaareen on palkattu lisää asennuspuolen osaajia, kertoo Wolin. Markkinointipuolella tärkein tapahtuma vuonna 2018 on perinteinen Puunkuormaajakiertue, mikä starttaa matkaan keväällä ja päättyy syyskuun alussa Finn Metko 2018 -näyttelyssä käytävään finaaliin. - Toivomme alkukilpailuihin taas noin tuhatta osallistujaa ja nopeimmat kuormaajat sekä tällä kertaa myös naiset ratkaisevat mestaruudet FinnMetkossa, sanoo Wolin.

Hiab tänään

KULJETUS 111

Japani on tällä hetkellä yksi merkittävimpiä puutavaranostureiden markkinoita - maahan toimitettiin hiljattain myös ensimmäinen HiVision ohjauksella varustettu LOGLIFT 118S.

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden toimittaja. Asiakastyytyväisyys on yritykselle aina etusijalla. Tuotevalikoimaan kuuluvat HIAB-kuormausnosturit, JONSERED-kierrätys- ja puutavaranosturit, LOGLIFT -puutavaranosturit, MULTILIFT -vaihtolavalaitteet, MOFFETT -ajoneuvotrukit sekä DEL-, WALTCO- ja ZEPRO-takalaitanostimet. Hiab on osa Cargotec -konsernia.

Kaukomaista myös Uusi-Seelanti on ollut tänä vuonna Hiabille hyvä puutavaranosturimarkkina; kuvassa Jonsered -avonosturi tyypillisessä paikallisessa tukkirekassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

112 KULJETUS

Nosturiohjaamoon tuli Brigaden 5” tuuman näyttö, minkä asennus onnistui hyvään paikkaan nosturivaakanäytön yläpuolella.

Kamerajärjestelmä puutavara-autoon

L

aadukkaiden englantilaisten Brigade -kamerajärjestelmien maahantuoja ja myyjä Suomen Elektrolind Oy toteutti Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n Sisu -puutavarayhdistelmään turvallisuutta ja työskentelytehoa parantavan viisaan kamerakokonaisuuden.

Haastavaan puutavara-autokäyttöön tarkoitettu viiden kameran järjestelmä toteutettiin Brigaden vakiokomponenteilla. - Asiakas halusi kaksi erillistä näyttöä joten autoon asennettiin 7” tuuman kosketusnäyttö mihin saadaan kuvaa kolmesta kamerasta (haluttaessa kameroiden kuva saadaan myös ajoneuvon olemassa olevaan omaan näyt-

töön) ja nosturiohjaamoon tuli 5” näyttö minkä asennus onnistui hyvään paikkaan nosturivaakanäytön yläpuolle. Kuormaamistyöskentelyä tehostamaan nosturin puomiin tuli kompakti pyöreän mallinen kamera missä on linssin mekaaninen säätömahdollisuus sekä IR-ledeillä toteutettu hyvä pimeännäkö. Toinen nosturin kamera asennettiin pääpilarissa olevaan telineeseen näyttämään taakse perävaunuun ja ympäröivään alueeseen - automaattisella sulkijaläpällä varustetusta kamerasta on erityistä hyötyä linkkuun peruutettassa jolloin se näyttää auton ja perävaunun välisen alueen. Perävaunun kytkentää helpottamaan autoon asennettiin vetokidan viereen sulkijaläpällinen kamera ja perävaunun takapalk-

Kuormaamistyöskentelyä tehostamaan Loglift nosturin puomiin tuli kompakti pyöreän mallinen kamera missä on linssin mekaaninen säätömahdollisuus sekä IR-ledeillä toteutettu hyvä pimeännäkö.

kiin tuli samanlainen varsinaiseksi peruutuskameraksi. Viides kamera on tuulilasin sisäpuolella; se kuvaa eteenpäin ajo-alueella ja tallentaa liikenteen tapahtumat yli 40 päivän ajalta Brigaden tallentimeen tarjoten kuljettajalle oikeusturvaa mahdollisissa onnettomuus- tai riitatilanteissa. Kun tallennustila täyttyy alkaa laite tallentamaan automaattisesti yli vanhemmasta päästä, kertoo Miikka Laamanen Suomen Elektrolind Oy:n myynnistä. Kahden näytön ja viiden kameran mahantuojan ohjeiden mukaan tehty asennustyö vei ammattilaisilta työpäivän. - Kaapelointi tehtiin Brigaden suojatuilla vakiokaapeleilla jolloin liitokset kestävät varmasti kovassa käytössä kosteutta, suolaa, öljyä ym. Kaapelit saatiin

Suomen Elektrolind Oy:n myyjä Miikka Laamanen (oik.) kuunteli tarkalla korvalla Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n kuljettajan Jukka Perämäen toiveita laadukkaan kamerajärjestelmän toteutuksessa.

vedettyä hyvistä paikoista yhdistelmän valmiiden johdotusten mukaisesti, sanoo Laamanen. Kokonaisuudesta tuli niin onnistunut että mikäli puutavaraautoyhdistelmän valmiiksi suun-

niteltu kamerajärjestelmä kiinnostaa niin kannattaa soittaa numeroon 045 840 9143. - Ja toki voimme räätälöidä järjestelmää juuri tarpeidesi mukaan, ilmoittaa Laamanen.

Toinen nosturin kamera asennettiin pääpilarissa olevaan telineeseen näyttämään taakse perävaunuun ja ympäröivään alueeseen - automaattisella sulkijaläpällä varustetusta kamerasta on erityistä hyötyä linkkuun peruutettassa jolloin se näyttää auton ja perävaunun välisen alueen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 113

Auton ohjaamoon asennettiin Brigaden 7” tuuman näyttö mihin saadaan kuvaa kolmesta kamerasta.

Perävaunun kytkentää helpottamaan autoon asennettiin vetokidan viereen sulkijaläpällinen kamera.

Perävaunun takapalkkiin kiinnitettiin sulkijaläpällinen kamera varsinaiseksi peruutuskameraksi.

Myös auton tuulilasin sisäpuolella on kamera; se kuvaa eteenpäin ajo-alueella ja tallentaa liikenteen tapahtumat Brigaden tallentimeen.

Kaapelointi tehtiin Brigaden suojatuilla vakiokaapeleilla jolloin liitokset kestävät varmasti.

Suomen Elektrolind Oy toteutti Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n Sisu -puutavarayhdistelmään turvallisuutta ja työskentelytehoa parantavan viisaan kamerakokonaisuuden. Autolla operoidaan usein pääkaupunkiseudun alueella taajamissa tonttihakkuilla ym. missä liikkuu paljon ihmisiä joten kuljettajan tulee nähdä mahdollisimman hyvin ympärilleen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

114 KULJETUS

Jatkossa kaksi JiiPeetä Joensuussa:

Jyrki Porokka vahvistamaan Porokka Invest Oy:n tiimiä

Joensuussa puutavarakuljetusten ammattilaisia palvelee kalustoasioissa jatkossa kaksi JiiPeetä: Jouni (vas.) ja Jyrki Porokka.

P

orokka Invest Oy ostaa ja myy käytettyä kalustoa Salpakadulla Joensuussa. Porokan Jouni sai loppusyksystä rinnalleen uuden myyntimiehen, veljenpoikansa Jyrki Porokan. Nyt kauppaa siis käydään kahden JiiPeen voimin. Jouni Porokka on puutavaranosturimyynnin pioneeri Suomessa. Mr Foresteri on tehnyt nosturikauppaa jo 1980-luvun alusta saakka - nykyisin mies

keskittyy pääasiassa käytetyn kaluston ostoon ja myyntiin Salpakadulla Joensuussa. - Meillä on kattava varasto erilaista käytettyä, pääasiassa puutavarakuljetuksiin liittyvää kalustoa ja lisälaitteita. Totta kai nosturit näyttelevät suurta roolia tänäkin päivänä - kunnostamme, korjaamme ja puramme eri merkkisiä nostureita, joten niin koko nostureita kuin myös kaikenlaisia varaosia löytyy paljon, kertoo Jouni Porokka. Pelkästään nosturipuoleen ei olla kuitenkaan keskitytty.

- Valikoimamme on laaja, aina yksittäisistä varaosista kokonaisiin puutavarayhdistelmiin. Käytetyt kuorma-autot, puutavaraperävaunut, pankot ja lisälaitteet saat meiltä nopeasti ja varmasti kilpailukykyiseen hintaan. Alati vaihtuvaan valikoimaan voit käydä tutustumassa kotisivuillamme www.porokka.fi, vinkkaa Jouni. Myös purkuosia löytyy suoraan varastosta paljon. - Purkuosia meillä löytyy runsaasti sylintereistä puomeihin, kouriin ja hytteihin. Jos on jotain

osaa vailla niin kannattaa olla yhteyksissä, meiltä se saattaa löytyä, Porokka toteaa. Lisälaitepuolella Porokka Invest Oy tarjoaa alan muun muassa Nordchain (ent. Gunnebo) -ketjuja sekä kuorma-autojen suodattimia. Valikoima tuolla puolella kasvaa tasaiseen tahtiin tulevaisuudessa.

Veljenpoika Jyrki mukaan toimintaan

Porokka Invest Oy on parivuotisen toimintansa aikana kasvanut tasaisesti ja loppuke-

sästä tuli tarve laajentaa toimintaa myös henkilökunnan osalta. - Kaluston määrä ja toimintamme kasvaa koko ajan. Tämän vuoksi tarve lisähenkilökunnan palkkaamiselle tuli ja kun veljenpoikani Jyrki Porokka osoitti kiinnostusta lähteä mukaan myynti- ja asennushommiin niin paikka oli nopeasti täytetty. Aikaisemmin asiakkaita on palvellut yksi JP, mutta nyt Jyrkin myötä JP:täkin on kaksin kappalein, naurahtaa Jouni. Pitkään alalla toiminut ja vahvasti erilaisiin luottamustehtä-

Nosturit näyttelevät suurta roolia Porokka Investin toiminnassa - Salpakadulla kunnostetaan, korjataan ja puretaan eri merkkisiä nostureita myytäväksi konaisina tai varaosina.


METSÄALAN AMMATTILEHTI viin - niin yrittäjien järjestöissä kuin kunnallispolitiikassa, erikoistunut Jouni on tyytyväinen saadessaan Jyrkin mukaan: - Totta kai sitä miettii jo myös yrityksen jatkuvuutta pitkälle tulevaisuuteen ja Jyrkillä on yrittäjähenkinen asenne sekä kyky tehdä myyntityötä, joten olen erittäin tyytyväinen. Lisäksi Jyrkillä on pitkä kokemus puunajosta ja sitä kautta hän tuntee koneet sekä laitteet ja alan tarpeet läpikohtaisin eikä sormi mene suuhun missään kohtaa. Myyntipuolen vastuuta siirretään pikkuhiljaa hänelle, mutta Jyrki tuo myös erittäin arvokasta osaamista purku- ja kunnostuspuolelle.

”Vanhaan ei kannata aina uutta laittaa”

Jyrki Porokka on koko ikänsä puuhannut puutavara-autojen parissa eikä myyntityökään ole miehelle kovinkaan uutta purku- ja kunnostustöitä on tehty jo nuoresta pojasta saakka. Loppusyksystä Jyrki aloitti purku-, kunnostus- ja myyntihommat Porokka Investillä. - Tämä on sellainen työ, joka sopii minulle hyvin. Saa ruuvata ja korjata kalustoa sekä koittaa myydä sitä eteenpäin asiakkaille. Uskon, että omasta urasta puutavara-autoyrittäjänä on paljon hyötyä tässä työssä sillä tunnen paljon varsinkin uutta nuorempaa kuljettajakuntaa sekä osaan mukautua asiakkaiden tarpeisiin omien kokemuksien kautta. Sitä on vuosien varrella päässyt korjaamaan ja kunnostamaan omia autoja, nostureita ja perävaunuja joten ne ovat tulleet hyvin tutuiksi. Saan usein soittoja tutuilta yrittäjiltä, joissa yhdessä mietitään ratkaisumalleja kun jotain korjattavaa kalustossa ilmenee, kertoo Jyrki Porokka.

Yrittäjähenkisyys näkyy heti Jyrkin otteissa, sillä Salpakadun hallissa valot palaa usein pitkälle yömyöhään. - Tämä on mielenkiintoista hommaa ja tykkään siitä todella. Meillä on paljon erilaista, hyväkuntoista kalustoa tarjolla ja uskon, että Jounin kanssa muodostamme hyvän tiimin tulevaisuudessa tälle alalle. Minun lisäksi loppuvuodesta meillä aloitti myös yksi uusi asentaja, joten myytävää kalustoa tulee jatkuvasti lisää tarjolle. Jyrki Porokka uskoo käytettyjen osien ja kaluston tulevaisuuteen Suomessa. - Varsinkin kunnostetut varaosat ovat haluttua tavaraa tänä päivänä. Uusien varaosien hinnat ovat kuljetusyrittäjän näkökulmasta älyttömän korkeita ja sitä kautta purkuosien kysyntä kasvaa koko ajan. Fakta on kuitenkin se, että vanhaan kalustoon ei aina kannata uutta varaosaa laittaa jo pelkästään kustannussyistä. Meiltä asiakas saa laadukkaat ja toimivat kunnostetut varaosat järkevällä hinnalla, Jyrki lupaa. Käytetyn kaluston myynti on myös omanlaista kierrätystä. - Kyllä, myös sitäkin tämä on. Usein kalusto kiertää Suomessa pariin kertaan yrittäjältä toiselle ja lisäksi kalustoa lähtee jatkokierrätykseen mm. Venäjän markkinoille, jonne teemme kauppaa lähes päivittäin. Oli kalustotarpeesi minkälainen tahansa, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä - meillä palvelu pelaa, päättää Jyrki Porokka.

KULJETUS 115

www.porokka.fi

JP:LTÄ SALPAKADULTA JOENSUUSTA!

VOLVO FH16 550 -05 Nosturi JONSERED1020 1-jatk -06 hintaan 8.500€ Hinta ilman nosturia: 21.500€ Auto ja nosturi yhteishintaan: 30.000€

VOLVO FH13 -13 690 000 tkm, kuorma-autoalusta, mek. vaihteisto Hinta: 39.900€ + Energiapuulaidat 4.500€

MYÖS VUOKRATTAVANA!

VOLVO FH16 700 -12 VOLVO FL12 Exte alupankot, mahdollisuus myös myydä yhdessä Volvo tienhoitovarustuksella nosturin ja pv:n kanssa Hinta: 39.500€ Hinta:

-98 9.800€

NYT ERIKOISHINTAAN!

SISU E525 -97 SISU E14M 8x2 Puuauto, nosturi Kesla Foresteri 2010 sis. hintaan! AUTO & NOSTURI ERIKOISHINTAAN 15.500€ Hinta: + Perävaunu 5.000€

JYKI 4-AKS JATKETTVA PUUTAVARAPV -98 Hinta: 7.500€

KESLA FORESTERI 2010T Hinta:

-97 15.500€

-13 37.500€

KUUKAUDEN TUOTE! Nosturin askelma H. 375 € + alv.

KESLA FORESTERI 2009 TH -10 Kunnostettu/maalattu, huom! uusi koura mukaan Hinta: 24.900€

KESLA 2110 T vm. 2015 ” kuin uusi” -vaaka, rasvari koura -2V/ 2P Hinta 43.500€ Porokka Investin pihalta löytyy käytettyjä puutavarayhdistelmiä, kuorma-autoja ja perävaunuja - kannattaa käydä katsomassa.

UUDET KOURAT JA KÄÄNTÄJÄT ERIKOISHINNOIN!

VARASTO MYYDÄÄN NYT SOPIVASTI. MYÖS NOSTUREIDEN PURKUOSIA mm. VAAKARIIPUKKEITA KYSY UUSIA / KÄYTETTYJÄ PANKKOJA! MEILTÄ NYT MYÖS GUNNEBO-KETJUT. Kysy myös rahoitusta ja muita ehtoja. Yli 35 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko puualan parhaaksi!

Salpakatu 12, 80100 Joensuu Laajasta varustevalikoimasta löytyy mm. nostureiden kourat, puutavarapankot, kuormaautoketjut ja paljon muuta kilpailukykyiseen hintaan.

Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi

Jyrki Porokka 050 546 4875 jyrki@porokka.fi


114 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 117

Ikano Bankin leasing-myyntitiimi yhdessä uuden leasing-asiakaspalvelun kanssa Espoon Leppävaaran toimistolla.

Joustavaa rahoituspalvelua PK-yrityksille

T

uoreet tilastot antavat positiivisen kokonaiskuvan Suomen teollisuuden tilasta. Tammi-lokakuun aikana tilausten määrät ovat kasvaneet yli 14 prosentilla edellisvuodesta.

Suurten toimijoiden menestyksen siivittämänä myös pienten ja keskisuurten yritysten tilauskannat ovat kasvaneet ja yritysten investointihalukkuus on noussut. Mutta millaiselta PK -sektorin tila näyttää alaa rahoittavan silmissä? - Jos indikaattorina käytetään uusien leasing- ja rahoitussopimusten määrää, niin erittäin hyvältä, sanoo kasvuyritysten investointeja laaja-alaisesti rahoittavan Ikano Bankin myyntijohtaja Toni Halme. Halmeen työnantaja on Ikano Bank AB (julk.), Suomen sivuliike, joka työllistää tällä hetkellä 20 henkilöä. Ikano on lähtöisin samasta konsernista kuin IKEA ja tarjoaa pankki- ja rahoituspalveluita yhteensä kymmenessä Euroopan maassa. Ikano Bankin Suomessa tarjoamat ra-

hoitusratkaisut ovat saaneet hyvän vastaanoton sekä yksityisettä yritysasiakkaiden keskuudessa. Pankki on saanut runsaasti uusia asiakkuuksia etenkin kone- ja kuljetusyritysten puolelta. Talouden tyhjäkäyntivaihe näyttäisi olevan takanapäin. Uusien sopimusten määrät ovat kasvaneet kolminkertaisiksi viime vuodesta. Yrityspuolella uudet volyymit ovat tulleet suurilta osin kuljetuslogistiikasta ja rakennuspuolelta. Halmeen mukaa suomalaisten yritysten maksukyky on hyvällä pohjalla ja investoinnit järkeviä sekä hyvin ennalta suunniteltuja. Hyvät kokemukset mm. kuljetusalan toimijoiden keskuudesta ovat tuoneet Ikano Bankin rahoituspalveluille kysyntää myös muilta toimialoilta. - Olemme kaavailleet tuovamme rahoitusratkaisumme myös valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Kysyntää on ja meillä on alan osaamista, joten uskon että joustavat ratkaisumme löytävät teollisuuden toimijoiden keskuudesta hyvän jalansijan, Halme kertoo.

la. Meiltä löytyy usein valmis ja kustannustehokas vaihtoehto ja halua olla mukana yrityksen kasvussa, Halme kertoo Ikano Bankin toiminnasta.

Palvelukeskus Suomeen

Ikano Bank AB:n myyntijohtaja Toni Halme ja markkinointipäällikkö Anna-Leena Hakuli ovat iloisia yhtiön hyvästä kehityksestä Suomessa.

Rahoitukset ja leasingit kaikkiin tarpeisiin

Ikano Bank tarjoaa rahoitusja leasingtuotteita moniin eri käyttötarkoituksiin. - Rahoitamme investointeja 1000 eurosta ylöspäin. Ihmisläheinen palvelumallimme helpottaa asiakkaiden lähestymistä.

Usein yritysten investointikynnys madaltuu, kun pääsemme kertomaan tuotteistamme ja palveluistamme. Toisinaan yrityksen kasvu voi hidastua jonkin pienen hankkeen tai tuotantovälineen rahoitukseen, jota ei välttämättä edes haluta rahoittaa perinteiseen tapaan yrityslainal-

Hyvästä kasvusta johtuen Ikano Bank on päättänyt perustaa suomalaisia yritysasiakkaita palvelevan asiakaspalvelutiimin Espooseen. Vielä toistaiseksi asiakkaita palvellaan pääasiassa Ruotsin Malmöstä käsin, mutta uusi tiimi on rekrytoitu ja toiminta siirtyy Suomeen vaiheittain vuoden 2018 alkupuoliskolla. Muutoksen jälkeen Ikano Bankin Suomen myynti ja asiakaspalvelu ovat samoissa tiloissa mikä tehostaa toimintaa kaikilla tasoilla. - Paikallisella palvelulla pystymme myös vahvistamaan suomalaisen talouselämän tuntemustamme entisestään ja tarjoamaan yrityksille ja yrittäjille kasvumahdollisuuksia luovia rahoitusmalleja, Halme lisää.

TULOKSENTEON TYÖKALUJA

T HIGH

T

K

Palveluverkosto 28 toimipisteessä kautta maan. Olemme myös Facebookissa! renault-trucks.fi

C

D

Instagram: renaulttruckssuomi

D

Master


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

118 KULJETUS

KULJE TUS 103 KULJETUS

UPMkokonaisuudessaan Tervasaaren tehdasalueelle Cranab Fassin omistukseen

Antti Wetteri PowerValkeakoskelle Oy:n Uusi Ollikainen AdBlue -liuotuspiste toimitusjohtajaksi 1.1.2018

Yara laajentaa Air1 AdBlue W C

etteri Power Oy:n uutena toimitus- johtajana 1.1.2018 aloittaa Antti Ollikainen. Wetteri Power Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Håkan Kunnari jää eläkkeelle vuoden vaihteessa. Håkan uomen AdBlue Kunnari on johtanut yhtiötä -markkinoiden on vuodesta 2002, ja ennen ennustettu kasvatätä toiminut Keski-Pohjanvan. Pystyäkseen pitämään maalla Volvo jälleenmyyjän vahvan markkina-asemanpalveluksessa eri tehtävissa Yara tarvitsee Air1 Ad sä vuodesta 1980. Blue -tuotannolleen lisäkapasiteettia. Yara on Antti Ollikainen 43 v.päättäon toinyt rakentaa toisenOy:n AdBlue minut Wetteri Power tek-liuotuspisteen Harjavallan nisen palvelun johtajana vuodesrinnalle. Yaran kumppanita 2008 vastuualueenaan yritykna toimii Movere. sen jälkimarkkinatoiminta. Antilla on laaja osaaminen ja tunUusiWetteri liuotuspiste rakennetaan temus Powerin alueen Valkeakoskelle UPM Tervasaatoiminnasta ja toimijoista sekä ren tehdasalueella olevaan entimonipuoliset verkostot eri sidosseen sellun keittämöön. Liuoryhmien kanssa, jotka tukevat tuspisteWetteri palveleePower Itä-Suomen ja laajasti Oy:n toiSuur-Helsingin aluetta ja tuo minnan kehittämistä. Yaralle Uusi - Otanlogistiikkasäästöjä. toimitusjohtajan tehtäpiste sijaitsee 120innolla km päässä vät vastaan suurella ja on Viinikkalan kulutuskeskittyhienoa, että pääsen myötävaikutmästä, missä sijaitsee niin Nestamaan Wetteri Powerin toiminte, St1 kuin Teboil -yhtiöiden nan kasvuun ja menestykseen asemat. Pohjois-Suomen johtavana rasYaran AdBlue BusinessOlen Makaan kaluston toimijana. nagerHåkan Juha Sarlund kertoo, että ollut Kunnarin mukana laitteistoa rakennetaan parhailjohtamassa jo vuosia yrityksen laan ja tuotanto käynnistyy loptoimintaa ja hänen viitoittamalla puvuodesta tiellä on hyvä2013. jatkaa tästä eteenAir1AdBlue on Yaran valmispäin, toteaa Ollikainen. tama, korkealaatuinen urea-liu-

ranab siirtyy kokonaisuudessaan italialaisen nosturi- valmistaja Fassin omistukseen. Cranab siirtyi Fassin osaomistukseen jo vuonna 2013, mistä lähtien Fassi on lisännyt omistusosuuttaan vaiheittain.

-tuotantoaan Suomessa

S

Antti Ollikainen

Wetteri Power on osa suomalaista Wetteri Yhtiöt -autoliikekonsernia, joka toimii kahdeksalla paikkakunnalla seitsemässätoista pisteessä. Wetteri Yhtiöt työllistää noin 500 autoalan ammattilaista. - Tarjoamme Volvo ja Renault kuorma-autojen myynti-, huoltoja varaosapalvelut ja Volvo maan siirtokoneiden sekä Volvo linjaautojen huolto- ja varaosapalvelut. Tarjoamme kattavasti ja monipuolisesti myös kaikki raskaan kaluston rengaspalvelut. Palvelemme nopeasti ja joustavasti kaikkina vuorokauden aiSuomessa valmistettavaa Yaran koina. Sitoudumme korjaamoAir1 -lisäainetta on saatavilla käpalveluilla ja varaosalogistiikaltevissä 10 ja 30 litran kannuissa, la200 siihen, että asiakkaidemme litran tynnyreissä sekä 1000 autot koneet ovat tuottavassa litranjakonttisäiliöissä. Lisäksi Suomessa on jo 200alueemme hyvin vatyössä. Tarjoamme rusteltua huoltoasemaa, jotka kuljetusja koneyrittäjille kulmyyvät Air1 AdBlueta jakelumitjettajakoulutukset, huoltosopitarista. mukset ja erilaiset rahoitusratos. SenKehitämme avulla vähennetään raskaisut. palvelutuotkaiden dieselajoneuvojen typpiteitamme jatkuvasti vastaamaan oksidipäästöjä (NOx).tarpeita, Liuos tämän päivän yrittäjän ruiskutetaan ajoneuvon pakokertoo Ollikainen. kaasuvirtaan, missä siitä muo-

Hans Eliassonin osakkeiden hankkimisen myötä Fassi omistaa nyt kokonaisuudessaan Cranab-konsernin, johon kuuluvat yhtiöt Cranab, Vimek ja Bracke Forest. - Tavoitteemme on kehittää Cranabia nosturinvalmistajana laajentamalla yhtiön tuotevalikoimaa, johon lisätään kuormaautoon asennettavat puutavaraja kierrätysnosturit. Metsäkonenosturien jatkuva kehitys tulee entisestään parantamaan Cranabin vahvaa markkina-asemaa, sanoo Giovanni Fassi, Fassi -konsernin toimitusjohtaja. - Lisäksi yhdessä Slagkraftin, dostuu ammoniakkia. AmmoniVimekin ja Bracke Forestin akki reagoi pakokaasun sisältäkanssa pääsemme toteuttamaan mien typenoksidien kanssa, jolkunnianhimoiset kehityssuunniloin syntyy vaaratonta typpeä ja telmamme, Giovanni vettä. AdBlue-lisäainelisää. on kirkas Eliasson jättää paikkanja Hans tuoreena hajuton, erittäin sa Cranab-konsernin hallituksen puhdas urean vesiliuos (32,5%) puheenjohtajana hänen tilal-joka valmistetaanjaISO 22241 leen nouseemukaisesti. Giovanni Fassi. standardin -NOx-päästöt Olen ehdottomasti sitä mielovat haitallisia tä että Fassin omistuksessa sekä ihmisten terveydelle Craettä

ympäristölle. Yhdessä rikkidioksidin kanssa ne ovat happosateiden pääaiheuttajia ja edesauttavat otsonin muodostumista. NOx-päästöt lisäävät astman, allergioiden ja keuhkosairauksien riskiä. Lisäksi nämä päästöt aiheuttavat rehevöitymistä. Liikenteen lisäksi teollisuus aiheuttaa NOx-päästöjä.

peria. Tervasaaren paperikoneisiin on viime vuosina investoitu merkittävästi. UPM:n palveluksessa Tervasaaressa työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä. Lisäksi tehdasalueella toimii Billerud-Korsnäs Oy:n omistama paperikone sekä useita muita yrityksiä.

Kuvassa vasemmalta lukien AndersYara Strömgren, Eliasson, GioAir1Hans lyhyesti:

vanni Fassi ja Mats Ängquist. Movere lyhyesti:

Movere on kuljetuksiin ja tanabilla on edessään loistavat varavirtojen ohjaukseen keskittulevaisuudennäkymät. tynyt logistiikkayritys,Fassin joka suunnitelmana on, ettäjaCranab tuottaa myös laivausvaraskehittää, tuottaa ja myy nostutointisekä logistiikkaprosessireita, jotka tukevat ja täydentävät en suunnittelupalveluja. PäätoiFassin menestyksekästä, tällä mialoja ovat maatalous, rakenhetkellä kappaletavaranostureisnusaineteollisuus, kauppa sekä ta koostuvaa tuotevalikoimaa, metsäja kemianteollisuus. kertoo Hans Eliasson. FassiTervasaari on menestyvä nosturiUPM lyhyesti: valmistaja, jonka pääkonttori UPM Tervasaari on nykyaisijaitseejaBergamossa, Pohjoiskainen tehokas tehdaskokoItaliassa. Yhtiö aloitti toimintannaisuus Valkeakoskella. UPM sa nosturien asentamisella kuor-Tervasaaren kahdella paperiko ma-autoihin sekä Focoirrokepa-nostunelinjalla valmistetaan reiden maahantuonnilla pereita tarralaminaatin Ruotsisvalmista 1960-luvun alussa. Fassin tukseen ja muihin teknisiin lopsuvun omistamalla yhtiöllä on pukäyttöihin. Vuosituotantokynykyään vahva asema kansainky on 290.000 tonnia irrokepa-

Yara on maailman suurin Ad Blue -lisäaineen valmistaja, jovälisillä kappaletavaranosturien ka toimitti vuonna 2012 yli 600 markkinoilla. 000 tonnia Air1 -nimellä mark- Fassista Cranab saa pitkään kinoitavaa Ad Blue -lisäainetta. samalla teollisuudenalalla toimiYara on markkinajohtaja Ad nee omistajan, jolla on fokusoiBlue -markkinoilla Euroopassa, tunut johto ja vahva tietopohja Pohjois-Amerikassa Brasilinosturimarkkinoista, ja sanoo Anassa. Euroopassa AdBlue ders Strömgren, Cranab-kon-markkina on pisimmälle kehittysernin toimitusjohtaja. nyt- jaTärkeimmät kokonaismarkkina oli viisynergiaedut me vuonna noin 1 500 000 saadaan siitä, että Cranabintonvania josta Yaran markkinaosuus likoimassa on Fassin tämänhetoli ylituotetarjontaa 35 %. Pohjoismaissa Yakistä täydentäviä ran markkinaosuus AdBlue -lituotteita sekä siitä, että Fassilla säaineessa yli 70 maailman%. Vahva on pitkälle on kehitetty asema tuo myös vastuun Ad laajuinen jälleenmyyjäverkosto, Bluen saatavuudesta. jonka kautta tuotteitamme voi-

daan markkinoida ja toimittaa, Strömgren lisää.

A Weckman Oy Paininpuuntie 23, 18100 Heinola Puh. (03) 874 220 myynti@aweckman.fi www.aweckman.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.kesla.com

KULJETUS 119


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA SEKÄ ONNEA JA MENESTYSTÄ VUOTEEN 2018!

LUOKKANSA TEHOKKAIMMAT Z-NOSTURIT Nostureiden tehokkuus, käyttömukavuus ja turvallisuus sekä 14-15 tm kapasiteetti on tehty vastaamaan tarpeitasi. Monipuolisista ohjausjärjestelmistä löydät oman vaihtoehtosi, jonka ansiosta nosturiasi on kevyt ohjata. Z-malleissamme on SafetyPlusTM -järjestelmä sekä letkuja suojaava HPL-riipuke. nDuranceTM-maalausprosessi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Oikealla nosturivalinnalla pystyt vaikuttamaan merkittävästi kokonaiskustannuksiin. Z-malleillemme myönnetään kolmen vuoden runkotakuu sekä laajan huolto- ja varaosaverkostomme tuki.

Kun etsit nosturia joka on kestävä ja luotettava, ota meihin yhtetyttä. Hannu Iivanainen

puh. 040 037 7837

Mika Kalloisaari

puh. 040 670 7885

Richard Sillman

puh. 040 642 9333

Janna Wolin

puh. 040 706 7022

hiab.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Perävaunun lisäakseloinnin yhteydessä kannattaa ehdottomasti päivittää kuormatila XXL-kokoluokkaan, jolloin akseloinnista saa täyden hyödyn irti.

Kuormatilapäivitys ja perävaunun lisäakselointi ovat yhdessä järkevä, edullinen ja tuottava paketti

P

erävaunun lisäakseloinnin kanssa tehty samanaikainen perävaunun ja auton kuor- matilojen päivitys XXL-kokoluokkaan on taloudellisesti tuottavaa ja näin tehtynä vaivatonta ja edullista.

Kuormatilapäivitys uusii koko yhdistelmän ulkonäön nykytekniikalle, mutta ennen kaikkea sen kuormatilakoko kasvaa uskomattoman paljon. Terminator XXL -pankkojen muotoilu tuo polttoainesäästöä sekä kuormansidontaan ja lastaukseen turvalliset liukuestepinnat koko kuormatilan osalle. Kuormakoon kasvu on monessa tapauksessa yllättävänkin suuri: Vaihtamalla yhdistelmän 2.9 m tolppakorkuiset pankot esim 3.10 tolppaisiin XXL aero 6 pankkoihin kasvaa kuormakoko viidelle kolmoselle 19 m3 (kehyskuutiota) ja kolmella 5.5 m pituisella 21 m3. Yhdistelmän ”Terminointi” takaa kasvaneen kuormakoon maksimaalisen hyödyntämisen ja parantuneen ajotuntuman. Terminator XXL -pankkojen värivalikoima on kattava. Pankkoväriksi voi valita yhdistelmää pukevan värisävyn RAL kartaston sadoista sävyistä ja pakettihintaan on tarjolla nyt myös lakkaviimeistely edulliseen 70 eur/pankko tarjoushinnalla. Pintakäsittelyuutuutena ollaan ottamassa valikoimaan nyt myös viisi ”ultrakiil-

tävää” säänkestävää värivaihtoehtoa: punainen, sininen, hopea, musta ja valkoinen. Nämä uutuusvärit toimitetaan kampanjoiden yhteydessä ilman lisäveloituksia. Lisäakselointi sopimuspisteissä minimoi seisokkiajat. Ajo jatkuu sijaisvaunulla ja valmiin katsastetun viisiakselisen kuormatilaltaan uudistetun vaunun noudon yhteydessä vaihtuu auton pankotkin XXL-kokoluokkaan ja uusille yhdistelmän väreille muutamassa tunnissa.

Lisätietoja akseloinneista ja kuormatilapäivityksistä: Heikki Jokela 050 412 9024 Ps. Telityspakettivaraukset on syytä tehdä nyt jo mahdollisimman pian. Satojen vaunujen muutosprosessi ruuhkauttavat toimitukset. Siirtymäaika 64-tonnisten osalta päättyy 30.4.2018!

Kuormatilapäivitys uusii koko yhdistelmän ulkonäön nykytekniikalle, mutta ennen kaikkea sen kuormatilakoko kasvaa uskomattoman paljon.

KULJETUS 121


METSÄALAN AMMATTILEHTI

118 KULJETUS

Iveco Daily matkailuauto Iveco Daily Daily matkailuauto matkailuauto Iveco • • ••• ••• ••• •

Voi ajaa B-kortilla Voi ajaa B-kortilla 100ajaa km/h Voi B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg jopa 3.500 kg

• • • • •• •• ••• •

Saatavissa myös Hi-Matic Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € sis. alv 24% * Hinta sis. alv alkaen 24%0*€44.700 € Autovero sis. alv 24%0*€ Autovero Autovero 0 €

* Hinta alkaen mallille Daily 35S13V 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta mallille Daily 35S13V Kuvanalkaen auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta alkaen mallille Daily 35S13V Kuvan auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. Kuvan auto lisävarustein.

IVECO MYYNTIVERKOSTO IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy KiilaniityntieMYYNTIVERKOSTO 10, 02920 Espoo Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä IVECO ESPOO, Iveco Finland Oy 7701, Arto Mäkinen p. +358 45 320 Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo arto.makinen@iveco.com ESPOO, Iveco Finland Oy Arto p.p+358 45 Timo Mäkinen Hytönen +358Espoo 40320 7727701, 6376, Kiilaniityntie 10, 02920 arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701, Timo p +358 772 6376, Juhani Hytönen Havia p. +358 4540 320 7702, arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com Timo Hytönen p +358 40 772 6376, Juhani Paavola Havia p.p.+358 Janne +35845 40320 774 7702, 1519, timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com janne.paavola@iveco.com IISALMI, Iveco huolto Juhani Havia p. +358 45 320 7702, ja myynti Team Petri Simonaho p. +358 40 750 0916, juhani.havia@iveco.com IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi petri.simonaho@iveco.com ja myynti Team Antti Krogerus IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 p. +358 40Team 774 2830, Iisalmi ja myynti Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi p. +358 40 774 2830, Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi p. +358 40 774 2830, antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Kari Lahtela Iveco p. +358Finland 400 158Oy 580, Alikeravantie 83, 04250 Kerava kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Iveco Pasi Lämsä p. +358Finland 400 170Oy 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi KERAVA, Iveco Finland Oy Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, Isotanhu 2, 67600 Kokkola pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com p. +358 40 5824 516, miika@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski KOUVOLA, Finland Timo AkkanenIveco p. +358 45 320 Oy 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com KOUVOLA, Iveco Finland Oy Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, ja myynti Team timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Ivecop.Finland Martti Säkkinen +358 40Oy 057 6343, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Ivecop.Finland Timo Akkanen +358 45Oy 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com LAHTI, Iveco Finland Oy Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Moreenikuja 2, 90630 Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi Moreenikuja 2, 90630 p. +358 40 7344 310, Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com Moreenikuja 2, 90630 Oulu p. +358 40 7344 310, Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco p. +358 40 7344 310,Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco Oy Pekka Eerola p. +358Finland 40 721 0926, Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi TAMPERE, Iveco Finland Oy Pekka Eerola +358 40204 721493, 0926, Olli Eerola p. p. +358 400 Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Pekka Eerola p. +358 40 721 0926, Olli Eerola p. +358 400 204 493, pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Olli Eerola p. +358 400 204 493, olli.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU TURKU, Niemi-Korpi Pentti Maksula p. +358 400Oy 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com TURKU, Niemi-Korpi Oy Pentti Maksula p. +358 400 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 123

Pohjolan vaativiin olosuhteisiin kehitetty Mercedes-Benz Vito 4x4 on polttoainetaloudellinen ja ajoltaan ensiluokkainen pakettiauto.

Mercedes-Benz Vito CDI 116 4x4 3,05 keskipitkä A2 A

Nelivetoa tonniluokkaan

M

korvautuu maantiellä kohentuneena ajettavuutena. Ohjaamo on toimiva kokonaisuus ja Vito onkin ajoltaan henkilöautomainen. Pitkäjalkaisten kuljettajien kannattaa kuitenkin ruksia tilauskaavakkeesta lasikuituinen väliseinä, joka tuo kaivattuja lisäsenttimetrejä ohjaamoon ja kuljettajan istuimen pituussäätövaroihin. Tarkka ohjaus tarjoaa erinomaisen ohjausvasteen. Jarrut ovat valmistajalle ominaiseen tapaan tehokkaat ja tarjoavat hyvän poljinvasteen.

ercedes-Benzin kattava Vito -mallisto sisältää etu- ja takavetoisten pakettiautojen lisäksi myös nelivetoisen vaihtoehdon. Pohjolan vaativiin olosuhteisiin kehitetty Vito 4x4 on polttoainetaloudellinen ja ajoltaan ensiluokkainen. Vito 4x4 umpipakettiautosta on kolme koripituusvaihtoehtoa: normaali, keskipitkä ja pitkä. Kokonaispainovaihtoehtoja on kaksi: 3,05 ja 3,2 tonnia; kantavuutta 900-1065 kg. Kaikki Vitot ovat mallista riippumatta noin 190 cm korkuisia. 4x4-mallien voimanlähteenä on 2,1-litrainen Mercedes OM 651 dieselrivinelikko joko 100, 120 tai 140 kW tehoisena. Vaihteistona on aina 7-portainen turbiini-automaattivaihteisto. Nelivetotekniikka rokottaa kantavuudesta vain noin 50 kg, jos vertailukohdaksi otetaan ta-

Tarpeen ja maksukyvyn mukaan

Kuormatilaa 4x4 Vitossa on koripituudesta riippuen 5.5, 6.0 tai 6.6 kuutiometriä ja kantavuutta 900-1065 kg. Kolmannen sukupolven Vito on 14 cm edeltäjäänsä pidempi. Kaikki mallivariaatioiden kattokorkeus 191 cm.

kavetoinen malli.

Jatkuvaa pitoa

Tavallisessa maantieajossa moottorilta saatavaa tehoa an-

Valmistaja lupaa 120 kW mallille yhdistetyn ajotavan (NEDC) polttoaineenkulutuslukemaksi 6.5 l/100 km (CO2 174 g/km.). Reippaassa maantieajossa ajotietokone näytti 6,3 l/100 km kulutuslukemaa.

nostellaan etu- ja taka-akselin kesken 45:55 suhteessa. Tarvittaessa jakosuhde muuttuu mekaanisesti ja automaattisesti suhteessa 70:30 - 30-70 ajotilanteen mukaan. Jakosuhteen muutos hoidetaan jakovaihteiston sisälle asennetun lamellijarrun avulla. Jarru voi välittää 55Nm suuremman vääntömomentin halutulle akselille yllä mainitussa suhteessa. Pidon loppuessa nerokas 4ETS -nelivetoluistonestojärjestelmä jarruttaa lipsuvia pyöriä ja välittää voimaa pitäville pyörille. Koeajossa jär-jestelmä toimii moitteetta. Vito 4x4 malleissa on vakiona DSR-alamäkihidastin. Myötämäkinopeuden voi asettaa 4-18 km/h välille. Nopeuden säätö käy joko polkimista tai vakiono-

peudensäätimestä. Koejorupeama osui nelivetoautolle sopivasti maaliskuulle. Parhaalta teholtaan 163 hv moottorilla varustettu Vito eteni varmaotteisesti vaihtelevissa olosuhteissa. Pidon äärirajoja kokeiltaessa uusimman sukupolven ajonvakautus- ja luistonestojärjestelmät ottivat määrätietoisesti mutta pehmeästi etenemisvastuuta harteilleen. Takapainotteisen vetosuhteen ansiosta ohjattavuus säilyy myös pyörien vetopitokyvyn äärirajoilla. Jousituksen sisään- ja ulosjoustovarat ovat pienentyneet hieman entiseen malliin verrattuna, joten aivan pahimmat patikot kannattaa suosiolla kiertää. Se mikä maastossa hävitään

Mercedes-Benz Vito -mallisto on nyt laajempi ja kattavampi kuin koskaan aikaisemmin. Valikoimassa on vaihtoehdot lähes kaikkiin tarpeisiin ja maksukykyluokkiin. Etuvetoisen 1,6 litran dieselillä varustetun Viton omistajaksi pääsee edullisimmillaan noin 31 500 eurolla. 4x4 -mallien verolliset hinnat alkavat noin 45 500 eurosta. Koeajoauton hintapyynti on noin 62 000 euroa, josta lisävarusteiden osuus on pyöreästi 11 500 euroa.

Teknisiä tietoja: Moottori OM651 DE22LA E6 Teho 120 kW(163 hv) @3800 r/min Vääntömom. 380 Nm @1400-2400 r/min Vaihteisto 7G Geartronic -automaatti 7 v. Vetotapa jatkuva neliveto Polttoaineenkulutus EU-yhd. 6,5 l/100km CO2 -päästöt 174 g/km


124 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Fuso Canter 3C15

Pakuluokan tuntematon sotilas

F

uso painii monipuolisella Canter-mallistollaan kuorma-autojen keskiraskaassa sarjassa valtamerkkien kanssa markkinaosuuksista. Otimme selvää millaisin hampain pakettiautoksi rekisteröity Canter pureutuu ehkäpä kaikkein kovimmin kilpailtuun hyötyautoluokkaan.

Fuso Canteria kaupataan kaupunkiliikenteen jakelutehtävien ja ahtaiden työmaiden moniottelijana. Canterin vahvuutena on hyvä kantavuus, jonka osalta se yltää vertailussa, sekä pakettiettä kuorma-autona, kokoluokkiensa kärkikastiin. Suomessa Fuson menestys on kuitenkin jäänyt vähäiseksi, johtuen Fuson edustamien painoluokkien kuorma-autojen yleisesti huonosta menekistä. Nyt myyntiin haetaan uutta vauhtia saman mallin pakettiautoversioilla.

Pakettiautoksi rekisteröity Fuso Canter tarjoaa kuorma-autoista tuttuja elementtejä pykälää kevyempään luokkaan. Canterin vahvuutena on hyvä kantavuus, jonka osalta se yltää vertailussa, sekä paketti- että kuorma-autona, kokoluokkiensa kärkikastiin.

Suurella sydämellä

Canterin voimanlähteenä on malliversiosta riippumatta 3-litrainen dieselmoottori, yhteispaineruikutuksella, muuttuvageometrisella turboahtimella ja startstop-toiminnolla sekä pakokaasujarrulla. Tehovaihtoehtoja on kolme: 130, 150 ja 175 -hevosvoimaa. Näistä viimeksimainittu, kuten myös Fuson EcoHybrid -voimalinja, jossa on polttomoottorin lisäksi 40 kW sähkömoottori, on tarjolla vain kuorma-automallistoon. Haitallisia pakokaasupäästöjä eliminoidaan EGR-SCR -järjestelmän voimin. Vakiovaihteisto on 5-portainen manuaalivaihteisto. Vaihtoehtoisesti tarjolla on myös automaattinen, ryömintätoiminnolla täydennetty, 6-portainen Duonic -kaksoiskytkinvaihteisto.

Runsaasti vaihtoehtoja

Fuso Canterin etuina ovat monipuolinen kippiohjaamomallisto ja runsaat akselivälivaihtoehdot. Ne tarjoavat mahdollisuuden useita kilpailijoita pidempien ja monipuolisempien päällerakenneratkaisujen asentamiseen, samalla ajoneuvon koko-

Kuljettajan paikalta on hyvä näkyvyys eteenpäin. Kojelauta on tehty työkäyttöä ajatellen selkeäksi ja siitä on jätetty pois kaikki ylimääräinen.

naispituudella. Ohjaamovaihtoehtoja on kolme: erityisen ahtaisiin paikkoihin on saatavana vain 1695 mm leveä S-ohjaamo, kun taas vakioohjaamo ja pitkä miehistöohjaamo, joka mahdollistaa jopa seitsemän hengen kuljettamisen työmaille, ovat leveydeltään 2metrisiä. Pakettiautomallistossa on yhteensä neljä- ja kuorma-automallistossa kuusi -akselivälivaihtoehtoa, pituuksissa 2500 mm 4750 mm. Nyt koeajettavan pakettiauton pituus on 6100 mm ja akseliväli 3400 mm. Canterin lavarakenteen suositeltu maksi-

Koeajoauton kipittömän lavan oikeaan etunurkkaan asennettu 1,1 tm Ferrari 315 A2 -kappaletavaranostin.

mileveys on ohjaamon leveydestä riippuen 2,3 tai 2,5 -metriä. Kaikki pakettiautomallit ovat takavetoisia ja vetävät pyörät aina paripyörillä varustettuja. Kuorma-auton saa takavedon lisäksi myös korkean maavaran omaavana ja erittäin haastaviin työtehtäviin sopivana 4x4 -mallina.

Ajatonta muotoilua

Canterin kuorma-automaista ohjaamoa voi luonnehtia ajattoman tyylikkääksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Ohjaamossa on vain kaikki tarpeellinen, ilman turhia hienouksia. Suomeen tuotavassa mallistossa on kuitenkin vakiona automaattinen ilmastointi. Kuljettajan jousitettu istuin ottaa tienpinnan epätasaisuudet kelvollisesti vastaan. Matkustajille on kahden istuttava sohvapenkki. Ohjauspyörän säätövarat riittävät vielä keskimittaiselle kuljettajalle. Penkki ääriasentoonsa vedettynä ratti jää turhan kauas. Mittaristo tarjoaa kaiken tarvittavan tiedon. Se sisältää myös ajotietokoneen näytön. Pienenä ajomukavuuteen vaikuttavana puutteena voi pitää vakionopeudensäätimen puuttu-

Kuljettajalle on varattu jousitettu Isringhausen-istuin. Matkustajille on kahden istuttava sohvapenkki.

mista. Sen saa lisävarusteena vain automatisoidun Duonic -vaihteiston yhteydessä.

Ajossa

Leveämmällä C-ohjaamolla ja teholtaan 150 hv moottorilla sekä manuaalivaihteistolla varustettu Canter on ohjaustuntumaltaan asiallinen ja paripyörien ansiosta myös suuntavakaa. Erillisrungon ympärille rakennetun auton etuakselilla on kierrejousin toteutettu erillisjousitus. Taka-akselilla on lehtijouset. Jousitustuntuma on tyhjänä ajettaessa kova, mutta tasaantuu kuormattuna siedettävälle tasolle. Canter-asiakkaat kehuvat auton pientä kääntösädettä, josta on hyötyä etenkin ahtaissa paikoissa sompailtaessa, eikä nyt koeajettava auto tee tähän poikkeusta. Vaihteensiirtomekanismi on täsmällinen, mutta vielä selvästi uutuuden jäykkä. Kytkinpoljin on tunnokas, mutta irrottaa japanilaisten autojen tapaan eurooppalaisia vähäisemmin polkimen liikkein. Cantertissa on molemmilla akseleilla levyjarrut, joten pysähtymisvoimassa riittää. Pakokaasujarrusta on käytännön

Tietokone antoi koeajon keskikulutuslukemaksi 11,2 l/100 km. Iso moottori vetää maantienopeuksilla matalilla kierroksilla.

hyötyä ainoastaan korkeilla koneen kierroksilla jarrutettaessa.

Rahtiosaston puolelta

Nyt koeajettavan Canterin päällerakenteena on irrotettavilla, 40 cm korkuisilla alumiinilaidoilla varustettu vaneripohjainen, pituudeltaan noin 4,3-metrinen ja 2,3 metrin levyinen lava. Kipittömän lavan oikeaan etunurkkaan asennettu 1,1 tonnimetrin Ferrari 315 A2 -kappaletavaranostin on helppokäyttöinen ja ulottuu nimensä mukaan reiluun kolmeen metriin kiinnikepisteestään. Yhdellä hydraulisesti nousevalla tukijalalla varustetun nosturin käyttöönotto sujuu parissa minuutissa. Ferrari on oiva apuväline kuormaukseen. Lavan ja nosturin kanssa Canterin kantavuus on tämän


METSÄALAN AMMATTILEHTI luokan pakettiautoksi kelvollinen 730 kg. Suurin perävaunumassa on 3500 kg. Taka-akselin paripyörät tukevoittavat autoa perävaunua vedettäessä.

Kokonaisuudesta

Henkilöauton ajokortilla ajettava Fuso Canter pakettiauto on kelpo työjuhta moniin eri työtehtäviin. Kuormattavuudessa ja monikäyttöisyydessä se pärjää kilpailussa muiden merkkien rinnalla. Edullisimmillaan Canter pakettiauton verollinen pyyntihinta on noin 42 600 euroa. Sillä rahalla saa kapeahyttisen ja 130 hv moottorilla varustetun Canter

3S13 -mallin. Nyt koeajettavan Canter 3C15:sta alustamallin arvonlisäverollinen pyyntihinta on tuoreimman Canter -hinnaston mukaan mukaan 39 050 euroa, jonka päälle tulee autoveroa noin 8300 euroa. Lavarakenne ja kappaletavaranostin kustantavat asennetuina noin 23 000 euroa. Edellämainittujen lisäksi autoon on lisätty ylimääräinen akku ja alleajosuoja auton perään. Näin koeajetun auton kokonaishinnaksi muodostuu hieman yli 70 000 euroa kaikkine veroineen. Vastaavan mallin, 6-tonnin kokonaispainoluokan kuorma-autoksi rekisteröitynä saa noin 2000 euroa edullisemmin.

Fuso - automaailman nestori

Talvivarusteet kiinteistöhuoltoon

Ensimmäinen Canter malliltaan T720 esiteltiin markkinoille vuonna 1963.

Kevyet nivelaurat ja alueaurat pick-upeille, traktoreille, kuormaajille ja kuorma-autoille.

F

uso tuotemerkki on jo varttuneessa iässä. Se syntyi 1932 eli 85 vuotta on jo tullut täyteen. Fuso Canter kuorma-autojen ensimmäinen sukupolvi tuli markkinoille 1963. Nyt yli viisikymmentä vuotta ja kahdeksan mallisukupolvea myöhemmin Daimler, joka on omistanut Fuso tuotemerkin vuodesta 2003 alkaen, juhlii eniten myytyä(noin 3,8 miljoonaa kpl) tuotettaan. Kevyt Fuso Canter kuorma-auto on Mitsubishi Fuso kuorma- ja linja-autotehtaan lippulaiva. Sille on kysyntää yli 150 maassa. Vuodesta 1980 Fuso Canteria on valmistettu Euroopan markkinoille Portugalin Tramagalissa. Canter malliperheeseen kuuluvat nykyisin myös täyssähköversiot. Fuso tuotemerkin tunnettuja tuotteita ovat Canterin lisäksi, keskiraskas Fighter, raskaan sarjan Super Great, Aero star kaupunkibussi ja Aero Queen linja-auto.

Fuso Canter tiivistettynä

Ensimmäinen mallisukupolvi oli T720. Kevyt etuvetoinen kuorma-auto, jonka kantavuus oli kaksi tonnia. Se esiteltiin Japanin markkinoille maaliskuussa 1963. Nykyinen Canter on samaa nimeä kantavan auton kahdeksas malli. Canterin Eco Hybrid yhdistää erinomaisen taloudellisuuden ympäristöystävällisyyteen. Edistyksellinen DUONIC automaattivaihteisto on yhdistetty tähän ainutlaatuiseen kuorma-autoon. 1963 - Ensimmäinen Canter T720 1968 - Toisen sukupolven Canter T90. Kaikki mallit varustettiin suorituskykyisellä moottorilla. Tämä oli ensimmäinen iso malliuudistus. 1973 - Kolmas Canter sukupolvi T200. Kantavuus oli 2,5 tai 3 tonnia. 1978 - Neljäs uudistus. Uusi mallisto ja leveä ohjaamo. Kantavuus oli 3 tonnia. 1985 - Viides Canter sukupolvi. Uusi 130 hevosvoimainen pakokaasuahdettu

moottori. 1991 - Japanissa myytiin miljoonas yksilö. 1993 - Kuudennen sukupolven Canteriin parannettiin ilmanvastusta uuden muotoilun ansiosta. 2002 - Seitsemännen mallipolven Canter. Autoa kehitettiin täyttämään muunkin maailman käyttövaatimukset. 2006 - Ensimmäinen Canter Eco Hybrid 2010 - Kahdeksannen sukupolven Canter oli varustettu BlueTec teknologialla ja DUONIC kaksoiskytkin automaattivaihteistolla. 2012 - Toisen sukupolven Canter Eco Hybrid. Saavutti aivan uudet mittasuhteet, koska ensimmäistä kertaa kuorma-autossa yhdistettiin taloudellinen DUONIC automaattivaihteisto hybriditeknologiaan. Fuso Canter Eco Hybrid ja täysin uusi täyssähkötoiminen Fuso eCanter ovat merkin tuoreimpia malleja ja tukevat yhtiön tavoitetta ympristöystävällisten kuljetumuotojen kehittämisessä ja tarjoamissa. Mitsubishi Fuso kuorma- ja linja-autot sijaitsee Japanissa, Kawasakissa. Se on Aasian johtava hyötyajoneuvovalmistaja. Yritys valmistaa ja myy kevyitä, keskiraskaita ja raskaita kuorma-autoja ja busseja. Daimler AG omistaa siitä 89,29 %. Mitsubishi Groupin eri yhtiöt omistavat 10,71 % yrityksestä. Se kuuluu Daimler kuorma-autoihin Daimler AG:ssa.

KULJETUS 125

Hilltip IceStrikerTM Monitoimisirotin, GPS-ohjaimella ja hiekoituspäiväkirjalla.

Valmistettu suomessa Oy Hilltip Ab Pukkisaarentie 6 68600 Pietarsaari

www.hilltip.com info@hilltip.com 0505983026

Homma hallussa. Tässä on maailman kätevin työväline, se ...tekee tuntikirjanpidon ...kirjaa laskutettavat asiat ...laskee ylityöt ja päivärahat ...raportoi työtehon ...kertoo seuraavan työn ...näyttää työkaverien sijainnit

Paikannus

...tallentaa reitit ...laskee käyttöasteen

Työajanseuranta ...lämmittää auton valmiiksi ...muistuttaa huollot ...kirjaa tankkaukset ...ja paljon muuta. Uusi täyssähkötoiminen Fuso eCanter edustaa kehityksen terävintä kärkeä.

Lisätietoja puh. 045 131 8462

www.kiho.fi


126 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mercedes-Benz X 220 d 4matic & X 250 d 4Matic

Johtotähti vahvalla mallistolla mukaan lava-autoluokkaan

Uuden X-sarjan mitat Pituus 5340 mm Leveys 1920 mm Korkeus 1819 mm Akseliväli 3150 mm Lavan pituus 1587 mm Lavan korkeus 474 mm Maksimikuorma 1042 kg Jarrullisen perävaunun paino 1650-3500 kg

Asiallisen luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmän turvin Mercedes-Benz X etenee vaivattomasti lumessa. Tiukan paikan tullen kuljettaja voi vaihtaa hitaan nelivedon. Se käy kojelaudan kiertokytkimestä. DSR-alamäkihidastimessa on kaksi nopeusaluetta 5 ja 8 km/h.

M

rail-diesel josta on tarjolla kaksi tehovaihtoehtoa: X 220 d yhdellä turboahtimella kehittää 120 kW/163 hv tehon, kaksiahtiminen X 250 d -biturbo puolestaan 140 kW/190 hv. Suomeen tuotavissa malleissa on kytkettävä neliveto. Voiman välittää kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto. 7-vaihteisen automaatin saa valinnaisena X 250 d:n ja X 250 d 4Maticin yhteyteen.

ercedes-Benzin uusi X-sarja on tuorein tulokas suosittuun maastokelpoisten lava-autojen luokkaan. Nissan Navaraan pohjautuva malli tuodaan tarjolle sekä 2- että 5-paikkaisena. Pesäeroa sisarmalliin otetaan muotoilun, alustarakenteiden, varusteiden ja ajettavuuden lisäksi myös hinnoittelussa. Mercedes-Benz X-sarjan voimalinja ja auton vahva erillisrunko sekä korikehikko ovat Nava-

- Mercedes-Benz mallisto on nyt täydellisen kattava, sanoo Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Jani Tolonen.

Kojelauta noudattaa valmistajan henkilöautopuolen muotoilulinjaa. Monitoiminäyttö on tuttu V-sarjasta ja toimii samalla myös auton 360° ympäristövalvontajärjestelmän näyttönä. Ajoasento on miellyttävä.

ran perua. Pintapellit, sisusta, osa sähkölaitteista sekä akselistot ja jarrut ovat saksalaisten insinöörien uudelleen suunnittelemia. X-sarjan autot ovat koriltaan 50 mm sisarmallia leveämpiä, myös raideväli on suurempi (edessä 1632, takana 1625 mm), mutta maavara on 20 mm matalampi. Näin autosta on saatu hyökkäävän näköinen. Alustan eroihin lukeutuu mm. taka-akselisto, jossa on progressiivisesti joustavat kierrejouset sekä pidemmät tukivarret, jolla saavutetaan enemmän ulosjoustoa. Nelivetomalleissa on vakiona Viton 4x4 -malleista jatkojalostettu DSR-alamäkihidastin, joka toimii käytössä loistavasti. X-sarjassa alamäkihidastimessa on kaksi nopeusasentoa: 5 ja 8 km/h, kun Vitossa nopeus on

säädetävissä 4-11 km/h välillä. Valinnaisvarusteena taka-akselille saa tasauspyörästön lukon. X-sarjassa on niin ikään vakiovarusteena jäähdytetyt jarrulevyt molemmilla akseleilla. Edessä levyjen halkaisija on 32 ja takana 30,8 senttiä. Euroopan markkinoilla mukavuusjousitus on vakiotavaraa, jolloin maavara on 202 milliä - 20 mm korkeamman maavaran saa noin 400-500 euron lisähinnasta. Maastolenkin perusteella korotus on kannattava ostos, etenkin jos auto on varustettu astinlaudoilla.

Tehty laatutietoisille

X-sarja tuodaan tarjolle 4-ovisena, joko 2- tai 5-paikkaisena. 2-ovinen malli ei ainakaan toistaiseksi ole tulossa Mercedeksen mallistoon.

Takamatkustajillakin on asialliset oltavat ja päätilaa on reilusti.

Mallivaihtoehtoja on kolme: perusmalli Pure, paremmin varusteltu Progressive sekä huippumalli Power. Työkäyttöön tarkoitetussa Pure-mallissa puskurit ovat mustaa muovia, muissa maalattuja. Kaksipaikkaisten mallien verolliset hinnat alkavat noin 47 700 eurosta (autovero noin 6 900 euroa). Sillä saa manuaalivaihteisen X 220 d:n Pure varustein. Hinnaston toisessa päässä on 5-paikkainen X250 d Power. Sen verollinen listahinta on noin 78 950 euroa, josta autoveron osuus on yli 27 500 euroa. Kaikilla mahdollisilla lisävarusteilla varustettuna X-sarjalaisen hinta hipoo jo 6-numeroisia lukemia. Lanseerausvaiheessa X-sarjan voimanlähteenä on Nissanilta lainattu 2,3-litrainen common-

Tehomallit tarjolle ensi vuonna

Vuoden 2018 puolivälissä valikoima laajenee X 350 d:llä, joka on varustettu Mercedeksen omalla OM642 V6-dieselmoottorilla. Useissa eri MercedesBenz malleissa tarjottavan moottorin ilmoitetaan tuottavan X -sarjaan muutettuna 190 kW/258 hv tehon ja 550 Nm:n väännön, laajalla kierrosalueella. X 350 d -malleissa on jatkuva 4Matic-neliveto ja 7G-Tronic Plus -automaattivaihteisto, jota voidaan käyttää myös ohjauspyörän painikkeilla. Lisäksi X 350 d:ssä on mukana moottorin ECO start/ stop-pysäytystoiminto. Dynamic Select -valitsimen ansiosta käytössä on myös viisi ajotilaa: Comfort, ECO, Sport, Manual ja Offroad, jotka vaikuttavat muun muassa moottorinohjaukseen, automaattivaihteiston vaihtamisaikaan sekä start/stop-järjestelmän toimintaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 127

Hienostunut

X-sarjan matkustamo tarjoaa kuljettajalleen tähtimerkin mukanaan tuomaa laatua ja mukavuutta. Vakiovarusteisiin sisältyy 3-puolainen ja 12-näppäiminen monitoimiohjauspyörä jonka korkeus on säädettävissä; syvyyssäätöä ei ole tarjolla edes lisähinnasta. Progressive- ja Power-tason autoissa ohjauspyörä, vaihteenvalitsin ja seisontajarrun kahva ovat nahkapäällysteisiä. Comand Online- ja Audio 20 CD -järjestelmien yhteydessä keskikonsolissa on MercedesBenzin henkilöautoista tuttu touchpad-ohjain. Pure- ja Progressive -tason autoissa autoissa istuimet on verhoiltu mustalla kankaalla. Tekonahka/mikrokuituverhoilu on tarjolla valinnaisvarusteena. Jälkimmäinen on vakiona Power -varustelluissa autoissa, johon kuuluvat myös sähkösäätöiset istuimet ja sähköinen ristiselän tuki. Uudelleen muotoillut etuistuimet ovat tarpeeksi leveitä ja tarjoavat hyvän ajoasennon. Takapenkki on riittävän korkea, mutta istuinosa on lyhyehkö. Päätilaa on reilusti, mutta pitkäselkäinen takamatkustaja saa hieman kumarrella ulos nähdäkseen.

Uusi X-sarja on räyhäkkään näköinen pick-up, minkä ominaisuudet riittävät haastaviinkin työtehtäviin maastossa ja maantiellä kyyti on MercedesBenzin tunnettua tasoa.

Vakaa menijä

Uusi X-sarja ensiesiteltiin lehdistölle Etelä-Savoon kuuluvalla Voikoskella. Lanseeraustilaisuuden aikana läheiset maantiet olivat pääosin jään peittämiä, joka tarjosi oivan mahdollisuuden Mercedes-Benzin hienosäätämien luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmien kokeiluun. Liekö leveämmän raidevälin tai uudelleen suunnitellun etuakseliston ansiota, mutta X-sarjan ohjausvaste ja -tuntuma vaikuttivat poikkeuksellisen täsmällisiltä tämän lajityypin autoksi. Myös ajonvakautus ja luistonesto ansaitsevat hyvät kouluarvosanat. Auto tottelee asiallisen nöyrästi kuljettajan paikalta tuleviin komentoihin ja eteneminen on tasaisen sujuvaa. Nissanilta peräisin oleva moottori ja voimansiirto pelaavat yhteen ilman moitteen sanaa. Ensivaikutelmat Mercedeksen

Mercedes-Benz on panostanut alustan kehitystyöhön. X-sarjan jousitus tarjoaa reilusti ulosjoustovaraa, josta on apua tiukoissa paikoissa.

Lavan pintaan saa lisähinnasta X-line pinnoitteen, jolloin pyöräkoteloiden väliin sopii kuormalava. Kuormatilassa on vakiona 12V:n pistoke ja kunnolliset kuormansidontapisteet.

uudesta X-sarjasta ovat positiivisia ja malli vaikuttaa huolella suunnitellulta. Parantamisen varaakin hieman on, mutta onneksi ne koskevat vain pikkuseikkoja. Koeajot tehtiin kuormaamattomilla autoilla ja ilman perävaunua, joten todelliset koitokset ovat vielä edessä. Palaamme niihin myöhemmin.

X 250 d:n moottoritilan täyttää Nissanilta lainattu 2,3 l tuplaturbodieseli. Se on kestävän ja polttoainetaloudellisen moottorin maineessa.

Veho Hyötyajoneuvojen Asko Salminen veti X-sarjan lanseeraustilaisuuden teknisen osion vankalla kokemuksella.


128 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ympäristölähettiläs yhteensä noin 25 maa- ja biokaasua tarjoavaa asemaa, joista suurin osa eteläisessä Suomessa. Gasum on luvannut kasvattaa verkostoa seuraavan 10 vuoden aikana vielä 35 jakeluasemalla.

Huippuluokan ajettavuus

Valitulla polttoaineella ei ole mainittavaa merkitystä Combon kiihtyvyyteen tai ajokäytökseen. Joskin ohituskiihtyvyys on bensiinillä pykälän verran parempi. Polttoaineen valinta sujuu näppärästi istuimien väliin sijoitetusta nappulasta. Kaasun loppuessa automatiikka vaihtaa polttoaineensyötön bensiinille. Bensiinillä on varapolttoaineen lisäksi myös muu tehtävä; sitä tarvitaan kylmäkäynnistyksissä. Combon avarasta ohjaamosta on hyvä näkyvyys ja miellyttävän ajosennon löytäminen ei tuota tuskaa. Sivupeilit ja niiden laajakulmaosuuden suunnittelu ei ole parhaasta päästä. Opelin parasta antia on sen loistavasti toimiva alusta ja erinomainen äänieristys. Tiepohjasta ja kuormasta riippumatta auto kulkee vakaasti ja tärinöittä. Jarrutuntuma on hyvällä tasolla.

Rahtiosasto

Combo mielletään helposti pikkupakuksi, vaikka se mitto-

jensa puolesta on astetta suurempi. L2H1:sen pituus on noin 4,8 metriä ja korkeus noin 1,9 metriä. Tavaratilalla on parhaimmillaan pituutta 2,17 metriä, leveyttä 1,7 metriä ja korkeutta 1,31 metriä. Pyöräkoteloiden kohdalla tavaratilan leveys on 1,23 metriä. Se jättää kuormatilan tilavuudeksi 4,2 m3. Lisähinnasta liukuoven saa myös vasemmalle puolelle. 60 / 40 -suhteessa aukeavien takaovien lisäksi Comboa on saatavana myös luukulla. Kuormatila on kaikin puolin toimiva ja lukeutuu kokoluokan tilavimpiin.

Kaupoille?

Opel Combo Van antaa hyvän vastineen rahalle. Mallin verolliset hinnat alkavat runsaasta 22 000 eurosta. Nyt koeajettavan Kaasu-Combon hinta on pyöreästi 30 000 euroa, josta lisävarusteiden osuus on noin 2 500 euroa. Maakaasumoottorin huoltoväli on 30 000 kilometriä, dieselin 35 000. Kaasulaitteisto ei itsessään vaadi perustarkastuksia vaativampia huoltotoimenpiteitä. Kaasuauton hankintaperusteet ovat yhä tänäkin päivänä enemmän ekologisia kuin kustannussäästöihin perustuvia. Mutta maailma muuttuu…

Opel Combo on tavara-autoksi varsin sulavalinjainen. Kuvassa ollaan Gasumin uudella kaasutankkausasemalla Vantaalla.

O

pel Combo Van on yltänyt Euroopassa myyntitilastojen kärkisijoille jo ties kuinka monetta vuotta perätysten. Suosion takana on kattava mallisto ja kilpailukykyinen hinnoittelu. Combo on saanut hyvän jalansijan myös suomalaisilla markkinoilla. Kokeilimme miten maakaasun sekä bensiinin voimin kulkeva Opel Combo CNG selviää Suomen ilmastossa.

Comboa tarjotaan useilla eri voimanlähdevaihtoehdoilla. Dieselin lisäksi saatavilla on bensiini- ja maakaasuvaihtoehdot. Täyssähköautoa ei mallistosta löydy, ainakaan toistaiseksi. Vaihteistona on aina manuaali, joko 5- tai 6-pykäläisenä. Koripituuksia sekä korkeuksia on kaksi kutakin. Kuormatilaa on mallista riippuen 3,4 - 5,0 kuutiometriä.

Kaksineuvoinen

Nyt koeajattavan Combon konehuoneeseen sovitetusta 1,4 litran otto-moottorista irrotetaan pakokaasuahtimen avuin 88 kW (120 hv) teholukema. Paras

Combo Vanissa ei ole turhia varusteita, mutta silti se on varsin mukava. Lattia on sileää, helposti puhdistettavaa muovimattoa. Ohjauspyörässä on asialliset säätövarat ja istuinmukavuus on hyvällä tasolla.

Combon konehuoneessa kaasunsyötölaitteistosta on näkyvillä ainoastaan vasemmalla näkyvä sähköohjattu venttiili.

vääntömomentti 206 Nm saavutetaan 3000 r/min kohdalla. Puhtia tarvitaankin sillä Combon kantavuus on ilman kaasulaitteita on tasan 1000 kg ja laitteiden kanssa noin 850 kg. Kaasu-Combossa on yhteistilavuudeltaan 16,5 kg kaasusäiliöt. Lisähinnasta on tarjolla 22,1 kg säiliöt, joka on litroiksi muutettuna noin 32 litraa. Samalla pisin toimintamatka kasvaa reilusta 300:sta 450 kilometriin. Valmistaja ilmoittaa yhdistetyn ajotavan kulutukseksi 4,9 kg / 100 km. Koeajokulutukseksi mitattiin noin 5,4 kg /100 km.

Maakaasulla ajettaessa on mahdollista säästää polttoainekuluissa, jos vertailukohdaksi otetaan diesel tai bensiinivaihtoehdot. Samasta linjasta saatavalla, mutta reilusti kalliimpaa biokaasua tankattaessa ero kaventuu. Kaasusäiliöiden lisäksi autossa on 22 litran bensiinitankki, jolla toimintasädettä saadaan jatkettua 290 kilometrillä. Haasteelliseksi yhteiselon kahden eri polttoainevaihtoehdon kanssa tekee se, että kaasun ja bensiinin jakelu tapahtuu yleensä eri osoitteissa. Suomessa on tällä hetkellä

Rahtitila on avara. Konttiin sopii vaivatta pari Euro-lavaa. Polttoainesäiliöt ja linjat vievät alustasta kaiken ylimääräisen tilan. Sen johdosta Combossa ei ole lainkaan varapyörää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Get your together. bott suomi p. 010 505 25 75

www.bott.fi

LAVAKATTEET KOVAAN KÄYTTÖÖN Varustelemme kaikki ajoneuvot ammattitaidolla. Maahantuomme alan parhaat ajoneuvokalusteet, lavakatteet sekä lisävarusteet. Innovatiivisen asenteemme ja laadukkaan työmme ansiosta autosi palvelee sinua paremmin.

p.010 505 25 70 hyötyajoneuvokeskus.com


130 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyötyajoneuvokeskuksen tuotannosta valmistuu asiakkaiden erikoistarpeisiin varusteltuja huoltoajoneuvoja ja pick-upeja suurella volyymilla.

Hyötyajoneuvot ammattikäyttöön laadukkaasti varusteltuna

H

oita käydään järjestelmällisesti läpi mm. viikkopalavereissa, toteaa Turunen. Hyötyajoneuvokeskuksen asiakaskunnan rungon muodostaa hyötyajoneuvoja myyvät autoliikkeet. Lisäksi autoja varustellaan suoraan loppukäyttäjille mm. urakointiin ja huoltotehtäviin. - Varustelemme ajoneuvot merkistä ja mallista riippumatta vankalla osaamisella, lupaa Turunen.

yötyajoneuvokeskus on Lahdessa sijaitseva hyötyajoneuvojen varusteluun keskittynyt yritys. Yritys tekee huoltoajoneuvovarustelut, matkailuautot ja jatko-ohjaamot sekä pick-up autojen, hälytysajoneuvojen, erikoisajoneuvojen ja erilaisten tavara-autojen varustelut ammattitaidolla. Tärkeä osa toimintaa on myös kehityksen kärkeä edustavien laadukkaiden ajoneuvokalusteiden, lavakatteiden, pickup varusteiden ja erilaisten lisävarusteiden maahantuonti.

Vuonna 2012 perustetun Suomen Hyötyajoneuvokeskuksen perustajilla ja muulla henkilökunnalla on takanaan pitkä kokemus ajoneuvojen varustelusta hyötykäyttöön erilaisiin miehistön ja tavarankuljetustarpeisiin. - Arvoihimme kuuluu rehellisyys, tehokkuus, luottamus, korkea laatu ja innovatiivisuus. Taitavien työntekijöiden pitkä työura alalla sekä hyvin yhteenkasvanut tiimimme luovat onnis-

Huoltoajoneuvot kaikkiin käyttötarpeisiin

Hyötyajoneuvokeskuksen Samuel Turunen (oik.) ja Eemeli Nummela tarkastelevat huoltoautovarustelun etenemistä. Varustelun rungon muodostaa yrityksen maahantuoma saksalainen BOTT.

tumisia tuotannossa. Innovatiivisen asenteemme ja laadukkaan työmme ansiosta autosi palvelee sinua paremmin, sanoo toimitusjohtaja Samuel Turunen. Hyötyajoneuvokeskuksella on ollut toiminnan alusta saakka selkeä visio roolistaan lisäarvon

tuottajana ajoneuvojen käyttäjille. Tämä on johtanut yrityksen vahvaan kasvuun, mikä jatkuu edelleen tulevinakin vuosina. - Olemme löytäneet paikkamme markkinoilla tehden jatkuvaa kehitysyhteistyötä loppukäyttäjien, automaahantuojien ja myy-

jien sekä varustevalmistajien kanssa. Haemme aktiivisesti uusia ratkaisuja mitkä lisäävät ajoneuvojen käytön tehokkuutta ja turvallisuutta. Meillä asiakaslähtöinen ajattelumalli on viety tuotannon lattialle saakka asentajille, joiden kanssa kehityside-

Hyötyajoneuvokeskuksen tuotanto ja toimitilat sijaitsevat Lahdessa osoitteessa Viilaajankatu 2.

Kun halutaan toteuttaa toimivin ratkaisu huoltoautoksi niin Hyötyajoneuvokeskus tarjoaa kaiken palvelun saman katon alta. - Teemme huoltoautovarustelut niin pienille kuin isoille yrityksille sekä kunnille ja kaupungeille. Varustelun rungon muodostaa maahantuomamme saksalainen BOTT, mikä on huoltoautovarusteluiden ykkösmerkki. Korkealaatuisten ja kestävien ratkaisuiden ansiosta BOTT on asiakkailta saadun palautteen perusteella yksinkertaisesti paras


METSÄALAN AMMATTILEHTI ratkaisu huoltoautoon, kehuu huoltoajoneuvovarustelujen sekä matkailuautojen ja jatkoohjaamoiden myynnistä vastaava Eemeli Nummela. BOTT:n kalusteet takaavat monipuolisuutta ja yksinkertaisuutta korkealla laadulla. Kuljettajan työaika tehostuu, tavarat pysyvät järjestyksessä ja löytyvät helposti. - BOTT vario -ajoneuvokalusteet helpottavat myös turvallista kuormaamista. Kalusteemme parantavat huomattavasti sekä kuorman että kuljettajan passiivista ja aktiivista turvallisuutta. Kalusteiden kiinnitystapa on kolaritestattu. Tämä onkin erittäin tärkeää, sillä huonosti kiinnitetty kuorma on osasyyllinen monissa henkilövahinkoihin johtaneissa liikenneonnettomuuksissa, sanoo Nummela. BOTT vario -ajoneuvokalusteet on törmäystestattu ECE R44* mukaisesti: erittäin lujasta teräksestä valmistetut sivuseinät pystyvät tehokkaasti vastaanottamaan äärimmäiset voimat ajoneuvon törmäyksen yhteydessä. Yksittäiset rakenneosat ovat aina kevyitä ja rakenteeltaan vakaita. Tämä perustuu teräksestä, alumiinista ja korkealaatuisesta muovista koostuvaan materiaaliyhdistelmään. Pieni omapaino mahdollistaa suuremman kuormituksen. Anodisoidut alumiinipinnat ja pienrakenteen

pulveripinnoitetut lujat teräsosat kestävät naarmutusta. Laadukkuus ilmenee myös ulkonäössä ja kosketustuntumassa. - BOTT vario ajoneuvokalusteet hyödyntävät kuormatilan optimaalisesti ja hyvä järjestys mahdollistaa laitteiden nopean käytettävyyden. Saapumisesi ajoneuvolla, jossa kaikki on kalusteiden ansiosta hyvin sijoiteltuna, antaa asiakkaalle pysyvän myönteisen kokemuksen ja välittää palvelusta luotettavan kokonaisvaikutelman. Huoltoajoneuvo on yrityksen käyntikortti joten sen pitää myös näyttää hyvälle; BOTT vario -ajoneuvokalusteille on myönnetty useita palkintoja selkeästä ja laadukkaasta suunnittelusta, kerto Nummela. Hyötyajoneuvokeskus panostaa jatkossa entisestään BOTT -ajoneuvokalusteiden maahantuonnin kehittämiseen. - Haemme hyviä jälleenmyyjiä eri puolilta maata eli jos kiinnostuit ota yhteyttä, ilmoittaa Nummela.

Matkailuautot ja jatkoohjaamot asiakastarpeeseen räätälöitynä

Hyötyajoneuvokeskuksen toteuttamaan matkailuauton tyylikkääseen varusteluun kuuluu kaikki, mitä täysvaltaiselta matkailuautolta tarvitset, sängystä

Savon koulutuskuntayhtymälle rakennettiin Ford Transitista metsäkonesimulaattoriauto, mikä mahdollistaa luokkahuoneen viemisen metsään.

jääkaappiin, tummennetuista sivulaseista lämpöeristykseen ja laadukkaaseen multimedialaitteistoon. Jatko-ohjaamovarustelussa pakettiauton sisään tehdään asiakkaan toivoma sisutus ja varustelu sekä asennetaan matkustajille laadukkaat istuinratkaisut. - Rakennamme asiakkaan tarpeeseen räätälöidyt erikoisajoneuvot josta hyvänä esimerkkinä Savon koulutuskuntayhtymälle hiljattain toimitettu metsäkonesimulaattoriauto. Koulutuskäyttöön tarkoitettuun Ford Transitiin tehtiin perusteellinen eristys, sisustus helppohoitoisesta ja miellyttävästä materiaalista, varustelu mihin kuului mm. M1 hyväksytyt istuimet 8-henkilölle, kattoilmastointi, Webasto, 230 V invertteri, markiisi, monikanavareititin jne. sekä kahden metsäkonesimulaattorin asennus niin että luokkahuone voidaan viedä metsään. Näin osa oppilaista voi käyttää opettajien ohjauksessa simulaattoreita ja toiset ajaa oikealla metsäkoneella, kertoo Nummela.

Pick-up varusteet ja lavakatteet

Hyötyajoneuvokeskuksen maahantuomat pick-up varusteet ja lavakatteet on koottu ainoastaan markkinajohtajien tuotteista.

KULJETUS 131

- Maahantuomamme pick-up varusteet ja lavakatteet on koottu ainoastaan markkinajohtajien tuotteista. Tuotevalikoimat on valittu ottaen huomioon käyttötarkoituksen vaatimat edellytykset. Tuotteiden tulee olla kestäviä, käyttötarkoitukseen soveltuvia, siistin näköisiä ja mikä tärkeintä, kustannuksiltaan järkeviä. Pick-up varusteita on tarjolla todella kattava valikoima kuten valotelineet, lisävalot, kylki- ja keulaputket, lavakaaret ja -peitteet, hiilikuituosat, aurinkolipat, ilmanohjaimet, ajorampit, astinlaudat, kattokaiteet, kromiosat ja säilytyslaatikot. - Meiltä löytyy laadukkaat komponentit ja osaaminen myös pick-up autojen alustaan kaikkein vaativimpiinkin käyttötaroituksiin, lisää pick-up tuotteiden ja varusteiden myynnistä

Savon koulutuskuntayhtymän lehtori Pekka Dahlqvist esittelee auton kahta metsäkonesimulaattoria.

Hyötyajoneuvokeskuksen Eemeli Nummela (vas.) ja Ford Storen Kimmo Kytölaakso luovuttivat metsäkonesimulaattoriauton Savon koulutuskuntayhtymän Pekka Dahlqvistille ja Marko Härkönen.

vataava Joni Virta. Hyötyajoneuvokeskuksen lavatuotteet ovat automerkki ja -mallikohtaisia. - Emme tarjoa ”universaali” -tuotteita joita asiakas joutuu itse muokkaamaan vaan ensiluokkaisia tuotteita valmiina käyttöön. Olemme pyrkineet esittelemään tuotteet yksinker-

taisesti selkeällä tavalla, jotta tuotteiden löytäminen olisi helppoa ja vaivatonta. Lavatuotteiden ja pick-up tuotteiden valikoiman löydät helposti verkkokaupastamme valitsemalla Automerkin ja Korimallin. Tilaa tuotteet helposti kotiin tai meillä asennettuina, neuvoo Virta.

Huoltoautojen suunnittelussa käytetään BOTTin ohjelmaa millä varustelu saadaan optimoitua käytössä olevaan tilaan.


132 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ford Ranger Double Cab Wildtrak 3.2 TDCi 200 hv A6 4x4

Tyylikkäästi työmaalle

Ford Ranger Wildtrak on isokokoinen auto. Pituutta on 5362 mm ja leveyttä 1860 mm. Korkeus on renkaista riippuen 1815 - 1848 mm ja akseliväli 3220 mm. Kahluusyvyys on 800 mm ja maavara on 230 mm. Erittäin maastokykyinen pick-up soveltuu myös salonkiteiden ulkopuoliseen käyttöön.

T

tunnistuksella, kaatumisen estolla ja perävaunun hallintajärjestelmällä varustettu ajovakautusjärjestelmä. Myös hätäjarrutehostin ja mäkilähtöavustin, joka toimii myös mäkeä ylös peruutettaessa ja alamäkihidastin, joka luistonestojärjestelmän avulla auttaa pitämään nopeuden tasaisena jyrkempää alamäkeä laskeuduttaessa sisältyvät kaikkiin Ranger-malleihin.

ehokas ja kattavasti varustettu Ford Ranger Wildtrak on valmistajan Eurooppaan tarkoitetun lava-automalliston lippulaiva, jota saa nyt myös autoverovapaana kevyt kuorma-autona. Ranger-mallistossa on nyt vaihtoehdot kaikkiin käyttötarpeisiin ja maksukykyluokkiin. Ford esitteli hiljattain Ranger avolavamalliinsa aikaisempaa taloudellisemmat ja tehokkaammat moottorivaihtoehdot sekä uusia välityssuhteita voimalinjaan. Samalla Rangeriin tuotiin Fordin muista malleista tuttuja polttoainetehokkuutta ja pakokaasupäästöjä vähentäviä teknologioita kuten start-stop-järjestelmä ja sähkötoiminen ohjaustehostin. Moottorivalikoimassa on kaksi tehokasta vaihtoehtoa: 2.2 TDCi (160 hv) ja 3.2 TDCi (200 hv. Viisisylinterinen tehomylly on tarjolla vain Limited- ja Wildtrak-varustetasoihin. Polttoainetalouden kerrotaan kohentuneen parhaimmillaan 17 % entisestä. Vaihteistovalikoimassa on 6-nopeuksinen manuaalivaihteisto ja automaattivaihteisto, jotka ovat tarjolla molempien moottorivaihtoehtojen yhteydessä. Vetotapa on kytkettävissä sähkötoimisesti ja takavedolta voidaan vaihtaa nopean välityksen nelivedolle ajon aikana keski-

Kori- ja varusteluvaihtoehtoja

Kuljettajan paikalta on hyvä näkyvyys ja ajoasento on asiallinen, samoin istuinmukavuus. Sync 2 -yhteydenpitojärjestelmään saa liitettyä helposti myös vanhemman sukupolven puhelimet. Järjestelmä tukee mm. Spotify suoratoistopalvelua. Liikennemerkkinäyttö on plussaa.

konsolin valintakytkimestä. Hitaamman välityksen neliveto on valittavissa kun tarvitaan esimerkiksi lisää vääntöä pienemmille nopeuksille tai lisää tukea alamäkijarrutukseen. Valinnaisvarusteena saatava sähkötoiminen takatasauspyörästön lukko auttaa parantamaan pitoa kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa. Voimalinjan ohella mallipäivityksessä Rangerin vakio- ja valinnaisvarusteisiin lisättiin joukko valmistajan henkilöautomalleissa käyttämiä kuljettajaa avustavia teknologioita. Näihin lukeutuvat aktiivinen vakionopeudensäädin turvavälihälyttimellä, kaistavahti, liikennemerk-

Uusi mittaristo sekä kaksi värillistä tietonäyttöä tuovat tietoa autosta, yhteydenpidosta ja navigointijärjestelmästä. Ajotietokoneen antama pa-kulutuslukema 11,3 l/100km on linjassa valmistajan ilmoittamaan

kien tunnistus ja kuljettajan vireystilan valvonta. Lisäksi tarjolla on peruutuskamera ja parkkitut-

kat sekä eteen että taakse. Vakiovarusteisiin lukeutuvia varusteita ovat muun muassa kuorman-

Valittavana on kaksi ohjaamotyyppiä: pitkälavainen Super Cab ja lyhytlavainen Double Cab. Ensin mainitussa Super Cab-mallissa takaovet ovat takaa saranoidut ja autossa ei ole takaistuimia. Neliovinen Double Cab-ohjaamo tarjoaa kuormatilan pituuden hinnalla hyvät tilat jopa kolmelle takamatkustajalle. Double Cab-mallit tulevat Suomeen takaistuimilla ja ovat niin sanottuja kaksikäyttöautoja. Nyt koeajettavasta Wildtrakista on maahantuojan toimesta poistettu takaistuin. Muutostyön ansiosta auto on rekisteröity alennetun autoveron pakettiautoksi. Takaistuimen tilalle on räätälöity tasapohjainen lavakaukalo. Super Cabin kuormalavan mitat ovat 1 847 x 1 560 mm ja paras kantavuus 1155 kg. Double Cabin kuormalava on 30 cm lyhyempi ja paras kantavuus 35 kg pienempi. Vetokyky on kaikissa malleissa 3500 kg. Malliston lippulaivan Ranger


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 133

Virtaviivainen lavakaari kuuluu Wildtrak-varusteluun ja se istuu autoon tyylikkäästi.

Wildtrakin erottaa tien päällä tummanharmaaksi maalatusta etumaskista ja sivupeileistä, jotka ovat muissa varustetasoissa joko mustia tai kromipintaisia. Muita Wildtrakin yksilöllisiä yksityiskohtia ovat suorakulmaiset sumuvalot, yksilöllinen lavakaari, 18 tuuman kevytmetallivanteet sekä Wildtrak-logoteippaus. Wildtrak- ja Limited-varusteluissa auton mittaristossa on kaksi värillistä näyttöä ja keskikonsolin kosketusnäyttö on 8-tuumainen. Wildtrakin istuimet ovat vakiota yksilöllisemmät, tukevammat ja mukavammat. Kuljettajan istuin säätyy sähkötoimisesti peräti 8-suuntaan.

Taipaleelle

Rangerin ajettavuus on kehittynyt parempaan suuntaan edeltävästä mallista. Koriin ja runkoon tehdyt uudistukset palkittiin Euro NCAP -kolaritestissä viidellä tähdellä. Sähkötehosteinen ohjaus on tunnokas ja täsmällinen maantien ohella myös maastossa sekä kuorman kanssa ajettaessa. Rangerin kääntösäteeksi ilmoitetaan hyväksyttävä 12,4 metriä. Pienen kauneusvirheen tekee ohjauspyörän säätövarojen niukkuus; ratti liikkuu vain korkeussuunnassa. Viisipyttyinen moottori on viritetty hyötyautokäytön tarpeisiin, jolloin suurta huipputehoa tärkeämpi pointti on väkevä vääntö, laajalla kierrosalueella. Tasan 200 hv tehoista koneesta irrotetaan parhaimmillaan 470

Nm vääntömomenttia, joka on käytössä laajalla 1500 - 2750 r/ min kierrosalueella. Suoritusarvot puhuttelevat etenkin perävaunua vetäviä, mutta myös vaivatonta ajotapaa arvostavia kuljettajia. Rangerin jousitus on toteutettu auton lajityypille ominaiseen tapaan. Etupää on erillisjousitettu ja kierrejousin, jäykkä takaakselilla on lehtijouset. Valittu rakenne on yksinkertainen toteuttaa ja kestää sellaisenaan hyvin raskasta kuormitusta, joskin jousitusmukavuuden kustannuksella. Lehtijousitus kun ei aina tahdo pysyä aivan kaikkien tienpinnan epätasaisuuksien tahdissa.

Myös kevyt kuorma-autona

Ford Ranger voidaan muutoskatsastaa myös autoverottomaksi N2-luokan kuorma-autoksi, joissa voi olla myös toisen rivin istuimia. Jotta Ranger saadaan muutettua kuorma-autoksi on sen rakenteeseen tehtävä kevyiksi luokiteltavia muutoksia. Takaakselistoon lisätään lisäilmajouset ja voimalinjaan asennetaan nopeudenrajoitin. Lisäksi sivuvilkut tulee vaihtaa N2 -luokkaan hyväksytyiksi. Muissa kuin Limited-malleissa, alkuperäinen vanne pitää vaihtaa tyyppihyväksyttyyn 17” kevytmetallivanteeseen ja renkaaseen 265/65 R17. Hyväksytyn 17” Ford-kevytmetallivannepaketin suositushinta renkaineen ja TPMS-antureineen on 1 600 euron luokkaa. Näillä muutostöillä auton kokonaismassa saadaan nostet-

3,2 litran moottori sopii vaivatta Rangerin konehuoneeseen ja tilaa jää vielä huoltotoimenpiteisiinkin. Huoltoväli on 50 000 km / 2 vuotta.

Ford Rangerin kuormauskorkeus on noin 85 cm. Laadukas alumiininen lavan rullaverho on tarjolla 1800 euron lisähinnasta.

tua yli vaaditun 3500 kilon ja auto voidaan rekisteröidä N2 alaluokkaan G, eli maasto kevyt kuorma-autoksi. N2G-luokan autoissa ei tarvitse olla N2-luokan autoilta muutoin edellytettävää kaistavahtia ja kuljettajan vireystilan valvontaa, peruutussummeria tai ajopiirturia. Ford on valinnut Ranger kuorma-automuutosten tekijäksi luetettavan ja alan kokeneimpiin tekijöihin lukeutuvan yhteistyökumppanin eli Sipoolaisen Arctic Trucksin. Muutoksen verolliset kokonaishinnat alkavat hieman alta 6000 eurosta.

Ostaisinko?

Kuilu nyt ajettavan ja aikaisemmin koeajetun 2.2 litran moottorilla ja kevyemmillä varusteilla pakatun Rangerin välillä ei ole työkäyttöä ajatellen merkittävä. Perusmallin ominaisuudet riittävät useimmille. Toisaalta Wildtrakin etuna ovat moottorin voimavarat, ryhdikäs ulkonäkö ja runsaat varusteet. Ne nostavat Rangerin osakkeet vaativamman, tyypillisesti Volkswagen Amarokia suosivat ostajakunnan silmissä samalle viivalle, tai ainakin pitäisi nostaa. Kokonaisuus on toimiva ja tekniikka luotettavaa. Ford Ranger Super Cab -perusmallin verolliset hintapyynnit alkavat noin 33 700 eurosta ja Double Cabin noin 42 800 eurosta. Hinnaston yläpäästä löytyy nyt koeajetun kaltainen Wildtrak, mutta viisipaikkaisena. Se maksaa karvan yli 68 000 euroa. Eli yli kaksi perusmallia! Nyt koeajettava kaksipaikkainen Wildtrak kustantaa noin 58 800 euroa josta lisävarusteiden osuus on yli 5000 euroa. Laaja vaihtoehtojen kirjo (ka-mallit mukaanluettuna) tarjoaa mahdollisuuden suunnitteluun ja viilaukseen, jolloin Ranger-malliston lippulaivan saattaa saada käyttönsä todella sopivaan hintaan.

Tyylikäs Wildtrak-väritys jatkuu neliovisen ohjaamon puolella. Pakettiautoversiossa takaistuimen paikalla on kätevä kuormatilaratkaisu. Kumimatto estää tehokkaasti tavaroita liukumasta.

UAALTA T A A L I K N A H SIANTUNTIJ TI A LUOTET TAVAS – Stoneridge

Digipiirturit

ISE ILMLAUT KOOTDILL

U STIK PO

”MAA16pa”sta

A

vain verkkokau

ri Vaihtopiirtseut ja korjauk

t

tallentimet Winycam -ajo

Ohjelmistojat,etälatausratkaisut tallennus-

ät valaitejärjestelm Mobileye -tur

Dignita kometrit Alkolukot ja al

VERKKOK AUPPA.PIIRLA.FI » PIIRLA.FI PIIRLA@PIIRLA.FI » 017 283 1595


134 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

International Van of the Year 2018 & International Pick Up Award 2018

Iveco ja Volkswagen kruunattiin tuplamestareiksi H yötyautoala sen paljastaa; auton ei tarvitse uusin tai järkevin vaihtoehto ollakseen paras luokassaan. Ainakaan jos asiaa kysytään kansainväliseltä hyötyautotoimittajien muodostamalta tuomaristolta, joka myöntää vuosittain arvostetut vuoden pakettiauto- ja lava-auto -palkinnot. Tänä vuonna palkinnot näet ojennettiin hymyssä suin takavuosien voittajille.

Mahtoivat tämän vuoden palkintogaalaan voittamaan tulleiden automerkkien edustajien ilmeet olla kuin 3D-luokan Akselilla, joka jäi jo toistamiseen ilman havittelemaansa, alakoulun Oscariksikin kutsuttua, hymypoikapatsasta. Palkinnot pokkasivat viimeisten vuosien aikana samoissa merkeissä tutuiksi tulleet hyötyautopäälliköt: Ivecon pääjohtaja, Ranskalainen Pierre LaHutte ja Volkswagenin saksalainen hyötyautojohtaja Dr. Eckhard Scholz.

Jarlath Sweeney, International Van of the Year -tuomariston puheenjohtaja ojensi vuoden pakettiauto -palkinnon Ivecon pääjohtaja Pierre LaHuttelle 22.11.2017 Solutrans hyötyautonäyttelyn yhteydessä.

Van of the Year 2018 -palkinnon voittanut Iveco Daily Blue Power on ainoa 8-portaisella automaattivaihteistolla varustettu pakettiauto luokassaan.

Van of the Year 2018

Kansainvälinen vuoden pakettiauto vuonna 2018 on muutaman vuoden takainen voittaja eli Iveco Daily. Nyt pysti ja arvonimi saavutettiin Daily-perheen Blue Power maakaasumallilla. Myös kolmanneksi pisteissä, uuden Ford Transit Customin taakse, kirinyt Volkswagen Caddy TGI oli ehta maakaasumalli. Iveco taisteli itsensä voittajaksi vahvojen kilpakumppaneitten joukosta vain kolme vuotta sen jälkeen, kun Daily voitti tittelin vuonna 2015. Tuomariston mukaan ”Iveco Daily Blue Power yhdistää tärkeimmät ja toimivimmat ratkaisut kevyiden hyötyajoneuvojen ympäristökuormituksen pienentämiseksi kaupunki- ja taajama-ajoissa” ja että ”Ivecolla on tarjolla markkinoiden haluamat kestävät ajoneuvot. Lisäksi valmistajan portfolio sisältämät sähkö-, maakaasu- ja SCR-teknologiat ovat kaikki Ivecon kehittämiä ja todistetusti toimivia.” Tuomaristo oli erityisen vaikuttunut IVECOn uuden malliston teknisistä ratkaisuista ja siitä, että yritys esitteli uuden Real Driving Emission -dieselmoottorin kolme vuotta ennen kuin siitä tulee EU:n RDE-säädöksen myötä pakollinen pakettiautoille - todella paljon aikaisemmin kuin kilpailijat - ja myös Daily Natural Powerin tuomasta ajonautinnosta. Jarlath Sweeney, International Van of the Year -tuomariston

Volkswagen Amarok tarjoaa huippuluokan ajettavuuden ja mukavuuden. Isokokoinen auto kulkee asiallisesti myös maastossa. Irlantilainen Jarlath Sweeney, tuomariston puheenjohtaja luovutti International Pick Up Award 2018 -palkinnon Volkswagen Hyötyautojen johtajalle Eckhard Scholtzille.

puheenjohtaja, kertoi lyhyesti äänestyksestä: ”Onnittelemme Ivecoa upeista kehityssaavutuksista Daily Blue Powerin kanssa. Iveco on aina ollut kestävän kehityksen edelläkävijä kevyiden hyötyajoneuvojen alalla. Uusi DAILY Blue Power -mallisto vain varmistaa sen aseman.” Iveco Daily Natural Power on luokkansa ensimmäinen puristetulla maakaasulla toimiva pakettiauto, jossa on 8-nopeuksinen automaattivaihteisto, joka tarjoaa sekä mukavuutta että polttoainesäästöjä. Valmistajan mukaan automaattivaihteisto tarjoaa 2,5 % paremmat polttoaineenkulutuslukemat kuin vastaava käsivaihteisto, se myös vähentää päästöjä ja tarjoaa luokkansa parasta ajettavuutta. Daily Blue Powerin 3-litrainen moottori tuottaa 136 hv:tä ja luokkansa parhaan, 350 NM, vääntömomentin, jopa 76 % pienemmät pienhiukkaspäästöt ja 12 % pienemmät Nox-päästöt kuin vastaava 3,0-litrainen Euro VI -dieselmoottori. Oikeissa

kaupunkiolosuhteissa CO2 -päästöt ovat yleensä 3 % pienemmät kuin dieseleillä, mutta tämä ero nousee 5 %:iin kiitos edistyneen Hi-Matic-vaihteiston. Jos polttoaineena käytetään biometaania, CO2-päästöt lähentelevät nollaa. Palkinnon vastaanottanut Pierre Lahutte kommentoi: ”Daily on valittu 40-vuotisjuhlavuotenaan International Van of the Year -voittajaksi jo kolme kertaa. Arvostetun ja menestyksekkään tuotteen lisäksi tämä palkinto antaa tunnustuksen Ivecolle päättäväisestä vaivannäöstä taistelussa puhtaan kaupunki-ilman ja CO2-päästövähennysten puolesta. Daily Blue Power -sähköiset versiot, maakaasuversiot ja edistyneimmät dieselversiot mukaanluettuina - on ensimmäinen ja ainut ajoneuvo, joka tarjoaa kaikki kolme vaihtoehtoa, jotka varautuvat jo tiukentuvien säädösten vaikutusta kaupunkialueisiin. Tämä turvaa asiakkaittamme sijoitukset ja antaa heille puhtaan kilpailuedun.”

International Pick Up Award 2018

Vahvasti vääntävällä kolmen litran V6-dieselmoottorilla varustettu uusi Volkswagen Amarok vakuutti liikennetoimittajista koostuvan tuomariston samaan tapaan kuin edeltäjänsä vuonna 2010. Volkswagen jätti taakseen täysin uuden Mercedes-Benz X-sarjan sekä kolmanneksi tulleen Toyota Hiluxin. Tuomaristo arvioi Amarokin olevan ”segmenttinsä paras työjuhta” ja kehui sen olevan malliesimerkki pick-up-segmentin perusvaatimuksesta: raskas työ, raskaat huvit. Ratkaisevina valintakriteereinä tuomaristo piti selkeää muotoilua, fantastista tuntumaa ja viimeistelyä sekä sopivuutta työkäyttöön. Viidelle henkilölle mitoitettu double cap -ohjaamo vaikutti paitsi tilavuudellaan myös modernilla muotoilullaan. Myös kuljettajan ja etumatkustajan ”German Healthy Backs Society’n AGR-logolla” varustetut ergoComfort-istuimet vakuuttivat tuomariston. Perusteluissa korostettiin lisäksi

ainutlaatuista kahdeksanvaihteista automaattivaihteistoa ja V6-moottoria. Tuomaristo oli erityisen otettu Amarok V6:n maantie- ja maasto-ominaisuuksista: ”Moottorin hieno toiminta ja suorituskyky asettavat tämän segmentin uudet standardit.” Tuomaristo lisäsi vielä lisää perusteluita palkinnolle: Suorituskyky ei ole haaste Volkswagen Amarok V6:lle. Laaja valikoima kolmelitraisia TDI-moottoreita teholuokissa 120-190 kW täyttävät kaikkien asiakkaiden toiveet tehosta ja väännöstä. Toisen sukupolven Amarok ja sen V6-moottori on ollut menestys asiakkaiden keskuudessa: Volkswagen Hyötyautot on toimittanut tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä asiakkaille jo 65 200 Amarokia (viime vuonna vastaavana ajankohtana määrä oli 57 600). Tämä merkitsee 13,2 prosentin kasvua. Kansainvälisen pick-up -palkinnon, IPUAn, myöntää joka toinen tai kolmas vuosi IVotY:n (International Van of the Year) liikennejournalisteista koostuva, 25 eri maata edustava, tuomaristo. Kuusitoista tuomariston jäsentä arvioi autot itsenäisesti ennakkoon valittujen kriteerien perusteella. Volkswagen Amarok voitti IPUA:n myös vuonna 2010 ja on nyt ainoa pick-up, joka on voittanut palkinnon jo kaksi kertaa. ”Olemme erittäin kiitollisia kansainvälisestä vuoden pick-up 2018 -palkinnosta ja ammattituomariston valinta on meille suuri kunnia. Uuden Amarokin suunnittelussa kuuntelimme jälleen asiakkaiden toiveita ja tuloksena on enemmän tehoa, enemmän vääntöä ja lisäksi parempi toimintakyky missä tahansa maastossa”, sanoo Volkswagen Hyötyautojen johtaja Eckhard Scholtz.”Lupaan, että tarjoamme jatkossakin asiakkaillemme parhaat ratkaisut tehdäksemme heidän elämästään ja päivittäisestä työstään helpompaa”, Scholtz painotti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 131


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut liikkuvan kaluston, valmistavan teollisuuden, meriteollisuuden ja energiantuotannon komponent ti- ja hydrauliikkaratkaisuihin sekä niiden huolto- ja elinkaaripalveluihin. Vankkaan toimialaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen -kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asiantuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

137

Kova kysyntä aiheuttaa jo Prosessiautomaatiotoimitusviiveitä teknisessä kaupassa

kauppa kasvaa kaksinumeroisin luvuin

S

yksy käynnistyi vauhdikkaasti Teknisessä Kaupassa. Jäsenyritysten myynti lisääntyi kolmannella neljänneksellä reilut kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta. Koko vuoden ajalta lisäystä kertyi seitsemän prosenttia.

Kolmannella neljänneksellä nousu oli kiivainta raaka-aineissa, joiden myynti ylitti edellisen vuoden lukemat 17 prosentilla. Myös teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti parani kahdeksalla prosentilla vuoden takaisesta. Rakentamiseen tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden myynti lisääntyi viisi prosenttia. Alkuvuoden heikohkon kehityksen jälkeen kuluttajakauppa pääsi alkusyksystä parin prosentin kasvuun. Teknisen Kaupan jäsenyritysten näkymät ovat pysyneet erinomaisina koko syksyn. Valtaosa jäsenistä odottaa myynnin jatkavan kasvussa lokakuussakin. Seuraavan kvartaalin aikana myynnin kasvuun uskoi 72 prosenttia ja seuraavan 12 kuukauden aikana 85 prosenttia jäsenistä. Tarve palkata uutta henkilöstöä on selvästi kohonnut viimeisen vuoden aikana. Lokakuussa lähes puolet yrityksistä arvioi henkilöstömäärän kasvavan

T

eknisen Kaupan Prosessiautomaatiojaosto kirjasi kesäkuun loppuun mennessä 47 miljoonan euron kokonaismyynnin, jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 10,9 prosenttia. Samansuuntaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan

Teknisen kaupan tuotteiden ja palveluiden myynti on vahvassa kasvussa Suomessa.

seuraavan 12 kuukauden aikana. - Elämme tällä hetkellä vahvaa nousukautta. Se näkyy vihdoin myös Suomen taloudessa laajalla rintamalla. Teknisen Kaupan jäsenten pääasiakassegmentit eli rakentaminen ja teollisuus vetävät hyvin. Tämän voi niin lukea numeroista kuin aistia jäsenyritysten johdon odotusten positiivisuudestakin. Vaikuttaa siltä, että kehitys jatkuu samansuuntaisena hyvän matkaa tästä eteenpäin, Teknisen Kaupan

Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo. - Vahvan kehityksen jatkumisen pullonkaulaksi saattaa muodostua se, että teollisuuden tuotantokapasiteetti on lähes täyskäytössä, osaajapula monissa avaintehtävissä on ilmeinen ja teollisuuden toimitusajat niin raaka-ainepuolella kuin koneissa ja komponenteissakin ovat pidentyneet merkittävästi, Uitto huomauttaa.

Prosessiautomaatiokauppa palvelee teollisuuden ja energiahuollon mittaamisen ja säätämisen tarpeita. Kansainvälinen ala lisää tuottavuutta, turvallisuutta ja käytettävyyttä Suomen teollisuuden tuotantoprosesseihin. - Automaation merkitys kilpailukyvyn luomisessa on huomattava. Erityisesti digitalisaation ja teollisen internetin hyödyntämisessä piilee valtava potentiaali, jaoston puheenjohtaja, Endress + Hauser Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Saukkonen toteaa. Ala tarjoaa sen myötä tekniskaupallisille osaajille hyviä työpaikkoja, ja useimmat yritykset kertovatkin nyt lisäävänsä henkilöstöä. Kansainvälisessä taloudessa niin euroalue kuin Yhdysvallatkin kehittyvät nyt poikkeuksellisen hyvin.

Suomen teollisuuden tilauskanta lisääntyi alkuvuonna noin 20 prosenttia ja lähiajankin odotukset ovat hyvät. Vienti lisääntyi alkuvuodesta 15 prosenttia, ja teollisuuden investoinnitkin lisääntyvät jo kolmatta vuotta, tänä vuonna 19 prosenttia. Energiahuollossa investoidaan tänä vuonna peräti kolmannes edellisvuotta enemmän. Investointitahdissa on viivettä, ja teollisen kapasiteetin käyttöaste onkin viime kuukausina ylittänyt jo 80 prosenttia. Viime vuonna taloutta vetänyt kotimarkkinakin tukee kehitystä, sillä tänä vuonna rakentaminen lisääntyy noin neljä prosenttia. Talousnäkymät ovat nyt kiistattoman hyvät, mutta tarkastelujänne on lyhyehkö. Maailmanmarkkinan vetäessä prosessiautomaation kaupassakaan ei ole täysin vältytty toimitusaikojen pidentymiseltä. - Positiivinen maailmanmarkkina ja kasvunäkymä lisää tarvetta suunnitelmallisuuteen ja ennakointiin, muun muassa automaatioliiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa, johtaja Heikki Ojanperä Teknisen Kaupan Liitosta tiivistää.

Specma tarjoaa osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikkaan, pneumatiikkaan ja voiteluun

Letkut ja liittimet

Komponentit

Pneumatiikka

Yli 40 jälleenmyyjää ympäri Suomen

Korjaamotuotteet

Teollisuustuotteet

www.specma.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

138

Hydrauliikka-Extra

Hydroscand kiitti asiakkaitaan 20-v. juhlapäivässä Turussa

Hydroscand on toiminut Suomessa jo 20 vuoden ajan. Juhlapäivää vietettiin Turun päätoimipisteessä 5.12.2017 Suomi 100 itsenäisyyspäivän aattona. Paikalle saapui satoja asiakkaita juhlistamaan hyvää yhteistyötä.

Hydroscand tunnetaan siitä että tavaraa löytyy paljon varastosta heti toimitukseen. Omia toimipisteitä on 10 ja lisäksi asiakkaita palvelee yli 100 jälleenmyyjää eri puolilla maata.

H

ydroscand Oy on palvellut suomalaisia asiakkaita jo 20-vuo- den ajan. Turun päätoimipisteessä järjestettiin kiitokseksi asiakkaille 5.12. juhlapäivä - Suomi 100 itsenäisyyspäivän aattona.

Hydroscandin 20-v. juhlapäivään saapui satoja asiakkaita nauttimaan maittavasta tarjoilusta ja samalla tutustumaan laajaan tuotevalikoimaan sekä tekemään ostoksia hyvillä tarjoushinnoilla. - Kahden vuosikymmenen aikana meille on muodostunut

laaja asiakaskunta, jonka kanssa on tehty todella hyvää yhteistyötä. Olemme toiminnallamme pyrkineet aina olemaan asiakkaiden apuna sekä helpottamaan heidän päivittäistä tekemistään tarjoamalla laadukkaat tuotteet nopeilla toimitusajoilla ja osaa-

Toimitusjohtaja Henry Tuomola otti juhlavieraat vastaan ja kiitti heitä erittäin hyvästä yhteistyöstä - tästä on hyvä jatkaa!

van palvelun. Oli ilo nähdä miten suurella joukolla juhlapäiväämme saavuttiin ja myös pidemmän matkan päästä. Mukavan päivän aikana muisteltiin yhdessä menneitä ja suunniteltiin tulevaisuutta, kertoo Hydroscand Oy:n toimitusjohtaja Hen-

ry Tuomola. Hydroscand tarjoaa kattavasti hydrauliikka- ja teollisuustarvikkeet kaikkiin tarpeisiin vuoden jokaisena arkipäivänä 10 omasta toimipisteestään - lisäksi asiakkaita palvelevia jälleenmyyjiä on yli 70 ympäri maata.

Hydroscand sijaitsee Turussa osoitteessa Orikedonkatu 5 - samalla kadulla on myös Suomen päävarasto sekä OEM-asiakkaita palvelevat putki- ja letkutuotannot.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139 by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydroscandin juhlapäivä tarjosi asiakkaille mahdollisuuden hellittää hetkeksi; mukavassa tapahtumassa tutut tapasivat toisiaan menneitä muistellen ja tulevaisuutta suunnitellen. Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Perniön Saunapalvin erittäin maittava palvipossu oli juhlapäivän tarjoilussa pääroolissa.

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi

Aluemyyntipäällikkö Seppo Virtanen esitteli Hydroscandin laajaa komposiittiletkuvalikoimaa, mistä löytyy ratkaisut niin liikkuvan kaluston kuin teollisuudenkin tarpeisiin.

Hydroscandin Lars Hansson (vas.) esitteli L&T:n Sami Hakaselle uusimpia johdinkomponentteja.

Tiskillä palvelu pelasi juhlapäivänäkin - Miikka Läntinen haki asiakkaan ongelmaan ratkaisun.

Santeri Haavasoja ja Harri Himberg tekivät laadukkaat letkuasennelmat odottaessa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

140

Laajasti hydrauliikkaa Mikkelistä - Tällä alueella ei kyseisillä tuotteilla ollut vielä jälleenmyyjää vaikka niille on varmasti kysyntää ja maine on erittäin hyvä. Niinpä lähdimme HAWE Finland Partneriksi tarjoten jatkossa HAWE ja Sunfab -pumput suoraan varastosta. Pumppujen myynti on lähtenyt hyvin matkaan; ensi viikollakin asennetaan säätyvätilavuuksinen HAWE V60N 110 ccm pumppu järeään traktorikäyttöiseen metsänosturiin ja säätyvätilavuuksinen HAWE V60N 130 ccm pumppu toimitettiin juuri asennettavaksi puutavara-autonostu-

riin, kertoo Kortman.

Ja valikoima laajenee...

HAWE ja Sunfab -pumppujen lisäksi Mikkelistä saa järjestelmissä tarvittavat elektroniset ohjaukset ohjainboxeineen, näyttöineen, ohjainvipuineen ja ohjelmineen. - Aikomuksemme on laajentaa valikoimaamme jatkossa myös HAWE -venttiileihin, ilmoittaa Kortman.

Suoraan hyllystä löytyy HAWE ja Sunfab -pumput liikkuvan kaluston tarpeisiin. Tarjolla on myös hydrauliikan ohjainelektroniikkaa.

- Olemme laajentaneet hydrauliikkatuotteiden valikoimaa HAWE ja Sunfab -pumpuilla, esittelee Kortman Group Oy:n Konsta Kortman.

H

ydroscand avasi kesäkuussa Mikkeliin Itä-Suomen toimipisteen, mitä isännöi Kortman Group Oy. Laadukkaiden johdinkomponenttien rinnalle on otettu syksyn aikana HAWE ja Sunfab -hydrauliikkakomponentit, jotka löytyy jatkossa suoraan varastosta. Kortman Group Oy:n historia juontaa raskaaseen kalustoon, koneurakointiin, konekauppan sekä metalliteollisuuteen ja kunnossapitoon. - Meillä on edelleen kotipaikkakunnalla Ristiinan Vitsiälässä

toimitilat missä teemme mm. erilaisia metallirakenteita asiakkaiden tarpeisiin. Olemme myös toimineet jo pitkään Hydroscandin paikallisena jälleenmyyjänä. Tämä tausta ja monipuolinen osaaminen suunnittelusta asennuksiin antaa meille mahdollisuuden kehittää hydrauliikan myyntiä ja palveluita laajalle asiakaskunnalle liikkuvasta kalustosta teollisuuteen - loppukäyttäjistä OEM-valmistajiin, kertoo Konsta Kortman.

Suuri varasto johdinkomponentteja

Hydroscandin erittäin laaja johdinkomponenttien valikoima

ja uusi suuri varasto on otettu ilolla vastaan Mikkelin alueella. - Olemme lyhyessä ajassa päässeet mukavasti alueen hydrauliikkamarkkinaan kiinni ja myymälässä vierailee kasvavassa määrin asiakkaita. Myös erilaiset laitevalmistajat ovat löytäneet meidät ja hyviä yhteistyökuvioita onkin jo viritteillä, toteaa Kortman.

Myös HAWE ja Sunfab -tuotteet varastosta

HAWE ja Sunfab -tuotteet otettiin valikoimaan mahdollistamaan laajempien kokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaille.

Hydroscand ja Kortman Group palvelevat asiakkaita Mikkelissä osoitteessa Yrittäjänkatu 7.

Tomi Parviainen valmistaa laadukkaan letkuasennelman asiakkaan odottaessa; käytössä on uudet Hydroscandin letkuntekolaitteet.

Suuresta varastosta löytyy laajasti hydrauliikkaa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin.

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | FIN-02770 Espoo Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi

VAADI SINÄKIN LAATUA JA PALVELUA HYDROSCANDILTA SAAT HYDRAULIIKKA- JA TEOLLISUUSLETKUT, LIITTIMET SEKÄ TARVIKKEET

Kuttanen

Sodankylä

Meltaus Kemijärvi

ROVANIEMI

Siikajoki

RAAHE Kopsa

YLIVIESKA Himanka

Kokkola

Kannus

OULU

Paavola Rantsila Pulkkila Vihanti

Ristijärvi Paltamo

Pyhäntä Kajaani Haapajärvi

Sievi

Pensala Vöyri

Pirttikylä Närpiö

Teuva

Seinäjoki Kurikka

PORI

Saarijärvi Äänekoski

Leppävirta Varkaus

Jyväskylä

Vatajankoski Kankaanpää Honkakoski

Jämsä

Lieksa

Nilsiä

Vesanto

Viitasaari

JYVÄSKYLÄ

Isojoki Honkajoki Söörmarkku

Pielavesi

Härmä

Isokyrö

VAASA

Sotkamo Nurmes

Uusikaarlepyy

Kangasniemi Kuortti

Savonranta

Lauteala

Harjavalta Kokemäki Peipohja Ristiina Huittinen Eurajoki Punkalaidun Mäntyharju Suomenniemi Rauma Eura Lammi Laitila Uusikartano Loimaa Janakkala Kouvola Uusikaupunki Ypäjä Vahto Forssa Liljendal Somero TURKU Tuusula Koski Tl Lohja Kotka Maarianhamina Loviisa Sauvo Salo Parainen Espoo Helsinki

Kitee

Punkaharju Parikkala

Tammisaari

Kehitämme jakeluverkostoamme Kysy lisää: hydroscand@hydroscand.fi

Tilaa oma tuoteluettelosi www.hydroscand.fi/tuoteluettelo 20 vuotta Suomessa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Paikalliselta Parkerin lähimyyjältä teollisuuden ja raskaan kaluston hydrauliikka-apu asiantuntemuksella ja nopeasti yli 40 paikkakunnalta!

ParkerStoret: Alavieska John Deere Forestry Oy Espoo Espoon Teollisuuspalvelu Oy Huittinen Kuorma-autokorjaamo Mäkelä Oy Humppila Maviteknik Oy Hämeenlinna Hämeen Teollisuuspalvelu Oy Joensuu MTP-Hydrauliikka Oy Jyväskylä Hydrosystem Oy Kajaani ETRA Oy Megacenter Kajaani Kitee Kithydro Oy Kokkola Wikro Systems Ab Oy Kuopio Koneosapalvelu Oy Lahti Lahden Traktorivaruste Oy Lappeenranta Koneosapalvelu Oy Lapua PP-Hydraulics Oy Lieksa LST-Säiliöt Oy Lohja Lohjan Laakeri ja Tarvike Ky Mikkeli Etelä-Savon Hydrauliikkakeskus Oy Nastola Hydros Oy Oulu Kailatec Oy Pietarsaari Wikro Systems Ab Oy Pori Unimet Pori Oy Rauma Rauman Akku Oy Riihimäki Riihimäen Teollisuuspalvelu Oy Rovaniemi John Deere Forestry Oy Salo Isera Oy Seinäjoki Esan Paja Oy Suolahti John Deere Forestry Oy Taavetti John Deere Forestry Oy Tampere Hydrosystem Oy Tornio ETRA Oy Megacenter Tornio Turku Unimet Turku Oy Vaasa Fintos Oy Vantaa Meka-Laite Oy Ylivieska John Deere Forestry Oy Sertifioidut Lähimyyjät: Iisalmi LH-Osa Oy Karkkila Euro-Hydro Oy Kotka B&B TOOLS Finland Oy Lahti LSK Pneumatics Oy Nastola Nastolan Forest Huolto Oy Tampere IP-Produkter Oy Vantaa IP-Produkter Oy Vantaa Arannatek Oy Vantaa TECA Oy Vilppula Koneosapalvelu Oy Katso lisää: www.parkerstore.com/fi

la Suomessa. Seinäjoki Esan Paja Oy Vaihdetie 5, 60120 Seinäjoki


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Uusi Parker Hannifin Pro Display 10 liikkuvan kaluston integroitu käyttöliittymä - soveltuu osaksi IoT-järjestelmää

P

arker Hannifin Corporation, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologian tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, tarjoaa asiakkaille uuden kosketusnäytöllisen Pro Display 10 -näytön.

Pro Display 10 mahdollistaa räätälöityjä ja interaktiivisia HMI (Human Machine Interface) -sovelluksia sisältävän käyttöliittymän kehittämisen liikkuvan kaluston koneisiin ja ajoneuvoihin. Asiakkaan vaatimat toiminnot voidaan tuoda yhteen näyttöön omina itsenäisinä sovelluksina. Koneen useiden ohjausjärjestelmien ja muiden vaadittavien toimintojen keskittäminen yhteen näyttöön säästää kustannuksissa ja vähentää kuljettajan häiriötekijöitä selkeyttäen koko ohjaamoa. Yhdenmukainen ja selkeä käyttöliittymä on hyvin käyttäjäystävällinen ja parantaa tehokkuutta. Siirtyessämme kohti IoT:n aikakautta, liikkuvan kaluston valmistaja pystyy sensoreiden avulla keräämään suuria tietomassoja koneesta, mutta tietoja täytyy pystyä analysoimaan ja hyödyntämään. Pro Display voi toimia merkittävässä osassa sensoreiden keräämän tiedon välittämisessä, analysoinnissa ja sen tuottamisessa hyödynnettävään muotoon. Näyttö tarjoaa työkalut älykkäiden käyttöliittymäsovellusten kehittämiseen helposti ja monipuoliset kommunikaatioliitynnät. Näytön ominaisuudet mahdollistavat myös langattoman tiedonsiirron ja päivitykset. HMI-sovellusten kehittämiseen tarkoitettu Parkerin UX Toolkit -ohjelmisto on työkalu käyttäjäystävällisen käyttöliittymän suunnitteluun koneen instrumentointia, sekä ohjaus-, säätö- ja tietoviihdejärjestelmiä varten. Yhdessä näyttö ja ohjelmistotyökalu mahdollistavat kehittyneempien ominaisuuksien lisäämisen kuten automaattiohjaus ja -tasaus, punnitus-, navigointi- ja kamerajärjestelmät - konevalmistaja voi toteuttaa haluamansa sovellukset, jotka sopivat juuri heidän markkina-alueelle. Kehittämällä diagnostiikka-, valvonta- ja paikannussovelluksia asiakas pystyy vähentämään järjestelmän seisonta-aikaa. Tarvittavien näyttöjen määrää ohjaamossa voidaan entisestään vähentää esimerkiksi maatalouden koneissa lisäämällä samaan näyttöön Parkerin ISOBUS Suite -sovellus. Näy-

Parkerin Pro Display -näyttöön voidaan yhdistää koko ohjaamon älykäs käyttöliittymä koneen eri ohjausjärjestelmille ja muille vaadittaville toiminnoille.

tössä olevien sovellusten määrä ei ole rajoitettu Nopean ja helpon ohjelmistokehityksen tarjoava työkalu perustuu kehittyneeseen ohjelmointikieleen (QML) ja sisältää vedä ja pudota -toiminnot, WYSIWYG-editorin, ja useita käyttövalmiita komponentteja sekä muokattavat tyylimääritykset ammattimaisella oletusteemalla. Työkalun avulla voidaan luoda yhdenmukaisia sovelluksia, joita yhdistää samat ohjausjärjestelmäasetukset, rajat ja säännöt. Asetukset määritellään vain kerran ja tuodaan jokaiseen sovelluskehitysprojektiin. Datahallintaan Parker tarjoaa aikaasäästäviä valmiita rakennuspalikoita (esimerkiksi J1939 protokollapaketti) rajapintojen, viestinnän ja tiedonsiirron toteuttamiseen älykkäällä tavalla, sisältäen tehokkaan sisäänrakennetun diagnostiikan ja hälytysominaisuudet.

Tarjolla kaksi versiota

Parker Pro Display 10 -näytöstä on tarjolla kaksi versiota: Prime ja Advanced. Molemmissa tuoteversioissa on 10,1-tuumainen IPS LCD -näyttö (264 mm x 181 mm x 52 mm) kapasitiivisella kosketusnäytöllä varustettuna. Näyttö on IP (Ingress Protection) -luokitukseltaan IP65, ja se sisältää kehittyneen ARM Cortex A9 -prosessorin ja 2GB muistia. Tarvittaessa muis-

tikapasiteettia voidaan lisätä micro SD -muistikortilla ja/tai USB-portin kautta. Näyttö sisältää 4 CAN-väylää, 2 x USB, RS232, Ethernet, Bluetooth ja WLAN -liitännät mahdollistaen nopean ja helpon kytkennän useiden eri järjestelmien kanssa. Lisäksi, tietoviihdeominaisuuksien tueksi löytyvät linjatulo/ lähtö, mikrofonitulo, FM-RDS radioantenni ja 2 x analoginen komposiittivideotulo. Parkerin ISOBUS Suite -sovelluksella varustettu näyttöversio on saatavilla alkuvuodesta 2018.

Helppokäyttöinen ja äärimmäisen joustava

Tommi Forsman, Parkerin Mobile Hydraulic Systems Division Europe -yksikön tuotekehityksestä, kommentoi uutta tuotetta näin: - Valmistavassa teollisuudessa on suuret mahdollisuudet IoT:n hyödyntämisessä. Pysyäkseen mukana kiihtyvässä globaalissa tilanteessa, yritykset tarvitsevat innovatiivisia liiketoimintamalleja ja uusia tapoja toimia. Parkerin Pro Display ja UX Toolkit on tehokas yhdistelmä helppokäyttöisyyttä ja äärimmäistä joustavuutta, ja antaa asiakkaillemme mahdollisuuden kehittää markkinoiden johtavia sovelluksia ja toiminnallisuutta koneisiin ja ajoneuvoihin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

144

Hydrauliikka-Extra

Hydroala Oy:n noin 1000 neliön hyvät toimitilat sijaitsevat Kartanon teollisuusalueella Porissa - asiakkaita palvellaan Satakunnan ja koko maankin alueella.

Nopeiden vetojen kunnossapitotalo ja hydrauliikan moniosaaja

H

ydroala Oy Porista on hydraulismekaanisten laitteiden suunnitteluun, valmistukseen sekä asennuksiin ja huoltoihin erikoistunut yritys 25 vuoden kokemuksella.

Hydroala Oy:n perustivat Ari Oksanen, Aki Elo ja Jouko Viitapohja vuonna 1992 Ulvilaan. - Meillä oli kaikilla jo kokemusta hydrauliikasta - itse olen sylinterimies - ja kun syvin lama ravisteli alan perinteisiä toimijoita päätimme lähteä yrittäjiksi. Valmistimme ja huolsimme sylintereitä sekä toimitimme kokonaisvaltaista hydrauliikkaa. Alussa Outokumpu oli meille todella iso pääasiakas jonka avulla pääsimm hyvään vauhtiin. Siitä sitten maailma jälleen muuttui ja asiakaspohjamme laajeni lukumäärällisesti sekä maantieteellisesti. Vuonna 2014 lunastin lähes koko osakekannan itselleni ja otin kokonaan yrittäjävastuun, kertoilee Hydroala Oy:n toimitusjohtaja Ari Oksanen, jonka kiinnostus liikkeeseen syntyi jo poikasena: - Pietniemen laajoilla pelloilla ammuskelimme ritsoilla ja se oli mielenkiintoista, miten liike aiheuttaa asioista. Ja isä oli Sampo-Rosenlewilla töissä yli 40 vuotta joten työkoneet ja konepajatoiminta tuli tutuksi sitä kautta. Nyt oma poikani Timo on vahvasti mukana Hydroalan tuotantopuolella mikä loistavan vastuuta ottavan henkilökunnan kanssa antaa itselle hieman aikaa, kiittelee Oksanen.

Laaja asiakaskunta

Tänä päivänä Hydroalan noin 1000 neliön hyvät toimitilat sijaitsevat Kartanon teollisuusalueella Porissa ja palveluksessa on kymmenen hydrauliikan ammattilaista, joilla on alasta vankka kokemus. Konepajasta löytyy laajasti niin valmistuksessa kuin huolloissa tarvittavat koneet ja

Hydroala Oy:n myynnistä vastaava Ilkka Sundvall (vas.), toimitusjohtaja Ari Oksanen ja tuotantopuolesta vastaava Timo Oksanen ovat tyytyväisiä tämän hetkiseen tilanteeseen; asiakkailla riittää töitä joten hydrauliikkaa uusitaan ja kunnostuksia tehdään.

Hydraulisylintereitä sekä isoja että pienempiä, valmistetaan käyttökohteen mukaan sovellettuna.

laitteet. Asiakaskunta muodostuu lähinnä Satakunnan talousalueella toimivista suur- ja pienteollisuuslaitoksista, koneenrakennuksen, maansiirron ja kuljetusalan yrityksistä, sekä erityyppisiä hydrauliikan kunnossapitopalveluja tarvitsevista yhteisöistä. - Toki meillä on asiakkaita myös eri puolilla Suomea ja henkilökunta liikkuu sinne minne tarvitaan. Yksiköt korjataan pääasiassa täällä verstaalla ja käydään sitten asentamassa kohteessa. Emme ole niinkään projektitalo vaan meidät tunnetaan kentällä nopeiden vetojen kunnossapitotalona. Asiakkaidemme toivova toimitusaika on yleensä eilen, naurahtaa Oksa-

Konepajasta löytyy laajasti niin valmistuksessa kuin huolloissa tarvittavat koneet ja laitteet.

- Toimintamme perusta on se että tavaraa on varastossa paljon, sanoo Ari Oksanen.

nen.

Liikkuvan kaluston hydrauliikan osaamista

Pääpaino toiminnassa on teollisuuspuolella mutta asiakkaita palvellaan myös mobilehydrauliikassa. - Teemme liikkuvan kaluston hydrauliikan asennuksia ja kunnostuksia; tyypillisiä juttujamme ovat esimerkiksi järeiden maarakennuskoneiden sylintereiden kunnostukset. Ja koska olemme PMC Hydraulics Dealer meiltä löytyy kattava komponenttivalikoima suoraan hyllystä. Muutenkin toimintamme perusta on se että tavaraa on varastossa paljon. Teemme laadukkaat sylinterit nopeasti hyllystä löytyvistä sy-

- Hydroala hakee tietenkin myös uusia asiakkuuksia joten kannattaa olla yhteydessä, ilmoittaa Ilkka Sundvall.

linteriputkista ja männänvarsista. Meillä on tietenkin myös laitteet putki- ja letkuasennelmien tekemiseen. Lisäksi hyödyn-

nämme vahvaa yhteistyöverkostoamme esimerkiksi koneikkojen valmistuksessa, Oksanen kertoo.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi

WE HAVE BOTH THE BRAINS AND THE MUSCLES Hydrauliikan, ohjausjärjestelmien ja radio-ohjauksen asiantuntijakeskus avattu Tampereella.

HYDX.SE/FIN


146

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Rexrothin uusi suljetunpiirin pumppu ajovoimansiirtoon 530 bar painetasoon asti

U

usi Rexroth A4VG 35 -pumppusarja integroiduilla antureilla on suunniteltu täyttämään tulevaisuuden ajovoimansiirron tarpeet.

Rexrothin uusi A4VG 35-sarja täyttää jo nyt sähköisesti ohjatun ajovoimansiirron tulevat tarpeet integroitujen antureiden ja korkeamman paineen keston vuoksi. Näiden ominaisuuksien ansiosta uudet pumput mahdollistavat moottorin ja liikkuvan työkoneen ohjauksen yhdistämisen entistä paremmin. Huolimatta siitä, että käytetäänkö pumppuja yksittäisinä komponentteina tai osana optimoiduista hydraulimoottoreista ja Rexroth ajovoimansiirto-ohjelmistosta koostuvaa järjestelmää, ne vähentävät uusien ajovoimansiirtokonseptien suunnitteluaikaa ja kustannuksia. Tulevaisuuden suunta on selkeä: kompaktien työkoneiden valmistajat haluavat uusia sähköisesti ohjattuja ajovoimansiirtoratkaisuita korkeammilla painetasoilla. Tavoite on pienentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä parantaen samalla koneen ajettavuutta. Toimintojen siirto

ohjelmistoon luo myös mahdollisuuden yksinkertaistaa koneen kokoonpanovariaatioita. Erilaiset asiakastarpeet on mahdollista toteuttaa samoilla komponenteilla. Uusi A4VG 35 -sarja on suunniteltu täyttämään nämä tulevaisuuden ajovoimansiirron tarpeet. Rexrothin tuotekehittäjät ovat integroineet pienikokoisiin pumppuihin laajan anturoinnin, joka yksinkertaistaa suljetun piirin ajovoimansiirron ohjauksen sähköistämistä. 400 bar käyttöpaine yhdessä 530 bar huippupaineen kanssa vastaa koneenrakentajien vaatimukseen korkeammasta painetasosta. Uudet pumput ovat kehitetty 32 -sarjan teknologian pohjalta, ja saatavilla on koko 90 cc ja koot 40, 56 ja 71 cc ovat tulossa. Uudet pumput ovat optimoitu pohjautuen kuormitussyklitietoihin, ja tällä tavalla on saavutettu kompakti koko ja korkea tehotiheys. Yhdessä energiatehokkaiden Rexroth A6VM hydraulimoottoreiden ja uuden RC-ohjaimeen kehitetyn DRCA4x ajovoimansiirto-ohjelmiston kanssa, Rexroth tarjoaa kokonaisjärjestelmän ajovoimansiirtosovelluk-

Rexrothin uusi A4VG 35-sarja täyttää jo nyt sähköisesti ohja- tun ajovoimansiirron tulevat tarpeet integroitujen antureiden ja korkeamman paineen keston vuoksi.

siin. Järjestelmän komponentit on suunniteltu toimimaan yhdessä ja ohjelmistosta löytyy kaikki tarvittavat perustoiminnot val-

miina. Tällä tavalla suunnitteluaika- ja kustannukset pienenevät, koska useimmissa tapauksissa monimutkaista ohjelmoin-

tia ei tarvita. Yhdessä koneenrakentajan kanssa jää tehtäväksi ainoastaan sovellukseen parhaiten sopiva parametrisointi.

Rexrothin EasyFit kamerajärjestelmä työkoneiden ympäristön havainnointiin

Järjestelmä perustuu neljään kameraan, datayksikköön sekä näyttöön. Kamerat sijoitetaan ajoneuvon sivuille ja kalibroidaan. Datayksikön kuvasignaali voidaan liittää mihin tahansa analogiseen näyttölaitteeseen.

T

urvallisuus on tärkeässä osassa työkoneita käytettä- essä. Työkoneista on monesti myös rajattu näkyvyys koneen ympärille. Rexrothin ratkaisu ongelmaan on lintuperspektiivistä 360 astetta näyttävä Easy Fit -kamerajärjestelmä joka antaa kuljettajalle reaaliaikaisen tiedon koneen ympärillä olevista kohteista.

Järjestelmä perustuu neljään kameraan, datayksikköön sekä näyttöön. Kamerat sijoitetaan ajoneuvon sivuille ja kalibroidaan. Datayksikön kuvasignaali voidaan liittää mihin tahansa analogiseen näyttölaitteeseen. Asennus voidaan tehdä tuotantovaiheessa tai lisäämällä jälkiasennuksena. Käyttöönotto on helppoa: kameroiden automaattisen kalibroinnin jälkeen tietokoneella tehdään tarvittava

jälkikäsittely kuten tarkennukset ja ajoneuvon lintuperspektiivikuvan lisäys. Sarjatuotannossa kameroiden asennuspaikkojen ollessa kiinteitä, ei kalibrointia tarvitse erikseen tehdä. Datayksikköön ladataan vain valmis kalibrointitiedosto. Kameran varaosavaihdossa ei tarvita mitään kalibrointitoimenpiteitä. Rexrothin EasyFit lisää paitsi koneen käyttömukavuutta ja

Rexroth EasyFit -kamerajärjestelmä antaa lintuperspektiivistä kuljettajalle reaaliaikaisen tiedon koneen ympärillä olevista kohteista.

turvallisuutta mutta myös tuottavuutta. Kuljettaja voi keskittyä koneen käyttämiseen ergonomisesti oikein. Vähentyneiden kolhimisten kautta myös rahallinen säästö voi olla merkittävä. Eri kuvanäkymien valinta näytölle tehdään mukana tulevalla painikkeella. Valinta voi olla myös automaattinen: peruu-

tustieto voidaan liittää datayksikköön jolloin takakameran kuva tulee automaattisesti näytölle peruutettaessa. Näyttö voidaan asentaa joko vaaka- tai pystyasentoon.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

147

Bosch Rexrothin Mobile -seminaarilla on pitkät perinteet ja se on aina esitellyt konesuunnittelijoille teknologian ja tekniikan kehityksen suunnan sekä uusimmat globaalit trendit.

Mobile 2017 esitteli työkoneiden hydrauliikan kehityksen suunnan

B

osch Rexroth järjesti kesällä Saksan Augsburgissa Mobile 2017 -seminaarin minne kokoontui maailman johtavien koneenrakentajien hydrauliikan suunnittelijat kuulemaan alan kehityksen keihäänkärjistä ja tulevaisuuden visioista.

Augsburgin messukeskuksessa järjestettyyn Mobile 2017 -seminaariin saapui 39 eri maasta yli 700 konevalmistajien edustajaa, jotka edustivat 278 eri yritystä - Suomesta osallistui lähes 50 henkilöä. Tapahtuman käytössä oli tilaa yli 17 000 neliötä; viidentoista todella mielenkiintoisten ja syvällisen teknisen esitelmän lisäksi päästiin tutustumaan 17 erilaiseen demokoneeseen työnäytösalueella. Koneet esittelivät uusimmilla teknisillä ratkaisuilla saavutettavia etuja käytännön työssä. - Bosch Rexrothin Mobile -seminaarilla on pitkät perinteet ja se on aina esitellyt konesuunnittelijoille teknologian ja tekniikan kehityksen suunnan sekä uusimmat globaalit trendit. Tänä vuonna pääteemat olivat turvallisuus, tehokkuus ja automaatio. Tapahtumasta saatu tieto oli erittäin arvokasta konevalmistajille hei- dän miettiessä uusia ratkaisujaan. Suomalaiset mukana olleet suunnittelun ja tuotekehityksen ammattilaiset kiittelivätkin antia todella hyödylliseksi, kertoo Bosch Rexroth Oy:n liikkuvan kaluston sovelluksien toimialapäällikkö Jaakko Hämäläinen.

Turvallisuus noussut ykkösasiaksi

Työkoneiden turvallisuuden merkitys on kasvanut nopeasti viime aikoina. Bosch Rexroth pystyy tarjoamaan konevalmistajille todella edistyksellisiä ratkaisuja turvallisuuden nostamiseksi uudelle tasolle. - Turvallisuus alkaa olla konevalmistajille ykkösasia heidän myyntiargumenteissan tehokkuuden ja luotettavuuden rinnalla, toteaa Hämäläinen. Turvallisuuteen sisältyy sekä koneen käyttäjä että koko työskentely-ympäristö. - ABS-jarrut tekevät kovaa vauhtia tuloaan työkonekäyttöön - erityisesti traktoreihin, kurottajiin ym. koneisiin joilla liikutaan tiellä ja ajetaan kovemmilla nopeuksilla. Tänä päivänä pystytään jo tarjoamaan hinnallisestikin järkevät ABS-jarruratkaisut työkoneisiin, ilmoittaa Hämäläinen. Työkoneiden ympäristön tunnistaminen kehittyy koko ajan, mikä vähentää onnettomuuksia selvästi. - Kehittyneet kamerat, tutkat, erilaiset anturit, älykkäät ohjelmistot jne. mahdollistavat koneen ympäristön valvonnan. Se tarjoaa mahdollisuuksia myös koneen automaattisten toimintojen lisäämiseen ja jopa autonomisen työskentelyn, sanoo Hämäläinen.

Automaatio avaa ovet uuteen maailmaan

Hydrauliikan automaatio lisääntyy koko ajan. Se mahdol-

listaa mm. järjestelmän tehokkaamman käytön, paremman kunnonvalvonnan, työkoneen liittämisen osaksi teollista internetiä ja seuraavan sukupolven järjestelmien kehittämisen uudelle tasolle. - Yhtenä esimerkkinä työkoneen avoimen piirin sähköistys (EOC), missä laitetaan sähkösäätimet pumppuihin ja niitä ohjataan ohjelmistoilla eikä käytetä enää kuristimia millä pumppua säädetään. Tämä mahdollistaa sen että pumppuversioita ei tarvita enää niin montaa, säätäminen helpottuu ja dynamiikka sekä sitä kautta hyötysuhde nousee aivan eri tasolle. Ohjelmistolla on helppo muuttaa tarvittaessa asetuksia ja järjestelmästä saadaan luettua tietoa diagnostiikkaa ja kunnonvalvontaa sekä tulevaisuuden järjestelmän kehitystä ja mitoitusta varten, kun nähdään mm. mitkä ovat olleet todelliset kuormituspiikit. Tiedon perusteella voidaan esimerkiksi optimoida komponentteja pienemmäksi sillä käyttöön riittävä ratkaisu on parempi kuin turhaa tehoa tuottava ratkaisu. Esimerkiksi ajovoimansiirrossa momenttisäätöinen ratkaisu mahdollistaa paremman tehon jaon ja hyötysuhteen ajovoimansiirron ja työhydrauliikan välillä. Edistyksellisten komponettien lisäksi Bosch Rexroth tarjoaa BODAS -tuoteohjelmansa ympäriltä valmiit ohjelmistot, appsit, näytöt jne. muistuttaa Hämäläinen.

Tehokkuus kasvaa

Työkoneiden voimansiirron

tehokkuuden nostamiseksi Bosch Rexroth esittelee jälleen paljon uusia ratkaisuja. - Esimerkiksi uusi HUT -ajovoimansiirtoratkaisu on mielenkiintoinen mekaanisen ja hydrostaattisen voimansiirron yhdistelmä. Kehittyneitä sähköisiä LS -järjestelmiä voidaan puolestaan säätää kätevästi älypuhelimella. Bosch Rexrothin tarjoaa myös sähköisen voimansiirron vaihtoehdot 48 V, 400 V ja 700 V järjestelmiin silloin kun halutaan päästä nolla emissioihin eri käyttöolosuhteissa, luettelee Hämäläinen.

Tietoa on mutta miten se hyödynnetään?

Hydrauliikkajärjestelmistä saadaan jatkossa paljon erilaista tietoa, mutta sen talteenotto, analysointi ja tehokas hyödyntäminen ratkaisee informaatiotulvan täysimääräisen hyödyntämisen. - Boschin kautta käytössä on laajasti edistyksellisiä antureita

mitkä mahdollistavat tiedon keruun järjestelmästä sieltä mistä halutaan. Esimerkiksi pumpuista kerätään jo nyt tietoa lämpötilasta, värähtelystä, paineesta, nopeudesta ja kulmasta. Tiedon käsittely vaatii kehittyneet analyysijärjestelmät, jotka perustuvat kokemukseen ja eri applikaatioiden tietojen yhdistämiseen. Tiedon pohjalta voidaan luoda analyysi mm. tarvittavista jatkotoimenpiteistä pumpun huollon ja vaihtoajankohdan suhteen. Kun katsotan tuotekehityksessä eteenpäin niin Bosch Rexrothin Next Gen Spec -järjestelmän avulla opitaan työsykleistä, kuormitustarpeista, toiminnoista jne. niin että käytössä olevasta koneesta kerätty tieto neuvoo miten järjestelmä kannattaisi toteuttaa jatkossa, kertoo Hämäläinen.

Augsburgin messukeskuksessa järjestettyyn Mobile 2017 -seminaariin saapui 39 eri maasta yli 700 konevalmistajien edustajaa, jotka edustivat 278 eri yritystä - Suomesta osallistui lähes 50 henkilöä.


148

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka-Extra

Vuoden ParkerStore -kunniakirjan vastaanotti ParkerStore Manager -kokouksessa kokouksessa Unimet Pori Oy:n ParkerStore Manager Jouko Hesso (vas.). Kunniakirjan ojensivat perusteluineen Parkerin jälleenmyyntitiimin Kristiina Kajander (Retail Specialist) ja Esa Keinänen (Territory Manager).

Unimet Oy Pori on vuoden ParkerStore

S

uomen ParkerStore -ketjua alettiin rakentaa 2000-luvun alussa ja tällä hetkellä ketjuun kuuluu 32 itsenäistä hydrauliikka-alan huippuosaajaa eri puolella Suomea.

HYDRAULIIKAN ASIANTUNTIJA

Parker järjestää vuosittain ParkerStore -ketjun edustajille kokouksen, jossa kehitetään yhdessä ketjun toimintaa entistä vahvemmaksi. Parker palkitsee kokouksessa perinteisesti myös tietyin kriteerein yritysten joukosta Vuoden ParkerStoren; tänä vuonna jo neljättä kertaa. Vuoden ParkerStore palkittiin 2.11.2017 Aulangolla ParkerStore Manager-kokouksessa.

sinkin ParkerStore -ketjusta on keskittyä nykyisen ketjun vahvistamiseen koulutuksen ja tuotevalikoiman laajentamisen kautta. Ketjuun kuuluu nyt jo hydrauliikkapiirien terävimmät osaajat ja Parkerilla taas on arvostetut, laadukkaat tuotteet. Parkerin ja parkerstorelaisten etu on yhteistyöllä lisätä Parker -tuotteiden tunnettuutta ja saatavuutta loppukäyttäjäasiakkaissa paikallisten partnereiden kautta. Parkerilla tullaan panostamaan oman toiminnan kehittämiseen ja koordinointiin, jotta strategian mukainen keskittyminen jälleenmyyntiin mahdollistuu.

Vuoden ParkerStore on Unimet Pori Oy

• asiantunteva henkilökunta • huoltokorjaamo • kestävät letkut • letkuasennelmat • liikkuvan kaluston komponentit • yli 8500 tuotetta heti varastossa

www.tehohydro.fi

ma-pe 8-16.30 • Ruukintie 16, Lappeenranta p. 05 615 8100 • info@tehohydro.fi

Vuoden ParkerStore -kunniakirjan vastaanotti kokouksessa Unimet Pori Oy:n ParkerStore Manager Jouko Hesso. Kunniakirjan ojensivat perusteluineen Parkerin jälleenmyyntitiimin Kristiina Kajander (Retail Specialist) ja Esa Keinänen (Territory Manager). Unimet Pori Oy on toiminut osana ParkerStore -ketjua jo vuodesta 2008. Yritys myy, varastoi ja toimittaa laadukkaita komponentteja 20 vuoden kokemuksella seuraavilla osa-alueilla: Hydrauliikka, Pneumatiikka, Mekaniikka ja Kunnossapito. Unimet Pori Oy palvelee yhteistyökumppaneidensa kanssa mm. maan- ja koneenrakennusasiakkaita ja on mukana myös offshore-sovelluksissa. Iso asiakasryhmä on IQAN-mobile-elektroniikkaa käyttävät asiakkaat ja yritys hakeekin asiantuntemusta tällaiseen erikoisosaamiseen. ParkerStore -ketjusta ja yhteistyöstä Parkerin kanssa yrityksen toimitusjohtaja Jouko Hesso toteaa, että ”se on joukkueurheilua, jossa jokaisen on hoidettava oma roolinsa lopputuloksen kannalta - ja asiakkaitahan tässä halutaan palvella.” Parkerin visio jälleenmyynnistä ja var-

Unimet Pori Oy:n toimitusjohtaja Jouko Hesso esittelee Vuoden ParkerStore -kunniakirjaa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

149

Digitaalisuudesta kilpailuetua:

VTT ja Hydroline kehittävät hydraulisylintereistä uutta palveluliiketoimintaa

T

kertoo Erja Turunen, VTT:n Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alueen johtaja. - Tuotteiden, tuote- ja tuotantoprosessien digitalisoituminen ja niihin liitetty data-analytiikka, koneoppiminen ja hybridimallinnus tuovat uusia mahdollisuuksia käyttöomaisuuden ennakoivaan kunnossapitoon ja optimoituun käyttöön ja niiden kautta kustannussäästöihin, toteaa VTT:n Tuotanto ja konejärjestelmät -tiimistä projektipäällikkö Pekka Isto.

eknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Hydroline Oy kehittävät yhdessä seuraavan sukupolven verkotettuja ja älykkäitä hydraulisylintereitä. Uusi hanke mahdollistaa siirtymisen tuotekeskeisyydestä uuteen palveluliiketoimintamalliin, josta syntyy uutta kilpailuetua.

Digitalisaatio kiihdyttää nyt valmistavan teollisuuden tuotekehitystä vauhdilla. Tämä mahdollistaa uusien tuote- ja palvelukonseptien kehittämisen aiempaa kannattavammin ja nopeammin. Suomen johtava hydraulisylintereitä valmistava yritys Hydroline ja VTT kehittävät yhteistyössä yrityksen tuotteita palveluiksi. Hydraulisylintereitä käytetään laajasti liikkuvissa työkoneissa ja teollisuudessa niiden erinomaisten voimantuottokyvyn, luotettavuuden ja käytettävyyden vuoksi. Keväällä alkaneen ja neljä vuotta kestävän uuden Tekes -hankkeen lopputuloksena yritykselle syntyy digitaalinen alusta tuotteen elinkaarenhallinnan ja käytönaikaisen palvelulii-

Suomen johtava hydraulisylintereitä valmistava yritys Hydroline Oy ja VTT kehittävät yhteistyössä yrityksen tuotteita palveluiksi.

ketoiminnan tarpeisiin. Digitaalisuus mahdollistaa uuden liiketoiminnan kehittämisen, jossa painopiste siirtyy tuotteista palvelujen myyntiin. - VTT:n laaja-alainen osaaminen ja kyky koota hankkeeseen tarvittavat erikoisosaamiset tekevät meille mahdolliseksi toteuttaa hanke pitkälti yhden luukun periaatteen mukaisesti,” toteaa Hydrolinen teknologiajohtaja Manu Leinonen. Hankkeessa hyödynnetään viimeisimpiä tekoäly- ja kone-

oppimismenetelmiä. VTT:n teknologiaosaaminen mahdollistaa konseptien nopean toteuttamisen ja tuomisen yrityksen tuoteportofolioon. Uusi hanke on jatkoa VTT:n ja Hydrolinen aikaisemmalle yhteiselle EU-hankkeelle, jonka tuloksena Hydroline julkisti keväällä uuden tuotteen hydraulisylintereiden ennakoivaan kunnonvalvontaan. Pilvi- ja mobiilikäyttöisen järjestelmän tuottamat tiedot varmistavat, että esimerkiksi kaivinkoneen kaikki

hydraulisylinterit huolletaan ennen odottamatonta vikaa säästäen aikaa ja rahaa ilman, että pitäisi keskeyttää työskentely kalliilla koneella. - Hydrolinen tuoteinnovaatiot ja yhteiset hankkeet ovat erinomainen esimerkki VTT:n roolista pk-sektorin uudistamisessa Suomessa. Yhteistyö VTT:n kanssa on auttanut yritystä uudistamaan tuotteitaan ja liiketoimintaansa, ja näin mahdollistanut yritykselle nousemisen verkostossaan palveluyritykseksi,

Hydroline Oy

Hydroline Oy on Suomen johtava, vaativaan käyttöön tarkoitettujen hydraulisylintereiden suunnitteluun, valmistamiseen ja elinkaaripalveluihin erikoistunut perheyritys. Yritys on perustettu vuonna 1962 Kuopiossa, ja työllistää tällä hetkellä noin 250 henkilöä. Hydrolinen asiakkaat ovat maailman johtavia kone- ja laitevalmistajia aloillaan. Yrityksellä on kaksi tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä ja Puolan Stargardissa. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli noin 36,6 miljoonaa euroa.

Vain original varaosia!

eShrkokopkauppa

h ve Rexrot

Uudistunut verkkokauppamme tarjoaa yli 1000 Rexrothin alkuperäistä hydrauliikkakomponenttia sekä paljon muita varaosia – mallista ja merkistä riippumatta. Tuotteidemme toimitusaika on 2-4 päivää + kuljetusaika. Sinun tarvitsee syöttää vain valmistajanumero tuotehakuun. Ja verkkokauppamme näyttää automaattisesti Rexrothin alkuperäisosan, joka sopii sinun tarpeisiisi. Tuotteemme ovat helposti ulottuvillasi missä ja milloin vain! Rekisteröidy eShoppiimme veloituksetta jo tänään ja hyödynnä laaja palveluvalikoimamme. www.boschrexroth.fi/eshop


METSÄALAN AMMATTILEHTI

150

Hydrauliikka-Extra

Fluiconnecto Hytar järjesti HydroShop -jälleenmyyntipäivät Tampereella; paikalle saapui HydroShop -jälleenmyyjiä laajasti eri puolilta maata.

HydroShop -jälleenmyyntipäivät Tampereella

F

luiconnecto Hytar järjesti HydroShop -jälleenmyyntipäivät Tampereella lokakuun lopulla 2017. Ohjelmassa oli tuotetietoa ja koulutusta sekä vierailu Tampereen HydroShop -myymälään ja tuotantoon. Tämän jälkeen oli vuorossa illallinen hyvine keskusteluineen. Tapahtumaan saapui Hytar HydroShop -jälleenmyyjiä laajasti eri puolilta maata. Kokonaisuus oli kaikin puolin erittäin onnistunut joten jatkoa onkin luvassa... Hytar Oy kuuluu tänä päivänä italialaiseen Manuli Rubber Industries -konserniin ja sen maailmanlaajuiseen Fluiconnecto -organisaatioon.

Luennoilla saatiin tärkeää teknistä tuotetietoa uutuuksista. Hytarin toimitusjohtaja Raimo Tuominen (kesk.), Jesperi Jääskeläinen ja Kari Jauhiainen esittelivät Manulin letkujen ominaisuuksia Oy J. Thodin Ab:n Johan Thodinille ja Stefan Lindforsille.

Tampereen HydroShop -myymälä sijaitsee Keskuojankadulla.

Hytarin Kimmo Vainio (vas.) kertoi uusimmista komponenteista Kuopion Laakeri Oy:n Jarmo Kokkariselle.

Jälleenmyyntipäivien ohjelmassa oli mm. vierailu Tampereen HydroShop -myymälään ja tuotantoon. Esillä myymälässä oli paljon mielenkiintoisia uutuustuotteita.

Hytarin Tuomo Eskelinen (oik.) ja Tapani Tervo sekä PP-Traktori Oy:n Petri Seppänen tutkivat Manuli -letkupuristimen tekniikkaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

152

Hydrauliikka-Extra

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Hytar Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Hytar Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Hytar Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Hytar Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Hytar Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Hytar Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Hytar Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Hytar Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Hytar Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Hytar Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Hytar Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

153

Pikku-Matti huoltaa työkoneiden ja teollisuuden hydrauliikan

Hydrauliikkahuoltoihin ja -asennnuksiin erikoistuneen Pikku-Matti Oy:n toimitilat sijaitsevat Viljakkalassa osoitteessa Kyröskoskentie 190.

P

Pikku Matti eli Matti Lettoniemi on kehittänyt omaa ammattiosaamistaan hydrauliikassa ja työkoneiden tekniikassa jo vuodesta 1988.

ikku Matti Oy on Viljakkalassa, Hämeenkyrön kupeessa toimiva hydrauliikkahuoltoja ja -asennuksia tarjoava yritys, jolta löytyy myös muuta raskaankaluston ja teollisuuden huolto-osaamista.

Pikku Matti eli Matti Lettoniemi on kehittänyt omaa ammattiosaamistaan hydrauliikassa ja työkoneiden tekniikassa jo vuodesta 1988. - Olen toiminut ennen yrittäjäksi lähtemistäni asennus- ja huoltotehtävissä Sisu Terminal Systemsillä, Sandvikilla, Veho Hyötyajoneuvoissa ja Metso Mineralsilla, missä olin myös proto-osastolla joten pääsin reissaamaan mielenkiintoisissa tuotekehitysprojekteissa maailmallakin. Pikku Matti Oy:n perustin syyskuussa 2008 jolloin hankin myös ensimmäisen hydrauliikkaletkupuristimen. Aina vuoteen 2013 saakka toiminta keskittyi traktoreiden ja muiden maatalouskoneiden sopimushuoltoon, mutta sitten totesin että on aika lähteä kehittämään tekemistä uuteen suuntaan, kertoo Matti Lettoniemi. Tänä päivänä Pikku-Matti Oy keskittyykin hydrauliikan huoltoihin ja asennuksiin sekä RautaSoini Oy:lle alihankintana tehtä-

Osaamisalueeseen kuuluu myös teollisuuden huollot; kuvassa terästoimittajan automaattisorviin tehty hydrauliikan modernisointi.

viin korjaus- ja huoltotöihin. - Jossain vaiheessa Tampereen Hytarilta ehdotettiin laajempaa yhteistyötä ja niin 2016 vuoden lopulla aloitin Hytar HydroShop -jälleenmyyjänä mihin sisältyi päätös laitehankinnoista ja tuotteiden varastoinnista, toteaa Lettoniemi. Pikku-Matti Oy:llä on käytössään toimintaan erinomaisesti soveltuvat hallitilat Viljakkalassa ja lisäksi käyttöön on otettu täysin varusteltu hydrauliikan huoltoauto. - Autosta löytyy letkut ja liittimet sekä muita komponentteja siististi hyllytettynä. Asennelmat tehdään valovirtakäyttöisellä Manuli -letkupuristimella ja

muutenkin käytössä on viimeisen päälle olevat työkalut. Meiltä saa tietenkin myös hydrauliikkaöljyt, suodattimet ym. tarvikkeet paikanpäälle toimitettuna ja vaihdettuna, sanoo Lettoniemi.

Urakoitsijat saavat nopeaa palvelua

Pikku-Matin asiakaskunta muodostuu alueen koneurakoitsijoista, kuljetusyrittäjistä ja maatalouspuolesta sekä laitevalmistajista, huoltoyrityksistä ja myös teollisuudesta. - Liikumme huoltoautolla aika laajalla alueella kentällä ja toki asiakkaat poikkeavat hakemassa hydrauliikkaa myös halliltamme, missä pysytytään tekemään

Asiakkaille tehdään myös räätälöityjä tuotteita, kuvassa Pikku Matin suunnittelema ja valmistama vesipumppupaketti lämpölaitoskäyttöön.

vaativatkin remontit ja huollot. Toimintamme perusta on nopeus ja joustavuus - jos hydrauliikaassa on ongelmia niin menemme asiakkaan koneelle ja hoidamme sen takaisin tuottavaan työhön, lupaa Lettoniemi.

Teollisuuttakin palvellaan

Teollisuudelle sekä erilaisille laitevalmistajille tehdään huollot ja hydrauliikan modernisoinnit vankalla ammattitaidolla. - Meiltä saa myös asiakkaan tarpeisiin valmistettuja räätälöityjä tuotteita, joista esimerkkinä vaikka vesipumppupaketit joita on tehty lämpölaitoskäyttöön, ilmoittaa Lettoniemi.

Pikku Matin hallilla Viljakkalassa on hyvät tilat vaativimpiinkin töihin - kuvassa uusitaan kurottajan hydrauliikkaa.

Asiakkaita palvellaan kentällä hydrauliikkahuoltoihin varustellulla huoltoautolla, missä laadukkaat letkuasennelmat tehdään Manuli -letkupuristimella paikan päällä työmaalla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto


2017

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Seuraava jättikokoinen vuodenvaihteen Metsäalan Ammattilehti painetaan 12.1.2018 Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

Lue lisää ja pyydä meiltä tarjous: ikanobank.fi/yrityksille/leasing

Suuri kertainvestointi - vai sittenkin leasing sopivalla kuukausierällä ?


METSÄALAN AMMATTILEHTI

”Kaksoiskytkinvaihteisto oli valtavan hyvä; maantieajossa saumaton, kaupunkiajossa loistava ja peruuttaminen onnistui helposti.”

ÄLYKÄS KULJETUS Lue lisää kuljettajien kommentteja ja tilaa testijaksoraportti www.volvotrucks.fi/alykaskuljetus

SÄILYTÄ NOPEUS. SÄÄSTÄ POLTTOAINETTA.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.