Metsäalan Ammattilehti 4/2018

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

33.

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

33 vsk. 1986-2018

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 4/2018

Metsäkonealan uudet innovaatiot

Kuljetuksissa hyvä vauhti päällä

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

NÄILLÄ EVÄILLÄ TEET

ENEMMÄN TULOSTA Säästä polttoainetta ja tehosta toimintaa. Tämä on filosofiamme, jonka avulla voit saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tuotteiden, tietojärjestelmien, koulutuksen ja oikeanlaisen huollon avulla parannat tuottavuutta, pienennät polttoaineenkulutusta ja vähennät ympäristön kuormitusta. Olemme sitoutuneet tavoitteeseen pitkällä aikavälillä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan kaikkien tuotteidemme ja palveluidemme tehokkuutta.

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä korkealla

S

uomalaisen metsäteollisuuden koneet käyvät kuumina ja tuotteiden kysyntä on korkealla. Lähes kaikissa teollisuuden tuoteryhmissä vuoden ensimmäisen puoliskon tuotantoluvut ovat historiallisen hyviä. Toisen vuosineljänneksen tuotantoluvut kertovat myönteisestä suhdannetilanteesta ja hyvästä kysynnästä metsäyhtiöiden tuotteille etenkin Euroopassa ja Aasiassa.

Vaikka paperin kysyntä maailmalla on viime vuosina trendinomaisesti laskenut, nousi paperin tuotanto Suomessa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä paperia tuotettiin noin 1,7 miljoonaa tonnia, jossa on kasvua viime vuoteen 3 prosenttia. Sellun tuotanto on jatkanut kasvuaan ja vuoden ensimmäisen puoliskon tuotanto on historiadatan mukaan korkeimmillaan. Tuotanto on noussut, kun verrataan viime vuoden toiseen neljännekseen sekä verratessa ensimmäiseen puoleen vuoteen. Sellua tuotettiin kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä lähes 2 miljoonaa tonnia. - Metsäteollisuus on tärkeä vientitulojen tuoja Suomelle ja sen monet uudet sovellusalueet mahdollistavat myös tulevaisuuden menestystuotteiden hyvät näkymät. Pöyryn tuoreen selvityksen mukaan uusilla tuotteilla on 200 miljardin euron globaali markkinapotentiaali vuoteen 2030 mennessä. Metsäteollisuuden tulevaisuuden menestymisen edellytyk-

senä kuitenkin on, että toimintaympäristö pysyy riittävän kilpailukykyisenä, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. Kartonkia ei tilastojen mukaan ole koskaan tuotettu Suomessa niin paljon kuin vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Syyt poikkeuksellisen hyvään menekkiin kumpuavat taloussuhdanteesta sekä uusiutuvaa materiaalia puoltavien pakkausten kysyntää lisäävistä tekijöistä. Vuoden toisella neljänneksellä kartonkia tuotettiin 930 000 tonnia, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Sahatavaran tuotanto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla samalla tasolla kuin viime vuonna. Vuoden 2018 toisella kvartaalilla havusahatavaraa tuotettiin noin 3,2 miljoonaa kuutiota, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. - Puun tasainen saatavuus ja kilpailukykyinen raaka-ainekustannus ovat avaintekijöitä sekä kemiallisen että mekaanisen metsäteollisuuden menestykseen. Suomalainen metsälaki sallii eri metsänkäsittelymenetelmien käytön. Keskeistä on, että metsiä hoidetaan ja ne pidetään hiiltä sitovina, elinvoimaisina ja hyväkasvuisina, toteaa Jaatinen.

Metsäteollisuus ry

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

33 vsk. 1986-2018

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

4 KONEURAKOINTI

Suomalaisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä korkealla

S

uomalaisen metsäteollisuuden koneet käyvät kuumina ja tuotteiden kysyntä on korkealla. Lähes kaikissa teollisuuden tuoteryhmissä vuoden ensimmäisen puoliskon tuotantoluvut ovat historiallisen hyviä. Toisen vuosineljänneksen tuotantoluvut kertovat myönteisestä suhdannetilanteesta ja hyvästä kysynnästä metsäyhtiöiden tuotteille etenkin Euroopassa ja Aasiassa.

Vaikka paperin kysyntä maailmalla on viime vuosina trendinomaisesti laskenut, nousi paperin tuotanto Suomessa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä paperia tuotettiin noin 1,7 miljoonaa tonnia, jossa on kasvua viime vuoteen 3 prosenttia. Sellun tuotanto on jatkanut kasvuaan ja vuoden ensimmäisen puoliskon tuotanto on historiadatan mukaan korkeimmillaan. Tuotanto on noussut, kun verrataan viime vuoden toiseen neljännekseen sekä verratessa ensimmäiseen puoleen vuoteen.

TXL ATE ULTIM

Metsäteollisuus on tärkeä vientitulojen tuoja Suomelle ja sen monet uudet sovellusalueet mahdollistavat myös tulevaisuuden menestystuotteiden hyvät näkymät.

Sellua tuotettiin kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä lähes 2 miljoonaa tonnia. - Metsäteollisuus on tärkeä vientitulojen tuoja Suomelle ja sen monet uudet sovellusalueet mahdollistavat myös tulevaisuu-

den menestystuotteiden hyvät näkymät. Pöyryn tuoreen selvityksen mukaan uusilla tuotteilla on 200 miljardin euron globaali markkinapotentiaali vuoteen 2030 mennessä. Metsäteollisuuden tulevaisuuden menestymi-

sen edellytyksenä kuitenkin on, että toimintaympäristö pysyy riittävän kilpailukykyisenä, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. Kartonkia ei tilastojen mukaan ole koskaan tuotettu Suo-

messa niin paljon kuin vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Syyt poikkeuksellisen hyvään menekkiin kumpuavat taloussuhdanteesta sekä uusiutuvaa materiaalia puoltavien pakkausten kysyntää lisäävistä tekijöistä. Vuoden toisella neljänneksellä kartonkia tuotettiin 930 000 tonnia, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Sahatavaran tuotanto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla samalla tasolla kuin viime vuonna. Vuoden 2018 toisella kvartaalilla havusahatavaraa tuotettiin noin 3,2 miljoonaa kuutiota, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. - Puun tasainen saatavuus ja kilpailukykyinen raaka-ainekustannus ovat avaintekijöitä sekä kemiallisen että mekaanisen metsäteollisuuden menestykseen. Suomalainen metsälaki sallii eri metsänkäsittelymenetelmien käytön. Keskeistä on, että metsiä hoidetaan ja ne pidetään hiiltä sitovina, elinvoimaisina ja hyväkasvuisina, toteaa Jaatinen.

ATF ALL-TER

TION FLOTA

N E N I L A A MAKSIM US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU S KYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N A K

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

n ksellisi y t s i d e oiden eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SmartFlow

– Kuormaimen täsmäohjaus

SmartFlow-järjestelmän uutta ominaisuutta kutsutaan kuormaimen aktiivivaimennukseksi (Active Crane Damping). Se perustuu digitaalisesti ohjattuun paineiden ja virtausten mittaus- ja hallintajärjestelmään, jossa digitaalisuus on korvannut analogiset signaalit ja muut perinteiset esiohjauksen tekniikat

www.komatsuforest.fi

kuormaimen hydrauliikassa; tuloksena tarkka ohjaus ja vähemmän komponentteja. Kuormatraktorin kuljettajalta SmartFlow ei edellytä uuden oppimista. Kädet tutuille kahvoille ja töihin! SmartFlow´ta kokeilleet ovat sanoneet, että paremmaksi ei kuormaimen ohjaus voi tulla.

Active Crane Damping poistaa valtaosan SmartFlowkuormaimen kärjen poikkeavasta liikkeestä, mikä vähentää kuljettajan rasittumista, pienentää polttoaineen kulutusta ja nostaa koneen tuottavuutta


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Millä koneella ajaisit tästä? Ensiesittelyssä Logset 5F GT kuormatraktori erikoisleveillä symmetrisillä teloilla ja uudistetulla TOC 2 ohjausjärjestelmällä! > 20 % parempi kantavuus > Vähentää voimansiirron rasitusta > Säilyy kuljetuskelpoisena

Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti: Erno Mäntynen 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

Y K S I N K E R TA I S E S T I

PA R E M P I

www.logset.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Lehtikuusimetsä nousee Rovaniemen Kaupinselälle

R

ovaniemellä tehtiin laaja uudistushakkuu tervasrosotuhojen takia. Puulajin vaihtoa kokeillaan ongelman ratkaisuun. Rovaniemen Kivaloiden tuntumassa sijaitsevalla Kaupinselällä päädyttiin tekemään 20 hehtaarin suuruinen avohakkuu metsänhoidollisista syistä. Reilusti yli 20 % männyistä oli jo sairaita ja osa mahdollisesti sairaita tai myöhemmin sairastumiselle alttiita. Metsähallitus Metsätalous Oy:ssä tehtiin päätös poikkeuksellisen suuresta hakkuusta. Valtion maiden uudistushakkuiden koko on normaalisti alle neljä hehtaaria. - Tässä tapauksessa ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin perusteellinen metsänuudistaminen. Tervasrosoinen puu ei kelpaa edes kuitupuuksi. Tavoitteena on estää sienitaudin leviäminen seuraavaan puusukupolveen ja entistä laajemmalle alueelle, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsänhoitopäällikkö Olli Lipponen. Tervasroso on männyn ruostesieni, joka aiheuttaa pahimmillaan puun nopean kuolemisen. Sairaat puut tulee poistaa taudin leviämisen estämiseksi. Tuleva puusukupolvi pyritään pelastamaan istuttamalla lehtikuusta, johon tervasroso ei tartu. Tauti on levinnyt viime vuosina rajusti etenkin Länsi-Lapissa. Lehtikuusi menestyy hyvin Lapissa istutettuna mutta se ei leviä itsestään sie-

Rovaniemen Kivaloiden tuntumassa sijaitsevalla Kaupinselällä päädyttiin tekemään 20 hehtaarin suuruinen avohakkuu metsänhoidollisista syistä. Tuleva puusukupolvi pyritään pelastamaan istuttamalla lehtikuusta, johon tervasroso ei tartu.

menistä. Lehtikuusen kysyntä on alhaisempaa kuin perinteisten puulajien. Lehtikuusi viihtyy korkeillakin mailla ja kestää tuhoja. Tavoitteena on, että istutusalueelle syntyy tulevaisuudessa sekametsä suosimalla myöhemmissä toimenpiteissä muita puulajeja.

Metsäteollisuustuotteiden kasvavat kansainväliset markkinat tarjoavat upeita mahdollisuuksia Suomelle.

Pöyryn tutkimus:

Metsäteollisuuden markkinoiden arvioidaan kasvavan 200 miljardia euroa

P

öyryn tuoreesta tutkimuksesta selviää, että metsäteollisuuden tuotteiden markkinoiden arvioidaan kasvavan globaalisti noin 200 miljardia euroa vuosina 2017-2030.

Megatrendit tukevat vahvasti sekä nykyisten että uusien metsäteollisuustuotteiden globaalia kysyntää. Muun muassa väestönkasvu sekä keskiluokan vaurastuminen, globalisaatio ja kaupungistuminen, verkkokaupan kasvu sekä kuluttajien lisääntyvä ympäristötietoisuus ovat maailmanlaajuisia megatrendejä.

- Metsäteollisuustuotteiden kasvavat kansainväliset markkinat tarjoavat upeita mahdollisuuksia Suomelle. Suomen mittava ja kasvava raaka-ainepotentiaali kestävästi hoidetuissa metsissä yhdistettynä vahvaan osaamiseen antaa erinomaiset lähtökohdat vastata metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvuun, sanoo Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström. Kasvumahdollisuuksia löytyy metsäteollisuuden kaikista päätuoteryhmistä. Pöyryn tutkimuksen Metsäteollisuustuotteiden globaalit markkinat ja kasvupotentiaali 2030 tilasi Metsäteollisuus ry.

Hydronic S3 -vesilämmitin

Lämpöteho portaattomasti: 1800W - 5000W

Hydronic M10 -vesilämmitin Lämpötehot: 9500 / 8000 / 3500 / 1500W

Airtronic -ilmalämmittimet Lämpötehot: 2200W - 8000W

EBERSPÄCHER LÄMMITIN- JA ONEISIIN ILMASTOINTIRATKAISUT TYÖK

Tykkää meistä Facebookissa @eberisuomi

Maahantuoja Wihuri Oy Tekninen Kauppa www.eberi.fi | www.wihuri.fi | eberspacher@wihuri.fi | p. 020 510 2327


METSÄALAN AMMATTILEHTI

8 KONEURAKOINTI

Tutkimuksen kaikki hakkuukoneet oli varustettu VelodyneVLP-16 -laserkeilaimella, jonka hinta on noin 4000 euroa. Kuvassa laserkeilain kiinnitetty John Deere 1170E -hakkuukoneen ohjaamon etuosaan.

Jospa hakkuukoneen kuljettajan ei tarvitsisikaan tehdä puuvalintaa

N

ykyisin hakkuukoneen kuljettaja on paljon vartija harvennushakkuulla: hän valitsee, mitkä puut hän jättää metsikköön kasvamaan ja mitkä puut hän poistaa hakkuussa. Mutta kuinka kauan? Tehdäänkö harvennushakkuita viiden, kymmenen vuoden päästä siten, että hakkuukoneen kuljettajan ei tarvitsekaan tehdä puuvalintaa vaan ennakkoleimaus on tehtyhakkuukoneessa olevalla laserkeilaimella, ilmasta

käsin dronella tai jollakin muulla teknologialla?

Metsäsektorilla kuten muillakin yhteiskunnan toimialoilla eletään vahvaa murroksen aikaa: digitalisaatio, automaatio ja robotiikka tulevat vuosi vuodelta entistä enemmän meidän jokaisen arkeen - työhön ja vapaa-aikaan.

Täysautomatisoidut metsäkoneet ensiksi puuplantaaseille?

Puunkorjuussa on visioitu

puoliautomatisoiduista ja täysautomatisoiduista metsäkoneista jo pidemmän aikaa. Milloin täysautomatisoidut motot ja ajokoneet tulevat hakkuutyömaille Suomessa; meneekö siihen 10, 15 vai 20 vuotta? - Luultavasti ainakin 15 vuotta meidän pitää vielä odottaa, ennustaa Kalle Kärhä Stora Ensosta. Kärhä arvioi, että ensiksi täysautomatisoituja metsäkoneita, siis metsäkoneita, joissa ei ole lainkaan kuljettajaa, vaan metsäkone suorittaa sille annetut työtehtävät itsenäisesti, tai jos ko-

Puukartat tehtiin dronella otetulta ilmakuvalta.

neessa on kuljettaja, hän on vain puunkorjuuprosessin valvoja, aletaan ottaa käyttöön ensiksi puuplantaaseilla Etelä-Amerikassa, missä maastot ovat tasaiset ja kantavat, puut kasvavat siististi riveissä, rungoista hakataan vain yhtä puutavaralajia sekä huoltohenkilöstö ja -kalusto ovat isojen työmaiden vieressä 24/7-valmiudessa.

Autovalmistajat kehittävät sensoriteknologiaa

Ennen kuin täys- tai puoliautomatisointia lähdetään tuomaan metsäkoneisiin, on hyvin oletettavaa, että metsäkoneisiin rakennetaan erilaisia kuljettajaa opastavia ja avustavia järjestelmiä nopealla aikataululla. Kone vinkkaa esimerkiksi kuljettajalle: Älä katkaise tukkia tästä vaan syötä runkoa 60 senttimetriä takaisin päin ja näin vältät mutkan teon tukkiin, Sinun kannattaa ottaa tähän kuormaan vielä nuo kaksi lumen alla olevaa kuusikuitupuunippua 10 metrin päästä tai Älä ajaa enää notkon kautta tienvarsivarastolle, koska siellä on kriittinen 80 prosentinkoneen uppoamisvaara. Kiitos Teslan, Fordin ja muiden autovalmistajien, jotka kehittelevät kilpaa isolla rahalla

autonomisia autoja, uuden sensoriteknologian hinta on tullut vuosi vuodelta alaspäin. Esimerkiksi laserskanneri, joka maksoi muutama vuosi sitten kymmeniä tuhansia euroja, maksaa nyt vain kymmenesosan siitä. Voidaan olettaa, että uudet sensorijärjestelmät perustuen mobiililaserkeilaukseen ja/tai konenäköön tarjoavat lähitulevaisuudessa metsäkoneen kuljettajalle merkittäviä hyötyjä; esimerkiksi ne voivat nopeuttaa hakkuutyötä ja parantaa kuljettajan työssä jaksamista, kun kuljettajan ei tarvitse miettiä poistanko tuon puun vai en, ja ne voivat myös nostaa hakkuutyönlaatua, kun sensorit seulovat hyvin tarkasti huonolaatuiset esimerkiksi mutkaiset, monilatvaiset ja iso-oksaiset puut hakattavaksi. Tehtyjen selvitysten ja käytettyjen puheenvuorojen mukaan sekä koneenkuljettajat että metsäkoneyrittäjät ovat kiinnostuneita hyödyntämään sensoriteknologian mahdollisuuksia. - Sitä ei ole kuitenkaan tutkittu, mikä on tarkalleen ottaen hyödyntämispotentiaali harvennusmetsässä, jos hakkuukoneen kuljettaja saa ehdotuksen poistettavista tai jätettävistä puista, Kärhä nostaa esille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 9

Onko ennakkoleimauksesta hyötyä?

Stora Enso käynnisti yhdessä Helsingin yliopiston, Metsätehon, Paikkatietokeskuksen, Aalto yliopiston, metsäkonevalmistajien (John Deere, Komatsu ja Ponsse) ja Karelwoodin kanssa keväällä tutkimuksen, jossa selvitetään, nopeutuuko hakkuukoneenkuljettajan hakkuutyö, kun hänen ei tarvitse valita poistettavia tai jääviä puita, eikä huolehtia harvennusvoimakkuudesta harvennuksella. Lisäksi katsotaan, onko harvennusvoimakkuus ja puuvalinta parempi ennakkoleimatulla harvennustyömaalla. Mika Vahtila Helsingin yliopistosta tekee tutkimuksesta pro gradu -työnsä. Tutkimuksessa kerätään myös runsaasti muuta dataa, ja näin aihealuetta päästään tutkimaan laajasti. Kuluneen kesän aikana Tornatorin metsiin Pohjois-Karjalassavalmisteltiin tutkimuskoealoja sekä ensiharvennusmetsiin että toisen harvennuksen metsiköihin. Puoleen koealoista tehtiinhakkuukoneen kuljettajille ennakkoleimaus, eli poistettavat puut merkittiin spraymaalilla. Tällä jäljiteltiin tulevaisuudessa esimerkiksi mobiililaserkeilaimella tehtävää ennakkoleimausta.Vastaavasti puolet tehdyistä koealoista olinormiharvennushakkuuta, eli vertailukoealoja, joissa ei ollut mitään vinkkejä tai merkintöjä hakkuukoneen kuljettajalle.

Hakkaisitko Sinä nopeammin ensiharvennusmännikköä, jossa poistettavat puut on valittu ennen hakkuuta? Entä olisiko tällöin Sinun hakkuussa jäävä puusto laadukkaampaa, esimerkiksi vähemmän kaksilatvaisia jääviä runkoja, kun jäävät laaturungot on seulottu huolella läpi uudella sensoriteknologialla?

Puukartat tuotettiin dronella

Osalle koealoista muodostettiin tarkat puukartat dronella tehdyn ilmakuvauksen perusteella. Puukarttaa täydennettiin maastossa tehdyin mittauksin; tuloksena oli tarkka tieto puiden sijainneista, runkolukusarjasta ja laatutunnuksista. - Näiden aineistojen pohjalta muun muassa päästään tutkimaan tehdyn mobiililaserkeilauksen tarkkuutta ja käyttökelpoisuutta ja selvittämään dronella tehtävän leimauksen, eli niin sanotun drone-leimauksen mahdollisuuksia, kertoo Timo Melkas Metsätehosta. Ennen hakkuuta drone-kuvatut leimikot lennettiin hakkuun jälkeen läpi uudelleen dronella, ja näin selvitetään, pystytäänkö dronea käyttämään harvennusvoimakkuuden todentamisessa ja myös mahdollisesti puustovaurioiden mittaamisessa. Kaikki tutkimuksen hakkuukoneet (Komatsu 931.2, John Deere 1170E ja Ponsse Scorpion) oli varustettu 3D Velodine VLP-16 -laserkeilaimella. - Tutkimuskoealojen hakkuut saatiin valmiiksi elokuussa, ja nyt on aloitettu kerättyjen aineistojen analysointi. Ennakkotuloksia tutkimuksista on luvassa loppuvuoden 2018 aikana, kertoo Mika Vahtila.

Hakkuuta odottava tutkimuskoeala, josta on tehty tarkka puukartta mittaamalla maastossa kaikki leimikon puut ja numeroimalla ne. Poistettavat puut on merkitty punaisella spraymaalilla.

Loppusyksyn suuri Metsäalan Ammattilehti painetaan 26.10.

Testikoealojen hakkuu käynnissä Ponsse Scorpion -hakkuukoneella.

Varaa yrityksellenne tehokas ilmoituspaketti 050 412 9030 janne.jokela@ ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 11

VTT kehittää metsänarviointiin ja puunkorjuuseen digitaalisia apuvälineitä

M

etsänarviointiin tarvitaan nykyistä tarkempia ja edulli- sempia sovelluksia, joilla korjuukoneen käyttäjä saa tarkkaa puukohtaista tietoa. Perinteisesti puustotiedot on laskettu maastossa mitattujen otantakoealojen avulla. Nykyisin hyödynnetään myös laserkeilausta laajojen metsäalueiden arviointiin. VTT:n DigiInventory -projektissa selvitetään, miten laserkeilaamalla voidaan saada maastossa parempaa dataa puustosta. Puuta myydään vuosittain Suomessa usealla miljardilla eurolla, joten kaupankäyntiä digitalisoimalla voidaan saavuttaa suuria taloudellisia etuja. Digitalisointi edellyttää uusien mittaustekniikoiden käyttöönottoa. - Puunkorjuun kasvavien haasteiden takia on ensiarvoisen tärkeää löytää uusia kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja toiminnan taloudellisuuden parantamiseksi. Projektissa hyödynnetään uusinta tietoa ja viimeisintä 3D-mittaustekniikkaa, toteaa projektipäällikkö Jyrki Raitila VTT:ltä.

VTT:n DigiInventory -projektissa selvitetään, miten laserkeilaamalla voidaan saada maastossa parempaa dataa puustosta.

Korjuukoneen kuljettaja valitsee harvennuksilta kaadettavan puun ja päättää sen katkonnan

usein silmämääräisesti. Hankalassa kelissä hän näkee rungon vain yhdestä suunnasta ja puun

lenkouden arviointi jää epätarkaksi. Puukauppojen taloudellinen optimointi on vaikeaa. Kaupat joudutaan tekemään kuutiohintojen perusteella, koska ei ole tarkkaa tietoa siitä, millaisia runkoja leimikossa on. Päätöksiä tehdään usein ilman tietoa puuston laadusta. Metsänomistaja ei välttämättä tiedä metsänsä tarkkaa arvoa, eikä pysty arvioimaan helposti metsänkäsittelyn visuaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. DigiInventory-projektissa testataan ja luodaan valmiuksia digitaalisen metsänarviointitiedon kustannusten alentamiselle ja tiedonkeruun joukkoistamiselle puuhuollon tehostamiseksi ja entistä tarkemman puusto- ja puukohtaisen tiedon tarjoamiseksi niin metsänomistajille kuin puun käyttäjille. Metsän puuston arvon määritys voidaan tehdä maastolaserkeilausdatan avulla tarkasti, jolloin esimerkiksi metsäkaupat voidaan sopia luotettavan ja nykyistä täsmällisemmän arvonmäärityksen perusteella. Näin puun ostaja saa hyvissä ajoin tarkempaa tietoa kaadettavasta puustosta ja optimaalisesta katkontamatriisista.

SININEN ON UUSI MUSTA! Suuremmat voitelukanavat.

VAHVEMPI KOVEMPI TALOUDELLISEMPI

Erikoisteräs yhdistettynä uuteen karkaisumenetelmään. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Maastolaserkeilauksen ja dronen käyttö datan keruussa auttaa leimikkosuunnittelussa ja mahdollistaa metsikön tarkan visualisoinnin. Muutokset metsässä, muun muassa hakkuuehdotukset, voidaan kuvata metsänomistajalle virtuaalisesti eri käsittelyvaihtoehtojen vaikutusten arvioimiseksi. Tarkempi tieto yksittäisistä rungoista helpottaa merkittävästi korjuukoneen kuljettajaa hakattavan puun valinnassa ja katkonnassa. Projektissa luodaan valmiuksia myös konkreettisille palvelukonsepteille metsäalan eri toimijoita varten.

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Optimoitu kärkipyörä, jonka laakerirullat ovat karkaistujen tukilevyjen välissä. Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


12 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Viisi tapaa edistää luonnon monimuotoisuutta puukaupan yhteydessä

P

heikköjen alueelta korjataan järeä puusto, ellei kyseessä ole säästöpuuryhmä. Jätä myös aurinkoiset pellonreunat raivaamatta ja säästä erityisesti marjovia pensaita, jos haluat edistää metsäkanalintujen ravinnonsaantia. Riistatiheiköitä voi jättää kaikenikäisiin metsiin.

uukauppoja tehdään nyt tiuhaan tahtiin. Hakkuiden yhtey- dessä voi helposti myös edistää luonnon monimuotoisuutta, vaikka hakkuukohteella ei mitään erityisiä luontoarvoja olisikaan. Tässä muutamia vinkkejä:

Raivaa pellonreunat paikoitellen ja jätä marjovia pensaita ja puita

Sovi tekopökkelöiden tekemisestä

Tekopökkelöt ovat parin-kolmen metrin korkeudelta katkaistavia, pystyyn jätettäviä puita, jotka jätetään lahoamaan ja muodostamaan esimerkiksi sopivia pesäpuita kolopesijöille. Lehtipuut sopivat tekopökkelöiksi oikein hyvin. Myös tekopökkelön latvuksen voi jättää maalahopuuksi.

Sovi lahopuiden jättämisestä maastoon

Puunkorjuun yhteydessä jo maahan kaatunut tai pystylahopuu kannattaa jättää metsään. Lahoilla puilla elää tuhansia eliö lajeja jotka turvaavat metsäluonnon toimintaa osallistumalla hajotukseen ja ravinteiden kiertoon. Lahonneen puun puute on

Hakkuiden yhteydessä voi muutamilla toimilla helposti edistää luonnon monimuotoisuutta. Kuvassa tekopökkelöitä, jotka jätetään lahoamaan ja muodostamaan esimerkiksi sopivia pesäpuita kolopesijöille.

tärkein yksittäinen syy metsälajien vähentymiseen. Noin 500 uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia on riippuvaisia lahopuusta. Lahopuun jättäminen on metsänomistajalle kustannustehokkain tapa edistää luonnon monimuotoisuutta.

Säästä säästöpuuryhmiä

Säästöpuuryhmässä kasvaa metsikön säästöpuusto. Säästöpuut ovat eläviä puita, jotka maanomistaja säästää pysyvästi.

Säästöpuiden annetaan kasvaa, kuolla ja lahota metsään. Ilman säästöpuita metsäluonto köyhtyisi nopeasti. Säästöpuilla ylläpidetään talousmetsissä vanhoja eläviä puita ja metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä puulajeja. Säästöpuut muuttuvat aikanaan järeiksi lahopuiksi ja ovat myös maiseman kannalta tärkeitä. Haapa on monimuotoisuuden aarreaitta. Järeät haavat kannattaa jättää säästöpuiksi sillä niillä

viihtyvät monet vain haavalla kasvavat sammalet ja monet muut eliöt.

Jätä sopiva alikasvoskuusiryhmä riistatiheiköksi

Riistaeläimet ja kanalinnut tarvitsevat suojaisia tiheiköitä ruokailu- ja piilopaikoiksi. Hehtaarille sopii 4-5 alikasvostiheikköä, jotka jätetään raivaamatta ja uudistamatta. Hakkuussa ti-

Pellonreunat tarjoavat ravintoa, suojaa ja pesimäpaikkoja riistaeläimille, viljelysten ja niiden reuna-alueiden linnuille, pölyttäville hyönteisille ja hyötykasvien tuholaisia syöville pedoille. Etelään suuntautuvien reunametsien avoimilla ja paahteisilla laikuilla viihtyvät myös monet ketokasvit ja päiväperhoset. Pellon reunan hakkuissa kannattaa säästää matalakasvuiset pensaat ja puut. Erityisen tärkeitä ovat marjoja tai pähkinöitä tuottavan lajit, kuten pihlaja, tuomi, paatsama, tammi ja pähkinäpensas.

Lähde: Metsäkeskus, Monimetsä -tarkistuslista


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 13

Mesera Cranes Finland Oy siirtyi Metsä Groupin biotuotetehdas kesäkuussa toimivan johdon omistukseen on saavuttanut täyden

N

tuotantokapasiteetin

osturivalmistaja Mesera Cranes Finland Oy:n koko osakekanta on siirtynyt toimivan johdon omistukseen 11.6.2018 tehdyllä kaupalla.

Uudella omistuspohjalla varmistetaan kansainvälisesti kilpailukykyinen toiminta ja laadukkaat asiakkaille myös tulevaisuudessa. Mesera valmistaa nosturit Paimiossa.

M Mesera -puutavaranostureita käytetään mm. metsäkoneissa, hakkureissa sekä teollisuudessa.

Sahatavaran tuotanto menee Suomessa viime vuoden tahtia

S

ahatavaran tuotanto Suomessa kasvoi kesäkuussa 1% edelliseen vuoteen verrattuna.

etsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehdas Ääne- koskella on saavuttanut täyden nimellistuotantokapasiteetin suunnitellusti elokuussa 2018. Sen myötä Metsä Group on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja. Biotuotetehtaan miljoonas sellutonni valmistui 8.8.2018.

Biotuotetehdas käynnistettiin aikataulussaan ja budjetissaan 15.8.2017, ja käynnistämisvaihe eteni tavoitekäyrän mukaisesti. Biotuotetehdas tuottaa vuodessa 1,3 miljoonaa tonnia korkealaatuista havu- ja koivusellua sekä muita biotuotteita, kuten

mäntyöljyä, tärpättiä ja bioenergiaa. Tuotekonseptia jo täydentäneitä uusia biotuotteita ovat puun kuoresta saatava tuotekaasu, tehtaan hajukaasuista valmistettava rikkihappo sekä jätevedenpuhdistamon lietteistä jalostettava biokaasu ja biopolttoainepelletit. Biotuotetehdas toimii alustana uusien biotuotteiden valmistamiselle, ja Äänekosken teollinen ekosysteemi kehittyy ja laajenee uuden tehtaan myötä entisestään. Metsä Group tutkii aktiivisesti erilaisia prosesseja ja tuotepolkuja. Keskeisiä uusien biotuotteiden kehityshankkeita ovat sellupohjaiset tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet.

Vuoden alusta tuotanto on nyt sama kuin vuotta aiemmin 6,1 milj m3 (mänty +4%, kuusi -3%). Lähde: www.sahateollisuus.com

Vaihto-osia metsäkoneiden voimansiirtoon Koneosapalvelulta suoraan varastosta

N

yt löytyy Koneosapalvelulta hyvä varastovalikoima kunnostettuja voimansiirron osia, esim. jakolaatikoita ja periä. Valmiiksi varastoon kunnostettu vaihtoosa on järkevä ja nopea tapa saada rikkoutunut kone takaisin kuntoon.

Koneosapalvelu hyvittää vaihdossa korjauskelpoisen komponentin ja myöntää vaihto-osille varaosatakuun. Kysy koneremontteihin edullisempaa vaihtoosaa, olipa koneesi Valmet/Komatsu, Ponsse tai Timberjack/ Deere. Lisätietoja saat www. koneosapalvelu.fi

www.arilahtiky.fi

Koneosapalvelulta löytyy varastosta heti toimitukseen laaja valikoima kunnostettuja metsäkoneen voimansiirron osia, kuten jakolaatikoita ja periä.

John Deere Forestryn Länsi-Suomen piirille on nimitetty uusi asiakastuen aluepäällikkö

J

ani Ollinen on nimitetty John Deere Forestry Oy:ssä asiakastuen aluepäälliköksi. Hän aloitti uudessa tehtävässään 6.8.2018.

Tehtävässä Jani Ollinen vastaa Länsi-Suomen piirin jälkimarkkinointitoiminnoista. Hän on viimeksi toiminut Scanian Tampereen toimipaikassa korjaamon työnjohtajana. Jani Ollisen toimipaikka on jatkossa Tampereella ja hän raportoi jälkimarkkinointipäällikölle.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Jani Ollinen vastaa jatkossa John Deere Forestryn Länsi-Suomen piirin jälkimarkkinointitoiminnoista.


14 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sampo-Rosenlewin metsäkonemalliston järein ajokone, uusi pyöriväohjaamoinen FR68 on varustettu 14 tonnin kuormankantokyvyllä tarjoten tehokasta ajokapasiteettia päätehakkuille. Moottorina on Agco Powerin vahva mutta polttoainetaloudellinen 6-sylinterinen 170 kW tehoversiona.

Sampo-Rosenlew esittelee isommat metsäkoneet

S

ampo-Rosenlew tunnetaan metsäkonealalla erityisesti ensiharvennuksille suunnitellusta korjuukalustostaan. Yli kahden vuosikymmenen aikana tehty kehitystyö on muokannut tuotteista monella tavalla ylivoi-

maisia luokassaan.

Nyt Sampo-Rosenlewin on aika siirtyä myös suuremmille savotoille. FinnMETKOssa esiteltiin yleisölle täysin uusia konemalleja, jotka soveltuvat myöhemmistä harvennuksista aina uudistushakkuisiin asti.

- Sampo-Rosenlew panostaa vahvasti metsäkoneisiin ja viime ajat olemme valmistaneet harvennuspään malleja noin 100 koneen vuositahtia. Markkinoille tuodaan nyt täysin uusia harvesteri- ja kuormatraktorimalleja puutavarakorjuuseen myös järeillä päätehakkuilla. Tämä

laajentaa markkina-aluettamme ja mahdollistaa kasvun kansainvälisenä metsäkonevalmistajana, kertoo Sampo-Rosenlewin metsäkoneliiketoimintojen johtaja Hannu Hietikko. Uuudet tuotteet edellyttävät panostuksia myös palveluihin. - Kehitämme uutta Customer

Care -palvelutarjontaamme samanaikaisesti uuden malliston kanssa varmistaaksemme tuotteen ja siihen liittyvien palveluiden yhteensopivuuden. Yksi tärkeimmistä osa-alueista on huoltoyrittäjäverkosto, johon haetaan parhaillaan asiakaspalveluhenkisiä yrittäjiä sopimuskorjaamoiksi, ilmoittaa Hietikko.

Kattava 10-14 tonnin kuormatraktorimallisto

Uusi kiinteäohjaamoinen FR48 perustuu hyvin pitkälle FR28:iin komponenttien kuten Agco Powerin 4-sylinterisen 124/127 kW -moottorin ja Mesera 71 -nosturin osalta. Uudessa FR48:ssa on 26.5 koon renkaat kun pikkuveljen rengaskoko on 22.5.

Sampo-Rosenlew esitteli ensimmäisen kuormatraktorinsa kaksi vuotta sitten ja kuormankantokyvyltään 10 tonninen FR28 on ollut jo nyt myyntimenestys. - Konetta on valmistettu hyvää tahtia asiakkaille kotimaassa ja myös vientimarkkinoilla. Nyt FR28:n rinnalle tuodaan 12 tonninen FR48 ja järeä 14 tonninen FR68, sanoo Hietikko. Uusi kiinteäohjaamoinen FR48 perustuu hyvin pitkälle FR28:in komponentteihin kuten Agco Powerin 4-sylinterisen 124/127 kW -moottorin, Parker -kuormaajan ohjausjärjestelmän, Rexroth -hydrostaatin ja Mesera71 -nosturin osalta. Uudessa FR48:ssa on 26.5 koon renkaat kun pikkuveljen rengaskoko on 22.5. - Malliston järein ajokone, uusi pyöriväohjaamoinen FR68 perustuu puolestaan osittain Logman -kuormatraktoreihin; toki uudelleen suunniteltuna ja monin tavoin kehitettynä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 15

Sampo-Rosenlew on valmistanut jo yli kaksi vuosikymmentä harvennusharvestereita ja nyt suositun HR46X:n rinnalle tuodaan myös järeisiin päätehakkuisiin sopiva HR86 -yleisharvesteri varustettuna mm. pyörivällä ja vakaavalla ohjaamolla. (huom. piirretty suunnittelukuva)

Ens

im

FR48:ssa käytetään samoja Nafin tuplakeinulaakeri- ja tasapainotelejä kuin 14 tn luokan FR68:ssa. Näin tarjotaan 12 tn kokoluokkaan poikkeuksellisen järeitä telejä ja hyvässä mielessä ylimitoitettuja. Silti kone on painoltaankin erittäin kilpailukykyinen, sanoo Hietikko. Koneet voidaan varustaa le-

is mä

veillä teloilla ja siten ovat kilpailukykyiset vaihtoehdot myös pehmeänmaan puunkorjuuseen. Moottorina FR68:ssa on Agco Powerin vahva mutta polttoainetaloudellinen 6-sylinterinen ja 170 kW voimanpesä, toteaa Hietikko.

Uusi iso yleisharvesteri

enä Suomess

Sampo-Rosenlew on valmistanut jo yli kaksi vuosikymmentä harvennusharvestereita ja nyt suositun HR46X:n rinnalle tuodaan myös järeisiin päätehakkuisiin sopiva HR86 -yleisharvesteri. - Pyörivällä ja vakaavalla ohjaamolla varustettu edistyksellinen HR68 -harvesteri voidaan

varustaa 10 tai 11 metrin ulottuvuuden omaavalla Meseran nosturilla ja niihin on saatavilla laadukkaat ja modernit KESLA -hakkuupäät; Sampolla on pitkä yhteistyö Keslan kanssa. Muitakin hakkuupää vaihtoehtoja on mahdollista käyttää, asiakkaan niin halutessa. Moottorina uutuusharvesterissa on hyödynne-

a

7 2 1 FA H Y VÄ K

S Y N TÄ

 Ajoneuvojen sammutusjärjestelmät  Öljynimeytystuotteet  Henkilönsuojaimet  Palokalusto

Sauramonkuja 1, 55800 Imatra | Puh. 05 680 7700 | info@teknosafe.fi | www.teknosafe.fi

tään samaa runkoa kuin FR68 -ajokoneessa - harvesterissa siitä otetaan irti enemmän voimaa eli 195 kW, kertoo SampoRosenlewin metsäkoneiden aluemyyntipäällikkö Ahti Sormunen.


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Toimenpidekuviot automaattisesti hakkuukoneen sijaintitiedoista

M

etsätehon uudella menetelmällä voidaan tuottaa hakkuukoneen tallentamista sijaintitiedoista toimenpidekuvion aluerajaus automaattisesti. Tulokset näyttävät lupaavilta ja menetelmä avaa uusia mahdollisuuksia hakkuukonetiedon hyödyntämiseen.

Metsätehossa pyrittiin kehittämään hakkuukoneen keräämään tietoon perustuva automaattinen hakkuualueen rajausmenetelmä, jota voidaan hyödyntää metsävaratietojen ajantasaistuksessa. Menetelmän oli tarkoitus muodostaa kuviorajaukset sijainti- ja tunnistetietojen pohjalta, erottaa kuvioille johtavat ajourat sekä käsitellä osittain päällekkäiset kuviot niin, että rajaustulos on eheä.

Aineisto kerättiin kuudelta hakuukoneelta

Menetelmän kehittämistä varten hankittiin operatiivista hakkuukoneaineistoa yhdessä Metsätehon osakkaina olevien metsäyhtiöiden kanssa. Aineisto kerättiin kuudelta hakkuukoneelta, aikaväliltä 8/2015 9/2016, sijoittuen pääosin Suomen metsäkeskuksen pääkaupunkiseudun inventointialueelle. Aineiston keräämiseen osallistuneet hakkuukoneet olivat kolmelta eri valmistajalta: Ponsse, John Deere ja Komatsu. Aineisto sisälsi 455 korjuulohkoa, joissa oli yhteensä 634 656 puuta. Noin puolet aineistosta oli avo-, siemenpuu- tai suojuspuuhakkuita, kolmasosa harvennuksia ja loput muita hakkuutapoja. Kuviorajausten tekemiseen tarvitaan hakkuukoneen sijainti jokaista puuta kaadettaessa sekä korjuulohkon tunnistetiedot ja hakkuun aloitusaika. Nämä tiedot saatiin hakkuukoneiden tallentamista stm-tiedostoista. Lisäksi tarvitaan korjuulohkojen hakkuutavat, jotka tässä työssä oli kerätty metsäyhtiöiltä. Jatkossa hakkuutapa tulisi saada StanForD 2010 -standardin mukaisissa hpr-tiedostoissa yhdessä muiden hakkuukonetietojen

Metsätehon tutkimuksen tavoitteena oli luoda automaattinen menetelmä hakkuualueen rajaukseen hakkuukoneen sijaintitietoon perustuen. Kehitettyä menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää operatiivisessa toiminnassa kuviorajojen ajantasaistuksessa.

kanssa. Menetelmässä on useita vaiheita. Aluksi kerätyt tiedot esikäsitellään ja yhtenäistetään käsittelyä varten sekä siirretään paikkatieto-ohjelmistoon. Ensimmäisessä käsittelyvaiheessa puukohtainen aineisto keskiarvoistetaan, sitten erotetaan kuvioille johtavat ajourat, kootaan kuviot ja liitetään pistot mukaan kuvioihin (kuva 1). Toisessa vaiheessa kuvioille muodostetaan aluerajaukset (monikulmiot kuva 2). Kolmannessa vaiheessa muodostetaan päällekkäin menevien viereisten kuvioiden välille eheät, siistityt rajaukset (kuva 3). Viimeistelyvaiheena upotetaan kuvioille johtavat ajourat sellaisiin muihin kuvioihin, jonka aluerajauksen sisään ne osuvat (kuva 4). Koska testiaineistossa osa kuvioille johtavista ajourista jäi kokonaan kuvioiden ulkopuolelle, tuotettiin niillekin erilliset aluerajaukset. Lopuksi määritetään kaikkien aluerajausten pinta-alat.

Korjuulohkot jakaantuivat tuloksissa keskimäärin 1,3 toimenpidekuvioon, eli kolmesta korjuulohkosta muodostui neljä kuviota. Kuvioille johtavia ajouria löytyi 70,2 %:lta lohkoista ja hakatuista rungoista 4,6 % luokiteltiin ajouriin kuuluviksi rungoiksi. Aineistossa lohkon keskimääräinen pinta-ala oli 2,5 ha ja kuvion 1,8 ha.

Rajaustulosten vertailu ja analysointi

Rajaustuloksia verrattiin toisella menetelmällä (Hakkuualueen rajan muodostus sijaintitietoon perustuen. Timo Melkas ja Kirsi Riekki, Metsätehon tuloskalvosarja 5/2017.) tuotettuihin kuviorajoihin, jotka ovat samankaltaisilla periaatteilla muodostettuja, mutta manuaalisesti tarkastettuja ja tarvittaessa muokattuja. Kuten taulukosta 1 näkyy, automaattisesti muodostettujen toimenpidekuvioiden pinta-alat vastaavat hyvin vertailukuvioiden pinta-aloja keskiar-

von, minimin, maksimin ja hajonnan osalta. Kuvioille johtavia ajouria automaattinen menetelmä tunnisti jonkin verran enemmän kuin vertailumenetelmä tosin tältä osin tuloksiin vaikuttavat automaattisen menetelmän säädöt ja myös verrokkirajauksen laatijan näkemys. Rajaustuloksia aiotaan verrata vielä lisäksi maastossa kartoitettuihin ja ilmakuvilta digitoituihin toteutuneisiin kuviorajoihin. Automaattinen kuviointi pystyttiin tekemään tässä testiaineistossa jopa 97,8 %:lle kaikkiaan 585 kuviosta. Työssä kävi ilmi, että onnistumisprosentti riippuu hakkuukoneaineiston laadusta. Satelliittipaikannuksesta (GNSS) johtuvista syistä jouduttiin hylkäämään 0,5 % kuvioista (3 kpl), koska GNSS -vastaanotin oli rekisteröinyt yhtä ja samaa sijaintia suurelle osalle puista. Noin 1.2 %:lle kuvioista (7 kpl) voidaan jatkossa tuottaa rajaus lisäämällä menetelmään päättelysääntöjä. Loput 0,5 % kuvioiden rajauksista (3 kpl) jäivät onnistumatta, koska testissä käytetyn paikkatieto-ohjelmiston komennoissa tapahtui poikkeamia.

Johtopäätökset

Taulukko 1. Automaattisen kuvioinnin tulokset vertailussa toisella samankaltaisella menetelmällä tuotettuihin kuvioihin (ns. puoliautomaattinen menetelmä, jossa on mm. kuvioinnin manuaalinen tarkastus ja muokkaus). Automaattinen menetelmä onnistui 572 kuvion muodostamisessa 585:stä. Ajourapolygonit muodostavat kuvioille johtavat ajourat.

Johtopäätöksenä on, että automaattista menetelmää voidaan käyttää toimenpidekuvioiden rajausten tuottamiseen ja kuvioille johtavien ajourien erottamiseen. Havaittiin lisäksi, että menetelmä tunnistaa kuvioiden sisään jäävät, vähintään tietyn kokoiset käsittelemättömät alu-

eet - nämä ovat mielenkiintoisia siksi, että osa tällaisista alueista on säästöpuuryhmiä. Menetelmä mahdollistaa toimenpidekuvioiden upottamisen kuviotietokantaan (esimerkiksi metsävaratiedot) siten, että kuviorajat tasapainotetaan ja eheytetään vierekkäisten kuvioiden kesken. Suurimmat virhelähteet liittyvät lähtötietojen epätarkkuuksiin ja paikannustarkkuuteen. Yhdellä korjuulohkolla tulisi olla vain yksi hakkuutapa. Toisinaan samalta korjuukohteelta on hakattu puita eri korjuulohkoihin, jolloin automaattinen menetelmä ei välttämättä pysty yhdistämään puita samaan kuvioon kuuluviksi. Satelliittipaikannuksen yleisen tarkkuuden parantaminen hakkuukoneissa edesauttaisi kuviorajausten onnistumista. Hakkuupään sijainnin rekisteröinti välittömästi kaatosahauksen jälkeen parantaisi myös paikannustarkkuutta systemaattisesti. Menetelmää viedään eteenpäin yhdessä Suomen metsäkeskuksen ja Metsätehon osakkaiden kanssa. Tarkoituksena on, että jatkossa saataisiin toteutuneiden toimenpiteiden rajaukset ajantasaistettua Suomen metsäkeskuksen ylläpitämiin metsävaratietoihin ja osaksi operatiivista toimintaa. Tätä tavoitetta varten menetelmä viimeistellään, hienosäädetään tarvittaessa ja siitä tehdään tuotantoympäristössä toimiva ohjelmisto. Tuotantoversiota tullaan testaamaan osana tiedonvälitykseen ja -yhdistämiseen keskittyvää Metsä-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuva 1. Puukohtainen kahden lohkonMIDAS-projektissa (numerot 437 ja 450) osalta, jossa kuvioille johtavat ajourat TTY:llä osataan tekoälynaineisto teollisuussovellukset. mukana olevat professorit Vilkko, Huttunen, on erotettu ja kuviotTTY:n on koottu. Ritala ja Ghabcheloo autonomisten työkoneiden äärellä. (kuva: Mika Kanerva.)

Kuva 2. Kuvioiden aluerajauksen muodostaminen.

Kuva 3. a) Pienempi aukko (violetti, 270m2) onMIDAS-projektissa lisätty kuvioon 437_3. Suurempi 4500m2) jätetty TTY:llä osataan tekoälyn teollisuussovellukset. mukana olevat (valkea, professorit Vilkko,on Huttunen, aukoksi, koska se ylittää b) Myös useamman vierekkäisen tapauksessa on tuloksena Ritala ja Ghabcheloo TTY:n kokorajan. autonomisten työkoneiden äärellä. (kuva: Mikakuvion Kanerva.)

Kuva 4. Jos kuvioille johtavat ajourat osuvat toisen kuvion alueelle, ne upotetaan puukohtaisesti kuvioihin.

tiedon palvelualustaa, jonka konseptitestaushanketta Metsäteho vetää parhaillaan. Samalla hakkuukoneaineiston keräämistä jatketaan yhteistyössä Metsätehon osakkaiden kanssa.

Lisätietoja Metsätehon internet sivuilta löytyvästä tuloskalvosarjasta liitteineen: Automaattinen toimenpidekuvion rajojen muodostus hakkuukoneen sijaintitietoon

perustuen. Timo Melkas, Kirsi Riekki ja Juha-Antti Sorsa, Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2018.

KONEURAKOINTI 17


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Harvennusten moniottelija

K

evyt ja ketterä Sampo Rosenlew FR28 kuorma- traktori sopii erinomaisesti harvennushakkuiden ajokoneeksi. Keveydestä on etua varsinkin pehmeiden maiden harvennuksissa, missä maapohjan painuminen muodostuu todelliseksi haasteeksi.

Eteläisellä Uudellamaalla yhden korjuuketjun voimin pääasiassa harvennushakkuita urakoiva Alateko Oy hankki hiljattain 3-pyöräisen Komatsu 911.5 harvesterin rinnalle uuden Sampo Rosenlw FR28 kuormatraktorin, mikä tiedettiin kevyeksi ja hyvän etenemiskyvyn omaavaksi ajokoneeksi rannikkoseutujen pehmeäpohjaisilla metsäaloilla tehtäviin harvennushakkuisiin. - Harvennushakkuissa on erittäin tärkeää että maapohja jää urakan jälkeen hyvään kuntoon. Moto kulkee uraa vain kerran, haasteeksi muodostuu ajokone, jolla samaa uraa tahkotaan useita kertoja, Alateko Oy:n Kyösti Alakärppä kertoo.

Sampo Rosenlew FR28 kuormatraktorissa on hydrostaattis-mekaaninen voimansiirto. Ajopumppu käyttää mekaanista vaihdelaatikkoa. Voimansiirron akselit jakavat vetovoiman etu- ja taka-akselille. Veto voidaan lukita etu- ja taka-akselin välillä, sekä myös kunkin telin vasemman ja oikean puolen välillä. NAF-telien avulla saadaan aikaan jatkuva 13 tonnin vetovoima.

Koneet optimoitu harvennuksille

Nyt hankittua Sampoa edeltäneelle Komatsu 830:lle Alakärppä antaa hyvät arvosanat ja kehuu sen täyttäneen kiitettävästi tehtävänsä. - Se vain oli turhan painava meidän urakoihimme. Toista on tämän 13-tonnisen, tai no metristen telojen kanssa noin 16-tonnisen Sampo-Rosenlew FR28:n kanssa, joka on nappituote tiheiden metsien harvennuksiin eli juurikin siihen mihin valmistaja on sen suunnitellut. Sampossa on erittäin hyvä vetohydrauliikka ja mikä tärkeinta se keventää kuorman kanssa sopivasti keulaa, mistä on merkittävää hyötyä pehmeillä mailla ajettaessa.

FR28:a tarjotaan joko 3,8 tai 4,4 metriä pitkällä kuormatilalla, mikä mahdollistaa lyhyen kuitupuun ohella myös pidemmän tukkipuun kuljetuksen. Hydraulisesti säädettävä sermi lisää kuormatilan käytettävyyttä eripituisia puita kuormattaessa.

Myös jäljelle jäävän puuston juurakot säilyvät ja pääsemme urakoista irti vähäisin ennallis-

tamistoimin. Monilta jää tämä puoli kokonaan ajattelematta, mutta fakta on että omapainoltaan 20-tonnisilla sitä raskaammilla ajokoneilla ei ole järkevää lähteä harvennushakkuisiin, ainakaan rannikkoseudulla, Alakärppä opastaa.

Tyytyväiset asiakkaat

Alateko Oy on urakoinut viimeiset seitsemän vuotta Metsänhoitoyhdistys Eteläinen metsäreviiri ry:n lukuun hyvällä menestyksellä. - Panostamme työn laatuun ja tehokkuuteen. Ja se on kannattanut sillä työtarjouksia on hyvin sisällä ja palaute on ollut, molempiin suuntiin, kaikkiaan hyvää. Uuden Sampo Rosenlew FR28 ajokoneen turvin voimme parantaa palvelutasoamme vielä entisestään, Alakärppä kertoo. Sampo Rosenlew FR28 ajokoneen keveys ja hyvä etenemiskyky sekä lappaamisessa käytettävä Mesera -puutavaranosturi sekä Vahva -koura saavat omis-

Alateko Oy:n Kyösti Alakärpän mukaan Komatsu 911.5 ja Sampo Rosenlew FR28 muodostavat ketterästi etenevän ja metsäpohjaa säästävän korjuuketjun tieheissä metsissä tehtäviin harvennushakkuisiin.

tajalta kiitosta. - Peruskone on hyvä ja asiallinen, mutta kehitettävääkin

vielä on, ainakin jälkimarkkinapuolella, Kyösti Alakärppä toteaa lopuksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Satelliittiseurannan uusimmat tulokset valmistuivat

KONEURAKOINTI 19

Voitele oikein. Satelliittikuvilta rajattu uudistushakkuu kohdennettu ilmakuvalle. Satelliittiseurantamenetelmä tehostaa metsälain valvontaa ja tuo läpinäkyvyyttä metsien hakkuisiin.

S

uomen metsäkeskuksen testaama satelliittiseu- rantamenetelmä tehostaa metsälain valvontaa ja tuo läpinäkyvyyttä metsien hakkuisiin. Uusimpien seurantatulosten mukaan metsänomistajat ja metsäalan toimijat huolehtivat verrattain hyvin metsänkäyttöilmoituksista. Laiminlyöntejä havaittiin yhteensä 66 uudistushakkuukohteella pilottialueilla, mikä oli vähemmän kuin edellisvuonna. Metsäkeskus on kokeillut uudenlaista satelliittiseurantamenetelmää metsälain valvonnassa parin viime vuoden aikana. Satelliittikuvausaineistosta nähdään hakkuiden aiheuttamat muutokset metsäpeitteeseen, ja aineistoa voidaan verrata alueelta toimitettuihin metsänkäyttöilmoituksiin. Näin saadaan selville, onko toteutetuista hakkuista toimitettu lain vaatima metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukseen. Satelliittiseurannan uusimmat tulokset vuodelta 2017 ovat valmistuneet. Satelliitti kuvasi aineistoa Liperistä, Ähtäristä ja Parikkala-Savonlinnan alueelta noin 2,7 miljoonan hehtaarin alalta. Metsänkäyttöilmoitusta ei ollut tehty 66 hakkuukohteelta. Ilmoittamattomia hakkuita oli kohdistunut myös metsälain arvokkaisiin elinympäristöihin. Vuonna 2016 metsänkäyttöilmoitusten laiminlyöntejä todettiin samoilla alueilla 73 kappaletta, eli rikko-

musepäilysten määrä väheni hieman.

Metsänkäyttöilmoitukset ovat avointa metsätietoa

Metsäkeskus arvioi pilottialueiden tulosten perusteella, että koko maassa metsänkäyttöilmoituksia jää vuosittain toimittamatta noin 550 kohteelta, mikä on noin prosentti uudistushakkuita sisältävien metsänkäyttöilmoitusten kokonaismäärästä. - Pääasiallisena syynä laiminlyönteihin ovat olleet lähinnä unohdukset ja väärinymmärrykset. Jonkin verran on ollut myös teknisiä ongelmia. Laiminlyöntejä on selvitetty maanomistajien ja metsäalan toimijoiden kanssa hyvässä yhteistyössä. Satelliittiseurannan tulokset auttavat alan toimijoita parantamaan toimintansa laatua entisestään, kertoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta. Satelliittiseurantamenetelmä tehostaa metsälain valvontaa ja tuo läpinäkyvyyttä metsien hakkuisiin. Kuvausaineistot antavat tietoa, jonka avulla Metsäkeskus pystyy kohdentamaan maastotarkastuksia oikeisiin ja vaikuttavimpiin kohteisiin. Yksityismetsien metsänkäyttöilmoitukset ovat olleet avointa metsätietoa tämän vuoden maaliskuusta alkaen. Hakkuiden toteuttajat voivat helposti tarkastaa Metsään.fi-palvelun avoimen tiedon osiosta kohteet, joilla on voimassaoleva metsänkäyttöilmoitus.

Stora Enso investoi vihreän energian tuotannon lisäämiseen Maxaun tehtaalla

S

tora Enso on päättänyt asentaa uuden höyryturbiinin suljetulla jäähdytinjärjestel- mällä ja uudella biomassavarastolla Maxaun tehtaalle Saksassa. Investoinnin kustannukset ovat n. 25 milj. euroa. Hanke on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ja saattaa päätökseen vuoden 2020 aikana. Stora Enso haluaa varmistaa pitkän aikavälin kannattavan energiantuotannon Maxaun tehtaalla lisäämällä sähköntuotantoa ja tehokkuutta. Uusi 57 MW:n väliottolauhdutusturbiini täydentää ole-

massa olevaa yhdistettyä lämpö- ja sähkölaitosta (CHP), joka käynnistyi vuonna 2010. Investointi vähentää energiakustannuksia ja varmistaa paperitehtaan pitkän aikavälin kilpailukyvyn. Asennuksen jälkeen investoinnin takaisinmaksuaika on noin neljä vuotta. Investointi edistää Stora Enson riippumattomuutta muista kuin hiilineutraaleista energianlähteistä sekä tieteellisiä päästövähennystavoitteita suuremmalla biomassan osuudella ja paremmalla tehokkuudella ( > 50 000 tonnin CO2-säästöt vuodessa). Suljettu jäähdytysjärjestelmä vapauttaa huomattavasti vähemmän lämpöä sekä pienentää jokiveden ottoa Rein-joella.

SKF MonoFlex ja ProFlex -keskusvoitelujärjestelmät Oikea voiteluannos oikein annosteltuna kaikille voitelukohteille. SKF LGLS 0 voitelurasva Voitelu ympärivuoden korkealuokkaisella rasvalla. SKF täyttölaitteet ja voitelutarvikkeet Pumpun täyttö suodattimen kautta tehokkaasti. Lisätietoja: 020 7400 800 - www.skf.fi ® SKF is a registered trademark of the SKF Group. | © SKF Group 2018

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käteen kuin Käteen Sopiva 33cl tölkki


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 21

Hyvät jälleenmyyjät ratkaisevassa roolissa Ponssen kasvussa

P

onsse on kasvanut viime vuosikymmenten aikana tavaralajimenetelmän metsäkoneiden globaaliksi valmistajaksi, joka näyttää alan teknisen kehityksen suuntaa ja laajentaa koko ajan toimintaansa eri markkinaalueilla.

Vahvan kasvun ja menestyksen taustalla on pitkäjänteinen työ niin tuotekehityksessä ja tuotannossa kuin myynnissä ja jälkimarkkinoiden hoitamisessa. Ponssen tekemisessä tärkein asia on ihmiset, mikä näkyy vahvana Ponsse-henkenä niin oman henkilökunnan kuin yhteistyökumppaneiden sekä asiakkaiden keskuudessa. - Toimimme erittäin asiakasläheisesti ympäri maailman ja siitä periaatteesta olemme pitäneet tiukasti kiinni, vaikka kasvu on ollut kovaa. Haluamme olla nyt ja jatkossa se konevalmistaja joka pitää asiakkaistaan huolta; olemme sloganimme mukaan ”Metsäkoneyrittäjän paras ystävä”, sanoo Ponssen myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Ponssella on metsäkonemyynnissä 11 omaa tytäryhtiötä Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Venäjällä, Hongkongissa, Kiinassa, Uruguayssa ja Irlannissa. - Tytäryhtiöissä toiminta kehittyy hyvään suuntaan ja ne ovat ottaneet vahvan roolin toiminta-alueillaan loistavan henkilökunnan ansiosta, kehuu Vidgrén.

Marko Mattila vastaa jälleenmyyjäverkostosta

Tytäryhtiöiden lisäksi Ponsse -metsäkoneita myy ja huoltaa 34 jälleenmyyjää eri puolilla metsäistä maailmaa. Jälleenmyyjär-

Tytäryhtiöiden lisäksi Ponsse -metsäkoneita myy ja huoltaa 34 jälleenmyyjää eri puolilla metsäistä maailmaa. Kuvassa jälleenmyyjäverkoston kehittämisestä vastaava Marko Mattila (kesk.) Maamess-näyttelyssä Baltian jälleenmyyjien edustajien kanssa.

verkoston kehittämisestä vastaa Marko Mattila, jolla on nuoreksi mieheksi jo vankka Ponssehistoria: - Aloitin Ponssella vuonna 2007, sitä ennen työskentelin Valtralla traktoreiden ja metsätuotteiden parissa pääosin kotimaan markkinalla. Metsäurani aloitin Metsäliitossa jo vuonna 1997 erilaisissa puunhankinnan tehtävissä. Kokemusta metsäkoneiden vientimarkkinoilta ja jälleenmyyjien kanssa toimimisesta on kertynyt reilusti. Olen toiminut neljä vuotta Ponsse North American toimitusjohtajana, viisi vuotta Pohjois-Amerikan, Baltian ja Chilen jälleenmyyjien vetäjänä ja viimeiset kaksi vuotta Ponsse Latin American toimitusjohtajana. Tuttuja on tullut ympäri maailmaa mikä

- Ponsse -metsäkoneiden lisäksi Ponsse -harvesteripäiden myynti mm. kaivukoneasennuksiin kasvaa hyvää tahtia jälleenmyyjien keskuudessa, sanoo Marko Mattila esitellessään järeän pään PONSSE H10 -kouraa.

on todella tärkeä asia, sillä me ihmisethän näitä hommia teemme vaikka metsäkonealakin digitalisoituu koko ajan enemmän.

Paljon potentiaalia toiminnan kasvulle

Ponsse on tehnyt todella vahvaa työtä vientimarkkinoilla, mutta Mattila näkee vielä paljon potentiaalia toiminnan kasvattamisessa. - Olemassa olevaa hyvää jälleenmyyjäverkostoamme voidaan kehittää entisestään sekä myös laajentaa. Vaikka olemme tavaralajimenetelmän (CTL) koneissa iso valmistaja niin pitää muistaa että suurin osa maailman puusta korjataan edelleen käsin tai pitkänä runkona. CTL -korjuu kuitenkin yleistyy ja sitä kautta metsäkoneiden kokonaismarkkinat kasvavat varmasti tulevaisuudessa. Meidän pitää tehdä työmme yhdessä sitoutuneiden partnereiden kanssa niin hyvin että olemme johtava valmistaja tässä kehityksessä, toteaa Mattila. Ponssen jälleenmyyjät ovat tehneet hyvää työtä alueillaan ja yhteistyötä tehdään pitkälle tulevaisuuteen: - Meillä on todella pitkiä jälleenmyyjäsuhteita ja vaihtuvuus on ollut pientä. Siinä avainasemassa on molemminpuoleinen aktiivisuus tekemisessä, mikä koituu loppuasiakkaiden eduksi ja kasvattaa sitä kautta jälleenmyyjän liiketoimintaa. Meidän pitää kyetä antamaan jälleenmyyjillemme jatkuvaa tukea niin tekniikassa kuin markkinoinnissakin sekä olemaan läsnä heidän arjessaan.

Jälleenmyyjien määrää kasvatetaan jatkossakin

Ponssen nimi on alalla kaikkien huulilla ja se herättää paljon kiinnostusta maailmalla mahdollisten jälleenmyyjäehdokkaiden keskuudessa. - Meillä on jo aika hyvä näkemys siitä millainen on sopiva kumppani toimintaamme. Meidän pitää myös osata kertoa millaista partneria haemme ja jos yhteinen sävel löytyy niin tuloksena voi olla pitkäaikainen hedelmällinen yhteistyö. Tällä hetkellä haemme lisää myyntivoimaa ainakin Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan. Myös mm. eteläisessä Euroopassa on alueita joissa haluamme vahvistaa läsnäoloamme, ilmoittaa Matti-

la.

Tuotanto uudelle tasolle

Ponssen tehtaalla Vieremällä on kesän aikana valmistumassa mittava tuotannon laajennus- ja kehitysprojekti, mikä tehostaa toimintoja ja nostaa valmistuskapasiteettia merkittävästi samalla kun laatu ja joustavuus paranee entisestään. - Kun uudistettu tuotanto saadaan vauhtiin näkyy se tämän hetkisten toimitusaikojen lyhentymisenä, mikä helpottaa oman myyntiverkostomme sekä jälleenmyyjiemme elämää tiukassa kilpailussa, naurahtaa Mattila.

Ponsse vahvistaa edelleen jälleenmyyjäverkostoaan; kesäkuussa 2018 tehtiin yhteistyösopimus Sotreq S.A. PONSSE-harvesteripäiden myynnistä, huollosta ja markkinoinnista Minas Geraisin osavaltion alueella Brasiliassa. Kuvassa Marko Mattila esittelee yhtiön edustajille suomalaista puunkorjuuta Finnharvestin työmaalla.


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Venäjältä korjattiin viime vuonna arvioiden mukaan puuta n. 200 miljoonaa kuutiota josta suurin osa teollisuuskayttoon; kuva savotalta Kauko-Idästä.

Venäjän puunkorjuu vahvassa vedossa V

enäjä kasvoi viime vuonna maailman suurimmaksi CTL -metsäkonemarkkinaksi; arvioiden mukaan uusien koneiden myyntimäärä oli yhteensä noin 680 konetta. Perinteisesti Ruotsi on ollut suurin markkina ja Suomi kakkonen mutta nyt näyttää siltä, että Venäjän toimitusmäärät jatkavat edelleen kasvuaan 2018. Kysyntä on vahvaa ja myyntiä jarruttaa ainoastaan johtavien metsäkonemerkkien valmistuskapasiteetti ja melko pitkiksi venyneet toimitusajat, sillä koneiden kysyntä on globaalisti erittäin korkealla tasolla.

Venäjän CTL-metsäkonemyynnin kasvu ei ole noussut tyhjästä vaan maahan on myyty viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin noin 400 konetta vuodessa. - Nyt tapahtunut kasvu näyttää olevan pysyvää eli Venäjän markkina saattaa olla jatkossakin korkeammalla tasolla, mikäli metsäteollisuustuotteiden maailman markkinoilla ei tapahdu radikaaleja muutoksia. Suu-

Venäjällä Ponsse toimii noin 100 oman ja 400 dealerien ammattilaisen voimin; kuva viimeksi pidetyiltä dealerpäiviltä Krasanoyarskista kesäkuulta. Yhteensä Ponssella on 10 jälleenmyyjää sekä hyvin omistautunut ja ammattitaitoinen henkilöstö Venäjallä.

ressa maassa mikä omaa valtavat metsävarat on todella paljon potentiaalia jopa merkittävään konemyynnin kasvuun tulevaisuudessa, uskoo Ponsse OOO:n toimitusjohtaja Jaakko Laurila.

Puutuotteiden vienti vetää ja oma käyttö kasvaa

Venäjältä korjattiin viime vuonna arvioiden mukaan puuta

n. 200 miljoonaa kuutiota josta suurin osa teollisuuskayttoon, mikä tarkoittaa yli kolminkertaista määrää Suomen ennätyslukuihin verrattuna. - Puusta menee vientiin eri muodoissa yli puolet ja siitä noin 60 % Kiinaan, mikä on ylivoimaisesti merkittävin vientimaa. Kiinan puutuotteiden kysyntä on pysynyt korkealla ja hinnat hy-

vinä, millä on merkittävä vaikutus Venäjän metsäkonemarkkinaan varmasti pitkälle tulevaisuudessakin. Mutta myös maan oma metsäteollisuus on hyvässä vedossa sillä mm. sahatavaran, sellun, paperin ja pakkausmateriaalien käyttö vain kasvaa myös puurakentaminen lisääntyy koko ajan. Eli Venäjä ei ole missään nimessä vain Kiinaan

puuta vievä maa vaan oma käyttö on merkittävää ja suuria vientimarkkinoita on muitakin, muistuttaa Laurila. Puusta maksettu hinta - erityisesti Aasian vientimarkkinoilla - on ollut jo pitkään korkealla ja viime aikoina jopa nousussa myytiin sitten pyöreää puuta, sahatavaraa tai paperituotteita ym. Pyöreän puun vientiin tekee kuitenkin oman haasteensa jatkuvasti elävät tullimaksut ja valtion politiikka. - Hakkuut on viimeaikoina pyritty maksimoimaan, niin että pystytään vastaamaan kovaan kysyntään ja tekemään rahaa korkeiden hintojen markkinoilla. Ja pitää ottaa huomioon että Venäjällä kantohinnat ovat todella alhaiset ja lähes täysin stabiilit verrattuna vaikka Suomeen. Puusta maksetaan yleisesti pari euroa kuutio, mutta hakkuualueet ovat usein kaukana, kuljetusmatkat pitkät ja teitä ym. infraa joudutaan rakentamaan. Jos metsäalueet sijaitsevat logistisesti hyvässä paikassa lähellä jalostuslaitoksia, saattaa kantohinta olla jopa 10-15 euroa kuutio. Hakkuusopimukset on tehty pitkiksi ajoiksi, joten vaikka puusta saadaan kovaa hintaa


METSÄALAN AMMATTILEHTI niin kantohintaan se ei juurikaan vaikuta. Näin ollen tällä hetkellä puunkorjuu ja erityisesti puukauppa ovat todella tuottavia liiketoimintoja, sanoo Laurila. Viime aikoina Venäjän öljy- ja kaasuteollisuus on piristynyt entisestaan mikä näkyy maassa lähes kaikessa; myös metsäkonekaupassa. - Isot öljy- ja kaasuputki ym. hankkeet merkitsevät usein myös suuria hakkuita joihin tarvitaan tehokkaita metsäkoneita, samoin kuin kaivospuolen projekteissa, toteaa Laurila.

löytyä nykyisin Venäjältä, sanoo Laurila. Suosituimmat Ponssen mallit ovat Venäjällä Ergo -harvesteri ja Buffalo -kuormatraktori. - Yritykset pyrkivät käyttämään mahdollisimman paljon samoja konemalleja mikä helpottaa varaosa ym. toimintoja. Viime aikoina ollaan menty koko ajan suurempiin koneisiin, joten esimerkiksi Elephant ja Elephant King -kuormatraktoreiden sekä Bear -harvesterin myynti on kasvanut, kertoo Laurila.

Ponsse vahvana Venäjällä

Irto harvesteripäiden markkina vetää

Ponsse on saavuttanut vahvan roolin Venäjän metsäkonemarkkinoilla; viime vuosina myydyistä uusista tavaralajin metsakoneista 30-40 % on ollut vuosittain Ponsseja. - Aktiivikäytössä on jo lahes pari tuhatta Ponssen konetta ja olemme onnistuneet rakentamaan toimivat huolto- ja varaosapalvelut tärkeille hakkuualueille laajasti eri puolille suurta maata. Myös kuljettaja- ja mekaanikkokoulutus on erittäin tärkeässä roolissa ja siinä olemme tehneet jo pitkään hyvää yhteistyötä asiakkaidemme ja partneriemme kanssa. Venäjällä operoivat korjuuyritykset ovat pääsääntöisesti erittäin kehittyneitä ja operointi on todella ammattimaista ja kustannustehokasta. Urakointiyritykset myös markkinoivat itseään yhä aktiivisemmin ja hakevat uusia toimintamalleja joten kehitys on jatkuvaa. Maailmanlaajuisesti kaikista tuottavimmat ja tehokkaimmat koneketjut taitavat

Irto harvesteripäiden myynnissä Ponsse on tehnyt viime vuodet paljon töitä Venäjänkin markkinoilla. - Meillä on omassa organisaatiossa yksi henkilö joka keskittyy pelkästään irtopääkaupan kehittämiseen. Myydyimmät mallit ovat H7HD ja H8HD sillä Venäjällä hakataan aika harvoin todella isoa puuta; toki myös järeitä HS10 -kouria myydään. Kaivuukonealustaisten harvestereiden myynti on kasvanut Venäjällä myos viime vuosina ja tänäkin vuonna niitä myydään jo useampi sata. Tähän on vaikuttanut osaltaan myös CTL-pyöräkoneiden pidentyneet toimitusajat. Ponssella on erittäin hyvät HD -mallit kaivukoneasennuksiin ja teemme tiivistä yhteistyötä johtavien kaivukonevalmistajien kanssa. Markkinaosuutemme saattaa nousta tänä vuonna lähes 40 %:iin, laskeee Laurila.

KONEURAKOINTI 23

Venäjä kasvoi viime vuonna maailman suurimmaksi CTL -metsäkonemarkkinaksi; arvioiden mukaan uusien koneiden myyntimäärä oli yhteensä noin 680 konetta. Kuvassa Ponssen koneita junassa kohti itää.

Kaivuukonealustaisten harvestereiden myynti on kasvanut Venäjällä myos viime vuosina ja tänäkin vuonna niitä myydään jo useampi sata. Ponssen markkinaosuus irto harvesteripäissä on todella suuri.

Venäjä on todella suuri maa ja sen metsävarat valtavat. Maan oma metsäteollisuus on hyvässä vedossa ja vienti kasvaa koko ajan joten alan tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta.

Ponsse OOO:n toimitusjohtaja Jaakko Laurila (oik.) ja Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén (vas.) sekä Vuoden 2018 Dealer-yhtiö Venäjällä - Remtehnikan edustajat, joka valittiin myos koko Ponssen parhaaksi dealeriksi vuonna 2017.

Kuvassa on Ponssen uuden huippumodernin koulutuskeskuksen rakennustyömaa Pietarissa; keskus valmistuu ensi keväänä. Lisäksi Ponssella on meneillään eri puolilla Venäjä 3 uuden huoltokeskuksen investointi ja lisäksi useita dealerien omia projekteja paikallisen koneja varaosahuollon kehittämiseksi.

Ponsse Ergoilla hakataan monilla alueilla Venäjällä yli 100 000 kuoretonta mottia puuta vuodessa; kiitos tehokkaiden koneiden ja organisaatioiden.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

24 KONEURAKOINTI Uusi PONSSE Bison Active Frame

Uuden sukupolven kuormatraktori

U

uden sukupolven kuormatraktori PONSSE Bison Active Framen vahvuuksia ovat nopeus ja tehokkuus. Alalla ennennäkemättömät CVT-voimansiirto ja Active Frame ohjaamon vaimennus nostavat koneen tuottavuuden aivan uudelle tasolle, erityisesti pitkillä kuljetusetäisyyksillä. Nykyaikainen moottori, voimakas kuormain ja luja voimalinja yhdessä tekevät Bison Active Framesta tuottavan tehopakkauksen puutavaran metsäkuljetuksiin.

Nopeampi, vahvempi, tuottavampi

Uusi PONSSE Bison Active Frame näyttää todelliset pikajuoksijan kykynsä etenkin pitkillä kuljetusmatkoilla. Uudenlainen CVT-voimansiirto pitää koneen ajonopeuden ja moottorin kuormituksen aina hyvin ti-

Uusi PONSSE Bison Active Frame näyttää todelliset pikajuoksijan kykynsä etenkin pitkillä kuljetusmatkoilla.

lanteen tasalla, mikä takaa suuren tuottavuuden alhaisella polttoainemäärällä. Alentuneen polttoaineenkulutuksen lisäksi CVT-voimalinjan erityisiä etuja ovat suuri vetovoima ja portaaton voimansiirto - ei enää pysähdystä kesken työskentelyn hitaan ja nopean vaihteen välillä. Yhdistettynä nykyaikaisiin ja vääntäviin Mercedes-Benz/ MTU-moottoreihin tarjoaa tämä voimapaketti ennennäkemätöntä tuottavuutta. Bison Active Framen kantavuus on 16 tonnia. Suuri kuormatila ja voimakas, helppokäyttöinen kuormain takaavat tehokkaan kuormankäsittelyn kaikilla työmailla. PONSSE Bison Active Frame -kuormatraktorissa kuljettajan mukavuus ja koneen hallittavuus ovat huippuluokkaa ajonopeuden lisääntymisestä huolimatta. PONSSE Active Frame on uudenlainen metsäkoneen ohjaamon vaimennusjärjestelmä. Rakenteeltaan yksinkertaisena ja

PONSSE Active Frame on uudenlainen metsäkoneen ohjaamon vaimennusjärjestelmä. Rakenteeltaan yksinkertaisena ja toimivana se vaimentaa kuljettajaan kohdistuvat sivuttaisheilahdukset tehokkaasti ja huomaamattomasti.

toimivana se vaimentaa kuljettajaan kohdistuvat sivuttaisheilahdukset tehokkaasti ja huomaamattomasti. Active Frame mahdollistaa kuljettajan jaksamisen virkeänä ja tuottavana tunnista toiseen, myös suurilla nopeuksilla.

alueella - ajotilanteen mahdollisuuksien mukaan. CVT-voimansiirrolla varustetussa koneessa voidaan perinteinen hydrostaattinen voimanvälitys korvata erillisellä CVT -vaihteistolla. Tämä mahdollis-

taa alhaisemman polttoaineenkulutuksen sekä suuremman vetovoiman, jonka hyödyt tulevat esille erityisesti ajettaessa jyrkissä mäissä, pehmeissä maastoissa ja syvässä lumessa.

Uudenlainen CVT-voimansiirto

Ponssen uudet ohjaamot ovat erittäin viihtyisiä ja kuljettajan ergonomian kannalta optimaalisia.

PONSSE Bison Active Framen uudenlainen voimansiirto perustuu CVT-tekniikkaan. CVT -voimansiirrossa on portaaton välityssuhteen muutos, joten perinteistä vaihteenvaihtoa hitaan ja nopean vaihteen välillä ei enää tarvita. Koneella voidaan ajaa pysähtymättä koko nopeus-

PONSSE Bison Active Framen uudenlainen voimansiirto perustuu CVT-tekniikkaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 25

OptiMap2 -karttasovellus

Löydä helposti harvesterin jättämät kasat

Uusi PONSSE Cobra on erittäin muuntautumiskykyinen kahdeksanpyöräinen yleiskone, joka on laajan varustevalikoiman ansiosta varusteltavissa laajasti erilaisille hakkuutavoille ja työmenetelmille.

Uusi PONSSE Cobra

OptiMap2 kertoo kuormatraktorin kuljettajalle harvesterin hakkuu-urat sekä puutavaralajit, määrät ja kasojen sijainnit urakohtaisesti tai rajatulla alueella.

Useat hakkuutavat H taitava monilahjakkuus

U

usi PONSSE Cobra -harvesteri on monipuolinen ja tehokas työkalu vaihteleviin olosuhteisiin. PONSSE Cobra on erittäin muuntautumiskykyinen kahdeksanpyöräinen yleiskone, joka on laajan varustevalikoiman ansiosta varusteltavissa laajasti erilaisille hakkuutavoille ja työmenetelmille. Luotettavien perusratkaisujen

ansiosta Cobra on luotettava ja polttoainetaloudellinen kokonaisuus, jonka tarkka ja helppokäyttöinen nosturi, hyvä tasapaino ja sekä voimakas kuusisylinterinen moottori tekevät Cobrasta kokonaistaloudellisen ratkaisun vaihteleviin olosuhteisiin. PONSSE Cobran erinomainen vakaus ja suuresta työpumpusta kumpuava suorituskyky auttavat työskentelyssä erilaisissa olosuhteissa. Alhainen pintapaine takaa etenemisen pehmeilläkin

mailla. Cobra on saatavilla erilaisiin työskentelyolosuhteisiin sopivilla, Ponssen ikonisilla C5 -liukupuomi-, tai C44+-liikeratanostureilla, sekä erittäin laajalla harvesteripäävalikoimalla. Voimakas Mercedes-Benz/MTU -moottori ja tehokas yksipiirinen hydrauliikkajärjestelmä antavat PONSSE Cobralle suorituskykyä ja luotettavuutta vaihteleville työmaille.

yödynnä Ponssen OptiMap2 -karttasovellusta puun- korjuun ja lähikuljetuksen työnsuunnittelussa. Optimoi ajot ja säästä aikaa, polttoainetta ja maaperää. Kun harvesterin tuotostiedostot siirretään kuormatraktorin OptiMap2-sovellukseen, kuormatraktorin kuljettaja saa tärkeää tietoa työnsä helpottamiseksi ja tieto liikkuu jouhevasti työvuorojen välillä. OptiMap2 kertoo kuormatraktorin kuljettajalle harvesterin hakkuu-urat sekä puutavaralajit, määrät ja kasojen sijainnit ura-

kohtaisesti tai rajatulla alueella. Näin kuljettaja voi suunnitella ajokertojen määrän ja optimoida puutavaran ajon tienvarteen. PONSSE-metsäkoneiden oma karttasovellus OptiMap2 on osa PONSSE Opti4G -tietoja ohjausjärjestelmää. Harvesterissa vaatimuksena on GPS-paikannus ja mahdollisuus asettaa PRI -tiedostoihin koordinaattitallennus. Tiedonsiirrossa koneiden välillä on mahdollista käyttää normaalia sähköpostia tai muistitikkua, jos työskennellään tietoliikenneverkkojen katvealueilla. Sovellusta voi kokeilla veloituksetta 30 päivän ajan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

26 KONEURAKOINTI

TimberMatic Kartat avaa kuljettajille reaaliaikaisen tuotantonäkymän leimikosta. Harvesterin mittalaitteen keräämä tieto ja GPS:n antama pöllien tarkka sijainti siirtyvät automaattisesti harvesterista TimberMatic Kartat -sovellukseen ajokoneen kuljettajan käyttöön. Tiedot koneiden välillä päivittyvät pilvipalvelun kautta ja kaikki samalla työmaalla työskentelevät kuljettajat näkevät kartalla kaikki puutavaralajit ajouraverkoston kanssa yksittäisen pölkyn tarkkuudella.

TimberMatic Kartat & TimberManager puunkorjuun suunnitteluun ja seurantaan TM

TM

J

ohn Deere Forestry esittelee uuden älykkään työkalun puunkorjuun suunnitteluun ja seurantaan. Puunkorjuun suunnittelun mullistava TimberMatic Kartat avaa kuljettajille reaaliaikaisentuotantonäkymän leimikosta. Harvesterin mittalaitteen keräämä tieto ja GPS:n antama tarkka sijainti kaadetusta puustosta siirtyy automaattisesti harvesterista TimberMatic -sovellukseen ajokoneen kuljettajan käyttöön. Tiedot koneiden välillä päivittyvät reaaliaikaisesti pilvipalvelun kautta ja kaikki samalla

Kartalla näkyvät kaikki puutavaralajit yksittäisen pölkyn tarkkuudella. Työn suunnittelusta ja tehokkaan ajojärjestyksen valinnasta tulee ennennäkemättömän yksinkertaista, kun eri tavaralajien täsmällinen sijainti ja määrä on esitetty ajouraverkoston kanssa kartalla.

työmaalla työskentelevät kuljettajat näkevät leimikon korjuutilanteen reaaliajassa. Kartalla

näkyvät kaikki puutavaralajit yksittäisen pölkyn tarkkuudella. Työn suunnittelemisesta ja

Ajokoneen kuljettaja voi valita haluamansa tavaralajin tietyltä leimikon alueelta tai tietyn ajouran varrelta, ja kartta näyttää valitulla alueella olevan puutavaran tarkan määrän. Kuljettajat voivat myös tehdä merkintöjä karttaan. Näin esimerkiksi pehmeä maastokohta tulee muiden kuljettajien tietoon ja se on helppo huomioida ajojärjestystä suunniteltaessa.

Kuljettaja merkitsee kuljettamansa puutavaran ajetuksi varastopaikkaan. Seuraavan vuoron kuljettaja tietää, mihin asti puut on ajettu varastopaikalle. Silmämääräistä arviointia ei enää tarvita ja yksikään runko ei jää pimeäänkään metsään, sillä myös lumen alle peittyneet eri puutavaralajit näkyvät kartalla pölkyn tarkkuudella.

Täsmällinen tieto leimikon edistymisestä näkyy reaaliaikaisesti myös koneyrittäjälle. TimberManager -järjestelmästä näkyy havainnollisesti työmaan eteneminen kuutioina ja prosentteina. Tarkka tieto varastopaikassa olevan puun määrästä helpottaa jatkokuljetuksen suunnittelua ja parantaa koko toimitusketjun toimintaa.

tehokkaan ajojärjestyksen valinnasta tulee ennennäkemättömän yksinkertaista kun eri tavaralajien täsmällinen sijainti ja määrä on esitetty ajouraverkoston kanssa kartalla. Ajokoneen kuljettaja voi esimerkiksi valita

haluamansa tavaralajin sijainnin tietyltä leimikon alueelta tai tietyn ajouran varrelta, ja kartta näyttää puutavaran tarkan määrän jolloin työskentelystä tulee suunnitelmallista ja tehokasta. Kuljettaja pystyy helposti mer-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

kitsemään kartalta kuljettamansa puutavaran ajetuksi varastopaikkaan. Näin varastopaikkaan ajetun puutavaran tarkka määrä on tiedossa. Täsmällinen tieto leimikon edistymisestä näkyy kuljettajien lisäksi reaaliaikaisesti myös urakoitsijalle.

puutavaran jatkokuljetuksen suunnittelussa. Täsmällinen tieto helpottaa koko toimitusketjun toimintaa. Silmämääräistä arviointia ei enää tarvita ja yksi-

kään runko ei jää metsään sillä pimeässä tai lumen alle peittyneet eri puutavaralajit näkyvät kartalla pölkyn tarkkuudella. TimberMatic Kartat ja Timber

Manager ovat vakio-ominaisuuksia kaikissa uusissa John Deeren G Sarjan -harvestereissa ja ajokoneissa syksystä 2018 alkaen. Järjestelmä voidaan

KONEURAKOINTI 27

myös jälkiasentaa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin.

Kaikki näkyy reealiaikaisesti kartalla

Hakkuutyön edetessä koneen tekemä tuotanto sekä ajourat näkyvät reaaliaikaisesti kartalla. Lisäksi kuljettajat voivat karttaan lisättävillä merkinnöillään korostaa huomioitavia paikkoja muille käyttäjille. Esimerkiksi pehmeä maastokohta on helppo huomioida ajojärjestystä suunniteltaessa. Reaaliaikaisen kartan avulla myös seuraavan vuoron kuljettaja näkee leimikon täsmällisen tilanteen yksittäisen pölkyn tarkkuudella. Työmaan reaaliaikaisesta tilanteesta on järjestelmästä omat näkymät kuljettajille ja urakoitsijalle. TimberMatic Kartat on metsäkoneiden ohjaamossa käytettävä sovellus ja TimberManager puolestaan on urakoitsijan näkymä leimikon etenemiselle. Järjestelmästä näkyy havainnollisesti leimikon eteneminen kuutioina ja prosentteina sekä hakatun että tienvarsivarastoon kuljetetun puutavaran osalta. Varastopaikan tarkka kuutiomäärä helpottaa urakoitsijan työtä sekä lavettikuljetusten että

TimberMatic Kartat ja Timber Manager ovat vakio-ominaisuuksia kaikissa uusissa John Deeren G Sarjan -harvestereissa ja ajokoneissa syksystä 2018 alkaen; kuvasssa uusi John Deere 1010G -kuormatraktori. Järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28 KONEURAKOINTI

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy:n yrittäjäveljekset Sami (oik.) ja Seppo Pulkkinen suunnittelevat seuraavaa leimikkoa kuljettaja Marko Valtosen kanssa. Kuvassa oleva John Deere 1510E -kuormatraktori vaihtuu talvella vieläkin järeämpään 1910G -malliin, millä saadaan ajoa tehostettua entisestään päätehakkuilla.

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy

Urakointia ja tuotekehitystyötä

M

viime aikoina harvennusten määrä on ehkä hieman ollut kasvussa. Aikanaan keräsimme laajasti hakkuutähteetkin ja toimitimme ne hakkeena lämpölaitoksille - jotain kerätään edelleen palstalle Metsänhoitoyhdistyksille. Metsänpohjat ovat alueellamme melko kovaa eli pintakerroksen alta löytyy yleensä hiekkaa ja kiveä; pehmeitä paikkoja on tosi vähän. Niinpä olemme tilanneet ajoa tehostamaan uuden, Suomen ensimmäisen John Deere 1910G -kuormatraktorin, mikä saadaan käyttöön talvella, ilmoittaa Seppo Pulkkinen.

etsänkorjuu Pulkkinen Oy Putikosta Savon- linnan kupeesta tekee monipuolista urakointia laajalla kalustolla ja on aktiivisesti mukana myös alan tuotekehitysprojekteissa.

Yrittäjäveljekset Seppo ja Sami Pulkkinen ovat maatalon poikia, jotka rakennemuutos vei lypsykarjatilasta metsäkoneurakointiin: - Maatalouden murroksessa siirryimme isämme Riston johdolla vuonna 1987 kokonaan metsäurakointiin. Aloitimme traktoripohjaisella Patu -prosessorilla ja vuonna 1989 ostimme Fendtin varustettuna Foresterin nosturilla ja Keslan kouralla. Ensimmäiset Timberjackit tuli 1994 ja siitä lähtien olemme olleet vahvasti vihreä talo - toki myös muita merkkejä aina silloin tällöin hieman kokeillen.

Laajaa kokonaisurakointia

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy on ollut alueellaan UPM:n avain yritys vuodesta 2005 lähtien ja vuonna 2014 perustettiin Forest Saimaa Oy yhdessä Aatto Silventoinen Oy:n kanssa, mikä vastaa laajasti kokonaisurakoinnista UPM:lle.

Mielenkiintoista tuotekehitysyhteistyötä

- Teemme John Deere Forestryn lisäksi paljon tuotekehitysyhteistyötä Nokian Renkaiden kanssa; nämäkin kuormatraktorin Forest King F -renkaat ovat pitkässä kestotestissä, esittelee Seppo Pulkkinen.

- Meillä on omia metsäkoneita neljä ketjua, Aatto Silventoisella samoin neljä ja lisäksi ajossa on kuusi aliurakoitsijoiden ketjua eli yhteensä 28 konetta. Yhteensä puuta korjataan tänä vuonna reilut 500 000 mottia ja Forest Saimaa vastaa myös autokuljetuksista Silventoisen kahdella autolla ja aliurakoitsijoiden tukkirekkoja on ajossa yhteensä

10. Kuljetamme puuta merkittäviä määriä myös vesiteitse yhdellä proomulla. Henkilökuntaa on koko paletissa lähemmäs sata. Toiminta-aluetta on Rantasalmi, Sulkava, Savonlinna ympäristöineen, Parikkala ja Rautjärvi, luettelee Seppo Pulkkinen, joka toimi pitkään myös Koneyrittäjien Liiton Itä-Savon alueen puheenjohtajana.

Kalusto suunnattu päätehakkuille

Metsänkorjuu Pulkkisen oma metsäkonekanta muodostuu tällä hetkellä John Deere 1270 (2 kpl), 1170 ja Ponsse Scorpion -harvestereista sekä John Deere 1110, 1210 (2 kpl) ja 1510 -kuormatraktoreista. - Teemme yli 70 % päätehakkuita ja puu on usein aika isoa;

Yhteistyö John Deere Forestryn kanssa on tiivistä Pekka Kettusen kanssa tehtävien konekauppojen lisäksi tuotekehityspuolella. Huolloissa koneet käytetään Konehuolto Leväniemellä, mikä toimii John Deeren Joensuun tehtaan tiloissa ja pienemmät hommat hoituu huoltoautoilla. - Olemme olleet mukana monessa kehitysprojektissa niin itse koneissa kuin myös kourissa Waratah OM:n kanssa. John Deere tuo alalle tasaiseen tahtiin edistyksellisiä ratkaisuja kuten IBC -kärkiohjaus; meille taisi tulla ensimmäinen sarjavalmis-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy on tehnyt juuri markkinoille esiteltävän TimberMatic Kartat -järjestelmän tuotetestausta. Tulokset ovat olleet todella hyviä: ”Mullistaa puunkorjuun suunnittelun ja hallinnan”.

teinen IBC:llä varustettu 1510G ja myös 1270G -harvesterissa IBC on todettu erittäin toimivaksi. Viimeisin, erittäin mielenkiintoinen projekti on ollut uuden TimberMatic Kartat -järjestelmän tuotetestaus. Kyseessä on kyllä oikeasti puunkorjuun suunnittelun ja hallinnan mullistava järjestelmä. Sillä näkee esimerkiksi ajokoneesta koko ajan reaaliajassa tuotantotilanteen ja kuljettajan työ helpottuu merkittävästi kun mm. tietää puun tarkkuudella leimikolla olevan puumäärän ja niiden tarkan sijainnin, jolloin ajon voi suunnitella optimaalisen tehokkaaksi eikä puita jää metsään lumenkaan alle. Ja kun varastotilanne on koko ajan tarkassa tiedossa auttaa toimiston koneella pyörivä TimberManager myös puutavara-autojen logistiikan ohjaamista, kertoo Sami Pulkkinen.

Rengaskehitystä maailman johtavan valmistajan kanssa

Metsäkoneiden renkaissa Metsänkorjuu Pulkkinen luottaa vahvasti kotimaisiin Nokian Renkaisiin. - Nokian Renkaat ovat tehneet vuosikymmeniä töitä CTL-metsäkoneiden renkaiden kehitystyössä, mikä näkyy niiden ominaisuuksissa ja laadussa. Markkinoille tuodaan tasaisesti uusia malleja vastaamaan koneiden kehityksen vaatimuksiin. Vastaavaa työtä ei tee kukaan rengasvalmistaja, joten ei ole ihme että Nokian Renkaat on metsäkonerenkaissa suurin valmistaja maailmassa, kehuu Seppo Pulkkinen.

Metsänkorjuu Pulkkisen koneiden alla on pyörinyt viimeisen kymmenen vuoden ajan lähes jatkuvasti testirenkaita, joista kerätään tietoa ja raportoidaan Nokian Renkaille, jonka tekninen henkilökunta käy myös aktiivisesti savotoilla renkaita tutkimassa. - Koeajossa on ollut täysin uusia, myöhemmin markkinoille tuotavia malleja sekä paljon jo myynnissä olevia malleja, joissa kokeillaan uudenlaisia kumiseoksia ym. Ajamme pääasiassa renkaiden kestotestejä eli katsomme miten kauan ne oikeissa työolosuhteissa käytössämme kestävät. Sitä dataa ei saa millään muulla tavalla eikä hetkessä - vasta tuhansien tuntien ajon jälkeen aletaan saamaan jotain tuloksia. Samalla olemme pystyneet antamaan tietoa myös mm. ketjuvalmistaja OFA:lle, Sami Pulkkinen toteaa. Haastatteluhetkellä John Deere 1510E -kuormatraktorin alla on useampaakin eri testirengasta. - VLS-kuormatilalla varustetulla isolla koneella ajetaan maksimaalisilla massoilla pitkää siirtoa. Koneessa on Forest King F -rengasta uudella kumiseoksella ja TRS2 -renkaita, joista yhdellä on menty jo yli 12 000 tuntia vaikka rengas ei oikein istukkaan käytettyyn telamalliin. Joku aika sitten ajoimme testejä sisärenkaattomilla tubeless -renkailla ja alussa ne hajosivat melko nopeasti mutta projektin edetessä ja materiaalien kehittyessä kestävyys parani aivan uudelle tasolle, kertoo Seppo Pulkkinen.

Erilaista huoltoautokalustoa on käytössä runsaasti; Ford F250 Super Duty pick-up edustaa järeintä ja maastokelpoisinta päätä.

John Deeren puomin IBC-kärkiohjaus on todettu erittäin hyväksi kuormatraktoreissa sekä nyt myös 1270G -harvesterissa. Kuljettajat eivät siitä enää luopuisi.

Koneet siirtyvät savotalta toiselle 5-akselisella UM-Tuotteen päällerakentamalla Volvo FMX -ritiläautolla, missä akselipainot ja kuljetuskorkeus pysyvät isoimmillakin koneilla hallinnassa.

Puuta kuljetetaan merkittäviä määriä myös vesiteitse Sotka -proomuulla, mihin mahtuu kyytiin noin 1000 mottia. Proomu hakee kuormat saarisavotoilta sekä muutamista lastauslaitureista.

- Alueeltamme löytyy hyvän kokoista tukkia, esittelee Sami Pulkkinen komeaa pinoa.

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy ja Aatto Silventoinen Oy:n omistama Forest Saimaa Oy vastaa myös puutavaran autokuljetuksista UPM:lle.


30 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Logset esittelee Smooth Ride -ohjaamojousituksen ja superkantavan kuormatraktorin

M

etsäkonevalmistaja Logset Oy lanseeraa uuden edistyk- sellisen Smooth Ride -ohjaamojousituksen.

Smooth Ride -järjestelmä on toteutettu säädettävillä kierrejousilla ja iskunvaimentimilla, mitkä tekevät järjestelmästä yksinkertaisen ja toimintavarman pitäen koneen käyttökustannukset alhaisina. Uusi Smooth Ride -ohjaamojousitus esitellään ensimmäisenä Logset 6F GT kuormatraktorissa, jossa on myös EU:n vuonna 2019 voimaan astuvat päästönormit täyttävä Stage 5 -moottori. - Smooth Ride ei sisällä lainkaan hydraulisia tai elektronisia osia kuten kilpailijoiden järjestelmät, mikä tekee siitä erittäin kustannustehokkaan ja luotettavan, kehuu Logsetin toimitusjohtaja Jussi Malmi. Logset esitteee myös Suomen ensimmäisen erikoisleveillä symmetrisillä teloilla varustetun superkantavan kuormatraktorin. Erikoisleveät telat on asennettu Logset 5F GT kuormatraktoriin, joka on Logsetin myydyin kuormatraktori malli Suomessa. - Ratkaisun ansiosta koneen kantavuus paranee 20 % pehmeässä maastossa. Koneessa ei käytetä ns. pitkää teliä mistä johtuen koneen ketteryys säilyy erinomaisena ja se ei riko pintamaata käännyttäessä. Kone säilyy myös tiekuljetuskelpoisena, vaikka siinä on erikoisleveät telat. Ratkaisu lisää Logset 5F GT:n muunneltavuutta eri käyttötarkoituksiin, Malmi kertoo.

Logsetin uusi Smooth Ride -ohjaamojousitus on toteutettu säädettävillä kierrejousilla ja iskunvaimentimilla, mitkä tekevät järjestelmästä yksinkertaisen ja toimintavarman pitäen koneen käyttökustannukset alhaisina.

Logset esitteee erikoisleveillä symmetrisillä teloilla varustetun superkantavan kuormatraktorin; koneen kantavuus paranee 20 % pehmeässä maastossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

Kirjanpainajakannat kasvussa - kuusikoiden kuntoa syytä tarkkailla

H

elteet tekivät tehtävänsä. Tällä hetkellä kirjanpaina- jakannan epidemiaraja on ylitetty Etelä-Karjalassa Ruokolahdella, Kymenlaaksossa Jaalassa ja Miehikkälässä, Pirkanmaalla Punkalaitumella, Pohjois-Savossa Rautalammilla sekä Keski-Suomessa Jämsässä ja Jyväskylässä. Käytännössä kirjanpainajaepidemia tarkoittaa sitä, että hyönteiset voivat alkaa iskeytyä tuulenkaatojen ja korjaamattoman puutavaran lisäksi eläviin, terveisin pystypuihin. On odotettavissa, että jo tänä syksynä ja ensi kesänä voi ilmetä uusia kirjanpainajatuhoja. Metsänomistajien onkin syytä olla valppaina ja tarkkailla varttuneiden kuusimetsiensä kuntoa etenkin alueilla, joissa kirjanpainajan epidemiaraja on ylitetty. Kuuset, joihin kirjanpainajat ovat iskeytyneet, tunnistaa rungossa olevista pienistä rei’istä ja kahvinruskeasta purusta, jota voi olla myös kasautuneena puun tyvelle. Poikkeuksellisen lämpimästä kesästä johtuen kirjanpainajakantaa on seurattava pitkäl-

Helteet ovat jatkuneet pitkään ja kirjanpainajakannat ovat kasvussa. Kuusen rungolla näkyy kirjanpainajien aikaansaamaa kahvinruskeaa purua, kuva: Heli Viiri, Luke.

le syksyyn, jotta nähdään, kuoriutuuko syksyllä vielä uusi sukupolvi. Seurantaa on syytä tehdä aktiivisesti, ettei kirjanpainajatuho pääse yllättämään. Pitkään jatkunut kuivuus heikentää etenkin kuusikoiden kuntoa, ja kuiva metsä on altis hyönteistuhoille. Kirjanpainaja tunnistaa heikentyneet kuuset

kemiallisten hajujen perusteella ja suunnistaa niitä kohti. Kuivuusstressin heikentämän puun puolustuskyky tuholaisia vastaan on alentunut. Kuusikoiden ja metsänomistajien kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kuusimetsät voivat olla tulevan kevätkauden lisäksi myöhemminkin kasvukaudella

alttiina kirjanpainajien iskeytymisille.

Luke seuraa

Luonnonvarakeskus on seurannut kirjanpainajakantoja Etelä-Suomen alueella vuodesta 2012 lähtien.Tänä kesänä seurantaa tehdään 32 paikkakunnalla Raaseporista Tuupovaaraan

yhteistyössä paikallisten metsänhoitoyhdistysten ja yksityishenkilöiden kanssa. Vielä toukokuussa näytti siltä, että kirjanpainajakanta laskisi viimeinkin koko Suomessa ja myös sitkeimmällä tuhoalueella KaakkoisSuomessa. Toukokuusta asti jatkunut lämpöjakso on tehnyt kuitenkin tehtävänsä ja kirjanpainajakannat ovat kasvaneet kesän mittaan useilla alueilla. Toukokuussa oli kuusessa eläville kirjanpainajille ihanteelliset parveilu- ja lisääntymisolosuhteet. Aikaisin keväällä parveilleet ja munineet kirjanpainajat tuottavat kesällä vielä lisää sisarusjälkeläistöjä, jos korjaamattomia runkoja ja kuivuuden heikentämiä pystypuita on tarjolla lisääntymiseen. Tänä kesänä on lisäksi mahdollista, että kirjanpainaja tekee toisen sukupolven Etelä-Suomessa niillä alueilla, joissa kertyy riittävästi lämpösummaa, eli yli 1500 d.d. Esimerkiksi Hämeenlinnan Hauholla on tänä vuonna elokuun puoliväliin mennessä saavutettu jo 1300 d.d. Kirjanpainajan toinen sukupolvi tarkoittaa sitä että kesällä syntyneet kirjanpainajat ehtivät vielä itsekin lisääntymään tämän syksyn aikana.

Työkoneiden ja kuljetuskaluston uusimmat tiedonsiirtoratkaisut!

KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

www.vlh.fi


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

EnviOn metsäkoneiden merkintävärejä saa nyt myös kätevässä 3 litran pusissa.

Uusi kätevä kolmen litran pussipakkaus merkintäväreille E laitteen, mikä nostetaan tyhjän IBC-kontin päälle ja se silppuaa muovikannut 2x12 mm paloiksi. Kun kontti alkaa täyttyä,täydet muovikontit voi palauttaa envionille ja huolehdimme niiden vastuullisesta hävittämisestä luontoa kunnioittaen. Näin päästään kätevästi eroon muovikannuista sekä säästytään kierrätysja kaatopaikkamaksuilta, kertoo Eskola.

nviOnin glykolipohjaiset ja synteettiset merkkausvärit eli pöllivärit ovat saaneet suuren suosion metsäkoneurakoitsijoiden keskuudessa Suomessa ja kasvavassa määrin vientimarkkinoillakin. Nyt markkinoille tuodaan uusi kätevä pakkauskoko: 3 litran pussi.

EnviOnin merkkausvärit ovat luontoystävällisiä ja kaikki aineosat ovat 100 %:sti biohajoavia, joten niitä on turvallista käyttää. - EnviOnin valmistama merkkausväri toimii kaikissa merkkareissa. Hyvien voitelu- ja korroosionsuoja-aineiden ansiosta merkkausväri voitelee värimerkkarin lohkon, joten se ei pääse aiheuttamaan tiivistevuotoja tai männän kulumisia, kertoo EnviOnin Lauri Eskola. Väristä ei jää mitään kiintoaineita tai pinttymiä takaiskuventtiiliin eikä suuttimeen. EnviOnin väri ei myöskään tee pistesyöpymiä palautusjouseen, joka voisi katkaista jousen. - Voit käyttää merkintäväriä turvallisesti ja hakata puita ongelmitta. Värit käyvät myös sertifioiduissa metsissä, toteaa Eskola. Suomessa EnviOn merkintävärit ovat erittäin suosittuja. - Laadukkaiden väriemme myynti vahvistuu kotimarkkinoilla edelleen ja vienti kasvaa

EnviOn Oy:n Lauri Eskola esittelee uutta 3 litran pussia. Se täyttää harvesteripään merkintävärisäiliön, mikä on tilavuudeltaan lähes saman kokoinen. Käytetyn pussipakkauksen voi taitella pieneen tilaan ja polttaa.

tasaisesti CTL-korjuuta tekevissä ja merkintävärejä käyttävissä maissa kuten Ruotsissa, Baltiassa, Kanadassa, Kiinassa ja Australiassa, luettelee Eskola.

Pussilla tankki täyteen

Helpottaakseen metsäkonekuljettajien työtä EnviOn on tuonut markkinoille uuden 3 litran pussipakkauksen, missä merkintäväri kulkee kätevästi savotalle eikä nurkkiin kerry tyhjiä muovikanestereita, joiden hävittäminen tulee kalliiksi.

Käytetyn pussipakkauksen voi taitella pieneen tilaan ja laittaa energiajätteeksi sillä se on täysin myrkytön. - Kolmen litran pussillinen merkintäväriä täyttää harvesteripään merkintävärisäiliön, mikä on tilavuudeltaan lähes saman kokoinen. Pussilla saa siis tankin täyteen ja sillä ajaa päätehakkuulla yleensä hyvin työvuoron ja harvennuksilla säiliöllinen riittää joskus jopa koko työviikon, sanoo Eskola. Uuden 3 litran pussin lisäksi

EnviOn merkintävärien pakkauskoot ovat 10 litran vahva kannu, 200 litran tynnyri ja 1000 litran IBC kontti.

Jyrsimellä eroon muovikannuista

EnviOn tekee jatkuvaa tuotekehitystä ja miettii ratkaisuja jotka auttavat urakoinnin arjessa. - Metsäkonevärejä myydään paljon 10 litran muovikannuissa joita kerääntyy sitten hallin nurkkaan. Olemme kehittäneet kätevän sähkökäyttöisen jyrsin-

EnviOn on kehittänyt kätevän jyrsintälaitteen mikä silppuaa 10 litran metsäkoneväri muovikannut pieniksi paloiksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Alkylaattibensiini, jossa 2 % öljyä

Onko alkylaatilla ja alkylaatilla eroa?

Aspenin taival on ollut fantastinen. Vuonna 1988 kehitimme jalostetun polttoaineen, joka ei ollut vain parempi metsätyöläisten terveydelle vaan myös moottorisahoille. Puhtaampi ja tehokkaampi polttoaine lisäsi moottoreiden suoritustehoa ja toimintavarmuutta ja vähensi korjausten tarvetta. Nyt olemme tehneet moottoritestin, jossa vertailimme kilpailijan alkylaattia Aspen-alkylaattiin. Molemmat alkylaatit sisältävät 2% öljyä.*

fi.aspen.se

KONEURAKOINTI 33

Uusi!

Aspen 2 alkylaattibensiini

Reseptimme ja valmistustapamme eivät yksinkertaisesti ole samat kuin kilpailijoillamme. Olemme myös kehittäneet täysin uuden ympäristöä säästävän ja ainutlaatuisen kasvipohjaisen teräketjuöljyn, joka toimii loistavasti jopa -32 pakkasasteessa. Se on myös lähes hajuton. Testaa ja koe ero. Siis jälleen tuote, joka on parempi terveyden, koneiden ja ympäristön kannalta. Lupaus, jota emme koskaan petä.

*Teimme 148 tunnin valvotun moottoritestin moottoreille. Vertasimme alkylaattibensiiniä Aspen-alkylaattibensiiniin, joissa molemmissa oli 2% öljyä. Tämän moottorityypin huoltoväli on 150 tuntia.

Mototarvikkeet ja varusteet ostat kätevästi verkosta M ototarvikkeet.fi -verkkokauppa on palvellut jatkuvasti kasvavaa asiakaskuntaa jo kohta 10 vuoden ajan.

Mototarvikkeet.fi on metsäkonelan suosituin verkkokauppa - kannattaa käydä tutustumassa.

- Kaupanteko verkossa alkoi vuonna 2009 eli olimme asiassa metsäkonealan edelläkävijöitä. Jatkuva kehitystyö ja valikoiman laajentaminen sekä aktiivinen markkinointi on kasvattanut asiakasmäärää tasaiseen tahtiin. Ja mikä hienointa suuri osa verkkokaupassamme asioineista käyttää palvelua yhä uudelleen, mikä kertoo siitä että toimintaamme ja tuotteiden nopeaan saatavuuteen luotetaan hintojenkin ollessa varmasti kohdillaan. Mototarvikkeet.fi tarjoaa asiakaspalvelua myös perinteisin keinoin, puhelinmyynnissä asiantuntijamme vastaavat mielellään niin tilauksia kuin tuotteita koskeviin kysymyksiin. Toimipiteemme palvelee noutoasiakkaita arkipäivisin klo 08:00 - 16:00. kertoo Mototarvikkeet. fi:n toimintaa alusta saakka johtanut Jari Lääperi. Mototarvikkeet.fi:n valikoiman vahvan rungon muodostaa

Clark -metsäkonetelat, OFA -pyöräketjut, Mesera -nosturit sekä -puutavarakourat ja niiden varaosat, Flex -sahalaipat ja Stihl -teräketjut. Lisäksi tarjolla on todella laajasti mm. hydrauliikkaa, sähkötuotteita & elektroniikkaa sekä voiteluaineita, rasvoja ja nesteitä. - Kaikissa tuotteisamme panostamme laatuun. Iso ja jatkuvasti kasvanut varastomme Jyväskylässä tarjoaa suuren osan valikoimasta heti hyllystä eli tuotteet saadaan perille jopa seuraavaksi päiväksi, mikä on erittäin tärkeää asiakkaillemme, sanoo Mototarvikkeet.fi:n ”nosturispesialisti” Esa Mäki. Suomalaisten asiakkaiden lisäksi myös Baltian metsäalan ammattilaiset ovat löytäneet palvelun. - Olemme jossain vaiheessa lisäämässä sivuille eri kieliversioita palvelun parantamiseksi, toteaa Lääperi.

Verkon kautta myydään yhä enemmän myös järeitä komponentteja kuten Clark -teloja.


34 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mecanil Oy:n yrittäjä Christer Nilsson (vas.) ja myyntipäällikkö Roland Nordström esittelevät Liljendalin tuotannosta valmistunutta järeää SG350 XD XtraDuty -kourasahaa, missä kourana Mecanilin maahantuontiohjelmaan kuuluva TigerGrip.

Mecanil SG350 XD XtraDuty -kourasahassa on erittäin järeä saha kahdella moottorilla ylisuurille puille.

Energiapuukourien ja kourasahojen kysyntä hyvässä kasvussa

M

ecanil Oy on kasvava ja kansainvälistyvä koura- sahojen ja energiapuukourien valmistaja. Laaja jatkuvasti kehittyvä, edistyksellinen mallisto tarjoaa tehokaat ratkaisut monenlaiseen puunkorjuuseen.

Vuonna 1990 perustettu Mecanil Oy keskittyi alussa metsäkoneiden korjaamiseen ja harvennusharvestereiden valmistukseen käytetyistä ajokoneista. Katkaisuterällä varustettujen energiapuukourien valmistus aloitettiin vuonna 2006; toki taustalla oli tehty jo pitkään kehitystyötä. Uusilla tuotteilla oli markkinoilla kysyntää joten paria vuotta myöhemmin lopetettiin korjaamotoiminnot ja muututtiin kokonaan laitevalmistajaksi sekä urakointitarvikkeiden maahantuojaksi. Vuonna 2008 tuotiin markkinoille ensimmäinen kourasahamalli. - Meillä on vankka kokemus myös metsäkoneurakoinnista mikä jatkuu edelleen kommandiittiyhtiöni nimissä; olemme

Mecanilin tuotannosta valmistuu energiapuukouria ja kourasahoja kasvavaa tahtia. Kuvassa uusia Mecanil SG220 G2 -energiapuukouria lähdössä asiakkaille kotimaahan ja vientimarkkinoille.

keskittyneet jo vuosia pelkästään energiapuun korjuuseen ja lisäksi tarjoamme lavettikuljetuksia. Oma kalusto tarjoaa hyvän ympäristön Mecanilin tuotekehityk-

seen mitä toki tehdään laajasti myös asiakkaiden kanssa, kertoo yrittäjä Christer Nilsson. Energiapuukourien kysyntä kehittyi hyvään suuntaan kunnes

vuonna 2010 markkinat lähes pysähtyivät Suomessa ja hiljenivät myös viennissä. - Kourasahoja myytiin jotain mutta vasta 2012 kysyntä alkoi

pikku hiljaa elpymään. Parin viime vuoden ajan kehitys on ollut hyvää ja viime ajat meidän valmistusmäärät ovat kasvaneet jo kovaa tahtia. Tähän vaikuttaa tietenkin markkinoiden yleistilanne mutta olemme myös onnistuneet kehittämään hyviä tuotteita sekä luomaan uusia myyntikanavia eri puolille maailmaa. Kotimaan lisäksi myymme kouria hyvää tahtia Skandinaviaan, Baltiaan ja Keski-Euroopassa erityisesti Ranskaan mutta myös Saksan markkinan eteen tehdään kovasti töitä. Kaukomarkkinoilla Mecanilin kouria toimitetaan lisääntyvissä määrin eri puolille Pohjois-Amerikkaa ja löytyy tuotteitamme myös Japanista, Singaporesta, Hong Kongista, Australiasta ja Uudesta-Seelannistakin, luettelee Mecanil Oy:n myyntipäällikkö Roland Nordström.

Laaja mallisto moneen käyttöön

Yksi Mecanilin malliston vahvuus on sen monikäyttöisyys; kouria asennetaan metsäkoneisiin, autonostureihin, trak-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mecanil SG280 on monipuolinen kourasaha tiltillä, mikä voidaan asentaa kuorma-autoihin, metsäkoneisiin, ja kaivinkoneisiin. Se on erinomainen puiden ja oksien poistoon esim. puistoalueilla ja sähkölinjojen lähellä.

KONEURAKOINTI 35

Uusi Mecanil XG 220 -koura on vallankumouksellinen askel eteenpäin energiapuun kaadossa. Tämä ainutlaatuinen koura leikkaa helposti ja tehokkaasti pusikot, oksat ja ohuemmat puut kuin myös kaataa isommatkin puut sahaa käytettäessä. Koura toimii myös mainiosti perinteisenä puutavarakourana. XG220 on yhdistelmä Mecanilin kahdesta menestyksekkäimmistä ja koetetuimmista tuotteista; Mecanil EG250 energiapuukourasta ja Mecanil SG220 kourasahasta.

Lähes kaikki Mecanil -energiakourat toimitetaan langattomalla kaukoohjauksella, minkä saa kouriin optiona.

Mecanil SG220 on kätevä ja kevyt kourasaha tiltillä. Mecanil -kourasahat eivät vaadi ylimääräisiä hydrauliikkaletkuja ja kouralla on pieni öljyntarve. Kourat ovat myös helppoja asentaa.

toreihin ja kaivukoneisiin, joilla mm. kerätään monipuolisesti energiapuuta, kaadetaan isoja ongelmapuita hyvin erilaisissa kohteissa, poistetaan oksia sekä

urakoidaan pyöreää puuta. - Tämä on mahdollista laajalla mallistolla, mistä löytyy eri kokoiset puutavarakouriin kiinnitettävät kourasahat tiltillä tai

Mecanil valmisti SG280 -kourasahan juhlavuoden kunniaksi Suomi 100 -värityksellä, mikä toimitettiin asiakkaalle Kanadaan siniseen nosturiin.

ilman, sekä giljotiinikatkaisulla tai sahalla tai molemmilla varustetut energiapuukourat, joita saa myös keräävinä. Yhteensä erilaisia Mecanil -kouraversioita löytyy yli 20 erilaista ja asiakkaille tehdään lisäksi räätälöityjä ratkaisuja. Tämä on mahdollista modulaaristen rakenteiden ansiosta, jolloin tuotanto tapahtuu tehokkaasti hyvillä toimitusajoilla ja tuotteissa on korkea sarjavalmistuksen laatu. Myös hinnat ovat varmasti kilpailukykyiset, toteaa Nordström. Mecanilin kouravalmistuksessa hyödynnetään omaa varusteiden maahantuontiohjelmaa. - Riipukkeet, kiinnituslaipat sekä muut varusteet ovat varmasti laadukkaita ja ne löytyvät meiltä varastosta, mikä takaa nopeat kouratoimitukset juuri halutuilla varusteilla. Ja kun kaikki osat sopivat varmasti juuri asiakkaan nosturiin niin asennusaika on nopea ilman sähköjohtojen tai lisähydrauliikan vetämistä, sanoo Nordström.

Mecanil -energiakouriin on tarjolla myös itselaataava langaton kaukoohjaus, mikä ei vaadi akun vaihtoa (patentoitu).

Mecanil -kourat pintakäsitellään laadukkaasti omassa jauhemaalaamossa, missä tehdään maalaustöitä myös alihankintana asiakkaille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

36 KONEURAKOINTI

Kuutio.fi tuo helppoutta puukauppaan

M hyväkuntoisia metsäkoneita!

Lue metsäkonealan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

etsäteollisuuden noususuhdanne jatkuu. Puukauppa on käynyt tänä vuonna vilkkaasti ja hintojen nousu on lisännyt tarjontaa. Puukaupan digitaalinen markkinapaikka Kuutio on osaltaan pistänyt puuta liikkeelle, sillä palvelun kautta on tehty tarjouspyyntöjä jo noin yhdeksän miljoonan kuution edestä. Kuution kehittämisestä vastaavan Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä uskoo, että nuoren ikäpolven metsänomistajille digitaalinen palvelu on houkuttavin kauppakanava.

Ennen juhannusta yksityismetsistä oli myyty puuta 17 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kysyntää on ollut kaikille puutavaralajeille. Kuutio auttaa sekä metsänomistajia että puunostajia kilpailuttamaan puukaupat. - Kuutio helpottaa puukauppojen tekoa sekä suoraan että valtakirjakaupoissa. Kuution käyttäjistä joka kolmas kertoo olevansa uusi metsänomistaja, ja he ottavat nopeasti uudet palvelut omakseen, Aku Mäkelä kertoo. Kuutio teetti keväällä metsänomistajien keskuudessa tutkimuksen, joka vahvisti käsitystä uusien sekä nuoren polven metsänomistajien toiveista. Alle 60-vuotiaista metsänomistajista peräti 89 prosenttia ilmoitti pitävänsä Kuution kaltaista neutraalia digipalvelua tärkeänä puukaupan ja metsänhoidon toteuttamisessa.

Puulle oikea hinta

Luonnonvarakeskus Luken kesäkuussa julkistama suhdannekatsaus odottaa metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvun jatkuvan. Uudet investoinnit vauhdittavat sellun, sahatavaran ja kartongin vientiä. Teollisuuspuun hakkuiden odotetaan nousevat Luken ennusteen mukaan

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy www.finnraiva.fi

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme

- Kuution avulla pistämme puun liikkeelle, ja autamme markkinoita tasaamaan kysynnän ja tarjonnan vaihteluita. Mitä enemmän Kuutiolla on käyttäjiä, sitä paremmin saamme niin tukki- kuin kuitupuulle markkinahinnan, Aku Mäkelä vakuuttaa.

viime vuoden reilusta 62 miljoonasta kuutiometristä yli 64 miljoonaan kuutioon. Kuitu- ja tukkipuun kantohintojen Luke ennustaa nousevan 3-6 prosenttia viime vuodesta. - Kuution avulla pistämme puun liikkeelle, ja autamme markkinoita tasaamaan kysynnän ja tarjonnan vaihteluita. Mitä enemmän Kuutiolla on käyttäjiä, sitä paremmin saamme niin tukki- kuin kuitupuulle markkinahinnan, Aku Mäkelä vakuuttaa. Kuution keskeinen palvelulupaus on tehdä puukaupasta helppoa. Siinä se on onnistunut, sillä juuri helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä on tullut paljon kiittävää palautetta. Teknisiin haasteisiin on törmätty hyvin harvoin. Kuutio toimii hyvin kaikilla päätelaitteilla, ja metsänomistaja tavoittaa Kuution kautta yli 95 prosenttia puunostovolyymista sekä suurimman osan metsänhoitoyhdistyksistä.

Kuutio ja Metsään.fi laajensivat yhteistyötään

- Meillä on käyttäjinä niin ammattimaisia metsäalan toimijoita kuin etämetsänomistajia. Kaikista käyttäjäryhmistä on tullut hyvää palautetta ja kehitysehdotuksia. Kuutio ei ole koskaan lopullisesti valmis, vaan uusia ominaisuuksia ja palveluja tuodaan käyttäjille jatkuvasti, toimitusjohtaja Mäkelä lupaa. Uutena aluevaltauksena Kuutio laajensi yhteistyötä Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelun kanssa. Metsään.fi avasi uuden oven Kuution lisäämällä palveluun ominaisuuden, joka mahdollistaa tarjouspyynnön jättämisen Metsään.fi -palvelusta suoraan Kuutioon. Metsään.fi -palvelulla on jo yli 100 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. - Uskon, että Kuutio saa uuden kanavan kautta paljon lisää käyttäjiä ja puukauppa vilkastuu entisestään, Mäkelä sanoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

Koneosapalvelu julkistaa toimitilainvestoinnin, hydrauliikkahuollon yhteistyösopimuksen ja tuoteuutuuksia

K

oneosapalvelussa eletään erittäin vahvaa kehitys- vaihetta. Yhtiö valmistautuu mittavaan investointihankkeeseen päätoimipaikassaan Vilppulassa. Koneosapalvelun hydrauliikkahuollosta tulee Suomen ensimmäinen Rexroth Service Partner. Tuote- ja palveluvalikoimassa esitellään useita uutuuksia, mm. VAHVA 21 -kahmarit.

Koneosapalvelun Vilppulan toimitilat uudistetaan vuoden 2019 aikana. Toimintoja keskitetään nykyisen myymälän ja konepajan sijaintiin Teollisuustie 5:n tontille nousevan uudisrakennuksen myötä, ja samalla olemassaolevia toimitiloja saneerataan. Uutta toimitilaa rakennetaan noin 2000 m² sisältäen täysin uuden hydrauliikkakorjaamon, myymälän, toimistotilat, varaston ja logistiikkatoiminnot. Voimansiirtokorjaamolle ja sylinteriasennukselle saneerataan uusi tuotantotila, samoin henkilöstön sosiaali- ja taukotilat uusitaan. Raskaskonekorjaamo ja KOPA-telojen tuotanto säilyy nykyisessä sijainnissaan Teollisuustie 16:ssa. Yhtiön historian mittavin toimitilojen investointihanke tuo uutta myös koneisiin ja laitteisiin. Merkittävin laiteinvestointi tulee olemaan hydrauliikkahuollon uusi testauslaitteisto, joka tuo Suomen markkinoille ainutlaatuisen kapasiteetin sekä työkoneissa että teollisuudessa käytettävien hydraulipumppujen testaukseen ja säätöön. Testauslaitteistolla pystytään testaamaan kaikki hydraulipumput 380 cm³:n tilavuuteen saakka, maksimipaineella 550 bar ja maksimivirtauksella 300 l/min. - Tuleva toimitila- ja laiteinvestointi on Koneosapalvelun 42-vuotisen historian suurin yksittäinen investointi, jolla taataan hyvät toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Tuotannolliset panostukset palvelevat erityisesti hydrauliikkahuoltoa, hydrauliikan ja voimansiirron osien kunnostusta sekä vaihto-osien valmistusta. Valmistus- ja logistiikkatoimintojen kehityksen sekä uuden laajennetun myymälätilan toivomme näkyvän suoraan asiakaspalvelun parantumisena, jatkaa Nevalainen. Meille on tärkeää myös se, että uudet toimitilat tuovat nostetta asiakaspalvelun lisäksi oman henkilöstön työviihtyvyyteen, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Ville Nevalainen.

Rexroth Service Partner Koneosapalvelu Oy ja Bosch

Rexroth Oy tulevat allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Finn METKO -näyttelyn yhteydessä 30.8.2018. Sopimuksen myötä Koneosapalvelun hydrauliikkakorjaamosta tulee sertifioitu Rexroth Service Partner -korjaamo uusien toimitilojen valmistuttua v. 2019. Uusi konsepti tuo ison valmistajan tukea ja järjestelmiä huoltotoimintaan ja auttaa systemaattisessa työskentelyssä. Virallisena Rexrothin merkkikorjaamona Koneosapalvelussa pystytään varmistamaan alkuperäisten varaosien nopea saatavuus suorittamaan Rexrothin laatustandardien mukaiset korjaukset viivytyksettä käyttämään Service Partnereille yksinoikeudella saatavia tuotetukiaineistoja, työmenetelmiä, erikoistyökaluja ja testauslaitteistoa säätämään korjatut tuotteet alkuperäisiin asetuksiin uudella automatisoidulla testauslaitteistolla kouluttamaan asentajia säännöllisesti Rexrothin koulutuksissa.

VAHVA -kahmareiden uudistukset - uusi C21 -malli

Koneosapalvelun oma VAHVA -kahmarimallisto tarjoaa jälleen mielenkiintoista uutta. Metkossa esitellään täysin uudet VAHVA 21 -kokoluokan kahmarit uusimpaan C-mallisarjaan. 21-kahmarit soveltuvat pieniin kuormatraktoreihin, kuorma-autoihin ja 5-8 tonnin kaivinkoneisiin. Mallisto täydentyy neljällä eri vaihtoehdolla: C21, nelipiikkinen C21 E4 sekä vastaavat KC-kaivinkonekahmarit S40/ S45 kombikiinnikkeellä. Kompaktissa 21-kahmarissa on kapea rakenne, mutta kyseessä on kuitenkin ammattilaiskäyttöön suunniteltu tuote, jossa laadun takeena on mm. erikoisluja teräs, koneistetut tappilinjat ja mustanitratut niveltapit. VAHVA 26, 30 ja 36-kokoluokissa kahmareihin on tehty tuoteuudistus niin, että kahmarin avaumaa on suurennettu. Suurempi avauma on toteutettu asiakkaiden toiveesta. Tuoteparannus mahdollistaa leukojen kärkien saamisen kohtisuoraan alaspäin, mikä auttaa kahmarin pinoon menossa ja helpottaa runkokasan kahmaisua maasta. Avaumaa on kasvatettu mallista riippuen 90-185 mm. Uudistuksen jälkeen esim. VAHVA C26 -mallilla on kokoluokkansa suurin avauma. Tuoteuudistuksen yhteydessä kahmareiden leukoihin on tehty useita muutoksia, jotka tekevät rakenteesta entistä lujemman. Uudistetut kahmarit tulevat sarjatuotantoon syyskuun alussa.

Koneosapalvelu esittelee täysin uudet VAHVA 21 -kokoluokan kahmarit uusimpaan C-mallisarjaan. 21-kahmarit soveltuvat pieniin kuormatraktoreihin, kuorma-autoihin ja 5-8 tonnin kaivinkoneisiin.

KOPA-kantavien telojen suosio jatkuu

Edellisessä FinnMetkossa vuonna 2016 lanseeratut KOPA -kantavat telat ovat menestyneet erinomaisesti Suomen metsäkonevarusteiden markkinoilla. Tämän vuoden keväällä myytiin jo 500. KOPA kantavien telapari ja tuotteen jatkokehitystä on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa. Viimeisimmät kehitystoimet ovat tuoneet teloihin metsäkonekäyttöön räätälöidyt, entistä vahvemmat telakengät, joissa ei ole enää kaivinkoneisiin tarkoitettuja kiinnitysreikiä. Telojen pitonastojen kokoa on suurennettu veto- ja sivuttaispidon parantamiseksi.

traktorin puomin ja kouran avulla. JAM-Korjaamo aloittaa Lappeenrannassa Koneosapalvelun Asennuspalvelu-yhteistyökumppanina syyskuussa. JAM-Korjaamo on merkkiriippumaton ja

suorittaa joustavasti monenlaisia raskaskoneasennuksia kuten muutkin Koneosapalvelun korjaamokumppanit Huolto-osapiste Oy Nurmeksessa ja Lavoset Oy Savonlinnassa.

Muut tuoteuutuudet ja uusi kumppani asennuspalveluissa

Oregon lanseerasi uuden 19 HX -harvesterisahaketjun Ruotsissa viime vuonna, ja Koneosapalvelu sai uutuusketjun myyntiin hiljattain myös Suomen markkinoille. Metsäkoneiden varaosien tuotevalikoimaan on lisätty KM Wins ohjaamolasit sekä sähkösylinterit. Lisävarustepuolelle esitellään kätevä Dala -tielana, jota käytetään kuorma-

ästi ! kätev Tilaa okaupasta verkk

www.voiteluaineita.fi


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Perheyritys Oy Telva Ab kehittää toimintaansa jo 4. sukupolven johtamana

Tehoa ja turvallisuutta

Sabina ja Tapani Hollmén jatkavat perheyritys Oy Telva Ab:n johdossa ja omistajina jo neljännessä sukupolvessa; Sabinan iso-isoisä Walter Berger perusti yrityksen vuonna 1936.

Y

li 80 vuotias helsinkiläinen perheyritys, Walter Bergerin vuonna 1936 perustama Oy Telva Ab, jatkaa toimintaansa jo neljännen

sukupolven johtamana kehittyen jatkuvasti vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin. Alkuaikoina toiminta keskit-

tyi moottoreiden ja veneiden maahantuontiin, valmistukseen ja myyntiin. 1950-luvulta lähtien meridieselit ja teollisuusmoottorit ovat olleet tärkeä osa Telvan toimintaa. Nykyään Telva onkin

arvostettu laitetoimittaja erityisesti juuri moottoreissa ja niiden tarvikkeissa.

Moottorit isossa roolissa

Korkealaatuiseen tuotevali-

koimaan kuuluu Mercedes-Benz, MTU, Detroit Diesel ja VM Motori -dieselmoottorit sekä erilaiset koneisiin ja ajoneuvoihin tarkoitetut OEM- varusteet kuten kaasupolkimet, siivikot ja viskokytkimet, ahtoilmaletkut, moottoreiden kumityynyt ja värinänvaimennus, voiteluöljypumput, hybridikäytöt sekä generaattorit ja aggregaatit. Telvan toiminnan toisen tukijalan muodostaa turvallisuus- ja puolustusliiketoiminta, missä projektit ovat aikajänteeltään pitkiä; se sopii perheyritykselle mikä katsoo tulevaisuutta pitkälle tulevaisuuteen - ei kvartaaleittain. - Telva on tehnyt aina pitkäjänteistä työtä sekä asiakkaiden että päämiestensä kanssa, joista monet ovat olleet mukana jo vuosikymmeniä. Esimerkiksi Mercedes-Benzin teollisuusmoottoreiden myynti aloitettiin vuonna 1952, joten Telva on maailman pisimpään yhtäjaksoisesti M-B teollisuusmoottoreita myynyt yritys. Yhteistyö lähti käyntiin VR:n kiskokalustosta sekä viranomaistahojen kuten Merivomien ja Rajavartiolaitoksen tarpeesta saada käyttöön kevyitä ja nopeakäyntisiä merimoottoreita, kertoo toimitusjohtaja Tapani Hollmén.

Vuosikymmenten yhteistyötä työkonevalmistajien kanssa

Työkonevalmistajille mootto-

Telvan toiminnan kulmakivi on aina ollut vahva panostus varastotuotteisiin mikä takaa nopeat asiakastoimitukset; kuvassa esitellään Mercedes-Benz ja MTU -varastomoottoreita päätoimipaikassa Helsingin Arentitiellä. Tekninen osaava henkilökunta tarjoaa vankan kokemuksensa asiakkaiden käyttöön haastavimmissakin moottori- ja komponenttiprojekteissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39

Telvan maahantuontiohjelmaan kuuluu Mercedes-Benz, MTU, Detroit Diesel ja VM Motori -dieselmoottorit.

reita alettiin toimittaa 1970-luvulla. - 1990-luvulla Mercedes-Benz ja Detroit Diesel -moottoreihin Suomessa siirtyivät kaivoskonevalmistajat Sandvik ja Normet. Vuosituhannen vaihteen kova juttu oli kovassa kasvussa olleen metsäkonevalmistaja Ponssen siirtyminen Mercedes-Benzin moottoreihin vuonna 2000; siinä projektissa Telva oli merkittävässä roolissa. Tänä päivänä nämä isot OEM-asiakkaat ovat Mercedes-Benzin tehtaan suoraan hoitamia mutta Telva toimittaa heille edelleen mm. varaosia jäkimarkkinoiden tarpeisiin sekä erilaisia komponentteja

suoraan tuotantolinjoille - niinpä moottoreiden ympärillä tapahtuva liiketoimintamme onkin ollut koko ajan tasaisessa kasvussa. Moottoreita toimitamme suoraan toki volyymiltaan pienemmille konevalmistajille, ja Telvaan kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä uusia konemalleja suunnitellessa. Meillä on tarjota huippumoottoreiden lisäksi erittäin vankkaa teknistäosaamista projekteihin, ilmoittaa Hollmén.

Vahvaa panostusta varasto- ja logistiikkapalveluihin

Yksi Telvan vahvuus on aina

Telva on tehnyt vuodesta 1952 lähtien hyvää yhteistyötä Mercedes-Benzin kanssa teollisuusmoottoreissa, ollen maailman pisimpään yhtäjaksoisesti M-B teollisuusmoottoreita myynyt yritys. Kuvassa tutkitaan uusimpia MTU -moottorimalleja tehtaan edustajien kanssa.

ollut panostus varastotuotteisiin sekä luotettaviin nopeisiin toimituksiin. - Olemme edelleen kasvattaneet varastomääriä taataksemme hyvän asiakaspalvelun, mikä on arvossaan varsinkin tällä hetkellä kun komponenttien tehdastoimitusajat ovat yleisellä tasolla venyneet pitkiksi. Teemme myös

asiakastarpeiden mukaan räätälöityjä varastointipalveluita, mistä sitten toimitamme komponentit asiakkaiden tuotantoihin tai jälkimarkkinoiden tarpeisiin. Logistiikkaa hiotaan koko ajan toimivammaksi ja varastoinnit hoidetaan keskusvarastomme ohella mahdollisimman lähellä asiakasta. Telvalta saa nykyään

- Mesera Kahmarit - Mesera Nosturit - Mesera Varaosat

myös hankintapalvelut eli hoidamme asiakkaalle heidän tarvitsemat tuotteet; muutkin kuin omaan maahantuontiohjelmaamme kuuluvat, kokonaispalveluna rahoituksesta ostoon ja varastointiin sekä toimitukseen, kertoo hallintojohtaja Sabina Hollmén.

Nyt saatavilla alkuperäiset Mesera kahmarit, nosturit ja varaosat Mototarvikkeet.fi tarvikekaupasta. Soita 020 765 9055 tai tilaa netistä www.mototarvikkeet.fi


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Paloturvallisuuden erikoisosaaja Teknosafe Oy on ottanut valikoimaansa Rotarex FireDETEC Compact Line -sammutusjärjestelmät, jotka ovat saaneet ensimmäisenä ja tällä hetkellä ainoana järjestelmänä Suomessa uuden FA 127 -hyväksynnän.

Edistyksellistä sammutustekniikkaa työkoneisiin ja ajoneuvoihin

T

suojaamiseen laadukkailla järjestelmillä.

eknosafe Oy on palosuojelun ja työturvallisuuden erikoisliike Imatralta, joka palvelee asiakkaita ympäri maata. Vuonna 1981 perustetun perheyrityksen laaja tuotteisto ja toiminta kattaa palokaluston, työturvallisuustuotteet ja erilaisia turvallisuuskursseja. Nyt valikoimaan on otettu myös liikkuvan kaluston automaattiset samutusjärjestelmät.

- Toimintamme kattaa palokaluston ja työturvallisuustuotteiden myynnin ja huollon. Laajoista valikoimistamme löytyvät muun muassa alkusammutuskalusto, armatuuri-, paloletku- ja liitinkalusto, palomiesten henkilökohtaiset varusteet sekä työturvallisuus- ja öljyntorjuntatuotteet. Tarjoamme lisäksi koulutuspalveluita sekä suoritamme sammuttimien ja kuljetettavien kaasusäiliöiden määräaikaistarkastuksia ja -huoltoja, kertovat sisarukset, toimitusjohtaja Anna Helminen ja myyntipäällikkö Elina Metsi, jotka jatkavat isänsä Esko Metsin perustaman yrityksen kasvattamista ja kehit-

FA 127 -hyväksytyt järjestelmät liikkuvaan kalustoon

Moottoritilan sisälle asennettavassa FireDETEC Compact Line -järjestelmässä palon havaitsemiseen käytetään ilmaisinputkea, joka reagoi luotettavasti heti palon alkuvaiheessa.

FireDETEC Compact Line -sammutusjärjestelmässä käytetään sammutusainesäiliöinä Rotatexin omaa suunnittelua ja valmistusta olevia patentoituja tuplakammiosäiliöitä - ei tavallisia sammutinsäiliöitä.

tämistä. Vuosikymmenten aikana Teknosafelle on kertynyt ainutlaatuisen vahva kokemus ja osaa-

minen palosuojelusta erilaisissa kohteissa: - Se luo meille hyvän pohjan myös liikkuvan kaluston palo-

Teknosafe on tehnyt parin vuoden ajan yhteistyötä luxemburgilaisen Rotarexin kanssa teollisuuspuolen sammutusjärjestelmissä, joka valmistaa edistykselliset automaattiset sammutusjärjestelmät myös työkoneiden ja ajoneuvojen palosuojaukseen. - Rotarex on vahva toimija alallaan ja Euroopassa valmistettavia järjestelmiä toimitetaan ympäri maailmaa teollisuuden ja kiinteistöjen ym. lisäksi johtaville kone- ja ajoneuvovalmistajille ensiasennukseen sekä jälkiasennettavaksi käytössä olevaan liikkuvaan kalustoon. Teollisuuspuolen asiakkaamme ovat todenneet Rotatexin kompaktin kokoiset ja helppoasenteiset sammutusjärjestelmät erittäin luotettaviksi, sammutusteholtaan suuriksi ja valmistuskomponenteiltaan laadukkaiksi, kertoo Anna Helminen. Keväällä 2018 VTT testasi Rotarex FireDETEC Compact

Line -sammutusjärjestelmän perusteellisesti antaen sille ensimmäisenä ja tällä hetkellä ainoana Suomessa myytävänä järjestelmänä uuden FA 127 -hyväksynnän. - Uusi FA 127 -hyväksyntä on monessa suhteessa vaativampi kuin aiempi FK 127 -hyväksyntä ja se asettaa järjestelmälle entistä kovemmat haasteet mm. sammutusturvan laajuudelle, sanoo Elina Metsi.

Suojaa työkoneet palolta luotettavasti

FireDETEC Compact Line on täydellinen esisuunniteltu järjestelmä palon havaitsemiseen sekä sammuttamiseen nopeasti ja tehokkaasti liikkuvassa kalustossa. Se havaitsee ja sammuttaa automaattisesti sähkö- ja laitepalot suojaten matkustajia ja arvokkaita laitteita. FireDETEC Compact Line asennetaan suoraan moottorikotelon sisään lähimmäksi oletettua tulipalon syttymiskohtaa. Asennus on helppoa ja järjestelmä muuntuu joustavasti erilaisiin kohteisiin. - FireDETEC Compact Line -järjestelmässä palon havaitsemiseen käytetään typellä paineistettua ilmaisinputkea, joka


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

sen jälkeen, minimoiden vahingot ja seisokin. Erittäin luotettava järjestelmä on joustavampi, tilaa säästävämpi ja kustannustehokkampi ratkaisu verrattuna mekaanisiin tai sähköisiin järjestelmiin, ilmoittaa Anna Helminen.

Ainutlaatuinen tuplakammiosäiliö

Erittäin luotettava FireDETEC Compact Line -sammutusjärjestelmä on asennuksen suhteen joustava, tilaa säästävä ja kustannustehokas.

Säiliökokoja on tarjolla 4, 7 ja 12 litran peruskoot, joita voidaan myös yhdistellä. Asennus voidaan tehdä vaaka- tai pystysuoraan.

reagoi heti palon alkuvaiheessa; lisäksi voidaan asentaa manuaalinen laukaisin koneen ohjaamoon. Kuumuuden aiheuttama (noin 170 °C) nopea ilmaisinletkun paineen purkautuminen

aktivoi erityisen paine-eroventtiilin ja täyttää välittömästi koko moottoritilan myrkyttömällä, ympäristöystävällisellä FireDETEC TS55 -sammutusaineella. Palo sammuu nopeasti syttymi-

FireDETEC Compact Line -sammutusjärjestelmässä käytetään sammutusainesäiliöinä Rotatexin omaa suunnittelua ja valmistusta olevia patentoituja tuplakammiosäiliöitä - ei tavallisia sammutinsäiliöitä. - Erittäin tuvallinen ja täysin vuotosuojattu tuplakammiosäiliö kestää värähtelyjä ja sen asennus on mahdollista vaakatai pystysuoraan. Korkeapainesäiliö sijaitsee suojassa säiliön ytimessä. Aktivoituessa paineistettu kaasu vapautetaan ulompaan kammioon mäntää vasten, mikä työntää sammutusaineen sammutusputkistoon. Säiliöön sisäänrakennettu paineenalentaja takaa jatkuvan ja tasaisen sammutusaineen purkauksen auttaen estämään uudelleensyttymistä, opastaa Elina Metsi. Säiliökokoja on tarjolla 4, 7 ja 12 litran peruskoot, joita voidaan myös yhdistellä optimaalisen sammutustehon saavuttamiseksi.

Jälleenmyyjiä haetaan

Teknosafe maahantuo, myy, asentaa ja huoltaa Rotarex Fire-

Teknosafe Oy:n toimitusjohtaja Anna Helminen (oik.) ja myyntipäällikkö Elina Metsi jatkavat isänsä Esko Metsin vuonna 1981 perustaman yrityksen kasvattamista ja kehittämistä.

DETEC Compact Line -sammutusjärjestelmät. - Haemme myös asennuksen hallitsevia jälleenmyyjiä eri puolita maata näille laautuotteille joten kannattaa olla yhteydes-

sä. Lisäksi laajasta valikoimastamme löytyy sammutuspuolen tuotteiden lisäksi urakoitsijoiden käyttöön mm. öljynimeytystuotteet ja turvajalkineet, kertoo Elina Metsi.

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, jota saat kätevästi erikokoisina pakkauksina jälleenmyyjiltämme. Lisäksi käytössäsi on yli 300 jakelukumppanimme D-asemaa ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Vaadi tankkiin ykköstä!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025 Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


42 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mielenkiintoinen uusi Deutz TCD -dieselmoottorisaja työkonekäyttöön

S

aksalainen Deutz on esitellyt markkinoille uuden Tier 5 -päästötason TCD -dieselmoottorisarjan liikkuviin työkoneisiin. Sarjaan kuuluu edistykselliset vesijäähdytetyt 4- ja 6-sylinteriset turboahdetut ja välijäähdytetyt rivimoottorit kooltaan 9.0, 12.0 ja 13.5 litraa.

Deutz on kehittänyt TCD -moottorisarjan yhteistyössä Liebherrin kanssa, joka jo käyttää moottoreita omissa työkoneissaan. Deutz TCD -mooottoreiden asiakastoimitukset alkavat loppukeväästä 2019. - Dieselmoottoreiden kehityksen kärkeä edustava TCD -moottorisarja on erittäin kompakti ulkomitoiltaan, mikä helpottaa konevalmistajien suunnittelua ja tuotantoa. Haemme parhaillaan aktiivisesti protosovelluksia konevalmistajien keskuudesta Suomesta joten kannattaa olla yhteydessä, sillä nyt on tarjolla moottorit jotka tarjoavat selkeitä etuja niin valmistajalle kuin loppukäyttäjillekin, ilmoittaa Grönblom Oy:n Deutz Dieselmoottoriosaston Henrik Hieta. Uudet TCD -moottorit ylittävät Stage V -päästötason vaatimukset ja lisäksi niistä on saatavilla Stage IIIA -päästötason versiot tietyille markkina-alueille. - Moottorisarjan rakenne on modulaarinen ja pakokaasujen jälkikäsittely hoidetaan ulkoisilla komponenteilla, joten itse

Uusi 4-sylinterinen Deutz TCD 9.0 -moottori sai arvostetun ”Diesel of the Year 2018” -palkinnon. Moottori on kooltaan pienikokoinen mutta tarjoaa nelisylinteriksi suuren litratilavuuden, tehon ja väännön todella polttoainetaloudellisesti. Kahden tasapainoakselin avulla saavutetaan värinätaso, joka on lähes yhtä matala kuin rivi-6 -mooottorissa ja tietyissä kierrosnopeuksissa jopa matalampi.

moottorikomponentit ovat täysin identtisiä kaikilla päästötasoilla. Tier 5 -versioissa ei ole pakokaasujen takaisinkierrätystä (EGR) mutta päästötasolle Stage IIIA on saatavana jäähdyttimellinen ulkoinen EGR, kertoo

Värinäkäyrissä vihreä viiva on TCD 9.0 rivinelonen ja sininen käyrä on TCD 12.0 rivikuutonen. 1200 kierroksesta ylöspäin värisee rivi-4 samalla tavalla tai vähemmän kuin rivi-6. Matalilla kierroksilla värinää on toki enemmän. Testit ajettu moottorin täydellä kuormituksella.

Hieta. TCD -moottorisarjan suunnittelun rakenteellisia peruslähtökohtia ovat olleet yksi nokka-akseli lohkossa, yksittäiset sylinterikannet, Common Rail yhteispaineruiskutusjärjestelmä, ratasvälitys vauhtipyörän puolella ja erittäin hyvä voimanulosottokyky PTO:sta. Perusmoottoreiden lohkon jäykkyyttä on kasvatettu ja rivi-6 -malleissa on tikasrunkorakenne. Optiona moottoreihin on saatavilla käyttökohteen tarpeen mukaan mm. tehokas ja taloudellinen pakokaasujarrujärjestelmä, mikä on integroitu venttiilikanteen. - TCD -mooottoreiden käyttöominaisuuksia ovat mm. erittäin hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet äärimmäisissä olosuhteissa sekä pitkät öljynvaihtovälit, lisää Hieta.

Ainutlaatuinen 9-litran rivinelonen

TCD -moottorisarjaan kuuluu 4-sylinterinen 9.0 litran malli (300 kW/1700 Nm) sekä 6-sylinteriset 12.0 ja 13.5 litran mallit (400 kW/2500 Nm ja 450 kW/2800 Nm). - Erityisesti uusi 4-sylinterinen 9.0 lirainen TCD -moottori on todella mielenkiintoinen vaihtoehto suomalaistenkin konevalmistajien tulevaisuuden tarpeisiin. Sen edistyksellisyydestä mertoo myös moottorille myönnettu arvostettu ”Diesel of the Year 2018” -palkinto. Moottori on kooltaan pienikokoinen mutta tarjoaa nelisylinteriksi suuren litratilavuuden, tehon ja väännön todella polttoainetaloudellisesti. Kahden tasapainoakselin avulla saavutetaan värinätaso, joka on lähes yhtä matala

kuin rivi-6 -mooottorissa ja tietyissä kierrosnopeuksissa jopa matalampi, sanoo Hieta.

Uuden 4-sylinterisen Deutz TCD 9.0 -moottorin vääntökäyrien vertailua muihin vastaavan kokoisiin markkinoilla oleviin moottoreihin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


44 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Eco Log Finlandin toiminnot siirtyivät uudelle omistajalle R uotsalaisten Eco Log -metsäkoneiden maahan- tuoja Eco Log Finland Oy on myyty uudelle omistajal-

le, joka lähtee kehittämään myynti-, huolto- ja varaosapalveluita entistä paremmalle asiakasläheiselle tasolle.

Eco Log -metsäkoneilla on Suomessa jo lähes 100 koneen aktiivinen kanta ja määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Asiakkaille on myyty uusia

koneita sekä myös hyviä käytettyjä. - Vaikka kilpailutilanne markkinoilla on erittäin kovaa niin Eco Log on onnistunut vakiin-

nuttamaan paikkansa suomalaisissa metsissä. Eco Login tehtaalla Söderhamnissa on hyvä vauhti päällä ja metsäkoneita valmistuu tänä vuonna yli 150 kappaletta laajasti eri puolille metsäistä maailmaa. Eco Log Ab:n uusi omistaja, vakavarainen Accent Equity Partners panostaa vahvasti tekemiseen ja realistisena tavoitteena on nostaa vuosivalmistusmäärä kahteensataan 2020 mennessä. Eco Login metsäkonemallisto on erittäin kilpailukykyinen ja tuotekehitys jatkuvaa - markkinoille esitelläänkin tasaiseen tahtiin edistyksellisiä uutuuksia, kertoo Mikko Laurila, joka siirtyy Eco Login palveluksesta kohti uusia haasteita.

Eco Log -keskus sijaitsee jatkossa Lappeenrannassa

Eco Log -metsäkoneiden maahantuoja Eco Log Finland Oy on myyty uudelle omistajalle. Eco Logilla on Suomessa jo lähes 100 koneen aktiivinen kanta ja määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina.

Eco Log Finland Oy:n uudet toimitilat sijaitsevat Lappeenrannassa lentokentän välittömässä läheisyydessä, osoitteessa Lentokentäntie 73. Eco Log -toimintojen käyttöön tulee huoltohalli, iso varaosavarasto ja myymälä, mistä saa jatkossa myös motovarusteita sekä muita tarvikkeita.

Eco Log Finland Oy:n uudella omistajalla Kasperi Rummulla on vankka urakointitausta.

Eco Log Finland Oy:n uudella omistajalla Kasperi Rummulla on vankka urakointitausta mm. katujen ja teiden kunnossapitotöistä, maanrakennuksesta sekä erikoiskohteiden puunkorjuusta jo 26 vuoden ajalta. - Eco Log Finlandin toiminnot siirtyvät Toivalasta Lappeenrantaan, missä meillä on hyvät hallitilat lentokentän välittömässä läheisyydessä ja muutenkin logistisesti oivalla paikalla palvellen myös itärajan molemmin puolin urakoivia asiakkaita. Eco Log -toimintojen käyttöön tulee huoltohalli, iso varaosavarasto ja myymälä, mistä saa jatkossa myös motovarusteita sekä muita tarvikkeita. Asiakkaita tullaan palvelemaan lisäksi kentällä huoltoautoilla ja kehitämme myynti-, huolto- ja varaosaverkostoa nykyisestään eri puolilla maata taataksemme hyvän palvelun, kertoo Rumpu.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Meiltä myös sammutusjärjestelmät koneisiin ja kiinteistöihin!

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

Seinäjoki * Tampere * Isojoki

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilaisen valinta raskaisiin töihin

Kovaan käyttöön Suomessa tehty Teboil-voiteluaineet ovat oikea valinta vaativaan ammattikäyttöön. Vuosikymmenten kokemus pohjoisista olosuhteista takaa tuotteiden soveltuvuuden suomalaisiin käyttöolosuhteisiin. Kattavasta valikoimastamme löydät huippulaatuiset moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyt sekä voitelurasvat, joilla varmistat koneidesi optimaalisen toiminnan. Lisäksi asiantuntijamme auttavat kaikissa voiteluteknisissä kysymyksissä. Kysy lisää: 020 4700 916 lubricants@teboil.fi www.teboil.fi


46 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Antero Parman panssaridivisioonan viimeisin hankinta on neljä Saurer 4K -sarjan vaunua, joita valmistettiin vuosina 1961 -1969 Itävallan armeijalle yhteensä 450 kappaletta ja ne palvelivat aktiivikäytössä aina vuosituhannen vaihteeseen.

Achtung - Panzer!

P

anssarivaunut kiinnostavat, mutta et ole vielä päässyt sellaisen ohjaimiin. Nyt se on mahdollista!

AVS Yhtiöiden perustaja Antero Parma tarjoaa ainutlaatuista militaria-ajoneuvoja ja niihin liittyviä oheislaitteita sisältävää ajoneuvokokoelmaansa yrityksille sekä koulutus- että virkistyskäyttöön. Mikä olisikaan työ porukan kanssa mielekkäämpää yhteistoimintaa, kuin vauhdikas päivä panssarivaunujen parissa tai mönkijäsafarin puitteissa? Tarjolla olevat puitteet ovat hienot ja vaunuissa sekä muussa kuljetuskalustossa, syöksyveneissä jne. riittää ihmeteltävää. Aktiivipalvelusta poistettujen sotilasajoneuvojen hankkiminen on useille mahdoton ajatus jo pelkästään niiden vaatiman tilan ja huoltotarpeen puolesta. Pihamaalle pysäköity panssarivaunu voi myös aiheuttaa keskustelua perhepiirissä. Katsaus internetin ihmeelliseen maailmaan paljastaa eri maiden asevoimien käytöstä poistamaa kumipyörä- ja telakalustoa olevan kohtuullisesti tarjolla, mutta pääosin maamme rajojen ulkopuolella. Suomessa käytöstä poistettu armeijakalusto laitetaan useimmiten metallinkierrätykseen, millä varmis-

Jo yli pitkään militaria-ajoneuvoja harrastanut Antero Parma neuvostoliittolaisen T34-85 (Pitkäputki-Sotka) taistelupanssarivaunun edessä. Vuosina 1943-46 valmistetussa T-34-85:ssa oli uusi isompi kolmen miehen torni ja 85 mm tykki. Edeltävässä T-34-76:ssa (Sotka) tykin putken halkaisija oli 76 mm.

tetaan ettei kalustoa päädy konfliktialueille. Haasteista huolimatta, tai ehkäpä juuri siitä syystä militarian keräily on Suomessa yllättävän aktiivista. Jalkaväen esineistön ohella kerätään myös raskasta kuljetuskalustoa ja kaikkea muuta mahdollista materiaalia. Autojen keräilystä poiketen myös

harvinaisemmat vaunut pidetään ajokuntoisina ja niillä myös ajetaan. - Mielenkiintoisia ajoneuvoja on tulee aika ajoin tarjolle sekä yhdistyksiltä ja museoilta että yksityisistä kokoelmista. Haasteena on kunto, joka on varsin monenkirjavaa, jopa tunnetuilla myyjillä. Toisinaan tarjolle tulee

todella hyvää tavaraa, kuten nämä Itävallassa valmistetut ja sieltä hiljattain hankkimani Saurer 4K -sarjan vaunut, Antero ”Panssari” Parma kertoo. Toisen maailmasodan aikaiset ajoneuvot, ja etenkin Saksalaiset ajoneuvot ovat haluttuja kohteita, mikä tietysti näkyy myös hinnoissa. Taannoin Puolustusvoimat myi huutokaupalla sodan aikaisten Sturmgeschütz III -rynnäkköpanssarivaunujen raatoja, mitkä päätyivät korkealla hinnalla Iso-Britanniaan. Antero Parman hiljattain hankkima Neuvostoliittolainen T34 raskas panssarivaunu on kunnoltaan yksi parhaimmista näihin päiviin säilyneistä. Suomeen vaunu päätyi jo vuosikymmeniä sitten, jolloin se toimi Stalingrad elokuvan rekvisiittana Rovaniemellä. - Aivan huippukuntoinen yksilö ja tykin putken mukaan valmistusvuosi on 1945. Pienellä puuhastelulla saimme vaunun hiljattain ajokuntoiseksi, tosin pakoputkista lähtevät metrin mittaiset liekit häiritsevät harrastusta näin metsäpaloaikaan, Parma toteaa.

Toimintavarmaa itävaltalaista tekniikkaa

Parman hankkimat neljä Saureria kasvattavat Suomen Saurer kannan jo toiselle kymmenelle.

Itävallan asevoimille valmistui vuosien 1961 - 1969 välillä lähes 450 alunperin miehistönkuljetukseen tarkoitettua Saurer 4K -sarjan vaunua, kahdessa eri painoluokassa: 12,5 t. Ja 15 t. Kumitetuilla terästelaketjuilla varustettu vaunu osoittautui käytössä erittäin ketteräksi ja mallista tehtiin kuluvan vuosikymmenen aikana useita variatioita eri käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi sairaskuljetukseen ja tulenjohtotehtäviin, mutta myös 81mm kranaatinheittimen liikkuviksi alustoiksi. Vajaan 5,5 metrin pituisen, 2,5 metriä leveän ja 2,1 metriä korkean Saurerin miehistöön kuulu kuljettajan lisäksi yksi jäsen. Matkustajia sopii enimmillään kahdeksan, neljä molemmille puolille. Kuljettaja istuu vaunun vasemmassa etukulmassa. Vaunun voimanlähteenä toimii 6-sylinterinen ja tilavuudeltaan 10-litrainen Saurer diesel, joko 220 tai 250 hv teholla. Vaihteistot olivat alunperin käsivalintaisia ja jalkakytkimellä. 1990-luvun taitteessa tehdyn modernisoinnin yhteydessä vaunuihin vaihdettiin helppokäyttöiset ja kestävät Allison automaattivaihteistot. Vuosituhannen taitteessa Saurerit poistettiin ikääntyneinä aktiivipalveluksesta. Saurer on poikkeuksellisen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 47

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

75

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET Saurer-laivaston järeimmän jäsenen Saurer 4K 4FA -rynnäkkövaunun pääaseena on Sveitsiläinen 20 mm Oerlikon -konetykki. Kuljettajanpaikka on karu mutta tarkoituksenmukainen vaunun takaosa tarjoaa sotilaallisen matkustusmukavuuden kahdeksalle matkustajalle.

ketterä ja helpposoutuinen vaunu. Ohjaus käy autojen tapaan ohjauspyörästä. Helpon käsiteltävyyden ja vähäisen miehistötarpeen johdosta Saurer onkin suosittu vaihtoehto asiaan vihkiytyneiden harrastajien keskuudessa. - Suomessa lienee nyt jo alun toistakymmentä Saureria, sano-

vat Parman panssarikaluston ylläpidosta vastaavat Vili ja Make. Vääntösauvajousituksen ja irrotettavilla kumikulutuspaloilla varustettujen telaketjujen ansiosta Saurer tarjoaa tasaisen kyydin. - Kantavana ajatuksena on tarjota vaunuajoelämys myös suuremmille ryhmille, useam-

man vaunun voimin, jolloin entistä useammalle tarjoutuu ikimuistoinen mahdollisuus ajokokemukseen kunnon vaunulla. Raskaammat saman ikäluokan vaunut ovat turhan krouveja ja jäykkiä tämän tapaiseen toimintaan, vaunuillaan ja muulla kalustolla aktiivisesti harrastava Parma toteaa.

Hienot puitteet

Panssarivaunuajelun vastapainoksi Parman varikolla Siuntiossa on tarjolla hyvät ja asianmukaiset tilat vaikkapa kokousten tai juhlien järjestämiseen. Saunominenkin onnistuu tarkoitusta varten Neuvostoliittoliittolaisen Kraz -kuorma-auton lavalle rakennetussa tilavassa ja terassilla

varustetussa saunassa, mikä kulkee maastossa haluttuun paikkaan. - Tapahtuma rakennetaan asiakkaan toivomusten ja tilaisuuden vaatimusten mukaisesti. Polttariporukoita emme valitettavasti voi tällä konseptilla palvella, Parma sanoo lopuksi.

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelcon yrittäjä Jyri Alajoelle.

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle

Itävaltalaista Saureria tehtiin useina eri muunnoksina. Tässä alunperin ambulanssitehtäviin tarkoitettu aseistamaton Saurer 4K 4FA-San.

K

onekesko luovutti Maxpo-näyttelyssä Jyri Alajoki Oy:lle Seinäjoelle Kobelco SK140 SR -kaivukoneen.

koneista yrityksellä on myös pitkältä ajalta: vuonna 1996 yritys hankki ensimmäisen Kobelco merkkisen kaivukoneen ja sen jälkeen saman merkkisiä koneita on hankittu useita lisää. AiemKoneen luovutti Matti Pak- mat kokemukset Kobelco -merkala Konekeskolta ja koneen kistä ovat erittäin positiivisia ja vastaanotti yrittäjä Jyri Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven Luovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös on varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten lisäpainoilla, rototiltillä ja muil- perusteella kestäviä ja huoltoAntero Parmanlaharrastehallissa Siuntiossa on kymmenien militaria-ajoneuvojen nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös urakkahommissa, kokoelma ja joukossa on viimeisen päälle Jyritodellisia Alajoki harvinaisuuksia. Oy tekee Seinä-Kalusto joissapidetään koneet ovat kovalla rasi-iskussa ja aina ”hälytysvalmiudessa”. joen alueella pääasiassa perin- tuksella. teistä maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222


48 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Polaris myynnin kasvu tänä vuonna lähes 40 %

Koko mönkijä ala on noin 19 % kasvussa ja Polaris merkki vetää markkinoilla lähes 40 % kasvulla, jolloin koko kasvusta Polaris osuus on jopa 68 %. Lämpöhytillisten rinnakkain istuttavien mallien suosio on roimassa kasvussa. Mönkijöiltä halutaan entistäkin enemmän ympärivuotista käyttöä.

M

önkijä kauppa käy. Koko ala on noin 19 % kasvussa ja Polaris merkki vetää markkinoilla lähes 40 % kasvulla, jolloin koko kasvusta Polaris osuus on jopa 68 %. Kasvu perustuu edelleen hyötykäyttöön, sillä esimerkiksi luminen viime talvi toi selvää lisämyyntiä lumiauroille ja telasarjoille. Myös lämpöhytillisten rinnakkain istuttavien mallien suosio on roimassa kasvussa. Mönkijöiltä halutaan entistäkin enemmän ympärivuotista käyttöä. Tiesitkö että Polaris on maailman suurin mönkijöiden valmistaja ja se on markkinoiden ylivoimainen ykkönen maailmassa, Euroopassa ja Suomessa. Polaris-menestys perustuu innovatiiviseen tuotekehitykseen, mikä on lähtenyt Sportsman

-malleista jo yli 30 vuotta sitten. Ranger-mallisto viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaa. Lähtökohtana mönkijän kehityksessä on ollut neliveto ja sen toimivuus. Polaris kehitti heti alusta alkaen nopeasti kytkeytyvän automaattisen 100 % nelivedon, minkä käyttö on erinomaisen vaivatonta. Nelivedon ollessa kytkettynä kaikki pyörät vetävät automaattisesti tarpeen vaatiessa ilman erillistä kytkentää. Lisäksi Polaris kehitti vaikeakulkuiseen maastoon tarvittavan erillisjousituksen, jonka ansiosta myös maavara saatiin riittäväksi. Suurta kehitystä on myös tullut moottorien tekniikkaan. Polaris -moottorit ovat nykyaikaisia ja tehokkaita. Esimerkiksi Polaris 570 -moottorin polttoaineen kulutus on osoittautunut testeissä kilpailijoihin verrattuna erittäinkin alhaiseksi. Lähes kaikki Suomessa myytävät mallit rekisteröidään trak-

toreiksi. Valittavana on T1a-, T1b-, T3a- ja T3b-traktorit. Amalleilla saa ajaa tiellä 40 km/h ja B-malleilla 60 km/h. Ajokortit uudistuivat 1.7.2018 ja nyt kaikilla traktorimönkijöillä saa ajaa B-kortilla. T1a (40 km/h)-, T1b (60 km/h)- ja T3a (40 km/h) -malleja saa ajaa jo 15 vuotiaana T-kortilla ja T3b-mallia AM121 -kortilla. Kaikki Sportsman-mallit on rekisteröity kahdelle, jolloin myös kaverin saa ottaa kyytiin laillisesti. Ranger-, RZR- ja Generalmallit ovat rinnakkain istuttavia, rattiohjattavia ja ne on varustettu turvahytillä ja turvavöillä. Nämä mallit myydään Suomessa lähes aina lämpöhytillä, jolloin niiden käyttö on ympärivuotista, satoi tai paistoi. Näitä malleja on saatavilla kahdelle, kolmelle, neljälle ja jopa kuudelle rekisteröitynä. Moottoreina on bensakäyttöiset 570 cc ja 1000 cc mallit, diesel 1000 cc ja EV-säh-

kömalli.

Oletko hankkimassa mönkijää?

Polariksen tavoitteen on paras mahdollinen palvelu myös han-

kinnan jälkeen, johon maahantuoja ja 65 kauppiasta / 75 koulutettua ja valtuutettua huoltopistettä ympäri Suomea ovat sitoutuneet.

Polaris mönkijöitä hankitaan paljon hyötykäyttöön ja niillä onnistuu mm. erilaiset metsätyöt. Varustevalikoima on todella laaja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 49

SATOI TAI PAISTOI!

Markkinoilla on useita erilaisia mönkijöitä moniin eri tarkoituksiin, joten ostajan kannattaa miettiä, millaiseen käyttöön uusi kulkupeli on tulossa.

Turvallisesti mönkijän sarviin - huomioi ajokorttilakiuudistus

L

iikenneturva muistuttaa, että mönkijällä turvallisesti ajaminen vaatii osaamista ja tietoa säännöistä sekä oman mönkijätyypin säädöksistä. Taitamattomissa käsissä mönkijä voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Heinäkuun alun ajokorttilakiuudistus toi muutoksia myös mönkijöiden ajo-oikeuksiin.

Markkinoilla on useita erilaisia mönkijöitä moniin eri tarkoituksiin, joten ostajan kannattaa miettiä, millaiseen käyttöön uusi kulkupeli on tulossa. Lisäksi on tärkeää selvittää, mitkä erityispiirteet ja säännöt liittyvät ostettavaan ajoneuvoon. Etenkin käytettyä mönkijää ostettaessa kannattaa varmistaa rekisteröintitodistuksesta, mihin ajoneuvoluokkaan laite kuuluu. - Kannattaa lähteä liikkeelle aivan perusasioista. Kuka saa ajaa, missä saa ajaa ja millainen ajokortti tarvitaan. Esimerkiksi maastomönkkärillä saa ajaa tiealueella vain erityistapauksissa, kuten tietä ylittäessä. Keskeisimmät asiat on koottu kätevästi mönkijäoppaaseemme. Myös kysyttyä-palstaltamme löytyy paljon asiaa mönkijöistä, yhteydenottoja niistä tulee paljon, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska. Ajokorttilainsäädäntö muuttui 1.7.2018 alkaen. Se tarkoittaa mönkijöiden osalta sitä, että T-luokan ajo-oikeudella saa kuljettaa aiempaa useampaa mönkijää. - T-kortti oikeuttaa nyt kuljettamaan T1- ja T2-luokkien traktoreita, joiden nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa. T3-luokan mönkijätraktoreiden, joiden maksiminopeus on 60 km/h, kuljettajilta vaaditaan nykyään AM 121 -luokan ajo-oikeus eli käytännössä mopoautokortti, selvittää Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Lattu.

Kypärä päähän - sekä kuskille että matkustajalle

Kansalaiset kysyvät paljon myös perä-

vaunun vetämisestä, erityisesti traktorimönkijällä. Perävaunun vetämiseen ja perävaunumassoihin liittyvät ohjeet löytyvät traktorin rekisteröintitiedoista tai mönkijän vetokytkimessä olevasta tarrasta. Rekisteröintitodistus löytyy nykyään kätevästi sähköisenä Trafin verkkosivuilta. - Mönkijän käyttäjältä vaaditaan joissain tilanteissa varsin yksityiskohtaista tietoa. Jos on epävarma, kannattaa nämä tiedot varmistaa esimerkiksi mönkijän myyjältä, Niska kehottaa. Tieliikennekäyttöön tarkoitetulla mönkijällä saa kuljettaa matkustajia rekisteröintitodistuksen mukaisesti. On kuitenkin hyvä muistaa, että mönkijä käyttäytyy matkustajan kanssa aivan eri tavalla kuin yksin ajettaessa. Myös kyydissä olevalta vaaditaan painonsiirtoa kääntymistilanteissa. - Ennen matkaan lähtemistä kannattaa harjoitella yhdessä matkustajan kanssa mönkijällä liikkumista. Kuljettajan ja matkustajan on muutamaa poikkeustilannetta lukuun ottamatta käytettävä asianmukaista suojakypärää, sanoo Niska ja jatkaa: - Lisäksi on pakko muistuttaa siitä, ettei mönkijä ei ole lasten lelu. Alle 15vuotias ei saa ajaa mönkijällä muualla kuin suljetulla alueella. Turvallisuus ensin myös mönkkärillä liikuttaessa.

Viisi vinkkiä turvalliseen ajoon mönkijällä:

- Opettele mönkijän ajo-ominaisuudet rauhallisissa olosuhteissa. - Käytä aina kypärää. - Vain raittiina mönkijän sarviin. - Huomioi muut liikkujat. - Noudata liikenteen sääntöjä sekä maastossa kuin tielläkin.

RANGER 570 EFI LE PRO FIT CABIN 4X4

Pakettihinta 18 490 € (sh. 21 895 €) +tk

• • • • •

sis. hytin, lämmityslaitteen ja ikkunanpyyhkijän pesurilla maailman ylivoimaisesti ostetuin traktorirekisteröity kahdelle automaattinen 100 % neliveto/TURF 1x4 veto kippilavan kantavuus 227 kg

ETUSI 3405 €

POLARIS.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 51

Suomessa puun mittausvaatimuksiin kohdistuu parhaillaan muutoksia, jolloin käytettyihin koneisiin uusitaan mittalaitteita ja samalla myös koura kannattaa päivittää jolloin koneen tuottavuus nousee uudelle tasolle. Kuvassa uusi AFM 55 -koura asennettuna käytettyyn Eco Log 560 -harvesteriin.

25 vuotta AFM kouria S

uomalainen AFM-Forest Oy on valmistanut edistyk- sellisiä harvesteripäitä Jyväskylässä jo 25 vuoden ajan - yritys perustettiin elokuussa 1993.

AFM-Forest on edennyt viime vuosina hyvää tahtia Kanadan markkinoilla; kuvassa ollaan asiakasdemossa.

Juhlavuoden kunniaksi harvesteripäiden markkina on vahvassa vedossa ja AFM -kouria toimitetaan hyvää tahtia asiakkaille eri puolille metsäkonemaailmaa. Myös tulevaisuuden näkymät ovat alalla kaikin puolin valoisat. - AFM on panostanut toimintansa alusta saakka vientimarkkinoille. Viime aikoina kysyntä on ollut hyvällä tasolla Kanadassa sekä Euroopassa Espanjassa ja Ranskassa - myös Portugalissa on tehty mukavasti kauppaa. Idässä Venäjällä oli välillä pitkään rauhallista mutta nyt sielläkin alkaa olla taas imua. Tuotepuolella kaksi vuotta sitten esitelty AFM 65 on osoittautunut erittäin onnistuneeksi kouraksi kokoluokkansa ja ominaisuuksiensa puolesta. Trendi markkinoilla on ollut koko ajan isompiin kouriin ja olemmekin parhaillaan mm. päivittämässä järeää AFM 85 mallia, kertoo AFMForest Oy:n Jari Lääperi.

Suomessakin kysyntää Jyväskylän tuotannosta valmistuu AFM -kouria hyvää tahtia - juhlavuoden kunniaksi markkinat ovat hyvässä vedossa.

Kotimarkkinoillakin on alkanut irtokouramyynnissä olemaan kysyntää:

- Yksi syy siihen on varmasti meneillään olevat puun mittausvaatimuksiin kohdistuvat muutokset, jolloin käytettyihin koneisiin uusitaan mittalaitteita ja samalla myös koura kannattaa päivittää jolloin koneen tuottavuus nousee uudelle tasolle. AFM-Forestilta löytyy hyvät kouramallit AFM 45 ja AFM 55

suomalaisten urakoitsijoiden tarpeisiin pyöräalustaisiin koneisiin. Palvelemme valmistajan teknisellä osaamisella ja asennukset hoituvat ammattitaidolla eri puolilla maata. Mittalaitteissa tarjolla on Technion Logger ja Dasa Forester, jotka täyttävät uusien säännösten vaatimukset, sanoo Lääperi.

Laturitie 12, 60510 Hyllykallio (Seinäjoki) Myynti:

Henrik Fridlund 040-1539477

Jälkimark- Tatu Rintamäki kinointi: 040-8367410

Timo Yli-Hakola 0400-877600 email: etunimi@suomentyokone.fi

www.rottne.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

52 KONEURAKOINTI

Kaivukoneita käytetään paljon erilaisissa metsätöissä haastavissa maasto-olosuhteissa, mikä asettaa koneen rakenteelle omat erityisvaatimuksensa. Hitachi ZX135USL-6:sen vakiomalleja suurempi maavara (560 mm) on vahvistetun ja korkeamman telarakenteen ansiota, ja siksi se soveltuu erinomaisesti työskentelyyn kivikkoisessa ja epätasaisessa maastossa.

Hitachi ymmärtää metsänhoitotöiden maanrakennuskoneille asettamat erityisvaatimukset V

astauksena asiakkaiden vaatimuksiin Hitachi on kehittänyt tela-alustaisen ZX135USL-6 kaivukoneen erityisesti metsätöihin sopivaksi.

peräinen kone, se soveltuu erinomaisesti ahtaisiin paikkoihin. Koneeseen on myös lisätty turvaominaisuuksia, jotka tarjoavat kuljettajalle lisäsuojaa, kertoo Rotator Oy:n tuotepäällikkö Jani Kuitunen.

Uudessa metsäalustaisessa Hitachi ZX135USL-6 kaivukoneessa on vakiomalleja suurempi maavara, jonka ansiosta ajo epätasaisessa maastossa sujuu ongelmitta. - Ja koska kyseessä on lyhyt-

Alavaunu

Hitachi ZX135USL-6:sen vakiomalleja suurempi maavara (560 mm) on vahvistetun ja korkeamman telarakenteen ansiota, ja siksi se soveltuu erinomaisesti työskentelyyn kivikkoisessa ja

epätasaisessa maastossa. - Pidempi telarakenne ja 900 mm telalaput parantavat edelleen koneen vakautta vaativassa metsäkäytössä. Kestävyyttä on lisätty vahvistetuilla ajomoottoreiden suojuksilla, johtopyörän rungolla ja vakiota paksummalla pohjalevyllä, luettelee Kuitunen.

Parempi suorituskyky

ZX135USL-6:sen moottori täyttää Stage IV vaatimukset ja se tarjoaa korkean tuottavuuden

vähemmällä polttoaineen kulutuksella. Hydraulijärjestelmänä on HIOS-IV, jossa hydraulipumpun ja hallintalohkon yhteisohjaus vähentää paluuvirtausta säiliöön. Näin hydrauliikan tehokkuus kasvaa entisestään. - Tähän metsämalliin on asennettu vakiokonetta tehokkaammat ajomoottorit, jotka tuottavat 11 % suuremman vetovoiman, huomauttaa Kuitunen.

Poikkeuksellinen turvallisuus

Kuljettajan suojaamiseksi ZX135USL-6:n kiinteä etuikkuna on kerroslasia ja varustettu OPG tason 2 täyttävällä suojaritilällä. Vakiovarusteina löytyy

myös taka- ja kaksi sivukameraa, joilla näkyvyys koneen ympäri saadaan katettua. - Hitachin metsäalustainen ZX135USL-6 soveltuu erinomaisesti mitä erilaisempiin metsätöihin, kuten puun korjuuseen ja kaatoon sekä kuormausja kaivutyöhön. Vahvan alavaununsa ansiosta se tarjoaa paremman kestävyyden, vakauden ja turvallisuuden haastaviin olosuhteisiin, lupaa Jani Kuitunen.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

AM Bonus Oy OULAINEN

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 53 Olemme paikalla: 780, 784

Monitoimijyrsimet Yli 10 t koneisiin 150 l/min & 150 bar

Työkalu vaihdettavissa kohteen mukaan!

SUUNNITELTU JA VALMISTETTU SUOMESSA

Käyttökohteet: Asfaltti Betoni Routa Kaapelointi Kantojen poisto

WWW.RODO.FI 040 8255 846


54 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ajokoneurakointia ja metsämaan muokkausta kaivukoneella

Metsätyö Manninen Oy tekee metsämaan muokkauksia, ojituksia ja jonkin verran metsäteitäkin JCB -kaivukoneella.

M

etsätyö Manninen Oy on keskittynyt urakoinnissa ajo- konetyöhön ja metsämaan parannukseen kaivukoneella. Tekemisessä panostetaan laatuun, mikä näkyy myös käytössä olevassa tuoreessa konekalustossa.

Kangasniemeläinen Petri Manninen aloitti metsätyö metsurina vuonna 1994 ja 1997 hän lähti yrittäjäksi moottorisahalla ja traktoripohjaisella ajokoneella. - Ensimmäinen varsinainen metsäkone oli vuonna 1999 hankittu käytetty Pika -kuormatrak-

tori. Uusi Ponsse Buffalo tuli ajoon 2011 ja kaivukoneella metsässä urakointi alkoi 2014 JCB JS 130 LC -koneella, mikä vaihtui sitten JCB JS 145 HD -malliin ja nyt hiljattain käyttöön otettiin uusi JCB JS 160 LC+; kaupat kaikista kaivureista on tehty Mateko Oy:n Tero Sihvon kansa. Pyrimme vaihtamaan koneet uusiin aika nopeassa rytmissä mikä mahdollistaa tehokkaan urakoinnin ja kuljettajien käyttöön hyvät laitteet. Kuormatraktoreina meillä on uudenkarhea Ponsse Buffalo ja jonkun vuoden ikäinen Ponsse Elk 10 W, jotka on ostettu Ponssen Jyväskylän myyjältä Pekka Rajalalta, kertoilee Petri Manninen.

Urakointia hyvässä yhteistyössä

Petri Manninen aloitti metsätyöt metsurina ja lähti koneyrittäjäksi vuonna 1997.

Metsätyö Manninen on urakoinut jo 14 vuoden ajan yhtäjaksoisesti Päijänteen Metsänhoitoyhdistykselle: - Ajamme puuta kuormatraktoreilla TS Metsä Oy:n ja Tomnis Oy:n motojen perästä lähinnä harvennuksilta n. 90 000 mottia vuodessa toiminta-alueen ollessa Muuramesta pohjoiseen Hankasalmen kulmille ja Jyväskylän ympäristö. Teemme myös metsämaan muokkausta reilut parisataa hehtaaria vuodessa, missä

- JCB on hyvä ajaa metsässä, nopealiikkeinen ja kaikin puolin vahva kone - myös ohjaamossa viihtyy, sanovat Metsätyö Mannisen kuljettajat Jouni Reinikainen (oik.) ja Lauri Pöyry.

asiakkaitamme ovat lisäksi Kangasniemen ja Pieksämäen Metsänhoitoyhdistykset, joten omalla lavetilla liikutaan laajemminkin. Itseni lisäksi koneita ajaa kaksi vakiokuljettajaa ja kolmas on aloittelemassa. Myös poikani Toni on ajanut koneita jo pari vuotta mutta on tällä hetkellä armeijan palveluksessa. Mannisen ja Päijänteen Met-

sänhoitoyhdistyksen yhteistyö on sujunut mallikkaasti: - Olen ollut yhteistyöhön erittäin tyytyväinen. Metsänhoitoyhdistyksessä ymmärretään tasaisen työllisyyden merkitys yritystoiminnalle. He ovatkin pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan asiaan aina mahdollisuuksien mukaan. Tämä on myös mahdollistanut investoinnit hy-

vään konekalustoon ja henkilökunnan määrän kasvattamiseen. Manninen kuvailee. Pääomavaltaisella ja työsuoritteiden volyymeihin perustuvalla alalla yrittäjän pitää pystyä luottamaan siihen, että töitä on myös tulevaisuudessa. - Siksi arvostan jatkuvuutta, jota Päijänteen Metsänhoitoyhdistys on tarjonnut. Työllisyys


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 55

Vakio alavaunun telasto on varustettu metsätöihin suksilla ja ketjuohjureilla.

Metsätyö Mannisen uudessa vakioalustaisessa, metsään sopivan kokoisessa JCB JS 160 LC+:ssa on 900 mm telat, joilla kone etenee todella pehmeissäkin paikoissa. JCB:n eikoispitkällä puomilla saa tehtyä neljä mätästä samoilta telansijoilta kun aiemmalla koneella sai tehtyä kolme.

Teräksinen järeä pohjasuojus on rakenteeltaan onnistunut ja kone liukuu nätisti kantojen ja kivien yli.

on ollut hyvä.

JCB on sopiva kone metsätöihin

Metsätyö Manninen tekee kaivukoneella monipuolista urakointia metsässä kuten laikutusta, mätästystä, ojia ja jonkin verran metsäteitäkin. - JCB on ollut hyvä kone meidän käyttöön. Emme ole halunneet varsinaisia metsäalustaisia kaivureita sillä ne ovat mielestäni turhan korkeita ja kiikkeriäkin. Tässä uudessa vakioalustaisessa, sopivan kokoisessa JCB JS 160 LC+:ssa on 900 mm telat ja MEP:in tekemät telaston sukset, ketjuohjurit ja pohjasuojaus. Ylävaunun molemmille puolille on tehty järeät teräksiset sivusuojat ja polttoainetankki on vakiota suurempi 600 litrainen, millä ajaa yhdellä tankkauksella mätästyksillä jopa kolme päivää kahta vuoroa. JCB onkin erittäin polttoainetaloudellinen kaivukone ja tämän uuden Tier 4-moottori kuluttaa tosi vähän AdBlue -liuosta. Tehokkaita LED -työvaloja olemme asentaneet eri puolille konetta 16 kappaletta, joten näkyvyys on hyvä pimeälläkin, sanoo Manninen. Uusi JCB on näyttänyt kyntensä myös pehmeissä paikoissa: - Tämä menee sellaisista suopaikoista että loppuu itsellä

Polttoainetankki on vakiota suurempi 600 litrainen, millä ajaa jopa kolme päivää kahta vuoroa.

kantti. Valitsimme koneeseen erikoispitkän puomin millä saa tehtyä neljä mätästä samoilta telansijoilta kun aiemmalla koneella sai tehtyä kolme. Ulottuvuuden ansiosta työleveys kasvaa paljon eikä tarvitse pahimmista kivikoista ajaa. Mätästyksessähän ei ajamisesta makseta, huomauttaa Manninen. Tärkeä apuväline on JCB:hen asennettu Risutecin karttapohjainen ASTA -järjestelmä mikä kertoo reaaliaikaisen istutus- ja muokkaustiheyden sekä pintaalan. - Havupuille mätästyksiä tulee tehdä noin 1800 kappaletta hehtaarille ja koivulle hieman vähemmän. ASTA huolehtii että oikea määrä täyttyy mikä helpottaa kuljettajan työtä oleellisesti ja takaa mätästyksen laadun, sanoo Manninen.

Tehokkaita 80 W ja 8000 lumenen LED -työvaloja on asennettu koneeseen 16 kappaletta.

Ylävaunun molemmille puolille on tehty järeät teräksiset sivusuojat estämään puiden osumat.

Puunajossa kuormatraktoreina Metsätyö Mannisella on uudenkarhea Ponsse Buffalo (kuvassa) ja jonkun vuoden ikäinen Ponsse Elk 10 W.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

56 KONEURAKOINTI

Suomalaiset kokosivat 14 kaivosta yhteen Perussa

P

erulaisista kaivoksista huikeat täydet 100 prosenttia kyselyyn vastanneista osallistuisi todennäköisesti uudelleen samantyyppiseen päivän workshop -tapahtumaan.

Kuusi suomalaista kaivosalan yritystä (Sleipner, Flowrox, Merus Power, Nordic Lights, Lamor ja Sulzer Pumps) sekä Oulu Mining School toteuttivat hieman erilaisen vientihankkeen ja kokosivat perulaisia kaivoksia päivän mittaiseen perehdyttämistapahtumaan. Yritykset vierailivat Perussa 16.-18. toukokuuta ja matkan kohokohtana oli esitellä, miten suomalaisella teknologialla ratkotaan alan ongelmia ympäri maailmaa toteutuneiden asiakaskohtaamisten kautta. Ohjelmaan kuului myös kaivosvierailuja paikallisin yrityksiin. Tapahtuma sai osakseen runsaasti paikallista huomiota. - Tapahtumaan ilmoittautui yli 170 kaivosalan ammattilaista ja meidän piti jopa sulkea ilmoittautuminen, koska ryhmien koot olivat täynnä. Vaikkakin noshow -prosentti oli korkeampi kuin Suomessa niin olemme tyytyväisiä tapahtuman kysyntään, toteaa tapahtuman suomalainen järjestäjä Niina Fu. Tapahtumaan osallistui myös paikallista mediaa ja tapahtuman virallinen mediapartneri, johtava kaivosalan lehti, toi suomalaisvierailun näyttävästi esille. - Kävimme työryhmissä läpi yhden konkreettisen asiakascasen Suomesta, sanoo Nordic Lights Oy:n myyntipäällikkö

Kuusi suomalaista kaivosalan yritystä (Sleipner, Flowrox, Merus Power, Nordic Lights, Lamor ja Sulzer Pumps) sekä Oulu Mining School toteuttivat hieman erilaisen vientihankkeen ja kokosivat perulaisia kaivoksia päivän mittaiseen perehdyttämistapahtumaan.

Jari Kokko. - Voi sanoa, että kaikissa päivän seitsemässä workshop-läpivedoissamme oli myös vähintään yksi todella potentiaalinen asiakas. Näistä paikallinen edustajamme ottaa välittömästi kopin ja jatkaa kaupan työstämistä. Tämäntyyppinen tapahtuma on oikein sopiva muoto meille ja hyvä tilaisuus tavata myös paikallista yhteistyökumppaniamme, Kokko kiteyttää. Ensimmäisenä latinalaisamerikkalaisena kaivosyhtiönä New Yorkin pörssiin listautuneen Buenaventuran innovaatiojohtaja Ignacio Agramunt kertoo, että workshop on oiva tapa saada suora kontakti heitä kiinnostavien ratkaisujen toimittajiin. - Olemme mukana jatkuvassa innovaatioaallossa. Tällä hetkellä meitä kiinnostaa erityisesti haasteet energiansäästössä ja tämä tapahtuma esittelee myös näitä ratkaisumalleja. Täältä saatava tieto onkin meille mah-

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2018

by ammattilehti.fi

sivua!

260

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

dollisimman ajankohtaista ja hyödyllistä. Kyseessä on kaivoksille laaja kustannuspoliittinen kysymys. Energian hinnan kohotessa Perussa, on siitä tullut kustannuksena suurin perulaisen kaivostoiminnan yksittäinen kulupaikka, Agramunt jatkaa Suomalaiset onnistuivat tapahtumassa erinomaisesti: tapahtuman paikalliset osallistujat arvioivat onnistumisen ja mairittelevana tuloksena oli, että täydet 100 prosenttia kävijöistä osallistuisi todennäköisesti uudelleen samantyyppiseen tapahtumaan ja 76 prosenttia osallistujista voi suositella tapahtumaa myös muille. Tapahtuman järjestäjänä toimivat Perun Kaivosinsinöörien Instituutti IIMP ja suomalainen konsultti Niina Fu. Tilaisuuden kummina oli Suomen Perun suurlähetystö. - Tämän kaltaisten tilaisuuksien järjestäminen on tärkeää, koska se lisää Perussa toimivien

Tapahtumaan ilmoittautui yli 170 kaivosalan ammattilaista. Päivän aikana järjestettiin seitsemän workshopia.

Tapahtuman suomalainen järjestäjä Niina Fu kertoo, että tapahtuma tarjosi poikkeuksellisen mahdollisuuden suoraan keskusteluyhteyteen perulaisten kaivosyrityksen kanssa yhden päivän aikana.

kaivosyrityksien tietoa suomalaisista yrityksistä sekä heidän tuotteista ja palveluista, toteaa perulaisen järjestäjäosapuolen IIMP:n toimitusjohtaja Gustavo Luyo. Tapahtuman suomalainen järjestäjä Niina Fu kertoo, että tapahtuma tarjosi poikkeuksellisen

Seuraava

Kivirock -lehti

ilmestyy

lokakuussa! Lähde mukaan kaivos- ja maarakennusalan näyttävimpään julkaisuun.

Paljon mielenkiintoista koneasiaa www.kivirock.fi

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

KIVIROCK 1/2018

1

Varaa oma näkyvyyspaikkasi NYT: janne.jokela@ammattilehti.fi 050 4129 030 taneli.jokela@ammattilehti.fi 050 3208 174

mahdollisuuden suoraan keskusteluyhteyteen perulaisten kaivosyrityksen kanssa yhden päivän aikana. Workshopit tapahtuvat pienryhmissä ja keskustelu kysymyksineen on konkreettista ja avointa. Gustavo Luyo muistuttaakin, että maassa jo toimivilla suomalaisyrityksillä on erinomainen maine, joka osaltaan helpottaa muidenkin yritysten pääsyä Perun markkinoille.

Peru on kaivos teollisuuden jättiläinen

Perua ei turhaan pidetä Latinalaisen Amerikan kiinnostavampana kaivosmaana. Peru on maailman toiseksi suurin hopean, kuparin ja sinkin tuottaja. Se on myös johtava kullan, sinkin, tinan, lyijyn ja molybdeenin tuottaja Latinalaisessa Amerikassa. Perun Energia- ja kaivosministeriön mukaan, vuonna 2017 kuparin tuotanto kasvoi 3,9 % , sinkin 10,2 %, raudan 14,9 % ja molybdeenin 9,3 %. Peru onkin viimeisten vuosien aikana noussut yhdeksi maailman tärkeimmistä kaivosalueista johtuen maan poikkeuksellisen rikkaista mineraalivaroista. Maassa listattiin vuonna 2017 yhteensä 46 kaivoshanketta, joiden arvioitu investoinnin arvo on yli 47 miljardia dollaria. Kansallisen Kaivos-, öljy- ja energialiiton mukaan maalla on tällä hetkellä mahdollisuudet yltää yli 10 miljardin arvoisiin vuosittaisiin investointeihin.


VAIHTOKONEET

METSÄALAN AMMATTILEHTI 94.500 €

124.000 €

TULOSSA

85.000 €

KOMATSU PW200-7

KOMATSU PC490LC-10

KOMATSU PW 180-10

HYUNDAI ROBEX 235LCR-9

2013, 10220 h, Nouseva ohjaamo, Hydr. kallistuva NTP10-liitin, Webasto

2012, lisähydrauliikka, kauha

2014. TULOSSA

2012, HPL NTP10, RT60 prop, Rasvari, lämmitin, LA puh.

51.000 €

38.500 €

65.000 €

37.600 €

KOMATSU PC88MR-8

KOMATSU PC55 MR-3

KOMATSU PC160LC-8

LIEBHERR A314 LITRONIC

2009, Indexator RT30 propo LE, 600 telat, lämmitin

2012, 5000 h, Indexsator RT20 propo / S40, rasvari, ilmastointi

2011, HPL NTP10, rasvari, lämmitin, 2x2hydrauliikka

2008, Rototilt RT60B pihti, EasyDig mittalaite, rasvari, lämmitin

TEE TARJOUS

64.000 €

68.000 €

70.600 €

DOOSAN DX225LC

KOMATSU PC290LC-8

HITACHI ZX280LC-3

KOMATSU PW180-7EO

2007, TULOSSA, NTP10, EC20 S1/S1 prop

2007, HPL NTP30 Engcon EC30 NTP30/ NTP30 luiskakauha, Eberi

2010, HPL NTP30, lämmitin, rasvari

2009, Rototilt RT60 propo 4 letku NTP10

55.000 €

74.000 €

28.500 €

49.800 €

VOLVO L180E

CAT 950H

KOMATSU WA400-5H

DOOSAN DL160

2006, HPL ISO BMvolvo, 3hydr,vipuohj.

2010, HPL BMvolvo, 3hydr vaaka, rasvari, Ohjaamoilmansuodatus, sammutusjärj.

Kauha, Vaaka, Renkaat 80% Michelin

2009, BM volvo liitin, rasvari, lämmitin.

Soita!

27.800 €

DIECI APOLLO 25.6 DEMO

KOMATSU PC50MR-3

2016, Uusi, esittelykone, LED- työvalot, Lohkolämmitin, Ylläpitolaturi, Radio

2007, Rototilt RT20 S40, rasvari

87.000 €

HYUNDAI 480LC-9 2013, Rasvari, lämmitin, lisähydr

51.000 €

KOMATSU PC450-7 2005, lisähydr.

Kaikki hinnat alv 0%, vapaasti Pirkkalassa

Katso tarkemmat tiedot sekä lisää vaihtokoneita osoitteesta: vaihtokoneet. sr-o. fi Pirkanmaa Juhani Helin, puh. 0400 721 200 Pääkaupunkiseutu/Uusimaa Mikko Ihamäki, puh. 0400 582 777 Myyntijohtaja Jari Salomäki, Puh. 0400 264 800

Hyvinkää, Hämeenlinna, Päijät-Häme sekä Jämsän ja Kouvolan seutu Arto Arola, puh. 040 550 0591

Etelä- ja Pohjois-Karjala sekä Etelä- ja Pohjois-Savo Arto Seppänen, puh. 0400 415 752

Lounais-Suomi Pertti Tuomi, puh. 040 450 1192

Vaasa, Kokkola ja Keski-Suomi Jari Ala-Huita, puh. 0500 235 976

Oulu ja Pohjois-Suomi Veli-Pekka Hiltula, puh. 040 905 0005 Myyntipäällikkö Konevuokraus, Dieci-kurottajat Visa Mönkkönen, puh. 040 450 9278

Pääkonttori, Palvelukeskus Metallitie 6, 33960 Pirkkala

Konemyynti: 020 775 8410 Huollon ajanvaraus: 020 775 8430 Varaosamyynti: 020 775 8442

Espoon toimipiste Minttupelto 7, 02920 Espoo

Konemyynti: 020 775 8483 Huollon ajanvaraus: 020 775 8481 Varaosamyynti: 020 775 8482

Oulun toimipiste Kaarnatie 28, 90530 Oulu

Konemyynti: 020 775 8473 Huollon ajanvaraus: 020 775 8471 Varaosamyynti: 020 775 8472


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TEHOKAS JA ENERGIAYSTÄVÄLLINEN ESIMURSKAIN

NEUENHAUSER TARGO 3000 Tuotantoteholtaan erinomainen Neuenhauserin valmistama TARGO 3000 jätemurskain kestää ominaisuusvertailun puun, jätteen tai risujen esimurskauksessa. Targossa yhdistyy kaikki markkinoilla hyväksi havaitut elementit. Murskain soveltuu parhaiten yleiseen esimurskaukseen ja massojen homogenisointiin ennen kierrätysprosesseja.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

MIKSI TARGO 3000?

Rakennusjätteen esimurskaus

Malli: Neuenhauser Targo 3000

Erinomainen tuotantoteho

Puiden, kantojen ja risujen murskaus

Paino: 25-30 t

Suuri syöttökita

Energiajätteen esimurskaus

Alusta: Tela / pyörä

Leveät kuljettimet

Moottori: Volvo 550 hv

Agressiivisesti purevat terät

Roottorin pituus: 3000 mm

Pieni polttoaineen kulutus

Voimansiirto: Suora

Helppo ja nopea huoltaa

Kuljettimen leveys: 1200 mm

Alhaiset ylläpitokulut

TILAA KOEAJO Harri Sorvoja, P. 0400 642 147 harri.sorvoja@hstekniikka.com

Kuljettimen nostokorkeus: 4750 mm

P. 0400 642 147 www.hstekniikka.com Ympäristöalan koneet materiaalien käsittelyyn | Myynti ja vuokraus | Huolto- ja varaosapalvelut


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

59

Sitoumukset tukevat kuntien energia- ja ilmastotyötä

E

nergia- ja ilmastotyöhön liittyvät sitoumukset ja sopimuk- set vauhdittavat kuntien työtä. Sitoumukset luovat työlle tehokkaan toimintamuodon, niissä toteutetut toimenpiteet tuovat taloudellista hyötyä, lisäävät kuntien näkyvyyttä ja kasvattavat kuntien osaamista energia- ja ilmastoasioissa. Haasteitakin on: keskeisiä ovat resurssipula, toiminnan organisointi ja sitoumusten päällekkäisyys.

Eri sitoumusten, kuten kuntien energiatehokkuussopimuksen, hyödyntämistä kunnissa selvitettiin 6.6.2018 hyväksytyssä diplomityössä ”Energiatehokkuussopimuksen ja sitoumusten tilanne Suomen kunnissa”. Kunnat ja niiden muodostamat yhteisöt ovat tärkeässä roolissa ja vastuussa kansallisten ja kansainvälisten energia- ja ilmastotavoitteiden, kuten hallituksen asettamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa (päästöjä tulee vähentää vähintään 80 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta). Kunnat ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet vähentämään kunnassa muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä sekä edistämään

kestäviä toimintatapoja ja -muotoja. Esimerkiksi HINKU-kuntien tavoite on vähentää hiilidioksidipäästöjään 80 %, resurssiviisaat FISU-kunnat taas pyrkivät nollaamaan päästöt vuoteen 2050 mennessä. Suomessa erilaisten sekä kansallisten että kansainvälisten sitoumusten määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Sitoumuksissa mukana liki 40 % kunnista

Suomen kunnista liki 40 prosenttia on mukana sitoumuksissa, osa useammassa sitoumuksessa samaan aikaan. Useampaan sitoumukseen ovat pääosin lähteneet asukasluvulla mitattuna suuret kunnat. Syy sitoumuksen tekemiseen on muun muassa se, että sitoumuksen myötä kunnalla on kokonaisvaltainen ja tehokas toimintamuoto energia- ja ilmastoasioiden edistämiseen. Muita merkittäviä syitä olivat sitoumusten avulla toteutetut onnistuneet toimenpiteet sekä niistä saatu taloudellinen hyöty, näkyvyyden lisääntyminen, mahdollisuus toimia edelläkävijänä sekä mahdollisuus osaamisen ja tietämyksen kasvattamiseen energia- ja ilmastoasioissa. Sitoumuksissa on myös haasteita, joista keskeisimmät ovat resurssipula, toiminnan organi-

Mesera Cranes Finland Oy

sointi kunnassa ja sitoumusten keskinäinen päällekkäisyys. Eri sitoumukset koettiin kuitenkin hyödyllisiksi kunnan taustatilanteesta riippumatta.

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta konkreettista hyötyä

Kunta-alan energiatehokkuussopimus koetaan kunnissa selvästi hyödylliseksi. Tulosten mukaan 90 % haastateltavista kunnista koki, että sopimustoiminnasta oli selkeästi konkreettista hyötyä. Sopimustoiminta nähtiin tuloksekkaana energiatehokkuuden edistäjänä ja tehokkaana toimintamuotona kunnissa. Hyödyiksi nostettiin toimivat työkalut ja taloudellinen tuki, energiatehokkuuden integroituminen kunnan toimintaan, konkreettiset toimenpiteet ja tulokset sekä asian näkyvyys ja toimijoiden sitouttaminen. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen solmineet kunnat olivat järjestäneet toimintatavat kunnan toimintaa tukeviksi ja näin toimiviksi. Mitä paremmin sopimustoiminta oli linkitetty osaksi kunnan olemassa olevaa toimintaa, sitä toimivammaksi energiatehokkuussopimus koettiin. Kaikkien sopimuksen solmineiden kuntien mukaan sopimuksen käytännön työssä on

puh. 0400 219 129

myös haasteita. Yhdeksi suureksi haasteeksi nousi raportointi ja siihen liittyvät seikat. Raportoinnin lisäksi esiin nostettiin toimijoiden merkitys sekä työkalujen ja fasiliteettien toimivuus.

Viestintä merkittävä tekijä sitoumusten toteutumisessa

Viestinnällisten toimien merkitys nousi vahvasti esille. Viestinnän linkittyminen vahvasti kunnan sisäiseen työskentelyyn, kunnan sidosryhmien kesken tehtäviin toimiin ja kuntalaisille aiheesta ja toimista kertominen koettiin merkittävänä.

Tutkimuksessa mukana 14 kansallista ja kansainvälistä sitoumusta

Energiatehokkuutta edistävien sitoumusten tilannetta Suomen kunnissa sekä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuutta ja haasteita kartoitettiin diplomityössä, jonka aineisto kerättiin vuosina 2016-2017 ja aineiston analysointi toteutettiin alkuvuonna 2018. Laajan kirjallisuustarkastelun lisäksi tehtiin 31 haastattelua 15 kunnassa. Työssä huomioitiin yhteensä 14 eri energia- ja ilmastositoumusta, joita tarkasteltiin energiatehokkuuskärjellä. Sitoumuksis-

sales@mesera.fi

ta 14 % keskittyy pääosin energiatehokkuuden edistämiseen, 43 % sitoumuksista energiatehokkuus sisältyy sitoumukseen samassa suhteessa muiden aiheiden kesken, kun taas 43 % sitoumuksista energiatehokkuus esiintyy vain vähäisessä määrin. Sitoumukset ovat osittain toisistaan poikkeavia. Eriävyyksiä ovat sitoumusten toimintamuoto (verkostomainen, yksittäinen työkalu, strateginen dokumentti), sitoumusten toiminta-alue (kansallinen, Euroopan laajuinen, kansainvälinen), velvoitteet ja tavoitteet sekä organisointimalli ja koordinointitaho. Toisaalta sitoumukset ovat osittain myös päällekkäisiä: ne sisältävät samoja tavoitteita, toimenpiteitä ja substanssisisältöä. Työssä mukana olevat kansalliset ja kansainväliset sitoumukset edustavat pääosin koko olemassa olevaa kuntien energia- ja ilmastositoumusten kirjoa. Diplomityön laati Okariina Rauta Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Työn ohjaajina ja tarkastajina toimivat professori Lassi Linnanen ja tutkijatohtori Anna Kuokkanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä TkL, DI Päivi Laitila Motiva Oy:stä. Työtä oli tukemassa myös Energiavirasto.

www.mesera.fi


60

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Käyttäjät tyytyväisiä Biber -hakkureihin ja asiakaspalveluun

E

schlböck Biber -hakkurit ovat nousseet vahvaan asemaan Euroopan hakkurimarkkinoilla. Vuonna 1956 perustettu itävaltalainen perheyritys Eschlböck on valmistanut hakkureita vuodesta 1978 lähtien toimien suunnannäyttäjänä teknisessä kehityksessä.

Viime vuosina Eschlböck on esitellyt tasaiseen tahtiin uusia innovatiivisia hakkurimalleja sekä panostanut vahvasti tuotantoonsa sekä toimintojen kehittämiseen. Prambachkirchenin tehtaasta valmistuu eri kokoisia hakkureita - pienistä trailerihakkureista markkinoiden järeimpiin kuorma-auto- ja traktorihakkureihin - satoja vuodessa tuotantomäärien ollessa jatkuvasti kasvussa. - Eschlböck Biber auto- ja traktorihakkureilla on tyytyväisiä käyttäjiä Suomessa; oikein hyvin olemme onnistuneet viime vuosina Baltian markkinoilla missä Biber on markkinajohtajan asemassa. Vastaamme lisäksi Eschlböckin myynnistä Brittein saarilla, kertoo Salo-Machineryn Pertti Salo.

Pohjaset luottaa tehdasvalmiiseen Biberiin

Pohjaset Recycling Oy on osa Pohjaset-konsernia, jonka toimialoja on kuljetus- ja terminaalipalvelut, teollisuuden sisäinen logistiikka, kierrätysprosessit ja biopolttoaineratkaisut. - Kierrätys- ja biopolttoainetoiminnoissa on käytössä laajasti kalustoa kuten murskaimia, autohakkuri, materiaalinkäsittelykoneita ja pyöräkuormaajia. Logistiikka hoituu pääosin konsernin omalla kuljetuskalustolla. Jätteenkäsittelyä tehdään pääasiassa Oulun ympäristössä kun taas murskausta ja haketusta melko laajasti pohjoisen Suomen alueella, kertoo työnjohtaja Tomi Pohjanen. Ensimmäisen autohakkurin,

Pohjaset Recycling Oy MAN-kuorma-auton päälle rakennetun Eschlböck Biber 84 RBZ -hakkurin Palfinger Epsilon -nosturilla Pohjaset hankki Salo-Machinerylta vuonna 2014. Autossa on nyt tunteja lähes 10 000 ja haketustunteja lähes 5000.

MAN-kuorma-auton päälle rakennetun Eschlböck Biber 84 RBZ:n Palfinger Epsilon -syöttönosturilla Pohjaset hankki Salo-Machinerylta vuonna 2014. Autohakkurilla on tehty töitä kohta neljän vuoden ajan; autossa on tunteja lähes 10 000 ja haketustunteja lähes 5000. - Lujarakenteisen ja tehokkaan Biber -hakkurin suhteen ei ole ollut mitään teknisiä murheita. Valitsimme auton ohjaamosta käytettävän rakenteen mikä on ollut todella viisas päätös. Yli 15 vuotta hakkureita ajanut kokenut kuljettajamme Toni Mäki oli alussa hieman ennakkoluuloinen mutta nyt hän on sanonut että ei enää suostuisi hakkuria puutavaranosturin ohjaamosta syöttämään. Laadukkaasti tehty MANohjaamon muutos tarjoaa huipputasokkaan työpaikan mistä näkee aivan riittävän hyvin kasojen päällekin. Operoimme autohakkurilla pääosin metsässä missä kasat ovat harvoin oikein korkeita. Autosta hakkuria syötettäessä mukavuus ja ergonomia on omassa luokassaan mikä näkyy suoraan kuljettajan terveydessä ja työssä jaksamisessa. Ja kun ei tarvi kiipeillä edestakaisin nosturin ohjaamoon niin säästytään monelta mahdolliselta onnettomuudelta, sanoo Pohjanen. Tällä hetkellä Pohjaset Recy-

cling Oy:llä on tienvarsihaketuksissa on käytössä ainostaan Biber, jolla on pystytty tehokkaan kokonaistoimivuuden kautta hoitamaan koko lämmityskauden, noin 150 000 kuution haketusmäärä toimitettuna. Suurimmat asiakkaamme ovat Vapo ja Metsä Group, lisäksi haketta tehdään myös Biowatille sekä kesäaikaan maatiloille. Metsäpäässä tuotettu hake kulkee rekoilla pääasiassa Kemin, Keminmaan, Tornion, Ylitornion ja Oulun lämpölaitoksille sekä Ruotsin puolelle Jällivaaraan sekä ensi kaudella myös Matarengin laitoksiin. Suomalaiselle laatuhakkeelle on kasvavassa määrin kysyntää länsinaapurissa, toteaa Pohjanen. Asiakkaat ovat olleet oikein tyytyväisiä Biberin hakelaatuun. - Se kelpaa suuriin laitoksiin sekä maatilojen pieniin kattiloihinkin - monet alueemme maatilat haluavatkin nykyään juuri Biberillä tehtyä haketta koska se on niin hyvää. Palakokoa pystyy säätämään seuloilla tarpeen mukaan helposti ja aika paljonkin. Muutenkin Biberin rakenne on huoltoystävällinen ja terävaihdot ym. on kätevä tehdä. Eschlböckin tehdas ansaitsee kehut myös varaosien järkevästä hinnoittelusta, joten käytämme vain alkuperäisosia mitkä Salo-Machine-

Tällä hetkellä Pohjaset Recycling Oy:llä on tienvarsihaketuksissa on käytössä ainostaan Biber 84 RBZ, jolla on pystytty tehokkaan kokonaistoimivuuden kautta hoitamaan koko lämmityskauden, noin 150 000 kuution haketusmäärä toimitettuna.

ry toimittaa nopeasti ja täsmällisesti, kiittelee Pohjanen. Hakeurakoinnissa tärkeässä roolissa on tietenkin polttoaineen kulutus. - Seuraamme kaiken kalustomme kuluja tarkkaan ja Biberin kulutus yllättänyt positiivisesti ja koneen tehokkuuden vuoksi kulutus tuotettua irtokuutiota kohti pysyy maltillisella tasolla, kommentoi Pohjanen. Viime lämmityskauden Pohjasten autohakkuri teki haketta niin paljon kuin ehti ja myös kesällä on ollut mukavasti töitä. - Nyt syksyä kohti asiakkaiden hakkeen tarve alkaa taas kasvaa ja eiköhän ensi talvi mennä taas täysillä. Pyrimme tekemään jonkin verran varastokasoja sivuun kysyntähuippuja helpottamaan ja toimitusvarmuutta takamaan, sanoo Pohjanen. Biberin alta haketta ajaa normaalisti kolme puoliperävaunuyhdistelmää ja silloin kun ajomatatkat ovat pitkiä niin autoja on ollut jopa viisi. - Hakkurissa riittää varmasti tehoa tuottavaan urakointiin mutta ratkaisevassa roolissa on se miten kuljetukset saadaan rullaamaan keskeytyksettä. Meillä on vankka logistiikan kokemus mikä on auttanut tehokkaan hakkeen toimitusketjun

luomisessa, sanoo Toni Pohjanen.

Biber on hyvä valinta myös traktorihakkuriksi

Kauhavan Hakepalvelu Oy tekee hakeurakointia Etelä-Pohjanmaan alueella Biber 92 ZK -hakkurilla voimanlähteenään Case Magnum 335 -traktori. - Suurin asiakkaamme on Kauhavan Kaukoämpö Oy, jolle toimitetaan haketta Kauhavan, Ylihärmän, Alahärmän ja Kortesjärven lämpölaitoksille. Lisäksi muita tärkeitä asiakkaita ovat Mhy Keskipohja, Pohjanmaan Biolämpö, Lapuan Energia, Helppo Lämpö, LSK Business Park ja maatilat, jotka ovat isossa roolissa näin kesäaikaan, luettelee yrittäjä Pauli Hautamäki, joka pyörittää haketusurakointia yhdessä poikansa Roope Hautamäen kanssa. Traktoriyhdistelmällä liikutaan yleensä muutaman kymmenen kilometrin siirtoja mutta välillä on käyty hakettamassa jopa yli sadan kilometrin päässäkin, jos perillä on odottanut isompi työmaa. - Traktorilla saa ajaa 60 km/h tunnissa mutta iso hakkuri perässä sopiva marssivauhti on viidenkympin nurkilla, jolloin meno on vakaata ja polttoaineenkulutus pysyy hallinnassa. Hak-

Biber -hakkureiden rumpu on järeä mahdollistaen suuren haketuskapasiteetin. Teräkulma on oikea ja roottorin rakenne avonainen mikä tekee hakkeen läpimenosta nopeaa säästäen myös polttoainetta. Roottoreissa on 20 tai 24 terää riippuen mallista.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kauhavan Hakepalvelu Oy tekee hakeurakointia Etelä-Pohjanmaan alueella Biber 92 ZK -hakkurilla voimanlähteenään Case Magnum 335 -traktori.

keen kuljetamme asiakkaille kahdella nuppiautolla ja yhdellä puoliperävaunyhdistelmällä, sanoo Hautamäki. Biber 92 ZK otettiin käyttöön syksyllä 2014 ja vajaassa neljässä vuodessa hakkuriin on kertynyt rumputunteja noin 4000. - Kyllä sillä on töitä tehty ihan tosissaan ja hyvin on laite pystynyt nipussa eikä teknisiä murheita ei ole ollut nimeksikään. Eschlböckin tehtaalla palvelu pelaa kaikissa asioissa ja tekninen johtaja Marcus Altenstrasser tuntee hakkurit ehkä paremmin kuin kukaan - häneltä saa aina apua jos on kysyttävää. Muutenkin perheyhtiö Esclböckin kanssa on mukava asioida samoin kuin maahantuoja Salo-

Machineryn. Olen päässyt parina syksynä Itävallassa järjestettävään Biberfest -tapahtumaan missä saa rauhassa keskustella tehtaan edustajien kanssa sekä vaihtaa mielipiteitä hakkuriyrittäjien kanssa ympäri Eurooppaa, Hautamäki kertoilee. Myös Eschlböckin varaosapalveluun Hautamäki on tyytyväinen: - Kaikki osat saa yleensä muutamassa päivässä - myös hinnoittelussa on ajateltu asiakasta. Järeän Biberin tehokkuus on vakuuttavaa ja hieman piristetyn, lähes 400 hevosvoimaisen Casen voima riittää hyvin hakkurin pyörittämiseen. - Haketta syntyy suurella volyymilla ja aivan varmasti riittä-

västi, kunhan vain kuljetuskalusto rullaa joustavasti tavaraa laitoksille. Viime aikoina tuore karsittu ranka on noussut selkeästi päämateriaaliksi, jonkin verran tehdään toki edelleen risua ja pyöreääkin puuta. Kun terät pitää iskussa niin Biberin hakelaatu on oikein hyvää ja se kelpaa myös pieniin polttimiin. Käytämme 50 mm seulaa ja lisäksi meillä on 30 mm seula mutta sitä ei ole vielä tarvinnut vaihtaa. Biberin aggressiivisen syötön ansiosta nosturin kanssa saa pitää kiirettä ja nielu pelaa niin hyvin ettei yläsyöttörullaa tarvitse nostella vaikka siihen on mahdollisuus, sanoo Hautamäki.

61

Biber 92 ZK otettiin käyttöön syksyllä 2014 ja vajaassa neljässä vuodessa erittäin luotettavasti toimineeseen hakkuriin on kertynyt rumputunteja noin 4000.

Järeän Biberin tehokkuus on vakuuttavaa ja hieman piristetyn, lähes 400 hv:n Casen voima riittää hyvin hakkurin pyörittämiseen. Viime aikoina tuore karsittu ranka on noussut selkeästi päämateriaaliksi.

Metsävarusteet ammattikäyttöön

KOURASAHAT - ENERGIAPUUKOURAT LANGATON KUORMAINVAAKA Ajokoneisiin, puutavaraautoihin, kaivinkoneisiin y.m. Älä haaskaa aikaa kalliiseen asennukseen, kun asennus on helppoa kuin riipukkeen vaihto.

MYÖS SIIN NEI KAIVINKO

KOURAT - KAUHAT - ROTAATTORIT

FinnMETKOSSA mukana osastolla 277. Tervetuloa! Mecanil Oy Ab, Valtatie 565, 07880 Liljendal Puh. (019) 661 2600 | mecanil@mecanil.fi

www.mecanil.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

62

RISUPAKETTI

Stora Enso investoi biokomposiittien osaamiskeskuksen rakentamiseen ja monipuolistaa tuotannon raaka-ainepohjaa

V

astauksena kasvavaan kysyntään Stora Enso laajentaa biokomposiittien raaka-ainepohjaa Hylten tehtaalla Ruotsissa.

Investointi tuo uusia vaihtoehtoja tuotteen teknisten ominaisuuksien osalta sekä biokomposiitteihin käytettävien kuitujen valinnassa. Investointi kattaa uuden biokomposiittien osaamiskeskuksen rakentamisen sekä uusien koneiden asennuksen suurten kuitujen jauhamiseksi DuraSense™ by Stora Enso -biokomposiittimateriaalia varten. - Innovatiivisen DuraSense™ -biokomposiitin kysynnän kasvaessa raaka-ainepohjan monipuolistaminen ja uusi biokomposiittien osaamiskeskus mahdollistavat sen, että Stora Enso pystyy korvaamaan fossiilipohjaisen muovin uusiutuvilla materiaaleilla entistä nopeammin. Pystymme lisäämään kasvuamme näillä markkinoilla täysin integroidun prosessin ja erinomaisen kuituja koskevan tietämyksemme ansiosta, sanoo Stora Enson Wood Products

Innovatiivisen DuraSense™ -biokomposiitin kysynnän kasvaessa raaka-ainepohjan monipuolistaminen ja uusi biokomposiittien osaamiskeskus mahdollistavat sen, että Stora Enso pystyy korvaamaan fossiilipohjaisen muovin uusiutuvilla materiaaleilla entistä nopeammin.

-divisioonan johtaja Jari Suominen. - Uuden laitteiston myötä Stora Enso pystyy tarjoamaan DuraSense™-materiaalin käyttäjille entistä enemmän vaihtoehtoja teknisten ominaisuuksien osalta ja biokomposiitteihin käytettävien kuitujen valinnassa. Myös hinta on houkutteleva perinteisiin muoveihin verrattuna. Tä-

män ansiosta asiakkaiden on helpompi siirtyä olemassa olevista ratkaisuista biokomposiittipohjaisiin vaihtoehtoihin, sanoo Stora Enson Biocomposites -liiketoimintayksikön johtaja Patricia Oddshammar. Suuriin kuituihin perustuvan tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Biokomposiittien osaamiskeskus rakennetaan yhteen Hylten tehtaan nykyisistä rakennuksista. Osaamiskeskuksessa sijaitsevat laboratorio, tilat ja laitteet tuotannon pilotointiin ja materiaalien suorituskyvyn testaamiseen sekä esittelytila. Osaamiskeskuksen rakennushankkeen on arvioitu alkavan vuonna 2018 ja valmistuvan vuoden 2019 aika-

na. - Uudessa biokomposiittien osaamiskeskuksessa pystymme jakamaan tietämystämme asiakkaillemme ja auttamaan heitä tuotetestauksissa vaihe vaiheelta, sanoo Oddshammar. Nyt tehtävä 7 miljoonan euron investointi vahvistaa entisestään Stora Enson asemaa uusiutuvia materiaaleja käyttävänä yhtiönä. Vuoden alussa käynnistyneen biokomposiittitehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on n. 15 000 tonnia, mikä tekee siitä Euroopan suurimman puukuitupohjaisten biokomposiittien tuotantolaitoksen. Vaikka investointi ei kasvatakaan tehtaan tuotantoa merkittävästi, se monipuolistaa raaka-ainepohjaa. Kun tehdas on saavuttanut täyden tuotannon, investointi kasvattaa Stora Enson Wood Products -divisioonan vuosittaista liikevaihtoa noin 25 milj. eurolla sekä ylittää divisioonan kannattavuustavoitteen, 20 prosentin operatiivisen sidotun pääoman tuoton (operatiivinen ROOC), kuten aiemmin on ilmoitettu.

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

NYT SAATAVILLA uusi 1400 mm leveä HEINOLA 1014 TRUCK!

Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

64

RISUPAKETTI

Koneurakointi J. Mäkelä Oy tekee monipuolista energia-alan urakointia laajalla kalustolla. Kuvassa murskataan kierrätyspuuta uudella Vermeer HG 4000:lla.

Lisää murskauskapasiteettia monipuoliseen urakointiin K oneurakointi J. Mäkelä Oy Kokkolasta tekee monipuolista energia-alan urakointia laajalla kalustolla.

- Opiskelin ylioppilaaksi ja sen jälkeen ammattikoulussa mutta veri veti maatalon pojan takaisin koneiden pariin. Olin ensin kuljettajana ja vuonna 2006 aloitin oman turveurakoinnin ajaen lisäksi metsäkonetta talvisin. Ensimmäisen hakkurin, traktorikäyttöisen Keslan hankin

2009 tasaamaan turvealan kausivaihtelua. Siitä toiminta lähti hiljalleen laajentumaan, kertoilee yrittäjä Jukka Mäkelä.

Urakointia laajalla kalustolla ja hyvällä yhteistyöllä

Tänä päivänä Koneurakointi J. Mäkelällä on käytössä viisi traktoria turvehommissa, kolme autohakkuria (kaksi Mus-Maxia ja yksi Jenz), uusi kesän aikana käyttöön otettu Vermeer HG4000 murskain, syöttökoneina useita pyöräkuormaajia ja kaivukonei-

ta sekä yhteistyökumppani M. Uusitalo Oy:n kanssa kimpassa Vermeer HG6000 murskain ja Crambo 5000 esimurskain. - Hakkeen ja murskeen ajon hoitaa M. Uusitalo neljällä autolla sekä lisäksi useat muiden alihankkijoiden autot, joiden määrää ollaan taas tulevalle lämmityskaudelle lisäämässä toimivan logistiikan varmistamiseksi, sanoo Mäkelä. Asiakkaita on hake- ja murskepuolella Metsä Group, UPM ja Biowatti. - Operoimme aika laajalla alu-

eella Keski-, Pohjois- ja EteläPohjanmaalla. Viime aikoina on energiapuolella tilanne koko ajan kehittynyt parempaan suuntaan ja viime lämmityskauden kovaan kysyntään vastaamisessa oli todella tekemistä. Toisin oli 2014 ja sen jälkeen kun kysyntä lähes pysähtyi. Meillä on onneksi liikkuvaa porukkaa ja menimme töiden perässä pitkin maata, mikä mahdollisti selviämisen. Tänä kesänä puulle on ollut kysyntää myös sähköntuotannossa mikä on pitänyt koneet hyvin töissä ja syksyä kohti tahti vain

kiihtyy. Pyrimme tekemään varastokasoja joilla tasataan viikonloppujen ja kovimpien pakkaspäivien toimituksia. Nyt kuuman kesän jälkeen on hyvää kuivaa tavaraa mistä tehdä, toteaa Mäkelä.

Investointi uuteen Vermeer -murskaimeen

Vermeer -murskista Mäkelällä on kokemusta kahden vuoden ajalta. - Hankimme Uusitalon kanssa käytetyn vuosimallin 2008 Vermeer HG6000 murskaimen ja se

Uusi Vermeer HG 4000 -murskain on näyttänyt heti kyntensä: vaikka kone on kooltaan kompakti niin lopputuotetta syntyy suurella volyymilla - polttoainetehokkaasti.


RISUPAKETTI on ollut tehokas peli. Olen jo pitkään miettinyt murskauskapasiteetin lisäämistä lähinnä kierrätyspuupuolelle, mikä tuo työllisyyttä haasteelliseen kesäaikaan. Vermeer HG4000 on kiinnostanut kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta. Kävin katsomassa Suomessa olevia koneita ja kollegat kertoivat että malli on oikein hyvä eikä teknisiä murheitakaan ole ollut. Niinpä tein kaupat maahantuoja Several Oy:n Tero Tirkkosen kanssa ja murskain saatiin töihin keskikesällä, Mäkelä kertoo. Koneurakointi J. Mäkelän uusi Vermeer HG 4000 on asennettu trailerin päälle ja se kulkee työmaalle ritiläauton perässä, minkä päällä saadaan myös kaivuri kulkemaan syöttökoneeksi. - Pyrimme tekemään Vermeerillä kesät kierrätyspuuta terminaaleissa ja talvella voimme liikkua kompaktin kokoisella koneella myös metsässä murskaamassa epäpuhtauksia sisältäviä hakkuutähdekasoja ja kantoja, suunnittelee Mäkelä.

Ei lastentauteja

Uuden koneen kanssa urakointi on lähtenyt hyvin matkaan ilman minkäänlaisia lastentauteja. - Vaikka tämä nelitonninen on fyysiseltä kooltaan kuusitonnista isoveljeään pienempi niin tuntuu että mursketta sillä tekee melkein samoja määriä. Syöttö-

METSÄALAN AMMATTILEHTI

65

pöytä on leveä, rullat aggressiiviset, rummussa ruutia ja pitkällä purkuhihnalla tavaran saa suoraan kuorma-autoon. Ivecon moottorilla varustetu kone on todella hiljainen mikä kertoo myös rakenteiden viisaasta suunnittelusta sekä näkyy polttoaineenkulutuksessa. Olemme todella yllättyneitä miten pienellä määrällä polttoainetta syntyy haastavasta kierrätyspuusta paljon laadukasta lopputuotetta, ilmoittaa Mäkelä.

Lämmöt pysyy kurissa helteilläkin

Kuluneen kesän ennätyshelteet ovat ollet ongelma monille työkoneille lämpöjen suhteen, mutta ei Vermeer HG 4000:lle: - Paljon pölyävää kierrätyspuuta on murskattu pahimmillaan +32 °C lämmössä ja oikeastaan joka päivä on ollut kuuma. Silti Vermeerin lämmöt ovat pysyneet alhaalla vaikka on tehty pitkiä vuoroja. Koneen ilmanotto on hyvin suunniteltu: ilmansuodatin on rakennettu jäähdyttimen koteloon ja ilma esipuhdistetaan jäähdyttimen seulaverkossa. Sähkökäyttöinen jäähdytysjärjestelmä on tehokas - tuulettimet on myös helppo puhdistaa, kehuu Mäkelä.

Kuljettajista on alalla pulaa

Energia-alan urakoinnissa on hyvä noste mutta yksi haaste kehitykselle on kuljettajapula.

Koneurakointi J. Mäkelän uusi Vermeer HG 4000 on asennettu trailerin päälle ja se kulkee työmaalle ritiläauton perässä, minkä päällä saadaan myös kaivuri kulkemaan syöttökoneeksi.

- Hakkurin tai murskaimen kuljettajia on todella vaikea löytää ja on sääli että esimerkiksi Kurussa aloitettu hakkurikuljettajien koulutuskin lopetettiin; saimme sitä kautta aikanaan pari hyvää kuljettajaa. Energiakoneiden käyttö on vaativaa puuhaa ja kuljettajan pitää hallita mm. yhdistelmällä metsässä ajo, nosturin käyttö, ajojärjestely ja huoltotoimenpiteet - toisaalta työ on monipuolista ja palkitsevaa. Meillä olisi nytkin kuljettajalle töitä eli jos kiinnostuit soittele numeroon 044 301 2244, ilmoittaa Jukka Mäkelä.

Vermeer HG 4000 kestää hyvin pölyä ja lämmöt eivät ole ongelma helteilläkään. Koneessa on metallin/kiven äänen tunnistava säädettävä järjestelmä joka pysäyttää koneen ettei tule isompaa vahinkoa ja purkumatossa on magneetti joka kerää pienemmät metallit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

RISUPAKETTI

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

67

Heinolan Sahakoneiden 50-vuotisjuhlat

Heinolan Sahakoneiden 50-vuotisjuhliin saapui lähes 200 kutsuvierasta Suomesta ja useista vientimaista. Pöytäkeskusteluissa vaihdettiin kuulumisia ja myös sahanpuru lensi...

H

einolan Sahakoneet Oy juhli 16.8.2018 tehtaallaan 50-vuotista taivaltaan sahalaitevalmistajana lähes 200 kutsuvieraan kanssa. Mukavan juhlaillan aikana saatiin nauttia hyvistä puheista, viihdyttävistä ohjelmanumeroista ja maittavasta tarjoilusta hyvässä seurassa maailman menosta keskustellen. HEINOLA toimittaa asiakaslähtöisiä, luotettavia ja kustannuksiltaan tehokkaita ratkaisuja kotimaan sahoille sekä laajasti globaaleille vientimarkkinoille. Toimitusohjelma kattaa kaikki sahausprosessin päälaitokset sekä niihin sopivat oheislaitteet, toimitettaviksi vaikka kaikki yhdellä kertaa. HEINOLA valmistaa teollisuushakkureiden lisäksi myös mobiilihakkurit puuhakkeen tuottamiseksi energiakäyttöön. Nämä hakkurit on suunniteltu käytettäviksi yhtä hyvin maastossa kuin terminaalihaketuksessakin.

Westasin toimitusjohtaja ja Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Kopra piti hyvän puheen.

Heinolan Sahakoneiden toimitusjohtaja Kari Kiiskinen kertoi puheessaan yrityksen mielenkiintoisesta historiasta ja kehityksestä.

Parikkalan Kone- ja Laitehuollolla on vankka kokemus HEINOLA -autohakkureiden asennuksesta; juhlissa edustivat Sakari ja Hilkka Klapuri. Kuljetusliike Wikströmillä on käytössä kaksi HEINOLA -autohakkuria - Pekka Kopperoinen (vas.) hioi mielessä lyöntejä seuraavan aamun Sahakoneet Heinolassa 50 vuotta -golfkilpailuun.

Heinolan Sahakoneiden hakkurispesialisti Matti Takatalo nautti juhlaillasta vaimonsa Katja-Margitin kanssa. Scanian Baltian edustajat Andres Kirst (vas.), Tarmo Allemann ja Ragnar Jürgens ovat hyviä yhteistyökumppaneita HEINOLA -autohakkureissa.

Magikoomikko Risto Leppäsen show oli iloisen vauhdikas ja Kuva: Jani Wallenius / Promedia viihteellinen.

- Uusi täysin kotimainen autohakkuripaketti oli hieno projekti, kehui Sisun Teemu Puustinen.

Lounais-Suomen Laatuhakkeen Kari Vainikka (oik.) saapui juhliin tyylikkäästi uudella Sisu Polar hakeautolla missä 70 m3 kori. Autohakkureissa tehdään hyvää yhteistyötä Heinolan Matti Takatalon kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

68

RISUPAKETTI

Heinolan Sahakoneet Oy, Sisu Auto Oy ja Mesera Cranes Finland Oy ovat toteuttaneet suomalaisen, hyvin pitkälle tehdasvalmiin autohakkuri konseptin.

Suomalainen autohakkurikokonaisuus - tehdasvalmista laatua ja luotettavuutta

H

einolan Sahakoneet Oy, Sisu Auto Oy ja Mesera Cranes Finland Oy ovat yhdistäneet sinivalkoiset voimansa: tuloksena on syntynyt tehdasvalmis suomalainen

autohakkurikonsepti.

Heinolan Sahakoneet Oy toimitti elokuun puolivälissä Hakevelhot Oy:lle uuden autohakkurin kokonaistoimituksena. - Myimme asiakkaalle täysin

haketusvalmiin kokonaisuuden avaimet käteen -periaattella. Sisu Auto rakensi Sisu Polar 6x4:n hakkurikäyttöön mahdollisimman pitkälle tuotantolinjallaan Karjaalla, jonka jälkeen siihen oli helppo nostaa paikoilleen

Heinola 1310 Truck -hakkuri ja Mesera 142 -nosturi. Kokonaisuudesta tuli erittäin laadukas ja toimitusaika oli perinteistä rakentamistapaa oleellisesti nopeampi - ilman lastentauteja. Ensimmäinen uuden konseptin

Hakkurina kokonaisuudessa on tehokas HEINOLA 1310 Truck, mikä ottaa jakolaatikolla voiman Sisu Polarin 625 hevosvoimaisesta moottorista. Nosturina väkivahva ja ulottuva Mesera 142, joka on tehty jatkuvaan kuormaamiseen.

autohakkuri on jo töissä asiakkaan ollessa siihen erittäin tyytyväinen ja yksi lisääkin on jo valmistumassa, kertoo Heinolan Sahakoneet Oy:n myyntipäällikkö Matti Takatalo.

Kokonaisuuden tarkka suunnittelu

Autohakkurin valmistus alkoi Sisu Autolla perusteellisella suunnittelulla missä hakkuri, nosturi ja muut komponentit sijoiteltiin optimaalisesti paikoilleen 3D-kuvia hyödyntäen. Sisun runkorakenne modifioitiin parhaiten kokonaisuuteen istuvaksi, joten tuloksena on erittäin kompaktin kokoinen autohakkuri, jossa nosturin ja hakkurin sekä eri varusteiden sijoittelu ja liikkeet ovat parhaat mahdolliset. Suunnittelussa otettiin huomioon myös hakkurin käyttäjän päivittäinen työskentely ja helppo pääsy huoltokohteisiin. - Sisu teki auton hyvin pitkälle valmiiksi hakkurin ja nosturin loppuasennusta varten; jakolaatikko, säiliöt, hydrauliikan ja sähköjen vedot, tukijalat ym. oli valmiina niin ettei turhaa purkamista ja kasaamista tarvinnut enää tehdä hakkuria ja nosturia asennettaessa. Korkea tehdaslaatu ja viimeistely näkyy myös siinä että kaikki päällerakentamiseen liittyvät teräsrakenteet maalattiin Karjaalla, kehuu Ta-


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

69

Hydrauli-, polttoaine-, AdBlue- ja ilmasäiliöt sekä työkalulaatikot sijoiteltiin optimaalisesti alustaan, eikä mitään tarvinnut siirrellä enää hakkurin ja nosturin asennuksessa.

Auohakkurin rakentamisessa tila on haaste - Sisu Auton tehtyä koko paketin suunnittelun saatiin autosta kompaktin kokoinen ja silti tilaa jäi hyvin huoltotoimenpiteitä varten.

katalo. Itse hakkuri on tehokas Heinola 1310 Truck, joka tarjoaa suuren kapasiteetin haketukseen niin metsässä kuin terminaalissakin. - Tarkalla kokonaissuunnittelulla autohakkuri saatiin tehtyä mahdollisimman lyhyeksi mikä helpottaa metsässä liikkumista, missä Sisu on kuin kotonaan. Voima hakkurille otetaan nyt jakolaatikolla, mikä mahdollistaa avoimen rakenteen hakkurin ja ohjaamon väliin, sanoo Takatalo.

Sisu loistava alusta autohakkuriksi

Sisu Auton tuotepäällikkö Teemu Puustinen on tyytyväinen yhteistyöllä syntyneeseen lopputulokseen: - Uskon että myös asiakas tulee huomaamaan kokonaisajattelun edut niin autohakkurin käytössä kuin myös luotettavuudessa. Suunnittelussamme otettiin tarkkaan huomioon mm.

akselipainojen tasainen jakautuminen. Sisun korkeaan runkoon tehtiin korotukset ja peti hakkurille millimetritarkkuudella, niin että kardaanin kulmat tulivat juuri oikein. Ja kun erillistä apurunkoa ei Sisussa tarvita niin rakenne on selkeä jolloin asennustilaa on hyvin säiliöille, putkille ja varusteille. Sisu Polarin alusta ja voimalinja Fullerin laatikolla maustettuna soveltuu mainiosti haastavaan autohakkurikäyttöön, missä liikutaan paljon myös maastossa.

rien jälkeen 3D-kuvat nosturista Sisu Autolle, joka sitten sijoitteli sen parhaalla mahdollisella tavalla auton päälle. Toteutimme myös asiakkaan erityistoiveita mm. nosturin varustelun osalta. Osa nosturin komponenttivarustelusta tehtiin Sisu Auton tuotannossa, joten nosturin loppuasennus kävi nopeasti, kertoo suunnittelupäällikkö Tuomo Ylikoski.

Sisu Polarin korkea runko ei vaadi erillistä apurunkoa. Hakkurille on tehty runkoon korotukset joiden päälle asennus on helppoa. Myös tukijalat asennettiin valmiiksi Sisu Auton tuotannossa.

Nosturi tehty jatkuvaan kuormaamiseen

Kotimainen nosturivalmistaja Mesera Cranes Finland Oy toimitti autohakkuriin Mesera 142 -nosturin. - Kyseessä on vahva metsäkonekäyttöön suunniteltu nosturi, joka on tehty jatkuvaan kuormaamiseen toisin kuin tavalliset autonosturit. Projektissa tehtiin hienoa yhteistyötä osapuolten kesken. Toimitimme alkupalave-

Hakkurin ja nosturin asennustyö kävi helposti kun alusta oli tehty varusteluineen mahdollisimman pitkälle valmiiksi kuorma-autotehtaalla (mm. jakolaatikko, säiliöt, hydrauliikan ja sähköjen vedot, takatukijalat ym.).

Hakkurin käyttö tapahtuu auton ohjaamosta, mikä maksimoi kuljettajan työmukavuuden ja turvallisuuden.

Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Asiakkaalle luovutettiin avaimet käteen -periaatteella haketusvalmis, Vahva -kouraa myöten kotimainen kokonaisuus nopealla toimitusajalla.


70

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Bioenergia ry:n viestit budjettiriiheen

H

allituksen talousarvioneuvottelu (budjettiriihi) käsittelee vuoden 2019 talousarviota 28.-29.8. Bioenergia ry haluaa lähettää neuvottelijoille seuraavat viestit:

- bio- ja kiertotalouden kasvu tulee mahdollistaa edistämällä alan koulutusta sekä lisäämällä tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta   - energia- ja ilmastopolitiikan tulee olla pitkäjänteistä. Syksyllä 2014 kaikki eduskuntapuolueet osana energia- ja ilmastotiekarttaa 2050 sopivat, että kasvihuonekaasuja vähennettäessä ensisijaista on turpeen etujen takia vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Pitkäjänteiseen politiikkaan eivät kuulu yllättävät veromuutokset vaihteleviin suuntiin muutaman vuoden välein. Turpeen veroa laskettiin viimeksi 1.3.2016. - päästökauppa on ensisijainen energiantuotannon ohjauskeino päästöjen vähentämisessä. Päästöoikeuden hinta on jo

20 €/tCO2. Se on yli kolminkertaistunut vuodessa ja noussut +50 % hallituksen keväällä pitämän kehysriihen jälkeen. Nouseva päästöoikeuden hinta ohjaa energiajärjestelmää kohti päästöttömien energialähteiden käyttöä. - kohonnut päästöoikeuden hinta on lähes poistanut metsähakkeen tuen, koska järjestelmä on rakennettu ottamaan päästökauppa huomioon. Lisäksi ensi vuonna astuu voimaan ns. rankarajaus, jossa metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki tullaan rajaamaan 60 prosenttiin, mikäli hake on peräisin järeän puun hakkuukohteiden jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta. - suurin osa energiaturpeesta käytetään päästökauppasektorilla. Turpeen kilpailukyky lämmöntuotannossa on olennaisesti heikentynyt viime kuukausien aikana eikä sen energiaverotasoon pidä nykytilanteessa koskea. Turve on huoltovarmuuden ja polttoainemarkkinoiden terveen kilpailun kannalta edelleen tärkeä polttoaine.

Sähkönjakelun luotettavuus aikaisempaa parempi - toimitusvarmuusinvestoinnit tehoavat

E

nergiateollisuuden (ET) keskeytystilaston mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2017 keskeytyneenä noin 80 minuuttia sähkönkäyttäjää kohden. Taso on parempi kuin aikaisempina vuosina. Sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit ovat johtamassa toivottuun tulokseen. Verkkojen uusiminen on parhaillaan käynnissä, ja verkkojen on määrä olla kunnossa vuoden 2028 loppuun mennessä.

Sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika asemakaava-alueella oli viime vuonna 25 minuuttia. Asemakaava-alueiden ulkopuolella sähkötön aika oli keskimäärin 4 tuntia. Keskimääräisesti asiakas koki viime vuonna 1,7 sähkökatkoa. Viime vuosi oli sääolosuhteiden puolesta hieman keskimääräistä helpompi. Suurin osa sähkökatkoista johtui myrskyjen sekä lumen ja jääkuorman aiheuttamista vioista. Viime vuonna kuitenkin suunniteltujen työkeskeytysten osuus oli poikkeuksellisen suuri, ja lähes 20 prosenttia oli ns. suunniteltuja työkeskeytyksiä. Näiden taustalla ovat sähköverkon laajat uudistustyöt. Valtaosa katkoista hoidettiin verkostoautomaation avulla, jolloin asiakkaan kokema keskeytys jäi sekuntitasolle. Verkkoyhtiöiden mittavat toimitusvar-

muusinvestoinnit näkyvät sekä tilastoissa että käytännössä. - Sähköverkkoja uusitaan parhaillaan noin 800 miljoonalla eurolla vuodessa. Taustalla on sähkömarkkinalaissa asetetut sähkön toimitusvarmuusvaatimukset ja nyky-yhteiskunnan riippuvuus sähköstä, Energiateollisuuden johtaja Kenneth Hänninen sanoo. Urakan on määrä olla valmis vuoden 2028 loppuun mennessä. Silloin asiakkaan kokema sähkökatko ei saa kestää asemakaava-alueella yli kuutta tuntia ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia. Investoinnit näkyvät myös verkkopalvelumaksuissa. Ensi vuosikymmenen loppuun mennessä Suomen jakeluverkon toimitusvarmuutta on parannettu kaikkiaan 8,6 miljardilla eurolla. Toimitusvarmuusinvestointien vaikutukset olivat nähtävissä jo viime talvena. Vaikka erittäin poikkeuksellinen lumitilanne aiheutti merkittävää haittaa sähkönjakelulle, häiriöt jäivät aikaisempaa vähäisemmiksi. - Ilmajohtoja on korvattu maakaapelein ja johtoja on siirretty metsistä tienvarsille. Metsässä olevien johtojen säävarmuutta on parannettu vierimetsiä hoitamalla, Hänninen avaa. Vuoden 2017 keskeytystilasto perustuu 62 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 98 % Suomen jakeluverkkojen johtopituudesta.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

71

Järeä traktorihakkuri uutuus Bruksilta

Uusi Bruks 806.2 PT Trailer on erittäin tehokas traktorihakkuri, mikä tarjoaa suuren kapasiteetin urakointiin.

U

usi Bruks 806.2 PT Trailer nostaa traktorihaketuksen uudelle tasolle. Sama hakkuri mikä asennetaan jopa 750 hv:n auton päälle on nyt saatavissa myös traktoriversiona; traktorin tehosuositus 280 - 400 hv. Syöttöaukon koko on 852 x 720 mm eli isommatkin puut mahtuu sisään ja rummun hal-

kaisija 800 mm. Vastaterähylly on varustettu murtopulteilla joka ehkäisee isot vauriot jos hakkuriin ajetaan vahingossa esimerkiksi rautaa. Erittäin aggressiivinen rullasyöttypöytä voidaan valita 3-5 rullan välillä. Rullapöytä ehkäisee osan kivistä sekä hiekasta menemästä terille asti. Tämä pidentää terien kestoa. Kaikki kuluvat osat Hardox materiaalia ja helposti vaihdettavissa kuten heittimen siivet,

Traktorihakkurissa käytetään Parker IQAN -ohjausta sekä hakkurille että nosturille. Värillisestä MD4 -kosketusnäytöstä helppo muuttaa arvoja ja Parkerin LC6 -ohjaimilla helppo käyttää nosturia ja hakkuria.

pohjapelti rungon sisällä, torven päällipelti, kampaseula jne. Suurella volyymilla tuotetun ensiluokkaisen hakkeen pituus 10-40 mm välillä. Hakkeen seassa todella vähän hienoainesta. Ylös/alas säätyvä haketorvi helpottaa kun välillä täytetään puoliperää, välillä alle 4:n metrin ovesta isännän varastoon. Heittokorkeus 3,7 m - 5,1 m. Portaat tomasti säätyvä heittimen ansiosta todella helppo täyttää pitkää autoa tai varasto tai myös vastaavasti pientä hakekärryä, hake jää sinne missä sen kuuluu olla eikä ympäristössä. Hydraulipumput asennettu jakolaatikkoon omille akseleille jotta nosturia voidaan käyttää ilman että hakkurin rumpu pyörii. Vain nosturi tarvitsee trakto rin hydrauliikkaa. Traktorihakkurissa käytetään helppokäyttöistä Parker IQAN -ohjausta sekä hakkurille että nosturille. Värillisestä MD4 -kosketusnäytöstä helppo muut taa arvoja ja Parkerin LC6 -ohjaimilla helppo käyttää nosturia ja hakkuria. Bruks -hakkureiden maahan tuoja on Sawcenter Oy.

FARMIKKO OY kourat ja kahmarit

karsii katkoo kuormaa

klapit maa-ainekset kappaletavarat

www.farmikko.fi soita 0445771156


72

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

RODO RD7 -lisälaite voidaan varustaa myös kannonjyrsintä työkalulla

Kannot pois kätevästi jyrsimällä

K

otimainen RODO RD7 on kaivukoneisiin kiinni- tettävä lisälaite, johon saat useita työkaluja käyttökohteen mukaan; nyt myös kannonjyrsintään.

Reilu vuosi sitten markkinoille esitelty innovatiivinen RODO RD 7 on monipuolinen työkalu, mikä on vakuuttanut urakoitsijat tehokkuudellaan, monipuolisuudellaan ja luotettavuudellaan. Sen myynti on lähtenyt mukavasti matkaan kotimaassa ja vientimarkkinoilla erityisesti Norjassa. - RODO muuntuu tarpeen mukaan moneen eri käyttöön. Työkaluja on tarjolla roudanpoistoon ja -leikkaamiseen (jyrsintään) tarkoitetut rummut joita löytyy kolmea kokoa eri tilanteita varten; timanttileikkuri graniitin, betonin ja asfaltin leikkaamiseen; eri kokoiset kiekot asfaltin leikkaamiseen; kiekko ja kaapelin syöttölaite joita käyttämällä valokuitu voidaan asentaa samalla kun linja jyrsitään auki; vinssirumpu kaapelien vetämiseen minkä rumpuun mahtuu 500 metriä 13 mm köyttä sekä linjapurkukela purettujen voimalinjojen kelaamiseen. Asiakkaiden toiveesta olemme kehittäneet RODO:on myös työkalut kannonjyrsintään, ilmoittaa Rodo Machinery Oy:n toimitusjohtaja Jarno Kylander.

Sopii erilaisiin koneisiin

RODO RD7 soveltuu lisälaitteeksi normaalisti yli 16 tonnisiin kaivukoneisiin. - Mallista riippuen joskus riittää pienempikin kone kunhan hydrauliikan öljyn tuottoa löytyy 150 l/min. Lisäksi tarjolla on RD7S -versio 12-16 tonnisille koneille mikä sopii myös traktorikaivureihin ja olemme lisäksi tuomassa markkinoille versiota 5-10 tonnisiin kompaktikoneisiin, sanoo Kylander.

Pikakiinnitteiden RODO RD 7 on nopea vaihtaa kaivukoneeseen.

RODO RD 7 on monipuolinen kaivukoneiden lisälaite, mihin saa työkalut nyt myös kantojen jyrsintään. Väkevästi pyörivä vahvoilla lavoilla varustettu rumpujyrsin on koteloitu; suljettu rakenne estää kannonpalojen lentelyn ja kerää irtoavat palat sisään murskaten nekin.

Kannot pois kätevästi jyrsimällä

Uusi RODO -työkalu on tehty kannonjyrsintään kaivukoneella. - Väkevästi pyörivä vahvoilla lavoilla varustettu rumpujyrsin on koteloitu; suljettu rakenne estää kannonpalojen lentelyn ja kerää irtoavat palat sisään murskaten nekin. Jyrsin painetaan kannon päälle ja se poistaa kannon paikallaan tehokkaasti, kertoo Kylander. RODO -kantojyrsinlisälaite soveltuu kantojen poistoon erityisen hyvin turvesoilla, mistä tarpeesta sen kehityskin lähti. - RODO:a käytetään jo turvesoilla ojan reunapalteen jyrsintään - uuden lisälaitteen avulla

sitä voidaan hyödyntää myös kantojen poistossa. Pikakiinnikkeiset työkalut on nopea vaihtaa joten esimerkiksi tontti- tai tietyömaalla olevalla RODO:lla voidaan tarvittaessa poistaa myös tuoreita kantoja. Näin toimimalla kantoja ei tarvitse kaivaa ylös, kasata ja kuljettaa ongelmajätteeksi mistä joutuu vielä maksamaankin, toteaa Kylander. Koteloidun kantojyrsimen lisäksi RODO:oon on saatavilla teroitettavilla lavoilla varustetutu jyrsintäkiekko, millä voidaan myös poistaa yksittäisiä kantoja. - Kiekolla höylää ongelmakannon pois melko kätevästi, toteaa Kylander.

Jyrsin painetaan kannon päälle ja se poistaa kannon paikallaan tehokkaasti ja edullisesti .


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

Erittäin suosittu Eschlböckin täysin tehdasvalmiista autohakkurimalleista pisimpään markkinoilla on olleet MAN -kuorma-autojen päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa käytetään Biber 84, 85 tai 92 -hakkureita.

Vican on Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri. Toimii myös myös metsäteillä; hakkurina tehokas Biber 92.

Vaikeisiin ja haastaviin off-road olosuhteisiin metsässä tapahtuvaan haketukseen tarkoitettu Turox -malli on rakennettu erittäin maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 kuorma-auton päälle hakkurina Biber 92.

Muista myös Huipputehokkaat ammattilaisten traktorihakkurit LVS metsäkoneet maastoon maastoa ja puustoa säästäen • Taloudelliset Cummins moottorit

• Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka • Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa • Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla • Painot alkaen 4500 – 8000kg • Kantavuudet 5000 – 8000kg Video LVS 720 https://youtu.be/kqzpjxveYFY Video LVS 520 https://youtu.be/0WXxIojq2uk Video LVS 511 https://youtu.be/nh0Mz6q7So8

info@salo-machinery.com | Teijo 040 540 9614

RUOTSISSA HY VÄN SUOSION SA AVUT TANUT


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 2,9 mrd. eur

L

iikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2,9 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2019, mikä on runsaat 400 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota vähemmän. Muutos johtuu pääosin siitä, että perusväylänpidon korjausvelan vähentämiseen osoitettu lisärahoitus päättyy. Liikenneverkolle ehdotetaan 1,66 miljardia euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 210 miljoonaa euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 537 miljoonaa euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 61 miljoonaa euroa, hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 402 miljoonaa euroa sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluihin 44 miljoonaa euroa. Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt hallituksen esitystä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta. Tästä syystä liikenne- ja viestintäministeriöllä on valmius budjettiehdotuksen täydennysesityksen antamiseen.

Valtaosa liikenneverkkorahoista väylänpitoon

Liikenneverkon määrärahoista valtaosa eli 1,1 miljardia euroa

kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon. Summa sisältää ehdotuksen 50 miljoonan euron tasokorotuksesta. Väylänpito jaetaan päivittäiseen kunnossapitoon (405 milj.), ylläpitoon (365 milj.), parantamiseen (70 milj.) sekä liikennepalveluihin (216 milj.). Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus. Liikennepalvelut koostuvat liikenteenohjausyhtiöltä hankittavasta liikenteen ohjauksesta ja informaatiosta, jäänmurrosta ja maantielauttaliikenteestä. Yksityistieavustuksiin ehdotetaan 13 miljoonan euron määrärahaa.

Lähijunille lisää ratakapasiteettia

Väyläverkon kehittämisessä pääpaino on käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. Keskeneräisiä väylähankkeita on 13: viisi tiehanketta (Vt 4 Oulu-Kemi, Vt 5 Mikkeli-Juva, Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Kehä I Laajalahden kohta, Vt 4 Kirri-Tikkakoski), viisi ratahanketta (Keski-Pasilan länsiraide, Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen, Helsingin ratapihan

toiminnallisuuden parantaminen, Luumäki-Imatra-Venäjän raja, Uudenkaupungin radan sähköistys) ja kolme vesiväylää (Savonlinnan syväväylä, Kokkolan meriväylä, Vuosaaren meriväylä). Näiden määrärahatarve vuonna 2019 on 303 miljoonaa euroa. Lisäksi neljän elinkaarihankkeen menoihin vuonna 2019 osoitetaan 118 miljoonaa euroa. Samoin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti rahoitusta ohjattaisiin myös metroon ja raideliikennehankkeisiin. Länsimetron jatkolle Espoon Matinkylästä Kivenlahteen ehdotetaan 12 miljoonan euron valtionavustusta. Raide-Jokerille osoitettaisiin ensi vuonna 5,5 miljoonan ja Tampereen raitiotien 1. vaiheelle 19,6 miljoonan euron avustus. Aiemmin päätetyn väylähankkeen laajennuksena ehdotetaan, että Helsingin ja Riihimäen välisen rataosuuden kapasiteetin lisäämiseen myönnetään Liikennevirastolle 101 miljoonan euron sopimusvaltuus. Tästä 3 miljoonan määräraha kohdennetaan vuodelle 2019. Hankkeella pystyttäisiin lisäämään nopeammin tilaa lähijunaliikenteelle.

Turvallisuuteen ja ympäristöön satsauksia Tasoristeyksien turvallisuu-

den parantamiseen ehdotetaan uutena määrärahana 10 milj. euroa. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen osoitetaan 9,1 milj. euroa. LVM ehdottaa uutta 3 milj. euron määrärahaa kunnille myönnettäviin avustuksiin kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infra- ja muihin hankkeisiin. Avustuksen edellytyksenä olisi se, että kunta osallistuisi hankkeeseen vähintään avustuksen suuruisella panostuksella. LVM ehdottaa aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti 6 miljoonan euron määrärahaa avustuksiin, joilla tuettaisiin uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta, ja henkilöauton muuntamista kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli) ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Väylämaksujen puolittaminen jatkuu

Laivaliikenteeltä perittävien väylämaksujen puolittamista ehdotetaan jatkettavaksi vuosina 2019-20. Vuoden 2019 maksukertymä on noin 48,4 miljoonaa euroa. Väylämaksu on puolitettu

vuodesta 2015 lähtien osana rikkidirektiivin kustannusten kompensaatiota ja työmarkkinaratkaisua. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitettaisiin 96 miljoonaa euroa ja Saimaan alueen luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja hintatukeen ehdotetaan 90,3 miljoonan euron määrärahaa. Tästä junaliikenteen ostoihin käytettäisiin 32,2 miljoonaa euroa. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostoihin Suomenlahdella ja Turunmaan saaristossa ehdotetaan myönnettäväksi 13,8 miljoona euroa sekä Kotka-Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla 5,3 miljoonaa euroa. Määrärahaan ehdotetaan 1,1 miljoonan euron lisäystä liikenteelle välttämättömien laiturien korjausten jatkamiseen.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

PUUPERÄVAUNUT | SORALAVAT/VAUNUT | TURVEVAUNUT | VAIHTOLAVAT | UMPIKAAPIT | RAHTIVAUNUT | ELÄINKULJETUSTUOTTEET | ERIKOISTUOTTEET

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT:

Riihimäki

Kari Gröhn 044 768 1411

Rautalampi

Nummela

Matti Vepsäläinen Raimo Poutiainen 0500 272 063 0400 839 187

Haapajärvi

Seppo Saarnio 0400 947 777

Mikkeli

Komposiittituotteet Jari Outinen 0500 850 323

TEHTAAT:

Haapajärvi Iisalmi Rautalampi Mikkeli


76 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SKAL budjettiriiheen:

Tiet kuntoon ja turvallisiksi V

altiovarainministeriön talousarvion tavoitteena on hillitä valtion velkaantumista. Valtiotalouden alijäämän hillitsemiseksi VM:n punakynä on pyyhkinyt listoilta satojen miljoonien edestä määrärahoja - myös parlamentaarisen työryhmän esittämän tasokorotuksen perusväylänpitoon. Jos tiestön korjausvelka jätetään hoitamatta, se nakertaa koko Suomen kilpailukykyä, suomii kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL.

Toimiva tieverkko on Suomen talouskasvun perusta. Viennin, teollisten investointien sekä rakentamisen vireys näkyivät kesäkuisessa SKAL Kuljetusbarometrissa kuljetusmäärien vahvana kehityksenä. Toimeliaan talvikauden aikana kuljetusala sai raskaasti kokea sen, että tieverkkomme ei ole turvallinen kuljetuksille eikä muillekaan tienkäyttäjille. Helmikuussa parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä totesi saman, minkä liikenteen ammattilaiset tiesivät: rahaa tarvitaan kipeästi lisää. Työryhmä esitti 300 miljoonan euron vuotuista tasokorotusta perusväylänpitoon ja erillistä

Tiet on saatava kuntoon; myös kuljetuskaluston pituudet kasvavat, mutta ilman lisäpanostusta uusia mittoja ei pystytä hyödyntämään.

lisärahaa väylien kehittämiseen. Tätä vastoin VM:n talousarvioesityksessä perusväylänpidon rahoitustaso laskisi ensi vuonna lähes 400 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen nähden. Toteutuessaan esitys räjäyttää tieverkon korjausvelan kasvuun.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n puheenjohtaja Teppo Mikkolan mielestä VM:n punakynä on käynyt väärässä paikassa: - Tiet on saatava kuntoon ja turvallisiksi. Myös kuljetuskaluston pituudet kasvavat, mutta

ilman lisäpanostusta uusia mittoja ei pystytä hyödyntämään. Otetaan mallia Ruotsista, joka panostaa väyliin seuraavan kymmenen vuoden aikana 60 miljardia euroa! SKAL:in teemana ensi kevään eduskuntavaaleissa on miljardi

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

euroa lisää tieverkolle. - Panostus hyödyttää niin kansalaisia kuin yrityksiäkin ja tukee aidosti Suomen kasvua, Teppo Mikkola tiivistää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


78 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.ikaalistenautovaruste.fi Avoinna arkisin 7-16.30 I Sammonkatu 4 IKAALINEN Palvelumme raskaalle kalustolle: •Huolto/ korjaamo •Varaosat •Hiekkapuhallukset/ maalaukset •Päällirakennetyöt Olemme mukana Power truck showssa 10-11.8.2018, sekä FinnMETKOssa 30.8-1.9.2018. Tule tapaamaan meitä RASKASSARJAN messu osastolle

OVI HELPOMPAAN ELÄMÄÄN!

TEOLLISUUSOVET • AUTOTALLINOVET • ULKO-OVET

Pyydä tarjous!

turner.fi 0207 330 330


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

Otto Lahti, Trafi:

Mittamuutos avaa mahdollisuuksia hakeyhdistelmän kehittämiseen

M

815-oikaisupittuutta koskevan rajoituksen poistumisen myötä tämä on mahdollista ilman ohjautuvan viimeisen akselin käyttöä.

assatavaraa ajettaessa tehokkuus on perinteisellä ajattelutavalla parhaimmillaan silloin, kun vaaka näyttää määränpäässä täydet 76 tonnia ja kaikki sen alle on vajaita kuormia. Keväällä 2018 käynnistyneet muutokset yhdistelmien suurimman sallitun pituuden kasvulle ja kuiva kesä tekee hyvin ajankohtaiseksi keskustelun oikeasta hakeauton ja hakekärryn pituudesta. Kääntyvyyssäännön päivitys avaa myös mahdollisuuksia perävaunun painojakauman kehittämiseen, vaikka ulkomitat eivät muuttuisi mihinkään.

4+5-akselinen 76-tonninen täysperävaunuyhdistelmä vaikuttaa edelleen useimmissa tapauksissa ensisijaiselta vaihtoehdolta hakkeen ajoon Suomessa. Joissain tapauksissa 4+6-akselinen 74-tonnin singlepyörä voi olla hyvä vaihtoehto, jos pihalla on valmiina sopiva perävaunu tuohon mitoitukseen. Nykyisen kaluston tyypilliset heikkoudet ovat auton pienempi tilavuus kantavuuteen nähden ja kärryn takapainoisuus vesikuormalla. Yhdistelmän maltilliset pituusmuutokset eivät vaikuta hankintahintaan tai käyttökustannuksiin merkittävästi, joten kuivan kesän, auton ja kärryn tasapainon ja kärryn painojakauman parantamiseen on helppo lähteä laskemaan parannuksia. Laskennan lähtökohdaksi otin täyspitkällä kärryllä olevan yhdistelmän, jonka tilavuus on 156 kuutiota. 350 kg/kuutio hakkeella autoon saa vielä täydet 34 tonnia ja yhdistelmällä pääsee täyteen kokonaismassaan ylittämättä perävaunun kokonaismassaa. 42 tonnin vesikuorma 13,6 metrisessä 815 telien keskipisteiden välillä olevassa perävaunussa tuottaa kuitenkin painojakauman 16/26. Pieni kukku kärryn etupäässä ja reilusti vajaa kuorma takana saa kuitenkin kaikki massat kutakuinkin oikeiksi ja liikennöinti on lainsäädännön ja kuljetustalouden kannalta kunnossa. 10 % kevyemmällä tavaralla alkaa molemmat kärsiä. Tasan laitojen mukaan kuormattuna autossa on massaa enää 32,1 tonnia ja kärryn massa on tasan 42 tonnia. Hyvä lastaaja saa tonnin tai kaksi autoon ja kärryn keulaan etenkin, jos reitillä ei ole kovin tarkkoja siltoja 440 korkeuden suhteen. Jos kaikki etenee Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelman mukaan marraskuun puoli-

Perävaunun pidentämisen vaihtoehdot

Perävaunun pidentäminen edellyttää pidempää akseliväliä, mikä edellyttää useissa tapauksissa tukevampaa ja painavampaa runkoa. Selkeästi pidempi akseliväli edellyttää useissa tapauksissa myös ohjautuvan viimeisen akselin käyttöä, mikä nostaa myös omamassaa. Pelkästään vanhoja ratkaisuja venyttämällä perävaunun mitan saa kasvatettu noin 14-metriseksi. 15-metrisellä 110-kuutioisella perävaunulla saa täydet 42 tonnia massaa vielä 275 kg/kuutio hakkeella. Samalla tavaralla 70

kuutioisella kaapilla olevan auton massa asettuu noin 34 t tasolle ja suurin sallittu yhdistelmämassa on täydessä käytössä.

A-double yhdistelmät seuraava hyppäys?

Seuraava hyppäys tästä eteenpäin on siirtyminen ns. A-double yhdistelmään eli rekkaveturin, puoliperävaunun ja täysperävaunun muodostamaan 3-niveliseen junaan. Nykyisellä suurimmalla sallitulla massalla tämä vaihtoehto alkaa kannattaa vasta siinä vaiheessa, kun voidaan hyödyntää 200 kuutiota kuormatilaa myös reilusti suuremman omamassan kanssa.

Otto Lahti Johtava asiantuntija Trafi, Ajoneuvot-osasto

Jos kaikki etenee Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelman mukaan marraskuun puolivälin jälkeen pääsee hakeyhdistelmän mitoituksen toteuttamaan huomattavasti vapaammin.

välin jälkeen pääsee mitoituksen toteuttamaan huomattavasti vapaammin. Kehitys ei edistä pelkästään kuljetustaloutta vaan oikein toteutettuna hyötyjinä on myös turvallisuus ja tiet. Kaikki kärryn hännästä autoon siirtyvä massa parantaa ajo-ominaisuuksia kaikissa olosuhteissa. Tasaiset asetuksen mukaiset akselimassat vastaavasti vähentävät tiekuormituksia. Valmistajilla ja kuljetusyrityksillä on nyt mahdollisuus toteuttaa monia pöytälaatikossa odottavia suunnitelmia.

Auton mittaa kannattaa kasvattaa

Kehitys on hyvä aloittaa auton mittaa kasvattamalla. Alle 11metrisen uuden 4-akselisen hakeauton tekemisessä ei ole lyhyellä matikalla laskettuna mitään järkeä ja useimmissa tapauksissa 11,5-12 metrinen vaikuttaa var-

sin hyvältä ratkaisulta. Pituuden valintaan vaikuttaa oleellisesti valitun automerkin tarjoamat akselivälivaihtoehdot. Kaappi täynnä 35 tonnin kuormassa etuakselin ja takatelin painojakauman pitää olla kunnossa. 11,6 -metrisellä autolla 300 kg/tonni hakkeella saa auton kuormattua vielä täyteen 35 tonnin massaan helposti. Noista numeroista on helppo pyöritellä omaa laskentaa sopivasta auton mitasta. Auton omamassaan vaikuttaa luonnollisesti lukuisat asiat, joten kevyiden rakenteiden kohdalla, myös kaappi voi olla vähän suurempi. 300 kg/tonni hakkeella vanha tuttu 13,6-metrinen on laitoja myöden kuormattuna 40,5 tonninen. Yhdistelmä kokonaismassa asettuu tällä teoreettisella laskennalla juuri alle 76 tonnin. Perävaunun painojakauma saadaan kuntoon siirtämällä takateliä noin puolimetriä taaksepäin.

Trafin Otto Lahti on tutkinut ehdotetun mittamuutoksen tuomia mahdollisuuksia hakeyhdistelmien kehittämiseen; Power Truck Showssa tuloksia analysoitiin Metsäalan Ammattilehden toimituksen kanssa.

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE


METSÄALAN AMMATTILEHTI

80 KULJETUS

Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:n uusin 76-tonninen Mercedes-Benz Actros -hakeyhdistelmä Korkeakosken sahalla.

Hakekuljetuksia suurella volyymilla - tehtävään optimoidulla kalustolla

K

oneurakointi Aki Sammallisto Oy KAS suorittaa mekaanisen metsäteollisuuden ja energiateollisuuden kuljetuksia koko Suomen alueella. Tarjontaan kuuluu myös erilaisia pyöräkuormaajaurakointeja niin saha- kuin energia- ja maa-ainespuolella.

- Toiminta alkoi lokakuussa 2000 jolloin aloitti ensimmäinen ketjupurkuauto liikennöinnin eli nyt 2018 toiminta on saavuttanut täysi-ikäisyyden. Toiminta kasvoi alussa rauhallisesti ja kuluvan vuosikymmenen alusta lähtien suuremmin harppauksin niin asiakkaissa kuin kaluston ja henkilökunnan määrässä. Tällä hetkellä meillä on omaa autokalustoa noin 30 ketjupurkuyhdistelmää ja lisäksi hyvien yhteistyökumppaneidemme kalustoa - yhteensä palveluksessa on osaavaa henkilökuntaa lähes 100. Leijonan osa ajetaan kuitenkin omilla autoilla, mikä takaa kuljetusten ohjattavuuden, asiakastyytyväisyyden ja luotettavuuden. Keskitymme kaikessa omaan tekemiseemme sekä sen jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen, kertoilee yrittäjä Aki Sammalisto. KAS:in asiakaskunnan run-

gon muodostaa metsäteollisuusyritykset UPM, Versowood, Anaika Wood, IpoWood, Pölkky sekä energia-alan toimijat kuten Vapo ja Biowatti. Autoilla liikutaan Oulusta Hankoon ja koko maan leveydellä. Kyydissä kulkee pääasiassa haketta ja purua mutta myös kuorta, turvetta, pellettiä ja erilaisia kierrätyspuolen jakeita. - Teemme jatkuvasti töitä pystyäksemme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin. Siinä erittäin tärkeässä roolissa on kuljetuskaluston optimointi maksimaalisen tehokkaaksi. Meillä on ajossa myös kaksi ketjupurkavaa HCT-yhdistelmää, 84 ja 91 tonniset, joista on saatu pelkästään positiivisia kokemuksia niin ajo-ominaisuuksien ja turvallisuuden kuin tehokkuudenkin osalta. Syksyn aikana valmistuvissa uusissa 76-tonnisissa yhdistelmissä hyödynnämme jo mahdollisesti voimaan tulevan mittamuutoksen vaikutukset; suunnittelu- ja toteutustyö on jo asian tiimoilta käynnissä, kommentoi Sammallisto.

Huima käyttöaste vaatii paljon kalustolta ja huoltopalveluilta Suurin osa KAS:in yhdistel-

mistä on 76-tonnisia ja käyttöaste on huima sillä vuodessa ajetaan noin 300.000 - 450.000 kilometriä per auto. - Uusimme tällä hetkellä kalustoa laajemmin ja ensi kevääseen mennessä jo yli puolet autoista on uusia Mercedes-Benz

Actros 3363 8x4:sia Matec-Trailerin ketjupurkavilla koreilla ja perävaunuilla varustettuna. Teimme kerralla 17 yhdistelmän investointipäätöksen mikä on merkittävä koko toimialalla. Päädyimme Mercedes-Benzin autoihin ja Veho Hyötyajoneu-

vojen palvelukonseptiin mikä mahdollistaa entistäkin paremman kokonaistaloudellisuuden ja tuloksentekokyvyn, sillä asiakkuuksien luotettava hoitaminen on meille kaikki kaikessa eikä epäluotettavaa kalustoa tai huonosti toimivia huoltopalve-

Vaikka yritys on kasvanut koko ajan niin yrittäjä Aki Sammalisto ajaa edelleen itse paljon: - Tykkään ajamisesta ja samalla pysyy kartalla kuljetuskaluston kehityksessä, mistä on apua investointipäätöksissä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI luita voi olla käytössä. Tämä pätee myös lastauskalustoomme joten meillä on lähes aina kaksi pyöräkuormaaja per kohde takaamassa sen että logistiikka ei petä jos yksi kone hajoaa, Sammalisto kertoo.

Actros vakuuttanut vaativan asiakkaan

Telivetoiset ja takakääntyvillä akseleilla varustetut Actrokset ovat osoittautuneet erinomaiseksi valinnaksi KAS:in ajotehtäviin jo ensi kuukausienkin kokemuksella; toki mittareihin on kertynyt kilometrejä jo melkoinen määrä sillä autot ajavat lähes taukoamatta. - Meillä oli aikanaan ajossa Mercedes-Benzejä mutta siitä on aikaa jo yli 10 vuotta. Niitä autoja jos muistelee niin vertailu nykymalleihin on turhaa, sillä puhutaan aivan erilaisen teknologian tuotteista. Nämä uudet Actrokset ovat hieman kevyempiä kuin vaihtoon menneet automme mikä tarkoittaa lisää arvokasta hyötykuormaa missä joka kilo ratkaisee. Ja Mercedes-Benzin polttoainetaloudellisuus ei ole vain mainospuhe, sen olemme jo selkeästi pystyneet havaitsemaan sillä kulutus on tippunut merkittävästi edellisiin autoihimme verrattuna. PowerShift 3 -vaihdeautomatiikka pelaa loistavasti ja auton rullauskyky on hämmästyttävän hyvä mikä osaltaan mahdollistaa alhaisen kulutuksen, analysoi

Sammalisto.

Kuljettajakoulutuksella ja tekniikalla maksimaalinen hyöty autoista

Vehon tarjoamaan tekniseen opastukseen ja kuljettajakoulutukseen uuden kaluston käyttöönotossa Sammalisto on oikein tyytyväinen: - Kesäkuussa Vehon kuljettajakouluttaja Ari Fehrmann ja Suomen Ammattiliikenne Akatemian edustajat järjestivät yli 40 kuljettajallemme perusteellisen koulutustapahtuman missä perehdyttiin autojen tekniikkaan, ominaisuuksiin ja varusteisiin sekä tehtiin ajoharjoittelua. Kuljettajat saivat koulutuksesta todella paljon hyötyä sekä myös direktiivipäivän. Seuraava koulutus samankokoiselle porukalle toteutetaan syyskuussa. Henkilöstö on yrityksen tärkein pääoma: - Ilman osaavaa henkilöstöä nämäkin Mersut olisivat kovin laiha lohtu asiakkaillemme, meillä on alansa huippua oleva henkilöstö ja he mahdollistavat yrityksemme menestymisen ja laadukkaat palvelut asiakkaillemme. Henkilöstöllemme kiitoksen ja arvostuksen määrä on todella suuri, jonka heille annan, lisää Sammalisto. Uudet Actrokset on varustettu FleetBoard -järjestelmällä mitä kautta seurataan laajasti autojen sielunelämän ja sijaintietojen ym. lisäksi mm. kuljettajien

KULJETUS 81

ajotapaa. Lisäksi kuljettajien käyttöön tulee Driver App omakohtaiseen ajotavan seurantaan. - Järjestämme jatkossa kuljettajille ajotapaan ja kulunsäästöihin liittyviä ryhmäkilpailuja mitkä tuovat maustetta päivittäiseen tekemiseen sekä optimoivat kaluston taloudellisempaa käyttöä. Mahdollisimman pieniin polttoainekulutuksiin pääsemisessä on hyvänä apuna mm. ennakoiva ja maaston tunteva Predictive Powertrain Control PPC -vakionopeuden säädin, mikä pelaa loistavasti yhteen koko voimalinjan kanssa, sanoo Sammalisto. Kuljettajien viihtyvyys suurilla ajosuoritteilla on maksimoitu hyvin varustetuilla Actroksen korkeilla tasalattia ohjaamoilla, mistä näkyvyys on erinomainen. - Koetaulut ja kaikki instrumentit ovat ergonomisesti sijoiteltu mikä tekee ajamisesta miellyttävää. Ja isompikin mies löytää hyvän ajoasennon kun Actroksen ilmapenkissä on lisäsäätövaraa taaksepäin, toteaa Sammalisto.

Leasing oli järkevin valinta

KAS:in jatkuvasti liikkeessä olevaa kalustoa huolletaan Veho Hyötyajoneuvojen pisteissä ympäri maata. - Autoissa on kattavat huoltokorjaussopimukset ja huollot sekä mahdolliset alkavat ongelmat ennakoidaan Mercedes-

Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:n kaikki uudet yhdistelmät tulevat Matec-Trailerin ketjupurkavilla koreilla ja perävaunuilla varustettuna; soinilaiseen laatuun on luotettu jo pitkään.

Benz Uptime -palvelulla, mitä kautta Veho seuraa koko ajan kalustomme tilaa ja järjestää huoltotoimenpiteet parhaiten sopiviin kohtiin. Nyt käyttöön otettavat autot ovat yrityksemme ensimmäiset mitkä on hankittu

leasing-sopimuksella. Vehon kokonaistarjous oli todella houkutteleva. Autoilla tullaan ajamaan 2 vuotta tai 650.000 kilometriä, jonka jälkeen ne vaihdetaan uusiin, sanoo Aki Sammalisto.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

OLETKO VETOVASTUUSSA? R ATIN TAK ANA OLE T PAL JON VARTIJANA. Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa olosuhteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin oloihin. Kaikissa TAV-vetokytkimissä on automaattirasvari vakiona.

M. KORTE OY

Menotie 2, 33470 Ylöjärvi Puh. 03 371 2347

myynti@tav.fi tav.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 83

Tällä hetkellä Kuljetus Szepaniakin käytössä on 20 Topliftin rakentamaa kuljetusvaunua ja 15 koria. Koko yhteisen historian aikana Toplift on toimittanut Szepaniakille noin 30 vaunua ja koreja vielä tätä enemmän.

Kuljetus Szepaniak ja Toplift:

Kolme vuosikymmentä yhteistyötä

S

zepaniak-yhtiöt on 70-luvun alussa perustettu joutseno- lainen perhekonserni, joka tarjoaa materiaalinkäsittely- ja logistiikkapalveluja erityisesti mekaaniselle ja kemialliselle metsäteollisuudelle sekä energialaitoksille. Kuljetus Szepaniak Oy, yksi konserniin viidestä osakeyhtiöstä, on tehnyt Topliftin kanssa tiivistä yhteistyötä lähes 30 vuoden ajan. Konsernin toimitusjohtaja Pekka Szepaniak muistelee, että yhteistyö käynnistyi Topliftin edeltäjän JOKA:n kanssa 80-luvulla. Kun Toplift Finland aloitti toimintansa vuonna 1992, Kuljetus Szepaniak siirtyi sen asiakkaaksi. - Olemme olleet aika yksiavioisia. Viimeisten 15 vuoden aikana olemme hankkineet kaikkien kappaletavara-autojemme ja massatavara-autojemme perävaunut ja päälirakenteet Topliftiltä. Käytössämme on lähinnä ketjupurkavia sekä päältäpurkavia vaunu- ja koriratkaisuja. Ainoastaan puutavaravaunumme olemme hankkineet muualta, koska Toplift ei niitä valmista, Szepaniak kertoo.

Merkittävä toimija Etelä-Karjalassa

Kuljetus Szepaniak on EteläKarjalan alueella merkittävä metsä- ja betoniteollisuuden kuljettaja. Yritys tekee sopimuskuljetuksia myös oman maakunnan ulkopuolella, esimerkiksi Keski-Suomessa. Vuosittain yritys kuljettaa noin 400 000 km3 pyöreää puuta, 3 milj. im3 irtotavaraa, kuten haketta, purua ja kuorta, sekä 15 000 m3 betonia. Tämän lisäksi Kuljetus Szepaniakin kokonaisuudessaan omistama Joutsenon Rahti Oy kuljettaa noin 550 000 m3 turvetta. - Kuljetamme mekaanisen ja

Kuva: Sami Kontto - Kuljetamme mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden tuotteita esimerkiksi UPM Kymmenelle, Metsä Groupille ja Stora Ensolle. Lisäksi kuljetamme polttohaketta ja turvetta Vapolle, kertoo Szepaniak-yhtiöiden toimitusjohtaja Pekka Szepaniak.

kemiallisen metsäteollisuuden tuotteita esimerkiksi UPM Kymmenelle, Metsä Groupille ja Stora Ensolle. Lisäksi kuljetamme polttohaketta ja turvetta Vapolle. Tällä hetkellä käytössämme on 20 Topliftin rakentamaa kuljetusvaunua ja 15 koria. Koko yhteisen historiamme aikana Toplift on toimittanut meille noin 30 vaunua ja koreja vielä tätä enemmän, Szepaniak laskee.

- Toimittajamme pitää pystyä tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja, sen toiminnan pitää olla joustavaa sekä luotettavaa ja toimitusvarmuudenkin tulee olla kunnossa. Tietysti myös hinnan ja laadun on kuljettava käsi kädessä, Szepaniak luettelee valintakriteerejä.

Paikallisuus tärkeä arvo

Szepaniakin mielestä maantiekuljetuksissa käytettävän kaluston tärkeimmät ominaisuudet ovat toimintavarmuus ja kestävyys. Perävaunun pitää kestää 10 vuotta ja korin vähintään 6-7 vuotta. Ratkaisujen tulee olla sellaisia, että niitä voidaan hyödyntää useamman vetoauton parina. Szepaniakin mielestä Toplift on onnistunut tässä hyvin. - Emme halua maantiekuljetuksiin käytettäviin kapellivaunuihin ja ketjupurkaviin vaunuihin juurikaan räätälöintejä. Kestävyys ja toimivuus ovat meille tärkeimmät kriteerit. Ideoimme Topliftin kanssa kuitenkin koko ajan pieniä työtä tehostavia ja

Szepaniak pitää Topliftin paikallisuutta jo sinällään merkittävänä arvona. Toimipisteiden fyysinen läheisyys tuo myös konkreettista hyötyä, sillä kalustoon liittyvät takuuasiat sekä huollot ja korjaukset voidaan hoitaa nopeasti. - Huolloista osan ulkoistamme Topliftille, osan teemme itse. Korjaukset ja vauriokorjaukset teetämme Topliftillä ja hankimme heiltä myös varaosat ja katsastuspalvelun, Szepaniak summaa. Vaikka kumppaniyrityksen toimipisteen läheinen sijainti on tärkeä juttu, se ei missään nimessä ole ainoa valintakriteeri.

Jättirekkoja Joutsenon tehdasalueelle

helpottavia uudistuksia vaunuihin. Esimerkiksi turpeen ajoon hankimme pari uutta vaunua, joiden pohjaan ja seiniin asennettiin muovikalvopinnoite. Se vähensi liikkeellelähtöpaineita 25 prosentilla. Samalla lastausja purkutyöhön tarvittavaa vääntömomenttia voitiin laskea ja energiankulutus pieneni, Szepaniak sanoo. Kuljetus Szepaniakilla on käytössään myös täysin yrityksen tarpeisiin räätälöityjä kuljetusratkaisuja. Niitä ei kuitenkaan käytetä tieliikenteessä: - Joutsenossa, Stora Enson ja Metsä-Botnian suljetulla tehdasalueella käytämme Topliftin kehittämiä puoliperävaunuratkaisuja, joilla pystymme siirtämään 80-100 kuutiota puuta kerrallaan. Vaunun leveys on 3,2, pituus 15 ja korkeus 4,6 metriä. Näillä autoilla kuljetamme rankoja 600-700 metrin matkan laivoista tehtaalle.

Yhteistyön sujuvuus tärkeää

Szepaniakin ja Topliftin yhteistyö on hioutunut pitkän yh-

teiselon seurauksena erittäin toimivaksi. Esimerkiksi uuden perävaunun tai korin suunnitteluun osallistuu aina 3-4 henkilöä molemmista yrityksistä. Myös loppukäyttäjä eli kuljettaja on suunnittelussa mukana, jotta mukaan saadaan kokemusta kaluston käytöstä. - Mietimme ensimmäiseen suunnittelupalaveriin alustavat kriteerimme, jotka käydään sitten Topliftin kanssa lävitse. Kun Toplift on tehnyt alustavan layoutin tuotteesta, myös yksi kuljettajistamme osallistuu suunnitelman arviointiin. Kun Toplift on tehnyt toiveidemme pohjalta lopullisen suunnitelman, pohdimme vielä yhdessä hankinnan taloudellista kannattavuutta. Suunnitteluun kuluu aikaa kuukauden verran ja valmistusvaiheeseen muutamia kuukausia. Vielä tuotantovaiheessakin meillä on mahdollisuus tehdä kokonaisuuteen pieniä muutoksia, Szepaniak kertoo.

Kaikki lähtee kemiasta

Pekka Szepaniak pitää tärkeänä, että pitkissä yhteistyösuhteissa osapuolten väliset henkilökemiat istuvat yhteen. Hänen mielestään toiminta Topliftin kanssa on ollut alusta lähtien kitkatonta. Luottamussuhde on muotoutunut vahvaksi ja vuorovaikutus on avointa. Siksi yhteistyötä on matkan varrella tehty useammallakin saralla; yrityksillä on ollut välillä jopa yhteistä toimistohenkilökuntaa. - Jari Ikonen sekä Riitta-Liisa ja Taisto Ikäheimonen ovat toimineet päälirakennebisneksessä kauan ja he hallitsevat alan hyvin. Topliftin yritystoimintaa on kehitetty taloudelliset näkökohdat huomioiden ja investoinnit esimerkiksi toimitiloihin ovat olleet järkeviä. Näin yritystoimintaan on saatu jatkuvuutta, pitkään perheyrityksen kanssa työskennellyt Szepaniak analysoi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUAUTOJEN YKKÖNEN


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85

Digitaalinen Siirrot.fi -palvelu tehostaa metsäkoneiden siirtoa ja tuo elinvoimaa maaseudulle

S

- Tällä hetkellä Siirrot.fi -palvelun piirissä on jo reilu 40 asiakasyritystä ja yli sata metsäkonetta, kertoo Suomen Konesiirrot Oy:n yrittäjä Antti Huhtala.

uomen Konesiirrot Oy tuo ensimmäisenä Suomessa alustata- louden ja digitalisaation mahdollistamat uudet kilpailuedut metsäkonealalle. Siirrot.fi -palvelun piirissä on jo reilu 40 asiakasyritystä ja yli sata metsäkonetta. Siirrot.fi -palvelu tehostaa metsä- ja työkoneiden siirtoja, tiivistää alan yrittäjäverkostoa sekä tuo elinvoimaa maaseudun yrityksille. Viime vuoden lopussa perustettu, oululainen yritys on kasvanut puolessa vuodessa metsäkoneiden siirtopalvelun merkittäväksi toimijaksi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella.

Digitaalinen palvelu yhdistää siirtopalvelun tarjoajat ja tarvitsijat

Suomen Konesiirrot Oy:n yrittäjä Antti Huhtala huomasi palvelutarpeen aiemmassa työssään metsäkoneyrittäjien parissa. - Konesiirtojen järjestely ja käytännön toteutus vie metsäkoneyrittäjiltä valtavasti aikaa ja aiheuttaa ylimääräistä stressiä. Samaan aikaan autoilijat odottelevat kuljetuksia ja ajavat pitkiä matkoja, joista aiheutuu ylimääräisiä kuluja, Huhtala kertoo. Siirrot.fi -palvelu tuo metsäkone- ja lavettiautoyrittäjät yhteen samalle digitaaliselle alustalle. Kuljetuksen tilaus hoituu ”yhdeltä luukulta” joko soittaen tai mobiilisovellusta hyödyntäen. Kuljetusyrittäjä puolestaan saa palvelun kautta selkeät siirtotilaukset ja samalla hoituu myös laskutus ja muut tukipalvelut. Siirrot.fi -palvelu on kehitetty

Mastercomin Kiho -pilvipalvelualustalle, joka mahdollistaa digipalvelusovellusten nopean kehittämisen ja käyttöönoton. Kiho -pilvipalvelu on tehty erityisesti liikkuvan ja ajoneuvoilla tehtävän työn helpottamiseksi. - Palvelun avulla metsäkoneet ja lavettiautot saadaan pidettyä tuottavassa työssä ilman turhia keskeytyksiä, valottaa Huhtala palvelun hyötyjä.

nen teknologiayhtiö, jonka kehittämä Kiho-pilvipalvelu yhdistää uudella tavalla telematiikka-, työnhallinta- ja laskutusjärjestelmistä kertyvän tiedon. Kiho on IoT:hen ja paikannukseen perustuva mobiilityökalu, joka helpottaa liikkuvan työn tilausja toimitusprosesseja ja automatisoi myyntilaskutuksen. Yhteis-

työkumppaneita ovat esimerkiksi tilitoimisto Talenom ja mobiileja linja-autolippuja tarjoava Buspay. Kihon mobiilipalvelut on integroitu yli 7000 IoT-laitteseen, joita käyttää päivittäin 3500 ammattilaista 350 kuljetus-, linja-auto- ja maansiirtoalan yrityksessä. Yhtiön liikevaihto on 1,7 miljoonaa euroa.

Henkilöstöä on 20. Suomen Konesiirrot Oy on alansa edelläkävijä metsäkoneiden siirroissa ja heidän uuden palvelun myötä metsäkoneyrittäjillä on vihdoin mahdollisuus saada siirrot yhdestä paikasta. Yhtiö on perustettu joulukuussa 2017 ja se työllistää tällä hetkellä 2 henkilöä.

Yrittäjät erikoistuvat - siirtopalvelulle lisääntyvä tarve

Metsäteollisuuden suuret investoinnit ovat kasvattaneet puuraaka-aineen kysyntää ja lisääntyvä kysyntä luo tarpeen myös metsänkorjuun ja logistiikan tehostamiselle. Huhtalan mukaan on nähtävissä, että koneyrittäjät haluavat keskittyä puunkorjuuseen ja koneiden siirrot on järkevintä ostaa siirtoihin erikoistuneilta yrityksiltä, joilla on siihen juuri oikea kalusto. - Siirrot.fi -palvelun toimintamallia on hiottu yhteistyössä alan yrittäjien kanssa. Tällä hetkellä palvelun piirissä on jo reilu 40 asiakasyritystä ja yli sata metsäkonetta. Tavoittelemme Siirrot.fi:n laajentamista koko Suomen kattavaksi palveluksi muutaman vuoden kuluessa, kertoo Huhtala yrityksen kasvutavoitteista. - Missiomme on vahvistaa metsäkoneyrittäjyyttä helpottamalla ja tehostamalla heidän työtään. Näen, että suuressa kuvassa olemme osaltamme kehittämässä Suomen tärkeintä vientialaa, metsäteollisuutta eteenpäin, selittää Huhtala uuden palvelunsa merkitystä. Mastercom Oy on kuopiolai-

Kaikki työkoneiden siirtopalvelut saat yhdestä osoitteesta - Siirrot.fi


86 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Veljekset Lehtomäki Oy:n uuden sukupolven Scania G500 10x4*6 on tyylikäs ilmestys metsäautotiellä.

Toimivat koneiden siirrot tärkeässä roolissa urakoinnin tehokkuudessa

V

koneiden kuljetuksissa. - Laskeskelin että olemme tehneet vuoden aikana noin 4000 siirtoa kahdella autollamme, joiden mittariin kertyy kilometrejä noin 80 000 per auto, toteaa Lehtomäki.

eljekset Lehtomäki Oy Multialta on investoinut viime aikoina metsäkonekaluston lisäksi niiden kuljetuskalustoon. Tehokas liikkuminen leimikolta toiselle on ratkaisevassa roolissa koko urakoinnin sujumisen kannalta.

Syksyllä 2015 Veljekset Lehtomäelle tuli Suomen ensimmäinen kokonaispituudeltaan 13 metrinen Scania G490 LB 10x4*6 koneenkuljetusauto, mikä oli mahdollista voimaan tulleen Trafin poikkeusluvan ansiosta. Nyt kesällä 2018 käyttöön otettiin uuden sukupolven Scania G500 B 10x4*6NB CG17N, missä tärkeää pituutta on vielä joitakin kymmeniä senttiä enemmän. Vaihtoon meni 12-metrinen vuosimallin 2014 Scania, millä koko ajan kasvaneiden koneiden siirto alkoi olla haastavaa. - Meillä on itsellä tällä hetkellä 22 Ponsse -metsäkonetta ja lisäksi ajossa on osayrittäjiemme koneita. Hakkuutahti on ollut kova ja tuntuu että se vain kiihtyy. Metsäteollisuus on tehnyt Suomeen isoja investointeja ja tuotteiden kysyntä on edelleen kasvussa. Koneet ovat olleet koko kesän töissä niin paljon kuin lomien keskellä vain mahdollista; näin oli ensimmäistä kertaa koko 45-vuotisen histori-

Oikein mitoitettu ritilärakenne

Pertti Lehtomäki ajaa itse paljon siirtoautolla mikä toimii samalla yrittäjän liikkuvana toimistona. Karttaohjelmat ja muu info pyörii Sunit -ajoneuvotietokoneella, minkä asensi Keski-Suomen Viestilaitehuolto.

amme aikana. Urakoimme puuta Multian, Keuruun ja Petäjäveden alueella UPM:lle ja Metsä Groupille, joiden molempien korjuumäärät ovat kasvaneet todella merkittävästi viime aikoina. Metsä Groupin kasvu tulee meillä pääasiassa Ääneskosken uuden biotuotetehtaan volyymista ja UPM on trimmannut laitoksiaan entistä tehokkaammaksi, kertoo Pertti Lehtomäki.

Entistä tehokkaampaa urakointia Kysynnän kasvuun Veljekset Lehtomäki on vastannut urakoinnissa kahteen vuoroon siirtymällä, toimintoja kehittämällä sekä metsäkoneita entistäkin tehokkaampiin uusimalla. - Emme ole lisänneet koneiden määrää mutta kiertoa on

nopeutettu. Hiljattain meille tuli uusi pitkätelinen Buffalo ja Scorpioni - syksyn aikana tulee vielä kolme uutta Ponssea. Kuljettajia on löytynyt eläköityneiden ym. tilalle seitsemän hyvää kaveria puolen vuoden aikana ja ajopuolelle tarvittaisiin edelleen osaavia tekijöitä, ilmoittaa Lehtomäki. Kun puuta tehdään ennätystahtia tietää se kiirettä myös

Veljekset Lehtomäki on jo pitkään teettänyt kuljetusautojen ritilärakenteen UM-Tuotteella Kuhmossa. - Mitoitukset on saatu hyvin optimoitua meidän konekalustoon ja valmistuslaatu on kohdillaan. Tässä uusimmassa Scaniassa on saatu puristettua tärkeitä lisäsenttejä akseleiden väliin, joten isoimmatkin koneemme kuten Elephant, 10-pyöräinen Buffalo ja Scorpionit istuvat nätisti kyytiin eikä korkeuksien tai akselipainojen kanssa ole mitään ongelmia. Uutena varusteena autossa on hydraulinen kuormansidonta mikä pelaa aivan loistavasti kaukosäätimellä kuten hydrauliset ajorampitkin, joten koneiden kyytiinotto ja alasajo käy nopeasti, sanoo Lehtomäki. Uuden sukupolven Scania on vakuuttanut Lehtomäen heti ensi kilometreistä lähtien. - On tämä uskomattoman hieno ja hyvä auto - kehitystä on tapahtunut todella paljon kun vertaa tuohon vasta parin vuoden ikäiseen malliin. Avara ohjaamo


METSÄALAN AMMATTILEHTI on melkein aivan äänetön ja näkyvyys joka suuntaan esteetön; muutenkin kuljettajan ergonomia on hiottu huippuunsa mikä vaikuttaa suoraan työssä jaksamiseen. Laadusta kertoo sekin kun vetää oven kiinni niin se naksahtaa paikoilleen kuin kassakaappi. Kun lähtee maantielle on kyyti pehmeää ja ajettavuus tarkkaa - silti auto on kuin kotonaan myös hankalassa maastossa. Uusi automatisoitu OptiCruise -vaihteisto vaihtaa nyt vieläkin paremmin ja järkevämmin. ECO-ohjelmalla vaihteisto heittää huomaamatta vapaalle pienessäkin alamäessä ja rullaa säästeliäästi kytkien vedon päälle eleettömästi heti kun sitä tarvitaan, kehuu Lehtomäki. Uusi Scania on osoittaunut todella polttoainetaloudelliseksi. - Ensimmäisen 15 000 kilometrin keskikulutus on ollut vain 35,8 litraa sadalla kun vanhempi Scaniamme vie noin 42 litraa, mikä sekin on ihan kelpo lukema tässä käytössä. Mutta kehitys menee kovaa kyytiä eteenpäin, sanoo Lehtomäki.

KULJETUS 87

Metsäkoneiden siirto leimikolta toiselle pitää tapahtua tehokkasti; Veljekset Lehtomäki tekee vuodessa noin 4000 koneensiirtoa. Uudessa autossa oleva hydraulinen kuormansidonta nopeuttaa ja helpottaa operointia merkittävästi.

UM-Tuote valmistaa koneenkuljetusautojen ritilärakenteet ammattitaidolla. Mitoitus pitää tehdä tarkasti ja juuri kuljetettaville konemalleille optimoiden, sillä isojen koneiden kuljetus on usein senttipeliä.

Ponsse Scorpion istuu nätisti kyytiin kun teleille on riittävästi tilaa. Ongelmia akselipainojen kanssa ei ole ja korkeuskin pysyy hallinnassa.

Telat tiukalle kertavedolla

Terosa Tela-Tiukka Käy kaikille telamalleille

www.terosa.fi

Veljekset Lehtomäen koneensiirtoautojen ajorampissa on jo pitkään käytetty Olofsfors -tieterää, millä saadaan ajettua metsäteiden ja laanien pinnat tasaisen siistiksi.

Heikki Pulkkinen 040 525 2123 Veikko Komulainen 040 564 6123


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MAN-verkosto palveluksessanne.

Kuljetusammattilaisena tiedät että yksikin myöhästynyt toimitus on liikaa. Haluamme varmistaa, että saat apua nopeasti ja luotettavasti huoltoverkostoltamme. MAN palveluverkosto on laajentunut. Uudet MAN-sopimushuoltomme palvelevat Joensuussa, Kajaanissa ja Iisalmessa (Autotalo Hartikainen) sekä Lempäälässä (KR Trucks) MAN Mobile24 –tiepalvelu on käytettävissäsi vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Todennäköisesti et tarvitse sitä koskaan, mutta on hyvä että se on olemassa. www.mantruckandbus.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuoden tulokas oli Roope Virtanen Mikkelistä komealla Scanian puuautolla, missä Wecmanin varusteet.

KULJETUS 89

Autonäyttelyn haastajaluokan voitti tanskalainen Pouls Bremseservice upealla Scanialla.

Super Truck luokan voitti helsinkiläinen Kuljetus Auvinen Oy Mercedes-Benz Actros Low Riderilla.

Komeiden rakenneltujen rekkojen lisäksi Power Truck Showssa oli jälleen näytteilleasettajana satoja kuljetusalan johtavia toimijoita.

Power Truck Show oli onnistunut kuljetusalan suurtapahtuma

J

o neljästoista Power Truck Show järjestettiin 10.-11.8. ja kävijöitä oli kahden päivän aikana noin 35 000. Sääkin suosi tapahtumaa ja kaikkineen tapahtuma oli jälleen kerran erittäin onnistunut.

Kaikkiaan näytteilleasettajia oli mukana yli 600. Tapahtumas-

sa riitti katseltavaa niin kuljetusalan ammattilaisille kuin kaikelle muullekin messuyleisölle. Power Truck Shown epävirallinen startti, etelän satamista Alahärmään kulkenut rekkaconvoy keräsi jo torstaina tienvarret täyteen rekkoja ihailevaa yleisöä. Autonäyttelyn haastajaluokan voitti ensimmäistä kertaa Här-

mään Tanskasta matkannut Pouls Bremseservice upealla Scanialla, joka on maalattu Scanian historiasta kertovin maalauksin. Super Truck luokan voittaja on helsinkiläinen Kuljetus Auvinen Oy, Mika Auvinen, vuosimallin 2017 MB Actros ”Low Rider” autolla. Koko autonäyttelyn parhaaksi eli Best in Show autoksi valikoitui myös

Mika Auvisen ”Low Rider”. Joka vuosi autonäyttelypuolelle tulee myös uusia rakentajia ja vuoden tulokas on Roope Virtanen Mikkelistä uudella Scanian puuautolla. Truck Pullingin suomenmestaruudesta kisattiin sekä vakioautoluokassa että viritettyjen autojen luokassa. Vakioautoluokan voiton vei alahärmäläinen

Mika Nukala. Viritettyjen autojen voitto meni Iisalmeen J-P Kainulaiselle. Ensi vuonna Power Truck Show’ta vietetään 9.-10.8.2019 Alahärmässä, Kauhavalla Suomen upeimmassa huvivaltiossa Powerparkissa.

>> jatkuu

Vuoden suurin kuljetusalan näyttely keräsi n. 35 000 kävijää säänkin suosiessa. Liikkeellä oltiin paljon koko perheen kanssa - tapahtumassa on paljon kaikkea myös lapsille.


90 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilehden Mediamobiili osastolla oli jakelussa uusimmat lehdet ja Mad-Croc energiajuomaa.

Nordic Truckcenterin Sampsa Rouhiainen esitteli näyttäviä ja kokonaistaloudellisia DAF -kuorma-autoja.

Rengascenterin osastolla tehtiin hyviä rengaskauppoja.

Carvistan Janne Noukkala ja räyhäkäs Dodge RAM, joita myydään kasvavaa tahtia urakoitsijoille ja kuljetusliikkeille.

Renault Trucksin osastolla oli esillä näyttävä Renault Trucks T High TATTOO. Ja tarjolla oli helteessä Battery Blueberry -uutuusjuomaa. PP Hydraulics Lapualta hallitsee liikkuvan kaluston hydrauliikan.

Turvaa ja tukea teille tarjoava Piirla Oy juhli Power Truck Showssa asiakkaiden kanssa 40-vuotista taivaltaan.

TMT. Malisen Antti Räisänen (oik.) ja Kari Zeus kierroksella.

Continentalin erittäin mielenkiintoisia rengasuutuuksia esittelivät Sami Munck (oik.) ja Jukka Kärnä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

>> jatkuu

Siemens Financial Servicen Pasi Virta (oik.) kertoili rahoituksista.

Presco osastolta löytyi laadukkaat autonhoitotuotteet millä kalusto saadaan kiiltämään päältä ja sisältä. Volvon Reijo Manninen (oik.), Christoffer Lunden ja Tommy Lindholm ylpeänä Guldagerin tyrmäävän Volvo FH:n vierellä. Sweet Eye Candyn maalaukset ovat kunnianosoitus Marilyn Monroelle.

TruckMasters OX pick-upit on tehty ammattikäyttöön.

Scanian Seppo Hallikainen oli tyytyväinen tapahtumaan.

Gasum esitteli LNG:n eli nesteytetyn maakaasun etuja liikennekäytössä. Kaasuautojen myynti lisääntyy koko ajan jo Suomessakin.

Nokian Renkaiden tyylikäs esittelyrekka kiertää alan tapahtumissa ja tarjoaa viihtyisän ympäristön rengaskeskusteluihin.

Raskaan kaluston varaosien ja tarvikkeiden maahantuoja Onnin Auto on aina paikalla siellä missä tapahtuu.

Scanian tyylikäs osasto tarjosi paljon nähtävää ja koettavaa.


92 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Eerola-Yhtiöiden Pasi ja Outi Eerola viettivät mukavaa messupäivää; Vehon Rami Ainialan kanssa juteltiin tietenkin tähtikeuloista.

Veho Hyötyajoneuvojen osastolla oli esillä Mercedes-Benzejä varusteltuna hyvin erilaisiin ajotehtäviin.

Veho Hyötyajoneuvojen Nina Uschanov, Jari Vesala, Jouni Kummala ja Ari Fehrmann messutunnelmissa. Trafin Otto Lahti esitteli uusinta HCT-tutkimusmateriaalia. Americarin Veli Kärkkäinen (vas.) ja Jari Rieppo esittelivät Chevroletin komeita jenkkityöhevosia.

Mascuksen Tomi Keskinen piti tunnelmaa yllä osastolla. MAN hyötyajoneuvoja esiteltiin laajasti pakettiautoista raskaisiin kuorma-autoihin, joiden myynti kehittyy suotuisasti.

Weckmanin puutavaraperävaunujen valmistusmäärät ovat hyvässä kasvussa; osastolla olikin mukavasti asiakkaita koko tapahtuman ajan. SKF keskusvoitelua tarvitaan monessa paikaa.

Suomen raudanlujaa ammattilehdistöä kahvipaussilla Ajolinjan tyylikkäällä teemaan sopivalla konttiosastolla; Ajolinjan Katja Nykopp, Jouni Hievanen, Ammattilehden Tero Lahtinen ja Konepörssin Esa

Bridgestonen tyylikkäässä kaksikerroksisssa messukontissa vieraili jälleen todella runsaasti kuljetusalan ammattilaisia.

Suomen Elektrolindin Victor Barck esitteli uusinta kameratekniikkaa.

Niemi-Korven osastolta löytyi uusia Iveco hyötyajoneuvoja joka lähtöön.

Hiabin osastolla oltiin jo valmiina FinnMetkossa käytävään Puunkuormaajamestari 2018 -finaaliin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 93

Yhä useampi valitsee yhdistelmäänsä kevyet, kestävät ja näyttävät Alcoa -takoalumiinivanteet.

Hyötyajoneuvokeskus varustelee laadukaasti pakettiautot ja pick-upit hyötykäyttöön tuotannossaan Lahdessa.

Truck racingin diesel-legendat esittelivät Powerissa edistyksellistä hybriditekniikkaa; Sisu Auton omistaja Timo Korhonen (vas.) ja Hati Niemelä, joka toimi voittamattomassa Sisu Racingissa päämekaanikkona ja oli aikanaan laajasti mukana myös Sisun tuotekehityshankkeissa.

TAVOn viihtyisällä osastolla oli menoa ja meininkiä - samalla tehtiin kauppaa varusteista ja tarvikkeista sekä TAV-vetolaitteista.

Terminator XXL pankko-osastolla tarjoilu pelasi ja kauppaa tehtiin markkinoiden suurimmista kuormatiloista.

Jykin punaisella osastolla keskusteltiin perävaunun rakenteiden oikeasta optimoinnista erilaisiin kuljetustehtäviin.

Raskoneen uusi toimitusjohtaja Jan Popov oli tutustumassa asiakkaisiin ja kertoili yrityksen uudesta kasvustrategiasta, mikä tähtää palvelun parantamiseen.

Kotimaiset Econen ajotietokoneet tuovat merkittävää säästöä kuljetusyrityksille. Käy tutustumassa osoitteessa www.econen.fi

Matec-Trailerin osaston näyttävän rungon muodosti Koneurakointi Aki Sammaliston Mercedes-yhdistelmä.

Puutavara-autoluokan voitto meni Norjaan; T. Felle & Sønner Transport As:n Volvo FH16 oli hillityn tyylikäs kokonaisuus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iisalmi

Joensuu

Kotka

Kouvola

Mikkeli

Kysy p hinta akettij peräv uuri sinun aunuu si! Joensuu Kotka

Iisalmi

*& ,&#,& +&#*& * (!&+") * )-")-

1 - 0"03/ (1##* %'#

Volvo FM F F F F F F F F

$<< '<9@ *.;8 9:. (.6@ 88 !JJ5 "D@8

Hintaan

$<<@@<>6 >.6@6?69:.

.77./73,+(//+ .77./73,+(//+ %*#// %*#// 3333 .77./73,+(//+ .77./73,+(//+ .77./73,+(//+ %*#// %*#// %*#//33333333 3) 3) '.%)+%3'%(+)#/-%.0+-%/#3 '.%)+%3'%(+)#/-%.0+-%/#3 .77./73,+(//+ %*#//

3) 3) 3) 3)'.%)+%3'%(+)#/-%.0+-%/#3 '.%)+%3'%(+)#/-%.0+-%/#3 '.%)+%3'%(+)#/-%.0+-%/#3 '.%)+%3'%(+)#/-%.0+-%/#3

Säästä polttoainetta maksimoi renkaiden kilometrisuorite ajoneuvokohtaiSäästä polttoainetta ja ja maksimoi renkaiden kilometrisuorite ajoneuvokohtaisen rengashuollon avulla. Volvo Trucks Rengashuolto rakentuu useasta renkaisen rengashuollon avulla. Volvo Trucks Rengashuolto rakentuu useasta renkaiden vierintään vaikuttavan tekijän yhteensovittamisesta: den vierintään vaikuttavan tekijän yhteensovittamisesta: Säästä Säästä Säästä polttoainetta polttoainetta polttoainetta ja jaja maksimoi maksimoi renkaiden renkaiden renkaiden kilometrisuorite kilometrisuorite kilometrisuorite ajoneuvokohtaiajoneuvokohtaiajoneuvokohtaiSäästä polttoainetta jamaksimoi maksimoi renkaiden kilometrisuorite ajoneuvokohtai-

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Säästä polttoainetta ja maksimoi renkaiden kilometrisuorite ajoneuvokohtai-

sen sen sen rengashuollon rengashuollon rengashuollon avulla. avulla. avulla. Volvo Volvo Volvo Trucks Trucks Trucks Rengashuolto Rengashuolto Rengashuolto rakentuu rakentuu rakentuu useasta useasta useasta renkairenkaisen rengashuollon avulla. Volvo Trucks Rengashuolto rakentuu useasta renkai 7<@25@JBJ; :A8..; <=@6:<61A@ >2;8..@ B2@<.A@<<; 7. F F 7<@25@JBJ; :A8..; <=@6:<61A@ >2;8..@ B2@<.A@<<; 7. sen rengashuollon avulla. Volvo Trucks Rengashuolto rakentuu useasta renkai-renkaiden den den vierintään vierintään vierintään vaikuttavan vaikuttavan vaikuttavan tekijän tekijän tekijän yhteensovittamisesta: yhteensovittamisesta: yhteensovittamisesta: den vierintään vaikuttavan tekijän yhteensovittamisesta: den vierintään vaikuttavan tekijän yhteensovittamisesta: =2>JB.A;AA; =2>JB.A;AA; 8?296?@<; ?AA;@.A? AA?62; >2;8.612; .?2;;A8?2; D5@2D12??J F F 8?296?@<; ?AA;@.A? AA?62; >2;8.612; .?2;;A8?2; D5@2D12??J *A>B.. :<<@@<>6; 8JD;;6?@D? F 7<@25@JBJ; :A8..; <=@6:<61A@ >2;8..@ B2@<.A@<<; 7. F F F 7<@25@JBJ; :A8..; <=@6:<61A@ >2;8..@ B2@<.A@<<; 7. 7<@25@JBJ; :A8..; <=@6:<61A@ >2;8..@ B2@<.A@<<; 7. F 7<@25@JBJ; :A8..; <=@6:<61A@ >2;8..@ B2@<.A@<<; 7. 7<@25@JBJ; :A8..; <=@6:<61A@ >2;8..@ B2@<.A@<<; 7. 8<B699. =.88.?699. 7. =612;;J (2;4.?5A<99<; ?<B6@@.:6;2; 5A<9@< <5729:.; D5@2D@22; F F (2;4.?5A<99<; ?<B6@@.:6;2; 5A<9@< <5729:.; D5@2D@22; =2>JB.A;AA; =2>JB.A;AA; =2>JB.A;AA; =2>JB.A;AA; =2>JB.A;AA; .88A72; 296;68JJ .88A9.@A>6; A<9@< <5729:.; D5@2D12??J :DK? >2;4.??2A>.;@. F F A<9@< <5729:.; D5@2D12??J :DK? >2;4.??2A>.;@. F 8?296?@<; ?AA;@.A? AA?62; >2;8.612; .?2;;A8?2; D5@2D12??J .BA99. #.@A>6; <:. 2;2>46.; F F F 8?296?@<; ?AA;@.A? AA?62; >2;8.612; .?2;;A8?2; D5@2D12??J 8?296?@<; ?AA;@.A? AA?62; >2;8.612; .?2;;A8?2; D5@2D12??J 8?296?@<; ?AA;@.A? AA?62; >2;8.612; .?2;;A8?2; D5@2D12??J F 8?296?@<; ?AA;@.A? AA?62; >2;8.612; .?2;;A8?2; D5@2D12??J ;;.8<6;@6 966@@D2; @.9B6 82?J8.A@22; F F ;;.8<6;@6 966@@D2; @.9B6 82?J8.A@22; F (2;4.?5A<99<; ?<B6@@.:6;2; 5A<9@< <5729:.; D5@2D@22; 8JD@@K <; =62;6 7. ?6@J B<61..; -5@26?@DK 7<5@.B62; >2;4.?B.9:6?@.762; F F -5@26?@DK 7<5@.B62; >2;4.?B.9:6?@.762; F F F (2;4.?5A<99<; ?<B6@@.:6;2; 5A<9@< <5729:.; D5@2D@22; (2;4.?5A<99<; ?<B6@@.:6;2; 5A<9@< <5729:.; D5@2D@22; F (2;4.?5A<99<; ?<B6@@.:6;2; 5A<9@< <5729:.; D5@2D@22; (2;4.?5A<99<; ?<B6@@.:6;2; 5A<9@< <5729:.; D5@2D@22; F A<9@< <5729:.; D5@2D12??J :DK? >2;4.??2A>.;@. 8JD@@JJ 8JD@K??J <92B.; .8A; 8.;??. 8.;??. F ;;.8<6;@6 966@@D2; @.9B6 82?J8.A@22; F F F A<9@< <5729:.; D5@2D12??J :DK? >2;4.??2A>.;@. A<9@< <5729:.; D5@2D12??J :DK? >2;4.??2A>.;@. F A<9@< <5729:.; D5@2D12??J :DK? >2;4.??2A>.;@. A<9@< <5729:.; D5@2D12??J :DK? >2;4.??2A>.;@. B.>.A8?2; D99J=6@J:6?2; 96?J8?6

3 +/.%''+

5 6 +/.%''+

33 ,+(//+ %*# 3 ,+(//+ %*# 3 3

3 3 ,+(//+ ,+(//+ ,+(//+ %*# 3 %*# 3 ,+(//+%*# 3 %*# 3

.77./8&7 .77./8&7 ,+(//+ %*# 3

F -5@26?@DK 7<5@.B62; >2;4.?B.9:6?@.762; B6>@.9J5@22;J 7. @D572;@D;2612; F F F ;;.8<6;@6 966@@D2; @.9B6 82?J8.A@22; ;;.8<6;@6 966@@D2; @.9B6 82?J8.A@22; F ;;.8<6;@6 966@@D2; @.9B6 82?J8.A@22; ;;.8<6;@6 966@@D2; @.9B6 82?J8.A@22; "D?D 96?JJ ,<9B< *>A08? (2;4.?5A<99<; .::.@@69.6?69@. 8A6;8. 7AA>6 "D?D 96?JJ ,<9B< *>A08? (2;4.?5A<99<; .::.@@69.6?69@. 8A6;8. 7AA>6 8.;??. .88A72; 9.@.A8?22;

.77./8&7

?6;A; 8A972@A?@25@JBJ??J?6 B<61..; ?JJ?@JJ .7<;2AB<8<5@.6?2; ?6;A; 8A972@A?@25@JBJ??J?6 B<61..; ?JJ?@JJ .7<;2AB<8<5@.6?2; F F F -5@26?@DK 7<5@.B62; >2;4.?B.9:6?@.762; -5@26?@DK 7<5@.B62; >2;4.?B.9:6?@.762; F -5@26?@DK 7<5@.B62; >2;4.?B.9:6?@.762; -5@26?@DK 7<5@.B62; >2;4.?B.9:6?@.762; "D?D 96?JJ ,<9B< *>A08? (2;4.?5A<99<; .::.@@69.6?69@. 8A6;8. 7AA>6 >2;4.?5A<99<; .BA99. >2;4.?5A<99<; .BA99. 8.;??. 8.;??. 8.;??. 8.;??.

.77./8&7 .77./8&7 .77./8&7 .77./8&7

Paketti sisältää: ?6;A; 8A972@A?@25@JBJ??J?6 B<61..; ?JJ?@JJ .7<;2AB<8<5@.6?2;

A<9@.:. :<6@@22@@<

(2;8.612; 7J9922;:DD7J@ ?28J >2;4.?5A<99<; D5@2D?@621<@ (2;8.612; 7J9922;:DD7J@ ?28J >2;4.?5A<99<; D5@2D?@621<@ "D?D 96?JJ ,<9B< *>A08? (2;4.?5A<99<; .::.@@69.6?69@. 8A6;8. 7AA>6 "D?D 96?JJ ,<9B< *>A08? (2;4.?5A<99<; .::.@@69.6?69@. 8A6;8. 7AA>6 "D?D 96?JJ ,<9B< *>A08? (2;4.?5A<99<; .::.@@69.6?69@. 8A6;8. 7AA>6 "D?D 96?JJ ,<9B< *>A08? (2;4.?5A<99<; .::.@@69.6?69@. 8A6;8. 7AA>6 >2;4.?5A<99<; .BA99. F 88A9.@A>6;

,A<?65A< 5A<99<; D @..; 2>68?

F 92:2;@@68..=296; : ?6;A; 8A972@A?@25@JBJ??J?6 B<61..; ?JJ?@JJ .7<;2AB<8<5@.6?2; ?6;A; 8A972@A?@25@JBJ??J?6 B<61..; ?JJ?@JJ .7<;2AB<8<5@.6?2; ?6;A; 8A972@A?@25@JBJ??J?6 B<61..; ?JJ?@JJ .7<;2AB<8<5@.6?2; ?6;A; 8A972@A?@25@JBJ??J?6 B<61..; ?JJ?@JJ .7<;2AB<8<5@.6?2; (2;8.612; 7J9922;:DD7J@ ?28J >2;4.?5A<99<; D5@2D?@621<@ F #66@J;@J8..=296; >2;4.?5A<99<; .BA99. >2;4.?5A<99<; .BA99. >2;4.?5A<99<; .BA99. >2;4.?5A<99<; .BA99. 9 410€ (2;8.612; 7J9922;:DD7J@ ?28J >2;4.?5A<99<; D5@2D?@621<@ (2;8.612; 7J9922;:DD7J@ ?28J >2;4.?5A<99<; D5@2D?@621<@ (2;8.612; 7J9922;:DD7J@ ?28J >2;4.?5A<99<; D5@2D?@621<@ (2;8.612; 7J9922;:DD7J@ ?28J >2;4.?5A<99<; D5@2D?@621<@ 9

%CC0G ?-=6;@> ->1::@7>1>?- %CC0G ?-=6;@> ->1::@7>1>?-

9

%CC0G ?-=6;@> ->1::@7>1>?-

3 3 3 3 3 3 3 3 3

%CC0G ?-=6;@> ->1::@7>1>?- %CC0G ?-=6;@> ->1::@7>1>?- %CC0G ?-=6;@> ->1::@7>1>?- %CC0G ?-=6;@> ->1::@7>1>?-

Auto Perävaunu ::.@@6:.6?22; >.?8..; 8.9A?@<; =2?AA; ,68.;6; 5.>7.@ 7. B.>>2@ ::.@@6:.6?22; >.?8..; 8.9A?@<; =2?AA; ,68.;6; 5.>7.@ 7. B.>>2@

Yhdistelmä

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

::.@@6:.6?22; >.?8..; 8.9A?@<; =2?AA; ,68.;6; 5.>7.@ 7. B.>>2@ ::.@@6:.6?22; >.?8..; 8.9A?@<; =2?AA; ,68.;6; 5.>7.@ 7. B.>>2@ ::.@@6:.6?22; >.?8..; 8.9A?@<; =2?AA; ,68.;6; 5.>7.@ 7. B.>>2@ ::.@@6:.6?22; >.?8..; 8.9A?@<; =2?AA; ,68.;6; 5.>7.@ 7. B.>>2@

%CC0G ?-=6;@> ->1::@7>1>?-

81::@>

6?.9:6 !<2;?AA $688296 "<AB<9. 6?.9:6 !<2;?AA $688296 "<AB<9. !<<;. ?8296;2; 86 'A9886;2; >60 89A;1 "6::< <B69.6;2; !<<;. ?8296;2; 86 'A9886;2; >60 89A;1 "6::< <B69.6;2; 6?.9:6 !<2;?AA $688296 "<AB<9. !<<;. ?8296;2; 86 'A9886;2; =A5

>60 89A;1 "6::< <B69.6;2; =A5 =A5 =A5

=A5 =A5 =A5 =A5

100€ 120€ 200€ ::.@@6:.6?22; >.?8..; 8.9A?@<; =2?AA; ,68.;6; 5.>7.@ 7. B.>>2@

*@;>54@

470€ 495€

=A5

=A5

2@A;6:6 ?A8A;6:6 >.?8.?=.>6 36 2@A;6:6 ?A8A;6:6 >.?8.?=.>6 36

=A5

=A5

607-2017-2 RASKASPARI teemalehti 210x210.indd 2

2@A;6:6 ?A8A;6:6 >.?8.?=.>6 36

6?.9:6 6?.9:6 6?.9:6 !<2;?AA !<2;?AA !<2;?AA $688296 $688296 $688296 "<AB<9. "<AB<9. "<AB<9. 6?.9:6 !<2;?AA $688296 "<AB<9. -!<<;. ?8296;2; 0"03/ (1%' 0/##*3D3( "0''"0'' /3-#*' /31+(1+3&7((##*)22&7(/7.% 1 1-!<<;. ?8296;2; 0"03/ "0'' /3-#*' /31+(1+3&7((##*)22&7(/7.% !<<;. ?8296;2; 86 'A9886;2; 86 'A9886;2; >60 89A;1 >60 89A;1 >60 89A;1 "6::< <B69.6;2; "6::< <B69.6;2; "6::< <B69.6;2; !<<;. ?8296;2; 86 'A9886;2; >60 89A;1 "6::< <B69.6;2; 1 -(1%' 0"03/0/##*3D3( (1%' 86 'A9886;2; 0/##*3D3( /3-#*' /31+(1+3&7((##*)22&7(/7.%

=A5 =A5 =A5 =A5 =A5 =A5

=A5

=A5 =A5 =A5 =A5 =A5 =A5

=A5 =A5 =A5 @A>2;4.? (2;4.?56;;.@ 8=9 56;@<7. 6;@. ?6?J9@J 862>>J@D?:.8?A; @A>2;4.? (2;4.?56;;.@ 8=9 56;@<7. 6;@. ?6?J9@J 862>>J@D?:.8?A; @A>2;4.? (2;4.?56;;.@ 8=9 56;@<7. 6;@. ?6?J9@J 862>>J@D?:.8?A;

2@A;6:6 ?A8A;6:6 >.?8.?=.>6 36 2@A;6:6 ?A8A;6:6 >.?8.?=.>6 36 2@A;6:6 ?A8A;6:6 >.?8.?=.>6 36 2@A;6:6 ?A8A;6:6 >.?8.?=.>6 36

1111----0"03/ 0"03/ 0"03/ (1%' (1%' 0/##*3D3( 0/##*3D3( "0'' "0'' /3-#*' /3-#*' /31+(1+3&7((##*)22&7(/7.% /31+(1+3&7((##*)22&7(/7.% 0"03/(1%' (1%'0/##*3D3( 0/##*3D3( "0'' "0'' /3-#*' /3-#*' /31+(1+3&7((##*)22&7(/7.% /31+(1+3&7((##*)22&7(/7.%

R 22.5 M788 385/65 R 22.5 HSW2 385/65 R 22,5 XFN2 385/55 R 22.5 M788 385/65 R 22.5 HSW2 385/65 R 22,5 XFN2 385/55 R 385/55 22.5 M788 385/65 R 22.5 HSW2 385/65 R 22,5 XFN2 ASASAS

430€ 575€ @A>2;4.? (2;4.?56;;.@ 8=9 56;@<7. 6;@. ?6?J9@J 862>>J@D?:.8?A; @A>2;4.? (2;4.?56;;.@ 8=9 56;@<7. 6;@. ?6?J9@J 862>>J@D?:.8?A; @A>2;4.? (2;4.?56;;.@ 8=9 56;@<7. 6;@. ?6?J9@J 862>>J@D?:.8?A; 470€470€ 430€ 575€ 470€ 430€ 575€ @A>2;4.? (2;4.?56;;.@ 8=9 56;@<7. 6;@. ?6?J9@J 862>>J@D?:.8?A; ( ( (

) ) )

315/70 R 22.5 M788

315/70 315/70 R 22.5 R 22.5 M788 M788

385/55 R 22.5 HSW2

$ $ $

385/55 R 22.5 XFN2 AS

385/55 R 22.5 R 22.5 XFN2 XFN2 ASAS 385/55 R 22.5 HSW2 385/55 385/55 R 22.5 HSW2

385/55 385/55 385/55 RRR 22.5 22.5 22.5 M788 M788 M788 385/65 385/65 RRR 22.5 22.5 HSW2 HSW2 HSW2 385/65 385/65 RRR 22,5 22,5 XFN2 XFN2 XFN2 AS AS AS 385/55 R395€ 22.5 M788 385/65 385/65 R22.5 22.5 HSW2 385/65 385/65 R22,5 22,5 XFN2 AS 450€ 595€

395€ ( 395€

470€ 470€ 470€ 470€

450€ 450€ )

430€ 430€ 430€ 430€

) ) ( ( $DK? :AA@ >6142?@<;2 <;@6;2;@.9 7. $605296; @A<@@22@ ( ( ( ) ) ) ( ) ?28J =6;;<6@2@A@ >2;8..@ B.968<6:6??. =DD1J @.>7<A? $DK? :AA@ >6142?@<;2 <;@6;2;@.9 7. $605296; @A<@@22@ $DK? :AA@ >6142?@<;2 <;@6;2;@.9 7. $605296; @A<@@22@

595€ 595€ $

575€ 575€ 575€ 575€

$ $

$$$ $

?28J =6;;<6@2@A@ >2;8..@ B.968<6:6??. =DD1J @.>7<A? ?28J =6;;<6@2@A@ >2;8..@ B.968<6:6??. =DD1J @.>7<A?

315/70 315/70 315/70 RRR 22.5 22.5 M788 M788 M788 385/55 385/55 RRR 22.5 22.5 XFN2 XFN2 XFN2 AS AS AS 385/55 385/55 RRR 22.5 22.5 HSW2 HSW2 HSW2 315/70 R22.5 22.5 M788 385/55 385/55 R22.5 22.5 XFN2 AS 385/55 R22.5 22.5 HSW2 385/55

395€ 395€ 395€ 395€

450€ 450€ 450€ 450€

) ) 607-2017-2 RASKASPARI teemalehti 210x210.indd ) 7 ) ( ( ( (

595€ 595€ 595€ 595€

( % )* (!&+) ,& $

( % )* (!&+) ,& $ ( % )* (!&+) ,& $

$$$ $

607-2017-2 RASKASPARI teemalehti 210x210.indd 607-2017-2 RASKASPARI teemalehti 210x210.indd 7 7

$DK? :AA@ >6142?@<;2 <;@6;2;@.9 7. $605296; @A<@@22@ $DK? :AA@ >6142?@<;2 <;@6;2;@.9 7. $605296; @A<@@22@ $DK? :AA@ >6142?@<;2 <;@6;2;@.9 7. $605296; @A<@@22@ $DK? :AA@ >6142?@<;2 <;@6;2;@.9 7. $605296; @A<@@22@ ?28J =6;;<6@2@A@ >2;8..@ B.968<6:6??. =DD1J @.>7<A? ?28J =6;;<6@2@A@ >2;8..@ B.968<6:6??. =DD1J @.>7<A? ?28J =6;;<6@2@A@ >2;8..@ B.968<6:6??. =DD1J @.>7<A? ?28J =6;;<6@2@A@ >2;8..@ B.968<6:6??. =DD1J @.>7<A?

( % )* ( ( % )* ( % )* ( % )* 607-2017-2 607-2017-2 607-2017-2 RASKASPARI RASKASPARI RASKASPARI teemalehti teemalehti teemalehti 210x210.indd 210x210.indd 210x210.indd 7 7 77 607-2017-2 RASKASPARI teemalehti 210x210.indd


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 95

PALVELEVA LAVETTITALO

Kouvola

SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU

Mikkeli

KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERĂ„VAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYĂ–T

AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN Käyttämällä alkuperäisosia varmistut siitä, että autosi ominaisuudet säilyivät muuttumattomina.ASENNUS Samalla alkuperäisosat ovat takuu autosi toimintavarmuudelle ja pitkälle iälle. Osilla on 12 kk takuu ja asennettaessa osat Volvo korjaa-  N OUSUPĂ–YDĂ„T molla, saat myĂśs saman takuun tyĂślle. Vastaamme lisäksi asentamiemme osien mahdollisista seurannaisvaurioista

3 3 3 (1%$0+(/+

M,FH, 12,13,16 malleihin.

osien takuuaikana.

<@@<>6K97D; 7. ?A<1.@@6:2; B.65@< @@<.6;2?A<1.@@6:2@ AA?6;@. 86; 6:A?6516; =A516?@A? 6 ?6?J99J :.51<996?@. @.;86; 6>><6@A?@. .;8A6B.6:2; =.@>AA;.; AA?6;@. @6?69:.?A<1.@@6:2; B.65@< 8A72; @2?@.A? .88A@2?@2>699J 51D@D?;2?@22; =.88.?82?@JBDD? :6@@.A? 86;;2?@22; B2?6=6@<6?AA12; :6@@.A?

5

sisältyy:

6K97D , ) K97D;?A<1.@@6:2@ #<;4 #632 =<9@@<.6;2?A<1.@@6:2@ .?A<1.@6; 7. 69:.;8A6B.6:2; =.@>AA;.

,.>:6?@. <:. 7. :A612; @A>B.996?AA? B.65@.:.99. =DD5867J;?A9.@ .7<6??. #..1A88..; 8A:6?2<8?2; <=@6:<61A; ?A98.@28;<9<46.; 7. @2?@.@A; =6@8J68J6?2; ?A<>6@A?8DBD; .;?6<?@. .98A=2>J6?2@ =DD5867J;?A9.@ @.8..B.@ 2>6;<:.6?2; ;J8DBDD12; 7. ?6@2; =.>2::.; .7<@A>B.996?AA12;

13â‚Ź

" " "

13â‚Ź

Yri$äjänkatu  28  50130  MIKKELI  www.siimet.ďŹ Â Â

Puh: MyynD:

 +35815  321  610   Ari  Mäkitalo  +35844  321  6131 Â

615â‚Ź

Daimler ja Bosch kehittävät yhteisvoimin automaattista ajamista

D

6 5 3 + aimler ja Bosch

''0

yhdistivät voimansa 2017 kehittääkseen automaattista ajamista ja liikkumista kaupunkiympäristĂśissä. Uusin vaihe käynnistyy Yhdysvalloissa, jossa toiminta perustuu teko.99. *52>:< ) )* :<<@@<>69J::6@@6:2?6 B.>:6?@.@ ?2; <:.; @<6:6;;.; 8<8< @.9B2; .7.; älyä kehittävän Nvidian <99<; D5@2D12??J :DK;;J::2 .92;;A8?2; :A6?@. 9J::6@@6:2; Drive Pegasus -palveluD5@2D12??J 8JD@2@@JB6?@J <?6?@. *.>B6@@.B.@ 96?J@DK@ 7. <?.@ B29<6@2 alustaan. Projektin tarkoi?22; tuksena on lanseerata uu@;8?; 99â‚Ź dentyyppinen robottitaksi> 4@;88;: C4?1C01>>G 7GC?1??GA5>?G ;>5>?- - 20% palvelu Kalifornian Piilaaksossa ensi vuoden aikana.

Automaattiset ajoneuvot ovat 23.8.2017 käytännÜssä pyÜrillä liikkuvia monimutkaisia tietokoneita, jotka tarvitsevat valtavasti laskentatehoa anturien, sensorien ja yksittäisten ECUjen (Electronic Control Units) tuottaman informaation käsittelemiseksi. Nyt solmitun sopimuksen mukaan Nvidia varustaa kokeiluautot tekoälyyn perustuvalla Drive Pegasus -alustalla, joka käsittelee kaiken auton ja sen eri järjestelmien automaattista ajamista varten tuottaman tiedon. Näin )) ) "" varustettu auto saavuttaa satojen $ )) ) "" )) ) "" miljardien yksittäisten laskutoi23.8.2017 12.59.28 mitusten tiedonkäsittelykapasi23.8.2017 12.59.28 23.8.2017 12.59.28 teetin sekunnin aikana. Teho vastaa vähintään kuuden synkronoidun ja täysin varustetun pÜy (!&+) ,& (!&+) ,& (!&+) ,& $ )) ) "" $ )) ) "" $ )) ) "" * (!&+) ,& $ )) ) "" tätietokoneaseman yhteenlaskettua kapasiteettia. 23.8.2017 23.8.2017 23.8.2017 12.59.28 12.59.28 12.59.28 23.8.2017 12.59.28

#A<@2@@.B. B..@6B..; 69:.?@<<; 7. B.6826?66; <9<?A5@26?66; ?AA;;6@29@A .98A =2>J6;2; .88A 82?@JJ 5DB6; @J>6;JJ 2>68<6?B.5B6882612; .;?6<?@. '6@8J; 8JD@@K6J; 96?J8?6 .8A99. <; 2>6;<:.6;2; 8D9:J8JD;;6?@D?@25< 7. 2>6@@J6; BJ5J6;2; 6@?2=A>8.A@ABAA?

12.59.00

Järjestelmä määrittelee auton sijainnin ja liikeradat 20 millisekunnissa. Vertailun vuoksi: kosketuksen tunne saavuttaa aivot 20-500 millisekunnissa. Suuri laskentakapasiteetti ja operaatioiden valtava määrä edellyttävät sitä, että ECU-verkkoa voidaan jäähdyttää tehokkaasti. Daimlerin ja Boschin kehittämä menetelmä perustuu nestejäähdytykseen. Kokeilussa käytettävät autonomisesti ajavat Mercedes-Benz-mallit ovat täyssähkÜautoja, joiden akun jäähdytyspiiriin ECU-verkko voidaan integroida vaivattomasti. Daimlerin ja Boschin huhtikuussa 2017 käynnistynyt yh-

teistyÜ tähtää sellaisten ajoneuvojen kehittämiseen, jotka voisivat ajaa ilman kuljettajaa kaupunkiliikenteessä. Teknologia on tarkoitus saada sarjatuotantovalmiiksi ensi vuosikymmenen alkuun mennessä. YhteistyÜtä tehdään Stuttgartissa sekä Kalifornian Piilaaksossa. Jopa projektissa tyÜskentelevien ammattilaisten tyÜtilat ovat yhteiset näin voidaan varmistaa, että eri yritysten tyÜntekijät voivat kitkatta vaihtaa tietoja ja kokemuksia autonomisen ajamisen haasteista.

Autonominen ajaminen vaatii paljon tietoa ympäristÜstä ja muista tiellä liikkujista. Autonomiseen ajamiseen tarvittava autojen verkottuminen vaatii myÜs suuren kapasiteen 5G-matkapuhelinverkon erittäin tarkan GPS-paikannuksen lisäksi.

Auton sijainti ja liikesuunta selvillä 20 millisekunnissa Automaattisen robottiajamisen toteutuminen kaupunkiympäristÜissä edellyttää äärimmäisen nopeaa, mukautuvaa ja oppimiskykyistä systeemiarkkitehtuuria. Keskenään verkottuneiden ECU-yksikkÜjen suorituskykyä venytetään edelleen lisää, kun mukaan lasketaan vaatimus autojen sujuvasta navigoinnista

vilkkaassa kaupunkiliikenteessä. Tiedonsiirtoverkosto käsittelee kaiken informaation, jonka keräävät yksittäiset tutkat, videokamerat, lidar-tutkat ja ultraäänisensorit. Yksittäinen videosensori, esimerkiksi Boschin kehittämä stereovideokamera, tuottaa 100 gigabittiä dataa vain yhden kilometrin ajomatkalla. Auton ECU-verkko kerää ja yhdistää dataa kaikista autoon sijoitetuista sensoreista anturifuusioksi kutsutussa prosessissa.

Kamerat ovat tutkien kanssa auton silmät. Kamerat lukevat liikennemerkit ja liikennevalot, erottavat ajotien jalkakäytävistä ja tunnistavat kevyen liikenteen muun liikenteen seasta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

96 KULJETUS

Nokian Renkaat esittelee uuden rengasperheen tie- ja maastokäyttöön

1

Viimeisin lisäys Nokian Renkaiden valikoimaan on Nokian R-Truck -rengasperhe vaativaan tie- ja maastokäyttöön, kuten metsäautoteille ja maansiirtotyömaille.

20-vuotisjuhlaansa viettävä Nokian Renkaat on viime vuosina järjestelmällisesti laajentanut kuorma- ja linjaautotuotevalikoimaansa. Viimeisin lisäys valikoimaan on Nokian R-Truck -rengasperhe vaativaan tie- ja maastokäyttöön, kuten metsäautoteille ja maansiirtotyömaille.

Kahden maailman renkaat

- Tie- ja maastokäyttö vaatii renkaalta erityisiä, toisinaan jopa keskenään ristiriitaisia ominaisuuksia. Tasainen valtatie ja kivinen maansiirtotyömaa tai mutainen metsäautotie ovat hyvin erilaisia. Nokian R-Truck -tuotesarja iskee erinomaisesti näiden maailmojen välille, kertoo Nokian Raskaiden Renkaiden tuotepäällikkö Teppo Siltanen. Maastokäytön näkökulmasta kaikissa Nokian R-Truck -renkaissa on avoin pintakuvio ja

leveät urat, joiden myötä renkaan kuvion puhdistuvuusominaisuudet ovat hyvät pehmeässä maastossa, kuten mudalla, hiekalla ja lumella. Tämä parantaa sekä pitoa että luotettavuutta. Sen lisäksi renkaissa on erityinen kumiseos, joka suojaa poikkeuksellisen hyvin viilloilta ja halkeamilta. Tämä puolestaan vähentää rengasvaurioita kovemmassa maastossa. Renkaiden pääurissa on myös kivenpoistajat, jotka pidentävät renkaan käyttöikää. Tiekäytössä Nokian R-Truck -rengas tarjoaa erinomaisen kilometrisuoritteen, kiitos tasaisen kulumismuodon ja alhaisen lämmönkehityksen. Lisäksi renkaiden ominaisuudet kestävät koko niiden käyttöiän. Symmetrinen pintakuvio on myös hiljainen ja sen vierinvastus on alhainen.

Innovatiivista suunnittelua

- Nokian R-Truck -sarja todella edustaa rengassuunnittelun

3PMSF-hyväksyntä, ja ne ovat kotonaan niin lumisilla teillä kuin kuumalla asfaltillakin. Tuotelinjan päällikkö Ari Maunula tiivistää asian näin: - Nokian R-Truck -renkaat on testattu ja valmistettu Euroopassa, ja uusi sarja vastaa eurooppalaisia standardeja ja määräyksiä. Halusimme suunnitella parhaan mahdollisen renkaan eurooppalaisille kuljettajille riippumatta siitä, kuinka etelässä tai pohjoisessa he ajavat.

Rengas joka käyttötarkoitukseen Nokian R-Truck Drive

terävintä kärkeä. Symmetrinen ja avoin pintakuvio, jossa on suuret kuviopalat, sekä sivupinnan suunnittelu ovat kaikki erittäin nykyaikaisia, Teppo Siltanen sanoo. Nokian Renkaiden perinteiden mukaisesti Nokian R-Truck soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Kaikissa renkaissa on

Nokian R-Truck -rengasperheessä on kolme eri mallia: Nokian R-Truck Steer Ympärivuotiseen käyttöön suunniteltu Nokian R-Truck Steer sopii eturenkaaksi erilaisiin ajoneuvoihin sekä tiellä että maastossa. Rengas on parhaimmillaan kovissa olosuhteissa. Pääurien kivenpoistajat pidentävät käyttöikää erityisesti epätasaisessa maastossa.

Nokian R-Truck Drive Joka vuodenajan rengas vetopyörille on suunniteltu tie- ja maastokäyttöön - vaativiin olosuhteisiin ja monenlaiseen maastoon. Sen urissa on suuret ja kestävät kuviopalat, jotka vähentävät viiltoja ja repeämiä haastavissa ympäristöissä. Nokian R-Truck Trailer Nokian R-Truck Trailer on optimoitu maanteille, metsäautoteille ja maastoon. Se on luotettava valinta vaativaan ympärivuotiseen perävaunukäyttöön. Renkaan pääurissa on kivenpoistajat, jotka vähentävät rengasvaurioiden riskiä.

Tähtäimessä mielenrauha

Kaikesta korkeasta teknologiasta huolimatta Nokian RTruck -renkaiden ominaisuuksilla on vain yksi tarkoitus: tehdä työstä maansiirtotyömailla ja metsäautoteillä sekä valtateillä turvallisempaa, tehokkaampaa ja ekologisesti kestävämpää.

Äärimmäistä pitoa perävaunuille - Nokian Hakkapeliitta Truck T

K

un olosuhteet ja lainsäädäntö vaati- vat erityisiä talvi- renkaita, Nokian Hakkapeliitta Truck -tuoteperhe tarjoaa huippuluokan talvipitoa ja kestävyyttä. Nyt talvirenkaiden lippulaivatuoteperheemme on valmis Nokian Hakkapeliitta Truck T -renkaan myötä. Rengas on suunniteltu erityisesti talviseen perävaunukäyttöön. Ankarat talviolosuhteet vaativat paljon myös perävaunun

renkailta. Erityisesti sivu- ja jarrupito ovat tarpeen, kun työn alla on tukkikuorma pienellä metsäautotiellä tai raskas kuorma mutkaisella ja jäisellä vuoristotiellä. Uusi Nokian Hakkapeliitta Truck T antaa sinulle luottamusta ajaa äärimmäisissäkin olosuhteissa. - Nokian Hakkapeliitta Truck T on suunniteltu korvaamaan klassisen Nokian NTR-827 -renkaan. Se on täysin uusi malli, joka sisältää kaikki Nokian Hakkapeliitta Truck -renkaat maineeseen nostaneet ominaisuudet, kertoo Nokian Raskai-

den Renkaiden tuotepäällikkö Teppo Siltanen. Ominaisuuksiin kuuluvat uudet polveilevat urat, jotka parantavat itsepuhdistumista ja lumipitoa. Uudenlainen trapetsinmuotoinen lamellointi varmistaa pidon kuluneenakin, ja uusi vahva olkapää pärjää tiukoissakin kaarteissa. Rengas on helppo nastoittaa merkittyihin kohtiin, kun tarvitaan äärimmäistä talvipitoa. - On tärkeää, että renkaan pito kestää sen koko käyttöiän. Nokian Hakkapeliitta Truck T -renkaan porrastettu pintakuvio

kuluu tasaisesti ja parantaa kilometrisuoritetta, Teppo Siltanen tähdentää. Kun rengas asennetaan syksyllä, se soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Nokian Hakkapeliitta Truck -sarjaan kuuluvat myös vetorengas Nokian Hakkapeliitta Truck D ja E sekä eturengas Nokian Hakkapeliitta Truck F2. - Nokian Hakkapeliitta Truck T -renkaassa on alhainen vierinvastus ja matala melutaso. Me arvostamme sekä ajomukavuutta että ympäristöä, kertoo Teppo Siltanen.

Truck T


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 99


98 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaspari kasvaa ja kehittyy vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin

J

oensuun, Iisalmen, Kotkan, Kouvolan ja Mikkelin alueella hyötyajoneuvojen huoltoja varaosapalveluita tarjoava Raskaspari on laajentanut toimintaansa myös kuorma-autojen myyntiin.

Viime vuodet vahvasti toimintojaa kehittänyt ja kasvattanut Raskaspari tunnetaan Volvo- ja Renault -kuorma-autojen valtuutettuna huolto- ja varaosapalveluyrityksenä. Yhteensä henkilökuntaa on Raskasparin palveluksessa jo 110. - Toiminta-alueemme Volvo kanta on vahva; yhteensä aktiivikäytössä on noin 1700 Volvoa ja lisäksi kasvavassa määrin Renaulteja, mikä luo vankan pohjan huoltotoiminnoillemme. Lisäksi toimipisteemme palvelevat muitakin ajoneuvomerkkejä sekä erityisesti perävaunuja ja päällerakenteita, joiden osuus huoltoja varaosatoiminnoistamme on merkittävää, kertovat Raskaspari Oy:n yrittäjät Kalle Salonen ja Jyrki Hakkarainen. Pitkä yhteinen historia Volvo Trucksin kanssa johti siihen että Raskaspari otti lokakuussa 2016 myyntivastuun Kotkan ja Kouvolan alueista - Laajentaminen huoltotoiminnoista kuorma-autokauppaan oli meille iso askel sillä se vaatii aivan erilailla pääomia uusiin ja käytettyihin kuormaautoihin; lisäksi uudet autot ovat vielä usein pitkiäkin aikoja päällerakentajilla ennen asiakkaille luovuttamista ja rahojen tuloutumista myyjälle. Pitkäjänteinen työmme on kuitenkin kantanut hedelmää mikä mahdollistaa hartiat luotettavan ja vastuuntuntoisen kuorma-automyynnin

Raskaspari Oy:n yrittäjät Kalle Salonen (oik.) ja Jyrki Hakkarainen (vas.) sekä Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund tekevät hyvää yhteistyötä.

pyörittämisen, toteaa Salonen. Tärkeässä roolissa myyntitoimintojen onnistuneessa aloituksessa oli kokeneen Volvo -kuorma-automyyjä Ahti Pakkasen siirtyminen Raskasparin palvelukseen. - Ahdilla on pitkän historian tuoma laaja asiakaskunta, mikä mahdollisti meille kaupanteon heti alusta saakka. Hän toimii Kotkasta käsin ja vastaa tällä hetkellä myös Mikkelin alueen kuorma-automyynnistä. Kesälomien jälkeen aloitamme rekrytoinnin ja haemme uutta myyjää Mikkeliin, missä näemme paljon potentiaalia Volvo- ja Renault -kannan vahvistamisessa. Kouvolassa myynnistä vastaa Kimmo Hovilainen, joka tekee hyvää työtä kasvavan asiakaskunnan parissa, kehuu Salonen myyjiä Muissa Raskasparin toimipisteissä eli Joensuussa ja Iisalmessa kuorma-automyynnistä vastaa Volvo Truck Centerin Reijo

Holopainen - lisäksi Volvon Heikki Tuomainen hoitaa määrättyjä Iisalmen alueen asiakassuhteita.

Jatkuvaa investointia palvelun parantamiseksi

Raskasparin viidellä paikkakunnalla toimiviin huoltokeskuksiin investoidaan tasaisesti toiminnan laadun parantamiseksi entisestään - Viimeisin laajennus tehtiin Iisalmessa pari vuotta sitten ja samalla siellä aloitettiin myös raskaan kaluston katsastuspalveluiden tarjoaminen yhteistyökumppanimme toimesta kuten oli jo aiemmin kaikissa muissa pisteissämme. Sen vaikutukset näkyvät nyt selvästi huolto- ja varaosapalveluiden myynnin kasvuna sekä asiakastyytyväisyyden parantumisena. Katsastustoiminnot ovat lisänneet erityisesti perävaunupuolen toimintoja, toteaa Salonen

Raskaspari valmistautuu jo nyt tulevaisuuden voimanlähteillä varustettujen hyötyajoneuvojen yleistymiseen - Meillä on jo valmiudet Kotkassa ja Kouvolassa Volvo -kaasuautojen huoltamiseen; olemme investoineet korjaamopaikkoihin vaadittavat kaasuhälyttimet ja imurijärjestelmät sekä hankkineet tarvittavia erikoistyökaluja. Ensimmäiset kaasukäyttöiset Volvo -jäteautot ovatkin jo käyneet meillä huollossa, sanoo Salonen.

Rengaskauppa kasvanut merkittävään rooliin

Varaosien lisäksi Raskaspari tarjoaa toimipisteissään laajasti erilaisia laadukkaita varusteita ja tarvikkeita kuorma-autoyhdistelmiin. Viime vuosina todella merkittävään rooliin on noussut myös rengasmyynti. - Renkaita on myyty jo muu-

taman vuoden ajan Mikkelissä, Iisalmessa ja Joensuussa. Kouvolassa toiminta alkoi 2017 alussa ja nyt kesällä rengaskoneet on asennettu myös Kotkaan. Tarjoamme asiakkaille laadukkaat premium-renkaat Micheliniltä, Bridgestonelta ja Continentalilta sekä keskihintaiset Kumhot. Kappalemäärissä eniten myydään kuitenkin pinnoitettuja BOSS -renkaita, jotka ovat saavuttaneet hyvän maineen vaativan asiakaskuntamme keskuudessa. Ruotsissa valmistettavat BOSS -pinnoitukset on tehty skandinaavisiin haastaviin käyttöolosuhteisiin. Palvelu pelaa loistavasti: kahden viikon välein pinnoittajan kuorma-auto kiertää pisteemme ja noutaa pinnoitettavat rungot palauttaen samalla valmiiksi pinnoitetut renkaat, kertoo Salonen.

Verkkokauppa kasvaa ja kehittyy

Useiden toimipaikkojen lisäksi Raskaspari palvelee kasvavaa asiakaskuntaa verkkokaupassa osoitteessa www.raskaspari.fi. - Olemme tehneet pitkään töitä verkkokaupan eteen ja sen toimintaa sekä valikoimaa kehitetään koko ajan vastaamaan asiakaskunnan tarpeisiin. Käytössä on mm. kätevä rengasvalitsin jolla saa etsittyä itselleen sopivat rengasvaihtoehdot, mitä kannattaa käydä kokeilemassa. Ja näin syksyllä ajankohtaiset talvihuomiovaatteet saa Raskasparilta valmiiksi yrityslogolla painettuna kätevästi ja edullisesti. Tarjolla on myös hyvä valikoima valoja syksyn pimeyteen. Nyt voisi vaikka päivittää vanhat halogeenivalot nykyaikaisiin LEDeihin, kehottaa Salonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 99

Hyvät renkaat puutavaranajoon!

Simo Laukkanen on Volvo Trucks Driver Challenge 2018 ajotaitokilpailun Suomen mestari

V

olvo Trucks Driver Challenge Suomen finaali järjestettiin 18.8.2018 Vaajakoskella. Kovatasoiseen finaaliin osallistui yhteensä 13 semifinaalin voittanutta kuljettajaa eri puolilta Suomea. Suomen mestariksi ajoi Kuljetus Laukkanen Ky:n kuljettaja Simo Laukkanen, joka matkaa seuraavaksi 13.-14.9.2018 Göteborgissa järjestettävään Volvo Driver Challenge maailmanfinaaliin.

Volvo Driver Challenge 2018 on Volvon historian vaativin ajotaitokilpailu kuljettajille. Yrityksen menestymisen kannalta kuljettajan rooli on ratkaisevan tärkeä. Volvo Trucks haluaakin kilpailun avulla innostaa kuljettajia oppimaan uutta, hyödyntämän parhaalla mahdollisella tavalla nykyaikaisten kuorma-autojen ominaisuuksia, sekä nostaa kuljettajien ammattitaito parrasvaloihin. Ammattikuljettajat ovat turvallisen, taloudellisen ja tuottavan ajotavan huippuosaajia. Volvo Driver Challenge 2018 järjestettiin Suomessa tänä vuonna kutsukilpailuna. Suomen

Volvo Trucks Driver Challenge 2018 ajotaitokilpailun Suomen mestari Simo Laukkanen edustaa maatamme Göteborgissa maailman finaalissa.

karsinnoissa pääpaino oli taloudellisessa ajotavassa. Syyskuun maailmanfinaalissa kuljettajia tullaan arvioimaan taloudellisen ajotavan lisäksi myös ajotaidon sekä turvallisuuden näkökulmasta. Suomen finaalissa kilpailijoiden ajovuorot arvottiin ja finaa-

lireittiä ajettiin kahdella identtisellä kuormatulla Volvo FH 6x2 rekanvetäjällä. Finaalireitti oli noin 42 kilometrin pituinen ja alkoi ja päättyi Vaajakoskelle. Molempien autojen parhaan tuloksen ajaneet kuljettajat etenivät Suomen superfinaaliin. Superfinaalin ajomatka oli 71km ja

polttoainetehokkaimman ajosuorituksen ajoi Simo Laukkanen. Kisa oli tiukka, sillä ero kisan toiseksi sijoittuneeseen oli vain 0,3litraa.

Taloudellista ajoa jokapäiväisessä työssä

Maailmanfinaaliin matkaava

Suomen Volvo Driver Challenge mestari vuosimallia 2018 Simo Laukkanen on toiminut maidonkeräilykuljetusten parissa 20 vuotta Paavolalaisessa Kuljetus Laukkanen Ky:llä. Simo pyrkii mahdollisimman taloudelliseen ajosuoritukseen myös arjessa Arlan maidon keräilyajossa ja polttoainekulutusta seurataan Volvo Dynafleet -tietojärjestelmällä. - Suomen finaalin ajoreitit olivat suunniteltu hyvin, ne olivat monipuoliset ja kaksi erilaista reittiä toivat lisämausteen kisaan. Jos eroja oli syntyäkseen, näillä reiteillä erot tulivat esiin. Finaali oli mukava kokemus kaiken kaikkiaan, Simo kiittelee. Simo matkaa maailmanfinaaliin hyvällä mielellä ja isolla mielenkiinnolla. - Otan haasteen vastaan! Parhaani teen ja enempää en voi, Simo Laukkanen kommentoi tunnelmia heti voiton ratkettua. Tämän vuoden Volvo Trucks Driver Challenge kisaan osallistuu yli 12 000 kuljettajaa eri puolilta maailmaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

100 KULJETUS

Sisu Polar Timber Hybrid

Hybridi-ylivoimaa Sisu Polar Timber Hybrid tekniikkaa: Moottori 900+ hv Hybrid -järjestelmä Vaihteisto Eaton Fuller RTLO Säätötilavuushydrauliikkapumppu 130 cm3 10 tn etuakseli ja Servotwin ohjausvaihde 2. akselin painatus Teliveto vedonkatkaisulla ja hydraulisella telinnostolla 6 -lehtinen telijousitus Servotwin ohjausvaihde 1-piirinen säätötilavuushydrauliikka Hydraulisesti kiristyvä nosturituppisatula Polttoainesäiliö 430l Ad-Blue 60l Öljysäiliö 200l

Ensimmäisen sukupolven Sisu Polar Hybrid kehittää yhdessä 625 hevosvoimaisen dieselmoottorin kanssa yhteistehoa yli 900 hv (600 kW) - polttoainetaloudellisesti.

M

aailman ensimmäinen, Halisen Kuljetus Ky:n Sisu Polar Hybrid puutavara-auto on tätä kirjoitettaessa ollut tuottavassa työssä vajaan parin viikon ajan. Kilometrejä auton matkamittariin on tuona aikana kertynyt vasta reilut 6000. Kuljetusyrittäjä Jari Halinen on lyhyen käyttökokemuksen pohjalta enemmän kuin tyytyväinen hankintaansa. - Joka päivä tässä oppii uutta. Tekniikka pelaa uskomattoman hyvin. Haasteena on oman ajotavan yhteensovittaminen uuden tekniikan kanssa. Etenkin liikkeellelähdöt vaativat harjoittelua, sillä sähkömoottorin avustamana voin lähteä matkaan

vaikkapa 5-vaihteella tai sitten pelkän sähkömoottorin voimin, Jari Halinen kertoilee.

Yli 900 hevosta

Ensimmäisen sukupolven Sisu Polar Hybrid kehittää yhdessä 625 hevosvoimaisen dieselmoottorin kanssa yhteistehoa yli 900 hv (600 kW). Dieselmoottorin tyhjäkäyntikierroksilta alkaen on vääntömomenttia tarjolla yli 3000 Nm ja maksimivääntömomentti 3600 Nm on tarjolla kierrosnopeusalueella 1000 … 1800 rpm. - Sähkömoottorissa ei ole lainkaan viivettä, kuten turbossa. Huippuvääntö on tarjolla välittömästi kun sitä tarvitaan, ja puutavara-ajossa sitä tarvitaan useasti ja paljon, Halinen lisää. Rinnakkaishybridijärjestel-

män tuottama ennen näkemättömän laaja vääntömomenttialue ja suuri huipputeho parantavat kuorma-auton käytettävyyttä. Jarrutusenergian varastointi ja uudelleen hyödyntäminen kiihdytyksissä ja ylämäissä parantaa merkittävästi raskaan ajoneuvoyhdistelmän polttoainetaloutta ja samalla vähentää kuorma-auton tuottamia hiilidioksidipäästöjä. - Jo näin lyhyen harjoittelun pohjalta on nähtävissä että polttoainesäästöt tulevat olemaan merkittäviä. Optimaalisen ajotavan harjoittelu vie kuitenkin oman aikansa, Halinen sanoo.

Hyviä ominaisuuksia

Sisu Polarin Hybrid -järjestelmä mahdollistaa muun muassa liikkeellelähdöt kytkintä kuormittamatta, nopean heijaamisen

ja hidastintoiminnot. Kuljettaja voi valita milloin hybriditeknologia on käytössä. Automaattitoiminnon lisäksi järjestelmää voidaan käyttää myös täysin manuaalisesti. - Hybriteknologia kytkeytyy päälle joko kaasupolkimesta tai vaihdevipuun viedystä napista. Tehoasentoja on kolme: Low, Medium ja Power. Pienin tehoalue riittää hienosti loiviin nousuihin. Sähkömoottorin hienoutena on myös sen latausominaisuus, minkä johdosta se toimii kuin hydraulihidastin konsanaan. Tehoalueen vaihto vaikuttaa myös lataukseen, joten sain toimivan hidastimen ikään kuin kaupantekijäisiksi, Halinen sanoo leikillisesti ja jatkaa: onhan tuo sähkömoottorin mahdollistama ja täysin viivetön heijaus-

Rinnakkaishybridijärjestelmän tuottama ennen näkemättömän laaja vääntömomenttialue ja suuri huipputeho parantavat kuorma-auton käytettävyyttä mm. puutavaranajossa. Lisäksi se mahdollistaa mm. liikkeellelähdöt kytkintä kuormittamatta, nopean heijaamisen ja hidastintoiminnot.

toiminto jotain aivan käsittämätöntä.

Alan edelläkävijä

Hyvään vauhtiin saadulla hybriditekniikka-konseptillaan Sisu Auto astuu raskain saappain suurten autovalmistajien hallitsemalle pelikentälle ja vetää pallon maaliin suoraan alkuvihellyksestä. Kun suuret valmistajat käyvät kilvanjuoksua kaupunkialueiden jakelutehtäviin soveltuvan teknologian kehitystyössä nousee kansainvälisesti pieni Karjaalainen kuorma-autovalmistaja parrasvaloihin haastavampiin ajateltavissa oleviin työtehtäviin soveltuvan ja ennenkaikkea kustannustehokkaan sekä toimintavarman hybriditeknologian kanssa. Katsaus valmiin asiakasauton rakenteisiin paljastaa Sisun ja sähkömoottoritekniikasta vastaavan Visedon insinöörien onnistuneen muita valmistajia paremmin hybriditeknologian ja perinteisen polttomoottoritekniikan yhteensovittamisessa. Sähkömoottorin sijoittaminen moottorin vaihteiston väliin ei tuo uutta alalle, mutta kaikkien järjestelmän pyörittämiseen tarvittavien apulaitteiden ja etenkin energiavarstoina toimivien superkondensaattorien sovittaminen tiiviisti ohjaamon ja lavan etusermin väliin onkin jo maailmanluokan juttu, johon muut autovalmistajat eivät vielä ole


METSÄALAN AMMATTILEHTI yltäneet. - Täytyy vain ihailla Sisun saavutuksia ja tekniikan kehitystä. Koko järjestelmä vie vain vähän kuormapituudesta. Hytin ja sermin väliin sovitettu tekniikkapaketti on jäänyt monilta huomaamatta. Puutavara-auton alusta on niin kovalla rasituksella, ettei sinne voi sovittaa kuin äärimmäistä rasitusta ja iskuja kestäviä komponentteja, Halinen tietää. Hybridijärjestelmä sisältää myös älykkään käynnistystoiminnon, jolla dieselmoottori voidaan käynnistää sähkömoottorin avulla aina kun energiavarastoissa on kapasiteettia käytettävissä. - Jos järjestelmässä on virtaa, niin auto käynnistyy sähkömoottorin voimin, muutoin perinteiseen tapaan Startilla. Rinnakkaishybridijärjestelmän hienoutena on että se ei vaikuta lainkaan auton toimintaan. Toisin sanoen jos järjestelmä jostain syystä pettää niin matka jatkuu dieselin voimin, Halinen toteaa. Rinnakkaishybridijärjestelmän lisäksi Halisen telivetoisen ja vedonkatkaisulla sekä hydarulisella telinnostolla varustetun Sisu Polar Timber Hybridin hienouksiin lukeutuu toisen akselin painotus, mikä on korvaamaton apu pehmeillä ja ahtailla metsäteillä ajettaessa. FinnMETKOn alla Sisulta saadun tiedon mukaan Hybridi on saanut asiakkaiden puolelta huippuhyvän palautteen ja myynti on lähtenyt vauhdilla matkaan. - Asiakaspalaute konkretisoituu syksyn ja talven kuluessa positiivisena kasvuna ensirekisteröintien määrissä, kertoo Oy Sisu Auto Ab:n tuotepäällikkö Teemu Puustinen.

Visedon kehittämät ja valmistamat superkondensaattorit sekä muut hybridijärjestelmän komponentit ovat siistissä järjestyksessä ja ennen kaikkea suojassa kolhuilta ja sään vaikutuksilta ohjaamon ja sermin välissä.

Hybridijärjestelmän saa toimintaan automaattisesti, Fullerin Power Touch napista, tai kaasupolkimesta.

Sisu Polar Hybrid erottuu muusta mallistosta ohjaamon sisälle tulevasta Sisu Power Control hallintapaneelista.

Sisu Auton Itä-Suomen myyjä Tomi Tikanmäki (vas.) ja maailman nopein puutavara-autoilija Jari Halinen Power Truck Showssa, missä Sisu Polar Hybrid oli kovin uutuus.

Laadukkaat voiteluaineet ja suoda0met kaikkiin koneisiin, suoraan maahantuojan varastosta!

Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puhelin, myyn, 03-­‐358 7660 voitelukeskus@voitelukeskus.com www.voitelukeskus.com

KULJETUS 101


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scanian V8-moottorin tuotanto käynnistyy jälleen

S

cania on aloittanut V8-moottoreiden ruuhkautuneen tilauskannan purkamisen. Tilauskanta kasvoi, kun kuorma-auto- ja merimoottoreita ei väliaikaisesti pystytty toimittamaan V8-moottorilohkoja valmistaneessa tehtaassa olleen pitkittyneen lakon vuoksi.

- Tämä on luultavasti pahin katkos vuosikymmeniin yhtiömme tuotteiden toimituksissa. Haluan kiittää asiakkaitamme suuresta kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä, jota he ovat osoittaneet tämän hirvittävän tilanteen aikana. Me Scanialla teemme nyt kaikkemme voidaksemme palauttaa tilanteen normaaliksi ja tarjota V8-kuorma-autoja ja -moottoreita mahdollisimman pian sanoo Scania Trucksin johtaja Alexander Vlaskamp. Scania on nyt turvannut rajoitetut, mutta säännöllisesti tapahtuvat moottorilohkotoimitukset, jotka ovat Ruotsin Södertäljessä rakennettavien V8-moottoreiden perusta. Tämän suuruusluokan tuotantohäiriö aiheuttaa kuitenkin kaikenlaisia logistisia ​​ haasteita ja kestää jonkin aikaa, ennen kuin kasautunut tilaus- ja toimituskanta saadaan puretuksi.

KULJETUS 103

- Epävarmuustekijöitä on vielä ja kestää muutaman viikon, ennen kuin olemme saaneet kokonaiskuvan tilanteesta. Tämän jälkeen alamme lisätä tuotantoamme, Vlaskamp vahvistaa. - Tuotanto on jo käynnistynyt ja lisäämme sitä vähitellen. Tavoitteenamme on vahvistaa lähiviikkojen aikana tarkka toimitusaikataulu olemassa oleville tilauksille. Otamme myös luonnollisesti uusia tilauksia vastaan. Valitettava tilanne osui ajankohtaan, jolloin olimme erittäin kiireisiä uusien V8-moottoreiden valmistuksessa. Voin vain syvästi pahoitella, että tämä tapahtui Scanian uskollisille asiakkaille. Scanian uuden kuorma-autosukupolven V8-moottorit sekä Scanian teollisuusja merimoottorit valmistetaan Södertäljessä. Kuorma-autojen moottorimallisto koostuu neljästä erillisestä versiosta, joiden teho vaihtelee 520 hevosvoimasta 730 hevosvoimaan, merimoottoreissa jopa yli 1 150 hevosvoimaan. Scanian ensimmäinen 350 hv:n V8 -moottori lanseerattiin vuonna 1969, ja legendaarinen moottori täyttää ensi vuonna 50 vuotta.

KESLA PROCHIPPER

KESLA-hakkurit ovat uusiutuneet parin vuoden aikana huimasti niin KESLA logCUT-roottorin, terien, haketorven kuin monien käyttöä ja huoltoa helpottavien yksityiskohtien osalta. Erityinen ylpeytemme on KESLA proCHIPPER-ohjausjärjestelmä, jolla säädät niin nosturia kuin hakkuriakin mielesi mukaan. Kysy lisää! Autohakkurit: Kesla Oyj Jouni Kainulainen puh. 040 7647 713

www.kesla.com

Traktorihakkureiden myynti: AGCOSUOMI.FI tai tehtaan yhteyshenkilö myyntipäällikkö Jyrki Sahinjoki puh. 040 1786 635.


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SKAL-yhdistykset yhteistyöhön: Keski-Suomen kuljetusyrityksille palvelua Itä-Suomesta

K

eskisuomalaisten tavaraliikenteen kuljetusyrittäjien oma toimialajärjestö SKAL Keski-Suomi ry on solminut yhteistyösopimuksen sisarjärjestö SKAL Itä-Suomi ry:n kanssa.

139 x 206 mm

Sopimuksen nojalla yhdistys hankkii Itä-Suomesta mm. asiantuntija-, viestintäja edunvalvontapalveluja jäsenyritystensä hyväksi. Järjestely tuo järjestöjen välille uutta synergiaetua ja mahdollistaa itsenäisten yhdistysten tehokkaan toiminnan. SKAL Keski-Suomi ry:n nykyinen toiminnanjohtaja Mikko Voutilainen siirtyy Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtajaksi 1. syyskuuta alkaen. SKAL Keski-Suomi ry:n jäsenistöön kuuluu noin 300 keskisuomalaista maanteiden tavaraliikennettä harjoittavaa kuljetusyritystä. SKAL Itä-Suomi ry:n jäsenistön muodostavat vastaavasti noin 600 kuljetusyritystä Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakunnista. Molemmat yhdistykset ovat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry jäsenyhdistyksiä.

Tieliikenteessä kuoli 25 ihmistä heinäkuussa

T

ilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui heinäkuussa 458 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 25 ja loukkaantui 589 ihmistä. Kuolleita oli 3 enemmän ja loukkaantuneita 53 enemmän kuin vuoden 2017 heinäkuussa. Kuolleista 13 oli liikkeellä henkilöautolla, 1 pakettiautolla, 1 mopolla ja 7 moottoripyörällä. Jalankulkijoita kuoli 2 ja polkupyöräilijöitä 1. Surmansa saaneista oli miehiä 21 ja naisia 4. Tammi-heinäkuussa tapahtui kaikkiaan 2 383 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 114 ja loukkaantui 3 028 ihmistä. Kuolleita oli 17 vähemmän ja loukkaantuneita 29 vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. Surmansa saaneista oli liikkeellä henkilöautolla 75, 2 pakettiautolla, 3 mopolla, 18 moottoripyörällä ja 1 kuorma-autolla. Jalankulkijoita kuoli 8 ja polkupyöräilijöitä 3. Lisäksi kuoli 4 muuta tienkäyttäjää. Lähde: Liikenne ja matkailu: Tieliikenneonnettomuustilasto. Tilastokeskus

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ. . N EDELLÄKÄVIJÄ .

UUSI Q-SARJA. EPSILON ESITTELYSSÄ UUSI Q-SARJA. EPSILON PUUTAVARA PUUTAVARA–JA –JAKIERRÄTYSNOSTURIT KIERRÄTYSNOSTURIT UUSIESITTELYSSÄ Q-SARJA. EPSILON PUUTAVARA –JA KIERRÄTYSNOSTURIT WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

WWW.PALFINGEREPSILOM.COM WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

Tuttu uudistunut. Ohjausvaihtoehtoina TuttuEpsilon EpsilonQ-sarja Q-sarjaon onnyt nyt uudistunut. Ohjausvaihtoehtoina Uuden Q-sarjan 13-16 Uuden Q-sarjan 13-16 tonnimetrinZ-nosturissa Z-nosturissaon ontarjolla tarjollajopa jopa11 11 ut. Ohjausvaihtoehtoina Uuden Q-sarjan 13-16 tonnimetrin Z-nosturissa on tarjolla jopa 11 tonnimetrin

mekaaniset esiohjaus tai mekaanisetvivut, vivut,hydraulinen hydraulinen esiohjaus taiIQAN-sähköohjaus IQAN-sähköohjaus metrin ulottuma. metrin ulottuma.Suuri Suuriulottuma ulottumaon onsaatu saatuaikaan aikaankäyttämällä käyttämällä us tai IQAN-sähköohjaus metrin ulottuma. Suuri ulottuma on saatu aikaan käyttämällä useilla useillaeri erivipuvaihtoehdoilla. vipuvaihtoehdoilla. taittopuomin mitat taittopuomin mitatmahdollisimman mahdollisimmantarkasti tarkastihyödyksi, hyödyksi,jolloin jolloin taittopuomin mitat mahdollisimman tarkasti hyödyksi, jolloin

M-sarjasta tutut Penkkijaja jahyttivaihtoehtoina hyttivaihtoehtoina M-sarjasta tututClassicClassicja jatkeidenyhteispituutta yhteispituuttaon onsaatu saatukasvatettua. kasvatettua. ta tutut Penkki Classicjatkeiden yhteispituutta onjasaatu kasvatettua.jatkeiden Masterdrive Masterdrivesekä sekäEpscab Epscabhytti. hytti.

Tulejajanäe näeuudistunut uudistunutQ-sarja Q-sarja Tule ja näe uudistunut Q-sarja Tule

Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Haikanvuori 2, 33960 PIRKKALA PUH: 010 550 80 facebook.com/epsilonsuomi

WWW.PALFINGER.COM WWW.PALFINGER.COM facebook.com/vtatekniikka

MAAHANTUONTI JA MYYNTI: Kuussillantie 23, Kuussillantie 23,01230 01230VANTAA VANTAA

MAAHANTUONTI MAAHANTUONTIJA JAMYYNTI: MYYNTI:

Haikanvuori Haikanvuori2,2,33960 33960PIRKKALA PIRKKALA PUH: PUH:010 010550 55080 80 facebook.com/epsilonsuomi facebook.com/epsilonsuomi JÄLLEENMYYJIEN YHTEYSTIEDOT: facebook.com/vtatekniikka facebook.com/vtatekniikka WWW.VTA.FI

JÄLLEENMYYJIEN JÄLLEENMYYJIENYHTEYSTIEDOT: YHTEYSTIEDOT:

WWW.VTA.FI WWW.VTA.FI


Langaton

METSÄALAN AMMATTILEHTI

NOSTURIVAAKAUUTUUS!

ScaleLog nosturivaakauutuus on langaton, jossa akunkesto on vähintään vuoden. Scalelog on tarkka, helppokäyttöinen ja kestävä vaaka kaikkiin nosturimalleihin. Vaaka on kehitetty ja valmistettu Pohjoismaissa. Maahantuonti ja myynti: Jesse Holopainen 0440 373 473


METSÄALAN AMMATTILEHTI

T

Kolmenkymmenen prosentin minimiraja polttoaineenkulutuksen pienentämisessä ja päästövähennyksissä on kuitenkin täysin mahdollista, kun sen saavuttamiseksi otetaan käyttöön kaikki nykytietämys yhdistelmän kuljetustalouden tehostamisesta.

30 % polttoaineja päästövähennykset tuntuvat hurjilta luvuilta

T

imberRoad 2020 projektille asettamamme 30 % päästövähennykset tuntuvat aluksi jopa utopistisiltakin. Tavoite on kova ja se vaatii monen alan osaamista ja ammattitaitoa.

Kolmenkymmenen prosentin minimiraja polttoaineenkulutuksen pienentämisessä ja päästövähennyksissä on kuitenkin täysin mahdollista, kun sen saavuttamiseksi otetaan käyttöön kaikki nykytietämys yhdistelmän kuljetustalouden tehostamisesta. Kalusto-optimointi on yksi ratkaisevimmista tekijöistä tavoitteen saavuttamisessa. Optimointi käsittää tarkkan valittujen alustatyyppien räätälöinnin omiin erityistehtäviinsä - 76 tonnisen nosturilliseksi ”syöttöautoksi” ja 68 tonnisen kevyeksi ja kuljetustehokkaaksi ”siirtoautoksi”. Molempien yhdistelmien perävaunuina tullaan käyttämään matalia, kevyi-

tä ja aeromuotoiluiltaan toimivia viisiakselisia vaunutyyppejä. Vaunumäärä on yhdistelmäparille tapauskohtaisesti kahdesta kolmeen / autopari. TimberRoad projektin toteuttamisessa käytämme 1970-luvulta alkaen keräämäämme tietoa ja kehittämiämme komponentteja ja koetuloksia. Kova tavoite edellyttää kuitenkin paljon uutta molempiin yhdistelmätyyppien rakenteisiin ja lisäksi sujuvan vaivattoman ajon aikaansaamiseksi on yhdistelmäparille kehitettävä helppo ja toimiva kulunhallintajärjestelmä. Lisätietoja TR 2020 kehityksestä, yhteistyöstä ja aikataulutuksesta:

Heikki Jokela 050 4129 024 Lisätietoja ja artikkeleita: Google/TimberRoad 2020 Facebook/Heikki Jokela www.terminator.fi

KULJETUS 107


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 109

MONIOSAAJAN LAATUTUOTTEET

PUNNITSEMISEN MESTARI

SUOMALAISEN METSÄTEKNOLOGIAN TUOTTEET PUUN KORJUUSEEN JA KÄSITTELYYN

INNOVATIIVINEN LANGATON VAAKAJÄRJESTELMÄ — HELPPO ASENTAA, HELPPO KÄYTTÄÄ LANGATON Ei sähkökaapeleita tai hydrauliikkaputkituksia. EI HITSAUSSAUMOJA Herkemmät materiaalit suojattu teräskuorilla. TEHOKAS JA KESTÄVÄ Minimaalinen huoltotarve säästää aikaa ja mahdollistaa lastauksen optimoinnin.

NÄRHI ON VALTUUTETTU KESLA-MYYJÄ

JYKIN PERÄVAUNUT

ALUMIININEN NÄYTTÖYKSIKKÖ HYTISSÄ Helppokäyttöinen, optimaalinen ergonomia.

Kauttamme laadukkaat Kesla-nosturit, katso lisää www.narhi.com

KESTÄVYYDELLÄ, KOKEMUKSELLA JA RÄÄTÄLÖINNILLÄ PARHAAT RATKAISUT PUUN KULJETUKSEEN

NÄRHI OY:N RASKASSARJA-MYYMÄLÄT

myynti@narhi.com | www.narhi.com

NÄRHI JOENSUU Lentoasemantie 10 D 80140 Joensuu Puh +358 400 959 420

NÄRHI JYVÄSKYLÄ Palokanorsi 12 40270 Jyväskylä Puh +358 400 959 430

NÄRHI KUOPIO Sorsasalontie 3 70420 Kuopio Puh +358 400 959 450

NÄRHI LAPPEENRANTA Tupatallinkatu 5 53500 Lappeenranta Puh +358 400 959 460

Petri Lievonen puh. 0400 529 600 petri.lievonen@narhi.com

Liikenneturva: Maltilla turvallisesti traktorin ohi

L

oppukesä tuo tieliikenteeseen traktorit ja muut muuta liikennettä hitaammin kulkevat maataloustyökoneet. Niiden ohittaminen aiheuttaa usein turhia riskinottoja. Liikenneturva muistuttaa, että ohituksen turvallisuudesta on varmistuttava ennen kaistanvaihtoa. Muuta liikennettä hitaammin liikkuvat traktorit ja maataloustyökoneet saattavat turhauttaa perässä ajajaa. Niillä kuljetaan tien päällä kuitenkin usein vain

lyhyen matkaa, esimerkiksi työkohteesta toiseen. - Viljelijät eivät liiku maataloustyökoneilla turhaan, vaan useimmiten matkaa taitetaan työkohteesta toiseen tai kotihalliin, eikä yleisillä teillä liikkumista voi välttää. Ohitustarve kannattaa harkita maltilla tässäkin tapauksessa, muistuttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Lattu. Jos esimerkiksi traktorin ohi on tarve päästä, tulee ohituksen turvallisuudesta varmistua jo ennen kaistan vaihtoa. Vaaratilanteita voi syntyä erityisesti tilanteissa, joissa työkone on

kääntymässä yllättäen vasemmalle - esimerkiksi pellolle tai metsään paikoissa, joissa ei ole selkeää risteystä. - Maataloustyökoneen kuljettajan aikeita voi ennakoida seuraamalla ajoneuvon liikkeitä ja vilkkuja. Omaa nopeutta on syytä alentaa ennen ohitusta. Kun nopeusero ohitettavan kanssa on kohtuullinen, jää kuskille vielä pelivaraa toimia, jos ohitettava onkin juuri kääntymässä vasemmalle, vinkkaa Lattu.

Työkoneiden kääntymistila saattaa yllättää Traktori voi siihen kiinnitet-

tyine työkoneineen olla hyvin leveä, sillä tienpidossa tai maataloudessa käytettäviin työkoneisiin ja työvälineisiin ei sovelleta muutoin liikenteessä yleisesti sovellettavia mittasäännöksiä. Esimerkiksi kääntöauroja kuljettavien traktorien peränylitys voi yllättää kääntymistilanteessa liian läheltä ajavan. - Ne vievät oikeallekin kääntyessään yllättävän paljon tilaa myös vastaantulevan kaistalta. Jos perässä tullut on lähtenyt samanaikaisesti ohittamaan, hupenee ajotila kaistalla hyvinkin nopeasti, Lattu varoittaa. Perässä ajavan on syytä muis-

taa myös se, että ison työkoneen ohjaamosta katsottuna kuolleita kulmia jää paljon. Etenkin, jos traktorin perässä on vaikkapa suuri viljakärry tai muu maatalouslaite. - Perässä ajavan kuskin kannattaakin valita ajolinjansa siten, että työkoneen kuljettajalla on mahdollisuus havaita hänet peileistään. Liian lähelle työkonetta ei siis kannata ajaa. Siitä on hyötyä myös itselle, sillä omakin näkyvyys eteenpäin on parempi, kun odottaa ohituspaikkaa sopivalla etäisyydellä, Lattu sanoo.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


110 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi ScaleLog -puutavaranosturivaaka tarjoaa tarkan punnituksen ja helpon käytön - langattomasti.

ScaleLog -vaakauutuus puutavaranosturikäyttöön

S

uomen puutavaravaakamarkkinoille on tulossa uusi odotettu vaihtoehto, ScaleLog. Ruotsissa valmistettava ja skandinaaviseen puutavaran ajoon kehitetty ScaleLog on langaton vaaka, millä puutavaran punnitus onnistuu helposti ja tarkasti.

ScaleLog -vaakojen valmistuksen taustalla on vankka kokemus puutavaranosturivaa´oista. - Ensimmäiset ScaleLog -vaa´ at otettiin Ruotsissa perusteelliseen testikäyttöön noin kolmisen vuotta sitten ja myynti alkoi hyvällä menestyksellä viime vuonna. Suomen maahantuonti aloitettiin alkuvuodesta 2018, jolloin toimitimme ensimmäiset

vaa´at puutavaran- ja energiapuun ajoon. Olemme kuunnelleet demokäyttö asiakkaitamme tarkalla korvalla ja saatu palaute on erittäin hyvää, joten aloitamme nyt syksyllä ScaleLog -vaakojen myyntiin ja markkinointiin panostamisen, kertoo maahantuonnista vastaava Jesse Holopainen.

Helppo asentaa ja käyttää

ScaleLog on osoittautunut tarkaksi luotettavaksi vaa´aksi, mikä on helppokäyttöinen ja

ScaleLog -vaa´an riipuke kestää kovaa käyttöä ja tarjoaa tarkan punnituksen myös energiapuulla.

langattomuuden takia asennuskin sujuu käden käänteessä - riipuke tapilla paikoilleen ja virtajohto näyttöön. - Punnitustulokset pysyvät koko ajan hyväksytyissä rajoissa käytännön työssä ja koepunnuksilla vaaka näyttää painon kilolleen. Kuittaus tapahtuu napilla manuaalisesti mutta automatiikka pitää huolen siitä että kuittauksia ei synny esimerkiksi silloin kun kiihtyvyysarvot ovat liian suuria ja punnitusarvot heittelevät. Riipuke on todella

vahva ja kestävä; painon mittaus tapahtuu sylinterin päästä ja hydrauliöljyä on riipukkeessa vain pari ruokalusikallista, jolloin ilmaamisen tarve on vähäistä eikä vaahtoaminen ole ongelma, sanoo Holopainen. Itse vaakanäyttö on kompaktin kokoinen, joten se sopii asennettavaksi haluttuun kohtaan nosturin ohjamossa tai myös avokoneeseen, sillä suojausluokka on IP67. - Nappipainikkeet toimivat hyvin vaikka rukkaset kädessä

Royal Machine Oy:n kuljettaja Marcus Ingves on tyytyväinen IQAN-ohjattuun KESLA 2117T -nosturiin ja sen hyvään käyttöergonomiaan sekä nosturissa olevaan uuteen ScaleLog -vaakaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 111

ja näyttö on tehty vaativiin käyttöolosuhteisiin eli kyseessä ei ole mikään älypuhelin. Muistissa on 7 varastopaikkaa vakiona ja vaakaa tilattaessa niitä voi pyytää enemmänkin jos on tarvetta. Purkuasetuksen ansiosta puita voi myös vähentää kuormasta ja silti punnitutulos pysyy tarkkana. Jos punnituksessa havaitaan heittoa voi säätöä tehdä kätevästi prosenteilla. Vaa´ssa on myös tiedonsiirtovalmius puhelimen wifi-yhteyden kautta, Holopainen kertoo. Langattoman ScaleLog -vaa´ an akku kestää käytössä pitkään: - Teoreettinen kestoikä ilman latausta on muutaman vuoden, mutta tässä vaiheessa luvataan vähintään vuosi - jos virta loppuu aiemmin niin uuden akun saa veloituksetta. Uuden Li-ion akun hankintahinta on muutenkin maltillinen.

Tarkkaa punnitusta myös energiapuulla

Royal Machine Oy Kristiinankaupungista urakoi puuta metsäkoneilla Skogsvårdföreningen Österbottenille ja kuljettaa energiapuuta eli hakkuutähdettä, kantoja ja rankaa lähinnä Vaskiluon Voimalle Vaasaan. - Toimimme rannikon alueella Kristiinankaupungista Vaasan kulmille. Rannikko on haastavaa urakointialuetta kivisen maastonsa puolesta ja nytkin olemme olleet metsäkoneilla saarihakkuilla lähes koko kesän, kertoi-

Royal Machine Oy ajaa energiapuuta eli hakkuutähdettä, kantoa ja rankaa lähinnä Vaskiluodon Voimalle Vaasaan. Kuvassa ollaan tekemässä kantorkuormaa kotikulmilla Kristiinankaupungissa.

lee yrittäjä Roy Aittamäki. Kevättalvella Royal Machinen Mercedes-Benz Actros 3363 -energiapuuautoon hankittiin Jesse Holopaiselta uusi KESLA 2117T -ohjaamonosturi ja siihen vaa´aksi ScaleLog.

- Uusi KESLA 2117T on 17 tonnimetrin väkevä ja ulottuva nosturi, joten siinä ScaleLog -vaa´an riipuke on todellisessa kestotesissä sillä yleensähän puunosturit ovat pari luokkaa pienempiä. Oikein helppokäyt-

töinen ScaleLog on toiminut erittäin hyvin ja tulokset ovat olleet tarkkoja, vaikka käsittelemme punnituksen kannalta haastavia materiaaleja eli risuja, kantoja ja rankaa. Esimerkiksi kantoja kuormatessa kourassa

saattaa välillä roikkua alle sadan kilon paloja mutta ScaleLog laskee nekin hyvin. Luotettavuudessakaan ei ole ollut mitään ongelmia joten uusi vaakamerkki saa ainakin meiltä ostosuosituksen, toteaa Aittamäki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

112 KULJETUS

Land Rover tekee autonomisen maastoajoneuvon

Maailman ensimmäinen CORTEX -projekti vie itsestään ajavat auto maastoon ja erilaisiin sääoloihin; muta, sade, jää, lumi ja sumu - projektin tarkoituksena on varmistaa, että itseajavat autot pärjäävät kaikissa olosuhteissa.

A U T A A L I HANK I ASIANTUNTIJALTA LUOTET TAVAST

E xa k t D u Stoneridge Digipiirturit

Timer TachoDrive Ajoaikalaskuri

o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt nut valtavasti ty eniä ä pi – Ny t voin tehd aikana!” n uo ta s yö m ja siirto

kulje idgen piirturilla ”Uudella Stoner !”* in m 30 pident yy jopa

ttajan ajopäivä

itusjohtaja piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su *verrattuna va

Digipiirturi

lu n etälatauspalve

au korttitietojen Piirturi- ja elu 8 € / kk latauspalv

tomaattinen

V E R K KO K AU P PA . P I I R L A . F I PIIRLA@PIIRLA.FI

»

»

PIIRLA.FI

017 283 1595

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di gipiirtur sukupolve

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen oike valvot tuun ajo-

J

aguar Land Rover kehittää itsestään ajavaa autoa, joka soveltuu kaikkiin maasto- ja sääolosuhteisiin. Maailman ensimmäinen CORTEX -projekti vie itsestään ajavat auto maastoon ja erilaisiin sääoloihin; muta, sade, jää, lumi ja sumu - projektin tarkoituksena on varmistaa, että itseajavat autot pärjäävät kaikissa olosuhteissa. Osana projektia kehitteillä on ’5D’-tekniikka, joka yhdistää reaaliajassa akustiikkaa, videota, tutkaa sekä valon ja etäisyyden havainnointia (LiDAR). ’5D’-tekniikalla rikastettu data antaa autolle paremman käsityksen sen ympäristöstä. Tekoäly mahdollistaa sen, että itsestään ajava auto käyttäytyy uskomattoman älykkäästi, mahdollistaen ajamisen kaikissa maasto- ja sääolosuhteissa. Chris Holmes, Verkottuvien ja autonomisten ajoneuvojen tutkimuspäällikkö: - On tärkeää että kehitämme itseajavia autoja vastaamaan sitä suorituskykyä ja kyvykkyyttä johon Jaguarin ja Land Roverin asiakkaat ovat tottuneet. Se, että autot tulevat ajamaan itse tulevaisuudessa on väistämätöntä. Haluamme kehittää autonomisesta mallistomme on kyvykkäimmän, nautinnollisimman ja turvallisimman. CORTEX-projekti antaa meille mahdollisuuden toimia loistavien yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden avulla voimme tuoda unelmamme toteen lähiaikoina. Jaguar Land Rover kehittää sekä täysin itseajavia sekä osittain itseajavia ajoneuvoteknologioita, tarjoten asiakkaalle mahdollisuuden valita eri automaation tasoista. Tämä projekti muodostaa osan yhtiön visiosta luoda itsestäänajavien ajoneuvojen malliston, joka pärjää markkinoiden parhaiten erilaisissa oikean

elämän haasteissa, tie- ja maasto-olosuhteissa ja säässä. CORTEX kehittää uutta algoritmiteknologiaa, sensoreiden optimointia sekä fyysistä testaamista Iso-Britannian haastavissa maastoajo-olosuhteissa. Mukana projektissa on Birminghamin yliopisto, jolla on maailman johtavaa osaamista autonomisten alustojen tutkista ja tunnistimista sekä Myrtle AI teköalystä ja koneoppimisen asiantuntemusta. CORTEX julkistettiin osana Innovate UK: n Connected and Autonomous Vehicle Funding yhteistyötä maaliskuussa 2018.

Autonomisen ajamisen eri tasot

0-taso - Ei automaatiota. Kuljettaja tekee kaikki päätökset. 1- taso - Kuljettajalla apujärjestelmä käytössään. Esimerkiksi vakionopeussäädin. 2-taso - Osittainen automaatio. Kuljettajalla nopeuteen ja ohjauksen vaikuttavat apujärjestelmät, kuten ruuhka-avustin. 3-taso - Ehdollinen automaatio. Auto pystyy suorittamaan normaaleissa ajoolosuhteissa ajamisen, mutta kuljettajan on otettava jälleen ajovastuu, jos ympäristö on haasteellinen ja järjestelmä ilmoittaa siitä. 4-taso - Korkea automaatio. Tällä tasolla auto voi ajaa itsenäisesti tietyissä ympäristöissä, kuten kaupungissa ja moottoriteillä ilman että kuljettaja on puututtava ajoon. 5-taso - Täysautomaatio. Auto tekee kaiken itse, kuljettajan kontrolli autosta ei ole tarpeen. Auto voi suorittaa koko ajomatkan ilman ihmisen väliintuloa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Anna automaatin hoitaa hommat

usi jopa

Asiakaset

4 000 €

8

Jämsä 30.8.-1.9.

OSASTO 42

Nyt automaattivaihteisto pakettiautomalleihin vain 499 €* Monipuolisesta ja palkitusta mallistostamme löydät ratkaisun jokaiseen kuljetustarpeeseen. Nyt saat automaattivaihteiston Crafter-, Transporter- ja Caddy-pakettiautomalleihin hintaan 499 €. Tutustu laajaan ja monipuoliseen automaattivaihteistovalikoimaan Volkswagen-jälleenmyyjällä ja osoitteessa volkswagen-hyotyautot.fi.

Paras kuljettaa varmasti. Caddy-umpipakettiauto aut.vaihteistolla alk. 27 333 €, CO2-päästöllä 131 g/km. Crafter-umpipakettiauto aut.vaihteistolla alk. 41 420 €, CO2-päästöllä 192 g/km. Transporter-umpipakettiauto aut.vaihteistolla alk. 39 507 €, CO2-päästöllä 156 g/km. Caddy-, Crafter- ja Transporter-automaattimalliston yhdistetty EU-kulutus 5,0–7,7 l/100 km, CO2-päästöt 121–203 g/km. Suositusvähittäishinnastot 5.4.2018, sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan autot erikoisvarustein. *Automaatin lisähinta 499 €, verrattuna vastaavaan etuvetoiseen manuaalivaihteiseen malliin vakiovarustein. Tarjous koskee etuvetoisia umpipakettiautomalleja. Mahdolliset lisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-arvoon ja automaatin lisähintaan. Volkswagen Hyötyautojen Suomen maahantuoja on K Auto Oy.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 115

MAN vahvassa kasvussa pakettiautomarkkinoilla

M

ielenkiinto maaliskuussa virallisesti lanseerattuun MAN TGE:hen on ollut Suomessa suurta, ja myynti on edennyt odotettua paremmin. Suosituin malli tällä hetkellä on etuvetoinen automaattivaihteistolla varustettu umpipakettiauto. MAN TGE pakettiautomallit sekä Suomessa päällirakennetut jakelukorilliset paketti- ja kuorma-autot ovat tutustuttavissa paikallisen MAN-jälleenmyyjän kautta. Yhteistyö autojen sisustamiseen erikoistuneen suomalaisen Carsportin kanssa on saatu hyvään vauhtiin ja yhteistyössä rakennettu MAN TGE esittelyauto on ajettavissa muiden esittelyautojen tavoin. Kuluvan syksyn edetessä TGE mallisto täydentyy uusilla dieselmoottoriversioilla, kun henkilökuljetuksiin tarkoitettu Kombi -mallisto tulee saataville. Suomessa tämän ajoneuvoluokan autot varustellaan usein paikallisten varustelijoiden toimesta tila- ja invatakseiksi ja pienoislinja-autoiksi. MAN TGE on saatavilla kolmessa teholuokassa: 75 kW (102 hv), 103 kW (140 hv) ja 130 kW (177 hv). TGE:n vakiovaihteisto on 6-lovinen manuaali, mutta valikoimassa on myös automaattivaihteisto, joka on aina 8-vaihteinen ja varustettu momentinmuuntimella, ja se on saatavilla kaikkiin vetotapoihin ja painoluokkiin. - Automaattivaihteisto tässä kokoluokassa on erittäin suosittu ja niiden suosio on ehkä jopa hieman yllättänyt meidät, kertoo MAN TGE-tuotepäällikkö Timo Puustinen ja jatkaa, myös erilliskoristen autojen kysyntä on ollut erittäin lupaavaa.

Uusi, moneen käyttöön muuntuva MAN TGE -pakettiautomallisto on ollut jo nyt todellinen myyntimenestys - kauppa on lähtenyt mukavasti käyntiin myös Suomessa.

MAN ja KnausTabbert yhteistyöhön

MAN Truck&Bus AG ja saksalainen matkailuajoneuvovalmistaja Knaus-Tabbert GmbH ovat sopineet laajasta yhteistyöstä, jonka myötä MAN TGE tulee vahvasti mukaan myös matkailuautomarkkinaan. Ensimmäiset yhteistyön tulokset julkaistaan Caravan Salon -näyttelyssä Düsseldorfissa elo-syyskuussa 2018. - Suomen matkailuautomarkkinat ovat erittäin mielenkiintoiset ja myyntimäärät asukaslukuun nähden merkittäviä. On tärkeää, että saavutamme hyvän yhteistyön Knausin kanssa myös Suomessa, jotta matkailuautoasiakkaat saavat MAN:iinsa kaikki ne samat edut ja palvelut, mihin MAN-hyötyajoneuvoasiakkaatkin ovat oikeutettuja, sanoo K-Auton Olli Ronkainen.

MAN Truck&Bus AG ja saksalainen matkailuajoneuvovalmistaja Knaus-Tabbert GmbH ovat sopineet laajasta yhteistyöstä, jonka myötä MAN TGE tulee vahvasti mukaan myös matkailuautomarkkinaan.


116 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RAM 1500 4x4 Laramie Black Appearence

Amerikan poweria

Näyttävän RAM 1500 lava-auton Black Appearence -paketti sisältää Laramie -varustelun lisäksi metallimustan värin, etumaskin ja puskurin sekä tummiksi sävytetyt lasipinnat.

T

älle vuodelle uudistunut amerikkalainen räväkkä RAM 1500 lava-auto on entistäkin pidempi, kevyempi ja tilavampi. Suomessa kevyt kuorma- autoksi rekisteröitävän RAMin voimanlähteenä on 5,7-litrainen HEMI V8 moottori, josta irrotetaan reilut 400 hv tehoa. Nyt koeajettava viidennen sukupolven RAM 1500 esiteltiin suurelle yleisölle viime vuoden joulukuussa Detroitin kansainvälisessä autonäyttelyssä. Merkittävimmät uudistukset tehtiin auton akseliväliin ja ohjaamoon joita venytettiin reilulla 10 senttimetrillä, ollen nyt 3690 mm. Leveyssuunnassa RAM kasvoi maltillisemmin, noin 13 mm. Kasvaneen maavaran ansiosta lava on nyt reilut 3 cm entisä korkeammalla. Kasvaneista ulkomitoista huolimatta uusi RAM on nyt yli 100 kg edeltäjäänsä kevyempi. Laihdutuskuurin menestysreseptinä ovat suurlujuusteräkset, mitä hyödynnetään nyt runsaalla mitalla sekä runkorakenteissa että korissa ja lavassa. Suurlujuusterästen myötä RAM 1500 on nyt entistä vääntöjäykempi, mikä lisää matkustajien turvallisuutta, mutta myös parantaa ajo-ominaisuuksia. Koeajetun auton omapaino on rekisteritietojen perusteella karvan yli 2500 kg, mikä jättää

autolle lähes tuhannen kilon kantavuuden. Valmistusmaassaan RAM 1500 sijoittuu halfton truck -kategoriaan. Nimi juontaa juurensa 1960-luvulle, jolloin lava-autojen kantavuudet olivat todella vajaan 500 kg luokkaa. Myös keulailme on uusi. Auton nokka suuntautuu nyt entistä edemmäksi. Uudelleen muotoiltu etumaski, ajovalot ja konepelti vahvistavat RAM 1500 mallille tunnusominaista eteen päin puskevaa ilmettä. Samalla ilmanvastusta on saatu pienemmäksi. RAM 1500 malliston voimanlähteenä toimiva 5,7 litran HEMI V8 bensiinimoottori pysyy lähes entisellään. Tehoa moottorista irrotetaan valmistajan ilmottaman mukaan 295 kW eli 401 hv ja vääntömomenttia 560 Nm. Konehuoneeseen on tuotu entistä tehokkaampi ja hiljaisempi tuuletin, mikä yhdistettynä markkinoiden hiljaisimpiin lukeutuvan 8-vaihteisen TorqueFlite automaattivaihteiston ja matkustamon kohennetun äänieristyksen sekä HEMI moottorin sylinterin lepuutus toiminnon kanssa nostaa RAM 1500 sarjan ohjaamon luokkansa kärkeen äänetömyydessä. Myöhemmin tänä vuonna markkinoille tuotava 5,7 HEMI eTorgue tuo sähköhybriteknologian lava-autoihin, ensimmäisen lajissaan. 48 Voltin sähköjärjestelmää hyödyntävän ”voimapaketin” kerrotaan pyörittävän

Start/stop järjestelmää ja tarjoavan vääntöapua liikkeellelähtöihin, millä pyritään saavuttamaan entistä parempi polttoainetalous. USA:ssa tarjolla oleva V6 vaihtoehto ei ole tarjolla Suomessa. Kaikki Suomeen tuotavat RAM 1500:set ovat varustettu RAM automaattisesti kytkeytyvällä nelivetojärjestelmällä, joka sai malliuudistuksessa uuden sähköisesti kytkettävän taka-akselin tasauspyörästön lukon.

Äärimmäistä mukavuutta arvostavalle

Suomeen tuotava RAM 1500 mallisto rakentuu neljän eri varustelutason ympärille. Perustaso Big Horn ja nyt koeajettava Laramie edustavat amerikkalaisittain klassista varustelua. Huippumallit Longhorn ja Limi-

ted sisältävät sitten kaiken ajateltavissa olevan, kuten täysilmajousituksen ja 12-tuuman kosketusnäytöllä varustetun Harman Kardon Sound System järjestelmän ja jäähdytyksellä varustetun takapenkin. Kuljettajaa avustavien järjestelmien luettelo on pitkä ja kaiken kattava. Samaa on sanottava liitettävyyspalveluista, jotka tukevat sekä Android että Apple -käyttöjärjestelmiä. RAM 1500:sen kuljettajan paikka on lava-autoille ominaiseen tapaan korkealla. Ohjaamoon nousu on kuitenkin helppoa, sillä oven kahvojen tapailu kääntää sivuhelmoista esiin tukevat astinlaudat. Nahkaverhoillut etuistuimet ovat erittäin tukevat ja mukavat. Runsaiden sähkösäätöjen lisäksi istuimissa on sekä lämmitys että tuuletus, jota päästiin kokeile-

Kuljettajalle on tarjolla ensiluokkaista mukavuutta. Keskeisimmät ajossa tarvittavat säädöt sujuvat ohjauspyörän nappuloista.

maan kesän viimeisenä virallisena hellepäivänä. Kokeilun perusteella kolmiasentoinen tuuletus puolustaa paikkaansa etenkin pitkiä matkoja taitettaessa. Myös äärimmäisen mukavissa takapenkeissä on lämmitystoiminnot. Etuistuimien välissä oleva kyynärnoja/säilytyslokero on suurin luokassaan. Isoimpaan tilaan sopii helposti normaalikokoinen kannettava tietokone ja paljon muutakin. Myös jalkatilassa lattiamaton alla olevien säilytyslokeroiden tilavuutta on kasvatettu. Ohjaamossa on nyt yhteensä 151 litran edestä säilytystiloja.

Vuosi 2019 toi RAMiin kohennuksia myös takamatkustajien viihtyvyyteen. Jalkatilaa on nyt enemmän ja taka-ilmastointilaite on tehokkaampi. Konsolissa on usb-liitäntöjen lisäksi 115 V virtapistoke, joka antaa adapterin kanssa virtaa monille sähkölaitteille, kuten esimerkiksi kylmälaukulle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI RAM 1500 ohjaamoa leimaa laatu ja korkea viimeistelytaso. Mittaristo on selkeä ja näytöt kuljettajan mukautettavissa. Uuden, entistä lähemmäksi ohjauspyörää tuotu kiertokytkimellä varustettu vaihteenvalitsin paneeli sisältää myös nelivetojärjestelmän ja taka-akselin lukon sekä alamäkihidastimen nappulat. Moottorijarru kytketään toimintaan keskikonsolista. Läömmitettävässä ohjauspyörässä riittää säätimiä ja säätövaroja kaikkiin tarpeisiin. Myös jarru- ja kaasupolkimen korkeus on säädettävissä, sähköllä tietenkin. Laramie varusteluun sisältyvä 8,4-tuuman kosketusnäytöllä varustettu multimediakeskus sisältää kaiken ajateltavissa olevan, mukaan lukien EU-kartat sisältävän navigoinnin. Peruutuskamera on asiallinen ja peräti 19 kaiuttimesta muodostuva äänentoistojärjestelmä tarjoaa paremman luokan konserttitalon akustiikkaan verrattavan musiikkikokemuksen.

Kiihtyy

RAM 1500 5,7 litran HEMI -vinkkeli tuottaa raakaa voimaa. Kiihtyvyys on jossain älyttömän ja mielipuolisuuden välimaastossa. Tosin kuorma-autoissa pakollinen nopeudenrajoitin vi-

Lähes kuusi metriä pitkä ja pari metriä leveä, omapainoltaan 2500 kiloinen lava-auto liikkuu 400 heppaisen V8 moottorin voimin sujuvasti muun liikenteen seassa. Kokonaispaino on 3510 kg.

heltää hauskanpidon poikki jo muutaman sekunnin kuluttua lähdöstä. Valmistaja ilmoittaa auton kiihtyvän 0-100 km/h nopeuteen 6,1 sekunnissa. Koska auton moottorinohjausjärjestelmään integroitu nopeudenrajoitin katkaisee hulluttelun jo 89 km/h nopeudessa jää tämä mittaus tekemättä. Valmistaja ilmoittaa vinkkelillä varustetun RAM 1500:senm polttoaineenkulutuslukemaksi, Amerikkalaisella mittaustavalla, kaupunkiajossa 18,1 l/100 km ja maantiellä 9,6 l/100 km. Yhdistetyn ajotavan kulutukseksi ilmoitetaan 12,8 l/100 km eli

kaukana ei olla vanhan 240 sarjan Volvon todellisista kulutuslukemista. Maantiellä RAM 1500:sen sisämelutaso on parhaimipien kaukoliikennekuorma-autojen tasolla. Vielä vuosikymmen sitten täsmällinen ohjaus, hyvät jarrut ja tunnokas alusta eivät olleet kuuluneet amerikkalaisten autojen koeajoraporttien adjektiiveihin, mutta ajat ja tavat muuttuvat. Nyt edellä mainitut ovat tosiasioita. RAM kulkee tyylikkäästi ja ilmeettä sekä asvaltti että hiekkateillä. Ärsyttävät ja jäykällä taka-akselilla varuste-

KULJETUS 117

Avainkaukosäätimestä sähköisesti avautuva takaluukku on nyt alumiinia. Käytön helpottamiseksi ja siinä on sekä hidastin että kevennin. Avaimesta onnistuu myös takajousituksen lasku kuormausta varten.

tuissa lava-autoissa korostuvat hiekkäteiden teräväreunaiset montut ja nimismiehen kiharat ylitetään kuin ilmatyynyaluksella konsanaan. Niin se on myös GM:n lava-autojen leirissä. RAM 1500 saa kokonaisuutena kiitettävän arvosanan. Pieni miinus tulee dieselvaihtoehdon puuttumisesta. Se toisi varmasti lisää asiakkuuksia yrityspuolelta. RAM merkin virallisena edustajana Suomessa on jo vuosien ajan toiminut Lohjalainen CarVista. Valikoimassa on kaikki edellä mainitut vaihtoehdot, nopealla toimitusajalla. - Myytävät autot tulevat Eu-

roopasta, valmistajan valtuuttamien toimijoiden kautta. Siksi toimitusaikamme ovat erittäin lyhyet. Ja mitä dieselvaihtoehtoon tulee, niin sellainenkin vaihtoehto on tarvittaessa tarjolla, kertoo CarVistan toimitusjohtaja Janne Noukkala. RAM 1500 malliston verolliset hinnat alkavat Big Horn -mallin vajaasta 75 000 eurosta. Nyt koeajettavan Laramie varustelutason hinnat lähtevät muutamaa tuhatta korkeammalta. - RAM 1500 mallin takuu on 3 vuotta tai 100 000 km, mikä on kova valtti kuorma-automarkkinoilla, Noukkala lisää.

CarVista palvelee RAM -asiakkaita Lohjalta käsin. Myymälätilat on tehty RAM -konseptin mukaisiksi ja tarjolla on lisäksi muitakin Amerikan autoja: - Tervetuloa kaupoille, kutsuu toimitusjohtaja Janne Noukkala.

Nyt koeajettava viidennen sukupolven RAM 1500 esiteltiin suurelle yleisölle viime vuoden joulukuussa Detroitin kansainvälisessä autonäyttelyssä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Get your together. bott suomi p. 010 505 25 75

www.bott.fi

LAVAKATTEET KOVAAN KÄYTTÖÖN Varustelemme kaikki ajoneuvot ammattitaidolla. Maahantuomme alan parhaat ajoneuvokalusteet, lavakatteet sekä lisävarusteet. Innovatiivisen asenteemme ja laadukkaan työmme ansiosta autosi palvelee sinua paremmin.

p.010 505 25 70 hyötyajoneuvokeskus.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 119

Lakimuutoksella positiiviset vaikutukset matkailuautokauppaan

A

takaa. Makuulaverin pohja on sivuikkunoiden tasossa, jotka saa peiteltyä ikkunoiden pieliin vietyjen verhojen avuin. Ilman patjaa matkaan lähteneelle kovan laverin päällä vietetystä yöstä saattaa muodostua ikimuistoinen. Pitkän tavaran kuljettamista silmälläpitäen väliseinän alaosaan on tehty leveä, kuormatilan puolelta avautuva luukku, mikä helpottaa vaikkapa tikkaiden sovittamista takimmaisten istuimien alle. Kuormatila on kauttaaltaan verhoiltu ja valaistus hoituu tehokkaiden led-valojen voimin. Valot saa kytkettyä päälle joko taustapeilin yhteyteen viedystä väyläohjaimesta tai kuormatilan kulmaan viedystä kytkimestä. Myös auton katon takareunaan asennetut tehokkaat led-lisävalot toimivat edellämainitulla tavalla.

utoverosta vapautettujen matkailuautojen suosio ei näytä hiljenevän. Lisäpotkua myynnille antaa vihdoinkin voimaan astunut lakimuutos, mikä toi tervetulleet ja ennalta odotettua vähäisemmät muutokset matkailuauton vaatimuksiin. Vierailimme helsinkiläisellä Verhoomo Sorsa Oy:lla tutustumassa kuinka Iveco Daily umpipakettiauto muuttuu aihiosta ammattikäyttäjien suosimaksi matkailuautoksi.

Heinäkuun 1. päivä astui voimaan kauan odotettu ja ennalta runsaasti keskustelua herättänyt matkailuautoja koskeva lakimuutos, mikä lopulta toi ennalta odotettua vähäisemmät muutokset matkailuauton vaatimuksiin ja vähimmäisvarusteisiin. Vireillä ollut ehdotus kiinteästä vesipisteestä ymmärrettiin lainsäätäjän puolelta tarpeettomaksi. Sen sijaan kiinteä kylmäsäilytystila eli käytännössä jääkaappi nostettiin pakolliseksi varusteeksi. Se on hyvin perusteltua jo pelkästään terveydellisistä syistä. Seuraavassa lyhyesti keskeisimmät uuden lakiasetuksen tuomat muutokset autoverovapaan matkailuauton vaatimuksiin: 1.7.2018 ja sen jälkeen ensirekisteröity M1-luokan matkailuauto voidaan luokitella autoverosta vapaaksi ajoneuvoksi, jos omamassa on vähintään 2500 kiloa ja auton majoitustilan sisäkorkeus on vähintään 1,85 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 1,3 metriä auton pituussuunnassa mitattuna. Lisäksi ajoneuvolain 22 §:ssä säädettyjen varusteiden, kuten esimerkiksi makuupaikkojen ja keittomahdollisuuden lisäksi auton majoitustilojen varustukseen tulee sisältyä tukevasti kiinnitetty kylmäsäilytystila ja majoitustilan lämmitin (Autoverolaki 21§). Ennen 1.7.2018 ensirekisteröidyn M1-luokan matkailuauton vaatimukset ovat ennallaan eli omamassa on vähintään 1 875 kiloa ja auton sisäkorkeuden tulee olla vähintään 1,90 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta (ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 17 §:n 3 mom., 703/1998) ja ajoneuvossa on ajoneuvolain 22 §:ssä säädetyt varusteet. Uuden lain ansiosta entistä useampi automalli sopii nyt sisäkorkeuden puolesta matkailuautoaihioksi. Toisaalta 1,3

Mediamobiilista hyvät kokemukset

Iveco Daily matkailuauto on iso ja todella monikäyttöinen. Tilavan ja hyvin varustellun matkustamon lisäksi kuormatilaa on tarjolla 3,4 metriä missä korkeutta 1,9 metriä.

metrin sisäpituusvaatimus tarkoittaa useissa automalleissa väliseinän vientiä entistä taaemmaksi tai ainakin yhden istumapaikan vähentämistä sohvapenkistä, jotta ns. käytäväsääntö täyttyy. Makuupaikkojen, säilytystilojen ja keittomahdollisuuksien osalta laki säilyi ennallaan. Uutena vaatimuksena lisätty majoitustilojen lämmitin on lukeutunut jo vuosia useimpien matkailuautojen varusteisiin. Järkevästi ja tarpeeksi tehokkaan invertterin, jääkaapin ja mikroaaltouunin avuin umpipakettiautosta muutettu matkailuauto puolustaa entistä paremmin paikkaansa alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.

Tilaa ja mukavuutta

Iveco Daily on yksi markkinoiden suosituimmista, mutta myös yksi tilavimmista matkailuautovaihtoehdoista. Iveco Suomen yhdessä Verhoomo Sorsan kanssa toteuttama matkailu-/retkeilyautokonsepti on saavuttanut konstailemattomalla toteutuksellaan ja kilpailukykyisellä hinnoittelullaan laajaa suosiota asiakkaiden keskuudessa. - Konsepti on osoittautunut varsin onnistuneeksi sekä valittujen materiaalien että perusratkaisujen osalta. Markkinoiden parhaimmistoon lukeutuvat sisätilat tarjoavat ensiluokkaiset puitteet myös asiakaskohtaisiin räätälöinteihin. Iveco on ottanut

jo Daily-mallistoa suunniteltaessa huomioinut sen mahdollisuuden että auton rakenteisiin saatetaan kiinnittää erilaisia seinäja hyllyratkaisuja sekä rakenteisiin eristemateriaalia. Näin aihion varustelu matkailuautoksi sujuu nopeasti, mutta myös kustannustehokkaasti, mikä on tuonut runsaasti asiakkaita Dailyn pariin sekä yritys- että yksityisasiakkaiden puolelta, kertoo Raimo Haavikko Ivecolta. Nyt koeajettava Iveco Daily 35-180 sisältää yleisimmin valitut varusteet. Istuinpaikat löytyy kuljettajan lisäksi viidelle matkustajalle. Vielä vanhan säännön mukaan rakennettu auto tarjoaa runsaat tilat ja huippuluokan mukavuuden. - Rakenteilla olevissa uuden säännön mukaan valmistuvissa Dailyissä jalkatilaa on vielä tästäkin enemmän, mutta vierekkäisten istuimien määrä vähenee yhdellä. Toisaalta runsaat sisätilat jättävät mahdollisuuden istuimien järjestyksen muuttamiseen, vaikka nyt on huomioon otettava myös jääkaapin tarvitsema tila, Haavikko toteaa.

lopppuun saakka vietynä viimeistelynä. Sekä matkustamon että kuormatilan valaistukset ja lisälämmitimen käyttö sujuu auton ulkopuolisten lisävalojen ja työvalojen ohella taustapeilin viereen viedystä kosketusnäytöstä. CAN-väylään voidaan tarvittaessa lisätä myös muita asiakkaan toivomia toimintoja. 180 hevosvoimaisella moottorilla ja 8-vaihteisella automaattivaihteistolla varustetun Iveco Dailyn kulkupuoli on sujuvaa ja kaikin puolin miellyttävää. Matkailuautossa pitää tarvittaessa pystyä nukkumaan. Dailyssä tarkoitusta varten oleva laveri taittuu näppärästi esiin takimmaisen istuinrivin selkänojan

Ammattilehdellä on käytössään järjestyksessään jo toinen nyt koeajettavan kaltainen Iveco Daily Mediamobiili. Ensimmäinen oli Euro 5- ja nykyinen, noin vuosi takaperin hankittu Euro 6 -päästötason moottorilla. Positiivisia käyttökokemuksia mallista on kerääntynyt jo reilun 100 000 km taipaleelta. Yhteenvetona voidaan sanoa että Iveco Daily on sekä hankinta- että käyttökuluiltaan erittäin yrittäjäystävällinen. Suuri kori tarjoaa reilusti tilaa ja kantavuutta. Pitkäaikainen polttoaineenkeskikulutuslukema on hieman 10 litran yläpuolella, mikä on tämän kokoiselle ja automaattivaihteistolla varustetulle autolle kelvollinen lukema. Ammattilehti suosittelee!

Käytännölliset ratkaisut

Helsingin Malmilla toimipaikkaansa pitävä Verhoomo Sorsa Oy tunnetaan korkealaatuisista autoverhoilu- ja varustelutaidoistaan, mikä näkyy nyt koeajettavassa Iveco Finlandin esittelyautossa hyvin kulutusta kestävinä materiaalivalintoina ja

Matkailuauton varustelu käynnistyy sisustan purkutöillä. Seuraavaksi kaikki ulkopellit eristetään sisäpuolelta ja lisätään tarvittavat sähköt.

Keinonahkapäällysteiset istuimet ovat kotimaista valmistetta. Vakioasettelussa istuinpaikkoja on neljä rinnakkain. Uuden lakimuutoksen myötä istuimien määrää vähennetään yhdellä. Se tuo uusia mahdollisuuksia makuutiloihin kulkuun.


120 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Daily juhlii 40-vuotista menestystaivaltaan K estävän Daily Blue Power -valikoimansa ansiosta International Van of the Year 2018 -palkinnolla palkittu Daily juhlii 40-vuotisjuhlavuottaan.

Kevyen tavaraliikenteen mullistanut ensimmäinen Daily-ajoneuvo esiteltiin vuonna 1978. Mallissa oli kuorma-automallinen alusta, takaveto ja itsenäinen etujousitus. Ominaisuuksiensa ansiosta se oli monipuolinen, luotettava ja tehokas. Kolmannen sukupolven Daily on 40 vuotta jatkuneen kehityksen tulos. Vaikka Daily on uskollinen juurilleen, se on kuitenkin innovaatioiden edelläkävijä ja ottaa huomioon asiakkaidensa toiveet, minkä ansiosta se on nykymarkkinoiden voittaja kestävyyden suhteen. Useilla kansainvälisillä palkinnoilla palkittu Daily on esitellyt useita alan innovaatioita ja saanut tunnustusta asiantuntijoilta koko 40-vuotisen taipaleensa ajan, aina ensimmäisestä mallistaan lähtien. Ivecon Daily, kevyen tavaraliikenteen innovaatioiden, monipuolisuuden ja tehokkuuden edelläkävijä, juhlii 40-vuotisjuhlavuottaan. Ensimmäisestä vuonna 1978 esitellystä mallista lähtien se on tuonut markkinoille uraauurtavia ja alaa muuttaneita innovaatioita, kuten kuorma-automallisen alustan, takavedon, itsenäisen etujousituksen ja maailman ensimmäisen Common Rail -tekniikan (1999) sekä kehittyneen elektronisen ohjausja jarruvoiman tasausjärjestelmän (Electronic Stability Program, ESP). Alusta asti Daily on pystynyt vastaamaan asiakkaidensa muuttuviin toiveisiin pysyen kuitenkin uskollisena juurilleen.Tehokkaiden ja luontoa säästävien

Ivecon Daily, kevyen tavaraliikenteen innovaatioiden, monipuolisuuden ja tehokkuuden edelläkävijä, juhlii 40-vuotisjuhlavuottaan. Kuvassa ensimmäinen vuonna 1978 malli.

tekniikoiden merkitys kasvaa kuljetusalalla, ja Daily onkin ollut tiennäyttäjä kyseisten ominaisuuksien suhteen. Daily Blue Power -valikoima on tuonut Daily-ajoneuvoille alan johtoaseman. International Van of the Year 2018 -palkinnon saanut Daily Blue Power noudattaa tiukimpia ympäristömääräyksiä, joten kuljettajat voivat työskennellä huoletta. Todisteena Daily-ajoneuvojen maailmanlaajuisesta suosiosta, poikkeuksellisesta suorituskyvystä sekä asiakkaiden huomioimisesta ovat yli kolme miljoonaa valmistettua Daily-ajoneuvoa. Malleja valmistetaan kolmella mantereella ja käytetään 110 maassa. - Tänä vuonna juhlimme Daily-ajoneuvojen tärkeää merkkipaalua. Daily on ollut alan johtoasemassa alusta alkaen ja vielä 40 vuoden jälkeenkin se on kärkijoukoissa muuttamassa

kuljetusalaa kestävämpään suuntaan. Pitkän historiansa aikana Daily on ollut sekä kuljettajien että asiantuntijoiden suuressa suosiossa ja saanut useita kansainvälisiä palkintoja. Tämä valikoima, joka on täydellinen valinta sekä liiketoiminnan että ympäristön kestävyyden kannalta, on alusta asti suuntautunut tulevaisuutta kohti ja osannut ennakoida asiakkaidensa tarpeet. Muutoksista huolimatta Daily pysynyt uskollisena arvoilleen, joita ovat muun muassa monipuolisuus, luotettavuus ja tehokkuus, kertoo Pierre Lahutte, Ivecon brändijohtaja. Daily-ajoneuvojen menestys perustuu niiden vahvoihin perinteisiin, kuten ainutkertaiseen alustaan, joka tekee ajoneuvosta on kestävän ja monipuolisen. Kuorman kestävä C-muotoinen rakenne ja erikoisteräksestä valmistetut poikittaistuet muodostavat parhaan mahdollisen

alustan autonkorin valmistajille matkailu-, lähetti-, jäte- ja kippiautoja sekä nostureita, julkisia kulkuneuvoja, hinausautoja ja ambulansseja varten. Ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten takaveto ja 4x4-malli, ovat tuoneet tunnustusta Daily-valikoimalle. Mallistossa on alan kattavin

valikoima ajoneuvoja, joiden kokonaispaino on 3,3-7,2 tonnia ja kuorman määrä 7,3-19,6 m3. Kehittyneiden ominaisuuksien taustalla on tekniikka, joka rikkoo suorituskyvyn rajoja, lisää mukavuutta, parantaa liitettävyyttä ja pienentää ajoneuvon omistamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Tämä kuvastaa malliston bisnesälyä ja tekee siitä täydellisen liikekumppanin. Blue Power -valikoima on ympäristön kestävyyden tiennäyttäjä. Se tähtää tulevaisuuteen ajoneuvoilla, joissa käytetään kehittyneimpiä dieseltekniikoita ja vaihtoehtoisia moottoritekniikoita: Daily Euro 6 RDE 2020 ready, ensimmäinen kevyt hyötyajoneuvo, joka noudattaa vuonna 2020 voimaan astuvia todellisiin ajonaikaisiin päästöihin liittyviä vaatimuksia, Daily Hi-Matic Natural Power, joka on ensimmäinen 8-nopeuksisella automaattivaihteistolla varustettu CNG-ajoneuvo ja nollapäästöinen Daily Electric. Valikoima takaa parhaat ratkaisut rajoittamattomiin kaupunki- ja esikaupunkitoimituksiin niin päivällä kuin yölläkin. Ajoneuvot noudattavat tiukimpia melun ja päästöjen vähentämiseen liittyviä määräyksiä.

International Van of the Year 2018 -palkinnon saanut Daily Blue Power edustaa alan kehityksen ehdotonta huippua.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

DAILY LUXUS MATKAILUAUTO • • • •

Voi ajaa B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg

• Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla • Hinta alkaen 69.560 € sis. alv 24% * • Autovero 0 €

Zenec tai Kenwood multimediasoitin peruutuskameralla ja navigaattorilla.

Luxussisustus ja isuimet 1+1+ 4:lle henkilölle.

IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi

JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Ville Venäläinen p. +358 400 325 165 ville.venalainen@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 KOUVOLA Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

Tavaratila on eristetty ja vaneroitu.

Kuvan auto luxusvarustelulla Iveco Daily 35S18A8V sisältäen mm: • Moottori 3,0 litrainen 180 hv • Hi-Matic automaattivaihteisto, 8-portainen • Nahkaverhoilu • Vesi- ja ilma -webasto • Multimediasoitin peruutuskameralla ja navilla • Kahdet renkaat, kesärenkaat aluvanteilla • Kyljessä rosteriastinlaudat

W W W. I V E C O. C O M


122 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Noin viidellä senttimetrillä korotettu ja laadukkailla iskunvaimentimilla varustettu Toyota Hilux tarjoaa huippuluokan ajotuntumaa myös maanteiden ulkopuolella.

Toyota Hilux 2.4 D-4D 150 A6 Hyötyajoneuvokeskus

Laatuvarustelulla pick-up muuntuu työkaluksi ammattikäyttöön

L

ava-automarkkinoiden nousujohteisuus on tuonut positiivista lattialiikennettä myös autovarustelijoiden verstaille. Lahdessa toimiva Hyötyajoneuvokeskus on yksi suurimmista pick-up autojen varustelijoista Suomessa. Luottamuksen osoituksena edustamiensa tuotteiden ja asennustyön ensiluokkaiseen laatuun Hyötyajoneuvokeskus tarjoaa kolmen vuoden asennustakuun asentamilleen tuotteille.

Hyötyajoneuvokeskus tarjoaa automerkki ja -mallikohtaisia varusteita ja hyllyjärjestelmiä lähes kaikkiin Suomessa myynnissä oleviin kevyisiin hyötyautoihin. Laatumerkkien varaan rakentuva tuotevalikoima sekä nopea ja ammattitaitoinen asennuspalvelu ovat edesauttaneet yritystä

- Tarjoamme laatua kustannustehokkaaseen hintaan. Meidät tunnetaan myös asennuspalvelun nopeudesta. Usein auto valmistuu odottaessa, sanoo Hyötyajoneuvokeskuksen myyntijohtaja Eemeli Nummela.

hyvän maineen saavuttamisessa etenkin lava-automaahantuojien ja jälleenmyyjien, mutta myös

Hyötyajoneuvokeskuksen esittelykäyttöä varten varusteleman Toyota Hiluxin keulaa ja jäähdyttäjää suojaa halkaisijaltaan 70 mm putkesta taivuteltu valorauta sekä jämäkkä alleajosuoja.

autoilevan kansan keskuudessa. - Maahantuomamme pick-up varuste- ja lavakatevalikoimat on valikoitu markkinajohtajien laadukkaimmista tuotteista. Valintakriteerimme ovat asiakaslähtöisiä, mikä tarkoittaa että tuotteiden tulee olla paitsi kestäviä ja käyttötarkoitukseen soveltuvia myös siistin näköisiä ja mikä tärkeintä, kustannuksiltaan järkeviä, sanoo myyntijohtaja Eemeli Nummela Hyötyajoneuvokeskuksesta. Hyvä esimerkkinä asiakaslähtöisyydestä voidaan pitää muun muassa sitä että kaikki Hyötyajoneuvokeskuksen jälleenmyymät lavakatteet sisältävät keskuslukituksen ja takalasinlämmityksen. Molemmat turvallisuusvarusteita.

- Emme tarjoa ”universaali” -tuotteita tai rakennussarjoja, joita asiakas mahdollisesti joutuisi muokkaamaan, vaan tunnettujen valmistajien ensiluokkaisia ja käyttövalmiita tuotteita. Koko tuotevalikoimamme löytyy vaivattomasti internetsivuiltamme, jossa ne esitellään yksinkertaisesti ja selkeällä tavalla automerkin ja korimallin mukaan, Nummela ilmoittaa.

Todella kattava varustevalikoima

Silmäys yrityksen nettisivuille ja lava-autojen varustetarjontaan tukee Nummelan väitettä varusteiden valinnan vaivattomuudesta. Varusteita on tarjolla todella kattavasti kaikkiin ajateltavissa oleviin käyttötarpeisiin.

Valotelineet, lisävalot, kylki- ja keulaputket, lavakaaret ja -peitteet, hiilikuituosat, aurinkolipat, ilmanohjaimet, ajorampit, astinlaudat ja kattokaiteet sekä kromiosat ja säilytyslaatikot ovat selkeästi esillä ja yksityiskohtaisesti esiteltyinä kaikkiin automalleihin. - Meille on erittäin tärkeää että asiakkaamme saavat parhaat ja soveltuvimmat tuotteet vaivattomasti. Ja ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa mielellään käyttötarkoitukseen soveltuvan varusteen tai varustepaketin valinnassa, lupaa Nummela. Nummelan mukaan sekä lavaettä umpipakettiautojen käyttötarvekohtainen varustelu ja auton personointi ovat kasvussa Suomessa ja muilla markkinoilla: - Aikaisemmin lava-auton varusteluksi riitti lavakate ja lisävalot, mitkä toki ovat edelleenkin lähes vakio varusteita. Lavaautojen yleistymisen sekä varusteiden hyvän saatavuuden myötä asiakkaiden tarpeet ja vaatimustaso ovat muuttuneet. Nyt kysytään valmiita, useita eri varusteita sisältäviä varustelupaketteja. Olemmekin koonneet erilaisiin käyttötarpeisiin sopivia paketteja yleisimpiin automerkkeihin. Asiakkaiden ohella myös automyyjät ovat entistä valveutuneempia tarjolla olevista vaihtoehdoista ja tarjonnasta.

Premium -asennuspalvelu

Hyötyajoneuvokeskus luottaa edustamiensa tuotemerkkien sekä oman työnsä korkeaan laa-


METSÄALAN AMMATTILEHTI tuun ja lupaa kolmen vuoden Premium-asennustakuun asentamilleen lava-autovarusteille. - Nimestään huolimatta kilpailukykyisesti hinnoitellulla Premium-asennuspalvelulla varmistamme että asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluumme ja tuotteisiimme vielä vuosienkin päästä. Premium-asennuspalvelu voidaan tilata oston yhteydessä joko suoraan tutulta hyötyautomyyjältä tai Hyötyajoneuvokeskuksen verkkokaupasta ja myyjiltämme, opastaa Nummela. Premium-asennuspalvelu sisältää 3 vuoden asennustakuun, mikä tarkoittaa mahdollisten asennuksesta johtuvien virheiden korjausta takuuajan puitteissa. Lisäksi asennustakuun sisältää lavan reunasuojauksen jälkikiristyksen sekä lavakatteen takaoven säädön sekä lukkojen tarkastuksen ja säädön velotuksetta Hyötyajoneuvokeskuksen toimipisteissä. - Koulutettujen asentajiemme varustelemalla autolla varmistamme asiakkaalle parhaan lopputuloksen tuottavaan työhön vuosiksi eteenpäin, Nummela summaa.

Hilux all inclusive

Artikkelia varten otimme koeajoon Hyötyajoneuvokeskuksen esittelykäyttöä varten varusteleman Toyota Hiluxin. Japanilaisvalmistajan lava-auto tarjoaa luokkansa kärkikastiin sijoittu-

van ajettavuuden ja sisätilat. Hyötyajoneuvokeskuksen asentamilla lisämausteilla täydennetty Hilux vastaa tyylikkäästi vaativammankin asiakkaan tarpeisiin. Keskuslukolla varustettu Forcepro Workman -lavakate antaa säältä suojattua lisätilaa useisiin kuljetustarpeisiin. Lavapohjaa, sivuja ja takaluukun sisäpuolta suojaa alkuperäisiin kiinnityspisteisiin sopiva, 6 mm vahvuisesta muovista valmistettu Aeroklas HD -lavasuoja. Lavan päälle on asennettu erittäin kätevä ja ulosvedettävä Lavetti HD, mikä tekee kuormaamisesta harvinaisen helppoa. Mikä parasta lavetti kiinnittyy lavan alkuperäisiin kiinnityspisteisiin, joten asennus sujuu auton rakenteita poraamatta. Keulaa ja jäähdyttäjää suojaa halkaisijaltaan 70 mm putkesta taivuteltu valorauta sekä jämäkkä alleajosuoja. Alustan korotus, alumiinivanteille viedyt karkeakuvioiset renkaat ja molemmille akseleille viedyt kuraläpät ovat niin ikään Hyötyajoneuvokeskuksen käsialaa. Tyylikkääseen viimeistelyyn lukeutuu myös katolle viety ja useissa asennustöissä työtä helpottava kävelysilta, jossa tehokas lisävalo. Hyötyajoneuvokeskuksen varusteilla täydennetty Toyota Hilux muuttuu yhden käyttötarkoituksen autosta todelliseksi haastavien olosuhteiden moniottelijaksi.

Pumppukärryt

KULJETUS 123

Keskuslukolla varustettu Forcepro Workman -lavakate antaa säältä suojattua lisätilaa useisiin kuljetustarpeisiin. Lavapohjaa, sivuja ja takaluukun sisäpuolta suojaa alkuperäisiin kiinnityspisteisiin sopiva, 6 mm vahvuisesta muovista valmistettu Ae- roklas HD -lavasuoja.

Enimmillään 3/4 osaa lavapituudesta ulosvedettävä ja jopa 500 kg kuorman kestävä Lavetti HD tekee auton kuormauksesta todella helppoa. Tarjolla myös kevyempi Easy vaihtoehto.

Vaihtotrukit

Usean lava-auton takaluukku on tuskallisen raskas käyttää. Hyötyautokeskuksen valikoimaan kuuluva hidastin/kevennin tekee luukun käytöstä vaivatonta.

Trukkivuokraus

www.toyotakauppa.fi


124 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Renault Master dCi 170 TwinTurbo L2H2 10,8 m3 Navi Edition Quickshift

Kipakka 10-kuutioinen

R

enault Master tavara -autoilla on kaksi toisestaan poikkea- vaa maahantuojaa. Edellisessä numerossa koeajoimme Renault Trucks Masterin, nyt on vuorossa henkilöautopuolen malli. Teknisesti autot ovat yhtälaisia. Eroa on varustelutasoissa, huoltoverkostossa sekä takuussa. Renault Trucks Master -mallisto on kattava ja monipuolinen. Koneteholuokkia on kaikkiaan viisi, välillä 110 - 170 hv. Peruskone on kaikissa teholuokissa sama 2298 cm3 rivinelikko. Koripituuksia on neljä, korkeuksia kolme. Vetotapoina etu-, taka- ja neliveto. Takavetoista saa sinkku- sekä paripyörillä. Pienin umpikorinen on 2,8 tonninen kahdeksankuutioinen ja edestä vetävä. Järein 4,5 tonninen 17 kuution rahtiosastolla varustettu takatuuppari. Väliin ja ympärille mahtuu alusta ja miehistöohjaamomalleja kaikin ajateltavissa olevin kokoonpanoin. Umpikoristen tavaratilan pituudet vaihtelevat 2583 millimetristä 4383 millimetriin. Kantavuus on suurimmillaan jopa 2,5 tonnia. Varusteita ja avustimia on saatavilla lähes jokaiseen makuun ja käyttötarpeeseen. Nyt ajettava etuvetoinen 170 hv moottorilla ja automatisoidulla 6-vaihteisella vaihdelaatikolla varustettu malli tarjoaa yli 1300 kg kantavuuden, mikä on kunnioitettava lukema 10 kuutiometrin tavaratilalla varustetulle autolle.

Taloudellinen tehopakkaus

Renault Master on suunniteltu suoriutumaan kaikkein vaativimmistakin kuljetustehtävistä. Laajasta mallivalikoimasta löy-

Neljännen sukupolven Renault Master on autona kokonaisuudessaan varsin onnistunut - mallia on valmistettu jo kohta kymmenen vuotta. Master on suunniteltu suoriutumaan kaikkein vaativimmistakin kuljetustehtävistä.

tyy sopivankokoinen tuote lähes kaikkiin tarpeisiin. Korin pituusvaihtoehtoja on neljä ja korkeusvaihtoehtoja kolme. Lisäksi saatavana on alustamalli kahtena eri pituutena. Moottorivaihtoehtoja löytyy aina 170 hv tehoon saakka. Kaikki tehovaihtoehdot pohjautuvat Renault-Nissan yhtymän nelisynteriseen ja iskutilavuudeltaan 2,3-litraiseen dieseliin. Kaksi tehokkainta moottoriversioita on varustettu TwinTurbo- eli kaksoisahdin -tekniikalla, jolla saadaan optimoitua polttoaineen kulutus yhdistettynä parhaaseen mahdolliseen tehoon sekä matalilla että korkeilla kierroksilla. Nyt koeajettavan Masterin nokalle on sovitettu malliston tehokkain eli 170 hv moottorivaihtoehto, mikä on ainoa vaihtoehto automatisoidun 6-vaihteisen Quickshift -vaih-

teiston kanssa. Uusimman sukupolven robottivaihteiston vaihteensiirto sujuu jo lähes oikean automaatin tavoin. Mäkilähdötkin sujuvat nyky-Masterilla vaivatta, kiitos asiallisen mäkilähtöavustimen. Pysäköitäessä on kuitenkin muistettava käyttää seisontajarrua, sillä automaatille ominaista P-asentoa ei Masterin, kuten ei muidenkaan valmistajien robottivaihteistoista löydy. Tulpaturbomoottorin tarjoaman laajaan vääntömomentin turvin Masterimme selviää tyylikkäästi myös hiekkatiellä, varsin jyrkässä vastamäessä, kuorman kanssa tehdystä mäkilähtökokeesta. Pienin vaihde pysyy sitkeästi päällä ja isommalle vaihteiston rattaalle siirtyminen käy jouheasti, joskaan ei vieläkään aivan yhtä pehmeästi, mihin on totuttu perinteisten automaatti-

ja uusimpien kaksoiskytkinvaihteistojen kanssa. Vaikka Master alkaa jo korimallinsa puolesta kuulua kokoluokkansa senioreihin, on sen jousitus ja ajettavuus sekä ohjaamoergonomia kaikin puolin kunnossa. Ja mitä aikaisemmin mainittuun polttoainetalouteen tulee, niin siinä 10,8 kuutiometrin kuormatilalla varustettu Renault Master sijoittuu luokkansa parhaimmistoon. Koeajoauto saatiin ajoon Autoverkkokauppa.fi:in esittelyautorivistä. Auton matkamittari kääntyi koeajon kuluessa 9 000 km paremmalle puolelle. Noin 600 km mittaisen ja monenlaista ajosuoritetta sisältäneen koeajorupeaman keskikulutukseksi saatiin 8,1 l/100 km, mikä on kelpo suoritus ja vain vajaan litran verran valmistajan ilmoittamaa lukemaa enemmän. Mainitsemisen arvoinen, polttoainetalouteen liittyvä havainto putkahti esiin auton ajotietokoneen näytöstä: Osamatkamittaria ei ollut nollattu reiluun 8 000 kilometriin. Tuohon kilometrimäärään esittelyautoon mahtuu varmasti monenmoista koeajajaa, ajotyyliä ja maantietä. Silti ajotietokoneen kulutusmittari näytti vain 8,3 l/100 lukemaa, keskinopeudella 43,4 km/h.

vustinjärjestelmien ja kojelaudan nappuloiden määriin on Masterin myönnyttävä lievään altavastaajan asemaan. Masterin konttori on suunniteltu ammattiautoilijan jokapäiväiseen käyttöön. Tilaratkaisut ovat sekä käytännöllisiä että täysin ohjaamoon integroituja. Lähes kaikki mahdollinen tila sekä kojelaudassa että ovissa, mutta myös muualla ohjaamossa on pyhitetty erilaisille pikkutavaroiden säilytysratkaisuille. Pullotelinettä, lokeroa ja koteloa, kannella tai ilman on tarjolla kaikkiin tarpeisiin. Jos moitteen sanan saa antaa, niin mukitelineiden soisi olevan hieman nykyistä syvempiä ja puhelinkin kaipaisi omaa paikkaa latauspistokkeen ympäriltä. Isot etuovet aukeavat riittävästi ja kuljettajan paikalle on helppo kulkea. Joskin A-pilareissa sietäisi olla kahvat, mitkä edesauttaisivat vänkärinpaikalle nousua. Istuimet tarjoavat asiallisen mukavuuden. Vaihdevipu on nostettu riittävän korkealle

Pitää pintansa

Kuljettajan paikalta avautuu hyvä näkyvyys ympäristöön. Ohjauspyörä pitää sisällään oleellisen eli vakionopeudensäätimen toiminnot.

Viimeisen parin vuoden aikana isojen pakettiautojen luokkaan on tullut paljon uudistuksia useilta valmistajilta. Master pärjää tälläkin osa-alueella vertailussa, jos vertailukohtana ovat säilytystilojen määrä ja ohjaamotilojen toimivuus. Kun vertailu kääntyy tarjolla olevien ajoa-

AdBlue -liuoksen kulutus on vähäistä. Ammattilehden koeajoissa käytetään laadukasta Yara Air1 AdBlueta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI kojelaudassa, mikä helpottaa ohjaamon läpi kulkua sekä jättää keskipaikalla istuvalle kelvollisen polvitilan. Keskimmäisen paikan selkänoja taittuu tilavaksi työpöydäksi. Master-mukavuuksiin lukeutuu myös apumiehenpuolen häikäisysuojaan integroitu laajakulmapeili, mikä helpottaa oikean kyljen tapahtumien hahmottamista. Koeajoon annetun Renault Master Navi Editionin varustelu sisältää kaiken ammattikäytön kannalta oleellisen. Kojelautaan sovitettu selkeälukuinen ja suomea taitava kosketusnäytöllinen multimediakeskus sisältää helposti omaksuttavien puhelimen liitettävyystoimintojen ohella myös helppokäyttöisen navigoinnin sekä peruutuskameran ja peruutustutkat. Turvallisuutta lisäävät uusimman sukupolven ajonvakautusjärjestelmän (ESC) joka sisältää uutta ja edistyksellistä teknologiaa, kuten Extended Grip -luistonestojärjestelmän, mäkilähtöavustimen perävaununvakautusjärjestelmällä, ympäripyörähdyssuojan.

Lattia matalalla - katto korkealla

Nyt koeajettava Master on etuvetoinen ja lastauskorkeudeltaan yksi luokkansa matalimmista. Tarjolla on myös taka- ja nelivetomalleja, tosin ei automaattina, joiden kuormauskorkeus on reilut 10 cm etuvetoista korkeampi.

KULJETUS 125

Kuormatilan osalta H2-korkea Master tarjoaa noin 185 cm sisäkorkeuden ja lähes 11 kuutiometrin tilavuuden. Isot lastausaukot ja lisähinnasta tarjolla olevat 270 astetta aukeavat takaovet helpottavat kuormausta. Lisähintaisiin varusteisiin lukeutuvat myös uritettu kumimatto ja tehokkaat LED-valot. Viimeksi mainittuja on kytketty kerrankin koko kuormatilan pituudelta. Valoista puhuttaessa Masterin halogeeniajovalot riittävät nykyautoksi yllättävän pitkälle, tosin muitakaan vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Ja takavaloissa on yhä oikeat polttimot, joiden, ainakin teoriassa, pitäisi pitää takavalot sulina myös lumipyryssä. Turvallisuusjuttuja.

Kilpailuvaltit

Renault Master on kestävä, pieniruokainen ja hyvämaineinen tavara-auto, jossa ei liiemmin ole ilmennyt tyyppivikoja. Alussa esiin nostetun Renault Trucksin ohella Masteria saa myös Opelin ja Nissanin merkeillä varustettuna. Teknisesti autot ovat samoja, mikä sinällään saattaa hankaloittaa tai vähintäänkin siirtää malliin mieltyneen asiakkaan ostopäätöstä. Kun tuote on kaikilla sama on hankinta perusteltavissa muilla keinoin. Renaultin vahvuuksia ovat korkea vakiovarustelutaso, koko maan kattava huoltoverkosto ja hyötyautolle erittäin pitkä 4 vuoden / 100 000 km takuu. Ensin täyttyvän määrätes-

Kuormatila on kaikin puolin toimiva. Suuret lastausaukot, pois tieltä taittuvat ovet ja tehokkaat Led-valot ovat plussaa. Kantavuutta on tarjolla 1482 kg edestä. Vetokoukku on pakussa perustavaraa. Masterilla saa vetää korkeintaan 2500 kg perävaunua.

sä. Määräaikaishuoltoväli on muuten 40 000 km. Kuorma-autopuolella Masterin takuu on 2 vuotta ja Nissanilla NV400:ssa peräti 5 vuotta. Kun katseet käännetään hinnoittelupoltiikkaan paljastuu että koeajettava Renault Master Navi Edition sijoittuu vertailussa varusteet mukaan luettuna maltilliselle etumatkalle kilpailijoihinsa nähden. Edellä mainittuja tärkeämpää on kuinka lähellä jälleenmyyjä ja huoltopiste sijaitsevat sekä mihin vuorokauden aikaan huoltopalvelulle on tarvetta. Silloin henkilöautpuoli on vahvoilla.

Renault Master Navi Editionin varusteisiin sisältyvä viihdekeskus on erittäin laadukas.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

3

FORD TAKUU VUOTTA tai 100 000 km

FORD RANGER 4WD

– menee minne haluat, tekee mitä tahdot

Ford Ranger selviää kaikista tilanteista erinomaisen suorituskyvyn ansiosta: vetopaino on 3 500 kg, kantavuus jopa 1 155 kg, kahluusyvyys 800 mm sekä vääntö jopa 470 Nm. Uusien teknologioiden avulla varmistetaan erinomaiset ajo-ominaisuudet, matkustusmukavuus ja viiden tähden turvallisuus.

Pakettiauto vai kevytkuorma-auto?

Business Pack -varustepaketti:

Kysy lisätietoja ja tarjous Ford-jälleenmyyjältäsi!

Autoveroton hinta vain 1.290 €*

Ford Ranger on Suomessa saatavissa pakettiautona (N1G) tai autoverottomana kevytkuorma-autona (N2G) – myös 5-paikkaisena.

· · ·

Off-Road Pack Vetokoukku Polttoainekäyttöinen lisälämmitin ajastimella ja kaukosäätimellä

Etusi jopa 2.200 € (sis. autoverot)

ford.fi/ranger Ford Ranger alkaen 34.646,22 € (autoveroton hinta 30.190 € + arvioitu autovero 3.856,22 € CO2-päästöillä 184 g/km + toimituskulut 600 €). Ford Ranger -malliston CO2-päästöt 184–231 g/km, EU-yhdistetty kulutus 7,0–8,7 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein. *Business Pack -varustepaketin hinta koskee uusia asiakastilauksia 20.8.2018 alkaen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 127

MiSu 6x6

Huippusuojattu PMPV ajoneuvo

S

uomalainen raskaiden suojattujen erikoisajoneuvojen suunnitteluun erikoistunut suomalainen insinööritoimisto Protolab Oy suunnitteli ja valmisti huippusuojatun PMPV (Protected Multi Purpose Vehicle) MiSu 6x6 -henkilöstönkuljetuauton. Ensimmäinen tuotantoprototyyppi on Puolustusvoimilla kenttätesteissä.

Vantaalainen Protolab Oy on erikoistunut sotilasajoneuvojen suunnitteluun. - Suojatut raskaat erikoisajoneuvot ovat päätuotteemme, mutta teemme myös komponenttien osakokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta, piensarjoja, prototyyppejä ja organisoimme sekä toteutamme laitteiden valmistuksen toimitusketjuineen, kertoo Protolab Oy:n Jukka Kemppainen. Tuotteiden kotimaisuusaste on korkeaa tasoa: - Pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon kotimaisia tuotteita ja yhteistyökumppaneita suunnittelussa ja valmistuksessa. Lisäksi panostamme vahvasti nuorten osaajien kouluttamiseen ja saamiseen mukaan tälle alalle. Suojaus- ja maanpuolustuspuolen suunnitteluosaamisesta on alalla kova pula koko ajan. Tekemällä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa pyrimme omalta osaltamme auttamaan uusien tekijöiden löytymisessä. Turvallisuus on avainsana Protolabin toiminnassa. - Tämä on turvallista toimintaa. Jokainen tuote ja asia testataan sekä todennetaan useiden eri testien avulla. Yksikään osa ei menee tuotantoon ennen turvavaatimuksien täyttymistä. Esimerkiksi uudelle MiSu -ajoneuvolle tehtiin useita kymmeniä eri testejä, viimeisimpinä elokuun puolivälissä tehdyt miinatestit. Yhden ajoneuvon suunnitteluja toteutumisprojekti on pitkä. - Keskimäärin se vie sen kymmenen vuotta, että ollaan ideasta, suunnittelun ja testauksen kautta päästy tuotantoprototyyppiin, sanoo Kemppainen.

MiSu - suojaukseltaan maailman paras

Suomalainen laatu on käsite maailmalla OEM-puolella, niin myös Protolabin tuotteiden osalta. Uusi MiSu (miinasuojattu) miehistökuljetusauto on poikkeuksellisen korkeatasoisesti suojattu. - MiSu on suojaukseltaan maailman paras. Se ylittää kaikki standardeissa määritellyt korkeimmatkin suojausmääritykset ja sen ensisijainen käyttö-

Protolab Oy:n kehittämä MiSu (miinasuojattu) miehistökuljetusauto on suojaukseltaan maailman paras. Monikäyttöinen ajoneuvo soveltuu useisiin eri tehtäviin kriisialueilla.

tarkoitus on miehistön kuljetus turvallisesti esimerkiksi raskaasti miinoitetuilla alueilla. MiSu on myös monikäyttöinen PMPV -ajoneuvo, jolla voidaan tehdä muun muassa sairaskuljetuksia, evakuointeja sekä ruoka- ja lääkekuljetuksia. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kriisialueiden kulkupelinä siviilihenkilöiden kuljettamiseen, sillä se kestää niin miinat kuin luoditkin. MiSu on myös maailman ensimmäinen tieliikenteeseen rekisteröity tämän luokan ajoneuvo sitä saa ajaa C-kortilla, ilmoittaa Kemppainen. Ajoneuvossa kaikki on suunniteltu ja toteutettu turvallisuus edellä. - Kaikki istuinjärjestelmät ovat ”kelluvia” eli ne ovat irti rungosta. Istuimet ovat meidän omaa suunnittelua ja kelluvina ne kestävät esimerkiksi miinojen aiheuttamat iskut ja tärähdykset hyvin vahingoittamatta istujaa. Ajoneuvon rungon teräkset on kehitetty yhdessä SSAB:n kanssa kestämään kovimmatkin iskut ja korin sisä- ja ulkopinnat on käsitelty Teknoksen kanssa yhdessä kehitellyllä ruiskupinnoitteella, joka ääni- ja lämpöeristyksen lisäksi on sirpalesuojapinnoite. Jokainen yksityiskohta on tarkkaan mietitty ja testattu.

Parker -hydrauliikka tärkeässä roolissa

Parker Hannifin on ollut mukana projektissa sen alkumetreiltä saakka. MiSu:ssa käytetään paljon erilaisia hydraulisia ratkaisuja, sillä erinomaisten maasto-ominaisuuksien lisäksi sillä pystyy liikkumaan myös vedessä. - Parker Hannifin on ollut hyvä yhteistyökumppani tähän

projektiin. Olemme yhdessä miettineet oikeita hydraulisia ratkaisuja eri asioihin ajoneuvossa. Hydrauliikkaa tarvitaan paljon ja ne ovat tärkeässä roolissa autoa liikuteltaessa. Parker on toimittanut MiSuun muun muassa letkuasennelmia, pumppuja, venttiilejä sekä käynti- ja uintihydrauliikkaratkaisuja. Käytännössä koko ajoneuvon hydrauliikka tulee Parkerilta,

sanoo Kemppainen. Ensimmäinen tuotantoprototyyppi MiSu -henkilöstökuljetusautosta on valmis ja se on Puolustusvoimilla kenttätesteissä. - Testivaiheen jälkeen ajoneuvoon tehdään tarvittavat muutokset asiakkaan toivomusten mukaisesti ja tuotanto pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti, toteaa Kemppainen.

Parker Hannifin on ollut mukana projektissa sen alkumetreiltä saakka. MiSu:ssa käytetään paljon erilaisia hydraulisia ratkaisuja, sillä erinomaisten maasto-ominaisuuksien lisäksi sillä pystyy liikkumaan vedessäkin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

128 KULJETUS Ford Tourneo Custom

Huippumukava tila-auto

teenä on Fordin väkivahva ja polttoainetaloudellinen 2 litran Ford EcoBlue -dieselmoottori 170 hv teholla ja 405 Nm vääntömomentilla. Vaihteistona kuusivaihteinen SelectShift -automaattivaihteisto. Tarjolla on myös 130 hv versio samasta moottorista. Ajossa Tourneo on kaikin puolin miellyttävä. Hiljattain uudistetun kojelaudan myötä ohjaamoergonomia on hilattu huippuunsa. Miellyttävyys jatkuu myös matkustamon puolella, missä on, ainakin pidemmässä L2 -koripituudessa reilusti tilaa.

Henkilöauton varustelut

Fordin Tourneo Custom -uutuus tarjoaa luokkansa parhaimmistoon lukeutuvat tilat ja huippuunsa vietyä matkustusmukavuutta vaikkapa yritysten edustuskäyttöön.

U

udessa Ford Tourneo Customissa tilaauton monikäyttöi- syys ja tilavuus yhdistyvät erinomaiseen matkustusmukavuuteen. Istumapaikkoja on jopa yhdeksälle (1+8) henkilölle. Kahtena eri koripituutena tarjottava Tourneo Custom on erittäin hyvin vakiovarusteltu. Matkustusmukavuutta lisäävät esimerkiksi takailmastointi (Titaniumissa vakiona, Trendiin valinnaisvarusteena) ja kallistettavat istuinten selkänojat ja nahkaverhoilu (valinnaisvaruste). Nyt koeajettava auto edustaa kattavampaa Titanium varustelutasoa. Tourneo Customin istuinjärjestystä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Trend -mallissa on vakiona: 1+1 etuistuimet, toisella istuinrivillä kolme erillistä istuinta ja viimeisellä eli kolmannella istuinrivillä 2+1 istuimet. Titanium -mallissa on edellä mainitusta poiketen kolme erillistä istuinta myös viimeisellä rivillä. Takaistuinten selkänojat voidaan tarvittaessa taittaa eteen päin tasaiseksi työalustaksi. Takaistuimet voidaan myös monin eri tavoin kääntää ympäri, taittaa kokoon, kallistaa tai irrottaa. Kun istuimet on asetettu neuvotteluasentoon eli istutaan vastakkain, on matkustajien helpompi keskustella keskenään. Jos tilaa tarvitaan todella paljon voidaan takaistuimet irrottaa helposti.

Uuden Tourneo Customin muotoilu on hillityn tyylikästä Fordin tapaan. Transitin uudistunut kojelauta on kokonaisuutena erittäin asiallinen ja selkeäkäyttöinen.

myötä saamaan jalansijaa myös Suomen markkinoilla. Aikaisemmin henkilökuljetukseen erikoistuneet yrittäjät ovat kiertäneet autoluokan mm. korkean autoveron takia. Automaatin ja istuinjärjestyksen muunneltavuuden myötä tehdasvalmis auto on noussut markkinoilla kil- pailukykyiseksi vaihtoehdoksi. Nyt koeajettavan etuvetoisen Tourneo Customin voimanläh-

Tourneo Custom on saanut viiden tähden Euro NCAP -luokituksen. Autossa on vakiona runsaasti uusia, valmistajan henkilöautomalleissa hyviksi havaitsemia teknologioita ja turvallisuusvarusteita. Adaptiivinen vakionopeudensäädin, kaista-avustin ja törmäyksenestoavustin sekä tehokkaat Xenon-valot ovat tätä päivää myös tavaraautoluokassa, josta Tourneoon on tuotu kaikki pakettiautojen ajoavustimet ja perävaunun vetoavustimet. Henkilö- ja tavara-automallien parhaat puolet yhdistävä Ford Tourneo Custom tarjoaakin ennennäkemätöntä turvallisuutta ja matkustusmukavuutta pakettiauton korissa. Ford Transit Tourneo Customin verolliset hinnat alkavat reilusta 53 000 eurosta, millä saa L1 korisen, manuaalivaihteistolla ja 130 hv moottorilla varustetun Trend varustelutason auton. Nyt koeajettava pidempikorinen, automaattivaihteinen ja tehokkaammalla moottorilla sekä Titanium varusteilla varustettu auto kustantaa ilman kattavia lisävarusteita piirun alta 65 000 euroa. Kattavan ajoavustinpaketin ja nahkaverhoilun sekä 8-tuuman värikosketusnäytöllä varustetun multimediakeskuksen kanssa verollinen pyyntihinta nousee helposti 70 000 euron paremmalle puolelle.

Liukuovet löytyy molemmista sivuista. Istuimien järjestystä voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Pohjolan ilmastoa ajatellen positiivinen uudistus on lämmitysilman johtaminen matkustamon puolella katon lisäksi myös jalkatilaan, mikä tekee kyytiläisten olon siedettäväksi kovilla pakkasilla. Kaikilla kilpailijoilla

tätä asiaa ei ole edelleenkään huomioitu.

Automaattivaihteisto

Tehdasvalmiit henkilökuljetus pakettiautot alkavat laajentuneen automaattivaihteistotarjonnan

Tourneon lisäksi Transit-uutuuksiin lukeutuu tyylikäs Custom Sport -erikoismalli.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 129

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Palvelut saman katon alle

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

VPS - hifk

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

vepsu.fi

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.

Ford-uutuudet esillä Premier Parkissa

F

ord esitteli täysin uuden Focuksen sekä tavara-auto- puolen uutuuden Transit Custom Tourneon Suomalaiselle lehdistölle elokuussa Sipoon Premier Parkissa. Ensikokemusten perusteella uudistunut Focus on vahvoilla loppuvuodesta, jolloin suomalaiset autotoimittajat valitsevat Vuoden Auto Suomessa 2019 -voittajan.

Loppukesästä lähtien Suomen katukuvaan saapuva Focus on kasvanut lähes kaikissa suunnissa. Akseliväliä on kasvatettu yli viidellä senttimetrillä, mikä tuo kaivattua lisäpituutta matkustamon puolelle. Vain korkeudessa (-11 mm) ja polttoainetankin tilavuudessa (mallista riippuen -3 - 13 l) uusi Focus antaa periksi edeltävälle mallille. Uudelleen suunnitellun alustan ansiosta Focuksen kääntyvyyden kerrotaan parantuneen entisestään. Petrausta on tapahtunut myös voimanlähdevalikoimassa, missä kehittyneet EcoBoost -bensiini- ja EcoBlue -dieselmoottorit saavat parikseen kahdeksan vaihteisen automaattivaihteiston mikä valmistajan mukaan, tuo jopa 10 % alhaisemman polttoaineen kulutuksen koko mallistoon.

Täysin uusi 4. sukupolven Ford Focus on entistä mukavampi ja kasvanut kaikissa suunnissa.

Muotoilun osalta uusi Focus sulautuu tyylikkäästi kilpailijoidensa sekaan luokassaan. Keula on nykytyylin mukaisesti leveä ja matala, millä auto saadaan näyttämään todellista suuremmalta. Vaikutusta tehostetaan pitkällä konepeitolla ja vahvasti taaksepäin kallistetulla tuulilasilla. Uutta Focusta voikin luonnehtia erittäin tyylikkääksi, katsoipa autoa mistä ilmansuunnasta tahansa. Ajettavuutta on parannettu useilla osa-alueilla. Uutta on etu- ja takajousituksen elektronisesti ohjattu iskunvaimennus, jonka saa nyt ensimmäistä kertaa Focukseen. Uutta on myös Drive Modes -ajotilavalinta, mikä kuuluu nyt Focuksen vakiovarusteisiin. Varustelutasoja on viisi. Trend lähtötasolla, sinällään kattavin varustein, 5-ovisen auton hinnat alkavat noin 22 000 eurosta.

Kattavampi Titanium nos- taa hintaa noin 1500 eurolla ja tuo ylellisyyttä ja mukavuutta auton varusteisiin. Urheilullisuutta autoltaan hakeva valitsee ST-Line varustelun, joka vetoaa korisarjoineen ja jämäkämpine jousituksineen etenkin nuoriin asiakkaisiin. Hintaero Trendiin on noin 1750 euron luokkaa. Loppuvuodesta varustelutasovaihtoehtoihin tuodaan uusina Active ja kaiken ajateltavissa olevan sisältävä Vignale.

Kahdella pytyllä

Matkustusmukavuutta on parannettu paitsi uudelleen uudella kojelaudalla ja 8-tuuman kosketusnäytöllä sekä kasvaneilla sisätiloilla myös erilaisilla mukavuutta lisäävillä ominaisuuksilla, kuten sisäänrakennetulla Ford Pass Connect -modeemilla ja älypuhelinten langattoman lataamisen mahdollistavalla alustalla.

Kojelauta on entistä sirompi. Useiden toimintojen ohjaus on viety kosketusnäyttöön.

Uudistunut 3-sylinterinen käy nyt tasaisessa ajossa kahdella sylinterillä. Tehoa litraisesta myllystä otetaan 100 - 125 hv.

Focuksen voimanlähdevalikoiman perustana on 3-sylinterinen, tilavuudeltaan 1.0-litrainen EcoBoost -bensiinmoottori, joka on saatavilla 85, 100 ja 125 hevosvoimaisena. Toinen bensiinivaihtoehto, täysin uusi 1.5-litrainen EcoBoost -moottori on niin ikään 3-sylinterinen ja sitä saa 150 ja 182 hevosvoimaisena. Polttoainetaloudellisuutta kohentaa sylinterinlepuutusjärjestelmä, joka irrottaa tai kytkee yhden sylinterin 14 millisekunnissa työkierrosta. Tasaisessa nopeudessa matkaa taitetaan si-

ten kahden sylinterin voimin. Dieselmoottorivalikoimassa on 1.5-litrainen EcoBlue joko 95 tai 120 hevosvoimaisena. 2.0-litraista EcoBlue-moottoria tarjotaan 150 hevosvoiman teholla. Vaihteistovalikoimassa on 6vaihteinen manuaali sekä uutena vaihtoehtona 8-portainen automaattivaihteisto. Suomen ensiesittelyssä koeajettavana olivat litraisilla ja 125 hv tehoisilla moottoreilla sekä keppivaihteistoilla varustetut autot. Ajettavuus on havaittavasti parantunut poistuvaan malliin nähden. Ohjaus on entistä täsmällisempi ja jousitus ottaa levollisesti vastaan terävämmätkin patit. Kasvanut akseliväli tarjoaa lisääntyneen tilan ohella myös vakautta maantieajoon. Pikainen vierailu soratiellä antoi osviittaa luistoneston ja ajovakaudenhallinnan toiminnasta, sillä loppupäätelmällä että positiivista kehitystä on tehty myös kuljettajaa avustavien järjestelmien puolelle. Nyt jo yli 100 vuotta autoja valmistanut Ford näyttää uudella Focuksellaan, jälleen kerran, että huippuluokan ajo-ominaisuuksilla ja runsailla turvallisuus- ja mukavuusvarusteilla täydennetty auto on mahdollista toteuttaa menestyksellisesti myös hintahaitarin edullisempaan päähän.


130 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volkswagen Amarok sopii sekä maantielle että maastoon monipuoliseen työkäyttöön - nyt tarjolla on aiempaakin väkevämpi työjuhta jopa 3500 kilon vetopainolla.

VW Amarok DC Highline 3,0 TDI 190kW Automaatti

Tehopäivitetty Amarok V

olkswagenin suosittu Amarok lava-auto saa uuden V6 dieselmoottorin myötä lisää lihaksia. Jatkossa Highline- ja Aventura -malliversiot tulevat mallistoon uudella huippuluokan 3,0 TDI V6 -moottorilla, jonka parhaaksi tehoksi ilmoitetaan peräti 272 hv (200 kW) ja vääntömomentiksi 580 Nm. Tehopäivityksen taustalla piilee korttelin uusimman tulokkaan eli Mercedeksen ilmoitus 6-sylinterisen X 350 d -mallin markkinoille tuomisesta. Tehopäivityksen myötä Amarok säilyttää tukevalla 30 Nm vääntömomenttierolla korttelin päällikön asemansa.

4MOTION automaatti, 2920 kg). Nyt koeajettavan 5 hengelle rekisteröidyn auton verollinen hinta kipuaa runsain tehdaslisävarustein täydennettynä 80 000 paremmalle puolelle, mistä verottajan osuus on paria sataa euroa vailla 30 000 euroa. Amarok Highlinen ja Aventuran V6-moottorit ovat segmentissään omaa luokkaansa. Moottoreissa on tehoa 258 hv (190 kW) ja overboost-toiminnon

ansiosta jopa 272 hv (200 kW), joten Amarok on siirtynyt jälleen harppauksen eteenpäin verrattuna aiempaan 165 kW:n maksimitehoon. Samalla vääntömomentti on kasvanut 550:stä 580 Nm:iin. Uusi V6-moottori antaa suurimman väännön laajalla 1 4003 000 r/min kierrosalueella ja huipputeho saavutetaan kierrosalueella 3 250-4 000 r/min. Moottorilta irrotettava voima

siirretään vetäville pyörille 8 -vaihteisen automaattivaihteiston ja 4MOTION-nelivetojärjestelmän kautta sekä Amarok Highline- että Aventura -malleissa.

Uutta ilmettä

Tehopäivitys toi uutta myös ulkokuoreen. Esimerkiksi Amarok Aventurassa kattoverhous, pilarit ja muut kattoelementit ovat nyt titaaninmustia. Yhdessä

Uutta on tarjolla myös Amarokin ulkokuoreen. Huippumalli Aventurassa on nyt vakiona 20 -tuumaiset vanteet sekä puhutteleva Peacock Green -metalliväri, joka on ensimmäistä kertaa saatavana Amarokiin. Koeajoon Volkswagenia maahantuovasta K-Autosta saatiin mustanpuhuva Highline-malli.

Hienostunut

Verottajan suosikki

Uuden Volkswagen Amarokin 3,0 TDI V6 190 kW -moottorilla varustetun mallin hinnat alkavat 68 206,28 eurosta (Volkswagen Amarok 3,0 TDI V6 190 kW

samanväristen nappanahkaisten istuimien kanssa ne luovat erittäin tyylikkään ulkoasun. Amarok Aventurassa on uuden huippumoottorin lisäksi vakiona 20 tuumaiset ”Talca”-vanteet. Amarokin saa myös ensimmäistä kertaa Peacock Green -metallivärillä, joka on saatavana vain 190 kW Aventuraan. Korinvärinen lavakaari korostaa mallin urheilullista kokonaisvaikutelmaa. Bi-Xenon-ajovalot ja led-päiväajovalot ovat uusien 190 kW V6 Amarok Highlinen ja Aventuran vakiovarusteita. Light & Sight -paketti (Coming home- ja Leaving home -saattovalo sekä lasinpyyhkimet, jotka aktivoituvat automaattisesti sateella ja säätyvät sateen voimakkuuden mukaan). Etusumuvalot kulmavalotoiminnolla ja sähköisesti kääntyvät sivupeilit ovat vakiovarusteita Aventurassa ja nimellisestä hinnasta saatavana myös Highline-malliin.

Lavan lastausleveys on 1,22 metriä, joten siihen mahtuu jopa euromallinen kuormalava poikittain. 2,52 m²:n lavan laidan korkeus on noin 51 cm mm ja nostokorkeus vain alle 80 cm. Musta lavakaari on jämäkkää putkea.

Amarokin uuden tehoversion ajettavuudesta on vaikea löytää mainitsemisen arvoisia vikoja tai puutteita. Jousitukseltaan Amarok on yhä luokkansa parhaimmistoa ellei jopa paras. Samaa on sanottava myös 4MOTION nelivedosta, joka sekin toimii erittäin asiallisesti. Varusteisiin kuuluva ja vaihdevivun vierestä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 131

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Konehuoneeseen sovitettu 3 litran V6 TDI -moottori on Audin peruja. Lopputulos on erittäin onnistunut.

kytkettävä Off-Road asento ja taka-akselin lukko sekä erinomainen luistonestojärjestelmä huolehtivat turvallisesta etenemisestä maastossa ja maantiellä. Volkswagenin 4MOTION tekniikka osoittaa että elektroniikalla on mahdollista paikata alennusvaihteiston puuttuminen. Voimaa Amarokin myllystä tuntuu lähtevän aivan käsittämättömästi. Kiihtyvyys on verrattavissa saman hintaluokan henkilöautojen kanssa. Mitä polttoaineenkulutukseen tulee, niin tehomallin kerrotaan yltävän samoihin kulutuslukemiin kuin aikaisempi 165 Kw / 550 Nm suoritusarvoihin yltänyt V6 TDI moottori. Uuden Amarokin voimanlähteenä on mallista riippumatta 3 litran V6 TDI moottori. Teholuokkia on neljä 120 - 190 Kw välillä. Kaikki mallit ovat nelivetoisia. Vaihteistovalikoima rakentuu 6-vaihteisen manuaalin ja 8-portaisen automaatin ympärille. Kori- ja lavapituus on mallista riippumatta sama. Edullisimman Amarokin verollinen hintapyynti on vähän päältä 43 000 euroa. Sillä saa kaksipaikkaisen ja 120 kW moottorilla ja manuaalivaihteistolla varustetun auton, mikä tarjoaa hyvät puitteet vaativaan työkäyttöön. Viisipaikkaisten autojen hinnat lähtevät 56 000 eurosta. Huippumalli Aventuran hintapyynti on reilut 83 000 euroa.

Valmiina lähtöön. Sähkösäätöiset etuistuimet ovat tukevat ja tarjoavat hyvän matkustusmukavuuden. Amarok tarjoaa hyvät oltavat myös takamatkustajille. Näyttävä Vienna nahkaverhoilu on helppo pitää puhtaana.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

Voittajamalli

Volkswagen Amarok on V6 TDI -moottorilla varustettuna todellinen voittajamalli. Tämä tosiasia sai tunnustusta myös kansainvälisen lehdistön edustajilta. Amarok äänestettiin International Pick-up -palkinnon voittajaksi jo vuonna 2010 ja jälleen vuonna 2018, mikä on ainutlaatuista tässä luokassa. Ensimmäiset uudet 3,0 TDI V6 -moot-

Dräger Interlock® 7000 ja 5000.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. Tehomallin vakiovarusteisiin lukeutuva peruutuskamera helpottaa maksimissaan 3300 kg kärryn kytkemistä.

torilla varustetut Volkswagen Amarokit saapuvat Volkswagen-jälleenmyyjille kuluvan kuun aikana.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab Amarokin jämäkkä pohjapanssari suojaa hyvin moottoria nelivedon turvin maastossa liikuttaessa.


132 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raptor iskee Eurooppaan

Fordin räväkkä Ranger Raptor lava-auto tulee Euroopassa myyntiin vuoden 2019 puolivälissä. Raptorissa on uusi 2,3 mm paksuinen erikoislujasta teräksestä valmistettu pohjapanssari Rangerissa vakiona olevan moottorin ja vaihteiston suojan lisäksi.

F

ord Performancen kehittämä, kunnioitusta herättävä Ranger Raptor on täydellinen kumppani seikkailullista ulkoilmaelämää viettäville, sillä se suoriutuu hienosti hankalimmissakin off-road -maastoissa. Ford Performancen kehittämä kaikkien aikojen ensimmäinen Ranger Raptor on kaikkien todellista off-road-elämystä hakevien ykkösvaihtoehto. Sen 2,0 -litraisen EcoBlue-kaksoisturbodieselmoottorin teho on 213 hevosvoimaa ja vääntö 500 Nm. Kymmenportainen automaattivaihteisto on valmistettu korkealujuuksisesta teräksestä, alumiiniseoksesta ja komposiiteista.

Kovaan käyttöön

Kuljettaja voi valita parhaan kuudesta eri maasto-olosuhteisiin ja tilanteisiin sopivasta ajotilasta: Normal-ajotila - painottaa mukavuutta, Sport-ajotila urheilulliseen maantieajoon,

Grass/Gravel/Snow-ajotila liukkaisiin ja epätasaisiin olosuhteisiin, Mud/Sand-ajotila hiekalle ja mudalla, Rock-ajotila hitaaseen ajoon kivisessä maastossa. Pisteenä iin päällä on Baja-ajotila, mikä virittää auton suorituskyvyn vauhdikkaaseen maastoajoon, aivan kuin Meksikon kuuluisassa Baja Desert -rallissa Avustin- ja turvallisuustekniikoiden ansiosta kuljettaja voi luottavaisin mielin kohdata tuntemattoman maaston haasteet tai vaativat työskentelyolosuhteet. Käytössä ovat kaatumiseneston (ROM) sisältävä Fordin ajonvakautus ja sähköinen ajonvakautus, perävaunun vakautusjärjestelmä, mäkilähtöapu, alamäkihidastin ja kuormantunnistusjärjestelmä. Ranger Raptor on tehty kestämään rajua maastoajoa. Sen vahvistettu runko on tehty vähäseoksisesta suurlujuusteräksestä, joka valmistajan mukaan kestää maastoajon rajuimmatkin rysäykset. Myös jousitus on suunniteltu erityisesti rankkoihin

Tuetut istuimet on suunniteltu erityisesti suurilla nopeuksilla tapahtuvaan maastoajoon. Ohjauspyörässä on keskitysmerkintä, joka auttaa

maasto-olosuhteisiin. Position Sensitive Damping -toiminnolla varustetut ja halkaisijaltaan 46,6 mm:n männillä varustetut Fox Racing Shox -iskunvaimentimet vaimentavat

äärimmäisissä olosuhteissa erittäin tehokkaasti. Tavallisessa maantieajossa vaimennus on puolestaan maltillista taaten erinomaisen ajettavuuden. Ns. kynäjousilla varustetussa

taka-akselissa on integroitu Watt -tuenta, jonka ansiosta akseli pääsee liikkumaan ylös ja alas sivuttaisliikkeen jäädessä minimaaliseksi. Jarrutus tapahtuu kaksimäntäisillä etujarrusatuloilla: 332 mm x 32 mm jäähdytetyt jarrulevyt edessä ja 332 mm x 24 mm jäähdytetyt jarrulevyt takana. All-terrain BF Goodrich 285/70 R17 -renkaat on kehitetty nimenomaisesti Ranger Raptorille. Uusi Ranger Raptor julkistetaan Ford Performance Blue -värisenä Dyno Grey -korostuksin. Mallin voimakkaan muotoilun keskiössä ovat suorituskyky ja toiminnallisuus. Keulailme on lainattu Ford F-150 Raptor -mallilta. Fordin maahantuonnista vahvistetaan että malli tulee myös Suomen valikoimaan.

Uusi Ranger Raptor julkistetaan Ford Performance Blue -värisenä Dyno Grey -korostuksin. Mallin voimakkaan muotoilun keskiössä ovat suorituskyky ja toiminnallisuus. Keulailme on lainattu Ford F-150 Raptor -mallilta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KOE MAN VAHVEMPANA KUIN KOSKAAN Uusi MAN TGE. Se pääsee perille ilman tietäkin. Tervetuloa tutustumaan kaikkien aikojen mallistoomme. MAN TGE- mallit alkaen TGE 2.100 umpipakettiauto (75kW) 30777,95€ (alv 0%, sis. autoveron). Hinta CO2-päästöllä 193g/km. Malliston yhdistetty EU-kulutus 7,2-9,1 l/100km, CO2-päästöt 189-234g/km. Suositusvähittäishinnasto 1.12.2017, ei sisällä toimituskuluja. www.mantruckandbus.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

AVASTI PALVELEMME RISINUA EN. KATTAVASTI YMPÄRI SUOMEN.

enmyyjät: Forssa R EKQVIST OY Hämeentie 39 Puh 0400 480 620 Haapajärvi Kauppakatu 45 Puh. 010 401 3890 Hartola Rauni Salmela Oy Yhdystie 1 HYTÖLÄ rannantie 265 Puh 044 767 5556 Ikaalinen Konehuolto Jarmo Mäkinen 400 233 193 Kajaani Tools Kajaani Timperintie 13 Puh 010 585 0940 Kemiö an Oy Kievarinkuja 2 mpele PP-Traktori Oy Hakatie 3 Puh 044 261 4602 Kokkola T&M Syri Ay 324 7497 Kuopio Kuopion Laakeri Oy Lukkosalmentie 1 Puh 017 282 4522 sat Oy Lähteentie 1 FLUICONNECTO (HYTAR) hydrauliikkatuotteet appeenranta Rinxi Hydrauliikka Paalukatu 10 Puh 010 470 7300 Lilby Oy asiantuntevalla palvelulla paikallisesti. 48 Puh 06 727 1195 Mynämäki Mynä-Auto Oy Jokikuja 2 Puh 02 430 7465 myynti K Kauppinen Oy 5 540 Nilsiä Syvärin Konehuolto Oy Korjaamotie 1 Puh 017 463 2290 VarHydroShop Jälleenmyyjät: Relanderinkatu 84 Puh 010 666 5590 Vieremä Laikas Oy Lasertie 4 Puh 017 R EKQVIST OYPuh Hämeentie 39 Puh 0400 480Hydrauliikka 620 a Pikku MattiForssa Oy Kyröskoskentie 190 044 258 5339 Ylivieska 9 Puh 040 Haapajärvi 841 4399 Äänekoski ATM-Teollisuusputkistot Vianor Haapajärvi KauppakatuOy45Teollisuuskatu Puh. 010 401 3890 430 Hartola Rauni Salmela Oy Yhdystie 10 Puh 03 716 1161

Hytölä Konneservice Oy Jokirannantie 265 Puh 044 767 5556 Ikaalinen Konehuolto Jarmo Mäkinen Patrakantie 12 Puh 0400 233 193 Joensuu Fluiconnecto Oy Salpakatu 12 Puh 010 613 7280 Jyväskylä Fluiconnecto Oy Itä-Päijänteentie 57 Puh 010 613 7000 Kajaani Tools Kajaani Timperintie 13 Puh 010 585 0940 Kemiö Huoltoasema K Broman Oy Kievarinkuja 2 Puh 02 421 038 Kempele PP-Traktori Oy Hakatie 3 Puh 044 261 4602 Kokkola T&M Syri Ay Ouluntie 5 Puh 050 324 7497 Kuopio Kuopion Laakeri Oy Lukkosalmentie 1 Puh 017 282 4522 Kärsämäki Mäkiosat Oy Lähteentie 1 Puh 08 772 7200 Lahti Fluiconnecto Oy Lahdenkatu 55 Puh 010 613 7290 Lappeenranta Rinxi Hydrauliikka Paalukatu 10 Puh 010 470 7300 Lilby Oy J.Thodin Ab Sllipintie 48 Puh 06 727 1195 Mynämäki Mynä-Auto Oy Jokikuja 2 Puh 02 430 7465 Niemisjärvi Konemyynti K Kauppinen Oy Hallitie 2 Puh 014 845 540 Nilsiä Syvärin Konehuolto Oy Korjaamotie 1 Puh 017 463 2290 Oulu Fluiconnecto Oy Voudintie 8 Puh 010 613 7310 Pori Fluiconnecto Oy Koivulantie 11 Puh 010 613 7160 Tampere Fluiconnecto Oy Keskuojankatu 12 Puh 010 613 7150 Turku Fluiconnecto Oy Ruunikkokatu 9 Puh 010 613 7364 Vantaa Fluiconnecto Oy Juhanilantie 3 Puh 010 613 7270 Varkaus KK-Pikatek Oy Kampikuja 3 Puh 010 666 5590 Vieremä Laikas Oy Lasertie 4 Puh 017 714 007 Viljakkala Pikku Matti Oy Kyröskoskentie 190 Puh 044 258 5339 Ylivieska Hydrauliikka T.Kautto Ruutihaantie 9 Puh 040 841 4399 Äänekoski ATM-Teollisuusputkistot Oy Teollisuuskatu 55A Puh 0400 784 430

UNNING

Katso lähin myyntipiste: www.fluiconnecto.fi

WE KEEP IT RUNNING

WWW.FLUICONNECTO.FI


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

Paperi- ja kartonkituotteet hyvässä vedossa

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa T eollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 kesä- kuussa 5,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammikesäkuun aikana tilaukset laskivat 4,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritykset saivat kesäkuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän metalliteollisuudessa sekä paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat 8,5 prosenttia ja paperiteollisuudessa 4,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat 10,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan. Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon

kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain neljältä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2015 (2015=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen uusimmat 12 kuukautta päivittyvät julkistuksissa. Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.

Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2018, kesäkuu. Tilastokeskus

HYDRAULIIKAN ASIANTUNTIJA

• asiantunteva henkilökunta • huoltokorjaamo • kestävät letkut • letkuasennelmat • liikkuvan kaluston komponentit • yli 8500 tuotetta heti varastossa

www.tehohydro.fi

ma-pe 8-16.30 • Ruukintie 16, Lappeenranta p. 05 615 8100 • info@tehohydro.fi

Specma tarjoaa osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikkaan, pneumatiikkaan ja voiteluun

Letkut ja liittimet

Komponentit

Pneumatiikka

Yli 40 jälleenmyyjää ympäri Suomen

Korjaamotuotteet

Teollisuustuotteet

www.specma.fi


136

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Tarkkuutta hydrauliikkaöljyn valintaan

Valitse hydrauliikkaöljy käyttökohteen mukaan V

aikka talveen on vielä aikaa, jo nyt on hyvä ajatella tulevan talven pakkasia hydrauliikkaöljyä valittaessa. On tärkeää tietää, ettei hydrauliikkaöljyn viskositeettiluokka yksistään kerro öljyn todellisista kylmä- tai kuumaominaisuuksista. Öljyvalinnalla voidaan parantaa myös koneen polttoainetaloutta. Metsäalan ammattilaiselle on tärkeää, että koneet pystyvät työskentelemään tehokkaasti, häiriöttömästi ja taloudellisesti. Korkealaatuinen ja käyttökohteeseen sopiva hydrauliikkaöljy on yksi keskeinen edellytys koneiden sujuvalla toiminnalle. Talven lähestyessä on syytä kiinnittää huomiota erityisesti öljyn kylmäominaisuuksiin. Liian jähmeästä öljystä ensisijainen haitta on usein työskentelyn estyminen ja ylimääräisen lämmittelyn vaiva. On kuitenkin muistettava, että huono virtaus voi aiheuttaa riittämättömän voitelun ja siten suuren vauriovaaran. Vauriosta aiheutuu korjauskustannusten lisäksi myös merkittävät seurannaiskustannukset, kun konetta ei voida käyttää tuottavaan työhön. Öljyn ollessa jähmeää myös virtausvastukset ovat suuria, jonka vuoksi koneen polttoaineen kulutus kasvaa.

ISO VG ei kerro kylmäominaisuuksia

Hydrauliikkaöljyn valinnan perusteena on yleisesti laitevalmistajan määrittämä ISO VG -viskositeettiluokka, joista yleisimpiä ovat 32 ja 46. Paksumpia ISO VG 68 -luokan öljyjä suositellaan usein kuumiin käyttöolosuhteisiin. Esimerkiksi kuormaus- ja perälautanostimissa, telinostimissa sekä lavettiperävaunujen ohjaavissa akseleissa

Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 on erinomainen valinta puutavarakuormaimeen. Öljy on juoksevaa kylmässä, mutta silti antaa suojan myös kuumassa.

käytetään tyypillisesti juoksevampia ISO VG 15- ja 22-luokkien öljyä. On tärkeää huomata, että ISO VG -luokka kertoo öljyn viskositeetin 40 °C lämpötilassa. Toisin kuin moottori- ja vaihteistoöljyjen SAE-viskositeettiluokat, ISO VG -luokka ei kerro lainkaan öljyn ominaisuuksista kuumassa tai kylmässä. Jonkinlaista käsitystä öljyn lämpötilaominaisuuksista, eli moniasteisuudesta, voi muodostaa tarkastelemalla öljyjen jähmepisteitä ja viskositeetti-indeksejä. Jähmepiste kertoo nimensä mukaisesti lämpötilan, jossa öljy ei enää virtaa. Viskositeetti-

Korkealaatuinen ja käyttökohteeseen sopiva hydrauliikkaöljy on yksi keskeinen edellytys koneiden sujuvalla toiminnalle. Teboil Hydraulic Oil 32 S ja 46 S on suunniteltu monipuolisiksi yleishydrauliikkaöljyiksi vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin.

indeksi kuvaa öljyn viskositeetin muutosta lämpötilan muuttuessa. Mitä suurempi indeksi, sitä vähemmän se jähmenee kylmässä ja ohenee kuumassa. Liikkuvaan kalustoon ympärivuotiseen käyttöön kannattaa valita hydrauliikkaöljy, jonka viskositeetti-indeksi on vähintään suuruusluokkaa 180.

Puutavarakuormaimessa korostuvat kylmäominaisuudet

Liikkuvaan kalustoon ympärivuotiseen käyttöön kannattaa valita hydrauliikkaöljy jonka viskositeetti-indeksi on vähintään suuruusluokkaa 180.

Kylmäominaisuuksien tärkeys korostuu autoihin asennetuis-

sa kuormaimissa. Esimerkiksi puutavara-autolla ajetaan, tehdään kuormaustyö ja ajetaan jälleen. Öljy ei välttämättä ehdi kuormaustyön aikana kunnolla lämmetä ja seuraavan siirtymän aikana öljy jälleen jäähtyy. Pakkasilla joudutaankin ennen kuormaustyötä usein lämmittämään järjestelmää, jotta öljy saadaan riittävän juoksevaksi. Talvella ylimääräinen lämmittely hukkaa sekä aikaa että polttoainetta. Perinteinen ratkaisu on valita talvikäyttöön juokseva ISO VG 15 tai 22 -luokan öljy, jotka säilyttävät juoksevuutensa ko-

vassakin pakkasessa. Tällainen öljy voi kuitenkin kesän helteillä olla liian ohutta, etenkin kovemmassa kuormituksessa ja korkeissa käyttölämpötiloissa. Puutavarakuormaimia ja muita jaksottaisesti käytettäviä hydraulisia laitteita varten on kehitetty erikoisöljyjä, kuten Teboil Hydraulic Oil Scandic 32. Tämän öljyn kehitystyössä painopisteenä on ollut laaja käyttölämpötila-alue. Öljyn jähmepiste on -60 °C ja öljy säilyttää voitelevuusominaisuutensa myös kuumissa olosuhteissa kesän helteillä ja pitkäkestoisemmassa lastaustyössä.

Optimaalinen juoksevuus tuo työtehoa

Pitkää työpäivää tekevässä metsäkoneessa kylmäkäynnistykset eivät toistu yhtä usein. On hyvä muistaa, että viskositeettiindeksillä on suuri merkitys myös normaalilla käyttölämpötila-alueella toimittaessa. Korkean viskositeetti-indeksin öljyn viskositeettiominaisuudet säilyvät tavoitearvoissa laajemmalla käyttölämpötila-alueella. Optimiviskositeetin alueella öljyn virtausvastukset ovat pieniä, öljy säilyttää voitelukykynsä ja pumpun sisäiset ohivuodot pysyvät minimaalisina. Pienet hä-


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

137

öljyn kyky säilyttää juoksevuusja suojausominaisuutensa koko vaihtovälin ajan. Teboil Hydraulic 46 Max-S ja Hydraulic Oil Nordic (ISO VG 32) on suunniteltu säilyttämään ominaisuutensa luotettavasti myös erityisen raskaassa ja pitkäkestoisessa kuormituksessa.

Pidä huolta puhtaudesta

Erityisen vaativaan ja raskaaseen käyttöön oikea valinta on Hydraulic 46 Max-S sekä Hydraulic Oil Nordic. Öljyjen viskositeettiominaisuudet säilyvät optimaalisina laajalla lämpötila-alueelle sekä raskaassa ja pitkäkestoisessa käytössä, jolloin koneiden polttoainetalous paranee ja työtehokkuus kasvaa.

viöt tarkoittavat sitä, että polttoaineen energia saadaan hyödynnettyä paremmin tuottavaan

työhön, jolloin kulutus laskee ja koneen työteho nousee. Raskaassa käytössä korostuu

Oikean öljyvalinnan lisäksi hydraulisten järjestelmien puhtaudella on suuri merkitys toimintavarmuuden kannalta. Lika ja vesi lisäävät olennaisesti vaurioriskiä. Ensimmäinen lähtökohta öljyn puhtaudelle on öljyjen oikea varastointi. Öljytynnyreitä ei pidä säilyttää ulkona siten, että tynnyrin kannen päälle pääsee vettä tai likaa. Lämpötilavaihtelu saa aikaan tynnyriin painevaihteluita, joiden myötä epäpuhtauden imeytyvät tynnyriin, vaikka korkki olisi tiukasti suljettu. Öljyä tulee aina käsitellä puhtailla välineillä. Parhaaseen puhtauteen päästään kun öljy täytetään järjestelmään suodattimen lävitse. Lisäksi on pidettävä huolta sylintereiden tiivisteiden kunnosta sekä liittimien puhtaudesta. Epäpuhtauksia voi päästä öljyn sekaan myös säiliön huohottimen kautta. Huohottimen tulee olla varustettu suodattimella ja suodattimen puhtaudesta on huolehdittava säännöllisesti.

Optimaalinen hydrauliikkaöljyn viskositeetti mahdollistaa paremman polttoainetalouden

A18VO

A17FO

By-Pass Valve

Rexrothin pumput kuorma-autokäyttöön Energiatehokkuus, päästöjen alentaminen ja elinkaarikustannukset asettavat hyötyajoneuvojen valmistajille haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Bosch Rexrothin hydrauliikkaratkaisut auttavat sinua vastaamaan näihin haasteisiin. Rexrothin pumpuista löytyy runsaasti eri rakenne- ja kokovaihtoehtoja hyötyajoneuvojen työpiireihin, kuten kuorma-autoihin ja linja-autoihin. Bosch Rexroth Oy info@boschrexroth.fi · www.boschrexroth.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Paikalliselta Parkerin lähimyyjältä teollisuuden ja raskaan kaluston hydrauliikka-apu asiantuntemuksella ja nopeasti yli 30 paikkakunnalta!

. Katso lähin Parker -jälleenmyyjäsi: www.parkerstore.com/fi

nua yli 40 paikkakunnalla Suomessa.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

Parkerin uudet turvaluokitellut ohjaimet liikkuvaan kalustoon P arker Hannifinin, maailman johtavan liikkeen- ja ohjaus- tekniikan toimittajan Electronic Controls Business Unit on tuonut markkinoille uudet turvaluokitellut ohjaimet liikkuvan kaluston sovelluksiin.

RISE:n sertifioimat IQANMC4xFS -ohjaimet tarjoavat kustannustehokkaan tavan täyttää koneiden turvallisuusvaatimukset. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi konttikurottajat, henkilönostimet, ros-

Turvaluokiteltu IQAN-MC4xFS ohjain liikkuvaan kalustoon.

ka-autot ja autonosturit sekä Steer-by-Wire -ohjaus metsäkoneissa, trukeissa ja maansiirtokoneissa. IQAN-MC4xFS on suunniteltu hydrauliventtiilien ohjaukseen

ja ohjaimet on sertifioitu IEC 61508 SIL2 -vaatimusten mukaisesti. Ohjaimet ovat ihanteellinen valinta liikkuvan kaluston sovelluksiin, joissa elektronisten ohjaimien tulee olla hyväksytty SIL2 / PLd -tason vaatimuksien mukaisesti. Uusi IQAN-MC4xFS perustuu Parkerin aikaisempiin MC4x -versioihin, joissa käytetään huippuluokan autoteollisuuden turvallisuuskomponentteja. MC4xFS on tulojen ja lähtöjen osalta täysin yhteensopiva MC4x:n kanssa ja sisältää merkittävän määrän valvontatoimin-

toja sovellusvaatimusten täyttämiseksi. Laajennettuja diagnostiikkaominaisuuksia on myös otettu käyttöön, kuten vaarallisten vikojen käytönaikanen diagnostiikka sekä käynnistyksen yhteydessä tehtävät testit. Parker tarjoaa kolme versiota MC4xFS -ohjaimesta. MC41FS, joka on suunniteltu yhden tai kahden turvatoiminnon ohjaamiseen kustannustehokkaasti. MC 42FS tarjoaa suuremman määrän turvallisia lähtöjä keskikokoisille sovelluksille ja I/O -hajautukselle. MC43FS on suuri keskitetty ohjain sovelluksiin, joissa

on useita turvatoimintoja. Parker tarjoaa ratkaisuja erillisistä osajärjestelmän hallintalaitteista aina kokonaisvaltaiseen koneohjaukseen. Uudet IQANMC4xFS -ohjaimet on suunniteltu yksinkertaistamaan ja helpottamaan asiakassovellusten toteuttamista ja konetoimintojen nopeampaa kehittämistä. Edellämainitun mahdollistaa täysi yhteensopivuus IQANdesign -ohjelmiston kanssa, mikä tarjoaa työkalun ohjelmointiin, simulointiin, testaukseen, tuotantoon, huoltoon ja ylläpitoon.

Parkerin uudet GLF iprotect® -matalapainesuodattimet saavat pisteet tehokkuudesta ja kestävyydestä

P

arker Hannifin on esitellyt uuden sukupolven matala- painesuodattimien GLF iprotect® -sarjan.

Kuten Parkerin hyväksi havaituissa korkea- ja keskipainesuodattimissa, innovatiivinen ja ympäristöä säästävä suunnittelu perustuu patentoituihin suodatinelementteihin. Uuden tuoteper-

heen esittelyn myötä Parkerin matalapainesuodattimien valikoimasta tulee selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi parempaa asiakaskokemusta unohtamatta. Tehokkaat GLF iprotect ® -suodattimet ko’oissa 2 ja 3 (lisäkokoja on tulossa) on suunniteltu enintään virtausnopeuksille 800 l/min. Tilaa säästävät säiliöön asennettavat ratkaisut ovat saatavilla ahtaisiin tiloihin. Ipro-

tect ® -suodatinelementeissä käytetään tehokasta ja kestävää Parker quantum fiber™ -suodatinmateriaalia hiukkasko’oille 2 μ, 5 μ, 10 μ ja 20 μ. Patentoidun elementtisuunnittelun ansiosta käyttäjät hyötyvät kestävästä jälkimarkkinointitoiminnasta. Vaiheistetun esittely- ja muuntoprosessin aikana, jolloin olemassa olevat TTF-, BGT-, Tank-

topper-, FT- ja Multiflow-matalapainesarjat korvataan laadukkailla ja vähintään toiminnallisesti identtisillä GLF iprotect® -suodattimilla, asiakkaat saavat aktiivista tukea esimerkiksi käyttäjäystävällisen verkossa olevan tuotenumeroiden muuntotyökalun kautta (www.filterselector.com).

Parker on tuonut markkinoille uuden sukupolven matalapainesuodattimien GLF iprotect® -sarjan.

Nopeus ja asentoanturit äärimmäisiin sovelluksiin

kotisivu: www.oem.fi asiakaspalvelu: puh. 0207 499 499 e-mail: info@oem.fi


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Voimansiirron, laakeroinnin ja hydrauliikan asiantuntija

- Kraftmek Oy, jonka suurin asiakaskunta on liikkuvan kaluston valmistajat, panostaa jatkossa aiempaa vahvemmin hydrauliikkaan, kertovat toimitusjohtaja Ilpo Pinola (oik.), tuoteryhmäpäällikkö Jarkko Lamminpohja ja liiketoiminnan kehittämispäällikkö Mikko Vaaraniemi.

K

raftmek Oy on Suomen johtava voimansiirron, laakeroinnin ja hydrauliikan asiantuntija, joka tarjoaa optimaaliset komponentit vaativimpiinkin sovelluksiin yli 45 vuoden kokemuksella. Asiakkaiden käyttöön tarjotaan vankka ammattitaito, kattava varasto ja alan johtavien valmistajien maailmanlajuinen tuki. Kraftmek Oy on osa kansainvälistä Addtech -konsernia ja kuuluu yrityksen Components -yksikköön. Addtech -konserniin kuuluu yli 120 yritystä Euroopassa. Konserni työllistää yli 2200 henkilöä ja sen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 750 milj. euroa. - Päätoimipaikkamme on Vantaalla missä toimii myyntikonttori, kattava varasto sekä tuotanto missä valmistetaan mm. voimansiirto- ja kuljetinketjut asiakkaille määrämittaan ilman liitoslenkkejä. Lisäksi meillä on myyntikonttorit Tampereella, Lahdessa ja Kalajoella. Toimim-

me yhdeksän osaavan ammattilaisen voimalla ja teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa etsien heille teknisesti järkevimmät ratkaisut, mitkä tuottavat monin tavoin lisäarvoa. Oman myyntitiimimme lisäksi asiakkaita palvelevat jälleenmyyjät joita löytyy kattavasti ympäri maata, kertoo Kraftmek Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Pinola. Kraftmekin tuotevalikoima on todella laaja ja aktiivisia, alansa johtavia päämiehiä on useita kymmeniä. - Toimitamme komponentteja liikkuvaan kalustoon ja teollisuuteen - erilaiset mobilekoneja -laitevalmistajat ovat suurin asiakaskuntamme. Erilaisia ketjukäyttöjä, laakereita, kytkimiä ja hihnoja toimitetaan laajasti koneenrakentajille. Lisäksi meillä on kattava valikoima hydrauliikkaa, mitä toimitamme myös mm. metsäkoneisiin, kertoo liiketoiminnan kehittämispäällikkö Mikko Vaaraniemi.

Oilgear -hydrauliikkapumput

Oilgear on kansainvälinen

hydrauliikan asiantuntija, joka tarjoaa huippulaatua olevat hydraulipumput ja -venttiilit sekä korkeapainetuotteet vaativimpiin sovelluksiin. - Oilgear -pumput on rakennettu ilman kompromisseja mahdollisimman kestäviksi. Tämä tarkoittaa energiansäästöä, alempia kunnossapitokustannuksia ja parasta suorituskykyä. Oilgearin tärkeimpänä tavoitteena on valmistaa tuote, jonka kokonaiskustannus elinkaarensa aikana on pienin mahdollinen, kertoo Vaaraniemi. Säätyvätilavuuksiset Oilgear -aksiaalimäntäpumput joita on tarjolla kokoluokissa 11-540 ccm3, eroavat muista pumpuista patentoidun Hard-on-Hard -rakenteensa ansiosta. Karkaistua terästä olevat männät liukuvat öljyfilmin päällä karkaistusta teräksestä valmistettua vinolevyä pitkin. Sylinteriryhmää kantaa hydrodynaaminen laakerointi, joka osaltaan maksimoi pumpun kestoiän ja minimoi huollon tarpeen. Moniin käyttöihin soveltuviin pumppuihin on tarjolla mm. 15 paineenohjaus-

Kraftmekin maahantuontiohjelmaan kuuluu Oilgear -pumput, mitkä on rakennettu ilman kompromisseja mahdollisimman kestäviksi.

Oilgear -aksiaalimäntäpumput eroavat muista pumpuista patentoidun Hard-on-Hard -rakenteensa ansiosta.

tapaa. Lisäksi Oilgearin valikoimasta löytyy vakiotilavuuspumput. - Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta Oilgear -aksiaalimäntäpumpuissa ei käytetä pehmeitä metalleja eli messinkiä ja pronssia. Tämä tekee pumpuista todella kestäviä ja pitkäikäisiä eivätkä ne ole niin vaurioherkkiä epäpuhtauksille kuin perinteiset

pumput - myös koneiden huoltovälit kasvavat. Niinpä Oilgear -pumppuja käytetään haastavissa olosuhteissa toimivissa applikaatioissa. Valikoimasta löytyy hyvät ratkaisut myös moniin muihin käyttöihin kuten metsäkoneisiin. Haemme parhaillaan uusia pilottiprojekteja, joten jos kiinnostuit niin kannattaa olla yhteydessä, vihjaa tuoteryhmä-


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

päällikkö Jarkko Lamminpohja. Yksi merkittävä etu tämän päivän markkinoilla on Oilgearin nopeat toimitusajat. - Pumput valmistetaan Yhdysvalloissa tehokkaassa ja hiljattain täysin uudistetussa tuotannossa. Myös jakelukanavat on hiottu iskuun joten pumppujen tehdastoimitusajoissa puhutaan vain muutamista viikoista. Ja sarja-asiakkaille teemme myös varastointia Vantaalla, ilmoittaa Pinola.

Wandfluh hydrauliikkaventtiilit

Sveitsiläinen Wandfluh on vuodesta 1946 alkaen ollut alansa edelläkävijä korkealaatuisten hydrauliikkaventtiilien ja -järjestelmien kehittäjänä. Wandfluh -venttiileille on ominaista erittäin tarkka toiminta, pitkä käyttöikä ja vähäinen huollon tarve. Katalogituotteiden lisäksi Wandfluh tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja sovelluksen mukaan - tarjolla on hyvinkin ainutlaatuisia ominaisuuksia. Valikoiman rungon muodostaa ohjausventtiilit (suunta-, istukka-, paine-, virtaus-, vasta- ja 2-tie patruunaventtiilit), proportionaaliset venttiilit (suunta-, paine- ja virtauksen säätöventtiilit) sekä ATEX-venttiilit (suunta-, paine- ja istukkaventtiilit sekä ATEX -solenoidit). - Wandfluh -venttiileille löytyy erittäin monipuoliset, haas-

Wandfluh suuntaventtiileistä on tarjolla suoraohjatut ja esiohjatut versiot eri ohjausvaihtoehdoilla.

teellisetkin sovelluskohteet liikkuvassa kalustossa, teollisuudessa, laivapuolella ja öljynjalostuslaitoksissa. Esimerkiksi metsäkoneiden harvesteripäissä lähes kaikki johtavat valmistajat käyttävät Wandfluh -propoventtileitä ja lisäksi venttiileitä löytyy mm. telin säädöstä, kertoo Lamminpohja.

Flucom patruunaventtiilit

Flucom on italialainen patruunaventtiilien valmistaja, jonka valikoimasta löytyy laadukkaat ja kustannustehokkaat ratkaisut hydrauliikan haasteisiin. Valikoimassa on mm. paineenrajoitusventtiilit, paineenalennusventtiilit, sekvenssiventtiilit, suuntaventtiilit, virtauksensäätöventtiilit, solenoidiventtiilit, proportionaaliventtiilit ja rungot.

Wandfluh ATEX-venttiilit räjähdysvaarallisiin kohteisiin.

Wandfluh valmistaa myös ohjauselektroniikkaa.

Wandfluhin solenoidivalikoima on kattava.

- Flucomin patruunaventtiilit täydentävät hyvin hydrauliikan tuotevalikoimaamme, sanoo Vaaraniemi.

Kraftmek mukana Alihankinta -messuilla

Kraftmek Oy:n tuotteisiin ja palveluihin pääsee tutustumaan Alihankinta 30.0 -tapahtumassa osastolla D235 Tampereen Messukeskuksessa 25.-27.9.

Kompakti ja tarkka Elobaun kompakti, ergonominen ja tarkka JFT-sormenpää joystick sopii ihanteellisesti ohjauspaneeleihin ja käsinojiin. Ainutlaatuinen muotoilu ja rakenne tekevät JFT: stä optimaalisen ja helposti toimivan ratkaisun liikkuviin työkoneisiin. Kosketukseton, suojattu Hall-tekniikka mahdollistaa JFT:n luotettavuuden myös äärimmäisissä käyttöolosuhteissa ja takaa poikkeuksellisen pitkän käyttöiän. Lisätietoja saat osoitteesta www.elobau.com www.elobau.com a.pihlajamaki@elobau.fi +358 40 585 1230

Wandfluhin laajasta proportionaaliventtiilivalikoimasta löytyy mm. paineenrajoitus- ja alennusventtiilit.

Flucom on italialainen patruunaventtiilien valmistaja, jonka valikoimasta löytyy laadukkaat ja kustannustehokkaat ratkaisut hydrauliikan haasteisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

142

Hydrauliikka&Automaatio

Sukupolvi vaihtuu Tehohydrossa - uudet omistajat löytyivät läheltä

H

ydrauliikkaan ja pneumatiikkaan erikoistuneen lappeenrantalaisen Tehohydron omistaja vaihtuu.

toimintaa. Digitaalisuudella pystytään lisäämään sekä palveluiden nopeutta että laatua entisestään, Tirronen toteaa.

Yrityksen perustaja, omistaja ja toimitusjohtaja Kai Vainio myy yrityksen koko osakekannan Hanna Tirroselle, Mikko Vainiolle, Heli Hirvoselle ja Teemu Nurmelle. Uusille omistajille Tehohydro on ennestään hyvin tuttu: Hanna Tirronen, Mikko Vainio ja Heli Hirvonen ovat Kai Vainion lapsia ja heistä jokainen on työskennellyt tai työskentelee parhaillaan Tehohydrossa. Teemu Nurmi puolestaan on Tehohydron pitkäaikainen projektipäällikkö. Sukupolvenvaihdos ei tuo mukanaan välittömiä operatiivisia tai henkilöstömuutoksia, sillä Kai Vainio jatkaa toistaiseksi yrityksen toimitusjohtajana.

Kai Vainio sanoo jättävänsä perustamansa yrityksen hyvillä mielin seuraavan sukupolven käsiin: - Uusi sukupolvi tuo sopivasti mukanaan uusia tuulia. Tiedän, että yritys saa osaavat ja kokeneet jatkajat tutuista ihmisistä. Tehohydro sai alkunsa tasan 35 vuotta sitten, kun Vainio perusti silloisen yhtiökumppaninsa kanssa hydrauliikkatarvikkeiden myymälän Lappeenrannan Savonkadulle. Vuosien varrella yritys on kasvanut ja kehittynyt isoin harppauksin.

Täyden palvelun talo

Uusien omistajien suunnitelmissa ei ole tehdä yritykseen suuria muutoksia. Tehohydro on tunnettu laajasta ja syvällisestä alan osaamisesta, ja sitä aiotaan kehittää edelleen. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa isot teollisuusyritykset, kunnat ja

Asiakkaita kuunnellen

Heli Hirvonen Mikko Vainio, Kai Vainio, Hanna Tirronen ja Teemu Nurmi ovat tyytyväisiä uuteen omisTTY:llä osataan (vas.), tekoälyn teollisuussovellukset. MIDAS-projektissa mukana olevat professorit Vilkko, Huttunen, tusjärjestelyyn, mikäTTY:n takaaautonomisten Tehohydro Oy:n hyvän kehityksen tulevaisuudessakin. Ritala ja Ghabcheloo työkoneiden äärellä. (kuva: Mika Kanerva.)

kaupungit sekä maansiirto- ja kuljetusalan yritykset. Tehohydro palvelee myös yksityisasiakkaita. - Olemme jatkossakin täyden palvelun talo, josta asiakas saa kokonaisvaltaiset ratkaisut, ei ainoastaan tuotteita. Henkilöstön

osaaminen on meille kaikki kaikessa ja se, että pystymme palvelemaan erikokoisia asiakkaita kaikissa tilanteissa, yli 20 vuotta yrityksessä työskennellyt Mikko Vainio sanoo. Digitalisoituminen vaikuttaa myös hydrauliikka- ja pneuma-

tiikka-alalla. Tehohydrolla on parhaillaan käynnissä digikehityshankkeita, jotka talouspäällikkö Hanna Tirrosen mukaan parantavat entisestään asiakkaiden saamaa palvelua. - Uudet työkalut tehostavat sekä asiakkaidemme että meidän

Lue hydrauliikan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi

HYDRAULIIKAN AMMATTILAINEN Kraftmek on Suomen johtava voimansiirron, laakeroinnin ja hydrauliikan asiantuntija. Tarjoamme optimaaliset komponentit yli 45 vuoden kokemuksella. Ammattitaitomme, kattava varastomme ja alan johtavien valmistajien maailmanlaajuinen tuki on käytössäsi.

Wandfluh -hydrauliventtiilit ja Oilgear -hydraulipumput kestävät vaativissa sovelluskohteissa mm. metsäkoneissa, harvestereissa, hyötyajoneuvoissa ja teollisuudessa. Pitkään kestoikään tähtäävät rakenneratkaisut, ensiluokkainen laatu sekä hyvä saatavuus.

Power Mission®

info@kraftmek.com • Puh. 010 75501 • www.kraftmek.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TUOTTEET - RATKAISUT - PALVELUT

HYDRAULIIKKA • PNEUMATIIKKA • VOITELU • SUODATUS • JÄRJESTELMÄT • ASENNUS • HUOLTO • KARTOITUKSET • KOULUTUS

TECA:lta huippuosaamista ja palvelua Parkerin tuotteille Parkerin vahvalla tuella jo vuosikymmenten ajan.

VALIKOIMASSAMME LAADUKKAAT PARKER TUOTTEET: • TEMA -PIKALIITTIMET • PARKER F37 JA PARKER ERMETO -LIITTIMET • PARKER TRIPLE LOK, O-LOK JA A-LOK PUTKILIITOSJÄRJESTELMÄT • PARKER HYDRAULIIKKA JA SUODATTIMET

TECA Oy • www.TECA.fi • asiakaspalvelu@teca.fi • 029006271


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Hydraulisäiliö on tärkeä osa hydraulijärjestelmää

PMC Hydraulics kehittää kuorma-autohydrauliikkaa

K

aikki sai oikeastaan alkunsa mukautettujen syklonitankkien valmistamisesta linja-autojen hydraulitoimista tuuletusta varten. Thomas Dahl ja Sten Frödin kehittivät tätä periaatetta eteenpäin silloisella Berendsenillä. Itse säiliön kehittämistyöstä voit lukea Fluid Finlandin numerosta 2/2016, minkä löydät lukukoneesta osoitteessa www.fluidfinland.fi. Kuorma-autoja varten mukautetuista syklonisäiliöistä on tullut kasvava markkina PMC Hydraulicsille, ja useat erilaiset sovellukset kulkevat jo teillä. Yleisesti säiliön koko suunnitellaan vastaamaan hydraulijärjestelmän vaatimia öljyn tilavuusvaihteluita, lisättynä tietyllä marginaalilla. Syklonikonseptilla mahdollistetaan poikkeava suunnittelu, joka mahdollistaa merkittävän painon- ja tilansäästön. Tämän lisäksi sykloni luo positiivisen ylipaineen hydraulipumpun imuyhteeseen paluuvirtauksien aikana, mikä vaikuttaa suotuisasti pumpun käyttöikään dieselefektin suhteen sekä parantaa pumpun hyötysuhdetta. Vaativassa kylmäkäynnistyksessä syklonisäiliöllä varustetun järjestelmän pumppu saa nopeammin lämmintä ja ilmatonta öljyä sekä ylipaineen imupuolelle.

Ruostumaton syklonisäiliö tukkirekkaan

HIAB ja PMC Hydraulics ovat yhteistyössä kehittäneet ruostumattoman syklonisäiliön tukkirekkoja ja jäteautoja varten. Säiliökonseptia on kokeiltu yhteistyössä HIAB-jälleenmyyjä Thyréns Kran & LV Servicen kanssa. Uuden säiliökonseptin ansiosta öljytilavuus on pienen-

Nosturiautoille on kehitetty yhteistyössä HIABin kanssa säiliöitä, jotka asennetaan suoraan jalustaan. Kun kuorma-autoissa on edessä kaksi vetoakselia ja takana vaikkapa kolme akselia, alkaa tilaa olla rajoitetusti esimerkiksi polttoainesäiliöille ja nostovarusteiden säilytyslaatikoille. Syklonisäiliökonsepti vapauttaa tärkeää tilaa kuorma-auton sivuilta.

tynyt 280 litrasta sataan litraan! Kyseisen sovelluksen toiminnallisissa testeissä on mitattu noin 20 litraa pienempi tilavuusvaihtelu, puuvaunun kallistus toiminnon ollessa päällä. Testejä suoritettiin vuoden 2017 aikana, ja nyt jo useat tukkirekat käyttävät tätä ratkaisua. Toiminto on ollut erittäin hyvä sekä kylmissä talvioloissa, kuten vuoden 2018 alussa, että lämpimällä säällä kesällä 2017. Kevyempi paino tarkoittaa myös matalampia hiilidioksidipäästöjä, parempaa polttoainetaloudellisuutta ja suurempaa kuormakapasiteettia. HIAB on myös kehittänyt HiVision -ohjausjärjestelmän tukkirekoille. Kuorma-autonkuljettaja voi jäädä istumaan hyttiin ja kuormata tai purkaa puuta VR -teknologiaa ja 3D-laseja käyttämällä. VR-teknologialla voidaan mahdollisesti korvata tukkirekan takaosan nosturihytti. HiVision-järjestelmän ja syklonisäiliön yhdistelmä tekee kuorma-autosta huomattavasti kevyemmän, jolloin tukkirekan kuor-

makapasiteettia voidaan kasvattaa yli 600 kilolla. Tuloksena kannattavuus kasvaa, mikä näkyy suoraan sekä tuloksessa että hiilidioksidipäästöissä.

Selkeitä etuja nosturiautoihin

Nosturiautoille on kehitetty yhteistyössä HIABin kanssa säiliöitä, jotka asennetaan suoraan jalustaan. Kun kuorma-autoissa on edessä kaksi vetoakselia ja takana vaikkapa kolme akselia, alkaa tilaa olla rajoitetusti esimerkiksi polttoainesäiliöille ja nostovarusteiden säilytyslaatikoille. Syklonisäiliökonsepti vapauttaa tärkeää tilaa kuorma-auton sivuilta. Syklonisäiliön avulla voidaan hyödyntää lähes koko hydraulijärjestelmän öljytilavuuden vaihtelu, kuormanosturin sylintereiden ollessa ääriasennoissaan. Jalustaan asennetuilla säiliöillä saavutetaan myös erittäin merkittävä tuotannollinen etu, jolloin tehdasvalmiin kuorma-auton varustaminen kuor-

HIABilla syklonisäiliöt ovat osa uutta tuoteohjelmaa nimeltä HIAB Frameworks.

mausnosturilla on nopeampaa ja edullisempaa. HIABilla syklonisäiliöt ovat osa uutta tuoteohjelmaa nimeltä HIAB Frameworks. Tavoitteena on minimoida kuorma-autojen toimitusvalmiiksi varustamiseen kuluva aika lukuisien standardiosien avulla. HIABin laskelmien mukaan kappaletavara-autojen kohdalla syntyy viiden vuoden aikana noin 3 000 euron säästöt ja kolmen tonnin hiilidioksidipäästövähennys. Tämän saa aikaan vähäisempi öljyntarve sekä kuorma-autojen pienentynyt polttoaineen tarve normaalissa 100 000 kilometrin vuosittaisessa ajossa.

todellisiin metsäkoneisiin, kuten harvestereihin ja kuormatraktoreihin. Kuvan syklonisäiliössä on kaksi SAE 2,5” imuliitäntää sekä paluusuodatin ja sykloni 500 litralle minuutissa. Tämä säiliö soveltuu myös teolliseen käyttöön, esimerkiksi 140 kuutioiselle säätötilavuuspumpulle ja tarvittaessa samankokoisella jäähdytys/suodatinpiirille.

Muita kiinnostavia projekteja

PMC Hydraulics on mukana

Hakkuriautoissa säiliö pienee oleellisesti

Tukkirekkaan asennettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu syklonisäiliö sekä kuorma-auton paineilmasäiliöt. Syklonisäiliön kokoero on todella suuri kun sitä vertaa perinteiseen puuauton hydraulisäiliöön.

Haketta tuottaville kuormaautoille on kehitetty öljytilavuutta huomattavasti pienentäviä säiliöitä. Parhaimmillaan säiliön tilavuus on kymmenesosa pumpun tuotosta! Tietyissä sovelluksissa pumpun tuotto on useita satoja litroja minuutissa pienin tilavuusmuutoksin. Tukkinosturilla ja hakettimella varustetuista autoista on enää pieni askel

Tämä syklonisäiliö korvaa edeltäjänsä kymmenesosalla öljytilavuudesta.


Hydrauliikka&Automaatio Sirius LTU -maastoajoneuvoprojektissa yhdessä Luulajan teknillisen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Projektiajoneuvo on varustettu hydrostaattisella voimansiirrolla ja nosturilla sekä PMC:n syklonisäiliöllä. Myös tiemerkintöjen maalaukseen on kehitetty syklonisäiliösarja, jossa tavoitteena on pienentää säiliön painoa ja tilavuutta, jotta maalin määrää voitaisiin puolestaan lisätä. Samassa järjestelmässä on useita hydraulipumppuja, joten säiliö on varustettu imukammiolla, jossa sykloni palvelee useita imuliitäntöjä yhdellä öljynvirtauksella. Kun lämpötila laskee lähelle 40 pakkasastetta, haastavissa kylmäkäynnistyksissä voidaan käyttää erityistä syklonisäiliötä, jossa paineenrajoitin pumppaa öljyn ympäri syklonia. Toinen jo käynnistynyt kiinnostava projekti koskee nosturiautoja, joita käytetään eri tarkoituksiin vuodenajasta riippuen. Projektissa kehitetään hytin taakse sijoitettavaa eturunkosäiliötä, jossa on imuliitännät kahdelle 130 cm³/r säätötilavuuspumpulle. Toinen pumppu tuottaa öljyä jatkuvasti ajon aikana auraukselle, ja toinen tarvittaessa suolaukselle. Säätötilavuuspumput säätelevät virtauksia suolausaggregaatin suhteellisen tasaisen tarpeen ja sivuauran vaihtelevan tarpeen mukaisesti, esimerkiksi auran edellyttäessä lyhytaikaista korkeaa virtausta maantiellä ajettaessa. Tämä säätötilavuuspumpuilla varustettu järjestelmä pienentää tehohäviötä ja järjestelmän lämmön muodostumista. Nykyiset suolausautojen järjestelmät käyvät usein kiinteätilavuuksisilla pumpuilla, jolloin osa öljyn virtauksesta palaa säiliöön aiheuttaen turhaa lämpöhukkaa, lisäten polttoaineenkulutusta. Kesäisin pumppua voidaan käyttää nosturitoiminnossa tai jossain muussa hydraulitoiminnossa. Toinen säätötilavuuspumppu on varustettu erillisellä ulosottokytkimellä, joka pyörii vain kuorma-auton ollessa paikoillaan. Tämä hydraulipumppu hoitaa kuorma-auton kuormausnosturia.

Perussäiliökoot eri käyttötarpeisiin

PMC:n perusvalikoimaan kuuluu 100 litran syklonisäiliö, joka on varustettu paluusuodat-

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

PMC Hydraulics on mukana Sirius LTU -maastoajoneuvoprojektissa yhdessä Luulajan teknillisen yliopiston kanssa. Projektiajoneuvo on varustettu hydrostaattisella voimansiirrolla ja nosturilla sekä PMC:n syklonisäiliöllä.

Syklonisäiliön rakenne on ainutlaatuinen mutta melko yksinkertainen; kuvassa näkyy sykloni, suodatus ja liitännät.

Kuorma-autoon asennettu syklonisäiliö tiemerkintöjen maalausta varten. Tavoitteena on pienentää säiliön painoa ja tilavuutta, jotta maalin määrää voitaisiin puolestaan lisätä.

put, on varustettu suuremmalla paluusuodattimella, 650 l/min syklonilla ja kahdelle SAE 3” imuliitännällä. Tätä säiliöratkaisua voidaan soveltaa esimerkiksi suurissa huuhteluautoissa. Pienimmät säiliöt muotoillaan syklonin pituuden ja leveyden sekä paluusuodattimen korkeuden mukaan. Tällä hetkellä valmistetaan nettotilavuudeltaan 18-litraisia syklonisäiliöitä, joissa on 350 l/min sykloni. Näitä kompakteja säiliöitä voidaan esimerkiksi käyttää kylmäautojen hydraulikäyttöisissä jäähdytysjärjestelmissä.

Innovatiivista venttiiliteknologiaa

PMC syklonisäiliöitä tulee saataville hyvä perusvalikoima eri kokoisia malleja.

timella ja syklonilla pumpun tuotolle 200 l/min ja ajoittaiselle paluuvirtaukselle jopa 300 l/min. Suunnitelmissa on myös pienempi säiliö, jonka nettotilavuus on noin 60 litraa, sekä suurempi jopa 180 litran säiliö suurille kippiautoille, joissa on yksi tai useampi teleskooppisylinteri ja suuret öljyn tilavuusvaihtelut.

Kokemus on osoittanut, että kuorma-autosovelluksissa on usein hyvin pienet tilavuusvaihtelut suhteessa säiliöiden kokoon. Tästä huolimatta käytetään useiden satojen litrojen säiliöitä. PMC:n syklonisäiliöt kuormaautoihin, joilla on suuri hydraulinen tehontarve ja kaksoispum-

Intiassa PMC ja Atlas Copco tekevät yhteistyötä projektissa, jossa asennetaan syklonisäiliöitä porauslaitteilla varustettuihin kuorma-autoihin.

PMC Hydraulics kehittää omia ratkaisujaan kuorma-autosovelluksiin myös venttiilien alalla, jossa yrityksellä on patentti istukkaventtiileistä. Tekniikka mahdollistaa yksinkertaisen lohkon koneistuksen ja suurten virtausten pienen painehäviön. PMC on suorittanut kuormitustestejä 450 bar:lla.

Yhteistyössä Sunfabin kanssa on kehitetty täysin uusi kevennysventtiilisarja kuorma-autojen kiinteätilavuuksisia pumppuja varten. Venttiilit ovat kevyitä ja niillä on pieni painehäviö. Venttiiliä on myös käytetty usean vuoden ajan liikkuvien koneiden tuulettimien ja öljynjäähdyttimien ohjauksiin, saavuttaen pehmeät vaihdot ja pienet painehäviöt. Tällä hetkellä PMC Hydraulicsilla on kolme istukkaventtiilipatenttia ja tekniikkaa käytetään laajasti uusissa sovelluksissa. Valikoimassa on myös kehittyneempiä proportionaalisia venttiilitoimintoja Valvistor ohjauksilla, jotka integroidaan suoraan venttiililohkoon. Teknologia mahdollistaa kevyemmän venttiililohkon painon, suurien virtauksien sovelluksissa, kuten metsäteollisuuden hakkuulaitteissa.

PMC Hydraulics kehittää omia ratkaisujaan kuorma-autosovelluksiin myös venttiilien alalla, jossa yrityksellä on patentti istukkaventtiileistä. Yhteistyössä Sunfabin kanssa on kehitetty täysin uusi kevennysventtiilisarja kuorma-autojen kiinteätilavuuksisia pumppuja varten.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut valmistavan teollisuuden, liikkuvan kaluston, energiantuotannon ja meriteollisuuden hydrauliikkaratkaisuihin sekä niiden huoltoja elinkaaripalveluihin. Vankkaan toimialaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen -kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asiantuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

147

Hydroscand japanilainen spiraaliletku haastaa markkinoiden muut japanilaiset letkut

Enemmän käyttötunteja samalla letkulla

J

apanilaiset spiraaliletkut ovat perinteisesti olleet tun- nettuja ja laajalti käytettyjä letkuja suomalaisessa metsänkorjuukalustossa. Monet japanilaiset letkuvalmistajat ovatkin erikoistuneet erityisesti notkeiden ja mitoiltaan kompaktikokoisten spiraaliletkujen valmistukseen jotka ovat laajalti käytössä ensiasennusletkuina useiden valmistajien metsänkorjuukalustossa.

Hydroscandin valikoimiin toissa vuonna tullut uusi japanilainen spiraaliletku Isobar Rock 350 on tullut vahvasti mukaan kilpailuun näiden notkeiden spiraaliletkujen markkinoista Suomessa. - Olemme saaneet kentältä erittäin positiivista palautetta uudesta Isobar Rock -letkustamme, erityisesti loistavan kulutuskestävyyden ja notkeuden osalta, kertoo Hydroscandin tuotepäällikkö Jukka-Pekka Hietaniemi.

Kestävä letku kovaan käyttöön

Hydroscand Isobar Rock 350 on perinteikkään japanilaisen yhtiön Sumitomo Riko Hosete-

Hydroscand Isobar Rock 350 on perinteikkään japanilaisen yhtiön Sumitomo Riko Hosetexin Hydroscandille Japanin tehtaassaan valmistama letku. Letkun kovaan käyttöön tehty rakenne edesauttaa letkun kestävyyttä vaativissakin olosuhteissa, jolloin käyttäjä saa enemmän käyttötunteja ja vähentää letkunvaihdosta tulevia seisokkeja.

xin Hydroscandille Japanin tehtaassaan valmistama letku. Letkun suunnittelussa on huomioitu vaativimmatkin japanilaisten koneiden ensiasennuskäytön vaatimukset mm. kulutuskestä-

vyyden ja konstruktion raaka-aineiden osalta. - Letkun kovaan käyttöön tehty rakenne edesauttaa letkun kestävyyttä vaativissakin olosuhteissa, jolloin käyttäjä saa

enemmän käyttötunteja ja vähentää letkunvaihdosta tulevia seisokkeja, sanoo Hietaniemi. Isobar Rock 350 -letkua on saatavissa Hydroscandilta kaikissa yleisimmässä koossa ½.. 1

¼” ja nyt myös kuorimattomalla liitin-holkkiyhdistelmällä, jonka ansiosta letkuasennelma on erittäin nopea valmistaa.

Hydroscand LetkuExpress

IsoBar 350 CO

Letkut paikan päällä!

SPIRAALILETKU Notkea ja käytössä erittäin kestävä Enemmän käyttötunteja

www.hydroscand.fi Jyväskylä • Mikkeli • Oulu • Pori • Raahe • Rovaniemi • Seinäjoki • Turku • Vaasa • Ylivieska


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TTY nousussa kansainvälisissä vertailuissa - yritysyhteistyö vahvaa

V

iime vuosina Tampereen Teknillisen Yliopisto TTY:n sijoittuminen keskeisissä kansainvälisissä vertailuissa on ollut nousussa. Useissa vertailuissa TTY on vakiinnuttanut sijoituksensa noin 400 parhaan yliopiston joukkoon. Times Higher Education (THE) listaa maailman yliopistoja eri mittareilla. Kaikkien yliopistojen THE-vertailussa TTY sijoittuu vuonna 2017 maailman yliopistojen joukossa 600 parhaan joukkoon. Vuonna 2018 TTY sijoittui sijalle 77. THE Golden Age -yliopistovertailussa, jossa ovat mukana maailman kaikki vuosina 19451967 perustetut yliopistot. QS World University Rankingissä TTY:n viimeisin sijoitus on 366. Parhaiten yliopisto menestyy vertailtaessa opettaja-opiskelijasuhdetta. QS:n maailman nuorten yliopistojen listalla TTY on sijalla 41. Vuoden 2018 QS World University Rankings by Subject listalla Tekniikan alalla (Engineering and Technology) TTY:n sijoitus on 323. Electrical and Electronic Engineering -tieteenalalistalla TTY on sijoilla 201.–250. alkaen. Physics and Astronomy -listalla TTY on nyt sijoilla 301.-350. Computer Science and Information systems - alalla TTY on sijoilla 351.-400. National Taiwan University

(NTU) julkaisee ranking-listan maailman huippuyliopistoista sen mukaan, miten vaikuttavia niiden tieteelliset julkaisut ovat. Maailman tuhansista yliopistoista rankingiin otetaan mukaan 500 parasta. Listasijoitus määräytyy tuotteliaisuuden sekä julkaisujen laadun ja vaikuttavuuden mukaan. NTU Rankingissa yliopistot listataan kuuden tutkimusalan ja 14 aihealueen mukaan. Vuoden 2017 vertailussa TTY:n sijoitus on 172. (electrical engineering). Sijoitus on noussut vuodesta 2014 lähes 100 sijaa.

Kansainväliset vertailut

Tampereen teknillinen yliopisto toteuttaa säännöllisin väliajoin tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin saadakseen yksityiskohtaista tietoa tutkimustoimintansa laadusta ja tieteellisestä vaikuttavuudesta suhteessa maailman tasoon. TTY on vuosittain mukana useissa kansainvälisissä vertailuissa yhdessä muiden maailman parhaiden yliopistojen kanssa. Listoilla yliopistot asetetaan paremmuusjärjestykseen erilaisin kriteerein. Painoarvoa annetaan eri vertailuissa muun muassa tieteellisten julkaisujen ja viittausten määrälle, yritysyhteistyölle, työnantajien ja asiantuntijoiden arvioille sekä opetusympäristöille.

149


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

151

Räätälöidyt venttiililohkot - kompaktit ja joustavasti suunniteltavat

B

hyvin tärinää kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu. HIC-ratkaisulla saat paljon innovatiivisia etuja. Se sopii kaikkiin liikkuvan kaluston ja teollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi metsäkoneisiin, kaivoslaitteisiin ja maatalouskoneisiin. Paikallinen suunnittelu ja valmistus takaavat joustavan ja hyvän palvelun.

osch Rexrothin räätälöidyillä ratkaisuilla saat optimaalisen hydraulijärjestelmän; esimerkiksi venttiiliratkaisut kehitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa siten, että venttiililohko sovitetaan muuhun järjestelmään sopivaksi. Virtausreitit tehdään mahdollisimman lyhyiksi ja suorituskyky nostetaan parhaalle mahdolliselle tasolle. Räätälöidyt venttiililohkot (Hydraulic Integrated Circuit, HIC) ovat joustavasti suunniteltavia ja kompakteja. Venttiililoh-

Ominaisuudet:

Räätälöidyt HIC -venttiililohkot ovat joustavasti suunniteltavia ja kompakteja.

koihin voidaan asentaa mm. patruuna- ja mobileventtiilejä, sekä suodattimia, antureita ja

liittimiä. Tällä tavalla venttiilit voidaan liittää toisiinsa vuodottomasti ja luotettavasti. HIC on

* Materiaalina teräs tai alumiini * Pinnoitettuna halutulla tavalla tai maalattuna * Lohkoon asennettuna: - Patruunaventtiilit

- Mobileventtiilit (esim. M412 ja M4-15, CDV, LUDV) - Teollisuusventtiilit - Anturit (paine, lämpötila) - Suodattimet (paine, paluu) - Liittimet (JIC, BSP, SAE) - Putket, optiot * Lohkot testataan ja koeajetaan

Tuotteen tarjoamat edut: * Pienempi koko * Lohkon muoto, virtaus ja liitännät optimaaliset * Liittimiä on hyvin vähän -> vuotoriski pienempi * Hyvä huollettavuus * Lyhyempi asennusaika * Testattu kokonaisuus * Kustannusoptimoitu

Patruunaventtiilien uudenlainen kelakonsepti

B

osch Rexrothilla on käynnissä kompaktien sähköisesti ohjattujen patruunaventtiilien mittava uudistusohjelma. VEI ja VED -patruunoiden kelat ja kelaputket yhtenäistetään. Näin saadaan variaatioiden määrä huomattavasti pienemmäksi ja samalla venttiilien ominaisuuksia parannetaan merkittävästi.

Merkittävimmät uudistukset: * Kelojen muoto muuttuu pyöreäksi. Halkaisija 36 mm –> Helpompi asennettavuus ja kompaktimpi koko * Toimintalämpötila-alueen laajentuminen -> Uusi max toimintalämpötila on jopa +90 C° * Maksimi vuotojen pienentyminen * 20 tippaa -> 5 tippaa/min * Patruunan kesto on tuplattu,

nyt vähintään 2 miljoonaa käyttösykliä * Testattu ja ylittää kirkkaasti suojausluokka IP69K vaatimukset * Toimii jopa 20 % alijännitteellä, joka parantaa toimintavarmuutta kylmissä oloissa * Markkinoiden pienin painehäviö 08 kokoluokassa * Kaikki yleisimmät liitintyypit saatavana * Standardointi vähentää

VEI ja VED -patruunoiden kelat ja kelaputket yhtenäistetään.

variaatioiden määrää, mikä helpottaa huoltoa ja parantaa saatavuutta

Uudet tuotteet korvaavat täysin vanhat mallit. Uudet mallit ovat jo saatavissa.

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


152

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

TECA Oy ja Parker Hannifin Oy - yhteistyötä yli neljän vuosikymmenen ajan

T

ECA Oy satsaa kaikessa toiminnassaan pitkäjän- teisyyteen ja jatkuvuuteen. Tästä kertovat usean vuosikymmenen mittaiset työ-, asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteet. Hydrauliikkaja pneumattiikkapuolella yhteistyö Suomen Parker Hannifin Oy:n kanssa on jatkunut sen perustamisesta, vuodesta 1975 saakka.

TECA Oy on vuonna 1938 perustettu 80-vuotista taivaltaan juhlistava yksi Suomen johtavista teollisuustuotteiden, -ratkaisujen ja palveluiden toimittajista. - Olemme osa kansainvälistä Indutrade -konsernia. Ydintoimintamme perustuu laajaan ja laadukkaaseen tuotevalikoimaan sekä kattaviin toimialakohtaisiin ratkaisukonsepteihin. Palveluihimme kuuluvat tekniset tukipalvelut ja laajat huoltopalvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti, kertoo TECA Oy:n myyntijohtaja Jari Tanhuanpää. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Vantaalla, jossa on myös isot tuotevarastot. Vantaan lisäksi TECAlla on aluekonttorit Jyväskylässä ja Vaasan kupeessa Mustasaaressa, jossa on myös tuotantoa. - Tuotamme kokonaisvaltaisia palveluita ja ratkaisuja teollisuuden eri tarpeisiin. Vantaalla meillä on tehokas logistiikka pyrimme siihen että käytetyimmät tuotteet löytyvät aina suoraan varastosta. Pystymme palvelemaan kaikkia asiakkaita OEM-puolelta jälleenmyyntiin sekä suoramyyntiin. Iso varasto takaa nopeat toimitukset, mikä on tänä päivänä tärkeä asia. Vantaalla sijaitsee myös myyntikonttorimme sekä asiakaspalvelumme ja tekninen tuki, sanoo Tanhuanpää.

Hyvää huolta työntekijöistä

TECA tunnetaan teollisuuspuolen vankkana osaajana Suomessa. Pitkäjänteisyys ja jatkuvuus ovat avainsanoja, jotka edellä toimintaa kehitetään. - Satsaamme työturvallisuuteen, -viihtyvyyteen ja laadukkaaseen motivoivaan työympäristöön paljon. Hyvä tiimihenki

TECA Oy:llä satsataan henkilökunnan viihtyvyyteen ja pitkäkestoisiin työsuhteisiin. Marko Riikonen (vas.), Laila Jaakkola ja Juha Harjumäki ovat kaikki työskennelleet talossa yli 30 vuotta.

ja hyvinvoiva työntekijä on tärkeä voimavara, joka on ollut iso osa kasvuamme, kehuu Tanhuanpää. TECA on myös arvostettu työnantaja. - Olemme onnistuneet rekrytoinneissa ja tavoitteissamme työyhteisön suhteen hienosti jo vuosikymmenten ajan. Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme ja tästä kertoo muun muassa useat, edelleen jatkuvat, yli 30 vuoden yhtäjaksoiset työsuhteet. TECA on hyvä paikka tehdä töitä, sanoo Tanhuanpää.

Vahvat tuotemerkit - pitkät perinteet

Myös tuotemerkki- ja yhteistyökumppanipuolella TECA luottaa jatkuvuuteen. Talossa on aina pyritty löytämään toimintaan sopivat parhaat mahdolliset tuotemerkit ja yhteistyökumppanit. - Tänäkin päivänä tärkeimpiin tuotteisiimme kuuluvat Parker TEMA -pikaliittimet ja Parker Ermeto -liittimet ovat olleet valikoimassa jo vuodesta 1955. Parker Origa -paineilmatuotteet tulivat meille 1960 ja Parker Wilkerson -paineilmatuotteet 1994. Historia monen tuotemerkkimme osalta on pitkä ja

Korkealaatuiset Parker -liittimet ja -venttiilit ovat myös TECA-valikoimassa.

meillä löytyy todella vahva tietotaito ja osaaminen myös näiden tuotteiden osalta. Olemme halunneet ja saaneet ne tuotemerkit valikoimaan, jotka täydentävät meidän palveluitamme parhaiten. Pitkät edustukset kertovat myös vahvasta päämiesyhteistyöstämme, Tanhuanpää toteaa. Yksi pitkäaikaisimmista päämiesyhteistöistä on Parker Hannifin Oy:n kanssa. - Aloitimme Suomen Parker Hannifin Oy:n kanssa yhteistyön

samana vuonna kun se perustettiin Suomeen. Yhteistyö on jatkunut siitä saakka tiiviinä ja Parkerin tarjoama tuotevalikoima on erittäin laadukas ja kattava. Toimimme Parker Distributor -jälleenmyyjänä ja edellä mainittujen tuotemerkkien lisäksi meiltä saa kaikki Parker -tuotteet hydrauliikkapuolelle kuten esimerkiksi letkut, suodattimet ja putkiliitosjärjestelmät, luettelee Tanhuanpää. TECA on tunnettu laadustaan ja Parker on oikea yhteistyö-

kumppani: - Parker -yhteistyö on paljon muutakin kuin pelkkää tuotteiden ostamista. Saamme käyttöömme myös heidän ammattitaitonsa sekä osaamisensa ja suunnittelemme yhdessä erilaisia ratkaisuja teollisuusasiakkaidemme toiminnan tehostamiseen. Yhdistämällä kahden perinteikkään yrityksen osaamisen saadaan paras lopputulos asiakkaan kannalta. TECAlla katsotaan myös vahvasti tulevaisuuteen - perinteitä kunnioittaen. - Teollisuuden tarpeet ja odotukset kasvavat ja kehittyvät koko ajan. Me TECAlla haluamme olla kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa ja seuraamme markkinoiden muutoksia tarkkaan. Uudistamme ja laajennamme tuotevalikoimaamme kysynnän mukaan ja tästä esimerkkinä on muun muassa tänä vuonna valikoimaan tulleet Parker A-Lok putkiliitosjärjestelmät ja instrumentointituotteet. Koulutamme myös henkilökuntaamme tasaiseen tahtiin tarjotaksemme asiakkaillemme alan uusimmat innovaatiot ja osaamisen myös tulevaisuudessa, sanoo Tanhuanpää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaikki liitosratkaisut

T

ECA Oy:n valikoima kattaa Parkerin tuotteilla kaikki liitosratkaisut hydraulisissa korkeapaineputkistoissa sisältäen kaikki materiaalit ja kokoluokat. Pitkäaikainen, yli 50 vuoden yhteistyö Parkerin kanssa yhdistettynä TECA:n omaan vahvaan osaamiseen takaavat asiakkaille parhaat liitosratkaisut.

Parker Ermeto -liittimet ovat alalla käsite, joita TECA on myynyt jo pitkään. TECA on toiminut jo 1950-luvulta lähtien alkuperäisten Ermeto -liittimien jakelijana suomalaiseen teollisuuteen. Liittimiä löytyy varastosta erittäin kattava valikoima. - Meillä on Vantaalla yksi Euroopan suurimmista Ermeto -varastoista, Parkerin omia tehtaita lukuun ottamatta. Valikoimamme kattaa sekä haponkestävät että teräsliittimet. Myös EO -Form -putkenmuokkauskoneet ovat TECAlle arkipäivää. Meiltä löytyy EO-Form -koneita varastosta liisattavaksi asiakkaillemme, vinkkaa Koivikko.

Parker Triple-Lok (JIC) -liittimet

Parker Triple-Lok on perinteinen JIC-liitin, jota käytetään erityisesti mobilehydrauliikan puolella. - Tähänkin TECA tarjoaa sekä tuotteet että putkentyöstökoneet kertoo TECA Oy:n putkiliitti-

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Liitosvalikoimaan kuuluu Parkerin laatumerkit, kuten esimerkiksi Ermeto, Triple-Lok ja OLok -liittimet sekä Parflange F37 -laippaliitosjärjestelmät. - TECA Oy:n vahvuuksiin kuuluu ehdottomasti kattavat varastot ja hyvä saatavuus, pitkäaikainen tuotetietämys sekä vahvat yhteistyökumppanit ja alan laatumerkit, kertoo TECA Oy:n tuoteryhmäpäällikkö Juho Koivikko.

Yksi Euroopan suurimpia Parkerin ulkopuolisia Ermeto -varastoja

153 by ammattilehti.fi

Hydrauliikka&Automaatio

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi - Meiltä löytyy Parker EO-Form -putkenmuokkauskoneet suoraan varastosta asiakkaille liisattavaksi, kertoo TECA Oy:n tuoteryhmäpäällikkö Juho Koivikko.

mien tuoteryhmäpäällikkö Janne Volanen.

Parker O-Lok -liittimet

ORFS on yleistymässä kovaa vauhtia ja tähän TECA tarjoaa Parker O-Lok -tuoteperheen. - O-Lokin erottaa muista kilpailijoista mm. O-renkaan uran muotoilu sekä tarkat valmistustoleranssit, sanoo Volanen.

Parker Parflange F37 -laippaliitosjärjestelmät

Teollisuuden suurempiin putkikokoihin Parker Parflange F37 -laippaliitosjärjestelmä on paras vaihtoehto. Parflange F37 -laippaliitosjärjestelmä on parhaimmillaan suuremmissa putkikoissa kuin aikaisemmin mainitut liitosjärjestelmät. Liitososia on saatavilla jopa 10 tuuman asti! TECA Oy jakaa osaamistaan myös asiakaskunnalleen järjestämällä heille koulutuksia. - Järjestämme räätälöityjä

Parflange F37 -laippaliitosjärjestelmä on parhaimmillaan suuremmissa putkikoissa kuin aikaisemmin mainitut liitosjärjestelmät. Liitososia onkin saatavilla jopa 10 tuuman asti, kertoo TECA Oy:n putkiliittimien tuotepäällikkö Janne Volanen.

liitostekniikkakoulutuksia asiakkaillemme ja heidän työntekijöilleen, Volanen ilmoittaa.

Parker Original -tarkkuusteräsputket

Kaikki edellä mainitut liitokset toimivat parhaiten vain kun putki on riittävän korkealaatuista. - Toimitamme Parker Orginal -tarkkuusteräsputket millimetrija tuumamitoitettuna luonnollisesti materiaalitodistuksen kanssa, jos tarpeen, sanoo Volanen.

Parker A-Lok -kaksoisrengasliittimet ja venttiilijärjestelmät

Viimeisimpänä lisänä TECAn tarjontaan on liittynyt Parker A-Lok -kaksoisrengasliittimet. - Tarjontamme ja valikoimamme liitinpuolella on nyt täydellinen kun prosessiteollisuuden nesteiden ja kaasujen hallintaan on tarjolla A-Lok kaksoisrengasliittimet ja venttiilijärjestelmät. Olemme Parkerin ainoa A-Lok -jälleenmyyjä Suomessa ja olemme käyneet tarvittavat sertifioidut koulutukset. A-Lok on kaksoisrengastekniikan alkuperäisiä kehittäjiä. - A-Lok on laatutuote, jota valmistetaan Englannissa ja Yhdysvalloissa. Materiaalivalikoima on laaja, haponkestävä onkin ”alkaen” materiaalia. Valikoimaan kuuluu liittimet, venttiilit, lohkot, putket ja asennustyökalut. Lisäksi saatavilla on asiaan kuuluvat putkentaivutus-, katkaisu- yms. laitteet ja tarvikkeet, kertoo Volanen.

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.grutech.fi www.grutech.fi

www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-auto mercedes-benz.fi/kuorma-autot t

www.kannettavat.fi www.kannettavat.fi Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta Kuormansidonta

Vetolaitteet Vetolaitteet

www.nwe.fi www.nwe.fi

www.tav.fi www.tav.fi

Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

www.orginator.fi www.orginator.fi

www.flexit-finland.fi www.flexit-finland.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.nummi.fi www.nummi.fi

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi


2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi

www.bucherhydraulics.com www.bucherhydraulics.com

Kevään Loppusyksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 7.5.2018 26.10.2018


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TIMBERMATICTM KARTAT

LOPETA ARVAILU TimberMatic Kartat on uusi älykäs ratkaisu metsäkonetyöskentelyyn. Reaaliaikainen, GPS-pohjainen karttasovellus näyttää kaadettujen puiden täsmällisen sijainnin, tavaralajit sekä määrät yksittäisen pölkyn tarkkuudella. TimberMatic Kartat helpottaa ja nopeuttaa työn suunnittelua sekä ajojärjestyksen valintaa esimerkiksi kiireellisyyden perusteella. Hakkuutyön edetessä harvesterin tekemä tuotanto ja ajourat näkyvät reaaliaikaisesti kartalla.

LOPETA ARVAILU