Metsäalan Ammattilehti 3/2018

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

33.

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

33 vsk. 1986-2018

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Turboahdin on moottorin sydän - käytä vain alkuperäislaatua.

N:o 3/2018

Kuorma-autoalan uudet innovaatiot

Metsäkonealan messukuulumiset

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

Turbotekniikka Oy tuo maahan Honeywellin valmistamia Garrett-merkkisiä turboja ja Cumminsin valmistamia Holset-merkkisiä, sekä BorgWarner Turbo Systemsin KKK- ja Schwitzer-ahtimia. Toimitamme myös Toyotan, Mitsubishin ja IHI:n ahtimia ja niiden varaosia.

Parasta turbopalvelua

Maahantuoja ja tukkukauppa Turbotekniikka Oy Valuraudantie 4, 00700 Helsinki 09-350 5270 turbotekniikka@turbotekniikka.fi / www.turbotekniikka.fi

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

8

Jämsä 30.8.-1.9. Volvo osaston löydät tutulta paikalta

Olemme mukana FinnMETKO:ssa

TUTUSTU VOLVO TRUCKSIN RASKAISIIN RATKAISUIHIN Tapahtumassa käydään myös Puunkuormaajamestari 2018 – finaali 31.8. Nähtävillä

Volvo FH16 750hv 8x4 –puuauto X-Pro FH 540hv 10x4 –maansiirtoauto Volvo FMX 540hv 10x4 –koneenkuljetusauto

Lue lisää: www.volvotrucks.fi » uutiset » tapahtumat

308


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Asetusehdotus pidemmistä ajoneuvoyhdistelmistä sai lausuntokierroksella pääosin kannatusta

L

iikenne- ja viestintäministeriön asetusehdotus nykyistä pidempien ajo- neuvoyhdistelmien käytöstä tieliikenteessä oli lausuntokierroksella 12.3.-17.4.2018. Ehdotuksesta saatiin 45 lausuntoa. Valtaosa lausunnonantajista kannatti ajoneuvojen pituuden kasvattamista sekä uudentyyppisten ajoneuvoyhdistelmien sallimista tiellä käytettäväksi. Esityksen todettiin parantavan kuljetustehokkuutta ja vähentävän ympäristöpäästöjä. Lisäksi todettiin, että korottamalla myös suurimpia tiellä yleisesti sallittuja massoja, voitaisiin kuljetustehokkuutta lisätä ja ympäristöpäästöjä vähentää vielä enemmän. Lausuntopalautteen perusteella asetusehdotusta muutettiin muun muassa siten, että sekä kuorma-auton ja puoliperävaunun kokonaispituus että kuorma-auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän suurin sallittu massa kasvoi. Perävaunun niin sanottua siltasääntöä, eli ääriakselivälin ja massan suhdetta, muutettiin vastaamaan 5-akselisen auton siltasääntöä. Myös pidempien yhdistelmien kääntyvyysvaatimusta muutettiin ja pitkien yhdistelmien laite- ja varustevaatimuksia lievennettiin. Asetusehdotukseen on myös lisätty muutos, jonka mukaan vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävässä yhdistelmässä massa saisi olla säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi. Tämä olisi sallittua, jos valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu vaihtoehtoisen käyttövoiman edellyttämästä lisäpainosta. Lisäpainoa

saisi olla kuitenkin enintään yksi tonni. Muutoksella edistettäisiin vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämistä Eräissä lausunnoissa esitettyä suurimman yhdistelmämassan (76 tonnia) korottamista ei arvioitu mahdolliseksi koko tieverkolle ja samassa aikataulussa mittojen kasvattamisen kanssa. Normaalia pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia (High Capacity Transport) on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien Trafin myöntämillä poikkeusluvilla. Kokeiluista saatujen kokemusten perusteella mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa. Lausuntoyhteenveto on saatavilla valtioneuvoston hanketietopalvelusta osoitteesta valtioneuvosto.fi/hankkeet (hankkeen numero LVM009:00/2018).

Mitä seuraavaksi?

Lausuntokierroksen päätyttyä asetusluonnosta on muokattu annetun palautteen perusteella. Asetusluonnoksesta on tehty direktiivin (EU) 2015/1535 mukainen ennakkoilmoitus Euroopan komissiolle. Ilmoitukseen liittyvä odotusaika päättyy syyskuun lopulla. Asetusmuutos on tarkoitus antaa syys- lokakuun vaihteessa. Tavoitteena on, että lainsäädäntömuutokset tulisivat voimaan marraskuussa 2018.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

33 vsk. 1986-2018

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

4 KULJETUS

Tulevaisuudessa väylänpitoa voitaisiin tukea keinoälyllä L iikennevirasto hyötyisi keinoälystä väylänpidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä asiakaspalvelun tehostamisessa, kertoo kesäkuussa 2018 ilmestynyt tuotantotalouden diplomityö.

Vuodesta 2016 lähtien Liikennevirastolla on ollut käynnissä laajamittainen digitalisaatiohanke. Hankkeella on haluttu uudistaa tapoja tuottaa ja ylläpitää liikenne- sekä väylätietoja. Yksi projektin kuudesta osahankkeesta etsii keinoja väylien ennakoivaan kunnossapitoon digitalisaation keinoin. Kesäkuussa julkaistussa tuotantotalouden diplomityössä Ellinoora Korpela tutkii mahdollisuuksia Liikenneviraston väylänpidon kehittämiseen keinoälyn avulla. - Keinoälyä pystytään hyödyntämään hyvin laajasti Liikenneviraston eri toiminta-alueilla. Se tunnistaa kaavoja sielläkin, missä ihminen ei niitä havaitse ja osaa muodostaa ennusteita niiden perusteella, Korpela kertoo. Keinoälyn tarjoamista ennus-

Kumho Tyre

teista voisi olla suurta hyötyä Liikenneviraston väylänpidolle, kun esimerkiksi teiden kunnon kehittymistä pystyttäisiin ennakoimaan entistä paremmin. Teiden kuntoa etukäteen ennakoimalla voitaisiin määrittää muun muassa kustannustehokkaimmat ajankohdat korjata päällystystä vaativia teitä.

Keinoäly ohjaisi kunnossapitäjät oikeisiin kohteisiin

Liikennevirasto analysoi väyliensä kuntoa jatkuvasti: palvelutasomittauksia ja päällystevauriokartoituksia tehdään koko maassa, mutta jopa satelliittikuvia on kokeiltu teiden kuntomittauksissa osana digitalisaatiohanketta. Mittauksia ei kuitenkaan voida tehdä reaaliaikaisesti, joten kuntotiedot saadaan ainoastaan yksittäisiltä mittausajankohdilta. Ellinoora Korpelan mukaan keinoälyllä voitaisiin paikata nykyisten mittausten tietoaukkoja: - Keinoäly voisi analysoida kuntomittausten välisiä tapahtumia aiempien kuntotietojen, säähistorian, liikennemäärien ja liikennetyypin perusteella. Kun

Kumho Tyre

Keinoälyllä on mahdollista parantaa väylänpidon kustannustehokkuutta, luoda turvallisempia teitä ja tarjota nopeampaa asiakaspalvelua.

ennustukseen tuodaan enemmän tien kuntoon vaikuttavia tekijöitä, saadaan todennäköisesti tarkempi ennuste. Tiedot pureskeltuaan keinoäly kykenisi arvioimaan, mitä tielle on tapahtunut mittausten välissä ja tarjoaisi sen pohjalta ennusteen tien kunnosta tulevaisuudessa. Jos ennuste ei pitäisi paikkaansa, keinoäly ottaisi opikseen - se korjaa algoritmejään jatkuvasti uusien tietojen perusteella.

Kumho Tyre

- Käytännössä se viisastuu virheistään, Korpela selittää. Diplomityö osoittaa keinoälyn olevan potentiaalinen työkalu myös Liikenneviraston talvikunnossapidolle. Tätä nykyä auraautojen reitit ovat ennalta määriteltyjä, mutta tulevaisuudessa keinoäly voisi optimoida myös niitä. - Keinoäly voisi tarjota auraautoille uusia reittejä aurausluokituksiin, sääennusteisiin ja lumimääriin perustuen. Näin päästäisiin auraamaan kriittisimmät alueet ensimmäisenä, Korpela pohtii.

kunnosta. Jos kuvassa olisi esimerkiksi paikkausta vaativa kuoppa, keinoäly osaisi sijaintitietojen avulla välittää tiedon kohteesta suoraan oikean alueen kunnossapitäjille. Korpela muistuttaa keinoälyn olevan apuväline, jonka tarkoituksena ei ole vallata asiakaspalvelijoiden työtehtäviä: - Asiakaspalvelussa vältytään turhalta työltä, jos palautteeseen löytyy valmis vastaus. Keinoäly vain hakee tiedon asiakkaalle mutkattomammin ja asiakaspalvelija voi keskittyä ratkomaan vaativampia yhteydenottoja.

Kohti tehokkaampaa asiakaspalvelua

Turvallisemmat tiet ja paremmat palvelut tienkäyttäjille

Diplomityön mukaan uutta teknologiaa voisi valjastaa tehostamaan myös asiakaspalvelua - tekstiä ja kuvia analysoimalla sekä avainsanoja poimimalla keinoäly voisi vastata asiakaspalautteisiin. - Jos aiheesta on kirjoitettu aiemmin, keinoäly osaa hakea ja tarjota tiedot asiakkaalle ilman välikäsiä, Korpela selittää. Hänen arvionsa mukaan keinoäly voisi analysoida jopa palautteena lähetettyjä kuvia teiden

Kumho Tyre

KXD10

KXS10

KWA03

KWS01

Cordiant Professional

Cordiant Professional

Cordiant Professional

Cordiant Professional

FL-2

DR-1

DL-2

TM-1

Keinoälyllä on mahdollista parantaa väylänpidon kustannustehokkuutta, luoda turvallisempia teitä ja tarjota nopeampaa asiakaspalvelua. - Nyt keinoälyn testausta voitaisiin jatkaa mahdollisimman laajoilla kokeiluilla, jotta saisimme todisteita sen toimivuudesta. Väylänpidossa tapahtuu merkittäviä asioita - keinoälyllä on selvästi paikkansa tässä kehityskulussa, Korpela pohtii.

Kumho Tyre ja Cordiant Professional mallistomme on taas vahvasti esillä Power Truck Showssa 10.-11.8.2018

OLEMME PÄÄSISÄÄNKÄYNNIN VARRELLA

U229-U230 TERVETULOA TUTUSTUMAAN MALLISTOOMME!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MAN-verkosto palveluksessanne.

Kuljetusammattilaisena tiedät että yksikin myöhästynyt toimitus on liikaa. Haluamme varmistaa, että saat apua nopeasti ja luotettavasti huoltoverkostoltamme. MAN palveluverkosto on laajentunut. Uudet MAN-sopimushuoltomme palvelevat Joensuussa, Kajaanissa ja Iisalmessa (Autotalo Hartikainen) sekä Lempäälässä (KR Trucks) MAN Mobile24 –tiepalvelu on käytettävissäsi vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Todennäköisesti et tarvitse sitä koskaan, mutta on hyvä että se on olemassa. www.mantruckandbus.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuvat: Alex Kraus ja Tom Rölecke.

Tule mukaan RoadStars-yhteisöön. Ajatko työksesi kuorma-autoa? Tämä on oikea paikka sinulle! Olemme mukana Power Truck Show:ssa. Tule osastollemme U135–137 kuulemaan lisää RoadStarsista. Lue lisää ja rekisteröidy: roadstars.mercedes-benz.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 7

SKAL Kuljetusbarometri 2/2018:

Kuljetusalalla vahva noususuhdanne - tieverkon ongelmat hillitsevät yhdistelmäpituuden kasvattamista

S

KAL Kuljetusbarometrin viisarit ovat saavuttaneet 2010 -luvun huippunsa ja ennusteet asettuvat vihreälle sektorille kautta linjan. Kuljettajapula on lisääntynyt. Tieverkon ongelmat ja epävarmuus investoinnin hyödyistä vaimentavat kiinnostusta pidempiin ajoneuvoyhdistelmiin, jos ne sallitaan asetusmuutoksella.

SKAL Kuljetusbarometri mittaa yritysten kuljetusmäärien ja taloudentilan kehitystä ja heijastelee vallitsevia suhdanteita. Kun useampi yrittäjä raportoi noususta kuin laskusta, erotus asemoi viisarin vihreälle sektorille. Nyt nähdään pelkää vihreää sektoria, niin kevään toteumassa kuin kesän ennusteessakin. Myönteisyys koskee liikevaihtoa sekä kuljetuksia kilometreissä ja tonneissa mitattuna. Myös kannattavuusennuste on selvästi plussalla, vaikka sen toteuma ei ollut aivan yrittäjien toivomalla tasolla. Joka kolmas kyselyyn vastanneista raportoi kasvaneista kuljetusmääristä ja yhtä moni arvioi volyymien kasvavan kesäkaudella. Vihreä suhdanne näkyy myös ajosuoritteessa - kilometrejä kertyy kuukautta kohden aiempaa enemmän yli 30 % vas- tanneista. Kolmannes odottaa ajomäärien lisääntyvän kesältäkin. Liikevaihto on kehittynyt suotuisaan suuntaan tammikuusta huhtikuuhun 41 %:lla vastanneista ja kasvua ennustaa 42 %. Nämä

ovat poikkeuksellisia lukemia. Joka neljäs odottaa kannattavuuden paranemista toukokuusta syyskuuhun ulottuvalla jaksolla. Kuljetusalan kustannuskehitys on ollut maltillista, joten kysynnän kasvun tulisi terveillä markkinoilla näkyä myös viivan alla. Noususuhdanne heijastuu kalustohankintoihin ja rekrytointiin. Joka viides on palkannut lisää kuljettajia keväällä ja yhtä moni aikoo rekrytoida kesän aikana. Joka kolmannella on ol-lut vaikeuksia löytää henkilöitä töihin. Kuljettajapula estää yrityksiä kasvamasta ja menestymästä. Asian korjaamiseksi on tehtävä paljon töitä opetushallinnon ja kuljetusalan yhteisvoimin. Alalletuloväyliä perustason ammattipätevyyden suorittamiseen tulee lisätä laadusta tinkimättä.

Tieverkko ja talvihoito huolena - yritykset investoimassa maltillisesti pituuksiin

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä hieman alle viidennes on ottamassa käyttöön asetusluonnoksen* mukaisia ajoneuvoyhdistelmiä, jos ne sallitaan. Investointiaikeet ovat maltillisia. Esimerkiksi varsinaisen perävaunuja moduuliyhdistelmän nykyistä 25,25 m pidemmistä yhdistelmistä suosituin pituus on vain 28 m. Kaikkein pisimpiä 34,5 m yhdistelmiä oli ottamassa käyttöön joka neljäs muutoksiin etenevistä. Puoliperävaunuyhdistelmissä kiinnosti eniten pituuden nostaminen 16,5 metristä noin 19

metriin. Pisin vaihtoehto 22,25 metriä sai vähiten kannatusta. Yrittäjät nostaisivat puoliperävaunun massaa varovaisimman vaihtoehdon mukaisesti 52 tonnista 58 tai 59 tonniin, vaikka nosto jopa yli 64 tonniin olisi mahdollista. Suurimmaksi huoleksi yhdistelmäpituuksien kasvattamisessa muodostuu kuljetusyrittäjien mielestä tiestö. Yli 90 prosenttia yhdistelmillä liikennöivistä katsoo, että kuljetuskaluston kasvattaminen edellyttää tiestön talvihoidon tason merkittävää parantamista. Lähes 80 prosenttia pitää tuntuvia panostuksia liikenneinfrastruktuuriin välttämättöminä muutosten johdosta. Terminaalien ja tavarankäsittelyalueiden määrän kasvattamista vaatii nelisenkymmentä prosenttia vastanneista. Noin kolmannes kaikista vastanneista ei ole ryhtymässä muutoksiin suoritealaan liittyvistä syistä ja viidennes liikennöi muilla kuin yhdistelmillä. Seuraavaksi suosituin syy olla tekemättä mitään on yrittäjien epäluottamus investoinnin kannattavuuteen. Monella on tuoreessa muistissa vuoden 2013 asetusmuutoksen seuraukset. Painojen nosto 60 tonnista 76 tonniin edellytti mittavia kalustoinvestointeja. Kaikki eivät saaneet omiaan takaisin, sillä kuljetusreittien painorajoitukset, kuljetusten täyttöaste tai asiakassopimukset painoivat kannattavuutta alas. Silloinen muutos markkinoilla johti muun muassa yritysten lopettamiseen. Osa pärjäsi

muutoksessa hyvin.

Liikennepalvelulain vaikutukset pakettiautoliikenteeseen näkyvät loppuvuoden aikana

Heinäkuussa voimaan tuleva liikennepalvelulaki muuttaa pakettiautoliikenteen sääntelyä**. Liikennelupavelvoite poistuu. Kaluston on oltava kotimaan ajoneuvorekisterissä ja yrityksen rekisteröityneenä Trafiin. SKAL vaati näitä yksityiskohtia lausuntovaiheessa ja on tärkeää, että ne otettiin mukaan. Liikennepalvelulain myötä tavaraliikenteen yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia muun muassa taksiliikenteen harjoittamiseen yhteisöluvalla. Muutokseen on reagoimassa noin joka kuudes kaikista vastanneista. Yrittäjistä, jotka suunnittelevat muutoksia liikennepalvelulain vuoksi, joka viides aikoo laajentaa taksiliikenteeseen. Yhteisöluvista pidetään yrityksissä kiinni. Tämä johtuu siitä, että yrityksissä on useimmiten myös kuorma-autoja, joilta edelleen edellytetään liikennelupaa. Avoimissa vastauksissa on esitetty muutoksen lisäävän kilpailua ja harmaata taloutta sekä alentavan kannattavuutta. Yrittäjät pelkäävät valvonnan vähenevän olennaisesti lain rekisteröinti- ja kotimaisuusvelvoitteesta huolimatta. Euroopan unioni kirjoittaa parhaillaan liikenteen säädöksiä uudelleen liikkuvuuspaketissaan. EU:ssa pakettiautoille ol-

laan kaavailemassa liikennelupavaadetta ainakin kansainväliseen liikenteeseen. - Tästä barometrista välittyy vahvasti kuljetusalan noste. Tieverkko on tässä se heikoin lenkki, ja se täytyy vahvistaa ennen kuin lisätehoja pitkistä yhdistelmistä päästään hyödyntämään, tiivistää SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Ajankohtaiskysymysten taustaa: *Valtioneuvoston asetusluonnoksessa (valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä) esitetään raskaan kaluston mittojen ja massojen muuttamista siten, että muun muassa ajoneuvoyhdistelmien pituuksia ja puoliperävaunuyhdistelmien pituuksia ja enimmäispainoja korotettaisiin. SKAL antoi esityksestä lausuntonsa 17.4.2018 ja kysyi Kuljetusbarometrissa jäseniltään heidän suunnitelmiaan ja näkemyksiään esitetyistä muutoksista **1.7.2018 voimaan tuleva laki liikenteen palveluista (320/ 2017) muun muassa poistaa pakettiautoilta liikennelupavelvoitteen kaupallisessa tavaraliikenteessä. Tilalle tulee yrityksen rekisteröitymisvelvoite Trafiin. Pakettiautokaluston on oltava Suomen ajoneuvorekisterissä. Lainmuutoksen myötä yhteisöluvalla liikennöivä kuljetusyritys voi alkaa harjoittaa taksiliikennettä tekemällä ilmoituksen Trafiin ja hankkimalla kuljettajalle ajoluvan sekä täyttämällä muut velvoitteet.


8 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SKAL Kuljetusyritys 2018: Pohjaset Oy

T

eema ”älykäs logistiikka” ohjasi valintalautakunnan päätöstä vuoden 2018 SKAL Kuljetusyritystä valittaessa. Lautakunta vaikuttui keminmaalaisen Pohjaset-yhtiön nykyaikaisesta ja suunnitelmallisesta johtamisesta sekä toiminnan vastuullisuudesta.

- Pohjaset Oy:tä johdetaan fiksusti, vastuullisesti ja nykyaikaisesti. Johtamismalli antaa valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita ja kehittää toimintaa ajanmukaisesti. Nämä seikat toivat Pohjaset Oy:lle SKAL Kuljetusyritys -tunnustuksen, luonnehtii valintalautakunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Pohjaset Oy:n kasvu kuljetusalan mittapuulla strategisesti johdetuksi suuryhtiöksi on perustunut tietoisiin valintoihin yli 60-vuotisen taipaleen varrella. Yhtiön juuret ovat 1950-luvulla Martti Pohjasen pienimuotoisessa puunajossa ja maanrakennustoiminnassa Kemi-Tornion alueella. Yhtiön käänne tavaraliikenteeseen alkoi 1990-luvulla, kun yritys oli jo siirtynyt seuraavalle sukupolvelle ja lama koetteli maansiirtoalaa. Sopimus Veitsiluodon paperitehtaan kanssa johti ensimmäisen hakeyhdistelmän hankintaan. Pian Pohjaset laajensi palveluitaan sahatavaran trukkikäsittelyyn ensimmäisen tytäryhtiön kautta. Kasvu käynnistyi toden teolla, kun Pohjaset alkoi hoitaa paperitehdasta palvelevan sahan kokonaislogistiikkaa puun käsittelystä lähtien vuonna 1996. Toinen tytäryhtiö perustettiin tuolloin huolehtimaan biopolttoaineiden murskaustyöstä. Viisi vuotta myöhemmin Pohjaset päivitti yhtiörakenteensa osakeyhtiöksi. Kolmas tytäryhtiö syntyi vuonna

- Pohjaset Oy:tä johdetaan fiksusti, vastuullisesti ja nykyaikaisesti. Johtamismalli antaa valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita ja kehittää toimintaa ajanmukaisesti. Nämä seikat toivat Pohjaset Oy:lle SKAL Kuljetusyritys -tunnustuksen, luonnehtii valintalautakunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

2011 palvelemaan maahantuojia ja teollisuusyrityksiä Keminmaalla. Samalla palvelutarjonta laajeni logistiikan kokonaisratkaisuihin, joihin sisältyivät myös varastointi- ja terminaalipalvelut sekä ovelta ovelle -palvelut. Tässä yhteydessä Pohjaset laajensi omistuspohjaansa perheen ulkopuolisilla osaajilla, jotka toivat yhtiöön huolinta- ja logistiikkasekä tietoteknistä ja taloushallinnon asiantuntemusta. Nykyisin neljän Pohjaset-yhtiön kokonaisuuden tarjonta kattaa kuljetuspalvelut ja räätälöidyt tehdas- ja varastointipalvelut sekä kierrätys- ja biopolttoaineiden käsittelyn Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Työntekijöitä on runsaat sata. Pohjaset seuraa kuljetuksia toiminnanohjausjärjestelmän avulla energiatehokkuutta painottaen. Käytössä on työajanseurantajärjestelmä sekä ISO -laatu- ja -ympäristöjärjes-

telmät ja OHSAS-turvallisuusosio. Yhtiö on kehittänyt myös oman Care of Safety -ohjelman, jonka avulla vaaratilanteita pys-

kolmeen liiketoimintayksikköön ja juridinen rakenne häivytetty taustalle, jolloin päätökset voidaan tehdä ketterästi jaettujen vastuualueiden sisällä. Perheen ulkopuoliset henkilöt yhtiön hallituksessa tuovat päätöksentekoon asiantuntemuksen ohella riippumatonta näkemystä. - Selkeä organisaatio, jossa jokaisella on oma vastuualueensa, on tehostanut toimintaamme. Panostukset turvallisuuteen maksavat itsensä takaisin toiminnan laatuna, vähentyneinä vahinkoina ja työhyvinvointina, kuvaa myyntijohtaja ja hallituksen jäsen Raimo Pohjanen. Pohjaset Oy on lähtenyt rohkeasti mukaan muun muassa HCT-kokeiluihin ja sikäli osallistunut suomalaisen logistiikan kehittämiseen. Yhtiön motto ”pidämme mitä lupaamme” soveltuu niin ikään koko suomalaisen logistiikan asiakaslupaukseksi.

tytään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään. Pohjaset-konsernin johtamismallissa liiketoiminnat on jaettu

Pohjaset Oy on lähtenyt rohkeasti mukaan mm. HCT-kokeiluihin ja sikäli osallistunut suomalaisen logistiikan kehittämiseen. Yhtiön motto on ”pidämme mitä lupaamme”.

SKAL:n puheenjohtajana jatkaa Teppo Mikkola

S

uomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n puheenjohta- jaksi kaudelle 2018-2020 valittiin nykyinen puheenjohtaja, talousneuvos, liikenteenharjoittaja Teppo Mikkola, 63, Mietoisista. Mikkolalla ei ollut vastaehdokasta. Häntä esitti tehtävään seitsemän SKAL-jäsenyhdistystä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jani Ylälehto, 44, Pihtiputaalta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pekka Valtonen, 57, Tammelasta. Varapuheenjohtajille ei ollut myöskään vastaehdokkaita. Pitkäaikainen ensimmäinen varapuheenjohtaja Håkan Stara ei asettunut ehdolle.

Teppo Mikkola on toiminut kuljetusyrittäjänä vuodesta 1979 ja hän aloittaa neljännen puheenjohtajuuskautensa. SKAL:n liittokokous äänesti hänet puheenjohtajaksi ensimmäisen kerran vuonna 2013. Teppo Mikkola edustaa kahden kuljetusajoneuvon ja yhden työntekijän yrityksellään SKAL:n jäsenistön enemmistöä. Hän ehti palvella järjestöä varapuheenjohtajana kahdeksan vuotta ennen valintaansa puheenjohtajaksi. Hänellä on pitkä kokemus luottamustehtävistä eri toimielimissä. SKAL-tehtävien ohella Mikkola toimi muun muassa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana 2010-2012. Teppo Mikkola, yo, HHJ, on meritoitunut talousasioiden tuntijana SKAL:n ohella vaativissa luotta-

SKAL puheenjohtajisto 2018-2020. Jani Ylälehto (vas.), Teppo Mikkola (kesk.) ja Pekka Valtonen.

mustehtävissä. Hänelle myönnettiin talousneuvoksen arvonimi vuonna 2017. Vuodesta 1999 kuljetusyrittäjänä toiminut tietotekniikan insinööri Jani Ylälehto liikennöi

kuudella ajoneuvoyhdistelmällä ja yhdellä pakettiautolla muun muassa raakapuu-, kappaletavara- ja elintarvikekuljetuksia Keski-Suomessa. Hän on toiminut Kuljetuskeskusten Liitto ry:n puheenjohtajana ja SKAL:n hallituksen asiantuntijajäsenenä vuodesta 2013. Jani Ylälehto tuo puheenjohtajistoon kunnallisen päätöksenteon tuntemusta, sillä hän toimi Pihtiputaan kunnanhallituksen puheenjohtajana 2012-2017. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut Pekka Valtonen on tehnyt koko työuransa kuljetusalalla, ensin kuljettajana 1981 alkaen, sitten osakkaana perheyrityksessä, jonka osti itselleen vuonna 2006. Autoyhtymä Valtonen Ky:llä on kahdeksan puutavarayhdistelmää. Yritys hoitaa

raakapuukuljetuksia. Pekka Valtonen on toiminut SKAL:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2009. Hänellä on pitkä kokemus luottamustoimista muun muassa Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:ssä, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:ssä sekä Suomen Yrittäjissä. Puheenjohtajavaalit käytiin SKAL:n liittokokouksessa Jyväskylässä 9.6. Puheenjohtajiston nimitykset ovat on voimassa heti. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu n. 5 200 kuljetusyritystä ympäri Suomea.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Europarlamentti ei päässyt sopuun maantieliikennepaketista

E

uroparlamentti palautti täysistuntoäänestyksessään Strasbourgissa keskeiset EU:n maantieliikennelakien uudistusesitykset takaisin liikennevaliokunnan käsiteltäväksi. Päätös on poikkeuksellinen, sillä valiokunnassa hyväksytyt kannat hylätään täysistuntoäänestyksessä vain harvoin.

- Tämä on surullinen päivä kuljetusyrityksille ja kuljettajille Euroopassa. Meillä oli kompromissi, jolla puututaan kabotaasin väärinkäyttöön, varmistetaan reilu kilpailu, parannetaan kuljettajien lepomahdollisuuksia turvallisilla parkkialueilla ja vahvistetaan lakien noudattamista, totesi ajo- ja lepoaikadirektiivistä vastannut europarlamentaarikko Wiim van de Camp.

Europarlamentaarikot hylkäsivät niin kutsutun ensimmäisen liikkuvuuspaketin tärkeimmät osat eli Merja Kyllösen laatiman esityksen lähetettyjä kuljettajia koskevista säännöistä sekä kuljettajien ajo- ja lepoaikoja ja kabotaasia koskevat direktiiviesitykset. Esityksillä komissio pyrkii modernisoimaan ja tervehdyttämään tieliikenteen sisämarkkinoiden pelisääntöjä sekä kohdentamaan kuljettajien sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita.

Haudataanko hankkeet?

Pettymys suomalaisille

Ongelmana on, että EU-maat ovat jakautuneet tiukasti kahteen leiriin. Vastakkain ovat markkinoiden avaamista kannattavat itäisen Euroopan maat ja nykytilanteen säilyttämistä vaativat maat Ranskan ja Saksan johdolla. Myös ammattijärjestöt vastustavat valtaosaa esitetyistä uudistuksista ja joustoista. SKAL ry:n Brysselin toimistoa johtava Pasi Moisio on tulokseen pettynyt. Hänen mukaansa esitykset olivat erinomaisia. Europarlamentaarikko Merja Kyllösen esitystä Moisio luonnehtii tasapainoiseksi ja pragmaattiseksi. - Uudistuksia vastustavalle puolelle ei kuitenkaan tuntunut kelpaavan mikään, eikä kompromissihalua löytynyt, harmittelee Moisio. Moision mukaan suomalaiset maantieliikennesektorin toimijat pystyvät elämään nykytilanteen kanssa, mutta uudistukset olisivat tuoneet tullessaan paljon kaivattuja joustoelementtejä ja ne olisivat vähentäneet byrokratiaa.

Periaatteessa europarlamentin liikennevaliokunnan tulisi aloittaa puhtaalta pöydältä komission esitysten uudelleenkäsittely, mutta käytännössä se ei ole todennäköistä. Ensi talvena koittavan EU-vaalitauon takia aikaa uudelleenkäsittelylle ei ole tarpeeksi. - Lisäksi on selvää, että nykyisellä europarlamentilla ei ole poliittisia mahdollisuuksia saada sovittua uudistuksista, huomauttaa Moisio. Liikennekomissaari Violeta Bulc kommentoi tuoreeltaan, että komissio on valmis työskentelemään yhdessä europarlamentin kanssa ”tasapainoisen kompromissin löytämiseksi”. Bulc toivoi, että jäsenmaat yrittävät löytää maantieliikenteen EU-laeista sovun neuvoston puolella syksyllä. Lakiesitykset muodostavat kokonaisuuden. EU-tasolla on siis löydettävä sopu joko kaikista tai ei yhdestäkään. Tilanne tarkoittaa sitä, että maantieliikenteen eurooppalainen sääntely ei näiltä osin muutu ainakaan viiteen, luultavimmin 10 vuoteen. Sisämarkkinoiden ja kansainvälisen maantieliikenteen osalta jää monia kohtia vaille vastausta. Seurauksena monet EU-maat kuten Saksa ja Ranska tulevat luultavimmin ratkaisemaan asiat kansallisesti esimerkiksi kuljettajien minimipalkkojen osalta. - Tuloksena on epävarmuutta, sekavuutta ja paljon villimpi tilanne, kuin jos meillä olisi yhteiset eurooppalaiset säännöt, muistuttaa Moisio.

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä

V

uoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kuormaautoilla kuljetettiin tavaroita 66 miljoonaa tonnia, mikä oli 14 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 9 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 15 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 95 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja viisi prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

KULJETUS 9

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 1/2018 Tilastokeskus

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUAUTOJEN YKKÖNEN

Osasto 316


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 11

Uusi HCT-rekka aloittaa puutavaran ajon Stora Enson Itä-Suomen tehtaille

Kari Malmstedt Oy:n 92-tonnisen yhdistelmän rakenne on mielenkiintoinen: yhdistelmää voi käyttää tavallisena 76-tonnisena metsäautoteillä ja kun 5-akseliseen täysperävaunuun ei lastata viimeistä nippua niin siihen voi kiinnittää puolikkaan perään.

S

tora Enson puutoimituksiin tulee käyttöön ensim- mäinen normaalia pidempi sekä raskaampi puutavarayhdistelmä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Kari Malmstedt Oy:n 92-tonniselle HCT -ajoneuvoyhdistelmälle raakapuun liikennöintiin poikkeusluvan Stora Enson Itä-Suomen tehtaille kahdella reitillä: Savonlinna - Imatra - Joutseno - Kouvola - Mikkeli - Juva - Varkaus sekä Savonlinna - Kitee - Värtsilä - Uimaharju. Suomessa HCT (High Capa-

city Transport) -ajoneuvoilla tarkoitetaan yli 25,25 metriä pitkiä tai yli 76 tonnia painavia yhdistelmiä. Raskaan liikenteen enimmäismassojen ja -mittojen asetusmuutos vuonna 2013 on luonut mahdollisuuden kuljetusten kehittämiselle ja erilaisten isojen yhdistelmien kokeiluille. Tämä tukee Suomen ympäristöja energiakulutustavoitteiden saavuttamista sekä metsäteollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Yrittäjä Kari Malmstedt on pitkällä suunnitelmien kanssa: - Uusi ajoneuvoyhdistelmä pyritään saamaan liikenteeseen mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että pääsemme

ajamaan puita HCT-yhdistelmällä jo syksyn aikana. Olemme pyrkineet miettimään operatiivisen toiminnan kannalta parasta yhdistelmätyyppiä sekä toisaalta hakemaan erityyppistä yhdistelmää kuin jo ajossa olevat HCT -yhdistelmät. - Stora Enso on tukenut HCT-yhdistelmien tuloa Suomeen alusta alkaen. Yhdistelmät vähentävät päästöjä ja parantavat liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Haemme myös kustannustehokkuutta niin metsäteollisuuteen kuin kuljetusyrittäjällekin pitkällä aikavälillä, sillä yhdistelmät mahdollistavat kokonaislogistiikan uu-

delleen miettimisen sekä selkeästi nykyistä suuremmat hyötykuormat, kertoo kuljetuspäällikkö Kari Holopainen Stora Ensosta. - Hienoa, että vuoden yrittäjänäkin palkittu enonkoskelainen Kari Malmstedt sai luvan nyt suurelle HCT-yhdistelmälle. Toivomme, että isommista HCT -rekoista saatujen kokemusten sekä kokeiluhankkeen aikana tehtyjen tutkimusten tuloksena löydetään parhaat yhdistelmätyypit. Toivomme myös, että HCT-ajoneuvoyhdistelmät jäisivät pysyvään käyttöön kokeilujakson jälkeen, esimerkiksi HCT-käytäviä muodostuisi joil-

Tule ja tee Raskone Huoltosopimus!

Messutarjouksena ensimmäinen huolto veloituksetta!

Etu voimassa elokuun loppuun 2018.

Olemme Power Truck Show osastolla

lekin tieosuuksille, Kari Holopainen jatkaa. Kari Malmstedt Oy on enonkoskelainen kuljetusalan perheyritys. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on valinnut Kari Malmstedt Oy:n vuoden 2017 kuljetusyritykseksi. Kuljetusliike palkittiin erityisesti suo-malaisen työn ja työllisyyden edistämisestä tavoitteellisesti ja rehdisti, sekä osaamisen ja verkostojen monipuolisesta käytöstä. Kari Malmstedt Oy:llä on 18 puutavara- ja neljä soraautoa, joita kuljettaa 47 henkilöä. Stora Enso on yrityksen pitkäaikainen yhteistyökumppani.

U116

korjataan rekka yöllä, niin olet taas aamulla ajossa?

Entä jos

Raskone Yölinjalla

Huollamme ja korjaamme kaikkea liikkuvaa kalustoa ja sen päällirakenteita myös perinteisen työajan ulkopuolella, yöllä. Näin voit valita toimintaasi vähiten haittaavan ajan huollolle ja korjaukselle, koska vain liikkuva kalusto laskuttaa. Yölinja-palvelua tarjoamme Kouvolassa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Vantaalla. Tulemme laajentamaan palvelua parille muullekin paikkakunnalle. Palvelemme sinua 18 paikkakunnalla, verkossa milloin vain. Espoo • Hämeenlinna • Joensuu • Jyväskylä • Kajaani • Kotka • Kouvola • Kuopio • Lahti • Lappeenranta • Mikkeli • Oulu • Seinäjoki • Tampere • Turku • Vaasa • Vantaa Airport • Ylivieska

raskone.fi

A M M ATT I TA I T O I S TA M O N I ME R K K I PALVE LUA – HUOLLAMME K AI K K I MER KI T!


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Alkuvuonna aloitettu Sisu Polar Hybridien myynti on lähtenyt odotetun vahvasti käyntiin. Nyt ensimmäiset Hybridi Sisut rullaavat tuotantolinjalta ulos ja lähtevät töihin.

SISU Polar Hybrid -mallisto vie kuormaautojen huipputehot uuteen luokkaan

R

askaiden kuormaautojen tulevaisuus on nyt nähtävissä ja koettavissa loppukesän messuilla. Sisu Polar Hybrid puuauton ensiesittely tapahtuu Sisun osastolla U117 vuoden tärkeimmässä kuljetusalan messu- ja autonäyttelytapahtumassa Power Truck Showssa Alahärmässä 10.-11. elokuuta. Hybrid Sisuihin pääsee tutustumaan myös elokuun lopussa FinnMETKO näyttelyssä Sisun osastolla numero 17.

Alkuvuonna aloitettu Sisu Polar Hybridien myynti on lähtenyt odotetun vahvasti käyntiin. Nyt ensimmäiset Hybridi Sisut rullaavat tuotantolinjalta ulos ja lähtevät töihin, missä asiakkaat pääsevät ulosmittaamaan Hybridien todelliset edut.

- Joka kymmenes alkuvuonna myydyistä SISU Rock- ja Timber -malleista on ollut Hybrid -tekniikalla varustettuja. Tämän ansiosta uusia tehopakkauksia nähdään kuluvan syksyn aikana ympäri Suomea, summaa liiketoimintajohtaja Petri Kananen. Ensimmäisen sukupolven Sisu Polar Hybrid kehittää yhdessä dieselmoottorin kanssa yhteistehoa yli 600 kW (900 hv). Dieselmoottorin tyhjäkäyntikierroksilta alkaen on vääntömomenttia tarjolla yli 3000 Nm ja maksimivääntömomentti 3600 Nm on tarjolla kierrosnopeusalueella 1000…1800 rpm. Rinnakkaishybridijärjestelmän tuottama ennen näkemättömän laaja vääntömomenttialue ja suuri huipputeho parantavat kuormaauton käytettävyyttä. Jarrutusenergian varastointi ja uudelleen hyödyntäminen kiihdytyksissä ja ylämäissä parantaa merkittä-

västi raskaan ajoneuvoyhdistelmän polttoainetaloutta ja samalla vähentää kuorma-auton tuottamia hiilidioksidipäästöjä. Sisu Polar Hybrid erottuu muusta mallistosta ohjaamon sisälle tulevasta Sisu Power Control hallintapaneelista ja erillisestä PowerTouch näppäimestä, joka on sijoitettu ergonomisesti vaihdevalitsimen yhteyteen. Energiavarastona käytettävät superkondensaattorit sijaitsevat keskitetysti ohjaamon takana. Ne eivät syö kuormatilaa, eivätkä hankaloita muiden komponenttien sijoittelua. Hybrid-järjestelmä mahdollistaa mm. liikkeellelähdöt kytkintä kuormittamatta, nopean heijaamisen ja hidastintoiminnot. Järjestelmä sisältää myös älykkään käynnistystoiminnon, jolla dieselmoottori voidaan käynnistää sähkömoottorin avulla aina kun energiavarastoissa on kapa-

Sisu Polar Hybrid erottuu muusta mallistosta ohjaamon sisälle tulevasta Sisu Power Control hallintapaneelista ja erillisestä PowerTouch näppäimestä, joka on sijoitettu vaihdevalitsimen yhteyteen.

siteettia käytettävissä. Sisun vahva panostus tuotekehitykseen on tuottanut huippulaadukkaan Polar malliston. Nyt tarjolla oleva Hybrid-järjestelmä nostaa Sisun malliston teknologialtaan täysin omaan luokkaansa. Suomalaisen autotehtaan innovatiivisuudesta kertovat myös projektin aikana haetut patentit suojaamaan teknologiakehityksen myötä syntyneitä ratkaisuja. - Vaihtoehtoiset voimalinjat ovat kuljetusalan tulevaisuus ja Sisulla ne ovatkin jo nyt tarjolla,

niin Sisu Polar tuotteisiin kuin erikoisajoneuvoihinkin, toteaa tuotepäällikkö Teemu Puustinen. - Oy Sisu Auto Ab toivottaa kaikki tervetulleeksi loppukesän messujen näyttelyosastoillemme kokemaan raskaiden kuorma-autojen tulevaisuuden! Osastoillamme pääset lisäksi kuulemaan maailman nopeimman puutavara-autoilijan, kuljetusyrittäjä Jari Halisen ensikokemukset uudenlaisesta voimantunteesta, kutsuu Kananen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Dtaile Deams

Dtaile Deams

presco..

info@presco..

03-53 400 53

laatukemikaalit..

presco.nland


14 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Renault Trucksilta näyttävä T 520 High RS erikoismalli

Formulamaailman vauhtia ja väriä rekkahommiin

Renault Trucksin uusi T 520 High RS -erikoismalli kunnioittaa ranskalaismerkin vahvoja autourheiluperinteitä.

R

enault Trucks ja Renault Sport Racing yhdistivät voimansa ja kehittivät ainutlaatuisen merkin autourheiluperinteitä kunnioittavan Renault Trucks T 520 High RS -erikoismallin. Rajattuna sarjana valikoiduilla markkinoilla tarjottavassa kuorma-autossa yhdistyvät erinomaisesti ranskalaisvalmistajan korkea teollisuusosaaminen ja lukuisat teknologiset innovaatiot. Renault Trucksin mukaan kansainvälisen moottoriurheilun mallimaa Suomi on valmistajalle yksi tärkeimmistä uuden erikoismallin myyntimaista. Am-

mattilehti oli kesäkuussa paikalla Ranskassa Circuit de Bressen moottoriradalla, mallin ensiesittelyssä.

Myyntiin tulee 100 numeroitoa yksilöä

Renault Trucks T 520 High Renault Sport Racing on ranskalaisvalmistajan uusin erikoismalli, joka on ensi syksystä alkaen saatavana ikonisella Renault Sport Racingin Sirius yellow -värityksellä. Helmiäissävyinen erikoismaalaus toteutetaan kolmikerrostekniikkaa hyödyntäen. Työlään maalaustekniikan kerrotaan olevan nyt ensimmäistä kertaa käytössä Renault Trucks kuorma-autoissa.

Erikoismalli jatkaa Renault Trucksin vuonna 2016 aloittamaa pieninä sarjoina tarjottavien erikoismallien sarjaa. Sarjassa on aikaisemmin esitelty T High Edition (2016) ja T High Alpine (2017). Nyt esiteltävän Renault Trucks T 520 High Renault Sport Racing -erikoismallin valmistus on rajoitettu yhteensä 100 numeroituun yksilöön, joista osa tulee saataville myös Suomen markkinoille.

Ajomukavuus ja suorituskyky yhdessä paketissa

T 520 RS:n voimanlähteenä on aina kestävä ja polttoainetaloudellinen 12,8 litran DTI 13

- Renault Trucks kuorma-autoissa hyödynnetään osaltaan kilpa-autopuolen kehittämiä järjestelmiä. Nyt esiteltävän erikoismallin näyttävä maalausteema korostaa sekä merkin perinteitä että T-sarjalaisen sporttisen veistoksellisia muotoja, sanoo Renault Trucksin tuotepäällikkö Ville Mamia.

Renault Trucks T 520 High Renault Sport Racing erikoismallin huomataan tien päällä jo kaukaa. Siitä pitää huolen ohjaamon keltainen Sirius yellow -kolmikerrosmaalaus ja kiiltävän musta ruutukuvio, mikä jatkuu helmasuojissa aina taka-akselille asti. Valmistajan logot ja katolle viedyt torvet ovat kromin sijasta mustia.

moottori, josta irrotetaan parhaimmillaan 520 hv (382 kW) tehoa ja 2550 Nm vääntömomenttia. Vaihteistona on muiden T-sarjan malliversioiden tapaan automatisoitu Optidriver vaihteisto. - Moottori ja vaihteisto sekä muukin tekniikka on samaa kuin missä tahansa muussa T-sarjan autossa. Tällä varmistamme että auto on sekä taloudellinen että kestävä, mutta myös tuottava omistajalleen. Kilpa-autot ovat sitten asia erikseen, sanoo Renault Trucksin tuotepäällikkö Ville Mamia. Kaikki 100 autoa valmistetaan rekanvetäjiksi. Suomessa autoa on tarjolla 6x2 vetotapavaihtoehtona. Renault Trucks Suomelta kerrotaan innokkaimpien ehtineen varaamaan uutuuden itselleen, vaikka mallin hinnat paljas-

tetaan ja virallinen myynti käynnistyy vasta syyskuussa. - Olemme todella iloisia että voimme tarjota tehtaan virallista erikoismallia myös suomalaisille asiakkaille. Autoja valmistetaan tosiaan vain 100 kappaleen erä ja kaikki autot numeroidaan, mikä näkyy mm. auton sivuissa olevissa mallikilvissä. Suomen kiintiö valmistuvista autoista on todella niukka, mutta toistaiseksi autoja näyttäisi olevan vielä saatavilla. Ja mitä aikaisempien erikoismallien menekin pohjalta voitaneen ennustaa, tulee myös T 520 RS saavuttamaan erittäin hyvän suosion asiakkaittemme keskuudessa, Mamia kertoo. Yhteistyö Renault Sport Racingin kanssa tulee näkymään autojen lisäksi myös muilla tavoin Renault Trucksin puolella. - Autojen ohella tuomme tarjolle kattavan Renault Sport


METSÄALAN AMMATTILEHTI Racing vaate- ja tuotemalliston. Näyttävät musta-keltaiset asusteet ja tuotteet yhdistävät onnistuneesti Renault Formula 1 maailman Renault Trucks kuorma-autojen jyhkeyteen, Mamia lisää.

Huippuluokan viimeistelyä

Renault Trucksin mallistossa premium-luokkaan sijoittuva, tasaisella lattialla varustettu T High -ohjaamo tarjoaa runsaat tilat ja erinomaisen matkustusmukavuuden. Huippuunsa viety laatu ja viimeistely näkyy rajoitetun sarjan pienimmissäkin yksityiskohdissa. Erikoismallin sisusta puhuttelee kuljettajaa mm. keltaisilla ompeleilla koristeltujen nahkapäälysteisten Recaro-istuimien ja ohjauspyörän sekä patjan osalta. Perusmallissa värisävyltään hopeanharmaat sisutuksen tehoste-elementit ovat T 520 RS mallissa näyttävästi hiilikuitukuvioisia tai kiiltävän mustia. Lisäksi tuuletussuuttimien kehykset ja joukko muita yksityiskohtia on sävytetty keltaisiksi. Nyt koeajettavassa, ilman nopeuden rajoitinta ja erikseen poiskytkettävällä ajovakaudenja luistonestojärjestelmällä maustetussa prototyyppimallissa on perinteinen radio. Tuotantomalleissa tulee olemaan 7-tuumaisella kosketusnäytöllä varustettu audio-, viihde- ja navigaattorijärjestelmä Roadpad, joka näyttää yhdessä ajotietokoneen kanssa tyylikkäät Renault Sport Racing tehosteet, aina kun auton virrat laitetaan päälle.

Savua renkaista

Kovasti oli moottoriradan varrella ilossa pitelemistä valmistajan edustajan pahoitellessa koeajettavaksi tuodun T 520 RS vetoauton oleva valitettavasti ilman nopeudenrajoitinta ja perävaunua... Noin kolmen kilometrin mittaista moottorirataa lähdettiin kiertämään varovaisen odottavin tuntemuksin. Olihan alla 520 heppainen 2-akselinen nuppi ilman kaiken kivan ajamisesta poistavia rajoittimia. Kirsikkana kakussa autossa oli tehokas hydraulihidastin. Kuljettajien menohaluja hillittiin radan pääsuoralle tehtyjen jarrutus ja väistökoeosioden

voimin. Kun apumiehen paikalle koko päiväksi istutettu tehtaan testikuljettaja sai varmuuden kuljettajan ajotaidoista oli latu vapaa. Takasuoralla nopeusnäyttö kelasi 120 km/h paremmalle puolelle ja pienen houkuttelun jälkeen vänkäri suostui kytkemään myös luistoneston pois päältä, mikä mahdollisti nopeat ja kuminkatkuiset lähdöt tiukoista mutkista. Todelliset maistit T-sarjan ajo ominaisuuksista tarjosi vuodesta 1989 Renaultin palveluksessa toiminut testikuljettaja Felix, jonka ohjastamana Renaultin nopeus nousi suoranpätkillä reilusti 130 km/h paremmalle puolelle. Rata-ajo paljasti nykyaikaisen kuorma-auton soveltuvan ajoominaisuuksien puolesta paljon tavallista maantieajoa kovempaankin menoon. Tunnokas ohjaus ja tehokkaan moottorin runsas vääntömomentti sekä jarrujen erinomainen tuntuma ja Michelin renkaiden pito-ominaisuudet vakuuttivat äärimmilleen viedyissä, joskin ihanteellisissa olosuhteissa.

KULJETUS 15

Renault Trucksin Marketing Communications & PR Manager Annika Martas heilutti ruutulippua Ranskassa Circuit de Bressen moottoriradalla T 520 High RS -erikoismallin ylittäessä vauhdilla maaliviivan.

Väriä talveen

Kuten aikaisemmin mainittiin Renault Trucks T 520 High Renault Sport Racing erikoismallin myynti käynnistyy virallisesti syyskuussa, jolloin myös hinnat paljastetaan. Maahantuonnin puolella arvuutellaan, että hintapiikki pysyy varsin maltillisena vakiomalliin verrattuna. Tuotanto käynnistyy vuoden viimeisellä neljänneksellä ja ensimmäisten Racing-Renaulttien pitäisi näkyä väriä maanteille tuomassa alkuvuodesta 2019.

Ulkopuolen kelta-musta väriteema tekee hienosti toteutettuna ohjaamosta hillityn tyylikkään. Ohjauspyörä on mustaa nahkaa keltaisilla ompeleilla ja kiiltävän mustalla ruutukuviolla - sama teema jatkuu myös Recaro -istuimissa ja makuupatjassa. Lisäksi panoraamakojelautaa on täydennetty hiilikuituyksityiskohdilla.

Ohjaamon sivuihin viedyt tyyppikilvet ovat mustilla numeroilla ja lisäksi valmistetun erikoismallin auton järjestysnumerolla.

Auton sävyyn maalatut teräsvanteet täydentävät hyvin onnistunutta racing-henkistä kokonaisuutta.

Renkaat ovat kovilla kun 520 hevosvoimaisen moottorin tahdittama Renault Trucks T annetaan osaaviin käsiin - testiautossa ei ollut luistonestoja eikä nopeudenrajoitinta...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

16 KULJETUS

Volvon asentamilla varaosilla on kahden vuoden täystakuu ilman kilometrirajoituksia, joka kattaa varaosat, työt ja seurannaisvauriot. Takuu koskee myös Volvon alkuperäisiä vaihto-osia ja lisävarusteita.

Volvo Trucksin uudet kuljettajaa tukevat järjestelmät nostavat turvallisuuden uudelle tasolle

AKSELISTON SUUNTAUKSEN TARKASTUS Työhön sisältyy auton ja/tai perävaunun akselien suuntauksen tarkastus. Mahdolliset muutokset/säädöt veloitetaan erikseen. AKSELISTON SUUNTAUKSEN TARKASTUS Hinta/akseli

50 €

Ennen akseleiden mahdollista säätöä suositellaan pyörien laakereiden, ohjauksen nivelten, raidetankojen, akseleiden ripustusten ja Vtukien tarkastamista. PYYDÄ TARJOUS!

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN HUOLTO

Huollata autosi ilmastointilaite hyvissä ajoin ennen kesähelteiden alkamista, niin se palvelee sinua tehokkaasti ja työvireesi pysyy parhaana mahdollisena läpi kesän. Ilmastointijärjestelmän huolto

120 €

Ohjaamonsuodatin Normaalisuodatin FM/FH Allergiasuodatin FM/FH Ohjaamon sisäpuoli FH(4) Hinnat alk.

Ohjaamon ulkopuoli FH(4) FL/FE

16,40 € 26,80 € 17,20 € 16,60 € 13,30 €

Työhön sisältyy tarvittava kylmäaine, öljy ilmastointilaitteen kompressorille, tiiviyden tarkastus ja kylmäaineen lisäys. Mahdolliset muut ilmastointilaitteeseen liittyvät korjaukset ja varaosat veloitetaan erikseen.

MATADOR RENKAAT KUORMA-AUTOIHIN! Eturenkaat:

Matador F HR4

Matador FM2

Matador DM 4

Matador D HR4

295/60R22.5 295/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 315/80R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5

F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 FM2 F HR4 F HR4

Vetorenkaat:

A brand of Continental.

Hintaan sisältyy 1 kpl rengas kierrätysmaksuineen. Typpitäyttö sisältyy hintaan. Neljän renkaan ostajalle, suuntauksen tarkistus kaupan päälle kyseisille akseleille, mahdollinen säätö veloitetaan erikseen. Vanne ei sisälly hintaan.

295/60R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 315/80R22.5

D HR4 D HR4 D HR4 D HR4 DM4

320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 €

Tarjoukset voimassa 31.8.2018 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 870 • www.wetteripower.fi

Kaistavahtia tukeva Volvo Dynamic Steering on uusi teknologia, joka tukee kuljettajaa seuraamalla kaistamerkintöjä. Kun järjestelmä havaitsee, että kuorma-auto alkaa ajautua kaistalta, tämä teknologia puuttuu hieman peliin, jotta ajoneuvo saadaan takaisin oikealle ajolinjalle.

L

iikenneturvallisuuden ja kuljettajan työympäristön parantaminen ovat olleet Volvo Trucksin tavoitteita, kun yhtiö on kehittänyt uusia kuljettajaa tukevia järjestelmiä. Nyt julkistettavat toiminnot perustuvat palkittuun Volvo Dynamic Steering innovaatioon, joka tehostaa raskaiden kuorma-autojen ohjausta ennennäkemättömällä tavalla. - Volvo Dynamic Steering on todella mullistanut kuljettajan työtä. Parempi suuntavakavuus, vaivattomampi ohjattavuus ja entisestään parantunut ajomukavuus ovat vähentäneet liikenneonnettomuuksien ja rasitusperäisten vammojen riskiä. Mainetta niittäneeseen Volvo Dynamic Steering ‑järjestelmään perustuvien uusien toimintojen ansiosta liikenneympäristöstä saadaan nyt entistäkin turvallisempi. Tämä kaikki tukee myös visiotamme, jonka mukaisesti Volvo kuorma-auto ei ole mukana yhdessäkään onnettomuudessa. Nämä toiminnot on kehitetty sellaisten onnettomuuksien välttämiseksi, jotka ovat onnettomuustutkintoihin perustuvien tietojemme mukaan kaikkein yleisimpiä, kertoo Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuuspäällikkö Carl Johan Almqvist. Integroimalla Volvo Dynamic Steering ‑järjestelmän muihin mukavuutta ja turvallisuutta edistäviin järjestelmiin Volvo Trucks on kehittänyt kaksi uutta kuljettajia tukevaa, onnettomuuksia ehkäisevää järjestelmää: ajonvakautusta edistävä Volvo Dynamic Steering ja kaistavahtia tukeva Volvo Dynamic Steering.

Ehkäisee heittelemistä ennakoivasti

- Kuvitellaan, että ajat märällä, liukkaalla tiellä ja huomaat äkkiä, että kuorma-auton takaosan pito asfaltilla alkaa

pettää. Ennen kuin kuorma-auto alkaa heittelehtiä, teet maltillisen ohjausliikkeen vastakkaiseen suuntaan, kunnes vaara on ohi. Ajonvakautusta edistävä Volvo Dynamic Steering toimii juuri näin. Iso ero vanhaan on kuitenkin siinä, että järjestelmä havaitsee riskin ja auttaa vakauttamaan ajoneuvoa jo ennen kuin huomaat, että jotain on tekeillä, Almqvist kertoo.

Vähentää ulosajon ja kaistalta ajautumisen riskiä

Toinen turvallisuusinnovaatio eli kaistavahtia tukeva Volvo Dynamic Steering avustaa kuljettajaa, jos järjestelmä havaitsee merkkejä kuorma-auton ajautumisesta kaistamerkintöjä kohti. Järjestelmä kääntää ohjauspyörää aavistuksen oikeaan suuntaan ja tärisyttää ohjauspyörää kevyesti, jolloin kuljettaja saa tiedon asiasta ja ajoneuvo saadaan takaisin oikealle ajolinjalle.

Ohjauspyörän vastus yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Näiden kahden uuden kuljettajaa tukevan järjestelmän lisäksi Volvo Trucks julkistaa nyt pitkään kaivatun toiminnon, jonka avulla Volvo Dynamic Steering ‑järjestelmällä varustettujen kuorma-autojen ohjauspyörän vastusta voidaan säädellä yksilöllisesti. - Jokaisella kuljettajalla on oma käsitys siitä, kuinka kevyt tai raskas ohjausjärjestelmän pitäisi olla. Nyt jokainen kuljettaja voi asettaa ohjauspyörän vastuksen tarkalleen omien mieltymystensä mukaiseksi, jolloin ajaminen on mahdollisimman mukavaa, rentoa ja turvallista. Tämä on erittäin käytännöllinen ominaisuus erityisesti kuorma-autoissa, joilla on useita kuljettajia, Almqvist toteaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 17

Volvo Trucks lanseeraa uuden digipalveluiden käyttöliittymän Volvo Connect -portaalin voidaan tukea uusilla tavoilla, kertoo palvelu- ja asiakaslaatuun liittyvien toimintojen varatoimitusjohtaja Karin Falk. Tämän nopean kehityskulun vuoksi Volvo Connect on kehitetty pitkän aikavälin ratkaisuksi. Kun uusia toimintoja ja uutta tietoa tulee saataville ja Volvo Trucks, kumppaniyritykset ja kolmansien osapuolten ohjelmistokehittäjät kehittävät jatkuvasti uusia palveluita, Volvo Connectin ansiosta asiakkaat voivat käyttää näitä palveluita ja hyödyntää niiden koko potentiaalin. Samalla yritykset voivat siirtyä saumattomasti uuteen ja mielenkiintoiseen digitaaliseen tulevaisuuteen. Volvo Connect ja siellä oleva sisältö lanseerataan eri markkina-alueilla eri aikoina.

Faktoja: Volvo Connect asiakasportaali Volvo Connect portaalin avulla asiakkaat voivat käyttää päivittäisten toimintojen suorittamiseen ja kehittämiseen tarvittavia tärkeitä palveluja ja tietoja keskitetysti yhdestä paikasta.

V

olvo Connect on Volvo Trucksin uusi asiakasportaali, joka toimii digitaalisten palveluiden ja toimintojen keskitettynä käyttöliittymänä. Portaali mahdollistaa digitalisaation ja etäyhteyksien tarjoamien etujen koko potentiaalin hyödyntämisen. Kuorma-autojen omistajat ja kuljetusyritykset pyrkivät parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta telematiikkaa ja digitaalisia palveluita hyödyntämällä. Samalla kuitenkin erilaisten järjestelmien ja käyttöliittymien määrä kasvaa. Volvo Connectin myötä digitaaliset ja etäyhteyksiä hyödyntävät palvelut viedään yhden käyttäjäystävällisen portaalin alle. Volvo Connect julkistetaan syyskuussa 2018, ja sitä päivitetään ja laajennetaan säännöllisesti tulevina vuosina. - Volvo Connect portaalin avulla asiakkaat voivat käyttää päivittäisten toimintojen suorittamiseen ja kehittämiseen tarvittavia tärkeitä palveluja ja tietoja keskitetysti yhdestä paikasta. Portaali tukee paitsi kuljetusten hallintaa ja huoltojen suunnittelua myös monia muita osa-alueita; siitä on apua muun muassa hallinnollisissa tehtävissä ja säädöstenmukaisuuden valvonnassa. Volvo Connect sisältää jatkossa myös uusien palveluiden kauppapaikan, jossa lisäpalveluita voi tilata ja aktivoida. Käyttäjät voivat mukauttaa käyttöliittymää niin, että heille kaikkein tärkeimmät tiedot ja palvelut ovat nopeasti ja helposti käytettävissä, kertoo Volvo

Volvo Connectin myötä digitaaliset ja etäyhteyksiä hyödyntävät palvelut viedään yhden käyttäjäystävällisen portaalin alle.

Connect projektipäällikkö Carina Holm.

Data Access - uusi pilvipalvelu kuljetusyrityksille, joissa on erimerkkisiä ajoneuvoja

Volvo Trucks lanseeraa Volvo Connectin yhteydessä myös uuden Data Access palvelun, jonka ansiosta ajoneuvodataa voidaan tallentaa ja käyttää pilvipalvelun välityksellä rFMS (Remote FMS standard) standardin välityksellä. Näin data voidaan integroida asiakkaiden nykyisiin järjestelmiin ja asiakkaat voivat hyödyntää ajoneuvodataa. Tästä on hyötyä kuljetusyrityksille, joiden kalustossa on erimerkkisiä ja mallisia ajoneuvoja. Volvo Trucks lanseeraa myös muita digitaalisia palveluita, kuten Safety Service- ja Vehicle

Status palvelut. Safety Service palvelun avulla asiakas voi tarkkailla ajotottumusten turvallisuutta sekä ajoneuvon aktiivisten turvallisuusjärjestelmien hyötyjä. Vehicle Status palvelu puolestaan seuraa ajoneuvon tärkeiden osien toimintaa ja auttaa tunnistamaan potentiaalisia vikoja, jotka on korjattavat viipymättä tai seuraavalla huoltokerralla. - Alkuvaiheessa Volvo Connect sisältää nämä kolme palvelua sekä tiettyjä lisäpalveluita, kuten Dynafleet- ja Service Planning palvelut. Laajennamme käytettävissä olevaa sisältöä vähitellen. Jatkossa asiakkaat voivat valita laajasta tietojen, toimintojen ja palveluiden joukosta ne, jotka parhaiten auttavat heitä optimoimaan liiketoimintansa eri osa-alueita. Nämä tiedot, toiminnot ja palvelut voivat olla

niin Volvo Trucksin kuin ulkoistenkin kehittäjien tuottamia, Holm täydentää.

Valmiina digitaaliseen tulevaisuuteen

Volvo Connectin lanseeraus osuu ajankohtaan, jolloin digitalisaatio muuttaa ihmisten elin- ja työskentelytapoja perustavanlaatuisesti, eikä kuljetusala ole poikkeus. - Erilaiset esimerkiksi autojen yhteiskäytön ja matkustamispalveluiden toteuttamiseen tarkoitetut ohjelmistoalustat luovat uusia liiketoimintamalleja ja uudenlaista kuluttajakäyttäytymistä. Kuljetusalalla on vielä paljon kehittämisvaraa läpinäkyvyydessä, tehokkuudessa ja tuottavuudessa. Kun etäyhteyspalvelut ja data-analytiikka yhdistetään, syntyy uudenlaisia mahdollisuuksia ja asiakkaita

Digitaaliset palvelut ja etäyhteyspalvelut yhdistetään yhden Volvo Connect käyttöliittymän alaisuuteen. Tämä helpottaa sellaisten tietojen, uutisten ja toimintojen käyttämistä, jotka ovat päivittäisten liiketoimintojen tehokkuuden kannalta ehdottoman tärkeitä. Esimerkkejä portaaliin tulevista toiminnoista: • Dynafleet: Volvo Trucksin kuljetusten tietojärjestelmän päivitetty versio. • Service Planning: sovellus, josta asiakas voi katsoa suunniteltuihin huoltoihin ja ylläpitoon liittyviä tietoja. • Data Access: uusi palvelu, jonka ansiosta ajoneuvodataa voidaan tallentaa ja käyttää pilvipalvelun välityksellä. Integroitavissa asiakkaan omiin järjestelmiin kuorma-auton merkkiin tai malliin katsomatta. • Safety Service: sovellus, joka on suunniteltu tarkkailemaan ja tunnistamaan tärkeitä turvallisuusindikaattoreita, kuten kovia jarrutuksia ja turvavyön käyttöä. Tietoja voidaan hyödyntää kuljettajakoulutuksessa. • Vehicle Status: palvelu, jolla seurataan ajoneuvon tärkeitä komponentteja ja tunnistetaan potentiaalisia joko heti tai seuraavan huollon yhteydessä korjattavia vikoja. • Asset Management: kaluston (ja muiden tietojen) yleiskatsaus. • Workshop History: korjaushistorian yleiskatsaus ja tietoja siitä, mitä millekin ajoneuvolle on tehty Volvo korjaamolla. Volvo Connect on kehitetty yhteistyössä Connected Solutions organisaation kanssa. Tämä Volvo Groupiin kuuluva organisaatio johtaa yhdistettyjen palveluiden ja ratkaisujen kehittämiseen ja käyttämiseen liittyvää työtä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

18 KULJETUS

Volvo FH 25 juhlamalli

Kunnianosoitus legendalle

N

eljännesvuosisata sitten - vuonna 1993 julkistetun Volvo FH kuorma-auton kunniaksi Volvo Trucks lanseeraa uuden Volvo FH 25 juhlamallin. Tämä erikoismalli on saatavana sekä Volvo FH- että Volvo FH 16 versiona, ja sen erityispiirteitä ovat yksilöllinen ulkomuoto ja sisustus, erinomainen kuljettajan mukavuus ja huippuluokan ominaisuudet. Volvo FH lukeutuu kaikkien aikojen menestyneimpiin kuorma-automalleihin. Sitä on myyty kaikkiaan liki miljoona kappaletta, ja siitä onkin tullut elämäntapa miljoonille kuljettajille eri puolilla maailmaa. Volvo FH 25 juhlamalli on kunnianosoitus paitsi itse kuorma-autolle myös kaikille niille asiakkaille ja kuljettajille, jotka ovat ajaneet tätä legendaarista kuorma-autoa viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana. - Volvo FH kuvastaa asiakaskeskeistä ajatteluamme täydellisesti, ja se on vienyt kehitystä eteenpäin jo neljännesvuosisadan. Tämä upea juhlamalli on paitsi kunnianosoitus kuluneelle 25 vuodelle myös lähtösysäys uudelle menestystaipaleelle, jolla jatkamme yhdessä asiakkaiden ja kuljettajien kanssa, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson. Ensimmäisen sukupolven Volvo FH:lla oli valtava merkitys sekä Volvo Trucksille että koko alalle. - Se oli todellinen virstanpylväs - mullistava kuorma-auto, joka muutti perinpohjaisesti ihmisten käsityksen modernista kuorma-autosta. Minulla on ollut todellinen kunnia olla mukana

Volvo FH lukeutuu kaikkien aikojen menestyneimpiin kuorma-automalleihin. Sitä on myyty kaikkiaan liki miljoona kappaletta, ja siitä onkin tullut elämäntapa miljoonille kuljettajille eri puolilla maailmaa.

tämän erikoismallin kehitystyössä, kertoo Volvo Trucksin graafinen pääsuunnittelija Nigel Atterbury. Erikoismallin ulkopuolen muotoilua voisi kuvailla sanoilla ”uudenaikainen ripauksella retroa”. Teippausten hopeinen/ harmaa väri ja oranssit korostukset juontuvat kuorma-auton alkuaikoihin, ja teippaukset muodostavat numeron 25 juhlavuoden merkiksi. 3D-tehosteet ja varjostukset yhdistyvät teippauksissa tavalla, joka palauttaa mieleen 1990-luvun alkupuolen design-trendit ja antaa kuormaautolla omaleimaista retroilmettä. Lanseerausvärejä on kaksi, toinen tummempi viileänharmaa sävy (Mammoth Tree Metallic) ja toinen kirkkaanpunainen (Crimson Pearl). Jälkimmäinen

on kunnianosoitus vuoden 1993 alkuperäiselle punaiselle ohjaamovärille. Kun kuljettaja avaa oven, vastassa ovat ylelliset, huipputasokkaat sisätilat. Turvallisuus on aina ollut Volvo FH ‑mallissa keskeisessä asemassa, ja tämä näkyy oransseina yksityiskohtina turvavyön ompeleissa, verhoissa, matoissa ja turvallisuutta parantavissa ovien heijastintarroissa. Hienovaraiset mutta selkeästi erottuvat korostusvärit sitovat erikoismallin onnistuneesti turvallisuus- ja kuljettajakeskeisyyden jatkumoon. Tämä on aina ollut Volvo FH:n tunnusmerkki. Ja jotta ajokokemus on entistäkin parempi, tekstiili ja nahka yhdistyvät istuimissa erittäin kauniilla ja mukavuutta edistävällä tavalla.

Volvo FH 25 juhlamalli on kunnianosoitus paitsi itse kuorma-autolle myös kaikille niille asiakkaille ja kuljettajille, jotka ovat ajaneet tätä legendaarista kuorma-autoa viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana.

Tämä erikoismalli kertoo myös siitä, kuinka Volvo FH on ollut innovaation edelläkävijä ja on sitä edelleen. Mukana on mallin viimeisimpiä läpimurtoja, ja siihen voi tilata Volvo Dynamic Steering ‑ohjausjärjestelmän täysin uudet ominaisuudet: * Ajonvakautustoiminnolla varustettu Volvo Dynamic Steering. Suunniteltu ehkäisemään heittelehtimisestä johtuvia onnettomuuksia. * Kaistallapitoavustimella varustettu Volvo Dynamic Steering. Auttaa kuljettajaa pysymään kaistalla ja ehkäisee törmäyksiä ja kuorma-auton kaatumista. * Omia asetuksia tukeva Volvo Dynamic Steering. Ohjauspyörän vastusta voi säädellä yksilöllisesti sen mukaan, minkä itse kokee ajon kannalta parhaaksi ja mukavimmaksi. - Tästä kuorma-autosta näkyy todella se, että Volvo Trucks on edistyksen asialla. Volvo Trucks on kuorma-autokuljetusten edelläkävijä - niin vuonna 1993 kuin

tänäkin päivänä. Muistan elävästi FH:n lanseerauksen Suomessa 25 vuotta sitten: silloin otettiin iso tekninen harppaus. Tämä on upea juhlamalli ja kunnianosoitus sekä loistavalle kuorma-autolle että miljoonille asiakkaille, kuljettajille ja faneille, joita Volvo FH on kiehtonut jo 25 vuotta, kertoo Volvo Trucksin Suomen myyntijohtaja Reino Manninen.

Volvo FH 25 juhlamalli:

- Volvo FH ja FH 16, korkea Globetrotter-makuuohjaamo tai erikoiskorkea Globetrotter-makuuohjaamo. Kaksi lanseerausväriä: Crimson Pearl ja Mammoth Tree Metallic. - Globetrotter-kilpi - teippaukset - tunnukset - kustomoidut sisätilat (esim. verhot, matot, istuimet ja ovien turvallisuustarrat). Volvo FH 25 juhlamallia valmistetaan rajoitetun ajan vuosina 2018 ja 2019. Myynti alkoi kesäkuun 2018 lopulla.

Kun kuljettaja avaa FH 25 juhlamallin oven, vastassa ovat ylelliset, huipputasokkaat sisätilat.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

20 KULJETUS

Vaihtoehtoiset voimanlähteet tekevät vahvasti tuloaan dieselmoottoreiden rinnalle hyötyajoneuvoissa. Ammattilehti koeajoi Volvon edistyksellistä maakaasumoottoritekniikkaa: Volvo FH460 6x2 LNG Rigid kokosivuaukeavalla rahtikorilla ja Zepro 2000 kg takalaitanostimella, jonka jatkeena vielä dolly ja puoliperävaunu.

Volvo FH 460 LNG 6x2

Volvolta kehittyneet maakaasumoottorit kaukoliikenneautoihin

V

jo 900 rpm kohdalta eli 150 rpm kaasumoottoria alempaa. Havainnontia hankaloittaa myös auton varusteisiin lisätty I-See vakionopeudensäädin. Karttapohjainen järjestelmä pelaa hienosti ja hyödyntää polttoainetaloutta kohentavaa rullausta mahdolliman paljon.

olvo toi markkinoille uuden 13 litran diesel-maakaasu- moottorin hahtena eri tehovaihtoehtona FH ja FM kaukoliikennemalleihin, myös täysperävaunuyhdistelmissä. Ajossa moottoriuutuus osoittautui tehoiltaan dieselin vertaiseksi. Ympäristöystävällisyyden lisäksi kaasumoottori voi tarjota myös säästöpotentiaalia polttoainekulujen puolella.

Volvon mukaan uuden 13-litraisen, puristussytytteisen G13C -kaasumoottorin suoritusarvot ovat vastaavan dieselmoottorin tasolla. Moottori on tarjolla sekä FH että FM rekanvetäja ja tasakuorma-autohin 4x2, 6x2 ja 6x4 vetotavoilla. Kilpailevista valmistajista poiketen Volvon moottori on ns. dual fuel eli kaksikäyttövoimamoottori, jossa moottoriin johdettu kaasuseos sytytetään dieselillä, minkä osuus käytetyn LNG :n määrästä on 5-10%. Muiden valmistajien kaasumoottorit toimivat ottomoottorin toimintaperiaatteella, jolloin palamistapahtuma käynnistetään sytytystulppien voimin. Volvon mukaan heidän järjestelmänsä etuna on korkea puristusuhde, mikä mahdollistaa runsaan vääntömomentin irrottamisen matalilla ko-

Kulut kuriin

Volvo tarjoaa kehittyneet maakaasumoottorit raskaaseen kaukokuljetus- ja jakelukäyttöön; kuvassa G13C460. Valmistajan mukaan 13-litraisen, puristussytytteisen G13C -kaasumoottorin suoritusarvot ovat vastaavan dieselmoottorin tasolla.

neenkierroksilla. Kolikon kääntöpuolella on tarve erillisille diesel- ja Adbluesäiliöille sekä suuremmalle pakokaasujen puhdistuslaitteistolle. Ottomoottorilla varustetuissa autoissa pakokaasujen epäpuhtauksia hallitaan henkilöautoista tutun kolmitoimikatalysaattorin avuin. Ja polttoainetäydennys

luonnistuu yhdellä pysähdyksellä ja vain yhteen säiliöön.

Dieselin tapaan

Koeajoauto, noin 60 tonnin kokonaispainoon kuormattu tasakuorma-autosta, dollysta ja puoliperävaunusta muodostettu noin 60 tonnia painava ajoneuvoyhdistelmä kulki erittäin var-

maotteisesti Volvon 460 heppaisen kaasumoottorin turvin. Automatisoitu 12-portainen I-Shift vaihteisto suoriutuu tehtävistään erittäin hyvin arvosanoin, mikä tekee kaasumoottorin ja dieselmoottorin välisten eroavaisuuksien havaitsemisen hankalaksi. Paperilla diesel näet tarjoaa huippuvääntömomentin

Useat miettivät vakavissaan maakaasuauton hankintaa. Suuri kysymys on tarjoaako FH / FM LNG:n mahdollisuuden kustannussäästöihin, vai onko kyseessä puhdas ympäristöteko? - Volvon kehittämää teknologiaa hyödyntämällä LNG nousee sekä ympäristöystävälliseksi että kustannustehokkaaksi polttoaineeksi kaukoliikennekuljetuksissa. On totta että auton hankintahinta on perinteistä dieseliä korkeampi. Toisaalta polttoaine on hinnoiteltu todella kilpailukykyisesti ja sen kulutus on korkeamman energiasisällön ansiosta vähäisempää. Tällä hetkellä hintaero tasoittuu varovaisestikin arvioituna noin 3 vuoden aikana, kun vuotuinen ajosuorite on noin 150 000 km luokkaa, kertoo tuotepäällikkö Mikko Aules Volvo Trucksilta. Omistamiseen liittyvät huoltokulut ovat hieman korkeammat mutta huoltovälit ovat samat kuin vastaavassa dieselautossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Tosin LNG autot myydään huoltosopimuksella. Suurimman, tilavuudeltaan 205 kg (495 l) LNG-säiliön kerrotaan riittävän jopa 1000 km toimintamatkaan, tosin 40 tonnin puoliperäyhdistelmänä. Tarjolla on myös pienemmät 115 kg ja 155 kg säiliövaihtoehdot. Volvon erinomaisen tarkasti polttoaineen kulutusta seuraavan Dynafleet järjestelmän mukaan yhteensä 90 km mittaisella koeajolenkillä, joka sisälti maantieajon lisäksi kaksi pysähdystä ja yhteensä noin 5 minuuttia tyhjäkäyntiä, kului noin 26,7 kg LNG:tä, mikä vastaa noin 29,9 kg/100 km keskikulutusta. Sen mukaan pisin toimintamatka olisi noin 700 km. Dieselin keskikulutuslukemaksi Dynafleet antoi noin 2,8 litraa, mikä on täysin linjassa valmistajan ilmoittaman kanssa. - Huomion arvoista on se että HVO-dieseliä käyttämällä laskennallinen CO2 -päästö saadaan teoriassa putoamaan jopa nollaan. Eli kustannussäästöjen lisäksi Volvon LNG kuorma-auto on myös ympäristöystävällinen kuljetusratkaisu, Aules lisää. Hämmästyttävää oli urealiuoksen suuri kulutus dieseliin nähden. Dynafleetin mukaan AdBluen keskikulutus oli lähes 2 litraa sadalla kilometrillä. - Adbluen kulutus on suhteessa käytettyyn polttoaineeseen, eli tässä tapauksessa LNG:n määrään. NOx päästöt joiden puhdistamiseen SCR-katalysaattoria ja AdBlueta tarvitaan johtuvat Diesel syklistä, eli vaikka polttoaineena on muutakin kuin dieseliä syntyy NOx päästöjä korkeasta puristussuhteesta, hitaasta palamisesta ja laihasta seossuhteesta johtuen. Metaanin kemiallisesta rakenteesta johtuen NOx päästöt ja sen kautta Ad Blue kulutus on LNG autossa n. 20 % pienempi kuin vastaavassa dieselissä, Aules täsmentää. Dieselsäiliön tilavuus on 170 litraa, mikä riittää edellä mainitulla pa-kulutuksella pitkästi yli 6000 km matkalle. Tilavuudel-

KULJETUS 21

Volvon uusi moottori on ns. dual fuel eli kaksikäyttövoimamoottori, jossa moottoriin johdettu kaasuseos sytytetään pienen diesel-annoksen avuin; kuvassa kaksipolttoainejärjestelmän toimintakaavio. LNG -säiliössä sijaitseva pumppuyksikkö höyrystää LNG:n CNG:ksi.

taan 64 litrainen ureasäiliö riittää puolestaan reilun 3000 km taipaleelle, joten ihan jokaisella työvuorolla ei ole tarvetta useammalla polttoaineasemalla vierailuun, jollei sitten kahvitaukojen merkeissä. Aules paljastaa että Volvo FH ja FM LNG -malleja on mahdollista ajaa myös pelkän dieselin voimin, mutta vain jos kaasu pääsee loppumaan. Varjopuolena on kuitenkin se että moottorin paras teho lasketaan 50 hevosvoimaan ja huippunopeus 20 km/h. Eli tien sivuun pääsee vaikka sininen liekki sammuisi.

Säästöpotentiaalia

Kaasuyhtiö Gasum neuvottelee LNG:n hinnan yrityskohtaisesti. Tietojemme mukaan hintaneuvotteluiden pohjana käytetään diesel-litran kuukauden keskihintaa, josta vähennetään 18 snt. Näin saadaan LNG kilolle hinta, joka tietenkin voi muuttua, kuten polttoaineiden hinnat yleensäkin. Dieselin ja Adbluen hinnat ovat nekin riippuvaisia ostojen suuruuksista. Keskikulutuslukemien peräkkäin asettaminen: 29,90 kg LNG, 2,8 l dieseliä ja

2 l Adblue urealiuosta, helpottaa polttoainekulujen laskemista. Auleksen mukaan nyt koeajetulla noin 60 tonnin yhdistelmällä tähän mennessä tehtyjen koe ajojen LNG:n keskikulutukset ovat asettuneet 27 - 35 kg vaihteluvälille. - Tehtaan esittelyautoa ovat ajaneet useat kuljettajat sekä helpoilla että vaativilla tieosuuksilla, Aules täsmentää. Kaikkiaan LNG-Volvon äänimaailma ja ajotuntuma on verrattavissa vastaavalla naftamoottorilla varustettuun autoon. Koeajon perusteella Volvon uutta ympäristöystävällistä LNG moottoria voi luonnehtia kaikin puolin onnistuneeksi. Nyt saadut kulutuslukemat paljastavat uutuuden tarjoavan mahdollisuuden hiilidioksidipäästöjen madaltamisen lisäksi myös pienempiin polttoainelaskuihin.

Volvo G13C460

Volvo G13C Euro 6 ‑kaasumoottoreissa on sama jälkikäsittelyjärjestelmä kuin Volvo D13K Euro 6 ‑dieselmoottoreissa. Valmistajan mukaan moottori on 90 prosenttisesti sama kuin dieselvaihtoehto.

Ohjaamon puolella LNG varustelu näkyy yhtenä lisäpalkkina mittaristossa. Koeajossa 80 km/h nopeudessa noin 60 tonnisen yhdistelmän kierrolukumittari osoitti noin 1250 r/min lukemaa.

Tukevarakenteisessa LNG-säiliössä on 22 mm tyhjiöeristys, mikä vastaa 9 metriä eristevillaa. Kaasun on pysyttävä jatkuvasti noin -140 celsius asteisena.

- Eroa on lähinnä polttoaineensyöttöjärjestelmässä ja apulaitteissa. Sylinterikansissa on muutettu hieman venttiilien aukeamiskulmaa, mutta muuten perusmoottori on sama, Aules kertoo. G13C yltää Euro 6 Step C -päästöarvoon ja siinä on vakiona VEB+ ‑moottorijarru, ja se voidaan varustaa hidastimella. Kaasumoottorin puristussuhde on sama kuin vastaavassa dieselmoottorissa. Kaasumoottorissa on erilliset järjestelmät polttoaineille, mutta molemmat polttoaineet syötetään palotilaan saman suuttimen kautta, mikä on täysin uutta teknologiaa autopuolella. - Polttoaineet ruiskutetaan korkealla paineella puristustahdin lopussa. Ratkaisun ansiosta palaminen on tehokasta - ilmaa ja polttoainetta ei sekoiteta toisiinsa, joten moottorille haitallisen nakutuksen riskiä ei ole, Aules tarkentaa. Moottorin kaasunkäsittelymoduuli (GCM) säätelee painetta,

jolla kaasu toimitetaan kaasun jakoputkeen ja suuttimiin. Ylimääräinen kaasu palautetaan RTT -venttiilin avulla kaasunkäsittelymoduulista takaisin LNG -säiliöön. Jakopää sijaitsee sylinteriryhmän takana. Se ohjaa ohjaustehostinpumppua, öljypumppua, polttoaineensyöttöpumppua ja kompressoria. Koska jakopää on takana eikä saapuvan jäähdytysilman virtaus esty, myös moottorin jäähdytys tehostuu. TEKNISIÄ TIETOJA Volvo FH460 6x2 LNG Rigid Moottori: G13C460 LNG Tilavuus: 12,8 l Sylintereitä: 6 Teho: 460 hv (338 kW) / 1 700-1 800 rpm Vääntö: 2 300 Nm / 1 050-1 300 rpm Puristussuhde: 18.0:1 Pakokaasujarrun teho: (EPG) 200 kW Moottorijarrun teho: (VEB+) 375 kW Kuivapaino (moottori): 1 116 kg Polttoainesäiliön koot: LNG 205 kg, Diesel 170 L, AdBlue 64 L Vaihteisto: AT2612F I-Shift Vetopyörästö: RSS1360, perävälitys 2.85 Akseliväli: 4900 mm nouseva paripyöräteli Auton kokonaismassa: 28 t Yhdistelmämassa: 68 t


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWERPARK 10.–11.8.2018

8

Jämsä 30.8.-1.9.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 23

VTT:n robottiauto Marilyn pysäköi kauempana olevaan halliin nyt täysin automaattisesti

V

TT:n robottiauto Marilyn testaa nyt täysin itsenäistä parkkeeraamista kuljettajasta kauempana olevalle pysäköintialueelle jopa sadan metrin päähän. Ajoneuvon apuna toimii esineiden internet, joka auttaa autoa löytämään vapaan paikan ja ajamaan siihen. - Automaattisen pysäköinnin ansiosta ajoneuvoja mahtuu rinnakkain useampia, kun ne voidaan pysäköidä tiiviimmin pelkäämättä kolhuja esimerkiksi lentoparkeissa ja kauppakeskuksissa. Teknologia tarjoaa myös mahdollisuuksia logistiikan optimointiin ja ruuhkien vähentämiseen pysäköintialueilla, sanoo projektipäällikkö Johan Scholliers VTT:ltä.

Tampere yksi eurooppalaisista testialueista

Robottiauto Marilyn testaa autonomista parkkeerausta osana Euroopan komission rahoittamaa AUTOPILOT-hanketta, joka selvittää IoT:n mahdollisuuksia automaattisessa ajamisessa. Tampere on yksi euroop-

Robottiauto Marilyn testaa autonomista parkkeerausta osana Euroopan komission rahoittamaa AUTOPILOT-hanketta, joka selvittää IoT:n mahdollisuuksia automaattisessa ajamisessa.

palaisista testialueista, joita on lisäksi Italian Livornossa, Alankomaiden Brainportissa (Helmond-Eindhoven), Ranskan Versaillesissa ja Espanjan Vigossa. Yksi testialue on myös Korean Daejeonissa.

Käytössä uusinta paikannusteknologiaa

VTT:n Marilyn hyödyntää automaattisessa pysäköintidemossaan HERE:n UWB-pohjaista paikannusteknologiaa, joka kykenee paikantamaan ajoneuvoja myös sisätiloissa ilman satelliittipaikannusta. UWB eli Ultra Wideband on radiotek-

nologia, jossa tieto lähetetään äärimmäisen lyhyinä ja pienitehoisina pulsseina hyvin laajalla taajuuskaistalla (esimerkiksi 1-2 GHz). Pysäköiminen tapahtuu käytännössä siten, että kuljettaja varaa ajoneuvopaikan siihen kehitetyn sovelluksen avulla. Kun auto tulee pysäköintialueen sisäänkäynnille, pysäköinnin hallintajärjestelmä antaa tiedon vapaasta pysäköintipaikasta ja tarkistaa avoimeen IoT-alustaan kytkettyjen liikenneväyläkameroiden avulla reitillä olevat esteet ja välittää reitin ajoneuvoon. IoT:n avustamana auto ajaa au-

tomaattisesti sille varattuun paikkaan.

Monipuolinen hanke

AUTOPILOT-hanke keskittyy kaiken kaikkiaan viiteen ajoskenaarioon, joista automaattisen pysäköintiteknologian toimivuutta kehitetään ja testataan VTT:llä Tampereella. Hankkeessa kehitetään myös erilaisia palveluja eri ajotilanteisiin, kuten letka-ajoon ja auton yhteiskäyttöön. VTT demonstroi myöhemmin myös liikennekameroiden hyödyntämistä valoristeyksissä autonomisen ajamisen apuna tilan-

teissa, joissa kääntyvän auton pitää havaita ja väistää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Hanke päättyy joulukuussa 2019.


24 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljettaminen muuttuu - MAN kehityksen kärjessä

MAN on jo testannut letka-ajoa menestyksekkäästi myös liikenteen seassa A9 moottoriteillä Munchenin ja Nürnbergin välillä 145 kilometrin matkalla. Rahtikuljetusten lisäksi järjestelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi moottoriteillä korjauksia tekevissä kuorma-autoissa, joiden takana kulkeva liikennettä varoittava kolarialtis auto voi olla miehittämätön.

H

yötyajoneuvovalmistaja MAN Truck & Bus esitteli kansainväliselle lehdistölle heinäkuun alussa Berliinissä ennakkomaistiaisia tulevan syksyn IAA 2018 -näyttelyn uutuuksista. Mielenkiintoisten tuoteuutuuksien ohella MANin kehitysaskeleet sähköajoneuvoissa, digitalisaatiossa ja autonomisesti operoivissa ajoneuvoissa tulevat

olemaan päähuomion kohteena Hannoverissa 20.-27.9. järjestettävässä näyttelyssä.

”Tavara- ja henkilökuljetusten tulevaisuus on sähköinen”

Berliinissä päästiin koeajamaan ensimmäistä kertaa uutta sähkökäyttöistä MAN eTGM 6x2 (264 kW ja 3100 Nm) -kuorma-autoa sekä MAN eTGE -pakettiautoa. Linja-autoissa

K-Auton MAN Truck & Bus toimintojen johtaja Olli Ronkainen keskusteli kokeneen testikuljettajan kanssa letka-ajon teknisten järjestelmien toiminnasta käytännössä. Saadut kokemukset ovat erittäin hyviä sekä teniikan osalta kuin myös kuljettajien työpäivän helpottumisen kauttakin - samalla kun letkassa ajamalla säästetään polttoainetta ja liikenneturvallisuus paranee. Kun kuorma-auto on yhdistetty letkaan niin MAN ohjauspyörässä on violetti valaistus.

IAA:ssa tullaan näkemään täyssähkökäyttöinen MAN Lion´s City E; seuraava askel tulee olemaan demobussien laajempi testikäyttö useissa Euroopan kaupungeissa ennen sarjatuotannon aloittamista. - MAN on yksi ensimmäisistä valmistajista joka esittelee täysin sähköiset ratkaisut kaupunkilogistiikkaan 3 ja 26 tonnin luokissa. Tämä tulee olemaan tärkein sähköisten hyötyajoneuvojen käyttösegmentti missä MAN

eTrucks -ajoneuvot voivat todella näyttää vahvuutensa. Nämä nollapäästöiset ajoneuvot parantavat osaltaan tiheästi asuttujen kaupunkialueiden ilmanlaatua ja ne ovat myös erittäin hiljaisia, jolloin tavaraa voidaan toimittaa vaikka marketteihin yöllä mikä tuo helpotusta päiväruuhkiin. Meille MANilla yksi asia nopeasti muuttuvassa maailmassa on täysin selvä: tavara- ja henkilökuljetusten tulevaisuus on sähköinen, sanoo Joachim

Drees, Chief Executive Officer of MAN Truck & Bus AG.

Letka-ajo tulee moottoriteille

MANin lehdistötapahtuman järjestettiin Berliiniin valmistumassa olevalla uudella Brandenburgin lentokentällä, minkä kiitoradat tarjosivat loistavat alueet letka-ajon (platooning) testaamiseen. Konseptissa kaksi tai useampia kuorma-autoyhdistelmää kytketään toisiinsa elektronisel-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 25

Berliinissä päästiin koeajamaan ensimmäistä kertaa uutta sähkökäyttöistä MAN eTGM 6x2 (264 kW ja 3100 Nm) -kuorma-autoa. Ajokokemus oli kaikin puolin positiivinen; koska vaihteita ei tarvita, niin lähes äänetön auto kiihtyy tasaisella vedolla haluttuun nopeuteen. Toimintasäteeksi lupailtiin noin 150 kilometriä ja tekniikka alkaa olla valmista sarjatuotantoon.

la vetoaisalla ja letkan ensimmäinen auto määrittelee ajonopeuden sekä suunnan, kun taas perässä tuleva auto seuraa 10-15 metrin päässä ajaen vetoauton käskyjä. Tiiviissä muodostelmassa ajava letka hyödyntää aerodynamiikkaa ja imuefektiä, mikä mahdollistaa oleellisen jopa 10 %:n säästön polttoaineenkulutuksessa sekä vähentää paljon CO2 päästöjä. - Letka-ajosta saatujen tutkimustulosten perusteella se myös lisää moottoriteiden turvallisuutta merkittävästi kun rekat etenevät muodostelmassa ilman kuljettajan tekemiä äkkinäisiä liikkeitä. Elektroninen jarrujärjestelmä reagoi 5 millisekunnissa edellä ajavan auton jarrutukseen eli paljon ihmisen reagointikykyä nopeammin, kertoo Drees. MAN on jo testannut letkaajoa menestyksekkäästi myös liikenteen seassa A9 moottoriteillä Munchenin ja Nürnbergin välillä 145 kilometrin matkalla. Kesäkuussa 2018 alkaneet testit jatkuvat elokuulle ja ne suoritetaan yhdistelmillä ilman kuormaa. Sen jälkeen siirrytään ajamaan rahtia tietyille reiteille. Yhteistyössä DB Schenkerin kanssa tehtävissä koeajoissa tutkitaan miten teknologia istuu todelliseen tieverkostoon. Kenttäkokeita tarkkailee Fraunhofer -instituutti, joka tutkii letka-ajon muutoksia kuljettajien työskentelyyn sekä sen psykologisia ja

- MAN on muuttumassa hyötyajoneuvovalmistajasta älykkäiden ja kestävien kuljetusratkaisuiden tarjoajaksi, kiteyttää Joachim Drees, Chief Executive Officer of MAN Truck & Bus AG.

neuropsykologisia vaikutuksia.

”Hyötyajoneuvovalmistajasta älykkäiden ja kestävien kuljetusratkaisuiden tarjoajaksi”

Vielä aiempien vuosien IAA -näyttelyissä yli 90 000 hyötyajoneuvoa vuodessa (kokoluokissa 3 - 250 tonnia) valmistava MAN keskittyi esittelemään uusia kuorma- ja linja-automalleja. Nyt on havaittavissa selvä muutos ja digitaaliset innovaatiot ovat tulleet tärkeäksi osaksi kokonaisuutta. - MAN onkin muuttumassa hyötyajoneuvovalmistajasta älykkäiden ja kestävien kuljetusratkaisuiden tarjoajaksi, kiteyttää Drees. Juuri tästä syystä MAN perus-

ti digitaalisen brändin RIO:n vuonna 2016 keinona yhdistää liikenteen maailma avoimen pilvipohjaisen alustan avulla ja tehdä siitä taloudellisempi ja ekologisempi. Tämän muitakin valmistajia palvelevan ja avoimen lähestymistavan korostamiseksi RIO on ollut erillinen itsenäinen brändi Volkswagen Truck & Bus -yhtiön alla vuodesta 2017 lähtien. - Tällä alustalla MAN tarjoaa jo asiakkailleen alkuperäisiä digitaalisia ratkaisuja räätälöityihin MAN-ajoneuvoihin nimellä ”MAN DigitalServices”. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa MAN-asiakkaat voivat tarkastella ajoneuvotietoja ja johdettuja analyysejä reaaliajassa mistä tahansa. Tämän seurauksena asiakkaat saavat erityi-

sesti heille ja heidän ajoneuvoilleen räätälöityjä suosituksia. IAA 2018:ssa MAN tarjoaa lisäpalveluja ajoneuvojen analysoinnin ja kunnossapidon hallintaan. RIO:n strategisena kumppanina MAN-asiakkaat voivat hyötyä digitaalisista ajoneuvoista. Ja samanaikaisesti kuljetusyritykset joilla on käytössä eri valmistajien autoja saavat koko kalustolleen digitaalisten logistiikkapalvelujen vakiintuneen perustan - riippumatta ajoneuvomerkistä, kertoo Drees.

Vahva voimalinjasto

Varsinaiselle tuotepuolella MAN keskittyy IAA:ssa esittelemään TG-sarjansa äskettäin tehtyjä merkittäviä päivityksiä.

- TG-sarjaan tarjolla oleva laaja moottorivalikoima takaa alhaisen polttoaineen kulutuksen, huippuhyvän suorituskyvyn ja hyvän ajodynamiikan lisäksi korkean luotettavuustason. D38 -moottorin tehokkain versio tarjoaa jopa 640 hv tehon ja saavuttaa 3000 Nm:n vääntömomentin matalilla kierrosnopeuksilla. D26 -moottori on puolestaan optimoitu fleet-sovelluksiin ja sen suorituskyky on 420-500 hv. Samanaikaisesti sen oma paino ja polttoaineen kulutus ovat alhaiset, kertoo Robert Seeger, Senior Vice President, Head of Product Marketing Truck. Optimaalisten voimanlähteiden ja automaattisen MAN TipMatic -vaihteiston ansiosta,

- Suomen markkinoilla MAN etenee hyvää tahtia. Olemme parhaillaan uudistamassa organisaatiota palvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi entisestään, sanoo Olli Ronkainen.

MANin lehdistötapahtuman järjestettiin heinäkuun alussa Berliiniin valmistumassa olevalla Brandenburgin lentokentällä. Koeajettavissa oli suuri määrä mielenkiintoista kalustoa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

26 KULJETUS jolla on yksittäiset ajo-ohjelmat kaikkiin käyttötarkoituksiin, raskaat TGS- ja TGX -sarjan kuorma-autot ovat erittäin tehokkaita, taloudellisia ja ympäristöystävällisiä. Keskikokoiset TGL- ja TGM -kuorma-autot on varustettu uudella D08-moottorilla, joka esiteltiin vuoden 2017 lopulla. Nelisylinterisessä mallissa on 160, 190 ja 220 hv tehotasoja ja kuusisylinterisessä moottorissa voimaa on tarjolla 250, 290 ja 320 hv. Uusi MAN D08 SCR -moottoreiden sukupolvi loistaa yksinkertaisemmalla suunnittelulla ja pakokaasun jälkikäsittelyllä, joka perustuu yksinomaan SCR-tekniikkaan polttoaineenkulutusta on onnistuttu laskemaan 5,5 %. TGL- ja TGM -mallien ajomukavuuden kruunaa erittäin hienosti pelaava TipMatic -vaihteisto.

Päivitetyt ohjaamot

MAN esitteli vuoden 2017 lopulla TG-sarjan kuorma-autojen uudet päivitetyt ohjaamot, jotka tekevät kuljettajan arjesta aiempaakin mukavamman. Tarjolla on täysin uudistuneet lyhyet C- ja M-ohjaamot sekä pitkät L, LX, XL, XLX ja XXL-ohjaamot. Lukuisten mukavuus- ja ergonomiapäivitysten lisäksi TGX-sarjaan on saatavilla akustinen lisävarustelu mikä vähentää makuuohjaamon kohinaa ym. ääniä parantaen kuljettajan nukkumista.

- ACC ja ACC Stop-and-Go ovat ihanteellisia lisäyksiä Emergency Brake Assist (EBA 2) -hätäjarrutoimintoon ja Lane Guard System (LGS) -kaistavahtirjestelmään, jotka auttavat ennakoivasti välttämään onnettomuuksia. Kehittynyt EBA 2 -hätäjarrutoiminto ylittää jo huomattavasti tämän vuoden marraskuussa voimaan tulevat hätäjarrujärjestelmien tiukemmat oikeudelliset määräykset. Tutkien ja kameroiden erittäin kehittynyt tunnistetietojen yhdistelmä mahdollistaa EBA 2: n tulkitsemaan entistä monimutkaisempia liikennetilanteita ja tunnistamaan kuorma-auton edessä olevat ajoneuvot ja pysyvät esteet suuremmalla luotettavuudella, jolloin hätäjarrut käynnistetään vain tarvittaessa. Järjestelmästä saatujen positiivisten kokemusten perusteella EBA 2 -järjestelmää ei voi enää kytkeä pois päältä kuljettajan toimesta, vaan se on aina läsnä turvallisuutta parantamassa, kertoo Seeger. Turvallisuutta lisää myös uusi MAN Lkw -kamerajärjestelmä, mikä poistaa kuolleet kulmat kuorma-autolla käännyttäessä. Kameran näyttö on sijoitettu niin että sen näkymä on automaattisesti kuljettajan näkökentässä peileihin katsottaessa.

MAN TGS 33.500 6x4 varustettuna kipperillä edusti koeajossa maansiirtopuolta. Vastaavanlaisten yhdistelmien käyttö on yleistynyt Suomessakin, missä MAN on vahvistanut asemaansa maansiirtosegmentissä.

MAN linja-autojen muotoilu on todella aerodynaamista.

Berliinin koeajon yksi suosikki oli sähkökäyttöinen MAN eTGE pakettiauto mikä sai ammattilehdistöltä kiitosta ominaisuuksistaan.

Turvallisuus ykkösasia

MAN on varustanut Adaptive Cruise Control (ACC) -toiminnon myös Stop-and-Go -toiminnolla helpottamaan kuljettajan ajamista ruuhkaisilla teillä ja hitaissa liikennetilanteissa. Tämä säätää automaattisesti etumatkaa edessä ajavaan (myös matalilla nopeuksilla), hidastaa ajoneuvoa (pysähtyy tarvittaessa) ja jatkaa normaalista matkaa lyhyen pysähdyksen jälkeen. Tällä tavoin kuljettaja voi rentoutua ja nauttia matkanteosta ilman stressiä, jopa jatkuvasti pysähtelevässä ruuhkassa. Uuden Stop-and-Go -toiminnon lisäksi ACC:n uusi sukupolvi tarjoaa aiempaakin mukavampaa käyttäytymistä, kun kuorma-auto lähestyy sen edessä kulkevia ajoneuvoja. Järjestelmä myös välttää tarpeettomat jarrutukset ja kiihdytykset vähentäen siten jarrujen kulumista ja polttoaineen kulutusta.

Robert Seeger (vas.), Senior Vice President, Head of Product Marketing Truck ja Johann Schuster, Segment Manager Crane and Loading Systems, Logging and Agriculture, löysivät Ammattilehdistä paljon MAN applikaatioita mm. autohakkureista sekä tuttuja alan vaikuttajia.

MAN TGE 6.180 on uusi järeä painoluokka mahdollistaen mm. työkäyttöön tarkoitettujen lava-autojen, nosturiautojen ym. rakentamisen.

MAN TGX ”The Lion”-erikoismalli on näyttävä viimeisen päälle leijonateemaan tuunattu rekkaveturi.

Kippaavalla lavalla ja suurella miehistöohjaamolla varustettu MAN TGL 12.220 4x2 BB on monikäyttöauto huolto- ja urakointikäyttöön.

MAN Emergency Brake Assist (EBA 2) -hätäjarrutoimintoa päästiin testaamaan tositoimissa kiitoradalla, missä henkilöauto kiilasi puoliperävaunuyhdistelmän eteen kuten käy usein moottoritieajossa.

Ammattilehden päätoimittaja Janne Jokela oli tyytyväinen koeajopäivän antiin: - Uudet täyssähkökäyttöiset kuorma- ja pakettiautot näyttävät tulevaisuuden suuntaa ja ne tuntuivat täysin tuotantoon valmiille. Kun puhutaan tämän hetken realismista niin MAN tarjoaa erittäin vahvan olemassa olevan malliston kaikkeen kuljettamiseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


28 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rahoitusratkaisut tarjoaa Siemens Financial Services. Soita meille jo tänään, 010 511 3050! siemens.fi/finance

Tervetuloa osastolle U112

Sähkökäyttöinen T-Log puutavaraauto operoi ilman kuljettajaa

R

uotsalainen autonomisesti operoiviin autoihin keskittyvä start-up yhtiö Einride on kehittänyt prototyypin sähköisesti, täysin ilman kuljettajaa operoivasta puutavara-autosta.

T-Log -niminen puutavara-auto pystyy operoimaan myös off road -olosuhteissa. Koska ohjaamossa ei tarvita tilaa kuljettajalle saadaan lisää tilaa hyötykuormalle, mitä ensimmäinen prototyyppi voi kuljettaa 16 tonnia. Ja täysin automaattisen ajon lisäksi T-Logia voidaan kauko-ohjata vaikka toimistolta käsin. Tällä hetkellä käytössä oleva 16 kWh akku mahdollistaa noin 120 mailin eli lähes 200 kilometrin toimintasäteen. T-Login prototyyppi oli esillä heinäkuussa Englannissa The 2018 Festival of Speed -tapahtumassa. Ensimmäiset T-logit on tarkoitus saada ajoon vuonna 2020. Vaikka autonomisesti kulkeva sähkökäyttöinen puutavara-auto tuntuu vielä kaukaiselle ajatukselle, antaa se kuitenkin näkemystä siitä mihin suuntaan logistiikassa ollaan menossa.

T-Log -puutavara-auto pystyy operoimaan myös off road -olosuhteissa. Koska ohjaamossa ei tarvita tilaa kuljettajalle saadaan lisää tilaa hyötykuormalle, mitä prototyyppi voi kuljettaa 16 tonnia. Ja täysin automaattisen ajon lisäksi T-Logia voidaan kauko-ohjata vaikka toimistolta käsin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kalle Hakala Volvo Truck Center Itä-Suomen Aluejohtajaksi

K

alle Hakala (41) on nimitetty Volvo Finland Ab:ssa Volvo Truck Center Itä-Suomen aluejohtajaksi. Kalle aloittaa tehtävässään 27. 8.2018.

Volvo Truck Center Idän alueeseen kuuluu Volvo Truck Center Tampereen, Lahden, Kuopion sekä Jyväskylän toimipisteet. Kalle Hakalan aloittamiseen asti Volvo Trucks myyntijohtaja Reino Manninen tukee Pasi Ojakangasta automyynnin osalta. Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm vastaa Idän jälkimarkkinoista Hakalan aloitukseen asti. Kalle tulee vastaamaan Volvo Trucks sekä Renault Trucks kuorma-automyynnin sekä jälkimarkkinaliiketoiminnan johtamisesta Itä-Suomen alueella. Hän raportoi Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklundille.

M

Daimlerin koeteltua, 6-sylin-

Kalle Hakala on toiminut kuljetusalalla koko työuransa ajan. Uran alussa hän työskenteli Kuopiolaisen Experant Oy:n laatupäällikkönä ja sai ensikosketuksen ympäristöhuollon kuljetuksiin. Viimeisimmäksi Kalle on toiminut liiketoimintajohtajana

Urbaser Oy:ssä joka oli 12.6. asti nimeltään RenoNorden. Urbaser/Renonordenilla Kallen vastuulla on ollut kuljetusliiketoiminta kokonaisuudessaan. Kallen päätoimipisteenä on 27.8.2018 alkaen Volvo Truck Center Kuopio.

teristä rivimoottoria valmistetaan 10,7-15,6 litran kokoluokissa ja 240-480 kW:n tehoisina. Moottoria käytetään esimerkiksi Mercedes-Benz Actrosin, Freightliner Cascadian sekä monien Mercedesin ja Setran turisti- ja kaupunkilinja-autojen voimanlähteenä. Daimler Trucksille

menestyksekäs moottorituotanto on taloudellisesti erittäin merkittävää, koska moottorin, akseliston ja vaihteiston muodostama voimansiirto muodostaa noin puolet koko kuorma-auton myyntihinnasta.

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä tulee voimaan 1. elo- kuuta 2018. Lailla mm. varmistetaan tienpidon laatu ja parannetaan laadun valvontaa.

Maantielain muutokset ja uusi yksityistielaki vahvistettiin

T

asavallan presidentti on vahvistanut 13. heinäkuuta 2018 uuden yksityistielain ja maantielain muutokset. Maantielaki on uudelta nimeltään laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä tulee voimaan 1. elokuuta 2018. Lailla varmistetaan tienpidon laatu ja parannetaan laadun valvontaa. Lisäksi luodaan puitteet valtakunnalliselle,

Kehittyneet biopolttoaineet ohituskaistana vähähiiliseen liikenteeseen

E

Daimler Trucks rikkoi miljoonan moottorin rajapyykin ercedes-Benzin Mannheimin tehdas sekä Detroit Diesel Corporation ovat yhteisvoimin rikkoneet miljoonan raskaan, 6-sylinterisen dieselmoottorin tuotantorajan.

UPM Biopolttoaineet on tyytyväinen EU:n alustavaan uusiutuvan energian direktiiviin

uroopan unionissa on päästy alustavaan sopuun päivitetystä uusiutuvan energian direktiivistä. UPM Biopolttoaineet on tyytyväinen pakolliseen kehittyneiden biopolttoaineiden velvoitteeseen kaikissa EU-maissa.

Kalle Hakala aloittaa Volvo Finland Ab:ssa Volvo Truck Center Itä-Suomen aluejohtajana 27.8.2018.

kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle. Laissa määritellään maanteiden palvelutaso ja laatuvaatimukset yhtenäisesti koko maahan. Merkitykseltään saman tasoisia teitä pidetään yhtä hyvässä kunnossa sijainnista riippumatta. Yksityistielaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2019. Lakiuudistuksella joustavoitetaan tiekuntien toimintaa ja selkiytetään eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja

liikkumisen suhteen. Lain rakennetta ja kieltä on nykyaikaistettu ja selkeytetty. Kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään muille toimijoille ja tielautakunnat lakkautetaan kuntien tehtävien vähentämiseksi. Nyt vahvistetuista laeista poistettiin eduskuntakäsittelyn yhteydessä maakuntauudistukseen liittyvät kohdat. Tarvittavat muutokset tuodaan eduskuntaan sen jälkeen, kun maakuntalait on hyväksytty.

KULJETUS 29

Velvoite alkaa 0,2 prosentista tuplalaskettuna vuonna 2022 ja nousee 3,5 prosenttiin vuonna 2030. - UPM Lappeenrannan biojalostamo, jossa on ensimmäisenä maailmassa alettu valmistaa uusiutuvaa puupohjaista dieseliä kaupallisessa mittakaavassa, on osoittanut aidosti kestävien biopolttoaineiden mahdollisuudet. UPM BioVerno, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, on löytänyt vankat markkinat. EU:n päätökset lisäävät entisestään kiinnostusta kestäviin biopolttoaineisiin ja vahvistavat matalan ILUC:n omaavien polttoaineiden, kuten UPM BioVernon, asemaa. Näil-

lä polttoaineilla on pieni riski aiheuttaa epäsuoria päästöjä tai maankäytön muutosta, sanoo Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja. UPM Lappeenrannan biojalostamo aloitti tuotannon vuoden 2015 alussa. Viime vuosien aikana UPM on hankkinut vahvan aseman kehittyneiden biopolttoaineiden markkinoilla kiinnittämällä huomiota erityisesti tuotteen laatuun, alhaisiin kasvihuonekaasu- ja lähipäästöihin sekä erinomaiseen, sertifikaateilla vahvistettuun kestävyyteen. - Olemme tyytyväisiä että kehittyneet biopolttoaineet on nyt tunnustettu ohituskaistaksi vähähiiliseen liikenteeseen koko EU:n alueella. Yhä useammat maat tekevät kansallisia suunnitelmia liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja siinä kestävillä biopolttoaineilla on merkittävä rooli, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan, sanoo johtaja Marko Janhunen UPM:n sidosryhmäsuhteista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

30 KULJETUS

Fossiiliton ammattiliikenne mahdollista vuoteen 2050 mennessä

A

mmattiliikenteestä on mahdollista tehdä fossiilitonta Pariisin sopimuksen mukaisessa tavoiteaikataulussa ja vieläpä niin, että se on myös taloudellisesti houkuttelevaa yhteiskunnan kannalta. Tämä on Scanian käynnistämän tutkimuksen tärkein johtopäätös.

- Hiilidioksidipäästöjen nollaaminen omalla toimialallamme on mahdollista Pariisin sopimuksen mukaisessa aikataulussa, mutta se edellyttää ennennäkemättömän nopeaa muutosta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen, sanoo Scanian toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Henrik Henriksson.

Hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen vähentämiseen on useita keinoja

Scanian tekemästä, ulkopuolisen akateemisen paneelin tarkastamasta laajasta analyysista käy ilmi, että hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen vähentämiseen on useita keinoja. Analyysi tehtiin mallintamalla kehitystä taaksepäin vuodesta 2050, johon mennessä päästöt on tarkoitus vähentää nollaan. Näin havaittiin, että eri keinoja voidaan käyttää samanaikaisesti. Tutkimus kattaa kolme kuljetussegmenttiä (kaukokuljetukset, jakelu ja kaupunkibussit) ja neljä maata (Ruotsi, Saksa, Kiina ja Yhdysvallat). - Hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää yli 20 prosenttia käyttämällä nykyisiä kuljetusjärjestelmiä entistä älykkäämmin, esimerkiksi parantamalla reititystä ja kuormanhallintaa. Fossiiliton tulevaisuus voidaan saavuttaa myös useilla polttoaineisiin ja voimansiirtoon liittyvillä keinoilla. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää nopeimmin biopolttoaineiden avulla, ja sähköistys on kustan-

- Hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää yli 20 prosenttia käyttämällä nykyisiä kuljetusjärjestelmiä entistä älykkäämmin, esimerkiksi parantamalla reititystä ja kuormanhallintaa. Fossiiliton tulevaisuus voidaan saavuttaa myös useilla polttoaineisiin ja voimansiirtoon liittyvillä keinoilla. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää nopeimmin biopolttoaineiden avulla, ja sähköistys on kustannustehokkain keino, sanoo Scanian toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Henrik Henriksson.

nustehokkain keino, Henriksson toteaa.

Ajoneuvokanta vaihtuu hitaasti

Uusien tekniikoiden laajamittainen käyttöönotto voi kestää pitkään, sillä nykyinen ajoneuvokanta vaihtuu hitaasti. Fossiilittomuus vuoteen 2050 mennessä edellyttää siksi laajoja muutoksia jo vuoteen 2025 mennessä: ei pelkästään uutta tekniikkaa, vaan myös uutta infrastruktuuria. Uusien fossiilittomien voimansiirtotekniikoiden maailmanlaajuisen kasvun tulee lisäksi olla keskimäärin vähintään 5-10 prosenttiyksikköä vuodessa ja niiden osuuden koko myynnistä tulee olla sata prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jotta

tämä tavoite voisi toteutua, kuljetusalalla ja sen lähialoilla on ryhdyttävä muutoksiin pikaisesti.

The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050 -tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä ovat seuraavat:

- Älykkäämpi logistiikka: Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää yli 20 prosenttia optimoimalla järjestelmiä, esimerkiksi parantamalla reititystä ja kuormanhallintaa. Loput voidaan saavuttaa erilaisten voimansiirto- ja polttoainevaihtojen avulla. - Sähköistys: Akkukäyttöisten sähköajoneuvojen määrän lisää-

minen on tehokkain, nopein ja kustannustehokkain keino maissa, joiden infrastruktuuri mahdollistaa yleisten latausjärjestelmien rakentamisen ja muun kuin fossiilisen energian käytön. Täysimittainen sähköistys edellyttää kuitenkin huomattavia infrastruktuuri-investointeja nykytilanteeseen verrattuna. Käyttökustannukset ovat sitä vastoin 40 prosenttia pienemmät kuin raskailla dieselajoneuvoilla. Kaukokuljetuksia varten tarkoitetut sähköistetyt tiet voivat vauhdittaa sähköistystä etenkin tulevalla vuosikymmenellä, kun akkujen kustannusten oletetaan pysyvän suurina. - Biopolttoaineet: Biopolttoaineet ovat alussa tehokas ja käyttökelpoinen keino, sillä nii-

den yhteydessä voidaan hyödyntää perinteistä polttomoottoritekniikkaa. Sekä tekniikka että polttoaineet ovat jo käytettävissä. Jos maailmanlaajuisesti saatavilla olevia biopolttoaineita hyödynnetään maksimaalisesti, viidesosassa ajoneuvoista voi vuonna 2050 olla biopolttoaineella toimiva moottori. - Polttokennot: Polttokennokäyttöiset ajoneuvot ovat kalliimpia kuin akkukäyttöiset sähköajoneuvot, joten on odotettavissa, että ne yleistyvät merkittävästi vasta myöhemmin. Jos tekniikkakustannukset pienenevät ja uusiutuvaa vetyä on saatavilla runsaasti alhaiseen hintaan, polttokennoautojen osuus ajoneuvokannasta voi olla huomattava vuoteen 2050 mennessä. Vaikka seuraavien 15 vuoden kehityksessä on tutkimuksen mukaan eroja, nämä keinot pysyvät melko samanlaisina ajan mittaan ja vaihtelevilla markkinoilla. Riippumatta siitä, mikä keino valitaan tai hyödynnetäänkö useita erilaisia voimansiirtotekniikoita ja infrastruktuureja, teknisen muutoksen on oltava ennennäkemättömän nopea, ja myös lähialoilla on irtauduttava hiilestä. Laajamittainen tekniikan ja infrastruktuurin kehittäminen edellyttää vahvaa sitoutumista ja kehitystä tukevien rahoitusmekanismien perustamista viipymättä. Energiajärjestelmän riippuvuutta fossiilisista polttoaineista on vähennettävä samanaikaisesti ympäri maailman. Yhtä ratkaisevaa on, että fossiilittomien kuljetuspalvelujen kysyntä kasvaa edelleen. The Pathways Study -tutkimuksen tulosten pohjalta on perusteilla yrityskoalitio, jonka tavoitteena on vauhdittaa ja johtaa pikaista muutosta.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi 13-litrainen bioetanolimoottori Scanialta

S

cania tuo markkinoille jälleen uuden moottorin, joka käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita.

ED95 voi vähentää uuden sukupolven kuorma-autojen Euro 6 -moottoreiden CO2-päästöjä jopa 90 % tinkimättä hiukkaakaan ajettavuudesta ja tehosta, jota Scanian asiakkaat voimansiirtolinjoiltaan odottavat. - Tavoitteemme on aina tarjota vaihtoehtoja kaikille asiakkaillemme. Tämä moottori on uusi valttikortti ekologisesti kestävien ratkaisujen pakassamme. Uuden sukupolven uusiutuvia polttoaineita käyttävien moottorien valikoima on jo laajempi kuin edellisen kuormaautosukupolven valikoima, joka jo silloin oli alan kärkeä, Scanian kaupunkiauto-osaston tuotejohtaja Henrik Eng toteaa. Scanian kiitelty 13-litrainen kuusisylinterinen rivimoottori on perustana myös uudelle, tehokkaalle ED95-moottorille. Bioetanolimoottorissa käytetään puristussytytystekniikkaa samalla tavoin kuin perinteisissä dieselmoottoreissa, mikä vähentää laitteiston muutostöiden tarvetta. Moottorin ominaisuudet sopivat erinomaisesti moniin eri käyttökohteisiin, kuten kaukokuljetuksiin, maansiirtoajoon ja kaupunkiliikenteeseen.

- Bioetanolimoottori sopii moneen eri tarkoitukseen ja se toimii loistavasti niin kippilavallisessa maansiirtoautossa kuin kaukokuljetuksen vetoautossa. Se on erittäin kiinnostava vaihtoehto markkinoilla joilla ED 95:tä on hyvin saatavilla, Eng sanoo. Merkittävimmät moottoriin (DC13 157) tehdyt muutokset liittyvät polttoaineen ruiskutusjärjestelmään ja sylintereiden muutoksiin paremman puristuksen saavuttamiseksi. Jälkikäsittely perustuu samaan SCR-järjestelmään jota Scania käyttää lähes kaikissa Euro 6 -moottoreissaan. - Insinöörimme ovat tehneet hyvää jälkeä tehon kasvattamiseksi ja huoltovälien pidentämiseksi hyödyntämällä Scanian XPI-ruiskutusjärjestelmää, toteaa Eng. Uuden ED95-moottorin öljynvaihtoväli on 45 000 km ja ruiskusuuttimet kaipaavat huoltoa 90 000 km:n välein, mitkä ovat tälle moottorityypille varsin kelpoja lukuja. Bioetanolia on helppo käsitellä, sitä on suhteellisen helppoa ja edullista tuottaa, eikä sen laatu heikkene. Tärkein ominaisuus on kuitenkin se, että sen avulla voidaan vähentää CO2 -päästöjä merkittävästi kohtuullisin kustannuksin. Bioetanolin saatavuus on ylivoimaisesti paras kaikista uusiutuvista poltto-

aineista, sillä sitä on monissa muodoissaan runsaasti tarjolla eri puolilla maailmaa. - Lisäämällä bioetanolimoottorin uuden sukupolven kuorma-autoihimme lunastamme lupaustamme tarjota alan laajimman moottorivalikoiman uusiutuville polttoaineille. Scania pystyy markkinasta, alasta tai käyttötarkoituksesta riippumatta aina tarjoamaan ainakin yhden ekologisesti kestävän ratkaisun, joka on kokonaistaloudellisesti järkevä asiakkaidemme kannalta, sanoo Eng.

Tietoja ED95:stä

Scanian bioetanolimoottori käyttää ED95:ttä, jossa etanolin osuus on 95 % ja loput 5 % on syttyvyyttä parantavia lisäaineita ja voiteluaineita. Lisäaineiden ansiosta moottorissa voidaan käyttää puristussytytystekniikkaa dieselmoottorien tapaan. Bioetanolipolttoaineilla voidaan vähentää CO2 -päästöjä jopa 90 %. Myös NOx-hiukkaspäästöjä voidaan vähentää. ED95-polttoainetta voidaan säilyttää ja pumpata kuten dieseliä ja se toimii hyvin matalissa lämpötiloissa. Joillakin alueilla on yleisiä tankkauspisteitä, mutta ei ole mitenkään harvinaista, että kuljetusyritys on perustanut niitä itse.

KULJETUS 31

Vaasan biokaasubussit erittäin taloudellisia

V

aasan paikallisliikenteessä on ollut 12 Scania-kaasubussia käytössä vuoden ajan. Käyttökokemukset ovat erittäin hyvät. Bussien polttoaineen kulutus on ollut ennakoitua pienempi, mikä on tuonut säästöjä kaupungille. Matkustajamäärä on kasvanut. Lisäksi bussit ovat hiljaisia kaupunkiympäristössä. Vuoden 2017 helmikuussa Vaasan kaupunki siirtyi joukkoliikenteessä uuteen aikakauteen. Kaupunki painotti vuoden 2014 julkisen liikenteen kilpailutuksessa voimakkaasti ilmastotavoitetta ja ympäristöarvoja, niinpä bussikalustoksi valittiin 12 Scania Citywide -biokaasubussia. Polttoaineen tuottaa paikallinen Oy Stormossen Ab kaatopaikkajätteestä. Scania Citywide -kaasubussien polttoaineenkulutus on ollut arvioitua pienempi ja säästöjä on syntynyt. Tämän seurauksena kaupunki on pystynyt kasvattamaan bussiliikennettä, suoritetaso on noussut noin 13 prosenttia. Lisääntyneen matkustajamäärän ansiosta lipputulot ovat puolestaan kasvaneet 20 prosenttia. Niin bussien tilaaja, matkustajat kuin liikennöitsijäkin ovat olleet tyytyväisiä biokaasubus-

seihin. - Kulunut vuosi on sujunut mallikkaasti ja kaluston osalta kaikki on toiminut hyvin. Edes yli kahdenkymmenen asteen pakkaset eivät aiheuttaneet talvella ongelmia. Nämä bussit ovat ammattilaisen työkaluja, sanoo Vaasan kaupungin liikenneasioista vastaava suunnittelupäällikkö Pertti Hällilä. Vaasassa biokaasubussien käyttöaste on pysynyt korkeana, mikä osaltaan auttaa kaupunkia saavuttavaan ympäristöstrategian mukaisen tavoitteen. - Tällä käyttöasteella voidaan jo nopeasti laskea, että vuodessa on säästetty yli 300 000 litraa dieseliä, kertoo Oy Wasa Citybus Ab:n liikennepäällikkö Mika Joki kuluneesta vuodesta. Biokaasubussien hiilijalanjälki on dieselbusseihin verrattuna merkittävästi pienempi, koska optimaalisessa tilanteessa biokaasun hiilidioksidipäästöt voivat laskea jopa 90 % tavanomaiseen dieselpolttoaineeseen verrattuna. Polttoainekäyttöön tarkoitettu biokaasu on noin 96 prosenttisesti metaania. Stormossenin tuottama metaani poltetaan joko jätteenkäsittelylaitoksen lämmityksessä tai ylijäämänä soihdun kautta ilmaan, nyt osa poltettavasta metaanista hyödynnetään bussien polttoaineena.

Tervetuloa osastolle U375-U376

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

32 KULJETUS VDA:n presidentti Bernhardt Mattes

Hyötyautot käyvät kaupaksi ennätystahdissa

M

aailman hyötyautomarkkinoiden odotetaan yltävän tänä vuonna huippuvuoden 2008 tasolle. Positiivisia signaaleja kuuluu lähes kaikilta markkina-alueilta ja ennusteen mukaan uusia yli 6 tonnisia hyötyautoja myydään tänä vuonna maailmassa yli 3,3 miljoonaa kappaletta. Saksan autoteollisuuden etujärjestö VDA:n (Verband die Automobilindustrie) presidentti Bernhard Mattes antoi Saksan Frankfurtissa järjestetyssä IAA 2018-hyötyautonäyttelyn ennakkoseminaarissa kansainväliselle lehdistölle maailman hyötyautomarkkinoiden katsauksen, joka tuo alan toimijoille varsin tervetulleita uutisia. Ammattilehti oli paikanpäällä erittäin mielenkiintoisessa tapahtumassa. - Kansainvälisillä hyötyajoneuvomarkkinoilla on käynnissä kasvun aika. Esimerkiksi LänsiEuroopan kotimarkkinamme jotka ovat jo vahvalla tasolla, kasvoivat edelleen vuoden ensimmäisellä puoliskolla prosentilla, Mattes toteaa. VDA:n tilaston mukaan vuoden 2018 ensimmäisen viiden kuukauden aikana 15 merkittävimmissä EU ja EFTA -maissa myytiin lähes 125 000 kokonaispainoltaan yli 6-tonnista kuorma-autoa, mikä oli korkein arvo sitten vuoden 2008. Positiivinen viesti Euroopan hyötyautoalaa ykköspaikalta tarkastelevan järjestön suunnalta on että kokonaismarkkinoiden arvioidaan pysyvän kasvussa myös vuoden loppuun. - Tämän hetken ennusteen mukaan kokonaisrekisteröinnit näyttäisivät kasvavan yhteensä noin 294 000 yksikköön, mikä tarkoittaa reilun prosentin kasvua viime vuoteen, Mattes sanoo. Kuorma-automarkkinat kasvoivat myös uusissa EU:n jäsenvaltioissa sekä Venäjällä. Kevyiden, kokonaispainoltaan alle 6 tonnisten hyötyajoneuvojen myynti on noussut tasaisesti jo usean vuoden ajan. Tosin parin vuoden takaisia reilun 10 prosentin kasvulukemiin ei näillä näkymin tulla yltämään. - Viiden ensimmäisen kuukauden aikana alle 6-tonnisten hyötyautojen myynnit kasvoivat noin 4 prosenttia. Arvioimme 28 EU ja EFTA -maiden osalta kokonaismyynnin tavoittavan reilun 2,15 miljoonan ajoneuvon rajan, mikä tarkoittaisi kolmen prosentin kasvua edellisvuoteen nähden, Mattes arvioi.

Kiinan markkinoilla taitekohta

Euroopan talousalueen lisäksi myös Yhdysvaltojen kuorma-au-

- Kansainvälisillä hyötyajoneuvomarkkinoilla on käynnissä kasvun aika samoin kuin perävaunu- ja päällerakennevalmistuksessakin, kertoi Saksan autoteollisuuden etujärjestö VDA: presidentti Bernhard Mattes Frankfurtissa heinäkuussa järjestetyssä IAA 2018 -näyttelyn ennakkoseminaarissa.

tomarkkinoilla on nähtävissä erittäin vahvaa kasvua. Kuluvan vuoden ensimmäisten viiden kuukauden aikana myynti on kohonnut lähes 18 prosenttia. Kokonaismarkkinoiden arvioidaan nousevan 457 000 autoon, mikä tarkoittaa kaksinumeroista kokonaiskasvua. Myös maailman suurimmat eli Kiinan hyötyautojen markkinat myös yltivät kaksinumeroiseen (12 %) kasvulukemaan tammi-toukokuussa, vaikka markkinoiden odotetaan jäähtyvän vuoden toisella puoliskolla.

Vuonna 2017 Kiinassa myytiin 1 346 000 yli 6 tonnista hyötyautoa. Lisäksi Brasilia, joka on viime vuosina näyttänyt huolestuttavia merkkejä, osoittaa jälleen optimismia. - Myynti kasvoi yli puolella viiden ensimmäisen kuukauden aikana, vaikkakin alhaisella tasolla muutaman vuoden takaisiin lukemiin verrattuna. Myös Intian, maailman kolmanneksi suurimman yksittäinen markkinaalueen myynti on kasvanut todella voimakkaasti tänä vuonna

(+49 prosenttia), Mattes lisää. VDA:n presidentti Bernhardt Mattesin mukaan myös perävaunujen ja päällerakenteiden markkinat ovat kehittyneet hyvää tahtia: - Markkinat kasvoivat molempien osalta yli 10 prosenttia Saksassa vuoden alkupuoliskolla. Hyötyajoneuvomarkkinoiden vuoden 2018 näkymät ovat suurelta osin positiiviset, varsinkin kun otetaan huomioon maailmantalouden terveellinen tilanne.

- Kukaan ei unohda täällä olevia riskejä - erityisesti poliittisia riskejä - ja siihen sisältyy mm. Brexitin vaikutukset. Tärkeillä alueilla on eristämisen ja protektionismin uhka. Siksi on entistäkin tärkeämpää, että jatkamme vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa sekä jatkamme neuvotteluja eri maiden välillä, Mattes korostaa.

Vuonna 2017 maailmassa myytiin uusia yli 6 tonnin hyötyautoja yhteensä 3 338 000 kappaletta ja tänä vuonna määrä on nousemassa.

15 merkittävimmissä EU ja EFTA -maassa myytiin vuonna 2017 yhteensä 291 000 uutta yli 6 tonnista hyötyajoneuvoa; kasvu jatkuu 2018.

Yhdysvaltojen hyötyautomarkkinat (yli 6 tn) ovat tänä vuonna vahvassa kasvussa ja kokonaismäärä nousee yli 450 000 yksikköön.

Kiina on maailman suurin yksittäinen hyötyautomarkkina. Viime vuonna myytiin 1 346 000 autoa (yli 6 tn), tänä vuonna määrä laskee hieman.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 33

IAA 2018 -hyötyautonäyttelyn ennakkomaistit

Sähköä, kaasua ja liitettävyyspalveluita

MAN Truck&Bus pääjohtaja Joachim Drees uskoo pian julkaistavien eTGE ja eTGM -täyssähköhyötyautojen menestykseen: - Saksassa kuljetetaan tänä vuonna lähes 3 miljardia pakettilähetystä ja vuonna 2021 luvun odotetaan nousevan 4 miljardiin. Verkkokaupan kasvu ja tiukentuvat päästömääräykset luovat luontaista kysyntää kustannustehokkaille kuljetusjärjestelmille.

Daimer hyötyautojohtaja Martin Daum kertoi Daimlerin eri merkkien tekevän uraauurtavaa kehitystyötä kaikilla kuljetusalan sektoreilla: - Käynnistelemme USA:ssa ja Japanissa seuraavan eli 2 tason automaatioprojekteja, mutta niistä tiedotamme myöhemmin. Sähköautoissa tarjoamme koko paletin henkilöautoista aina linja-autoihin ja kuorma-autoihin saakka.

E

urooppalaisten hyötyauto- ja perävaunuvalmistajien ylin johto avasi Saksan autoteollisuuden etujärjestö VDA:n heinäkuussä järjestämässä kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa näkemyksiään autoalan nykytilasta sekä edustamiensa merkkien tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi kuultiin mitä eri valmistajilla on tarjolla syyskuussa IAA 2018 hyötyautonäyttelyssä. Aikaisempien vuosien tapaan Frankfurtin lentokenttähotellissa järjestetyn tapahtuman korkeaarvoisat puhujat korostivat uusien ja vielä kehitteillä olevien liitettävyyspalveluiden merkitystä ja keskeistä roolia liikenneturvallisuuden sekä kuljetustehokkuuden parantamiseen tähtäävässä kehitystyössä. Eri liikenne- ja logistiikkaketjuja yhdistävien palveluiden arvo on puhujien mukaan ulosmitattavissa myös polttoainesäästöinä sekä haitallisten päästöjen vähenemisenä. VDA:n puheenjohtaja Bernhard Mattes nosti kuorma-autojen joukkueajon esimerkiksi di-

Opel tuo markkinoille uudet tavara-autot. - PSA:n hyötyautojen kehitys tapahtuu jatkossa Rüsselsheimissa. Ensin tuomme markkinoille uuden Combon ja myöhemmin täysin uuden Vivakinoille myös sähkömallit 2021 alkaen, kertoi OPEL hyötyautojen pääjohtaja Tobias Stöver.

gitalisaation edistysaskeleista. - Truck Platooning on osoittautunut teknisesti mahdolliseksi ja sitä testataan jo eri valmistajien toimesta reaaliaikaisesti. Joukkueajo mahdollistaa polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen piennentämisen jopa kymmenellä prosentilla. Seuraava kehitysaskel on ns. sekaverkkojen rakentaminen, mikä tarkoittaa eri valmistajien kuormaautojen yhdistämistä joukkueajokokeilussa, Mattes summaa. Tärkeä edellytys liikenteen digitalisaatiolle, oli kyseessä sitten henkilö- tai tavaraliikenne, on sopivan digitaalisen infrastruktuurin luominen. Suomi on ottanut tässä kehityksessä hyvän etumatkan moniin Euroopan maihin nähden. - Innovatiiviset liikkumismahdollisuudet ovat mahdollisia vain, jos uusimmat matkaviestintäteknologiat kattavat myös haja-asutusalueet ja pienemmät tiet, Mattes sanoo.

Päästötavoitteet puhuttaa

Euroopan komission asettamat päästövähennystavoitteet tuottavat suurta päänvaivaa hyötyautovalmistajille. Paikalla olleet auto- ja perävaunuvalmistajat pitävät Euroopan komission vuodelle 2025 asettamia hiilidioksidipäästöjen 15 prosentin ja vuodelle 2030 asettamia 30 prosentin vähentämistavoitteita erittäin kunnianhimoisina ja suhteettomina. - Suunniteltu 30 prosentin vähennys vuoteen 2030 mennessä on jo erittäin kunnianhimoinen henkilöautoille. Pakettiautojen osalta tämä arvo ei ole realistinen, VDA:n presidentti Bernhard Mattes huomauttaa, ja jatkaa: - Ensinnäkin, on olemassa monenlaisia ja pakettiautoja, joiden rakenteet vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaisesti, mikä vastaavasti näkyy polttoai-

neenkulutuksessa. Joten on erittäin vaikeaa toteuttaa standardoitua ja kaikkiin malleihin sopivaa CO2-arvoa. Olemme lähestyneet asian tiimoilta Euroopan parlamenttia ja ministerineuvostoa, Mattes sanoo.

Sähköinen tulevaisuus

Sähköinen liikkuvuus on keskeisessä roolissa tulevassa IAA hyötyautonäyttelyssä. Kaikki suurimmat hyötyautovalmistajat tuovat näyttelyyn omat mallinsa. Keskiössä ovat pakettiautot ja kaupunkiliikenteen linja-autot, mutta myös lähijakeluun tarkoitetut kuorma-autot, jopa 26 tonnin kokonaispainossa. - Sähkön ja erityisesti akkuihin liittyvät haasteet korostuvat erityisesti hyötyajoneuvoissa. Esimerkiksi tällä hetkellä käytössä olevalla teknologialla e-kuorma-auto kuluttaa kahden päivän ajosyklillä, pitkillä etäisyyksillä, saman verran sähköä kuin saksalainen kotitalous vuodessa. Se asettaa selkeät rajoitukset sähkökäyttöisten kuorma-autojen yleistymiselle raskaissa kuljetuksissa. Sen sijaan sähköauton tulevaisuus näyttää lupaavalta kaupunkialueiden jakeluliikenteessä sekä linja-autopuolella, kertoo Volkswagen Truck & Bus pääjohtaja Andreas Renschler. Daimlerin hyötyautojohtaja Martin Daum jakaa saman ajatuksen Volkswagenin Renschlerin kanssa: - Tähän mennessä saavutettujen kokemustemme mukaan sähköauto tarjoaa elinkelpoiset liiketoimintamallit erityisesti kaupunkien ja tiheään asuttujen taajamien jakelusegmentissä. Meillä on kattavin sähköautojen mallisto tähän segmenttiin. Viime vuonna sarjatuontantoon siirtynyt päästötön ja hiljainen FUSO eCanter kuorma-automme on saanut hyvän vastaanoton

Ivecon dynaaminen pääjohtaja Pierre Lahutte on puhunut jo vuosia maakaasun puolesta. Eikä syyttä, sillä Iveco on alan kiistaton johtaja hyötyajoneuvoissa: - Tarjoamme asiakkaillemme vaihtoehtoja kaikkiin laajalla mallistolla. Maakaasu ja sähkö tulevat olemaan ykkösprioriteetteja IAA:ssa. Dieselit jäävät tällä kertaa näyttelyalueen ulkopuolelle. Meillä on 100 prosenttisesti dieselvapaa näyttelyosasto.

Scanian viestintäjohtaja Erik Ljundbergin mukaan Scanian IAA-osastolla kaikki autot kulkevat vaihtoehtoisilla polttoaineilla: - Tulemme olemaan vahvasti esillä ja mielenkiintoisella tarjonnalla, mikä sisältää vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntävien autojen lisäksi uusia palveluratkaisujamme.

- Tällä hetkellä käytössä olevalla teknologialla sähkö ei välttämättä ole paras vaihtoehto kaikkiin ajoneuvoluokkiin. Ja tämä korostuu erityisesti hyötyajoneuvoissa, huomautti Volkswagen Truck & Bus pääjohtaja Andreas Renschler.

asiakkailtamme. Sähkö on teemana myös päällerakenne- ja komponenttivalmistajien osastoilla, joilla saadaan nähdä erilaisia sähköautoihin tarkoitettuja perävaunuja, päällerakenteita sekä järjestelmiä. Järjestäjien mukaan IAA:s-

sa vierailijoille tarjoutuu mahdollisuus tutustua sähköisen liikkuvuuteen kokonaisvaltaisesti tarkoitusta varten rakennetulla testiradalla. Järjestyksessään 67. IAA hyötyautonäyttely järjestetään Saksan Hannoverissa 20.-27. syyskuuta 2018.


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Juha Ruotsalainen Vehon toimitusjohtajaksi 1.9.2018 alkaen

V

eho Oy Ab:n toimitusjohtajaksi on 1.9. 2018 alkaen nimitetty MBA Juha Ruotsalainen. Ruotsalainen on ollut Vehon palveluksessa vuodesta 1989 lähtien. Hän on toiminut vuodesta 2010 alkaen Veho Hyötyajoneuvot -liiketoiminta-alueen johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Nykyinen toimitusjohtaja Kenneth Strömsholm toimii Vehossa vuoden 2018 loppuun uuden toimitusjohtajan neuvonantajana siirtymävaiheessa. Strömsholmin toimitusjohtajakausi oli jo aiemmin sovittu päättyväksi viimeistään vuoden 2018 lopussa. - Veho on erinomaisessa kunnossa Kenneth Strömsholmin kuuden toimitusjohtajavuoden jälkeen. Vertailukelpoinen liikevaihto on kasvussa ja tulos ennätyksellisellä tasolla. Tilanteessa, jossa auto- ja kuljetusala on suurten mullistusten äärellä, olemme iloisia, että uusi toimitusjohtaja löytyi talon sisältä. Juha Ruotsalaisella on pitkä kokemus alasta ja yhtiöstä, kaikkien sidosryhmien tuntemus sekä vahvat näytöt tuloksekkaasta työskentelystä. Hän oli luonnollinen valinta toimitusjohtajan tehtävään, Vehon hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen toteaa.

- On innostavaa ottaa vastaan jälleen uusi haaste tutussa talossa. Yhtiön tulevaisuus näyttää valoisalta ja jatkamme strategiamme toteuttamista. Päivittäisen työmme johtoajatuksena on Liikuttaa kestävästi, sanoo 1.9.2018 Veho Oy Ab:n toimitusjohtajana aloittava Juha Ruotsalainen.

- Nyt oli luonnollinen taitekohta tehdä tämä vaihdos. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneitamme. Toivotan Juhalle uudessa tehtävässä parasta

menestystä, sanoo Vehon toimitusjohtaja Kenneth Strömsholm. - On innostavaa ottaa vastaan jälleen uusi haaste tutussa talossa. Yhtiön tulevaisuus näyttää valoisalta ja jatkamme strategi-

amme toteuttamista. Päivittäisen työmme johtoajatuksena on Liikuttaa kestävästi, jonka keskiössä on alan paras asiakaskokemus. Vehon ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö tekee

tämän todeksi arjessa joka päivä, toteaa 1.9. aloittava toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen.

Mercedes-Benzin raskaat kuorma-autot vahvassa kasvussa

M

ercedes-Benzin yli 16-tonnisten kuorma-autojen markkinaosuus oli Suomessa huhtikuussa 21 prosenttia ja tammi-huhtikuun välillä 19,8 prosenttia.

Ainoastaan tähtikeulaiset raskaat kuorma-autot ovat maamme viiden eniten myydyn merkin joukossa onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttaan vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna Mercedes-Benzin raskassarjalaiset ovat 14,5 prosentin kasvussa ja autoja on ensirekisteröity yhteensä 197 kappaletta. Huhtikuussa asiakkaille toimitettiin 52 uutta yli 16-tonnista Mercedes-Benz -kuorma-autoa ja myynti kasvoi vuoden 2017 huhtikuusta peräti 33,3 prosenttia.

Mercedes-Benzin yli 16-tonnisten kuorma-autojen markkinaosuus oli Suomessa tammi-huhtikuun 2018 välillä 19,8 prosenttia.

Suunta on sama kevyemmissä painoluokissa: 6-16-tonnisia on myyty neljässä kuukaudessa 30

kappaletta (+20 %) ja 3,5-6-tonnisia 63 kappaletta (+18,9 %).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 35

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Palvelut saman katon alle

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

VPS - hifk

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.

Veho Hyötyajoneuvot muutti uuteen asiakaspalvelukeskukseen Rovaniemellä

V

eho Hyötyajoneuvoille valmistui uusi n. 1500 m2:n kokoi- nen toimitalo Rovaniemelle osoitteeseen Teollisuustie 62. Rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2017 ja muutto uusiin tiloihin tapahtui 11.6.2018.

Uudessa toimitalossa on kahdeksan raskaan kaluston läpiajettavaa huolto- ja korjauspaikkaa Mercedes-Benz-kuorma- ja linja-autoille, SISU kuorma-autoille sekä erilliset huolto- ja korjauspaikat pakettiautoille. Lisäksi tiloissa on tekniset valmiudet katsastustoiminnalle. Veho Hyötyajoneuvot on panostanut viime vuosina voimakkaasti asiakaspalveluun sekä oman, koko maan kattavan myynti- ja huoltoverkoston kehittämiseen. - Panostamme erityisesti asiakkaiden ajoneuvojen elinkaaren hallintaan ja siksi olemme investoineet määrätietoisesti joko täysin uusiin tai uudistettuihin toimitiloihin, nykyaikaisiin ja turvallisiin työvälineisiin sekä henkilöstön koulutukseen, kertoo Vehon hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtaja Juha Ruotsa-

Veho Hyötyajoneuvot palvelee Rovaniemellä uudessa noin 1500 m2:n toimitalossa osoitteessa Teollisuustie 62. Käytössä on kahdeksan raskaan kaluston läpi- ajettavaa huolto- ja korjauspaikkaa.

lainen. - Pohjoisen Suomen kasvavat markkinat ja Rovaniemen talousalueen myönteinen kehitys ovat lisänneet palveluidemme tarvetta ja uusilla toimitiloilla pystymme vastaamaan tähän haasteeseen erinomaisesti, Veho hyötyajoneuvojen Pohjois-Suomen aluejohtaja Kimmo Heikkinen lisää. Uuden toimitalon valmistuttua Veho aloittaa Rovaniemellä

myös uusien ja käytettyjen Mercedes-Benz -pakettiautojen myynnin, joka vahvistaa entisestään uusien ja käytettyjen kuorma-autojen myyntiä sekä vuokrausta. - Uudisrakennuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota mm. työntekijöiden viihtyvyyteen ja työturvallisuuteen. Energiakulutuksen osalta mahdollisimman hyvään ja ympäristöystävälliseen lopputulok-

seen päästäksemme olemme valinneet LED-valaistuksen sekä hakelämmityksen, Juha Ruotsalainen kertoo. Uusi asiakaspalvelukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja logistiikkakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Tontin pinta-ala on 1,4 ha, joka mahdollistaa hyötyajoneuvojen sujuvan liikennöinnin toimitalon pihassa. Ajo tontille tapahtuu suoraan

Teollisuustieltä, mikä varmistaa helpon ja turvallisen asiakasliikenteen. - Toivotan kaikki uudet ja vanhat asiakkaat tervetulleiksi tutustamaan uusiin tiloihin. Vietämme tilojen avajaisia myöhemmin loppukesästä, kunhan pihatyöt ovat valmistuneet, Kimmo Heikkinen toteaa. Uudet toimitilat tarjoavat hyvät puitteet asiakaslähtöiseen palveluun huolto- ja korjaustoiminnassa sekä automyynnissä Veho Hyötyajoneuvojen Rovaniemen uusi asiakaspalvelukeskus palvelee asiakkaita laajoilla aukioloajoilla kuutena päivänä viikossa yhden luukun palveluperiaatteella. Palveluihin kuuluu mm. Service 24h -hätäpalvelu ja CharterWay Rent -autonvuokrauspalvelut. Rovaniemellä myydään Veho Hyötyajoneuvojen maahantuomia Mercedes-Benz-paketti- ja kuorma-autoja sekä Fuso Canter -mallistoa. Valtuutettu monimerkkikorjaamo palvelee kaikkien edellä mainittujen merkkien lisäksi Mercedes-Benz- ja Setra-linja-autoja sekä SISU-kuorma-autoasiakkaita varaosa- ja huoltopalveluissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KUORMAUSKYKY HUIPUSSAAN!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 37

Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen (vas.) sekä Vantaan kuorma-automyyjät Vesa Nurmi ja Sami Tastula ovat syystä tyytyväisiä; DAF-myynti kehittyy Suomessa suotuisasti ja toimintoihin panostetaan koko Skandinavian tasolla pitkäjänteisesti.

DAF hyvässä nosteessa

D

AF -kuorma-autojen myynnistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vastaava Nordic Truckcenter tekee järjestelmällistä työtä merkin markkinaosuuden nostamiseksi oleellisesti nykyisestä. Ympäri Eurooppaa vahvassa asemassa oleva DAF on luonut juuriaan hiljalleen Suomeen jo vuosikymmeniä ja nyt on edessä tasaisen kasvun aikan.

Nordic Truckcenterin taustalla on vakavarainen hollantilainen perheyhtiö Royal A-ware, mikä tunnetaan erityisesti meijeri- ja logistiikka-alan toiminnoistaan. Konsernin palveluksessa on yli 1200 työntekijää ja liikevaihtoa syntyy noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. - Omistajamme on erittäin sitoutunut DAF-liiketoimintoihin panostamiseen pitkällä tähtäimellä ja tavoitteena on luoda pohjoismainen merkittävä kuorma-autoalan toimija. Tässä visiossa on jo päästy hyvään alkuun ja tekemisen tulokset alkavat hiljalleen näkyä. Kesän aikana

myynti on kehittynyt Suomessa mukavasti ja lähdemme syksyyn innolla, sanoo Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen.

Skandinaavista yhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Nordic Truckcenterillä on Ruotsissa jo viisi toimipaikkaa. Oma iso huoltokorjaamo sijaitsee Markadysissa erinomaisella paikalla E4:n varrella ja huoltokumppaneita on 29 eri puolilla maata. DAF-myynti onkin kehittynyt erittäin suotuisasti haastavalla ruotsalaismerkkien kotimarkkinalla. Myös Nor- jassa DAF-kanta vahvistuu tasaisesti. - Suomessa maahantuontimme keskus sijaitsee Vantaalla missä asiakkaita palvelee huoltokorjaamo. Lisäksi eri puolilla maata on 16 DAF-huoltokumppania asiakasvastaavineen. Aktiivisia alle 10 vuoden ikäisiä DAF -kuorma-autoja on Suomessa käytössä noin 700 kappaletta eli jonkinlainen asiakaspohja meillä on jo olemassa. Ja ne ketkä ovat DAFin valinneet ovat tyytyväisiä sen luotettavuuteen,

alhaiseen polttoaineenkulutukseen ja edullisiin ylläpitokustannuksiin - unohtamatta ajo-ominaisuuksia joita kuljettajat kehuvat paljon jopa yli merkkiuskollisuuden, toteaa Rouhiainen. Skandinavinen kokonaisajattelu tuo selvää etua Suomenkin toiminnan kehittämiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen. - Emme ole täällä yksin vaan teemme erittäin tiivistä yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa mikä näkyy esimerkiksi heti varastosta löytyvinä uusina DAF -kuorma-autoina; joko alustoina tai valmiiksi päällerakennettuina kokonaisuuksina. Kun tilaamme autoja tehtaalta yhdessä ovat volyymin suuremmat ja pystymme tarjoamaan autoja myös toistemme listoilta. Tämä mahdollistaa mm. nopeat toimitusajat asiakkaille sekä kansainvälisiä kanavia vaihtoautokauppaan, Rouhiainen kertoilee.

Haluatko mukaan hyvään porukkaan?

Suomessa Nordic Truckcenterin palveluksessa on jo 15 henkilöä ja osaavaa väkeä rekrytoidaan lähes koko ajan.

- Nytkin haussa on mekaanikkoja ja varaosatoimintojen kehittäjä. Toiminnan kasvaessa tarvitsemme myös myyntipäällikön sekä kuorma-automyyjiä eri puolille maata. Jos kiinnostuit kannattaa olla yhteydessä; meillä on hyvällä porukalla tekemisen meininki ja loistava yhteishenki, kutsuu Rouhiainen. Kuorma-autojen myynnistä vastaavat Nordic Truckcenterissä Vantaalla Vesa Nurmi ja Sami Tastula, Kaarinassa Juha Yrjölä, Kouvolassa Ilpo Varha, Seinäjoella Esa Mansikkamäki ja Oulussa Jarmo Latvala. Lisäksi tiimiin kuuluu jälleenmyyjä OP-Truckin Tapani Pelttari Porissa ja Jukka Oja Tampereella. - Myyjämme tekevät keskenään tosi hyvää yhteistyötä asiakkaiden eteen ja ovat yhteydessä tiiviisti toisiinsa mm. soitellen ja WhatsApp-ryhmän kautta, sanoo Rouhiainen. Uusiin DAF -kuorma-autoihin pääsee tutustumaan aina myös ratin takaa: - Meillä on jatkuvasti erilaisia esittelyautoja koeajettavaksi, joten ei muuta kuin myyjään

yhteyttä ja DAF testiin, ilmoittaa Rouhiainen.

Maailman johtavaa kuorma-autovalmistusta

Amerikkalaiseen Paccar -konserniin kuuluva 90-vuotias hollantilainen DAF valmistaa noin 60 000 kuorma-autoa vuodessa. Ja vuonna 1905 perustettu Paccar itsessään on yksi maailman suurimmista hyötyajoneuvovalmistajista (n. 135 000 kuormaautoa vuodessa). Paccar on listattu New Yorkin pörssiin ja kuuluu säännöllisesti amerikkalaisten yritysten erittäin arvostetulle Fortune 500 -listalle. - DAF kehittää jatkuvasti nykyistä kuorma-automallistoaan ja näyttää suunnan myös alan tulevaisuudelle. Tästä esimerkkinä parhaillaan kenttätestivaiheessa olevat täysin sähkökäyttöiset DAF -rekkaveturit ja autonomisen ajamisen kehityshankkeet kuten DAF Eco Twin -letkaajo kokeilu. Ja Suomen markkinoiden kannalta tosi iso juttu on se että nyt DAFin saa tilattua myös 4-akselisena trideminä, sanoo Rouhiainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

38 KULJETUS Iveco X-Way 570 AS 10x4 76 t

Iveco vahvalla otteella maansiirto- ja puutavarakuljetuksiin

Reilun 75 tonnin kokonaispainoon kuormatun sorakasettiyhdistelmän vetoautona toimii viisiakselinen Iveco Stralis X-way 570 AS. X-Wayn tilavasta AS kaukoliikenneohjaamosta jää mieleen valoisuus ja korkealuokkainen viimeistely. Ja jos arvosanoja pitää antaa konehuoneesta kantautuvien äänien miellyttävyydestä, niin Iveco yltää suoraan palkintosijoille.

L

eveällä ohjaamolla varustettua Iveco Stralis X-Way -mallia on nyt saatavana myös viisiakselisena ja ruhtinaallisen kantavuuden tarjoavana vaihtoehtona sekä tehdastekoisena trideminä tehokkaalla 570 hv moottorilla. Alun perin tehtaalta 2+2 alustaisena lähtevän auton viides akseli asennetaan Suomessa. Iveco täydentää Stralis X-Way mallistoa 5-akselisilla vaihtoehdoilla. VTA-Tekniikan asentaman nousevan ja ohjaavan 9-tonnin akselin ansiosta Stralis XWay nousee kantavuuden puolesta varteenotettavaksi vaihto-

ehdoksi kuorma-autojen kuninkuusluokkaan. Koeajoon lähdettiin Ivecon Espoon toimipisteestä 75 200 kg kokonaispainoon kuormatulla kasettiyhdistelmällä. Ruduksen sora-asemalta tulostettu vaakalappu antoi tyhjän, Jyki perävaunun ja Jorpe lavojen muodostaman yhdistelmän ajopainoksi 27 500 kg, josta nupin osuus oli 17 350 kg ja kärryn 10 250 kg. Raskaamman Iveco Trakkerin kanssa ei tällaisiin lukuihin ylletä, tosin ei kantavuuksiinkaan, sillä Trakkerin moottoritarjonta pysähtyy 500 hv kohdalle. Kuormaa yhdistelmään oli mahdutettu 47 600 kg, mikä jakautui 21 tn nuppiin ja 26 600 kg kärryyn. Pelivaraa jätettiin 800 kg edestä.

Mukavasti ja leveästi

Iveco Stralis X-Way yhdistää onnistuneesti kaukoliikenneauton avaran ja viihtyisän ohjaamon tarjoaman mukavuuden raskaisiin olosuhteisiin tarkoitetun auton tukevaan ja kestävään rakenteeseen. X-Way -malliston monipuolisuutta kuvaa myös mahdollisuus etupuskurin valintaan ajotehtäväkohtaisesti. Valittavana on kolme erilaista vaihtoehtoa: ON Setup, ON+ Setup ja OFF Setup, riippuen millaisissa olosuhteissa autoa tullaan käyttämään. Kaksi ensin mainittua ovat maantiekuljetuspainotteisia. Viimeksi mainittu, korkealle viedyllä rautaetupuskurilla varustettu OFF Setup tarjoaa autolle hyvät kaltevuusominai-

Iveco Stralis X-Way on viisas alusta myös puutavara-autoksi; kuvassa 3-akselinen versio Saksan Interforst 2018 -messuilla. FinnMETKOssa on esillä asiakkaalle myyty 2+2 akselinen.

suudet ja sopii erityisesti vaativissa olosuhteissa toimiviin autoihin. Täysin uusi X-Way mallisto tuo täyden moottorivalikoiman ja suositut Stralis-ohjaamot sekä moniakseliset mallit sekä napaettä akseliperäisinä vaihtoehtoina laaja-alaisen asiakaskuntamme saataville. Joustavasta ja helposti muunneltavasta mallistosta löytyy sopivat vaihtoehdot niin maansiirton kuin puunkuljetuksiin että koukku- ja nosturiautokäyttöön. - X-Way mallisto on kattavasti esillä osastollamme sekä Power Truck Showssa että FinnMETKO:ssa. Metkossa meillä onkin poikkeuksellisen kattava tarjonta, mikä sisältää mm. 2+2 akselisen Stralis X-Way puutavara-auton sekä kaksi koneenkuljetusautoa, joista toinen on näytillä kuormattuna, kertoo Ivecon markkinoinnista ja suurasiakasmyynnistä Suomessa vastaava Raimo Haavikko.

yhdistelmään verrattuna. Nyt koeajettavassa autossa on sora-autolle tyypilliseen tapaan napavälitteinen takateli. Tarjolla on myös akseliperäiset vaihtoehdot. 80 km/h nopeudessa kierroslukumittari osoittaa aikaisemmin ajetun 68-tonnisen tapaan 1400 r/min merkkiin. Ennakoivan vakkarin ja EcoRoll -rullaustoiminnon ansiosta neula kääntyi tiuhaan tyhjäkäyntilukemille, parhaimmillaan jopa kilometrin matkan ajaksi. 12,9 litran, 570 hv / 2500 Nm suoritusarvoihin yltävän Cursor 13 moottorin ja valitun kokonaisvälityksen turvin yhdistelmän liikkeellelähdöt käyvät sujuvasti, mutta verkkaisesti. Viisiakselisesta vetoautosta ja neliakselisesta Jyki-perävaunusta rakentuva sorakasettiyhdistelmä on vakaa ajaa. Risteyksissä auton pituus ja akselien määrä, vaikkakin näistä kolme on kääntyviä, tuo odotetusti lievää kankeutta ohjaukseen.

Kelloa vastaan

Uutta väriä puutavaran kuljetukseen

Aikaisempi tuttavuus Ivecon väkivahvan 570 hevosvoimaisen Cursor 13 moottorin voimavaroihin otettiin 68 tonnisen yhdistelmän puikoissa. Nyt alla on enemmän akseleita ja yli 75 tonninen X-Way yhdistelmä. Lisääntynyt massa pistää 13-litraisen moottorin vastamäissä koville, mutta täsmällisesti pykäliä vaihtava 16 portainen Hi-Tronix vaihteisto suoriutuu korkein arvosanoin tehtävästään, mikä palkitaan kelloa vastaan kohtuullisen mäkistä koeajoreittiä ajettaessa vain muutaman minuutin erona kevyempään

Iveco Stralis X-Way on herättänyt kiinnostusta maansiirtopuolen ohella myös puutavaraautoasiakkaissa. Edellä mainittu ja Metkossa esiteltävä 2+2 akselinen, puutavara-auto herättää varmasti kiinostusta kustannustietoisissa puutavara-autoilijoissa. - Tulevaa ajatellen kiinnostava tieto on että loppuvuodesta lähtien X-Way mallia saa trideminä suoraan valmistajalta, mikä nopeuttaa merkittävästi auton valmistumista, sanoo Juhani ”don” Havia Iveco Finlandilta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 39

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Koeajoon lähdettiin Ivecon Espoon toimipisteestä 75 200 kg kokonaispainoon kuormatulla kasettiyhdistelmällä. Ruduksen sora-asemalta tulostettu vaakalappu antoi tyhjän, Jyki perävaunun ja Jorpe lavojen muodostaman yhdistelmän ajopainoksi 27 500 kg, josta nupin osuus oli 17 350 kg ja kärryn 10 250 kg.

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

OSASTO 310 Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131

Olemme osastolla

U327

Conti CrossTrac Ennennäkemätöntä suorituskykyä tielle ja työmaalle

UUTUUS!

> Hyvä viilto- ja kulumiskestävyys > Optimaalinen pito > Alhainen vierintävastus > Renkaat ohjaavalle-, veto- ja perävaunuakselille

www.continental-rengas.fi


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kalle Hakala Volvo Truck Center Itä-Suomen aluejohtajaksi

K

alle Hakala (41) on nimitetty Volvo Finland Ab:ssa Volvo Truck Center Itä-Suomen aluejohtajaksi. Kalle aloittaa tehtävässään 27.8.2018.

Volvo Truck Center Idän alueeseen kuuluu Volvo Truck Center Tampereen, Lahden, Kuopion sekä Jyväskylän toimipisteet. Kalle Hakalan aloittamiseen asti Volvo Trucks myyntijohtaja Reino Manninen tukee Pasi Ojakangasta automyynnin osalta. Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm vastaa Idän jälkimarkkinoista Hakalan aloitukseen asti. Kalle tulee vastaamaan Volvo Trucks

sekä Renault Trucks kuorma-automyynnin sekä jälkimarkkinaliiketoiminnan johtamisesta Itä-Suomen alueella. Hakala raportoi Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklundille. Kalle Hakala on toiminut kuljetusalalla koko työuransa ajan. Uran alussa hän työskenteli Kuopiolaisen Experant Oy:n laatupäällikkönä ja sai ensikosketuksen ympäristöhuollon kuljetuksiin. Viimeisimmäksi Kalle on toiminut liiketoimintajohtajana Urbaser Oy:ssä joka oli 12.6. asti nimeltään RenoNorden. Urbaser/ Renonordenilla Kallen vastuulla on ollut kuljetusliiketoiminta kokonaisuudessaan. Kallen päätoimipisteenä on 27.8.2018 alkaen Volvo Truck Center Kuopio (Mestarinkatu 3, 70700 Kuopio).

Uusi DAF XF -sarja vuoden kuorma-auto 2018 Slovakiassa

U

usi DAF XF valittiin vuoden kuorma-autoksi jo neljännen kerran. Slovakialaiset liikennöitsijät ja kuorma-auton kuljettajat äänestivät yhteistuumin DAF:n pitkien matkojen lippulaivakuormaauton vuoden 2018 parhaaksi kuorma-autoksi. Palkinto on Slovakian johtavan kuorma-autoilulehden Transport a Logistikan myöntämä. Sen lukijat ylistivät XF-kuorma-autojen kehittynyttä tekniikkaa, alhaisia käyttökustannuksia ja ensiluokkaista

ajomukavuutta. Transport a Logistika -lehden tunnustus on jatkoa uuden XF:n viimeaikaiselle menestykselle: se valittiin vuoden 2018 kansainväliseksi kuorma-autoksi Puolassa, ja Sloveniassa se sai kansallisen vuoden kuorma-auto -tunnustuksen: ”Uusi DAF XF palkittiin vuoden kuorma-auto 2018 -palkinnolla erinomaisen toimintatehokkuutensa, innovatiivista tekniikkaa hyödyntävän voimansiirtonsa ja ensiluokkaisen ajomukavuutensa ansiosta. Uusi DAF XF on yksinkertaisesti paras”, todettiin perusteluissa.

Uudet Zaslaw -puutavaraperävaunut, suunniteltu 5-akseliseksi korkeille massoille, BPW 10t akselit, valitsemillasi pankoilla, pyydä tarjous!! Nopeimmille heti pihalta!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

OSASTO U110


METSÄALAN AMMATTILEHTI

OLETKO VETOVASTUUSSA? R ATIN TAK ANA OLE T PAL JON VARTIJANA. Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa olosuhteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin oloihin. Kaikissa TAV-vetokytkimissä on automaattirasvari vakiona.

Olemme mukana kesän tapahtumissa - tervetuloa tapaamaan!

M. KORTE OY

Menotie 2, 33470 Ylöjärvi Puh. 03 371 2347

myynti@tav.fi tav.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 43

Jousitukku panostaa palveluun ja nopeisiin toimituksiin

P

ohjolan Jousitukku Oy on viiden toimintavuotensa aikana saavuttanut vahvan aseman hyötyajoneuvojen jousimarkkinoilla. Tähän on päästy laadukkailla tuotteilla, osavaalla henkilökunnalla ja nopeilla toimituksilla suuresta varastosta.

Pohjolan Jousitukku panostaa palveluun ja ammattitaitoisen henkilökunnan määrää on kasvatettu toiminnan laajentumisen mukana. Kuvassa Jaani Kuusisto (vas.), Timo Viljanen ja Jesse Kuusisto esittelevät laajaa jousitarvikevalikoimaa; tapit, holkit, U-pultit jne. ovat varsinaisten jousien tavoin materiaaleiltaan aina huippulaatua. Toimitusjohtaja Kalle Eskelinen oli vuosiloman vietossa haastatteluhetkellä mutta lomanvietto ei näy Jousitukun palvelutasossa, sillä miehitystä on tasaisesti kasvatettu vastaamaan toimintavolyymia.

Ylöjärven keskusvarastosta löytyy tuhansia nimikkeitä jousituotteita suoraan hyllystä toimitettavaksi alueellisille jälleenmyyjille joita ovat mm. raskaan kaluston varaosaliikkeet ja korjaamot - yhteensä jälleenmyyjiä on jo yli 200 mikä takaa sen että loppuasiakkaat saavat jousituotteet aina läheltä. Lisäksi jousia toimitetaan laajasti kuljetuskalustovalmistajille; ennen kaikkea perävaunuteollisuudelle. - Olemme edelleen kasvattaneet varastoa ja ammattitaitoisen henkilökuntamme määrää taataksemme hyvän palvelun ja juuri oikeat nopeat toimitukset kasvavalle asiakaskunnalle, kertoo Pohjolan Jousitukku Oy:n logistiikkavastaava Jaani Kuusisto.

Teknistä osaamista

Jousitukusta löytyy vuosikymmenten kokemus ja osaaminen raskaan kaluston jousiasioista - nuoruuden intoon ja visioihin yhdistettynä. - Kuljetusyritykset keskittyvät yhä enemmän leipälajiinsa eli logistiikan hoitamiseen, jolloin itse ei enää kalustoa huollella. Tämä vähentää teknistä tietämystä mikä onkin jousiasioissa meidän tehtävämme. Kun asiakas esimerkiksi soittaa ja kertoo että hän haluaa tämän merkkiseen autoon taakse vahvemmat jouset, meidän pitää kyetä tarjoamaan oikea ja paras ratkaisu sekä toimintamalli miten homma hoidetaan. Panostamme digiloikan sijasta palveluun, sanoo Kuusisto.

Jousitukun Ylöjärven keskusvarastosta löytyy tuhansia nimikkeitä jousituotteita suoraan hyllystä asiakkaille toimitettavaksi. Nopeiden toimituksien ohella erittäin tärkeä asia on toimitusten laatu, niin että asiakas saa varmasti juuri tarvitsemansa tuotteet.

Wewelerin erikoismatala 3-lehtinen jousipakka on todella suosittu puutavaraperävaunuvalmistajien keskuudessa.

Jousitukku tarjoaa ratkaisut kaikkiin raskaan kaluston jousitarpeisiin; kuvassa Scanian ilmajousituksen tukivarsia.

Vain laatutuotteita

Jousitukun strategia tuotteissa on ollut alusta saakka laadun tarjoaminen jousipakoista tarvikkeisiin. - Emme ole lähteneet etsimään maailmalta halvimpia tavaran toimittajia vaan laadukkaita päämiehiä pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Tärkein jousitoimittajamme on belgialainen Weweler, jonka tuotteet muodostavat toimintamme vahvan rungon. Weweler on vahvistanut entisestään ykkösasemaansa koko Euroopan jousimarkkinoilla keskittymällä omaan jousituotantoon kun taas muut alan toimijat ovat muuttuneet enemmän tavaran välittäjäksi, toteaa Kuusisto.


44 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puunajoa Scanialla yli 50 vuotta

E. Kannonlahti Oy Jalasjärveltä on luottanut puunajossa Scaniaan jo yli 50 vuoden ajan. Yrityksen pirteän keltaiset autot erottuvat edukseen liikenteessä.

J

olemme maksimoineet Terminator XXL -pankoilla. Nosturit joita meillä on montaa eri merkkiä, kulkevat melkein koko ajan autojen perässä ja niillä kuormataan paljon. Merkkiuskollisuus Scaniaa kohtaan on ollut vahvaa, toki välillä on kokeiltu muitakin merkkejä mutta nytkin rivissä on 12 Scaniaa, kertoilee Erkin poika Kai Kannonlahti joka on vastannut kuljetusliikkeen toiminnasta vuodesta 2008.

alasjärveläisen E. Kannonlahti Oy:n pirteän keltaiset Scania -puutavara-autot ovat tuttu näky maanteillä. Ensimmäinen Scania tuli taloon vuonna 1967 ja siitä lähtien ruotsalaismerkkiin on luotettu yhtäjaksoisesti jo yli 50 vuoden ajan. Kannonlahden kuljetusyrittäminen juontaa vuoteen 1959 jolloin veljeksistä Esko osti traktorin mm. tukinajoon. Erkki oli armeijan jälkeen hetken töissä vierailla; ensin linja-auton apupoikana ja sitten kuorma-autokuskina. Vuonna 1963 Esko hankki ensimmäisen kuorma-auton Urho-Sisun hiekan ajoon ja Erkille tuli vuonna 1964 KontioSisu tukinajoon. Vuonna 1967 puunajo kasvoi kun Yhtyneet paperitehtaat tarjosi ajoja Valkeakoskelle ja samana vuonna hankittiin ensimmäinen Scania - malli 76 - Ruotsista uitettuna. Toiminta laajeni 1960-luvun lopussa, kun Kannonlahdelle ostettiin Scania 75 jolla ajettiin puita Serlachiukselle (myöhem-

Tekniikka kehittyy

Erkki Kannolahti (77) on edelleen aktiivisesti mukana kuljetusyrityksen toiminnassa mm. hallilla asioita hoidellen. Poika Kai otti vetovastuun vuonna 2008 ja on kehittänyt asioita eteenpäin muuttuvassa maailmassa.

min Metsä Serla). Myös Metsäliitolle ajettiin puuta ensin satunnaisesti ja Kaskisten sellutehtaan valmistuttua 1977 ajot lisääntyivät. 1960-luvun lopulla ajoon otettiin puuautojen rinnalle öljyauto ja 1980-luvulla mukaan toimintaan tuli turpeen ja asvalttimassan ajo.

Puunajon hienoa historiaa: Erkki Kannonlahden kuorma-auton päällä on Valkeakosken kuorma 1960-luvun lopulla. Kaksimetriset tukit on nostettu käsin Ruotsista tuodun Scania 76:n päälle.

- Tänä päivänä meillä on palveluksessa noin 25 henkilöä ja ajossa 13 yhdistelmää joilla ajetaan pääasiassa puutavaraa sekä soraa ja asfalttimassaa. Asiakkaitamme ovat mm. Metsä Group, Metsähallitus, YIT ja NCC Industry. Muutamat autoistamme ovat päällerakenteiltaan

muuttuvia eli puuvarusteiden tilalle voidaan vaihtaa lavavehkeet ajotilanteen mukaan. Puuvarusteet ovat Weckmanin tekemiä ja olemme itse ne päällerakennelleet - myös kärryissä luotamme Weckmanin kevyisiin, kestäviin ja mataliin rakenteisiin. Yhdistelmien kuormatilat

Scania 141 V8 moottorilla varusteltiin vuonna 1978 Alukarikan alumiinivarusteilla Maksamaalla. - Jokelan Heikki on tehnyt eniten kehitystyötä puuautojen päällirakenteiden eteen, sanoo Erkki Kannonlahti.

Kannonlahden lähes 60-vuoden kuljetusyrittämisen aikana kuorma-autot ovat kehittyneet valtavasti. - Hevosella kun on ensimmäiset kuormat vienyt niin osaa arvostaa kehitystyötä mitä puutavara-autoissa on tapahtunut. Isoimpia askeleita ovat luonnollisesti ensimmäisen kuorma-auton alle saaminen ja sitten hydraulinen nosturi mikä helpotti kuormantekoa jonkin verran, virnistää Erkki Kannonlahti. Pitkään Scania-historiaankin mahtuu monia teknisiä kehitysaskeleita, jotka ovat jääneet Erkin mieleen: - Heti ensimmäiset 75 ja 76 mallit mitä meille tuli oli hyviä autoja: myös vuonna 1971 hankittu pikkukoppinen telivetoinen Scania 110 oli hyvä peli. Ensimmäinen Scania V8 moottorilla, malliltaan 140, meille tuli 1970 -luvun puolivälissä ja siitä lähtien V8 on jyrissyt tällä markilla. Seuraavaan malliin Scania 141:een tuli vauhtipyörärakenne mikä helpotti liikkeellelähtöä. Ohjaamoiden kehitys on ollut merkittävää alusta lähtien ja aina uudessa Scaniassa on tarjolla edellistäkin mallia viihtyisämpi työpaikka. Sitten 1995 kun Scania esitteli uuden 4-sarjan pääs-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 45

tiin uudelle tasolle teknologiassa ja siitä eteenpäin kehitystä on tapahtunut paljon muussakin kuin raudassa. ”Rikitaalisuus” on tullut puunajoonkin monessa muodossa. Silti aina kaikki uudet ratkaisut eivät ole meidän käyttöön lopulta olleetkaan parhaita, kuten esimerkiksi ilmajouset joita kokeilimme puuautoissa jo vuonna 1995 mutta tänä päivänä kaikki automme ovat perusalustaltaan rautajousisia. Yhteistyö Scanian kanssa on ollut tiivistä puutavara-auton optimoinnissa. - Meille tuli vuonna 2015 tehtaalta ensimmäinen 2+2 akselinen rautajousinen alusta missä kakkosakseli on ilmalla ja nouseva. Olimme aktiivisessa roolissa että kyseinen todella hyvin toimiva alusta saatiin valikoimaan ja siitä on tullut Scanialle jopa myyntimenestys; meillekin niitä on tullut kohta kymmenkunta, toteaa Kai Kannonlahti.

Scanian palvelu pelaa

Tällä hetkellä ajossa olevat Scaniat on varustettu 730 hv ja 580 hv moottoreilla. - Vain yksi vanhempi yhdistelmämme on vielä 68 tonninen, loput ovat 76 tonnisia. Iso 730 hv kone tarjoaa voimaa haastavampiin paikkoihin ja 580 hv riittää hyvin polttoainetaloudelliseen siirtoajoon. Autojen mittareihin rullaa parhaimmillaan vuodessa jopa 250 000 kilometriä. Jatkojalostamme usein 3-5 vuotta puunajossa olleita autoja asvaltti- ja soranajoon joten autot palvelevat meillä yleensä pitkään eli kestävyys on tärkeä asia hankintapäätöksiä tehtäessä, toteaa Kai Kannonlahti. Scanioista Kannonlahdet tekevät kauppaa hyvässä hengessä Seinäjoen kuorma-automyyjä Matti Lintalan kanssa: - Teemme pääosin huollot omassa hallissamme joten huoltosopimuksia emme ole vielä kokeilleet; meillä on osaavia kavereita ja homma toimii. Seinäjoen Scaniaa voi kehua hyvällä omallatunnolla - siellä varaosapalvelu pelaa ja teknistä osaamista löytyy ammattitaitoiselta sekä asiakasta hyvin palvelevalta henkilökunnalta. Se onkin yksi syy miksi Scanialla ajetaan vuosikymmenestä toiseen. Uusimmat Kannonlahden Scaniat on otettu ajoon 2018 vuoden puolella mutta ne ovat vielä ”vanhaa mallia”. - Kun mallisarja vaihtuu niin yleensä edellisen sarjan viimeiset autot ovat parhaita koska niissä tekniikka on hiotunut huippuunsa. Toki olemme kuulleet hyvää uuden sukupolven Scaniasta ja eiköhän sellaisia päästä jossain vaiheessa puunajossa kokeilemaan meilläkin, vihjaa Kai Kannonlahti.

Uusimmat Kannonlahden Scaniat - kuten kuvassa Parkanon asemalla kuormaa purkava R730 - on otettu ajoon 2018 vuoden puolella. Käytössä on sekä 730 hv että 580 hv moottoreilla varustettuja puutavara-autoja.

Kuljettaja Esa Anttila viihtyy Scania R730:n ohjaamossa ja kehuu ajoominaisuuksia. Yrityksessä henki on hyvä ja huumoria riittää; Esan auton kyljessä komeilee ”The Karvia Man” vaakuna Scania logolla.

lä höyryllä jo pitkään eikä kesällä ole tarvinnut himmailla, toteaa Kai Kannonlahti. - Vaikka lämmintä on riittänyt niin onneksi töitäkin joten valittaa ei saa vaikka hikeä puskee. Toista se oli 1990-luvun laman jälkimainingeissa jolloin yhtenäkin heinäkuuna ei ajettu kapulan kapulaa, muistuttaa Erkki Kannonlahti. Kymmenen vuotta sitten vetovastuun yrityksestä ottanut Kai saa isältään täyden tunnustuksen

Weckmanin perävaunut ovat keveitä, kestäviä ja matalia. Kuvassa puretaan pankonsiirtolaitteella eteen siirrettyä takanippua.

osaamisestaan kuljetusyrittäjänä. - Kyllähän meidän sodanjälkeinen ikäluokka oli kova ajamaan mutta tämä nuorempi polvi osaa myös laskea, kehuu Erkki Kannonlahti.

Osaava henkilökunta kaiken perusta

Kannonlahden toiminnassa hyvät autot ovat merkittävässä roolissa mutta kaikista tärkein voimavara on sitoutunut osaava

Eemeli´s Rekka Teamin päämajassa Jalasjärvellä tehdään kaluston huollot todellisten osaajien toimesta.

henkilökunta, mistä löytyy sopivassa suhteessa nuoruuden intoa ja vuosikymmenten kokemusta. - Kun kaikki tosissaan yrittää

niin yrittäjänkin on hyvä yrittää. Yhteen hiileen puhaltaminen motivoi ja vie asioita eteenpäin, kiteyttää Kai Kannonlahti.

Puu kulkee

Kulunut kesä on ollut puunajossa historiallisen vauhdikas. - Kyllä tässä on menty täydel-

E. Kannonlahti Oy:llä on käytössä tällä hetkellä täysi tusina Scanioita, joista suurin osa puunajossa. Kalustosta on tehty mahdollisimman monikäyttöistä: muutamassa autossa jopa päällerakenteet muuttuvat tarvittaessa ajotehtävän mukaan.


46 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Turbo on huipputekninen tuote N

ykyaikaisissa, erittäin tehokkaissa ja tiukimmat päästö- määräykset täyttävissä, mutta silti polttoaineenkulutukseltaan alhaisissa dieselmoottoreissa turboahdin on tärkeämmässä roolissa kuin koskaan aiemmin. Se tekee valtavan työmäärän mahdollistaen moottorin optimaalisen toiminnan kaikissa tilanteissa.

Niinpä hyötyajoneuvoissa ja työkoneissa käytettävien alkuperäisturbojen tekninen rakenne on hiottu valmistajien toimesta äärimmäisen korkealle tasolle. - Turbon materiaalit, rakenneratkaisut ja aerodynamiikka on suunniteltu vastaamaan modernien dieselmoottoreiden korkeisiin vaatimuksiin. Jokainen alkuperäisturbo on lisäksi viimeistelty ja ohjelmoitu toimivaksi juuri kyseissä moottorimallissa, mihin se on kuorma-auto- tai konevalmistajan tehtaalla asennettu. Joten ei ole ollenkaan sama asia minkälaisen turbon moottoriin asentaa, silloin kun on vaihdon aika tai turbo on jostain syystä rikkoutunut. Turbon valinta periaatteella että se on saman näköinen kuin alkuperäinen ei todellakaan riitä, huomauttaa Turbotekniikka Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Kim Sulin.

Osta aina vain alkuperäislaatua

Turboteknikkka Oy maahantuo maailman johtavien valmistajien turboahtimet, joita käytetään kuorma-auto-, työkone- ja teollisuusmoottoreissa alkuperäisasennuksessa. Kuvassa näkyy muuttuvageometrisen Holset HY55V -turbon teknistä rakennetta.

Turbotekniikka Oy:n osaaminen turboissa on todella kovalla tasolla, mistä esimerkkinä toimitusjohtaja Kim Sulin esittelee yrityksen suunnittelemaa maailman ensimmäistä hiilikuituista turboahdinta. Taustalla johtavien turbovalmistajien vuosikymmenten aikana Turbotekniikalle myöntämiä palkintoja - viime vuonna Turbotekniikka oli Garretin Distributor of the Year.

Markkinoilla on tarjolla erilaisia tarviketurboja, jotka eivät kuitenkaan vastaa alkuperäisiä ominaisuuksiltaan, laadultaan ja kestoiältään. Usein asiakas päätyy tarviketurboon tietämättään ja halvan hinnan houkuttelemana; luullen että sen ominaisuudet ovat riittävät. - Tarviketurboilla moottori ei toimi kuten alkuperäisellä. Usein tämä näkyy tehojen jopa merkittävänä laskuna, kasvaneena polttoaineenkulutuksena, päästöjen lisääntymisenä sekä joskus jo hyvinkin äkkiä tulevana turbon rikkoutumisena. Vain alkuperäisvalmistajan jälkimarkkinoilta saatava turbo vastaa juuri sitä turboa, mikä moottorissa oli uutena. Turbotekniikka tuo maahan Honeywellin valmistamia Garrett -merkkisiä turboja ja Cumminsin valmistamia Holset -merkkisiä, sekä BorgWarner Turbo Systemsin KKK- ja Schwitzer -ahtimia. Toimitamme myös Toyotan, Mitsubishin ja IHI:n ahtimia ja niiden varaosia. Nämä kaikki edellä mainitut turbovalmistajat toimittavat turbot myös kuorma-auto-, työkone- ja teollisuusmoottorivalmistajille. Joten kun asioita Turbotekniikan tai laajan jälleenmyyntiverkostomme kanssa, voit olla varma että hankkimasi turbo vastaa 100 %:sti alkupe-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Muuttuvageometrisia turboahtimia on ollut saatavilla jo melko kauan, mutta todellinen ahdinvallankumous on tapahtunut vasta viime vuosina, kun suuret ahdinvalmistajat ovat tarttuneet toden teolla moottoriteknologian huikean edistyksen ja kiristyvien päästönormien haasteisiin. Markkinoille on tullut erittäin tehokkaita, nopeasti reagoivia ja polttoainekulutusta olennaisesti vähentäviä turboja. Kuvassa muuttuvageometrinen Garret VNT.

Turbon materiaalit, rakenneratkaisut ja erittäin tärkeässä roolissa oleva aerodynamiikka on suunniteltu vastaamaan modernien dieselmoottoreiden korkeisiin vaatimuksiin.

räistä, sillä ne valmistetaan samoilta tuotantolinjoilta. Niinpä Turbotekniikka myöntää kaikille varmasti kilpailukyiseen hintaan myymilleen uusille turboille 5 vuoden takuun, ilmoittaa Sulin. Jotain alkuperäislaatua olevien turbojen kestävyydestä kertoo se että Turbotekniikka ei ole joutunut vielä korvaamaan yhtään myymäänsä turboa pari vuotta sitten käyttöön otetun 5-v. takuuohjelman aikana. - Takuu koskee siis turbovalmistajan tuotetta materiaalien ja valmistusvirheiden osalta - ei tietenkään kulumisen tai muusta syystä johtuvan rikkoontumisen osalta. Yleensä jos moottorista hajoaa alkuperäinen tai alkuperäislaatua oleva vaihdettu turbo, kyse on jostain muusta ongelmasta järjestelmästä jolloin turbo toimii rikkoutuessaan sulakkeen tavoin. Kun tällaisia tapauksia on tullut meille takuukäsittelyyn niin olemme lähes aina löytäneet syyn miksi turbo on hajonnut ja pystyneet sitä kautta auttamaan asiakasta

lisätuhojen välttämiseksi. Ja asiakaspalvelultamme saa teknistä apua aina kaikkiin turboasioihin; siinä me olemme kokemuksellamme varmasti Suomen osaavin talo, sillä olemme aina keskittyneet vain turboahtimiin perustamisesta vuodesta 1995 lähtien. Yhteistyö alkuperäisturbovalmistajien kanssa on tiivistä, mikä takaa meille aina tuotteissa uusimmat kehitysversiot sekä tehtaiden teknisen tuen ja henkilökuntamme koulutuksen, sanoo Sulin. Turbotekniikalla on osaavia jälleenmyyjiä ympäri maata ja Helsingissä todella suuri varasto alkuperäisvalmistajien turboja sekä niiden varaosia. - Kun turbon vaihto alkaa ajankohtainen ota yhteyttä niin pidämme huolen että moottorisi saa alkuperäislaatua olevan turbon. Ja jos on saatunut vahinko meiltä saa apua todella nopeasti että kalusto saadaan takaisin tuottavaan työhön, lupaa Sulin.

KULJETUS 47


METSÄALAN AMMATTILEHTI

48 KULJETUS

Laatua ja tyyliä teilla! lisävar us

Tawastia Truck Weekend

Tawastia Truck Weekend 2018 keräsi Hämeenlinnaan 13.-14.7. suuren joukon näyttäviä kuorma-autoja ja mukavasti yleisöä. Kuvassa Sisu-asiakkaiden ylvästä autorivistöä.

Euroopan laajuisen suosion saavuttaneet, huippulaatuiset ja innovatiiviset tuotteet, sekä asiakkaan toiveiden mukaiset ratkaisut jo kymmenien vuosien kokemuksella.

www.hio-mex.com

Ammattilehden Mediamobiilista jaettiin Ahvenistolla tuoreimmat lehdet ja ilmastoidussa asiakastilassa oli mukava istuskella helteisenä heinäkuun päivänä.

Tervetuloa keskustelemaan vanneasioista osastolle U303


METSÄALAN AMMATTILEHTI


50 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Asiakaspalvelu uudelle tasolle varaosa- ja tarvikemyynnissä

TAVO Seinäjoki palvelee asiakkaita uusissa toimitiloissa Rekkaväylän varrella osoitteessa Yhdistelmäväylä 2. Suurella piha-alueella on helppo liikkua vaikka täydellä yhdistelmällä.

T

ampereella päätoimipaikkaansa pitävä, koko maan alueella asiakkaita palveleva raskaan kaluston varaosien maahantuonti- ja myyntiliike TAVO Oy on vahvasti läsnä myös Pohjanmaalla; oma toimipiste avattiin Seinäjoella vuonna 2013 ja Vaasassa 2015. Heinäkuussa 2018 Seinäjoella muutettiin uusiin maailmanluokan toimitiloihin; pohjalaiseen vaatimattomaan tyyliin todettuna.

nousee koko ajan. Seinäjoki vahvistaa rooliaan myös tärkeänä logistisena keskuksena. - TAVOn uusi palvelukeskus sijaitsee loistavalla paikalla Roveksen uudella teollisuusalueella Rekkaväylän varrella osoitteessa Yhdistelmäväylä 2. Samalla kasvavalla alueella sijaitsee jo nyt paljon kuljetusalan toimijoita ja uusi Pohjanmaan logistiikan todellinen valtimosuoni Itäväylä kulkee aivan läheltä, kertoo TAVO OY:n myyntipäällikkö Marko Äikäs.

Maakuntakeskus Seinäjoella on tekemisen meininki ja uusia liike- & teollisuuskiinteistöjä

Uudessa toimipaikassa on tilaa reilut tuhat neliötä myymälälle ja varastolle - lisäksi asiak-

Palvelu vain paranee

kaita palvellaan huippulaadukkaalla kuorma-autojen ja linjaautojen täysautomaattisella pesulinjalla, mikä on saanut nimekseen Komia Pesu. - Kasvatimme heti muuton yhteydessä varasto- ja myymälätuotteiden määrää merkittävästi - valikoimaa laajennetaan jatkossakin asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Ja olemme hioneet oman logistiikkamme iskuun niin että Tampereen keskusvarastolta saadaan tavaraa todella nopeilla toimitusajoilla Seinäjoen ja Vaasan pisteisiin sekä suoraan asiakkaille. Lisäksi toimipaikkojemme käytössä on TAVO -autot joilla hoidetaan lähettikuljetuksia, sanoo Äikäs.

Asiakkaat löytäneet uuteen osoitteeseen

Asiakkaat ovat löytäneet heinäkuun helteillä todella nopeasti TAVOn Seinäjoen uuteen toimipaikkaan.

Kuljetusalan ammattilaiset ovat löytäneet hyvin TAVOn uuteen osoitteeseen heti myymälän avauksesta lähtien.

- Kyllä uudet tilat ovat meille omalle henkilökunnallekin tosi iso juttu ja motivoivat entistäkin parempaan asiakaspalveluun, sanoo TAVO Seinäjoen myyjä Tuomo Pesonen esitellessään ProTruck-nesteitä.

- Viihtyisässä myymälässä on käynyt todella hyvin väkeä ja heinäkuun myyntiluvut ovatkin kasvaneet aiemmasta vaikka emme ole uutta osoitetta vielä ehtineet kovin mainostaa. Olemme saaneet myymälässä vierail-

leilta asiakkailta hyvää palautetta merkittävästä panostuksestamme palvelun parantamiseksi. TAVO otettiin alusta asti Pohjanmaalla hyvin vastaan ja haluammekin investoinneilla antaa asiakkaille vastinetta saamastamme

Suuressa myymälässä on esillä todella suuri määrä varusteita ja tarvikkeita kuljetusalan kalustoon. Ja palvelu pelaa ammattilaisten toimesta, joiden osaaminen varaosa-asioissa on huipputasoa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

Tilaa alan suurin lukupaketti! TAVO Seinäjoki kasvatti heti muuton yhteydessä varasto- ja myymälätuotteiden määrää merkittävästi - valikoimaa laajennetaan jatkossakin asiakaskunnan tarpeiden mukaan.

luottamuksesta, toteaa Äikäs.

Henkilökunta viihtyy

ammattilehti.fi

TAVOn Seinäjoen myymälässä asiakkaita palvelevat alan ammattilaiset Tuomo Pesonen, Jari Kiuttu, Lasse Leskinen ja Keijo Viero. - Kyllä uudet tilat ovat meille omalle henkilökunnallekin tosi iso juttu ja motivoivat entistäkin parempaan asiakaspalveluun. Näitä parempia työskentelyolosuhteita tuskin osaisi edes kuvitella. Suuri varasto on rakennettu viisaasti ja komponentit löytyvät nopeasti oikeista paikoistaan. Ja myymälässä on tilaa laittaa esille suuri määrä ajankohtaisia tarvikkeita ja varusteita, kertoilee Tuomo Pesonen.

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

Komia Pesu 24 h

Uutena palveluna tarjottava Komia Pesu on otettu kiitoksella vastaan kuljetusalan toimijoiden keskuudessa. - Läpiajettavassa hallissa on uusinta teknologiaa edustavat pesulaitteet ja sisään mahtuu suurimmatkin yhdistelmät. Pesu tulee toimimaan 24 h automaattisesti eli siellä voi käydä vaikka yöllä, sanoo Pesonen.

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

Suuri varasto on rakennettu viisaasti ja komponentit löytyvät nopeasti oikeista paikoistaan. Kaikessa on otettu huomioon myös työskentelyn turvallisuus ja ergonomia.

Uutena palveluna tarjottava Komia Pesu on otettu kiitoksella vastaan kuljetusalan toimijoiden keskuudessa. Läpiajettavassa hallissa on uusinta teknologiaa edustavat pesulaitteet ja sisään mahtuu suurimmatkin yhdistelmät. Pesu tulee toimimaan 24 h automaattisesti.

CE


METSÄALAN AMMATTILEHTI Suomen ja Euroopan suurin itsenäisistä korjaamoyrittäjistä koostuva raskaan kaluston korjaamoketju

Toimipisteet:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alajärvi Forssa Humppila Iisalmi Joensuu Juva Kannus Karvia Kaustinen Kemi Kemijärvi Keuruu Kerava Kiuruvesi Kristiinankaupunki Kuhmo Kuopio Kuusamo Lahti Lappeenranta Lohja Oulu Pieksämäki Pietarsaari Pihtipudas Pori Pori-Söörmarkku Rovaniemi Raahe Sodankylä Tampere Tolosenmäki Tornio Turku Vantaa Vantaa Vantaa Varkaus

Autosähkö Arvo Männikkö Oy Forssan Lava ja Huolto Oy Humppilan Metalli ReKo Service Oy Konekorjaamo Riikonen Oy Juvan Auto Oy Kannuksen Kuljetustekniikka Oy Kumet Oy Pohjanmaan Raskasvaruste Oy Kemin Autohuolto Oy Tunturi Auto Oy Lielahden Autokeskus Oy Vistema Kerava Ylä-Savon RK-Asennus Oy KRS Auto Center Kuhmon Raskaskone Oy Kuopion Rekkahuolto KKP-Tuotanto Oy Huoltopalvelu Viitanen Ky MMK-Power Oy Truckservice Lohja Oy Wihelän Konepaja Oy Länsiväylän Auto- ja Konekorjaamo Ky Truckshop Häggblom Ab Oy Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy Porin Autotyö Oy Ranttiän Kone Oy North Metal A. Kotila Oy Tunturi Auto Oy Lielahden Autokeskus Oy Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy www.toptruck.fi Kemin Autohuolto Oy Turun Autotyö Oy Kari T. Hyvönen Oy Suomen Kuljetuslaite Oy Kattavaa hyötyajoneuvojen korjauspalvelua kaikille merkeille. Vistema Vantaa Vahvalla ammattitaidolla ja laadukkailla varaosilla. Varkauden Kuorma-autohuolto Oy

JARRULEVYT JA -PALAT

PAINEILMAJARRUOSAT

JARRUPALAT JA -NAUHAT

PAINEILMAJARRUOSAT

JARRUSATULAT

PAKOPUTKISTOT

KYTKINPAKETIT

MOOTTORIN OSAT

ISKUNVAIMENTIMET

ILMAJOUSET

OHJAUKSEN OSAT

SUODATTIMET


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koura-Autot veti jääkiekkoteemalla Mid Finland Truckmeetingissa

Koura-Autojen ja Viitasaaren Tilausliikenteen JYP-teemaisella osastolla oli todella paljon mielenkiintoista nähtävää; mm. Koura-Autojen huima Hurrikaani-Volvo

V

iitasaarella järjestettiin 21.7. Mid Finland Truckmeeting 2018 rekkatapahtuma, missä oli esillä suuri määrä komeaa kuljetuskalustoa sekä leppoisaa truckeritunnelmaa. Koura-Autojen ja Viitasaaren Tilausliikenteen JYP-teemaisella osastolla oli todella paljon mielenkiintoista nähtävää; mm. Koura-Autojen huima HurrikaaniVolvo, Rekkavarusteen Jussi Pietikäisen komea nokkamallin Scania 80-luvulta, Viitasaaren Tilausliikenteen JYP-liigaa peleihin kuljettava bussi, Valtran uusi

traktori ym. Päivän aikana osastolla järjestettiin JYP-aiheisia kilpailuja joissa voitti Gram -kodinkoneiden ja Valtran lahjoittamia palkintoja, Eric Perrinin mailan, istumapaikkalippuja ruokailuineen JYPin kotiotteluun ym. Haastateltavana oli myös JYP -fanien suosikki ja nykyinen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Autovaruste Könönen jakoi osastolla vieraileville Mad-Croc energiapurukumia ja matkaan saa myös tuoreimman Metsäalan Ammattilehden. Koura-Autojen Ojanperän Harri oli tehnyt kovan työn viihtyisän osaston eteen.

KULJETUS 53

Laadukkaat voiteluaineet ja suoda0met kaikkiin koneisiin, suoraan maahantuojan varastosta!

Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puhelin, myyn, 03-­‐358 7660 voitelukeskus@voitelukeskus.com www.voitelukeskus.com

A U T A A L I HANK I ASIANTUNTIJALTA LUOTET TAVAST

E xa k t D u Stoneridge Digipiirturit

Timer TachoDrive Ajoaikalaskuri

o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt nut valtavasti ty eniä ä pi – Ny t voin tehd aikana!” n uo ta s yö m ja siirto

kulje idgen piirturilla ”Uudella Stoner !”* in m 30 pident yy jopa

ttajan ajopäivä

itusjohtaja piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su *verrattuna va

Digipiirturi

lu n etälatauspalve

au korttitietojen Piirturi- ja elu 8 € / kk latauspalv

tomaattinen

V E R K KO K AU P PA . P I I R L A . F I Rekkavarusteen Jussi Pietikäisen komea nokkamallin Scania 80-luvulta oli aiheesta rekkafanien ihailun kohteena Viitasaarella.

PIIRLA@PIIRLA.FI

»

»

PIIRLA.FI

017 283 1595

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di gipiirtur sukupolve

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen oike valvot tuun ajo-


54 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laatuperävaunuja järkihintaan

Partasen Kuljetus Oy kuljettaa puuta kolmellatoista puuutavara-yhdistelmällä useille eri asiakkaille laajalla toiminta-alueella. Tämän vuoden aikana ajoon on otettu kaksi uutta kiinteää 5-akselista ja ilmajousilla varustettua Zaslaw -puutavaraperävaunua - aiemmin yritys on hankkinut vaunut käytettyinä.

P

artasen Kuljetus Oy Iisalmesta tarjoaa laadukkaita puu- tavaran kaukokuljetuksia laajasti eri puolilla Suomea. Viime vuosien aikana puutavarayhdistelmien määrää on kasvatettu merkittävästi millä on vastattu asiakkaiden kuljetusmäärien kas-

vuun ja markkinoiden yleiseen kehitykseen, missä suositaan isompia palvelukokonaisuuksia tarjoavia toimijoita. Partasen Kuljetuksen historia juontaa Pielavedelle missä kuljetustoiminta alkoi vuonna 1951. Alussa kuljetettiin maataloustar-

vikkeita, jonka jälkeen mukaan tulivat myös maito- ja hiekkakuljetukset ennen puutavarankuljetuksiin keskittymistä. - Arvomme perustuvat hyvään yhteistyökumppanuuteen, tulokselliseen ja tehokkaaseen kuljetuspalveluiden tuottamiseen asiakkaidemme ja ammattitaitoisten puutavara-autonkuljetta-

jiemme kanssa. Yrityksemme työllistää yhteensä jo noin 25 työntekijää. Puutavara-autonkuljettajamme ovat ammattitaitoinen porukka, johon kuuluu kokeneita konkareita ja koulutuksen avulla aloittelevia kuljettajia. Ammattitaitoisten puutavara-autonkuljettajiemme käytössä on nykyaikainen ja kunnossapidetty

Partasen Kuljetuksen autot ajavat tällä hetkellä pääasiassa Savon, Keiteleen ja Jyväskylän alueilla. Puuta kuljetetaan tehtaille, sahoille ja juniin. Kuvassa puretaan kuormaa heinäkuun helteillä Vaajakosken asemalla.

kalusto. Olemme kasvaneet myös yritysostojen kautta, joihin meillä on mielenkiintoa jatkossakin, kertoo Pasi Partanen.

Useita asiakkaita ja laaja toiminta-alue

Partasen Kuljetus Oy:n tärkeimmät asiakkaat ovat IPO Wood, Keitele Group, HASA ja UPM. Partasen Kuljetus kuuluu myös QTeam -verkostoon. - Puutavarakuljetus kokemusta meiltä löytyy myös Suomen rajojen ulkopuolelta mm. Venäjältä ja Ruotsista. Kuljetuspalveluidemme laadunhallinnan tukena ja työkaluna meille toimii PKY-laadunhallintajärjestelmä ja olemme laadunhallinnan kehityksessä sitoutuneet noudattamaan ISO 9001:2015 standardia, sanoo Partanen. Partasen Kuljetuksen autot ajavat tällä hetkellä pääasiassa Savon, Keiteleen ja Jyväskylän alueilla. Puuta kuljetetaan tehtaille, sahoille ja juniin. - Ajomatkamme vaihtelevat muutamasta kymmenestä kilometristä sadan tienoille mutta keskimäärin siirrot ovat lyhentyneet viime aikoina. Puulle on kova kysyntä; talvi mentiin ihan täyttä eikä tahti ole oikeastaan hiljentynyt kesäksikään. Kuitua on saanut ajaa kesän sen minkä ehtii ja tukkia myös normaalia enemmän sillä sahojen seisokitkin ovat olleet hyvän markkinatilanteen vuoksi normaalia lyhyempiä, Partanen kertoilee.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 55

Partasen Kuljetuksen autot ajavat paljon tukkia ja kuitukin on yleensä katkottu niin että maksimipainot saadaan hyvin hyödynnettyä kuivallakin puulla. Kuormatilan kanssa ei ole ongelmia joten kalustossa on pääsääntöisesti kevyet alumiinipankot mutta uuteen Zaslawiin valittiin Forest King -teräspankot.

Ensimmäiset uudet vaunut

Käytössä olevan kaluston Partasen Kuljetus on aina pyrkinyt optimoimaan mahdollisimman sopivaksi - kustannustehokkaasti. Tämän vuoden aikana ajoon on otettu kaksi uutta 5-akselista kiinteää ja pankonsiirtolaitteilla varustettua ilmajousista Zaslaw -perävaunua. - Tukkikärryjä emme ole nykyhistoriassa ostaneet koskaan aiemmin uutena vaan olemme hankkineet käytettyjä vaunuja autoilijoilta, kauppiailta ja Ruotsistakin, joista sitten on pajalla tehty meidän käyttöön sopivia mm. telittämällä ja kunnostamalla. Lisäksi 90-luvulla ostimme runkoja ja komponentteja joista kasailimme vaunuja omavalmisteena. Tällä hetkellä meillä on käytössä noin parikymmentä tukkikärryä, laskee Partanen. Ensimmäinen Zaslaw otettiin ajoon helmikuussa ja uudempi heinäkuussa. - Kaupat tehtiin Auto-Killan Pasi Sairasen kanssa hyvässä hengessä. Zaslawin hinta on kohdillaan suhteessa laatuun, mikä oli päätekijä siinä että ostimme tällä kertaa uusia vaunuja hyvien käytettyjen sijaan. Tähän asti siististi tehdyt Zaslawit ovat toimineet niin kuin pitää ja tulevaisuus näyttää miten rakenteet kestävät pitkässä juoksussa. Mutta onhan näitä suomessakin jo paljon vedetty jonka perusteella olen asian suhteen aika optimistinen, toteaa Partanen.

Vaunuissa suositaan 275/22/70 rengaskokoa jotka kestävät Pasi Partasen mukaan paremmin; myös jarru- ja laakeriongelmia on vähemmän ja vaunu rullaa kevyemmin perässä.

Zaslawin runkorakenne on selkeä ja työnjälki hyvää. Ilmajousitettu kärry kulkee nätisti perässä.

Osastolla 329 esittelyssa useita uusia metsäkoneenkuljetusautoja!

Partasen Kuljetuksen ammattitaitoisten puutavara-autonkuljettajien käytössä on nykyaikainen ja kunnossapidetty kalusto; kuvassa tyylikäs Scania R730 varustettuna Jonsered 1188S -nosturilla ja Zaslaw -vaunulla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

56 KULJETUS

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 57

Kevytautoja koskevista lakiluonnoksista 49 lausuntoa - yli puolet kannatti

L

iikenne- ja viestintäministeriö sai yhteensä 49 lausuntoa luonnoksista ajoneuvolain ja ajokorttilain muuttamiseksi. Yli puolet lausunnonantajista kannatti ehdotusta. Muutoksilla mahdollistettaisiin niin sanottujen kevytautojen käyttö. Kevytauto olisi uudentyyppinen ajoneuvo, joka on muunnettu henkilöautosta rajoittamalla sen nopeus 45 kilometriin tunnissa.

49:stä lausunnonantajasta 18 oli yksityishenkilöitä. Lausuntoaika päättyi 10.7.2018. Ehdotusta kannatti 26 lausunnonantajaa ja vastusti 13. Kymmenessä lausunnossa ei nimenomaisesti kannatettu tai vastustettu ehdotusta, vaan niissä otettiin kantaa yksittäisiin kohtiin tai arvioitiin yleisesti ehdotuksen hyviä ja huonoja puolia. Kannattajista 11 oli yksityishenkilöitä ja vastustajista kolme. Ehdotuksen tavoitetta nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi pidettiin lausunnoissa yleisesti kannatettavana. Esitystä kannattavissa lausunnoissa kevytautojen aktiivista ja passiivista turvallisuutta pidettiin mopoautoja parempana. Esitystä vastustaneet lausunnonantajat katsoivat ehdotuksen heikentävän liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä olevan Suomen ympäristö-

Tieliikenteen onnettomuudet

T

ilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliiken- teessä sattui kesäkuussa 416 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Niissä kuoli 9 ja loukkaantui 540 ihmistä. Kuolleita oli 7 vähemmän ja loukkaantuneita 27 enemmän kuin vuoden 2017 kesäkuussa. Kuolleista 5 oli liikkeellä henkilöautolla, 1 mopolla ja 3 moottoripyörällä. Surmansa saaneista oli miehiä 8 ja naisia 1. Tammi-kesäkuussa tapahtui kaikkiaan 1 912 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 88 ja loukkaantui 2 428 ihmistä. Kuolleita oli 21 vähemmän ja loukkaantuneita 86 vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. Vain yksi surmansa saanut oli matkassa kuorma-autolla.

Lähde: Tilastokeskus

tavoitteiden vastainen. Kevytautojen katsottiin olevan painavamman rakenteensa ja nopeamman kiihtyvyytensä vuoksi mopoautoja vaarallisempia erityisesti kevyelle liikenteelle. Osassa lausuntoja arvioitiin ehdotuksen vähentävän nuorten kiinnostusta käyttää joukkoliikennettä. Näitä lausunnonantajia useammat tahot kuitenkin katsoivat, että kevytautot parantavat nuorten liikkumismahdollisuuksia maaseudulla ja kaupunkiseutujen reuna-alueilla, joissa julkisen liikenteen palveluita on rajoitetummin tarjolla Muutamissa lausunnoissa ehdotettiin vaihtoehtoiseksi toteuttamistavaksi mopoautojen turvallisuuteen vaikuttamista kansainvälisellä tasolla, B-luokan ajokortin ikävaatimuksen alentamista tai B1-ajokorttiluokan käyttöönottoa. Erityisesti yksityishenkilöiden antamissa lausunnoissa otettiin useimmiten kantaa ehdotuksiin suurimmasta sallitusta ajonopeudesta, ajoneuvon iästä ja omamassan rajoituksesta.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnosten valmistelua jatketaan virkamiestyönä. Esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Pumppukärryt

Vaihtotrukit

Trukkivuokraus

www.toyotakauppa.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

58 KULJETUS

Timo Teipin toimitilat eli legendaarinen Navetta sijaitsee Pyhtäällä osoitteessa Siltakyläntie 264. Tutustumisen arvoinen paikka kun ajelet Kotkan suunnalla - kahvit tarjotaan aina.

Kuljetusyritykset elävät nopeasti muuttuvassa maailmassa

Visuaalinen ilme ja imago ratkaisevassa roolissa

K

un puhutaan liikkuvan kaluston teippauksesta, nousee yksi tekijä keskusteluissa yleensä omalle tasolleen. Jo yli 35 vuotta alalla toiminut Timo Teippi on legendan maineessa näkemyksensä ja kokemuksensa ansiosta - slogan ”Ihan omat kuviot” kertookin enemmän kuin kolme

sanaa.

- Olemme olemassa, jotta asiakkaamme näkyisi ja erottuisi - oikealla tavalla. Valmis työ ja tyytyväinen asiakas on paras suosittelijamme, kiteyttää yrittäjä Timo Peri. Timo Teipin ajatusmallissa autoja ei vain teipata vaan kuljetusyritykselle luodaan imago ja identiteetti.

- Teippi on meille sama asia kuin muste kirjailijalle; väline saada visio elämään. Kaikki se mitä tapahtuu ennen teippausta on paljon tärkeämpää ja se vie myös enemmän aikaa, sanoo Peri.

Toimiva visuaalinen ilme muuttuvaan maailmaan

Kun asiakas on yhteydessä Timo Teippiin ja päättää panos-

Kuljetuskaluston teippaukset toteutaan Pyhtään Navetassa optimaaalisissa olosuhteissa kovan tason ammattilaisten toimesta, joiden käytössä on uusimmat teipinkäsittelylaitteet ja suunnittelutyökalut.

taa yritysilmeensä uudistamiseen tai luomiseen, alkaa syvällinen prosessi ja ajatustyö. - Keskustelemme asiakkaan kanssa ja kartoitamme hänen näkemystään mihin suuntaan liiketoiminta on muuttumassa, vaikka asiakas ei sitä aina edes itse tiedosta. Meidän pitää kyetä luomaan yritykselle persoonallinen visuaalinen identiteetti, mikä kantaa ajassa jopa 5-10 vuoden päähän. Ja tällä hetkellä maailma muuttuu entistä nopeammin eivätkä mitkään sopimukset ole ikuisia, mikä vaikuttaa töihimme. Kuljetusyritykselle luotu ilme pitää olla sellainen että se toimii vaikka toiminta muuttuisi radikaalistikin eli jos vaikka puunajo vaihtuu kappaletavarakuljetuksiin tai soranajo elintarvikekuljetuksiin. Nyt jo toimitaan usein monella eri suoritealalla ja palvellaan lukuisia eri asiakkaita, mikä asettaa omat vaatimuksensa oikean ilmeen luomiseen. Ja autoja hankintaan aika lyhyilläkin leasing- ja vuokrasopimuksilla, joten maalaaminen tulee enää harvoin kyseeseen. Kun yrityksellä on vahva imago niin lajin vaihtokin on helpompaa: kun astuu täysin tuntemattomasta ovesta sisään neuvotteluun, niin on usein silti jo tunnettu luotettava toimija. Ja kuljetusalalla pula kuljettajista vain kasvaa jolloin ne talot joilla on vahva imago löytävät myös helpommin ammattitaitoista

työvoimaa, toteaa Peri.

Suojaa some-myrskyille

Tänä päivänä viestintä on nopeaa ja some-maailma tuo mukanaan myös negatiivisia asioita. - Joskus tapahtuu joku inhimillinen virhe, mistä saattaa nousta todellinen some-myrsky jopa täysin aiheettomasta asiasta. Some-maailmassa ihmiset ja yritykset ovat vapaata riistaa myös mustamaalaamiskampanjoille, joita vastaan paras tapa puolustautua on vahva yrityskuva mitä on luotu järjestelmällisesti ja pitkään. Kuljetusalalla kalusto on yrityksen näkyvin käyntikortti, joten autojen visuaalinen ilme kannattaa rakentaa huolella niin että se toimii psykologisesti, neuvoo Peri.

Vaativat kokonaisuudet vahvinta osaamisaluetta

Timo Teipin vahvinta osaamisaluetta on vaativat teippaustyöt kuljetusyrityksille kokonaispalveluna - suunnittelusta toteutukseen. - Noudatamme käytännössä alan kovimpia vaatimuksia, joista tärkeimpiä on tekninen laatu, virheettömyys ja korkea moraali. Teippaukset toteutaan Pyhtään Navetassa optimaaalisissa olosuhteissa kovan tason ammattilaisten toimesta. Me kaikki tekijät olemme uteliaina


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 59

Kuljetusalalla kalusto on yrityksen vahvin käyntikortti, joten autojen ilme ja imago kannattaa rakentaa huolella.

- Olemme olemassa, jotta asiakkaamme näkyisi ja erottuisi - oikealla tavalla. Valmis työ ja tyytyväinen asiakas on paras suosittelijamme, kiteyttää yrittäjä Timo Peri Navetan portailla.

Timo Teipin tuotannosta valmistuu kaiken kokoista kuljetuskalustoa - teippauksia tehdään työkoneisiikin.

ja kehityshakuisina mukana asiakasrajapinnassa sekä käytännön töissä päivittäin. Porautuminen raskaankaluston ja yritysautojen teippausmaailmaan sekä yritysten näkymiseen ja ongelman ratkaisuun jatkuu edelleen - tämä on ikuinen oppimisprosessi, sanoo Peri. Timo Teippi on kulkenut autoteippauksissa koko ajan laajempiin ja haastavampiin töihin. - Perusteippien lätkäisy kylkeen ei ole meidän juttu. Niinpä koko 2000-luvun ajan kappalemäärissä laskettuna vuosittaiset työmme ovat laskeneet: kun aikanaan teimme lähes 500 eri autoteippausta vuodessa niin nyt teemme alle 200. Silti liikevaihtomme on kasvanut viimeiset kolme vuotta kaksinumeroisia prosenttilukuja, mikä kertoo jalostusarvon oleellisesta noususta, toteaa Peri.

niin hyvälle kuin tänä päivänä, joten Timo teippaa itsekin vielä pitkään, lupaa Peri.

Lisätietoja Timo Teipin tekemisestä löydät osoitteesta www. timoteippi.fi

Timo Teippi luo kuljetusyrityksille persoonallisen visuaalisen identiteetin, mikä kantaa ajassa pitkään.

www.metallipajanieminen.fi • www.mpnoy.fi

YKSILÖLLISET JA LAADUKKAAT RATKAISUT • Rahtilavat

www.metallipajanieminen.fi • www.mpnoy.fi

• Nousukapellit • Kääntökatot • Puutavaravarustelut • Muutostyöt

YKSILÖLLISET JA LAADUKKAAT RATKAISUT

Hydrauliikka- ja • Jarrutyöt pneumatiikkaosat

B-lupa METALLIPAJA NIEMINEN Oy • Rahtarikatu 10, 42100 Jämsä • Soita 040 503 9926

Legenda jatkuu...

Timo Teippi elää vahvasti tulevaisuudessa vahvuutenaan alalla poikkeuksellinen kokemuskertymä. - Tarinalle pitää luoda jatkumo mikä jossain vaiheessa tarkoittaa viestikapulan siirtämistä nuorille tekijöille. Omalta osaltani työn teko ei ole koskaan tuntunut

Hydrauliikka- ja METALLIPAJA NIEMINEN Oy • Rahtarikatu 10, 42100 Jämsä • Soita 040 503 9926 pneumatiikkaosat

METALLIPAJANIEMINEN NIEMINENOy Oy• •Rahtarikatu Rahtarikatu10, 10,42100 42100Jämsä Jämsä• •Soita Soita040 040503 5039926 9926 METALLIPAJA


60 KULJETUS

P

resco Oy tunnetaan autonhoitotuotteiden ja tarvikkeiden sekä laitteiden maahantuojana ja kouluttajana. Autoalan ammattilaisten suosima tuotevalikoima sisältää helppokäyttöiset ja erittäin kilpailukykyisesti hinnoitellut tehopesuaineet, vahat ja muut hoitotuotteet ajoneuvojen ja veneiden lisäksi myös metsäkoneiden ja muiden haastavissa olosuhteissa työskentelevien työkoneiden hoitoon ja ylläpitoon. Pälkäneläisen Prescon juuret alkavat 1980-luvulta. Vuosien varrella kehittynyttä vahvaa ammattitaitoa ja alan tuntemusta arvostavat niin automaalaamot ja ammattidetailerit kuin auto-, caravan- ja venepuolen erikoisrakentajat ja myyntiorganisaatiotkin. Prescon tuotteita ja osaamista arvostetaan myös maamme rajojen ulkopuolella, mikä näkyy vahvana vientinä mm. Baltian maihin. Vuosituhannen taitteessa Presco Oy:n perustanut Markku Uotila kertoo yrityksen tuotevalikoiman rakentuvan alan parhaiden tuotemerkkien varaan: - Emme ensisijaisesti myy tuotemerkkiä, vaan aikaa, joka on toimialasta riippumatta ammattilaisille kaikkein tärkeintä. Siksi olemme keränneet maailmalta parhaimmista parhaat kemikaalit ja tarvikkeet laatuun, materiaalien toimivuuteen ja työn helppouteen panostaville asiakkaillemme. Prescon auto- ja konepuolelle suunnatun tuotevalikoiman perustana ovat helppokäyttöiset Presta -tuotteet, mitkä soveltuvat kaikkiin maalipinnan hoito- ja puhdistustehtäviin. Lisäksi valikoimassa on laajasti erilaisia ajoneuvojen sisätilojen hoitotuotteita. Toinen amerikkalainen tuotemerkki on Malco, mikä sisältää erittäin korkealuokkaiset ja useiden autoliikkeiden suosimat tuotteet myyntikunnostustehtäviin. Italialainen Ma-Fra -tuoteperhe puolestaan tarjoaa sertifioidut ja tehokkaat erikoispesuaineet henkilö- ja hyötyautoille sekä metsä- ja maansiirtokoneillekin. Pesun jälkeiseen viimeistelyyn suosittellaan MaFra Hydrocoating Wax PO1 -pinnoitetta, mikä antaa Nano-

METSÄALAN AMMATTILEHTI len, että edellämainitut tuotteet ovat aina alan turvallisuuden kärkipäässä. Presta ja Malco tarjosivat täyden sarjan VOC -säädökset (Volatile Organic Compound = haihtuva orgaaninen yhdiste) täyttäviä kemikaaleja jo ennen kuin Suomessa edes kunnolla tiedettiin VOC -säädöksistä, sanoo Uotila. Laadusta ja ympäristöystävällisyydestään kuuluisa italialainen Ma-Fra on parhaista paras; se sai ensimmäisenä eurooppalaisena autokemikaalivalmistajana ISO9001 -laatusertifikaatin ja 14001 -ympäristösertifikaatin, sekä uusimpana OHSAS 8001 työterveys-, turvallisuus- ja hyvinvointi sertifikaatin. - Ma-Fra on ainoa eurooppalainen valmistaja, jolla on myös kuluttajapuolelle täysi autonhoitosarja kasviperäisistä kemikaaleista valmistettuja, nopeasti ja täydellisesti biohajoavia tuotteita, Uotila täsmentää.

Asiakaskohtaista räätälöintiä

Presco Oy:n perustajan Markku Uotilan mukaan monenkirjava kilpailu on vahvistanut yrityksen asemaa markkinoilla. Presco saa asiakkailtaan kiitosta vuodesta vuoteen asiallisena, rehellisenä ja luotettavana toimijana sekä aktiivisena yhteistyökumppanina.

Kuljetus- ja konekalusto puhtaaksi ammattituotteilla

kilven ja vedenhelmeilyn käsitellylle pinnalle. - Edellämainittujen lisäksi kattavassa, lähes 2000-nimikettä sisältävässä valikoimassamme on myös runsaasti erilaisia tarvikkeita ja kiillotuskoneita sekä pesuaineruiskuja eri käyttötar-

koituksiin, lisää Uotila.

Käyttäjäystävällisyys ja turvallisuus keskiössä

EU:n kemikaalilainsäädäntö on tiukentunut vuosi vuodelta, mikä näkyy sekä pesuaineiden ja autonhoitokemikaalien koos-

tumuksissa, mutta myös muutoksina alan kilpailuasetelmissa. - Prescon edustamien Prestan ja Malcon etuna on, että valmistusmaa USA:ssa kilpailu ja turvallisuusmääräykset lukeutuvat maailman tiukimpiin. Kalifornian tiukat säädökset pitävät huo-

Pälkäneellä toimipaikkaansa pitävä Presco tarjoaa kuluttajille ja ammattilaisille tarkkaan valittuja autonhoitotuotteita, tarvikkeita ja laitteita ehostamaan sekä suojamaan niin työkoneita kuin näyttelytason autojakin. Yrityksen arvomaailma ja toiminta-ajatus heijastuu henkilökuntaan haluna palvella ja auttaa asiakasta pienimmissäkin ongelmissa ja tarpeissa. Myyntikäytössä on 7 pakettiautoa ja 3 kuorma-autoa.

Prescon asiakkaat ovat erityisasemassa Presta ja Malco tuoteperheiden suhteen, sillä Suomessa ja Baltian maissa molempien valmistajien tuotteet ovat tarjolla kuluttajille Prescon nettikaupan kautta. USA:ssa ja muilla markkina-alueilla tuotteet ovat saatavilla vain korjaamoverkostojen ja automaalaamoiden yms. kautta. Vahva asiakaskeskeinen palvelu ja alan tuotteiden myynnin edistäminen on noteerattu myös päämiesten puolelta. Vuonna 2011 amerikkalaiset kemikaalivalmistajat Presta ja Malco valitsivat Presco Oy:n vuoden kansainväliseksi aluemyyjäkseen. - Kansainväliset palkinnot yltävät harvoin suomalaisille yrityksille, Uotila lisää ilmeisen ylpeänä kunnioitettavasta saavutuksesta ja jatkaa: - Olemme lisäksi saaneet merkittävän tunnustuksen Ma-Fralta vuonna 2014 suuren myynninkasvun johdosta! Tutustumiskäynti Prescon toimitiloissa paljastaa palkintoja myönnetyn kasapäin myös muiden toimijoiden ja järjestöjen puolelta. Kymmenkunta työntekijää työllistävän yrityksen varastotilat ovat tulevan sesongin alla tupaten täynnä tuotteita. Merkillepantavaa on tynnyritavaran puuttuminen, ettekö myy lainkaan tuotteitanne suurasiakkaille, kuten esimekiksi kuljetusyhtiöille ja autopesuloille? - Toki myymme. Toimitamme pesuaineemme tiivisteinä, mikä helpottaa sekä meidän että asiakkaittemme logistiikkaa. Esimerkiksi erinomainen HACCP -asetuksen mukainen raskaankaluston Ma-Fran Super Mafrasol pesuaine myydään helposti käsiteltävässä 25 kg astiassa, mistä saadaan veteen laimentamalla 1500-2000 l valmista puhdistusnestettä. Matalat varastointiin ja kuljetuslogistiikkaan liittyvät


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 61

1950 luvulla perustettu Presta-Malco -konserni työllistää n. 300 henkilöä kolmessa eri tuotantolaitoksessa Ohiossa, USA:ssa. Nämä laadukkaat tuotteet muodostavat Presco Oy:n laajan valikoiman rungon.

kulut siirtyvät asiakkaillemme kipailukykyisenä hinnoiteluna ja hyvänä saatavuutena. Edellämainitun pesuaineen litrahinnaksi jää pesuaineen osalta kymmenen eurosentin paikkeille. Sopivan ruiskutettavan nano-pinnoitteen kanssa käytettynä pesuaineen kulutus laskee ja pesu nopeutuu. Siinä on kone- ja kuljetusyrittäjille mieluista asiaa, Uotila summaa. Presco tunnetaan alalla aktiivisena toimijana ja asiantuntevasta palvelustaan. Myyntityö tapahtuu Suomessa internetkaupan ohella kuuden säännöllisesti asiakkaiden luona kiertävän aluemyyjän ja puhelinmyynnin voimin. - Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme alan koulutusta ja räätälöimme heille pesu- ja pinnoitesuunnitelmia sekä autamme kustannuslaskelmien suunnittelussa. Eri opistot ja useat yrityk-

set pyytävät meiltä säännöllisesti autonhoitoon liittyvää koulutusta. Olen vuosikymmenten saatossa kouluttanut pitkälle toista tuhatta innokasta oppilasta alan saloihin. Innostuneisuudesta ja syvällisestä suhtautumisesta päätellen aihe on kiinnostava. Auton hoitoon liittyvä koulutus sopii monille toimialoille vaikkapa tyky-päivän ohjelmaksi, Uotila sanoo.

Maalipinnan hoito- ja puhdistustuotteiden lisäksi Presta -valikoimassa on laajasti erilaisia ajoneuvojen sisätilojen hoitoaineita.

- Uusin tuotemerkkimme Ma-Fra on myös saavuttanut nopeasti vaativien ammattilaisten suuren suosion, niin ammattiehostajien, kuin raskaankaluston käyttäjien keskuudessa, esittelee Markku Uotila.

Näkyviä tuloksia

Ammattilehti kokeilee tulevan syksyn ja talven kuluessa Prescon maahantuomia autonhoitotuotteita maahantuojan opastuksella. Käyttökokemuksia avataan tulevien lehtien sivuilla sekä sosiaalisen median puolella. Ensimmäisiä puhdistustuloksia on odotettavissa jo Power Trucks Shown yhteydessä, jossa esillä Prescon tuotteilla uuden veroiseksi puhdistettu Ammatti-

Prescolta löytyy erittäin kattava valikoima vahatuotteita; kuvassa uusi Ghost Hider Pro Carnauba Paste Wax.

lehden Iveco Daily Mediamobiili. Tule tutustumaan tuloksiin osastolle U397-398 ja Prescon

kaikkiin tuotteisiin sekä palveluihin pääset tutustumaan osastolla U355.

Puutavara-autoilija ja metsäkoneurakoitsijat huomio: Ma-Fra Resin Off -suihke on tehokas pihkan ja tiesuolan poistoon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

N EDELLÄKÄVIJÄ . TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ. .

USIESITTELYSSÄ Q-SARJA. EPSILON PUUTAVARA –JA KIERRÄTYSNOSTURIT UUSI Q-SARJA. EPSILON ESITTELYSSÄ UUSI Q-SARJA. EPSILON PUUTAVARA PUUTAVARA–JA –JAKIERRÄTYSNOSTURIT KIERRÄTYSNOSTURIT WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

WWW.PALFINGEREPSILOM.COM WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

t. Ohjausvaihtoehtoina Tuttu uudistunut. Ohjausvaihtoehtoina TuttuEpsilon EpsilonQ-sarja Q-sarjaon onnyt nyt uudistunut. Ohjausvaihtoehtoina Uuden Q-sarjan 13-16 tonnimetrin Z-nosturissa on tarjolla jopa 11 tonnimetrin Uuden Q-sarjan 13-16 Uuden Q-sarjan 13-16 tonnimetrinZ-nosturissa Z-nosturissaon ontarjolla tarjollajopa jopa11 11

us tai IQAN-sähköohjaus mekaaniset esiohjaus tai mekaanisetvivut, vivut,hydraulinen hydraulinen esiohjaus taiIQAN-sähköohjaus IQAN-sähköohjaus metrin ulottuma. Suuri ulottuma on saatu aikaan käyttämällä metrin ulottuma. metrin ulottuma.Suuri Suuriulottuma ulottumaon onsaatu saatuaikaan aikaankäyttämällä käyttämällä useilla useillaeri erivipuvaihtoehdoilla. vipuvaihtoehdoilla. taittopuomin mitat mahdollisimman tarkasti hyödyksi, jolloin taittopuomin mitat taittopuomin mitatmahdollisimman mahdollisimmantarkasti tarkastihyödyksi, hyödyksi,jolloin jolloin

a tutut Penkki ClassicM-sarjasta tutut Penkkijaja jahyttivaihtoehtoina hyttivaihtoehtoina M-sarjasta tututClassicClassicja jatkeiden yhteispituutta onjasaatu kasvatettua.jatkeiden jatkeidenyhteispituutta yhteispituuttaon onsaatu saatukasvatettua. kasvatettua. Masterdrive Masterdrivesekä sekäEpscab Epscabhytti. hytti.

Tule ja näe uudistunut Q-sarja

Tule ja näe uudistunut Tule Q-sarja Tulejajanäe näeuudistunut uudistunut Q-sarja Q-sarja! Tervetuloa osastolle nro. 50

Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Haikanvuori 2, 33960 PIRKKALA PUH: 010 550 80 facebook.com/epsilonsuomi facebook.com/vtatekniikka WWW.PALFINGER.COM WWW.PALFINGER.COM

MAAHANTUONTI JA MYYNTI: Kuussillantie 23, Kuussillantie 23,01230 01230VANTAA VANTAA

MAAHANTUONTI MAAHANTUONTIJA JAMYYNTI: MYYNTI:

Haikanvuori Haikanvuori2,2,33960 33960PIRKKALA PIRKKALA PUH: PUH:010 010550 55080 80 facebook.com/epsilonsuomi facebook.com/epsilonsuomi JÄLLEENMYYJIEN YHTEYSTIEDOT:

WWW.VTA.FI facebook.com/vtatekniikka facebook.com/vtatekniikka

JÄLLEENMYYJIEN JÄLLEENMYYJIENYHTEYSTIEDOT: YHTEYSTIEDOT:

WWW.VTA.FI WWW.VTA.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Heinäkuussa rekisteröitiin viime vuotta vilkkaammin uusia autoja

KULJETUS 63

Tammi-heinäkuussa on ensirekisteröity 9,9 prosenttia enemmän kuorma-autoja kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

H

einäkuussa rekisteröitiin 9 579 uutta henkilöautoa, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Uusia henkilöautoja on tammi-heinäkuussa rekisteröity 79 186, joka on 8,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammiheinäkuussa. Pakettiautojen ensirekisteröinnit kääntyivät alkuvuoden kasvun jälkeen lievään vähenemään. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin heinäkuussa 870, joka on 2,8 prosenttia viime vuoden heinäkuuta vähemmän. Pakettiautoja on heinäkuun loppuun mennessä ensirekisteröity yhteensä 9 521, joka on 2,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna ensirekisteröitiin enemmän pakettiautoja kuin kertaakaan 2010-luvulla, sillä ensirekisteröintien määrä kasvoi noin 15 500 pakettiautoon. Kuluvana vuonna rekisteröintimäärän ennakoidaan kasvavan hieman viime vuoteen nähden.

Kuorma-automyynti hyvässä vedossa

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin heinäkuussa 243, mikä on 11,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa on ensirekisteröity 9,9 prosenttia enemmän kuorma-autoja kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Pienten alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien määrä on ollut tänä vuonna selvässä kasvussa. Suuria yli 16 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity lähes sama määrä kuin vastaavaan aikaan viime vuonna Heinäkuussa rekisteröitiin 73

uutta linja-autoa. Linja-autoja on tänä vuonna ensirekisteröity 264, joka on 13,8 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Automaattivaihteistojen ja katumaasturien kysyntä on edelleen kasvussa

Automaattivaihteiston suosio on viime vuosina kasvanut tasaisesti. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ensirekisteröidyistä henkilöautoista enää kolmannes oli manuaalivaihteisia, kun niiden osuus vielä viisi vuotta sitten oli 55 prosenttia. Automaattisten ja portaattomien vaihteistojen suosio alkaa tasaantua, mutta on edelleen maltillisessa kasvussa. Automaattivaihteistot yleistyvät myös uusissa pakettiautoissa, sillä lähes kolmannes alkuvuonna ensirekisteröidyistä pakettiautoista oli automaattivaihteisia. Vielä viisi vuotta sitten automaattivaihteistojen osuus uusissa pakettiautoissa oli noin viidennes. Katumaasturien osuus ensirekisteröinneistä on edelleen kasvussa. Lähes 30 prosenttia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana ensirekisteröidyistä autoista oli katumaastureita. Erityisesti keskikokoisten katumaasturien osuus on ollut kasvussa. Alkuvuoden ensirekisteröinneissä näkyy selvästi myös romutuspalkkion vaikutus, sillä romutuspalkkiolla on hankittu eniten pienikokoisia B-segmentin ja keskikokoisia C-segmentin autoja. Romutuspalkkio on nostanut B-segmentin osuuden ensirekisteröinneistä lähes 20 prosenttiin, sillä romutuspalkkiolla hankituista autoista lähes 70 % edustaa B-segmenttiä.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä

ammattilehti.fi

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

64 KULJETUS

Hiab vahvistaa tavoitettaan tulla kuormausnosturien globaaliksi markkinajohtajaksi hankkimalla EFFER S.p.A:n CTE Groupilta

C

argotecin liiketoiminta-alue ja ajoneuvojen kuormankäsittelyn globaali markkinajohtaja Hiab on tehnyt sopimuksen kuormausnosturiyhtiÜ Efferin ostamisesta CTE Groupilta 50 miljoonalla eurolla. Yrityskauppa on merkittävä askel kohti Hiabin tavoitetta olla kuormausnosturien globaali markkinajohtaja ja asiakkaiden mieluisin yhteistyÜkumppani.

Hiab aloitti vuonna 2016 HIAB-kuormausnostureiden perusteellisen uudistamisen ja valikoiman laajentamisen tavoitteenaan tulla markkinoiden nykyaikaisimmaksi nosturivalmistajaksi. Viimeisin uudistus, joka tehtiin kevyen sarjan kuormausnosturivalikoimaan, julkistettiin toukokuussa 2018. Efferin hankinnan myÜtä Hiab saa lisäystä kuormausnosturitarjontaansa ja laajentaa raskaiden nostureiden valikoimaansa etenkin yli 100 tonnimetrin segmentissä, jossa Effer tunnetaan globaalina markkinajohtajana. Muita Hiabin nosturimerkkejä ovat LOGLIFT-

Hiab ja Effer ovat molemmat johtavia ja tunnettuja laatumerkkejä omissa nosturisegmenteissään ja omilla soveltamisaloillaan. Molemmilla on vakiintunut joukko uskollisia asiakkaita ja luotettuja yhteistyÜkumppaneita.

ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit sekä Brasiliassa valmistettavat Argos-kuormausnosturit, joiden liiketoiminnan Hiab osti lokakuussa 2017. Hiab ja Effer ovat molemmat johtavia ja tunnettuja laatumerkkejä omissa nosturisegmenteissään ja omilla soveltamisaloillaan. Molemmilla on vakiintunut joukko uskollisia asiakkaita ja luotettuja yhteistyÜkumppaneita.

RASKASKALUSTOHUOLTO

Vesa Raikunen Oy

Siirryttyään Hiabin omistukseen Effer jatkaa toimintaansa omalla tuotemerkillään ja omaa jakeluverkostoaan käyttäen. - Toivotan Efferin lämpimästi tervetulleeksi Hiab-perheeseen. Tämä hankinta on rohkea askel kasvustrategiassamme, jonka tavoitteena on globaali markkinajohtajuus ajoneuvojen kuormankäsittelyssä ja etenkin kuormausnostureissa, joiden teolli-

HUOLTOAUT TOPAL P LV VE ELU 24H

www.raskaskalustohuolto.ďŹ

RASKAAN KALUSTON HUOLLOT t ,PSKBVLTFU t .ĂŠĂŠSĂŠBJLBJTIVPMMPU t ,BUTBTUVTLPSKBVLTFU LĂŠZOOJU t ,PMBSJLPSKBVLTFU QBLFUUJ KB LVPSNBBVUPJIJO t )ZESBVMJJLLBUZĂšU

t +BSSVLPSKBVTUFO " MVQB t "OBMPHJTUFO TFLĂŠ EJHJ UBBMJTUFO QJJSUVSJFO UBSLBTUVLTFU KB TĂŠĂŠEĂšU t 1ĂŠĂŠMJSBLFOOFUZĂšU t 5BLBMBJUBOPTUJNFO LPSKBVLTFU KB UBSLBTUVLTFU

t ,ĂŠZUĂšTTĂŠNNF NZĂšT "VUPDPN EJBHOPPTJ KB WJBOIBLVPIKFMNBU

NYT UUTTA! ,ZMNĂŠLPOFJEFO IVPMMPU KB LPSKBVLTFU

"70*//" NBoQF o t .VJOB BJLPJOB TPQJNVLTFO NVLBBO

50*.*1*45&

Linjatie 6 28430 Pori ,:4: -*4­­ Vesa Halli Toimisto

suudenalan Hiab perusti lähes 75 vuotta sitten, toteaa Roland SundÊn, President, Hiab. Vuonna 1965 perustetulla Efferillä on yli 50 vuoden kokemus nivelpuomisten nostureiden kehittämisestä ja valmistamisesta. YhtiÜn tuotevalikoimaan kuuluu 3-300 tonnimetrin nostokapasiteetin ajoneuvonosturit, erityistarkoituksiin suunnitellut ajoneuvonosturit ja laivanosturit. Efferin pääkonttori on Minerbiossa, Italiassa, ja sen henkilÜstÜÜn kuuluu noin 400 tyÜntekijää. Jakeluverkostossa on yli 100 jälleenmyyjää 60 eri maasta. Efferin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 71 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 6,1 milj. euroa. - Hiab on kokonsa ja maailmanlaajuisen markkina-alueensa ansiosta paras mahdollisuus Efferille jatkaa kasvuaan, ja itse olen iloinen siitä, että Effer liittyy yhtiÜÜn, jolla on yhtä menestyksekäs historia, halu tehdä luotettavaa laatua sekä innokkuus uuden kehittämiseen, sanoo Lorenzo Cipriani, CEO, Effer. - Kattavan nosturivalikoiman ja vahvan maailmanlaajuisen myynti- ja palvelutarjonnan ansiosta Hiab ja Effer muodostavat yhdessä vahvemman yhteistyÜkumppanin asiakkaille ja auttavat heitä saavuttamaan tavoitteensa, sanoo Joakim Andersson, Senior Vice President, Cranes, Hiab. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää, jonka arvioidaan tapahtuvan vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla. Efferin tulos yhdistetään Hiabiin hyväksyntäpäivän jälkeen.

Hiab yrityksenä

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiab tyÜllistää maailmanlaajuisesti yli 3 300 henkilÜä. Alan edelläkävijänä yritys on sitoutunut tehostamaan asiakkaidensa liiketoimintaa ja kehittämään tulevaisuuden älyk-

käitä kuormankäsittelyratkaisuja. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluu luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO-takalaitanostimet. Hiabin ProCare TM-huoltopalvelu, palkittu HiVisionTM-ohjausjärjestelmä ja HiConnectTM-ratkaisu osoittavat, että yritys haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja verkottuneita ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille. Hiab on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja konserni tyÜllistää yli 11 000 henkilÜä.

Effer yrityksenä

Effer on maailmanlaajuisesti tunnettu ajoneuvoalustaisten kuormaus- ja laivanosturien valmistaja, jonka valikoimassa on nostureita 3-300 tonnimetrin nostokapasiteetilla. Efferin missio on yli 50 vuoden ajan ollut luoda korkealuokkaisia tuotteita, jotka tarjoavat erinomaista suorituskykyä haastavissa tehtävissä ja antavat kaiken mahdollisen hyÜdyn ammattilaisille ympäri maailmaa. Efferin pääkonttori on Minerbiossa, Italiassa, ja sen asiantuntevaan ja sitoutuneeseen henkilÜstÜÜn kuuluu noin 400 tyÜntekijää. Effer on ollut osa CTE Groupia vuodesta 2005. CTE Group on eurooppalainen nosto- ja lastausalan konserni, johon kuuluu useita globaaleja tuotemerkkejä. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa ajoneuvoalustaiset ja itse liikkuvat nostolavat, palo- ja pelastusnostolavat sekä muita laitteita. Kaikki Efferin nosturit suunnitellaan, kehitetään, valmistetaan ja testataan sen omissa tiloissa Italiassa, ja niiden jakelun hoitaa 60 maata kattava jälleenmyyjäverkosto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUNKUORMAAJAMESTARI 2018

AAJ UORM AMES K N

I TAR

PUU

KULJETUS 41

2018

TERVETULOA FINAALIIN 31.8.2018 FINNMETKO TAPAHTUMAAN JÄMSÄÄN Katso lisätiedot:

KLO 13.00 PUUNKUORMAAJAMESTARI 2018 - FINAALI NAISTEN MESTARUUS KLO 15.00 PUUNKUORMAAJAMESTARI 2018 - FINAALI MIESTEN MESTARUUS KLO 16.30 TILAISUUS PÄÄTTYY PALKINTOJEN JAKOON TULE MUKAAN KATSOMAAN JA KANNUSTAMAAN KENESTÄ TULEE VUODEN 2018 PUUNKUORMAAJAMESTARI!

PUUNKUORMAAJAMESTARI

8

Jämsä 30.8.-1.9.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

66 KULJETUS

nelmat Finaalin tun livenä” ja tulokset ” .fi ammattilehti

FinnMetkossa on luvassa perjantaina 31. elokuuta todellinen titaanien taisto, kun maailman kovimmat nosturinkäyttäjät ratkaisevat Puunkuormaajamestari 2018 -mestaruuden.

FinnMetkossa nähdään superfinaali

P

uunkuormaajamestari 2018 kilpailun huipennus, FinnMetkossa perjantaina 31. elokuuta järjestettävä finaali tulee olemaan todellinen jännitysnäytelmä, missä mitataan kilpailjoiden paineensietokyky suuren yleisön edessä. Tarjolla on menestystä ja mainetta mutta varmasti myös tappion karvasta kalkkia - rehdissä urheiluhengessä. Tämän vuoden Puunkuormaajamestari kiertueen alkukilpailut järjestettiin huhtikuun puolivälin ja kesäkuun alun aikana 20 paikkakunnalla eri puolilla maata. Yhteensä hienoja kuormaussuorituksia nähtiin kaikkiaan 996 mikä kertoo jo 33. kerran peräkkäin järjestetyn kilpailun nauttimasta arvostuksesta puunajon ammattilaisten keskuudessa. Alkukilpailuiden perusteella veteraanien mestaruuden vei ni-

Jari Sarajärvi lähtee hakemaan jo kolmatta perättäistä FinnMetko-finaalin voittoa; yhteensä mestaruuksia Kuusamon miehellä on kolme. Vastus tulee olemaan tänä vuonna kivenkova - myös oman perheen sisältä sillä ensimmäistä kertaa finaalissa nähdään veljekset kun Toni Sarajärvi taisteli tiensä loppukilpailuun.

miinsä Auvo Rautiainen Enosta; Ammattilehti onnittelee! Tänä vuonna naisten sarjan mestaruus ratkeaa FinnMetkossa kello 13 alkaen. Luvassa on huima taistelu jota kannattaa lähteä katsomaan.

FinnMetkon miesten finaalissa alkaen kello 15 iskee yhteen maailman kovimmat nosturinkäyttäjät. Mukana on monta aiempaa mestaria ja nälkäisiä haastajia, joista kuka tahansa saattaa nappisuorituksella nous-

ta juhlituksi sankariksi. Ennakkosuosikkina kisaan lähtee kaksi edellistä FinnMetko-finaalia voittanut kolminkertainen mestari, viime aikoina metsäkoneen puikoissa viihtynyt Jari Sarajärvi. Tämän vuoden finaalissa

tehdään historiaa sillä ensimmäistä kertaa mukana on kaksi veljestä; Toni Sarajärvi ei aio antaa tuumakaan periksi kun taistellaan perheen sisäisestä - ja samalla koko Suomen mestaruudesta. Mutta ennen kuin Kuusamon miehet juhlii niin sanansa on sanottavana ainakin nosturivelho Kai Sirénillä, 8-kertaisella mestarilla joka kisaa aina vain ja ainostaan voitosta. Ja kun vipuja hämmentää kokeneet finalistit Kari Heinonen, Pekka Villman, Reijo Niskanen ja Petri Varkoi niin palkintopallin järjestys voi olla ihan mikä tahansa. Jokerikorttina voidaan pitää Akseli Pihlajakaria joka lappasi alkukilpailuissa konkareiden ohi nopeimmalla ajalla. Myös Jaakko Saarivirta ja Jarno Salonen ovat varmasti iskussa, joten tämän vuoden finaalissa kaikki on auki ennen kuin viimeinen tukki on kuormattu...

FinnMetkossa mitataan finalistien paineensietokyky jopa tuhatpäisen yleisäön edessä. Kaikki mukaan kannustamaan suosikkejaan!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 67

FINALISTIT 2018: Miehet, lääninmestarit:

loppuaika

Länsi-Suomi: Akseli Pihlajakari

5:11

Etelä-Suomi: Kai Siren

5:12

Itä-Suomi:

Petri Varkoi

5:22

Oulun lääni:

Jari Sarajärvi

5:39

Lapin lääni:

Reijo Niskanen

6:49

Miehet, aikojen perusteella:

loppuaika

Länsi-Suomi: Toni Sarajärvi

5:25

Länsi-Suomi: Pekka Villman

5:32

Länsi-Suomi: Jaakko Saarivirta

5:42

Itä-Suomi:

Kari Heinonen

5:42

Länsi-Suomi: Jarno Salonen

5:49

Viime vuoden voittajakolmikko Kai Sirén, Petri Varkoi ja Reijo Niskanen nähdään kaikki tämänkin vuoden finaalissa. Ottaako Varkoi tai Niskanen voiton revanssissa vai viekö Sirén mestaruuden jo 8. kerran...?

Naiset: loppuaika Sarah Lindahl 8:10 Jonna Matikainen 8:40 Terhi Flytkman 9:22 Maija Pohjankivi 9:58 Laura Pyykkö

11:39

Jenni Matikainen

12:14

Finaalit kuormataan perjantaina 31. elokuuta FinnMetkossa, tervetuloa kannustamaan!

Naisten kovatasoisessa finaalissa on luvassa hienoja suorituksia. Alkukilpailuiden nopein Sarah Lindahl (vas.) ja viime vuoden Tuurin finaalin näytöskisan nopein Jonna Matikainen ovat ennakkosuosikkeja.

PUUNKUORMAAJAMESTARI

Osastot 320, 322, 324

www.jyki.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

68 KULJETUS

PUNNITSEMISEN MESTARI INNOVATIIVINEN LANGATON VAAKAJÄRJESTELMÄ — HELPPO ASENTAA, HELPPO KÄYTTÄÄ

MONIOSAAJAN LAATUTUOTTEET SUOMALAISEN METSÄTEKNOLOGIAN TUOTTEET PUUN KORJUUSEEN JA KÄSITTELYYN

LANGATON Ei sähkökaapeleita tai hydrauliikkaputkituksia. EI HITSAUSSAUMOJA Herkemmät materiaalit suojattu teräskuorilla. TEHOKAS JA KESTÄVÄ Minimaalinen huoltotarve säästää aikaa ja mahdollistaa lastauksen optimoinnin. ALUMIININEN NÄYTTÖYKSIKKÖ HYTISSÄ Helppokäyttöinen, optimaalinen ergonomia.

NÄRHI ON VALTUUTETTU KESLA-MYYJÄ

JYKIN PERÄVAUNUT KESTÄVYYDELLÄ, KOKEMUKSELLA JA RÄÄTÄLÖINNILLÄ

Kauttamme laadukkaat Kesla-nosturit, katso lisää www.narhi.com

PARHAAT RATKAISUT PUUN KULJETUKSEEN

NÄRHI OY:N RASKASSARJA-MYYMÄLÄT

myynti@narhi.com | www.narhi.com

NÄRHI JOENSUU Lentoasemantie 10 D 80140 Joensuu Puh +358 400 959 420

NÄRHI JYVÄSKYLÄ Palokanorsi 12 40270 Jyväskylä Puh +358 400 959 430

NÄRHI KUOPIO Sorsasalontie 3 70420 Kuopio Puh +358 400 959 450

NÄRHI LAPPEENRANTA Tupatallinkatu 5 53500 Lappeenranta Puh +358 400 959 460

Petri Lievonen puh. 0400 529 600 petri.lievonen@narhi.com

osasto 446!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 69

16. Pölligolf Asko Piiraisen juhlaa

P

erinteikäs Jouni Porokan ja Heikki Kanasen organisoi- ma Pölligolf pelattiin tänä vuonna jo kuudettatoista kertaa. Lähes 40 osallistujaa taisteli himoitusta kiertopalkinnosta Karelia Golfissa Kontiolahdella.

Juhannuksen alla Kontiolahdella pelattu pohjoiskarjalaiseen tyyliin rennon letkeä ja hauska Pölligolf keräsi paikalle alan yrittäjiä sekä yhteistyökumppaneita puolisoineen kiitettävän määrän, 36 kisaajaa. Ammattilehti.fi toimi kisan virallisena mediayhteistyökumppanina. - Siirsimme Pölligolfin takaisin ”omalle paikalleen” järjestettäväksi viikkoa ennen juhannusta ja se oli kaikin puolin toimiva ratkaisu - pelaajamäärä oli historian toiseksi suurin ja sää suosi jälleen hienosti meitä, kertoo toinen kisan järjestäjistä Porokka Invest Oy:n Jouni Porokka. Porokka näkee, että kisa on löytänyt paikkansa puutavaraalan osaajien parissa: - Kutsukilpailuna järjestettävä Pölligolf on rento ja mukava tapaaminen alan ihmisille, jossa kisat ovat toki keskiössä, mutta vähintään yhtä suuri merkitys on sosiaalisella kanssakäymisellä. Tämä on hyvä mahdollisuus tavata vanhoja tuttuja ja samalla käydä hieman kisaamassa tosissaan mutta ei hampaat irvessä. Tänä vuonna perinteinen 19. Reikä järjestettiin meillä Porokka Investin tiloissa, jossa oli tuttuun tapaan palkintoseremoniat, saunat, karaoket, pikkupurtavaa sekä hauskanpitoa pikkutunneille saakka.

16. Pölligolf pelattiin juhannuksen alla Kontiolahdella ja voiton vei ylivertaiseen tyyliin Asko Piirainen; kuvassa miehen puttausmallia Karelia Golfin tyylikkäissä maisemissa. Voittajan kiertopalkinto on pyhitetty edesmenneelle Pölligolfin perustajalle Tauno Pitkäselle.

Ammattilehden Mediamobiili toimi 36 osallistujaa keränneen Pölligolfin kisatoimistona.

Ammattilehden Taneli Jokela (oik.) pelasi samassa lähdössä Mika Kupaisen (vas.), Arto Löppösen ja Asko Piiraisen kanssa.

Asko kovassa tikissä

Itse kilpailussa yksi nousi ylitse muiden tällä kertaa. Metsäurakointi Piirainen Oy:n Asko Piirainen hallitsi niin pistebogey-sarjaa (39 pistettä) kuin myös lyöntipeli-scratchia. Lyöntipelitulos 75 (+3) on lähes maailmanluokan suoritus ja varmasti yksi Pölligolfin historian kovimmista kierroksista. - Tänään peli lähti hienosti kulkemaan ja sattui kierros, jossa varsinkin lähestymiset ja lähipeli toimi erinomaisesti. Tällä kertaa oli minun vuoroni voittaa, kertoi ylpeä mestari. Miesten pistebogey-sarjassa kakkostila meni Kettusen Villelle (37 p.) ja kolmanneksi pelasi Porokan Jouni (37 p.), joka oli silminnähden iloinen paluustaan Pölligolfin palkintopallille. Naisten sarjassa voittoon pelasi Riitta Huurinainen 29 pisteellään, toinen Jane Piirainen (25 p.) ja pronssille Marjatta Kettunen (22 p.). Erikoiskilpailut olivat Vipuveräjän perheen näytöstä - isä oli tarkka ja poika tykitti pitkälle. Vesa Vipuveräjä voitti Porokka

Nordean Petri Hämäläinen (vas.), Jouni Porokka ja Jane Piirainen valmiina Pölligolfin huippusuorituksiin.

Jälkipelit puitiin Porokka Invest Oy:n saunalla ja terassilla. Illan mittaan lyönnit vain paranivat ja voittajia tuntuivat olleen kaikki...

Riikosen Jari löi todella pitkän avauksen, jolla heltisi kakkossija pisin draivi -kisassa.

Investin nimikkoväylällä olleen lähimmäksi lippua-kisan ja Arttu puolestaan löi päivän pisimmän avauksen päätösväylällä. Perinteikäs kilpailu saa jatkoa myös tulevaisuudessa: - Pölligolf järjestetään jälleen ensi vuonna 2019 samana viikonloppuna kuin nyt eli viikkoa ennen juhannusta, paljasti Porokka lopuksi.

Pölligolf 2018 palkitut yhteiskuvassa; vas. lukien Ville Kettunen, Heikki Kananen, Asko Piirainen, Jouni Porokka, Marjatta Kettunen, Riitta Huurinainen, Jane Piirainen ja Arttu Vipuveräjä. Ensi vuonna Pölligolf 2019 järjestetään jälleen viikkoa ennen juhannusta.


70 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet Q-sarjan Palfinger Epsilon puutavara-auto- ja kierrätysnosturit ovat edellistä mallisarjaa kevyempiä, nopeampia ja vahvempia. Kuvassa uusi Palfinger Epsilon Q17Z, mikä on jopa 10 % kevyempi ja 15 % nopeampi verrattuna aiempaan malliin.

Kevyemmät, nopeammat ja vahvemmat puutavaranosturit M aailman johtava puutavaranosturivalmistaja, itäval- talainen Palfinger Epsilon, esittelee jälleen markkinoille uutuuksia mitkä näyttävät kehityksen suunnan koko toimialalle. Uuden sukupolven neXcellence -tuotesarja on jatkoa aiemmille Epsolution ja Next Epsolution -tuotesarjoille vieden nosturit digiaikaan.

- Markkinajohtajana haluamme viedä kehitystä eteenpäin myös nosturialan digitalisoitumisessa, kertoi Palfinger Epsilonin CEO Stefan Oberleitner Interforst 2018 -messuilla Münchenissä esitellessään Smart Control -puomin kärkiohjausta ja Virtual Drive -nosturiohjausta.

Uusi Palfinger Epsilon Q17Z -nosturi sai Interforstissa osakseen suurta huomiota puutavara-autoilijoilta. Suomessa uuden sukupolven Q-sarjan nosturit ensiesitellään 30.8.-1.9. FinnMETKOssa VTA Tekniikka Oy:n osastolla numero 50.

Palfinger Epsilon esittelee nyt markkinoille täysin uudet mallit Next Epsolution Q- (on-road) ja S -sarjan (off-road) puutavaranostureista sekä tuo mukaan neXcellence -ohjelmassa digitalisaation Smart Control -puomin kärkiohjauksen ja Virtual Drive -nosturiohjauksen muodossa. - Palfinger Epsilon tekee jatkuvaa kehitystyötä puutavaranostureissa mahdollistaakseen asiakkaille paremmat työkalut tuloksentekoon. Tässä työssä olemme onnistuneet ja saavuttaneet asiakaskunnan vankan luottamuksen globaaleilla markkinoilla. Tänä vuonna Palfinger Epsilonin Itävallan tehtaasta valmistuu noin 4300 uutta nosturia, ilmoittaa Palfinger Epsilonin CEO Stefan Oberleitner.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Markkinajohtajana Palfinger Epsilon haluaa viedä kehitystä eteenpäin myös nosturialan digitalisoitumisessa. - Smart Control -puomin kärkiohjaus helpottaa ja nopeuttaa oleellisesti kuljettajan työskentelyä, kun hänen ei enää tarvitse ohjata erikseen jokaisen sylinterin liikettä vaan voi keskittyä puomin kärjen siirtämiseen haluttuun paikkaan; automaatio hoitaa loput. Tämä tekee ammattilaisten kuormaamisesta mukavampaa ja helpottaa oleellisesti uusien puutavara-autonkuljettajien oppimista sillä kuljettajapula on iso ongelma lähes kaikkialla. Ja kun Smart Controlin yhdistää virtuaalilaseilla kuormaauton ohjaamosta tapahtuvaan Virtual Drive -nosturinohjaukseen, saadaan kuljettajan työskentelystä erittäin mukavaa ja turvallista, sanoo Oberleitner. Nyt esitellyt Smart Control- ja Virtual Drive -ohjaukset ovat prototyyppivaiheessa. - Tekniikka on meillä olemassa ja se toimii loistavasti toki kehitystyön edelleen jatkuessa. Seuraamme tarkasti markkinoiden tarpeita ja toiveita, jonka perusteella teemme päätöksiä sarjatuotannon aloittamisesta, Oberleitner toteaa.

KULJETUS 71

Virtual Drive -nosturiohjaus tapahtuu VR-laseilla puutavara-auton ohjaamosta edistyksellisen kamera- ja anturitekniikan avulla.

Uudet Q-sarjan nosturit

Uudet Q-sarjan Palfinger Epsilon puutavara-auto- ja kierrätysnosturit ovat edellistä mallisarjaa kevyempiä, nopeampia ja vahvempia. - Uusimpien erikoisterästen ja onnistuneen suunnittelun ansiosta esimerkiksi uusi Q17Z -nosturi on jopa 10 % kevyempi verrattuna aiempaan malliin tehden siitä kokoluokkansa keveimmän nosturin, ilmoittaa Oberleitner. Uudelleen suunnitellun puomiston ansiosta nosturin geometria on parantunut entisestään ja ulottuvuutta löytyy 11 metriä - eniten luokassaan. - Rakenteiden kehityksen ja edistyksellisen hydrauliikan myötä uusi Q17Z on jopa 15 % aiempaa mallisarjaa nopeampi. Myös huoltoystävällisyys on noussut aiempaakin paremmalle tasolle, lupaa Oberleitner. Palfinger Epsilon toi aikanaan ensimmäisenä markkinoille puomin sisällä kulkevat letkut ja sitten kääntäjän sisällä kulkevat

Smart Control -ohjauksessa kuljettaja voi keskittyä puomin kärjen ohjaukseen ilman että tarvitsee ohjata jokaista sylinterin liikettä erikseen.

letkut; nyt uusissa Q-sarjan nostureissa ulkoisia letkuja ei ole enää nosturirungon ja pääpuomin välissäkään vaan öljy kulkee putkia pitkin venttiilitä pääpuomille ja vain nivelten kohdalla on lyhyet letkut. - Tämä rakenne on todettu käytännössä toimivaksi jo useamman vuoden markkinoilla

- Palfinger Epsilon on saavuttanut Suomessa erittäin vankan markkinaosuuden ja uuden sukupolven nosturit tuovat asiakkaille jälleen selkeitä etuja, sanoo VTA Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Harri Laitinen.

olleissa M12-sarjan nostureissa, toteaa Oberleitner. Uuden Q17Z -mallin lisäksi markkinoille tuodaan uusi Z-sarjan Q14Z sekä L-mallit Q17L ja

Q14L. - Tervetuloa tutustumaan edistyksellisiin uutusmalleihin sekä kokeilemaan Smart Control -puomin kärkiohjausta ja Virtual

Drive -nosturiohjausta FinnMETKOssa osastollemme numero 50, kutsuu VTA Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Harri Laitinen.


72 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

NOSTURIHUOLLOT AMMATTITAIDOLLA (03) 468 2400 VARAOSAT 044 510 4410 KORJAAMO HOLLOLA 044 510 4427 Kukonkuja 1, 15880 HOLLOLA KORJAAMO LAHTI 044 510 4421 Alhonkatu 2, 15610 LAHTI

www.originator.fi

KESLA 2112Z T keskipilarilla KATSO VIDEO!

www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Närhi Oy | narhi.com KAUTTUA: EHM Oy | ehm.fi MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi SOINI: Saleston Oy | saleston.fi TUUSULA: Maantec Oy | maantec.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

Ruotsalaista laatua nosturimarkkinoille suoralla tehdaskaupalla

R

uotsissa Bäckeforsissa valmistettavat V-Kran puutavara- nosturit suunnitellaan aina juuri asiakkaan tarpeeseen. Tehokkaan tuotannon ansiosta asiakasräätälöidyn nosturin toimitusaika on tällä hetkellä vain 8-9 viikkoa tilauksesta. V-Kran tuoteperheen kuuluvat nosturit ovat keveitä ja ketteriä sekä vankkoja ja voimakkaita.

- Kovassa hintakilpailussa olemme päättäneet myydä nosturit Suomen markkinoille suoralla tehdaskaupalla. Haluamme korkean pohjoismaisen laadun lisäksi mahdollistaa kilpailukykyiset hinnat, sanoo V-Kran nosturimyynnistä Suomessa vastaava Pekka Huikko. Suomalaiset automiehet tuntevat hyvin ruotsalaisen laadun kun puhutaan kuljetuskalustosta. - V-Kran nosturi ja sen tekniikka ovat laadukasta ruotsalaista osaamista. Suosituimmat mallit ovat olleet perinteinen, mutta silti edistyksellinen V10 CX ja Z-malleista suosituin on 15Z, jossa voidaan valita asiakkaan tarpeen mukaan pylvään sijainti joko keskelle tai sivulle. Hydrauliikassa vaihtoehtoina ovat Parkerin tai Olsbergsin tekniikkaan perustuvat mekaaniset tai sähköiset ohjaukset. Ohjaamoksi voi asiakas valita joko suomalaisen NT-Cabin tai ruotsalaisen X-Cabin, kertoo Huikko.

Legendaariset V-Kran puutavaranosturit tekevät nyt paluuta Suomeen; aikanaan merkkiä myytiin markkinoillemme jopa useita kymmeniä nostureita vuodessa. Kuvassa perinteinen mutta silti edistyksellinen V10CX malli - Z-malleista suosituin on puolestaan 15Z, jossa voidaan valita asiakkaan tarpeen mukaan pylvään sijainti joko keskelle tai sivulle.

Parallel-nosturin liikeradat omassa luokassaan

Ruotsin markkinoilla suosiotaan on nostanut helposti kasaan taittuva V-Kran parallel-nosturi malliltaan V11PZ. - Eipä olisi uskonut, että lastaamisesta voi tehdä näinkin helppoa ainutlaatuisten liikeratojen avulla. Lisäksi ulottuma yhdellä teleskoopilla on peräti 10 metriä. Asiakkaiden kokemukset kertovat, että V11PZ -nosturin ulottuvuus ja ominaisuudet ovat omaa luokkaansa sen ainutlaatuisen parallel-rakenteisen ww-puomiston ansiosta. Nosturin liikeratojen tuomat vahvuudet ovat nopea ja helppo lastaus, hyvä tarkkuus sekä pitkä ulottuma. Kyseistä mallia on testattu Ruotsissa useiden vuosien ajan. Suomeen ensimmäinen asiakkaalle toimitettava V11PZ saadaan syksyllä ja V-Kran nostureihin pääsee tutustumaan FinnMETKOssa osastolla 58, kutsuu Huikko.

V-Kran V11PZ on edistyksellinen parellel-nosturi, mikä taittuu nätisti kasaan auton perään ja tarjoaa ainutlaatuiset liikeradat kuormaamiseen. Parallel-rakenteisen ww-puomiston ansiosta nosturin käyttöominaisuudet ja ulottuvuus ovat omassa luokassaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

74 KULJETUS

Tervetuloa! osasto 310

PUUPERÄVAUNUT | SORALAVAT/VAUNUT | TURVEVAUNUT | VAIHTOLAVAT | UMPIKAAPIT | RAHTIVAUNUT | ELÄINKULJETUSTUOTTEET | ERIKOISTUOTTEET

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT:

Riihimäki

Kari Gröhn 044 768 1411

Rautalampi

Nummela

Matti Vepsäläinen Raimo Poutiainen 0500 272 063 0400 839 187

Haapajärvi

Seppo Saarnio 0400 947 777

Mikkeli

Komposiittituotteet Jari Outinen 0500 850 323

TEHTAAT:

Haapajärvi Iisalmi Rautalampi Mikkeli


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TimberRoad 2020 -projektivastaa EU:n ympäristöhaasteisiin

TimberRoad 2020 -yhdistelmäparin esittely tapahtuu vuonna 2020 - samana vuonna, kun Suomi isännöi Euroopan suurinta TKI-konferenssia.

P

uutavarayhdistelmien osalta polttoainekuluja seurataan ja kehitetään raakapuutonnien siirrosta aiheutuvien polttoainekulujen mukaisesti: litraa / tonnikilometri. TimberRoad 2020 -yhdistelmäparin esittely tapahtuu vuonna 2020 - samana vuonna, kun Suomi isännöi Euroopan suurinta TKI-konferenssia. Lisäksi vuodelle 2020 on asetettu typenoksidien päästövähennys 25%.lla vuoden 2011 tasoon verrattuna ja hiukkaspäästöjen lasku 20 %:lla. Näihin vuoden 2020 ympäristöhaasteisiin TimberRoad 2020 -projekti tulee vastaamaan esimerkillisesti. TERMINATOR XXL -pankkomallisto on sellaisenaan valmis TimberRoad 2020 -yhdistelmien kuormatiloiksi. Pankkojen keveys, ilmanvastusvoimat, ilmavirtojen suuntaukset sekä minimaaliset tolppien ja pankkorunkojen otsapinnat antavat samalla maksimaalisen kuormatilan. - Yksistään TERMINATOR -pankkomalliemme käyttö pienentää puutavarayhdistelmän polttoainekuluja EU 2020 vaatimukset täyttävästi, mutta me tulemme asettamaan tavoitteemme TimberRoad 2020 -projektissa paljon EU:n minimivaatimuksia haastavampiin mittasuhteisiin ja koko yhdistelmäparin rakennemuutoksiin, sanoo Heikki Jokela.

TimberRoad 2020 autoparin valintaa määritellään ja harkitaan tarkasti

TimberRoad 2020 raakapuun maantiekuljetusprojektissa rakennetaan tehokas ja ympäristöystävällinen sekä liikenneturvallisuutensa kannalta esimerkillinen yhdistelmäpari Suomen yleisimpiin tonni- ja mittaluokkiin. Yhdistelmäpari käsittää 76-tonnisen ”syöttöauton” ja sen kanssa yhteensopivan 68-tonnisen ”siirtoauton”. TimberRoad 2020 -projekti kehittää nosturillisen ”syöttöauton” ja nosturittoman ”siirtoauton” ominaisuuksia optimaalisiksi näille soveltuville optimaalisesti järkeville ajomatkoille ja ajotehtäville. TimberRoad 2020 -projektille valitaan alan ammattilaisista vastuullinen ja kattava projektiryhmä, joka rakentaa kokonaisvaltaisesti autoparin rakenteet, ohjauslaitteet sekä työ- ja ajo-olosuhteet ajokohtaisisti tehokkaiksi, turvallisiksi sekä loogisesti ja ympäristöystävällisesti toimiviksi.

Heikki Jokela 050 4129 024 Lisätietoja ja artikkeleita: Google/TimberRoad 2020 Facebook/Heikki Jokela www.terminator.fi

TimberRoad 2020 raakapuun maantiekuljetusprojektissa rakennetaan tehokas ja ympäristöystävällinen sekä liikenneturvallisuutensa kannalta esimerkillinen yhdistelmäpari.

KULJETUS 75


METSÄALAN AMMATTILEHTI

76 KULJETUS

Puutavarayhdistelmien kuormansidontaa tulee kehittää

P

sa. Tutkielmassa esitetään jatkotutkimustarpeena selvitystä puutavaranippujen paikoillaan pysymiseen vaadittavista voimista (laitevalmistajien ja lainsäätäjien käyttöön). Standardissa määritetyn kiinnitysvoiman laskentakaavan mukaisia voimia on hankala saada aikaiseksi nykyisillä laitteilla. Lisäksi ongelmaksi muodostuu sidontalaitteita ympäröivien rakenteiden kestävyys. Tarpeen onkin käytössä ja kehitteillä olevien menetelmien todellisen suorituskyvyn testaaminen (standardien mukaisilla staattisilla ja dynaamisilla menetelmillä).

uutavarayhdistelmien kuormansidonnan ongelmat ovat aiheuttaneet välillä sidonnan löystymistä ja jopa puun putoamisia teille. Vakavilta onnettomuustilanteilta ollaan toistaiseksi vältytty.

Niko Mäkinen tutki Oulun yliopistolle laatimassaan diplomityössä puutavarayhdistelmien onnettomuustilastoja, nykyisin käytössä olevia kuormansidontamenetelmiä Suomessa ja muissa maissa sekä keinoja kuormansidonnan ja siten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi Metsäteho Oy toteutti puun kuljetusyrityksille kyselyn näiden kokemuksista kuormansidontaan liittyen. Suomessa sidontaongelmia aiheuttavat useimmiten jäinen puu, löystynyt sidonta tai puun kuormaaminen latvat samansuuntaisesti. Ongelmia syntyy varsinkin jarrutustilanteissa. Suomessa on käynnissä laitevalmistajien kehitystyötä kuormansidonnan parantamiseksi. Keskeinen kehityskohde on esikiristysvoiman kasvattaminen (joko yksittäisellä laitteella tai

Suomessa sidontaongelmia aiheuttavat useimmiten jäinen puu, löystynyt sidonta tai puun kuormaaminen latvat samansuuntaisesti. Ongelmia syntyy varsinkin jarrutustilanteissa.

lisäämällä kiristyslaitteiden lukumäärää). Kyselyssä kuljettajat nostivat esille myös pankkojen liikkumiseen liittyviä ongelmia. Tähänkin ratkaisuna olisi puunipun kiristäminen suuremmalla voimalla. Asiaan tulee kiinnittää huomiota varsinkin, jos kiristyslaitteita aletaan kiinnittämään tai integroimaan pankkorakenteisiin. Muita kehityskohteita ovat

puutavaranipun ja pankkojen välisen kitkan lisääminen (särmät ja hammastukset), siirrettävien pankojen lukitusratkaisut, huolellinen puukuormien tekeminen ja automaattipankkojen hyödyntäminen. Tutkielman tarkastelumaista tiukimmat kuorman kiinnitysvaatimukset ovat Suomessa ja Ruotsissa, joissa kuormien ko-

Kirjoittaja Pirjo Venäläinen Metsätehon tiedote 6/2018 Julkaistu 2018

konaispainotkin ovat keskimääräistä suuremmat. Laitteiden tuottamien kiristysvoimien valvonta on kuitenkin olematonta eikä lujuuksia ole välttämättä testein varmistettu. Tutkielmassa ehdotetaankin, että kiristinlaitteen tuottama minimivoima tulisi määritellä lainsäädännössä tarkemmin ja nostaa vähintään vastaavalle tasolle Ruotsin kans-

www.ikaalistenautovaruste.fi Avoinna arkisin 7-16.30 I Sammonkatu 4 IKAALINEN Palvelumme raskaalle kalustolle: •Huolto/ korjaamo •Varaosat •Hiekkapuhallukset/ maalaukset •Päällirakennetyöt Olemme mukana Power truck showssa 10-11.8.2018, sekä FinnMETKOssa 30.8-1.9.2018. Tule tapaamaan meitä RASKASSARJAN messu osastolle

Jälleenmyyjä Suomessa Pekka Huikko pekka.huikko@fid.fi | 041-5057107 www.fid.fi/v-kran


METSÄALAN AMMATTILEHTI

osasto 460!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

DAILY LUXUS MATKAILUAUTO • • • •

Voi ajaa B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg

• Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla • Hinta alkaen 69.560 € sis. alv 24% * • Autovero 0 €

Zenec tai Kenwood multimediasoitin peruutuskameralla ja navigaattorilla.

Luxussisustus ja isuimet 1+1+ 4:lle henkilölle.

IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi

JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Ville Venäläinen p. +358 400 325 165 ville.venalainen@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 KOUVOLA Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

Tavaratila on eristetty ja vaneroitu.

Kuvan auto luxusvarustelulla Iveco Daily 35S18A8V sisältäen mm: • Moottori 3,0 litrainen 180 hv • Hi-Matic automaattivaihteisto, 8-portainen • Nahkaverhoilu • Vesi- ja ilma -webasto • Multimediasoitin peruutuskameralla ja navilla • Kahdet renkaat, kesärenkaat aluvanteilla • Kyljessä rosteriastinlaudat

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

Huokea maastopakettiauto

S

uosittua Dacia Duster -maasturia saa nyt myös pakettiautoksi rekisteröitynä. Lisähinnasta tarjottavan muutossarjan myötä Dusterista muodostuu alle 25 000 hintapyynnillä markkinoiden edullisin työjuhta nelivetoisten pakettiautojen luokkaan.

Renaultin tekniikkaan perustuva Dacia Duster on kestävän ja pyyteettömän auton maineessa. Nyt koeajettavaa toisen sukupolven Dacia Dusteria saa bensiini- ja dieselmoottorilla, etuvetoisena tai nelivetoisena versiona. Vaihteistovalikoimassa ovat 5- ja 6-portaiset manuaalit sekä EDC-automaatti, mikä tuodaan myöhemmin tarjolle etuvetomallin yhteyteen. Koeajettavan Dusterin konehuoneeseen sovitetusta 1,5 litran yhteispaineruiskutuksella ja muuttuvagoemetrisellä turbolla varustetusta dieselmoottorista irrotetaan 109 hevosvoiman teho ja 260 Newtonmetrin vääntö (+20 Nm edelliseen sukupolveen) tarjoavat hyvän etenemiskyvyn ja erinomaisen polttoainetalouden maastokelpoiselle autolle.

Etenemiskykyä

Vaihteita on kuusi, näistä ensimmäinen sopii välityksensä puolesta maastovaihteeksi. Paikaltaan lähtö onnistuu helposti kakkosvaihteella, näin ohjeistaa myös valmistaja. Auto jaksaa mennä suurimmalla vaihteella jo kuudestakympistä eteenpäin. Tiheä välitys kostautuu moottoritiellä ajettaessa hieman ilmoitettua korkeampana kulutuksena. Etupään jousituksessa luotetaan perinteiseen kolmiotukivarsista ja MacPherson joustintuista koostuvaan järjestelmään. Takana on erillisjousitus. Tasauspyörästön lukon puuttumista kompensoidaan tiheäksi välitetyillä 1- ja 2-vaihteilla. Ykkönen onkin Dusterissa lähinnä maastovaihde. Liikkeellelähtö sujuu hyvin kakkosella. Dusterin nelivetotekniikka on muun tekniikan tapaan Renault-

Duster on kätevä peli työmailla ajeluun.

Nelivetoinen pakettiautoksi rekisteröity Dacia Duster Van sopii akselivälin ja maavaran puolesta hyvin myös haastavampiin maastoihin ja olosuhteisiin. Helmakoteloiden muovit suojaavat koria kolhuilta ja naarmuilta.

Nissan konsernin valmistama, mikä välittyy kuljettajalle täsmällisenä toimintana ja luotettavuutena. Nelivetojärjestelmässä on kolme tilaa: 2WD, AUTO ja LOCK. Näistä ensimmäinen on etuveto. AUTO-tilassa etupyörät vetävät ja taka-akselille siirretään voimaa vain tarvittaessa. LOCK-tila jakaa vedon akseleiden välillä 50:50 suhteessa. Lukittu neliveto kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä, kun nopeutta on yli 60 kilometriä tunnissa. Dusterilla on pituutta 4,34 metriä ja leveyttä 1,80 metriä. Maantieltä poistuttaessa ilahduttavat 210 mm maavara sekä suuret tulo- ja jättökulmat(30 ja 33 astetta). Dusterissa on nyt vakiona mäkilähtöavustin sekä nelivetoisissa Comfort- ja Prestige-varustetason autoissa alamäkihidastin, josta on hyötyä etenkin maastoajossa sekä peräkärryn kanssa sompailtaessa. Lisähinnasta Dusteriin on tarjolla asiallinen kamerajärjestelmä, jonka avuin autoa voi tarkkailla lintuperspektiivistä. Nyt

koeajettava auto on perusvarusteilla, mikä tarjoaa riittävän varustelun ammattikäyttöön. Uuden sähkötoimisen ohjaustehostimen tarjoama ohjausvaste on tuntumaltaan ja vasteeltaan asiallinen. Suuntavakaus on parantunut edeltävästä mallista, joskin lievää hermostuneisuutta voidaan havaita moottoritienopeuksilla. Korkealla, yli 20 cm maavaralla lienee osansa asiassa. Luistoneston ja ajovakaudenhallinnan rajoja sekä etenemiskykyä hangessa kokeilimme aikaisemmin talvella bensiinimoottorilla varustetun yksilön kanssa ja hyvin tuloksin. Dusterin myyntiargumenttina on matalan hankintahinnan lisäksi polttoainetalous. Saimme useamman sadan kilometrin koeajorupeaman keskikulutukseksi 5,2 litraa sadalla, mikä on erittäin hyvä lukema tämä kokoluokan autolle ja jää vain puoli litraa valmistajan ilmoittamasta yhdistetyn ajotavan kulutuslukemasta.

Asiallinen

Dusterin ohjaamossa perus-

asiat ovat kunnossa. Kojelauta ja mittaristo sekä istuimet ja verhoilut ovat entistä ergonomisempia muotoilultaan. Lisäksi säilytystiloja on kasvatettu. Positiivisena huomiona ohjauspyörä säätyy sekä korkeus että syvyyssuunnissa, mikä ei ole mitenkään tavanomaista tässä hintaluokassa. Toinen korkeamman hintaluokan ”hienous” löytyy moottoritilan puolelta, missä konepelti pysyy ylhäällä kaasujousien voimin. Kuljettajan istuimen säätövarat ovat nyt entistä riittoisammat ja paremmat. Tilaa on hyvin tarjolla myös raamikkaammille kuljettajille. Ohjaamon puolella asiat ovat nyt kaikin puolin kunnossa, eikä valmistajan säästökuuri ole entiseen tapaan niin vahvasti läsnä.

Rahtiosasto

Dusterin muuttaminen pakettiautoksi vaatii takaistuimen ja takimmaisten turvavöiden poistamisen. Maahantuojalla on myytävänä erityinen sarja muutosta varten. Sarja sisältää takapenkin paikalle tulevan lattia

korotuksen, tavaratilan pohjan peittävän pohjalevyn sekä metallisen ohjaamon ja kuormatilan erottavan väliseinän. Nyt koeajettavassa autossa on myös lisähinnasta tarjottava tavaratilan suojapeitto. Se pitää tavarat paikallaan ja ohjaamometelin matalana. Paketti-Dusterin tavaratila soveltuu mainiosti pienten pakettien ja työkalujen kuskaamiseen. Tavara-autosarjalla varustetun auton lastaaminen täytyy suorittaa takaluukun kautta. Takaovista lastaaminen on hyvin rajallista, sillä oviaukoissa on puolet aukosta peittävä seinä vastassa. Reilun 1,5 metrin kuormatilapituus riittää useimmille tämän kokoluokan autoa etsiville. Kun edellämainittujen ominaisuuksien päälle summataan vielä verollisena alle 25 000 euron jäävä hintapyynti, voidaan todeta että Duster Van antaa rahalle todellista vastinetta.

Selkeälukuinen mittaristo sisältää suomenkielisen ajotietokoneen.

Sisätilat ovat kaikin puolin kunnossa. Tilaa ja mukavuutta on riittävästi tarjolla pidemmillekin siirtymille.

Tavaratilaan pääse kunnolla käsiksi vain takaluukun kautta. Tavaraa mahtuu kyytiin kiitettävästi ja kantavuutta löytyy reilut 500 kiloa.

Nelivetoa hallitaan pyöreästä kytkimestä.


80 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kolmannen sukupolven Mercedes-Benz Sprinter

Pakut uudelle tasolle

M

ercedes-Benz on uudistanut erittäin suositun Sprinter tavara-automallistonsa. Perinteisten taka- ja nelivetomallien rinnalla saa nyt ensimmäistä kertaa myös etuvetoisen vaihtoehdon. Uudenmaan alueella tehty lyhyt koeajo ei odotetusti tarjonnut suuria yllätyksiä, mutta paljasti kehitystä tapahtuneen kaikilla tärkeimmillä osa-alueilla.

Mercedes-Benz tuo pakettiautoihin tarjolle tukun kuljetustehokkuutta nostavia liittettävyyspalveluita, joiden kerrotaan olevan aktiivisia tulevan syksyn aikana. Sprinterin uudistus ei suinkaan jää tähän sillä ensi vuonna markkinoille tuodaan täyssähköinen eSprinter, mikä korvaa valmistajan mallistosta pois jätetyt NGT -maakaasumallit. Alkuvuodesta ensiesittelynsä saanut kolmannen sukupolven Mercedes-Benz Sprinter mallisto on laajempi ja kattavampi kuin koskaan yli 20-vuotisen mallihistoriansa aikana. Sprinteriä on nyt saatavana etu-, taka- ja nelivetoisena yhteensä viidessä eri kokonaispainoluokassa, välillä 3,0 - 5,5 tonnia. Näistä 3,0 tonninen on täysin uusi kokonaispaino. Tarjolla on umpipaketti-, pikkubussi-, kevytkuorma-auto- ja retkeilyautovaihtoehtoja useissa eri koripituuksissa ja korkeuksissa. Akselivälejä on viisi: 3250, 3259, 3655, 3924 ja 4325 mm. Uuden malliston myynti käynnistyi odotetusti umpipakettimalleilla, joita tarjotaan 7,8 - 17 kuutiometrin tavaratiloilla. Kuormatilan lattiapituus on mallista riippuen 2732 - 4810 mm ja leveys parhaimmillaan 1787 mm. Suurimpaan 17 m3 kuormatilaan kerrotaan sopivan jopa 7 eurokokoista kuormalavaa. Etuvetomallien myötä Sprin-

Uuden malliston myynti käynnistyi odotetusti umpipakettimalleilla, joita tarjotaan 7,8 - 17 kuutiometrin tavaratiloilla.

Perinteisesti saksalaisvalmistajat uudistavat mallejaan ulkoisesti varsin konservatiivisin ottein. Uusi Mercedes-Benz Sprinter on kuitenkin kaikin puolin edeltäjäänsä sulavalinjaisempi.

terin suurimmat kuormatilakorkeudet kasvoivat ja ovat nyt 1719 - 2243 mm välillä.

Asiakkaiden tarpeisiin

Etuvetoisuus on saavuttanut suosiota myös isojen pakettiautojen puolella. Nyt sellainen on tarjolla myös Mercedeksen Sprinter -mallistossa ja vieläpä kahtena eri akselivälivaihtoehtona: 3259 mm ja 3924 mm sekä kolmena kokonaispainovaihtoehtona: 3,0, 3,5 ja 4,1 tonnia. Takavetomallin painoluokat yltävät 3-5,5 tonniin, ja akselivälivaihtoehdot asettuvat 3250 - 4325 mm väliin. Pakettiauto-, kombi- tai linja-autokäytössä Sprinterin koripituus on 5267, 5932, 6967 tai 7367 mm. Etuvetomalleissa akseliväli on noin 300 mm vastaavan pituista takavetomallia suurempi. Akselivälin kasvatuksella haetaan parempaa pitoa vetäville pyörille. Valmistajan mukaan etuve-

don etuja ovat esimerkiksi kevyesti kuormatun auton hyvä vetopito ja kuormatilan suurempi tilavuus, suurempi kantavuus ja matalampi kuormauskorkeus. Takaveto merkitsee ohjauksen ja vedon voimien parempaa toisistaan erottamista ja siten parempaa ajomukavuutta ja pienempää kääntöympyrää. Koeajossa takavedon ohjaus tuntui havaittavasti etuvetoista tunnokkaammalle. Etuvetomallien kuormaustaso on 80 mm matalampi ja ovet vastaavasti 80 mm korkeammat kuin takavetomallissa, mikä helpottaa auton kuormausta. Voimansiirtojärjestelmän rakenteen ansiosta etuvetomallin kantavuus on parhaimmillaan jopa 50 kiloa suurempi kuin vastaavassa takavetomallissa. Mikäli autoon valitaan lisähinnasta tarjottavat komposiitti-takajouset sekä muoviset tavaratilan verhoilut, kantavuus kasvaa vielä noin 30 kg.

Maininnan arvoinen eroavaisuus etu- ja takavetomallien välillä liittyy etujousitukseen. Etuveto-Sprintereissä on kierrejouset ja takavetoisissa lehtijousi, molemmat suoriutuvat tehtävistään erinomaisesti. Jousitusuutta on myös takapäässä. Edellämainittujen komposiittilehtijousien lisäksi Sprinteriä saa nyt myös tehdasasenteisilla taka-akselin lisäilmajousilla. Ensiesittelyyn valjastettujen koeajoautojen joukkoon oli saatu sovitettua ainakin yksi komposiittijousilla varustettu auto. Sen jousitus pelasi ajossa ensiluokkaisen hienosti. Komposiittijousitusta voikin hyvällä omallatunnolla suositella esimerkiksi henkilökuljetukseen tarkoitettuihin autoihin. Jousitusmukavuuden lisäksi Sprinterissä on parannettu alustan kestävyyttä ruostumista ja kolhuja vastaan, mikä tehdään galvanoinnilla ja alustasuojauksella. Etuvetoisella Sprinterillä voi vetää enimmillään 2-tonnista perävaunua, kun taas nelivetoisen Sprinterin vetokyky voi olla jopa 3,5 tonnia. Uutta on myös se että Sprinteriä saa yksittäispyörillä vielä 5 tonnin kokonaispainossa. Raskaimmassa 5,5 tonnin painoluokassa suurin kantavuus lähetelee kolmea tonnia. Raskaimman Sprinter-yhdistelmän enimmäispaino perävaunu mukaan lukien on 8,75 tonnia.

Rivi- tai kulmakoneella

Sprinterin voimanlähdevalikoimassa on tarjolla kaksi huippunykyaikaista Mercedes-Benz turbodieselmoottorivaihtoehtoa:

4-sylinterinen 2,1 litrainen ja myöhemmin esiteltävä 3-litrainen V6-moottori. Rivikonetta saa 84 - 130 kW / 300 - 400 Nm suoritusarvoilla. Vinkkeliä tarjotaan 140 kW / 440 Nm teholla. Etuvetomalleissa joissa moottori on asennettu menosuuntaan nähden poikittain on VGT-turboahdin ja takavetomalleissa, joissa moottori on menosuuntaan nähden pitkittäin on tuplaturboahdin. Molempia vetotapavaihtoehtoja päästiin kokeilemaan noin 50 km mittaisella koeajolenkillä. Päällimmäiseksi jäi sellainen vaikutelma että tuplaturbo vastaa hieman VGT-ahdinta nopeammin kaasupolkimen komentoihin. Tarkemmin eri mallien eroihin tutustutaan syksyn aikana, kun saamme molemmat mallivaihtoehdot kattavampaan koeajoon.

Pihistelijä

Polttoaineen kulutuksen kerrotaan vaihtelevan auton koosta, akselivälistä ja moottorista riippuen 6,8-9,7 litran välillä/100 km ja CO2 -päästöt vastaavasti 178-253 g/km. Kaikki moottorit täyttävät Euro 6 -päästönormit. AdBlue-lisäainesäiliön koko on malliuudistuksessa kasvanut 18:sta 22 litraan. SCR-katalysaattoriteknologian sekä AdBlue -lisäaineen ansiosta terveydelle haitallisten typpioksidien määrä pakokaasuissa on valmistajan mukaan vähentynyt yli 80 prosentilla edelliseen mallisukupolveen verrattuna. Auton käyttökulujen arvioinnin kannalta merkittävä tieto on se että etuvetomallien huoltoväli on 40 000 km / 2 vuotta ja takavetoisten 60 000 km / 2 vuot-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ohjamon näkyviin uudistuksiin lukeutuu suurikokoinen multimediakeskus ja automaattimalleissa vaihdevivun siirtyminen ohjauspörän viikseen. Myös vakionopeuden säädin on uusi ja sitä käytellään nyt ohjauspyörän nappuloista. - ja hyvä niin!

Uusi ohjauspyörä on lainattu suoraan henkilöautopuolelta. Entistä pienikehäisempään ”ruoriin” saa nyt valmistajan luksusmalleista tutut hipausukytkimet ja muut herkut.

ta. Huoltotarvetta ja ajoneuvon kuntoa sekä moottorin öljytasoa seurataan Assyst Plus -huoltotietokoneen avulla.

Lisää pykäliä

Malliuudistus toi uutta myös vaihteistovalikoimaan. Vakiovaihteisto on edelleen 6-portainen manuaali, automaattivaihteisto on tarjolla lisähinnasta. Etuvetomalliin tuotiin täysin uusi hyötyautokäyttöön tarkoitettu 9-vaihteinen momentinmuunninautomaattivaihteisto. Sprinterin taka- ja nelivetomalleihin tarjotaan 7-portaista 7GTronic-automaattivaihteistoa. Molemmat automaattivaihteistot suoriutuvat tehtävistään kiitettävin arvosanoin. Vaihtotapahtumat sujuvat eleettömästi ja ilman turhaa kierrosten ryntäilyä.

Huippuluokan ohjaamoergonomiaa

Mercedes-Benz on toiminut esimerkkinä kuljettajan työolojen parantamiseen tähtäävässä työssä, mikä saa nyt odotettua jatkoa. Ohjaamon puolelle on tuotu uudet ergonomisesti muotoillut istuimet, avaimeton käynnistys sekä uusi entistä parempi ilmastointijärjestelmä. Koeajolenkillä tarjoutui mahdollisuus kokeilla kaikkia ohjaamopaikkoja ja hyvää kehitystä on tarjolla myös tällä osa-alueella. Uusi ohjaamo tuntuu entistä tilavammalta ja istuimet kaikin puolin mukavammilta. Positiivisena kehityksenä voidaan pitää panostusta pikkutavaroiden säilytystiloihin. Lokeroita ja kannellisia luukkuja on nyt vähintäänkin riittävästi, joskin mukitelineiden määrä tuntuu jo liioittelulta.

Sprinterissä hyödynnetään täysin uutta MBUX-multimediajärjestelmää (Mercedes-Benz User Experience), joka on perusta myös Mercedes PRO connect -palvelujen toiminnoille.

Avustimia kaikkiin tilanteisiin ja tarpeisiin

Kuljettajaa avustavista turvajärjestelmistä saatavina ovat esimerkiksi aktiivinen Distronic -etäisyysavustin, aktiivinen jarruavustin, aktiivinen kaista-ajoavustin sekä vireystila-avustin Attention Assist. Vakiovarusteita ovat muun muassa sivutuuliavustin sekä ajonopeuden mukaan säätyvä sähköinen ohjaustehostin EPS. Mercedes-Benz on ensimmäinen pakettiautovalmistaja, joka tarjoaa EPS:n Sprinter -kokoluokassa aina 5,5 tonnin painoluokkaan saakka. Valinnaisvarusteena ovat saatavina niin ikään pysäköintipaketti 360 asteen kamerajärjestelmällä tai peruutuskameralla sekä LED High Performance -ajovalot. Uusi varuste Sprinterissä ovat Wet Wiper -tuulilasinpyyhkimet: pesuneste ruiskutetaan lasille tarkasti ja roiskumatta suoraan pyyhkimien sulkien juuresta ja pyyhitään pois samalla pyyhkimien liikkeellä. Toinen uutuus on itsepuhdistuva peruutuskamera, jonka välittämä kuva näky auton taustapeilissä.

Mercedes PRO Connect ja MBUX-multimediajärjestelmä

Ajoneuvojen etähallintaan on tarjolla uusi tehokas ratkaisu, Mercedes PRO connect, joka esitellään ensi kertaa Sprinterissä. Tehdasasenteinen järjestelmä yhdistää kuljetusten järjestäjän kaikkiin hänen hallinnoimiinsa ajoneuvoihin ja niiden kuljettajiin. Mercedes PRO connectin kahdeksan tehdasasenteista järjestelmää mahdollistavat kuljetuskalustojen paikantamisen, logistiikan suunnittelun, kulu-

KULJETUS 81

Mercedes-Benz pakettiautojen myyntipäällikkö Juha Aromaalla (vas.) ja tuotepäällikkö Jani Tolosella oli uuden Sprinterin esittelyssä hymy ansaitusti herkässä - tuote on nyt hiottu huippuunsa.

tuksen ja huoltotarpeen seurannan sekä ajoneuvojen välisen kommunikoinnin reaaliajassa. Järjestelmä sisältää myös kuljettajan digitaalisen ajopäiväkirjan. Mercedes PRO connect palvelu on saatavana 19 Euroopan maassa kesäkuusta lähtien ja Yhdysvalloissa loppuvuoden aikana. Sprinterissä hyödynnetään täysin uutta MBUX-multimediajärjestelmää (Mercedes-Benz User Experience), joka on perusta myös Mercedes PRO connect -palvelujen toiminnoille. Järjestelmä esitellään Sprinterissä yhtä aikaa kompaktikokoluokan uuden A-sarjan henkilöauton kanssa. MBUX toimii 7- tai 10,25-tuumaisen HD-tasoisen kosketusnäytön, ohjauspyörän monitoiminäppäinten sekä uuden sukupolven ääniohjauksen avulla. Suurimman 10-tuumaisen näytön kanssa tulee aina mukana navigointi. MBUX kykenee oppimaan ja omaksumaan kuljettajan tapoja ja käyttäytymistä ja ehdottaa sen perusteella esimerkiksi sopivia radiokanavia ja ajokohteita. MBUX:n ominaisuuksiin kuuluvat myös nopea navigointi ja tarkat topografiset 3D-karttapohjat. Sprinter tarjoaa ajanmukaiset USB-liitännät ja -latausmahdollisuudet sekä WiFi-yhteydet. USB-liittimet ovat mallia USBC eli useimmat joutuvat hankkimaan adapterin, jotta voivat käyttää kannettavia laitteitaan.

Asiakastoimitukset vauhtiin

Ensimmäiset uudet Sprinterit toimitetaan asiakkaille kesä-heinäkuun aikana. Uutta Sprinteriä on testattu neljässä maassa, ja sen vaativat talvitestit ajettiin

Sprinterin voimanlähdevalikoimassa on tarjolla kaksi huippunykyaikaista Mercedes-Benz turbodieselmoottorivaihtoehtoa: 4-sylinterinen 2,1 litrainen ja myöhemmin esiteltävä 3-litrainen V6-moottori.

Jousitusmukavuutta voi kohentaa lisähinnasta tarjottavien lasikuitulehtijousien avuin.

Suomessa. Jatkossa MercedesBenz Vans aikoo sähköistää koko pakettiautomallistonsa. Ensimmäinen uusi tuote on eVito, joka tulee saataville vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Sitä seuraa eSprinter vuonna 2019. Täyssähköisen Sprinterin toimintamatka latauksella on jopa 150 kilometriä, ja auto voi kantaa yli 1000 kilon hyötykuorman.

Päiväajovalojen moutoilu on lainattu henkilöautopuolelta. Kuvan Ksenon-valot on tarjolla lisähinnasta.

Uuden Mercedes-Benz Sprinter -mallisukupolven Suomen ensiesittely järjestettiin Vantaalla Veho Airportin tyylikkäissä tiloissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

82 KULJETUS

Peugeot Expert BlueHDi 180 XL

Huippuunsa viilattu erikoisosaaja

P

toimii samalla 180 asteen kulmassa taaksepäin näyttävän peruutuskameran näyttönä. Runsaista varusteista, joita on yhteensä 5600 euron edestä Peugeot Expertin verollinen hinta on saatu hivutettua houkuttelevaksi n. 40 600 euroon. Edullisimmillaan XS-korisen pikkukoneisen saa n. 27 000 eurolla. Joten vaihtoehtoja löytyy kaikkiin käyttötarpeisiin ja maksukykyluokkiin.

eugeot Expert on yksi tyylikkäimmistä tällä hetkellä saata- villa olevista tavara-autoista. Korean ulkokuoren lisäksi se on varsin kyvykäs työkäytössä. Kantavuutta on parhaimmillaan n. 1,5 tn.

Kokonsa ja tavaratilansa puolesta Peugeotin mallistossa tilaautosta jalostetun Partner Vanin ja täysikokoisen Boxer pakettiauton välimaastoon sijoittuva Expert lukeutuu Euroopan myydyimpiin tavara-autoihin. Suomessa myynti on hieman kangerrellut mutta tämän vuoden puolella myynti on alkanut jo vetää. Peugeot Expertiä saa kolmena eri koripituutena: Compact, Standard ja Long. Valmistaja käyttää koripituuksista vaatevalmistajien lyhenteitä: XS, M ja XL. Lyhyin eli Compact on pituudeltaan vain 4,6 metrin mittainen ja tarjoaa 4,6 m3 kuormatilan. Nyt koeajettava auto pituudeltaan reilut 40 cm pidempi Long eli XL ja kuormatilaa on nyt 6,1 m3. Autossa on lisähintainen Moduwork paketti, mikä tuo kuormatilan väliseinään ns. pitkäntavaranluukun. Se kasvattaa laskennallisen tavaratilan 6,6 m3:een. Toisaalta väliseinään on asennettu Suomessa lasikuitui-

Automaatio on tätä päivää vaihteistomaailmassa. Masterissa pykäliä siirtää robotti. Kojelaudasta esiin taiteltava kirjoitusalusta on kätevä.

nen kyhmy, joka tuo ohjaamoon kuljettajan kohdalle lisää pituussäätövaraa. Hieman kuormatilan puolelta kallisarvoisia senttimetrejä syövä muutos tarjoaa kuljettajalle siedettävät oltavat. Moottoreiden puolella on kaksi dieselvaihtoehtoa: 1,6 ja 2,0 litraa. Näistä ensinmainittu on 8 venttillinen josta kolme vaihtoehtoa välillä 95-115 hv. Myös suuremmasta 2-litraisesta ja 16 -venttiilisestä voimanlähteestä on kolme vaihtoehtoa teholuokissa 120, 150 ja 180 hv. Moottorien ohella myös vaihteistovalikoima on kaikenkattava. Käsivalintavaihteistoja saa 5 ja 6-pykäläisinä. Lisäksi on 6-portainen robotti- ja 6-portainen automaattivaihteisto; robottia tarjotaan pienemmän koneen yhteyteen.

Xenonit lisähinnasta

Nyt koeajettava XL-korinen, 180 hv moottorilla ja automaattivaihteistolla varustettu auto on edustaa Expert-malliston prameinta päätä. Auton kattavaa vakiovarustelua on täydennetty runsaat varusteet sisältävillä ja houkuttelevasti hinnoitelluilla varustepaketeilla. Autossa on mm. erittäin tehokkaat Xenonvalot. N. 1000 euron lisähinnasta Stylepackin yhteydessä tarjottavat tuikut kannattaa ehdottomasti huomioida auton ostoa harkittaessa. Kaikki valmistajat eivät sellaisia malleihinsa tarjoa. Metsäalalla toimivat arvostanevat myös tarvittaessa sähköisesti kylkiin taittuvia sivupeilejä ja kunnollisen resoluution omaavaa multimediakeskusta, joka

Mukava ranskalainen

Ohjaamo ja etenkin istuimet ovat ranskalaiseen tapaan mukavuuspainotteisia. Ikään kuin istuisi luokkaa suuremmassa autossa. Ohjaustuntuma on valmistajalle ominaiseen tapaan hieman ohut keskialueella. Jotkut saattavat myös kokea parannustarpeita poljinten sijoittelussa. 2-litraisen moottorin ja automaattivaihteiston yhteistyö on sujuvaa. Pykälät vaihtuvat molempiin suuntiin, ilman kierrosten tarpeentonta huojuntaa. Tehokkaan koneen tuottama 400 Nm vääntömomentti tuo myös rauhallisuutta ajettavuuteen ja takaa etenemisen kun vetokoukkuun kiinnitetään vedettävää. Pitkäntavaran luukun ansiosta XL-korinen auto sopii useimpiin työtehtäviin. Kuormatilan pituus on noin 2,8 metriä (luukku auki

jopa 3,94 m). Lastausluukut ovat lähes suorakaiteen muotoiset. Takaoviaukon leveys on sama kuin pyöräkoteloiden väli, mikä helpottaa suunnattomasti kuormausta. Vanerilla verhoiltu kontti on kaikin puolin asiallinen. Kantavuudeksi omapainoltaan 3 tonnisen auton rekisteritiedot antavat kunnioitettavan 1223 kg. Jarrullisen perävaunun suurin massa saa olla 2200 kg. Peugeot Expert on kokonaisuutena erittäin laadukas ja hienosti viimeistelty tavara-auto. Ei siis ihme että se toimii myös Toyota Proacen pohjana. Erot autojen kesken ovat kosmeettisia. Suurimmat eroavaisuudet Suomessa löytyvät myynti- ja huolto-organisaatioista.

Tavaratilaan sopii kuormalavojen lisäksi vaikkapa leimikolle vietävä polttoainesäiliö.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 83

Skoda laajentaa Karoq -mallistoaan Scout-mallilla

Uusi ŠKODA KAROQ on kotonaan yhtä lailla sekä kaupungissa että tiettömillä taipaleilla. Soveltuu mainiosti myös erilaisiin työtehtäviin.

S

KODA laajentaa KAROQ-mallistoaan: suositun katumaas- turin uusi SCOUT-malli esitellään Pariisin autonäyttelyssä lokakuussa 2018. Kaikkien ŠKODA SCOUT -mallien tapaan KAROQ SCOUT on vakiona nelivetoinen ja ilmeeltään vahvasti offroad-henkinen.

dessä on vakiona 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto tai 7-vaihteinen DSG-vaihteisto. Voimakkaimman ŠKODA KAROQ SCOUT -mallin 2.0 TDI -dieselmoottori on teholtaan 140 kW (190 hv), ja tämän moottorin yhteydessä on aina 7-vaihteinen DSG-vaihteisto.

ŠKODA KAROQ on kotonaan yhtä lailla sekä kaupungissa että tiettömillä taipaleilla. Runsaiden varusteluvaihtoehtojen ansiosta tästä automallista saavat muokattua tarkasti omansa niin nuoret lapsiperheet kuin tämän tästä huonommillekin teille suuntaavat. OCTAVIA SCOUT- ja KODIAQ SCOUT -mallien tapaan tämä uusin SCOUT-malli on vakiona nelivetoinen. Myös ulkonäön vahva ilme kertoo auton maastoajokyvyistä.

Kromatut ja hopeanväriset korielementit, pyöränaukkojen näyttävät reunakaaret ja antrasiitinväriset, kiillotetut 18-tuumaiset Braga-kevytmetallivanteet leimaavat ŠKODA KAROQ Scoutin sporttisen jykevää ulkonäköä. Tarjolla ovat myös antrasiitinväriset 19-tuumaiset Crater -kevytmetallivanteet. Tummennetut lasit ja etulokasuojien SCOUT-logot kruunaavat voimakkaan ilmeen. Sisätiloissa huomio kiinnittyy uuteen istuinverhoiluun, jossa on musta-ruskeat kontrastisaumat. Kaikkia istuimia koristavat SCOUT-tekstilogot. Monitoiminäppäimellinen nahkaverhoiltu ohjauspyörä, jaloteräksiset poljinlevyt ja tunnelmavalaistuksen sisältävä LED-valopaketti viimeistelevät kattavan vakiovarustuksen.

Taloudelliset, tehokkaat moottorit ja neliveto

Kompaktinkokoisen KAROQ -katumaasturin aina nelivetoiseen SCOUT-malliin ŠKODA tarjoaa moottorivaihtoehdoiksi kolme taloudellista ja vähäpäästöistä moottoria. 110-kilowattisen (150 hv) 1.5 TSI -bensiinimoottorin ja 7-vaihteisen DSG -vaihteiston yhdistelmän ohella saatavissa on kaksi dieselmoottoria: 2.0 TDI -dieselmoottori (110 kW / 150 hv), jonka yhtey-

Offroad-luonnetta korostavat yksityiskohdat

Muunneltava digitaalinen mittaristo ja muuta

ŠKODA KAROQ Scout -malliin saatavana oleva digitaalinen Virtual Cockpit -mittaristo voi-

daan yksilöllisesti mukauttaa omien mieltymysten mukaiseksi. Ajoasetuksen valinnan (Driving Mode Selection) vaihtoehdoissa on maastoajoasetus (Off Road Mode), mikä tekee KAROQ Scoutista erittäin kykenevän myös haastavammillakin teillä. SmartLink+ teknologia mahdollistaa älypuhelimen ja auton tietoviihdejärjestelmän edistyneen yhteistyön. ŠKODA

Connectin online-palvelukokonaisuus Care Connect pitää palvelut lähellä ja auton kontrollissa myös etänä. Aitoon ŠKODA-tapaan KAROQ SCOUT sisältää lukuisia Simply Clever -ratkaisuja ja tavaroiden säilytysmahdollisuuksia. Sähkötoiminen takaluukku avautuu ja sulkeutuu myös heilauttamalla jalkaa takapuskurin alla tehden elämästä helppoa

silloin kun kädet ovat täynnä kantamuksia. Škodan varustevaihtoehdoista löytyy esimerkiksi tavaratilan säädettävä välipohja. Etuistuinten taustojen lehtitaskut ja keskikonsolin sivuun sijoitettu tavaraverkko ovat käteviä arjen ajossa. Käteviä ovat myös kuljettajan puolella oleva säilytyslokero kolikoille tai pysäköintihallipoleteille sekä multimedialaitteiden teline.


84 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä-Weljet Oy:n omistajaveljekset Mikko ja Antti Ihalainen yrityksen räyhäkkään Chevrolet Silverado huoltoauton vierellä; taustalla Ponsse Scorpionin ovankahvassa Esa Rautiainen. Kuvauspaikaksi valikoitui keskisuuri suon läheisyydessä oleva leimikko, joka toi helteen lisäksi muutamia paarmoja paikalle ryhmäkuvaan.

Chevrolet Silverado 2500 HD 4x4 Midnight Edition

Sisukas Silverado

S

ko Ihalainen.

avon Pariisiksi sanotun Joroisten kartanopitäjän Maa- veden kylässä toimipaikkaansa pitävä Metsä-Weljet Oy tarjoaa kokonaisvaltaista ja vastuullisesti luotettavaa puunkorjuu- ja metsäkuljetuspalveluita sekä maanmuokkaus- ja leimikon suunnittelupalvelua lähikuntien metsänomistajille ja puunkäyttäjille.

Hyvin organisoitu ja motivoitunut henkilöstö yhdessä osaavien sopimusyrittäjien kanssa, sekä tarkkaan harkitut investoinnit ovat nostaneet yrityksen yhdeksi alueen vahvimmista puunkorjauspalvelujen tarjoajaksi. - Asiakkaiden tyytyväisyys on ansaittu korkealla laadulla ja kustannustehokkuudella, mikä on ammattitaitoisen henkilöstön ja tuottavan korjuukaluston ansiota, sanoo Metsä-Weljet Oy:n osaomistaja Antti Ihalainen. Viimeisen vuoden aikana yritys on tehnyt merkittäviä kalustoinvestointeja. Uuden Ponsse harvesterin ja ajokoneen vanavedessä hankittu Scania R -koneenkuljetusauto edustavat raskaan kaluston hankintoja. Kevyen puolen kalustohankinnoista nousee esiin poikkeuksellisen

Täydellinen työkalu metsäyritykselle

- Ajettavuus on huippuluokkaa. Langaton puhelimen lataus sekä hierova etuistuin ovat moottori- ja alamäkijarrun sekä kaista-avustimen ohella hienoja ominaisuuksia. Iso auto tarjoaa reilut tilat ja istuimet ovat reilun kokoiset ja hyvillä säätövaroilla. Ja sitten tuo voima: sitä vaan riittää ja riittää, Mikko Ihalainen kertoo.

näyttävä, puskurista puskuriin kokomusta, Chevrolet Silverado 6.6D V8 kevytkuorma-auto, joka sopisi ulkonäkönsä puolesta haastatteluviikolla Suomessa vierailleen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mustanpuhuvaan turva-autosaattueeseen. - Vaan nytpä ollaankin turvallisesti Savossa, naurahtaa autol-

la Metsä-Weljien avaran kalustohallin pihaan kurvannut Mikko Ihalainen. Chevrolet on yritykselle entuudestaan tuttu ja kestäväksi todettu autovalmistaja. Jo vuonna 1995 käyttöön hankittiin kaksi uutta Chevrolet Silveradoa. - Chevy on osoittautunut erittäin kestäväksi autoksi, jopa näin

raskaissa työtehtävissä. Itse asiassa tämä uusin auto edustaa jo kolmatta Silverado sukupolvea talossa, sillä toinen vuonna -95 hankituista autoista vaihtui yli 400 000 km palvelleena vuosimallin 2006 Silveradoon. Tämä uusi on kyllä entisiin verrattuna täysin omassa luokassaan, sekä kokonsa että moottorin ja voimansiirron puolesta, sanoo Mik-

Koeajolle lähdettiin paahtavassa +33 C asteen helteessä. Kapuaminen korkealla maavaralla varustettuun mustanpuhuvaan autoon tuntuu ajatuksena etäiselle, mutta kiitos amerikkalaisten mukavuudentavoittelun, Silveradon ilmastointilaitteen teho on mitoitettu auton koon ja valmistusmaan toleranssien mukaisesti. Niinpä avara, viidelle hengelle tarkoitettu matkustamo jäähtyi jo parissa minuutissa oikein siedettäväksi. - Reilussa 20 vuodessa amerikkalaiset autot ovat ottaneet melkoisen harppauksen eteenpäin. Laatu ja viimeistely sekä varustelut ovat nyt viimeisen mukaan, Ihalainen sanoo. Metsä-Weljet Oy:n Silverado 2500 HD (Heavy Duty) 4x4:n voimanlähteenä on tälle vuodelle uudistettu 6,6 litran Duramax V8 turbodiesel. Sen parhaaksi tehoksi ilmoitetaan 445 hv (330 kW) ja vääntömomentiksi 1234 Nm / 1600 r/min. Vaihteistona vahvistettu 6-portainen Allison automaatti. Vetotapana tarpeen mukaan joko taka- tai neliveto. - Voimaa ja vääntöä on tarjolla ihan järkyttävästi tämän ko-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lavalle saa kuormata tonnin verran kuormaa. Pohja ja laidat ovat tukevia ja kuormakoukut asiallisia. Lavapeitteitä on moniin eri tarpeisiin. - Tässä on taiteltava peite mikä on tosi kätevä, Mikko Ihalainen kertoo.

koiseen autoon. Rajoitin tosin katkaisee hauskanpidon turhan pian, mutta minkä teet. Vedän päivittäin jarrullista, reilun 2500 kilon perävaunua vaikeissa olosuhteissa. Korkea maavara, nelivetoisuus ja reilunkokoinen lava sekä riittävä tehoreservi peräkärryn vetoon vaikuttivat aikaisempien hyvien kokemusten ohella ostopäätökseen. Vielä kun auton maahantuoja, Americar Oy tunnetaan luotettavana ja yhteistyökykyisenä autotalona ja kaiken lisäksi heilla oli vaatimukset täyttävä auto valmiina tulossa, oli päätöksen teko helppoa, Mikko Ihalainen kertoo. Tarkempi tarkastelu paljastaa että Metsä-Weljet Oy:n Silverado ei ole aivan tavallinen ja joka päiväinen Chevrolet-verkostosta eteenpäin myytävä malli. Kyseinen kokomusta auto, tarkalta mallinimeltään Chevrolet Silverado 2500 HD 4x4 Midnight Edition, näet edustaa runsaine lisävarusteineen ja haastaviin käyttöolosuhteisiin tarkoitettuine Z71-varustepaketteineen sekä 20-tuumaisin erikoisvanteineen malliston prameinta päätä. HD varustelu, joka on kaikissa Americar Oy:n Suomeen tuomissa Silveradoissa, pitää sisällään mm. 2 tuumaa tavallista korkeamman alustan sekä alumiinisen konepellin sekä teräspuskurit. - Nyt parin kuukauden ja reilun 11 000 kilometrin käyttökokemusten perusteella voin sanoa olevani erittäin tyytyväinen myös tähän uuteen Silveradoon. Lisävarusteita ja toimintoja riittää ohjaamon puolella melkein liiaksi asti, kaikkia en ole edes ennättänyt kokeilla. Liitettävyyspalvelut eli että saan puhelimen toiminnot suoraan kojelaudan näyttöön ja vieläpä suomenkielisinä on tärkeää. Peräkärryn kanssa ajettaessa arvostaa moottorijarrua, joka on niin tehokas ettei käyttöjarruja tarvita oikeastaan kuin pysähtyessä, Mikko Ihalainen summaa. Varusteiden ohella Ihalainen arvostaa myös auton monikäyttöisyyttä ja hyviä ajo-ominaisuuksia. - Kuten tässä kovettuneella, metsäkoneen möyhentämällä tientapaisella ajettaessa voit huomata ei ohjaamoon kantaudu lainkaan tärinöitä tai natinoita.

Ohjaamo on lähes yhtä äänetön kuin äsken maantiellä, Ihalainen sanoo ja jatkaa: - Sehän näissä amerikkalaisissa lava-autoissa juuri viehättää että voit ajaa met- sästä koneen vierestä suoraan kaupunkiin ja takaisin mukavasti sekä turvallisesti.

Puunkorjuuta jo kolmessa polvessa

Metsä-Weljet Oy:tä pyörittävät veljekset Antti ja Mikko sekä heidän setänsä Esko ja Ismo Ihalainen. Nuori kolmas polvi on jo mukana työn teossa. Omistajat mukaanluettuina yritys työllistää noin 20 työntekijää sekä yhteensä neljä sopimusyrittäjää. Toiminta-alueena Joroinen, Varkauden kaupungin alue sekä Pieksämäki, valtatie 23 eteläpuolelta. Toimiston ja kaksi huoltohallia käsittävät toimitilat sijaitsevat Joroisissa, Maavedellä, luonnon kauniissa ympäristössä ja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Puuta korjataan useille alan toimijoille, joista Stora Enso on suurin. Puunkorjuukaluston runkona ovat Ponssen Scorpion ja Ergo harvesterit ja Buffalo, Elk ja Wisent ajokoneet. Kaikkiaan omia

Viidelle rekisteröity auto tarjoaa reilut tilat sekä etu että takamatkustajille. Taakse kannattaa hankkia jo autoa tilatessa mallikohtainen säilytyslaatikko.

koneita on kymmenen. - Ja yksi Volvo vuosimallin 1971 BM-868. Vastaava, millaisen Esko osti uutena samana vuonna. Sitä ennen, aina vuodesta 1958 asti puunkorjuuketjun muodostivat Esko, saha ja hevonen. Traktori hankittiin vuonna 1964 kuorimakonetta pyörittämään. Ensimmäinen Ponsse Ergo HS15E hankittiin vuonna 1994 ja samalla perustettiin Metsä-Weljet Ky, Antti Ihalainen kertoo yrityksen historiasta. Metsäkoneiden lisäksi talossa on kaksi koneenkuljetusautoa: aikaisemmin mainittu Scania ja vanhempi Sisu. Metsänparannustehtäviä varten on Hitachi 210 kaivukone ja huoltoja varten runsaasti kevyttä autokalustoa, nyt koeajettava Chevrolet Silverado mukaanluettuna. - Eikä unohdeta meidän kanssa toimivia sopimusyrittäjiä, jotka osaltaan, runsaan konekannan ja ammattitaitonsa avuin mahdollistavat korkean palvelutason sekä laadun. Yhteistyö on voimaa ja luo työympäristöön reilun ja avoimen ”Metsä-Weljet -hengen”. Se pyritään siirtämään huippulaatuisen palvelun myötä myös asiakkaille, Antti Ihalainen toteaa.

KULJETUS 85

Silverado 2500 HD (Heavy Duty) 4x4:n voimanlähteenä on tälle vuodelle uudistettu 6,6 litran Duramax V8 turbodiesel. Sen tehoksi ilmoitetaan 445 hv (330 kW) ja vääntömomentiksi 1234 Nm / 1600 r/min.

Z71 varustepaketin mukana autoon tulee jämäkät iskunvaimentimet ja joukko suojia alustaan sekä jäykemmät vakaajatangot. - Opastuksena muille haluan kertoa että kannattaa ottaa heti tuoreeltaan lisävarusteena tarjottavat roiskeläpät molemmille akseleille. Muuten menee helmoista maali äkkiä puhki, sillä reilun 1200 Nm väännöllä sora lentää kaikilla vaihteilla, Mikko Ihalainen kertoo.

Esko Ihalainen aloitti metsäkoneuransa VOLVO BM-868:lla vuonna 1971: - Ajamalla toin Pieksämäeltä junan kyydistä. En sitä ennen ollut ikinä edes istunut moisessa. Muutos oli järisyttävä, Esko muistelee.

Suuri miehistöohjaamo, korkea maavara, nelivetoisuus ja reilunkokoinen lava sekä riittävä tehoreservi peräkärryn vetoon tekevät Silveradosta todellisen työjuhdan urakoitsijoiden käyttöön.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

JOTAKIN

UUTTA

ON

TULOSSA...

...JA KOVAA. Tule, näe ja koe mitä tulevaisuus tuo tullessaan!

TERVETULOA FINNMETKOON 30.8.-1.9.2018.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 87

Puukauppa käy ennätystahtia - sahat äärirajoilla puukustannusten nousun takia

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-kesäkuussa puuta 18 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Puukauppa käy vilkkaana ja raakapuukustannukset ovat nousseet huomattavasti.

Avoimeen metsävaratietoon perustuva digitalisaation kehitys näkyy jo monilla osa-alueilla käytännössä. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-kesäkuussa yksityismetsistä 21 miljoonaa kuutiota puuta. Tämä oli 59 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo. Alkuvuoden ostomääriä ovat kasvattaneet myös alueelliset lumituhot. Tukkien ostomäärä oli 9,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuitupuun ostomäärä, 10,7 miljoonaa kuutiota, oli 17 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Raakapuukustannusten nousu heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä

Kuusitukin kantohinta on noussut 15 prosenttia viime

TXL ATE ULTIM

vuoden kesäkuusta, mäntytukin 13 ja koivutukin 10 prosenttia. Kuusikuitupuun kantohinta on noussut 17 prosenttia ja mäntysekä koivukuidun kantohinta 10-13 prosenttia viime vuodesta. Kesäkuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 62-66 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 36 ja 68 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 48 euroa kuutiolta ja vaihteli 31 ja 52 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17-20 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 23 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Puun hinta saattaa siis vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla. Pöyryn kansainvälisen kustannusvertailun perusteella Suomessa on kilpailijamaihin verrattuna korkeat puukustannukset. Kustannusten nousu heikentää kaiken metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Sahateollisuuden raaka-ainekustannukset ovat kaksi kolmasosaa tuotantokus-

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-kesäkuussa yksityismetsistä 21 miljoonaa kuutiota puuta. Tämä oli 59 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo.

tannuksista, joten kansainvälisesti kustannuskilpailukyvytön puuraaka-aine uhkaa erityisesti sahatavaratuotantoa ja sen kasvua Suomessa.

Avoin metsävaratieto tuo hyötyjä metsätalouteen

Avoin, kaikkien käytössä oleva metsävaratieto on lisännyt uusien metsätalouden palvelujen kehittämistä. Metsissä tapahtuvien toimenpiteiden suunnitte-

luun tarkoitetut paikkatietopalvelut, kuten esimerkiksi korjuukelpoisuuskartat, parantavat ympärivuotisen korjuun suunnittelua ja siten vaikuttavat myös korjuun laatuun. Toinen hyvä esimerkki metsävaratiedon hyödyntämisestä on sähköisen puumarkkinapaikka Kuutio.fi:n ja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun yhteistyö, jossa Metsäkeskuksen hallinnoima metsien masterdata on mahdollista siirtää suoraan puukaupan tarjouspyyn-

töjen pohjaksi. Metsäteollisuus on kattavasti mukana kehittämässä ja tukemassa sähköisten järjestelmien käyttöönottoa ja kannustaa kaikkia alan toimijoita liittymään mukaan, jolloin saadaan paras kokonaishyöty koko alalle. Metsävaratiedon kehittäminen ja laadun parantaminen ovat edellytys metsäalan digiloikalle.

ATF ALL-TER

TION FLOTA

N E N I L A A MAKSIM US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU S KYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N A K

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

n ksellisi y t s i d e oiden eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4


88 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Runkopuun hakkuut uuteen ennätykseen - yli 72 miljoonaa kuutiometriä

M

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Kestävyyttä kannattaa kuitenkin tarkastella vuotta pitemmällä ajanjaksolla. Muutaman vuoden suuretkaan hakkuut eivät ole tässä kriittisiä. Puuntuotannon kestävyys vaarantuu vasta, jos koko jakson keskimääräiset hakkuut nousevat jakson kestäviä hakkuumahdollisuuksia suuremmiksi, Torvelainen arvioi.

etsistämme hakattiin vuonna 2017 metsäteolli- suuden käyttöön 63 miljoonaa kuutiometriä ja metsähakkeeksi tai polttopuuksi yhdeksän miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Määrä ylitti Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan edellisen vuoden hakkuut kahdella miljoonalla kuutiometrillä ja oli suurempi kuin koskaan ennen.

Metsäteollisuustuotteiden valmistukseen tai vientiin hakattiin yhteensä 63,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Siitä oli tukkipuuta 43 prosenttia ja kuitupuuta 57 prosenttia. Kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta 1,1 miljoonaa kuutiota eli kaksi prosenttia. Teollisuuspuun hakkuukertymä ylitti edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvon yhdeksällä miljoonalla kuutiometrillä eli 17 prosentilla. Lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi hakattiin runkopuuta yhteensä 9,2 miljoonaa kuutiometriä. Metsähakkeeksi korjatun runkopuun määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Klapeina, halkoina ja hakkeena käytettiin lämmityskaudella 20162017 kuitenkin 1,1 miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta kuin aikaisemmin. Runkopuun lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi vuonna 2017 myös 2,4 miljoonaa kuutiometriä latvusmassaa ja kantoja.

Vuoden 2017 hakkuut nousivat 86 prosenttiin kestävistä hakkuumahdollisuuksista

Kotimaisen puun käyttömäärät ovat nousseet viime vuosina tasaisesti ja useita uusiakin investointisuunnitelmia on esillä. Hakkuiden, metsien hiilivarastojen ja hiilinielujen sekä metsien muiden ekosysteemipalve-

Puuston poistuma kasvoi yli 87 miljoonaan kuutioon

Kotimaisen puun käyttömäärät ovat nousseet viime vuosina tasaisesti ja useita uusiakin investointisuunnitelmia on esillä. Kuva: Erkki Oksanen

Puuston poistuma saadaan lisäämällä hakkuukertymään hakkuutähteestä metsään jäävä runkopuu sekä metsään jäävä luontaisesti kuollut runkopuu. Nämä erät olivat vuonna 2017 yhteensä 15 miljoonaa kuutiometriä, joten puuston poistuma nousi yli 87 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli kaksi prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. - Puuntuotannon maalla on uusimpien mittausten perusteella runkopuuta noin 2 200 milj. kuutiometriä. Metsiimme kasvaa uutta runkopuuta noin 110 milj. kuutiometriä, joten puuntuotannon metsien puuston kokonaismäärää suureni viime vuonna ennätyspoistumasta huolimatta yli 20 miljoonalla kuutiometrillä, Torvelainen jatkaa.

Tilaston taustaa

Suomesta hakattiin vuonna 2017 yhteensä 72,4 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta; määrä kasvoi edellisvuodesta kaksi miljoonaa kuutiometriä ja oli suurempi kuin koskaan ennen.

luiden yhteensovittaminen on lisännyt keskustelua metsien käytöstä. - Toteutuneilla hakkuumäärillä päivitetty suurin puuntuotannollisesti kestävä runkopuun hakkuukertymä on Luken mukaan koko maassa nyt noin 85 miljoonaa kuutiometriä tukki-, kuitu- ja energiapuuta vuodessa. Hakkuukertymätilaston perus-

teella siitä käytettiin vuonna 2017 koko maassa 86 prosenttia, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta. Hänen mukaansa tuoreimmat alueelliset hakkuumahdollisuusarviot on laskettu Valtakunnan metsien inventoinnin vuosien 2009-2013 mittauksien pohjalta. Arviossa on huomioitu hakkuiden teknis-taloudellinen kannat-

tavuus sekä metsien erilaiset käytön rajoitukset, kuten suojelupäätökset. Kymmenen vuoden jaksolle, 2011-2020, arvioitujen lukujen perusteella hakkuiden tasossa on huomattavaa alueellista vaihtelua. - Vuoden 2017 hakkuut ylittivät kestävät hakkuumahdollisuudet Kanta- ja Päijät-Hämeen,

Luke laskee runkopuun hakkuukertymän muiden tilastojensa perusteella. Metsäteollisuuden käyttöön tai vientiin tarkoitetun tukki- ja kuitupuun sekä lämpöja voimalaitosten metsähakkeen runkopuun määrät saadaan hakkuita koskevasta vuositilastosta. Pientalojen polttopuuna käytetyn runkopuun tuorein tieto koskee lämmityskautta 20162017 ja metsänomistajien omaan käyttöön sahauttamaa puuta koskeva tieto vuotta 2010.

Kantorahatulot nousivat yli kahteen miljardiin euroon vuonna 2017

K

enellekään metsäsektorin uutisia seu raavalle ei varmasti tule yllätyksenä, että metsänomistajien kantorahatulot nousivat vuonna 2017. Kolmas peräkkäinen nousuvuosi kasvatti tulot 2,2 miljardiin euroon, mikä oli enemmän kuin kertaakaan huippuvuoden 2007 jälkeen. Valtaosan tuloista saivat yksityismetsänomistajat ja puulajeittain eniten tuloja kertyi kuusesta. Kantorahatilastoa julkaisee Luonnonvarakeskuksen (Luke) Tilastopalvelut. Suomessa suurimman osan metsistä omistavat yksityismetsän-

omistajat, joiden omistus painottuu puumäärillä mitaten Etelä- ja Keski-Suomeen. Se näkyy myös tuloissa, sillä yksityismetsänomistajat ja julkisyhteisöt saavat kantorahatulopotista yli 1,9 miljardia euroa eli 86 %. Metsäteollisuusyritysten ja valtion metsäomistukset taas painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen selvästi karummille maille. Vaikka ne omistavat puuntuotannon metsäpinta-alasta kolmasosan jää niiden osuus kantorahatuloista 0,3 miljardiin euroon eli 14 %:iin.

Eniten tuloja kuusesta ja tukeista

Suomi mielletään mänty-

maaksi sillä yli kolme viidesosaa Suomen metsistä on mäntyvaltaisia. Kantorahatulojen valossa tilanne näyttää kuitenkin toisenlaiselta. - Kuusitukin osuus saatavista tuloista on lähes kaksi viidesosaa ja yhdessä kuusikuitupuun kanssa osuus nousee 46 prosenttiin, toteaa Luken tutkija Esa Uotila. Kuusen merkitys painottuu Etelä-Suomeen ja yksityismetsiin. Kanta- ja Päijät-Hämeessä kuusesta saatujen tulojen osuus oli lähes kaksi kolmasosaa. Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen maakunnissa ja pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitsevissa metsäteollisuuden ja valtion

metsissä mänty oli kuitenkin selvästi tärkein puulaji. Koko maassa männyn osuus tuloista oli kaksi viidesosaa. - Sahateollisuus on yksityismetsänomistajien kannalta tärkein puunostaja, sillä 70 prosenttia tuloista saadaan tukkipuusta, kertoo Uotila.

Kantorahatulot osana kansantalouden tilinpitoa

Bruttokantorahatulot lasketaan kertomalla hakkuumäärät pystykauppahinnoilla. Puun myyntitulojen lisäksi tuloiksi lasketaan myös metsänomistaji-

en omaan käyttöön ottaman puutavaran arvo. Bruttokantorahatulotilastoa käytetään muun muassa kansantalouden tilinpidon laskelmissa ja metsäsektorin päätöksenteon taustatietoina. Luken tilastotietokannasta (stat. luke.fi/) kantorahatilastot löytyvät vuodesta 1990 alkaen. Bruttokantorahatulot kertovat omalla tavallaan Suomen talouden ylä- ja alamäistä. Tuloissa näkyy muun muassa selvä kuoppa 1990-luvun alun lamassa, huippusuhdanne ja kantohintapiikki 2007 sekä syöksy finanssikriisiin vuosina 2008 ja 2009.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 89

Stora Enso selvittää Oulun tehtaan kehittämismahdollisuuksia

S

tora Enso tekee parhaillaan kannattavuusselvitystä ja aloittaa ympäristövaiku- tusten arvioinnin (YVA) Ouluun suunniteltuun investointiin liittyen. Kannattavuusselvitys ja YVA liittyvät Oulun paperitehtaan mahdolliseen muuntamiseen pakkauskartonkitehtaaksi. Kannattavuusselvitys saataneen päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä, ja YVA-prosessin odotetaan vievän vähintään puoli vuotta. Oulun tehtaan nykyinen tuotantokapasiteetti on 360 000 tonnia kemiallista havupuusellua ja 1 080 000 tonnia päällystettyä hienopaperia kahdella koneella. Mahdollinen investointi käsittäisi uuden kemihierrettä (CTMP) valmistavan laitoksen, ruskeakuitupohjaista kuluttaja-

pakkauskartonkia valmistavan koneen (vuosikapasiteetti 450 000 tonnia) ja kraftlainerikoneen (vuosikapasiteetti 400 000 tonnia). Oulun tehtaan mahdollinen muuntaminen auttaisi Stora Ensoa vahvistamaan asemaansa kasvavilla kuluttajapakkauskartonki- ja pakkausratkaisumarkkinoilla. Se olisi myös merkittävä askel yhtiön muutosmatkalla. Toisena vaihtoehtona on jatkaa nykyistä hienopaperin valmistusta. Mahdollinen investointi olisi noin 700 miljoonaa eur vuosina 2019-2021. Tämä sopisi Stora Enson pitkän aikavälin investointipolitiikkaan, jonka mukaan käyttöomaisuusinvestoinnit pyritään pitämään suunnilleen poistojen tasolla. Tuotanto mahdollisilla muunnetuilla koneilla käynnistyisi vuoden 2020 aikana. Paperintuotanto Oulun tehtaalla jatkuu ainakin vuoden 2020 alkupuolelle asti.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo

”Näköpiirissä on todennäköisesti kaikkien aikojen kotimainen puukauppavuosi”

Metsänomistajien ja metsäteollisuuden yhteistyön taso määrittää kotimaisten metsien käytön tulevaisuuden. Suomi kehittyy tekemällä, ei tekemistä lopettamalla, sanoi Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo Metsä Rokkaa -tilaisuuden paneelikeskustelussa Mikkelissä 9.6.2018. Puukaupassa eletään nyt tyypillisen puukauppavuoden huippuviikkoja, jossa viikoittaiset puukauppavolyymit mitataan miljoonissa kuutioissa. Vuositasolla näköpiirissä on todennäköisesti kaikkien aikojen kotimainen puukauppavuosi. Metsäteollisuuden investointien myötä kasvanut puun kysyntä näkyy nyt puumarkkinoiden aktiivisuutena ja kilpailun kovenemisena. - Teollisuudelle on tärkeää, että raakaaineiden kustannukset mahdollistavat kansainvälisen kilpailukyvyn ja toiminnan kasvun. On luonnollista, että metsänomistaja, kuten muutkin arvoketjun toimijat, haluavat oman osansa metsäteollisuuden vahvasta vireestä. Näin on aina ollut ja tulee aina myös olemaan: myyjällä ja ostajalla on kaupassa omat näkökulmansa ja hinta määräytyy markkinoilla, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo totesi. - Vaikka Luonnonvarakeskuksen laskemiin kestäviin hakkuumahdollisuuksiin on vielä matkaa, nykyiset puukauppamäärät ovat suuria. Tämä on konkreettinen ja hieno esimerkki suomalaisten puumarkkinoiden osapuolten hyvin toimivasta yhteistyöstä. Jos markkinaosapuolien keskinäinen mielenkiinto kohdistuu pääasiassa puukaupan arvoon, on toiminnan edellytysten osalta tehty valtavasti oikeita asioita, Salo kiitti. Salon mukaan yhteiseen tekemiseen tulee kuitenkin edelleen panostaa, jotta puuta voidaan käyttää kestävästi myös

tulevaisuudessa. Erityishuomiota tulee kiinnittää ainakin puun tarjonnan edellytysten vahvistamiseen kasvavan kysynnän vastapainoksi, puunkorjuun kausivaihtelun vähentämiseen, metsäluonnon monimuotoisuuden parantamiseen sekä metsätiedon ja digitalisaation tehokkaaseen hyödyntämiseen. Samalla on huolehdittava yhteistyön ja keskinäisen arvostuksen lisäämisestä arvoketjun toimijoiden sekä arvoketjun toimijoiden ja toimintaa haastavien toimijoiden välillä, metsien järkevästä käytöstä osana ilmastomuutoksen hillintää sekä metsätalouden vaikutuksista vesistöihin. Metsäjohtaja Salon mielestä kaikkia arvoketjun ulkopuolelta tulevia kehityssignaaleita kannattaa kuunnella herkällä korvalla ja hyödyntää ne fiksusti ja ketterästi osana toiminnan kehitystyötä. Esimerkiksi kasvava puun käyttö ja sen kestävyys ovat saaneet osakseen myös arvostelua. - Yhteiset haasteet kannattaa kääntää mahdollisuuksiksi. Arvoketjun sujuva yhteistyö on voimavara, jonka hedelmänä syntyvä toimintojen parantuminen pohjimmiltaan vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä, Salo sanoi. Suomalainen hyvinvointi on syntynyt metsistä. Salo toivoi, että alan merkitys säilyy: - Metsiä pitää voida käyttää jatkossakin. Tulevaisuutemme turvataan parhaiten tekemällä asioita metsissä vielä nykyistäkin fiksummin, ei tekemistä lopettamalla.

osasto 762

Voitele oikein. SKF MonoFlex ja ProFlex -keskusvoitelujärjestelmät Oikea voiteluannos oikein annosteltuna kaikille voitelukohteille. SKF LGLS 0 voitelurasva Voitelu ympärivuoden korkealuokkaisella rasvalla. SKF täyttölaitteet ja voitelutarvikkeet Pumpun täyttö suodattimen kautta tehokkaasti. Lisätietoja: 020 7400 800 - www.skf.fi ® SKF is a registered trademark of the SKF Group. | © SKF Group 2018


METSÄALAN AMMATTILEHTI

90 KONEURAKOINTI

UUDISTETTU OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOC 2 Kaipaatko lisätietoja? Tule tutustumaan FinnMETKO osastolle n:o 15 Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti: Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

www.logset.com

LOGSET_MetsäalanAmmattilehti_220 x 155_201803.indd 1

19.2.2018 15:29:41

Pohjoinen puukuitu on tulevaisuuden raaka-aine

Ä

lykäs ja vastuullinen puukuitu on Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara. Puupohjaisista biomateriaaleista valmistetaan jo nyt - ja tulevaisuudessa vielä paremmin - kilpailukykyisiä tuotteita ympäristöä säästäen. Tästä ajatuksesta sai alkunsa Älykkään metsän tarinaa jatkava Älykäs kuitu.

Älykäs kuitu kertoo biotaloudesta, joka tarkoittaa säästöä maapallollemme. Se perustuu uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrätettävien materiaalien resurssiviisaaseen käyttöön. Hyvinvointiyhteiskunta on fossiilitalouden tulos, mutta on selvää, ettei kestämätön kuluttaminen voi enää jatkua. Puupohjaisen bio- ja kiertotalouden ytimessä on se, että puun kaikki osat ja jakeet käytetään eniten lisäarvoa tuottaviin tarkoituksiin - lähtökohtaisesti tuotteiden raaka-aineina. Parhaimmillaan materiaalilla on monta elämää: se voidaan kierrättää useitakin kertoja ja lopuksi vielä käyttää uusiutuvan energian tuotannossa.

Puusta ei mene mitään hukkaan

Siellä missä joku näkee pelk-

Lupaavimpia biotuoteinnovaatioita ovat ligniiniin, eli puun omaan liima-aineeseen, pohjautuvat biotuotteet sekä sellusta valmistettavat tekstiilikuidut.

kiä puita, Metsä Group näkee maailman parhaan uusiutuvan raaka-aineen. Puun sataprosenttinen käyttö alkaa jo metsästä, jossa tarkasti katkottu puu jaetaan tukkeihin, kuitupuuhun ja oksiin eri käyttötarkoitusten mukaan. Tukit optimoidaan korkealuokkaisiksi puutuotteiksi, ja kaikki sivujakeet ohjataan selluntuotantoon tai uusiutuvaksi energiaksi. Selluprosessissa tuotannon sivuvirroista tehdään monenlaisia biotuotteita, ja tavoitteena on, etteivät tehtaat tuota grammaakaan jätettä. Metsä Groupin uusi biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki vastuullisesta ekosysteemistä, joka pystyy hyödyntämään ja kierrättä-

mään kaikki materiaalivirtansa lähes sataprosenttisesti. Perinteisten puutuotteiden, sellun, kartongin ja papereiden rinnalle syntyy koko ajan uusia, puupohjaisia biotuoteinnovaatioita, joiden avulla voimme löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin sekä jalostaa nykyisiä tuotteita yhä paremmiksi ja ekologisemmiksi. Uuden sukupolven biotuotteista voi tulevaisuudessa muodostua Suomelle uusia vientiteollisuuden kivijalkoja.

Metsän innovaatiot korvaamaan fossiilisia raaka-aineita

Lupaavimpia biotuoteinno-

vaatioita ovat ligniiniin, eli puun omaan liima-aineeseen, pohjautuvat biotuotteet sekä sellusta valmistettavat tekstiilikuidut. Puusta tehty vahva tekstiilikuitu voi tuoda ratkaisun tekstiiliteollisuuden raaka-ainepulaan ja korvata tulevaisuudessa puuvillaa ja öljypohjaisia tekstiilejä ekologisempana materiaalina. Metsä Groupin uusi innovaatioyhtiö Metsä Spring suunnittelee koetehdasta sellupohjaisten tekstiilikuitujen tuotantoon Äänekoskelle. Monia uusia biotuotteita tehdään jo nyt. Esimerkiksi LG:n kaiuttimissakin käytetty Aqvacompin kehittämä biokomposiitti on tuote, jolla korvataan öljypohjaista muovia. Puukuidun ja

muovin yhdistelmä on kestävä ja ekologinen materiaali, jonka hiilijalanjälki on lasikuidulla lujitettuja muoveja pienempi. EcoEnergy SF Äänekoskella puolestaan valmistaa biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä biokaasua ja -pellettejä polttoaineiksi kulkuneuvoihin sekä lämpö- ja voimalaitoksiin. - Suomi on maailman parhaita paikkoja biotalouteen perustuvalle liiketoiminnalle, toteaa Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn. Tähän pohjautuu Metsä Groupin määrätietoinen työ teollisten ekosysteemien luomiseen - parhaana esimerkkinä Äänekosken biotuotetehtaalle rakentuva maailman suurin biotalouskeskittymä. -Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät yhdessä tekemällä. Biotalouden ekosysteeminä Äänekoski on koko maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus, ja siellä syntyy uutta, toimialat ylittävää liiketoimintaa, von Weymarn summaa. Ekosysteemeissä syntyvät tulevaisuuden biotuotteet ovat vahva osoitus metsäteollisuuden kyvystä uusiutua ja tarjota vastuullisia vaihtoehtoja fossiilisille - pohjana aina Älykäs kuitu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 91

Westaksen Pekka Kopra:

Suomalainen sahatavara on arvokas lopputuote

S

tonin, teräksen ja muovin tuottavan päästöjä ja olevan ympäristölle haitallisia, puulla on uusiutuvana materiaalina vain voitettavaa, huomauttaa Kopra.

uomalaisella sahatavaralla on loppukäyttäjien piirissä hyvä maine, mikä perustuu vaativiin kohteisiin soveltuvaan laatuun, toimitusvarmuuteen ja asiakaspalveluun.

Suomen puunjalostusteollisuuden juuret ovat sahateollisuudessa, joka on tuottanut yli 150 vuotta laadukasta sahatavaraa maailman markkinoille. Suurten puunjalostusyhtiöiden rinnalla toimii perheomisteisia sahayrityksiä, joiden kilpailukyky perustuu pitkiin asiakassuhteisiin, joustavuuteen ja laadukkaisiin lopputuotteisiin. Lounais-Suomessa toimivalla Westas Oy:llä on kahden yhtiön historia. Vuonna 2004 perustettu yhtiö jatkaa Ahlströmin omistaman 140 vuotta vanhan Pihlavan sahan ja 110 vuotiaan perheyritys Raunion sahan toimintaa. Yhtiön liikevaihto on 121 miljoonaa euroa ja se työllistää 150 henkilöä. Sahatavaraa yhtiö tuottaa vuodessa 450 tuhatta kuutiota, mistä 85 prosenttia menee vientiin 35 eri maahan. Yhtiö hankkii raakapuuta vuosittain 1,3 miljoonaa kuutiota, minkä se käyttää kokonaan sahateollisuuden tuotteisiin ja bioenergian raaka-aineeksi.

Suomalaisen puun laatu on brändi maailmalla

Westas Oy:n omistajan, toimitusjohtaja Pekka Kopran mukaan yhtiössä on tehty strateginen valinta siitä, että se keskittyy sahatavaran vientiin eikä sen jatkojalostukseen: - Teolliset jatkojalostajat ovat meidän asiakkaitamme, joilla on osaamista tuottaa lisäarvoa tuovia tuotteita. Emme halua kilpailla jatkojalostajien kanssa, vaan hakea arvoa liiketoimintaan karvaisen lankun viennistä ja asiakkaiden palvelusta. Kun jatkojalostus on usein maakohtaista ja kulttuurisidonnaista, emme osaisi Suomessa valmistaa kilpailukykyisesti Aasian markkinoille sopivia lopputuotteita. Kun aina haikaillaan jalostusasteen nostamisen tärkeyttä, ei ymmärretä, että suomalainen puu itsessään on jo sahatavarana arvokas lopputuote. Suomalaisen havupuusahatavaran laatu on käsite maailmalla. Kopra muistuttaa, että sahatavaran viennin ympärille voidaan rakentaa palvelua, jolla vastataan asiakkaan tarpeisiin alkaen oikeista mitoituksista, toimituksien varmuudesta, nopeudesta ja laadusta - Suomi tuottaa ja vie maailman parasta puutavaraa. Se on hinta-laatusuhteessa parasta, kun puhumme pehmeistä havupuista kuten männystä ja kuusesta. Sahateollisuuden ei kannata tavoi-

Suomalaiselle sahatavaralle arvokkaita käyttökohteita

Suomen puunjalostusteollisuuden juuret ovat sahateollisuudessa, joka on tuottanut yli 150 vuotta laadukasta sahatavaraa maailman markkinoille.

tella halvan materiaalin kohteita, vaan kohteita, joissa tarvitaan laadukasta puuta, sanoo Kopra. Kopran mukaan suomalainen puu valitaan erityisesti kohteissa, joissa puu päätyy teolliseen jatkojalostukseen: - Suomalaista puuta ei kannata laittaa piiloon, vaan käyttää se näkyviin jääviin kohteisiin. Vaikka lujuudessa ei ole merkittäviä eroja Keski-Euroopan sahatavaraan nähden, suomalainen suora sahatavara sopii vaativiin visuaalisiin kohteisiin kuten ulkoverhoiluun, oviin, ikkunoihin, huonekaluihin ja sisustukseen. Jatkotyöstämisessä suomalaisessa puussa esimerkiksi oksat pysyvät paikoillaan eivätkä irtoa höylätessä. Emme halua olla bulkkitavaraa tekevä saha, vaan otamme huomioon asiakkaan lopputuotteen tarpeen jo puun hankinnassa. Kun jatkojalostukseen menevä raaka-aine on meidän päätuotteemme, teemme asiakasohjautuvasti laadukkaasti sitä, mitä asiakas todella tarvitsee, Kopra toteaa. Kopra luonnehtii yritystä riittävän pieneksi ollakseen joustava ja asiakaslähtöinen, mutta tarpeeksi suuri palvelemaan pohjoismaista puutavaraa haluavia asiakkaita.

Suomalaiseen kestävään metsänhoitoon ja puunhankintaan luotetaan

Vientiin keskittyneen yrityksen kolme keskeisintä maaryhmää ovat Aasian maista Kiina ja Japani, Eurooppa ja Pohjois-Afrikka, joka on mäntysahatavaran tärkein vientikohde. - Kiina ja Japani käyttävät suomalaisen sahatavaran korkean jalostuksen kohteisiin kuten huonekaluihin. Egypti, Marokko, Algeria ja Saudi-Arabia haluavat mäntyä ovien, ikkunoiden ja listojen valmistukseen. Eurooppa on taas kuusitavaran tärkein vientialue, koska keski-

- Kun aina haikaillaan jalostusasteen nostamisen tärkeyttä, ei ymmärretä, että suomalainen puu itsessään on jo sahatavarana arvokas lopputuote, muistuttaa Westas Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kopra.

eurooppalainen kuusi ei toimi yhtä hyvin jatkojalostuksessa. Suomen metsien kestävyys tunnetaan asiakkaittemme keskuudessa. Vaikka ympäristöjärjestöt arvostelevat hakkuita, meidän asiakkaiden keskuudessa metsiemme käyttöön ja puutavaranhankintaan luotetaan ja sitä arvostetaan. Suomalainen insinööri on hyvä myyntimies siinä mielessä, että hän kertoo vain faktat eikä sorru ylisanoihin, sanoo Kopra. Westas Oy on mukana sekä

PEFC että FSC metsien sertifiointijärjestelmässä. - PEFC järjestelmää pitäisi tuoda näkyvämmin ja rohkeammin esiin, koska se sopii paremmin suomalaiseen perheomisteiseen metsänomistajamalliin. Puunhankinnassa noudatamme sertifikaatin periaatteita. Minusta puurakentamisen ekologisuus voisi olla vielä vahvemminkin esillä, koska nämä arvot ovat kaikkialla. Kun kaikki tutkimukset osoittavat perinteisen rakentamisen materiaalien kuten be-

Kopran mielestä Ranska on puurakentamisessa eteenpäin katsova maa, jolla on vahva tavoite siirtyä rakentamisessa uusiutuvien materiaalien käyttöön. - Muutkin maat voisivat ottaa Ranskasta oppia. Kun rakentaminen on ensi sijassa paikallista ja perustuu paikallisiin erilaisiin säädöksiin, Ranskan etukenossa oleva poliittinen asenne puurakentamisen edistämiseen vastaa tämän päivän ekologisiin arvoihin ja tarpeeseen. Suomalainen vientipuutavara on mukana myös kohdemaiden rakentamisessa välillisesti tai suoraan. Nyt on monissa vientimaissa suuri kiinnostus laadukkaan puutavaran käyttöön rakennusten ulkoverhoilussa, mikä tarjoaa asukkaille viihtyisiä asuinympäristöjä. Rakentaminen on aina veturi sahatavaran viennille, muistuttaa Kopra. Suomen sijainnista seuraa Kopran mukaan kustannuspainetta valmiin sahatavaran kuljetuksille. - Sama tilanne on ollut niin kauan, kun Suomessa on sahateollisuutta ollut. Rahtikustannus ei ole ratkaiseva, vaan enemmän asiakkaan tahto saada tietynlaista pohjoismaista puutavaraa. Kokonaisten laivausten sijaan toimitamme räätälöityjä kuormia suoraan asiakkaalle. Kun arvioidaan suomalaisen sahatavaran käyttökohteita ja laatua, sitä ei voi pitää edes kalliina. Sahatavaran nimellishinta on pysynyt vuosikymmeniä samana, vaikka suhdanteiden mukaisia vaihteluja aina tuleekin. Olennaista on löytää suomalaiselle puulle arvokkaita käyttökohteita ja vaalia vuosikymmeniä vanhoja asiakassuhteita, sanoo Kopra.

Telat tiukalle kertavedolla

Terosa Tela-Tiukka Käy kaikille telamalleille

www.terosa.fi

Heikki Pulkkinen 040 525 2123 Veikko Komulainen 040 564 6123


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 93

Interforst 2018 Keski-Euroopan tämän vuoden tärkein metsäkonemessu Interforst 2018 järjestettiin Münchenin messukeskuksessa 18.-22. heinäkuuta. Väkeä ja hellettä riitti!

M

etsäalalla on hyvä veto päällä ympäri Eurooppaa, minkä sai aistia Saksassa Münchenissä 18.-22.7. järjestetyssä Interforst 2018 -näyttelyssä.

Ponsse-jälleenmyyjä Wahlers Forsttechnikin Ralf Dreeke toivotti messuvieraat tervetulleiksi osastolle.

PONSSE ScorpionKing -harvesteri sai osakseen eniten huomiota osaston paalupaikalla.

Uusi PONSSE Wisent -kuormatraktori kiinnosti kovasti asiakkaita. Saksan markkina on hyvässä vedossa ja Ponsse vahvassa roolissa.

Ponssen Juho Nummela nautti helteessä virvoitusjuomat Bosch Rexrothin Ingo Pulchin ja Jörn Howindin kanssa.

Ponssen Jan Kauhanen (vas.) ja Jarmo Vidgrén vaihtoivat kuulumisia Matti ja Hilda Mähösen kanssa. Matti on ajanut metsäkonetta Itävallassa jo 1990-luvulta lähtien; pikainen korjuukeikka hieman venähti...

Ponssen Tuomo Moilanen (oik.) kertoi modernin CTL-teknologian eduista puunkorjuussa Tsekin valtion edustajille.

Neljän vuoden välein järjestettävä Interforst 2018 esitteli metsänkorjuu- ja kuljetusalan uusimmat innovaatiot yli 500 näytteilleasettajan voimin, jotka saapuivat paikalle lähes 30 eri maasta. Suomalaisia oli perinteisesti paikalla osastoilla tuotteita esittelemässä hyvä määrä ja jonkin verran Müncheniin lähti myös urakoitsijoita. Kotimaan hakkuutahti on jatkunut myös kesällä kiivaana, mikä vähensi jonkin verran reissuun ehtineiden määrää edelliskerroista. Interforst tarjosi tälläkin kertaa melko paljon uutuuksia. Silmiinpistävää oli uusien ideoiden ja tekijöiden tuleminen erityisesti varustepuolelle kuten metsäkoneteloihin, mikä kertoo osaltaan alan pitkään jatkuneesta hyvästä vauhdista. Puutavaraautopuolellakin nähtiin uusia ajatuksia rakenteissa melko laajalla rintamalla. Kuorma-autoteollisuuden tällä hetkellä voimakkaasti ajamat täyssähköiset voimanlähteet eivät kuitenkaan vielä näy työkonepuolella. Seuraavaan Interforstiin mennessä asia saattaa muuttua.


94 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Konrad Highlander on suuri mutta erittäin ketterä 6-pyöräinen harvesteri mikä on tehty kaikkein vaikeimpiin vuoristo-olosuhteisiin.

Saksa on Logsetille perinteisen vahvaa markkina-aluetta. Osastolla eniten kiinnostusta sai maailman ensimmäinen hybridiharvesteri Logset 12H Hybrid - messukone oli myyty Bayerische Staatsforstenille.

Koneosapalvelun KOPA-telat saivat osakseen paljon huomiota messuilla. Timo Schäfer kertoi että toimitukset ovat alkaneet Saksaankin.

Nokian Raskaat Renkaat on maailman johtava metsäkonerenkaiden valmistaja. Messujen kovin uutuus oli Teemu Vainionpään esittelemä metsätraktorikäyttöön kehitetty Nokian Tractor King. Osastolla ollut ilmastoitu näyttelyrekka kylmine juomineen oli todellinen keidas erittäin helteisessä kelissä.

Saksalainen HSM tarjoaa laajan metsäkonemalliston katkotulle ja pitkälle puulle; kuvassa uusi järeä 10-pyöräinen 208F -kuormatraktori.

Palfinger Epsilonin Rupert Wieser on vauhdikas nosturimyyjä ja tulee tietenkin myös Metkoon.

John Deere Forestryn Timo Ylänen (vas.) ja Pertti Rauva päivystivät jälleenmyyjä NUHN Forstmaschinen osastolla. Keslan osastolla oli esillä uusimmat harvesteripäämallit joista kertoivat todelliset ammattilaiset Mika Tahvanainen (oik.) ja Turkka Lastunen.

Mototarvikemyyjä Tapio Nyrönen on Saksassa kuin kotonaan; asuihan hän maassa jo 70-luvulla. Interforstissa on tullut käytyä vuodesta 1990. Puuta korjataan yhä pehmeimmistä paikoista ja korjuujälkeen kiinnitetään huomiota. Kuvassa tela-alustainen Hellgeth TC624 -kuormatraktori.

Wahlers Forsttechnikin osaston oluttuoppi-curlingia pyörittivät yrityksen legendaarisesta Ponsse-kalenterista tutut mallitytöt.

Ruotsalainen Gremo myy metsäkoneita Saksaan mukavasti. Ajokoneissa konepeitto on saatu tehtyä todella lyhyeksi.

Fomatecin Marko Korhonen (vas.) ja Mikael Korkman esittelivät saksalaisen ketju- ja telavalmistaja RUDin osastolla esillä ollutta Fomatec Hybrid Track -metsäkonetela innovaatiota - nyt myös muovisena.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sennebogen materiaalinkäsittelykoneita käytetään laajasti eri tehtävissä metsäteollisuudessa.

KONEURAKOINTI 95

Impex Hannibal T50 on järeä tela-alustainen harvesteri vaativiin korjuuolosuhteisiin.

Metsätyö Oy:n sisaryritys Saksassa, Olofsfors gmbh, esitteli Interforst 2018-messuilla Iggesund-laippoja ja Olofsfors-metsäkoneteloja. Uusi Blue Line-harvesterilaippa ja telauutuus, CoverX, saivat asiakkaiden suurimman huomion. Olofsfors-konsernin omistaja, Anders Wikström, oli paikalla ja suomalaisia asiakkaita varten Metsätyö Oy:stä Hannu Hypén. Lounastauolla ehdittiin nostaa tuopilliset Ammattilehden Janne Jokelan kanssa Münchenin yli +30 asteen helteessä.

Keslan Simo Saastamoinen (vas.), Toni Lehtinen ja Esa Kokkonen olivat varsin tyytyväisiä näyttelyn antiin.

Mesera tekee hyvää työtä Euroopan nosturimarkkinoilla. Kuvassa Tero Lampola, Jani Gustafsson ja Tuomo Ylikoski keskustelevat nostureista HAAS Maschinenbaun edustajan kanssa.

Puutavara-autoilija Timo Kela Kajaanista (vas.) ja metsäkoneyrittäjä Reijo Holtinkoski Oulusta löysivät messuilta paljon katseltavaa.

Keski-Euroopassa on pienillekin metsäkoneille kysyntää. Philipp ForstWerkzeugen Peter Schwanitz esitteli uusimpia Hultdins SuperGrip kouramalleja.

Sampo Rosenlewin Robert Rönngren ja Saksan jälleenmyyjän MH Loggingin Christian Kuschel esittelivät FR28 ajokoneta.

Felasto Purin valmistamat muoviset telat Sampon ajokoneessa.

Novotnyn koneet ovat kehittyneet huimasti viime vuosina.

Komatsu Forestin osastolla oli esillä laaja kattaus uusimpia punaisia konemalleja.

WF Trac alustakone muuntuu monenlaisiin tehtäviin metsässä.

AFM-Forestin Jari Lääperi (oik.), Klaus Grenberg ja Timo Savornin esittelivät uusinta harvesteripäätekniikka Neusonin osastolla.

Nordic Tractionin Jarmo Mäkelä, Antti Romppainen ja Tero Järvinen kiersivät ahkerasti asiakkaita.

Ruotsalainen Rottne esiintyi vahvasti Interforstissa - kuvassa uusi H11D 8WD -harvesteri EGS 596 -hakkuupäällä.


96 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ivecon uusi X-Way on loistava alusta myös puutavara-autoksi. Suomeen myyty tukkiauto onkin esillä FinnMetkossa Ivecon osastolla.

Doll-Fahrzeugbaun puutavarayhdistelmässä MAN-kuorma-auton ohjaamo nousee ylös ja kääntyy kuormaamisen tehostamiseksi. Ratkaisu perustuu aiemmin Jenz Cobra autohakkurissa hyväksi todettuun tekniikkaan.

Hiabin osastolla pääsi kokeilemaan HiVision nosturiohjausta.

Saksan alueella ajetaan edelleen paljon puuta myös kaksiakselisilla perävaunuilla.

Marko Härkönen kertoi että Keslan uudet Z-mallin nosturit saivat messuilla todella hyvää palautetta Keski-Eurooppalaisilta puuautoilijoilta.

Tsekkiläinen Tatra puutavara-auto on erittäin maastokelpoinen valinta puutavaran ajoon. Koska nähdään Suomessa ensimmäiset..?

Alan yrittäjät Pekka Inkala (oik.) ja Matti Härkönen saapuivat Müncheniin Oulun kulmilta.

Lyhyt yhden nipun perävaunu Eccon alumiinipankoilla ja autossa Keslan nosturi.

Saksalainen JW Tec on kehittänyt puutavarapankon missä tolpat ovat hiilikutua. Valmistajan mukaan 5 tonnin 69 kiloinen pankko on markkinoiden kevein.

Palfinger Epsilon esitteli Interforstissa näkemyksensä VR-laseilla ohjattavasta puutavaranosturi, missä lisäksi puomin kärkiohjaus.

Keski-Euroopassa puoliperävaunu on suosituin ratkaisu puutavaran ajoon. Kuvan vaunussa Optipan alumiinipankot.

Pitkän puun kuljetukset ovat näyttäviä; kuvassa Huttnerin valmistama perävaunu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 97

CBI-Europan Skandinavian myyntipäällikkö Ulf Österroos seurasi CBI ChipMax -hakkurin työnäytöstä satojen messuvieraiden kanssa.

Saksalaisen Jenzin uusimpia hakkuri-innovaatioita esitteli aina aurinkoinen Elisabeth Hermeier.

Itävaltalainen Albach Diamant 2000 on itsekulkeva suurtehohakkuri, joiden valmistusmäärät ovat koko ajan kasvaneet.

Itävaltalainen hakkurivalmistaja Eschböck toi Interforstiin esille mm. uuden konseptin Victor -autohakkurin, mikä tehdään Volvon alustalle. Itävaltalainen kouravalmistaja Westtech kasvaa globaalisti, kertoi johtaja Werner Steininger.

Italiainen Pezzalato tarjoaa laajan hakkurimalliston; kuvassa erittäin maastokelpoinen ja ketteräliikkeinen Allroad 820.

Salo-Machineryn herr Pertti Salo on Saksassa enemmän kuin kotonaan, onhan hän aikanaan asunut maassa vuosikymmeniä. Hollantilaisen Europe Chippersin tela-alustainen EC1060 -hakkuri.

Candini Meccanica tulee myös Italiasta. Perävaunun päällä kulkevan hakkurin rakenteiden muotoiluun oli keskitytty.

Candini Meccanican telavaunu Keslan nosturilla on kätevä laite haastavien maastojen puunajoon.

Myös Ufkes Greentec hakkurivalmistaja tulee Hollannista.

Saksalainen Doppstadt esiintyi vahvana kotikentällään; tarjolla on hakkurit ja murskaimet kaikkeen energiapuun käsittelyyn.

Saksalaisen Heizomatin uusinta hakkuriosaamista.

Mielenkiintoinen hakkuriyhdistelmä: Mercedes-Benz Unimog erillisellä nosturiohjaamolla ja trailerin päällä Jenz -hakkuri sekä nosturi.


98 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet John Deere 910G ja 1010G -kuormatraktorit täydentävät G-malliston

Pienet suuret ajokoneet

U

udet monipuolisesti versioitavat pienen kokoluokan uudet John Deere 910G ja 1010G -kuormatraktorit täydentävät G-malliston.

Monia varusteluvaihtoehtoja tarjoavat John Deere 910G ja 1010G -kuormatraktorit sisältävät G-sarjan tehokkaat ja luotettavat automaatio- ja sähköjärjestelmät. Myös suosittu ja ainutlaatuinen kärkiohjaus IBC on saatavana CF5- puomiin molemmissa malleissa. Edeltäneitä malleja enemmän tehoa ja vääntöä tuottava 4,5-litrainen John Deere 4045 -moottori täyttää vuoden 2019 alussa voimaan tulevat Stage 5 -päästömääräykset. Uusien mallien tehokasta työskentelyä kaikissa maasto-olosuhteissa varmistaa laaja valikoima akselisto- ja rengasvaihtoehtoja. John Deere 910G on saatavana 6-pyöräisenä 34 tuuman etu- ja 24,5 tuuman takarenkailla tai 8-pyöräisenä joko 22,5 tai 24,5 tuuman renkailla. John Deere 1010G tarjoaa 6-pyöräisenä 34 tuuman eturenkaiden kanssa kaksi takarengasvaihtoehtoa: 24,5 ja 26,5 tuumaa. 8-pyöräisenä 1010G:n voi varustella joko 24,5 tai 26,5 tuuman renkailla.

Uusi muotoilu tuo mukavuutta pienen kokoluokan G-sarjan ajokoneisiin

910G- ja 1010G -malleille on yhteistä uusi muotoilu. Moottoritila ja konepeitto on suunniteltu yhteistyössä BMW Design Worksin kanssa. Konepeitto on madaltunut ja kuljettajan näkymä ohjaamosta työalueelle on parantunut. John Deere 910G kantaa 9 tonnin kuorman ja soveltuu ketteryytensä ansiosta erinomaisesti ensiharvennuksiin. 910G on saatavana kuusi- tai kahdeksanpyöräisenä kapealla tai leveällä kuormatilalla, joiden

Uusille John Deere 910G ja 1010G -malleille on yhteistä uusi muotoilu. Moottoritila ja konepeitto on suunniteltu yhteistyössä BMW Design Worksin kanssa. Konepeitto on madaltunut ja kuljettajan näkymä ohjaamosta työalueelle on parantunut.

poikkipinta-alat ovat 3,5 m² ja 4,0 m². Ohjaamoksi voidaan valita joko kiinteä tai vakaava ja kääntyvä, ja kuormainvaihtoehtoja ovat CF1 ja CF5 kolmella eri ulottumalla. Moottorissa on tehoa (118 kW) ja vääntöä (650 Nm) huomattavasti enemmän kuin aiemmassa vastaavan ko-

koluokan 810E-mallissa. John Deere 1010G on kantavuudeltaan 11 tonnin kone. Moottorissa on tehoa (131 kW) ja vääntöä (730 Nm) huomattavasti enemmän kuin aiemmassa 1010E-mallissa. 1010G on saatavana kuusi- tai kahdeksanpyöräisenä ja kapealla tai leveällä kuormatilalla (3,5 m² tai 4,0 m²). Malli voidaan varustaa joko kiinteällä tai vakaavalla ja kääntyvällä ohjaamolla, ja CF5-kuormaimessa on kolme eri ulottumavaihtoehtoa.

Saatavilla lyhyellä akselivälillä - löytyy myös pitkätelinen versio

Metsäalan Ammattilehti pääsi tutustumaan uuteen John Deere 910G -kuormatraktoriin jo maaliskuun puolivälissä Saksassa Klinkissä järjestetyssä tilaisuudessa. Koneen kantavuus on 9 tonnia.

Molemmat mallit ovat saatavana myös lyhyellä akselivälillä. Akselivälin lyhennys tehdään siirtämällä taka-akselia 40 cm eteenpäin, jolloin kuormatilan koko säilyy entisellään. Koneen vakaus säilyy hyvänä ja ketteryys paranee, mikä auttaa erityisesti harvennuksilla.

John Deere 1010G on saatavana pitkätelisenä versiona, jolloin takatelin napaväli kasvaa 1890 mm:iin eli 390 mm pidemmäksi kuin vakiomallissa. Voimansiirto ja kääntösäde ovat samat kuin vakiomallin HD-portaalitelillä varustetussa koneessa. Teloilla varustettuna takarungon pintapaine on 14 % pienempi tavalliseen teliakseliin verrattuna. Matalat pintapaineet koneen etu- ja takarungolla tekevät koneesta erinomaisen ratkaisun pehmeiden maiden puunkorjuuseen. Ajourat ovat matalammat ja painuma maastoon pienempi. Pitkä teli toimii hyvin myös normaaleilla maapohjilla ja tuo vakautta esteiden ylityksiin kivikkoisilla alueilla.

Helppokäyttöinen kärkiohjaus IBC on saatavana CF5-puomiin

G-sarjan koneiden puominohjaus on ennennäkemättömän tarkka. Uudet kontrollerit, yksin-

kertaistetut CAN-väylät ja selkeytetyt sähköjärjestelmät tuovat puomeihin lisää voimaa, nopeutta ja käsittelytarkkuutta. IBC on älykäs puominohjausjärjestelmä, jossa anturit tunnistavat kouran sijainnin ja algoritmit sovittavat puomien liikkeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuljettaja ohjaa kouran haluttuun paikkaan ja järjestelmä optimoi puomin eri osien liikeradat. Kärkiohjauksen 2.0-versiossa kouran ohjauksen tarkkuutta on parannettu erityisesti pitkällä ulottumalla. Sähköisten päätyvaimennusten ansiosta puomi toimii pehmeästi. Ääripäiden iskumaiset kuormitukset jäävät pois, mikä tekee kuljettajan työstä jouhevampaa ja parantaa puomin kestävyyttä. IBC tehostaa kuorman käsittelyä ja lisää tuottavuutta jopa kuorman verran päivässä. IBC on vakuuttanut kokeneetkin ammattilaiset: yli 80 % pohjoismaisista asiakkaista valitsee koneeseensa kärkiohjauksen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 99

Vääntävä moottori ja mukautuva ajovoimansiirto

Stage 5 -päästömääräykset täyttävä 4.5-litrainen John Deere PowerTech Plus 4045 -moottori on luokkansa vääntävin. Moottorin kierroslukualue on laaja ja alakierroksilla on paljon vääntömomenttia. Kierrosluku pysyy tasaisena myös suurien ja nopeasti vaihtelevien kuormitusten aikana. Voimakas dieselmoottori on sovitettu entistä tarkemmin yhteen ajovoimansiirron kanssa. Näin koneen vetokykyä on saatu merkittävästi paremmaksi. Mukautuva ajovoimansiirron hallinta on ainutlaatuinen vakioominaisuus John Deeren G-sarjan metsäkoneissa. Ohjelmistopohjainen hallintajärjestelmä parantaa G-sarjan koneiden ajettavuutta ja tuottavuutta. Kuljettaja vain valitsee olosuhteisiin sopivan ajokierrosluvun (Eco, Normal tai Power) ja järjestelmä säätää dieselmoottorin kierroksia automaattisesti juuri moottorin kuormituksen mukaan sekä pitää moottorin kierrosluvun tasaisena myös korkealla kuormituksella. Korkean kuormitustilanteen aikana uusi tehonsäätöratkaisu takaa dieselin tasaisen käynnin ja hyödyntää tehokkaasti käytettävissä olevan maksimivetotehon. Myös ajopolkimen ja runkoohjauksen reagointia on parannettu älykkään sähköisen

Tutustu FinnMETKOssa osastolla 264

Mukautuva ajovoimansiirron hallinta on ainutlaatuinen vakio-ominaisuus John Deeren G-sarjan metsäkoneissa. Ohjelmistopohjainen hallintajärjestelmä parantaa G-sarjan koneiden ajettavuutta ja tuottavuutta. Kuvassa uusi 1010G -kuormatraktori kantavuudeltaan 11 tonnia.

suodatuksen avulla. TimberMatic F-16 -ohjausjärjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat muokattava käyttöliittymä, vakionopeuden säädin ja kulmanäyttö. Uusi ohjelmaversio mah-

dollistaa huoltohenkilöstön etäyhteyden koneeseen. MECA -ohjausmoduulit, yksinkertaiset CAN-väylät ja selkeä sähköjärjestelmä tehostavat koneiden toimintoja.

Ainutlaatuinen ohjaamo

John Deere metsäkoneet tunnetaan myös kuljettajan työoloja parantavasta, ainutlaatuisesta kääntyvästä ja vakaavasta ohjaamosta. Se tarjoaa merkittävää

parannusta sekä koneen tuottavuuteen että kuljettajan viihtyvyyteen ja vähentää ajonaikaista tärinää jopa 30-50 %.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

100 KONEURAKOINTI

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, jota saat kätevästi erikokoisina pakkauksina jälleenmyyjiltämme. Lisäksi käytössäsi on yli 300 jakelukumppanimme D-asemaa ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Vaadi tankkiin ykköstä!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025 Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

Suomalaiset eivät tunne metsänsä tuottoa Kuutioon aukesi uusi ovi metsään.fi Metsänomistajat kaipaavat digitaalisia palveluita -palvelusta

P

uukaupan digitaalinen markkinapaikka Kuutio.fi ja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu ovat laajentaneet yhteistyötään metsänomistajan eduksi. Puukaupasta tulee aiempaa helpompaa, kun puukaupan tarjouspyyntöjä pääsee nyt jättämään Kuutioon suoraan Metsään.fi -palvelusta.

Metsään.fi-palvelua on käyttänyt jo 100 000 metsänomistajaa. Palveluun on lisätty uusi ominaisuus, jonka avulla voi nappia painamalla siirtyä kilpailuttamaan puukaupat Kuutiossa. Kuution avulla metsänomistaja tavoittaa yli 95 % Suomen puunostovolyymista. Jo aiemmin metsänomistaja on voinut kätevästi hyödyntää Metsäkeskuksen metsävaratietoa Kuutiossa. Metsään.fi on jo aiemmin tarjonnut metsänomistajalle kokonaiskuvan metsäomaisuudesta ja metsänhoitoon liittyviä toimenpideehdotuksia ajantasaisen metsävaratiedon perusteella. Metsänomistajalle on auennut Metsään. fi-palvelun kautta uusi ovi hyödyntää Kuutiota.

- Haluamme, että keräämäämme maailman parasta metsävaratietoa hyödynnetään mahdollisimman laajasti niin puukauppaa, metsän- kuin luonnonhoitoa suunniteltaessa. Sähköisten palveluiden kysyntä kasvaa ja suora yhteys Kuutioon tuo metsänomistajalle mahdollisuuden viedä kohteensa tarjolle puunostajille. Olemme mielellämme mukana tukemassa Kuutiota, koska metsänomistajat ja puunostajat ovat laajasti sen takana, sanoo Metsäkeskuksessa metsänomistajien palveluista vastaava Veikko Iittainen. - Metsään.fi-palvelun metsävaratieto on laajasti hyödynnettyä, ja yhteistyö Kuution kanssa antaa hyvän lähtökohdan puukaupalle. Kuutio on saanut paljon myönteistä palautetta helppokäyttöisyydestä, selkeydestä ja luotettavuudesta. Uskon, että uuden kehitysaskeleen myötä entistä useampi metsänomistaja siirtyy Kuutioon hoitamaan metsiään ja kilpailuttamaan puukaupat joko itse tai asiantuntijan avustuksella, Kuution kehityksestä vastaavan Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä sanoo.

S

uomalaiset metsänomistajat uskovat tietävänsä kohtuulli- sen hyvin metsänsä arvon, mutta metsävarallisuuden tuoton tietää vain harva. Tämä käy ilmi tuoreesta metsänomistajille suunnatusta haastattelututkimuksesta, jonka toteutti puukaupan digitaalisen markkinapaikan Kuution vuosi sitten avannut Suomen Puukauppa Oy. Suomen koko metsävarallisuuden arvoksi arvioidaan tilakauppojen keskihinnan perusteella runsaat 50 miljardia, josta yksityismetsien osuus on noin 38 miljardia. Kotitalouksilla on likimain yhtä paljon metsävarallisuutta kuin pörssiosakkeita*, mutta vain alle viisi prosenttia metsänomistajista sanoo tietävänsä metsänsä tuoton tarkasti ja seuraavansa sitä säännöllisesti. Kuitenkin 26 prosenttia vastaajista kertoo metsän olevan hänelle merkittävä tulonlähde. - Pörssin ja finanssivarallisuuden tuottoa seurataan hyvinkin tarkasti, joten on yllättävää, että metsän tuotosta ei olla yhtä kiin-

nostuneita, vaikka se on yhtä suuri omaisuuserä, Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä sanoo. Metsänomistajista ainoastaan noin 11 prosenttia tietää tarkasti metsäomaisuutensa arvon ja seuraa sitä säännöllisesti. Tietämys metsän arvosta ja tuotosta kasvaa, mitä suuremmasta metsätilasta on kyse. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina huhtikuussa 2018 ja perustuu 300 metsänomistajan vastaukseen. Haastattelututkimuksen suoritti Innolink Suomen Puukauppa Oy:n tilauksesta.

Nuori metsänomistajapolvi kaipaa digitaalisia palveluita

Puolet tutkimukseen haastatelluista ilmoittaa hoitavansa itse metsiänsä. Kiinnostus digitaalisten palveluiden käyttöön on suurinta nuoremmassa ikäpolvessa. Puolueetonta tietoa arvostetaan, ja neutraalia digipalvelua pitää tärkeänä 89 prosenttia alle 60-vuotiaista metsänomistajista. - Kuutio on hyvä esimerkki siitä, millaisia digitaalisia palve-

luita metsänomistajat kaipaavat. Puukaupan kilpailuttamisesta ja metsänhoitopalvelujen tilaamisesta pitää tehdä mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Kuution kautta kulkee jo huomattava osa metsänomistajien puukaupasta joko suoraan tai valtakirjalla, Etämetsänomistajien Liiton toiminnanjohtaja, Metsätalousneuvos Rauno Numminen sanoo. Kuutio avattiin vuosi sitten, ja se on saanut hyvän vastaanoton. Käyttäjien aktiivisuus on kasvanut tasaisesti ja Kuution kautta on tehty tarjouspyyntöjä jo noin 8 miljoonan kuutiometrin edestä. Palvelua käyttää 95 prosenttia Suomen puunostovolyymistä ja merkittävä osa metsänhoitoyhdistyksistä. Noin kolmannes Kuutioon rekisteröityneistä käyttäjistä ilmoittaa olevansa uusi metsänomistaja. *Lähteet: Luonnonvarakeskus, Metsälehti ja Finanssialan keskusliitto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 101

Kantokäsittelyn työnlaatu on melko hyvällä tasolla - mutta parantamisen varaakin on

J

tain maastossa hakkuun yhteydessä noin 10 prosenttia jokaisen puunhankkijan käyttämistä koneista todetakseen kantokäsittelyn laadun. Tarkastuksissa työn jälki katsotaan hyväksi, jos torjunta-aineella alle 85 prosenttisesti peittyneitä kantoja on 0-9 prosenttia, tyydyttäväksi, jos prosentti on 10-29 ja kelvottomaksi, kun prosentti ylittää 30. Mikäli työn laatu todetaan tarkastuksessa kelvottomaksi, on levityslaitteeseen tehtävä tarvittavat korjaukset ennen uusintamittausta.

uurikäävän torjumiseksi tehtävän kantokäsittelyn työnlaatu on melko hyvällä tasolla. Tämä selviää työnaikaisissa maastotarkastuksissa, jotka Suomen metsäkeskus on tehnyt tämän torjuntakauden aikana.

Juurikääpä aiheuttaa vuosittain suuret taloudelliset tappiot ja torjunnan tärkeys korostuu entisestään, kun ilmasto lämpenee. Metsäkeskus on tehnyt tarkastuksia metsätuholain omavalvontavelvollisuuden piirissä oleville valtakunnallisille toimijoille eri puolilla Suomea. Tarkastukset painottuivat torjuntakauden alkuun. Puun hakkaajan tulee huolehtia juurikäävän torjunnasta metsätuholain mukaisesti. Torjuntavelvoite koskee toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana tehtäviä hakkuita havupuuvaltaisissa metsiköissä juurikäävän leviämisen riskialueilla. Juurikäävän leviäminen estetään käsittelemällä havupuiden kannot urealla tai harmaaorvakkaliuoksella. Alkuvuonna 2018 tarkastetuista kohteista 86,8 prosentissa kantokäsittely oli tehty hyvin. Tyydyttävästi toteutettuja kohteita oli 13,2 prosenttia. Edellis-

Puun hakkaajan tulee huolehtia juurikäävän torjunnasta metsätuholain mukaisesti.

vuoteen verrattuna tulokset parantuivat hieman. Vuoden 2017 tarkastuksissa hyvin toteutettujen osuus oli 81,5 %, tyydyttävien 16,9 % ja kelvottomien 1,6 %. Metsäkeskus tarkastaa myös, että kuljettaja on suorittanut kasvinsuojelututkinnon. Kahta tapausta lukuun ottamatta tutkinto oli asianmukaisesti suoritettu. - Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on metsätuholain mukaan tunnettava juurikäävän torjuntaan liittyvät velvollisuudet ja valvottava juurikäävän torjunnan toteutusta. Kantokäsittelyssä työjäljen laatuun vaikuttaa merkittävästi metsäko-

Metsähallitus nostaa valmiustasoa metsäpalojen varalle Lapissa

L

apissa on kärsitty poikkeuksellisen runsaista metsä- paloista. Viime viikkoina on koko Suomessa syttynyt runsaasti maasto- ja metsäpaloja. Metsähallitus lisää valmiustasoa palojen hallintaan.

Lapissa on kamppailtu metsäja maastopalojen kanssa luontopalvelujen sekä metsätalouden hallinnoimilla alueilla. Tulevalle viikonlopulle ja ensi viikolle valmiustasoa nostetaan. On odotettavissa, että viikonlopun ukkosrintaman salamointi aiheuttaa lisää paloja. Lisäksi vaaraa lisää Venäjän puolelta leviävät metsäpalot.

Väkeä sammutustöihin ja jälkivartiointiin on rekrytoitu myös lomilta. Metsätalous ja Luontopalvelut tekevät yhteistyötä pelastuslaitoksen sekä vapaapalokuntien kanssa palojen hallinnassa. Mukana ovat Metsähallituksen metsurit, kulotusasiantuntijat sekä muuta suunnittelusekä kenttäväkeä. Maastopalo voi olla myös ihmisen aiheuttama. Pelastuslaitos on kieltänyt avotulen teon koko Lapissa. Suuren maastopaloriskin takia Metsähallitus ei salli kohteilla tulentekoa millään tulipaikoilla koko Suomessa, mukaan lukien katetut ja hormilliset kodat.

neen kuljettajan osaaminen ja huolellisuus levityslaitteiston käytössä. Tarkastuksissa kantojen läpimittojen ei sen sijaan havaittu vaikuttavan kantokäsittelyn tuloksiin, toteaa rahoitusja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Metsäkeskus tarkastaa vuosit-

Juurikäävän torjunta korostuu ilmaston lämmetessä

Kuusikoiden ja männiköiden taloudellisesti pahimmat tuhonaiheuttajat ovat juurikääpäsienet, jotka leviävät kesähakkuiden yhteydessä. Juurikääpäsienet lahottavat kuusikoita ja tappavat mäntyjä vuosittain noin 50 miljoonan euron edestä. Juuri-

kääpäsienien leviämistä ovat edistäneet hakkuut, joissa ei ole tehty juurikäävän torjuntaa. Toistaiseksi kantokäsittely ei ole lakisääteinen turvemaiden männiköissä. Uusimpien selvitysten mukaan myös turvemaiden männiköt kärsivät männynjuurikäävän aiheuttamasta tyvitervastaudista ja siksi kantokäsittely on suositeltavaa myös näissä leimikoissa. - Ilmaston lämpeneminen lisää juurikäävän tartuntariskiä ja taudin leviämistä entisestään. Huolellinen juurikäävän torjunta edesauttaa metsien säilymistä terveinä ja kasvukuntoisina, kertoo Korhonen. Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus ovat julkaisseet vuonna 2017 oppaan juurikääpätuhojen tunnistamista ja torjuntaa varten. Opas on kirjoitettu käytännön metsätalouden toimijoille: puunostajille, korjuusuunnittelijoille, koneurakoitsijoille ja metsänomistajille.

TKO FinnME t osasto 258 6, 254, 25


102 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sini-keltainen yhä yleisempi väri suomalaismetsissä

Rottnen sini-keltainen väritys on tullut osaksi suomalaista metsämaisemaa pysyvästi. Kuvassa Rottne H14C -harvesteri ja Rottne F11D -kuormatraktori Jurvan näytöksessä.

S

uomen Työkone Oy järjesti alkukesästä hakkuunäytöksen Jurvassa, missä nähtiin maamme ensiesittelyssä uusi järeä Rottne H14C -päätehakkuuharvesteri sekä tehokas keskikokoluokan Rottne F11D -kuormatraktori. Jurvan aurinkoisessa näytöksessä vieraili mukavasti väkeä, mikä kertoo osaltaan Rottnen hyvästä juurtumisesta suomalaismetsiin. - Kauppa on sujunut hyvin ja uusia Rottne -metsäkoneita luovutetaan tasaiseen tahtiin asiakkaille. Ja mikä tärkeintä, Rottnen valinneet urakoitsijat ovat olleet tyytyväisiä sekä tuotteeseen että huolto- ja varaosapalveluihin, mitkä ovat ratkaisevassa asemassa koko toiminnassa, kertoo Suomen Työkone Oy:n jälkimarkkinoinnista vastaava Tatu Rintamäki. Alkusyksystä FinnMetkossa Rottnen osastolla on luvassa paljon mielenkiintoista nähtävää. - Esillä on laajasti mallistoa kuten asiakkaalle tapahtuman jälkeen luovutettava uusi Rottne H11D -harvesteri SP -kouralla, uusi järeä SP 661 LF -hakkuupää sekä uusimmat päivitysversiot F10D ja F11D -ajokoneista,

Näytöksen pääosassa oli Suomen ensimmäinen, kurikkalaisen Metsätyö P. Havimäen Rottne H14C -päätehakkuuharvesteri.

Myynti- ja markkinointipäällikkö Arne Isaksson (vas.) ja käyttökouluttaja Martin Eliasson ovat tyytyväisiä Suomen myynnin kehitykseen.

Suomen Työkone Oy:n metsäkonemyyjä Henrik Fridlund (vas.) ja Pasi Havimäki keskustelivat uuden harvesterin hyvistä ominaisuuksista.

Jurvan näytöshakkuussa puut ajoi laaniin Skogstjänst Westergård & Viklundin Rottne F11D -kuormatraktori.

joita meillä on Metkossa parikin kappaletta myynnissä heti toimitettavaksi, vihjaa kone- myyjä

Henrik Fridlund, mikä on harvinaista tämän hetken pitkien toimitusaikojen markkinoilla.

- Rottnen tehdas pyörii ennätystahdissa mutta olemme varanneet tuotantoon ajoissa paikkoja

koneille että voimme vastata täällä kasvavaan kysyntään, lisää Rintamäki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 103

Rikkipäästöjen rajoittaminen on parantanut ympäristön tilaa Euroopassa:

Metsämaa on toipumassa happaman laskeuman aiheuttamasta kuormituksesta

L

aaja kansainvälinen metsäekosysteemien seurantaverkosto on tuottanut uutta tietoa Euroopan metsien hiilen kierrosta ja maaperän tilasta. Maaveden sulfaatin, alumiinin ja ravinteiden pitoisuudet ovat pienentyneet Euroopan metsämaissa rikkipäästöjä rajoittavien kansainvälisten sopimusten ansiosta. Toinen tutkimus paljastaa, että kolmannes hiilestä palautuu maaperään karikesadon mukana.

ICP Forests -ohjelman tutkijat selvittivät eri puolilla Eurooppaa sijaitsevista metsistä kerätyn maaveden ominaisuuksissa vuosina 1996-2012 tapahtuneita muutoksia. Maaveden laatu kertoo esimerkiksi siitä, miten maaperän ravinteet ovat puiden ja muun kasvillisuuden käytettävissä sekä missä määrin niitä huuhtoutuu pois maaperän pintakerroksista. - Sulfaatin määrä maavedessä on pienentynyt Euroopan tasolla selvästi rikkipäästöjen vähenemisen seurauksena. Myös kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin määrät maavedessä olivat

vähentyneet, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Tiina Nieminen. Tulokset käyvät ilmi vastikään Global Change Biology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa, jossa Luke oli mukana.

Kansainväliset sopimukset ovat hillinneet päästöjä

Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että näiden ravinteiden huuhtoutuminen pois juurten ulottuvilla olevasta maaperäkerroksesta on hidastunut. - Tämä on hyvä uutinen metsämaiden kannalta, sillä maaperän ravinnevarastojen kestävyys on nyt turvatumpaa, Jim Johnson Dublinin yliopistosta toteaa. Tutkimuksen mukaan maavedessä on myös vähemmän alumiinia kuin suurten rikkipäästöjen aikaan. Muutos on tärkeä, sillä korkeat alumiinipitoisuudet vahingoittavat puiden juuria. Hapan sade oli yksi suurimmista ympäristöön kohdistuvista uhista 1980-luvun Euroopassa. Sen seurauksena solmittiin kansainvälisiä sopimuksia, jotka rajoittivat sadevettä happamoittavia rikki- ja typpipäästöjä. Suuren typpilaskeuman aiheut-

tama rehevöityminen on edelleen ongelmana useilla alueilla Euroopassa, mutta typpilaskeuman nykyinen taso Suomen alueella ei uhkaa metsiemme terveyttä. - Metsämaidemme maaveden laatua on kuitenkin syytä seurata jatkossakin niin typen, rikin ja alumiinin kuin ravinteiden osalta, sillä paikallisten olosuhteiden säätelemät laskeuman vaikutukset eivät pysy muuttumattomina ilmaston muuttuessa, Nieminen Lukesta sanoo.

Kolmannes hiilestä palautuu maaperään karikesadon mukana

Global Biogeochemical Cycles -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan noin kolmannes metsäpuiden nettoprimaarituotannon kautta tuotetusta hiilestä palautuu maaperään takaisin karikesadon mukana. Karikesato on merkittävä hiilen ja ravinteiden lähde metsäekosysteemissä. Lehtipuiden karikesadossa palautui keskimäärin enemmän hiiltä kuin havupuiden karikesadossa, erityisesti Pohjois-Euroopassa. Luke osallistui tutkimukseen,

jossa käytettiin jaksolla 2002– 2012 kerättyä ICP-Forests-karikeaineistoa 320 seurantakoealalta eri puolilta Eurooppaa. Tutkimuksessa arvioitiin myös käytössä olevien karikemallien luotettavuutta ja pyrittiin parantamaan niiden toimivuutta tarkastelemalla tekijöitä, jotka eniten vaikuttavat karikesatoon, kuten lämpötila, sademäärä, puuston tiheys ja latvuspeittävyys. - Yhdistämällä mitatut karikesatotulokset maaperän hiilimalleihin voidaan parantaa mallien luotettavuutta. Siksi seurantatutkimusverkostot, joissa karikenäytteitä kerätään ja analysoidaan samoin harmonisoiduin menetelmin, ovat arvokkaita. Karikesadon mittaaminen on työlästä, joten perinteisten valtakunnallisissa metsäinventointien yhteydessä sitä ei pystytä mittaamaan, toteaa erikoistutkija Liisa Ukonmaanaho Lukesta.

Euroopan laajin metsien intensiivinen seuranverkosto

neistona oli Euroopan laajuisen metsien terveydentilan seurantaverkoston (ICP Forests) maavesi-ohjelman tuottama data. Global Biogeochemical Cycles -lehdessä julkaistun karikesatotutkimuksen aineistona on saman seurantaverkoston karikeohjelman tuottama data. ICP Forests toteuttaa YK:n Euroopan talouskomission kaukokulkeumasopimusta (http:// www.unece.org/info/ece-homepage.html) ja tekee läheistä yhteistyötä EU:n kanssa. Kansainvälisen maavesiasiantuntijapaneelin puheenjohtajana toimii Tiina Nieminen Lukesta ja kansainvälisen karikeasiantuntijapaneelin puheenjohtajana Liisa Ukonmaanaho Lukesta.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Global Change Biology -lehden metsämaatutkimuksen ai-

SININEN ON UUSI MUSTA!

Tutustu KOssa FinnMET 264 osastolla

Suuremmat voitelukanavat.

VAHVEMPI KOVEMPI TALOUDELLISEMPI

Erikoisteräs yhdistettynä uuteen karkaisumenetelmään. Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Optimoitu kärkipyörä, jonka laakerirullat ovat karkaistujen tukilevyjen välissä. Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


METSÄALAN AMMATTILEHTI

104 KONEURAKOINTI

Uusi Nokian Tractor King

Mullistava pinnasta ytimeen N okian Tractor King on uusi laadusta tinkimätön rengas vaikeimpiin olosuhteisiin niin metsässä, maansiirrossa kuin tienrakennuksessa käytettäviin traktoreihin. Täysin uusi pintamalli ja erittäin vahva runkorakenne tekevät siitä todella mullistavan traktorin renkaan.

Täydelliselle traktorinrenkaalle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet korkeiksi koneiden painon, hevosvoimien ja tienopeuksien kasvun myötä. Nokian Renkaat esittelee nyt turvalliseen ja kestävään metsätyö-, maansiirto- ja teiden kunnossapitokäyttöön tarkoitetun uuden Nokian Tractor King -renkaan. Tämän renkaan erinomaisen kestävyyden ja pidon ansiosta traktorin hevosvoimat voidaan siirtää maahan ennennäkemättömällä tavalla, mikä lisää traktorin käyttömahdollisuuksia.

Mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa

Nokian Tractor King on mullistava pinnasta ytimeen. Sen runko vastaa pohjimmiltaan raskaan maansiirtorenkaan runkoa ja sisältää teräsvyöt, lisärunkokerrokset ja aramid-vahvistetut sivupinnat. Tämä yhdessä vahvan kumisekoituksen kanssa tekee siitä äärimmäisen viillonja pistonkestävän metsä-, maansiirto- ja tienrakennustöissä. Moniin riparenkaisiin liittyy

Nokian Tractor Kingin runko vastaa pohjimmiltaan raskaan maansiirtorenkaan runkoa ja sisältää teräsvyöt, lisärunkokerrokset ja aramid-vahvistetut sivupinnat. Tämä yhdessä vahvan kumisekoituksen kanssa tekee siitä äärimmäisen viillon- ja pistonkestävän metsä-, maansiirto- ja tienrakennustöissä.

tärinäongelmia, jotka pahenevat suuremman nopeuden ja renkaan kulumisen myötä. Nokian Tractor King tarjoaa mukavan kyydin myös suurilla nopeuksilla. Sen kestävyys, kulumiskestävyys ja ekologinen tuotantoprosessi tekevät siitä kestävän vaihtoehdon moderniin metsätyöhön ja antavat kuljettajalle mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa.

Keskeiset ominaisuudet

- 50 % enemmän pitäviä sär-

miä - verrattuna tavalliseen ripakuvioon. Täysin uusi pintamalli antaa pitoa kaikkiin maastoihin tarttuvasta savesta irtonaiseen hiekkaan. - Nopeusluokka 65 km/h - taloudellisia kilometrejä. Innovatiivinen kulumista kestävä pin-

takuvio mahdollistaa mukavat ja kustannustehokkaat kilometrit. - Suuri 320 kPa:n kantavuus - kestävyyttä vaikeimpiin olosuhteisiin. Mullistava runko ja sivujen rakenne takaa huippuluokan pistonkeston.

Täydelliselle traktorinrenkaalle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet korkeiksi koneiden painon, hevosvoimien ja tienopeuksien kasvun myötä. Uusi Nokian Tractor King -rengas soveltuu erinomaisesti mm. metsätöihin.

Nokian Tractor King -renkaiden koot ja saatavuus: Tuotekoodi

Koko

T445687 710/75R42 T445680 600/65R34 T445681 600/70R34 T445684 650/75R38 T445677 540/70R30 T445683 650/65R38 T445674 540/65R28 T445685 650/85R38 T445678 600/70R30 T445679 620/75R30 T445675 600/60R28 T445686 710/70R42 T445676 540/65R30 T445682 600/65R38 T445673 500/65R28

Saatavilla

12/2018 12/2018 12/2018 12/2018 12/2018 12/2018 12/2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Nokian Tractor King -renkaan nopeusluokka on 65 km/h.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Traktorin ja perävaunun yhdistelmälle sallittava lisää pituutta

T

raktorikuljetuksilla on oma merkittävä tarpeensa esimerkiksi kunnossapidossa, maarakentamisessa, metsätaloudessa ja tietenkin maataloudessa. Monikäyttöisyys ja maastokelpoisuus tekevät traktoreista taloudellisesti tehokkaita ajoneuvoja moneen paikkaan. Tilanne paranisi entisestään, jos traktorin ja perävaunun yhdistelmälle sallittaisiin lisää pituutta.

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä loppusuoralla oleva tieliikennelain uudistus on kokonaisuudessaan myönteinen traktorikuljetusten kannalta. Myönteistä on esimerkiksi se, että liikenne- ja viestintävaliokunta poisti alkuperäisessä esityksessä olleen rajauksen, joka olisi rajoittanut perävaunun kytkentämassan 10 tonniin muussa kuin maa- ja metsätalouden kuljetuksissa. Käsittelyssä olevassa laissa on edelleen määräys, joka rajaa traktorin ja peräkärryn kokonaispituuden 16,5 metriin. - Traktoriin kytkettävän perävaunun enimmäispituudeksi tulisi kuitenkin sallia 16 metriä, jolloin säädös olisi yksinkertai-

Yli miljoona AGCO Power moottoria

M

oottorivalmistaja AGCO Power, joka on osa maailman johtavaa maatalouskonekonserni AGCOa, viettää tänä vuonna 75-vuotismerkkivuottaan.

Monikäyttöisyys ja maastokelpoisuus tekevät traktoreista taloudellisesti tehokkaita ajoneuvoja moneen paikkaan.

nen eikä traktorin pituudella olisi vaikutusta sallitun kuormatilan mittaan. Tällöin traktoriyhdistelmän enimmäispituudeksi muodostuisi 20-20,5 metriä. Tämä korjaus tulisi tehdä syksyllä, kun muutoinkin tehdään muutoksia ajoneuvoyhdistelmien pituuksia koskevaan lainsäädäntöön, toteaa aluepäällikkö Ari Pihlajavaara Koneyrittäjistä. Korjaus olisi erityisesti tarpeen hakkeen ja muiden kevyiden materiaalien kuljetuksissa. - Muutos mahdollistaisi kuorma-autoissakin käytettävän perävaunukaluston käytön laajasti paitsi maataloudessa myös muussa urakoinnissa. Tämä lisäisi kuljetusten joustavuutta huonolla tieverkolla ja heikommissa maasto-oloissa, Pihlajavaara sanoo.

Traktoriyhdistelmän sallitun enimmäispituuden kasvattaminen tasapuolistaisi traktorikaluston käyttöä verrattuna kuormaautokalustoon. Jatkossakin kaluston hankinnan ja käytön pitää perustua urakoitsijan tarpeisiin eikä valinnanvaraa tai käyttömahdollisuuksia pidä keinotekoisesti rajoittaa lainsäädännöllä. Traktori on taloudellisesti tehokas ajoneuvo moneen käyttöön. Sen maastokelpoisuus mahdollistaa toiminnan heikoissa olosuhteissa ja heikolla tieverkolla. Traktoriin saa liitettyä laajan valikoiman lisälaitteita, näin kaluston käyttömahdollisuudet lisääntyvät ja käyttöaste nousee. Traktori sopii myös urakoinnissa käytettävän konekaluston siirtoon huonolla tieverkolla, jolla muilla siirtoajoneuvoilla ei pärjätä.

KONEURAKOINTI 105

AGCO Power –moottorit ovat tunnettuja korkeasta suorituskyvystään ja kestävyydestään. - AGCO Power on on toimittanut koko teollisuusalan johtavia moottoreita ja generaattoriratkaisuja jo 75 vuotta. Olemme ylpeitä tästä hienosta perinteestä ja sen kunniaksi on Linnavuoren tehtaalla valmistettu miljoonas AGCO Power -moottori, sanoo Martin Richenhagen, AGCOn pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Yli 70 % AGCOn omista maatalouskoneista käyttää AGCO Power –moottoreita. AGCO Power on ollut pioneeri päästöjen alentamisteknologian kehittämisessä ja oli myös ensimmäinen valmistaja, joka lanseerasi SCR-teknologian maataloustraktoreihin vuonna 2008. Nykyiset AGCO Powerin moottorit täyttävät EU:n ja USA:n viimeisimmät päästövaatimukset noudattaen Stage IV/Tier 4 Final –päästönormeja, ja ne ovat myös valmiit tuleviin Stage V:n

päästönormeihin. Dr. Helmut Endres, AGCOn varatoimitusjohtaja ja tuotekehitysjohtaja: - EU:ssa siirrytään Stage V:n päästönormeihin asteittain vuosien 2019 ja 2020 aikana. AGCO Power on aloittanut valmistautumisen uusien päästömääräysten vaatimuksiin jo useita vuosia sitten ollakseen valmis muutokseen. Laadukkaina tunnetut moottorit on jo testattu sekä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, moottorilaboratoriossa että eri työkoneissa. AGCO Power aloitti moottorivalmistuksen Linnavuoressa 75 v. sitten. Myöhemmin siitä tuli oleellinen osa Valtraa, kunnes AGCO osti molemmat liiketoiminnot v. 2004. AGCO on ollut aina kiinnostunut investoimaan moottoreiden tuotekehitykseen, innovatiiviseen teknologiaan ja tuotantokapasiteetin nostamiseen. Nykyisin AGCO Power valmistaa 3, 4, 6 ja 7-syliterisiä moottoreita neljällä tehtaalla maailmassa: Linnavuoressa, Changzhoussa (Kiina), Mogi das Cruzesissa (Brasilia) ja General Rodriguezissa (Argentiina). Tuotantomäärät ovat moninkertaistuneet viime vuosikymmenten aikana ollen nykyisin yli 100 000 moottoria vuodessa.


106 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Euroforest 2018 - Ranska

John Deeren osastolla oli ensiesittelyssä uusi pienemmän kokoluokan 910G kuormatraktori.

Harvesteripäällä varustettu tela-alustainen Neuson on melko suosittu alustakone Euroopassa varsinkin rinnehakkuissa.

Euroforest 2018 metsäkonemessu järjestettiin 21.-23.6. Ranskassa Saint-Bonnet-de-Jouxissa, mikä sijaitsee Bourgogne-Franche-Comtéen alueella. Kaikin puolin onnistunut tapahtuma keräsi yli 42 000 kävijää.

Nokian Tractor King on uusi huippurengas traktorikäyttöön erityisesti metsässä.

Suomalainen metsäkonevalmistaja Logset oli näyttävästi esillä Euroforestissa, onhan Ranskan markkina yksi yrityksen tärkeimmistä vientialueista.

Euroforest esitteli laajasti metsäkoneita myös pitkän puun korjuuseen.

Skiddereillä vedetään pitkät rungot metsästä tien varteen. Tässä mallissa puut kiinnitetään hinaukseen vaijereilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 107

AFM-Forestin hakkuupäitä on myyty hyvin Ranskaan jo pitkään - osastolla oli esillä uusimmat kehitysmallit.

Euroforest esitteli myös hakkureita; kuvassa traktorin perässä kulkeva hakkuri varustettuna nousevalla ja kippaavalla hakekontilla.

Saksalainen HSM valmistaa sekä tavaralajimenetelmän että pitkän puun metsäkoneita - kuvassa uusi skidderimalli.

Ponssen myynti on vahvaa Ranskassa, missä toiminnoista on vastannut tytäryhtiö Ponsse S.A.S jo yli 20 vuoden ajan. Messuilla kiinnosti uusimmat koneet ja harvesteripäämallit.

Saksalaista pitkän puun metsäkoneosaamista esitteli myös Welte.

Tela-alustainen Tigercat harvesteri kiipeää ketterästi mäkisissä olosuhteissa.

Amerikan koneita edusti messuilla myös TimberPron telaalustainen harvesteri.

osasto 111


108 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse ja Sotreq yhteistyöhön Brasiliassa

P

onsse Oyj ja Sotreq S.A. ovat allekirjoittaneet yhteistyösopi- muksen PONSSE-harvesteripäiden myynnistä, huollosta ja markkinoinnista Minas Geraisin osavaltion alueella Brasiliassa.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

- Minas Gerais on merkittävä metsätalousalue Brasiliassa ja haluamme tarjota alueella toimiville asiakkaillemme parempia palveluita. Yhteistyö tukee tavoitettamme olla vahva tekijä Brasilian irtohakkuupäämarkkinoilla, Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén kertoo. Sotreq S.A:n Chief Operating Officer (COO) Marcelo Orbergin mukaan Ponssella ja Sotreqillä on Minas Geraisissa yhteiset tavoitteet. - Olemme palvelleet metsäalan asiakkaita Minas Geraisin alueella yli 75 vuotta tela-alustaisten koneiden markkinoilla ja nyt meillä on PONSSE-malliston kautta mahdollisuus tarjota täydellinen tuotevalikoima asiakkaillemme. Olemme erittäin innostuneita tarjoamaan PONS-

Ponsse on aloittanut yhteistyön Sotreq S.A.:n kanssa PONSSE-harvesteripäiden myynnistä, huollosta ja markkinoinnista Minas Geraisin osavaltion alueella Brasiliassa.

SE-puunkorjuutuotteita Brasiliassa, sillä Ponssen historia puunkorjuutuotteiden kehittämisessä on vertaansa vailla ja yhdistettynä Sotreqin jälkimarkkinoinnin tukeen kyseessä on alaa muuttava yhteistyö, Orberg kertoo. Sotreqillä on Minas Geraisin alueella neljä huoltopalvelukeskusta. Monialayhtiö toimii puunkorjuukaluston jälleenmyynnin lisäksi myös rakennus-, kaivos-, energia-, öljy-, kaasu- ja merenkulkuteollisuudessa sekä materiaalinkäsittessä. Perheomistei-

nen yritys on perustettu vuonna 1941 ja sen pääkonttori sijaitsee Rio de Janeirossa, Brasiliassa. Brasiliassa yhtiöllä on 4 345 työntekijää 40 eri toimpisteessä. Ponssen Brasilian tytäryhtiö Ponsse Latin America on perustettu vuonna 2006. Ponssella on Brasiliassa Sotreqin lisäksi myös toinen jälleenmyyjä, Timber Forest Equipamentos, joka vastaa Brasilian kolmen eteläisimmän osavaltion PONSSE-palveluista Paranassa, Santa Catarinassa ja Rio Grande do Sulissa.

Stora Enso selvittää Oulun tehtaan kehittämismahdollisuuksia

S www.arilahtiky.fi

tora Enso tekee parhaillaan kannattavuusselvitystä ja aloittaa ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) Ouluun suunniteltuun investointiin liittyen. Kannattavuusselvitys ja YVA liittyvät Oulun paperitehtaan mahdolliseen muuntamiseen pakkauskartonkitehtaaksi.

Kannattavuusselvitys saataneen päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä, ja YVA-prosessin odotetaan vievän vähintään puoli vuotta. Oulun tehtaan nykyinen tuo-

tantokapasiteetti on 360 000 tonnia kemiallista havupuusellua ja 1 080 000 tonnia päällystettyä hienopaperia kahdella koneella. Mahdollinen investointi käsittäisi uuden kemihierrettä (CTMP) valmistavan laitoksen, ruskeakuitupohjaista kuluttajapakkauskartonkia valmistavan koneen (vuosikapasiteetti 450 000 tonnia) ja kraftlainerikoneen (vuosikapasiteetti 400 000 tonnia). Oulun tehtaan mahdollinen muuntaminen auttaisi Stora Ensoa vahvistamaan asemaansa kasvavilla kuluttajapakkauskartonki- ja pakkausratkaisumarkkinoilla. Se olisi myös merkittä-

vä askel yhtiön muutosmatkalla. Toisena vaihtoehtona on jatkaa nykyistä hienopaperin valmistusta. Mahdollinen investointi olisi noin 700 miljoonaa euroa vuosina 2019-2021. Tämä sopisi Stora Enson pitkän aikavälin investointipolitiikkaan, jonka mukaan käyttöomaisuusinvestoinnit pyritään pitämään suunnilleen poistojen tasolla. Tuotanto mahdollisilla muunnetuilla koneilla käynnistyisi vuoden 2020 aikana. Paperintuotanto Oulun tehtaalla jatkuu ainakin vuoden 2020 alkupuolelle asti.

Metsävaratiedon ajantasaisuus paranee

M

etsäsektorin toimijat ovat laatineet yhteisen suosituksen metsätöistä saatavan toteutustiedon toimittamisesta Suomen metsäkeskukselle metsävaratiedon ylläpitoa varten.

ästi ! kätev Tilaa okaupasta verkk

www.voiteluaineita.fi

Suosituksen allekirjoittajat sitoutuvat kehittämään omia tietojärjestelmiään parantaakseen toteutustietojen tuottamisen ja toimittamisen edellytyksiä. Ajantasainen ja kattava metsävaratieto tukee hoito- ja hakkuutoimien suunnittelua ja toteutusta ja hyödyttää koko metsätalouden arvoketjua. Suosituksen ovat allekirjoitta-

neet Koneyrittäjien liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, METO Metsäalan Yrittäjät ry, Metsäteollisuus ry, OTSO Metsäpalvelut Oy, Sahateollisuus ry, Suomen metsäkeskus ja maa- ja metsätalousministeriö. - Metsävaratiedon laatu paranee olennaisesti, kun tietoa päästään ylläpitämään metsänhoidon ja puunkorjuun yhteydessä tuotettavalla tarkalla ja luotettavalla toteutustiedolla, iloitsee maaja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Niina Riissanen. Tavoitteena on, että metsäsektorin toimijat toimittavat toteutustietoa Suomen metsäkeskukseen vuodesta 2020 lähtien.

Tietoja toimitetaan metsänhoitoja hakkuutöiden ajankohdasta, sijainnista ja työlajista, ja tiedon siirto on mahdollista kaikkien maanomistajaryhmien osalta. Siirrettävään tietoon ei kuitenkaan sisälly maanomistajaa, tilaa eikä työtä tehnyttä tahoa tai henkilöä yksilöiviä tietoja, ja tietojen siirrolle tulee olla metsänomistajan hyväksyntä.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 109

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi

Forest Machine Magazinen päätoimittaja Rab Easton 60-v. - metsäalan vaikuttajia mukana juhlissa Skotlannissa

F

orest Machine Magazinen päätoimittaja Rab Easton vietti kesäkuun alussa 60-vuotisjuhliaan Skotlannissa Glasgowin lähellä Bellshillissä. Ennen lehtimiehen uraa Rab on ajanut metsäkoneita lähes 40 vuoden ajan joten kokemusta koneista löytyy muutenkin kuin kameran takaa. Forest Machine Magazine ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja lehdellä on Facebookissa yli 220.000 seuraajaa ympäri maailmaa - yhteistyö Metsäalan Ammattilehden kanssa on lähtenyt hyvin matkaan tavoitteena lisäarvon tuottaminen asiakkaille. Rabin juhlissa oli useita metsäalan vaikuttajia kuten telavalmistaja Clark Tracksin Stewart Kelly, UK:n Logset-jälleenmyyjän RJ Fukes Forestry Servicen John Fukes, SaloMachineryn Pertti ja Anssi Salo, saksalaisen urakointiyhtiö Die Baumschubserin Daniel Schätzle, MAN -myyjä Wolfgang Lichtenschopf Itävallasta, metsäkonevarustemyyjä (mm. Indexator, Tamtron, Cranab) Wm Clark & Sonin Richard Gordon ja Metsäalan Ammattilehden Janne Jokela.

Lehtimiehen komein lahja tuli vaimo Wendyltä: metsäkoneen irtopolttoainesäiliön malliseksi tehty kirjoituspöytä.

Clark Tracksin Stewart Kelly skoolasi Rabille. Forest Machine Magazine ja Metsäalan Ammattilehti tekevät hyvää yhteistyötä.

Pertti 007 ja Anssi Salo ovat aina paikalla kun tapahtuu...

Juhlissa käytiin Glengoynen viskitislaamolla Loch Lomondin lähellä.

UK:n Logset-jälleenmyyjän RJ Fukes Forestry Servicen John Fukes ja JJ juhlatunnelmissa.


110 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

FinnMETKO -näyttelyssä Komatsu Forest Oy:n jälkimarkkinointipäällikkö Jari Tyrväinen esittelee koneyrittäjille ja suurelle yleisölle MaxiFleet -järjestelmän ominaisuuksia ja siihen liittyviä monipuolisia palveluja.

MaxiFleet on ainutlaatuinen verkkopohjainen konekalustonhallintajärjestelmä metsäkoneille. Yhdistämällä edistyksellisen verkko- ja mobiiliteknologian viiden vuosikymmenen metsäosaamiseen MaxiFleet on todellinen tuotantotehokkuuden seuraava askel.

Jari Tyrväinen otti vastuun MaxiFleet-palveluista Komatsu Forest Oy:ssä

MaxiFleet tarjoaa nyt etäpalvelua ja tarkkaa faktaa päätösten pohjaksi

J

ari Tyrväinen toimii Komatsu Forest Oy:n jälkimarkkinointi- päällikkönä Pirkkalassa. Vilkkaimman MaxiFleet-lanseerauksen ajaksi joitain hänen tehtäviään on siirretty muiden vastuulle varaosia ja ProSelect -tuotteita koskien. Järjestely on määräaikainen ja

liittyy osittain myös syksyn Finn METKO-näyttelyyn, jossa Jari Tyrväinen esittelee koneyrittäjille ja suurelle yleisölle MaxiFleet-järjestelmän ominaisuuksia ja siihen liittyviä monipuolisia palveluja. MaxiFleet-kehitystyö aloitettiin Uumajassa, Komatsu Forest AB:ssä, vuonna 2010, jolloin Tyrväinen nimitettiin kehitystyön johtoon, hankkeen projekti-

päälliköksi. Lähes neljän vuoden kuluttua työn aloittamisesta Saksan KWF-messuilla 2014 esiteltiin valmis MaxiFleet.

Näin globaali järjestelmä rakennettiin

Tuohon neljään vuoteen mahtui paljon muutakin MaxiFleet -kehitystyön lisänä. Ratkaisevin oli uusi metsäkoneiden tiedonsiirron standardi StanForD 2010.

Se loi perustan fleet management -järjestelmien kehittämiselle ja käyttöönotolle. Komatsun Maxi Xplorer oli markkinoilla ensimmäinen metsäkoneen automatiikka, johon StanForD 2010 implementoitiin. Komatsu Forestilla oli erinomaisia uuden järjestelmän kehittämis- ja testausympäristöjä ympäri maailmaa: Brasiliassa voitiin kehittää isojen koneryh-

MaxiFleet mahdollistaa kaikkien koneiden paikantamisen, yksittäisten koneiden tilan tarkistamisen, tuotos- ja konetietojen valvonnan, koko konekannan koordinoinnin/optimoinnin ja ennalta ehkäisevät huoltotoimenpiteet. Se näyttää täydelliset yhteenvetotiedot älypuhelimessa, tabletissa tai toimiston tietokoneella.

mien hallintaa samoin kuin koneiden huoltoon liittyviä ominaisuuksia. Pohjoismaissa kehitettiin koneen kuljettajan ja MaxiFleetin välistä kommunikaatiota, jonka tavoitteena oli tehdä järjestelmästä kuljettajan kannalta vaivaton, lähes näkymätön, rasittamaton. Täällä voitiin myös testata soveltuvuus eri kokoisiin yrityksiin, yhden koneen yrityksestä alkaen. MaxiFleet -palvelu on hyvin monipuolinen, mikä tekee sen tehokkaasta ja ymmärrettävästä esittelemisestä vähintäänkin mielenkiintoisen tehtävän. Finn METKO 2018 on hyvä paikka käydä läpi Komatsun fleet management -järjestelmän tarjoama laaja palvelu, mennä myös hiukan syvemmälle sen antamaan analyyttiseen tietoon ja moniin mahdollisuuksiin koneyritysten sisäisessä kehittämistyössä. MaxiFleet voi antaa oikean ja riittävän tarkan tiedon tuotannon kehittämiseen. Kun tuotantoyksikkönä on metsässä työtään tekevä kone ja sen miehistö, kehittymiseen tarvitaan yhteinen kiinnostus siihen, mitä siellä todella tapahtuu. Analyyttinen tieto taustamuuttujineen kerääntyy millisekunti kerrallaan, sitä tarkastellaan viikkojen, kuukausien tai vuosien jaksoina. Vain tällainen informaatio on käyttökelpoista kehittämispäätöksiä tehtäessä. Se on saatavissa Maxi Fleet -palvelusta. Ei mistään muualta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SmartFlow

– Kuormaimen täsmäohjaus

8

Jämsä 30.8.-1.9.

osasto 18

SmartFlow-kuormatraktori on ammattilaisten testattavana Komatsu Forest Oy:n FinnMETKO-osastolla.

tule, kokeile ja kerro miltä tuntui!

SmartFlow-järjestelmän uutta ominaisuutta kutsutaan kuormaimen aktiivivaimennukseksi (Active Crane Damping). Se perustuu digitaalisesti ohjattuun paineiden ja virtausten mittaus- ja hallintajärjestelmään, jossa digitaalisuus on korvannut analogiset signaalit ja muut perinteiset esiohjauksen tekniikat

www.komatsuforest.fi

kuormaimen hydrauliikassa; tuloksena tarkka ohjaus ja vähemmän komponentteja. Kuormatraktorin kuljettajalta SmartFlow ei edellytä uuden oppimista. Kädet tutuille kahvoille ja töihin! SmartFlow´ta kokeilleet ovat sanoneet, että paremmaksi ei kuormaimen ohjaus voi tulla.

Active Crane Damping poistaa valtaosan SmartFlowkuormaimen kärjen poikkeavasta liikkeestä, mikä vähentää kuljettajan rasittumista, pienentää polttoaineen kulutusta ja nostaa koneen tuottavuutta


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 113

Koskitukki:

Metsänomistajalle kesäaikaan suoritettavasta hakkuusta on mahdollista maksaa talvihakkuuta parempi kantohinta

T

ällä hetkellä aurinko ja helteiset lomasäät hellivät lomailevia suomalaisia ja tätä kirjoittaessa ennusteet lupaavat lämpöä ja poutapäiviä ainakin kuunvaihteellekin. Lämpimistä ja sateettomista päivistä on päästy nauttimaan koko kesä.

Jos poutapäivät ja lämpö ovat hellineet lomailevia suomalaisia, on se myös mahdollistanut erinomaiset kevätkelirikon jälkeiset korjuuolosuhteet. Vaikka heinäkuussa suurin osa suomalaisista lomailee, on Koskitukilla puunkorjuussa tänä vuonna vilkasta heinäkuussakin. Puunhankintaorganisaation toiveena on mahdollisimman tasainen puuvirta tehtaille ympäri vuoden. Koneyrittäjät toivovat tasaista työllisyyttä vuoden aikana ja mahdollisimman pientä kausivaihtelua. Koska vuoden aikana korjuuolosuhteet vaihtelevat

Jos korjuu on mahdollista suorittaa kesällä, kannattaa mahdollisuuteen ehdottomasti tarttua.

paljon, on hyvät, kuivat jaksot pyrittävä hyödyntämään yhtä lailla mahdollisimman tehokkaasti kuin talvetkin. Varannon hallinnalla ja hyvällä korjuuketjutuksella ja leimikkosuunnittelulla on mahdollista kääntää talvikohteita kesäaikaan tehtäviksi. Metsänomistajalle kesäai-

kaan suoritettavasta hakkuusta on mahdollista maksaa talvihakkuuta parempi kantohinta.

Talvikohteeksi luokiteltu leimikoita voidaan korjata myös kesällä Vuodet eivät ole veljeksiä

keskenään, kuten sanotaan, ja tämän vuoden erinomaiset kesäajan puunkorjuuolosuhteet tuntuvat erityisen hyviltä viime kesän ja syksyn sateiden jälkeen. Viime vuodelta sateiden vuoksi rästiin jääneitä leimikoita on pystytty toteuttamaan tänä kesänä hyvin, ja talvikohteeksikin luokiteltuja leimikoita on tehty hyvällä korjuujäljellä. Edelleen suuri osa leimikoista vaatii talviset olosuhteet eli maan tulisi olla roudassa ja maassa olla suojaava lumipeite. Myös tieverkon kantavuus tai puiden varastointimahdollisuudet esimerkiksi pellon taakse estävät sulanmaan aikaisen korjuun. Etelä-Suomalaiset talvet eivät kuitenkaan viime vuosina olleet” vanhan ajan kunnon talvia” ja talvikorjuuviikkojen määrä on arvaamattomampaa ja talven kesto lyhenemään päin. Tämän kesän kaltaiset olosuhteet, pitkät, kuivat jaksot, ovat korjuun kannalta kuitenkin eh-

dottomasti parempi kuin roudaton, huono talvi. Erityisesti kuusikoiden harvennuksia on perinteisesti tehty ainoastaan talvella, mutta huolellisella ajourasuunnitelulla ja urien havutuksella kuusikkokin on mahdollista tehdä sulanmaan aikaan. Nautitaan siis nyt aurinkoisista kesäpäivistä ja loistavista korjuukeleistä. Jos korjuu on mahdollista suorittaa kesällä, kannattaa mahdollisuuteen ehdottomasti tarttua!

KAISA EROLA Kirjoittaja toimii Koskitukki Oy:n korjuuja kuljetusesimiehenä Lahden seudulla.

Ponsse avasi uuden huoltopalvelukeskuksen Etelä-Ruotsissa

P

onsse avasi uuden huoltopalvelukeskuksen Etelä-Ruot- sissa, Värnamossa. Värnamo on Ponssen viides oma PONSSE-huoltopalvelukeskus Ruotsissa ja samalla myös eteläisin.

Konemäärien kasvaessa palveluiden tarve on alueella lisään-

tynyt ja uusille tiloille on ollut kysyntää. - Meillä on tarve lisätä huoltopalvelukapasiteettia koko maassa ja erityisesti panostamme Etelä-Ruotsin palveluihin. Kasvaneet konemäärät tarvitsevat hyvät palvelut ja Etelä-Ruotsi on vahvaa metsätalousaluetta, Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén

kertoo. - Haluamme kasvaa Ruotsin markkinoilla, vaikka kilpailu on kovaa. Uskomme pystyvämme tarjoamaan parhaat tuotteet ja palvelut myös Ruotsissa, Vidgrén toteaa. Parin viime vuoden ajan Ponsse on avannut Ruotsissa kolme uutta PONSSE-huoltopalvelukeskusta. Sopimushuoltajien

määrä on vastaavasti hieman pienentynyt, mutta samalla yhteistyötä sopimushuoltoverkoston kanssa on kehitetty voimakkaasti. Ponsse AB aloittaa palvelut Värnamossa kolmen työntekijän ja huoltoauton voimin. Yksikön toiminnasta vastaa Johan An-

dersson, joka on siirtynyt Ponsselle Norwegianilta huoltoesimiehen tehtävistä. Viiden oman PONSSE-huoltopalvelukeskuksen lisäksi Ponssella on Ruotsissa 20 sopimushuoltajaa palvelemassa noin 600 PONSSE-metsäkoneen konekantaa.

Tulossa 2000-luvun pienin viljasato

V

uoden 2018 viljasato on Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan 2,8 miljardia kiloa eli toteutuessaan pienin tällä vuosituhannella. Sato on kolmanneksen pienempi kuin 2000-luvun suurin viljasato vuonna 2009. Rukiin sato jäänee puoleen viime vuo-

desta ja vehnän sato putoaa kolmanneksen. Meneillään on kolmas perättäinen heikko satovuosi Suomessa. Poikkeuksellisen kuivan ja helteisen sään jatkuessa voi syksyllä korjattavaa viljaa olla vielä tämän hetken arviotakin vähemmän. - Viljasato on toteutuessaan yhtä pieni kuin katovuosina 1998-1999, jolloin ensimmäisen

vuoden jatkuvat sateet ja toisen vuoden kuiva hellekesä kutistivat viljasadon, toteaa Luken tilastopalveluiden yliaktuaari Anneli Partala.

Meiltä myös sammutusjärjestelmät koneisiin ja kiinteistöihin!

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi

KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

Seinäjoki * Tampere * Isojoki

AM Bonus Oy OULAINEN

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685


114 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Aurinko paistaa metsäkonekauppaan - niin myös Interforst 2018 messuilla Münchenissä, missä Logsetin Jussi Malmi (vas.) ja Tapio Nikkanen esittelivät Bayerische Staatsforstenille myytyä uutta järeää Logset 12 H GTE Hybrid -harvesteria.

Metsäkonemaailmassa kaikki hyvin - Logset vahvistaa asemaansa

S

uomalainen Logset tekee hyvää työtä globaleilla metsä- konemarkkinoilla; tuotteet sekä palvelut ovat iskussa ja koko yrityksessä on vahva tekemisen meininki.

Metsäteollisuudella on mennyt jo pitkään hyvin koko maailman mittakaavassa tarkasteltuna ja ennusteet povaavat positiivisten aikojen jatkuvan edelleenkin. - Koko teollisuusalan suotuisa kehitys on luonut pohjan Logsetinkin menestykselle mutta lisäksi olemme pitjäkänteisellä työllä, loistavilla tuotteilla ja hyvien yhteistyökumppaneiden avulla onnistuneet vahvistamaan asemaamme oleellisesti useilla markkina-alueilla, kertoo Logset Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen.

Kaikki markkinat vetää

Tällä hetkellä oikeastaan kaikki Logsetin markkina-alueet ovat hyvässä vedossa.

- Keski-Euroopassa olemme onnistuneet oikein hyvin Saksassa, missä juuri päättyneet Interforst 2018 -messut olivat nekin kaikin tavoin menestys. Messuilla oli esillä mm. Bayerische Staatsforstenille myyty uusi järeä Logset 12 H GTE Hybrid -harvesteri. Baijerin osavaltion metsiä hallinoiva laitos on arvostettu toimija ja heidän valintojaan seurataan tarkkaan alalla. Logset teki Saksassa alkukesästä demokiertueen hybridiharvesterilla missä kone vakuutti Bayerische Staatsforstenin edustajat alhaisella polttoaineenkulutuksellaan, suurella tehokkuudellaan ja pienellä hiilijalanjäljellään. Niinpä kaupat edistyksellisestä harvesterista syntyivät todella nopeasti, toteaa Nikkanen. Ennen Interforstia Logset osallistui näyttävästi myös Euroforest 2018 -näyttelyyn mikä järjestettiin juhannuksen aikaan Ranskasssa. - Ranskassa myyntimme on kehittynyt suotuisasti samoin

kuin Epanjassa, missä olimme myös hiljattain messuilla ja lisäksi teimme sielläkin onnistuneen demokiertueen hybridiharvesterilla. Ympäristö- ja tuottavuustietoiset asiakkaat ovat erittäin kiinnostuneita hybridistämme lukuisilla eri markkinaalueilla, mikä näkyy jo nyt myynnissämme, ilmoittaa Logset Oy:n toimitusjohtaja Jussi Malmi. Muista Euroopan maista hän nostaa esille Puolan, mikä on ollut Logsetille perinteisesti hyvä vaihtokonemarkkina: - Viime aikoina sinne on alkanut menemään mukavasti myös uusia koneita. Reilu vuosi sitten Logset kohautti koko metsäkonemaailmaa solmimalla merkittävät jälleenmyyntisopimukset amerikkalaisten yhtiöiden Fabick CAT (John Fabick Tractor Company Inc.) ja Milton CAT (Southworth Milton Inc.) kanssa. - Yhteistyö näiden isojen toimijoiden kanssa on lähtenyt hyvin matkaan ja koneita on

toimitettu Atlantin yli tasaiseen tahtiin. Pohjois-Amerikassa kauppa käy tällä hetkellä itärannikolla ja Kanadan puolella tullipakotteiden rasittaessa jonkin verran Suurten järvien alueen kauppaa, mikä on perinteisesti vahvaa CTL-koneiden seutua, analysoi Nikkanen. Venäjä nousi viime vuonna ensimmäisen kerran historiassa suurimmaksi CTL-koneiden markkinaksi kun tarkastellaan kaikkien metsäkonevalmistajien myyntiä. - Myös Logsetilla Venäjän osuus oli jo viime vuonna todella suuri ja tänä vuonna se saattaa jopa nousta meidänkin suurimmaksi yksittäiseksi markkinaksi, laskee Nikkanen.

Suomi tärkeässä roolissa

Logset -metsäkoneet valmistateen Suomessa Koivulahdessa, joten vaikka maailmalla kasvu on vahvaa niin kotimaan markkina on korkeassa arvossa nyt ja tulevaisuudessa. - Jos pärjäät Suomen metsä-

konemarkkinoilla pystyt pärjäämään missä tahansa; niin kovaa on täällä kilpailu ja asiakkaiden vaatimustaso - kotimaan asiakkaat ovat lisäksi tärkeimmässä roolissa tuotekehityksessämme. Logsetin kotimaan myynnistä vastaava Erno Mäntynen on tehnyt pitkään arvokasta työtä asiakkaiden parissa mikä näkyy tasaisesti kasvavana myyntinä. Ja myös naapurimaassa Ruotsissa missä metsäkonemarkkina on ollut normaalisti maailman suurin, Logsetin jälleenmyyjät tekevät hyvää jälkeä, kehuu Nikkanen. Kun kesän helteet alkavat helpottamaan niin Logsetin uusimpiin metsäkonemalleihin ja palveluihin pääsee tutustumaan FinnMETKO 2018 -näyttelyssä Jämsässä 30.8.-1.9. - Tervetuloa osastollemme numero 15 missä on esillä todella mielenkiintoisia uutuuksia, kutsuu Jussi Malmi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Forest Machine Magazine

Customer Testimonials “ Great job with the magazine. well done, interesting read”

“ Thanks for a great magazine” “ That’s a great read Rab, you are quite the editor.”

Subscribe

• Bi-monthly • Great features • Free classifieds • Latest equipment • From £30* per year • Current industry news

Subscribe online at www.forestmachinemagazine.com

• Written by loggers for loggers

2017 February Issue 3

2016 October Issue 1

8568

ISSN 2398-

8568

ISSN 2398www.forest at @westtech. t office westtech.a

+43 (0) 7277

m agazine.co machinem

27730

www.

Rab: 07582055748 Wendy: 07951473846 www.forestmachinemagazine.com forestmachinemagazine@mail.com

Working along with Metsäalan Ammattilehti

er 2017 Decemb Issue 8 8568

ISSN 2398-

Demo Days - See pag

e 22 For Neuson full Detail on 103 HVT s sional soluti The profes second thinning. and for first

all rry s ou e g y ry m istma e Chr av

hin

Wis UK LTD Park PONSSE Business 4 Annan DG12 6TZ Annan 207 510 Tel: 01461 207 511 Fax: 01461

Sales Machine nd / Engla 868 519 nd WalesWilliams 07801 Sales Machine / Northern Engla Paul 414 482 Scotland n 07862 Craig Verno


METSÄALAN AMMATTILEHTI

116 KONEURAKOINTI

Myrskyt ovat kaataneet puuta Suomessa yli 25 miljoonaa kiintokuutiometriä 2000-luvulla. Metsätuholaki vaatii metsänomistajaa korjaamaan metsistään pois myrskytuhopuut, jos kuusta on kaatunut yli 10 kiintokuutiometriä hehtaarilla ja mäntyä yli 20 kiintokuutiometriä hehtaarilla.

Myrskytuhopuun hakkuun tuottavuus ja kustannukset suurennuslasin alla

M

ikä on yleisin metsätuhojen aiheuttaja Euroopas- sa? Viiden pisteen vinkki: Se ei ole metsäpalot, mitkä ovat olleet vahvasti esillä kuluneen kuuman, kuivan kesän vuoksi. Oikea vastaus on myrskyt, jotka ovat tuhonneet vuosittain Euroopassa metsiä keskimäärin lähes 20 miljoonaa mottia 50 viime vuoden aikana. Suomessa 2000-luvulla myrskyt ovat kaataneet puuta yhteensä yli 25 miljoonaa kiintokuutiometriä. Pahimmat myrskytuhovuodet Suomessa ovat olleet 2001 ja 2010. Heinä-elokuussa 2010 Asta, Veera, Lahja ja Sylvi kaatoivat yhteensä yli kahdeksan miljoonaa kiintokuutiometriä ja marraskuussa 2001 Pyry ja Janika tuhosivat yhteensä yli seitsemän miljoonaa kiintokuutiomet-

riä metsää.

Voimakkaiden myrsky- jen ennustettu yleistyvän

Onneksi viime vuosina Suomessa ei ole koettu aivan noin massiivisia myrskytuhoja. Miljoonan motin tuhoihin ovat yltäneet vain Valio-myrsky lokakuussa 2015 sekä Eino- ja Seija -myrskyt marras-joulukuussa 2013. Hengähtää emme kuitenkaan voi, sillä Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat ennustaneet, että ilmaston lämpenemisen myötä myrskytuhot yleistyvät PohjoisEuroopassa tulevina vuosikymmeninä. - Suomessa Metsätuholaki vaatii metsänomistajaa korjaamaan metsistään pois myrskytuhopuut, jos kuusta on kaatunut yli 10 kiintokuutiometriä hehtaarilla ja mäntyä yli 20 kiintokuutiometriä hehtaarilla. Myrskytuho-

puun korjuu metsistä on erittäin tärkeää, koska muutoin kirjanpainajat ja muut tuhohyönteiset pesiytyvät myrskyn tuhoamiin puihin ja edelleen siirtyvät sieltä lähialueen terveisiin puihin ”maukkaille lounaille”, sanoo Stora Enson Kalle Kärhä.

Myrskytuhopuun korjuuta selvitettiin

Myrskytuhopuun hakkuuta ei ole tutkittu aiemmin Suomessa. On esitetty arvio, että myrskytuhopuun korjuu on 30-70 prosenttia kalliimpaa kuin normaalin pystypuun korjuu. Stora Enso Metsän, Itä-Suomen yliopiston, Metsäteho Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa 1) selvitettiin myrskytuhopuun hakkuun ajanmenekki ja tuottavuus ja 2) laskettiin myrskytuhopuun hakkuu- ja korjuukustannukset. - Aikatutkimusaineisto kerät-

tiin joulukuussa 2013 Eino- ja Seija-myrskyjen jäljiltä. Tutkimus oli vertaileva aikatutkimus, jossa myrskytuhopuun lisäksi kuljettajat hakkasivat pystypuuta normaalilla avohakkuulla. Tutkimuksessa oli kolme hakkuukonetta (John Deere 1270D ECOIII/H414, Logset 8H GT/ TH 75X ja Ponsse Ergo/H73) ja kolme hakkuukoneen kuljettajaa. Metsätieteiden opiskelija Tuomas Anttonen Itä-Suomen yliopistosta teki opinnäytetyönsä tutkimuksesta, kertoo Kärhä.

Hakkuutyö hitaampaa myrskypuulla

Myrskytuhopuun hakkuussa hakkuukoneen työpistesiirtymisten ajanmenekki kasvoi 76 prosenttia verrattuna normaalin avohakkuukuusikon hakkuuseen, kun poistuman tiheys oli 450 runkoa hehtaarilla. Lisäksi rungon käsittelyajanmenekki

kasvoi kuljettajittain keskimäärin 4-15 sekuntia per runko, eli 15-37 prosenttia myrskytuhoavohakkuulla, kun poistuman järeys oli 300-1500 litraa eli hakattiin rinnankorkeudelta 26-48 senttimetrin tukkipuurunkoja. - Erityisesti hakkuutyössä hakkuulaitteen vienti ja runkoon tarttuminen hidastuivat. Myös hakkuutyön apuaikojen - eli kuljettajan työn suunnittelu, kaatuneiden runkojen siirtely ja järjestely sekä kantojen kaataminen ja lyhentäminen - menekki yli tuplaantui tutkimuksen kuljettajilla, toteaa Kärhä. Hakkuun kokonaistehoajanmenekki oli 23-49 prosenttia korkeampi myrskytuhoavohakkuulla kuin normaalissa avohakkuukuusikossa, kun poistuman järeys oli 300-1500 litraa. Edelleen hakkuun tehotuntituottavuus laski 19-33 prosenttia myrskytuhoavohakkuulla ja hakkuu-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 117

Myrskyjen kaatama puumäärä Suomessa 2000-luvulla. Kahden viime vuoden aikana metsämme ovat välttyneet isommilta myrskytuhoilta. Lähteet: Suomen metsäkeskus & Luonnonvarakeskus.

kustannukset nousivat 35-64 prosenttia, kun poistuman järeys oli 300-1500 litraa. Tutkimuksessa arvioitiin, että hakkuukoneen käyttötuntikustannukset myrskytuhoavohakkuulla ovat kymmenen prosenttia korkeammat kuin normaalilla avohakkuulla, kun hakkuukoneen korjaus- ja huoltokustannukset sekä terälaippa- ja -ketjukustannukset kasvavat.

Laturitie 12, 60510 Hyllykallio (Seinäjoki) Myynti:

Henrik Fridlund 040-1539477

Jälkimark- Tatu Rintamäki kinointi: 040-8367410

Timo Yli-Hakola 0400-877600 email: etunimi@suomentyokone.fi

www.rottne.fi

Myrskypuun korjuukustannukset korkeammat

Hakatun myrskytuhopuun metsäkuljetusta ei tutkimuksessa selvitetty. Ruotsissa Skogforskissa Gudrun-myrskyn aikaan runsas kymmenen vuotta sitten havaittiin, että metsäkuljetuksessa tuottavuus ja käyttötuntikustannukset ovat samalla tasolla myrskytuhoavohakkuulla ja normaalilla avohakkuulla. - Hyödyntäen edellä mainittuja ruotsalaisia kokemuksia - eli myrskytuhopuun lähikuljetuksessa kustannukset ovat samat kuin normaalilla avohakkuupuulla - laskimme tutkimuksessamme, että korjuukustannukset myrskytuhoavohakkuulla ovat 10-30 % korkeammat kuin normaalilla avohakkuulla, mikä on selvästi vähemmän kuin aiemmin on arvioitu, sanoo Kärhä.

Lisätutkimuksia tarvitaan

Valtaosin Eino- ja Seija-matalapainemyrskyjen kaatamat puut olivat juurineen kaatuneita ja lisäksi olivat kaatuneet samaan suuntaan; katkenneita runkoja oli vähän hakkuutyömailla. Kesällä voimakkaat ukkosmyrskyt syöksyvirtauksineen (esimerkiksi Asta-myrsky vuonna 2010) tekevät pahoja metsätuhoja: korjuutyömaalla on paljon katkenneita runkoja ja puut ovat kaatuneet ristiin rastiin toistensa päälle; näky on kuin tykistökeskityksen jäljiltä. Lisätutkimuksia erilaisilla myrskytuhoalueilla (esimerkiksi voimakas ukkosmyrsky) tarvitaan. - Toivottavasti metsämme säästyvät pahoilta myrskyiltä ja näitä lisätutkimuksia ei pystytä tekemään pitkään aikaan Suomessa, sanoo Kärhä.

Hakkuun suhteellinen tuottavuus myrskypuuleimikossa kuljettajittain ja keskimäärin hakatun rungon koon suhteen. Tuottavuus 100 = Hakkuun tuottavuus normaalilla avohakkuulla. Poistuman tiheys 450 runkoa/hehtaari.

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

Suhteelliset hakkuukustannukset myrskypuuleimikossa kuljettajittain ja keskimäärin hakatun rungon koon suhteen. Kustannukset 100 = Hakkuukustannukset normaalilla avohakkuulla. Tutkimuksessa oletettiin, että hakkuukoneen käyttötuntikustannukset myrskytuhoavohakkuulla ovat 10 % korkeammat kuin normaalilla avohakkuulla.

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy Suhteelliset korjuukustannukset myrskypuuleimikossa kuljettajittain ja keskimäärin korjatun rungon koon suhteen. Kustannukset 100 = Korjuukustannukset normaalilla avohakkuulla. Tutkimuksessa oletettiin, että myrskytuhopuun metsäkuljetuksessa kustannukset ovat samat kuin normaalilla avohakkuupuulla.

www.finnraiva.fi

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme


118 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Riskitöntä säästöä vakuutusmaksuihin V

akuutukset ovat tärkeässä roolissa yritysten toiminnassa; oli kyseessä sitten vaikka kuljetus- tai koneurakointialan toimija tai konepaja. Yritykset keskittyvät omaan ydinliiketoimintaansa, joten vakuutusten kilpailutus ja optimointi jäävät usein vähälle huomiolle; paitsi sillä hetkellä, kun maksetaan laskuja ja todetaan, että kylläpäs taas meni paljon rahaa vakuutuksiin.

Yritysten kannattaakin ehdottomasti ulkoistaa vakuutusten kilpailutus ja hoito vakuutusmeklarille. BalanssiMeklarit Oy on kotimainen vakuutusmeklariyhtiö, joka palvelee asiakkaita toimialasta ja koosta riippumatta ympäri Suomea - myös ruotsiksi. - Tarjoamme riippumatonta ja puolueetonta kilpailutuspalvelua asiakkaillemme ja olemme aina asiakkaiden edun ajaja. Toimintamme perustuu laajaan yritysten vakuutustarpeiden ymmärtämiseen sekä vakuutusratkaisujen ja vahinkojen vahvaan osaamiseen. Käytössämme ovat kaikki kotimaiset vakuutusyhtiöt ja tapauskohtaisesti joitakin ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Tavoitteenamme on luoda hyviä, pitkäkestoisia ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuvia asiakassuhteita asiakkaidemme etuja ajaen, kertoo BalanssiMeklarit Oy:n toimitusjohtaja ja vakuutusmeklari Erik Sorvari.

Vakuutusten kilpailutus ammattitaidolla

BalanssiMeklarit Oy kilpailuttaa vakuutukset ammattitaidolla asiakkaan puolesta.

- BalanssiMeklarit Oy on kotimainen vakuutusmeklariyhtiö, joka palvelee asiakkaita toimialasta ja koosta riippumatta ympäri Suomea - myös ruotsiksi, kertoo toimitusjohtaja ja vakuutusmeklari Erik Sorvari.

- Kilpailutuksen tarkoituksena on hankkia markkinoiden kilpailukykyisin vakuutusratkaisu yritykselle. Kilpailutus tehdään lähes poikkeuksetta yrityksen nykyisen vakuutusturvan perusteella, mikä mahdollistaa tasapuolisen vertailun. Kilpailutus tehdään aina tarjousvaltakirjalla asiakkaan toimeksiannosta, sanoo Sorvari. Kun tarjoukset eri vakuutusyhtiöistä on saatu, tehdään puolueeton ja tasapuolinen analyysi sekä vakuutustarjousten hintavertailu. Vakuutuskilpailutuksen jälkeen vakuutuksia voi tarvittaessa vielä optimoida aiempaa paremmin juuri tämänhetkiseen

BalanssiMeklarit Oy on hoitanut useita kymmeniä toimeksiantoja asiakkailleen eri puolilla Suomea, mm. kuljetus- ja koneurakointialoilla sekä valmistavassa teollisuudessa. Lisätietoja palveluista saat osoitteessa www.balanssimeklarit.fi

toimintaan soveltuviksi. - Toimeksiantaja maksaa meille palkkion ainoastaan toteutuneesta säästöstä. Mikäli säästöjä ei kilpailutuksessa synny, emme myöskään laskuta mitään, eli palvelumme tarjoaa asiakkaille riskittömän säästömahdollisuuden, ilmoittaa Sorvari.

Merkittävää riskitöntä säästöä

BalanssiMeklarit Oy on hoitanut useita kymmeniä toimeksiantoja asiakkailleen eri puolilla Suomea, mm. kuljetus- ja koneurakointialoilla sekä valmistavassa teollisuudessa. - Yleisimmin asiakkaitamme ovat yrittäjävetoiset pk-yritykset, joissa on omia työntekijöitä paristakymmenestä henkilöstä muutamiin satoihin. Lähes aina kilpailutuksella on saatu aikaan merkittäviäkin säästöjä, keskimäärin n. 20-30 % vuosimaksuista - parhaimmillaan jopa yli 50 %, ilmoittaa Sorvari. Yhtenä hyvänä esimerkkinä Sorvari kertoo nostinalalla toimivasta yrityksestä, jonka vakuutusmaksut ennen kilpailutusta olivat yli 100 000 euroa vuodessa ja sen jälkeen noin 50 000 euroa vuodessa. - Ko. tapauksessa suurin osa säästöistä syntyi erilaisista ajoneuvoihin liittyvistä vakuutuksista, Sorvari huomauttaa. - Rahallisten säästöjen lisäksi

asiakkaamme säästävät myös huomattavasti aikaa ja vaivaa, antamalla meidän tehdä vakuutuskilpailutuksen puolestaan. Näin he pystyvät keskittymään paremmin omaan liiketoimintaansa, Sorvari summaa.

Syvällistä kartoitusta ja analysointia

BalanssiMeklarit Oy analysoi aina asiakkaan vahinkohistoriaa 5 vuotta taaksepäin. Esimerkiksi työntekijöiden lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa BalanssiMeklarit Oy laskee yhteen eri vuosien ohimenevät korvaukset, jotka yritykselle on maksettu. - Mitä pienemmillä ja vähemmillä vahingoilla yritys on selvinnyt, sitä parempia ja halvempia tarjouksia yleensä saadaan. Esimerkiksi tapaturmavakuutuksissa vahinkohistorian merkitys on suuri. Mikäli vahinkoja on jostain syystä sattunut viime vuosina paljon, pystymme kuitenkin usein saamaan maksuja silti alemmiksi, sanoo Sorvari. Vakuutusyhtiöillä on tapaturmavakuutuspuolella tarjolla monia erilaisia tuotteita. Tuotteiden eroina ovat esimerkiksi eri riskitasot. Vahinkojen sattuessa onkin erittäin tärkeää, että oikeanlainen tuote ja riskitaso on valittu. - Tiedämme tapauksia, joissa maksut ovat nousseet useita satoja prosentteja, kun yrityksellä on ollut valittuna vääränlainen

tuote tapaturmavakuutuspuolella. Muutenkin kymmenet eri tekijät vaikuttavat yrityksen vakuutusmaksujen suuruuteen, ja meillä on ammattitaitoa niihin perehtymiseen sekä tilanteen optimoimiseen, toteaa Sorvari. BalanssiMeklarit Oy esittelee aina kilpailutuksen loppuvaiheessa asiakkaalle 10 vuoden maksuennusteen lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. - Perusteena on mm. nykyhetken ohimenevien korvausten määrä. Tämän tärkeän tiedon perusteella asiakas voi päätyä kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna edullisimpaan vakuutusratkaisuun, mikä kuitenkin tarjoaa riittävän vakuutussuojan, sanoo Sorvari.

Tarjolla myös vakuutusten hoitopalvelua

Vakuutusten ammattitaitoisen kilpailutuksen lisäksi BalanssiMeklarit Oy tarjoaa asiakkailleen myös vakuutusten hoitopalvelua. - Hoitotyön tarkoituksena on hoitaa yrityksen vakuutusasioita kokonaisvaltaisesti. Kartoitamme yrityksen riskit, tarkistamme vakuutusdokumentit ja -laskut, autamme vahinkoilmoitusten tekemisessä ja valvomme, että yritys saa vahingon sattuessa asianmukaisen korvauksen, kertoo Sorvari.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 119

Milwaukee M12 BI-O Inflaattori

Verraton akkukompressori

H

iljattain markkinoille tuotu Milwaukee M12 BI inflaattori täydentää markkinoiden kattavinta pienikokoisten työkalujen järjestelmää. Uutuuden myötä valmistajan M12 tuotevalikoimassa on nyt yli 70 ammattilaistason akkutyökalua, joiden kehityksessä on keskitytty tehoon, tuottavuuteen ja kannettavuuteen.

Integroidulla kantokahvalla varustetussa Milwaukee inflaattori/kompressorissa on vain neljä nappulaa: virtakytkin, paineen asetus ja täyttö. Täyttöletkun kiinnityksen jälkeen laitteen + ja - nappuloista valitaan haluttu paine 0-8,3 bar väliltä (matalin täyttöpaine 0,3 bar). Valittavana on myös psi ja kPa -arvot. Halutun paineen asettamisen jälkeen täyttö käynnistyy letkun kuvalla varustettua nappulaa painamalla. REDLINK™ -elektroniikka ja automaattinen sammutustekniikka takaavat tarkan paineensyötön, suojaavat ylitäytöltä sekä ylikuumenemiselta ja tunnistavat automaattisesti täyttönopeuden ja lopettavat ilmansyötön paineen saavuttamisen jälkeen.

n

e ttilehd Amma e pikako

Milwaukee M12 BI:n messinkisuutin on helppo kiinnittää renkaisiin. Tärinää vaimentava jalusta pitää laitteen paikoillaan koko renkaantäytön ajan.

Alle 1,4 kilon painoinen inflaattori kulkee näppärästi matkassa. Säänkestävä kehikko suojaa pudotuksilta ja iskuilta. Laitteen takapuolella on säilytyspaikka 66 cm täyttöletkulle ja mukana toimittettaville lisävarusteille, kuten pallontäyttöneulalle, täyttösuuttimelle ja Presta istukalle, minkä ansoista inflaattori on kätevä apu myös kodin ja vapaa-ajan askareissa.

Toimiva konsepti

Kokeilimme inflaattoria tien

päällä kevyen pakettiauton 215/ 55-16 koon renkaaseen, mikä päästettiin täysin tyhjäksi. Valmistajan suosittelemalla 2,0 Ah akulla varustetun inflaattorin voimin rengas täyttyi valmistajan suosittelemaan 2,25 barin paineeseen vajaassa neljässä minuutissa, jota voi pitää kelposuorituksena. Akkua oli laitteen näytön mukaan vielä puolet jäljellä. Myöhemmin akun riittoisuutta koneen suorituskykyä koeteltiin mökkiolosuhteissa, mikä tarkoitti kolmen polkupyö-

rän renkaiden ja useiden uimavempeleiden täyttöä. Virtaa oli vielä tämänkin jälkeen jäljellä. Valmistajan mukaan M12 BI pärjää myös kevyiden kuormaautojen ja pienten työkoneiden renkaiden täyttötehtävistä. Silloin suosituksena on 2,0 Ah akun asemesta tehokkaampi 4,0 Ah:n REDLITHIUM-ION akku. Koska kyseessä on ammattikäyttäjille suunnattu laite, on akku ja laturi hankittava erikseen. Mikäli käyttäjällä on jo entuudestaan Milwaukee M12 sarjan akkukoneita voi niiden akkuja sekä laturia hyödyntää ko. inflaattorissa.

Tehoa M12 BI inflaatorissa riittää. Sen kerrotaan yltävän parhaimmillaan jopa 8,27 bar / 120 psi paineentuottoon, mikä on varsin kunnioitettava lukema, noin perunakapan kokoiselle ja 12 V virralla toimivalle koneelle. Kokeilumme mukaan alun toista sataa euroa, ilman akkua ja laturia maksava Milwaukee M12 BI inflaattori on erittäin käytännöllinen ja helppokäyttöinen sekä kompakti ”pikkukompressori” monipuoliseen käyttöön. Tehokkaamman akun kanssa laite sopii ensiavuksi myös ammattilaisille sekä kone ja kuorma-autokäyttöön.

Taustavalaistussa LCD-näytössä on digitaalinen mittari, jossa nyky- ja tavoitepaine sekä akun latauksen taso näkyvät selkeästi. Milwaukeella sujuu myös polkupyörän renkaiden täyttö.

Tule tutustumaan työkoneiden ja kuljetuskaluston uusimpiin tiedonsiirtoratkaisuihin! Osasto 378

KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

www.vlh.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

120 KONEURAKOINTI

Lupaukset väylärahoituksen uudistamisesta on pidettävä

L

iikenteestä ja maakuntauudistuksesta Porissa 18.7. puhuneet väylävaikuttajat kiirehtivät valtion väyläverkon rahoituksen kehittämistä.

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

INFRA ry:n hallituksen puheenjohtaja Nina Lindström vaatii parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän väylärahoitukseen esittämiä uudistuksia pikaisesti toteutukseen: - Niin tiestön käyttäjien kuin sen kunnosta vastaavien viranomaisten ja urakoitsijoidenkin huoli valtion liikenneverkon rahoituksesta on nyt ennätysmäisen syvä. Liikenneverkossamme on 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan euron vuosivauhdilla. Ihmisten ja tavaran turvallinen ja saumaton liikkuminen on uhattuna yhä useammilla alueilla. Liikenneverkkotyöryhmä esitti tie- ja rataverkon korjausvelan vähentämiseksi vähintään 300 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta. Tämä tarkoittaisi, että perusväylänpitoon kuten päällysteiden uusimiseen ja muuhun väylien korjaamiseen käytettäisiin vähintään noin 1,3 miljardia euroa vuodessa aiemman alle miljardin sijaan. - Pysyvä rahoitustason korotus on välttämätöntä korjausvelan nujertamiseksi. Vaikutus ulottuisi suoraan liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen ja koko Suomen kilpailukykyyn, Lindström sanoo. Kuluvalla hallituskaudella perusväylänpitoon on käytetty ennätysmäärä rahaa

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2018

by ammattilehti.fi

sivua!

260

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

ja verkon kunnon huononeminen on pysähtynyt. Jo ensi vuonna rahoitus uhkaa kuitenkin pudota satoja miljoonia. - Tässä näkyy nykyisen rahoitusmallimme heikkous: lyhytjänteisyys. Liikenneverkkotyöryhmä esitti Suomelle parlamentaarisesti valmisteltua, 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelman nopeaa kehittämistä on nyt edistettävä kaikin keinoin, samoin uusien rahoitusmallien konkreettista käyttöönottoa liikenneverkon edelleen kehittämiseksi. Merkittäviä hankkeita saadaan liikkeelle mm. hankekohtaisilla yhtiöillä. Suomen liikenneverkosta ei saa tulla kehityksen estettä, vaan investointien rahoitusta tulisi lisätä rohkeasti Ruotsin mallin mukaisesti 2-3 kertaiseksi nykyiseen nähden. Tämä on satsaus maan pitkän aikavälin kilpailukykyyn, ei kuluerä, Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja Harri Kailasalo korostaa. Lindström ja Kailasalo puhuivat Porissa INFRA ry:n paikallisyhdistysten keskustelutilaisuudessa, johon osallistuivat myös valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kalli, Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja Anders Östergård.

INFRA on osa Rakennusteollisuus RT:tä jossa se edustaa yksityisiä väyläurakoitsijoita ja alan työnantajayrityksiä Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän loppuraportti julkaistiin 28.2. 2018.

Seuraava

Kivirock -lehti

ilmestyy

lokakuussa! Lähde mukaan kaivos- ja maarakennusalan näyttävimpään julkaisuun.

Paljon mielenkiintoista koneasiaa www.kivirock.fi

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

KIVIROCK 1/2018

1

Varaa oma näkyvyyspaikkasi NYT: janne.jokela@ammattilehti.fi 050 4129 030 taneli.jokela@ammattilehti.fi 050 3208 174


METSÄALAN AMMATTILEHTI

WA380-8 Metallitie 6, 33960 Pirkkala Konemyynti: Konevuokraus: Huollon ajanvaraus: Varaosamyynti: Tekninen neuvonta:

020 775 8410 040 450 9278 020 775 8430 020 775 8442 020 775 8460

Minttupelto 7, 02920 Espoo Kaarnatie 28, 90530 Oulu

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa Mikko Ihamäki

Puh. 0400 582 777 Vaasa, Kokkola ja Keski-Suomi Jari Ala-Huita

Puh. 0500 235 976

Hyvinkää, Hämeenlinna, Päijät-Häme sekä Jämsän ja Kouvolan seutu Arto Arola

Pirkanmaa Juhani Helin

Lounais-Suomi Pertti Tuomi

Puh. 0400 721 200

Puh. 040 450 1192

Myyntipäällikkö Konevuokraus, Dieci-kurottajat Visa Mönkkönen

Myyntijohtaja Jari Salomäki

Puh. 040 550 0591 Oulu ja Pohjois-Suomi Veli-Pekka Hiltula

Puh. 040 905 0005

Puh. 040 450 9278

Puh. 0400 264 800

Etelä- ja Pohjois-Karjala sekä Etelä- ja Pohjois-Savo Arto Seppänen

Puh. 0400 415 752


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000 Tervetuloa osastolle 882!

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

123

Puupolttoaineita käytettiin ennätystahtiin vuonna 2017

- metsähakkeen alueellinen kysyntä vaihtelee

P

uupolttoaineiden energiakäyttö kasvoi vuonna 2017 edellisvuodesta. Kotimaan lämpö- ja voimalaitokset polttivat kaikkiaan 19,9 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Metsäteollisuuden sivutuotepuun ja erityisesti puun kuoren käyttö kasvoi edellisvuodesta, mutta metsähakkeen kulutus väheni. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli reilu neljännes viime vuonna. Metsäteollisuus on lisännyt raakapuun käyttöä viime vuosina. Sen seurauksena myös teollisuuden sivutuotepuun, kuten kuoren ja purun tarjonta on kasvanut. Viime vuonna metsäteollisuuden sivutuotepuuta käytettiin energiantuotantoon 6 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 11,7 miljoonaa kuutiometriä. Poltetusta sivutuotepuusta suurin osuus oli puun kuorta. Metsähakkeen energiakäyttö

Viime vuonna metsähakkeen käyttö kasvoi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueilla ja väheni muissa maakunnissa.

sen sijaan väheni 3 prosenttia edellisvuodesta. Metsähaketta poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa yhteensä 7,2 miljoonaa kuutiometriä. Metsähakkeen käyttö on vähentynyt erityisesti yhdistetyssä sähkön ja lämmön (CHP) tuotannossa, mutta pelkässä lämmöntuotannossa sen käyttö on kasvanut viime vuosina. Kulutus

myös vaihtelee paljon alueittain. Viime vuonna metsähakkeen käyttö kasvoi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Keski-Pohjanmaan, PohjoisPohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueilla ja väheni muissa maakunnissa. Sääolosuhteet vaikuttavat vuosittain puupolttoaineiden kysyntään. Lauhoina talvina

puupolttoaineiden käyttö on 1020 prosenttia vähäisempää kuin pakkastalvina. Myös puupolttoaineiden saatavuus ja kilpailukyky vaikuttavat niiden kulutukseen.

Pienpuuta korjattiin energiakäyttöön edellisvuotta enemmän

tö väheni koko maassa 10 prosenttia edellisvuodesta 2,6 miljoonaan kuutiometriin. Kantojen polttaminen väheni lähes kolmanneksella 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Sen sijaan nuorista harvennusmetsistä saatavaa pienpuuta poltettiin energiaksi edellisvuotta enemmän, yhteensä noin 4 miljoonaa kuutiometriä. - Nuorten ja ylitiheiden metsien harvennuksista saadaan pienpuuta, jonka ohjaaminen energiakäyttöön on laadukkaan ainespuun kasvun ja metsien hiilensidonnan kannalta tärkeää. Energiakäyttö ei kilpaile metsäteollisuuden kasvavan kuitupuun käytön kanssa, sanoo bioenergian ja biotalouden asiantuntija Kyösti Turkia Suomen metsäkeskuksesta. Pidemmälle jalostettujen puupolttoaineiden, eli puupelletin ja -briketin käyttö kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta. Pellettiä ja brikettiä poltettiin n. 223 000 kuutiometriä viime vuonna.

Hakkuutähteiden energiakäyt-

VIELÄ MUUTAMA KONE VAPAANA SYKSYN SAAPUMISERÄSTÄ!

DH811L Kuorma-auto asenteinen hakkuri Työpaino

15 700 kg (ilman autoa)

Rumpu

5-teräinen, 1000 x 1080 cm

Moottoriteho

390 kW

DZ750 Kaksoismurskain Työpaino

47 000 kg

Moottoriteho

515 kW (Tier IV)

Mukulakuja 3, 04300 Tuusula 020 1456 700 Myynti Tuusula, Jyväskylä, Oulu 020 1456 710 Varaosat Tuusula 020 1456 720

www.opsystem.fi

Ole nopea ja ota yhteyttä myyntiimme 020 1456 710!


124

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Haretek Oy lisäsi autohakkurimääränsä kolmeen, kun alkukesästä käyttöön otettiin uusi HEINOLA 1014 TRUCK asennettuna Volvon päälle. Syöttönosturina väkevä KESLA 2112T.

Leveä syöttöpöytä tehostaa haketusta

M

keen kuljetuspalveluita S. Pirinen Oy:ltä Kullaalta, kertoo yrittäjä Jouko Hakala.

etsähakkeen käytössä alkaa alueellisesti näkyä positiivisia kasvun merkkejä. Alan urakoitsijat ovat viime aikoina alkaneet jälleen tekemään korvaavia kalustoinvestointeja ja jonkin verran hankitaan myös lisää kapasiteettiakin. Haretek Oy Huittisista on vuonna 1994 perustettu urakointiyritys, joka tekee haketusurakointia, myy valmista haketta ja hoitaa hakkeen kuljetuksia asiakkaille pääasiassa LounaisSuomen alueella. - Kun aikanaan päätimme siirtyä haketusurakointiin niin ensimmäinen vuonna 2000 käyttöön otettu hakkurimme oli HEINOLA 97 kuorma-auton päälle rakennettuna. Kotimaisesta Heinolan hakkurista saatiin

Kausivaihtelu iso haaste

- Metsäenergia-ala on kehittynyt viime ajat positiiviseen suuntaan mutta paljon on vielä tehtävissä; esimerkiksi kausivaihteluja pitäisi pystyä tasaamaan, sanoo Haretek Oy:n yrittäjä Jouko Hakala.

niin hyviä kokemuksia että tänä päivänä meillä on käytössä tehokas ja luotettavasti jo vuosia palvellut HEINOLA 1310 -autohakkuri ja nyt tämä aivan uusi

HEINOLA 1014 TRUCK sekä kaksi vuotta sitten hankittu Bruks 1006 PT -autohakkuri. Hakkeen ajo tapahtuu kolmella koukkuautolla ja yhden auton

perässä kulkee kävelevälattiainen Knapen -puoliperävaunu, mikä on toiminut tehtävässään oikein hyvin. Lisäksi talven kiireisenä aikana ostamme hak-

Haretek Oy:n tärkeimmät asiakkaat ovat tänä päivänä Biowatti ja Sataenergia. - Tuotamme suurimman osan hakkeesta metsästä joten kalusto pitää olla maastokelpoista ja ketterästi pinolta toiselle liikkuvaa. Toki hakkureissamme riittää kapasiteettia myös terminaalityöskentelyyn. Ajamme paljon haketta mm. Nakkilan, Porin ja Naantalin lämpölaitoksille. Lisäksi meillä on jonkin verran asiakkaana maataloja, joille saa hakettaa kesällä kun on muuten hiljaisempaa kertoilee Hakala. Energiaurakoinnin jyrkät kausivaihtelut ovat ongelma alan yrittäjille: - Asiakkaat eivät halua teettää varastoja, joten kesäaikaan kaluston käyttöaste on alhainen ja kuljettajien työllistäminen on erittäin haastavaa. Sitten kun kylmenee niin kaikki huutavat haketta ja sitten mennään täysillä vaikka pakkasta olisi kalustolle aivan liikaakin. Tähän pitäisi pikku hiljaa saada järkeä mikä helpottaisi kaikkien elämää, kommentoi Hakala.

Lisää kapasiteettia

Haretek Oy:n kaikki autot ovat Volvoja ja värityksenä puna-vihreä. Kalusto pidetään aina siistinä - onhan se yrityksen tärkein käyntikortti.

Alkukesästä käyttöön otettu uusi HEINOLA 1014 TRUCK


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

125

-hakkuri on rakennettu Volvo FH16 -kuorma-auton päälle, minkä 750 hv moottorista se myös ottaa voimansa. - Tykkään teknisesti mahdollisimman yksinkertaisista ratkaisuista ja yhden voimalähteen taktiikka on osoittautunut meidän autohakkureissa toimivaksi. Tämä uusi HEINOLA ottaa voiman autosta jakolaatikolla ja voimalinjana käytetään modernia hammashihnaa kiilahihnojen sijaan. Hakkuri lähtee tosi nätisti käyntiin nosturiohjaamosta ja auton vaihteisto kelaa yhdellä napin painalluksella 11- vaihteen päälle, jonka jälkeen haketus voi alkaa, toteaa Hakala.

Uusi 1400 mm leveä syöttöpöytä

Uusi HEINOLA 1014 TRUCK on varustettu todella leveällä, 1400 mm:n syöttöpöydällä ja aggressiivisella syöttörullalla sekä -matolla. - Se oli yksi syy miksi päädyin tähän malliin. Käsittelemme paljon hakkutähdettä ja rankaa minkä syöttäminen on todella mukavaa tälle uudelle pöydälle, mikä vie tasaisesti tavaraa rummulle. Hakkurin pääterät on jaettu kaksiosaisiksi mikä helpottaa niiden vaihtamista ja valmistajan mukaan myös vähentää teräkustannuksia. Uutta on myös kätevästi yksittäin vaihdettavat seulan kampalevyt, joilla voidaan säädellä hakkeen palakokoa isoista teollisuuskattiloista pieniin strokeripolttimiin. Tässä uudessa hakkurissa myös heitin on aiempaa leveämpi ja heittimen siivet on malliltaan erilaiset kuin aiemmissa heinolalaisissa, kertoilee Hakala. HEINOLA 1014 TRUCK on rakenteelta kompakti ja se saatiin istutettua yhdessä KESLA 2112T -ohjaamonosturin kanssa pieneen tilaan Volvon päälle. - Tämä uusi autohakkuri on lähes kaksi metriä lyhyempi kuin tuo aiempi missä on päällä HEINOLA 1310 ja akseliväliä on 60 cm vähemmän. Näin ollen auto on todella ketterä käännellä metsässä varsinkin kun peräylitystä ei ole lähes ollenkaan, sillä syöttöpöytä nousee kuljetuksen ajaksi pystyyn, sanoo Hakala.

Onnistunut kokonaisuus

Haretek Oy:n uuden autohakkurin päällerakennetöissä Heinolan Sahakoneet Oy:n alihankkijana toimi Siimet Oy Mikkelistä, joka vastasi myös hakkurin ja nosturin asennuksesta. - Päällerakenne on viisaasti suunniteltu ja erittäin laadukkaasti toteutettu. Suojaukset on tehty ajatuksella ja rakenteiden pinnat sileät ilman turhia koloja tai kouruja, mikä helpottaa puhtaanapitoa sekä parantaa työturvallisuutta. Kommunikointi Siimetin kanssa pelasi esimerkillisesti asiakkaan toiveita kuunnellen; heillä on asenne kohdallaan, kehuu Hakala.

HEINOLA 1014 TRUCK on rakenteelta kompakti ja se saatiin istutettua yhdessä KESLA 2112T -ohjaamonosturin kanssa pieneen tilaan Volvon päälle. Auto ja akseliväli on todella lyhyt. Peräylitystä ei ole lähes ollenkaan, sillä syöttöpöytä nousee kuljetuksen ajaksi pystyyn.

Uusi todella leveä 1400 mm syöttöpöytä helpottaa oleellisesti hakkuutähteen ja rangan syöttämistä koko haketusta tehostaen.

Uutta on nyt kätevästi yksittäin vaihdettavat seulan kampalevyt, joilla voidaan säädellä hakkeen palakokoa isoista teollisuuskattiloista pieniin strokeripolttimiin. Ja hakelapiollekin on löytynyt hyvä paikka.

HEINOLA 1014 TRUCK -hakkurissa käytetään paljon putkituksia letkutuksien sijaan, mikä tekee hydrauliikasta luotettavamman.

Lauhduttimet on saatu sijoiteltua niin että ne ovat mahdollisimman hyvin suojassa ja puhtaanapito on helppoa.

- Säilytystilat on asialliset ja niitä on riittävästi, toteaa Jouko Hakala teräkaappia esitellessään.

Siimetin tekemä päällerakenne on viisaasti suunniteltu ja toteutettu laadukkaasti. Suojaukset on tehty ajatuksella ja rakenteiden pinnat sileät ilman turhia koloja tai kouruja, mikä helpottaa puhtaanapitoa sekä parantaa työturvallisuutta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

126

Suomelle tarjolla 400 miljoonan vientitulot bioenergia-alalta

B

ioenergia-alan teknologia- ja palveluvientiyritysten ulko- mailla tapahtuvan tuotannon ja viennin yhteenlaskettu arvo on yli 400 miljoonaa euroa. Selvityksen mukaan yritykset arvioivat vientinsä kasvavan lähes 70 % ja 36 % odottaa viennin lisääntyvän merkittävästi. Yrityksistä 91 % uskoo myös bioenergiaan liittyvän liikevaihtonsa kasvavan lähivuosina.

Bioenergia ry:n MS Advisor Oy:ltä ja GreenStream Networkiltä tilaamassa selvityksessä kartoitettiin bioenergiaan liittyvän viennin laajuutta ja tulevaisuudennäkymiä. Ensimmäisen kerran laajasti tehdyssä selvityksessä tunnistetun yritysjoukon liikevaihto on arviolta 1,2-1,5 miljardia euroa vuodessa. Selvitykseen osallistuneiden yritysten bioenergiaan liittyvä Suomen ulkopuolisen teknologia- ja palvelutuotannon sekä viennin arvo vuonna 2016 oli yli 400 miljoonaa euroa, joka on 10 % näiden yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Mikäli lukua verrataan virallisiin vientitilastoihin, on syytä huomata, että kyselyyn vastanneilla isoilla suomalaisilla yrityksillä on varsin laajamittais-

ta teknologiatuotantoa ja alihankkijoita Suomen ulkopuolella. Tämä näkyy yritysten ja konsernien liikevaihtotiedoissa, mutta ei välttämättä vientitilastoissa.

Tulevaisuuden potentiaali on merkittävä

Kansainvälisten energia-alan asiantuntijajärjestöjen IEA:n ja IRENA:n skenaarioiden perusteella modernia bioenergian käyttöä voitaisiin, ja sitä tulisi, lisätä vuoteen 2050 mennessä kestävästi noin kolminkertaiseksi teollisuuden ja rakennusten lämmöntuotannossa, moninkertaiseksi biosähkön tuotannossa ja jopa kymmenkertaiseksi liikenteen biopolttoaineiden tuotannossa. Myös maailman bioenergiajärjestö (World Bioenergy Association, WBA) näkee todella merkittäviä kasvumahdollisuuksia kaikkien biomassalähteiden osalta. Järjestön mukaan bioenergian globaali käyttö oli vuonna 2012 primäärienergiana noin 56 eksajoulea vuodessa (WBA 2016). Järjestön vuonna 2016 tekemän analyysin mukaan globaalit kestävän kehityksen vaatimukset huomioon ottaen bioenergiapotentiaali olisi vähintään 150 eksajoulea vuodessa.

Yritykset uskovat vauhdikkaaseen kasvuun viennissä

Yritykset näkevät muun muassa Kaakkois-Aasian kehittyvän vahvasti puhtaamman teknologian ja kiertotalouden käyttäjäksi, jossa erityisesti pienen kokoluokan bioenergiahankkeille on kysyntää. Energiankulutus kasvaa Kaakkois-Aasian maissa nopeasti, ja alueen odotetaan olevan Intian ohella energiankulutuksen kasvun veturi kuluvan vuosisadan ensimmäisellä puolikkaalla. Esimerkiksi Indonesiassa energian loppukulutus kasvoi 2010-2014 lähes 5 % vuosittain, ja sähkönkulutus lähes 8 % (IRENA 2017). Indonesian ja koko Kaakkois-Aasian energiankulutuksen kasvua vauhdittaa väestömäärän kasvu ja vaurastuminen, ja keskiluokkaistumisen aiheuttama energiankulutuksen ja erityisesti sähkönkulutuksen kasvu asukasta kohden. Yritykset näkevät viennin kasvupotentiaalia myös Pohjoismaissa, Euroopassa, Kiinassa ja Venäjällä.

Lue alan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

RISUPAKETTI

Energia-ala työllistää kesällä aiempaa enemmän nuoria ja opiskelijoita

E

nergia-ala työllistää tänä kesänä yhteensä yli 1 600 nuorta. Alaa edustavan Energiateollisuuden (ET) kyselyn mukaan yritykset palkkaavat nyt keskimäärin 14 kesätyöntekijää kun viime vuonna keskiarvo oli noin 13 kesätyöntekijää.

- Vaikka energia-ala ei ole kaikilta osin kovin suhdanneherkkä, talouden tilanteen kohentuminen näkyy erityisesti projektien lisääntymisenä, toteaa Energiateollisuuden työelämäasiantuntija Maiju Korhonen. Samaan aikaan kun energiaalan kesätyö- ja harjoittelupaikkojen määrä on kasvussa, ala kärsii osaajapulasta. - Yritysten on entistä vaikeampaa löytää työntekijöitä, heitä ei vain ole tarjolla työmarkkinoilla, Korhonen kertoo. Pulaa on erityisesti ICT-osaajista, työnjohtajista, asentajista ja insinööreiksi kouluttautuneista. Energiateollisuuden huhtitoukokuun jäsenkyselyssä yritykset ilmoittavat palkkaavansa kesäksi noin 1 500 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa sekä Tutustu työelämään ja tienaa -ohjel-

massa 125 koululaista. Opinnäytetyönsä työelämässä tekeviä yritykset arvioivat palkkaavansa kuluvan vuonna vähintään 170. Noin puolet 116:sta kyselyyn vastanneesta energiaalan yrityksestä aikoo tai on jo palkannut lopputyöntekijöitä ammattikorkeakouluista tai yliopistoista. - Useat yritykset ilmoittivat, että lopputöiden tekijöitä otettaisiin lisää heti, jos löydetään sopivia, Korhonen kertoo. Vain 9,5 prosenttia vastaajista kertoi aikeesta palkata aiempaa vähemmän kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita. - Syyksi ilmoitettiin mm. ulkopuolisten urakoitsijoiden käyttö tai yritysjärjestelyt. Vastaukset osoittavat trendin, jonka mukaan energia-alan työllistämisvaikutus on nyt vahva ja työllistyminen tapahtuu myös palvelu- ja alihankintayrityksiin. Kesätyöt ja harjoittelut ovat merkittävä rekrytointikanava energia-alan yrityksille. Ne ovat myös tärkeä osa yhteiskuntavastuun toteuttamista, kun alan merkitys avautuu nuorille työn kautta, sanoo Korhonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


128

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Käyttömukavuus ja tehokkuus huipussaan

Haketuspalvelu J. Mickos Oy otti alkukesästä 2018 käyttöön uuden Bruks 806.2 PT Truck -autohakkurin, mikä on asennettu Volvo FH 16 650 hv 6x4 -kuorma-auton päälle ja nosturina Kesla 2012. Bruksin tehtaalla Ruotsissa päällerakennettu kokonaisuus on kaikin puolin laadukas ja tyylikkään näköinen.

H

aketuspalvelu J. Mickos Oy itäiseltä Uudeltamaalta Heikinkylästä urakoi haketta lähes 40 vuoden kokemuksella. Ensimmäinen käsisyöttöinen Bruks -laikkahakkuri hankittiin vuonna 1979 oman maatilan hakelämmitykseen eli 2019 on 40-juhlavuosi hakkeen teossa.

- Isoisäni Bertel täytti hiljattain 90 vuotta ja on hyvässä kunnossa; hänellä on edelleen ajokorttikin. Isäni Christer oli se joka aloitti varsinaisen hakeurakoinnin ja hän on vahvasti mukana toiminnassa tänäkin päivänä operoiden toisella autohakkurillamme ja minä ajan itse tätä toista, kertoo Jonas Mickos, joka on vastannut yrityksen toiminnasta vuodesta 2011 lähtien.

Haketuspalvelu J. Mickoksen autohakkurit liikkuvat Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella. Hakkeen kuljetuspalvelut ostetaan kuljetusliikkeiltä. Vuodessa haketta tuotetaan metsäteiden varsilta ja maatilojen pihoilla noin 150 000 irtokuutiota, josta noin 100 000 kuutiota Bruksilla. - Suurimmat asiakkaamme ovat Nyved ja Koskitukki. Li-

Haketuspalvelu J. Mickos Oy:n yrittäjä Jonas Mickos (vas.) ja Bruks-hakkureiden maahantuoja Sawcenter Oy:n Joakim Lund ovat tehneet jo pitkään hyvää yhteistyötä. Sawcenter toimitti koko uuden Bruks 806.2 PT Truck -autohakkuripaketin avaimet käteen -periaatteella.

säksi erittäin tärkeä osa toimintaamme on maatilojen haketuspalvelu mistä kaikki on lähtenytkin. Maatilat työllistävät meitä erityisesti kesäaikaan, jolloin isojen laitosten toimitukset ovat hyvin vähäisiä. Maatilojen kanssa on mukava tehdä yhteistyötä sillä ihmisten kanssa ollaan suoraan tekemisissä kasvokkain - monesta asiakassuhteesta onkin kehittynyt ystävyyssuhde niin että syntymäpäivillekin kutsutaan, kiittelee Mickos. Asiakaspalvelu onkin yksi syy siihen että Haketuspalvelu J. Mickoksen hankkiessa traktorihakkureiden jälkeen ensimmäisen autohakkurin vuonna 2012, päädyttiin kuorma-auton ohjaamosta käytettävään Bruksiin.

- Kuorma-auton ohjaamosta käsin hakkurin käyttö on turvallista, ergonomista ja viihtyisää. Ja kyllä sieltä näkee ihan hyvin kasat vaikka moni toisin luulee. Selkeä etu ratkaisussa on myös se että kuorma-auton ohjaamoon pääsevät asiakkaat istuskelemaan ja juttelemaan maailman menosta samalla kun haketamme heidän kasaa. Usein siinä myös kahvitkin juodaan joten mikäs olisi parempaa asiakassuhteen hoitoa kiireisessä nykymaailmassa, pohtii Mickos.

Autohakkurit kehittyvät

Kesäkuun alussa 2018 Haketuspalvelu J. Mickos otti käyttöön uuden Bruks 806.2 PT Truck -hakkurin, mikä on asen-

Volvo FH 16 650 hv 6x4 tarjoaa oivat maasto-ominaisuudet. Maavaraa on riittävästi metsäteillä liikkumiseen ja pyörät kääntyvät tarpeeksi.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

Paksusta ja turvallisesta polykarbonaatista valmistettu ohjaamon takaikkuna on nyt yhtenäinen. Jonas Mickos päätyi nosturivalinnassa kotimaiseen Kesla 2012 -nosturiin, mihin tehtaalla räätälöitiin normaalia lyhyempi vain 3,9 metrin pääpuomi ja 2+2 m jatkopuomit. Liikerarat ovat näin optimaaliset syöttöön.

Syöttöpöytä on aiempaa pidempi ja rullat aggressiivisemmat. Pöydän toinen reunalevy tehtiin asiakkaan toiveesta matalammaksi mikä parantaa näkyvyyttä pöydälle ohjaamosta. Bruksin rullapöydän saa nostettua pystyyn ja pyöritettyä kätevästi puhtaaksi kivistä ja maa-aineksista.

nettu Volvo FH 650 hv 6x4 kuorma-auton päälle yhdessä Kesla 2012 -nosturin kanssa. Volvon ohjaamomuutoksen hakkurikäyttöäön teki ammattitaidolla Auto-Kirmola ja päällerakentamisen teki Bruks Ruotsissa tehdaslaadullaan. - Hyvin palvellut vm. 2012 Bruks 805.2 PT -autohakkuri meni samantien kaupaksi Viroon kun Bruks-maahantuoja Sawcenter Oy löysi sille ostajan. Myös edellisen autohakkurin alta Sawcenter löysi uuden asiakkaan vanhalle traktorihakkurille. Toiseksi autohakkuriksi tämän uuden Bruksin rinnalle meille jäi MAN kuorma-auton päällä oleva Jenz HEM 540R vm. 2013, kertoo Mickos. Uudella Bruksilla on tehty kesän aikana hyvää tahtia haketuksia pääasiassa maatiloille. - Sen voin jo nyt todeta että hakkuri on tehokas ja kokonai-

suudesta tuli oikein toimiva. Bruksin uudenlainen combirumpu (voi käyttää lyhyitä tai pitkiä teriä) tuottaa laadukasta haketta suurella volyymilla ja risun syöttö on tehokasta aiempaa pidemmän ja aggressiivisemmilla rullilla varustetun syöttöpöydän ansiosta. Halusimme syöttöpöydän toisen reunalevyn matalammaksi niin että ohjaamosta näkee paremmin pöydälle. Ja nyt ohjaamon mukavuus on viety uudelle tasolle ilmastoituine penkkeineen jne. Takaikkuna on nyt yhtenäinen ja näkyvyys esteetön joka suuntaan. Lisäksi hakkurin torvessa ja auton perässä sijaitsevat kamerat kahdella ohjaamonäytöllä tehostavat työskentelyä, sanoo Mickos. Bruksin jatkuva tuotekehitys hioo hakkureita koko ajan paremmiksi käyttäjäpalautteen perusteella. - Esimerkiksi uusi hydrostaat-

tinen hakkeen heitin on todella hyvä ja toimiva ratkaisu. Nyt torvi ei tee heilumisliikettä ja hakesuihku on tasaisen hallittu. Heittimessä on myös portaaton säätö jolloin hakkeen heitto on aina optimaalinen. Heittotehon tarve riippuu materiaalista sekä myös mihin sitä heitetään; pitkään autoon tai pieneen konttiin tai kärryyn. Säätimellä saadaan optimoitua ettei polttoainetta mene turhaan. Muutenkin Bruksin polttoainetaloudellisuus on markkinoiden parasta. Myös torven kääntömoottori on uudenlainen; aiemmin oli ketju/ratasveto ja nyt suoravetoinen ”matoruuvi” - enää ei ole väljyyttä joten pystyssä oleva torvi ei heilu jos tekee lyhyitä siirtoja, kertoilee Mickos.

Ei lämpöongelmia

Tänä kesänä lämpömittari on noussut viikosta toiseen jopa

Volvon modifioitu ohjaamo on loistava työpaikka hakkurin syötössä ja näkyvyys esteetön koko työskentelyalueelle.

Bruks autohakkurin toimintoja ohjataan keskitetysti kosketusnäytöltä. Käyttöjärjestelmä on helppo ja selkeä, vaikka informaatiota on paljon.

historiallisen koviin hellelukemiin. - Säätötilavuuspumpulla varustetun Bruksin hydrauliikka ja jäähdytys on suunniteltu ammattitaidolla. Eilen esimerkiksi haketin risua kuusi täyttä autokuormaa eikä lämpöongelmia ilmennyt vaikka varjossa oli lämmin-

tä +30°C. Viimeisen kuormankin jälkeen hydrauliöljyn lämmöt olivat jopa yllättävän alhaalla. Ja täällä Volvon tasokkaassa ohjaamossa hakkuria käyttäessä ei haittaa oli ulkona sitten kova helle tai paukkupakkanen, toteaa Mickos.

Haketuspalvelu J. Mickos Oy:n autohakkurit operoivat pääasiassa metsässä ja maatiloilla, joten tehokas liikkuminen ahtaissa ja vaikeissakin paikoissa on ratkaisevan tärkeää.


130

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Päättäjät haluavat lisää puuenergiaa Y

li puolet päättäjistä lisäisivät puuenergian käyttöä. 84 % vastaajista piti puuenergian roolia merkittävänä tai erittäin merkittävänä energiaomavaraisuuden turvaamisessa. Päättäjien perusteet puuenergian käytölle ovat kotimaisuus, fossiilisten korvaaminen ja ilmastoneutraalius.

Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen poliittisten vaikuttajien asenteista ja tietotasosta puuenergiaan liittyen. Tutkimuksen mukaan yli puolet päättäjistä lisäisivät puuenergian käyttöä. Lähes kaikki vastaajat suhtautuvat positiivisesti puuenergian käyttöön. 71 % kyselyyn vastanneista lisäisi puuenergian käyttöä selvästi tai jonkin verran, kun taas 25 % vastanneista katsoi, että puuenergian käytön tulee pysyä samalla tasolla kuin nyt. - Olen iloinen, että kyselyn vastaajat suhtautuivat puuenergian käyttöön näin positiivisesti. Fossiilisista polttoaineista pitää siirtyä pois ja kotimaisen, metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoihin perustuvan puuenergian laajat hyödyt ymmärretään. Puuenergia tukee työpaikkoja haja-asutusalueilla ja energian huoltovarmuutta, Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka sanoo. 30 % poliittisista vaikuttajista lisäisi puuenergian käyttöä selvästi ja 41 % poliittisista vaikuttajista lisäisi puuenergian käyttöä jonkin verran. Puoluekohtaisesti tarkasteltuna suhtautumisessa puuenergian käytön tasoon ei ollut juurikaan eroavaisuuksia.

Politiikkaskenaario saa kannatusta

Puuenergian käytön lisäämisestä on tehty erilaisia skenaarioita. Energia- ja ilmastostrate-

giassa 2016 perusskenaariossa puuenergian osuus kasvaa vuoteen 2030 mennessä 24,2 % (118 TWh) verrattuna vuoden 2016 tasoon (95 TWh). Politiikkaskenaariossa 2030 tavoitteena olisi 27,3 % (121 TWh) kasvu. Puuenergian lisäämisen kannattajista yli puolet (59 %) katsoi, että puuenergian osuutta tulisi lisätä politiikkaskenaarion mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Kolmannes (29 %) oli sitä mieltä, että perusskenaarion mukainen lisäys puuenergian käytössä on riittävä.

Puuenergialla merkittävä rooli energiaomavaraisuuden turvaamisessa

Vastaajat olivat likimain yksimielisiä sen suhteen, että puuenergian rooli energiaomavaraisuuden turvaamisessa on erittäin merkittävä (37%) tai jokseenkin merkittävä (47 %). Puuenergia oli 2017 Suomen suurin energianlähde, ja sen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli noin 27 %.

Kotimaisuus tärkein peruste puuenergian käytölle

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan tärkeimpiä tekijöitä puuenergian käytölle. Kaksi kolmasosaa vastaajista pitää energialähteen kotimaisuutta merkittävimpänä perusteena puuenergian käytölle. Yli puolet vastaajista (55 %) näki fossiilisten polttoaineiden korvaamisen olevan myös merkittävä peruste, ja 37 % vastaajista katsoi ilmastoneutraaliuden olevan tärkeä peruste puuenergian käytölle. Kyselyn kohderyhmänä olivat kansanedustajat, puolueiden taustavaikuttajat ja europarlamentaarikot. Kyselyyn vastasi yhteensä 56 poliittista vaikuttajaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

OSASTO 944


METSÄALAN AMMATTILEHTI

132

RISUPAKETTI

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

TERVETULOA FinnMETKOon osastollemme 890 tutustumaan hakkureihimme, joita esittelemme työnäytösten merkeissä 30.8.–1.9.2018.

Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242

Tervetuloa osastolle 105


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

Teknosavo uudisti ChipSmart™ 3D:n

Automaattinen ja reaaliaikainen puuhakkeen laadunvalvonta

P

Lisäksi sellunkeitossa tarvittavaa kemikaalimäärää voidaan paremmin optimoida, kun hakkeen ominaisuudet ovat reaaliaikaisesti tiedossa. Teknologian tuottama tasalaatuinen prosessi merkitsee asiakkaalle suoraa säästöä raaka-aine, kemikaali-, energia- ja työvoimakustannuksissa. - Raaka-aineeksi toimitettavan puun laadulla on myös ajateltua suurempi merkitys koko prosessin kannalta. Tuoreesta ja terveestä puusta tulee paras raaka-aine, josta optimoidun prosessin avulla tulee paras saanto. On selvää, että asiakkaamme saavat uudistuneen ChipSmartin avulla enemmän tehoja irti laadunvalvonnasta ja hakkeen laatu kohenee, kertoo Teknosavon toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen. ChipSmart™ voidaan asentaa sekä uusiin, että vanhoihin kuorimoihin. Laite implementoidaan aina asiakkaan tarpeisiin ja prosessiin sopivaksi.

uuraaka-aineen ohella hakkeen laatu on ratkaiseva tekijä tehtaan kustannusten hallinnan kannalta. Laadunvalvonnan avulla varmistetaan pienempi materiaalihävikki ja optimoidaan tasainen haketusprosessi.

Teknosavo uudisti ChipSmart™ 3D -puuhakemittarin laajentamalla laitteen analyysivalikoimaa. Uusien ominaisuuksien myötä kuoritun puuraakaaineen laatu ja sen jatkokäyttöpotentiaali voidaan optimoida.

State of art -teknologialla hakkeen analysointi reaaliaikaisesti

ChipSmart™ -laitteessa yhdistyvät erittäin tarkka kameraoptiikka ja koneoppimista soveltava analyysiohjelmisto täysin digitaaliseksi analyysijärjestelmäksi. Automaattinen näytteenotin ottaa näytteen päähakevirrasta, jonka jälkeen laite analysoi sen automaattisesti. Laitteen käydessä myös manuaalinäytteitä voidaan analysoida milloin tahansa. ChipSmart 3D analyysi kertoo hakkeesta monipuolisesti - hakelastujen yksilölliset mitat, SCAN -CM 40 standardin mukaisen palakokojakauman, kuori- ja kosteuspitoisuuden sekä hakkeen ISO-vaaleuden. ChipSmart 3D:n mittaustarkkuutta on edelleen parannettu. Lisäksi uusina ominaisuuksina laite tunnistaa myös puukuidun suunnan ja hakkeen leikkuureunan tyssäytymisen. Analyysitulokset ohjataan WoodSmart™ kuorinnan ylätason ohjaus- ja optimointijärjestelmään, joka koostaa reaaliaikaista tietoa rumpu-hakku kokonaisprosessista. Analyysitulokset voidaan siirtää myös muuhun

30 vuoden kokemuksella

ChipSmart™ -laitteessa yhdistyvät erittäin tarkka kameraoptiikka ja koneoppimista soveltava analyysiohjelmisto täysin digitaaliseksi analyysijärjestelmäksi. Automaattinen näytteenotin ottaa näytteen päähakevirrasta, jonka jälkeen laite analysoi sen automaattisesti. Laitteen käydessä myös manuaalinäytteitä voidaan analysoida milloin tahansa.

tehdasjärjestelmään.

Valvonnalla kohti parempaa lopputuotetta ja tuottavuutta

Hakkeen laatuanalyysin tuottama tieto auttaa prosessinvalvonnassa monella eri tavalla. Kuorinnanohjausjärjestelmä

WoodSmartiin™ yhdistettynä hakeanalyysilla voidaan seurata reaaliaikaisesti, esimerkiksi hienoaines- ja tikkujakeen määrää sekä trendiä, akseptijakeiden määrää ja hakun leikkuun laatua. Näillä parametreilla voidaan seurata hakun terien ja vastaterien kuntoa sekä vähentää hakussa syntyvää materiaalihukkaa.

Teknosavolla on 30 vuoden kokemus optimointi- ja online-mittausjärjestelmien suunnittelusta ja toimittamisesta puunkäsittelyn prosesseihin. Tarjoamme optimoitua suorituskykyä puunjalostusteollisuuden tuotantoon tehtaan portilta aina sellun keittoon asti. Teknosavo johtaa alansa markkinoita Skandinaviassa ja investoi aktiivisesti tuotekehitykseen tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa myös maailmanlaajuisesti.

osastolla 880


METSÄALAN AMMATTILEHTI

134

RISUPAKETTI

Mullan tuotannossa laatu ykkösasia - seulonta tärkeä osa prosessia

Lammin Puutarhamullan terminaalissa Lempäälässä valmistetaan laadukkaita multalajikkeita suurella volyymilla. Kuvassa multaa käsitellään Neuenhauser Starscreen -tähtiseulalla.

L

ammin Puutarhamulta valmistaa laadukkaita multa- aineksia terminaalissaan Lempäälässä, mistä niitä toimitetaan laajan asiakaskunnan tarpeisiin lähinnä Pirkanmaalle ja Hämeen alueelle.

nassa - vaimoni Outi on ottanut tehtäväkseen toimistoasiat hoitaen myös myyntiä ja markkinointia. Itse keskityn tuotantoon ja toiminnan organisointiin; lisäksi meillä on tilanteen mukaan ulkopuolista työvoimaa, kertoo Jarno Lammi.

Lammin Puutarhamulta on keskittynyt mullan tuottamiseen jo vuodesta 1986 lähtien. - Suvussamme puutarha-alan perinteet ulottuvat kuitenkin jo yli 80 vuoden taakse, jolloin isoisä Eero Lammi perusti kauppapuutarhan ensin Tampereelle ja myöhemmin myös tänne Lempäälään. Isäni Jouko Lammi vastasi puutarhatoiminnasta jonkun aikaa mutta sitten astma ja siitepölyallergia pakottivat siirtymään maanviljelyyn, jonka rinnalle hän alkoi kehittämään erikoismultalaatujen valmistusta vankan puutarhapuolen kokemuksen avulla. Yrityksessä on meneillään rauhallinen sukupolven vaihdos; isä ja äiti Merja ovat edelleen mukana toimin-

Mullan valmistuksessa Lammin Puutarhamulta panostaa korkeaan laatuun ja tarkkaan valmistukseen. - Aika usein multaa tehdään silloin kun tavaraa mikä pitää saada pois käsistä. Meille multa on kuitenkin ykköstuote ja raaka-aineet hankitaan vastuullisilta toimittajilta vain sen mukaan että saadaan tehtyä hyvää multaa; emme sekoita mukaan peltomaita, savea tai moreenia. Tuotamme mullan traktorikäyttöisellä jyrsimellä jolloin materiaali rikkoontuu paremmin joten kalkki ym. materiaalit saadaan sekoitettua siihen tasaisesti - myös syntyvän ylikkeen määrä on jyrsimällä vähäistä. Sitten multa vielä seulotaan niin että

Mullan laatu ykkösasia

siinä ei ole mitään ylimääräistä. Työvaiheita tulee monta mutta laadusta ei perinteemme mukaan tingitä koskaan, ilmoittaa Lammi. Eri multalaadut valmistetaan tarkkojen reseptien mukaan. - Luomu puutarhamultaan tulee hiekkaa, turvetta, kalkkia sekä hevosen ja lehmän lantakompostia. Viherakennusmullassa on hiekan, turpeen ja kalkin lisäksi bioliete/hevosenlantakompostia. Näiden volyymituotteiden lisäksi meiltä saa erikoismultia kuten havumultaa ja rodomultaa, niittymultaa, kantavaa kasvualustaa ja pallonurmimultaa, Lammi luettelee. Multa valmistetaan siistillä terminaalialueella, mistä useampi hehtaari on asfaltoitu. - Keräämme valumavedet talteen ja ne menee puhdistukseen kunnan laitokselle. Tuotantomme täyttää kaikki EU:n sivutuote lakiasetuksen vaatimukset. Meillä on myös Eviran laitoshyväksyntä ja olemme Biolaitos ry:n sekä Suomen Yrittäjät ry:n jäsenyritys, toteaa Lammi.

Multaa saa läpi vuoden

Multa-alalla sesonki alkaa räjähdysmäisesti keväällä heti kun routa sulaa. - Silloin on aina todella kova kiire että pysytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Mutta multaa voi tehdä ja myydä läpi vuoden, kun osaa ennakoida. Syksyllä teemme varastokasoja talven tarpeisiin ja kevään sesonkiin aloitamme varastojen teot hyvissä ajoin. Suurimpia asiakkaitamme ovat viherrakentajat,

kunnat, kaupungit ja seurakunnat. Multaa ostavat toki myös yksityistaloudet, jotka usein hakevat perävaunukuormallisen terminaalista. Ja palvelemme myös teollisuuslaitoksia; toimintamme alkupuolella yksi tärkeä urakka mistä urakointimme lähti kasvamaan oli Valkeakosken UPM:n suurten nurmikkoalueiden mullan toimitus 1990-luvun alussa, kertoo Lammi. Asiakkaat hakevat multaa ter-

Traktorin ulosotto pyörittää HAWE -hydrauliikkapumppua mikä tuottaa voiman seulalle. Myös sähköt tulee traktorista eikä seulassa ole akkua.

Neuenhauser Starscreen -tähtiseulan saa myös ilman omaa voimanlähdettä traktorikäyttöisenä. Alle 100 hv traktori riittää tehokkaaseen tuotantoon.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Koneessa on selkeä ja helppokäyttöinen ohjauskeskus mistä saa nopeasti tehtyä erilaiset säädöt, esittelee Lammin Puutarhamullan Jarno Lammi, joka harrastaa työn vastapainona vesihiihtoa toimien myös maajoukkuevalmentajana. Lajia on suvussa jo perinne - isä Jouko on voittanut mm. seniorikisoissa MM-kultaa.

Lammin Puutarhamullan Neuenhauser Starscreen -tähtiseulassa on normaalia suurempi valmiin tavaran sivukuljetin.

minaalista omallakin kuljetuskalustollaan mutta suurin osa toimitetaan perille: - Meillä on kaksi Volvo -yhdistelmää ja yksi MAN -nuppiauto mullan ajossa. Uusi 76-tonninen yhdistelmä otettiin ajoon nyt toukokuussa, mikä nostaa kuljetuskapasiteettiamme merkittävästi ja sitä myöten myös toiminta-alue on edelleen laajentumassa. Lastaukset ja seulan syöttö hoituu CAT -pyöräkuormaajilla, sanoo Lammi.

Uutta tehoa seulontaan

Multamateriaalin laatu viimeistellään seulomalla toukokuussa käyttöön otetulla Neuenhauser Starscreen -tähtiseulalla, josta kaupat tehtiin maahantuoja HS Tekniikka Oy:n kanssa. - Vuokrasimme Neuenhauserin tela-alustaista tähtiseulaa HS Rentiltä useana vuotena pidempiäkin aikoja ja sen tehokkuus sekä toimintavarmuus vakuutti samoin kuin maahantuojan luottettava asiakasläheinen toiminta. Kokeilimme myös muita seulamerkkejä mutta päädyimme Neuenhauseriin edellä mainittujen syiden perusteella eikä päätöstä ole todellakaan tarvinnut katua, toteaa Lammi. Hyvänä esimerkkinä HS Tekniikan asiakaspalvelusta oli koneen luovutus: - Koneen tulo maahan viivästyi hetken ja HS Tekniikan Olli Tienhaara toi sen lavetilla pihaamme yöllä kello yksi kun aamulla piti olla seitsemältä 49 kuutiota multaa seulottuna. Olli

sanoi että hänellä ei ole kiire minnekkään vaan laitetaan seula käyntiin ja tehdään loppusäädöt ym. Tehtaalla valmiiksi koekäytetty seula oli nopeasti tuotantokunnossa ja aamulla olikin 55 kuutiota multaa seulottuna. Ja Sorvojan Harrita saa aina tarvittaessa vahvaa tietoa koneista ja materiaalinkäsittelyn prosesseista, kertoo Lammi tyytyväisenä yhteistyöhön. Uusi Neuenhauser on osoittanut tehokkuutensa heti startista: - Syöttökonekuski sitä hieman moitti kun ei kuulemma ehdi enää nettiä puhelimella selailemaan vaan koko ajan saa ajaa. Ja seulassa ei ole mitään teknistä ongelmaa vaikka käyttöaste on ollut kovalla tasolla; ainoastaan sivukuljettimen hihnaa on kerran jouduttu kiristämään.

Voima traktorista

Lammin Puutarhamullan uusi Neuenhauser -tähtiseula on trailerialustainen ja sen voima otetaan poikkeuksellisesti traktorin ulosotosta. - Vuokralla ollut, omalla voimanlähteellä varustettu telaalustainen Neuenhauser -tähtiseula toimi oikein hyvin mutta päädyimme maahantuojan opastuksella tähän hieman erilaiseen ratkaisuun. Siirtelemme seulaa aika paljon terminaalissa melko pitkiäkin matkoja, joten traktorilla vedettävä pyöräalustainen kone on nopeampi siirtää. Ja kun seulassa ei ole omaa moottoria, ei edes akkua vaan kaikki virtakin tulee traktorista, niin hankin-

Lisätietoja Lammin Puutarhamullan tuotteista ja palveluista löytyy www.luomumulta.fi ja www.facebook.com/lamminpuutarhamulta

Ylikkeelle on oma hihnakuljetin, joten tavara ei tee kasaa aivan koneen viereen mikä helpottaa poiskantoa.

tahinta oli oleellisesti edullisempi. Kokeilimme laittaa seulan vanhan, alle 100 hv moottorilla varustetun John Deeren perään ja yllätykseksemme se jaksaa pyörittää seulaa ihan hyvin. Näin ollen seulan eteen ei tarvitse sitoa aktiivikäytössä olevia isompia traktoreitamme, kertoo Lammi. Neuenhauserin yksinkertaisen selkeä rakenne saa myös Lammilta kehuja: - Koneessa ei ole mitään ylimääräistä mutta kaikki tarvittava. Valmiin tavaran sivukuljetin on meidän koneessa normaalia isompi ja ylikkeellekin on kuljetin. Syöttösekoittajan ruuvi mahdollistaa suuremman materiaalimäärän syötön tähdistölle. Välppää ei näissä multahommassa tarvita. Koneessa on selkeä ja helppokäyttöinen ohjauskeskus mistä saa nopeasti tehtyä erilaiset säädöt. Ja keskusvoitelujärjestelmän ansiosta ei tarvitse erikseen rasvailla kuin ainoastaan tähdistön ketjuja muutaman kymmenen käyttötunnin välein, toteaa Lammi.

135

Keskusvoitelujärjestelmä pitää huolen siitä että voitelu pelaa ajallaan ja oikeina määrinä.

Autojen kuormauksessa ja seulan syötössä käytetään CAT -pyöräkuormaajia.

Yksityistaloudet käyvät usein terminaalissa hakemassa perävaunullisen multaa puutarhaan - lastaus käy kätevällä ”lusikalla”.

Uusi 76-tonninen Volvo -yhdistelmä otettiin mullan ajoon toukokuussa.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

136

Continental Biomass Industries osasto Tutustu messuilla:

886

INTERFORST München 18/7 - 22/7 FinnMETKO Jämsä 30/8 - 01/9

Alhaiset käyttökustannukset tonnilta Kapasiteetti jopa 100 T / h Scania DC16 Tier IV 770 HP –moottori Hydraulisesti toimivalla 360° kääntöpäällä Kuorma-autolla tai perävaunulla Kääntyvä hakeputki 290°

• • • • • •

C&D - kierrätys - puujätteet - biopolttoaineet - mobiili- ja kiinteäjärjestelmä www.cbi-inc.com

Myynti: Ulf Österroos, +358 500 366 105

Suomalaisella bioenergiaosaamisella kysyntää ulkomailla

B

% kuluisi rakennusten lämmityksessä, noin 16 % teollisuuden ja maatalouden lämmöntuotannossa, 18 % sähköntuotannossa ja 17 % liikenteessä.

ioenergiateknologiaja palveluviennillä on selvityksen mukaan merkittävä tulevaisuuden kasvupotentiaali. Kansainvälisten energiajärjestöjen mukaan merkittävää kasvupotentiaalia on useassa maassa. Myös suomalaiset yritykset uskovat bioenergiaan liittyvän viennin ja liikevaihdon kasvuun.

Bioenergia ry:n teettämässä selvityksessä tarkasteltiin viennin tulevaisuuden näkymiä yritysten, kansainvälisten markkina-analyysien sekä valikoitujen kohdemaiden näkökulmasta. Bioenergiaan liittyvän viennin kasvupotentiaali on merkittävä useassa kohdemaassa. Selvityksessä tunnistetuista kohdemaista muun muassa Kiinassa ja Puolassa bioenergiapotentiaali on merkittävä. Vaikka Kiinan energiankulutuksen kasvu on hidastunut viime vuosina, maa säilyy yhtenä suurimmista energiamarkkinoista. Kiinan pitkän aikavälin tavoite on tuottaa yli puolet kokonaisenergiastaan ei-fossiilisilla energialähteillä

Suomalaisella osaamisella kysyntää

Bioenergia ry:n teettämässä selvityksessä tarkasteltiin viennin tulevaisuuden näkymiä yritysten, kansainvälisten markkina-analyysien sekä valikoitujen kohdemaiden näkökulmasta. Bioenergiaan liittyvän viennin kasvupotentiaali on merkittävä useassa kohdemaassa.

vuonna 2050. Kiina onkin ollut jo vuosia maailman suurin uusiutuvan energian markkina. Bioenergian osuus oli vuonna 2015 lähes 30 % kaikesta uusiutuvasta energiasta. Tämä on murto-osa maan arvioidusta kestävästä bioenergiapotentiaalista. Kansainvälisen energiajärjestön IRENA:n arvio Kiinan bioenergiapotentiaalista vuoteen 2030 mennessä on noin 3-6-kertainen vuoden 2015 käyttöön verrattuna.

Puolan kestävä bioenergiapotentiaali vuoteen 2030 mennessä on IRENA:n mukaan 24,7 % loppukulutuksesta ottaen huomioon myös muut uusiutuvan energianmuodot. Vuonna 2010 osuus oli vain noin 10 %. Biomassan osuus voisi IRENA:n mukaan olla Puolassa jopa 73 % kaikesta uusiutuvasta energiasta, aurinkoenergian ja tuulivoiman osuuksien ollessa vastaavasti 8 % ja 15 %. Bioenergian käytöstä noin 50

Suomalaisella bioenergiaosaamisella on Kiinan ja Puolan kaltaisissa maissa kysyntää. Lämmitysjärjestelmä-yritys Ariterm Oy toimitti Puolaan lämpökeskuskokonaisuuden joka otettiin käyttöön helmikuussa 2011. Lämpökeskuksen ansiosta asiakas sai korvattua tehdasrakennuksen öljylämmityksen pellettilämmityksellä, joka oli taloudellisesti kannattavaa sekä vähensi fossiilisen polttoaineen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Toimituksen kotimaisuusaste oli noin 90 %. Suomella ei ole teknisiä rajoitteita olla maailman kärjessä bio energiassa. Yritysten näkökulmasta julkisen rahoituksen kehittäminen kilpailijamaiden rinnalle olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Myös yritysten yhteistyömallien kehittäminen on avainasemassa. Tavoitteena tulisi olla joustavien yritysver-

kostojen luominen. - Suomessa toimii laaja joukko Bioenergia-alan yrityksiä, joilla on kansainvälisesti katsottuna erittäin vahva osaamis- ja teknologiapohja, mutta suuri osa toimialan vientipotentiaalista on vielä hyödyntämättä. Tiivistämällä yritysten välistä yhteistyötä ja kehittämällä asiakkaiden tarpeiden mukaisia rahoitusratkaisuja yhdessä julkisten toimijoiden kanssa suomalaiset alan yritykset voivat kasvaa maailman johtaviksi bioenergia-alan toimijoiksi nykyisessä energiaalan murroksessa, Ariterm Oy:n toimitusjohtaja Petteri Korpioja toteaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TEHOKAS JA ENERGIAYSTÄVÄLLINEN ESIMURSKAIN

NEUENHAUSER TARGO 3000 Tuotantoteholtaan erinomainen Neuenhauserin valmistama TARGO 3000 jätemurskain kestää ominaisuusvertailun puun, jätteen tai risujen esimurskauksessa. Targossa yhdistyy kaikki markkinoilla hyväksi havaitut elementit. Murskain soveltuu parhaiten yleiseen esimurskaukseen ja massojen homogenisointiin ennen kierrätysprosesseja.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

MIKSI TARGO 3000?

Rakennusjätteen esimurskaus

Malli: Neuenhauser Targo 3000

Erinomainen tuotantoteho

Puiden, kantojen ja risujen murskaus

Paino: 25-30 t

Suuri syöttökita

Energiajätteen esimurskaus

Alusta: Tela / pyörä

Leveät kuljettimet

Moottori: Volvo 550 hv

Agressiivisesti purevat terät

Roottorin pituus: 3000 mm

Pieni polttoaineen kulutus

Voimansiirto: Suora

Helppo ja nopea huoltaa

Kuljettimen leveys: 1200 mm

Alhaiset ylläpitokulut

TILAA KOEAJO Harri Sorvoja, P. 0400 642 147 harri.sorvoja@hstekniikka.com

Kuljettimen nostokorkeus: 4750 mm

P. 0400 642 147 www.hstekniikka.com

osasto 878!

Ympäristöalan koneet materiaalien käsittelyyn | Myynti ja vuokraus | Huolto- ja varaosapalvelut


METSÄALAN AMMATTILEHTI

8

Jämsä 30.8.-1.9.

Päivitä koneesi tulevaisuuden haasteisiin. Parkerin älykkäät liikkuvan kaluston järjestelmäratkaisut ja uutuustuotteet ovat esillä FinnMETKO 2018 -messuilla 30.8.-1.9.2018 Jämsässä. Tervetuloa osastollemme nro 272 hiekkakentän alueella. www.parker.com


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

TTY panostaa tekoälyn soveltamiseen teollisuudessa

T

ekoälyn tuomaa murrosta rummutetaan paljon, mutta hyödyntämättömiä sovellusmahdollisuuksia Suomen teollisuudessa on edelleen merkittävästi. Tätä potentiaalia kartoitetaan Tampereen teknillisen yliopiston ja yritysten juuri käynnistyneessä kaksivuotisessa MIDAS-tekoälyprojektissa. Mukana ovat Epec, Glaston, Nokia Technologies ja Novatron, sekä koordinaattorina DIMECC. - Villisti kasvavassa tekoälytutkimuksessa on pakko profiloitua. Tampereen teknillinen yliopisto on vahva teollisuussovelluksissa ja siksi rakennammekin TTY:stä tekoälyn johtavaa tutkimuslaitosta juuri tällä fokuksella. MIDAS-projekti lienee yksi suurimmista, joita Business Finlandin rahoittamassa tekoälyohjelmassa on toistaiseksi rahoitettu, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, professori Heikki Huttunen TTY:n signaalinkäsittelyn laboratoriosta. Heikki Huttunen on erikoistunut tutkimuksessaan nimenomaan tekoälyyn. Tutkimushankkeessa ovat TTY:ltä mukana Huttusen lisäksi professorit Risto Ritala, Matti Vilkko sekä Reza Ghabcheloo automaation ja hydrauliikan laboratoriosta.

Hankkeessa yhdistyy näin tekoälyn ja koneoppimisen osaaminen sekä automaation ja robotiikan osaaminen, mikä tuo älykkäille koneille kattavan tilannetietoisuuden luotettavan ohjauksen ja päätöksenteon tueksi. - Autonomisen työkoneen ohjaus on pitkä ketju, jonka alkupäässä on kamera- tai sensoridatan tulkinta, puolimatkassa yksittäisten mittausten yhdistäminen kokonaisuudeksi ympäristön tapahtumista ja lopussa tilannetietoisuuden perusteella tehtävät ohjauskomennot. Tutkimuskonsortio koottiinkin niin, että koko ketju on hankkeessa edustettuna, professori Risto Ritala sanoo.

Tekoälyä myös perinteisille huippualoille

Tekoälyllä saadaan muun muassa Glastonin lasinjalostuskoneisiin sekä Novatronin työkoneiden mittaus- ja ohjausjärjestelmiin uusia tärkeitä ominaisuuksia ja tehokkuutta. - Glaston haluaa olla edelläkävijä sekä teknologiassa että toimintatavoissa. Lähdimme mukaan MIDAS-hankkeeseen, koska se suunniteltiin teollisuuslähtöisesti. Meillä on paljon mahdollisuuksia soveltaa tekoälyä uuneihimme ja asennetuista koneista tehtävään analyysiin. Panostamme liiketoimintalähtöi-

TTY:lläosataan osataantekoälyn tekoälyn teollisuussovellukset. MIDAS-projektissa mukana olevat professorit Vilkko, HuttuTTY:llä teollisuussovellukset. MIDAS-projektissa mukana olevat professorit Vilkko, Huttunen, nen, ja Ritala ja Ghabcheloo TTY:n autonomisten työkoneiden Mika Kanerva) Ritala Ghabcheloo TTY:n autonomisten työkoneiden äärellä.äärellä. (kuva: (kuva: Mika Kanerva.)

seen tutkimukseen ja kehitämme lasinjalostusta, missä edustamme maailman ehdotonta kärkeä, Glaston Oyj:n toimitusjohtaja Arto Metsänen kertoo. - Kun tekoälyä sovelletaan sellaiseen, missä Suomen teollisuus on jo maailman huipulla, kansantalous hyötyy huomatta-

vasti varmemmin kuin jos vain pohditaan, mitä uutta tekoälyllä voisi tehdä. Lähtökohtamme on maamme parhaat yritykset ja ylivoimainen osaaminen sekä niiden vahvistaminen maailmanmarkkinoilla, toteaa ohjelmapäällikkö Arto Peltomaa, joka koordinoi hanketta osana DIME-

CC Oy:n LIFEX-hankekokonaisuutta.

Lue hydrauliikan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi

A18VO

A17FO

By-Pass Valve

Rexrothin pumput kuorma-autokäyttöön Energiatehokkuus, päästöjen alentaminen ja elinkaarikustannukset asettavat hyötyajoneuvojen valmistajille haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Bosch Rexrothin hydrauliikkaratkaisut auttavat sinua vastaamaan näihin haasteisiin. Rexrothin pumpuista löytyy runsaasti eri rakenne- ja kokovaihtoehtoja hyötyajoneuvojen työpiireihin, kuten kuorma-autoihin ja linja-autoihin. Bosch Rexroth Oy info@boschrexroth.fi · www.boschrexroth.fi


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Kompakti radiaalimäntämoottori Rexrothilta

Lyhyempi, vahvempi, tehokkaampi

R

exroth on laajentanut telavetoisten kulkuneuvojen ajo- moottorivalikoimaansa uusilla 10-runkokokoisilla MCR-T radiaalimäntämoottoreilla.

Uudelleen suunniteltu radiaalimäntämoottori on noin 20% lyhyempi kuin perinteiset markkinoilla olevat moottorit ja sen liikkeellelähtömomentti on noin 10 % parempi tarjoten paremman vetovoiman. Parempi hyötysuhde, erityisesti pitkillä matkoilla, mahdollistaa suuremmat ajonopeudet ja alhaisemman dieselin käyntinopeuden. Täysin uusi design täydentää MCR-T tuoteperhettä, josta on aikaisemmin ollut saatavilla kokoluokat 5 ja 6. Kompaktin mitoituksen ansiosta moottori sopii hyvin pienkuormaajan telastoon. Jotta tämä olisi mahdollista, täytyi moottorin pituutta lyhentää viidenneksellä. Tämän vuoksi Rexrothin tuotekehittäjät integroivat monilevyn pysäköintijarrun moottorin etupäähän. Uuden sarjan moottorin korkea mekaaninen hyötysuhde on nähtävissä myös hyvänä liik-

Uusi 10-runkokokoinen radiaalimäntämoottori täydentää MCR-T tuoteperhettä, josta on aikaisemmin ollut saatavilla kokoluokat 5 ja 6.

keellelähtömomenttina, joka on noussut kymmenen prosenttia. Paremman kuormanjaon ansi-

osta MCR-T moottorit kestävät suurempia radiaalivoimia. Akselin optimoitu sijoittelu sallii

yksinkertaisemman ketjupyörän käytön kuin perinteisissä moottoreissa. Koteloöljyllä huuhdel-

tujen, suurempien laakereiden elinikä on 30 % pidempi. Integroidun huuhteluventtiilin avulla öljyä voidaan jäähdyttää kun moottoreita käytetään suljetussa piirissä, mikä myös lisää moottoreiden elinikää. MCR-T moottoreiden pidempi elinikä alentaa koneen omistajan kustannuksia. MCR-T moottorit ovat suunniteltu jatkuvaan nopeaan pyörimisnopeuteen, jolloin telakäyttöisten pienkuormaajien käyttömatkatkin ovat pidempiä. Moottoriin integroidun venttiilin avulla kuljettaja voi vaihtaa pehmeästi eri ajonopeuksien välillä. Soft shift -ominaisuus toimii molempiin ajosuuntiin. Rajoitetulla syrjäytystilavuudella ajettaessa järjestelmään virtaava öljymäärä pienenee vastaavasti parantaen järjestelmän hyötysuhdetta. Lisäksi suoravetoinen MCR-T moottori on hiljaisempi kuin tyypillinen vaihdelaatikkoon perustuva ratkaisu. Paine-ero MCR-T moottorin yli voi olla 400bar ja vääntömomentti suurimmilla versioilla voi olla 8500Nm. Moottoreiden syrjäytystilavuus on 620 cc... 1340 ccm.

Puhallinnopeuden ohjauksen yksinkertainen parametrointi N ykypäivän pakokaasumääräykset ovat nostaneet maantiekäyttöisten ja muiden polttomoottoriajoneuvojen jäähdytysteholle asetettuja vaatimuksia jopa 40 prosenttia. Rexrothin hydrostaattiset puhallinkäytöt tarjoavat lisätehoa tarpeen mukaan ja säästävät pienen kokonsa ansiosta asennustilaa.

Modulaarisen BODAS-elektroniikkajärjestelmän uudelle AFC30-ohjausratkaisulle riittää yksinkertainen parametrointi. Vain tarvittaessa käynnistyvä puhallinnopeuden ohjaus vähentää polttoaineen kulutusta jopa viisi prosenttia. Rexrothin puhallinnopeuden ohjaus perustuu laajamittaisessa tuotannossa olevaan RC4-5/30 -ohjaimeen sekä modulaarisen BODAS-järjestelmän vakiomalliseen AFC30-sovellusohjelmistoon. Vaivattomasti parametroitava ohjelmisto ohjaa puhaltimen nopeutta yksittäisten asetusarvojen mukaisesti riippumatta polttomoottorin kierrosnopeudesta. Siihen voi myös taltioida jopa kuusi erillistä lämpötila-arvoa käytettäväksi joko digitaali-

Rexrothin puhallinnopeuden ohjaus perustuu laajamittaisessa tuotannossa olevaan RC45/30 -ohjaimeen sekä modulaarisen BODAS-järjestelmän vakiomalliseen AFC30-sovellusohjelmistoon.

sesti CAN-väylän tai siihen kytkettyjen analogiantureiden kautta ja säätää tehoa tarpeen mukaan. Ohjelmisto huomioi ulkoisia vaatimuksia: hidastinyksikön signaali (retarder), puhaltimen nopeuden rajoitus ylikierrosten suojaamiseksi tai afterrun -toiminto hallitun sammu-

tuksen yhteydessä. Ohjelmiston modulaarisen rakenteen ansioista myös muita toimintoja voidaan toteuttaa helposti. Ohjausratkaisu kommunikoi moottorin, vaihteiston ja hidastimen ohjausyksiköiden kanssa CAN-väylän SAE J1939 -viestien välityksellä. Diagnosointi ja parametroin-

ti voidaan hoitaa PC-pohjaisella BODAS-ratkaisulla tai uuden BODAS DI4 -näytön avulla. Järjestelmä seuraa kaapelirikkoja ja oikosulkuja itsenäisesti. Ajoneuvovalmistajat voivat kytkeä valinnaisia käyttöelementtejä ohjaimeen joko suoraan tai CAN-väylän kautta.

Päivittäisessä käytössä siirrettävien työkoneiden jäähdytinlapoihin kertyy usein pölyä ja likaa, mikä heikentää jäähdytystehoa. Ohjaimen puhdistava peruutustoiminto auttaa tähän ongelmaan. Epäpuhtauksia ulospäin puhaltava toiminto muuttaa puhaltimen pyörimissuuntaa haluttaessa tai määritetyin väliajoin. Käynnistysvaiheessa ja matalissa lämpötiloissa puhallin voidaan pysäyttää kokonaan pakokaasupäästöjen vähentämiseksi epäsuotuisissa olosuhteissa. Tarvittaessa käynnistyvä puhallinnopeuden ohjaus vähentää polttoaineen kulutusta jopa viisi prosenttia. AFC30 on suunniteltu hydrostaattisten puhallinkäyttöjen ohjaukseen avoimissa piireissä. Se tukee erilaisia hydraulisia ratkaisuja, joissa voi olla säädettäviä ja vakiopaineisia pumppuja sekä puhallinta käyttäviä kiinteitä moottoreita. Hydraulipumput, putket, ohjauselementit, jäähdytin ja puhallin on sijoitettu sinne, missä koneen rakenteessa on tilaa. Joustavan tilankäytön ansiosta modulaarinen hydraulijärjestelmä täyttää aiempaa suurempaa jäähdytyskapasiteettia koskevat vaatimukset.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

Nopeus ja asentoanturit äärimmäisiin sovelluksiin

kotisivu: www.oem.fi asiakaspalvelu: puh. 0207 499 499 e-mail: info@oem.fi

HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin. Tervetuloa! osastot 55, 600

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | FIN-02770 Espoo Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

142

H

ydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry (FHPA) innostaa nuoria jo yläkouluvaiheessa uralle, jolla on nyt ja tulevaisuudessa huutava pula osaajista. Yksi käytännön osoitus siitä on Orimattilaan, Jokivarren kouluun, tehty legolahjoitus. Keväällä hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa opettavia rakennussarjoja ehdittiin jo hyödyntää fysiikan ja vapaavalintaisen teknologian oppitunneilla. - Ne sopivat hyvin uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan, jonka mukaan koulujen työtapojen pitää antaa tilaa kokeilemiseen, tutkimiseen ja toiminnallisuuteen, kiittää opettaja Sami Puonti. Oppilaat ovat olleet erikoislegoista innoissaan. Vaikka jokaiselle ei riitä omaa rakennussarjaa, se ei suinkaan ole huono juttu. - Silti legoja on riittävästi, mikä patistaa hyvällä tavalla luovuuteen ja ryhmätyöhön, Puonti toteaa. Tunneilla legoista on koottu esimerkiksi pneumatiikan avulla päätään liikuttavia dinosauruksia sekä raajojaan heiluttavia, minikokoisia linnunpelättimiä. Yhdistys ei ole aiemmin tukenut oppilaitoksia vastaavalla tavalla. - Toive on, että Jokivarren koulu kehittää yläkouluihin valtakunnallisesti hyödynnettä-

Hydrauliikka&Automaatio

Orimattilan Jokivarren koulun opettaja Sami Puonti ja oppilaat tutkivat hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa legojen avulla.

Erikoislegot sytyttävät Orimattilan yläkoululaisia teknologian opiskeluun viä hydrauliikan ja pneumatiikan opetusmenetelmiä, sanoo FHPA:n puheenjohtaja Kalle Tuohimaa, Bosch Rexroth Oy:n toimitusjohtaja. Myös koulujen ja yritysten yhteistyö tiivistyy. Orimattilassa suunnitellaan, että hydrauliikasta ja pneumatiikasta kiinnostuneet oppilaat pääsevät suorittamaan paikallisille alan työpai-

koille TET-jaksoaan eli työelämään tutustumisen. FHPA:n hallituksen jäsen, ST-Koneistus Oy:n yrittäjäomistaja Tommi Peltonen, on tuntenut pulan osaavasta työvoimasta omakohtaisesti. Yritys laajentaa paraikaa tuotantotilojaan 1 400 neliöllä. Edellinen, samansuuruinen laajennus tapahtui vain neljä vuotta sitten.

HYDRAULIIKAN ASIANTUNTIJA

• asiantunteva henkilökunta • huoltokorjaamo • kestävät letkut • letkuasennelmat • liikkuvan kaluston komponentit • yli 8500 tuotetta heti varastossa

www.tehohydro.fi

ma-pe 8-16.30 • Ruukintie 16, Lappeenranta p. 05 615 8100 • info@tehohydro.fi

- Pirkanmaalla teimme hiljattain 10 yrityksen yhteisen rekrytointitempauksen TE-keskuksen ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, mutta sekään ei riittänyt tyydyttämään henkilöstötarvetta. On aika korjata mielikuva likaisista, niukkapalkkaisista tuotantotehtävistä. Hydrauliikka- ja pneumatiikkatöissä ollaan nykyään moderneissa ti-

loissa, tietokoneen äärellä. FHPA työskentelee alansa vetovoimaisuuden ja tosiasioihin perustuvan imagon puolesta. Vuonna 2016 sen jäsenyritysten myynti oli yhteensä 535 miljoonaa euroa, joka edustaa noin 80:aa prosenttia alan markkinoista Suomessa. Yhdistyksessä on jäseninä 60 yritystä.

Hydoringin Timo Raikosta Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen kunniajäsen

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja, Bosch Rexrothin toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa (vas.) luovutti talousneuvos ja hallituksen puheenjohtaja Timo Raikolle, Hydoring Oy, yhdistyksen viirin numero 11 ja kunniajäsenyyden.

H

ydrauliikka ja Pneumatiikka mero 11 ja kunniajäsenyyden. yhdistys luovutti 30.5.2018 talousneuvos ja hallituksen Viirin luovutti Bosch Rexrothin toimipuheenjohtaja Timo Raikolle, Hy- tusjohtaja ja yhdistyksen puheenjohtaja doring Oy, yhdistyksen viirin nu- Kalle Tuohimaa.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143 Tervetuloa FinnMETKOssa osastollemme 495/496!

Specma tarjoaa osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikkaan, pneumatiikkaan ja voiteluun

Letkut ja liittimet

Komponentit

Pneumatiikka

Yli 40 jälleenmyyjää ympäri Suomen

Korjaamotuotteet

Teollisuustuotteet

www.specma.fi

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

osasto 508

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Tervetuloa tutustumaan osastolle 410, 412, 414

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

Tehtaat toimimaan innovaatioalustoina tuotannon tehostamiseksi

S

uomalaisen valmistavan teollisuuden ekosysteemi ottaa digiloikan ja hyödyntää IoT-alan vahvaa yritys- ja tutkimussektoria omassa digimuutoksessaan. Tavoitteena on, että tehtaat toimivat innovaatioalustoina ja jakavat kokemuksia onnistuneista ratkaisuista tehokkuuden ja alan kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

- Reboot Finland IoT Factory -ekosysteemi mahdollistaa PK-sektorin IoT-tuotteiden hyödyntämisen erilaisissa tehdasympäristöissä. Samoin onnistuvat nopeat kokeilut, joissa sovelletaan viimeisimpiä tutkimustuloksia skaalautuvien, vientiin tähtäävien ratkaisujen kehittämiseksi, sanoo hankkeen koordinaattori Marko Jurvansuu VTT:ltä. - Tämä on loistava esimerkki soveltavasta tutkimuksesta ja yhteistyöstä. Hankkeen avulla luodaan polku uusien teknologioiden ja menetelmien hyödyntämiseen sekä kokemusten jakamiseen useiden toimijoiden kesken. Teollisuuden digitalisaation avulla luodaan nyt yhteistyössä uusia innovaatioita ja kasvua Suomelle - Reboot Finland -hengessä, lisää tietointensiiviset tuotteet ja palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja Tua Huomo. Uusien teknologioiden, kuten mm. AR/ VR:n, tekoälyn, digitaalisen kaksosen, IoT:n sekä kokonaisratkaisujen koestamiseen tuotannossa sisältyy sekä liiketoiminnallinen että teknologinen riski. Uuden teknologian liiketoimintapotentiaali pitää arvioida jo ennen kokeiluja ja toisaalta teknologian räätälöinnissä tuotteeksi on useita kehitysvaiheita, jossa huippututkimuksella on merkittävä rooli. Yhteistyön ja erityisesti kokemusten jakamisen potentiaalinen hyöty erilaisista kokeiluista on erittäin suuri. Tehtaat jakavat tietoa onnistuneista ja myös epäonnistuneista ratkaisuista tuotantonsa tehos-

tamiseksi. Tämä korostuu Suomen kokoisessa maassa, jossa resurssien optimaalinen käyttö on hyvin tärkeää Suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukyvylle strategiset ns. Grand challenge -haasteet liittyvät Ponssen vetämään toimitusketjun ja tuotannon datapohjaisen hallintaan, GE Healthcare Finland Oy:n vetovastuulla olevaan robottien suorituskyvyn parantamiseen sekä ABB:n vetämään työntekijöiden ja digitaalisen työympäristön yhteistoimintaan. - Innovatiivisten tulevaisuuden teknologioiden hyödyntäminen on mahdollisuus niin laadun ja kilpailukyvyn kuin työtyytyväisyyden näkökulmista. On ilo olla mukana hankkeessa, jossa suomalaisvoimin rakennetaan tulevaisuuden edelläkävijäratkaisuja teolliseen tuotantoon, Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen toteaa. - Tavoitteenamme on kehittää edelleen automaatiota, joka tukee älykäs toimitusketju -visiotamme ja toimintojamme sekä parantaa asemaamme kansainvälisillä markkinoilla entisestään. Haluamme yhteistyössä Suomen johtavien tutkimuslaitosten, yliopistojen ja mukana olevien yritysten kanssa luoda konseptin, jota muutkin suomalaiset yritykset voivat jatkossa käyttää, sanoo tehtaanjohtaja Timo Rouvinen GE Healthcare Finland Oy:stä. Business Finlandin rahoittaman Reboot Finland IoT Factory -yritys- ja tutkimusekosysteemihankkeen yritysosapuolia ovat ABB, GE Healthcare, Nokia ja Ponsse. Yritysten kehitys- ja tutkimustyötä tukevat VTT, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. PK-yrityksiä on jo sitoutettu mukaan ja uusia etsitään mm. SuperIoT, Analytics+, SMACC, FiiF, 5GTNF ja AVR -ekosysteemeistä. Niille mukaantulo luo liiketoimintaa ja arvokkaita referenssejä kansainvälisen myynnin tueksi.

TUOTE H AUSSA?

H A E VA L M I S TA J A N K O O D I L L A , N I M E L L Ä TA I KUVAUKSELLA

T E E K A U P PA S U O R A A N T O I M I T TA J A N K A N S S A

TUOTEH AKU ILM AINEN, EI REKISTERÖINTIÄ

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta

K

ausitasoitettu teollisuustuotanto (TOL BCD) kasvoi toukokuussa 0,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 toukokuussa 3,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 toukokuussa. Tammi-toukokuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 4,6 prosenttia vuodentakaisesta. Toukokuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 0,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Huhtikuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 1,7 prosenttia maaliskuusta. Päätoimialoittain tarkasteltuna teollisuuden kausitasoitettu tuotanto kasvoi toukokuussa eniten kaivostoiminnassa ja louhinnassa, peräti 57,1 prosenttia. Toukokuun suotuisat säät näkyivät turvetuo-

tannon kasvuna. Kemianteollisuudessa kausitasoitettu tuotanto oli toukokuussa 1,4 prosenttia suurempi kuin huhtikuussa. Päätoimialoista pientä laskua oli metsäteollisuudessa ja sähköntuotannossa. Tarkennetut vuoden 2018 toukokuun tiedot julkaistaan vuoden 2018 kesäkuun teollisuustuotantoa koskevien tietojen yhteydessä 10.8.2018 kello 9.00. Tarkentumiseen vaikuttaa uusimmassa julkistuksessa käytettävä estimointi, joka koskee alle 50 hengen yritysten osalta käytettävää kausiveroaineistoa. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Lähde: Tilastokeskus

W W W. PA R T S H O T E L . C O M facebook.com/PartsHotel


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.grutech.fi www.grutech.fi

www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-auto mercedes-benz.fi/kuorma-autot t

www.kannettavat.fi www.kannettavat.fi Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta Kuormansidonta

Vetolaitteet Vetolaitteet

www.nwe.fi www.nwe.fi

www.tav.fi www.tav.fi

Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

www.orginator.fi www.orginator.fi

www.flexit-finland.fi www.flexit-finland.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.nummi.fi www.nummi.fi

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi


2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi

www.bucherhydraulics.com www.bucherhydraulics.com

Kevään Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 7.5.2018 24.8.2018

Lisäjakelussa Metkossa!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETTAJA OHJAA HARVESTERIPÄÄTÄ

PUOMI LIIKKUU KUIN AJATUS IBC on älykäs puomin ohjausjärjestelmä, jossa anturit tunnistavat harvesteripään sijainnin ja algoritmit sovittavat puomien liikkeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Puomi on helppokäyttöinen ja tarkka kaikilla puomin pituuksilla. IBC:n toiminta on vakuuttanut myös kokeneet alan ammattilaiset. Katso video nettisivuiltamme www.deere.fi/fi/metsäkoneet/ibc.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.