Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

30.

Posti tus v1 u8 o.s4i3 k1 erkta pl!

AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI 30 vsk. 1986-2015

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

Turboylivoimaa

N:o 3/15

Puhtaasti pidemmälle Kaikkien aikojen voittaja-auto

“Simo, autoihin ei saa piirtää!”

Metsäkonealalla hyvä vauhti päällä

Kysymyksiä turboahtimista? Turbotekniikka Oy:ltä saat uudet alkuperäiset turboahtimet korjaamosi tai varaosaliikkeesi kasvavaan tarpeeseen. Turbotekniikka Oy keskittyy nimensä mukaisesti yksinomaan turboahtimiin. Maahantuojana Turbotekniikka Oy taitaa turboahtimet ja niiden asennuksiin liittyvät kysymykset vaivatta. Turboahdinta uusittaessa on ensiarvoisen tärkeää, että hankittu tuote vastaa autonvalmistajan sekä ahdinvalmistajan laatustandardeja. Turbotekniikka Oy toimii virallisena maahantuojana ja edustajana muun muassa alkuperäisille Garrett by Honeywell -turboahtimille.

Maahantuoja ja tukkukauppa Turbotekniikka Oy Valuraudantie 4 00700 Helsinki 09-350 5270 turbotekniikka@turbotekniikka.fi / www.turbotekniikka.fi

Parasta turbopalvelua

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

STRENXIN EDUT:

VASTAA HAASTEISIINI Uusi Strenx-portfolio tarjoaa maailman laajimman erikoislujien rakenneterästen valikoiman 600 – 1 300 MPa myötölujuuksilla ja 0,7–160 mm paksuuksilla. Tämän ansiosta lopputuotteiden kehittämisestä vastaavat suunnittelijat ja insinöörit voivat tehdä tuotteita, jotka ovat vahvempia, kevyempiä, turvallisempia, kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä. Kun perävaunussa on käytetty Strenx-terästä, sen hyötykuorma on suurempi. Kuorma-autojen omistajille Strenxin käyttö tarkoittaa alempaa polttoaineenkulutusta ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Nostureiden käyttäjät ilahtuvat siitä, että laitteilla yletytään korkeammalle. Nämä ovatkin Strenx-teräksen merkittävimmät edut: mistä tahansa sovelluksesta onkin kyse, sen suorituskykyä voi parantaa Strenx-rakenneteräksellä. Soita SSAB:n yhteyshenkilöllesi ja lue lisää osoitteessa strenx.com.

strenx.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

3

Puukauppa on käynyt hyvin alkuvuonna.

Metsäteollisuus ry:

Puukauppa tasaista alkuvuonna 2015 - hyvä metsänhoito takaa metsien arvokasvun

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammikesäkuussa yksityismet- sistä 15 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 14 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana. Kesällä kannattaa tarkastaa metsien hakkuu- ja hoitotarpeet. Kesäkuun ostomäärä, 3,1 milj. kuutiota, oli 8 % enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Koko alkuvuonna tukkeja ostettiin 6,4 milj. kuutiota, mikä oli 11 % enemmän kuin keskimäärin vastaavana aikana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuitupuun ostomäärä 8,1 milj. kuutiota oli 16 % enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajankohtana.

Kantohinnat vakaita - puulla hyvä kysyntä

Kaikelle puulle on kysyntää. Etenkin kesällä korjattavat kohteet ovat kysyttyjä, mutta myös monet perinteisesti talvikorjattaviksi aiotut kohteet soveltuvat nykyisin kesällä korjattaviksi. Puuta kannattaa siis tarjota aktiivisesti. Kesäkuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 43 ja 58 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa kuu-

tiolta ja vaihteluväli 36-45 euroa. Kuitupuun keskihinta oli 16-17 euroa kuutiolta ja vaihteli 11 ja 19 euron välillä. Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Suunnitelmallinen metsänhoito takaa metsän tuoton

Puun kysyntä kasvaa yli viidenneksellä jo lähivuosina metsäteollisuuden investointien ansiosta. Paras tapa sekä metsän kasvun että tuoton maksimointiin ovat aktiiviset ja oikein ajoitetut hoito- ja hakkuutyöt. Oikea-aikaisten hakkuiden lykkääminen hidastaa metsän arvokasvua. Tietoa omista metsistä ja niiden hoitotarpeista on saatavilla ilmaiseksi Metsäkeskuksen ylläpitämän Metsään.fi-palvelun kautta. Omat tietonsa voi halutessaan jakaa metsäalan palveluja tarjoavien yritysten kanssa, jolloin metsäasiat on helppoa hoitaa kuntoon etäältäkin.

traktorimönkijät

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

30 vsk.

T1 800 diesel

10 990€

T3 400 led 4x4

4 990€

1986-2015

22.000 kpl.

18.699 kpl.

TAMPERE ESPOO


4 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Poliisin raskaan liikenteen valvonta paljasti huonokuntoisia ajoneuvoja ja löysi etsintäkuulutettuja entistä enemmän

P

oliisin valtakunnallisessa raskaan liikenteen tehovalvonnas- sa eniten rikkeitä todettiin ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa. Kaikkiaan 144 kuljettajaa rikkoi kyseisiä säännöksiä (12,7 % tarkastetuista). Lisäksi ajopiirturirikkomuksia todettiin 30 tapauksessa. Ajoneuvon kunnon osalta ongelmia oli 64 tapauksessa, 17 ajoneuvon matka keskeytettiin valvontapaikalle. Puutteelliset kuorman sidonnat aiheuttivat seuraamuksen 39 kuljettajalle. Lisäksi tavattiin 15 ylikuormaa, 11 etsintäkuulutettua, 10 ajo-oikeudetonta ja neljä rattijuopu-

muksesta epäiltyä. - Aiempien vuosien vastaaviin valvontatapahtumiin verrattuna eniten nousivat ajoneuvon kuntoon liittyvät rikkeet, joiden määrä on lisääntynyt kolmanneksella. Myös etsintäkuulutettuja löytyi lähes kolme kertaa niin paljon kuin viime kerralla, poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta arvioi. Ajo- ja lepoaikarikkomukset sen sijaan ovat pysyneet lähes samalla tasolla, noin joka kymmenes kuljettaja rikkoo edelleen kyseisiä säännöksiä. Poliisi valvoi 23.-24.7.2015 valtakunnallisesti tehostetusti raskasta liikennettä. Valvontaa suunnattiin erityisesti ajo- ja lepoaikojen, ajoneuvon kunnon

ja kuormauksen sekä rattijuopumusten valvontaan. Kahden vuorokauden mittaisen tehovalvontajakson aikana tarkastettiin 901 kotimaista ja 232 ulkomaalaista ajoneuvoa. Seuraamuksia annettiin 278 kotimaahan ja 33 ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajalle. Lisäksi jaettiin 133 huomautusta. Kari Onnisen mukaan valvontateemoista saadut tulokset ohjaavat jatkossakin poliisin päivittäistä raskaan liikenteen valvontaa: - Erityisesti tullaan tarkkailemaan ajo- ja lepoaikoja sekä ajoneuvojen kuntoa, Onninen sanoo.

Edistykselliset biopolttoaineet kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen CO2-päästöjä

T

eknologian tutkimuskeskus VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ovat arvioineet tieliikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksia pyrittäessä kohti EU:n vuodelle 2030 asettamia ilmastotavoitteita. - Olemme iloisia tutkimuksen tuloksista. Ne antavat vahvaa tukea hallitusohjelman kirjaukselle liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostamisesta vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksessa keskiöön nousivat edistykselliset ns. drop-in

biopolttoaineet, kuten Nesteen uusiutuva NEXBTL-diesel, toteaa Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen. Tutkimuksen mukaan koko kansantalouden kannalta kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on investoiminen kotimaisten, edistyksellisten nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon ja käyttöön. Ne sopivat käytettäväksi sellaisenaan sekä nykyisen jakelujärjestelmän sekä ajoneuvokannan kanssa. Lisäksi mahdollisilla investoinneilla on työllistävä vaikutus. Nesteen näkemyksen mukaan uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen vaatii mahdollisimman monipuolista raaka-ai-

nevalikoimaa. Neste on omassa toiminnassaan kasvattanut jäteja tähderaaka-aineiden osuuden jo yli 60 prosenttiin uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa. Lisäksi uudet raaka-aineet ovat vahvasti mukana Nesteen tutkimustoiminnassa. Suurin osa yhtiön tutkimusinvestoinneista suuntautuu uusien raaka-aineiden, kuten leväöljyn ja puupohjaisten raaka-aineiden tutkimukseen. Tulevaisuudessa esimerkiksi kotimaiset, metsäpohjaiset raaka-aineet ovat mahdollisia uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineita. Tällä hetkellä Neste käyttää jo mäntyöljypikeä Naantalin jalostamolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Luottamus.

Teemme liikenteen turvalliseksi Pitäytymällä alkuperäislaatuisissa tuotemerkeissä Örum Oy Ab on saavuttanut asiakkaidensa luottamuksen ja pystynyt osaltaan parantamaan myös liikenteen turvallisuutta. Johtavat suomalaiset OEM-valmistajat luottavat tuotteissaan Örumin laatumerkkeihin ja ammattitaitoon. Luota sinäkin.

orum.fi

valoasi.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 7

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Vuoden 2015 SKAL Kuljetusyritys on Konnekuljetus Oy Konnevedeltä. Kuvassa Anu (vas.), Mika, Juha ja Martta Liimatainen palkitsemistilaisuudessa.

SKAL Kuljetusyritys 2015 on Konnekuljetus Oy

V

uoden 2015 SKAL Kuljetusyritys on Konnekuljetus Oy Konnevedeltä. Kyseessä on vuonna 1987 perustettu sympaattinen perheyritys, joka kuljettaa muun muassa haketta, sellua ja sahatavaraa metsäteollisuuden yrityksille. Yrityksen myönteinen, ratkaisulähtöinen ja lämpimän palveleva asenne sekä toiminnan korkea laatu ratkaisivat tiukan kilvan Konnekuljetuksen hyväksi. Tänä vuonna SKAL Kuljetusyrityksen valintalautakunta haki yritystä, jonka hyvä maine ja asenne heijastuisivat myönteisesti koko toimialaan. Kuvaukseen sopiva yritys löytyi Keski-Suomesta Konnevedeltä. Konnekuljetus on isän ja pojan hyvässä yhteishengessä pyörittämä 10 ajoneuvon ja 30 kuljettajan perheyritys. Pitkäikäisimmät asiakkaat Metsä Group - aiemmin Metsäliitto - ja Taimen Oy ovat olleet mukana perustamisvuodesta lähtien. Konnekuljetuksen perustaja Juha Liimatainen aloitti maa-ainesten kuljetuksen yhdellä sora-autolla jo vuonna 1982. Konnekuljetus Oy syntyi vuonna 1987. Ajaessaan maa-aineksia kalanviljelynlaitoksen perustuksia varten Juha Liimatainen tuli mukaan elävien kalojen kuljetukseen. Kalustoksi soveltui puuauto, jonka päällirakenteet vaihdettiin keväisin kalankuljetussäiliöiksi. Konnekuljetus Oy ajoi viimeisen pöllikuorman vuonna 2003, luopui puuautoista ja vaihtoi seuraavana vuonna rahtiautotkin hakeautoiksi. Juhan poika Mika tuli mukaan toimintaan vuonna 2004 suoritettuaan Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen, ja toimii nyt hallituksen puheenjohtajana. Mikan puoliso

Anu huolehtii taloushallinnosta. Vuodesta 2007 asti Konnekuljetus Oy on kasvanut keskimäärin yhden yhdistelmän ja kolmen kuljettajan vuosivauhdilla, terveellä taloudenpidolla. Toimintamalli salli johdonmukaisen laajenemisen. Vuonna 2010 Konnekuljetuksen ajoneuvoihin hankittiin mobiilisovellukset kuljetusten seurantaan. Ne korvattiin varsinaisilla ajoneuvopäätteillä vuonna 2013, ja laskutus siirtyi kokonaan sähköiseksi. Yritykselle räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä on parhaillaan käyttöönottovaiheessa. Se ja ajojärjestelijän palkkaaminen alkuvuodesta 2015 kertovat, että yritys on valmis vielä maltilliseen kasvuun. - Voimme kasvaa edelleen, mutta haluamme pitää päätökset omissa käsissä ja säilyttää toiminnan maaseutumaisuuden, Mika Liimatainen kuvailee. Konnekuljetuksen asiakkaat yhdistivät yritykseen sekä määreen ”lupsakka” että ”ei yhtään virhettä”. Juha ja Mika Liimataisen asenne heijastuu myös kuljettajiin. He ovat ylpeitä hyvästä yhteishengestä, joka on leimannut toimintaa erityisesti laajentumisesta lähtien. Rekrytointistrategiana on vinkata nykyisille kuljettajille avautuvasta tehtävästä. Sitä kautta yritykseen löytyy ammattitaitoista väkeä, jonka asenne on kohdallaan. Yhteenkuuluvuutta vahvistetaan koulutuksilla ja virkistyspäivillä. Hyvä henki välittyy asiakkaille. Asiakkaat korostavat myönteisen asenteen ohella Konnekuljetuksen ja sen henkilökunnan vastuullisuutta ja muuntautumiskykyä. Pääsuoritteidensa ohella yritys lupaa savolaisen lupsakkaasti kuljettaa ”melkein mitä vain”.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni, kuljetussuorite kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä

V

uoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä kuormaautoilla kuljetettiin tavaroita 55 miljoonaa tonnia, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 27 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 2 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan

neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 5,1 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 94 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 6 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Arocs.

Puutavarakuljetuksen voimanpesä. Metsästä maantielle. Tehokkaasti ja taloudellisesti. Turbohidastinkytkin on näyttänyt ylivoimaisuutensa myös vaativassa puuta-

bohidastinkytkin yhdistettynä 16-portaiseen Mercedes PowerShift3 -vaih-

varaliikenteessä. Sen ansiosta Arocs lähtee aina pehmeästi ja eleettömästi

teistoon, napavälitteisiin vetoakseleihin ja taloudelliseen 15,6-litraiseen

liikkeelle, vaikka mäki tai kuorma olisivat millaiset tahansa. Vain renkai-

moottoriin ovat ylivoimainen yhdistelmä puutavaran ajoon.

den pito ja kuljettajan kantti ovat rajoittavia tekijöitä. Tiukassa tilanteessa turbohidastinkytkimellä voidaan myös välttää ylimääräinen pienemmälle

Tutustu puunkuljetuksen tähteen:

vaihtaminen, joka saattaa olla se ratkaiseva vaihto kyseiseen paikkaan. Tur-

www.mercedes-benz.fi/kuorma-autot

Tervetuloa osastollemme osastollemme B158. 6d48. Tervetuloa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 9

Liikenteen ympäristö- ja turvallisuustavoitteet tukevat hyvin toisiaan

L

totöihin. - Tässäkin hankkeessa ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat yhdistyvät. Hanke on ajankohtainen, koska sähköverkkopuolella meneillään on pitkän aikavälin ohjelman ilmakaapeleiden korvaamiseksi maakaapeleilla. Tulevaisuudessa teiden kunnossapitäjillä ja ympäristöviranomaisilla on oltava tarkka tieto siitä, missä tierakenteeseen asennetut keskijännitekaapelit sijaitsevat. Turvallisuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää on tietää myös se, miten menetellä mahdollisissa säiliövuotoja muissa ympäristöonnettomuustilanteissa, Knuuti muistuttaa.

iikennevirastolla on käynnissä T&K -hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on vähentää liikenteeseen liittyviä ympäristöhaittoja ja samalla parantaa liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi tien suolaukselle etsitään vaihtoehtoa, joka lisäisi turvallisuutta ja rasittaisi vähemmän ympäristöä. Yksi liikenteen keskeisimmistä ympäristövaikutuksista on liikenteen vaikutus pohjaveden laatuun. Tiesuolauksen pohjavesille muodostamaan riskiin havahduttiin 1990-luvun alussa, minkä jälkeen liikenneviranomaiset ja rakentajat ovat kehittäneet rakenteita ja etsineet perinteisesti maantiesuolaukseen käytettävälle natriumsuolalle vaihtoehtoja. - Vähäliikenteisillä teillä kaliumformiaatista hankitut kokemukset rohkaisivat jatkamaan ympäristövaikutusten tutkimista valtatietasoisilla ja moottoriteillä, joilla kaliumformiaatin käyttöä on lisätty. Kaliumformiaatin etuna on se, että se ei kulkeudu natriumkloridin tavoin pohjaveteen, kertoo ympäristöasiantuntija Soile Knuuti. Ympäristöasiantuntija Knuu-

Maantiepölyn hallintaa ja maaperänpuhdistusta

Liikennevirasto tekee kehityshankkeissaan myös kansainvälistä yhteistyötä. Tästä on ajankohtaisena esimerkkinä katupölyn syntymistä sekä sen torjuntakeinoja ja vaikutusta selvittävä, nelivuotisena toteutettava yhteispohjoismainen NorDust -hanke.

tin mukaan tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta kaliumformiaatin käytön pitkäaikaisvaikutuksista pohja- ja pintavesien laatuun sekä liikenneturvallisuuteen ja hoidon käytäntöihin. Yhdessä Uudenmaan ELY

-keskuksen kanssa toteutettava kehitysprojekti kestää tämän vuoden ajan. Sama aikataulu on toisella kehitysprojektilla, jonka sisältönä on tarkastella maahan asennettavien keskijännitekaapeleiden vaikutusta kunnossapi-

Osa Liikenneviraston ympäristö- ja turvallisuusprojekteista liittyy laajoihin, jopa globaaleihin tavoitteisiin. Toisaalta meneillään on kehityshankkeita, joiden tavoitteenasettelu on seurausta konkreettisesta paikallisesta ongelmasta. Mikkelin Setrinmäellä käynnissä oleva tutkimus kreosootilla pilaantuneen pohjaveden puhdistuksesta on esimerkki viimeksi mainitusta.

- Lähistöllä on Mikkelin seudulle tärkeä pohjavedenottamo, jonka toiminta on voitava turvata. Yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, Mikkelin vesilaitoksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa selvitämme hapetusmenetelmän toimivuutta. Aiemmat puhdistusyritykset eivät ole toimineet toivotulla tavalla, ja nyt on tavoitteena löytää uusi toimiva menetelmä ja jakaa onnistuneen ratkaisun löydyttyä tietoa eri sidosryhmille, Knuuti selvittää. Liikennevirasto tekee kehityshankkeissaan myös kansainvälistä yhteistyötä. Tästä on ajankohtaisena esimerkkinä katupölyn syntymistä sekä sen torjuntakeinoja ja vaikutusta selvittävä, nelivuotisena toteutettava yhteispohjoismainen NorDust -hanke. - Rakennamme laboratorio- ja kenttäkokeiden perusteella mallin, jolla voi simuloida esimerkiksi tienpinnoitteen, rengasmateriaalin ja kunnossapidon vaikutusta katupölyyn sekä erityyppisten katupölyn lieventämistoimenpiteiden vaikutusta pölyn leviämiseen ja ilman sisältämiin pitoisuuksiin, Knuuti toteaa. Teksti: Vesa Tompuri


METSÄALAN AMMATTILEHTI

10 KULJETUS

Kuljetusyritysten vaikutusmahdollisuudet ja kannattavuus parhaimmat pitkissä kuljetussopimuksissa - varovaista toiveikkuutta kannattavuuden kehityksestä

S

KAL Kuljetusbarometrin 2/15 valossa kannattavuuden pohja on saavutettu ja suunta kääntymässä varovaiseen kasvuun.

PALVELEVA KONEPAJA SIIMET LAVETIT SIIMET POKKAREKAT DOLL LAVETIT KAIKKIEN LAVETTIEN KORJAUS-, MUUTOSJA MAALAUSTYÖT NOSTURIEN ASENNUKSET AUTOJEN VARUSTELUT KOME PERÄVAUNUJEN HUOLTO JA KORJAUS CE –MERKITYT TERÄSRAKENTEET

Yri$äjänkatu 28   50130  MIKKELI   www.siimet.fi    

Puh: Fax: MyynG:

(015)  321  610    (015)  225  300    Ari  Mäkitalo  044  321  6131  

Kuljetusyrittäjät odottavat hallitusohjelman ripeää toimeenpanoa ja rakentamisen elpymistä, jotta vapaa kuljetuskapasiteetti saataisiin liikenteeseen. Pitkät asiakassopimukset ovat kuljetusyrityksille lyhyitä kannattavampia. Yrittäjät näkevät älyliikenteessä paljon potentiaalia, mutta myös huuhaata. Kuljetusyrittäjien ennuste kannattavuuden kehitykselle oli varovasti plussan puolella ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Runsas viidennes arvioi kannattavuuden heikkenevän. Joka neljäs yritys oli lisännyt liikevaihtoaan ja noin 40 prosenttia menettänyt alkuvuonna. Barometrin ajankohtaiskysymyksen perusteella 45 prosentilla kuljetusyrityksistä on polttoaineklausuulit sopimuksissaan, jolloin alentunut dieselin hinta näkyy myös niiden laskutuksessa. Tavaratonnit ja ajosuoritteet olivat suunnilleen viimekeväisellä tasolla. Alueellisessa tarkastelussa kuljetusyritysten liikevaihto kehittyi heikoimmin Kaakkois-Suomessa ja Helsingissä. Kaakossa yritysten kassavirta pienimuotoisesta Venäjälle suuntautuneesta liikenteestä on tyrehtynyt. Pääkaupunkiseudulla jakelukuljetusten volyymit ovat tippuneet kuluttajakysynnän hiipumisen vuoksi. Ulkomaanliikenteessä joka neljännen yrityksen liikevaihto kasvoi ja joka neljännen pysyi ennallaan. Tulos oli hieman viime vuotta parempi. Kuljetuslajeittain tarkasteltuna liikevaihto oli heikentynyt eniten maanrakennuskuljetuksissa. Tämä selittyy osin vähälumisella talvella, joka on vähentänyt lumensiirtotöitä. Rakennustyömaat aloittavat työt vasta tammi-huhtikuun tarkastelujakson jälkeen. Maa-aineskuljetusten kannattavuus kehittyi kuitenkin hieman viimevuotista suotuisammin. Kannattavuuden kasvua odotetaan eniten säiliökuljetuksissa sekä maanrakennus- ja vaihtolavakuljetuksissa. Pessimistisimpiä ovat tukki- ja kuitupuun kuljettajat, sillä vapaa kuljetuskapasiteetti alentaa katteita. Biotalousinvestoinnit eivät näy puukuljetusten kysynnässä vielä muutamaan vuoteen. Laitosten rakentaminen heijastunee kuljetuskysyntään huomattavasti nopeammin, mutta se ei vielä koske puukuljetuksia. Pitkälti kuljetuskaluston koon kasvun vuoksi kalustoyksiköiden määrä yrityksissä on hivenen laskenut. Yritykset ovat pääsääntöisesti jo tehneet vuoden 2013 kalustoasetukseen liittyvät hankinnat, ja uudella kalustolla kuljettaa enemmän kuin vanhalla. Kuljettajamäärissä ei ollut olennaisia muutoksia viime vuoteen nähden.

Enemmistöllä hyvät tai tyydyttävät vaikutusmahdollisuudet asiakassopimuksissa

Ajankohtaiskysymyksissä pureuduim-

me kuljetusyritysten asiakassopimuksiin. Vastanneista vajaa kolmannes teki suoria sopimuksia tavaran lähettävän yrityksen kanssa. Alihankintana kuljetti joka kuudes ja KTK-osakkaana joka kymmenes vastanneista. Vaikutusmahdollisuudet asiakassopimuksissa olivat hyvät tai tyydyttävät runsaalla 60 prosentilla vastanneista. Alle kolmannes koki asiakkaan sanelevan sopimusehdot. Lähes puolet kuvasi yritystoimintaansa kannattavaksi asiakassopimusten seurauksena, mutta lähes yhtä monella toiminta kannatti heikosti. Heikosti kannattavaa ja tappiollista liiketoimintaa oli erityisesti keikkapohjalta toimivilla yrityksillä. Toiminta oli tappiollista viidellä prosentilla kaikista vastanneista. Suullisia asiakassopimuksia on edelleen joka kolmannella kuljetusyrityksellä. Kun tehtävät sovitaan puhelimessa, jäävät sopimusehdot todennäköisimmin määrittelemättä. Yritysten kannattaisikin solmia puitesopimuksia tuttujen asiakkaiden kanssa, jotta tien päällä sovittaviin kuljetustehtäviin olisi määritelty ehdot. Kirjallisia sopimuksia teki 70 prosenttia yrittäjistä. Sopimukset olivat alle vuoden pituisia joka kuudennella ja yksittäisiä keikkoja joka viidennellä vastanneista. Yli vuoden pituisiin sopimuksiin pääsi 43 prosenttia vastanneista. Pitkät sopimukset olivat todennäköisimmin kirjallisia ja niissä kuljetusyrittäjän vaikutusmahdollisuudet keskimäärin paremmat kuin lyhyissä. Tämä näkyi myös liiketoiminnan korkeampana kannattavuutena. Kyselyn valossa kirjalliset kuljetussopimukset eivät kuitenkaan takaa tasapuolisia sopimusehtoja. Suurin osa eli kaksi kolmesta kuljetusyrittäjästä arvioi, että asiakas noudattaa tavaraliikennelain kuljetuspalveluiden ostajan vastuuta. Joka kymmenes arvioi asiakkaan laiminlyövän velvoitteitaan. Näistä vastaajista runsas neljäsosa arveli, että asiakas ei tunne lakia ja yhtä moni, että asiakas luottaa kuljetuspalveluiden tarjoajaan. Tahallista laiminlyöntiä epäili tästä vastaajajoukosta 42 %, mikä vastaa noin 4 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista.

Älyliikenteessä nähdään potentiaalia mutta myös huuhaata

Yli puolet SKAL Kuljetusbarometriin vastanneista arvioi älyliikenteen tuomia mahdollisuuksia myönteisesti. Joka kymmenes oli ehdottoman varma, että älyliikenne parantaisi yrityksen toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa ja 46 prosenttia vastasi samaan kysymykseen ”mahdollisesti”. Avoimissa palautteissa älyliikenteeseen uskovat korostivat kannattavuuden ja seurannan paranemista. Toisaalta he ilmaisivat huolta sovellusten käytettävyydestä ja teknisestä toimintavarmuudesta. Kielteisesti suhtautui 17 prosenttia vastanneista. Heistä suurin osa piti älyliikennettä huuhaana, joka sisältää riskejä ja lisäkustannuksia kuljetusyrityksille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 11

15.2.2015 Kuormaväline Oy 35 Vuotta

HETI VARASTOSTA! Jussi Svensk 0400 275 197

Huoltopalvelut ja Tarkastukset Kaikkiin Nostolaitteisiin

Selvitys: Öljyn hinta ja hallituksen toimet leikkasivat rikkidirektiivin kustannuksia

R

ikkidirektiivistä aiheutuneet kustannukset yrityksille eivät alustavien tietojen mukaan kohonneet yhtä korkeiksi kuin aluksi pelättiin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeino- sekä liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä rikkidirektiivin kustannusvaikutuksia arvioineesta selvityksestä. Rikkisääntely tuli voimaan 1.1.2015. Absoluuttiset polttoainekustannukset Itämeren ja Pohjanmeren liikenteessä eivät selvityksen tekoaikana ole oleellisesti nousseet. Raskaan ja kevyen polttoaineen suhteellinen hintaero on

tarkastelujaksona kuitenkin säilynyt samana. Tämä vaikuttaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn verrattuna niihin maihin, joilla ”rikkilisä” on pienempi. Selvitysajankohdan mukaisilla polttoaineen hinnoilla vuotuiset suhteelliset lisäkustannukset elinkeinoelämälle ovat arviolta 300 miljoonaa euroa, josta metsäteollisuuden osuus on 65–90 miljoonaa euroa. Laivat ovat yleisesti siirtyneet käyttämään vähärikkistä polttoainetta. Kuljetuskustannuksia alentaa kuitenkin merkittävästi se, että moneen kuljetuskapasiteetiltaan suureen laivaan on

asennettu tai asennetaan rikkipesureita. Suurin yksittäinen tekijä kustannusten pelättyä pienempään kasvuun on polttoöljyjen raju hinnan aleneminen, joka on muuttanut kustannuspainetta merkittävästi. Meridieselin hinta on keväällä 2015 samalla tasolla kuin raskaan polttoöljyn hinta vuonna 2014. - Tilanne elää edelleen koko ajan ja on riippuvainen monista muuttujista. On muistettava, että rikkidirektiivin todellinen vaikutus tullee näkyviin myöhemmin, kun saadaan tarkempi kuva rikkisääntelyn vaikutuksesta muun muassa yritysten ja varustamo-

Ilmaiset toimituskulut verkkokaupasta koodilla: METSÄ14

jen pitkäaikaisiin rahtaussopimuksiin, sen hetkiset elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja liikenneministeri Paula Risikko totesivat.

Hallituksen toimet merkittäviä

Hallituksen toimet ovat vaikuttaneet merkittävästi kustannusten kasvun leikkautumiseen. - Panostukset ovat olleet mittavia. Näitä ovat mm. väylämaksun puolittaminen ja ratamaksun poisto vuosina 2015-2017, alusten ympäristöystävällisten investointien tuki, LNG-terminaalien investointiohjelma sekä useat muutokset lainsäädännössä, Ri-

sikko sanoi. - Positiivista on, että rikkidirektiivi on käynnistänyt uutta kehitystyötä ja liiketoimintaa, johon yritykset ovat tarttuneet kiitettävästi. Uusilla ympäristöteknologian innovaatiolla on kysyntää globaalisti ja Suomella on tässä tärkeä rooli, ministeri Vapaavuori totesi. Selvityksen ovat laatineet tutkimusasiantuntija Jenny Katila ja yksikön päällikkö Sari Repka Turun yliopiston merenkulkualan koulutus - ja tutkimuskeskus Braheasta. Työ toteutettiin nettikyselynä ja sitä täydentävinä haastatteluina.


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vältä väsymystä - vain virkeänä rattiin

A

jaminen väsyneenä on tuttua lähes jokaiselle suomalaiselle kuljettajalle. Liikenneturvan kyselyssä joka viides kertoo torkahtaneensa rattiin. Väsymys vaanii kuljettajia etenkin kesällä, jolloin valvotaan ja liikutaan paljon. Ratintakaisia väsymystaisteluja voi torjua ennakkoon ottamalla ajomatkan vaatima vero huomioon jo kesämatkoja suunnitellessa. Haukotuttaa, silmiä kirvelee ja luomet tuntuvat kilon painoisilta. Tunne on tuttu lähes jokaiselle kuljettajalle ikään tai ajokokemukseen katsomatta. Lähes jokainen Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista tunnusti, että väsyneenä on läh-

detty ajamaan. Väsymys aiheuttaa paitsi vaaratilanteita, myös vakavia onnettomuuksia. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan väsymys vaikuttaa jopa joka kuudennen kuolonkolarin taustalla. Väsymys on yleinen ilmiö eritoten kesäliikenteessä. Kun yöt ovat valoisia ja aktiviteetteja paljon, voi monella mennä vuorokausirytmi sekaisin. Päiviä myös venytetään ja ajomatkoja siirretään pitkälle valoisiin iltoihin. - Ajomatka pitkän valvomisen jälkeen nähdään suorituksena, jopa urotekona. Vaikka väsyneenä ajamisen riskit tiedostetaan, ei niitä välttämättä haluta tunnustaa, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen ku-

vailee. Kuljettajan vireystila ei ole lähelläkään parhainta, jos esimerkiksi täyden puuhapäivän jälkeen lähdetään mökiltä ajamaan iltamyöhäisellä kohti kotia. Vaikka lähtöhetkellä ei unettaisikaan, väsymys voi vallata valvoneen yllättävän nopeasti. Silloin ei kannata purra hammasta, vaan huilata hetki.

Väsymys ja alkoholi vaarallinen yhdistelmä

Rattiväsyä ennaltaehkäisee parhaiten riittävä lepo ennen ajoon lähtöä. Taskinen vinkkaa, että kesäreissut ja viikonloppumatkat kannattaa suunnitella niin, että ajomatkat on otettu aikataulutuksessa huomioon. - Vaikka kesä ihanaa aikaa

onkin, vuorokautta ei saa virutettua pidemmäksi tinkimällä kuljettajan yöunista tai matkaajasta. Väsymys vaikuttaa kuljettajaan samantapaisesti kuin alkoholi: ajokyky heikentyy, reagointi hidastuu ja kuljettaja tarvitsee enemmän aikaa havaitsemiseen, ratkaisujen tekoon ja toimintaan. Pitkä, 17 tunnin valvominen vaikuttaa puolen promillen ja vuorokauden valvominen jopa promillen humalatilan kaltaisesti, Taskinen muistuttaa. Pienenkin alkoholiannoksen ja valvomisen yhdistelmän vaikutukset on syytä myös tiedostaa. Esimerkiksi pullo keppanaa pitkän valvomisen päälle voi vaikuttaa kuljettajaan kuin unilääke. Myös antihistamiinin

väsyttävä vaikutus voi yllättää, joten allergikkokuskien kannattaa valita apteekista lääkelaatu, joka ei uneta.

Näin vältät väsymyksen:

- Nuku edellisenä yönä vähintään 6 tuntia tai enemmän. - Nuku tarvittaessa päiväunet ennen matkaa. - Mieti etukäteen taukopaikat ja tauota ajo. - Vältä ajamista sairaana ja huonokuntoisena. - Älä syö tukevaa ateriaa tai juo alkoholia ennen ajoon lähtöä. - Vältä ajamista aamuyön tunteina klo 01-06, kun riski rattiin nukahtamisesta on suurimmillaan. - Hyvä ja pirteä matkaseura auttaa pysymään vireänä.

Suomi mukaan pohjoismaiseen keskustelevien autojen pilottiprojektiin

L

iikennevirasto, Trafi ja Nokia HERE ovat 29.6.2015 allekirjoit- taneet sopimuksen kolmivuotisen NordicWay, Coop -pilottiprojektin toteuttamisesta.

Kokeilussa autot välittävät matkapuhelinverkkoa käyttäen toisilleen nopeasti ja oikealle tieosuudelle liikenneturvatietoa, esimerkiksi esteistä tiellä, sääolosuhteista, tien liukkaudesta ja onnettomuuksista. Vapaaehtoisesti mukaan liittyvät kuljettajat

lataavat mobiilisovelluksen älypuhelimeensa, jonka avulla viestejä välitetään ajoneuvojen välillä. Tieliikenteen turvatietojen ja älykkäiden palveluiden laatuvaatimukset tulevat kiristymään lähivuosina EU:n direktiivien mukaisesti. Myös käyttäjien odotukset ja tarpeet toimivien liikenteen palveluiden osalta ovat lisääntyneet. Suomen vahva mobiiliteknologiaosaaminen, harva asutus ja autokannan hidas uusiutuminen ovat kimmokkeita uusien ratkaisujen etsimiselle.

Liikenneviraston, Trafin ja Nokia HEREn kokeiluhanke on osa valmisteilla olevaa Verkkojen Eurooppa -ohjelmaa ja sen yhteispohjoismaista NordicWay -hanketta. Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan ja Tanskan tieviranomaiset osallistuvat yhteensopivan älykäytävähankkeen pilotointiin. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan järjestelmän tekninen valmius. Toinen vaihe alkaa keväällä 2016, jolloin käynnistyy laajempi pilotointi E18-tiellä Helsingin ja Turun

välillä (mukaan lukien Kehä I ja Kehä III -tieosuudet). Hanke valmistuu ja tulokset raportoidaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Nordic Way -hanke on osaltaan valmistautumista uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon. Samalla testataan Suomen kännykkäverkon soveltuvuutta tällaiseen käyttöön. Ensi vaiheen kokeilun tuloksena odotetaan käyttäjiltä palautetta palvelun toimivuudesta. Lisäksi arvioidaan järjestelmän

toimivuutta ja valmiutta laajempaan käyttöön sekä kaupallista potentiaalia ja ekosysteemimallia. Viranomaistietona saadaan tietämystä turvallisuuden kannalta kriittisen tiedon välityskanavasta sekä sen vaikutuksista liikennekäyttäytymiseen ja liikenteenhallintaan. Pilotti saa EU-komission myöntämää Verkkojen Eurooppa -tukea (CEF, Connecting European Facility), joka kattaa 50 % hankkeen kustannuksista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LUOKKANSA EDISTYKSELLISIN 8-VAIHTEINEN AUTOMAATTIVAIHTEISTO

LUOKKANSA PARAS AJOMUKAVUUS UUDELLA AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA!

LUOKKANSA ENSIMMÄINEN 8-VAIHTEINEN AUTOMAATTIVAIHTEISTO Parasta mukavuutta ja turvallisuutta

NEW DAILY. VAN OF THE YEAR 2015.

LOISTAVA POLTTOAINETALOUDELLISUUS ECO-toiminnon ansiosta

LUOKKANSA VAHVIN MOOTTORI Jopa 205hv ja 470Nm vääntömomentti

10% PIENEMMÄT HUOLTO- JA YLLÄPITOKUSTANNUKSET* *Verrattuna manuaalivaihteiseen autoon

OTA YHTEYTTÄ PAIKALLISEEN JÄLLEENMYYJÄÄN SAADAKSESI TARJOUKSEN JA PÄÄSTÄKSESI KOEAJOLLE: ESPOO, Iveco Finland Oy Arto Mäkinen +358 45 320 7701, Timo Hytönen +358 40 772 6376, Juhani Havia +358 45 320 7702, Kiilaniityntie 10, IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team, Antti Krogerus +358 40 774 2830, Kivirannantie 7, JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy, Kari Lahtela +358 400 158 580, Sorastajantie 4, KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy, Miika Niemikorpi +358 40 5824 516, Isotanhu 2, KOUVOLA, Iveco Finland Oy, Timo Akkanen +358 45 320 7747, Savonsuontie 8, LAHTI, Iveco Finland Oy, Timo Akkanen +358 45 320 7747, Höylääjänkatu 2, KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team, Martti Säkkinen +358 40 057 6343, Kellolahdentie 25, OULU, Niemi-Korpi Oy, Jouni Niemikorpi +358 40 7344 310, Moreenikuja 2, SEINÄJOKI, Niemi-Korpi Oy, Miika Niemikorpi +358 40 5824 516, Isotanhu 2, TAMPERE, Iveco Finland Oy, Pekka Eerola +358 40 721 0926, Olli Eerola +358 400 204 493, Perkkoonkatu 9, TURKU, Iveco Finland Oy, Lauri Widenius +358 45 320 6446, Verstaskatu 1. Tarjous voimassa 30.6.2015 asti.

W W W. I V E C O. F I


14 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Logistiikka-Kuljetus -messut järjestettiin Helsingissä 11.-13.6. ja tapahtuma keräsi yhteensä 12 500 kävijää - kävijöistä 56 % oli päättäjiä tai päätökseen osallistuvia. Kuvassa Volvon osastoa missä esillä olivat uusimmat kuorma-automallit sekä viimeisin moottoriteknologia.

Helsingin Logistiikka-Kuljetus -messulla tyytyväisiä kävijöitä P ohjoismaiden suurin logistiikka- ja kuljetusalan messutapahtuma Logistiikka-Kuljetus -messut järjestettiin torstaista lauantaihin 11.-13.5. 2015 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtumaan osallistui näytteilleasettajina yhteensä 299 yritystä. Kävijät olivat tyytyväisiä laajaan alan tapahtumaan, joka täytti Messukeskuksen viisi hallia ja levittäytyi ulkoalueelle. Logisiikka-Kuljetus -messuilla vieraili kolmen päivän aikana yhteensä 12 500 alan ammatti-

laista. Kävijöistä 56 % oli päättäjiä tai päätökseen osallistuvia. Torstaina ja perjantaina tehtyjen kävijäkyselyiden perusteella 80 % kävijöistä oli tyytyväisiä laajaan alan tapahtumaan ja 87 % tulee varmasti tai todennäköisesti tapahtumaan myös seuraavalla kerralla. Kyselyyn vastasi 291 kävijää. Tarkemmat TNS Gallupin kävijätutkimustulokset koko tapahtuman osalta saadaan juhannuksen jälkeen. - Tapahtuma oli automaahantuojien ja päällirakennevalmistajien mielestä onnistunut. Kävijöinä oli paljon alan päättäjiä, josta olemme iloisia. Jo alkanut lomakausi verotti varmasti jon-

Scanian osaston vetonaulana oli ruotsalaisen autonrakentajalegenda Svempasin uusi Scania Chimera.

kin verran kävijämäärää ja opiskelijoita oli vähän. Yritysten edustajat saivat paljon hyviä kontakteja, jotka johtanevat jatkoneuvotteluihin, toteaa projektijohtaja Hilkka Perttilä Autotuojat ry:stä.

Perjantaina 12.6. järjestetyn Puunkuormauksen SM -kilpailun voitti Kai Siren Pornaisista. Messukeskus järjesti Logistiikka-Kuljetus -tapahtuman Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Suomen Osto- ja

Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimeksiannosta yhteistyössä Autotuojat ry:n ja Teknologiateollisuuden Perävaunut ja päällirakenteet -toimialaryhmän kanssa.

atoja Katso s kuvia lta messui ehti.fi til ammat

Näytteilleasettajia oli yhteensä 299 joiden osastot täyttivät Messukeskuksen viisi hallia ja lisäksi osastot levittäyttyivät myös ulkoalueelle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 15

Kaikkien aikojen voittaja-auto

Örum Oy esitteli näyttävällä osastollaan uusimmat tekniset innovaatiot joiden avulla hyötyajoneuvoista saadaan entistä turvallisempia.

Ammattilehden osastolla pääsi tutustumaan kaikkien aikojen voittaja-autoon, EM Truck Race Sisuun vuodelta 1991 mikä on edelleen täydessä iskussa ja alkuperäisessä kunnossa.

Messuilla tavattiin yhteistyökumppaneita - kuvassa Vehon ja Hakevuoren porukkaa aurinkoisissa tunnelmissa.

Ivecon suurella osastolla pääsi tutustumaan laajaan hyötyajoneuvomallistoon.

Kome, Briab ja Siimet perävaunut saivat osakseen runsaasti huomiota kuljetusalan ammattilaisilta.

Komponenttikauppaa tehtiin messuilla mukavasti. Kuvassa HAWEn Juha Äyräs (vas.) esittelee uusimpia kuorma-autopumppuja.

K

uljetusalan ammattilaiset ympäri Eurooppaa muistavat Truck Racen kulta-ajan 90-luvun alun, jolloin autotehdas kaukaa pohjolasta jyräsi Suomalaisella Sisulla mestaruudesta toiseen ohi eurooppalaisten autotehdasjättien. Ammattilehden osastolla Kuljetusnäyttelyssä pääsi aistimaan aikaa jolloin tehtiin jotain suurta. Sisu Racing teki vuosina 1991, 1992 ja 1993 ratakisojen ikuista historiaa ottamalla kolme Euroopan mestaruutta kuorma-autojen EM Truck Racessa - ensimmäiset kaksi ajoi Jouko ”Jokke” Kallio lapikkaissaan ja kolmannen Harri Luostarinen. Tiimipäällikkönä toimi ja kisa-autojen kehityksestä vastasi Timo Korhonen, joka johtaa ja omistaa tänä päivänä Sisu Auton pitäen edelleen suomalaisen autonvalmistuksen lippua korkealla. Silloin EM Truck Race oli näkyvyydessä ja suosiossa formula ykkösten tasolla ja ylikin. FIA:n alainen EM-sarja ajettiinkin monilla kuuluisilla F1-radoilla. Parhaissa kilpailuissa Euroopassa katsojia oli paikanpäällä parisataa tuhatta ja laji nautti suuresta suosiosta myös televisiossa ja lehdistössä. Tallit ja kuljettajat olivat todellisia tähtiä. Suomessa Kemoran radalla kymmenet tuhannet katsojat kannustivat Sisua voittoon. Vuosimallin 1991 Sisu SR -mestaruusauto on todellista kilpa-autorakentamisen hi-techiä. Ammattilehden osastolla esillä oleva Sisu Auton omistama kilpa-auto on edelleen samassa iskussa kuin se oli 1991, mitään osia ei ole vaihdettu tai siirretty aikanaan seuraavan vuoden autoon sillä Sisu rakensi joka kaudelle kokonaan uuden

Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen muisteli kultaisia Truck Race aikoja kaikkien aikojen voittaja-auton vierellä.

auton. Peli oli kovaa, järkeä tarvittiin ja rahaa paloi mutta niillä saatiin luotua jotain mistä Sisu ja Suomi muistetaan maailmalla edelleen lähes neljännesvuosisata myöhemmin. Ja kausi 1991 on jäänyt historiaan murskaavana suomalaisena voimannäyttönä: Sisu ja Jokke Kallio voittivat 16 EM-tason lähdöstä 14 ja kahdessa lähdössä oltiin hopealla. Ja kun sarjassa laskettiin 14 parhaan lähdön pisteet voitti Sisu ja Jokke Euroopan mestaruuden täysillä pisteillä mikä taitaa olla edelleen FIA:n alaisissa EM-ratataistoissa missä tahansa autoluokassa ennätyksellinen temppu. Siitä muistona vuoden 1991 valmistajien mestaruuspalkinto koristaa Timo Korhosen työhuonetta Karjaan tehtaalla. Lisäksi autolla ajettiin 1991 Englannin sarjaa ja sielläkin voitosta toiseen.

vyys 0-100 km/h alle 4 sekuntia, huippunopeus oli EM-sarjassa rajoitettu 160 km/h.

SISU SR vm. 1991 teknistä tietoa:

teho noin 1100 hv, vääntö yli 5500 Nm, moottori 14.1 litran Cummins, Alison automaattivaihteisto erikoisrakennettuna, kitkalukko, vesijäähdytetyt levyjarrut, paino 5500 kiloa, kiihty-

Sisu Racing voitti vuosina 1991, 1992 ja 1993 kolme Euroopan mestaruutta Truck Racessa.


16 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laajojen kenttäkokeilujen jälkeen Volvo Trucksin kaikki Euro5 -moottorit on hyväksytty käyttämään uusiutuvaa synteettistä HVO-dieselpolttoainetta. Samanaikaisesti Euro6 -moottoreiden sertifiointityö HVO-polttoaineelle on käynnissä.

Volvo Trucks sertifioi kaikki moottorit synteettiselle HVO-dieselille

L BRIAB-PUUTAVARAPERÄVAUNU ON KOKONAISTALOUDELLINEN

Trailer-Metalli Oy:n ja Kome Oy:n suunnitteluosastot ovat luoneet yhteistyössä uuden 5-akselisten Briab puutavaraperävaunujen Lw-malliston. Suunnittelussa on huomioitu nykyiset massa- ja mittamääräykset ja raakapuun muuttuneet katkontamitat. Lw-mallistolle on tunnusomaista vahvojen Briab-perinteiden hyödyntäminen. Lw-malliston suunnittelussa on omamassa minimoitu huolellisella suunnittelulla, käyttämällä rakenteissa erittäin korkealaatuisia teräksiä ja harkituilla komponentti valinnoilla.

Briab puutavaraperävaunu mallistoon kuuluvat 5-akselisina:

• kiinteä siirtopankoilla varustettu malli, runkopituus vaihtoehdot 10,4 m, 10.9 m, 11,5 m • siirtyvällä telillä ja siirtopankoilla varustettu malli • jatkettava puutavaraperävaunu MYYNTI: VALMISTUS: Trailer-Metalli Oy KOME Oy Raimo Poutiainen 03100 Nummela Yhteystiedot: 0400 839187, 050 5861790, tramet@kolumbus.fi BRIABISSA VAKIONA: LAATU, LUJUUS JA HYVÄT KÄYTTÖOMINAISUUDET

aajojen kenttäkokeilujen jälkeen Volvo Trucksin kaikki Euro5 -moottorit on hyväksytty käyttämään uusiutuvaa synteettistä HVO-dieselpolttoainetta. Samanaikaisesti Euro6 -moottoreiden sertifiointityö HVO-polttoaineelle on käynnissä. HVO toimii normaalin dieselpolttoaineen tavoin ja vähentää CO2-päästöjä 30-90 prosenttia.

Vuonna 2013 Volvo Trucks aloitti kenttäkokeilun yhdessä Renovan, DHL Freightin ja OK/Q8:n kanssa. Kokeilussa seurattiin kuinka 100 % HVO:n käyttö (Hydrotreated Vegetable Oil) vaikuttaa moottoreiden suorituskykyyn ja komponentteihin. Kuudella Volvo Euro 5-kuorma-autolla ajettiin yhteensä n. 1.000.000 kilometriä kaupallisessa liikenteessä kahden vuoden ajan. - Kenttäkokeilu osoitti, että HVO toimii erinomaisesti moottoreissamme ja sitä voidaan käyttää samalla tavalla kuin normaalia dieselpolttoainetta. Myös dieselin ja HVO:n sekoittaminen on mahdollista, sanoo Tobias Bergman, Volvo Trucksin vaihtoehtoisten polttoaineiden ja hybriditekniikoiden tuotepäällikkö. Kenttäkokeilun positiivisten tuloksien ansiosta Volvo Trucks hyväksyy HVO:n käytön kaikissa Volvo Euro5-kuorma-autoissa alkuperäisillä huoltoväleillä. Syyskuussa 2015 sertifioidaan EU-tyyppihyväksynnän (WVTA) mukaisesti D5- ja D8-Euro6 -moottorit HVO:n käytölle. Samanaikaisesti myös D11-, D13- ja D16 -moottorien sertifiointityö on käynnissä. - Polttoaine sopii kaikille asiakkaille, jotka tavoittelevat CO2-päästöjen vähentämistä kuljetustehtävästä riippumatta. Kuorma-autojen ympäristövaikutukset vähenevät entisestään HVO:n käytön ja Euro 6-mottoreiden vähäisten päästöjen ansiosta, sanoo Bergman. HVO on synteettinen dieselpolttoaine, joka tuotetaan uusiutuvista raaka-aineista, kuten kasvi- ja eläinperäisistä rasvoista esimerkiksi rapsiöljystä tai teurastamoi-

HVO on synteettinen dieselpolttoaine, joka tuotetaan uusiutuvista raaka-aineista, kuten kasvi- ja eläinperäisistä rasvoista. Valmistuksessa käytettävästä raaka-aineesta riippuen HVO vähentää CO2-päästöjä 30-90 prosenttia.

den jätteistä. Polttoaineen jakelu voi tapahtua olemassa olevien jakelukanavien kautta ja siinä käytetään samankaltaisia säiliöitä ja pumppuja, kuten tavallisen dieselpolttoaineen tankkauksessa. Valmistuksessa käytettävästä raaka-aineesta riippuen HVO vähentää CO2-päästöjä 30-90 prosenttia. - Uskomme HVO:n potentiaaliin ja näemme kiinnostuksen uusiutuvia polttoaineita kohtaan kasvavan asiakkaiden ja kuljetusten ostajien keskuudessa. Tällä hetkellä suurin haaste on sopivan raaka-aineen saatavuus ja jalostamojen toimituskapasiteetti. Toivomme, että panostuksemme tähän polttoaineeseen kasvattaa kysyntää ja että HVO:ta voisi tulevaisuudessa tankata entistä useammassa paikassa, sanoo Lars Mårtensson, Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja. Euro 6-hyväksyntä: Volvo Trucks hyväksyy moottoreissaan käytettäväksi tulevan standardin EN15940 mukaiset polttoaineet, joka pitää sisällään HVO:n lisäksi myös esim. mäntyöljystä valmistettavan dieselin ja maakaasusta valmistettavan GTL-dieselin (Gas to Liquid). Volvo Trucks ja vaihtoehtoiset polttoaineet: Volvo Trucks työskentelee laajasti kehittääkseen ratkaisuja vaihtoehtoisille polttoaineille ja hybriditekniikoille. Tavoitteena on vähentää ympäristövaikutuksia kokonaisuudessaan ja työskennellä kestävien kuljetuksien -vision puolesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 17

Volvolta viisi uutta ominaisuutta vaativaan maastokäyttöön rantaa ajomukavuutta, hidastaa kuorma-auton ja teiden kulumista sekä pienentää kuljettajaan kohdistuvaa rasitusta. Parantuneen mukavuuden lisäksi Volvo Trucksin maansiirtoilmajousituksen ominaisuuksiin kuuluu vähintään 300 mm:n maavara, joten vaurioalttiit osat ovat hyvin suojattuina.

Sähköinen EBS -jarrujärjestelmä rumpujarruihin

nalta huomattavia. Ohjattavuus ja käsiteltävyys helpottuvat huomattavasti pienillä nopeuksilla, tämän lisäksi ohjauspyörä myös palautuu ääriasennosta automaattisesti keskiasentoon. Tämä keventää kuljettajan työtä ahtaissa paikoissa sekä säästää aikaa ja energiaa. Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä julkistettiin vuonna 2013, ja sitä esiteltiin muun muassa YouTube -hitiksi muodostuneessa Hamster Stunt-videossa. Järjestelmään sisältyy muun muassa sähkömoottori, joka poistaa tärinää ja ohjauspyörään välittyviä iskuja sekä vähentää ohjaamiseen tarvittavaa voimaa huomattavasti.

mahdollistamasta vapaudesta kuorman sijoittelun suhteen. Neliakselisessa kuorma-autossa, jonka kokonaispaino on 35 tonnia, tämä antaa myös joustavuutta päällirakenteiden mitoitukselle. Näin enimmäiskuorma saadaan lastattua aiempaa nopeammin ja kuljettaja voi olla aiempaa luottavaisempi etteivät akselikohtaiset massat ylity. Suurempi etuakselimassa antaa hyvät edellytykset käyttää monenlaisia nosturikokoonpanoja ja muita päällirakenteita, jotka kuormittavat etuakseleita raskaasti.

Volvon sähköinen EBS-jarrujärjestelmä on nyt saatavilla myös rumpujarrujen yhteyteen erityisen pölyisiin tai märkiin olosuhteisiin. Elektronisen järjestelmän ansiosta käytettävissä on paljon hyödyllisiä toimintoja, kuten liikkeellelähtöä jyrkissä mäissä helpottava mäkilähtöavustin. Turvallisuutta voidaan parantaa Brake Blending -toiminnolla, jossa yhdistyvät moottorijarru ja hidastin. Parantuneiden jarrutusominaisuuksien lisäksi sähköisen EBS-jarrujärjestelmän ja rumpujarrujen yhdistelmän etuihin kuuluu mahdollisuus käyttää Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmää (ei kuitenkaan vetävää etuakselia käytettäessä). EBS-jarrujärjestelmä mahdollistaa myös aiempaa tarkemman I-Shift -vaihteiston toiminnan. Tämä perustuu siihen, että I-Shift hyödyntää elektronisen jarrujärjestelmän tietoja.

Aiempaa suuremmat etuakselipainot

Viisiakseliset kuormaautot 10x4 ja 10x6

Monilla markkina-alueilla kehitys kulkee kohti entistä suurempia jopa 76 tonnin yhdistelmäpainoja. Volvo Trucks valmistaa nyt myös viisiakselisia kuorma-autoja tehdastuotantona raskaimpien kuorma-autokuljetusten tarpeisiin. Kahden etuakselin enimmäismassa voi olla jopa 20 tonnia, ja kolmen takaakselin enimmäismassa voi olla jopa 36 tonnia, joten kuormauskapasiteettia on saatavilla riittävästi kaikkiin ajosuoritteisiin. Ratkaisu sopii erinomaisesti maansiirtoon, metsäkoneiden kuljetuksiin sekä suuriin nosturiautoihin, joissa akselimassojen oikeanlainen jakautuminen on tärkeää. Takailmajousituksen ja vetävän etuakselin yhdistelmä (Volvo FMX): Maansiirto ilmajousituksella varustetun taka-akselin ja vetävän etuakselin yhdistelmän ansiosta ajomukavuus on entistä parempi jokapyörävetoisissa kuorma-autoissa. Raskaisiin käyttötehtäviin on valittu yleensä lehtijousitus taka-akselille, mutta ilmajousitusta voidaan säätää monipuolisesti kuorman painon mukaan. Tämä pa-

Volvo Trucksin maansiirtotarjonta

Monilla markkina-alueilla kehitys kulkee kohti entistä suurempia jopa 76 tonnin yhdistelmäpainoja. Niinpä Volvo Trucks valmistaa nyt myös viisiakselisia 10x4 ja 10x6 kuorma-autoja suoraan tehdastuotantona raskaimpien kuorma-autokuljetusten tarpeisiin.

V

olvo Trucks julkistaa viisi uutta ominaisuutta maansiirto- autojen tuottavuuden parantamiseksi, muun muassa uudet viisiakseliset alustaversiot, Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä kahden etuakselin kuormaautoihin sekä aiempaa suuremmat etuakselipainot. Tämä on jälleen kerran osoitus Volvo Trucksin panostuksesta maansiirtosegmenttiin. Alkuperäinen Volvo FMX vuodelta 2010 sai manttelinperijän vuonna 2013, jolloin markkinoille tuli täysin uusittu versio, jossa oli mullistavia ja innovatiivisia ominaisuuksia, kuten Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä. Vuonna 2015 Volvo Trucks esittelee uusia ratkaisuja, joilla kuorma-autot ja kuljettajat suoriutuvat tehtävistään aiempaa tehokkaammin vaativissa olosuhteissa.

- Volvon kuorma-autot tunnetaan laadusta ja huippuluokan voimansiirtolinjoista. Uusien ominaisuuksien myötä asiakkaidemme käytettävissä on entistä suurempi valikoima ainutlaatuisia tapoja parantaa tuottavuutta, kertoo Volvo Trucksin brändijohtaja Ricard Fritz. Volvo FH -mallistoon uutuutena saatavana olevan järeän etuosan ja Volvo FMX:n uuden ja mullistavan automaattisen luistonestojärjestelmän lisäksi Volvo Trucks tuo nyt markkinoille viisi uutta ominaisuutta.

Volvo Dynamic Steering kahden etuakselin kuorma-autoihin

Volvo Dynamic Steering on nyt saatavana myös kahden etuakselin kuorma-autoihin, jotka ovat tyypillisiä maansiirtoalalla. Koska tällaisia kuorma-autoja käytetään raskaissa ja vaativissa olosuhteissa ovat ohjausjärjestelmän hyödyt kuljettajan kan-

Volvon kahdella etuakselilla varustettujen kuorma-autojen etuakselimassa on entisen 18 tonnin sijaan nyt jopa 20 tonnia. Asiakkaat hyötyvät entistä paremmasta tuottavuudesta ja suuremman etuakselimassan

Ennen 18, nyt 20 tonnia. Kahdella etuakselilla varustetun kuorma-auton suurempi etuakselimassa antaa hyvät edellytykset käyttää monenlaisia nosturikokoonpanoja ja muita päällirakenteita, jotka kuormittavat etuakseleita raskaasti.

Volvo Trucksin maansiirtomallistoon kuuluvat Volvo FMX, Volvo FH ja Volvo FH 16 -kuorma-autojen lisäksi nelivedolla varustettu Volvo FL sekä Volvo FE. Laajan huoltoverkoston, kehittyneiden palveluiden ja niiden tuoman erinomaisen käyttöasteen ansiosta asiakkaille voidaan laatia yksilöllisesti räätälöityjä ja turvallisia ratkaisuja erittäin laaja-alaisesti. - Tällä hetkellä olemme johtava brändi kaukokuljetussegmentissä, mutta tavoittelemme samaa myös maansiirtosegmentissä. Nämä uudet ominaisuudet sekä täysin uusittu tuotemallistomme ovat maansiirtoalan uusia virstanpylväitä, kertoo Volvo Trucksin brändijohtaja Ricard Fritz.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

2015

31.10.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

Volvo Finland Ab:n uudet toimitilat valmistuvat Vantaan Viinikkalaan syksyllä 2016.

Uuden Volvo Group Truck Center Vantaan toimipisteen rakennustyöt alkaneet

U

uden Volvo Group Truck Centerin peruskiven muuraus käynnisti toimipisteen perustuksen rakennustyöt Vantaan Viinikkalassa 3. kesäkuuta. Toimipiste valmistuu syksyllä 2016 ja siinä tulee sijaitsemaan Volvo Group Truck Centerin ja Bus Centerin myynti- ja huoltotilat, huoltokoulu sekä Volvo Finland Ab:n toimitilat. Uusi toimipiste tulee valmistuttuaan edustamaan alansa huippua ja jo suunnittelu- ja rakennustyövaiheessa Volvon perusarvot laatu, turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen on laajasti huomioitu.

Palvelut tehokkaasti, laadukkaasti ja vastuullisesti

- Haluamme olla suunnannäyttäjä ja alan edelläkävijä myös uuden toimipisteen suun-

nittelussa ja rakentamisessa. Toimitilojen toteutuksissa tullaan hyödyntämään uusinta tekniikkaa ja ratkaisuja, jotka varmistavat osaajiemme entistäkin tehokkaamman ja turvallisemman työskentelyn, Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund sanoo. Uudet toimitilat mahdollistavat asiakkaiden entistäkin laadukkaamman palvelun ja paremmat puitteet uusien palvelujen kehittämiseen. - Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaat mahdolliset palvelut, jotka ovat entistäkin helpommin saatavilla, Björklund toteaa. Uusi toimipiste sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien yhteyksien varrella Suomen laajimmalla logistiikka-alueella Kehä III:n varrella Vantaan Viinikkalassa ja se palvelee kattavasti kaikkia pääkaupunkiseudun asiakkaita. - Uudessa kiinteistössä on entistäkin paremmin huomioitu

Suomessa, ja näin taataan tehokkaat, ympäristöystävälliset sekä laadukkaat ratkaisut, Björklund päättää.

Uusi Volvo Group Truck Center Vantaa

Peruskiven muurauksen ensimmäiset lapiolliset muurasivat Volvo Finland AB:n toimitusjohtaja Magnus Björklund, liiketoiminnan kehitysjohtaja Jussi Ruokonen sekä Vantaan kaupungin ja EKE-yhtiön

energia- ja ympäristövaatimukset ja toimitilat toteutetaan LEEDv4 -standardin ehdot täyttäväksi. Meille on tärkeää, että pystymme tässä rakennushankkeessakin toimimaan perusarvojemme mukaisesti ja tekemään valintoja niihin perustuen, Björk-

lund jatkaa. Toimitilojen projektinjohtourakoitsijana toimii suomalainen EKE-yhtiöt ja Ramboll vastaa tilojen kokonaisvaltaisesta toteutussuunnittelusta. - Kumppanimme edustavat omien alojensa huippuosaamista

Volvo Finland Ab:n uudet toimitilat valmistuvat Vantaan Viinikkalaan syksyllä 2016. Vantaan uudessa Volvo Group Truck Centerissä ja Bus Centerissä huolletaan, korjataan ja myydään kuorma- ja linja-autoja sekä koulutetaan huoltomekaanikkoja ja järjestetään ammattipätevyyskoulutusta kuljettajille. Uudet toimitilat luovat puitteet asiakkaan entistäkin parempaan palveluun nyt ja tulevaisuudessa. Uudet toimitilat on osa Volvon Suomen -verkoston määrätietoista kehittämistä, jota yhtiö on tehnyt vuodesta 1928 lähtien.

Volvo Group Truck Center Vantaan uusi Volvo diagnostiikka -palvelu tekee vianmääritykset ja pienet työt asiakkaan luona

V

olvo diagnostiikka on Suomessa uusi ja ainutlaatuinen palvelu, jonka tarkoituksena on tarjota asiakkaille vaivatonta palvelua tuomalla mekaanikot asiakkaan luokse.

Volvo Group Truck Center ja Bus Center Vantaa tarjoaa uudenlaista huoltopalvelua asiakkailleen. Volvo diagnostiikka palvelee Volvo kuorma- ja linjaautoja sekä Renault kuorma-autoja ja hyötyajoneuvoja. - Olemme ylpeitä voidessamme esitellä ensimmäisenä Suomessa uuden ainutlaatuisen huoltopalvelukonseptin, joka on suunnattu kaikille pääkaupunkiseudulla liikennöiville asiakkail-

lemme. Konseptin ideana on, että Volvo diagnostiikka -mekaanikot menevät sinne, missä asiakas on. Asiakas voi tilata Volvo diagnostiikka -auton ajoneuvonsa luokse kaikkialla pääkaupunkiseudulla, kuten terminaalille, satamaan, huoltoasemalle tai jopa omalle toimipisteelle ajanvarauksella. Palvelun tarkoituksena on vähentää asiakkaan aikaa poissa töistä ja kuljettajien odotusaikaa sekä lisätä ajoneuvon käyttöastetta, sanoo Volvo Group Truck Center ja Bus Center Vantaan huoltopäällikkö Panu Leivo. - Jos asiakkaan ajoneuvossa ilmenee toimintahäiriö, Volvo diagnostiikan ammattitaitoiset mekaanikot voi varata tulemaan paikan päälle. Volvo diagnostii-

Volvo diagnostiikan tehtäviin kuuluu muun muassa vikojen diagnosointi, pienien vikojen korjaukset, kalibroinnit ja lisävarusteiden ohjelmoinnit.

kan tehtäviin kuuluu muun muassa vikojen diagnosointi, pienien vikojen korjaukset, kalibroin-

nit ja lisävarusteiden ohjelmoinnit. Mekaanikot tarkastavat tarvittaessa ennakkoon myös huol-

toon varattuja ajoneuvoja mahdollisten vikailmoitusten ja varaosatarpeiden osalta, jotta auton saapuessa korjaamolle tarvittavat resurssit ja tarvikkeet on jo valmiina, kertoo Leivo. Volvo diagnostiikka palvelee arkisin kello 7.00-15.00 tai erikseen sovittuna ajankohtana, ja se on varattavissa puhelimitse palveluaikoina suoraan Volvo diagnostiikka -palvelun mekaanikoilta sekä muina aikoina korjaamon asiakaspalvelusta. Palvelun toiminta-alueeseen kuuluu pääkaupunkiseudun lisäksi mm. Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula, Kerava, Veikkola, Järvenpää ja Nurmijärvi.


20 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ristimaan näyttävät yhdistelmät tehty monipuolisiin kuljetuksiin

Erkki (vas.) ja Juha Ristimaa esittelevät uusinta yhdistelmää Kulketus Ristimaa Oy:n terminaalissa Seinäjoella Rengastiellä. Yhteensä yrityksellä on tällä hetkellä ajossa kymmenen autoa joilla hoidetaan monipuolisia kuljetuksia virvoitusjuomista eineksiin ja aina metsäteollisuuden tuotteisiin.

K

uljetus Ristimaa Oy:n erittäin näyttävät kuorma- autoyhdistelmät ovat tuttuja kaikille tiellä liikkujille. Näyttelyissä palkintopöydät puhdistaneet yhdistelmät onkin tehty kovaan työntekoon. Lapualta lähtöisin olevan ja tänä päivänä Seinäjoella Rengastiellä terminaaliaan pitävän Kuljetus Ristimaa Oy:n tarina alkoi vuonna 1982 kun Erkki Ristimaa, joka oli ollut Mallasjuoman kuljettajana 60-luvun lopusta saakka, osti ajamansa auton ja jatkoi yrittäjänä Mallas-

juoman kuljetuksia Seinäjoen alueella. - Isä on tänäkin päivänä vahvasti mukana toiminnassa ja ajaa mielellään erityisesti jakeluautoa, toteaa Juha Ristimaa, joka on ollut itsekin nuoresta saakka ajohommissa ja vastaa tänä päivänä yrityksen käytännön pyörittämisestä.

Monipuolista kuljetustoimintaa tasokkaalla kalustolla

Kuljetus Ristimaa Oy:n kalustoon kuuluu tällä hetkellä kymmenen kuorma-autoa, joista seitsemän on täyspitkiä yhdistel-

miä, yksi puoliperävaunuyhdistelmä ja kaksi jakeluautoa. Yrityksen palveluksessa on yhteensä 17 henkilöä. - Virvoitusjuomien kuljetus on edelleen vahvassa roolissa toiminnassamme - kaluston koko ja määrä alkoi meillä lisääntyä 90-luvun puolivässä kun juomateollisuus alkoi siirtämään varastoja tienpäälle. Tänä päivänä isot yhdistelmät ovat modulimittaisia ja entistä suuremmille kokonaispainoille tarkoitettuja. Uusin yhdistelmämme on korkeudeltaan maksimi 4,4 metriä mille tosin asettaa jonkin verran rajoitteita terminaalien korkeus, toteaa Ristimaa.

Juomakuljetusten lisäksi Ristimaan näyttävillä autoilla ajetaan eineskuljetuksia ja erilaista kappaletavaraa kuten Pohjanmaan alueella olevien valmistajien huonekaluja sekä kokosivuaukeavillä yhdistelmillä myös metsäteollisuustuotteita eli paperia ja sahatavaraa. Jonkin verran autoilla on hoidettu myös Ruotsin liikennettä. - Asiakaskuntamme on melko laajaa ja kuljetustarpeet muuttuvia mikä asettaa omat haasteensa operoinnille eli hereillä pitää olla että pysyy pelissä mukana. Toiminta on muutenkin jatkuvasti muuttunut ja kehittynyt, esimerkiksi jakeluauton kuljet-

taja hoitaa isommissa marketeissa myös myymälätyöskentelyä toimittaessaan tuotteet asiakkaalle sekä kerätessään palautukset, sanoo Ristimaa. Ristimaan näyttävästi rakennetut autot ovat kohahduttaneet kuljetusalaa jo vuosikymmenten ajan. - Alussa tehtiin pieniä juttuja ja sitten projektit ovat kasvaneet askel askeleelta kokemuksen lisääntyessä. Olemme ylpeitä että automme ovat menestyneet myös näyttelyissä; mm. alan arvostetuimman Nordic Trophyn olemme voittaneet yhteensä viisi kertaa. Huolellisesti viimeistellyt autot ovat tärkeä osa yrityskuvaamme ja laatuajatteluamme, minkä tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys, kiteyttää Ristimaa.

Työ ja harrastus kohtaa

Lahden Sinisen väreissä ollut Blue Pearl Scania R112 jakeluauto vuodelta 1993 oli tyylikäs ja aikanaan näyttävä ilmestys.

Kulketus Ristimaan ensimmäinen täysyhdistelmä, Golden Lapland Scania R143 vuodelta 1995 Simo Riikosen maalaamana.

Ristimaan omien autojen maalausten ja rakennusprojektien myötä ja vuosien aikana rakkaasta harrastuksesta on muotoutunut myös muita autonrakentajia palvelevaa toimintaa, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Ristimaa Customs. - Meillä on hyvät tilat Lapualla missä yhdistelmiä pystyy maalaamaan. Teemme erittäin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 21

Asiakkaan tuotteet ovat usein näkyneet Ristimaan komeissa yhdistelmissä, kuvassa Simo Riikosen maalaama Cider Shark Volvo FH12 vuodelta 2002, mikä teki historiaa voittamalla ensimmäisenä suomalaisena autona Nordic Trophyn pääpalkinnon Ruotsissa.

Discovery Volvo FH12 vuodelta 2004 jatkoi Kuljetus Ristimaan näyttelymenestystä ottamalla peräkkäin kaksi Nordic Trophya - senkin maalaukset Simo Riikosen käsialaa.

hyvää yhteistyötä huippumaalareiden kanssa ja samaten ohjaamomuutoksissa ym. meillä on loistavat yhteistyökumppanit, toteaa Ristimaa. Juha Ristimaa on ollut alusta saakka mukana myös Power Truck Shown järjestämisessä, josta on kehittynyt Pohjoismaiden johtava kuljetusalan tapahtuma.

- Power Truck Show järjestetään Härmässä nyt jo 11. kerran ja tapahtuma kehittyy koko ajan ajan hermolla. On mahtavaa että on saanut yhdistää työn ja harrastuksen oikeastaan kaikessa tekemisessä, sanoo Ristimaa.

Vuonna 2013 Kuljetus Ristimaa toi jälleen Nordic Trophyn Suomeen näyttävällä Perttu Papusen maalaamalla Madonna Scania R560 -yhdistelmällä, minkä kyydissä kulkee arkisin mm. paperia ja sahatavaraa. Huolellisesti viimeistellyt autot ovat tärkeä osa Kuljetus Ristimaan yrityskuvaa ja laatuajattelua, minkä tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys.


20 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teboil Super XLD-3 10W-40

Ammattilaisen valinta raskaisiin töihin Laadun takeena kotimainen tuotekehitys ja valmistus Kasvaneet kokonaismassat ja vaihtelevat ajo-olosuhteet altistavat hyötyajoneuvojen moottorit yhä suuremmalle rasitukselle. Teboil Super XLD-3 10W-40 on ammattilaisen valinta, sillä se säilyttää moottoreiden suorituskyvyn ja toimintavarmuuden optimaalisella tasolla. Sen vertaansa vailla oleva lisäaineistus antaa moottorille ainutlaatuisen tehokkaan kulumissuojan ja ennen kokemattoman vaihtovälivarmuuden taaten parhaan mahdollisen voitelun jokaiselle ajokilometrille. Teboil Super XLD-3 10W-40 erityisominaisuuksissa on otettu huomioon niin uusien Euro 6 Scanioiden kuin hieman iäkkäämpienkin työjuhtien tarpeet ja vaatimukset. Valitse parasta voitelua. Suomessa valmistetut Teboil voiteluaineet.

www.teboil.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 23

HVO on uudistuva polttoaine, jonka useat houkuttelevat ominaisuudet täydentävät Scanian vaihtoehtoisten polttoaineiden ja voimansiirtojen valikoimaa. Polttoainetta voidaan käyttää kaikissa Euro 5 -kuorma- ja linja-autoissa sekä valikoiduissa Euro 6 -kuorma-autoissa. Se on vahva ase taistelussa CO2 -päästöjen vähentämiseksi.

HVO on älykäs lisäys CO2 -päästöjä vähentävien polttoaineiden valikoimaan

S

canian mielestä kaikkia vaihtoehtoja tarvitaan ja siksi se esittelee nyt mahdollisuuden käyttää Euro 5 ja valikoituja Euro 6 ‑kuorma- ja linja-autoja HVO:lla eli hydrogenoidulla kasvisöljyllä (Hydrogenerated Vegetable Oil).

HVO on kemiallisesti lähes identtinen fossiilisen dieselöljyn kanssa. Dieselmoottoreissa HVO vähentää CO2 -päästöjä 85 % vastineena hieman korkeammille polttoainekustannuksille, mutta se ei lyhennä huoltovälejä. - Scanialla on jo ennestään alan laajin valikoima vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä moottoreita. Vahvistamme asemaamme entisestään lisäämällä HVO -mahdollisuuden. HVO on teknisesti erittäin houkutteleva

polttoaine, haasteena on saatavuus jakeluportaassa, Scanian Pohjoismaiden aluepäällikkö Jonas Nordh sanoo. Ensimmäisessä vaiheessa Scania hyväksyy HVO -polttoaineen käytön Euro 5 ‑moottorilla varustetuissa kuorma- ja linja-autoissa kaikkiin käyttötarkoituksiin ja -tapoihin. Euro 6 ‑kaluston osalta suoritetaan ensin kenttätesti yhdessä eräiden suurten ruotsalaisten asiakkaiden, kuten Renovan, Kaj Inrikesin ja GKT:n kanssa. - Tavoitteemme on, että syksyn alussa satakunta Euro 6 ‑kuorma-autoa käy HVO:lla, joukossa on silloin sekä uusia että vanhoja autoja. Useat suuret asiakkaat, jotka haluavat pienentää hiilidioksidipäästöjään, ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua täysimittaiseen kenttätestiin HVO:n arvioimiseksi. Toi-

vomme näkevämme ensimmäiset tulokset samalla kun polttoaineelle, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, määritellään virallinen standardi vuodenvaihteeseen mennessä, toteaa Nordh. Muutamat suuret ruotsalaiset kuljetusliikkeet ovat jo ilmoittautuneet kenttätestiin. Ne ovat jäte- ja kierrätysyhtiö Renova, Kaj Inrikes AB, joka hoitaa mm. Ikean kuljetuksia sekä Götene Kyltransporter, joka 80 autoineen on Ruotsin johtavia toimijoita kylmäkuljetusten alalla. - Odotamme HVO -polttoaineelta suuria. Panostamme tietoisesti sekä kuljetustekniikkaan että ympäristöön ja olemme vakuuttuneita siitä, että johtoasema näillä alueilla hyödyntää yhtiötämme ja suojelee ympäristöä. Haluamme kehittyä ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia, sanoo Kaj Inrikes AB:n toimi-

ja Vaihto s! u rahoit

tusjohtaja Kaj Johansson. Mistä Scania Euro 5- tai Euro 6 ‑moottorilla varustetun Scanian omistaja tietää, voiko autoon tankata HVO:ta? - Sille ei ole mitään suuria esteitä, mutta on muutamia seikkoja, jotka pitää ottaa huomioon. Suosittelemme, että asiasta keskustellaan ensin Scania -yhteyshenkilön kanssa; autojen ikää rajoittaa mm. se, että polttoainejärjestelmässä on oikeantyyppiset tiivisteet vasta tietystä alustanumerosta alkaen, neuvoo Nordh. Monille kuljetusliikkeille suurin haaste on oletettavasti HVO -polttoaineen saatavuus markkinoilla. Tässä suhteessa ”tavallinen” biodiesel (FAME) on paljon helpompi vaihtoehto ja sitä varten Scanialta on saatavana Euro 6 ‑moottoreita, joiden teho on 320 - 580 hv. Käytännössä

melkein kaikki voivat saada käyttötarkoitukseen ja käyttötapaan räätälöidyn biodieselmoottorin. FAME -biodiesel on edelleen ainoa vaihtoehto, joka sekä pienentää sekä CO 2 -päästöjä että kustannuksia. - HVO on mielenkiintoinen polttoaine, joka on ollut näköpiirissä jo useita vuosia. Rajallinen tuotanto ja jakelu ovat estäneet sen yleistymisen. Scanialle HVO on kaasumoottoreita ja FAMEja RME -biodieselmoottoreita täydentävä vaihtoehto. Olemme myös kertoneet kehittävämme Euro 6 ‑moottoreita ED95 -polttoaineelle. Jotta kuljetusten ostajat ja ajoneuvoteollisuus voivat tehdä yhteistyötä CO2 -päästöjen vähentämiseksi, kaikkien kukkien on annettava kukkia, toteaa Nordh.


24 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Simo,

autoihin ei saa piirtää!”

S

imo Riikonen Porista tunnetaan autojen ruiskutaidemaalauk- sen uranuurtajana ja todellisena alan legendana, joka on maalannut suuren määrän pysyvästi historiankirjoihin jääviä kuorma-autoja ja toki paljon muutakin. Tässä tarinassa keskitytään puutavara-autojen maalaukseen Suomessa mestarin itsensä kirjoitamana.

Mistä kaikki alkoi

Autotaidemaalari minusta taisi tulla jo pikkupoikana jolloin piirtelin autoja makuuhuoneen tapetteihin ja lisäsin niihin kuljettajan kasvot. Siitä syntyi sanonta: ”Simo, autoihin ei saa piirtää”. Pikkupojasta lähtien piirtämistä, ja maalaamista harrastaneena sain aina koulussa kympin kuvaamataidosta. Myös laulusta tuli kymppi, mutta se annettiin kahdessa osassa, puolet jouluna ja loput keväällä. Ihan helposti ei autotaidemaalausurani kuitenkaan alkanut, pieniä ruiskuja ei silloin ollut, kukaan ei edes halunnut kuvia autoonsa ja muutenkin kaikki piti opetella itse kokeile-

malla. Sanottiinpa ”maalaria” joskus jopa ihan hulluksikin. Kuitenkin kova palo sydämessä ajoi jatkamaan, kokeilemaan, ja aina epäonnistuttuani yrittämään uudestaan. Pikkuhiljaa alkoi olla kysyntää autojen ylimaalauksen lisäksi myös raidoille, teksteille, häivytyksille, silhuettikuville jne.

Ensimmäiset puuautomaalaukset

Jo 1970 luvun puolella maalasin Välimäelle Kiikoisiin kelta/ vihreän Scania 141 tukkiauton rajattomasti häivyttäen, lisäksi pienen maiseman kylkeen. Seuraava asiakas halusi jotain samanlaista ja niin siitä syntyi raskaskaluston kuvataidemaalauksien trendi, joka jatkuu vieläkin. Välimäelle taisin maalata ainakin seitsemän tukkiautoa. Työ vaati silloin valtavasti kokeiluja, epäonnistumisia ja uusien asioiden opettelemista. Aloittaessani kaikki autot maalattiin tavallisella keinohartsimaalilla, kuivateltiin muutama päivä, ja teipattiin raitoja varten. Myöhemmin kun markkinoille tuli kaksikomponenttinen akryylimaali, johon sekoitettiin kovet-

Simo Riikonen (oik.) on luonut Suomeen raskaskaluston kuvataidemaalauksen ja mies tunnetaan ympäri maailmaa kuljetusalalla. L. Tynjälä Oy:lle Alajärvelle Riikonen on maalannut kymmenkunta hakeautoa; kuvassa juhlitaan Rami Tynjälän kanssa näyttelyissä hienosti menestynyttä Napoleonia.

taja, työt nopeutuivat huomattavasti. Vasta kaksikerrosmaalien aikaan varsinainen kuvamaalaus lähti kunnolla nousuun.

Kuva-aiheiden valinta

taas pyysivät ehdotuksia maalausaiheiksi. Yhden tapauksen muistan varsin hyvin. Asiakas tuli autonsa kanssa meille kaukaa toiselta puolen Suomea. Kun hintahaa-

rukka oli selvitetty, autoilija oli jo lähdössä, niin kysyin, että mitä siihen autoon maalataan? Sain pitkän kysyvän katseen ja lausahduksen: ”No kyllähä sie tiiät, ko sie niitä teet”. Parin no-

Useilla autoilijoilla oli oma idea, jota lähdettiin toteuttamaan, asiasta juteltiin, piirrettiin paperille luonnoksia jne. Toiset

Jo 1970 luvun puolella Riikonen maalasi Välimäelle Kiikoisiin kelta-vihreän Scania 141 tukkiauton rajattomasti häivyttäen ja lisäksi pienen maiseman kylkeen.

Yhteen Välimäen Sisuun tuli katolle ihan naturel tyttö, joita Riikonen ei ole pahemmin autoihin maalannut; tallinseinätauluiksi kylläkin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI pean apukysymyksen avulla selvitin vähän taustoja, harrastuksia jne. Ja kohta välähti, sanoin vain että ok, soitan kun on valmis. Rauhallinen rantamaisema sopi siihen autoon oikein hyvin. Karjaan Truckersien alettua 1981, maalaukset lisääntyvät räjähdysmäisesti. Olin mukana alusta asti, joten pääsin näin näkemään ja kokemaan koko kehityskaaren, taisin päästä vähän vaikuttamaankin asioihin. Kun kysyttiin, että mikä on ensivuonna muotia, vastasin etten ole vielä päättänyt. Kerran kyllä väitin, että puhtaan valkoinen rekka tulee vielä maalattujen joukkoon. Se tapahtuikin, kun Porilaisen autokoulu Liikenneopiston Mercedes kiilteli kokonaan helmiäisvalkoisena keräten katseita jo seuraavana vuonna.

J-P Mäkelän isänmaa-aiheinen tukkiauto Korpisoturi, Marskin päiväkäskyineen.

KULJETUS 25

Ruotsista lisävauhtia

Olin maalannut Scan-Autolle esittelyautoksi Hot Emman ja Ajolinjan Kenworthiin viikingin takaseinään, ja seisoskelin autojen välissä Ruotsin Mantårpissa 1982, kun paikalle astelivat Ritva ja Mikko Nukala Härmästä. Mikko oli tuonut näytille puuauton pystyputkineen ja melkein selvä voitto oli jo mielessä. Siihen aikaan ruotsalaiset olivat ainakin valovuoden verran meitä edellä autonrakentelussa. Mikko totesikin, että ”me oomma vääräs paikas”. Mikon ennakkoluuloton ”Pohojalaasuus” näkyi heti ja oli selvää, että yhteistyötä tullaan vielä tekemään. Ensimmäisen maalauksen tein Mikolle 1987, jolloin päivänvalon sai puuautojen silloinen kingi, Royal King, Scania 142H. Mikko pääsi näyttämään myös ruotsalaisille suomalaista osaamista. Mikolle olen maalannut sittemmin enemmän kuin puolitusinaa autoa. Mieleen jääneitä puuauton maalauksia olisi tavaton määrä, mutta kaikkia ei voi tässä muistella, muutaman sentään. Tynjälän Lasselle piirtelin kymmenkunta hakeautoa, joista viimeisin oli Napoleon. JELA Kuljetukselle kaksi Aku Ankka aiheista, nekin hakeautoja. Yhteen Välimäen Sisuun tuli katolle ihan naturel tyttö, joita en pahemmin autoihin maalannut, tallinseinätauluiksi kylläkin. J-P Mäkelän isänmaa-aihei-

Simo Riikosen Mikko Nukalalle vuonna 1987 maalaama Royal King Scania näytti ruotsalaisille mitä Härmässä osataan.

Maria Riikonen (vas.) ja Hannele Nukala (Loukasmäki) olivat jo lapsesta mukana rekkamaailmassa.

JELA-Kuljetukselle Riikonen on maalannut kaksi iloista Aku Ankka aiheista hakeautoa. Simo Riikonen ja Mika Laakso näyttävän ja ansaitusti palkitun Waterworld Scanian kanssa.

nen tukkiauto Korpisoturi, Marskin päiväkäskyineen teki minuun syvän vaikutuksen. Nimiä olisi paljonkin; viimeisimpiä puuautomaalauksiani oli Waterworld Scania Laakson Mikalle Alahärmään.

Simo Riikonen

Metsään on maalattu muutakin kuin kuorma-autoja; kuvassa Seppo Pekkolan Ponsse -metsäkoneet huoltoauton kylkeen ikuistettuna.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

26 KULJETUS

Suomessa laajasti varusteltavan UniQ Concept -auton pohjana on uusi Actros Mercedes-Benz tehtaan kattavalla lisävarustelulla

UniQ Concept Mercedes-Benz Actros

E

nsimmäinen UniQ Concept -kuorma-auto valmistui kesäkuussa ja se luovutettiin Veho Groupille Logistiikka - Kuljetus 2015 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa.

UniQ Concept perustuu ajatukseen, jossa tilaajalla on mahdollisuus saada näyttävästi kustomoitu ja numeroitu erikoismalli itselleen suoraan maahantuonnin kautta tai UniQ Conceptin tekijöiltä. Konseptin tarkoituksena on taata ammattiautoilijalle paras mahdollinen viihtyvyys työssänsä.

Työhön tehty

UniQ Concept -auton pohjana on uusi Actros Mercedes-Benztehtaan kattavalla lisävarustelulla, jonka lisäksi se saa Suomessa helmasarjan, työtason, rakennetun peräpaneelin, lisä- ja työvaloratkaisun, erikoismaalauksen kulutusta kestävällä lakkakerroksella, nahkaverhoillun ja räätälöidyn sisätilaratkaisun, suojaavat RST-rakenteet keulan alle ja katolle, sekä tietenkin suuren määrän viimeisteleviä yksityiskohtia ympäri autoa. Näyttävän ulkokuoren alta paljastuu todellinen työhön tarkoitettu kuorma-auto. Loppuvarustelu tapahtuu Suomessa, suomalaista työvoimaa käyttäen ja

ehdotonta ammattiylpeyttä vaalien.

Taustalla vahvaa suomalaista osaamista

UniQ Conceptin takaa löytyy kokenut verkosto Euroopan taitavimpia käsityöläisiä ja suunnittelijoita, joiden käsialaa ovat mm. Kuljetus Auvisen MB Actros ”Highway Hero” säiliöautoyhdistelmä sekä lukuisat muut Euroopan seuratuimmat tuunatut rekat. Ensimmäistä UniQ Concept -mallistoa saa rajoitetun määrän ympäri Eurooppaa. Vastaavan tasoista varustepakettia ei ole aikaisemmin ollut tarjolla missään päin Eurooppaa ja nyt ilmiö on alkamassa Suomesta. Jälleenmyynti Veho Group Oy sekä Hio-Mex Oy.

Räätälöity sisätilaratkaisu takaa kuljettajan viihtyvyyden ainutlaatuisessa ja tasokkaassa ympäristössä.

Suomalainen lisävarustelun korkea osaaminen näkyy auton yksityiskohdissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 27

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård Juha Yrjänä

044 317 1800 leif@gripenwheels.fi 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi

Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com

Onnin Auto Oy

www.onninauto.fi Malmin Kauppatie 46, 00730 Helsinki Puh. 010 281 7000 Fax. 010 281 7099 myynti@onninauto.fi


26 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

A T! N Y i.fi N N IA ISI nkar ILMAR ttinasa K ma N SA w.am ww

KOHTASITKO TIELLÄ SANKARIN? Auttoiko raskaan kaluston kuljettaja sinut kiipelistä tai pelasti peräti henkesi omalla toiminnallaan? Nyt on oikea aika ilmiantaa hänet! Ammattina Sankari –kampanjan suomalaiset yhteistyökumppanit etsivät jo viidennen kerran Suomessa ammattikuljettajien joukosta niitä poikkeuksellisia yksilöitä, jotka tavalla tai toisella ovat ylittäneet itsensä muiden teillä liikkujien auttamiseksi. Kuka tahansa voi ehdottaa palkinnon saajaksi omasta mielestään kriteerit

täyttävää kuljetusalan ammattilaista. Ilmiantamalla oman sankarisi pääset palkitsemaan hänet juhlallisesti vuoden 2015 Ammattina Sankari -gaalassa. Pääpalkintona jaetaan 5000 €, joista 2500 € lahjoitetaan voittajan valitsemalle hyväntekeväisyyskohteelle. Kurvaa sivustolle ja ilmianna sankari: www.ammattinasankari.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 29

Nokian Noktop -pinnoitusmateriaalien tarina alkoi 1970-luvulla, kun uusi pinnoittamisen menetelmä, kylmäpinnoittaminen, valtasi alaa maailmalla ja Suomessa.

Nokian Noktop -pinnoitusmateriaalien juhlavuoden kunniaksi julkaistiin historiikki

Parasta pintaan jo 40 vuotta N okian Noktop -pinnoitusmateriaalit juhlivat tänä vuonna 40-vuotistaivaltaan. Kaikki alkoi vuonna 1975 ennakkoluulottomasta ideasta, ja Nokian Noktopin tarina jatkuu ja kehittyy yhä.

huolehtiminen. Kulutuspintansa osalta loppuun kulunut rengas ei enää ollut jätettä, vaan arvokasta käyttöomaisuutta.

Nelikymmenvuotinen historia on nyt koottu yhdeksi paketiksi, kun Nokian Renkaat julkaisi ”Noktop - 40 vuotta edullisempia kilometrejä” -historiikin juhlavuoden kunniaksi. Historiikki julkaistii 11.6. Logistiikka-Kuljetus 2015 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa, jossa myös Nokian Renkaat oli mukana.

Tätä nykyä Nokian Noktop -pinnoitusmateriaaleja viedään noin 20 maahan eri puolilla maailmaa. Kaikkiaan saatavilla on 25 erilaista Nokian Noktop -pintaa, ja eri leveydet huomioiden tuotteita on pitkälti toistasataa. Erityisesti talvituotteiden osalta valikoima on alan johtava. Suomessa Nokian Noktop -pinnoituksia tekee 20 pinnoitusalan yritystä. Luonto- ja ympäristöarvot huomioivan tuotantoteknologian ansiosta on Nokian Noktop -pintojen valmistuksessa kyetty minimoimaan välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset. Pinnoitus itsessäänkin on jo ympäristöteko. Kahden uuden renkaan hiilidioksidipäästöt ovat 440 kg, mutta yhdestä uudesta ja sen kertapinnoituksesta päästöjä koituu yhteensä vain 240 kg. Lisäksi Nokian Noktopin tuotantoprosessi täyttää ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimukset. Nokian Noktop -brändi on neljän vuosikymmenen aikana raivannut määrätietoisella tuotekehitystyöllä, laadulla sekä tuo-

Nokian Noktop syntyi uuden pinnoitusteknologian myötä

Nokian Noktop -pinnoitusmateriaalien tarina alkoi 1970-luvulla, kun uusi pinnoittamisen menetelmä, kylmäpinnoittaminen, valtasi alaa maailmalla ja Suomessa. Myös tuolloinen Oy Nokian Ab Kumitehdas, nykyinen Nokian Renkaat, kiinnostui uudesta teknologiasta. Nokian Noktop -tuotemerkki syntyi yhtiön sisäisen nimikilpailun tuloksena. Nimellä haluttiin kuvata yhtälailla Nokian Kumitehdasta ja sen osaamista kuin pintaa ja huippulaatua. No-

Nokian Noktop rullaa vihreästi kohti tulevaisuutta

Suomessa Nokian Noktop -pinnoituksia tekee 20 pinnoitusalan yritystä.

kian Renkaiden oman kylmäpinnoitukseen liittyvän liiketoiminnan varsinaisesta käynnistymisestä ja oman tavaramerkin käyttöönotosta alkoi myös Nokian Noktop -tuotesarjan historia vuonna 1975. Rengasalan määrätietoisen viestinnän, mainonnan ja tiedottamisen myötä renkaiden loppukäyttäjät oppivat pian tiedostamaan, että paras tapa säästää rengaskustannuksissa oli renkaan rungon hyvinvoinnista

Nokian Noktop -tuotemerkki syntyi yhtiön sisäisen nimikilpailun tuloksena ja tuotesarja esiteltiin markkinoille vuonna 1975.

tannon tehostamisella tiensä altavastaajasta markkinajohtajaksi sekä vientituotteeksi. Käyttäjien kuunteleminen ja jatkuva kehitystyö takaavat sen, että jatkossakin Nokian Noktop on kovalla työllä saavuttamansa luottamuk-

sen arvoinen. Ajat muuttuvat, mutta yhtaikaa kustannuksia ja ympäristöä säästävä pinnoitus puolustaa jatkossakin paikkaansa edullisempia kilometrejä etsivien liikennöitsijöiden joukossa.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä osoitteessa

ammattilehti.fi


30 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Alumiinivanteiden suosio vahvassa kasvussa

Suosittu Alcoa Dura-Bright® -vanne on uudistunut entistäkin paremmaksi: uusi EVO-käsittely vahvistaa vanteiden sietokykyä moninkertaisesti hydrofluorihappoja, kemikaaleja ja korroosiota vastaan. Uusi EVO -malli kestää siis mm. happamia ja emäksisiä aineita (pH 2-12) eli enää ei haittaa jos autoa pestessä vanteille pääsee happamia pesuaineita.

A

lumiinivanteiden käyttö ja suosio on vahvassa kasvussa maailmanlaajuisesti; niin myös Suomessa. Maailman johtava alumiinivanteiden valmistaja Alcoa on arvioinut että vuonna 2018 jo puolet kaikista kuorma-autoista ja perävaunuista on varustettu alumiinivanteilla. Alcoa toimittaa vanteita mm. johtaville kuorma-autovalmistajille ja perävau-

nuteollisuudelle ensiasennusvanteiksi. - Alumiinivanteet ovat teräsvanteita kevyempiä ja tarjoavat siten enemmän arvokasta hyötykuormaa sekä tuovat polttoaineensäästöä ja sitä kautta vähentävät myös kuljetusten ympäristöhaittoja. Kaikki Alcoan valmistamat alumiinivanteet ovat taottuja joten ne ovat erittäin lujia ja iskunkestäviä sekä ulkonäöltään tyylikkään näyttäviä, sanoo Milcoa Oy:n Erkki Hut-

tela. Milcoa Oy on vuonna 2011 perustettu perheyritys, joka toimii Alcoa vanteiden ja tarvikkeiden tukkumyyjänä Suomessa ja Virossa. Yrityksen toimipiste ja varasto sijaitsevat Rauman paperiteollisuusalueella, jossa tuhannen vanteen valikoimasta löytyy 49 eri vannetyyppiä ja pintamallia. Varaston sijainti mahdollistaa nopeat toimitukset Suomeen ja Viroon. - Alcoa -vanteiden myynti

kasvoi Suomessa noin 25 % vuonna 2014 ja tänä vuonna olemme edelleen parinkymmenen prosentin kasvuvauhdissa eli markkinajohtajan asema vahvistuu entisestään, toteaa Huttela.

Unkarin tehtaan kapasiteettia kasvatettu

Euroopan markkinoille Alcoa vanteet toimitetaan pääosin Unkarin tehtaasta, mitä on hiljattain laajennettu vastaamaan kysynnän vahvaan kasvuun. Myös

henkilökunnan määrää on lisätty merkittävästi. - Tehtaalta valmistuu mm. suositut Alcoa Dura-Bright -vanteet joiden valmistuskapasiteetti on nyt kaksinkertaistettu. Laajennuksen jälkeen tehtaan tuotantokapasitetti on yhteensä reilusti yli miljoona vannetta vuodessa, ilmoittaa Huttela. Unkarin tehdas on jatkossa tärkeämmässä roolissa myös vanteiden tuotekehityksessä. - Kehitystä katsotaan entistä enemmän eurooppalaisten asiakkaiden näkökulmasta. Tämä on tärkeä asia tulevaisuuden tuotteita ajatellen, toteaa Huttela.

Alcoa Dura-Bright Evo ja Alcoa Dura-Flange suosituimmat Suomessa ®

®

Suomessa suosituimmat mallit ovat Alcoa Dura-Bright Evo

Alcoa -vanteet tuovat keveyttä ja sitä kautta lisää hyötykuorma yhdistelmään ja myös polttoainetta säästyy. Kuvassa L. Tynjälä Oy:n näyttävä uusi hakeyhdistelmä varustettuna Alcoa Dura-Bright® -vanteilla.

Alcoa Dura-Flange® -vanteissa on patentoitu käsittely, joka muodostaa suojaavan kilven vanteen olka-alueelle ja estää reunan kulumista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 31

ja Alcoa Dura-Flange. - Näyttävä Dura-Bright ei ole pinnoite vaan pintakäsittely, joka tunkeutuu alumiiniin ja muodostuu yhtenäiseksi osaksi vannetta. Se ei halkeile, hilseile tai syövy, kuten perinteiset pinnoitteet. Näitä vanteita ei tarvitse kiillottaa, vaan tavallinen pesu vedellä ja saippualla pitää ne kirkkaina pesusta pesuun, tuhansienkin kilometrien jälkeen. Dura-Flange -vanteissa on patentoitu käsittely, joka muodostaa suojaavan kilven vanteen olka-alueelle ja estää reunan kulumista. Ne ovat markkinoiden ainoat vanteet, jotka on suojattu tämäntyyppiseltä kulumiselta. Näin suojattujen vanteiden käyttöikä on noin kaksinkertainen verrattuna muihin alumiinivanteisiin samoissa käyttöolosuhteissa, Huttela sanoo.

Tulossa uusia tuotteita ja kierrätyspalvelu

Alcoan jatkuva tuotekehitys tuottaa uusia mielenkiintoisia innovaatioita markkinoille. - Tulossa on jo lähiaikoina mm. entistä kevyempi ja vahvempi alumiinimateriaali vanteisiin, paljastaa Huttela. Lisäksi Alcoan tarvikelinjasto uudistuu. - Asiakkaiden käyttöön tuodaan uusi pesuaine mikä on tarkoitettu uusien Dura-Bright Evo -vanteiden puhdistamiseen. Myös napasuojia on tulossa tarvikevalikoimaan mutterisuo-

Alcoa -vanteiden maahantuoja Milcoa Oy on mukana alan tapahtumissa - kuvassa osasto Logistiikka-Kuljetus 2015 näyttelyssä Helsingissä.

jien rinnalle, kertoo Huttela. Suomeen Huttela on suunnittelemassa täysin uudenlaista Alcoa -vanteiden palautuspalve-

lua, jossa asiakkaat saisivat hyvityksen vanhoista Alcoa -vanteistaan vaihtaessaan ne uusiin Alcoa -vanteisiin.

- Toive tällaiseen kierrätystä helpottavaan palveluun on tullut rengasliikkeiltä ja loppuasiakkailta. Vanteet kerättäisiin ja

toimitettaisiin Alcoan tehtaalle käytettäväksi uusien alumiinivanteiden materiaalina, kertoo Huttela.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

32 KULJETUS

Jousipalvelut kaikkiin ajoneuvoihin ja perävaunuihin • lehti- ja ilmajouset • alustan osat • iskunvaimentimet

• korjaukset ja muutostyöt • asennukset • pyöränsuuntaukset

Pitäjänmäki Arinatie 5, 00370 Helsinki puhelin (09) 5617 880 Vuosaaren satama Rahtarinkatu 1, 00980 Helsinki www.vallilantakomo.fi

Yhteistoiminnallinen ajaminen yleistyy - autojen ja tieverkoston välinen tiedonvaihto lisää liikenneturvallisuutta

J

uuri päättyneessä kansainvälisessä Celtic Plus CoMoSeF -hankkeessa kehitettiin ajoneuvojen ja infrastruktuurin välistä tiedonvaihtoa parantamaan liikenneturvallisuutta. Hankkeen tuloksena syntyneellä kommunikaatiojärjestelmällä kuljettajille voidaan antaa täysin ajantasaista tietoa säästä, keliolosuhteista ja liikenteen tapahtumista. Suomessa kehitettiin osana hanketta ajoneuvojen kanssa kommunikoiva interaktiivinen tiesääasema, jonka avulla voidaan varoittaa tiellä liikkuvia autonkuljettajia edessä olevista vaarallisesta ajokelistä. Yhdessä muiden CoMoSeF-hankkeen tie- ja sääinformaation keräys-, tallennus-, välitys- ja esitysmenetelmien kanssa ne muodostavat potentiaalisen ratkaisumallin ITS-kommunikaatiojärjestelmän toteutukseen. - Yhteistoiminnallinen ajaminen, jossa ajoneuvot ja tieverkoston järjestelmät kommunikoivat ja jakavat tietoa keskenään, lisää yleistyessään tuntuvasti liikenneturvallisuutta, toteaa johtava tutkija Johan Scholliers VTT:ltä. Yhteistoiminnalliset järjestelmät laajentavat ajoneuvojen horisonttia, kun myös kulman takana tiedossa oleviin vaaroihin tiedetään varautua etukäteen. Tämä auttaa kuljettajia ja ajoneuvoja ennustamaan paremmin liikennettä ja tekemään sen mukaan päätöksiä esimerkiksi tilannenopeuksien tai reittien valinnassa. Kehitetyt ratkaisut ovat yksi askel lähemmäksi automatisoitua ja älykästä liikennettä. Yhteistoiminnallisen ajamisen arvioidaan olevan osa päivittäistä elämää jo 2020-luvulla. Yhtenä käyttöönottoa lisäävänä tavoitteena on laskea nykyisen ajoneuvojärjestelmän hintatasoa huomattavasti.

Tiesääasemaa testattu Sodankylässä ja Tampereella

Ilmatieteen laitoksen interaktiivinen tiesääasema välittää viimeisimpiä havain-

Korjaus, huolto, uudet ja –vaihtolaitteet Ruiskutuspumppuihin (mm. EDC rivi- ja jakajapumput, VP, Common Rail, DPA, DP200) Laaja valikoima vaihtopumppuja (Volvo, Man, M-B, Scania ym.) Suuttimiin (yksi- ja kaksijousisuuttimet, Common Rail, pumppusuuttimet) Ahtimiin

Tehonlisäys ohjelmoinnilla Vähentää polttoaineenkulutusta, lisää tehoa ja vääntöä

Ammattitaidolla jo vuodesta 1975 Reijon Diesel Oy Virsumäentie 81, 48600 Kotka. Puh. 05 210 5700 reijondiesel@kymp.net | www.reijondiesel.fi

toja sekä laajemman alueen säätietoja reaaliajassa lähialueen ajoneuvoille käyttäen hyväksi lyhyen kantaman lähiverkkomenetelmiä ja matkapuhelinverkkoa. Tiedot vastaanottaa VTT:n kehittämä ajoneuvojärjestelmä, joka vastaanottaa kyseistä dataa monikanavaisesti, hyödyntäen joko autojen välistä lähiverkkoa tai matkapuhelinverkkoa. Siirtyminen vastaanottomenetelmästä toiseen tehdään vauhdissa niin, ettei yhteys asemaan pääse missään vaiheessa katkeamaan. Tällainen monia radiojärjestelmiä sujuvasti yhdistelevä tiedonvälitystapa on viime aikoina noussut yhdeksi potentiaalisimmaksi ratkaisumalliksi tulevaisuuden ITS-ratkaisuissa. Yksi hankkeen testipaikoista, jossa liikenneautomaation kokeiluja on tehty, on Tampereella Hervannan valtaväylä ja ramppi E63. Rampille on asennettu sumua tarkkaileva yhteistoiminnallinen kamera-laserskanneri -yhdistelmä. Toinen tiesäätä autoille välittävä asema sijaitsee Sodankylässä E75-tien varrella kaupungin keskustasta etelään. CoMoSeF-hankkeessa on kehitetty ja testattu älykkään liikenteen ratkaisuja ja palveluita Suomen lisäksi Ranskassa, Luxemburgissa, Romaniassa, Espanjassa, Turkissa ja Korean tasavallassa, missä liikenne kohtaa erilaisia haasteita kuin Suomessa, jossa erityishaasteita ovat vaihteleva ajokeli ja pimeät vuodenajat. Kansainvälisen Celtic Plus CoMoSeF (CoOperative Mobility Services of the Future) -hankkeen lopullisia tuloksia esiteltiin Tampereella 1.heinäkuuta. Kolmevuotista CoMoSeF-projektia on vetänyt tamperelainen Mobisoft Oy, joka hankekoordinoinnin lisäksi sekä kerää reaaliaikaista liikennetietoa takseista Tampereella ja toisaalta tuo jalostettua liikenne- ja olosuhdetietoutta taksien ajoneuvolaitteisiin. Suomesta ovat mukana olleet myös Ilmatieteen laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Infotripla, Taipale Telematics ja Centria sekä yrityksiä ja tutkimuslaitoksia kuudesta maasta, Ranskasta, Espanjasta, Luxemburgista, Romaniasta, Turkista ja Etelä-Koreasta.

Tieliikenteessä kuoli 17 ihmistä kesäkuussa

T

ilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui kesäkuussa 457 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

oli liikkeellä henkilöautolla 74, pakettiautolla 7, kuorma-autolla 2 ja moottoripyörällä 4. Jalankulkijoita kuoli 13 ja polkupyöräilijöitä 8. Lisäksi kuoli 6 muuta tienkäyttäjää.

Niissä kuoli 17 ja loukkaantui 579 ihmistä. Kuolleita oli 7 vähemmän ja loukkaantuneita 33 enemmän kuin vuoden 2014 kesäkuussa. Kuolleista 11 oli liikkeellä henkilöautolla ja 2 pakettiautolla. Polkupyöräilijöitä kuoli 2. Lisäksi kuoli 2 muuta tienkäyttäjää. Surmansa saaneista oli miehiä 13 ja naisia 4. Tammi-kesäkuussa tapahtui kaikkiaan 2 149 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 114 ja loukkaantui 2 709 ihmistä. Kuolleita oli 19 enemmän ja loukkaantuneita 113 vähemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Surmansa saaneista

Lähde: Liikenne ja matkailu: Tieliikenneonnettomuustilasto Tilastokeskus

Lue uudet kuljetusalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 33

Asfaltti kuntoon helposti ja nopeasti

Paramo CMA Cold Mix Asfalt on bitumipohjainen kylmäpaikkaus asfalttimassa, mikä soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Helposti ilman esilämmitystä levitettävä asfalttimassa toimitetaan kätevässä 25 kilon purkissa.

Reikä asfaltissa on tuttu näky monen hallin pihalla ja teiden varsilla. Nyt tähän harmilliseen ongelmaan on helppo ja edullinen ratkaisu.

M

ogul Finland Oy on ottanut tuotevali- koimaansa kätevän tuotteen asfaltin paikkaukseen. Paramo CMA Cold Mix Asfalt on bitumipohjainen kylmäpaikkaus asfalttimassa, mikä soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. - Helposti ilman esilämmitystä levitettävä asfalttimassa toimitetaan kätevässä 25 kilon purkissa. Tuote on nopea ja

helppo ratkaisu asfaltissa olevien reikien sekä halkeiluiden pysyvään paikkaukseen. Eli jos kuljetusliikkeen, koneyrityksen tai vaikkapa teollisuusyrityksen hallin pihalla on asfaltissa reikiä on tässä paras ja erittäin edullinen tapa ongelman hoitamiseen. Paramo CMA -paikkausmassa on tehty ammattikäyttöön joten sen käyttö kasvaa Suomessa mm. kaupunkien, kuntien, rakennusliikkeiden ja asfalttialan yritysten keskuudessa, sanoo

Mogul Finland Oy:n Jani Paasonen. Tuotteen valmistaja tsekkiläinen Paramo tunnetaan laadukkaista Mogul -öljyistään, joita myydään kasvavaa tahtia erityisesti kuljetus- ja konealan yrityksille. - Puutavara-autoilijat ja metsäkoneyrittäjät ovat tärkeä asiakaskuntamme jolle toimitamme mm. laadukkaat Mogul -moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkäöljyt, toteaa Paasonen.

Mogul Finland Oy on muuttanut uusiin toimitiloihin Mäntyharjulla osoitteeseen Mäkelänlenkki 5-7, missä sijaitsee Mogul -öljytuotteiden keskusvarasto.

Jani Paasonen esittelee suoraan varastosta löytyviä asfaltinpaikkaus tuotteita - asfalttimassan lisäksi tarjolla on myös bitumiluosta.


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jousitukku tuo uusia palveluita ja korkeaa laatua jousialalle

Pohjolan Jousitukku Oy:n Risto Kuusisto (vas.) ja Kalle Eskelinen ovat tuoneet uusia tuulia jousimarkkinoille. Kuljetuskaluston jousissa tärkein yhteistyökumppani on belgialainen Weweler. Uusi Jousihotelli -palvelukonsepti on saanut erittäin hyvän vastaanoton asiakkaiden keskuudessa; palvelua hyödyntävät kuljetuskaluston valmistajat sekä kuljetusliikkeet.

P

kattavan valikoiman johtavaa laatua hyötyajoneuvokäyttöön sekä autoihin että perävaunuihin. Monet asiakkaat vahvistavat uusienkin kuorma-autojen ja perävaunujen jousia varsinkin nyt kun on siirrytty suurempiin kokonaispainoihin. Suurin osa myymistämme jousista onkin alkuperäiseen verrattuna vahvistettua jousta mikä tekee yhdistelmästä jämäkämmän ja parantaa ajo- ym. ominaisuuksia. Toki meiltä löytyy varastosta myös standardi jouset uusimpiin sekä myös jo iäkkäämpiin ajoneuvoihin ja vaunuihin, toteaa Eskelinen.

ohjolan Jousitukku Oy aloitti toimintansa maaliskussa 2014 mutta yrityksen taustalla on toimialan konkareita, jotka markkinamyllerrys kokosi jälleen yhteen. Alle parin vuoden toimintansa aikana yritys on jo saavuttanut merkittävän aseman Suomen jousimarkkinoilla. - Asiakkaiden luottamus tuotteisiimme, osaamiseemme ja toimintaamme sekä hyvä yhteistyö johtavien jousialan valmistajien kanssa ovat olleet hyvän kasvun perusta. Karkaistu jousiteräs taipuu moneen muotoon kuten Jousitukkukin, sanoo Risto Kuusisto.

Tuotteet löytyy suoraan varastosta Ylöjärveltä

Vuosi sitten Jousitukku muutti nykyisiin toimiviin tiloihin Ylöjärvelle Elovainiontielle. - Meillä on nyt hyvät tilat ja kunnon varasto mistä löytyy yli 2000 nimikettä heti toimitukseen: lehtijouset ja jousen lehdet, U-pultit, tapit ja helat, jousenkorvat ja riipukkeet, tukivarret sekä teollisuuden kierrejouset. Asiakkaita palvelee yhteensä viisi alan ammattilaista ja jäl-

Puutavara-autoihin erittäin hyvät tuotteet

Puutavaraperävaunuihin todellinen hittituote on Wewelerin erikoismatala 3-lehtinen ns. tupla-W jousi mitä löytyy suoraan hyllystä Ylöjärveltä.

leenmyyjäverkosto alkaa olla valmis; siihen kuuluu tällä hetkellä 108 jälleenmyyjää eri puolilla Suomea, laskeskelee Kuusisto. Pohjolan Jousitukku Oy keskittyy palvelemaan alueellisia jälleenmyyjiään sekä ensivalmistustehtaita. - Tavoitteenamme on olla luottamuksen arvoinen partneri

jälleenmyyjillemme joita ovat mm. raskaan kaluston varaosaliikkeet ja korjaamot. Vankka kokemus ja osaaminen on tärkeä voimavaramme mistä hyötyvät jälleenmyyjien lisäksi kuljetuskaluston valmistajat. Tekninen neuvonta jousiasioissa onkin erittäin merkittävässä roolissa toiminnassamme, sanoo Kalle Eskelinen.

Belgialaista laatua kuljetuskalustoon

Suomen Jousitukku Oy:n pääyhteistyökumppani on jousivalmistaja Weweler, joka tunnetaan laadukkaista jousituotteistaan jotka kaikki valmistetaan yrityksen tuotantolaitoksissa Belgiassa. - Weweler tarjoaa erittäin

Puutavara- ja sora-autoilijat ovat merkittävä Jousitukun asiakaskunta. - Puutavaraperävaunuihin todellinen hittituote on Wewelerin erikoismatala 3-lehtinen ns. tupla-W jousi ja perävaunuvalmistajat suosivat Venäjän vientivaunuissa 13-lehtistä pakkaa. Toimitamme myös erikoisvahvoja 14-lehtisiä jousia mm. kaivosajoneuvoihin ja teollisuuden ajossa oleviin järeisiin satamaperävaunuihin, kertoo Kuusisto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Jousihotelli

Pohjolan Jousitukku Oy on tuonut markkinoille aivan uuden konseptin, Jousihotellin, mikä on otettu erittäin hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. - Jousihotelli on suunnattu asikkaille, jotka tuotannossaan tai liiketoiminnassaan tarvitsevat jousia säännöllisesti. Hyvin onnistuneet vuonna 2014 toteutetut pilottiprojektit osoittivat palvelun kilpailukyvyn ja tarpeellisuuden, sanoo Kuusisto. Palvelussa jouset varastoidaan Suomessa lähelle asiakasta ja toimitetaan halutuissa toimituserissä nopeasti 1-2 vuorokauden toimitusajalla. - Hankintaerien optimointi valmistavalta tehtaalta mahdollistaa kilpailukykyisen hinnan ja minimoi logistiikkakustannukset. Jousien saatavuus on varmistettu ja puskurivarasto mahdollistaa tuotannolliset muutostarpeet. Jousihotelli vähentää asiakkaidemme omaa varastointitarvetta ja helpottaa laadunvarmistusta, lupaa Eskelinen. Palvelua käyttää kuljetuskaluston valmistajat ja myös kuljetusliikkeet, joiden määrä jousihotellin käyttäjinä kasvaa hyvää vauhtia. - Jousihotellin tyytyväisenä asiakkaana on jo myös puutavarankuljetusyrityksiä, toteaa Kuusisto.

Valikoimassa on myös erikoisvahvistetut jouset vaaitiimpiin ajotehtäviin. Kuvassa Wewelerin 13-lehtisiä jousia joita käytetään Venäjän markkinoille toimitettavissa puutavaravaunuissa.

Kattavasta valikoimasta löytyy kaikki jousimallit kuorma-autokäyttöön, kuvassa Scanian tukivarsia.

Kasvua pohjolaan

Nimensä mukaisesti Pohjolan Jousitukku Oy laajentaa toimintaansa Skandinaviassa. - Etsimme Ruotsin ja Norjan markkinoille yhteistyökumppania, jälleenmyyjää tai osakasta perustettavaan yhtiöön. Vahvojen päämiesyhteyksien sekä Suomen markkinoiden kokemuksen myötä pystymme rakentamaan hyvän paikallisen markkinatuntemuksen omaavan henkilön tai yhtiön kanssa toimivan konseptin myös Ruotsin ja Norjan markkinoille. Mikäli yhteistyö kiinnostaa niin ota yhteyttä, ilmoittaa Kuusisto.

Lehtijousien lisäksi valikoimaan kuuluu kierrejouset mm. teollisuuteen, junanvaunuihin, erilaisiin koneisiin jne. Myös maatalouskoneisiin on tarjolla jousituotteet kattavasti.

Pohjolan Jousitukku Oy:n varastosta Ylöjärveltä osoitteesta Elovainiontie 13 löytyy noin 2000 nimikettä heti toimitukseen.

KULJETUS 35


36 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ensimmäiset asiakkaat liittyvät SSAB:n My Inner Strenx -ohjelmaan

S

SAB lanseerasi aiemmin tänä vuonna uuden lujien rakenneterästen tuotebrändin Strenxin.

Ensimmäiset asiakkaat liittyvät nyt SSAB:n ”My Inner Strenx” -loppukäyttäjäohjelmaan, joka tarjoaa jäsenille kattavaa teknistä tukea ja innovatiivisia suunnittelumenetelmiä erikoislujaa Strenx-terästä käyttäen. - Meillä on ilo toivottaa tervetulleiksi ensimmäiset My Inner Strenx -jäsenemme, Castleton Industries Kanadasta sekä KHKipper and Feber Grupa Intercars Puolasta. Uudet jäsenet ovat edelläkävijöitä erikoislujien terästen käytössä sovelluksissaan, sanoo SSAB:n markkinakehityksestä vastaava johtaja Gre-

My Inner Strenx -loppukäyttäjäohjelma tarjoaa jäsenille kattavaa teknistä tukea ja innovatiivisia suunnittelumenetelmiä erikoislujaa Strenx -terästä käyttäen. My Inner Strenx on myös signaali tuotteen korkeasta laadusta. Jäsenet voivat käyttää My Inner Strenx -merkkiä tuotteissaan.

goire Parenty. SSAB:n uusi My Inner Strenx -ohjelma on suunnattu yrityksille, jotka tekevät alan johtavia tuotteita käyttämällä Strenx -terästä. Loppukäyttäjäohjelman

tarkoituksena on optimoida suunnitteluratkaisuja ja tuotantotekniikoita. Näin pystytään vastaamaan teräsrakenteita vaativiin sovelluksiin käyttävien asiakkaiden odotuksiin.

My Inner Strenx -ohjelmaan liittyminen antaa jäsenille ensisijaisen pääsyn SSAB:n teknisiin palveluihin ja resursseihin, teknisestä tuesta koulutukseen, suunnitteluun ja teknisiin semi-

naareihin. Jäsenyhtiöt voivat myös hyödyntää SSAB:n kattavaa markkinointitukea, kuten näyttelyitä, esitteitä ja Strenxin digitaalisia markkinointityökaluja. My Inner Strenx on myös signaali tuotteen korkeasta laadusta. Jäsenet voivat käyttää My Inner Strenx -merkkiä tuotteissaan. Näin voidaan osoittaa, että tuotteet on kehitetty edistyksellisellä suunnittelulla käyttäen erikoislujaa Strenx -terästä ja valmistettu SSAB:n hyväksymillä tuotantomenetelmillä parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Sertifioiduissa tuotteissa on My Inner Strenx -merkki asiakkaille toimitettaessa. Lisätietoja My Inner Strenx -ohjelmasta löytyy osoitteeesta www.strenx.com.

Swedish Steel Prize 2015 -palkinnon hakuaika käynnissä

S

SAB:n jo 17. vuotuinen Swedish Steel Prize myönne- tään marraskuussa tunnustuksena ja palkintona luovista, innovatiivisista tuotteista tai ratkaisuista, joissa on käytetty erikoislujaa terästä.

Kilpailuhakemuksia vastaanotetaan parhaillaan, ja viimeinen hakupäivä on 15. elokuuta. Voittaja valitaan Tukholmassa pidettävässä tilaisuudessa. Kilpailun teema on tänä vuonna ”Improve to attract the future”. Teeman tarkoituksena on korostaa innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen merkitystä. - Haluamme korostaa jatkuvan tuotekehityksen tärkeyttä, jotta voimme rakentaa kestävämpää maailmaa, sanoo Gregoire Parenty, Swedish Steel Prize -tuomariston puheenjohtaja ja SSAB:n markkinakehityksestä vastaava johtaja. - Kaikkialla maailmassa vaatimukset kasvavat yhä kevyempien, vahvempien ja kestävämpien tuotteiden valmistamiseksi. Palkinto myönnetään yritykselle, instituutiolle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on ylittänyt odotukset käyttäen erikoislujaa terästä, toteaa Parenty. SSAB on saanut yli 800 ehdo-

tusta kaikkialta maailmasta vuodesta 1999 alkaen, jolloin kilpailu alkoi. Kansainvälinen kilpailu lisääntyy vuosi vuodelta. Yhä enemmän maita osallistuu Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Aasiasta ja Australiasta. Tämän vuoden Swedish Steel Prizen -tuomaristo koostuu tieteen ja tekniikan asiantuntijoista ja tutkijoista: Gregoire Parenty, markkinakehityksestä vastaava johtaja, SSAB Lennart Bergqvist, liikkeenjohdon konsultti, LBQ Consulting Sture Hogmark, materiaalitieteen ja tribologian emeritusprofessori, Uppsalan yliopisto Claes Magnusson, tuotantotekniikan professori, Kristianstadin yliopisto Jan Gunnar Persson, konesuunnittelun professori, kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu Jan-Olof Sperle, kevytrakentamisen professori, kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu ja Uppsalan yliopisto, Sperle Consulting. Vuoden 2014 Swedish Steel Prize myönnettiin valkovenäläiselle Belazille sen maailman suurimpaan maansiirtoajoneu-

Vuoden 2014 Swedish Steel Prize myönnettiin valkovenäläiselle Belazille sen maailman suurimpaan maansiirtoajoneuvoon suunnittelemasta innovatiivisesta, uudesta akselijousituksesta ja pyörivistä laakereista. Mukana finaalissa neljän parhaan joukossa oli hienosti myös Timo Penttimies Suomesta TP-Rollers -harvesteripään syöttörullineen. Ilmoittaudu mukaan tämän vuoden kilpailuun osoitteessa www.steelprize.com.

voon suunnittelemasta innovatiivisesta, uudesta akselijousituksesta ja pyörivistä laakereista. Mukana finaalissa neljän parhaan joukossa oli hienosti myös Timo Penttimies Suomesta TP-Rollers -harvesteripään syöttörullineen. Nähdäänkö finaalissa tänä vuonna suomalaista teräsosaa-

mista? Kilpailussa menestyneet saavat osakseen suurta huomiota ja globaalia näkyvyyttä. Lähde siis mukaan, kilpailun säännöt ja hakemus löytyvät osoitteesta www.steelprize.com. Seuraa Twitterissä @steelprize nähdäksesi tapahtuman uusimmat päivitykset.


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

37 KULJETUS TUS 103 KULJETUS KULJE

Uusi AdBlue -liuotuspiste Valkeakoskelle UPM Tervasaaren tehdasalueelle

Yara laajentaa Air1 AdBlue -tuotantoaan Suomessa

S

uomen AdBlue -markkinoiden on ennustettu kasvavan. Pystyäkseen pitämään vahvan markkina-asemansa Yara tarvitsee Air1 Ad Blue -tuotannolleen lisäkapasiteettia. Yara on päättänyt rakentaa toisen AdBlue -liuotuspisteen Harjavallan rinnalle. Yaran kumppanina toimii Movere.

Uusi liuotuspiste rakennetaan Valkeakoskelle UPM Tervasaaren tehdasalueella olevaan entiseen sellun keittämöön. Liuotuspiste palvelee Itä-Suomen ja Suur-Helsingin aluetta ja tuo Yaralle logistiikkasäästöjä. Uusi piste sijaitsee 120 km päässä Viinikkalan kulutuskeskittymästä, missä sijaitsee niin Neste, St1 kuin Teboil -yhtiöiden asemat. Yaran AdBlue Business Manager Juha Sarlund kertoo, että laitteistoa rakennetaan parhaillaan ja tuotanto käynnistyy loppuvuodesta 2013. Air1AdBlue on Yaran valmistama, korkealaatuinen urea-liu-

ympäristölle. Yhdessä rikkidioksidin kanssa ne ovat happosateiden pääaiheuttajia ja edesauttavat otsonin muodostumista. NOx-päästöt lisäävät astman, allergioiden ja keuhkosairauksien riskiä. Lisäksi nämä päästöt aiheuttavat rehevöitymistä. Liikenteen lisäksi teollisuus aiheuttaa NOx-päästöjä.

oden u v 0 la! lyhyesti: Yli 3 ukselMovere m Movere on kuljetuksiin ja takoke

Suomessa valmistettavaa Yaran Air1 -lisäainetta on saatavilla kätevissä 10 ja 30 litran kannuissa, 200 litran tynnyreissä sekä 1000 litran konttisäiliöissä. Lisäksi Suomessa on jo 200 hyvin varusteltua huoltoasemaa, jotka myyvät Air1 AdBlueta jakelumittarista.

os. Sen avulla vähennetään raskaiden dieselajoneuvojen typpioksidipäästöjä (NOx). Liuos ruiskutetaan ajoneuvon pakokaasuvirtaan, missä siitä muo-

dostuu ammoniakkia. Ammoniakki reagoi pakokaasun sisältämien typenoksidien kanssa, jolloin syntyy vaaratonta typpeä ja vettä. AdBlue-lisäaine on kirkas ja tuoreena hajuton, erittäin puhdas urean vesiliuos (32,5%) joka valmistetaan ISO 22241 standardin mukaisesti. NOx-päästöt ovat haitallisia sekä ihmisten terveydelle että

varavirtojen ohjaukseen keskittynyt logistiikkayritys, joka tuottaa myös laivaus- ja varastointi- sekä logistiikkaprosessien suunnittelupalveluja. Päätoimialoja ovat maatalous, rakennusaineteollisuus, kauppa sekä metsä- ja kemianteollisuus.

UPM Tervasaari lyhyesti:

UPM Tervasaari on nykyaikainen ja tehokas tehdaskokonaisuus Valkeakoskella. UPM Tervasaaren kahdella paperikonelinjalla valmistetaan irrokepapereita tarralaminaatin valmistukseen ja muihin teknisiin loppukäyttöihin. Vuosituotantokyky on 290.000 tonnia irrokepa-

peria. Tervasaaren paperikoneisiin on viime vuosina investoitu merkittävästi. UPM:n palveluksessa Tervasaaressa työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä. Lisäksi tehdasalueella toimii Billerud-Korsnäs Oy:n omistama paperikone sekä useita muita yrityksiä.

Yara Air1 lyhyesti:

Yara on maailman suurin Ad Blue -lisäaineen valmistaja, joka toimitti vuonna 2012 yli 600 000 tonnia Air1 -nimellä markkinoitavaa Ad Blue -lisäainetta. Yara on markkinajohtaja Ad Blue -markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Brasiliassa. Euroopassa AdBlue markkina on pisimmälle kehittynyt ja kokonaismarkkina oli viime vuonna noin 1 500 000 tonnia josta Yaran markkinaosuus oli yli 35 %. Pohjoismaissa Yaran markkinaosuus AdBlue -lisäaineessa on yli 70 %. Vahva asema tuo myös vastuun Ad Bluen saatavuudesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vallilan Takomo 70 vuoden ikään

AARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

75

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

Pitkän ja hienon historian omaava Vallilan Takomo Oy täyttää 70 vuotta elokuun 1. päivänä 2015. Kuva Helsingin Kumpulantieltä Vallilan Takomon toiminnan avajaispäivänä 1.8.1945.

A

utojen jousista ja jousikorjauksista tunnetuksi tullut Vallilan Takomo täyttää 70 vuotta elokuun 1. päivänä 2015. Pauli Punkka perusti Vallilan Takomon vuonna 1945 yhdessä isänsä Elis Punkan kanssa. Toiminta aloitettiin Helsingin Vallilassa, johon myös yrityksen nimi viittaa. Ensimmäisinä toimintavuosinaan Vallilan Takomo keskittyi jousien korjaamiseen ja alustan hitsaustöihin. Jousien valmistuksen yritys aloitti 50-luvun alussa.

Vallilan Takomon palveluksessa on edelleen neljä ammattitaitoista SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio jousiseppää.

0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Valmistus jatkuu edelleen neljän ammattitaitoisen jousisepän voimin. Vallilan Takomo myös

obel-

in

ös pityritys elco ja sen oneita Aiem-merisia ja polven myös musten uoltomissa, a rasi-

140SR

KULJETUS 39

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

maahantuo raskaiden ja kevyiden hyötyajoneuvojen jousia suurimmilta eurooppalaisilta

jousitehtailta. Tarvittaessa yritys muokkaa jouset vastaamaan asiakkaiden erityisvaatimuksia. Vallilan Takomo toimittaa jousia päivittäin varaosaliikkeille, korjaamoille ja kuljetusliikkeille kaikkialle Suomeen. Asennuspalvelut ja korjaukset Vallilan Takomo tekee Pitäjänmäen ja Vuosaaren sataman toimipaikoissa, jossa hoituvat myös muut alustatyöt ja akselien suuntaukset sekä takalaitanostimien kor-

jaukset ja asennukset. Lisäksi Vallilan Takomolla on pakettiautoluokkaan ilmajousia valmistavan hollantilaisen VB-Airsuspensionin edustus Suomessa. Vuosien aikana Vallilan Takomo on kehittynyt jousitakomosta monipuoliseksi jousialan ammattiosaajaksi, joka tarjoaa jousien ja alustan korjauspalveluja ja jousiratkaisuja raskaista ajoneuvoista henkilöautoihin. Vuonna 2001 Helsingin Yrittäjät palkitsivat Vallilan Takomon vuoden helsinkiläisenä yrityksenä. Nykyisin Vallilan Takomoa johtaa toimitusjohtaja Teemu Punkka - jousiyrittäjä neljännessä polvessa. - Vallilan Takomon kilpailukyky perustuu edelleen samoihin tekijöihin kuin 70 vuotta sitten. Näitä ovat erikoisosaaminen, korkea laatu ja työntekijöiden ammattitaito yhdistettynä nopeaan ja asiakaslähtöiseen palveluun, Teemu Punkka toteaa. - Vallilan Takomossa pidämme kiinni vahvuuksista, jotka ovat mahdollistaneet yrityksen pitkän historian ja samalla kehitämme toimintojamme jatkuvasti vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, Punkka jatkaa. Vuonna 1965 Vallilan Takomossa työnsä aloittanut ja vuodesta 1985 yritystä johtanut Veikko Punkka jää ansaitulle eläkkeelle 1.9.2015 alkaen ja jatkaa Vallilan Takomon hallituksen puheenjohtajana.


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUTUUS! TILAIHME E C .8 8 L X X r to a in m r e T

SOITA JA TILAA KUORMATILAA!

Terminatormiesten JOKERIKORTTI: Suurin kuormatila kaikissa lujuusluokissa.

Terminatormiesten VALTTIKORTTI 1/2015: ARCTIC nostokoukku-uutuus.

Terminatorimiesten VALTTIKORTTI 2/2015: Kolmikerrospinnoitus, jossa lakkaviimeistely vakiona.

Soita ja tilaa kuormatilaa meiltä. Toimitamme Terminator XXL -pankot nopeasti ja rahtivapaasti perille asennuspaikkaan. Toimituksiin kuuluu asennusapu/neuvonta sekä XXL-vaihtokampanjapankkojen poiskuljetus. Sekin rahtivapaasti.

rk

24h/7v

Heikki Jokela (050) 4129 024 tai (040) 123 9991 heikki.jokela@ammattilehti.fi Markku Hirvi (044) 9490 932 tai (040) 123 9973 Jarmo Toivonen (050) 462 4134 Terminator XXL -pankkomallisto on tuotesuojattu Suomessa, EU:ssa ja Venäjällä.

Transmitolle Oy:lle Transformers -teemainen Renault Trucks T-sarjalainen

Transmito Oy:n uusi Renault Trucks T 460 on koristeltu näyttävästi Transformers -teemaan. Renaulteja on yrityksellä ajossa jo yhteensä seitsemän kappaletta.

V

antaalaisen Transmito Oy:n uusin Renault Trucks on Kansainvälinen Vuoden kuorma-auto 2015 -tittelin voittanut 26-tonninen T-sarjalainen. Juhannuksen alla luovutetun valkoisen T 460:n tunnistaa Transformers-teemasta. - Pitkä kokemus merkistä, hyvä hinta-laatusuhde, hyvä myyjä sekä huoltopalveluiden ja varaosien ympärivuorokautinen saatavuus ovat ne syyt, jotka ovat johtaneet siihen, että olemme hankkineet vuosittain yhden uuden Renault Trucksin, kiteyttää Tomi Eerikkilä kalustovalintansa perusteet. Tomi Eerikkilä perusti Transmito Oy:n vuonna 2011. Toiminta käynnistyi yhdellä Renault Midlumilla, mutta nyt neljä vuotta myöhemmin yrityksellä on jo 18 autoa, joista 16 on jatkuvassa ajossa. Yritys työllistää yli 20 kuljettajaa. - Autot ovat 10–26-tonnisia. Viisi autoista on täysperänvetäjiä, jotka vetävät pääasiassa asiakkaiden perävaunuja. Meillä on myös kaksi omaa kärryä. Autoista seitsemän on Renaulteja. Myös yrityksen ensimmäinen auto, vuoden

2004 Midlum, on edelleenkin päivittäisessä ajossa. Ajoin aikoinani palkkakuljettajana paljon Renaulteilla, ja kuljettajani ajavat mielellään Renaulteilla. Yrityksen nimen lopussa oleva ”mito” tulee vaimoni Miran ja minun nimieni alkukirjaimista, kertoo Eerikkilä. Transmito Oy kuljettaa kappaletavaraa pääasiassa Uudenmaan alueella. Kaikki yrityksen autot on ADR-varusteltuja. 15 autossa on kiinteä jakelukori, ja kolme autoista on uuden T-sarjan Renault Trucksin tapaan tasonostolaitteella varustettuja jalkalavakonttiautoja. Transmito Oy:n uusi T-sarjalainen liikkuu huolto- ja korjaussopimuksen turvin. Sitä edeltäneet Transmiton uudet Renaultit ovat D 18 (2014), Premium (2013) ja Midlum (2012). - Autojen teemat tulevat omista harrastuksistani tai 4- ja 9-vuotiaiden poikiemme fanituksista. Yhdessä autossa on teemana Turtles, tässä uudessa Renault Trucksissa Transformers animaatiosarja. Autot on tähän saakka koristeltu teippaamalla, mutta uuden T-sarjalaisen peileihin on maalattu Transformers-pääkallologot. Transmito-tekstit mukailevat auton teemaa, sanoo Eerikkilä.

Kuljetusliike Sami Mäkiselle uusi Renault Trucks D2.0 koukkuauto

K

uljetusliike Sami Mäkiselle luovutettiin kesäkuussa 2015 uusi Renault Trucks D 2.0 koukkuauto.

Auto on 6.5 tonninen, siinä on 3,5m akseliväli, 150 hv moottori ja auto on varustettu kattavalla Avantage -paketilla, sekä Multiliftin koukkulaitteella. Nyt luovutettu auto oli toinen kahden auton sarjasta, joista ensimmäinen Renault Trucks T 380 6x2 rahtiauto kappaletavaranosturilla ja kiinteällä lavalla toimitettiin huhtikuun lopussa 2015. Uuden Renault Trucks D2.0 Avantage varustepakettiin kuuluu mm. automaattinen ilmastointi, vakiopeudensäädin, ajotietokone ja sumuvalot. Kuljetusliike Sami Mäkisen kuljetuskalustoon kuuluu yhteensä 15 autoa, joista 13 on Renault Trucks merkkisiä. Mäkisten ajossa on myös kolme Masteria,

Kuljetusliike Sami Mäkiselle luovutettiin kesäkuussa uusi Renault Trucks D 2.0 koukkuauto, mikä oli myös esillä Cargotecin osastolla Kuljetusnäyttelyssä Helsingissä.

joista kaksi on peltikaapilla, ja yksi NEK:in erilliskorilla. Autot liikkuvat pääasiassa Turun kaupungin alueella erilaisissa työtehtävissä, kuten kappaletavaranosturi, jäte- ja maansiirtoajossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

Kuljetus M. Samppa Oy:n yhdistelmään on haettu lisää kuormatilaa telittämällä Briab vaunu 5-akseliseksi ja varustelemalla se Terminator XXL -tilapankoilla. Myös Kesla Z-nosturi tuo lisää kuormatilaa kun nosturille ei tarvitse jättää kuormaan lovetusta.

Mikko Samppa, Kuljetus M. Samppa Oy:

Säästetty euro on eri luokkaa kuin tienattu euro

M

ikko Samppa telitti 4-akselisen Briab -puutavaravaunun vuodenvaihteessa KOMElla Nummelassa lisätelin avulla viisiakseliseksi. Muutaman kuukauden kuormatilavajeen kanssa tuskailun jälkeen kärryyn vaihdettiin Terminator XXL -pankot. Ratkaisu on osoittautunut jopa odotettua kustannustehokkaammaksi.

Puutavara- ja rahtiajo on Samppan suvussa vahvasti verissä. Mikon isoisoisä aloitti Turun seudulla puutavaran ajon 1920-luvun puolivälissä ja siitä saakka suvussa on kuorma-auton rattia käännetty. Mikko itse ajoi monenlaista rahtia ennen kuin innostui todenteolla puunajosta. - Puunajo on aina kiinnostanut ja suvussa on ollut puuautoja iät ja ajat. Kuljetus Haiko Oy:n Ari Haiko ehdotti minulle vuoden 2000 talvella kun olin juuri perustanut oman yrityksen, että lähtisin ajamaan talveksi puuta hänelle. Rohkeasti uusiin asioihin tarttuvana kaverina en kauaa miettinyt vaan pian oltiin lähes kylmiltään uuden Scanian ratissa ajamassa kimpassa Arin kanssa puuta. Rahtiajoon verrattuna puunajo on vielä täysin oma lajinsa, vaikeusaste kasvaa nopeasti kun lähdetään hakemaan puita kapeilta metsäautoteiltä. - Tuo ensimmäinen talvi oli todella kova koulu, jolloin opin paljon tästä alasta. Puunajossa pitää tehdä nopeasti itse ratkaisut ja löytää ne oikeat tavat toimia. Tässä lajissa ei pelkällä tuurilla

pärjää kovinkaan pitkään, niin haastavissa paikoissa joudutaan välillä työskentelemään. Nykyisin Kuljetus M. Samppa ajaa puuta Stora Ensolle PäijätHämeen alueella ja yhteistyö Kuljetus Haiko Oy:n kanssa jatkuu edelleen.

Lisäteliä ja kuormatilaa

Uudet painosäädökset sekä jatkuvasti kasvavat kulut pistävät kuljetusyrittäjät miettimään mahdollisimman tehokkaita ratkaisuja työntekoon. Samppa on ollut erittäin tyytyväinen neliakseliseen Briab -kärryynsä ja päätyi lisätelin asentamiseen halutessaan yhdistelmäänsä lisää kantavuutta. - Olen ollut tyytyväinen Briabiin enkä tahtonut sitä pois vaihtaa; näin lisätelitys tuli kyseeseen. Vanhassa versiossa oli päällä kahdeksan kappaletta 3 metriä korkeita teräspankkoja ja hetken jo harkitsin niiden jatkamista 3,2 metrisiksi, mutta koska ne taipui jo niin pahasti kolmimetrisinä, aloin tutkailemaan parasta vaihtoehtoa uusista pankoista. Mietin, että jos meinaan saada lisätelin maksuun niin lisää kuormatilaa on saatava. Samppa alkoi tutkimaan todenteolla parasta vaihtoehtoa kärryynsä. - Tutkin useita eri vaihtoehtoja ja jututin muita kuskeja. Nopeasti jäljellä oli enää yksi ainoa vaihtoehto eli Terminator XXL -pankot. Jos kerran pankkojen vaihto on aiheellinen kannatti ottaa maksimihyöty siitä irti ja Terminatorit tarjoavat ylivoimaisen kuormatilan 3,20 korkeilla tolpilla.

Uudistukset oli tarkkaan harkitut. - Lisäakseli toi lisää kantavuutta, pienten rengasmuutosten kautta ja Terminator-pankoilla saimme isopyöräisen kärryn 4,40 metriä korkeaksi. Paketin mitoitukset osui hienosti kohdilleen, sillä tyhjänä kärryn keula on 4,40 korkea ja perä vähän matalampi.

Odotettua enemmän säästöä

Muutokset eivät jääneet pelkästään yllä oleviin. Lisäkuormatila ei ollut ainoa ominaisuus mikä parani, sillä aikaisemmat kahdeksan pankkoa vaihtui kuuteen. - Laskeskelin, että kärry toimii käytössämme kuusipankkoisena yhtä hyvin ja nyt meillä on kaksi Terminator XXL 11 sekä neljä Terminator XXL 8.8 -pankkoa. Määrän vähennyksen kautta saimme noin 200 kiloa lisää hyötykuormaa ja samalla myös ilmanvastus sekä polttoainekulutus pieneni. - Kuusipankkoisessa kärryssä täytyy tolppien mitoituksiin kiinnittää paljon huomiota. Seiskatonnisten tolppien mitat ei enää riitä ja haimme parhan vaihtoehdon yhdistämällä 11- ja 8.8-tonniset Terminatorit. 11 -tonninen toimii hienosti 8.8:en kanssa ja ne kompensoi toistensa rasitusta hyvin. Pankot myös taipuu yhdessä juuri täydellisesti kovemmassakin kuormassa. Vaikka Samppa oli etukäteen tarkkaan laskenut mahdolliset säästöt niin ensimmäiset kuukaudet ovat olleet positiivinen yllätys.

- Tiesin, että säästöä tulee, mutta käytäntö on osoittanut että ero on isompi mitä odotin. Suurempaa kuormatilaa on pystytty hyödyntämään jokaisella reissulla, sillä kärryyn mahtuu nyt 4000 kiloa enemmän puuta. Paino ja korkeus yhdistelmässä on noussut, mutta kulutus pienentynyt huomattavasti. Säästetty euro on vielä aivan eri luokkaa kuin tienattu euro, toteaa Samppa.

Optimaaliset työlaitteet takaavat parhaan tuloksen

Mikko Samppa pyrkii tekemään kalustostaan mahdollisimman tehokkaan ja monikäyttöisen. - Olen erittäin kiinnostunut suunnittelemaan ja tekemään rohkeitakin ratkaisuja. Päällirakenneratkaisut ovat itse suunniteltuja ja toteutettuja. Metallitekniikkaa ja terästeol-

lisuutta tarkkaan seuraava mies arvostaa myös Terminatoreiden laatua. - Niihin on käytetty parhaita mahdollisia teräksiä, joka takaa korkean laadun. Alalla löytyy myös pankkoja, joiden teräksen alkuperää ei pysty varmaksi sanomaan. Myös nosturipuolella Samppa on tehnyt rohkeita ratkaisuja. - Meillä on autossa Keslan Z-mallin nosturi, jota usea piti ensi alkuun turhana laitteena, mutta nyt alkaa olemaan monen kelkka kääntynyt. Helkatin hyvä laite, kuten Terminatoreissakin niin Z-nosturista on vaikea huonoja puolia löytää edes hakemalla. Sen avulla nupin tilaakin kasvatettua päästään oikeasti sinne 76 tonnisiin kuormiin. Lisäksi Z-nosturilla varustetulla autolla voi tehdä myös vähän erikoisempia työkeikkoja kun nupissa on enemmän tilaa, päättää Samppa.

Viisiakseliseksi telitetyn Briabin kuormatila kasvoi ”Terminoinnilla” 10 kehyskuutiolla ja kuormakoko 4000 kilolla.


42 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kotimaista rengasosaamista haastaviin käyttöolosuhteisiin S uomalainen rengasvalmistaja Nokian Renkaat on kehittä- nyt mielenkiintoiset rengasuutuudet raskaaseen nelivetokäyttöön haastavissa olosuhteissa.

Erityisesti maastokäyttöön räätälöityjen 4WD autojen käyttö lisääntyy meillä ja maailmalla erityisesti erilaisten ammattiryhmien keskuudessa. Esimerkiksi perusmallista autotehdaslaadulla ja -takuulla vaativaan maatokäyttöön muunnellut nelivetoiset pick-up autot kasvattavat suosiotaan koneurakoitsijoiden, metsäyhtiöiden, energialaitosten ja viranomaisten keskuudessa. Nokian Renkaat on huomioinut tämän vaativan asiakaskunnan tarpeet ja tuonut markkinoille kaksi mielenkiintoista rengasuutuutta koossa 315/70R17.

Nokian Rotiiva AT (All Terrain) 315/70R17

Uusi jämäkkä ja kestävä Nokian Rotiiva AT (All Terrain) 315/70R17 kesärengas toimii oivallisesti asvaltilla, mutta etenee kevyesti myös maastoolosuhteissa tarjoten kiitettävää kestävyyttä raskaampiinkin autoihin. Rengas tarjoaa optimaalista suorituskykyä turvallisuudesta ja ajomukavuudesta tinkimättä järeisiin maastokykyisiin autoihin. Vankkarakenteisen erikoisrenkaan kulutuspinta on viillonkestävä ja aggressiivinen pintakuvio takaa oivallisen ajettavuuden

Uusi jämäkkä ja kestävä Nokian Rotiiva AT (All Terrain) 315/70R17 kesärengas toimii oivallisesti asvaltilla, mutta etenee kevyesti myös maasto-olosuhteissa tarjoten kiitettävää kestävyyttä raskaampiinkin autoihin.

Nokian Renkaat ja Arctic Trucks ovat yhdistäneet osaamisensa, jotta erikoisvalmisteisten 4x4-ajoneuvojen omistajat voivat huoletta kohdata maailman vaativimmat talviolosuhteet. Uusi Nokian Hakkapeliitta LT2 AT35 (315/70 R17) -erikoisrengas on suurin järeisiin nelivetoautoihin suunnattu Hakkapeliitta-talvirengas.


METSÄALAN AMMATTILEHTI vaikeissakin olosuhteissa. Rotiivan olkapääalueelle muotoiltujen jäähdytysripojen ansiosta meno on mukavampaa ja rengas kuluu hitaammin, mikä tuo lisää ajokilometrejä. Keskirivan stabilaattorit jäykistävät rengasta, mikä takaa erinomaisen ajovakauden ja nopean reagoinnin ohjausliikkeisiin. 3D-lamellointi tuo renkaalle lisävakautta ja parantaa renkaan ajettavuutta. Urapohjien kivenpoistajat minimoivat särmikkäiden kivien renkaaseen tunkeutumisen. Näin kivenpoistajat kasvattavat renkaan käyttöikää entisestään ehkäisemällä renkaan rungon vaurioitumista varsinkin kun liikutaan epätasaisilla alustoilla. Ulkonäöltään näyttävässä ja massiivisessa tuotteessa on erilaiset sivupinnat. Asentamisen yhteydessä voitkin räätälöidä tyyliisi sopivan ulkonäön: rouheamman maastoon ja hillitymmän maantielle. Turvallisuutta ja käyttömukavuutta parantaa kulutuspinnasta löytyvä Nokian Renkaiden patentoima kulumisvaroitin (Driving Safety Indicator, DSI).

Nokian Hakkapeliitta LT2 AT 35 315/70R17

Nokian Renkaat ja Arctic Trucks ovat yhdistäneet osaamisensa, jotta erikoisvalmisteisten 4x4-ajoneuvojen omistajat voivat huoletta kohdata maailman vaativimmat talviolosuhteet. Uusi Nokian Hakkapeliitta LT2

AT35 (315/70 R17) -erikoisrengas on suurin järeisiin nelivetoautoihin suunnattu Hakkapeliitta-talvirengas. Uudessa Nokian Hakkapeliitta LT2 AT35 -talvirenkaassa yhdistyvät tinkimätön pito sekä ainutlaatuinen kestävyys. Jämäkkä, raskaaseen nelivetokäyttöön suunniteltu rengas liikkuu turvallisesti ja vaivattomasti pohjoisen ja arktisten alueiden lumen sekä jään peittämillä teillä. Nokian Hakkapeliitta LT2:n vahva rakenne on optimoitu kantamaan niin katumaastureiden kuin pick up -tyyppisten kevytkuorma-autojen ja pakettiautojen suuret pyöräkuormat sekä sopeutumaan isojen akselipainojen vaatimuksiin. Räätälöityä teräsvyöpakettia on vahvistettu varsinkin olkapääalueelta. Teräsvyöpaketissa käytetään yli 60 % enemmän terästä kuin henkilöautonrenkaissa normaalisti. Nokian Hakkapeliitta LT2 tarjoaa vakaata ajettavuutta sekä pitoreserviä keskialueen aggressiivisen pintakuvioinnin ansiosta. Pintakuvion voimakas lamellointi parantaa lumipitoa. Leveät urat poistavat aktiivisesti vettä ja sohjoa renkaan ja tienpinnan välistä Napakan pitkittäis- ja sivuttaispidon maksimoi olkapääalueiden kahdeksanrivinen nastajaotus. Monisärmäisten nastojen kosketusala on mahdollisimman laaja, mikä parantaa nasta-

KULJETUS 43

Nokian Renkaiden uudet erikoisrengasmallit on kehitetty raskaaseen nelivetokäyttöön. Kuvassa Nokian Rotiiva AT rengas uutuuskoossa 315/70R17 asennettuna Arctic Trucksin vaativaan maastokäyttöön räätälöimään Toyota Land Cruiseriin.

pitoa liukkaalla ajoalustalla. Ainutlaatuisen talvipidon ja pehmeän tiekosketuksen takaa orientoitujen teräsnastojen sekä kuviopalojen etureunojen pisaranmuotoisten ilmavaimentimien (Air Claw Technology) saumaton yhteistoiminta. Innovaatio muistuttaa hyvien juoksutossujen kantavaimennusta: renkaan ilmareiät pehmentävät ja vaimentavat nastan iskua tiehen ja samalla vähentävät nastan värähtelyä tiekosketuksessa. Ilmavaimennusteknologia vähentää myös tienkulumaa ja rengas-

melua sekä parantaa nastojen kestoa. Käyttömukavuutta ja turvallisuutta lisäävät renkaassa peräkkäin olevat kulumisvaroitin (Driving Safety Indicator, DSI) ja lumikidetunnus (WSI). Patentoitu DSI-kulumisvaroitin kuuluu kaikkien Nokian Renkaiden valmistamien tuotteiden vakiovarusteisiin. Renkaan keskipinnassa olevat prosenttiosuudet kertovat yksinkertaisesti, kuinka paljon kulutuspinnan pääurien syvyyttä on jäljellä. Numerot kuluvat pois sitä mukaa, kun

rengas kuluu. Nokian Hakkapeliitta LT2 AT35 on saatavilla sekä nastallisena että nastattomana vaihtoehtona koossa 315/70 R17. Vankka rengas painaa noin 25 kiloa ja paineistettuna sen tilavuus on yli 600 litraa. Tulevaisuudessa tämän jättiläisen voi kohdata muun muassa lähellä pohjois- tai etelänapaa sekä myös kotimaassa esimerkiksi metsätyökäyttöön varustelluissa nelivetoisissa pick-up autoissa.

Tehokasta laatua puutavarakuljetuksiin Pohjoismaiden suurimmalta

www.jyki.fi


44 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ruuskanen Yhtiöt Oy palvelee asiakkaita kaikissa hinauspalveluissa Pirkanmaan alueella ammattitaidolla ja laadukkaalla kalustolla. Yrittäjä Tommi Ruuskanen esittelee uusinta palvelua: tiepalveluautoksi varustellulla Iveco Dailylla onnistuu myös hinaaminen.

Hinaava tiepalveluauto parantaa liikenteessä kulkevien palvelua

R

uuskanen Yhtiöt Oy Ylöjärveltä tarjoaa laadukasta hinaus- palvelua Pirkanmaan alueella tasokkaalla kalustolla ja vankalla ammattitaidolla.

- Vuonna 2003 olin töissä Nokian Renkailla kun ajatus hinauspalveluista syntyi; olen

kasvanut autojen parissa sillä isällä Markku Ruuskasella oli huoltoasema Pälkäneen Luopioissa. Niin hankin liikkenneluvan ja ostin ensimmäisen hinausauton jolla aloitin päivystyshommat töiden ohella. Toiminta alkoi laajentua; 2005 hankin toisen auton ja 2006 lopetin muut työt ja keskityin

täysin hinausautotoimintaan samana vuonna muutimme nykyisiin toimitiloihin Ylöjärvelle osoitteeseen Elovainiontie 7. Vuonna 2008 ostimme pitkän linjan hinausyrityksen KJ Lahtinen Oy:n toiminnan ja kaluston mihin kuului neljä autoa. Olemme viime vuosina uusineet kalustoa ja tällä hetkellä meillä on

yhteensä viisi hinausautoa ja yksi tiepalveluauto. Asiakkaita palvelemassa meitä on yhteensä kuusi henkilöä, kertoo yrittäjä Tommi Ruuskanen.

Laadukas kalusto ja osaava henkilökunta

Ruuskanen Yhtiöt Oy:n kalusto koostuu nykyaikaisista hinau-

sautoista, joten hinaukset taipuu aina ahtaista parkkitiloista hankaliin maasto-olosuhteisiin sekä raskaamman kaluston hinauksiin ja työkoneiden kuljettamiseen. Myös huolto- ja tiepalvelut ovat osa ydinosaamista. Toimintaalue on noin sadan kilometrin säde Tampereen ympärillä. - Olemme Autoliiton pääyh-

Ivecon tehdas tekee yhteistyötä hollantilaisen De Grootin kanssa, joka on erikoistunut hinaus- ja tiepalveluatojen korkeatasoiseen varusteluun. Ruuskanen Yhtiöt Oy:n uusi Iveco Daily tuli maahan täysin tehdasvalmiina ja teippausta vaille työhön valmiina.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 45

Iveco Dailyn doppeli ohjaamoon on saatu mahtumaan tiepalvelussa tarvittavat työkalut, laitteet ja varusteet.

Jos ongelma onkin odotettua suurempi eikä asiakkaan ajoneuvoa saada tiepalveluautolla hoidettua kuntoon tien päällä, onnistuu Iveco Dailylla hajonneen ajoneuvon kuljettaminen lähimpään huoltopisteeseen.

teistyökumppani Pirkanmaalla. AL-autopalvelukeskuksen tunnistaa jo kaukaa Autoliiton brändin mukaisesta ilmeestä sekä hinauskaluston keltaisesta väristä. Autoliiton kanssa yhteistyössä on yhteensä yli 40 hinausyrittäjää eri puolilta Suomea ja teemme paljon myös uusien autojen takuuhinauksia joita hallinnoi Euroopassa Autoliiton kumppani ARC Europe. Autoliiton hinausyhteistyökumppanit ovat edelläkävijöitä myös tiepalvelutoimintojen kehittämisessä maassamme, toteaa Ruuskanen.

Vikahuolto tienpäällä säästää rahaa ja aikaa

Tommi Ruuskanen on jo pitkään miettinyt tiepalvelutoimintojen kehittämistä perinteisestä hinauksesta palveluun, jossa tehdään myös vikahuoltoa tienpäällä niin että hyvässä tapauksessa auton voi ajaa korjaamolle tai saada jopa kokonaan kuntoon. Tämä säästää aikaa ja rahaa. Yllättävän usein autoissa on tyyppivikoja joihin etukäteen ongelmaan varautunut ammatti-

mies löytää ratkaisun tien päällä. Myös kulttuuri on Suomessa muuttunut sillä enää autojen tekniikkaa ei niin hyvin tunneta; toki autot ovat muuttuneet myös vaikeammaksi itse korjata. - Keski-Euroopassa tiepalvelutoiminta on pitkälle kehittynyttä. Niinpä kävimme Autoliiton turvapalvelupäällikkö Jonne Luomalan kanssa Hollannissa ANWB:n koulutuksessa ja palvelussa käytettäävään kalustoon olen tutustunut alan messuilla Euroopassa, sanoo Ruuskanen.

Iveco Dailylla onnistuu huolto ja hinaus

Tavallinen huoltoauto toimii tiepalveluautona kaupungin keskustassa operoidessa mutta kun mennään auttamaan asiakasta maantielle taajaman ulkopuolelle, olisi hyvä että samalla autolla pystyy tekemään huoltotoimenpiteet sekä ottamaan tielle jääneen auton kyytiin, mikäli vikaa ei saada korjattua eikä autolla voi ajaa. - Halusin yhdistää tiepalveluauton ja hinausauton niin että

Riitta Ruuskanen esittelee yrityksen käytössä olevaa ajoneuvojen ja työnhallintajärjestelmää, jonka avulla mm. tiedetään missä kalusto liikkuu sekä tehostetaan muutenkin yrityksen toimintoja.

auto olisi silti näppärän kokoinen mutta kantavuutta olisi riittävästi jopa pakettiautojen kuljettamiseen huoltoon. Asiaa tutkiessani melkein ainut järkevä vaihtoehto oli uusi Iveco Daily tilavalla ns. doppeli -ohjaamolla, mihin 7 tonnisena saa hyvän kantavuuden, Ruuskanen kertoo. Ivecon tehdas tekee yhteistyötä hollantilaisen De Grootin kanssa, joka on erikoistunut hinaus- ja tiepalveluatojen korkeatasoiseen varusteluun. - Todettuani uuden Iveco Dailyn parhaaksi vaihtoehdoksi tein kaupat täydellisellä tiepalvelu- ja hinausvarustuksella olevasta tehdasvalmiista Dailysta Iveco Finland Oy:n Timo Hytösen kanssa. Auton doppeli ohjaamoon on saatu mahtumaan mm. työkalulaatikostot ja todella laajasti työkaluja, akut, erilaiset testerit sekä rengaspaikkauslaitteet. Nykyaikaiset henkilöautojen nelivedot, sähköiset lukot jne. vaatii sen että tarvitaan todella paljon varusteita että auton saa edes kyytiin, huomauttaa Ruuskanen.

Uusi Daily vastannut odotuksiin

Ensimmäiset kuukaudet tienpäällä tositoimissa Iveco Dailyn kanssa ovat näyttäneet että valinta uudeksi tiepalveluautoksi oli oikea. - Sopivan kokoinen uusi Daily on kaikilta ominaisuuksiltaan ja varusteiltaan juuri sellainen mitä tarvitsimme hinaavaksi tiepalveluautoksi. Se on vastannut odotuksiin niin hyvin että olemme harkitsemassa jo toisen hankkimista ja nyt Dailyn saa 7,2 tonnisena mikä lisää auton kantavuutta entisestään, sanoo Ruuskanen.

Uusi Iveco Daily suosittu valinta hinausyrittäjien keskuudessa

Iveco Daily on suosittu valinta Autoliiton kanssa yhteistyössä toimivien alueellisten hinausyrittäjien keskuudessa. Kuvassa helsinkiläisen Hinausautokeskus Oy:n Iveco Daily kuljettaa ajoneuvoa huoltoon.

Täyden palvelun hinausliike Harkka-Yhtiöt Oy Turusta luottaa uuteen Iveco Dailyyn.

Luotettavaa hinauspalvelua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueella tarjoava Hinuri24 operoi mm. uudella Iveco Dailylla.


46 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Team Rynkeby polki Pariisiin!

Lähes 1500 Team Rynkebyn pyöräilijää saapui näyttävänä letkana läpi Pariisin maalialueelle Invalidikirkon aukemalle takanaan melkein 1200 kilometrin matka. Mukana oli Suomesta kolme joukkuetta Helsingistä, Espoosta ja Tampereelta joissa ajajia yhteensä 105.

T

eam Rynkeby on pohjoismainen hyväntekeväisyys- tapahtuma, jossa pyöräilyjoukkueet keräävät rahaa syöpäsairaille lapsille pyöräilemällä Pariisiin.

Suomen joukkueet kerääntyivät Helsingissä 3.7. Kampin Narikkatorille, josta lähdettiin näyttävästi matkaan kohti määränpäätä.

Reitille osui myös jyrkkiä nousuja jotka ottivat voimille. Pyöräilijät saivat elää viikon ajan ammattipyöräilijän elämää mikä on ainutlaatuinen kokemus.

Suomen joukkueet lähtivät matkaan Helsingistä 3.7. Kampin Narikkatorilta, josta lähdettiin paljon väkeä keränneen hienon tilaisuuden jälkeen poliisisaattueessa Mannerheimintietä pitkin kohti Vuosaaren satamaa ja sieltä laivalla kohti Saksaa. Varsinainen lähes 1200 kilometrin urakka kohti Pariisia alkoi Travemündestä sunnuntaina 5.7. josta matka eteni hetkittäin lähes 40 asteen helteessä mutta vielä tasaisessa maastossa. Päivittäin ajettiin noin 200 kilometrin etappi. - Maisemat olivat heti alusta saakka hienot ajaa; pienillä teillä puut kaartuivat kauniisti tien päälle ja menimme Reinin vartta, kuvailee Espoon joukkueessa ajanut Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Kimmo Ahonen alkumatkaa. Matkan edetessä alkoi reitille tulla pitkiä nousuja niin että välillä mentiin 6-7 kilometriä ylämäkeen samalla nousten noin puoli kilometriä - ja sitten laskettiin vauhdilla alas laaksoon nopeuden noustessa yli 60 km/h jolloin varaa lipsahduksiin ei ollut. - Belgiassa majoitukset olivat idyllisissä maisemissa laaksoissa ja Belgian puolella vastassa oli reissun kovin haaste eli Tour

de Francestakin tunnettu Mur de Huy, mikä ei ole pituudeltaan kuin kilometrin verran mutta nousua on keskimäärin 9,3 % ja pahimmillaan jopa 26 %. Itse poljin nousun viiteen minuuttiin ja samalla ajattelin että tänne en lähde enää koskaan; niin koville nousu otti, kertoo Ahonen. Ranskan rajalle saavuttaessa tarjolla oli patonkia ja pienet lasit punaviiniä. - Lähdimme viimeisenä ajoaamuna noin 150 kilometrin matkalle kohti Pariisia todella aikaisin ja oli vielä pimeää, mikä oli hieno ajokokemus. Kaupungin alueella kaikki Rynkeby joukkueet kokoontuivat yhteen parikymmentä kilometriä ennen Pariisin keskustaa, josta ajoimme näyttävänä lähes 1500 pyöräilijän ryhmänä historiallisten paikkojen läpi mm. Riemukaaren ympäri ja Seinen sillan yli ja lopulta saavuttiin Invalidikirkon

Volvo Finlandin myyntijohtaja Kimmo Ahonen ajoi Espoon joukkueessa; mukana hyvällä asialla oli myös Ammattilehti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pitkälle matkalle mahtui monenlaista kaunista maisemaa.

Espoon joukkue väsyneenä mutta onnellisena perillä Pariisissa!

aukeamalle, missä oli tapahtuman maali. Minulla kuten monella muulla vastassa oli oma perhe ja hetki oli ikimuistoinen, kuvailee Ahonen tunnelmia. Päällimmäisenä Ahosen mieleen jäi Rynkeby-projektista uudet ystävät sekä joukkueen loistava yhteishenki mikä kasvoi treenikauden aikana huipentuen

pitkällä ajomatkalla. - Ensi vuoden joukkueiden hakuaika on alkanut joten kannattaa lähteä mukaan jos mahdollista. Eikä se Mur de Huyn nousu tainnut minuakaan nujertaa sillä aion hakea mukaan 2016 joukkueseen polkemaan hyvällä asialla, myhäilee Ahonen.

Pasi 0400 562 906 Rami 050 466 9054

KULJETUS 47


METSÄALAN AMMATTILEHTI

48 KULJETUS

HUIPPUKONEET SIEVISTÄ! SIEVISTÄ! Scania 6X4 vm -11 DoosanR730 DX225LC UUSI Doosan DX225LC UUSI 180tkm, napaperät, 800mmtelat, telat,lisäh, lisäh,Hyvalift ilmast,koukku, 800mm ilmast, vetovarustus, nahat hp 119000 000€€€ NTP10, hp 119 000 hp 119 NTP10,

Scania R500 8X2 VolvoFMX500 FMX500 10X4 Volvo 10X4

vm -07 vm.-11 vm.-11

Serrus SisuR500 R5008x2 8x2 Sisu

vm vm.-11 -06 vm. -06

Scania R420 6X2 Jenz561Z 561Z Jenz

vm -06 UUSI UUSI

Iveco 4508X2 8x8 VolvoTrakker FH13 8X2 480 Scania R500

vm-08 -11 vm. -07 vm.

Man TGA33.480 6X4 Sisu E12 480 10X4 Volvo L220F

vm -00 -07 vm. -03 vm

vm -03 vm.-05 vm.-05

Humbaur HTD409525 HumbaurHTD409525 HTD409525 Humbaur

UUSI UUSI UUSI

915tkm, Palfingerpitkä 23500, siirtop, rasvari hydrauleveätrenkaat, renkaat, pitkäpiippu, piippu, rasvari leveät liikka, siisti hp 69 000 jne. Heti toimitukseen hp 179 000€€€ jne. Heti toimitukseen hp 179 000

Nooteboom OSDV-48 VermeerHG6000 HG6000 Vermeer

UUSI, jatkettava pokkakärry, levikkeet, 3800h,Cat CatC16 C16moottori, moottori, hyväkunto, kunto, 3800h, hyvä alumiinirampit, viimeinen hp akseli kääntyy 149 000€€ hp 149 000 hp 54 000 €

870tkm, rautajouset, Opticruise, Multilift koukku, 39tkm,I-shift, I-shift,napaperät, napaperät, 40ton VDLkoukkouk39tkm, 40ton VDL nosturihydr, vetovarustus hp 54 000€€€ hp 149 000 kulaite, kuin uusi hp 129 000 kulaite, kuin uusi

62tkm, maansiirtolava, 630tkm, keppiv, rissat, Elg –aut.kaset560tkm, tienhoitovarustus, RKP aut. hp149 79000 000€€ € ti, jne 99 000 hphp kasettikärry

9,8m kansi, ilmajouset, levikkeet, 9,8mkansi, kansi,ilmajouset, ilmajouset,levikkeet, levikkeet, 9,8m hydraulirampit, jne hydraulirampit, jne hp 44000 000€€ hydraulirampit, jne hp 44 hp 44 000 €

kävelevälattiainen, eka akseli nou490tkm,rasvari, rasvari,rissat, rissat, 490tkm, see, viimeinen kääntyy hp 49 000 hp89 89000 000€€€ aut.kaseetipv vm -02 aut.kaseetipv vm -02 hp

435tkm, hydrauliikka, Siimethyvä 3-akselinen 490tkm, rasvari, lava 4600h, BSS, CDC, ilmast, rasvari, lisävastap, vm -90 hp 89 hp 59 000€ tukkipihti, jne hp 219000€ 000€

Humbaur m UUSI Chevrolet12 Silverado vm. -08 Mattsson S261 2500 LTZvm. -95

12m ilmajouset, levikkeet, vain kansi, 1500 km, Duramax Diesel 6,5L, linkku, tappiterät, rasvari, konekokop 38ton/40ton kaikki herkut, erikoismaalaus, alusta, ohjaus, huippukunto hp 84 000 € 000 € kromit, jne hp 68 000hp€ 51 +alv.24%

www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 49

Tavoitteena hyvä hyötykuorma ja pitkä käyttöikä louheenajossa

Osa-Trans Ky on ottanut ajoon uuden järeän 3-akselisen Schmitz Carbobull -kippiperävaunun, mikä tarjoaa hyvän hyötykuorman ja kestävän rakenteen louheenajoon. Kuvassa kaivukone lastaa kyytiin louhetta tonttityömaalla Vantaalla.

O

sa-Trans Ky hankki maaainesten kuljetuk- seen uuden järeän 3-akselisen Schmitz Cargobull -kippipuoliperävaunun, mikä on tehty kovaan käyttöön. Schmitz Cargobull SKI 24 3AT 8,2 -perävaunu on ns. heavy malli eli se on tehty kestämään jopa kaivosolosuhteissa louheen ajossa. Vaunussa on 12 tonnin järet lavettiakselit joista ensimmäinen ja toinen ovat nousevia. Kippihydrauliikka on tehty suurille massoille sekä jatkuville toistoille ja vahvarakenteinen iskuja kestävä 8,2 metrin lava on HB 450 kulutusterästä. Vaunun omamassa on noin 9300 kiloa, tekninen kokonaismassa on 45 tonnia Suomen tieliikennelain salliessa vaunulle 42 tonnin kokonaismassan. Lavan koko on 28,2 kuutiota ja tehdasvalmiiseen vaunuun asennettiin Suomessa hydraulinen takalaita millä täsmättiin kuormakoko sekä painojakauma juuri oikeaksi. - Tavoitteena on saada pääkaupunkiseudulla tapahtuvaan louheenajoon lisää hyötykuormaa 2-akseliseen kippipuoliperävaunuun verrattuna. Emme hakeneet kaikkein keveintä ratkaisua vaan vahvarakenteisen vau- nun mikä on kunnossa vielä viiden vuodenkin päästä; nytkin autolla ajetaan jopa kolmisenkymmentä kuormaa päivässä kaivukoneen kyytiin las-

taamaa louhetta. Siinä alkaa heiveröinen laite pehmenemään nopeasti, kertoo Osa-Trans Ky:n Olli Autio. Uusi Schmitz on osoittautunut heti ketterästi liikkuvaksi ratkaisuksi ja vakaaksi ajaa sekä kipata. - Vaikka vaunu on järeä niin se kulkee nousevan ja kääntyvän taka-akselin ansiosta käytännössä samat jäljet kuin aiempi hieman lyhyempi 2-akselinenkin. Schmitzin kaikissa yksityiskohdissa huomaa laadun ja sen että vaunu on tehty heavy duty -käyttöön, joten uskon että se tulee vastaamaan tarpeisiimme tulevina vuosina, sanoo Autio.

Hyvä mallisto myös maa-ainesten ajoon

Schmitz Cargobull -perävaunut ovat erittäin vahvassa asemassa maantieliikenteessä Suomessa ja niiden laatuun luotetaan vaativissa kuljetustehtävissä. - Schmitz Cargobull tarjoaa kattavan valikoiman laadukkaita vaihtoehtoja myös maa-ainesten kuljetuksiin. Tulemme jatkossa panostamaan aiempaa vahvemmin myös niiden markkinointiin ja myyntiin. Meillä on tarjota asiakkaillemme hyvän malliston lisäksi laadukkaat jälkimarkkinointipalvelut sekä erittäin kilpailukykyiset rahoitusratkaisut, toteaa Schmitz Cargobull Suomi Oy:n toimitusjohtaja Heikki Alamettälä.

Vahva kippihydrauliikka tyhjää täyden kuorman nopeasti ja vakaasti. Vaunun omamassa on noin 9300 kiloa, tekninen kokonaismassa on 45 tonnia Suomen tieliikennelain salliessa vaunulle 42 tonnin kokonaismassan.

Vaikka vaunu on järeä niin se kulkee nousevien akseleiden ansiosta käytännössä samat jäljet kuin Osa-Trans Ky:llä aiemmin käytössä ollut hieman lyhyempi 2-akselinen kippivaunu.


50 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koukkulaiteauto monipuolisiin ja vaativiin ajotehtäviin K uljetus Nordberg Lappi TL:stä on erikoistunut tie- liikenteen tavarankuljetuksiin kuljettaen mm. kierrätysmateriaaleja, rakennustarvikkeita, maa-aineksia ja tehden autonosturitöitä.

Reilu vuosi sitten Kuljetus Nordberg otti ajoon uuden Scania R580 8x4*4 tridem kuormaauton, mikä varusteltiin TAM -koukkulaitteiden maahantuoja Ajardos Oy:n toimesta uudella vahvarunkoisella kovaan käyt-

töön tarkoitetulla laadukkaalla TAM T25-6200 -koukkulaitteela, jonka laitemitta on 6200 mm. - Kuljetus Nordbergin TAM -koukkulaitteessa on lisävarusteena hydrauliset etulukot, mitkä pitävät lavan tukevasti paikallaan silloin kun autossa on nosturilava tai kun sillä ajetaan kierrätysmetallia missä korkealaitaisen konttilavan painopiste on korkealla. Lisäksi Nordbergilla on käytössä myös konelava, millä kuljetetaan työkoneita, kertoo Ajardos Oy:n Mikko Halme. Kaikissa Suomeen tuotavissa

TAM-koukkulaitteissa on vakiona apusylinteri, mikä auttaa noston alkuvaiheessa ja laskuvaiheessa - tämä säästää pääsylintereiden heloja ja koukkulaitteen käyttö on pehmeää. High speed -venttiili tekee koukun käytöstä puolestaan nopeaa. - TAM -koukkulaite on ilmaohjattu mikä tuo käyttövarmuutta kun rajoitukset toimii ilmalla/ hydraulisesti eikä järjestelmässä tarvita ylimääräisiä sähköantureita, opastaa Halme. Ajardos vastasi myös hydrauliikan asentamisesta sekä koukkulaitteelle että aika ajoin

perässä kulkevalle nosturille. - Pumppuna on HAWE Finlandin maahantuoma kiinteätuottoinen 9000-sarjan Sunfab mikä on tarkoitettu moottorin ulosottoon asennettavaksi, sanoo Halme. Auton varustelun yksityiskohdat tehtiin Ajardoksen toimesta yhdessä asiakkaan kanssa miettien tavoitteena kuljettajan käyttömukavuus. - Hyvät työvalot takaavat näkyvyyden työskentelyalueelle ja työkalulaatikoita ja säilytystilaa on sijoitettu useisiin kohtaa autoa. Toteutimme esimerkiksi

varustelaatikoiden päälle käytännölliset varustehäkit, toteaa Halme. Tyylikkäällä Scanialla on on ajettu nyt noin 180 000 kilometriä ja kuljettaja Tomi Heino on koukkulaiteautoon tyytyväinen. - Kokonaisuus on luotettava ja toimiva mikä on kaikkein tärkein asia. Myös viisaasti mietityt yksityiskohdat helpottavat päivittäistä työskentelyä, kehuu Heino.

Kuljetus Nordbergin tyylikäs Scania oli heinäkuun lopulla hakemassa kierrätysmetallikuormaa Nurmijärveltä. Yhdistelmällä ajetaan 76 tonnin kokonaispainolla.

Kaikissa Suomeen tuotavissa TAM-koukkulaitteissa on vakiona apusylinteri, mikä auttaa noston alkuvaiheessa ja laskuvaiheessa.

Kuljetus Nordbergin TAM -koukkulaitteessa on lisävarusteena hydrauliset etulukot.

Varustelun yksityiskohdat on mietitty kuljettajan työtä helpottamaan. Esimerkiksi varustelaatikoiden päällä on käytännölliset varustehäkit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

- Kokonaisuus on luotettava ja toimiva mikä on kaikkein tärkein asia. Myös viisaasti mietityt yksityiskohdat helpottavat päivittäistä työskentelyä, kehuu kuljettaja Tomi Heino.

KOMPAKTI LUOTETTAVA TEHOKAS Esittelyssä uusi DYNASET BLUE HYDRAULICS -tuotesarja

VIE TUOTTAVUUTESI UUDELLE TASOLLE

DYNASET Oy | www.dynaset.com | info@dynaset.com | puh. +358 3 3488 200

Ajardos Oy asensi autoon TAM-koukkulaitteen ja kaiken hydrauliikan myös nosturille. Lisäksi tehtiin laadukas varustelu huippukomponenteilla.


52 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavaranosturit - laatua Itävallasta yös Kysy m tureita! os vaihton

Maahantuonti ja myynti:

KT-Kiinnitys Oy Kimmo Tiihonen puh. 040 824 1840


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 53

Kiteellä haluttiin suomalaista Sisua tehokkaaseen metallinkierrätykseen

K

iteen Tarvemetalli Oy toimii monipuolisesti teräsalalla myyden uudet teräkset ja tekemällä laajasti kierrätysmetallin keräystä sekä käsittelyä.

Vuonna 1986 perustetun teräsalan yrityksen vetovastuu on ollut vuodesta 1996 Jari Lievosella. - Yritys täyttää 30 vuotta ja itse olen ollut yrittäjänä jo 20 vuoden ajan, toteaa Lievonen. Kiteen Tolosenmäen toimipaikassa asiakkaita palvellaan monipuolisella teräsmyynnillä ja tarjolla on myös ympäristötekniikan tuotteita. Erittäin tärkeä osa liiketoimintaa on kierrätysmetallin keräys ja jalostus sekä toimitus takaisin terästeollisuuden raaka-aineeksi. - Kierrätämme teollisuuden, kotitalouksien, maatalouden jne. romumetallin hyötykäyttöön. Noudamme romumetallin kahdella kuorma-autoyhdistelmällä joissa on nosturit ja tehokkaat magneetit. Operoimme EteläKarjalan, Joensuun ja Ilomantsin alueilla. Toimipisteessämme romumetalli käsitellään 650 tonnisella leikkaavalla paalaimella tai perinteisesti polttoleikkaamalla. Kierrätysmetallin käsittelyssä meillä on myös kaksi materiaalinkäsittelykonetta, kertoo Lievonen.

Kotimaista Sisua ajoon

Kesäkuussa 2015 Kiteen Tarvemetalli Oy:lle valmistui uusi SISU Polar Roll 8x4 -kuormaauto kierrätysmetallin kuljetukseen. Tyylikäs työkalu oli esillä mm. Logistiikka-Kuljetus -messuilla Helsingissä. - Meillä on ollut aiemmin käytössä Mercedes-Benzin kuormaautoja ja on edelleen yksi joten kun Sisussa on Mercedes-Benzin moottori, vaihteisto, ohjaamo ym. niin uusi tuote on pitkälle teknisesti meille jo tuttu. Ja Sisussahan on ollut kautta aikojen erinomainen alusta ja akselit joten kokonaisuus on hyvä paketti. Myös Sisun kotimaisuus painoi vaakakupissa investointipäätöstä tehdessä; kaupat tein serkkupoika Petri Lievosen kanssa, jonka kanssa on tehty aiemminkin nosturi- ja autokauppaa, sanoo Lievonen. Kotimaisuus on Lievoselle tärkeä kriteeri mikä näkyy myös muussa kuljetuskalustossa. - Uuteen Sisuun tuli Porokka Forestilta suomalainen Kesla 2112T -nosturi varustettuna Pro Cab XL -ohjaamolla missä on hyvä varustus kuten IQAN-sähköohjaus, ilmastointi ym. Perävaunut ovat pari vuotta sitten hankittuja ja ne ovat paikallisen valmistajan Karjalan Yhdistel-

Kiteen Tarvemetalli Oy:n uusi tyylikäs työkalu oli esillä Logistiikka-Kuljetus -messuilla kesäkuussa Helsingissä.

mäjarrut Oy:n osaamista. Kaksi vaunuista on 5-akselisia singlepyöräisiä kahdella vaihtolavakontilla varustettuja, joilla päästään yhdistelmässä 25,25 metrin modulimittaan ja niillä hoidetaan pääosin jalostetun kierrätysmetallin kuljetusta terästehtaalle. Kolmas vaunu on 4-akselinen kippikärry millä tehdään romumetallin keräilyä maakunnasta, kertoo Lievonen. SISU Polar Roll 8x4 tuli Karjaalta täysin tehdasvalmiina vaihtolava-autona varusteltuna monipuolisella lavapaketilla ja Multiftin koukkulaitteella mikä toimii kätevästi kauko-ohjauksella. - Autossa on erilliset nosturija lavahydrauliikat; voiman vaativalle hydrauliikalle antaa suurituottoinen HAWE V60N130 säätötilavuuspumppu, Lie-

vonen opastaa. Ensimmäisten tuhansien kilometrien jälkeen Jari Lievonen on oikein tyytyväinen Sisuun. - Uusi auto on aina hieno ja Sisu edustaa kuorma-autojen

huippua kaikilta ominaisuuksiltaan. Vaikka auto on pitkä, siinä on suuri kuormatila ja kokonaispainot sallivat täydet 76 tonnia niin nousevalla telivedolla varustettu Sisu kääntyy ketterästi

ahtaissakin keräyspaikoissa. Ja suorituskykyä löytyy 625 hv vahvan mutta polttoainetaloudellisen ja hiljaisen moottorin ansiosta, kommentoi Lievonen kotimaista valintaansa.


54 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuorma-autoalustainen henkilönostin soveltuu monipuolisiin tehtäviin ja haastaviin olosuhteisiin

O

ululainen perheyritys, tänä vuonna 60 vuotta täyttävä Hongisto Oy on hankkinut uuden PALFINGER P 480 -kuorma-autoalustaisen henkilönostimen.

PALFINGER P 480 -nostin tarjoaa 48 metrin työskentelykorkeuden. Alustana maastokykyinen ja ketterä MAN TGM 18.290 4x4.

Hongisto Oy:n päätoimiala on kokonaisvaltaiset nostopalvelut, ajoneuvonosturien vuokraus ja erikoiskuljetuspalvelut. Yritys on toimialansa ensimmäisiä ja toiminta on tunnettua kaikkialla Suomessa. Kalusto käsittää ajoneuvonosturit 30-200 tn, kurottajat, henkilönostimet, erikoiskuljetuslavetit ja muut perävaunut sekä tarkastettuja koepainoja löytyy yli 100 tn. Uuden nostinauton luovutus tapahtui 8.7.2015 Espoon Konekeskolla. - PALFINGER P 480 -nostin on saanut vuoden nostimen arvon eurooppalaiselta alan organisaatiolta. Sen työkorkeus on 48.0 m, sivu-ulottuma 31.5 m, levitettävä kori on 3.88 m ja korikuorma 600 kg, kertoo itävaltalaisia Palfinger -henkilönostimia Suomessa edustavan CarloMas Europe Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo K. Halinen. Uudessa Palfinger NX-sarjan nostimessa on paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia. - Kakkoskorivarsi on korin kanssa teleskoopattavissa 18.25 metriin ja korin jibin (lyhyen korivarren) kääntökulma on 240 astetta. Korin pyöritys ympäri on 2 x 200 astetta ja korin saa ajettua jopa -14.0 metriä maanpinnan alapuolelle esim. siltatöissä. Kaiken lisäksi 4-vetoalustan kannelle jää lastausvaraa 350 kg 18.000 kg kokonaispainolle sillä kevyt nosturi ja alusta painavat vain 17.650 kg, ilmoittaa Halinen. Palfinger NX -nostinsarjasta löytyy vieläkin suurempi aina 55 metrin työkorkeuteen yltävä malli, mikä vaatii alustaksi kolmeakselisen kuorma-auton. Konekesko Oy myi nostimen alustaksi uuden MAN TGM 18.290 4x4 Euro 6 -kuorma-au-

Ilmaiset toimituskulut verkkokaupasta koodilla: METSÄ14

PALFINGER P 480 -nostin tarjoaa 31.5 metrin sivu-ulottuman ja korin saa ajettua jopa -14.0 metriä maanpinnan alapuolelle.

ton, mikä on 2-akselinen ja 4800 mm akselivälillä. - MANin tehdas teetti autoon akselivälin muutoksen, katon madalluksen sekä muita räätälöintejä jonka jälkeen auto meni Palfingerin tehtaalle nostimen asennukseen, kertoo Konekesko Oy:n kuorma-automyyjä Veijo Hellman. Hongisto Oy:n toimitusjohtaja Mariia Yrjö-Koskinen kertoi investoinnin perusteeksi nostimena monipuolisuuden ja parhaimmat ominaisuudet lisättynä alustan nelivetoon pohjoisen olosuhteisiin.

- Lisäksi nostimella pääse ahtaisiin ja hankaliin paikkoihin 2-akselisuuden ansiosta laitteen kokonaispituuden ollessa vain 9.90 m ja kokonaiskorkeuden 3.97 m, lisää Halinen. Nostimen portaaton ajo (automaattinen mittaus) ja kuormankanto aina 31.5 m sivu-ulottumalle ovat myös erittäin tärkeitä ominaisuuksia. Asiakas halusi myös laajan optiolistan, esim. hydrauligeneraattorin, jolloin laite on riippumaton ulkopuolisesta sähkölähteestä erilaisille työkaluille.

Nostimen ohjausjärjestelmä edustaa kehityksen kärkeä.

Kevyt nosturi ja alusta painavat yhteensä vain 17.650 kiloa joten lastausvaraakin jää 350 kiloa.

CarloMas Europe Oy:n Kaarlo K. Halinen (oik.) ja Konekesko Oy:n Veijo Hellman.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

lajitteluKOuRat LAJITTELUKOURAT -puRKuKOuRat PURKUKOURAT -ROmuKOuRat ROMUKOURAT -KahmaRit KAHMARIT --

KOUKKULAITTEET KOuKKulaitteet 1-32 TN 1-32 tN LAITEPITUUS laitepituuS 2000-7200 MM 2000-7200 mm

mikko.halme@ajardos.fi mikko.halme@ajardos.fi pekka.halme@ajardos.fi pekka.halme@ajardos.fi

+358 407 312 101 +358 407 312 101 +358 400 403 555 +358 400 403 555

Peräsimentie 03100Nummela Nummela Peräsimentie 13, 13, 03100


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi LOGLIFT 125Z -puutavaranosturi ja uuden sukupolven Hi-Cab -ohjaamo (TM)

C

argotec -konserniin kuuluva Hiab lanseeraa uuden, nostokapasiteetiltaan luokkansa suurimman LOGLIFT 125Z -puutavaranosturin. Samalla Hiab esittelee myös Hi-Cab(TM) -ohjaamon, jossa on 125 parempaan suorituskykyyn tähtäävää parannusta.

LOGLIFT 125Z -nosturissa käytettävä uusi SmartBase(TM) -jalusta helpottaa käsittelemistä, parantaa vakautta ja keventää painoa. Nosturin HPL-rakenne suojaa letkuja iskuilta ja pistoilta. - Nosturin uudessa jalustassa yhdistyvät Logliftin perinteiset ja laajalti hyvänä pidetyt ratkaisut sekä entistäkin parempi muotoilu. Kestäväksi suunniteltu nosturi on saatu myös helposti huollettavaksi menettämättä kompaktia rakennetta. Olemme kehittäneet nosturia todella monipuolisesti asiakkailta saamamme palautteen perusteella, sanoo Hiabin puutavaranostureiden suunnitteluinsinööri Toni Kymäläinen. - Asiakkaidemme liiketoiminnan kannattavuus paranee sitä mukaa mitä enemmän puutavaraa saadaan siirrettyä. Tästä syystä kehitimme nosturin, jonka nostetun kuorman ja kokonaispainon suhde on suuri suuremman hyötykuorman mahdollistamiseksi, sekä panostimme muihin suorituskykyä parantaviin ominaisuuksiin, kertoo Hiabin puutavaranosturit-liiketoimintalinjan johtaja Jon Lopez.

LOGLIFT 125Z -nosturissa käytettävä uusi SmartBase(TM) -jalusta helpottaa käsittelemistä, parantaa vakautta ja keventää painoa. Nosturin HPL-rakenne suojaa letkuja iskuilta ja pistoilta.

Uusi edistyksellinen Hi-Cab(TM) -ohjaamo

laatuisten Hi-Vis(TM) -panoraamaikkunoiden ansiosta ikkunapintaa on viisi kertaa enemmän. Tämä on vain yksi ohjaamon yleistä turvallisuutta ja suorituskykyä lisäävistä osatekijöistä: muita ovat OPS-hyväksytty iskunkestävä etuovi, ohjaamon alle suojaan sijoitettu ilmastointilaite sekä ohjaamon erilaiset ergonomiaan liittyvät parannukset. Uusi Hi-Cab(TM)-ohjaamo esiteltiin Kuljetus- ja logistiikkamessuilla Helsingin Messukeskuksessa kesäkuussa.

Pintakäsittely erittäin korkeaa laatua

LOGLIFT 125Z -nosturit käsitellään Hiabin Puolassa sijaitsevassa Stargardin huippumodernissa tehtaassa innovatiivisella, nanoteknologiaan perustuvalla nDurance(TM) -menetelmällä, joka suojaa nosturia joka säällä. Teknisesti edistyneessä ja ympäristöystävällisessä esikäsittelyja maalausprosessissa jokainen neliömillimetri käsitellään kolmella suojauskerroksella, millä taataan tehokas korroosion esto. - nDurance(TM) -prosessin sekä uuden nosturin ja ohjaamon innovaatioiden avulla voimme tarjota asiakkaille juuri sitä kestävyyttä, jota he odottavat LOGLIFT-puutavaranostureilta, Lopez toteaa.

Lue uudet kuljetusalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Hi-Cab(TM) -ohjaamon näkyvyyskerroin on alan paras: ainut-

Uuden Hi-Cab(TM) -ohjaamon näkyvyyskerroin on alan paras: ainutlaatuisten Hi-Vis(TM) -panoraamaikkunoiden ansiosta ikkunapintaa on viisi kertaa enemmän. Lisäksi yleistä turvallisuutta ja suorituskykyä lisäävät mm. OPS-hyväksytty iskunkestävä etuovi, ohjaamon alle suojaan sijoitettu ilmastointilaite sekä ohjaamon erilaiset ergonomiaan liittyvät parannukset.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 43

Voima+nopeus+kestäVyys= loglift jonsered Uudet Loglift 108 ja Jonsered 1088 -puutavaranosturit on suunniteltu asiakkaitamme kuunnellen. Ergonomisella ohjauspaikalla tai C912-ohjaamolla varustetut nosturit ovat vakaita ja tehokkaita. Vahva kääntölaite ja erinomainen nostokapasiteetti koko ulottumalla sekä tarkka ja jouheva ohjaus tekevät työskentelystä helppoa.

hiab.fi

Henri Kitula (Lounais-Suomi, Uusimaa, Ahvenanmaa) puh. 0400 920 276 Hannu Iivanainen (Keski-, Kaakkois- ja Itä-Suomi) puh. 0400 377 837 Mika Kalliosaari (Pohjois- ja Länsi-Suomi) puh. 040 670 7885


58 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nosturivelho Kai Siren otti kuudennen mestaruuden! t finaalista Katso kuva iluista ja alkukilpa ti.fi ammattileh

Puunkuormaajamestari 2015 -finaali käytiin Helsingissä Logistiikka-Kuljetusmessujen yhteydessä 12. kesäkuuta. Erittäin tiukan kilpailun voittajaksi taituroi nosturivelho Kai Siren Pornaisista, ottaen jo kuudennen mestaruutensa!

P

uunkuormaajamestari 2015 -kiertue huipentui Helsingin finaaliin missä Suomen kovimmat nosturinkäyttäjät ottivat mittaa toisistaan suuren yleisön edessä. Alkukilpailuissa 13.4-28.5. valitut viisi lääninmestaria ja heidän seitsemän haastajansa kilpailivat puunkuormauksen suomenmestaruudesta Logistiik-

ka-Kuljetusmessuilla, Helsingin Messukeskuksessa perjantaina 12. kesäkuuta. Kilpailijoiden tehtävänä oli purkaa Mercedes-Benz Arocs -vetoautoon lastattu tukkikuorma Hiabin LOGLIFT 108S -nosturia käyttäen ja lastata se takaisin vetoautoon kilpailusääntöjen mukaisesti. Tehtävästä selviytyi parhaiten Kai Siren Pornaisista, joka voitti ajallaan 5:48 vuoden puun-

kuormaajamestarin arvonimen. Tämä oli Sirenille, joka on toiminut alalla vuodesta 1989, jo kuudes suomenmestaruus. - Hieno ja tiukka kilpailu epäilin voittoa loppuun saakka, Siren kommentoi kilpailun jälkeen. Toiseksi kilpailussa tuli Kari Heinonen Mikkelistä ajalla 5:58 ja kolmannen sijan nappasi Jori Laine Jyväskylästä ajalla 6:11. Naistensarjan voitti ajalla 8:34

Riitta Kekäläinen Kuopiosta ja veteraanisarjan voittaja oli ajalla 6:11 Auvo Rautiainen Enosta. - Finaali ja koko 30-vuotis juhlakiertue ovat todistaneet jälleen, miten paljon Suomesta löytyy raudanlujia puunkuormauksen ammattilaisia - alkukilpailuissa osallistujia oli 951. Haluamme tietysti onnitella Kai Sireniä ja muita finalisteja hienoista suorituksista. Suuri kiitos lisäksi kaikille, jotka osallistui-

vat puunkuormauksen SM -kiertueelle ottaen osaa kilpailuun tai sen järjestelyihin, sanoo Hiabin tuotemyyntipäällikkö Henri Kitula. Kiertueen ja loppukilpailun pääjärjestäjät olivat Cargotec Finland Oy, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Veho Hyötyajoneuvot.

Helsingin Messukeskus ja Logistiikka-Kuljetusmessu tarjosi hienot puitteet finaalille. Aurinkoisessa säässä nosturivirtuoosien taistelua mestaruudesta seurasi tuhatpäinen yleisö kuljetusalan ammattilaisia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 59

Suomen pahaat puunkuormaajat vuonna 2015: 1. Kai Siren, Etelä-Suomi, 5:48; 2. Kari Heinonen, Itä-Suomi, 5:58; 3. Jori Laine, Länsi-Suomi, 6:11; 4. Tommi Matikainen, Etelä-Suomi, 6:16; 5. Jari Asikainen, Itä-Suomi, 6:19; 6. Petri Varkoi, Itä-Suomi, 6:22; 7. Pekka Tauriainen, Oulun lääni, 6:38; 8. Pasi Partanen, Itä-Suomi, 6:44; 9. Antti Lappi, Lapin lääni, 6:54; 10. Saku Simpanen, Itä-Suomi, 6:55; 11. Pekka Villman, Länsi-Suomi, 7:10;12. Harri Eskelinen, Itä-Suomi, 8:50.

Puunkuormaajamestari -kiertueen 30. juhlavuosi osoitti sen että tapahtumalla on edelleen vankka asema. Yleisöä oli todella hyvin alkukilpaluissa 16 eri paikkakunnalla ja Helsingin finaalissa.

Jo kuudennen mestaruuden kuormanneen teräshermoisen Kai Sirenin käsi ei tärissyt paineen alla Messukeskuksen yleisön edessä.

Naisten sarjan mestari oli Riitta Kekäläinen Kuopiosta huippuajalla 8:34.

Vehon Jouni Kummala palkitsi veteraanisarjan mestarin Auvo Rautiaisen Enosta; aika 6:11.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

EUROOPAN YLIVOIMAINEN MARKKINAJOHTAJA! EUROOPAN YLIVOIMAINEN MARKKINAJOHTAJA! TÄYSIN UUDISTUNUT M-SARJA! TÄYSIN UUDISTUNUT M-SARJA!

Z-nosturissa Z-nosturissa 10,5m 10,5m ulottuma ulottuma

Hydraulinen Hydraulinen esiohjaus esiohjaus

Sisäpuoliset Sisäpuoliset letkut letkut tukijaloissa tukijaloissa

Maahantuonti ja myynti: myynti: Maahantuonti ja

www.palfinger.com www.palfinger.com

Kuussillantie 23, 01230 01230VANTAA VANTAA Kuussillantie 23, Pyrynkatu 6, Pyrynkatu 6, 33900 33900 TAMPERE TAMPERE PUH: 010 010 550 55080 80

facebook.com/epsilonsuomi facebook.com/epsilonsuomi

Jälleenmyyjien yhteystiedot: Jälleenmyyjien yhteystiedot:

www.vta.fi www.vta.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 61

Uudet C-mallin Vahva -kahmarit puutavara-autokäyttöön

K

oneosapalvelu Oy on tuonut markkinoille uudet C-mallin Vahva -kahmarit puutavaraautokäyttöön. - Olemme valmistaneet jo yli

Koneosapalvelu Oy on tuonut markkinoille uudet Vahva C-mallin kahmarit puutavara-autokäyttöön.

25 000 Vahva-kahmaria ja tällä hetkellä mallistosta löytyy yli 30 erilaista vaihtoehtoa joista löytyy oikea vaihtoehto metsäkoneisiin, puutavara-autoihin, energiapuun käsittelyyn, kaivukoneisiin, erilaisiin nostureihin

ja materiaalinkäsittelykoneisiin. Noin 40 vuoden aikana keräämämme asiakaspalautteen ja pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena tarjoamme puutavara-autoilijoiden käyttöön erittäin kestävän, muotoilultaan optimaalisen

Erikoislujasta teräksestä valmistettujen C-mallin kahmareiden runkorakenne on täysin uudistunut. Kuvassa uusi Vahva C42 -kahmari mikä painaa 267 kg.

ja kotimaisen uuden Vahva C -kahmarin, josta on tarjolla kaksi mallia C42 ja C50, kertoo Koneosapalvelu Oy:n myyntijohtaja Mika Aliranta. Erikoislujasta rakenneteräksestä valmistettujen C-mallin kahmareiden täysin uusi runkorakenne on suunniteltu kehämäiseksi, joten rasitukset ovat paremmin hallinnassa. C-mallin kourien leuat ovat HARDOX 400 -kulutusterästä joka kestää erityisen hyvin taivutusta kulumiskestävyyden lisäksi. Näin leuat pysyvät suorina kovassakin käytössä. - Leuan koneistettu ja pyöris-

tetty kärkiosa tunkeutuu hyvin puiden väliin. Leuan kärjet uppoavat pinoon optimaalisessa kulmassa ja haukkaavat puristettaessa juuri sopivan kokoisen taakan. Ja leukoihin muotoillut ohjaimet ohjaavat puun aina rungon keskelle, toteaa Aliranta. Uudet Vahva C-mallit valmistetaan laadukkaasti Koneosapalvelu Oy:n emoyhtiön Outokummun Metalli Oy:n tehtaalla Outokummussa. - Uusi C-malli on saanut hyvän vastaanoton puutavara-autoilijoiden keskuudessa ja sen myynti on lähtenyt mukavasti matkaan, sanoo Aliranta.

C-mallin kourien leukojen koneistettu ja pyöristetty kärkiosa tunkeutuu hyvin puiden väliin. Kuvassa Vahva C50 -kahmari painoltaan 270 kg.


62 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

ät ja Kestäv et is a im t o k VAHVA rit kahma

KKAAT LAADU ORIT TT ROTAA orsin Baltrot jät Meiltä ntä ä jan kä GR-sar


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 63

Penz -puutavaranostureiden maahantuonti KT-Kiinnitykselle

KT-Kiinnitys Oy:n Kimmo Tiihonen vastaa jatkossa itävaltalaisten Penz -puutavaranostureiden maahantuonnista. Tiihosella on itsellä ajossa kaksi puutavara-autoa joissa molemmissa Penz 12Z -nosturit; toinen nosturi on sähköohjauksella ja toisessa on mekaaninen 2-vipuohjaus.

I

tävaltalaisten Penz -puutavaranostureiden maahantuonti on siirty- nyt heinäkuun puolivälistä 2015 lähtien KT-Kiinnitys Oy:n vastuulle, jonka toimipaikka sijaitsee Kangasniemellä. - Penz on laadukas nosturi ja valikoimasta löytyy hyvät vaihtoehdot suomalaisten puutavara-autoilijoiden tarpeisiin; esimerkiksi tällä hetkellä kysytyissä Z-mallin nostureissa Penz on aina näyttänyt kehityksen suunnan. Nosturit valmistetaan laatukomponenteista ja ohjaamona on kotimainen NTcab, kertoo KT-Kiinnitys Oy:n yrittäjä Kimmo Tiihonen, joka on itse myös puutavara-autoilija. Ajossa Tiihosella on kaksi Penz 12Z -nosturia jotka ovat vakuuttaneet miehen käytännön työssä ottamaan myös nostureiden maahantuonnin ja myynnin vastuulleen.

Yhteensä Suomessa on käytössä jo toistakymmentä Penz -puutavaranosturia. Pari vuotta Penz -nostureiden maahantuojana toiminut A. Reponen Oy:n kanssa jatketaan hyvää yhteistyötä nostureiden asennuksissa ja huolloissa. - Tarkoituksena on kasvattaa nostureiden myyntiä ja kehittää toimintoja muutenkin. Haemme tällä hetkellä Penz -nostureille jälleenmyyjiä ja rakentelemme huoltoverkostoa nosturikannan kasvaessa. Yhteistyö tehtaan kanssa on lähtenyt mukavasti matkaan - maahantuontisopimuksen kävi Kangasniemellä tekemässä johtaja Rochus Penz. Menen elokuussa Itävaltaan tutustumaan paremmin tuotantoon ja tuotteisiin sekä viemään suomalaisten asiakkaiden palautetta ja kehitysehdotuksia nostureiden tuotekehitykseen, sanoo Tiihonen.

Penz tarjoaa hyvän puutavaranosturimalliston suomalaisten käyttäjien tarpeisiin. Erityisesti Z-mallin nostureissa Penz on näyttänyt kehityksen suunnan jo vuosikymmenten ajan. Toki tarjolla on myös hyvät L-mallit.


64 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Palfinger Epsilon -esittelykiertue vieraili huoltopisteissä ympäri maata

Uusi Z-mallin Palfinger Epsilon M12Z 105 tarjoaa mahtavan 10,5 metrin ulottuvuuden. Nosturi on nopea ja voimakas sekä erittäin tarkkaliikkeinen hydraulisen esiohjauksen ansiosta; nosturia pystyy ajamaan ”pelkillä ranteilla” verrattuna perinteiseen vipunosturiin. Master Drive -avopenkki suojaa hyvin kuljettajan polvia myöden viimalta ja vesisateelta.

Lapua

VTA Tekniikka Oy:n Erkka Parkkinen (oik.) ja Jorma Hellberg (vas.) kuuntelivat Jaakko, Juha ja Mikko Klemettilän kommentteja uudesta Palfinger Epsilonista. Lapuan miehet olivat varsin tyytyväisiä nosturin ominaisuuksiin koeajon jälkeen.

PP-Hydraulics Oy Lapualta on toiminut jo vuosia Palfinger Epsilon -huoltopisteenä. Yrityksellä on vankka kokemus hydrauliikasta ja nostureista.

P

alfinger Epsilon -puutavara- ja kierrätysnostureiden huoltoverkosto laajeni kesäkuussa 2015 merkittävästi vastaamaan kasvavan käyttäjäkunnan tarpeita ympäri maata. Kun huoltopisteiden määrä kasvoi kerralla 23 kappaleella, on Palfinger Epsilon -nostureiden valtuutettuja huoltopisteitä nyt Suomessa yhteensä 36 kappaletta, jotka palvelevat asiakkaita vankalla osaamisella. - Tämä merkittävä panostus huoltoverkostoon on mahdollista Palfinger Epsilon -nostureiden kannan vahvan kasvun ansiosta. Pitkäjänteisen työn tuloksena nostureita on maakunnassa jo niin paljon että ne tuovat töitä paikallisille huoltoyrittäjille näin laajassa mittakaavassa. Ja nyt kun verkosto on erittäin vahva lisääntyy myös merkin myynti entisestään varsinkin kun meillä on tarjota markkinoiden edistyksellisin nosturimallisto, sanoo VTA Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Erkka Parkkinen. VTA Tekniikka Oy lähti kesäkuussa heti Helsingin Kuljetus 2015 -näyttelyn jälkeen laajalle kiertueelle. Esittelyautona toimii uusi Volvo FH varustettuna uudella Palginger Epsilon M12Z 105 -nosturilla, missä hydraulinen esiohjaus ja Master Drive -avopenkki. - Halusimme esitellä asiak-

kaille edistyksellistä uutta Z -mallin nosturia 10,5 metrin ulottuvuudella, erittäin käytännöllisellä hydraulisella esiohjauksella sekä markkinoiden mukavimmalla avopenkillä. Samalla kiersimme laajasti huoltoverkostoamme tutustuen samalla paremmin yhteistyökumppaneihimme sekä markkinoimme heidän palveluitaan asiakkaille, kertoo Parkkinen. Kiertue lähti matkaan 16.6. Salosta Isera Oy:ltä ja jatkui seuraavasti: HF Autohuolto Oy, Riihimäki; Logister Oy, Eura; Otapro Oy, Mikkeli; Nappa Machine Oy, Valkeala; Varkauden Autohuolto Oy, Varkaus; Kuormaväline Oy, Kuopio; Pihtiputaan Ajokone Oy, Pihtipudas; C&J Service, Pietarsaari; PP Hydraulics Oy, Lapua; Raskone Oy, Oulu; Wetteri Oy, Rovaniemi; Tunturi Auto Oy, Kemijärvi; KKP-Tuotanto Oy, Kuusamo ja Raskone Oy, Kajaani. - Vaikka kiersimme kesälomien aikaan niin kiertueella kävi hyvin puutavara-autoilijoita ja se kaikin puolin jopa ylitti odotuksemme - teimme myös runsaasti kauppaa uusista nostureista. Lisäksi poikkesimme matkalla Koljonvirta Truck Meeting tapahtumassa Iisalmessa ja Mid Finland Truck Meetingissa Viitasaarella joissa oli mukavasti väkeä ja uusi Z-mallin Palfinger Epsilon sai osakseen runsaasti huomiota, toteaa Parkkinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Электрогидравлика

Pietarsaari

Palfinger Epsilon -myyjä Erkki Kivelä (vas.) ja Haaviston porukka juttelivat kesän kuulumisista Pietarsaaressa C&J Servicellä.

Eura

Varkaus

edistyksellisen hydrauliikan kehittyminen Uudet Atok:sen

digitaaliset proportionaaliventtiilit ovat integroidun proportionaalihydrauliikan ja digitaalisen elektroniikan pitkäaikaisen tuotekehityksen huippusaavutus. Pyydä tekninen esite TZ14

suljetun piirin servoproportionaaliventtiilit alan viimeisin huippusaavutus

Pihtipudas

TEZ liikeakseliohjain hydraulisille servokäytöille

Otapro Oy on innovatiivinen konepaja Mikkelissä, joka huoltaa raskasta kalustoa ammattitaidolla - nyt myös Palfinger Epsilon nosturit.

Pihtiputaan Ajokone Oy:llä kävi mukavasti väkeä koejamassa uutta Palfinger Epsilon M12Z 105 -nosturia.

Iisalmi

ZE avoimen piirin proportionaaliventtiilit luotettava ja kilpailukykyinen vaihtoehto

Näyttävä Palfinger Epsilon -esittelyauto sai mukavasti huomiota osakseen Koljonvirta Truck Meetingissa Iisalmessa.

Kuopio

Viitasaari

Kuormaväline Oy Kuopiosta tunnetaan rautaisesta nosturiosaamisestaan, mikä on nyt myös Palfinger Epsilon asiakkaiden käytössä.

Mid Finland Truck Meeting keräsi kuljetusalan ammattilaiset Viitasaarelle. Tapahtumassa pääsi koeajamaan uuden Palfinger Epsilonin.

Electrohydraulics

Nappa Machine Oy huoltaa Palfinger Epsilon -nosturit Valkealassa. Ideachip Machine Oy:n Arto Moilanen valmiina esittelypäivään.

Elettroidraulica

Valkeala

Elektrohydraulik

Mikkeli

Varkauden Kuorma-autohuolto Oy pitää jatkossa hyvän huolen Palfinger Epsilon -nostureista alueellaan.

Electrohydraulique

Euran alueen Palfinger Epsilon -asiakkaita palvelee Logister Oy, joka valmistaa nostimia ja materiaalinkäsittelykalustoa.

Electrohidràulica

Riihimäellä Palfinger Epsilon -huoltopisteenä toimii jatkossa HF Autohuolto Oy.

电子液压

Riihimäki

KULJETUS 65

TES & TEZ servoproportionaaliventtiilit

Erinomainen suorituskyky sekä vesitiivis ja vankka rakenne kestämään värinöitä ja iskuja.

www.atos.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

66 KULJETUS Kansainvälinen arviointi:

Suomen työsuojeluvalvonta toimii hyvin - valvonnan yhtenäistämisessä kehitettävää

K

ansainvälisen arvioinnin mukaan Suomessa nouda- tetaan työsuojeluvalvonnan yleisiä periaatteita kaikilta osin.

Tarkastajat ovat ammattitaitoisia ja vuorovaikutukseen perustuvaa tarkastusmenetelmää tehokas. Valvontaan toivotaan kuitenkin lisää yhtenäisyyttä. Suomen työsuojeluvalvonta saa kansainvälisessä arvioinnissa kiitosta muun muassa toimivasta kolmikantayhteistyöstä,

oikein asetetuista tavoitteista ja pätevistä työsuojelutarkastajista. Arvioitsijat löysivät kehitettävää varsinkin valvonnan toimintatapojen yhtenäistämisessä. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden välillä on eroja muun muassa riskinarvioinnin dokumentoinnin valvonnassa ja tarkastuskäyntien asialistojen laatimisessa. Arviointiryhmän suositukset otetaan huomioon työsuojelun vastuualueiden seuraavassa nelivuotissuunnitelmassa 20162019.

Arvioinnin teki EU:n Johtavien työsuojelutarkastajien komitean asettama arviointiryhmä. Ryhmä tutustui Suomen työsuojeluvalvontaan viikon ajan viime lokakuussa. Arviointi koostui useista eri vaiheista ja varsinainen arviointiviikko oli yksi osa noin vuoden kestävästä projektista.

Nostureilla ja nostolaitteilla työskenneltäessä tulee työsuojeluasiat ottaa tarkasti huomioon turvallisuuden takaamiseksi.

Työsuojeludirektiivien vaatimukset toteutuvat EU:n jäsenmaiden lainsäädännössä

T

uoreen raportin mukaan EU:n jäsenmaiden kansallinen työsuojelulainsäädäntö noudattelee varsin hyvin EU-direktiivejä.

Euroopan komission teettämässä arvioinnissa verrattiin työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä direktiivejä ja niiden käytännön toimeenpanoa 27 EU-maassa. Arvioinnissa käytiin

läpi 24 työsuojeludirektiiviä vuosina 2007-2012. Arvioinnissa tarkasteltiin nykyisen työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien direktiivien tehokkuutta ja toimivuutta. Tarkoituksena oli myös tunnistaa kehitystarpeita nykyisessä EU -lainsäädännössä. Arvioinnissa annettiin 13 suositusta muun muassa direktiivien kohdentamiseen, valvontaan ja raportointiin liittyen. Komissio tulee käyttä-

mään arviointiraporttia ja siinä annettuja suosituksia osana EU-lainsäädännön kehittämistä. Yleiseurooppalaisella ja kansallisella lainsäädännöllä on tärkeä yhteys. Kansallinen lainsäädäntö pohjaa EU-direktiiveihin, mutta toisaalta myös jäsenvaltioista saadut kansalliset kokemukset ja niiden vertailut auttavat tekemään parannuksia EU-lainsäädäntöön. EU:n työsuojeludirektiivit

KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

pohjaavat niin sanottuun työsuojelun puitedirektiiviin. Sen tarkoituksena on taata työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset kaikkialla Euroopassa. Puitedirektiivin pohjalta on annettu parisenkymmentä erityisdirektiiviä, jotka koskevat tiettyjä töitä ja laitteita sekä tuotteiden käyttöä työssä. Direktiivi on Euroopan unionin antama jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Se ei

suoraan muuta maan lainsäädäntöä, vaan kansallisen lainsäätäjän velvollisuus on toteuttaa direktiivin sisältö jäsenvaltiossa valituin muodoin ja keinoin. Työsuojeludirektiivien arvioinnin 350-sivuinen loppuraportti luovutettiin komissiolle 10. kesäkuuta 2015.

Lähetä ja voita kylpyläviikonloppu!

Onko sinulla kuvia Tamtron -vaaoista tienpäällä?

AM Bonus Oy OULAINEN

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685

Mikäli sinulla on hyvä kuva Tamtron -puutavara- tai -pyöräkuormaajavaaoista lähetä se Tamtronille ja voit voittaa kylpyläviikonlopun.

J

os sinulla on hyvä kuva Tamtron -vaaoista käytännön työssä tai muuten vain osuva otos, lähetä se Tamtronille. Kuvat voit lähettää postitse osoitteeseen Tamtron Oy, PL 15, 33561 Tampere tai sähköpostilla weighing@tamtron.fi, viitteeksi kuvakisa. Paras kuva voittaa kylpylävii-

konlopun. Lisäksi jokaista kuvan lähettänyttä muistetaan Tamtron -aiheisella palkinnolla, muistathan liittää kuvan mukaan yhteystietosi! Lähetä kuvasi 30.9.2015 mennessä niin olet mukana kilpailussa. Kuvia julkaistaan satunnaisesti kotisivuilla www.tamtron. fi ja sosiaalisessa mediassa. Voittajan nimi ilmoitetaan lokakuun aikana.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 67

UUSI KESLA 2105Z/ZT      

Skannaa ja katso video!

Nosturi kuuluu viiden tonnimetrin luokkaan. Tilaa säästävä, muista Z-nostureista tuttu kuljetusasento Saatavana yksi- ja kaksijatkeisena. Jatkeet letkut kätevästi suojassa puomin sisällä. Varusteltavissa avohallintalaitteella. Saatavissa myös kierrätysvarustein. Soveltuu asennettavaksi pieniin kuorma-autoihin, vaihtolava-autoihin ja kiinteisiin asennuksiin esimerkiksi teollisuudessa.

www.kesla.com KESLA 2105Z / 2105ZT: Ulottuvuus 5 900 / 7 100 mm Jatkeen pituus 1 200 / 2 300 mm Nostomomentti 55 / 53 kNm Kääntömomentti 14 kNm Kääntökulma 415o Paino 1 695 / 1 760 kg JOENSUU:

KAUTTUA:

MÄNTYHARJU:

SOINI:

www.porokka.fi

www.ehm.fi

www.kongan.fi

www.matec-trailer.com

HAWE-HATOX räätälöidyt radio-ohjaimet kaikkiin käyttötarkoituksiin!

HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | 02770 Espoo | Finland Phone +358 (0)10 82126-00 | Fax +358 (0)10 82126-10 | info.finland@hawe.fi | www.hawe.fi


68 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Toyota lanseerasi uutta teknologiaa Logistiikka ja Kuljetus -messuilla

H

elsingin Messukeskuksessa järjestettiin Pohjoismaiden suu- rin logistiikka- ja kuljetusalan ammattitapahtuma 11.-13.6.2015. Toyota oli messuilla näyttävästi esillä yhteistyökumppani Woikoski Oy:n kanssa.

Tapahtuman yhteydessä Toyota esitteli ensimmäisen Eurooppaan myymänsä Toyota Traigo -polttokennotrukin, joka on tulossa tuotantokäyttöön Woikoskelle. Messuosastolla eniten kiinnostusta herätti odotetusti uutuustuote polttokennotrukki. Polttokenno- eli vetytrukin polttoaineena käytetään vetyä. Vetyä johdetaan tankista polttokennostolle, jossa se yhdistyy happeen. Tuloksena syntyy lämpöä, vesihöyryä ja sähkövirtaa. Tämän jälkeen sähkövirta johdetaan trukin ajomoottorille ja pumppumoottorille kun akkutoimisessakin trukissa. - Polttokennotoiminen trukki edustaa uutta ympäristöystävällistä teknologiaa, joka muuttaa trukkien käytettävyyttä, kertoi Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi

Toyota esitteli ensimmäisen Eurooppaan myymänsä Toyota Traigo -polttokennotrukin, joka on tulossa tuotantokäyttöön Woikoskelle.

Nieminen Toyota Areenalla pitämässään infoiskussa. Vety on kotimainen ja päästötön polttoaine, jolla on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita. - Päästöttömyytensä ja hygieenisyytensä ansiosta trukki tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi elintarviketeollisuuden käyttöön sekä kaikille ympäristövastuullisille yrityksille, sanoi Nieminen. Toyota Material Handling toimii läheisessä yhteistyössä Woikosken kanssa uusien polttokennotekniikkaa ja vetyinfra-

struktuuria koskevien asiakasprojektien kartoittamiseksi. Toyota-areenalla pidettiin mielenkiintoisia paneelikeskusteluita ja infoiskuja koskien ympäristöystävällisen vedyn tulevaisuutta ja sen käyttöä työkoneissa. Erityisen mielenkiintoinen oli paneelikeskustelu päästöttömästä logistiikasta, jossa vety-yhteiskunnan puolestapuhujana oli professori Yakitaka Murakami Japanista. Mr. Murakami on toiminut mm. Japanin hallituksen neuvonantajana energia-asioissa. Polttokennotrukin lisäksi To-

yotan osastolla oli esillä myös muita uutuustrukkeja. Uusi raskaan sarjan Toyota Tonero keräsi paljon positiivista palautetta mm. Deluxe-hytin näkyvyyden ja tilavuuden ansiosta. Raskaan sarjan Tonero on varustettu Toyotan uudella Commonrail -moottorilla, joka puolittaa polttoaineen kulutuksen ja samalla sisätiloissa työskentelyyn ei tarvita erillisiä hiukkassuodattimia. Markkinoiden ainoa kallistuvalla ohjaamolla varustettu työntömastotrukki herätti kiinnostusta ergonomisuudellaan. Hytti kallistuu nostokorkeuden mukaan, jolloin kuljettaja näkee

haarukoiden päähän ilman rasittavaa niskan kääntämistä. Viime vuonna lanseerattu lavansiirtäjä LPE200 oli monen messuvieraan mielestä todella kompaktin kokoinen, mikä parantaa ohjattavuutta ahtaissa paikoissa. Trukkien koeajoalueella messuyleisö sai kokeilla Toyota Traigo 80- trukkia Deluxe-ohjaamolla ja kauko-ohjattavaa OSE250 keräilytrukkia. Kauko-ohjaus tehostaa keräilyä jopa 20 %, sillä kuljettajan ei tarvitse nousta trukkiin ja pois lainkaan vaan hän kävelee trukin perässä/rinnalla keräten tavaraa trukin haarukoille.

- Polttokennotoiminen trukki edustaa uutta ympäristöystävällistä teknologiaa, joka muuttaa trukkien käytettävyyttä, kertoi Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

S TO KOTA

HUOM! Max.ulottuma 10,5m Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallista kiinnostuneille!

Uudet M sarjan nosturit nyt myynnissä. Hydraulinen esiohjaus 1 tai 2 piirisenä myös LS 2 tai 4 -vipuisena. Käytetyt perävaunut: » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -05 ja -06 (5 akseliset) » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -09 ja -10 (4 akseliset) » Jyki jatkettava vm. -02 (4 akselinen) » Närkö kiinteäpuuvaunu vm. -07, -04 ja -00 (4 akselinen) Kraker kävelevälattiainen puoliperävaunu norjantelillä vm. -11

Käytetyt nosturit: » Jonsered 1080 sähkö vm. -07 » Loglift 96 ST vm. -07 » Kesla 2010 LT avo vm. -09 » Jonsered 1080 avo vm. -08 kysy myös vanhempia tai katso www.mascus.com.

Teppo Humalainen 0400 359 359, teppo@ideachip.com Arto Moilanen 0400 780949, arto@ideachip.com Jokimäentie 1, 16320 Pennala

TYÖVÄLINEITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSELLA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VÄLTÄ YLIKUORMAT,

PUNNITSE TARKASTI!

Päivitä laitteesi ajantasalle!

Kysy tarjous Tamtronilta tai jälleenmyyjältäsi. TARKAT VAA’AT PUUTAVARA-AUTOIHIN JA AJOKONEISIIN! Jo muutama ylikuormasakko maksaa uuden puutavaravaa’an verran. Tarkalla kuormauksella vältät ylikuormasakot, vähennät ajoneuvon kulumista ja voit keskittyä olennaiseen ilman yllätyksiä. Nopearytmiseen ja liikkeessä tapahtuvaan työskentelyyn suunnitellut Timber- ja Bioforest-vaa’at ovat helppoja asentaa, huoltaa ja käyttää. Vaaoissa on metsäyhtiöiden järjestelmien kanssa yhteensopiva XML- tai PRL-tiedonsiirto. Lisäksi voit tarkistaa ja säätää vaa’an tarkkuutta milloin tahansa. Laitteen mukana toimitetaan johtavien riipukevalmistajien kanssa yhteistyössä suunniteltu riipuke, joka on saatavilla eri malleissa ja kokoluokissa.

Puh. 03 3143 5000

weighing@tamtron.fi

http://tamtrongroup.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE BUFFALO

PUHTAASTI TEHOKKAAMPI VETOJUHTA PONSSE BUFFALO on kaikkien savotoiden luottopelaaja, joka 2015-mallistouudistuksen myötä on kiistatta yleiskuormatraktoreiden kuningas. Buffalo on kotonaan niin uudistushakkuilla kuin harvennuskohteissakin. BUFFALON TUOTTAVUUDEN ja monipuolisuuden takaavat suuri kuormatila ja voimakas, helppokäyttöinen kuormain. Puu liikahtaa kunnon kuormilla, sillä koneen kantavuus on 14 tonnia ja tasapainotetulla takatelillä jopa 15 tonnia. Vääntävä ja taloudellinen EU Stage IV -päästötason Mercedes-Benz/MTU -moottori tarjoaa yhdessä uudistetun ajovoimansiirron kanssa käytännön vetovoimaa ja tarkemman ajonhallinnan.

PONSSE OYJ Ponssentie 22 74200 Vieremä puh. 020 768 800

UUDEN PONSSE 2015 -MALLISTON myötä myös Buffalon runkorakenteet ovat jämäkämmät, ja komponenttien ja huoltokohteiden sijoittelussa on otettu huomioon huoltotoimenpiteiden helppous. Korkealuokkaiset komponentit, uusi moottoriteknologia ja parannettu hydrauliikka mahdollistavat pitkän 1800 tunnin huoltovälit – käyttötuntien eduksi. MAAILMAN PARASTA PUUNKORJUUTEKNIIKKAA on valmistettu Vieremällä vuodesta 1970. Jo 10 000 PONSSE-metsäkoneen kokemuksella.

Metsäkoneyrittäjän paras ystävä www.ponsse.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuustuotteiden vienti oli alkuvuonna kasvussa

M

etsäteollisuustuotteiden vienti oli tammi-huhtikuussa 3,9 miljardia euroa, kasvua edellisvuodesta oli neljä prosenttia. Puuta tuotiin samaan aikaan 2,9 miljoonaa kuutiometriä, ja sen tuonti supistui viime vuodesta kahdeksan prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaluvut selviävät Luonnonvarakeskuksen tilastoista. Suomesta vietiin huhtikuussa metsäteollisuustuotteita 1,03 miljardin euron arvosta. Kyseessä oli suurin kuukausiviennin arvo viimeisen kolmen vuoden aikana. Tammi-huhtikuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 3,90 miljardilla eurolla. Vaikka reaalista kasvua edellisvuodesta oli neljä prosenttia, jäätiin edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta jälkeen kolme prosenttia. Metsäteollisuustuotteet muodostivat alkuvuonna 22 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuuden tärkein vientiartikkeli oli paperi, jonka osuus metsäviennin arvosta oli 40 prosenttia. Kartongin osuus oli 20 prosenttia ja massan 16 prosenttia. Puutuoteteollisuuden tärkein vientituote oli sahatavara, jonka osuus metsäteollisuu-

Metsäteollisuuden tärkein vientiartikkeli oli paperi jonka osuus metsäviennin arvosta oli 40 %.

den koko viennistä oli 13 prosenttia. Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammi-huhtikuussa reaalisesti 0,45 miljardin euron arvosta.

Puun tuonti on vähentynyt

Suomeen tuotiin puuta huhtikuussa 0,74 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi alkuvuoden keskimääräistä puun tuonnin kuukausivauhtia. Puusta 85 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Puun tuonti jäi tammi-huhtikuussa 2,95 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui kahdeksan prosenttia edellisvuodesta ja oli 32 prosenttia edeltävän kym-

menen vuoden keskiarvoa pienempi. Tammi-huhtikuussa Suomeen tuodusta puusta 59 prosenttia oli kuitupuuta. Eniten ulkomailta tuli koivukuitupuuta, jonka määrä ylsi 1,37 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeen osuus puun tuonnista oli 29 prosenttiin. Tukin tuonti Suomeen on jo pitkään ollut varsin vähäistä, ja alkuvuonna sen osuus jäi 6 prosenttiin. Puuta vietiin Suomesta tammi-huhtikuussa 0,32 miljoonaa kuutiometriä, ja määrä väheni vajaalla neljänneksellä vuoden takaisesta. Puun vienti on ollut pääasiassa mäntyä ja suuntautunut lähinnä Ruotsiin.

KONEURAKOINTI 71

Puukauppa vilkasta toukokuussa

P

uukauppa saavutti toukokuussa tämän vuoden huippunsa, kun teollisuus osti yksityismetsistä 3,5 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Nousussa olivat myös yksityismetsistä ostetun raakapuun kantohinnat.

Teollisuus osti raakapuuta toukokuun aikana enemmän kuin muina kuluvan vuoden kuukausina. Myös edellisvuoden keskimääräinen kuukausittaisen puukaupan määrä ylittyi 23 prosentilla. Puusta 3,1 milj.kuutiometriä ostettiin pystykaupoilla ja 0,4 milj. kuutiometriä hankintakaupoilla. Puukaupalle on tyypillistä voimakas kuukausittainen vaihtelu. Puukaupan hintaja määrätiedot selviävät Luonnonvarakeskuksen tilastoista.

Raakapuun kantohintataso nousi

Toukokuussa raakapuun kantohintataso nousi huhtikuusta 1,5 % ja oli reaalisesti 1,3 % edellisvuotista korkeampi. Hintakehitys oli samansuuntainen kaikilla pääpuutavaralajeilla. Mäntytukin hinta kohosi toukokuussa 55,3 euroon kuutiometriltä ja kuusitukin 55,6 euroon kuutiometriltä. Mäntykuitupuusta maksettiin 15,8 ja kuusikuitupuusta 17,3 euroa

kuutiometriltä. Tukin hinta nousi 1,5 % edelliskuukaudesta, ja eniten kallistui kuusitukki. Kuitupuun hinta nousi 1,4 % huhtikuusta. Pystykauppojen puu on peräisin pääosin uudistushakkuuleimikoista. Mäntytukin kantohinta päätyi toukokuun uudistushakkuissa 57,0 euroon kuutiometriltä ja kuusitukin 56,3 euroon kuutiometriltä. Harvennushakkuissa vastaavat hinnat jäivät 48,0 ja 47,5 eur kuutiometriltä.

Hankintakaupoissa kuusitukin hinta kohosi

Yksityismetsistä ostetun raakapuun hankintahintataso nousi toukokuussa 1,7 % huhtikuuhun nähden. Edellisvuoteen verrattuna hankintahintataso oli kuitenkin reaalisesti 0,3 % matalampi. Tukkipuun keskihinta nousi lähinnä kuusitukin hintakehityksestä johtuen. Kuitupuussa sekä mänty- että koivukuitupuun hinnat olivat toukokuussa reaalisesti 2 % edellisvuoden keskiarvoa alempana. Toukokuussa hankintakaupoilla ostetusta mäntykuitupuusta maksettiin 27,7 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuusta 29,5 euroa kuutiometriltä. Hankintaleimikoiden puukauppa painottuu kuitupuuhun. Mäntytukin hinta oli 56,9 ja kuusitukin 56,8 euroa kuutiometriltä.

MUSTA SE ON PARAS! Iggesund-harvesterilaipat valmistaa Euroopan ainoa laippatehdas Iggesund Forest Ab. Laippavalikoima on harvestereihin markkinoiden kattavin, sisältäen normaalit harvesterilaipat, kantokäsittelylaipat ja nyt myös energialaipat.

Miksi? ENERGIALAIPPA

Yksi hammas enemmän Suurempi laakeri Suojatut laakerirullat

Kärkisuoja varmistaa ketjun laippa-urassa pysymisen kaikissa olosuhteissa, suojaa myös kiviltä. -energiahakkuisiin -raivaamattomiin metsiin -myrskyhakkuisiin

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72 KONEURAKOINTI

Olofsfors Ab panostaa vahvasti telatuotantoon

Olofsfors Ab:n reilut 10 000 neliömetrin suuruiset, modernit tuotantotilat sijaitsevat Nordmalingissa 60 kilometriä Uumajasta etelään. Samalla paikalla terästä on käsitelty jo 253 vuotta ja yritys on yksi Ruotsin vanhimmista.

N

ordmalingissa, 60 kilometriä Uumajasta E4-tietä etelään sijaitsevat Olofsfors Ab:n reilut 10 000 neliö metrin suuruiset, modernit tuotantotilat. Tehtaassa valmistetaan Olofsfors -tieteriä, -kulutusteräksiä ja kaikkialla metsäkonemaailmas-

sa tunnettuja Olofsfors -teloja. Tuotannossa ja sen aputoimissa työskentelee yhteensä 138 ammattilaista. Samalla paikalla terästä on käsitelty jo 253 vuotta ja yritys on yksi Ruotsin vanhimmista. Tuotteille tänä päivänä on yhteistä materiaali, booriseosteinen teräs, jota jalostetaan valmiiksi tuotteiksi ja lopuksi karkaistaan

kulutusta kestäväksi.

Olofsfors -metsäkonetelat tuotannon keskipisteenä

Olofsfors-metsäkonetelat ovat käsite metsäkoneammattilaisten keskuudessa lujuutensa, pitkän käyttöiän ja laajan mallivalikoiman johdosta. 1970-luvun alku-

METSÄRENKAAT F344

F346

117382 15

F343

www.ndi.fi

puolella alkanut varsinaisten metsäkoneiden, niiden telojen ja kasvavien koneiden valmistusmäärien sekä tuotteiden laatuvaatimusten johdosta on Olofsfors -telatuotantoon panostettu jatkuvasti. Uusimmista panostuksista merkittävin on noin vuoden käytössä ollut telojen päästölinja, joka on osoittanut toimivuutensa telalaadun edelleen nostamisessa. Kuudella lämpöuunilla ja kahdella jäähdytysuunilla, jotka ovat täysautomatisoituja hoidetaan valmiiden telojen päästö. Ts. karkaistuista komponenteista hitsatut, valmiit telat lämpökäsitellään n. 200 C-asteen uunissa, jolloin teräksestä saadaan karkaisu- ja hitsausjännityksiä poistettua. Toimenpide lisää telan lujuutta jopa 30%. Lisäksi vuoden 2015 aikana ovat järeimpien telojen sivulenkkilinjan lenkkikoukut järeytetty 18 mm:stä 20mm:iin, telojen liukuesteet osaan malliston teloista samoin järeytetyt. Lisäksi telaliitinlajitelma sekä 22mm

että 26mm on saanut kolmannen pituusmitan, mikä helpottaa telojen oikealla kireydellä pitämistä ja telojen asennusta. Kaikki etuja, jotka lisäävät telojen käyttöikää ja käytettävyyttä. Syksyllä 2015 lisäautomatisoidaan robottihitsauksella ns. hitsauslinja 2:ta, jolloin pystytään nostamaan edelleen tuotantomääriä ja lyhentämään toimitusaikoja.

Uusia mielenkiintoisia telatuotteita tulossa

Skogsnolia -metsäkonemessuilla esiteltiin Olofsfors KovaX -telamalli, uusi tulokas jo laajaan telaperheeseen. KovaX -telan telakenkämuoto on poikkileikkaukseltaan kapea, järeä U. Telamalli on yleistela metsäkoneeseen ja soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. KovaX -telakenkäpituus on valittavissa peruspitkänä tai KovaX Softina, jolloin telakenkäpituus ylittää 900 mm. KovaX -telat ovat nyt testivaiheessa ja markkinointi alkaa syksyllä 2015.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 73

HULTDINS-KUORMAINKOURAT, KOURAMALLI TYÖTEHTÄVÄN MUKAAN un

u nergiap Myös e n! y käsittely

Hultdins-kuormainkourat on suunniteltu pitkäikäisiksi valitsemalla erikoisteräkset materiaaliksi, tappiliitokset ovat expander-tappeja ja esim. kouran sylinteri on päätyvaimennettu. Kourageometria on suunniteltu työtehtävän mukaan mahdollisimman tehokkaaksi.

SG- JA SGS -sarja koot 0,26-0,52m2, pyöreälle puulle

Nivelissä väljistymättömät Expander -tapit.

SG-R-sarja koot 0,26-0,52m2, hakkuutähteelle ja jätteiden käsittelyyn

SG II A-sarja koot 0,26-0,42m2, pyöreälle puulle ja hakkuutähteelle yhdistelmäkoura

MG-sarja koot 0,26-0,52 m2, kaivinkonekäyttöön

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Skogsnolia -metsäkonemessuilla kesäkuussa esitelty uutuustelamalli KovaX Soft saadaan tuotantoon ja markkinoille syksyllä 2015

Suomen metsäkoneammattilaiset mukana kehityksessä

Jo 1970-luvun puolivälistä on Metsätyö Oy toiminut Olofsforstelojen markkinoijana Suomessa. Niinpä suomalaisten konevalmistajien, metsäteollisuuden ammattilaisten ja koneyrittäjien näkemykset ja mielipiteet ja

toiveet Suomesta on saatu suoraan ja tehokkaasti viestitettyä telasuunnitteluun ja tuotantoon. Suomessa puut korjataan täysin urakoitsijoiden omistamilla koneilla ja korjuuolosuhteet ovat usein vaihtelevat ja haastavat. Korjuun tehokkuus Suomessa on pystytty näin viemään huipputasolle, jolloin myös koneiden telat on oltava työtehtäviin sopi-

vat. Hyvänä esimerkkinä ovat turvemaiden hakkuissa käytettyjen telamallien tuotekehitys, johon merkittävän panoksensa ovat antaneet suomalaiset metsäammattilaiset. Lisätietoa Olofsfors-metsäkoneteloista www.metsatyo.fi tai henkilökunta Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


74 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

OOO Ponsse 10 vuotta

OOO Ponsse vietti 10-vuotisjuhliaan toimipisteessään Pitkärannassa kesäkuun alussa. Paikalle saapui yli 300 asiakasta ja yhteistyökumppania eri puolilta Venäjää. Kuvassa oik. OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila kertoo juhlaväelle tulevaisuuden hyvistä näkymistä yhdessä Ponssen hallituksen puheenjohtajan Juha Vidgrénin kanssa.

P

onssen Venäjän myyntiyhtiö OOO Ponsse vietti 10-vuotisjuhliaan näyttävästi kesäkuun alussa Pitkärannan toimipaikassa yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ponssen uudistunut metsäkonemallisto on saanut hyvän vastaanoton Venäjällä. PONSSE ScorpionKingin työnäytös ja tekniikka sai osakseen suurta huomiota juhlatapahtumassa.

Juhlissa tarjoilu pelasi ja tunnelma oli katossa venäläiseen tapaan. Maljoja nostettiin ja hyviä puheita pidettiin pitkin iltaa.

Ensimmäiset Ponsse -metsäkoneet vietiin Venäjälle 80-luvun lopulla. - Järjestelmällinen Venäjän toimintojen kehittäminen sekä myynti- ja huoltoverkoston luominen alkoi 2000-luvun alkupuolella. Venäjälle on toimitettu yhteensä jo reilusti yli tuhat Ponsse -metsäkonetta, kertoo Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Tänä päivänä Ponssella on Venäjälle kolme omaa toimipistettä Pietarissa, Pitkärannassa ja Tomskissa. Jälleenmyyjiä on lisäksi yhdeksän ja heillä toimipisteitä parikymmentä ympäri laajaa Venäjän maata. - Kehitämme verkostoamme koko ajan yhdessä jälleemyyjiemme kanssa vastaamaan kasvavan asiakaskunnan tarpeita. Investoimme tasaisesti omaan verkostoomme; tälläkin hetkellä Pietarissa on meneillään huoltoja varastotilojen laajennus. Nämä Pitkärannan asialliset uudet

tilat valmistuivat vuonna 2013, kertoo OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila. Venäjän metsäkonemarkkinat ovat olleet hyvässä tasaisessa vedossa jo pitkään ja Ponsse on saavuttanut vahvan markkinaaseman. - Venäjän metsäteollisuuden tuotantomäärät ovat hyvällä tasolla eli sellun, paperin ja sahavatavaran kysyntä on jatkunut hyvänä sekä kotimarkkinoilla että erityisesti Kiinassa mikä on tärkein metsäteollisuustuotteiden vientimaa. Viime vuosi 2014 oli Ponssen historian yksi parhaista Venäjällä ja tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Ponsse -metsäkoneiden myynti on sujunut Venäjällä edelleen hyvin ja näkymät ovat muutenkin valoisat, joten olemme luottavaisia tulevaisuuden suhteen. Toki maailmanpolitiikan myllerrykset ja valuuttojen kurssimuutokset vaikuttavat myös metsäkonekauppaan mutta tähän mennessä niiden vaikutus on ollut onneksi jopa yllättävän vähäistä, kommentoi Laurila. Täysin uudistunut Ponsse -metsäkonemallisto on saanut Venäjällä hyvän vastaanoton. - Meillä on tuotteet ja palveluverkosto kunnossa mikä näkyy asiakkaiden tyytyväisyytenä, sanoo Laurila.

Maittavat saslik vartaat juhannuksen alla avasivat viimeistään grillikauden.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 75

Venäjän ja Suomen yhteistyö sujuu metsäkonemaailmassa esimerkillisen hienosti.

Ponsse investoi tasaiseen tahtiin verkostoonsa Venäjällä. Pitkärantaan valmistui uudet hyvät tilat vuonna 2013.

Pitkärannan huoltotiloihin mahtuu useampi kone kerrallaan ja osaava henkilökunta takaa että asiakkaiden koneet pysyvät iskussa.

Juha Vidgrén (oik.), Jarmo Vidgrén ja Jaakko Laurila ottivat lompit juhlan kunniaksi.

Juhlapäivän aikana oli monenlaista tapahtumaa; kuvassa lyödään Ponsse -juhlarahoja.

OOO Ponssen henkilökuntaa ja jälleenmyyjiä oli paikalla juhlissa suuri joukko. Vuoden 2015 Venäjän parhaaksi Ponsse-mekaanikoksi valittiin Nikolay Terentev (Lespromservis, Komi) ja hän sai palkinnoksi tuliterän mönkijän.

Iisalmen markkinapäivät

Ponsse Ruotsin messuilla

SkogsNolia messut Uumajassa 11.-13.6. keräsi hyvin metsäalan väkeä ja Ponsse oli vahvasti esillä. Koneet esiintyivät myös työnäytöksissä. Ponssen Iisalmen huoltopalvelukeskuksen perinteinen markkinapäivä oli jälleen onnistunut tapahtuma, jossa tehtiin kauppaa hyvään hintaan leppoisassa tunnelmassa.

I

isalmen Ponssen huoltopalvelukeskuksella vietettiin kesäkuun alussa perinteistä markkinapäivää nyt juhlavuoden merkeissä. Tapahtumassa oli tarjolla laadukkaita varaosia ja metsäkonetarvikkeita markkinapäivähintaan sekä myös huutokauppa myös tarjoilu pelasi Ponssen tyyliin. Väkeä saapuikin paikalle todella paljon eri puolilta maata. Iisalmen huoltopalvelukeskus on palvellut Ponssen asiakkaita jo 20 vuoden ajan.

Esillä oli tietenkin myös uuden mallisarjan PONSSE -koneita; kuvassa tutkitaan tarkkaan Wisent -kuormatraktoria.

SkogsElmia järjestettiin 4.-6.6. Jönköpingin läheisyydessä. Ponssen uuden mallisarjan koneita oli esillä kattava valikoima.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Oikean tiedOn lähteille

Ota yhteyttä! Länsi-Suomi Jari Leppänen Puh. 040 566 3872 jari.leppanen@komatsuforest.com

Komatsun uusien harvesterimallien esittelykiertueet on tältä erää ajettu.

Itä-Suomi

Ensivaikutelmat on saatu ja kokemukset kerrottu: paljon hyvää, uutta ja mielenkiintoista. Nyt koneita on jo tositoimissa ja sieltä saadaan lisää arvokasta tietoa. Komatsu Forest Oy:n piiripäälliköillä on edessään työntäyteinen kesä: tavoitteena on viedä mahdollisimman moni asiakas oikean tiedon lähteille, katsomaan, kokeilemaan, kyselemään niiltä, joilla jo on kertyneitä tunteja ja omakohtaisia kokemuksia Komatsun uusista harvestereista.

Puh. 0400 269 735 riku.suhonen@komatsuforest.com

Komatsu-hakkuukoneiden uudet mallit ja tekniset ratkaisut, katso: www.komatsuforest.fi

www.komatsuforest.fi

Riku Suhonen

Lounais-Suomi Jiri Järventausta Puh. 040 591 8856 jiri.jarventausta@komatsuforest.com Kaakkois-Suomi Janne Kauppila Puh. 0400 366 809 janne.kauppila@komatsuforest.com Pohjois-Suomi Raimo Nieminen Puh. 0400 173 710 raimo.nieminen@komatsuforest.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suometsien hakkuut lisäävät vesistöjen tummumista

M

onissa pohjoisen leveysasteen maissa, myös Suomessa, on havaittu vesistöjen värin tummuneen viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Tummumisen taustalla on lisääntynyt liuenneen orgaanisen aineen huuhtoutuminen vesistöihin.

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tehtyjen uusimpien tutkimusten mukaan Suomessa voimakkaasti lisääntyvät suometsien hakkuut voivat voimistaa vesistöjen tummumista. Suomessa ojitettiin soita metsätalouskäyttöön yli viisi miljoonaa hehtaaria pääosin 1960 -­­1980 -luvuilla. Suurin osa näiden soiden puustoista saavuttaa lähivuosikymmeninä uudistamisvaiheen. Suometsät uudistetaan nykyisin pääsääntöisesti avohakkuulla, maanmuokkauksella ja uuden puusukupolven istuttamisella. Samalla kunnostetaan ojastot ja näin laitetaan myös vesitalous kuntoon. Luonnonvarakeskuksen Metsät ja vesi -tutkimusohjelmassa on seurattu suometsien uudistamisen vesistövaikutuksia yhteensä 23 valuma-alueella Lapinjärvellä, Vilppulassa ja Sotkamossa.

Avohakkuu lisää orgaanisen aineen huuhtoutumista

Tutkimuksen mukaan suometsän avohakkuu lisää liuenneen orgaanisen aineen huuhtoumaa vesistöihin erityisesti kaikkein parhailta kasvupaikoilta eli viljavuudeltaan rehevistä kuusimetsistä. Neljän

vuoden aikana hakkuu lisäsi huuhtoutumista keskimäärin 600 kiloa hehtaaria kohden eli 2-3 -kertaisesti hakkaamattomiin metsiin verrattuna. - Suuri liuenneen orgaanisen aineen kuormitus itsessään ei ole ainoa ongelma vastaanottavassa vesistössä, vaan myös se, että hakatuilta kuusivaltaisilta soilta valuva vesi on väriltään poikkeavan tummaa, miltei mustaa. Lähes aina orgaanisen aineen mukana huuhtoutuu rautaa, mikä voimistaa veden väriä, tutkija Mika Nieminen Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Kuormituksen torjuminen on vaikeaa

Lisääntynyt orgaanisen aineen huuhtoutuminen on ongelma myös siksi, että sen päätymistä vesistöön on vaikea torjua. Laskeutusaltaisiin ei hienojakoisia aineita, kuten liuennutta orgaanista ainetta pysähdy ja pintavalutuskentät eli vesiensuojelukosteikot pikemminkin tuottavat vesiin orgaanista ainetta kuin pidättävät sitä. - Ainoa toistaiseksi tiedossa oleva keino hillitä tummumista avohakattujen alueiden alapuolisissa vesistöissä on pitää hakkuualat sen verran pieninä, että vedet laimentuvat muualta valuvien vesien kanssa. Tämä on tärkeää siksikin, että myös vesistöjä rehevöittävän typen huuhtoumat ovat huomattavan suuria ravinteikkailla kuusivaltaisilla hakkuualueilla, jopa 5-10 kertaa suurempia kuin keskimäärin kangasmaiden hakkuualoilla, Nieminen jatkaa.

Männyn tyviosan kuutiointiin hakkuukonemittauksessa on tulossa muutoksia

L

uonnonvarakeskus (Luke) valmistelee korjausta männyn tyvipölkkyjen tilavuuden määrittämisessä. Laskennassa nykyisin käytettävä ns. tyvifunktio tuottaa tyvipölkyille selvästi suurempia tilavuuksia kuin viimeisimmässä tutkimuksessa upotusmenetelmällä saatu vertailutulos. Tyviosan tilavuutta ollaan tämän perusteella pienentämässä, lopullisen määräyksen antaminen ajoittunee lausuntokierroksen jälkeen loppuvuoteen 2015. Tyvifunktion muutos vaikuttaa suoraan puukaupan ja urakoinnin perusteena olevaan tilavuuden mittaukseen. Se merkitsee myös päivityksiä valtaosaan suomalaisia hakkuukoneita sekä hakkuukonemittauksen tarkastuksessa käytettäviä mittauslaitteita. Päivityksen ulkopuolelle jää vanhempi konekanta, joissa tyvifunktiota ei käytetä. Hakkuukonemittauksessa pölkkyjen läpimittoja mitataan jatkuvasti karsinnan ja katkonnan aikana. Mittojen perusteella määritetään yhtenäinen runkokäyrä ja lasketaan pölkkyjen tilavuudet. Poikkeuksena ovat tyvipölkyt, joiden tyviosien läpimitat määritetään laskennallisesti tyvifunktioilla. Tyviosalla tarkoitetaan 1,3 metrin matkaa kaatosahauksesta eteenpäin. Tyvifunktiot ovat puulajikohtaisia, ja samaa funktiota käytetään koko maassa ja kaikissa hakkuukoneissa.

Korjauksen perustana kenttätutkimuskoe

Kenttätutkimuksessa mukana olleista

33 mäntymetsiköstä valittiin ja mitattiin yli 800 koepuuta. Hakkuiden jälkeen koepuiden tyvipölkyt mitattiin kuudella eri tehtaalla. Koepölkkyjen tyviosien mahdollisimman oikeat tilavuudet määritettiin dippaamalla eli upottamalla koepölkyt pystyasennossa upotusaltaaseen. Koepölkyt punnittiin ilmassa ja tyviosat 1,3 metrin syvyyteen upotettuina. Tyviosan tilavuus määritettiin näiden painojen erotuksena. Upotuksissa käytettiin puutavara-autoja tai materiaalinkäsittelykoneita, joiden kuormaimissa oli riittävä nostokorkeus kokonaisten pölkkyjen upottamiseen pystyasennossa. Tyvifunktion tilavuuden korjaustarve on rinnankorkeusläpimitaltaan kymmensenttisillä männyillä noin -8 prosenttia ja järeillä, rinnankorkeusläpimitaltaan 35-senttisillä männyillä noin -4 prosenttia suhteessa nykyisen tyvifunktion tuottamaan tilavuuteen. Korjausten vaikutus suhteessa koko runkopuun tilavuuteen olisi edellisissä tapauksissa suuruusluokkaa -1,3 ja -0,6 prosenttia. Varsinainen korjaus toteutetaan muuttamalla funktiota siten, että se tuottaa pienempiä läpimittoja. Luonnonvarakeskuksen puutavaranmittauksesta annetun lain (414/2013, muutos 566/2014) mukaisena tehtävänä on antaa määräykset puutavaran mittaukseen liittyvistä yleisistä muuntoluvuista, mukaan lukien mittaukseen liittyvät funktiot.

Meiltä myös on psil Palfinger E n huollot! -nostureide

KONEURAKOINTI 77


78 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rottne H11 on keskikokoinen harvesteri niin päätehakkuulle, kuin harvennuksille. Mallia pääsee kokeilemaan syksyllä kun esittelykoneet saapuvat maahan.

Rottne palaa suomalaismetsiin

S

uomen Työkone Oy Seinäjoelta on solminut kesäkuussa 2015 maahantuontisopimuksen ruotsalaisen metsäkonevalmistaja Rottne Industri Ab:n kanssa.

- Vastaamme Rottne -metsäkoneiden maahantuonnista, myynnistä ja jälkimarkkinoinnista Suomessa, kertoo Suomen Työkone Oy:n Timo Yli-Hakola, jolla on vankka kokemus metsäkoneista. Alkujaan maatilan poika Nurmosta toimi pitkään metsäkoneurakoitsijana kunnes aloitti

Timberjack -metsäkoneiden myyjänä vuonna 1997 Pohjanmaan alueella ja ura jatkui aina kevääseen 2015 saakka John Deere Forestryn palveluksessa. - Lähes parikymmentä vuotta metsäkonemyyjänä on antanut kokemuksen ja asiakastuntemuksen mitä tarvitaan nyt kun aloitamme Rottnen maahantuonnin. Meillä on myynnin lisäksi vankkaa kokemusta myös metsäkoneiden teknisessä tuessa ja huoltopuolella mistä vastaa Juha Pukkala yhdessä osaavien alihankkijoiden kanssa. Varaosat hoidamme keskitetysti Seinäjoelta ja suoraan Rottnen tehtaalta

nopeilla toimituksilla. Ja markkinoinnin hoitaa Tatu Rintamäki, joka on mukana myös myynnissä kansainvälisessä kaupassa; toimenkuvaamme kuuluu uusien Rottne -koneiden maahantuonnin lisäksi käytettyjen metsäkoneiden välitystoiminta eli jos olet myymässä konetta tai tarvit hyvän käytetyn koneen niin kannattaa ottaa yhteyttä. Meillä on hyvät suhteet maailmalle ja välityskauppoja on tehtykin jo mukavasti, kertoo Yli-Hakola. Suomen Työkone Oy hakee myös toimintaan sopivia ja sitä tukevia tuotteita myyntiohjelmaansa.

- Rottne on jatkossa hyvä vaihtoehto suomalaisille urakoitsijoille konevalintaa tehtäessä, sanoo Suomen Työkone Oy:n Timo Yli-Hakola, jolla on vankka kokemus metsäkoneurakoinnista ja metsäkonekaupasta.

- Kehitämme toimintaamme ja rakennamme parhaillaan työkonepuolen tuotevalikoimaa, toteaa Yli-Hakola.

60 vuotias Rottne

Rottne Industri Ab juhlii tänä vuonna jo 60 vuotista taivaltaan metsäkoneiden valmistajana. Börje Karlsson valmisti ensimmäisen metsänosturin vuonna 1955 ja onnistuneen tuotteen kysyntä kasvoi nopeasti myös vientimarkkinoilla. Ensimmäinen kuormatraktori Rottne Blondin tuotiin markkinoille vuonna 1968 ja siitä tuli todellinen myyntimenestys - Suomessakin Rottne Blondin on edelleen todellinen legenda. Meillä Rottne -koneiden maahantuontia hoiti Ford vuoteen 1986 saakka ja nyt koneet siis palaavat suomalaisiin metsiin Suomen Työkoneen toimesta. - Rottne valmisti vuonna 2014 noin 200 metsäkonetta ja on perinteisesti ollut vahvassa asemassa kotimarkkinoillaan. Myös vientimarkkinoilla ollaan vahvo-

ja etenkin Keski-Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Venäjällä. Rottnen filosofia on että myynnin hoitaa kaikilla markkinoilla - myös Ruotsissa - jälleenmyyjät eli tehdas ei myy suoraan koneita asiakkaille. Myös koneiden valmistus on täysin omissa käsissä eli lähes kaikki tehdään omassa tuotannossa. Vakavaraisen ja toiminnoiltaan joustavan yhtiön kanssa on hyvä toimia ja asiakkaan toiveita kuunnellaan tarkalla korvalla, sanoo Yli-Hakola.

Laatukomponentit

Kaikissa Rottnen metsäkoneissa on John Deeren valmistamat moottorit (osassa malleista on siirrytty jo Tier 4 Final päästötason moottoreihin), Rexrothin hydrauliikan komponentit, sekä NAF:in valmistama voimansiirtolinjasto. Kaikki koneet on varustettu tilavalla ja erittäin hyvän näkyvyyden omaavalla ohjaamolla. Rottnen koneet on suunniteltu Ruotsissa erittäin huoltoja käyttäjäystävälliseksi. Hyd-

Legendaarinen Rottne Blondin on edelleen kovan koneen maineessa kaikkialla missä puuta metsäkoneilla korjataan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 79

rauliikka on toteutettu niin että ajolla on oma suljettu piirinsä ja työhydrauliikalla samoin, joiden välissä on lämmönvaihdin.

Harvesterimallisto

Rottne harvestereissa on pyörivä ja vakaava ohjaamo. Konetyypistä riippuen hakkuupäänä Rottnen omavalmisteinen EGS tai Ruotsalaisen SP:n valmistama tuote. Rottne H8 on 4-pyöräinen harvesteri mikä on varustettu nerokkaalla heilurivarsitekniikalla joka vakaa koneen aina maaston kaltevuudesta huolimatta suoraan ja parantaa kuljettajan mukavuutta. Kuormaajassa on varustettu jatkeella ja tilttipöydällä mitkä nopeutta erityisesti harvennusten hakkuuta. Hakkuupää on nerokkaasti suunniteltu ottaen huomioon harvennusten tarpeet, takaveitset lisäävät karsintatehoa ja puu pysyy kourassa jolloin myös mittatarkkuus vaatimukset täyttyvät hyvän otteen ansiosta. Rottne H11 on keskikokoinen harvesteri niin päätehakkuulle, kuin harvennuksille. Koneen vahvuuksiin kuuluu hyvät maasto-ominaisuudet, erittäin hyvä näkyvyys työskentelualueelle, sekä huoltoystävällisyys. Moottori on vahva ja energiatehokas. Kone on saatavissa 6- tai 8-pyöräisenä mallina. Rottne H14c on todellinen voimanpesä kaikenkokoisille päätehakkuille, kuin harvennuksille. Koneeseen on valittavissa vaihtoehtoisesti Rottne-EGS tai SP:n harvesteripää. Uusi edistyksellinen Rottne H21D on markkinoiden vahvimpia harvestereita päätehakkuille.

Kuormatraktorimallisto

Kaikki Rottne kuormatraktorit ovat 8-pyöräisiä ja niissä on tilava ja erittäin hyvällä näkyvyydellä varustettu ohjaamo, joka on saatavissa ainutlaatuisella hydraulisella vaimennuksella. Comfort Line -vaimennuksen Rottne toi kuormatraktoreihin ensimmäisenä maailmassa.

Kaikki Rottne kuormatraktorit ovat 8-pyöräisiä ja niissä on tilava ja erittäin hyvällä näkyvyydellä varustettu ohjaamo, joka on saatavissa hydraulisella Comfort Line -vaimennuksella. Kuvassa oleva Rottne F13c on ainutlaatuinen kuormatraktori kokoluokassaan ja se on varustettu kääntyvällä taka-akselilla. Konetta pääsee kokeilemaan Suomessa syksyn aikana.

Vaihtoehtoina on tasapainotetut tai normaalit telistöt, jotka voidaan varustaa etupäässä hydraulisella nostolla. Rottne F10 on kevyt kuormatraktori harvennuksille. Koneen vahvuuksiin luetaan keveys yhdistettynä hyvään kantavuuteen. Omapaino on ainoastaan 13 tonnia kantavuuden ollessa 9 tonnia. Erityispiirteenä kokoluokassaan on takavaunuun sijoitettu kuormain. Kokoluokassaan tehokas 155 hp John Deere moottori yhdessä vahvan kuormaimen kanssa antaa kokoluokkaa isomman koneen tuntua. Rottne F13c on ainutlaatuinen kuormatraktori kokoluokassaan. Kone on täysin vastaava Rottne F15 kanssa, mutta varustettu kääntyvällä taka-akselilla. Tämä tarkoittaa harvennuksilla ennenkaikkea ketteryyttä ja pehmeillä mailla ylivertaista etenemiskykyä kun taka-akselin saa kulkemaan eri jälkeä. Ruotsissa koneella ajetaan puita harvennuksilla pienten harvestereiden perässä, sillä kone on yhtä ketterä kuin pienemmät ajokoneet.

Rottne F10 on kevyt kuormatraktori harvennuksille - sen omapaino on ainoastaan 13 tonnia kantavuuden ollessa 9 tonnia ja kuormatilan koko on 4 neliötä.

Rottne F15 on keskikokoinen kuormatraktori päätehakkuille ja harvennuksille. Vahva nosturi ja hiljainen ohjaamo tekee työskentelystä miellyttävää. Rottne F18 on järeä kuormatraktori jolla suuri tuottavuus päätehakkuilla on taattu.

Esittelykoneet saapuvat syksyllä Suomeen

Suomen Työkone Oy tuo suomalaisten urakoitsijoiden koeajettavaksi Rottne F13c kuormatraktorin ja Rottne H11 -harvesterin syys-lokakuussa.

Rottne H8 on 4-pyöräinen harvesteri mikä on varustettu nerokkaalla heilurivarsitekniikalla.

- Järjestämme työnäytöksiä sekä tarjoamme urakoitsijoille mahdollisuuden ottaa Rottne -kone rauhassa koeajoon omalle savotalle eli mikäli olet kiinnostunut niin soittele numeroon 0400 877 600, ilmoittaa Yli-Hakola.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

80 KONEURAKOINTI

Monella alalla odotellaan parempia aikoja, mutta metsä elää ja voi suhteellisen hyvin. Alkukesän Skogsnolia -messuilla Uumajassa olivat metsäkovalmistajat vahvasti mukana ja väkeä kävi oikein mukavasti. Kuvassa tunnelmia Komatsu Forestin osastolta.

Ajatuksia metsäkonealan näkymistä kesälomien aikaan M onella alalla odotellaan parempia aikoja, mutta metsä elää ja voi suhteellisen hyvin. Tovi on menty hakkuumäärien ja kantohintojen suhteen lievässä vakaassa nousussa. Kasvaneiden tuotantolukujen rinnalla on julkaistu mittavia tulevaisuuden suunnitelmia ja visioita, mikä on ihmisten mielissä palauttanut metsäteollisuuden varteenotettavaksi toimialaksi. Jostain meidän on elettävä. Sahatavara on löytänyt uusia markkinoita Kiinasta. Jos kotimaassa rakennettaisiin normaalitahtiin, sahoilla menisi nykyistä paremmin. Moni odottelee valmiiden rakennussuunnitelmiensa ja omakotihaaveidensa kanssa että näkisi vihdoin televisiossa hymyilevän vuorineuvoksen.

Tehokkuus metsäalalla: kerralla enemmän

Tiukka aika on ollut otollista kehitellä puunkorjuuta ja -kuljetusta. Tukkiautoihin on ilmestynyt lisää akseleita, kantavuutta ja kapasiteettia. Sama koskee hakkuuta ja lähikuljetusta: tarjolla on entistä tehokkaampia koneita. Julkinen keskustelu metsäkoneista kulkee omaa rataansa, sopivasti sivussa ammattilaisen arkipäivästä. Sama koskee julkaisuja: messuilta napsitaan ja näytetään kuvia harrastelijatason

sympaattisista ratkaisuista. Runsaasta valikoimasta päätellen siinä asiakassegmentissä on ostovoimaa. Onhan se toisaalta niin, että alan messut olisivat varsin puisevaa kierreltävää jos sieltä puuttuisivat pikkuviritelmät.

Noliaa ja Elmiaa

Alkukesän ruotsalaisista metsätapahtumista voi vetää jotain johtopäätöksiä alan kehittymisestä, toki SkogsElmia -näyttelystä puuttuivat lähes kaikki ammattikoneiden valmistajat, mutta Uumajan lähellä pidetyssä Skognolia -näyttelyssä oli ihan oikeita metsäkoneita, myös entistä suurempia sellaisia. Niin sanotuilla ”isoilla valmistajilla” ovat 20-tonniset kuormatraktorit kuuluneet tuoteohjelmaan jo pitemmän aikaa. Nyt kaksi ”pienempää” oli lähtenyt leikkiin mukaan. Suomea ei kuulemma pidetä tällaisten koneiden potentiaalisimpana markkinana, sen sanelee jo täällä käytettävä siirtokalusto: yli yksitoistametristen ja arvaamattoman painavien koneiden kuljettaminen kaikkine varusteineen konttiselässä ei onnistu. Meille on luontevampaa tuoda kerralla tienvarteen sama määrä numeroa pienemmällä koneella.

on ruotsalaisen metsäyhtiön idea hyödyntää combitekniikkaa siellä missä millä tahansa menetelmällä ollaan kannattavia: lyhyen ajomatkan järeillä kohteilla. Alkujaan Nisulan veljesten konsepti oli ruotsalaisten hyppysissä turvonnut uusiin mittoihin, painoa kertynyt lähemmäs 30 tonnia ja kuormakapasiteettia ladattu saman verran kuin suurimpiin kuormakoneisiin. Järeähkö hakkuulaite ja kuormauskoura vaihtuvat nosturin kärkeen nappia painamalla, kehitys on mennyt eteenpäin siltä osin. Kuormatilaan puiminen on ollut ruotsalaisten vaatimus alusta saakka. ”Raha tulee tukinajosta”, sen tiesi jo vanhakansakin. Me kun yritimme ratkaista Combilla ensiharvennusten kannattavuusongelman.

Komatsu Forest Noliassa

Noliassa Komatsu Forest esitteli ensimmäistä kertaa messumiljöössä uutta hakkuukoneohjelmaansa koko komeudessaan. Hakkuulaitepuolelta oli nostettu esille kesän kynnyksellä valmistuslinjalle tuotu S172 -laite, joka on järeä ja painava, siksi sille peruskoneeksi suositellaan Komatsu 951 -harvesteria. Suomessa, missä puut ovat pieniä ja muun maailman mielestä lähes oksattomia, hakkulaitteet voivat olla kevyempiä, sellaisia joilla päästään riittäviin nosturin ulottumiin. Komatsu C93, C144 ja 365.1 ovat vakiintumassa ykkösvaihtoehdoiksi.

Puuta ostetaan, syksyä varrotaan

heilahdellut pahemmin kolmeen vuoteen. Metsäteollisuudessa ja etenkin sen vanavedessä on eletty vakaita aikoja. Investoinnit metsäkoneisiin ovat olleet maltillisia. Äsken julkaistussa Luken Metsäsektorin suhdannetiedotteessa sellun, kartongin, vanerin ja sahatavaran positiiviset näkymät tasoittavat paperin hiipumisen jättämän kuopan. Syksymmällä pitäisi hyvien signaalien olla kaikkien nähtävillä. Ilmeisesti teollisuus on varautunut kasvavaan kysyntään, koska toukokuun raakapuuostot olivat ennätykselliset 3,5 miljoonaa mottia, etupäässä päätehakkuuta.

Antero Siuro Komatsu Forest Oy

Puun reaalinen hinta ei ole

Vielä kerran Combi

Oma lukunsa Skogsnolia -messuilla oli Holmen-yhtiön esittelemä X19 -yhdistelmäkone. Itse koneesta voi olla mitä mieltä hyvänsä, oleellisempaa

Skogsnolia -messuilla Komatsu Forest esitteli ensimmäistä kertaa messumiljöössä uutta hakkuukoneohjelmaansa koko komeudessaan; kuvassa uusi Komatsu 931 -harvesteri.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 81

EVOLUUTIO JATKUU... Kaikki EVO-telamallit perustuvat samaan EVO-profiiliin. Telakengän leveys70 mm, kiilamainen renkaaseen ja taotut telahokkien paikat.

EVO-telat on kehitetty huomioiden nykyisten metsäkoneiden telalta vaadittavat ominaisuudet. - tehokas rengas- ja maapito - erinomainen puhdistuvuus lumesta ja mudasta - helppo uudelleen hokitus - vaihtoehdot koneen, kuorman painon ja koneen käyttötarkoituksen mukaan

Turvemaille Magnum Kuvassa EVO Soft

EVO-telamallisto koostuu kolmesta erilaisesta mallista: EVO - yleistela metsäkoneeseen - 22 mm tai 26 mm sivulenkitys

EVO-Soft - monipuolinen yleistela metsäkoneeseen - telakengän pituus 906 mm pienentää pintapainetta ja tehostaa kuorman kantokykyä - 22 mm tai 26 mm sivulenkitys

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

EVO-M - raskaimpien metsäkoneiden telamalli - pitkäikäinen 26 mm MAX-sivulenkitys - lyhyt telakenkäjako

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Ylivoimasta kantavuutta ja maastoystävällisyyttä keveistä järeimpiin metsäkoneisiin. Telakenkäpituudet 816mm…1210mm rengaskoosta ja koneessa käytettävissä olevasta tilasta riippuen. Mallistossa myös epäsymmetriset, jolloin rungon puolelle tilatarve on pieni.

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


82 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ensiharvennusten ykkönen!

Metsä Fibre on allekirjoittanut Äänekosken biotuotetehdasprojektin rahoitussopimukset sekä uusinut valmiusluottolimiittinsä

M

etsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on 10.6. 2015 allekirjoittanut Äänekosken biotuotetehdasprojektiin liittyvät rahoitussopimukset sekä uusinut nykyisen 270 miljoonan euron valmiusluottolimiittinsä.

Logbear FH4000 on ketterä, taloudellinen ja kotimainen yhdistelmäkone ensiharvennuksiin. Viiden tonnin omapaino, kantava tela-alusta, matala pintapaine, monipuoliset lisälaitteet – siksi Logbear on ajourattoman korjuun yhdistelmäkone numero yksi! Käy sivuillamme:

Biotuotetehdasprojektin rahoituspaketti on yhteensä 750 miljoonan euron suuruinen ja koostuu useammasta eri lainajärjestelystä. Uusi valmiusluottolimiitti on puolestaan 300 miljoonaa euroa ja erääntyy viiden vuoden kuluttua allekirjoituksesta. Lisäksi yhtiö on allekirjoittanut 150 miljoonan euron osakaslainasopimuksen Itochu Corporationin kanssa.

Biotuotetehdasprojektin velkarahoitus muodostuu 400 miljoonan euron Finnveran takaamasta lainasta, 200 miljoonan euron lainasta Euroopan Investointipankilta (EIB), 80 miljoonan euron lainasta kaupallisilta pankeilta sekä 70 miljoonan euron Ruotsin vientiluottolaitoksen EKN :n takaamasta lainasta. Rahoituksen koordinaattorina on toiminut Nordea. Muut rahoitukseen osallistuvat rahoittajat ovat Danske Bank, DNB Bank, Pohjola Pankki, SEB, Svensk Exportkredit ja Swedbank.

Stora Enso myy www.logbear.fi Barcelonan tehtaansa

S

VALMISTUS: LOGBEAR OY | Esa Ahopelto p. 0400 231 268 | WWW.LOGBEAR.FI MYYNTI: OTTO MOTOR OY | Tapani Rintala p. 0400 446 001 | WWW.OTTOMOTOR.FI

tora Enso on sopinut myyvänsä Barcelonassa sijaitsevan kierrätyskuitu- pohjaista kartonkia valmistavan tehtaansa yksityiselle osakerahasto Quantumille.

Myynti liittyy Stora Enson strategiaan keskittää kuluttajapakkausten tarjonta ensikuitupohjaisiin tuotteisiin. Alustava käteiskauppahinta osakkeiden myynnistä on noin 10 milj. euroa riippuen tavanmukaisista tarkennuksista kaupantekopäivänä. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta tuloslaskelmaan. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä ja se vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. - Stora Enso keskittyy kuluttajapakkausten tarjonnassa korkealaatuisiin ensikuitupohjaisiin tuotteisiin. Barcelonan tehdas on ainoa kierrätyskuituun perus-

tuva tehdas Consumer Board -divisioonassa. Vaikka tuloskehitys on ollut positiivista viime kuukausina, Barcelonan tehdas edellyttää kehittämistä ja investointia mikäli se halutaan pitää kannattavana. Uskon, että tehdas pystyy toimimaan tehokkaammin uudessa omistuksessa, sanoo Consumer Board -divisioonan johtaja Jari Latvanen. Vuoden 2014 lukujen perusteella kaupan odotetaan pienentävän Stora Enson vuotuista liikevaihtoa 117 milj. euroa ja vähentävän vuotuista kartongintuotantokapasiteettia noin 195 000 tonnia. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Stora Enson operatiiviseen liiketulokseen ja kassavirtaan tästä eteenpäin ja se parantaa hieman operatiivista liiketulosprosenttia ja operatiivista käyttökateprosenttia. Barcelonan tehtaalla työskentelee noin 220 ihmistä.

Kymin sellutehtaan uusi kuorimo käynnissä

U

PM:n 160 miljoonan euron investointi Kymin sellutehtaaseen on edennyt aikataulussaan.

Ensimmäisenä rakenteilla olleista uusista tuotantolinjoista tuotannon aloitti kuorimo kesäkuun alussa. Uudella linjalla kuoritaan ja haketetaan koivua. Kuorimo koostuu sulatuskuljettimesta, rummusta, hakkulinjasta, kuorenkäsittelystä ja kuljettimista. Laitos on samankaltainen kuin vanha kuorimokin. Uusi kuorimo sijaitsee aivan vanhan kuorimon välittömässä yhteydessä, ja niillä on yhteinen valvomo. Kuorimoalueella tehdään vielä viimeistelytöitä. Puun syöttöä varten saadaan syksyllä uusi, sähkökäyttöinen nosturi, joka huolehtii puiden syötöstä molempiin

kuorimoihin. Kymi-700 -projektin johtaja Tero Ojala kertoo, että investointiprojekti on sujunut suunnitellusti. Uuden kuivauskoneen työmaalla on meneillään laite-, putki- ja sähköasennukset. Kuivauskone käynnistyy syyskuun lopussa. Kuitulinjan modernisointiin sisältyvien muutosten kytkentä tuotantoon tehdään elokuussa. Projektin työmaavahvuus on tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Kymin sellun vuosituotantokapasiteetti kasvaa investoinnin jälkeen 170 000 tonnilla 700 000 tonniin valkaistua havuja koivusellua. Kymin investointiprojektiin sisältyvät uusi sellun kuivauskone, havukuitulinjan modernisointi, uusi kuorimo sekä integraatin energiatehokkuuden parantaminen. Projekti käynnistyi keväällä 2014.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 83

Tapio Ingervo aloitti Logsetin toimitusjohtajana

METSÄALAN 30.

Postit us v1 u8 o.s4i3 k1 erkta pl!

AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI 30 vsk. 1986-2015

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

N:o 1/15

Puunkuormaajamestari 2015 juhlakiertue alkaa Logset Oy:n toimitusjohtajana heinäkuun alussa 2015 aloittaneella Tapio Ingervolla on vankka kansainvälisen metsäkonealan tausta. Hän näkee koko metsäalan tulevaisuuden erittäin valoisana ja toteaa että Logset on osa tätä maailmanlaajuista innovatiivista kehitystä.

K

TM Tapio Ingervo (47) on aloittanut Logset Oy:n toimi- tusjohtajana heinäkuun alussa 2015. Logset Oy on suomalainen metsäkonevalmistaja, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Vaasan lähellä Koivulahdessa. Yritys on perustettu vuonna 1992. Logset-koneiden valikoimaan kuuluu kuusi kuormatraktorimallia, kahdeksan harvesteria ja kahdeksan erilaista hakkuulaitetta. Logsetin jälleenmyyntiverkosto kattaa 20 maata, ja tällä hetkellä Logset-koneita on käytössä jo yli 25 maassa maailmalla. Jälkimarkkinointipalveluina Logset tarjoaa huoltopalveluiden ja varaosamyynnin lisäksi käyttökoulutusta sekä muut tarvittavat asiakastukipalvelut.

Kansainvälinen Logset kasvaa ja kehittyy

Tapio Ingervolla on vankka kansainvälisen metsäkonealan tausta; viimeksi hän toimii Kesla Oyj:n markkinointijohtajana vastaten Keslan on-road tuotteista. Aiemmin hän on toiminut mm. Mantsinen Oy:n markkinointijohtajana ja pitkään Pons-

se SAS:n toimitusjohtajana Ranskassa. - Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme todellisen kansainvälisen metsäkonekaupan osaajan johtamaan Logsetin kasvua ja kehitystä. Tapio Ingervo on alal- la tunnettu ja arvostettu osaaja ja uskomme, että Logsetin kasvu saa hänen johdollaan uuden vaihteen silmään, sanoo Logsetin hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen. - Olen iloinen ja ylpeä siitä, että sain johdettavakseni Logsetin upean ja nälkäisen tiimin mikä on hitsautunut hyvin yhteen. Logsetilla on arvot kohdillaan ja yhtiö on kehittynyt viime vuosina nopeasti sekä ennen kaikkea oikeaan suuntaan. Koska kansainvälinen liiketoiminta on lähellä sydäntäni ja on aina ollut tärkeä osa uraani, on siksikin luontevaa siirtyä toimialan kansainvälisen pikkujättiläisen palvelukseen. Myös Logsetin oma henkilökunta on kansainvälinen ja ilmapiiri yrityksessä on kaiken kaikkiaan mahtava, kehuu toimitusjohtaja Tapio Ingervo innostuneesti.

Metsäala on tulevaisuuden toimiala

Ingervon mukaan metsäala on

vahva tulevaisuuden toimiala missä suomalaisella osaamisella on mahdollisuuksia vaikka mihin. - Puun käyttö muuttuu ja monipuolistuu sekä varmasti myös kasvaa ympäri maailmaa. Perinteisen - edelleen vahvassa roolissa pysyvän metsäteollisuuden ympärille ja rinnalle syntyy uusia tuotteita missä käytetään puuta raaka-aineena. Tällaisia ovat esimerkiksi seluuloosakuidusta valmistetut tekstiilit, puupohjaiset muovia korvaavat pakkausmateriaalit sekä erilaiset kemian- ja lääketeollisuuden puupohjaiset korkean lisäarvon tuotteet. Puunkorjuuteknologian huippuosaajana Logset on osa tätä innovatiivista kehitystä. Uskon myös että skandinaavinen CTL -puunkorjuu yleistyy koko ajan enemmän ympäri metsäistä maailmaa, Ingervo toteaa.

Logsetin palveluverkostoa kehitetään

Ensimmäiset viikot uusi toimitusjohtaja on reissannut laajasti eri puolilla Eurooppaa ja aina Etelä-Amerikassa tutustuen Logsetin jälleenmyyjiin ja huoltoverkostoon sekä tietenkin myös asiakkaisiin. - Tällä viikolla ohjelmassa on

metsäkonemessut Belgiassa. Olen jo nyt saanut huomata että Logsetilla on hyvä yhteistyökumppaneiden verkosto mitä lähdemme kehittämään entistä paremmaksi, kommentoi Ingervo.

Metsäkonemarkkinoilla hyvät näkymät

Logset -metsäkoneiden myynti on sujunut viime ajat hyvin ja tilauskanta on oikein hyvällä tasolla. Niinpä Koivulahden metsäkonetehtaasta valmistuu tänä vuonna merkittävä määrä uusia Logset -koneita. - Logsetin tuotekehitystiimi tunnetaan osaamisestaan ja se on tehnyt viime vuosina erittäin kovan työn kehittäessään edistyksellisen ja laajan metsäkonemalliston mikä edustaa markkinoiden huippua. Myös tuotanto toimii tehokkasti joten näistä asetelmista on hyvä lähteä syksyyn, sanoo Ingervo. Metsäkoneiden myynti sujuu tällä hetkellä hyvää tahtia Logsetin perinteisesti vahvoilla markkina-alueilla Keski-Euroopassa. - Esimerkiksi Ranskassa koneita myydään oikein mukavasti ja Saksa-Itävalta-Sveitsi akselilla eletään myös nousevilla markkinoilla. Venäjä on ja pysyy

jatkossakin tärkeänä paljon mahdollisuuksia tarjoavana Logsetin vientimarkkinana samoin kuin Ruotsi, missä meillä Laajasti hyvää onmetsäkoneasiaa paljon saavutettavaa. Ja kotimaan markkina on tietenkin Logsetille tärkeä alue; olemme edenneet myynnissä hyvää tahtia ja tulemme saavuttamaan vuodelle 2015 Suomen suhteen asetetut myyntitavoitteet. Siitä on sitten hyvä jatkaa aseman vahvistamista, TEEMA: kertoo Ingervo. Sahateollisuus

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

84 KONEURAKOINTI

ARE you R8Ady ?

Because gtE is ! Logset Oy Hännisentie 2 FI-66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200 Fax 06 210 3216

Myynti: Erno Mäntynen 040 849 3115 010 286 3224 erno.mantynen@logset.com

Y K S I N K E R T A I S E S T I PA R E M P I www.logset.com

HARVESTERIT RIUTTOLEHTO OY SUOMI–FINLAND

TAPIO 350 SYKEHARVESTERI

- John Deere -metsäkoneiden sopimushuolto - John Deere-maatalouskoneiden sopimushuolto

> KESTÄVÄ RAKENNE > SUURI KARSINTAVOIMA > TALOUDELLINEN > HELPPO KÄYTTÄÄ

Uutuus! Tehokkuutta ja varmuutta! TAPIO-harvestereiden etuja ovat mm. edullinen hankintahinta, helppokäyttöisyys, vähäinen huollon tarve, yksinkertainen ja kestävä rakenne, suuri karsintavoima, polttoainetaloudellisuus ja hyvä karsintajälki. Tutustu Tapio-harvestereihin: MYYNTI

010 271 6620 www.metsakonehuoltokahkonen..

Muu Suomi: Otto Motor Oy Tapani Rintala, p. p. 0400 446 001

www.riuttolehto.fi Itä-Suomi: Polvijärven Hake ja Turve Ky Kari Saharinen, p. 0400 375 020


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 85

Uusi Logset 12F GT -kuormatraktori on kehitetty kantamaan suuria puukuormia ääriolosuhteissa samalla, kun sen turvallisuusominaisuudet tarjoavat erinomaista suojaa sekä kuljettajalle että moottorille. Uutuus on varusteltu uusilla käyttäjäystävällisillä ominaisuuksilla ja läpimurtavalla tekniikalla.

Uusi Logset 12F GT - Hopeaselkä

S

uomalainen metsäkonevalmistaja Logset Oy julkisti GT-sarjaan uuden kuormatraktorimallin kesäkuun alussa Ruotsin Skogsnolia -messuilla.

Vallankumoukselinen Logset 12F GT -kuormatraktori on varusteltu uusilla käyttäjäystävällisillä ominaisuuksilla ja läpimurtavalla tekniikalla. Se tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tuoton kasvattamiseen sekä maksimaalista turvallisuutta kaikissa vaativissa olosuhteissa. Kaikkien aikojen suurin Logset-kuormatraktori täydentää GT-kuormatraktorisarjan.

Suorituskykyä jyrkkään maastoon

Logset 12F GT on kehitetty kantamaan suuria puukuormia ääriolosuhteissa samalla, kun sen turvallisuusominaisuudet tarjoavat erinomaista suojaa sekä kuljettajalle että moottorille. Kuormatraktorissa on uusi tehokkaampi 300 hp moottori, joka täyttää Tier IV (4) -päästövaatimukset. Moottori, 28.5 tuuman renkaat sekä 250 kN:n vetovoima tekevät koneesta niin vankan ja vahvan, että se jaksaa kantaa jopa 20 t puuta äärimmäisen kaltevassa maastossa. Markkinoiden vahvin nosturi, Mesera 142, nostaa raskaimmatkin kuor-

mat tehokkaasti ja tarkasti suureen kuormatilaan varmistaen koneen erinomaisen suorituskyvyn. - Mahtava Hopeaselkä avaa oven lupaaville markkinoille. Ensimmäinen kone on myyty tyytyväiselle asiakkaalle. Logset 12F GT vain on “yksinkertaisesti parempi” ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Tämä uusi kone ja vallankumouksellinen, patentoitu ratkaisu takaavat, että Logset -koneet pysyvät suorituskyvyllään maailmanmarkkinoiden eturivissä, toteaa Logsetin vientimyyntijohtaja Pascal Réty.

Suojaava hidastusapu DeX

DeX on uusi, patentoitu järjestelmä, jossa yhdistyvät suojaus ja suorituskyky haastavassa maastossa. Suojaava hidastusapu ohjaa konetta hydraulisesti tilanteissa, joissa moottorilta vaaditaan suurta jarrutusmomenttia, kuten esimerkiksi jyrkässä rinteessä ajettaessa. Suojaava hidastusapu ei vain paranna kuljettajan turvallisuutta ja mukavuutta, vaan se myös suojaa moottoria ylikierrosmomentilta. DeX vähentää moottorin kulumista erityisesti ääriolosuhteissa työskenneltäessä ja pidentää siten moottorin ja voimansiirtokomponenttien käyttöikää.

DeX on uusi, patentoitu järjestelmä, jossa yhdistyvät suojaus ja suorituskyky haastavassa maastossa. Suojaava hidastusapu ohjaa konetta hydraulisesti tilanteissa, joissa moottorilta vaaditaan suurta jarrutusmomenttia, kuten esimerkiksi jyrkässä rinteessä ajettaessa.


86 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Profi 54 harvesteri puunkorjuuseen lä mekaanisilla osilla vähennetään huollon tarvetta sekä polttoaine- ja huoltokustannuksia. Sama koskee harvesterin muita hydraulisia laitteita jotka on toteutettu minimaaliseen virtausvastukseen loivilla mutkilla öljyputkistoissa ja isoilla paluuöljyputkilla sekä erillisellä vuotoöljy -järjestelmällä.

Profi 54 on ketterä harvennusharvesteri

Profilla on erinomaiset ominaisuudet tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen korjuuseen harvennusmetsässä. Koneen ketteryys perustuu oivalliseen hydrostaattiseen voimasiirtoon, koska on poistettu häiritseviä mekaanisia voimansiirto-osia. Tämä tarkoittaa hyvää renkaiden pitoa ja ympäristöä säästävää ajoa. Myös rungon korkea maavara, koneen ja nosturin keveä rekenne yhdistettynä nosturin ja harvesterin ergonomisesti suunniteltuun hyvään hallintaan ja toimintaan.

Profi 54 harvesterilla on selkeät ja hyvät ominaisuudet

Uusi kotimainen Profi 54 on edistyksellinen harvesteri tämä päivän yrittäjille, jotka asettavat korkeat vaatimukset tehokkuuteen, helppohuoltoisuuteen ja luotettavuuteen.

M

etsäkonevalmistaja ProfiPro Oy Niva- lasta on tuomassa markkinoille uuden harvesterin, jonka ominaisuudet ovat kehityksen kärjessä.

rilla, 140 kW / 830 Nm. Moottorin polttoainetalous on optimoitu, ja haitalliset pakokaasupäästöt minimoitu katalysaattori- ja ureapohjaisella puhdistustekniikalla.

Hyvien ominaisuuksien toteutus perustuu pitkälti kehittyneeseen ajomukavuuteen, turvallisuuteen, tehokkuuteen sekä taloudellisuuteen ja ympäristönäkökohtiin.

Käyttövarma hydrostaattinen voimansiirto ilman ”turhia osia”

Tehokas ja ympäristöystävällinen moottori

Profi 54 -harvesteri on varustettu tehokkaalla ja sitkeällä AGCO Power 49 AFW mootto-

Profin ainutlaatuisella hydrostaattisella voimansiirrolla, joissa on vain muutamia mekaanisia osia, mahdollistetaan pehmeä ja ympäristöä säästävä liikkuminen. Profin voimansiirrossa ei ole vaihdelaatikoita eikä nivelakseleita, minkä vuoksi säästetään huolto-, korjaus- ja varaosa-

kustannuksissa. Kaksi suurta hyraulipumppua syöttävät koneen hydrostaattisen voimansiirron ja syöttö on yhdistetty ristikkäin koneen hydraulimoottoreihin; tämä mahdollistaa hyvän vetovoiman jakautumisen ja vetopyörien varman pidon.

Kuljettajalle hyvät ergonomiset olot

Ohjaamo on hiljainen, mukavuus löytyy istuimesta ja ergonomisesti suunnitelluista hallintalaitteista. Kuljettajalla on mahdollisuus henkilökohtaisesti mukauttaa ja räätälöidä harvesterin toimintaa omien tarpeiden mukaan, kuten ohjausyksikön profiilien ja painikkeiden toimintoa. Kosketusnäyttö on suuri ja selkeä, mittarit ja painikkeet erottuva selvästi. Koneen toimintojen valvontaan ja seurantaan on erillinen ja selkeä näyttö ohjaamossa. Profi 54 harvesterissa on tehokas työvalaistus ympäri koneen, ja valaistus seuraa hyvin harvesteripäätä työssä.

Huoltoystävällinen elektroniikka

ProfiPro Oy valmistaa metsäkoneet uudessa tehtaassaan Nivalassa jossa asiakkaita palvelee myös metsäkoneiden tarvikemyymälä.

Ohjaus- ja säätöelektroniikka on moduulirakenteinen, minkä johdosta se on käyttäjä-, palvelu-

ja huoltoystävällinen. Koneen valvontanäytön kautta koneen kuljettajalla on mahdollisuus valvoa, seurata ja testata koneen automaattisia toimintoja. PMC -ohjaus ja etähuoltojärjestelmä antavat mahdollisuuden kaukovalvontaan ja huoltotarkastukseen. Kuljettaja voi saada suoraa apua ongelmiin ja tarkastuksiin tehtaalta, joka ”onlinen” kaukopalvelun kautta voi testata, valvoa ja hienosäätää koneen eri ominaisuuksia ja toimintoja.

Korkealaatuisesta teräksestä rakennettu nosturi, jolla on pitkä ulottuvuus

Nosturin omapainoa on vähennetty korkealaatuista terästä käyttämällä, - siksi hyötykuormaa työssä on saatu lisättyä. Logmer Ultra nosturin ulottuvuus on 11,2 m ja keveämmällä puomilla hyötykuorma harvesteripäässä on saatu tehokkaammaksi käsittelemään suurempiakin puita puomi uloimmillaan.

Alhaiset polttoaineen kulutus- ja huoltokustannukset

Profi 54 -harvesterin omilla erikoisratkaistuilla hydrostaattisilla ajojärjestelmillä ja vähäisil-

Uutuusharvesterissa suuri työteho ja nosturin pitkä ulottuvuus yhdistyvät joustavaan ohjaukseen. Profi 54 on ohjaajaystävällinen harvesteri jolla on toimiva etähuolto, mikä tarjoaa turvallisuuden ja lyhyet seisokit huoltojen ja korjauksien ajaksi. Profi 54 harvesterin etuja ovat mm.: - moottori on hiljainen, polttoainetehokas ja vähäpäästöisenä ympäristöystävällinen - voimansiirtojärjestelmässä on vain muutamia mekaanisia osia, mikä minimoi huolto- ja korjauskustannuksia - pitkälle kehittyneet elektroniset valvontajärjestelmät yhdistettynä etävalvontaan ja huoltoon - nosturin ja ajovoimansiirron hydraulijärjestelmä säästää energiaa alhaisella virtausvastuulla - hyvä ajomukavuus ja ohjaustoiminnot jotka voidaan sovittaa yksittäisen kuljettajan tarpeisiin ja parhaaseen ergonomiaan - koneen keveys, matala painopiste, suuret renkaat ja hyvä rengaspito antavat hyvät edellytykset ympäristöystävälliseen korjuusen - Profi 54 on edistyksellinen harvesteri tämä päivän yrittäjille, jotka asettavat korkeat vaatimukset tehokkuuteen, helppohuoltoisuuteen ja luotettavuuteen. Profi 54:n kuljettaja saa harvesterin, joilla on ominaisuuksia mistä monet muut vain haaveilevat, samassa kokoluokassa, kiteyttää ProfiPro Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Vuolteenaho.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 87

Sama harvesteripää soveltuu raivaukseen, harvennukseen, energiapuun korjuuseen sekä päätehakkuuseen. Edistyksellinen ja energiatehokas hydraulijärjestelmä alentaa koneen käyttökustannuksia.

Kantokäsittelyn hinta on eri asia kuin valtion tuki

K

oneyrittäjät vaativat muutosta puunkorjuun kantokäsittelyn hinnoitteluun. Työn hinta ei ole sama kuin valtion maksama tuki. Silti Koneyrittäjien asiakkaat eivät suostu maksamaan kantokäsittelytyöstä käypää hintaa vaan maksavat työstä ainoastaan valtion antaman tuen verran.

Valtion tuki muuttui hehtaaripohjaiseksi ja asiakkaat muuttavat nyt samaan tapaan myös työn hinnoittelua entisestä kuutiopohjaisesta hehtaaripohjaiseksi. Kantokäsittelyllä estetään puun lahoamista aiheuttavan juurikäävän leviämistä. Metsänomistajat ovat sitoutuneet PEFC-metsäsertifioinnin mukaisesti siihen, että männyn ja kuusen juurikäävän leviämistä torjutaan toukokuun alun ja lokakuun lopulla tehtävissä hakkuissa riskialueilla. Riskialue on suunnilleen Pohjois-Pohjanmaan etelärajasta etelään ulottuva alue. Koneyrittäjillä on kantokäsittelyn vaatima osaaminen ja laitteet. He hankkivat aineet ja tekevät levitystyön hakkuun yhteydessä. Valtio tukee kantokäsittelytyötä yksityismetsissä. Kemera -lain uudistuksen myötä tuen rakenne muuttui kuutiopohjai-

Kantokäsittelyllä estetään puun lahoamista aiheuttavan juurikäävän leviämistä.

sesta hehtaaripohjaiseksi. Aiemmin tuki kattoi ainekustannukset kokonaan ja työstä 0,22 euroa puukuutiometriä kohden avohakkuulla ja 0,44 euroa harvennushakkuulla. Muutoksen jälkeen tuki on 70 euroa hehtaarilta eikä aineiden ja työn osuutta enää erotella. Kantokäsittelyä on tehty vuodesta 2000 lähtien. Käytännössä koneyritykset ovat vastanneet työn tekemisestä ja ne ovat sopineet puunkorjuupalveluita ostavien kanssa kantokäsittelystä ja sen hinnoittelusta. Hinnoittelussa asiakkaat ovat käytännössä sanelleet hinnat eivätkä ole kantokäsittelyn historian aikana suostuneet maksamaan

kantokäsittelytyöstä kuin valtion antaman tuen verran. Nyt tuen rakenteen muututtua useat koneyrittäjien asiakkaat ovat ilmoittaneet, että jatkossa he maksavat kantokäsittelystä vain tukitasoa vastaavan 70 euroa hehtaarilta, mikä sisältää sekä työn että aineet. Valtion maksaman tuen lähtökohtana kuitenkin on, että tuki kattaa vain osan työkustannuksista. Tämän tosiasian asiakkaat ovat unohtaneet. Kantokäsittely aiheuttaa lisätyötä ja lisäkustannuksia koneyrityksissä normaaliin hakkuuseen verrattuna. Tampereen ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä todettiin,

että pelkästään kiinteät kulut olivat 0,31 eur/m3. Sen päälle tulevat levitystyön muuttuvat kulut olivat keskimäärin 0,49 eur/m3. Yhteensä suorat kustannukset itse työstä olivat siis keskimäärin 0,80 eur/m3. Ainekustannus tulee tämän päälle. Kantokäsittelyn tekeminen ja ainekulutus vaihtelevat muun muassa puuston koon mukaan sekä hakkuutavoittain. Kantokäsittelytyön hinnoittelu hehtaaripohjaisena ns. läpihinnoitteluna on ongelmallinen jo olosuhteiden suuren vaihtelun vuoksi. - Yrittäjät ovat kritisoineet kantokäsittelyn hinnoittelua vuosien ajan ja epäoikeudenmukaisen hinnoittelun on vihdoin loputtava. Työn hinta ei ole sama

kuin tuen suuruus eikä valtion tuki kata kantokäsittelystä syntyviä kustannuksia. Valtion tuella ja työn hinnoittelulla ei pitäisi olla oikeastaan mitään kytkentää, sanoo Karjalan Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Janne Tahvanainen. Yksittäinen koneyrittäjä asetetaan kohtuuttomaan tilanteeseen asiakastahon sanellessa kantokäsittelyn hinnan kaikille samaksi ja hinnan perusteet sellaisiksi, että ne eivät riittävästi huomioi erilaisia toimintaolosuhteita. - Syntyy tilanteita, joissa yrittäjä joutuu tekemään kantokäsittelyn omaksi tappiokseen, Tahvanainen toteaa.

Kantokäsittelyä on tehty vuodesta 2000 lähtien. Käytännössä koneyritykset ovat vastanneet työn tekemisestä.


88 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laadukkaat säiliöt kaikkiin koneurakointi- ja kuljetusyritysten tarpeisiin

Infraline tarjoaa kattavan valikoiman AdBlue -ureanesteen kuljetus- ja varastointisäiliöitä sekä laadukkaan AdBlue -nesteen erikokoisissa pakkauksissa toimitettuna; kuvassa AdBlue -nestettä 1000 litran IBC-kontti mikä soveltuu kuljetus- ja koneyritysten varastokäyttöön.

I

nfraline maahantuo ja valmistaa poltto- aineen sekä muiden nesteiden kuljetus- ja varastointisäiliöitä, erilaisia pumppuja ja tarvikkeita kemikaaleille ja polttoaineille, sekä runsaasti ympäristö- ja yhdyskuntateknisiä tuotteita. Laaja tuotevalikoima alansa huippujen päämiesten kautta takaa runsaan tarjonnan ja laadukkaat tuotteet sekä viimeisim-

mät uutuudet. - Säiliöt tulivat toimenkuvaan vuonna 2005 kun aloitimme ensimmäisenä Suomessa muovista valmistettujen polttoainesäiliöiden maahantuonnin. Siitä säiliövalikoima alkoi kehittymään markkinoiden tarpeen mukaan; esimerkiksi valuma-altaalliset farmisäiliöt tulivat ohjelmaan vuonna 2007 ja tällä hetkellä erittäin kysytyissä AdBlue -säiliöissä olimme myös edelläkävijä markkinoilla. Ja bensiinisäiliöitä meillä on tarjota markkinoi-

den kattavin valikoima pienistä kanistereista aina 3000 litran kontteihin, kertoo Infralinen Jukka Rantamäki. Kun polttoaineiden kuljetuksen vaatimukset tiukkenivat vuonna 2011, kasvoi hyväksyttyjen polttoainesäiliöiden myynti hetkellisesti rajusti. - Myimme parhaimmillaan lähes 1000 säiliötä vuodessa ja markkinoille tuli todella paljon säiliöiden tarjoajia nopean rahan toivossa. Kun buumi rauhoittui väheni säiliötoimittajienkin määrä. Infraline on tehnyt pitkäjännitteistä työtä ja luonut erittäin laajan säiliövalikoiman erilaisiin tarpeisiin. Kuuntelemme tarkalla korvalla asiakkaiden tarpeita sekä myös tuomme käyttöön aivan uudenlaisia ratkaisuja joilla nesteiden kuljetusta ja säilöntää voidaan tehostaa, toteaa Rantamäki.

Varaosat, huollot ja takuut toimivat

Infralinen säiliöt ovat tuttu näky kone- ja kuljetusalan messutapahtumissa; kuvassa ollaan Maxpo 2013 -näyttelyssä Hyvinkäällä.

Infralinen suuri varasto mahdollistaa nopeat toimitukset kaikkialle Suomeen ja hyvä yhteistyö päämiesten eli säiliöalan johtavien valmistajien kans-

Infraline tarjoaa AdBlue nesteen myös 10 ja 20 litran kanistereissa sekä 210 litran tynnyrissä. Rekisteröidyn AdBlue -tuotemerkin alaiset tuotteet joita Infraline myy, valmistetaan kaikki ISO 22241-1-4 ja DIN 70070 -standardien mukaisesti.

sa takaa myös nopeat tehdastoimitukset. - Olemme toimineet pitkään alalla ja toimittaneet tuhansia säiliöitä joten meidän tulee vastata myös siitä että tuotteisiimme saa kaikki varaosat kuten letkut, liittimet, pistoolit jne. Ja takuu asiat hoidetaan niin että asiakkaalle lähetetään heti uusi tuote ja vasta sitten aletaan hoitamaan valmistajan kanssa takuukäsitteyprosessia. Käymme myös tekemässä takuu ym. korjauksia asiakkaiden luona paikanpäällä, sanoo Rantamäki.

Kattava AdBlue -säiliömallisto ja standardien mukainen AdBlue -neste

Infraline tarjoaa kattavan valikoiman AdBlue -ureanesteen kuljetus- ja varastointisäiliöitä sekä laadukkaan AdBlue -nesteen erikokoisissa pakkauksissa toimitettuna. - AdBlue nesteen varastointiin ja tankkausasemiksi löytyy erilaisia säiliövaihtoehtoja 20009000 litran koossa sisä- ja ulkokäyttöön. Kuljetussäiliöitä on tarjolla laaja valikoima 55-110


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 89

Suurempien polttoainemäärien kuljetukseen on hyvä vaihtoehto teräksinen 3000 litran Infracont ADR säiliö, mistä löytyy myös päätyovella varustettu malli.

Suosituin malli dieselin ja polttoaineiden kuljetukseen on tällä hetkellä 400 litran muovinen Infra Master 400 mikä kulkee kätevästi pick-upin tai pakettiauton kyydissä työmaalle.

litran kätevistä Caddy -säiliöistä aina 50-600 litran Blue -kuljetussäiliöihin. Lisäksi meiltä saa kaikki AdBlue -säiliöiden tarvikkeet kuten tynnyripumput, IBC-konttien tarvikkeet, pistoolit, virtausmittarit jne., luettelee Rantamäki. Infraline tuo maahan myös AdBlue -urealiuosta. AdBlue on urena 32.6; 32.7; 32.8 %:n vesiliuos ja sitä käytetään lisäaineena pakokaasujen typenoksidien puhdistukseen kaikissa SCR-katalysaattorilla varustetuissa dieselmoottoreissa. AdBlue -neste on tarkasti määritelty liuos. - Rekisteröidyn AdBlue -tuotemerkin alaiset tuotteet joita Infraline myy, valmistetaan kaikki ISO 22241-1-4 ja DIN 70070 -standardien mukaisesti. Kaikki myymämme AdBlue täyttää Euro 4, Euro 5 ja Euro 6 päästömääräykset, vakuuttaa Rantamäki. Infraline tarjoaa AdBlue nesteen eri pakkauskoossa: 10 ja 20 litran kanistereissa, 210 litran tynnyrissä sekä 1000 litran IBC -konttina. Lisäksi liuosta on saatavilla suurempina määrinä myös säiliöautotoimituksina. Markkinoille ollaan tuomassa myös kaatonokalla varustettu 1,89 litran Magnum -muovipullo lähinnä henkilöautokäyttöön. - Olemme saavuttaneet hyvän aseman AdBlue -tuotteissa kuorma-autopuolella ja monet kuljetusyritykset noutavat itse tuotteet varastostamme Sipoosta kun auto kulkee sopivasti läheltä,

jolloin säästytään rahtikuluita. Toki kuljetamme tuotteita myös itse asiakkaille sekä käytämme rahtipalveluita. Nyt myös työkonepuoli alkaa kasvamaan uuden päästötason moottoriteknologian käyttöönoton myötä. Koneyrittäjät saavatkin meiltä toimivat kokonaisratkaisut AdBlue -nesteiden tuomiin uusiin haasteisiin, ilmoittaa Rantamäki.

Pyörillä varustetuilla 55 ja 110 litran Caddy -säiliöillä kulkee diesel, bensiini, AdBlue -neste, lasinpesuneste tai pakkasneste kätevästi koneelle.

Säiliöt dieselin ja polttoöljyn kuljetukseen sekä varastointiin

Dieselin ja polttoöljyn kuljetukseen sekä varastointiin Infraline tarjoaa kaikki tarpeet kattavan valikoiman. - Suosituin malli dieselin ja polttoaineiden kuljetukseen on tällä hetkellä 400 litran muovinen Infra Master 400 mikä kulkee kätevästi pick-upin tai pakettiauton kyydissä työmaalle. ADR lakihan sallii ilman tyyppihyväksyntää olevan alle 450 litran säiliön käytön kun se tapahtuu omaan käyttöön. Suurempien polttoainemäärien kuljetukseen on hyvä vaihtoehto teräksinen 3000 litran Infracont ADR säiliö, mistä löytyy myös päätyovella varustettu malli. Myös kätevä pyörillä varustettu Diesel Caddy on kysytty tuote, sillä siirtyy 110 litraa polttoainetta helposti työkoneelle. Polttoaineen varastoinnissa kysytyimmät mallit ovat 3000-5000 litran muovisäiliöt, kertoo Rantamäki.

Esittelykoneet saapuvat Suomeen syksyllä! Koeajettavana harvesteri ja kuormatraktori, ota yhteyttä!

Suomen Työkone Oy Timo Yli-Hakola puh. 0400 877 600 www.suomentyokone.com


90 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deere Forestry Oy Metsä Group teki Suomen investoi henkilökunnan ensimmäisen sähköisen puukaupan etsänomistaja Jussi tiloihin Joensuussa

M

J

Salomäki teki Metsä Groupin kanssa Suomen ja tiettävästi myös maailman ensimmäisen sähköisen puukaupan 2.6. 2015.

ohn Deere Forestry Oy investoi Joen suun tehtaan henki- lökunnan sosiaalitiloihin uudella 500 m² rakennuksella. Investointi on arvoltaan noin 1,0 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt Joensuussa aloitettiin toukokuun 25. päivä ja tavoitteena on ottaa uudet tilat käyttöön marraskuussa 2015. Uudisrakennuksen sijoittaminen tehdasalueen pääsisäänkäynnin yhteyteen Peltolankadun ja Pyhäselänkadun kulmaan mahdollistaa tehtaan tulevat laajennukset. - Tehdasinvestointien ja -laajennusten lisäksi panostamme voimakkaasti myös henkilökunnan viihtyvyyteen. Vuonna 2011 valmistui uusi 2 000 m² toimistorakennus ja nyt investointivuorossa ovat henkilökunnan sosiaalitilat. Uudessa ja modernissa

Joensuun tehtaalle valmistuu uudet sosiaalitilat.

rakennuksessa on otettu ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus huomoon, toteaa tehtaanjohtaja Janne Haapasalo. Deere on investoinut Suomeen kymmenen vuoden aikana yli 30 miljoonaa euroa. Investoinnit symboloivat John Deeren sitoutumista metsäkoneosaamiseen Suomessa. Joensuussa valmistettavista metsäkoneista lähes 90 prosenttia menee vientiin. Joensuun tehdas työllistää noin 500 henkilöä. Viimeisen vuoden aikana tehdas on palkannut 60 uutta työntekijää.

G-mallit tulevat

J

ohn Deere Forestry esittelee markkinoille uudet odotetut G-sarjan metsäkoneet. Skotlannissa järjestettävässä

lanseeraustilaisuudessa lokakuun lopulla lehdistölle esitellään uudet John Deere 1270G ja John Deere 1470G harvesterit sekä John Deere 1910G kuormatraktori.

Ensimmäinen sähköinen puukauppa tehtiin Helsingissä 2.6. Kaupassa padasjokelainen metsänomistaja Jussi Salomäki myi Metsä Groupille noin tuhat kuutiometriä puuta. Kaupassa on sekä uudistus- että harvennushakkuita. - Kyseessä on merkittävä päänavaus puukaupalle ja metsänhoitopalveluille jopa maailmanlaajuisesti. Sähköinen kaupankäynti on tuttua vähittäiskaupasta. Haluamme tarjota asiakkaillemme helpon tavan hoitaa metsäasioita ajasta ja paikasta riippumatta, sanoo jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen Metsä Groupista. Salomäki osti samassa kaupassa uudistushakkuisiin maanmuokkauksen ja taimien istutuksen keväälle 2016 ja harvennushakkuisiin ennakkoraivauksen. Kauppa tehtiin Metsä Groupin uudistetussa metsaverkko.fi-palvelussa. Jussi Salomäki hyväksyi kaupasta tehdyn tarjouksen pankkitunnuksillaan.

Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen (vas.) ja metsänomistaja Jussi Salomäki tekemässä Suomen ensimmäistä sähköistä puukauppaa metsaverkko.fi-palvelussa 2.6.2015.

- Vihdoinkin puukaupan voi toteuttaa verkossa luotettavasti. Kun metsävaratiedot saadaan nyt suoraan järjestelmästä, jää enemmän aikaa metsätalouden kehittämiseen. Puhelimeen ladattu Metsäverkon mobiilisovellus nopeuttaa myös omaa päätöksentekoa, kun metsänhoitotyöt voi tilata suoraan maastosta, sivutoiminen metsätalousyrittäjä Salomäki sanoo. Kun metsänomistaja pyytää Metsäverkossa tarjouksen puistaan tai metsänhoitotöistä, hänelle nimetty metsäasiantuntija käy metsässä kohteella ja ottaa yhteyttä viikon kuluessa tarjouspyynnöstä. Myös kaikki kaup-

poihin liittyvät asiakirjat tallentuvat palveluun. Metsäverkko on suunniteltu yhdessä metsäomistajien kanssa. Salomäki on ollut mukana kehittämässä palvelua. Yhä useampi metsänomistaja asuu etäällä metsästään tai metsää on usealla paikkakunnalla. Metsäverkko helpottaa ennen kaikkea tällaisten metsäomistajien metsäomaisuuden hoitoa. Palvelu helpottaa myös yhteisomistuksessa olevien metsien hoitoa. Sähköinen puukauppa Metsä Groupin kanssa on toistaiseksi mahdollista vain Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 91

Logbear -metsäkoneet valmistetaan nyt Soinissa

Koneen koko on suhteessa ensiharvennusten puunsaantoon, joka Skandinaviassa on luokkaa 40 m³/ha. Kuormatila on 1,9 m² joka n. 4,5 m pitkällä puulla tarkoittaa n. 5,5-5,8 kiintokuutiometriä puuta/kuorma.

Logbear F4000 ajokone on kehitetty vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ensiharvennuksista. Se on ketterä, kantavilla teloilla pystytään operoimaan myös huonosti kantavilla mailla. Telat takaavat myös etenemisen paksun lumen aikaan.

R

iuttolehto Oy laajensi liiketoimintaansa ostamalla joulukuussa 2013 osakeenemmistön metsäkonevalmistaja Logbear Oy:stä. Yrityskaupan myötä monipuoliset metsäkoneratkaisut tulevat kasvamaan ja asiakkaille voidaan tarjota enemmän erilaisia vaihtoehtoja. Logbear Oy toimii Soinissa samoissa tiloissa Tapio harvestereita valmistavan Riuttolehto Oy:n kanssa. - Logbear Oy on erikoistunut pienikokoisten metsäkoneiden ja niiden lisälaitteiden valmistukseen ja markkinointiin. Tuotekehityksen perustana ovat olleet

käytännön kokemukset pohjoisista olosuhteista ja erityisesti harvennushakkuut heikosti kantavilla mailla. Tuotevalikoimaan kuuluvat Logbear® F4000 ajokone, FH4000 korjuukone sekä FG016 kaatokoura, kertoo toimitusjohtaja Esa J. Ahopelto. Logbearin työmaat löytyvät harvennushakkuilta; 5 100 kilon omamassa, 205 sentin leveys ja pieni pintapaine tekevät Logbearista varsin etenemiskykyisen koneen. - Nuorten metsien hoidossa ja energiapuun korjuussa tämän kokoiset koneet ovat parhaimmillaan, Ahopelto huomauttaa. Yhdistelmäkone voidaan varustaa harvesterilla, jolloin siitä saadaan hakkuisiin ja lähikulje-

tuksiin sopiva korjuukone. - Ajokoneen saa muutettua reilussa puolessa tunnissa korjuukoneeksi. Pankot nostetaan pois ja kouran tilalle vaihdetaan hakkuupää, opastaa Ahopelto. Logbearilla tuntuu olevan kysyntää Suomen markkinoilla ja viennissä. Vuosien mittaan Logbear metsäkoneita on myyty Suomen lisäksi Ruotsiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Soinista koneita on lähtenyt asiakkaille tähän mennessä viisi kappaletta ja laikkiaan Logbear -metsäkoneita on valmistettu vuodesta 2007 kolmisenkymmentä. Ahopelto arvelee, että tänä vuonna yritys tekee 3 -5 ja ensi vuonna 5 -10 metsäkonetta. Samaan aikaan tehdään jatkuvasti kehitystyötä. Esimerkiksi koneen eturunkoa on muokattu paremmin sarjatuotantoon sopivaksi.

TAPIO harvesterimallisto kattaa kokonaisvaltaisen puunkorjuun kaikki osa-alueet

TAPIO-harvestereita on valmistettu tähän mennessä jo yli 3000 kappaletta. Uusin malli tuotannossa on TAPIO 350 mikä on erityisesti suunniteltu asennettavaksi 6-10 tonnin kaivinkoneisiin.

TAPIO -harvesterit ovat saavuttaneet pysyvän aseman koko maailman harvesterimarkkinoilla. TAPIO-harvestereita on valmistettu tähän mennessä jo yli 3000 kappaletta ja niitä on myyty lähes jokaiseen maahan missä puuta korjataan mekaanisesti. - TAPIO -harvestereiden etuja ovat mm. edullinen hankintahinta, helppokäyttöisyys, vähäinen huollon tarve, yksinkertainen kestävä rakenne, suuri karsintavoima, polttoainetaloudellisuus

Korjuukone Logbear FH4000 eli yhdistelmäkone on sekä harvesteri että ajokone. Lyhyesti; vaihdetaan ajokoneen koura harvesteripäähän tai päin vastoin. Vaihtotyö kestää n. 30 minuuttia vaihtotelineellä.

ja hyvä karsintajälki, luettelee Ahopelto. TAPIO harvestereita on useita eri mallia; TAPIO 160, TAPIO 245R, TAPIO 350, TAPIO 400 ja TAPIO 600. - Uutuutena tuotantoon on tullut Tapio 350 harvesteri joka on erityisesti suunniteltu asennettavaksi 6-10 tonnin kaivinkoneisiin, ilmoittaa Ahopelto. TAPIO 350 harvesteri voidaan asentaa myös ajokoneisiin ja maataloustraktoreihin. - Harvesteri on kevyt ja sopii harvennuksille erittäin hyvin. Katkaisuhalkaisija on 35 cm ja maksimi karsintaläpimitta on 30 cm, kertoo Ahopelto.

Mittaus ja ohjaus

TAPIO 160 -harvesterissa on logiikkaohjaus. Perusmallissa mittaus perustuu sykkeiden määrään. Lisävarusteena saa pituusmittauksen mittapyörällä. - TAPIO 350 -harvesterin perusmallissa ohjaus tapahtuu

myös logiikkaohjauksella. Pituusmittaus on tässä mallissa vakiovarusteena. Vaihtoehtoisesti mittalaitteeksi voidaan valita myös monipuolisempi kotimainen Logger, sanoo Ahopelto. Suurempia TAPIO -harvestereita ohjataan Logger -mittalaitteella. Mittalaite on räätälöity TAPIO -harvestereihin sopivaksi. Logger -mittalaite on helppo ja nopeakäyttöinen ja tarjoaa erittäin tarkan pituus- ja paksuusmittauksen sekä kuutioinnin. TAPIO -harvesteripäitä tehdään vuodessa 50 -100 kappaletta markkinoista riippuen. - Yrityksissä työskentelee tilanteesta riippuen 5 -9 työntekijää. Lisäväen palkkaamiseen on jatkossa paineita jos metsäkoneiden myynti vetää odotetusti. Osaavaa työvoimaa on kuitenkin vaikea löytää lähiseudulta. Hyvät tekijät ovat jo useimmiten jonkun palkkalistoilla, tuumii Ahopelto.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä osoitteessa

ammattilehti.fi


92 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TGB Blade 550 on markkinoiden ainoa traktorimönkijä missä on kunnolla painoa työntekoon ja ominaisuudet ovat muutenkin tarkoitettu hyötykäyttöön.

Traktorimönkijä oikeaan työkäyttöön

T

GB Blade 550 Traktorimönkijät on tehty kovaan työkäyttöön ja ne ovatkin saavuttanut Suomessa suuren suosion mönkijöitä ammatissaan käyttävien keskuudessa.

€ 0 0 9 1 i ukset Etus sis. asenn

Sportsman 570 efi forest 4X4 EUT Puskulevy+peräkärry+takaboxi

nyt vain

9 490 €

+tk

- Aloitimme TGB -traktorimönkijöiden myynnin yli neljä vuotta sitten ja uusin TGB Blade 550 EFI+EPS -ruiskukonemalli on ollut saatavilla vuodesta 2013. Tyytyväisistä asiakkaistamme suurin osa hankkii mönkijän työ- ja urakointikäyttöön esimerkiksi kiinteistönhuoltotöihin ja lumenauraukseen, metsätöihin tai maa-ainesten kuljetukseen eli se soveltuu tehtäviin missä traktoria tarvitaan mutta on hankintahinnaltaan erittäin edullinen. TGB on ainut valmistaja joka tarjoaa tehdasvalmiit traktorimönkijät eli laitteet tulevat suoraan valmiina traktorimönkijöinä tehtaalta ilman että niitä jälkikäteen rakennellaan. Tämä takaa erittäin korkean laadun ja tehtaan takuun, kertoo Modularbox Oy:n Kimmo Sukeva. TGB Blade 550 on markkinoiden ainoa traktorimönkijä missä on kunnolla painoa työntekoon. Noin 470 kilon omapaino yhdistettyna 100 %:een 4-vetoon etupään lukolla ja huippuluokan Maxxis Big Horn 26” renkaisiin 14” alumiinivanteilla takaavat että veto- ja työntöominaisuudet ovat huippuluokkaa - vetokyky on luokkansa suurin eli 900 kiloa. - Esimerkiksi kiinteistöhuoltoyritykset ovat todenneet käytännön työssään että

laitteella pystyy auramaan lunta erittäin tehokkaasti ja 4x4 lehti antoi TGB:lle kiitosta huippu työominaisuuksista isossa traktorimönkijätestissä. Jämäkkä alusta ja suuri massa takaavat mönkijälle lisäksi erittäin vakaat ajo-ominaisuudet, toteaa Sukeva.

Verotushyötyä yrittäjälle

Traktorimönkijä tuo selkeän verotushyödyn urakoitsijoille, maa- ja metsätalousyrittäjille sekä muille alv-verovelvollisille yrityksille. Koska traktorimönkijän hinnassa ei ole autoveroa, on koko summa ALV-vähennyskelpoista. Laitteella saa myös kuljettaa liikenteen seassa työvälineitä kuten esim. lumiauraa ja peräkärryä. - TGB Blade 550 EFI+EPS Traktorimönkijän verollinen hinta on 8500 eur sis. alv. + toimituskulut ja kaupan päälle tulee tehokas vinssi, kotimainen Finman V-aura ja perävaunupistoke. TGB Blade 550 IRS Traktorimönkijän tarjoushinta on 6800 eur+tk sisältäen vinssin ja laadukkaan TGB-takaboxin. Olemme tuomassa syksyllä markkinoille uuden järeän ja tehokkaan (82 hv) tuhatkuutioisen TGB -traktorimönkijän mikä on nyt ennakkomyynnissä hintaan 11.990 eur +tk, ilmoittaa Sukeva. Modularbox Oy myy ja toimittaa TGB Traktorimönkijät toimipisteistään Espoosta ja Porista joka puolelle Suomea. Asiakkaita palvelee lisäksi lähes 200 huoltopistettä eri puolella maata.

+ Moninkertainen testivoittaja + automaattinen 100% neliveto + sähkövinssi vakiovarusteena

POLARIS.FI

Modulabox tarjoaa TGB Traktorimönkijöihin laadukkaat perävaunut ym. työvarusteet.


METSĂ&#x201E;ALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 93

Uusi KESLA metsäperavaunumallisto

K

ESLA traktorin metsäperävaunumallisto on uusiu- tunut täysin viimeisen vuoden aikana. Uudesta mallistosta lÜytyy metsäperävaunuvaihtoehto kaikissa kantavuusluokissa aina 8 tonnista 12 tonniin. Mallistossa on runsain mitoin teknisiä parannuksia, mutta toki ulkoasuakin on viilattu.

Uusiutuneen KESLA -metsäperävaunumalliston yksi kantava teema on, kuten aiemminkin, yksipalkkirakenne. Aiempaan mallistoon verrattuna palkki on saanut lisää jykevyyttä ja palkin koko onkin 200 x 200 mm kaikissa malleissa. Palkki on tehty paksusta, laadukkaasta teräksestä. Yksipalkkirunko tekee vaunusta erittäin kestävän, mutta toisaalta se pitää vaunun painon myÜs suhteellisen alhaisena. Palkki toimii kätevänä telineenä kahmarille ja kuormaimelle vaunun tyhjillään ollessa. - Paljon kiitelty yksipalkkirunko mahdollistaa myÜs rungon jatkeen. Rungon jatkeella saa vaunun kuormatilaan halutessaan lisää pituutta noin metrin. TällÜin kahden lyhyen puutavaranipun kuormaaminen vaunuun peräkkäin on mahdollista. Lisäksi vaunuun pystyy vapaasti lisäämän pankkoja ja vaihtamaan

Uudesta mallistosta lÜytyy KESLA -metsäperävaunuvaihtoehto kaikissa kantavuusluokissa aina 8 tonnista 12 tonniin. Kuvassa KESLA 92HD -vaunu ja KESLA 204T -kuormain. Vaunu on varustettu rullavedolla.

pankkojen paikkoja. Vaunun kuormatila on näin ollen hyvin muuntautumiskykyinen eri käyttÜtarpeisiin, kertoo myyntipäällikkÜ Janne Sinkkonen Kesla Oyj:stä. Uusien vaunujen tolpat ovat tarkoituksenmukaisesti muotoillut. Tolpat eivät nouse pois eivätkä ne pääse kääntymään kuormatilaan päin. Lisäksi ylÜspäin kapenevat tolpat tuovat vakautta ja tilaa metsässä ajet-

taessa. Moniin malleihin on mahdollista laittaa myÜs lisäpankkoja tai tuplatolpallinen pankko. Uudessa mallistossa on vakiona etusermi ja etusermin tuet. Ne antavat lisätukea etusermille ja helpottavat puiden asettelua vaunuun. Kaikissa vaunumalleissa on kulkua tasaava ja kevyesti maastossa etenevä telirakenne. - Halusimme sermituet va-

kioksi uuteen mallistoon, sillä ne ovat saaneet paljon kehuja asiakkailtamme. MyÜs aisaohjaus, joka helpottaa vaunun ohjaamista, on uudessa mallistossamme kaikissa vaunuissa vakiona, ilmoittaa Sinkkonen. Perävaunuihin on saatavana tietenkin erilaisia vetovaihtoehtoja, jarrut, tieliikennevarustus sekä runsas määrä muita varusteita. Loistavana yksityiskohtana mainittakoon myÜs kuorman

sitomiselle välttämättÜmät paikat kuormaliinoille. KESLA traktorin metsävarusteet olivat esillä Farmari -messuilla Joensuussa. Asiakkaiden koeajettavana koko näyttelyn ajan oli järeä KESLA 316T kuormaaja uudella yksilÜllisesti ohjelmoitavalla IQAN-sähkÜohjauksella. - Tätä konetta kokeilleet nauttivat sen hyvästä ohjattavuudesta sekä todella reilusta voimakapasiteetista. Tässä on jotain sellaista jota ei aiemmin traktorin metsävarusteiden kanssa ole koettu, Sinkkonen lupaa. Uusi kuormain on saanut erinomaista palautetta, sillä järeä kuormain nostaa vielä neljästä metristäkin huikeat 1 360 kiloa. Kuormainten mukana esillä oli uusi KESLA proG -kahmarimallisto, josta lÜytyy kahmareita aina 0,18 m2-0,50 m2 väliltä sekä puutavara- että bioenergiakäyttÜÜn. MyÜs uudet KESLA A- ja Flapdown -tukijalkavarustelut olivat näyttelyssä esillä, samoin uusiin tukijalkoihin kiinnitettävä, lisävarusteena saatava tehokas LS-hydrauliikkajärjestelmä. Uudesta LS-hydrauliikasta on mahdollista ottaa voima sekä metsäperävaunun vedolle että kuormaimelle. Pumpun maksimituotto on 150 l/min.

Â? Â&#x201C;Â&#x201D;Â?Â&#x17D;Â&#x201E;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2014; 

 Â Â?Â?Â?metsuri.fi

Â?

 

 ­Â?Â? ­­

 

 

Â?Â?Â? Â Â&#x152; Â&#x201A;Â&#x2019;   Â Â?Â?   Â Â?Â?Â?Â?

Â?Â&#x17D;Â&#x17D;Â?Â&#x2018; Â&#x17D;Â&#x17D;Â? Â Â Â  

Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152; 

Â&#x2030;Â Â?Â? Â? Â&#x2021;  ­ Â&#x20AC; Â&#x201A;

  

 Â?Â? Â? Â&#x2021;  ­ Â&#x201A;Â?

Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x17D;Â Â?Â?Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x203A;Â?Â&#x153;Â&#x17E;Â?Â&#x161;

Â&#x20AC;Â?Â&#x201A; Â&#x192;Â&#x201E;Â?Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;

Â&#x20AC;Â?Â&#x201A; Â&#x192;Â&#x201E;Â?Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;

    Â?Â?Â?Â?  ­Â&#x20AC; Â?Â&#x20AC;Â&#x201A;  Â? Â&#x192;

Â?­Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x2DC; Â&#x192; Â&#x201E;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020; Â&#x2020; Â? Â?Â?Â? Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â? Â&#x17D;­Â&#x2018;Â? Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x152;Â&#x2122;Â&#x152;Â?Â&#x161;

Â?­ Â&#x2C6;Â&#x2C6; Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2C6; Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x152; Â&#x201E; Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x17D;


94 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Saksalaiset SENNEBOGEN -materiaalinkäsittelykoneet, nosturit ja kurottajat valmistetaan kolmessa tehtaassa Baijerissa, joissa tehdään kaikkien koneiden kokoonpano ja lopputarkastus. Kuvassa Straubingin tehdas.

Johtavaa materiaalinkäsittelykoneiden ja nostureiden valmistusta Baijerissa

Kehitys innovaatioi den avulla” on ollut saksalaisen perhe- yritys SENNEBOBOGENin opas menestykseen jo yli 60 vuoden ajan. Lukuisat tekniset innovaatiot ja tuotteiden jatkuva kehitys onkin tehnyt yrityksestä laatujohtajan monilla materiaalinkäsittelyn ja nostureiden segmenteillä maailmanlaajuisesti.

SENNEBOGEN tunnetaan asiakkaiden keskuudesssa korkeasta laadusta, luotettavuudesta, teknisistä innovaatioistaan ja vahvoista perinteistään. Yrityksellä on myös valmius ja osaaminen valmistaa sarjatuotantomalleista poikkeavia, asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä koneita. Tänä päivänä materiaalinkäsittelykoneita, nostureita ja kurottajia valmistava baijerilainen

perheyritys työllistää noin 1200 henkilöä ja sillä on kaksi tuotantolaitosta Straubingissa ja yksi Wackersdorfissa joissa tehdään kaikkien koneiden kokoonpano ja lopputarkastus, metallikomponentteja ja hitsattuja rakenteita valmistava tehdas Unkarissa Balatonfüredissa sekä toimipisteet Yhdysvalloissa ja Singaporessa. Lisäksi yhtiöllä on yli 130 ammattitaitoista myyntikumppania maailmanlaajuisesti, mikä takaa sen että asiakkaat saavat nopeaa apua paikallisesti ympäri maailman. SENNEBOGEN on kokonaan perheen omistama ja veljesten Erich ja Walter Sennebogenin hallinnoima. Vuonna 2014 liikevaihto oli yli 300 miljoonaa euroa ja koneita valmistettiin yli 1000 kappaletta.

Vahvaa kasvua ja merkittäviä innovaatioita

Poikien isä Erich Sennebo-

gen Sr. perusti yrityksen vuonna 1952 Pillingiin lähelle yhtiön nykyistä pääkonttoria. Alussa keskityttiin valmistamaan erilaisia maatalouskoneita; ensimmäiset mekaaniset kaivukonealustaiset nosturit valmistettiin vuonna 1957.

Nopeasti kasvanut toiminta johti tehtaan rakentamiseen Straubingiin vuonna 1959 ja vuonna 1960 valmistui jo tuhannes automaattinen kaivukone. Perinteisten telaketjunostureiden lisäksi tehdas on tuottanut useita hydraulisia kaivukonejär-

SENNEBOGEN on kokonaan perheen omistama ja veljesten Erich (vas.) ja Walter Sennebogenin hallinnoima.

jestelmiä joiden innovaatio on auttanut luomaan maailmanlaajuisia standardeja. SENNEBOGEN kehitti ensimmäisen hydraulisen kaivukoneen vuonna 1962 ja sen tuotanto alkoi vuonna 1964. Maailman ensimmäinen täysin hydraulinen tela-alustainen Heavy Duty -nosturi esiteltiin 1969. Modernien ja tehokkaiden materiaalinkäsittelykoneiden pioneeri tuotiin markkinoille vuonna 1986. Toiminnan kasvaessa jatkuvasti Wackersdorfiin valmistui uusi 160 000 neliön tehdas vuonna 1990 valmistamaan pyöräalustaisia kaivukoneita. Unkarin komponenttitehdas otettiin käytöön vuonna 1996 tehostamaan Saksan kokoonpanotehtaiden tuotantoa ja samana vuonna lanseerattiin kattava SENNEBOGEN Green Line -materiaalinkäsittelykonemallisto. Vuonna 2003 esiteltiin SEN-

Materiaalinkäsittelykoneita valmistuu suurella volyymilla Wackersdorfin tuotannosta; kuvassa asiakkaille toimitettavia koneita tehtaan pihalla kesäkuun alussa 2015.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 95

SENNEBOGEN E-sarjan materiaalinkäsittelykoneet ovat olleet maailmanlaajuinen menestys, kuvassa myös Multihandler -kurottaja.

Linja-ajatteluun perustuva Wackersdorfin tehtaan kokoonpanotuotanto on erittäin tehokas mutta silti asiakkaiden erityistoiveet voidaan ottaa huomioon.

NEBOGEN Multihandler -kurottaja missä oli ensimmäisenä maailmassa nouseva ohjaamo. Straubingissa avattiin toinen yli 125 000 neliön tehdas vuonna 2008. Baumassa vuonna 2010 lanseerattiin SENNEBOGENin uusi motto ”Go for Green” mikä on ollut markkinoinnillinen menestys. Maaliskuussa 2011 yhtiön perustaja Erich Sennebogen menehtyi 79 vuoden iässä johdettuaan yritystään lähes kuuden vuosikymmenen ajan. Pojat Erich Jr. ja Walter jatkoivat isänsä tekemistä ja vuonna 2012 SENNEBOGEN juhli 60 vuotista hienoa historiaansa. Samana vuonna tuotiin markkinoille erittäin energiatehokkaat E-sarjan materiaalinkäsittelykoneet. Vuonna 2014 valmistui uudistus ja laajennus Sennebogenin perheen omistamaan hienoon neljän tähden ASAM hotelliin Straubingissa, mitä yhtiö käytää vieraidensa viihtyisään majoittamiseen. Ja vuonna 2014 avattiin SENNEBOGEN Academy koulutuskeskus ja Erich Sennebogen Museum Straubingin tehtaan yhteyteen.

hyödyntää teknologiaa oikein ja tehokkaasti on kiistaton, mikä mahdollistaa monimutkaisuuden ja korkean suorituskyvyn hallinnan sortumatta ylisuunnitteluun. Yksinkertainen ja järkevä rakenne on SENNEBOGENin tunnusmerkki ja koneista pyritäänkin vähentämään turhaa elektroniikkaa; saavuttaen siten paremman käsiteltävyyden ja luotettavuuden verrattuna kilpailijoiden koneisiin.

- Olemme sitoutuneet jatkuvaan panostukseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja teknologiaan Saksassa, Bavarian alueella, on omistajien Erich ja Walter Sennebogenin lupaus. SENNEBOGENilla on maailman laajin valikoima materiaalinkäsittelykoneita, jotka voidaan räätälöidä juuri asiakkaiden tarpeiden mukaan. Jokaisen koneen voi valita sähköhydraulisella voimansiirrolla, jonka

- SENNEBOGEN vahvistaa asemaansa myös Suomen markkinoilla, sanoo Konekesko Oy:n myyntipäällikkö Urho Voutilainen.

avulla voit säästää jopa 50 % käyttökustannuksissa. Lisäksi tarjolla on hybridi-mallit sekä täysin sähkökäyttöiset mallit, joiden myynti on vahvassa kasvussa.

Maailmanluokan materiaalinkäsittelykoneiden tehdas

SENNEBOGENille valmistui Wackersdorfiin vuonna 1991 kehityksen kärkeä edustava uusi

tehdas, mikä oli tehty pyöräalustaisten kaivukoneiden valmistukseen. Ensimmäinen pyöräalustainen valmistui tuotantolinjalta lokakuun lopussa 1991 ja vuoteen 2005 mennessä SENNEBOGEN oli valmistanut noin 20 000 hydraulista pyöräalustaista 10-20 tonnin kaivukonetta Wackersdorfin tehtaastaan, mikä oli suunniteltu tuottamaan yhden koneen tunnissa. jatkuu...

SENNEBOGEN 830E soveltuu moneen käyttöön, kuvassa kone varustettuna 17 m puomilla ja kourasahalla.

Pick&Carry -koneiden myynti on kasvussa, koska niiden avulla puutavara voidaan varastoida entistä pienemmälle alueelle ja materiaalin käsittely nopeutuu. Kuvassa SENNEBOGEN 735E.

Romunkäsittelyssä luotettava, tehokas ja erittäin polttoainetaloudellinen SENNEBOGEN 830E on suosittu kone.

Sähkökäyttöisten materiaalinkäsittelykoneiden käyttö yleistyy koko ajan. Kuvassa SENNEBOGEN 821E sähköversio.

Laaja tuotemallisto kehittyy jatkuvasti

SENNEBOGENin erittäin laaja tuotemallisto sisältää materiaalinkäsittelykoneet, telaalustaiset nosturit, torninosturit, teleskooppinosturit, kuorma-autonosturit, kurottajat ja erikoisvalmisteiset laitteet. Kaikki koneet on kehitetty ja suunnietltu vastaamaan juuri asiakkaiden vaatimuksiin. SENNEBOGENin tuotekehitys keskittyy saatavuuteen ja luotettavuuteen. Yrityksen kyky


96 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuonna 2008 käyttöön otettu Straubingin kokoonpanotehdas on erikoistunut järeiden nostureiden valmistamiseen. jatkuu...

Straubingin tehtaan tuotannosta valmistuu suuria ja pitkälle räätälöityjä koneita.

SENNEBOGEN tarjoaa erittäin laajan malliston järeitä nostureita. Kuvassa asiakkaille lähdössä olevia koneita Straubingin tehtaaalla.

Vuonna 2005 SENNEBOGEN teki muutoksia tuotelinjoissaan ja Wackersdorfin tehdas muutettiin valmistamaan 20-50 tonnin Green Line -sarjan materiaalinkäsittelykoneita jotka oli aiemmin valmistettu Straubingissa. Materiaalinkäsittelykoneiden tuotanto alkoi Wackersdorfin tehtaalla helmikuussa 2006. Tänä päivänä Wackersdorfista valmistuu uusia teknisesti markkinoiden edistyksellisimpiä SENNEBOGEN Green Line -sarjan materiaalinkäsittelykoneita aina 80 tonnin kokoluokkaan saakka. Linja-ajatteluun perustuva kokoonpanotuotanto on erittäin tehokasta ja materiaalinkäsittelykoneita valmistuu suurella volyymilla mutta silti asiakkaiden erityistoiveet voidaan ottaa huomioon. SENNEBOGEN on vahvistanut koko ajan asemaansa maailman johtavana materiaalinkäsittelykoneiden valmistajana ja Wackersdorfin tehtaalle on valmistunut hiljattain uusi laajennusosa. Kaikki valmistetut materiaalinkäsittelykoneet koeajetaan tehtaan yhteydessä olevalla testialueella.

Suosio Suomessa vahvassa kasvussa

SENNEBOGEN -koneiden myynnistä Suomessa vastaa Konekesko Oy, joka on panostanut viime vuosina markkinointiin, myyntiin ja huoltopalveluihin vahvasti. - Olemme päässeet hyvin mukaan materiaalinkäsittelykoneiden markkinoille ja SENNE-

BOGENin valinneet asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä polttoainetaloudellisiin, luotettaviin ja tehokkaisiin koneisiin sekä palveluumme. Koneita on toimitettu Suomessa mm satamiin, puutavarankäsittelyyn, metallinjalostuslaitoksiin, romupihoille ja kierrätysasemille, kertoo Konekesko Oy:n myyntipäällikkö Urho Voutilainen.

Straubingin toinen tehdas valmistaa osia ja osakokonaisuuksia SENNEBOGEN koneisiin, siellä sijaitsee myös varaosakeskus.

Straubingin tehdas valmistaa järeät nosturit

Satamakäytössä pylonilla varustetut koneet ovat suosittuja; kuvassa SENNEBOGEN 835E.

Straubingin kokoonpanotehdas on keskittynyt järeiden nostureiden valmistukseen ja tuotannosta valmistuu jopa yli 300 tonnin koneita, joiden ulottumat ovat jopa yli 150 metriä. Suuret koneet jotka ovat pitkälle asiakaskohtaisesti räätälöityjä vaativat tuotannolta paljon.

Metallikomponentteja ja hitsattuja rakenteita valmistava tehdas Unkarissa Balatonfüredissa otettiin käyttöön vuonna 1990.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 97

SENNEBOGEN Academy ja Erich Sennebogen Museum T

oukokuussa 2014 avattiin SENNEBOGENin Straubingin tehtaan yhteyteen SENNEBOGEN Academy ja Erich Sennebogen Museum.

Toukokuussa 2014 avattiin Straubingin tehtaan yhteyteen SENNEBOGEN Academy ja Erich Sennebogen Museum.

Museossa on esillä laajasti erilaisia SENNEBOGENin vuosikymmenten aikana valmistamia koneita.

SENNEBOGENilla oli aiemmin koulutuskeskus Wackersdorfin tehtaan yhteydessä mutta uusi SENNEBOGEN Academy nostaa toiminnan aivan uudelle tasolle. Käytössä on modernit tilat oman henkilökunnan, jälleenmyyjien ja asiakkaiden koulutukseen. Suuri halli mahdollistaa isojenkin koneiden teknisen opiskelun ja pihaalueelta löytyy laaja koeajoalue missä koneita pääsee kokeilemaan eri tehtävissä. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana uusi SENNEBOGEN Academy on kouluttanut väkeä suuria määriä ja sen merkitys koneiden oikealle ja tehokkaalle käytölle sekä huoltotoimintojen toimivuudelle on erittäin tärkeässä roolissa jatkossa maailmanlaajuisesti. Straubingin tehtaan vieressä oleva pyramidin mallinen Erich Sennebogen Museum on maamerkki mikä huomataan. Se kunnioittaa yrityksen perustajan elämäntyötä ja tarjoaa vieraille mahdollisuuden tutustua SENNEBOGENin mielenkiintoiseen ja ainutlaatuiseen historiaan. Esillä on laajasti erilaisia SENNEBOGENin vuosikymmenten aikana valmistamia koneita sekä paljon muuta materiaalia mikä vie kävijän vuosikymmenten taakse Erich Sennebogenin maailmaan sekä kertoo vaiheittain miten yritys on kasvanut nykyiseen muotoonsa.

SENNEBOGEN Academy kouluttaa omaa henkilökuntaa, jälleenmyyjiä ja asiakkaita uusissa moderneissa tiloissa.

Suuri halli mahdollistaa isojenkin SENNEBOGEN koneiden teknisen opiskelun hienoissa olosuhteissa.

Uuden SENNEBOGEN Academyn toiminta on kovassa kasvussa ja koulutuksia järjestetään jatkuvasti.

Museo vie kävijät vuosikymmenten taakse kertoen vaiheittain miten yritys on kasvanut nykyiseen muotoonsa. Pyöräalustaisia kaivukoneita on valmistettu aikanaan paljon.

Erich Sennebogen Sr. perusti yrityksen vuonna 1952 vain 21 vuotiaana. Kasvu oli alusta saakka nopeaa mutta hallittua.

Perustajan pronssipatsas ottaa vieraat vastaan museolla.

Piha-alueen testiradalla pääsee kokeilemaan koneita aidoissa työtehtävissä. Kuvassa päätoimittaja Janne Jokela siirtää maa-ainesta SENNEBOGEN 830E -materiaalinkäsittelykoneella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 99

Uuden sukupolven 12 tonnin TW LogStacker -puukurottaja S KS Toijala Works Oy esittelee uuden sukupolven 12 tonnin KURO-puukurottajan. Koneen kuormankäsittelykyky säätyy älykkäästi 8 ja 12 tonnin välillä.

Uusi kone kuuluu KURO-tuoteperheeseen, johon on kehitetty uusia ominaisuuksia, joita ei ole aiemmissa malleissa. Saatavilla on kaksi mallia RTD12C ja RTD12H. Ensimmäiset asiakastilauksina toimitettavat koneet ovat mallia RTD12C. KURO on täysin puhtaalta pöydältä suunniteltu uusi tuote, joka pohjautuu pitkään kokemukseen puukurottajien kehityksestä ja valmistamisesta. Uusi teknologia on tehnyt mahdolliseksi luoda yksinkertainen, mutta kuitenkin tehokas ja erittäin taloudellinen kone. 8-12 tonnin kapasiteetillaan KURO astuu uuteen kokoluokkaan, jota ovat perinteisesti hallinneet pyöräkuormaajat. Käyttökohteena ovat keskisuurten ja suurten sahojen puukentät: tukkirekkojen purku, lajittelulinjasta varastoon siirrot ja syöttöpöydälle siirtäminen. KUROlla on kaikki perinteiset puukurottajien ominaisuudet ja suorituskyky: pitkä kurotus ja kyky korkealle pinoamiseen. Lisäksi se on suuren tukkipihtinsä ansiosta tehokas siirtokone. Ydintavoitteita kehitystyössä olivat kilpailukykyinen myyntihinta, korkea laatu, erinomainen taloudellisuus, helppo huollettavuus sekä luotettavuus ja tehokkuus.

KURO on kotimaista suunnittelua ja valmistusta oleva uuden sukupolven puukurottaja.

Suomalaista osaamista

Kehitystiimiin kutsuttiin yhteistyökumppaneiksi ja järjestelmätoimittajiksi Suomesta 12 yritystä, joilla on tämän hetken paras osaaminen ja viimeisin komponenttiteknologia. Tuloksena on tuote, joka on toteutettu markkinoiden uusimmalla suomalaisella teknologialla ja joka on mahdollistanut yksinkertaisen mekaanisen toteutuksen, mutta toiminnoiltaan monipuolisen ja kehittyneen koneen, jota on helppo valmistaa, helppo huoltaa ja yksinkertaista käyttää. KURO näyttää ulkonaisesti varsin perinteiseltä, mutta kuoren alla useimpien järjestelmien ja komponenttien sijoittelu on tehty aivan uudella tavalla verrattuna aiempiin kurottajatyyppisiin koneisiin. Voimayksikkö on helposti huollettavissa koneen oikealla puolella ja pääsy kaikkiin komponentteihin on mahdollista konetta purkamatta. Energiayksikkö, joka sisältää polttoaine- ja öljysäiliöt sekä energiavaraston, johon palautetaan puomin laskuenergiasta ja

Koneeseen kehitettiin ohjaamo, jossa on uudenlainen käytön konsepti: kaikkien hallintalaitteiden joustava sijoittelu ja säätö.

jarrutuksesta talteenotettu energia, on sijoitettu koneen vasemmalle kyljelle. Myös kaikkiin energiayksikön komponentteihin on esteetön pääsy.

yksilölliset kuljettajakohtaiset asetukset, jotka voidaan tallentaan USB-tikulle, joka samalla toimii perinteisen virta-avaimen nykyaikaisena korvaajana.

Uuden sukupolven kuljettajaympäristö

Etähallintajärjestelmä

Koneeseen kehitettiin ohjaamo, jossa on uudenlainen käytön konsepti: kaikkien hallintalaitteiden joustava sijoittelu ja säätö. Kuljettajan edessä ja takana on enemmän tilaa, kuin aikaisemmissa ohjaamoissa ja siellä on joystick tyyppisten hallintalaitteiden lisäksi intuitiivinen 12” kosketusnäyttö. Se toimii informaatiokeskuksena, diagnostiikkatyökaluna ja mahdollistaa

Parantaakseen koneen taloudellista käyttöä ja sen hyödyntämistä tehokkaasti, SKS Toijala Works esittelee yhtä aikaa KUROn kanssa uudenlaisen TW REMOTE -etäraportointi- ja hallintajärjestelmän puukurottajille. Verrattuna mihin tahansa markkinoilla olevaan etähallintajärjestelmään, TW REMOTE ei ole pelkästään erillinen lisäjärjestelmä, joka on kytketty koneeseen, vaan Internet-pohjainen

KURO näyttää ulkonaisesti varsin perinteiseltä, mutta kuoren alla useimpien järjestelmien ja komponenttien sijoittelu on tehty aivan uudella tavalla verrattuna aiempiin kurottajatyyppisiin koneisiin.

laajennus kurottajan omalle ohjausjärjestelmälle. Koneenohjausjärjestelmä lähettää 20 sekunnin välein paketillisen puskuroitua dataa KUROn CANbus -väylästä pilveen, käyttäen joko WLAN- tai GSM-mobiiliverkkoa. Myös KUROn ohjelmisto voidaan päivittää langattomasti Internetistä. Kehitystyön tuloksen on syntynyt erityisesti puukurottajien käytön hallintaan sopivan Internet-pohjainen raportointijärjestelmä, joka noutaa tiedon pilvestä, generoi raportteja ja histogrammeja käyttötunneista, polttoaineenkulutuksesta, käsitellyistä kuormista, työkierroista, nopeuksista, etäisyyksistä sekä

GPS-sijaintiin perustuvista ajoreiteistä korostaen sijainteja, joissa käydään usein. Järjestelmä ilmoittaa koneen varoitukset ja hälytykset sekä muistuttaa seuraavan huollon ajankohdasta. TW REMOTE ei ole työkalu ainoastaan yksittäiseen koneeseen. Sillä voidaan hallita koko käytössä olevaa konekantaa. Vuoden 2016 aikana TW REMOTE tulee saataville myös edellisen sukupolven TW- ja KALMAR-kurottajiin jälkiasennuksena. TW LogStackerit kehittää ja valmistaa Suomessa SKS Toijala Works Oy. Myynti tapahtuu Euroopassa Kalmar myyntiverkon kautta. Kalmar on osa Cargotec konsernia.


100 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mukana nyt myös oma puu- ja bioenergia-alue

Maxpo syyskuussa Hyvinkäällä

Maxpo Maarakennus- ja ympäristöhoitokoneiden erikoisnäyttely järjestetään to-la 10.-12.9.2015 Hyvinkään lentokentällä. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2013 tapahtumassa vieraili 14 835 alan ammattilaista.

M

aarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden Maxpo tuo isot koneet Hyvinkään lentokentälle 10.-12.9.2015. Ala on vahvasti mukana tapahtumassa ja pitää sitä erittäin tärkeänä. Moottoriteknologian kehittyminen ja uudet infrahankkeet vaikuttavat vahvasti alan kauppaan. Maxpossa esitellään maarakennus-, ympäristönhoito-, tieja talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita kaikissa kokoluokissa. Tapahtuman järjestää Messukeskus Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys ry:n toimeksiannosta. Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen puheenjohtaja

Markku Lappalainen pitää Maxpoa erittäin merkittävänä tapahtumana alalle: - Rakennuskonealan Näyttelyyhdistys ry on järjestänyt Maxpo -näyttelyn jo vuodesta 1970 eli olemme jo 45 vuotta edesauttaneet Suomessa toimivien koneliikkeiden tuotteiden esittelyä. Maxpo on Suomessa selkeästi suurin alan näyttely ja täyttää kansainväliset mitat. Alan tärkeimmät yritykset ovat olleet mukana näyttelyssä lähes kaikkina näyttelyvuosina, joten tapahtumalla on vahva asema, kertoo Lappalainen. Tänä vuonna ja lähivuosina EU:n alueella tiukennetaan päästö- ja melumääräyksiä. Tämä vaikuttaa suoraan moottoriteknologiaan. - Maxpossa nousevat esille tuotepuolella juuri moottoriteknologian muutokset. Kaikki

Uutuutena tulevassa Maxpossa on työnäytösalue, jossa on oma puuja bioenergia-alue.

toimijat ovat uusineet moottoreita ja konemalleja on päivitetty eri valmistajille. Uusien tuotteiden esittelyssä Maxpon merkitys on tärkeä, korostaa Lappalainen. Markkinatilanne on viime vuosina maarakennusalalla ollut

hiukan laskeva, työtilanne on ollut haastava ja urakoitsijoilla on ollut vähemmän töitä tarjolla kuin aikaisemmin. Tämä on vaikuttanut siihen, että kalustoa on myös uusittu vähemmän viime vuosina.

- Vuoden ensimmäinen kvartaali on ollut hiukan miinusmerkkinen, mutta tilanne saattaa vielä muuttua. Uusi hallitus linjaa mahdollisia uusia infrahankkeita, jotka vaikuttaisivat positiivisesti työllisyystilanteeseen ja tietysti myös kaluston hankintaan. Nyt on menty monta vuotta vanhalla kalustolla ja koneiden uusimistarve on patoutunut. Uusia koneita täytyy hankkia, jotta voidaan tehdä töitä. Maxpossa syyskuussa tehtävä työ on perustyötä myös vuodelle 2016, jonka uskon olevan jo selkeästi parempi vuosi hankintojen suhteen, uskoo Lappalainen. Messukeskuksessa Maxpon tilanmyynti on käynyt vilkkaana. - Myynti on sujunut odotuksien mukaisesti. Odotettavissa on taas upea näyttely, johon osallistuu yli 200 yritystä. Uutuutena on työnäytösalue, jossa on oma puu- ja bioenergia-alue. Tällä kertaa mukaan on lähdössä entistä enemmän uusia yrityksiä, jotka lähinnä edustavat alaa tukevaa tarvikepuolta, kertoo myyntipäällikkö Jori Vainio Messukeskuksesta. Tapahtuma esittelee alan ammattilaisille alan uutuudet ja tarjoaa kontaktifoorumin vailla vertaa. - Tapahtuma on elämyksellinen jopa alan ammattilaisille, sillä messualueella on erittäin paljon isoja koneita ja paljon nähtävää. Elämyksellisyyttä lisäävät mm. Crazy Mike ja Duudsonit, jotka esittelevät hurjimmat temppunsa messualueella, sanoo Vainio. Maxpo Maarakennus- ja ympäristöhoitokoneiden erikoisnäyttely järjestetään to-la 10.12.9.2015 Hyvinkään lentokentällä. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2013 tapahtumassa vieraili 14 835 alan ammattilaista.

Lue maarakennusja kaivosalan uutiset joka päivä www.kivirock.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI KIVIROCK-LEHTI ON ILMESTYNYT!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2015

by) ammattilehti.fi

sivua!

156

Maarakennusalan uusi järkälemäinen lukupaketti

KANSI

ero Tilaa näytenum .kivirock.fi w w w : ta s e te it oso

Esittelyssä kotimaista kivenkäsittelykoneiden valmistusta

Paljon hyvää luettavaa kaivosalalta

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi www.kivirock.fi

KIVIROCK 1/2015

1

Järkälemäinen 156 sivuinen lukupaketti!


102

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Energiateollisuus tyytyväinen komission kesäpakettiin

E

uroopan komissio julkaisi 15.7.2015 energian niin sano- tun kesäpaketin, joka sisältää päästökauppaa ja laitteiden energiamerkintöjä koskevien direktiivien uudistamisen sekä sähkön kuluttajalähtöisiä vähittäismarkkinoita ja sähkön markkinamallia koskevat tiedonannot. Kesäpaketti on keskeinen osa energiaunionia.

Energiateollisuus ry (ET) pitää paketin sisältöä onnistuneena - kasvun ja työllisyyden kannalta sähkömarkkinoiden toimivuuden edistäminen, kuluttajalähtöisyyden lisääminen ja päästökaupan toimivuuden parantaminen on Euroopan tasolla ensiarvoisen tärkeää.

Päästökaupan rooli ilmastopolitiikan ohjauskeinona kasvaa

Kesäpakettiin kuuluvat päästökauppauudistukset valmistavat järjestelmää vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle ja ovat osa päätöksiä, joilla päästökaupasta tehdään entistä toimivampi ja keskeisempi ilmastopolitiikan ohjauskeino. Komission ehdotus toteuttaa EU-maiden päämiesten

viime vuonna tekemiä linjauksia ilmastopolitiikan jatkotoimista, joiden myötä päästöt vähenevät päästökauppaan kuuluvilla aloilla yhä nopeammin vuoden 2020 jälkeen. - Päätökset 2030-tavoitteista, markkinavakausvarannosta ja nyt ehdotettu päästökauppadirektiivin uudistus vahvistavat päästökaupan toimintaa merkittävästi. Päästön hintaan perustuva ohjaus on vuoden 2020 jälkeen merkittävässä roolissa ilmastopolitiikassa, jolloin asetetut ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa nykyistä kustannustehokkaammin, sanoo ET:n EU-asioista vastaava johtaja Pertti Salminen.

Sähkömarkkinoiden tilkkutäkkiä paikataan

EU:n energiasisämarkkinoiden yhdentäminen on keskeisessä asemassa energiaunionissa. - Nyt annetut kaksi sähkömarkkinoita koskevaa tiedonantoa ovat askel paremmin toimiviin sähkömarkkinoihin. Investointeja ja markkinoita haittaavasta turhasta sääntelystä ja lainsäädännöstä on luovuttava niin EU:n kuin kansallisella tasolla, toteaa ET:n sähkökaupasta vastaava johtaja Pekka Salomaa.

ET kannattaa komission tiedonantoihin kirjattuja kuluttajalähtöisyyttä, myönteistä asennetta hajautettuun tuotantoon sekä kriittisyyttä lisätukiin sähköntuotannossa - nämä kaikki edistävät sähkömarkkinoiden toimivuutta. - Aivan olennaista on Euroopan voimavarojen yhdistäminen ja hyödyntäminen toimintavarman, kestävän ja kilpailukyisen eurooppalaisen energiajärjestelmän luomiseksi, Salomaa toteaa. - Kuluttajamarkkinoiden toiminnan ja esimerkiksi kodeissa tapahtuvan hajautetun sähköntuotannon käsittelyn osalta Suomi on toiminut edistyksellisine ratkaisuineen monessa kohtaa komission ajatusten esikuvana, hän jatkaa.

Risupaketti -energiateeman löydät jokaisesta Metsäalan Ammattilehden numerosta. Ilmoitusvaraukset puh. 050 412 9030 ammattilehti.fi

103

Energian kokonaiskulutus laski 6 prosenttia tammi-maaliskuussa

T

ilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 361 petajoulea (PJ) tammi-maaliskuussa, mikä oli lähes 6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Sähkön kulutus oli 23,4 terawattituntia (TWh), eli 2 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Energiantuotannon hiilidi- oksidipäästöt laskivat 14 % viime vuoden tasosta. Yksittäisistä energianlähteistä tammi-maaliskuussa eniten väheni turpeen kulutus, 23 % (6,2 PJ). Hiilen (sisältää kivihiilen lisäksi koksin sekä masuuni- ja koksikaasut) kulutus laski 11 % (4,5 PJ) kuten myös maakaasun (3,4 PJ). Öljyn kulutus puolestaan nousi 4 % (2,7 PJ) ja puupolttoaineiden laski 6 % (6,2 PJ). Kotimainen sähköntuotanto laski tammi-maaliskuussa 5 % viime vuodesta. Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksikön vajaan kolmen viikon seisokki helmikuussa näkyi 7 % laskuna ydinvoimalla tuotetun sähkön määrässä. Sähkön markkinahinnan lasku on heikentänyt lauhdevoiman kannattavuutta ja sen tuotanto vähenikin 15 %, ollen vain 8 % kokonaistuotannosta. Tuulivoiman tuotanto jatkoi kovaa

kasvuaan ja oli 121 % suurempaa kuin vuosi sitten. Sähkön nettotuonti kasvoi 8 % ja sen osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli ennätystasolla, 22 %. Venäjältä tuotu sähkö kasvoi 2,5-kertaiseksi, palautuen lähelle viime vuosien keskiarvoa. Nettotuonti Pohjoismaista supistui 18 %, mutta oli edelleen selvästi suurempaa kuin viime vuotta edeltävinä vuosina. Vienti Viroon supistui viime vuoden ennätystasosta vain prosentin. Tammi-maaliskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 2,3 miljardin euron arvosta, joka oli 22 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 64 %. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita miljardin euron arvosta, joka oli 31 % vähemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 88 %. Kivihiilivarastot olivat maaliskuussa 24 TWh eli 26 % suuremmat vuotta aiempaan verrattuna. Huhtikuun lopussa turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta 15 TWh eli 71 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus


METSÄALAN AMMATTILEHTI

104

RISUPAKETTI

Westtech Woodcracker W600 -halkaisukouralla ylisuuret puut on kätevä halkaista paloiksi ennen haketusta. Kuvassa käsitellään järeää lehmusta Porvoossa.

Ylisuuret puut halki ennen haketusta

S

-O Backman Ky Porvoosta tekee puutavaran haketusta ja kuljetuksia vankalla ammattitaidolla. Sten-Olof Backman aloitti yrittäjänä vuonna 1975 ostaessaan traktorin isältään, millä hän ajoi puuta sahoille. - Haketus tuli mukaan toimintaa vuonna 1981, kun hankin traktoriin käsin syötettävän Junkkari HJ10 -hakkurin. Siitä lähtien on haketta tehty. Tänä päivänä meillä on traktorikäyttöinen KESLA 4560F -hakkuri millä operoi poikani Tomas ajamme myös haketettavaa puuta metsästä tienvarteen traktoreilla. Valmistetut hakkeet kuljetetaan omalla hakeautolla pääasiassa Porvoon Energian Tolkkisten laitokseen; lisäksi toimitamme haketta kasvihuo-

neille ja maataloille. Ensimmäisen puutavara-autoyhdistelmän hankin vuonna 1987. Nykyisellä yhdistelmällä ajamme pyöreää puuta pienemmille sahoille, klapikauppiaille sekä kuljetamme puuta omiin varastoihimme haketusta varten. Kannonajoa varten yhdistelmässä on pankkojen väliin helposti asennettavat laidat, kertoo Backman yrityksensä vihreän energian ympärillä pyörivästä toiminnasta.

tulee haketettavaksi erittäin järeitä tukkeja, joiden haketus sellaisenaan ei traktorihakkurilla onnistu. - Traktorihakkuri sopii toimintaamme paremmin kuin järeä autohakkuri ja usein tyvirungot

ovat niin järeitä että niitä ei kannattaisi edes autohakkuriin yhtenä palana syöttää. Niinpä olemme päätyneet järeimpien tukkien halkaisuun kätevästi ja tehokkaasti Westtech -halkaisukourilla, sanoo Backman. Backman rakensi aikanaan oman halkaisulaitteen mikä perustui isoon hydrauliikasylinteriin. - Sitten näin joskus 2000 lu-

Halkaisukoura on viisas ratkaisu ylisuurille puille

Aina silloin tällöin eteläisen Suomen metsistä ja puistoista

Uusi Westtech W600 -halkaisukoura asennettiin Scania -puutavara-autossa olevaan KESLA 2110T -nosturiin. Halkaisukouralla onnistuu tehokkaasti myös järeiden puiden kuormaaminen.

vun alussa Kotkan tehtaalla kaivukoneeseen asennetun isojen tukkien halkaisukouran mikä jäi mieleen pyörimään. Vuosia myöhemmin näin lehdessä SaloMachineryn mainoksen itävaltalaisista Westtech -halkaisukourista. Soitin Pertti Salolle ja teimme kaupat Westtech Woodcracker W600 -kourasta. Siitä on aikaa yli seitsemän vuotta ja nyt meille tuli jo kolmas Westtech W600 -halkaisukoura eli olemme olleet erittäin tyytyväisiä kyseiseen kouraan. Se on tehokas ja kestävä laite, ilmoittaa Backman. Uusin Westtech W600 -koura on asennettu puutavara-autoon ja toinen on kiinni hakkurin tukijalassa. - Westtech -halkaisukouran kiinnitys puutavara-auton tavallisen tukkikouran tilalle on helppo ja nopea toimenpide. Uusi Westtech W600 on jälleen kehittynyt entistä paremmaksi ja sillä on kätevä myös kuormata ylijäreät tukit kyytiin sekä nostella ne kuormasta, halkaista ja laittaa halkaistut palat siistiin pinoon odottamaan haketusta. Kouran käyttö on helppoa ja järeimmätkin tyvitukit halkeavat nopeasti paloihin Westtechin voimakkaissa leuoissa oli puu sitten vaikka kovaa tammea tai pyökkiä. Ja hakkurissa kiinni olevalla Westtechilla on kätevä halkaista järeät tukit jonka jälkeen ne voidaan syöttää paloina hakkuriin, kertoo Backman.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

105

Järeimmätkin tyvitukit halkeavat nopeasti paloihin Westtechin voimakkaissa leuoissa oli puu sitten vaikka kovaa tammea tai pyökkiä. Halkaisun jälkeen tukinpalat nostellaan kouralla siistiin pinoon odottamaan haketusta.

S-O Backman Ky:n Sten-Olof Backman (oik.) hankki jo kolmannen Westtech -halkaisukouran maahantuoja Salo-Machineryn Pertti Salolta.

Rullat kouran kärkiosassa parantavat pureutumista ja kouran irtoamista tukista.

Halkaisukoura on helppo asentaa puutavara-autoon. Kuvassa nosturi kouran kanssa kuljetusasennossa.

Hakkurin tukijalkaan kiinnitetyllä Westtech Woodcracker W600 -halkaisukouralla on kätevä halkaista järeät tukit ennen haketusta.


106

RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus, Teknologiateollisuus:

Päästökaupparemontin on turvattava eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä

E

uroopan komissio esittää päästökaupan uudistamista seuraavalle päästökauppakaudelle. Jatkovalmistelussa on varmistettava, että uudistuksessa huolehditaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä ja sen myötä talouskasvusta sekä työl-

lisyydestä. Päästökaupan pelisääntöjä koskevat valinnat eivät varsinaisesti vaikuta päästöjen määrään, mutta niillä on suuri merkitys teollisuuden kilpailukyvylle. Olennaista on välttää hiilivuoto. Ilmastonmuutoksen torjunnan, talouden ja työllisyyden näkökulmasta on tärkeää, että teollisuus ei siirry Euroopan ulkopuo-

lelle maihin, joilla ei ole vastaavia päästökaupasta johtuvia kustannuksia. Lopullisessa direktiivissä on varmistettava riittävä kompensaatio päästökaupan teollisuudelle aiheuttamista suorista kustannuksista. Päästökauppa nostaa myös sähkön hintaa ja aiheuttaa energiavaltaiselle teollisuudelle kilpailukykyhaittaa.

Komissio ei esitä kattavia toimenpiteitä tämän epäkohdan korjaamiseksi. Eurooppalainen teollisuus uhkaa jäädä pysyvästi heikompaan asemaan verrattuna maailman muiden maiden teollisuuteen. EU:n tavoitteena on nostaa teollisuuden osuus BKT:stä 20 prosenttiin. Tämä on otettava esityksen jatkokäsittelyn lähtö-

kohdaksi. Päästökaupasta syntyvät ylimääräiset suorat ja epäsuorat kustannukset on torjuttava kunnes maailmanlaajuinen tasapuoliset kilpailuolosuhteet takaava ilmastosopimus on tullut voimaan. Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti EU:n on tarkistettava yksipuolisia ilmastotavoitteitaan, mikäli Pariisin ilmastokokouksessa ei saavuteta tasapuolista ilmastosopimusta. Kilpailukyvyn turvaava, pitkäjänteinen ja vakaa toimintaympäristö on teollisuuden toiminnan perusedellytys. Hallitusohjelman kirjaus teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamisesta ja hiilivuodon torjumisesta on erinomainen lähtökohta, joka antaa Suomelle oikeat eväät vaikuttaa EU:n ilmastopolitiikkaan. Suomen hallituksen linjaus kompensoida teollisuudelle päästökaupasta aiheutuvia kustannuksia on positiivinen signaali energiavaltaiselle teollisuudelle. Kompensaatio vahvistaa osaltaan suomalaisen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä, ja se on tärkeää saada Suomessa täysimääräisenä käyttöön mahdollisimman pian.

Bioenergia 2015 Jyväskylässä

S

amaan aikaan perinteisten Puumessujen kanssa 2.-4.9.2015 järjestetään itsekin jo perinteeksi muodostuneet Bioenergia-messut Jyväskylän Paviljongissa.

Mukana ovat mm. bioenergian raaka-aineet ja niiden valmistus, valmistusmenetelmät ja -laitteet, polttolaitokset, voimalaitokset ja polttoainetuottajat. Biotalouden merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään, koska ihmiskunta tarvitsee uusiutuvaa energiaa. Kansallisen biotalousstrategian mukaan: * Vuonna 2011 biotalouden tuotos Suomessa oli noin 61 miljardia euroa * Vuonna 2025 tuotoksen arvioidaan olevan noin 100 miljardia euroa (ts. 100 000 uutta työpaikkaa). Uusiutuvista raaka-aineista tuotetaan siis yhä enemmän tuotteita ja energiaa, ja kehityksen kärkipäässä ovat sahat ja sellutehtaat. Jyväskylän Bioenergiamessut tulevat kattamaan monipuolisesti koko bioenergian ja biotalouden eri osa-alueet. Mukana on tuotteita ja palveluita energiantuotantoon ja liikenteen käyttövoimaan, sekä biotalouden uudet innovaatiot.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tieverkon kunto ja työvoiman saatavuus tärkeitä asioita biotalouden kasvulle

M

etsä on suomalai- sen biotalouden ydin ja metsäsektorin voimakas nousu liittyy biotalousbuumiin, josta olemme saaneet nähdä vasta ensimmäiset merkit.

- Jotta metsien puu saadaan käyttöön, täytyy tiet ja rautatiet saada nykyistä huomattavasti parempaan kuntoon. Jos tieverkostomme ei ole ympäri vuoden liikennöitävässä kunnossa, vaarantuu biotalouden kasvu, sanoi MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila Juvan Metsä Rokkaa -tapahtumassa pitämässään puheenvuorossa. Jos kaikki kaavaillut metsäteollisuuden lisäinvestoinnit toteutuisivat ja nykyistä kapasiteettia ei suljeta, nousisi metsien käyttö Suomessa noin 15 miljoonaa kuutiometriä eli yli 20 % nykyisestä tasosta. Tämä tietäisi huomattavaa kysynnän lisäystä metsänomistajien puulle. - Hallituksen käynnistämä ohjelma liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi ja siihen luvatut 600 miljoonaa euroa ovat

Jos tieverkostomme ei ole ympäri vuoden liikennöitävässä kunnossa, vaarantuu biotalouden kasvu.

hyvä alku infran parantamiseksi, Lunttila kiittelee. Teiden ja rautateiden kunnon lisäksi toinen pullonkaula metsäteollisuuden puuhuollossa on työvoiman saatavuus. Erityisesti suorittavasta päästä eli ammattitaitoisista metsäkonekuljettajista, puutavara-autonkuljettajis-

ta ja metsureista on jo nyt pulaa. Lisäksi metsäalan työvoimatarve kasvaa lähivuosina lähes kaksinkertaiseksi. MTK ajaa sukupolvenvaihdoshuojennusta metsätalouteen. Sukupolvenvaihdosten aikaistamisella metsien käyttö tehostuisi ja sukupolvenvaihdosten edistäminen olisi puu-

markkinoiden toimivuuden kannalta ylivoimaisesti tärkein toimenpide. - Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan metsänomistajien keski-iän nuorentuminen 10 vuodella lisäisi puun tarjontaa 3 milj. kuutiometriä vuodessa, Lunttila sanoo.

Vihreää taloutta kehitetään alueellisten toimintamallien avulla

L

uonnonvarakeskus (Luke) ja ProAgria Lappi kehittävät vih- reän talouden toimintamallia Sodankylässä, Posiolla, Sallassa ja Savukoskella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa uusiutuvien luonnon-

varojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa toimintaa maaseudulla. Vihreä talous perustuu kestävään ja tehokkaaseen luonnonvarojen ja energian käyttöön. Se on biotaloutta laajempi käsite siltä osin, että sen tavoitteisiin kuuluu myös aktiivinen sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Nyt käynnistynyt hanke on

Tervetuloa osastollemme A221!

jatkoa viime vuonna päättyneelle Vihreä talouden toimintamalli - tapaustutkimus Sodankylästä -hankkeelle. Jatkohankkeessa testataan ja tarkennetaan muun muassa uusia yhteistyön ja omistajuuden muotoja sekä luodaan konkreettisia ja digitaalisia verkostoja. Lisäksi mallintamisen avulla selvitetään vihreän talouden kriittisiä kohtia ja etsitään

ratkaisuja niihin. Vihreän talouden ideoiden testaaminen ja kehittäminen tehdään muutamissa kokeilukylissä. Hankkeessa mukana oleviin kyliin muodostetaan verkostomaisesti toimivia agrokeskuksia, joissa paikallinen tuotanto, jalostus, energiantuotanto ja markkinat kohtaavat.

107


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIAN KUNINKAAT VERMEER HG6000

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI, KIINTEÄ TAI TELAT

HAKKURIRUMPU

MURSKAINRUMPU

VERMEER HG4000

Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

109

Energiateollisuuden (ET) sähkötilastot:

Sateinen kesäkuu kasvatti vesivoimaa

S

ateisesta kesästä kärsivät useat, mutta eivät kaikki. Yksi hyötyjistä ovat vesivoimatuottajat. Energiateollisuuden sähkötilastojen mukaan vesivoimatuotanto kasvoi kesäkuussa kolmanneksen verrattuna vuoden 2014 kesäkuuhun. Merkittävää kasvussa on se, että edellisvuodenkin kesäkuussa kirjattiin vesivoimatuotantoon lähes 30 prosentin kasvu.

Vesivoima kattoi kesäkuussa sähkön hankinnasta runsaat 29 prosenttia, vain ydinvoima ylsi suurempaan osuuteen - vajaa-

seen 32 prosenttiin. Kuluvan vuoden alusta vesivoimalla on katettu sähkönhankinnasta lähes viidennes ja se on kasvattanut osuuttaan vajaat 9 prosenttia. Vuositasolla (viimeiset 12 kk) vesivoiman osuus on ollut vajaat 17 prosenttia ja osuus on kasvanut 8 prosenttia. Kotimaisen vesivoiman kasvu on vaikuttanut myös sähkön nettotuontiin, joka väheni kesäkuussa 29 prosenttia. Tuonnilla katettiin hankinnasta 15 prosenttia, kun vuotta aiemmin tuonnin osuus oli lähes 22 prosenttia. Vuoden alusta tuonnin osuus on vähentynyt runsaat 4 prosenttia. Tuontiin olisi nyt tarjolla lisääkin sähköä, sillä vesitilanne

koko pohjoismaisilla markkinoilla on pysynyt hyvänä ja lienee vain paranemaan päin. Siitä ovat pitäneet ja pitänevät huolen Pohjois-Atlantilta Skandinavian yli Suomeen rantautuneet matalapaineet. Lisäksi Norjassa saadaan sulavesiä altaisiin vielä näinkin myöhään kuin heinäkuun lopulla.

Tuulivoima kasvaa odotetun vahvasti

Pelkkiä kasvulukuja tarkastellessa vesivoimakin kalpenee tuulivoiman rinnalla. Tuulivoimatuotanto kasvoi kesäkuussa näet kolminkertaiseksi verrattuna kesäkuuhun 2014. Tämä on tietysti ollut odotettuakin, sillä

syöttötariffeilla tuettu tuotanto on kiihdyttänyt tuulivoimarakentamista merkittävästi. Kesäkuussa tuulivoiman osuus sähkönhankinnasta oli jo varsin lähellä kolmea prosenttia (2,7) ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikanakin se on ollut vain kymmenyksen pienempi. Vuoden alusta kesäkuun loppuun tuulituotantoa oli jo himpun verran yli 1 TWh:n. Vuoden loppuun mennessä 2 TWh:n raja menee varmuudella rikki, sillä viimeisten 12 kuukauden aikana tuotanto ylsi jo 1,7 TWh:iin.

Sähkönkulutus mataa yhä

Vaikka kesäkuussa sähkönku-

lutuksessa kirjattiin pienoinen nousu (1,8 %), ei pitemmällä ajanjaksolla ole ollut nähtävissä suunnan muutosta. Kuluvan vuoden alusta kulutus on vähentynyt 1,3 prosenttia ja vuoden jaksolla 0,6 prosenttia. Pitkään jatkunut alavireinen taloustilanne on pitänyt sähkön kysynnän alhaisena, ja sen myötä myös hinta on alamaissa.

Metsäalan uudet uutiset löydät joka päivä osoitteesta ammattilehti.fi

Sähkökatkoja edellisvuotta vähemmän

E

nergiateollisuus ry:n julkaiseman tuoreen keskeytystilaston mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2014 keskeytyneenä keskimäärin noin 2 tuntia sähkönkäyttäjää kohden.

Keskimääräinen keskeytysaika oli lyhyempi verrattuna vuoteen 2013. Sähkönjakelun edellisvuotta parempi luotettavuus johtui siitä, että vuoden 2014 aikana ei ollut tavanomaista rajumpia myrskyjä ja että samaan aikaan yhtiöt aloittivat suuret toimitusvarmuusinvestoinnit. Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna noin 4,5 tuntia. Taajamassa keskimääräinen keskey-

tysaika oli hieman yli tunnin ja kaupungissa noin 10 minuuttia. Suurin osa yksittäisen sähkönkäyttäjän kokemista keskeytyksistä johtui tuulen ja myrskyn aiheuttamista häiriöistä. Ilmajohdot ovat alttiina lumi- ja jääkuormien, kovan tuulen sekä eläinten aiheuttamille häiriöille. Noin 10 prosenttia keskeytyksistä johtui verkon huolto- ja kunnossapitotöistä, jotka eivät ole kytköksissä varsinaisiin sähkönjakelun häiriöihin. Lähes 80 prosenttia kaikista vikatilanteista pystyttiin selvittämään verkostoautomaation avulla niin, että viasta aiheutui asiakkaalle korkeintaan muutaman sekunnin keskeytys sähkönjakelussa. Nykyään yhä useammin verkon kunnossapitotöitä pystytään tekemään niin, että

Tervetuloa osastollemme A221!

Suurin osa yksittäisen sähkönkäyttäjän kokemista keskeytyksistä johtui tuulen ja myrskyn aiheuttamista häiriöistä.

töiden takia sähköjä ei tarvitse asiakkailta katkaista.

Sähkönjakeluun 7 miljardin investoinnit vuosina 2014-2028 - toteutuminen edellyttää lupamenettelyjen sujuvoittamista Vuonna 2013 voimaan tulleen

sähkömarkkinalain myötä yhtiöt ovat käynnistäneet merkittävät investoinnit sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vuosien 2014–2028 aikana sähköverkkoja uusitaan noin 7 miljardilla eurolla. Investointien lisäksi toimitusvarmuutta kehitetään kunnossapitotoimenpiteillä. Investointien vaikutukset alkavat näkyä asiakkaille vähitel-

len. Jo nyt sähkönjakelun toimitusvarmuus on monilla alueilla parantunut. Suurten investointien tehokas toteuttaminen edellyttää lupamenettelyiltä sujuvuutta. Maanteiden varret olisivat suotuisa paikka maakaapeleille, mutta raskas lupaprosessi ja pitkät käsittelyajat ohjaavat yhtiöitä yksityisten maanomistajien alueille. Lupamenettelyiden sujuvoittamiseen tulisikin nyt kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää prosesseja yhteistyössä viranomaisten ja alan toimijoiden kesken. Sujuvista prosesseista hyötyvät lopulta kaikki osapuolet, ennen kaikkea asiakkaat.


110

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Kompaktin kokoinen Rotochopper MP-2 -murskain painaa 12 500 kiloa ja sen pituus on 10,7 m, leveys 2,5 m ja korkeus 3,7 m. Kuvassa murskataan epäpuhtauksia sisältävää kierrätyspuuta käytettäväksi Kyrön kaukolämpölaitoksessa.

Tehokasta kierrätyspuun murskausta kompaktin kokoisella koneella

H

akkuriurakointia kolmella Bruks -autohakkurilla harjoittava Oripään Hakepalvelu Oy on laajentanut kalustoaan uudella Rotochopper MP-2 -murskaimella.

- Haketusurakointi kolmella Bruks -autohakkurilla on edelleen päätoimialamme mutta uudella kätevän kokoisella Rotochopper -murskaimella saamme erityisesti kesälle lisää töitä haketuksen kausivaihteluita tasaamaan, kertoo Oripään Hakepalvelu Oy:n Eino Hakanen.

Rotochopper MP-2 on varustettu polttoainetaloudellisella ja ympäristöystävällisellä Tier 4 Final päästötason Caterpillar 275 hv moottorilla.

Murskaimeen asennettin Dafo -sammutusjärjestelmä.

Sawcenter Oy:n maahantuoma Rotochopper MP-2 on pienen kokoluokan murskain painoltaan 12 500 kiloa, mutta se on osoittautunut kokoisekseen tehokkaaksi laitteeksi. - Ajatuksena on että järkevän kokoisella murskaimella saamme erityisesti kesälle lisää töitä haketuksen kausivaihteluita tasaamaan. Toiminta-alueellamme on mm. kierrätyspuun keräyspisteitä, joissa olemme alkaneet murskaamaan materiaalia mitä ei hakkuriin voi syöttää ja määrät ovat sen verran pieniä ettei järeää murskainta oikein kannata paikalle tuoda. Asiakkaat ovat ottaneet uuden palvelun hyvin vastaan ja töitä on ollut alusta saakka hyvin, kertoo Oripään

Hakepalvelu Oy:n Eino Hakanen. Uusi Rotochopper MP-2 on toiminut täysin ongelmitta. - Murskaimen teho on riittävä tällaisiin tehtäviin ja magneettierottimilla varustettu kone on lähes tunnoton jätepuun seassa olevalle metallille. Muutenkin Rotochopper on teknisesti toimiva kokonaisuus, toteaa Hakanen. Rotochopper MP-2 -murskain on varustettu polttoainetaloudellisella ja ympäristöystävällisellä Tier 4 Final -päästötason Caterpillar 275 hv -moottorilla. Vahvarakenteisessa halkaisijaltaan 600 mm roottorissa on 24 terää. Laajapintaiset murtopultein varustetut seulaverkot on nopea vaihtaa. - Vaikka itse murskain on kooltaan kompakti niin trailerialusta tällaisenaan ei ole kovin ketterä liikkeissään. Olenkin suunnitellut trailerin akseleiden muuttamista kääntyviksi liikkuvuuden parantamiseksi ahtaissa kohteissa, sanoo Hakanen.

Koneen syöttöaukon leveys on 1425 mm ja korkeus 500 mm. Aggressiivisen yläsyöttörullan halkaisija on 820 mm. Kaikenlaisen puumateriaalin roottorille kuljettaa teräsrakenteien syöttömatto leveydeltään 1425 mm ja pituudeltan 3700 mm.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


112

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

UPM:n innovaatiot parantavat merkittävästi metsäenergian laatua ja energiatehokkuutta

U

PM on kehittänyt pitkäjänteisesti jo parinkymmenen vuoden ajan metsäenergian hankintaa: korjuumenetelmiä, hankintaketjun toimintaa sekä metsäenergian laadun mittausta ja yhtiö on myös merkittävä kantoenergian käyttäjä.

Tutkimusten ja uusien menetelmien testaustulosten perusteella UPM on todennut, että erityisesti laadun mittausta ja yhteistyötä yrittäjien kanssa kehittämällä nykyhankintamäärästä voidaan saada jopa 30 prosenttia nykyistä enemmän energiaa.

Metsäenergian korjuumenetelmien kehitystyön keskiössä kantoenergian puhtaus ja toiminnan ympäristövaikutukset

- Viime aikoina olemme panostaneet erityisesti kannonnostomenetelmien kehittämiseen, sillä kantojen energiasaanto metsähehtaaria kohden on merkittävästi suurempi kuin hakkuutähteistä ja pienpuusta saatava energia. Uusimmilla laitteilla kantoja nostettaessa maan pinta rikkoutuu aikaisempaa vähemmän ja nostettu puuaines on entistä puhtaampaa, kehityspäällikkö Tero Anttila kertoo. UPM:n metsäenergian korjuu on ollut ohjeistettua toiminnan alusta saakka. Ympäristövaikutusten hallinta on ollut keskeistä kehitettäessä toimintaa tutki-

muslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Metsäenergian korjuussa otetaan kattavasti huomioon toiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, vesiin ja ilmastoon. Yksityiskohtainen ohjeistus on liitetty osaksi Suomen PEFC- ja FSC-metsänhoitostandardeja, jotka on laadittu laajana sidosryhmätyönä.

Uusia menetelmiä metsäenergian laadun mittaukseen

Parasta metsäenergiaa voimalaitokselle on kuiva ja puhdas metsähake. Epäpuhtaudet kuten kivet ja muu maa-aines samoin kuin liiallinen kosteus aiheuttavat ongelmia ja tehohävikkiä voimalaitoksen polttokattilassa. Epäpuhtauksien ja metsäenergian todellisen energiasisällön mittaamiseksi UPM:n Kaipolan voimalaitoksella on testattu röntgenteknologiaan perustuvaa jat kuvatoimista metsäenergian mittausta. Menetelmän ansioista jokainen vastaanotettu metsäenergiakuorma voidaan analysoida kokonaisuudessaan vastaanottohetkellä ja laatupalaute saadaan kattavasti ja viiveettä kaikkien osapuolien käyttöön. Jatkuvatoimista energiasisällön mittausta UPM on kehittänyt yhteistyössä Inray Oy:n kanssa. Hanke on osa Cleen Oy:n ja Fibic Oy:n koordinoimaa BEST -hanketta. Menetelmää on testattu UPM:n Kaipolan voimalaitoksella talvella 2013-2014, minkä jälkeen sen kehitystyötä

Tervetuloa osastollemme A221!

ja testausta on jatkettu, ja menetelmää ollaan nyt ottamassa vakiokäyttöön Kaipolan voimalaitoksella. - Testaus on osoittanut, että röntgen soveltuu erinomaisesti metsäenergian kosteuden mittaamiseen. Röntgenillä pystytään toteamaan varsin luotettavasti myös epäpuhtaudet kuten kivet ja muut vierasaineet, kehityspäällikkö Perttu Laakkonen kuvaa testituloksia. - Voimalaitoksella voimme jatkuvatoimisen mittauksen pohjalta lajitella polttoainetta ja tarkentaa polttoaineen syöttöä kattilaan, mikä parantaa tuotantotehokkuutta. Tämän lisäksi meillä on tarkka tieto varastossa olevasta polttoaineesta, voimalaitospäällikkö Arto Heinjoki kuvaa uuden toimintatavan etuja voimalaitokselle. - Jatkuvatoiminen röntgenmittaus ei kuitenkaan sovellu kaikkien voimalaitosten eikä terminaaleihin toimitettavan metsäenergian laadun mittaukseen. Siksi tutkimme ja testaamme myös uusia kuormakohtaisen energiasisällön mittausmenetelmiä yhteistyössä Senfit Oy:n kanssa, Laakkonen kertoo. Senfitin menetelmässä, jota on myös kehitetty osana BEST-hanketta, näyte kuormasta otetaan automaattisesti. Näytteen käsittely ja kosteusmittaus on yhdistetty ja sekä autonkuljettaja että voimalaitos saavat reaaliaikaisesti mittaustuloksen käyttöönsä. - Nykyisin käytössä olevien kuormakohtaisten mittausten

ongelmana on, että mittaustulosten saaminen kestää vuorokauden eikä sitä pystytä kohdentamaan tarkasti tiettyyn erään. Senfitin menetelmällä tulokset saadaan välittömästi ja mittausten määrää voidaan lisätä merkittävästi, ja siten myös parantamaan kuormakohtaisten mittausten luotettavuutta, Laakkonen toteaa. - Uusilla menetelmillä pystymme antamaan metsäenergiakuorman voimalaitokselle tuoneelle autonkuljettajalle välittömän palautteen kuorman sisällöstä. Tieto mahdollistaa ja kannustaa yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa. Yrittäjälle maksetaan korvaus toimitetun metsäenergian energiasisällön pohjalta, toteaa Anttila uusien menetelmien hyödyistä. - Kehittämällä metsäenergian hankintaketjua metsästä voimalaitoksen kattilaan yhteistyössä käytännön tekijöiden ja tutkijoiden kanssa ja ottamalla ennakkoluulottomasti käyttöön uusia menetelmiä, voidaan metsäenergian hyötysuhdetta parantaa merkittävästi, Anttila jatkaa. Suomi on kärkimaita uusiutuvan energian tuottajana ja käyttäjänä. Tavoitteena on nostaa sen osuutta kulutuksesta merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Metsäenergia on suurin uusiutuvan energian lähde, jonka käytön huomattava lisääminen on myös mahdollista. Vuonna 2014 lämpö- ja voimalaitokset käyttivät metsäenergiaa 15 milj. m3. - Metsäenergian käytön lisäys on mahdollista ja pitää olla mah-

dollista ilman, että teollisuudelle jalostettavaksi sopivaa puuta poltetaan, sidosryhmäsuhdejohtaja Pekka Rajala muistuttaa. - Jo toteutuksessa ja vireillä olevat sellutehdasinvestoinnit kasvattavat lähivuosina ainespuun käyttöä todella merkittävästi Voimalaitosten polttoainetarpeisiin on järkevää hankkia ja käyttää metsäenergiaa jota kertyy luontevasti ainespuun hakkuiden yhteydessä. Juuri sen vuoksi UPM panostaa kantojen, hakkutähteiden sekä Kemera -kohteilta kertyvän pienpuurangan hankinnan kehittämiseen. Kustannukset ja laatu on pidettävä kilpailukykyisellä tasolla voimalaitosten näkökulmasta, hän jatkaa. Tekniset innovaatiot parantavat kotimaisen metsäenergian asemaa kestävänä ympäristöratkaisuna entisestään. Kotimainen metsäenergia on kaikilla kestävyysmittareilla mitattuna parempi kuin mikään fossiilisiin raaka-aineisiin perustuva tuontivaihtoehto. Sen korjuuta ja käyttöä voimme itse valvoa ja kehittää.

Risupaketti -energiateeman löydät jokaisesta Metsäalan Ammattilehden numerosta. Ilmoitusvaraukset puh. 050 412 9030


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäenergia

S

uomi on maailman johtava maa metsäenergian hyödyntä- misessä. Suomi on myös edelläkävijä puunkorjuun ja polttoteknologian kehittämisessä.

Bioenergiajakeet ja niiden käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa Metsäenergiajakeita on monia. Metsäteollisuuden puunkäytön ja tuotannon yhteydessä syntyy energiajakeita, joista merkittävimmät ovat sellunkeiton sivutuote mustalipeä, puun kuori ja sahanpuru. Nämä on jo melko pitkään hyödynnetty täysimääräisesti energialähteinä, valtaosin teollisuuden omissa voimalaitoksissa ja lämpökattiloissa tuottamaan sähköä, prosessihöyryä ja lämpöä. Näiden lisäksi metsästä saadaan energiakäyttöön metsähaketta. Suomessa ei kasvateta varsinaisia energiapuumetsiä. Metsähaketta tuotetaan pääosin päätehakkuiden sivutuotteista latvuksista, oksista ja kannoista sekä metsänhoidollisten harvennushakkuiden pienpuusta. Metsähakkeen käyttö on voimakkaassa kasvussa. Puun perinteisin energiakäyttö on kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen lämmityksen pienkäyttöä. Puun lämmityskäyttö on yleistynyt erityisesti sähkölämmitykselle rinnakkaisena lämmitystapana. Sen sijaan puun käyttö kiinteistöjen yksinomaisena lämmitystapana on vuosikymmenten kuluessa vähentynyt merkittävästi kaukolämmön ja sähkölämmityksen kasvatettua osuuttaan. Yhtenä lämmityssovelluksena on puupellettien hyödyntäminen. Suomessa pellettejä ei ole laajamittaisesti käytetty kaukolämmön tai sähkön tuotannossa. Myös kierrätyspuu on merkittävä energiajae. Puutuotteet ja –rakenteet voidaan elinkaarensa lopuksi hyödyntää energiana. Metsäenergian lisäksi bioenergiaa voidaan saada pelloilta. Suomessa on kasvatettu energiajakeena ruokohelpeä, jota voidaan hyödyntää voimalaitoksissa ja lämmityskattiloissa. Peltoviljelyn tuotteita voidaan myös hyödyntää energiana sellaisenaan tai jalostaa niistä biokaasua tai bioöljyjä. Bioenergian osuus koko Suomen energiankäytöstä on noin viidennes. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön yhteistuotannon polttoaineista bioenergian osuus oli vuonna 2014 noin 31 %. Sähköntuotannosta bioenergian osuus oli 13 % vuonna 2014.

Kehitysnäkymät

Puuperäisten polttoaineiden käyttöä on mahdollista kasvattaa lähinnä lisäämällä metsähakkeen käyttöä. Teollisuuden sivutuotteet (kuori, puru, ym.) hyödynnetään jo nykyään täysimääräisesti ja niiden kehitys on riippuvaista metsäteollisuuden tuotantomääristä. Suomen tavoitteena on nostaa metsähakkeen käyttö 25 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2014 metsähakkeen käyttö oli 15 TWh. Tavoite edellyttää nykyisen nopean kasvuvauhdin jatkumista. Suomen metsänkasvu on nopeam-

113

paa kuin koskaan ja Suomessa on puuta aiempaa enemmän. Metsäenergian käytön kasvua ei rajoita raaka-aineen riittävyys, vaan puuta riittää niin metsäteollisuuden kuin energiantuotannonkin tarpeisiin siten, että käyttö on metsänkasvun ja ympäristön kannalta kestävällä pohjalla.

Erityispiirteet

Puu kotimaisena polttoaineena vähentää riippuvuutta tuontipolttoaineista ja parantaa haja-asutusalueiden työllisyystilannetta. Puu on lisäksi ympäristöystävällinen polttoaine. Puun lämpösisältö on fossiilisia polttoaineita selvästi alempi ja puupolttoaineessa on runsaasti, jopa 60 %, vettä. Voimalaitoskokoluokassa puu soveltuu erityisesti poltettavaksi yhdessä turpeen kanssa monipolttoainekattiloissa. Puupolttoaineiden saatavuus ja kysyntä vaihtelee alueittain, mistä syystä myös hinta vaihtelee alueittain. Puu on paikallinen polttoaine, sillä sen kuljettaminen kauaksi ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa. Puupolttoaineilla voidaan korvata erityisesti turvetta, mikäli puuta on saatavilla kilpailukykyiseen hintaan. Teollisuuden sivutuotteita lukuun ottamatta metsäenergia on vielä toistaiseksi edellyttänyt jonkin verran taloudellista tukea ollakseen kilpailukykyinen polttoaine. Suomessa seurataan tuen vaikutusta puun hintaan ja ohjautumiseen eri käyttökohteisiin. Tarkoituksena on välttää tuen kielteiset vaikutukset puumarkkinoilla.

Raaka-aineen hankinta

Valtaosa metsäenergiasta saadaan metsäteollisuuden raaka-aine- ja tuotantoketjun yhteydessä. Metsähakkeen tuotanto edellyttää omia korjuu- ja haketuskoneitaan, joita Suomessa on aktiivisesti kehitetty. Metsähaketta saadaan edullisimmin kuusikoiden päätehakkuiden hakkutähteistä ja kannoista. Harvennushakkuiden yhteydessä poistetun puun energiakäyttö on päätehakkuita kalliimpaa. Toisaalta siinä on metsäenergian käytön suurin kasvupotentiaali.

Ympäristövaikutukset

Metsäenergia on uusiutuvaa. Puun poltosta syntyy hiilidioksidipäästöjä, mutta ne on ilmastopolitiikassa määritelty kasvihuonekaasuneutraaleiksi. Kasvaessaan puu sitoo hiiltä, joka poltettaessa vapautuu. Puun energiakäyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, jos huolehditaan siitä, että metsä kasvaa vähintään yhtä paljon kuin sitä hyödynnetään. Suomessa metsän kasvu ylittää käytön suurella marginaalilla. Metsän käyttöön liittyy monia ympäristövaikutuksia, kuten vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja eri lajien suojeluun, ravinnetasapainoon ja maisemaan. Metsäenergian käyttö liittyy oleellisesti muuhun teolliseen puunkäyttöön ja metsänhoitoon. Siksi ympäristövaikutuksista huolehditaan parhaiten soveltamalla metsäenergiaan yleisiä kestävän metsätalouden periaatteita. Suurin osa puupolttoaineesta käytetään sähkön ja lämmön yhteis-

tuotannossa, CHP -voimalaitoksissa, joissa on korkea hyötysuhde. Metsäenergia käytetään siten energiatehokkaasti. Polttoaineena puu on melko puh-

das. Puupolttoaineiden poltosta syntyy muita kiinteitä polttoaineita vähemmän rikki-, typpi- ja raskasmetallipäästöjä. Puussa on myös muita kiinteitä polttoaineita vähem-

män tuhkaa, joten hiukkaspäästöt ovat hallittavissa puhdistustekniikoilla. Energiateollisuus


114

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Puun saatavuus on edellytys biotalouden kasvulle Kestävyyden rajoissa hyödynnettävää puuta Suomen metsissä riittää kohtuudella, mutta se pitää saada nyt kasvavasti liikkeelle. Tämä edellyttää päättäjiltä vaikuttavia ja koko metsänomistajakuntaa koskevia ohjauskeinoja, sanoi Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo Joutsan joutopäivien Metsästä hyvinvointia - Biotalouden uusi nousu -seminaarissa. Metsäteollisuuden ilmoittavat investoinnit kasvattavat kotimaisen puun kysyntää yli viidenneksellä nykytasosta jo lähivuosina. Myös hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi puun käytön lisääminen 15 miljoonalla kuutiometrillä vuosittain. - Suomessa biotalous ja sen kasvu pohjautuvat pitkälti puuhun ja sen kestävään käyttöön. Suomalaisella metsänomistusrakenteella yksityisten metsänomistajien kattava sitoutuminen aktiiviseen metsänhoitoon ja puun myyntiin on biotalouden kasvun keskeinen edellytys. Lähivuosien puun käytön lisäyssuunnitelmat haastavat rajusti

Suomessa biotalous ja sen kasvu pohjautuvat pitkälti puuhun ja sen kestävään käyttöön. Teollisuuden toimintaedellytysten tulee olla kunnossa myös jatkossa, jotta biotaloudella on edellytyksiä kehittyä.

puumarkkinoita - tämän miesmuistiin suurimman haasteen selättämiseen tarvitaan kaikki mukaan, Salo sanoi. Lyhyellä tähtäimellä puun saatavuutta vahvistavina keinoina voisi olla puun myyntiin nykyistä paremmin kannustava verotus, kaavoituksen kehittäminen sekä metsävaratietojen käytön tehostaminen.

- Avainsana on aktiivisuus. Tarvitaan järjestelmä, joka aktivoi metsänomistusta kokonaisvaltaisesti ja palauttaa hyvän metsänhoidon jälleen suomalaiseksi kunnia-asiaksi tiellä kohti kestävää ja kasvavaa metsien taloudellista hyödyntämistä, Salo esitti. Pidemmän aikavälin tavoitteena tulee Salon mukaan olla

metsätila- ja omistusrakenteen parantaminen. - Metsätilojen keskikoko on saatava kasvuun, mikä luo pohjaa kannattavammalle ja ammattimaisemmalle metsänomistukselle. Tässä keinoina ovat esimerkiksi kuolinpesäomistuksien purkaminen ja yhteismetsien aseman edistäminen, hän sanoi. Hyvän metsänhoidon sato

korjataan usein vasta vuosikymmenien päästä. - Kaikki merkit viittaavat siihen, että puulle riittää kysyntää myös kauempana tulevaisuudessa biotalouteen siirtymisen myötä. Toimintamme kasvupohja pitää sopeuttaa kestäviin hakkuumahdollisuuksiin ja kasvavan puun käytön rinnalla pitää hoitaa hyvin myös ekologinen kestävyys ja erityisesti metsäluonnon monimuotoisuus. Näin toimien biotaloudessa on kasvupohjaa myös lapsillemme ja ympäristösuorituskykymme täyttää kansainvälisten markkinoiden vaatimukset, Salo muistutti. Metsäteollisuudella on keskeinen rooli suomalaisen hyvinvoinnin takaamisessa. Vuonna 2014 Suomen kymmenestä tärkeimmästä vientituotteesta kolme oli metsäteollisuuden tuotteita. Vientituloista noin viidennes tulee metsäteollisuudesta. - Teollisuuden toimintaedellytysten tulee olla kunnossa myös jatkossa, jotta biotaloudella on edellytyksiä kehittyä. Puuta tulee olla tarjolla riittävästi ja kilpailukykyisin kustannuksin. Näin kasvumahdollisuus ei jää vain mahdollisuudeksi, Salo vetosi.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

115


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

117

Alihankinnassa varovaista toiveikkuutta Alihankinta 2015 -messut eknologiateollisuus

T

S

uomen johtava teolli suuden messutapahtuma Alihankinta kokoaa alan yritykset, asiantuntijat ja päättäjät 15.17.9.2015 Tampereelle.

teki kesäkuussa alihankintaa käyttävien ja toimittavien jäsenyritystensä keskuudessa kyselyn alihankinnan suhdannetilanteesta. Alkuvuonna kysyntä elpyi hieman. Syksyllekin odotetaan kasvua.

Osa lisää alihankintaa, osa tekee itse enmmän

Päähankkijoiden näkemyksen mukaan alihankkijoiden vapaa kapasiteetti olisi laskussa, mikä niin ikään saattaisi kuvata alihankinnan kysynnän kasvua. Aiemaa useampi päähankkija arvioi alihankkijoiden vapaan kapasiteetin vähentyneen. Päähankkijat arvioivat alihankkijoidensa määrän hieman kasvaneen syksystä. Päähankkijoista joka neljäs kertoi siirtäneensä tuotantoa alihankkijoilta omalle konepajalle. Alihankkijoiden hintakilpailukyky näyttäisi säilyneen keväällä viime syksyn tasolla. Toimitusvarmuudessa ei näyttäisi tapahtuneen muutosta. Alihankkijoiden vastausten

Alihankinnassa odotetaan kysynnän kasvavan loppuvuoden aikana.

perusteella hintataso näyttäisi pysyneen syksyn tasolla. Yhteistyösuhteissa on vielä kehitettävää, kun aiempaa useampi eli 40 prosenttia yrityksistä kertoi päähankkijoiden tiedottaneen heikosti omassa tuotanto-ohjelmassaan tapahtuneista muutoksista. Viidennes alihankkijoista mainitsi päähankkijoiden luopuneen aikaisemmista sopimuksista tai pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Yritysten kannattavuus näyttäisi säilyneen lähes syksyn tasolla. Alihankkijoista viidennes arvioi kannattavuutensa hyväksi ja runsas neljännes heikoksi. Alihankkijoilla on edelleen pulaa ammattitaitoisista CNC-koneistajista ja levyseppä-hitsaajista. Hieman yli kolmasosa alihankkijoista ja viidesosa päähankkijoista kertoo työvoimapulasta.

Hieman parempaa odotetaan myös loppuvuodelta

Syksyn kysynnästä pää- ja alihankkijoilla näyttäisi olevan samansuuntaiset näkemykset. Päähankkijoista alihankintatilaustensa kasvuun uskoo lähes puolet vastanneista. Alihankkijoista tilauskantojen kasvuun uskoi runsas kolmannes. Alihankkijoista tuotannon vähentämistä tai lomautuksia suunnittelee enää vajaa viidennes, kun tuotantonsa lisäämisestä kertoi 30 % vastanneista. Samaan aikaan lähes puolet uskoo tuotantokykynsä olevan lähes täydessä käytössä. Vain joka kymmenes arvioi vähentävänsä tuotantoaan ja suunnittelevansa lomautuksia. Kannattavuutensa alihankkijat odottavat loppuvuonna säilyvän kevään tasolla.

erittäin taipuisa spiraalivahvisteinen hydrauliikkaletku Taivutussäde jopa 50 % pienempi kuin vakioletkuilla, joten letkua säästyy!

HI-TUFF-ulkopinnan ansiosta letku kestää pitkään! Testattu ISO 18752 -standardin mukaan

MSHA-hyväksytty

Sisäpinnan materiaalien ansiosta soveltuu myös bioöljykäyttöön

Käyttölämpötila -40 – +121°C KÄYTTÖKOHTEITA: hydrauliikka, polttoaineet, jäähdytysnesteet, ilma ja vesi

KORKEAPAINELIITTIMIEN PINNOITUSMENETELMÄ, JONKA ANSIOSTA STANDARDIT YLITTYVÄT 10-KERTAISESTI • Korroosionkesto yli 1000 tuntia punaruostetta vastaan • Korroosionkesto yli 500 tuntia valkoruostetta vastaan Alfagomma Top Coating (ATC) perustuu trivalenttipassivointiin ja kestävään tiivistykseen. Käsittelyn johdosta liittimiin tulee hieman purppuranharmaa sävy, josta ne heti tunnistaa.

Alihankinnan kysyntä näyttäisi hieman elpyneen, kun entistä suurempi osuus eli kolmasosa päähankkijoista ilmoitti alihankintatilaustensa kasvaneen ja entistä pienempi osuus eli neljäsosa vähentyneen.

Kansainvälisen messutapahtuman teemoja ovat tänä vuonna myynti, markkinointi ja uudet materiaalit. Alihankinta esittelee koko Suomen teollisuuden ja sen kärkiyritykset. Tampereen Messuja Urheilukeskuksen kaikki viisi hallia täyttävillä messuilla on noin tuhat näytteilleasettajaa parista kymmenestä maasta. Uusia innovaatioita nähdään vuosittain yli 2000. - Suomi on täynnä korkeatasoista osaamista ja päteviä insinöörejä, jotka keksivät tuhansia uusia innovaatioita vuosittain. Näiden uusien tuotteiden ja palvelujen taustalla on myös mittavat määrät uudenlaista teknologiaa ja uusia materiaaleja. Haluamme Alihankinta-messujen puitteissa tarjota yhä enemmän tietoa ja osaamista yritysten tueksi, jotta insinöörivetoiset yritykset oppivat myymään ja markkinoimaan näitä tuotteita yhä paremmin maailmalle ja sitä kautta auttaa kotimaista teollisuuttamme menestymään. Siksi tämän vuoden pääteemat ovat myynti ja markkinointi sekä uudet materiaalit ja

menetelmät, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Jani Maja Tampereen Messut Oy:stä. Alihankinta-messujen kumppaniyrityksenä toimii tänä vuonna Normet Oy, joka tarjoaa ratkaisuja haastaviin asiakasprosesseihin maanalaisessa kaivos- ja tunnelitoiminnassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Iisalmessa ja laitevalmistusta on Iisalmen lisäksi Santiagossa, Chilessä ja Ludvikassa, Ruotsissa. Lisäksi Normetilla on rakennuskemikaalien valmistusta useissa maissa. Maailmanlaajuinen jakelu- ja palveluverkosto sisältää 43 myynti- ja tukitoimipistettä 27 maassa ja sitä koordinoidaan Sveitsistä Normet International Ltd:stä käsin. - Alihankinta on kansainvälisesti tunnettu ja odotettu ammattimessutapahtuma, joka kokoaa Suomen teollisuuden laajasti yhteen joka syksy. Tapahtumasta saa laajan katsauksen alan ajankohtaisiin teemoihin ja tulevaisuuden näkymiin. Alihankinta-messujen merkitys asiakkaiden ja toimittajien sekä uusien kumppanien tapaamispaikkana on myös merkittävä. Lähdemme positiivisen innokkain mielin tekemään yhteistyötä Alihankinta-kumppanuuden merkeissä, toteaa toimitusjohtaja Timo Rask Normet Oy:stä.

Lisätietoja ja markkinointi:


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

118

Hydrauliikka-Extra

Dunlop Hiflex Oy on tehnyt päätöksen rakentaa omistukseensa uudet toimitilat. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 10 miljoonaa euroa.

Dunlop Hiflex Oy investoi uusiin toimitiloihin Pirkkalaan D unlop Hiflex Oy on hydrauliikan, pneumatiikan ja kaikkien letkujen erikoisliike. Yli 45 toimintavuoden aikana Dunlop Hiflex on laajentanut tuotevalikoimaansa pneumatiikkaan, komponentteihin, teollisuustuotteisiin, hydraulityökaluihin ja voiteluvarusteisiin.

Dunlop Hiflex Oy on tehnyt päätöksen rakentaa omistukseensa uudet toimitilat Pirkkalaan osoitteeseen Jasperintie 330. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 10 miljoonaa euroa joten se on erittäin merkittävä panostus Suomen hydrauliikkamarkkinoille. Uusi rakennus tulee sijaitsemaan uudella Pirkkalan Lentokentänristeys -nimisellä teollisuusalueella aivan moottoritien varressa, jonka ohi ajaa kymmeniä tuhansia autoja vuorokaudessa. Alue kehittyy voimakkaasti ja siitä tulee merkittävä teollisuuden ja teknisen kaupan yritysten keskittymä. Uuden rakennuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan 7 168 neliötä mikä on yli kaksi kertaa suurempi verrattuna Dunlop Hiflexin nykyisiin toimitiloihin Tampereella. Uuden rakennuksen varaston vapaakorkeus tulee olemaan 12 metriä ja muiden tilojen vapaa korkeus 8 metriä. Tontin pinta-ala on 15 150 neliötä ja parkkipaikkoja tulee laajalle piha-alueelle 78 kappaletta. - Uuteen kiinteistöön tulee

Uuden rakennuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan 7 168 neliötä mikä on yli kaksi kertaa suurempi verrattuna Dunlop Hiflexin nykyisiin toimitiloihin Tampereella. Uuden rakennuksen varaston vapaakorkeus tulee olemaan 12 metriä ja muiden tilojen vapaa korkeus 8 metriä. Tontin pinta-ala on 15 150 neliötä.

Suomen ja Viron toimintojen keskusvarasto, noutomyymälä, laajennettu suuri letkuasennelmien keskitetty tuotantotehdas sekä uutena toimialana putkiasennelmien tuotantotehdas. Putkiasennelmien valmistus on emoyhtiömme, italialaisen perheyhtiön Alfagomman vahvassa kasvussa olevaa ydinliiketoimintaa, joka nyt myös laajentuu Suomeen. Valmistamme jatkossa kaikki hydrauliputkiasennelma koot (6-42 mm) ja asiakkaiden piirustusten mukaan valmistettavat matalapaineputkistot aina 90 mm kokoon asti. Konekanta tulee olemaan erittäin laaja, kattaen kaikki putkien muokkaamiseen tarvittavat tuotantokoneet, laadunvalvonnan ja suunnittelun, kertoo Dunlop Hiflex Oy:n toimitusjohtaja Pasi Heimolehto. Lisäksi Dunlop Hiflex panostaa jatkossa suurten teollisuusletkuasennelmien valmistukseen, joiden kysyntä on kasvussa Suomen markkinoilla. - Uudet tilat mahdollistavat

Lue hydrauliikka-alan uudet uutiset joka päivä www.fluidfinland.fi

paremmin asiakkaiden erityisvaatimuksia, toteaa Heimolehto. - Olemme aktiivisesti markkinoilla tarjoamassa putkiasennelmia, toimitukset voidaan aloittaa jo ennen uusien tilojen valmistumista soveltuvin osin suoraan emoyhtiömme tuotantolaitoksilta. Putkituotantoon liittyvissä tiedusteluissa voi ottaa yhteyttä myyntijohtaja Ari Oinoseen, jatkaa Heinolehto. Rakennustyöt aloitetaan heinäkuun alussa 2015 ja toimitilat valmistuvat maaliskuussa 2016. Muutto nykyisistä tiloista uusiin tapahtuu arviolta huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Dunlop Hiflexin nykyiset toimitilat (3500 m 2) Tampereen Lahdesjärvellä vapautuvat vuokrattavaksi keväällä 2016; kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Pasi Heimolehtoon.

Dunlop Hiflex Oy osa Alfagomma-ryhmää

Uuteen kiinteistöön tulee Suomen ja Viron toimintojen keskusvarasto, noutomyymälä, laajennettu suuri letkuasennelmien keskitetty tuotantotehdas sekä uutena toimialana putkiasennelmien tuotantotehdas. Kuvassa rakennuksen pääsisäänkäynti.

Rakennus tulee sijaitsemaan uudella Pirkkalan Lentokentänristeys -nimisellä teollisuusalueella osoitteessa Jasperintie 330; aivan moottoritien varressa.

myös muiden uusien toimintakonseptien aloittamisen tai laajentamisen kuten esimerkiksi komponenttien osakokoonpa-

non, erikoisasennelmien valmistuksen, testaus- ja huuhteluyksiköiden määrän lisäämisen sekä mahdollisuuden toteuttaa entistä

Dunlop Hiflexilla on 14 omaa toimipistettä myymälöineen Suomessa, Virossa toimipisteet Tallinnassa ja Tartossa, sekä jälleenmyyjäverkosto, joka kattaa koko Suomen. Tämä takaa laajan tuotevalikoiman saatavuuden teollisuuden, ensiasennuksen, kunnossapidon ja koneurakoitsijoiden tarpeisiin ympäri vuorokauden. Dunlop Hiflexin tuotteiden nopea saatavuus toimii myös muualla Euroopassa. Dunlop Hiflex Oy on osa italialaista Alfagomma-ryhmää, joka on erikoistunut hydrauliikka- ja teollisuusletkujen ja liittimien sekä pikaliittimien kehittämiseen, valmistamiseen, sekä testattujen tuotteiden toimittamiseen omilta tehtailtaan ympäri maailmaa. Alfagomma SpA:lla on Dunlop Hiflex -myyntiyhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Benelux-maissa ja Saksassa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Myös hydrauliikan huolto ammattitaidolla

119

TO ASENNUS JA HUOL

Hydoring hallitsee hydrauliikan koko ketjun. Saat räätälöityjen sylintereiden ja koneikkojen suomalaiselta valmistajalta myös kaikki alan huoltotyöt asiantuntevasti ja tarvittaessa kansainvälisesti: määräaikaishuollot, putkitukset, modernisoinnit, tuotetestaukset... Kaikilla asentajillamme on putkistopassi ja kattava kokemus alalta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää, otamme mielellämme haasteen vastaan! sales@hydoring.com tai 020 7656 900 antti.huhtamo@hydoring.com / 0400 508 935 tuomas.hayrinen@hydoring.com / 040 670 4270

sylinterit

We make hydraulics easy.

suunnittelu

koneikot

Porakalliontie 2, 21800 Kyrö · Puh. 0207 656 900 · www.hydoring.com


120

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

CHoose - kompaktien hydrauliikkatuotteiden konfiguraattori

B

osch Rexroth on julkaissut tehokkaan ja nopean työkalun, jolla saa helposti ja nopeasti suunniteltua räätälöidyn kompaktin hydrauliikkaventtiiliratkaisun tai minikoneikon mobilehydrauliikan tarpeisiin. Tämä suunnittelutyökalu CHoose on ladattavissa veloituksetta Bosch Rexrothin www -sivuilta osoitteesta: http://www. boschrexroth.com/compact-hydraulics. Kooodiavaimen ohjelman avaamiseksi saa sähköpostitse. Kaikki mitä liikkuvien työkoneiden rakentaja tarvitsee tehdessään suunnittelua kompaktien venttiiliratkaisujen ja pienten koneikkojen osalta, löytyy CHoosesta. Sillä pääsee nopeasti omasta ideasta valmiin tuotteen 3D-malliin ja tarvittaviin dokumentteihin. Työkalusta saa ulos hydraulikaavion, 2D- ja 3D -kuvat, räjäytyskuvan, osaluettelon ja tuotteiden katalogitiedot. Hydraulikaavio voi olla jopa koko laitteen laajuinen. CHoose sisältää valmiit ja selkeät tuotekirjastot ja katalogit Bosch Rexrothin laajasta valikoimasta. Kirjastoihin kuuluu mm. kaikki patruunaventtiilit, ED- ja EDC-mobilesiivuventtiilit, cetop-venttiilit, lohkot ja minikoneikot. Näitä kaikkia voidaan yhdistellä vapaasti. Työkaluun voi tuoda myös omia mallejaan. Työkalu helpottaa ja valvoo suunnittelun etenemistä vaihe vaiheelta ja helpottaa tekemään oikeita valintoja ja varoittaa tehdyistä virheistä. Valmiista ratkaisusta saa myös raportin joka sisältää kaiken oleellisen ja se aukeaa ihan tavallisel-

Kaikki mitä liikkuvien työkoneiden rakentaja tarvitsee tehdessään suunnittelua kompaktien venttiiliratkaisujen ja pienten koneikkojen osalta, löytyy CHoosesta.

CHoose sisältää valmiit ja selkeät tuotekirjastot ja katalogit Bosch Rexrothin laajasta hydrauliikkatuotteiden valikoimasta.

la nettiselaimella. Jos haluaa vielä enemmän, niin CHoosessa tehtyä järjestelmää voi suoraan testata Automation Studio simulointi -ohjelmassa. Kaikki tämä on tehty, jotta koneenrakentaja saisi nopeutettua tuotekehitystään ja koneen

markkinoille pääsyä. Valmiista CHoosella tehdystä projektista saa erittäin nopeasti tarjouksen Bosch Rexroth tuotteiden valtuutetulta jälleenmyyjältä. Myös tuotteen prototyypin valmistus ja räätälöidyn tuotteen tuotantoon saattaminen nopeutuu huo-

mattavasti tämän työkalun myötä. CHoose -työkaluun tulee koko ajan uusia ominaisuuksia tai uusia tuotteita julkaistaan. Nämä liitetään Choosen kirjastoihin, ja nämä päivitykset on ladattavissa vapaasti CHoosen nettisivuilta.

Myös valmiita ideoita sekä aiemmin tehtyjä ratkaisuja on ladattavissa ja niitä voi käyttää oman projektin lähtökohtina. Apua työkalun käyttöönottoon saa Bosch Rexrothin myynnistä.

Hydrauliikkahuolto K. Räihä Oy:n uusi nimi on Raiha Hydraulics Oy

H

ydrauliikkahuolto K. Räihä Oy Kaarinasta toimii nyt nimellä Raiha Hydraulics Oy.

Nimenmuutoksen myötä Raiha seuraa aikaansa ja parantaa asemiaan tärkeän kotimaan markkinan lisäksi myös ulkomailla. Hydrauliikkahuolto on edelleen merkittävä osa Raiha Hydraulics Oy:n palvelukokonaisuutta. Uusi nimi kuvaa kuitenkin nykyistä yhtiötä kokonaisuutena paremmin. Nimenmuutok-

Raiha Hydraulics Oy:n pirteä uuden ilmeen logo.

sen yhteydessä ei yhtiössä tai yhtiön omistussuhteissa tapahtunut muita muutoksia. Samalla Raiha Hydraulics Oy:n aputoiminimi TL-Hydraulics aktivoituu kansainvälisillä hydrauliikkasylinterimarkkinoilla.

Colly Companyn myyntitiimiin uusi vahvistus

Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi

J

orma Kakko on aloittanut myynti -insinöörinä Collyssa vastuualueenaan LänsiSuomen ja Uudenmaan hydrauliikka-, voitelu- ja

OEM-asiakkaat.

Jormalla on monipuolinen tausta raskaasta valmistavasta teollisuudesta sekä valmistuksen että myynnin puolelta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA


122

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Bosch Rexroth tarjoaa kattavan ja luotettavan tuotevalikoiman hyötyajoneuvojen voimansiirron ratkaisuihin. Löytyy niin kiinteätilavuuksisia 1-piirisiä (A17FO: 300/350bar, 23-125 cm3/r) kuin 2-piirihydrauliikan mäntäpumppuja (A18FDO: 350/400bar, 63+63 cm3/r ja 80+80 cm3/r). Energiasäästövaatimuksien kasvaessa yhä yleisimmiksi ratkaisuiksi tulevat kuormantuntevat järjestelmät (LS), joiden perustana on säätyvätilavuuksiset aksiaalimäntäpumput. Perusratkaisuna löytyy A17VO-sarjan säätötilavuuspumppu kokoluokkiin 55,80 ja 107 cm3/r painetasoille 300/350 bar. Uuden A18V(L)O -sarjan pumppujen painetasot on nostettu vastaamaan raskaimpiakin vaatimuksia sallien 350/400 barin kuormituksen ja vahvennetulla laakeroinnilla mahdollistaa entisestään vaativammat käyttösovellukset. Bosch Rexroth Oy info@boschrexroth.fi · www.boschrexroth.fi

Hydrauliikka-Extra


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

123

Nestepaine avasi toimipisteen Raumalle

Nestepaine Oy ja ETRA Megacenter palvelevat Satakunnan alueen asiakkaita Raumalla uusissa tiloissa osoitteessa Papinhaankatu 24.

S

uomalainen hydrauliikan komponenttien, tarvikkeiden ja järjestelmien luotettava toimittaja Nestepaine Oy on avannut uuden toimipisteen Raumalle. - Toiminta alkoi tammikuun lopulla 2015 ja virallisia avajaisia vietettiin 17. huhtikuuta jolloin uusiin toimitiloihin sekä toimintaamme kävi tutustumassa oikein mukavasti väkeä, kertoo Nestepaine Oy:n paikallis-

johtaja Jussi Korsi, joka vastaa Rauman lisäksi Nestepaineen Tampereen pisteen toiminnasta. Nestepaine toimii Raumalla uusissa tiloissa osoitteessa Papinhaankatu 24. Noin 1000 neliön rakennuksessa toimii ETRA Megacenter ja Nestepaineen käytössä on hyvät omat tilat hydrauliikan myyntiin sekä lisäksi yhteisessä käytössä on neuvottelutiloja, sosiaalitilat jne. - ETRA on toiminut Raumalla pitkään ja muutto uusiin tiloihin parantaa asiakaspalvelua

Asiakkaille tehdään laadukkaat letkuasennelmat uusilla laitteilla ja vankalla ammattitaidolla.

entisestään. Nestepaineen myynti Satakunnan alueelle on ollut kasvussa ja alueella on paljon potentiaalia minkä hyödyntäminen vaatii paikallisesti omalla toimipaikalla läsnä olemista sekä nopeaa asiantuntevaa palvelua. Kun asiakkaat saavat saman katon alta sekä Nestepaineen tasokkaan hydrauliikan että ETRA Megacenterin laajan tarvikevalikoiman tuo se selvää etua; lisäksi Rauman toimipaikan kattavasta valikoimasta löytyy Tiivistekeskuksen laa-

Rauman uuden toimipaikan hydrauliikkavarasto on kattava ja sitä laajennetaan jatkossa entisestään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

dukkaat tiivisteratkaisut sekä Pameton monipuolinen kiinnitystuotevalikoima. Etola Yhtiöihin kuuluvien yritysten hyvä yhteistyö mahdollistaa ainutlaatuisen palvelukonseptin, sanoo Korsi. Nestepaineen Rauman toimipaikasta löytyy suoraan hyllystä laajasti hydrauliikkakomponentteja ja lisäksi asiakkaille tehdään letkuasennelmat uusilla laitteilla. - Asiakkaat ovat löytäneet uuden toimipisteen lyhyessä ajassa ja myymälän myynti on hyvässä kasvussa, kommentoi Nestepaine Oy:n Rauman toimipisteen tekninen myyjä Jarno Salomäki. Satakunnan alueella Nestepaine vahvistaa jatkossa asemaansa erityisesti teollisuuden sekä kone- ja laiterakentajien sekä kunnossapitopuolen hydrauliikkatoimittajana. - Alueella on vahvaa metsäteollisuutta sekä satama- ja meriteollisuutta mitkä ovat merkittä-

viä toiminta-alueitamme. Myös alueen OEM kone- ja laitevalmistajat esimerkiksi maatalous-, metsä- ja kiinteistökonealoilla sekä marine -puolella ovat tärkeää asiakaskuntaamme. Lisäksi Satakunnan alueella on käynnissä melko mukavasti erilaisia infra- ja rakennushankkeita joten maarakennuskonekalusto on aktiivisessa käytössä mikä näkyy positiivisesti myynnissämme, sanoo Korsi. Nestepaine Oy:llä on omat toimipisteet viidellä paikkakunnalla eli Vantaalla, Tampereella, Seinäjoella, Kokkolassa ja Raumalla.

Lue hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uudet uutiset tuoreena joka päivä www.fluidfinland.fi

Rauman uuden toimipisteen myymälässä asiakkaita palvelevat Nestepaine Oy:n paikallisjohtaja Jussi Korsi (vas.) ja tekninen myyjä Jarno Salomäki.


124

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Parkerin kaikki letkut ja liittimet on testattu yli standardien. Näin vältytään parhaiten onnettomuuksilta ja vaurioilta.

Oikeanlaiset letku-asennelmat takaavat koneen käyttäjälle turvalliset työolosuhteet O Parkerin kaikki letkut ja liittiikeanlaisia letkuasennelmia suunni- met on testattu yli standardien. teltaessa ja tehtäes- Näin vältytään parhaiten onnetsä tulee muistaa useita eri tomuuksilta ja vaurioilta. asioita aina työturvallisuudesta letkujen varastointiin. Oikea varastointi Asiantuntevalta ParkerStore -henkilökunnalta löytyy laitteet sekä osaaminen standardien sekä vaatimusten mukaisten asennelmien tekoon. Maailmanlaajuinen ParkerStore -ketju löytyy tänä päivänä yli 30 paikkakunnalta Suomessa.

Valitse yhteensopivat laatuletkut ja -liittimet

Valmiit letkuasennelmat tulee pakata myös oikeaoppisesti etteivät ne kuljetuksen aikana vahingoitu. Letkuasennelmat pakataan kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Kontit, paletit ja laatikot ovat riittävän suuria ja oikean muotoisia ettei vahingoittumisen riskiä synny. Letkun taivutussäteitä ei myöskään saa ylittää pakkauksen aikana, se voi vaurioittaa letkun kudoksia.

Letkuasennelmia tehtäessä täytyy kiinnittää erityistä huomiota työturvallisuuteen ja varsinkin työvälineiden laatuun. Letkuja käytetään koneissa korkealla paineella ja tällöin on aina tapaturmariskin vaara olemassa. Annettuja standardeja sekä vaatimuksia tulee noudattaa tarkasti. Suositus onkin käyttää aina saman valmistajan letkuja ja liittimiä, koska niiden yhteensopivuus on suunniteltu ja ennalta testattu.

maksimoi letkun käyttöiän

Oikea varastointi maksimoi letkun käyttöiän. Kaikki letkut pitää varastoida suojassa mm. kosteudelta, äärimmäisiltä lämpötiloilta, auringonvalolta sekä erilaisilta syövyttäviltä aineilta. - Huonolla varastoinnilla voidaan letkut pilata helposti. Niiden kesto heikkenee ja ne kovettuvat jopa käyttökelvottomiksi. Usein näkee letkuja säilytettävän suojaamattomana ulkona, mikä on todella huono ratkaisu, kertoo Parker Hannifin Oy:n tuotepäällikkö Risto Kananen. Myös hyllyvarastoinnissa täytyy muistaa ettei laita useita laatikoita päällekkäin, koska paino voi lytistää alemmat laatikot. - Varastoi letkut sekä liittimet viileässä ja kuivassa paikassa varaston lämpötilan ollessa +20 - +40 astetta, opastaa Kananen.


Hydrauliikka-Extra Oikea materiaali kohteen mukaan

Eri kohteissa käytetään erilaisia letkuja ja liittimiä. Oikein tehdyissä letkuasennelmissa on esillä kaikki tarvittava tieto, josta asiantunteva myyjä osaa myydä ja tehdä kohteeseen oikean asennelman. - Yksi letku ei käy joka paikkaan. Letkuissa pitää olla luettavissa olevat merkinnät joiden mukaan uusi letku voidaan tehdä. Näin asiakas saa juuri oikeanlaisen letkun kohteeseensa, toteaa Kananen. OEM -valmistaja on valinnut jonkun tietyn kriteerin mukaan letkut ja liittimet laitteisiinsa, ja korvaamalla ne samanlaisilla toimii laitekin maksimaalisesti.

Katkaisu ja merkintä tärkeää

Letkun katkaisun lopputulos pitää olla suorakulmainen. - Katkaiseminen on yksi kriittisimmistä kohdista tehtäessa letkuasennelmia ja se tulee vaikuttamaan merkittävästi letkuasennelman kestoon. Katkaisussa tulee käyttää siihen tarkoitettuja työkaluja. Älä koskaan käytä kulmahiomakonetta letkun katkaisemiseen. Pitää muistaa myös huomioida liittimen osuus ennen katkaisua, jotta valmis tuote on oikean pituinen, opastaa Kananen. Myös letkuasennelmien merkintä on tärkeää.

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN - Merkinnöistä pystytään mm. huollossa katsomaan koska letkut pitää vaihtaa. Merkitseminen voidaan tehdä kahdella tavalla. Tieto voidaan leimata/liimata liittimeen tai holkkiin tai laittaa metallilappu nauhaan, joka liitetään letkuun, sanoo Kananen. Standardit määrittelevät letkuasennelman merkinnän sisällön. - Siitä pitää ilmetä valmistuskuukausi ja vuosi, valmistajan nimi / logo sekä letkuasennelman maksimityöpaine, listaa Kananen. Liittimiä valittaessä pitää myös muistaa liittimien maksimityöpaine, jolle ne on tarkoitettu. Letkuasennelman heikoin lenkki määrittelee koko letkuasennelman maksimityöpaineen.

Puristus asianmukaisin työkaluin

Puristaessa liittimiä letkuihin tulee olla käytössä asianmukaiset työkalut ja puristusmittojen pitää olla suositusten mukaiset. - Parkerin jokaisella letkulla on oma asennussyvyys, joka löytyy Parkerin luettelosta. Ennen puristamista merkitään letkuliittimen asennussyvyys letkun pintaan ja tarkistetaan että liitin on riittävän syvällä ja tarkistusmerkki juuri holkin takana. Tämän jälkeen asennetaan letkuasetelma puristimeen oikealle kohdalle ja suoritetaan puristus. Ensimmäisen puristuksen jälkeen suoritaan tarkastus ja mitataan puristusmitta siihen tarkoi-

125

tetulla työkalulla, neuvoo Kananen. Asennelmien mittaamisessa käytetään yleisiä mittaustekniikoita.

Puhdistus ja oikea pakkaus takaavat toimivat asennelmat

Koneenkäytön kannalta letkuasennelmien puhdistaminen ennen asennusta on erittäin tärkeää. - Jokainen letkuasennelma toimitetaan asiakkaalle puhdistettuna vedestä, metallilastuista, liasta tai muusta siihen kuulumattomista materiaaleista, jotka voivat aiheuttaa järjestelmässä ongelmia, sanoo Kananen. Myös pakatessa asennelmia huomioidaan ettei ne vahingoitu kuljetuksen aikanan. - Letkuasennelmat pakataan kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Kontit, paletit ja laatikot ovat riittävän suuria ja oikean muotoisia ettei vahingoittumisen riskiä synny. Letkun taivutussäteitä ei myöskään saa ylittää pakkauksen aikana, se voi vaurioittaa letkun kudoksia, Kananen kertoo. Kuljetuksen ajaksi letku suojataan tulpilla tai vastaavilla ettei likaa pääsen asennelmaan. - Näin toimimalla ParkerStore toimittaa oikeanlaiset asennelmat asiakkaalle käyttöön vahingoittumattomana ja käyttövalmiina, päättää Kananen.

Ensimmäisen puristuksen jälkeen suoritaan tarkastus ja mitataan puristusmitta siihen tarkoitetulla työkalulla. Asennelmien mittaamisessa käytetään yleisiä mittaustekniikoita.

mee mm lum uulu K Kuu nlonsilo Ep Ep er nger si lfing Pa Palfi .. on on to to os os rk verk tove olto hu huol

TARJOAMME TEILLE KUORMA-AUTOPUMPPUJA ERIKOISHINNOIN! Eri malleja ja kokoja löytyy suoraan varastosta. Tarvikemyymälästä löydät mm. letkut, liittimet, moottorit, venttiilit ja suodattimet.

Nyt myös varustellut ajoneuvosäiliöt 80-, 150-, 200- ja 250litraisina.

PP-HYDRAULICS OY Kuusikontie 3 62100 Lapua

010 666 6020 myynti@pphydraulics.fi www.pphydraulics.fi


126

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Taitaja2015 -kilpailussa uusia Suomen mestareita ja menestymisen intoa

Hydrauliikkavalmistaja Hydoring Oy oli mukana kumppanina Taitaja2015 -kilpailussa. Timo Saari (vas.) joka työskentelee Hydoring Oy:n koneistuksessa toimi Taitaja2015 –kilpailun teollisuuden Koneistus -lajin ohjausryhmässä ja tuomaristossa. Kuvassa oik. Turun Ammatti-instituutin koneistuspuolen lehtori Markku Simpanen.

V

altakunnallinen ammattitaidon SM-kilpailu Turussa kokosi toukokuun alussa kolmen päivän ajaksi 44 ammattialan yli 450 Suomen mestaruudesta kilpailevaa opiskelijaa. Tapahtuma oli suuri näyteikkuna nykypäivän ammatteihin. Kävijöitä Taitaja -tapahtumassa oli ennätysmäärä eli yli 51 000.

Teollisuushydrauliikan asiantuntemusta 30 vuoden kokemuksella Suomessa.

Taitaja -kilpailun tärkeimpänä tavoitteena on kehittää ja tuoda esille nuorten ammatillista osaamista. Suomen mestaruuksia tavoitelleet Taitajakilpailijat olivat innoissaan tulevaisuudesta, tapahtumasta ja erityisesti kilpailemisesta, jossa jokaiselle tarjoutui mahdollisuus kehittyä ja ylittää itsensä! Kultaa CAD-suunnittelussa voittanut Mathias Mäki-Tulokas Salon ammattioppilaitoksesta uskoi, että voitto näkyy hyvän työpaikan löytymisessä. Voiton salaisuutena hän pitää kiinnostustaan piirtämiseen ja 3D-mallinnukseen. Samppa Surma-aho Savon ammattija aikuisoppilaitoksesta harmitteli, kun jäi

pisteen päähän kullasta CNC-koneistuksen vaativassa kisassa. Hymyillen hän katsoi kuitenkin eteenpäin ja totesi ”hieno kisa kaiken kaikkiaan”. Voiton vei Jari Lipponen Ylä-Savon ammattiopistosta ja Surma-ahon kanssa hopean jakoi Eetu Pulkkinen Kainuun ammattiopistosta. Teknologia-alojen Suomen mestaruuksista kilpailtiin Turun Taitaja2015 -tapahtumassa 12 eri ammattialalla. Tänä vuonna Taitaja-finaaliin osallistui myös kansainvälisiä kilpailijoita ympäri maailmaa. Suurin ryhmä oli Brasilian 8 edustajaa. Ammattitaidon MM-kilpailut pidetäänkin elokuussa Brasilian Sao Paulossa. Suomen parhaimmat lähtevät kilpailemaan 31 lajissa. Ammattitaidon EM-kilpailu, EuroSkills, järjestetään puolestaan 1.3.12.2016 Ruotsin Göteborgissa. Teknologiateollisuus ry on osallistunut Taitaja-kilpailuihin pääyhteistyökumppanina jo usean vuoden ajan ja panostaa ensi vuonnakin Taitaja2016 -kilpailuihin Seinäjoella, jolloin teemana on TEKIJÖITÄ TARVITAAN - PARHAAT ESIIN!

Asiakastyytyväisyys on tärkein tavoitteemme ja sen toteutamme korkealaatuisilla tuotteilla, projektiosaamisella, jatkuvalla tuotekehityksellä sekä paikallisella ja globaalilla asiakaspalvelulla. Suomessa palvelemme asiakkaitamme Vantaalla ja Tampereella sekä laajan HYDAC PARTNER –verkostomme kautta.

www.hydac.fi

Taitaja -kilpailun tärkeimpänä tavoitteena on kehittää ja tuoda esille nuorten ammatillista osaamista. Turussa Suomen mestaruuksia tavoitteli yli 450 opiskelijaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Quality Sealing Solutions TIIVISTEKESKUS OY tarjoaa asiakkaiden tiivistetarpeisiin parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun, laajan tuotevalikoiman vain parhaita tuotemerkkejä, riittävän lähes 20 000 nimikettä sisältävän varastoinnin ja oman erittäin joustavan tuotannon.

TIIVISTEET MITTOJENNE MUKAAN Seal-Jet® tuotantomenetelmällä valmistamme nopealla toimitusajalla haluamanne tiivisteet. Kokoluokka 10 mm - 600 mm. Materiaalit: NBR, FPM, EPDM, MVQ, PTFE, PU, POM

TIIVISTESARJAT

Rekisterissämme on yli 6000 varaosasarjaa. Haluttaessa pakkaamme tiivistesarjat kalvopakkaukseen.

NOUTOMYYMÄLÄ

Keskeinen sijaintimme Helsinki-Vantaa lentokentän läheisyydessä palvelee lähialueen asiakkaita.

-JÄLLEENMYYJÄT Tiivistekeskus Oy:llä on koko maan kattava jälleenmyyjäverkosto. Varastoivat yritykset ovat teknisen kaupan osaavia erikoisliikkeitä, jotka myös tarjoavat hyllytyssopimuksia asiakkailleen.

VERKKOPALVELUT

Verkkokauppamme tikEshop on tiliasiakkaillemme ja jälleenmyyjillemme suunniteltu helppo ja nopea tapa tilata tuotteitamme. Uudistettu verkkohakemisto.

• • • • • • •

Akselitiivisteet Varmistinrenkaat V-tiivisteet O-renkaat Männäntiivisteet Varrentiivisteet Pyyhkijärenkaat

• • • • • • •

Ohjainrenkaat Tukirenkaat Alusrenkaat Suojatulpat Tiivistesarjat Muottituotteet USIT alusrenkaat

Uusi hinnastomme 2015 on tulossa Olemme mukana seuraavilla messuilla: Alihankinta 2015 15.-17.9.2015 Tampere Hydrauliikka&Pneumatiikka 2015 6.-8.10.2015 Helsinki

TIIVISTEKESKUS OY

Johtava kone- ja laitetiivisteiden erikoisliike Mäkituvantie 5 01510 Vantaa • Vaihde 0207 65 170 • Myynti 0207 65 1070 Fax 0207 65 2906, www.tiivistekeskus.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yhdessä voimme pienentää hiilijalanjälkeä tehokkaasti. Parkerin IQAN -ohjausjärjestelmän uudet ominaisuudet ja komponentit antavat konesuunnittelijalle mahdollisuuden tehdä koneesta entistä tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän. Helposti ohjelmoitava IQAN-MD4-master- ja näyttöyksikkö on varustettu lujatekoisella kosketusnäytöllä ja on käytettävissä vaativissakin olosuhteissa (-30C- +70C). IQANrun 3 Free, maksuton iOS-sovellus Apple-laitteille mahdollistaa langattoman viestinnän IQAN-MD4-Master -näyttöyksikön kanssa. Nyt voit tarkastella ja hallita lokeja, tehdä reaaliaikaisia mittauksia ja säätää parametrejä välimatkan päästä koneen ollessa käynnissä. IQAN-tuotteilla hallitaan liikkuvaa kalustoa vaikeissakin olosuhteissa helposti, nopeasti ja vaivattomasti.

www.parker.com/fi blog.parker.com parker.finland@parker.com


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

129

Teknologia15 - menestystarinoista piristystä talousharmauteen

Hydrauliikka&Pneumatiikka -messu on tärkeä osa Teknologia 15 -tapahtumaa, mikä järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 6.-8.10.2015.

T

eknologian ja digitalisoitumisen kehitys ovat avain- asemassa, kun Suomi etsii tietä talouskasvuun. Teknologia15 -tapahtuman teemoina ovat teollinen internet ja robotiikka, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia kaikilla aloilla: teollisuudessa, liikenteessä ja palveluissa. Teknologia15 järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 6.-8.10.2015. Tapahtuma tarjoaa positiivisia uutisia heikkona taloudellisena aikana. Tavoitteena on antaa eväitä teollisuusyritysten kilpailukyvyn lisäämiseen niin suurissa kuin pk-sektorinkin yrityksissä. Ohjelmissa kuullaan päivittäin kotimaisia menestystarinoita, eli konkreettisia esimerkkejä yrityksiltä, jotka ovat onnistuneesti hyödyntäneet uusia teknologioita liiketoiminnassaan. Aiheet vaihtelevat koneenrakennuksesta robotiikkaan ja teolliseen internetiin. Puhumassa ovat mm. Prima-Powerin, Ponssen, Haltonin ja Suunnon edustajat, jotka ovat luotsanneet yrityksensä menestyksekkäästi läpi haastavien talousaikojen. - Yritysten täytyy olla tietoisia omista toiminnan prosesseistaan ja siitä, vastaavatko ne markkinoilla olevia olosuhteita. Myynnin prosessien pitää olla niin hyvin kunnossa, että myyntihetkellä luvatut asiat voidaan toteuttaa asiakkaalle ilman, että riskeerataan aikatauluja tai tehdään mitään poikkeuksellista, Prima Powerin myynti- ja markkinointijohtaja Aki Ojanen linjaa.

Teollinen internet, kyberturva ja lentävät robotit

Itsestään ajavat sähköautot,

massiivista dataa hyödyntävä tekoäly ja 3D-tulostus ovat pian arkitodellisuutta. Messuohjelmassa aiheeseen mennään pintaa syvemmälle ja pohditaan, mitä konkreettisia mahdollisuuksia teollinen internet tarjoaa yritysten liiketoiminnalle. Teknologia Forum tarjoaa yleistajuisia tietoiskuja tekniikan tulevaisuudennäkymistä. Esityksissä huipputason asiantuntijat Suomesta ja maailmalta visioivat, miten tulevaisuuteen on hyvä valmistautua jo nyt. Aiheina ovat teollisen internetin lisäksi 5G langattomat sovellukset, dronit eli lentävät robotit, data-analytiikan ja tekoälyn käytännön sovellukset, kyber-tietoturva sekä digitaalisen terveysteknologian ja energiatekniikan uudet näkymät.

Robotisaatio luo uudenlaisia työpaikkoja

Tulevaisuudessa robotit levittäytyvät myös palvelu- ja tietoaloille ja muuttavat työnteon tapoja. Robotiikkaseminaareissa paneudutaan siihen, millaista uudenlaista osaamista työelämässä jatkossa vaaditaan sekä miten robottien ja ihmisten yhteistiimejä johdetaan. Robotiikkaan uppoudutaan myös käytännön esimerkkien avulla. Yritykset kertovat uusien teknologioiden hyödyntämisestä liiketoiminnassaan. Lisäksi pohditaan, millaisia erilaisia tehtäviä robotit voivat toteuttaa valmistavassa teollisuudessa ja sen ulkopuolella. Robotiikkaan liittyvän ohjelman kokoavat Suomen Robotiikkayhdistys sekä Cristina Andersson - tietokirjailija, yrittäjä ja Robotics Finland -hankkeen edistäjä. -Teollisuuden kilpailukyvyn kannalta automaatiolle ja robo-

tisaatiolle ei ole vaihtoehtoa. Meidän pitäisi nyt heti käynnistää robotisointiohjelma, jossa autetaan ensisijaisesti konepajoja ja kokoavaa teollisuutta ja parannetaan niiden tuotavuutta. Tämä myös vauhdittaa työn palaamista takaisin Suomeen, Cristina Andersson sanoo. - Automaatio ja robotit ovat suomalaisen ja länsimaisen teollisuuden suuri mahdollisuus niin kilpailukyvyn, tuotannon luotettavuuden ja laadun kuin työhyvinvoinnin ja -turvallisuudenkin näkökulmasta, arvioi ABB:n Robotics -liiketoimintayksikön johtaja Janne Leinonen.

Teollisuuden suurtapahtuma

Teknologia15 koostuu 7 tapahtumasta, jotka järjestetään ensi lokakuussa ensimmäistä kertaa samaan aikaan. Automaatio, Hydrauliikka&Pneumatiikka, Mecatec ja Elkom järjestettiin edellisen kerran syksyllä 2013 ja silloin tapahtumat keräsivät Messukeskukseen noin 350 näytteilleasettajaa ja 12 500 kävijää. FinnTec, ToolTec ja JoinTec keväällä 2014 kokosivat messuille 180 yritystä ja 4500 kävijää. Teknologia15 on tuoteryhmiltään Pohjoismaiden suurin teollisuustapahtuma, joka toteutetaan yhdessä alan vaikuttajajärjestöjen kanssa. Yhteistyössä ovat mukana Tekninen Kauppa, Hydrauliikka & Pneumatiikka -yhdistys, Elkomit, Suomen Automaatioseura, Suomen Robotiikkayhdistys sekä Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura TiES.

Lue hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun ammattilehti osoitteessa www.fluidfinland.fi


äalan Metsäalan Ammattihakemisto Ammattihakemisto Metsäalan Ammattihak METSÄALAN AMMATTILEHTI

2015

ointi Koneurakointi Koneurakointi

m

Koneurakointi

Metsäkoneet Metsäkoneet

Metsäkoneet

www.logset.fi www.JohnDeere.fi www.logset.fi

www.JohnDeere.fi www.JohnDeere.fi www.ponsse.fi

Metsäkonevarusteet Laipat Laipat

Metsäkonevarusteet Metsäkonevarusteet

www.ponsse.fi www.ponsse.fi www.prosilva.fi

.fi

www.logset.fi www.prosilva.fi www.profipro.fi www.prosilva.fi

www.JohnDeere.fi www.profipro.fi www.profipro.fi www.wmoy.fi

SAKKETECH www.koneosapalvelu.fi www.virhydro.fi www.virhydro.fi

www.koneosapalvelu.fi www.koneosapalvelu.fi www.mecanil.fi

Paalaimet Harvesteripäät Hakkurit Hakkurit

Paalaimet Paalaimet Metsäkonerenkaat Liukuesteketjut

www.fixteri.fi www.moisioforest.com www.salo-machinery.com www.salo-machinery.com

www.fixteri.fi www.fixteri.fi www.nokianraskaatrenkaat.fi www.scsab.com

www.fomatec.fi www.mecanil.fi www.mecanil.fi Liukuesteketjut Liukuesteketjut

www.scsab.com www.ofachain.fi www.scsab.com

Kuljetus Kuljetus

www.fomatec.fi www.fomatec.fi www.virhydro.fi www.metsakonetekniikka.com

www.koneosapalvelu.fi www.metsakonetekniikka.com www.metsakonetekniikka.com www.sakketech.fi

www.mecanil.fi www.sakketech.fi www.sakketech.fi

Työvalot Hakkurit

Paalaimet Työvalot Työvalot

Liukuesteketjut

www.nordiclights.com www.ofa.fi www.ofachain.fi www.ofachain.fi www.salo-machinery.com

orum.fi valoasi.fi www.nordiclights.com www.nordiclights.com www.fixteri.fi

www.vehotrucks.fi www.iveco.fi www.iveco.fi

www.vehotrucks.fi www.volvotrucks.fi www.vehotrucks.fi

Digipiirturit Digipiirturit TEOLLISUUSMOOTTORIT

Ajoneuvotietokoneet

www.piirla.fi www.piirla.fi www.kaha.fi / digipiirturi.fi / digipiirturi.fi

www.kaha.fi www.kaha.fi www.vlh.fi

Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.mantruckandbus.fi www.volvotrucks.fi www.volvotrucks.fi Ajoneuvotietokoneet Ajoneuvotietokoneet

www.handheld.fi www.vlh.fi www.vlh.fi Perävaunut

www.kome.fi www.jyki.fi www.jyki.fi www.niemikorpioy.com Radiopuhelimet Renkaat Renkaat

www.narkofinland.fi www.kome.fi www.kome.fi www.turbotekniikka.fi

www.cargobull.fi www.narkofinland.fi www.narkofinland.fi

Raskaanohjausjärjestelmät kaluston huolto Kaluston

Raskaan Raskaan kaluston kaluston huolto huolto

www.paikannin.com www.continental.fi www.continental.fi www.raskone.fi

www.radiopuhelimet.fi www.bridgestone.fi www.bridgestone.fi www.continental.fi

TyökoneTyökoneNosturivaa´at ja nosturiohjaamot ja nosturiohjaamot

www.kesla.com www.kesla.com www.ntcab.fi www.siimet.fi

www.ntcab.fi www.tamtron.fi www.ntcab.fi www.fgm-trailers.fi

kka Hydrauliikka Hydrauliikka

www.raskone.fi www.raskone.fi www.vuola.fi

www.brevinifluidpower.com www.masino.fi www.masino.fi

www.scania.fi www.scania.fi www.vehotrucks.fi www.renault-trucks.fi

www.volvotrucks.fi www.renault-trucks.fi www.renault-trucks.fi

www.vehotruc www.mantr

Kamerajärjestelmät

Kamerajärjestelmät Kamerajärjestelmät Ajoneuvotietokoneet

Paikannuslaitte

www.lalopoint.fi www.elektrolind.fi www.lalopoint.fi www.kaha.fi

www.elektrolind.fi www.elektrolind.fi www.vlh.fi

www.geotrim www.h

Digipiirturit

www.aitohandheld.com www.handheld.fi www.handheld.fi www.lalopoint.fi www.piirla.fi / digipiirturi.fi HakejaPerävaunut turveperävaunut Puutavaraperävaunut Perävaunut

www.cargobull.fi www.cargobull.fi www.toplift.fi www.jyki.fi

www.anttiranta.com www.toplift.fi www.toplift.fi www.kome.fi

Renkaat

Dieselhuollot

www.raskaspari.fi www.vuola.fi www.vuola.fi www.bridgestone.fi Raskaan Raskaan kaluston kaluston varaosat varaosat Teollisuusratkaisut Nosturit

www.raskassarja.fi www.tamtron.fi www.tamtron.fi

www.kesla.com www.raskassarja.fi www.teca.fi www.raskassarja.fi

Raskaan kaluston jouset

HakeHakeja turveperävaunut ja turveperävaunut

www.raskaspari.fi www.reijondiesel.fi www.raskaspari.fi www.continental.fi Työkoneja nosturiohjaamot Teollisuusratkaisut Teollisuusratkaisut

Sinun logosi tähän? Soita ja varaa: 050 4129 030 www.teca.fi www.teca.fi www.ntcab.fi

Per Koneenkuljetusl

www.anttiranta.com www.anttiranta.com www.narkofinland.fi

www.c www.caroffi

Raskaan kaluston huolto Dieselhuollot Dieselhuollot

Kuormapeitejärje

www.reijondiesel.fi www.reijondiesel.fi www.raskone.fi

www.transcov www www.kuormap

Nosturivaa´at

Haketukset ja kulje Raskaan k

Sinun Sinun logosi logosi tähän? tähän? Soita Soita ja ja varaa: varaa: 050 050 4129 4129 030 030 www.tamtron.fi

www.hakevu www.ra

Hydrauliikka Hydrauliikka

www.vallilantakomo.fi www.hawe.fi www.jokihydro.fi www.hawe.fi

www.jokihydro.fi www.dunlophiflex.fi www.jokihydro.fi

www.norrhydro.com www.pmcpolarteknik.com www.dunlophiflex.fi www.dunlophiflex.fi

www.pmcpolarteknik.com www.pmcpolarteknik.com www.ip-produkter.fi www.hawe.fi

www.ip-produkter.fi www.ip-produkter.fi www.jokihydro.fi

www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi www.kithydro.fi

www.masino.fi www.rotecengineering.fi www.kithydro.fi www.kithydro.fi

www.pphydraulics.fi www.brevinifluidpower.com www.rotecengineering.fi www.rotecengineering.fi

www.pphydraulics.fi www.pphydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi

www.hydoring www.du

www.puunmurskaus.fi www.oripaanhakepalvelu.fi

www.brevinifluidpower.com www.brevinifluidpower.com www.flexit-hydraulics.fi

Metsäenergia Metsäenergia Metsäenergia

hydrauliikka.fi hydrauliikka.fi hydrauliikka.fi www.hydroscand.fi www.parker.fi www.parkerstore.fi www.parker.fi

www.agcosisupow www.o

www.scania.fi www.scania.fi

www.scania.fi www.mantruckandbus.fi www.mantruckandbus.fi www.iveco.fi

Raskaan kaluston varaosat Nosturivaa´at Nosturivaa´at

Hydrauliikka Hydrauliikka

www.sekera.fi

Työkoneiden diese

www.tapimer.fi

w w w. t e l va . f i

www.norrhydro.com www.norrhydro.com www.hawe.fi

orum.fi orum.fi valoasi.fi valoasi.fi www.scsab.com

www.foresthuo www.f

www.konehuoltokivioja.fi www.scania.fi

www.kraatz.fi

SAKKETECH SAKKETECH

Kuorma-autot

-huollot -huollot ja varaosat

www.metsakonehuoltokahkonen.fi

Perävaunukomponentit

www.meser www.

Kuljetus

Kuorma-autot Kuorma-autot

Työkoneja nosturiohjaamot Nosturit Nosturit

www.ponsse.fi www.wmoy.fi www.wmoy.fi

Metsäkonevarusteet Metsäkonehuollot Metsäkonehuollot

Laipat Metsäkonehuollot

rit

m

Metsäkonenos

www.specma.fi www.parkerstore.fi www.parkerstore.fi

www.wikro.fi

TEOLLISUUDEN TAVARATALO

www.kailatec.fi www.parker.fi www.wikro.fi www.wikro.fi

Hydrauliikkatiivisteet

TEOLLISUUDEN TAVARATALO

Quality Sealing Solutions www.kailatec.fi www.kailatec.fi www.parkerstore.fi www.tiivistekeskus.fi www.tiivistekeskus.fi

Hydrauliikkatiivisteet Hydrauliikkatiivisteet

hydrauliikka.fi

www.raiha.c www.k

Mets

Quality Quality Sealing Sealing Solutions Solutions www.tiivistekeskus.fi www www.tiivistekeskus.fi www.tss.trellebo www.tiivistekeskus.fi www.tiivistekeskus.fi

n ykköslinkit Metsäalan Metsäalan toimialoittain ykköslinkit ykköslinkittoimialoittain toimialoittain - klikkaa itsesi - klikkaa - klikkaa oikeaan itsesi itsesi osoitteeseen! oikeaan oikeaanosoitteeseen! osoitteeseen! Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikka Mets www.koneosapalvelu.fi

www.tehohydro.fi


2015

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneurakointi Metsäkoneet

www.logset.fi

www.JohnDeere.fi Metsäkonevarusteet

Laipat

www.koneosapalvelu.fi

www.virhydro.fi Metsäkonenosturit Metsäkonenosturit

www.mesera.fi www.mesera.fi

Paalaimet Metsäkonerenkaat Metsäkonerenkaat

Harvesteripäät Harvesteripäät Hakkurit

www.moisioforest.com www.moisioforest.com www.salo-machinery.com

www.fixteri.fi www.nokianraskaatrenkaat.fi www.nokianraskaatrenkaat.fi

Kuljetus Kuorma-autot

www.foresthuolto.fi www.foresthuolto.fi

-huollot -huollot -huollot ja varaosat

www.metsakonehuoltokahkonen.fi www.metsakonehuoltokahkonen.fi

www.konehuoltokivioja.fi www.konehuoltokivioja.fi www.vehotrucks.fi

www.iveco.fi Digipiirturit TEOLLISUUSMOOTTORIT TEOLLISUUSMOOTTORIT

www.tapimer.fi www.tapimer.fi

w www. w tw. e ltva e l va .fi .fi

www.kaha.fi

Puutavaraperävaunut

Paikannuslaitteet Paikannuslaitteet

www.geotrim.fi www.geotrim.fi Koneenkuljetuslavetit Koneenkuljetuslavetit

www.caroffice.fi www.caroffice.fi Kuormapeitejärjestelmät Kuormapeitejärjestelmät

www.transcover.fi www.transcover.fi www.kuormapeite.fi www.kuormapeite.fi

www.prosilva.fi

www.profipro.fi

w

Metsäkonehuollot

www.mecanil.fi

www.fomatec.fi

www.metsakonetekniikka.com

Liukuesteketjut

SAK

w

Työvalot

www.scsab.com

www.ofachain.fi

www.nordiclights.com

www.volvotrucks.fi

www.mantruckandbus.fi

www.scania.fi

www.jyki.fi www.niemikorpioy.com www.niemikorpioy.com Radiopuhelimet Radiopuhelimet Renkaat

www.radiopuhelimet.fi www.radiopuhelimet.fi www.bridgestone.fi

www.kesla.com www.siimet.fi www.siimet.fi

www.handheld.fi

www.lalopoint.fi

Perävaunut

Hake- ja turveperävaunut

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi

www.narkofinland.fi

Kaluston Kaluston ohjausjärjestelmät ohjausjärjestelmät

Raskaan kaluston huolto

www.paikannin.com www.paikannin.com www.continental.fi

www.raskone.fi

www.ntcab.fi www.fgm-trailers.fi www.fgm-trailers.fi

Hydrauliikka

www.vlh.fi

www.kome.fi www.turbotekniikka.fi www.turbotekniikka.fi

Työkone- ja nosturiohjaamot

Nosturit

Perävaunukomponentit Perävaunukomponentit

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti.

Ajoneuvotietokoneet

www.piirla.fi / digipiirturi.fi

www.vehotrucks.fi www.vehotrucks.fi www.sisuauto.com

www.ponsse.fi

orum

www.scania.fi

Työkoneiden Työkoneiden dieselmoottorit dieselmoottorit

www.agcosisupower.com www.agcosisupower.com

Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti numero 4/2015 painetaan 18.9.2015

Nosturivaa´at

www

Kam

ww

www.cargobull.fi

www.toplift.fi

www

www.vuola.fi

www.raskaspari.fi

ww

Raskaan kaluston varaosat

Teollisuusratkaisut

Sinun So 05

www.tamtron.fi

www.raskassarja.fi

www.teca.fi

www.jokihydro.fi

www.dunlophiflex.fi

www.pmcpolarteknik.com

ww

www.flexit-hydraulics.fi

www.kithydro.fi

www.rotecengineering.fi

www

Raskaan Raskaan kaluston kaluston jouset jouset

Hydrauliikka

www.kraatz.fi www.kraatz.fi

www.vallilantakomo.fi www.vallilantakomo.fi

Haketukset Haketukset ja kuljetukset ja kuljetukset

www.norrhydro.com

www.hakevuori.fi www.hakevuori.fi

www.hawe.fi

www.sekera.fi www.sekera.fi

www.puunmurskaus.fi www.puunmurskaus.fi www.oripaanhakepalvelu.fi

www.masino.fi

www.brevinifluidpower.com

hydrauliikka.fi www.hydoring.com www.hydoring.com

www.raiha.com www.raiha.com

www.hydroscand.fi www.hydroscand.fi www.parker.fi

www.specma.fi www.specma.fi www.parkerstore.fi

TEOLLISUUDEN TAVARATALO

www.wikro.fi

www.kailatec.fi

Qualit www

ww

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan osoittee www.koneosapalvelu.fi www.koneosapalvelu.fi

www.tehohydro.fi www.tehohydro.fi

Automaatiokomponentit Automaatiokomponentit

www.tss.trelleborg.com/fi www.tss.trelleborg.com/fi

Hyd

Metsäenergia

www.top-osa.fi www.top-osa.fi

www.promaatio.fi www.promaatio.fi

Metsäala MetsäalaInternetissä Internetissä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

”NÄISSÄ HOMMISSA EI HEIKOT PÄRJÄÄ!”

VETOKYKY kg

3500

KANTAVUUS kg

1050

HINTA ALK.

30 226 €

NYT TODELLA LÄMMITTÄVÄ TARJOUS!

LISÄLÄMMITIN AJASTINKELLOLLA 199,Nauti Isuzustasi ympäri vuoden. Webastolla esilämmitetty moottori – ja matkustamo – silloin kun sinä haluat. Ei jään raaputtamista, ei huurretta laseissa! D-MAX on lähtövalmiina heti, oman aikataulusi mukaisesti. Webasto kellolla nyt kampanjahintaan vain 199,-

• SPACE CAB • DOUBLE CAB • • DOUBLE CAB TWO SEATER •

Kun auto ei riitä: isuzu.fi

Uudessa Isuzu D-MAX pick-upissa tehokas ja taloudellinen 2,5-litrainen dieselmoottori kaksoisturbolla (163 hv, 400 Nm) ja Aisinin manuaali- tai automaattivaihteisto takaavat markkinoiden parhaan 3 500 kg:n vetokyvyn. Suuri lava 1 050 kg:n kantavuudella ja kattava vakiovarustelu tekevät D-MAXista luokkansa parhaan työkalun. Double Cab -mallin ohjaamo on avaran tilava neljällä ovella. Space Cab -mallissa kätevät kaappariovet auton molemmilla puolilla helpottavat työkalujen lastausta. Isuzu D-MAX 3500 -mallisto alk. Space Cab 3500 4WD 2.5 MT LX, autoveroton hinta 25 685 €, arvioitu autovero 4 541,61 €, kokonaishinta 30 226,61 € = 30 226,61 €. Hintaan lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Malliston EU-yhd. 7,3–8,4 l/100 km, CO2-päästöt 192–220 g/km. Kuvien autot erikoisvarustein.

Takuu 3 v tai 100 000 km

Profile for Ammattilehti.fi

Metsäalan Ammattilehti 3/2015  

Kesän jättilehti - lisäjakelussa Poer Truck Showssa Härmässä - mukana Infraline-säiliöliite

Metsäalan Ammattilehti 3/2015  

Kesän jättilehti - lisäjakelussa Poer Truck Showssa Härmässä - mukana Infraline-säiliöliite