Metsäalan Ammattilehti 2/2018

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

33.

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

33 vsk. 1986-2018

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 2/2018

Puutavaranajossa täysi vauhti päällä

Metsäkonealan tuoreet kuulumiset

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa KULJETTAJA OHJAA HARVESTERIPÄÄTÄ

PUOMI LIIKKUU KUIN AJATUS IBC on älykäs puomin ohjausjärjestelmä, jossa anturit tunnistavat harvesteripään sijainnin ja algoritmit sovittavat puomien liikkeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Puomi on helppokäyttöinen ja tarkka kaikilla puomin pituuksilla. IBC:n toiminta on vakuuttanut myös kokeneet alan ammattilaiset. Katso video nettisivuiltamme www.deere.fi/fi/metsäkoneet/ibc.

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puukauppa käy vilkkaana - raakapuukustannusten nousu haastaa teollisuuden kilpailukykyä

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammihuhtikuussa puuta kolme prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Raakapuukustannukset nousivat merkittävästi vuoden takaisesta, mikä haastaa metsäteollisuuden kilpailukykyä. Puun jalostuskäytön lisääntyessä on tärkeää, että puumarkkinat toimivat ja puun tarjontaa vahvistetaan pitkällä aikavälillä.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa yksityismetsistä 11,3 miljoonaa kuutiota puuta. Tämä oli 53 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo. Kaikilla puutavaralajeilla on hyvä kysyntä. Tukkien ostomäärä oli 4,9 miljoonaa kuutiota, mikä on prosentin enemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa. Myös pikkutukkeja on ostettu aiempaa enemmän. Kuitupuun ostomäärä, 6 miljoonaa kuutiota, oli 4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Raakapuukustannusten nousu jatkui

Kuusitukin kantohinta on noussut 9 prosenttia viime vuoden huhtikuusta, mäntytukin 7 ja koivutukin 5 prosenttia. Kuusikuitupuun kantohinta on noussut 8 prosenttia ja mänty- sekä koivukuidun kantohinta 5-6 prosenttia viime vuodesta. Kustannusten nousu heikentää suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Raaka-ainekustannukset ovat esimerkiksi sahateollisuudessa kaksi kolmasosaa tuotantokustannuksista, joten kansainvälisesti kustannuskilpailukyvytön puuraaka-aine uhkaa sahatavaratuotantoa ja sen kasvua Suomessa. Huhtikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 59-63 euroa kuu-

tiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 39 ja 65 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 44 euroa kuutiolta ja vaihteli 32 ja 49 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16-19 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 12 ja 21 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Puun tarjontaa vahvistettava pitkällä aikavälillä

Monet globaalit trendit tukevat metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää. Yksi näistä trendeistä on tarve korvata fossiilisista raaka-aineista tehtäviä tuotteita uusiutuvilla materiaaleilla. Jo nyt puulla ja puukuidulla korvataan uusiutumattomia raaka-aineita. Metsäalan pidemmän aikavälin menestyksen kannalta on tärkeää, että metsävarantojen kasvu turvataan ja puun tarjonta varmistetaan. Tavoitteena tulee olla kestävien puunkäyttömahdollisuuksien kasvattaminen siten, että samalla otetaan huomioon myös ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat. Hyvässä metsänhoidossa ovat avainroolissa metsänhoidon toimenpiteiden oikea-aikaisuus ja toteutustapa sekä jalostetun metsänviljelyaineiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Metsäteollisuus ry tiedote

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

33 vsk. 1986-2018

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MINKÄ HARVESTERI KASALLE JÄTTÄÄ, SEN

KUORMATRAKTORI VARMASTI LÖYTÄÄ

OPTIMAP2

Mitä jos sinun ei tarvitsisi enää arvailla puukasojen määrää, sijaintia ja tavaralajeja, vaan voisit katsoa ne suoraan näytöltä ja suunnitella ajoreitin niin lyhyeksi ja niin suurilla kuormilla kuin mahdollista. Voisit olla varma, että saat noudettua kaikki pölkyt, vaikka ne olisivat lumen alla. Optimap2 on tarkkaan GPS-paikkatietoon perustuva karttaohjelma, jonka avulla löydät helposti tavaralajit juuri siitä, mihin harvesteri on ne jättänyt. Ei enää pyörimistä vajailla kuormilla, vaan tehokasta puunkorjuuaikaa, polttoainetta ja hermoja säästäen.

Boost/Save. Säästä polttoainetta ja tehosta toimintaa.

Tämä on filosofiamme, jonka avulla voit saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tuotteiden, tietojärjestelmien, koulutuksen ja oikeanlaisen huollon avulla parannat tuottavuutta, pienennät polttoaineenkulutusta ja vähennät ympäristön kuormitusta. Olemme sitoutuneet tavoitteeseen pitkällä aikavälillä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan kaikkien tuotteidemme ja palveluidemme tehokkuutta.

A logger’s best friend www.ponsse.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 5

Kotimaisen raakapuun käyttö nousi ennätystasolle 2017 M edellisvuodesta kaikilla metsäteollisuuden toimialoilla ja kaikilla puutavaralajeilla. Eniten raakapuuta jalosti selluteollisuus, liki 33 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli toimialan suurin tilastoitu käyttömäärä tähän mennessä. Sahateollisuuden kokonaispuunkäyttö kipusi 26 miljoonaan kuutiometriin. Eri puutavaralajeista käytettiin eniten mäntykuitupuuta, 17 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavalla sijalla olivat kuusitukit, joita kului 14 miljoonaa kuutiometriä.

etsäteollisuustuotteiden valmistukseen käytetyn raakapuun määrä kasvoi vuonna 2017 viidettä vuotta peräkkäin ja oli suurin kymmeneen vuoteen.

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun taas tuontiraakapuun kulutus jatkoi laskuaan. Metsäteollisuuden raakapuun kotimaisuusaste oli vuonna 2017 suurin lähes 40 vuoteen. Eri toimialoista eniten puuta käytti selluteollisuus. - Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2017 lähes 70 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin käyttömäärä, 76 miljoonaa kuutiometriä, saavutettiin vuonna 2006. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, metsäteollisuustuotteiden valmistukseen kului liki 10 miljoonaa kuutiometriä, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Kotimaisuusaste huipussaan

Kotimaista raakapuuta metsä-

Keski-Suomessa eniten lisäystä

Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2017 lähes 70 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Historian suurin käyttömäärä, 76 miljoonaa kuutiometriä, saavutettiin vuonna 2006.

teollisuus jalosti 62 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme miljoonaa kuutiometriä eli kuusi prosenttia edellisvuotista suurempi ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tuontiraakapuun kulutus sen sijaan jatkoi lasku-

aan ja putosi vuotta aiemmasta 12 prosenttia päätyen alle kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin. Ylitalon mukaan metsäteollisuuden käyttämän raakapuun kotimaisuusaste - 90 prosenttia kokonaiskäytöstä - oli korkein

lähes 40 vuoteen.

Selluteollisuus merkittävin puunkäyttäjä

Raakapuun käyttö kasvoi

- Viidennes raakapuusta eli 14 miljoonaa kuutiometriä kului Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten, reilut seitsemän miljoonaa kuutiometriä, jalostettiin Kymenlaaksossa. Keski-Suomessa raakapuun käyttö nousi yli kuuteen miljoonaan kuutiometriin. Lisäystä vuotta aiemmasta kertyi peräti viidennes eli miljoona kuutiometriä, Ylitalo toteaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

6 KONEURAKOINTI

Maailman suurimman pelkästään havupuun käyttöön perustuvan biotuotetehtaan perussuunnittelu kestää noin vuoden.

Toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas

Kiinan pehmopaperijättiläinen osakkaaksi -­Finnpulp aloittaa tehtaan perussuunnittelun

F

innpulpin suunnitteleman biotuotetehtaan perussuun- nittelu on käynnistynyt. Yhtiön tuotantolaitos tullaan rakentamaan Kuopion Sorsasalosta varatulle tontille, jonka asemakaavan korkein hallinto-oikeus vahvisti tämän vuoden tammikuussa.

Maailman suurimman pelkästään havupuun käyttöön perustuvan biotuotetehtaan perussuunnittelu kestää noin vuoden. Nyt aloitettava työ on esivaihe, jonka pohjalta yhtiön tavoitteena on tehdä lopullinen investointipäätös ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla - samalla alkaisivat rakennustyöt tehdastontilla.

Osakkaaksi yksi Kiinan arvostetuimmista metsäteollisuusyhtiöistä

Finnpulpin omistajat rahoittavat noin 15 miljoonan euron esisuunnitteluvaiheen. Ennen suunnittelun aloittamista yhtiö on laajentanut omistuspohjaansa. Yhtiön yhdeksi omistajaksi

Finnpulpin suunnittelema biotuotetehdas eteni merkittävän askeleen huhtikuussa 2018 kun yhteistyösopimuksen allekirjoittivat pehmopaperivalmistaja Hengan Internationalin pääjohtaja Hui Lin Chit ja Finnpulpin hallituksen puheenjohtaja Niilo Pellonmaa.

on tullut Kiinan merkittävin pehmopaperivalmistaja, Hengan International. Yhtiön Finnpulpiin tekemä 11,7 miljoonan euron sijoitus oikeuttaa 36,5 prosenttiin osakekannasta. Tulevaisuudessa sillä on mahdollisuus kasvattaa osuuttaan yhtiöstä aina 49 prosenttiin asti.

Hong Kongin pörssissä noteeratun Henganin osuus maan kasvavista pehmopaperimarkkinoista on 20 prosenttia (Nielsen, 2016). Pitkälti perustajaperheen edelleen johtama yhtiö on valittu useissa kansainvälisissä foorumeissa arvostetuimpien kiinalaisten yhtiöiden joukkoon niin

taloudellisen johtamisen, innovaatioiden kuin ympäristö- ja työnantajavastuiden kantamisen osa-alueilla. Samanaikaisesti Henganin osakkaaksi tulon kanssa aikaisemmat omistajat MTK ja Grizzly Hill Capital ovat kasvattaneet sijoituksiaan yhtiöön. Molempien osuus yhtiöstä on 11,5 prosenttia.

Toiveena ympäristöluvan vahvistuminen kesään mennessä

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Aluehallintovirasto myönsi Finnpulpille ympäristöluvat Kuopion Sorsasaloon suunnitellulle tehtaalle vuoden 2017 maaliskuussa. Saadut lupaehdot ovat ylivertaisesti tiukimmat, mitä Suomessa ja maailmalla toimiville alan laitoksille on koskaan asetettu. Ne ovat myös selkeästi tiukemmat kuin EU:n alan parhaille käytännöille asettamat vaatimukset. Lupiin on kuitenkin tehty valituksia, jotka ovat nyt Vaasan hallinto-oikeu-

den käsittelyssä. Ratkaisua niihin odotetaan tulevan kesän aikana. Lainvoimaisen ympäristöluvan saaminen on hankkeen seuraavien vaiheiden toteutumisen perusedellytys.

Maailman suurin havusellutehdas

Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus hankevaiheessa on 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin biotuotetehtaan vaikutus Suomen vientituloon on +1 %, työllisyyteen 1500 vakituista työpaikkaa PohjoisSavossa ja koko valtakunnallisessa arvoketjussa 3 400. Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella tulee työskentelemään 200 henkilöä. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Metsä Group käynnistää esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta

M

etsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta.

Esiselvityksessä Metsä Fibre arvioi kahta toteutusvaihtoehtoa: * Korvataan nykyinen sellutehdas kokonaan uudella biotuotetehtaalla, joka olisi sellun tuotantokapasiteetiltaan, puun kulutukseltaan ja työllisyysvaikutuksiltaan selvästi nykyistä suurempi. Sähköenergian omavaraisuusastetta nostettaisiin merkittävästi ja tehtaan biotuotevalikoimaa kasvatettaisiin. * Pidennetään nykyisen tehtaan elinkaarta modernisoimalla useita osastoja ja säilytetään tuotantokapasiteetti ja puun kulutus suurin piirtein ennallaan. - Siirtyminen fossiilitaloudesta kohti vastuullista biotaloutta kiihtyy. Metsäteollisuudella ja Metsä Groupilla on tässä kehityksessä merkittävä rooli. Käynnistämässämme esiselvityksessä arvioimme edellytyksiä hyvin merkittävään investointiin Kemissä, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo. Esiselvityksessä tutkitaan erityisesti puuraaka-aineen saatavuutta sekä Kemin teollisen in-

rituotanto on erittäin kilpailukykyinen, ja sen kapasiteettia sekä tuotteen laatua on kehitetty jatkuvin investoinnein. Kemin sellutehtaan nykyinen vuotuinen havu- ja lehtipuusellun tuotantokapasiteetti on noin 620 000 tonnia, ja tehdas käyttää puuta yli kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on noin 145 %, ja tehdas työllistää suorassa arvoketjussaan n. 1 500 henkilöä Suomessa. Kemin sellutehdasta on uudistettu vaiheittain ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta. Sellutehtaalla on merkittäviä investointitarpeita seuraavan vuosikymmenen aikana. Metsä Fibren omistavat Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta (50,1 %), Itochu Corporation (25,0 %) ja Metsä Board Oyj (24,9 %).

Kemin sellutehtaan nykyinen vuotuinen havu- ja lehtipuusellun tuotantokapasiteetti on noin 620 000 tonnia, ja tehdas käyttää puuta yli kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on noin 145 %, ja tehdas työllistää suorassa arvoketjussaan n. 1 500 henkilöä Suomessa.

frastruktuurin ja logististen yhteyksien kehitysmahdollisuuksia. Esiselvitysvaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2019 kesään asti, jolloin tehtäisiin päätöksiä mahdollisesta YVA- ja ympäristölupamenettelyjen käynnistämisestä. Esiselvitystä johtaa

diplomi-insinööri Timo Merikallio, joka vastasi elokuussa 2017 käynnistyneen Euroopan suurimman metsäteollisuusinvestoinnin, Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta. Metsä Fibre tuottaa Kemin

tehdasintegraatissa havu- ja lehtipuusellua lähinnä pehmopaperin ja kraftlainerin raaka-aineeksi ja Metsä Groupiin myös kuuluva Metsä Board korkealaatuisia kraftlainereita pakkausloppukäyttöihin. Vuosikapasiteetiltaan noin 420 000 tonnin kraftlaine-

Esiselvitystä johtaa diplomi-insinööri Timo Merikallio, joka vastasi Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta.

UUDISTETTU OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOC 2 Kaipaatko lisätietoja? Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti: Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

LOGSET_MetsäalanAmmattilehti_220 x 155_201803.indd 1

www.logset.com

19.2.2018 15:29:41


8 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puukaupassa hyvä alku - reilu kilpailu on luottamuksen tae

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat alkuvuodesta viisi prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän puuta. Puumarkkinoilla tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä ja reilua kilpailua luottamuksen vahvistamiseksi. Puun tarjontaan panostaminen kasvavan kysynnän vastapainona on kestävän kasvun perusta.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa yksityismetsistä 6,5 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana ja 58 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo. Puukaupan vilkas alkuvuosi osoitti, että puulla on hyvä kysyntä. Tukkien ostomäärä oli 2,7 miljoonaa kuutiota, mikä on 65 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-helmikuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Myös kuitupuun ostomäärä, 3,5 miljoonaa kuutiota, oli 53 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajanjaksona.

Raakapuukustannusten nousu heikentää kilpailukykyä - sahat vaikeuksissa

Kuusitukin kantohinta on noussut 7 prosenttia viime vuo-

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa yksityismetsistä 6,5 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana ja 58 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo.

den helmikuusta ja mänty- ja koivutukin 4-5 prosenttia. Kuitupuiden kantohinta on noussut 3-5 prosenttia viime vuodesta. Pöyryn kansainvälisen kustannusvertailun perusteella Suomessa on kilpailijamaihin verrattuna korkeat puukustannukset. Kustannusten nousu heikentää kaiken metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Sahateollisuudessa raaka-ainekustannukset ovat peräti kaksi kolmasosaa sahatavaratuotannon kustannuksista. Kansainvälisesti kustannuskilpailukyvytön puuraaka-aine uhkaa kestävän sahatavaratuo-

tannon harjoittamista ja sen kasvua Suomessa. Helmikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 57-60 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 34 ja 63 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 44 euroa kuutiolta ja vaihteli 31 ja 48 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16-18 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 19 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Läpinäkyvyys ja reilu kilpailu lisäävät luottamusta puumarkkinoilla

Suomessa on todennäköisesti maailman läpinäkyvin, reaaliaikaisin ja avoimesti kaikkien saatavilla oleva puumarkkinaseuranta ja -tilastointi. Tilasto on

ollut käytössä kymmeniä vuosia, ja markkinainformaatiota on kehitetty säännöllisesti ajan tarpeiden mukaisesti. Metsäteollisuudella on ollut vahva asema edistyksellisen puukauppatilastoinnin kehittämisessä alusta lähtien. Reilu kilpailu ja kilpailutus ovat puukaupan luottamuksen tae. Valtakirjakaupoissa metsänomistaja valtuuttaa toimijan toteuttamaan puukaupan kilpailutuksen puolestaan. - On tärkeää, että metsänomistajan valtuuttama kilpailuttaja toteuttaa kilpailutuksen objektiivisesti metsänomistajan intressien mukaisesti. Mikäli sama toimija sekä laatii kilpailutuksen kriteerit että osallistuu itse kilpailuun, kokonaisuus ei herätä luottamusta. Tämä heikentää myös metsänomistajan ja kilpailuun osallistuvien toimijoiden oikeusturvaa, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo. Puutavaralajien katkonta ja sen onnistuminen ovat puutavaralajipohjaisessa puukaupassa tärkeä asia kaikille.

- Toimijan mahdollisuus tarkistaa itseään koskevan katkontatiedon oikeellisuus lisäisi merkittävästi luottamusta ja houkuttelevuutta valtakirjakauppoja kohtaan, jatkaa Salo. Avoin metsävaratieto on avain uusille palveluille sekä digimaailmassa että varsinaisissa metsäpalveluissa. Metsävaratiedot ovat nyt avoimesti kaikkien saatavilla ja niiden ympärille on hyvät mahdollisuudet luoda oikein kohdennettuja palveluita. - Markkinaosapuolten yhdessä rakentama sähköinen puukauppapaikka, Kuutio, on toiminnallisesti maailman edistyksellisin ja siitä hyötyvät puun myyjät, välittäjät ja ostajat. Kuution toiminnan kehittäminen sujuvoittaa puumarkkinoita. Lisäksi Kuution toimintasäännöt tarjoavat luotettavimman tavan toteuttaa valtakirjapuukauppojen kilpailutus, kun tarjouspyynnön kriteerit ovat objektiiviset, muistuttaa Salo.

Kuolinpesät aktiivisen päätöksenteon piiriin - lisää puuntarjontaa ja suojelua

Kuolinpesät muodostavat lähes mahdottoman tehtävän metsäpalveluorganisaatioille. Suomella ei ole varaa jättää miljoonan metsähehtaarin mahdollisuutta heitteille sanoo Salo: - Vaatimus yksimielisestä päätöksenteosta yhdistettynä siihen, että osakkaiden yhteystietoja ei saa kattavasti mistään, on kotimaisten panosten tuhlausta. Hallituksen kannattaa tarttua enemmistöpäätösmenettely- ja selvennyslainhuuto pakolliseksi -aloitteiden jatkovalmisteluun. Näin toimien kuolinpesille voidaan tarjota palveluita nykyistä paremmin sekä niissä syntyy myös päätöksiä - oli kyse sitten puun tarjonnan vahvistumisesta tai metsäluonnon monimuotoisuuden suojelusta.

Telat tiukalle kertavedolla

Terosa Tela-Tiukka

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Käy kaikille telamalleille

www.terosa.fi

Heikki Pulkkinen 040 525 2123 Veikko Komulainen 040 564 6123


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TXL ATE ULTIM

KONEURAKOINTI 9

ATF ALL-TER

TION FLOTA

EN N I L A A M MAKSI US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU S KYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N KA

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

sin tykselli s i d e n oide eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4

Ajoissa laatuharvennettu männikkö tuottaa hyvän tukkisadon

M

tulla männikön ensiharvennuskokeella verrattiin ala-, laatu- ja yläharvennusta. Kokeen neljäs vaihtoehto oli viivästetty ensiharvennus 10 vuotta myöhemmin. Kasvatuskelvottomien puiden ohella suurimpia puita poistava yläharvennus osoittautui niin samanlaiseksi kuin laatuharvennus, että yläharvennukseen päätettiin liittää oksien pystykarsinta tyvitukin osuudelta. - Kaikki tukkien katkontaan ja laatuun vaikuttavat ominaisuudet mitattiin puiden ollessa 55 vuoden ikäisiä. Koko kiertoaikana laatuharvennus tuotti eniten tukkia ja viivästetty harvennus eniten kuitupuuta, kertoo Luken tutkija Pentti Niemistö.

ännikön laatuharvennus 10-12 metrin pituudessa lisää kiertoajan tukkisatoa, parantaa tukkien laatua ja lisää metsänkasvatuksen kannattavuutta verrattuna alaharvennukseen tai viivästettyyn ensiharvennukseen. Pystykarsinnalla täydennettynä varhainen laatuharvennus tuottaa huippulaatuista mäntyä.

Tulokset käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemästä tutkimuksesta, jossa verrattiin erilaisia harvennustapoja 30-vuotiaassa männikössä. Hankeen nimi oli Metsänkäsittelyn vaikutus tuotetun puuraaka-aineen ominaisuuksiin.

Laatuharvennus kannattavin

Tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden viljelymännyt kasvavat hyvin, mutta ovat usein oksikkaita. Paksut oksat heikentävät puun lujuutta ja ulkonäköä sekä haittaavat puun työstöä. Nuorena vauhdilla kasvaneiden puiden puuaines on höttöä. Taimikkovaiheen jälkeen paras

Tässä nuoressa istutusmännikössä oli vara valita sutjakat ja ohutoksaiset puut tuottamaan hyvän tukkisadon. Ensiharvennuksen viivästyessä kuvan puut olisivat syrjäytyneet oksikkaiden päävaltapuiden tieltä. (Kuva: Pentti Niemistö)

keino puun laadun parantamiseen on harventaa huonot puut ajoissa pois. Vuonna 1987 Kajaanin eteläpuolelle, UPM:n maalle peruste-

Myös ainespuun kokonaistuotos oli suurin viivästetyssä harvennuksessa, koska metsikön harventaminen nuorena vähensi männikön kasvua tilapäisesti. Laatuharvennuksella tuotettujen tukkien keskimääräinen laatu oli muita parempi, vaikka huippulaatuisten tyvitukkien määrä jäikin pienemmäksi verrattuna pystykarsintaan. Puuston kokonaiskasvu oli suuri, jopa eteläsuomalaisten männiköiden ta-

soa. Harvennustapa ei kuitenkaan kasvuun vaikuttanut. Aikainen laatuharvennus on taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin aikainen alaharvennus tai viivästetty ensiharvennus. Näin siitäkin huolimatta, että aikaisen harvennuksen tulot jäivät muutamiin satoihin euroihin hehtaarilta, ja puusto piti harventaa vielä toisen kerran. Viivästetyllä ensiharvennuksella männikkö tarvitsi välttämättä vain tämän yhden harvennuksen.

Kärsivällisyyttä metsänkasvatukseen

Huonon laadun rinnalla männiköiden kasvatusta riivaavat ensiharvennusten laiminlyönnit. Korjuukustannukset ovat korkeat ja ensiharvennuspuun hinta alhainen. - Vaikka puunostajille mieluinen viivästetty ensiharvennus tuottaa lyhyellä tähtäimellä hyvin tuloa myös metsänomistajalle, ei siihen kannata langeta, koska hento-oksaiset laatupuut jäävät oksikkaiden päävaltapuiden varjoon. Sen sijaan aikainen laatuharvennus palkitsee aikanaan runsaalla ja laadukkaalla

tukkisadolla, Niemistö neuvoo. Takavuosina tehty päätös poistaa energiatuet kuitupuukokoiselta ensiharvennuspuulta tyrehdytti energiapuuharvennukset nuorissa metsissä, joissa oli hyvät edellytykset laatuharvennukselle. Nyt harvennuksia viivästetään tai tehdään liian rajuina. Halvempaa kuitupuuta riittää sellutehtaiden ja biojalostamoiden tarpeisiin, mutta hyvälaatuinen tukkipuu takaisi Suomen metsäalalle vahvan kilpailuaseman. Bulkkilaatuista puuta riittää niin kotimaassa kuin maailmalla.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄYDELLINEN METSÄVARUSTEPAKETTI VOLVO ECR145E -KAIVINKONEESEEN KAIKEN MAHDOLLISTAA UUSI, JOUSTAVA FLEX-18 ALAVAUNURATKAISU • Mahdollisuus työllistää kaivinkone ympärivuotisesti metsätöissä – kesät muokkauksella, talvet hakkuilla • Käyttökustannuksiltaan erinomainen vaihtoehto harvennuksille yhden miehen koneeksi tai isomman yrittäjän lisäkoneeksi • Ylivoimainen turvemaiden puunkorjuussa

KOKO PAKETTI ASENNETTUNA, VALMIINA TÖIHIN

VARUSTEPAKETTI SISÄLTÄÄ:

1 Flex -18 joustava alavaunu 750 mm tavutetuilla telalapuilla ja tukisuksilla

3 Nisula EasyX -kahvat hakkuukäyttöön, rotaattorin propo-ohjauksen

2 Nisula XB-18 -lisäpuomi 2-suuntaisella jarruriipukkeella. Ulottuvuus 10.2m

4 Led-valopaketin, työkalulaatikot, metsäsuojaukset, turvalasin

137 800 € + alv LISÄTIETOJA Kalle Mattsson / Nisula Forest Oy p. 040-8676494 tai www.nisulaforest.com

5 Nisula NCU3i -ohjausjärjestelmä prioriteettiapteerauksella

6 Nisula 555H -hakkuupää sahakontrollilla ja automaattisella ketjunkiristimellä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 11

Käytäväharvennus on lupaava menetelmä nuorten männiköiden harvennukseen

K

äytäväharvennus osoittautui nuoren mäntyvaltaisen metsän ensiharvennuskohteella perinteistä valikoivaa harvennusta tuottavammaksi menetelmäksi. Sen valttina oli hakkuukoneen ketterämpi ja tuotteliaampi työskentely, lisäksi käytäväharvennuksessa poistettavat puut olivat kookkaampia kuin valikoivassa harvennuksessa.

Käytäväharvennuksen soveltuvuutta paikallisiin hakkuuympäristöihin on selvitetty aikaisemmin Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa. Suomessa käytäväharvennusta kehitetään Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa ”Käytäväharvennus - menetelmä nuorten männiköiden ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen” -hankkeessa. Koneellista harvennushakkuuta edistävässä käytäväharvennuksessa puut kaadetaan ajourien välistä noin 1-2 metrin levyisissä käytävissä. - Käytäväharvennusmenetelmää voidaan käyttää nykyisillä hakkuukoneteknologioilla, ja se täyttää Suomen metsäkeskuksen soveltamat hyvän metsänhoidon ja korjuujäljen kriteerit, kertoo Luken tutkija Yrjö Nuutinen. Suomessa yleisimmin käytetty harvennusmenetelmä on perinteinen valikoiva harvennus, jossa poistettavat puut valitaan yksilöittäin ajourien välimaastosta.

Tulokset ensimmäiseltä testihakkuulta rohkaisevia

Käytäväharvennusta testattiin marraskuussa 2017 Suonenjoella. Kohteena oli mäntyvaltainen, hoidettu ensiharvennusmetsikkö, jossa taimikonhoito oli tehty oikea-aikaisesti ja jossa ei ollut hakkuuta haittaavaa, metsään luonnostaan syntynyttä alikasvosta.

Testihakkuissa harvennettujen kuutioiden määrä tuntia kohden oli merkittävästi suurempi kuin perinteisessä valikoivassa harvennuksessa. - Valikoivassa harvennuksessa jäljelle jääviä puita joudutaan varomaan, mikä hidastaa työskentelyä. Myös hakkuutähteiden siirtely ja valmiiden pölkkyjen järjestely veivät enemmän aikaa kuin käytäväharvennuksessa, Nuutinen kertoo. Testikuljettaja oli harjaantunut perinteiseen valikoivaan harvennukseen. Käytäväharvennuksesta hänellä ei ollut aikaisempaa kokemusta, mutta siitä huolimatta hän sai käytäväharvennuksella selvästi paremman tuloksen kuin valikoivalla harvennuksella.

Käytäväharvennusta testataan erilaisilla kohteilla

Jatkossa käytäväharvennusta kehitetään mäntyvaltaisessa ensiharvennusmetsikössä Konnevedellä. Kohteella on tehty taimikonhoito ensimmäisen testileimikon tavoin, mutta ensimmäisestä leimikosta poiketen siellä on selvästi hakkuuta haittaava alikasvos. Jatkotutkimuksissa testihakkuumetsiköihin perustetaan pitkäaikaiset seurantakokeet, joissa selvitetään käytäväharvennuksen vaikutus metsikön kasvuun, monimuotoisuuteen ja puuston laatuominaisuuksiin. Testileimikot sijaitsevat UPM:n mailla ja testihakkuut toteutetaan UPM:n avainyrittäjä Varis Forest Oy:n Ponsse Beaver -harvesterilla. Hankkeen rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen budjetti vuosille 2017-2018 on 125 600 euroa. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus ja UPM Metsä.

Suonenjoen kohteella ei ollut hakkuuta haittaavaa alikasvosta. Kuva: Yrjö

Konneveden kohteella on runsas alikasvos. Kuva: Yrjö Nuutinen, Luke.

UPM avaa metsänomistajille sähköisen puukauppapalvelun

U

PM Metsän verkkosivustolla www.upmmetsä.fi on avattu sähköinen puukauppapalvelu. Metsänomistajien kanssa yhdessä kehitetty palvelu mahdollistaa koko puukauppaprosessin hoitamisen verkossa tarjouspyynnöstä puukaupan solmimiseen. Lisäksi palvelussa voi tarkastella UPM:n kanssa tehtyjä sopimuksia sekä puukaupan tilaa.

UPM haluaa tarjota metsän-

omistajille nykyaikaisen ja helpon tavan hoitaa metsäasioita heille sopivana aikana vaikkapa kotisohvalta käsin. Kauppatavasta riippumatta metsänomistajalla on käytössään UPM:n metsänhoito-osaaminen sekä oman metsäasiakasvastaavan asiantunteva palvelu. - UPM pyrkii tarjoamaan metsänomistajille ensiluokkaisen asiakaskokemuksen. Olemme satsanneet merkittävästi sähköisten palveluidemme kehitykseen kyetäksemme vastaamaan metsänomistajien muuttuviin tarpeisiin. Sähköinen kana-

va täydentää henkilökohtaista palvelua, jota tarjoamme yli sadassa toimipisteessä, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden kaupallinen johtaja Risto Laaksonen. UPM on kehittänyt jo pitkään

metsänomistajien sähköisiä palveluita. UPM Metsäni -mobiilisovelluksella saa helposti selville metsätilan arvon ja sopimusten allekirjoitus onnistuu verkossa pankkitunnusten avulla. Sähköinen puukauppapalvelu

on osa Minun metsäni -extranetsivustoa ja se on tarkoitettu ensi vaiheessa UPM Metsän kumppanuusasiakkaille. Seuraavina kehitysaskeleina sivustolle tuodaan ajantasaiseen metsävaratietoon perustuva metsäsuunnitelmaosio sekä puukaupan etenemisen seuranta: - Haluamme lisätä asiakkaidemme metsän arvoa ja kiinnostusta metsäasioihin sillä hoidettu metsä tuottaa paremmin. Olipa metsänomistaja sitten uusi tai kokeneempi, tarjoamme asiantuntevaa palvelua hänen haluamallaan tavalla.


12 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittävyydeksi kannon pinnalla katsotaan 85 %. Kantokäsittelyaineen peittämättömän kantopinnan osuus mitataan kontrollilevyn avulla. Kuvassa nipin napin peittävyydeltään hyväksyttäväksi luettava kanto (kuva: Uittokalusto Oy).

Kantokäsittelyaineen kulutus juurikäävän torjunnassa J

uurikäävät ovat metsiemme haitallisimpia tuhosieniä. Juurikäävän aiheuttamien vahinkojen on arvioitu olevan lähes 50 miljoonaa euroa vuodessa Suomessa. Juurikääpää on torjuttava, jos riskialueella kivennäismaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta. Turvemaalla torjunta on tehtävä korjuukohteilla, joiden puuston tilavuudesta ennen hakkuuta on kuusta yli 50 prosenttia.

Peittävyys oltava yli 85 prosenttia

Juurikääpää torjutaan sulan maan aikaisissa (1.5.-30.11.) hakkuissa kantokäsittelyllä.

Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kannot käsitellään. Kantokäsittelyssä käytetään ureaa tai harmaaorvakan itiöitä sisältäviä Rotstop®‑valmisteita. Juurikäävän torjuntatyön laatu arvioidaan kantokäsittelyaineen peittävyyden perusteella. Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittävyydeksi kannon pinnalla katsotaan 85 prosenttia.

Stora Enson ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus

Vuonna 2016 Stora Enso Metsä toteutti Kantokäsittely -tutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kantokäsittelyaineen kulutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tutkimuksessa tarkas-

teltiin kantokäsittelyn laatua eli kantokäsittelyaineen peittävyyttä kannon pinnalla harvennus- ja päätehakkuilla. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Ville Koivusalo Itä-Suomen yliopistosta teki tutkimuksesta pro gradu -työnsä. - Tutkimus tehtiin touko-marraskuussa 2016. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 46 Stora Enso Metsän Tähtiyrittäjien hakkuukonetta kuljettajineen. Tutkimusaineisto koostui 1 831 korjuukohteesta. Tutkimuksessa hakattiin yhteensä 587 120 havupuukiintokuutiometriä. Kantokäsittelyainetta levitettiin yhteensä 309 427 litraa. Urea-tuotteita, eli Moto-urea, PS-kantosuoja-2 ja Teknokem Kantosuoja; levitetiin 272 754 litraa (88 prosenttia levitetystä kantokäsittelymäärästä) ja Rotstop® SC

-valmistetta levitetiin 36 673 litraa (12 prosenttia kantokäsittelymäärästä), kertoo Stora Enson Kalle Kärhä. Käytetyin kantokäsittelyterälaippapituus oli 75 senttimetriä. Kantokäsittelyterälaipoissa oli keskimäärin 22,5 reikää kantokäsittelyaineen levitystä varten. Vaihteluväli oli 3-41 reikää. Yleisimmin hakkuukoneen kuljettajat kertoivat, että he tekevät säätöjä kantokäsittelylaitteistoon, heti kun he havaitsevat heikon peittävyyden käsittelytyössä. - Kantokäsittelytyön laatu työmailla mitattiin Suomen metsäkeskuksen Maastotarkastusohjeen (2016) mukaisesti. Kantokäsittelyaineen peittämättömän kantopinnan osuus mitattiin kontrollilevyn avulla. Tavoitteena oli tehdä kolme kantokäsittelytyön peittävyysmittausta jokai-

selta tutkimuksen hakkuukoneelta. Kussakin peittävyysmittauksessa mitattiin 50 kantoa, joista kantoläpimitta ja peittävyyden vajausprosentti kirjattiin. Peittävyysmittauksia tehtiin yhteensä 144 työmaalla. Peittävyysmittausaineisto oli kaikkiaan 7 042 mitattua kantoa, ilmoittaa Kärhä.

Havupuupoistuman keskijäreydellä merkittävin vaikutus

Havupuupoistuman keskijäreydellä ja edelleen hakkuutavalla oli erittäin merkittävä vaikutus kantokäsittelyaineen kulutukseen. Kantokäsittelyaineen kulutus oli tutkimuksessa ensiharvennuksilla keskimäärin 1,09 litraa hakattua havupuukiintokuutiometriä kohden, myöhemmillä harvennuksilla


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 13

Juurikääpää on torjuttava, jos riskialueella (katso Suomen kartta artikkelissa) kivennäismaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta.

Kuljettajan omavalvonta keskiössä

Kantokäsittelyaineen kulutus tutkimuksessa hakkuutavoittain hakattua havupuukiintokuutiometriä ja hehtaaria kohden.

Tutkimuksessa alle 85 prosenttia sekä 85 prosenttia ja yli peittyneiden kantojen osuudet kantoläpimittaluokittain.

0,72 dm³/havupuu-m³ ja avohakkuilla 0,39 dm³/havupuu-m³. - Kantokäsittelyaineen hehtaarikohtainen keskikulutus oli ensiharvennuksilla 51 dm³/ha, myöhemmillä harvennuksilla 45 dm³/ha ja avohakkuilla 81 dm³/ ha. Käytetyllä kantokäsittelyaineella (urea & Rotstop® SC) ei ollut merkittävää vaikutusta käsittelyaineen kulutukseen, toteaa Kärhä.

Peittävyys hyvä tutkimuksessa

Kantokäsittelytyön laatu todettiin hyväksi 72,2 prosentilla mitatuista työmaista. Tyydyttävä tulos mitattiin joka neljännellä korjuutyömaista. Kelvoton työn jälki mitattiin vain 1,4 prosentilla työmaista. Kantokäsittelyn peittävyys oli keskimäärin hyvä kaikilla hakkuutavoilla. - Parhainta peittävyys oli kantoläpimitaltaan 20-39 senttimetrin kannoilla. Käytetyllä kantokäsittelyaineella (urea & Rotstop® SC) ei ollut merkittävää

Juurikäävän riskialue eli kantokäsittelyalue Suomessa (harmaa alue kartassa). Tutkimuksen 1 831 korjuukohdetta on merkitty karttaan sinisillä ympyröillä.

vaikutusta käsittelyn peittävyysprosenttiin, Kärhä analysoi.

Peittävyysmittausten tulokset puoltavat pienen (<18) reikämäärän kantokäsittelyterälaippojen käyttöä puustoltaan pienija keskikokoisilla (d0 ≤39 cm) työmailla ja vastaavasti järeä-

puustoisissa (d0 >39 cm) metsiköissä suuremman (>27) reikämäärän terälaippojen käyttöä. - Niin ikään tutkimuksessa havaittiin, että hyvän kantokäsittelytyön laadun kannalta on erittäin tärkeää, että hakkuukoneen kuljettaja seuraa aktiivises-

ti kantokäsittelytyönsä laatua eli tekee aktiivisesti omavalvontaa - ja säätää tarvittaessa hakkuukoneen kantokäsittelylaitteistoa. Hyvä kantokäsittelytyön laatu kesäkorjuussa on meidän kaikkien toimijoiden kunniaasia, muistuttaa Kärhä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

14 KONEURAKOINTI

Expoforest 2018, Brasilia

Ponsse vahvana Latinalaisessa Amerikassa

Joka neljäs vuosi järjestettävä Expoforest on Latinalaisen Amerikan suurin metsäalan messu.

Ponssen näyttävällä osastolla pääsi tutustumaan alan uusimpiin innovaatioihin sekä seuraamaan koneiden työskentelyä näytöksissä.

P

onsse esitteli tuoteuutuuksiaan kansainvälisillä Expoforest -messuilla, Brasiliassa Ribeirão Preton alueella 11.13.4.2018. Expoforest-messut on järjestetty Brasiliassa kaikkiaan neljä kertaa, mutta nykyisessä kokoluokassaan ja demo näytösalueineen kolmatta kertaa. Joka neljäs vuosi järjestettävä Expoforest on Latinalaisen Amerikan suurin metsäalan messu. Ponsse oli näyttävästi esillä messuilla yhdessä jälleenmyyjä Timber Forestin kanssa. Messualueella oli yhteenlaskettuna

kaikkiaan 18 PONSSE-konetta ja -harvesteripäätä. Ensimmäistä kertaa yleisölle esiteltiin täysin uudenlainen PONSSE K121 -kuormain PONSSE Elephant- ja Elephant King -kuormatraktorimalleihin. PONSSE K121 -kuormain tarjoaa uudenlaista tehokkuutta ja nopeutta kuormankäsittelyyn vaativissa olosuhteissa. Ensiesittelyssä Brasiliassa nähtiin myös PONSSE Manager - nykyaikainen koneiden seuranta- ja tiedonsiirtojärjestelmä, jonka kautta metsäkoneyrittäjä voi nähdä koneiden sijainnin, tuottavuusluvut, polttoaineenkulutuksen sekä esimerkiksi suun-

nittelemaan ja tilaamaan koneiden huollot ja siirrot savotalta toiselle. Lisäksi esittelyssä oli myös muita polttoainetaloudellisuutta, tehokkuutta, käytettävyyttä, laatua ja huollettavuutta parantavia ominaisuuksia, kuten demonäytöksessä mukana ollut PONSSE ScorpionKing, joka lanseerattiin uudenlaisella hydrauliikkajärjestelmällä, minkä ansiosta polttoaineenkulutus, hydrauliikan lämmöntuotto ja painehäviöt ovat selvästi aiempaa pienempiä. Toinen merkittävä, tehokkuutta lisäävä uutuus on metsäkoneen tietojärjestelmän uudet ohjaintietokoneet, ns. moduulit.

PONSSE ElephantKing uudella K121 kuormaimella on kova sana eucalyptus puiden korjuuseen suurella volyymilla.

Uudet moduulit pystyvät käsittelemään tietoa jopa 100 kertaa nopeammin ja enemmän kuin edellisen sukupolven laitteisto.

Ponssen kalusto oli näyttävästi esillä demonäytöksissä

Ponssen demokoneina näytöksissä nähtiin kaivinkoneesen liitetty H77Euca-harvesteripää, PONSSE Ergo, C44+ nosturilla ja H77Euca-harvesteripäällä, PONSSE ScorpionKing C50 -nosturilla ja H77Euca -harvesteripäällä, PONSSE ElephantKing uudella K121 kuormaimella sekä kaivinkoneeseen liitetty

PONSSE H8HD.

VR-maailma kiinnosti messukävijöitä

Ponsse tarjosi messukävijöilleen monipuolisen VR-maailman, mikä tuo uusia ulottuvuuksia metsäkonealalle. Erityisesti messuväkeä kiinnosti 3D-kuvista rakennettu VR360-malli PONSSE K121 -nosturista, jossa käyttäjä pääsee lasien ja ohjainten avulla virtuaalisesti irrottamaan ja tutkimaan nosturin osia myös sisältä. VR360-simulaattorin lisäksi messuilla esiteltiin kesäkuussa 2018 saatavilla oleva Full-simulaattoriin tuleva kaivinkoneoptio.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 15

Ponssen demokoneina näytöksissä nähtiin kaivinkoneesen liitetty H77Euca-harvesteripää, PONSSE Ergo, C44+ nosturilla ja H77Euca-harvesteripäällä, PONSSE ScorpionKing C50 -nosturilla ja H77Euca -harvesteripäällä, PONSSE ElephantKing uudella K121 kuormaimella sekä kaivinkoneeseen liitetty PONSSE H8HD.

PONSSE ScorpionKing C50 -nosturilla ja H77Euca -harvesteripäällä työnäytöksessä.

Ponsse tarjosi messukävijöilleen monipuolisen VR-maailman; messuilla esiteltiin mm. kesäkuussa 2018 saatavilla oleva Full-simulaattoriin tuleva kaivinkoneoptio.

Ponssen iloisella osastolla viihtyivät niin vieraat kuin ponsselaisetkin - kuvassa Petri Nousianen (vas.) ja Antti Räsänen

Ponssen kuljettajat palkintopallilla EteläAmerikan kuormatraktorikilpailussa

Messujen aikaan järjestettiin myös kuormatraktorikilpailu Etelä-Amerikan metsäkoneenkuljettajille, jossa mukana olivat Ponssen lisäksi John Deere ja Komatsu koneet. Viimeisen kilpailupäivän aamuna mukana oli vielä kuusi kuljettajaa, joista neljä olivat Ponsse-koneen kuljettajia. Kun kilpailu eteni finaaliin, mukana oli enää neljä kuljettajaa, joista kaikki PONSSE-koneiden kuljettajia. Mestaruuden vei nimiin-

sä Klabinin kuljettaja Rodrigo Lemes da Silva. Ponsse Latin American tuleva toimitusjohtaja Fernando Campos ja Ponssen kilpailukoneen huippukuntoon virittänyt kouluttaja Hannu Vauhkonen palkitsivat voittajan PONSSE Collection tuotepalkinnoilla sekä matkalla Ponssen tehtaalle.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Messuväkeä kiinnosti 3D-kuvista rakennettu VR360-malli PONSSE K121 -nosturista, jossa käyttäjä pääsee lasien ja ohjainten avulla virtuaalisesti irrottamaan ja tutkimaan nosturin osia myös sisältä.

PONSSE -koneiden tietojärjestelmissä käytetään uusia ohjaintietokoneita (moduuleita), joiden teho on aivan uudella tasolla.

Ponssen lehdistötilaisuudessa esiteltiin tehtaan kuulumiset sekä messusosaston tarjontaa; K121-kuormain kiinnosti kovasti lehdistön edustajia. Kuvassa lehdistötilaisuuden ponsselaiset: Claumar Baldissera/Timber Forest (vas.), Teemu Raitis (Epec Oy), Juha-Matti Raatikainen (Ponsse Oyj), Marko Mattila (Ponsse Latin America), Jober Fonseca (Timber Forest), Jarmo Vidgrén (Ponsse Oyj), Fernando Campos (Ponsse Latin America) ja, Martin Toledo (Ponsse Uruguay).

METSÄKONEAMMATILAISEN

PROMEX IBC FOREST

POLTTOÖLJYN KULJETUSRATKAISU PROMEX IBC FOREST SÄILIÖ ON HYVÄKSYTTY

POLTTOÖLJYN KULJETTAMISEEN YLEISELLÄ TIELLÄ.

SOITA HETI 06-484 6330

www.farmtools.. info@farmtools..


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalaisten seminaarimatkalla tutustuttiin Brasilian puunkorjuuseen

Brasilia tunnetaan tasaisista eucalyptuspuu plantaaseista mutta suuressa maassa korjataan paljon puuta myös rinteissä. Kuvassa PONSSE ElephantKing -kuormatraktori kerää mäntyä jyrkässä rinteessä Syncrowinch -vinssiratkaisun avulla. Maailmalla siirrytään viljelysmetsissä koko ajan enemmän rinteisiin kun alavat peltoalueet hyödynnetään ruuan viljelyyn.

P

onsse panostaa vahvasti Latinalaisen Amerikan markkinoihin ja niinpä Brasilian Expo forest 2018 -messuille kutsuttiin asiakkaita 14 eri maasta aina Kiinaa, EteläAfrikkaa ja Australiaa myöten. Suomesta seminaarimatkalle lähti lähes 50 metsäkonealan ammattilaisen ryhmä, jotka pääsivät tutustumaan messujen lisäksi mm. haastaviin rinnehakkuisiin. Erittäin onnistunut seminaarireissu tarjosi paljon nähtävää ja herätti uusia ajatuksia.

PONSSE Syncrowinch -vinssiratkaisu mahdollistaa saman korjuukaluston käytön laajasti erilaisissa käyttökohteissa turvallisesti.

Brasiliassa puunkorjuumäärät ovat koko ajan kasvussa ja metsäteollisuuden kaikkia toimintoja hiotaan entistä tehokkaammiksi.

Brasilian auringossa viihtyy suomenkin maajohtaja, minkä huomaa Jani Liukkosen tyytyväisestä messuilmeestä.

Fernando Campos Passos (oik.) aloittaa Ponsse Latin American toimitusjohtajana elokuussa, tehtävää aiemmin hoitaneen Marko Mattilan siirtyessä kehittämään Ponssen maailmanlaajuista myyntiverkostoa.

Seminaarimatkalla oli paljon nähtävää ja tarjoilu pelasi - kuvassa messulounasta nauttimassa mm. Janne Oldenburg (vas.), Jani Liukkonen, Marko Turunen ja Heikki Leikas.

Suomesta ikimuistoiselle seminaarimatkalle lähti lähes 50 metsäkonealan ammattilaisen ryhmä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17

Vieremällä palkittiin 22.5.2018 ansioituneita metsäalan osaajia kun Einari Vidgrénin elämäntyötä ylläpitävä Einari Vidgrén Säätiö jakoi tunnustuksia yhteensä 143.000 eurolla. Säätiön päähuomionosoituksena myönnettävät Einarin Palkinnot myönnettiin Koneurakointi Mutikainen Oy:n Janne Mutikaiselle ja Iin Metsätyö Oy:n Janne ja Tuomas Paakkolalle.

Metsäalan osaajia palkittiin 143 000 eurolla

V

ieremällä palkittiin 22.5.2018 ansioituneita metsäalan osaajia kun Einari Vidgrénin elämäntyötä ylläpitävä Einari Vidgrén Säätiö jakoi tunnustuksia yhteensä 143.000 eurolla. Säätiön päähuomionosoituksena myönnettävät Einarin Palkinnot myönnettiin Koneurakointi Mutikainen Oy:n Janne Mutikaiselle ja Iin Metsätyö Oy:n Janne ja Tuomas Paakkolalle.

Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrén perusti vuonna 2005 Einari Vidgrén Säätiön, jonka tavoitteena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta. Säätiö haluaa kehittää koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettuutta ja lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä erityisesti nuorten keskuudessa.

Einarin Palkinnot

Einarin Palkinto myönnetään pitkäjänteisestä ja ammattitaitoisesta yrittäjyydestä metsäkonealalla. Tänä vuonna säätiö palkitsi 20 000 euron Einarin Palkinnoilla Koneurakointi Mutikainen Oy:n Janne Mutikaisen ja Iin Metsätyö Oy:n Janne ja Tuomas Paakkolan. Palkinnot myönnettiin esimerkillisestä yritystoiminnasta ja onnistuneesta sukupolvenvaihdoksesta. Koneurakointi Mutikainen Oy on toiminut metsäalalla jo 40 vuoden ajan. Arvostettu yritys jatkaa toimintaansa toisessa sukupolvessa vetovastuun siirryttyä yhtiön perustajalta Matti Mutikaiselta Janne Mutikaiselle vuonna 2007. Sukupolvenvaihdosta tehtiin pikkuhiljaa ja viimeiset osakekaupat siirsivät yhtiön lopullisesti Jannelle pari

vuotta sitten. Koneurakointi Mutikainen Oy on korjannut puuta Metsä Groupille 14 vuotta. Yritys on Metsä Groupin Lappeenrannan hankinta-alueen alueyrittäjä, ja sen toimialue on Simpeleen ympäristö. Kalustoa on viiden hakkuukoneen ja kolmen ajokoneen verran. Koneiden siirrot tehdään omalla lavetilla. - Perheyrityksessä parasta on, että isältä voi kysyä neuvoa ja näkemyksiä ja tietää saavansa sataprosenttisen rehellisen vastauksen. Pitää uskoa, että yritys kantaa. Yritystä kehitetään maltillisesti ja tavoitteena on hyvämaineinen, vakavarainen ja tuottava yritys, jonka korjuujälki on hyvää. Että pystytään pitämään se mitä luvataan, yrityksen toimitusjohtaja Janne Mutikainen kertoo. Iin Metsätyö Oy:ssä sukupolvenvaihdos on tehty viime vuosina, kun pitkänlinjan metsäkoneurakoitsija Heikki Paakkola on siirtynyt eläkkeelle ja veljekset Janne ja Tuomas Paakkola ovat jatkaneet perheyrityksen toimintaa. Yritystä on kehitetty viime vuosina voimakkaasti, mutta harkiten. Nykyään Iin Metsätyöllä on kuuden korjuuketjun lisäksi kaksi kaivukonetta ja kuusi puuautoa. Kuljettajia on töissä noin neljäkymmentä. Kunnioitus isän työtä kohtaan on kova. Isä on aina ollut minulle henkisenä tukena tukena, ja nuoremman veljen tultua mukaan yritystoimintaan tukea saa myös häneltä, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Janne Paakkola.

Elämäntyöpalkinto

Ensimmäistä kertaa myönnetty 10 000 euron elämäntyöpalkinto myönnettiin suomussalmelaiselle Juhani Heikkiselle. Ensimmäiselle savotalle Juhani Heikkinen lähti 15-vuotiaana vuonna 1967. Siitä lähtien puunkorjuu on rytmittänyt elämää.

Juhani Heikkinen myi yrityksensä Metsä-Jussi Heikkinen Oy:n vuonna 2015 ja oli jäävinään eläkkeelle. Yksi harvesteri jäi kuin varkain kotitarpeiksi ja sillä Juhani yhä korjaa puuta, nyt toiminimellä. - Talvisyän on liian rankka maata kotona, Heikkinen naureksii työhalujaan.

Einarin Tunnustuspalkinnot

Säätiö palkitsi koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja Einarin Tunnustuspalkinnoilla. Tänä vuonna palkinnoissa painotettiin puunkorjuualan turvallisuuden kehitystyötä. - Maaseutuammattiin ry, 4.000 eur - Miikka Ahtinen, Osao, Muhos, 6.000 eur - Maikki Kropsu, Espoo, 6.000 eur - Kari Kellokoski, Joensuu, 6.000 eur - Jori Uusitalo Luke, Tampere, 6.000 eur - Finlandia University, 5.000 eur.

Einarin Kuljettajapalkinnot

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi 28 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa 1500 euron Einarin Kuljettajapalkinnolla. Palkitsemisperusteina olivat korkealaatuinen ja asiakaslähtöinen työ, tinkimätön asenne työn laatuun sekä hyvä yhteistyö ja kommunikointi metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Einarin Kuljettajapalkinnon vastaanottivat: - Reijo Erkkilä, Jämsänkoski, Kone-Yijälä Oy

- Ismo Heikkinen, Ypäjä, Puunkorjuu Juha Holm Oy Marko Heikkinen, Kajaani, Moto Team Tauriainen Oy - Teemu Honkalatva, Mynämäki, J. Pere Oy - Martti Hyvönen, Kuivaniemi, Metsä Hyvönen Oy - Jukka Hälikkä, Mäntyharju, Forest Vihavainen - Jonne Julkunen, Tervo, Karttulan Metsätyö Oy - Ahti Kaikkonen, Turenki, Metsäkoneurak. Panu Valden Ky - Jari Karjalainen, Kitee, Kesälahden Konesavotta Oy - Marko Koistinen, Sonkajärvi, Sonkapölli Oy - Janne Kolari, Kuopio, Metsätyö Markop Oy - Antti Kuoppala, Myllymäki, Jykylä & Pojat Oy - Kimmo Mikkonen, Ylämylly, Motourakointi Pikkarainen Oy - Aaro Mourujärvi, Posio, Metsä-Mursu Oy - Marko Mustasaari, Rautio, Velj.Knuutinen oy - Antti Nokkala, Humppila, Puunkorjuu Rekola Oy - Alho Pylkkänen, Pieksämäki, Veljekset Hokkanen Oy - Asko Rastas, Sauvo, Koneyhtymä Kanervo - Ilpo Rita, Kokkola, M.Uusitalo oy - Pasi Räihä, Kiuruvesi, Haataja Forest Oy - Marko Sairanen, Särkisalmi, Koneurakointi Mutikainen Oy - Sampo Salonpää, Korholanmäki, Laaka Forest Oy - Jussi Tenhunen, Suonenjoki, Karttulan Metsätyö Oy - Jorma Tiala, Yli-Lesti, Holm & Uusitalo Oy - Pauli Tirkkonen, Juankoski, Metsätyö Markop Oy - Esa Tuppurainen, Siikajärvi, Pekka Hakkarainen Oy - Timo Turpeinen, Keitele, Metsäkoneurakointi Välipakka - Erkki Vartiainen, Juankoski,

Pekka Hakkarainen Oy.

Einarin Opiskelijastipendit

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 600 euron opiskelijastipendillä 30 metsäkonealan opiskelijaa. Perusteina koulumenestyksen lisäksi on ollut se, että koulunsa päättävällä oppilaalla on työpaikka metsäkoneenkuljettajana tai -huoltajana. - Yrkesakademin i Österbotten, Linus Hansen, Pontus Söder - Pohjoisen Keski-Suomen ao/ Saarijärvi, Tomi Rahkonen, Aukusti Moilanen - Savon ammatti- ja aikuisopisto, Eetu Saihomaa, Ville Moilanen - Saimaan ammattiopisto, Niko Luukkonen, Eino Rautio - Tredun Metsätien toimipiste Kuru, Jani Kytölä - Tredun Ähtärin toimipiste, Marko Inkinen - TTS Työtehoseura Rajamäki, Jaakko Kokko, Juho Räsänen - Jämsän ammattiopisto, Juuso Hopsu, Petri Siekkinen - Lapin ammattiopisto, Aleksi Jestilä, Juho Hihnavaara - Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Vladimir Karttunen, Teemu Jalkanen - Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli, Pekka Översti, Matias Konka - Etelä-Savon ammattiopisto, Pieksämäki, Kalle Köninki, Arttu Ihalainen - Länsirannikon koulutus WinNova, Tapio Koskela, Harri Hänninen - Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski, Olli-Erik Liikanen, Iiro Viuhkola - Oulun seudun ammattiopisto, Muhos, Iikka Mäkelä, Eetu Heikkinen - Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus, Olli Tolonen, Kim Sorri.


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi PONSSE K121 -kuormain laajentaa Ponssen kuormainmallistoa kokonaan uuteen kokoluokkaan.

Ponsselta uutta voimaa kuormatraktorin kuormankäsittelyyn

P

onsse esittelee uuden kuormaimen Elephant- ja Elephant King kuormatraktorimalleihin. Täysin uusi PONSSE K121 -kuormain tarjoaa uudenlaista tehokkuutta ja nopeutta kuormankäsittelyyn vaativissa olosuhteissa.

Uusi PONSSE K121 -kuormain laajentaa Ponssen kuormainmallistoa kokonaan uuteen kokoluokkaan. Uudessa kuormaimessa yhdistyvät suuri kääntö- ja nostovoima, aiempaa parempi ulottuvuus, uudenlainen kuormaimen geometria sekä

hyvä hallittavuus. Tästä syntyy markkinoiden kokonaistehokkain kuormain, joka mahdollistaa nopeat kuormaus- ja purkuajat. Uusi kuormain tehostaa työskentelyä olosuhteissa joissa kuormankäsittelyn osuus työskentelyajasta on suuri, ja helpottaa työskentelyä työmailla joissa käsitellään suurikokoisia puita sekä rinnetyöskentelyä jossa kuormaimelta vaaditaan paljon voimaa.

Nopeaa kuormankäsittelyä lyhyille ajomatkoille

Olosuhteissa, joissa kuorman-

Vielä ehdit varata osaston

käsittely muodostaa suurimman osan työajasta kuormaimen kapasiteetilla on suuri merkitys. Työmailla, joilla ajomatkat ovat lyhyitä ja kuormien koot suuria, voi kuormaimen käyttöaika nousta jopa yli 60 %:n varsinaisesta työskentelyajasta. Tämmöisiä työmaita ovat esimerkiksi plantaasit, joissa ajomatkat ovat erittäin lyhyitä. Näissä tilanteissa kuormaimen tehokkuudella on erityisen suuri merkitys kuormatraktorin tuottavuuteen. Uuden PONSSE K121 -kuormaimen uudenlainen geometria, hyvä hallittavuus, sekä mahdollisuus asentaa pinta-alaltaan jopa 16 % aiempaa suurempi kahmari mahdollistavat huomattavasti aiempaa nopeamman kuormankäsittelyn.

Voimaa rinnetyöskentelyyn

Rinnehakkuut yleistyvät vauhdilla eri puolilla maailmaa. PONSSE-metsäkoneet ovat avanneet täysin uudenlaisia mahdollisuuksia työskennellä jyrkissä rinneolosuhteissa. Uusi PONSSE K121 -kuormain tehostaa rinnetyöskentelyä entisestään, koska jyrkissä olosuhteissa kuormaimelta vaaditaan paljon voimaa ja nosturin pilarin suurta kallistuskulmaa jotta kuormaa voidaan käsitellä sula-

vasti. K121 -kuormaimeen saatavassa tilttijalustassa on aiempaa suurempi kallistuskulma minkä ansiosta kuormain toimii oikeassa asennossa myös jyrkissä olosuhteissa.

Suurien ja pitkien sahapuiden tehokkaaseen käsittelyyn

PONSSE Elephant- ja ElephantKing kuormatraktoreita käytetään laajalti myös työmailla joissa käsitellään erittäin suuria puita. Uusi kuormainmalli helpottaa suurten puiden tehokasta käsittelyä sekä niiden siirtokuormausta esimerkiksi junanvaunuihin. Suuresta kääntö- ja nostovoimasta sekä aiempaa suuremmasta ulottumasta johtuen puita voidaan nostaa myös aiempaa kauempaa ilman, että konetta täytyy siirtää puiden lähelle tai puita tuoda maata pitkin koneen vierelle ennen nostoa.

Uudenlainen ja testattu vahva rakenne

PONSSE K121 -kuormaimen suunnittelun lähtökohtana ovat olleet kaikkein vaativimmat olosuhteet. Kuormainta on kenttäkokein testattu vaativissa olosuhteissa Kanadassa, Venäjällä ja USA:ssa, joissa sillä on työs-

kennelty jo tuhansia tunteja. Kenttäkokeiden tulokset ovat rohkaisevia. Kuormaimessa on paljon voimaa, sitä on helppo hallita ja vahvasta rakenteesta johtuen sen luotettavuus on hyvä. Uudenlaisessa rakenteessa kuormaimen geometriaa on uudistettu, ja sitä on helppo hallita suurellakin kuormituksella. Hydrauliikkajärjestelmän, letkut ja putket ovat viety suojaan puomin sisäpuolelle, jatkeen sylinterit ovat suojassa puomin sisällä, sekä rotaattorin letkutus on suojattu viemällä letkut suoraan riipukkeen läpi. Lisäksi nostosylinteriin on lisätty hydraulinen päätyvaimennus helpottamaan kuljettajan työskentelyä, kun liikutaan sylinterin liikkeen äärirajoilla esimerkiksi jyrkissä olosuhteissa. Näillä uusilla rakenteellisilla ratkaisuilla on tähdätty käyttöasteen maksimointiin ja huollon helppouteen.

Tekniset tiedot:

- Nostomomentti: 195 kNm - Kääntövoima: 48 kNm - Ulottuma: 8 m/10 m (S/M-mallit) - Tilttijalustan kallistuskulma: -12…+24° - Suuri kahmarikoko: 0,50 m2 - Saatavilla PONSSE Elephant ja ElephantKing kuormatraktoreihin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

Ponsse esittelee uudet Stage V-päästötason moottorit EU-markkinoille

U

suodatin. Jälkikäsittelyjärjestelmä on edelleenkin onnistuttu paketoimaan yhteen katalysaattoriyksikköön joka on PONSSE -metsäkoneissa lisäksi hyvin lämpöeristetty. Stage V on eurooppalainen päästötasovaatimus joka astuu voimaan vuonna 2019. Ponssen EU-alueelle toimittamissa metsäkoneissa siirrytään käyttämään Stage V -moottoreita 2019 vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

udet Mercedes-Benz /MTU Stage V-päästötason moottorit sisältävät viimeisintä moottoriteknologiaa ja ovat erinomainen ratkaisu metsäkoneisiin joissa edellytetään ympäristöystävällisyyttä ja luotettavuutta yhdistettynä tuottavaan ja polttoainetaloudelliseen työskentelyyn.

Uudet moottorit ovat saatavilla kolmena eritehoisena versiona PONSSE -metsäkonemalleihin.

Kestävän kehityksen kärjessä

Ponsse keskittyy tuotteissaan ainoastaan tavaralajimenetelmän tuotteisiin. Tavaralajimenetelmä on kestävän kehityksen mukainen puunkorjuumenetelmä, joka mahdollistaa muita menetelmiä pienemmät päästöt ja maastovauriot. Uudet Stage V -päästötason moottorit parantavat ympäristöystävällisyyttä entisestään. Uudet moottorit ovat moderneja, vähäpäästöisiä moottoreita joissa hiukkasmassa (PM) ja typenoksidipäästöjen (NOx) määrä on huomattavasti alhaisempi verrattaessa edellisten päästöluokitusten (Stage III ja IV) moottoreihin. Uutuutena Stage V-moottoreissa säädellään myös hiukkasmassan (PM) li-

PONSSE -metsäkoneissa siirrytään käyttämään vuoden 2019 alkupuolen aikana EU-markkinoilla uusiin Stage V -päästötason moottoreilla. Uudet moottorit ensiesitellään FinnMetkossa Jämsässä 30.8-1.9.2018.

säksi hiukkasten lukumäärää (PN) käyttämällä hiukkassuodatinta (DPF).

Testattua tekniikkaa ja paljon voimaa

Uudet Mercedes-Benz/MTU Stage V -päästötason moottorit ovat tehokkaita ja polttoainetaloudellisia. Vääntömomenttia on kasvatettu kaikissa moottoriversiossa ja maksimiteho on saatavilla aiempaa alhaisemmilla kierroksilla. Uusia moottoreita

on testattu laajalti eri markkinaalueilla. Moottoreille on tehty kattavat kylmän- ja kuuman ilmaston kokeet, ja niillä on työskennelty tuhansia tunteja oikeissa olosuhteissa sekä kuormatraktoreissa, että harvestereissa. Kenttäkokeista saadut kokemukset ovat rohkaisevia, moottoreissa on paljon tehoa ja suuri vääntö. Käytännön voimaa on tarjolla nopealla vasteella jo alhaisilta kierroksilta joka parantaa koneen tuottavuutta ja polttoainetaloutta.

Vahva ja tunnettu rakenne - hyvä käyttöaste

Uusien moottorien merkittävä etu käyttöä ajatellen on tunnettu ja vahva perusmoottorin rakenne. Stage V -moottorit perustuvat pitkälti edellisen sukupolven Stage IV -moottorin perusrakenteeseen. Merkittävin ero löytyy uudesta pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmästä mistä SCR-jälkikäsittelyn ja EGR-pakokaasujen takaisinkierrätyksen lisäksi löytyy nyt myös DPF-hiukkas-

PONSSE Gazelle, Wisent, Elk, Beaver ja Fox: - Mercedes-Benz/MTU OM934 LA Stage V. - 4-sylinteriä, iskutilavuus 5,13l. - Teho 150kW/204hp (1800rpm). - Vääntö 850Nm (1200-1600rpm) PONSSE Buffalo, BuffaloKing, BuffaloDual, Elephant, ElephantKing, Ergo, Scorpion, ScorpionKing: - Mercedes-Benz/MTU OM936 LA Stage V. - 6-sylinteriä, iskutilavuus 7,7l. - Teho 210kW/286hp (1800rpm). - Vääntö 1200Nm (1200-1600rpm) PONSSE Bear: - Mercedes-Benz/MTU OM936 LA Stage V. - 6-sylinteriä, iskutilavuus 7,7l. - Teho 260kW/354hp (1800rpm). - Vääntö 1450Nm (1200-1600rpm)

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, jota saat kätevästi erikokoisina pakkauksina jälleenmyyjiltämme. Lisäksi käytössäsi on yli 300 jakelukumppanimme D-asemaa ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Vaadi tankkiin ykköstä!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025 Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


20 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Komatsu 901XC -hakkuukone varustettuna 11 metrin puomilla ja C93 hakkuupäällä - Komatsun uutuus erityisesti harvennuksille sekä pehmeille maille.

Komatsu Forest järjesti aurinkoisen 901XC-näytöksen Rovaniemellä

K

omatsu Forest Oy, Vaaran Metsä Oy ja Metsä-Rimali Ky järjestivät onnistuneen näytössavotan Rovaniemellä Ounasjoen varressa 13.4.2018. Vaaran Metsä Oy:n työmaalla, puustoltaan 120-vuotiaassa päätehakkuukohteessa, työskentelivät Metsä-Rimali Ky:n Komatsu 931+875 -koneketju sekä esittelykäytössä ollut uusi Komatsu 901XC, jonka nosturissa oli 11 metrin ulottuma ja kärjessä Komatsu C93 -hakkuulaite. Ammattilaiset pääsivät kokeilemaan uutuusharvesteria, mikä tarkoitti aluekouluttaja Tapio Leivolle tiivistä mutta mielenkiintoista työpäivää.

Lumimettä Oy:n Jaakko Lahti sekä Komatsu Forest Oy:n Raimo Nieminen (vas.) keskustelivat Kemijärven tulevasta investoinnista.

Aurinkoisen Komatsu-päivän aikana Rovaniemen keväthangille saapui parisen sataa vierailijaa. Komatsu 901XC kiertää vielä kevään ja kesän aikana eri puolilla maata työnäytöstapahtumissa, missä ammattilaiset pääsevät myös koeajamaan uutuuden.

Kyösti Paloniemi, Vesa Perunka sekä Kauko Jaukkuri Lapin Ammattiopistosta piipahtivat katsomassa uutta 901XC:tä.

KR-Konetyö Oy:n Markus ja Mikko Ruokamo sekä Joonas Holck ehtivät hakkuukiireiltään mukaan työnäytökseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä-Rimali Ky tuntee pohjoisen olosuhteet

K

un Markus Rimali näki paikallisessa lehdessä ilmoituk- sen jossa tervolalainen Veljekset Vaara Oy etsi koneyrittäjiä Rovaniemen seudulle, hän ei kauan aikaillut tarjouksen teossa. Sopimukseen päästiin nopeasti ja mutkattomasti; molemmat sopijapuolet tunsivat toisensa.

Toimittaja poikkesi Markuksen työmaalla Kemiin johtavan Itäpuolentien varressa lähellä Metsä-Rimalin kotikulmia. Hieskoivikon takaa alkoi puusto, jonka haltuun saamisesta Vaaran Metsä Oy oli varmasti ollut kiinnostunut: tiheä kahden tukin kuusikko, kasvualustana ojitettu korpi, pinta-ala 30 hehtaaria. Täältä saadaan paneelit ja vuorilaudat kymmeniin koteihin. Työmaa oli alkuvaiheessaan. Uudenkarhea Komatsu 931 eteni vaivatta syvässä lumessa, toki eteen puitu havumatto paransi tilannetta. Käsittelytapana oli suojuspuuhakkuu, viereiset metsäkuviot todistivat ettei luontaisesta taimettumisesta kannattanut olla huolissaan. Metsän biologia ei ollut varsinainen vierailun syy. Toimittajaa kiinnosti Markuksen kone- ja varusteluvalinnat. Harvesterin

Tila alan suurin lukupaketti!

Veljekset Vaaralla on hyvä maine jämptinä yrityksenä ja Metsä-Rimali Ky:n taidoista oli kiirinyt tieto paljon Tervolaa kauemmaksikin. Tukkien vastaanottajana Veljekset Vaara Oy:n saha oli tuttu Metsähallituksen ajalta, jonka savotoita Markus oli kiertänyt usean sopimuskauden ajan. - Vaaran Metsä Oy:n sopimuskumppanina toiminta-alue on pääsääntöisesti Rovaniemen alue. Nyt alkuvuoden työmaat ovat olleet sopivasti muutaman kymmenen kilometrin säteellä kotoa, kertoo Markus Rimali.

Aiheena koneet ja niiden varustelu

KONEURAKOINTI 21

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

Komatsun Rovaniemen 901XC-työnäytöspäivän aikana Markus Rimali näytti hakkuun mallia myös tuoreella Komatsu 931:llään.

peruskone on järeähköä luokkaa, mutta nosturin kärjessä keikkuu C93-hakkuupää, nosturin ulottumakin on rajattu kymmeneen metriin. Etelässä muodostunut kuva Lapin tyypillisestä metsästä on pankaoksainen petäjikkö, jossa tarvitaan numeroa isommat vehkeet. Kuva on luultavasti pinttynyt päähän suojelualueilta.

Kokenut asiakas on aina oikeassa

Nousin ohjaamoon Markuksen seuraksi. Hänelle on tähän mennessä kertynyt metsäkoneilla urakoimisesta kokemusta 23 vuotta, joten tässä ohjaamossa on taatusti tarjolla perusteltua tietoa koneista ja niiden varustelusta. Sillä kohdalla puusto ei ollut konemiehen kannalta paras mahdollinen: tyven mutkat, lengot rungot ja laho, ne vaativat kuljettajalta keskittymistä, mut-

Metsä-Rimali Ky vaihtoi hiljan yhden kuormatraktoreistaan numeroa isompaan Komatsu 875 -malliin.

ta luisti siinä juttukin: - Peruskoneen pitää täällä olla lumen takia isompi, tehoja tarvitaan kulkemiseen, ei kuitenkaan välttämättä kahdeksanpyöräistä, koska kuusipyöräinen on ketterämpi. Hakkuulaitteen valinnassa minulla ei ollut vaikeuksia, edellisellä C93:lla hakkasin 15000 tuntia. Kevyt pää rasittaa konetta vähemmän. Tiedän mihin C93 pystyy. Pituusmittaus on yksi sen vahvuuksista; näin Markus perustelee hakkuun lomassa valintojaan pitkän kokemuksen antamalla varmuudella. Nosturin mahdollisimman suurta ulottumaa pidetään tavallisesti hyvänä, koneen tuottavuutta lisäävänä ominaisuutena. Markus on tätäkin asiaa tutkistellut: - Kyllä se yhdestoista metri on näissä olosuhteissa lähes tarpeeton. Kymmenen metrin ulottumalla voi hakata 20 metrin ajouravälit, se riittää. Mitä enemmän osia, sen enemmän rikkoutumisen riskejä, hän toteaa. Metsä-Rimali Ky vaihtoi hiljan yhden kuormatraktoreistaan numeroa isompaan. Sitä urakoitsija perustelee Lapin erityisillä olosuhteilla. - Täällä ajokoneelta vaaditaan suurempaa kapasiteettia, lähikuljetusmatkat ovat pidempiä kuin muualla, tehoa tarvitaan lumessa kahlaamiseen, iso kuormatila vaatii muutenkin vankemmat rakenteet, napatelit esimerkiksi, perustelee Markus Rimali Komatsu 875 -hankintaansa.

www.arilahtiky.fi

ästi ! kätev Tilaa okaupasta verkk

www.voiteluaineita.fi


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pohjoisen metsissä on potentiaalia

V

eljekset Vaara Oy ja sen uusi metsäorganisaatio Vaaran Metsä Oy ovat esimerkkejä Lapin ja pohjoisen Suomen mahdollisuuksista rakentaa menestyksen visioita ja laittaa ne toimeksi; kääntää asioita oikeaan asentoon tarvittaessa. Siinä missä hitaasti kasvava metsä on sellutehtailijalle tarkkojen laskelmien paikka, tervolalaiselle Veljekset Vaara Oy:n saha- ja höyläämötoiminnalle se on kilpailuvaltti. Yrityksen jalostuskoneiston läpi kulkee vuosittain liki 150.000 m3 tukkeja. Osa yhtiön toiminnasta on perinteistä vientisahausta, kohteina mm. Egypti, Algeria, Englanti ja Kiina. Kasvava osuus jalostetaan pidemmälle, sahatavaraa arvokkaammaksi lopputuotteeksi; paneeleiksi ulko- ja sisätilojen verhoukseen. Tämä selittää Veljekset Vaara Oy:n kiinnostuksen lappilaisiin luonnonkuusikoihin. Sieltä saadaan tiivissyistä terveoksaista puuta paneelien raaka-aineiksi.

Osa Veljekset Vaara Oy:n toiminnasta on perinteistä vientisahausta, kohteina mm. Egypti, Algeria, Englanti ja Kiina. Kasvava osuus jalostetaan pidemmälle, sahatavaraa arvokkaammaksi lopputuotteeksi; paneeleiksi ulko- ja sisätilojen verhoukseen.

Jukka Vaara johtaa yrityksessä markkinointia, myyntiä ja niiden kehittämistä.

Tuotekehitystä ja yhteys loppukäyttäjään

Jukka Vaara johtaa yrityksessä markkinointia, myyntiä ja niiden kehittämistä. Oli helppo arvata, mihin Veljekset Vaaran saha tekee lähitulevaisuudessa panostuksiaan: myyntijohtaja saapuu tapaamiseen kädessään pätkä palosuojamaalattua ulkoverhouspaneelia: - Meillä verhoustuotteet voidaan käsitellä palosuojamaalauksella ja sen päälle vielä pinnoittaa väli- tai pintamaalilla. Viimeisin innovaatio on valmiiksi käsitellyn paneelin naulaustekniikka, jossa naulankannat piiloutuvat pontin sisään. Menetelmä edellyttää erityistä tarkkuutta mitoituksen osalta. Verhoustuotteet myydään jälleenmyyntiverkoston kautta, toistaiseksi pääasiassa kotimaahan. - Moninkertainen paneelien pintakäsittely kasvattaa läpimenoaikaa ja lisää materiaalikustannuksia, mutta tällä tavalla pääsemme kiinni loppukäyttäjään - omakotitalon omistajaan, puukerrostalon rakentajaan tai

Vaaran Metsä Oy:n hankintaesimies Sauli Kaltakari (vas.) ja Komatsu Forestin pohjoisen piiripäällikkö Raimo Nieminen.

Vaaran Metsä Oy:n hankintaesimies Erkki Kallio tutkiskelee tukkivarastoja.

talotehtaaseen, kertoo Jukka Vaara. Jalostusasteen parantuessa myös tavarasta saatava hinta kasvaa. Kuinka moninkertainen on loppuun saakka käsitellyn paneelin kuutiohinta raakapintaiseen sahatavaraan verrattuna? Sitä Jukka ei paljastanut, ei kuitenkaan kokonaan tyrmännyt valistuneita arvauksia. Kyllä siinä eroa on. Omia lähiajan tavoitteitaan Jukka Vaara maalailee: - Jälleenmyyntiverkoston täydentämiseen on panostettava, etenkin eteläisessä Suomessa ja Pirkanmaalla. On hyvä merkki lisääntyneestä kysynnästä ja tunnettuuden paranemisesta, kun rakentajilta tulee ympäri maata kyselyitä meidän tuotteiden jälleenmyyjistä. Olemme yhtiössä tehneet päätöksen myynnin ja

Veljekset Vaara Oy:n jalostuskoneiston läpi kulkee vuosittain liki 150.000 m3 tukkeja. Viime syksynä Veljekset Vaara Oy perusti puunhakintaorganisaation nimeltä Vaaran Metsä Oy.

markkinoinnin tehostamisesta. Tästä eteenpäin suuntaamme viestimme myös loppukäyttäjälle, talonsa verhoilua suunnittelevalle asiakkaalle. Mainonta on yksi keinoista.

Samanlainen saha, erilainen meininki

Tämä oli hiukan erilainen vierailu sahalaitokselle. Lähestulkoon aina sahojen esittelyn ja ylpeilyn fokus on tekniikassa, tuotannon apparaatissa. Veljekset Vaara Oy:ssä tuotanto on yhtä lailla loppuun saakka ajateltua ja mitoitettua. Puu kulkee tarkan laatu- ja dimensiolajittelun jälkeen vannesahalinjan läpi lajitteluun, kuivaamoon, paketointiin ja osa höyläämöön. Tunnelma on se tuttu: sahurit istuvat mukavissa tuoleissaan ja tuijottavat monitoreihin. Puu

Tukkien lumivarastossa lepää lappilaista tiivissyistä terveoksaista puuta jalostettavaksi sahatavaraksi ja paneeleiksi.

huilaa. Mutta: työtä Tervolan keskustan kupeessa sijaitsevassa sahalaitoksessa tehdään ajatellen myös loppukäyttäjää, tavallista talonsa rakentajaa tai ehostajaa, Jaskaa ja Mattia, Raumalla sekä Ranualla. Siinä on se ero.

Vaaran Metsä Oy

Kemijärven sellutehdashanke on Pohjois-Suomessa yleinen puheenaihe. Tiedetään jo varmasti, että tehdas tulee. Puuvirrat kääntyvät, rekkaralli kohti rannikkoa hiljenee. Seudun hakkuusäästöt tulevat hyötykäyttöön. Viime syksynä Veljekset Vaara Oy perusti yhtiön nimeltä Vaaran Metsä Oy. Se on sahan puunhankintaorganisaatio, jonka tehtävänä on hankkia puuta suoraan metsänomistajilta ja toisaalta tiivistää perinteistä yhteistyötä alueen muiden metsäyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on parempilaatuinen saha- ja höylätuotteiden raaka-aine, tasaisempi toimitusvirta ja -varmuus. Sellutehdasspekulaatiot päätöksen taustalla lienevät sivuseikka. Uuden yhtiön puunkor-

juu käynnistyi jo ennen vuodenvaihdetta. Tulikaste puunhankinnan kovassa kilpailussa on siis hankittu. Metsäoperaatioita Vaaran Metsä Oy:ssä pyörittää kaksi alan tehtävissä kouliintunutta hankintaesimiestä. Tervolasta katsottuna Sauli Kaltakarin vastuualue painottuu Länsikairan suuntaan ja Erkki Kallion idemmäksi, Rovaniemen ympäristöön. - Puun osto ja yhteydet metsänomistajiin ovat avautuneet hienosti, puuta tarjotaan ja meistä ollaan kiinnostuneita, vajaa kolmannes puumäärästä on omaa hankintaa, kertoo Sauli Kaltakari. Hänen mielestä paikallisuus on hyvä argumentti puukauppaa hierottaessa. Aina puukaupassa hinta on jollain tasolla ratkaisemassa, tukin hintaa tuijotetaan ja kuitupuupinon pöllien läpimittaa tarkastellaan kriittisesti. - Tukin korkea saanto on meidän vahvuus, muistuttaa puolestaan Erkki Kallio ja heijastaa PC:ltään seinälle metsässä työskentelevien hakkuukoneiden apteerausta ohjaavia apt-tiedostoja. Niissä sahan tarpeet ja tukkiosan maksimaalinen hyödyntäminen on otettu huomioon: - Tuloksia voi jo nyt vertailla sahan tukkivarastolla: vaikka keskipituus on kasvanut, kuitupuun osuus on vähentynyt.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

hyvä joka paikassa

Komatsu 901 on tehokas yleiskone, sen ansiot tiedetään harvennuksilta ja olosuhteista joissa muilla koneratkaisuilla saattaa kannattavuuden kanssa tehdä tiukkaa. Uudessa kahdeksanpyöräisessä XC:ssä kaikki tutut hyvät ominaisuudet ovat tallella. Näkyvintä uutta on takapään heiluriakselin keinutelit, jotka kasvattavat koneen suorituskykyä ja laajentavat tuottavan käyttöalueen heikosti kantaville metsänpohjille.

www.komatsuforest.fi

hyvin ajankohtaista Puunkorjuumäärät ovat kasvussa, lisävolyymeja kerätään rämeiltä ja kesäkorjuun kuusikoista. Siellä kertymät ovat pienempiä kuin parhaan sesongin aikana, joten tuottavuus on kiinni harvennusominaisuuksista, pienestä polttoaineen kulutuksesta ja kuljettajan työskentelyolosuhteista; asioista jotka useimmin mainitaan Komatsu 901:n hankintapäätöksen perusteluina. Harvestereiden kahdeksanpyöräisyys on trendi, joka on tullut jäädäkseen. Komatsulla se on vaihtoehto koneen varusteluksi; mahdollisuus varmistaa, että hakkuukone on hyvä joka paikassa.


24 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaakon koneväki kokoontui Kopalle

K

oneosapalvelun Lappeenrannan toimipisteessä vietettiin perinteistä markkinapäivää perjantaina 20.4. Tapahtuma keräsi todella mukavan joukon kävijöitä, vaikka kesäisen aurinkoinen sääennuste ei aivan toteutunutkaan.

Päivän aikana keskityttiin itäsuomalaiseen leppoisaan tapaan kuulumisten vaihtoon koneväen kesken ja siinä sivussa nautittiin Pala & Painikkeen tarjoiluteltan antimista. - Tapahtumapäivän avulla on mukavaa saada asiakkaita koolle ja jutella pidempään kuin mitä normaalissa myymälätyöskentelyn tohinassa ehtii. Olemme pitäneet kauppapäivän perinteisesti joka kevät ja painottaneet hyviä tuotetarjouksia. Tänäänkin kauppa kävi mukavasti ja asiakkaat näyttivät viihtyvän, joten tyytyväisiä ollaan, toteaa Koneosapalvelun myyntipäällikkö ja Lappeenrannan toimipisteen esimies Marko Aliranta. Myymälän pihalla ansaittua huomiota herätti tapahtuman massiivisin vierailija eli Koneurakointi Kylliäinen Oy:n PONSSE Scorpion King, joka oli varusteltu KOPA -kantavilla teloil-

Koneurakointialan ammattilaisia saapui suuri joukko Koneosapalvelun Lappeenrannan perinteiseen markkinapäivään, mitä vietettiin perjantaina 20.4. Hyvät tarjoukset laatutuotteista takasi sen että kauppaakin tehtiin...

la. Koneen ympärillä käytiin monia keskusteluja pehmeiden maiden korjuuhaasteista ja telojen vaikutuksesta koneen ominaisuuksiin. Myös Koneosapalvelun toimitusjohtaja Ville Nevalainen oli paikalla Lappeenrannassa ja

kertoi, että Koneosapalvelun kevät on ollut vilkas sekä myynnillisesti että tapahtumien osalta: - Edellisellä viikolla olimme mukana Mansen Mörinöillä, ja tällä viikolla olemme mukana Kärsämäen konepäivässä tämän oman Lappeenrannan tapahtu-

Koneosapalvelun myyntipäällikkö ja Lappeenrannan toimipisteen esimies Marko Aliranta (vas.) ja myyntijohtaja Mika Aliranta esittelivät VAHVA C36 E7 -energiakahmaria.

man lisäksi. Huhtikuun lopulla on vielä asennuspalvelukumppanimme Huolto-osapisteen tapahtuma Nurmeksessa. Toukokuussa teollisuustiimillämme on osasto Pohjoinen Teollisuus -messuilla Oulussa ja toukokuun lopussa järjestämme KOPA

-kantavien telojen työnäytöksen Kuopion seudulla. Ja loppukesällä tulee tietenkin FinnMetko, joten säpinää riittää melkoisesti ja toimialan positiivinen vire näkyy myös tapahtumakalenterissa.

PMC Hydraulicsin Raimo Juutilainen (vas.) ja Paul Vuori juttelivat hydrauliikka-alan hyvistä näkymistä Koneosapalvelun toimitusjohtaja Ville Nevalaisen kanssa.

Ammattilaisten tarkastelussa PONSSE H7-hakkuupää.

Koneosapalvelun tekninen myyjä Pasi Tanninen esitteli laadukkaita Milwaukee -työkaluja konemiehille.

Koneurakointi Kylliäinen Oy:n uusi PONSSE Scorpion King varustettuna KOPA -kantavilla teloilla on näyttävän näköinen yhdistelmä.

KOPA -kantavien telojen mitoitusta pohtimassa Jarko Kylliäinen ja Mika Aliranta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 25

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

Harvesterin sahaketjussa laatu tuo tehokkuutta

S

ahauksen toimivuus on ratkaisevan tärkeää harvesterin suorituskyvylle. Käyttövarmuus ja nopea, sujuva sahaus ovat ominaisuuksia, joita Oregon-laipat ja ketjut ovat tarjonneet vuosikymmeniä.

Kehityksen viimeisin askel Oregon 19HX sahaketju - esiteltiin Elmia-messuilla vuonna 2017. Nyt uusi ketjumalli on saapunut myyntivalikoimaan myös Suomessa.

Uuden 19HX ketjun ominaisuudet

Oregon on nimennyt uuden ketjun ”seuraavan sukupolven harvesterisahaketjuksi”. Se tarkoittaa sitä, että uusi 19HX ketju on optimoitu nykyaikaisia, korkeatuottoisia ja tehokkaita harvesteripäitä ja sahan moottoreita varten. Konevalmistajienkin tavoitteena on ollut mahdollistaa korkeammat sahausnopeudet ja uusi ketju antaa siihen hyvät eväät. Ketjussa on korkeammat ja aggressiivisemmin viistetyt Chamfer Chisel® -leikkuuhampaat, jotka on suunniteltu parantamaan sahausnopeutta verrattuna 18HX:ään. 19HX-ketjussa on Oregonin suurimmat ja paksuimmat .404-osat ja Oregonin patentoitu teräketjuteräs.

Oregon on nimennyt uuden ketjun ”seuraavan sukupolven harvesterisahaketjuksi”. Se tarkoittaa sitä, että uusi 19HX ketju on optimoitu nykyaikaisia, korkeatuottoisia ja tehokkaita harvesteripäitä ja sahan moottoreita varten.

Ketjussa yhdistyvät luokkansa paras kestävyys ja parannettu lastun poisto.

SpeedMax .404” sahausjärjestelmä

Pelkkä ketju ei tietenkään riitä varmistamaan sahauksen laatua ja Oregon valmistajana puhuukin mieluummin sahausjärjestelmästä, jossa ketjun, terälaipan ja kärkipyörän yhteensopi-

vuus on saumatonta. Tarkasti suunnitellut, yhteensopivat komponentit takaavat maksimaalisen suorituskyvyn ja vähentävät kulumista. Parasta laatua laipan osalta tarjoaa Oregon SpeedMax XL, joka taipuu vähemmän leveämmän rungon ja kromimolybdeenipinnoituksen ansiosta. Laipan rungon käyttöikää parantaa 14-hampainen vaihdettava kasettikärki.

Kopalla mittava varasto

Koneosapalvelu Oy on Oregon-tuotteiden virallinen jälleenmyyjä Suomessa. Oregon-tuotevastaava Timo Schäfer Koneosapalvelusta kertoo, että varastotilanne on saatu hyvään kuosiin loppukevään aikana, ja nyt löytyy hyllystä sekä 18HX-ketjua niille, jotka luottavat tuttuun tuotteeseen, että 19HX-ketjua niille, jotka haluavat kokeilla

uusinta mallia. Myös laippojen saatavuus on hyvä, sekä SpeedMaxia että muita kysytyimpiä terälevymalleja - myös kantokäsittelylaippoja - on nyt sopivasti tarjolla. - Tulevassa FinnMetko-näyttelyssä Oregonin uutuudet ovat luonnollisesti esillä Koneosapalvelun osastolla eli tervetuloa tutustumaan uuteen 19HX-sahaketjuun, toivottaa Schäfer.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

26 KONEURAKOINTI

IBC-kärkiohjaus lyönyt läpi Suomen markkinoilla

M

aailman johtava metsäkonevalmistaja John Deere Forestry tekee hyvää työtä kotimaan markkinoilla. Myynnin positiivisen kehityksen taustalla on uudet edistykselliset konemallit ja vahva panostus jälkimarkkinointipalveluihin.

John Deere Forestry on globaali markkinajohtaja CTL-metsäkoneissa, jotka kaikki valmistetaan Joensuun tehtaalla. - Metsäkonevalmistuksessa on eletty jo vuosia hyviä aikoja ja Joensuun tehtaasta valmistuu koneita ennätyksellistä tahtia. Kotimaan kovasti kilpailluilla markkinoilla olemme tehneet pitkäjänteistä työtä ja John Deere asiakkaat ovatkin tyytyväisiä sekä tuotteisiimme että palveluihimme. Vahvasti viime aikoina Suomeen investoineessa metsäteollisuudessa on hyvä draivi päällä ja urakoitsijoilla on ympäri maata täystyöllisyys jopa läpi kesän, mikä näkyy positiivisesti myös metsäkonekaupassa, kertoilee John Deere Forestry Oy:n Suomen aluejohtaja Mika Hannonen.

IBC-kärkiohjaus lyönyt läpi myös harvestereissa

Jatkuvan asiakaslähtöisen tuotekehityksen tuloksena John Deere on esitellyt tasaiseen tahtiin uusia metsäkonemalleja, jotka näyttävät suuntaa koko alan kehitykselle. - John Deere esitteli vuonna 2013 mullistavan IBC-kärkiohjauksen kuormatraktoreihin ja siitä tuli menestys; tänä päivänä lähes kaikki Suomeen myytävät kuormatraktorit on varustettu kärkiohjauksella. Viime kesänä Elmia Woodissa maailman ensiesittelyssä oli IBC-kärkiohjaus harvestereihin, mikä on todella suuri tekninen harppaus kuljettajan työtä helpottamaan samalla kun tehokkuus nousee, sanoo Hannonen. Harvesterin kärkiohjaus on

lyönyt itsensä läpi Suomessa ja ympäri maailmaakin todella nopeasti. - John Deere 1270G -harvestereita varustettuna kärkiohjauksella on toimitettu kotimaan asiakkaille tammikuusta lähtien ja asiakkailta saatu palaute on todella hyvää. Nyt kärkiohjauksen saa myös uuteen 1170G -harvesteriin ja kaikki myydyt koneet onkin tilattu sillä, ilmoittaa Hannonen.

Koeajokiertue oli menestys

John Deere Forestry esitteli uutta harvesterin IBC-kärkiohjausta koeajokiertueella, mikä vieraili kevään aikana laajasti eri puolilla maata. - Koeajettavana oli kärkiohjauksella varustetut uudet John Deere 1170G -harvesterit 6- ja 8-pyöräisinä versioina harvennus- ja päätehakkuille - painoltaan 20 500 kiloisen koneen soveltuessa erinomaisesti myös pehmeille maille. Kiertue oli kaikin puolin menestys ja suurella joukolla tapahtumapaikkakunnille saapuneet metsäkonealan ammattilaiset ylistivät kärkiohjausta koajojen jälkeen. Järjestelmä helpottaa kuljettajan työskentelyä ja vähentää häneen kohdistuvia rasituksia, jolloin operointiin pystyy keskittymään tarkemmin ja työssä myös jaksaa paremmin, sanoo Hannonen.

Pitkäteliset kuormatraktorit suosittuja

John Deeren kattavasta kuormatraktorimallistosta Hannonen nostaa esille pitkäteliset 1210G ja 1510G -koneet, joita on myyty Suomeen todella hyvin. - Pehmeillä mailla pitkätelinen on omassa luokassaan ja puuta saadaan kyytiin enemmän ilman että pintapaineet kasvaa. Rakenne tekee koneesta vakaan ja rauhallisesti etenevän myös kovemmilla alustoilla ajettaessa, jolloin ajonopeutta voidaan kasvattaa. Pitkätelioptio on tullut saataville myös 1110G -kuorma-

- FinnMetkossa on luvassa jälleen alaa mullistavia kone- ja tuoteuutuksia joten tervetuloa tutustumaan, kutsuu John Deere Forestry Oy:n Suomen aluejohtaja Mika Hannonen.

traktorista mikä tulee olemaan yksi hyvä vaihtoehto suomalaisille urakoitsijoille, toteaa Hannonen.

Koneet pidetään tuottavassa työssä

John Deeren toiminnassa jälkimarkkinointipalvelut ovat olleet aina keskiössä. - Meillä on tarjota erittäin vahva maanlaajuinen palveluverkosto metsäkoneasiakkaiden käyttöön. Tehtävämme on varmistaa toiminnallamme että koneet toimivat luotettavasti ja niiden käyttöaste on korkea. Yhä useampi asiakkaamme valitsee koneeseensa huoltosopimuksen jolloin he voivat keskittyä oleelliseen eli urakointiin ja huoltohommat jätetään ammattilaisille, sanoo Hannonen.

John Deeren laajasta kuormatraktorimallistosta löytyy myös pitkäteliset 1210G ja 1510G -koneet, joita on myyty Suomeen todella hyvin. Pehmeillä mailla pitkätelinen on omassa luokassaan ja puuta saadaan kyytiin enemmän ilman että pintapaineet kasvaa. Rakenne tekee koneesta vakaan ja rauhallisesti etenevän myös kovemmilla alustoilla ajettaessa, jolloin ajonopeutta voidaan kasvattaa. Pitkätelioptio on tullut saatavilla nyt myös 1110G -kuormatraktorista, mikä kuvassa.

John Deere Forestry esitteli uutta harvesterin IBC-kärkiohjausta koeajokiertueella, mikä vieraili kevään aikana laajasti eri puolilla maata. Koeajettavina oli kärkiohjauksella varustetut uudet John Deere 1170G -harvesterit 6- ja 8-pyöräisinä versioina harvennus- ja päätehakkuille.


Jo hyvin aikaisessa vaiheessa kävi ilmi, että markkinoille kaivataan lujitettuja ja omistuskustannuksiltaan edullisia laitteita

Toughbook- ja Toughpad-laitteita myytiin vuonna 2015 enemmän kuin muita lujitettuja kannettavia ja tabletteja yhteensä.

tuissa laitteissa: 1994: CF-41 Maailman ensimmäinen kannettava CD-ROM-asemalla

2008: Toughbook CF-U1 Maailman ensimmäinen Ultra Mobile PC, joka yhdisti kannettavan ja käsimikron

kasvuaan, vastaten etenkin liikkuvan myynnin ja maksamisen tarpeisiin. Lisäksi kehitämme telakkaratkaisuja ja laajennamme toimintaamme lujitettujen kädessä pidettävien laitteiden puolella, kertoo tulevaisuuden näkymistä Panasonic Computer Product Solutions Europen toimitusjohtaja Kevin Jones. - Oma visiomme ja strategiamme käy yksiin Panasonicin Toughbook tuotelinjan kehityksen kanssa. Haluamme molemmat tarjota parhaat mobiilituotteet ja tuottavuuden uuteen mobiili- ja pilvimaailmaan, sanoo Microsoftin OEM-divisioonan johtaja Nick Parker. - Toughbookin yli 20 vuoden kehityksen aikana Panasonicin suunnittelijat ovat loistavasti hyödyntäneet Intelin suorittimien tehoa ja luotettavuutta kehittäessään maailman luotettavimpia lujitettuja tietokoneita. Toivomme yhteistyömme jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Intelin Client Computing Groupin johtaja Navin Shenoy.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Toughpad-tabletit pudotettiin avaruudesta - pysyivät ehjänä!

P

anasonic testasi lujitettujen tablettiensa kestävyyttä lähettämällä ne säähavaintopallolla lähiavaruuteen ja pudottamalla ne vapaapudotuksella takaisin maahan 34 000 metrin korkeudelta. Panasonic testaa lujitettuja Toughbook- ja Toughpad -tietokoneita ja tabletteja perusteellisesti, mutta tuorein testi on vaatimustasoltaan omaa luokkaansa. Toughpad FZ-G1- ja FZ-N1-tabletit lähetettiin säähavaintopallolla avaruuteen. Säähavaintopallo hajosi 34 kilometrin korkeudessa, missä on pakkasta -67 celciusastetta. Pallon hajottua tabletit putosivat kohti maata, parhaimmillaan jopa 400 kilometrin tuntinopeudella. Maahan pudottuaan laitteet olivat ehjiä ja täysin toimintakuntoisia muutamia kolhuja ja naarmuja lukuun ottamatta.

KONEURAKOINTI 27


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28 KONEURAKOINTI

Metsä-Multia panostaa monipuoliseen telamallistoon

M

etsä-Multia Oy teki merkittävän konekaupan uusista Ponsse -metsäkoneista vuoden 2018 toimituksiin. Konekaupan yhteyteen omistajaveljekset Kai ja Aki Laaja valitsivat yhteensä 16 paria Olofsfors -metsäkoneteloja.

Telavalintaa tiedusteltaessa veljekset kertoivat painavimpana kriteerinä olevan hyvät, pitkäaikaiset kokemukset Olofsforstuotteista ja telamalliston laajuuden, mikä lisää valinnan mahdollisuuksia. Tehokkaan ja ympärivuotisen puunkorjuun mahdollistamiseksi ovat metsäkoneet varustettava oikein maastovaurioiden minimoimiseksi riippumatta korjuuolosuhteista. Yleisteloilla nimensä mukaisesti pärjätään normaaleissa korjuukohteissa mutta syvä lumi ja esimerkiksi jyrkät rinteet sekä pehmeiköt tuovat omat haasteensa myös telavalintoihin. - Nämä investoinnit varmistavat meidän mahdollisuuden muokata koneiden varustelua tarpeen mukaan keli- ja maastoolosuhteiden muuttuessa. Näin saavutamme olosuhteisiin parhaan mahdollisen korjuujäljen ja tehokkaan työskentelyn. Nyt valitsimme 8 paria Olofsfors Kovax -teloja, joita pidämme

Koneurakointialan ammattilaisia saapui suuri joukko Koneosapalvelun Lappeenrannan perinteiseen markkinapäivään, mitä vietettiin perjantaina 20.4. Hyvät tarjoukset laatutuotteista takasi sen että kauppaakin tehtiin...

hyvinä yleisteloina. Telakenkä on järeimpiinkin koneisiin sopiva tuottaen hyvän pyöräpidon ja jättäen siistin maastojäljen. Perusmittaisella kengällä olevat Kovax -telat sopivat hyvin myös harvennuskohteisiin, kertovat Laajat. - EVO-M-Soft oli valintamme tehdyn kaupan toiseksi telamalliksi. Tarvitsemme osaan konei-

siimme hyvää pyörä- ja maapitoa, lisäksi Soft -telakenkä on 90 cm pitkä, mikä lisää telan kantokykyä huomattavasti. Valitun telamallin telakenkäjako on normaaleja teloja tiheämpi, jolloin telan sivulenkkilinjan kuluminen on vähäisempää. Lisäksi tiheämmän telakenkäjaon ansiosta tela pyörii kevyemmin, minkä uskomme vähentävän

polttoaineen kulutusta, sanoo Kai Laaja. - Kokemuksia EVO-M -teloista meillä on jo vuosien takaa järeän Ponsse Elephantin teloina. Evo-M-Softeja hankintaerässä on kahdeksan paria. Neljään telapariin halusimme erikoistoiveena kaksi sivuliukuestettä telakenkää kohden. Kahden sivuliukuesteen tarve on koneissam-

FinnMetkossa osastolla 242 - uusi paikka hiekkakentän vierellä. HUOM! Tuotearvontoja päivittäin 30-v. juhlan kunniaksi

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja.

teräketjut teräslaipat

Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi

me, jotka työskentelevät korjuukohteissa, joissa on huomattavan paljon kivikkoa ja vaikeita rinteitä. Teloilta vaaditaan näissä olosuhteissa vetokykyä ja kaksi sivuliukuestettä suojaavat telakenkää kulumiselta, summaavat veljekset toista telavalintaansa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Tehokkaimmat tiedonsiirtoratkaisut metsäalan liikkuvaan kalustoon

K

eski-Suomen Viestilaitehuolto Oy myy, asentaa ja huoltaa ammattikäytössä tarvittavat mobiililaitteet, tarvikkeet, ohjelmistot ja varaosat asiakkaille yli 25 vuoden kokemuksella.

Viestilaitehuolto on erikoistunut palvelemaan metsäkoneyrittäjiä ja puutavara-autoilijoita heidän laitteisto- ja tiedonsiirtotarpeissaan. Ääneskosken keskustassa pääpaikkaansa pitävä yritys on puutavaralogistiikan kannalta keskeisellä paikalla ja toki asiakkaita palvellaan koko maan alueella. - Haastavissa käyttöolosuhteissa metsässä suositaan ajoneuvotietokoneita mitkä ovat normaaleja PC-koneita kestävämpiä laitteita kestäen tärinää, kosteutta ja äärilämpötiloja. Sopivia käyttökohteita näille ammattikäyttöön tarkoitetuille laitteille ovat mm. metsäkoneet, puutavara-autot, kuljetusautot, hakkurit, traktorit, kaivukoneet ja monet muut työkoneet, kertoo Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy:n yrittäjä Jori Lieska. Viestilaitehuolto tarjoaa vaativiin käyttökohteisiin markkinoiden esityksellisimmät tietokoneet. - Panasonic Toughbook ja Toughpad -mallistoista löytyy varmasti ruggeroidut ratkaisu niin ajoneuvokäyttöön kuin kenttäolosuhteissa operointiin uusien laitteiden lisäksi kannattaa kysyä myös käytettyjä. Lisäksi meiltä saa kotimaiset Sunit ajoneuvo-PC:t, ilmoittaa Lieska. Metsäkoneissa suosituimmat Panasonic Toughbook -mallit ovat CF-20 ja CF-19 sekä Toughpad -tabletti FZ-G1 kun taas autopuolelle myydään eniten

Haastavissa käyttöolosuhteissa metsässä suositaan ajoneuvotietokoneita mitkä ovat normaaleja PC-koneita kestävämpiä laitteita kestäen tärinää, kosteutta ja äärilämpötiloja. Metsäkoneissa suosituimmat Panasonic Toughbook -mallit ovat CF-20 ja CF-19 (kuva) sekä Toughpad -tabletti FZ-G1.

Panasonic Toughbook CF-54 -malli on suosittu tietokonevalinta puutavara-autokäyttöön.

CF-54 mallia ja käytettyinä CF-53:sta. - Ajoneuvokäyttöön suunniteltujen tietokoneiden lisäksi meiltä saa myös HP:n ProBook

Veljekset Lehtomäki Oy:n uuden 5-akselisen Scania G500 -metsäkoneenkuljetusauton Viestilaitehuolto varusteli Sunit -ajoneuvo-pc:llä.

-kannettavat joita voidaan myös käyttää autoissa mutta toki oikea ajoneuvotietokone on aina paras vaihtoehto, huomauttaa Lieska. Metsäyhtiöiden ohjelmistojen kehitys ja uusien versioiden päivitykset ohjaavat paljon myös laite- ja tarvikekauppaa. - Esimerkiksi Metsä Groupin koneissa on jo käytössä uusi WoodForce -ohjausjärjestelmä, joita päivitettiin parin vuoden ajan paljon asiakkaille. Samaa ohjelmaa käyttävä Stora Enso on nyt ajamassa sitä hakkuukoneiden lisäksi kuormatraktoreihin, jolloin ajokoneisiinkin tarvitaan PC-laitteet. Autopuolella näillä yhtiöillä on käytössä uusi LogForce - UPM:n ohjelmistot ovat puolestaan konepuolella MekoGis ja autopuolella AutoGis, joita myös päivitellään tasaiseen tahtiin. Yhä useampi urakoitsija tai kuljetusyrittäjä on nykyään yhteistyössä useamman kuin yhden urakanantajan kanssa, jolloin käyttöön tarvitaan useampikin eri ohjelmisto, kertoo Lieska. Kun siirrytään käyttämään uusimpia laajoja ohjelmistoja

niin tiedonsiirtopuolella joudutaan korvaamaan vanhat 2G -modeemit uusilla 3G- tai 4Gmodeemeilla. - Moni päivittää siinä yhteydessä myös tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän, jotta edistykselliset kartta ym. sovellukset pyörivät jouhevasti. Esimerkiksi puutavara-autopuolella on käytössä vielä paljon vanhaa versiota LogForce -ohjelmasta XP -käyttöjärjestelmällä, mikä kannattaisi jo päivittää uuteen missä on ajantasalla olevat hyvät karttaohjelmat ja paljon muuta, neuvoo Lieska.

Laturitie 12, 60510 Hyllykallio (Seinäjoki) Myynti:

Henrik Fridlund 040-1539477

Jälkimark- Tatu Rintamäki kinointi: 040-8367410

Timo Yli-Hakola 0400-877600 email: etunimi@suomentyokone.fi

www.rottne.fi


30 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Logset 12H GTE Hybrid suurtehoharvesteri esiintyi Jaalassa ensimmäistä kertaa yleisölle Suomen metsissä. Järeä kuusikko oli koneelle kevyttä tavaraa...

Aurinko paistaa konekaupassa L ogset järjesti 18.5. yhteistyössä Metsäkoneurakointi Risto Kangassalon ja Koskitukki Oy:n kanssa kolmen metsäkoneen työnäytöksen Kouvolanseudulla Jaalassa.

Työnäytös oli ainutlaatuinen; Logset 12H GTE Hybrid harvesteri esiintyi ensimmäistä kertaa yleisölle Suomen metsissä. Tätä hybriditeknologiaa hyödyntävää suurtehoharvesteria on myyty jo useaa maahan järeimpiin hakkuutarpeisiin. Jaalan metsästä 12H GTE Hybrid lähti työnäytöksiin Saksaan ja Ranskaan. Lisäksi mielenkiintoisen päivän aikana nähtii tositoimissa MKU Risto Kangassalon uusi Logset 8H GTE harvesteri ja kotimaan kestosuosikki Logset 5F GT

kuormatraktori. - Kevät on ollut todella aurinkoinen niin kelien kuin konekaupankin suhteen. Asiakkailla on paljon töitä ja investointeja tehdään. Logset metsäkoneita on myyty hyvin ja uusia asiakassuhteita solmitaan tasaiseen tahtiin - ja Logset-asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tuotteeseen ja palveluumme joten he ovat pysyneet vahvasti merkissä, kiittelee Logsetin kotimaan myynnistä vastaava Erno Mäntynen. Logsetin kotimaan markkinan syömahampaat ovat 6H ja 8H harvesterit sekä 5F kuormatraktori, josta on tulossa superkantava versio FinnMetkoon - koneen rakenteeseen on tehty muutoksia mikä mahdollistaa varustelun todella pehmeiden maiden urakointiin.

Logsetin kotimaan myyntijohtaja Erno Mäntynen (oik.) seurasi hakkuunäytöstä koneyrittäjä Mika Ruokolan kanssa.

Logsetin toimitusjohtaja Jussi Malmi (oik.) ja hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen esittelivät hybriditeknologiaa samalla yrityksen kuulumisista kertoillen: - Logsetin myynti kehittyy hyvään suuntaan ja tyytyväisten asiakkaiden määrä kasvaa tasaiseen tahtiin.

- Meillä on tarjota asiakkaille koeajoon 8H harvesteri ja 5F kuormatraktori, joten kannattaa

olla yhteydessä jos kiinnostaa kokeilla koneita omalla työmaalla, kehottaa Mäntynen joka pol-

kee juhannuksen jälkeen Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyssä Suomesta Pariisiin.

Logset 5F kuormatraktori on saavuttanut Suomessa suuren suosion - FinnMetkossa esitellään koneesta superkantava versio jota kannattaa käydä tutkimassa Logsetin osastolla numero 15.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

Asiakaspäivä tehtaalla

Markus Storsjö kertoi Logset ohjaamoiden kokoonpanosta sekä uusista ohjaimista joiden avulla kuljettajan ajoasento on koko ajan mukava.

MKU Risto Kangassalon uusi Logset 8H GTE harvesteri keräsi näytösten välillä ympärilleen suuren joukon tekniikasta kiinnostuneita metsäkonealan ammattilaisia.

L

Iloinen ryhmä vieraita Loviisan kulmilta.

ogset järjesti asiakaspäivän toukokuun alussa tehtaallaan Koivulahdessa. Asiakkaita tapahtumaan saapui lähes 200 ympäri Suomen.

Erikssonit Porvoosta ovat pitkän linjan Logset-asiakkaita. Puuta tehdään usealla koneella Eteläinen Metsäreviiri ry:lle.

Envionin Lauri Eskola kertoili että metsäkoneväriä myydään hyvin ja uusia innovatiivisia metsäkonetuotteita on kehitteillä.

Logsetin testausinsinööri JariPekka Ylikoski on tyytyväinen hybriditekniikan luotettavuuteen.

Kokenut metsäkonealan ammattilainen Juha Pukkala toimii Logsetin tuotetuki-insinöörinä.

Testausinsinööri Kari Kangas (vas.) keskusteli Logset-koneiden tekniikan kehityksestä Kari Virtasen ja Jani Virtasen kanssa.

Päivän ohjelmaan kuului ohjatut tehdaskierrokset, joiden aikana asiakkaat saivat tutustua mm. Logset 12H GTE Hybrid järjestelmään, hakkuulaitteiden, kuormatraktoreiden ja harvestereiden paikkakokoonpanoihin, katsastuspisteeseen ja TOC 2 -ohjausjärjestelmään. - En ole aikaisemmin käynyt Logsetin tehtaalla. Se mitä näin kestää hyvin päivänvaloa. Täällä vaikuttaa olevan viimeistely kunnossa ja tehtaan siisteys on tärkeää, sanoo Tuomo Häkkinen. Hänen Jyväskylän seudulla toimivalla yrityksellä on kaksi harvesteria joista toinen on 6-pyöräinen Logset 5H vuosimallia -06. - Olemme viime aikoina voittaneet paljon tarjouksia Logset harvesterilla. Konemalli on hyvä pitää mallistossa, Häkkinen toteaa. Logset 5H harvesterin kuljettaja Vesa Nieminen on samoilla linjoilla: - Kaupunkilaiset metsänomistajat käyvät koulutuksia ja osaavat vaatia. Heille viimeinen penni ei ole tärkeä, vaan muut arvot menevät edelle.

Vesa Nieminen ja Tuomo Häkkinen tulivat Logset asiakaspäivään Jyväskylän seudulta.

Paljon uutta tietoa

Kankaanpäästä asiakaspäivään saapuneet Sanna Kuusilinna ja Juhana Kuuskoski vierailivat Logsetin tehtaalla ensimmäistä kertaa. Juhani on pyörittänyt yritystä Koneurakointi Kuuskoski 18 vuoden ajan ja Sanna on toiminut yrityksessä kuormatraktorin kuljettajana pian kymmenen vuotta. Logset on molemmille uusi konetuttavuus. - Täältä ohjaamosta näkee hyvin pihalle renkaan viereen. Hallintalaitteet vaikuttavat toimivilta, Sanna toteaa Logset 5F GT koneen ohjaamosta. Juhana kehuu sekä Sannaa että Logsetia: - Sanna tekee pienessä ajassa paljon töitä. Vaihtelevissa olosuhteissa 5F kokoluokan kone voisi sopia meille. Ja onhan se hienoa että tällaisia koneita rakennetaan Suomessa! Tämän päivän aikana on tullut paljon uutta tietoa. Olen iloinen, että tulimme.

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

Koskitukin henkilökuntaa oli paikan päällä kertomassa puukaupan hyvästä tilanteesta ja yrityksen palveluista. Sää oli tapahtumassa kohdillaan ja tietenkin myös tarjoilu pelasi.

CE


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Interforst 2018 -näyttely kerää Euroopan metsäväen heinäkuussa Müncheniin T

ämän vuoden tärkein KeskiEuroopan metsä- konenäyttely Interforst 2018 järjestetään 18.-22. heinäkuuta Münchenin Messukeskuksen alueella.

Tervetuloa Baijeriin! Interforst 2018 järjestetään Münchenin Messukeskuksessa 18.-22.7. missä tuotteitaan esittelee lähes 500 yritystä yli 25 eri maasta. Kuvassa itävaltalaiset kouravalmistaja Westtechin osasto vuoden 2014 Interforst -näyttelyssä.

Interforst järjestetään joka neljäs vuosi - nyt jo 13. kerran. Näyttely levittäytyy laajalle ulkoalueelle Münchenin Messukeskuksessa, jossa on käytössä lisäksi myös näyttelyhalleja. Näytteilleasettajia saapuu paikalle lähes 500 edustaen yli 25 maata - myös Suomesta osallistuu hyvä määrä yrityksiä. Messukävijöitä erittäin kansainväliseen Interforstiin odotetaan yli 50 000 jotka tulevat yli 70 eri maasta. Tänä vuonna näyttelyn pääteemoja ovat digitalisaation tulo metsiin (Forestry 4.0), ilmastonmuutoksen tuomat haasteet metsäalalle, kestävä metsätalous sekä turvallisuus ja terveys metsätöissä. Näyttelyalueelta löytyy mm. uusimmat koneet ja laitteet metsänkorjuuseen, metsänhoitoon, sahateollisuuden tarpeisiin, metsäenergian tuottamiseen sekä puutavaran kuljetuksiin. Lisäksi näyttelyn yhteydessä on tarjolla laajasti metsäalan kongresseja ja foorumeita. Vauhdikasta ohjelmaakin on luvassa kuten koneiden työnäytöksiä sekä Bavarian Logging Championship ja Stihl Timbersports Series -kilpailut. Interforstiin kannattaa lähteä tutustumaan alan uutuuksiin, aistimaan metsäalan kansainvälisiä tuulia sekä nauttimaan Baijerin heinäkuisesta, lähes varmasti helteisestä säästä.

Ulkonäyttelyalueet levittäytyvät laajalle alueelle - messukävijöitä erittäin kansainväliseen Interforstiin odotetaan yli 50 000 jotka tulevat yli 70 eri maasta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Interforstissa esitellään uusin puutavaran korjuuteknologia eri alueiden käyttötarpeisiin. Tarjolla on mielenkiintoisia koneita mm. haastaviin rinnekorjuisiin. Kuvassa Atlas-Kern 40T telaharvesteri Ponsse kaatopäällä.

Interforstista löytyy tietenkin myös nosturimaailman uutuudet - kuvassa itävaltalaisen Palfinger Epsilonin osastoa 2014 näyttelyssä.

KONEURAKOINTI 33

Messe München GmbH:n toimitusjohtaja Dr. Reinhard Pfeiffer kertoi Interforst 2018 -näyttelyn kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa metsäteollisuusalan merkityksestä Saksalle: alalla toimii 128 000 yritystä, 1.1 miljoonaa työntekijää ja liikevaihtoa syntyy 180 miljardia. Metsänomistajia on noin 2 miljoonaa ja puuta korjattiin 76 milj. kuutiota 2017.

- Luvassa on kaikkien aikojen paras Interforst, lupasi Messe Münchenin Martina Ehrnsperger toimii Interforst 2018 -näyttelyn johtajana.

Saksan alueen metsäkonemarkkina hyvässä vedossa

K

WF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.) on julkaissut metsäkoneiden myyntiluvut Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.

Skandinaviset CTL-metsäkonevalmistajat ovat vahvassa roolissa Intermatissa - kuvassa Rottnen osasto 2014 messuilla.

Interforstista löytyy paljon nähtävää myös puutavarakuljetusten ammattilaisille.

Interforstin vauhdikasta tarjontaa edustavat Bavarian Logging Championship ja Stihl Timbersports Series -kilpailut.

Näyttelyalueella on luvassa koneiden työnäytöksiäkin - kuvassa esiintyy tositoimissa CBI ChipMax -hakkuri 2014 tapahtumassa.

- Saksassa myytiin vuonna 2017 yhteensä 387 uutta konetta metsäurakointiin mukaanlukien CTL-koneet, yhdistelmäkoneet ja full-tree -koneet; laskua oli kaksi prosenttia edelliseen vuoteen. CTL-koneiden myynti kasvoi hieman ollen yhteensä 236 konetta joista 120 harvesteria ja 116 kuormatraktoria. Harvestereissa kyseessä oli normaali hyvä myyntivuosi mutta kuormatraktoreiden myyntimäärä oli poikkeuksellisen alhainen. Harvestereista 52 % oli 8-pyöräisiä. Näyttää siltä että tämä vuosi mennään konemyynnissä suunnilleen viime vuoden tahtia, jolloin puuta korjattiin Saksan metsistä 76 miljoonaa kuutiota, kertoi Wahlers Forsttechnikin toimitusjohtaja Ralf Dreeke, joka toimii myös Interforest näyttelykomitean puheenjohtajana. Itävallassa myytiin vuonna

Wahlers Forsttechnikin toimitusjohtaja Ralf Dreeke toimii myös Interforest näyttelykomitean puheenjohtajana.

2017 yhteensä 52 uutta metsäkonetta joista CTL-harvestereita 27 ja CTLkuormatraktoreita 17. Myyntimäärät olivat korkeimmillaan sitten vuoden 2008. - Myös Sveitsissä kokonaismarkkina oli hyvällä tasolla 2017: 55 myytyä uutta konetta joista CTL-harvestereiden osuus oli 12 ja CTL -kuormatraktoreiden 11, esitteli Dreeke.


34 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Alpeilla tyypillisessä vinssikorjuussa metsurien kaatamat puut tuodaan pitkinä runkoina alas rinteistä vaijerijärjestelmällä ja katkotaan & karsitaan laanissa kuljetusta varten.

Alpeilla kehitetään uusia korjuumenetelmiä

M

esse München järjesti huhtikuun loppupuolella Interforst 2018 -messun ennakkotapahtuman kansainväliselle lehdistölle Itävallassa Salzburgin lähellä.

Ensi kesän messun esittelyn lisäksi lehdistö pääsi tutustumaan Alppien puunkorjuuseen Saalforsten alueilla, mitkä kuuluvat Saksan Baijerin osavaltion Bayerische Staatsforstenille vaikka ne sijaitsevat Itävallan puolella. Syy tähän juontaa aina 800-luvulle ja suolakaivosten syntyyn, jolloin puuta alettiin käyttämään lämmitykseen suolan liuotusprosessissa. Suolateollisuuden kasvaessa puuta tarvittiin yhä enemmän ja itävaltalaisten kanssa tehdyllä sopimuksella baijerilaiset saivat hakata puuta Saalforsten alueilta, mistä sitten kolmen jalan mit-

taista polttopuupölkkyä uitettiin jokia pitkin suolakaivoksiin. Vastapalveluksena itävaltalaiset saivat luvan tehdä kaivoksia maan alla Baijerin puolelle. Tämä sopimus allekirjoitettiin Baijerin kuninkaan Ludwig I:n ja Itävallan keisarin toimesta vuonna 1829 ja siinä sanottiin että ”Saalforste kuuluu ikuisesti Baijeriin”. Sopimus uudistettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1957. Tänä päivänä Saalforsteniin kuuluu alppialueita 18.500 hehtaaria joista metsiä on yli 60 %. Mielenkiintoisen päivän aikana lehdistölle esiteltiin alpeilla tyypillistä vinssikorjuuta missä metsurien kaatamat puut tuodaan pitkinä runkoina alas rinteistä vaijerijärjestelmällä ja katkotaan & karsitaan laanissa kuljetusta varten. Tapahtumassa nähtiin myös skandinaavista CTL-metsäkone-

Vaijerijärjestelmä eli skyline voidaan vetää jopa kahden kilometrin päähän, mistä kuljetinyksikkö vetää nipun runkoja vauhdilla alas.

teknologiaa, kun Ponsse Ergo harvesteri esitteli KWF:n johtamaa tutkimusprojektia, missä kuusi- ja mäntytukit kuorittiin erikoisvalmisteisella Ponsse H7 -harvesteripäällä. Yhtenä tavoitteena on estää alueella yleisten kaarnakuoriaisten tukin rungolle aiheuttama tuho kuorimalla

kaarna mahdollisimman nopeasti pois. Toinen syy kuorinnalle on tarve jättää puiden kuoret maatumaan metsäalueille missä maaperässä on todella niukasti ravintoaineita. Kuorinnalla saadaan myös kuljetuksiin volyymia kun mukana ei kuljeteta turhaa kuorta ja energiatuotan-

Bayerische Staatsforstenin edustajat kertoivat Saalforstenin metsäalueista jotka kuuluvat Baijerin osavaltiolle vaikka sijaisevat Itävallassa.

toon päätyvän kuorittu puu tuottaa poltettaessa vähemmän tuhkaa ja muita partikkeleita. Nähdyn perusteella pitkien havupuurunkojen kuorinta onnistui tehokkaasti tehtävään modifioidulla harvesteripäällä ja kuori lähti pois kokonaan aiheuttamatta vahinkoa rungon pinnalle.

Drone-lennokkeja käytetään yhä enemmän metsäalueiden ja myrskytuhojen kartoittamiseen sekä hakkuiden suunnitteluun.

Laanissa prosessoitu puu lastataan puutavara-autoon ja kuljetetaan tuotantolaitokseen. Autot hakevat yleensä puut nuppikuormana ja lastaavat alempana odottavaan perävaunuun.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35

Wahlers Forsttechnikin toimitusjohtaja Ralf Dreeke (oik.) ja Metsäalan Ammattilehden päätoimittaja Janne Jokela keskustelivat Alppien puunkorjuusta sekä alueen metsäkonemarkkinoista. Wahlers on toiminut Ponssen jälleenmyyjänä jo yli 25 vuoden ajan.

Tänä päivänä Saalforsteniin kuuluu 18.500 hehtaaria joista metsiä on yli 60 % (pieni kuva). Alppien alueella myrskytuhot ovat yleisiä ja ne asettavat suuret haasteet puunkorjuulle. Kuvassa olevaan rinteeseen iski myrksy loppuvuodesta 2016 ja puut saatiin korjattua melko nopeasti pois. Taustalla näkyvät vuorenhuiput ovat yli kahden kilometrin korkeudessa.

Tapahtumassa nähtiin myös skandinaavista CTL-metsäkoneteknologiaa, kun Ponsse Ergo harvesteri esitteli KWF:n (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.) johtamaa tutkimusprojektia, missä kuusi- ja mäntytukit kuorittiin erikoisvalmisteisella Ponsse H7 -harvesteripäällä.

Nähdyn perusteella pitkien havupuurunkojen kuorinta onnistui tehokkaasti tehtävään modifioidulla harvesteripäällä ja kuori lähti pois kokonaan aiheuttamatta vahinkoa rungon pinnalle.

Yhtenä syynä tutkimusprojektille on havupuiden kuorien jättäminen maatumaan metsäalueille missä maaperässä on todella niukasti ravintoaineita.

Alpeilla panostetaan paljon metsäautoteiden hoitoon ja kunnossapitoon, mikä mahdollistaa tehokkaan korjuuoperoinnin sekä tarjoaa hyväkuntoiset tiet virkistyskäytöön mm. maastopyöräilijöille.

Ponssen H7 -harvesteripää on varusteltu Ponssen eucalyptus rullilla ja veitset on modifioitu havupuiden kuorintaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Forest Machine Magazine

Customer Testimonials “ Great job with the magazine. well done, interesting read”

“ Thanks for a great magazine” “ That’s a great read Rab, you are quite the editor.”

Subscribe

• Bi-monthly • Great features • Free classifieds • Latest equipment • From £30* per year • Current industry news

Subscribe online at www.forestmachinemagazine.com

• Written by loggers for loggers

2017 February Issue 3

2016 October Issue 1

8568

ISSN 2398-

8568 ISSN 2398m agazine.co tmachinem www.fores

ech.at www.westt

Rab: 07582055748 Wendy: 07951473846 www.forestmachinemagazine.com forestmachinemagazine@mail.com Working along with Metsäalan Ammattilehti

+43 (0) 7277 ttech.at office@wes

27730

er 2017 Decemb Issue 8 8568

ISSN 2398-

Demo Days - See pag

e 22 For Neuson full Detail on 103 HVT s sional soluti The profes second thinning. and for first

all rry s ou e g y ry m istma e Chr av

hin

Wis UK LTD Park PONSSE Business 4 Annan DG12 6TZ Annan 207 510 Tel: 01461 207 511 Fax: 01461

Sales Machine nd / Engla 868 519 nd WalesWilliams 07801 Sales Machine / Northern Engla Paul 414 482 Scotland n 07862 Craig Verno


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

Maamess 2018 - Tartto V

uonna 1993 alkanut perinne sai jälleen jatkoa, kun Tartton Messukeskuksessa järjestettiin jo 26. kerran Maamess -tapahtuma 19.-21.4. mikä avaa perinteisesti messukauden myös metsäsektorilla.

Näyttelyasettajia oli tuotteitaan esittelemässä yli 500 ja messukävijöitä Maamess keräsi reilut 40 000. Laajasti maatalouspuolta esittelevässä tapahtumassa on lisäksi vahvasti esillä metsätalous ja puuteollisuus. Tänäkin vuonna Maamess tarjosi metsäammattilaisille paljon nähtävää kuten metsäkoneita, hakkureita, puutavaran kuljetuskalustoa jne. Myös Suomesta oli jälleen mukana runsaasti näytteilleasettajia ja messukävijöitä, jotka viihtyivät hyvin järjestetyssä tapahtumassa.

Maamess 2018 -näyttely esitteli 19.-21.4. Tartton Messukeskuksessa ja sen ulkoalueilla laajasti urakoinnissa tarvittavaa konekalustoa - kuvassa etualalla monipuolisesti varusteltavaa Avant -pyöräkuormaajamallistoa.

Mönkijöitä käytetään yhä enemmän oikeissa töissä; rinnakkaisistuttavat lavamallit kuten kuvan CFMoto U-Force kasvattavat suosiotaan.

Pick-up autoja tarvitaan niin metsä- kuin maatalousurakoinnissakin. Dodgen RAM ja HEMI mallit edustavat räyhäkkäimpiä vaihtoehtoja.

Ponssen osastolla pääsi metsäkonesimulaattorin ohjaimiin.

Kevyempien koneiden suosio kasvaa monessa maassa metsänomistajien toiveesta. Novotnyt myy Baltiassa ja Suomessa Salo-Machinery.

Itävaltalainen Eschlböck on erittäin vahvassa asemassa Baltian hakkurimarkkinoilla. Kuvassa uusi Victor malli Salo-Machineryn osastolla.

Westtech puukouria lötyy joka tarpeeseen Salo-Machineryltä.

Maamess 2018 -tapahtumassa näyttelyasettajia oli tuotteitaan esittelemässä yli 500 ja messukävijöitä vieraili kolmessa päivässä reilut 40 000.


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Järkevä kourapäivitys

Puun Kuljetus Oy:n hyvin palvellut Valmet 901 TX -harvesteri päivitettiin uuteen iskuun SP 561 LF -kouralla, minkä ominaisuuksiin Marko Bragge on oikein tyytyväinen.

P

uun Kuljetus Oy:llä Nakkilasta on kokemusta harvesteri- tekniikasta jo yli neljän vuosikymmenen ajalta. Väinö Bragge aloitti metsäurakoinnin traktorilla 1960-luvulla ja ensimmäinen prosessori Pika 75 tuli käyttöön 1970-luvulla ja pian sen jälkeen Outokummun Metallin protomallin kouraprosessori mikä asennettiin Volvo 868:iin. Vuonna 1976 perustettiin Puun Kuljetus Oy ja toiminta lähti kasvamaan.Tänä

päivänä urakointiyritystä pyörittävät Väinön pojat Börje, Marko ja Tero. - Metsäkonehommia ollaan tehty kaikki veljekset nuoresta lähtien - itse olen ajanut koneilla jo 35 vuoden ajan. Sukupolvenvaihdos toteutettiin yrityksessä vuonna 2002. Ja nyt on jo kolmas polvikin mukana kun Börjen poika Mikael ajaa konetta, kertoo Marko Bragge. Tänä päivänä Puun Kuljetus Oy urakoi puuta kolmella metsäkoneketjulla Luvian Sahalle ja Metsänhoitoyhdistys Satakun-

SP 561 LF -koura on rungoltaan pitkä ja kapea, minkä ansiosta kaatoominaisuudet ovat erittäin hyvät sekä isolla että pienellä puulla.

nalle. - Harvestereina on Komatsu 931, Valmet 901 TX ja Ponsse Scorpion King. Puut ajetaan tien varteen John Deere 1110E ja 1210G sekä Valmet 840 kuormatraktoreilla - koneiden kuljetus hoituu Sisu Polar ritiläautolla. 2000-luvun alkupuolella meillä oli kymmenisen vuoden ajan puutavara-autokin millä käytiin myös Saksassa myrskypuunajossa. Nykyään keskitymme vain metsäkoneurakointiin, toteaa Bragge.

Valmet pävitettiin iskuun SP -kouralla

Puun Kuljetus Oy:n konekaluston vanhin veteraani, hyvin palvellut yli 14 000 tuntia ajettu Valmet 901 TX harvesteri sai uuden elämän kun siihen päivitettiin viime talvena SP 561 LF harvesteripää. - Rottne -koneiden ja SP - harveripäiden maahantuoja Suomen Työkone Oy on ollut yhteyksissä koneita tarjoten ja jossain kohtaa tuli puheeksi, että voisimme vaihtaa Valmetin 11 metrin puomin päähän uuden kouran. Heillä oli esittelykäytössä ollut ja vain viitisensataa tuntia ajettu vuosimallia 2013 oleva SP 561 LF -harvesteripää, mikä tuntui kaikin puolin viisaalle valinnalle tarpeeseemme. Niinpä teimme siitä kaupat ja koneemme kävi koura-asennuksessa Seinäjoella, kertoo Bragge. Esittelykouraan tehtiin samalla päivityksiä mm. mittapyörään, värimerkkariin jne. sekä letkut vaihdettiin sillä koura oli seissyt

kauan varastossa. - Nyt kun olen tehnyt SP:llä puuta jonkun kuukauden niin voin vain todeta että koura on kaikin puolin erittäin hyvä. Sen rakenne on täysin poikkeava aiemmasta Valmet 350:stä eli SP on rungoltaan pitkä ja kapea, minkä ansiosta kaato-ominaisuudet ovat todella hyvtä. SP:llä ei tarvitse tehdä isoimmillakaan puilla kaatokoloja vaan sahata suoraan poikki; koura pitää puun varmasti tasapainossa pitkää runkoa vasten. Ja myös harvennuksilla pitkä runko on eduksi sillä se keskittää hyvin pienet puut kouran keskelle. Tämä on kyllä ensimmäinen koura millä olen ajanut mikä sopii sekä isolle että pienelle puulle ilman kompromisseja, ilmoittaa Bragge. Rakenteen lisäksi Bragge kehuu SP-kouran syöttätehoa; voimaa ja nopeutta riittää. Myös sahaus toimii moitteettomasti.

SP -kourassa riittää syöttätehoa ja mittatarkkuus on osoittautunut erittäin hyväksi.

- Ja mittatarkkuus on erittäin hyvä. Hiljattain katsoin asiakkaan raporteista että noin viidessä autokuormallista harvennuspuuta oli pituusmitan tarkkuus 97 % rannikon oksaisella ja kyhmyisellä puulla, kertoo Bragge.

Leena Tamminen ajaa puuta tienvarteen ammattilaisen ottein Puun Kuljetus Oy:n John Deere 1110 E -kuormatraktorilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39

Teboil Wetol Syntrac

Uusi voimansiirtoöljy työkoneisiin

S

uomessa valmistettujen Teboil -voitelu- aineiden valikoimaan on tullut uusi huipputuote voimansiirtoon.

Täyssynteettinen Teboil Wetol Syntrac on poikkeuksellisen suorituskykyinen erikoisvaihteistoöljy, joka on suunniteltu vaativaan työkonekäyttöön.

Raskaimpiin olosuhteisiin

Teboil Wetol Syntrac on suunnattu erityisesti uudempiin työkoneisiin, joissa voidaan käyttää matalaviskositeettista ja energiaa säästävää SAE 75W-80 / 5W -20 -luokan UTTO-öljyä (Universal Tractor Transmission Oil) voimansiirrossa ja hydrauliikassa. Öljyn suunnittelussa on otet-

tu huomioon erityisesti uudempien Volvon valmistamien työkoneiden vaatimukset (VCE WB 102). - Täyssynteettisen perusöljypohjansa ja tavanomaista suorituskykyisemmän lisäaineistuksensa ansiosta öljyllä on ensiluokkainen lämmönkestokyky raskaassa ja kuumassa käytössä. Lisäksi viskositeetin pysyvyys, kitka-ominaisuudet sekä yhteensopivuus tiivisteiden kanssa ovat huippuluokkaa, jolloin vaihteiston ja jarrujen toiminta säilyvät optimaalisina sekä öljyvuodot vähenevät, kertoo Teboilin tuoteryhmäpäällikkö Juha-Pekka Riihimäki. Uutuusöljy sopii erinomaisesti ympärivuotiseen käyttöön vaativissa pohjoismaisissa ilmasto-oloissa ja työskentelyympäristoissä.

Öljyn suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti uudempien Volvon valmistamien työkoneiden vaatimukset (VCE WB 102).

- Täyssynteettisten perusöljyjen ansiosta Teboil Wetol Syntrac sietää öljyä hapettavaa eli vanhentavaa vaikutusta tavanomaisia märkäjarruöljyjä paremmin. Öljyn erityisominaisuudet mahdollistavat useissa käyttökohteissa tavanomaista pidemmät öljynvaihtovälit, jolloin koneen tehokas työssäoloaika pitenee, opastaa Riihimäki.

Märkäjarruille ja hydrauliikkaan

Öljy on suunniteltu erityisesti niinin koneisiin, joissa käytetään öljykylvyssä toimivia ns. märkiä jarruja. Öljyn optimoidut kitkaominaisuudet mahdollistavat jarrujen tasaisen ja äänettömän toiminnan, joka parantaa sekä käyttömukavuutta että ajonhallittavuutta ja tarkkuutta. - Teboil Wetol Syntrac soveltuu erinomaisesti myös useisiin maataloustraktoreihin, joihin konevalmistaja suosittelee UTTO -tyyppistä öljyä. Näissä koneissa on tyypillistä, että sama öljy kiertää sekä hydrauliikassa että voimansiirrossa. Ja uutuusöljyn suunnittelussa on otettu huomioon myöskin hydrauliikkakäytön vaatimukset, sanoo Riihimäki.

Uusi täyssynteettinen Teboil Wetol Syntrac on poikkeuksellisen suorituskykyinen erikoisvaihteistoöljy vaativaan työkonekäyttöön.

TALOUDELLISEEN, TEHOKKAASEEN TERÄKETJUHUOLTOON! Markusson Grindomatic ja Triplematic ovat erityisesti harvestereiden 404”-jakoisten teräketjujen teroitukseen suunniteltuja teroitusautomaatteja.

Grindomatic

Triplematic

Edullinen automaatti, joka teroittaa työkierrolla vuorotellen oikean ja vasemman puoleisen leikkuuhampaan.

Monipuolinen teroitusautomaatti, jolla voidaan suorittaa pelkästään leikkuuhampaan teroitus tai vaihtoehtoisesti toisella ohjelmalla yhdellä työkierrolla leikkuuhampaan teroitus, purupiikin lasku ja leikkuuhampaan pohjan hionta. - varustettu leikkuuhammaslaskurilla - voidaan poistaa vaurioituneesta hampaasta kertakierrolla jopa 4mm - kaksi teroitusohjelmaa - toimii joko 12V tai 220V-jännitteellä - jalusta ja paineilmatoiminen ketjukiristin vakiovarusteina

- yksinkertainen käyttää - voidaan poistaa vaurioituneesta hampaasta kertakierrolla jopa 4mm - mahdollista laskea myös purupiikit - toimii joko 12V- tai 220V-jännitteellä - useita varustetasoja

Tiedustele Grindomatic- ja Triplematic-tarjouksemme! Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maanmuokkausta metsään kehitetyllä kaivukoneella M

aanmuokkaus on osa metsän uudistustoimia. Hakkuun jälkeen metsänpohjalta paljastetaan kivennäismaata, jolloin istuttaminen ja kylvö helpottuvat ja taimi lähtee paremmin kasvuun sille otollisella kasvupaikalla. Yleisimmin metsämaanmuokkaus suoritetaan mätästyksenä tai laikutuksena

kaivukoneella, mikä on varustettu tarkoitukseen soveltuvalla muokkauskauhalla. Metsä-Multia Oy aloitti metsämaanmuokkausten tekemisen itse vuonna 2015 ja tänä päivänä toiminta on tärkeä osa asiakkaille tarjottavaa kokonaispalvelua. Metsä-Multia Oy tunnetaan kokonaisvaltaisesta palvelusta,

pitävistä aikatauluista ja yli neljän vuosikymmenen mittaisesta historiasta. Kasvava yritys työllistää tällä hetkellä noin 80 metsäalan terävinta ammattilaista päätoimialueen ollessa keskeisessä Suomessa - asiakkaita ovat useat metsäteollisuuden yritykset ja organisaatiot. Metsä-Multian käytössä on yli neljäkymmentä nykyaikaista metsäkonetta ja muuta kalustoa. Huolto-,

Metsä-Multia Oy palvelee asiakkaitaan laajasti ja metsämaanmuokkaus on tullut osaksi kokonaisurakointia. Keväällä 2018 investoitiin kahteen uuteen Volvo -kaivukoneeseen joista kuvassa oleva Volvo ECR145 on varustettu joustavalla Nisula Flex 18 -alustalla, mikä parantaa oleellisesti kaivukoneen ominaisuuksia metsäkäytössä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

korjaamo- ja toimitilat sijaitsevat aivan Multian keskustassa, Keski-Suomessa. - Koneellinen puunkorjuu muodostaa toiminnastamme ison osan; rinnalle on noussut puunkorjuun tukitoimia ja metsänhoitopalveluita. Palvelukokonaisuuteemme kuuluukin tänä päivänä korjuun lisäksi koko puun kierto eli maanmuokkaukset, istutukset, raivaukset, energiapuunkorjuut ja metsälannoitukset, kertoo Metsä-Multia Oy:n Aki Laaja.

Maanmuokkaus osa palvelukokonaisuutta

Metsämaanmuokkausta Metsä-Multia tekee neljällä omalla kaivukoneella ja lisäksi käytössä on neljä yhteistyökumppaneiden kaivukonetta. - Kokonaisurakointi on koko ajan laajentunut ja metsämaanmuokkaus on tullut osaksi puunkorjuusopimuksia metsänistutuksen ohella. Hankimme hiljattain metsäalustaisen Volvo EC 140:n ja Nisula Flex 18 -alustalla varustetun Volvo ECR145:n muokkaustoimintaan. Töitä on kaivukoneille läpi sulan ajan ja talvella niiden kuljettajat työllistyy muissa tehtävissä. Muokkaustyö kaivukoneella on kivien ja kantojen keskellä sekä pehmeissä paikoissa kuljettajalle haastavaa puuhaa ja halusimme kokeilla tuoko uusi Flex -alusta helpotusta työhön, sanoo Laaja.

Metsä-Multian kuljettaja Tuomas Saarinen teki hakkuualueen mätästystä toukokuun lopulla Petäjäveden lähettyvillä. - Nisula Flex 18 -alusta on näyttänyt etunsa heti alusta lähtien erityisesti kovemmalla maalla, missä se pitää koneen mahdollisimman suorassa sekä tasaa kuljettajaan kohdistuvat jyrkät liikeet ja rytkytyksen. Jo nyt voin todeta että alusta säästää todella paljon kuljettajaa ja tehostaa työskentelyä, sanoo Saarinen.

Nisula Flex 18 -alusta tekee kaivukoneesta paremman metsäkoneen

Nisula Forest Oy ja Volvo Construction Equipment Oy tekevät tiivistä yhteistyötä kaivukoneiden metsävarustelussa. - Tarjoamme yhteistyössä Volvo -metsäkaivinkoneita metsänparannustöihin sekä hakkuukäyttöön, jossa jokainen yksityiskohta on tarkasti mietitty. Uusien innovatiivisten ratkaisujen myötä kaivinkonetta voidaan hyödyntää ympärivuotisesti metsätöissä, kertoo Nisula Forest Oy:n Kalle Mattsson. Yhteistyön tuloksena kehitettu Volvo ECR145E varustettuna joustavalla Nisula Flex18 -monikäyttöalustalla mullistaa kaivukoneen ominaisuudet metsässä. - Nisula Flex 18 on ajon aikana joustava telakoneen monikäyttöalusta, joka pysähdyttäessä lukittuu automaattisesti maaston mukaan. Joustava telaratkaisu, automaattinen telaston lukitus, taivutetut telalaput ja korkea maavara nostavat koneen maasto-ominaisuudet aivan uudelle tasolle vaikeakulkuisessa maastossa, lupaa Mattsson. Flex -alustaratkaisu vähentää oleellisesti kuljettajaan kohdistuvaa tärinää, rasitusta ja stressiä jolloin tulee vähemmän sairauspoissaoloja, mahdollistaen myös paremman työn laadun. - Kun olosuhteet paraneee niin kuljettaja saa tehtyä samoilla työtunneilla enemmän laadukas-

Nisula Flex 18 on ajon aikana joustava telakoneen monikäyttöalusta, joka pysähdyttäessä lukittuu automaattisesti maaston mukaan.

ta suoritetta. Myös koneeseen kohdistuvat rasitukset vähenevät oleellisesti jolloin syntyy vähemmän vaurioita. Flex -alusta mahdollistaa myös saman koneen käytön paremmin eri työlajeissa, toteaa Mattsson.

jyrkät liikeet ja rytkytyksen. Jo nyt voin todeta että alusta säästää todella paljon kuljettajaa ja tehostaa työskentelyä. Flex -alusta toimii kaikin puolin hyvin ja

A. Hirvonen Oy:n valmistama hydraulinen Väkevä -mätästin on nopea käyttää.

Volvon kaivukoneessa on metsätöissä tarvittavat suojaukset sekä tehokkaat työvalot.

luotettavasti - tavallisella koneella jos ajaa isoon kantoon tai kiveen niin kone jää jauhamaan paikalleen mutta Flex-alustainen menee nätisti yli. Kun mennään

oikein pehmeille paikoille niin koneessa voisi olla leveämmät laput mutta kovemmalla maalla tämä on ehdottoman hyvä kokonaisuus, kertoo Saarinen.

Kuljettajan olosuhteet paranee oleellisesti ja työnteko tehostuu

Metsä-Multian kuljettaja Tuomas Saarinen oli haastatteluhetkellä ajanut uudella Flex -alustalla varustetulla Volvolla kuukauden verran. - Muokkaustyötä olen tehnyt kaivukoneella metsässä reilun vuoden päivät joten homma alkaa jo sujumaan mutta paljon on vielä opittavaakin. Tämä uusi lyhytperäinen Volvo ECR145E on kaikin puolin hyvä kone ja ohjaamo ergonominen työpaikka. Nisula Flex 18 -alusta on näyttänyt etunsa heti alusta lähtien erityisesti kovemmalla maalla, missä se pitää koneen mahdollisimman suorassa sekä tasaa kuljettajaan kohdistuvat

Metsä-Multia Oy otti toukokuussa 2018 käyttöön myös toisen uuden kaivukoneen maanmuokkaustöihin; metsäalustaisen Volvo EC140:n.


42 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Markkinoiden kattavin valikoima laadukkaita kantokäsittelylaippoja Laajin mallisto Iggesund -kantokäsittelylaipoista on 10 mm tyviuralla olevat laipat, laippapituudet alkaen 42 cm. Kaikkia Iggesund -kantokäsittelylaippoja yhdistää sama, käyttäjäystävällinen rakenne. Kuvassa näkyvät laipparungossa olevat reiät toimivat kantokäsittelyaineen ulostuloreikinä. Nesteputki on ko. reikärivin takapuolella. Iggesund -kantokäsittelylaipat ovat käännettäviä eli laipan kummallakin puolella on nesteen sisä- ja ulostulo.

Uudenlaista teknistä ajattelua edustava JPS -sahayksikkö vaatii omanlaisen laippamallistonsa myös kantokäsittelyyn. Iggesundilla on tarjolla täydellinen JW-laippasarja eri laippapituuksilla.

Toimitusmäärällisesti kasvavin kantokäsittelylaippojen mallisto on ns. JET-FIT -tyviset laipat. Tyviura on 15 mm ja päätyreiät ovat ovaalit. Iggesund-laipoissa ovaalien päätyreikien tukena on kapea teräskannas.

M

onitoimikoneissa käytettävät Iggesund -kanto- käsittelylaipat on kehitetty tehokkaaseen nestelevitykseen maannousemasientä vastaan.

Iggesund -mallistossa ovat nämä ns. spray-laipat valittavissa 42 cm pituudesta aina 90 cm pituisiin laippoihin. Tyvivaihtoehdot ovat eri leveyksiset normaalilla 10 mm keskiuralla olevat ja ns. JET-FIT

-tyviset sekä JPS-sahayksikköön soveltuvat JW-tyvellä olevat laipat. Toisin sanoen mallisto on markkinoiden kattavin. - Kaikkia Iggesund -kantokäsittelylaippoja yhdistää sama, käyttäjäystävällinen rakenne.

Laipan teräsrunkoon on porattu tasajakoisin välein reiät ja reikärivin takapuolella on varsinainen nesteputki. Nesteputkeen tarvittavat nesteen ulostuloreiät kukin käyttäjä poraa itse laipan mukana olevalla 1,5 mm poraterällä. Kantokäsittelyaine tulee tällöin laipan kiinnittimestä nesteputkeen porattujen reikien ja edelleen laipan teräsosassa olevien reikien kautta kannolle, kertoo Metsätyö Oy:n Hannu Hypén. Poraus on helppo suorittaa, koska laipparungossa olevat reiät toimivat ohjausreikinä ja varsinainen nesteputki on helposti porattavaa alumiinia. Itse tehtävä poraus mahdollistaa turhien, nestepainetta hukkaavien porauksien välttämisen. - Kunkin harvesteripään sahakotelo on erilainen, jolloin laipan hyötymitta kantokäsittelyssä on myös erilainen. Porattaessa voidaan valita ensimmäisen nesteen ulostuloreiän paikka sen mukaan mikä osa laipasta ottaa sahattaessa puuhun. Samoin reikäriviä ei

kannata avata liian pitkälle esimerkiksi hakattaessa pienirunkoista metsää, opastaa Hypén. Iggesund -kantokäsittelylaipat ovat käännettäviä eli laipan kummallakin puolella on nesteen sisä- ja ulostulo. - Otettaessa uusi laippa käyttöön avataan nestereiät vain käytettävälle puolelle. Toisen puolen reiät avataan vasta käännön yhteydessä. Mikäli nestereiät avattaisiin kummallekin puolelle samanaikaisesti on vaarana toisen, ei käytössä olevan puolen reikien tukkeutuminen pihkasta ja muusta epäpuhtaudesta. Näin toimien laipan kääntömahdollisuuden hyödyntäminen menetettäisiin, huomauttaa Hypén. Iggesund-laipat markkinoi Suomessa Metsätyö Oy, Hämeenlinna, Jyväskylä ja Rovaniemi. Lisätietoa saat myös osoitteesta www.metsatyo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41


44 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nurmeksessa esiintyi uusin metsäkoneteknologia hakkuunäytöksissä. Tapahtumaa isännöinyt Koneurakointi S. Kuittinen Oy valittiin vuoden 2017 maakunnalliseksi yrittäjäksi.

Onnistunut tapahtumapäivä Nurmeksessa

K

oneurakointi S. Kuittinen Oy järjesti 27.4. yhteistyökumppaneineen tapahtumapäivän Nurmeksessa. Esillä oli laajasti kone- ja kul-

jetuskalustoa metsäkoneiden esiintyessä hakkuunäytöksessä. Samalla vietettiin Huolto-Osapisteen avajaisia, mikä tarjoaa jatkossa raskaan kaluston varaosa- ja huoltopalvelua erityisesti metsäkone- ja puutavarakulje-

Keli oli kohdillaan ja väkeä saapui tapahtumapäivään yli 500 - savottanuotiolla oli mukava tavata tuttuja ja vaihtaa kuulumisia.

Sampo-Rosenlewin Ahti Sormunen (oik.), Komatsu Forestin Timo Korhonen, Koneosapalvelun Toivo Aliranta, Komatsu Forestin Riku Suhonen ja Jari Tyrväinen sekä juttelivat alan näkymistä.

tusalan toimijoille. - Huolto-Osapisteen myymälästä löytyy laajasti metsäkoneiden varaosia, tarvikkeita ja lisävarusteita. Kuorma-autopuolelle on tarjolla yleistarvikkeita sekä osia erityisesti perävaunuihin. Kehitämme varastoamme jatkossa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Olemme myös Koneosapalvelun yhteistyökumppani asennuspalveluissa eli meiltä saa mm. kunnostettuja hydrauliikkaosia sekä uudet Vahva -kahmarit ja Kopa -telat. Huolto-Osapisteen korjaamon puolella työskentelee viisi ammattitaitoista asentajaa ja liikumme tarvittaessa myös kentällä huoltoautoilla, kertoilee Jani Kuittinen. Asiakkaat ovat löytäneet heti alusta lähtien Huolto-Osapisteelle Nurmeksen Voimatielle: - Myymälässä käy jo mukavasti väkeä ja kauppaa tehdään. Samoin korjaamon puolella on työn alla tasaiseen tahtiin metsäkoneita ja kuorma-autoja, sanoo Kuittinen.

Huolto-Osapiste palvelee asiakkaita raskaan kaluston varaosissa ja huoltopalveluissa osoitteessa Voimatie 8, Nurmes.

Nähtävää oli paljon ja tarjoilu pelasi - maittavaa lihakeittoa sai soppatykistä ja tietenkin kahvit päälle.

Pihamaalla oli esillä kaikki tehokkaassa puutavaralogistiikassa tarvittavat laitteet ja myös nostalgisia koneita wanhoilta hyviltä ajoilta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

45 KONEURAKOINTI 75

Komatsu Forestin huoltoverkosto osasta rakennettu - kahdesta M300F1

Y

Upgrade your machine

hteistyöyritysten verkosto tuottaa ison osan Komatsu Forest Oy:n tarjoamista tekniseen ylläpitoon liittyvistä palveluista. Huoltoon, varaosapalveluun ja metsäkoneiden tarvikekauppaan erikoistuneille huoltoyrityksille, niiden 13 toimipisteelle, on pyritty luomaan hyvät edellytykset palvella Komatsu-asiakkaita; käytännössä saman tasoiset kuin Komatsu Forest Oy:n omilla pisteillä.

Se on tarkoittanut toimintojen yhtenäistämistä ja nopeiden yhteyksien rakentamista. Integraation keskiössä ovat yhteiset tietojärjestelmät, joiden tehtävä on pitää koko huoltoverkosto ajan tasalla, taata oikeaan osuneet tarpeen määritykset ja nopeat toimitukset. Asiakastyytyväisyyden tiedetään kohenevan, kun asiat ovat kunnossa ja palvelu pelaa. Se oli tavoitteena ja siinä on onnistuttu. Huoltoyrittäjän tietokoneen ruudulle ilmestyneet ohjelmat ovat käteviä työkaluja, monesti myös yrittäjälle tehokas tapa kilpailla toimitusten nopeudessa

verkostosta omien pisteiden perustamiseen on ollut hyvin maltillista. Kahdessa tapauksessa, Keski-Suomessa ja Lapissa, ei ollut vaihtoehtoa; pitkän etsis• Syöttävä energiapuukoura integroituun korjuuseen kelyn jälkeen ei riittävillä resursseilla • Katkaisee 30 cm puuta yhdellä katkaisulla varustettuja yrittäjiä löytynyt. Tällaisissa tilanteissa vaih• Syöttävä, keräilevä, kuormaava toehdot ovat vähissä, jos kerran • Optiona pituus- ja paksuusmittaus sekäpalvelun ureakäsittely tasoa on tarkoitus pa• Voidaan asentaa harvesteriin, kaivuriinrantaa. tai ajokoneeseen Juuri nyt on tapetilla ihan muut asiat: teollisuuden WoodKäy katsomassa uusi video force -järjestelmä on saapumasosoitteessa www.moipu.com sa maaliin, sen myötä Komatsu Forestin MaxiFleet -etähallintaa päästään viimeinkin lanseeraamaan toden teolla. Huoltosopimusten suosio on yllättänyt positiivisesti koko palveluverkosMustasuontie 11, 44500 Viitasaari Petrus Moisio 040-7696 663 ton, ennakoiva huolto muuttaa rutiineja joka pisteessä. On tullut Taneli Moisio 040-590 3131 lupausten lunastamisen aika. Komatsu Forest palvelee asiakkaita oman verkostonsa lisäksi laajan yhteistyöyritysten verkoston avulla 13 toimipisteessä ympäri maata.

ja täsmällisyydessä. Jokaisesta yritysvetoisesta palvelupisteestä päästään suoralla yhteydellä sinne missä on tieto koneiden konstruktioista, lähimmän varaosan sijainnista tai edullisimmasta metsäkoneen varusteesta. Yhtenä tietotekniikan roolin laajentamisen motiivina on ollut halu palvella tehokkaasti kone-

yrittäjää hänen odottaessaan ongelmaansa ratkaisua kasvotusten Komatsun edustajan kanssa tai langan päässä työmaallaan. Siinä tilanteessa ripeys on huoltoyritykselle vahva kilpailuetu. Komatsu Forest Oy:n viimeaikaiset toimenpiteet palvelun parantamiseksi koskettavat tasapuolisesti koko verkostoa: vara-

osien uusi loogisempi hinnoittelu ja yli yön kuljetukset DROPBOX -noutopisteineen piristävät huoltoverkoston palvelua ja saavat asiakkailta varauksettoman kiitoksen.

riittää Tehokkuutta ja kannattavuutta energia- jaTekemistä kuitupuuleimikoille! Komatsu Forest Oy:n siirty-

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

minen ulkopuolisesta palvelu-

x Getting the job done

Päivitä mittalaitteesi ajanmukaiseen ja WoodForcen uusimmat vaatimukset täyttävään xLogger-järjestelmään! Kysy tarjousta kone- tai hakkuupäätoimittajaltasi. Soveltuu kaikkiin hakkuupäätyyppeihin. Technion Oy I Linkkikatu 15, 21100 Naantali +358 40 191 1000 I info@technion.fi l www.technion.fi

Saavuta paras tuottavuus nosturinohjausjärjestelmällä

Puutavara-autoihin

Metsäkuormaimiin

Metsäkoneisiin

Ota yhteyttä: Technion Oy I Linkkikatu 15, 21100 Naantali +358 40 191 1000 I info@technion.fi l www.technion.fi


46 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Markkinointi Tapio Nyrönen Oy 30-vuotta:

Asiakaspalvelu kaiken perusta len vuoden aikana ollenkaan sahapuolen työpaikkailmoituksia, sillä Suomessakin oltiin laman kourissa. Sitten kun oikein tutkin niin vanhasta lehdestä löytyi yksi ainut ilmoitus missä Haapaniemen saha haki kotimaan myyntipäällikköä. Otin yhteyttä ja satuin saamaan työpaikan joten muutimme Suomeen ja aloitin hommat missä vierähti sitten melkein 15 vuotta, kertoo Nyrönen.

Yrittäjäksi vuonna 1988

Tapio Nyrönen on myynyt tuotteita metsäkonealan ammattilaisille jo 30 vuoden ajan. Kuvassa alkuperäinen GB Harvester -laippa mikä tuli mukaan myyntiohjelmaan 90-luvun alussa Interforst -messuilta Saksasta, samoin kuin STIHLin teräketjut. Tänä päivänä Markkinointi Tapio Nyrönen Oy myy Iggesundin laippoja mutta STIHL kuuluu valikoimaan edelleen.

M

arkkinointi Tapio Nyrönen Oy Viitasaarelta on tehnyt jo 30 vuoden ajan vuodesta 1988 lähtien - koneellisen puunkorjuun parissa työskentelevien yritysten kanssa hyvää yhteistyötä. Markkinointi Tapio Nyrönen Oy toimittaa metsäkonealalle mm. harvesteriketjuja ja -laippoja, voiteluaineita sekä puunmerkintävärejä. Metsäkoneyrittäjien palvelukonseptin osana on myös teräketjujen teroituspalvelu, joka sekin toimii ovelta-ovelle -periaatteella. Toiminnassa tärkeässä roolissa on lisäksi voiteluaineiden maahantuonti; laajaa tuotevalikoimaa myydään koneurakoitsijoiden lisäksi mm. metsä-, teräs-, lasi-, alumiini- ja elintarviketeollisuudelle sekä kunnossapitoalan toimijoille. - Teemme töitä kentällä laajan asiakaskunnan parissa kasvotus-

ten eli aivan samalla tavalla kuin olemme toimineet alusta saakka, vaikka paljon asiat ovat matkan varrella kehittyneetkin. Olemme pysyneet konseptillamme hyvin mukana koko ajan kiristyneessä kilpailussa - lopulta kuitenkin hyvät tuotteet ja asiakaspalvelu ratkaisee valinnat puunkorjuun ammattilaisten keskuudessa, sanoo Tapio Nyrönen.

Oikeassa paikassa viittaaminen vei Saksaan

Säynätsalossa vuonna 1949 syntynyt Tapio Nyrönen lähti opiskelemaan Kotkan puutalousopistoon sahapuolta ja jo sitä ennen nuoren miehen kesät meni töissä Enso-Gutzeitin vaneritehtaalla. - Kotkan koulusta lähetettiin ryhmä opiskelijoita Saksaan tutustumaan alan toimintaan ja kysytiin onko vapaaehtoisia niin viittasin heti ja se kädennosto muutti merkittävästi elämäni suuntaa. Niin sitten vuonna 1972

läksin Saksaan 23 vuotiaana tuo vuosi muistetaan aina Münchenin olympialaisista missä Lasse Virén voitti 10 000 metrin kultaa vaikka kaatui ja toisaalta kisojen aikaisesta terrori-iskusta. Majoituin Bad Tölziin mikä sijaitsee noin 60 km Münchenistä etelään alppien reunalla ja kiertelimme ensin viikon verran Tirolin kauppakamarin vieraana sahoja ja lastulevytehtaita. Sitten olin nelisen kuukautta töissä August Moralt Industriella jolla oli saha- ja vaneriteollisuutta sekä ovi- ja lastulevytehtaita. Tuon ainutlaatuisen kesän jälkeen palasin Kotkaan toiselle opintovuodelle, vaikka sydämeni menetin alpeille silloin kun ensimmäisen kerran matkustin junalla Münchenistä Innsbruckiin, katsellen lumihuippuisia vuoria samalla kun kirsikkapuut kukkivat vihertävissä laaksoissa. Niinpä olen palannut alppimaisemiin sen jälkeen jopa useampiakin kertoja vuodessa, kertoilee Ny-

Tapio Nyrönen aloitti liikkuvan teräketjujen teroituspalvelun jo 2000-luvun alussa; käytetyt teräketjut haetaan urakotsijoilta ja palautetaan teroitettuna - samalla toimitetaan metsäkoneurakoinnin tarvikkeet. Antti Nyrönen palvelee asiakkaita ammattitaidolla toisessa polvessa.

rönen. Seuraavana vuotena Nyrönen suunnisti jälleen neljäksi kuukaudeksi Saksaan, tällä kertaa Horn-Bad Meinbergiin mikä sijaitsee pohjoisemmassa, noin 50 kilometriä Hannoverista lounaaseen. Kesätyöpaikka oli Hornitexin lastulevytehtaassa. - Sitten kun valmistuin vuoden päästä Kotkasta niin lähdin saman tien tulevan vaimoni kanssa Saksaan Niddaan, hieman Frankfurtista itään. Sain vakituisen työpaikan Hornitexilta ensin korjaamolla sekä lastuvelytehtaan tuotannossa. Puolen vuoden kuluttua siirryin osto- ja myyntipuolelle kravatti kaulassa. Vuonna 1975 iski Eurooppaan raju lama mikä koetteli Saksan taloutta kovalla kädellä, jolloin työpaikkojen kadotessa alta ulkomaalaiset eivät saaneet enää helpolla oleskelulupaa kuten emme mekään. Meille tuli asunnolle Helsingin Sanomat mistä en ollut löytänyt puo-

Vuonna 1988 Nyrönen perusti perusti Markkinointi Tapio Nyrönen Oy:n ja lähti yrittäjäksi. - Näin Helsingin Sanomissa ilmoituksen että saksalainen voiteluainevalmistaja OPTIMOL haki myyjiä. Menin koulutustilaisuuteen Helsinkiin ja kun siellä kysyttiin onko kellään matkustusvalmiutta seuraavalla viikolla Müncheniin, tein elämäni toisen tärkeän viittauksen. Saksankielen taito auttoi paljon asiaa ja niin aloitin myymään OPTIMOLin ns. pitkäkuituisia voiteluaineita, joita ei löytynyt siihen aikaan keneltäkään muulta valmistajalta. Tässä Viitasaaren ympäristössä oli isoja metsäkonepuolen toimijoita, joten lähdin tutkimaan heidän tarpeitaan aiempaa paremmille voiteluaineille. Siitä se lähti yhteistyö

Tapio Nyrönen aloitti saksalaisten OPTIMOL -voiteluaineiden myynnin 1989 - kuvassa legendaarinen logo. Yrityskaupan myötä nimi muuttui Castroliksi.

Markkinointi Tapio Nyrösen teräketjupalvelua käyttävät metsäkoneurakoitsijat ympäri maata.


METSÄALAN AMMATTILEHTI käyntiin metsäkoneyrittäjien kanssa joista lukuisat ovat pysyneet koko toiminnan ajana asiakkainani - ensimmäisiä OPTIMOL voiteluaineen ostajia olivat mm. Keijo Mikkonen, Paavo Honkaperä, Tuomas Friman ja Hannu Rakkolainen. Siihen aikaan ei ARP-puhelinverkko vielä toiminut kovinkaan hyvin tai sitten oli aina akku tyhjä joten kun maakunnassa ajellessani näin savotan niin ajoin yleensä parkkiin tien varteen ja lähdin tervehtimään konemiehiä; Pellikan Matti joskus on minulle muistellut miten innokas myyntimies käveli Pajerosta metsään vaseliinituubia esittelemään hän muuten käyttää edelleen samaa rasvaa, naurahtaa Nyrönen.

Voiteluainetoiminta laajentui

OPTIMOLin kanssa 30 vuotta sitten alkanut yhteistyö jatkuu edelleen, vaikka voiteluaineen nimi onkin yrityskaupan myötä vaihtunut Castroliksi. - 90-luvun alussa aloitimme BINOL -voiteluaineiden maahantuonnin Ruotsista. Näiden luontoystävällisten voiteluaineiden valmistaja Aarhus Karlshamn AB on yksi Euroopan johtavista biohajoavien öljyjen valmistajista ja on lajissaan Skandinavian suurin. Hyvä yhteistömme on jatkunut jo yli 20 vuotta, sanoo Nyrönen. 90-luvun alussa voiteluaineiden tuotevalikoima laajeni edelleen, kun Markkinointi Tapio Nyrönen Oy aloitti Belgialaisten SOGELUB -erikoisvoiteluaineiden maahantuonnin. - Belgiassa valmistettavien ja teknisesti edistyksellisien SOGELUB -voiteluaineiden monipuolinen valikoima mahdollisti laajan tarjonnan myös teollisuuden vaativiin tarpeisiin, lisää Nyrönen.

Kun Ruotsiin iski kovat myrskyt vuonna 2005 niin Markkinointi Tapio Nyrönen pyöritti myrskytuhoilla toimineille suomalaisille urakoitsijoille teräketjuhuoltoa. Sitten tuulet iski Saksaan ja Ranskaan, joissa myös palveltiin asiakkaita ja mm. voiteluainevalmistaja SOGELUB toimitti vaseliinit suoraan Belgian tehtaaltaan myrskysavotoille.

Teräketjujen teroituspalvelun uranuurtaja

Teräketjujen teroituspalvelun Tapio Nyrönen aloitti heti 2000 -luvun alussa kehittäen palvelukonseptin, mikä on ollut niin toimiva että monet muutkin ovat sitä alkaneet tekemään: - Siihen aikaan ajettiin oikeastaan aina uudella ketjulla tai teroiteltiin ketjuja käsikoneella mikä oli enemmän harrastelua ja laatukin mitä sattui. Me kävimme hakemassa urakoitsijoilta kasan ketjuja ja palautimme ne ammattilaitteilla teroitettuina, tarkistettuina ja rasvattuina. Teroituspalvelun ympärille alkoi sitten kehittyä muuta tuotemyyntiä, jolloin urakoitsija saa kaiken tarvisemansa helposti kotiin kannettuna ja kilpailukykyiseen hintaan, sanoo Nyrönen.

KONEURAKOINTI 47

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

Tapio Nyrönen lähti Saksaan kesäharjoitteluun vuonna 1972; Finnfellow laiva liikennöi silloin Helsingin ja Travemünden väliä.

Münchenissä järjestettiin 1972 kesäolympialaiset - Tapio tutustumassa kisakylään.

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy www.finnraiva.fi

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme Kansainvälisillä puualan Ligna messuilla Hannoverissa Tapio vieraili jo vuonna 1973.

August Moralt Industrien tehtaalla valmiit vanerilevyt pinkattiin käsin ja Afrikkalaisten Gabuneiden läpimitta oli komea.

Lue metsäkonealan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

Aina paikalla siellä missä tapahtuu

Tapio Nyrönen on tehnyt aina jatkuvaa markkinointityötä ja osallistunut aktiivisesti alan messuille kuten FinnMetkoon sekä lukuisiin muihin kotimaan tapahtumiin. - Olen kierrellyt myös maailmalla paljon messuilla, mistä on ollut paljon hyötyä yritystoimintaan. Esimerkiksi 90-luvun alussa Saksassa Interforstissa alkoi edelleenkin jatkuva yhteistyö STIHLin kanssa ja aloitimme teräketjujen myynnin; samalla reissulla otimme myyntiohjelmaan myös GB -motolaipat. Silloin Baijerissa oli ollut kovat myrskyt ja tuhoja korjaamaan oli lähtenyt urakoitsijoita myös Suomesta. Kävimme messumatkalla katsomassa myrskypuun korjuuta sekä myös OPTIMOLin voiteluainetehtaalla. Ja illalla nautimme asiakkaiden kanssa Hofbräuhausissa baijerilaisen illallisen, muistelee Nyrönen.

AM Bonus Oy OULAINEN

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685 Biohajoavien hydrauli- ja teräketjuöljyjen menekki oli parhaimmillaan 90-luvun puolivälissä; osasto Jyväskylän Puu- ja Metsämessuilla.

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

Vaseliinikauppaa Metko-messujen tapaan 90-luvun alussa - asiakkaana Hannu Rakkolainen Kurikasta nostaa laatikkoa autonsa kyytiin.

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi


48 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vahvaa panostusta huoltotoimintoihin ja asiakaspalveluun

OP System järjesti uudistuneiden toimitilojensa avajaiset 3.-5.5.2018 Tuusulassa osoitteessa Mukulakuja 3.

O

P System panostaa vahvasti toimintansa kehittämiseen Suomessa. Tuusulan päätoimipaikassa on tehty talven aikana paljon muutostöitä mitkä tehostavat toimintaa ja parantavat asiakaspalvelua entisestään. OP Systemin Tuusulan toimitiloihin on rakennettu toiminnan volyymiin riittävä varaosavarasto hallintajärjestelmineen, tehostettu korjaamon tilankäyttöä sekä uudistettu myymälä- ja toimistotilat. Yrityksen tärkeimmän osa-alueen, jälkimarkkinoinnin, eri tehtävissä työskentelee 19 henkilöä: yhteensä työntekijöitä on 23. Tuusulan päätoimipaikan lisäksi konekauppaa tehdään Oulun ja Jyväs-

kylän toimipisteissä. - Edustamme Suomessa Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneiden ja Doppstadt -kierrätyslaitteden lisäksi MTB-iskuvasaroita ja hydraulisia työlaitteita, GB -iskuvasaroita sekä Magni -kurottajia. Liiketoiminnan tärkeänä osana on myös vasaroiden, pyörittäjien ja erilaisten kourien huolto- ja korjaustoiminta sekä varaosamyynti Tuusulassa, missä toimitaan lisäksi maahantuojan valtuuttamana Kubota -ympäristökoneiden ja Weidemann -koneiden huoltona ja varaosamyyjänä, kertoo OP System Finlandin toimitusjohtaja Urho Voutilainen.

Metsäalalla vahva draivi

Metsäenergia-alalla on ollut viime aikoina huomattavissa

Tuusulan toimitiloihin on rakennettu kasvavan toiminnan volyymiin riittävä uusi varaosavarasto laitteineen ja hallintajärjestelmineen.

selvää kehitystä oikeaan suuntaan mikä näkyy investoinneissa. - Olemme myyneet talven ja kevään aikana alan urakoitsijoille hyvän määrän Doppstadt

-hakkureita ja murskaimia. Metsäteollisuuden vahva draivi näkyy myös Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneiden kysynnässä. Meillä on tarjota asiak-

- Investointien jälkeen pystymme palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin huolloissa ja varaosissa, lupaa OP Systemin huoltopäällikkö Joakim Monto.

kaille demokäyttöön heidän omille työmailleen sekä Doppstadt että Sennebogen -koneita joten kannattaa olla yhteydessä, toteaa Voutilainen.

Avajaistapahtumassa kävi mukavasti väkeä - kuvaasa OP Systemin henkilökuntaa sekä päämiesten edustajia ja yhteistyökumppaneita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 49

Magni Telescopic Handlers Srl:n myyntijohtaja Carlo Magni (oik.) ja OP Systemin Urho voutilainen kertoivat kurottajamarkkinoiden positiivisesta kehityksestä meillä ja maailmalla.

OP System myy uudet GB- ja MTB-iskuvasarat sekä huoltaa vasaroita suurella volyymilla. Avajaisissa oli jakelussa uusin Metsäalan Ammattilehti ja Kivirock-lehti; molemmissa mukana OP Systemin esite.

OP System edustaa Suomessa Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneita, Doppstadt -kierrätyslaitteita, MTB -iskuvasaroita ja hydraulisia työlaitteita, GB -iskuvasaroita sekä Magni -kurottajia. Liiketoiminnan erittäin tärkeänä osana on lisäksi monipuoliset konealan huoltotoiminnot ja varaosamyynti.

OP Systemillä on käytössä Tuusulassa laaja työstökonekanta järeimpiinkin metallitöihin, sylinterihuoltoihin jne.

Sennebogen Maschinenfabrik GmbH:n aluemyyntipäällikkö Robert Aumüller (vas.), OP Systemin Urho Voutilainen ja Dominik Knauer esittelivät uutta Sennebogen 817E -materiaalinkäsittelykonetta.

OP Systemin korjaamopäällikkö Kai Kivelä (toinen oik.) esitteli korjaamotoimintaa avajaisvieraille; kuvassa Samuli (vas.) ja Kari Asikainen Hiabilta sekä AEL:n koulutusasiantuntija Pekka Lehto (oik).

Doppstadt DZ 750 -kaksoismurskain on ainutlaatuinen laite, jossa esi- ja jälkimurskain on samalla alustalla. Omapainoltaan 47 tonnin trailerialustainen murskain on varustettu Volvon 700 hv dieselmoottorilla.

Doppstadt GmbH:n Thomas Authmann (vas.) ja OP Systemin Urho Voutilainen kertoivat että esittelyssä ollut Doppstadt D2750 kiertää kentällä asiakkaiden koekäytössä - jos kiinnostuit ota yhteyttä.


50 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mansessa Möristiin Rotatorin tuore toimitusjohtaja Jari Valtanen tyytyväisenä Mörinätunnelmissa.

Mansen Mörinät keräsi kone- ja kuljetusalan ammattilaiset tutustumaan Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän alueen liikkeiden laajaan tarjontaan. Väkeä kävi ennätysmäärä ja kelikin suosi perinteistä tapahtumaa. Kuvassa Matekon sisäänkäynti JCB -koneiden maailmaan.

Adolf Lahti Oy:n kalustoguru Niko Miettinen on aina paikalla kun konealalla tapahtuu.

Volvo CE:n toimitusjohtaja Ville Hanski oli oikein tyytyväinen Mörinöiden kävijämäärään.

Mörinöillä oli jakelussa uunituore Kivirock lehti sekä Metsäalan Ammattilehti & FluidFinland.

Sisu-miehet Teemu Puustinen (oik.), Ville Kaihu ja Timo Lamminen esittelivät Sisu Polar -mallistoa eväiden kanssa.

Tamtronin Eero Hiltunen esitteli uusimmat vaakaratkaisut.

OP System toi Mörinöille näytille mm. Sennebogen 817E -materiaalinkäsittelykoneen.

Suomen Rakennuskoneella oli esillä Komatsu -koneita kaivoskokoluokasta minikoneisiin. Kun raskas kalusto jää tien päälle tarvitaan järeää hinauskalustoa, Veholla oli esillä näyttävä Raimo Moisio Oy:n Mercedes-Benz.

MAN on tuonut markkinoille pakettiautot - uusi MAN TGE oli Mörinöillä Kivirock-lehden jakeluautona ja sai osakseen tosi paljon huomiota.

Hyötyajoneuvokeskus varustelee pakettiautot kenttähuoltotehtäviin laadukkailla Bott -huoltoautokalusteilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 51

Valitse alansa ykkönen –

SKF keskusvoitelu

Lisätietoja 020 7400 800 www.skf.fi

Oulun Oikiat Konepäivät

Wetteri Powerin pihalta löytyi laajasti Volvo maansiirtokoneita ja kuorma-autoja. Etualalla Volvo ECR145E Nisulan metsävarustuksella. SKF:n Sakari Kölli esitteli oikeat ratkaisut työkoneiden keskusvoiteluun.

Oikiat Konepäivät järjestettiin 27.-28.4. Oulun seudun kone- ja kuljetusalan liikkeissä. Kuvassa katsellaan Hitacheja Rotatorilla.

Uusi Mercedes-Benz X-sarjan pick-up on monikäyttöauto urakoitsijoille.

Suomen Rakennuskoneen Jari Ala-Huita kertoi Komatsu HB215LC Hybrid koneen tekniikasta - metsäkonepuolella hybridin toi ensimmäisenä metsään suomalainen Logset.

Renault Trucksin koeajokiertue saapui Ouluun sopivasti konepäiville. Ammattilehden Mediamobiili on tuttu näky alan tapahtumissa.

Matekon Kari Halmela luki ajatuksella uudesta Kivirock-lehdestä JCB-artikkelit.


48 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaan sarjan uusi mestari – Teboil Super HPD ECV 5W-40

Lataa esite Entistä suorituskykyisempi moottoriöljy Kehitimme uuden raskaan kaluston moottoriöljyn. Uusi täyssynteettinen Teboil Super HPD ECV 5W-40 on suunniteltu erityisesti vaativaan työkonekäyttöön. Laajan viskositeettialueen johdosta se on superluokan valinta moottoreihin, joita käytetään äärimmäisen rasittavissa olosuhteissa. Valmistuksessa on käytetty uusimman teknologian perusöljyjä ja lisäaineita. Teboil Super HPD ECV 5W-40 on yhteensopiva nykyaikaisten pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden kanssa, ja se soveltuu kattavasti kaikenikäisille raskaan kaluston dieselmoottoreille.

www.teboil.fi

Lue lisää osoitteesta www.teboil.fi tai soita meille numeroon 020 4700 916.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 53

Intermat 2018 - Pariisi

K

olmen vuoden välein Pariisissa järjestettävä INTERMAT 2018 -näyttely esitteli 23.-28.4. laajasti rakennus- ja infraalan uusimpia tuulia.

INTERMAT 2018 keräsi yhteensä 173 300 kävijää 160 eri maasta - ranskalaisia oli 70 %. Messuvieraille tuotteitaan ja palveluitaan esitteli yhteensä yli 1700 näytteilleasettajaa. Euroopan maarakennuskonemyynti kasvoi vuonna 2017 noin 18 % kappalemäärän ollessa n. 170 000. Kuluvan vuoden kolme ensimmäistä kuukautta osoittavat saman suuntaisen kehityksen jatkuvan.

INTERMAT 2018 tarjosi paljon nähtävää kone- ja kuljetusalan ammattilaisille, joita Pariisiin saapui runsaasti myös Suomesta. Kuvassa CNH Industrialin osastoa missä esiteltiin Casen, New Hollandin ja Ivecon uutuuksia - järeimpää päätä edusti Astra kiviauto.

Hitachi esitteli Pariisissa kattavaa maansiirtokonemallistoaan - myös mielenkiintoisia uutuuksia oli tarjolla.

Liebherr 50 M5 XXT edustaa betoniautojen kehityksen kärkeä, se on rakennettu Mercedes-Benz Arocsin alustalle.

Bridgestone on johtava järeiden maarakennuskonerenkaiden valmistaja. Kaivoskonerenkaiden vierellä miehet on pieniä...

Volvon osastolla oli paljon nähtävää maarakennuskoneista kuorma-autoihin ja asfalttikoneisiin - raudan lisäksi asiakkaille tarjotaan laajasti erilaisia palveluita liiketoimintaa tehostamaan.

Ranskalainen Renault Trucks esiintyi vahvana kotikentällään esitellen uusimmat kuorma-automallit haastaviin ajotehtäviin; kuvassa T-sarjan komeaa rivistöä.

Puunkäsittelyynkin löytyi ratkaisuja - kuvassa giljotiinikoura.

Kuljettajien suosimat Kobelco kaivukoneet ovat polttoainetaloudellisia ja tehokkaita, joten niiden myynti kasvaa koko ajan suomessakin.


54 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Polaris tarjoaa erittäin kattavan malliston S&S (side by side) -traktorimönkijöitä, joista löytyy sopiva vaihtoehto niin työkäyttöön kuin vapaa-aikaankin. Polaris on muuten Suomen eniten rekisteröity traktorimerkki...

Mönkijämaailma muuttuu M

önkijämaailmassa eletään muutosten aikaa kun perintei- sistä mönkkäreistä siirrytään kovaa vauhtia rinnakkain istuttaviin traktorimönkijöihin - niin työkäytössä kuin vapaa-ajan tarpeissakin.

- S&S -traktorimönkijät yleistyvät uusien ajokorttisäännöksien myötä nopeaan tahtiin ja yhä useammalle tulee mahdollisuus liikkua vapaammin. Nyt S&S -traktorimönkijöillä saa ajaa 60 km/h ja jopa 80 km/h laillisesti tiellä. Uusinta uutta ovat myös kolmelle, neljälle ja jopa kuudelle rekisteröitävät mallit, kertoo BrandtPolariksen toimitusjohtaja Jyrki Tikkanen esitellessään 4-paikkaista General 4 XP 1000 EPS -mallia.

Nelipaikkainen General 4 XP 1000 EPS tarjoaa loistavat ajo-ominaisuudet ja mukavan kyydin matkustajille. Tällä traktoriversiolla saa ajaa nyt yleisillä teillä 60 km/h B-kortilla.

Nämä ns. S&S (side by side) -traktorimönkijät yleistyvät uusien ajokorttisäännöksien myötä nopeaan tahtiin ja yhä useammalle tulee mahdollisuus liikkua vapaammin. Nyt S&S -traktorimönkijöillä saa ajaa 60 km/h ja jopa 80 km/h laillisesti tiellä. Uusinta uutta ovat myös kolmelle, neljälle ja jopa kuudelle rekisteröitävät mallit. - Mönkijöiden omistamiseen ja käyttöön liittyy voimakkaasti hyötykäyttö ja eteneminen myös vaikeakulkuisessa maastossa. Yleisimmät käyttöalueet ovat tavallisen peräkärryn, venekärryn tai tukkikärryn veto. Lisäksi automaattisen 100 % nelivedon ja korkean maavaran ansiosta niillä pääsee paikkoihin, joihin ei edes nelivetoautoilla ole mahdollisuutta päästä, kertoilee Brandt-Polariksen toimitusjohtaja Jyrki Tikkanen. S&S-traktorimönkijöissä on myös hyvin kantava kippilava, jossa voi kuljettaa tavaraa jopa 450 kg. Talvisin lumiaura on ylivoimaisesti suosituin lisävaruste. Pohjoismaissa S&S-mallit varustellaan lähes 100 prosenttisesti lämpöhytillä, jolloin niiden käyttö on täysin ympärivuotista, satoi tai paistoi. Lämmitys riittää myös talven pakkasilla

joten niillä ajetaan yleisesti paljon suurempia kilometrimääriä kuin perinteisillä mönkijöillä. - S&S-mallien myynti on koko maailman markkinoilla jo ylittänyt tavallisten mönkijöiden myynnin reilusti. Suomessa on käytössä yhteensä jo n. 120 000 mönkijää ja määrä lisääntyy keskimäärin 6500 kappaleella joka vuosi, joista on traktorimönkijöitä suurin osa. Polariksia on myyty Suomeen yhteensä n. 45 000 kappaletta. S&S-mallien myynti lisääntyy tällä hetkellä nopeasti myös Suomessa ja alkaa lähestyä jo 1000 kappaleen vuosimyyntiä, mistä Polariksen osuus on yli puolet. Kokonaisuudessaan Polaris -mönkijöiden myynti on ollut alkuvuoden aikana jopa 60 % kasvussa ja asema Suomen markkinajohtajana on vahvistunut entisestään. Luminen talvi on lisännyt kasvua puskulevyvarustuksen ja telasarjojen kautta merkittävästi. Lisäksi Polariksen huippusuositut Ranger- ja RZR -mallit lämpöhytillä ovat kunnon talven myötä lisänneet suosiotaan nopeaan tahtiin, sanoo Tikkanen. S&S-malleille erityisen ominaista on niiden turvallisuus. Pakolliset vahvat ja hyväksytyt turvakaaret ja turvavyöt ovat vakiovarusteena. Turvavöiden kytkennässä on myös nopeuden rajoitin, mikä tarkoittaa että jos turvavyöt eivät ole kytkettynä, niin nopeus on rajoitettu noin 20 km/h nopeuteen.

Uusi ajokorttilaki astuu voimaan 1.7.2018

Uusi ajokorttilaki astuu voi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 55

SATOI TAI PAISTOI! General XP 1000 EPS Premium (kesk.) on rekisteröity kahdelle (60 km/h) ja ABS-jarruilla varustetulla kahdelle rekisteröidyllä General XP 1000 EPS ABS:llä (oik.) saa ajaa, 80 km/h.

Ranger XP Crew 1000 EPS on rekisteröity kuudelle ja sillä saa ajaa B-kortilla 60 km/h. Loistava vaihtoehto silloin kun pitää liikkua maastossa tai tiluksilla porukalla.

RANGER 570 EFI LE PRO FIT CABIN 4X4

Pakettihinta 18 490 € (sh. 21 895 €) +tk

• • • • •

Uusi 1.7.2018 voimaan astuva ajokorttilaki suosii S&S -traktorimönkijöiden käyttöä mikä kasvattaa niiden suosiota entisestään.

maan 1.7.2018, jolloin 60 km/h kulkevaa alle 3500 kg painoista T1b -luokan S&S -traktorimönkijää saa kuljettaa joko 15 vuotias T-ajokortilla tai 18 vuotias B-ajokortilla. B-ajokortilla voi kuljettaa myös alle 3500 kg painoista ja max 80 km/h

kulkevaa mallia. - Uusi ajokorttilaki on kaikin puolin onnistunut ja se tulee lisäämään entisestään S&S mallien suosiota, toteaa Tikkanen.

sis. hytin, lämmityslaitteen ja ikkunanpyyhkijän pesurilla maailman ylivoimaisesti ostetuin traktorirekisteröity kahdelle automaattinen 100 % neliveto/TURF 1x4 veto kippilavan kantavuus 227 kg

ETUSI 3405 € POLARIS.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

Erittäin suosittu Eschlböckin täysin tehdasvalmiista autohakkurimalleista pisimpään markkinoilla on olleet MAN -kuorma-autojen päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa käytetään Biber 84, 85 tai 92 -hakkureita.

Vican on Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri. Toimii myös myös metsäteillä; hakkurina tehokas Biber 92.

Vaikeisiin ja haastaviin off-road olosuhteisiin metsässä tapahtuvaan haketukseen tarkoitettu Turox -malli on rakennettu erittäin maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 kuorma-auton päälle hakkurina Biber 92.

Muista myös Huipputehokkaat ammattilaisten traktorihakkurit LVS metsäkoneet maastoon maastoa ja puustoa säästäen • Taloudelliset Cummins moottorit • Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka • Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa • Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla • Painot alkaen 4500 – 8000kg • Kantavuudet 5000 – 8000kg

Video LVS 720 https://youtu.be/kqzpjxveYFY Video LVS 520 https://youtu.be/0WXxIojq2uk Video LVS 511 https://youtu.be/nh0Mz6q7So8

info@salo-machinery.com | Teijo 040 540 9614

RUOTSISSA HY VÄN SUOSION SA AVUT TANUT


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yritykset uskovat bioenergiaalan viennin kasvuun

B

ioenergia-alan teknologia- ja palveluvienti- yrityksistä 91 % uskoo bioenergiaan liittyvän liikevaihtonsa kasvavan lähivuosina. Viennissä uskotaan vauhdikkaaseen kehitykseen. Rahoitus koetaan kuitenkin pullonkaulaksi yritysten viennille. Bioenergia ry:n MS Advisor Oy:ltä ja GreenStream Network:ltä tilaamassa selvityksessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa bioenergiaan liittyvän viennin laajuutta ja tulevaisuudennäkymiä. Selvityksessä tunnistetun yritysjoukon yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta noin 1,2-1,5 miljardia euroa vuodessa. Selvitykseen osallistuneet yritykset ennakoivat tuotannollisten investointien pysyvän nykyisellään tai kasvavan. Viidennes vastaajista oletti tason kasvavan niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 70 % kyselyyn vastanneista uskoi niiden pysyvän seuraavien 3-5 vuoden aikana vuosien 2015-2017 tasolla.

Viennissä on paljon potentiaalia

Yritykset uskovat viennin

Bioenergia-alan yritykset uskovat viennin vauhdikkaaseen kehitykseen.

vauhdikkaaseen kehitykseen: lähes 70 % ennakoi kasvua ja 36 % uskoo viennin lisääntyvän merkittävästi. - Kansainväliset energia-alan asiantuntijajärjestöt IEA ja IRENA arvioivat modernin bioenergian kysynnän kasvavan sitä enemmän, mitä tehokkaammin kohti kestävän kehityksen tavoitteita ja Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteita pyritään. Kehittyvissä maissa bioenergian moderni käyttö korvaa perinteistä polttopuukäyttöä, kommentoi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Noin 15 % kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti, että yli 60 % liikevaihdosta tulee tällä hetkellä Suomen ulkopuolella

tapahtuvasta teknologia- ja palvelutuotannosta sekä ulkomaille suuntautuvasta viennistä. Valtaosalla (58 %) viennin osuus liikevaihdosta asettuu 20 %:iin tai sen alle.

Rahoitusinstrumentteja vielä kehitettävä

Kyselyssä korostui rahoituksen rooli. Suomen tarjoamien rahoitusinstrumenttien ei koeta olevan kilpailijamaiden tasolla. Rahoituksen kehittäminen kilpailijamaiden rinnalle vaatii julkiselta hallinnolta pitkäjänteistä kehitystyötä ja sitoutumista. Yritykset myös korostivat, ettei kaupallistamisvaiheeseen ole riittävästi julkista rahoitusta tarjolla.

Yritykset painottivat, ettei Suomella ole teknisiä rajoitteita olla maailman kärjessä bioenergiassa. Yritysten yhteistyömallien kehittäminen on myös avainasemassa. Tavoitteena tulisi olla joustavien yritysverkostojen luominen. MS Advisor Oy:n ja Green Stream Networkin tekemän selvityksen osana toteutettiin kysely 94 yritykselle, joista 40 % vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihdosta arviolta hieman yli viidennes (21 %) kertyy bioenergiaan liittyvästä liiketoiminnasta. Mikäli samaa suhdetta käytetään koko selvityksen alussa tunnistettuun 94 yrityksen joukkoon, saadaan näiden yritysten yhteenlasketuksi liikevaihdoksi noin 1,2-1,5 miljardia euroa vuodessa. Viennin yhteenlaskettu osuus yritysten liikevaihdosta on arviolta vähintään 200 miljoonaa euroa vuodessa. Selvityksen tuloksista kerrottiin Bioenergian Kevätpäivässä 30.5. Selvitys julkaistaan kokonaisuudessaan kesäkuussa.

VIELÄ MUUTAMA KONE VAPAANA SYKSYN SAAPUMISERÄSTÄ!

DH811L Kuorma-auto asenteinen hakkuri Työpaino

15 700 kg (ilman autoa)

Rumpu

5-teräinen, 1000 x 1080 cm

Moottoriteho

390 kW

DZ750 Kaksoismurskain Työpaino

47 000 kg

Moottoriteho

515 kW (Tier IV)

Mukulakuja 3, 04300 Tuusula 020 1456 700 Myynti Tuusula, Jyväskylä, Oulu 020 1456 710 Varaosat Tuusula 020 1456 720

www.opsystem.fi

Ole nopea ja ota yhteyttä myyntiimme 020 1456 710!

57


58

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

HEINOLA -hakkurisarjan suurin malli HEINOLA 1310 TRUCK on varustettu 1300 mm terärummulla ja hakkeen heitolla. Auton moottorista voimansa ottava HEINOLA 1310 TRUCK soveltuu koko-, ranka- ja runkopuiden sekä hakkuutähteiden haketukseen. Hakkeen tuotto on jopa 400 im3/h.

Investointi kotimaiseen hakkuriin on järkevä päätös

H

Investointeja mobiilihakkureihin tehdään taas

einolan Sahakoneet Oy valmistaa puuhakkeen tuottami- seksi energiakäyttöön useita erityyppisiä hakkureita. Nämä kotimaiset hakkurit on suunniteltu käytettäviksi yhtä hyvin maastossa kuin terminaalihaketuksessakin.

Ominaista kaikille HEINOLA -hakkureille on luotettavuus, vankka rakenne, suuri kapasiteetti, tasalaatuinen hake ja helppo huollettavuus. Kaikissa malleissa on murtopulteilla suojattu vastaterärakenne. - Toimintaperiaate ja yksinkertainen rakenne ovat niitä asioita, jotka tekevät HEINOLA mobiilihakkureista käyttövarmoja. Yksinkertaisuus ei tarkoita kapasiteetista tai hakelaadusta tinkimistä, päinvastoin: HEINOLA -hakkurissa haketta ei pyöritetä ylimääräisiä kierroksia terärummun ympäri, vaan hake pääsee välittömästi leikkuutapahtuman jälkeen ylös heittimen kautta haketorveen, edeten sieltä tehokkaana suihkuna hakekuormaan. Koska HEINOLA -hakkurissa sisäinen hakkeensiirto ei muodosta pullonkaulaa saadaan myös hienoaineksen määrä pieneksi. Hakepalojen uudelleen-

- Uusia HEINOLA - mobiilihakkureita on parhaillaan valmistumassa asiakkaille ja lisäksi uusia neuvotteluja kaupoista on hyvässä vaiheessa, sanoo myyntipäällikkö Matti Takatalo. Heinolan Sahakoneet Oy:llä on jo yli 50 vuoden kokemus laitevalmistuksesta.

leikkaantumista aiheuttavaa turhaa hakkeenkiertoa ei hakkurissa tapahdu. Ainoastaan ylikokoiset kappaleet kiertävät sisäisen seulan ohjaamina takaisin terille, opastaa Heinolan Sahakoneet Oy:n myyntipäällikkö Matti Takatalo. Käyttövarmuuden, korkean kapasiteetin ja hakelaadun lisäk-

si edellä kerrottu hakkurin toimintaperiaate tekee hakkurista edullisen käyttää. Pieni liikkuvien osien määrä tarkoittaa pientä kulutus- ja varaosien määrää, ja terärummun liike-energian hyödyntäminen hakkeen heitossa pienentää oleellisesti polttoainekustannuksia, koska hakevirtaa ei hakkurin sisällä tarvitse py-

säyttää ja uudelleen kiihdyttää. - Kun kaikkeen tähän lisätään vahva rakenne, kotimainen laadukas työ ja varaosien saatavuus suoraan tehtaalta Heinolasta, on käsissä työkone, jolla voi keskittyä hakkeen tekoon huolto- ja korjaustöiden sijaan, toteaa Takatalo.

Metsäenegia-alalla on eletty Suomessa haasteellisia aikoja viime vuodet, mutta nyt urakoitsijoiden työtilanne ja hakkeen kysyntä on mennyt parampaan suuntaan. - Nämä investointien suhteen hiljaiset vuodet teimme koko ajan kuitenkin joitain mobiilihakkureitakin sahalaitoksille toimitettujen kiinteiden hakkureiden lisäksi. Samalla käytettiin aikaa ja resursseja mobiilihakkureiden tuotekehitystyöhän, minkä tuloksena syntyi mm. nyt esiteltävä uusi HEINOLA 1014 -malli. Monella asiakkaallamme on ollut silti viimekin vuosina koko ajan hyvin töitä ja kalusto on ollut käytössä, mutta HEINOLA -hakkureiden vahvan pitkäikäisen rakenteen ansiosta uuden hakkurin investointipäätöstä on pystytty siirtämään parempaan ajankohtaan tuotantokapasiteetin silti kärsimättä, sanoo Takatalo. Nyt metsäenergia-alalla puhaltaa positiiviset tuulet mikä näkyy hakkureiden kysynnän viriämisenä: - Uusia HEINOLA - mobiilihakkureita on parhaillaan valmistumassa asiakkaille ja lisäksi uusia neuvotteluja kaupoista on


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

59

Heinolalla hyvä kysyntä vientimarkkinoilla

HEINOLA toimittaa asiakaslähtöisiä, luotettavia ja kustannuksiltaan tehokkaita ratkaisuja sahoille.

Toimitusohjelma kattaa kaikki sahausprosessin päälaitokset sekä niihin sopivat oheislaitteet, toimitettaviksi vaikka kaikki yhdellä kertaa.

H

einolan Sahakoneet Oy suunnittelee, valmistaa ja markki- noi teknologiaa sahalaitoksille ja energiahakkeen tuotantoon.

HEINOLA 910 TRUCK -hakkuri on varustettu 900 mm terärummulla ja hakkeen heitolla. Hakkuri soveltuu koko-, ranka- ja runkopuiden sekä hakkuutähteiden haketukseen. Hakkeen tuotto jopa 300 im3/h.

hyvässä vaiheessa, kommentoi Takatalo.

Uusi hakkurimalli tuo lisää leveyttä

HEINOLA -mobiilihakkurivalikoima täydentyy tänä vuonna uudella entistä leveämmällä mallilla. Uusi HEINOLA 1014 on syöttöaukoltaan peräti 1400 mm:n levuinen lamelliketjulla varustettu mobiilihakkuri. - Kasvaneen leveyden myötä hakkuutähteen syöttäminen on entistäkin helpompaa. Lisäksi uudessa mallissa on monia muitakin käyttöä ja huoltoa helpottavia yksityiskohtia. Esimerkiksi seulan kampalevyt ovat vaihdettavissa yksitellen ja näin myös seulaväliä voi helposti muuttaa. Hakkurin pääterät on jaettu kaksiosaisiksi mikä puolestaan helpottaa teränkäsittelyä ja vähentää teräkustannuksia. Voimalinjassa moottorilta hakkurille käytetään perinteisten kiilahihnojen sijaan modernia hammashihnaa, kertoo Takatalo.

myös suuri osa hakkurin ja nosturin hydrauliikasta ja jopa osa hakkuriin liittyvästä sähköistyksestä. Näin saadaan kerralla valmista jolloin vältytään päälirakennuksessa turhalta purkamistyöltä ja laatu paranee mm. maalausten osalta. Teräsrakenteet maalataankin jo Sisun maalaamossa ajoneuvon rungon maalaamisen yhteydessä, sanoo Takatalo.

HEINOLA -hakkurit esillä FinnMETKOssa

HEINOLA tulee olemaan näyttävästi mukana FinnMETKO 2018 -messuilla. Tämä yli 100 hehtaarin alueelle levittäytyvä tapahtuma keräsi viime kerralla vuonna 2016 yli 36 000 vierasta. FinnMETKO onkin kotimaan suurin konealan tapahtuma. - Tämän vuoden messujen

työnäytösalueelle olemme varanneet 1000 neliön messuosaston, jossa meillä on esillä kaksi eri hakkurimallia. Hakkureista toinen on uusi leveä HEINOLA 1014 TRUCK -malli, joka on rakennettu Volvo FH 16 750 hv ajoneuvon päälle. Kokonaisuus on ketterä, sillä akseliväli Volvossa on ainoastaan 4,3 m. Messuilla oleva perinteinen HEINOLA 1310 TRUCK -malli puolestaan muodostaa sinivalkoisen kokonaisuuden sillä alustana on SISU Polar CK16M ja nosturina kotimainen Mesera. Molemmissa koneissa voima hakkurille otetaan ajoneuvon omasta moottorista. Tervetuloa Jämsänkoskelle osastollemme 890 tutustumaan hakkureihimme, joita esittelemme työnäytösten merkeissä 30.8.-1.9.2018, kutsuu Takatalo

Päälirakentamista jo autotehtaalla

HEINOLAlla on pitkä perinteet yhteistyössä suomalaisen kuorma-autovalmistaja Oy Sisu Auto Ab:n kanssa. Jo vuosituhannen vaihteessa Sisulla valmistettiin HEINOLA 97 -hakkureiden alusta autoihin runkomuutokset ja voimalinjat Karjaan tuotantolinjalla. - Nyt yhteistyö on laajentunut laajentunut niin että runkomuutosten ja muiden teräsrakenteiden lisäksi Karjaalla tehdään

HEINOLA -mobiilihakkurivalikoima täydentyy tänä vuonna uudella entistä leveämmällä mallilla: uusi HEINOLA 1014 TRUCK on syöttöaukoltaan peräti 1400 mm levyinen lamelliketjulla varustettu mobiilihakkuri.

Heinolan Sahakoneet Oy:llä on vuosikymmenten tuoma ammattitaito sahalaitosten prosessien ratkaisuista. Kokemus ja luova ratkaisunhaku takaavat osaavan palvelun asiakkaille yksittäisistä koneista täydellisiin laitoksiin. HEINOLA toimittaa asiakaslähtöisiä, luotettavia ja kustannuksiltaan tehokkaita ratkaisuja sahoille. Toimitusohjelma kattaa kaikki sahausprosessin päälaitokset sekä niihin sopivat oheislaitteet, toimitettaviksi vaikka kaikki yhdellä kertaa.

Toimitusjohtaja Kari Kiiskinen:

”Investoinnit vientimarkkinoilla ja erityisesti Venäjällä ovat lähteneet rohkaisevasti käyntiin. Olemme saaneet oman osamme näistä tehtäväksemme. Olemme päässeet toimittamaan sahalinjoja sekä Japaniin että Venäjälle. Uudistimme viime vuosien aikana sahalinjatuotteistomme ja nyt näiden tuotteiden vastaanotto on osoittautunut hyväksi ja linjat kilpailukykyisiksi kansainvälisillä markkinoilla. Erilaisia linjatyyppejä työn alla on kaksi: kiertosahalinja kaksiakselisilla pyörösahoilla ja sivulautojen optimoiduilla profiloinneilla Venäjälle ja tämä Japanin linja suora sahalinja samoilla toiminnoilla. Kolmannen linjan sopimusneuvottelut ovat loppusuoralla. Uskon, että sopimus allekirjoitetaan lähiviikkoina. Tämä linja on Japanin linjaa vastaava suora HEINOLA sahalinja ja sen toimitusosoite on Venäjällä. Kaikki linjat toimitetaan tilaajille vielä tämän vuoden aikana.

Lajittelulaitosten osalta olemme käyttönottamassa Venäjällä suuritehoista kuivalajittelulaitosta ja siihen liittyvää paketointilaitosta. Linja on varustettu Venäläisen yhteistyökumppanime automaatiolla. Toimitusta odottavat vielä kaksi vastaavaa kuivalajittelulaitosta Venäjälle ja yksi tuorelajittelu- ja rimoituslaitos Suomeen. Näiden käyttöönotot tapahtuvat vuoden 2019 puolella. Voidaan laskea, että maillä on eri vaiheissa toimituksessa juuri nyt: - 3 HEINOLA sahalinjaa - 4 HEINOLA lajittelulaitosta - 4 HEINOLA paketointilaitosta - 13 HEINOLA kanavakuivaamoa - 8 HEINOLA kamarikuivaamoa - useita erilaisia laitosten modernisointeja kotimaassa. Yhteensä näiden toimitusten arvo on hieman yli 40 MEUR ja ne toimitetaan tilaajillemme vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tämä määrä luo meille merkittävän pohjan liikevaihdoksi lähitulevaisuuteen. Kiitämme tilaajiamme luottamuksesta ja jatkamme ponnisteluja näiden ja tuona aikana vielä varmasti saatavien useiden uusien toimitusten parissa. Nyt vallitsevan nousukauden myötä olemme onnistuneet rekrytoimaan viime kuukausina viisi uutta nuorta tulevaisuuden osaajaa joukkoomme oikeastaan kaikille tekemistemme alueille.”

Heinolan Sahakoneet Oy:n toimitusjohtaja Kari Kiiskinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

OSASTO 944


RISUPAKETTI

Lisää omaa energiaa Suomeen!

P

itkäjänteinen energia- ja ilmastopolitiikka ja kotimaisen energian lisäkäyttö voivat vahvistaa bio- ja kiertotalouden ja työllisyyden kasvua sekä edistää yrittäjyyttä. Samalla on mahdollista merkittävästi vähentää ilmastopäästöjä ja pitää huolta energian huoltovarmuudesta.

Bioenergia ry julkaisi Kevätpäivässään 30.05.2018 tavoitteensa vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. - Haluamme edelleen lisätä oman energiamme käyttöä seuraavalla vaalikaudella ja samalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja pitää huolta energian huoltovarmuudesta. Muun uusiutuvan energian kasvu ei tästä kärsi. Se ei myöskään haittaa nykyistä älykkäämmän energiajärjestelmän kehitystä, arvioi yhdistyksen toimitusjohtaja Harri Laurikka. Vaikka uusiutuva energia on ollut Suomessa hyvässä kasvusuunnassa, energian tuonti Suomeen ylitti edelleen viennin noin 3,2 miljardilla eurolla vuonna 2016. Suomen energiankulutuksesta vielä 36 % on fossiilisia tuontipolttoaineita. Bioenergia ry:n arvion mukaan kotimaisen energian määrää on mahdollista lisätä 5 prosenttiyksikköä ja päästöjä vähentää 10-15 % vuoteen 2023 mennessä. Metsien hiilivaraston kasvuun sidotaan vuosittain yli 20 Mm3 puuta. Uusiutuvan ja kotimaisen energian osuus nostetaan kustannustehokkaasti yli puoleen Suomen energiankulutuksesta 2030 mennessä. Yhdistys toivoo energia- ja ilmastopolitiikan olevan pitkäjänteistä ja pitävän kiinni jo sovituista tavoitteista. Vakaalla ja kustannustehokkaalla politiikalla voidaan tukea ennakkoarvioita nopeampaa bio- ja kiertotalouden kasvua, parantaa työllisyyttä

METSÄALAN AMMATTILEHTI ja edistää yrittäjyyttä. Valtionvarainministeriön ennusteessa Suomen talouskasvu jää nykytilanteessa 1,1 %:iin vuodessa jo muutaman vuoden sisällä. Bio- ja kiertotalouden kasvua voidaan tukea edistämällä alan koulutusta, lisäämällä tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta, lisäämällä hakkuita markkinaehtoisesti mutta kestävästi, sekä panostamalla tieliikenneverkon ylläpitoon, myös alemmassa tieverkossa. Metsätaloudessa taimikoiden ja nuorten metsien harvennusrästejä tulee vähentää. Bioenergiaan liittyvässä teknologiassa Suomessa on huippuosaamista ja se on merkittävä vientitoimiala. Hyvä kehitys pitää mahdollistaa myös tulevaisuudessa. Uusiutuvan energian lisääntyessä Suomessa energiajärjestelmän huoltovarmuutta tulee tukea huolehtimalla energiapuumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämisestä, ylläpitämällä ja edistämällä sähkön ja lämmön yhteistuotantokapasiteettia, ylläpitämällä riittävä turvetuotanto markkinaehtoisena sekä mahdollistamalla rajattu kannonnosto. Kun puun käyttöä biotalouden tarpeisiin lisätään, tulee huomiota kiinnittää myös luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Lahopuun määrää talousmetsissä tulee lisätä koko Suomessa. Energiapuun (ml. kokopuu, hakkuutähteet, kannot) korjuussa tulee edistää uusimpien metsänhoito-suositusten mukaisia toimintatapoja. METSO-ohjelman rahoitus 2019–2023 tulee turvata siten, että vuosille 2014–2025 valtioneuvoston periaatepäätöksessä sovittuun 96 000 ha:n pinta-alatavoitteeseen päästään. Turvetuotantoa harjoitetaan vain alhaisten luontoarvojen ojitetuilla turvemailla. Liikenteessä verotusta tulee edelleen kehittää teknologianeutraalisti vähäpäästöisempään suuntaan. Biokaasun käyttöä tulee edistää määrätietoisesti etenkin tieliikenteessä osana kiertotaloutta.

61


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

62

Energiatehokkuus ja taloudellisuus paranevat polttamalla tuorepuuta

T

uorepuun poltto lämpölaitoksessa on merkittävästi energiatehokkaampaa kuin kuivatun puun polttaminen, kertoo uusi tutkimus.

Tuorepuun polttoa on tutkittu Vaasan yliopiston / Vaasan Energiainstituutti VEI:n, Helsingin yliopiston sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMKin TUOHI-tutkimus- ja kehityshankkeessa yhteistyössä energiayhtiöiden, laitevalmistajien ja metsänomistajien kanssa. Tutkimustulosten lisäksi TUOHI -hankkeessa on kehitetty helppokäyttöinen kokonaisuutta kuvaava malli, jota voidaan käyttää hyväksi myös taloudellisesti. Lisäksi hanke on tuottanut uusia jatkotutkimuskohteita. Tutkimuksen tuloksista kerrottiin TUOHI-hankkeen Puu palaa -päätösseminaarissa huhtikuussa Seinäjoella. Hankkeessa tutkittiin tuorepuun polttoa 10 MW:n lämpölaitoksessa niin logistiikan, polttoprosessin kuin savukaasujen puhdistuksessa tapahtuvan lämmön talteenotonkin kannalta. Nykyinen, puun kuivumiseen ja pitkään varastointiin perustuva logistiikka on liian hidas, jotta

Nykyinen, puun kuivumiseen ja pitkään varastointiin perustuva logistiikka on tutkimuksen mukaan liian hidas, jotta puussa olevia kaasuuntuvia komponentteja voitaisiin käyttää hyödyksi puunpoltossa. Varastoinnin aikana puut myös lahoavat kasoissa, joten ne menettävät suuren osan lämpöarvostaan.

puussa olevia kaasuuntuvia komponentteja voitaisiin käyttää hyödyksi puunpoltossa. Varastoinnin aikana puut myös lahoavat kasoissa, joten ne menettävät suuren osan lämpöarvostaan. Vaikka tärkeimmät uuteaineet karkaavatkin jo parissa päivässä puun kaaduttua, niin tuoreen puun lämpöarvo on silti korkea, koska lahoamista ei tapahdu. Puuhun jää myös korkean lämpöarvon omaavia uuteaineita, jotka haihtuisivat pitkäaikaisvarastoinnissa kokonaan. Tuoreen puun kosteus on vain hieman korkeampi kuin maasto-olosuh-

teissa kuivatettujen rankojen. Kostealle polttoaineelle suunnitellussa kattilassa tuorehake palaa kuitenkin tehokkaasti.

30 prosenttia energiatehokkaampaa

Polttokokeet ja laskentamallit osoittivat tuorehakkeen polttamisen Kauhavan kaukolämpölaitoksessa olevan keskimäärin 30 prosenttia energiatehokkaampaa kuin tienvarsikasoissa kuivatetun hakkeen. Korkeamman lämpöarvon lisäksi tuorehakkeen polton energiatehokkuus perustuu tutkijoiden mukaan

lämpöpumpulla varustetun savukaasupesurin lämmön talteenottoon. Toteutus mahdollistaa savukaasuihin sisältyvien vesihöyryn ja kuumien kaasujen lämpöenergian tehokkaan hyödyntämisen. Paremman energiatehokkuuden lisäksi hyödyiksi voidaan lukea myös logistiikkaan liittyvät taloudelliset säästöt sekä positiiviset ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Tuorehakkeen hankintakustannukset metsästä lämpölaitokselle ovat 3-8 eur/m3 alhaisemmat kuin perinteisesti kuivate-

tulla hakkeella. Energiapuuvarastoja ei tarvitse peittää ja käyttöpaikalla haketus on edullisempaa kuin tienvarsihaketus. Tuorehakkeen käytön myötä homeiden tuottamat terveyshaitat ja metsätuholaisten aiheuttamat ympäristöhaitat vähenevät merkittävästi. Ilmasto kiittää, kun lahoavat puukasat eivät tuota metaania ilmakehään, lisäksi savukaasuihin sisältyvän energian hyödyntäminen pienentää hiilidioksidipäästöjä. Tutkijoiden mukaan ratkaisua voidaan nopeasti hyödyntää keskisuurissa lämpölaitoksissa ja CHP-laitoksissa. Maatilat ja kotitaloudet lämmittävät edelleen kuivalla puulla ja hakkeella. Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan maaseudun maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus ja metsänhoitoyhdistykset: Etelä-Pohjanmaa, Metsäpohjanmaa, Soini, Suomenselkä, Isojoki-Karijoki, Keskipohja ja Lakeus sekä yritysrahoittajat: Kauhavan kaukolämpö Oy, KPA Unicon Oy, Vantaan Energia, Elenia Lämpö Oy, Alajärven lämpö Oy, Laihian nuukalämpö Oy, Vapo Oy, Jyväskylän energia Oy ja Caligo Industria Oy.

Continental Biomass Industries Tutustu messuilla: INTERFORST München 18/7 - 22/7 FinnMETKO Jämsä 30/8 - 01/9

• • • • • •

Alhaiset käyttökustannukset tonnilta Kapasiteetti jopa 100 T / h Scania DC16 Tier IV 770 HP –moottori Hydraulisesti toimivalla 360° kääntöpäällä Kuorma-autolla tai perävaunulla Kääntyvä hakeputki 290°

C&D - kierrätys - puujätteet - biopolttoaineet - mobiili- ja kiinteäjärjestelmä www.cbi-inc.com

Myynti: Ulf Österroos, +358 500 366 105


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

63

Bioenergia takasi Suomen ykkössijan päästöjen vähentäjänä

S

uomen nettopäästöt ilmakehään pienenivät lähes 9 % vuonna 2017, vaikka talous kasvoi 2,6 %. Bioenergia isossa roolissa.

Tilastokeskus julkisti 24.5.2018 pikaarvionsa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä vuonna 2017. Päästöt ilman maankäyttösektoria laskivat noin 5 % vuoteen 2016 verrattuna. Suomi vähensi hyvästä talouskasvusta (2,6 %) huolimatta päästöjään (ilman maankäyttösektoria) eniten EU:n jäsenmaista en-

simmäisten tietojen mukaan. Maankäyttösektorin hiilivarastojen kasvunopeus eli hiilinielu säilyi silti samalla vuoden 2016 tasolla, vaikka ennakkotietojen mukaan runkopuun hakkuukertymä Suomessa kasvoi. Suomen nettopäästöt eli päästöjen ja maankäyttösektorin hiilinielun erotus pienenivät 8,6 % verrattuna vuoteen 2016. Nettopäästöt ovat vuodesta 1990 lähtien vähentyneet 49 %. Euroopan unionin jäsenmaiden keskiarvo on 26 % ja kaikkien YK:n ilmastosopimuksen teollisuusmaiden keskiarvo 17 %. - Iloitsemme hyvästä päästökehitystä

kohti hiilineutraalia Suomea. Hyvä kehitys oli mahdollinen osin siksi, että bioenergian kokonaiskäyttö puupolttoaineista aina liikenteen biopolttoaineisiin kasvoi vuonna 2017 merkittävästi (5,7 %) verrattuna vuoteen 2016. Bioenergian käyttö on korvannut todennäköisesti lähinnä fossiilisia tuontipolttoaineita, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Bioenergia oli vuonna 2017 jo yli 29 % Suomen energiankulutuksesta. Suurin osa (26,7 % Suomen energiankulutuksesta) tästä oli erilaisia puupolttoaineita, bio polttonesteitä oli 1,2 %, kierrätyspoltto-

ainetta oli 1 %, ja muuta bioenergiaa 0,5 %. Fossiilisten polttoaineiden osuus oli vielä 36 % vuonna 2017 (Tilastokeskus). Bioenergian käyttö Suomessa perustuu pääosin erilaisiin metsäteollisuuden ja -talouden sivuvirtoihin. Kotimaisen bioenergian käyttö parantaa Suomen kauppatasetta ja lisää työllisyyttä. Kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön IRENA:n uusimpien tietojen mukaan yli 50 % uusiutuvan energian työpaikoista Euroopassa liittyy bioenergian käyttöön. EU:n uusiutuvasta energiasta noin kaksi kolmannesta oli bioenergiaa 2016.

Puupellettejä tuotetaan ja käytetään ennätystahtiin

Suomessa tuotettiin vuonna 2017 puupellettejä 324 000 tonnia, mikä oli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä oli kaikkien aikojen kolmanneksi suurin. (Kuva: Erkki Oksanen)

P

uupellettien tuotanto, vienti ja tuonti lisääntyivät vuonna 2017 edellisvuodesta. Pellettejä tuotiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös pellettien kotimaan toimitukset ja kulutus saavuttivat uudet ennätyslukemat. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimmasta Puupelletit-tilastosta. - Suomessa tuotettiin vuonna

2017 puupellettejä 324 000 tonnia, mikä oli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä oli kaikkien aikojen kolmanneksi suurin. Suurin tuotantolukema, 373 000 tonnia, saavutettiin jo vuonna 2008, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Vienti ja tuonti lisääntyivät 2017

Pitkällä aikavälillä puupellettien vienti on supistunut, kun taas tuonti on lisääntynyt. Vuonna 2017 puupellettien tuonti-

Puupellettien tuotanto, ulkomaankauppa ja kulutus.

määrä, 87 000 tonnia, kasvoi edellisvuodesta yli 70 prosenttia ja oli suurin tähän mennessä tilastoitu. Lähes kaikki tuontipelletit tulivat Venäjältä. Pääosin Ruotsiin ja Tanskaan suuntautunut puupellettien vienti lisääntyi edellisvuodesta kahdeksalla prosentilla päätyen 37 000 tonniin.

Kotimaan pellettitoimitukset uuteen ennätykseen

Pellettivalmistajien kotimai-

seen tuotantoon perustuvat toimitukset lisääntyivät liki 350.000 tonniin ja olivat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Lämpöja voimalaitoskäyttöön menneiden puupellettien määrä lisääntyi vuotta aiemmasta noin viidenneksellä lähes 290 000 tonniin ja pienkäyttöön menneiden puupellettienkin kuusi prosenttia 62 000 tonniin. - Uusia suurikokoisia puupellettejä käyttäviä lämpölaitoksia on otettu käyttöön viime vuosina ja vanhoja laitoksia muutettu pellettikäyttöisiksi. Tästä johtu-

en myös puupellettien laskennallinen kokonaiskulutus eli tuotannon ja tuonnin summa vähennettynä viennillä ylsi vuonna 2017 aivan uusille lukemille eli yli 370 000 tonniin, Ylitalo toteaa.


64

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Kantojätteen seulonnan volyymi uudelle tasolle

A

b Sjöblomin Kaivin Oy on perheyritys, joka on ollut toiminnassa 1950-luvulta lähtien Pietarsaaren seudulla. Yritys työllistää tänä päivänä noin 50 henkilöä. Toimialaan kuuluvat maanraken-

nus- ja perustustyöt, kunnallistekniset työt, teollisuuspalvelut, puhdistustyöt, tien-, kadun- ja radanrakennustyöt, puutavarakuljetukset, vesihuoltotyöt sekä kiskotyöt erikoiskoneilla VR:lle. Lisäksi teh-

dään biopolttoaineiden murskausta sisaryritys Biokross Ab:n toimesta. Ab Sjöblomin Kaivin Oy:n laaja asiakaskunta koostuu teollisuudesta, rakennus- ja energiayhtiöistä, kaupungeista ja kun-

nista, tiepiireistä ja yksityishenkilöistä Länsi-Suomen alueella. - Vahvuutemme ovat pätevä henkilöstö, joustavuus sekä uusi ja monipuolinen kalusto. Ammattitaito, luotettavuus, yhteistyökyky ja jatkuva kehitys ovat tehneet meistä luotettavan yhteistyökumppanin niin pienille kuin isoillekin toimeksiantajille. Toimintamme on laatu-, ympäristö- ja turvallisuus sertifioitu, sanoo toimitusjohtaja Mats Sjöblom.

Bioenergia-ala tärkeä osa yritystoimintaa

Ab Sjöblomin Kaivin Oy:n Mats Sjöblom (oik.), Roland Öst, Isac Sjöblom ja Dan Fors ovat tyytyväisiä uuteen Keestrack K6 -tasoseulaan mikä on näyttänyt huiman kapasiteettinsa heti alusta lähtien. Uusi seula erottelee kantojätteestä puuaineksen, maa-aineksen ja kivet. Se mikä on tärkeää niin Keestrack ottaa pois myös välisortin eli lähinnä 3-15 cm pituisen pikkutikun.

Bioenergia on Ab Sjöblomin Kaivin Oy:n toiminnan yksi tärkeä tukijalka sisaryrityksen Biokross Ab:n kautta. - Meillä on Pietarsaaressa noin kolmen hehtaarin asfaltoitu luvanvarainen alue, missä murskaamme kantoja ja seulomme niistä syntyvää jätettä. Teemme kannonnostoa eri projekteissa; suurin volyymi tulee isommista uudisraivaushankkeista. Yleensä maanomistaja ajaa nostamamme kannot tienvarteen mistä sitten kuljetamme ne terminaaliin tai murskaamme paikanpäällä mo-

biilimurskaimilla, joita meillä on käytössä kolme kappaletta, kertoilee Sjöblom.

Metsäenergia-alalla pitkästä aikaa tekemisen meininki

Metsäenergia-alalla on eletty viime vuodet haastavia aikoja mutta kuluvan lämmityskauden aikana tilanne on alkanut kehittyä pitkästä aikaa parempaan suuntaan. - Väillä oli jo usko metsäenergiaan alaan koetuksella mutta viime syksystä lähtien on alalla onneksi ollut jopa harvinaisen hyvä vauhti päällä ja kaikki varastot on poltettu joten kysyntään vastaamisessa on ollut tekemistä. Materiaalista onkin ollut pulaa sillä sateisesta säästä johtuen viime loppukesästä nostetut kannot eivät kuivaneet tälle kaudelle. Myös metsäenergian hintakehitys on ollut oikean suuntaista ja kun talvi on pitänyt pitkään otteessaan niin lämmitysenergiaa tarvitaan normaalia pidempään. Toki alalla riittää edelleen paljon haasteita - sekä lainsäädännön puolella että rakenteissa olisi korjattavaa, kommentoi Sjöblom.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

65

Keestrack K6 tasoseulan suuri seulapinta-ala (8,2 m2) ja yksinkertainen rakenne takaa katkeamattoman suuren tuotantotehon kantojätteen seulontaan. Lisäksi painoltaan 30 tonninen K6 soveltuu mainiosti mm. kiviaineksen, mullan tai saastuneiden maaainesten seulontaan.

Uutta tehoa kantojätteen käsittelyyn

Vuonna 2013 Ab Sjöblomin Kaivin Oy hankki uuden Neuenhauser tähtiseulan maahantuoja HS Tekniikalta. - Neuenhauser tuli ensin kannoista jäävän jätteen seulomiseen hyötykäyttöön, missä se toimi oikein hyvin. Sitten kone siirtyi märkäjätteen käsittelyyn alueemme jäteyhtiöille, missä seulakauhalla varustettu pyöräkuormaaja syöttää ja rikkoo mustat jätepussit tähtiseulaan, mikä erottelee jätteen polttoon ja kompostiin meneviksi jakeiksi. Neuenhauser on osoittautunut kaikin puolin oikein hyväksi seulaksi ja niinpä olemme myös vuokranneet toista konetta HS Rentiltä silloin kun on tarvittu lisää kapasiteettia, toteaa Sjöblom. Kantojen murskauksessa terminaaliin syntyy paljon kantojätettä mikä koostuu kannonpaloista, puutikuista, maa-aineksista ja kivestä. - Tälläkin hetkellä meillä on terminaalissa jotain 50 000 kuutiota kantojätettä ja lisää tulee koko ajan. Tämän materiaalin käsittelyn tehostamiseksi otim-

me hiljattain käyttöön uuden Keestrack K6 -tasoseulan mikä on näyttänyt huiman kapasiteettinsa heti alusta lähtien. Uusi seula erottelee kantojätteestä puuaineksen, maa-aineksen ja kivet. Se mikä on tärkeää niin Keestrack ottaa pois myös välisortin eli lähinnä 3-15 cm pituisen pikkutikun, mikä nopeuttaa oleellisesti kannoille lopuksi tehtävää vesierottelua kun välisorttia ei mene kantojen mukana vesierotteluun eikä kelluvaa tikkua tarvitse kerätä kellutusammeesta. Meillä on omaa valmistetta oleva kellutusamme ja lisäksi olemme vuokranneet HS Rentin kehittyneempää vesierotinta, sanoo Sjöblom. Uusi Keestrack K6 -seula pyörii Pietarsaaressa kovalla käyttöasteella. - Kantojätteen käsittelyn lisäksi meillä on tulossa työn alle iso projekti, missä suljettavan vanhan kaatopaikan välikerros seulotaan alueelle aikanaan ajetuista täytemaista. Olemme laskeneet että jos kaikki menee suunnitelmien mukaan niin Keestrackilla seulotaan tänä vuonna lähes 200.000 kuutiota materiaalia, laskee Sjöblom.

Rakentavaa yhteistyötä

Yhteistyö Keestrack ja Neuenhauser koneiden maahantuojan HS Tekniikan kanssa sujuu Sjöblomin mukaan mallikkaasti: - Koko ajan lähellä asiakasta toimivaa HS Tekniikan Harri

Sorvojaa ja hänen työntekijöitään parempaa yhteistyökumppania tuskin koskaan löytyy. HS Tekniikalta löytyy erittäin vankka osaaminen materiaalinkäsittelyn prosesseista ja samalla tervettä maalaisjärkeä käytän-

nössä toimivan ratkaisun hakemiseen. Teemme rakentavaa yhteistyötä mihin kuuluu muutakin kuin hyvien koneiden toimitus ja toimivat varaosapalvelut.

Keestrack seulojen rakenne on yksinkertaisen selkeä ja huoltokohteet ovat hyvin esillä. Taloudellisesta polttoaineenkulutuksesta pitää huolen aktiivinen tehonsäätö ja optimoitu hydrauliikka. Tämän avulla saavutetaan 10-35 % polttoainesäästö.


66

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

IFAT 2018 - München

Kahden vuoden välein järjestettävässä IFAT -näyttelyssä oli tällä kertaa tuotteitaan ja palveluitaan esittelemässä yli 3300 näytteilleasettajaa 58 eri maasta. Messuvieraita saapui viiden päivän aikana paikanpäälle yli 140 000 edustaen 160 eri maata. Lukemat kertovat osaltaan ympäristö- ja kierrätysalojen vahvasta globaalisti kasvusta.

S

aksassa järjestettiin 14.-18.5. Münchenin Messukeskuksessa IFAT 2018 -näyttely; kyseessä oli maailman suurin ympäristöalan sekä jätteenja kierrätysmateriaalinkäsittelyn tapahtuma. Kahden vuoden välein järjestettävässä näyttelyssä oli tällä kertaa tuotteitaan ja palveluitaan esittelemässä yli 3300 näytteilleasettajaa 58 eri maasta. Messuvieraita saapui viiden päivän aikana paikanpäälle yli 140 000 edustaen 160 eri maata. Ympäristö- ja kierrätysalojen vahva globaali kasvu näkyi näyttelyssä valtavana uusien teknisten innovaatioiden määränä. Mukana oli myös suomalaisia yrityksiä omilla osastoillaan sekä maahantuojien edustajia päämiestensä osastoilla. Myös urakointipuolen toimijoita vieraili Suomesta kiitettävän paljon IFATissa.

Vimelcon Lauri Rahikainen (vas.) ja Vesa Liimatta esittelivät Komptechin osastolla uusimpia konemalleja kuten Axtor -puumurskainta.

Pilana on yksi euroopan suurimmista hakkurin-, murskan- sekä leikkurinterien valmistajista - maahantuoja Suomessa Sawcenter.

IFAT 2018 esitteli laajasti veden puhdistuksessa ja käsittelyssä käytettävää teknologiaa.

Jenzin myyntijohtaja Hartmut Schneckener luki Ammattilehdestä Hakevuoren kuulumiset.

Suomalainen TANA esiintyi vahvana IFATissa - osaston vetonaulana uusi sähkökäyttöinen TANA Shark 440EM -murskain.

OP System Finlandin Urho Voutilainen esitteli järeää Sennebogen 355E -kurottajaa mikä tuo tehokkuutta todelliseen urakointikäyttöön.

Pekka Karhumäki (vas.) ja Markku Latvala kertoivat Black Bruin moottoriteknologian hyvistä näkymistä kansainvälisten laitevalmistajien keskuudessa.

Kuopiolaisen Snowek Oy:n osastolla esiteltiin markkinoiden tehokkain katupölyn torjuja Trombia, joka sai messujen aikana myös uuden EU PM 2.5 sertifikaatin korkeimmalla mahdollisella luokituksella; ainoana suomalaisena. Lisäksi osastolla esiteltiin perinteisistä tuotteista U 360 -aura ja AH 250 -avoharja. Snowekin porukalla Jaakko Happosella (vas.), Perttu Moilasella ja Henna Haapasella olikin ilo ylimmillään.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HS Tekniikan Harri Sorvoja (kesk.) müncheniläisellä välipalalla Ab Sjöblomin Kaivin Oy:n Mats Sjöblomin (vas.) ja Isac Sjöblomin kanssa.

67

Severalin Chris Wegelius (vas.) ja Dr. Tero Tirkkonen (oik.) kertoivat messuvieraille HG 4000 murskaimen monipuolisista ominaisuuksista Vermeerin kanssa.

Sawcenterin Joakim Lund (vas.), EDGE Innovaten Tom Connolly sekä Sawcenterin Jani Haapamäki, Niko Havu ja Pasi Putkonen esittelivät EDGE MC1400 tuuliseulaa, missä markkinoiden monipuolisimmat säätömahdollisuudet eri materiaalien tarkkaan seulontaan. Säädettävät toiminnot: syöttökuljettimen nopeus, jakorullan nopeus, jakorullan sijainti, poistokuljettimien nopeudet, puhaltimen puhallusteho sekä puhallussuunta, 1. vakuumi imurin teho sekä myös toisen vakuumi-imurin teho. Koneen saa myös tela-alustaisena.

CBI-Europan Ulf Österroos oli syystä tyytyväinen: CBI-murskaimia ja hakkureita myydään hyvää tahtia pohjoismaisille asiakkaille.

Doppstadt esiintyi kotikentällään usealla näyttävällä osastolla. Suomen maahantuonnista vastaa OP System Finland.

MVM on tasoteroituskonevalmistaja Italiasta. Maahantuoja Sawcenter on myynyt koneita terähuoltamoille, sahoille, vanerilaitoksille; myös maailman suurimmille sellutehtaille laitteita mennyt suomalaisten sellutehdastoimittajien kautta. Soveltuvat hyvin myös erilaisten kierrätyslaitosten teroitettavien terien tasohintaan, esim. muovin-, metallinkierrätysterien sekä tiettyjen jätteen/puun murskanterien hiontaan.

Tamtronin Mikko Keskinen kertoi edistyksellisen vaakateknologian käytön lisääntymisestä materiaalinkäsittelyssä sekä kierrätyksessä.

Metsäenergia-alan todelliset superveljekset kohtasivat jätteenkäsitelylaitevalmistaja Kivercon osastolla joita tuo maahan Several: Jouni ja Jani Ronimus sekä Jarmo ja Marko Ylijoki.

Pohjaset Oy:n Jani Pohjanen (oik.) ja Raino Laitamaa tutkivat Vermeerin osaston uutuuksia.

HS Tekniikka on toimittanut menestyksellä suomalaisille jätepuolen asiakkailleen ruotsalaisia Flexus -paalainjärjestelmiä.

- Ennen oli miehet rautaa ja niin on aina vaan, totesi HS Tekniikan Harri Sorvoja Neuenhauserin osastovahdin vierellä.

Järeät Europress -paalaimet ovat osa Neuenhauser-konsernia ja kuuluvat siten jatkossa HS Tekniikan maahantuontiohjelmaan.

Allan Bruks Ab:n Anders Bruks myy Ruotsissa mm. Neuenhauser ja Morbark koneita. Promagazine.se lehti sai kehuja...


68

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

IFAT 2018 -näyttelyssä järjestettiin joka päivä kaksi kertaa parituntinen demonäytös, missä kymmenet eri konemallit käsittelivät puumateriaalia vuorollaan ja juontajan kertoessa koneista tarkemmin. Kuvassa tositoimissa Neuenhauser 3F -tähtiseula tuottaen suurella volyymilla kolmea eri jaetta. Neuenhauser koneet myy Suomessa HS Tekniikka.

Jenzin Elisabeth Hermeier kertoi JENZ BA 725 -murskaimen ominaisuuksista; koneista voi Suomessa tiedustella Ideachip Machinelta.

Uusi Neuenhauser Targo 3000 on tehokas ja energiaystävällinen esimurskain toimien erittäin hyvin mm. puun, jätteen tai risujen esimurskauksessa - soveltuu myös rakennusjätteelle.

Itävaltalainen Untha valmistaa sähkökäyttöistä XR mobil-e -murskainta. Sähkö yleistyy koko ajan murskainpuolella.

Hienosti organisoidut demonäytökset keräsivät suuren joukon ammattilaisia ympäri maailmaa; kuvassa murskaa puuta Willibald Shark - maahantuoja Salo-Machinery.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Eschlböck Biber Power Truck -malliston Vican on tehty Volvon alustalle hakkurina tehokas Biber 92 - maahantuoja Salo-Machinery.

69

Demonäytöksissä edukseen esiintynyt tela-alustainen CBI 6400T -murskain toimitettiin näyttelyn jälkeen ruotsalaiselle Laxå Maskinflisningille - myyjänä Ulf Österroos.

Eschlböckin tekninen johtaja Markus Altenstrasser kertoi tarkemmin Vican -autohakkurin edistyksellisistä ominaisuuksista.

Komptechin Crambo 5200 direct murskasi puumateriaalia suoraan Komptech Multistar One -tähtiseulaan ja tuloksena puumateriaalisat syntyi juuri haluttua palakokoa. Komptech -maahantuojana toimii Vimelco.

Kierrätysalan ammattilainen Kimmo Laaksonen katseli mielenkiinnolla työnäytöksiä.

Metsäalan Ammattilehti seuraa tarkasti murskain- ja hakkurialan kehitystä maailmalla.

Nykyisin Pon Equipmentin palveluksessa Hollannissa oleva Dennis Vrolijk lähetti terveisiä suomalaisille Vermeer-asiakkaille.

Amerikkalainen murskainvalmistaja Rotochopper kertoi uutuuksistaan osastollaan - maahantuoja Suomessa on Sawcenter.

Vermeer HG 4000 -murskain on saavuttanut suuren suosion ympäri maailmaa - niin myös Suomessa Severalin asiakkaiden keskuudessa.

Komptech esitteli demonäytöksessä todella mielenkiintoisen, ketterän kokoisen Axtor 4510 -koneen mikä voi toimia sekä hakkurina että murskaimena. Lisätietoja uutuudesta saa Vimelcon myyjiltä.

AK 635 SA Eco-Power on Doppstadtin vasaramurskainmalliston järein kone suuren kapasiteetin murskaintarpeisiin. Maahantuoja OP System Finland on myynyt viime aikoina Doppstadteja hyvää tahtia.


70

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Koneet puumateriaalin käsittelyyn

Komptech AXTOR on vaakasyöttöinen, nopeakierroksinen yleismurskain puulle ja vihermassalle. Nyt markkinoile tuotu kooltaan kompakti ja ketterä AXTOR 4510 edustaa uutta designia, jossa moottori on lähellä murskainyksikköä mutta helppo pääsy niin moottorin kuin murskainyksikön huoltotöihin on säilytetty.

I

tävaltalaisen Komptechin valmistamat jätteen, biojätteen ja energiapuun käsittelykoneet ja -laitokset tunnetaan ympäri maailman korkeasta laadustaan, käyttäjäystävällisyydestään ja luotettavuudestaan vaativissakin käyttöolosuhteissa. Komptech on alansa uranuurtaja ja maailman johtavia koneja järjestelmävalmistajia kiinteiden jätteiden mekaanisessa ja mekaanis-biologisessa käsittelyssä sekä biomassan käsittelyssä energiakäyttöön. Murskaus-, haketus- ja seulontalaitteiden lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. ballistinen erotin, aumankääntäjät ja tuuliseulat. Niinpä Komptech hyvin hallitsee monivaiheiset käsittelyprosessit ja on merkittävä suunnittelija myös kokonaisten laitostoimitusten alalla.

Komptech AXTOR 4510 -puumurskain-hakkuri

Komptech AXTOR on vaakasyöttöinen, nopeakierroksinen yleismurskain puulle ja vihermassalle. Suuri syöttöpöytä, hyvin suunniteltu syöttö hakkurirummulle ja avonainen rumpurakenne takaavat tehokkaan puunmurskauksen, eikä Caterpillarin moottorista teho lopu kesken. - Axtorin murskausrumpuun voidaan käyttökohteen mukaan vaihtaa nopeasti heilurivasarat tai hakkuriterät. Hakkuriteräasetuksella heilurivarsi toimii eräänlaisena lukittuna epäpuhtaussuojana, eli ison ja kovan kappaleen kulkeutuessa hakkurirummulle sulakepultti antaa periksi ja teräpidike pääsee heilumaan vapaasti, joten muuta vahinkoa teräpidikkeeseen tai rumpuun ei pääse syntymään,

Komptech AXTOR 4510 -puumurskain/hakkurin murskausrumpuun voidaan käyttökohteen mukaan vaihtaa nopeasti heilurivasarat tai hakkuriterät; terien vaihtoaika vain noin 1-3 tuntia.

kertoo Komptech -koneiden maahantuonnista vastaavan Vimelco Oy:n tuotepäällikkö Lauri Rahikainen. IFAT 2018 -messuilla esitelty malli AXTOR 4510 edustaa uutta designia, jossa moottori on lähellä murskainyksikköä mutta helppo pääsy niin moottorin kuin murskainyksikön huoltotöihin on säilytetty. - Kaksiakselisena ja aiempia AXTOR-malleja pienempänä koneena se on ketterä kone pieniin ja keskikokoisiin urakoihin yltäen silti yli 150 m³/h tuottoon niin haketuksessa kuin vasaramurskauksessa, toteaa Rahikainen.

Komptech MULTISTAR ONE - ylipituuksien palauttaja

Komptechin menestyksekkääseen MULTISTAR -tähtiseulatekniikaan perustuva MULTI-

STAR ONE on tähtiseula, joka tuo kustannustehokkaaseen puumurskaukseen aivan uuden filo-

sofian. Haluttua palakokoa oleva materiaali poistuu seula-alitteena ja ylikokoinen materiaali

palautuu murskaimeen. - Multistar -tekniikka sopii tähän erinomaisesti, koska lomittain olevien tähtien välistä ylipitkät tikut eivät pääse sukeltamaan läpi. Pitkissä testiajoissa Komptechin mittaukset tuottivat tulokseksi, että etenkin epäpuhdasta puuta on kokonaistaloudellisempaa murskata tällaisella suljetulla piirillä kuin jauhaa koko puumassa kerralla, joko yhdellä tai kahdella murskaimella, valmiiseen palakokoon. Säästöä syntyy energiankulutuksessa ja kulutusosissa, koska koko puumassaa ei tarvitse myllyttää niin kauan, että viimeinenkin tikku on valmiissa palakoossa, päättelee Rahikainen. Karkeampi murskaus myös säästää terää: - Esimerkiksi kivet murenevat jo ensimmäisessä murskauksessa seula-alitteen kokoon sen sijaan, että ne kulkeutuisivat nopeakäyntisen jälkimurskaimen terille ja seulakoreille, kertoo Rahikainen.

Komptech MULTISTAR ONE (oik.) on tähtiseula, joka tuo kustannustehokkaaseen puumurskaukseen aivan uuden filosofian. Haluttua palakokoa oleva materiaali poistuu seula-alitteena ja ylikokoinen materiaali palautuu murskaimeen. Kuvassa rakennnusjätepuuta murskaa hyvin epäpuhtauksia kestävä, kaksitelainen Komptech CRAMBO 6020 Direct -puumurskain ja MULTISTAR ONE palauttaa ylikoisen materiaalin murskaimeen.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

71

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

TERVETULOA FinnMETKOon osastollemme 890 tutustumaan hakkureihimme, joita esittelemme työnäytösten merkeissä 30.8.–1.9.2018.

Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TEHOKAS JA ENERGIAYSTÄVÄLLINEN ESIMURSKAIN

NEUENHAUSER TARGO 3000 Tuotantoteholtaan erinomainen Neuenhauserin valmistama TARGO 3000 jätemurskain kestää ominaisuusvertailun puun, jätteen tai risujen esimurskauksessa. Targossa yhdistyy kaikki markkinoilla hyväksi havaitut elementit. Murskain soveltuu parhaiten yleiseen esimurskaukseen ja massojen homogenisointiin ennen kierrätysprosesseja.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

MIKSI TARGO 3000?

Rakennusjätteen esimurskaus

Malli: Neuenhauser Targo 3000

Erinomainen tuotantoteho

Puiden, kantojen ja risujen murskaus

Paino: 25-30 t

Suuri syöttökita

Energiajätteen esimurskaus

Alusta: Tela / pyörä

Leveät kuljettimet

Moottori: Volvo 550 hv

Agressiivisesti purevat terät

Roottorin pituus: 3000 mm

Pieni polttoaineen kulutus

Voimansiirto: Suora

Helppo ja nopea huoltaa

Kuljettimen leveys: 1200 mm

Alhaiset ylläpitokulut

TILAA KOEAJO Harri Sorvoja, P. 0400 642 147 harri.sorvoja@hstekniikka.com

Kuljettimen nostokorkeus: 4750 mm

P. 0400 642 147 www.hstekniikka.com Ympäristöalan koneet materiaalien käsittelyyn | Myynti ja vuokraus | Huolto- ja varaosapalvelut


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

73

Laadukasta haketta tehokkaasti terminaalissa

B

ioenergian ammattilainen Kannisto Oy Isojoelta on ottanut huhtikuussa 2018 käyttöön uuden Jenz HEM 820 DL -hakkurin. Tehdyllä koneinvestoinnilla vastataan asiakkaiden toiveeseen entistäkin parempilaatuisesta hakkeesta ja nostetaan urakoinnin tehokkuutta.

Kannisto Oy:n bioenergiaalan palveluihin kuuluu mm. haketusurakointi, hakkeen myynti ja toimitus, hakkuutähteiden keruu sekä rakennuspurku. Lisäksi ostetaan rankaa ja risuja, kantoja ja palaturvetta sekä ensiharvennuspuuta myös pystykaupalla. - Energiapuun parissa on tehty töitä jo vuodesta 1995 lähtien asiakaskuntamme koostuessa kaupunkien ja kuntien lämpölaitoksista sekä maatiloista, kasvihuoneista ja yksityistalouksista. Operoimme pääasiassa PoriVaasa-Tampere kolmion alueella, kertoilee yrittäjä Keijo Paasivirta. Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäjille Paasivirta haluaa antaa erityiskiitoksen aktiivisesta vaikuttamisesta: - Marko Vainionpään johdolla on viety meidän koneyrittäjien asiaa eteenpäin eduskuntaa myöten.

Kannisto Oy on investoinut uuteen trailerialustaiseen ja kuljetinpoistolla varustettuun Jenz HEM 820 DL -hakkuriin, mikä tuottaa asiakkaiden toivomaa järeämpää laatuhaketta tehokkaasti terminaalissa.

Hyvät kokemukset ratkaisi konevalinnan

Kannisto Oy:n konekalustoon on jo pidempään kuulunut Jenz HEM 581 -autohakkuri ja Vermeer HG6000 -murskain syöttöautolla. Hakkeen kuljetuksessa on kolme omaa hakeautoa ja lisäksi ostetaan kuljetuspalveluja muilta toimijoilta. - Molemmat koneemme palvelevat hyvin tehtävässään ja ne ovat tehokkaita - pitää kuitenkin

Kannisto Oy:n Jenz HEM 820 DL varustettu H1 -rummulla mikä on ns. yksileikkeinen eli terä leikkaa puuta yhden kerran per rummun kierros.

muistaa että näissä hommissa ratkaisee koneen huipputehoa enemmän varma tasainen tuotos sekä toimiva kuljetuslogistiikka. Nyt kun oli tarve saada laadukasta haketta tuottava tehokas trailerialustainen hakkuri terminaaliurakointiin päädyin Jenziin, sillä meillä on autohakkurimallista oikein hyvät kokemukset. Jenzin käyttövarmuus on ollut oikein hyvä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ja rummun rakenne on viisas myös silloin jos puun mukana syötetään vahingossa

epäpuhtauksia. Kerrankin meni rautaa sisään niin iso kappale että se piti polttoleikata paloihin ja vetää kaivukoneella ylös - silti rumpu ei kärsinyt vahinkoa vaan pikaisen terähuollon jälkeen hakkuri oli taas iskussa, toteaa Paasivirta.

Rummun rakenne ja poistokuljetin takaa laadukkaan hakkeen

Kannisto Oy:n uusi Jenz HEM 820 DL varustettu H1 -rummulla mikä on ns. yksileikkuinen eli

Jenz HEM 820 DL -hakkurin suuren ja pitkän syöttöpöydän ansiosta nosturilla on helpoo tiputella rankapuu koneeseen. Poistokuljetin on pituudeltaan 7.2 metriä mahdollistaen korkeidenkin kasojen tekemisen.

Jenzin rummun rakenne on tunnetusti vahva ja epäpuhtaudet aiheuttaa harvoin isoa vahinkoa.

H1 -rummussa on varsinaisten terien edessä teräksiset ns. rajoitinpalat.

terä leikkaa puuta yhden kerran per rummun kierros. Näin saadaan tuotettua palakooltaan suurta ja Jenzille tunnusomaista paksua tasalaatuista haketta. Voiman hakkuri ottaa omasta 460 kW:n 6-sylinterisestä Mercedes-Benz moottorista. - H1 -rummussa on varsinaisten terien edessä teräksiset ns. rajoitinpalat, mitkä estävät sen ettei terälle mene kerralla liikaa puuta, jolloin terä alkaisi imemään puuta hallitsemattomasti rummulle ja hakkeen tasalaatuisuus kärsisi. Näitä rajoitinpaloja on eri paksuisia millä voidaan osaltaan määritellä tuotetun hakkeen palakokoa, opastaa Jenz -koneiden maahantuojan Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen. Suurella volyymilla tapahtuvassa terminaalihaketuksessa ehdottoman hyvä asia on Jenz HEM 820 DL -hakkurin 7,2 metrin pituinen poistokuljetin. - Perinteiseen hakkurin heittimeen verrattuna kuljetin tarvit-

see paljon vähemmän tehoa ja sitä kautta säästää polttoainettakin. Kuljetin lisää myös koneen käyttövarmuutta, sanoo Humalainen. Keijo Paasivirta on todennut heti alusta saakka kuljettimen muut edut käytännössä: - Kuljettimen ansiosta haketuksessa ei synny juuri ollenkaan pölyä ja myös koneen äänitaso on heitinmallia alhaisempi. Hakkeen laatukin paranee kun heitin ei hakkaa haketta pienemmäksi. Ja suuren ja pitkän syöttöpöydän ansiosta nosturilla on helppo tiputella rankapuu koneeseen. Kun Jenz HEM 820 DL -hakkuria syötetään nosturiohjaamosta niin osa toiminnoista on toteutettu jalkapainikkeilla. - Se olikin ehdoton kriteeri konetta valitessamme. Kun syöttöpöydän peruutus, syötön katkaisu ja ylärullan nosto tapahtuu jalkapolkimilla niin kuskin kädet pysyvät nosturin ohjaimissa jolloin syöttö ei misään tilanteessa katkea, sanoo Paasivirta.


74

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Haketusalan ammattilaiset investoivat tehokalustoon

M

etsäenergia-alalla näkymät ovat parantuneet ja urakoitsijat tekevät nyt investointejakin aiempaa tehokkaaseen kalustoon.

- Työtilanne on ollut viime lämmityskaudella oikein hyvä ja monella tekemistä riittää paljon kesälläkin mm. maatalouspuolen haketuksissa. Niinpä tälläkin hetkellä on vetämässä useita tarjouksia uusista BRUKS -hakkureista ja Rotochopper -murskaimista, sanoo Sawcenter Oy:n Joakim Lund. Energialan hyvä draivi näkyy Bruksin tehtaalla Ruotsissa missä on erittäin hyvä tilauskanta. - Silti tehokkaan tuotannon ansiosta hakkureita saa edelleen melko hyvillä toimitusajoilla mutta koska autojen alustojen ja muidenkin komponenttien toimituksissa on haasteita, niin investointia suunnitellessa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, neuvoo Lund.

Uusi BRUKS 806 PT Truck -autohakkuri

Touko-kesäkuun vaihteessa Sawcenter Oy toimitti uuden BRUKS 806 PT Truck -autohakkurin Haketuspalvelu J. Mickos Oy:lle joka tekee haketusurakointia Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. - Alustana on Volvo FH 16

Haketuspalvelu J. Mickos Oy:n Christer (oik.) ja Jonas Mickos kävivät toukokuun lopulla Bruksin tehtaalla Arbråssa hakemassa uuden BRUKS 806 PT Truck -autohakkurin. Samalla tehdas järjesti heille perusteellisen koulutuksen uuteen laitteeseen.

650 hv 6x4 ja auton ohjaamomuutoksen hakkurikäyttöön teki ammattitaidolla Auto-Kirmola. Ohjaamomuutoksesta tuli erittäin onnistunut ja työnjälki on tasokasta. Nyt paksusta ja turvallisesti polykarbonatista valmistettu takaikkuna on yhtenäinen ja näkyvyys on aiempia ohjaamoita huomattavasti avonaisempi. Volvon ohjaamoon istutettu uudenlainen ilmastoitu ergonominen penkki on huippuhyvä työpaikka hakkurin syöttöön

jalkatukineen ym. sanoo Lund. Nosturiksi uuteen autohakkuriin valittiin KESLA 2012 3,9 metrin pääpuomilla ja 2+2 m jatkoilla, jolloin liikkeet ovat ketterät ja silti ulottuvuutta on 10,9 metriä. - Päällerakenteen toteutuksessa näkyy kaikessa Bruksin tehtaan laatu ja viimeistely työn jälki. Itse BRUKS 806 PT Truck -hakkurissa on nyt uudenlainen rumpu, mikä mahdollistaa suuremman noin 45 mm pitkän ha-

kelaadun tuottamisen suurella volyymilla. Syöttöpöytä on nyt aiempaa pidempi ja yhdessä aggressiivisten syöttörullien kanssa hakkuutähdettäkin saadaan menemään aiempaa rajummin puuta syövälle rummulle koko ajan riittävästi. Hakkuri on varustettu pitkällä ylös/alas liikkuvalla torvella sekä säätyvällä heittimellä, kertoo Lund. Haketuspalvelu J. Mickos Oy:n käyttökokemuksia uudesta BRUKS -autohakkurista on lu-

vassa kesän Metsäalan Ammattilehdessä. - BRUKS -hakkureihin pääsee tutustumaan heinäkuun alussa OKRA 2018 -näyttelyssä Oripäässä, missä on esillä Oripään Hakepalvelu Oy:n BRUKS-autohakkureita sekä mahdollisesti myös uusi BRUKS 806 PT Trailer -traktorihakkuri. Ja tervetuloa elo-syyskuun taitteessa FinnMetkossa osastollemme 944, missä on esillä mielenkiintoisia koneita, kutsuu Lund.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uptime-palvelu veloituksetta Huolenpitosopimuksen yhteydessä.

Mercedes-Benz Uptime maksimoi auton käytettävyyden ja suunniteltavuuden. Mercedes-Benz Uptime on täysin automaattinen linkki autosi ja huollon välillä. Palvelu diagnosoi autoasi reaaliajassa, ennakoi tulevat huolto- ja korjaustarpeet ja kommunikoi niistä korjaamolle. Tämä heijastuu suoraan taloudellisuuteen: korjaamokäynnit voidaan suunnitella etukäteen ja auton käytettävyys paranee. Lue lisää Uptime-palvelusta: mercedes-benz.fi/kuorma-autot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 77

Kuljetussuoritetta kertyi eniten tukki- ja kuitupuuhun liittyvistä kuljetuksista

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 2017 hieman edellisvuotta enemmän - yhdistelmien kokonaispainot kasvussa

V

uonna 2017 kuorma -autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä yhteensä prosentin verran enemmän kuin edeltävänä vuonna tonneilla mitattuna. Tonnikilometrit lisääntyivät seitsemän prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2017 kotimaan liikenteessä yhteensä 278 miljoonaa tonnia, mikä oli prosentin enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 2,0 miljardia kilometriä, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi yhteensä 26 miljardia, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona. Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista oli vuoden 2016 tapaan 85 prosenttia. Luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista tonnikilometreistä oli 94 prosenttia, mikä oli yhden prosenttiyksikön enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2017 kuormaautoilla ilman perävaunua ja puoliperävaunuyhdistelmillä kuljetettiin 8 ja 9 prosenttia enemmän tavaraa kuin edeltävänä vuonna. Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä puolestaan laski kolmella prosentilla edellisvuodesta. Kul-

jetussuorite kasvoi vuonna 2017 sekä kuorma-autoilla ilman perävaunua että täysperävaunuyhdistelmillä kuusi prosenttia ja puoliperävaunuyhdistelmillä 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Täysperävaunuyhdistelmien käyttö tavarankuljetuksessa on ollut viimeiset vuodet tasaisessa kasvussa. Vuonna 2017 kasvu tasaantui ja tavaramäärän kohdalla jopa hieman laski. Vuonna 2016 62 prosenttia tavarasta ja 78 prosenttia tonnikilometreistä kuljetettiin täysperävaunuyhdistelmillä, kun taas vuonna 2017 vastaavat osuudet olivat tonneissa 60 ja tonnikilometreissä 77 prosenttia. Kuorma-autojen ilman perävaunua suhteellinen osuus tonneissa mitattuna on taas ollut laskusuunnassa, mutta vuonna 2017 tavaramäärän osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttiyksikköä 28 prosenttiin ja tonnikilometrien osuus pysyi 8 prosentissa. Puoliperävaunuyhdistelmien käyttö suhteessa muihin ajoneuvotyyppeihin on pysynyt vuodesta 2011 lähtien suunnilleen samana. Täysperävaunuyhdistelmistä kuljetettiin eniten tavaraa yhdistelmällä, jossa vetoautona varustetussa kuorma-autossa on neljä akselia ja kuorma-auton vetokytkimeen on liitettynä varsinainen perävaunu, jossa on viisi akselia. Näillä kuljetettiin vuonna 2017 tonneissa mitattuna 40 miljoonaa tonnia tavaraa ja niiden kuljetussuorite oli 5,5 miljardia tonnikilometriä. Kuljetussuorite oli kuitenkin suurin 3-akselisen vetoauton ja 5-akselisen varsinaisen perävaunun yhdistelmillä, 6,9 miljardia tonnikilometriä. Puoliperävaunuyhdistelmissä yleisin kombinaatio oli 3-akselinen vetoauto, jonka vetopöydän päälle oli kytkettynä 3-akselinen

Kuljetussuoritetta kertyi eniten tukki- ja kuitupuuhun liittyvistä kuljetuksista eli 3,1 miljardia tonnikilometriä, 12 prosenttia kaikista tonnikilometreistä. Yhteensä tonnikilometrit lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna seitsemän prosenttia.

puoliperävaunu. Näillä kuljetettiin vuonna 2017 tonneissa mitattuna 20 miljoonaa tonnia tavaraa ja niiden kuljetussuorite oli 2,4 miljardia tonnikilometriä. Vuonna 2017 kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 165 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 60 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus laski kahdella prosenttiyksiköllä edeltävästä vuodesta. Kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavien kuorma-autojen vuoden 2017 kuljetussuorite oli 20,1 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 76 prosenttia koko kuljetussuoritteesta. Osuus oli yhden prosenttiyksikön pienempi kuin vuonna 2016. Kun kuorma-autot ryhmitellään kokonaispainoluokassa mitattuna enintään 53, yli 53-60, yli 60-68 ja vähintään 68 tonnia painaviin kuorma-autoihin niin kunkin ryhmän kuorma-autojen kuljetussuoritteen suhteellinen osuus oli vielä vuonna 2015 koko kuljetussuoritteesta noin

neljänneksen eli 27, 25, 25 ja 23 prosenttia. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 24, 14, 19 ja 43 prosenttia eli ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainojen kasvu on ollut parina viime vuonna varsin merkittävää. Tonneilla mitaten 68 prosenttia kaikista tavaroista kuljetettiin korkeintaan 100 kilometrin pituisilla matkoilla vuonna 2017. Osuus väheni 2 prosenttiyksikköä edeltävään vuoteen verrattuna. Kun matkojen pituudet ryhmitellään 1-100, 101-200, 201-400 ja yli 400 kilometriä pitkiin matkoihin, niin kunkin ryhmän kuorma-autojen kuljetussuoritteen suhteellinen osuus oli vuonna 2017 koko kuljetussuoritteesta 20, 20, 28 ja 31 prosenttia. Alle 200 kilometrin matkojen osuus kuljetussuoritteesta laski ja yli 200 kilometrin matkojen osuus vastaavasti nousi muutamalla prosenttiyksiköllä. Tavaralajeista soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin teillä eniten vuonna 2017 eli 98 mil-

joonaa tonnia, mikä oli reilun kolmanneksen kaikista tonneista. Kuljetussuoritetta kertyi eniten tukki-ja kuitupuuhun liittyvistä kuljetuksista eli 3,1 miljardia tonnikilometriä, 12 prosenttia kaikista tonnikilometreistä. Kilometreinä mitattuna eniten ajettiin tyhjänä, 21 prosenttia kaikista kilometreistä. Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2017 oli 75 kilometriä, mikä oli kaksi kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 19 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 121 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 44 kilometriä, mikä oli samaa tasoa kuin edeltävänä vuonna.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2017 ulkomaan liikenteessä yhteensä 2,9 miljoonaa tonnia, mikä oli noin kolmanneksen vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite oli yhteensä 1,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 27 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän. Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2017 Tilastokeskus


METSÄALAN AMMATTILEHTI

78 KULJETUS

Tulevaisuuden liikenteessä korostuvat turvallisuus ja ympäristöystävällisyys

S

uomi isännöi vuonna 2020 yhtä liikennealan merkit- tävimpänä tapahtumana tunnettua Transport Research Arena (TRA) -konferenssia, joka järjestetään tänä vuonna Wienissä. Myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner osallistuu tulevaisuuden liikennetutkimusta koskevaan paneelikeskusteluun Itävallassa.

- Tapahtuma pureutuu alan viimeisimpiin tutkimustuloksiin ja innovaatioihin, jotka koskevat kattavasti niin tie-, raide-, merija lentoliikennettä kuin infraa. Tämä on ainoa eurooppalainen liikennealan konferenssi, jossa kaikki liikkumismuodot kohtaavat kerralla, sanoo asiakaspäällikkö Veli-Matti Lahti VTT:ltä. Suomen isännöintivuorolla Euroopan suurimpaan liikennealan konferenssiin Helsinkiin odotetaan yli 3000 osallistujaa. Teknologian tutkimuskeskus VTT vastaa TRA2020:n järjestelyistä yhteistyössä Trafin ja Liikenneviraston kanssa. - TRA2020-konferenssin teema on liikenteen ja liikkumisen murroksen mahdollistaminen. Teema on kuin meille suomalai-

Tulevaisuuden liikkumisesta halutaan entistä turvallisempaa ja automatisoitua. Kulkuvälineiltä odotetaan lisäksi enemmän kuljettajaa avustajia toimintoja; liikenteessä nähdään myös automaatiota ja robotteja.

sille tehty, sillä olemme sallivan lainsäädännön mahdollistamana panostaneet toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja kokeiluihin, toteaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Mia Nykopp. - Tavoitteenamme on edistää liikenteen digitalisaatiota ja uusia palveluja, jotka lisäävät liikkumisen sujuvuutta, ympäris-

neiltä odotetaan lisäksi enemmän kuljettajaa avustajia toimintoja. Moottoriteillä ja suljetuilla alueilla nähdään automaatiota ja robotteja. Käytössä on enemmän yhteiskäytössä olevia kulkuneuvoja ja nykyistä laajempia palveluja kuin tällä hetkellä arvellaankaan. Monia uusia innovaatioita on tulossa lähivuosina, joita ei vielä osata ennakoida,

töystävällisyyttä ja turvallisuutta. Esimerkiksi logistiikan tehostaminen digitalisaation avulla tuo kiinnostavia mahdollisuuksia, pääjohtaja Nykopp jatkaa.

Liikenteestä älykkäämpää ja automatisoitua

- Tulevaisuuden liikkumisesta halutaan entistä turvallisempaa ja automatisoitua. Kulkuväli-

Lahti visioi tulevaa. - Todennäköisesti liikkumismuodot ovat melko samanlaisia kuin nyt, mutta ne on organisoitu eri tavalla. Sähkö ja erilaiset hybridit valtaavat enemmän aluetta käyttövoimana. Kulkuvälineet ovat älykkäämpiä ja auttavat kuljettajaa enemmän kuin nyt ja toisinaan ajavat jo itse. Lentoautoja kehitellään paljon, mutta niiden laajamittainen käyttö lähitulevaisuudessa on epätodennäköistä, hän arvelee. Myös teiden varustelu voi olla nykyistä parempaa johtuen uusien teknologioiden tuomista mahdollisuuksista ja tarpeista kommunikoida kulkuvälineiden ja infran kesken. Ihmisten toivotaan käyttävän yhä ympäristöystävällisempiä ja vähemmän saastuttavia kulkutapoja. TRA2020-konferenssiin toivotaan mukaan tutkimuksen, viranomaistahojen ja yritysten edustajia sekä muita keskeisiä päättäjiä ja alan vaikuttajia. Kahden vuoden välein pidettävä tapahtuma järjestetään yhteistyössä Euroopan komission ja liikennejärjestöjen kanssa.

Yli 30 vuoden kokemuksella.

AIDOT AMMATTILEHDET by ammattilehti.fi

32. METSÄALAN

by ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

vuosik

erta

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 4/2017

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 2/2017

by ammattilehti.fi

260

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

Puunajossa hyvä vauhti päällä

sivua!

Paljon asiaa pneumatiikasta Kone- ja laitevalmistus hyvässä vauhdissa

Ammattilehti koeajaa kalustoa

John Deere tunnetaan uraauurtavista innovaatioista. Älykäs puominohjaus on jo mullistanut John Deere -kuormatraktoreiden käytön ja vie nyt myös harvestereiden käytön aivan uudelle tasolle. Puomin kärkiohjaus on saatavana 1270G-harvesterin CH7-puomiin.

172

Hydrauliikan uudet tuulet

Asiaa pehmeiden maiden korjuusta

KÄRKIOHJAUS HARVESTEREILLE

SYKSY 2017

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

sivua!

AMMATTILEHTI

32 vsk. 1986-2017

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

JohnDeere.fi

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

www.kivirock.fi

Paljon mielenkiintoista koneasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

KIVIROCK 2/2017

1

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


80 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuorma-automaahantuojilla vauhdikas kiertuekevät Iveco

Iveco Finland Oy:n toukokuinen kiertue kattoi koko Suomen ja tapahtumapaikkoja oli yhteensä 19; kuvassa ollaan Vaasassa. Kiertueen päätähtinä toimi täysin uusi Iveco Stralis X-Way -mallisto ja valmistajan edistyksellinen Iveco Natural Power maakaasuautomallisto.

A

lkuvuosi ja kulunut kevät on ollut kuorma-automaa- hantuojilla ja valmistajalla kiireisintä aikaa miesmuistiin. Uusia autoja myyty ja jo aikaisemmin myytyjä luovutettu kiivaassa tahdissa. Samaan aikaan lähes kaikki maahantuojat ovat kiertäneet jälleenmyyjäverkostoaan ennätyksellisen laajan esittelyautovalikoiman kannssa.

Ivecolla tiivis toukokuu

Iveco Finland Oy:n toukokuinen kiertue kattoi koko Suomen. - Tapahtumapaikkoja oli yhteensä 19 - laskimme että matkamittariin kertyi noin 2400 km pelkästään tapahtumapaikkojen välisistä siirtymistä, kertoo Juhani Havia Ivecolta. Kiertueen päätähtinä toimi täysin uusi Iveco Stralis X-Way -mallisto ja valmistajan edistyk-

sellinen Iveco Natural Power maakaasuautomallisto, joka kattaa sekä paketti- että kuormaautot. Ivecon esittelykäyttöön rakentamat Stralis X-Way sorakasettiautot piipahtivat kesken kiertueen Norjassa, missä ne saivat kunnian toimia Pohjoismaisten lehtimiesten ja asiakkaiden koeajoautoina. Tosin ilman KOME -kärryjä, kun naapurimaiden mitta- ja massasäädökset eivät vielä toistaiseksi taivu meikäläisiin yhdistelmämassoihin. Iveco on Euroopan johtava maa- ja biokaasuhyötyautojen valmistaja, mikä näkyi kiertueella runsaana mallitarjontana. Kovin kaasuautouutuus oli uusi ja erittäin suorituskykyinen ja polttoainetaloudellinen Stralis NP 460 LNG, jolla voi nyt yltää pisimmillään jopa 1600 km polttoainetäydennysväliin. Kiertueella esillä myös Ivecon muut maakaasuautot sekä polttoainetehokkuusteknologiat ja palve-

Kokkolassa Ivecoa edustaa Niemi-Korpi Oy, missä myyjä Kari Nurmimäki haali paikalle ennätysyleisön: - Asiakkaita on riittänyt hyvin kaikilla paikkakunnilla. Uusi X-Way ja uudet vähäpäästöiset maakaasuvaihtoehtomme kiinnostavat asiakkaita, Nurmimäki summaa.

lut. - Maakaasumallistomme mahdollistaa asiakkaillemme jopa 15% matalamman polttoaineenkulutuksen ja jopa 9% alhaisemmat kokonaiskustannukset kuin vastaava dieselmallisto. Stralis 460 LNG:n ohella kiertuekalus-

Renault Trucks

- Kiertue täytti sekä meidän että asiakkaiden odotukset. Etenkin maansiirtoautomme ovat monille uusia tuttavuuksia, sanoo Renault Trucksin myyntijohtaja Pasi Gerpe. Kuvassa ollaan Kemissä Wetteri Powerilla.

toomme lukeutuivat uusi Eurocargo Natural Power CNG ja The New Daily HI-MATIC Natural Power. Van of the Year 2018 palkittu Daily on muuten ensimmäinen CNG-ajoneuvo, jossa on 8-vaihteinen automaatti-vaihteisto, Havia toteaa. Ivecon kiertue käynnistyi toukokuun alussa Espoosta ja päättyi kuun lopussa Lahteen. Kokkolassa Ivecoa edustaa NiemiKorpi Oy, missä myyjä Kari Nurmimäki haali paikalle ennätysyleisön. - Asiakkaita on riittänyt hyvin kaikilla paikkakunnilla. Uusi X-Way ja uudet vähäpäästöiset maakaasuvaihtoehtomme kiinnostavat asiakkaita, Nurmimäki summaa.

Renault Trucksin kiertueelle kiitosta

Renault Trucks C-sarja, T-sar-

ja sekä Master -pakettiautot kiersivät Suomea kevään 2018 aikana Raaseporista aina Rovaniemelle saakka, yhteensä 25 paikkakunnalla. - Tämä on suurin ja kattavin koskaan Suomessa järjestetty Renault Trucks kiertue. Näin jälkikäteen voi todeta että panostus kannatti ja uuden maansiirtopainotteisen malliston vastaanotto oli kaikin puolin positiivista. Saavutimme kiertueelle asettamamme tavoitteet ja vähän enemmänkin, sillä tarjouspyyntöjä on tullut sisään todella runsaasti, sanoo Renault Trucksin myyntijohtaja Pasi Gerpe. Maaliskuun alussa käynnistyneellä Renault Trucks Road Show 2018 -kiertueella oli koeajettavana tridem-alustainen Renault Trucks C 520hv 8x4 -koukkuauto ja Renault Trucks C 520 hv 8x4 76 t -kasettiyhdistelmä. - Auton päällirakenteet tehtiin oman verkostomme jälleenmyyjällä HF-Autohuolto Oy:llä Riihimäellä; yhdistelmässä mm. ELG-maansiirtolavat, JYKin 4-akselinen perävaunu ja Nummi-kippi. Molemmissa autoissa on mm. automatisoitu 12-vaihteinen Optidriver -vaihteisto, napaperä, 13-litran moottori ja kuljettajalle mukava Night&Day -ohjaamo. Renaultin maansiirtoautot ovat tunnettuja tuottavuudestaan ja kestävyydestään. Saimme runsaasti positiivista palautetta uuden malliston esittelystä, joka oli monille tuttua vain kuvien ja lehtiartikkelien muodossa, Gerpe summaa. Pidemmille ajomatkoille koeajettavana oli Renault Trucks T 520 hv High 6x2 takateliveturi. Autossa on mm. automatisoitu 12-vaihteinen Optidriver-vaihteisto auttamassa taloudellista ajoa ja erityisen tilava High Sleeper -ohjaamo.

Scania kiersi puhtaammin kuin koskaan

Scania teki suuren kevätkiertueensa myötä historiallisen teon sillä kaikki kiertuekalustoon kuuluvat ajoneuvot käyttivät polttoaineenaan pelkästään uusiutuvaa Neste MY -dieseliä. Scanian mukaan kiertuekaluston CO2-päästöt olivat jopa 90 % pienemmät kuin normaalidieselillä. Scanian kevätkiertue 2018 starttasi 9. huhtikuuta 2018 Scanian Nurmijärven toimipisteeltä. Sieltä kiertue suuntasi LänsiSuomen kautta pohjoiseen. Vapun jälkeen kiertueen ajoneuvot olivat koeajettavissa Rovaniemellä, josta suunnattiin takaisin kohti etelää ja Maarianhaminaa. - Ahvenanmaa on toiminut perinteisesti Scanian kiertueiden


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Scania

Helsingin Konalassa turneelta tavoitettu Scanian myyntijohtaja Seppo Hallikainen vakuutti tyytyväisyyttään kiertueen menestykseen: - Täyden kympin suoritus, oikeasti. Suurin kiitos kuuluu tietysti asiakkaillemme, mutta myös henkilöstöllemme ja lukuisille yhteistyökumppaneillemme, jotka tekivät kaiken mahdolliseksi.

päätepisteenä. Pitkä kiertue on sujunut erittäin hyvin ja ilman teknisiä murheita tai muita kommervenkkejä. Uusi mallistomme on saanut hyvän vastaanoton ja kaikki kiertueella kiertäneet automme siirtyvät pian uusille omistajilleen, kertoo Scania Suomi Oy:n myyntijohtaja Seppo Hallikainen. - Kiertuekaluston mukana kulki säiliöauto, josta tankkasimme kaikki autot päivittäin. Halusimme viedä kiertueen läpi niin puhtaasti kuin mahdollista ja uusiutuvan dieselin käytöllä se oli mahdollista, kertoo Scanian markkinointipäällikkö Olli Heikkinen. Kiertuekalustoon kuului seitsemän puutavara- ja maansiirtoajoneuvoa ja muuta ajoneuvoyhdistelmää. Lisäksi mukana ovat tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut autot ja tankkausyhdistelmä joten enimmillään karavaanissa kulki jopa 10 ajoneuvoa. Kiertueen puolivälissä koeajoja oli tehty lähes tuhat ja polttoainetta oli kulunut 24 522 litraa. Scanian mukaan normaalidieselillä tästä olisi syntynyt 64 472 kg CO2-päästöjä. Uusiutuvan dieselin käytön avulla kiertueen tuottamat CO2-päästöt olivat vain vajaat 6500 kg (Tiedot: Scanian FMP-palvelu).

Benz-kuorma-autoa, markkinaosuus oli 24,9 prosenttia ja myynti kasvoi peräti 46,5 prosenttia. Mercedes-Benzin pakettiautot ovat tammi-maaliskuun jälkeen lähes edellisvuoden tahdissa 517 toimitetulla Vitolla, Sprinterillä, Citanilla ja X-sarjan pickupilla, kertoo Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Jouni Kummala.

Volvon kiertue mentiin Puunkuormaajamestari -kisan askelmerkeillä

Volvo Trucks varaosat ja raskaiden kuorma-autojen koeajokiertue kiersivät Suomea koko kevään Puunkuormaajamestarikilpailun kanssa. Aitoja Volvo Varaosia esittelevä kiertue ja samalla raskaiden kuorma-autojen koeajokiertue kiertivät 20 paikkakuntaa. Kiertue alkoi 13. huhtikuuta 2018 Mansen mörinöistä ja päättyi 8. kesäkuuta Jyväskylään. Volvon Raskaat -koeajokiertueella pääsi kokemaan Volvon raskaisiin kuljetustehtäviin suunniteltujen kuorma-autojen ominaisuudet ja vahvuudet. Volvon varaosakiertue ja näyttelyauto esittelivät konkreettisesti ja

Scanian kiertue käynnistyi huhtikuun alkupuolella Nurmijärveltä. Puutavarayhdistelmät saatiin jopa hetkeksi samaan kuvaan, kunnes ne taas suuntasivat koeajolenkille.

havainnollisesti alkuperäisosien käytöstä koituvat hyödyt kuorma-auton käyttöasteelle. - Kattaus oli niin monipuolinen ja kiinnostava, että kyseessä oli meille kaikkien aikojen kiertuekevät. Jännittävän Puunkuormauskilpailun lisäksi oli siis mahdollista kokea käytännössä Volvon teknisten ratkaisujen toimivuus ja tutustua Aitojen Volvo varasosien hyötyihin. Väekä saapi paikalla todella hyvin joka paikassa missä kiertue pysähtyi ja koeajoautot rullasivat lähes taukoamatta, kertoo Volvo Trucksin myyntijohtaja Reino Manninen. Asiakkaat pääsivät koeajoilla kokeilemaan mm. ohjausta keventävän Volvo Dynamic Steering -ohjauksen, haastavissa olosuhteissa liikkeellelähdön takaavan ryömintävaihteiston tai ilma- ja rautajousituksen. Lisäksi Volvon asiantuntijat kertoivat heti ajoon valmiista WoodPro -konseptiautoista, joiden valinta

Volvo

Mercedes-Benz nosukiidossa

Mercedes-Benzin raskas kalusto kiersi huhtikuussa Keski-, Länsi- ja Itä-Suomea. Kiertueella oli mukana raskaan liikenteen johtotähdet Actros, Arocs ja Antos. Metsäkuljetusten ammattilaisia kiinnosti uusi MercedesBenz Arocs 3263 8x4/4 -puutavara-autoyhdistelmä, mikä olikin koeajossa lähes jatkuvasti koko kiertueen ajan. - Mercedes-Benzin raskaiden, yli 16-tonnisten kuorma-autojen markkinaosuus on kolmen kuukauden jälkeen 19,4 prosenttia, ja autoja on myyty yhteensä 145 kappaletta. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tähtikeulaiset kuorma-autot ovat kasvussa ainoana merkkinä viiden eniten rekisteröidyn kuorma-automerkin joukossa. Myynti on lisääntynyt 9 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Maaliskuussa asiakkaille toimitettiin 63 raskasta Mercedes-

Volvo Trucksin myyntijohtaja Reino Manninen (vas.) ja Volvo Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtaja Christoffer Lundén Volvon kiertuestartissa yhdessä Puunkuormaajamestari-kisan kanssa Tampereella.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benzin raskas kalusto kiersi huhtikuussa Keski-, Länsi- ja Itä-Suomea. Metsäkuljetusten ammattilaisia kiinnosti uusi MercedesBenz Arocs 3263 8x4/4 -puutavara-autoyhdistelmä.

lyhentää toimitusaikaa ja tekee auton hankinnasta helpompaa. Varaosakiertuetta varten oli rakennettu näyttelyauto, jossa esiteltiin Aitojen Volvo Varaosien edut ja ainutlaatuista kahden vuoden täystakuuta Volvon asentamille varaosille. - Aidot Volvo Varaosat ovat tärkeä lenkki kuorma-auton

käyttöasteen varmistamisessa. Kun kuorma-auto tuodaan huoltoon, asiakas ei välttämättä näe, mitä varaosia konepellin alle asennetaan. Varaosakiertue nosti varaosien merkityksen valokeilaan, Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm sanoo.

Volvo Trucks varaosat ja raskaiden kuorma-autojen koeajokiertue kiersivät Suomea koko kevään Puunkuormaajamestarikilpailun kanssa, joten puutavara-autoilijoita oli koeajajina todella paljon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

82 KULJETUS

MAN tarjoaa kaukoliikenteeseen, työmaakäyttöön ja jakeluliikenteeseen tarkoitetut edistykselliset mallisarjat sekä nyt myös pakettiautot.

MAN vahvistaa asemaansa

S

aksalaisten MAN hyötyajoneuvojen myynti kehittyy Suomessa hyvään suuntaan. MAN-tuotteiden luotettavuuteen ja tuottavuuteen perustuva asiakkaiden luottamus on menestyksen avain.

MAN tarjoaa monipuolisia kuljetusratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden toiveita. Tarjolla on kaukoliikenteeseen, työmaakäyttöön ja jakeluliikenteeseen tarkoitetut edistykselliset mallisarjat (TGX, TGS, TGM ja TGL) sekä nyt myös pakettiautot (TGE), jotka ovat kaikki paitsi korkealaatuisia mutta myös vakuuttavat kuljettajat ominaisuuksillaan kaikissa käyttötilanteissa. - MAN hyötyajoneuvojen maahantuonnissa, jälleenmyynnissä ja huoltopalveluissa on tehty viime vuosina hyvää työtä, mikä alkaa näkyä myynnin oikeansuuntaisena kehityksenä lähes kaikissa kuljetus segmenteissä. Jotain tästä kertoo se että vaikka uusien kuorma-autojen tilaukset ovat laskeneet Suomessa kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 2018 noin 15 % niin MAN tilauskannat ovat edelleen kasvaneet ja ylivoimaisesti suurin osa asiakkaille myydyistä autoista on yli 16 tonnisia, ker-

- MAN hyötyajoneuvojen maahantuonnissa, jälleenmyynnissä ja huoltopalveluissa on tehty viime vuosina hyvää työtä mikä alkaa näkyä myynnin oikeansuuntaisena kehityksenä, sanoo MAN Centerin autotalonjohtaja Juha Pulliainen.

too MAN Centerin autotalonjohtaja Juha Pulliainen.

Myyntiverkosto iskussa

MAN hyötyajoneuvojen myyntiin on saatu kuluneen vuoden aikana lisää voimaa kun Mikko Leskinen ja Marko Laine ovat aloittaneet myyjinä Espoossa, Jere Jokinen KeskiSuomen ja Pohjanmaan alueella sekä Samu Avikainen Itä-Suomen alueella. Lisäksi myyntitiimiin kuuluvat kokeneet Rauno Järvenpää Espoossa ja Kimmo Tolonen Pohjois-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Ylä-Savon alueilla. Teknistä osaamista ja myynnin tukea tuo tekemiseen tuotepäällikkö Jan-

ne Laaksonen. MAN Centerin lisäksi MAN hyötyajoneuvojen jälleenmyyjänä toimii Suvanto Trucks Turussa ja Tampereella sekä Henri Huldin Ahvenanmaalla ja ruotsinkielisellä etelärannikolla. - Nyt myynnin tekemisen edellytykset on kunnossa ja maahantuonnin tiivis yhteistyö tehtaan kanssa on tuonut lisää panostusta Suomen markkinaan valmistajan suunnalta. Se näkyy mm. esittelyautoina joita meillä on koko ajan laaja valikoima asiakkaiden koeajettavaksi sekä konseptiautoina; esimerkiksi 4-akselisina sora-autoina ja tienhoitoautoina, joita valmistuu meille pihaan myytäväksi. Ja on meillä esittelykäytöstä heti toimitukseen 4-akselinen puutavara-autokin. Jakeluautopuolelle minne MAN tarjoaa varmasti markkinoiden parhaat tuotteet, on nyt tarjolla kampanjamallit 12-18 tn autoissa. Ja uusi TGE pakettiautomallisto on saanut todella suuren huomion markkinoilla ja se tuo draivia koko MAN-malliston myyntiin, sanoo Pulliainen.

Kuljetus Swahne Oy:lle Tohmajärvelle toimitettiin vuodenvaihteessa hakkeen ajoon uusi MAN TFX 35.480 8x4-4.

ja on toimitettu asiakkaille puolen kymmentä samoin kuin useita autoja hakkeen ajoon. Kesän aikana on valmistumassa myös MAN hakkuriauto ja projekteja on meneillään ritiläautoissa metsäkoneiden kuljetuksiin, toteaa Pulliainen.

Huoltopalvelut kehittyy

Hyvien tuotteiden ja tehokkaan myyntiverkoston lisäksi hyötyajoneuvoissa menestyäk-

seen tarvitaan toimivat luotettavat huoltopalvelut. - Meillä on tarjota asiakkaille osaava ja kattava huoltoverkosto sekä hyvät huoltosopimukset. Huoltotoiminnoissa tehdään koko ajan töitä laadun parantamiseksi ja vasteaikojen lyhentämiseksi entisestään. MAN Center Espoo on siirtynyt MAN:in tehtaan ohjeaikajärjestelmään eli huoltotyöstä laskutetaan aina tehtaan ohjeistama aika, vaikka

MAN metsäteollisuuden kuljetuksissa Uusia MAN puutavara-autoja on tullut ajoon eri puolille maata - kuvassa esittelykäytössä ollut MAN TGX 35.640 8x4 minkä saa heti ajoon.

Metsäteollisuuden ajotehtävissä MAN on nostanut mukavasti profiiliaan viime aikoina. - Uusia MAN puutavara-auto-

MAN Center on teettänyt esittelykäyttöön uuden MAN TGX 35.580 8x4 tienhoitoauton.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 83

MAN Center Espoossa järjestettiin Propäivät 25.-26.5. Kuvassa hyötyajoneuvomyyjä Rauno Järvenpää (vas.) kertoilee MAN-malleista.

MAN Center on teettänyt yhdessä tehtaan kanssa koeajokäyttöön 5-akselisen TGS 50.500 sorakipperin Meillerin lavarakenteella. Auto on asiakkaiden koeajettavissa koko loppuvuoden - ota yhteyttä MAN-myyjiin.

Uusi MAN TGE pakettiautomallisto on saanut todella suuren huomion markkinoilla. Tarjolla on mallit laajasti erilaisiin tarpeisiin - kuvassa Car Sportin toteuttama tyylikäs retkeilyautoversio.

siinä jostain syystä käytettäisiin enemmän aikaa. Näin hinnoittelu on todella läpinäkyvää ja työstä veloitetaan aina sama hinta. Espoossa ollaan syksyn aikana siirtymässä myös pidem-

piin huollon aukioloaikoihin. Ja tärkeä huoltoyhteistyökumppanimme Raskone tarjoaa joissain omissa pisteissään jopa 24 H Yölinja-palvelun, kertoo Pulliainen.

- MAN-kuorma-automallisto on teknisesti erittäin hyvässä iskussa, sanoo MAN Centerin tuotepäällikkö Janne Laaksonen.

Uusi MAN TGS 26.500 6x2 varustettuna Meillerin koukkulaitteella on myös nyt koeajokäytössä.


84 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi erikoismatala Scania L-sarjan ohjaamomallisto

Vähäpäästöistä matalaliitoa S josta on saatavana kaksi eritehoista versiota (sekä CNG:lle että LNG:lle). Kaikki moottorit voidaan yhdistää Scania Opticruise -vaihteistoon tai Allison -automaattivaihteistoon. Taajamareitillä koeajettua jätepakkaria vei parhaalta teholtaan 320 hv moottori. Sen jatkeeksi valittu pomminvarma Allison automaattivaihteisto sopii kuin nakutettu taajamaalueella tehtävään tiheäsykliseen operointiin, etenkin jos autolla on useampia raskaan kaasujalan omaavia kuljettajia. Koeajon perusteella Scanian L-malli on kerrassaan onnistunut konsepti taajamien taitajille, ja miksei myös kaukoliikenteen konkareille. Tosin ohjaamon mataluus asettaa omat haasteensa tässä käytössä. Puutavarapuolella L-sarjalaisia tuskin tavataan, ainakaan lähitulevaisuudessa. Toisaalta suomalaisen autoilijan mielikuvitus on ennenkin tehnyt luovuudellaan syvän ja säväyttävän vaikutuksen autoalan toimittajakuntaan.

cania siirtyi uuden kuorma-autosukupolven kolmanteen julkistusvaiheeseen Euroopan markkinoilla. Painopisteinä ovat nyt kuljetukset, joita suoritetaan kaupungeissa ja taajamissa, niiden läheisyydessä sekä niiden välillä. Näihin kuljetuksiin kuuluvat jakelu- ja jätekuljetukset sekä palo- ja pelastustoimen kuljetukset.

Täysin uutena tuotteena Scania tuo markkinoille erikoismatalan L-sarjan ohjaamomalliston sekä uuden miehistöohjaamon P-sarjaan. Moottoripuolen uutta ovat 6,7 litran dieselmoottori ja P- ja G-sarjaan tarkoitetut 13-litraiset kaasu- ja bioetanolimoottorit.

Koeajo vakuutti

Uudella L-sarjalla Scania houkuttelee uusia asiakkuuksia jakelu- ja jäteautoasiakkaiden sekä muiden tiheällä ajosyklillä taajama-alueilla työskentelevien suoritealojen puolelta. Ammattilehti pääsi huhtikuussa koeajamaan valmistajan uutuuksia Scanian esittelykeskuksessa Ruotsin Södertäljessä. Suomen katukuvaan ensimmäiset L-sarjan autot ehtivät vielä tämän vuoden puolella. Scanian mallistossa poikkeuksellisen matalalle tuodun L-sarjan ohjaamon parasta antia on äärimmäisen vaivattomaksi tehty ohjaamoon kulku ja matala istuinkorkeus, joka on verrattavissa isokoriseen pakettiautoon. Niiaustoiminnolla varustetuissa autoissa, joka kytkeytyy automaattisesti käsijarrun kytkemisestä, auton keula laskee vielä 12 cm matalammaksi. Niiaavan ohjaamon lattia on alimmillaan 80 cm korkeudella ja sinne kävellään sisään yhtä, lähes 80 cm levyistä askelmaa hyödyntäen. Ilman niiausta ohjaamon lattia on 93 cm korkeudella ja varustettu kahdella leveällä askelmalla. Ohjaamokor-

Pitkäkattoinen

Scanian uusi L-sarjan jakari ja pitkällä miehistöohjaamolla varustettu P-sarjan sammutusyksikkö ovat valmistajan uutuuksia lähijakelu- ja pelastusalan ammattilaisille.

keuksia on kolme: matala, normaali ja korkea. Matalimmalla mökillä auton kattokorkeus on vain 2,7 metriä, korkean 3,3 metriä. Kuljettajanpaikalta arvioituna L-sarja ansaitsee pelkästään plus -merkkisiä arvosanoja. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä muun kanssaliikenteen havainnointi on todella sujuvaa. Lisähinnasta tarjottava apumiehen oven City Safe alaikkuna helpottaa havainnointia entisestään. Tasainen lattia mahdollistaa vaivattoman kulun auton sisällä. Lanseerausvaiheessa L-sarjan ohjaamot ovat aina pituudeltaan

2-metrisiä. Moottori jää reilusti eteen- ja alaspäin viedyssä hytissä osittain etupenkkien väliin. Osassa testiautoista korkeahkoa moottoripeittoa hyödynnettiin lisäistuimien jalustana, joille on tarve ja perusteet tietyissä ajotehtävissä ja maissa. L-sarjainen on ajettavuudeltaan erittäin asiallinen, joten siltä osin se ei tee mainittavaa poikkeusta valmistajan muihin malleihin, vaikka kuskinpukki onkin sovitettu hyvän matkaa etuakselin etupuolelle ja keula ulottuu reilusti muita valmistajan kuorma-autoja edemmäksi. Riittää kun ajaa, kuten kärryn

Scania toi paikalle myös erikoismatalilla - 50 sarjan renkailla varustetun L-sarjalaisen. Sen etupuskurin ja maan väliin jäi alimmillaan vajaat 13 cm rakoa. 2-portaisen ohjaamon ensimmäisen askelman ollessa vajaan 20 cm korkeudella.

kanssa, eli mutkat ja risteykset lievästi tavallista loivemmalla ajolinjalla. L-sarjan ohjaamo tuntuu kotoisalta, kuten Scaniat yleensä tapaavat, jo toiseen risteyksen tultaessa. Ajokorkeudessa etupuskurin ja maan väliin jää reilut 20 cm tilaa, ainakin koeajetussa autossa. Kanttikivien ja hidastetöyssyjen kanssa on siis syytä olla tarkkana. L-sarjan voimanlähteenä on aluksi Scanian päivitetty 9-litrainen moottori, josta on saatavana kolme eritehoista dieselversiota. Vuoden 2018 aikana Scania lisää L-sarjan moottorivalikoimaan myös OC09-kaasumoottorinsa,

Hiljattain vähin äänin uudistettuun P-sarjaan tuotiin uusi Crew Cab miehistöohjaamo. Se on täysin integroitu Scanian moduulijärjestelmään ja voidaan varustaa samalla tavalla kuin kaikki muut P-ohjaamot riippumatta siitä, valitaanko lyhyempi CP28 vai pidempi CP31. Pidempi versio on saatavana kahdella eri kattokorkeudella: matala, joka on valmistajan mukaan useimpien asiakkaiden valinta, tai normaali. Ohjaamoa on nyt jatkettu vakio-ohjaamon takaa, ei keskeltä kuten aikaisemmin, joten tilavaikutelma on nyt saumaton. Scania arvioi, että uuden ohjaamon myötä tyypillisen hälytysajoneuvon valmistuksen läpimenoaika on lyhentynyt vähintään 30 prosentilla. Ohjaamot valmistellaan huolellisesti sähkö- ja ilmaliitäntöjen reititystä

Normaalikorkuisella ohjaamolla varustettu L-sarjalainen vakiokorkuisen G 410 -kaasuauton rinnalla antaa hyvän kuvan uuden L-sarjan mataluudesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scanian uusi L-sarja on valmistajalta täyden kympin arvoinen suoritus lähijakeluliikenteeseen. Ensin erikoiselle näyttävä supermatala ohjaamo on itse asiassa myös hyvän näköinen.

varten, tukevia kiinnityskohtia on runsaasti ja ajoneuvon rungon ylin reikärivi on korirakentajan käytettävissä. Scania CrewCab voidaan tilata kaikilla Scanian DC09- ja DC13-moottoriversioilla, joihin voidaan yhdistää Allison-automaattivaihteisto tai Scanian oma Scania Opticruise -vaihdeautomatiikka. Tehtaalta voidaan tilata nyt myös hieman isompi versio, joka on varustettu sähköisesti ohjattavalla kolmannella akselilla (6x2*4).

Bussimoottori

Uusi L-sarja on se ulospäin näkyvä uudistus, mutta paljon, todella paljon uutta on tulossa myös tekniikkapuolelle. Keihään kärkenä uusi 7 litran (6,7 l) dieseli sekä 13-litraiset kaasu- ja etanolimoottorit. Uusi pikkukone on aluksi tarjolla P-sarjaan, myöhemmin myös L-sarjaan. Scanian mukaan uusi 6-sylinterinen ja tilavuudeltaan 7-litrainen moottori on suunniteltu ensisijaisesti jakeluautoihin, vaihtolava-autoihin tai lentokentän tukiajoneuvoihin. Yhteistyössä Cumminsin kanssa kehitetty moottori on aikaisempi tuttavuus Scanian linja-autopuolelta ja sitä on tarjolla kolmena eri tehovaihtoehtona: 220, 250 ja 280 hv. Haitallisten palokaasujen pelkis-

tys hoituu ilman EGR:ää. Lisäksi öljypohja on komposiittia. Moottorin kerrotaan olevan 360 kg 9-litraista vaihtoehtoa kevyempi ja polttoaineenkulutukseltaan 10 prosenttia taloudellisempi. Scanian koeajokalustossa moottoriuutuutta päästiin kokeilemaan P-sarjan autoissa. Tarjolla oli 220 ja 280 hv vaihtoehdot 4x2 jakeluautoina. Paperilla 7- ja 9-litraisten moottorien suurin ero on sylinterien määrän ja massan lisäksi vääntömomentissa jota löytyy 7 litran koneesta 1200 Nm ja 9-litraisessa 1400 Nm. Tarjolla olleista koeajoautoista päätellen valmistaja näkee eri vaihtoehtojen jaottelun niin että 7-litrainen sopii kaksi- ja 9-litrainen kolmeakselisiin autoihin. Kokeiltaessa 7 litran uutuusmoottori paljastuu väkeväksi ja pyytettömäksi puurtajaksi. Samaa voi sanoa päivitetystä 9 litran kaasumoottorista. Siitä oli koeajettavana vain yksi, teholtaan 280 hv / 1350 Nm jakari.

Kaasua ja etanolia

Scania haluaa olla vaihtoehtoisilla polttoaineilla käyvien moottorien kehityksen kärjessä. Siksi valmistaja esitteli uuden 13 litran etanolikoneen (410 hv / 2150 Nm). Se on jatkoa aikai-

semmin tuodulle 9-litraiselle. Suomessa erittäin vähäpäästöistä ED95 etanolimoottoria ovat kokeilleet ainakin Posti ja Valio. Litratilavuuden ohella uutta ovat huoltovälit, joita on pidennetty merkittävästi entisestä. Perushuoltoväli on nyt 45 000 km ja polttoainesuuttimet tulee vaihtaa 90 000 km välein. Syy löytyy alkoholin metallia syövyttävistä ominaisuuksista. Maakaasumoottoriperheen tuorein tulokas on niin ikään 13 litrainen. Dieselmoottorin rakenteeseen perustuvasta, kipinäsytytteisestä koneesta irrotetaan 410 hv / 2000 Nm suoritusarvot. R- ja G-sarjan autoihin soveltuvan moottorin huoltoväli on 45 000 km, joka tarkoittaa öljyjen lisäksi sytytystulppien uusimista. Jos vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia moottorivaihtoehtoja arvioidaan puhtaasti ajettavuuden kantilta ovat eri vaihtoehtojen eroavaisuudet lähinnä marginaalisia, jopa dieseliin verrattuna. Kehitys menee väkevin askelin eteen päin, joka voi tulevaisuudessa tarkoittaa huonoja uutisia dieselille. Scanialla ollaan silloinkin kehityksen etunenässä.

KULJETUS 85

L-sarjan ohjaamoon kulku on helppoa ennen kaikkea turvallista. Askelma on noin reilun 40 cm korkeudella, lattia vajaan 80 cm maasta. Liikkeelle lähdettäessä maavara kasvaa 12 cm.

L-sarjan kuljettajanäkymä on tuttu valmistajan muista malleista. Allison automaatin ohjauksen saa nyt yhdistettyä ohjauspylvään viikseen.

P- ja L-ohjaamojen matkustajan oveen saa nyt Scania CitySafe -ikkunan. Sivulasi on tuolloin kiinteä.

Uutta miehistöohjaamoa saa kahtena eri pituutena. Vasemmalla pidempi vaihtoehto. Astinlautaa on parannettu, ja useat selkeästi näkyvät kädensijat helpottavat kiipeämistä sisään ja ulos.


86 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI talouden tilanne on ollut monin tavoin haasteellinen mutta siitä huolimatta SFS:n rahoituspalveluiden kysyntä on jatkanut kasvuaan. - Talouden syklit ovat nopeita mikä tekee tulevaisuuden ennustamisesta todella vaikeea. Silti asiakkaidemme määrä on kasvanut niin palveluitamme tarjoavien kumppanien määränä kuin rahoitusta hyödyntävien asiakkaiden kasvuna. Viimeisten vuosien aikana olemme myöntäneet ennätyksellisen määrän luottoja euro- ja lukumääräisesti sekä pienille ja keskisuurille että suuryrityksille - sopimuksia käsiteltiin viime vuoden aikana yhteensä noin 10 000 kappaletta. Kasvun myötä olemme pystyneet myös tarjoamaan uusia työpaikkoja niin nuoremmille osaajille kuin kokeneille ammattilaisille. SFS tukee sekä mahdollistaa investointeja ja laitekauppoja asiakkailleen riippumatta asiakkaiden koosta tai taloudellisten suhdanteiden vaihteluista, Taipola kertoo. Siemens Financial Services globaalisti: - Pörssiyhtiö Siemens AG:n liiketoimintadivisioona - Pääkonttori München - Rahoitussalkku 26 MRD eur - 3200 työntekijää, Suomessa n. 50, Pohjoismaissa n. 190

- Olemme merkkisitoutumaton rahoittaja ja teemme hyvää yhteistyötä kone- ja kuljetuskalustoa myyvien liikkeiden kanssa; itse autojen ja koneiden lisäksi rahoitamme myös töissä tarvittavia oheislaitteita, kertoo Siemens Financial Servicesin myyntijohtaja Arto Taipola.

Modernia rahoituspalvelua

O

ikeanlainen rahoitus on ensiarvoisen tärkeä tehokkaan investoinnin onnistumiselle kuljetus- ja konealalla toimijoille.

Näillä perinteisesti paljon pääomaa kalustoon sitovilla toimialoilla ollaan viime aikoina siirrytty yhä enemmän perinteisestä osamaksusta leasing- ja vuokrarahoituksiin, joihin Siemens Financial Services tarjoaa erinomaiset tuotteet.

Siemens Financial Services - Suomessa jo 30 vuoden ajan

Suomessa rahoitustoiminta aloitettiin jo vuonna 1989 nimellä GVD Rahoitus Oy. Myöhemmin nimi vaihtui suomalaisempaan muotoon Siemens Rahoitus Oy ja josta muodostui vuonna 2003 Siemens Financial Services (SFS). - Toiminnan aikana SFS on kasvanut yhdeksi merkittävimmistä laiterahoitusyhtiöistä Suomessa. Kasvumme jatkuu vahvana, sillä joustavalle, nopealle ja ammattitaitoiselle laiterahoitusyhtiölle on Suomessa tarvetta, sanoo myyntijohtaja Arto Taipola jolla on kokemusta rahoitusalasta koko 2000-luvun ajalta. Rahoituksen merkitys laiteinvestoinneissa on kasvanut oleel-

lisesti kuluneiden vuosikymmenten aikana. - Laitteita tarjoavat kumppanimme tarvitsevat rahoitustyökalun myynnin edistämiseksi, ja toisaalta laitteeseen investoiva pohtii, kuinka rahoittaa hankintansa. SFS toimii rahoittajana useilla toimialoilla, joista merkittävimmät ovat toimistotekniikka, it-laitteet, teollisuuden tuotantolaitteet, koneurakointi sekä kuljetus ja logistiikka Tarjoamme rahoitusratkaisuja sekä yhteistyökumppaneiden kautta, että suoraan laitteisiin investoiville yrityksille, kertoo Taipola.

SFS:n toiminnan kulmakivet muodostuvat hyvästä palvelusta ja osaavasta henkilöstöstä. - Koemme erityisen tärkeäksi tehdä nopeita ja laadukkaita luottopäätöksiä sekä tarjota joustavia rahoitusratkaisuja. Kasvavana suuntauksena on tällä hetkellä laitteiden rahoitukseen liitettävät huolto- ja palvelusopimukset, joihin olemme kehittäneet uusia rahoitussopimusmalleja vastataksemme asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin, toteaa Taipola. Siemens-konsernin vahva taloudellinen asema mahdollistaa

kilpailukykyiset hinnat rahoitustuotteille. - Sopimushallintomme huolehtii kauppalaskujen maksamisesta samana päivänä, ja Internet -pohjainen rahoitustyökalumme SieSmart toimii ympäri vuorokauden. Me siemensläiset olemme ylpeitä siitä, millaisen rahoitusyhtiön olemme rakentaneet tukeaksemme yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme liiketoimintaa, sanoo Taipola.

Rahoituspalveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan

Viime vuosien aikana Suomen

Kuljetus- ja konealan rahoituksen osaamista

Kuljetus- ja konealan rahoituksiin SFS alkoi keskittyä entistä vahvemmin nelisen vuotta sitten. - Olemme merkkisitoutumaton rahoittaja ja teemme hyvää yhteistyötä kone- ja kuljetuskalustoa myyvien liikkeiden kanssa; itse autojen ja koneiden lisäksi rahoitamme myös töissä tarvittavia oheislaitteita. Asiakkaita palvelee kuljetuspuolen rahoituksissa Jarkko Laukkanen ja konepuolella Pasi Virta - molemmat alojensa osaavia ammattilaisia. Ja toimin itse myös myynnissä sen johtamisen ohella, sanoo Taipola. SFS on keskittynyt kuljetusja konerahoituksissa erityisesti leasing- ja vuokrapohjaisiin rahoituksiin; toki kattavasta palveluvalikoimasta löytyy myös osamaksurahoituskin. - Koneiden ja kuljetuskaluston vuokraus lisääntyy koko ajan samoin kuin huoltoleasing, joihin meillä on tarjota oikein hyvät tuotteet, ilmoittaa Taipola.

Siemens Financial Servicessä asiakkaita palvelee kuljetuspuolen rahoituksissa Jarkko Laukkanen (vas.) ja konepuolella Pasi Virta - molemmat toimialojensa osaavia ammattilaisia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Palvelut saman katon alle

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

VPS - hifk

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

vepsu.fi

Rautalampi

Nummela

Matti Vepsäläinen Raimo Poutiainen 0500 272 063 0400 839 187

Haapajärvi

Seppo Saarnio 0400 947 777

Mikkeli

Komposiittituotteet Jari Outinen 0500 850 323

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT:

Riihimäki

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

PUUPERÄVAUNUT | SORALAVAT/VAUNUT | TURVEVAUNUT | VAIHTOLAVAT | UMPIKAAPIT | RAHTIVAUNUT | ELÄINKULJETUSTUOTTEET | ERIKOISTUOTTEET

Kari Gröhn 044 768 1411

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

TEHTAAT:

Haapajärvi Iisalmi Rautalampi Mikkeli


METSÄALAN AMMATTILEHTI

88 KULJETUS Askolan Auto- ja Konekorjaamo Oy

Vahvaa Sisu-osaamista jo vuodesta 1976

A

Askolan Auto- ja Konekorjaamo Oy palvelee raskaan kaluston asiakkaita vankalla ammattitaidolla Monninkylässä osoitteessa Teollisuustie 3.

mmattilehti vieraili 18.5. Askolassa, jossa vietettiin Sisu Auton ja Askolan Autoja Konekorjaamon perinteistä toimintapäivää. Koeajettavaksi tuodun uuden Sisu Polar Rockin moottori ei päässyt jäähtymään, siitä piti huolen koeajajien tasainen virta jota riitti koko tapahtuman ajan. Karjaalta tapahtumaan tuodun esittely-Polarin lisäksi tapahtumassa oli esillä laaja skaala asiakkaiden Sisu Polar -kuorma-autoja eri tehtävissä, historia-Sisuja ja yhteistyökumppaneiden tarjontaa sekä maittavaa purtavaa. Merkittävän lisän päivän antiin antoi uuden Sisu Polarin luovutus asiakkaalle. Uudellamaalla Porvoon ja Mäntsälän välimaastossa sijaitseva Askolan kunta ja sen sydämessä sijaitsevan teollisuusalueen yritykset tunnetaan vahvasta metsä-, metalli- ja konealan palveluosaamisesta. Yksi alueen kehityksen moottoreista on kymmenen henkeä työllistävä, vuon-

Kasvavaa yritystä vievät eteenpäin omistajat Jukka Vertti (vas.) ja Ari Sivonen: - Sisu-miehiä ollaan, mutta autot, koneet ja laitteet huolletaan sekä korjataan merkistä tai mallista riippumatta. Tervetuloa Askolaan!

na 2005 avattu Askolan Auto- ja Konekorjaamo, joka tunnetaan kuntarajojen yli vahvasta monimerkkiosaamisestaan. Sisuja Askolassa on huollettu ammattitaidolla jo 1970 luvulta lähtien

Askolan Auto- ja Konekorjaamo Oy:n edeltäjän Autokorjaamo Suurosen toimesta. - Marraskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1975 aloitettiin tontin raivaaminen ja korjaamo-

Hiljattain laajennetun ja läpiajettavan huoltohallin sisäpituus on 31 metriä. - Rasvamonttua on koko pituudelta. Saadaan asiakkaiden autot nopeasti takaisin ansaintatöihin, yrityksen toimitusjohtaja Ari Sivonen lisää.

toiminta käynnistyi 7.5.1976 Jyry-Sisun huollolla, kertoo Autokorjaamo Suurosen perustaja Jussi Suuronen. Vuonna 2005 Suuronen myi yrityksensä tilat ja liiketoimin-

nan Ari Sivoselle ja Jukka Vertille. He ovat siitä lähtien vastanneet yrityksen arjesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Parin viime vuoden aikana yritys on tehnyt mittavia investointeja toimitilojen modernisointiin sekä laajennuksiin. Tuorein korjaamotilainvestointi on oma hallirakennus jarrudynamometrille. - Toimitiloja on remontoitu ja laajennettu myös sosiaalitilojen ja varaston osalta. Varaosat ja komponentit löytyvät nyt nopeasti ja oikeista paikoista. Henkilökunnan työolot pyritään järjestämään mahdollisimman toimiviksi ja viihtyisiksi. Työssäviihtyvyys kohentuu ja työn teko on turvallisempaa, sanoo toimitusjohtaja Ari Sivonen. Kierros avarissa ja moderneissa korjaamo- ja sosiaalitiloissa kertovat yrittäjien halusta kehittää ja kasvattaa yritystä nykyisestään. Kierroksen jatkuessa käsitys yritystoiminnan kehittämishaluista vahvistuu entisestään. Korjaamon laajennettu pihamaa rajautuu vielä pieniä viimeistelytöitä odottavaan hal-

Monninkylässä pistäytyivät myös Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen ja Autokorjaamo Suurosen vuonna 1976 perustanut, eläkepäiviään myös välillä ajohommissa viettävä Jussi Suuronen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 89

Lehtimiehestä Sisu-myynnin ammattilaiseksi

lirakennukseen. - Osa hallista on omassa käytössämme ja osa vuokrattuna ulkopuolisille yrityksille. Kantavana ajatuksena on oman tilatarpeen paikkaamisen ohella Askolan teollisuusalueen kehittäminen ja elävöittäminen, toteaa Sivonen.

Kasvava tapahtuma

Askolan Sisu-toimintapäivä on ollut koko historiansa ajan suosittu tapahtuma niin vieraiden ja avainasiakkaiden kuin Askolan Auto- ja Konekorjaamo Oy:n yhteistyökumppaneiden puolelta. Raskaan kaluston varaosatoimittaja TAVO toi paikalle näyttävän messuvaununsa, jossa esittelyssä uudet korkealaatuiset ProTruck-tuotteet. Korjaamohallin puolella ja pihaan kokoontuneiden asiakasautojen peräpäissä olivat esillä suomalaiset TAV -vetokidat. Muita mukana olleita yhteistyökumppaneita olivat Vianor, Teboil, Specma ja SP-Tools. Sisu-Auton tapahtumaan tuomaa Polar Rock -esittelyautoa ei juuri tapahtumapaikalla nähty, paitsi kuljettajaa vaihdettaessa. Järjestäjien mukaan Askolan seutu on perinteisesti vahvaa Sisu-aluetta, joka on, ainakin tapahtumavieraiden koeajohalukkuuden perusteella helppo allekirjoittaa.

TAVO toi tapahtumaan näyttävän messurekkansa. Varatoimitusjohtaja Perttu Laakso (vas.) ja Tuomas Salmi myynnin puolelta esittelivät tapahtumassa TAVOn uutta ProTruck tuoteperhettä.

H Sisu Auton tuore pääkaupunkiseudun myyntitykki Heikki Hiltunen (oik.) luovutti tapahtumassa uuden Sisu Polar Rock sorakasettiauton Janne Niemelle.

Askolan erikoisuuksia on SisuSauna - autojen ohella pidetään huolta myös kuljettajista.

Sisulla veto päällä

Toimintapäivässä vieraili myös Sisu Auton hyväntuulinen omistaja ja toimitusjohtaja Timo Korhonen jolla oli positiivisia uutisia kerrottavanaan. - Tilauskantamme on nyt erittäin vahva ja tuotantovolyymia ollaan nostamassa. Se tarkoittaa nykyisen neljän tehdasvalmiin auton asemesta jatkossa viittä autoa viikossa, Korhonen kertoo ja jatkaa: - Kiitos kuuluu laatua arvostaville asiakkaillemme sekä myös Askolan Auto- ja Konekorjaamo Oy:lle ja muille sopimushuolloillemme, jotka pitävät omalla tinkimättömällä ammattitaidollaan asiakkaittemme pyörät jatkuvassa liikkeessä. Tänä vuonna Askolassa nähdyn perusteella jäämme suurella mielenkiinnolla odottamaan mitä Askolan Sisu-miehet mahtavat keksiä ensi vuodeksi.

49 vuotias Heikki Hiltunen tunnustautuu urheilumieheksi. Heikki on tavattu myös soutuveneen airoista kilpailunumero selässään. - Kaiken te toimittajat tiedättekin, Hiltunen kuittaa.

Vianor toi nähtäväksi Nokian Renkaiden uusimmat rungot ja Noktop -pinnoitteet. Molemmat avainlipputuotteita, kuten Sisu kuorma-autotkin.

eikki Hiltunen on Sisu Auton myyntitiimin tuore vahvistus. Laihilta lähtöisin olevan Hiltusen toimipiste sijaitsee Vantaalla Toisessa Savussa ja Sisuja hän myy pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulle. Otimme Heikin pihteihimme ja tenttasimme mikä sai Konepörssin toimittajan siirtymään aidan toiselle puolelle. Onko ruoho sittenkin vihreämpää aidan takana? - Kanasen Petri tiedusteli taannoin puhelimitse, kesken työkeikkaa, että mitäpä jos ryhtyisit Sisu-myyjäksi pk-seudulle. Sanoin ettei nyt ole oikein aikaa moiseen. Pete osoittautuikin pykälää tavallista sitkeämmäksi tavoitteessaan ja niin siinä kävi että muutaman päivän päästä hän oli jo Espoossa tunkemassa jalkaa kotioven väliin. Siinä ei enää sitten pakittelut auttaneet ja tässä sitä nyt ollaan, Sisu Auton takki päällä, Hiltunen paljastaa.

Vankalla ammattitaidolla

Askolassa viihtyivät sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit; etualalla Pauli Riikonen Teboililta ja taustalla Specman Jyrki Väisänen.

Jarno Saloniemi esitteli hollantilaisen SP Toolsin korkealaatuisia mutta kilpailukykyisesti hinnoiteltuja työkaluja ja korjaamovarusteita.

Uusien Sisujen ohella tapahtumassa oli näytillä myös vanhempia historia-Sisuja, uutta vastaavaan kuntoon entisöityinä.

Vaan sitä ei moni tiedä että Heikki Hiltunen on tutustunut autolla ajon saloihin kuorma-auton ohjauspyörän takana. Heikin isällä Paavo Hiltusella on näihin päiviin saakka ollut yhden miehen ja kuorma-auton kuljetusyritys. - Oppia autokoulua varten kerättiin Fuller-Sisulla. Henkilöautot tulivat sitten myöhemmin. Ja Kauppilan Jarille tiedoksi, että Paavon Sisu on yhä myynnissä ja pikkasen kun nostat tarjousta, niin… Hiltusella on takanaan mielenkiintoinen työhistoria, joka pitää sisällään toimittajan työn lisäksi myös opettajan työuraa. - Norssissa opetin metematiikkaa vuonna 1996 ja myöhemmin Vantaan ammattiopisto Variassa Yto- ja logistiikan ammattiaineita, eli melkein kaikkia lukuaineita. Ja taisi siinä samalla tulla annettua nuorukaisille vähän muitakin elämänohjeita. Sittemmin vuosituhannen taitteessa

siirryin Otava kustannukselle, jossa vierähti kymmenkunta vuotta mm. kustannuspäällikön pestissä. Että monessa on tullut oltua mukana, niin ja yksi vuosi vierähti konsultin toimessa. Meinasi ihan unohtua maininta, Hiltunen lisää ja lähtee luovuttamaan ensimmäistä täysin uutena myymäänsä Sisu Polar Rockia Askolalaiselle Janne Niemelle. Myyntityössä monista eri ammateista kerätyistä kokemuksista on reilusti apua, mutta niin on opiskelustakin. Ulkomailla vietetyt opiskeluvuodet ovat antaneet Hiltuselle mm. Tanskan kielen taidon: - On siitä se hyöty että Ruotsin murteet eivät kuulosta läheskään niin mahdottomilta ymmärtää.

Osana huipputiimiä

Sisu Autoon siirtynyt Heikki Hiltunen tuntee olevansa nyt aidan oikealla puolella. - Ala ja osaajat olivat suurelta osin jo entuudestaan tuttuja. Siitä saattoi olla pientä apua taloon tultaessa. Suurin apu ja tuki on kuitenkin tullut talon sisältä, esimiesten ja muiden myyjien puolelta, joskin tuo meidän tuotepäällikkö Teemu Puustinen on välillä turhan totinen, Hiltunen sanoo nauraen ja samalla osoittaen Puustisen kuvaa aikaisemmasta Metsäalan Ammattilehdestä. Ja mikäs on myyntitykin iloitessa, kun takataskussa pilkottaa uunituore kahden Polar Timber puutavaraauton allekirjoitettu kauppakirja.

Laihian Hiltusilla on vahvaa Sisu taustaa - kuvassa Heikin isä Paavo ja neliakselinen SK.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

Sisulla veto päällä ja kierrokset korkealla

S

simmäiset Hybridit joissa on käytössä lähes tuhannen hevosvoiman rajoitettu teho ja silti polttoainetalous laskee merkittävästi. Myös Sisu Polar Carrier -metsäkoneenkuljetusautoja valmistuu tasaiseen tahtiin noin auto kuukaudessa ja kesän aikana valmistuu Sisu Polar alustainen hakkuriautokin, kertoilee Korhonen.

uomalainen Sisu on noussut sisukkaalla työllä ja huipputuotteilla takaisin merkittävään asemaan kotimaan kuorma-autokaupassa. Lisäksi vientimarkkinoilla edetään hyvää tahtia valituilla erikoisalueilla ja jatkuva innovatiivinen tuotekehitys yhdistettynä lähes 90 vuoden kokemukseen tuo markkinoille uusia, jopa globaalissa autoteollisuudessa merkittäviä innovaatioita.

Sisulla on nyt kaikessa tekemisessä veto päällä ja kierrokset korkealla. - Uusi Sisu Polar Euro 6 -mallisto on teknisesti erinomainen sekä polttoainetaloudellinen ja käyttökustannuksiltaan alhainen. Asiakkaat ylistävät myös autojen ajo-ominaisuuksia haastavissa tehtävissä ja huoltopalvelut pelaavat kautta maan. Olemme onnistuneet markkinointityössä ja meillä on innokkaat osaavat myyjät, mikä kaikki näkyy kasvavina tuotantomäärinä. Viime vuonna valmistimme kolmea autoa viikossa, vuodenvaihteessa siirryttiin neljän auton viikkotahtiin ja nyt keväästä lähtien Karjaalta on valmistunut viisi uutta Sisua viikossa eli yksi per päivä. Ja pitää ottaa huomioon se että nämä autot ovat tehdas-

Projekteja maailmalla

Metsäalan Ammattilehti onnittelee Timo Korhosta 60 v. syntymäpäivän johdosta; ilmeisesti maailman nuorinta kuorma-autotehtaan omistajaa...

valmiita täysin varusteltuja 4- ja 5-akselisia ajoneuvoja raskaisiin ajotehtäviin, kertoo Sisu Auton omistaja ja toimitusjohtaja Timo Korhonen. Yhteistyö Daimlerin kanssa toimii komponenttitoimituksissa erinomaisesti. - Meidän tarpeita kuunnellaan ja Daimlerilla on vankka tahtotila olla mukana kasvussamme hyvässä yhteistyössä tuotekehityksemme kanssa, kiittelee Korhonen.

Sisu ottaa paikkansa markkinoilla - Hybrid tulee puunajoon Suomessa kuorma-autojen kokonaismarkkinat ovat olleet hyvällä tasolla jo muutaman vuoden. - Sisun kohdalla kauppa lähti kunnolla käyntiin viime syksynä jolloin mm. infrapuolen nousu alkoi näkyä kunnolla kuormaautoinvestoinneissa. Olemme saavuttanet vahvan markkina-

aseman 4- ja 5-akselisissa soraautoissa sekä tienhoitoautoissa. Puutavara-autopuolella olemme lähteneet ottamaan takaisin roolia, mistä joskus Sisun historiassa virheellisesti luovuttiin. Se tulee viemään aikaa mutta Sisu Polar Timber on loistava tuote ja myyntimäärät kasvavat koko ajan; olemme nyt myyneet toukokuuhun mennessä enemmän puutavara-autoja kuin viime vuonna yhteensä. Ja kesällä puunajoon tulee maailman en-

Kotimaan lisäksi Sisu tekee vahvaa työtä vientimarkkinoilla niin kuorma-autojen myynnissä kuin tuotekehitysprojekteissakin. - Olemme päässeet Latvian armeijan 4x4 miehistönkuljetusajoneuvo hankinnassa neljän finalistiehdokkaan joukkoon Sisu GTP 4x4 mallilla - alussa tarjoa jia oli mukana kaksitoista. Kyseessä on 400 ajoneuvon kauppa joka olisi toteutuessaan Sisun koko historian suurin kertatilaus. Itävaltaan olemme toimittaneet Sisu Super Polar 10x6 kaivosauton mikä on demokäytössä ja seuraavaksi se automatisoidaan ilman kuljettajaa operoivaksi. Olemme kehittämässä parhaillaan myös täyssähköistä erittäin raskasta kaivosautoa. Myös Kiinassa tuokehitysprojektit etenevät suunnitelman mukaisesti, joten Sisun tulevaisuus näyttää todella hyvälle monella sektorilla, summaa Korhonen.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


92 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Täysin sähkökäyttöisen Volvo FL Electric -kuorma-auton myynti ja sarjatuotanto alkaa Euroopassa ensi vuonna. Ensimmäisiä autoja otetaan parhaillaan käyttöön Göteborgissa.

Volvo Trucks julkistaa ensimmäisen täysin sähkökäyttöisen kuorma-auton

V

ric malliston kuorma-autoja otetaan parhaillaan vakituiseen käyttöön Volvo Trucksin kotikaupungissa Göteborgissa.

olvo Trucks julkistaa nyt uuden kuormaauton, joka on yhtiön ensimmäinen kaupalliseen käyttöön tarkoitettu täysin sähkökäyttöinen kuormaauto. Volvo FL Electric on tarkoitettu kaupunkikuljetuksiin, jätehuoltoon ja muihin käyttötehtäviin.

Uuden mallin myynti ja sarjatuotanto alkaa Euroopassa ensi vuonna. Tämän julkistuksen myötä Volvo Trucks ottaa johtavan aseman kaupunkeihin tarkoitettujen sähköisten tavarankuljetusratkaisujen toimittajana. - Meillä on kunnia julkistaa täysin sähkökäyttöisten, normaaliin liikennöintiin valmiiden Volvo kuorma-autojen ensimmäinen malli. Sen myötä kestävään kehitykseen pyrkivät kaupungit pääsevät hyödyntämään sähköisten kuorma-autokuljetusten etuja, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson. Kun ilmanlaatu kaupungissa paranee ja melu vähenee, asuntoja infrastruktuurirakentaminen voidaan suunnitella nykyistä vapaammin. Täysin päästötöntä sähkökuorma-autoa voidaan käyttää sisäterminaaleissa ja ympäristövyöhykkeillä. Pienen melutason ansiosta töitä voidaan tehdä nykyistä enemmän yöllä, joten teiden kuormitus päiväsaikaan vähenee. Markkinoilla on huomattavaa kiinnostusta sähkökuorma-autoja kohtaan. Monet potentiaaliset asiakkaat ovat tiedustelleet tämän uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista ja siitä, millaisia vaikutuksia sillä voisi olla heidän toimintaansa. - Jotta siirtyminen voi tapahtua mahdollisimman varmasti ja sujuvasti, tarjoamme kunkin

Faktat

Volvo FL Electric -kuorma-auton voimansiirtolinja: 185 kW:n sähkömoottori, jatkuva nimellisteho 130 kW, kaksinopeuksinen vaihteisto, kardaaniakseli ja taka-akseli. Sähkömoottorin vääntömomentti enintään 425 Nm. Taka-akselin vääntömomentti enintään 16 kNm.

asiakkaan ajotehtäviin, kuormakapasiteettiin, käyttöasteeseen, toimintasäteeseen ja muihin yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia kokonaisratkaisuja. Tällainen ratkaisu voi kattaa kaiken reittien analysoinnista ja akun optimoinnista huoltoihin ja rahoitukseen. Volvo Trucks tekee tiivistä yhteistyötä monien latausvarusteiden toimittajien kanssa. Tavoitteena on aina tarjota asiakkaille korkea käyttöaste ja tuottavuus, kertoo Jonas Odermalm, joka toimii Volvo FL- ja Volvo FE kuorma-autojen tuotestrategiapäällikkönä Volvo Trucksilla. Volvo Groupin huomattava asiantuntemus sähköisten liikenneratkaisujen alueella muodostaa vahvan pohjan Volvo Trucksin tarjonnalle. - Sisaryhtiömme Volvo Buses on myynyt vuodesta 2010 alkaen

jo yli 4 000 sähkölinja-autoa. Volvo FL Electric mallissa käytettävä voimansiirto- ja energianvarastointiteknologia on jo valmiiksi käynyt läpi perusteelliset käytännön testit, ja sitä tukee myös Volvo Trucksin kattava myynti-, huolto- ja varaosatoimitusverkosto. Kokemuksesta tiedämme, että kaupunkien, energiantoimittajien ja ajoneuvovalmistajien yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta liikenteen sähköistäminen suuressa mittakaavassa voi onnistua. Hyvät kannustimet, sovitut yhteiset standardit ja pitkän aikavälin strategia yhdyskuntasuunnittelulle ja latausinfrastruktuurin laajentamiselle voivat vauhdittaa prosessia huomattavasti, Odermalm kertoo. Volvo Trucks uskoo, että kuljetussektorin sähköistämiseen on suhtauduttava kokonaisvaltai-

sesti, jotta esimerkiksi sähköntuotantoon ja akkuihin liittyvät haasteet voidaan selättää. - Esimerkiksi akkujen raakaaineiden vastuullisesta hankinnasta on huolehdittava. Tällä alueella Volvo Group tekee yhteistyötä Drive Sustainability -verkoston kanssa, joka tarkkailee kehitystä tällä saralla. Volvo Group on mukana myös monissa muissa projekteissa, joissa raskaiden sähköajoneuvojen akut saavat uuden käyttötarkoituksen energian varastoinnissa. Kaikkia akkujen käsittelyyn liittyviä ongelmia ei vielä ole ratkaistu, mutta teemme aktiivista yhteistyötä sekä Volvo Group yhtiössä että yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehityksen vauhdittamiseksi ja tarvittavien ratkaisujen kehittämiseksi, sanoo Odermalm. Ensimmäisiä Volvo FL Elect-

- Täysin sähkökäyttöinen kuorma-auto jakeluajoon, jätehuoltoon ja muihin käyttötehtäviin kaupunkiolosuhteissa, kokonaispaino 16 tonnia. - Voimansiirtolinja: 185 kW:n sähkömoottori, jatkuva nimellisteho 130 kW, kaksinopeuksinen vaihteisto, kardaaniakseli ja taka-akseli. Sähkömoottorin vääntömomentti enintään 425 Nm. Taka-akselin vääntömomentti enintään 16 kNm. - Energiavarastoinnin järjestelmä: 2-6 litiumioniakkua, yht. 100-300 kWh. - Toimintasäde: Jopa 300 km. - Lataus: AC-lataus sähköverkosta (22 kW) tai DC-pikalataus CCS/Combo2-järjestelmän välityksellä (enint. 150 kW). - Latausaika: Tyhjästä akusta täyteen varaukseen: pikalataus 1-2 tuntia (DC-lataus), yölataus enint. 10 tuntia (AC-lataus) akun enimmäiskapasiteettiin 300 kWh. - Yritykset, jotka ottavat kaksi ensimmäistä Volvo FL Electric ‑kuorma-autoa käyttöön, ovat jätehuoltoyhtiö Renova ja kuljetusyritys TGM. - Off Peak City Distribution ‑projektissa tutkittiin yöaikaan tapahtuvien tavarakuljetusten vaikutuksia Tukholman keskustassa. Koska ruuhka-aikojen liikenteeltä vältyttiin, kuljetustehtäviin kuluva aika pieneni kolmannekseen päiväkuljetuksiin verrattuna.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 93

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

HORIZONTAL LOADING-/UNLOADINGSYSTEM

CARGO FLOOR -TUOTTEIDEN • • • • •

maahantuonti myynti asennus korjaus varaosat

Suuri varaosavarasto Lappeenrannassa. MMK-Power Oy Tupatallinkatu 5, 53500 Lappeenranta 040 527 1538 | www.kuljetuskilpia.fi MMK-Power Oy, raskaankaluston korjaamo ja päällirakentaja on aloittanut Cargo Floor -tuotteiden maahantuonnin Suomeen. Hollantilainen Cargo Floor B.V. on Euroopan johtava itsepurkavien lattiaratkaisujen valmistaja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

94 KULJETUS

SUURI VALIKOIMA VOLVO KUORMA-AUTOJEN ALKUPERÄISIÄ KÄYTETTYJÄ VARAOSIA VM. 2002–2017

Jani Lemberg +358 50 462 4150 Katinka Lundqvist +358 50 078 3695

ENNUSJA KAIVOSALA ALAN AMMATTILEHTI

75

• Kardaaniakseleita (alk. 400 e +alv) UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

• Vaihdelaatikoita • Periä ja taka-akseleita • Ohjaamoita • Kaikkia ohjainlaitteita • Moottoreita ja osia

sa

Oravaisis

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Volvo Trucks tuo käytettyjen kuorma-autojen Arrow Truck Sales -myyntikonseptin Eurooppaan

V

olvo Trucks kehittää uusia tapoja kasvattaa käytettyjen kuorma- autojen myyntiä Euroopan markkina-alueilla. Yhdysvaltalainen Arrow Truck Sales ‑myyntikonsepti aloitetaan Euroopassa. Kaikenmerkkisten käytettyjen kuormaautojen myyntiä johdetaan Berliinistä syksystä 2018 alkaen. Arrow Truck Salesin uudeksi osto- ja myyntijohtajaksi siirtyy Volvo Trucks Suomen vaihtoautopäällikkö Mikko Nevala. Pohjoisamerikkalaisen Volvo Group Holding North American tytäryhtiö Arrow Truck Sales, Inc. on perustettu vuonna 1950, ja se on kasvanut Pohjois-Amerikan johtavaksi keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen myyntikanavaksi. Arrow on rakentanut hyvän maineen Pohjois-Amerikan kuorma-autoalalla toimittamalla asiakkaille laadukkaita käytettyjä ajoneuvoja. Uusi Arrow Truck Sales GmbH toimii itsenäisenä yhtiönä erillään Pohjois-Amerikan Arrow-yhtiöstä ja eri puolilla Eurooppaa toimivien Volvo Trucksin markkinointiyhtiöiden ja Truck Centereiden nykyisistä käytettyjen kuorma-autojen myyntitoiminnoista. Alkuvaiheessa yhtiön toiminta on pienimuotoista, ja toimitilat sijaitsevat Saksassa lähellä Berliiniä lentokentän, kuorma-autoreittien ja Volvo Truck Center Wildaun tuntumassa. - Käytetyt kuorma-autot ovat tärkeä osa

nykyistä liiketoimintamalliamme. Jatkossa sen merkitys todennäköisesti korostuu entisestään, kun joustavien omistajuusratkaisujen kysyntä liikekumppaniemme keskuudessa kasvaa, kertoo Volvo Trucks Euroopan toimitusjohtaja Roger Alm. Andreas Gustafsson, joka on toiminut Volvon palveluksessa jo vuodesta 2004, on nimetty Arrow Truck Sales GmbH ‑yhtiön toimitusjohtajaksi. Mikko Nevala, joka tällä hetkellä toimii Volvo Trucks Suomen vaihtoautopäällikkönä, on nimetty uuden yksikön osto- ja myyntijohtajaksi. - Käytettyjen kuorma-autojen markkinat ovat siirtyneet vahvasti verkkoon. Verkkomarkkinointi ja verkkokauppa ovat kuitenkin alueita, joissa meillä on mahdollisuuksia kehittyä. Tärkeintä on, että asiakkaan on helppo ja kätevä etsiä ja ostaa laadukkaita käytettyjä kuorma-autoja, kertoo Arrow Truck Sales GmbH ‑yhtiön toimitusjohtaja Andreas Gustafsson. - Suomen vaihto-automyyntiin Arrow Truck Sales ei suoraan vaikuta. Jatkossakin Volvo-jälleenmyyjät myyvät käytettyjä, mutta Volvo Trucks Europe tuo nyt rinnalle uuden vaihtoehdon. Volvo Trucks haluaa kasvattaa käytettyjen autojen markkinoita, joten tämä on yksi iso työkalu sen toteuttamisessa, Suomen nykyinen vaihtoautopäällikkö ja Arrowin tuleva osto- ja myyntijohtaja Mikko Nevala kertoo.

Volvon Yhdysvaltalainen Arrow Truck Sales ‑myyntikonsepti aloitetaan Euroopassa. Kaikenmerkkisten käytettyjen kuorma- autojen myyntiä johdetaan Berliinistä syksystä 2018 alkaen. Arrow Truck Salesin uudeksi osto- ja myyntijohtajaksi siirtyy Volvo Trucks Suomen vaihtoautopäällikkö Mikko Nevala ja toimitusjohtaja on Andreas Gustafsson.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

93 KULJETUS 95

Volvo ja Renault Trucks kuorma-automyynti siirtyy Mikkelissä Raskasparille

Raskasparin yrittäjä Jyrki Hakkarainen (vas.), Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund ja oikealla Raskaspari Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Kalle Salonen.

R

askaspari vastaa 4.6.2018 alkaen Volvo ja Renault Trucks kuorma-autojen myynnistä Mikkelin toimialueella. Kuorma-automyynti siirtyy muutoksen myötä Auto-Kilta Trucksilta Raskasparille. Raskaspari Oy toimii jatkossa Mikkelin, Kotkan ja Kouvolan alueella valtuutettuna Volvo ja Renault Trucks huoltona sekä automyyjänä. Nyt solmittu sopimus täydentää Raskaspari Oy:n liiketoimintaa ja vahvistaa Raskasparin kasvustrategiaa. - Yrittäjävetoisina haluamme kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti. Ketteränä toimijana meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä paikallisia investointeja, niin henkilöstöön kuin asiakaspalveluun. Nyt muutosvaiheessa, pitkän yli 20 vuoden kokemuksen omaava myyntipäällikkömme, Ahti Pakkanen, tulee vastaamaan Kotkan lisäksi myös Mikkelin kuorma-automyynnistä. Tavoitteemme on kuitenkin rekrytoida Mikkeliin oma myyjä, joka keskittyy alueen asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palvelemiseen, Raskaspari Oy:n toimitusjohtaja Kalle Salonen kertoo.

EL-Kori Oy osaksi Jyki Group -konsernia

Kuorma-automyynnin siirtyminen Raskasparille on loogista Mikkelissä, sillä Raskaspari hoitaa siellä jo Volvo ja Renault Trucks kuorma-autojen huoltotoiminnot. - Toivotan kaikki alueen asiakkaat tervetulleeksi nyt myös kalustohankinnan osalta Raskasparin Mikkelin toimipisteeseen. Olen paikalla Mikkelissä näin alkuun tiistaisin ja aina sovittaessa, puhelimella minut tavoittaa aina! On hienoa, että saimme kasvatettua myyntialuettamme Mikkeliin. Tuntuu hyvältä, kun voimme tarjota kaikki palvelut nyt saman katon alta. Tämä mahdollistaa myynnin kasvattamisen jatkossa ja luo puitteet myös myyntiorganisaatiomme vahvistamiseen. Tavoitteemme on aktiivisella työllä vahvistaa Volvon markkinaosuutta EteläSavon alueella. Samalla voimme tarjota käytettyä kalustoa laajasta valikoimasta isommalle alueelle, vahvistaa Raskaspari Oy:n Ahti Pakkanen. Auto-Kilta Trucks Oy jatkaa kuorma-automyyntiä Savonlinnan ja Lappeenrannan alueella, jossa Auto-Kilta Trucks Oy toimii valtuutettuna Volvo ja Renault Trucks huoltona sekä kuorma-automyyjänä.

Pumppukärryt

Vaihtotrukit

Trukkivuokraus

M

onilämpötilakoreihin erikoistunut EL-Kori Oy siirtyi 18.5.2018 allekirjoitetun kauppakirjan myötä osaksi Jyki Group -konsernia. Jyki Group Oy ostaa koko EL-Korin osakekannan yrityksen toimitusjohtaja Marjut Nordströmiltä.

EL-Kori tulee jatkamaan toimintaansa Vääksyn toimitiloissa. EL-Kori on perustettu vuonna 1956 ja yritys on läpi historiansa ollut tunnettu elintarvikekoreista ja innovatiivisista ratkaisuista. Yrityskaupan jälkeen Jyki Group -konserni työllistää noin 280 henkilöä ja konsernin liikevaihto tulee olemaan tämän tilikauden aikana 60 Me.

www.toyotakauppa.fi


96 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

M.J. Hirvonen Ky:n näyttävä yhdistelmä ajaa puuta lyhyttä siirtoa metsästä juna-asemille sekä kesäisin uittoon ja satamiin. Kuvassa tehdään kuormaa kotikulmilla Outokummussa.

Tehoyhdistelmä lyhyeen siirtoon

O

Lyhyttä siirtoa ja paljon kuormaamista

utokumpulaisen M.J. Hirvonen Ky:n näyttävä Eragon Volvo on tullut tutuksi rekkanäyttelyiden yhtenä komeimmista autoista mutta tyylikkään ulkonäön lisäksi koko yhdistelmä on tehty mahdollisimman tehokkaaksi ajotehtäväänsä.

Kuljetusyrittäjä Marko Hirvonen ajaa puuta jo kolmannessa polvessa: - Isoisä Otto Hirvonen aloitti ajohommat jo ennen sotaa taksilla ja sen jälkeen monitoimiautolla jolla ajettiin puuta, hiekkaa, halkoja ja muuta. Isäni Eero jatkoi savottaa keskittyen puutavarakuljetuksiin. Itse sain kortin vuonna 1994 jolloin lähdin mukaan myös yritystoimintaan. Olemme ajaneet puuta oikeastaan aina yhdellä yhdistelmällä ja se on pyritty aina varustelemaan juuri meidän tarpeeseen parhaiten soveltuvaksi.

Puuta ajetaan paljon junaan, uittoon ja satamiin

Nykyään M.J. Hirvonen Ky:n

- Ajotilanne on ollut alueellamme oikein hyvä jo pidemmän aikaa ja tuntuu että koko ajan vain tahti kiivastuu. Metsäkoneet ovat pysähtymättä töissä ja silti tehtailla tuntuu olevan puupula eikä varastoja ole missään joten metsästä saa ajaa saa sen minkä ehtii, sanoo kuljetusyrittäjä Marko Hirvonen.

pääasiakas on UPM ja lisäksi ajetaan myös Metsähallituksen puita. - Ajamme paljon puuta junaasemille sekä kesäisin uittoon ja

satamiin joten tehtailla käymme harvemmin. Kuormaamista on paljon ja melkein aina kuorman purkukin tehdään omalla nosturilla. Keskiajomatkamme pyörii

jossain 40 kilometrin hujakoilla mutta silti vuodessa mittariin kertyy reipas 100 000 kilometriä yksin ajettuna, laskeskelee Hirvonen.

Auto on vaihtunut Hirvosella uuteen noin viiden vuoden välein. - Volvolla olemme ajaneet ainakin niin kauan kuin minä muistan. Viimeksi kaupat tehtiin Joensuun Volvo-myyjän Reijo Holopaisen kanssa ja auton huollamme Joensuun Raskasparilla. Tämä nyt alla oleva 4-akselinen Volvo FH16 750 Alucarin päällerakenteilla esiteltiin kesällä 2015 Helsingin Kuljetusnäyttelyssä ja ajoon se lähti syksyllä; auton perään laitettiin 5-akseliseksi telitetty Weckman, joten 9-akselisen yhdistelmämme suurin kokonaismassa on 76 tonnia. Trippeliteliin päädyin osittain siksi että meillä oli jo 1990-luvun alussa 4-akselinen Volvo ja siinä trippeli mikä toimi senkin ajan tekniikalla hyvin, kun ajettiin 7-akselisella yhdistelmällä 60 tonnin kokonaismassoilla Tehdaspuun ajoja. Koska tänä päivänä ajamme lyhyttä siirtoa ja kuormaamme paljon yhdistelmään valittiin automaattisella kuormankiristyksellä va-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 97

Loglift 140Z keskityvisenä eli ns. Ruotsin mallisena on ollut oikea valinta E.J. Hirvonen Ky:n yhdistelmään samoin kuin Volvon trippeliteli.

rustetut Exte Com 90 -pankot ja nosturiksi väkivahva 2-vipuohjattu Loglift 140Z 9,5 metrin ulottuvuudella sekä isolla Loglift X53 -kouralla ja Tamtronin vaa´alla. Mielestäni työkalun pitää olla tehokas mutta se voi olla myös tyylikäs; niinpä maalautin auton Eragon -elokuvateemaan Jussi Säterillä ja ulkonäkö viimeisteltiin rosteriosilla, kertoilee Hirvonen.

Logliftiin luotetaan

Nostureissa Hirvoset ovat luottaneet Logliftiin yhtäjaksoisesti vuodesta 1996 lähtien; sitä

ennen oli käytössä muita merkkejä mutta myös Hiabeja: - Muistan kun lapsena jalat alkoi yltää polkimille niin sain opetella isän ohjauksessa Hiabilla kuormantekoa. Nosturikaupat Marko Hirvonen tekee Hiab Suomen Hannu Iivanaisen kanssa. - Hannulla on vuosikymmenten kokemus nosturimyynnistä ja vankka osaaminen tarjota oikea kuormain, kehuu Hirvonen.

Z-malli oli oikea ratkaisu

Viime kerralla nosturivalintaa tehtäessä Hirvonen päätyi en-

simmäistä kertaa Z-mallin nosturiin. - Tutkiskelin jo vuonna 2010 Elmia-messuilla ns. Ruotsin mallin Z-nosturia missä tyvi on keskellä kuten perinteisessä L-mallisessa - normaalissa Z-mallissahan tyvi on hieman sivussa. Rakenne tuntui jo silloin viisaalle ja sitten kun Suomessa nostettiin kokonaispainoja niin Z-nosturin hyödyt vain lisääntyivät; sen rakenne mahdollistaa lisää kuormatilaa kun puomille ei tarvitse jättää nuppikuormaan tilaa ja aikaakin siinä säästyy. Ja kun tullaan purkupaikalle niin

Nosturikaupat Marko Hirvonen tekee Hiab Suomen Hannu Iivanaisen kanssa, joka on toiminut Loglift -nosturimyyjänä 1.1.1996 lähtien.

Exte Com -pankkojen siteet voi avata jo vauhdissa eikä nosturia tarvitse siirrellä pois edestä. Tästä on todella suuri hyöty varsinkin silloin kun ollaan paikassa missä on konepurku, jolloin vältetään myös tehdaspäässä ylimääräinen nosturiin kiipeily, kertoo Hirvonen. Z-mallin niksit Hirvonen oppi

helposti ja nopeasti: - Kun Z-mallissa taittopuomi on pidempi ja nostopuomi lyhyempi niin liikeradat on hieman erilaiset mutta samantien se alkoi kuormaus sujumaan. Logliftin uusi ohjaamo on miellyttävä työpaikka ja kehitystä on tapahtunut oikeaan suuntaan senkin osalta, toteaa Hirvonen.


98 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

90-vuotias DAF Trucks katsoo vahvana tulevaisuuteen

DAF toi markkinoille uudet LF-, CF- ja XF-sarjat vuosina 2001 ja 2002, palkitun XF105-mallin vuonna 2005 ja Euro 4 ja 5 -mallit vuonna 2006. Uusien erittäin ympäristöystävällisten Euro 6 -mallien tuotanto alkoi vuonna 2013. Vuonna 2017 uusi CF-malli ja uusi XF-malli palkittiin kansainvälisellä Vuoden kuorma-auto 2018 -palkinnolla luokkansa johtavasta kuljetustehokkuudesta ja vaikuttavasta 7 prosentin parannuksesta polttoainetehokkuudessa.

1. huhtikuuta 1928 hollantilainen insinööri Hub van Doorne perusti pienen metallipajan Eindhoveniin, paikallisen Coolen-panimon nurkkaan. Lahjakkaan yrittäjän palveluihin kuuluivat aluksi hitsaus- ja taontatyöt kaupungille ja paikallisille yrityksille, kuten valaisin- ja radiovalmistaja Philipsille. Metallipaja siirtyi perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistukseen vuonna 1932, ja yrityksen nimeksi vaihdettiin Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek (Van Doornen puoliperävaunutehdas), jonka lyhenteeksi vakiintui kirjainyhdistelmä DAF.

Vuosina 1949-1951 DAF-kuorma-auto oli yhtä kuin alusta ja kromisäleikön peittämä moottori sekä tilapäinen puupenkki. Korit ja ohjaamot rakennettiin asiakkaan valitsemalla puuverstaalla.

H

uhtikuun ensimmäisenä päivänä 2018 tuli kuluneeksi tasan 90 vuotta siitä kun hollanti-

Vuonna 1951 DAF esitteli oman ohjaamomallinsa, samalla kysyntä lähti hurjaan kasvuun. 1950-luvun alun DAF A 1800 4x2 -kuorma-auton vieressä DAF Trucksin pääjohtaja Preston Feight (vas.) ja tuotekehityksestä ja testauksesta vastaava johtaja Raoul Wijnands.

lainen insinööri Hub van Doorne perusti pienen metallipajan Eindhoveniin. Vaatimattomasti alkaneesta yrityksestä on kasvanut maailman johtava kuormaautojen valmistaja, jonka toimintaa ohjaavat innovaatio, laatu ja tehokkuus. Viralliset juhlallisuudet valmistaja vietti asiaankuuluvasti nykyisten ja entisten työntekijöiden kanssa. Juhlavuoden kunniaksi DAF järjesti huhtikuussa kansainväliselle lehdistölle ja tärkeimmille sidosryhmilleen mielenkiintoisen koeajotapahtuman, johon sisältyi vierailu Eindhovenissa sijaitsevaan ja valmistajan osittain ylläpitämään DAF museoon jossa on nähtävillä merkin koko tuotanto; alkaen 1930-luvun puoliperävaunuista, päättyen DAF henkilöautojen ja erilaisten variomatic voimansiirtojärjestelmien kautta valmistajan uusimpaan Euro 6 -päästötason XF rekanvetäjään. DAF:in testauskeskuksessa avautui mahdollisuus koeajaa valmistajan eri henkilö- ja kuorma-automalleja useilta eri vuosikymmeniltä aina tämän päivän

mallisarjoihin saakka. Ja pidemmällekin, sillä tapahtuman mielenkiintoisinta antia olivat DAF :in edistykselliset konseptimallit joiden voimin valmistaja tutkii mm. vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien soveltuvuutta maantieliikenteeseen. Kansainväliseksi vuoden kuorma-autoksi valitut DAF CF ja XF -sarjan autot sekä kevyemmät LF -mallit edustivat lähes 20 eri variaation voimin DAF:in tämänhetkistä mallitarjontaa. Huomista hahmottivat innovatiiviset ja tuotantovalmiin oloiset konseptimallit, joista oli koeajettavina DAF XF Plug-in hybridit ja DAF XF TelliSys -vetoautopuoliperävaunu -yhdistelmän prototyyppi, jossa runkokorkeus on vain 85 cm. Tarkoituksena on parantaa intermodaalikonttikuljetuksen tehokkuutta entisestään. Noin 40 eri auton ja ajoneuvoyhdistelmän voimin toteutetun tapahtuman huipentumana vieraat saivat mahdollisuuden nähdä ja kokea DAF Eco Twin Trucplatooning -testiautojen matkassa mitä on kuorma-autojen letka-ajo ja millaisia etuja se voi toteutuessaan tuoda kauko-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 99

TelliSys: 20 % lisää rahtitilavuutta konttikuljetuksiin

Vuonna 2015 DAF esitteli uudenlaista kuorma-autolaivuekonseptia. EcoTwin-järjestelmässä takana tulevat ajoneuvot seuraavat automaattisesti johtoautoa, mikä alentaa polttoaineen kulutusta, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa liikenteen sujumista. EcoTwinin menestyksen ansiosta DAF valittiin ainoana yrityksenä osallistumaan Englannin kuorma-autolaivueiden kokeiluun, joka käynnistyi viime vuonna.

Erittäin matala-alustaisen DAF XF 440 FTR TelliSys 6x2 -vetoauton renkaat ovat kokoa: etuakseli 375/45R22.5, vetävä akseli 315/45R22.5 ja teliakseli 205/65R17.5.

T DAF on pitkällä taajama- ja kaupunkijakeluautojen kehityksessä. Valmistaja tarjoaa LF- ja CF -sarjojen autoihin Silent-varustepakettia, joka vähentää merkittävästi auton käyntiääniä (<71 db). Kokeilimme yksiakselisella rekalla varustettua DAF CF 370 FT Silent mallia. Silent-tilassa yhdistelmän eteneminen on äänetöntä, mutta varsin verkkaista. Huippunopeutta auto kerää noin 40 km/h verran - se riittää hyvin tajaamaan.

elliSys on vetoauto -puoliperävaunuyhdistelmän proto- tyyppi, jonka erittäin matala vetopöytä lisää rahtitilavuutta 20 %. Sen tarkoituksena on parantaa intermodaalikonttikuljetuksen tehokkuutta entisestään. TelliSys -kumppanuuden osapuolia ovat RWTH Aachen -yliopiston IMA-laitos, Euroopan intermodaalijärjestö, DAF, GEFCO, Goodyear, WECON ja WESOB. Se mahdollistaa sisäkorkeudeltaan 3-metristen konttien kuljetuksen, jolloin saavutettu rahtitilavuus on jopa 100 m3.

Vetopöytä 85 cm:n korkeudella

DAF on mukana johtavissa eurooppalaisissa teknologiaprojekteissa, joissa tutkitaan vaihtoehtoisia sähköja hybridiratkaisuja. Tapahtumassa oli kokeiltavana valmistajan plug-in diesel-sähkö-hybridi. Sähkömoottorin voimin yhdistelmän kerrotaan yltävän noin 10 km toimintamatkaan keskimääräisellä 30 tn kuormalla.

DAF on kehittänyt erittäin matalarunkoisen vetoauton. Vetopöydän 85 cm:n korkeus saavutetaan madaltamalla alustaa

moottorin takana ja käyttämällä hyvin kompaktia takajousitusta ja 22.5-tuumaisia pyöriä vetoakselissa. Vetoautossa on lisäksi kevyt, nelitonninen teliakseli, jossa on 17.5-tuumaiset pyörät, jolloin yhdistelmän kokonaismassa on 44 tonnia. Goodyear on kehittänyt projektia varten erityiset matalaprofiilirenkaat WECON on kehittänyt vetoauton jatkeekksi erityisen kevyen, vain 3 830 kg painavan perävaunun, joka sopii 85 cm:n vetopöydän kanssa.

Euroopan unioni

Innovatiivisen intermodaalikuljetuksen älykäs kuljetusjärjestelmä (TelliSys) edistää EU:n pyrkimystä optimoida intermodaalilogistiikkaketjujen toimintaa ja mahdollistaa sujuvan vuorovaikutuksen eri kuljetustapojen välillä. Projektin rahoitti Euroopan unionin 7. puiteohjelma (FP7).

TelliSys mahdollistaa sisäkorkeudeltaan 3-metristen konttien kuljetuksen, jolloin saavutettu rahtitilavuus on jopa 100 m3.

DAF tarjoaa ratkaisut myös haastavimpiin kuljetustehtäviin kuten puutavaranajoon.

liikennekuljetuksiin. Kokonaisuutena tapahtuma antoi kattavan läpileikkauksen DAF:in 90 vuotisesta historiasta, avaten samalla ikkunoita kohti kuljetustehokasta tulevaisuutta. DAF on 2000-luvulla globaali toimija. Amerikkalaiseen PACCAR-konserniin yhdessä

Kenworthin ja Peterbiltin kanssa kuuluva yhtiö valmistaa luokkansa johtavia kuorma-autoja Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa ja Brasiliassa, ja 1 100 itsenäistä jälleenmyyntiliikettä myy DAFin tuotteita viidellä mantereella. DAF-kuorma-autojen tukipal-

veluista vastaavat alan johtavat palveluntuottajat PACCAR Parts ja PACCAR Financial. Kuormaautojen omistajien tukena ovat myös Euroopan paras tiepalvelu International Truck Service (ITS) sekä DAFin edistynyt kalustonhallintajärjestelmä DAF Connect.

Vanha kansa muistaa DAF:in Variomatic variaattorivoimansiirrolla varustetuista henkilöautoista.


100 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Katso video letka-ajosta YouTubessa kanavalla: ammattilehti.fi

DAF selvittää EcoTwin hankkeessaan kuorma-autojen letka-ajoon liittyvää potentiaalia. Letka-ajokokeilu on osa kansainvälistä ja eri autovalmistajien yhteistä ENSEMBLE (Enabling SafE Multi-Brand pLatooning for Europe) -hanketta. Lisätietoa: www.eutruckplatooning.com

DAF EcoTwin -kuorma-autojen letka-ajo

Kokeilu josta kaikki osapuolet hyötyvät

L

etka-ajossa ajoneuvoyhdistelmien väliset etäisyydet voidaan pitää mahdollisimman pieninä, jolloin aerodynaaminen vastus pienenee ja polttoaineen kulutus ja CO2 -päästöt pienenevät. Kävimme Hollannissa DAF testikeskuksessa katsomassa missä vaiheessa muutama vuosi sitten käynnistetyssä letka-ajon kehitystyössä tällä hetkellä mennään.

DAF Trucks on toiminut kuorma-autojen letka-ajoteknologian uranuurtajana vuoden 2015 alusta lähtien, jolloin yhtiö lanseerasi Rotterdamissa kuormaautojen letka-ajoon liittyvän Eco Twin kehitysohjelman yhdessä NXP Semiconductorsin, TNO:n (Alankomaiden soveltava tieteellinen tutkimusjärjestö) ja alan johtavan turvallisuuskonsulttiyritys Ricardon kanssa. Kolmen vuoden aikana kehitys on edennyt suurin harppauksin eteenpäin. Samalla testausohjel-

ma on kasvanut merkittäväksi, Eurooppalaiset kuorma-autovalmistat ja monien eri maiden viranomaistahot yhteen kokoavaksi konsortioksi.

Avoimia kysymyksiä

Yhteistyön myötä useimmat, vielä muutama vuosi sitten pulmalliseksi nähdyistä teknisistä haasteista on saatu monilta osin ratkaistua tai ovat tulevaisuudessa helposti ratkaistavissa. Teknisistä edistyksistä huolimatta valmistajilla sekä eri maiden viranomaisilla on edessään runsaasti avoimia, lainsäädäntöön, kannattavuuteen ja liikenteen sujuvuuteen sekä liikenneturvallisuuteen liityviä kysymyksiä. Kehityshanketta on viety tähän asti eteenpäin pääosin suljetuilla testirata-alueilla ja tarkkaan valvotuissa olosuhteissa tehtyjen testiajojen muodossa. Tosin joitain yksittäisiä kokeiluja ja testejä on tehty myös maanteillä. DAF:in puolelta kerrotaan hankkeen ottavan seuraavan suuren askeleensa kuluvan kesän jälkeen, jolloin kehityshanke

viedään todellisiin olosuhteisiin, kanssa-autolijoiden ja muun liikenteen joukkoon. DAF:lta kerrotaan hankkeen käynnistymisen olevan enää kiinni lähinnä vain muotoseikoista.

Tekniset edellytykset valmiina

Letka-ajon mahdollistava tekniikka on jo pääosin valmiina. Testiautojen kerrotaan kykenevän jo nyt liikkumaan letkassa autonomisesti. - Ensiesittelyssä ajoneuvojen etäisyys oli 7-8 metriä, eli 0,3 sekuntia. Tänään täällä testiradalla autojen etäisyys on 11 metriä eli 0,5 sekuntia. Kuljettajan ajamana, johtuen 1 - 2 sekunnin reaktioajasta ajoneuvojen välinen etäisyys välin tulisi olla vähintään 40 metriä. Väyläteknologian ja lukuisten ajoneuvoa ja sen ympäristöä tarkkailevien järjestelmien ja teollisuuden puolelta tuodun Wifi-P -teknologian ansiosta tieto siirtyy ajoneuvojen välillä millisekunneissa. Se johdosta voimme pitää 80 km/h nopeudessa ajoneuvojen

- Teemme kiinteää yhteistyötä eri autovalmistajien kanssa mm. autojen välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa koskevan standardin kehittämisessä, kertoo DAF Trucksin testihankkeista vastaava johtaja Raoul Wijnands.

välin jopa alle 10 metrissä, kertoo DAF Trucksin testihankkeista vastaava johtaja Raoul Wijnands. Letkaan osallistuvien ajoneuvojen optimaaliseksi lukumääräksi on Wijnandsin mukaan ajateltu Keski-Euroopan tiheästi liikennöidyssä liikenneverkossa 3-4 autoa: - Jos otetaan esimerkiksi kolmen auton letka, jossa ajoneuvot etenevät 0,5 sekunnin päässä

toisistaan. Toinen ja kolmas ajoneuvo saavuttaa arviolta 10 % polttoainesäästön, mutta ensimmäinen vain noin 1-3 %, joka on pitkälti auton takaa vähentyneen pyörteilyn ansiosta. On sanomattakin selvää, ettei yksikään liikennöitsijä halua ajaa letkan kärjessä. On siis ratkaistava kuinka ensimmäisen ajoneuvon suurempi kulutus kompensoidaan. Jos puolestaan tarkkaillaan asiaa kuljettajien näkökulmasta, niin asia kääntyy päälaelleen; jokainen kuljettaja haluaisi olla etummaisen auton ratin takana. Wijnands kertoo muutamin esimerkein letka-ajoon liityvistä haasteista.

DAF:n kuorma-autojen letka-ajokokeilu Isossa-Britanniassa

Adaptiivisen vakionopeudensäätimen avuin ajettaessa ajoneuvojen väli on lyhyimmillään 1,2 sekuntia, joka on 80 km/h nopeudessa noin 27 metriä. Automatiikan valvomaan letka-ajoon siirryttäessä väliä kavennettiin 0,5 sekuntiin eli noin 11 metriin. Testiolosuhteissa DAF kokeilee 0,3 sekunnin väliä, joka tarkoittaa metreissä mitattuna 7-8 metriä. Aika näkyy kojelaudan päällä olevasta näytöstä.

DAF Trucks osallistuu kaksivuotiseen kuorma-autojen letkaajokokeiluun Isossa-Britanniassa. Kokeilua johtaa TRL, IsonBritannian liikennetutkimuslaboratorio. Ison-Britannian liikennevirasto ja Highways England kutsuivat DAF Trucksin


METSÄALAN AMMATTILEHTI yhdessä sen yhteistyökumppanien TNO:n, Ricardon ja logistiikkayhtiö DHL:n kanssa hankkimaan käyttökokemusta kuorma-autojen letka-ajosta määrätyillä reiteillä Englannin tieverkostossa. Letka-ajoa kokeillaan kolmen auton letkalla yhteensä 30 000 km matkalla. - Testi antaa kuvan miten muu liikenne ottaa meidät vastaan ja millaisin askelein meidän jatkossa edettävä. Lopullisena tavoitteena on autonomisesti liikkuvat letkat, mutta se on vielä kaukaisessa tulevaisuudessa, Wijnands kertoo.

11 metrin turvaväli

DAF esitteli letka-ajoa 2,6 km mittaisella testiradalla. Ensimmäinen kierros ajettiin adaptiivisen vakionopeudensäätimen tahdittamana. Autojen väliksi jäi muutamia kymmeniä metrejä. Toiselle kierroksen alkaessa itsensä Bennyksi esitellyt DAF testikuljettaja napsautti auton toiminnot ohjausta lukuunottamatta automatiikan kontolle. - Näissä autoissa myös ohjaus voidaan jättää automatiikalle, mutta nyt menemme komennossani, lisää kuljettajamme Benny. Letka-ajon kytkennän seurauksena ajoneuvojen välimatka kutistui noin 11 metriin eli 0,5 sekuntiin, joka tuntui 90 km/h marssinopeudessa hyvinkin lyhyeltä. - Maantiellä näkisin vain edessä olevan auton perän. Siksi

olemme asentaneet jokaiseen autoon monitorin, joka näyttää kuvaa letkan ensimmäisen auton keulaan viedystä kamerasta, Benny kertoo. Seuraavalla kierroksella ensimmäinen auto hiljensi vauhtiaan noin 40 km/h nopeuteen. Takimmaisten autojen seuratessa nöyrästi perässä, 0,5 sekunnin välimatkalla. Vauhdin nosto takaisin marssinopeuteen sujui samaan tapaan kuin pysähdys. Letka-ajon tasaisuus ja vaivattomuus vakuuttivat. Merkille pantavaa letka-ajossa oli autojen liikkeen saumaton yhdenaikaisuus. Sekä vauhdin tiputtaminen että liikkeellelähtö sujui kaikilta ajoneuvoyhdistelmiltä täsmälleen samaan aikaan. Jäämme suurella mielenkiinnolla odottamaan tuloksia edellä mainitusta tavallisen liikenteen yhteyteen viedystä kokeilusta. - Kanssa-autoilijoiden seassa on monenlaisia ihmisiä, joista osa varmasti yrittää tunkea letkaajossa olevien autojen väliin. Vaaratilanteiden välttämiseksi autojen alustoihin on asennettu runsaasti muiden tiellä liikkujien liikkeitä seuraavia antureita. Odotuksemme kokeilun suhteen ovat erittäin korkealla, Benny sanoo koeajokierrosten päätteksi.

edessään vielä runsaasti työsarkaa ennen kuin letka-ajo voidaan ottaa yleiseen käyttöön. - Monenlaisten käyttötapausten ja erilaisten olosuhteiden tutkiminen on välttämätön kehitysohjelman vaihe. Lisäksi lainsäädäntöön, vastuuvelvollisuuteen ja suuren yleisön hyväksyntään liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Tämän vuoksi letka-ajoteknologiaa ei voida odottaa markkinoille ennen vuotta 2022, mutta jatkamme sen aktiivista kehitystä, jotta olemme valmiina silloin kun teknologia, asiakkaat ja lainsäädäntö ovat valmiita. Tukeakseen tätä tavoitetta DAF on hiljattain lähtenyt mukaan EU:n monitahoiseen ENSEMBLE letka-ajoprojektiin. Kuormaautojen letka-ajo ei korvaa kuljettajaa, Borsboom korostaa ja jatkaa: - Maanteillä ja kaupunkialueilla kuorma-auton on oltava kuljettajan ohjauksessa. Kuorma-autojen letka-ajo on pääasi-

KULJETUS 101

Letka-ajon asetuksia hallitaan kosketusnäytöllä. Etäisyyden ja nopeuden lisäksi kuljettaja voi valita myös ohjaustavan; valittavana on perinteinen ja autonominen ohjaus.

allisesti tehokkuutta lisäävä ratkaisu valta- ja moottoriteiden kaukoliikenteeseen, mutta tällöinkin kuljettaja on valmiina tarvittaessa ottamaan ajoneuvon hallintaansa. Kuljettajia tarvitaan lisäksi muiden työtehtävien

hoitamiseen. Kuorma-autojen letka-ajo ei merkitse kuorma-autokuljettajan ammatin katoamista. Se yksinkertaisesti vähentää ratin takana istuvan henkilön työtaakkaa.

DAF Trucksin tuotekehityspäällikkö Ron Borsboom: ”Kuorma-autojen letka-ajo ei merkitse kuorma-autokuljettajan ammatin katoamista.”

Kokeilusta käytäntöön

DAF Trucksin tuotekehityspäällikkö Ron Borsboomin mukaan autovalmistajilla on

Letkassa hitaimmin etenevä auto määrää marssivauhdin. Euroopan tiheässä tieverkossa letkassa voi olla 3-4 ajoneuvoyhdistelmää. USA:ssa jossa liittymien väli voi olla 60-70 km letka voi olla vaikka 20 autoa pitkä.

Rahoitusratkaisut tarjoaa Siemens Financial Services. Soita meille jo tänään, 010 511 3050! siemens.fi/finance


102 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puunajo vaatii tunteen paloa

Puutavarankuljetus Hämäläisen tyylikkään vihertävä Mercedes-Benz Arocs 3263 8x4 lähdössä Juvan puulaanista kohti sahaa koivutukkikuormassa.

Tämä on ammatti mitä kohtaan tarvitaan tunteen- paloa ja intohimoa pitää löytyä myös yrittäjyyteen, sanoo puutavara-autoilija Ari Hämäläinen. Niitä molempia löytyy Puutavarankuljetus Hämäläisestä Kalvitsasta Mikkelin kupeesta, mikä omaa pitkät perinteet alallaan. - Isäni Ahti Hämäläinen aloitti puunajon vuonna 1952

Bedfordilla ja vuonna 1959 ostettiin ensimmäinen MercedesBenz - siitä lähtien ollaankin ajettu tähtikeulalla lukuunottamatta yhtä Volvoa 1970-luvun alkupuolella. Olemme olleet aina yhden auton kuljetusyritys; välillä ajettiin soraa vuosina 1968-1973 mutta sitten palattiin takaisin puutavarakuljetusten pariin. Itse otin yrityksen vetovastuun vuonna 1988 eli 30 vuotta sitten. Puuta olemme kuljettaneet mm. Tampellalle, Tehdaspuulle, Granin vaneriteh-

taalle, Nikkarilan sahalle, EnsoGutzeitille, Metsäliitolle, Metsähallitukselle ja vuodesta 2012 lähtien Metsä Groupille, muistelee Ari Hämäläinen hienoa kuljetusalan historiaa ja jatkaa: - Parivuotiaasta olin usein isän matkassa ja viisivuotiaana pääsin jo opettelemaan ajamista. Olen tyytyväinen elämään sillä olen saanut aina tehdä työkseni sitä mitä olen halunnut, vaikka puunajo ja kuljetusyrittäminen on aika kovaa hommaa. Omat lapseni Amanda ja Arsi ovat löytäneet ammattinsa muilta aloilta - se on tärkeää että ihmi-

- Puulla on nyt kysyntää ja ajoa riittää mikä on hyvä asia kaikille alan toimijoille. Mutta jälleen tulevat kokonaispainojen korotukset yhdistettynä rapautuvaan tieverkostoon on haastava asia, sanoo Ari Hämäläinen.

set saavat itse päättää mihin suuntaan elämässään kulkevat. Mutta pojanpoika 5-vuotias Alek tuntuu olevan jo nyt innokas automies joten katsotaan jos jaksan pyörittää yritystä jotain 75-vuotiaaksi ja saataisiin suora jatkumo sukumme puunajossa, naurahtaa Hämäläinen.

Kuljetusalan tarkka seuraaja ja vaikuttaja

SKAL:n Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtajana Ari Hämäläinen toimi vuosina 2005-2014 - sitä ennen hän oli pitkään hallituksessa ja nykyään jäsen. - Puutavarankuljetusalaa sai seurata silloin aitiopaikalta ja oikeasti vaikuttaa asioihin. Niihin vuosiin mahtui paljon muutoksia alalla; ensin metsäteollisuutta oltiin alasajamassa Suomesta ja sitten investoinnit alkoivat kääntyä tänne takaisin. Ja viimeisin massa- ja mittamuutos oli todella isoa asia puutavaraautoilijoille. Painojen korotus meni, kuten jo silloin arvioimme teollisuuden hyödyksi mutta ei kuljetusyrittäjien. Ja teiden korjausvelasta puhuttiin silloin koko ajan mutta vasta nyt poliitikotkin alkavat huomaamaan että tieverkkomme rapautuu kovaa tahtia. Se on todella huono yhdistelmä jälleen tulevien massojen korotusten kanssa, kommentoi Hämäläinen.

Puulla on kysyntää

Tänä päivänä Puutavarankuljetus Hämäläisen yhdistelmä

ajaa Metsä Groupin puuta; tukki menee Mikkelin, Punkaharjun ja Lappeenrannan sahoille ja kuitupuu Jotsenon ja Simpeleen tehtaille sekä Rantasalmen ja Kalvitsan asemille. - Keskiajomatka on reilut 100 kilometriä suuntaan. Viime talvi ajettiin ihan täyttä ja näyttää siltä että sama vauhti jatkuu joten alan näkymät ovat hyvät, sanoo Hämäläinen.

Paluu neliakseliseen

Loppuvuodesta 2017 Puutavarankuljetus Hämäläinen otti ajoon uuden Mercedes-Benz Arocs 3263 8x4:n mihin asennettiin Weckmanin teräksinen apurunkopaketti ja Alucarin teräspankot Truck Service Saku Sirkkusella. Nosturina on edellisestä autosta siirretty - Hiabin Hannu Iivanaiselta ostettu Jonsered 1080 Tamtronin vaa´alla. Perässä kulkee 5-akselinen Jyki. - Meillä on ollut yhteensä jo lähes kaksikymmentä MercedesBenz puutavara-autoa; kun tuote on kunnossa ja sen tuntee niin miksi sitä hyvää muuhunkaan vaihtaisi? Toki seuraamme kehitystä ja otamme tarjouksia aina myös muiltakin merkeiltä. Kaupat uusimmasta autosta tein Veho Hyötyajoneuvojen kuorma-automyyjä Ilari Järvisen kanssa kuten jo useammasta aiemminkin. Nyt palattiin jälleen neliakseliseen 2+2 ratkaisuun rautajousilla - edellisen kerran sellaisen hankin vuonna 1990 Veholta Rissasen Matilta ja silloin 2+2 akselisessa autossa


METSÄALAN AMMATTILEHTI oli Nummekin lisäakseli ilmajousilla. Eli historia toistaa itseään myös puutavara-autojen rakenteissa. Ensimmäiset ABS -jarrut meille tuli MercedesBenziin vuonna 1984 samoin kuin perävaunuunkin. Siitä jarrut ovat kehittyneet edelleen uskomattoman paljon ja tässä uudessa autossa on myös hätäjarrutustoiminto jota onneksi ei ole tarvinnut käyttää. Ja jo vuosimallin 1990 Mercedes-Benzissä oli sähkötoiminen vaihteisto kytkinpolkimella, mikä jäi sekin pois vuonna 2001 Actroksessa. Kytkinpoljinta en ole kaivannut sillä niin nätisti PowerShift -vaihteisto pelaa puunajossa, toteaa Hämäläinen. Uuden auton perusakseliväli on 5,15 m eli normaalia pidempi. - Sen ansiosta saatiin hiekoittajat mahtumaan paremmin ja taka-akselipainot ei mene mosturin kanssa yli. Silti kahdella kääntyvällä akselilla varustettu auto menee hyvin metsässä tiukoistakin paikoista eikä se puske vaikka ajetaan lukot päällä. Ja maantiellä Arocs on jämäkkä peli, kehuu Hämäläinen.

Vuodessa Puutavarankuljetus Hämäläisen yhdistelmän mittariin tulee yli 170 000 kilometriä ja kuormaamista on paljon.

Polttoainetaloudellinen

Vuodessa Puutavarankuljetus Hämäläisen yhdistelmän mittariin tulee yli 170 000 kilometriä. - Auton vaihdamme 5-6 vuoden välein ja huollamme Mikkelin Raskoneella missä on osaavat mekaanikot ja nosturin sekä perävaunun Korjaamo S ja V Variksella. Uuden, hyvin vääntävällä moottorilla varustetun Arocsin poltto- aineenkulutus on laskenut edellisestä autosta 3-4 l / 100 km vaikka silloin ajettiin 68 tonnin massoilla ja nyt mennään 76 tonnilla. Esimerkiksi viimeisen 1500 kilometrin keskikulutus on ollut noin 51 l / 100 km reilun 100 kilometrin siirtoa nosturin kanssa ajettuna kuormauksineen. AdBluen kulutus on ollut 2 prosentin luokkaa, ilmoittaa Hämäläinen.

Ari Hämäläinen ja kuljettaja Aki Lahtinen perjantai iltapäivän vuoronvaihdossa Juvan Nesteellä.

- Uusi Mercedes-Benz Arocs on todella pieniruokainen kun ottaa huomioon kuljettavat massat, kommentoi Ari Hämäläinen.

Mercedes-Benzin ajo-ominaisuuksia ja ohjaamoa Ari Hämäläinen kehuu hyviksi. Kameratekniikkaa Puutavarankuljetus Hämäläisen autoissa on käytetty jo vuodesta 2007 lähtien. Uudessa Arocsissa on Brigaden laadukas kamerapaketti mikä helpottaa mm. perävaunun kytkentää ja lisää turvallisuutta.

KULJETUS 103


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

104 KULJETUS

Retrorekat kokoontuivat Rekkakukkoon

Retro Trucks Rekkakukossa -tapahtumassa oli esillä yli 130 kuorma-autoa, joita saapui katsomaan yli 3000 retrorekkafania.

J

ärjestyksessään viides Retro Trucks Rekkakukossa -tapahtuma houkutteli Hollolan Kukonkoivussa sijaitsevaan Rekkakukkoon jälleen näyttävän kattauksen entisaikojen hyÜtyautoja.

eilispäivän kuljetuskalustosta, mutta myÜs sen kehittymisestä vuosikymmenten aikana; 1930luvun ajoneuvo tarjoaa muutaman tonnin hyÜtykuorman, 1990 -luvulla yhdellä autolla voitiin siirtää jopa 40 tonnin kuormaa.

Veteraani- ja museokuormaautojen ohella 5.5.2018 järjestetyssä tapahtumassa nähtiin myÜs huomattavan runsaslukuinen joukko mielenkiintoisia nostalgiaikään yltäneitä ajokkeja 1980 ja 1990-luvuilta sekä 2000-luvun alkupuolelta. Kaikkiaan tapahtumassa oli esillä yli 130 kuorma-autoa, joilla kaikilla on kerrottavanaan oma historiansa. Lukuisat olivat jälleen ne tarinat, joita autojen omistajat saattoivat kertoa autoista kiinnostuneille vieraille tapahtuman aikana. Vanhimmat esillä olleet ajoneuvot olivat 1930-luvulta, joten tapahtumavieraat saivat kattavan esityksen

HyÜtyautojen lisäksi nähtävillä oli kymmenittäin veteraaniikäisiä henkilÜautoja, traktoreita sekä moottoripyÜriä. Tämä keväinen tapahtuma on selvästi vakiinnuttanut paikkansa harrastajien parissa, sillä paikalle saapuikin reilut 3000 entisaikojen kuljetuskalustosta kiinnostunutta vierasta. Järjestäjän saaman palautteen perusteella tapahtuma on saanut hyvän suosion ajoneuvoharrastajien parissa paljolti vapaamuotoisuudella ja välittÜmyydellä. YhteistyÜkumppaneiden ja aktiivisen talkooväen mahdollistamaa vapaata sisäänpääsyä pidetään myÜs tapahtuman vahvuu-

Yli 3000 kävijää

RASKASKALUSTOHUOLTO

Vesa Raikunen Oy

tena. Ajoneuvonäyttelyn ohella tapahtumakentällä järjestettiin edellisvuosien tapaan myÜs rompetori, missä keskityttiin raskaan kaluston osien ja tarvikkeiden myyntiin. Nostalgiakalustoa esiteltiin myÜs pienemmässä mittakaavassa, sillä esillä oli laaja kattaus suomalaisten kuljetusliikkeiden kalustoa pienoismalleina.

Hämeenkoskelaisen O. Tuominen Oy:n Scania 111 â€?Rommelâ€? varustettuna Foresteri 10100 nosturilla.

MK Nybergin räyhäkäs Scania 140 puutavara-auto.

HUOLTOAUT TOPAL P LV VE ELU 24H

www.raskaskalustohuolto.ďŹ

RASKAAN KALUSTON HUOLLOT t ,PSKBVLTFU t .ĂŠĂŠSĂŠBJLBJTIVPMMPU t ,BUTBTUVTLPSKBVLTFU LĂŠZOOJU t ,PMBSJLPSKBVLTFU QBLFUUJ KB LVPSNBBVUPJIJO t )ZESBVMJJLLBUZĂšU

t +BSSVLPSKBVTUFO " MVQB t "OBMPHJTUFO TFLĂŠ EJHJ UBBMJTUFO QJJSUVSJFO UBSLBTUVLTFU KB TĂŠĂŠEĂšU t 1ĂŠĂŠMJSBLFOOFUZĂšU t 5BLBMBJUBOPTUJNFO LPSKBVLTFU KB UBSLBTUVLTFU

t ,ĂŠZUĂšTTĂŠNNF NZĂšT "VUPDPN EJBHOPPTJ KB WJBOIBLVPIKFMNBU

NYT UUTTA! ,ZMNĂŠLPOFJEFO IVPMMPU KB LPSKBVLTFU

"70*//" NBoQF o t .VJOB BJLPJOB TPQJNVLTFO NVLBBO

50*.*1*45&

Linjatie 6 28430 Pori

Eero Laine Orimattilasta on entisÜinyt Volvo 485 4x4 puutavara-auton vm. 1964; perävaununa Weckman vm. 1960 ja nosturina Joutsa.

,:4: -*4­­ Vesa Halli Toimisto

Seppo Tyyskä Pertunmaalta toi kevätaurinkoon tyylikkään Volvo F88 puutavara-auton; vierellä F88 rekkaveturiversio.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 105

Teboil Super XLD EEV 5W-30 -öljylle Scania LDF-4 -hyväksyntä

T

äyssynteettinen Teboil Super XLD EEV 5W-30 tarjoaa huippuunsa vietyä suorituskykyä ja kustannustehokkuutta raskaaseen liikenteeseen.

Yksi öljy sopii moneen käyttökohteeseen - nyt entistä laajemmin myös Scania-kalustoon. Öljy täyttää uuden Scanian LDF-4 (Long Drain Field) -testin vaatimukset, jonka vaatimuksiin kuuluu mm. parempi polttoainetalous sekä pidempi hiukkassuodattimen kestoikä.

Pidemmät huoltovälit ja kestoikää hiukkasuodattimelle

Scanian LDF-4 -hyväksynnän johdosta Teboil Super XLD EEV 5W-30 -moottoriöljy soveltuu Scanian 9- ja 13-litraisiin Euro 1-6 -päästötason moottoreihin pidennetyille vaihtoväleille. Pitkät vaihtovälit vähentävät huoltokäyntien ja -kustannusten määrää, jolloin ajoneuvon tuottavuus paranee. Öljyn valmistuksessa käytetään uudenaikaista lisäaineistus-

ta, joka on paremmin yhteensopiva pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden kanssa. Näin ollen hiukkassuodattimen (DPF) kestoikä pidentyy merkittävästi verrattuna LDF-3-tason öljyn käyttöön, mikä osaltaan vähentää ajoneuvon ylläpitokuluja. - Moottorissa pääsee aina jonkin verran moottoriöljyä palotilaan, jossa se palaa polttoaineen mukana. Eräät moottoriöljyssä käytettävät lisäaineet muodostavat palamistuloksena tuhkaa, joka ajan saatossa tukkii hiukkassuodattimen. Super XLD EEV 5W-30 -moottoriöljyssä tuhkanmuodostus on minimoitu, Teboilin tuoteryhmäpäällikkö Juha-Pekka Riihimäki kertoilee. Lisäksi Teboil Super XLD EEV 5W-30 pienentää moottorin sisäisiä kitkahäviöitä ja mahdollistaa noin 0,5 prosentin parannuksen polttoainetaloudessa 10W-40 öljyyn verrattuna.

Erinomainen soveltuvuus suomalaisiin tarpeisiin

Öljy sopii erinomaisesti suomalaisiin käyttö- ja sääolosuh-

teisiin. Se säilyttää suojausominaisuutensa myös kesän helteillä ja moottorin ollessa raskaasti kuormitettu. Talvioloissa hyvä kylmäjuoksevuus takaa voitelun heti käynnistyksestä alkaen. Uuden Scania LDF-4 -suorituskykyluokan myötä Teboil Super XLD EEV 5W-30 sopii entistäkin laaja-alaisemmin raskaan ajoneuvokaluston moottoriöljyksi, jolloin voidaan vähentää eri öljylaatujen määrää huoltohallissa. Öljy täyttää mm. Mercedes-Benz 228.51-, MAN M3677- ja Volvo VDS-4 -suorituskykyvaatimukset. - Teboil Super XLD EEV 5W30 on optimaalinen öljyvalinta silloin kun samalla moottoriöljyllä halutaan kattaa mahdollisimman suuri merkki- ja mallikirjo, ilmoittaa Riihimäki. Teboil -voiteluaineneuvonta palvelee sekä ammattilaisia että kuluttaja-asiakkaita numerossa 020 470 0916.

Scanian LDF-4 -hyväksynnän johdosta Teboil Super XLD EEV 5W-30 -moottoriöljy soveltuu Scanian 9- ja 13-litraisiin Euro 1-6 -päästötason moottoreihin pidennetyille vaihtoväleille.

PALVELEVA LAVETTITALO

Laadukkaat voiteluaineet ja suoda0met kaikkiin koneisiin, suoraan maahantuojan varastosta!

SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puhelin, myyn, 03-­‐358 7660 voitelukeskus@voitelukeskus.com www.voitelukeskus.com

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131


106 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Stralis X-Way, Trakker 500, Eurocargo 4x4 ja Daily 4x4

Laaja mallisto haastaviin ajotehtäviin

Ivecon uusi syömähammas haastaviin ajotehtäviin on Stralis X-Way. Norjassa huhtikuun lopulla 2018 koeajetut AS-hytillä varustetut autot olivat joko maantiemallin matalalla keulalla varustettuja ON+ tai korkeammalla ja mustalla etupuskurilla varustettuja ON -malleja.

I

veco esitteli kansainväliselle lehdistölle sekä asiakkailleen Norjassa, Oslon lentokentän läheisyydessä laajentunutta, vaativiin työtehtäviin soveltuvaa mallistoaan. Huhtikuun lopulla järjestetyn koeajotapahtuman päätähtiä olivat itseoikeutetusti uudet Stralis X-Way soraautot, joita oli koeajettavana useina eri kokoonpanoina. Uusi X-Way soveltuu mainiosti myös puutavaraauton alustaksi.

kin, sanoi Ivecon tanskalainen testikuljettaja Jörgen Andreassen. Onneksemme Iveco oli tuonut paikalle laajasta mallistostaan maastokelpoiset Eurocargo 4x4:n, Daily 4x4:n ja Trakker 500 nuppiauton. Niiden voimin saimme otettua ajotuntumaa montun ajokelpoisista kohdista. Soramontun tarjoaman kurasirkuksen vastapainoksi Mauran alueen kuivat ja sulat maantiet tarjosivat paikoin jopa kesäistä kyytiä.

Tänä vuonna kevät oli pahasti myöhässä myös Norjassa. Luonnon vitkastelu vaikuttaa myös tämän koeajoreissun antiin sillä koeajon kokeiluareenaksi valittu ja hienoakin hienompijakeista santaa lähiaulueen tarpeisiin tarjoava soramonttu oli monin paikoin upottavaa velliä. - Tuonne ei ole nyt X-Waylla asiaa tai muillakaan kamppeilla, vaikka etenemiskykyisiä ovat-

Edellä mainittujen autojen lisäksi tapahtumassa oli koeajettavana yhteensä viisi Stralis XWay kuorma-autoa ja ajoneuvoyhdistelmää. Pohjoismaisin voimin läpivietyyn tapahtumaan oli saatu mukaan myös molemmat Iveco Suomen esittelykäyttöön valjastamat neliakseliset, kokonaispainoltaan 34 tonniset Stralis X-Way ON+ 570 nuppiautot.

Joustava mallisto

Suomalaisvahvistukset olivatkin tarpeen, sillä naapurimaan sääntöjen mukaan rakennetut autot olivat kolmeakselisia, lyhytrunkoisia ja kokonaispainoltaan 26 tonnisia. Kahden ”norskin” jatkeeksi oli liitetty paikallisiin olosuhteisiin tarkoitetut keskiakseliset ja pitkäaisaiset, kippilavavaunut. Laaja mallivaihtoehtojen kirjo antoi hyvän kuvan X-Way malliston joustavuudesta. Mallistosta löytyy vaihtoehdot kaikkiin kuljetustarpeisiin. Kaikkien Stralis X-Way -mallien voimanlähteinä toimi 12,9 litrainen, teholtaan 570 hv ja 2500 Nm vääntömomentin antava Cursor 13 moottori, joka on samalla valmistajan tehokkain tarjolla oleva vaihtoehto. Moottorivalikoimassa on yhteensä yhdeksän eri tehvaihtoehtoa, kolmessa eri tilavuudessa. Pienimmästä 8,7 litran Cursor 9 moottorista on yhteensä neljä eri tehovaihtoehtoa välillä 310 - 400 hv. Suurempaa 11,1 litran Cursor

11 moottoria tarjotaan kolmessa teholuokassa 420 - 480 hv tehoisina. X-Wayn yhteydessä 420 hv vaihtoehdon vääntömomenttia kasvatettiin 100 Nm ja 480 hv vaihtoehdon 50 Nm:llä. Vielä toistaiseksi Ivecon tieliikennemalliston tehokkaimmat moottorit ovat Cursor 13 sarjaa, jota on 570 heppaisen lisäksi saatavana 510 hv teholla. Huomionarvoisena seikkana mainittakoon että sekä Cursor 11 että Cursor 13 moottorien tehoikkaimpiin vaihtoehtoihin on saatavilla kaukoliikenteeseen tarkoitettu ja parempaan polttoainetalouteen tähtäävä XP -varustelu, joka sisältää älykkäiden apulaitteiden lisäksi Ivecon älykkään pakokaasujen takaisinkierrätyksen eli Smart EGR:n. Kaikkien koeajokkien vaihteistoina olivat uudet automatisoidut 16-portaiset Hi-Tronix -vaihteistot, joko suoravälitteisenä tai ylivaihteella. Uusi 16-lovinen Hi-Tronix on tarjolla vain Cursor 13 koneisiin. Sekä 16-

vaihteisen EcoSplit manuaalin että 12-portaisen Hi-Tronixin kuin myös Allison automaatin saa kaikkien moottorivaihtoehtojen yhteydessä. Hi-Tronix vaihteistoa komennetaan ohjaamon puolelta entiseen tapaan kojelautaan nostettujen nappuloiden ja rattipylvään viiksen voimin. Pitkä painallus D-napista kytkee laatikon maastoajo-moodin jolloin meno maistuu myös haastavilla alustoilla. Kaivattuja Iveco-uutuuksia on heijaustoiminnon lisäksi ennakoiva ja mäet tunteva vakionopeuden säädin. Sen käyttö näkyy polttoainelaskussa. Koeajettavissa oli sekä napatai akseliperäisiä vaihtoehtoja. Jousitusosastolla skandinaavit ovat samaa mieltä: luotetaan rautaan, eikä ratkaisua voi koeajon pohjalta moittia. Ilmajousitusvaihtoehto on toki tarjolla, mutta vain taka-akselistolle. Sekin on nyt uudistettu ja entistä kevyempi. Käyttöjarrut ovat mallista ja akselien määrästä tai tyypistä riippumatta levyjarrullisia. - Meillä on Suomessa kovat odotukset Stralis X-Wayn suhteen. Tehdas on panostanut valtavasti tämän mallin kehitykseen ja se tulee näkymään lukuisina eri käyttötarkoituksia varten kehitettävinä malleina. X-Way mallistossa on rutkasti potentiaalia myös puutavarapuolen kuljetustarpeisiin, kertoo kuorma-automyyjä Juhani Havia Iveco Finlandilta.

Mauran mäkeen

Iveco Trakker on todellinen soramonttujen selättäjä. Sähköohjatun turboahtimen (e-VGT) avulla 500 hv:n Cursor 13 -moottori antaa 2 300 Nm:n huippuväännön jo 1 000 r/min alkaen ja pitää sen tasaisena kierrosnopeuteen 1 525 r/min asti. Paras teho saavutetaan 1900 r/min kohdalla.

Taipaleelle lähdettiin yhteensä neljän auton voimin yhdistelmien johtaessa letkaa. Jos ovat suomalaiset sivutiet heikossa


METSÄALAN AMMATTILEHTI jamassa, niin Norjassa asiat ovat, ainakin nyt Gardemoenin lähiseuduilla nähdyn pohjalta vähintäänkin yhtä kehnosti. Tiepohjat ovat useissa kohdissa pientareiden puolelta sen verran pahasti notkolla, ettei suomalaisia 76tonnin massoja tulla todennäköisesti näillä raiteille vielä pitkään aikaan näkemään. Straliksen AS-ohjaamo on viihtyisä. Suuret lasipinnat ja asiallinen peilivarustus tulivat taajamassa tarpeeseen. Mauran läpi sompailu antoi eväät Ivecon kiitellyn ohjaustuntuman ja erinomaisen kääntyvyyden kokeiluun - siitä pitivät tiukat kiertoliittymät huolen. Entisen Hi-Maticin korvaava Hi-Tronix vaihteisto pelaa maantiellä kuin unelma. Liikkeellelähtö käy jouheasti ja pykälät vaihtuvat sujuvasti ja loogisesti. EcoRoll rullauksen annista ei näissä tieolosuhteissa päästy juurikaan nauttimaan. Napaperäisten autojen tiuhempi perävälitys (i=4,23) ei tehnyt muutaman kymmenen kilometrin mittaisella koeajolenkillä sanottavaa pesäeroa ”puikkoperäisiin”, joissa numeroiden valossa selkeästi harvemmat välitykset (i=3,09 - 3,79). Myös molemmat Suomi-autot, joista toisessa napaperä, etenivät tasatahtia näennäisen loivaa, usean kilometrin mittaista vastamäkeä. Toiseen suuntaan tultaessa mäen korkeusero paljastui ja vauhtia sai toppuutella hidastimen voimin. Hydraulihidastin osoitti Norjassa tarpeellisuutensa ja etunsa.

Kokonaisuudesta

Uusi Stralis X-Way on voimalinjaltaan ja ajettavuudeltaan asiallinen kokonaisuus. Erityisesti siitä jäi mieleen moottorin pehmeä ja värinätön käynti sekä sen tarjoama laaja vääntöalue. Uuden Hi-Tronix -vaihteiston välityssuhteet ovat kaikin puolin kohdallaan ja sen myötä Iveco yltää nyt tälläkin osa-aluella markkinoiden parhaimistoon. Koeajorupeama, joskin nyt vain maantiellä osoitti Iveco -mallistossa raskaan Trakkerin ja Stralis kaukoliikennemalliston puoliväliin sijoittuvan Stralis X-Way uutuuden erittäin asialliseksi ja kilpailukykyiseksi vaih-

KULJETUS 107

toehdoksi hyvään polttoainetalouteen yltävien sora-autojen sarjassa, jossa tärkeimpiä ominaisuuksia ovat toimintavarmuus ja kohtuulliset käyttökustannukset.

Positiivisia tuttavuuksia

Hiekkamontulla X-Wayt vaihtuivat aikaisemmin mainittuihin työhevosiin. Monttukierros käynnistyi nelipyörävetoisen ja korkealla maavaralla varustetun Eurocargon voimin. Momentinmuuntimella varustetun Allison automaattivaihteiston ansiosta meno oli jopa turhankin maittavaa, mikä saattaa tuudittaa tottumattoman kuljettajan turhan suuriin nopeuksiin. Yhtä kaikki Allison vaihteistolla, pitkillä joustovaroilla ja hyvällä ohjaustuntumalla varustettu Eurocargo sopii erinomaisesti maastoajon haasteisiin. Tässä vihjettä sähkölaitosten suuntaan! Seuraavaksi Eurocargo vaihtui 500 hevosvoimaisella Cursor 13 -moottorilla varustettuun Trakkeriin. Sen ohjauspyörän takana Norjalaisen montun savivellin tarjoamat haasteet jäivät olemattomiksi. Vaihteistoa sentään käskettiin manuaalisesti, turhien pykälän vaihtojen välttämiseksi. Kolmantena ja viimeisenä, ikään kuin kirsikkana kakussa oli vuorossa Iveco Daily 4x4 avolava. Käsivaihteinen, alennusvaihteiden ansiosta yhteensä 24-vaihteinen, korkean maavaran omaava maastopaku, joka korkean omamassan takia on lähes poikkeuksetta kuorma-autoksi rekisteröitävä, ansaitsee maastokelpoisuudellaan erityismaininnan. Alustamallina noin 60 000 euroa kustantava Daily 4x4 ei nöyristele maaston tarjoamien haasteiden edessä. Näin asiallisesti haastavissa olosuhteissa etenevälle ja päällerakennettavalle autolle soisi Suomalaisten asiakkaiden puolelta nykyistä suurempaa suosiota. Jo pikainen koeajo paljasti Dailyn potentiaalin. Lyhyen akselivälin ja nelivetoiseksi autoksi, olettaen että kaikkia tasauspyörästöjen lukkoja ei ole kytketty, poikkeuksellisen pienessä tilassa kääntyvänä Daily sopii kuin nakutettu vaikkapa metsäyhtiöiden yleistyökaluksi.

Norjassa järjestettyyn Ivecon esittelytapahtumaan oli saatu mukaan myös molemmat Iveco Finlandin esittelykäyttöön valjastamat neliakseliset, kokonaispainoltaan 34 tonniset Stralis X-Way ON+ 570 nuppiautot.

Nelivetoinen, Allison automaattivaihteistolla varustettu Iveco Eurocargo on Suomen oloissa varsinainen outolintu, mutta arkea länsinaapureiden puolella. Auton ajettavuus yllätti positiivisesti.

Iveco Daily 4x4 yltää etenemiskyvyssä luokkansa kirkkaimpaan kärkikastiin ja tarjoaa hintaansa nähden reilusti ominaisuuksia.

Uudessa Iveco Stralis X-Way:ssä kuljettajan paikalla ovat asiat mallillaan ja ajomukavuus huipussaan. Suuret lasipinnat ja matalaksi jätetty kojelauta antavat katveettoman näkemän.


108 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 109

Onnistunut kokonaisuus isojen metsäkoneiden siirtoon

H. A. Forest Oy otti toukokuussa 2018 käyttöön uuden Iveco Trakker 10x4 koneenkuljetusauton F-Koneen ritilärakenteella, mikä on osoittautunut kaikin puolin toimivaksi nykyaikaisten isokokoisten metsäkoneiden siirroissa.

H

.A. Forest Oy on liminkalainen metsäalan yritys, jonka toiminta ulottuu yli kahden vuosikymmenen päähän. Yritys harjoittaa aines- ja energiapuunkorjuuta sekä metsänhoitoa ja uudistamista Pohjois-Pohjanmaan alueella ja eteläisessä Lapissa. H.A. Forest Oy on puunkorjuussa Stora Enson laajavastuinen Tähtiyritys ja lisäksi tehdään metsämaan muokkausta Metsänhoitoyhdistyksille. Yhteistyökumppaneina on neljä paikallista yritystä: puunkorjuussa Metsä Aalto Oy ja MT Forest Oy, kaivukonemuokkauksissa MMT Koneurakointi ja metsänhoitotöissä Metsäpohjola Oy. H.A. Forest Oy työllistää yhteistyökumppaneineen noin kolmekymmentä henkilöä. - Korjaamme puuta kokonaisurakointina ja työlajiurakointina yhteensä kahdeksalla koneketjulla - itsellä meillä on tällä hetkellä seitsemän Ponssea joista kaupat on tehty Ponssen

Ponsse Scorpion on isokokoinen harvesteri ja haastava ritiläautoille. Iveco Trakkerin akselirakenteen ja F-Koneen ritilän mitoituksen ansiosta Scorpion istuu kyytiin nätisti ja koneen kaikki akselit saadaan auton takimmaisen akselin etupuolelle, jolloin auton viimeisenkin akselin painot pysyvät kurissa.

Asko Heikkisen kanssa. Teemme metsänuudistusta metsääkeellä ja kylvölaitteella sekä kaivinkonemuokkauksena; tuotamme myös manuaaliset metsänhoito- ja uudistamistyöt. Myös tuhkan levitys metsän ravinteeksi kuuluu toimintaan samoin kuin metsäteiden kunnossapitotehtävät sekä metsäsuunnitelmienkin tekeminen, kertoilee H.A. Forest Oy:n Heikki Ahola.

H. A. Forest Oy:n Trakkerin ritilän perärakenne kolottiin mahdollisimman avonaiseksi ja ajosillan käyttö on toteutettu kahdella sylinterillä.

Kahdella ritiläautolla hoidetaan paljon siirtoja

Metsäkoneiden kuljetukset H. A. Forest Oy hoitaa kahdella koneenkuljetusautolla. - Kuljetamme niillä omat koneemme sekä vuokraamme autoja yhteistyöyritystemme koneiden siirtotarpeisiin. Siirtoja on paljon; näin kesäaikaan keskimäärin kaksi siirtoa per viikko per kone. Ja lisäksi äestys ja tuhkanlevityskalustoa kuljetellaan koko ajan työmaalta toiselle, toteaa Ahola. Toukokuussa H. A. Forest Oy otti käyttöön uuden Iveco Trakker 10x4 koneenkuljetusauton F-Koneen ritilärakenteella. - Pitkään palvellut 4-akselinen Sisu lähti vaihtoon sillä nykykoneiden koot ovat kasvaneet siitä yli. Toisena autona meillä on 5-akselinen Volvo Ajokoneen ritilällä, sanoo Ahola. Ajatus Ivecosta syntyi Jouni Niemi-Korven kanssa renkaita potkiskellessa - Niemi-Korpi Oy:n Oulun uudet toimitilat sijaitsevat lähellä Tupoksessa.

- Autoilla pitää siirtää erilaisia koneita ja myös Ponsse Scorpioneja, joilla auton viimeiselle akselille kohdistuu kova kuormitus. Jouni kertoi että Ivecolla ja F-Koneen ritilällä Scorpion saadaan kyytiin metriä edemmäksi jolloin koneen kaikki akselit mahtuu auton takimmaisen akselin etupuolelle. En ensin uskonut asiaa mutta sitten sain kuvat joista ilmeni auton ja ritilän viisas rakenne, kertoo Ahola.

Toimiva kokonaisuus

F-Koneen tekemään ritilärakenteeseen Ahola on oikein tyytyväinen:

- Ensinnäkin F-Koneella kuunneltiin erittäin hyvin meidän toiveita rakenteen yksityiskohdista ja kokonaisuus toteutettiin ladukkaasti. Halusimme ritilään hydraulisesti nousevat ajotasot sillä kuljetamme autolla välillä myös kaivukoneita, sidontapisteitä tuli normaalia enemmän ja ritilään lokasuojien kohdille tuli korotetut ulkoreunat konetta oikeaan kohtaan ohjaamaan. Ritilän perärakenne kolottiin mahdollisimman avonaiseksi ja ajosillan käyttö on toteutettu kahdella sylinterillä, jolloin Scorpionin puomin pää saadaan runkopalkkien väliin mahdollisimman alas lyhyitä nopeita siirtoja tehtäessä. Itse auto saa Heikki Aholalta ja muilta sillä ajaneilta kehuja jo muutaman viikon jälkeen: - Iveco Trakker on kuin tehty koneiden siirtoihin. Se on loistava metsämaastossa ja keulan rakenne on niin korkea ettei kivistä ja kannoista tarvitse murehtia - maavaraa on muutenkin paljon. Auto on oikein ketterä kääntyen pienellä alalla ja kun kahdella etummaisella akselilla on rautajouset, niin se mahdollistaa keulan kierrätyksen tyhjän päältä jolloin kakkosakseli kantaa koko keulan painon.

Ritiläautolla onnistuu hyvin myös metsämaanmuokkauksessa käytettävien kaivukoneiden kuljetus työmaalta toiselle.


110 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneet ovat kasvaneet koko ajan suuremmiksi mikä asettaa uudet vaatimukset käytettävälle kuljetuskalustolle. Ajokone -koneenkuljetusautot mitoitetaan aina tarkasti asiakkaan kuljetustarpeiden mukaan, jolloin kokonaispaino ja akselipainot sekä kuljetuskorkeus pysyvät varmasti sallituissa rajoissa.

Ajokone -koneenkuljetusautot on tehty suurille nykykoneille P ihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy valmistaa metsä- koneiden kuljetukseen laadukkaat Ajokone -koneenkuljetusautot. Vankan kokemuksen ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta asiakkaille tehdään uusia ritiläautoja tasaiseen tahtiin sarjatuotannon laadulla mutta juuri käyttäjän tarpeeseen räätälöitynä.

Vaatimukset metsäkoneiden kuljetuksessa käytettävää kalustoa kohtaan ovat muuttuneet viime vuosina. - Metsäkoneet ovat kasvaneet koko ajan suuremmiksi joten

vanha kuljetuskalusto on jäänyt pieneksi: kokonaispainot ja varsinkaan akselipainot eivät pysy enää sallituissa rajoissa ja myös nykykoneiden kuljetuskorkeudet asettavat uudet vaatimukset ritilän rakenteelle. Vaikka viime vuosina ritiläautoja on uusittu hyvää tahtia niin paljon on vielä käytössä alamittaista kalustoa, sanoo Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n toimitusjohtaja Markku Pihlajamäki.

Tuotanto ennätysvauhdissa

Viimeisen vuoden aikana Ajokone on valmistanut yli 25 uutta ritiläautoa ja ennätyksellinen tahti jatkuu edelleen hyvänä:

- Metsäkoneyrittäjät investoivat uuteen kuljetuskalustoon ja tilauskantamme on vahva mutta tehokkaaksi hiotun tuotannon ansiosta toimitusaikamme ovat tilanteeseen nähden melko hyvällä tasolla. Kotimaan lisäksi olemme tehneet viime aikoina joitain autoja Viroon ja yksi on lähdössä Chileen saakka, kertoilee Pih- lajamäki.

Suunnittelu ja materiaalit iskussa

Ajokone on saavuttanut asiakkaiden luottamuksen ritilärakenteen kestävyydessä sekä oikeanlaisessa 3D-suunnittelussa. - Teemme asiakaskohtaisen ritilän rakennekuvat aina val-

Ajokone -ritiläautot varustellaan asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Kuvassa 90-asteen kulmaan hydraulisesti nouseva ajosilta mikä mahdollistaa auton ajamisen sisään 12-metriseen halliin.

miiksi ennen auton tuotantoon ottamista ja täsmäämme sen kuljetettaviin metsäkonemalleihin optimaalisesti istuvaksi. Ritiläautoille sallitaan tällä hetkellä maksimissaan 13,5 metrin kokonaispituus ja suurin osa valmistamistamme autoista on hieman sen alle. Volvoissa perusakseliväli on yleensä 6,4 metriä ja Scanioissa 6,55 metriä jolloin metsäkoneen paripyörille saadaan jäämään tarpeeksi tilaa kertoo Pihlajamäki. Rakennesuunnittelun lisäksi kehitystä on jälleen tapahtunut myös teräsmateriaaleissa. - Tällä hetkellä kaikki käytetty levymateriaali on SSAB Optim 650 -erikoisterästä, kulutus-

osat Hardox 500 -kulutusterästä ja ajosillan pidon takaavat liukuesteet ovat telaharjaterästä mikä on käytännössä kulumatonta. Käytetyissä putkimateriaaleissa olemme siirtyneet tavallisesta putkiteräksestä SSAB 420 Double Grade -erikoisputkiteräkseen, mikä on lujaa mutta myös hyvin muokattavaa materiaalia sekä erittäin tasalaatuista, kehuu Pihlajamäki.

Automaattinen kuorman sidonta tehostaa koneiden kuljetusta

Ajokone -ritiläautoihin on ollut parin vuoden ajan saatavilla omaa valmistusta oleva, mallisuojattu hydraulinen automaat-

- Pihtiputaan tuotannosta valmistuu Ajokone -ritiläautoja ennätyksellistä tahtia, esittelee toimitusjohtaja Markku Pihlajamäki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 111

Volvon asentamilla varaosilla on kahden vuoden täystakuu ilman kilometrirajoituksia, joka kattaa varaosat, työt ja seurannaisvauriot. Takuu koskee myös Volvon alkuperäisiä vaihto-osia ja lisävarusteita. Euro 6 -moottoristen kuorma-autojen polttoainesäiliö ja AdBlue -laitteet siirretään ohjaamon taakse että rungolle saadaan tilaa ritilärakenteelle.

AKSELISTON SUUNTAUKSEN TARKASTUS Työhön sisältyy auton ja/tai perävaunun akselien suuntauksen tarkastus. Mahdolliset muutokset/säädöt veloitetaan erikseen. AKSELISTON SUUNTAUKSEN TARKASTUS Hinta/akseli

50 €

Ennen akseleiden mahdollista säätöä suositellaan pyörien laakereiden, ohjauksen nivelten, raidetankojen, akseleiden ripustusten ja Vtukien tarkastamista. PYYDÄ TARJOUS!

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN HUOLTO

Ajokone -ritilöissä käytetään edistyksellisimpiä erikoisteräsmateriaaleja ja 3D-suunnittelu takaa optimaaliset rakenteet. Kuvassa oikealla valmistumassa pyörien kaarien reunavahvistukset.

Huollata autosi ilmastointilaite hyvissä ajoin ennen kesähelteiden alkamista, niin se palvelee sinua tehokkaasti ja työvireesi pysyy parhaana mahdollisena läpi kesän. Ilmastointijärjestelmän huolto

120 €

Ohjaamonsuodatin Normaalisuodatin FM/FH Allergiasuodatin FM/FH Ohjaamon sisäpuoli FH(4) Hinnat alk.

Ohjaamon ulkopuoli FH(4) FL/FE

16,40 € 26,80 € 17,20 € 16,60 € 13,30 €

Työhön sisältyy tarvittava kylmäaine, öljy ilmastointilaitteen kompressorille, tiiviyden tarkastus ja kylmäaineen lisäys. Mahdolliset muut ilmastointilaitteeseen liittyvät korjaukset ja varaosat veloitetaan erikseen.

Hydraulisesti nousevassa ajosillassa on paljon yksityiskohtia kuten työvalot, työkalukotelo, harjateräksestä valmistetut liukuesteet ja perälaudassa olevat sahalaitareunat mitkä auttavat pitämään auton paikoillaan liukkaissa mäissä jne.

tinen kuormankiristin PAK-5. - PAK5-on innovatiivinen ja helppokäyttöinen ratkaisu työkoneiden turvalliseen sidontaan kuljetusalustaan. Se kiristää koneen tukevasti paikoilleen alle minuutin ajassa hydromekaanisesti kuormankiristinlenkin ja sylinterin avulla. Kiristimen liikkuvat osat ja sylinteri voidellaan käsin rasvanippojen kautta. Kiristimen runko ja lenkki on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista mikä takaa kiristimen pitkän käyttöiän. Ja kiristimen ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa markkinoiden parhaan ja kilpailukykyisimmän hinnan, lupaa Pihlajamäki. PAK-5 kiristin on testattu ja hyväksytty SFS-EN 12640 sidontastandardin mukaisilla testausmenetelmillä. - Automaattinen kuormansidonta on ehdoton valinta niin helppokäyttöisyyden kuin turvallisuudenkin kannalta varsinkin jos koneita siirrellään paljon - aikaa säästyy ja kuljettajan työ helpottuu oleellisesti. Asiakkaat ovatkin kiristimen toimintaan erittäin tyytyväisiä eikä teknisiä ongelmia ole ollut ollenkaan, Pihlajamäki toteaa.

MATADOR RENKAAT KUORMA-AUTOIHIN! Eturenkaat:

Matador F HR4

Ajokone -ritiläautoihin on ollut parin vuoden ajan saatavilla omaa valmistusta oleva, patentoitu hydraulinen automaattinen kuormankiristin PAK-5. Automaattinen kuormansidonta on ehdoton valinta niin helppokäyttöisyyden kuin turvallisuudenkin kannalta varsinkin jos koneita siirrellään paljon.

Ajokone -ritiläautot esillä FinnMetkossa

Uusimpiin Ajokone -koneenkuljetusautojen rakenneratkaisuihin pääsee tutustumaan lähemmin FinnMetkossa Jämsässä 30.8.-1.9. osastolla 329. - Näyttelyssä on esillä uudet Volvon ja Scanian alustoihin tehdyt ritiläautot joten tervetuloa keskustelemaan aiheesta, kutsuu Pihlajamäki.

Matador FM2

Matador DM 4

Matador D HR4

295/60R22.5 295/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 315/80R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5

F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 FM2 F HR4 F HR4

Vetorenkaat:

A brand of Continental.

Hintaan sisältyy 1 kpl rengas kierrätysmaksuineen. Typpitäyttö sisältyy hintaan. Neljän renkaan ostajalle, suuntauksen tarkistus kaupan päälle kyseisille akseleille, mahdollinen säätö veloitetaan erikseen. Vanne ei sisälly hintaan.

295/60R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 315/80R22.5

D HR4 D HR4 D HR4 D HR4 DM4

320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 €

Tarjoukset voimassa 31.8.2018 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 870 • www.wetteripower.fi


112 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Continental Construction Innovation Days, Espanja, Málaga

Esittelyssä rengasmaailman uusimmat innovaatiot

Continental Construction Innovation Days -tapahtuma järjestettiin Espanjassa Málagassa 17.-19.4. Caterpillarin demokeskuksessa. Kansainväliseen tapahtumaan saapui paikanpäälle yli 600 vierasta tutustumaan Continentalin uuden sukupolven kuorma-auto- ja työkonerenkaisiin sekä renkaiden käyttäjille kehitettyihin oheistuotteisiin ja palveluihin.

V

iimeisten 70 vuoden aikana ihmisten muuttaminen kau- punkeihin on nopeutunut. Vuonna 1950 vain 30 prosenttia maailman väestöstä asui kaupungeissa, mutta osuuden arvioidaan nousevan noin 66 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Kun yhä useammat asuvat kaupunkialueilla, myös asuinrakennusten, koulujen, sairaaloiden, toimistojen, varastojen, tehtaiden, maanteiden ja rautateiden tarve kasvaa - ja samalla myös rakentamisen tarve sekä mm. puutavaran käyttö. Continental on tärkeä rakennusteollisuuden liiketoimintakumppani ja tavarantoimittaja, minkä vuoksi yhtiö laajentaa rakennusalan renkaiden valikoimaansa

uudella kuorma-autoille tarkoitetulla Conti CrossTrac-renkaalla, joka soveltuu sekä maantieettä maastokäyttöön. Uusi tulokas juhli ensiesittelyään Continental Construction Innovation Days -tapahtumassa Espanjassa Málagassa 17.-19.4. Tämä teknologia-alan yritys esitteli tapahtumassa yli 600 kansainväliselle vieraalle täydellisen rengas- ja ratkaisuvalikoimansa, joka soveltuu rakennusalan arvoketjun kaikkiin tehtäviin, käyttökohteisiin ja koneisiin. - Rakennusteollisuuden ennustettu kasvu lisää myös rakennuskoneiden kysyntää ja vastaavasti hyvin erikoistuneiden rakennusalojen renkaiden tarvetta. Uusi Conti CrossTrac -renkaamme täydentää laajaa rakennusalan valikoimaamme. Turvalliseen, tuottoisaan, tehokkaaseen

- Uusi Conti CrossTrac -rengasmallisto nostaa sekä maastossa että maanteillä liikkuvien kuorma-autojen renkaiden ominaisuudet aivan uudelle tasolle, sanoi Constantin Batsch; Continentalin EMEA-alueen kuormaautorenkaiden varapääjohtaja.

ja kestävään rakennusteollisuuden logistiikkaan kehitetty rengas tuo todellista lisäarvoa rakennussektorin asiakkaillemme ja se on erinomainen vaihtoehto

myös esimerkiksi puutavaran kuljetuksiin, sanoo Constantin Batsch; Continentalin EMEAalueen kuorma-autorenkaiden varapääjohtaja.

Continental Rengas Oy:n avainasiakaspäällikkö Sami Munck (oik.) sekä teollisuus- ja työkonerenkaiden myyntipäällikkö Petri Enges esittelivät uutuusrenkaita kuljetus- ja konealan ammattilaisille; Ventoniemi Oy:n Kari Ventoniemelle ja Helsingin Express Oy:n Jukka Siilille (vas.).

Conti CrossTrac -rengas kuorma-autojen maantie- ja maastokäyttöön

Kuljetus rakennustyömaille ja -mailla sekä puutavarankuljetukset ovat haastavaa liiketoimintaa. Menestyminen edellyttää, että autot liikkuvat luotettavasti niin maanteillä kuin maastossakin, päivästä toiseen. Jotta nämä korkeat vaatimukset saadaan täytettyä ja saavutetaan tasapaino maantie- ja maastoajon suorituskyvyn välillä, uudet Conti CrossTrac -renkaat on kehitetty uusimpien kuormaautojen rengasteknologioiden pohjalta. Innovatiiviset kuvioinnit ja laadukas seos tarjoavat tasapainoisen joustavuuden, erinomaisen kestävyyden, pidon, järeyden ja vaikuttavan vaurioja viiltokestävyyden ankarissa maasto-olosuhteissa sekä alhaisen vierintävastuksen, suuret ajokilometrimäärät ja tasaisen ajon päällystetyillä teillä. Tämän tuloksena kuljettaja hallitsee


METSÄALAN AMMATTILEHTI helposti kaikki pinnat. Näin ollen Conti CrossTrac -renkaat eivät menetä pitoaan edes kovaa jarrutettaessa tai suuntaa vaihdettaessa. - Kaikki tärkeimmät koot tulevat saataville älykkäänä renkaana, johon on jo tehtaalla asennettu rengasanturit jotka voidaan asiakkaan halutessa aktivoida helposti käyttöön. Älykkäät anturit mittaavat jatkuvasti lämpötilaa ja ilmanpainetta renkaan sisältä ja toimittavat tiedot Continentalin renkaiden valvontajärjestelmille ContiPressureCheck ja ContiConnect. Näin tiedot voidaan näyttää ajoneuvojen kojetaulussa tai koko kalustoa valvovassa verkkoportaalissa, kertoo Continental Rengas Oy:n avainasiakaspäällikkö Sami Munck.

ContiLifeCycle: kuumaja kylmäpinnoitus moninkertaistavat käyttöiän

Continentalin kuorma-autojen renkaat on suunniteltu erittäin taloudellisiksi koko käyttöikänsä ajaksi, etenkin ulkorenkaan osalta. Jykevyytensä ansiosta Conti CrossTrac -renkaiden käyttöikä on moninkertainen. ContiLifeCycle alkaa uudesta renkaasta, ja ensiluokkaiset kuuma- ja kylmäpinnoitusmenetelmät ContiRe ja ContiTread takaavat renkaalle uuden täysimittaisen ja erittäin suorituskykyisen käyttöiän. - Sen lisäksi, että Continental tarjoaa ensiluokkaisia pinnoitusratkaisuja, se huolehtii myös täydellisesti ulkorenkaan käsittelystä aina tarkastuksesta ja varastoinnista ostoon ja kuljetukseen sekä - tarvittaessa - jopa lopulliseen hävittämiseen asti. Renkaiden käyttöikää pidentämällä ContiLifeCycle auttaa pienentämään kilometrikustannuksia ja vähentää siten käytön kokonaiskustannuksia, sanoo Munck.

ContiEarth: maansiirtokoneiden renkaat erilaisiin olosuhteisiin

Muta, hiekka, kivi, päällystä-

KULJETUS 113

Katso video tapahtumasta YouTubessa kanavalla: ammattilehti.fi

Uuden sukupolven Conti CrossTrac -kuorma-autorenkaat ja ContiEarth -maansiirtokonerenkaat ensiesiteltiin yleisölle näyttävässä ja vauhdikkaassa ajonäytöksessä.

Conti CrossTrac -kuorma-auto renkaiden rakenne ja materiaalit edustavat kehityksen kärkeä.

mättömät tiet: rakennusajoneuvojen ja -koneiden maastorenkaiden on selviydyttävä hankalissa maasto-olosuhteissa. Continental on kehittänyt ContiEarth -sarjan eli valikoiman maastorenkaita, joiden erityinen kuviointi on räätälöity kaivos- ja rakennushankkeissa käytettyjen pyöräkuormaajien, kiviautojen ja dumppereiden todella haastaviin erityistarpeisiin ja -vaatimuksiin.

Conti CrossTrac -renkaiden innovatiiviset kuvioinnit ja laadukas seos tarjoavat tasapainoisen joustavuuden, erinomaisen kestävyyden, pidon, järeyden ja vaikuttavan vaurio- ja viiltokestävyyden ankarissa maasto-olosuhteissa sekä alhaisen vierintävastuksen, suuret ajokilometrimäärät ja tasaisen ajon päällystetyillä teillä.

- ContiEarth -valikoimaan kuuluu kaksi tuotesarjaa: EMMaster ja RDT-Master -renkaat. Niveldumppereille ja pyöräkuormaajille tarkoitettuja EM-Master -renkaita on saatavana kahtena versi- ona, joissa on erilainen kuviointi: E3/L3 -versio tarjoaa hyvän itsepuhdistuksen, pidon ja ohjattavuuden pehmeässä ja mutaisessa maastossa ja E4/L4 -versio tarjoaa hyvän rungon suojauksen, viillonkestävyyden,

pidon ja tasaisen ajon kovilla ja kivisillä pinnoilla. RDT-Master -rengas on suunniteltu kiviautoihin ja se tarjoaa erinomaisen vakauden, kestävyyden ja hyvän pidon myös suurilla nopeuksilla ja pitkillä matkoilla. Älykkäisiin EM-Master ja RDT- Master -renkaisiin on asennettu tehtaalla rengasanturit, jotka ovat valmiit rengaspaineiden valvontajärjestelmien ContiPressure Check ja ContiConnect käyt-

töön, kertoo teollisuus- ja työkonerenkaiden myyntipäällikkö Petri Enges.

Digitaaliset ratkaisut: ContiPressureCheck ja ContiConnect tehokkaan ja turvallisen rakennusteollisuuden tukina

Ankarissa olosuhteissa, kuten kaivos- ja rakennustyömailla

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi

>>>


114 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Asiakaspalvelu kentällä on avainasemassa

Ajonäytöksessä nähtiin että uudet Conti CrossTrac -kuorma-autorenkaat eivät menetä pitoaan edes kovaa jarrutettaessa tai suuntaa vaihdettaessa. Tapahtumassa esiteltiin myös uudet ContiEarth -sarjan maansiirtokonerenkaat; pyöräkuormaajiin on tarjolla kattava EM-Master -mallisto.

>>>

sekä puutavaranajossa, tehokkuus ja turvallisuus ovat avainasemassa toiminnassa. Vajaapaineiset renkaat ovat kuitenkin edelleen rikkoutumisten ja huoltokutsujen pääsyy. Tutkimusten mukaan keskimäärin kolmannes

raskaan kaluston renkaista on vajaapaineisia. Oikean rengaspaineen ja lämpötilan varmistamiseksi Continental on kehittänyt digitaaliset rengaspaineiden valvontajärjestelmänsä: ContiPressureCheck yksittäisille ajoneuvoille ja ContiConnect kalus-

toille. - Continental -rengasanturit ovat molempien järjestelmien ydin. Älykkäät anturit mittaavat jatkuvasti lämpötilaa ja painetta renkaan sisältä ja toimittavat tiedot näytettäviksi laitteessa joko käsityökalussa, sisällä ajo-

Uuden ContiEarth -sarjan RDT-Master -rengas on suunniteltu jäykille kippiautoille ja se tarjoaa erinomaisen vakauden, kestävyyden ja hyvän pidon myös suurilla nopeuksilla ja pitkillä matkoilla.

neuvon ohjaamossa, varikon lukija-asemassa tai koko kalustoa valvovassa verkkoportaalissa. Hälytykset ja ilmoitukset on suunniteltu niin, että ne ohjaavat kaluston huomion välittömästi tarvittuihin toimintoihin, opastaa Sami Munck.

Yksittäisten ajoneuvojen ja kalustojen tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämisessä olennaista on, että kuhunkin käyttötarkoitukseen valitaan oikeanlaiset renkaat. Continental on sen vuoksi ylpeä siitä, että yhtiöllä on kenttäinsinööriensä joukossa laaja jälleenmyyjä- ja myyjäverkosto. - Heidän tärkein velvollisuutensa on tavata ja neuvoa asiakkaita kentällä, auttaa heitä valitsemaan oikeat rengastuotteet ja digitaaliset ratkaisut tiettyyn käyttökohteeseen, seurata asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia sekä toimia siten asiakkaiden ja Continentalin tutkimus- ja tuotekehitysosaston välisenä yhteyspisteenä, sanoo Munck. Lisäksi Continental tarjoaa ContiFleetCheck -järjestelmän, joka seuraa rengaspainetta, kulutuspinnan urasyvyyttä ja ajokilometrejä sekä vaurio- ja kulumisprofiileja. ContiFleetReporting täydentää palveluvalikoiman tarjoamalla täydellisen analyysin kaluston renkaiden suorituskyvystä.

- Nyt Continentalilta löytyy erittäin kattava ja edistyksellinen rengasvalikoima maansiirtokoneisiin, esitteli teollisuus- ja työkonerenkaiden myyntipäällikkö Petri Enges.

Älykkäisiin EM-Master ja RDT- Master -renkaisiin on asennettu tehtaalla rengasanturit, jotka ovat valmiit rengaspaineiden valvontajärjestelmien ContiPressureCheck ja ContiConnect käyttöön.

Team Kamaz luottaa kuorma-autojen aavikkoralleissa Continentalin renkaisiin. Dakar-voittaja Ayrat Mardeev lähetti terveisiä Sisu Auton Timo Korhoselle, joka on tehnyt projekteja Kamazin kilpatallin kanssa.

Continental Rengas Oy:n avainasiakaspäällikkö Sami Munck (vas.) keskusteli Euroopan rengasmarkkinoiden kehityksestä EMEA-alueen kuorma-autorenkaiden myyntijohtajan Barry Guildford kanssa.

Continental Construction Innovation Days -tapahtuman päätösillallinen järjestettiin Malagan upeassa automuseossa, missä riitti nähtävää...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 115

Kaksi tarvetta - yksi ratkaisu

Uusi Conti CrossTrac -rengasmallisto tarjoaa HS3 -renkaat ohjaavalle akselille (vas.), HD3 -renkaat vetoakselille ja HT3 -renkaat perävaunuakselille.

K

uljetus rakennustyömaille ja -mailla asettaa kovia vaati- muksia työntekijöille, koneille ja renkaille - samoin kuin esimerkiksi puutavaran ajo. Järeys ja pito ovat ne kaksi renkaiden pääominaisuutta, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä näissä käyttökohteissa. Pidoltaan optimoidut kuvioinnit leveine urineen kuitenkin nopeuttavat ja lisäävät kulumista sekä nostavat polttoaineenkulutusta pinnoitetuilla teillä. Tästä syystä Continentalin Hannoverissa sijaitsevassa tutkimus- ja tuotekehitysosastossa suunniteltiin aivan uusi hyötyajoneuvojen Conti CrossTrac -rengassarja, jonka on tarkoitus ratkaista nämä haasteet ja toimia edelläkävijänä työmaakäytössä. Uusissa Conti CrossTrac -renkaissa yhdistyvät parhaat puolet molemmilta aloilta: ne ovat todistetusti järeitä ja luotettavia työjuhtia työmailla ja silti ne tarjoavat maksimaaliset ajokilometrit, erinomaisen kestävyyden ja tasaisen ajon maantiellä.

Rakenne on suunniteltu hyvin niin sisältä kuin ulkoakin

Jotta nämä korkeat vaatimukset saadaan täytettyä ja saavutetaan tasapaino maantie- ja maastoajon suorituskyvyn välillä, uusiin Conti CrossTrac -renkaisiin on kehitetty innovatiivinen

kuviointi, jonka ansiosta kulutuskestävyys on erinomainen maantie- ja maastoajossa. Keskenään ristiriitaisten käyttövaatimusten välille saavutetaan tasapaino myös siten, että uusiin Conti CrossTrac -renkaisiin on yhdistetty erilaiset laadukkaat pinta- ja pohjaseokset. Pohjaseos on optimoitu alhaista vierintävastusta ja suuria ajokilometrimääriä ajatellen, kun taas pintaseos on suunniteltu optimaalisen pidon, erinomaisen jykevyyden sekä vaikuttavan vaurio- ja viiltokestävyyden tarpeisiin.

Uuden Conti CrossTrac -sarjan vuoden 2018 valikoimaan kuuluvat yllä olevat koot.

Pidempi käyttöikä

Suunnittelun tuloksena kuljettaja hallitsee kaikki pinnat helposti. Conti CrossTrac -renkaat eivät menetä pitoaan edes kovaa jarrutettaessa tai suuntaa vaihdettaessa. Jykevyyden ansiosta uusien Conti CrossTrac -renkaiden käyttöikä on tavanomaista pidempi. Kun ne ovat kuluneet loppuun, niille voidaan antaa toinen tai jopa kolmas, ensiluokkaisen suorituskykyinen elämä Continentalin kuuma- ja kylmäpinnoitusmenetelmillä. Nämä menetelmät ja erittäin jykevät rungot ovat ContiLifeCycle -konseptin ydin. Konseptin ansiosta renkaiden käyttöikä on moninkertainen, mutta turvallisuuden tai suorituskyvyn vaarantumatta. ContiRe -tuotemerkillä markkinoitavat kuumapinnoitetut renkaat valmistetaan Continentalin pinnoituslaitoksessa, kun taas valikoitu kump-

Nämä koot tulevat saataville kuumapinnoitettuna ContiRe -renkaana.

paniverkosto pinnoittaa ContiTread -tuotemerkillä markkinoitavat kylmäpinnoitetut renkaat, joissa on ennalta vulkanoitu kulutuspinta. Joustava ja läpinäkyvä ulkorenkaan käsittely täydentää ContiLifeCycle -konseptin: Continental tarjoaa alusta loppuun ulottuvaa ulkorenkaan käsittelyn hallinnointipalvelua aina tarkastuksesta ja varastoinnista ostoon ja kuljetukseen sekä - tarvittaessa - jopa lopulliseen hävittämiseen asti. Kun Continental -renkaat hyödynnetään täysimittaisesti pinnoituksen ja tehokkaan ulkorenkaan käsittelyn avulla, optimoidaan kilometrikustannukset. Näin vähennetään käytön kokonaiskustannuksia - ja ulkorenkaan uudelleenkäyttö auttaa myös säästämään

energiaa ja raaka-aineita.

Rengasanturit tekevät renkaasta älykkään

vat saataville älykkäänä renkaana, johon on jo tehtaalla asennettu rengasanturit. Älykkäät anturit mittaavat jatkuvasti lämpötilaa ja ilmanpainetta renkaan sisältä ja toimittavat tiedot Continentalin renkaiden valvontajärjestelmille ContiPressureCheck ja ContiConnect. Näin ne voidaan näyttää ajoneuvojen kojetaulussa tai koko kalustoa valvovassa verkkoportaalissa.

Kaikki tärkeimmät koot tule-

Älykkäistä renkaista saadaan käytettäväksi arvokasta tietoa.


116 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maahantuoja Milcoa Oy palvelee uusissa tiloissa

Alcoa Wheels -toiminta laajenee

P

teen elinkaaren pää. Alkuvuodesta 2018 lähtien Milcoa on tarjonnut kuljetusyrityksille kierrätyspalvelua helpottaakseen alumiinin uusiokäyttöä. Alcoa Wheels -vanteet noudetaan asiakkaalta maksutta ja Milcoa myy metallin raakamateriaalin jalostajalle. Vastineeksi täysistä lavoista asiakas saa uuden vanteen. - Palvelu on voittoa tuottamaton, mutta lisää tunnettuutta ja alumiinin vihreää arvoa. Olemme tuoneet kierrätystä esille alkuvuodesta. Uuden vanteen hyvityksellä tuomme kalustovalinnoille jatkuvuutta ja teemme investoinnista alumiiniin yhä kannattavampaa. Viime aikoina kaupunkien joukkoliikennöitsijät ovat osoittaneet kiinnostusta. Odotammekin näkevämme yhä edustavampia linja-autoja liikenteessä, kertoo Huttela.

itkän uran autojen parissa tehnyt Erkki Huttela aloitti vannekaupan Raumalla pienessä varastossa. Korjaamolta tukkumyyntiin siirtyneelle yrittäjälle ovat kuljetusalan vaatimukset tuttuja.

Takoalumiinivanteiden maahantuojana Erkki Huttela puhuu kestävän kaluston puolesta. - Tahdoimme myydä Suomeen tuotteen, jolla olisi pitkä käyttöarvo ja luotettavuus. Kokemuksella päädyimme Alcoa Wheelsiin kuusi vuotta sitten. Haluamme palvella rengasliikkeitä ja kuljettajia kevyemmällä vanteella joka kestää käyttöä vaativissakin oloissa. Loppukäyttäjiä ovat niin suuret kuin pienet kuljetusliikkeet, jotka kaipaavat alumiinin näyttävyyttä tai huollon helppoutta - kestävyydestä tinkimättä. Kysynnän lisääntyessä olemme vaihtaneet toimitilaa, mutta pysymme yhä uskollisesti Raumalla. - Uudet tilat antavat liikkumavaraa niin asiakkaan toiveille kuin trukille, myöntää markkinointia hoitava Kristian Koski tehdessään loivan käännöksen täyden vannelavan kanssa.

Uusi vannekoko mahdollistaa lisää kuormatilaa

Seitsemän vuotta kevyemmän kuljetuskaluston puolesta

Milcoa Oy toimittaa kuormaauto- ja perävaunuvanteita jälleenmyyjille kautta Suomen. Valikoima on laajentunut kattamaan lisäksi erilaisia huoltotarvikkeita kuten vannepesuaineita. Uuden varaston turvin yritys tavoittelee suurempaa lähetyskapasiteettia ja entistäkin parempaa palvelua. - Paljon on vielä tehtävää asiakaskentällä, Huttela toteaa. Teemme koulutus- ja esittely-

Alcoa Wheel -vanteiden maahantuoja Milcoa Oy:n Erkki Huttela (oik.), Alcoa Wheelsin tekninen johtaja Marc Minoli sekä pohjoismaiden myyntijohtaja Kenneth Wiik uusissa vannevarastotiloissa Raumalla.

käyntejä yrityksiin kertoaksemme kehityksestä jota takoalumiinin työstössä on tapahtunut. Ihmisillä on eri kokemuksia. Voidaan sanoa että ollaan harpattu pitkälle ajoista jolloin alumiini oli vain ulkonäkökysymys. Kestossa materiaali voittaa teräksen mennen tullen. Tässä on osuutensa niin valmistajan ainutlaa-

tuisella taontaprosessilla kuin oikealla huollolla. Tuotteen valmistaja Arconic Group tunnetaan maailmalla monista kevytmetalliratkaisuista esimerkiksi avaruusteknologiassa. Autoteollisuus ei ole tässä poikkeus. Huttela heilauttaa vanteen helposti olalle: - Paljonhan asiakkaat hakevat myös keveyttä. Pyrimme tarjoamaan huoltovapautta paitsi pintakäsittelyllä myös pienemmällä kuormituksella, joka kohdistuu akseleihin ja jarruihin. Seuratessamme kuljetusyrittäjien kokemuksia koemme tässä onnistuneemme. Kentällä näkee kuitenkin vielä vanteita jotka on hylätty liian aikaisin. - Täydet ajokilometrit saavutetaan oikeilla huoltotoimilla. Tähän olemme koettaneet vaikuttaa asiakastukea ja tietoutta lisäämällä, sanoo Huttela.

mät raskaan kaluston vannekoot. Silloin tällöin kysytään jotakin tuotetta, jota ei paljon tapaa Suomen liikenteessä. Valmistajan Euroopan tehdas sijaitsee Unkarissa ja laajentaa jälleen, mutta pystymme ottamaan toimituksia myös Amerikasta, Huttela toteaa. Alumiinin kierrätys on van-

Arconic Wheel and Transportation Products tuo Eurooppaan uuden Alcoa Wheels -takoalumiinivanteen. Koko 19,5 x 14” saa sarjaansa paljon odotetun offset-120 -mallin. Uusi tuote löytää käyttökohteensa esimerkiksi suurta kuormatilaa vaativista hakekuljetuksista. Kyseessä on sarjansa kevyin ja vahvin vanne; painoero jopa 48 % vastaavaan teräkseen. Uutuus on saatavana myös helppohoitoisella Dura-Bright® -pinnalla.

Palvelu monipuolistuu

Erkki Huttela (vas.) ja Marc Minolli tutkivat käytettyä Alcoa -vannetta. Alkuvuodesta 2018 lähtien Milcoa on tarjonnut kuljetusyrityksille kierrätyspalvelua helpottaakseen alumiinin uusiokäyttöä.

Pitkäikäinen vanne tarjoaa mahdollisuuksia asiakaspalveluun kautta tuotteen elinkaaren. Milcoa vastaa asennusta ja huoltoa koskeviin kysymyksiin kuten myös harvinaisempiin tuotekyselyihin. - Tarjoamme kaikki yleisim-

- Uudet tilat antavat liikkumavaraa niin asiakkaan toiveille kuin trukille, myöntää markkinointia hoitava Kristian Koski tehdessään loivan käännöksen täyden vannelavan kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 117

Lapin Kumi uusiin tiloihin Kemissä - 3,5 miljoonan investointi

S

onko mitään järkeä investoida Kemin kokoiselle paikkakunnalle 3,5 miljoonaa euroa. Ruokasella on kuitenkin tarkkaan punnittu vastaus valmiina: - Meri-Lappi on Lapin teollisuuden sydän. Täällä syntyy 810 % koko Suomen viennistä. Se on hurja luku. Tavalliselle autoilijalle Meri-Lapin vireä teollisuus näkyy lähes jatkuvana rekkajonona Nelostiellä OuluTornio välillä.

uomen suurin yksityinen rengasliike Lapin Kumi Oy on tehnyt jälleen merkittävän investoinnin. Yritys on rakentanut Kemin Karjalahteen massiiviset yli 3000 neliön upouudet tilat. Investoinnin myötä yritys on palkannut Kemiin lisää henkilökuntaa. Uudet tilat käsittävät erilliset korjaamo- ja asennustilat henkilöautoille ja raskaalle kalustolle. Asennustilojen väliin jää suuri ja valoisa myymälätila jossa asiakkaiden on mukava odotella töitten valmistumista. Isoista ikkunoista asiakas voi halutessaan seurata oman auton töiden edistymistä.

Keskeinen sijainti tärkeä

Lapin Kumin uudet tilat sijaitsevat aivan moottoritien vieressä ja Karjalahden ramppi on suoraan ikkunan edessä. - Toimintamme on viime vuosina kasvanut merkittävästi Kemi-Keminmaa alueelle ja vanhat tilat olivat auttamatta jääneet pieniksi. Uudet toimitilamme ovat aivan huippupaikalla. Emme olisi ryhtyneet koko investointi hankkeeseen jos olisimme epäilleet etteikö paikka ole oikea. Kaikille kauppaliikkeille keskeinen sijainti on tärkeä.

Lapin Kumin Kemin massiiviset uudet tilat nielaisevat helposti kokonaisen turve- tai hakeyhdistelmän sisään.

Erityisen tärkeää se on silloin kun asiakaskunnan kalustona ovat isot raskaan kaluston yhdistelmät. Istutimme tilat tontille siten että asiakkaamme pystyvät ajamaan halliin sisälle ja ulos ilman peruttamista, sanoo Lapin Kumi Oy:n toimitusjohtaja Ville Ruokanen.

Hurja investointi tahti

Lapin Kumi Oy on kasvanut nopeasti Suomen suurimmaksi yksityiseksi rengasliikkeeksi. Edellä ovat vain Nokian Renkaiden omistama Vianor ja Michelin omistama Suomen Euromaster Oy. Lapin Kumi Oy:n vuonna 2012 alkanut investointitahti on ollut hengästyttävä. Kun yhtiö aiemmin toimi vain Lapissa sillä on nyt toimipisteet myös Oulussa , Jyväskylässä ja Kuopi-

ossa. Kemin uudet tilat mukaan lukien yhtiön on investoinut hurjat 12 miljoonaa. - Investointi tahtimme on ollut nopea mutta olemme pystyneet generoimaan sen liikevaihdon kasvuun. Kun 2010 liikevaihtomme oli 10,3 miljoonaa niin 2017 vaihtomme oli 28,8 miljoonaa. Lisäksi olemme koko ajan pystyneet tekemään vankkaa positiivista tulosta. Sukumme motto on ”rakkaudesta renkaisiin”. Olemme onnistuneet siirtämän osan tästä tunteesta myös meidän työntekijöillemme. Se on omalta osaltaan mahdollistanut kasvun, sanoo Ruokanen.

Meri-Lapissa teollisuus pyörii vauhdilla

Toimitusjohtaja Ville Ruokasen mukaan moni on ihmettelyt

Toimituskyky ratkaisee

Suuren osan Kemin uusien tilojen neliöistä vie massiivinen raskaiden renkaiden varasto. Hyllyt ovat täynnä kaiken kokoisia raskaan kaluston renkaita. Suoraan hyllystä löytyvät työkoneiden renkaat samoin kuin kaiken kokoiset traktorin renkaat. - Meidät tunnetaan siitä että renkaat löytyvät heti hyllystä. Se tyyli pätee jatkossakin. Toimituskykyämme täydentää upouusi Bandag-pinnottamo Rovaniemellä joka mahdollistaa Suomen nopeimmat toimitukset asiakkaiden rengasrunkoihin. Koska olemme yksityinen rengasliike emme ole sidottu mihinkään määrättyyn rengasmerkkiin vaan pystymme tarjoamaan tapauskohtaisesti kullekin asiakkaalle parhaan mahdollisimman vaih-

toehdon, sanoo Ruokanen.

Kolmas rengassukupolvi

Lapin Kumi Oy on Rovaniemellä 1947 perustettu sukuyhtiö. Yhtiön tahtipuikkoa heiluttaa tällä hetkellä Ville Ruokanen joka edustaa jo kolmatta sukupolvea yhtiön johdossa: - Sukumme ”kohtalona” ovat olleet renkaat. Isöisäni Veikko Keskiruokanen perusti yhtiön heti sotien jälkeen ja olen ylpeä siitä että olen saanut jatkaa maineikkaan yhtiön johdossa. Pitkät perinteet ja sen mukanaan tuoma ammattitaito yhdistyneenä nykyaikaisiin toimintatapoihin on se mikä kantaa meitä jatkossakin.

- Meidät tunnetaan siitä että renkaat löytyvät heti hyllystä. Se tyyli pätee jatkossakin, sanoo Lapin Kumin toimitusjohtaja Ville Ruokanen.


118 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Toimintojen ulkoistaminen entistäkin houkuttelevampi vaihtoehto kuljetusyritykselle K yrityksellemme pitkässä juoksussa merkittäviä kustannussäästöjä. Palvelun käynnistäminen vaati melkoisen alkuinvestoinnin, sittemmin kulut ovat tasoittuneet ja palvelu on osoittautunut meille erittäin kannattavaksi, sanoo Tuusulalaisen Kuljetus A. Järvimäki Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvimäki. - Ennen illat venyivät ja viikonloput vierähtivät renkaiden kanssa puljatessa. Nyt kun rengasasiat ovat ammattilaisten harteilla, minulle jää lähinnä laskujen kuittaus, Järvimäki lisää tyytyväisenä. - Olemme iloisia A. Järvimäeltä saamastamme luottamuksesta sekä voidessamme toteuttaa näin merkittävän kokoisen kuljetusyhtiön koko rengashuollon, kertoo Rengasrekan yrittäjä, Pen tep Oy:n Teppo Vekka.

annattavan yrityksen taustalla on tehokkaan johtamisen lisäksi kyky keskittää käytössä olevat resurssit tuottavasti, oikeaan aikaan ja järkeviin kohteisiin. Tehokkaasta logistiikastaan ja toiminnan laadukkuudesta tunnettu Kuljetus A. Järvimäki Oy antoi yrityksen rengashuollon ulkopuoliselle toimijalle. Ulkoistamisen myötä syntyi kustannussäästöjä ja kuljetukset pysyvät nyt entistä varmemmin sovituissa aikatauluissa.

Pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella yli 50 ajoneuvon voimin elintarvike-, kappaletavara ja elementtikuljetuksia tarjoava Kuljetus Arto Järvimäki Oy ulkoisti kaluston rengashuollon vajaat kaksi vuotta takaperin Bridgestone Finlandin lanseeramalle liikkuvan raskaankaluston Rengasrekka -palvelulle. Ulkoistamisen jälkeen kuljetustehokkuutta heikentäneet ennakoimattomat rengasrikot ovat vähentyneet murto-osaan aikaisemmasta. Kumipyörien varassa kulke-

- Pentep Oy:n Rengasrekka.fi kuuluu Bridgestonen hallinnoimaan Matka Jatkuu 24 -rengasrikkopalveluun, joka on valmiina palvelemaan vuorokauden jokaisena tuntina mm. rengasrikon sattuessa, sanoo Bridgestonen myyntijohtaja Jussi Huhta (oik.). Kuljetus Arto Järvimäki Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvimäki on erittäin tyytyväinen Rengasrekka.fi -palveluun: - Rengaspajalla vierähtää helposti kolme tuntia. Vietänkö tuon ajan mielummin pajalla vai tekemällä konttorilla yritykselle myyntiä? Nyt sekä autot että kuljettajat ovat tuon ajan tuottavassa työssä, Järvimäki kertoo.

van rengasmyymälän kiinteät kulut ovat merkittävästi perinteistä rengasmyymälää matalammat, mikä mahdollistaa palveluiden kustannustehokkaan hin-

noittelun. Asiakkaan luona tarjottava palvelu nopeuttaa prosessia ja saattaa madaltaa asiakkaan investointikynnystä. Sekä Kuljetus A. Järvimäki Oy että ren-

Raskaan kaluston liikkuva rengashuoltopalvelu Rengasrekka.fi näkyy tienpäällä myös palvelua käyttävän asiakkaan Kuljetus A. Järvimäki Oy:n näyttelykelpoisen Mercedes-Benz Actros ”Arto 1987” veturin perässä kulkevan vaunun kyljissä.

gasrekka.fi -palvelua tarjoava Pentep Oy ovat tyytyväisiä käynnissä olevaan yhteistyöhön. - Rengashuollon ulkoistaminen Rengasrekka-palvelulle tuo

Keventää työtaakkaa

A. Järvimäki Oy:n kuljetuskalusto käsittää reilut 50 raskasta kuorma-autoa ja kymmeniä perävaunuja sekä Dolly-apuvaunuja. Kaikkiaan yrityksellä on noin 120 rekisterissä olevaa kuljetusyksikköä. - 120 yksikköä tarkoittaa pyöreästi noin 850 rengasta, joiden


METSÄALAN AMMATTILEHTI la renkailla varustetulla autolla. Näin kallisarvoista työ -ja ajoaikaa sekä polttoainetta ei tuhlaannu siihen että auto otetaan pois ajotehtävistä ja ajetaan erikseen kymmenien kilometrien päähän rengasliikkeeseen, Järvimäki toteaa. Palvelun aloittamisen jälkeen kuljetuksia sotkeneet odottamattomat rengasrikot ovat vähentyneet murto-osaan entisestään. - Toki haastavissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi rakennustyömailla tulee välillä väkisinkin rengasrikkoja. Rengasrekka auttaa meitä myös rengasvalinnoissa. Meillä on käytössämme työtehtävien mukaan useita eri rengasmalleja. Myös Bridgestone -renkaiden sekä Bandag -pinnotteiden korkealla laadulla on oma osuutensa odottamattomien pysähdysten vähenemisessä, Järvimäki arvioi.

Lisäarvopalvelua

Kuljetus A. Järvimäki Oy on ansainnut vuosien varrella runsaasti erilaisia yrittäjäpalkintoja. Vastavuoroisesti yhtiö palkitsee parhaat työntekijät asiakastyytyväisyyskyselyiden sekä taloudellisen ajotavan perusteella.

kunnon tarkastus, huolto ja uusiminen käy nyt keskitetysti ja ennalta suunnitellusti. Palvelun ansiosta sekä kuljettajien että toimihenkilöiden työtaakka on keventynyt. Ennakoivan ja hallitun rengashuollon ansiosta kaikenlaiset renkaista johtuvat viivästymiset vähentyneet, Järvimäki kertoo. Pääkaupunkiseudun alueella operoiva, Iveco Eurocargo -alustainen rengasrekka on varustettu kuten nykyaikainen rengasliike. Myynti- ja asennusautosta löytyvät kaikki turvalliseen ja oikeaoppiseen asennukseen tarvittavat laitteet ja työkalut. Rengasrekan tuotevalikoima kattaa uudet Bridgestone ja Firestone -merkkien kuorma-auton renkaat, sekä Bandag -pinnoitukset. - Tarkistamme palvelusopimuksen mukaisesti kaikkien ajoneuvojen sekä perävaunujen renkaat säännöllisesti ja kirjaamme tiedot ylös raportointia sekä seurantaa varten. Toisinaan ren-

kaiden tarkastus on haasteellista, sillä osa autoista on jatkuvasti työtehtävissä. Uuden renkaan asennus on ajankohtaista, kun kulutuspinnan urasyvyys alkaa lähestyä sovittua 5-8 mm tasoa, kertoo rengasrekan operoinnista vastaava asentaja Jani Partanen.

Kustannussäästöjä

Liikkuva ja joustavasti asiakkaan tarpeiden rengashuoltopalvelua tarjoava rengasrekka-palvelukonsepti vastaa täydellisesti Kuljetus A. Järvimäki Oy:n tarpeisiin. - Rengasrekan asentajat sopivat autonkuljettajan kanssa renkaiden vaihdoista. Työt suoritetaan pääsääntöisesti silloin kun autot ovat poissa tuottavasta työstä. Nyt renkaanvaihto voidaan tehdä esimerkiksi kuljettajan pitäessä taukoa tai vaikkapa kuormaa odottaessa. Parhaassa tapauksessa kuljettaja lähtee aamulla varikolta keikalle uusil-

Rengasalan kilpailuasetelmat ovat aina olleet haasteelliset. Markkinaosuuksia on perinteisesti vallattu hintakilpailulla. Verkkokaupan ja aasialaisten halparenkaiden markkinoille tulon myötä perinteiset, rengaskehitykseen merkittäviä summia sijoittavat valtamerkit ovat panostaneet halpuuttamisen asemesta renkaiden kehitystyöhön ja lisäarvopalveluiden tuottamiseen. Bridgestonen vuonna 2016 Suomessa lanseeraama liikkuva raskaan kaluston rengasrekkapalvelu on hyvä esimerkki tällaisesta lisäarvopalveluista. Asiakkaille vaivaton ja yrittäjäystävällisesti hinnoiteltu palvelu on saavuttanut parissa vuodessa laajan asiakaskunnan. - Kuljetus A. Järvimäki Oy on Suomen mittakaavassa suuri kuljetusliike. Meille on kunniaasia voidessamme tarjota alan nykyaikaisimmat ja polttoainetaloudellisimmat Bridgestonerenkaat sekä Bandag-pinnoiteratkaisut myös näin merkittävän kokoluokan kuljetusliikkeen käyttöön, sanoo myyntijohtaja Jussi Huhta Bridgestonelta.

Rengasrekka.fi on rakennettu Vuoden kuorma-autoksi 2016 valitun Iveco Eurocargon alustalle. Auto on malliltaan Iveco Eurocargo 120E25/FP. Rengasrekan varustukseen kuuluu mm. asennus- ja tasapainotuskoneet, komressori, turvatäyttöhäkki, aggregaatti, nostopalkeet ja tunkkeja sekä runsaasti käsityökaluja, letkuja ja turvavarusteita.

KULJETUS 119


120 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rengas kiertänyt vuoden alusta entistä edullisemmin

S

uomessa myytävien renkaiden kierrätysmaksut halpenivat vuodenvaihteessa. Esimerkiksi yleisimmän rengastyypin eli henkilö- tai pakettiauton renkaan kierrätysmaksu putosi aiemmasta 1,92 eurosta 1,73 euroon.

- Entistä edullisemmat kierrätysmaksut perustuvat siihen, että olemme kyenneet tekemään keräämisestä ja kuljetuksista entistä sujuvampaa, kehittämään uusia hyötykäyttötapoja ja saaneet jalostuksesta entistä edullisempaa, Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen sanoo. Suomen Rengaskierrätys Oy on tuottajayhteisö, jonka jäseniä ovat renkaiden valmistajat, maahantuojat tai renkailla kulkevien laitteiden valmistajat ja maahantuojat. Se vastaa jäseniensä puolesta siitä, että poistuessaan käytöstä vanhat renkaat kerätään ja kierrätetään Suomen jätelain edellyttämällä tavalla. Tavalliselle autoilijalle palvelu näkyy renkaiden ostamisen yhteydessä maksattavana kierrätysmaksuna. - Mitä vähemmän kuluttajan tarvitsee vaivata renkaiden kierrättämisellä päätään, sitä parempi. Pyrimme siihen, että kierrätys on samalla kuluttajalle mahdol-

lisimman edullista, toteaa Tuominen.

Rehti kuluttaja maksaa vapaamatkustajien renkaista

Vuonna 2017 Suomessa kerättiin talteen noin 54 940 tonnia erilaisten ajoneuvojen renkaita. Tuominen on erityisen tyytyväinen siihen, että kuluneen vuoden aikana keräystoiminta jatkui tasaisen nousujohteisena. - Saimme kerättyä talteen noin 1 406 tonnia käytöstä poistuneita renkaita enemmän kuin vuosi sitten, Tuominen sanoo. Suomalaiset tunnetaan ahkerana pullonpalauttaja-kansana, mutta myös renkaiden kierrättäminen sujuu esimerkillisesti. Käytännössä jokainen Suomessa myyty rengas päätyy kierrätysjärjestelmään ja muuttuu erilaisiksi kierrätys- ja hyötykäyttötuotteiksi. - Järjestelmä on kuluttajalle vaivaton, mutta samalla myös rengasala ymmärtää kierrätyksen merkityksen ympäristölle ja tekee töitä sen eteen, sanoo Tuominen. Osaltaan kierrätysmaksujen halpeneminen selittyy myös sillä, että kierrätettävät määrät kasvavat. Kierrätyshinnat voisivat olla nykyistäkin edullisempia, mutta verkossa tapahtuvan

Käytännössä jokainen Suomessa myyty rengas päätyy kierrätysjärjestelmään ja muuttuu erilaisiksi kierrätys- ja hyötykäyttötuotteiksi. Suomen Rengaskierrätys tekee yhteistyötä sopimuskumppaninsa, kierrätysoperaattori Kuusakoski Oy:n kanssa, joka kerää ja käsittelee renkaat. Perinteisesti suurin osa rengasleikkeen hyötykäytöstä on tapahtunut maanrakennuksessa.

etämyynnin myötä Suomeen on rantautunut uutena ilmiönä kierrätysmaksujen välttely. Ulkomailta renkaita myyvä yritys hyvin harvoin osallistuu suomalaisen kierrätysjärjestelmän kustannuksiin. Silti renkaat kerätään ja käsitellään Suomessa siinä missä muutkin. - Kun yksi ei maksa, muut maksavat enemmän. Ajatteleva autoilija voikin kysyä renkaan

myyjältä, miten hän kierrätyksen hoitaa, Tuominen vinkkaa.

Kärkihanke ja renkaat edistävät kiertotaloutta

Suomen Rengaskierrätys tekee yhteistyötä sopimuskumppaninsa, kierrätysoperaattori Kuusakoski Oy:n kanssa, joka kerää ja käsittelee renkaat. Perinteisesti suurin osa rengasleikkeen hyötykäytöstä on tapahtunut

maanrakennuksessa. - Rengasleike on hyvä lämmöneriste ja sen vedenläpäisykyky on hyvä. Se toimii hyvin, kun tarvitaan kevyttä maanrakennusmateriaalia, opastaa Tuominen. Vuoden 2018 alussa Suomessa tuli voimaan uusi maanrakennus-asetus MARA. Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan asetuksen myötä rengasmateriaalin tapaisen jätteen käyttö maanrakennusaineena helpottuu entisestään. Ajatuksena on, että kiertotalouden toteuttamisesta tulisi entistä yksinkertaisempaa. - Esimerkiksi renkaita ei missään nimessä ole tarkoitus vain haudata maahan. Niitä käyttämällä voidaan jättää yhä enemmän luonnon omaa neitseellistä kiviainesta rauhaan, sanoo Tuominen.

Suomen Rengaskierrätys Oy

- Perustettu: 31.10.1995 - Yhtiön osakkaat: Autorengasliiton palveluyhtiö ARL-palvelu Oy, Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj ja Suomen Michelin Oy - Kierrätysoperaattori: Kuusakoski Oy


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 121

Kustannustehokkaita rengasuutuuksia metsäkuljetuksiin S uomen suurin yrittäjävetoinen rengasliikeketju Rengascenter Oy on jälleen laajentanut raskaan kalustoon vaativiin kuljetustehtäviin tarkoitettujen renkaiden mallivalikoimaa.

- RengasCenterillä on tarjota erittäin hyvät vaihtoehdot haastaviin metsäteollisuuden kuljetustarpeisiin kuten puutavara- ja hakeautoihin sekä niiden perävaunuihin, lavettiautoihin ja vaikkapa hakkuriautoihin. Premium-luokan renkaiden lisäksi valikoimasta löytyy todella hyvät keskihintaiset ja sitä edullisemmatkin tuotteet, sanoo avainasiakaspäällikkö Mikko Kirves.

Marshal päivittää talvieturenkaan

Erinomaiseksi käytössä todetun Marshal KWS01 -talvieturenkaan seuraaja KWA03 tulee rengasliikkeisiin tämän vuoden lopun aikana. Pintamalli on suomalaisten asiakkaiden kovassa käytössä hyväksi osoittautunutta KWS01 -mallia vastaava. - Päivityksinä renkaassa on mm. se että uusi KWA03 on virallisesti kaikille akseleille tyypitetty ja mallimerkintä vastaa nyt aiempia (ennen KWS01-mallia olleita) Marshalin talvieturenkaiden mallimerkintöjä (KWA01 ja KWA02), kertoo Kirves.

Uutuusrengas soveltuu ympärivuotiseen ajoon syysasennettuna ja nyt samalla renkaalla voidaan virallisesti rengastaa kuorma-auton ohjaavat akselit, vetoakselit, teliakselit ja traileriakselit - eli kaikki akselit. - Odotamme renkaasta yhtä hyvää myyntimenestystä kuin KWS01 on ollut. Valmistajan mukaan laatu tulee pysymään yhtä korkeana kuin aiemminkin ja tuotteet valmistetaan Korean tehtaalla. Marshalilla on erittäin vähän reklamaatiotapauksia, verrattuna kilpaileviin keskihintaisiin tuotemerkkeihin, vaikka myyntivolyymi on jo todella korkea, huomauttaa Kirves. Muita hyviä vinkkejä Marshalilta tulevaan talvikauteen: * KMT01 - palapinta 265/70 R19.5 kokoon. Markkinoiden paras keskihintainen tuote puuperäkärryihin 19,5” koossa. Kestää kovaakin käyttöä. * KMA01 on saatavissa 265/ 70R19.5 peräkärryn kantavuudella ja siinä on kiinteä olkapää, joka auttaa rengasta rullaamaan asfaltilla paremmin. Samasta tuotteesta myös 315/80R22.5 ja 295/80R22.5 koot, joilla pääsee ympärivuotisena ohjaavana vuoden ympäri. Kestää hyvin pistoja sekä viiltoja. * KMA02 on kaikille, myös ohjaaville, akseleille sopiva palapinta, jonka saa 385/65R22.5, 425/65R22.5 ja 445/45R22.5 kokoihin. * KCA11 on 275/70R22.5 on

Erinomaiseksi käytössä todetun Marshal KWS01 -talvieturenkaan seuraaja KWA03 tulee rengasliikkeisiin tämän vuoden lopun aikana. Uutuus soveltuu ympärivuotiseen ajoon syysasennettuna ja nyt samalla renkaalla voidaan virallisesti rengastaa kuorma-auton kaikki akselit.

käyttäjälle huolettomuutta ja käyttöikää. * KWD01 on vanha tuttu talvi- vetorengas, jolla syysasennettuna on puun ajossa päästy jopa yli 200 000 km vuosisuoritteisiin ympärivuotisessa ajossa Suomessa. - Ja kaikissa edellämainituissa tuotteissa on vähintään M+S merkintä, lisää Kirves.

Cordiant DR-1 edullinen talvivetorengas ympärivuotiseen ajoon

Uudella vetorenkaalla ajaville on RengasCenterillä tarjolla edulliseen hintaluokkaan verraton tuote Cordiant DR-1 M+S -merkinnällä. Renkaassa on paljon lamellia tuottamassa liikkeellelähtö/jarrutuspitoa ja pitkittäinen palarakenne ja urat tuottamassa sivuttaispitoa. Kiven poistajat urien pohjalla pi-

se oikea ja markkinoiden paras keskihintainen rengas puuperäkärriin. Kylkivahvistettu runko ja paksu kulutuspinta tuottavat

dentää renkaan käyttöikää ja mahdollistaa myös kattavan käytön huonommillakin teillä. - Rengasta on testattu viime talvi kovassa käytössä ja muihin edullisiin talvivetorenkaisiin nähden pito on oikein hyvä, runko pinnoituskelpoinen ja kulutuskestoakin näyttää olevan riittävän hyvin, kommentoi Kirves. Jotkut tukkiautoilijat ovat käyttäneet DR-1:stä myös etuakselilla ympärivuotisena renkaana ja se on toiminut hyvin. - Kiinan renkaiden tuontitullit nostaneet paljon tämän tuotteen kysyntää ja suosittelenkin asiakkaita jo varaamaan tai hankkimaan omansa RengasCenteristä ajoissa, sillä halutuimmat koot tulevat syksyn aikana näillä näkymin loppumaan tämän renkaan osalta kesken, ilmoittaa Kirves.

Uudella vetorenkaalla ajaville on RengasCenterillä tarjolla edulliseen hintaluokkaan hyvä tuote Cordiant DR-1 M+S -merkinnällä. Jotkut tukkiautoilijat ovat käyttäneet DR-1:stä myös etuakselilla ympärivuotisesti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

122 KULJETUS

Säästä aikaa ja kustannuksia - tilaa rengasauto paikanpäälle

Mäntän Rengaspiste Oy palvelee kahdella rengasautolla, jolloin rengastyöt voidaan hoitaa kustannustehokkaasti asiakkaan luona. Lisätietoja: www.rengasauto.fi

Punnusten paino 900 000 tonnia!

Yhteensä yhdeksänsataatuhatta tonnia mustaa kultaa on nyt kulkenut tuottajayhteisömme kautta kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Kiitos ennätystuloksesta kuuluu jokaiselle toimijalle, valmistajasta vastuunsa tuntevaan autoilijaan! Onko sinun yritykselläsi vastuu renkaiden kierrätyksessä, kuulutko jo nostoporukkaamme? Ellet, ota yhteyttä niin pannaan asia kuntoon ja siirretään vastuu meidän hoitoomme.

www.rengaskierratys.com

M

äntän Rengaspiste Oy tarjoaa raskaan kaluston liikkuvaa rengaspalvelua kahdella rengasautolla, jotka operoivat kentällä asiakkaiden parissa Mäntästä ja Jyväskylästä käsin. - Otimme ensimmäisen rengasauton käyttöön vuonna 2014 ja Jyväskylän alueella toimiva auto on palvellut asiakkaita 2016 FinnMetkosta lähtien. Molemmat rengasautot on varusteltu täydellisesti kaikkiin raskaan kaluston rengastöihin eli niillä pystytään tekemään samat palvelut kuin rengasliikkeissä, kertoo Mäntän Rengaspiste Oy:n Kari Helin. Liikkuva rengaspalvelu on otettu hyvin vastaan keskisen Suomen alueella. - Tyytyväisten asiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti kuljetusyritysten oivaltaessa että tilaamalla rengasauton pihaan säästetään aikaa ja kustannuksia, toteaa Helin. Rengasauto.fi palvelu on hinnoiteltu kustannustehokkaasti ja rengasasennus voidaan sopia asiakkaan luo silloin kun se parhaiten sopii kaluston liikkeisiin sovittaessa myös iltaisin tai viikonloppuisin. - Kun kuorma-autolla tai yhdistelmällä ei tarvitse ajaa rengasliikkeelle ja odotella siellä, säästyy aikaa, polttoainetta ja palkkakuluja. Esimerkiksi puutavara- ja hakeautoilijat ovat todenneet palvelun toimivaksi. Kuorma-autojen ja perävaunujen lisäksi rengasautossa pystytään

Molemmat rengasasautot on varusteltu täydellisesti kaikkiin raskaan kaluston rengastöihin eli niillä pystytään tekemään samat palvelut kuin rengasliikkeissä.

tekemään erilaisten työkoneiden kuten pyöräkuormaajien, kurottajien, traktoreiden ja metsäkoneiden rengastyöt, ilmoittaa Helin. Normaaleiden etukäteen sovittujen asennuskeikkojen lisäksi rengasautot palvelevat raskasta kalustoa tien päällä myös silloin kun sattuu rengasrikko. - Suurin osa toiminnastamme on kuitenkin etukäteen sovittuja asennustehtäviä. Yksi toiminnan kulmakivi on meiltä varastosta löytyvä erittäin laaja kuormaauto- ja perävaunurengasvalikoima lähes kaikkiin tarpeisiin. Tarjolla on Continentalin ja Michelinin premium luokan renkaat, keskihintaiset Marshallit ja edulliset Cordiantit, jonka valikoimasta löytyy mm. oiva vaihtoehto tukkikärryihin, opastaa Helin.

Kun autolla ei tarvitse ajaa rengasliikkeelle ja odotella siellä, säästään aikaa, polttoainetta ja palkkakuluja. Sovittujen asennuskeikkojen lisäksi rengasautot palvelevat nopeasti myös silloin kun rengasrikko sattuu tien päällä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 123

Conti CrossTrac Ennennäkemätöntä suorituskykyä tielle ja työmaalle

UUTUUS!

> Hyvä viilto- ja kulumiskestävyys > Optimaalinen pito > Alhainen vierintävastus > Renkaat ohjaavalle-, veto- ja perävaunuakselille

www.continental-rengas.fi


124 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Entistäkin paremmat BPW -takuuehdot BPW toi markkinoille 1.1.2017 entisestään parantuneet BPW ECO Plus -takuuehdot ilmajousitettuihin BPW-levyjarruakselistoihin ilman kilometrirajoitusta: * ON-ROAD-käytössä Euroopan alueella olevissa perävaunuissa myönnetään 5 vuoden takuu akselille, jousitukselle ja pyöränlaakeroinnille; 3 vuoden takuu oheistuotteille eli iskunvaimentimille, ilmapalkeille ja jarrusylintereille sekä 2 vuoden takuu kuluville osille kuten jarrupaloille. 5 vuoden takuun lisäksi tarjotaan 3 vuoden jatkotakuu, jonka edellytyksenä ovat dokumentoitu huoltohistoria sekä 60 kk:n jälkeen suoritettava täyshuolto BPW:n ohjeiden mukaisesti. * OFF-ROAD-käytössä Euroopan alueella olevissa perävaunuissa myönnetään 3 vuoden takuu akselille, jousitukselle ja pyöränlaakeroinnille; 2 vuoden takuu oheistuotteille eli iskunvaimentimille, ilmapalkeille ja jarrusylintereille sekä 2 vuoden takuu kuluville osille kuten jarrupaloille.

Puunkuormaajamestari 2018 -kiertueella BPW:n jarrutietoja keräävä järjestelmä on asennettu uuteen 5-akseliseen JYKI-puutavaraperävaunuun, mikä on lisäksi varustettu täysautomaattisella VBG MFC -vetokytkimellä ja BPW:n erityisesti puutavaraperävaunuihin suunnitellulla ALUW-ilmajousituksella.

Kätevä järjestelmä BPW:ltä perävaunujarrujen kunnonseurantaan ja huoltojen ennakointiin

B

PW Kraatz Oy on esitellyt kevään Puunkuormaaja- mestari 2018 -kiertueella mielenkiintoista uutta lisäominaisuutta perävaunuissa käytettävään Cargofleet -kalustonhallintajärjestelmään.

Testikäytössä oleva uusi ominaisuus mahdollistaa perävaunun BPW -levyjarruakseleiden jarrupalojen kuluneisuuden ja jarrusatuloiden toiminnan seuraamisen. - Perävaunujen osalta BPW:n Cargofleet -kalustonhallintajärjestelmään on jo aiemmin kuulunut esimerkiksi seuraavat ominaisuudet: kuormatilan valvonta, lämmönsäätölaitteen seuranta ja lämpötilatallennin EN 12830-mukaisesti sekä rengaspaineiden ja -lämpötilan seuranta. Nyt testivaiheessa oleva uusi optio nostaa perävaunun, pyöräkohtaisten jarrujen kuluneisuuden ja toiminnan seuraamisen uudelle tasolle, sanoo BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Danielsson. Cargofleet -kalustonhallintajärjestelmä kerää haluttua tietoa perävaunusta ja lähettää sen langattomasti pilvipalvelimelle, josta tieto on saatavilla joko

kattavan web-portaalin kautta tai mobiililaitteilla, informatiivisen Cargofleet App-sovelluksen kautta. - Web-portaali tarjoaa kaiken mahdollisen tiedon kuljetusliikkeen analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi toimintansa tehostamiseksi, kun taas kätevä App-sovellus antaa tarvittavat kriittiset perustiedot kuljettajille, sanoo Danielsson.

Helposti asennettava luotettava järjestelmä

Pyöräjarrujen mittaaminen ja analysointi on mahdollista jokaiseen jarrusatulaan perinteisen liukua suojavan suojakannen tilalle asennettavan sensorin avulla. Sensorin sijainti on mahdollisemman neutraali ajatellen jarrusta heijastuvan lämpöenergian vaikutukselle. - Asennus on helppoa, sensori ruuvataan suojakannen tilalle samoihin kierteisiin. Sensorista lähtee yksi ainut johto mikä vedetään vaunussa jarrujen paineilmaletkujen tai ABS-johdotuksen mukana rungolle asennettavaan ns. Gateway-telematiikkayksikköön, mikä sitten lähettää tiedon ulos pilvipalveluun GPRS-yhteyden avulla. Yksikkö on kytketty perävaunun EBS-jarrujärjestelmään mistä se saa virran ja

josta se kerää lisäksi laajasti kaiken sen datan mitä EBS-järjestelmistä on saatavissa, kuten ajetut kilometrit, ajonopeudet, kuormaustilanteen, mahdolliset EBS-vikakoodit jne. Kaikki liittimet ym. ovat erittäin hyvin suojattuja, joten järjestelmä kestää ja toimii luotettavasti pohjoismaisissa haastavissa kelija ajo-olosuhteissa, lupaa Danielsson. Aiemmin perävaunujen jarrupalojen kuluneisuuden mittaaminen on toteutettu lähinnä visuaalisella tarkastustoimenpiteen avulla, joka luonnollisesti vaati sopivan, perävaunukohtaisen tarkastusaikavälin määrittämisen ja myös noudattamisen. Visuaalinen tarkastus on myös vaikeata tehdä luotettavasti, irrottamatta pyöriä. Aikaisemmat, jonkinlaisen etäseurannan mahdollistaneet järjestelmät ovat olleet yksinkertaisia on/off järjestelmiä jotka eivät ole kertoneet pyöräkohtaisen pyöräjarrun tilanteen tai kuluniesuusasteen ja joiden johdotukset on viety pyöräjarrujen ”kuumalle alueelle” suoraan jarrupaloihin. Toimivuus kestävyys ja ennakoitavuus ovat olleet heikolla tasolla. - Tämä BPW:n uusi järjestelmä vie tarkkuuden uudelle tasolle laskien koko ajan jarrusatulan

liu´un liikkeestä jarrupalan kuluneisuuden. Näin ollen järjestelmä havaitsee myös jos jarrusatula ei liiku jolloin jarrut eivät luonnollisesti toimi suunnitellulla tavalla, toteaa Danielsson.

Tuo selvää hyötyä kuljetusyrityksille

Jarrupalojen tarkka kulumistieto mahdollistaa huoltoajankohtien dynaamisen määrittelyn sekä palojen tehokkaan hyödyntämisen - sekä estää sen, että ajettaisiin liian kuluneilla paloilla mikä aiheuttaa usein kalliin jarruremontin, oheisvaurioiden korjaamisena. Jarrupalojen kulumistilaa on helppo seurata web -portaalin tai App-sovelluksen selkeästä symbolinäytöstä. Järjestelmään voi myös määrittää automaattiset hälytysrajat, ja tämän tiedon vastaanottajat, jolloin esimerkiksi kuljetusliikkeen kalustovastaava voi saada ennakkovaroituksen perävaunun huoltotarpeesta, ennen kun tilanne on akuutti ja vaatii kuljetuksen keskeyttämisen. - Järjestelmän ansiosta kuljettaja saa myös tiedon, jos jarrusatula jumittaa jolloin säästytään myös jarrun ylikuumentumisista johtuvista oheisvaurioilta kuten napalaakerivauriolta ja

rengastuholta mikä maksaa paljon sekä saattaa aiheuttaa pahimmassa tapauksessa myös tulipalon, huomauttaa Danielsson.

Testikäytössä 5-akselisessa Jykissä

Puunkuormaajamestari 2018 -kiertueella BPW:n jarrutietoja keräävä järjestelmä on asennettu uuteen 5-akseliseen JYKI-puutavaraperävaunuun, mikä on lisäksi varustettu täysautomaattisella VBG MFC -vetokytkimellä ja BPW:n erityisesti puutavaraperävaunuihin suunnitellulla ALUW-ilmajousituksella. - Anturit asennettiin viidelle akselille jokaiselle pyöräjarrulle eli yhteensä niitä on 10 kappaletta. Järjestelmää testataan nyt ensimmäistä kertaa Pohjosmaissa puutavaraperävaunussa, että saadaan BPW:n tehtaalle tietoa sen toiminnasta moniakselisissa täysperävaunuissa - Euroopassa on luonnollisesti jo ajettu paljon testejä puoliperävaunuilla, sanoo Danielsson.

Järjestelmää tulee myyntiin ensi vuonna - saatavilla myös jälkiasennettuna

Uusi jarrutietojärjestelmä tu-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 125

Perävaunun jarrutiedot sekä paljon muuta kerättyä tietoa on tarkasteltavissa kätevästi mobiililaitteilla, informatiivisen Cargofleet App-sovelluksen kautta. Järjestelmä näyttää aina myös perävaunun sijaintitiedot.

Pyöräjarrujen mittaaminen ja analysointi on mahdollista jokaiseen jarrusatulaan perinteisen liukua suojavan suojakannen tilalle asennettavan sensorin avulla.

Jarrupalojen kulumistilaa on helppo seurata App-sovelluksen (kuvassa) tai web -portaalin selkeästä symbolinäytöstä; kuljettaja saa myös tiedon jos jarrusatula jumittaa. Sensorista lähtee yksi ainut johto mikä vedetään vaunussa jarrujen paineilmaletkujen tai ABS-johdotuksen mukana telematiikkayksikköön.

Cargofleet -kalustonhallintajärjestelmä antaa tiedon myös perävaunun kaikkien renkaiden ilmanpaineista (TPMS), mikä tuo selvää säästö rengas-, huolto- ja polttoainekuluihin.

Rungolle asennettava ns. Gateway-telematiikkayksikkö lähettää jarrutiedon ulos pilvipalveluun GPRS-yhteyden avulla.

lee BPW:n suunnitelmien mukaan myyntiin ensi vuoden aikana. - Järjestelmä tulee saataville optiona uusiin perävaunuihin

sekä jälkiasennettavaksi kaikkiin BPW:n omalla jarrusatulalla varustettuihin akseleihin (vuodesta 2009 lähtien), ilmoittaa Danielsson.

Web-portaali tarjoaa kaiken mahdollisen tiedon perävaunuista. Kuvassa näkyy että vaunun ensimmäisen akselin oikeanpuoleisen jarrun välys on liian pieni ja siitä johtuen lämpötila kohonnut.


126 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jyki on kehittänyt nykyiset puutavaraperävaunumallit aiempaa suurempia massoja varten, joten tulevalla massankorotuksella ei ole rakenteellista merkitystä nykymallistoon.

Jyki vahvassa vedossa

P

erävaunuvalmistaja Jyki Oy on vahvassa vedossa - vaunuja valmistuu tuotannosta suurella volyymilla ja panostus toimintojen tehostamiseksi entisestään on jatkuvaa.

Yli 50 vuoden ajan Länkipohjassa perävaunuja valmistanut Jyki teki viime vuonna 2017 ennätyksellisen yli 20 miljoonan

euron liikevaihdon ja tänä vuonna kasvu jatkuu edelleen. - Vuoden 2008 jälkeen nyt ollaan pitkästä aikaa tilanteessa missä kaikki päämarkkina-alueemme ovat hereillä samaan aikaan, mikä näkyy positiivisesti myynnissä ja vaunujen valmistusmäärissä. Kotimaa on meille edelleen tärkein markkina; lisäksi vaunuja menee Ruotsiin, Venäjälle, Baltiaan ja jotain Nor-

jaankin. Suomessa puutavaraperävaunukauppaa tehdään hyvää tahtia ja Jyki on pitänyt paikkansa markkinajohtajana laatutuotteilla ja luotettavalla asiakaspalvelulla kovasta kilpailusta huolimatta. Myös Ruotsissa Jyki-puutavaraperävaunujen myynti on kehittynyt suotuisasti pitkäjänteisen työn ansiosta ja vaunuja lähtee länsinaapuriin tasaista tahtia. Venäjän myynti on piris-

tynyt vuosien hiljaiselon jälkeen ja parhaillaankin on vaunuja sinne valmistumassa - viime syksynä oli idän suunnalla oikeinkin vilkasta, analysoi puuvaunumarkkinoita Jyki Oy:n toimitusjohtaja Otto Sirén.

Jo useita laajennuksia 2000-luvun aikana

Valmistusvolyymin kasvattamisen on mahdollistanut myyn-

tityön onnistumisen lisäksi vahva panostus tuotantoon. - Jyki on tehnyt tällä vuosituhannella jo useita laajennuksia Länkipohjan tehtaaseen; vuosina 2008 ja 2011 tuotantotiloja kasvatettiin ja vuonna 2012 alkoi koko tehtaan laaja uudistusprojekti mikä osaltaan jatkuu edelleen tilojen viimeistelyn osalta. Viime vuoden lopulla valmistui 1700 neliön lisälaajennus mikä alkaa olla nyt käytössä. Kaikki tämä on mahdollistanut tuotannon uudelleensuunnittelun ja virtauttamisen niin että läpimenoajat ovat lyhentyneet sekä laatu parantunut entisestäänkin. Pystymme jatkossa reagoimaan aiempaa nopeammin markkinoiden muutoksiin ja vastaamaan kaikissa tilanteissa asiakkaiden tarpeisiin, lupaa Sirén. Samalla kun tuotantotiloja on kasvatettu niin myös henkilökunnan määrä on ollut tasaisessa kasvussa erityisesti tuotannossa ja suunnitteluosastolla. - Yhteensä meitä jykiläisiä on tällä hetkellä 115, ilmoittaa Sirén.

Jykin nykymallistolla mennään tuleva kokonaismassojen korotus

- Vuoden 2008 jälkeen nyt ollaan pitkästä aikaa tilanteessa missä kaikki päämarkkina-alueemme ovat hereillä samaan aikaan, mikä näkyy positiivisesti myynnissä ja vaunujen valmistusmäärissä, sanoo Jyki Oy:n toimitusjohtaja Otto Sirén.

Suomessa ollaan jälleen korottamassa kuorma-autoyhdistelmien mittoja ja massoja nykyisestä. - Kun puhutaan Jykin leipäla-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 127

www.aakkoy.fi

RASKAAN KALUSTON HUOLLOT JA KORJAUKSET SEKÄ HYDRAULIIKKALETKUT NYT SAMAN KATON ALTA Jyki on tehnyt tällä vuosituhannella jo useita laajennuksia Länkipohjan tehtaaseen, mikä on mahdollistanut tuotannon uudelleensuunnittelun ja virtauttamisen niin että läpimenoajat ovat lyhentyneet sekä laatu parantunut entisestäänkin.

tilaus@aakkoy.fi

Vaikka Suomen puutavaraperävaunumarkkinoilla suosituin malli on 5-akselinen kiinteä vaunu niin jatkettaviakin Jyki -puuvaunuja valmistetaan, kuten kuvassa.

Myös Ruotsissa Jyki-puutavaraperävaunujen myynti on kehittynyt suotuisasti pitkäjänteisen työn ansiosta ja vaunuja lähtee länsinaapuriin tasaista tahtia.

jeista eli puu- ja soravaunuista niin tulevalla muutoksella ei ole varsinaista vaikutusta tuotteisiin eikä asiakkailla ole ollut tarvetta pantata investointipäätöksiä mitta- ja massamuutoksen takia, sillä puuta ja soraa ajetaan tonneja vastaan nykyisten 76 tonnistenkin yhdistelmien ollessa alle 25,25 metrin maksimipituutta lyhyempiä, opastaa Sirén. Jyki on kehittänyt nykyiset puutavaraperävaunumallit aiempaa suurempia massoja varten. - Kun siirryttiin 76 tonnin kokonaispainoihin puutavaraperävaunumme suunniteltiin ylittämään kasvaneet massat reilusti, joten tulevalla massankorotuksella ei ole rakenteellista merkitystä tämän hetken tuotantomalleihimme - silti viisaan rakenteensa ansiosta HCT-testiyhdistelmissäkin kestävyytensä todistaneet Jykin puuvaunut ovat omapainoltaan todella kevyitä. Toki akselivalinnoissa tullaan

Sensorista lähtee yksi ainut johto mikä vedetään vaunussa jarrujen paineilmaletkujen tai ABS-johdotuksen mukana telematiikkayksikköön.

jatkossa siirtymään yhä enemmän 9 tonnin akseleista 10 tonnisiin jos tuleva yhdistelmän

maksimi kokonaispaino on 84 tonnia, kertoo Sirén.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

128 KULJETUS

PUNNITSEMISEN MESTARI INNOVATIIVINEN LANGATON VAAKAJÄRJESTELMÄ — HELPPO ASENTAA, HELPPO KÄYTTÄÄ

MONIOSAAJAN LAATUTUOTTEET SUOMALAISEN METSÄTEKNOLOGIAN TUOTTEET PUUN KORJUUSEEN JA KÄSITTELYYN

LANGATON Ei sähkökaapeleita tai hydrauliikkaputkituksia. EI HITSAUSSAUMOJA Herkemmät materiaalit suojattu teräskuorilla. TEHOKAS JA KESTÄVÄ Minimaalinen huoltotarve säästää aikaa ja mahdollistaa lastauksen optimoinnin. ALUMIININEN NÄYTTÖYKSIKKÖ HYTISSÄ Helppokäyttöinen, optimaalinen ergonomia.

NÄRHI ON VALTUUTETTU KESLA-MYYJÄ

JYKIN PERÄVAUNUT

Kauttamme laadukkaat Kesla-nosturit, katso lisää www.narhi.com

KESTÄVYYDELLÄ, KOKEMUKSELLA JA RÄÄTÄLÖINNILLÄ PARHAAT RATKAISUT PUUN KULJETUKSEEN

NÄRHI OY:N RASKASSARJA-MYYMÄLÄT

myynti@narhi.com | www.narhi.com

NÄRHI JOENSUU Lentoasemantie 10 D 80140 Joensuu Puh +358 400 959 420

NÄRHI JYVÄSKYLÄ Palokanorsi 12 40270 Jyväskylä Puh +358 400 959 430

NÄRHI KUOPIO Sorsasalontie 3 70420 Kuopio Puh +358 400 959 450

NÄRHI LAPPEENRANTA Tupatallinkatu 5 53500 Lappeenranta Puh +358 400 959 460

Petri Lievonen puh. 0400 529 600 petri.lievonen@narhi.com

PUUNKUORMAAJAMESTARI

www.jyki.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 129

Ammattitaitoista kehittyvää kuljetuspalvelua lähes 70 vuoden kokemuksella K uljetus Tornikoski Oy on erikoistunut konealan, teollisuuden ja konepajojen kuljetustarpeisiin lähes 70 vuoden kuljetusalan kokemuksella. Tänä päivänä yritys elää kehityksen ja kasvun aikaa vastatakseen laajan asiakaskunnan tulevaisuuden kuljetustarpeisiin.

Kuljetusliiketoiminnan aloitti Heimo Tornikoski Kokkolassa vuonna 1949. Toiminta on jatkunut sukupolvelta toiselle, Seppo Tornikosken ja edelleen Marko Tornikosken työpanoksella yhtäjaksoisesti tähän päivään asti. Ansaitulle eläkkeelle siirtynyt Seppo on edelleen toiminnassa mukana taustalla sekä hallinnollisissa että ajotehtävissä. Skandinavian alueella Kuljetus Tornikoski Oy palvelee teollisuuden ja konepajojen tilausajoja sekä projektiliikennettä; päätoimialana avokalustolla ajettavat kone- sekä erikoiskuljetukset. Huoltohalli sijaitsee Oulussa, Ruskon teollisuusalueella, jossa on kuormien siirtomahdollisuus pyöräkoneella. Kuljetus Tornikoski Oy tunnetaan myös osaavana toimijana Pohjoiskalotin haastavissa olosuhteissa. Asiakaskuntaa ovat maansiirto- ja maatalouskoneiden maahantuojat, jälleenmyyjät, maanrakennusliikkeet, rakennusliikkeet, konepajat, konevuokraamot sekä nosturitalot. - Asiakkaiden tarpeet huomioidaan aina tarkkaan ja pyrkimys on yhteistyössä heidän kanssaan suunnitella kuljetukset kustannustehokkaasti sekä ympäristöystävällisesti. Suoriudumme kuljetuksista ammattimaisesti ja aikataulussa, joustavasti asiakkaidemme tarpeet huomioiden kustannustehokkuutta unohtamatta, kiteyttää toiminnan strategian toimitusjohtaja Marko Tornikoski. Toimitusvarmuus ja luotettavuus ovat ensisijaisen tärkeitä asioita kuljetuksissa. - Tämän mahdollistavat erittäin ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta, hyvät yhteistyökumppanimme sekä tehtäviin soveltuva laaja kalusto. Yrityksellämme on täten resurssit toimia erittäin haastavissa kuljetustehtävissä, lupaa Tornikoski.

Toimintaa kehitetään jatkossa entisestään

Kuljetus Tornikosken organisaatio on vahvistunut myynti- ja ajojärjestelyssä uudella osaaval-

Kuljetus Tornikoski Oy on erikoistunut konealan, teollisuuden ja konepajojen kuljetustarpeisiin. Koneurakointiyrityksiä palvellaan kaiken kokoisten koneiden siirroissa - kuvassa Faymonvillen lavetin kyydissä järeä BELL dumpperi.

Kuljetus Tornikosken vahvaa toiminta-aluetta on teollisuuden ja konepajojen tilausajot sekä projektiliikenne.

Kun käytössä oikeanlainen kalusto ja osaava henkilökunta niin silloin onnistuu haastavatkin kuljetukset turvallisesti sekä tehokkaasti.

ristössä vapautui samanaikaisesti toimitusjohtajana toimivalle Marko Tornikoskelle paremmin aikaa johtamis- sekä kehittämistehtäviin; hänet nähdään edelleen aina välillä myös ajotehtävissäkin. - Tavoitteena on laajentaa toimintaa erityisesti konekuljetuspuolelle, missä palveluillemme tuntuu olevan hyvin kysyntää. Myös teollisuus- ja konepajaalan projektikuljetuksissa, missä Kuljetus Tornikoski on erityisen vahva, on edelleen varmasti kehitysmahdollisuuksia, sanoo Nuolioja. Kotimaan ja Pohjoiskalotin alueen lisäksi Kuljetus Tornikosken lavettiyhdistelmät tekevät asiakkaiden kuljetuksia myös eri puolille Eurooppaa. - Ruotsiin ja Norjaan on ajoa viikottain. Äskettäin veimme esimerkiksi Saksaan laivanvarustamon tarpeisiin kolmella lavetilla jättikokoisia nosto-ovia joiden pituus oli lähes 32 metriä ja pinta-alaa 3000 neliötä. Kuljetuksia on ollut viime aikoina lisäksi eri puolille Eurooppaan - me ajamme ammattitaidolla sinne minne asiakas haluaa, ilmoittaa Nuolioja.

ki sekä kymmenen erilaista lavettia suorista malleista tupla- ja triplajatkettaviin. Omia autoja on ajossa neljä ja yhteistyökumppaneiden autoja tällä hetkellä kahdeksan, laskee Nuolioja. Kuljetus Tornikoski on luottanut jo pitkään Faymonvillen laadukkaisiin vaunuihin sekä maahantuoja Car Officen Pekka Roposen asiakasläheiseen palveluun. - Olemme hiljattain investoineet kahteen uuteen Faymoville MAX Trailer -lavettiin: 3-akseliseen 1-jatkeiseen sekä 4-akseliseen tuplajatkeiseen. Nykykalustolla voimme ottaa aina 50 tonnisia koneita kyytiin mutta kysyntää tuntuisi olevan isompienkin liikkutteluun, toteaa Nuolioja.

Laaja perävaunukalusto monipuolisiin tarpeisiin

Tärkeää asiakaskuntaa ovat myös työkoneiden maahantuojat ja vuokrausliikkeet - kuvassa kyydissä uusia JCB koneita.

la tekijällä. Pitkän yli 35 vuoden kokemuksen konekuljetuksien saralla tehnyt Vesa Nuolioja

aloitti keväällä tehtävässään myynti- ja kuljetuspäällikkönä. Kasvavassa liiketoimintaympä-

Erittäin monipuoliset ja usein haastavat järeät kuljetukset vaatii onnistuakseen laajan erikoiskaluston. - Meillä on käytössä tusinan verran Faymonvillen perävaunuja; kaksi täysperävaunua, B-link-

Kuljetus Tornikoski luottaa perävaunuissa Faymonvillen laatuun. Kuvassa Vesa Nuolioja ja Car Officen Pekka Roponen (vas.) IAA 2016 -näyttelyssä tutustumassa lavettiuutuuksiin.


130 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TimberRoad 2020 kehitysprojekti

TimberRoad 2020 yhdistelmäpari koostuu tulevan vuosikymmenen 2020 perusautoista: 76 tonnin perusmitoitetusta nosturillisesta yhdeksänakselisesta (4+5) ”syöttöautosta” ja 68-tonnisesta kahdeksanakselisesta (3+5) ”siirtoautosta” (kuvien ajoneuvot mallikuvina).

T

imberRoad 2020 ryhmä suunnittelee kehittää ja testaa sekä markkinoi 2020 alkavalle vuosikymmenelle raakapuun maantiekuljetusten tulevaisuuden vaatimukset täyttävän esimerkkiyhdistelmäparin. TimberRoad 2020 autopari on oleva kantavuudeltaan, kuormatilaltaan ja kestävyydeltään esimerkillisen tehokas; myös sen liikenneturvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat nekin aivan omassa edelläkävijäluokassa.

TimberRoad 2020 puutavarayhdistelmäpari

TimberRoad 2020 yhdistelmäpari koostuu tulevan vuosikymmenen 2020 perusautoista: 76 tonnin perusmitoitetusta nosturillisesta yhdeksänakselisesta (4+5) ”syöttöautosta” ja 68-tonnisesta kahdeksanakselisesta (3+5) ”siirtoautosta”. Seitsenkuutonen syöttoauto on Suomen raakapuunkuljetuksen kuormaimellinen perusyhdiselmä ja kuuskasi on sen kanssa kuormatilaltaan ja kantavuudeltaan identtinen yhteensopiva pari. Kuuskasi

on kilpailukykyinen ja käyttökelpoinen paketti myös terminaalista tehtaille suuntautuvissa kuljetuksissa.

TimberRoad 2020 tekijät ja tuotteet

Timberroad 2020 toteutetaan yhdessä Suomen metalli- ja komponenttivalmistuksen, alan tutkimuslaitosten sekä raakapuun maantiekuljetusten ammattilaisryhmien kanssa. TimberRoad 2020 yhdistelmäparin kehittämiseen on käytössä vuosikymmenien aikana saadut kokemukset ja tiedot raakapuun maantiekuljetuskaluston ja niiden varustetekniikan muutoksista korkeatasoiseen nykytilaansa. Tulevat vuosikymmenet asettavat kuitenkin vastuuryhmälle erittäin kovia lisähaasteita ja korkean kynnyksen yhdistelmien tuottavuuden, turvallisuuden sekä niiden ympäristötekniikan kehittämiseksi uudelle entistäkin korkeammalle vaatimustasolle.

Lisätietoja TimberRoad 2020 kehitysprojektista: Heikki Jokela 050 4129 024


Suodattimet

METSÄALAN AMMATTILEHTI

-suodattimet hydrauliikkaan ja kaikkiin dieselmoottoreihin

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkakomponentit Tuotevalikoimaan kuuluvat: -

12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput 40-150 cm3 säätötilavuuspumput 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla hydrauliikkamoottorit vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulostulot - PZB-voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


PUUNKUORMAAJAMESTARI 2018

AAJ UORM AMES K N

I TAR

PUU

METSÄALAN AMMATTILEHTI

2018

TERVETULOA FINAALIIN 31.8.2018 FINNMETKO TAPAHTUMAAN JÄMSÄÄN Katso lisätiedot:

KLO 13.00 PUUNKUORMAAJAMESTARI 2018 - FINAALI NAISTEN MESTARUUS KLO 15.00 PUUNKUORMAAJAMESTARI 2018 - FINAALI MIESTEN MESTARUUS KLO 16.30 TILAISUUS PÄÄTTYY PALKINTOJEN JAKOON TULE MUKAAN KATSOMAAN JA KANNUSTAMAAN KENESTÄ TULEE VUODEN 2018 PUUNKUORMAAJAMESTARI!

PUUNKUORMAAJAMESTARI

8

Jämsä 30.8.-1.9.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 133

Puunkuormaajamestari 2018 kiertue matkalla kohti FinnMetkon finaalia

Tämän vuoden kiertueen ensimmäisessä osakilpailussa Tampereella kuljetusyrittäjä Markku Mäkelä Mouhijärveltä (vas.), Tredun kouluttaja Antti Ala-Pispa ja Markun poika Jussi odottelivat perjantaina kilpailuvuoroa. Päivän nopein oli Markku ja Jussi kiritteli viidenneksi. Markku on osallistunut jokaiseen kuormauskilpailuun 33-vuotisen historian aikana.

Viime vuoden veteraanisarjan voittaja Kari Rahikka kävi tekemässä hienon suorituksen Kotkassa.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen oli paikalla Tampereella kertomassa metsäteollisuus- ja liikenneasioista Euroopan mittakaavassa.

Porin osakilpailun nopein oli Jaakko Saarivirta tarkalla kuormauksellaan.

Puutavara-autoilija Antti Nousiainen oli Lahden kisaamassa poikansa Oliverin kanssa, joka on jo kova automies...

Hiabin Riku Sillman palkitsi Lahden nopeimman Jarno Salosen.

Joensuussa aurinko paistoi niin kuin melkein koko kiertueen ajan. Ammattilehden Mediamobiili on varustettu kuvauskopterilla joten kisatunnelmia saatiin tallennettua myös lintuperspektiivistä.

Petri Varkoi pokkasi Kuopion pokaalin itselleen Hiabin Hanna Lehdeltä ja Hannu Iivanaiselta.

Kolmen polven kuormaajat Kajaanissa: Kuljetusliike Hannu Kemppainen Oy:n Hannu, Markku ja Teemu Kemppainen Kuhmosta.

Nivalassakin nähtiin kilpailijoita kolmessa sukupolvessa: Rautakosken Jimi, Kari ja Erkki - mukana myös Juhani Mehtälä.

Kolpissa Pietarsaaressa aamuvirkku Simo Hakasuon teki avaussuorituksen. Tuomaristossa MKY:n Kari Palojärvi ja Alucarin Marcus Peth.

Jonna Matikainen teki huiman suorituksen Kotkassa jolla mennään vahvasti kohti FinnMetko finaalia...

Hiabin Jani Koskinen ja Mika Kalliosaari kiertutunnelmissa Lahdessa.

Rovaniemellä kisapaikalla oli väkeä ja rillumarei tunnelmaa kuin markkinoilla lapin kultahuuman aikoina.

Kuusamossa lastattiin kovia suorituksia - kun tulokset saatiin valmiiksi niin ykkösenä komeili tuttu nosturimestari Jari Sarajärvi, joka nykyisin ajaa muuten metsäkonetta.

Katso lisää tunnelmia kiertueelta ja tulokset ketkä kohtaavat FinnMetkon finaalissa: facebook.com/puunkuormaajamestari


METSÄALAN AMMATTILEHTI

134 KULJETUS

Perävaunuvalmistaja Mantella on Swedish Steel Prize 2018 -voittaja Runko on valmistettu kokonaan erikoislujasta teräksestä, ja siinä on käytetty muovattuja Zpalkkeja perinteisten hitsattujen I-palkkien sijaan. Hitsattujen palkkien poistaminen parantaa väsymiskestävyyttä ja tuotantotehokkuutta merkittävästi. Perävaunu on myös kevyempi ja sen hyötykuorma tavallista suurempi. Lisäksi Stratosphere 3.0 -perävaunussa käytetty kulutusteräs takaa, että vaunu kestää pitkään käytössä. Stratosphere 3.0:n loppukäyttäjien mukaan samalla kuormalla kuin aiemmissa malleissa, he

saavuttavat nyt suuremman hyötykuorman, paremman ajovakauden sekä merkittävät säästöt polttoaineen ja renkaiden kulutuksessa. Swedish Steel Prize jaettiin nyt 19. kerran, ja voittaja sai kuvanveistäjä Jörg Jeschken tekemän pienoisveistoksen sekä 100 000 Ruotsin kruunun käteispalkinnon valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle. Swedish Steel Prize 2018 -kilpailun muut finalistit olivat italialainen CTE S.p.A., suomalainen JAK-Metalli Oy ja australialainen Trufab Global.

Mantellan Stratosphere 3.0 -puoliperävaunun runko vastaa painoltaan alumiinisia runkoja, mutta mekaanisilta ominaisuuksiltaan se on huomattavasti niitä parempi.

T

ämän vuoden kansainvälisen Swedish Steel Prize -palkinnon on voittanut italialainen Mantella S.r.l. Yhtiö voitti palkinnon innovatiivisella, taaksepäin kippaavalla Stratosphere 3.0 -puoliperävaunullaan, jonka suorituskyky on omaa luokkaansa verrattuna muihin tarjolla oleviin vastaa-

viin tuotteisiin. - Mantella on suunnitellut ainutlaatuisen kippilavaratkaisun, joka edustaa täysin uutta sukupolvea. Ratkaisun ovat mahdollistaneet taidokas suunnittelutyö sekä älykkäät tuotantotavat yhdessä erikoislujan teräksen ja kulutusteräksen kanssa, Swedish Steel Prize -tuomariston puheenjohtaja ja SSAB:n strategisesta

tuotekehityksestä vastaava Eva Petursson kertoo. Mantellan Stratosphere 3.0 -puoliperävaunun runko vastaa painoltaan alumiinisia runkoja, mutta mekaanisilta ominaisuuksiltaan se on huomattavasti niitä parempi. Sen kulutuskestävyys on erinomainen ja väsymislujuus tavallista parempi. Lisäksi se on noin 30 prosenttia aiempia perävaunurunkoja kevyempi.

Swedish Steel Prize jaettiin nyt 19. kerran, ja voittaja sai kuvanveistäjä Jörg Jeschken tekemän pienoisveistoksen sekä 100 000 Ruotsin kruunun käteispalkinnon valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 135

NOSTURIHUOLLOT AMMATTITAIDOLLA (03) 468 2400 VARAOSAT 044 510 4410 KORJAAMO HOLLOLA 044 510 4427 Kukonkuja 1, 15880 HOLLOLA KORJAAMO LAHTI 044 510 4421 Alhonkatu 2, 15610 LAHTI

www.originator.fi


136 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavaranostureiden huollot ja varaosat ammattitaidolla

- Originator panostaa vahvasti puutavaranostureiden huolto- ja varaosapalveluihin asiakkaiden toiveesta, ilmoittaa toimitusjohtaja Oskari Hentilä.

O

riginator Oy on raskaankaluston varaosien ja korjaa- motoiminnan ammattilainen neljän vuosikymmenen kokemuksella.Viimeisen vuoden aikana on toimenkuvaan otettu mukaan vahvasti myös nostinlaitteiden huollot ja varaosatoiminnot. Valtakunnalliseen Raskassarja -ketjuun kuuluva Originator toimii Lahdessa ja Hollolassa sekä Hyvinkäällä missä asiakkaita palvelee tytäryhtiö Hyvinkään HRP Oy. - Varaosamyynnin lisäksi meillä on vahvaa korjaamotoimintaa kolmella paikkakunnalla. Olemme tehneet jo vuosikymmeniä töitä kuorma-autojen huoltotöiden parissa ja kehittäneet koko ajan aktiivisesti osaamisemme tasoa. Meillä onnistuu erityisen hyvin noin kolme vuotta ja sitä vanhempien autojen huollot. Myös perävaunuhuollot ja remontit ovat tärkeässä roolissa toiminnassamme, sanoo Originator Oy:n toimitusjohtaja Oskari Hentilä.

Kesla -puutavaranosturiasiakkaita palvellaan ammattitaidolla huolto- ja varaosa-asioissa Lahdessa, Hollolassa ja Hyvinkäällä.

Puutavaranosturihuollot aloitettiin asiakkaiden toiveesta

Originatorin laajaan asiakaskuntaan kuuluu paljon puutava-

ra-autoilijoita sekä muita metsäteollisuusalalla operoivia kuljetusyrityksiä, joten esimerkiksi hakeautojen ja myös autohakkureiden korjaus- sekä varaosatarpeet ovat tulleet tutuiksi. - Nämä metsäpuolen asiakkaat ovat toivoneet jo pitkään että aloittaisimme myös puutavaranostureiden huolto- ja varaosatoiminnot; lisäksi puutavaranostureita käytetään myös muissa tehtävissä mm. kierrätyspuolella. Niinpä kun Kesla lähestyi meitä reilu vuosi sitten asian tiimoilta, päätimme aloittaa heidän huolto- ja varaosapisteenä keväällä 2017 Lahdessa ja Hollolassa sekä loppusyksystä Hyvinkäällä, Hentilä kertoo. Nosturipuolen avauksen jälkeen Keslan rinnalle tuli vuodenvaihteessa 2018 Hiab koko tuotepaletillaan (Hiab, Focolift, Zepro, Multilift, Jonsered, Loglift ja Moffett) Lahden ja Hollolan pisteisiin. - Nyt pystymme palvelemaan asiakkaitamme erittäin kattavasti puutavaranostureissa, kappaletavaranostureissa, takalaitanostimissa, vaihtolavalaitteissa ja autotrukeissa, ilmoittaa Hentilä.

Vahvaa panostusta nosturitoimintoihin

Puutavara-autoilijat ovat olleet tyytyväisiä Originatorin aloittamaan puutavaranosturei-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 137

TUOTE H AUSSA?

Originatorin Lahden ja Hollolan pisteissä huolletaan Loglift- ja Jonsered -puutavanosturit sekä tarjotaan niiden varaosapalvelut.

H A E VA L M I S TA J A N K O O D I L L A , N I M E L L Ä TA I KUVAUKSELLA

T E E K A U P PA S U O R A A N T O I M I T TA J A N K A N S S A

Originatorin kaikissa toimipisteissä on kunnon tilat järeimpienkin nyky-yhdistelmien huoltoon - kuvassa ketjupurkuyhdistelmä perävaunuhuollossa Lahdessa.

den huoltotoimintaan, mikä näkyy tasaisesti kasvavana asiakasmääränä. - Toimipisteemme sijaitsevat hyvillä paikoilla ajoreittien varrella. Olemme panostaneet paljon huoltohenkilökuntamme koulutukseen Kesla- ja Hiab -tuotteissa erittäin hyvässä yhteistyössä päämiesten kanssa, joten osaamistasomme nostureissa alkaa olla hyvällä mallilla ja sitä myös ylläpidetään jatkuvasti. Korjaamotoimintojen laajennettua nostinpuolelle palvelukseen on otettu lisää osaavia huoltopuolen ammattilaisia ja meillä on luvat kuormausnostureiden vuositarkastuksiin. Olemme myös investoineet todella kattavasti nosturipuolen varaosiin joten meiltä löytyy perusosat ja paljon muutakin suoraan

TUOTEH AKU ILM AINEN, EI REKISTERÖINTIÄ

W W W. PA R T S H O T E L . C O M facebook.com/PartsHotel

Originatorilta löytyy laajasti varaosat puutavaranostureihin suoraan hyllystä - kannattaa kysyä.

hyllystä. Kehitämme varaosavarastoja jatkossakin koko ajan asiakkaiden tarpeita herkällä

korvalla kuunnellen, sanoo Hentilä.

Originator on tehnyt jo vuosikymmeniä töitä kuorma-autojen huoltotöiden parissa ja kehittänyt koko ajan aktiivisesti osaamisen tasoa sekä investoinut uusimpiin huoltolaitteisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hiab uudistaa kevyen sarjan kuormausnosturivalikoimaansa

KULJETUS 139

A U T A A L HANKI SIANTUNTIJALTA IA LUOTET TAVAST

E xa k t D u Stoneridge Digipiirturit

Timer TachoDrive Ajoaikalaskuri

o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni työt i st va lta nut va ä pieniä – Ny t voin tehd aikana!” n uo ta s yö m ja siirto

kuljettaj idgen piirturilla ”Uudella Stoner min!”* pident yy jopa 30 aja

an ajopäivä

itusjoht piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su *verrattuna va

Digipiirturi

lu n etälatauspalve

auto korttitietojen Piirturi- ja elu 8 € / kk alv sp au lat

Koska kevyet HIAB-nosturit on valmistettu kestävästä suurlujuusteräksestä, niillä voi käsitellä matalasta painostaan huolimatta myös raskaita kuormia.

C

argotec-konserniin kuuluva Hiab tuo markkinoille uudistetun HIAB-kuormaus- nostureiden sarjan 4-11 tonnimetrin kapasiteettiluokkiin. Tässä uudistetussa HIAB-kuormausnosturisarjassa lujuus ja luotettavuus yhdistyvät helppokäyttöisyyteen. Neljä erilaista ohjausjärjestelmää, joko radio-ohjauksella tai ilman, varmistavat, että asiakas voi valita nosturiinsa heille tarkkuustasoltaan parhaiten sopivimman järjestelmän.

- Kun aloitimme tämän HIAB -kuormausnosturisarjan kehitystyön, halusimme varmistaa, että uudistetut laitteemme helpottavat käyttäjiensä työtä ja tekevät siitä turvallisempaa samalla, kun ne lisäävät tehokkuutta. Nämä ominaisuudet ovat kokemuksemme mukaan asiakkaidemme mielestä tärkeimmät kuormausnosturin valintaan vaikuttavat tekijät. Kevyiden kuormausnosturien ainutlaatuisen X-4 SPACE -järjestelmän ansiosta käyttäjä voi käsitellä nosturia erittäin helposti myös suuremmilla kuormausnopeuksilla, kertoo Hiabin kevyen sarjan kuormausnosturivalikoiman johtaja Jan Vink. Koska kevyet HIAB-nosturit on valmistettu kestävästä suurlujuusteräksestä, niillä voi käsitellä matalasta painostaan huolimatta myös raskaita kuormia. Ulkoisen näytön ansiosta kuljettaja saa paremman yleiskuvan toiminnassa olevan nosturin kuormitustilanteesta ja mahdollisista huoltotarpeista. Valitusta ohjausjärjestelmästä riippuen saatavilla on laaja valikoima kapasiteettia, kestävyyttä, joustavuutta ja turvallisuutta parantavia ominaisuuksia. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa puoliautomaattinen pysäköintijärjestelmä, kuormanvakautus-

järjestelmä sekä erilaiset kaukohallintajärjestelmät. - Jotta loppuasiakkaamme voisivat välttää tarpeettomia seisonta-aikoja, kevyet HIAB-nosturit on suunniteltu helpompaa päivittäishuoltoa silmällä pitäen. Tärkeimmät säännöllistä huomiota tai huoltoa vaativat osat ja komponentit on sijoitettu paikkoihin, joissa niitä on helppo käsitellä. Hyvä esimerkki tästä on nosturin jalustan yhteyteen asennettu öljysäiliö, jonka ansiosta kuorma-auton alustan komponentteja ei tarvitse asennuksen yhteydessä siirtää tai järjestää uudelleen, ja toisaalta myös huoltotoimenpiteet on helppo toteuttaa. Uusiin malleihin on saatavilla myös muita useita eri lisävarusteita helpottamaan kiinnitystä alustaan. Asennus on suunniteltu mahdollisimman kevyttä kokonaispainoa silmällä pitäen, Vink jatkaa. Kevyen sarjan kuormausnostureihin myönnetään markkinoiden ainoana laitteena kahden vuoden takuu. Lisäksi nosturin teräsrakenteelle myönnetään muiden HIAB-kuormausnostureiden tapaan viiden vuoden takuu. - Luotettava suorituskyky ja tuottavuus taataan kattavan huoltoverkostomme avulla, Vink sanoo. - Hiab asettaa vaatimukset kuormausnosturiteollisuudelle. Haluamme olla kuormausnostureiden tuotemerkeissä ykkönen ja asiakkaidemme luotettava kumppani, joka tarjoaa markkinoiden parhaimmat ratkaisut. Kahden viime vuoden aikana olemme onnistuneesti uudistaneet keskiraskaat nosturimme ja nyt kevyet kuormausnosturimme. Asiakkailtamme saamamme positiivinen palaute kertoo meidän olevan kehitystyössämme oikealle tiellä, toteaa HIAB-kuormausnostureiden johtaja Joakim Andersson.

V E R K KO K AU P PA . P I I R L A . F I PIIRLA@PIIRLA.FI

»

maattinen

»

PIIRLA.FI

017 283 1595

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di gipiirtur sukupolve

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen oike valvot tuun ajo-


140 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KESLA CITY - nosturiuutuus nopeatempoiseen materiaalinkäsittelyyn

S

uomalainen nosturivalmistaja Kesla on kehittänyt oman vakaajallisen KESLA CITY T- ja Z-sarjan nosturimalliston materiaalinkäsittelyyn. Tutustuimme Tumik Oy:n yhdyskuntajätteenkeruuautoon asennettuun esisarjan KESLA CITY 2112 T -nosturiin. Uusi nosturi saa alan ammattilaiselta positiivista suitsutusta nopeudestaan ja Keslan kehittämästä vakausjärjestelmästä, joka toimii myös tukijalat sisäänvedettynä.

Kesla Oyj on vahva metsäteknologian kehittäjä, joka valmistaa laadukkaita suomalaisia metsälaitteita jo yli 55 vuoden kokemuksella. KESLA -tuoteperhe kattaa puunkorjuun ja -käsittelyn kaikki työvaiheet. Puunkorjuun ja metsäteollisuuden lisäksi KESLA -tuotteita käytetään mm. energiantuotannossa, kierrätysteollisuudessa sekä satamissa ja aluksissa. KESLA -tuotteita viedään yli 35 maahan ympäri maailman ja noin 70 prosenttia kaikista valmistuneista KESLA -tuotteista päätyy vientiin. Ammattilaisten käyttöön suunnitelluissa KESLA -nostureissa viimeisin nosturiteknologia yhdistyy laadukkaimpiin komponentteihin ja materiaaleihin. Kaikki KESLA-nosturit on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä erilaisissa käyttötilanteissa ja äärimmäisissäkin toimintaolosuhteissa. Jokainen nosturi käy valmistusvaiheessa läpi tarkan kansainvälisen laadunvarmistusohjelman sekä käytännön toimivuus- ja turvallisuustestin. Kaikkien KESLA -nosturien teho/paino -suhde on mitoitettu taloudellista ja monipuolista työskentelyä silmälläpitäen.

Kesla panostaa kierrätysnosturimarkkinoille vahvalla ja monipuolisella KESLA CITY -nosturimallistolla, mikä on varustettu Keslan kehittämällä edistyksellisellä PROstability -vakaudenhallintajärjestelmällä.

KESLA CITY -nosturimallisto ja PROstability -vakaudenhallinta

Uudet KESLA CITY -materiaalinkäsittelynosturit tuodaan tarjolle sekä T- että Z-mallin puomistoilla. Molempia on tarjolla kolmessa kokoluokassa: T-sarja 12, 15 ja 17 -tonnimetriä, Z-sarja 12, 14 ja 17 -tonnimetriä. Nosturin ohjaukseksi voi valita joko avohallinnan, kahdella joystickilla tai suuren suosion saavuttaneella radio-ohjauksella. KESLA -uutta on EN 12999 -standardin mukainen KESLA PROstability vakakaudenhallinta. Täysin valmistajan omin voimin kehittämä käyttäjäystävällinen vakaudenhallintajärjestelmä on suunniteltu yhteistyössä asiakkaiden ja loppukäyttäji-

Myyntipäällikkö Toni Lehtinen (vas.) Keslalta ja Tumik Oy:n kuorma-auton kuljettaja Jani Tuila esittelevät käyttäjäystävällisen KESLA PROstability -vakaudenhallinnan toimintoja.

en kanssa. Kaikkia vakaudenhallintaan liittyviä toimintoja ja asetuksia hallitaan nosturin runkoon viedystä, 6-tuumaisella näytöllä varustetusta ohjauskeskuksesta. - PROstabilityn suunnittelussa lähdettiin liikkeelle siitä, että kaikki vakaudenhallintajärjestelmään liittyvät säädöt onnistuu keskitetysti ohjauskeskuksen kautta. Asetettu tavoite konkretisoituu uudessa PROstability -järjestelmässämme. Nosturin huolto- ja kalibrointi luonnistuu nyt jopa ilman erillistä tietokonetta. Se mahdollistaa nopean, käyttäjä- ja työtehtäväkohtaisen räätälöinnin. Väylätekniikan ansiosta myös perinteiset ohjaamon asennettavat kytkimet ja valot voidaan jättää pois. Nostu-

KESLA PROstability vakaudenhallinnan 6-tuuman värinäytöllä varustettu keskusyksikkö mahdollistaa parametrien säädön suoraan nosturista.

rin toiminnot saadaan näkymään suoraan mittaristoon, sanoo myyntipäällikkö Toni Lehtinen Keslalta.

Nosturi kalibroidaan asiakaskohtaisesti

KESLA PROstability vakaudenhallinta on suunniteltu vartavasten T- ja Z-nosturimallistoon. Nosturin liikkeitä ja ajoneuvon vakautta valvotaan yhteensä 8 eri anturin voimin. Esimerkiksi puomin kääntöanturi mittaa nosturin asennon asteen tarkkuudella. - KESLA CITY PROstability -nosturien kanssa otamme käyttöön uuden kalibrointimenetelmän. Jatkossa nosturi kalibroidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Prosessissa määritetään nosturin

toimintaraja-arvot. Samalla asiakas näkee millaisia kuormia nosturilla voi missäkin asennossa siirrellä. Halutessaan käyttäjä voi myös määritellä poikkeavat toimintarajat, mikä käytännössä tarkoittaa maksimiulottuvuuksia ja massoja pienempiä raja-arvoja. Meillä on näyttöä että käyttäjävirheistä aiheutuvien vaaratilanteiden riski pienenee merkittävästi, kun asiakas tai kuormaautonkuljettaja pääsee heti tuoreeltaan näkemään mitä nosturilla voi ja ei voi tehdä. Uudesta proseduurista on siten etua sekä omistajalle että kuljettajalle, ilmoittaa Lehtinen.

Tehty tehokkaaseen työskentelyyn

Uusia KESLA CITY PROsta-

Uutta on myös KESLA CITY -nosturin puomin varteen viety LED-liikennevalo, joka näyttää vihreää kun nosturi on käytössä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KESLA CITY 2112 T PROstability -nosturin vakaudenhallinta mahdollistaa nosturin käytön jopa kokonaan ilman tukijalkoja.

bility 2112 T -materiaalinkäsittelynostureita on asennettu Tuusulalaisen jäte- ja hyötyjätekuljetuksia sekä Molok -syväjätesäiliöiden huolto- ja pesupalve-

luita laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla tarjoavan Tumik Oy:n kahteen NTM -jätepakkaajalla varustettuun Volvo FMX 410 -kuorma-autoon. Nostureiden myynnistä ja asennuksista vastasi Keslan tuore jälleenmyyjä Maantec Oy. Tumikin kuorma-auton ohjauspyörän takana on raudanluja ammattilainen Jani Tuila, joka myöntää olevansa erittäin tyytyväinen nopeaan ja vakaaseen KESLA CITY -nosturiuutuuteen. - Uusi KESLA CITY 2112 T nosturi nopeuttaa merkittävästi työskentelyä, mikä vähentää ajoneuvon seisottamista pihaalueilla ja teillä. Nosturin ohjausvaste on erinomainen ja liikeradat sujuvia. Parasta antia on vakaudenhallinta, joka mahdollistaa nosturin käytön jopa kokonaan ilman tukijalkoja, Tuila perkaa käyttökokemuksiaan uudesta nosturista.

KULJETUS 141

Mahdollisten vahinkojen välttämiseksi PROstability nosturivakaudenhallinta hidastaa puomin liikkeitä, kun ennalta asetetut raja-arvot lähestyvät. - Toistaiseksi emme ole työtehtävissä lähestyneet näitä rajoja, Tumik Oy:n kuljettaja Jani Tuila sanoo.

Ja sujuvaa nosturin käyttö todellakin on, sillä kahden Molok -syväjätesäiliön tyhjennys käy muutamassa minuutissa.

- KESLAn ulottuvuus ja ohjattavuus sekä suorituskyky vakuuttavat. Uusi vakaudenhallinta toimii hienosti myös kaltevim-

milla alustoilla. Tällä kyseisellä reitillä ei tarvitse lainkaan levittää tukijalkoja, Tuila sanoo.

KESLA -ajoneuvonosturit Maantecilta

M

aantec Oy on aloittanut KESLA -ajoneuvo- ja teolli- suusnostureiden virallisena jälleenmyyjänä ja huoltopisteenä. KESLA sopii täydellisesti Maantecin tuoteportfolioon. Tuusulassa kahdessa toimipisteessä toimiva Maantec Oy tunnetaan paremmin Effer-nostureiden, Danfoss-hydrauliikkakomponenttien ja Scanreco-radio-ohjausjärjestelmien maahantuojana sekä PM-nostureiden jälleenmyyjänä. Maahantuonnin ja myynnin lisäksi Maantec Oy:n erikoisosaamista ovat erilaiset huolto- ja korjauspalvelut sekä varaosien ja tarvikkeiden myynti. Nopeaa ja asiantuntevaa palvelua tarjoavan yrityksen asiakaskunta on poikkeuksellisen laaja-alainen. - Palvelemme kaikkia apua tarvitsevia merkistä tai mallista riippumatta ja karvoihin katsomatta, sanoo Maantec Oy:n toimitusjohtaja Jan Lindqvist.

Osat ja osakokonaisuudet mittatilaustyönä

Nosturi-, tarvike- ja varaosamyynti on keskitetty Hyrylän korjaamon yhteyteen pystytettyyn myymälään. Hyrylassä on myös tilava metallintyöstökoneilla varustettu verstas, jossa Maantec Oy:n ammattitaitoinen henkilökunta voi tarvittaessa valmistaa tarvittavat komponentit ja helat esimerkiksi vuosikymmeniä palvelleeseen nosturiin. - Kaikki metallintyöstökoneet ovat manuaalisella ohjauksella. Se mahdollistaa pienten sarjojen valmistuksen asiakkaan tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Ja jos jokin osa ei sovi niin sen muokkaus tai sovitteen teko sujuu nopeasti ja usein myös edullisemmin kuin uuden tilaaminen,

Maantec Oy:n hiljattain laajennettu tarvike- ja varaosamyymälä sijaitsee Tuusulan Hyrylässä. Asennus- ja korjaamotilaa on myös Maantiekylässä.

Lindqvist kertoo ja jatkaa: täällä Hyrylässä huolletaan ja korjataan kaikkia pyörillään olevia koneita ja laitteita. Suuremmat ja vaativia nostoja tarvitsevat asennukset ja huollot teemme Maantiekylässä, jossa on käytössä 16 tn kattonosturi.

Asiakaslähtöistä palvelua

Maantec Oy toimii alalla valtavirran vastaisesti ja pitää yllä nykypäivän mittapuun mukaan poikkeuksellisen kattavaa varaosavarastoa. - Menestyvää korjaamotoimintaa voi harjoittaa oikeastaan vain kahdella tavalla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa korjaamon edustaja tarkastaa korjattavan kohteen ja jäätävän ammattitaitonsa turvin tilaa kaikki tarvittavat osat ja laskee korjausajan minuutilleen oiken. Sen jälkeen korjaamon varaosakuljettaja kerää kaikki osat yhdellä kertaa eri tavarantoimittajilta ja toimittaa ne huoltoon joka tekee oman osansa ilman mitään ylimääräistä lisätyötä, kertoo Lindqvist. - Myös toisessa vaihtoehdossa korjaamon edustaja kartoittaa korjaustarpeen, mutta nyt korjaamolla on oma varaosavarasto, joka pitää sisällään kaikki koneen käytön kannalta elintärkeät varaosat. Koska koneita, mutta myös vikoja on monenlaisia tulee korjaamolla olla runsaasti

varaosia hyllyssä. Se sitoo pääomaa, mutta myös mahdollistaa korjaamolle nopeat läpimenoajat, Lindqvist toteaa. - Myymälämme on virallisesti avoinna arkisin klo 07:00 17:00 - tai sopimuksen mukaan, niin se lukee myös meidän internetsivuilla. Eli palvelua saa aina kun sille on tarvetta, sanoo Tuomas Huurtola Maantecilta. Kun Maantecin pihaan tulee tai tuodaan asiakkaan laite se pyritään saamaan mahdollisimman pian takaisin tuottavaan työhön. - Sitä varten meillä on kaksi hyllykilometriä varaosia varastossa, mikä tarkoittaa yli 25 000 yksittäistä varaosanimikettä. Olemme erikoistuneet myös ajoneuvohydrauliikkaan ja sen alan ongelmien ratkaisuun. Hyllyssämme on arviolta yli 3000 erilaista hydrauliikkapuolen nippaa ja liitintä ja muuta komponenttia. Lisäksi meillä on hydrauliikkaletkuasetelmien valmistukseen tarvittavaa konekalustoa ja oikeastaan kaikki tarvittava. Näillä eväin saamme asiakkaan kamppeen nopeasti työkykyiseksi. Oma varasto tulee pidemmän päälle edullisemmaksi ja luo kestäviä asiakassuhteita. Kun on kiire, niin euron maksavasta jousisokasta tulee äkkiä sadan euron osa, kun sitä ensin etsitään ja sitten lähdetään hakemaan

toiselta puolelta kaupunkia. Tämän ovat huomanneet myös useat lähiseudun yritykset, jotka kasvavassa määrin hyödyntävät palveluitamme. Tulipalot tulee sammuttaa jo kytemisvaiheessa, ettei palo pääse etenemään kantaviin rakenteisiin, Lindqvist sanoo.

Maantec MRAS

Maantec on vienyt korjaamotoiminnan kehitystä eteen päin myös etähallinnan puolella. Yrityksen kehittämä MRAS (Maantec Remote Access System) -huoltoliittymä mahdollistaa Effer -nosturien vikadiagnostiikan ja tietyissä tilanteissa jopa korjaamisen GSM-verkon välityksellä. - Toimintahäiriön yllättäessä otamme etäyhteyden nosturin ohjausjärjestelmään, ja esimerkiksi anturivian kyseessä ollessa pystymme kalibroimaan tai jopa irtikytkemään viallisen komponentin järjestelmästä ja näin mahdollistamaan töiden jatkumisen. Tämän jälkeen varmistamme varaosasaatavuuden ja sovimme huoltoajankohdan yhdessä asiakkaan kanssa, kertoo Lindqvist.

KESLA uutena merkkinä

Yhteistyösopimus KESLA ajoneuvo- ja teollisuusnosturien sekä kahmareiden myynti- ja

huoltoedustuksesta allekirjoitettiin vuoden 2017 puolella ja myynti käynnistyi vuoden vaihteessa. Toimintaa rakennetaan hyvässä yhteishengessä ja ensimmäiset materiaalinkäsittelynosturit ovat jo saatettu tyytyväisille asiakkaille. - Yhteistyö Maantec Oy:n kanssa tukee erinomaisesti palvelutarjontaamme ja laajenemissuunnitelmia pääkaupunkiseudun alueella. Haemme uusia asiakkaita juuri erityisesti materiaalinkäsittelynosturipuolelle, kertoo myyntipäällikkö Toni Lehtinen KESLA:lta. - Korkealaatuiset, tehokkaat ja moniin eri työtehtäviin soveltuvat suomalaiset KESLA -nosturit sopivat erittäin hyvin tuotevalikoimaamme. Käyttäjäystävälliset ja vain vähäista huoltoa vaativat KESLA nosturit ovat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja niiden asentaminen on vaivatonta. Jatkossa varaosatarjontamme tulee olemaan kattava myös KESLA varaosien suhteen, ilmoittaa Maantecin Jan Lindqvist.

Maantec Oy:n varaosavarasto kattaa ajoneuvohydrauliikan ja nosturien tarpeet laajalla skaalalla. - Valikoimassa on kymmeniätuhansia nimikkeitä, sanoo Jan Lindqvist.


142 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Deleten uusi lavakeksintö voi jopa puolittaa työmaalogistiikan päästöt ja hiilijalanjäljen

D

elete on kehittänyt uuden lavajärjestelijän jonka avulla työ- maalla oleva täysi vaihtolava voidaan korvata tyhjällä lavalla samalla, kun täysi lava nostetaan auton kuljetettavaksi. Keksintö tehostaa työmaalogistiikkaa jopa puolella, jolloin logistiikan päästöt voivat jopa puolittua. Myös lavojen säilyttämiseen tarvittavan lavakenttätilan tarve vähenee merkittävästi. Erityisesti purkutyömailla, mutta myös rakennustyömailla kamppaillaan tilanahtauden kanssa. Ahtaus on myös turvallisuusnäkökulma. Lavakuljetusjärjestelmä tuo helpotusta tähän, sillä lavoja on helpompi vaihtaa nopealla syklillä, jolloin niitä ei tarvitse olla työmaalla niin monia - yksi lava materiaalia kohden riittää. Lavajärjestelijän ansiosta työmaalle saadaan lisää tilaa muita toimintoja varten ja samalla saavutetaan katkeamaton lajittelu. Myös ajoneuvojen määrä työmaalla vähenee käytännössä puoleen jolloin työmaan turvallisuus paranee oleellisesti.

Hiilijalanjälki puolittuu

Kuljetusten vähenemisen

Delete on kehittänyt uuden lavajärjestelijän jonka avulla työmaalla oleva täysi vaihtolava voidaan korvata tyhjällä lavalla samalla, kun täysi lava nostetaan auton kuljetettavaksi.

myötä kuljetuskaluston aiheuttama hiilijalanjälki saadaan jopa puolitettua. Lavajärjestelijän ansiosta lavan vaihtaminen käy vaivatta ja lisäksi yhdellä kuljetuksella voidaan kuljettaa painon sallimissa rahoissa jopa tuplamäärä paljon tilavuutta vaativaa jätettä. Luonnollisesti tämä vaikuttaa myös kuluneen polttoaineen määrään, kun kilometrit vähenevät.

- Ympäristöhaittojen pieneneminen on lavajärjestelijässä kuitenkin se kaikkein tärkein näkökulma keksinnön taustalla.Myös se, että auto voi kuljettaa tyhjää lavaa yhdessä täyden lavan kanssa parantaa työmaalogistiikkaa ja pienentää päästöjä kuljetusten vähenemisen myötä. Työmaa ei ole niin sanotusti ilman tyhjää lavaa missään vaiheessa. Myös kuljetustilavuuden määrää

kasvaa, hän lisää, kertoo keksinnön tehnyt toimialapäällikkö Tommi Leppiaho Deletestä. Lavajärjestelijä sopii erityisesti rakennustyömaiden materiaalikierrätykseen. Lavajärjestelijä helpottaa myös logistiikkayritysten lavakenttien tilankäyttöä, sillä järjestelmän ansiosta lavoja voidaan pinota kolme päällekkäin varastoinnin ajaksi. Näin lavakenttä saadaan tehok-

kaampaan käyttöön ja tilantarve vähenee.

Deleten lavajärjestelijän käytön hyödyt:

* Puolet vähemmän kuljetusten aiheuttamia päästöjä, 50 % pienempi hiilijalanjälki * Puolet vähemmän kuljetuskustannuksia * Puolet vähemmän ajoneuvoja työmaalla, turvallisempi työmaa * Soveltuu standardilavoille * Ei vaadi muutoksia nykyiseen kuljetuskalustoon * Kolminkertaistaa lavakentän kapasiteetin

KESLA 2112Z T keskipilarilla KATSO VIDEO!

www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Närhi Oy | narhi.com KAUTTUA: EHM Oy | ehm.fi MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi SOINI: Saleston Oy | saleston.fi TUUSULA: Maantec Oy | maantec.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

DAILY LUXUS MATKAILUAUTO • • • •

Voi ajaa B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg

• Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla • Hinta alkaen 69.560 € sis. alv 24% * • Autovero 0 €

Zenec tai Kenwood multimediasoitin peruutuskameralla ja navigaattorilla.

Luxussisustus ja isuimet 1+1+ 4:lle henkilölle.

IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi

JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Ville Venäläinen p. +358 400 325 165 ville.venalainen@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 KOUVOLA Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

Tavaratila on eristetty ja vaneroitu.

Kuvan auto luxusvarustelulla Iveco Daily 35S18A8V sisältäen mm: • Moottori 3,0 litrainen 180 hv • Hi-Matic automaattivaihteisto, 8-portainen • Nahkaverhoilu • Vesi- ja ilma -webasto • Multimediasoitin peruutuskameralla ja navilla • Kahdet renkaat, kesärenkaat aluvanteilla • Kyljessä rosteriastinlaudat

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

YHTÄ VAHVA KUIN ISOVELJENSÄ. MAN TGE. Tämä ei ole van. Tämä on MAN. Uusi MAN TGE. MAN TGE- mallit alkaen TGE 2.100 umpipakettiauto (75kW) 30777,95€ (alv 0%, sis. autoveron). Hinta CO2-päästöllä 193g/km. Malliston yhdistetty EU-kulutus 7,2-9,1 l/100km, CO2-päästöt 189-234g/km. Suositusvähittäishinnasto 1.12.2017, ei sisällä toimituskuluja. www.mantruckandbus.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI Ford Transit Custom Van Limited 320 L2 2,0 Ford EcoBlue TDCi 170 hv A6

Hiottu timantti

KULJETUS 145 Rahtiosasto ennallaan

Koripituudet ja korkeudet sekä mallivaihtoehdot ovat entisellään. Kattokorkeuksia ja akselivälivaihtoehtoja on kaksi. Kokonaispainot sijoittuvat Suomessa 3,1-3,4 tonnin välimaastoon. Nyt koeajettavan auton kokonaispaino on 3,2 tonnia ja kantavuus noin 940 kg. Transit Customin rahtitila on kaikin puolin onnistunut. Lähes pystysuoraan väliseinään viedyn luukun ansoista kuormatilaan sopii myös pidempää rahtia kuten tikkaat tai vaikka rännikourua. Vakiovarusteisiin lukeutuva kyljen liukuovi sai päivityksessä uudet liukukiskot. Uudistus on onnistunut mainosti ja ovi liukuu nyt entistä kevyemmin ja täsmällisemmin ääriasentoihinsa.

Kokonaisuudesta

Uudistuneen Transit Customin pyöristyneet linjat ja uusi keulailme noudattaa onnistuneesti valmistajan henkilöautopuolen malli-ilmettä. Maalatut puskurit ja sivupeilit ovat Limited varustetason vakiovarusteita. Tehokkaiden HID Xenon -ajovalojen veroton lisähinta on 450 euroa.

F

ord uudisti huippusuosittua Ford Transit Customia tälle vuodelle. Korin kulmia ja kylkien pokkauksia pyöristettiin ja sisusta pantiin täysin uusiksi. Ammattilehden koeajossa Transit Custom lunasti ennakko-odotukset kirkkain arvosanoin. Vuonna 2012 ensiesittelynsä saanut Transit Custom on kaikinpuolin hyvin onnistunut auto, mikä näkyy menestyksenä Euroopan myyntitilastoissa. Nyt koeajettava, päivitetty Transit Custom täyttää onnistuneesti edeltäjänsä jättämät suuret saappaat. Transit Customin keula on nyt entistä pyöreämpi ja muotoilun puolesta lähempänä valmistajan henkilöautopuolen menevän näköistä mallistoa. Merkittävimmät uudistukset tehtiin konttorin puolelle. Voimalinjan uudistukset tehtiin jo aikaisemmin.

Käytännöllinen

Täysin uudessa kojelaudassa on nyt runsaasti säilytystiloja. Kojelaudan yläosassa on kolme kätevää avointa lokeroa. Lisäksi kojelaudan päällä keskellä on syvennys, jossa kynät ja muut pikkutavarat pysyvät paikallaan. Hansikaslokeroon sopii nyt A4 -kokoisia kansioita. Myös ovipaneelit on uudistettu täysin ja niissä on enemmän säilytystilaa. Kojelaudan asettelu on nyt miellyttävä ja entistä mallia käyttäjäystävällisempi. Uuteen mittaristoon sisältyvä ajotietokone on entistä selkeälukuisempi. Ajotietokoneen runsaita toimintoja, joista on erikseen mainittava lisälämmittimen käyttö, hallitaan uudistuneen ohjauspyörän selkeälukuisista nappuloista. Mallipäivytyksessä istuimet muotoiltiin uudelleen ja istuin-

verhoilut vaihdettiin. Onneksi mukavuudesta tai runsaista säätövaroista ei tingitty. Apumiehen paikka on varattu kahdelle. Istuimen alla on säilytystilaa mikä toimii samalla myös tavaratilan jatkeena. Nyt koeajettavassa yksilössä on uusi tabletin inspiroima 8” kosketusnäyttö, josta ohjataan Fordin SYNC 3 -tietoviihdejärjestelmää ja siihen yhdistettyä älypuhelinta, joko perinteiseen tapaan tai englanninkielisillä äänikomennoilla. Järjestelmä on Apple CarPlay- ja Android Auto -yhteensopiva; kokeilussa Apple CarPlay toimi mainioisti. Se mahdollistaa myös suomenkielisten äänikomentojen käytön, Applen Siri -palvelun avulla. Vaihdevipu on entisellä paikallaan kojelaudassa, käytön kannalta ergonomisessa kohdassa. Vaihteistoa voidaan komentaa myös manuaalisesti. Se käy näppärästi vaihdevipuun ympätyistä napeista. Ford on tehnyt uuteen Transit Customiin myönnytyksen, joka saa monilta kiitosta: konepeitto avataan nyt kilpailijoiden tapaan ohjaamoon viedystä vivusta.

Voimansiirto

Transit Customin voimalinjan perustana on huipputeknologinen Ford EcoBlue -dieselmoottori, joka esiteltiin malliin pari vuotta sitten. Valittavissa on kolme eri tehovaihtoehtoa: 105 hv / 360 Nm , 130 hv / 385 Nm ja 170 hv / 405 Nm. Vaihteistopuolella on tarjolla manuaali- ja automaattivaihtoehdot, molemmat 6-pykäläisinä. Nyt koejaettavaa maahantuojan esittelyautoa kyydittää tehokkain eli 170 hv moottori, joka on saanut jatkeekseen noin vuosi sitten markkinoille tuodun SelectShift-automaattivaihteiston. ”Tehomyllyn” ja automaatin yhteistyö on jouheaa.

Uusi kojelauta on toimiva kokonaisuus. Apple CarPlay tuo puhelimen suosikkipalvelut autoon. 8” näyttö toimii myös peruutuskamerana.

Ford Transit Customista on vaikea nimetä varsinaisia vikoja tai puutteita. Positiivisia puolia on sitten sitäkin enemmän, kuten varsin kattava perusvarustelu. Transit Custom on kokonaisuutena laadukas ja hyvin tehty auto. Edullisimman uuden Transit Customin verollinen hintapyynti on rapiat 33 000 euroa. Nyt ajettu Ford Transit Custom Van Limited 320 L2 2,0 Ford EcoBlue TDCi 170 hv A6 kustantaa reilut 49 000 euroa, josta lisävarusteiden osuus yli 5 000 euroa. Uusi Transit Custom tarjoaa korkeaa laatua järkevään hintaan.

L2H1 korin rahtiosaston tilavuus on 6,8 kuutiometriä. Suurin pituus on 2,9 m ja leveys 1,75 m. Led-valaistus maksaa noin 150 euroa.

Transit Customin alusta on entisellään ja hyvä niin, miksi hyvää muuttamaan. Ohjaus on tunnokas ja jousitus erinomainen myös raskaasti kuormattuna. Liikennemerkkien tunnistus ja päivitetty etutörmäysvaroitin sekä päivitetyt pysäköintitutkat osoittivat kaupungissa tarpeellisuutensa. Adaptiivinen, välimatkan säädöllä varustettu vakionopeudensäädin suoriutui tehtävästään esimerkillisesti. Täysin uutta pakettiautopuolen teknologiaa edusti kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BLISS), jota täydentää risteävän liikenteen tunnistava Cross Traffic Alert -toiminto. Lisähinnasta Transit Customiin on tarjolla myös muita kuljettajaa avustavia tur-

vallisuusjärjestelmiä. Tehokkaan moottorin voimin hitaampien ajoneuvojen ohitus sujui luontevasti. Polttoainetta uudenkarhea Transit Custom kulutti 8,6 litraa sadalla kilometrillä. Se on kohtuullinen kulutuslukema perinteisellä automaattivaihteistolla varustetulle pakettiautolle, vaikka jääkin lievälle takamatkalle valmistajan ilmoittamasta yhdistetyn ajotavan 7,2 l/100 km kulutuslukemasta. Yksi Fordin vahvuuksista on pitkä huoltoväli, joka on 60 000 km tai kaksi vuotta, ensin täyttyvän määrätessä. Lisäpisteet Fordin tavara-automallisto ansaitsee viiden vuoden / 150 000 km takuusta. Edellämainitut kertovat valmistajan luottavan tuotteeseensa.

Perästä päin katsottuna uudistukset ovat keulaa maltillisempia. Liukuoven kisko on uusi.


146 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ei van - vaan MAN M

AN on saanut aikaan melkoisen pöhinän uudella TGE pakettiautomallistollaan. TGE:n myötä MAN on noussut hyötyautopuolen Full-Range-palveluntarjoajaksi laajalla hyötyautomallistolla, mikä sisältää vaihtoehdot 3 - 44 tonnin kokonaispainoluokissa. Yksi malliston mielenkiintoisimmista uutuuksista on nyt koeajettava nelivetoinen TGE 4x4.

MAN TGE on Volkswagen Crafterin täysiverinen sisarmalli; erot mallien välillä ovat lähinnä kosmeettisia. Eroa on myös jonkin verran mallien hinnoitteluissa. MAN TGE:n hinnat alkavat vajaasta 37 000 eurosta, Crafterin hintapyynnit hieman alempaa. Hintaero selittyy TGE:n kattavammalla vakiovarustelulla, joka sisältää mm. ABA-hätäjarrutusavustimen, paremman radion ja matkustamon sekä rahtitilan LED-valaistuksen. Nyt koeajettavan MAN TGE 3.140 4x4 mallin verollinen listahinta vakiovarusteilla on noin 48 900 euroa. TGE:n tuotanto ja myynti käynnistyvät Keski-Euroopassa viime vuoden puolella. Suomeen ensimmäiset TGE saapuivat maaliskuussa. - TGE on saanut todella positiivisen vastaanoton asiakkailta. Kappalemääräisesti olemme hieman jopa edellä ennakkotavoitetta. Odotetusti paras menekki on ollut etuvetoisella ja automaattivaihteistolla varustetulla mallilla. Kesäkuun aikana TGE-mallisto kiertää pienimuotoisen kiertueen merkeissä kaikki Suomen jälleenmyyjät, kertoo MAN TGE tuotepäällikkö Timo Puustinen.

Vaihtoehtoja kaikkiin kuljetustarpeisiin

Ammattilehden koeajossa Saksan ja Suomen leijonat kohtasivat Vaasan torilla Vapaudenpatsaan juurella. Suuri osa kuorma-auton omistajista ajaa myös pakettiautokalustolla, joten MAN:in tulo mukaan pakettiautoihin onkin aiheuttanut melkoisen pöhinän kuljetusalan ammattilaisten keskuudessa. Koeajettu nelivetoinen MAN TGE osoittautui kaiken kaikkiaan loistavaksi kokonaisuudeksi soveltuen monipuoliseen käyttöön.

MAN TGE -pakettiautoon on valittavissa kaksi eri akseliväliä, kolme pituusvaihtehtoa ja kolme eri korkeutta. Kuormatilaa on mallista riippuen 9,9 - 18,4 m³. Versiosta riippuen, ajoneuvon pituus vaihtelee 5,99-7,39 metrin välillä ja korkeus 2,35-2,83 metrin välillä. Kokonaispaino on enintään 5,5 tonnia - lisäksi 3,5 tonnia voidaan kuljettaa perävaunulla. Alustasta on myös saatavissa kaksi eri malliversiota, joko alustaohjaamolla tai miehistöohjaamolla. Alusta runkoelementillä on saatavissa tehdasvalmisteisena neljässä eri pituudessa, runkorakenteen ollessa enintään 4,7 metriä pitkä. Vetotapavaihtoehtoina ovat etuja takaveto sekä neliveto. TGE:n voimanlähteenä on VW-konsernin 2-litrainen TDI


METSÄALAN AMMATTILEHTI hyötyautomoottori, josta on neljä eri tehovaihtoehtoa: 102 hv (75 kW), 122 hv (90 kW), 103 kW (140 hv) ja 130 kW (177 hv). Vaihteistoksi voidaan valita joko 6-vaihteinen manuaalivaihteisto tai 8-vaihteinen automaattivaihteisto, joskin 102 hv moottoria saa ainoastaan manuaalivaihteistolla. Takavetoisiin voi manuaalivaihteiston yhteydessä tilata myös voiman ulosoton, jonka maksimiteho on jopa 40 kW ja vääntö 180 Nm (2300 rpm). Nyt koeajettava nelivetoinen TGE edustaa korimittojensa osalta malliston pienintä päätä: pituus 5,99 m, akseliväli 3,64 m ja tavaratilan sisäkorkeus 1,73 m sekä suurin pituus 3,45 m. Tavaratilan puolesta ”kymppikuutioisen” TGE:n voimanlähteeksi on valittu teholtaan 140 hv moottori ja vaihteistoksi tuttu ja turvallinen manuaalivaihteisto. Kokonaispainoltaan 3,5 tonnisen auton kantavuudeksi ilmoitetaan noin 1150 kg ja suurimmaksi perävaunupainoksi 3000 kg, yhdistelmämassan ollessa 6 tonnia.

Pysyvää vetopitoa

Jatkuva nelivetojärjestelmä on varustettu taka-akselin yhteyteen viedyllä Haldex-kytkimellä, joka jakaa voiman etu- ja taka-akseleiden välillä. Lisähinnasta taka-akselille on saatavilla lukko. Volkswagenilta lainattu varmatoiminen 4MOTION -nelivetojärjestelmä on tuttu monista konsernin automalleista. Nelivetoisuus näkyy myös polttoaineenkulutuksessa. Koeajossa uuden karhean MAN TGE 4x4 keskikulutus asettui reilun tuhannen kilometrin koeajolenkillä hyväksyttävään 10,5 litran lukemaan sadalla kilometrillä.

Mukavuutta ja käytettävyyttä

MAN logolla varustetun ohjauspyörän takaa arvioituna TGE:stä huokuu saksalainen järjestelmällisyys ja kurinalaisuus. Kaikki kuljettajan tarvitsemat hallintalaitteet ja katkaisijat ovat juuri oikeilla paikoillaan, helposti saatavilla. Runsaslukuisina eri puolille ohjaamoa sijoi-

tetut tavaralokerot saavat testiryhmältä kiitosta; nyt on asialliset paikat kynälle ja puhelimelle sekä muille henkilökohtaisille tavaroille. Konsernin muiden mallien tapaan myös TGE yltää istuinmukavuuden osalta luokkansa kirkkaimpaan kärkeen. Nyt koeajettavaan autoon on valittu lisähinnasta tarjottava, hierontatoiminnolla varustettu ergoComfort-istuin. EBA-hätäjarrutusavustin lukeutuu TGE:n vakiovarusteisiin ja City-hätäjarrutoiminto jarruttaa ajoneuvoa alhaisissa nopeuksissa automaattisesti tarvittaessa vaikka pysähdyksiin saakka. TGE:n ajettavuus ja ajo-ominaisuudet ovat kaikin puolin kunnossa. Adaptiivinen vakionopeudensäädin takaa mukavuuden pidemmilläkin matkoilla. Turvallisuutta edistää myös väsymyksentunnistus ja monitörmäysjarru: viimeksi mainitun avulla voidaan estää jälkitörmäykset muihin ajoneuvoihin tai esteisiin.

KULJETUS 147

TGE:n kojelauta on lainattu suoraan Crafterista, erona vain ohjauspyörän keskiön leijona-logo. Kokonaisuus on kaikin puolin toimiva.

Miksi TGE?

Suuri osa kuorma-auton omistajista ajaa myös pakettiautokalustolla. Kaluston yhdistäminen saman merkin alle säästää sekä aikaa että rahaa, kun sekä myynti- että huoltopalvelut saa kaikkiin hyötyajoneuvoihin samasta paikasta, tuttujen myyjien kautta. Merkittävänä etuna voidaan pitää myös hyötyautoihin keskittyneiden huoltopisteiden joustavuutta aukioloaikojen osalta. Ja mitä MAN TGE:n huoltoväleihin tulee, niin määräaikaishuollossa tulee vierailla 50 000 km välein ja hammashihna vaihdetaan ensimmäisen kerran 250 000 km kohdalla. Tarjolla on laaja kattaus eritasoisia huoltosopimusvaihtoehtoja ja hätätilanteissa TGE-asiakkaat voivat tukeutua merkin liikkuvuuspalveluun, joka kattaa koko Euroopan talousalueen.

TGE:n sivupeilit ovat asialliset ja kojelaudassa on runsaasti säilytystiloja.

Istuimien verhoiluissa käytetään MAN-kankaita. AGR-hyväksytty ergo Comfot -kuljettajanistuin on varustettu hieronnalla. Kuljettajan istuimen voi valita neljästä eri vaihtoehdosta.

Noin 10 kuutiometrin vetoinen rahtitila on kaikin puolin toimiva kokonaisuus. Leveät lastausaukot, lähes pystysuora väliseinä ja matala nostokorkeus sekä kunnolliset kahvat oviaukoissa helpottavat kuormausta.


148 KULJETUS

E

clipse Cross on ensimmäinen Mitsubishin uuden sukupolven automalli, joka valloittaa runsailla varusteillaan ja ajomukavuudellaan sekä tuoreella ulkonäöllään. Kehut ansaitsee myös uusi 1,5-litrainen bensaturbo, josta ei puutu suorituskykyä. Mitsubishi Eclipse Cross voimalähdevalikoima rakentuu toistaiseksi 1,5-litraisen bensiiniturbon varaan. Tehoa nelipyttyisestä rivikoneesta irrotetaan peräti 120 kW (163 hv) ja vääntömomenttia 250 Nm kierrosalueella 1800-4500 r/min. Vetotapavaihtoehtona on nyt koejaettavan etuvedon lisäksi neliveto. Vaihteistopuolella on valittavana 6-portaisen manuaali ja 8-vaihteinen CVT-automaatti. Myöhemmin moottorivalikoima kasvaa 2,2 litran turbodieselillä. Mitsubishi hakee uutuudellaan jalansijaa suositussa pienten katumaasturien luokassa. Eclipse Crossia tarjotaan peräti neljällä eri varustetasolla: Inform, Invite, Intense ja Instyle. Jo Inform-varustetaso on varsin kattava. Vakiovarusteisiin sisältyy runsaasti monissa muissa automerkeissä lisähinnasta tarjottavia varusteita, kuten esimerkiksi etutörmäysvaroitin, automaattiset kaukovalot, kaistavahti ja vakionopeudensäädin sekä 16” kevytmetallivanteet. Instyle -huippuversiossa vakiona ovat näiden lisäksi HUD-heijastusnäyttö, Multi Around -kamerajärjestelmä, 7” MMCS-järjestelmä kosketusvärinäytöllä, LED -ajovalot automaattisella korkeudensäädöllä, 18” kevytmetallivanteet ja aktiivinen vakionopeudensäädin. Mitsubishi on niittänyt mainetta nelivetomalleillaan - sellainen on tarjolla myös Eclipse Crossista. Mallisto on hinnoiteltu varsin houkuttelevasti. Edullisimman etuvetomallin hintapyynti on pyöreästi 28 500 euroa. Nelivetomallien hinnat alkavat 36 700 eurosta. Nyt koeajettavan Eclipse Cross Intense Premium CVT 2 WD

METSÄALAN AMMATTILEHTI

BANZAI! Mitsubishi Eclipse Cross Intense Premium CVT 2 WD

- säväyttävä katumaasturiuutuus

Mitsubishi hakee Eclipse Cross -uutuudellaan jalansijaa suositussa pienten katumaasturien luokassa - auto soveltuu yrityskäytöön ja 4-vetoversiolla pääsee työmaalle henkilöautoa paremmin. Mitsubishin uusi Diamond Red -metallivärisävy tuo auton rohkeat korilinjat erinomaisesti esiin.

-mallin verollinen kokonaishinta on tätä toukokuun alussa 2018 kirjoitettaessa 41 590 euroa. Vapaa autoetu on mallista ja vetotavasta riippuen 605-825 eur /kk ja käyttöetu 455-675 eur/kk. Mitsubishi siirtyi hiljattain Renault-Nissan allianssin siipien suojaan. Eclipse Cross valmistetaan kuitenkin yhä Japanissa. Mitsubishi myöntää kaikkiin uusiin autoihin 5 vuoden takuun ainoana japanilaisena automerkkinä.

Varusteita kaikkiin tarpeisiin

Reilun 4,4 metrin pituinen Eclipse Cross asemoituu mitto-

jensa puolesta valmistajan ASX:n ja Outlanderin puoliväliin. Vihdoinkin joku autovalmistaja on ottanut asiakkaiden palautteen tosissaan: Eclipse Crossin kynnyskotelot ovat ovien kohdalta tavallista kapeammat, mikä mahdollistaa autoon nousun housun lahkeita likaamatta. Kuljettajan istuin omaa asialliset säätövarat ja sopii hyvin suomalaisella takamukselle. Kojelauta on kaikin puolin toimiva, joskin nappuloiden runsaus hämmentää. 7-tuumaiseen kosketusnäyttöön on saatavilla älypuhelimen integroimista varten Android Auto- ja Apple Car

Play -palvelut. Näyttöön vietyjä toimintoja voidaan vaihtoehtoisesti käytellä vaihdevivun viereen viedyn kosketuspaneelin kautta. Intense varustelutaso tuo mukanaan kuljettajan näkökenttään tarvittaessa taittuvan HUD -näytön. Ajonopeuden lisäksi näyttö aktivoituu vaaratilanteiden uhatessa erilaisin symbolein. Matkustusmukavuutta on tarjolla myös takapenkkiläisille. Takaoviaukot tarjoavat sporttisesta kattokulmasta huolimatta vaivattoman pääsyn. Takaistuimien selkänojat taittuvat peräti 9 eri asentoon ja istuinosa liikkuu pituussunnassaan jopa 20 cm. Kattava Instyle varustelu sisältää lämmitettävän ohjauspyörän ja tuulilasin ohella reunapaikoiltaan lämmitettävän takapenkin. Se ja lasinen kattoikkuna saivat koeajossa kiitosta matkustamon suunnalta. Mukavuutta lisää 60:40-suhteessa jaetun takapenkin selkänojan kallistusmahdollisuus. Takaistuimessa on 200 mm etäisyydensäätömahdollisuus, mikä kasvattaa reippaasti tavaratilaa.

Turvallisuus keskiössä

Mitsubishin uuden sukupolven automalli Eclipse Cross valloittaa runsailla varusteillaan ja ajomukavuudellaan sekä tuoreella ulkonäöllään. Tärkeänä yksityiskohtana suurikokoiset sivupeilit ovat erinomaiset.

Eclipse Crossin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen. Auto saikin täydet viisi tähteä Euro NCAP -turvallisuustestissä. Eclipse Cross saavutti erinomaisen 97 prosentin tuloksen aikuismatkustajien turvallisuudessa ja 80 prosentin tuloksen jalankulkijoiden turval-

lisuudessa. Lisäksi auton etutörmäysvaroitin suoriutui testissä hyvin välttäen törmäykset eri olosuhteissa ja eri nopeuksilla mitattuna. Eclipse Crossin suoritus olikin kaikilla osa-alueilla niin vahva, että auto saavutti testissä korkeimman viiden tähden luokituksen.

Positiivinen tuttavuus

Ajossa Eclipse Cross yllättää Eurooppalaisiin kilpailijoihin verrattavalla hiljaisuudellaan. Valmistaja on onnistunut kelvollisesti rengasmelujen ja moottoriäänien eliminoinnissa. 1,5-litrainen moottori on yllättävän pirteä ja vääntävä. 8-portainen CVT-vaihteisto toimii viiveettä, eikä voiman tuotto tunnu lainkaan kuminauhamaiselta, mistä tämäntyyppisiä vaihteistoja takavuosina tavattiin moittia. Korkea auto on ajossa varsin mukava, tarjoten luokkaa suuremman auton viihtyisyyden. Lisäpisteitä on annettava lämmitettävästä tuulilasista ja ohjauspyörästä. Sapiskaa annetaan ohjaustuntumasta maantienopeuksilla, joka on, ainakin ohjauksen keskialueella hieman etäinen. Tuntuma voi tarkentua pykälää tai kahta korkeampiprofiilisilla renkailla. Se tosin vaatisi Intense -varustelutasoon sisältyvien 18-tuumaisten vanteiden vaihtamista halkaisijaltaan tuuma tai paria pienempiin vaihtoehtoihin. Mitsubishi tunnetaan asialli-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 149

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Takaluukku on vahvasti kallistetusta takalasista huolimatta toimiva ja käytännöllinen. Lisäpisteitä Eclipse Cross ansaitsee takapuskurin muodosta, joka ei ole kuormatessa alttiina naarmuille.

Eclipse Cross tarjoaa japanilaista laatua mikä on aistittavissa erityisesti sisätilojen materiaaleissa. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota matkustajien viihtyvyyteen. Kuljettajan eteen avautuu hillitty kojelauta, jota hallitsee Head Up Display -tuulilasinäyttö ja laajakulmanäyttö. Nappuloita ja kytkimiä on valmistajalle uskolliseen tyyliin runsaasti.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

Uusi 1,5-litrainen bensiiniturbomoottori on varustettu 6-portaisella manuaalivaihteistolla tai 8-portaisella CVT-automaatilla.

sesti toteutetuista luistonesto- ja ajovakaudenhallintajärjestelmistään. Koeajoa tehtäessä talvi oli jo taittunut, joten ääriolosuhteita sai edustaa hiekkatie. Siellä järjestelmät toimivat odotetun hyvin kuten varmasti liukailla keleilläkin. Takaluukkuun sopii vaikkapa moottorisahat ja polttoainekannut sekä muut päivittäisessä työssä tarvittavat tykötarpeet. Haasteelliseksi kuormaus muodostuu vasta kun kontin puolelle sovitetaan pitkiä ja korkeita kolleja. Coupemaisella korilinjalla on hintansa. Takalasi on jaettu kahteen osaan, mikä helpottaa näkymää auton taakse. Auton varusteisiin sisältyvän 360-asteen kuvakulman tarjoavan kamerajärjestelmän ansiosta auton pysäköinti sujuu vaivatta. Polttoainetta Eclipse Cross söi yhteensä noin 600 km mittaisella koeajorupeamalla karvan yli 8-litraa sadalla kilometrillä. Lukemaa voi pitää kohtuullisena tämän kokoluokan autolle, kun otetaan huomioon, että noin puolet ajosuoritteesta ajettiin moottoritienopeuksilla.

Kapeat kynnyskotelot ovat odotettu uutuus nykyautossa. Nyt lahkeet voivat pysyä puhtaina.

Huoliteltu kokonaisuus

Kokonaisuutena arvioitaessa Mitsubishi Eclipse Cross on pirteä ja positiivinen tuttavuus. Puhutteleva ulkonäkö ja korkea varustelutaso sekä luokkaa suuremman auton mukavuus ovat pitkän takuun ohella Eclipse Crossin kovimpia valtteja autoluokassa, jossa ovat vastassa suuret suosikit Nissan Quahquai, Volvo XC 60 ja Toyota RAV4. Tässä verrokkiryhmässä Mitsubishin uutuusmallilla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä. TEKNISET TIEDOT: Moottorityyppi 1.5-litrainen 16-venttiilinen DOHC MIVEC, turboahdettu (4B40), tilavuus cm3 1.499, päästoluokka EURO-6b Max. Teho kW (hv)/rpm 120 (163)/5,500 Max. Vääntö Nm (kg-m)/rpm 250 (25.5) /1,800-4,500 CO2 yhdistetty (g/km)154 Yhdistetty kulutus (l/100km) 6,7 Mitat pituus (mm) 4405, leveys (mm) 1805, korkeus (mm) 1676 Omamassa (kg) 1629, kokonaismassa (kg) 2150, kantavuus (kg) 521 Perävaunumassa jarruin (kg) 1600, jarruitta (kg) 750

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab


METSÄALAN AMMATTILEHTI

150 KULJETUS Ford Ranger 3.2 4x4 A6

Kuorma-autokaupan kovin nousija Autotehdastason varustelutyötä

Ford on noussut kevyiden kuorma-autojen luokassa toiseksi ja kokonaismarkkinoiden viitoseksi suositun Ranger mallin voimin. Ford Ranger AT35 on todellinen savimaiden selättäjä. Maasto-ajo-ominaisuuksista otettiin mittaa ajokoneen jättämällä uralla.

F

ord on vähin äänin kiilannut kuormaautojen ensirekis- teröintitilastossa kärkiviisikkoon ja omassa 3,5-5,9 tonnin luokassaan Mercedes-Bezin jälkeen toiseksi. Menestyksen moottorina toimii Suomessa N2G-luokan kevytkuorma-autoksi jalostettu Ford Ranger lavaauto. Kevytkuorma-autoksi Ranger muuttuu valmistajan virallisella lisenssillä Arctic Trucksilla Sipoonlahdessa, mikä on osaltaan luonut lisää autoteollisuuden työpaikkoja Suomeen. Koeajoimme erittäin vaativiin työtehtäviin tarkoitetun Ranger AT35 -esittelyauton. Se paljastui kovaksi luuksi metsäkoneen jättämällä uralla.

Maastoajon lyhyt oppimäärä

Kevytkuorma-autoksi Ranger muuttuu valmistajan virallisella lisenssillä Arctic Trucksilla Sipoonlahdessa, mikä on osaltaan luonut lisää autoteollisuuden työpaikkoja Suomeen.

Perille maastossa työkoneelle asti

Useimmat lienevät samaa mieltä että kun metsäkone tai muu kampe rikkoutuu, niin se tapahtuu yleensä huoltotoimia ajatellen mahdollisimman hankalasti saavutettavassa paikassa. Sama ”Murphyn laki” koskee tietysti myös ojaanajoja ja kiinnijuuttumisia. Islantilaislähtöisen maastoajoneuvojen rakentamiseen, varusteluun ja muutostöihin erikoistuneen Arctic Trucksin erikoisvarustelemat Ford Ranger- ja Toyota Hilux -lava-autot voivat tarjota kaiva-

Jos asiakas tietää auton päätyvän aikaisemmin kuvattujen kaltaisiin, erittäin haastaviin työtehtäviin voidaan auto varustaa uutena Arctic Trucksin toimesta joko AT33- tai AT35 -varustelulla, mikä antaa vaativaan maastoon lisäominaisuuksia tinkimättä silti lainkaan käytettävyydestä normaaliajossa. AT33:ssa auton vakiorenkaiksi vaihtuu halkaisijaltaan 33-tuumaiset Nokian Rotiiva -renkaat ja AT35:ssa peräti 35-tuumaiset Nokian Rotivat tai Rockproofit. Alkuperäistä suurempi renkaan halkaisija yhdessä jousituksen korotuksen kanssa antavat autolle sekä lisää maavaraa että parantavat kohtaamis- ja ylityskulmia. Leveämpi rengas edesauttaa etenemistä lumessa, hiekassa ja mudassa. Lisähinnasta tarjottavat vinssi- ja alustapanssarivaihtoehdot parantavat merkittävästi jo entuudestaan maastokelpoisten lava-autojen etenemiskykyä. Edellämainituissa varusteluissa auton koriin ja rakenteisiin tehdään merkittäviä muutoksia, jotta leveydeltään ja halkaisijaltaan vakiota reilusti suuremmat renkaat mahtuvat pyörimään ja kääntymään koteloissaan. Nyt koeajettavassa esittelykäyttöön valjastetussa Ford Rangerissa on AT35 -varustelu. Tarkempi syynäys auton rakenteisiin paljastaa työn laadun erittäin korkeaksi ja laadukkaaksi.

Arctic Trucks palvelee asiakkaitaan Porvoon kupeessa, Sipoonlahdessa. Omat ja naapurin vapaat piha-alueet ovat täyttyvät varustelua odottavista lava- ja maastoautoista. On Fordia, Toyotaa ja ...

tun vastauksen edellämainittujen kaltaisiin haasteisiin. Arctic Trucks muuttaa sekä Fordin että

Toyotan lava-autoja molempien valmistajien virallisena edustajana ja valmistajien hyväksymin

menetelmin autoverosta vapautetuiksi N2G-luokan kevytkuorma-autoiksi.

- Maastoon mennessä vaihdat vain vetotavan hitaalle nelivedolle, tuosta konsolin kiertokytkimestä ja annat mennä. Ja jos menee tiukaksi, niin takalukko napista päälle. Kannot ja suurimmat kivet kannattaa koittaa kiertää, on Arctic Trucksin lyhyt oppimäärä maastoajon saloihin. Myöhemmin, metsäkoneen jättämää uraa pitkin ajettaessa maastoajon mestareiden selkeät opit osoittautuivat oikeaksi ja riittäviksi kivien ja kantojen ylittelyyn Ford Ranger AT35:lla. 315/70R17 koon Nokian Rockproof -renkaiden palakuvioinen kulutuspinta takaa hyvät pitoominaisuudet niin metsämaalla kuin kivikossakin. Leveät renkaat kannattelevat kiitettävästi raskasta lava-autoa pehmeäpohjaisella uralla. Kuivimmissa ja kovimmissa kohdissa auton jälkiä on vaikea erottaa. 3,2-litrainen moottorin ja sen jatkeena oleva automaattivaihteiston yhteispeli on luontevaa myös maastossa. Fordin lava-autopuolelle tuoma alamäkihidastin on yksi kuluvan vuosikymmenen oivallisimmista innovaatioista. Se pelaa mainiosti. Sitten


METSÄALAN AMMATTILEHTI tulee vastaan sen verran kookas kivenmurkula, ettei jatkaminen ilman pakottavaa syytä ole mielekästä. Isokokoisten renkaiden ja reippaan maavaran ansiosta Rangerin saa lyhyen peruuttelun jälkeen vekslattua ympäri ja takaisin pinolle. Tosipaikan tullen Rangerilla saa toimitettua lähes tonnin verran tavaraa uran päätyyn. Maantiellä rengasmelua kantautuu jonkin verran ohjaamoon, muttei häiriöksi saakka, ainakaan parinkymmenen kilometrin mittaisella siirtymällä. Maastoajoon tarkoitetut renkaat eivät luonnollisesti ole parhammillaan maantiellä, eivätkä varsinkaan kovimmissa maantienopeuksissa. Kuorma-autossa tuosta ei ole niin paljon haittaa, sillä auton huippunopeus on muutoinkin rajoitettu 89 km/h kohdalle.

Autoteollisuuden työnantaja

Sipoonlahdessa toimipaikkaansa pitävä Arctic Trucks on kasvanut pitkäjänteisen työn ja tuotekehityksen myötä jo merkittäväksi autoteollisuuden työnantajaksi Suomessa. Kasvavan yrityksen palkkalistoilla on yhteensä 14 henkilöä. Liikevaihto syntyy erilaisten maastoajoneuvojen varustelusta ja huoltotoiminnasta sekä tarvike- ja varustemyynnistä. Yhteistyötä tehdään Fordin ja Toyotan lisäksi myös Nokian Renkaiden kanssa, josta esi-

merkkinä yrityksen logolla varustettu, kansainvälisessä myynnissä oleva rengasmallisto. - Viime vuonna kauttamme kulki arviolta 100 autoa ja nyt näyttää vahvasti siltä että tänä vuonna määrä tuplaantuu. Kasvun siivittämänä pyrimme rekrytoimaan lisää osaavaa väkeä taloon. Paljosta on kiittäminen sekä Fordia että Toyotaa, joiden tarjoamalla operatiivisella tuella on keskeinen merkitys yritystoiminnan ja mallistojen eteenpäin viemisessä, kertoo Arctic Trucks oy:n toimitusjohtaja Ville Viikari.

KULJETUS 151

Pitkäkattoinen Ford Ranger tarjoaa ruhtinaalliset tilat sekä etu että takamatkustajille. Vaativaan maastokäyttöön muunnettu pick-up soveltuu ihan hyvin myös maantieajoon.

Asiakkaan ehdoilla

Ford Ranger 355 N2G kevyt kuorma-auto voidaan tehdä kaikista Oy Ford Ab:n maahantuomista, uusista ja rekisteröimättömistä autoista: XL/AC, XLT, Limited, Wildtrak, manuaali/A6, SuperCab/ DoubleCab, 2,2/3,2l moottorivaihtoehdoilla. Kevyt kuorma-autot ja niihin saatavilla olevat varustelupaketit kuin yksittäiset varusteetkin, kuten esimerkiksi vinssit tai lisävalot ovat saatavilla kaikista Ford Rangeria jälleenmyvistä Ford -liikkeistä kautta maan. Arctic Trucks vastaa asennuksista ja tarvittavista mittauksista sekä tyypityksistä. - Ford Ranger kevyt kuormaauton hankinta sujuu parhaiten oman jälleenmyyjän ja tuttujen automyyjien kautta. Auto myös luovutetaan Ford liikkeestä valmiiksi asiakkaan tilaamin varus-

Aramid -vahvisteiset Nokian Rockproof -renkaat ovat tehty vaativiin olosuhteisiin. Jämäkät sivuvilkut lukeutuvat pakollisiin kuorma-auto varusteisiin.

tein, avaimet käteen periaatteella. Näin asiakas voi olla varma että varusteet ja asennukset täyttävät valmistajan asettamat laatu- ja turvallisuuskriteerit.

AT35 paketti takaa reilun maavaran. Lisähinnasta Rangeriin saa alustansuojalevyn eli tutummin pohjapanssarin.

Autovalmistajayhteistyön ohella palvelemme entiseen malliin myös yksittäisiä asiakkaita sekä huoltojen että varusteluiden kuin vaativien muutostöidenkin osal-

ta. Kaikki asiakkaat ovat meillä etuasiakkaita, Viikari muistuttaa.

Renault TRAFIC Paras vakiovarustelu

Trafic -mallisto alkaen 33 190 € sis. tk 600 € Kulutus 6,0 l/100 km, CO2 155 g/km

Vakiovarusteena mm. • Suomenkielinen navigointi • Peruutuskamera ja peruutustutka • Ilmastointi • Kauko-ohjattava keskuslukitus 3-toimi avaimella • Lisälämmitin ajastimella • Vakionopeussäädin • Sade- ja valotunnistin • Nahkaverhoiltu ohjauspyörä • Tavaratila jopa 4.15 m läpilastausluukulla (L2H1) • TwinTurbo-moottorit. Lisäksi Renault 120v juhlapaketti 0 € Trafic-mallistoon. • Talvirenkaat • Vetokoukku • Vanerointi • Parkkitutka edessä • Tavaratilan LED-valaistus • Lisälämmittimen kauko-ohjaus integroidulla ajastimella. Asiakasetu lähes 4 000 € Tarjousta ei voi yhdistää muihin etuihin eikä koske aiemmin tehtyjä tilaussopimuksia eikä suurasiakaskauppoja. Autot rekisteröitävä 31.8.2018 mennessä. Tarjousta ei voi yhdistää muihin etuihin tai tarjouksiin. Kuvan auto erikoisvarustein. Lue lisää renault.fi.

Takuu 4 vuotta tai 100 000km sisältäen 24 h Tiepalvelun.


152 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyötyajoneuvokeskuksen Volkswagen Crafter bott -ajoneuvokalusteiden esittelyauto on varusteiden puolesta unelmien työpaikka kenttäolosuhteissa tehtäviin huoltotyötehtäviin.

Volkswagen Crafter 2.0 TDI 130 kW L2H2 bott -ajoneuvokalusteilla

Tehokkuutta, järjestystä ja turvallisuutta huoltoautoon H yötyajoneuvokeskuksen bott -ajoneuvokalusteilla varustelema Volkswagen Crafter mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen työskentelyn kenttäolosuhteissa. Modulaarista ajoneuvokalustejärjestelmää voidaan laajentaa ja muokata työkohteen mukaan.

Lahtelainen Hyötyajoneuvokeskus on keskittynyt nimensä mukaisesti hyötyajoneuvojen varusteluun ja ajoneuvokalusteiden sekä lisävarusteiden maa-

hantuontiin ja jälleenmyyntiin. Edellä mainittujen lisäksi yrityksellä on omaa verhoilumateriaalien ja tilaratkaisujen valmistusta. Yritykseen kuuluva Suomen Lavakatekeskus on maan johtava Pick-up -tuotteiden maahantuoja. Hyötyajoneuvokeskuksen palveluksessa on yli 10 työntekijää; yritys työllistää ammattilaisia suunnittelijoista ja myyjistä aina asentajiin saakka. Oma valmistus ja kalusteasennukset tehdään hyvissä toimitiloissa Lahden Saksalassa. - Haemme parhaillaan maan-

laajuisesti alan yrityksiä mukaan laadukkaan bott -tuoteperheen jälleenmyynti ja asennusverkostoon, kertoo Hyötyajoneuvokeskuksen myyntijohtaja Eemeli Nummela.

Korkeaa laatua vaativiin olosuhteisiin

Saksalainen bott valmistaa korkealuokkaisia ajoneuvokalusteita ja kuormansidontajärjestelmiä monien eri alojen ammattilaisten tarpeisiin. Hinta-laatusuhteeltaan erinomaiset bott-järjestelmät ovat suunniteltu pitkäikäisiksi ja kestämään haastellis-

Laajan bott -ajoneuvokalustevalikoiman työtasot, työkaluseinät ja varustehyllyt tarjoavat rajattomat mahdollisuudet huoltoauton varusteluun ja käyttökohteisiin. Esimerkiksi molemmin puoliset bott -hyllyköt saa Transporteriin edullisimmillaan jopa alle 1500 eurolla. Tässä autossa olevat varusteet painavat vain 429 kg.

ten olosuhteiden rasitukset. Uusia tuotteita kehitetään ja olemassa olevien ominaisuuksia päivitetään tasaiseen tahtiin. - Jatkuvan kehitystyön takana on halu vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja korkeaan laatuvaatimukseen, toteaa Nummela. Useat autovalmistajat luottavat bott -laatuun ensiasennusvalmistajana. Bott vario -ratkaisut ovat keränneet vuosien saatossa suosiota yksityis- ja ammattikäyttäjäjien lisäksi myös korkeinta laatua, suurinta kestävyyttä ja kohtuullista hintaa hankin-

- bott -kalusteet ovat kuin parhaat työkalut, ne ovat kestäviä ja tehty kovaan kulutukseen. Modulariset kalusteet voidaan myös siirtää myöhemmin uuteen autoon ja autoa myytäessä ne ovat myyntivaltteja, kertoo Hyötyajoneuvokeskuksen myyntijohtaja Eemeli Nummela.

noiltaan edellyttävien viranomaistahojen puolelta. - Muunneltavat ja toistensa kanssa yhteensopivat bott vario -säilytys- ja kuormankiinnitysratkaisut ovat kestäviä ja kustannustehokkaita. Kattavassa mallistossa on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja useimpiin käyttötarpeisiin. Rippumatta auton valmistajasta tai mallista. Tuotteena bott ei varmasti ole markkinoiden edullisin, joskaan ei kalleinkaan - laadussa mitattuna olemme voittajien joukossa. Ja bott -kalusteet ovat kolaritestatut ECE R44 mukaan; silti ne ovat


METSÄALAN AMMATTILEHTI jopa 40% kevyempiä kuin vastaavat markkinoilla olevat kalusteet, Nummela lisää. Esimerkiksi molemmin puoliset bott -hyllyköt saa Volkswagen Transporteriin edullisimmillaan jopa alle 1500 eurolla. Nyt koeajettavan Crafterin kaltaisen kaiken kattavan varustelun hinta nousee tikasjärjestelmineen yli 30 000 euroon. - Asiakas voi niin halutessaan tilata vaikkapa yhden kiinnityskiskon tai työkalulaatikon. Pyrimme ratkaisemaan pienimmätkin tarpeet, sanoo Nummela.

Täydellisyyden lähteillä

Ammattilehden koeajaman etuvetoisen Volkswagen Crafterin konepellin alle, auton kulkusuuntaan nähden poikittain sovitetusta 2-litraisesta rivinelikosta irrotetaan tehoa 130 kW (177 hv) ja vääntömomenttia hulppeat 410 Nm. Moottori on tehoikkain tällä haavaa Crafteriin tarjolla olevista neljästä eri vaihtoehdosta. Kaikki eri tehovaihtoehdot pohjautuvat samaan, iskutilavuudeltaan 1968 cm3 hyötyautomoottoriin. Vaihteistona on 6-portainen manuaali. Nyt koeajettava Crafter painaa rekisteritietojen mukaan 2200 kg. Huoltoautokalusteilla ja työkaluilla varustettuna suurin sallittu 3500 kg kokonaispaino tulee nopeasti vastaan. Auton jatkeeksi voi kytkeä maksimissaan 3000 kg perävaunun. Vaunua kytkettäessä on syytä huomioida ettei yhdistelmän kokonaispaino saa ylittää kuutta tonnia. Huoltoauton nokalla tehomyllyn tarkoitus on perusteltavissa; voimaa ja vääntömomenttia riittää kaikkiin tarpeisiin. Puhtaassa tavarankuljetuksessa pärjää mainiosti pykälää tai kahta pienempitehoisella moottorilla. Crafter on ajettavuudeltaan luokkansa ehdotonta kärkeä. Kytkinpolkimen liikerata on valmistajalle uskolliseen tyyliin pitkä. Plussaa on annettava autoon asennetulle kamerajärjestelmälle sekä työvaloille - molempia on asennettu runsaasti ympäri autoa. 360-asteen kuvakulman lintuperspektiivistä tarjoavan kamerajärjestelmän suurikokoinen ja teräväpiirtoinen näyttö on viety kojelauden päälle, luontevan katselukulman tarjoavaan paikkaan.

Työkalut järjestykseen

Crafterin rahtiosaston reilun 190 cm sisäkorkeus, jopa 4,3 m kuormatilapituus tarjoaa oivalliset tilat erilaisten kaluste- ja kuormankiinnitysjärjestelmien asennukselle. Hyötyajoneuvokeskus onkin ottanut tilasta irti kaiken hyödyn. Liukuoven puoleisella seinällä ja väliseinää vasten on tukevalla työtasolla varustetut laatikostot. Muu seinätila on täytetty suurimmalta osalta erilaisin bott vario -sarjan hylly- ja laatikostovaihtoehdoilla. Kuormatilan takaosaan on jätetty noin puolen metrin mat-

kalta lattiatilaa, jossa on paikka kaasupullolle. Vastakkaisella puolella tilan täyttää hyllyn päätyyn asennettu esiin taiteltava työtaso, jossa viilapenkki. Kaikki sivuseinien vapaa tila on peitetty reikälevyin, jotka mahdollistavat erilaisten työkalu- ja varustekiinnikkeiden nopean asennuksen. Lattiaan, sivuseiniin ja kattoon on asennettu bott vario -kiinnityskiskoja pikalukittavia kuormansidontakiinnikkeitä varten; samoja kiskoja on myös vario -sarjan hyllyjen reunoissa. - Kalustejärjestelmien lisäksi kuormatilassa on 12/220 voltin sähköjärjestelmä, joka saa voimansa tehokkaalta invertteriltä. Sekä kuormatilan että auton ulkopuolisten työvalaisimien ja vilkkujen ohjaus on toteutettu väyläohjaustekniikalla. Ohjainpaneeleita on kaksi, toinen kojelaudassa ja toinen työtilan puolella. Paneeli sisältää myös akkujen varaustilanvalvonnan, kertoo Nummela. Bott vario -ajoneuvokalusteiden valintaprosessissa on yhtäläisyyksiä vaikkapa keittiön kalustuksen kanssa. - Varustelun lähtökohtana on asiakkaan tarve. Meillä on valmiita kalustepaketteja, joita on tarjolla useisiin eri automalleihin. Ne rakentuvat yleisimmin valituista kalusteista. Usein nämä paketit eivät kuitenkaan vastaa täydellisesti asiakkaan tarvetta. Silloin analysoimme yhdessä asiakkaan kanssa käyttöja kuljetustarpeen. Sen pohjalta suunnittelemme ja räätälöimme asiakkaalle optimaalisen ajoneuvokalustuksen, Nummela sanoo. bott -ajoneuvokalusteet helpottavat myös turvallista kuormaamista. Kalusteiden kiinnitystapa on kolaritestattu. Tämä onkin erittäin tärkeää, sillä huonosti kiinnitetty kuorma on osasyyllinen monissa henkilövahinkoihin johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. - Kalusteemme parantavat huomattavasti sekä kuorman että kuljettajan passiivista ja aktiivista turvallisuutta. Kalusteiden asennus tehdään vain ja ainoastaan koulutettujen asentajiemme toimesta. Tällä saamme varmuuden asennuksen ja kiinnikejärjestelmien turvallisuudesta, kertoo Nummela.

KULJETUS 153

Reikälevy on löytänyt tiensä myös takaovien sisäpuolelle.

Takapuskurin jatkeena on leveä askelma. Hyllykön päädystä taittuvassa työtasossa on 125 mm leukavälin omaava viilapenkki. Pystytanko pitää suuremmat irtotavarat ruodussaan kuljetuksen aikana. Kaasupullolle on oma tukeva kiinnityspaikka oikella sivulla. Autossa on yhteensä neljä laajaa teräväpiirtokuvaa tallentavaa kameraa.

Laadukkaita bott -varusteita on tarjolla myös ohjaamon puolelle.

mat on valittu ottaen huomioon käyttötarkoituksen vaatimat edellytykset. Lavatuotteet ovat automerkki ja -mallikohtaisia, emme tarjoa ns. ”universaali” -tuotteita, joita asiakas joutuisi mahdollisesti itse muokkaamaan. Tarjoamme vain ensiluokkaisia tuotteita, jotka ovat saman tien valmiina käyttöön, Nummela summaa lopuksi.

Työtilan valaistus on toteutettu upottamalla led-valonauhaa katon kuormansidontakiskoihin.

Kojelaudan päälle nostettu näyttö antaa laajan lintuperspektiivikuvan auton ympäriltä. Tehokkaiden työvalojen ansiosta kuva näkyy myös hämärässä. Eri kameroiden kuvaa voidaan katsoa myös erikseen.

Huoltoauton sähköjärjestelmä on toteutettu väyläohjauksella.

Kaikkiin merkkeihin ja käyttötarkoituksiin

Hyötyajoneuvokeskus maahantuo, myy ja asentaa bott vario -ajoneuvokalusteet kaikkiin automerkkeihin ja malleihin. Huoltoautovarusteluiden lisäksi yritys tarjoaa varustelu- ja verhoilusekä asennuspalveluita asikkaan toiveiden mukaisesti toteutettuna. Yrityksen avaimet käteen kokonaispalveluihin lukeutuvat myös matkailu- ja viranomaisajoneuvojen sekä tavara- ja kylmälaiteautojen varustelut. Hyötyajoneuvokeskus palvelee myös lava-autoasiakkaita. - Pick up -puolen tuotevalikoi-

Hyötyajoneuvokeskus on keskittynyt hyötyajoneuvojen varusteluun ja ajoneuvokalusteiden sekä lisävarusteiden maahantuontiin ja jälleenmyyntiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Get your together. bott suomi p. 010 505 25 75

www.bott.fi

LAVAKATTEET KOVAAN KÄYTTÖÖN Varustelemme kaikki ajoneuvot ammattitaidolla. Maahantuomme alan parhaat ajoneuvokalusteet, lavakatteet sekä lisävarusteet. Innovatiivisen asenteemme ja laadukkaan työmme ansiosta autosi palvelee sinua paremmin.

p.010 505 25 70 hyötyajoneuvokeskus.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 155

Renault Trucks Master 170.35 L2H2 atm

Masterin matkassa

AdBluen kulutus on Renault Masterissa pientä ja 22 litran tankilla ajaa pitkään. Ammattilehti käyttää koeajoautoissa laadukasta Yara Air1 AdBlueta.

Renault Trucks Master on suosittu mm. huoltoautokäytössä - työmaalle koneen vierelle kulkee varaosat ja työkalut samalla kun ohjaamosta hoidetaan toimistoasiat.

R

enault Trucksin Master pakettiautomalliston menestysmalliksi on noussut etuvetoinen, kaksoisahdetun 2,3 litran moottorin ja automatisoidun vaihteiston voimin kulkeva Renault Trucks Master 170.35. Menestyksen takana on erinomaisen kuljetustehokkuuden ja matalien ylläpitokustannusteen ohella kilpailukykyinen hankintahinta. Kun palettiin lisätään vielä alan parhaimmistoon lukeutuva huoltopalvelutarjonta, alkaa Renault Trucks Masterin menestysresepti olla kasassa. Renault Trucks Master -mallisto on kattava ja monipuolinen. Koneteholuokkia on kaikkiaan viisi, välillä 110 - 170 hv. Peruskone on kaikissa teholuokissa sama 2298 cm3 rivinelikko. Koripituuksia on neljä, korkeuksia kolme. Vetotapoina etu-, taka- ja neliveto. Takavetoista saa sinkku- sekä paripyörillä. Pienin umpikorinen on 2,8 tonninen kahdeksankuutioinen ja edestä vetävä - järein 4,5

tonninen 17 kuution rahtiosastolla varustettu takatuuppari. Väliin ja ympärille mahtuu alusta ja miehistöohjaamomalleja kaikin ajateltavissa olevin kokoonpanoin. Umpikoristen tavaratilan pituudet vaihtelevat 2583 -4383 millimetrin välillä. Kantavuus on suurimmillaan 2,5 tn. Varusteita ja avustimia on saatavilla lähes jokaiseen makuun ja käyttötarpeeseen. Nyt ajettava etuvetoinen 170 hv moottorilla ja automatisoidulla 6-vaihteisella vaihdelaatikolla varustettu malli tarjoaa yli 1300 kg kantavuuden, mikä on kunnioitettava lukema 10 m3 tavaratilalla varustetulle autolle.

Taloudellista tehoa

170 heppainen moottori vie järeää tavara-autoa määrätietoisesti eteenpäin. Nelisylinterisen voimapesän jatkeeksi liitetyn kehittyneen robottivaihteiston vaihtamislogiikka muistuttaa jo läheisesti automaattivaihteistoa, joskin vaihtotapahtumat ovat yhä selkeästi havaittavissa. Automatisoitu vaihteisto on pohjimmiltaan tavallinen 6-portai-

Takana on 180-astetta aukeavat pariovet. Suuri lastausaukko ja kapeat pyöräkotelot helpottavat kuormausta. Vakiovalaistus on välttävä.

nen vaihteisto, jossa kytkimen käyttö ja vaihteensiirto on jätetty automatiikan harteille. Näennäisesti yksinkertaisen toteutuksen etuina ovat mm. keveys ja hinta sekä hyvä polttoainetalous. Useimmista lajitovereista poiketen Masterin vaihteisto suoriutuu vaihtotapahtumista suuremmin empimättä. Vaihteiston saa toki nykimään ja empimään, jos autoa polkee kuin juuri ajokortin saanut kesähessu ensimmäisessä työpaikassaan. Robotti-Masterin ajettavuus on kaikin puolin kunnossa, eikä mukavuudessa ole moitittavaa. Valmistaja ilmoittaa yhdistetyn ajotavan kulutukseksi 7,2 l/100 km ja CO2 -päästöksi 187 g/km. Koeajossa kulutuslukemaksi saatiin 8,7 l/ 100 km, joka on erittäin hyvä lukema tämän kokoiselle ja tehokkaalla moottorilla varustetulle autolle.

Järkevin eväin haastavaan kilpailuasetelmaan

Renault Trucks Master hyötyautomallisto jakaa saman korin

Sivuoven aukko on 127 cm levyinen, joten kuormaus luonnistuu helposti myös trukilla. Väliseinän pullistuma syö siivun tavaratilasta, kuten monessa kilpailijassakin. Lattia on etuvetoisessa vain 56 cm korkeudella.

Automaatio on tätä päivää vaihteistomaailmassa. Masterissa pykäliä siirtää robotti. Kojelaudasta esiin taiteltava kirjoitusalusta on kätevä.

ja tekniikan Renault Masterin, Opel Movanon ja Nissan NV 300:n kanssa. Kilpailuasetelma ei siten ole kovin helppo. Joskin Renault Trucks saa kilpailuetua kattavasta ja osaavasta jälleenmyynti- ja huoltoverkostostaan, jolla on palveluvalmiutta vuorokauden ympäri koko Euroopan alueella. Merkittävä etu on myös Renault Trucks automyyjien luja ammattitaito ja vankka tietämys erilaisten päällerakenteiden sekä varusteiden puolelta. Raskaan sarjan hyötyautomyyjät ovat tottuneet tarjoamaan asiakkaskohtaisesti räätälöityjä kokonaisratkaisuja mitä moninaisimpiin kuljetustarpeisiin. Pienelle takamatkalle Renault Trucks jää takuussa, joka on 2-vuoden mittainen ja siten muita valmistajia lyhyempi. Kun katseet käännetään hinnastojen puolelle on Renault Trucks pikaisen silmäyksen pohjalta selkeästi edullisin kaikista edellämainituista valmistajista, joskin myös keveimmin vakiovarustein. Turvallisuudesta ei kuitenkaan tingitä, mutta ilmastointilaite on osattava tilata erikseen. Katsaus maahantuojan hinnastoon paljastaa automaatin

Kuljettajan työpaikka on täynnä erilaisia säilytyskoteloita. Istuin on hyvä; sillä taival taittuu.

olevan tarjolla vain tehomyllyn yhteydessä ja nostavan lähtöhintaa noin parilla tuhannella eurolla. Teholtaan 170 hevosvoimaisten automaatti-Masterien verolliset hinnat alkavat kuorma-automyyjällä reilusta 33 500 eurosta. Sillä saa 8 m3 kuormatilalla varustetun L1H1 korisen mallin. Manuaalien hinnat alkavat noin 300 euroa korkeammalta, mutta silloin kuormatilaa on kaksi kuutiometriä enemmän. Nyt ajettavan auton verollinen lähtöhinta on perusvarustein noin 36 600 euroa.


156 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

AitoSolutions siirtää työajanseurannan ominaisuudet, käytettävyyden ja joustavuuden uudelle tasolle

A

itoSolutions vuosina 2016-2018 kokonaan uusima järjestelmä siirtää työajanseurannan uudelle tasolle. Järjestelmän ominaisuudet, käytettävyys ja joustavuus ovat sellaiset mihin ei ole aikaisemmin päästy. Kehitysön taustalla on kymmenien vuosien kokemus työajanseurannasta yhdistettynä viimeisimmän tekniikan tuomiin mahdollisuuksin. Kymmenien tuhansien nykyjärjestelmän käyttäjien palaute on ollut ensiarvoisen tärkeää tätä uutta järjestelmää kehitettäessä. Järjestelmässä on otettu huomioon työelämän muutos. Järjestelmä soveltuu myös käyttökohteisiin missä käytössä on mm. etätyöt, osa-aikatyöt, paikallinen sopiminen, vuokratyövoiman käyttö ja vastaavat. Rajapintojen kautta AitoID integroituu ERP-, HR- ja palkanlaskentajärjestelmiin. Järjestelmä perustuu kaikkien tuntemaan kalenterin käyttöön. Leimaukset (netti, mobiili, pääte) nähdään suoraan heti kalenterissa. Kalenterissa näkyy myös työajat, joustot, liukumat ja työ aikapankin saldot. Suunniteltu työaika näkyy myös kalenterissa. Esimiehet hyväksyvät työpäivät kätevän kalenterinäkymän kautta. Nettileimausnäkymä on selkeä ja sen käytön ymmärtää ilman ohjeita. Lisäksi vastaava leimausnäyttö on käytössä päätteissä ja mobiilileimaksessa. Tämä helpottaa järjestelmän käyttöä ja luo yhtenäisyyttä leimaksen tekotavasta riippumatta. Mobiilissa ja päätteessä on myös kalenterinäkymä. Koko järjestelmä muodostuu selkeästä, johdonmukaisesta ja yhtenäisestä käyttöliittymästä. Erinomaisen käyttöliittymän ja laa-

AitoSystemin työajanseurantajärjestelmä perustuu kaikkien tuntemaan kalenterin käyttöön.

Kalenterissa näkyy myös työajat, joustot, liukumat ja työ aikapankin saldot. Suunniteltu työaika näkyy myös kalenterissa.

jojen ominaisuuksien ansiosta järjestelmä sopii teollisuuteen, palvelualoille, asiantuntijoille, logistiikkaan, kaupalle, rakennusalalle ja julkishallinnolle.

Lisätietoja: www.aitosolutions.com puh. 09 2530 5300 Leimaukset (netti, mobiili, pääte) nähdään suoraan heti kalenterissa. Nettileimausnäkymä on selkeä ja sen käytön ymmärtää ilman ohjeita.

Lisäksi vastaava leimausnäyttö on käytössä päätteissä ja mobiilileimaksessa. Tämä helpottaa järjestelmän käyttöä ja luo yhtenäisyyttä leimaksen tekotavasta riippumatta. Mobiilissa ja päätteessä on myös kalenterinäkymä. Koko järjestelmä muodostuu selkeästä, johdonmukaisesta ja yhtenäisestä käyttöliittymästä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

THIS IS THIS IS THIS IS THIS IS RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY RELIABILITY F3 Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu F3sisäänrakennetulla Kuorma-autopumppu F3 Kuorma-autopumppu sisäänrakennetulla kytkimellä sisäänrakennetulla sisäänrakennetulla kytkimellä kytkimellä kytkimellä

Tarjoaa polttoaineen säästöä Tarjoaa polttoaineen säästöä Lisää käyttövarmuutta Tarjoaa polttoaineen Tarjoaa polttoaineensäästöä säästöä Lisää käyttövarmuutta Lisää käyttövarmuutta käyttövarmuutta Ideaalinen moottorin voimanottoihin Lisää Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorin voimanottoihin Ideaalinen moottorinvoimanottoihin

F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu pyörii pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottoriF3 -kuorma-autopumpumppu irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa F3 -kuorma-autopumpumppu pyörii irroituskytkmensä ansiosta moottorivoimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen melutason sekä pidemmän käyttöiän. voimanotossakin vain, kun sitä tarvitaan. Näin pumppu mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä pidemmän käyttöiän. Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä autoeieijää jäätielle. tielle.pidemmän käyttöiän. alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja melutason sekä Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3 Mahdollisen hydrauliikkavian ilmetessä auto ei jää tielle. solutions.parker.com/F3 solutions.parker.com/F3


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teknisen kaupan ala porskuttaa vahvasti - hyydyttävätkö pitkät toimitusajat ja työntekijäpula kasvun?

T

eknisen kaupan alan myynti on jatkanut kasvuaan alkuvuoden aikana, ja siihen vaikuttaa etenkin teollisuuden vahva veto. Kasvun uskotaan kuitenkin hidastuvan muun muassa pitkien toimitusaikojen ja työntekijäpulan vuoksi. Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi lähes seitsemän prosenttia vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä. Vuodenvaihteen matalakiidon jälkeen nousu hidastui ja etenkin maaliskuu oli monella toimialalla yllättävän nihkeä. Kasvua kiihdyttää etenkin teollisuuden vahva veto, joka näkyy investointitavaroiden hyvänä kysyntänä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen vahvin esitys tulikin teollisuuden tuotteista ja palveluista, joiden myynti nousi jopa 12 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Raaka-aineiden myynti oli 6 prosenttia edellistä vuotta korkeampi, mutta kasvu hidastui selvästi edellisiin kvartaaleihin verrattuna. Rakentamisen tuotteissa ja palveluissa myynti nousi 3 prosenttia vuoden takaisesta. Kuluttajatuotteet sen sijaan jäivät

159

HYDRAULIIKAN ASIANTUNTIJA

heikon maaliskuun jälkeen edellisen vuoden lukemiin. - Mitä pidemmälle kevät on edennyt, sitä epävarmemmiksi jäsenyritystemme näkymät ovat kääntyneet. Suurin osa uskoo myynnin kasvun jatkuvan sekä seuraavien kuukausien että seuraavan vuoden aikana, mutta huhtikuussa arvioihin ilmestyi pitkästä aikaa myös negatiivisia näkemyksiä. Etenkin rakennusalan yrityksissä ennustettiin heikompaa kehitystä, kertoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Syitä odotusten tasaantumiseen on useita. Esimerkiksi teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on noussut jo 90 prosenttiin ja siitä on muodostumassa pullonkaula tuotannon kasvulle. Kapasiteettia pyritään kasvattamaan investoinneilla, mutta uusien koneiden ja laitteiden toimitusajat ovat haasteellisen pitkiä. - Rakentamisessa lähiajan näkymiä heikensi rakennusalaa uhannut lakko. Lisäksi kaikilla teknisen kaupan aloilla on huutava pula osaavista työntekijöistä, mikä jarruttaa teknisen kaupan lupaavaa kasvua, Uitto toteaa.

• asiantunteva henkilökunta • huoltokorjaamo • kestävät letkut • letkuasennelmat • liikkuvan kaluston komponentit • yli 8500 tuotetta heti varastossa

www.tehohydro.fi

ma-pe 8-16.30 • Ruukintie 16, Lappeenranta p. 05 615 8100 • info@tehohydro.fi

A18VO

A17FO

By-Pass Valve

Rexrothin pumput kuorma-autokäyttöön Energiatehokkuus, päästöjen alentaminen ja elinkaarikustannukset asettavat hyötyajoneuvojen valmistajille haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Bosch Rexrothin hydrauliikkaratkaisut auttavat sinua vastaamaan näihin haasteisiin. Rexrothin pumpuista löytyy runsaasti eri rakenne- ja kokovaihtoehtoja hyötyajoneuvojen työpiireihin, kuten kuorma-autoihin ja linja-autoihin. Bosch Rexroth Oy info@boschrexroth.fi · www.boschrexroth.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

160

Hydrauliikka&Automaatio

40-vuotias Bosch Rexroth Oy toimittaa teknologiaa metsäkoneista loistoristeilijöihin ja Pendolino-juniin messa. Myöskään valmistus ei ole olennaisesti vähentynyt joten myyntimme on kehittynyt hyvään suuntaan. Meidän strategiamme on myydä kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkaillemme, sanoo Bosch Rexroth Oy:n toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa.

Hybridikäyttö ja itse ajavat koneet muuttavat maailmaa

Bosch Rexroth Oy juhli yrityksen 40-vuotista taivalta henkilökuntansa kesken maaliskuun lopulla 2018 Hämeenlinnassa Vanajanlinnassa. Toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa muisteli juhlapuheessaan historian mielenkiintoisia vaiheita sekä loi visiota tulevaisuuteen.

B

osch Rexroth Oy tunnetaan teollisuuden ja liikkuvan kaluston - kuten metsäkoneiden edistyksellisistä sovelluksistaan.

roth konsernin kädenjälki näkyy myös mm. London Eye -maailmanpyörässä, London Bridgessä ja Eiffel -tornin nostomekanismeissa.

Yritys on myös maailman johtava loistoristeilijöiden teatteriteknologian toimittaja ja kotimaassa Bosch Rexroth Oy on auttanut Pendolino -junien matka-aikojen lyhentämisessä yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Bosch Rex-

Voimansiirron, ohjauksen ja liikkeenhallinnan ratkaisujen toimittaja Bosch Rexroth Oy perustettiin Vantaalla 23. maaliskuuta 1978. Nyt yli 40 vuotta myöhemmin yrityksen tuotteet ovat merkittävässä roolissa kotimaisten koneenrakentajien so-

Suomessa vuodesta 1978

velluksissa. Bosch Rexroth avittaa näin suomalaisen koneenrakennusteollisuuden toimintaa ja vientiä. Yritys työllistää Vantaalla ja Tampereella yhteensä 103 henkeä ja kokonaislaskutus oli vuonna 2017 yli 95 miljoonaa euroa - molemmilla paikkakunnilla on myös kokoonpanoa ja varastot. Saksalainen emoyhtiä Bosch Rexroth syntyi vuonna 2001 Boschin ostaessa Rexrothin kun Mannesmann pilkottiin. Tytäryhtiön nimeksi tuli Bosch Rexroth ja

siihen liitettiin Boschin automaatiotekniikka. Vuonna 2017 Bosch Rexrothin liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa ja henkilökunnan määrä on yli 30 000. - Meidän pääasiallisin asiakaskuntamme on kone- ja laitevalmistajat, jotka tarvitsevat liikkeeseen ja ohjaukseen liittyviä ratkaisuja sekä tietenkin kaikki loppukäyttäjät, joita hoidamme myös kattavan jälleenmyyjäverkostomme kautta. Viime vuosina koneenrakennuksen tuotekehitys on lisääntynyt Suo-

Digitalisaatio ja automaatio muuttavat toimintaa kiihtyvällä tahdilla. Raakatyö tehdään hydrauliikalla, sähköisellä tai lineaarisella voimansiirrolla, mutta ohjaus tulee älykkäämmäksi. Teknologia myös vähentää seisokkeja ja parantaa turvallisuutta. - Merkittävässä roolissa ovat myös hybridikäytöt, jotka tuovat energiatehokkuutta. Liikkuvassa kalustossa jarrutustilanteessa otetaan energiaa talteen ja teollisuuden sähkökäytöissä voidaan säästää energiaa jopa 40 % tuotteen elinkaaren ajalta. Surround sensing -sovellukset ovat puolestaan tulleet liikkuvaan kalustoon autoteollisuudesta. Liikkuvassa kalustossa sama teknologia näkyy esimerkiksi automaattisina ajotoimintoina, kertoo Tuohimaa.

Nopeus ja asentoanturit äärimmäisiin sovelluksiin

kotisivu: www.oem.fi asiakaspalvelu: puh. 0207 499 499 e-mail: info@oem.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

161

8

Jämsä 30.8.-1.9.

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


162

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Parker Hose Products Division Europe on tuonut letku- ja liitinasiakkailleen uudenlaisen kolmioisaisen Good - Better - Best -konseptin helpottamaan parhaiten sopivien letkujen ja liittimien valintaa eri applikaatioihin.

Kehittyneitä komponentteja mobilehydrauliikkaan M simpiinkin tarpeisiin, ilmoittaa Puranen.

aailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologian tuotteiden ja järjestelmien valmistaja Parker Hannifin kehittää jatkuvasti tuotteitaan esitellen markkinoille tasaiseen tahtiin innovatiivisia uutuuksia.

- Koneenrakentamisessa on Suomessa hyvä vauhti päällä oikeastaan kaikilla toimialoilla samoin kuin päällerakentajapuolella. Parker on onnistunut markkinoilla hyvin ja myyntimme ylitti jo viime vuonna aikaisemmat, vuoden 2018 ennätysluvut kasvun jatkuessa edelleen tänä vuonna. Olemme kasvattaneet markkinaosuutta sekä päässeet toimittamaan asiakkaillemme yhä laajemmin Parkerin tuotteita myös hydrauliikan ulkopuolelta, kertoo Parker Hannifin Oy:n mobilepuolen myyntipäällikkö Ari Puranen. Globaalisti jatkuva koneenrakentamisen vahva kasvu asettaa haasteita komponentti- ja järjestelmätoimittajille toimitusaikojen suhteen. - Parker on hionut tuotantonsa sekä logistiikkaketjunsa iskuun joten toimitusajat ovat edelleen melko hyvällä tasolla lähes kaikissa tuotteissa. Venttiili-, pumppu-, moottori- ja suodatinpuolen valmistusta Parkerilla on paljon

Letkut ja liittimet kaikkiin järjestelmiin

Suodatinpuolella mielenkiintoinen uutuus on Parkerin uusi iprotect® -tuotesarja, johon kuuluu laajasti patentoidut korkeapaine (EPF), keskipaine (GMF) ja matalapaine (GLF) suodattimet.

Suomessa ja Ruotsissa, mikä on hyvä asia ajatellen mm. OEMasiakkaiden ja Parkerin tuotekehitysprojekteja. Ja kun tuotteiden kysyntä on maailmanlaajuisesti kovaa, niin erittäin tärkeä asia on asiakkaidemme kanssa ajoissa tehtävä ennustaminen tulevista komponenttitarpeista, Puranen toteaa.

Good - Better - Best -konsepti letkuvalintaa helpottamaan

Parker Hose Products Division Europe on tuonut letku- ja liitinasiakkailleen uudenlaisen kolmioisaisen Good - Better Best -konseptin helpottamaan parhaiten sopivien letkujen ja

liittimien valintaa eri applikaatioihin. - Ristikudos- ja spiraaliletkut sekä niihin sopivat liittimet on jaettu kolmeen eri kategoriaan käyttötarpeen vaativuuden mukaan. Good -tuotteet täyttävät kaikki kansainväliset letkupuolen standardit. Better -tuotteet ylittävät reilusti standardit mm. työpaineiden, lämpötilojen, joustavuuden ja paineiskujen osalta. Best -tuotteet puolestaan ylittävät uusimman ja vaativimman 18752 standardin vaatimukset, opastaa Puranen. Uuden jaon ansiosta esimerkiksi liitintyyppien määrä on saatu tiputettua kuuteen eri sarjaan; silti kolmesta kategoriasta

löytyy ratkaisut hyvin kattavasti lähes kaikkiin hydrauliikkaletkuasennelma tarpeisiin. - Asiakkaat ovat ottaneet uuden Good - Better - Best -ajattelumallin hyvin vastaan ja heidän mielestään käyttötarkoitukseen sopivimpien, riittävän hyvien letkujen ja liittimen valinta on nyt aiempaa helpomaa. Suunnittelijoiden työ selkeytyy samalla kun koneessa käytettäviä letkuja ja liittimiä voidaan standardisoida, jolloin eri nimikkeiden määrä pienenee, mikä helpottaa myös konevalmistajan varaosatoimintoja. Ja jos näistä kolmesta kategoriasta ei löydy sopivaa ratkaisua, on Parkerilla lisäksi laaja tuotevalikoima kaikkein erikoi-

Hydrauliikkaletkujen lisäksi Parker toimittaa kone- ja laitevalmistajile laajasti myös muita letku- ja liitintuotteita. - Erittäin kattava tuotevalikoima mahdollistaa Parkerille järjestelmäkohtaisen lähestymisen asiakkaiden koneisiin, oli kyseessä sitten vaikkapa polttoaine-, voitelu-, jäähdytys/lämmitys-, sammutus-, sähkö-, värimerkkaus- tai jarrujärjestelmä, luettelee Puranen. Syksyn aikana markkinoille on tulossa jälleen mielenkiintoisia letku-uutuuksia: - FinnMetkossa osastollamme kannattaa käydä tutsutumassa mm. spiraali- ja polyflex -letkuuutuuksiin, vihjaa Puranen.

Uusi patentoitu suodatinsarja

Suodatinpuolella mielenkiintoinen uutuus on Parkerin uusi iprotect® -tuotesarja, johon kuuluu laajasti patentoidut korkeapaine (EPF), keskipaine (GMF) ja matalapaine (GLF) suodattimet. - Suodatinmateriaali on uudenlainen samoin kuin, ratkaisu jolla suodatin kiinnittyy kanteen. Ja paluusuodattimissa by-pass


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

-toiminto on myös uudenlainen, kertoo Puranen patentoiduista edistyksellisistä rakenneratkaisuista. Uudenlaiset suodatinsarjat lisäävät OEM-asiakkaiden varaosapuolen myyntiä merkittävästi. - Ja jos valmistajalla ei ole omaa jälkimarkkinointiverkostoa, voidaan asiakaspalvelu hoitaa yhteistyössä Parkerin laajan verkoston kautta, lupaa Puranen. Uudet EPF ja GMF iprotect® -suodattimet kasataan Suomessa Parkerin Urjalan tehtaalla. - Merkittävän valmistuksen lisäksi Suomi on Parkerin hydrauliikkasuodatinpuolen tuotekehityksen pääpaikka; Urjalassa tehdään valmistuksen lisäksi testaustoimintaa ja Tampereella Hervannassa on tuotekehityksen keskus, Puranen sanoo.

by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia

Pumppupuolella jälleen paljon uutta

Parkerin laaja hydraulipumppuohjelma on täydentynyt jälleen monilla mielenkiintoisilla uutuuksilla. - Uusi sähkösäätöinen EP2 -mäntäpumppusarja soveltuu käyttöihin missä tarvitaan tuottosäätöistä ohjausta; esimerkiksi isoihin työkoneisiin erilaisten pyöritysten, kuten vaikkapa jäähdytyksen ohjaukseen. Tuottosäätö minimoi värähtelyt vakaan järjestelmän aikaansaaamiseksi ja sähkösäätö antaa laajat mahdollisuudet ohjausvaihtoehdoiksi, kertoo Puranen. Reilu vuosi sitten markkinoille esitelty kiinteätuottoinen F3 -kuorma-autopumppu on saanut markkinoilla erittäin hyvän vastaanoton esimerkiksi sora-autoissa. - F3-pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon ja käytettäväksi silloin, kun kuljettajan on käsiteltävä hydrauliikkayksikköä samalla, kun hän ohjaa kuorma-autoa. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydraulipumppu voidaan vapa- uttaa täysin moottorista. Näin ollen esimerkiksi letkurikon sattuessa kuorma-autolla voidaan ajaa korjaamolle, toisin kuin tavallisella pumpulla. Ja kun pumppu ei pyöri turhaan ajettassa, öljyt eivät lämpene eikä tarvita vapaakiertoventtiiliä - myöskään tehonhukkaa ei synny ja polttoainetta säästyy, opastaa Puranen. Parkerin suositut F1, F11 ja F12 pumput on päivitetty rakenteeltaan mm. korkeampaa painetta ja lämpötilaa kestävämpien akselitiivisteiden osalta. Parker antaa F1+ ja F2 -sarjan kuorma-autopumpuille kolmen vuoden takuun valmistuspäivästä. - Myös iso VP1-130 -säätötilavuuspumppu päivitetään tämän vuoden aikana ominaisuuksiensa osalta samalla, kun siitä

163

Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

- Koneenrakentamisessa on Suomessa hyvä vauhti päällä oikeastaan kaikilla toimialoilla kuten myös päällerakentajapuolella, sanoo Parker Hannifin Oy:n mobilepuolen myyntipäällikkö Ari Puranen.

Parkerin venttiiliohjelmassa tapahtuu myös koko ajan kehitystä erityisesti ohjauspuolella. - Venttiileihin on saatavilla On Board Electronics -ohjainyksiköt, joihin on tulossa uusia päivityksiä, jotka antavat venttiileihin jälleen lisäominaisuuksia ja mahdollisuuksia entistäkin te-

hokkaampiin toimintoihin. Todella mielenkiintoinen tuote on uusi EQA -komponentti (Electric Flow Amplifier), joka on kehittynyt propotionaalinen virtausventtiili erittäin nopeilla vasteajoilla suurille virtauksille ja painetasoille. Sen ja elektroniikan avulla Parkerin K- ja L -sarjan venttiileistä saadaan tehtyä EcoFormance -venttiileitä, joilla voidaan tehdä asioita, jotka eivät onnistu tavallisilla karaventtiileillä ilman kompromisseja, sanoo Puranen.

Uusi sähkösäätöinen EP2 -mäntäpumppusarja soveltuu käyttöihin, missä tarvitaan tuottosäätöistä ohjausta.

Kiinteätuottoinen F3 -kuormaautopumppu on saanut markkinoilla erittäin hyvän vastaanoton esimerkiksi sora-autoissa.

tulee entistäkin paremmin erilaisiin järjestelmiin soveltuva, paljastaa Puranen.

Edistyksellistä venttiileiden ohjausta

Uuden EQA -komponentin (Electric Flow Amplifier) ja elektroniikan avulla Parkerin K- ja L-sarjan venttiileistä saadaan tehtyä EcoFormance -venttiileitä, jotka tarjoavat aivan uudenlaisia ominaisuuksia.

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


164

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Partshotel yhdistää ihmiset saatavilla oleviin tuotteisiin

Jos vaikkapa urakoitsija on töissä vieraalla paikkakunnalla tai huoltoporukka reissukeikalla, niin osoitteesta www.partshotel.com näkee helposti lähimmän liikkeen josta haluttu komponentti löytyy heti hyllystä. Palvelu on käyttäjälle täysin maksuton eikä se vaadi kirjautumista tai rekisteröimistä.

P

artshotel on perustettu kehittämään yrityksien ja henkilöiden välistä kommunikointia paikallistamalla tarvittavia komponentteja. Eli jos vaikkapa urakoitsija on töissä vieraalla paikkakunnalla tai huoltoporukka reissukeikalla, niin osoit-

teesta www.partshotel.com näkee helposti lähimmän liikkeen josta haluttu komponentti löytyy heti hyllystä. Palvelu nopeuttaa oleellisesti haussa olevan osan etsimistä ja Partshotellissa mukana myyvät liikkeet saavat uusia asiakkaita kaikki siis hyötyvät.

Partshotel on tuotteiden etsijälle täysin maksuton järjestelmä, jolla paikallistetaan todellisia saatavilla olevia saldoja esimerkiksi hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponenteista, laakereista, suodattimista jne. Etsiminen ei vaadi kirjautumista eikä rekisteröitymistä ja käyttöliittymä on tehty kevyeksi joten se

toimii nopeasti mobiililaitteilla silloinkin kun verkon nopeus ei ole paras mahdollinen. Tähän mennessä vuonna 2017 avatulla palvelulla on ollut jo yli 20 000 käyttäjää mikä kertoo sen hyödyllisyydestä - Menet vain osoitteeseen www.partshotel.com ja kirjoitat hakukenttään etsimäsi kompo-

nentin tuotekoodin, valmistajan nimen tai tuotteen esimerkiksi ”hydraulipumppu” - mitä tarkempi hakuteto on sitä nopeammin löydät sinua lähimmän myyjän kenen varastosta tuote löytyy. Partshotel sisältää laajan tietokannan valmistajien ja kauppiaiden tuotekoodeja osien hakemista varten. Tuotetietoa ja tuotteiden koodeja haetaan jatkuvasti ympäri maailman, jotka yhdistetään henkilöiden löydettäviksi tuotesaldoiksi. Ohjelmistomme käyttää paikantamisessa paikallisten yritysten varastotietoa, laajaa tuotekoodistoa sekä jatkuvasti kehittyvää tuotetietokantaa, kertoo Partshotellin Jussi Koljonen.

Yrityksille selvää hyötyä

Menet vain osoitteeseen www.partshotel.com ja kirjoitat hakukenttään etsimäsi komponentin tuotekoodin, valmistajan nimen tai tuotteen esimerkiksi ”hydraulipumppu” - mitä tarkempi hakuteto on sitä nopeammin löydät sinua lähimmän myyjän kenen varastosta tuote löytyy.

Partshotel tarjoaa tehokkaan, turvallisen ja edullisen virtuaalisen varaston, joka on kehitetty palvelemaan oman alansa ammattilaisia. Varastossa olevat tuotteet ovat löydettävissä useilla eri hakuvariaatioilla, vaikka tuotetta etsivä henkilö ja kauppias eivät tuntisi toisiaan entuudestaan. - Tuotteiden nopea paikallistaminen mahdollistaa työn nopeamman ja tehokkaamman toteutuksen, jolloin asiakastyytyväi-


Hydrauliikka&Automaatio syys kohoaa sekä mahdollisten toteutettavien töiden määrä lisääntyy; ilman osien etsimistä ja odottelua. Kauppiaille tämä antaa ennennäkemättömän mahdollisuuden löytää uusia asiakkaita yrityksistä, joiden sijainti on vieraalla paikkakunnalla, tai suorittavat työtä vieraalla paikkakunnalla. Partshotel -alustaa kauppiaat voivat hyödyntää markkinoinnissaan myös uusilla maantieteellisillä alueilla keskittämällä mainontaa valitun kaupungin ympärillä tapahtuviin hakuihin. Myös kauppiaat voivat etsiä osia palvelusta ja ostaa niitä toisilta kauppiailta silloin kun on tarve, opastaa Koljonen. Tuotteiden lataaminen järjestelmään tapahtuu helposti Excel-pohjaisina CSV-tiedostoina. - Näin ollen mukaan lähtevien yritysten ei tarvitse investoida mihinkään ohjelmistoihin vaan kaikilta löytyvä Excel riittää. Ja varastotuotteiden päivitykset voidaan hoitaa kätevästi niin usein kuin yritys haluaa - eräät mukana olevista yrityksistä päivittävät listansa automaattisesti jopa useasti vuorokauden aikana ja toiset taas harvemmin varastosaldojen muuttuessa, sanoo Koljonen.

Tuotteiden etsiminen helpottuu

Partshotel tarjoaa helpon kanavan löytää kauppias, jolla tarvittava määrä tuotetta löytyy varastosta.Tämä helpottaa ja nopeuttaa työn tekemistä kohteessa, koska työaikaa ei enää kulu tarvikkeiden löytämiseen. - Tällä hetkellä Partshotellissa on mukana jo kymmeniä yrityksiä ja satojatuhansia nimikkeitä määrän kasvaessa koko ajan tarjolla on sellaisiakin osia joiden valmistus on jo lopetettu. Olemme pyrkineet saamaan Partshotelliin erityisesti kriittisiä osia joiden löytämisellä on kiire silloin kuin työkone tai teollisuuden laite seisoo. Kartan avulla varastossa olevat tuotteet löytyvät helposti, vaikka ympäristö, missä työtä ollaan tekemässä, ei olisikaan tuttu. Koska haku pohjautuu tuotteisiin, ei tuotetta varastoivaa yritystä tarvitse entuudestaan tuntea. Partshotel on helppo kanava paikallistaa osa, joka voi olla kriittinen tuotantoa ajatellen, tai työn loppuun saattamisen kannalta. Hakemalla tuotteita Partshotellista säästetään ajassa ja sitä kautta myös kustannuksissa, lupaa Partshotellin myynnistä vastaava Jukka Korvela. Partshotelli ei jaa komponentteja toimialasidonnaisesti mistä on hyötyä osan löytämisessä silloin kun on kiire. - Esimerkiksi samoja suodattimia käytetään joskus sekä liikkuvassa kalustossa ja teollisuudessa jolloin metsäkoneeseen etsitty suodatin saattaa löytyä lähellä olevasta teollisuustuotteita myyvästä liikkeestä tai

METSÄALAN AMMATTILEHTI

165

Tällä hetkellä Partshotellissa on mukana jo kymmeniä yrityksiä ja satojatuhansia nimikkeitä määrän kasvaessa koko ajan - tarjolla on sellaisiakin osia joiden valmistus on jo lopetettu.

päinvastoin, sanoo Korvela.

Partshotel tuo kauppaa ja parantaa asiakaspalvelua

Oy Lind-Tec Hydro Ab on hydraulisten koneiden ja laitteiden huoltoihin sekä asennuksiin erikoistunut yritys Turussa, jonka myymälä palvelee asiakkaita kaikissa hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan liittyvissä tarvikehankinnoissa. - Edustamme laadukkaiden valmistajien komponentteja ja meillä on myös omaa maahantuontia. Lähdimme heti alkuvaiheessa mukaan Partshotelliin ja veimme sinne aluksi tietyn osan varastotuotteistamme. Palvelu on toiminut ja aiommekin jatkossa lisätä valikoimaamme, mikä on todella helppoa Partshotellin yksinkertaisen toimintatavan ansiosta. Silti asiaan kannattaa keskittyä rauhassa sillä komponenttien tuotenimet, sarjanumerot ja valmistajatiedot kannattaa kerätä CSV -tiedostoon mahdollisimman tarkkaan niin osien löytyminen helpottuu Partshotellia käyttävälle asiakkaalle samalla kun mahdollisuus kaupan saantiin kasvaa. Olemme saaneet tuotteitamme myytyä Partshotellin kautta ja jos joskus tiskiasiakas ei ole meiltä löytänyt etsimäänsä niin olemme katsoneet Partshotellista mistä kiireesti tarvittava komponentti löytyy lähimmästä paikasta asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi, kertoo Oy Lind-Tec Ab:n Petri Kalliokorpi. Lakeuden Hydro Oy vuonna 1971 perustettu hydrauliikan ja pneumatiikan, teollisuusletkujen, laakereiden ja tiivistystarvikkeiden sekä työkalujen am-

mattilainen Pohjanmaalla; toimipaikat sijaitsevat Seinäjoella ja Vaasassa. Laajan tuotevalikoiman lisäksi yritys hoitaa asiakkaiden hydrauliikka- ja pneumatiikkaongelmat kokonaisvaltaisesti suunnittelusta testaukseen ja huoltoon saakka. - Lähdimme Partshotelliin tietenkin bisnesmielellä palvelua parantamaan entisestään niin että yhä useampi asiakas löytäisi tuotteemme todella suuresta

varastostamme. Ja kun olemme toimineet alalla kohta 50-vuoden ajan niin hyllyjen kätköistä löytyy todellisia herkkujakin joita ei enää edes valmisteta - modernien osien lisäksi olemme keränneet myös niitä Partshotellin listoillemme. Meilläon jo melko suuri määrä tuotteita Partshotellissa ja tarkoituksena on kasvattaa määrää jatkossa. Se on kaikkien etu että on olemassa tällainen palvelu mistä löytää nopeas-

ti osat silloin kun on kiire ilman kirjaantumista tai muuta byrokratiaa. Ja Partshotel lisää myös alan toimijoiden välistä yhteistyötä, kun huomataan että omassa hyllyssä ei ole jotain tuotetta mutta naapurista sellainen löytyisi joten ei kun ostamaan, sanoo Lakeuden Hydro Oy:n Jarkko Rajala.

Partshotel.com -palvelun käyttöliittymä on tehty kevyeksi joten se toimii nopeasti mobiililaitteilla silloinkin kun verkon nopeus ei ole paras mahdollinen esimerkiksi kenttäolosuhteissa työskenneltäessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

166

Hydrauliikka&Automaatio Tervetuloa FinnMETKOssa osastollemme 495/496!

Specma tarjoaa osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikkaan, pneumatiikkaan ja voiteluun

Letkut ja liittimet

Komponentit

Pneumatiikka

Yli 40 jälleenmyyjää ympäri Suomen

Korjaamotuotteet

Teollisuustuotteet

www.specma.fi

Bosch Rexroth on Ponssen vuoden 2017 toimittaja

Kuvassa vasemmalta oikealle Bosch Rexroth AG:n sovellusinsinööri Jörn Howind, Ponssen hankintapäällikkö Tiina Haapalainen ja toimitusketjun johtaja Tommi Väänänen sekä Bosch Rexroth Oy:n projekti-insinööri Heikki Rusanen.

B

osch Rexroth palkittiin vuoden parhaana toimittajana Ponssen kansainvälisessä toimittajapäivässä Vieremällä. Perusteluina tunnustukselle on hyvä asiakaspalvelu ja ymmärtämys Ponssen

tulevaisuuden tarpeista. Bosch Rexroth sai kiitosta myös hyvästä asenteesta ja yhteistyöstä tuotekehityksen kanssa. - Tämä upea tunnustus kuuluu koko Ponsse-tiimille ja tilaus-toimitusketjulle, kiittelee Bosch Rexroth Oy:n toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

167

Vantaalla Dunlop Hiflex on muuttanut toukokuussa Vapaalantieltä uusiin, toimintaa varten räätälöityihin tiloihin Petikkoon; osoitteeseen Tiilenpolttajankuja 4.

Kehä III:n varrella asiakkaita palvellaan kahdessa myymälässä

Dunlop Hiflex muutti uusiin toimitiloihin Vantaalla J

o lähes 50 vuoden ajan Dunlop Hiflex Oy on palvellut asiakkaitaan laajalla hydrauliikkatuotteiden valikoimalla. Lisäksi tuotevalikoimasta löytyvät mm. pneumatiikkaja teollisuustuotteet, hydraulityökalut sekä voiteluvarusteet ja laajalti erilaisia tarvikkeita.

Dunlop Hiflexilla on 14 omaa toimipistettä myymälöineen Suomessa, Virossa toimipisteet Tallinnassa ja Tartossa, sekä jälleenmyyjäverkosto, joka kattaa koko Suomen. Tämä takaa laajan tuotevalikoiman saatavuuden koneurakoitsijoiden, ensiasennuksen, kunnossapidon ja teollisuuden tarpeisiin ympäri vuorokauden.

Uudet toimitilat parantavat tavoitettavuutta pääkaupunkiseudulla

Vantaalla Dunlop Hiflex on muuttanut toukokuussa Vapaalantieltä uusiin, toimintaa varten räätälöityihin tiloihin Petikkoon; osoitteeseen Tiilenpolttajankuja 4. Lisäksi asiakkaita palvellaan edelleen toisessakin Vantaan pisteessä Tikkurilantiellä. - Lähes 2000 neliön tiloissa on suuri varasto ja viihtyisä myymälä, missä asiakkaita palvelee osaavat ammattilaiset. Lisäksi mm. letkuasennelmat valmistuvat odottaessa ja maahantuo-

Hydrauliikan lisäksi Dunlop Hiflexin uudesta Vantaan Petikon myymälästä löytyy laajasti tarvikkeita ja muita tuotteita mm. urakointiin.

miemme Enerpac -hydraulityökalujen huolto on keskitetty tänne. Sijainti on ihanteellinen Kehä III:n kupeessa alueella, missä on paljon kone- ja kuljetusalan toimintaa sekä yrityksiä joita Dunlop Hiflexin laaja tuotevalikoima palvelee, kertoo paikallisjohtaja Lauri Suomela. Nyt kun varasto- ja myymälätilaa on käytössä aiempaa enemmän, niin suoraan hyllystä löytyvää tuotevalikoiman määrää on kasvatettu entisestään. - Kattavan hydrauliikan lisäksi tarjolla on laajasti tuotteita mm. kunnossapitopuolen tarpeisiin sekä erilaisia palvelutuotteita, jolloin asiakas saa samalla käynnillä enemmän yhdestä paikasta. Varastoimme Vantaalla myös asiakaskohtaisia erikois-

tuotteita esimerkiksi kunnossapitoalan yritysten tarpeita varten, toteaa Suomela. Vantaan uusi myymälä palvelee asiakkaita arkisin kello 8-16 ja päivystysnumerosta 020 762 5660 saa apua 24/7.

- Tuotteiden varastovalikoima on todella kattava ja tarvittaessa täydennämme sitä asiakkailta saadun palautteen pohjalta, sanoo paikallisjohtaja Lauri Suomela.

Vantaalla valmistetaan letkuasennelmia sarjoina asiakkaille sekä yksittäistarpeisiin odottaessa.

Dunlop Hiflexilla uudet toimitilat myös Tallinnassa

Osa Alfagomma-ryhmää

Dunlop Hiflexin tuotteiden nopea saatavuus toimii myös muualla Euroopassa. Dunlop Hiflex Oy on osa italialaista Alfagomma-ryhmää, joka on erikoistunut hydrauliikka- ja teollisuusletkujen ja liitinten valmistamiseen ja toimittamiseen. Alfagomma SpA:lla on Dunlop Hiflex -myyntiyhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Benelux-maissa ja Saksassa.

Tallinnan alueella Dunlop Hiflex on myös muuttanut kevään aikana uusiin toimitiloihin osoitteeseen Läike tee 32/1, Peetri alevik, Rae vald. Uudet, paremmin tarpeita vastaavat tilat tukevat yrityksen kasvustrategiaa Virossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

168

Hydrauliikka&Automaatio

Specman kattava tuoteohjelma rakennettu suomalaisten asiakkaiden tarpeeseen

S

malta löytyy laadukkaat Sunfab ja HAWE -tuotteet suoraan hyllystä ainakin Turun, Tampereen ja Rovaniemen pisteistä sekä nopeilla toimitusajoilla muualtakin Suomesta. - Kuorma-autopumput ovat yksi palvelutuotteemme ja haluamme tarjota asiakkaille; niin päällerakentajille ja korjaamoille kuin loppukäyttäjillekin, nämä tunnetut merkkituotteet edellä mainituista myymälöistämme, kertoo Laaksonen.

pecma tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikka-, pneumatiikka ja voitelujärjestelmätuotteissa. - Hallitsemme koko prosessin aina tuotekehityksestä loppukokoonpanoon ja pystymme kattamaan asiakkaidemme tarpeet yksittäisistä komponenteista aina vaativimpiin hydraulijärjestelmiin saakka, kertoo Specma Oy:n myyntijohtaja Jukka Laaksonen. Specmalla on Suomessa omat toimipisteet Espoossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä. Asiakkaita palvelee 40 osaavaa Specma Service Centeriä joista kaksi on Specma Technology Centeriä. Lisäksi kenttämyyntiä vahvistaa lukuisat Specma Partner -pisteet eri puolilla maata. - Specman palveluverkosto on maan kattava ja erittäin ammattitaitoinen, mikä mahdollistaa parhaan mahdollisen asiakaspalvelussa, toteaa Laaksonen.

Tuoteohjelma rakennettu juuri asiakkaiden tarpeeseen

Specman vahvuus on hydrau-

Yhteistyötä OEM-projekteissa

- Kuorma-autopumpuissa meiltä löytyy laadukkaat Sunfab ja HAWE -tuotteet suoraan varastosta, esittelevät Specman Turun toimipisteen Heikki Salkimo (oik.) ja Marko Heinonen.

liikassa ja asiakkaille tarjotaan kattavasti lähes kaikkea mitä liikkuvassa kalustossa ja teollisuudessa tarvitaan. Suomessa Specma valmistaa vuosittain noin 400 000 letku-, putki- tai ns. hybridiasennelmaa ja lisäksi

tehdään mm. venttiililohkojen kokoonpanoa. - Omaa laajaa valmistus- ja maahantuontiohjelmaa täydentämään on otettu erilaisia laadukkaita komponentteja, jolloin asiakas saa Specman myymäläs-

sä käydessään heti mukaan kaikki tuotteet mitä tarvitsi, sanoo Laaksonen.

Laadukkaat kuorma-autopumput

Specma tekee HAWE Finlandin kanssa yhteistyötä myös OEM-puolella projektikohtaisesti. - Erityisesti Rovaniemen pisteemme, joka muutti hiljattain uusiin isoihin toimitiloihin, on tehnyt onnistuneita projekteja joissa asiakkaille on toimitettu laajoja Specma-kokonaisuuksia, missä on käytetty mm. HAWEn pumppuja, venttiileitä ja ohjausjärjestelmiä sekä näihin liittyvää HAWEn ohjelmistopuolen osaamista, kertoo Specma Oy:n OEM myyntijohtaja Rainer Saunio.

Kuorma-autopumpuissa Spec-

HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin. Tervetuloa! osastot 55, 600

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | FIN-02770 Espoo Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.grutech.fi www.grutech.fi

www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-auto mercedes-benz.fi/kuorma-autot t

www.kannettavat.fi www.kannettavat.fi Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta Kuormansidonta

Vetolaitteet Vetolaitteet

www.nwe.fi www.nwe.fi

www.tav.fi www.tav.fi

Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

www.orginator.fi www.orginator.fi

www.flexit-finland.fi www.flexit-finland.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.nummi.fi www.nummi.fi

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi


2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

Jakelussa kesän rekkafestareilla!

Kevään Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 7.5.2018 20.7.2018

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi

MAN kuorma-autot esillä seuraavissa tapahtumissa: - Riverside Truck Meeting 30.6.2018 Loviisa Lue lisää Facebookista - Power Trucks show 10.-11.8.2018 Ala-Härmä MAN Finland - FinnMETKO 30.8.-1.9.2018, Jämsä - TGE kiertueemme kiertää kesäkuussa usealla paikkakunnalla

www.bucherhydraulics.com www.bucherhydraulics.com

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uuden sukupolven Scania.

Täydellisempi kuin koskaan

www.scania.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.