Metsäalan Ammattilehti 1/2018

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

33.

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

33 vsk. 1986-2018

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 1/2018

Puunkorjussa täysi vauhti päällä

Puunkuormaajakiertue 2018 alkaa

TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS JA TIETO PONSSE MANAGER

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

METSÄKONEYRITTÄJÄN TOIMINNAN HALLINNOINTIJÄRJESTELMÄ • Reaaliaikainen ja täysin mobiili sovellus • Mullistaa tiedonkulun ja -hallinnan • Lisää toiminnan tehokkuutta

Boost/Save. Säästä polttoainetta ja tehosta toimintaa.

Tämä on filosofiamme, jonka avulla voit saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tuotteiden, tietojärjestelmien, koulutuksen ja oikeanlaisen huollon avulla parannat tuottavuutta, pienennät polttoaineenkulutusta ja vähennät ympäristön kuormitusta. Olemme sitoutuneet tavoitteeseen pitkällä aikavälillä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan kaikkien tuotteidemme ja palveluidemme tehokkuutta.

A logger’s best friend www.ponsse.com

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HARVESTERI

IBC IBC on älykäs puomin ohjausjärjestelmä, jossa anturit tunnistavat harvesteripään sijainnin ja algoritmit sovittavat puomien liikkeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Puomi on helppokäyttöinen ja tarkka kaikilla puomin pituuksilla. IBC:n toiminta on vakuuttanut myös kokeneet alan ammattilaiset. Katso video nettisivuiltamme https://www.deere.fi/fi/metsäkoneet/ibc.

JohnDeere.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Hämälä

Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden menestys perustuu vastuullisuuteen ja uusiutumiseen

M

etsäteollisuus ry viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan. Toimiala on vahvassa kasvussa ja uusi vuosisata käynnistyy positiivisissa näkymissä. Teollisuuden kilpailukyvystä on pidettävä joka päivä huolta, jotta menestys ja uusiutuminen jatkuu tulevaisuudessakin. Metsäteollisuus julkaisi ensimmäisen kerran alan yhteiset vastuullisuussitoumukset vuonna 2013. Nyt sitoumukset on päivitetty kuvaamaan ja ohjaamaan alan kehittymistä ja toimintaa. Uudistetut vastuullisuussitoumukset julkistettiin 6.3. 2018 Metsäteollisuus ry:n seminaarissa, jossa keskusteltiin metsäteollisuuden tulevaisuuden menestystekijöistä. - Vastuullisuus on läsnä metsäteollisuuden jokapäiväisessä arjessa. Metsäteollisuus on kehittänyt toimintaansa vuosikymmenien aikana määrätietoisesti niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun saralla. Olemme sitoutuneet jatkamaan tätä kehitystyötä, sanoo Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka Hämälä. Metsäteollisuus on hyvä esimerkki siitä, miten yhteistyö ja kumppanuudet eri toimijoiden välillä johtavat alan uusiutumiseen. - Uusiutumisen edellytyksenä on, että nykyinen teollisuus säilyy elinvoimaisena ja toimintaympäristö kilpailukykyisenä. Se synnyttää uutta liiketoimintaa sekä investointeja ja hyvinvointia Suomeen. Kansainvälisessä kilpailussa menestyvät ja hyvin kannattavat yritykset myös investoivat ja tuovat hyvinvointia Suomeen. Kilpailijamaat houkuttelevat teollisuusyrityksiä monin eri tavoin, muun muassa alentamalla yhteisöverokantaa ja huolehtimalla kansainvälisesti tasapuolisesta energiaverotuksesta. Monet maat pitävät huolen myös siitä, että muutkaan energiaja elinkeinopoliittiset instrumentit eivät

Metsäteollisuus ry viettää tänä vuonna 100 -vuotisjuhlavuottaan. Toimiala on vahvassa kasvussa ja uusi vuosisata käynnistyy positiivisissa näkymissä.

aseta investoinneille esteitä. Näin pitää olla myös Suomessa, vaatii Hämälä. Työmarkkinoilla metsäteollisuuden neuvottelukierros on nyt takana. - Jatkamme tulevaisuudessakin työehtosopimusten uudistamista yhdessä sopimuskumppaneittemme kanssa niin, että saamme suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parannettua. Tavoitteemme on pitää tuotanto ja työpaikat Suomessa ja samalla myös houkutella tänne uusia investointeja. Koska yrityksillä on erilaiset tarpeet, on niihin pystyttävä jatkossa vastaamaan paremmin viemällä sopimista yritys- ja toimipaikkatasolle, missä asiat osataan parhaiten ratkaista, muistuttaa Hämälä. Metsäteollisuus ry tiedote

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

33 vsk. 1986-2018

22.000 kpl.

19.082 kpl. www.ammattilehti.fi

3


4 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

12 numeroa, 2.016 sivua ja 225.000 painettua lehteä + jatkuva verkkouutisointi + asiakaslehdet

Ammattilehti tuotti lehtiä vuoden aikana ennätystahtia V

iimeisen 12 kuukauden aikana Ammattilehti on julkaissut 12 lehteä eli yhden joka kuukausi. Yhteensä lehdissä on ollut 2.016 sivua ja niiden painosmäärä on ollut 225.000 kappaletta. Lehtien sisällön laajuudesta kertoo

se että keskimäärin jokaisessa numerossa on ollut 168 sivua!

Mediaperheeseen kuuluu Metsäalan Ammattilehti joita painettiin viimeisen 12 kk aikana 7 numeroa ja 996 sivua, Kivirock maarakennus- ja kaivos-

alan ammattilehti (2 numeroa ja 552 sivua), Fluid Finland hydrauliikan ja pneumatiikan ammattilehti (2 numeroa ja 312 sivua) sekä uusi Ruotsin metsäkone ja kuljetusmarkkinoille suunnattu ProMagazine.se (1 numero ja 156 sivua). Ammattilehden laatutuotteet tunnistat tricolori

-väristä. Lisäksi lehtien mukana on ilmestynyt kymmenkunta erilaista mainosliitettä. Näiden alojensa johtavien erikoisjulkaisujen ohella Ammattilehti tuottaa myös asiakaslehtiä, joita tehtiin 12 kuukauden aikana parikymmentä kappaletta kone- ja kuljetusalan sekä teknisen kaupan johtaville yrityksille. Lisäksi tuotettiin laajasti erilaista sisältöä ja lehdistötiedotteita alan yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Myös verkossa Ammatilehti on vahvistanut rooliaan entisestään kuluneen vuoden aikana. Vuodesta 2009 joka päivä alan uutiset tarjonneella Ammattilehti.fi sivuilla käy päivittäin keskimäärin yli 5.000 erillistä kävijää vuorokaudessa, Kivirock.fi sivuilla yli 1.500 ja Fluidfinland. fi sivuilla yli 800. Kaikkien uutispalvelujen kävijämäärät ovat tasaisessa kasvussa. Lisäksi

Facebookissa Ammattilehdellä on jo 5.000 tykkääjää ja tavoitteena on tuplata määrä vuoden aikana.

Ammattilehden laatutuotteet tunnistat tricolori -väristä.

Ammattilehti panostaa vahvasti alan messuihin - kuvassa Mediarekka Elmia Wood 2017 -messuilla Ruotsissa.

Ammattilehden kaikki lehdet syntyvät kolmen miehen voimalla; vas. Janne Jokela, Taneli Jokela ja Tero Lahtinen.

Ammattilehti julkaisi 12 kuukaudessa 12 lehteä, joissa oli yhteensä 2.016 sivua + liitteet.

Kentällä asiakkaiden luona ja alan tapahtumissa liikutaan Ammattilehden Mediamobiililla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Alkylaattibensiini, jossa 2 % öljyä

Aspen 2 alkylaattibensiini

Alkylaattibensiini kuin alkylaattibensiini? Päätä itse. Monet sanovat, että alkylaattibensiineissä ei ole eroja. Emme ole samaa mieltä. Moottoritestimmekin osoittavat toisin. Yllä näet kaksi identtistä puutarhakoneen, sytytystulppaa, joita on käytetty 148 tuntia*. Toisessa on käytetty 2-tahtialkylaattibensiiniä ja toisessa Aspen 2 alkylaattibensiiniä. Ero on selkeä. Käyttämällä Aspen-alkylaattibensiiniä vältyt käyntiongelmilta ja saat koneestasi irti maksimaalisen tehon. Valmistustapamme ei yksinkertaisesti ole sama kuin kilpailijoillamme. Alkylaattibensiinimme on erityisesti kehitetty ottaen huomioon koneet, sinut ja ympäristö.

*Teimme 148 tunnin valvotun moottoritestin moottoreille, jotka vaativat polttoaineen sekaan öljyä. Vertasimme alkylaattibensiiniä Aspen-alkylaattibensiiniin, joissa molemmissa oli 2% öljyä. Tämän moottorityypin huoltoväli on 150 tuntia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

6 KONEURAKOINTI

Puukauppa kävi vilkkaana vuonna 2017

L

uonnonvarakeskuksen mukaan puu liikkui viime vuonna vauhdilla Suomen metsistä, kun metsäteollisuuden ostot yksityismetsistä ylsivät 43 miljoonaan kuutiometriin. Tämä oli 5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Määrästä puolet oli kuitupuuta. Puutavaralajeista ostettiin eniten kuusitukkia ja mäntykuitupuuta, 11 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Raakapuun pystykauppoja solmittiin 36,7 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2017. Niiden osuus metsäteollisuuden ostamasta kotimaisesta raakapuusta kasvoi edellisvuodesta kolmella prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin. Pystykaupoissa noin puolet raakapuun kertymästä muodostui tukkipuusta. Hankintakaupat, 6,2 miljoonaa kuutiometriä, puolestaan painottuivat voimakkaasti kuitupuuhun, ja niissä tukin osuus jäi 27 prosenttiin.

Raakapuun reaalihinnat laskivat hieman

- Mäntytukin keskimääräinen kantohinta oli 54,9 euroa kuutiometriltä ja kuusitukin 57,8 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuusta maksettiin pystykaupoissa 15,9 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuusta 17,7 euroa kuutiometriltä, kertoo yliaktuaa-

Raakapuun pystykauppoja solmittiin 36,7 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppoja 6,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2017. Yhteensä metsäteollisuuden ostot yksityismetsistä ylsivät 43 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 5 % enemmän kuin vuosi sitten.

ri Aarre Peltola Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Raakapuun nimellishinnat nousivat edellisvuodesta, mutta reaalinen kantohintataso laski silti prosentilla. Pystykaupoin ostettiin eniten kuusitukkia, 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja mäntykuitupuuta, 8,9 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2017 mäntykuitupuun

keskimääräinen hankintahinta oli 27,7 euroa, kuusikuitupuun 30,1 euroa ja koivukuitupuun 28,0 euroa kuutiometriltä. Kantohintojen tavoin myös reaalinen hankintahintataso aleni edellisvuodesta. Eniten hankintakauppaa tehtiin mäntykuitupuulla, 2,4 miljoonaa kuutiometriä, ja koivukuitupuulla, 1,3 miljoonaa kuutiometriä.

Uudistushakkuissa kalleinta puuta

Leimikkotyyppi vaikuttaa puusta maksettavaan kantohintaan. - Tukin hinta oli uudistushakkuissa kaksi prosenttia ja kuitupuun hinta 12 prosenttia keskikantohintaa korkeampi. Harvennushakkuissa tukin hinta jäi 15 prosenttia ja kuitupuun kahdek-

san prosenttia keskikantohinnan alapuolelle. Ensiharvennusleimikoissa puu oli jo 29 prosenttia keskikantohintaa edullisempaa, Peltola jatkaa. Pystykaupoin ostetusta tukkipuusta 86 prosenttia ja kuitupuusta 49 prosenttia tuli uudistushakkuuleimikoista.

UUDISTETTU OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOC 2 Kaipaatko lisätietoja? Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti: Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

LOGSET_MetsäalanAmmattilehti_220 x 155_201803.indd 1

www.logset.com

19.2.2018 15:29:41


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Sateet vaikeuttivat puunkorjuuta - korjuujälki heikentyi edellisvuodesta

R

unsaat sateet ja maan roudattomuus vaikeuttivat puunkorjuuta viime vuonna. Sääolosuhteiden vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa. Huomautusten määrä lähes kaksinkertaistui tarkastuskohteilla edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia annettiin puusto- ja maastovaurioista sekä tarpeettoman voimakkaista harvennuksista.

Suomen metsäkeskus tarkasti kasvatushakkuiden korjuujälkeä 155 leimikolla vuonna 2017. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 556 hehtaaria. Talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälki arvioitiin hyväksi vain 37 prosentilla kohteista. Tulos oli selvästi heikompi kuin edellisvuonna, jolloin korjuujälki oli hyvää yli 60 prosentilla tarkastetuista kohteista. Huomautettavaa oli reilusti yli puolella kohteista. Maakunnallisessa vertailussa korjuujälki oli parasta EteläKarjalan leimikoissa ja heikointa KantaHämeessä. Eniten huomautettavaa tarkastajilla oli puustovaurioista sekä liian voimakkaista harvennuksista. Usealla kohteella huomautuksia annettiin myös hakkuukoneiden maastoon jättämistä ajourapainaumista sekä liian leveistä ajourista. Virheelliseksi luokiteltua korjuuta

ilmeni kahdella kohteella.

Ilmastonmuutos uhkaa korjuuta

Äärimmäiset sääilmiöt, sateisuus ja maan routaisuuden muutokset ovat lisääntyneet viime vuosina. Runsaat sateet heikentävät metsäteiden kuntoa ja vaikeuttavat puunkorjuuta leimikoista. Laadukkaan korjuujäljen saavuttaminen on tulevaisuudessa entistä haasteellisempaa, koska varsinkin maastovaurioiden riski kasvaa. Metsänomistajat menettävät vuosittain tuloja korjuuvaurioiden vuoksi, koska puun kasvu hidastuu ja sen laatu heikkenee. Vaurioituneet puut voivat altistua lisäksi myös lahottajasienille. Puulajeista koivu ja kuusi kärsivät mäntyä enemmän korjuuvaurioista. - Hyvällä puunkorjuun suunnittelulla, oikealla korjuukaluston valinnalla sekä huolellisella toteutuksella voidaan kuitenkin edelleen vähentää korjuuvaurioita. Korjuukalusto kehittyy koko ajan ja maaperän vahvistamiseen kehitetään uusia ratkaisuja, kuten ajosiltojen, pitkospuumattojen sekä kumimattojen hyödyntämistä, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Lisätietoa korjuujäljestä maakunnittain vuonna 2017 ja tarkastuksissa havaituista korjuuvirheistä on Suomen metsäkeskuksen sivuilla www.metsakeskus.fi.

METSO-ohjelmassa suojeltiin yli 5 000 hehtaaria metsää viime vuonna

M

etsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman kautta suojeltiin vuonna 2017 yhteensä yli 5 000 hehtaaria metsää. Lisäksi luonnonhoitotöitä tehtiin arvokkaissa elinympäristöissä 111 hehtaarilla.

METSO-ohjelman kymmenes toimintavuosi alkoi tänä vuonna ja ohjelman kokonaissuojelutavoitteesta on tähän mennessä saavutettu noin 60 %. METSO -ohjelmassa suojeltiin viime vuonna yli 5 000 hehtaaria metsää. Pysyviä suojelualueita perustettiin 3 388 hehtaarille. Sen lisäksi määräaikaisia ympäristötukisopimuksia tehtiin vuoden aikana 617 kappaletta 1855 hehtaarin alalle. Metsänomistaja voi hakea arvokkaiden luontokohteiden määräaikaisesta suojelusta ympäristötukea Suomen metsäkeskuksesta. Ympäristötukikohteiden suojelua rahoitetaan valtion Kemera-varoista. Vuonna 2017 suojellut ympäristötukikohteet olivat pinta-alaltaan keskimäärin 3 hehtaaria. Kohteista puolet oli pienvesien lähimetsiä. METSO-elinympäristöistä ympäristötukisopimuksia tehtiin eniten monimuotoisuudelle merkittävistä kangasmetsistä. - Ympäristötukisopimusten pinta-alan kokonaismäärä on vähentynyt alkuvuosista merkittävästi. Tähän on ollut syynä rahoitusehtojen tarkistaminen siten, että viime vuosina on korvausta maksettu pääosin vain puustoisille kohteille. Sa-

malla kohteiden monimuotoisuusarvo on noussut, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta. METSO-ohjelmassa kunnostettiin viime vuonna myös arvokkaita lehtoja ja puroja, ennallistettiin soita ja hoidettiin paahde-elinympäristöjä. Luonnonhoitotöitä tehtiin yhteensä 111 hehtaarilla näissä arvokkaissa elinympäristöissä. METSO-ohjelman määrärahoja on korotettu kokonaisuudessaan noin 5 miljoonaa edellisvuodesta. Uusiin suojelusopimuksiin on siis jälleen hyvin rahoitusta tarjolla. Osa Metsäkeskuksen vuoden 2017 ympäristötukien ja luonnonhoitohankkeiden määrärahoista jäi viime vuonna käyttämättä, mutta ne siirtyvät käytettäväksi tälle vuodelle. - Ympäristötukihakemusten valmisteluun on koulutettu alkutalvesta metsäalan toimijoita. Koulutusta jatketaan alueellisissa maastopäivissä sekä tarjotaan asiantuntija-apua hakemusvalmisteluun ja kohteiden valintaan, Raatikainen sanoo. METSO-ohjelmassa pyritään kuluvana vuonna tavoittamaan erityisesti Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen metsänomistajia. Suojeluun haetaan etenkin lehtoja, puustoisia soita ja laaja-alaisia sekä luonnoltaan monipuolisia kangasmetsiä. Myös tulvametsät ja maankohoamisrannikon metsät ovat toivottuja METSO-kohteita.

Grönblom onnittelee Takeuchia testivoitosta! (Koneviesti 16/2017) Valitse sinäkin moottoriksesi tutkitusti taloudellinen

oottori: m n i: h c u e k Ta 3.6 L4 DEUTZ TCD sä 4,7 l/h is t s e t s u t lu n ku !* Polttoainee eenkulutus in a o t lt o p i pienemp *Polttoaineen kulutustestissä: liippaustestissä, verrattuna eniten kuluttaneeseen. Lue koko vertailu lehdestä: Koneviesti NRO 16/2017. Takeuchi -koneita edustaa Honka Trading Oy.


8 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tutkimuksessa ollut Ponsse Beaver kuljettajan ohjastamana hakkaamassa kuusi-mänty-sekametsikköä.

Kohti automaattisempaa katkontaa sensoriteknologialla

S

uomessa katkotaan vuosittain runsaat 20 miljoonaa kiinto- kuutiometriä tukkia. Kun katkotaan kuusitukkia, ohjeena hakkuukoneen kuljettajalle on, että kuljettaja käyttää mahdollisimman paljon automaattikatkontaa - siis hakkuukoneen tietokoneen esittämää katkontaehdotusta kuusitukkirungon katkontakohdista.

Toki kuljettaja saa käyttää pakkokatkontaakin, eli päättää itse kuusitukkirungolla tukkien katkontakohdat; toisin sanoen tällöin kuljettaja ei hyödynnä hakkuukoneen katkontaehdotuksia. Tämä erityisesti silloin, kun hän havaitsee rungossa joitakin vaurioita tai muita vikaisuuksia, esimerkiksi lenkoutta, latvanvaihtoja, poikaoksia tai isoja oksia. Kun kuusitukilla tehdään jakaumamatriisin mukaista pituuskatkontaa, sitä vastoin mäntytukilla on suositeltavaa tehdä laatukatkontaa ja katkoa mäntytukit leimikossa niiden laatujen mukaan. Mäntytukkirunkohan jaetaan perinteisesti oksattomaan tyveen sekä kuiva- ja tuoreoksa-

vyöhykkeisiin. Sahuri ei tunnetusti pidä siitä, että sahattavaksi tulee mäntytukkeja, joissa oksattomassa tyvitukissa on kuivaoksia ja toisaalta samassa välitukissa on kuivia ja tuoreita oksia.

mästä ja sahojen tietojärjestelmistä kaivettiin tiedot katkottujen tukkirunkojen tukkiprosenteista, tukkien dimensioista, raakkiprosenteista, jakauma-asteista sekä jalostusarvosta.

Paljonko automaattija pakkokatkontaa?

Pakkokatkontaa huono- laatuisissa leimikoissa

Kun tietoa siitä, kuinka paljon kuusi- ja mäntytukkia katkotaan automaattiajolla ja toisaalta pakkokatkonnalla - siis hakkuukoneen kuljettaja ei käytä hakkuukoneen antamaa katkontaehdotusta tukkiosalla - ei ollut olemassa, Stora Enso lähti selvittämään sitä yhdessä Itä-Suomen ylipoiston, Metsätehon ja Ponssen kanssa. Ollipekka Hakonen ja Jyri Änäkkälä Itä-Suomen yliopistosta tekivät hankkeessa opinnäytetyönsä. Tavoitteena hankkeessa oli siis selvittää automaatti- ja pakkokatkonnan määrät havutukilla. Lisäksi analysoitiin, minkälaisissa leimikoissa pakkokatkontaa käytetään eniten ja mitkä ovat pakkokatkonnan ja toisaalta automaattikatkonnan seuraukset sahalla. 55 hakkuukoneelta kerättiin pölkkykohtaiset katkontatiedot tukkileimikoista runsaan vuoden ajalta. Lisäksi metsäjärjestel-

Kuusitukista lähes puolet katkottiin automaattiajolla, siis hakkuukoneen katkontaehdotusten mukaisesti. Vastaavasti mäntytukeista runsas kaksi kolmasosaa katkottiin pakkokatkonnalla, eli kuljettaja valitsi itse tukkien katkaisukohdat. Eniten hakkuukoneen kuljettajat käyttivät automaattiajoa päätehakkuulla, hyvälaatuisissa ja järeäpuustoisissa leimikoissa. Vastaavasti pakkokatkontaa kuljettajat käyttivät runsaasti harvennuksilla sekä vikaisissa ja pienirunkoisissa tukkileimikoissa.

Tukin jalostusarvo tavoitteena

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kun tukin jalostusarvon maksimointi on päätavoitteena katkonnassa, kuusitukkia kannattaa katkoa mahdollisimman paljon automaattiajolla ja vas-

taavasti mäntytukkia on fiksua katkoa pakkokatkonnalla. Tällöin sahuri on siis tyytyväisimmillään! Jos katkonnassa on jokin muu tavoite, esimerkiksi korkea tukkiprosentti tai jakauma-aste, nämä muut tukin katkontatavoitteet saavutetaan varmimmin, kun käytetään runsaasti automaattiajoa sekä kuusi- että mäntytukilla.

Sensorit kuljettajan avuksi

Asiakasohjautuvassa tukin katkonnassa päätavoitteena on oltava juuri tukin jalostusarvon maksimointi. Miten jatkossa päästään maksinoimaan nykyistä enemmän tukin katkonnassa tukin jalostusarvoa? Kuusitukilla tähän päästään suhteellisen helposti: kuljettaja luottaa automaattikatkontaan ja keskittyy kuusitukkileimikoissa pakkokatkonalla katkomaan vain vikaiset tukkirungot tai rungon osat. Mäntytukilla tehtävä on vaikeampi, muttei mahdoton. Napittamalla hakkuukoneen kuljettaja tekee laatukatkontaa ja katkoo mäntytukkirunkoja laaturajojen mukaisesti (oksaton tyvi-

tukki, kuivaoksainen välitukki ja tuoreoksainen latvatukki), kun hakkuukone ei vielä näe tukkirunkojen laatuja, siis oksarajoja, ja laatukatkonta on nykyisin kuljettajan vastuulla. Tulevina vuosina sensoriteknologia konenäön ja laserkeilauksen muodossa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia katkonnan ohjauksen tehostamiseen. Sensorit on tuotava ripeästi hakkuukoneisiin ja näin autettava hakkuukoneen kuljettajaa erityisesti mäntytukin katkonnassa. Näin sahuri on vieläkin tyytyväisempi! Metsäkoneissa olevat konenäkö- ja laserkeilaussovellukset voisivat tehostaa kuljettajan työtä tukin katkonnan lisäksi esimerkiksi harvennuksella poistettavien puiden valinnassa ja jäävän puuston varmistamisessa. Kannattaakin lähteä rohkeasti hyödyntämään fiksun sensoriteknologian mahdollisuuksia niin tukkileimikoiden katkonnassa kuin muissa operaatioissakin korjuulla.

Kalle Kärhä Stora Enso


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 9

Yli 30 vuoden kokemuksella.

AIDOT AMMATTILEHDET by ammattilehti.fi

32. METSÄALAN

by ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

vuosik

erta

1986-2017

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 4/2017

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 2/2017

by ammattilehti.fi

260

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

172

Hydrauliikan uudet tuulet

Asiaa pehmeiden maiden korjuusta

Puunajossa hyvä vauhti päällä

KÄRKIOHJAUS HARVESTEREILLE

sivua!

Paljon asiaa pneumatiikasta Kone- ja laitevalmistus hyvässä vauhdissa

Ammattilehti koeajaa kalustoa

John Deere tunnetaan uraauurtavista innovaatioista. Älykäs puominohjaus on jo mullistanut John Deere -kuormatraktoreiden käytön ja vie nyt myös harvestereiden käytön aivan uudelle tasolle. Puomin kärkiohjaus on saatavana 1270G-harvesterin CH7-puomiin.

SYKSY 2017

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

sivua!

AMMATTILEHTI

32 vsk.

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

JohnDeere.fi

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

www.kivirock.fi

Paljon mielenkiintoista koneasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

KIVIROCK 2/2017

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

1

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla.

Tutkimuksessa matalan ja toisaalta korkean kuusi- ja mäntytukin pakkokatkontaosuuden vaikutus tukkiosan hyödyntämiseen, tukin dimensioihin, tukki- ja raakkiprosenttiin, jakauma-asteeseen sekä jalostusarvoon. Taulukossa vihreä väri kuvaa toivottua ominaisuutta ja punainen väri ei-haluttua ominaisuutta. Taulukosta nähdään, että kun tutkimuksessa kuusitukilla käytettiin vähän pakkokatkontaa (eli paljon automaattikatkontaa), tukin jalostusarvo oli korkeampi kuin käytettäessä paljon pakkokatkontaa. Mäntytukilla tilanne oli päinvastainen, kun tarkastellaan tukin jalostuasarvon maksimointia. Lähitulevaisuuden visio: Hakkuukoneen sensorit eli kamerat ja/tai laserkeilaimet tunnistavat mäntytukkirungon laaturajat eli kuiva- ja tuoreoksarajat ja informoivat hakkuukoneen katkonta-automatiikkaa ja näin hakkuukoneen katkonta-automatiikka katkoo automaattiajolla mäntytukkirungon tukeiksi laaturajojen mukaisesti. Mikäli hakkuukoneen kuljettaja havaitsee rungossa jokin vikaisuuden, joka sensoreilta on jäänyt huomaamatta, silloin kuljettaja puuttuu katkontaprosessiin.

EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Luonnonvarakeskuksen (Luke) antama määräys latvusmassan kosteusmallista tuli voimaan 1.1.2018. Latvusmassa on ensimmäinen puutavaralaji, jonka kuormainvaakamittauksessa hyödynnetään paikallista säätietoa.

Päätehakkuualoilta energiakäyttöön korjattavan latvusmassan mittauksessa käytetään yleisesti metsätraktoreiden kuormainvaakoja. Vaa’alla punnittu latvusmassan paino muunnetaan kiintotilavuudeksi tuoretiheysluvulla. Tuoretiheysluvun määrittämiseen voidaan jatkossa käyttää kosteusmallia ja paikallisia säätietoja.

Latvusmassan kuormainvaakamittauksessa voidaan jatkossa käyttää kosteusmallia

P

äätehakkuualoilta energiakäyttöön korjattavan latvus- massan mittauksessa käytetään yleisesti metsätraktoreiden kuormainvaakoja. Vaa’alla punnittu latvusmassan paino muunnetaan kiintotilavuudeksi tuoretiheysluvulla. Tuoretiheysluvun määrittämiseen voidaan jatkossa käyttää kosteusmallia ja paikallisia säätietoja. Kosteusmallien käytön pilo-

tointiluonteen vuoksi myös entiset taulukoidut tuoretiheysluvut jäävät voimaan. Kahden päällekkäisen tuoretiheysluvun määrittämistavan käyttömahdollisuus tarkoittaa sitä, että mittausosapuolten tulee ennalta sopia tuoretiheysluvun määrittämistapa. Kosteusmalliin perustuvan menetelmän käyttö on mahdollista silloin, kun käytettävissä on soveltuva Ilmatieteen laitoksen paikallinen säätieto. Käytännössä kosteusmallin ja säätiedon käyttö edellyttää laskentasovellusta, joka voi olla minkä tahan-

sa toimijan tekemä. Luken Energiapuun mittauslaskuri valmistuu maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) antama määräys latvusmassan kosteusmallista tuli voimaan 1.1.2018. Latvusmassa on ensimmäinen puutavaralaji, jonka kuormainvaakamittauksessa hyödynnetään paikallista säätietoa. Kosteusmalli perustuu puutavaranmittausta viranomaistehtävänään hoitavan Luken ja ItäSuomen yliopiston, Ilmatieteen

KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

AM Bonus Oy OULAINEN

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685

laitoksen, Oulun yliopiston ja Metsäteho Oy:n tutkimukseen.

Korjuukohteille omat kosteusennusteet

Kosteusmallilla latvusmassan kosteusennuste lasketaan jokaisella korjuukohteelle erikseen paikallisten säätietojen perusteella. Kosteuden laskenta aloitetaan päätehakkuuleimikon hakkuuajankohdasta ja lopetetaan latvusmassan lähikuljetukseen eli ajankohtaan jolloin latvusmassan punnitaan kuormainvaa’alla. Kosteusennusteen perusteella lasketaan tuoretiheys, jolla kuormainvaa’alla punnittu latvusmassan paino muunnetaan tilavuudeksi. Tähän saakka käytetyt taulukoidut tuoretiheysluvut perustuvat suuralueiden pitkän ajan keskimääräisiin säähavaintoihin eri vuodenaikoina ja näistä edelleen muodostettuun latvusmassan keskimääräiseen kuivumisnopeuteen eri vuodenaikoina. Taulukoitujen tuoretiheyslukujen heikkoutena on se, että ne eivät ota huomioon paikallista ja vuosien välistä sääolosuhteiden vaihtelua. Erityisen ongelmallisena on pidetty sateisia olosuhteita, jolloin latvusmassan kosteus nousee nopeasti. Kosteusmallissa käytettävät säähavaintotiedot, sade ja haihdunta, otetaan Ilmatieteen laitok-

sen tuottamasta hila-aineistosta, jonka hilapisteet muodostavat tiheän, parhaimmillaan 1×1 km verkon läpi Suomen.

Uuden menetelmän käytettävyys selviää käytännön kokemusten myötä

Kehittelyvaiheessa kosteusmallia testattiin 49 latvusmassan korjuukohteella. Testituloksia: - Kosteusmallilla tuotetut kosteudet olivat keskimäärin lähellä kosteusnäytteistä mitattuja kosteuksia. Taulukkomenetelmän ja kosteusnäytteiden keskimääräinen ero oli noin kolme prosenttiyksikköä. - Vajaassa puolessa korjuukohteista kosteusmallin ja kosteusnäytteiden ero oli ±5 prosenttiyksikön virherajan sisällä. Kosteusmallia käytettäessä epävarmuus yksittäisten korjuukohteiden kohdalla on melko suurta. Kosteusmallin haasteena on se, että kosteusennusteen laskennassa ei pystytä säätietojen lisäksi hyödyntämään muita olosuhdetietoja, kuten korjuukohteen maaperän kaltevuutta tai reunametsän varjostusta tai latvusmassan palstakasojen kokoa. Lopullinen käsitys kosteusmallin käytettävyydestä saadaan vasta käytännön kokemusten kautta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

säästä 20 % työajastasi. Fomatec lajittelupankko parantaa ja tehostaa puun lajittelua sekä nopeuttaa erityisesti sekapuumetsien puunajoa.

Tärkeintä meille on asiakastyytyväisyys.

Fomatec lajittelupankko tehostaa metsäkoneurakoitsijan työn tuottoa konetuntia kohden, kun hakkuun puulajit lajitellaan keräysvaiheessa. Vankkarakenteiselle lajittelupankolle annamme täyden kestävyystakuun.

Ammattilaisen teräketjuhuolto Fomatec huoltaa ja teroittaa metsäkoneurakoitsijan teräketjut. Noudamme harvesterin teräketjut toimipaikastasi tai suoraan työmaalta ja palautamme ne takaisin terävinä. Jakeluauton ansiosta tavoitamme sinut sujuvasti eri puolilta Suomea. Palveluumme sisältyy ketjujen puhdistus, kuntotarkastus, korjaus, teroitus ja ketjujen öljyäminen. Toimitamme huollon yhteydessä uudet laipat, teräketjut, öljyt sekä merkkausvärit. Suunnitellaan yhdessä yrityksesi tarpeisiin sujuva terähuolto.

www.fomatec.fi Fomatec oy . KisällinKujA 9, 70780 KuOPiO . P. 040 751 9920, 040 847 1634 (myynti)

KONEURAKOINTI 11


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 13

Puukaupan digiloikka

Puukaupan uudet sähköiset palvelut ja metsävaratiedon tehokas käyttö vauhdittavat metsäalaa tulevina vuosina. Näin uskoo puukaupan digitaalista markkinapaikkaa Kuutiota kehittävän Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä.

Puukaupassa tehtiin Suomessa viime vuonna ennätyksiä: yksityismetsistä ostettiin vuoden aikana puuta 17 prosenttia enemmän kuin keskimäärin 10 viime vuoden aikana. Ja puun käyttö kasvaa edelleen koko ajan joten myös kuluvana vuotena puukauppaa tehdään ennätyksellistä tahtia. - Käynnistimme Kuutio-palvelun toukokuussa 2017 ja palvelun kautta on jo nyt jätetty tarjouspyyntöjä yli kuuden miljoonan kuution edestä, joten alku on ollut hyvä. Erityisen myönteistä käyttäjissä on uusien, ensi kertaa puukauppaan aktivoituneiden metsänomistajien suuri määrä, joita käyttäjistä on kolmasosa. Suomessa on yhteensä yhteensä yli 640 000 metsänomistajaa joista suurin osa asuu kaupungeissa joten usein suhde omistettuun metsään on etääntynyt jo pelkästään maantieteellisen sijainnin takia ja puukaupan kuviot eivät ole tuttuja. Tälle kasvavalle metsänomistajajoukolle Kuutio-palvelu tarjoaa helpon tavan puukauppaan sekä asiantuntijapalveluiden saamiseen, kertoo toimitusjohtaja Aku Mäkelä.

Kuutio tekee puukaupasta helppoa

Kuution keskeinen tavoite on tehdä puukaupasta helppoa ja luotettavaa. Palvelu toimii yhtä hyvin läppärillä kuin älypuhelimella, ja sen avulla tavoittaa yli 95 pro- senttia Suomen puunostovolyymista. Organisaatioita Kuutiossa on käyttäjinä yli 100. Vuoden 2017 puolella 10 000 metsänomistajan puukaupat kilpailutettiin Kuution kautta - Myös ammattimaiset metsänomistajat ja suurin osa metsänhoitoyhdistyksistä käyttää Kuutiota - palvelun hienous

Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä näyttää miten helppoa on puukaupan teko ja asiantuntijapalveluiden saaminen älypuhelimella Kuutio.fi -verkkopalvelun kautta. - Meidän kanssa voi tulla myös keskustelemaan palvelusta mm. FinnMetko 2018 -näyttelyssä, kutsuu Mäkelä.

onkin juuri siinä että puukaupan eri toimijat ovat sitoutuneet siihen laajalla rintamalla. Yksityismetsänomistajalle maksuttomassa Kuutiossa suoraan tarjouspyynnön tai ottaa yhteyttä metsäalan ammattilaiseen, jolta saa asiantuntijapalveluita. Metsävaratiedot ja oma sähköinen metsäsuunnitelma siirtyvät vaivattomasti Kuutioon, Mäkelä vakuuttaa. Kuutio helpottaa puukaupan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, tehostaa markkinoiden toimintaa ja tehokkuutta sekä lisää koko suomalaisen metsäsektorin kansainvälistä kilpailukykyä. Käyttäjät kiittävät helppokäyttöisyyttä ja Kuutio palvelee myös ruotsinkielisiä metsänomistajia, joita on Suomessa suhteellista väestöosuutta enemmän. Ja koska kaikki tapahtuu verkossa voi puukauppaa tehdä mistä vain ja silloin kun se itselle parhaiten sopii - Kuution käyttö onkin ollut erittäin aktiivista viikonloppuisin ja pyhäpäi-

Kuutio.fi -palvelu on metsänomistajalle maksuton käyttää ja järjestelmä hyödyntää metsävaratietoja joko Metsään.fi -järjestelmästä tai muusta digitaalisesta lähteestä.

Kuution kautta metsänomistaja voi tehdä suoraan puukaupan kilpailutuksen tai tehdä yhteydenottopyynnön puukaupan asiantuntijalle.

visin. Palvelu helpottaa oleellisesti myös muualla asuvien ulkosuomalaisten metsänomistajien puukaupan tekoa. - Kuutio on kansainvälisesti katsottuna ainutlaatuinen palvelu, sillä missään muualla puukauppaa ei ole vielä digitalisoitu näin pitkälle. Palvelun kehitystyössä ovat olleet mukana metsänomistajat, puunostajat ja

muut metsäalan ammattilaiset, jotta kaikkien tarpeet on osattu ottaa huomioon. Palveluun tuodaan uusia ominaisuuksia koko ajan kuuntelemalla käyttäjiä, Mäkelä lupaa. Uusi metsätietolaki mahdollistaa Kuution palveluiden kehittämisen jatkossa uudelle tasolle, koska metsävaratieto on entistä paremmin käytettävissä.

- Kaikki metsäalalla voittavat, kun puu saadaan entistä paremmin liikkeelle ja metsät hyvin ja vastuullisesti hoidettua. Kannustankin metsänomistajien lisäksi kaikkia puuta ostavia ja metsätalouden palveluita metsänomistajille myyviä organisaatioita käyttämään Kuutiota, sanoo Mäkelä.


14 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy www.finnraiva.fi

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme

Vaikka pakkanen paukkui lähes -30 °C asteessa hakkasi PONSSE ScorpionKing -harvesteri järeää tukkimetsää luotettavasti ja tehokkaasti.

Hakkuunäytös kiinnosti pakkasesta huolimatta

P

onsse ja Pölkky Metsä Oy järjestivät Sonkajärvellä 1.3. hakkuunäytöksen, jossa viiden hehtaarin vanha, järeä tukkimetsä oli tullut päätehakkuuvaiheeseen. Näytöksen osuudeksi katsojia varten metsää oli säästetty noin hehtaarin ala. Juuri tähän tilaisuuteen valmistunut esittelykäyttöön tehty PONSSE ScorpionKing -harvesteri parturoi sen näyttävästi. Lähikuljetuskalustona oli erityisesti pehmeiden maiden puunkorjuuseen suunniteltu Tmi Marko Lappeteläisen kymmenpyöräinen PONSSE Elk 10w kuormatraktori. Kahdeksanpyöräistä kuormatraktoria hankkimassa ollut Lappeteläinen oli tullut toisiin ajatuksiin Ponssen myyjän suosituksesta. - Pehmeiden maiden puunkorjuu on lisääntynyt myös Ylä-Savon seudulla ja lisääntyvistä kesäsavotoista on toiveita, kun koneissa on enemmän kantavuutta, lisäpyöräparilla varustettua PONSSE

Elkiä onnistuneena valintana pitävä Marko Lappeteläinen toteaa. Pölkky Metsän hankintaesimies Jaakko Heikkinen oli tyytyväinen tapahtuman suosioon. Napakasta pakkasesta huolimatta näytöksen nuotiokahveille oli uskaltautunut kiinnostuneita lähes 200. Useammasta suusta todettiin, että kotoa lähtiessä mittari näytti reilusti alle parikymmentä pakkasastetta, mutta näytöspaikalla pakkanen laski -27 asteeseen, jota päivän aikana aurinko onneksi nopeasti lämmitti. Uutena toimijana alueella Pölkky haki tapahtumasta lähinnä näkyvyyttä mutta lukuisat yhteydenottopyynnöt tekivät läsnäolosta oikein onnistuneen. Aurinkoisessa talvisäässä savotalla vieraili myös Sonkajärven päiväkodin esikoululaiset, joista kukin sai Pölkyltä mukaansa linnunpöntön kotiin viemisiksi. Porukassa oli varmasti monta tulevaa metsäkoneen kuljettajaa, siinä määrin kiinnostavalta näytti isolla koneella työskentely maisemakonttorissa, jonne pakkanen ei ulottunut.

Auringonpaiste ja nuotio lämmittivät näytösvieraita mukavasti. Päivän aikana tapahtumassa vieraili yli 200 henkilöä katsomassa PONSSE -koneiden työskentelyä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 15

Oregon Logging Conference

Ponssen vinssikoneiden juhlaa

Pohjois-Amerikan länsirannikolla puunkorjuu on vaativaa vaihtelevista maastonmuodoista ja haastavasta ilmastosta johtuen.

PONSSE Synchrowinch -vinssiratkaisu on kustannustehokas ja tuottava ratkaisu jyrkkien rinteiden puunkorjuuseen. Kuvassa vinssillä varustettu PONSSE ElephantKing kuormatraktori Ponssen messuosastolla.

H

elmikuun lopulla järjestetyt Oregon Logging Conference 2018 -messut ovat metsäalan suurtapahtuma USA:n länsirannikolla.

Esillä olivat H7, H8, H8HD latvasahalla ja ilman sekä H10 joka on Ponssen suurin harvesteripää yli 25 tonnin tela-alustoihin.

Pohjois-Amerikan markkina on hyvässä vauhdissa ja tavaralajimenetelmän suosio kasvaa tasaisesti. Ponsse oli mukana tänä vuonna kahdella osastolla ja koko tuotetarjonnallaan.

Oregon Logging Conferencessa lanseerattiin PONSSE Manager USA:n markkinoille. PONSSE Manager sopii erinomaisesti paikallisiin olosuhteisiin jossa välimatkat ovat pitkiä ja koneet saattavat työskennellä usean eri osavaltion alueella. Managerin sisältämän Sync-toiminnon avulla tiedonsiirto toimii vaikka kone olisikin mobiiliverkkojen ulkopuolella. Manager sisältää myös Parts Online -palvelun jolla yrittäjä voi tilata koneen varaosat ja toimituksen mistä vain, milloin vain. - Uudet digitaaliset ratkaisut tulevat muuttamaan alan toimintatapoja Pohjois-Amerikassa. Manager mahdollistaa uudenlaisen kaluston ja operaatioiden hallinnan ja asiakkaat odottavat innolla palvelun käyttöönottoa. Hyvä esimerkki nopeasta muutoksesta on Parts Online-palvelu, joka on ollut käytössä USA:ssa syksystä 2017 lähtien ja siitä on jo muutamassa kuukaudessa tullut erittäin suosittu tässä pitkien välimatkojen maassa, toteaa Ponsse North American toimitusjohtaja Pekka Ruuskanen.

Länsirannikon vaativat olosuhteet

Pohjois-Amerikan länsirannikolla puunkorjuu on vaativaa vaihtelevista maastonmuodoista ja haastavasta ilmastosta johtuen. Ponssen vinssikoneet ovatkin näihin olosuhteisiin oikea ratkaisu ja niitä operoikin alueella jo kymmeniä. PONSSE Synchrowinch-vinssiratkaisu on kustannustehokas ja tuottava ratkaisu jyrkkien rinteiden puunkorjuuseen. Vinssi mahdollistaa saman korjuukaluston käytön laajasti erilaisissa käyttökohteissa turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Messuilla esiteltiin vinssivalikoimaa PONSSE Bear harvesterissa sekä PONSSE ElephantKing kuormatraktorissa.

Laaja harvesteripäämallisto

Ponsse on kehittänyt harves-

Digitalisaatio tulee myös Pohjois-Amerikkaan

Ponsse North American toimitusjohtaja Pekka Ruuskanen uskoo metsäalan digitalisaation suomiin mahdollisuuksiin.

teripäitä 1980-luvulta lähtien. Laajan harvesteripäämalliston käyttöalue kattaa puunkorjuun ensiharvennuksilta järeisiin uudistushakkuisiin ja mallit kuorivista eukalyptuskourista prosessointiin. Suurimman kokoluokan harvesteripäät soveltuvat myös tela-alustaisiin ratkaisuihin jotka ovat tyypillinen Ponsse irtoharvesteripään käyttökohde. Pohjois-Amerikan länsirannikolla työskenteleekin paljon yrittäjiä joilla on Ponsse harvesteripää asennettuna tela-alustaiseen koneeseen. Ponssen oma valmistus ja helppokäyttöinen ja tarkka Opti-tietojärjestelmä ovat yrittäjien mieleen. Messuilla esiteltiin Ponssen harvesteripäämallistoa viiden harvesteripään voimin.

Metsäkoneyrittäjä Lee Miller (vas.) Oregonin Philomathista ja Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela keskustelemassa PONSSE Managerin suomista mahdollisuuksista operaatioiden tehostamisessa.

Koulutuspäällikkö Antti Räsänen opettamassa messuvieraille metsäkoneen käyttöä PONSSE -simulaattorissa.

Kuljettajakoulutus suuressa roolissa

Pohjois-Amerikassa kuten monessa muussakin paikassa koneenkuljettajien koulutus ja osaamisen varmistaminen ovat erittäin tärkeää. Maailmalla ei usein ole metsäkouluja tai kuljettajakoulutusta saatavilla samalla tavalla kuin Suomessa, jolloin konevalmistajan koulutustarjonnan tärkeys korostuu. Ponsse esitteli koulutustarjontaa

Juho Nummela on innoissaan irtoharvesteripäämarkkinoiden mahdollisuuksista PohjoisAmerikassa. Ponsselta löytyy kouramallit kaikkein järeimpiinkin hakkuutarpeisiin.

messuilla kattavasti. Metsäkonesimulaattori olikin erittäin suosittu kävijöiden keskuudessa.

Ponssen näyttävä messuosasto Oregon Logging Conferencessa oli suosittu käyntikohde messuvieraiden keskuudessa.


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponssella juhlistettiin 24.1.2018 historian mittavimman laajennuksen harjakaisia ja samaan aikaan tehtaasta valmistunutta 13.000. PONSSE -metsäkonetta.

13 000. PONSSE juhlisti tehdaslaajennuksen harjakaisia

P

onssella juhlistettiin 24.1.2018 kahta merkkipaalua yhtiön toiminnassa. Ponssen historian mittavin laajennus on edistynyt harjannostajaisvaiheeseen ja samaan aikaan tehtaasta valmistui 13 000. Vieremällä valmistettu metsäkone. 13 000:s PONSSE, PONSSE Ergo 8w harvesteri, luovutettiin

Ponssen saksalaiselle asiakkaalle FoWi GmbH & Co:lle. Samalla koneenluovutus aloitti Ponssen saksalaisen jälleenmyyjän Wahlers Forsttecnik GmbH:n ja Ponssen juhlavuoden. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Ponsse ja Wahlers sopivat jälleenmyynti- ja huoltopalveluyhteistyöstä Euroopan saksankielisillä alueilla. Alkusysäyksen Ponssen toiminta Saksan markkinnoilla sai jo

1970-luvun alussa, kun Ponssen perustajan Einari Vidgrénin koneet urakoivat Saksan myrskytuhosavotalla.

Investoinnilla laatua ja joustavuutta

Meneillään oleva tehdasinvestointi on Ponssen historian suurin tuotantotilojen laajentuessa nykyisestä 2,7 hehtaarista neljään hehtaariin. Investointi merkitsee ennen kaikkea laadun,

13 000:s PONSSE, PONSSE Ergo 8w harvesteri, luovutettiin Ponssen saksalaiselle asiakkaalle FoWi GmbH & Co:lle. Samalla koneenluovutus aloitti Ponssen saksalaisen jälleenmyyjän Wahlers Forsttecnik GmbH:n ja Ponssen yhteistyön 25 v. juhlavuoden.

joustavuuden, turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä. Tuotantolaajennuksen myötä Ponssen tehtaalla voidaan reagoida nykyistä joustavammin markkinatilanteen muutoksiin ja varmistamaan koneiden tehokas asiakasvariointi sarjavalmistusolosuhteissa. Vuoden loppuun mennessä Vieremällä toimii maailman nykyaikaisin metsäkonetehdas. - Voimakas keskittyminen tavaralajimenetelmän metsäkoneiden kehittämiseen vaatii myös tuotannolta jatkuvaa kehittymistä. Vain siten pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja pysymään teknologian kärjessä vaativilla metsäkonemarkkinoilla. Turvallinen ja nykyaikainen tehdas on ehdottomasti myös tärkeä panostus työntekijöihimme, Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela sanoo. Ponssen Vieremän tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 570 työntekijää, joista 390 tuotannollisissa tehtävissä. Kaikki PONSSE -metsäkoneet valmistetaan Vieremällä. Yhteensä konsernin palveluksessa on lähes 1500 työntekijää.

Uusi tehdas toiminnassa vuoden lopulla

Laajennukseen sijoittuvat

uudet kokoonpano- ja varastotilat otetaan käyttöön asteittain tämän vuoden aikana. Muutto uusiin tiloihin alkaa maaliskuussa varastotoiminnoista. Uusi älykäs varastoteknologia nostaa tuotannon varastologistiikan tuottavuutta ja automaatioastetta merkittävästi. Varastoautomaatio sisältää 15 500 pientavaran varastopaikkaa ja 3900 lavapaikkaa. Varastomuutoksen jälkeen uusiin tiloihin siirtyy harvesteripäiden uusi kokoonpanolinja. Peruskoneiden uusi kokoonpanolinja on toiminnassa loppukesällä ja loppuvuodesta 2018 myös ohjaamo- ja nosturikokoonpano uudistuvat. Kaikilla linjoilla tullaan lisäämään tuotannon aikaista testausta laadunvarmistuksen tueksi.

Laadukasta työtä paikallisilta osaajilta

Laajennuksen rakentajina ovat toimineet pitkälle paikalliset yritykset maansiirtotöistä alkaen. Mittava urakka haluttiin jakaa useampiin pieniin osiin, jotta myös paikalliset yritykset pystyvät tarjoamaan palveluitaan. Pääurakoitsija Rakennusliike U. Lipsanen Oy luovutti vuosi sitten aloitetun tehdaslaajennuksen Ponsselle 24.1.2018.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse tehosti varastoprosesseja

P

onsse Oyj onnistui lyhyessä ajassa parantamaan Iisalmen logistiikkakeskuksensa joustavuutta, tehokkuutta ja laatua käsi kädessä merkittävän kasvun kanssa. Kolmen vuoden aikana esimerkiksi rivimäärät kasvoivat 50 000 lisärivillä. Huima 23 prosentin kasvu rivimäärissä toteutettiin henkilöstömäärää lisäämättä.

Kaikki tämä tehtiin ihmisläheisesti muutosta johtamalla, henkilöstön näkemyksiä kuuntelemalla ja yhdessä kehittämällä. Ponssen logistiikkakeskus Iisalmessa palkittiin Leanware Huippuvarasto -tunnustuksella, jonka myöntää tehokkaiden prosessien asiantuntijayritys Leanware Oy. Leanwaren näkemyksen mukaan huippuvarasto vaatii viisi elementtiä menestyäkseen: Henkilöstö ja johtaminen, Yhteistoiminta oston ja myynnin kanssa, Varaston prosessien ja ohjauksen hallinta ja systematisointi, Tarkoituksenmukaiset tilat, välineet ja säilytysratkaisut sekä Leanin 5S-menetelmä, tai Ponssen tapauksessa Lean 6S. Näiden kaikkien yhteispelissä on Ponssen logistiikkakeskuksessa onnistuttu esimerkillisellä tavalla ja siitä Leanware haluaa jakaa tunnustuksen. Tehokkuutta edistäviä kehitystoimenpiteitä on tehty usealla eri tasolla. Logistiikkakeskuksen arjessa tulos näkyy siinä, että varastossa ehditään tehdä samassa ajassa enemmän asioita kuin ennen. Henkilöstön kiireen tuntu on vähentynyt. Lisäksi konkreettiset toimintatapojen muutokset ovat edistäneet myös työturvallisuutta ja työtyytyväisyyttä.

- Esimerkiksi työpisteissä ja koneilla käyttöön otettu standardoitu siisteysmalli säästää kymmeniä minuutteja päivässä ja työturvallisuus on parantunut. Työntekijät ovat huomanneet edut itsekin, sanoo Ponssen logistiikkakeskuksen toiminnasta vastaava Tuomas Yli-Marttila.

KONEURAKOINTI 17

Haluatko markkinoida tuotteitasi ammattilehdessä Iso-Britannian metsäkonemarkkinoille?

Aito kehitys lähtee henkilöstön osallistamisesta

Kaikki kehitys on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa. Ponssen Tuomas YliMarttila on ilolla pannut merkille, että työntekijät ovat innolla kehittämässä uutta, kun tulokset tuntuvat työn arjessa joka päivä: - Parhaimmat ideat tulevat heiltä, jotka tekevät päivittäin töitä asioiden parissa. Meillä on otettu käyttöön systemaattiset palaverikäytännöt, ja henkilöstö pidetään jatkuvasti ajan tasalla asioiden edistymisestä. Erittäin tärkeässä roolissa on ollut henkilöstön kuunteleminen, kannustaminen sekä tukeminen. Näin on saatu luotua avoin ilmapiiri jolloin kehitysideoita nostetaan esille helpommin ja rohkeammin. Leanware jakaa ”Vuoden huippuvarasto”-palkinnon kiittääkseen esimerkillisestä työstä sisälogistiikan kehittämisessä. - Tällä palkinnolla haluamme myös innostaa kaikkia yrityksiä kehittämään sisälogistiikkaansa. Logistiikan merkitys korostuu internetin ja lean-ajattelun aikakaudella merkittävästi enemmän kuin koskaan ennen, kertoo Leanwaren toimitusjohtaja Janne Viinikkala. Nyt ensi kertaa jaettu Vuoden huippuvarasto -palkinto ojennettiin Ponsselle 9.2.2018 LOGY Conference -risteilyllä.

Forest Machine Magazine Phone: +44 (0) 7582055748 Email: forestmachinemagazine@mail.com www.forestmachinemagazine.com cooperation with ammattilehti.fi

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 • www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Niiralan Montussa nähtiin muailmanluokan hokia

Loistelias Team Ergo taisteli voittoon yhdeksännessä Einari Kupissa

L

egendaarinen, jo yhdeksännen kerran järjestetty Einari Kuppi pelattiin Kuo- piossa Niiralan Montussa launtaina 27.1.2018. Joukkueita oli perinteiseen tapaan neljä ja ottelut aloitettiin suoraan välieristä eli panosta oli jokaisessa ottelussa. Ensimmäisessä ottelussa kohtasivat Ergo ja Beaver. Ottelun aloitti jämäkästi Beaverin viime hetken hankinta Kalle Kerman joka viimeisteli kaksi maalia heti alkuun. Ergo kuitenkin taisteli tiukasti ja varsinainen peliaika päättyi tilanteeseen 4-4. Tämän jälkeen mentiin voittolaukauskisaan jossa ratkaisu nähtiin vasta seitsemännellä kierroksella. Ergon Essi Piironen pisti kiekon ”ylämummoon” ja Beaverin maalivahti Pasi Sarajärvi oli voimaton. - Voitto maistuu! Olin kyllä enemmän kuin varma jo ennen suoritustani, että verkko heiluu. On tässä tullut jo rutiinia sen verran ettei kädet jäädy ihan joka paikassa, tuumi ratkaisija Essi Piironen. Toisessa välierässä oli vastakkain Bear ja Fox. Foxin miehet olivat alkuun umpijäässä ja Bear meni nopeasti 2-0 johtoon. Ajassa 10.38 Fox pääsi peliin mukaan hetkellisesti kun Ponssen kummipelaaja Arttu Mykkänen esitteli turnauksen parasta rannelaukausta kaventaen tilanteeksi 2-1 ohi Pasi Kuivalaisen. Tämän jälkeen alkoi kuitenkin Bearin Otto Piirosen show (2+2) ja Bear finaaliin maalein 6-2. - Tappio karventaa kyllä kovasti. Jotenkin jalat jäivät tällä kertaa Tölvälle vaikka viimeistely harjoitukset ovat menneet hyvin. Meidän kentän (Jauhiainen-Mykkänen-Pitkänen) pelikin oli jotenkin uneliasta. Jos jotain positiivista kaivaa niin ainut joka onnistui tässä pelissä oli mainio maalivahtimme Petri ”Pantteri” Hepo-Oja.” Tuumaili Kalle ”Tölvän Ruhtinas” Pitkänen.

Pronssiotttelussa Beaver ja Fox

Pronssi ottelussa olivat vastakkain Beaver ja Fox. Ottelusta tuli oikein maalinteko talkoot jonka vei nimiinsä Beaver luvuin 10-4. - Pronssi maistuu makealta vaikka turnausvoittoa lähdimme hakemaan. Pronssi pelin ratkaisija oli mielestäni mainio maalivahtimme Simo Holm sekä välillä suurelta yleisöltä huomaamatta jäävä Timo ”Timbe” Karppinen. Timbe taisi naputella neljä syöttöäkin mainion ko-

Kuopiossa Niiralan Montussa nähtiin 27.1.2018 todellista jääkiekkotaituruutta jo yhdeksännen kerran järjestetyssä Einari Kupissa. Turnauksen joukkueet koostuivat metsäkoneyrittäjistä, heidän yhteistyökumppaneistaan ja ponsselaisista.

Joukkueina huimaa peliä tarjonneessa turnauksessa oli Team Bear, Team Beaver, Team Fox ja Team Ergo. Mestaruuden vei tänä vuonna Ergo vahvalla pelaamisella ja finaalin voittolaukauskisan onnistumisilla.

heltamisen lisäksi, kertoi Beaverin manageri Risto Suorsa.

Finaalissa Ergo ja Bear

Finaalissa kohtasivat siis Ergo ja Bear. Ottelu oli erittäin vauhdikas ja kumpikin joukkue pelasi tarkkaa puolustuspeliä. Ergo siirtyi ensin 1-0 johtoon Oki Piirosen maalilla, mutta Bear nousi tasoihin Hannu ”Kynä” Hokkasen uskomattomalla rangaistuslaukauksella jonka rinnalla Aleksander Barkovinkin temput kalpenevat. Tunteet kävivät välillä pinnassa ja Bearin Otto Piironen sai 10 minuutin henkilökohtaisen käytösrangaistuksen (tämä oli ensimmäinen 10 minuutin rangaistus koko Einari Kupin historiassa). Bear meni kuitenkin johtoon ajassa 40.53 Juha-Matti (Jukan poika) Mikanderin loistavan yksilösuorituksen päätteeksi ja Bearin leirissä oltiin jo kovasti voittotunnelmissa. Ergo ei lan-

nistunut vaan loihti manageri Hannes Kapasen johdolla valtavan loppukirin ja tasoitti ottelun ajassa 43.14 (peliaika 45 min). Tämän jälkeen siirryttiin voittolaukauskisaan jossa maalivahdit Pasi Kuivalainen ja Laajan Kaitsun Emännän Veli esittelivät osaamistaan. Ratkaisu saatiin vasta kun 8. kierroksella kun Ergon Kalle Kyllönen veivasi kiekon Kuivalaisen taakse. - Mahtava tunne! Kurinalainen peli meiltä ja onnistumiset voittolaukauksissa olivat turnausvoiton avaimet. Kyllä nyt on mukava ajella kotiin Laajan Kaitsun kyydissä, voisi vaikka juhlistaa voittoa yhdellä huurteisella vänkärin paikalla, kertoi turnauksen kultaisella kypärällä palkittu Laajan Kaitsun Emännän Veli.

Einari Kuppi 2018

Joukkueina huimaa peliä tar-

jonneessa turnauksessa oli Team Bear, Team Beaver, Team Fox ja Team Ergo. Joukkueet koostuivat metsäkoneyrittäjistä, heidän yhteistyökumppaneistaan ja ponsselaisista.

Turnaus päättyi seuraavasti: 1. Team Ergo 2. Team Bear 3. Team Beaver 4. Team Fox

Einari Kupin 2018 voittajajoukkue Ergon manageri Hannes Kapaselle satoi onnitteluja turnauksen jälkeen. Kuvassa onnittelemassa Hokkasen veljekset - Kangasniemen hokikulttuurin vahvat pilarit.


Jo hyvin aikaisessa vaiheessa kävi ilmi, että markkinoille kaivataan lujitettuja ja omistuskustannuksiltaan edullisia laitteita

Toughbook- ja Toughpad-laitteita myytiin vuonna 2015 enemmän kuin muita lujitettuja kannettavia ja tabletteja yhteensä.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

tuissa laitteissa: 1994: CF-41 Maailman ensimmäinen kannettava CD-ROM-asemalla

2008: Toughbook CF-U1 Maailman ensimmäinen Ultra Mobile PC, joka yhdisti kannettavan ja käsimikron

KONEURAKOINTI 19

kasv kuva tarpe telak me t käde puol näky Prod mitu -O amm Toug sen k mat teet mobi noo M nan j -T kehit suun hyöd en te täess pia l vomm pitkä Intel pin j

Tou pud ava - py

Suomessa vuoden 2017 Ponsse asiakaspalvelukeskukseksi valittiin Mikkeli, jonka henkilökunta palvelee asiakkaitaan hienolla asenteella.

Ponssen vuoden asiakaspalvelukeskus on Mikkeli ja paras asiakaspalvelija Janne Lavonen

P

lähe topa pud dotu 34 0

M

etsäkonevalmistaja Ponssen vuoden 2017 huoltopalveluiden parhaat on valittu. Suomessa vuoden Ponsse asiakaspalvelukeskukseksi valittiin Mikkeli, jonka henkilökunta palvelee asiakkaitaan hienolla asenteella ja parhaan Ponsse asiakaspalvelijan tittelin vei niin ikään Mikkelin oma poika Janne Lavonen.

Pa Toug kone sesti vaati kaan FZ-N vaint hava rin k kasta hajot maat kilom M oliva kunt naarm

Vuoden parhaan Ponsse asiakaspalvelijan tittelin vei Mikkelin Janne Lavonen.

PONSSE Manager vie metsäkoneiden digitalisaation uudelle tasolle

P

ONSSE Manager on nykyaikainen metsäkoneiden seuranta- ja tiedonsiirtojärjestelmä, jonka kautta metsäkoneyrittäjä voi nähdä mm. koneiden sijainnin, tuottavuusluvut ja polttoaineenkulutuksen. PONSSE Managerin käyttöönoton mahdollistaa vuoden 2018 alussa tuotantoon otettu Opti 4G -tietojärjestelmän ohjelmistopäivitys.

PONSSE Managerin avulla yrittäjä pystyy tehostamaan toimintaansa ja parantamaan tuottavuutta reaaliaikaisen kenttäoperaatioiden seurannan ansiosta. Manager on helppokäyttöinen, informatiivinen ja grafiikaltaan selkeä toiminnan hallinnointijärjestelmästä. PONSSE Managerin myötä ei enää puhuta pelkistä tietoliikenneratkaisuista, vaan kokonaisvaltaisemmasta digitalisaatiosta joka mahdollistaa teollisen internetin (IoT) hyödyntämisen pitkälle tulevaisuuteen. - PONSSE Manager vie tiedonkeruun aivan uudelle tasolle ja yhdistää koneet IoT-verkkoon.

Tämä antaa hyvät mahdollisuudet hallinnoida ja kehittää metsäkoneyrittäjän liiketoimintaa, kertoo Ponssen Suomen maajohtaja Jani Liukkonen. PONSSE Managerin toiminnot ovat kattavat. Managerilla yrittäjä voi seurata leimikoiden edistymistä, suunnitella ja hallita koneiden siirtoja, seurata koneiden tuotosmääriä tavaralajeittain sekä tulostaa mittaustodistuksia. Lisäksi Manager kertoo yrittäjälle koneiden huollontarpeen ja kuljettajan tekemät huoltoon liittyvät muistiinpanot sekä polttoaineenkulutustiedot. Järjestelmä sisältää myös reaaliaikaisen näkymän harvesterin Ecodrive -toimintoon jolla voidaan seurata tarkasti koneen tuottavuutta sekä työvaiheita. Manageria voi käyttää älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella paikasta riippumatta. Tiedot siirtyvät koneesta automaattisesti ilman, että kuljettajan tarvitsee lähettää tiedostoja kesken puunkorjuun. Ponsse on ollut metsäkoneiden sekä niiden tietoliikenneratkaisujen edelläkävijä jo vuosikymmenien ajan. Ponsse toi

- Uusittu TOC 2 on erittäin käyttäjäystävällinen. Muun muassa ohjausjärjestelmän valikkoja, värejä ja kuvasymboleita on muutettu, esittelee kehityspäällikkö Logset Oy:n Jouni Kytövaara.

ensimmäiset tietokoneet metsäkoneisiin vuonna 1992, jo silloin tietoja pystyttiin siirtämään NMT-verkon yli koneen ja toimiston välillä. Vuonna 1997 koneet kytkeytyivät ensimmäi-

sen kerran internetiin joka aikanaan oli mullistava uutuus alalla. Tämän jälkeen tietoliikenneratkaisut ovat kehittyneet paljon ja Ponsse on tuonut markkinoille ratkaisuja kuten PONSSE Fleet

Management sekä lukuisat muut langattomat sovellukset.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nyt se oN yhtä hyvä joka paikassa

Komatsu 901 on tehokas yleiskone, sen ansiot tiedetään harvennuksilta ja olosuhteista joissa muilla koneratkaisuilla saattaa kannattavuuden kanssa tehdä tiukkaa. Uudessa kahdeksanpyöräisessä XC:ssä kaikki tutut hyvät ominaisuudet ovat tallella. Näkyvintä uutta on takapään heiluriakselin keinutelit, jotka kasvattavat koneen suorituskykyä ja laajentavat tuottavan käyttöalueen heikosti kantaville metsänpohjille.

www.komatsuforest.fi

Hyvin ajankoHtaista Puunkorjuumäärät ovat kasvussa, lisävolyymeja kerätään rämeiltä ja kesäkorjuun kuusikoista. Siellä kertymät ovat pienempiä kuin parhaan sesongin aikana, joten tuottavuus on kiinni harvennusominaisuuksista, pienestä polttoaineen kulutuksesta ja kuljettajan työskentelyolosuhteista; asioista jotka useimmin mainitaan Komatsu 901:n hankintapäätöksen perusteluina. Harvestereiden kahdeksanpyöräisyys on trendi, joka on tullut jäädäkseen. Komatsulla se on vaihtoehto koneen varusteluksi; mahdollisuus varmistaa, että hakkuukone on yhtä hyvä joka paikassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 21

Jussi Lappalainen - kytörannan keskustelija

P

ohjoissavolainen Kiuruveden kaupunki tunnetaan lypsykar- joistaan, vihreistä niityistään ja iskelmätapahtumastaan. Jostain kumman syystä tuonne metsien keskelle on siunaantunut aikojen saatossa tavallista enemmän viljelykelpoista maata.

Näihin päiviin saakka metsiä on raivattu pelloiksi. Nyt viljelymaata on riittämiin. Suuret aukeat alat ja navetoiden pitkät ikkunarivit tekevät maaseudusta asutun ja virkeän tuntuisen. Kun pelto loppuu, alkaa metsä. Sitä jatkuu silmänkantamattomiin. Metsä tarjoaa kiuruveteläisille toimentuloa siinä missä vihreät niitytkin.

Harkitusti asiaa

Hiukan toistakymmentä kilometriä Kiuruveden keskustasta luoteeseen on paikka nimeltä Kytöranta. Nimi lienee perua savolaisten vahvasta kaskeamisen ja raivaamisen perinteestä, kaskisavut olivat tavallinen näky Itä-Suomessa vielä Venäjän vallan aikana. Kytörannasta tekee tässä yhteydessä merkittävän muun muassa se, että siellä on Hakkuupalvelu Lappalainen Oy:n koti ja tukikohta. Yrityksen omistaja, toimitusjohtaja, koneyrittäjäaktiivi Jussi Lappalainen on tullut monelle tutuksi pohdiskelevana ja analyyttisenä metsäkonealan keskustelijana useilla foorumeilla, Facebookissa ennen muuta. Alan keskivertokeskustelijasta Jussi erottuu edukseen siinä, että kannanotot ovat loppuun saakka

Hakkuupalvelu Lappalainen Oy:n omistaja, toimitusjohtaja, koneyrittäjäaktiivi Jussi Lappalainen on tullut monelle tutuksi pohdiskelevana ja analyyttisenä metsäkonealan keskustelijana useilla foorumeilla,

harkittuja kellonajasta ja viikonpäivästä riippumatta: ei uhoa, ei mollaamista eikä puolitotuuksia. Sellaista tarinaa lukee ja kuuntelee mielellään.

Uhat ja mahdollisuudet tasapainossa

Hakkuupalvelu Lappalainen Oy on keskikokoinen puunkorjuuyritys, sillä on kaksi koneketjua. Jussi on tällä hetkellä oman toimensa ohessa yrityksen kah-

Jussi Lappalaisen vapaa-aikaan liittyy myös koneet, mutta vauhtia on hieman enemmän. Lappalainen on Historic-rallien kestomenestyjä, luokassaan piikkipaikalla - taas kerran.

Hakkuupalvelu Lappalainen Oy:llä on hyvät ja toimivat tilat koneiden huoltoon. Poika Jussi jatkaa isän jalanjäljissä koneilla yrittämistä. Lauri-isä aloitti silloin kun Terrat olivat muotia.

deksas työntekijä. - Ajan tällä hetkellä yhtä hakkuukoneen vuoroa, siinä hommassa olen edelleen hyvä ja riittävän tuottava, sanoo Jussi. Jokainen koneyrittäjä joutuu punnitsemaan oman alansa uhkia ja mahdollisuuksia, niin tekee myös Jussi Lappalainen: - Koventunut yrittäjien keskinäinen kilpailu saattaa johtaa vääristyneisiin hintoihin, se korjaantuu vasta ajan kanssa. Tuotos- ja laatuvaatimukset kiristyvät, kuljettajien ammattitaito nousee ratkaisevaksi tekijäksi. Hakkuumäärät kasvavat. Mistä saadaan tulevaisuuden kuljettajat? Nykyinen koulutusjärjestelmä ei tuota riittävää määrää eikä laatua, eikä koneyrittäjillä ole varaa pitää palkkalistoillaan harjoittelijoita, muistuttaa Jussi niin monesti esillä olleesta ongelmasta. Hän tietää monta tapausta: - Kovatkin metsäkoneammattilaiset lähtevät muille aloille, aikansa metsässä rämmittyään. Hakkuupalvelu Lappalaisen tilannetta uusien kuljettajien rekrytointitilanteessa helpottaa yrityksen hyvä ja näkyvä imago, sen Jussi Lappalainen osittain myöntää: - Henkilökunnan rooli on ratkaiseva. Millä tavalla keskenämme viihdymme, näkyy ja kuuluu ulospäin. Kohtuullisen hyvät talousluvut jo pitemmältä ajalta lisäävät toivottavasti tämä yrityksen kiinnostavuutta silloin kun urakoista ja työntekijöistä kilpaillaan.

Miehistö vai kalusto

Koneilla yrittäminen, siinä onnistuminen, on paljolti kustan-

nusten kurissa pitämistä. Vielä muutama vuosi sitten tuijotettiin pääomakustannuksia ja yritysten sortuessa osoitettiin sormella yltiöpäisiä investointeja. Ajat ovat muuttuneet. Henkilökustannusten osuus on kasvanut suurimmaksi yksittäiseksi potiksi. Tuoretta konekalustoa on ryhdytty pitämään menestyksen edellytyksenä ja selityksenä. Ollaanko oikeilla jäljillä? Ollaan Savossa, ensimmäisen kerran koko pitkän rupattelun aikana Jussin vastaus noudattelee linjaa: saattaapi olla, mutta… - Käytetty kunnostettu kone voi olla toimiva, tuottavakin. Tekninen käyttöaste on kuitenkin ratkaiseva. Yhtä remonttituntia jokaista työvuoroa kohti ei nykykustannustasolla kärsi olla, pohtii tämä kytörantalainen toisen polven yrittäjä. Ehkä tarkempi vastaus löytyy, kun kurkistaa Hakkuupalvelu Lappalainen Oy:n kalustoluettelon järeämpää ja kalliimpaa päätä. Kaksi hakkuukonetta, kaksi ajokonetta sekä kuljetusauto. Siinä ovat ne työkalut, joilla tulos on tehtävä: uusi Komatsu 931 -hakkuukone, sen parina reilu vuoden ikäinen Komatsu 855 -ajokone, toisena ajokoneena viime heinäkuussa hankittu Komatsu 845, sen edessä hakkuukoneena kaksi vuotta vanha Komatsu 911, jonka tilalle on tulossa parin kuukauden sisällä Komatsun uusi kahdeksanpyöräinen 901XC. Kuljetusauto näytti aivan tuliterältä sekin. Tuskin tässä talossa oli missään vaiheessa käytetyn koneen ostoa edes harkittu. Ei Hakkuupalvelu Lappalaisessa investointeja tehdä mututuntumalla - kaukana siitä. Johanna Lappalainen, Jussin vaimo, on taloushallinnon ammattilainen. Hän työskentelee kodin ulkopuolella osan viikkoa ja lopun ajastaan käyttää urakointiyrityksen talousasioihin, sen akuuttiin tilanteeseen, tunnuslukujen kehittymiseen, rutiineihin ja osakeyhtiön kirjanpitoon. Näin ollen Jussi voi keskittyä perusteellisemmin yrityksen operaatioihin. Isommissa ratkaisuissa Johanna on mukana tark-

koine talouslukuineen. Kahdeksanpyöräisen harvesterin hankintaan liittyy selvästi myös strategisia syitä: - Meidän sadan kilometrin toimintasäteen sisällä hakattavien metsien maapohjasta on 70 % turvemaata. Olen päättänyt näyttää, että osan siitä voi korjata kesäaikaan. Yhteistyökumppanit on saatava siitä vakuuttuneiksi. Kahdeksanpyöräisyys harvesteriin on tullut jäädäkseen, siihen oli turvallista investoida. Kevään korvalla, heti kun uusi kone on tullut, järjestän yhteistyökumppaneiden kanssa koe- ja näytöstyömaan. Myös metsänomistajat on saatava tietoisiksi pehmeitten maitten kesäkorjuun mahdollisuudesta. Tätä asiaa olen punnertanut jo pitempään, paljastaa Jussi Lappalainen.

Kaikesta pitää ottaa selvää

Jussi Lappalainen kuvaa itseään perfektionistiksi, ”just eikä melkein -tyypiksi”, joka näkee suurimman kehittämisen potentiaalin piilevän hänessä itsessä. Fleet-palvelu on hänen mielestä hyvä yrityksen henkilöresurssin kehittämisen työkalu. MaxiFleetin hyödyntäminen on jo nyt Hakkuupalvelu Lappalaisen arkirutiinia. Rivien välistä voi kuitenkin lukea, että palvelun antaman analyyttisen tiedon käyttöä tullaan laajentamaan, mutta se ei saa häiritä työyhteisön hyvää fiilistä. Uuden kahdeksanpyöräisen hakkuukoneen myötä Jussi todennäköisesti hankkii ja testaa Komatsu-huoltosopimuksen. Hänellä on selvät perustelut: - Pääasiassa voimme tehdä huollot itse, meillä on hyvät ja toimivat tilat samoin riittävä ammattitaito. Jos omia huoltotiloja ei olisi tai koneiden määrä kasvaisi, niin sitten tilanne olisi toinen. Tällä hetkellä huoltopalvelua ostetaan sekä Kajaanin että Ylivieskan suunnalta, riippuu millä kulmalla aluetta ollaan. Komatsu-huolto on ammattitaitoista, siinä mielessä huoltosopimus varmasti toimii. Palataan asiaan, kun tiedetään enemmän.

Uusi kahdeksanpyöräinen Komatsu 901XC liittyy Hakkuupalvelu Lappalaisen muutenkin tuoreeseen Komatsu -metsäkonerivistöön parin kuukauden sisällä.


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka on alue jossa tuotekehittäjien paremmuus ratkaistaan

Metsäkoneisiin kehitetään lisää suorituskykyä, taloudellisuutta ja ihmiselle parempia työoloja

M

etsäkoneiden avainominaisuudet liittyvät tehokkuu- teen, taloudellisuuteen ja ergonomiaan. Keskeisenä osa-alueena on hydrauliikka, sen avulla metsäkoneessa siirretään voima niin liikkumiseen kuin puun käsittelyyn.

Komatsu Forest on aina ollut innokas hydrauliikan kehittäjä; sen jäljiltä on useita, vuosikymmeniksi elämään jääneitä, oivalluksia ja huipputeknologian sovelluksia. Edellinen isompi hakkuukoneen hydrauliikan kehitysaskel oli kolmen pumpun järjestelmä joka esiteltiin vuonna 2015. 3PS-järjestelmäksi ristitty hydrauliikka nostaa suorituskyvyn huippuun, kun työvaihe tai toimilaite vaatii raakaa voimaa ja nopeutta, mutta järjestelmä osaa myös välttää turhien tehojen käyttämistä; kaikki toiminnot ja työvaiheet eivät tarvitse korkeita painetasoja tai suuria virtaamia. 3PS:ään rakennettu logiikka tietää mitä kuloinkin tarvitaan.

Pari vuotta myöhemmin: Hydrauliikan kimpussa jatkettiin

Komatsu Forest esittelee ja tuo Suomen markkinoille tulevana keväänä kaksi mielenkiintoista metsäkoneen hydrauliikan sovellusta. Toinen perustuu äärimmäiseen yksinkertaistamiseen ja toinen puolestaan edustaa digiohjauksen tulevaisuuden

Komatsun kehittämä kuormaimen hydrauliikan SmartFlow -ohjaus edustaa metsäkoneiden alalla uusinta uutta. Digitaalisuus siirrettiin kuormainventtiiliin, mikä poisti viimeisenkin analogisen ohjaussignaalin tietokoneen ja venttiilin väliltä.

ratkaisua. Tällä kertaa on kuormatraktoreiden vuoro nauttia tuotekehittäjien osaamisesta.

Yksinkertaisella tavalla toteutettu kuormatraktorin portaaton nopeuden säätyminen

Komatsun hydrauliseen ajovoimansiirron innovaatio tekee mahdolliseksi säätää kuorma-

Edellinen isompi Komatsu -hakkuukoneen hydrauliikan kehitysaskel oli kolmen pumpun 3PS -järjestelmä joka esiteltiin vuonna 2015.

traktorin kulkunopeutta koko nopeusalueella (0-25 km/h) portaattomasti hyvin yksinkertaisella tavalla: ohjaamalla tilavuusvirta voimia vaativassa hitaassa maastokulkemisessa kahden ajomoottorin kautta, mutta nopeutta kasvatettaessa toinen ajomoottori kytkeytyy pois käytöstä; vetovoima pienenee mutta nopeus kasvaa. Näin syntyi toimiva ratkaisu tilanteeseen, jossa kuormatraktorilla saavutaan metsästä paremmalle tielle, jolloin nopeutta kannattaa nostaa, jopa moninkertaistaa. Tähän asti mekaanisen välityksen vuoksi siirtyminen nopealle alueelle on ollut monen mielestä työlästä ja aikaa vievää, mikä on johtanut siihen, että siirtymistä jatketaan kuormatraktorin maastonopeusalueella ja pyritään nostamaan nopeutta dieselmoottorin korkeampien kierrosten avulla. Uuden yksinkertaisen ratkaisun avulla koneen molemmat nopeusalueet ovat koko ajan portaattomasti käytettävissä. Säästöä syntyy siirtoajoon käytetyn ajan lyhenemisestä ja dieselmoottorin matalammista kierroksista.

Digitaalisuuteen perustuva kuormaimen hallinta SmartFlow

Komatsun kehittämä kuor-

maimen hydrauliikan SmartFlow -ohjaus edustaa metsäkoneiden alalla uusinta uutta. Tällä kertaa ei yksinkertaistettu, vaan ratkaisu haettiin tietotekniikan soveltamisen mahdollisuuksista. Digitaalisuus siirrettiin kuormainventtiiliin, mikä poisti viimeisenkin analogisen ohjaussignaalin tietokoneen ja venttiilin väliltä. Samalla koneen oman tietokoneen rooli muuttui hydrauliikan ohjauksessa parametrien laatijaksi ja lähettäjäksi. Digiohjatun kuormainventtiilin käyttäytymistä voidaan digitaalisesti muuttaa salamannopeasti yhtä paljon - enemmänkin - kuin aikaisemmin venttiilin karoja ja kanavia muokkaamalla ja kuristimia asettamalla.

Mihin tätä tarvitaan?

Kuormatraktorin tärkein osa on kuormain. Sen käytettävyys ratkaisee kuljettajan jaksamisen sekä kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen kuluvan ajan. Sillä on suora yhteys myös polttoaineen kulutukseen. Kuormain ja sen käyttäjä ratkaisevat kuormatraktorityön taloudellisen lopputuloksen. Kuljettajalle kuormaimen ohjaaminen on miljoonien toistojen jälkeen rutiinia, osittain automaatio; tarkat silmien havainnot ja hyvä käsien motoriikka ovat tehokkaan työskentelyn

avaintekijöitä. Jotta kaikki menisi nappiin, tarvitaan joka tilanteessa loogisesti käskyjä totteleva kuormain. Mekaniikan rakenteet eivät niinkään ole ongelma, mutta hydrauliikassa oli kehittämisen potentiaalia. SmartFlown myötä harpataan iso askel. Kuormakoneammattilaisilla on ollut mahdollisuus koeajaa konetta, jonka kuormainhydrauliikkaa ohjataan SmartFlow-tekniikalla. Poikkeuksetta uuden ratkaisun tuomaa edistystä käytettävyyteen ja liikkeiden hallintaan on pidetty lähes vallankumouksellisina. Jopa sivullinen pystyi havaitsemaan muutoksen koneen käyttäytymisessä: kun kuljettaja täydellä kuormaimen taakalla teki äkkinäisiä liikkeitä, se ei näyttänyt heiluttavan konetta lainkaan. Joten digiohjaus on ihmisen tahatontakin ohjausliikettä nopeampi. SmartFlow-tekniikan vaikutusta polttoaineen kulutukseen on jo ehditty tutkia. Koko työsyklille laskettuna pudotus on 4 %. Kuormaintyöskentelyn osuudella hyöty on luonnollisesti paljon suurempi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

Komatsu Forest Oy vahvisti johtoryhmäänsä H uhtikuun 1. päivänä Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtajana aloitti Jari Alahuhtala. Nykyinen toimitusjohtaja Timo Korhonen aloitti samalla päivämäärällä Komatsu Forest Oy:n markkinointijohtajana.

- Suomi on yksi Komatsu Forestin tärkeimmistä markkinoista, onhan Suomi edelleen tavaralajimenetelmän ja metsätalouden kehityksen edelläkävijä. Uudella organisaatiolla voimme palvella jatkossa parhaiten asiakkaitamme Suomessa ja Baltiassa. Alahuhtala ja Korhonen ovat molemmat arvostettuja ammattilaisia jotka työskentelevät jatkossa yhdessä vahvistaen asiakaspalvelua, Komatsu Forest Oy:tä sekä Komatsu-brändiä edelleen, sanoo Komatsu Forest AB:n varatoimitus- ja markkinointijohtaja Ola Boström.

Jari Alahuhtala aloitti toimitusjohtajana

Jari Alahuhtala on 30-vuotisen uransa aikana ollut Komatsu Forest AB:n jälkimarkkinointi-

Jari Alahuhtala (oik.) ja Timo Korhonen ovat molemmat arvostettuja ammattilaisia jotka vahvistavat panoksellaan Komatsu Forest Oy:n toimintaa ja asiakaspalvelua.

päällikkönä, Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtajana ja viimeksi Komatsu Forest BCIS, Venäjän yksikön toimitusjohtajana. Hänet kutsuttiin perustamaan Komatsu Forestin Venäjän yksikkö Pietariin 10 vuotta sitten; tuon jälkeen Alahuhtalan johdolla on perustettu useita vraosa- ja logistiikkakeskuksia, lisätty jälleenmyyjäverkostoa 3:sta 34:ään sekä vahvistettu koulutusverkostoa yhteistyössä

metsäkoulujen sekä yliopistojen kanssa. - Nimitykseni Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtajaksi, on suuri mahdollisuus - kuin tulisin takaisin kotiin. Tunnen suurimman osan tulevista kollegoista ja myös monia asiakkaita entuudestaan. Vielä 30 vuoden jälkeenkin alalla on erittäin mielenkiintoista tehdä töitä. Olen varma, että kokemuksestani ja verkostostani on hyötyä uudessa

työssäni, Alahuhtala kommentoi paluutaan.

Timo Korhonen siirtyi markkinointijohtajaksi

19 vuotta Komatsu Forest Oy:ssä työskennelleen Korhosen rekrytoi yhtiöön Jari Alahuhtala vuonna 1999. Hän aloitti KeskiSuomen konemyyjänä, jatkoi käytettyjen koneiden päällikkönä, myöhemmin markkinointipäällikkönä, kunnes nimitettiin

toimitusjohtajaksi vuonna 2010. Korhosen lähes 8 vuoden johtajuuden aikana Komatsu Forest Oy on mm. laajentanut omaa huolto- ja varaosakeskusverkostoa uuden Pirkkalan keskuksen lisäksi Jyväskylään ja Rovaniemelle, sekä dealer verkostoa Itä-, Pohjois- ja Länsi-Suomessa. Viime vuonna yhtiö otti käyttöön uuden varaosien logistiikkaratkaisun, jolla on parannettu ja nopeutettu asiakaspalvelua entisestään. - Uudessa työssäni pystyn keskittymään paremmin myyntitiimin voimistamiseen, myynnin edistämiseen sekä asiakassuhteisiin Suomessa ja Baltiassa. Tavoitteena on luonnollisesti lisätä myyntiä Suomessa ja Baltiassa. Komatsu Forestin tuotepaletti sopii tänne täydellisesti, meillä on mahdollisuus lisätä konemyyntiä. Vuosi 2018 on meille yhtiönä mielenkiintoinen, uutena ykköstuotteena saamme myyntiin 901XC:n. Se on kone, jota tarvitaan harvennuksilla sekä lisääntyvillä pehmeiden maiden kohteilla. Lanseeraamme myös uuden keskikokoisen hakkuupään C124:n sekä uuden kuormatraktorien kuormaintekniikan, SmartFlow:n. Päätapahtumamme monien aktiviteettien lisäksi on FinnMETKO 2018 -näyttely, jossa uutuudet ovat esillä, toteaa Korhonen.

Komatsu ostaa Quadcon ja Southstarin hakkuulaite liiketoiminnot

K

omatsu Ltd. on ostanut Prenbec Equipment Inc:iltä Quadco ja Southstar kaatoja hakkuupääliiketoiminnot.

Sopimuksen allekirjoittivat 26.1. Komatsu Ltd:n pääjohtaja Tetsuji Ohashi sekä Prenbec Equipment Inc:n toimitusjohtaja Charles MacLennan. Kauppa viimeistellään helmikuussa Komatsun USA:n tytäryhtiön toimesta. Quadcon ja Southstarin suuret kaato- ja hakkuupäät täydentävät Logmaxin sekä Komatsun pieniin ja keskisuuriin runkoihin tarkoitettuja hakkuupääsarjoja. Samalla kun Komatsusta tulee hakkuu- ja kaatopääteollisuuden johtava toimija, se pystyy uuden tuotevalikoiman kautta palvelemaan asiakkaitaan kaikissa tarvittavissa metsällisissä olosuhteissa. Quadco ja Southstar jatkavat toimintaansa Komatsu -ryhmässä itsenäisinä yhtiöinä säilyttäen omat myyntikanavansa. Logmax, Quadco ja Southstar muodostavat Komatsu Forest AB:n organisaatioon erillisen

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä Quadcon ja Southstarin suuret kaato- ja hakkuupäät täydentävät Logmaxin sekä Komatsun pieniin ja keskisuuriin runkoihin tarkoitettuja hakkuupääsarjoja.

osaston metsäkoneiden lisälaitteille. Komatsu ilmoittaa, ettei yritysostolla ole vaikutusta kuluvan tilikauden (päättyy 31.3.2018) tulokseen. Nyt tehty kauppa on osa Komatsun kasvustrategiaa. Maail-

manmarkkina metsäkoneissa ja niiden lisälaitteissa kasvaa edelleen. Erityistä vaikutusta kaupalla on Pohjois-Amerikassa, missä kokopuumenetelmä (FTL) on vallitseva.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

24 KONEURAKOINTI

Katso kuvavideo näytöksen tunnelmista YouTube-kanavalla Ammattilehti.fi

Sotkamon hakkuunäytöksessä suurimman mielenkiinnon kohteena oli uusi 8-pyöräinen Komatsu 901XC -harvesteri. Tehokas harvennushakkuukone on erittäin vakaa ja ulottuva - toki sillä onnistuu myös päätehakkuunkin teko. Kahdeksanpyöräisyys vähentää maaperävaurioita pehmeillä pohjilla. Koneen etenemiskyky on mainio jyrkissä maastoissa.

Sotkamon hakkuunäytökseen saapui yli 500 metsäalan ammattilaista

K

omatsu Forest järjesti Sotkamon Vuokatissa mielen kiintoisen hakkuutyönäytöksen 23.-24.2.2018 - yhteistyökumppainena tapahtumassa olivat Metsäurakointi Piirainen Oy ja Metsänhoitoyhdistys Sotkamo.

Vuokatin näytökseen saapui yli 500 metsäalan ammattilaista. Auringon paiste ja pirteä pakkanen puuterilumisissa olosuhteissa antoivat loistavat puitteet esitellä talvella tapahtuvaa puunkorjuuta.

Suurimman mielenkiinnon kohteena oli uusi 8-pyöräinen Komatsu 901XC -harvesteri. Tapahtumassa oli mahdollisuus kokeilla uutta Komatsu 875 -kuormatraktoria varustettuna SmartFlow -hydrauliikalla ja tarpeen mukaan muuntuvalla LoadFlex -kuormatilalla. Savotan toisena kuormatraktorina oli Comfort Ride -ohjaamolla varusteltu Komatsu 855.

Komatsu Forestin Timo Korhonen (oik.) ja Metsänhoitoyhdistys Sotkamon toiminnanjohtaja Jarmo Huttunen saivat joukkoineen aikaan erittäin onnistuneen työnäytöstapahtuman.

Yli 500 metsäalan ammattilaista saapui Vuokatin rinteiden kupeeseen seuraamaan Komatsu -koneiden työskentelyä talvisessa pirteässä pakkasessa ja auringonpaisteessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 25

Näytöksessä esiintyi Metsäurakointi Piirainen Oy:n uusi 8-pyöräinen Komatsu 901XC -harvesteri. Asko Piirainen (toinen vas.) keskusteli uusien Komatsu-mallien hyvistä ominaisuuksista Komatsu Forestin Lounais-Suomen piiripäällikkö Jiri Järvetaustan (vas.) ja Sami Halisevan.

Vuokatin rinteet tarjosivat jyrkkyyttä missä Komatsun metsäkoneet operoivat tehokkaasti ja turvalllisesti.

Sotkamon savotalla puut ajoi tehokkaasti laaniin Comfort Ride -ohjaamolla varusteltu uusi Komatsu 855 -kuormatraktori.

Komatsu Forestin Itä-Suomen piiripäällikkö Riku Suhonen (oik.) kuunteli Pölli Ky:n Petteri Mikkosen mielipiteitä uusista konemalleista.

Komatsu Forestin Pohjois-Suomen piiripäällikkö Raimo Nieminen teki näytöksessä kauppaa kotikentällään.

Komatsu Forestin Kaakkois-Suomen piiripäällikkö Janne Kauppila (vas.) ja koneyrittäjä Risto Kangassalo juttelivat alan näkymistä.

Pitkän linjan Valmet-Komatsu mies Antero Siuro (vas.) vaihtoi kahvitauolla kuulumisia Stora Enson Hannu Kaattarin kanssa.

Tapahtumassa oli mahdollisuus kokeilla uutta Komatsu 875 -kuormatraktoria varustettuna SmartFlow -hydrauliikalla ja tarpeen mukaan muuntuvalla LoadFlex -kuormatilalla. Uudet tekniset ratkaisut kiinnostivat kovasti ja kone olikin jatkuvasti liikkeellä. SmartFlow -hydrauliikka tehostaa kuormaamista oleellisesti ja rauhoittaa kuormaimen äkkinäisiä liikkeitä.

Komatsu Forestin asiantuntija Jussi Kemppainen esitteli uuden Smart Flow -hydrauliikan ominaisuuksia koeajajille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

26 KONEURAKOINTI

Asko Piirainen Vuokatista

Yrittäjäelämää ja pysyvää muutosta

Metsäurakointi Piirainen Oy:n nykyinen bisnesidea on mielenkiintoinen. Asko on sijoittanut yrityksensä korjuuresurssin ja kaiken muun tarvittavan osaamisen paikallisen metsänhoitoyhdistyksen - sitä kautta metsänomistajien - käyttöön. Pelikentäkseen yritys on ottanut kaikki ne operaatiot, jotka tarvitaan puun siirtämiseksi pystymetsästä metsäteollisuuden portille: puunkorjuun ja kaukokuljetuksen sekä niihin liittyvät rutiinit.

T

alouden pitkän taantuman alku oli jo näkyvissä silloin, kun Asko Piirainen kymmenen vuotta sitten (2008) ensimmäisen kerran valittiin Koneyrittäjien liiton puheenjohtajaksi. Heikentyneistä suhdanteista huolimatta metsäteollisuus säilytti toimintakykynsä, alkurysäyksen jälkeen palattiin pikku hiljaa siedettäviin hakkuu- ja urakointimääriin. Yleinen alakulo löi kuitenkin leimansa koko yhteiskuntaan; ei uskallettu panostaa tulevaisuuteen, odoteltiin suhdanteiden kääntymistä. Sellainen peukaloiden pyörittely ei uudelle puheenjohtajalle, sotkamolaiselle toisen polven yrittäjälle, sopinut. - Lähdimme Koneyrittäjien liitossa toteuttamaan laajaa palveluiden kehittämistä. Jäsenistön rakenne oli muuttunut teollisuuden siirtäessä korjuutoiminnan vastuita yrittäjilleen; syntyi useita yrittämisen malleja, samalla myös erilaisia odotuksia KY:n suuntaan. Pidin tiukasti kiinni siitä, että palvelut, koulutus ja neuvonta etunenässä, saavuttavat jokaisen jäsenen, muistelee Asko Piirainen puheen-

johtajakautensa alkuaikoja.

Palvelun kehittämistä ja kovempia tavoitteita

Panostus palveluihin oli ajankohtainen, painopistettä oli syytä siirtää edunvalvonnasta sellaisen tiedon tuottamiseen, josta yrittäjät saavat ideoita ja malleja oman toimintansa kehittämiseen; tämä on ollut takaamassa myös joukon kasassa pysymistä ja yhtenäisyyttä. Alan isosta mullistuksesta on selvitty suhteellisen vähin vaurioin. Asko Piiraisen nimi nostetaan esille vielä useaan otteeseen, kun tuohon ajanjaksoon koneyrittämisen historiassa palataan. - Yrittäjien taloudelliset tunnusluvut olivat keskimäärin liian alhaalla, sitä ne ovat edelleen, ja hajonta yritysten välillä on suurta. Jotain oli tehtävä asian parantamiseksi. Olin käynnistämässä kampanjaa, toimenpiteiden sarjaa, jonka tavoitteena on nostaa koneyrittäjien nettotulos kymmenen prosentin tasolle. Tämän asian ympärille syntyi paljon aktiivisuutta, ryhdyttiin puhumaan kymppiliikkeestä. Tähän tavoitteeseen toiset pääsevät muita helpommin, joillekin se on kovan työn takana. Tärkeintä oli kuitenkin sanoa ääneen, että se

on mahdollista, toteaa Piirainen. Asko näkee yrittäjien ja metsäteollisuuden intressit kaikesta huolimatta samansuuntaisina: - Moniasiakkuuden hyväksyminen koneyrittäjälle kilpailijakiellon sijaan on selvä merkki siitä, että urakanantajat ymmärtävät myös koneyrittäjän talouden realiteetteja. Asko Piirainen on käytännön mies, hänen mielestään metsäteollisuuden ohjailuyritykset, etenkin korjuumäärien muutostilanteissa, toimivat huonosti. - Lisäntyvien määrien kanssa teollisuuden ei kannata olla huolissaan, koneyrittäjät saavat korjattua kaiken tarjolla olevan puun, vakuuttaa Piirainen.

Urakointia ja uusia yritysideoita

Koneyrittämisen kenttää on laitettu uuteen järjestykseen metsäteollisuuden organisoidessa yrittäjiä suurempiin kokonaisuuksiin. Sellaisiin, jotka ovat helpommin ohjattavissa ja resursseiltaan laajempia; perinteiset korjuupomon hommat tehdään nykyään lähes kokonaan koneyrityksissä. Toinen uudelleen organisoitumisen trendi on lähtenyt yrittäjien toimesta. On nähty omat

vahvuudet, osaaminen, tunnettuus ja hyvä yritysimago. Niiden varassa voi tehdä bisnestä vapaammin ja suunnitella toimintaansa pitemmällä tähtäimellä kuin ainoastaan yhden sopimusvälin verran; on mahdollisuus rakentaa kuvioita, joissa liikkumistilaa on aikaisempaa enemmän. Ehkä riskit kasvavat, mutta saa olla oman onnensa seppä.

Metsän ja teollisuuden välissä

Metsäurakointi Piirainen Oy:n nykyinen bisnesidea on mielenkiintoinen. Asko on sijoittanut yrityksensä korjuuresurssin ja kaiken muun tarvittavan osaamisen paikallisen metsänhoitoyhdistyksen - sitä kautta metsänomistajien - käyttöön. Pelikentäkseen yritys on ottanut kaikki ne operaatiot, jotka tarvitaan puun siirtämiseksi pystymetsästä metsäteollisuuden portille: puunkorjuun ja kaukokuljetuksen sekä niihin liittyvät rutiinit. Näin Asko kiteyttää tekemisen mallin: - Halusin paikkakunnalle, omaan pitäjään, vahvaksi alan toimijaksi. MHY Sotkamo on aktiivinen ja seitsemän toimihenkilön voimin riittävän suuri asiakas, yhteistyökumppani oi-

keastaan. Tämä on periaatteessa hyvin yksinkertainen toimintatapa: MHY ottaa leimikot haltuun valtakirjalla, meille tulee korjuuohje ja siitä eteenpäin me otamme vastuun puun liikkumisesta. Oman puutavara-autokaluston myimme yrittäjälle, jolta nyt ostamme maantiekuljetuksen, autoilija laskuttaa meitä ja me puolestamme MHY:tä, joka hankkii puulle toimitusosoitteet ja hoitaa asiat puuta käyttävän teollisuuden suuntaan. Asko Piirainen perustelee hyvän maineen tärkeyttä toiminnan onnistumisessa. Metsäurakointi Piirainen on sotkamolaisille ja ympäristökuntien metsänomistajille tuttu jo monen vuosikymmenen varrelta. Askon isän, Teuvo Piiraisen, 60-luvulla aloittama puunkorjuun urakointi on kasvanut osakeyhtiöksi ja merkittäväksi kainuulaiseksi työllistäjäksi. Enää ei pärjää yksin, pitää olla yhteyksiä moneen suuntaan. Yhteistyö toimii, kun osapuolilla on yhteiset intressit. Metsäurakointi Piiraisen rooli on ratkaiseva MHY:n toimeksiantojen saannille, ja toisaalta tällainen toimintamalli on mahdollista vain aktiivisen ja uudistushenkisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

- Paras palvelu ja paras hinta, sitä odottaa metsänomistaja yhteistyöltä. Korjuuseen liittyvät ylimääräiset kustannukset ja niiden vaikutus myyntituloihin on tässä mallissa paremmin näkyvissä kuin perinteisessä metsäyhtiöiden urakoinnissa. Meille ei ole sälytetty kustannusten tasaajan roolia, vaan alhaisemman kustannuksen korjuukohde antaa ekstraa metsänomistajalle paremman hinnan muodossa, kertoo Piirainen.

Lumituhojen kimppuun

Sotkamolaisella yhteistyöllä on keväällä näytön paikka, kun hangen alta paljastuvat lopulliset lumenmurtoalueiden tuhot. Vuodenvaihteen tienoilla PohjoisKarjalassa ja Ylä-Kainuussa märkä lumi teki pahaa jälkeä; puhutaan satojen tuhansien mottien korjuumäärästä, jolla tuhoutuneet metsät saadaan takaisin selviksi kuvioiksi ja kasvukuntoon. Aikaa ei ole ylen määrin: hyönteistuhot velvoitteineen ja riski puutavaran pilaantumisesta painavat päälle. On luonnollista, että tuhoutuneen metsän omistajalle tulee ensimmäisenä mieleen puhelimen kampeen tarttuessaan metsänhoitoyhdistyksen numero. Se tietää vilkasta kevättä ja kesää MHY Sotkamolle ja Metsäurakointi Piiraiselle. - Onneksi vielä on aikaa valmistautua, toteaa Asko Piirainen, jolle tuhometsät eivät ole mikään uusi asia. Hän on ollut korjaa-

Metsäurakointi Piirainen Oy seuraa alan konekalutson kehitystä ja investoi tehokkaisiin toimintaan parhaiten soveltuviin ratkaisuihin. Kuvassa yrityksen uusi 8-pyöräinen Komatsu 901XC harvennuksella - ensimmäinen malliaan Suomessa.

massa myrskytuhoja Ranskaa ja Ruotsia myöten. MHY Sotkamon toiminnanjohtajalla, Jarmo Huttusella, on kokemuksen tuomaa rauhallisuutta, hän ei halua riskeerata hyviä asiakassuhteita teollisuuden suuntaan, laadun on säilyttävä: - Murtopuun korjuussa tärkeää on varmistaa, ettei vaurioitunutta puuta jää sahatukkiin, puuta siirtyy halvempiin tavaralajeihin, se on vain hyväksyttävä. Metsätuholaki määrää pois-

tamaan vauriopuun, vakuuttamattomassa metsässä kustannuksia jää metsänomistajan maksettavaksi. Asko Piirainen kuulutta yhteistoimintaa murtosavotasta selviytymiseksi: - Nyt kun aikaa vielä on, pitää puulle hankkia toimitusosoitteita, viranomaisten taholta toivoisi joustavuutta byrokratian suhteen, tiestön kunto ja kelirikot on otettava huomioon. Eikä tuleva savotta rajoitu pelkästään lumen murtometsiin, maastossa odottaa

kymmeniä kilometrejä sähkökatkojen aikaan kaivureilla raivattuja linjoja, juurineen kaadettua puuta. Sekin on ajallaan saatava sieltä pelastettua. Pirstoutunut ja halkeillut puu, sitä kertyy ensi kesän hakkuista paljon. Osa sellaisesta kelpaa energiapuuksi, aivan silpuksi mennyt ei mihinkään. Sotkamolainen OK-Yhtiöt Oy ostaa energiapuuta Kainuusta ja Keski-Suomesta ja myy haketta lämpö- ja voimalaitoksille. Yrityksen omistajina on iso joukko

koneyrittäjiä Kainuusta ja Keski-Suomesta. Asko Piirainen on OK-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Energiapuun menekkiä ja hintaa rassaa tällä hetkellä kivihiilen edullisuus. Voi tulkita, että minään onnenkantamoisena Piirainen ei lumituhoja näe edes energiapuun toimitusten kannalta: - Täältä on pitkään saatu puuta tasaiseen tahtiin markkinoille, nyt on katsottava, miten tästä selvitään.

TALOUDELLISEEN, TEHOKKAASEEN TERÄKETJUHUOLTOON! Markusson Grindomatic ja Triplematic ovat erityisesti harvestereiden 404”-jakoisten teräketjujen teroitukseen suunniteltuja teroitusautomaatteja.

Grindomatic

Triplematic

Edullinen automaatti, joka teroittaa työkierrolla vuorotellen oikean ja vasemman puoleisen leikkuuhampaan.

Monipuolinen teroitusautomaatti, jolla voidaan suorittaa pelkästään leikkuuhampaan teroitus tai vaihtoehtoisesti toisella ohjelmalla yhdellä työkierrolla leikkuuhampaan teroitus, purupiikin lasku ja leikkuuhampaan pohjan hionta. - varustettu leikkuuhammaslaskurilla - voidaan poistaa vaurioituneesta hampaasta kertakierrolla jopa 4mm - kaksi teroitusohjelmaa - toimii joko 12V tai 220V-jännitteellä - jalusta ja paineilmatoiminen ketjukiristin vakiovarusteina

- yksinkertainen käyttää - voidaan poistaa vaurioituneesta hampaasta kertakierrolla jopa 4mm - mahdollista laskea myös purupiikit - toimii joko 12V- tai 220V-jännitteellä - useita varustetasoja

Tiedustele Grindomatic- ja Triplematic-tarjouksemme! Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


28 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Logset paransi tulosta 2017

- myyntikanavia kehitettiin USA:ssa ja Venäjällä

Metsäkonevalmistaja Logset keskittyi vuoden 2017 aikana erityisesti myyntikanavien kehittämiseen sekä tuotekehitykseen.

M

etsäkonevalmistaja Logset Oy:n liikevaihto kasvoi ja tulos parani 2017. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli noin 30,9 miljoonaa euroa (2016: noin 27,7 miljoonaa euroa), josta liikevoittoa oli 935 tuhatta euroa. Vuoden 2017 tulos koheni 2016 vuoden tasosta. Tilauskanta on hyvä. - Logset keskittyi vuoden 2017 aikana erityisesti myyntikanavien kehittämiseen sekä tuotekehitykseen. Yhtiö solmi merkittävät jälleenmyyntisopi-

mukset USA:ssa Fabick Cat:in ja Milton Cat:in kanssa. USA on yhtiölle uusi markkina-alue ja sen odotetaan kasvattavan kokonaismyyntiä, sekä tasapainottavan tuotteiden kysynnän vaihtelua. Venäjällä Logset solmi jälleenmyyntisopimukset kahden uuden jälleenmyyjän kanssa: Tehnocom ja Daltehnotrade. Vuonna 2017 Venäjä nousi yhtiön toiseksi suurimmaksi markkina-alueeksi Ranskan jälkeen, ja kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen, kertoo Logset Oy:n toimitusjohtaja Jussi Malmi. Tuotekehityspuolella Logset

keskittyi Logset TOC 2 (Total Operation and Control) -ohjausjärjestelmän jatkokehitykseen. Logset TOC 2 -ohjausjärjestelmä lanseerattiin kesällä 2017. - Vuoden 2018 näkymät ovat valoisat johtuen uusista myyntikanavista ja tuotteiden kysynnän kasvusta. Kysynnän kasvun odotetaan erityisesti jatkuvan Logset 12H GTE Hybrid harvesterin, muiden harvesterimallien sekä hakkuulaitteiden kohdalla. Logset lanseerasi maailman ensimmäisen hybridiharvesterin Logset 12H GTE Hybridin vuonna 2016, sanoo Malmi.

- Vuoden 2018 näkymät ovat valoisat johtuen uusista myyntikanavista ja tuotteiden kysynnän kasvusta, sanoo toimitusjohtaja Jussi Malmi.

Asiakkaat Iso-Britanniasta ja Irlannista vierailulla Logsetilla

H

elmikuun lopulla Logsetin metsätehtaalla Koivulah- dessa vieraili asiakkaita Iso-Britanniasta ja Irlannista.

Vierailun aikana he saivat mm. nähdä Logset tehtaan tuontantolinjat, piipahtaa Palosaaren Metalli Oy:llä missä Logset kuormatraktoreiden takarungot ja kuormatilat hitsataan, nähdä uunituoreen Logset 6HP GTE harvesterin metsässä ensimmäistä kertaa ja nauttia kirpakasta Suomen talvisäästä. - Tämä on ollut todella mukava matka! Kyseessä on meidän ensimmäinen vierailu Suomessa. Kun on viettänyt vuosia Logset koneiden ohjaamoissa on mahtava nähdä missä näitä koneita rakennetaan, sanoo Richard Doherty. Hän pitää erityisesti Logset koneiden uudesta mustasta värityksestä.

- Onhan tuo musta tyylikäs. Sopii koneisiin paremmin kuin harmaa, hän sanoo. Vierailevassa ryhmässä mukana olivat Richard Doherty ja Tom Jones, jotka molemmat työskentelvät Irlannissa Doherty Groupille, yrittäjät Greg Watkins, Aaron Thompson ja Brendan Thompson Iso-Britannista, sekä Rab ja Wendy Easton ammattilehdestä Forest Machine Magazine.

Logset koneilla lyhyet seisonta-ajat

Doherty Group on iso työnantaja Irlannissa. Yhtiön yritystoiminta pitää sisällään metsähakkuita ja kuljetuspalveluita. Yhtiöllä on ennestään seistemän Logset kuormatraktoria, kolme Logset harvesteria sekä kolme Logset TH-hakkuulaitetta jotka on asennettu kaivinkoneisiin. Doherty Group osti myös juuri metsässä ensimmäistä kertaa ajavan Logset 6HP GTE harves-

terin. Richard Doherty tulee olemaan yksi koneen kuljettajista kun kone saadaan Irlantiin. Tom Jones työskentelee huollon puolella. - Olen huoltanut Logset koneita useamman vuoden ajan. Mielestäni koneet ovat helppohuoltoisia koska eri osiin on helppo päästä käsiksi. Rikki menneen osan saa helposti pois ja sitten tilalle vain uusi. Sen vuoksi Logset koneiden seisontaajat ovat lyhyempiä kuin muissa konemalleissa, Tom Jones selittää. Richard Dohertyllä on myös oma näkemys miksi hän pitää Logset harvestereista. - Pidän siitä kuinka mittapyörä on sijoitettu niin lähelle sahaa. Mittatarkkuus on juuri eikä melkein, vaikka työstäisin isompiakin puita. Richar Doherty kertoo, että työnäytös järjestetään pikapuoliin kun Logset 6HP GTE saadaan perille Irlantiin.

- Maltamme tuskin odottaa, että saamme näyttää muille metsähakkuita tekeville yhtiöille kuinka hyvin Logset harvesteri toimii. Irlannissa ei ole monia Logset metsäkoneita, joten ihmiset eivät ole tottuneet

näkemään niitä. Sen me tiedämme, että ne yrittäjät joilla on kaivinkoneissaan Logset hakkuulaitteet ovat erittäin tyytyväisiä, Tom Jones kertoo.

Tom Jones (vas.) ja Richard Doherty tutustuivat uuteen Logset 6HP GTE harvesteriin yhdessä Logsetin Iso-Britanniassa toimivan jälleenmyyjän John Fukesin kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Logset TOC 2 on erittäin käyttäjäystävällinen metsäkoneiden ohjausjärjestelmä

L

entistä nopeammin käyttökuntoon, Kytövaara kertoo.

ogset on uusinut metsäkoneisiin kehitetyn ohjaus- järjestelmän. Uuden järjestelmän nimi on TOC 2 (Total Operation and Control 2) ja sen kehityksessä on panostettu erityisesti käytön helppouteen.

TOC 2 -kuormatraktorit ovat olleet tuotannossa jo aiemmin ja TOC 2 -harvestereiden tuotanto alkoi kesällä 2017. Peruskoneen ohjausjärjestelmän lisäksi harvestereihin on integroitu TOCMD 2, jonka avulla ohjataan harvesterin hakkuulaitetta. - Uusittu TOC 2 on erittäin käyttäjäystävällinen. Muun muassa ohjausjärjestelmän valikkoja, värejä ja kuvasymboleita on muutettu. Kehitystyötä on tehty hyvin käyttäjälähtöisesti ja tässä isossa roolissa ovat olleet asiakkaiden lisäksi Logsetilla työskentelevät metsäkonetaustaiset henkilöt. Esimerkiksi ohjelmistojen testauksesta vastaava testausinsinööri Jari-Pekka Ylikoski on toiminut metsäkoneenkuljettajana yli 10 vuotta ja sen jälkeen vuosia monissa eri tehtävissä metsäkoneiden parissa. Tämän ansiosta uusi järjestelmä palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin, kertoo Logsetilla pian 13 vuotta työskennellyt

Woodforce tietoisku

- Uusittu TOC 2 on erittäin käyttäjäystävällinen. Muun muassa ohjausjärjestelmän valikkoja, värejä ja kuvasymboleita on muutettu, esittelee kehityspäällikkö Logset Oy:n Jouni Kytövaara.

kehityspäällikkö Jouni Kytövaara. TOC 2 -asetukset on jaettu perusasetuksiin ja edistyneisiin asetuksiin. Perusasetuksista löytyy kaikki mitä kuski tarvitsee tavallisen työpäivän aikana.

Uudet ohjaimet ja vianmääritys

Käyttäjärajapinta on entistä miellyttävämpi harvestereiden

uusien ohjaimien myötä, jotka suunnitteli kehitysinsinööri Markus Storsjö. Hän on suunnitellut myös TOC 2 -ohjelman graafista puolta, jotta tarvittavat asetukset löytyvät helposti ja yleisilmeestä tuli selkeä. TOC 2 -järjestelmä perustuu koneenohjausta varten suunniteltuun, Linux-pohjaiseen ratkaisuun. Windows käyttöjärjestelmällä varustettu PC on ohjaamossa ainoas-

Logsetin kotimaan myyntipäällikö Erno Mäntynen osallistuu Team Rynkeby - God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilyyn Jyväskylän tiimissä.

taan metsäyhtiöiden kartta- ja tiedonsiirtosovelluksia varten. - TOC 2 vianmääritystä on myös uudistettu yhteistyössä sähkösuunnittelija Ville Rönkön kanssa. TOC 2 kertoo virhekoodien avulla tarkalleen missä ja minkätyyppinen vika on kyseessä. Näin vika on helpompi paikantaa, mikä helpottaa asiakkaiden ja huollon arkea. Ongelmatilanteissa kone saadaan nyt

Laadukkaat voiteluaineet ja suoda0met kaikkiin koneisiin, suoraan maahantuojan varastosta!

Logset sponsoroi hyväntekeväisyys pyöräilytapahtumaa

L

ogset on kultasponsorina Team Rynkeby - God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilyn Jyväskylän tiimille. Logsetin kotimaan myyntipäällikö Erno Mäntynen osallistuu pyöräilyyn Jyväskylän tiimissä. Team Rynkeby on Pohjoismainen hyväntekeväisyyspyöräilyhanke, jossa

kaikki joukkueet pyöräilevät Pariisiin ja keräävät varoja vakavasti sairaiden lasten hyväksi. Kaikki lahjoitetut varat menevät lyhentämättöminä AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiölle ja Sylva Ry:lle. Pyöräijliät maksavat itse kaikki kulunsa. Jyväskylän tiimin matka starttaa 27.6 2018 ja Pariisiin tiimi saapuu 7.7.2018. Kilometrejä matkalla tulee noin 1 450.

Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puhelin, myyn, 03-­‐358 7660 voitelukeskus@voitelukeskus.com www.voitelukeskus.com

Woodforce on metsäyhtiöiden Stora Enso, Metsägroup ja Metsähallitus yhteishanke, joka yhtenäistää yhtiöiden tiedonsiirtojärjestelmät. Jos urakoitsija tekee töitä usealle metsäyhtiölle, hän voi käyttää samaa ohjelmaa kaikkien kanssa. Logset on mukana Woodforce -pilottiprojektissa varmistamassa, että Logsetin metsäkoneet sopivat yhteen Woodforcen kanssa. Nykyiset Logset asiakkaat voivat halutessaan päivittää metsäkoneiden ohjausjärjestelmän uuteen TOC 2 -ohjausjärjestelmään jonka myötä Woodforce -yhteensopivuuden lisäksi koneissa toimii StanForD 2010.

TOC 2 -järjestelmän käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen.


30 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

KONEURAKOINTI 75

Hakkuut ja hiilinielut Komatsu Forestin huoltoverkosto voidaan maksimoida rakennettu - kahdesta osasta uusilla hoitokonsepteilla

Y

hteistyöyritysten verkosto tuottaa ison osan Komatsu Forest Oy:n tarjoamista tekniseen ylläpitoon liittyvistä palveluista. Huoltoon, varaosapalveluun ja metsäkoneiden tarvikekauppaan erikoistuneille huoltoyritykFomatec on tuonut markkinoille uudet Duetta -metsäkoneketjut, jotka sille, niiden 13 toimipisteeljättävät maastoon siistin ajojäljen. le, on pyritty luomaan hyvät edellytykset palvella Komatsu-asiakkaita; käytännössä saman tasoiset kuin Komatsu Forest Oy:n omilla pisteillä.

F

omatec Oyyhteiset on tion keskiössä ovat tietuonutjoiden markkinoille tojärjestelmät, tehtävä on huipputehokkaat pitää koko huoltoverkosto ajan metsäkoneen telaketjut tasalla, taata oikeaan osuneet ympärivuotiseen tarpeen määritykset käyttöön. ja nopeat toimitukset. Asiakastyytyväi- Duetta telaketjutkohenevan, tuovat metsyyden tiedetään säkoneesi tehokkuuden kun asiat ovat kunnossa uudelle ja paltasolle, keveys, pito ja puhdistuvelu pelaa. Se oli tavoitteena ja vuuson ovat ominaisuuksia jotka siinä onnistuttu. lisäävät metsäkoneesi tehoa. Huoltoyrittäjän tietokoneen Duetat jättävät maastoon todella ruudulle ilmestyneet ohjelmat hellävaraisen ja siistin ajojäljen, ovat käteviä työkaluja, monesti telaketjut sopivat tehokas erinomaisesti myös yrittäjälle tapa esimerkiksi kuusikko harvenkilpailla toimitusten nopeudessa

- puun soveltuminen eri loppukäyttöihin vaatii tutkimusta

L

- Hiilivaraston kasvaminen isäämällä sopivasti merkitsee hiilinielua, joka hillitmetsän kiertoaikaa see ilmastonmuutosta. Mikäli ja lieventämällä harvennuksia metsien hiili- suomalaisessa metsätaloudessa varasto voisi olla jopa 40 olisi mahdollista jatkaa metsän prosenttia nykyistä suu- kiertoaikaa ja lieventää harvenrempi ja metsistä voitaisiin nusintensiteettiä sekä samalla silti korjata sama määrä turvata hakkuissa teollisuuden biomassaa kuin nyt. Tämä tarvitsemien puutavaralajien saatavuus, olisi mahdollista sekä nuksille, kertoo Fomatecin Mar- selviää VTT:n, Aalto yliopissäästää että syödä metsänieluton ja Luonnonvarakeskukko Korhonen. kakku, sanoo johtava tutkija sen (Luke) tutkijoiden tekeTelaketjun erinomainen pito Komatsu Forest palvelee asiakkaita oman verkostonsa lisäksi laajan yhteistyöyritysten verkoston avulla 13 Risto Sievänen Lukesta. mistä laskelmista. ja pieni vierintävastus vähentä-

Uudet Duetta metsäkoneen telaketjut ympärivuotiseen Se on tarkoittanut toimintojen yhtenäistämistä ja nopeiden yhkäyttöön teyksien rakentamista. Integraatoimipisteessä ympäri maata.

vät polttoaineenkulutusta. Duetattäsmällisyydessä. sopivat yleisimmille metsäja Jokaisesta koneen renkaille. yritysvetoisesta palvelupisteestä - Kysy suoralla lisää Duetta telaketpäästään yhteydellä juista missä ja sovi Duetta sinne onesittely. tieto koneiden ketjuihin voi tulla tutustumaan konstruktioista, lähimmän vametsätyömaalle koneelraosan sijainnista demo tai edullisimlemme, ilmoittaa Korhonen. masta metsäkoneen varusteesta. Duetta telaketjut ovat roolin myynYhtenä tietotekniikan nissä osoitteessa www.fomateclaajentamisen motiivina on ollut kauppa.fi halu palvella tehokkaasti kone-

verkostosta omien pisteiden perustamiseen on ollut hyvin maltillista. Kahdessa tapauksessa, Keski-Suomessa ja Lapissa, ei ollut vaihtoehtoa; pitkän etsiskelyn jälkeen ei riittävillä resursseilla varustettuja yrittäjiä löytynyt. Tällaisissa tilanteissa vaihtoehdot ovat vähissä, jos kerran palvelun tasoa on tarkoitus parantaa. (nykyinen suositus) 20 prosentJuuri nytkasvaisi on tapetilla ihan tiin, metsä tiheämpänä muut asiat: teollisuuden Woodja hiilivarasto voisi olla jopa 40 force -järjestelmä onsuurempi. saapumasprosenttia nykyistä sa maaliin, sen myötä Komatsu Tutkimuksessa ei tarkasteltu Forestin MaxiFleet -etähallintaa metsän kiertoajan lisäämisen päästään viimeinkin lanseeraariskejä eikä korjattavan biomasmaan toden tarkemmin. teolla. Huoltosopisan laatua Nämä musten suosio on ovat yllättänyt pojatkotutkimukset oleellisia sitiivisesti koko palveluverkostulosten käytännön sovellusten ton, ennakoiva huolto muuttaa ja taloudellisten vaikutusten rutiineja kannalta.joka pisteessä. On tullut lupausten lunastamisen aika.

Tutkimuksessa kehitettiin meyrittäjää hänen odottaessaan netelmä, jonka avulla voidaan ongelmaansa ratkaisua kasvotusarvioida hakkuista saatavan bioten Komatsun edustajan kanssa massan hiilimäärää ja metsien tai langan päässä työmaallaan. hiilivarastoja erilaisilla hakkuuSiinä tilanteessa ripeys on huoltavoilla ja kiertoajoilla. Laskeltoyritykselle vahva kilpailuetu. mat tehtiin Etelä-Suomen kanKomatsu Forest Oy:n viimeaigasmetsille vaihdellen kiertoaikaiset toimenpiteet palvelun koja ja hakkuutapoja laajasti parantamiseksi koskettavat tasanykyisiä metsänkäsittelysuosipuolisesti koko verkostoa: varatuksia noudattaen.

osien uusi loogisempi Hiilivarasto voisihinnoittelu ja yli yön kuljetukset DROPolla jopa 40 % BOX -noutopisteineen piristävät nykyistä suurempi huoltoverkoston palvelua ja Hakkuiden biomassaa ja metsaavat asiakkailta varauksettosien hiilivarastoa tarkasteltiin eri man kiitoksen. käsittelyitä vastaavissa tasapainotiloissa. Mikäli metsän kiertoTekemistä riittää aikaa pidennettäisiin noin 20 Komatsu Forest Oy:n siirtyvuodella ja harvennuspoistuma minen ulkopuolisesta palvelupienennettäisiin 35 prosentista

Lue

Lue metsäalan metsäalan uudet uutiset uudet uutiset joka päivä joka päivä ammattilehti.fi ammattilehti.fi

x Getting the job done

Päivitä mittalaitteesi ajanmukaiseen ja WoodForcen uusimmat vaatimukset täyttävään xLogger-järjestelmään! Kysy tarjousta kone- tai hakkuupäätoimittajaltasi. Soveltuu kaikkiin hakkuupäätyyppeihin. Technion Oy I Linkkikatu 15, 21100 Naantali +358 40 191 1000 I info@technion.fi l www.technion.fi

Saavuta paras tuottavuus nosturinohjausjärjestelmällä

Puutavara-autoihin

Metsäkuormaimiin

Metsäkoneisiin

Ota yhteyttä: Technion Oy I Linkkikatu 15, 21100 Naantali +358 40 191 1000 I info@technion.fi l www.technion.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Forestry of tomorro w

The key to more efficient forestry. We are Eco Log - we make your forestry more effective. www.ecologforestry.com Myynti Suomessa: www.machinecenter.fi


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Syöttävä ja giljotiinikatkaisulla varustettu Moipu 300 F1 -koura mahdollistaa energiapuun tuottavan urakoinnin.

Energiapuukourien kysyntä kasvussa

V

iime aikoina on energiapuun ympäriltä alkanut kuulua pitkästä aikaa hyviä uutisia; kotimaisen metsähakkeen kysyntä kasvaa ja myös hintakehitys on positiivista luoden edellytykset kannattavaan urakointiin.

Energiapuualan piristyminen näkyy nyt jo laiteinvestoinneissa kun hakkureita ja hakkeen kuljetuskalustoa uusitaan. Raakaaineeksi tarvitaan yhä enemmän rankaa ja risua joten myös energiakourien kysyntä on elpynyt. - Olemme kehittäneet energiapuun korjuukouria jo 2000-luvun alusta saakka. Niiden myynti lisääntyi Suomessa tasaista tahtia aina vuoteen 2012, jonka jälkeen ammattimaiseen ura-

Moipu -kourat valmistetaan Viitasaaren tuotantotiloissa vankalla ammattitaidolla; kuvassa työn alla oleva Moipu 300 F1 -kouran runko.

kointiin tarkoitettujen energiakourien kauppa lähes pysähtyi yli viideksi vuodeksi. Viime syksynä asiakkaat alkoivat ky-

sellä ensin käytettyjä energiakouria ja loppuvuodesta uusien kourien myynti lähti käyntiin. Kourakauppaa tehdään pääasiassa alueille missä on investoitu viime aikoina uusiin hakkeella toimiviin voimaloihin, kertoo Moisio Forest Oy:n toimitusjohtaja Petrus Moisio.

Tehokoura tuottavaan energiapuu-urakointiin

Karttulan Metsätyön uuteen Ponsse Buffalo Dualiin tuli uusi Moipu 300 E -koura. - Tämä on meillä jo neljäs Moipu. Kouran rakenne on viisaan yksinkertainen ja kestävä; myös letkutukset on hyvin suunniteltu ja suojattu. Giljotiinikatkaisu on tehokas eikä teriä tarvitse juurikaan teroitella ja ketjunvaihtoja kun ei tule niin ohjaamosta pitää välillä lähteä huvikseen jaloittelemaan että saa liikuntaa, sanoo Ari Moilanen.

Moisio Forestin syömähammas ammattimaiseen energiapuun korjuuseen on tehokas ja monipuolinen Moipu 300 F1 -koura syötöllä ja giljotiinikatkaisulla. - Kyseessä on myydyin mallimme mitä on tehty jo vuodesta 2007 joten luotettavuus on hioutunut erinomaiseksi. Toki mallia on kehitetty koko ajan entistäkin paremmaksi, toteaa Moisio.

Moipu -kourien giljotiinikatkaisussa käytettävät patentoidut terät on suunniteltu optimaalisesti leikkaaviksi. Nyt terät ovat saaneet uuden kitkaa pienentävän pinnoitteen.

Moipu 300 F1 voidaan asentaa harvesterin lisäksi kuormatraktoriin sekä myös kaivukoneeseen. - Koura on erinomainen kuormatraktorissa ns. kombikäytössä tarjoten hyvät kuormausominaisuudet - kombikone on energiapuunteossa tuottava vaihtoehto silloin kun ajomatkat eivät kasva kovin pitkiksi. Ja kun puhutaan karsitun rankapuun tekemisestä kannattavasti, on syöttävä ja giljotiinilla katkaiseva Moipu 300 F1 oikeastaan ainut markkinoilta löytyvä tehokas kouravaihtoehto. Karsittu ranka säilyy pinolla paremmin ja varsinkin pienemmät polttolaitokset suosivat karsitusta rangasta tehtyä haketta, kun mukana ei tule tikkua eikä viheraineita mikä aiheuttaa korroosiota kattiloihin, kommentoi Moisio.

Moipu 300 F1 tarjoaa kokoluokassaan suuren syöttötehon 18,5 kN ja syöttönopeuden 4 m/s. Leveät syöttörullat ja voimakkaat karsimaterät helpottavat nippusyöttöä. Suuri karsimaterien avauma (130 cm) tehostaa kuormaamista sekä risujen keruuta - Moipu 300 F1 voidaan päivittää jälkikäteen myös sahalaitteelle ja DualCut -yhdistelmäkatkaisulle. Lisäoptiona kouraan on saatavilla pituusmittaus, paksuusmittaus, kantokäsittely ja rotaattoriohjaus, listaa Moisio. Moisio Forest tarjoaa Moipu 300 F1 -energiakouraan myös IQAN-pohjaisen kosketusnäytöllä varustetun mittajärjestelmän, minkä ohjelma on omaa kehitystä. - Käytössä on puun pituuden ja paksuuden mittaus sekä kuu-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

Tila alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi Myy koneesi meille

Pitkän linjan metsäkonemies Juha Moisio (oik.) on tehnyt harvesteripäiden kehitystyötä jo 1980-luvulta lähtien. Tänä päivänä kansainvälistyvää yritystä johtavat hyvällä menestyksellä pojat Tuomas (kesk.), Petrus (vas.) ja Taneli. Kuvan Moipu 240 EFI -energiapuukoura oli lähdössä asiakkaalle Bulgariaan.

tiointi, neljä eri puutavaralajia, neljä eri laatuluokkaa ja jokaiselle laadulle viisi eri pituutta. Lisäksi järjestelmässä on diagnostiikat ja etähallinta, mitä kautta olemme tehneet päivityksiä asiakkaan kouraan aina Kanadaan saakka, opastaa suunnittelupäällikkö Tuomas Moisio.

Suomalainen yritys ostaa John Deere & Ponsse vm. 2000-2008 metsäkoneita vientiin. Myös 6x4 puutavara-autot vm. 1995-2012. Tarjoa sähköpostiin: highstreamtrad@gmail.com tai WhatsApp:lla numeroon: 040 509 1594

Vienti kasvaa tasaisesti

Moisio Forestin valmistamia kouria kuten pienempää Moipu 240 EFI energiakouraa toimitetaan myös vientiin. - Teemme vientimarkkinoilla yhteistyötä John Deeren jälleenmyyjien kanssa ja lisäksi meillä on muitakin yhteistyökumppaneita. Kouria on myyty viime aikoina mukavasti Norjaan ja Englantiin sekä mm. Ranskaan ja Sveitsiin - kysyntää on ollut myös Baltiassa ja Bulgariassa. Moipu -syöttörullissa suurimmat vientimaat ovat Ruotsi ja Latvia sekä kasvussa oleva Englanti; toki rullia menee myös KeskiEurooppaan kuten Saksaan ja Itävaltaan. Viime vuosien menestystuote Suomen markkinoilla on ollut Moipu Sorter -lajittelupankko, mitä viedään kasvassa määrin Skandinaviaan, Keski-Eurooppaan ja Baltiaankin, analysoi Petrus Moisio vientimarkkinoiden positiivista kehitystä.

PARHAAT HINNAT!

Petrus Moisio esittelee Moipu -syöttörullia, mitä valmistetaan suurella volyymilla kotimaan markkinoille ja vientiin. Kuvan rulla on Komatsuun.

Otamme myös toimeksiantoja myyntilistoille.

Vielä ehdit varata osaston

Moision suku on urakoinut metsäkoneilla 1960-luvun lopulta lähtien ja perinne jatkuu edelleen, tarjoten samalla hyvän tuotekehitysympäristön omille tuotteille. Taneli Moisio teki työpäivän jälkeen lähtöä harvesterille iltavuoroon; vaimo ja lapset toivottivat hyviä hakkuita.


34 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mesera -nostureiden varaosat ja uudet kahmarit suoraan varastosta - tilaukset myös kätevästi verkkokaupasta

Mototarvikkeet.fi tarjoaa Mesera -nostureiden varaosat ja uudet Mesera -kahmarit kätevästi verkkokaupan kautta ja varmasti oikeaan hintaan. Toki asiakkaita palvelee myös ammattitaitoinen henkilökunta jolla on vankka kokemus nosturituotteista.

N

osturivalmistaja Mesera Cranes Finland Oy ja metsä- konevarustemyyjä Mototarvikkeet.fi solmivat loppuvuodesta 2017 yhteistyösopimuksen Mesera kahmareiden ja nosturien varaosien loppuasiakasmyynnistä Suomessa. Toki yhteistyötä oli tehty jo aiemmin mutta nyt Mototarvik-

keet.fi on ainoa alkuperäisten Mesera varaosien ja kahmareiden virallinen jakelukanava loppuasiakkaille konevalmistajien lisäksi. - Syvemmän yhteistyön tavoitteena on parantaa Mesera -nosturituotteiden saatavuutta ja jakelua sekä varmistaa nopeat varaosatoimitukset eri puolille maata. Nyt jo ensimmäiset kuukaudet ovat näyttäneet että asetetut tavoitteet toteutuvat ja

asiakkaat ovat oikein tyytyväisiä uuteen toimintamalliin, sanoo Mototarvikkeet.fi:n Jari Lääperi. Mototarvikkeiden ammattitaitoisella henkilökunnalla on vankkaa osaamista metsänostureista. - Pystymme tarjoamaan asiakkaille teknisen tuen ja neuvomaan Mesera-asioissa koski ne sitten varaosia tai oikeanlaisen uuden kouran hankintaa. Ja meiltä löytyy Jyväskylän toimipisteestä laajasti varaosia hyllystä heti toimitukseen samoin kuin uudet Mesera-kouramallit. Lisäksi varastostamme löytyy nytkin uusi Mesera 83F -kuormatraktorinosturi sellaista heti tarvitsevalle ilmoittaa Lääperi. Mesera-varaosien ja kahmareiden myynnin hyvä kehitys osoittaa että uusi palvelukonsepti tuli tarpeeseen: - Varaosa- ja kahmarikauppa on kasvanut jopa ennustettua nopeammin, joten tulemme panostamaan entistäkin suurempaan varastovalikoimaan nopean asiakaspalvelun takaamiseksi, lupaa Lääperi. Tärkeässä roolissa Mototarvikkeet.fi:n toiminnassa on nimensä mukaisesti verkkokauppa, mistä on yhdeksän vuoden aktiivisen kehittämisen aikana kasvanut alan johtava sähköinen kauppapaikka Suomessa. - Mesera-varaosia tilataan kätevästi verkon kautta ja uusia kouriakin on sitä kautta ostettu. Sivuillamme on myös helppo käydä tutkimassa nosturituotteita ja sitten vaikka soittaa asiantuntevalle myyjälle ja jatkaa kaupallista keskustelua, opastaa Lääperi.

Mototarvikkeet.fi varastoi Mesera-nosturiosat Jyväskylän toimipaikassaan mistä ne toimitetaan suoraan hyllystä nopeasti asiakkaille.

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE

Mototarvikkeet.fi:n varastosta Jyväskylästä löytyy nyt myös uusi Mesera 83F -kuormatraktorinosturi sellaista heti tarvitsevalle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

36 KONEURAKOINTI

- Mesera Kahmarit - Mesera Nosturit - Mesera Varaosat

Nyt saatavilla alkuperäiset Mesera kahmarit, nosturit ja varaosat Mototarvikkeet.fi tarvikekaupasta. Soita 020 765 9055 tai tilaa netistä www.mototarvikkeet.fi

Upgrade your machine

M300F1 • Syöttävä energiapuukoura integroituun korjuuseen • Katkaisee 30 cm puuta yhdellä katkaisulla • Syöttävä, keräilevä, kuormaava • Optiona pituus- ja paksuusmittaus sekä ureakäsittely • Voidaan asentaa harvesteriin, kaivuriin tai ajokoneeseen

Käy katsomassa uusi video osoitteessa www.moipu.com

Mustasuontie 11, 44500 Viitasaari Petrus Moisio 040-7696 663 Taneli Moisio 040-590 3131

Tehokkuutta ja kannattavuutta energia- ja kuitupuuleimikoille!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

Metko-Erkki 60 vuotta

M

r. FinnMetko eli Erkki Eilavaara täytti 60-vuotta 8.2.2018 ja mukavia juhlia vietettiin Längelmällä yhdessä hyvien ystävien & yhteistyökumppaineiden kanssa.

FinnMetko Oy:n toimitusjohtajana ja Koneyrittäjä-lehden päätoimittajana vuodesta 1999 toiminut Erkki Eilavaara on tullut metsäalalla tunnetuksi toiminnan miehenä, joka verkottuu laajasti alan toimijoiden keskuudessa ja luo yhteistyön siltoja heidän välilleen. Kahden vuoden välein Jämsänkoskella järjestettävä FinnMetko on kasvanut Eilavaaran ja tehokkaan tiiminsä käsissä yhdeksi Euroopan suurimmista metsäkonealan tapahtumista, missä vierailee yli 30 000 ammattikävijää ja näytteilleasettajana on satoja alan johtavia yrityksiä. FinnMetko on kerta toisensa jälkeen yhä kansainvälisempi ja sen merkitys koko toimialalle on merkittävä jopa globaalilla tasolla. Tulevana syksynä järjestettävä FinnMetko 2018 on jo 10:s Eilavaaran johtama tapahtuma ja tulossa on jälleen aiempaakin suurempi tapahtuma.

Laaja näkemys metsäalasta kokonaisuutena

Erkki Eilavaara valmistui metsänhoitajaksi (MMK) vuonna 1983 toimien sen jälkeen kurssiassistenttina ja opettajana 1983-1988, Helsingin yliopistossa, tehden samalla kesäkaudet Työtehoseuralle tutkimustyötä. Vuosina 1988-1993 hän toimi Metsäteollisuuden Työnantajaliitto ry:n, myöhemmin Metsäteollisuus ry 1988 -1993, metsäalan asiamiehenä. Mekaaninen puunjalostusteollisuus ja sen intressipiirit tuli tutuksi Suomen Sahat ry:n toimitusjohtajana 1993-1996. Yrittäjäliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton sekä Helsingin yliopiston projektipäällikkönä Mikkelin ja Savonlinnan alueen maakunnan puu ja metsähankkeissa Eilavaara toimi 1996-1999. - Olen saanut toimia metsäalalla laajasti eri tehtävissä mikä on tuonut pohjaa kehittää FinnMetko Oy:tä, minkä toiminnassa lehden julkaisun ja näyttelyn toteuttamisen ohella keskeinen osa on seminaarien, tapahtumien, koulutuspalveluiden tuottamisella konealan yrittäjille ja toimijoille. Metsäalaa tulee rakentaa kokonaisuutena ja synergiaa eri toimijoiden välille luoden. Yhdessä tekemällä tulee aina parempi ja silloin syntyy uusia ajatuksia. Toimialan kuten myös meidän ihmisten pitää kyetä muuttumaan ja kehittymään, sanoo Eilavaara.

Maivian Pidot Längelmäellä tarjosi tunnelmalliset puitteet Erkin 60-v. juhlatilaisuudelle. Paikalle saapui yki kaksisataa kutsuvierasta.

FinnMetko Oy:n toimitusjohtajana ja Koneyrittäjä-lehden päätoimittajana vuodesta 1999 toiminut Erkki Eilavaara on tullut metsäalalla tunnetuksi toiminnan miehenä, joka verkottuu laajasti alan toimijoiden keskuudessa ja luo yhteistyön siltoja heidän välilleen. Ammattilehti ja Janne Jokela onnittelee Erkkiä ja kiittää hyvästä yhteistyöstä!

John Deere Forestryn Timo Ylänen, Sampo-Rosenlewin Hannu Hietikko ja Ahti Sormunen sekä Hankintavinkkien Jarmo Syvänen nauttivat lihasopasta ja metsäkoneistakin hieman keskusteltiin...

Erkki kertoili elämästään ja maailman menosta juhlaväelle sekä kiitti kaikkia paikalle saapuneita: - Teitte juhlasta ikimuistoisen.

Kansainvälisesti arvostettu sopraano ja FinnMetkon heleä kuulutusääni Hannakaisa Nyrönen esitti juhlaväelle kauniita lauluja. Erkille skoolasivat myös Tommi Lahti Kotimaiset Energiat Oy ja Aku Mäkelä Suomen Puukauppa Oy (oik.), joiden kanssa on saatu paljon aikaan.

Mr. Valmet Metsäkoneet Antero Siuro (vas.) ja Metsätyön Hannu Hypén ovat tehneet Erkin kanssa hyvää yhteistyötä vuosikymmeniä.

Komatsu Forestin Timo Korhonen ja vaimonsa Marika onnittelivat miehen ikään ehtinyttä Erkkiä, jolla toki vain vauhti kiihtyy...


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneosapalvelun Vilppulan raskaskonekorjaamo palvelee laajasti metsäkone- ja kuljetusalan asiakkaita. - Tarjolla on uudet ja kunnostetut varaosat mm. nostureihin, esittelee raskaskonekorjaamon esimies Pekka Huhtinen.

Koneosapalvelu - nimikin sen jo kertoo:

Palvelut olennainen osa toimintaa

K

oneosapalvelu mielletään usein hieman kapeasti varaosien ja tarvikkeiden kauppiaaksi, mutta teknisen kaupan lisäksi Koneosapalvelun päätoimipaikassa Vilppulassa Koillis-Pirkanmaalla työskentelee iso huolto- ja korjaamoammattilaisten porukka. Koneosapalvelu on palvelutoiminnassaan erikoistunut metsäkoneiden ja puutavaranostureiden sekä muun raskaan kaluston korjaukseen. Lisäksi erityisesti hydrauliikkahuollossa palvellaan liikkuvan kaluston lisäksi myös teollisuusasiakkaita.

Joustava konsepti korjaukseen

Harvalla alan toimijalla on tarjota yhtä monipuolinen keinovalikoima asiakkaille metsäkoneiden korjaukseen. - Valmistamme ja välitämme uusia varaosia, kunnostamme valmiiksi varastoon vaihto-osia tai asiakkaan valinnan mukaan voimme toki kunnostaa hänen oman komponenttinsa takaisin asiakkaan käyttöön ja meiltä löytyy myös purkuosia. Lisäksi oma konepaja korjaamohallin vieressä tukee korjaamon toimintaa. Näistä vaihtoehdoista tai niiden yhdistelmästä löytyy useimmiten sopiva ratkaisu asiakkaalle, vaikka koneiden ikä, käyttötarpeet ja remonttibudjetit vaihtelevat, kertoo Koneosapalvelun raskaskonekorjaamon esimies Pekka Huhtinen.

Koneosapalvelu tunnetaan erittäin hyvästä asiakaspalvelustaan ja siitä että kalusto saadaan nopeasti takaisin tuottavaan työhön. Kuvassa Mr. Purkuosat Jussi Närhi työn touhussa.

- Pyrimme löytämään asiakkaalle ratkaisun koneen tai komponentin merkistä riippumatta yhden luukun palvelun taktiikalla, ja uskomme, että sitä joustavuutta monet arvostavat. Asiaa tietenkin helpottaa myös se, että meiltä löytyy tavaraa koneiden varusteluunkin, kun omassa valikoimassa on kourat, telat, ketjut, rotaattorit, riipukkeet jne. jatkaa Huhtinen.

Myös nosturihuolto ja -tarkastukset

- Vilppulan raskaskonekorjaamolla käy eniten metsäkoneita, mutta kyllä täällä korjataan paljon myös puutavara-autoja, hakkureita, ympäristönhoitokoneita ja muuta liikkuvaa kalustoa. Nosturiasiakkaat ovat säännöllisiä vierailijoilta korjaamol-

la, sillä olemme Keslan, Palfingerin ja Meseran puutavaranostureiden virallinen huoltopiste. Palveluun kuuluu lain vaatimat nostureiden määräaikaistarkastukset ja meillä on nykyisin peräti kolme valtuutettua nostolaitetarkastajaa omasta takaa. Itselläni on tarkastajaoikeudet ja täällä Vilppulassa lisäkseni Niemisen Ossilla. Kuopion toimipisteessä Räsäsen Pekka tekee nostolaitetarkastuksia, kertoo Pekka Huhtinen.

Voimansiirron korjaamolle tarvetta

Vaikka metsäkoneiden laatu on viime vuosina kehittynyt huimasti, niin edelleen on tarvetta raskaskonekorjaamon yhteydessä toimivalle metsäkoneiden voimansiirtoon erikoistuneelle

yksikölle, jossa kunnostetaan kääntövaihteita, jakolaatikoita, periä, tasauspyörästöjä, telikoteloita, pyörän napoja ja akselistoja. Clark-vaihteistojen korjaamisesta on kertynyt paljon tietämystä pitkältä ajalta. Yhtiön perustaja Toivo “Topi” Aliranta on varsinainen Clark-spesialisti ja käy säännöllisesti voimansiirron korjaamolla auttamassa hankalimpien tapausten kanssa, vaikka viettääkin jo ansaittuja eläkepäiviä. Metsäkoneiden lisäksi Clark -vaihteistoja on käytössä esim. tiehöylissä ja trukeissa.

Hydrauliikkahuollossa merkkien kirjo

Hydrauliikka on Koneosapalvelun toiminnan ytimessä sekä

myynnin että huollon puolella. Arkiseen palveluun kuuluu hydrauliletkuasennelmien valmistus joka hoituu Koneosapalvelun kaikissa toimipisteissä eli Vilppulan lisäksi myös Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Syvemmälle tasolle hydrauliikan kanssa mennään Vilppulan hydrauliikkahuollossa, jossa työskentelee kuusi asentajaa ja työnjohtaja keskittyen liikkuvan kaluston ja teollisuuden hydrauliikkakomponenttien kunnostukseen. - Metsäkoneista huollamme käytännössä kaikkia merkkejä ja metsäkoneiden hydrauliikkaan meillä on ilman muuta kattavin palvelu. Huollostamme kysellään kuitenkin yhä enemmän korjausta myös kaivinkoneiden hydrauliikalle ja siltä puolelta huollamme mm. Rexroth, Uchida, Sauer-Danfoss, Vickers ja Kawasaki -tuotteita. Myös Wille -ympäristönhoitokoneiden Rexrothin ajohydrauliikkaa tulee säännöllisesti työn alle, kertoo hydrauliikka-tuoteryhmästä vastaava myyntipäällikkö Ossi Nieminen. - Mobiilihydrauliikan lisäksi olemme panostaneet viime vuosina teollisuusasiakkaiden hydrauliikkahuoltoon ja siltä osin toiminta on kasvanut mukavasti. Parker myönsi Koneosapalvelulle Denison Gold Cup -hydrauliikan valtuutetun huoltopisteen statuksen vuonna 2016, mikä oli meille tärkeä askel teollisuuspalveluiden kehittämisessä, ilmoittaa Nieminen. Hydrauliikkahuollossa on pitkän kokemuksen tuomat sel-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39

- Mobiilihydrauliikan lisäksi olemme panostaneet viime vuosina teollisuusasiakkaiden hydrauliikkahuoltoon ja siltä osin toiminta on kasvanut mukavasti, kertoo myyntipäällikkö Ossi Nieminen esitellessään Denison Gold Cup -pumppua.

Vilppulan voimansiirron korjaamolla Clarkin vaihteistoa ajaa testipenkissä asentaja Joona Viitala; mukana tilannetta seuraa vankan osaamisen kyseisistä komponenteista omaava seniorikonsultti Toivo Aliranta.

Vilppulan hydrauliikkahuollossa on vankka kokemus liikkuvan kaluston hydrauliikkakomponenttien kunnostuksesta; kuvassa asentaja Tero Ukkonen kasaa huollettua pumppua.

keät käytännöt: - Käytämme alkuperäisiä varaosia, suoritamme koeajot omissa koeajopenkeissämme ja dokumentoimme tarkasti työn,

vaihdetut osat ja koeajon tulokset. Vaihtokomponenteille myönnämme takuun, valottaa Nieminen hydrauliikkahuollon toimintaperiaatteita.

Asennuspalvelu Kopan osille - myös kumppaneiden kautta

Vilppulan korjaamo hoitaa luonnollisesti asennuksia, kun Keski-Suomen alueen asiakas haluaa Kopan vara- tai vaihtoosan asennustyön kera. Uutena

palveluna Koneosapalvelulla on Itä-Suomessa kaksi korjaamokumppania, jotka suorittavat osien asennuksia joustavasti konemerkistä riippumatta. - Korjaamokumppaneita suosittelemme erityisesti Kuopion ja Lappeenrannan toimipisteidemme asiakkaille, koska sillä suunnalla on toivottu asennuspalvelua varaosamyynnin tueksi. Asennuspalvelua Kopa-osille tarjoavat Huolto-osapiste Oy Nurmeksessa ja Metsäkuljetus Lavoset Oy Savonlinnassa, kertotaan Koneosapalvelusta. Lisätietoa Koneosapalvelun

palvelutarjonnasta löytyy osoitteesta: www.koneosapalvelu.fi/ palvelut.

Lisävoimia tarvitaan Koneosapalvelu hakee lisää työntekijöitä Vilppulan korjaamolle ja tuotantoon. Avoinna on paikka raskaskoneasentajalle, kokoonpanoasentajalle, hitsaajalle sekä varastotyöntekijälle. Lisätiedot: http://koneosapalvelu.fi/ avoimet-tyopaikat


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kiertueen puheenaihe on IBC -kärkiohjaus mikä tuo harvesterityöskentelyyn tarkkuutta ja lisää nopeutta. Myös uusi 8-pyöräinen versio 1170G -harvesterista sai osakseen paljon huomiota. Konetta Hämeenlinnassa työnäytöksessä ajanut ja koeajajia opastanut huoltoneuvoja Samuli Ollila kehui 8-pyöräistä erittäin vakaaksi ja yllättävän ketteräksi.

John Deeren uutuusharvesterit kiertää maata koeajokiertueella Hämeenlinna 9.3.

John Deeren Kaakkois-Suomen alueen piiripäällikkö Jussi Mustonen esitteli uuden 8-pyöräisen 1170G:n ominaisuuksia työnäytösvieraille. Piiripäällikkö Antti Haralan myyntialueeseen kuuluvassa Hämeenlinnan Tuuloksessa oltiin yhteensä neljä päivää 8.-9. ja 12.-13.3.

Uudet John Deeren harvesterimallit kiinnostavat paljon alan ammattilaisia, joita on saapunut jokaiseen työnäytökseen sankoin joukoin.

J

ohn Deere Forestry Oy järjestää viikoilla 9-16 laajasti eri puolilla Suomea työnäytöksiä, missä metsäkonealan ammattilaisille tarjoutuu uusien 6- ja 8-pyöräisten John Deere 1170G -harvesterimallin koeajomahdollisuus.

Kiertueella ollaan matkassa kahden uutuuskoneen voimin: John Deere 1170G /414 8WD ja John Deere 1170G /413 6 WD . Molemmat koneet on varustettu edistyksellisellä IBC-kärkiohjauksella.

8-pyöräinen John Deere 1170G oli varustettu 414 kouralla.

- Uudessa 1170G -harvesterin Tier 4F -päästötason moottori on aiempaakin polttoainetaloudellisempi sekä mm. jäähdytyksen uudenlaisen rakenteen ansiosta vieläkin hiljaisempi. Nyt konepeitto on myös aienmaa matalammalla, esitteli John Deere Forestryn teknisen tuen päällikkö Ahti Lehtinen.

Jussi Mustonen vaihtoi kuulumisia Koneurakointi Jamekon Mikko ja Emilia Jantusen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

Juva 7.3.

John Deere Forestryn asentaja Mika Koivu (oik.) kuunteli Metsätyö Salmisen Jouko ja Petri Salmisen kommenteja koneuutuuksista.

Gradia Jämsän lehtori Pentti Partala oli oikein tyytyväinen harvesterin IBC-kärkiohjaukseen ja kertoili samalla että: - Järjestämme metsäkonekuljettajien koulutusta Hämeenlinnan talousalueella. Koulutus on aikuiskoulutusta ja koulutuksen kesto on 1 ½ vuotta, eli kolme lukukautta. Viimeinen lukukausi on työssäoppimista koneyrityksessä.

John Deeren uudet harvesterit esiintyivät 6.-7.3. Juvalla kunnan maalla ja Metsäonni Oy:n operoimalla harvennushakkuukohteella talvisissa olosuhteissa; mutta vaikka lunta riittää niin maa on sen alla hyvin pehmeää.

Metsäkoneenkuljettaksi kouluttautuva Timo Jarmunen oli innostunut kärkiohjauksen ominaisuuksista varsinkin kun jatkeen liikkeitä ei tarvitse enää hallita peukalolla: - Ja Deeren uusi hillitysti harkittu motojen muotoilu miellytti silmää jo kaukaa saapuessamme leimikolle.

Juvan näytöksessä vieraili kahden päivän aikana n. 250 henkeä joista koneen puikkoihin ehti noin 70 metsäammattilaista. Aurinkoinen kevät sää suosi ja lämmin makkara maistui kahvin kera nuotion lämmössä.

Hämeenlinnassa oltiin UPM leimikolla missä operoi Metsäkonepalvelu. Kuvassa kuusitukkia tekee 6-pyöräinen John Deere 1170G harvesteri.

John Deere Forestry pitää kentällä olevista koneista huolta; kuvassa tehtävään varusteltua Mercedes-Benz Sprinter huoltoautokalustoa.

John Deere harvesterit kulkevat työnäytöksestä toiseen Transjack Ky:n tyylikkäällä lavettiyhdistelmällä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

42 KONEURAKOINTI

TXL ATE ULTIM

ATF ALL-TER

TION FLOTA

EN N I L A A M MAKSI US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU S KYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N KA

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, jä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

sin tykselli s i d e n oide eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 43

Suomalaisia harvesteripäitä toimitetaan laajasti maailman metsiin A FM-Forest Oy on suomalainen korkealaatuisten harvesteripäiden valmistaja jonka tuotteita on käytössä maailmanlaajuisesti Euroopasta aina Kaukoitään sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan asti.

- AFM-Forestin pitkä kokemus koneellisesta puunkorjuusta yhdistettynä luotettaviin tuotteisiimme, takaa asiakkaiden tyytyväisyyden ympäri maailman. Vaativimmatkaan työskentelyolosuhteet eivät ole meille vieraita ja kehitämme harvesteripäitämme koko ajan tehokkaammiksi sekä laajasti erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuviksi, kertoo AFM-Forest Oy:n Jari Lääperi. AFM:n toimintatapa on asiakaslähtöistä; Jyväskylässä tapahtuvan oman joustavan tuotannon ansiosta voidaan tuotteet rakentaa aina juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. - AFM-harvesteripäät ovat suunniteltu ja valmistettu käyttäen ainoastaan parhaimpia testattuja komponentteja. Jatkuva tuote- ja toiminnankehitys ovat avaintekijöitä yrityksemme toiminnassa ja laatujärjestelmä takaa toimintamme sekä tuotteidemme korkean laadun, toteaa Lääperi.

AFM 75 -harvesteripäähänsä oikein tyytyväinen kanadalainen asiakas; alustakoneena tela-alustainen John Deere 753.

Vienti hyvässä vedossa

Viime aikoina AFM-harvesteripäiden vientimarkkinat ovat olleet hyvässä vedossa ja eri kokoisia kouramalleja valmistuu tasaisena sarjana Jyväskylän tuotannosta. - Metsäteollisuudella on vahva vauhti päällä globaalisti ja puuta korjataan paljon vastaamaan kasvavaan kysyntään. AFM on tehnyt vuosikymmeniä järjestelmällistä työtä laajasti eri vientimarkkinoilla ja tekemisen tuloksena meillä on hyvät jälleenmyyjät eri puolilla metsäistä maailmaa, mikä takaa myös luotettavat huoltopalvelut asiakkaillemme, sanoo Lääperi. Erityisen positiivista kehitystä on saatu aikaan Pohjois-Amerikassa ja varsinkin Kanadassa. - AFM-kouria on toimitettu alueelle jo joskus yli 20 vuotta sitten mutta nyt viimeisen viiden vuoden aikana olemme onnistuneet laajalla markkinalla useiden hyvien jälleenmyyjien kanssa, sanoo AFM-Forestin Timo Savornin, joka puhuu äidinkielenään ranskaa kuten monet kanadalaiset yhteistyökumppanit. Myös Etelä-Amerikka on ollut

Tehokkaat ja kovassa käytössä kestävät AFM -harvesteripäät soveltuvat kaiken tyyppisiin alustakoneisiin ja niillä voidaan työskennellä kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. Kuvassa AFM 75 -harvesteripää tela-alustaisessa TimberPro -koneessa Ranskassa tosi järeän kuusikon teossa.

pitkään AFM-kourien merkittävää myyntialuetta: - Meillä on toimivat kouraratkaisut myös eucalyptuspuun korjuuseen, ilmoittaa Lääperi. Euroopan ”kotimarkkinoilla”

AFM-harvesteripäitä on mennyt viime aikoina hyvää tahtia Ranskaan ja Espanjaan sekä Portugaliin. - Myös Venäjä joka oli meille välillä jo merkittävä vientimaa

on näyttänyt aktivoitumisen merkkejä. Ja nyt Suomessakin on alkanut jälleen olla jonkin verran kysyntää tuotteillemme - toki kotimaan ammattikäyttöön tarkoitettujen irtokourien mark-

kina on rajallinen. FinnMetko 2018 -näyttelyssä kannattaa poiketa osastollamme n:o 106 katsastamassa harvesteripäiden uusimmat kehitysaskeleet, kutsuu Jari Lääperi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

44 KONEURAKOINTI

Metsäkonealalla valoisat näkymät globaalisti

- Metsäkonemarkkinoilla on vahva veto päällä ja Joensuusta valmistuu uusia John Deere koneita suurella volyymilla, kertoi Janne Märkälä.

Pertti Rauva (vas.) ja Tommi Ekman pitävät metsäkonekaupan näkymiä oikein hyvinä laajasti maailman metsäisillä markkinoilla.

John Deere 1170G -harvesteri älykkäällä IBC-puomiohjauksella teki mäntytukkia saksalaisessa kangasmetsässä. Tuotepäällikkö Sakari Suuriniemi kertoi tarkemmin 8-pyöräisen uutuusmallin tekniikasta.

J

ohn Deere Forestry järjesti maaliskuun puolivälissä Sak- sassa Klinkissä kansainvälisen lehdistötilaisuuden. Mielenkiintoisessa tapahtu-

massa metsässä esiintyi 6-pyöräinen John Deere 1070G ja 8-pyöräinen 1170G harvesteri varustettuna älykkäällä IBC -puomiohjauksella, mitä lehdistökin pääsi kokeilemaan. Tilaisuudessa kerrottiin myös metsä-

konemarkkinoiden hyvän vedon jatkuvan globaalisti. John Deere Forestryn tuotekehitys tekee lujasti töitä ja todella mielenkiintoisia tuoteuutuuksia onkin luvassa kesän ja syksyn aikana...

Forex GmbH on toiminut John Deere metsäkoneiden jälleenmyyjänä jo 25 vuoden ajan. Päätoimipaikka sijaitsee Malchowissa.

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, jota saat kätevästi erikokoisina pakkauksina jälleenmyyjiltämme. Lisäksi käytössäsi on yli 300 jakelukumppanimme D-asemaa ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Vaadi tankkiin ykköstä!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025 Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 45

Metsäsektori on edelleen Suomen biotalouden moottori

Laturitie 12, 60510 Hyllykallio (Seinäjoki) Myynti:

Henrik Fridlund 040-1539477

Jälkimark- Tatu Rintamäki kinointi: 040-8367410

B

Metsäsektori on säilyttänyt asemansa biotalouden tärkeimpänä toimialana, vaikka suurimpia kasvuprosentteja saavutettiin muilla toimialoilla, kuten uusiutuvan energian tuotannossa ja kemianteollisuudessa. Biotaloustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä on noin kolmannes, ja biotalouden sisällä metsätuotteet vastaavat yksin yli 70 prosentista biotalousviennin arvosta. Vuonna 2016 biotalouden toimialojen yhteenlaskettu tuotos nousi 64,4 miljardiin euroon, missä oli reaalikasvua seitsemän prosenttia edeltäneeseen viisivuotiskauteen verrattuna. Metsätalous ja -teollisuus muodostivat yhdessä 38 prosenttia biotalouden tuotoksesta, ja elintarvike-

sektorilta (maatalous ja elintarviketeollisuus) kertyi 24 prosenttia. Myös biotalouden arvonlisäyksestä - 22,1 miljardia euroa vuonna 2016 - elintarvike- ja metsäsektorin osuus nousee yli puoleen. Suurimpia biotalouden tuotoksen ja arvonlisäyksen kasvulukuja saavutettiin kemianteollisuudessa, uudistuvan energian tuotannossa ja lääketeollisuudessa. - Biotalouteen tehdyt investoinnit ovat kasvaneet keskimääräistä enemmän, mikä luo edellytyksiä biotalouden kasvulle lähivuosina, toteaa johtava asiantuntija Martti Aarne Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Vuonna 2016 biotalousinvestoinnit nousivat 5,3 miljardiin euroon, eli reaalisesti 22 prosenttia suuremmiksi kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella. Kansantalouden tasolla investointien kasvuvauhti jäi 11 prosenttiin. Maatalous ja elintarviketeollisuus vastasivat yhteensä 30 prosentista biotalouden investointeja ja metsäsektori 26 prosentista. Sekä maatalouteen että uusiutuvaan energiaan tehtiin investointeja 1,1 miljardilla eurolla vuonna 2016.

email: etunimi@rottne.fi

www.rottne.fi

Biotalouden tuotos Suomessa toimialoittain vuonna 2016.

iotalouden toimialojen aikaansaama tuotos ja arvonlisäys ovat 2010-luvulla muuttuneet liki samassa tahdissa kuin kansantalous keskimäärin. Vuonna 2016 biotalouden osuus kansantalouden kokonaistuotoksesta oli 16 prosenttia ja arvonlisäyksestä 12 prosenttia.

Timo Yli-Hakola 0400-877600

- Biotalousstrategian työllisyystavoitteet näyttävät karkaavan yhä kauemmaksi, arvioi Aarne. Biotalouden työllisten määrä on laskenut koko 2010-luvun, ja vuonna 2016 biotalouden toimialoilla työskenteli yhteensä noin 304 000 henkilöä. Kehitys on ollut päinvastaista kuin kansantaloudessa keskimäärin. Lasku johtuu ennen muuta maatalouden ja metsäteollisuuden työllisyyden vähenemisestä. Työllisyys on kuitenkin lisääntynyt muun muassa energiasektorilla ja luontomatkailussa. Vuonna 2014 laaditun Suomen biotalousstrategian mukaan biotalouden kansantaloudellista merkitystä ja kasvua seurataan Tilastokeskuksen tuottamilla mittareilla. Laskelmat biotalouden tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista, työllisten määrästä ja viennistä vuosina 2010-2016 esitetään toimialoittain. Laskelmien päälähteenä on käytetty kansantalouden tilinpitoa.

ästi ! kätev Tilaa okaupasta verkk

www.voiteluaineita.fi

Telat tiukalle kertavedolla

Terosa Tela-Tiukka Käy kaikille telamalleille

www.terosa.fi

Biotalouden työllistäminen Suomessa.

Heikki Pulkkinen 040 525 2123 Veikko Komulainen 040 564 6123


METSÄALAN AMMATTILEHTI

46 KONEURAKOINTI

OK-Konehuollolla on Järvenpäässä mahtavat puitteet tehdä kaikenlaisia raskaiden koneiden huoltoja ja korjauksia.

OK-Konehuolto luottaa X-Tapp:iin

O

K-Konehuolto Oy on Järvenpäässä toimiva, vuonna 2016 perustettu raskaankaluston korjaamo. Yrityksen toimialaan kuuluvat kaikenlaiset raskaankaluston huolto- ja korjaustyöt. Hallitilaa on käytössä 1300 neliömetrin verran ja lisäksi käytössä on viisi liikkuvaa huoltoautoa sekä yksi hitsausauto. Yritys työllistää 18 henkilöä.

Yrityksen nuoresta iästä huolimatta OK-Konehuollolla on kokeneiden ammattilaisten myötä vankka ammattitaito raskaiden koneiden huolto- ja korjaustöissä. Ammattilaisia löytyy tekemään perushuoltojen lisäksi haastavampiakin korjauksia kuten kaivukoneiden puomin hitsaustyöt, kauhojen kunnostukset jne. Lisäksi tehdään mm. lavakorjauksia ja uusia lavoja. Yritys toimii Järvenpäässä, Wärtsilän teollisuusalueella samalla tontilla Valmet Technologies Oy:n kanssa. Mahtavat 1300 m2 korjaamotilat mahdollistavat monipuoliset työt ja kahden 40 t siltanosturin avulla onnistuvat haastavammatkin korjaukset. - Teimme vähän aikaa sitten 75 tonnin kaivukoneeseen kääntökehän vaihdon - isojen nostureiden avulla ylävaunun irrotus onnistuu hienosti, kertoo työnjohtaja Matti Kangas.

Väljiä niveliä

Yleinen vaiva myös OK-Konehuollon huoltamissa koneissa ovat väljistyneet nivelet. Kaikkiin niveliin tulee ajan myötä välystä, laakereihin ja korvakkeisiin. Usein välykset korjaantuvat laakereiden vaihdolla, mutta usein myös korvakkeet ovat kuluneet. Kuluneiden korvakkeiden välys ei korjaannu itsestään ainoastaan pahenee korjaamattomana ajan myötä. Korvakkeiden korjaustapoja on useita - mm. korvakkeiden vaihto, aarporaus tai kartiotappi.

X-Tapp:in mitoitus on yksinkertaista - halkaisijan lisäksi tarvitaan vain korvakkeiden ulkoväli ja korvakkeiden paksuun. Etäisyys mahdollisiin esteisiin tarvitaan myös; tässä tapauksessa toisen korvakkeen ja ohjaamon väli on vain noin 40 mm.

X-Tapp on helppo, nopea ja takuuvarma korjaustapa. X-Tapp:in asentaminen sekä purkaminen on yksinkertaista ja nopeaa eikä kone seiso turhan takia. OK-Konehuollossa korvakkeiden korjauksia tehdään tilanteen mukaan eri tavoilla. X-Tapp on todettu hyvin toimivaksi.

Oikea mitoitus

Valmistajan tietokannasta löytyy suuri määrä valmiiksi

mitattuja kohteita, mutta iso osa kohteista vaatii mittaustoimia. Joka tapauksessa mitat on hyvä varmistaa - vaikka tietokannasta mitat löytyisivätkin, ne eivät aina välttämättä täsmää. Mitoitukset ovat voineet valmistajan toimesta muuttua ajan myötä tai joku on jo saattanut korjailla korvakkeita vuosien varrella. X-Tapp:in tarkkaan määrittämiseen vaadittavat mittaukset ovat hyvin yksinkertaiset, eikä

erikoismittalaitteita tarvita. Rulla- ja työntömitta riittävät vallan mainiosti. Olennaisin mitta on luonnollisesti tapin halkaisija. OK-Konehuollossa tällä kertaa työn alla olleessa koneessa tapin halkaisija oli 71 mm. Seuraavaksi mitataan korvakkeiden ulkopintojen etäisyys toisistaan. Jos tämä mitta on vaikea mitata esimerkiksi tilan ahtauden takia, voidaan myös mitata korvakkeiden

sisäväli. Korvakkeiden paksuus tulee joka tapauksessa mitata, lisäämällä nämä sisämittaan saadaan myös ulkomitta laskettua.

Onko esteitä, tarvitaanko rasvakanavaa?

Useimmiten X-Tapp tarvitsee tapin molempiin päihin hieman enemmän tilaa kuin alkuperäinen tappi. Kiristyspultin tai -mutterin kanta tarvitsee tapin

X-Tapp asennusvalmiina kohteeseen. Tässä asennuksessa käytetty tappi on ns. yhdeltä puolelta kiristettävä, koska toinen korvake on lähellä kaivukoneen ohjaamoa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI koosta riippuen tilaa 30-40 mm. Lisäksi tulee huomioida työkalujen mahtuminen kiristystöihin. Tässä tapauksessa korvakkeen ulkopinnan ja ohjaamon väli oli n. 40 mm, jolloin päädyttiin käyttämään ns. yhdeltä puolelta kiristettävää tappimallia. Tällaisen tapin tilan tarve toisella puolella on 0mm. Kaikkiin niveliin tarvitaan yleensä rasvaa sitä voitelemaan. Rasva niveleen kulkee joko tapin päästä porattua kanavaa pitkin tai ulkoa päin - sylinterin tai puomin päähän poratun reiän kautta. Jos rasvan kulku on tapin läpi, tarvitaan tästä tieto tappia tilatessa. Tässä tapauksessa puomin laakerit rasvataan puomissa olevien rasvakanavien kautta.

KONEURAKOINTI 47

X-Tapp:in asennus on helppoa - tappi paikalleen ja kiristysmutteri tai -pultti paikalleen.

Helppo asentaa

X-Tapp:in toimitusaika on noin viikko. Tapin mukana toimitetaan asennusohjeet kiristysmomentteineen. Tapin asentaminen on hyvin yksinkertaista vanha tappi pois ja X-Tapp-akseli tilalle. Akselin päihin asennetaan kartioholkit, aluslevyt ja pultit (tai mutterit). Akseli ja kartioholkit tulee rasvata reilusti kitkan pienentämiseksi. Tämän jälkeen kiristetään molemmin puolin niin, että kartioholkit laajenevat ja lukitsevat akselin korvakkeisiin. Lopuksi pultit kiristetään annettuun momenttiarvoon. OK-Konehuollon ammattiasentajilta (Jani Suuronen, Janne Koskinen ja Pentti Ylitalo) aikaa tapin asennukseen

Kiristys oikeaan momenttiin on tärkeää, samoin jälkikiristykset. Momenttiavaimen varressa Janne Koskinen.

kului tunnin verran. Pulttien jälkikiristys on erittäin tärkeää. Kulunut korvakkeen reikä ei ole koskaan täysin pyöreä ja tästä syystä kartioholk-

ki elää ensimmäisten käyttötuntien aikana reiässä ja pultit löystyvät. Jälkikiristyksiä pitää tehdä niin kauan, että pultit eivät enää kierry kiinni määrätyllä

momentilla kiristettäessä. X-Tapp:ia maahantuo ja myy yli 10 vuoden kartiotappikokemuksella Metsätyö Oy. Lisätietoa saat osoitteesta www.metsa-

tyo.fi tai soittamalla tuotepäällikkö Lasse Lindsténille puh. 040 5603761.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

49

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt historiallisen alhaalla

V

uonna 2017 uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin Suo- messa energiaa yli 130 terawattituntia. Suhteellisesti eniten vuoteen 2016 verrattuna lisääntyi tuulisähkön tuotanto noin 70 prosentilla noin neljään terawattituntiin. Vuotta 2016 koskevien tietojen mukaan uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta oli 39 prosenttia kun EU:n Suomelle asettama vuoden 2020 tavoite on 38 prosenttia. Tämä käy ilmi EU:n komissiolle toimitetusta raportista. Energiaviraston arvioiden mukaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä, lämpöä ja liikenteen biopolttoaineita yli 130 terawattituntia vuonna 2017, mikä olisi uusi tuotantoennätys. Eniten lisääntyi metsäteollisuuden sivutuotteilla tuotettu energia, joka edustaa yli 60 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Suhteellisesti eniten (yli 70 %) lisääntyi tuulisähkön tuotanto noin neljään terawattituntiin. Sen osuus sähkön käytöstä on kuitenkin vajaat viisi prosenttia. Sen sijaan alkuvuoden vähäisen sadannan vuoksi vesivoimalla tuotetun sähkön määrä väheni yli 10 prosenttia. Kun energian kokonaiskäyttö ei juurikaan muuttunut ja uusiutuva energia kor-

vasi fossiilisten polttoaineiden käyttöä, niin energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenivät hieman.

Sähkön toimitusvarmuudesta huolehditaan

- Sähköjärjestelmämme toimivuus ei vaarannu vielä tällaisella määrällä vaihtelevaa tuulisähkön tuotantoa, joskin toimitusvarmuuden ylläpitäminen vaatii toimenpiteitä niin investointien, teknisen kehityksen kuin markkinoiden pelisääntöjenkin osalta. Energiavirasto on esimerkiksi lisännyt tehoreservin määrää ja on mukana kehittämässä kysyntäjoustoa monella rintamalla, kuten älyverkkotyöryhmässä sekä kuluttajien sähkön kulutusjousto ‑projektissa. Lisäksi sähkön siirtoyhteyksiä Suomen ja Ruotsin välillä ollaan lisäämässä. On myös hienoa, että eri alojen tutkijat tutkivat ja myös tekevät ehdotuksia energiajärjestelmämme muutostarpeista ja niihin sopeutumisesta, sanoi ylijohtaja Simo Nurmi avatessaan uusiutuvan energian ajankohtaispäivät Helsingissä. Uusiutuvan energian päivillä Aalto-yliopiston energiatekniikan ja -talouden professori Sanna Syri esitelmöi energian tuotanto- ja kulutusrakenteiden muutoksista sekä Oulun yliopiston taloustieteen professori Rauli Svento sopeutumisesta

lisääntyvään sähkön vaihtelevaan tuotantoon. Sitran asiantuntija Matti Kahra puolestaan tarkasteli Suomen 2030 energiaja ilmastotavoitteiden mitoituksen riittävyyttä ilmaston muutoksen hillinnässä.

EU:n 2020 tavoite pysyvästi ylitetty?

Suomi laatii EU:n komissiolle joka toinen vuosi uusiutuvan energian edistymisraportin. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on, kuinka EU:n Suomelle asettama vuotta 2020 koskeva 38 prosentin loppukulutustavoite saavutetaan. Tuoreen ja vuotta 2016 koskevan, Tilastokeskuksen laskelman mukaan uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta oli 39 prosenttia, millä tasolla osuus on ollut vuosina 2014-2016. - Vuonna 2016 osuus oli yllättävän suuri, vaikka liikenteen biopolttoaineiden määrä väheni noin 60 prosenttia. Kymmenen prosentin jakeluvelvoite kuitenkin täyttyi, koska bio-osuuden laskennassa käytettiin vuoden 2015 ylijäämää. Lisäksi arviomme on, että vuonna 2017 uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta olisi yli 40 prosenttia, vaikka vesivoimalla tuotetun sähkön määrä väheni. Vesivoiman osuuden laskennassa ja komissiolle raportoitaessa käytetään kuitenkin usean vuoden

liukuvaa keskiarvoa. Osuutta kasvattivat puupolttoaineiden ja tuulivoiman lisääntymisen ohella liikenteen biopolttoaineet ja lämpöpumput, kertoi johtaja Pekka Ripatti.

Vuonna 2017 syöttötariffitukea maksettiin 226 miljoonaa euroa - sähköä tuilla 5,5 TWh

Viime vuonna sähkön syöttötariffitukia maksettiin 226 miljoonaa euroa, josta 28 miljoonaa euroa metsähakevoimaloille, 196 miljoonaa euroa tuulivoimalaitoksille ja loput kolme miljoonaa puupolttoaine- ja biokaasuvoimaloille. Tuuli-, puupolttoaine- ja biokaasuvoimalaitoksille maksettava tuki määräytyy tavoitehinnan (83,5 eur/MWh) ja sähkön markkinahinnan erotuksena. Enintään se voi kuitenkin olla 53,50 euroa megawattitunnilta. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä loka-joulukuussa sähkön markkinahinta oli keskimäärin 33 euroa megawattitunnilta, jolta ajanjaksolta tukea maksetaan 50,50 euroa megawattitunnilta. Metsähakevoimaloille maksetaan turpeen veron ja päästöoikeuden mukaan muuttuvaa sähkön tuotantotukea, kuitenkin enintään 18 euroa megawattitunnilta. Tukijärjestelmässä olevat voimalaitokset tuottivat uusiutu-

vaa sähköä noin 5,5 terawattituntia eli yhdeksän prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä. Mikäli tämä määrä sähköä olisi tuotettu fossiilisilla polttoaineilla, niin energiantuotannon päästöt olisivat olleet 2,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia suuremmat, kun ne nyt olivat runsaat 40 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Viime vuonna otettiin käyttöön uusi tukijärjestelmä, jolla korvattiin päästökaupan vaikutusta sähkön hintaan. Niin kutsuttua kompensaatiotukea maksettiin 55 laitokselle yhteensä 38 miljoonaa euroa. Tukea saivat metsäteollisuus 24, metalliteollisuus 10 ja muut teollisuuden toimialat noin 3 miljoonaa euroa. Kompensaatiotuki määräytyy joko laitoksen tukeen oikeutetun sähkönkulutuksen tai tukeen oikeutettujen tuotteiden tuotannon perusteella. Lisäksi tuen määrään vaikuttavat päästöoikeuden hinta sekä päästötaso- ja tuki-intensiteettikertoimet. Viime vuonna päästöoikeuden keskimääräinen markkinahinta oli 5,8 euroa hiilidioksiditonnia kohden ja päästöoikeuksien huutokauppatuloja Suomi sai yli 95 miljoonaa euroa.

Continental Biomass Industries Käy meille: IFAT, München 14/5 - 18/5 INTERFORST München 18/7 - 22/7 Finnmetko Jämsä 30/8 - 01/9

• • • • • •

Alhaiset käyttökustannukset tonnilta Kapasiteetti jopa 100 T / h. Scania DC16 Tier IV 770 HP –moottori Hydraulisesti toimivilla 360° kääntö kehällä Kuorma-autolla tai perävaunulla Kääntyvä hakeputki 290°

C&D - kierrätys - puujätteet - biopolttoaineiden mobiili- ja kiinteä järjestelmät www.cbi-inc.com

Sales: Ulf Osterroos, +358 500 366 105


50

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Vermeer tarjoaa ratkaisut metsäenergian tuottamiseen suurella volyymilla kustannustehokkaasti. Kuvassa rakenteeltaan uudistunut Vermeer HG6000 murskaa kierrätyspuuta lämmityslaitoksen tarpeisiin.

Kehittynyttä murskainteknologiaa

A

merikkalaiset Vermeer -murskaimet ovat saavuttaneet laajan suosion Suomessa mm. metsäenergia urakoitsijoiden keskuudessa. Viisaan rumpurakenteensa ansiosta vasarateräiset murskaimet muuntuvat tarvittaessa myös leikkaavateräisiksi hakkureiksi tarjoten ylivertaisen haketuskapasiteetin erittäin pienillä ylläpitokuluilla.

Nyt 25. juhlavuottaan viettävä, vuonna 1993 perustettu Several Oy on maahantuonut, myynyt ja huoltanut Vermeer -koneita koko historiansa ajan. - Järeitä Vermeer -murskaimia alettiin toimittamaan metsäenergian tuottamiseen kannoista, risuista, rankapuusta ja lumppitukeista sekä jätepuun käsittelyyn kymmenisen vuotta sitten. Sitä ennen Vermeer oli tullut Suomessa metsäalalla tutuksi pienemmistä hakkureistaan sekä kantojyrsimistään. Olemme toimittaneet vuosien saatossa metsäenergia-alalle merkittävän määrän eri kokoisia HG -vaakatasomurskaimia sekä myös TG -kaukalomurskaimia. Suurituottoiset, epäpuhtauksille tunnottomat Vermeer -murskaimet on rakennettu kestämään kovaa käyttöä ja suuria tuntimääriä, joten ne ovat saavuttaneet erittäin hyvän maineen urakoitsijoiden keskuudessa. Johtavana valmistajana Vermeer toimittaa vuodessa satoja murskaimia eri puolille maailmaa, mikä takaa sarjatuotannon korkean laadun, kertoo Several Oy:n Chris Wegelius.

Suosittu HG6000 nyt entistäkin tehokkaampi

Suomessa myydyin Vermeer

Duplex III -rumpu mahdollistaa murskaimen muuttamisen tarvittaesssa hakkuriksi; vas. Vermeer HG6000 leikkaavilla hakkuriterillä ja oik. murskaavilla vasaraterillä.

Kolmannen sukupolven Duplex III -rumpu on saanut rungon pintaan kovahitsauksen mikä lisää elinkaarta entisestään. Vasaroiden vaihtonopeus on saatu puolitettua uudenlaisen kiinnitys systeemin ansiosta eli nyt kaikki vasarat vaihtaa parissakymmenessä minuutissa.

murskainmalli on HG6000, joita on toimitettu metsäenergia-alalle sekä traileriversiona että telaalustaisena (TX) ja myös kiinteäksi asennettuna sähkökoneena (E). - Suosikki malli HG6000 uudistettiin muutama vuosi sitten aiempaakin paremmaksi ja tehokkaammaksi. Silloin koneeseen tuli mm. 20 % enemmän seulapinta-alaa, vahvempi syöttörulla, rumpuun enemmän kulutuspintaa, parannettu letkutus, uudistunut ja vahvistunut purkukuljettimen runko, enemmän välimatkaa vastaterän ja syöttömaton väliin, planeetta vaihteisto poistettiin syöttömatolta, koneen äänitaso aleni oleellisesti, jäähdytysteho kasvoi ja kaukoohjaimeen tuli paljon uusia ominaisuuksia, luettelee Wegelius. Uudistukset otettiin asiakkaiden keskuudessa tyytyväisyydellä vastaan ja palautteen perusteella käyttöön saatiin juuri suomalaisiin tarpeisiin optimoi-

tu murskain, mikä muuttuu myös tarvittaessa hakkuriksi nerokkaan Duplex -rummun ansiosta. - Nyt Vermeer on jälleen uudistanut HG6000 -murskainta. Syöttöön on tehty muutoksia, mm. syöttörullan taipumattomat hampaat ovat nyt paksummat ja korkeammat eikä syöttörullan ja koneen rungon väliin pääse enää materiaalia, joten kone nielee tavaraa vielä aiempaakin tehokkaammin. Todella aggressiivisen uuden syötön ansiosta murskaimen tuottavuus kasvaa jopa 10-15 % aiemmasta. Koneen pölyttäminen rummulta takaisin pöydälle päin on saatu lähes täydellisesti hallintaan uudenlaisen suojauksen ansiosta. Moottorina uudessa HG6000:ssa on Tier 4F -päästötason polttoainetaloudellinen CAT C18 teholtaan 755 h, kertoo Tero Tirkkonen Several Oy:n myynnistä ja lisää: - Saatavilla on vielä nopeimmille ostajille muutama kone edellisen päästötason moottoril-

Uuden HG6000 murskaimen syöttöön on tehty tehostavia muutoksia ja koneen pölyttäminen rummulta takaisin pöydälle päin on saatu lähes täydellisesti hallintaan uudenlaisen suojauksen ansiosta.

la missä ei tarvita ureaa pakokaasujen jälkikäsittelyssä. Vermeer HG6800 on varustettu ainutlaatuisella Duplex -rummulla. - Kolmannen sukupolven Duplex III -rumpu on saanut rungon pintaan kovahitsauksen mikä lisää elinkaarta entisestään. Vasaroiden vaihtonopeus on saatu puolitettua uudenlaisen kiinnitys systeemin ansiosta eli nyt koko rummun vasaran vaihtaa parissakymmenessä minuutissa. Ja Duplex III -rumpu mahdollistaa murskaimen muuttamisen tarvittaesssa hakkuriksi. Uusi Duplex III -rumpu on saatavilla

Todella aggressiivisen uuden syötön ansiosta HG 6000 murskaimen tuottavuus kasvaa jopa 10-15 % aiemmasta.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

51

kaikkiin Vermeerin HG- ja TGmurskaimiin samoin kuin luotettavasti toimiva, konetta vaurioilta suojeleva metallin tunnistusjärjestelmä Damage Defence System, ilmoittaa Tirkkonen.

Järeä HG6800 murskain nostaa tehokkuuden uudelle tasolle

Täysin uusi murskainmalli on Vermeer HG6800, mikä tarjoaa ennenkokemattoman tuottavuuden puumateriaalien murskaukseen. Ensimmäisenä Euroopan markkinoille on tuotu CE-hyväksytty tela-alustainen TX-malli. - HG6800 nostaa käsityksen murskaimella tuotettavasta maksimaalisesta lopputuotemäärästä uudelle tasolle; tehden sen silti polttoainetaloudellisesti - moottorina luotettava CAT C27 Tier 4F 950 hv - ja pienillä ylläpitokuluilla. Duplex III -rummulla varustetussa HG6800:ssa on täysin aukeava yläsyöttörulla tarjoten lähes rajattoman syöttökorkeuden, joten käytössä on markkinoiden suurin syöttöaukko materiaalille. Koneen paino on tela-alustaisena TX-mallina 41,7 tonnia, kuljetusleveys on 3.1 metriä, pituus 14.7 metriä ja kor- keus 3.7 metriä, joten koneen siirto ei vaadi erikoistoimenpiteitä, Tirkkonen toteaa.

Täysin uusi murskainkokoluokka on Vermeer HG6800 mikä tarjoaa ennenkokemattoman tuottavuuden puumateriaalien murskaukseen. Polttoainetaloudellisella 950 hv CAT C27 Tier 4F moottorilla varustettu murskain tarjoaa mm. markkinoiden suurimman syöttöaukon materiaalille.

Kompakti jättiläinen HG4000 uudistunut vieläkin paremmaksi

Vermeer ensiesitteli viisi vuotta sitten pienemmän kokoluokan HG4000 murskaimen, mistä on tullut menestys markkinoilla. - Vermeer HG4000 on kooltaan kompakti mutta teholtaan jättiläinen. Sellaisen hankkineet metsäenergia-alan ammattilaiset ovat olleet kaikki yllättyneitä koneen tehokkuudesta ja erittäin alhaisesta polttoaineenkulutuksesta suhteessa tuotettuun lopputuotteen määrään, sanoo Wegelius. Vermeer HG4000 -koneen paino on alle 20 tonnia ja pituus vetokitaversiona 11.3 m ja vetopöytäversiona 9.4 m, leveys 2.5 m ja korkeus 4.0 m. - Vermeer HG4000:ssa on yhtä leveä syöttöpöytä kuin isoveli HG6000:ssa sekä yhtä leveä Duplex II -rumpu ja sama purkumatto sekä suuret seulapinnat. HG4000 voidaan varustaa myös täydellisellä hakkurirummulla, mikä tekee koneesta erittäin korkealaatuista haketta tekevän suurtehohakkurin, kertoo Tirkkonen. Vermeer HG4000 -murskaimen moottori Iveco FPT C13 Tier 4 i 445 hv on saanut paljon kiitosta käyttäjiltä. Jatkossa moottorina on Ivecon uusin kehitysversio, Tier 4F päästötason 515 hevosvoimainen malli. - Erittäin luotettava ja ääneltään hiljainen Ivecon moottori on osoittautunut polttoainetalo-

Vermeer HG4000 murskain on kooltaan kompakti mutta teholtaan jättiläinen. Nyt koneesta on tuotu markkinoille päivitetty uusi versio, missä ominaisuuksia on hiottu aiempaakin paremmiksi. Moottorina on luotettava ja erittäin polttoainetaloudellinen Iveco FPT C13 Tier 4F; tehoa 515 hv.

udelliseksi; kulutus on ollut jopa alle 40 litraa tunnissa. Uuden moottorin myötä tehoa on hieman lisää. Ivecon moottori reagoi nopeasti ja käy todella tasaisesti. HG4000:ssa on Vermeerin patentoitu elektroninen jäähdytinratkaisu, mikä on tehokas ja äänetön. Järjestelmä suodattaa myös moottorin sisään tulevan ilman, opastaa Wegelius. Päivitetyssä HG4000 murskaimen rakenteessa on paljon hiottuja yksityiskohtia. - Uutta on myös hydraulinen vetojärjestelmä jolla traileriversio liikkuu kätevästi työmaalla, sanoo Tirkkonen. Several Oy:n Tero Tirkkonen (oik.), Vermeerin Jay Sarver sekä Severalin Chris Wegelius ja Patrick Wegelius (vas.) esittelivät uuden kokoluokan Vermeer HG6800 murskainta suomalaisille metsäenergia-alan ammattilaisille Las Vegasin ConExpo 2017 -näyttelyssä.


52

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Neuenhauser Targo 3000

Uutta tehoa esimurskaukseen

Neuenhauser on tuonut markkinoille uuden hitaasti pyörivän esimurskaimen; Targo 3000 nostaa mm. rakennusjätteen, puun, kantojen, risun ja energiajätteen murskauksen tehokkuuden uudelle tasolle - tehden sen erittäin energiatehokkaasti mikä näkyy polttoaineenkulutuksessa sekä alhaisina huoltokuluina.

S

aksalainen, johtava murskaus- ja seulatekniikan valmistaja Neuenhauser on esitellyt täysin uuden hitaasti pyörivän Targo 3000 -esimurskaimen.

Targo 3000 on varustettu 3000 mm pituisella roottorilla ja aggressiivisella terästöllä. Suuri syöttökita mahdollistaa nopean materiaalin sisäänsyötön, 1200 mm leveä ja pitkä kuljetin 4750 mm nostokorkeudella takaa tehokkaan purun.

- Targo 3000 on tällä hetkellä markkinoiden energiatehoikkain jätteen ja puun esimurskain, jonka nälkäisyydestä vastaa todella agressiiviset terästöt, jotka pultattavina ovat nopeita huoltaa. Voimakkaan roottorin pituus on koneen nimen mukaisesti 3000 mm. Hydraulisesti automaattisesti vapautuva vastaterä päästää raudan läpi minimoiden vauriot terästössä, mikä tekee epäpuhtauksia sisältävillä materiaaleilla työskentelystä varmenpaa; roottorissa on myös peruutustoiminto. Koneuutuus on suunniteltu eritoten korkeakapasiteettiseen esimurskaukseen oli kysymys sitten vaikkapa rakennusjätteistä, energiajätteistä, kan nosta tai rakennusjätepuusta. Kun koneen näkee tositoimissa huomaa heti että Targo 3000 on todella vaikuttava suorituskyvyltään, kertoo Neuenhauser konei-

den maahantuonnista, myynnistä, huollosta ja vuokraustoiminnasta vastaavan HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja. Uudessa Targo 3000 -esimurskaimessa yhdistyy markkinoilta tuttuja hyväksi havaittuja elementtejä, jotka on nyt saatu kerättyä kaikki samaan koneeseen. Lisäksi koneessa on lukuisia täysin uudenlaisia rakenneratkaisuja. - Targo 3000 haastaa tuotantotehollaan kaikki murskaimet kun puhutaan puun, jätteen tai risujen esimurskauksesta. Kone soveltuu parhaiten yleiseen esimurskaukseen ja massojen homogenisointiin ennen kierrätysprosesseja, sanoo Sorvoja. Targo 3000:n suoravoimansiirto ja uusi ympäristöystävällinen ja hiljainen Volvo 550 hv moottori takaa markkinoiden alhaisimmat polttoainekulut. - Suuri syöttökita mahdollistaa nopean materiaalin sisäänsyötön, 1200 mm leveä ja pitkä kuljetin 4750 mm nostokorkeudella takaa tehokkaan purun. Työpainoltaan 25-30 tonnista Targo 3000 -esimurskainta on saatavilla sekä pyörä- että tela-


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

53

Targo 3000:n suoravoimansiirto ja uusi ympäristöystävällinen ja hiljainen Volvo 550 hv moottori takaa markkinoiden alhaisimmat polttoainekulut. Uudessa Targo 3000 -esimurskaimessa yhdistyy markkinoilta tuttuja hyväksi havaittuja elementtejä, jotka on nyt saatu kerättyä kaikki samaan koneeseen. Lisäksi koneessa on lukuisia täysin uudenlaisia rakenneratkaisuja. Avonaisen rakenteen ansiosta kaikki huoltokohteet ovat hyvin esillä.

Targo 3000 -murskaimen nälkäisyydestä vastaa todella agressiiviset terästöt, jotka pultattavina ovat nopeita huoltaa.

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

Työpainoltaan 25-30 tonnista Targo 3000 -esimurskainta on saatavilla sekä pyörä- että tela-alustaisena. Koneeseen pääsee tutustumaan kiertueela viikoilla 12,13, ja 14 eri puolilla Suomea.

alustaisena.

Targo 3000 kiertueella ympäri maata - mahdollisuus koajoon

HS Teknikkaa esittelee uutta

Targo 3000 -esimurskainta kiertueella eri puolilla Suomea viikoilla 12, 13 ja 14. - Tervetuloa tutustumaan todella mielenkiintoiseen ratkaisuun eri materiaalien tehokkaassa esimurskauksessa. Lisätietoa

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

kiertueesta ja koeajomahdollisuuksista saa soittamalla minulle numeroon 0400 642 147, ilmoittaa Harri Sorvoja. A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi


54

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Hakkeen kysyntä vahvassa kasvussa - alan yritykset uskovat tulevaisuuteen ja investoivat jälleen kalustoon

Kuluvalla lämmityskaudella metsäenergian kysyntä on kasvanut vahvasti Suomessa. Kuvassa Hakevuori Oy:n uusin autohakkuri hakettaa pyöreää puuta Askolan terminaalissa.

K

otimaisen metsäenergian käytössä ja urakoinnissa alkaa viimein päivä paistamaan risukasaan - vuosien erittäin haastavien aikojen jälkeen.

- Kun isot laitokset siirtyy metsähakkeen käyttäjiksi niin volyymit kasvavat ja koko ala tervehtyy, samalla kun siirrytään puhtaaseen kotimaiseen energiaan mikä on kaikkien etu, sanoo Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio.

Metsähakkeen tuottaminen oli kasvava ja kehittyvä liiketoiminta-ala 2000-luvun alkupuolelta aina vuoteen 2013, jolloin kotimaisen hakkeen käyttömäärät kääntyivät laskuun, hinnat tippuivat ja sitä kautta urakointi hiipui eikä alalla tehty investointeja oikeastaan ollenkaan moneen vuoteen. Tähän tilanteeseen päädyttiin osaksi myös väärien poliittisten päätösten takia, mitkä lisäsivät mm. kivihiilen käytön kasvua voimalaitoksissa. Toki asiaan vaikutti osaltaan myös öljytyotteiden hinnan raju lasku. - Useita vuosia kamppailtiin todella vaikeassa tilanteessa mutta edellisellä lämmityskaudella suunta alkoi kääntyä ja viime vuosi 2017 oli sitten jo paljon parempi. Tuotimme metsähaketta viime vuonna yli 1 miljoonaa kuutiota ja tänä vuonna mennään edelleen kasvavaa tahtia, kertoo Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio. Hakevuori Oy toimii energiapuun hankinnassa, korjuussa,

haketuksessa ja myynnissä sekä puunkorjuussa, -hankinnassa ja -kuljetuksessa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilla. - Tammikuu 2018 oli 17 vuotisen historiamme ennätyskuukausi hakkeen toimitusmäärässä mitattuna ja kysyntä jatkuu edelleen vahvana. Myös hakkeen hinnoissa on pohjalukemat nähty ja orastavaa nousua tuntuu olevan eri puolilla maata - koko alalla on taas positiviinen vire, toteaa Wuorio. Merkittävimmäksi tekijäksi alan käänteessä Wuorio näkee voimalaitosten siirtymisen kivihiilestä hakkeelle. - Kun isot laitokset siirtyy metsähakkeen käyttäjiksi niin volyymit kasvavat ja koko ala tervehtyy, samalla kun siirrytään puhtaaseen kotimaiseen energiaan mikä on kaikkien etu. Eteläisessä Suomessa pelin avasi Naantalin voimalaitos ja meidän operointialueella esimerkiksi Loviisa siirtyi hakkeelle 2017. Seuraavaksi haketta alkaa käyttää Lahden voimalaitos 2019 samoin kuin Vantaan toinen iso hiililaitos, listaa Wuorio.

Tasalaatuista haketta pyöreästä puusta

Hakevuori panostaa hakkeen tuottamiseen pyöreästä puusta vaikka toki risuakin haketetaan

paljon sekä jonkin verran murskataan myös kantoa. - Isommat laitokset haluaa käyttöönsä mieluiten tasalaatuista kokopuuhaketta. Siihen saamme raaka-aineen pääasiassa Etelä-Suomen tonttihakkuilta ja puistoalueilta, tienvarsien siivouksista ja nuorten metsien kunnostuksista, sanoo Wuorio.

Kysyntä kovaa - haastetta toimituksissa

Nyt kuluvina talvikuukausina kun hakkeen kysyntä on jopa ylittänyt kaikki odotukset ja asiakkaiden ennustukset, haasteena on saada tarpeeksi tavaraa laitoksille. - Meidän varastohakkeet loppui jo loppiaisen tienoilla kun joskus sitä on riittänyt kevättalvelle saakka. Nyt eletään toimituksissa kädestä suuhun. Onneksi meillä on raaka-ainetta eli puuavarastoja vielä melko hyvin jäljellä mutta haaste on saada tehtyä ne hakkeeksi kustannustehokkaasti ja samalla taata toimitusvarmuus asiakkaille. Operoimme tällä hetkellä 13 hakkuriyksiköllä sekä laajalla kuljetuskalustolla arkipäivisin ja jonkin verran lauantaisin mutta pyhisin ei metsään yksinkertaisesti kannata lähteä, sillä kulut ovat kovat ja hake on niin halpa lopputuote. Silloin voi tarvittaessa ajaa kor-


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

55

Metsäenergia-alan positiiviset näkyvät antavat uskoa investointien tekoon. Hakevuori Oy otti helmikuussa käyttöön uuden JENZ HEM 583 -hakkurin asennettuna Mercedes-Benz Arocsin päälle. Nosturina KESLA 1200T mikä tarjoaa voimaa syöttöön ja 11,5 metrin ulottuvuuden.

keintaan jonkun kuorman valmista tavaraa terminaalista laitokselle, laskeskelee Wuorio. Nyt kun haketta on tehty metsäpäässä ennätystahtia niin sekä koneet että miehet ovat olleet kovilla. - Toimivan operoinnin selkäranka on ammattitaitoiset kuljettajat sekä kahdessa vuorossa toimiva oma huoltomme, mikä takaa sen että kalusto on iskussa aina kun uusi aamuvuoro alkaa, kehuu Wuorio.

Kausivaihtelut suuria

Hakkeen toimituksen kiivain aika alkaa perinteisesti hiipua pääsiäisen kohdilla ja touko-

JENZ HEM 583 -hakkurissa on siirrytty hydrauliseen heittimeen mikä ottaa voimansa autosta. Näin hakkurin moottorista saadaan rummulle yli 150 kW enemmän tehoa mikä näkyy haketuskapasiteetin selvänä kasvuna.

JENZ HEM 583 -hakkuri on varustettu uudella Tier 4F -päästötason (urea) 510 hevosvoimaisella ja vahvasti vääntävällä, erittäin polttoainetaloudellisella Mercedes-Benz MTU OM 471 -moottorilla.

kuussa mennään enää puolella teholla. - Kausivaihtelu on yksi tämän alan suuri haaste urakoitsijoille vaikka toki kesän aikanakin haketta toimitetaan. Ensi kesänä aiomme tehdä terminaaleihin isoja varastoja. Hake kestää kasalla säilömistä nelisen kuukautta, jonka jälkeen alkaa tulla lämpenemisongelmia. Eli kesäkuussa tehdyt aumat pitäisi

saada toimitettua lokakuussa jne. kertoo Wuorio.

Uuteen kalustoon investoidaan jälleen

Hakeurakoinnin hyvät näkymät ovat saaneet urakoitsijat eri puolilla maata tekemään pitkäs-

Uudessa JENZ HEM 583:ssa on aiempiakin malleja aggressiivisempi syöttö: yläsyöttörullassa on piikkien lisäksi terälevyt ja syöttömaton / vastaterän välissä on nyt teräsrulla mitä vasten hampaat painaa puuta.

Mercedes-Benz Arocs 3342 6x6 kuorma-auton rakenteessa on otettu huomioon maastossa liikkumisen vaatimukset; mm. maavaraa löytyy riittävästi metsässä hakekasoilla operointiin.

tä aikaa investointipäätöksiä, joilla korvataan loppuun ajettua kalustoa sekä lisätään myös kalustomäärää ja sitä kautta tuotantokapasiteettia. - Hakevuori otti helmikuussa käyttöön maahantuoja Ideachip Machine Oy:n toimittaman uu-

den JENZ HEM 583 -hakkurin mikä asennettiin Mercedes-Benz Arocsin päälle. Usko alan hyviin näkyviin on luja ja tulemmekin investoimaan tänä vuonna vielä useampaan uuteen autohakkuriin sekä muuhun kalustoon, ilmoittaa Wuorio.

Hakevuori Oy:n toimialajohtaja Markku Eskelinen tutkii tyytyväisenä JENZ HEM 583 -hakkurin tuottamaa tasalaatuista haketta, mikä vastaa asiakkaiden korkeisiin laatuvaatimuksiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

Erittäin suosittu Eschlböckin täysin tehdasvalmiista autohakkurimalleista pisimpään markkinoilla on olleet MAN -kuorma-autojen päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa käytetään Biber 84, 85 tai 92 -hakkureita.

Vican on Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri. Toimii myös myös metsäteillä; hakkurina tehokas Biber 92.

Vaikeisiin ja haastaviin off-road olosuhteisiin metsässä tapahtuvaan haketukseen tarkoitettu Turox -malli on rakennettu erittäin maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 kuorma-auton päälle hakkurina Biber 92.

Muista myös Huipputehokkaat ammattilaisten traktorihakkurit LVS metsäkoneet maastoon maastoa ja puustoa säästäen • Taloudelliset Cummins moottorit • Luotettava Sauer Danfoss/Rexroth hydrauliikka • Ketterä 8-pyöräinen, 8x8 vetotapa • Kääntyvällä valoisalla ohjaamolla • Painot alkaen 4500 – 8000kg • Kantavuudet 5000 – 8000kg

Video LVS 720 https://youtu.be/kqzpjxveYFY Video LVS 520 https://youtu.be/0WXxIojq2uk Video LVS 511 https://youtu.be/nh0Mz6q7So8

info@salo-machinery.com | Teijo 040 540 9614

RUOTSISSA HY VÄN SUOSION SA AVUT TANUT


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

57

Hakkuutähteiden energiakäyttö ei ole haitatonta mutta pärjää ilmastovaikutuksiltaan kivihiilelle ja turpeelle

K

otimaisten hakkuutähteiden polttamisen ilmastohaitat jäävät kivihiilen ja turpeen haittoja pienemmiksi, kertovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden tuoreet tulokset. Pienten jakeiden, kuten oksien, energiakäyttö pärjää myös maakaasulle.

Sekä hakkuutähteiden että fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Luken tutkija Aapo Rautiaisen mukaan polttoaineet kuitenkin eroavat siinä, mitä niiden sisältämälle hiilelle tapahtuu, ellei sitä vapauteta polttamalla. - Ellei fossiilista hiiltä vapauteta, se pysyy poissa ilmakehästä. Polttamattomat hakkuutähteet puolestaan jäävät metsään ja hiili vapautuu ilmakehään niiden hajotessa. Käsityksemme hakkuutähteiden polton haitallisuudesta riippuukin siis siitä, kuinka haitallisena päästöjen aikaistamista pidämme, Rautiainen toteaa.

Haittoja voidaan vertailla uudella menetelmällä

Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan päästöjen ai-

kaistaminen hakkuutähteitä polttamalla on vähemmän haitallista kuin kivihiilen tai turpeen poltto. Tulos perustuu Luken tutkijoiden kehittämään menetelmään, jonka avulla hakkuutähteiden ja fossiilisten polttoaineiden päästöjen haitallisuutta voidaan vertailla. Menetelmän tärkeä osa on niin sanottu tehollinen päästökerroin, jossa yhdistyvät luonnontieteellinen ja taloustieteellinen näkökulma. Perinteiset luonnontieteelliset päästökertoimet mittaavat polttoaineen käytöstä energiayksikköä kohden vapautuvaa hiilidioksidin määrää. Näin mitattuna hakkuutähteiden ja kivihiilen päästöt ovat samaa suuruusluokkaa. Tehollisen päästökertoimen laskennassa otetaan lisäksi huomioon se, että hakkuutähteiden hiili vapautuisi polttamattakin. Siten kertoimen arvo on luonnontieteellistä päästökerrointa alhaisempi. Tasoero riippuu siitä, kuinka nopeasti hiili metsässä vapautuisi ja kuinka näitä päästöjä painotetaan. Painotukseen vaikuttavat oletukset hiilidioksidipäästöjen haitallisuuden kehityksestä ja

Tutkimuksen mukaan päästöjen aikaistaminen hakkuutähteitä polttamalla on vähemmän haitallista kuin kivihiilen tai turpeen poltto.

diskonttokoron tasosta (ks. Infoboksi lopussa). Diskonttokorko kertoo, kuinka arvotamme nykyistä hyvinvointia suhteessa tulevaan. Korkea korko painottaa nykyistä hyvinvointia huomattavasti tulevaa voimakkaammin. Matala korko antaa enemmän painoa myös tuleville haitoille ja hyödyille.

Maakaasu tasavertaisena hakkuutähteiden rinnalla

Tarkastelussa kaikkien kotimaisten hakkuutähteiden polton ilmastohaitat jäivät kivihiilen ja turpeen haittoja pienemmiksi. Sen sijaan maakaasuun verrat-

taessa tulokset riippuvat jakeesta. Pienet oksat ovat aina maakaasua haitattomampia. Kannot pärjäävät sille vain matalaa diskonttokorkoa käytettäessä. Pääsääntö on, että enemmän painoa myös tuleville haitoille ja hyödyille antava matala diskonttokorko suosii hakkuutähteiden polttoa suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin, koska silloin päästöjen aikaistamisesta koetaan vähemmän haittaa. - Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen hakkuutähteillä voi vähentää energiantuotannon ilmastohaittoja erityisesti, jos kyetään hyödyntämään pienimpiä jakeita. Myös isompia jakeita hyödyntämällä voidaan jossain määrin vähentää haittoja, jos ilmastopolitiikan suunnittelussa painotetaan pitkän aikavälin vaikutuksia eli käytetään matalaa diskonttokorkoa, sanoo tutkimusprofessori Jussi Uusivuori Lukesta. Luken tutkija Jussi Lintunen kuitenkin muistuttaa, että olennaista on johdonmukainen ilmastopolitiikka kautta linjan: - Jos hakkuutähteiden osalta painotetaan pitkän aikavälin vaikutuksia, samaa periaatetta on syytä soveltaa muiltakin osin

ilmastopolitiikassa. Siinä missä matala korko parantaa hakkuutähteiden asemaa suhteessa fossiilisiin, se samalla nostaa hiilidioksidin hintaa, eli puoltaa kireää ilmasto-ohjausta kaikilla sektoreilla.

Tehollinen päästökerroin Tehollisen päästökertoimen arvo riippuu kolmesta tekijästä: 1. Arvioidaan, miten hiili vapautuisi, jos tähteet jätettäisiin metsään hajoamaan. 2. Arvioidaan, kuinka päästöjen yhteiskunnallisen haitta tulevaisuudessa kehittyy. Päästöjen haitallisuuden mittana käytetään päästetyn hiilidioksiditonnin hintaa, joka perustuu päästöstä aiheutuvien globaalien haittojen rahalliseen nykyarvoon. Hiilen hinnan oletetaan nousevan ajan mittaan. 3. Otetaan huomioon diskonttokorko, joka kertoo kuinka arvotamme nykyistä hyvinvointia suhteessa tulevaan. Korkea korko painottaa nykyistä hyvinvointia huomattavasti tulevaa voimakkaammin. Matala korko sen sijaan antaa enemmän painoa myös tuleville haitoille ja hyödyille.

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN

Pieni polttoaineen kulutus

Valmistettu Suomessa

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

Tasainen hakelaatu

Vahva rakenne

Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

Soita Matille! p. 050 354 5242


58

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Signar Stenholm Ab Närpiöstä otti käyttöön talvella 2018 uuden autohakkurin mikä muodostuu CBI ChipMax 484 VR -hakkurista, KESLA 2112T -ohjaamonosturista ja Volvo FMX 8x6 -kuorma-autosta. Kokonaisuudesta tuli kaikin puolin onnistunut ja sillä operoidaan tehokkaasti metsässä kasalta toiselle - volyymia riitää toki myös terminaalihaketukseen.

Metsäenergia-alalla hyvät näkymät Pohjanmaan rannikolla

P

ohjanmaan rannikkoalueella metsäenergian käyttö on pysynyt hyvällä tasolla viime vuodet vaikka alalla onkin eletty haastellisia

aikoja. Nyt hakkeen käyttömäärät ovat kääntyneet entisestään kasvuun ja myös hintakehitys on menossa parempaan suuntaan.

- Alueemme lämpölaitokset ovat suosineet kotimaista puhdasta metsäenergiaa ja siihen myös investoidaan onnistuneesti, kuten muutama vuosi sitten käyttöön otettu Vaskiluodon

Voiman iso laitos Vaasassa osoittaa. Asutuksiin lämpöä tuottavien laitosten lisäksi meitä työllistää paljon aluueemme kasvihuoneet, joihin toimitamme haketta hyvällä volyymilla, kertoo

närpiöläinen Signar Stenholm joka on urakoinut metsäenergiaa 2000-luvun alusta saakka - sitä ennen hän toimi metsäkoneyrittäjänä 1970-luvun alusta lähtien. - Tänä päivänä suurimmat asiakkaamme ovat Metsä Group, Biowatti ja Metsänhoitoyhdistys. Koneemme ja kuljetuskalusto liikkuu pääosin Vöyri-Kauhajoki-Merikarvia alueen sisällä, sanoo Stenholm.

Investointi uuteen autohakkuriin

Signar Stenholm (vas.) kättelee CBI Europan Skandinavian myyntipäällikkö Ulf Österroosin kanssa onnistuneen autohakkuriprojektin kunniaksi. Keskellä kuljettaja Magnus Stenholm joka on tyytyväinen uuden CBI ChipMax -hakkurin suureen tehoon ja käyttöominaisuuksiin.

Alan tulevaisuuden näkymien ollessa pitkästä aikaa valoisat Signar Stenholm Ab on investoinut hiljattain uuteen hakkuriautoon. - Meillä on käytössä kaksi murskainta, joista trailerin päällä kulkeva CBI 5400 tuli käyttöön vuonna 2012 ja kuorma-auton päälle rakennettu CBI 5800 vuonna 2014. Murskaimilla on ajettu kantoja sekä metsätähdettä tuhansia tunteja ja ne ovat toimineet erittäin hyvin samoin kuin CBI:n huolto- ja varaosapalvelut, joten uutta autohakkuria mietittäessä päädyimme tuttuun ja turvalliseen merkkiin. CBI:n eri mallin koneissa on käytetty yllättävän paljon samoja osia mikä helpottaa varaosien


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

59

kanssa pelaamista, toteaa Stenholm. Hakkuriauton tarve syntyi kun kantojen murskaaminen on alueella vähentynyt ja asiakkaat haluavat hyvästä puumateriaalista tuotettua tasalaatuista haketta. Toiminta on myös siirtynyt yhä enemmän terminaaleista metsäpäähän. - Hakkurilla tehty hake sopii paremmin pienempiin lämpölaitoksiin ja kasvihuoneiden käyttöön. Ja kun tehdään maastossa pyöreää puuta tai rankaa on autohakkurilla helppo liikkua kasalta toiselle ja tavaraa syntyy suurella teholla, Stenholm sanoo.

Onnistunut kokonaisuus

Uusi CBI ChipMax 484 VR -hakkuri ja uusi KESLA 2112 T -ohjaamonosturi asennettiin uuteen maastokelpoiseen Volvo FMX 8x6 -kuorma-autoon päällerakentajalla Närpiössä. - Kokonaisuudesta tuli kaikin puolin onnistunut ja toimiva. Niinpä samassa paikassa rakennetaan seuraavaksi autohakkuripaketti mikä toimitetaan asiakkaalle Irlantiin, sanoo CBI Europan Skandinavian myyntipäällikkö Ulf Österroos.

CBI vahvana koko Skandinavian alueella

CBI murskaimien ja hakkureiden myynti on kehittynyt hyvään suuntaan Skandinaviassa. - Viime vuosina Ruotsi on

CBI ChipMax 484 VR -hakkurin voimanlähteenä on CAT C-18 765 hv dieselmoottori. Väkivahva mutta polttoainetaloudellinen moottori yhdistettynä hakkurin suureen rumpuun ja toimivaan syöttöpöytään takaa sen että kontit täyttyvät hakkeella vauhdilla.

vetänyt todella hyvin ja siellä investoinnit metsäenergian tuottamiseen ovat olleet mittavia. Uusia CBI koneita onkin myyty Ruotsiin kymmeniä ja myös Norjassa on tehty kauppaa mukavasti. Lisäksi olemme saavuttaneet vahvan roolin käytettyjen koneiden myyjänä kaikkien Pohjoismaiden alueella. Nyt pitkän tauon jälkeen myös Suomessa alan yrittäjillä alkaa olla uskoa ja mahdollisuutta tehdä investointeja, joten uskon että myymme tänne uusia CBI koneita tänä vuonna vielä useamman. CBI on vahvasti mukana syksyn FinnMetko 2018 näytte-

lyssä missä esittelemme uusimmat murskain- ja hakkurimallit joten tervetuloa osastollemme, kutsuu Österroos. Amerikkalainen CBI on tänä päivänä osa Terex-konsernia. - CBI on vahvistanut rooliaan kotimarkkinoillaan PohjoisAmerikassa sekä kansainvälistynyt entisestään Terexin ansiosta. Tämä näkyy tuotantomäärien kasvussa sekä kaikkien toimintojen jatkuvana kehityksenä, mikä on lopulta asiakkaiden etu, toteaa Österroos. Närpiön Norrnäsissä oli tehty kunnon pohjat metsätähdekasoille; ilma pääsee kasan alle joten materiaali kuivaa hyvin eikä kivet, maa-aines ym. epäpuhtaudet pääse hakkuriin kasan pohjia tehdessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

61

Tehdasvalmiit autohakkurit tuottaa laatuhaketta suurella volyymilla - polttoainetaloudellisesti

I

tävaltalaiset Eschlböck Biber -hakkurit ovat saavuttaneet vahvan markkina-aseman laajasti eri puolilla Eurooppaa metsäenergian tuottamisessa. Erilaisia hakkureita valmistetaan vuodessa yli 250 kappaletta joista järeitä auto- ja traktorihakkureita on reilusti yli 50.

- Aloitimme Echslböck Biber -hakkureiden myynnin Baltiassa noin 9 vuotta sitten ja nyt ne ovat siellä markkinajohtajan asemassa; Baltiassa operoi aktiivisesti yli 30 Biber-hakkuria. Myös Suomessa meillä on tyytyväisiä asiakkaita, jotka ovat todenneet Biber -auto- ja traktorihakkurit erittäin tehokkaiksi sekä teknisesti luotettaviksi laitteiksi, kertoo Salo-Machineryn Pertti Salo ja lisää: - Edustamme Biber-hakkureita myös Brittein saarilla jossa hakkeen käyttö kasvaa koko ajan ja jonne olemme jo myyneet uusia koneita.

Laatuhaketta polttoainetehokkaasti

Eschlböck Biber -hakkurit ovat käyttäjien mukaan erittäin polttoainetaloudellisia. - Tämä johtuu suuresta seulapinta-alasta sekä kolmesta suuresta poistoruuvista hakeheittäjälle, mikä auttaa tehokkaaseen hakkeen poistumiseen hakkurista. Edellä mainitut seikat vaikuttaa myös merkittävästi hakelaatuun, mistä Biber lämpölaitosasiakkaiden keskuudessa tunnetaan. Korkealaatuisessa hakkeessa on todella vähän tikkua ja hienoaineita, toteaa Salo. Biberissä on iso tehokas hakeheittäjä: 8-järeää heittolapaa, heittäjän halkaisijat 1,54 m ja 2,05 m eikä puhallinta mikä tarvitsee paljon voimaa. - Avonainen roottori on huolto ystävällinen, mm. vastaterän segmentit ja terien vaihto on nopea, lupaa Salo.

Tehdasvalmiit autohakkurit

Tehdasvalmiita, rakenteeltaan huipputasolle hiottuja autohakkureita Eschlböckiltä löytyy todella laaja valikoima. - Pisimpään markkinoilla on ollut erittäin suositut, MAN -kuorma-autojen päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa käytetään Biber 84, 85 tai 92 -hakkureita. Kun autohakkuri tehdään alusta loppuun saakka hakkurivalmistajan tehtaalla niin lopputulos on huippulaatua ilman osista rakentelun lastentau-

Eschlböckin täysin tehdasvalmiista autohakkurimalleista pisimpään markkinoilla on ollut erittäin suositut, MAN -kuorma-autojen päälle rakennetut RPZ-autohakkurit, joissa käytetään Biber 84, 85 tai 92 -hakkureita.

teja, muistuttaa Salo. Pari vuotta sitten Eschlböck lanseerasi markkinoille mielenkiintoisen Biber Power Truck -autohakkurimalliston. - Kyseessä on Volvon ja Mercedes-Benzin alustojen päälle rakennetut todelliset suurtheohakkurit, sanoo Salo. Haastaviin off-road olosuhteisiin metsässä tapahtuvaan hake-

tukseen tarkoitettu Turox -malli on rakennettu erittäin maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 kuorma-auton päälle ja hakkurina käytetään suuren kapasiteetin Biber 92 -mallia. Vican on puolestaan Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri, jolla liikkuu toki myös

metsäteillä. - Viime syksynä Eschlböck toi markkinoille kolmannen Power Truck -autohakkurin nimeltään Victor ja sen myynti on lähtenyt matkaan nimensä mukaisesti voitokkaasti. Victorissa alustana on Volvo FH16 550 hv 6x4 ja sitä olemme jo myyneet Baltiaan samoin kuin Vicaniakin. Biber Power Truckeissa hakkurin voi-

ma otetaan autosta suoraan moottorilta, ei vaihdelaatikosta ja ilman välilaatikkoa. Tämä kestävä rakenne mahdollistaa auton moottoritehon täysimääräisen hyödyntämisen hakkurin rummulle ja myös haketuksen autoa siirrettässä, mikä säästää paljon aikaa päivässä samoin kuin voimansiirron rakenteita, opastaa Salo.

Uusin Eschlböck Power Truck -sarjan suurtehoautohakkuri on nimeltään Victor, alustana on Volvo FH16 550 hv 6x4 ja hakkurina Biber 84, 85 tai 92.

Vican on Volvo FH 16 750 hv 8x4 kuorma-auton päälle tehty terminaalikäyttöön suuren tuottavuuden tarjoava autohakkuri, jolla liikkuu toki myös metsäteillä; hakkurina tehokas Biber 92.

Haastaviin off-road olosuhteisiin metsässä tapahtuvaan haketukseen tarkoitettu Turox -malli on rakennettu erittäin maastokelpoisen Mercedes-Benz Arocs 8x8 kuorma-auton päälle hakkurina Biber 92.

Autohakkureiden lisäksi Eschlböck tarjoaa tehokkaat vaihtoehdot traktorihakkureiksi - kuvassa Biber 85 ZK.


62

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

OP System panostaa vahvasti metsäenergia-alaan koko Skandinaviassa

O

P System toimii koko Skandinavian alueella tarjoten tehokkaat kokonaisratkaisut erityisesti purkamiseen, kierrätykseen ja erilaiseen materiaalinkäsittelyyn. Metsäenergia-ala on yksi tärkeä OP Systemin toimialue,

mihin panostetaan jatkossa aiempaakin enemmän.

OP Systemin maahantuomat saksalaiset Doppstadt murskaimet, hakkurit ja seulat tarjoavat laajan valikoiman ratkaisuja erilaisten puumateriaalien käsittelyyn energiakäyttöön. Metsäteollisuudessa moniin eri tehtäviin; tukkikentiltä satamiin so-

veltuvia saksalaisia Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneita voidaan käyttää energiapuolella mm. materiaalin syöttämisessä. - Metsäenergia-alalla on Suomessa havaittavissa kaikin puolin selvää piristymistä ja urakoitsijat investoivat pitkästä aikaa uuteen kalustoon mikä näkyy meilläkin: olemme myyneet melko lyhyessä ajassa puolisen kymmentä Doppstadt -hakkuria ja lisäksi Doppstadt -seuloja alan

yrittäjille, kertoo OP System Finlandin toimitusjohtaja Urho Voutilainen.

DH-sarjan hakkurit moneen tarpeeseen

Doppstadtin DH-hakkurit ovat tehokkaita erilaisiin haketustöihin. - DH-sarjan hakkurit ovat polttoainetaloudellisia ja huoltoystävällisiä. Suuri syöttörulla ja syöttökuljetin vievät tavaraa tasaisesti hakkurirummulle antaen

laadukkaan haketustuloksen. Alhainen melutaso ja tehokas heitin hakkeelle tekevät DH-hakkureista arvostettuja myös terminaalityöskentelyssä. Tarjolla on laaja hakkurivalikoima erilaisiin käyttötarpeisiin, sanoo Voutilainen. Kysytyin malli on viimei aikoina ollut Doppstadt DH 811 L, mikä on kuorma-autoasenteinen hakkuri omalla 390 kW mootto-


RISUPAKETTI rilla ja kääntyvällä ylävaunulla. Sillä voidaan helposti täyttää hakekärry tiukoissakin paikoissa. - Asiakkaat ovat olleet Doppstadtin hakkureissa erityisen tyytyväisiä suureen tuottoon, pieneen polttoaineen kulutukseen ja alhaiseen äänitasoon, toteaa Voutilainen.

Doppstadt kiertää demokäytössä

Talven aikana asiakkailla on ollut mahdollisuus kokeilla uutta trailerialustaista painoltaan 32 tonnista Doppstadt DH910SA -hakkuria omalla työmaallaan. - DH910SA tarjoaa suuren haketustehon terminaalikäyttöön. Demokiertue jatkuu vielä kevättalven joten kannattaa ollaa yhteydessä jos koneen kokeileminen tositoimissa kiinnostaa, ilmoittaa Voutilainen,

OP Systemin toiminnot vahvassa kehityksessä

OP System edustaa Suomessa Sennebogen materiaalinkäsittely koneiden ja Doppstadt kierrätyslaitteden lisäksi MTB iskuvasaroita ja hydraulisia työlaitteita, GB iskuvasaroita sekä Magni kurottajia. Liiketoiminnan tärkeänä osana on myös vasaroiden, pyörittäjien ja erilaisten kourien huolto- ja korjaustoiminta sekä varaosamyynti Tuusulassa, missä toimitaan lisäksi maahantuojan valtuuttamana

METSÄALAN AMMATTILEHTI Kubota ympäristökoneiden ja Weidemann koneiden huoltona ja varaosamyyjänä. Tuusulan päätoimipaikan lisäksi konekauppaa tehdään Oulun ja Jyväskylän toimipisteissä. Yrityksen tärkeimmän osa-alueen, jälkimarkkinoinnin, eri tehtävissä työskentelee 19 henkilöä: yhteensä työntekijöitä on 23. - Doppstadt on suurimalle osalle henkilökuntaamme uusi merkki ja sen takia olemme tehneet tehneet tehtaan kanssa koulutusohjelman asentajillemme, jotta saamme osaamisemme riittävälle tasolle. Ensimmäinen ryhmä asentajia lähtee tehdaskoulutukseen kesäkuussa. Samanlainen koulutusohjelma on tehty myös Sennebogenin kanssa, sanoo Voutilainen. Maaliskuussa OP Systemin Tuusulan toimipisteessä, osoitteessa Mukulakuja 3, aloitetaan muutostyöt joiden aikana tiloihin rakennetaan toiminnan volyymiin riittävä varaosavarasto hallintajärjestelmineen, tehostetaan korjaamon tilankäyttöä sekä uudistetaan myymälä- ja toimistotilat. Korjaamo ja varaosamyynti toimivat myös remontin aikana. - Uusien tilojen avajaiset ovat 3.-5. toukokuuta - tervetuloa tustutumaan, ilmoittaa Voutilainen.

63

Doppstadtilta löytyy myös kuorma-autoasenteiset hakkurimallit jotka OP System toimittaa täydellisinä kokonaisuuksina alusta-autoineen, nostureineen ja päällerakennetöineen. Kuvassa uusi Doppstadt DH811L varustettuna 390 kW omalla moottorilla ja kääntyvällä ylävaunulla.

Doppstadt valmistaa murskaimia, hakkureita ja seuloja suurella kapasiteetilla tehtaallaan Saksassa. Helmikuussa 2018 tuotantoon kävi tutustumassa joukko suomalaisia metsäenergia-alan ammattilaisia. Kuvassa vas. Raimo Viikari, Urho Voutilainen, Jani Pohjanen, Timo Tahvanainen, Marko Ylijoki ja Tero Auresto.

Talven aikana asiakkailla on ollut mahdollisuus kokeilla uutta trailerialustaista painoltaan 32 tonnista Doppstadt DH910SA -hakkuria omalla työmaallaan; kuvassa Sennebogen 818E -materiaalinkäsittelykone syöttää hakkuria terminaalissa Nokialla.


64

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Biologistiikka Oy joka tarjoaa haketusta ja hakkeen toimituspalvelua Pohjois-Suomessa sekä myöskin Ruotsin puolella. Yrityksen laaja toiminta-alue on noin 300 kilometrin säteellä kotipaikka Pellosta. Kuvassa yrityksen uudempi autohakkuriyhdistelmä, mikä muodostuu Volvo FH16:n päälle asennetusta 27 kuution sivukaatokontista minkä perässä on Bruks 806 PTC hakkuri Kesla 2111ZT -nosturilla sekä 4-akselinen sivukaatoperävaunu.

Skandinaavista hakeurakointia S uomalaiselle metsäenergiaurakoinnin osaamiselle on kysyntää myös rajojemme ulkopuolella. Sen osoittaa Biologistiikka Oy joka tarjoaa haketusta ja hakkeen toimituspalvelua PohjoisSuomessa sekä myöskin Ruotsin puolella. Yrityksen laaja toiminta-alue on noin 300 kilometrin säteellä kotipaikka Pellosta.

Biologistiikka Oy on toiminut

metsäenergia-alalla jo kohta 15 vuoden ajan. - Ruotsiin lähdettiin kuutisen vuotta sitten kun kysyivät meitä hakettamaan. Tekemisemme vakuutti asiakkaan ja sana lähti kiirimään, joten toiminta alkoi pikku hiljaa laajenemaan. Tänä päivänä jo lähes 80 % liikevaihdostamme tulee Ruotsin puolelta, missä toimitaan pääsääntöisesti kaivostoiminnastaan tunnettujen Kiirunan ja Jällivaaran alueilla. Tärkeää asiakaskuntaa ovat meille myös pohjoiset sahat,

- Tänä päivänä jo lähes 80 % liikevaihdostamme tulee Ruotsin puolelta, sanoo Biologistiikka Oy:n toimitusjohtaja Arto Kulju.

kertoo Biologistiikka Oy:n toimitusjohtaja Arto Kulju.

Operointia terminaalissa ja metsäpäässä

Suomessa toiminnan rungon muodostaa suuri haketerminaali länsirajalla Pellossa, josta toimitetaan polttohaketta Lapin alueen hakelämpölaitoksille ja yksityisille hakkeen tarvitsijoille. Lisäksi terminaalista ajetaan haketta myös Ruotsin puolelle, missä myös haketetaan ja murskataan asiakkaiden materiaaleja

sekä ostetaan puuta energiaksi jalostettavaksi. - Olemme parhaillaan tekemässä toista terminaalia parin kilometrin päähän nykyisestä mikä sijaitsee teollisuusalueella. Uusi terminaali sijaitsee taajaman ulkopuolella mikä mahdollistaa tarvittaessa hakettamisen yölläkin ja pyhäpäivisin. Käsittelemme yhä enemmän rakennusjätepuuta mihin tarpeeseen uusi terminaali tuo volyymia. Otamme myös maksutta vastaan risu-, lauta- ja oksajätettä termi-

naalissamme mikä palvelee erityisesti yksityisiä kotitalouksia, sanoo Kulju.

Metsäenergia-alallakin on kulttuurieroja

Jo pitkään Suomen ja Ruotsin metsäenergia-aloja seuranneena Arto Kulju on oikea mies kertomaan toiminnan eroista rajanaapureiden välillä. - Ruotsissa hakkeen toimittamisessa kaikki lähtee toimitusvarmuudesta ja toiminnan laadusta. Siellä lämpölaitokset ha-

Bruks 806 PTC -hakkuri tuottaa laadukasta haketta suurella volyymilla yhdistelmän kontteihin. Riittävän iso syöttöpöytä ja aggressiiviset rullat takaavat syötön tehokkuuden hakkurin rummulle.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

65

luavat olla varmoja siitä että tavaraa on aina puskurivarastoissa ja ne myös haluavat edesauttaa urakoitsijaa toiminnan kehittämisessä. Suomessa aika usein keskitytään ikävä kyllä pelkkään hakkeen hintaan, mikä on vain yksi asia toimivassa ja taludellisesti kannattavassa kokonaisuudessa, muistuttaa Kulju. Toki liiketoiminnan kulttuuri on muutenkin hieman erilaista Ruotsissa. - Siellä perehdytään asioihin syvällisesti mikä tarkoittaa kokoustamista ja diskuteeraamista. Se saattaa aluksi tuntua suomalaisesta aikaavievältä puuhalta mutta keskustelu ja kanssakäyminen toimijoiden kesken avaa uusia näkemyksiä, pohtii Kulju.

Kalusto sopii toimintaan

Biologistiikka Oy:n kaluston rungon muodostaa kaksi Bruks -autohakkuria ja Peterson -murskain. Lisäksi käytössä on omaa hakkeen kuljetuskalustoa sekä pari puutavarayhdistelmääkin. - Molemmat autohakkurimme ovat hieman erilaisia kuin mitä Suomessa yleisesti käytetään. Jokunen vuosi sitten Ruotsista käytettynä hankkimamme Bruks 805.2 -hakkuri ja sitä syöttävä Palfinger Epsilon -nosturi on rakennettu 4-akselisen Scanian päälle niin, että kyytiin sopii vielä irtokonttikin ja perässä kulkee vaunu pitkällä kontilla. Viime syksynä ostimme hieman käytettynä Suomen ainoan mutta Ruotsissa melko yleistä ajat-

Biologistiikka Oy:n toinenkin autohakkuri on rakenteeltaan ns. Ruotsin mallia: Bruks 805.2 -hakkuri ja sitä syöttävä Palfinger Epsilon -nosturi on asennettu 4-akselisen Scanian päälle niin, että kyytiin sopii vielä irtokonttikin ja perässä kulkee vaunu pitkällä kontilla.

telua edustavan autohakkuripaketin, mikä muodostuu Volvo FH16:n päälle asennetusta 27 kuution sivukaatokontista minkä perässä on Bruks 806 PTC hakkuri Kesla 2111ZT -nosturilla. Yhdistelmään kuuluu lisäksi 4-akselinen sivukaatoperävaunu, kertoo Kulju. Valitut autohakkuriratkaisut istuvat hyvin Biologistiikan toi-

mintaan. - Lapissa on pitkät välimatkat ja kuljetamme haketta terminaalistamme jopa 300 kilometrin matkoja. Autohakkureillamme kulkee suuri määrä valmista haketta ja niillä pystyy myös hakettamaan lisää tavaraa matkan varrelle osuvista kasoista. Ja kun yhdistelmän kuorma on toimitettu Ruotsin puolella asi-

akkaalle voi paluumatkalla käydä mm. hakettamassa sahoilla heidän materiaaliaan, kuvailee Kulju operointia. Bruksin hakkureihin Arto Kulju on kaikin puolin oikein tyytyväinen: - Hakkurit kestävät hyvin kovassakin käytössä ja ne tuottavat laadukasta haketta suurella volyymilla. Nämä molemmat auto-

hakkurit on tehty Bruksin tehtaalla, mikä näkyy päällerakentamisen laadussa sekä toiminnallisuudessa. Myös Suomen Bruks -maahantuoja Sawcenter Oy ansaitsee kehut mainiosta toiminnastaan - jos tarvitaan varaosia tai teknistä apua niin hommat hoidetaan aina nopeasti ja ammattitaidolla.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

66

Metsähakkeen toimituslogistiikan uudelleenjärjestelyt parantavat toimitusketjun tuottavuutta ja vähentävät toiminnan kausittaisuutta

M

vähensi toimituskustannuksia vastaavasti seitsemän prosenttia vuoden aikana, Väätäinen kertoo. Terminaalivarastoinnin käyttö osana metsähakkeen toimituksia käyttöpaikalle mahdollisti tasaisemman haketus- ja kuljetustoiminnan vuoden ympäri lisäten kaluston käyttöastetta ja parantaen toimitusvarmuutta. Toimituskaluston vuosisuoritteen kasvun tuomalla kustannussäästöllä voitiin kompensoida terminaalin käytöstä aiheutuneita lisäkustannuksia.

etsähake on ollut Suomessa 2000 -luvulla merkittävä polttoaine lämpöä ja energiaa tuottavissa laitoksissa. Metsähakkeen käytön notkahtaminen johtuu lähinnä hankinnan kustannuksista ja hinnasta kilpaileviin polttoaineisiin nähden, ei niinkään raaka-ainepulasta. Hakkeen kulutuksen voimakas kausivaihtelu vaikeuttaa toimitusresurssien tehokasta käyttöä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijan, MMM Kari Väätäisen väitöstutkimuksen mukaan metsähakkeen toimitusketjujen uudelleenjärjestelyt voisivat parantaa merkittävästi tuottavuutta ja vähentää toiminnan kausittaisuutta. Väitöskirjassa tutkittiin metsähakkeen toimitusketjuja ja niiden osa-alueita. Tavoitteena oli löytää vaihtoehtoisia toimintamalleja, jotka lisäisivät toimitusten kustannus- ja suoritustehokkuutta ottamalla huomioon metsähakkeen laatu, sekä tehokkaampi ja ympärivuotisempi kaluston käyttö. - Toimitusketjuvaihtoehtojen

Tutkimuksessa metsähakkeen toimituslogistiikkaa tarkasteltiin eri näkökulmista; uudelleenjärjestelyt voisivat parantaa merkittävästi tuottavuutta ja vähentää toiminnan kausittaisuutta.

analysoinnissa ja vertailussa käytettiin apuna diskreettiä tapahtumapohjaista simulointia. Simulointimallien laadinnassa hyödynnettiin käytännön toimintaympäristöstä jo saatavilla ollutta tai erikseen kerättyä aineistoa, Kari Väätäinen kertoo.

Jonotusajat lyhenivät, kaluston käyttöaste pa- rani, työtä tasaisemmin

Tutkimuksessa metsähakkeen

toimituslogistiikkaa tarkasteltiin eri näkökulmista. Voimalaitoksen polttoaineen vastaanottojärjestelmän uudelleenjärjestelyillä voitiin vähentää metsähake- ja turverekkojen jonotusaikoja 20 minuutista kuuteen minuuttiin. Lisäksi saapumisaikaikkunaan perustuva aikataulutus oli järkevää polttoaineen kovimpien kulutushuippujen aikana. Polttoaineen vastaanottojärjestelyt ja ajoneuvojen läpimenoajat voimalaitoksella vaikuttavat mer-

FARMIKKO OY kourat ja kahmarit

kittävästi metsähakkeen toimitusketjun tuottavuuteen. Raaka-aineen tienvarsivarastojen ohjaukseen kehitettiin uusi valintamenetelmä, jossa hyödynnettiin tietoa kuljetusmatkoista, bioenergian kuivumismalleista ja varastojen tilavuudesta. - Informaatiolähtöinen raakaaineen kohdentaminen lisäsi metsähakkeen toimitusketjun tuottamaa energiamäärää enimmillään kahdeksan prosenttia ja

Metsähaketta proomukuljetuksilla?

Saimaan vesistössä tapahtuvan metsähakkeen proomukuljetusten kustannustehokkuutta tarkasteltaessa havaittiin, että parhaat proomukuljetusvaihtoehdot olivat kilpailukykyisiä maantiekuljetukseen nähden jo 150 kilometrin kuljetusetäisyydellä sillä edellytyksellä, että metsähaketta käyttävät laitokset olisivat vesireittien äärellä ja vesitiekuljetukset toimisivat yhtäjaksoisesti vesireittien koko avoinna olon ajan.

Kivihiilen kulutus väheni Suomessa vuonna 2017

T

ilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 3,2 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään 82 petajoulea (PJ). Viime vuonna kivihiiltä kului 30 prosenttia vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kivihiiltä kulutettiin 29 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Pidemmällä aikavälillä kivihiilen kulutuksen trendi on ollut laskeva jo reilun 10 vuoden ajan. Suurin osa Suomessa kulutetusta kivihiilestä käytetään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kivihiilen käyttö sähkön

erillistuotannossa on vähentynyt vuosien saatossa heikon kannattavuuden vuoksi. Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä. Kivihiilivarastot olivat 2,2 miljoonaa tonnia joulukuun 2017 lopussa, eli 15 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ennätysalhaalla

karsii katkoo kuormaa

klapit maa-ainekset kappaletavarat

www.farmikko.fi soita 0445771156

K

aukolämmön hiilidioksidipäästöt jäivät viime vuonna pienemmiksi kuin koskaan mittaushistoriassa. Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) on tilastoinut päästöjä yli 40 vuotta lähtien vuodesta 1975. Kuluvalla vuosikymmenellä kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet peräti 26 prosenttia. ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä

painottaa, että energiayhtiöt ovat investoineet ja investoivat jatkossa kivihiilen käytön vähentämiseksi: - Jo 90 prosenttia kaukolämpökunnista tuottaa lämpönsä pääosin kotimaisilla energianlähteillä ja 70 prosenttia uusiutuvilla polttoaineilla tai hukkalämmöillä. Kaikilla hiiltä pääpolttoaineena käyttävillä paikkakunnilla on käynnissä konkreettisia toimia käytön leikkaamiseksi; 2020 -luvulla käyttö vähenee marginaaliin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TEHOKAS JA ENERGIAYSTÄVÄLLINEN ESIMURSKAIN

NEUENHAUSER TARGO 3000 Tuotantoteholtaan erinomainen Neuenhauserin valmistama TARGO 3000 jätemurskain kestää ominaisuusvertailun puun, jätteen tai risujen esimurskauksessa. Targossa yhdistyy kaikki markkinoilla hyväksi havaitut elementit. Murskain soveltuu parhaiten yleiseen esimurskaukseen ja massojen homogenisointiin ennen kierrätysprosesseja.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

MIKSI TARGO 3000?

Rakennusjätteen esimurskaus

Malli: Neuenhauser Targo 3000

Erinomainen tuotantoteho

Puiden, kantojen ja risujen murskaus

Paino: 25-30 t

Suuri syöttökita

Energiajätteen esimurskaus

Alusta: Tela / pyörä

Leveät kuljettimet

Moottori: Volvo 550 hv

Agressiivisesti purevat terät

Roottorin pituus: 3000 mm

Pieni polttoaineen kulutus

Voimansiirto: Suora

Helppo ja nopea huoltaa

Kuljettimen leveys: 1200 mm

Alhaiset ylläpitokulut

TILAA KOEAJO Harri Sorvoja, P. 0400 642 147 harri.sorvoja@hstekniikka.com

Kuljettimen nostokorkeus: 4750 mm

P. 0400 642 147 www.hstekniikka.com Ympäristöalan koneet materiaalien käsittelyyn | Myynti ja vuokraus | Huolto- ja varaosapalvelut


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 69

Esitys liikenneväylien lisärahoituksesta sekä pitkäjänteisestä kehittämisestä merkittävä metsäteollisuuden kilpailukyvylle

L

iikenneverkon rahoitusta pohtinut parlamentaarinen työryhmä ehdottaa yksimielisesti vähintään 300 miljoonan euron vuotuista lisärahoitusta tie- ja rataverkon korjausvelan vähentämiseen. Lisäksi se esittää väylien kunnossapidon ja kehittämisen perustumista 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Metsäteollisuus on esityksiin tyytyväinen.

Työryhmän mukaan liikenneverkon kunnossapito ja korjausvelan vähentäminen tulee toteuttaa budjettirahoituksella. Lisärahoituksen määrässä on otettu huomioon mm. ilmastonmuutoksesta johtuvat korkeamman talvikunnossapidon sekä raskaiden kuljetusten mittojen ja massojen kasvusta aiheutuvat tarpeet liikenneverkolle. Työryhmä esittää että korjausvelan vähentämistoimet suunnataan ensisijaisesti keskeiselle väyläverkostolle, missä korjausvelan synty on nopeinta. Vähäliikenteisten väylien korjausvelan vähentämisessä on tarkoitus

Metsäteollisuus on investoinut viime aikoina merkittävästi Suomeen ja puuta korjataan metsistä sekä kuljetetaan tieverkkoa pitkin nyt ennätysmääriä. Niinpä liikenneväylien kehittäminen ja kunnossapito on ensiarvoisen tärkeää.

priorisoida elinkeinoelämän tarpeita. Metsäteollisuudelle on tärkeää, että myös vähäliikenteisten väylien korjausvelkaa vähennetään. Työryhmä ehdottaa rahoitustason nostoa myös liikenneverkon kehittämiseen sekä mahdollisuutta käyttää budjettirahoitusta joustavammin kehittämishankkeisiin.

Yli hallituskausien menevä, 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmisteltaisiin parlamentaarisesti yhteistyössä eri hallinnonalojen, alueellisten toimijoiden ja elinkeinoelämän edustajien kesken. Suunnitelma annettaisiin eduskunnalle myös selontekona. Suunnitelma sisältäisi kehittämisen ja kunnossapidon kannalta

keskeiset hankkeet sekä liikenteen palveluiden kehittämisen. Työryhmä ei ottanut kantaa käyttäjämaksuihin maanteillä tai katuverkolla mutta ehdotti, että käytössä olevia rata- ja väylämaksuja voitaisiin hyödyntää jatkossakin. Työryhmä ei myöskään tehnyt liikenteen verotusta koskevia ehdotuksia. Metsäteollisuus ei kannata raskaan liiken-

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

teen tiemaksuja. Metsäteollisuus pitää tärkeänä riittävää lisärahoitusta väylien kunnossapitoon ja yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteisyyttä väylien suunnittelussa ja rahoituksessa. Kunnossapitokohteiden priorisoinnissa tärkeää on viranomaistahojen tiivis yhteistyö teollisuuden kanssa.


70 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaan liikenteen mittoja ja massoja kehitetään kokeilujen avulla. Normaalia pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien.

Raskaan liikenteen kaluston mittoja ja massoja kehitetään L iikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut hankkeen ras- kaan kaluston mittojen ja massojen kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa kuljetustehokkuutta ja energiatehokkuutta sekä vähentää liikenteen päästöjä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää muutosta tärkeänä. - Tämä hanke on hyvä esimerkki siitä, miten liikenteen uusia ratkaisuja voidaan kehittää kokeilujen avulla. Elinkeinoelämällä on ollut tarve kehittää raskaan liikenteen kaluston mittoja ja massoja ja useamman vuoden kokeiluilla siitä on saatu kerättyä kokemuksia. Tässä tapauksessa hyödyt ovat yhteiskunnallisesti niin merkittävät, että kokeilu muuttuu käytännöksi lainsäädäntömuutoksin, toteaa ministeri Berner. Hankkeessa uudistetaan lainsäädäntöä niin, että tieliikenteessä voidaan käyttää nykyistä pidempiä, uudentyyppisiä yhdis-

telmiä. Lähtökohtana on, että pidemmät yhdistelmät eivät tarvitsisi nykyisistä yhdistelmistä poikkeavia reittejä. Muutoksia tehdään ensivaiheessa ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun valtioneuvoston asetukseen sekä Trafin määräyksiin. Pidemmillä yhdistelmillä tarkoitetaan kokoluokaltaan kahden pitkän merikontin kuljetukseen soveltuvaa yhdistelmää sekä nykyistä pidempää puoliperävaunuyhdistelmää. Mittojen tarkemmat arvot tarkentuvat valmistelun aikana. Normaalia pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien Trafin myöntämillä poikkeusluvilla. Kokeiluista saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että muutoksilla olisi merkittäviä hyötyjä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa. Nämä kuljetukset edustavat lähes puolta maanteiden tavaraliikenteestä, joten hyödyt ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Kehittämishanketta jatketaan

vuoden 2018 aikana niin, että erikseen valmistellaan tarvittavat lakitason muutokset nykyistä painavampien yhdistelmien käyttöönotolle. Lähtökohtaisesti nykyistä painavammat yhdistelmät voidaan sallia vain rajatulla verkolla.

Mitä seuraavaksi?

Lakimuutoksia aletaan valmistella liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lausuntokierros järjestetään maaliskuussa. Lisätietoja hankkeesta löytyy valtioneuvoston verkkopalvelusta www.valtioneuvosto.fi/hankkeet (säädösvalmistelu). Tavoitteena on, että lainsäädäntömuutokset ajoneuvoyhdistelmien pituuden osalta tulisivat voimaan syksyllä 2018. Lakitason muutokset nykyistä painavampien yhdistelmien käyttöönotolle valmistellaan erikseen vuoden 2018 aikana.

Tila alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suuri Scania kevätkiertue starttaa huhtikuussa

SCANIA KEVÄTKIERTUE 2018 Tervetuloa koeajamaan ja kokemaan uuden sukupolven Scania. Ennakkoilmoittautuminen koeajopäiviin alkaa maaliskuussa. Seuraa ilmoitteluamme eri kanavissa www.scania.fi, facebook.com/scaniasuomi Ilmoittautumalla ennakkoon, varmistat paikkasi koeajoon ja uuden sukupolven kokemukseen. Ennakkoon ilmoittautuneiden kesken arvotaan hienot palkinnot jokaisella paikkakunnalla. Ennakkoimoittautuminen osoitteessa www.scania.fi/koeajolle Koeajopäivinä esillä myös Scanian uuden sukupolven palvelut ja tuotteet.

KOEAJOKALUSTO

Mukana myös

Sora-auto R520 10x4*6 NA CR17N XT

Neste MY tankkausauto R520 8x4*4 NB CR20N

Puutavarayhdistelmä R730 8X4*4 NB CR20N Sorayhdistelmä R650 8x4 NA CR20N Puutavarayhdistelmä R650 8x4/4 NZ CR17N Puutavarayhdistelmä R650 8x4/4 NB CR20N Sorayhdistelmä R650 10x4*6 NA CR17N XT Puutavarayhdistelmä R730 8x4*4 NB CR20H XT

Jakeluauto P280 4x2 LB CP14L Rekkaveturi S500 6x2 NB CS20H Katso koeajokaluston tarkemmat tiedot nettisivuiltamme. Koeajokaluston polttoaineena käytämme Neste MY uusiutuvaa dieseliä.

PVM

Kello

Paikkakunta

Paikka

9.4.

9:00-17:00

Nurmijärvi

Scania-keskus, Yrityspuistontie 2, Rajamäki

10.4.

9:00-17:00

Huittinen

Autohuolto Velj. Mäkelä, Hallitie 6, Huittinen

11.4.

9:00-17:00

Pori

Scania-keskus, Lounatuulentie 2, Pori

12.4.

9:00-17:00

Turku

Scania-keskus, Eteläkaari 6, Lieto

13.4.

9:00-17:00

Tampere

Scania-keskus, Lakalaivankatu 12, Tampere

16.4.

9:00-17:00

Jyväskylä

Scania-keskus, Hallaperäntie 8, Leppävesi

17.4.

9:00-17:00

Seinäjoki

Scania-keskus, Kuortaneentie 2, Seinäjoki

18.4.

9:00-17:00

Kokkola

Scania-keskus, Kauppakaari 3, Kokkola

19.4.

9:00-17:00

Ylivieska

JS-Kone, Tehdastie 2, Ylivieska

20.4.

9:00-17:00

Vaasa

ABC Kiitokaari, Kiitokaari 2, Vaasa

21.4.

10:00-15:00 Närpiö

Teboil Rantahovi, Närpesvägen 621, Närpiö

26.4.

9:00-17:00

Oulu

Scania-keskus, Terminaalitie 2, Oulu

27.4.

9:00-17:00

Kemi

Scania-keskus, Korjaamontie 3, Kemi

2.5.

9:00-17:00

Rovaniemi

Scania-keskus, Alakorkalontie 11, Rovaniemi

3.5.

9:00-17:00

Kuusamo

Scania-keskus, Varikkotie 2, Kuusamo

4.5.

9:00-17:00

Kajaani

Autotalo Hartikainen, Syväojankatu 5, Kajaani

7.5.

9:00-17:00

Iisalmi

ABC Marjahaka, Lammenkaari 2, Iisalmi

8.5.

9:00-17:00

Kuopio

Scania-keskus, Takojantie 15, Toivala

9.5.

9:00-17:00

Joensuu

Autotalo Hartikainen, Pamilonkatu 31, Joensuu

11.5.

9:00-17:00

Varkaus

Varkauden Kuorma-autohuolto Oy, Leijukuja 8, Varkaus

14.5.

9:00-17:00

Mikkeli

Korjaamo S ja V Varis, Rahulantie 1, Norola

15.5.

9:00-17:00

Savonlinna

Kone- ja asennuspalvelu Oy, Tuottajantie 8, Savonlinna

16.5.

9:00-17:00

Lappeenranta

Scania-keskus, Myllymäenkatu 8, Lappeenranta

17.5.

9:00-17:00

Porvoo

Shell Kuninkaanportti, Harabackankatu 1, Porvoo

18.5.

9:00-15:00

Helsinki

Scania-keskus, Muonamiehentie 1, Helsinki

21.5.

9:00-17:00

Kotka

Scania-keskus, Ristikalliontie 39, Kotka

22.5.

9:00-17:00

Kouvola

Scania-keskus, Kaitilankatu 8, Kouvola

23.5.

9:00-17:00

Lahti

Scania-keskus, Asentajankatu 2, Lahti

24.5.

9:00-17:00

Hämeenlinna

Scania-keskus, Varastokatu 1, Hämeenlinna

25.5.

9:00-17:00

Lohja

Scania-keskus, Mustalahdentie 101, Lohja

28.5.

10:00-18:00 Maarianhamina

Teknikpartner Ab, Vikingagränd 6, Maarianhamina


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72 KULJETUS

Talvitiepäivät 2018 Lahti:

Talvikunnossapito puhuttaa

S

uomen Tieyhdistyksen perinteiset Talvitiepäivät vietet- tiin 7.-8.2. helmikuuta Lahdessa. Alan toimijat, laitevalmistajat ja valtion edustajat yhteen kokoavan tapahtuman ohjelmatarjonta sisälsi monipuolisen seminaariohjelman lisäksi joukon työnäytöksiä monipuolisella kalustolla. Sankasta, teemaan hyvin sopineesta lumisateesta huolimatta kaksipäiväiseen tapahtumatarjontaan ehti tutustua useampi tuhat näyttelyvierasta.

Ensimmäisen näyttelypäivän seminaariohjelma keskittyi digitalisaatioon, kunnossapitoon ja urakointiin. Toisena näyttelypäivänä äänessä olivat ammattiliikenteen edustajat sekä polkupyöräilijät. Korkeatasoisia esitelmiä pitivät sekä suomalaiset että kansainväliset puhujat. Näyttelyn puolella maailman johtavat valmistajat esittelivät tienhoitovarusteita ja alan uusimpia digitalipalveluita. Raskaan kaluston ohella osastoilla oli esillä myös kevyempää, kiinteistönhuoltoon soveltuvaa ajoneuvokalustoa ja nähtiimpä tapahtumassa myös yksi maailman ensiesittelykin, nimittäin kiinteistönhuoltovarusteilla täydennetty Mercedes-Benz X-sarjan lava-auto.

Talvitiepäivät kokosivat tienhoidon ammattilaiset Lahden Messukeskukseen. Kuvassa esittelyssä kotimaista, maailman johtavaa konevalmistusta eli kompakti kuusipyörävetoinen Veekmas RG 286 -tiehöylä ja monipuolisesti tienhoitoon varusteltu Lännen -traktori.

Nopeasti muuttuvat keliolosuhteet suuri haaste kunnossapidolle

Tänä talvena nopeasti muuttuneet keliolosuhteet ovat aiheuttaneet haasteita teiden kunnossapidolle ja tiellä liikkujille. Teiden talvihoito ja kunnossapito ovatkin nousseet tämän talven kuumaksi puheenaiheeksi. Liikenneviraston mukaan palautetta on tullut runsaasti sekä kansalaisilta että sidosryhmiltä. Kritiikin kerrotaan kohdistuneen olosuhteiden lisäksi myös laatuvaatimuksiin ja urakoiden toimintaan sekä valvontaan. - Palaute on ymmärrettävää, koska poikkeuksellisten sääolojen takia on huonoja ajokelejä ollut normaalia enemmän. Osa palautteista on kuitenkin vaikuttanut kohtuuttomalta kunnossapitäjiä kohtaan, joiden työ on muutenkin vaativaa ja erittäin raskasta, sanoo väylänpidon toimialajohtaja Jukka Karjalainen.

Tieyhdistyksen Talvihoidon urakoitsija -tunnustuspalkinto myönnettiin nyt kolmatta kertaa. Palkinnon sai savonlinnalainen urakointiyritys Kuljetus Töppönen Oy. Arctic Machine Oy:n lahjoittaman palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Jari Töppönen Suomen Tieyhdistyksen Nina Raitaselta ja Arctic Machinen toimitusjohtaja Juha Jääskelältä.

Urakoitsijat hoitavat teitä luokitusten mukaan

Suomessa risteilee valtion väyliä 78 000 kilometrin verran. Ne on jaettu eri hoitoluokkiin liikennemäärien mukaan, sillä kaikkia teitä ei ole mahdollista hoitaa välittömästi. Hoitoluokka määrittelee muun muassa sen, kuinka nopeasti tie pyritään auraamaan ja liukkaus torjumaan sekä millaista laatutasoa tieltä vaaditaan. Teiden talvihoitoa toteutetaan tavallisesti auraamalla ensin lumi ja torjumalla liukkaus sen jälkeen. Tavoitteena on poistaa lumi vilkasliikenteisiltä väyliltä parissa kolmessa tunnissa ja kevyen liikenteen väyliltä neljässä tunnissa. Vähäliikenteisillä teillä aikaraja on kuusi tuntia. Vilkasliikenteisiä väyliä suolataan ja muilla teillä liukkautta

pidetään loitolla hiekoittamalla tai karhentamalla polannetta, eli tien pintaan pakkautunutta lumitai jääharjannetta. Näillä teillä siis kuuluukin olla polanne, jotta esimerkiksi hiekoitus tarttuu tien pintaan. Suolalla läpi talven hoidettavia teitä on noin 8500 kilometriä. Niillä kulkee liikenteestä kaksi kolmasosaa. Lisäksi osin suolattavia teitä on 11 000 kilometriä. Reilusti suurin osa tieverkosta, yli 58 000 kilometriä, kuuluu kuitenkin II- ja III-hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat ovat pidemmät. Teiden kunnossapitoa hoitavat urakoitsijat, joiden kilpailutuksesta vastaavat ELY-keskukset. Liikennevirasto kuitenkin määrittää työlle valtakunnalliset toimintalinjat ja laatuvaatimukset. Urakoitsijat vastaavat itse-

Näyttelyssä oli esillä laajasti kalustoa. Scanian tienhoitoauto Arctic Machinen varustelemana kiinnosti kovasti alan ammattilaisia.

näisesti teiden kunnossapidon kokonaislaadusta eli organisoinnista, hankkivat tarvittavat materiaalit ja koneet sekä valitsevat työmenetelmät. Kilpailutetut urakat ovat laajoja, monivuotisia sopimuksia ja koskevat tiettyä maantieteellistä aluetta. Teiden hoitoluokat ja hoitoluokkien tarkemmat kuvaukset löytyvät Liikenneviraston verkkosivuilta.

Toimintaa tehostettu

Liikennevirasto onkin tehostanut talvikunnossapitoa monin eri tavoin ja keinoin. Vuoden vaihteessa nostettiin talvihoitoluokkaa 700 km matkalla. Myös urakoiden valvontaa on tehostettu tilaajan valvontaohjeen päivityksen ja digitaalisen raportointi ja valvontatyökalun Harjan myötä. Lisäksi Liikenneviraston

Liikennetilannepalveluun on avattu kansalaisille karttanäkymä, josta näkee kunkin tien talvihoitotoimenpiteet viimeisen kolmen vuorokauden ajalta. Liikennevirasto, yhdessä ELY -keskusten kanssa ilmoittavat päivittävänsä talvihoidon toimintalinjat tämän kevään aikana ja syksyllä 2019 alkaviin alueurakoihin on kehitteillä uusi urakointimalli. Toimintalinjatyössä tarkastellaan hoitoluokkien kriteerit, laatuvaatimukset ja toimenpideajat. Uudessa urakkamallissa korostuvat vuorovaikutus, nopeampi reagointikyky muutoksiin ja hinnoitteluperuste muuttuu tavoitehintapohjaiseksi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että työt maksetaan toteutumien mukaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

- Tehdasvalmiiden ja luotettavien Sisu Polar -mallien toimitukset jatkuvat kevään lähestyessä kiihtyvällä tahdilla, sanoi Sisu Auto Vantaan tuore myyntitykki Heikki Hiltunen esitellessään Works-tienhoitoautoa. Työnäytöksissä esiintyneen Lundberg 8420 kiinteistönhuoltokoneen hydrauliikkajärjestelmässä riittää puhtia vaativiin työtehtäviin.

FMG:n alusterällä ja etuauralla varustetun Valtran renkaina ovat talviolosuhteisiin kehitetyt Nokian Hakkapeliitta Tri 2 -renkaat.

Mitsubishi L200 Hilltipin auraus ja hiekoitusvarusteilla varustettuna, on lyömätön yhdistelmä kiinteistönhoitotehtävissä. Mitsubishi-jälleenmyyjien kautta tarjottavaa pakettia olivat esittelemässä yritysmyyntipäällikkö Petri Pekola Delta Motor Group Oy:stä ja myyntipäällikkö Frank Mäenpää Hilltip Oy:stä. (lue koeajo lehtemme numerosta 5/17).

Mortti Ky:n Niko Kakko toi esille vuosien kehitystyön tuloksena laajempaan kaupalliseen levitykseen lämmitettävät Sulax lasin pyyhkijänsulat. - Tuote on nyt testattu ja asiakkaiden puolesta hyväksi todettu, Kakko kertoi.

Tarkkana aura-auton kohtaamisessa

L Talvitiepäivillä nähtiin myös yksi maailman ensiesittely, tosin epävirallinen sellainen. Kunnian sai Mercedes-Benz X kiinteistöhuoltoauto, Hilltip hiekoittimella ja etuauralla.

Veho Hyötyajoneuvot osallistui Talvitiepäiville monipuolisella mallistolla ja vahvalla ammattilaiskaartilla; paikalla mm. Marko Hono, Antti Puolakkainen ja Mikko Korhonen. Unimogeja oli esillä kaksin kappalein.

MAN tulee isolla mukaan tienhoitoautopuolelle. Näyttelyssä esillä MAN TGX 35.580 tienhoitoauto - autoja on valmistumassa kaksin kappalein. - Tätä autoa on tarkoitus ajattaa asiakkailla kevään kuluessa enemmänkin, ilmoitti MAN Centerin johtaja Juha Pulliainen.

Kotimaiset Dynaset-hydraulilaitteet muuntavat liikkuvan työkoneen hydraulivoiman sähköksi, korkeapainevedeksi, paineilmaksi, magneetiksi ja tärinäksi.

Metsätyö Oy:n Tauno Markkanen ja Lasse Lindsten esittelivät mm. maarakennusalan ja teiden kunnossapidon tarpeisiin sopivia OF-kulutusterätuotteita sekä X-TAPP-kartiotappeja.

Nokian Raskaiden Renkaiden avaralla osastolla oli näytillä kuorma-autorengasmallit pohjolan vaativiin talviolosuhteisiin.

iikenneturva muistuttaa, että aura-autoa kohdattaessa on va- littava ajolinja mahdollisimman oikealta ja ohitettaessa harkittava sitä tarkkaan. Kävelijän ja pyöräilijän on puolestaan varmistuttava kohtaamistilanteissa siitä, että auran kuljettaja on nähnyt heidät. Kun aura-auto tulee vastaan, on syytä pitää oma ajonopeus maltillisena ja ajaa mahdollisimman lähellä tien oikeaa reunaa. Auran toinen reuna voi yltää hieman vastaantulevien kaistalle. Aura-auton ohittaminen on puolestaan jätettävä hetkeen, jolloin edessä aukeavan tien voi nähdä kunnolla. - Ensin on harkittava ohitustarve. Jos ohitusta ei ole pakko tehdä, kannattaa se välttää. Auraauton ollessa liikkeellä keli on useimmiten huono ja vielä huonompi sen edellä. Ohituksen turvallisuudesta on aina varmistuttava ennen sen tekemistä. Aura-auton kuljettaja kyllä näkee peileistään takana tulevat autot ja päästää niitä aika ajoin ohi, kun se on turvallista. Maltilla siis eteenpäin, painottaa Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi. Vaikka aura työntää kinosta tien laitaan, voi kevyt pakkaslumi pöllytä ja viedä näkyvyyden pahimmassa tapauksessa kokonaan.


74 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teiden talvihoitoon välittömästi kahden miljoonan euron korotus

T

kunnossapidon tasosta. Tiestön talvihoidon toimintalinjojen uudistamistyön yhteydessä määritellään talvihoidon laatuvaatimusten muutossuunnat, pyritään vastaamaan muuttuneiden ilmasto-olosuhteiden vaatimuksiin sekä asiakkaiden odotuksiin mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Teiden hoitoon kehitetään uudenlainen urakkamalli seuraavaan syksyllä 2018 käynnistyvään kilpailutukseen. Uudessa mallissa korostuvat tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö, nopeampi reagointikyky muutoksiin ja läpinäkyvyys koko urakointiketjussa. Kiinteästä kokonaishinnasta siirrytään tavoitehintaan eli maksetaan toteutumien mukaan. Uusimuotoiset urakat alkavat vuoden 2019 syksyllä. Se näkyy kansalaisten arjessa ja kuljetusten parempana varmuutena monelta osin jo talvella 2019-20.

iestön talvihoitoon osoitetaan välittömästi kahden miljoonan euron lisärahoitus. Rahoitus myönnetään osana liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston yhteistä teiden talvihoidon tehostamisohjelmaa.

- Teemme tieliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden takaamiseksi nyt nopeita toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Talven sääolosuhteet ovat olleet erittäin vaikeat liikenteelle ja tienpidolle ja olemme saaneet teiden kunnosta paljon palautetta sekä yksittäisiltä kansalaisilta että yrityksiltä. Meidän tulee varautua siihen, että keliolosuhteiden nopeista muutoksista on tulossa pysyvä ilmiö, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo. Talvihoidon tasoa nostettiin jo kuluvan vuoden alusta yli 600 tiekilometrillä korottamalla hoitoluokkaa merkittävimmillä tieosuuksilla. Kohteet valikoituivat tärkeyden mukaan eri puolilta maata. Korotus merkitsi noin 0,5 miljoonan euron lisäpanostusta talvihoitoon vuositasolla. Liikennevirasto nostaa vielä kuluvan talven aikana talvihoidon tasoa nostamalla hoitoluokkaa pääosin vähäliikenteisemmällä tieverkolla arviolta noin 700-1400 tiekilometriä, sekä käyttämällä lisärahoitusta palveluhiekoituksiin ja täsmähoitoon erityisesti raskaan liikenteen reiteillä. Rahoitusta käytettäisiin

Talvihoidon tasoa nostetaan nopeilla toimenpiteillä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden takaamiseksi. Kuluvan talven sääolosuhteet ovat olleet erittäin vaikeat liikenteelle ja tienpidolle.

myös laadunvalvonnan tehostamiseen. Kohteet valitaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Talvihoidon tason nosto rahoitetaan sisäisesti siirtämällä kunnossapitoon varatuista rahoista kaksi miljoonaa euroa teiden päällystämisestä tiestön talvihoitoon. Siirto vähentää päällystystöitä muutamia kymmeniä kilometrejä. Tiestöä päällystetään

vuosittain yhteensä noin 3000 kilometriä riippuen siihen käytössä olevan rahoituksen määrästä.

Teiden talvihoitoon ratkaisuja myös tuleville talville

Nopeiden toimenpiteiden lisäksi on määritelty pitkäjäntei-

simpiä toimenpiteitä, joilla parannetaan talvitienhoidon tasoa myös tulevina vuosina. Liikennevirasto ja ELY-keskukset tehostavat kunnossapidon valvontaa hyödyntämällä entistä laajemmin digitalisaatiota, tietojärjestelmiä ja uutta tekniikkaa. Maantielain uudistuksessa lisätään lakisääteistä tienpidon valvontaa ja säädetään maanteiden

Lisätietoja talvihoidon toimenpiteistä

Maanteiden talvihoidon toimenpiteitä voi seurata Liikenneviraston verkkopalvelussa liikennetilanne.liikennevirasto.fi Teiden talvihoidon tehostamisohjelma löytyy lvm.fi -verkkopalvelussa.

Kunnossapitäjän näkökulmasta talvi on ollut suurien keli- vaihteluiden vuoksi ennätyksellisen hankala.

Maanteiden kunnossapidon toimenpiteet toteutetaan laatuvaatimusten mukaisesti

P

ohjois-Savon Vieremällä maanviljelijät järjestivät 11.1.2018 tempauksen, jolla halusivat tuoda esiin tyytymättömyyttään teiden talvikunnossapitoon. Vieremä kuuluu Iisalmen alue urakkaan, joka on yksi Destian kunnossapitämistä alueurakoista. Mediassa julkaistu video on Kauppilanmäentieltä (5910), joka kuuluu II-talvihoitoluokkaan. - Destia urakoitsijana huolehtii siitä, että kunnossapidon toimet toteutetaan Liikenneviraston määrittelemien laatuvaatimusten mukaisesti. Keinoja pitää tiet turvallisina liikenteelle on useita

ja ne vaihtelevat niin sään kuin tien kunnossapitoluokan mukaisesti, esimerkiksi liukkauden torjunnasta lumen ja sohjon poistoon, lumi- ja jääpolanteen tasaamisesta liikennemerkkien ja opasteiden puhdistamiseen, kertoo Destian kunnossapidosta vastaava johtaja Seppo Ylitapio. Urakoiden laatuvaatimusten toteutumista valvovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYt) eikä tienhoidon laadussa Vieremällä ole havaittu poikkeamia. - Kunnossapitäjän näkökulmasta talvi on ollut suurien kelivaihteluiden vuoksi ennätyksellisen hankala. Erityisesti II-ja III-hoitoluokan teiden käyttäjiltä saamme palautetta, että kun-

nossapito ei kaikkia tienkäyttäjiä tyydytä. Säiden vaihtuessa kuljettajan on tärkeää sovittaa ajonopeutensa vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi, sanoo Väylänpito toimialan johtaja Jukka Karjalainen Liikennevirastosta. - Videohan on sinänsä humoristinen, mutta suhtaudumme tiestön kunnossapitoon kyllä erittäin vakavasti. Viime vuoden lopulla teimme jo päätöksen yli 600 tiekilometrin hoitoluokan nostamisesta tämän vuoden alusta. Kohteet valikoituvat tärkeyden mukaan eri puolilta maata. Korotus merkitsee vuositasolla noin 0,5 miljoonan euron lisäpanostusta talvihoitoon, Karjalainen sanoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

Raskas liikenne tuottaa tienpintojen liukkaustietoa autoilijoille

V

iime vuoden 2017 lopulla lanseerattu uusi suomalais- keksintö mustan jään havaitsemisesta on otettu käyttöön.

Juuri alkaneessa EEE Innovationsin, Liikenneviraston ja Trafin kaksivuotisessa hankkeessa valjastetaan tuhat raskaan liikenteen ajoneuvoa liikenneturvallisuutta parantavaan datankeruujärjestelmään. Mukana on linja-autoja sekä rekka- ja kuorma-autoja, joihin asennettava ohjelmisto tuottaa reaaliaikaista liukkausdataa kuljettajien, liikennöitsijöiden ja muiden tienkäyttäjien hyödyksi. - Tarjoamme autojen keräämän liukkaustiedon kaikkien hankkeen osapuolten hyödynnettäväksi. Liukkaustiedon lisäksi järjestelmästä voidaan saada myös muita ajoneuvojen väylistä kerättäviä tietoja, kuten sijainti- ja ulkolämpötilatietoja sekä tietoja yllättävistä jarrutustilanteista, kertoo Jarmo Leino palvelun kehittäneestä EEE Innovations Oy:stä. - Hankkeeseen mahtuu vielä toimijoita, joten toivotamme kaikki kiinnostuneet liikennöitsijät tervetulleiksi mukaan, Lei-

Juuri alkaneessa EEE Innovationsin, Liikenneviraston ja Trafin kaksivuotisessa hankkeessa valjastetaan tuhat raskaan liikenteen ajoneuvoa liikenneturvallisuutta parantavaan datankeruujärjestelmään.

no jatkaa. Yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetyn menetelmän avulla liukkaat keliolosuhteet voidaan havaita tarkasti ja jopa reaaliaikaisesti nykyisin käytössä olevia menetelmiä selvästi kattavammin. Patentoidusta teknologiasta on aluksi tarjolla versio raskaan liikenteen käyttöön, mutta kek-

sintö soveltuu tulevaisuudessa myös yksityisajoneuvoihin. - Nyt käyttöön otettu ohjelmisto kykenee opastamaan kuljettajaa myös taloudellisempaan ajoon. Ajoneuvon kuljettajan itsensä lisäksi varoitus havaitusta liukkaudesta voidaan välittää reaaliajassa liikennöitsijän koko kalustolle ja muille toimijoille

esimerkiksi karttasovelluksilla. Tietoja voidaan hyödyntää myös mm. tien kunnossapidon toimenpiteiden kohdentamisessa, toteaa johtava tutkija Raine Hautala VTT:ltä. Järjestelmään liittyminen voidaan toteuttaa yleensä ilman erillisten lisälaitteiden asentamista ohjelmistopäivityksellä,

joka lukee dataa ajoneuvon tietokoneen CAN-väylästä. Ajo-opastinjärjestelmä voidaan asentaa osaksi jo ajoneuvossa olevaa ohjelmistoa tai se voidaan asentaa myös omana kokonaisuutenaan sisältäen ajo-optimoinnin sekä liukkaudentunnistimen. - Hanke mahdollistaa liukkaustiedon havainnoinnin selvästi aiempaa laajemmin. Hyötyjä odotetaan tienkäyttäjille ja teiden kunnossapidolle, toteaa kunnossapidon ja digitalisaation asiantuntija Otto Kärki Liikennevirastosta - Reaaliaikaista liukkaustietoa pidetään yhtenä edellytyksenä automaattiajamisen yleistymiselle laajemmin talvisissa olosuhteissa. Hankkeessa kokeiltava ratkaisu voisi olla yksi ratkaisu tähän ongelmaan, sanoo johtava asiantuntija Eetu PilliSihvola Trafista. Keksintö on lähtöisin VTT:n raskaan liikenteen tutkimushankkeista, ja sitä on pilotoitu Suomen lisäksi jo yhdessä EUtason projektissa. Pilottihankkeiden perusteella voidaan järjestelmän avulla saavuttaa parantuneen ajoturvallisuuden lisäksi merkittäviä säästöjä polttoaineen kulutuksessa.


76 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tarkkalan Kuljetus Oy:n uutuuttaan kiiltelevä, täysilmajousitteinen Scania R 580 8x4*4 toi hakekuorman helmikuussa Riihimäelle. Yrityksen ajotehtävissä 580 hevosvoimaine moottori on osoittautunut taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi.

Kustannustehokasta hakekuljetusta

S

ahojen sivutuotteiden ja biotuotteiden sekä keräyspaperin kuljetukseen ja koneurakointiin erikoistuneen riihimäkeläisen Tarkkalan Kuljetus Oy:n uuden Scania R -sarjan hakeyhdistelmän voimanlähteeksi valittiin valmistajan valikoimasta teholtaan 580 hv V8-moottori. Omistajansa mukaan kokonaispainoltaan 68-tonninen hakeyhdistelmä liikkuu vinkkelin voimin polttoainetehokkaasti Etelä-Suomen tasamailla.

Vuonna 1951 perustetun perheyhtiö Tarkkalan Kuljetus Oy:n liiketoimminoista ovat viimeisen viiden vuoden ajan vastanneet serkukset Antti, Mikko ja Petri Tarkkala. Yhtiö palvelee kierrätys- ja metsäteollisuutta sekä voimalaitoksia oikea-aikaisilla bio- ja kierrätyspolttoainetoimituksilla. Historiansa aikana yhtiö on solminut lämpimät ja pitkäkestoiset suhteet useiden asiakkaiden kanssa. - Olemme palvelleet muun muassa Metsä Group Oy:tä ja Versowood Oy:tä jo vuosikymmenten ajan. Pitkäikäiset asiakassuhteemme perustuvat luotettavaan ja hyvään yhteistyöhön,

Petri Tarkkala on varsin tyytyväinen Scanian mallitarjontaan ja palvelukokonaisuuteen: - Kalusto hankitaan pääosin huoltoleasingsopimuksella, joka on kulurakenteen ennakoitavuuden ja vaivattomuuden osalta meille paras ja järkevin vaihtoehto.

jonka takana ovat korkealaatuinen toiminta ja ammattitaitoinen henkilökunta. Arvostamme ja vaalimme suomalaista osaamista, kertoo kolmannen polven yrittäjä Petri Tarkkala. Vastatakseen kehittyvän alan tarpeisiin Tarkkalan Kuljetus on laajentanut palvelutarjontaansa koneurakointiin, jota tarjotaan sahateollisuuden tarpeisiin.

- Vähäpäästöinen pyöräkuormaajakalustomme vastaa tehokkaasti sahateollisuuden monipuolisiin vaatimuksiin. Palveluihimme kuuluvat mm. sahojen tukkikenttien koneurakointi sekä moninaiset kuormauspalvelut, sanoo Mikko Tarkkala ja jatkaa: - Tarjoamme kuljetuspalveluja sekä kokonaisia logistisia ratkaisuja suoritealallamme.

Tarpeen mukaan voimme siis suorittaa yksittäisten kuormien kuljetuksia tai ottaa kokonaan hoitoomme esimerkiksi sahojen sivutuotteiden kuljetukset.

Ruotsalaismerkit

Tarkkalan Kuljetuksen kalustoluettelossa on laajasti Scania ja Volvo merkkisiä ajoneuvoyhdistelmiä.

- Molempia hyviä ruotsalaismerkkejä suositaan, Mikko Tarkkala kommentoi. Melkein kaikki yhdistelmät ovat 76 tonnisia. - Vetoautot ovat 4-akselisia ja perävaunut 5-akselisia paripyörillä.Sekä autojen että kärryjen päällerakenteet ovat Laurellin ammattitaidolla tarpeisiimme räätälöimiä. Rengashuollossa luotamme Vianorin palveluun, toteaa Tarkkala. - Meillä on tosiaan käynyt hyvä tuuri sekä automyyjien että huollon kuin päällerakentajien suhteen. Scaniat ostetaan ja huolletaan Hämeenlinnassa ja hakevarusteet Urjalasta. Molemmissa yrityksissä ovat vastassa asiansa osaavat kaverit, Petri Tarkkala kehuu. Tarkkalat kertovat yhtiön hakekuljetusreittien kulkevan pääosin Etelä-Suomen alueen asvaltoituja maanteitä pitkin. - Tällä hetkellä kaikkia Scaniat ovat 580 hv tehoisilla moottoreilla, aiemmin meillä oli myös 730 hv moottorisia Scanioita. Autoja uusimme keskimäärin kolmen vuoden välein. Tekemiemme ajoreittikohtaisten rasituslaskelmien perusteella 580 hevosvoimainen moottori on osoittautunut meidän ajosuoritteilla ja työtehtävissä 730 hevosvoimaista järkevämmäksi ja


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 77

Laurellin ketjupurkavien sanotaan olevan kestävän maineessa - kuten kotimaisten TAV vetokytkintenkin.

Tarkkalan Kuljetus Oy:n uusimmankin 76 tonnisen yhdistelmän ketjupurkavat hakekontit ovat urjalalaisen Laurellin vankalla kokemuksella valmistamat. Kuivan lastun purku sujuu ammattilaisen tekemänä noin 20 minuutissa.

taloudellisemmaksi vaihtoehdoksi; niin hankintahinnan kuin polttoainetaloudenkin osalta. Toisaalla jossain päin maata ja vaatimimmilla reiteillä ero voi hyvinkin kääntyä toisinkin päin. Hiljattain esitellyn 650 hevosvoimaisen voimanlähteen painoarvoon tutustutaan mahdollisesti myöhemmin, Petri Tarkkala miettii. Mikko Tarkkala kertoo taannoisen mitta- ja mssamuutoksen olleen yritykselle kovan luokan investointi. - Investointeja on joudutte tekemään kovaa tahtia ja alalla

Pekka Salo on ajanut raskasta autoa jo 30-vuoden ajan, joista viimeiset 12 vuotta Tarkkalan Kuljetuksessa: - Autot kehittyvät aina vain parempaan ja turvallisempaan suuntaan. Uudessa R-sarjalaisessa herätti ensimmäisenä huomion ohjaamon avarat ja valoisat tilat sekä matala kojelauta. Kuljettajan paikalta on erittäin hyvä näkyvyys eteen ja sivuille.

saamme seurata suurella mielenkiinnolla mitä päättäjillä seuraavaksi on suunnitteilla. Muutokset ja kehitys on toki hyvä asia, mutta jatkuva päättäjien suista lentelevät jossittelut ja niistä käynnistyvä epävarmuus siitä mitä ja milloin tapahtuu - jos tapahtuu - ei kyllä palvele tasan ketään, kommentoi Mikko Tarkkala.

Infrassa olisi kehitettävää

Kun puhe käännetään vetoautoista perävaunuihin ja päällerakenteisiin nousee tietysti ensimmäisenä kysymyksenä esille ketjupurkavan ja sivukippaavan rakenteen hyödyt. - Korirakenteiden valinnan määrää lähinnä asiakkaittemme tarjoamat purkumahdollisuudet. Etelä-Suomessa voimalaitokset on rakennettu pääosin siten että, kuormat on purettava auton perästä. Pohjoisempana maata on taas katsottu länsinaapurista mallia ja auton purku luonnistuu tehokkaasti kyljestä kippaamalla. Perästä ketjupurkavan lavan tyhjennys vie arviolta neljä-viisi kertaa niin kauan kuin kyljestä purkaminen. Se aiheuttaa väkisinkin jonoja voimalaitosten lähelle. Asia, jolle ei välttämättä ole annettu kovinkaan suurta painoarvoa laitoksia suunniteltaessa. Toimintaa voisi toki tehostaa, jos kuormien purku luonnistuisi vuorokauden ympä-

Scanian uusi ohjaamo tarjoaa kuljettajalle ergonomisen ja viihtyisän työpaikan. Suuret ikkunapinnat ja matala kojelauta takaavat esteettömän näkyyvyyden joka suuntaan.

ri, vijaisee Petri Tarkkala. Asiakkaat ovat ajan saatossa siirtäneet kuljettajille monia ylimääräisiä pieniä lisätehtäviä, jotka kuitenkin saattavat viedä päivästä merkittävän osan. - Kaikki lisätehtävät vievät aikaa ja hidastavat toimitusketjua. Yhteistyön kiinteyttäminen ja keskusteluyhteyksien avaaminen kaikkien eri toimijoiden kesken tiivistäisi ja tehostaisi sekä toimitusketjujen että energiahuollon toimintaa, Petri Tarkkala kiteyttää.

Scanian viimeinen akseli on nouseva ja ohjaava. Keveydellään hakkeen ajoon tärkeää lisähyötykuormaa tuovat Alcoa DuraBright -alumiinivanteet ovat kestäviä ja näyttävän näköisiä. Viimeisellä akselilla pyörii 385/55R22.5 -koon Hankookit, muilla 315/70R22.5 kokoiset Michelinit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

5-akselinen sora-auto

4-akselinen puuauto

Koeaja raskaat, kisaa Puunkuormaajakisassa, tutustu varaosiin kevään 2018 kiertueella! Volvon koeajokiertueella pääsee tutustumaan Volvon raskaisiin kuljetustehtäviin suunniteltujen kuormaautojen ominaisuuksiin. Tule kokemaan käytännössä Volvon teknisten ratkaisujen toimivuus. Voit tutustua mm. kuljettajan työtä helpottavaan, ohjausta keventävään Volvo Dynamic Steering –ohjaukseen, haastavissa olosuhteissa liikkeellelähdön esimerkiksi puunajossa tai maansiirrossa takaavaan ryömintävaihteistoon tai ilma- ja rautajousitukseen. Tule myös kuulemaan lisää heti ajoon valmiista WoodPro –konseptiautoista, joiden valinta lyhentää toimitusaikaa ja tekee auton hankinnasta helpompaa.

KIERTUEAIKATAULU HUHTIKUU 13.4. Tampere 14.4. Tampere 17.4. Pori 18.4. Raasepori 19.4. Forssa 23.4. Lappeenranta 24.4. Lappeenranta

25.4. 26.4.

Savonlinna Mikkeli

TOUKOKUU 3.5. 4.5. 14.5. 15.5.

Kotka Lahti Joensuu Joensuu

16.5. 17.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5. 28.5. 29.5.

Kuopio Iisalmi Kajaani Kuusamo Rovaniemi Rovaniemi Oulu Oulu

30.5. 31.5.

Nivala Pietarsaari

KESÄKUU 6.6. 7.6. 8.6.

Seinäjoki Jyväskylä Jyväskylä

Lue lisää: www.volvotrucks.fi » uutiset » tapahtumat

Volvo Trucks. Driving Progress


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

Rengaspaineiden ja -lämpötilojen vaivatonta tarkkaa valvontaa

T

PMS-Finland maahantuo ja edustaa turvallisuutta lisääviä ja kustannuksia karsivia valvontajärjestelmiä. TPMS langattomia rengaspaineja renkaiden lämpötilanvalvontajärjestelmiä on käytössä Suomessa jo yli 1000:ssa kuorma-auto yhdistelmässä.

Väärä rengaspaine lisää rengaskulutusta ja polttoainekustannuksia puhumattakaan muista kuluista rengasrikon sattuessa. - Rengaspaineen heitto lisää merkittävästi ajoneuvon rengaskulutusta: 20% alipaineiset renkaat lisäävät 30% renkaan kulutusta. Rengasvalmistaja Bridgestonen tekemä maailmanlaajuinen kampanja osoitti, että EU:ssa 38 % autoissa on alhainen rengaspaine. Ja polttoaine on suurin raskaan kaluston kustannus: 10 % alipaineiset renkaat lisäävät polttoainekulutusta 4 %, ilmoittaa Oy Automotive Technology Europe Ltd:n operatiivinen johtaja Markku Niinimaa.

Tarkkaa mittaustietoa automaattisen helposti

TPMS-Finlandin langaton rengaspaineen ja asteen tarkkuudella tapahtuva lämpötilan valvonta tekee rengaspaineiden valvonnasta automaattista ja vaivatonta. TPMS-järjestelmän tuottama rengasinformaatio voidaan myös integroida ajoneuvon CAN -väylään sekä mihin tahansa ajotietokoneisiin esimerkiksi Econen ja AC Panther. - TPMS-järjestelmän asennus ja käyttö on helppoa ja selkeää. Langattoman järjestelmän asennus ei vaadi suurta määrää kaapeleiden yms. asennuksia ja tarvittaessa laitteen voi helposti siirtää seuraavaan ajoneuvoon. Rengaspaineanturien ohjelmointi voidaan suorittaa jo ennen järjestelmän toimitusta ja saatavissa on myös TPMS-järjestelmien asennuspalvelua, kertoo Niinimaa.

Edistyksellistä anturitekniikkaa

TPMS-järjestelmä koostuu

TPMS-järjestelmän keräämät tiedot on luettavissa selkeästä ja helppokäyttöisestä, jopa 38 renkaan paine- ja lämpötilatiedot näyttävästä LCD-näyttöyksiköstä.

TPMS-järjestelmään on tarjolla erilaisia anturiratkaisuja - tieto ilmanpaineesta ja renkaan lämpötilasta siirtyy aina langattomasti.

langattomista rengaspaineantureista, jotka asennetaan ajoneuvon venttiiliin sekä selkeästä ja jelppokäyttöisestä, jopa 38 renkaan tiedot näyttävästä LCD -näyttöyksiköstä, mikä asennetaan langattomasti ajoneuvon ohjaamoon. - Antureita on tarjolla kahta kokoa riippuen venttiilistä; niiden akun kesto on pakkaskeleissäkin yli vuoden ja nyt markkinoille tuotavissa uuden mallin antureissa jopa 3-4 vuotta. Tarjolla on myös suojaan renkaan sisälle tuleva anturivaihtoehto, mikä asennetaan kiinni vanteeseen ja akun kesto on viitisen vuotta, opastaa Niinimaa. TPMS-Finlandin jatkuva tuotekehitys on kehittänyt myös uutta edistyksellistä anturia, mikä mittaa rengaspaineen ja lämpötilan lisäksi myös renkaan pyörimisen. - Raskaassa kalustossa on iso ongelma se että ei tiedetä jos yhdistelmän joku rengas jumittaa. Uusi anturimme tulee kertomaan senkin. Tuotteelle on ole-

massa laajat kansainväliset markkinat; esimerkiksi pelkästään USA:ssa syttyy joka vuosi yli 150 000 kuorma-autoyhdistelmää tuleen renkaan jumittamisen takia. Haemmekin kumppania projektin toteuttamiseksi isossa skaalassa, kutsuu Niinimaa.

TPMS etävalvonta

Uuden TPMS-etävalvontajärjestelmän avulla voit seurata ajoneuvojen tietoja verkossa paikasta riippumatta. Ajoneuvo lähettää ajantasaiset rengaspaine ja renkaiden lämpötilatiedot ohjaamoon sekä seurantapalvelimelle, josta voi seurata myös ajoneuvojen sijaintia kartalla (GPS-seuranta) sekä muita ajoneuvokohtaisia tietoja. Järjestelmään voidaan tallentaa myös ajoneuvon rengastyypit sekä seurata akseli- ja rengaskohtaisesti historiatietoja. - TPMS ttävalvontajärjestelmä on ladattavissa App-sovelluksena padille tai älypuhelimelle. Se mahdollistaa aina 110

TPMS-etävalvontajärjestelmän avulla voi seurata ajoneuvojenn tietoja verkossa paikasta riippumatta.

Markku Niinimaa esittelee TPMS-järjestelmään saatavaa uutta renkaan sisälle asennettavaa anturiratkaisua. Etualalla venttiilianturimallit.

renkaan tietojen seurannan. Niinpä järjestelmäämme on voitu hyödyntää esimerkiksi HCT-yhdistelmässä missä on 42 rengasta, sanoo Niinimaa.

Paljon sovelluskohteita

Autojen ja yhdistelmien lisäksi TPMS-rengaspainejärjestelmää voidaan soveltaa monissa hyvinkin erilaisissa kohteissa.

- Esimerkiksi metsäkoneet ovat varmasti yksi tulevaisuuden käyttökohde; niiden renkaat ovat kalliita ja painevahdilla kestoikää pystytään kasvattamaan oleellisesti. TPMS-järjestelmää hyödynnetään myös jo sahateollisuudessa pelkkasahan ja rumpukuorijan pyörissä, kertoo Niinimaa.


80 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nurmijärvellä Vianor Oy:n raskaan kaluston rengaspinnoittamossa valmistetaan usean sadan renkaan päivävauhdilla korkealaatuisia Nokian Noktop renkaita kuorma- ja linja- autoasiakkaiden moninaisiin tarpeisiin. Jokainen pinnoitettu rengas merkitään E-tyyppihyvksynnän mukaisin merkinnöin ja renkaan sivuun poltetaan laserilla renkaan yksilöintitiedot.

Pinnoitettu rengas on taloudellinen ja ekologinen vaihtoehto uudelle

K

orkea laatu, kulutuskestävyys ja kustannustehokkuus ovat kotimaisen kuorma-auton renkaita pinnoittavan Vianorin valtteja kovasti kilpailluilla markkinoilla. Ympäristöystävällinen valmistusmenetelmä säästää luontoa ja luonnonvaroja. Perinteisten rengasmerkkien hallitsemat rengasmarkkinat ovat jatkuvassa murroksessa. Uusien, usein Aasian suunnalta esiin marssivien rengasmerkkien huokea hinnoittelu sekä internetissä käytävä verkkokauppa ovat muuttaneet markkina-asetelmia. Ehkäpä koviten muutos on puraissut renkaiden pinnoittamiseen erikoistuneita yrityksiä, joiden määrä on vähentynyt vuosituhannen taitteen kymmenistä reilusti nykyiseen alle kymmeneen. Vierailimme Nurmijärvellä Vianor Oy:n raskaan kaluston rengaspinnoittamossa, jossa valmistetaan usean sadan renkaan päivävauhdilla korkealaatuisia Nokian Noktop renkaita pääosin Suomalaisten kuorma- ja linjaautoasiakkaiden moninaisiin tarpeisiin.

Termit kuntoon

- Pinnoitamme kuorma- ja linja-auton renkaat esivulka-

nointimenetelmällä(EV), jossa vulkanoitukulutuspinta liitetään välikerroskumilla renkaan pintaan. Henkilö- ja pakettiautojen renkaiden pinnoituksessa puolestaan suositaan muottipinnoitusmenetelmää, jossa vulkanoimaton kumi liitetään rengasrungon pintaan ja vulkanoidaan ns. paistomuotissa, jossa renkaan kuvio syntyy. Viimeksi mainittu menetelmä vastaa läheisesti uusien renkaiden valmistusta. EV-pinnoitus onnistuu muottipinnoitusta matalammassa lämpötilassa ja on siten ekologisempi vaihtoehto raskaan kaluston renkaille, kertoo Vianor pinnoittamon tuotantopäällikkö Jussi

Kuosmanen.

Vastuullista kulutusta

Renkaiden pinnoituksella vähennetään rengasjätettä ja säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja. Autonrengasliiton mukaan kuorma-auton renkaan pinnoitus vaatii arviolta 70 litraa vähemmän öljytuotteita ja 40 kg vähemmän kumimateriaalia, kuin kokonaan uuden renkaan valmistus. - Alkutarkastuksessa hylätyt rungot kierrätetään vastuullisesti ja runkojen kulutuspintojen karhennuksesta saatava kumipuru toimitetaan uusiokäyttöön. Myös uusien pintojen leikkauk-

Alkutarkastuksessa jokainen runko tarkastetaan. Noin joka kymmenes runko päätyy hylkyyn. Yleisimmin joko ruosteisen reunavaijerin tai kudosvaurion johdosta. Kuvan rengas päätyi kierrätykseen.

Noktop 21 -pinta on yksi markkinoiden kopioiduimmista. Aidon tunnistaa mm. uuden pinnan valkoisesta raidasta. - Noktop pinnassa on kahta eri kumiseosta. Ensimmäinen, talvea vasten kulutettava pitää sisällään enemmän luonnonkumia. Kovempi ja kulutusta kestävä pinta paljastuu keväällä. Kopiopinnoissa tällaista merkittävää seikkaa ei välttämättä ole otettu lainkaan huomioon, sanoo Vianor pinnoittamon tuotantopäällikkö Jussi Kuosmanen.

Alkutarkastuksen jälkeen runko siirtyy karhennukseen, jossa poistetaan kulutuspinta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

sesta ylijäävä kumi kierrätetään. Prosessissa muodostuvan kierrätyskelpaamattoman kaatopaikkajätteen määrä on ajettu huolellisella prosessisuunnittelulla ja järkevillä materiaalivalinnoilla minimiin, Kuosmanen sanoo.

Tinkimätöntä laatua

Kuosmanen nostaa viimevuosien merkittävimpiin saavutuksiin matalaprofiilisten vetopyörien pinnoitusprosessin kehitystyön. - On yleisesti tiedossa että tienpinnan pienten epätasaisuuksien aiheuttamat värinät välittyvät eritysesti matalaprofiilisten ja jäykkärunkoisten renkaiden kautta kuljettajalle. Olemme edistyneet merkittävästi näiden värinöiden neutraloimiseen tähtäävässä kehitystyössä, Kuosmanen paljastaa. Vianorilla ollaan erittäin tyytyväisiä kotimaisin materiaalein tehtävässä Noktop-pinnoituksessa saavutettuun korkeaan laatuun, jota ylläpidetään henkilöstön kouluttamisen ohella tiukkaseulaisen laadunvalvontajärjestelmän avuin. - Tallennamme laadunvalvontajärjestelmään yksilöidyt merkinnät jokaisesta renkaalle tehtävästä työvaiheesta ja toimenpiteestä. Alkaen siitä kun rengas saapuu tehdasalueelle. Näin voimme, vielä vuosienkin päästä, tarkastaa yksittäiselle renkaalle tehdyt työvaiheet ja pinnoituskerrat aina käytöstä poistoon asti, Kuosmanen toteaa. Asiakkailta saatava palaute on merkittävässä asemassa Vianorin laadunvalvonnassa. - Asiakastyytyväisyys on varsin korkealla tasolla ja näkyy suoraan takuutapahtumien vähäisenä lukumääränä, Kuosmanen lisää.

Renkaan uusi elämä

Pinnoitettu rengas sopii hyvin pohjolan viileisiin, mutta vaativiin sää- ja keliolosuhteisiin. Suuri osa Vianorin pinnoittamista renkaista saa uuden elämän ympärivuotisessa käytössä. Nokian Noktop mallistossa on runsaasti erilaisia pintamallivaihtoehtoja niin maantie-, maansiirtokuin puutavara- ja louhosajoneu-

Nokian Noktop-pinnat ovat kotimaista laatutyötä. Kattavasta pintamallistosta löytyy toimivat ratkaisut haastavimpiinkin ajotehtäviin.

Kasauksessa uusi kulutuspinta liitetään runkoon. Pinnan mitta määritetään tietokoneella. Lopullinen passaus on tarkkaa käsityötä.

Runsaasta automaatiosta ja automaattisesti kulkevasta tuotantolinjasta huolimatta raskaan kaluston renkaiden käsittely vaatii hyvää fyysistä kuntoa.

Uuden Noktop -pinnan saaneet renkaat vulkanisoidaan eli paistetaan painekammiossa optimoidussa lämpötilassa.

voihin. Kuosmasen mukaan hyvälaatuisia runkoja on tällä haavaa hyvin tarjolla, mutta haasteena on nykyrenkaiden suuret kilometrisuoritteet, ei niinkään valmistaja. Noin puolet meillä pinnoitettavista rungoista tulee suoraan asiakkailta ja loput ostamme varmoilta toimijoilta, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuosikymmenten ajan. Renkaan runko kestää keskimäärin 2,5 pinnoituskertaa. Korkeat kilometrisuoritteet kuluttavat kulutuspinnan ohella myös runkoa. Pinnoituskertojen kanssa pitää olla todella tarkkana. Pinnoitamme oikeastaan kaiken merkkisiä runkoja. Erot eri valmistajien kesken ovat pieniä, liittyen lähinnä renkaan jalkaosaan (vannetta vasten) ja tubeless-kalvoon, Kuosmanen paljastaa.

Suoraviivainen prosessi

Pinnoitusprosessissa on useita äärimmäistä tarkkaivaisuutta vaativaa työvaihetta. Prosessi käynnistyy pinnoitettavan rungon huolellisella tarkastuksella. - Huolellinen alkutarkastus on kaiken A ja O. Naulojen löytäminen rungoista on helppoa, mutta pienten naulanreikien vaikeaa. Myös tubelesskalvon pienet lohkeamat ja repeämät, jotka ovat yleensä ovat seurausta liian matalista rengaspaineista, voivat olla vaikeasti havaittavia. Käytämme edellämainittujen vikojen havainnointiin erityistä korkeajännitetarkastusta, Kuosmanen kertoo. Alkutarkastuksesta runko siirtyy karhennukseen, jossa vanha kulutuspinta poistetaan uuden tieltä. Karhennuksen jälkeen on vuorossa kolojen aukaisu ja mahdollisten vaurioiden

huolellinen korjaus sekä liiman ruiskutus ennen uuden renkaan kasausta. Kasauksessa valmiiksi karhennetulle ja liimatulle pinnalle, ”puristetaan” ohut raakumikerros. Tähän ennalta valmisteltu pinta liitetään suoraan ja tasaisesti venyttäen. - Yksi tärkeimmistä ennen lopputarkastusta ja pysty- ja sivuheiton mittausta sekä asiakkaille toimittamista tehtävä työvaihe on renkaan vulkanisointi eli paistaminen paineistetussa paistokammiossa. Tämän työvaiheen lopullinen onnistuminen paljastuu vasta tien päällä korkeana kilometrisuoritteena, sanoo paistoajasta, lämpötilasta ja paineesta visusti vaikeneva Kuosmanen.

Aukoton historia

Yli kolmenkymmen vuoden työuran renkaiden pinnoittami-

sen parissa tehnyt Kuosmanen tietää mistä puhuu. - Vianorilla tehdyn Noktop -pinnoituksen jälkeen kuormaauton rengas on pyöreimmillään. Pystyheittoa on vähemmän kuin uudessa. Ja jos sivuheittoa on, se johtuu todennäköisesti rungosta. Toisinaan voi käydä niin, että pinnoituksen jälkeen renkaasta paljastuu liikaa sivuheittoa, silloin rengas tarkastetaan ja tarvittaessa prosessoidaan uudestaan. Myös nämä työvaiheet merkitään järjestelmään. Renkaat yksilöidään ja niihin poltetaan laserilla tunnistenumero. Aukottomat historiatiedot auttavat suunnattomasti tuotekehityksessä ja laaduntarkkailussa, joka palkitaan Vianor asiakaspalautekyselyissä erittäin korkeana asiakastyytyväisyytenä, Kuosmanen kiteyttää.

TULOKSENTEON TYÖKALUJA

T HIGH

T

K

Palveluverkosto 28 toimipisteessä kautta maan. Olemme myös Facebookissa! renault-trucks.fi

C

D

Instagram: renaulttruckssuomi

D

Master


82 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ivecon kaikkiin hyötyajoneuvoluokkiin yltävää maakaasuautomallistoa koeajettiin Ruotsin Båstadissa maaliskuun alkupäivinä. Keliolosuhteet olivat haastavata ja koeajon aikana taivaalta satoi lunta lähes kaikissa olomuodoissa. Tapahtuman päätähtenä toimi uusi Iveco Stralis 460 NP, joka tuodaan aluksi markkinoille kaksiakselisena rekanvetäjänä. Loppuvuodesta tarjolle tuodaan myös 6x2 vaihtoehto sekä kaksi- ja kolmeakseliset nuppiautot. Hitaan ykkösen avuin 2-akselinen Kaasu-Stralis nytkähti varmaotteisesti liikkeelle liukkaalta pihalta.

Maakaasumoottorien

NUMERO UNO I

oon, Tampereelle, Seinäjoelle ja Kuopioon.

veco esitteli kaikkiin hyötyautoluokkiin yltävän maakaasu- automalliston tavara-autovalikoimaa kansainväliselle lehdistölle Ruotsin Båstadissa. Haastavissa olosuhteissa läpiviedyn koeajotapahtuman suurin yllättäjä oli odotetusti täysin uudella 13-litraisella Cursor 13 ”kaasumoottorilla” ja uusimmalla Hi-Tronix vaihteistolla varustettu Iveco uutuus Stralis NP 460, joka yltää parhaimmillaan jopa 1600 km toimintamatkaan.

Ruotsissa nähdyn ja koetun perusteella Ivecon määrätietoinen, yli 20 vuoden mittainen maakaasumoottoriperheen kehitystyö on nyt saavuttanut pisteen jossa kaasumoottoria voidaan pitää, useissa valikoiduissa ajotehtävissä, käyttöominaisuuksiltaan yhdenvertaisena perinteisen dieselmoottorin rinnalla.

Kipinäsytytys

Uudessa Stralis NP 460:ssä voidaan käyttää polttoaineena vain CNG:tä, yhdistelmää CNG:stä ja LNG:stä tai vain LNG:tä. LNG-kaksoistankin versio varmistaa ennätyspitkän toimintamatkan, joka on jopa 1 600 km.

Jakeluverkosto kehittyy

EU tukee maakaasun jakeluverkoston nopeaa kehittämistä vuoteen 2025 mennessä. Käynnissä on useita CNG- ja LNG -jakeluverkoston kehityshankkeita, joiden tavoitteena on vä-

hentää CNG-asemien välinen etäisyys 150 kilometriin ja LNG -asemien etäisyys 400 kilometriin. Hankkeiden vaikutukset näkyvät myös Suomessa. Uusia, osittain myös raskasta liikennettä palvelevia kaasuasemia on

avattu merkittävien asutuskeskusten läheisyyteen ja pääväylien varsille. Tulevan kesän aikana Gasum avaa uuden maa-/biokaasuaseman Salossa. Myöhemmin asemia avataan myös Turkuun, Ouluun, Lahteen, Raisi-

Kaikki Ivecon NP-kaasumoottorit ovat kipinäsytytteisiä. Markkinoilla on tarjolla kuormaautoihin myös puristussytytteisiä vaihtoehtoja. Näissä ns. Dual fuel -moottoreissa kaasun sekaan ruiskutetaan pieni määrä dieseliä palotapahtuman käynnistämiseksi. Ivecon kipinäsytytteisissä moottoreissa pakokaasujen jälkikäsittely hoituu vähän tilaa vievän ja kustannustehokkaan kolmitiekatalysaattorin voimin. Dual fuel -moottoreissa vaaditaan dieselmoottorien monimutkaiset, painavat ja tilaa vievät jälkikäsittelylaitteet, hiukkasloukkuineen sekä EGRja AdBlue-järjestelmineen. Toisaalta moottoria voidaan tarvittaessa käyttää pelkällä dieselillä, joka tarjoaa joustavuutta ajotehtäviin. Iveco Nordic & Baltic A/S:n kuorma-autojohtaja Henning


METSÄALAN AMMATTILEHTI Nielsenin mukaan Ivecon nykyinen kaasumoottoristrategia perustuu reilun kahdenkymmenen vuoden aikana yli 30 000 toimitetun moottorin pohjalta saatuun kokemukseen: - Järjestelmämme on kevyt ja sopii pieneen tilaan. 100 prosenttisesti maakaasun voimin käyvä moottori on myös muita tarjolla olevia vaihtoehtoja vähäpäästöisempi.

Markkinoiden parhaat vaihtoehdot

Daily pakettiautoihin ja busseihin tarjotaan valmistajan nelisylinteriseen, iskutilavuudeltaan 3 litran dieselmoottoriin pohjautuvaa pitkäiskuista F1C 3.0 NP -moottoria. Sen huipputehoksi ilmoitetaan 136 hv ja vääntömomentiksi 350 Nm kierrosalueella 1500 - 2750. Tarkkasilmäinen huomaa suoritusarvot samoiksi kuin dieselmoottorivaihtoehdossa. Poikkeuksena Ivecon kuorma-autoihin Daily pakettiauton kaasumoottori käy myös bensiinillä, jolle on oma 14 litran säiliö auton rakenteissa. Dailyssä kuljettaja ei voi valita käytettävää polttoainetta. Bensiini on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön. Lisäksi moottorin tehoa alennetaan 82 hevosvoimaan ja vääntömomenttia 230 Newtonmetriin. Koeajoautot olivat Hi-Matic automaattivaihteistolla varustettuja 12 kuutiometrin umpipakettiautoja. Kuormaamattoman vaihtoehdon lisäksi tarjolla oli 500 ja 850 kg kuormaan lastattuja autoja. Kaasu-Dailyjen verrokkeina oli vastaavin kuormin lastattuja, tulevan RDE-ajosyklin mukaisesti polttoainetaloudellisiksi ohjelmoituja dieselDailyja. Tosin autojen voimanlähteet olivat teholtaan 156 hevosvoimaisia. Kaasupakettiautojen ajettavuudessa ei ilmennyt moitteen sanaa. Vain matalaksi jäävä maavara ja kaasumoottorien erilainen äänimaailma herätti kysymyksiä. Dailyjen lisäksi koeajettavana oli 12- ja 16 -tonnin Eurocargo NP-mallit. Molempien voimanlähteenä 7-litrainen, teholtaan 210 hevosvoimainen ja vääntömomentiltaan 750 Nm, Tector 7 kaasukone. Pienemmän 12 tonnisen vaihteistona on Allison 2500 -sarjan automaattivaihteisto. 16-tonnisessa pykälien siirrosta huolehti saman valmistajan 3000 -sarjan laatikko. Koeajossa uudemmalla 2500 -sarjan vaihteistolla varustetun 12-tonnisen ajaminen tuntui, toki monta tonnia kevyemmin kuormattuna, kaikin puolin sujuvammalta.

Kehityksen kärjessä

Tapahtuman päätähtenä toimi uusi Iveco Stralis 460 NP, joka tuodaan aluksi markkinoille kaksiakselisena rekanvetäjänä. Loppuvuodesta tarjolle tuodaan myös 6x2 vaihtoehto sekä kaksija kolmeakseliset nuppiautot. Myöhemmin 460 NP -moottori

sovitetaan myös valmistajan muihin mallivaihtoehtoihin, kuten esimerkiksi raskaisiin työtehtäviin tarkoitettuun X-Way mallistoon. Uudessa Stralis NP 460:ssä voidaan käyttää polttoaineena CNG- ja LNG -kaasuja. 4x2 akseliratkaisuna, LNG-kaksoistankilla varustettuna 460 NP:llä voidaan saavuttaa jopa 1 600 km:n ja 6x2 ratkaisuna 750 km:n toimintamatka. CNG:llä toimintamatka on noin 500 kilometriä. 12,9-litraisen Cursor 13 moottorin paranneltu polttoprosessi takaa parhaan polttoainetehokkuuden pitkän matkan tehtävillä. Kaasuinjektorit, polttoainekisko, männät ja turbo on suunniteltu niin, että ne tuottavat parhaimman tehon ja vääntömomentin. Ivecon mukaan maakaasulla on mahdollista saavuttaa jopa 15 % pienempi polttoaineenkulutus ja jopa 9 % pienemmät omistuksen elinkaarikustannukset kuin dieselkuorma-autoissa. Uuden mallin määräaikaishuoltoväli on kasvatettu 75 000:sta 90 000 kilometriin ja lamba-sensorin vaihtoikä 150 000:sta 180 000 :een kilometriin. NP 460 alittaa Euro 6 -päästörajat pienhiukkaspäätöissä jopa 99 %:lla ja NOx -päästöissä 60 %:lla. Biometaanilla voidaan saavuttaa jopa 95 %:n vähennys CO2 -päästöissä. Kaasumoottorin puristussuhde on 12:1 (Diesel 17:1) ja on siksi huomattavan hiljainen, vain 71 db sekä lähes värinätön. Merkittävä NP 460 malliin tuotu uudistus on automatisoitu 12-nopeuksinen Hi-Tronix-vaihteisto, joka vähentää vaihteen vaihtoaikaa 10 %:lla edelliseen malliin verrattuna. Sujuvatoiminen laatikko tarjoaa myös uusia toimintoja, kuten heijaustoiminnon, neljä peruutusvaihdetta ja uusia mahdollisuuksia voimanulosottojen asennukseen. Kaasumoottorilla varustettujen autojen yhteydessä Hi-Tronixissa on hydraulinen hidastin ja mäkilähtöavustin vakiovarusteina. Kevyemmissä Eurocargoissa hidastin on joko hydraulinen tai sähköinen.

KULJETUS 83

Haastavassa kelissä usean eri kuljettajan ajamana kaasu-Straliksen kulutusmittari näytti moottoritienopeuksilla parhaimmillaan 3,6 km/kg kulutuslukemaa. Haastavalla reitillä pitkän ajan keskikulutus nousi 2,7 km/ kg lukemaan. Valmistajan mukaan nyrkkisääntönä raskaissa autoissa 1 kg LNG:tä vastaa yhtä diesellitraa.

hin 460 hv / 2000 Nm suoritusarvoihin yltävä, mutta iskutilavuudeltaan pari litraa pienemmällä Cursor 11 -dieselkoneella varustettu puoliperävaunuyhdistelmä. Loivaa vastamäkeä noustessa, allekirjoittaneen ajamana, dieselkoneinen saavutti verkkaisesti kaasukoneista. Marssivauhtiin päästyämme yhdistelmät etenivät tasavertaisesti pitkin EteläRuotsin maanteitä. Ero kaasu- ja dieselvaihtoehtojen ajettavuudessa osoittautui

odotettua pienemmäksi. Merkittävin ero on moottorijarrutuksessa, joka on kaasukoneessa varsin ohut. Apu löytyy hydraulihidastimesta. Uusiin toimintoihin lukeutuva GPS-pohjainen ennakoiva vakionopeudensäädin Hi-Cruise toimi sekin kilpailijoiden tapaan.

Moottoritekniikat lähellä toisiaan

Ehkäpä merkittävin koko koeajotapahtumaa koskeva huomio

on se miten lähellä eri tekniikat tänä päivänä ovat toisiaan. Ivecon mukaan uusi Stralis NP 460 on yhtä hyvä kuin diesel-vastineensa niin suorituskyvyn, hyötykuorman kuin monipuolisuudenkin suhteen ja sen elinkaarieli TCO-kustannukset ovat samat tai jopa matalammat. Pitkän matkan kuljetuksissa (polttoaineen hinnoista riippuen) se voi olla kannattava vaihtoehto kun kilometrimäärä ylittää 120 000 km vuodessa.

Taipaleelle

Koeajolenkille lähdettiin kahden Eurocargo NP:n ja kahden Straliksen, joista toinen kaasu- ja toinen dieselkoneinen - molemmat kuormattuina 40 tonnin kantavuuskuormaan. Moottoritiellä tasanopeutta ajettaessa sekä kuorma-autojen että yhdistelmien eteneminen on sujuvaa. Pienemmille tieosuuksille siirryttäessä ja etenkin liikenneympyröissä, joita Ruotsissa piisaa, kaasuautojen moottorijarruvipua sai venkslata riittoisasti. Raskaalla maantieosuudella avautui mahdollisuus ottaa mittaa dieselin ja kaasukoneen voimavaroista. Liikkeelle lähdettiin 460 hv / 2000 Nm suoritusarvoihin yltävän kaasu-Straliksen johdolla, jonossa seuraavana verrokin virkaa hoitava samoi-

Allison vaihteistolla varustettu Iveco Eurocargo on ajoltaan yksi helpoimmista. Malli on erittäin suosittu jakeluautona ja huoltoautoalustana.

Uusimman sukupolven Iveco Daily Natural Power -linjan pakettiautot tunnistaa liikenteessä helpoiten sinisävyisestä etusäleiköstä ja samansävyisistä ajovaloumpioista.


84 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo aloittaa sähkökuorma-autojen myynnin Euroopassa 2019

V

olvo Trucks haluaa vähentää kuormaautojen määrää kau- punkien ruuhkaliikenteessä. Ensimmäiset sähköajoneuvot otetaan käyttöön yhteistyössä valikoitujen referenssiasiakkaiden kanssa vuoden 2018 aikana. Sähkökuorma-autot vähentävät melua ja pakokaasupäästöjä merkittävästi ja tuovat uusia mahdollisuuksia logistiikan hallintaan. Kuljetuksia voidaan ajaa nykyistä enemmän yöllä, jolloin kuorma-autot eivät kuormita ruuhka-aikojen liikennettä samalla tavalla. - Sähköajoneuvot edistävät suoraan Volvo Trucksin pitkän aikavälin tavoitteita, jotka liittyvät kestävään kaupunkikehitykseen ja päästöttömyyteen, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson. Kun kaupunkialueiden kuljetuksista voidaan huolehtia sähkökäyttöisillä ja nykyistä hiljaisemmilla kuorma-autoilla, se on vastaus monenlaisiin haasteisiin. - Koska häiritseviä melu- ja pakokaasupäästöjä ei synny, toimituksia voidaan tehdä myös herkemmillä keskusta-alueilla. Kuljetuksia voidaan myös ajaa silloin, kun liikenne on rauhallisempaa - esimerkiksi myöhään illalla ja yöllä. Teiden kuormitus päivällä ruuhka-aikaan vähenee, jolloin sekä tieverkostoa että ajoneuvoja voidaan hyödyntää huomattavasti nykyistä tehokkaammin, Nilsson kertoo. Sähkökuorma-autojen lanseeraaminen on erittäin odotettu ja

Sähkökuorma-autot vähentävät melua ja pakokaasupäästöjä merkittävästi ja tuovat uusia mahdollisuuksia logistiikan hallintaan. Kuljetuksia voidaan ajaa nykyistä enemmän yöllä, jolloin kuorma-autot eivät kuormita ruuhka-aikojen liikennettä samalla tavalla.

hyvä uutinen myös Suomen osalta. - Nesteytetyllä maakaasulla toimivien Volvo kaukoliikenne kuorma-autojen lanseeraus on osoittanut, että monet asiakkaat ovat erittäin kiinnostuneita ympäristöystävällisistä tuotteista. Odotamme myös suurta kiinnostusta sähköautojen osalta, kertoo Volvo Finland Ab:n Volvo

Trucks myyntijohtaja Reino Manninen.

Kehitystä monella osa-alueella

Tukholman kaupungin ja Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun hiljattaisessa Off Peak City Distribution ‑projektissa tutkittiin yöaikaan tapahtuvien tavarakuljetusten vaikutuksia

- Volvo Trucks aloittaa sähkökuorma-autojen myynnin Euroopassa vuonna 2019. Sähköajoneuvot edistävät suoraan Volvo Trucksin pitkän aikavälin tavoitteita, jotka liittyvät kestävään kaupunkikehitykseen ja päästöttömyyteen, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson.

Tukholman keskustassa. Koska kuorma-autoilla ei tarvinnut ajaa ruuhka-aikoina, kuljetustehtäviin kuluva aika pieneni kolmannekseen normaalista. Jotta elämänlaatua kaupunkiympäristöissä voidaan parantaa, kestäviä kuljetusratkaisuja on otettava käyttöön nykyistä enemmän. Kun logistiikka on kehittynyttä ja tiestöä voidaan hyödyntää tehokkaasti ilta- ja yöaikaan, useita pienempiä ajoneuvoja voidaan myös korvata suuremmilla ajoneuvoilla. Niitä tarvitaan määrällisesti vähemmän, jolloin päästöt ja liikenne vähenevät edelleen. Jakeluauton kuormakapasiteetti on hieman yli kymmenkertainen tavalliseen pakettiautoon verrattuna. Jos nykyistä suurempi osa kuljetuksista voidaan ajaa silloin, kun tienkäyttäjiä on liikkeellä vähemmän, myös onnettomuuksien riski pienenee merkittävästi. - Sähköajoneuvoihin liittyvä teknologia ja osaaminen perustuvat hyötyajoneuvoratkaisuihin, joita käytetään jo nyt Volvon sähkölinja-autoissa, sekä ratkaisuihin, joita on käytetty Volvon hybridikuorma-autoissa jo vuodesta 2010. Varsinaiset ajoneuvot ovat kuitenkin vain yksi osa-alue, jota on kehitettävä, jotta liikenteen sähköistäminen suuressa mittakaavassa voi onnistua. Kestävien kuljetusten mahdollistaminen pitkällä aikavälillä on kompleksinen asia,

jossa tarvitaan kokonaisvaltaista ajattelua ja hyvin monenlaisia keinoja. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaiden, kaupunkien, latausinfrastruktuurin toimittajien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa, jotta voimme luoda tarvittavat puitteet sähkökuorma-autojen käyttämiselle, kertoo Jonas Odermalm, Volvo Trucksin keskiraskaiden ajoneuvojen tuotestrategiapäällikkö. - Meille kaupunkijakelun sähköistäminen on lupaava ensiaskel. Kehitämme kuitenkin kuljetusten sähköistämistä myös muilla osa-alueilla. Tämä on vasta alkua, Claes Nilsson päättää.

Taustatietoja

Maailman terveysjärjestön (WHO:n) ja YK:n mukaan 60 prosenttia maailman väestöstä noin viisi miljardia ihmistä asuu kaupungeissa vuoteen 2030 mennessä. Tämä on hieman yli miljardi lisää kaupunkiväestön nykymäärään verrattuna. Kaupungistumisen nopea tahti kohdistaa valtavia vaatimuksia liikennejärjestelmiin, jotka eivät monin paikoin pysty täyttämään edes tämänhetkisiä tarpeita. Liikenneruuhkien ja niiden aiheuttamien liikenneongelmien nykykustannukset ovat arvioiden mukaan EU-alueella noin 100 miljardia euroa vuodessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

86 KULJETUS

Maailman suurin hyötyajoneuvovalmistaja vastaa metsäteollisuuden kuljetustarpeisiin

RAKENNUSJA KAIVOSALA SÄALAN AMMATTILEHTI

75

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

NUSJA KAIVOSALA AN AMMATTILEHTI

75

UDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET Mercedes-Benz on vahvassa roolissa Suomen metsäteollisuuden kuljetuksissa, kuvassa Papinaho Oy:n Mercedes-Benz Arocs 3363 8×4 ja varustettu turbohidastinkytkimillä.

M

etsäteollisuus on set puun korjuu- ja kuljenoussut jälleen SEINÄJOKI: tusmäärät vain nousevat Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com kasvun veturiksi 0400 415entisestään. Myös metsäSuomen taloudessa ja vien- energian käyttö on kääntynissä. Alalla tehdään todel- nyt takaisin kasvu-uralle. la merkittäviä teollisuusinvestointeja ja ennätykselliMercedes-Benz on ollut kaut-

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

ta historian vahva toimija metsäteollisuuden kuljetuksissa. - Mercedes-Benz valmistaa kuorma-autot kaikkiin metsäteollisuuden kuljetussegmentteihin mm. puutavara-, hakkuri- ja hakeautoista säiliöautoihin, koneenkuljetusautoihin ja kappaletavarakuljetuksiin. Lisäksi kattavasta mallistosta löytyy kevyemmät kuorma-autot sekä tietenkin pakettiautot erilaisiin tavarakuljetuksiin sekä huoltokäyttöön. Ja nyt Mercedes-Benzin valikoimaan on tullut lisäksi 4-veto pick-upit vaikkapa koneurakoitsijoiden maastossa operointiin, kertoo Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Jouni Kummala.

turveautoihin lisävetoa tuo hydraulinen HAD-etuveto, ilmoittaa Kummala. Puutavara-autoissa Mercedes-Benz Arocs on yhä useamman kuljetusyrittäjän valinta, mistä kuljettajat pitää. - Puutavara-autoihin on tarjolla kaikki tarvittavat akselivaihtoehdot ja lisäksi mm. teknisesti edistyksellinen turbohidastinkytin, mikä takaa liikkeellelähdön vaikeimmistakin olosuhteista sekä helpottaa muutenkin ajamista, sanoo Kummala.

Kokonaistaloudellisuus ratkaiseva tekijä

sissa operoivat yritykset arvostavat itse autojen lisäksi Mercedes-Benzin kokonaistaloudellisuuta. - Investoinnissa pitää aina ottaa huomioon sen kaikki elinkaarikustannukset. MercedesBenzin edistyksellinen moottoriteknologia ja voimalinja mahdollistaa kentällä todistetun erittäin hyvän polttoainetaloudellisuuden. Lisäksi Veholla on koko maan kattava huoltoverkosto, mitä kehitetään koko ajan niin että metsäteollisuuden parissa operoivien asiakkaiden kalusto rullaa mahdollisimman tuottavasti, toteaa Kummala.

Metsäteollisuuden kuljetuk-

Mercedes-Benzin mallisto vastaa suomalaiseen tarpeeseen

Maailman suurin hyötyajoneuvojen valmistaja MercedesBenz näkee Suomen metsäteollisuuden kuljetusten tärkeyden ja reagoi asiakkaiden muuttuviin kuljetustarpeisiin. - Suomessa on kasvatettu massoja ja mittoja sekä testataan isoja HCT-yhdistelmiä, joista saatujen hyvien tulosten perusteella yhdistelmät kasvavat jatkossakin. Mercedes-Benz on kyennyt vastaamaan mallistonsa kehityksellä näihin meidän erityisvaatimuksiin. Esimerkiksi nyt kesällä Actrosista tulee markkinoille tehdasvalmis 8x4 tridem alustaversio, mikä tarjoaa loistavan ratkaisun hakkeen kuljetuksiin. Ja 3-akselisiin hake- ja

- Kuorma-autoon investoitaessa pitää aina ottaa huomioon sen kaikki elinkaarikustannukset, muistuttaa Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Jouni Kummala.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


88 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jyväskyläläinen vankkoihin JYPin kannattajiin kuuluva, puutavara- ja energiapuukuljetuksia tekevä Koura-Autot järjesti yhteistyökumppaneilleen pelimatkan Tampereelle JetSetClubin vieraaksi. Kuvassa Rakennusvalvonta Hakalan Seppo Hakala (vas.), Metsä Groupin Ossi Kokkila, Jyväskylän Autovarusteen Ari Könönen, Pentti Vatanen, Alekssi Ärje, Timo Jutila ja Harri Ojanperä; kameran takana Ammattilehden Taneli Jokela.

M

etsäalan Ammattilehti pääsi tutustumaan Koura-Autot H. Ojanperä Ky:n kutsumana JetSetClub Oy:n uudenlaiseen jääkiekko-ottelun VIP-konseptiin tammikuussa. Clubin vetäjänä toimii legendaarinen Tapparan ja maajoukkueen kapteeni Timo Jutila. JetSetClub Oy on asiakastapahtumia ja ohjelmatilaisuuksia tarjoava yritys jonka on perustanut jääkiekkolegenda Timo Jutila yhdessä vaimonsa Satu Jutilan sekä Voitelukeskus Oy:stä tutun tamperelaisyrittäjä Mika Tonttilan kanssa. Yllätys ei ole se, että asiakastapahtumat järjestetään jääkiekko-ottelun yhteyteen - vaan se, että kiekko on vain yksi osa kokonaisvaltaisesta tapahtumaratkaisusta. - JetSetClubilla on Tampereen Hakametsän jäähallissa 52-paikkainen VIP-klubi, joka toimii Tapparan kotiotteluissa. Haluamme tehdä asiat selkeästi erilailla kuin perinteisissä vipeissä Liigassa tehdään. Totta kai peli on se asia, jonka ympärille ilta aina rakennetaan, mutta tarjoamme asiakkaillemme paljon muutakin sen ohella. Verkostoituminen on nykypäivää bisnesmaailmassa ja tarjoamme loistavat puitteet niin pienempien kuin isompienkin ryhmien unohtumattomille illoille, kertoo Timo

Koura-Autot tarjosi yhteistyökumppaneilleen erilaisen kiekkoelämyksen Jutila. Klubille on myyty kausikorttipaikkoja yksityisille ja yrityksille, mutta tietty määrä tilasta on varattu myyntiin jokaiseen peliin erikseen. Tämä mahdollistaa myös vieraskannattajille hienot puitteet pelin seuraamiselle aitiosta käsin. - Totta kai olen edelleen Tapparanmies henkeen ja vereen, mutta haemme mielellään vieraaksemme myös vastustajajoukkueen kannattajia sekä yhteistyökumppaneita. Meidän vippiin on huomattavasti mukavampi tulla myös vierasjoukkueen väreissä, toteaa Jutila. Jutiloilla on erittäin paljon kokemusta erilaisista VIP-tilaisuuksista ympäri maailman ja se näkyy myös toiminnassa. - Olen kiertänyt aika monet kekkerit eri jäähalleissa Suomessa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikasta. Näistä olemme pyrkineet ottamaan meille sopivimmat parhaat ideat ja ratkaisut. Meillä on esimerkiksi koko kausi tarkkaan teemoitetettu etukäteen niin ohjelman kuin ruokatarjonnankin osalta. Haluamme tuoda kokonaan uudenlaisen tavan

Suomi-kiekon legenda Timo Jutila on monen lajin ammattimies ja lukee tietenkin Ammattilehtiä...

Koura-Autojen Harri Ojanperä (kesk.) ja NHL-seura New Jersey Devilsissä pelaavan Sami Vatasen isä Pentti olivat tyytyväisiä jääkiekkolegenda Timo Jutilan tapaan hoitaa asiakastilaisuus JetSetClubilla.

tehdä kiekkopäivästä tehokas ja viihdyttävä. Meillä ei ole ennen peliä sitä perinteistä valmentajajargonia vaan puheet liittyvät enemmän kyseiseen teemaan voiden olla kaikkea mitä ikinä keksitäänkään liittymättä välttämättä ollenkaan kiekkoon. Olemme puhuneet unen laadusta ja on myös ollut viskiesittelyä sekä maistiaisia, paljastaa Juti. Vaikka Hakametsässä on kiinteä toimipiste, nähdään JetSetClub myös muissa halleissa ja tapahtumissa. - Olemme järjestäneet matkoja myös Tapparan vieraspeleihin mm. Turkuun, Jyväskylään ja Lahteen. Konsepti on saanut hyvän vastaanoton myös näissä halleissa. Ja toimintamme ei keskity pelkästään Liigaan teemme mm. KHL, NHL ja MM kisamatkoja, joista saat lisätietoja sivuiltamme jetsetclub.fi, vinkkaa Jutila.

Toimiva konsepti

Olimme Jyppilästä kotoisin

olevan puutavaran ja energiapuun kuljetuksia tekevän KouraAutot H. Ojanperän vieraana Jet SetClubilla tammikuisessa Tappara-JYP pelissä. Täydessä VIP -tilassa oli sekä koti- että vierasjoukkueen värit edustettuna tasaisesti - ja sopuisasti. - Olen itse pitkänlinjan kiekkoharrastaja ja -kannattaja - pe-

lejä on tullut seurattua iso määrä lähinnä Liiga- ja maajoukkuetasolla. Teemme laajasti yhteistyötä Vaasan Sportin kanssa ja tänäkin vuonna paikanpäällä on oltu noin 30 ottelussa. Tämä Jutin uusi konsepti on toimiva ja mielenkiintoinen päivitys perinteiselle VIP-osastolle, kertoo Ammattilehden Taneli Jokela. Heti hallille saapuessa oli illan isäntä vastassa ja tervetuliaismaljoin kymmenhenkinen porukkamme toivotettiin tervetulleeksi peliin. Samalla Juti kertoi illan ohjelmasta sekä esitteli konseptiaan meille kiireettömän rennolla tyylillään. Itse paikka oli tyylikkäästi sisustettu ja tehty toimivaksi niin ennen peliä kuin pelin aikanakin. Pienet yksityiskohdat toivat lisäarvoa paikallaoleville yrityksille ja maittavan ruokailun yhteydessä keskustelu onnistui tarvitsematta korottaa ääntä. Vasta pelin alkaessa isot verhot kentälle päin avattiin ja pääsimme siirtymään suoraan pelin seuraamiseen tila oli tehokkaasti hyödynnetty ja jokaiselle löytyi paikka pelin esteettömälle seuraamiselle. Ottelu oli hyvin upotettu konseptiin ns. pääruuaksi ja erien aikana Juti nosti muutaman kerran ammattimaisesti muutamia isompia pointteja itse pelistä. Tila tarjosi puitteet niin aktiivisimmalle seuraajalle kuin myös rennommalle seuraamiselle. Koura-Autojen Harri Ojanperä oli kutsunut paikalle yhteistyökumppaneitaan ja juttu luisti hienosti pitkin iltaa. Totta kai myös kiekosta saatiin mielenkiintoisia keskusteluja - varsinkin Pohjois-Amerikan puolelta kun NHL-seura New Jersey Devilsissä pelaavan Sami Vatasen isä Pentti kertoi tarinoita sieltä suunnalta Jutin säestäessä omilla muistoillaan. Itse ottelussa Tappara oli lopulta jatkoajalla parempi lukemin 3-2, mutta JYP-kannattajat saivat juhlan aihetta heti seuraavalla viikolla joukkueen voittaessa jääkiekon Mestareiden Liigan (CHL) ensimmäisenä suomalaisjoukkueena. Vahvan JYP-sydämen omaava meidän illan isäntä Harri oli paikalla Växjössä todistamassa tuota historiallista tapahtumaa nyt Jyppilässä on katseet kohti kevättä ja Kanada –maljaa

JetSetClubilla tarjoilu pelaa ja juttu lentää hyvässä seurassa. Välillä puhutaan kiekosta mutta paljon kaikesta muusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 89

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Palvelut saman katon alle

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

VPS - hifk

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

vepsu.fi

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.

ammattilehti.fi

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


90 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Voiteluaineen valinnalla voi vaikuttaa ajoneuvon polttoaineenkulutukseen ja toimintavarmuuteen; oli kyse sitten moottorista, voimansiirrosta tai hydrauliikasta.

Tekniikan kehityksestä lisävaatimuksia öljyille

Laadukkaan öljyn valinta on kannattava investointi

V

oiteluainetekniikan kehitys laukkaa eteenpäin. Kehityk- sen vauhdittajina ovat kasvaneet konetehot, päästömääräysten kiristyminen, polttoainetalouden parantamispaineet sekä halu pidentää huoltovälejä.

Voiteluaineille asetetaan yhä enemmän erilaisia vaatimuksia, oli kyse sitten moottoriöljystä, voimansiirron öljyistä tai hydrauliikasta. Kaikissa voiteluaineiden tuoteryhmissä voidaan oikeilla tuotevalinnoilla saada aikaan parannusta polttoainetaloudessa ja käyttövarmuudessa sekä pidentää huoltovälejä.

Päästömääräykset ohjaavat moottoreiden kehitystä

Moottoritekniikan kehitystä ovat viimeaikoina ohjanneet yhä kirenevät pakokaasupäästömääräykset. Päästömääräykset kiristyivät ensin maanteiden autokalustossa, mutta nyt päästöjä alentavista järjestelmistä on tullut arkipäiväisiä myös työkoneissa. Samaan aikaan halutaan alentaa polttoaineenkulutusta sekä pienentää käyttökustannuksia. Kaikki nämä seikat vaikuttavat myös moottoriöljyltä vaadittaviin ominaisuuksiin. Moottorivalmistajat käyttävät keskenään hieman erilaisia teknisiä ratkaisuja, minkä vuoksi myös voiteluaineille asetetaan erilaisia vaatimuksia merkistä riippuen. Aikaisemmin oli taval-

Moottoritekniikan kehitystä ovat viimeaikoina ohjanneet yhä kirenevät pakokaasupäästömääräykset. Pakokaasunjälkikäsittelylaitteista erityisesti hiukkassuodatin (DPF) vaikuttaa moottoriöljyn valintaan.

lista että auto- ja työkonevalmistajat määrittelivät öljyn suorituskykyvaatimukset kansainvälisten luokitusjärjestöjen kuten ACEA:n tai API:n luokitusjärjestelmien mukaan. Nyt näiden järjestelmien rinnalle on tullut lisääntyvissä määrin moottorivalmistajakohtaisia luokituksia. Käytännön toiminnan kannalta olisi luonnollisesti helpointa, että samaa öljyä voisi käyttää mahdollisimman monessa kohteessa. Suorituskykyvaatimusten erilaisuuden vuoksi tämä ei kuitenkaan ole usein mahdollista vaan eri kohteisiin tarvitaan eri öljyä.

Synteettisillä öljyillä useita etuja

Synteetisten öljyjen käyttö yleistyy jatkuvasti myös raskaan kaluston puolella, kevyen kaluston öljyjen puolella synteettisten öljyjen käyttö on ollut valtavir-

ran ratkaisu jo pitkään. Kylmäominaisuudet ovatkin perinteisesti olleet keskeinen syy synteettisen öljyn käytölle. Kun öljy virtaa sujuvasti myös kylmässä, moottori saa moitteettoman voitelun, kuluminen vähenee ja polttoainetalous paranee. Toisaalta sama öljy muodostaa voitelukalvon luotettavasti myös kuumemmissa käyttöolosuhteissa. Synteettiset öljyt mahdollistavat myös öljynvaihtovälin pidentämisen. Öljyä vanhentava hapettuminen kiihtyy voimakkaasti korkeissa lämpötiloissa. Synteettiset öljyt kestävät perinteisiä mineraaliöljyjä paremmin korkeita lämpötiloja ja hapettumista. Öljyn lämpökuormitusta lisää myös se, että moottorit ovat yhä taloudellisempia ja vähäpäästöisempiä, mutta kuitenkin tehokkaampia kuin ennen. Pienem-

mästä iskutilavuudesta saadaan enemmän tehoa, jonka myötä moottoreissa esiintyy aikaisempaa suurempia lämpötiloja.

Päästöjen hallinta vaikuttaa moottoriöljyyn

Pakokaasunjälkikäsittelylaitteista erityisesti hiukkassuodatin (DPF, Diesel Particulate Filter), vaikuttaa moottoriöljyn valintaan. Hiukkassuodattimen tehtävänä on kerätä pakokaasusta ilmaa saastuttavia nokihiukkasia. Suodattimeen kertynyt noki poistetaan puhdistuspoltolla eli regeneroinnilla. Hiukkasuodattimeen kertyy myös tuhkaa, mutta toisin kuin noki se ei ole puhdistettavissa suodattimesta. Ajan kuluessa tuhka alkaa tukkia hiukkassuodatinta ja haittaa pakokaasujen virtausta. Moottoriöljyä pääsee aina jonkin verran palotilaan, jossa se palaa polttoaineen mukana.

Eräät moottoriöljyn valmistuksessa käytettävät perinteiset lisäaineet muodostavat palotapahtumassa tuhkaa. Uudenaikaiset lisäaineet antavat tehokkaat suojausominaisuudet, mutta eivät muodosta tuhkaa niin paljon kuin tietyt perinteiset lisäaineteknologiat. On hyvä huomata, että vääränlaisen voiteluaineen käytöstä aiheutuvat ongelmat ilmenevät vasta ajan kanssa. Kun hiukkassuodattimen virtausvastus kasvaa, moottori pyrkii puhdistamaan sen nostamalla lämpötilaa ylimääräisellä polttoaineruiskutuksella. Toivottuun tulokseen ei kuitenkaan päästä, jos suodattimessa on tuhkaa. Ensimmäinen tuhkasta tukkeutuneen hiukkassuodattimen aiheuttama oire voi olla lisääntynyt polttoaineen kulutus, joka johtuu tihentyneestä regenerointitarpeesta.

Polttoainetaloudellisuutta paremmalla moottoriöljyllä

Voiteluaineen valinnalla voi vaikuttaa ajoneuvon polttoaineenkulutukseen ja toimintavarmuuteen, oli kyse sitten moottorista, voimansiirrosta tai hydrauliikasta. Kaikissa käyttökohteissa on mahdollista saada aikaan parempi hyötysuhde valitsemalla voiteluaine oikein. Pääsääntönä voidaan pitää, että juoksevampi öljy säästää polttoainetta. - Monessa moottorissa voidaan käyttää uudenaikaista SAE 5W-30 -luokan öljyä, kuten Teboil Super XLD EEV 5W-30.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Verrattuna perinteiseen SAE 15W-40 -öljyyn moottorin sisäiset kitkahäviöt vähenevät ja polttoainetalous paranee, kertoo Teboilin tuoteryhmäpäällikkö Juha-Pekka Riihimäki. Vaihteistoissa on usein järkevää käyttää synteettistä 75W-80tai 75W-90 -luokan öljyä perinteisen 80W-90-öljyn sijaan. Myös vetopyörästöissä on tapahtumassa siirtymää perinteisestä 80W-140-öljystä kohti juoksevampia öljyjä. Sen lisäksi, että juoksevampi öljy vähentää häviöitä se myös voitelee paremmin kylmissä olosuhteissa. Komponenttien kuluminen vähenee kun voitelu on moitteetonta myös kylminä pakkaspäivinä. Sekä voimalinjassa että moottorissa on aina syytä kiinnittää huomiota ajoneuvovalmistajan suosituksiin. Epäonnistunut voiteluaineen valinta voi aiheuttaa mm. lisääntynyttä polttoaineenkulutusta, lyhentää komponenttien kestoikää tai aiheuttaa jopa välittömän vaurion.

Valitse käyttötarkoitukseen sopiva öljy

Öljyillä on keskenään hieman erilaisia ominaisuuksia, jonka vuoksi ei ole yhtä ainutta öljyä, joka olisi paras kaikkiin käyttökohteisiin. - Esimerkiksi maantieliikenteessä olevaan hake- tai puutavara-autoon paras moottoriöljyvalinta on usein edellä mainittu Teboil Super XLD EEV 5W-30, joka sopii käytettäväksi hyvin monessa automerkissä, auttaa säästämään polttoainetta ja turvaa pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmien toiminnan, toteaa Riihimäki ja jatkaa: - Toisaalta esimerkiksi raskaasti kuormitetussa ja kuumana käyvässä metsäkoneessa osuvin moottoriöljyvaihtoehto on Teboil Super HPD ECV 5W-40. Työkoneessa ajoviiman jäähdyttävä vaikutus on rajoittunutta ja jäähdytin on usein likaantunut. Nämä seikat asettavat öljyn kuumankesto-ominaisuudet koetukselle. Täyssynteettisellä Super HPD ECV 5W-40 öljyllä on samaan aikaan erinomaiset kylmäominaisuudet. Tämä öljy so-

Teboil Super HPD ECV 5W40 on suunniteltu erityisesti työkonekäyttöön, mutta se on hyvä valinta myös maantieliikenteessä käytettävään kalustoon. Öljy sopii sekä uusiin että vanhempiin moottoreihin. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta se on erinomainen valinta, kun halutaan monenlaisiin raskaisiin moottoreihin sopiva suorituskykyinen moottoriöljy.

öljyn viskositeettiominaisuudet säilyvät tavoitearvoissa laajemmalla käyttölämpötila-alueella. Optimiviskositeetin alueella öljyn virtausvastukset ovat pieniä, öljy säilyttää voitelukykynsä ja pumpun sisäiset ohivuodot pysyvät minimaalisina. Pienet häviöt tarkoittavat sitä, että polttoaineen energia saadaan hyödyn-

KULJETUS 91 nettyä paremmin tuottavaan työhön, jolloin kulutus laskee ja koneen työteho nousee. Parempaan hydrauliikkaöljyyn panostaminen on kannattava investointi, joka maksaa itsensä takaisin sekä pienempinä korjaus- ja seisokkikustannuksina että tehokkaampana ja taloudellisempana työskentelynä.

Jatkuvaa tuotekehitystä suomalaisiin tarpeisiin

T pii hyvin sekä uusille että vanhemmille moottoreille. Teboil Super HPD ECV 5W40 on suunniteltu erityisesti työkonekäyttöön, mutta se on hyvä valinta myös maantieliikenteessä käytettävään kalustoon. - Öljy sopii sekä uusiin että vanhempiin moottoreihin. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta se on erinomainen valinta, kun halutaan monenlaisiin raskaisiin moottoreihin sopiva suorituskykyinen moottoriöljy, sanoo Riihimäki.

Hyvä hydrauliikkaöljy säästää

Oikealla hydrauliikkaöljyn valinnalla voi olennaisesti parantaa koneen luotettavuutta sekä energiataloutta. Oikean viskositeetti-luokan valinta on hyvä lähtökohta öljyn valinnalle, mutta sen lisäksi on useita muita seikkoja, joita on syytä ottaa huomioon. Hydrauliikkaöljyjen viskositeetti ilmaistaan ISO VG -luokalla, joka kertoo öljyn juoksevuudesta 40 °C lämpötilassa. Se ei kerro kuitenkaan mitään siitä, kuinka öljy käyttäytyy lämpötilan muuttuessa. Hitaasti toimivat ja tehottomat työliikkeet saattavat olla oire liian suuresta tai pienestä öljyn viskositeetista. Työn teon häiriintymisen lisäksi öljyn väärä viskositeetti aiheuttaa puutteellisen voitelun, joka voi aiheuttaa kalliita vaurioita. Hydrauliikkaöljyä hankittaes-

sa onkin syytä selvittää sen viskositeetti-indeksi, joka kertoo öljyn juoksevuuden muuttumisesta lämpötilan muuttuessa. Mitä korkeampi indeksin arvo on sitä vähemmän öljyn juoksevuus muuttuu. Lisäksi kannattaa selvittää öljyn jähmepiste. Näiden tietojen perusteella voi arvioida öljyn soveltuvuutta kylmiin olosuhteisiin. Ilmastollisesti huomattavasti Suomea tasalämpöisemmillä alueilla käytetään usein hydrauliikkaöljyjä, joiden viskositeettiindeksi on suuruusluokkaa 100. Suomessa tällainen öljy ei sovellu ympärivuotiseen käyttöön, koska juoksevuus sen muuttuu voimakkaasti lämpötilan muuttuessa. Näin ollen tällaisen öljyn juoksevuusominaisuudet ovat heikommat niin kylmä- kuin kuumakäytönkin kannalta verrattuna laadukkaisiin korkeamman viskositeetti-indeksin hydrauliikkaöljyihin. - Vaihteleviin suomalaisiin sää- olosuhteisiin sopivat erinomaisesti esimerkiksi Teboil Hydraulic Oil 32S ja 46S. Molempien viskositeetti-indeksi on lähes 200 ja jähmepiste tulee vastaan vasta -50 °C tienoilla. Teboilin valikoimasta löytyy lisäksi useita muita erikoishydrauliikkaöljyjä, jotka on suunniteltu vieläkin vaativampiin käyttöolosuhteisiin, opastaa Riihimäki. Korkeasta viskositeetti-indeksistä on hyötyä myös normaalilla käyttölämpötila-alueella. Korkean viskositeetti-indeksin

eboilin voiteluaineet valmistetaan Haminan voiteluaineteh- taalla. Tuotteiden suunnittelun pohjana on vahva pohjoismaisten käyttöolosuhteiden tuntemus. Teboilin valikoimaan on tullut viime aikoina useita uusia tuotteita, jotka sopivat myös metsäalan konekannan tarpeisiin.

Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 -erikoishydrauliikkaöljy on erinomainen valinta esimerkiksi puutavarakuormaimiin. Se virtaa luotettavasti kylmimmissäkin pakkasissa, mutta muodostaa riittävän paksun voitelukalvon myös silloin kun järjestelmä on raskaasti kuormitettu. Teboil Hydraulic Oil Nordic (ISO VG 32) -erikoishydrauliikkaöljy on puolestaan suunniteltu raskaaseen pitkäkestoiseen käyttöön. Se on hyvä erinomainen valinta työkonekäyttöön silloin kun tarvitaan erinomaisia kylmäominaisuuksia. Moottoriöljyvalikoimaa täydensi viimeksi Teboil Super HPD ECV 5W-40, joka sopii erityisesti työkonekäyttöön, mutta se on hyvä valinta myös maantieliikenteessä käytettävään kalustoon. Aivan uutena tuotteena valikoimassa on Teboil Monitra Super 10W-40 -yleisöljy. Monet traktorit ja työkoneet on suunniteltu käyttämään STOU-öljyä (Super Tractor Oil Universal). Tämäntyyppisessä öljyssä on yhdistetty moottori-, vaihteistoja hydrauliikkaöljyn ominaisuuksia samaan tuotteeseen.

Uusi Teboil Monitra Super 10W-40 (kuvassa yllä) tarjoaa STOU-öljyjen luokassa poikkeuksellisen laajaa suorituskykyä. SAE 10W-40 -viskositeettiluokan kuuluvana öljynä se säilyttää voiteluominaisuutensa laajalla lämpötila-alueella. Siksi se sopii perinteisiä 10W-30 -öljyjä paremmin ympärivuotiseen käyttöön vaativissa suomalaisissa käyttöolosuhteissa. Hyvien kuumaominaisuuksien ansiosta öljy sopii myös moniin CVT-tyyppisiin vaihteistoihin, joissa öljyn lämpötila voi nousta suhteellisen korkeaksi. Öljyssä on otettu huomioon myös märkäjarrujen vaatimat kitkaominaisuudet. - Vaikka kaikkein uusimmassa maatalouskonekalustossa onkin suuntaus erillisten moottori- ja voimansiirtoöljyjen käyttöön, maatalouden yleisöljyllä on vakiintunut käyttäjäkunta. Uusi Monitra Super 10W-40 tarjoaa yleisöljyjen luokassa poikkeuksellista suorituskykyä moniin eri käyttökohteisiin, Teboilin tuoteryhmäpäällikkö Juha-Pekka Riihimäki kertoo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 KULJETUS

Scania ja Ahola Transport solmivat sopimuksen letka-ajotestauksesta

Ahola Transport Oyj tulee käyttämään Scania-kuorma-autoja ja -teknologiaa suomalaisilla moottoriteillä testatakseen puoliautonomista letka-ajoa eri muodoissa.

S

cania on tehnyt kumppanuussopimuksen suomalaisyhtiö Ahola Transportin kanssa uusien kuljetusteknologioiden käyttöönotosta pohjoismaisilla teillä. Tämä on lajissaan ensimmäinen sopimus Euroopassa puoliautonomisen letka-ajon (platooning) toteuttamisesta normaaliliikenteessä. Yhteistyö käsittää myös muiden kuljettajaa avustavien uusien teknologioiden kehittämistä.

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Ahola Transport Oyj tulee käyttämään Scania-kuorma-autoja ja -teknologiaa suomalaisilla moottoriteillä testatakseen puoliautonomista letka-ajoa eri muodoissa. Letka muodostuu kolmesta tai useammasta etäyhteydellä toisiinsa kytketystä yhdistelmäajoneuvosta. Testeissä kaikissa ajoneuvoissa on ajon aikana kuljettaja. Letka-ajossa ensimmäisen yhdistelmän kuljettaja kuitenkin ohjaa koko letkaa ja muut kytketyt ajoneuvot seuraavat autonomisesti perässä. Uusien kuljetusteknologioiden laajempi käyttöönotto edellyttää myös lainsäädännön ja yleisen hyväksynnän edistymistä samanaikaisesti. Kokemukset todellisissa liikenne- ja sääolosuhteissa ovat siksi hyvin keskeisiä. Tämä sopimus edustaa merkittävää askelta kohti kaupallisesti hyödynnettävää puoliautonomista letka-ajoa. - Meille on tärkeää helpottaa kuljettajiemme työtä ja tehtäviä uuden teknologian avulla. Uusilla ratkaisuilla voimme myös vastata paremmin asiakkaiden odotuksiin entistä nopeammista toimituksista ja yhteisistä ympäristötavoitteista.

Yhteistyömme Scanian kanssa on alkanut ensimmäisen kuorma-auton ostosta jo vuonna 1959 ja olemme tyytyväisiä toiminnan laajentumisesta myös näihin uusiin ratkaisuihin, toteaa Hans Ahola, Ahola Transportin konsernijohtaja. Letka-ajoon yhdistetyt uudet kuljettajaa avustavat toiminnot helpottavat kuljetusaikatauluja ja tehokkuutta myös reittija nopeusoptimoinnin avulla. Positiivisia ympäristövaikutuksia saadaan sujuvan liikennevirran lisäksi myös pienentyneen ilmanvastuksen myötä alhaisemmalla polttoainekulutuksella ja vähentyneillä hiilidioksidipäästöillä. Näillä uusilla teknologioilla on mahdollista kehittää ja monipuolistaa kuljettajan tehtäviä. Koska ensimmäinen ajoneuvo ohjaa jonoa, seuraavien kuormaautojen kuljettajilla on mahdollisuus suorittaa esimerkiksi muita kuljetuksiin liittyviä tehtäviä. Joustavammilla ajoaikaja lepotaukosäännöksillä letka-ajo voisi lisätä pitkänmatkan kuljettajien mahdollisuuksia päästä kotiin sen sijaan että he yöpyvät autossa. - Ahola Transport on kehittyvä yhtiö, joka on panostanut digitalisaation hyödyntämiseen kuljetusratkaisujen ja reittisuunnittelun optimoinnissa. Ahola Transportin kaltaisten kumppaneiden kanssa voimme yhdessä testata uusia teknologioita, jotka tulevat olemaan osa tulevaisuuden kuljetusekosysteemiä ja osoittamaan, että ne ovat sekä tehokkaita että turvallisia, toteaa Anders Dewoon, Scanian uusien liiketoimintaratkaisujen johtaja Tämä on Scanialle järjestyksessään toinen platooning-letka-ajoon liittyvä sopimus.

Uusi Scania-keskus suunnitteilla Pirkkalaan

P Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131

irkkalan kunta on varannut Scania Suomelle 29 500 m²:n suuruisen tontin joka sijaitsee Linnakallion kunnanosassa valtatie 3:n välittömässä läheisyydessä.

Tontille on suunnitteilla uusi Scania -keskus, joka korvaisi nykyisen Tampe-

reella Lakalaivassa sijaitsevan korjaamon. Alustavien suunnitelmien mukaan noin 3200 m²:n suuruiseen Scania-keskukseen tulisi 15 raskaan kaluston huoltoja korjauspaikkaa, varaosavarasto sekä asiakaspalvelu- ja myyntitoiminnot. Tonttikauppa varmistuu sen jälkeen, kun kunnan päätös on lainvoimainen ja kauppakirja on allekirjoitettu.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUHDAS KUORMA-AUTO KULKEE LNG:LLÄ Nesteytetty maakaasu (LNG) on raskaalle liikenteelle tarkoitettu vähäpäästöinen liikennepolttoaine. Yhdellä tankkauksella LNG:tä kuorma-auto kulkee jopa 1 500 kilometriä. LNG:n avulla voidaan saada noin 25 prosentin vuotuiset polttoainesäästöt verrattuna esimerkiksi dieseliin.

Nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) on ensimmäistä kertaa saatavilla Suomessa raskaan kaluston ajoneuvoille. Ensimmäiset LNG-tankkausasemat sijaitsevat Helsingin Vuosaaressa, Vantaan Tuupakassa, Turussa sekä Jyväskylässä. LNG:llä kulkevia ajoneuvoja tarjoavat Iveco, Scania ja Volvo Trucks. Gasum.fi


94 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätyö Pasi Leinosen uusi koneenkuljetusyhdistelmä koostuu Sisu Polar Carrier 6x6 veturista ja ATC Forest lavetista. Kyydissä kulkee isot metsäkoneet ilman murheita kantavuudesta tai akselipainoista - myös kuljetuskorkeudet pysyvät niin matalina että siltoja ei tarvitse kiertää.

Lavettiyhdistelmä hyvä ratkaisu isojen metsäkoneiden siirtoon

M

Uudella yhdistelmällä ei enää tarvitse murehtia kantavuuksista, akselipainoista tai kuljetuskorkeudesta. - Matalarakenteisen lavetin ansiosta isoimmatkin harvesterit kulkevat siltojen alta, joita Mikkelin alueella on paljon - se tehostaa koneiden siirtelyä kun ei tarvitse niitä kierrellä. Toki lavetin kanssa kääntely ahtaissa paikoissa on välillä haasteellista mutta silti siinä on meidän käytössä enemmän etuja joten ratkaisu on jo nyt osoittautunut oikeaksi, kommentoi Leinonen joka ajaa itse lavettia päivittäin: - Tämä on samalla hyvä toimisto yrityksen asioiden hoitoon. Iltaisin ja viikonloppuisin käyn tekemässä vielä puuta motolla varsinkin nyt talvella kun korjuutahti on kiivaimmillaan.

etsätyö Pasi Leinonen Mikkelistä otti loppuvuodesta 2017 ajoon uuden metsäkoneenkuljetusyhdistelmän, mikä muodostuu tehdasvalmis Sisu Polar Carrier 6x6 veturista ja ATC Forest lavetista. Yhteensä viisi henkilöä työllistävä Metsätyö Pasi Leinonen urakoi puuta kahdella harvesterilla ja yhdellä ajokoneella, lisäksi yrityksellä on kaksi aliurakoitsijaa ajamassa omilla kuormatraktoreillaan. - Olemme osakkaana Kasiforest Oy:ssä mikä koostuu toiminta-alueemme kahdeksasta ammattimaisesta puukorjuuyrityksestä. Kasiforest operoi Mikkelin ja Mäntyharjun alueella - asiakkaina ovat Stora Enso ja UPM sekä Metsänhoitoyhdistykset, kertoilee Pasi Leinonen, joka aloitti koneyrittäjänä vuonna 2001: - Sitä ennen olin koneenkuljettajana Timo Kosusella, jokasiirtyi eläkkeelle ja myi toimintansa minulle; kalustoon kuului silloin Timberjackin koneketju ja Sisu SM ritilä-auto. Olen urakoinut aina vihreillä koneilla; tänä päivänä konekannan muo-

- Uusi Sisu Polar on kaikin puolin hyvä kuorma-auto ja tämä on samalla hyvä toimisto yrityksen asioiden hoitoon, sanoo Pasi Leinonen uuden siirtoautonsa ohjaamosta.

dostaa John Deere 1270E ja 1170 E harvesterit sekä 1210E ajokone, joista kaupat on tehty John Deere Forestryn Jussi Mustosen kanssa.

Ritiläauto vaihtui lavettiyhdistelmään

Pasi Leinoselle tuli koneiden

siirtoon vuonna 2014 uusi Sisu Polar ritiläauto. - Auto oli kaikin puolin hyvä mutta uudet koneet kasvoivat kooltaan sen verran että 4-akselisella ritiläautolla ei enää kantavuudet oikein riittäneet ja koneiden kuljetuskorkeudenkin kanssa oli ongelmia. Niinpä päätin

siirtyä ritiläautosta lavettiyhdistelmään ja tein kaupat Sisu Auton Liisa Kaattarin kanssa uudesta Sisu Polar Carrier 6x6 veturista ja vasta alle 120 000 km ajettu ritilä-Sisu meni vaihdossa. Lavetiksi tuli uusi 3-akselinen ATC-Forest Traktori Savolta, toteaa Leinonen.

Myös muita yrittäjiä palvellaan siirroissa

Pasi Leinonen siirtää omien koneiden lisäksi myös muiden metsäkoneyrittäjien koneita sekä jonkin verran myös maarakennuskalustoa. - Hankin liikenneluvan viime keväänä eli jos on tällä alueella tarvetta koneiden siirrolle, kannattaa soitella, ilmoittaa Leinonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 95

Sisun Z-mallin runko on mahdollistanut vetopöydän matalan asennuskorkeuden.

Metsässä koneita siirtäessä Pasi Leinonen arvostaa Sisun korkeaa maavaraa ja autossa olevaa mekaanista etuvetoa, joka parantaa lavetinvetäjän maasto-ominaisuuksia oleellisesti.

3-akselisen ATC-Forest lavetin rakenne vastaa metsäkoneiden kuljetustarpeita suomalaisissa haastavissa olosuhteissa.

Metsässä kuin kotonaan

Uusi Sisu Polar Carrier 6x6 on näyttänyt kyntensä metsässä heti alusta lähtien. - Kyllä uusi auto on aina pa-

rempi kuin edellinen sillä kehitys menee eteenpäin. Metsässä koneita siirtäessä arvostaa Sisun korkeaa maavaraa ja tässä autossa olevaa mekaanista etuvetoa,

Eturenkaatkin vetävät ja nastoitus takaa Nokian Hakkapeliitan pidon.

joka parantaa lavetinvetäjän maasto-ominaisuuksia oleellisesti. Sisun telinkevennin nostaa toisen taka-akselin ilmaan, mikä siirtää painoa vetäville pyörille, parantaa kääntyvyyttä ja tyhjänä saa ajaa toinen akseli ilmassa mikä säästää polttoaineita ja

Taka-akseleilla vetokyvystä talven liukkailla vastaa Bridgestone W990 -renkaat.

renkaita. Auton 16-litrainen ja 517 hevosvoimainen MercedesBenzin moottori on vahva vääntäjä ja polttoainetaloudellinen. Sisun Z-mallin runko on mahdollistanut vetopöydän matalan asennuskorkeuden ja autossa on myös hydrauliikkavalmius vaikkapa alusterälle, kertoo Leinonen tyytyväisenä suomalaiseen Sisuun.

Lavettiyhdistelmän peruuttelua helpottaa MXN -kamerajärjestelmä, mitä maahantuo Kaha Oy.

Matalarakenteiseen lavettiin koneet on helppo ajaa päälle ja pois kyydistä. Koneen kiinnitys tehdään huolellisesti ketjuilla.


96 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

DAF suoriutui vahvasti vuonna 2017 niassa sekä Alankomaissa.

Lisäkasvua Euroopan Unionin ulkopuolella

DAF vahvisti markkina-asemaansa Euroopan Unionin ulkopuolella, jossa myytiin ennätykselliset yli 9.000 kuorma-autoa (2016: 5.171). Markkinajohtajuus jatkui Taiwanissa (ei-aasialaiset tuotemerkit), ja DAF kasvatti markkinaosuuttaan Venäjällä, Australiassa, Valko-Venäjällä, Israelissa ja Turkissa. DAF myi ennätykselliset 4.500 PACCAR-moottoria johtaville linja-autojen sekä ammattiajoneuvojen valmistajille ympäri maailman.

“DAF jatkaa kasvuaan”

DAFin raskaan sarjan markkinaosuus yli 16 tonnisissa kuorma-autoissa Euroopassa vuonna 2017 oli 15,3 % (2016: 15,5 %). Tämän lisäksi Euroopan ulkopuolella rekisteröitiin ennätykselliset 9.000 DAF kuorma-autoa.

D

AF Trucks suoriutui vahvasti ympäri maailman vuonna 2017. DAFin Euroopan markkinaosuus raskaiden ajoneuvojen segmentissä (yli 16 tonnia) oli 15,3%:n tasolla, ja kevyiden ajoneuvojen segmentissä se nousi 10,5%:iin. Tämän lisäksi Euroopan ulkopuolella rekisteröitiin ennätykselliset 9.000 DAF kuorma-autoa, ja PACCAR-moottoreiden myynti maailman johtaville linja-autojen valmistajille saa-

vutti uuden ennätystason. - Euroopan taloudet jatkavat hyviä suorituksiaan, joka on johtanut voimakkaaseen kuljetustoimintaan ja kuorma-autojen kysyntään. DAF kuorma-autot tarjoavat parasta laatua, pieniä käyttökustannuksia sekä ylivertaista kuljettajan mukavuutta asiakkaillemme, sanoo Preston Feight, DAF Trucksin toimitusjohtaja. Euroopan kuorma-autoteollisuus myi mukavat 306.000 yli 16-tonnista kuorma-autoa vuonna 2017. Arvioiden mukaan vuodesta 2018 tulee jälleen

erinomainen vuosi Euroopan kuorma-autoteollisuudelle 290.000 - 320.000 myydyllä kuorma-autolla yli 16-tonnisten kuorma-autojen markkinoilla. DAFin raskaan sarjan markkinaosuus vuonna 2017 oli 15,3 % (2016: 15,5 %), markkinajohtajan aseman säilyessä Alankomaissa (30,3 %), Iso-Britanniassa (28,2 %), Puolassa (19,8 %) ja Unkarissa (24,5 %). DAF on myös numero 1 vetoautojen myynnissä Alankomaissa, Puolassa, Unkarissa, Belgiassa ja Tšekin tasavallassa. DAF on Saksan suurin tuontimerkki.

Markkinaosuuden kasvua 6-16 tonnin segmentissä Kevyiden kuorma-autojen (6 - 16 tonnia) kokonaismarkkinat EU:ssa pienenivät hieman lähes 52.900 yksiköstä vuonna 2016 52.000 yksikköön viime vuonna. DAFin markkinaosuus tässä luokassa kasvoi kuitenkin 10,1 %:sta 10,5 %:iin, kiitos muiden muassa Ranskassa, Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Italiassa ja Tšekin tasavallassa toteutuneen kasvun. Kevyessä luokassa DAF on markkinajohtaja Iso-Britan-

- Koko tuotevalikoimamme alalla johtavaan laatuun ja tehokkuuteen sekä ensiluokkaisten myyntipalvelujen tukeen perustuen DAF tulee kasvattamaan läsnäoloaan Euroopan markkinoilla ja muuallakin tänä vuonna, kertoo Richard Zink, markkinoinnista ja myynnistä vastaava hallintoneuvoston jäsen. Uudet CF ja XF keskiraskaisiin ja raskaisiin tehtäviin soveltuvat mallit palkittiin arvokkaalla vuoden kuorma-auton ”International Truck of the Year 2018” -arvonimellä, ja ne tarjoavat 7 % pienempää polttoaineen kulutusta. Tämän ovat nyt ymmärtäneet DAFin asiakkaat ympäri Euroopan. Iso-Britanniassa uusi LFjakelukuorma-auto palkittiin ”Commercial Fleet Truck of the Year” -palkinnolla, joka havainnollistaa alan johtavaa tuotelaatua kevyiden ajoneuvojen segmentissä. Tämän lisäksi DAF Trucks palkittiin Iso-Britanniassa myös ”Truck Fleet Manufacturer of the Year” -palkinnolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 97

RENAULT TRUCKS

ROAD SHOW 2018

ÄLÄ USKO KUULOPUHEISIIN, VAAN KOEAJA: C 520 8x4 kasettiyhdistelmä C 520 8x4 Tridem koukkuauto T 520 High 6x2 takateliveturi

SIIN! K U U T U U N II IS L E IIN 4-AKS IS A K S A R tu s tu u T MAALISKUU 6.3. 7.3. 8.-9.3. 19.3. 20.-21.3. 22.3. 26.3. 27.-28.3. 29.3.

HUHTIKUU

Mikkeli Savonlinna Lappeenranta Pori Turku Forssa Raasepori Vantaa Riihimäki

Raskaspari Auto-Kilta Auto-Kilta Volvo Truck Center Volvo Truck Center Volvo Truck Center Volvo Truck Center Volvo Truck Center HF-Autohuolto

5.4. 6.4. 10.4. 11.4. 12.-14.4. 20.4. 23.4. 24.4. 25.4.

Lue lisää: renault-trucks.fi/kiertue2018 Renault Trucks Suomi

renault-trucks.fi

Joensuu Kuopio Jyväskylä Lahti Tampere Kokkola Kemi Rovaniemi Kuusamo

Raskaspari Volvo Truck Center Volvo Truck Center Volvo Truck Center Volvo Truck Center Wetteri Power Wetteri Power Wetteri Power Wetteri Power

26.4. Kajaani 27.-28.4. Oulu

Wetteri Power Wetteri Power

TOUKOKUU 2.5. 3.5. 4.5. 8.5. 9.5.

Vaasa Närpiö Seinäjoki Kouvola Kotka

Käyttöauto Käyttöauto Käyttöauto Raskaspari Raskaspari


98 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yara avasi Saksaan Brunsbütteliin maailman suurimman AdBlue -tehtaan

A

dBlue-liuosta käytetään SCR-tekniikalla varustetuissa diesel ajoneuvoissa ja työkoneissa. AdBlue-liuos muuttaa dieselöljyä käyttävien ajoneuvojen pakokaasun haitalliset typpioksidit vaarattomaksi typeksi ja vesihöyryksi. Näin voidaan vähentää merkittävästi typpioksidipäästöjä (NOx), jotka ovat suurin syy ilman saastumiseen sekä savusumun muodostumiseen suurten kaupunkien keskustoissa.

Maailman johtava AdBlue-liuoksen valmistaja Yara avasi 1.2.2018 Saksaan Brunsbütteliin maailman suurimman AdBlue-tehtaan, minkä kapasiteetti on 1,1 miljoonaa tonnia vuodessa.

Uuden AdBlue -tehtaan tyylikkäisiin avajaisiin osallistui Yaran henkilökuntaa, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita satamäärin Euroopasta ja myös Amerikasta.

Yara on maailman johtava AdBlue-liuoksen valmistajista. Helmikuun 1. päivä 2018 Yara avasi pääjohtaja Svein Tore Holsetherin johdolla Saksaan Brunsbütteliin maailman suurimman AdBlue-tehtaan, minkä kapasiteetti on 1,1 miljoonaa tonnia vuodessa. Yara valmistaa AdBlue-liuosta Air1 -tuotemerkillä useissa tehtaissa ympäri Eurooppaa ja aina mahdollisimman lähellä asiakasta; Suomessa käytettävä Air1 AdBlue valmistetaan Valkeakoskella. Uuden tehtaan yhteydessä toimii täysin automaattinen kuorma-autojen lastausasema operoiden 24/7, varustettuna digitaalisella miehittamällä ajoportilla ja 17 500 m3 AdBlue -tankilla - kyseessä on maailman suurin AdBlue-nesteen varastotankki. Kuorma-autot jakelevat Air1 AdBlue-liuosta eri puolille Eurooppaa. Maantiekuljetusten lisäksi AdBlueta viedään Brunsbüttelistä asiakkaille myös laivoilla mm. Pohjois-Amerikkaan missä Yara on saavuttanut vahvan markkina-aseman. Uudessa tehtaassa on syväsatama tankkereille ja tehokkaat lastausjärjestelmät niiden tankkaamiseen. - Yaran uuden tehtaan suuri kapasiteetti tulee todella tarpeeseen sillä AdBlue-liuoksen käyttö kasvaa niin Euroopassa kuin Amerikassakin kaksinumeroisia prosenttilukuja vuodessa tiukentuneiden päästömääräysten ja niihin vastaamaan kehitetyn dieselmoottoriteknologian takia, mikä mahdollistaa puhtaamman ympäristön meille kaikille, sanoo Yara Suomi Oy:n AdBlue Business Manager Juha Sarlund. Suomessa Yara Air1 AdBlue tankkauspisteitä on jo yli 400 D-asemassa ympäri maata. - Lisäksi Air1 AdBlueta löytyy kuljetusliikkeille ja urakoitsijoille eri pakkauskoossa; tarjolla on 10 ja 20 litran kanisterit, 200 litran tynnyrit ja 1000 litran IBC-kontit sekä lisäksi hoidamme suuremmat irtoerätoimitukset asiakkaan omaan säiliöön, kertoo Yara Suomi Oy:n Adblue -tuotepäällikkö Sami Ruisma.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yaran pääjohtaja Svein Tore Holsether kertoi avajaispuheessaan Brunsbûttelin AdBlue -tehtaan olevan kapasiteetiltaan maailman suurin sekä teknisesti edistyksellisin.

KULJETUS 99

- AdBlue-liuoksen käyttö kasvaa niin Euroopassa kuin Amerikassakin kaksinumeroisia prosenttilukuja vuodessa, sanoi Yara Suomi Oy:n AdBlue Business Manager Juha Sarlund.

Suomesta avajaisiin osallistuivat Yaran Juha Sarlund (oik.), Moveren Pasi Luukkainen, Yaran Sami Ruisma, ST1:n Sami Piippo, Moveren Jussi-Pekka Huovila sekä kameran takana Ammattilehden Janne Jokela.

Uuden tehtaan yhteydessä toimii täysin automaattinen kuorma-autojen lastausasema operoiden 24/7, varustettuna digitaalisella miehittamällä ajoportilla ja 17 500 m3 AdBlue -tankilla.

Moveren Jussi-Pekka Huovila (vas.), Yaran Sami Ruisma ja Moveren Pasi Luukkainen (oik.) keskustelivat AdBlue -markkinan globaalista kehityksestä Yaran pääjohtaja Svein Tore Holsetherin kanssa.

AdBlueta viedään Brunsbüttelistä asiakkaille myös laivoilla mm. Pohjois-Amerikkaan. Uudessa tehtaassa on syväsatama tankkereilla ja tehokkaat lastausjärjestelmät niiden tankkaamiseen.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet Yaran Juha Sarlund (oik.) ja Moveren Pasi Luukkainen tutkivat kätevää 3,5 litran Air1 AdBlue -pussia joita myydään mm. huoltamoilla.

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939


100 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilehti koeajoi Mercedes-Benz Actros 2553 LS 6x2/4 rekanvetäjän B-linkkiyhdistelmänä. Autossa on uusimpana kuljettajaa avustavana järjestelmänä jalankulkijat ja pyöräilijät tunnistava Active Brake Assist 4 -hätäjarruassistentti. Koeajo tapahtui tammikuussa Vantaa-Hämeenlinna välillä tienpintojen puolesta alkuvuoden liukkaimmaksi mainittuna päivänä mikä oli toisaalta mitä otollisin ajankohta erilaisten turvallisuusjärjestelmien kokeiluun.

Mercedes-Benz Actros 2553 LS 6x2/4 Active Brake Assist 4

Kun autosi tunnistaa jalankulkijat ja esteet ennen sinua

V

tehtävistään esimerkillisesti. - Mercedes-Benz tekee jatkuvaa kehitystyötä uusien ja myös jo olemassa olevien kuljettajaa avustavien järjestelmien kehitystyössä. Kehitetyt järjestelmät ottavat huomioon myös Suomessa käytettävät korkeat massat, sanoo koeajolle kartturiksi matkaan lähtenyt Veho Hyötyajoneuvojen kuljettajakouluttaja Ari Fehrmann.

eho Hyötyajoneuvot on valjastanut uuden 3-akselisen Merce- des-Benz Actros 2553 rekanvetäjän asiakkaiden koe ajettavaksi. Autossa on jalankulkijat ja pyöräilijät tunnistava hätäjarruassistentti Active Brake Assist 4. Ammattilehti koeajoi autoa B-linkkiyhdistelmänä.

Suomessa tieliikenteen tavarakuljetuksissa työskentelee noin 70 000 ammattikuljettajaa. Vastuullinen työ raskaan ajoneuvon ratissa vaatii vankkaa ammattitaitoa ja jatkuvaa tarkkaavaisuutta muun liikenteen keskellä. Ammattikuljettajan työtä voidaan tukea tehokkaasti kuormaautojen uusimmalla turvallisuusteknologialla. Yksi niistä on Mercedes-Benzin Active Brake Assist 4 -järjestelmä (ABA 4). Se on jalankulkijat tunnistava aktiivinen hätäjarrutusavustin, joka varoittaa kuljettajaa ääni- ja valomerkeillä jalankulkijoista ja pyöräilijöistä sekä tarvittaessa jarruttaa ajoneuvoa itsenäisesti. Toistaiseksi ABA 4 -avustin on saatavana Mercedeksen Actrosin, Arocsin ja Antosin 2- ja 3-

Erittäin kehittyneet tutkajärjestelmät tuovat listurvaa

- Mercedes-Benz Actros 2553 LS 6x2/4 B-linkkiyhdistelmä on todella vaikeissakin olosuhteissa vakaa ja turvallinen työkalu, kiitos alan kehittyneimpien ajoturvallisuutta parantavien ja kuljettajaa tukevien järjestelmien, sanoo Veho Hyötyajoneuvojen kuljettajakouluttaja Ari Fehrmann.

akselisiin maantiemalleihin.

B-junalla turvallisesti liukkailla teilläkin

Nyt koeajettavan vetoautosta ja kahdesta puoliperävaunusta koostuvan B-junan kolmiakselisen Actros vetoauton voimanlähteenä toimii valmistajan 12,8

litrainen ja huipputeholtaan 390 kW moottori; vaihteistona automatisoitu 12-vaihteinen PowerShift 3 -vaihteisto. Tienpintojen puolesta alkuvuoden liukkaimmaksi mainittu päivä oli mitä otollisin erilaisten turvallisuusjärjestelmien kokeiluun. Kun junan keula saatiin

käännettyä maantielle ja huomattiin että vetopyörät vastaavat kaasupolkimen komentoihin tyhjää lyömällä, muuttui testilenkin luonne pykälää haastavammaksi. Onneksi MercedesBenzin kuorma-autohin kehittämät vetoluistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmät suoriutuvat

Active Brake Assist 4 -avustin varoittaa kuljettajaa välittömästä törmäysvaarasta jalankulkijaan ja samaan aikaan käynnistää itsenäisesti auton osittaisen jarrutuksen. Auton pysäyttäminen jää kuljettajan vastuulle. Järjestelmä toimii 50 km/h nopeuksiin saakka lähes kaikissa liikennetilanteissa, myös hämärässä, sateessa, sumussa tai yöaikaan. Valmistajan henkilöautoista tuttu ratkaisu perustuu tutkateknologiaan, joka on suurelta osin riippumaton säästä tai valaistuksesta. Auton keulaan asennettu tutka havaitsee kiinteät esteet noin 250 metrin, pyöräilijät 150


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 101

Mercedeksen mukaan lähes 39 prosenttia kuorma-autojen vakavimmista onnettomuuksista ovat törmäyksiä jalankulkijoihin, erityisesti suojatien ulkopuolella. Myös yhdistelmien onnettomuudet tapahtuvat useimmiten jalankulkijoiden kanssa (61 %). Liikenneympäristön haasteista merkittävimpiä ovat risteystilanteet, erityisesti kääntyminen, jolloin kuljettaja ei välttämättä havaitse lähestyvää jalankulkijaa tai pyöräilijää ajoissa. ABA 4 ja Sideguard Assist ovat kehitetty juuri tällaisien onnettomuuksien vähentämiseksi.

ABA 4 järjestelmän käyttämä tutka on integroitu auton keulaan. Keulaan kasautuva lumi saattaa joissain tilanteissa vaikuttaa tutkan toimintaan.

metrin ja jalankulkijat noin 80 metrin etäisyydeltä. Järjestelmään voidaan lisähinnasta täydentää auton kuolleita kulmia tarkkailevalla Sideguard Assist -sivuvalvonta-avustimella. Se varoittaa kuljettajaa heti, kun ”varoalueella” auton sivuilla näkyy jalankulkija, pyöräilijä tai muu kohde. Liikkuvasta kohteesta kuljettajaa varoitetaan vilkkuvalla led-kolmiovalolla oikeanpuoleisessa A-pilarissa. Mahdollisesta törmäysriskistä järjestelmä varoittaa vilkuttamalla led-valoa monta kertaa punaisella. Kahden sekunnin kuluttua punavalo jää palamaan pysyvästi. Samalla kuuluu varoitusääni sen puolen kaiuttimesta, jolla törmäysriski on ilmeinen. Kun kuljettaja vaihtaa ajokais-

taa oikealle, Sideguard havaitsee auton vierellä olevat kohteet ja varoittaa niistä. Järjestelmä havaitsee myös liikennevalopylväät ja merkit, jotka voivat jäädä auton alle peruutuksissa ja käännöksissä. Tämä varoitustoiminto on käytössä 36 km/h nopeuteen saakka, kun taas liikkuvat kohteet järjestelmää tunnistaa jopa 90 km/h nopeuksissa. AEBS-hätäjarrutusjärjestelmät ovat olleet pakollisia useissa eri kuorma- ja linja-autoluokissa marraskuusta 2015 lähtien. Mercedeksen jalankulkijan tunnistava ABA4 hätäjarrutusjärjestelmä yltää ja ylittää jo nyt myös tulevaksi kaavailtujen hätäjarrutusjärjestelmielle asetetut vaatimukset.


102 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Järeitä rengasuutuuksia vaativaan käyttöön

S

uomen suurin yrittäjävetoinen rengasliikeketju Rengascenter Oy laajentaa raskaan kaluston vaativiin kivi-, maa-aines ja puukuljetustehtäviin tarkoitettujen renkaiden mallivalikoimaa Magna ja Cordiant uutuusrenkailla.

Hollantilainen Magna Tyres Group on ollut mukana kumiseosten ja niihin liittyvien komponenttien valmistuksessa sekä myynnissä auto- ja rengasteollisuudelle yli 30 vuoden ajan. Magnan osaamiseen ja korkealuokkaisiin renkaisiin luotetaan erityisesti kaivos- ja maa-ainesteollisuuden sekä maatalouskone- ja materiaalinsiirtolaitevalmistajien keskuudessa. Tähän kokemukseen perustuen yritys on laajentanut tuotevalikoimaansa kehittämällä ja valmistamalla kilpailukykyisesti hinnoitellun huippuluokan rengasmalliston erittäin vaativiin työmaa-, soraja puukuljetustehtäviin. Ennen laajempaa markkinoille tuontia RengasCenter on varmistanut valmistajan tuotteiden soveltuvuuden Suomen olosuhteisiin. - Rakensimme Suomeen tuotavan malliston yhteistyössä kotimaisten, erittäin vaativissa olosuhteissa työskentelevien, asiakasyritystemme kanssa. Työkäytössä saatujen kokemusten perusteella valitsimme laajasta mallivalikoimasta nyt tarjottavan rengasmalliston, kertoo Rengascenter Oy:n avainasiakaspäällikkö Mikko Kirves. Magna on panostanut renkaiden kehitystyössä erityisesti pistojen ja viiltojen kestoon, mutta myös pito-ominaisuuksiin sekä käyttöikään. Edellämainittujen ominaisuuksien osalta Magnan renkaat yltävät markkinoiden kirkkaimpaan kärkeen. Magnan rengasmallisto sisältää erinomaiset vaihtoehdot puutavara-autokäyttöön, kaikille

akseleille: vetäville akseleille valmistettu Magna MSO, on saatavissa Suomeen yleisessä 315/80R22.5 koossa. MSO:n vahvuutena muihin vastaaviin renkaisiin on muita korkeampi paripyöräasennusindeksi. - Sen ansiosta MSO tarjoaa vastaavia tuotteita korkeamman kantavuuden ja tuo siten lisää rahdituskilomahdollisuuksia ja tuo vahvuutta vetopäähän. Kirves täsmentää. Magna MTC on puolestaan kaikkien akseleiden rengas, jota

on saatavissa hyvin yleisenä 385/65R22,5 työmaarengaskokona. Lisäksi mallistosta löytyy myös 12.00R24 kiviautokokoja ja 315/80R22,5 koon kaikkien akseleiden mallit. - Magnan rengasmallisto rakentuu puhtaasti haastavien olosuhteiden renkaisiin, joissa vaaditaan korkeaa kantavuutta ja hyvää pisto- ja viiltosuojausta. Magnat ovat markkinoiden paras valinta, olipa sitten kyseessä työmaa- tai puutavarankuljetuskäyttö, lisää Kirves.

Magna MTC on kaikkien akseleiden rengas 385/65R22.5 koossa. Myös ympärivuotiseen käyttöön.

Cordiant VM-1 315/80R22.5 sopii mainiosti puuauton ohjaavalle akselille tai esim. paripyörä teliin.

Palakuvioinen Cordiant DM-1 vetorengas tuottaa vetopitoa vaativissakin olosuhteissa.

Puutavara-autoihin vetäville akseleille on tarjolla laadukas ja kestävä uusi vaihtoehto Hollantilainen Magna MSO, joka on saatavissa yleisessä 315/80R22.5 -koossa.

Kestävä Cordiant

Rengascenter lisäsi venäläiset Cordiant renkaat valikoimaansa vuonna 2017. Kirveksen mukaan Cordiant renkaiden kysyntä ja korkea laatu yllätti RengasCenter ketjun myyjät täysin. - Cordiant asemoituu renkaiden hintavertailussa renkaiden edullisimpaan hintaluokkaan, mutta on kestoltaan ja ajettavuudeltaan sekä pito-ominaisuuksiltaan ylemmän hintaluokan renkaiden veroinen. Se näkyy selkeästi myös myyntivolyymissa,

Cordiant VC-1 (275/70R22,5) on parhaimmillaan paripyöräasennettuna peräkärryssä.

joka on kääntynyt saman hintaluokan kiinalaisista vahvasti Cordiantin suuntaan. Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Cordiantin laatuun, josta hyvä esimerkki on rengasrikkojen raju väheneminen, kun verrokkina on vastaavan hintaluokan kiinalaiset renkaat, analysoi Kirves. Cordiant renkaita viedään yli 30 maahan. Renkaiden kehitystyössä on ollut mukana Eurooppalainen rengasvalmistaja, joka on tuonut mukanaan laatuvaatimukset ja korkean osaamisen. Valmistajalle myönnetyt ISO 9001, ISO/TS 16949 ja ISO 14001 -sertifioinnit takaavat että ympäristönsuojelusta ja laadunvalvonnasta huolehditaan hyvin. Cordiant Professional -renkaat laatutarkastetaan 100-prosenttisesti. Kaikki renkaat röntgenkuvataan Yxlon-järjestelmällä ja niiden laadun tasaisuus tarkastetaan automaattisesti myös pinnallisten virheiden varalta. Renkaat tarkastetaan myös ilmavuotojen ja staattisen epätasapainon varalta. Magna renkaiden lailla myös Cordiantin mallistosta löytyy korkealaatuiset vaihtoehdot puutavarakuljetuksiin. 315/80R 22.5 koon VM-1 sopii kaikille akseleille käytettäväksi ja on erinomainen ohjaavan akselin rengas. Samassa koossa tarjolla on palakuvioinen DM-1 vetorengas, jossa suurehkot palat ja vetopinnan hyvä puhdistuvuus, jolloin vetopito säilyy vaativissakin olosuhteissa. 385/65R22.5 koossa tarjottava TM-1 on todellinen monikäyttörengas kaikille akseleille ja jopa ympärivuotiseen käyttöön. Cordiantin rengasmallistosta löytyy vaihtoehdot myös jakelu-, kaukoliikenne ja bussipuolen käyttötarkoituksiin. - Tähän asti kerätyn kokemuksen perusteella voin hyvällä omalla tunnolla väittää, että Cordiant on markkinoiden korkealaatuisin edullisen hintaluokan rengas vaativaan työkäyttöön, Kirves ilmoittaa.

Cordiant TM-1 385/65R22.5 soveltuu monipuoliseen ympärivuotiseen käyttöön.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Siimetin innovatiivinen puoliperävaunu paperirullien kuljetukseen mahdollistaa tehokkaat ja turvalliset kuljetukset.

Erikoiskuljetusperävaunu paperirullien kuljettamiseen K oneenkuljetuslaveteistaan tunnettu suomalainen Siimet Oy suunnittelee ja valmistaa myös erikoiskuljetusratkaisut teollisuuden tarpeisiin. Loppuvuodesta 2017 UPM otti käyttöön uuden Siimet -puo-

liperävaunun paperirullien turvalliseen kuljetukseen Rauman paperitehtaasta satamaan. - Siimet on valmistanut 3-akselisia perävaunuja paperirullien kuljetukseen UPM:lle jo 1980 -luvulla ja vaunut palvelevat edelleen tehtävässään Raumalla jopa 24/7, mikä kertoo jotain Siimetin vaunujen kestoiästä.

Nyt valmistunut uuden sukupolven vaunu muistuttaa perusrakenteeltaan vanhoja mutta siinä on hyödynnetty nykyteknologiaa, kertoo Siimet Oy:n toimitusjohtaja Ari Mäkitalo.

Innovatiivinen rakenne

Uuden vaunun rakenteissa on käytetty suurlujuusteräksiä ja

alumiinia millä yhdessä osaavan suunnittelun kanssa vaunun omapainoa on saatu merkittävästi alennettua. Vaunu painaa 27 tonnia, sen ajokorkeus on 5,4 metriä ja leveys 3,2 metriä. - Hyötykuormaa noin 45 tonnia kyytiinsä ottavalla, ilmajousitetulla 4-akselisella vaunulla kuljetaan paperirullia noin vii-

den kilometrin matkaa tehtaalta satamaan osittain erikoiskuljetuksena yleistä tietä pitkin. Kolme akseleista on kääntyviä varustettuna Tridec -pakko-ohjaus järjestelmällä. Kääntyvät akselit helpottavat ajamista reitin mutkissa jolloin ajonopeus nousee, turvallisuus paranee ja renkaiden, akseleiden jne. kulu-

Hyötykuormaa noin 45 tonnia kyytiinsä ottavalla, ilmajousitetulla 4-akselisella vaunulla kuljetaan paperirullia noin viiden kilometrin matkaa UPM:n Rauman paperitehtaalta satamaan osittain erikoiskuljetuksena yleistä tietä pitkin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 105

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Uudessa paperirullien kuljetusvaunussa näkyy Siimetin vankka suunnitteluosaaminen erikoiskuljetusperävaunujen valmistuksessa.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. Turvallisen kuljetuksen takaa kotimainen NWE:n automaattinen Fix Strap -kuormansidontajärjestelmä, mikä estää myös rullien kolhiintumisen siirron aikana.

minen vähenee, sanoo Mäkitalo. Vaunun katto ja seinät nousevat kokonaan ylös paperirullien lastauksen ja purkamisen ajaksi; käyttö onnistuu myös epätasaisella alustalla. Ajettaessa rullat ovat suojassa vaunun sisällä. - Turvallisen kuljetuksen takaa kotimainen NWE:n automaattinen Fix Truck Safe -kuormansidontajärjestelmä, mikä estää myös rullien kolhiintumisen siirron aikana, toteaa Mäkitalo. Siimetin paperirullien kuljetusvaunu keskustelee sähköisesti tehtaan logistiikkajärjestelmän kanssa. - Järjestelmä mm. ohjaa vaunun lastauksessa ja purkamisessa käytettävää sähkötoimista kuljetinta, kertoo Mäkitalo.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab Kolme akseleista on pakko-ohjattuja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

106 KULJETUS

A U T A A L I AN K ALTA

HOTETTAVASTI ASIANTUNTIJ LU

Sto

igipiirturit neridge – D

ISE ILMLAUT KOOTDILL

U STIK PO

”MArkkoAka1up6as”ta

A

vain ve

r Vaihtopiirtseut k ja korjau

SKF keskusvoitelu

it

tallentimet Winycam -ajo

, Ohjelmistojatetälatausratkaisut tallennus-

ät alaitejärjestelm rv u -t e y e il b Mo

Dignita lkometrit Alkolukot ja a

VERKKOK AUPPA.PIIRLA.FI » PIIRLA.FI PIIRLA@PIIRLA.FI » 017 283 1595

Valitse alansa ykkönen –

Lisätietoja 020 7400 800 www.skf.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 107

www.porokka.fi

JP:LTÄ SALPAKADULTA JOENSUUSTA! www.porokka.fi

JP:LTÄ SALPAKADULTA JOENSUUSTA!

MYÖS VUOKRATTAVANA!

YHDESSÄ 43.000€

VOLVO FH13 -11 Ajettu 714 tkm, rautajouset, manuaalivaihteet, puuvarustus, nosturi, siisti Hinta: 33.500€ FORESTERI 2010T -08 avonosturi Hinta: 11.500€

VOLVO FH16 700 -12 Exte alupankot, mahdollisuus myydä yhdessä nosturin ja perävaunun kanssa Hinta: 39.500€

KESLA 2110T -13 Kesla 46 koura, rasvari, Epec vaaka Hinta: 33.500€

FORESTERI 2010TH

-06

SISU E 6x2 Hinta: Foresteri 2010 -01

SISU E14M

Renault Trucks Road Show 2018 vierailee 6.3.-9.5.2018 välisenä aikana yhteensä 25 eri paikkakunnalla. Katso lisätietoja: www.renault-trucks.fi/kiertue2018

Renault Trucks uutuudet kiertueella koko kevään

R

enault Trucks C-sarja, T-sarja sekä Master -pakettiautot kiertävät Suomea kevään 2018 aikana. Asiakkaita Raaseporista aina Rovaniemelle saakka tavoittava kiertue vierailee maalis-toukokuun aikana kaikkiaan 25 paikkakunnalla. Renault Trucks panostaa vahvasti Suomen myyntiin. Kasvua haetaan etenkin maansiirtopuolelta, jossa valmistajalla on tarjolla tuore ja polttoainetaloudellinen mallisto kevyisiin sekä raskaisiin ajotehtäviin. Renault Trucks Suomi on rakentanut ja varustanut useita C-sarjan kuormaautoja suomalaisilla päällerakentajilla asiakkaiden koeajettavaksi. C-sarjan sorakasettiyhdistelmän lisäksi koeajettavana on koukkuvaihtolavalaitteella varustettu neliakselinen C-sarjalainen. Molemmissa autoissa on mm. automatisoitu 12-vaihteinen Optidriver -vaihteisto, napaperä, 13-litran moottori ja kuljetta-

jalle mukava Night&Day -ohjaamo. Lisäksi kiertuueella on mahdollista koeajaa kaukoliikenneautojen kuninkuusluokkaan sijoittuva ja huippuluokan varusteilla täydennetty kilometrinnielijä; Renault Trucks T High rekanvetäjä. Kevyempää osastoa täydentää valmistajan Master pakettiautot. Kävimme tutustumassa ranskalaismerkin kiertuekalustoon Turun Volvo Truck Centerissä. Lehdistöpäiväksi paikalle oli saatu myös asiakasautoista Jouko Ojalan K 460 8x4(2+2) 35t nuppiauto ja Sami Mäkisen C 460 jossa lisävarusteena hydraulinen etuveto. - Tämä on laajin Renault Trucksin Suomessa koskaan järjestämä kiertue. Vahva mallistomme herättää ansaitusti kiinnostusta alan ammattilaisissa. Lupaavalta näyttää, sillä kolmen ensimmäisen päivän aikana merkittiin yli 50 koeajoa, näistä jäi mukavasti tarjouspyyntöjä, sanoo tyytyväinen Renault Trucks Suomen myyntijohtaja Pasi Gerpe.

Harvinainen jäätie syntyi Kittilään - tukkirekat ajavat 60 tonnin massoilla

K

ittilässä Raattaman kylän kupeessa Telanivassa on avattu tänä talvena jäätie Ounasjoen ylitse. Jäätie kestää 60 tonnin kuorman ja sitä ajavat päivittäin kolmen yrittäjän tukkirekat kymmenisen kertaa.

Metsuri Martti Vaara on jäädyttänyt Telanivan jäätien jo neljästi, noin viiden vuoden välein. Yhteensä hän on tehnyt urallaan kymmenen jäätietä. Hän on Lapin kokenein jäätiemestari. - Olen pumpannut vettä jäälle marraskuun puolivälistä loppiaiseen saakka lähes joka pakkaspäivä, Vaara kertoo. Jään vahvuus 200 metrin matkalla on jo yli 1 m 40 cm. Jotta jään voi ylittää 60 -tonnisella rekalla, on jään paksuuden oltava VTT:n ohjeiden mukaan vähintään 1 m 5 cm. Jäätien tekeminen on tarkkaa työtä ja siksi jään paksuusmittaukset ja kuormien koko ovat turvallisuussyistä tarkasti säädeltyjä. Kulumisesta syntyneet railot jäädytetään umpeen jään vahvistamiseksi. Tien huolto jatkuu koko käyttöiän ajan, säistä riippuen maaliskuun

loppuun tai huhtikuun alkuun saakka. Ounasjoen takana työmaalla on käynnissä ylispuiden ja siemenpuiden poisto sekä harvennushakkuut Metsähallituksen leimikolla. Kittilässä noin metrin mittainen lumipeite on tuonut omat haasteensa harvennustöihin. Tukkiauto ajaa jäälle noin 30 km/h nopeudella, mikä on jäätiellä sallittu maksiminopeus. Suurempi nopeus voi aiheuttaa jään alla paineaallon, joka voi pahimmillaan rikkoa jään. Iso 76 tonnin tukkirekka on vajaassa kuormassa, tarkalleen sallitussa 60 tonnissa. Kuljettaja jättää kuormansa joen toiselle puolelle yleisen tien varteen. Sieltä tukit kuormataan täyteen lastiin ja kuljetetaan Kolarin asemalle, edelleen toimitettavaksi asiakkaille. Jääteiden tekeminen ei ole kovin yleistä: Metsähallitus tekee vuosittain saarissa ja vesistöjen takana oleville korjuukohteille 10–20 kilometriä jääteitä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Jääteitä ei yleensä ole tarkoitettu yleiseen käyttöön, mutta Kittilän jäätie on poikkeuksellisesti avoin kaikille käyttäjille.

-97 12.500€ 5.500€

Hinta:

9.500€

-97

Hinta:

15.500€

FERRARI 077 Hinta:

-91 4.400€

SUNWARD SWE 15S -08 Ajettu 323 h, 2 kauhaa, 1.7 tn Hinta: 18.800€

PWT MEGA 9.900€

DOLLY 4.900€

KÄRRI LIPE Ketjupurku Hinta:

-03 12.500€

PUOLIPV. PWT MEGA 01 -08 ENERGIALAATIKKO -00 ETUVAUNU DOLLY -99 RKP-alusta Hinta yhteensä: 13.500€ Myydään myös erikseen.

MYYNNISSÄ MYÖS SISU-AKSELEITA!

ETUTELI + VETOAISA Hinta:

3.750€

NOSTUREIDEN PURKUOSIA Kesla-Foresteri, Loglift, Jonssi, Epsilon.... KYSY!

LISÄKSI:

JONSERED 1080 ST -07.....PURETTUNA LOGLIFT 105 ST H -03........PURETTUNA

OSTETAAN PUUAUTO, NOSTURI JA PERÄVA UNU erikseen ta i yhdistelmä nä HINNAT ALV.0%

JONSERED 1080 ST -10.....PURETTUNA EPSILON 110......................PURETTUNA

KYSY VAIHOTARJOUS!

NYT HINTA 375€

Uudet kourat ja kääntäjät Uusia ja käytettyjä pankkoja. NOSTURIN RAPPUSET ERIKOISHINNOIN! MYÖS VAIHTO! Nosturin tukijalan askelma

ETUPRESSUT SOPIVASTI: Kesla, Loglift ja Epsilon 295€/kpl VARASTO MYYDÄÄN NYT SOPIVASTI. MYÖS NOSTUREIDEN UUSIA/KÄYTETTYJÄ VARAOSIA. VAAKAOSAT JA TAMTRON -VAA’AT. MEILTÄ NYT MYÖS GUNNEBO-KETJUT. Kysy myös rahoitusta ja muita ehtoja. Yli 35 Yli vuoden kokemuksella raskaan 35 vuoden kokemuksella raskaan kauppaa puualan parhaaksi! sarjansarjan kauppaa kokokoko puualan parhaaksi! Salpakatu 12, 80100 Joensuu OSTAA

MYY

VÄLITTÄÄ

KYSY MYÖS VUOKRAUSTA!

Jouni Porokka 0500 373 473

Jyrki Porokka 050 546 4875


108 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puunkuormaajamestari 2018 alkukilpailut käydään kevään aikana 20 paikkakunnalla ja finaali kisataan FinnMetko 2018 näyttelyn yhteydessä 31.8. Jämsässä.

Puunkuormaajamestari 2018 kiertue käynnistyy huhtikuussa - finaali FinnMetkossa

C

argoteciin kuuluva Hiab sekä Volvo Trucks ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry käynnistävät 13. huhtikuuta vuoden 2018 Puunkuormauskiertueen. Sen ensimmäinen osakilpailu järjestetään Tampereella Mansen Mörinöillä 13.-14.4.2018.

Osakilpailuja järjestetään yli

20 paikkakunnalla kesäkuun alkuun mennessä. Puunkuormaajamestari selviää Jämsässä järjestettävillä FinnMetko-messuilla 31.8.2018. Finaaliin osallistuu viisi parasta entisen läänijaon mukaista lääninmestaria sekä kilpailuaikojen perusteella viisi parasta osallistujaa. Tänä vuonna Puunkuormaajamestari-kilpailussa on tehty uudistuksia. Niistä tärkein koskee naisten mestaruuden voittajaa,

joka ratkaistaan vasta elokuussa FinnMetkon yhteydessä. Naisten finaaliin pääsee kuusi parasta osakilpailuaikojen perusteella. - Kiertue järjestetään nyt 33. kerran, ja se on muodostunut asiakkaillemme tärkeäksi perinteeksi. Esimerkiksi viime vuoden voittaja, Kai Siren, on osallistunut kilpailuun jo vuodesta 1989. Mitalisijoja hänelle on kertynyt yksitoista, joista seitsemän on mestaruutta, kertoo

Kai Siren otti viime vuonna jo seitsemännen mestaruuden Tuurissa käydyssä finaalissa, missä hopealle kuormasi Petri Varkoi ja pronssille Reijo Niskanen.

Janna Wolin, aluemyyntipäällikkö, Hiab. Vuoden 2017 Puunkuormauskiertueella oli mukana myös Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto SAKKY. - Positiivisten yhteistyökokemusten kautta oppilaitosyhteistyötä on laajennettu tänä vuonna entisestään. Viime vuonna mukana olleiden oppilaitosten lisäksi olemme varmistaneet kahden uuden oppilaitoksen mukana olon: Tampereen seudun ammattiopisto TREDU sekä Lapin Koulutuskeskus REDU. Koemme oppilaitosyhteistyön erittäin tärkeäksi. Teemme puunkuljetusalaa tunnetuksi oppilaille sekä esittelemme heille alan uusimmat suuntaukset. Tässä avautuu myös oiva mahdollisuus sekä oppilaitosten ja oppilaiden että kuljetusyrittäjien tavata toisiaan tiedostaen kuljettajiin kohdistuvan pulan, toteaa Jani Koskinen, myyntipäällikkö, Hiab. Tutuksi tullut LOGLIFT 118S -puutavaranosturi toimii kilpailunosturina sekä karsinnoissa että finaalissa. Kiertueella on tänä vuonna mahdollisuus myös koeajaa uutta sähköohjattua LOGLIFT 150Z -nosturia. Kiertuepaikkakunnilla on esillä runsaasti myös muiden yhteistyökumppaneiden kalustoa sekä henkilöstöä. Yhteistyökumppaneista Volvo viettää 90-vuotisjuhlia. Volvo

Trucksin myyntijohtaja Reino Manninen kertoo, että Volvon koeajokiertue kulkee Puunkuormaajamestari-kilpailun mukana. Koeajettavana on Volvon mallistoa raskaisiin kuljetuksiin. Puunkuormauskiertueen tarkemmat aikataulut ovat nähtävissä Facebookissa, osoitteessa www.facebook.com/puunkuormaajamestari

- Alkukilpailuista FinnMetkossa käytävään finaaliin selviytyy 10 parasta kilpailijaa, jotka ratkaisevat mestaruuden varmasti erittäin kovatasoisessa taistossa, sanoo Hiabin myyntipäällikkö Jari Koskinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 109

Volvo entistä vahvemmin Puunkuormaajamestari -kisaan

V

olvo Trucks on entistäkin vahvemmin mukana huhti- kuussa käynnistyvässä Puunkuormaajamestari 2018 -kilpailussa, sillä Volvon koeajokiertue kulkee kilpailun mukana. Puunkuormaajakiertueen paikkakunnilla pääsee tutustumaan Volvon raskaisiin kuljetustehtäviin suunniteltujen kuorma-autojen ominaisuuksiin.

Cargoteciin kuuluva Hiab, Volvo Trucks ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry yhteistyökumppaneineen järjestävät 33. kerran puunkuormauksen SM-kilpailun. Ensimmäinen osakilpailu käydään 13.-14. huhtikuuta 2018 Mansen mörinöillä Tampereella. - Jännittävän kuormauskilpailun lisäksi on mahdollista kokea käytännössä Volvon teknisten ratkaisujen toimivuus, kun Volvon koeajokiertue kulkee kilpailun mukana. Koeajettavana on Volvon mallistoa raskaisiin kuljetuksiin. Voit tutustua muun muassa ohjausta keventävään Volvo Dynamic Steering -ohjaukseen, haastavissa olosuhteissa liikkeellelähdön takaavaan ryömintävaihteistoon tai ilma- ja rautajousitukseen. Asiantuntijoiltamme voi kuulla lisää myös

Tänä vuonna jännittävän kuormauskilpailun lisäksi on mahdollista kokea käytännössä Volvon teknisten ratkaisujen toimivuus, kun Volvon koeajokiertue kulkee kilpailun mukana. Puunkuormaajamestari 2018 -kiertue alkaa 13.-14.4. Tampereelta ja kiertää yli 20 paikkakuntaa.

heti ajoon valmiista WoodPro -konseptiautoista, joiden valinta lyhentää toimitusaikaa ja tekee auton hankinnasta helpompaa, kertoo Volvo Trucksin Suomen myyntijohtaja Reino Manninen.

Volvo lanseerasi vuoden vaihteessa 2 vuoden täystakuun asentamilleen Aidoille Volvo Varaosille, Vaihto-osille ja Lisävarusteille. Kiertueen aikana esitellään parantuneiden takuuehtojen lisäksi myös Volvo vara-

osien ja huollon ominaisuuksia, jotka mahdollistivat takuun tuplaamisen 12 kuukaudesta 24 kuukauteen. Puunkuormaajamestarin osakilpailut jatkuvat eri paikkakunnilla kevään aikana läpi Suomen.

Viimeinen osakilpailu käydään 7.-8.6. Jyväskylässä. Puunkuormaajamestari 2018 -finaali kisataan 31.8. FinnMetko -näyttelyn yhteydessä Jämsässä.


110 KULJETUS

KATSO VIDEO KESLA 2117T -NOSTURISTA!

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KESLA - metsäteknologian moniosaaja Kesla on metsäteknologian moniosaaja jo yli 55 vuoden kokemuksella. Nosturimme on suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin ja makuun. Valikoimastamme löytyy ratkaisu erilaisiin tarpeisiin, niin puunkuljetukseen kuin terminaalilastaukseenkin. TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

www.kesla.com www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Närhi Oy | narhi.com KAUTTUA: EHM Oy | ehm.fi MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi SOINI: Saleston Oy | saleston.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terminator XXL -puutavarapankot antavat yhdistelmälle maksimaalisen kuormatilan sekä paljon muita etuja. Kuvassa Szepaniak Yhtiöiden yhdistelmä XXL Aero -pankoilla.

Kevät tuo lisäakseloinnit ja kevyen puun:

Vaihto Terminatoreihin ei ole vain pankkohankinta vaan se on tuottoisa ja turvallinen sijoitus

T

erminator XXL pankkomallit on kehitetty ”puhtaalta pöydältä” mutta vuosikymmenten, alan kovimmalla kokemuksella. Koko kattavan malliston kehityksen perusvaateet olivat tuottavuus ja turvallisuus. Lisäksi teräksisten Terminatoreitten korkeatasoisen muotoilun ohella on keskitytty vastuullisesti pankkojen pintakäsittelyyn ja sen kestoon sekä laadukkuuden kehittämiseen alumiinipinnoitteiden kanssa kilpailukykyisiksi.

Terminatorit vastaavatkin nyt tehokkaasti kaikkiin puutavarapankoille asetettuihin vaatimuksiin tuottavuudesta, turvallisuuteen ja korkealaatuiseen sekä pitkään käyttikään. Lisäksi XXL -pankkomalliston aerodynaamiset ominaisuudet tuulenohjauksineet ovat nekin aivan omassa Terminaror -luokassaan. Hyvä aeromuotoilu ja maksimikokoinen pankkojen sisäkuormatila kulkevat oikeaan suuntaan ja lisäksi käsikädessä. Kappaleitten aerodymaaminen muotokerroin (Cw)ja niitten ilmavirtauksen vastainen otsapinta (A) määrittelevät niitten vaikutukset ilmasvastusvoimiin. Sekä hyvä muotokerroin, että pieni otsapinta tuovat toivottua tulosta (Cw x A). Pieni pankkorakenteitten otsapinta ja kuormatilan suuruus on lähes sama asia. Otsapinnan pienennys tehdään pankkorunkoa ja kiinnikerakenteita madaltamalla sekä tolppia kuorman puolelta kaventamalla. Tämä muutos pienentää ilmanvastusvoi-

mia ja kasvattaa samanaikaisesti pankoille tärkeää kuormatilan poikkipinta-alaa. Nykyisten markkinoilla olevien pankkomallien otsapintojen kokoerot poikkeavat huonoimman ja edullisimman välillä yli 30 % :lla. Pankkojen kolmenkymmenen prosentin otsapintaero vastaa 0.4 m2:n erotusta kuorman poikkipinnassa. Kuorman poikkipintaeroa kasvattaa lisäksi tolppien muotoilu ja irtotolppaisten pankkojen tolppaholkit. Yhteensä kokoero on luokkaa 0.6 m2 - puolitoista kourallista / nippu.

Tolppien ja rungon muotoilulla lisäarvoa

Tolppien ja pankkorunkojen muotoilussa on merkittävästi lisäarvoa sekä tuloksentekoon että liikenneturvallisuuteen. Oikea muoto yhdessä pienen otsapinnan kanssa antaa erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää 24 tolppaa ja 12 pankkorunkoa ilmanohjaimina, jotka parantuneen polttoainetalouden ja kasvaneiden kuormakokojen kautta tuovat lisäarvona myös puhtautta sekä turvallisuutta liikennevirtoihin. Heikki Jokela puh. 050 4129 024

Lisää aerodynamiikka-artikkeleita: www.terminator.fi - hakusanoilla aero, xxl ja cc

Nykyisen Terminator XXL -pankkomalliston taustalla on yli 40 vuoden kokemus puutavarapankkojen kehityksestä. Aerodynamiikkaa on tutkittu mm. kokeilla 1980-luvulta lähtien.

KULJETUS 111


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TAMTRON TIMBER WIRELESS

-PUUTAVARANOSTURIVAAKA

LANGATONTA TARKKUUTTA ⊲

Erinomainen tarkkuus, noin 1 % normaalissa käytössä

Luotettavat mittaustulokset, joihin lämpötila ja kuormaustapa vaikuttavat langattoman ratkaisun ansiosta häviävän vähän

Häiriötöntä työskentelyä helposti vaihdettavien paristojen ja jopa kaksi kuukautta kestävän akun myötä

USB-tiedonsiirto metsäyhtiöiden tietojärjestelmiin XML-muodossa

KYSY LISÄÄ! Puh. 03 3143 5000 | weighing@tamtron.fi | www.tamtron.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 113

Turvaa ja Tukea Teille - vuodesta 1978

4

0-juhlavuottaan viettävä Piirla Oy Kuopiosta tunnetaan maanlaajuisesti ajoneuvopiirtureiden uraauurtavana ammattilaisena, joka maahantuo ja myy myös muita liikenteen turvallisuuteen liittyviä tuotteita ja palveluita.

Piirla Oy on johtava kotimainen ajopiirturituotteiden asiantuntija ja maahantuoja. Piirla tarjoaa neljän vuosikymmenen kokemuksella kaikki piirturitarvikkeet asiakkailleen, eli uudet digipiirturit, tiedonsiirtolaitteet ja tarvikkeet. - Korjaamme myös vankalla ammattitaidolla kaikki vanhat analogiset ajopiirturit, joita on edelleen yllättävänkin paljon käytössä. Lisäksi olemme erikoistuneet ajoneuvojen turvallisuutta parantaviin jälkiasenteisiin lisävarusteisiin. Maahantuomme ja jälleenmyymme mm. Dignita -alkolukot ja -alkometrit, Winycam -ajotallentimet, Mobileye -turvallisuusjärjestelmät, hälytys-, paikannus- ja ajotavanseurantajärjestelmät, peruutustutkat ja kamerat. Digipiirtureissa maahantuontiohjelmamme rakentuu Stoneridgen johtavien tuotteiden ympärille. Laadukkaat edustukset ja erityisosaamisemme tekevät meistä arvostetun yhteistyökumppanin. Haluamme olla arvostettu liikenneturvallisuuden asiantuntija, jonka tuotteilla ja toiminnalla pelastetaan ihmishenkiä. Motivoituneen henkilöstön, monipuolisten verkostojen ja hintalaatusuhteeltaan laadukkaasti segmentoitujen tuotteiden avulla pystymme jatkossakin vastaamaan asiakaskunnan muuttuviin tarpeisiin, kertoo Piirla Oy:n toimitusjohtaja Harri Salmi.

Kaikki alkoi piirturipakosta - liikenneturvallisuuden takia

Piirla Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Salmi perusti yrityksen keväällä 1978 yhdessä Ahti Paanasen kanssa. - Olin valmistunut aiemmin teknikoksi Helsingin Ammatillisesta oppilaitoksesta. Saimme vihiä että kuorma-autojen ajopiirturipakko tulee Suomeen ja niinhän se astuikin voimaan 1.5.1978. Kartalla oli selvä aukko Kuopion ympäristössä ajopiirturitoiminnalle ja niin muutin Stadista Savoon missä Piirla aloitti toimintansa VDO ja Kienzle ajopiirtureiden myyjänä, asentajana ja huoltajana, muistelee Pertti Salmi.

Piirla Oy:n perustaja, hallituksen puheenjohtaja Pertti Salmi ja 40-vuotiasta perheyritystä toisessa polvessa johtava Harri Salmi esittelevät Piirlan toimitiloista Kuopiosta löytyvää maailman suurinta piirturikokoelmaa. Vuosikymmenten kokemuksen alasta omaavassa Piirlassa eletään vahvasti tätä päivää ja ollaan hereillä huomisen kanssa mm. tulevien älypiirtureiden suhteen. Ja suunnitelmissa on myös uudet toimitilat Kuopioon...

Ajopiirturipakon voimaantulo tiesi kiirettä alan toimijoille. - Asensimme jopa tuhansia piirtureita vuodessa. Sitten Ahti Paananen perusti Jyväskylään piirturialan toimijan Pitek Oy:n vuonna 1982, mikä sekin toimii edelleen. Omistimme yrityksiä hetken ristiin kunnes keskityimme sitten molemmat omiin yrityksiimme; minä Piirlaan ja Ahti Pitekiin, toteaa Salmi.

Digipiirturit toivat seuraavan muutoksen

Piirturiala kehittyi kovaa vauhtia ja seuraava asetukseen perustuva suuri muutos nähtiin 1.5.2006 kun digipiirturipakko astui voimaan. Digitaalisuuden tulo sai myös Pertin pojan Harrin lopullisesti tekemään päätöksen perheyrityksen toimintaan kes-

kittymisessä. - Kun digipiirturit alkoivat tulla puheenaikeeksi ala alkoi kiinnostamaan nuorta miestä ihan eri tavalla. Keräsin mahdollisimman paljon ennakkotietoa tulevista digipiirtureista ja heti kun oli mahdollista kävin koulutuksissa jne. Nyt kun aikaa on vierähtänyt siitä jo yli 13 vuotta olen luonut digipuolesta itselleni ja henkilöstöllemme laajan erikoisasiantuntijuuden, mikä on pääroolissa Piirlan nykytoiminnassa, kertoo Harri Salmi. Piirla maahantuo Stoneridgen digipiirtureita ja huoltaa kaikki piirturimerkit sekä tarjoaa niihin liittyviä oheistuotteita kuten tiedonsiirtolaitteita, ohjelmistoja, piirturitarvikkeita ja Piirlan Digipiirturipalvelua. - Meillä on lähes 300 jälleen-

myyjää joista iso osa toimii myös luvanvaraisina digipiirtureiden huoltopisteinä sekä myy muitakin turvallisuusvarusteitamme. Meidän tehtävänä on tarjota heille parhaat mahdolliset tuotteet, etsiä uusia maailmalta sekä kouluttaa jälleenmyyjiemme henkilökuntaa yhteistyössä laitevalmistajien kanssa, toteaa Harri Salmi.

Älypiirturit tulevat kesällä 2019

Seuraava ajoneuvopiirturialaa asetusten kautta koskeva merkittävä muutos koetaan kesällä 2019 kun voimaan on astumassa uusi älypiirtureiden käyttöpakko uusissa ajoneuvoissa. - Älypiirturit ovat seuraavan sukupolven digipiirtureita, joissa on mm. mahdollisuus viran-

omaisten etälukuun. Me elämme tässäkin kehityksessä ajan hermolla yhdessä valmistajien kanssa ja tuomme koko ajan tietoa tulevista älypiirtureista jälleenmyjillemme sekä asiakkaillemme, sanoo Harri Salmi.

Jatkuvaa toiminnan kehittämistä

Piirla kehittää jatkuvasti omia toimintojaan vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin ja parantaakseen entisestään asiakaspalvelua. - Olemme parhaillaan mm. alustavasti suunnittelemassa investointia uusiin toimitiloihin, paljastaa Harri Salmi.

Piirla maahantuo laadukkaita, johtavissa kuorma-automerkeissä käytettäviä Stoneridgen -digipiirtureita ja huoltaa kaikki piirturimerkit sekä tarjoaa niihin liittyviä oheistuotteita ja palveluita.


114 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuola Truck and Trailersin varaosamyynnistä vastaava Patrick Vuola (vas.) ja toimitusjohtaja Jarmo Vuola ovat olleet tyytyväisiä päätökseen liittyä Truck Partner -ketjuun. Motoral Oy:n avainasiakaspäällikkö Toni Kivinen (oik.) on tehnyt Vuolan kanssa hyvää yhteistyötä jo kymmenen vuoden ajan ja ketjun myötä tekemiseen on saatu lisää syvyyttä.

Truck Partner -ketjuun liittyminen tuonut selvää lisäarvoa Vuolan tekemiseen

J

o 68 vuoden kokemus raskaan kaluston korjauksista ja huolloista sekä varaosien jälleenmyynnistä on vakiinnuttanut Vuola Trucks and Trailersin aseman yhtenä ajan johtavana asiantuntijana.

Kaarinassa, Turun kupeessa toimivan vuonna 1950 perustetun Vuolan erikoisalana on raskaan kuljetuskaluston korjaukset ja huolto sekä varaosien myynti. - Vankka osaamisemme takaa sen, että asiakkaamme saavat ammattimaisen palvelun olipa kyseessä kuorma-auton, bussin

Vuola Trucks and Trailersillä on Kaarinassa hyvät tilat kuorma-autojen ja perävaunujen huoltoihin sekä korjauksiin. Erittäin ammattitaitoisen henkilökunnan käytössä on uusimmat laitteet ja testerit nykykaluston huoltojen vaatimuksiin.

tai perävaunun korjaus tai huolto - teemme remontteja myös erilaisiin päällerakenteisiin sekä

työkoneisiin ja alustapuolen päivityksiä paketti- ja matkailuautoihin. Pidämme huolta kalustos-

tasi merkistä ja mallista riippumatta, ja olemme valtuutettu DAF-huoltokorjaamo. Erikoisosaamiseemme kuuluvat myös kaiken merkkisten ajoneuvojen jousityöt. Tarjoamme asiakkaillemme raskaan kuljetuskaluston kokonaisvaltaista palvelua katsastuskäynteineen. Erityisesti pyrimme korostamaan asianmukaisen ja monipuolisen huollon merkitystä kannattavassa kuljetusyrittämisessä. Laadukkaalla toiminnallamme olemme saaneet luotua uskollisen ja palveluihimme tyytyväisen laajan asiakaskunnan, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Vuola.

Jatkuvaa kehittämistä

Vuola pitää huolta asiakkaiden kuljetuskalustosta merkistä ja mallista riippumatta - toimien myös valtuutettuna DAF-huoltokorjaamona.

Tärkeässä roolissa Vuolan tekemisessä on jatkuva toimintojen kehittäminen ja huoltohen-

kilökunnan koulutus. - Kuuntelemme asiakkaiden tarpeita tarkalla korvalla, mikä on erityisen tärkeää nopeasti muuttuvalla kuljetusalalla. Myös oman henkilökunnan kanssa käydään säännöllisesti palautekeskusteluita. Kuorma-autojen tekniikan kehitys on nopeaa ja asiat muuttuvat koko ajan joten tarvitaan jatkuvaa teknistä koulutusta sekä hallin puolelle uusimmat laitteet. Varsinaisen huolto- ja korjaustyön ohella väylätekniikkaan perustuvien nykyautojen sähköpuolen vianetsintä on usein erittäin haasteellista ja siinä vaaditaan vahvaa ammattitaitoa, toteaa Vuola.

Puoli vuosisataa yhteistyötä Motoralin kanssa

Vuonna 1958 perustetun, tek-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 115

Vielä ehdit varata osaston alan tärkeimpään tapahtumaan

- Truck Parter -liikkeet saavat varaosat Motoralin keskusvarastolta nopeilla toimitusajoilla ja myös tehdastoimitukset hoituvat jopa seuraavalle päivälle, sanoo avainasiakaspäällikkö Toni Kivinen. Patrick Vuola vahvistaa asian: - Olemme olleet aina erittäin tyytyväisiä Motoralin toimitusnopeuteen ja -varmuuteen.

nistä maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavan Motoral Oy:n kanssa Vuola on tehnyt yhteistyötä jo puolen vuosisadan ajan. - Yhteistyö alkoi aikanaan jousipuolen tuotteista ja siitä se on laajentunut erityisesti 2000 -luvun aikana mm. kuorma-autojen ja perävaunujen laadukkaisiin alustan, jousituksen ja ohjauksen osiin kuten Wabco ja Knorr, sekä muihin varaosiin ja tarvikkeisiin. Me haluamme panostaa osissa sellaisiin laatutuotteisiin jotka ovat asiakkaillemme pitkässä juoksussa edullisin investointi. Olemme olleet Motoralin kanssa tehtyyn yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä ja erityismaininnan ansaitsee toimitusten nopeus ja tarkkuus, mistä moni alan toimija saisi ottaa mallia, kehuu varaosamyynnistä vastaava Patrick Vuola. Vuoden 2017 alussa Motoral lanseerasi uuden Truck Partner -ketjun, mihin kuuluu jo 15 raskaan kaluston yksityistä toimijaa eri puolilta maata. Vuola lähti mukaan ketjuun ensimmäisten joukossa. - Kun Motoral tarjosi syvem-

pää Truck Partner -yhteistyötä emme kauaa asiaa miettineet, sillä ajatuksessa oli heti järkeä. Mukaan lähdössä ei ollut oikeastaan minkäänlaista kynnystä eikä meidän tarvinnut investoida uusiin laitteisiinkaan, sillä olimme hiljattain hankkineet mm. Jaltest-yksikön, toteaa Jarmo Vuola.

Truck Partner -ketjuun liittyminen oikea päätös

Nyt kun Truck Partner -yhteistyötä on tehty vuoden verran, voivat Vuolat olla tyytyväisiä päätökseensä: - Uusi ketju on kaikin puolin toimiva ja se on tuonut selvää lisäarvoa tekemiseemme. Esimerkiksi käytössä on erittäin hyvä ohjelmisto varaosien hakuun ja tilaamiseen. Ja Motoralin iso varasto palvelee meitä nopeilla toimituksilla - lisäksi tehtailta saadaan erikoisempia osia kiiretapauksessa jopa seuraavaksi päiväksi korjaamollemme. Logistiikka toimii ja meille osia toimittavilla kuljetusliikkeillä on pääsy halliimme aikaisin aamullakin, joten osat odottavat valmiina kun huoltohenkilökuntamme saapuu töihin. Toki

meillä on itselläkin laajasti osia koko ajan omassa varastossamme. Ja yksi tärkeä asia Truck Partner -ketjussa on hyvä vuoropuhelu siinä mukana olevien yritysten sekä Motoralin kanssa mm. ketjun kehittämisestä. Motoral panostaa myös tosissaan uuden ketjun markkinointiin sekä siinä olevien jäsenten henkilökunnan kouluttamiseen.

Joustavaa palvelua

Vuola palvelee raskasta kalustoa huolloissa, korjauksissa ja varaosissa arkisin kello 7.3015.30. - Lisäksi olemme asiakkaiden käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan eli joustamme aina niin että kalusto saadaan takaisin ajoon. Nykyään korjaamotoiminnassa on yksi haaste siinä että kuljetusliikkeet myyvät auton ajoon melkein 24/7 joten huollot haluttaisiin hoitaa mieluiten myöhään illalla tai viikonloppuisin - silti huoltaminen ei saisi maksaa enempää kuin arkipäivisin, pohtii Jarmo Vuola.

Patrick Vuola ja Toni Kivinen tutkivat jarrunosia Vuolan varastossa, mistä löytyy todella laajasti osia kaiken ikäiseen raskaaseen kalustoon suoraan hyllystä.


116 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskassarja-ketjuun kuuluva Närhi Lappeenranta on muuttanut uusiin toimitiloihin. Närhellä toimitusvarmuus perustuu yli 20 000 nimikkeen omavarastoon.

Närhi Lappeenrannalla uusi liike

M

oni kuljettaja on kaipaillut vanhoja hyviä aikoja, kun huoltoasemilta vielä sai autoihin varaosia. Sellainen ihme on nyt melkein saatu aikaan Lappeenrannassa ja vieläpä raskaan kaluston varaosien osalta.

Lappeenrannan Kuutostien vieressä olevan ABC Viipurinportin lähistöltä löytyy nimittäin nyt Närhen varaosaliike. Raskassarja-ketjuun kuuluva Närhi Lappeenranta muutti Tupatallinkatu viiteen tammikuussa 2018. - Logistiikka toimii paremmin kuin vanhassa paikassamme Yläniitynkadulla, joka oli hieman syrjässä. Nyt tavara tulee ja lähtee helpommin, alueen terminaalit ovat lähellä ja muukin liikenne kulkee paremmin, Närhi Oy:n toimitusjohtaja Jari Kukkonen kertoo.

Samalla reissulla, kun poikkeaa hakemaan varaosia, voi ajaa auton puhtaaksi, sillä MMK-Power Oy:n uusi pesuhalli sijaitsee samalla tontilla. Ja jos remonttiin ei itse halua ryhtyä, MMKPowerin korjaamopalvelut ovat niin ikään vieressä. - Vaikka yhteistyömme MMKPowerin kanssa tiivistyi, korostan, että palvelemme edelleen yhtäläisesti kaikkia muitakin alueen asiakkaita. Oikeastaan pystymme palvelemaan heitä uuden sijainnin myötä entistä paremmin, Kukkonen pohtii. Muutto uusiin tiloihin lähti Närhen asiakkaiden ideasta. Liikkeen saavutettavuus on nyt parempi, ja pihaan mahtuu entistä paremmin isolla autolla. - Tavoitteemme on kuunnella asiakkaiden toiveita ja vastata heidän palautteeseensa. Se on yksi oleellinen askel toiminnan jatkuvaa kehittämistä, sanoo

www.arilahtiky.fi

Iiro Sundqvist (vas.), Kaspars Kokins ja Sakari Seppänen toivottivat asiakkaat tervetulleiksi Närhi Lappeenrantaan liikkeen avajaispäivänä helmikuussa.

Kukkonen. Toinen asia, jota ammattikuljettajat tänä päivänä varaosakaupassa arvostavat, on luotettavuus. Varaosan tulee olla niin laadukas, ettei matka turhaan keskeydy rikkoutumisen takia. - Tämän takia Närhi on profiloitunut laadukkaiden varaosien maahantuontiin. Yrityksellä on yli 50 vuoden kokemus varaosakaupasta. Siinä ajassa on ehtinyt oppia tuntemaan luotettavat toimittajat ja merkit, Kukkonen sanoo. Närhellä on toimipisteet myös Joensuussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Niissäkin palvelujen kehittäminen on käynnissä, ja Kukkonen vihjaakin, että konsernissa on rekrytointi päällä: - Äänekosken biotuotetehtaan vaikutus näkyy Jyväskylän seu-

dulla ja siellä on talouselämässä yleiselläkin tasolla positiivista kasvua. Tämä koskee myös

Närhen Jyväskylän varaosaliikettä, jossa jo kaivataan lisää tilaa.

Närhi Lappeenranta löytyy nyt osoitteesta Tupatallinkatu 5. Liikkeen saavutettavuus on hyvä ja pihaan mahtuu isoilla yhdistelmillä.


I TAR

PUU

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RMAAJAME O U S NK

2018

OLETKO SINÄ SEURAAVA SUOMEN

PUUNKUORMAAJAMESTARI 2018 Lähde mukaan kisaamaan tuleeko sinusta vuoden 2018 Puunkuormaajamestari! Katso aikataulut ja kilpailusäännöt: www.facebook.com/puunkuormaajamestari Tule paikan päälle tapaamaan kiertueväkeä, koeajamaan LOGLIFT:n nosturia ja VOLVO:n kalustoa, sekä tutustumaan yhteistyökumppaneiden uusimpiin ratkaisuihin.

13.4. 14.4. 17.4. 18.4. 19.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4.

TAMPERE TAMPERE PORI RAASEPORI FORSSA LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA SAVONLINNA MIKKELI

3.5. 4.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. 21.5. 22.5. 23.5.

KOTKA LAHTI JOENSUU JOENSUU KUOPIO IISALMI KAJAANI KUUSAMO ROVANIEMI

24.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5. 6.6. 7.6. 8.6. 31.8.

ROVANIEMI OULU OULU NIVALA PIETARSAARI SEINÄJOKI JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄ FINAALI, FINNMETKO

PUUNKUORMAAJAMESTARI

Katso lisätiedot:

www.hiab.fi HiabSuomi

8

Jämsä 30.8.-1.9.


118 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lease Deal Group ostaa valtionyhtiö Raskoneen

S

uomalainen monialakonserni Lease Deal Group ostaa valtion omistaman, hyötyajonevoja huoltavan ja korjaavan Raskone Oy:n. Ostaja aikoo kasvattaa Raskonetta kannattavasti, kehittää yhtiön innovatiivisia palveluja sekä lisätä henkilöstön osaamista ja aktiivisuutta. Lease Deal Group Oyj ostaa Raskone Oy:n koko osakekannan Suomen valtiolta ja valtion omistamalta Governia Oy:ltä. Kauppahinta on 7,7 miljoonaa euroa, joka sisältää Raskoneelle myönnetyn pääomalainan takaisinmaksun. Raskone Oy on hyötyajoneuvoja huoltava ja korjaava yritys, jolla on 19 toimipistettä eri puolilla Suomea. Yhtiön liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa ja sillä on noin 450 työntekijää. Uuden omistajan mukaan kaupalla ei ole välitöntä vaikutusta yhtiön henkilöstöön.

Suomalainen omistaja jolla halu kehittää Raskonetta

Lease Deal Group on suomalainen monialakonserni ja emoyhtiö useiden eri toimialojen pienille ja keskisuurille yrityksille. Konsernin toimialoja ovat mm. kiinteistösijoittaminen, kiinteistöihin liittyvä palveluliiketoiminta ja ajoneuvojen myynti- ja huoltoliiketoiminta. - Raskone sopii hyvin Lease Deal Groupin strategiaan sillä se laajentaa ajoneuvoliiketoimintaa myös raskaan kaluston puolelle. Yhtiö hakee synergiaetuja huoltoliiketoimintaan Vaunulan ja Raskoneen prosessien yhtenäistämisen kautta sekä keskittämäl-

lä hallintoa konsernin nykyisiin hallintopalveluihin, sanoo Lease Deal Groupin toimitusjohtaja Mikko Aaltonen. - Näemme Raskoneessa hyvät kehittämismahdollisuudet. Raskone on viime vuosina kehittänyt toimintaansa uusilla palveluilla, kuten suositulla Yölinjalla, jossa kuljetuskalustoa korjataan nopeasti yön aikana ajokuntoon. Uskomme tällaisille palveluille olevan kysyntää tulevaisuudessa, Aaltonen sanoo. - Sekä Raskoneen että asiakkaittemme kannalta uusi, yhtiön kehittämisestä kiinnostunut omistajataho antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia. Lease Deal Groupilla on valtio-omistajaa paremmat mahdollisuudet kehittää osaamistamme, aktiivisuuttamme ja uusia palvelujamme. Yksi tärkeä kehityskohde on raskaan kaluston päällirakenteiden, kuten jätepakkareiden ja nostimien huolto ja korjaus. Siinä Raskone haluaa kehittyä valtakunnan parhaaksi. Kehitämme tätä erikoisosaamista entisestään koko verkoston laajuisesti päällirakennepuolella mm. huoltohenkilökunnan koulutuksilla, joita toteutetaan hyvässä yhteistyössä eri laitevalmistajien kanssa, sanoo Raskoneen toimitusjohtaja Timo Seppä. Valtioneuvoston omistajaohjausosaston mukaan valtio-omistaja näkee, että kauppa vahvistaa Raskoneen mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä haastavassa markkinatilanteessa. Valtiolla ei ole strategista intressiä Raskoneen omistukseen.

Yksi tärkeä Raskoneen kehityskohde on jatkossa raskaan kaluston päällirakenteiden kuten jätepakkareiden ja nostimien huolto ja korjaus.

Raskone Oy on hyötyajoneuvoja huoltava ja korjaava yritys, jolla on 19 toimipistettä eri puolilla Suomea. Kuvassa Vantaan toimipiste missä korjataan laajasti myös perävaunukalustoa ja tarjotaan Yölinja -palvelua.

- Sekä Raskoneen että asiakkaittemme kannalta uusi, yhtiön kehittämisestä kiinnostunut omistajataho antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia, sanoo Raskoneen toimitusjohtaja Timo Seppä.

Raskone on viime vuosina kehittänyt toimintaansa uusilla palveluilla, kuten suositulla Yölinjalla, jossa kuljetuskalustoa korjataan nopeasti yön aikana ajokuntoon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uptime-palvelu veloituksetta Huolenpitosopimuksen yhteydessä.

Mercedes-Benz Uptime maksimoi auton käytettävyyden ja suunniteltavuuden. Mercedes-Benz Uptime on täysin automaattinen linkki autosi ja huollon välillä. Palvelu diagnosoi autoasi reaaliajassa, ennakoi tulevat huolto- ja korjaustarpeet ja kommunikoi niistä korjaamolle. Tämä heijastuu suoraan taloudellisuuteen: korjaamokäynnit voidaan suunnitella etukäteen ja auton käytettävyys paranee. Lue lisää Uptime-palvelusta: mercedes-benz.fi/kuorma-autot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

mistä tunnistat pätevän korjaamon? Pätevän korjaamon tunnistat siitä, että se pitää kalustosi tien päällä, pois korjaamosta. Katso lähin Truck Partner -korjaamosi ja pyydä tarjous: www.truckpartner.fi

vain liikkuva auto tuottaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 121

Alkolukkojen ja testerien yleistyminen näkyy positiivisesti viranomaisten tilastoissa

R

attijuopumukset ja liikennekuolemien sekä loukkaantu- misten määrät rattijuopumustapauksissa ovat lähes puolittuneet viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Positiivisen kehityksen taustavaikuttajia ovat juomatottumusten muuttumisen ohella alkometrien ja alkolukkojen yleistyminen.

Liikenneturvan ja Trafin teettämät tutkimukset osoittavat alkolukon hyödylliseksi laitteeksi. Liikenteen turvallisuusviraston muutaman vuoden takaisen julkaisun mukaan alkolukko oli estänyt vuosien 2008-2013 välisenä aikana yli 40 000 kertaa kuljettajaa käynnistämästä ajoneuvoaan, kun käynnistymisrajana oli 0,2 promillea. Näistä noin 12 000 tapauksessa mittaustulos on ylittänyt rattijuopumuksen rajan, joka on tieliikenteessä 0,5 promillea. - Suomessa alkolukkojen markkinat ovat viime vuosina olleet tasaisessa kasvussa. Suurin osa uusista laitteista asennetaan henkilökuljetuspalveluita tarjoavien yritysten ajoneuvoihin, jossa laki jo velvoittaa laitteiden käyttöä. Alkolukkoja asennettaan nyt entistä enemmän myös tavaraliikenteen ajoneuvoihin sekä eri toimialojen työkoneisiin. Useimmat yritykset hankkivat laitteet omaehtoisesti, mutta yhä useammin tilaajapuoli sisällyttää alkolukon tarjouspyyntöihinsä, kertoo Dräger alkometrejä ja alkolukkoja yli 300 jälleenmyyjän kautta Suomessa tarjoavan KAHA Oy:n tuotepäällikkö Kaj Tötterman. Yleinen mielipide alkolukkoja kohtaan on vuosien saatossa muuttunut alun epäilevästä hyväksyväksi: - Ymmärretään ettei alkolukko ole merkki kuljettajan mahdollisista ongelmista vaan sen tarkoitus on varmistaa, että kuljettaja on aina ajokuntoinen. Töttermanin mukaan alkolukko on erittäin järkevä hankinta jos ajoneuvolla on useita kuljettajia tai ajoneuvoa lainaa toiselle.

terman sanoo. Alkolukko kytketään kiinteästi auton sähköjärjestelmään. Kysymykseen millaisia haasteita ajoneuvojen elektroniikan nopea kehittyminen ja monimutkaistuminen tuo asennuspuolelle Tötterman toteaa asian olevan hyvin tiedossa: - Haasteena on lähinnä analogisen mittalaitteen liittäminen digitaaliseen sähköjärjestelmään. Dräger kuitenkin kehittää ja valmistaa alkolukkonsa sekä kaikki testerinsä täysin oman katon alla ja on kiinteässä yhteistyössä useimpien merkittävien autovalmistajien kanssa, joten laitteita kehitetään samassa tahdissa autojen kanssa. Panostus valmistukseen ja tuotekehitykseen näkyy mittalaitteiden erittäin suurena tarkkuutena sekä korkeana laatuna ja pitkänä käyttöikänä.

Alkotesterisuosikki täyttää viranomaisten tarkkuusvaatimukset

Saksalainen Dräger on koko 125-vuotisen historiansa ajan kuulunut maailman johtaviin kaasusuojelutekniikan kehittäjiin ja valmistajiin. Se on myös uloshengitysilman alkoholipitoisuuden tunnistus- ja mittausjärjestelmien markkinajohtaja maailmassa. Valmistajan monipuolinen alkotesterimallisto sisältää vaihtoehdot niin viranomais- ja ammattilais- kuin yksityiskäyttöön. - Suomalaisten kuluttajien suursuosiksi mallistosta on noussut taskukokoinen Dräger Alcotest 3820, joka vastaa tarkkuudeltaan ja kestävyydeltään viranomaistasoa. Suomenkielisten opasteiden ja merkkiäänien sekä valaistun näytön ja nappuloiden ansoista pölyltä ja roiskevedeltä suojatun testerin käyttö on helppoa, sanoo Tötterman.

Alkotesteri-uutuus nopeaan seulontaan

Drägerin alkotesterivalikoiman uutuus on helppokäyttöinen Alcotest 5000 -malli, joka on tarkoitettu alkoholin pikaseulon-

KAHA Oy:n tuotepäällikkö Kaj Tötterman esittelee nopeasti käyttövalmista Dräger Interlock 7000 alkolukkoa. Laitteeseen voidaan liittää myös erillinen, puhallustapahtuman tallentava kamera.

taan viranomaisille, työmaille, satamiin ja ylipäätään paikkoihin, joissa on tarpeellista saada testattua nopealla tahdilla useita henkilöitä. - Dräger Alcotest 5000 poikkeaa käytöltään täysin tutuista 3820, 5820 ja 6820 -malleista, sillä perinteisen, yksilöllisen suukappaleen sijaan Alcotest 5000 -testerissä puhalletaan suppiloon, jota voidaan käyttää lukuisia kertoja. Kun laite käynnistetään, kestää sillä vain noin neljä sekuntia ja se on käyttövalmis. Testerin toimintalämpötila on -15 °C – + 50 °C, joten luotettavaa testausta voidaan tehdä

hyvinkin erilaisissa olosuhteissa, opastaa Tötterman. Alcotest 5000 -laitteella voidaan puhalluttaa jopa 12 henkilöä minuutissa, mikäli näytteissä ei ole alkoholia. - Testausta nopeuttaa myös se, ettei suukappaletta tarvitse koko ajan vaihtaa, vaan samaa puhallussuppiloa voidaan käyttää lukuisia kertoja. Tämä tekee laitteen käytöstä tehokasta ja edullista, Tötterman kertoo. Vain 250 gramman painoisen Alcotest 5000 -testerin raja-arvoksi on asetettu 0,06 promillea, eikä arvoa ole mahdollista muuttaa. Yhdellä paristosetillä voi-

daan tehdä jopa 5 000 testausta Laitteen kalibrointiväli on 24 kuukautta.

Tiesitkö?

• Maksa polttaa keskimäärin 0,2 promillea tunnissa • Alkoholin palamista ei voi nopeuttaa millään keinolla • Kuume nostaa uloshengitysilman alkoholipitoisuutta • Naisten veren alkoholipitoisuus kohoaa helpommin, sillä kehossa on vähemmän vettä • Useimmilta aasialaisilta puuttuu alkoholia hajottava entsyymi.

Laadukkaat huoltovapaat alkolukot

Drägerin mallistossa on kaksi korkealaatuista valvottuun ajooikeuteen hyväksyttyä alkolukkomallia: Dräger Interlock 7000 sekä Dräger Interlock 5000. - Alkolukon keskihinta asennettuna on pyöreästi 1500-1600 euron luokkaa. Alkolukkojamme ei myöskään tarvitse sen paremmin huoltaa. Määräaikainen, 12 kuukauden välein tehtävä kalibrointi riittää. Tyypillisesti, paikkakunnasta ja laitteesta riippuen, kalibroinnin hinta on jossain 50-70 euron hintaluokassa, Töt-

Drägerin uutuusmalli Alcotest 5000 pikaseulontalaite (vas.) ja suomalaisten suosikki Alcotest 3820.

Alcotest 5000 paljastaa onko näytteessä alkoholia vai ei. Toimittajan päiväkokeilussa mittaustulos näytti nollaa...


RENGASPAINE- JA LÄMPÖTILAJÄRJESTELMIEN EDELLÄKÄVIJÄ SUOMESSA JO NELJÄ VUOTTA! METSÄALAN AMMATTILEHTI

TPMS ETÄVALVONTAJÄRJESTELMÄ

MYÖS N! KYSY KONEISII Ä METS

Langaton rengaspaineen ja lämpötilan valvontajärjestelmä!

UUSI ANTURIHINTA

45 € ALV. 0 %

MARKKINOIDEN EDULLISIN!

CANSOVITIN

195 € ALV. 0 %

Raskaankaluston rengaspaineen valvontajärjestelmä Miksi TPMS? Väärä rengaspaine lisää rengaskulutusta jopa 30 % ja polttoainekulutusta jopa 10 %, puhumattakaan muista kuluista rengasrikon sattuessa. Perusjärjestelmä: LCD-monitori ja anturit. Järjestelmä valvoo realiaikaisesti jopa 38 rengasta. Tablettimonitorin ja etähallinan avulla valvot jopa 110 rengasta reaaliaikaisesti. TPMS-tuotteet voidaan integroida mihin tahansa ajotietokoneisiin esimerkiksi Econen ja AC Panther. Hyvitämme vanhat läpivirtausanturit, kun ostat uudet anturit, joissa pariston kestävyys 3-4 vuotta! HAEMME JÄLLEENMYYJIÄ YMPÄRI SUOMEA!

PYYDÄ TARJOUS!

TPMS – Tyre Pressure Monitoring System • Valvoo jopa 38 rengasta • Asennus ei vaadi rengastöitä eikä johdotuksia • Lämpötila 1asteen tarkkudella • Järjestelmät ajoneuvon omaan can-väylään • Etävalvonta omalle palvelimelle • TPMS-antureiden integrointi onnistuu mihinkä tahansa järjestelmään. • Uusi Coupler-antennivahvistin takaa häiriöttömän singnaalinkulun.

www.tpmsfinland.fi TPMS-Finland Oy Automotive Technology Europe Ltd Pekka 050 405 9794 pekka@tpmsfinland.fi

Markku Niinimaa 045 188 2189 markku.niinimaa@tpmsfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


124 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tehoa materiaalinkäsittelyyn

Toyota Material Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen esittelee sähkökäyttöisiä BT Levio -lavansiirtovaunuja, joita toimitetaan paljon logistiikkaan ja valmistavalle teollisuudelle samoin kuin Toyota -trukkeja, joilla on Suomessa noin 30 % markkinaosuus.

T

oyota Material Handling Finland on Suomen johtava materiaalinkäsittely- ja sisälogistiikkaratkaisujen toimittaja. Toyotan tehtävänä on tuottaa palveluja, ratkaisuja ja tuotteita joiden avulla voidaan kehittää sisälogistiikan tuottavuutta, sisälogistiikan prosesseja sekä varasto- ja logistiikkatiloja. - Materiaalinkäsittelyssä tuotepalettimme kattaa kaiken

pumppukärryistä automaattitrukkeihin ja varastojärjestelmiin. Toyota on Suomessa vahvassa markkinajohtajan asemassa trukeissa noin 30 % osuudellaan. Trukkimarkinan kokonaisvolyymi on kasvanut kahden viime vuoden aikana noin 40 % ollen nyt jo hyvällä tasolla; sitä ennen markkina oli useita vuosia todella alhaalla. Nyt valmistavalla teollisuudella ja kaupan alalla on hyvä veto päällä ja sitä kautta myös kaikella logistiikalla, joten trukkienkin käyttöaste on korkealla tasolla. Yritykset

haluavat myös investoida aiempaa tehokkaampaan, turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään materiaalinkäsittelyyn. Trukit hankitaan yhä useammin huolenpitosopimuksella jolloin Toyota pitää kaluston iskussa ja asiakas voi laskea ennakkoon tarkasti koko kulurakenteen meillä onkin Suomessa jo noin 7700 trukkia huolenpitospimuksen piirissä, kertoo Toyota Material Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Myös ainutlaatuinen ja monipuolinen Toyota I_Site -kalus-

tonhallintajärjestelmä kasvattaa nopeasti suosiotaan. - Helppokäytöinen järjestelmä auttaa parantamaan neljää isoa yritystoiminnan aluetta: kulut, tuottavuus, turvallisuus sekä ympäristö. Toyota I_Site tarjoaa sinulle täydelliset tiedot kalustosi nykytilasta, lupaa Nieminen.

Sähkötrukit valtaavat markkinaa - Toyota esittelee uuden sukupolven lithium-ion akut

Trukkimarkkinoilla sähkökäyttöiset laitteet kasvattavat markkinaosuuttaan kovaa tahtia: - Perinteisesti polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki on

ollut markkinoiden valtamallimutta tänä päivänä sähkötrukit tarjoavat yhtä paljon tehoa ja toimintakykyä mutta päästöttömästi ja äänettömästi. Suomessa sähkökäyttöisten trukkien kokonaismarkkina kasvoi viime vuonna +22 % kun taas polttomoottoristen myynti laski -5 %. Toyota on tarjonnut perinteisten märkäakkujen rinnalla edistyksellistä lithium-ion -akkuteknologiaa jo viiden vuoden. Nopeasti latutuvat, huoltovapaat ja turvalliset lithium-ion -akut ovat hyvä valinta erityisesti 2- ja 3vuorotyöhön jolloin akkuja voidaan ladata nopeasti mm. ruokaja kahvitunneilla. Nyt kevään aikana Toyota tuo markkinoille

Toyota avasi Suomessa noin puolitoistavutta sitten verkkokaupan www.toyotakauppa.fi, mistä on helppoa ja nopeaa ostaa pumppukärryt, sähköiset lavansiirtovaunut, pinontatrukit ja käytetyt trukit sekä tilata huolto tai ostaa varaosia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 125

uuden sukupolven lithium-ion -akut, joissa käytetään samaa teknologiaa kuin Toyotan sähköautojen akuissa. Niinpä niiden ominaisuudet paranevat entisestään ja hankintahinta laskee märkäakkujen tasolle. Ja Toyota antaa lithium-ion -akuille 7 vuoden kestotakuun (60 % kapasiteetista), ilmoittaa Nieminen.

Vaihtotrukkien kauppa käy kuumana

Uusien Toyota -trukkien lisäksi myös vaihtotrukkien kysyntäon korkealla tasolla. - Vaikka hyvät käytetyt Toyota trukit viedään melkein käsistä niin meillä on Vantaan varastossa kattava valikoima käytettyjä kunnostettuja Toyota ja BT-trukkeja; Riskitön Ratkaisu -vaihtotrukeille annamme jopa 12 kk takuu, ilmoittaa Nieminen.

www.toyotakauppa.fi

Toyota avasi Suomessa noin puolitoistavutta sitten verkkokaupan www.toyotakauppa.fi, mistä on helppoa ja nopeaa ostaa pumppukärryt, sähköiset lavansiirtovaunut, pinontatrukit ja käytetyt trukit sekä tilata huolto tai ostaa varaosia. - Verkkokaupan kautta saat tuotteet kätevästi ja varmasti parhaaseen hintaan. Lisäksi siellä on usein hyviä kampanjoita joten kannattaa käydä katsomassa, ohjaa Nieminen. Verkkokaupan suosio on yllättänyt Toyotan positiivisesti:

Materiaalinkäsittelyssä Toyotan tuotepaletti kattaa kaiken pumppukärryistä automaattitrukkeihin ja varastojärjestelmiin. Trukeissa siirrytään yhä enemmän sähkökäyttöön ja Toyota tuo kevään aikana markkinoille uuden sukupolven lithium-ion -akut joiden hankintahinta laskee oleellisesti.

- Esimerkiksi pumppukärryistä jo noin 15 % myydään verkkokaupan kautta. Verkkokauppa on tuonut meille myös todella paljon täysin uusia asiakkaita, analysoi Nieminen.

Vahva kenttäoperointi kaiken perustana

Vaikka perustuotteiden kauppa siirtyy koko ajan enemmän verkkoon niin Toyotan toiminnan perusta on vahva kenttätoiminta asiakkaiden parissa. - Asiantuntijamme käyvät asiakkaiden luona ja perehtyvät heidän toimintaansa jolloin pystymme tarjoamaan tehokkaimmat ratkaisut logistisiin tarpeisiin. Meillä on noin 20 henkilöä

Pumppukärryt

myynnissä ja parhaillaankin haemme neljää uutta myyjää pääkaupunkiseudulle, Oulun alueelle ja keskiseen Suomeen, vihjaa Nieminen. Toyotan maine on erittäin kovalla tasolla huoltopuolen toiminnoissa. - Panostamme huoltopalveluihin ja palveluksessamme on noin 80 mekaanikkoa; määrä on kasvanut tasaisesti 5-6 ammattilaisella vuosittain kuten myös tänäkin vuonna. Osaavalle motivoituneelle huoltohenkilöstölle onkin aina töitä tarjolla hyvässä joukkueessamme, joten jos kiinnostuit ota yhteyttä, sanoo Nieminen.

Vaihtotrukit

Toyota I_Site on monipuolinen kalustonhallintajärjestelmä, joka auttaa parantamaan neljää isoa yritystoiminnan aluetta: kulut, tuottavuus, turvallisuus sekä ympäristö. Toyota I_Site tarjoaa sinulle täydelliset tiedot kalustosi nykytilasta.

Trukkivuokraus

www.toyotakauppa.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄYSIN UUSI ISUZU D-MAX SPACE CAB -erikoismalli

TRUCK DNA

BLACK EDITION etusi yli

4 000 €

ROADSHOW 2018

Katso paikkakuntakohtainen aikataulu isuzu.fi

TAKUU VIISI (5) VUOTTA

VETOKYKY kg

3 500

HILJAINEN OHJAAMO

PERUUTUSKAMERA

Nykyaikaisin moottori. Ei lisäaineita. Ei ongelmia. Uusi Isuzu D-MAX -pickup on testattu kaikista haastavimmissa olosuhteissa. Uuteen D-MAXiin on koottu Isuzun yli 90 vuoden tietotaito raskaan kaluston ja yli 80 vuoden kokemus dieselmoottoreiden valmistuksesta. Isuzu on ainoa pickup-valmistaja, joka valmistaa vain hyötyajoneuvoja. Raskaan kaluston DNA näkyy ja tuntuu. Markkinoiden nykyaikaisimmassa dieselmoottorissa tehontuotto ja polttoaineenkulutus ovat optimoitu. Moottori ei myöskään vaadi -11°C:ssa jäätyvää AdBlue®-nestettä uusien Euro6-päästönormien täyttämiseksi. Markkinoiden paras vetokyky 3 500 kg ja yli 1 000 kg kantavuus tekevät D-MAXista markkinoiden parhaan työkalun. D-Max -mallisto alkaen Space Cab 1.9 TDi 4WD 6MT LX 30 595 € (sis. tk 600 €). D-Max Space Cab 1.9 TDi 4WD 6MT LS Black Edition 31 495 € (sis. tk 600 €). Malliston EU-yhd. 7,0–7,8 l/100 km, CO2-päästöt 183–205 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Autoja määräerä.

METALLIVÄRI

EI TARVITA AdBlue®:ta

Erikoishintaan, vain

30 895 € + tk 600 €

TAKUU 5 v TAI 100 000 km


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 127

Mercedes-Benzin koeajopäivässä mentiin 4-vetomalleilla haastavissa olosuhteissa

Uusi Mercedes-Benz X-sarja on kustannustehokas ja etenemiskykyinen vaihtoehto lava-autoluokkaan.

V

eho esitteli tammikuun lopulla kattavaa Mercedes-Benz mal- listoa Hämeenlinnan lähellä Kruunumyllyssä järjestetyn lehdistötapaamisen yhteydessä. Mielenkiintoisessa tapahtumassa Vehon eri osastojen johtajat kertoivat millaiselta alkanut vuosi näyttää konsernin kantilta tarkasteltuna. Samalla Veholaiset kertoivat kaavailluista tulevaisuuden suunnitelmista, joihin lukeutuvat hyötyajoneuvopuolen palvelutarjonnan kehittäminen sekä odotukset hiljattain ensiesittelynsä saaneen Sprinterin menestykselle. Tilaisuuteen yhdistettiin myös monipuolista koeajoa ja esittelyä kattavalla Mercedes-Benz mallistolla. Mukana oli useita henkilöautoja, mm. A, CLA Shooting Brake, GLA, C, E, GLC, V-sarja, uusi X-sarja sekä Vito ja uusi Actros 2553 LS 6x2/4 -rekkaveturi + B-linkki, jossa kuorma-autojen maailmassa ensimmäisenä jalankulkijat ja pyöräilijät tunnistava hätäjarruassistentti (Active Brake Assist 4).

Veho Hyötyajoneuvojen johtaja Juha Ruotsalaisella on hymy herkässä. Mercedes-Benzin hyötyajoneuvoilla on takanaan ennätyksellinen vuosi ja kuluva vuosi näyttää alun perusteella edellistäkin paremmalta.

Vanajanlinnan testiradalla ja maastossa järjestettyjen koeajojen järjestelyistä vastasi rallimestari Minna Sillankorva ja Ajoakatemia. Nelivetoiset MB GLC 350 e 4MATIC -mallit kasataan Uudessakaupungissa.

MB GLC 350 e 4MATIC etenee varmaotteisesti myös haastavissa olosuhteissa. Etenemiskyky säilyy vaikka osa pyöristä oli välillä ilmassa.

Testiradalla päästiin ajamaan uusien henkilö- ja maastoautomallien lisäksi myös Mercedes-Benz Vito pakettiautoilla.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

128 KULJETUS

OffRoad varustepaketin ansiosta 40 mm tavallista korkeampi ja erittäin maastokykyinen, uuden sukupolven TruckMasters OX kevytkuorma-autoon kuin tehty urakoitsijoiden tarpeisiin vaikkapa metsätyömaiden vaativaan käyttöympäristöön.

Kevyttä kuormaa TruckMasters OX 2.4 4X4 OffRoad

T

oyota Hilux lavaautoon pohjautuva TruckMasters OX 2.4 4X4 kevytkuorma-auto on järkevä ja kustannustehokas vaihtoehto kuormaautokortin omaaville, joilla on tarve 5-paikkaiselle lavaautolle.

Yrityskäytössä autoverosta vapautettu kuorma-auto avaa mahdollisuuden vähentää autoverottoman kuorma-auton auton hintaan sisältyvän arvonlisävero täysimääräisenä verotuksessa. Hintaetu perinteiseen pakettiautoksi rekisteröityyn malliin voi mallista ja varustetasosta riippuen nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin. Valmet Automotive on ollut mukana uuden TruckMaster lava-auton tuotekehitystyössä vastuualueinaan auton tekniset mittaukset ja lujuuslaskelmat. Valmet Automotiven tekemien simulointien ja testien pohjalta TruckMasters on tehnyt tarvittavat vahvistukset runkorakenteeseen sekä asentanut lisäilmajouset taka-akselille. Muutoksilla auton kokonaismassa saadaan

nostettua 3,2 tonnista 3,51 tonniin, joka ylittää rajaa hipoen kevytkuorma-autolle asetetun 3,5 tonnin vähimmäiskokonaispainovaatimuksen. Samalla auton kantavuus on kasvanut noin 300 kilogrammalla, parhaimmillaan jopa 1,3 tonniin. Lisäksi jarrullisen perävaunun maksimassa on nyt 3,2 tonnin sijasta 3,5 tonnia ja yhdistelmämassan ollessa täydet 7 tonnia. Työkäytössä kova juttu on se, että lisäilmajousien jäykkyyttä voidaan säätää etuistuimien väliin asennetusta säätimestä. Säädettävät lisäjouset tulevatkin tarpeeseen, kun lavalle sovitellaan reilun tonnin verran kuormaa. Vakiojousitus näet niiaa melkoisesti jo puoleen kantavuuskuormaan kuormattuna. Kuormatta ajettaessa lisäjousitus kannattaa pitää melko pehmeänä, muuten kyyti saataa muuttua on tavallista pomppuisemmaksi.

Täysi arvonlisäveron vähennysoikeus

Autoveropavaus ja toimialasta riippuen mahdollisuus täyteen arvonlisäveron vähennykseen ovat kevytkuorma-auton valtte-

Etujousituksen korotus hoituu jousilautasten ja rungon välii sovitettujen korotuspalojen voimin. Taka-akselilla on lisäilmajouset, joiden voimin perän korkeutta voi säätää +40 - +70 mm.

ja yrityskäytössä. Autoverovapaus tuo 5-paikkaisissa malleissa, merkistä ja mallista riippuen huomattavan, jopa yli 20 000 euron hintaedun kaksikäyttöau-

toon verrattuna. 2-paikkaisissa etu on kevyemmästä autoverokohtelusta johtuen merkittävästi pienempi, mutta toisaalta kuormatilaa on vastaavasti reilum-

min tarjolla. TruckMasters OX 2.4 4X4 pick-up -kevytkuorma-autot ovat aina 5-paikkaisia. Arvonlisäverolliset hinnat alkavat ammattikäyttäjiä varten kevyemmin varustein täydennetyn Workhorse -mallin noin 39 600 eurosta. Kattavammin varusteltujen Active -mallien verolliset hinnat alkavat noin 48 250 eurosta ja parhaimman Premium -mallien noin 54 400 eurosta. Automaattivaihteisto nostaa hintapyyntiä reilulla tuhannella eurolla. Nyt koeajettavassa autossa on Premium varustetason lisäksi OffRoad -paketti (sis. valorauta, astinlaudat, lavaraudat, levikesarja, 40-70 mm korotussarja, 285/65/18 offroad renkaat ja vanteet). Auton ulkonäölle uskottavuutta antavan ja etenemiskykyä parantavan OffRoad -paketin verollinen 5 900 euron lisähinta vaikuttaa kohtuulliselta. Pakettiautoissa vähennys on mahdollinen vain arvonlisäverottomasta hinnasta. Auto- ja arvonlisäverojen lisäksi etuja saavutetaan myös vuotuisten verojen osalta. Toisen sukupol-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 129

Koeajetussa autossa oli Premium varustetason lisäksi OffRoad -paketti (sis. valorauta, astinlaudat, lavaraudat, levikesarja, 40-70 mm korotussarja, 285/65/18 offroad renkaat ja vanteet).

Ohjaamo on tuttua ja laadukasta Toyotaa. TruckMaster OX:n alustan korotussarja ei tee mainittavaa pesäeroa maantiellä ajettavuudessa, jos vertailukohteena on vakiokorkuinen malli.

TruckMasters OX:n peltipuhtaalle lavalle on tarjolla erilaisia lavakaukalovaihtoehtoja.

ven TruckMasters OX -kevytkuorma-auton käyttövoimavero on vain noin 79 euroa vuodessa. Perusveroa ei kerätä lainkaan. Etu pakettiautoon on lähes 900 euroa vuodessa. Kuorma-autoksi rekisteröidyn ajoneuvon suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h. Ja autossa tulee olla nopeuden rajoitin (max 89 km/h).

Varmaotteinen

Korotussarja ei tee mainitta-

vaa pesäeroa maantiellä ajettavuudessa, jos vertailukohteena on vakiokorkuinen malli. Maastokelpoisten autojen kohdalla rengasvalinnoilla on suuri vaikutus ajettavuuteen ja mukavuuteen. Korkeaprofiiliset, karkeakuvioiset Maxxis Bravo 77 -kitkarenkaat vaimentavat suurimman osan tienpinnan epätasaisuuksista ja tiestä nousevista äänistä. Lumisessa maastossa ja jään peittämällä tiellä jäimme kaipaamaan nastarenkaiden tar-

joamia pito-ominaisuuksia. Korkean maavaran ja erinomaisen nelivetojärjestelmän turvin TruckMasters OX:lla voi ajaa vaikka leimikolla suoraan moton viereen, tosin kanttia se kysyy. Toyotan 2,4 litran D-4D moottorista irrotettavan 150 hevosvoiman ja 6 portaisen, momentinmuuntimella varustetun automaattivaihteiston turvin TruckMasters OX kulkee varmaotteisesti työympäristössään. Pitkillä siirtymillä joitakin saattaa kismittää kuorma-autoissa pakollinen nopeudenrajoitin, joka tappaa vauhdin 90 km/h tienoille. Kovassa työkäytössä olevaa autoa pitää tietysti myös huoltaa. Ei ole sattumaa että TruckMaster OX pohjautuu Toyota Hiluxiin, jolloin asiakkaat voivat hyödyntää japanilaismerkin koko maankattavan huoltokorjaamoketjun palveluita.

Takajousituksen korkeuden ja jäykkyyden säätö käy kätevästi etuistuimien väliin sovitetusta nappulasta.

Pirteä tuttavuus

Nyt jo toiseen mallisukupolveen ehtinyt TruckMasters OX on kevyt kuorma-auto pirteä tuttavuus. Viisipaikkaisena se sopii moniin eri käyttötarkoituksiin. Ja jos kuorma-autoissa pa-

kollinen nopeudenrajoitin ei ole esteenä, niin TruckMasters OX sopii erinomaisesti vaikkapa työsuhdeautoksi. Kuorma-autosta ei näet tarvitse maksaa autoetua verotuksessa. Miettikääpä sitä…

Korkea maavara, räyhäkkään näköiset vanteet ja karkeakuvioiset renkaat sekä lokasuojien levitykset antavat TruckMaster OX:lle ryhdikkään ilmeen.


130 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Isuzu D-Max Space Cab 1,9 TDi 4WD 6AT LS Black Edition

Ammattilaisten suosikista erikoisvarusteltu kampanjamalli

Isuzu Motor Finland toi vuodenvaihteessa markkinoille erikoisvarustellun ja vain Suomen markkinoille suunnatun Isuzu D-Max Space Cab LS Black Edition malliston. Mahdollisuus koeajoon tarjoutuu huhtikuussa käynnistyvällä ja koko maan kattavalla Isuzu ROAD SHOW koeajokiertueella.

I

suzu D-Maxia on nyt tarjolla erikoishinnoiteltuna Black Edition mallina; kyseessä ei todellakaan ole mikään hampaaton säästömalli, vaan täysiverinen ja reippaasti varusteltu työjuhta. Lisävarustelistan uutuus, kolmelta sivulta aukeava lavakate on kerrassaan asiallinen. Viime vuonna täydellisesti uudistuneen Isuzu D-Maxin asiakastoimitukset ovat lähteneet hyvään vauhtiin sekä Suomessa että koko Euroopassa. Suomessa mallia tarjotaan kahdella eri ohjaamo- ja lavavaihtoehdolla: Space Cab ja Double Cab. Isuzun täysin uusi 1,9-litrainen Euro 6 päästötasolle yltävä

uutuusmoottori on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yhtenä tehovaihtoehtona. Muuttuvageometrisen ahtimen avuin moottorista irrotetaan 164 hevosvoimaa ja 360 Nm vääntömomenttia kierrosalueella 2000 - 2500 r/min. Päästöarvot ovat korimallista ja vaihteistosta riippuen 183 ja 205 g/km välillä. Euro 6 päästötaso saavutetaan poikkeuksellisesti ilman Adblue-liuosta. Ja sehän näkyy positiivisena kilometrikuluja laskettaessa, eikä tule huolta järjestelmän toiminnasta pakkaskeleillä. Vaihteistovalikoimassa on Isuzun oma 6-pykäläinen manuaali tai japanilaisen Aisinin valmistama 6-pykäläinen momentinmuunninautomaattivaihteisto.

- Molemmille vaihteistovaihtoehdoille on perinteisesti löytynyt oma asiakaskuntansa, mutta pitkässä juoksussa automaattivaihteiston suosio vaikuttaisi olevan hienoisessa kasvussa myös Isuzu-asiakkaiden puolella, sanoo Isuzu Motor Finland Oy:n tuotepäällikkö Tomi Rintakallio ja jatkaa: - Huhtikuussa käynnistyvän ja koko maan kattavan Isuzu koeajokiertueen yhteydessä molemmat vaihtoehdot ovat kaikkien koeajettavissa. Nyt koeajettavan Isuzu DMax Space Cab Black Editionin vaihteistona on varmatoimisesti pykäliä vaihtava Aisin-automaatti. Tilanteen niin vaatiessa myös kuljettajan vaihtamislogiikkaa tottelevan vaihteiston

D-Maxin kojelauta sisältää useita kannellisia säilytyslokeroita. Kuljettajan istuin antaa hyvän tuen. Kaikki tarvittava on kojelaudassa hyvin käsillä.

turvin Isuzu yltää luokassaan erittäin hyvään polttoainetalouteen. Isuzun ajettavuus on auton lajityypille ominainen, joskin rengasmelu on alla olleilla talvirenkailla korkeahko. Koeajossa, kuormatta ajettaessa auto kulutti reilut 8,8 litraa sadalla kilometrillä. Noin puoleen kantavuuskuormaan kuormattuna kulutus kipusi pyöreästi 9,3 litraan sadalla kilometrillä. Keliolosuhteet olivat talvisen liukkaat, lämpötila koko koeajorupeaman ajan pakkasen puolella ja alla nastarenkaat. Näillä kulutuslukemilla Isuzu jää hyvän matkaa valmistajan ilmoittamista kulutuslukemista, mutta pärjää erinomaisesti saman kokoluokan autoille vastaavankaltaisessa ajossa. Vertailupohjaksi käy Auto, tekniikka ja kuljetus -lehden helmikuussa järjestämän Arctic Pick-up Test 2018 talvitestin loppuraportista ilmenevät polttoaineenkulutuslukemat,

jossa mukana viisi lähintä kilpailijaa.

Ammattilaisten suosima

Rintakallion mukaan uusi Isuzu D-Max on saanut erittäin hyvän vastaanoton etenkin kiinteistöhuoltoyhtiöiden, koneurakoitsijoiden ja kunnallisten toimijoiden keskuudessa. Pituuden, akselivälin ja korkeuden puolesta tilavalla ohjaamolla ja pitkällä lavalla varustettu D-Max Space Cab sopii erinomaisesti ahtaissa olosuhteissa suoritettaviin työtehtäviin, joissa autolta kysytään ketteryyttä ja kuormauskapasiteettia. Reilun 1000 kg kantavuuden ja 3500 kg vetokyvyn sekä luokkansa parhaimmistoon sijoittuvan nelivetojärjestelmän ansiosta on D-Max Space Cab mitä parhain auto vaativaan ammattikäyttöön kuten koneurakoitsijoiden työjuhtana. Tarjolla on myös neliovinen Double Cab malli.

Nelivetojärjestelmän vetotavan valitsin on viety hyvään paikkaan penkkien väliin keskikonsolissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kolmeen suuntaan avautuvilla ja lukittavilla luukuilla varustettu laadukas Vindic EX 1155 -lavakate laajentaa lavan käytettävyyttä ja pitää kuorman katseilta piilossa.

KULJETUS 131

D-Max sopii erinomaisesti ahtaissa olosuhteissa suoritettaviin työtehtäviin, joissa autolta kysytään ketteryyttä ja kuormauskapasiteettia.

Konehuoneessa pauhaa uusi polttoainetaloudellinen 1,9 litran Euro 6 -päästötason Isuzu-diesel, missä ei tarvita AdBlue-liuosta.

Viihtyisän ja tilavan Space Cab ohjaamon puoliovet helpottavat oleellisesti kuormausta. Penkkien takana on hyvin tilaa.

Sisätiloja on silloin koeajettua mallia enemmän mutta lava on vastaavasti oleellisesti lyhyempi. Double Cabia ei ole tarjolla Black Edition mallina. Isuzun suosio on huomattu myös Pietarsaarelaisen aura- ja hiekoituslaitevalmistaja Hilltip Oy:n mallistossa. Valmistajan monipuolinen tuotevalikoima pitää sisällään suoraan D-Maxiin sopivat aura- ja hiekoitinvaihtoehdot. Kuljettajan paikalta arvioitaessa Isuzusta huokuu vahva tarkoituksenmukaisuus. Se ei kuitenkaan tarkoita että varustelu olisi vähääkään puutteellinen, päin vastoin ohjaamo on tilava, mukava ja viihtyisä, mutta viritetty vastaamaan ammattikäyttäjien tarpeita. Hallintalaitteet ovat selkeästi merkittyjä ja kaikki tarvittava on hyvin käsillä. Sähköisesti kytkettävän nelivedon kytkin on sovitettu hyvälle paikalle vaihdevalitsimen läheisyyteen. Nopean nelivedon voi kytkeä päälle liikkeellä oltaessa. Hitaalle puolelle siirryttäessä auton on oltava paikallaan.

Ajonvakautusjärjestelmän ja luistonesto lisäksi kaikissa malleissa on vakiona makilähtöavustin ja alamäkihidastin. Nelivedon ja nykytekniikan avulla Isuzu etenee asiallisesti myös vaativammassa maastossa. Plussaa on annettava mäkilähtöavustimen ja alamäkihidastimen asiallisesta yhteispelistä. Malliuudistuksessa painoarvoa annettiin kuljettajanäkemälle. Isuzu pärjääkin tässä vertailussa erityisen hyvin. Auton etu kulmien arviointi sujuu ilman suurempia ennustajan lahjoja, tosin tiukoissa paikoissa kuljettajan istuimen on syytä olla korkeimmassa asennossaan.

eivät eroa perustason LS-mallista oikeastaan millään lailla, poikkeuksena vain että metalliväri sisältyy hintaan. Pienenä erikoissarjana myytävän mallin verolliset hintapyynnit alkavat vaihteistosta riippuen joko 31 900 tai 34 500 euroa. Hintojen tarkempi perkaus paljastaa perusmallin hinnalla tarjottavan Black Edition mallin hintaeduksi noin 4000 eur joten tarjolla on

reilusti rahalle vastinetta. Katsaus kilpailijoiden suuntaan paljastaa D-Maxin olevan tällä hetkellä yksi markkinoiden edullisimmista, mutta myös taloudellisimmista maastokelpoisista lava-autoista. Kirsikkana kakussa Isuzuun tarjotaan 5 vuoden tai 100 000 km mittainen takuu; ensin täyttyvän määrätessä voimassaoloajan. Oma ja merkittävä lukunsa ovat tietenkin lisävarusteet, joista Rintakallio nimeää yleisimmin valituiksi astinlaudat, lavakaukalon, talvirengaspaketin (245/70R16 aluvanteilla) ja vetokoukun sekä

Webasto lisälämmittimen kellosarjalla. Ne nostavat kampanjahinnoitellunkin auton hinnan seuraavalle kymmenelle tuhannelle. - Isuzu D-Max Space Cab Black Edition on kampanjamalli. Sen myynti on lähtenyt hyvään nousukiitoon. Mallia on toistaiseksi vielä kohtuullisen hyvin saatavilla, ilmoittaa Tomi Rintakallio Isuzulta. Ja toivottaa samalla kutsun tulla koeajamaan erikoisvarusteluja D-Maxeja Isuzu Road Show:lle huhti-toukokuun aikana. Lisätietoa: www. isuzu.fi

Rahalle vastinetta

Myynnin kiihdyttämiseksi entisestään Isuzu Motor Finland toi vuoden vaihteessa markkinoille erikoisvarustellun ja vain Suomen markkinoille suunnatun Isuzu D-Max Space Cab LS Black Edition malliston. Hinnaston edullisempaan päähän sijoittuva pitkällä lavalla (1795 mm) varustetut Black Edition mallit

Black Diamond mallit eroavat perustason LS-mallista mm. tummanpuhuvan värityksen puolesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Daily matkailuauto Iveco Daily Daily matkailuauto matkailuauto Iveco • • ••• ••• ••• •

Voi ajaa B-kortilla Voi ajaa B-kortilla 100ajaa km/h Voi B-kortilla 100 km/h Vuode kahdelle 100 km/h Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg Perävaunun vetopaino jopa 3.500 kg jopa 3.500 kg

• • • • • ••• ••• •

Saatavissa myös Hi-Matic Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € sis. alv alkaen 24% * 44.700 Hinta € sis. alv 24%0*€ Autovero sis. alv 24%0*€ Autovero Autovero 0 €

* Hinta alkaen mallille Daily 35S13V 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta mallille Daily 35S13V Kuvanalkaen auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta alkaen mallille Daily 35S13V Kuvan auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. Kuvan auto lisävarustein.

IVECO MYYNTIVERKOSTO IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy KiilaniityntieMYYNTIVERKOSTO 10, 02920 Espoo Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä IVECO ESPOO, Iveco Finland Oy 7701, Arto Mäkinen p. +358 45 320 Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo arto.makinen@iveco.com ESPOO, Iveco Finland Oy Arto p.p+358 45 Timo Mäkinen Hytönen +358Espoo 40320 7727701, 6376, Kiilaniityntie 10, 02920 arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701, Timo p +358 772 6376, Juhani Hytönen Havia p. +358 4540 320 7702, arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com Timo Hytönen p +358 40 772 6376, JuhaniSimonaho Havia p. p. +358 Petri +35845 40320 7507702, 0916, timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com IISALMI, huolto petri.simonaho@iveco.com Juhani HaviaIveco p. +358 45 320 7702, ja myynti Team juhani.havia@iveco.com IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi ja myynti Team Antti Krogerus IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 p. +358 40Team 774 2830, Iisalmi ja myynti Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi p. +358 40 774 2830, Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi p. +358 40 774 2830, antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Kari Lahtela Iveco p. +358Finland 400 158Oy 580, Alikeravantie 83, 04250 Kerava kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Iveco Finland Oy Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi KERAVA, Iveco Finland Oy Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, Isotanhu 2, 67600 Kokkola pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com p. +358 40 5824 516, miika@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski KOUVOLA, Finland Timo AkkanenIveco p. +358 45 320 Oy 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com KOUVOLA, Iveco Finland Oy Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, ja myynti Team timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Ivecop.Finland Martti Säkkinen +358 40Oy 057 6343, Höylääjänkatu 2, 15520 martti.sakkinen@driv.fi Lahti LAHTI, Ivecop.Finland Timo Akkanen +358 45Oy 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com LAHTI, Iveco Finland Oy Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Moreenikuja 2, 90630 Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi Moreenikuja 2, 90630 p. +358 40 7344 310, Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com Moreenikuja 2, 90630 Oulu p. +358 40 7344 310, Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco p. +358 40 7344 310,Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 jouni@niemikorpioy.comTAMPERE TAMPERE, Iveco Oy Pekka Eerola p. +358Finland 40 721 0926, Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi TAMPERE, Iveco Finland Oy Pekka Eerola +358 40204 721493, 0926, Olli Eerola p. p. +358 400 Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Pekka Eerola p. +358 40 721 0926, Olli Eerola p. +358 400 204 493, pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Olli Eerola p. +358 400 204 493, olli.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU TURKU, Niemi-Korpi Pentti Maksula p. +358 400Oy 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com TURKU, Niemi-Korpi Oy Pentti Maksula p. +358 400 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com


M

ercedes-Benzin uusi S-sarja on yksi pisimmälle kehite- tyistä yleisessä myynnissä olevista itseohjautuvaan ajamiseen osittain kykenevistä autoista. Sen enempää teknisiin hienouksiin tutustumatta istuimme Ässän kuljettajan paikalle ja lähdimme selvittämään miten osittain itseohjautuvan auton kanssa pärjää muun liikenteen seassa. Uusi S-Sarjan Mercedes-Benz tarjoaa kaikkea mitä auton ajettavuudelta voi parhaimmillaan odottaa. Tilaa on ja varusteissa piisaa. Nyt koeajettavan S 400d mallin kulkupuolesta vastaa kuusisylinterinen, iskutilavuudeltaan 3 litran dieselmoottori. Rivikoneen suorituskyky (340 hv/700 Nm) lyö verkkaisiin tavara-autoihin tottuneen kynäilijän ällikällä. Myös S-Sarjalaisen erinomaisen tarkka ohjausvaste, tuntumaltaan täydelliset jarrut ja tarkka jousitus ovat parasta mitä saksalaisella autoteollisuudella ylipäätään on tällä haavaa autonostajille tarjolla. MercedesBenzin S-sarjan kehittymistä kannattaa seurata, sillä pomomalliin tuotavat uudet toiminnot ja kuljettajaa avustavat järjestelmät tapaavat olla parin vuoden sisällä tarjolla jossain muodossa myös muihin valmistajan tarjoamiin automalleihin. Suuri osa S-sarjassa olevista autonomisen ajamisen teknologiasta esitellään myös uudessa A-sarjassa. Uusi A esitellään Suomessa toukokuussa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI Mercedes-Benz S-sarja

Kädet ilmaan!

Uusi Mercedes-Benz S-sarja vie autonomisen ajamisen uudelle tasolle. Itsestään ohjaavalla autolla ajo on todella helppoa. Useat tutkat vahtivat väsymättä auton lähimaastoa, aina 210 km/h nopeuteen saakka.

Autonomiaa avustimilla

Mercedes-Benz ottaa uuden S-sarjan myötä reippaan askeleen kohti itseohjautuvaa ajamista. Intelligent Drive ajoavustinja turvallisuusjärjestelmiin sisältyy aktiivinen jarruavustin, sivutuuliavustin, vireystila-avustin, liikennemerkkiavustin ja ennakoiva matkustajien PRE-SAFE -järjestelmä mukaan lukien kuuloelimiä suojaava PRE-SAFE Sound -järjestelmä. Aktiivinen DISTRONIC-etäisyysvakionopeussäädin ja aktiivinen ohjausavustin auttavat kuljettajaa säilyttämään turvavälin edellä ajavaan autoon ja oikean ajolinjan. Ajonopeus säätyy automaattisesti lähestyttäessä mutkaa tai risteystä. Kamera- ja tutkajärjestelmiensä ansiosta S-sarja havainnoi entistä paremmin ympäröivän liikenteen sekä liikennemerkkien nopeusrajoitukset. Uraauurtavaa on se että kartta- ja navigointitietoja hyödynnetään nyt ensimmäistä kertaa auton ajokäyttämisen laskentaan.

Maisemien tiirailua

Helsingistä Riihimäelle ja takaisin kolmostietä pitkin suuntautuvalla koeajolenkillä, ylenpalttisen mukavuuden ja huippuun viedyn ajotuntuman aihe-

KULJETUS 133

Ammattilehden Tero Lahtinen koeajoi uuden Mercedes-Benz S 400d mallin, mikä tarjoaa kuljettajalle yltäkylläisen mukavuudentunteen.

uttaman endorfiinipurkauksen keskellä takaraivossa kuitenkin piilee tieto siitä että tässä ei vielä ole läheskään kaikki herkku mitä autolla on tarjota. Reilun parinkymmenen kilometrin ajorupeaman jälkeen yltäkylläinen mukavuudentunne alkaa jo hellittää ja teen ratkaisevan päätöksen, joka on muutaman hetken päästä muuttamassa pysyvästi asennoitumistani itseohjautuvaa autoilua kohtaan. Kytken vakionopeuden säätimen 100 km/h matkanopeuteen ja irrotan otteeni ohjauspyörästä. Ei mitään, auto jatkaa etenemistään yhtä eleettömästi kuin metrojuna Itäväylän vierellä aamuruuhkan aikaan. Noin puolta minuuttia myöhemmin järjestelmä herjaa kuljettajaa ottamaan komennon ja tarttumaan ohjauspyörään. Kuittaukseksi riittää ohjauspyörään

integroitujen Touch Control -hipaisupainikkeiden koskettaminen, ja taas matka jatkuu autonomisesti seuraavan puolen minuutin ajan. Jos kuljettaja ei reagoi mitenkään järjestelmän kehoituksiin noin minuutissa, järjestelmä antaa äänimerkkejä ja kehoittaa kuljettajaa ottamaan komennon. Jos kuljettaja ei reagoi sittenkään toistuviin valo- ja äänimerkkeihin mukaan astuu aktiivinen hätäjarrutusavustin, joka hiljentää automaattisesti nopeutta, kytkee hätävilkut päälle ja pysäyttää auton, aktivoiden samalla Mercedes-Benzin hätäpuhelujärjestelmän. Toiminnot keskeytyvät, mikäli kuljettaja osoittaa autolle elonmerkkejä. Aktiivinen nopeudenrajoitusavustin puolestaan huolehtii ettei ajonopeus karkaa laittomuuksien puolelle. Ja jos matkan varrelle osuu ruuhkia, astuu mukaan jo-

noajoavustin, joka seuraa automaattisesti edessä olevan jonon liikettä. Riihimäen suuntaan ajettaessa auto oli noin puolet ajasta itseohjautuva. Loppumatkasta moottoritien pintaan kasautunut loska häiritsi auton antureiden toimin-

taa ja oli tartuttava ohjauspyörään. Takaisin Helsingin suuntaan tultaessa tiesuola oli hoitanut tehtävänsä ja reunaviivat näkyivät selkeinä. Elektroniikka sai luvan hoitaa ajamisen Riihimäeltä aina Keimolaan saakka. Ohjauspyörään tartuttiin vain paria rekkaa ohitettaessa. Alkumatkan hermostuneisuus ja uuden tekniikan ihmettely vaihtui paluumatkalla rauhalliseksi maisemien tiirailuksi. Autonomiaa on myös aktiivinen pysäköintiavustin joka tukee kuljettajaa pysäköinnissä. Eikä siinä kaikki. Jos parkkipaikalla on ahdasta, Mercedes Me-tilin aktivoinut kuljettaja voi älypuhelinsovelluksella ohjailla autoa ulkopuolelta sekä eteen että taaksepäin. Koeajorupeama muutti täydellisesti allekirjoittaneen asennoitumisen itseohjautuvien autojen vastustajasta vannoutuneeksi puolestapuhujaksi. Kiitos Mercedes-Benz!

Uuden S-sarjan ohjaamon keskipisteenä on kaksi 12,3-tuumaista korkean resoluution näyttöä, jotka on yhdistetty saman suojalasin taakse. Näyttöjen sisältö ja teemat ovat kuljettajan valittavissa.


134 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi, erittäin monikäyttöinen Opel Vivaro Tourer tarjoaa runsaat tilat 7-9 matkustajalle. Tyylikkään mallin ulkoisia tuntomerkkejä ovat kromattu etusäleikkö ja avattavat sivuikkunat matkustamon puolella.

Opel Vivaro Tourer 1.6 CDTI BiTurbo L2H1

Monikäyttöauto lunastaa lupaukset

O

lämmittimen käyttö mukaan luettuina Vivaro Tourer yltää kelvolliseen polttoainetalouteen. Tehokas moottori ja jouheatoiminen vaihteisto sekä tunnokas ohjaus ja asiallinen jousitus tarjoavat mahdollisuuden miellyttävään matkantekoon ja pitävät matkustamon puolella istuvat tyytyväisenä. Vivaron tavara-automaisuus tulee esiin kuljettajaa avustavien järjestelmien listaa selatessa. Se sisältää vain välttämättömimmät varusteet, joskin niiden turvin pärjää hyvin. Luistonesto ja ajonvakaudenhallinta suoriutuvat asiallisen ilmeettömästi tehtävistään. Vivaron ajettavuudesta ja mukavuudesta on vaikea nostaa esiin merkittäviä vikoja tai puutteita.

pelin uutuusmalli Vivaro Tourer tarjoaa runsaat tilat 7-9 matkustajalle. Kattavan vakiovarustelun, muunneltavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun ansiosta Tourer sopii yhtä lailla ammattikäyttöön kuin suurperheen matkavaunuksi. Vain automaattivaihteiston puuttuminen valikoimasta lyö hieman kapulaa sen menestyksen rattaisiin. Uusi Opel Vivaro Tourer täydentää Suomessa hyviin myyntilukuihin yltänyttä Vivaro-mallistoa.

Onnistumisia laajalla mallistolla

Nykyinen Vivaron mallisto esiteltiin markkinoille pyöreästi neljä vuotta takaperin. Suomen markkinoille Vivaro tuotiin aluksi umpipakuna sekä alustamalleina. Nyt koeajettavan seitsemänpaikkaisen Vivaro Tourerin lisäksi tarjolla on 1+6 paikkainen, erillisellä tavaratilalla varustettu CrewVan ja 1+8 paikkainen Vivaro Combi pikkubussi. Vastaavat mallit löytyvät myös kilpaili- joiden Trafic-malliin perustuvista mallistoista, mutta läheskään kaikki valmistajat eivät ole esitelleet henkilökuljetusmalleja Suomen markkinoille. Laajalla mallivaihtoehtojen kirjolla, erinomaisella

Vivaro Tourerissa on panostettu muunneltavuuden lisäksi myös kuljettajamukavuuteen ja äänentoistoon. Suurikokoisella kosketusnäytöllä varustetun multimediakeskus toimii samalla myös peruutuskameran näyttönä.

ajettavuudella ja ergonomialla sekä yrittäjäystävällisellä hinnoittelulla Opel on yltänyt hyviin myyntilukuihin sekä Suomessa että Euroopassa.

Lyhyttä ja pitkää

Vivaro Toureria tarjotaan kahtena eri koripituutena ja yhtenä korkeutena. Koripituus vaikuttaa lähinnä takimmaisen istuinrivin taakse jäävän tavaratilan kokoon jota on koripituudesta riippuen joko 1,2 (L1) tai 2,2 (L2) m3.

Opel Vivaro Tourerin moottoritarjonta rakentuu suorituskykyisen ja polttoainetaloudellisen 1,6 litran dieselmoottorin varaan. Kaksoisahdetusta moottorista on tarjolla kaksi eri tehovaihtoehtoa 125 ja 145 hv. Vaihteistona on aina 6-portainen manuaali. Valmistaja perustelee automaattivaihteiston valikoimasta puuttumista vähäisenä kysyntänä mallin päämarkkinaalueilla. Tarkkaan ajoitetun kaksoisah-

timen ansiosta 1.6-litrainen moottori yltää helposti puolta litraa suurempien moottorien suoritusarvoihin, mutta merkittävästi matalammalla polttoaineenkulutuksella. Puhtaassa matka-ajossa tehokkaammalla eli 145 hv moottorilla varustettu koeajokkimme ylti pyöreään 7 l / 100 km kulutuslukemaan. Taajamassa kulutus kasvoi korkeimmillaan 8,8 l / 100 km lukemaan. Pakkaskeli, talvirenkaat ja reipas polttoainetoimisen lisä-

Liikkuva toimisto

Tourerin paras valtti vertailussa Combi- ja CrewCab -malleja vastaan ovat muunneltavuus sekä korkea vakiovarustelutaso. Vakioistuinkaaviossa Tourer on Combin tapaan 1+7 paikkainen. Pienestä lisähinnasta saa apumiehen kahdenistuttavan sohvapenkin tilalle yhdelle tarkoitetun Comfort istuimen. Matkustamon puolella vaihtoehtoja onkin sitten reilummin. 2. ja 3. rivin istuimet ovat kaikissa Tourer -kokoonpanoissa kiskoilla, joten ne ovat helposti siirrettävissä ja jos tarve niin vaatii, niin myös


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Opel Vivarossa pakokaasujen haitalliset päästöt pelkistetään urealiuoksen avulla. Yaran kätevä 3,5 litrainen Air1 AdBlue pussi riittää usean tuhannen kilometrin matkalle.

nopeasti irrotettavissa. Lisähinnasta 2. rivin voi valita kahdella istuimella, jotka tarjoavat väljyyttä sivusuunnassa. Istuimet voidaan lisäksi varustaa kätevällä pikakääntömekanismilla, jolloin ne voidaan nopeasti kääntää kasvot matkustamon suuntaiseksi. Lisäksi tarjolla on toisen rivin istuimien väliin siirrettävä ja esiintaiteltavat työpöydät sisältävä lattiakonsoli. Viimeksimainitut varusteet löytyvät myös nyt koeajettavasta autosta. Kolmas istuinrivi on aina kolmenistuttava. Jokaisen istuimen selkänojissa on kaltevuussäätö. Lisäksi penkkirivi on jaettu kahteen osaan, mikä mahdollistaa istuimien osittaisen irrottamisen, mikäli tarkoituksena on kuljettaa pitkää tavaraa tai vaikkapa reilumman kokoisia matkalaukkuja. Vastaavaa ylellisyyttä tapaa harvemmin tehdasvalmiissa autoissa. Tourerin etumatka CrewCab- ja Combi -malleihin pitenee entisestään, kun vertailuun tuodaan mukaan matkustamon ilmanvaihto ja äänieristys. Tourerissa helposti puhtaana pidettävän muovimaton tilalla on paksu nukkamatto. Se eristää ja vähentää melua, mutta toisaalta se myös vaatii muovimattoa enemmän huolenpitoa. Lämmi-

tyslaite puhaltaa Combin tapaan myös takamatkustajien jaloille. Ominaisuus, joka joko puuttuu tai on tarjolla lisähinnasta muiden saksalaisvalmistajien malleihin. Vivaro Tourer on varustettu kaksivyöhykkeisellä automaatti ilmastoinnilla. Takamatkustajille on oma säätimensä matkustamon kattokonsolissa. Lämmityslaite on kaikkinensa asiallinen ja sen teho riittää, ainakin pikkupakkasilla, pitämään myös viimeisellä rivillä matkustavien jalat siedettävän lämpöisinä ja ikkunat kelvollisesti huurteettomina. Suomessa vakiovarusteisiin lukeutuva polttoainetoiminen lisälämmitin auttaa, jos auton oman järjestelmän puhti jostain syystä käy riittämättömäksi. Lisähinnasta tarjottavan ja kunnollisen, parhaimmillaan jopa 100 metrin toimintamatkan päästä yhteyden autoon ottavan kauko- ohjaimen kanssa Vivaron sisätilan saa pikkupakkasilla siedettävän lämpöiseksi noin 20 minuutissa. Eri autovalmistajat markkinoivat milloin mitäkin mallia liikkuvina toimistoina. Kokeilun perusteella Opel Vivaro Tourer lunastaa yhtenä ensimmäisistä automalleista kiitettävästi valmistajan lupaukset. Tosin lisähintaisilla istuinratkaisuilla toteutettuna. Lisäpisteitä on annettava matkustamoon sijoitetuista lisävirtapistokkeista ja ledeillä toteutetusta valaistuksesta.

Automyyjän juttusille

Kuten todettu Opel Vivaro Tourer suoriutuu mainiosti sekä matkustajien että tavaran kuljetustehtävistä. Ja näin ollen lunastaa korkein arvosanoin valmistajan antamat lupaukset muunneltavuudesta ja monikäyttöisyydestä. Korotettu matkustamoviihtyvyys ja kattavat varusteet sekä matkustamon istuinratkaisut erottavat Vivaro Tourerin valmistajan muista Vivaroista. Tosin kaikella on hintansa. Opel Vivaro Tourerin verolliset hintapyynnit alkavat vajaasta 49 000 eurosta ja päättyvät reiluun 51 000 euroon. Hintaero Combi

KULJETUS 135

Vivaro Tourer taipuu sekä liikkuvaksi toimistoksi että täysiveriseksi tavara-autoksi. Tasokkaassa toimistossa on hyvät ja ergonomiset tilat vaikka lehden tekoon.

-malliin on noin 6000 euron luokkaa. Nyt koeajetussa maahantuojan esittelyautossa on lähes kaikki tarjolla olevat lisähintaiset varusteet, joihin lukeutuvat mm. nahkapäällysteiset istuimet ja toisen istuinrivin kääntyvät istuimet nostavat Vivarohinnastossa korkeimmalle sijoittuvan mallin hinnan reiluun 60 000 euroon. Hintaa voidaan kuitenkin pitää kohtuullisena, kun otetaan huomioon että Vivaro Tourer taipuu sekä täysikokoiseksi pakettiautoksi että jopa 1+8 paikkaiseksi pikkubussiksi.

2. ja 3. rivin istuimet ovat kaikissa Tourer -kokoonpanoissa kiskoilla, joten ne ovat helposti siirrettävissä ja jos tarve niin vaatii, niin myös nopeasti irrotettavissa.

Lisävirtapistokkeiden ja erittäin hyvän lämmitysjärjestelmän ansiosta autossa luonnistuu toimistotyöt myös kylmemmillä keleillä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 137

Dacia Duster TCe 125 4x4 Prestige

Täysin uusi Duster säväyttää M itä sanotte jos väitämme että 24 000 eurolla saa nelivetoisen, bensaturbomoottorilla varustetun uuden katumaasturin, joka on kaiken lisäksi myös maastokelpoinen? Totta se on, sillä entistä tyylikkäämpi ja paremmin varusteltu toisen sukupolven Dacia Duster tarjoaa nyt edeltäjäänsäkin paremman vastineen rahalle. Vuonna 2010 esiteltyä Dacia Dusteria on myyty maailmanlaajuisesti pitkälti yli kaksi miljoonaa kappaletta, joista yli viisituhatta Suomeen. Dusterin menestyksen takana on edullinen hinta ja korkea laatu sekä luokkansa parhaimmistoon lukeutuvat maastoajo-ominaisuudet. Uudessa Dusterissa laatua ja ajoominaisuuksia on kohotettu hintaa enemmän.

Bensaa ja dieseliä

Ensimmäisen sukupolven tapaan uuteen Dusteriin saa bensiinimoottoriksi etuvetomalleissa joko 1,2- ja 1,6-litran moottorivaihtoehdon. 1,6-litraisesta SCe 115 moottorista irrotetaan 115 hv teholukema. 1,2 litran TCe 125 bensaturbosta irroteaan 125 hv. Nelivedon kanssa on saatavilla TCe 125 tai 1,5 litran dCi 110 -dieselmoottori, jonka paras teho on 110 hv. EDC-automaattivaihteiston kanssa auto on aina etuvetoinen ja varustettu dCi 110 -moottorilla. Dusterin perusrakenne ja ulkomitat ovat ennallaan. Pituutta on 4,34 metriä ja leveyttä 1,80 metriä. Tieltä poistuttaessa on iloa jopa 210 mm maavarasta sekä suurista tulo- ja jättökulmista (30 ja 33 astetta). Dusterissa on nyt myös mäkilähtöavustin sekä nelivetoisissa Comfort- ja Prestige-varustetason autoissa alamäkihidastin, josta on hyötyä etenkin maastoajossa. Nyt koeajettavan Dacia Duster TCe 125 4x4 Prestigen hulppeasta maavarasta ja nelivetojärjestelmän ominaisuuksista otettiin mittaa maantien ohella pakkasen kovettamassa umpihangessa. Kun alla oli uudet Nokian Hakkapeliitta 8 SUV -nastarenkaat ei eteneminen tuottanut Dusterille mainittavia haasteita. Korkea maavara ja keulan muotoilu mahdollistivat lähes polven korkuisten lumidyynien helpon läpäisyn. Maantiellä Duster etenee vaivattomasti. Valmistaja ilmoittaa polttoaineenkulutuslukemaksi kaupunkiajossa 7,1 l/ 100 km. Mittasimme kaupunkikulutukseksi hyväksyttävän 7,8 l/100 km kulutuslukeman.

reilusti (100 mm) eteenpäin ja sitä on kallistettu aiempaa voimakkaammin. Muutoksella vähennetään ilmanvastusta, minkä lisäksi kori on entistä linjakkaampi ja matkustamoon on tullut lisää tilaa. Ohjaamossa ensimmäiseksi havaittava muutos on uusi kojelauta. Helppokäyttöinen multimediajärjestelmä on nyt saatu sovitettua kojelautaan oikealle tasolleen. Kaikissa varustetasoissa on nyt muun muassa ajotietokone ja ulkolämpömittari sekä kaukoohjattava keskuslukitus. Myös turvavarusteita on parannettu. Kaikissa istuimissa on uudet pääntuet. Muita parannuksia ovat Dusterin uudet ikkunaturvaverhot sekä turvavöiden voimanrajoittimet ja kiristimet, jotka ovat nyt niin edessä kuin takana reunapaikoilla. Turvaistuimien sijoittelun suhteen Duster antaa kilpailijoilleen etumatkaa, sillä turvaistuinta ei voi lainkaan asentaa apumiehen paikalle tai taakse keskelle. Dacian panostus Dusterin äänieristyksen kohentamiseksi on tuottanut tulosta. Ohjaamon melutaso pysyttelee nastarenkaista huolimatta siedettävän paremmalla puolella.

Selkeyttä sisätiloihin

Rahalle vastinetta

Tuulilasin alareuna on viety

Neliveto-Duster etenee Nokian Hakkapeliitta 8 SUV nastarenkailla varmaotteisesti niin talvisella maantiellä kuin syvässä lumessakin. Uusitun Dacia Dusterin kori on entistä linjakkaampi - uudistuneessa korissa ja sisustuksessa ei ole ainuttakaan yhteistä osaa edeltävän mallin kanssa. Lokasuojissa on mallille ominaiset pullistukset uudelleen muotoiltuina. Kattokaiteet lähtevät nyt suoraan tuulilasilinjasta.

Edullisimman Dacia Duster

SCe 115 Access -mallin saa ostettua 15 400 eurolla. Hinnastossa pari tuhatta euroa korkeammalta sijalta löytyy ahdettu 1,2 -litrainen TCe 125. Ensimmäinen dieselvaihtoehto irtoaa noin 18 000 eurolla. Nelivetomallien hinnat alkavat noin 20 400 eurosta. Nyt esiteltävän Dacia Duster TCe 125 4x4:n Prestige varustelu nostaa auton hintaa Comfortiin verrattuna noin tuhannella eurolla. Prestige-varustetaso sisältää ohjaamovarusteiden lisäksi ulkonäköä kohentavan Design Pack:in, johon sisältyvät 17-tuumaiset kevytmetallivanteet, hopeanharmaat peilinkuoret ja kattokaiteet, harmaat etu- ja takapuskurin alaosat sekä tummennetut takalasit. Koeajettavassa autossa on lisävarusteena automaatti-ilmastointi sekä avaimeton käynnistys / ovien lukitusjärjestelmä ja neljään suuntaan näyttävä kamerajärjestelmä. Ne yhdessä metallivärin ja vararenkaan kanssa nostavat auton verollisen kokonaishinnan karvan yli 24 000 euroon, joka on melkeinpä naurettavan matala hinta näin kattavasti varustellusta ja monikäyttöisestä autosta.

Tavaratilaa on etuvetoisessa 445 litraa ja nelivetoisessa 411 litraa. Epäsymmetrisesti jaetun takaistuimen taittamalla tila kasvaa lähes puolentoista kuutiometrin kokoiseksi.

Dusterin kojelauta on nyt entistä selkeämpi ja toimivampi. Kova juttu on 7” kosketusnäytöllä varustettu Media Nav myös suomea puhuvalla navigaattorilla, musiikin suoratoistomahdollisuus Bluetoothin avulla ja AUX- sekä USB-liittimet.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

138 KULJETUS

Entistä suorituskykyisempi, muunneltavampi ja verkottuneempi kaikkiin käyttötarpeisiin

Kolmannen sukupolven Sprinter

Sprinterissä hyödynnetään täysin uutta MBUX-multimediajärjestelmää (Mercedes-Benz User Experience), joka on perusta myös Mercedes PRO connect -palvelujen toiminnoille. Järjestelmä toimii kosketusnäytön ja ohjauspyörän monitoiminäppäinten avulla. Lisäksi Sprinter tarjoaa ajanmukaiset USB-liitännät ja -latausmahdollisuudet sekä WiFi-yhteydet, joten kuljettaja ja matkustajat voivat koko matkan ajan käyttää tarvitsemiaan digitaalisia palveluja.

Sprinteristä tarjolla kaikkiaan yli 1700 erilaista vaihtoehtoa

Kolmannen sukupolven Sprinterin vahvuuksia ovat mallin edistyksellinen design sekä henkilöautomainen ajomukavuus ja -turvallisuus. Uuden Sprinterin myynti alkaa Suomessa maaliskuussa 2018.

M

ercedes-Benz Sprinter on määritellyt luokkansa laatu- ja vaatimustason aina ensiesittelystään lähtien vuonna 1995. Tyytyväisiä asiakkaita on yli 130 maassa ja autoja on myyty yli 3,3 miljoonaa kappaletta. Sprinter on myös eniten myyty Mercedes-Benzin pakettiautomalli ja se on antanut nimen myös kokonaiselle pakettiautoluokalle. Saksan Duisburgissa helmikuun alkupuolella esitelty uusi Sprinter on ensimmäinen pakettiautomalli, joka edustaa vuonna 2016 esiteltyä Mercedes-Benzin adVANce-toimintafilosofiaa. Siinä on viisi keskeistä periaatetta: digital@vans (yhdistettävyys ja digitaaliset palvelut), solutions@vans (varusteratkaisut tehostamassa asiakkaiden toimintaa), rental@vans (uudet innovatiiviset vuokrauspalvelut), sharing@vans (uudet julkiset liikenteen konseptit) sekä eDri-

ve@vans (kokonaisvaltainen lähestymistapa sähköiseen liikkumiseen). - Sprinter edustaa edelleen niitä alkuperäisiä arvoja, jotka ovat tehneet mallista niin menestyksekkään kaikkialla maailmassa aina ensiesittelystä lähtien: joustavuus, toimintavarmuus ja taloudellisuus. Nyt näihin ominaisuuksiin liitetään myös yhdistettävyys ja ylittämätön muunneltavuus. Sprinter on ensimmäinen kaupalliseen käyttöön valmistettava ajoneuvo, joka ratkaisee yritysten ajoneuvotarpeet alusta loppuun, kaikissa käyttötarpeissa ja -kohteissa, Mercedes-Benz Vansin johtaja Volker Mornhinweg sanoo. Uuden Sprinterin myynti alkaa Suomessa maaliskuussa ja lanseeraus on kesäkuussa. Jatkossa Mercedes-Benz Vans aikoo sähköistää koko pakettiautomallistonsa. Ensimmäinen uusi tuote on eVito, joka tulee saataville jo vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Sitä seuraa sähkökäyttöinen eSprinter vuonna 2019.

Parantunut kuljettajan työympäristö, huippuluokan turvallisuus ja Wet Wiper -pyyhkimet Kolmannen sukupolven Sprinterin vahvuuksia ovat mallin edistyksellinen design sekä henkilöautomainen ajomukavuus ja -turvallisuus. Kuljettajan työoloja parantavat ergonomisesti optimoidut istuimet, avaimeton käynnistys sekä auton parannettu ilmastointijärjestelmä. Turvajärjestelmistä saatavina ovat esimerkiksi aktiivinen Distronic-etäisyysavustin, aktiivinen jarruavustin, aktiivinen kaistaajoavustin sekä vireystila-avustin Attention Assist. Sivutuuliavustin on vakiovaruste. Valinnaisvarusteena on saatavana esimerkiksi pysäköintipaketti 360 asteen kamerajärjestelmällä sekä 10,25-tuumaisella MBUX -multimedianäytöllä. Uusi varuste Sprinterissä ovat Wet Wiper -tuulilasinpyyhkimet: pesuneste ruiskutetaan lasille tarkasti ja roiskumatta suoraan

pyyhkimien sulkien juuresta ja pyyhitään pois samalla pyyhkimien liikkeellä. Toinen uutuus on itsepuhdistuva peruutuskamera, jonka välittämä kuva näkyy auton taustapeilissä.

Mercedes PRO Connect ja MBUX-multimediajärjestelmä nostavat käytettävyyden uudelle tasolle

Ajoneuvojen etähallintaan on tarjolla uusi tehokas ratkaisu, Mercedes PRO connect, joka esitellään ensi kertaa Sprinterissä. Tehdasasenteinen järjestelmä yhdistää kuljetusten järjestäjän kaikkiin hänen hallinnoimiinsa ajoneuvoihin ja niiden kuljettajiin. Mercedes PRO connectin kahdeksan tehdasasenteista järjestelmää mahdollistavat kuljetuskalustojen paikantamisen, logistiikan suunnittelun, kulutuksen ja huoltotarpeen seurannan sekä ajoneuvojen välisen kommunikoinnin reaaliajassa. Yksi järjestelmistä on kuljettajan digitaalinen ajopäiväkirja.

Uusi Sprinter on saatavana kokonaispainoltaan 3000:n, 3500:n, 4000:n ja 5500 kilon painoluokissa. Tarjolla on umpipaketti-, pikkubussi-, kevytkuorma-auto- ja retkeilyautovaihtoehtoja, eri koripituuksia ja viisi eri akseliväliä (3250, 3259, 3655, 3924 ja 4325 mm) sekä erilaisia kuormauskorkeuksia - kaikkiaan erilaisia mahdollisia Sprinter-vaihtoehtoja on saatavana yli 1700 kappaletta. Maksimaalinen muunneltavuus takaa sen, että jokaiseen käyttötarpeeseen ja -kohteeseen löytyy aina juuri siihen sopiva, kokonaistaloudellinen Sprinter -versio. Sprinter-alustalle voidaan jatkossakin räätälöidä esimerkiksi jopa 20-paikkainen linja-auto, täysin varusteltu ambulanssi tai huippusuorituskykyinen pelastusajoneuvo.

Kaksi suorituskykyistä dieselvaihtoehtoa, uutuutena etuvetoinen Sprinter-malli

Sprinterin voimanlähteeksi on tarjolla kaksi huippunykyaikaista turbodieselmoottoria: 4-sylinterinen 2,1- litrainen tai 3-litrainen V6-moottori. Pienemmästä dieselvoimanlähteestä on tarjolla useita eri vaihtoehtoja 84–130 kilowatin teholuokissa. Keskikulutus vaihtelee auton koosta, akselivälistä ja moottorista riippuen 6,9-9,7 litran välillä/100 km ja CO2-päästöt vastaavasti 181-253 grammaa/kilometri. Kaikki moottorit täyttävät Euro

Uusi Sprinter muuntuu moneen käyttöön - kaikkiaan erilaisia mahdollisia Sprinter-vaihtoehtoja on saatavana yli 1700 kappaletta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljettajan työoloja parantavat ergonomisesti optimoidut istuimet, avaimeton käynnistys sekä auton parannettu ilmastointijärjestelmä.

6 -päästönormit. AdBlue-lisäainesäiliön koko on malliuudistuksessa kasvanut 18:sta 22 litraan. Perinteisten taka- ja nelivetovaihtoehtojen lisäksi saatavana on nyt myös etuvetoinen Sprinter. Etuvetoratkaisun ansiosta auton kuljetuskyky on 50 kiloa suurempi kuin takavetomallissa. Kuormaustaso on 80 milliä matalampi ja ovet vastaavasti 80 milliä korkeammat kuin takavetoisessa sisarmallissa mikä helpottaa auton kuormausta. Sprinter-etuvetomallien huoltoväli on 40000 kilometriä/2 vuotta, takavetoisten Sprinterien puolestaan 60000 kilometriä/2 vuotta. Etuvetoisen Sprinterin vaihteistovaihtoehdot ovat 9-vaihteinen automaattivaihteisto mo-

mentinmuuntimella (ensimmäinen isojen pakettiautojen luokassa) sekä uusi 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto. Kaikkiin taka- ja nelivetomalleihin on saatavana 7G-Tronic-automaattivaihteisto varustettuna Drive Select -käsivalintatoiminnolla.

Suurin tavaratilan koko 17 kuutiota, kyytiin jopa seitsemän eurolavaa

Etuvetoisena Sprinter on saatavana kolmessa painoluokassa (3, 3,5 ja 4 tonnia), ja akseliväli on joko 3259 tai 3924 milliä. Takavetomallin painoluokat yltävät 3-5,5 tonniin, ja akselivälivaihtoehtoja on kaikkiaan viisi. Sprinter-yhdistelmän enimmäispaino perävaunu mukaan lukien

on 8,75 tonnia. Etuvetoisella Sprinterillä voi vetää enimmillään 2-tonnista perävaunua, kun taas nelivetoisen Sprinterin vetokyky on jopa 3,5 tonnia. Pakettiauto-, kombi- tai linja-autokäytössä Sprinterin koripituus on 5267, 5932, 6967 tai 7367 milliä. Sprinter-pakettiauton tavaratilan koko vaihtelee 7,8-17 kuutiometrin välillä. Tavaratilan lattian pituus on 2732-4810 milliä, suurin leveys 1787 milliä ja korkeus 1719-2243 milliä. Raskaimmassa 5,5 tonnin painoluokassa auto voi kantaa jopa 3000 kilon kuorman. Eurokokoisia kuormalavoja mahtuu kyytiin enimmillään seitsemän kappaletta.

KULJETUS 139

Jatkossa Mercedes-Benz Vans aikoo sähköistää koko pakettiautomallistonsa. Ensimmäinen uusi tuote on eVito, joka tulee saataville jo vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Sitä seuraa sähkökäyttöinen eSprinter vuonna 2019.

Sprinter on eniten myyty Mercedes-Benzin pakettiautomalli ja se on antanut nimen myös kokonaiselle pakettiautoluokalle.

Ammattilehti käyttää jatkossa koeajoautoissa korkealaatuista Yaran Air1 AdBlue -liuosta

Ammattilehti koeajaa jatkuvasti uusinta hyötyajoneuvokalustoa - koeajoista julkaistaan lehtiartikkeleita, verkkouutisia ja videoita.

A

mmattilehti koeajaa jatkuvasti uusinta hyötyajoneuvo- kalustoa ja julkaisee koeajoista lehtiartikkeleita Metsäalan Ammattilehdessä sekä Kivirock maarakennus- ja kaivosalan ammattilehdessä. Lisäksi koeajoista tehdään videoita ja verkkouutisia. Jatkossa Ammattilehden koeajoautoissa sekä kentällä liikkuvassa Mediamobiilissa käytetään Yaran Air1 AdBlue -liuosta, mikä täyttää tiukat ISO-laatustandardit.

Uudet dieselmoottoriset hyötyajoneuvot sekä työkoneet

käyttävät AdBlue -nestettä pakokaasujen puhdistuksessa nykyisten päästömääräysten alittamiseen, mikä mahdollistaa puhtaamman ympäristön meille kaikille.

Koeajoyhteistyötä maailman johtavan AdBlue -valmistajan kanssa

Jatkossa Ammattilehden koeajoautoissa sekä kentällä liikkuvassa Mediamobiilissa käytetään kotimaassa valmistettua Yaran

Air1 AdBlue -liuosta, mikä täyttää tiukat ISO-laatustandardit. Yaran Air1 AdBlueta löytyy eri pakkauskoossa; tarjolla on kätevä 3,5 litran pussi, 10 ja 20 litran kanisterit, 200 litran tynnyrit ja 1000 litran IBC-kontit sekä suuremmat irtoerätoimitukset asiakkaan omaan säiliöön. Raskaan kaluston tarpeisiin Suomessa Yara Air1 AdBlue tankkauspisteitä on jo yli 400 D-asemassa ympäri maata.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut liikkuvan kaluston, valmistavan teollisuuden, meriteollisuuden ja energiantuotannon komponent ti- ja hydrauliikkaratkaisuihin sekä niiden huolto- ja elinkaaripalveluihin. Vankkaan toimialaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen -kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asiantuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teollisuuden investoinnit siivittivät kasvua 2017

T

eknisen Kaupan jäsenyritysten myynti oli nousu- johteista läpi vuoden 2017. Koko vuoden osalta myynti kohosi 7,5 prosenttia edellistä vuotta korkeammalle ylittäen yhdeksän miljardin euron rajapyykin.

Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa tahti kiihtyi kvartaali kvartaalilta ja toimialan koko vuoden myynti nousi lähes yhdeksän prosenttia edellistä vuotta korkeammalle. Tuotteet ja palvelut rakentamiseen kasvattivat myyntiään runsaat neljä prosenttia. Kuluttajatuotteissa vuoden jälkimmäinen puolisko osoittautui ensimmäistä paremmaksi. Toimiala pääsi alkuvuoden negatiivisen kehityksen jälkeen reilun prosentin kasvuun. - Vahva vuosi sai vieläkin vahvemman lopun. Viimeisen vuosineljänneksen myynnin kehitys teknisessä kaupassa oli vuoden parasta ja koko vuonna päädyttiin yli seitsemän prosentin kehitykselle. Osa hyvästä myynnin kehityksestä tulee hintojen noususta. Teollisuuden investointien kehitys on erityisen ilahduttavaa. Samaan aikaan on toki muistettava, että teolli-

Teollisuuden investoinnit ovat olleet viime aikoina vahvassa kasvussa. Kuvassa Äänekosken biotuotehdas rakennusvaiheessa.

suuden tuotantokapasiteetti on vielä lähes viidenneksen jäljessä vuoden 2008 tasosta. Näyttää kuitenkin siltä, että investoinnit kapasiteetin lisäämiseen jatkuvat myös alkavana vuonna. Yritysten luottamus tulevaisuuteen on poikkeuksellisen hyvä. Sitä tulisi edelleen ruokkia investointeihin kannustavalla talouspolitiikalla, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

- Vahvan kasvun jatkumisen uhkana on, että osaavan henkilöstön saatavuus moniin teknisen kaupan avaintehtäviin on heikentynyt selvästi ja teollisuuden toimitusajat niin raaka-ainepuolella kuin koneissa ja komponenteissakin ovat pidentyneet merkittävästi ja voivat olla jo varsin tavallisissakin tuotteissa pahimmillaan yli vuoden, Uitto jatkaa.

141

Valmistava teollisuus siirtyy digitaaliaikaan

K

one- ja tuotantotekniikan laboratoriossa Associate Professorina aloittanut Andrei Lobov tutkii valmistavan teollisuuden digitaalisia ratkaisuja. Tavoitteena on kehittää joustavia tuotantojärjestelmiä, jotka mukautuvat asiakkaitten vaihtuviin tarpeisiin.

Andrei Lobov nimitettiin Associate Professoriksi (tenure track) Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kone- ja tuotantotekniikan laboratorioon tammikuussa 2018. Lobov toimii Digitaalisen valmistuksen (Digital Manufacturing, DM) Epanet-tutkimusryhmän johtajana Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Lobovin tutkimus tukee valmistavan teollisuuden digitalisaatiota, jota vauhdittaa muun

muassa teollisen internetin kehitys. Tavoitteena on kehittää joustavia tuotantojärjestelmiä, jotka mahdollistavat vapaasti räätälöitävät tuotteet. - Vaikka edistystä on tapahtunut ajoista, jolloin T-Fordin sai minkävärisenä vain kunhan se oli musta, tuotteiden variaatioiden määrä on yleensä yhä rajallinen. Jos ennen oli valittavana yksi väri, nyt niitä on 16, Lobov sanoo. Tutkijana Lobovin tavoite on mahdollistaa tuotantojärjestelmä, jonka lopputuotteet eivät ole etukäteen kenenkään tiedossa: - Kuvittele tehdas, jossa älykkäät koneet kommunikoivat suoraan asiakkaitten kanssa ja valmistavat kunkin tarpeisiin räätälöityjä tuotteita. Silloin tehtaanomistajakaan ei välttämättä tiedä mitä hänen koneensa valmistavat.

Bruttokansantuote kasvoi Suomessa

T

ilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokan- santuotteen volyymi kasvoi loka-joulukuussa 0,7 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2016 neljänteen nel-

jännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia. Suomen kansantalouden kehitys oli suotuisaa vuoden 2017 jokaisella vuosineljänneksellä. Koko vuoden bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 3,0 prosenttia edellisvuodesta.

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkakomponentit Tuotevalikoimaan kuuluvat: -

12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput 40-150 cm3 säätötilavuuspumput 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla hydrauliikkamoottorit vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa

Vaihteistoon asennettavat ulostulot - PZB-voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema


142

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Sähköohjatut venttilipaketit ergonomisilla kahvoilla V aasalainen Rotec Engineering Oy suunnittelee ja valmistaa sähköohjattua hydrauliikkaa, ohjausjärjestelmiä ja -kahvoja metsäkoneisiin, metsäkuormaimiin, etukuormaimiin ja muihin työkoneisiin. Lisäksi yritys maahantuo BLB -ohjausventtiilit ja Magnom -suodatustekniikkaa.

Vuonna 1993 perustettu Rotec Engineering viettää nyt 25-juhlavuottaan. Yrityksen toimitusjohtajalla, koneenrakennusinsinööri Jorma Johanssonilla on kokemusta liikkuvan kaluston hydrauliikasta jo vuodesta 1969 lähtien, jolloin hän lähti töihin Ruotsiin Nordhydraulicille. - Olen ollut koko työurani hydrauliikan valmistuksen, suunnittelun ja myynnin kanssa tekemisissä. Ja jo nuorena hydrauliikka tuli tutuksi sillä isäni Roger Johansson toimi alalla Nordhydraulicin ja Finnhydraulicin kautta, kertoilee Jorma Johansson.

Sähköinen esiohjausventiilipaketti

Rotec Engineering toi markkinoille kymmenkunta vuotta sitten uudenlaisen sähköisen esiohjausventtiilipaketin metsäkuormaimiin, etukuormaimiin ja traktorin lisähydrauliikkaan. - Keskityin sen kehittämisessä erityisesti elektroniikkaan ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa saimme luotua juuri venttiilipakettiimme sopivan ja hinnaltaan edullisen sähköohjauksen, jota on sarjavalmistettu merkittäviä määriä, kertoo Johansson.

Nimensä mukaisesti ERGO DigiStick -kahvat ovat erittäin ergonomiset käyttää. Kahvat kiinnitetään molemmin puolin istuinta reisien ulkopuolelle. Kahvoissa on kaikki tarvittava elektroniikka suojassa kahvan sisällä. ERGO DigiStickin asentoa voi säätää eri kulmaan, pyöräyttää sopivaan asentoon ja säätää korkeutta. Kahvateline on jämäkkä eikä heilu käytettäessä. Ja pikakiinnityksen ansiosta kahvan voi nopeasti irroittaa penkistä ja kun sen laittaa takaisin paikoilleen palautuu kahva takaisin samaan asentoon.

Metsäkoneisiin Rotec Engineering tarjoaa valmiit, omaa tuotekehitystä olevat venttilipaketit ERGO DigiStick -kahvoilla.

ERGO DigiStick -ohjainkahvat

Suomessa ja maailmalla on käytössä suuri määrä iäkkäämpiä metsäkoneita, joiden hydrauliikka ja ohjausjärjestelmät kaipaavat järkevää päivittämistä. Myös traktoreissa halutaan vaihtaa mekaaniset ohjaukset sähköisiin - kustannustehokkaasti. - Kehitimme tähän tarpeeseen täysin uudenlaista ajattelua edustavat ERGO DigiStick -kahvat, jotka soveltuvat useimpien venttiileiden ohjaukseen. Kahvoissa on kaikki tarvittava elektroniikka suojassa kahvan sisällä eikä erillisessä boxissa, toteaa Johansson. Nimensä mukaisesti ERGO DigiStick -kahvat ovat erittäin ergonomiset käyttää. Niitä käyttämällä vältytään jännetuppitulehdukset, säästytään jumeilta, sairaslomilta tai jopa työkyvyn menettämiseltä.

- Kahvat kiinnitetään molemmin puolin istuinta reisien ulkopuolelle. Kahvoja käytetään ilman käsinojia jolloin olkapäät pysyvät rentoina ja lisäksi silloin käytetään yläkehon isoja lihaksia oikealla tavalla. Ohjaajan käsi asettuu luonnolliseen asentoon kahvan päälle, ilman että ranne vääntyy. Kahvan kolmatta propotoimintaa ohjaava peukalorulla sijaitsee peukalolle luonnollisessa paikassa. Liikenopeuksien, liikeratojen ja pehmennysramppien säätämiseen ei tarvita tietokonetta, vaan säädöt suoritetaan kahvan A ja B painonappien avulla ohjekirjan mukaan. Myös käyttökohteen mukainen ohjelma (metsäkuormain/ etukuormain) voidaan muuttaa kätevästi edellä mainituilla nappuloilla, opastaa Johansson.

Helppo asentaa - ja tekninen tuki pelaa

ERGO DigiStick -kahvat on helppo asentaa koneeseen ja ohjelmoida toiminnot juuri halutuiksi. - Lisänappuloilla varustetulla kahvalla voi yhdellä kädellä ohjata jopa kuutta liikettä samanaikaisesti. Lisänappulat varustetaan kahvoihin aina asiakkaan tarpeen mukaan, sanoo Johansson. Asennuksissa asiakkaat saavat tarvittaessa erittäin osaava teknistä tukea valmistajalta. - Soita meille ja ohjaamme sinua asennuksessa niin että kaikki tulee varmasti oikein tehtyä. Ja annamme asiakkaillemme myös muuhun hydrauliikkaan ja koneiden sähkäjärjestelmiin liittyvää neuvontaa, lupaa Johansson.

Luotettavaa tekniikkaa

ERGO DigiStick tarjoaa käytössä erinomaisen luotettavuuden. - Olemme toimittaneet asiakkaille yli 6000 kahvaa ja teknisiä vikoja ei ole ilmennyt juuri nimeksikään. Kahvojen viisas rakenne takaa pitkän käyttöiän. Ja koska elektroniikka on sisällä molemmissa kahvoissa, ei kone jää metsään jos toinen kahva sattuisi jostain syystä rikkoutumaan. Sitten vain töpseli toiseen kahvaan ja koneen saa ajettua huoltoon, neuvoo Johansson.

Valmiit venttiilipaketit metsäkoneisiin

Metsäkoneisiin Rotec Engineering tarjoaa valmiit venttilipaketit ERGO DigiStick -kahvoilla. - Se on helppo tapa päivittää vanhan koneen ohjaus edullisesti. Metsäkonepaketteja on mennyt Suomen lisäksi myös vien-


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143 by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia

ERGO DigiStick -kahvoja toimitetaan loppuasiakkaiden lisäksi myös kone- ja laitevalmistajalle. Kuvassa kahvat ruotsalaisen Trejon Ab:n metsäperävaunun puutavaranosturin ohjauksessa Agritechnica 2017 -messuilla Hannoverissa.

tiin pääasiassa Ruotsiin - markkinaa olisi tuotteillemme tarjolla laajasti eri puolilla metsäistä maailmaa. Yksityisten asiakkaiden lisäksi metsäkonevalmistajat ja myyjät ovat käyttäneet paketteja vaihtokoneiden päivityksessä, kertoilee Johansson.

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! Rotec Engineering valmistaa myös Monsun-Tison 05, 07 ja 09 venttiileihin sopivia uusia ohjainkeloja.

Uudet ohjainkelat Monsun-Tison venttiileihin

Rotec Engineering valmistaa myös Monsun-Tison 05, 07 ja 09 venttiileihin sopivia uusia ohjainkeloja. - Koska kyseisiä venttiileitä on edelleen paljon käytössä varsinkin metsäkonepuolella ja niihin varaosien saaminen on todella haastavaa, kehitimme oman adapterin mihin liitetään Thomas-kela (12/24V). Näin uudet ohjainkelat on saatavilla järkevään hintaan, sanoo Johansson.

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Uusi PRO-kahva

Perinteisen ”Ergokahvan” rinnalle on kehitetty uusi PRO -versio, joka pienemmän kokonsa lisäksi sisältää uusia ominaisuuksia. - Ohjaamiseen käytettävä suurempikapasiteettinen prosessori sallii lämpötila ja jännitekompensointien lisäksi myös lisävarusteena saatavan Bluetooth -yhteyden älypuhelimeen / lukulevyyn, jolloin liikkeiden ja toimintojen säädöt voidaan tehdä myös langattomasti. Tämä antaa mahdollisuuden myös kuljettajakohtaisten säätöjen tallentamiseen. Perinteinen ERGO DigiStick -malli soveltuu hyvin etukuormainten ohjaukseen sekä milloin halutaan vanhoissa metsäkoneissa tehdä jännitteen säädöllä ”tasokorjaus”. Jännitteen kompensointi estää tasokorjauksen jännitteensäädöllä, kertoo Johansson.

Pneumatiikka

Jorma Johanssonin työn vastapainona on saksofonin soitto; kuvassa meneillään on ”Georgia on my mind” F-duurissa.

LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Anturitekniikan lisäksi Elobau valmistaa työkoneiden ja ajoneuvojen ohjaamoissa käytettävät ohjainkomponentit yksittäisistä tuotteista laajempiin kokonaisuuksiin.

Kattava tuotevalikoima työkoneiden valmistajille S

aksalainen Elobau on johtava sensoritekniikan, ohjain- komponenttien sekä koneturvallisuuteen liittyvien tuotteiden valmistaja liikkuvaan kalustoon, erilaisiin työkoneisiin ja pinnan mittaamiseen. Vuonna 1972 perustettu Elobau on kasvanut globaaliksi yli

- Elobaun toiminnan keihäänkärki on aina ollut jatkuva tuotekehitys mikä tarkoittaa niin olemassa olevien tuotteiden edelleenkehittämistä kuin täysin uusien edistyksellisten tuotteiden markkinoille tuomista, kertoo Elobau Nordic AB:n aluemyyntipäällikkö Ari Pihlajamäki.

800 henkilöä työllistäväksi toimijaksi; yritys on silti edelleen Hetzerin perustajaperheen omistuksessa. Tuotteet kehitetään ja valmistetaan Leutkirchin pitkälle automatisoidussa modernissa omassa tehtaassa, missä tuotannon tehokkuuden lisäksi testaukseen ja laadunvalvontaan on panostettu todella paljon. - Elobaun toiminnan keihäänkärki on aina ollut jatkuva tuote-

kehitys mikä tarkoittaa niin olemassa olevien tuotteiden edelleenkehittämistä kuin täysin uusien edistyksellisten tuotteiden markkinoille tuomista, kertoo Elobau Nordic AB:n aluemyyntipäällikkö Ari Pihlajamäki.

Skandinaviassa uusi tehtaanalainen organisaatio

Elobaun tuotteet tunnetaan

Pinnanmittausantureita löytyy Elobauta laaja valikoima erilaisten nesteiden ja kiinteiden aineiden mittaamiseen. Uusinta kehitystä polttoaineenmittauksessa edustaa ultraääneen perustuvat anturit (kuvassa oikealla). mitkä mahdollistavat entistäkin luotettavamman mittaustuloksen liikkuvissa työkoneissa.


Hydrauliikka&Automaatio kone- ja laitevalmistajien keskuudessa korkeasta laadustaan sekä lisäarvoa tuovista ominaisuuksistaan. Koneiden käyttäjille ne tuovat lisää tehokkuutta, taloudellisuutta, käyttömukavuutta ja turvallisuutta. - Elobaun tuotteita on käytetty Suomessa jo pitkään ja ne ovat saavuttaneet vahvan aseman markkinoilla. Reilu vuosi sitten Suomen ja Baltian jakelu siirtyi Elobau Nordicin alaisuuteen, joka vastaa koko Pohjoismaiden myynnistä päätoimipaikkanaan Tukholma. Itse aloitin Suomen ja Baltian toiminnoista vastaavana elokuussa 2017 ja operoin kentällä asiakkaiden parissa Seinäjoelta käsin, sanoo Pihlajamäki jolla on vankka kansainvälinen kokemus työkonevalmistajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä: - Tämä on teknistä myyntityötä ja yhteistyö konevalmistajien suunnittelijoiden kanssa on erittäin tärkeässä roolissa. Meidän pitää kyetä kuuntelemaan asiakkaan tarpeita ja löytää niihin teknisesti parhaat rakaisut kilpailukykyiseen hintaan.

Kaikki tuotteet valmistetaan asiakaskohtaisesti

Elobaun strategiana on valmistaa kaikki tuotteet asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä mutta silti nopeilla toimitusajoilla ja kustannustehokkaasti. - Kaikki tehdään aina tilauspohjaisesti ja asiakkaan tuotteet toimitetaan heidän tuotantoonsa suoraan Saksan tehtaalta ilman välivarastointia. Tämä on mahdollista tehokkaan tuotannon, komponenttien modulaarisuuden ja luotettavasti toimivan logistiikkaketjun ansiosta, toteaa Pihlajamäki.

Aktiivista tekemistä asiakkaiden parissa

Suomessa Elobaun tuotteita käytetään laajasti erityisesti työkonevalmistajien keskuudessa esimerkiksi erilaisissa maatalouskoneissa, materiaanlinkäsittelykoneissa, metsä- ja kaivoskoneissa, työstökoneissa, marinepuolella jne. Pinnanmittaus teknikkaa hyödynnetään puolestaan polttoaineiden, AdBluen, jätevesien, viljan, erilaisten liuosten ym. säiliömäärien kontrollointiin. - Pyrimme palvelemaan olemassa olevaa asiakaskuntaa entistäkin paremmin sekä tuomaan heidän käyttöönsä laajemmin Elobaun tuotetarjontaa. Haemme myös aktiivisesti uusia asiakkaita joten kannattaa olla yhteydessä; pystymme palvelemaan tehokkaasti niin isoja valmistajia kuin pieniäkin protovaiheesta sarjatuotantoon. Olemme myös mukana syksyllä FinnMetko 2018 näyttelyssä joten tervetuloa osastollemme keskustelemaan, kutsuu Pihlajamäki.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

Erittäin laaja anturivalikoima

Elobaun anturivalikoima on todella laaja kattaen mm. erilaiset kulma-anturit, kallistusanturit sekä paikka- ja raja-anturit. Jatkuva tuotekehitys tuottaa koko ajan uusia anturiratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin kuten esimerkiksi ultraääneen peerustuvat uutuusanturit. - Tällä hetkellä työkoneiden turvallisuus on kehityksen keskiössä ja siinä anturiteknologialla on todella tärkeä rooli. Kompaktin kokoisia ja helposti asennettavia elektronisia antureita saa analogisina tai CAN-liitännällä. Tuotteet soveltuvat erittäin haastaviin käyttöolosuhteisiin ja jopa -40°C - +150°C lämpötiloihin; suojaluokituksia löytyy IP96K saakka, sanoo Pihlajamäki.

Kuvassa Elobaun laajaa joystick-valikoimaa erilaisten työkoneiden ohjaamiseen. Valikoimasta löytyy myös PL d/SIL 2 -hyväksytty joystick.

Ohjauskomponentit työkoneisiin

Elobau valmistaa työkoneiden ja ajoneuvojen ohjaamoissa käytettävät ohjainkomponentit yksittäisistä tuotteista laajempiin kokonaisuuksiin. - Tähän tuotekategoriaan kuuluu erilaiset joystick-ohjaimet, painonapit, kytkimet jne. joiden avulla koneen kuljettaja operoi. Elobau valmistaa myös koneiden käsinojat täydellisinä ohjaimineen; viime syksynä Agritechnika 2017 messuilla esiteltiin uudenlainen, helposti räätälöitävä kustannustehokas käsinojakonsepti mikä on suunnattu erityisesti pienempiä sarjoja valmistaville koneentekijöille, kertoo Pihlajamäki.

Työkoneiden ohjaamoissa käytetään paljon erilaisia Elobaun valmistamia painonappeja ja kytkimiä, joiden käyttö on tehty mahdollisimman mukavaksi.

Turvallisuutta teollisuuden koneisiin

Teollisuusautomaatiossa Elobau on mukana koneiden käyttöturvallisuutta lisäävillä ratkaisuilla. - Elobaun tuotteet parantavat oleellisesti käyttäjän turvallisuutta esimerkiksi erilaisissa työstökoneissa. Ne estävät koneiden liikkeet silloin kun käyttäjä on vaara-alueella, Pihlajamäki toteaa.

Pinnanmittaustekniikka kehittyy

Elobaun anturivalikoima on todella laaja kattaen mm. erilaiset kulma-anturit, kallistusanturit sekä paikka- ja raja-anturit, jotka mahdollistavat entistä tehokkaampien ja turvallisempien työkoneiden valmistuksen.

Pinnanmittausantureita löytyy Elobaulta laaja valikoima erilaisten nesteiden ja kiinteiden aineiden mittaamiseen. - Uusinta kehitystä polttoaineenmittauksessa edustaa Elobaun ultraääneen perustuvat anturit, mitkä mahdollistavat entistäkin luotettavamman mittaustuloksen liikkuvissa työkoneissa. Toki ultraääniantureita voidaan hyödyntää myös muiden nesteiden kuten vaikkapa hydrauliikkaöljyn määrän mittaamisessa, ilmoittaa Pihlajamäki. Elobau kehittää koko ajan myös ultraääneen perustuvaa erittäin tarkkaa anturiteknologiaa erilaisiin mittaustarpeisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

146

Hydrauliikka&Automaatio

Uusi modulaarinen käsinoja MA225 midi elobaulta Tähän asti räätälöidyt monitoimiset käsinojat ovat olleet realistisia suurille työkone valmistajille, mutta modulaarinen käsinoja MA225 midi elobaulta avaa tämän mahdollisuuden myös pienemmille konevalmistajille. Innovatiivinen, modulaarinen suunnittelu mahdollistaa valmistajien määrittää heidän käsinojansa ergonomisesti sijoitetuilla ohjaimilla ilman korkeita tuotekehitys kustannuksia. Lisäksi käsinojassa on sisään rakennettu USB-liitäntä sekä säilytystila. Kaikki voivat nyt hyötyä elobaun vuosien kokemuksesta suunnitella ja valmistaa toiminnallisia, ergonomisia ja käyttäjäystävällisiä ohjauskomponent-

teja vaativiin työskentely ympäristöihin. ISO 25199 turvallisuustason AgPL c vaatimustenmukaisuuden mukainen ja EU: n asetuksen N: o 167/2013 täyttävä, sekä biopohjaisista materiaaleista valmistettu MA225 midi käsinoja asettaa uudet standardit käsinojien toiminnallisuudelle ja suunnittelulle. www.elobau.com a.pihlajamaki@elobau.fi +358 40 585 1230

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

147

HYDRAULIIKAN ASIANTUNTIJA

Mikko Vainio Tehohydro Oy:sta (kuvassa keskellä) vastaanotti tunnustuksen Bosch Rexrothin Lassi Perämäeltä ja Jari Peltoselta.

Tehohydro Oy on Bosch Rexroth Oy:n vuoden 2017 jälleenmyyjä

B

osch Rexroth Oy:n jälleenmyyjäpäivät kokosivat laajan jälleenmyyjäverkoston Jämsään, hiihtokeskus Himoksen maisemiin, helmikuussa. Vuoden jälleenmyyjäksi valittiin Tehohydro Oy, Lappeenranta.

Perusteluina tunnustukselle ovat mm. liikevaihdon hyvä kasvu ja kasvaneet ostot. Tehohydro tekee aktiivista ja sitoutunutta yhteistyötä Bosch Rexrothin kanssa. Heillä on myös vankka hydrauliikan ja Rexroth-tuotteiden tietotaito.

• asiantunteva henkilökunta • huoltokorjaamo • kestävät letkut • letkuasennelmat • liikkuvan kaluston komponentit • yli 8500 tuotetta heti varastossa

www.tehohydro.fi

ma-pe 8-16.30 • Ruukintie 16, Lappeenranta p. 05 615 8100 • info@tehohydro.fi

Vain original varaosia!

eShrkokopkauppa

h ve Rexrot

Uudistunut verkkokauppamme tarjoaa yli 1000 Rexrothin alkuperäistä hydrauliikkakomponenttia sekä paljon muita varaosia – mallista ja merkistä riippumatta. Tuotteidemme toimitusaika on 2-4 päivää + kuljetusaika. Sinun tarvitsee syöttää vain valmistajanumero tuotehakuun. Ja verkkokauppamme näyttää automaattisesti Rexrothin alkuperäisosan, joka sopii sinun tarpeisiisi. Tuotteemme ovat helposti ulottuvillasi missä ja milloin vain! Rekisteröidy eShoppiimme veloituksetta jo tänään ja hyödynnä laaja palveluvalikoimamme. www.boschrexroth.fi/eshop


148

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Suomessa Bei Sensata antureita käytetään laajasti konevalmistajien keskuudessa. Yksi tärkeä sovellusalue on metsäkoneet, missä johtavat valmistajat luottavat BEI Sensorsin magneettisiin pulssiantureihin harvesteripäissä puun pituuden ja paksuuden mittauksessa.

Edistyksellistä anturiteknologiaa

O

- Antureissa tuotevalikoimamme on markkinoiden laajimpia alallaan. Valikoimaamme kuuluvat mm. valokennot, induktiiviset anturi, mekaaniset rajakytkimet, ultraäänianturit, pulssianturit ja paljon erilaisia oheiskomponentteja kuten liitostekniikan tuotteet. Vuosikymmenten anturipuolen kokemuksella voimme tarjota hyvän tuote- ja sovellustuntemuksen. Kehitämme jatkuvasti valikoimaamme läheisessä yhteistyössä toimittajiemme ja asiakkaittemme kanssa, sanoo tuotepäällikkö Riku Eerola.

EM on yksi Euroopan johtavista teollisuusautomaa- tion komponenttien toimittajista, joka koostuu 34 itsenäisestä yksiköstä ja toimii 14 eri maassa.

Laaja ja kattava tuotevalikoima maailman johtavilta valmistajilta, antaa asiakkaille ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia kaikki tarvitsemansa komponentit yhdeltä toimittajalta. OEM:n tuotealueita ovat mm. anturit, kaapeli ja liitäntätekniikka, hydrauliikka, konenäkö, paine & voima, pumput ja moottorit, akut, laakerit, virransyöttö, näytöt & näppäimistöt sekä elektromekaniikka & lämmönhallinta. - Olemme yli 30 vuoden ajan panostaneet läheiseen yhteistyöhön omaan tuotealueeseensa erikoistuneisiin valmistajiin ympäri maailmaa ja toimimme heidän myyntiorganisaationa Suomen markkinoilla. Tuotevalikoimamme on laajuudeltaan ja runsaudeltaan ainutlaatuinen. Toimituksemme lähtevät asiakkaille nopeasti ja luotettavasti logistiikkakeskustamme. Yrityksemme kuuluu markkinajohtajiin alallaan ja valikoimaamme kuuluvat monet maailman johtavat tuotemerkit. Kehitämme jatkuvasti tuotevalikoimaamme, jotta se vastaisi asiakkaidemme tarpeita, kertoo OEM Finland Oy:n toimitusjohtaja Patrick Ny-

BEI Sensata pulssija absoluuttianturit

Harvesteripäissä käytetty BEI Sensatan HHM3 -magneettipulssianturi koostuu magneetista ja mikropiiristä, joka sisältää Hall-anturin. Rakenneratkaisu on osoittautunut erittäin kestäväksi ja millimetrin tarkan mittaustuloksen antavaksi.

ström ja jatkaa: - OEM pyrkii pitkäaikaisiin sekä läheisiin suhteisiin asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Tämä on menestyksekästä yhteistyötä positiivisessa hengessä. Yhteistyön kanssamme pitää olla mukavaa.

Lähellä asiakasta

Tehokkaan ja erikoistuneen organisaationsa ansiosta OEM voi tarjota erikoisosaamista sekä

nopeaa että tehokasta palvelua. - Autamme sinua valitsemaan oikean tuotteen jokaiseen sovellukseen - näin säästät kokonaiskustannuksissa. Tämä osaltaan vahvistaa kilpailukykyäsi ja mahdollistaa ostojen keskittämisen, toteaa Nyström. OEM:n pääkonttori sekä yli 15 000 tuotetta suoraan varastosta tarjoava logistiikkakeskus sijaitsee Turussa. - Turun ja Oulun myyntikont-

toreistamme pystymme nopeasti ja tehokkaasti tapaamaan asiakkaamme ympäri Suomea ja näin yhdessä analysoimaan ja löytämään parhaat ratkaisut, lupaa Nyström.

Kattava valikoima anturtitekniikka

OEM Automaticin anturi tuoteryhmästä löytyy erittäin laajasti anturiteknologiaa koneenrakentajille ja laitevalmistajille.

OEM:n maahantuontiohjelmaan jo yli 20 vuoden ajan kuulunut BEI Sensata on BEI Sensata Technologiesin omistama tuotemerkki joka on erikoistunut valmistaja pyörivän liikkeen mittaukseen; tuotteiden valmistusmaat ovat mm. Ranska ja USA. - Valikoimasta löytyvät edistykselliset pulssi- ja absoluuttianturit optisella tai magneettisella lukutekniikalla. BEI Sensata on edelläkävijä myös kosketuksettomassa lukutekniikassa. Peräti puolet heidän tuotannostaan on asiakassovellettuja tuotteita, kertoo Eerola. Suomessa BEI Sensatan antureita käytetään laajasti konevalmistajien keskuudessa. Yksi tärkeä sovellusalue on metsäko-


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

149

neet, missä johtavat valmistajat luottavat BEI Sensatan antureihin. - Toimitimme ensimmäiset BEI Sensatan magneettiset pulssianturit harvesteripäihin 2000 -luvun alkupuolella. Ne osoittautuivat erittäin toimintavarmoiksi ja tarkoiksi puun pituuden ja halkaisijan mittauksessa, joten käyttö yleistyi nopeasti valmistajien keskuudessa, sanoo Eerola. Aiemmin harvesteripäissä oli käytetty perinteisiä optisesti pulssikiekkoa lukevia pulssiantureita mutta magneettitekniikka osoittautui haastavassa sovelluksessa varmatoimisemmaksi. - Magneettisia pulssiantureita on harvesteripäässä pituuden mittauksessa 1 kappale ja halkaisian mittauksessa 1 tai 2 kappaletta harvesteripään rakenteesta riippuen. Anturi syöttää mittauksessa tietyn määrän pulsseja metsäkoneen ohjausjärjestelmään, mikä sitten muuttaa pulssit mitaksi millimetritarkkuudella. Sovellus on haastava mm. suurien syöttönopeuksien johdosta, analysoi Eerola.

Luotettava ja tarkka BEI Sensata HHM3 -magneettipulssianturi Harvesteripäissä käytetty BEI Sensatan HHM3 -magneettipulssianturi koostuu magneetista ja mikropiiristä, joka sisältää Hall-anturin.

BEI Sensata on edelläkävijä myös kosketuksettoman anturitekniikan kehittämisessä ja valmistuksessa.

- Magneettianturi on suunniteltu vaativaan ympäristöön; optiona käyttölämpötila-alue -40ºC...+125ºC, hyvä iskun- ja tärinän kesto ja kotelointiluokka

jopa IP69K. Anturi soveltuu myös kohteisiin, joissa on voimakas ulkopuolinen magneettikenttä, kertoo Eerola. Käyttökohteina on metsäko-

- Antureissa tuotevalikoimamme on markkinoiden laajimpia alallaan ja kehitämme sitä jatkuvasti läheisessä yhteistyössä toimittajiemme ja asiakkaittemme kanssa, sanoo OEM Automaticin anturi-tuotealueen tuotepäällikkö Riku Eerola. Kuvassa Eerola (oik.) tutkii uusia anturimalleja BEI Sensatan edustaja Romuald Salotin kanssa.

neiden lisäksi maansiirtokoneet, nostimet, maatalouskoneet ja materiaalinkäsittelykoneet jne. - BEI Sensatalta löytyy hyvät anturiratkaisut metsäkoneisiin

lisäksi mm. vaikkapa sahan asennon hallintaan, ilmoittaa Eerola.

Nopeus ja asentoanturit äärimmäisiin sovelluksiin

kotisivu: asiakaspalvelu: e-mail:

www.oem.fi puh. 0207 499 499 info@oem.fi


150

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Gates letkujen ja liittimien maahantuonti TECA Oy:lle

T

jossa Gates -tuotteet tulivat erittäin tutuiksi. TECA on Tecalemitin kautta jo ennestään tuttu talo ja täynnä intoa lähdin kohti uusia haasteita, kertoo Volanen. Tuoteryhmäpäällikkö Volasen vastuualueet ovat selkeät. - Vastaan tuotehallinnasta ja toimin yhteyshenkilönä päämiehemme Gatesin suuntaan. Totta kai liiketoiminnan kasvattaminen kaikilla sektoreilla on tavoitteena. Toiminnan kehittämisessä tärkeässä roolissa on toimiva yhteistyö jälleenmyyjiemme ja kotimaisten OEM-valmistajien kanssa, listaa Volanen.

ECA Oy jatkaa vahvaa kasvuaan niin kehittämällä ja kasvattamalla tuotevalikoimaansa kuin myös ammattitaitoista henkilökuntaansa lisäämällä. Uusi tuoteryhmäpäällikkö Janne Volanen vastaa yrityksen uusimmasta edustuksesta, Gatesin letkuista ja liittimistä.

TECA Oy on tunnettu osaavana ja ammattitaitoisena toimijana, joka tarjoaa parhaat ratkaisut teollisuuteen olemalla yksi Suomen johtavista teollisuustuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittajista. - Laadukkaat tuotteet muodostavat yrityksemme ytimen, tästä kaikki on lähtenyt liikkeelle; ensiluokkaisten tuotteiden maahantuonnista ja myynnistä. Tuotevalikoimassamme keskitymme

Tunnettu maailmanluokan brändi

- Laadukkaat tuotteet muodostavat yrityksemme ytimen, tästä kaikki on lähtenyt liikkeelle; ensiluokkaisten tuotteiden maahantuonnista ja myynnistä. Gates on erittäin hyvä lisä valikoimaamme, ilmoittavat myyntijohtaja Jari Tanhuanpää (vas.) ja tuoteryhmäpäällikkö Janne Volanen.

tuotteen laatuun ja toiminnallisuuteen. Laadukkaiden tuotteiden avulla voimme tarjota ensiluokkaisia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin, kertoo TECA Oy:n myyntijohtaja Jari Tanhuanpää. Vahvat brändit, kuten Ermeto, TEMA, Stauff, F37 ja Pister, ovat saaneet rinnalleen uuden maailmanlaajuisesti erittäin tunnetun merkin, Gatesin. - Maahantuomme jatkossa yhdysvaltalaisen huippumerkin Gatesin tuotteet kattaen koko heidän portfolionsa mukaan lukien letkut, liittimet ja adapterit kaikkiin hydrauliikka-alan tarpeisiin. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Gatesin edustuksen ja se sopii erittäin hyvin meidän tuote- ja palveluvalikoimaamme, sanoo Tanhuanpää.

Helppokäyttöiset letkuasennelmat

Helppokäyttöisyys on yksi Gatesin eduista. - Jälleenmyyjille ja muille itse letkunsa asentaville Gatesin etu on yksiosaiset liittimet, mikä minimoi virheet asennusvaiheessa. Lisäksi letkuja ei tarvitse erikseen kuoria liittimiä asentaessa. Tarjolla on kaikki liitostavat ja tekniikat, joten kaikkiin tarpeisiin löytyy ratkaisu. Teollisuusletkuvalmistajana Gates tarjoaa myös ratkaisut kaikkiin materiaalin- sekä kaasujensiirtotarpeisiin, toteaa Volanen.

Janne Volanen vahvistaa osaamista

TECA:n kasvu ei rajoitu pelkästään tuotemerkkien puolelle, vaan yritys hakee jatkuvasti joukkoonsa uusia osaajia. - Tuotteiden ohella tärkeässä roolissa toimintaamme ovat ratkaisut ja palvelut. Ensiluokkaiset tuotteet yhdistettynä laajaan asiantuntemukseemme takaavat parhaat ratkaisut asiakkaillemme kaikilla teollisuuden aloilla. Palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, pyrimme rekrytoimaan tasaiseen tahtiin uusia tekijöitä tiimiimme. Hydrauliikkaletkujen ja niihin liittyvien tuotteiden tuoteryhmäpäälliköksi palkkasimme alkusyksystä Gates-ammattilaisen Janne Volasen, jolla on jo ennestään vahva historia kyseisen merkin kanssa. Tiivistettynä

Amerikkalainen Gates on tunnettu iso brändi. - Gates on johtava Isobar-letkujen kehittäjä ja edelläkävijä maailmassa. He tekevät jatkuvaa tuotekehitystä tarjotakseen uusia ja tehokkaita ratkaisuja asiakkailleen. TECA tarjoaa koko Gatesin tuotevalikoiman ja normaalien letkujen sekä liittimen lisäksi tarjolla on mm. kulutuksen kestävät sekä mataliin lämpötiloihin suunnitellut letkut. Valikoima on erittäin kattava ja sieltä löytyy ratkaisut kaikkiin hydrauliikka-alan tarpeisiin, kertoo Volanen.

Kaikki palvelut saman katon alta

Tuoteryhmäpäällikkö Janne Volasen tavoitat Gates-asioissa numerosta 050 505 0656 tai meilillä janne.volanen@teca.fi.

pyrimme vahvistumaan markkinoiden parhailla tuotteilla ja osaajilla, linjaa Tanhuanpää. Volaselle hydrauliikka-ala on tuttu lähes 20 vuoden kokemuk-

sella. - Aloitin aikanaan vuonna 1998 Hi-Flexilla, josta tie vei Tecalemit Industrialin kautta kuudeksi vuodeksi GS-Hydrolle,

Volasen mukaan Gates on nyt löytänyt Suomesta oikean kotinsa. - TECA:lta saa kaikki palvelut saman katon alta: hydrauliikkajärjestelmien huollot, kunnossapidot, korjaukset ja itse tuotteet. Asiakkaan tarve ohjaa kaikkea tekemistämme, palvelujemme avulla autamme asiakasta menestymään. Tervetuloa palveltavaksi, päättää Volanen.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

151

HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin.

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | FIN-02770 Espoo Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi

Specma tarjoaa osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikkaan, pneumatiikkaan ja voiteluun

Letkut ja liittimet

Komponentit

Pneumatiikka

Yli 40 jälleenmyyjää ympäri Suomen

Korjaamotuotteet

Teollisuustuotteet

www.specma.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

152

Hydrauliikka&Automaatio

RexStand - modulaarinen Suomessa valmistettu hydrauliikkakoneikko

B

nisen tuen päällikkö Pekka Vantola. RexStand koneikkoon on valittavissa tarvittavat komponentit laajasta valikoimasta. Pumppu/moottorimoduuleista löytyy vaihtoehdot alkaen yksinkertaisista vakiotuottopumpuista tarkkoihin säätötilavuuspumppuihin. Erilaisten suodatus- ja jäähdytysvaihtoehtojen lisäksi optiovalikoimaan kuuluu lukuisa määrä teknisiä vaihtoehtoja asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Putkisto rakennetaan saumattomasta tarkkuusteräsputkesta elastisin tiivistein varustettuja leikkuurengasliittimiä käyttäen. Koneikko toimitetaan sähköistettynä tai ilman sähköistystä riippuen asiakkaan tarpeesta. - Koneikot on suunniteltu ja valmistettu täyttäen EN-standardit ja -ohjeet. Toimitukseen sisältyy kaavio, mittakuva, osaluettelo ja tarkastuspöytäkirja sekä konedirektiivin mukainen puolivalmisteiden liittämisvakuutus, sanoo Vantola.

osch Rexrothin kotimainen hydraulikoneikkosarja RexStand perustuu modulaariseen rakenteeseen ja optimoituihin komponenttivalintoihin, jotka yhdessä Suomessa tehdyn suunnittelun, kokoonpanon ja testauksen kanssa mahdollistavat nopeat ja laadukkaat toimitukset vaativimpiinkin tarpeisiin.

RexStand koneikot on suunniteltu huomioiden teollisuushydrauliikan järjestelmien asettamat vaatimukset sekä nopeat toimitukset. Koneikkosarjat koostuvat vakiokomponenteista ja moduulirakenteista joista valmistetaan laadukkaat koneikot Vantaan kokoonpanossamme. Koneikkosarja kattaa säiliökoot 100-1000L ja alustamallit 1-4 pumpulle. Maksimi painetaso on 280 bar ja sähkömoottoritehot ovat 2,2-90 kW/pumppu. - Moduloitu säiliörakenne mahdollistaa eri alustaratkaisujen käytön. Jäykkä ja kestävä melua vaimentava rakenne on suunniteltu huomioiden öljyn tasainen vaihtuminen säiliössä sekä huollon tarvitsemat tilat. Säiliössä on vakiona poikittais-

- Bosch Rexrothin kotimainen Vantaalla valmistettava hydraulikoneikkosarja RexStand perustuu modulaariseen rakenteeseen ja optimoituihin komponenttivalintoihin, jotka yhdessä Suomessa tehdyn suunnittelun, kokoonpanon ja testauksen kanssa mahdollistavat nopeat ja laadukkaat toimitukset vaativimpiinkin tarpeisiin, esittelee Bosch Rexroth Oy:n teknisen tuen päällikkö Pekka Vantola.

väliseinä tasausaukoin. Koneikon vakiomateriaali on maalattu

teräs. Säiliö on saatavissa myös ruostumattomasta ja haponkes-

tävästä teräksestä valmistettuna, kertoo Bosch Rexroth Oy:n tek-

VAADI SINÄKIN LAATUA JA PALVELUA HYDROSCANDILTA SAAT HYDRAULIIKKA- JA TEOLLISUUSLETKUT, LIITTIMET SEKÄ TARVIKKEET

Kuttanen

Sodankylä

Meltaus Kemijärvi

ROVANIEMI

Siikajoki

RAAHE Kopsa

YLIVIESKA Himanka

Kokkola

Kannus

OULU

Paavola Rantsila Pulkkila Vihanti

Ristijärvi Paltamo

Pyhäntä Kajaani Haapajärvi

Sievi

Pensala Vöyri

Pirttikylä Närpiö

Teuva

Seinäjoki Kurikka

PORI

Saarijärvi Äänekoski

Leppävirta Varkaus

Jyväskylä

Vatajankoski Kankaanpää Honkakoski

Jämsä

Lieksa

Nilsiä

Vesanto

Viitasaari

JYVÄSKYLÄ

Isojoki Honkajoki Söörmarkku

Pielavesi

Härmä

Isokyrö

VAASA

Sotkamo Nurmes

Uusikaarlepyy

Kangasniemi Kuortti

Savonranta

Lauteala

Harjavalta Kokemäki Peipohja Ristiina Huittinen Eurajoki Punkalaidun Mäntyharju Suomenniemi Rauma Eura Lammi Laitila Uusikartano Loimaa Janakkala Kouvola Uusikaupunki Ypäjä Vahto Forssa Liljendal Somero TURKU Tuusula Koski Tl Lohja Kotka Maarianhamina Loviisa Sauvo Salo Parainen Espoo Helsinki

Kitee

Punkaharju Parikkala

Tammisaari

Kehitämme jakeluverkostoamme Kysy lisää: hydroscand@hydroscand.fi

Tilaa oma tuoteluettelosi www.hydroscand.fi/tuoteluettelo 20 vuotta Suomessa


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

152

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet

www.grutech.fi

www.ajotek.fi

www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-autot

www.kannettavat.fi Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta

Vetolaitteet

www.nwe.fi

www.tav.fi

Puutavaranosturihuollot

www.orginator.fi

www.flexit-finland.fi

www.fluiconnecto.com/fi

www.nummi.fi

www.pikkumattioy.fi


2018

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.opsystem.fi

www.nurmihydro.fi

www.hydx.se/fin

www.hydman.fi

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi

www.bucherhydraulics.com

Kevään jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 7.5.2018


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaan sarjan uusi mestari – Teboil Super HPD ECV 5W-40

Lataa esite Entistä suorituskykyisempi moottoriöljy Kehitimme uuden raskaan kaluston moottoriöljyn. Uusi täyssynteettinen Teboil Super HPD ECV 5W-40 on suunniteltu erityisesti vaativaan työkonekäyttöön. Laajan viskositeettialueen johdosta se on superluokan valinta moottoreihin, joita käytetään äärimmäisen rasittavissa olosuhteissa. Valmistuksessa on käytetty uusimman teknologian perusöljyjä ja lisäaineita. Teboil Super HPD ECV 5W-40 on yhteensopiva nykyaikaisten pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden kanssa, ja se soveltuu kattavasti kaikenikäisille raskaan kaluston dieselmoottoreille.

www.teboil.fi

Lue lisää osoitteesta www.teboil.fi tai soita meille numeroon 020 4700 916.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.