Vaasan Golf FORE! 1/2024

Page 1

TOIMINTAKERTOMUKSET

KISOJEN VOITTAJAT 2023

MASTER PLAN vuosikatsaus

ÅRSREDOVISNINGAR

HOLE IN ONE 1990-2023

TÄVLINGSKALENDERN 2024

VUOSIKIRJA 2023 ÅRSBOK
FORE!
Vaasan Golf kiittää kaikkia 2022 yhteistyökumppaneitaan. VASA GOLF TACKAR ALLA SINA partners 2022.
FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 3 FORE! SISÄLTÖ INNEHÅL 06 OY KRÅKLUND GOLF AB TOIMINTAKERTOMUS 2023 12 KILPAILUJEN VOITTAJAT VAASAN GOLF 2023 21 SEURAMESTARIT VAASAN GOLF 2023 34 VASA GOLF RF. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023 40 KaUSI 2023 NUMEROINA 46 KILPAILUKALENTERI 2023 FORE! Vaasan Golf ry:n vuosikirja Julkaisija: Vaasan Golf Ry Päätoimittaja: Arto Sirviö Layout: Taneli Jokela Lehden kuvat: VaG Paino: Painotalo Varteva

Hovioikeudenpuistikko 20, Vaasa

Puh; 06 3125 513 / Mail; info@karismavaasa.fi

Avoinna; Ma-To 10-18 / Pe 10-19 / La 10–16

Online 24/7; www.karismavaasa.fi

VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 4
FORE!

OY KRÅKLUND GOLF AB

Puheenjohtaja

HALLITUKSET

Petri Kuivamäki petri.kuivamaki@piccolo.fi

0500 555 685

Varapuheenjohtaja

Mika Mäkisalo mika.makisalo@gmail.com

050 3395 660

Sari Kivelä

sjg.kivela@gmail.com

040 515 1855

Puheenjohtaja

Esko Heikkinen eskoheiesko@gmail.com

0400 264 196

Varapuheenjohtaja

Thomas Ferm thomasferm@luukku.com

050 422 3052

Sihteeri

Pauli Räihä pauli.raiha@netikka.fi

0400 925 461

Rahastonhoitaja

Kai Lehtosaari kailehtosaari@gmail.com

040 511 5270

Mats Forsén

mats.forsen@netikka.fi

040 482 0412

Jarmo Uutela jarmo.uutela14@gmail.com 0400 269 543

Päivi Ekholm paivi.ekholm@wasatalent.fi 040 5245 554

Esko Heikkinen eskoheiesko@gmail.com

0400 264 196

Raimo Puumala raimo.puumala@gmail.com 0400 666 303

Pasi Ekholm pasi.ekholm@kolumbus.fi 040 7788 332

Piritta Kuoppala piritta.kuoppala@gmail.com 050 5146 310

Juha Saranpää j.saranpaa@gmail.com

050 5884 444

Marko Ruutiainen marko.ruutiainen@netikka.fi

050 3876363

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 5
VAASAN GOLF RY

KRÅKLUND GOLF OY AB

TOIMINTAKERTOMUS

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 6

YLEISTÄ

Yhtiökokous järjestettiin 25.4.2023.

Tilamme tarjoavat hyvät talviharjoittelumahdollisuudet. Konehalli muokattiin marraskuussa talvikäyttöön. Tilasta löytyvät 7 lyöntimattoa ja vuokrattavat lyöntianaysaattorit. Klubitalon proshopin tiloissa olevan simulaattorin käyttöaste oli myös hyvä.

Pelikausi avattiin virallisesti Kai Lehtosaari - kilpailulla lauantaina 13.5.2023. Samalla avasimme kentän virallisesti. Tänä vuonna pelikausi päättyi nopeasti talven yllättävään tuloon 19.10.2023. Kierroksia kaudella kertyi 43 526.

Kentän kunto oli kevään kylmien kelien takia heikko, mutta jo kesäkuun alusta saatiin kenttä hyvin pelattavaan kuntoon ja kenttä oli erittäin hyvä̈ syyskuun loppuun asti ja pelaaminen nautinnollista. Loppukauden osalta talvi tuli liian aikaisin ja jouduimme sulkemaan jo kentän lokakuussa.

Vaasan Golf yhteisö jatkoi palautteen keräämisistä klubitoimikunnan tukemana Webropolin avulla. Palautteen kerääminen tapahtui väyläkarttatauluihin liimattujen QR-tarrojen, klubitalon palautepylvään sekä kotisivujen kautta. Klubitoimikunta järjesti myös erityisen keskustelutilaisuuden klubilla palautteiden keräämiseksi. Eri kanavien kautta saatuja palautteita käsiteltiin säännöllisesti eri työryhmissä.

Vaasan Golfin alkeiskurssit jatkoivat suosiotaan. Kursseille osallistui 126 uutta innokasta golfaria. Alkeiskurssin uudistettu rakenne sitouttaa hyvin pelaajat golfyhteisöömme. Kauden 2023 aikana jäsenmäärä kasvoi 59 henkilöllä, ollen elokuun lopussa 1592 henkilöä. Merkittävä osa uusista jäsenistä edustaa nuorempaa ikäpolvea ja näin ollen seuramme keski-ikä on vuoden aikana laskenut. Vaasan Golf on jäsenmäärältään Pohjanmaan suurin golfseura.

HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kuivamäki, vastuualueena yhteistyöverkostot ja yhtiön talous ja varapuheenjohtajana Mika Mäkisalo, vastuualueena on operatiivisen toiminnan tuki ja toiminnan johtaminen strategian mukaiseksi.

Muut hallituksen jäsenet olivat Esko Heikkinen, Päivi Ekholm, Sari Kivelä sekä Jarmo Uutela. Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet esittelijöinä yhtiön toimitusjohtaja Arto Sirviö ja kenttämestari Kai Lehtosaari. Hallitus kokoontui 11 kertaa.

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 7
TOIMINTAKERTOMUS 2023

Tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisö KPMG, vastuullisena tilintarkastajina Hans Bertell, Mari Kaasilainen sekä varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Marja Huhtala

Tilikauden aikana yhtiön vakituisten työntekijöiden määrä oli vuoden lopussa 3 henkilöä. Kausityöntekijöitä kaudella oli saman verran kuin edellisellä kaudella. Vapaaehtoisten toiminta kauden aikana oli hyvää ja heidän toimintansa oli isossa roolissa, jotta kenttää pystyttiin pitämään kunnossa. Tästä kaikille vapaaehtoisille talkootyöntekijöille suuri kiitos.

INVESTOINNIT

Suurimmat investoinnit kauden 2023 aikana kohdistuivat Master Planin mukaisten muutostöiden tekoon kentällä sekä klubin ravintolan keittiön, tarjoilutiskin, varaston, kenttähenkilökunnan taukotilojen uusiminen ja korjaaminen kuntoon. Caddiemasterin palvelutiski korjattiin samalla kuntoon. Golfautot uusittiin ja kentälle hankittiin 10 uutta golfautoa.

TALOUS

Yhtiön talous on pysynyt edelleen vakaana ja liikevaihto oli 881 203,39 euroa. Kausimaksut ovat edelleen suurin yksittäinen tuloerä yhtiölle, greenfee ja yhteistyökumppanuudet ovat seuraavat merkittävät tuloerät. Taseen loppusumma on 2 437 733 ,61euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Odotamme golfbuumin jatkuvan myös vuonna 2024, tosin maailman tilanne voi vaikuttaa tähän ja myös hintojen nousu eri sektoreilla täytyy olla tarkkailussa, hallitus uskoo yhtiön taloudellisen tilaan pysyvän vakaana. Kaudesta 2023 oppineena, varmistamme riittävän kenttähenkilökunnan, jotta pystymme huolehtimaan kentänhoidosta erinomaisella tasolla sekä keskittymään kentän Master Planin kentänparannustoimenpiteiden oikea-aikaiseen toteuttamiseen.

Strategiatyöryhmän saamat palautteet kauden 2023 aikana ovat analysoitu ja myös uusi strategiatyöryhmä on perustettu kehittämään kenttää ja ensimmäinen suuri rakenne on saada rangen alue parempaan toimivampaan kuntoon. Lisäksi kentälle hankittavat robottileikkurit ovat uutta meidän kentällämme ja tällaisella uudella mallilla pääsemme myös varmistamaan henkilökunnan riittävyyden kentän hoitotehtäviin.

Lisäksi palautekanavan kautta tulleiden palautteiden yhteenvedon jälkeen, päätetään toimenpiteet kentän ja muiden tilojen kehittämiseen. Palautteiden keräämistä jatketaan myös 2024.

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 8

BOTNIA SÄHKÖ

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 9

KRÅKLUND

GOLF AB OY TUloslaskelma ja tase

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 10
FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 11

KILPAILUJEN VOITTAJAT

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 12
13.5.2023 Kai Lehtosaari kilpailu Johan Nysten 18.5.2023 Osakkeenomistajat Juuso Rajamäki 20.5.2023 Autoliike Lähdemäki Open, A-sarja Toni Mäkinen B-sarja Anders Almqvist 4.6.2023 Titleist Open by GOLFIN Scramble Kasper Kammonen ja Mika Mäkisalo 10.6.2023 Primica Open Oscar Stranback 16.6.2023 Aftertwork Wine&Draft Greensome Open Filip Kesti ja Filip Svartsjö 18.6.2023 Kotijoukkue Scramble Open Teemu Saari ja Sami Särkiniemi 22.6.2023 Midnight Sun Open sponsored by Heiniken Pekka Jurvanen ja Jaakko Linnolahti 25.6.2023 Hovisepät Scramble Open Anu ja Kjell Österblad 1.7.2023 Ladies Open, Ladyt Lakeuksilla Sari Pirttimäki 8.7.2023 Piccolo Open 36r A-sarja Joakim Hautala B-sarja Jussi Tuores 15.7.2023 Gigantti Wasa Open A-sarja Mäkiluoma Miika B-sarja Linnea Kenni 18.7.2023 Greensome Open Seniorit Veli-Heikki Harjula ja Sulho Skogs Yleinen Osku Pienimäki ja Axel Wingren 19.7.2023 Shoot Out Open Anton Kullbäck 22.7.2023 Red Tee Open Naiset Minna Annelin-Kurkela, Miehet Mika Mäkisalo 23.7.2023 JTK Scramble Open Ville Tuomala ja Johannes Varamäki 29.7.2023 BMW Golf Cup 2023 Miehet (0-12,9) Richard Fant Miehet 13,0-28,0) Eddie Lindbom Naiset Gunilla Ingman 30.7.2023 Old Course Open 30v-juhlakilpailu Joakim Strand 12.8.2023 WAGC Srixon Golf 2023 A-sarja Fredrik Rönnqvist B-sarja Tommi Tervo 26.8.2023 Vaasan Sähkö Open A-sarja Magnus Torrkulla B-sarja Kaj Aaltonen 2.9.2023 Barona Open Mikael Johansson ja Tobias Snickars 3.9.2023 Senior Wasa Open Reijo Hakomäki ja Pasi Saarivaara 9.9.2023 Vallonia Open Naiset Taru Ruutiainen, miehet Magnus Torrkulla 23.9.2023 Päättäjäisscramble Aleksi ja Taneli Jokela 2.10.2023 Syksyn viikkokilpailut A-sarja Arto Unkuri B-sarja Mikko Jurvanen 8.10.2023 Kapteenin Zic Zac Reijo Hakomäki 14.10.2023 Fondis Octoberfest American Greensome Open Mikko ja Pekka Jurvanen Vaasa Matchplay Niklas Mäkiluoma Tasotuksellinen reikäpeli Eddie Lindbom Naiset Matchplay Sari Kamila Senior Matchplay Ari Honkonen
VAASAN GOLF 2023
FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 13
Vaasan Golfissa pelattiin monta hienoa kisaa kesällä 2023. Kuvissa Old Course Openin ja Red Tee Openin menestyjiä.

VAASAN GOLF RY

TOIMINTAKERTOMUS

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 14
2023

YLEISTÄ

Vaasan Golf jatkoi palautteen keräämistä klubitoimikunnan tukemana Webropolin kautta. Golfkentän alueelle sijoitettiin QR-kooditarroja, sopiviin näkyviin paikkoihin. Älypuhelimen kameraa kohdistamalla QR-koodiin pelaaja pääsi siirtymään sähköiselle palautelomakkeelle, johon on mahdollista liittää myös valokuva tai video. Vaasan Golf yhteisön kotisivuilla on myös linkki palautelomakkeeseen. Klubitalolla oleva palautepylväs toimi myös kaudella 2023, palautepylvään sijoittelu oli tällä kaudella haasteellinen ja emme saaneet sitä kautta normaalia määrää palautteita. Klubitoimikunta järjesti kauden aikana palautetilaisuuksia, jolloin klubitoimikunnan jäsenet keräsivät suullista palautetta klubitalolle saapuvilta pelaajilta. Klubitoimikunta kiittää aktiivisia pelaajia saaduista palautteista. Eri kanavien kautta saatuja palautteita käsiteltiin säännöllisesti eri työryhmissä.

Trackman-simulaattorin käyttöaste oli hyvä proshopin tiloissa. Trackman harjoittelu kiinnosti monia ja jäsenille järjestettiin Trackman koulutusta kauden aikana. Seniorit ja naiset pelasivat myös oman simulaattoriliigansa. Talviharjoittelutila oli edelleen käytössä konehallin tiloissa, jossa seuralla oli käytössä seitsemän lyöntipaikkaa ja lyöntianalysaattorit.

Kevään talkoisiin saatiin iso joukko innostuneita talkoolaisia. Kiitokset kaikille talkoolaisille, talkootyöllä on suuri merkitys golfyhteisölle.

Suositut alkeiskurssit ovat olleet käynnissä toukokuun alusta lähtien. Tänä kesänä kurssien vetäjinä toimivat Johan Kullbäck, Jonathan Nylén ja Conny Södergård. Alkeiskursseille osallistui 126 innokasta uutta pelaajaa. Järjestimme myös suositun alkeiskurssilaisten tutustumisillan.

Golfkausi 2023 starttasi Vaasassa lauantaina 13.5. perinteisellä Kai Lehtosaari -kilpailulla, kisa pelattiin myöhemmin kuin edellisellä kaudella, sääolosuhteiden vuoksi.

Vuosikokous pidettiin sääntöjen mukaisesti huhtikuun lopussa. Kevätkokouksessa oli paikalla 34 jäsentä. Syyskokouksessa oli paikalla 36 jäsentä ja samassa tilaisuudessa valittiin Golf-vaikuttajaksi 2023 Vaasan Golfin naistoimikunta ja Vuoden 2023 golfariksi seuramme lahjakas juniori Essi Ekholm. Seuran mestaruudet ratkaistiin niin miesten kuin naistenkin kaikissa ikäluokissa elokuussa. Onnittelut uusille mestareille. Menestystä on saatu myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, jossa Essi Ekholm ja Erika Kilpeläinen ovat pitäneet Vaasan mainetta yllä.

Jäsenmäärän kasvu on jatkunut suotuisasti. Nykyinen jäsenmäärä on 1592 kun edellisenä vuonna jäseniä oli 1533. Vaasan Golf on jäsenmäärältään Pohjanmaan suurin golfseura. Samoin olemme Vaasan suurin urheiluseura jäsenillä mitattuna. Vaasan Golf osallistui Golfliiton organisoimaan Naiset Golfaa -kiertueeseen. Illan tapahtumat keräsivät hienon osallistujamäärän ja saimme uusia innokkaita naispelaajia golfyhteisöömme.

Vaasan Golfin Pikkujoulut järjestettiin 18.11.2023 klubitalolla.

Tilaisuudesta on muodostunut mukava tapahtuma golfyhteisöömme.

Kaudesta muodostui taloudellisesti hyvä ja niinpä päädyimme kauden lopussa tulokseen 23 319,71 €. Haluamme kiittää jäsenistöämme kuluneesta kaudesta. Olemme todella iloisia, kuinka hyvin jäsenkirjeemme on otettu vastaan. Meille jäsenkirje on tarjonnut monipuolisen välineen informoida seuramme tapahtumista ja asioista. Tahtotilamme on edelleen kehittää viestintää kentän tapahtumien ja suunnitelmien osalta.

HALLINTO

Hallituksen kokoonpano toimikauden aikana oli:

Puheenjohtaja: Esko Heikkinen Varapuheenjohtaja: Thomas Ferm

Sihteeri: Pauli Räihä Rahastonhoitaja: Kai Lehtosaari

Jäseninä: Piritta Kuoppala, Mats Forsén, Juha Saranpää, Marko Ruutiainen, Raimo Puumala ja Pasi Ekholm. Toiminnanjohtaja Arto Sirviö osallistui hallituksen kokouksiin esittelijänä.

KLUBItoimikunta

Klubitoimikunnan tavoitteena on kehittää golf-kenttäalueen yleisilmettä, luoda yhteishenkeä ja elävöittää klubikulttuuria.

Vuoden 2023 aikana klubitoimikunnan toimintaan kuului mm. seuraavia tapahtumia:

• Toimikunta kokousti vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

• Ennen kauden alkua toimikunnan jäsenet remontoivat bägivaraston yläkerran keittiö-, neukkari- ja pukuhuonetilat. Sisustamisen osalta työ jäi vielä keskeneräiseksi. Remontoitu tila otettiin käyttöön toukokuun aikana ja sille annettiin nimeksi Loft Lounge.

• Ennen kauden alkua myös klubitalon takaterassin aita uusittiin etuterassin tyylin mukaiseksi.

• Näiden lisäksi toimintaan on kuulunut muitakin pienehköjä huoltotöitä kentällä ja klubitalolla.

• Toukokuun aikana järjestettiin seuran strategiatyöryhmän pyynnöstä seuran ja kentän kehittämistarpeita selvittävä jäsenkysely.

• Old Course Open 30v-juhlatilaisuus järjestettiin 30.7.2023. - Ohjelmassa päivän aikana oli lipunnosto ja juhlapuun istutus Y9:lle, juhlalliset avauslyönnit, Old Course Open 30v-juhlakilpailu, maljannosto, juhlapuheet (Heikki Kouhi), ruokailu ja kakkukahvit, kentän historiaan liittyvä valokuvakavalkadi sekä tietokilpailu. - Old Course Open 30v-juhlatilaisuudesta tehtiin video seuran YouTube-kanavalle.

• Palautteita kerättiin ja välitettiin eri kanavien kautta: - Järjestettiin yksi palautepäivä (6.6.2023), josta kerätyt palautteet välitettiin toiminnanjohtajan tietoon. - Klubitalolla sijaitsevaan webropol-pylvääseen oli mahdollista antaa palautetta klubitalolla sijaitseviin palveluihin liittyen. Palautepylvääseen tulleita palautteita saatiin yhteensä 17 kpl (2022: 44 kpl). Päätettiin, että kaudella 2024 palautepylväs sijoitetaan paremmin näkyville.

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 15

- Sähköiseen palautelomakkeen kautta tuli palautteita 82 kpl (2022: 88 kpl). Palautteista ja niiden käsittelystä tehtiin yhteenveto seuran ja kenttäyhtiön hallituksille, jotta ne voidaan huomioida toiminnan kehittämisessä.

• Senioritoimikunnan toimeksiannosta järjestettiin kysely, jolla tiedusteltiin seniorijäsenten toivomuksia senioritoiminnalle jatkossa.

• Kauden aikana pohdittiin kukkivien pensaiden istuttamista kentän alueelle tai klubitalon läheisyyteen, millä saataisiin lisättyä ympäristön kauneutta. Kauden lopussa W1:n tiialueen ja harjoituskentän väliin istutettiin kolme alppiruusutaimea.

• Pikkujoulujuhla pidettiin klubitalolla 18.11.2023

- Osallistujamäärä nousi vuodesta 2022.

- Ohjelmassa oli eri toimikuntien järjestämiä ohjelmanumeroita (mm. puttikisa, tietovisailuja), jouluruokailu, live-musiikkia, valokuvakavalkadi ja juhlapuheita.

• Kauden aikana tehtiin hyvää yhteistyötä eri toimikuntien sekä kenttäyhtiön henkilöstön kanssa. Esimerkiksi naistoimikunnan järjestämässä kilpailussa avustettiin juomatarjoilun kanssa ja senioritoimikuntaa tuettiin kyselyn järjestämisessä seniorijäsenille. Muut seuran toimikunnat ovat vastaavasti tukeneet klubitoimikuntaa erilaisin toimenpitein (esim. pikkujoulun ohjelmanumerot). Säännöllinen yhteistoiminta kenttäyhtiön henkilökunnan kanssa mahdollisti edellä mainittujen remonttien, piha-alueen ehostamistoimenpiteiden sekä ohjelmallisten tilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta. Seuran toiminnanjohtajaa / kenttäyhtiön toimitusjohtajaa tuettiin pelaajilta kerätyn palautteiden keräämisessä ja käsittelyssä.

Vuoden 2023 aikana klubitoimikunnan jäseniä olivat: Juha Saranpää (PJ), Taru Ruutiainen, Martin Hemming, Vesa Piilikangas, Esa Penjala ja Mikko Aho

JUNIORITOIMIKUNTA - YleistÄ

Yksi meidän isoista tavoitteistamme oli käynnistää meidän juniorirekrytointimme uudestaan koronavuosien jälkeen. Saimme

tämän toteutettua seuraavasti:

• Tavoitimme 259 oppilasta paikallisten koulujen kautta mutta suurimman osan syksyllä, jolloin heillä ei ollut yhtä helppoa jatkaa golfin parissa. Syksyn tapahtumien kerätä oppia ja dokumentoida miten parhaiten järjestää kyseisiä tapahtumia. Ajatus onkin 2024 vuodelle saada enemmän koululuokkia Vaasan kentälle toukokuun aikana niin se antaa myös niille nuorille, jotka haluavat jatkaa golfin parissa parempia mahdollisuuksia esim. tulla mukaan Golfkouluun tai vastaavaan toimintaan koska kesä on vasta aluillaan.

• Pidimme myös lajikokeilu tapahtuman toukokuussa yhteistyössä kaupungin liikuntaviraston kanssa, sinne tuli mukaan 6 nuorta, joka oli vähemmän kuin mitä toivottiin mutta tapahtuma oli kumminkin onnistunut koska niistä 5 jatkoi sitten Golfkoulussa, joka alkoi myöhemmin toukokuussa.

• Meillä on myös haluja saada enemmän tyttöjä mukaan toimintaamme ja järjestimme kesäkuussa yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa ”Tyttöjen golfpäivä”. Mukana oli yli 50 tyttöä kolmesta eri seurasta ja palaute päivästä oli hyvä. Emme kumminkaan onnistuneet saamaan kuin pari näistä jatkamaan Golfkouluun, joten joudumme miettimään sen konseptin uudelleen, jos vastaavia tapahtumia pidetään.

• Tämän lisäksi järjestimme myös Perhetapahtuman syksyllä. Osallistujamäärässä onnistuttiin hyvin ja ilmoittautuneita oli noin 90. Myös itse tapatuma oli onnistunut ja paljonkin siitä syystä, että saimme hyvin vapaaehtoisia mukaan auttamaan. Ensi vuodelle suunnitelmissa on järjestää perhetapahtuma touko tai kesäkuussa niin että meillä on enemmän tarjottavaa tapahtuman jälkeen niille, jotka tulevat tutustumaan golfiin.

Onnistuimme myös rekrytoimaan juniorikoordinaattorin mukaan toimintaamme. Jani-Markus Sula aloitti huhtikuun puolella ja oli meidän aina syyskuuhun asti paikan päällä Vaasassa. Saimme Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä haetun palkkatuen, joten se tarkoitti, että ensimmäisen vuoden palkasta saimme katettua 75 % palkkakustannuksesta. Ja olemme myös, hakenee toiselle vuodelle jatkoa, jolloin palkkatuki olisi 50 % jos se meil-

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 16

le myönnetään. Jani-Markus onnistui erittäin hyvin työssään ja toivomme että hän on myös meidän kanssamme tulevan kesän. Ilman Jani-Markuksen työpanosta emme olisi voineet panostaa uusien junioria jäsenrekrytointiin niin kuin nyt pystyimme ja emme todennäköisesti olisi onnistunut tekemään GolfKoulusta ennätys vuosi niin juniorimäärässä kuin käyntimäärässä.

Kilpaosasto

Tämä vuosi toi mukanaan myös onnistumisia kilpailuissa ja vuoden johtotähtinä olivat Essi Ekholm, Kasper Kammonen ja Axel Martin

• Essi Ekholm kilpaili hienosti kauden aikana ja tulikin monta hienoa kilpailutulosta, mukaan lukien 5:s sija alle 18-vuotiaiden lyöntipeli SM kisoissa sekä 3 top 10 sijoitusta naisten Finnish Tourilla. Essi kuuluu jo maamme parhaimpiin hänen ikäluokassa ja tulevaisuus näyttää lupaavalta!

• Kasper Kammonen sijoittui kauden aikana joka Future tourin osakilpailussa 6 parhaan joukkoon. Järviseudun golfin osakilpailun hän voitti ja sijoittui kauden päätteeksi hienosti 3:ksi Junioreiden Haastajafinaalissa.

• Axel Martin voitti FJT Challenge kilpailun Kalajoki Golfissa heinäkuussa ja oli toinen Nivala Golfin osakilpailussa elokuussa. Paras FJT sijoitus oli 23 joka tuli Oulun Golfkerhon osakilpailussa elokuun lopussa.

Järjestimme myös Junioreiden SM-joukkuekarsinnan Vaasassa ja meillä oli oma joukkue mukana, joka taisteli kovaa, jatkopaikkaa janoen mutta tällä kertaa emme onnistuneet varmistamaan paikkaa finaalissa. Joukkueemme pelaajien keski-ikä oli selvästi muita alhaisempi ja meidän tilaisuutemme tuleekin tulevaisuudessa kuin kokemusta on karttunut hieman lisää.

Lisäksi järjestimme Future Tourin aluekilpailu, jossa mukana oli 29 kilpailijaa, josta suurin osa tuli Vaasasta, Kokkolasta ja Seinäjoelta. Onnistumisia tuli myös seuraavasti:

• Easy Red sarjassa VaG otti kaksoisvoiton kuin Lenni Aspfors otti voiton ja Linnea Kenni oli toinen.

• Sarjassa Tytöt Future sarjassa voiton otti Sarah Kullbäck ja Frida Alaranta oli kolmas.

• Sarjassa Pojat Futuressa tuli kolmoisvoitto missä pisimmän korren vei Rasmus Kenni, toinen oli Kasper Kammonen ja kolmas Elmeri Jalkanen

Muutama muu tapahtuma:

• Järjestimme vielä syksyllä Kilpa vs. Harraste Ryder Cup tyylinen hohtopallokisa missä voiton vei team Kasper/Ville ja toisena oli Mikael/Leo.

• Viikkokisa ranking (Road to Kråklund) vei Ville Alaranta ja viikkokisafinaalin kolme parasta oli järjestyksessä Kasper Kammonen, Lenni Aspfors ja Ville Alaranta.

Harrasteosasto

Golfkoulussa meillä oli iso onnistuminen ja saimme kaikkien aikojen ennätysmäärä osallistujia ja käyntikertoja. Verrattuna vuoteen 2022 muutos oli seuraavanlainen: Osallistujia 63 % ja käyntikertoja 145 % enemmän.

Iso syy muutokseen on satsaus juniorikoordinaattoriin, jolla on tarpeellinen aika suunnitella ja toteuttaa ”ensikosketus golfiin” tapahtumia ja myös vetää Golfkoulua. Hänellä on myös aikaa palautteen keräämiseen ja sitä kautta ajamaan kehitystä niin tapahtumien kuin vakituisien ryhmien osalta.

Oli myös ilo nähdä, että tyttöjä oli Golfkoulun joukosta mukana 25 % joten se toivottavasti tarkoittaa, että näemme harrasteryhmissä ja kilparyhmissä lisää tyttöjä tulevina vuosina. Emme onnistuneet saamaan toivottua määrää siirtymään Golfkoulusta vakituisiin harrasteryhmiin vuoden aikana ja tämä tuleekin olemaan yksi fokuspiste vuodelle 2024.

Vuosi oli ylipäätään meille hyvä ja iso kiitos siitä menee meidän valmentajillemme ja ohjaajille: Jonathan, Conny, Pia, Katriina ja Jani-Markus ja tietenkin myös kaikille vapaaehtoisille, jotka olivat mukana vuoden aikana järjestämässä junioritoimintaan liittyviä tapahtumia. Ilman teitä tämä ei olisi mahdollista!

NAISTOIMIKUNTA

Naistoimikuntaan ovat kuuluneet vuoden aikana Piritta Kuoppala pj., Sari Kivelä sihteeri, Sari Kamila, Maj-Britt Finne, Pauliina Jokiranta, Elina Korpi, Minna Annelin-Kurkela sekä ladykapteeni Katriina Patama. Naistoimikunta pyrkii toiminnallaan rohkaisemaan naisia mukaan seuran aktiiviseen toimintaan, tutustumaan uusiin ihmisiin sekä madaltamaan kilpagolfiin osallistumisen kynnystä. Yhteisöllisyys ja pelaamisen säännöllisyys ovat toiminnan tavoitteita. Onnistumiset ja mahdollisuus pudottaa tasoitusta lisäävät peli-iloa ja motivaatiota.

Aloitimme kauden huhtikuussa järjestämällä perinteisen golfkirpputorin. Se keräsi mukavasti golfporukkaa klubille ostoksille, seurustelemaan ja kahvittelemaan. Varsinainen avaustapahtuma pidettiin toukokuun alussa ensimmäisen keskiviikkokisan yhteydessä, jolloin käytiin läpi kausisuunnitelmaa yms. Keskiviikkokisat lähtivät hyvin käyntiin ja keräsivät tasaisesti osallistujia koko kesän. Viimeinen viikkokisa pidettiin elokuun lopussa. Yhteensä pelattuja kisoja oli 14 kpl. Kisakierroksia viikkokisoista kertyi 344 kpl; edelliseen kauteen verrattuna 31 kierrosta vähemmän, jolloin kisamäärä oli 15kpl. Osallistujamäärä oli kauden aikana 60 naista, 1 enemmän kuin edellisenä vuonna. Ahkerin osallistuja kävi kaikissa 14 kisassa, ja hän oli edellisvuoden tapaan Marita Myllymäki. Kauden menestyneimmät naiset olivat A-sarjassa hcp 0–25 Siri Gröndahl ja B-sarjassa hcp 25,154 Satu Reini

Ladyt Lakeuksilla- kiertue laitettiin huhtikuussa käyntiin Härmästä. Kesän aikana pelattiin Kuortane Golfin, Botnia Golfin, Vaasan Golfin, Ruuhikoskigolfin ja Järviseudun Golfin kauniilla kentillä huhti-syyskuun aikana. Pelitapahtumassa oli 2 sarjaa: kisailusarja ja pelailusarja. Kukin seura järjesti oman tyylisen tapahtuman. Vaasassa tapahtuma pidettiin Vaasan Ladies Openin yhteydessä heinäkuun alussa. Vaasan tapahtumaan osallistui 62 naista, ennätyksellisesti seitsemästä eri seurasta. Vaasasta kiertueen aktiivisimmat osallistujat olivat Piritta Kuoppala, Gunilla Ingman ja Maj-Britt Finne, jotka osallistuivat jokaiseen tapahtumaan. Vaasasta osallistui kiertueelle 43 naista. koko kiertueelle osallistui 147 naista. Ladyt Lakeuksilla Queen 2023

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 17

palkinto meni Härmään; Vaasan naisista parhaiten menestyi Maj- Britt Finne.

Heinäkuussa järjestimme Red Tee Openin, joka oli jälleen menestys, peräti 99 osallistujaa. Heinäkuussa teimme vieraspelireissun rannikkoa pitkin; pelasimme Kalajoki Golfissa ja Kokkola Golfissa. Mukaan lähti 6 naista. Lokakuun alussa vietettiin naisten kauden päättäjäisiä. Kisaan osallistui 26 naista, kisamuotona neljän määrätyn mailan kisa. Tilaisuudessa palkitsimme kauden menestyneimmät pelaajat sekä ahkerimpia osallistujia ja nautimme Fondiksen valmistaman herkullisen illallisen.

Naisten reikäpeli cup oli jälleen kilpailukalenterissa. Mukaan lähti tänä kesänä vain 11 kisailijaa. Voiton vei edellisvuoden tapaan Sari Kamila. Shoot out pelattiin kauden lopuksi. Mukaan pääsi yhdeksän parasta viikkokisojen perusteella ja yksi Ladyt Lakeuksilla kiertueen perusteella. Voiton vei Gunilla Ingman.

Kauden aikana naiset kisasivat myös Birdie Queen tittelistä, joka päättyi jälleen Katriina Pataman ylivoimaiseen voittoon, hienot 45 birkkua kotikentällä! Naiset tekivät yhteensä 216 merkittyä birdietä, 45 eri naista niitä sai. Eniten niitä tehtiin W4:lla 32 kpl.

Vaasan Golfnaiset haluavat kiittää lämpimästi kaikkia sponsoreita! Meillä oli jokaiseen viikkokisaan oma sponsori hienoilla palkinnoilla. Openeihin osallistui useampi sponsori, ja palkinnot olivat hienoja, herkullisia ja mieluisia saajilleen. Erityiskiitokset Helsingin Myllylle, joka lahjoitti joka kisaan palkinnon. Suuret kiitokset kaikille!

Kiitos kaudesta 2023 kaikille toimintaan osallistuneille naisille. Ensi kaudella tavataan uudella innolla ja uusilla suunnitelmilla. Tervetuloa rohkeasti mukaan kaikki vanhat ja uudet pelaajat!Kiitokset vielä Sari Kivelälle monen vuoden aktiivisesta työstä naistoimikunnassa Vaasan golfnaisten toiminnan kehittämiseksi.

SENIORITOIMIKUNTA

Senioritoimikuntaan kuuluivat: Raimo Puumala (pj), Taru Gammelgård, Tuula Kamila, Kaj Finne, Pauli Räihä, Harry Mitts ja Peter Fahllund

Kesän aikana pelattiin perinteiseen tapaan tiistaikisat joka tiistai kun kenttä oli auki. Ensimmäinen oli 16.5. ja viimeinen 26.9.

Naistoimikunta organisoi kesän aikana avoimia golftreenejä, joita veti Jonathan Nylen. Järjestimme keväällä myös liikuntakurssin Wasa Sport Clubilla. Kurssi sisälsi golfia tukevaa lihastreeniä ja siihen osallistui 19 naista. VIP-asiakasiltoja saatiin tänä vuonna kiitettävästi vaasalaisten yritysten ja naisten kisojen sponsoreiden järjestämänä. Huhtikuussa kävimme Sisustus Säteessä sisustusillassa sekä Luhta Brand Storessa vieraana. Toukokuussa Iris Optikko järjesti golfin jäsenille golflasien esittelyillan, ja samalla pron puttiopetusta. Marraskuussa vierailimme joulusisustusteemalla Sisustus Säteessä, sekä Scandinavian fashion store Karisman tyyli-illassa.

VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 18
FORE!

jolloin pelattiin scramble arvotuilla pareilla ja palkittiin kauden parhaat. Keskimäärin tiistaikisoissa oli 77 osanottajaa (joista keskim. 8 pelasi 9 reiän kisan). Vanhan tavan mukaan palkittiin 10-kisan parhaat. Miesten sarjan voitti Veli-Heikki Harjula, seuraavina Kaj Finne ja Harri Innanen. Naisten sarjan voitti Helena Sylander, toinen oli Birgitta Miemois ja kolmas Taru Gammelgård. 10-kisan arvonnan voitti Markku Kamila

Tiistaikisojen tulosten perusteella 10 parasta miestä ja 10 parasta naista pääsivät shoot out-kisaan, Miehissä sen voitti Harri Hakala, toisena Sami Särkiniemi ja naisissa Maj-Britt Finne, toisena Anne Finne. Shoot outin jälkeen oli tarkoitus pelata ”epävirallisia” tiistaikisoja mutta talvi tuli niin nopeasti lokakuussa että tiistaisin ei enää pystytty pelaamaan. Senioreiden matchplayssä oli mukana 32 pelaajaa. Voiton vei Ari Honkonen ja toinen oli Tero Jansson. Greensomeliigaan osallistui 11 paria. Voittajat olivat Eero Karhumäki ja Seppo Hujanen, loppuottelussa vastustajina olivat Vesa Setälä ja Ilkka Liukku. Talvella pelattiin simulaattorikisa best ball – kisamuotona. Osallistujia oli 5 joukkuetta. Sarjan voitti pari Heikki Purovirta / Esko Heikkinen

Aluetourin kisa pelattiin Vaasassa kesäkuussa, mukana oli 121 pelaajaa joista vaasalaisia 31 kpl. Matti Hakola voitti M70-sarjan, Jan Smedlund M50-sarjan ja Anne Finne N65-sarjan. Botnia golfin kisassa oli mukana 20 vaasalaista, Maj-Britt Finne voitti N65-sarjan. Lappajärvellä vaasalaisia oli 13 kpl, Veli-Heikki Harjula voitti M65-sarjan. Aluetourin finaalissa Nokialla parhaiten pelasi Maj-Britt Finne ollen N65-sar -

jassa viides. M65-sarjassa Veli-Heikki Harjula oli 16.

Seuran seniorimestaruuskisoihin osallistui 55 pelaajaa. Voittajat sarjoittain olivat: N50 Tea Haavisto, M50 Kari Haavisto, M60 Marko Ruutiainen, M65 Antti Nyrhinen, M75 Jan-Erik Svartjö ja M80 Markku Rintanen

Kolmen seuran ottelu Vaasa – Seinäjoki – Kokkola pelattiin Vaasassa. Vaasa vei voiton, Kokkola oli toinen ja Seinäjoki kolmas. Seuraottelu Seinäjokea vastaan pelattiin Ruuhikoskella, jonka ottelun Seinäjoki voitti odotetusti. Vöyriläisten kanssa pelattiin ystävyysottelu arvotuilla scramble-pareilla sekä Vöyrillä että Vaasassa. Elokuussa uumajalaiset vierailivat Vaasassa. Vierailijoita oli vain 11 kpl. Seuraottelun voitti Vaasa lyönnein 717 uumajalaisten tuloksen ollessa 792 (lyöntipeli). Vuonna 2024 on vaasalaisten vuoro matkustaa Uumajaan. Toukokuussa teimme pelimatkan Tallinnaan 22 pelaajan voimin. Pelasimme kahtena päivänä Estonian Golf & Country Clubin kentän. Matka oli kaikin puolin onnistunut.

Seniorit hoitivat kenttävalvonnan entisten vuosien tapaan. Valvontaa tehtiin 22.5. - 3.9. Juhannukseen asti yhdellä päivävuorolla ja sen jälkeen kahdella vuorolla elokuun alkupuolelle asti. Vastuuhenkilönä on toiminut Patrik Iilahti

Joulukuussa järjestettiin joulupuuro-tilaisuus. Joulukuusta ei nyt pystynyt hakemaan lumitilanteesta johtuen. Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus tutustua simulaattoriin. Tilaisuudessa kävi yhteensä 50-60 henkilöä. Kauden aikana järjestettiin kolme

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 19

kertaa pron peliopetusta. Syksyllä senioreille tehtiin kysely senioritoiminnasta ja sen kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 133 senioria (29 naista ja 104 miestä). Kyselyn tuloksista järjestetään keskustelutilaisuus maaliskuussa ja sen perusteella tehdään kauden toimintaa koskevat päätökset.

KILPAILUTOIMIKUNTA

Kaudella 2023 kilpailutoimikuntaan kuuluivat Pasi Ekholm, Päivi Ekholm, Thomas Ferm, Tea Haavisto, Esko Heikkinen, Aleksi Jokela, Janne Laaja, Arto Sirviö, Pauli Räihä ja Marko Ruutiainen (pj.). Lisäksi toimikunnan kokouksiin osallistui golfseuran palvelupäällikkö Tuula Perälä Kilpailutoimikunta kokoontui kauden aikana seitsemän kertaa. Toimikunnalla oli käytössään myös pikaviestiryhmä mm. kilpailujärjestelyitä varten. Kokouksissa käsiteltäviä asioita ovat mm. kilpailujen suunnittelu ja aikataulutus, tuomarointi ja säännöt sekä toiminnan kehittäminen ja saatu palaute.

Kilpailukausi 2023 käynnistyi melko myöhään 13.5. ja päättyi 14.10. kentän jäädyttyä heti tämän jälkeen. Kilpailukausi jäi siis totuttua lyhyemmäksi. Haasteita oli myös kentän kunnon suhteen etenkin väylillä, joten kaudella pelattiin vain muutama viikko ilman siirtosääntöä. Greenit kuitenkin olivat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa.

Kauden aikana pelattiin 145 kilpailua, joista 121 oli golfseuran ja 24 kenttäyhtiön järjestämiä kilpailuja. Osallistujia näihin yhteensä oli yli 5500 pelaajaa (yli 1100 eri henkilöä). Edelliseen

vuoteen verrattuna kilpailuihin osallistuneiden pelaajien määrä pieneni, mutta eri henkilöitä kuitenkin osallistui kilpailuihin enemmän. Golfseuralle kilpailuista kertyneet tuotot olivat n. 57000 euroa. Sääntökoulutusta järjestettiin keväällä ennen kauden alkua sekä kauden loppupuolella, joihin osallistujia yhteensä oli n. 40 henkilöä.

Seuran mestaruuden lyöntipeleissä voittivat Erika Kilpeläinen ja Miika Mäkiluoma. Reikäpelimestaruuden voitti Niklas Mäkiluoma. Muiden sarjojen mestarit mainitaan seuran toimintakertomuksessa. Vuoden golffariksi valittiin Essi Ekholm, joka pelasi kauden aikana menestyksekkäästi eri kiertueilla ja SM-kisoissa.

Seuraottelut pelattiin kotikentällä (EPG ja BG), jotka molemmat voitettiin. Seuran jäseniä osallistui myös FT:n, FJT:n, sekä SGS:n kilpailuihin. Senioreiden, naisten ja junioreiden kilpailukaudesta kerrotaan lisäksi näiden toimikuntien toimintakertomuksissa. Tuomaritoimintaan kilpailuissa osallistuivat seuran n. 10 eri tuomaristatuksen omaavaa henkilöä. Seuran kilpailutuomareista osa toimi tuomarina myös kansallisilla pääkiertueilla. Kaikkiaan kilpailukausi toteutui hyvin ja uusia pelaajia, myös vasta aloittaneita golffareita, osallistui kilpailuihin. Kiinnostus kilpailemiseen on seuran jäsenten keskuudessa merkittävää.

VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 20
FORE!

Vuoden 2023 Vaasan Mestarit Erika Kilpeläinen ja Miika Mäkiluoma. Erikalle mestaruus oli uran viides ja Miikalle toinen.

1972-20

1972-20

20 VAASAN GOLF

23 VAASAN GOLF

SEURAMESTARIT KLUBBMÄSTÄRE

SEURAMESTARIT KLUBBMÄSTÄRE

i VASA GOLF i VASA GOLF

i VASA GOLF

VAASAN GOLFISSA ON RATKOTTU SEURAMESTARUUKSIA VUODESTA 1972 ALKAEN. MESTARI HAETAAN VUOSITTAIN NIIN MIESTEN, NAISTEN, JUNIOREIDEN KUIN SENIOREIDENKIN SARJOISSA. OHESSA LUETELTUNA KAIKKI MESTARIT SARJOISSAAN.

VAASAN GOLFISSA ON RATKOTTU SEURAMESTARUUKSIA VUODESTA 1972 ALKAEN. MESTARI HAETAAN VUOSITTAIN NIIN MIESTEN, NAISTEN, JUNIOREIDEN KUIN SENIOREIDENKIN SARJOISSA. OHESSA LUETELTUNA KAIKKI MESTARIT SARJOISSAAN.

INOM VASA GOLF HAR MAN TÄVLAT OM KLUBBMÄSTERSKAP SEDAN 1972. MÄSTARE KORAS VARJE ÅR BLAND HERRAR, DAMER, JUNIORER OCH SENIORER. BIFOGAT EN FÖRTECKNING ÖVER ALLA MÄSTARE I OLIKA KLASSER.

INOM VASA GOLF HAR MAN TÄVLAT OM KLUBBMÄSTERSKAP SEDAN 1972. MÄSTARE KORAS VARJE ÅR BLAND HERRAR, DAMER, JUNIORER OCH SENIORER. BIFOGAT EN FÖRTECKNING ÖVER ALLA MÄSTARE I OLIKA KLASSER.

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 21

MIEHET/HERRAR

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 22
1972 Dan Witting 76 1973 Dan Witting 145 1974 Dan Witting 154 1975 Dan Witting 214 1976 Dan Witting 284 1977 Dan Witting 296 1978 Dan Witting 285 1979 Dan Witting 287 1980 Elof Granholm 314 1981 Ville Paltia 316 1982 Per Granberg 299 1983 Sauli Mäkiluoma 293 1984 Dan Witting 296 1985 Sauli Mäkiluoma 285 1986 Sauli Mäkiluoma 307 1987 Sauli Mäkiluoma 297 1988 Kjell Österblad 302 1989 Harri Murtonen 284 1990 Harri Murtonen 300 1991 Kjell Österblad 301 1992 Markku Nurmi 221 1993 Kjell Österblad 300 1994 Kjell Österblad 300 1995 Kjell Österblad 307 1996 Johan Kullbäck 298 1997 Johan Kullbäck 298 1998 Petri Vainio 151 1999 Jarmo Mäkiluoma 304 2000 Kjell Österblad 304 2001 Harri Mäkiluoma 311 2002 Johnny Talus 306 2003 Johan Kullbäck 304 2004 Johan Kullbäck 224 2005 Johan Kullbäck 233 2006 Jonathan Nylén 222 2007 Jonathan Nylén 233 2008 Sauli Mäkiluoma 229 2009 Sauli Mäkiluoma 220 2010 Jonathan Nylén 224 2011 Jonathan Nylén 221 2012 Jonathan Nylén 217 2013 Jonathan Nylén 214 2014 Jonathan Nylén 214 2015 Jonathan Nylén 219 2016 215 2017 224 2018 224 2019 2020 2021 Niklas Mäkiluoma Niklas Mäkiluoma Jonathan Nylén Jonathan Nylén Conny Södergård Jonathan Nylén Miika Mäkiluoma 224 218 225 MW MOST WINS LS LOWEST SCORE WS WINNING STREAK 1. Jonathan Nylén 11 2.Dan Witting 9 3.Sauli Mäkiluoma 6 Kjell Österblad 6 5.Johan Kullbäck 5 1. Dan Witting 8 2.Jonathan Nylén 6 3.Sauli Mäkiluoma 3 Kjell Österblad 3 Johan Kullbäck 3 1 Round game: Dan Witting 76 2 Round game: Dan Witting 145 3 Round game: Dan Witting 214 Jonathan Nylén 214 4 Round game: Dan Witting 284 Harri Murtonen 284 2022 215 Miika Mäkiluoma 2023 215 VAASAN MESTARUUS 2023 Miehet 54r 1. Miika Mäkiluoma 215 (71+73+71) 2. Oskar Osala 223 (77+73+73) 3. Niklas Mäkiluoma 226 (74+77+75)

NAISET / DAMER

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 23
1974 Karin Lehtosaari 232 * 1975 Karin Lehtosaari 313 1976 Helena Nyberg 404 1977 Karin Lehtosaari 418 1978 Karin Lehtosaari 380 1979 Karin Lehtosaari 354 1980 Karin Lehtosaari 337 1981 Mai-Lis Paassola 356 1982 Karin Lehtosaari 325 1983 Karin Lehtosaari 336 1985 Karin Lehtosaari 340 1986 Mai-Lis Paassola 372 1987 Mai-Lis Paassola 362 1988 Mai-Lis Paassola 373 1989 Mai-Lis Paassola 354 1990 Pia Koivuranta 1991 Pia Koivuranta 358 1992 Pia Koivuranta 162 1993 Tuija Mäntynen 170 1994 Pia Koivuranta 153 1995 Pia Koivuranta 242 1996 Pia Koivuranta 233 1997 Maj-Lis Paassola 261 1998 Anu Renko 172 1999 Anu Renko 261 2000 Anu Renko 268 2001 Kristina Eck-Poulsen 239 2002 Anu Österblad 264 2003 Kristina Eck-Poulsen 265 2004 Anu Österblad 271 2005 –2006 Kristina Eck-Poulsén 170 2007 Tuija Raunio 333 2008 Siri Gröndahl 172 2009 Mona Hautala 172 2010 Anu Österblad 185 2011 Kristina Eck-Poulsen 167 2012 Siri Gröndahl 171 2013 Tea Haavisto 184 2014 Tea Haavisto 169 2015 Tea Haavisto 181 2016 Tea Haavisto 180 2017 167 2018 168 2019 2020 Erika Kilpeläinen Erika Kilpeläinen Erika Kilpeläinen Erika Kilpeläinen Pia Koivuranta Katriina Patama 167 165 *=HCP MW MOST WINS LS LOWEST SCORE WS WINNING STREAK 1. 2. Karin Lehtosaari 9 Maj-Lis Paassola 7 Pia Koivuranta 6 6 Anu Österblad (Renko) 5. Erika Kilpeläinen 5 1. Karin Lehtosaari 4 Maj-Lis Paassola 4 4 Tea Haavisto Erika Kilpeläinen 4.Pia Koivuranta 3 Anu Renko 3 2 Round game: Pia Koivuranta 149 3 Round game: Pia Koivuranta 233 4 Round game: Karin Lehtosaari 313 4 2021 149 3. 2022 158 Erika Kilpeäläinen 2023 154 VAASAN MESTARUUS 2023 NAISET 36r 1. Erika Kilpeläinen 154 (79+75) 2. Essi Ekholm 158 (80+78) 3. Katriina Patama 162 (78+84)

JUNIORIT / JUNIORER / TYTÖT / FLICKOR

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 24
2000 Elina Mäkinen 229 (16v.) 2001 Elina Mäkinen 224 (18v.) Kristina Eck-Poulsen 184 (16v.) 2002 Kristina Eck-Poulsen 182 (18v.) Antonia Backels 235 (14v.) 2003 Kristina Eck-Poulsen 161 (18v.) Antonia Backels 141 (14v.) 2004 Antonia Backels 186 (16v.) Veera Lehto 124 (14v.) Julia Bertell 107 (12v.) 2005 Miia Sirviö 207 (18v.) Antonia Backels 184 (16v.) Julia Bertell 203 (14v.) 2006 Antonia Backels 167 (18v.) Veera Lehto 199 (16v.) Julia Bertell 189 (14v.) Katriina Patama 120 (12v.) 2007 Julia Bertell 180 (16v.) Katriina Patama 231 (14v.) Michelle Lithén 175 (12v.) 2008 Michelle Lithén 126 (12v.) 2009 152 (12v.) 2010 78 (16v.) 2011 97 (18v.) 103 (14v.) 126 (12v.) 2012 98 (14v.) 142 (12v.) 2013 94 (14v.) 2014 188 (18v.) Ines Vanne Mona Hautala Katriina Patama Emilia Honkonen Katariina Saarikoski Iines Vanne Inka Österblad Iines Vanne Emilia Honkonen MIDMESTARIT/MIEHET 2017 Jonathan Nylén 145 2018 Conny Södergård 157 2019 Conny Södergård 154 1995 Dan Witting 164 1996 Dan Witting 163 1997 Dan Witting 164 1998 Dan Witting 77 1999 Ilmari Iilahti 166 (55v.) Veijo Hautamäki 180 (65v.) 2000 Jouni Niemelä 161 (55v.) Lars Näs 169 (65v.) 2001 Tapio Peltonen 161 (55v.) Lars Näs 172 (65v.) 2002 Juhani Salonen 169 (55v.) Veijo Hautamäki 173 (65v.) 2003 Juhani Salonen 158 (55v.) Lars Näs 160 (65v.) 2004 Tapio Peltonen 162 (55v.) Lars Näs 183 (65v.) 2005 Jukka Kolho 158 (55v.) Pauli Räihä 176 (65v.) Veijo Hautamäki 177 (70v.) JUNIORIT / JUNIORER / TYTÖT / FLICKOR 2000 Elina Mäkinen 229 (16v.) 2001 Elina Mäkinen 224 (18v.) Kristina Eck-Poulsen 184 (16v.) 2002 Kristina Eck-Poulsen 182 (18v.) Antonia Backels 235 (14v.) 2003 Kristina Eck-Poulsen 161 (18v.) Antonia Backels 141 (14v.) 2004 Antonia Backels 186 (16v.) Veera Lehto 124 (14v.) Julia Bertell 107 (12v.) 2005 Miia Sirviö 207 (18v.) Antonia Backels 184 (16v.) Julia Bertell 203 (14v.) 2006 Antonia Backels 167 (18v.) Veera Lehto 199 (16v.) Julia Bertell 189 (14v.) Katriina Patama 120 (12v.) 2007 Julia Bertell 180 (16v.) Katriina Patama 231 (14v.) Michelle Lithén 175 (12v.) 2008 Michelle Lithén 126 (12v.) 2009 152 (12v.) 2010 78 (16v.) 2011 97 (18v.) 103 (14v.) 126 (12v.) 2012 98 (14v.) 142 (12v.) 2013 94 (14v.) 2014 188 (18v.) 87 (12v.) 2015 107 (T) 49 (Easy) 2016 130 18 (Easy) 2017 243 21 (Easy) 2018 156 (21 v.) 164 (16 v.) 2019 162 (21 v.) Ines Vanne Mona Hautala Katriina Patama Emilia Honkonen Katariina Saarikoski Iines Vanne Inka Österblad Iines Vanne Emilia Honkonen Inka Österblad Inka Österblad Essi Ekholm Inka Österblad Sarah Kullbäck Erika Kilpeläinen Säde Saikkonen Erika Kilpeläinen Essi Ekholm Erika Kilpeläinen Essi Ekholm Erika Kilpeläinen Sarah Kullbäck Emma Koskela 170 (16 v.) 2020 156 (21 v.) 224 (16 v.) 38 (easy)
2021 Frida Alaranta 210 (14 v.) Sarah Kullbäck 196 (16 v.) 2022 Kilpeläinen Erika 154 (21 v.) 2023 Kullbäck Sarah 199 (21 v.) Alaranta Frida 202 (16 v.)
Vuoden 2023 juniorimestiksien palkittuja.
FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 25 JUNIORIT/JUNIORER/POJAT/POJKAR 1972 Hannu Pihlajaniemi 69* 1973 Kent Herpmann 221* 1974 Harry Ekholm 193* 1975 Harry Ekholm 277 1976 Harry Ekholm 350 1977 Sauli Mäkiluoma 338 1978 Sauli Mäkiluoma 306 1979 Sauli Mäkiluoma 297 1980 Kenneth Glader 305 1981 Kenneth Glader 306 1982 Sauli Mäkiluoma 287 1983 Kjell Österblad 319 1984 Harri Murtonen 288 1985 Harri Murtonen 281 1986 Kjell Österblad 304 1987 Johan Kullbäck 321 1988 Johan Kullbäck 316 1989 Hans-Ove Österblad 321 1990 Hans-Ove Österblad 1991 Kenneth Gillberg 308 1992 Petri Vainio 161 1993 Johnny Talus 162 1994 Johnny Talus 306 1995 Johnny Talus 306 1996 Johnny Talus 147 1997 Mika Makkonen 367 (18v.) Jarmo Mäkiluoma 321 (16v.) Atte Hietalahti 177 (14v.) Niklas Vakkuri 103 (12v.) 1998 Jarmo Mäkiluoma 160 (18v.) Beni Köhler 86 (16v.) Atte Hietalahti 95 (14v.) 1999 Jarmo Mäkiluoma 153 (18v.) Atte Hietalahti 170 (16v.) Johan Nyby 238 (14v.) 2000 Beni Köhler 161 (18v.) Atte Hietalahti 166 (16v.) Teemu Rauhala 196 (14v.) 2001 Atte Hietalahti 165 (18v.) Mikko Mäkelä 175 (16v.) Johnny Martin 160 (14v.) 2002 Atte Hietalahti 243 (18v.) Mikko Mäkelä 163 (16v.) Niko Sylander 172 (14v.) Kasimir Hellman 113 (12v.) 2003 Matti Pukkinen 159 (18v.) Johnny Martin 156 (16v.) Andréas Romar 191 (14v.) Sami Raunio 86 (12v.) 2004 Jonathan Nylén 158 (18v.) 2005 Jukka Möksy 238 (18v.) Niklas Bergfast 293 (16v.) Sami Raunio 159 (14v.) Anton Nyman 83 (12v.) Tommi Mäkelä 164 (16v.) Mikael Eerola 85 (14v.) Sebastian Pundars 92 (12v.) JUNIORIT / JUNIORER / POJAT / POJKAR 1972 Hannu Pihlajaniemi 69* 1973 Kent Herpmann 221* 1974 Harry Ekholm 193* 1975 Harry Ekholm 277 1976 Harry Ekholm 350 1977 Sauli Mäkiluoma 338 1978 Sauli Mäkiluoma 306 1979 Sauli Mäkiluoma 297 1980 Kenneth Glader 305 1981 Kenneth Glader 306 1982 Sauli Mäkiluoma 287 1983 Kjell Österblad 319 1984 Harri Murtonen 288 1985 Harri Murtonen 281 1986 Kjell Österblad 304 1987 Johan Kullbäck 321 1988 Johan Kullbäck 316 1989 Hans-Ove Österblad 321 1990 Hans-Ove Österblad 1991 Kenneth Gillberg 308 1992 Petri Vainio 161 1993 Johnny Talus 162 1994 Johnny Talus 306 1995 Johnny Talus 306 1996 Johnny Talus 147 1997 Mika Makkonen 367 (18v.) Jarmo Mäkiluoma 321 (16v.) Atte Hietalahti 177 (14v.) Niklas Vakkuri 103 (12v.) 1998 Jarmo Mäkiluoma 160 (18v.) Beni Köhler 86 (16v.) Atte Hietalahti 95 (14v.) 1999 Jarmo Mäkiluoma 153 (18v.) Atte Hietalahti 170 (16v.) Johan Nyby 238 (14v.) 2000 Beni Köhler 161 (18v.) Atte Hietalahti 166 (16v.) Teemu Rauhala 196 (14v.) 2001 Atte Hietalahti 165 (18v.) Mikko Mäkelä 175 (16v.) Johnny Martin 160 (14v.) 2002 Atte Hietalahti 243 (18v.) Mikko Mäkelä 163 (16v.) Niko Sylander 172 (14v.) Kasimir Hellman 113 (12v.) 2003 Matti Pukkinen 159 (18v.) Johnny Martin 156 (16v.) Andréas Romar 191 (14v.) Sami Raunio 86 (12v.) 2004 Jonathan Nylén 158 (18v.) 2005 Jukka Möksy 238 (18v.) Niklas Bergfast 293 (16v.) Sami Raunio 159 (14v.) Anton Nyman 83 (12v.) 2006 Sami Raunio 243 (18v.) Tomi Raunio 163 (14v.) Olli Airaksinen 80 (12v.) 2007 Nicklas Sjöblom 247 (16v.) Olli Airaksinen 162 (14v.) Niklas Mäkiluoma 116 (12v.) 2008 Sami Raunio 73 (18v.) Tomi Raunio 81 (16v.) Casimir Nurminen 88 (14v.) Jimi Pukkinen 107 (12v.) 2009 Viljami Ahtola 93 (18v.) Rasmus Nurminen 83 (16v.) Andreas Lehtonen 98 (14v.) Niklas Mäkiluoma 86 (12v.) 2010 Sami Raunio 146 (21v.) Joakim Hautala 155 (18v.) 2011 Andreas Lehtonen 73 (16v.) Miika Mäkiluoma 81 (14v.) Jonathan Lunabba 83 (12v.) 2012 Andreas Lehtonen 75 (18v.) Jimi Pukkinen 82 (16v.) Niklas Mäkiluoma 77 (14v.) Anton Kullbäck 74 (12v.) 2013 Jonas Kullbäck 76 (16v.) Anton Kullbäck 83 (14v.) Simon Österblad 89 (12v.) 2014 Miika Mäkiluoma 163 (16v.) Simon Österblad 76 (14v.) 2015 Jonas Kullbäck 160 Riku Korpi 145 (P) Filip Österblad 52 (Easy) 2016 Jonas Kullbäck 149 (Scr) Aleksi Jokela 126 (Hcp) Filip Österblad 57 (Easy) 2017 Anton Kullbäck 219 (Scr) Eeli Kangas 35 (Easy) 2018 Jonas Kullbäck 145 (21v.) Eeli Kangas 165 (16 v.) Joona Nuutila 71 (12 v.) 2019 Miika Mäkiluoma 143 (21 v.) Tomi Mäkiluoma 182 (16 v.) Rasmus Kenni 164 (12 v.) Valtteri Pulakka 74 (Easy) Tommi Mäkelä 164 (16v.) Mikael Eerola 85 (14v.) Sebastian Pundars 92 (12v.) 149 (21 v.) 2020 Anton Kullbäck 179 (16 v.) 165 (14 v.) Miska Pitkänen Rasmus Kenni 2006 Sami Raunio 243(18v.) Tomi Raunio 163 (14v.) Olli Airaksinen 80 (12v.) 2007 Niklas Sjöblom 247 (16v.) 162 (14v.) Olli Airaksinen Niklas Mäkiluoma 116 (12v.) 2008 Sami Raunio 73 (18v.) 81 (16v.) Casimir Nurminen Tomi Raunio 88 (14v.) Jimi Pukkinen 107 (12v.) 2009 Vilj ami Ahtola 93 (18v.) Rasmus Nurminen 83 (16v.) reas Lehton And en 98 (14v.) Niklas Mäkiluoma 86 (12v.) 2010 Sami Raunio 146 (21v.) Joakim Hautala 155 (18v.) 2011 And reas Lehtonen 73 (16v.) Mii ka Mäkiluoma 81 (14v.) Jonathan Lunabba 83 (12v.) reas Lehton 2012 And en 75 (18v.) Jimi Pukkinen 82 (16v.) Niklas Mäkiluoma 77 (14v.) Ant on Kullbäck 74 (12v.) 2013 Jonas Kullbäck 76 (16v.) Anton Kullbäck 83 (14v.) Simon Österblad 89 (12v.) 2014 Miika Mäkiluoma 163 (16v.) Simon Österblad 76 (14v.) 2015 Jon as Kullbäck 160 Riku Korpi 145 (P) Filip Österblad 52 (Easy) 2016 Jonas Kullbäck 149 (Scr) Aleksi Jokela 126 (Hcp) Filip Österblad 57 (Easy) 2017 Anton Kullbäck 219 (Scr) 35 (easy) 2018 Eeli Kangas Jonas Kullbäck 143 (21 v.) Eeli Kangas 165 (16 v.) Joona Nuutila 71 (12 v.) 2019 Miika Mäkiluoma 143 (21 v.) Tomi Mäkiluoma 182 (16 v.) v.) Rasmus Kenni 164 (12 v.) Valtteri Pulakka 74 (Easy) 149 (21 v.) 2020 Anton Kullbäck 179 (16 v.) 165 (14 v.) Miska Pitkänen Rasmus Kenni 147 2021 Anton Kullbäck 160 (16 v.) 196 (14 v.) Rasmus Kenni Kasper Kammonen (21 v.) 2012 Vesa Piilikangas 156 (55v.) Ilmari Iilahti 172 (65v.) Markku Rintanen 173 (70v.) 2013 Jukka Ala-Marttila 165 (55v.)
Svartsjö 175 (65v.) Juhani Salonen 172 (70v.) 2014 Jari Paasonen 154 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 169 (65v.) Markku Rintanen 170 (70v.) Pauli Räihä 175 (75v.) 2015 Sauli Mäkiluoma 154 (55v.) Markku Rintanen 176 (70v.) 2016 Harri Hakala 158 (55v.) Bengt Storm 175 (65v.) Jan-erik Svartsjö 173 (70v.) Kaj Finne 172 (75v.) 2017 Kari Haavisto 161 (50v.) Harri Hakala 158 (55v.) Jouko Seppänen 160 (60v.) Leif Gammelgård 167 (65v.) Vesa Setälä 165 (70v.)
1995 Aimé Lehtonen 209 1996 Aimé Lehtonen 197 1997 Maj-Lis Paassola 177 1998 Maj-Lis Paassola 98 1999 Maj-Lis Paassola 166 (50v.) Aimée Lehtonen 182 (55v.) 2000 Maj-Lis Paassola 169 (50v.) Aimée Lehtonen 185 (60v.) 2001 Maj-Lis Paassola 171 (50v.) Aimée Lehtonen 186 (60v.) 2002 Maj-Lis Paassola 180 (50v.) Aimée Lehtonen 190 (60v.) 2003 Anna-Maija Kimpimäki 190 (50v.) Pirkko Holmela 181 (60v.) 2004 Marja Niemelä 211 (50v.) Aimée Lehtonen 199 (60v.) 2005 Anita Niemi-Iilahti 221 (50v.) Pirkko Holmela 191 (60v.) 2006 Helena Sylander 197 (50v.) Pirkko Holmela 178 (60v.) 2007 Kajsa Piispanen 238 (50v.) Pirkko Holmela 185 (60v.) 2008 Maj-Britt Finne 183 (50v.) Marja Niemelä 203 (60v.) Aimée Lehtonen 203 (65v.) 2009 188 (65v.) 2010 183 (50v.) 193 (60v.) 192 (65v.) 2011 183 (50v.) 205 (65v.) Aimée Lehtonen Eija Puumala Ritva Sorkamo Gun-Britt Pohtola Eija Puumala Anne Finne 2022 Riku Korpi 149 (21 v.) Kasper Kammonen 176 (16 v.) Benjamin Forsén 92 (easy red, pb) Niilo Myllykangas 41 (easy 9r) 2023 Axel Martin 156 (21 v.) Rasmus Kenni 157 (16 v.) Rosenborg Adam 100 (easy red, pb) Stenbacka Leo 42 (easy 9r)
Jan-Erik
SENIORIT/SENIORER/NAISET/DAMER

SENIORIT/SENIORER / MIEHET / HERRAR

MID MESTARIT / MIEHET

MIDMESTARIT/MIEHET

SENIORIT/SENIORER / NAISET/DAMER

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 26
2017 145 2018 157 2019 2020 2021 Jonathan Nylén Conny Södergård Conny Södergård Conny Södergård Jonathan Nylén Samuli Kivimäki Niklas Mäkiluoma 154 145 146 SENIORIT/SENIORER / MIEHET / HERRAR 1995 Dan Witting 164 1996 Dan Witting 163 Pauli Räihä 175 (65v.) Veijo Hautamäki 167 (70v.) 2007 Vesa Piilikangas 159 (55v.) Olavi Alanko 180 (65v.) Veijo Hautamäki 189 (70v.) 2008 Markku Koivuranta 161 (55v.) Juhani Salonen 180 (65v.) Veijo Hautamäki 196 (70v.) 2009 Markku Koivuranta 160 (55v.) Juhani Salonen 175 (65v.) Pauli Räihä 176 (70v.) 2010 Vesa Piilikangas 157 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 176 (65v.) Veijo Hautamäki 185 (70v.) 2011 Vesa Piilikangas 158 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 170 (65v.) Markku Rintanen 169 (70v.)
2017 Jonathan Nylén 145 2018 Conny Södergård 157 2019 Conny Södergård 154 1995 Dan Witting 164 1996 Dan Witting 163 Pauli Räihä 175 (65v.) Veijo Hautamäki 167 (70v.) 2007 Vesa Piilikangas 159 (55v.) Olavi Alanko 180 (65v.) Veijo Hautamäki 189 (70v.) 2008 Markku Koivuranta 161 (55v.) Juhani Salonen 180 (65v.) Veijo Hautamäki 196 (70v.) 2009 Markku Koivuranta 160 (55v.) Juhani Salonen 175 (65v.) Pauli Räihä 176 (70v.) 2010 Vesa Piilikangas 157 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 176 (65v.) Veijo Hautamäki 185 (70v.) 2011 Vesa Piilikangas 158 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 170 (65v.) Markku Rintanen 169 (70v.) 2012 Vesa Piilikangas 156 (55v.) Ilmari Iilahti 172 (65v.) Markku Rintanen 173 (70v.) 2013 Jukka Ala-Marttila 165 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 175 (65v.) Juhani Salonen 172 (70v.) 2014 Jari Paasonen 154 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 169 (65v.) Markku Rintanen 170 (70v.) Pauli Räihä 175 (75v.) 2015 Sauli Mäkiluoma 154 (55v.) Markku Rintanen 176 (70v.) 2016 Harri Hakala 158 (55v.) Bengt Storm 175 (65v.) Jan-erik Svartsjö 173 (70v.) Kaj Finne 172 (75v.) 2017 Kari Haavisto 161 (50v.) Harri Hakala 158 (55v.) Jouko Seppänen 160 (60v.) Leif Gammelgård 167 (65v.) Vesa Setälä 165 (70v.) Merkku Rintanen 174 (75v.) 2018 Kjell Österblad 155 (50v.) Harry Ekholm 174 (60v.) Bror-Erik Karlsson174 (65v.) Sulho Skogs 183 (70v.) Aulis Iilahti 168 (75v.) 2019Kari Haavisto 158 (50v.) 158 (60v.) 166 (65v.) 178 (70v.) 179 (75v.) Jari Paasonen Veli-Heikki Harjula Kurt Hägen Ilmari Iilahti Pauli Räihä Johan Kullbäck Harri Hakala Jouko Seppänen Kari Ranta Ilmari Iilahti Pauli Räihä 168 (80v.) 153 (50v.) 154 (60v.) 170 (65v.) 168 (70v.) 184 (75v.) 173 (80v.) 2020 2022 2023 153 149
1995 Dan Witting 164 1996 Dan Witting 163 1997 Dan Witting 164 1998 Dan Witting 77 1999 Ilmari Iilahti 166 (55v.) Veijo Hautamäki 180 (65v.) 2000 Jouni Niemelä 161 (55v.) Lars Näs 169 (65v.) 2001 Tapio Peltonen 161 (55v.) Lars Näs 172 (65v.) 2002 Juhani Salonen 169 (55v.) Veijo Hautamäki 173 (65v.) 2003 Juhani Salonen 158 (55v.) Lars Näs 160 (65v.) 2004 Tapio Peltonen 162 (55v.) Lars Näs 183 (65v.) 2005 Jukka Kolho 158 (55v.) Pauli Räihä 176 (65v.) Veijo Hautamäki 177 (70v.) 2006 Jukka Kolho 157 (55v.) Pauli Räihä 175 (65v.) Veijo Hautamäki 167 (70v.) 2007 Vesa Piilikangas 159 (55v.) Olavi Alanko 180 (65v.) Veijo Hautamäki 189 (70v.) 2008 Markku Koivuranta 161 (55v.) Juhani Salonen 180 (65v.) Veijo Hautamäki 196 (70v.) 2009 Markku Koivuranta 160 (55v.) Juhani Salonen 175 (65v.) Pauli Räihä 176 (70v.) 2010 Vesa Piilikangas 157 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 176 (65v.) Veijo Hautamäki 185 (70v.) 2011 Vesa Piilikangas 158 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 170 (65v.) Markku Rintanen 169 (70v.) 1995 Dan Witting 164 1996 Dan Witting 163 1997 Dan Witting 164 1998 Dan Witting 77 1999 Ilmari Iilahti 166 (55v.) Veijo Hautamäki 180 (65v.) 2000 Jouni Niemelä 161 (55v.) Lars Näs 169 (65v.) 2001 Tapio Peltonen 161 (55v.) Lars Näs 172 (65v.) 2002 Juhani Salonen 169 (55v.) Veijo Hautamäki 173 (65v.) 2003 Juhani Salonen 158 (55v.) Lars Näs 160 (65v.) 2004 Tapio Peltonen 162 (55v.) Lars Näs 183 (65v.) 2005 Jukka Kolho 158 (55v.) Pauli Räihä 176 (65v.) Veijo Hautamäki 177 (70v.) 2006 Jukka Kolho 157 (55v.) Pauli Räihä 175 (65v.) Veijo Hautamäki 167 (70v.) 2007 Vesa Piilikangas 159 (55v.) Olavi Alanko 180 (65v.) Veijo Hautamäki 189 (70v.) 2008 Markku Koivuranta 161 (55v.) Juhani Salonen 180 (65v.) Veijo Hautamäki 196 (70v.) 2009 Markku Koivuranta 160 (55v.) Juhani Salonen 175 (65v.) Pauli Räihä 176 (70v.) 2010 Vesa Piilikangas 157 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 176 (65v.) Veijo Hautamäki 185 (70v.) 2011 Vesa Piilikangas 158 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 170 (65v.) Markku Rintanen 169 (70v.) SENIORIT/SENIORER/MIEHET/HERRAR 2012 Vesa Piilikangas 156 (55v.) Ilmari Iilahti 172 (65v.) Markku Rintanen 173 (70v.) Merkku Rintanen 174 (75v.) 2018 Kjell Österblad 155 (50v.) Harry Ekholm 174 (60v.) Bror-Erik Karlsson 174 (65v.) Sulho Skogs 183 (70v.) Aulis Iilahti 168 (75v.) 2019 Kari Haavisto 158 (50v.) 158 (60v.) 166 (65v.) 178 (70v.) 179 (75v.) Jari Paasonen Veli-Heikki Harjula Kurt Hägen Ilmari Iilahti Pauli Räihä Johan Kullbäck Harri Hakala Jouko Seppänen Kari Ranta Ilmari Iilahti Pauli Räihä 168 (80v.) 153 (50v.) 154 (60v.) 170 (65v.) 168 (70v.) 184 (75v.) 173 (80v.)
1995 Aimé Lehtonen 209 1996 Aimé Lehtonen 197 1997 Maj-Lis Paassola 177 1998 Maj-Lis Paassola 98 1999 Maj-Lis Paassola 166 (50v.) Aimée Lehtonen 182 (55v.) 2000 Maj-Lis Paassola 169 (50v.) Aimée Lehtonen 185 (60v.) 2001 Maj-Lis Paassola 171 (50v.) Aimée Lehtonen 186 (60v.) 2002 Maj-Lis Paassola 180 (50v.) Aimée Lehtonen 190 (60v.) 2003 Anna-Maija Kimpimäki 190 (50v.) Pirkko Holmela 181 (60v.) 2004 Marja Niemelä 211 (50v.) Aimée Lehtonen 199 (60v.) 2005 Anita Niemi-Iilahti 221 (50v.) Pirkko Holmela 191 (60v.) 2006 Helena Sylander 197 (50v.) Pirkko Holmela 178 (60v.) 2007 Kajsa Piispanen 238 (50v.) Pirkko Holmela 185 (60v.) 2008 183 (50v.) 203 (60v.) 203 (65v.) 2009 188 (65v.) 2010 183 (50v.) 193 (60v.) 192 (65v.) 2011 183 (50v.) 205 (65v.) 2012 171 (50v.) 194 (65v.) 2013 177 (50v.) 200 (65v.) 2014 177 (50v.) 240 (60v.) 220 (65v.) 196 (70v.) 2015 189 (50v.) 2016 184 (50v.) 204 (65v.) 2017 166 (50v.) 198 (65v.) 2018 166 (50v.) 206 (65v.) 2019 152 (50v.) Maj-Britt Finne Marja Niemelä Aimée Lehtonen Aimée Lehtonen Eija Puumala Ritva Sorkamo Gun-Britt
Puumala
Finne Eija Puumala Leena Salonen Päivi Sairo Leena Salonen Eija Puumala Tuula Pöntinen
Niemi-Iilahti Gun-Britt Pohtola Leena Salonen Maarit Lähteenmäki Asta Boström Tea Haavisto Leena Salonen Tea Haavisto Leena Salonen Tea Haavisto Taru Gammelgård Tea Haavisto 196 (65v.) 2020 165 (50v.) 2020 MID MESTARIT / NAISET 2021 186 Limcha Chantra 2021 Johan Kullbäck Juhani Patama Jouko Seppänen Bror-Erik Karlsson Kaj Talus Aulis Iilahti 150 (50v.) 158 (60v.) 158 (65v.) 184 (70v.) 182 (75v.) 164 (80v.) 2022 158 Katriina Patama 022 Kari Haavisto 153 (50v.) 2023 190 Limcha Chantra 2023 MID-kärkikolmikko. 2023 Seniorinaiset ja MID-palkittuja. MIDMESTARIT/MIEHET 2017 145 2018 157 2019 2020 Jonathan Nylén Conny Södergård Conny Södergård Conny Södergård 154 145 SENIORIT/SENIORER/MIEHET/HERRAR 1995 Dan Witting 164 1996 Dan Witting 163 1997 Dan Witting 164 1998 Dan Witting 77 1999 Ilmari Iilahti 166 (55v.) Veijo Hautamäki 180 (65v.) 2000 Jouni Niemelä 161 (55v.) Lars Näs 169 (65v.) 2001 Tapio Peltonen 161 (55v.) MIDMESTARIT/MIEHET 2017 Jonathan Nylén 145 2018 Conny Södergård 157 2019 Conny Södergård 154 1995 Dan Witting 164 1996 Dan Witting 163 1997 Dan Witting 164 1998 Dan Witting 77 1999 Ilmari Iilahti 166 (55v.) Veijo Hautamäki 180 (65v.) 2000 Jouni Niemelä 161 (55v.) Lars Näs 169 (65v.) 2001 Tapio Peltonen 161 (55v.) 2012 Vesa Piilikangas 156 (55v.) Ilmari Iilahti 172 (65v.) Markku Rintanen 173 (70v.) 2013 Jukka Ala-Marttila 165 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 175 (65v.) Juhani Salonen 172 (70v.) 2014 Jari Paasonen 154 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 169 (65v.) Markku Rintanen 170 (70v.) Pauli Räihä 175 (75v.) 2015 Sauli Mäkiluoma 154 (55v.) Markku Rintanen 176 (70v.) 2016 Harri Hakala 158 (55v.) Bengt Storm 175 (65v.) Jan-erik Svartsjö 173 (70v.) Kaj Finne 172 (75v.) 2017 Kari Haavisto 161 (50v.) Harri Hakala 158 (55v.) Jouko Seppänen 160 (60v.) Leif Gammelgård 167 (65v.) Vesa Setälä 165 (70v.) Merkku Rintanen 174 (75v.) MID MESTARIT / NAISET 2021 186 Limcha Chantra 2022 158 Katriina Patama 2023 190 Limcha Chantra
Pohtola Eija
Anne
Anita

Jari

Veli-Heikki

Jan-erik

Kaj

SENIORIT/SENIORER / NAISET/DAMER

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 27 SENIORIT/SENIORER/MIEHET/HERRAR Jan-erik Svartsjö 173 (70v.) Kaj Finne 172 (75v.) 2017 Kari Haavisto 161 (50v.) Harri Hakala 158 (55v.)
Seppänen 160 (60v.)
Gammelgård 167 (65v.)
Setälä 165 (70v.) Merkku Rintanen 174 (75v.) 2018 Kjell Österblad 155 (50v.) Harry Ekholm 174 (60v.) Bror-Erik Karlsson 174 (65v.) Sulho Skogs 183 (70v.) Aulis Iilahti 168 (75v.) 2019 Kari Haavisto 158 (50v.) 158 (60v.) 166 (65v.) 178 (70v.) 179 (75v.)
Jouko
Leif
Vesa
Paasonen
Harjula
Hägen
Iilahti
Räihä
Kullbäck Harri Hakala Jouko Seppänen Kari Ranta Ilmari Iilahti Pauli Räihä 168 (80v.) 153 (50v.) 154 (60v.) 170 (65v.) 168 (70v.) 184 (75v.) 173 (80v.) 2004 Marja Niemelä 211 (50v.) Aimée Lehtonen 199 (60v.) 2005 Anita Niemi-Iilahti 221 (50v.) Pirkko Holmela 191 (60v.) 2006 Helena Sylander 197 (50v.) Pirkko Holmela 178 (60v.) 2007 Kajsa Piispanen 238 (50v.) Pirkko Holmela 185 (60v.) 2008 183 (50v.) 203 (60v.) 203 (65v.) 2009 188 (65v.) 2010 183 (50v.) 193 (60v.) 192 (65v.) 2011 183 (50v.) 205 (65v.) 2012 171 (50v.) 194 (65v.) 2013 177 (50v.) 200 (65v.) 2014 177 (50v.) 240 (60v.) 220 (65v.) 196 (70v.) 2015 189 (50v.) 2016 184 (50v.) 204 (65v.) 2017 166 (50v.) 198 (65v.) 2018 166 (50v.) 206 (65v.) 2019 152 (50v.) Maj-Britt Finne Marja Niemelä Aimée Lehtonen Aimée Lehtonen Eija Puumala Ritva Sorkamo Gun-Britt Pohtola Eija Puumala Anne Finne Eija Puumala Leena Salonen Päivi Sairo Leena Salonen Eija Puumala Tuula Pöntinen Anita Niemi-Iilahti Gun-Britt Pohtola Leena Salonen Maarit Lähteenmäki Asta Boström Tea Haavisto Leena Salonen Tea Haavisto Leena Salonen Tea Haavisto Taru Gammelgård Tea Haavisto Helena Sylander 196 (65v.) 2020 165 (50v.) 185 (65v.) 2020 2021 Johan Kullbäck Juhani Patama Jouko Seppänen Bror-Erik Karlsson Kaj Talus Aulis Iilahti 150 (50v.) 158 (60v.) 158 (65v.) 184 (70v.) 182 (75v.) 164 (80v.) 2021 163 (50v.) 181 (65v.) Tea Haavisto Helena Sylander 2022 169 (50v.) 187 (60v.) Tea Haavisto Maj-Britt Finne 2022 Kari Haavisto Juhani Patama Antti Nyrhinen Bengt Storm Ilmari Iilahti Aulis Iilahti 153 (50v.) 163 (60v.) 161 (65v.) 182 (70v.) 189 (75v.) 180 (80v.) 2023 Kari Haavisto Marko Ruutiainen Antti Nyrhinen Jan-Erik Svatsjö Markku Rintanen 157 (50v.) 163 (60v.) 165 (65v.) 189 (75v.) 177 (80v.)
Kurt
Ilmari
Pauli
Johan
1995 Aimé Lehtonen 209 1996 Aimé Lehtonen 197 1997 Maj-Lis Paassola 177 1998 Maj-Lis Paassola 98 1999 Maj-Lis Paassola 166 (50v.) Aimée Lehtonen 182 (55v.) 2000 Maj-Lis Paassola 169 (50v.) Aimée Lehtonen 185 (60v.) 2001 Maj-Lis Paassola 171 (50v.) Aimée Lehtonen 186 (60v.) 2002 Maj-Lis Paassola 180 (50v.) 2012 Vesa Piilikangas 156 (55v.) Ilmari Iilahti 172 (65v.) Markku Rintanen 173 (70v.) 2013 Jukka Ala-Marttila 165 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 175 (65v.) Juhani Salonen 172 (70v.) 2014 Jari Paasonen 154 (55v.) Jan-Erik Svartsjö 169 (65v.) Markku Rintanen 170 (70v.)
Räihä 175 (75v.) 2015 Sauli Mäkiluoma 154 (55v.)
Rintanen 176 (70v.)
Harri Hakala 158 (55v.)
Storm 175 (65v.)
Pauli
Markku
2016
Bengt
Svartsjö 173 (70v.)
Finne 172 (75v.)
Kari Haavisto 161 (50v.)
Hakala 158 (55v.)
Seppänen 160 (60v.)
Gammelgård 167 (65v.)
Setälä 165 (70v.)
Rintanen 174 (75v.) 2018 Kjell Österblad 155 (50v.) Harry Ekholm 174 (60v.) Bror-Erik Karlsson 174 (65v.) Sulho Skogs 183 (70v.) Aulis Iilahti 168 (75v.) 2019 Kari Haavisto 158 (50v.) 158 (60v.) 166 (65v.) 178 (70v.) 179 (75v.) Jari Paasonen Veli-Heikki Harjula Kurt Hägen Ilmari Iilahti Pauli Räihä Johan Kullbäck Harri Hakala Jouko Seppänen Kari Ranta Ilmari Iilahti Pauli Räihä 168 (80v.) 153 (50v.) 154 (60v.) 170 (65v.) 168 (70v.) 184 (75v.) 173 (80v.) 1998 Maj-Lis Paassola 98 1999 Maj-Lis Paassola 166 (50v.) Aimée Lehtonen 182 (55v.) 2000 Maj-Lis Paassola 169 (50v.) Aimée Lehtonen 185 (60v.) 2001 Maj-Lis Paassola 171 (50v.) Aimée Lehtonen 186 (60v.) 2002 Maj-Lis Paassola 180 (50v.) Aimée Lehtonen 190 (60v.) 2003 Anna-Maija Kimpimäki 190 (50v.) Pirkko Holmela 181 (60v.) 2004 Marja Niemelä 211 (50v.) Aimée Lehtonen 199 (60v.) 2005 Anita Niemi-Iilahti 221 (50v.) Pirkko Holmela 191 (60v.) 2006 Helena Sylander 197 (50v.) Pirkko Holmela 178 (60v.) 2007 Kajsa Piispanen 238 (50v.) Pirkko Holmela 185 (60v.) 2008 183 (50v.) 203 (60v.) 203 (65v.) 2009 188 (65v.) 2010 183 (50v.) 193 (60v.) 192 (65v.) 2011 183 (50v.) 205 (65v.) 2012 171 (50v.) 194 (65v.) 2013 177 (50v.) 200 (65v.) 2014 177 (50v.) 240 (60v.) 220 (65v.) 196 (70v.) 2015 189 (50v.) 2016 184 (50v.) 204 (65v.) 2017 166 (50v.) 198 (65v.) 2018 166 (50v.) 206 (65v.) 2019 152 (50v.) Maj-Britt Finne Marja Niemelä Aimée Lehtonen Aimée Lehtonen Eija Puumala Ritva Sorkamo Gun-Britt Pohtola Eija Puumala Anne Finne Eija Puumala Leena Salonen Päivi Sairo Leena Salonen Eija Puumala Tuula Pöntinen Anita Niemi-Iilahti Gun-Britt Pohtola Leena Salonen Maarit Lähteenmäki Asta Boström Tea Haavisto Leena Salonen Tea Haavisto Leena Salonen Tea Haavisto Taru Gammelgård Tea Haavisto Helena Sylander 196 (65v.) 2020 165 (50v.) 185 (65v.) 2020 2021 Johan Kullbäck Juhani Patama Jouko Seppänen Bror-Erik Karlsson Kaj Talus Aulis Iilahti 150 (50v.) 158 (60v.) 158 (65v.) 184 (70v.) 182 (75v.) 164 (80v.) 2021 163 (50v.) 181 (65v.) Tea Haavisto Helena Sylander 2022 158 Katriina Patama 2022 169 (50v.) 187 (60v.) Tea Haavisto Maj-Britt Finne 2022 Kari Haavisto Juhani Patama Antti Nyrhinen Bengt Storm Ilmari Iilahti Aulis Iilahti 153 (50v.) 163 (60v.) 161 (65v.) 182 (70v.) 189 (75v.) 180 (80v.) 2023 190 Limcha Chantra 2023 165 (50v.) Tea Haavisto
2017
Harri
Jouko
Leif
Vesa
Merkku

KRÅKLUND GOLF OY AB

ÅRSREDOVISNING

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 28

ÅRSREDOVISNING 2023

ALLMÄNT

Bolagsstämman ordnades 25.4.2023.

Bolagets utrymmen erbjuder goda möjligheter till vinterträning. Maskinhallen modifierades inför vinterträningen i november. Där finns 7 slagmattor och slaganalysatorer, som kan hyras. Användningsgraden för simulatorn i klubbhusets proshop var också bra.

Spelsäsongen inleddes officiellt med Kai Lehtosaari-tävlingen 13.5.2023. Samtidigt öppnade vi banan officiellt. Spelsäsongen avslutades tidigare än vanligt 19.10.2023 i och med vinterns överraskande ankomst. Sammanlagt spelades 43 526 rundor under säsongen.

Banans skick under början av säsongen var dåligt, vilket berodde på det kalla vårvädret, men redan i början av juni var banan i bra spelskick. Banans skick var bra till slutet av september och spelet var trevligt. Vintern kom (för) tidigt och vi fick stänga banan redan i oktober.

Vasa Golfs gemenskap fortsatte att samla in feedback via Webropol och hade hjälp av klubbkommiten.

Feedback samlades in genom QR-klistermärken som hittas runt om på banan, feedbackstationen i klubbhuset och via hemsidan. Klubbkommittén anordnade också en särskild feedbackdag vid klubbhuset. Feedback som mottagits via olika kanaler bearbetades regelbundet i olika arbetsgrupper.

Vasa Golfs nybörjarkurser fortsatte att vara populära. Sammanlagt deltog 126 nya, ivriga golfare i kurserna. Nybörjarkursernas förnyade struktur uppmuntrar de nya medlemmarna att aktivt delta i verksamheten. Under säsongen 2023 ökade medlemsantalet med 59 personer och i slutet av augusti hade föreningen 1592 medlemmar. En stor del av de nya medlemmarna representerar den yngre generationen och därmed har medelåldern i föreningen sjunkit under året. Vasa Golf är enligt medlemsantalet den största golf-föreningen i Österbotten.

ADMINISTRATION, LEDNING OCH PERSONAL

Styrelseordförande var Petri Kuivamäki, som ansvarade för samarbetsnätverket och bolagets ekonomi. Vice ordförande var Mika Mäkisalo, som ansvarade för stödet till operativa verksamheten och ledning av verksamheten i enlighet med strategin.

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 29

Övriga styrelsemedlemmar var Esko Heikkinen, Päivi Ekholm, Sari Kivelä och Jarmo Uutela. Banmästare Kai Lehtosaari och bolagets vd Arto Sirviö deltog i mötena, Sirviö som presentatör. Styrelsen samlades 11 gånger under året.

Revisorer har varit revisionsbyrån KPMG, ansvariga revisorer är Hans Bertell, Mari Kaasilainen och revisorssuppleant är CGR-revisor Marja Huhtala

Under räkenskapsperioden var antalet tillsvidareanställda 3 personer vid slutet av året. Lika många säsongsarbetare jobbade på banan som året innan. Talko-arbetarnas insats var märkvärdig under säsongen och med hjälp av frivilliga kunde banan hållas i skick. Ett stort tack till alla frivilliga för detta.

INVESTERINGAR

De största investeringarna under säsongen 2023 gjordes i enlighet med Masterplan och riktades mot banan samt klubbhusets restaurang, betjäningsdisken, förrådet och banpersonalens kafferum. Det gjordes förnyanden och renoveringar. Även caddiemasterns betjäningsdisk förnyades. Golfbilarna förnyades och banan fick tio nya golfbilar.

EKONOMI

Bolagets ekonomi har hållits stabil och omsättningen var 881 203,39 euro. Säsongsavgifterna är fortfarande den största enskilda inkomstkällan för bolaget, greenfee och samarbeten

är andra betydande inkomstkällor. Balansomslutningen är 2 437 733 ,61 euro. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att räkenskapsårets resultat redovisas i resultaträkningen.

BLICKAR MOT FRAMTIDEN

Vi räknar med att golfboomen fortsätter även 2024, dock kan världsläget påverka detta och även prisuppgången inom olika sektorer måste uppmärksammas. Styrelsen tror att bolagets ekonomi kommer att förbli stabil. Med lärdom från säsongen 2023 kommer vi att säkerställa tillräckligt med banpersonal, så att vi kan ta hand om banan på en utmärkt nivå, samtidigt som vi kan fokusera på att i rätt tid genomföra förbättringsarbeten på banan i enlighet med Masterplan.

Den feedback som strategiarbetsgruppen fått under säsongen 2023 har analyserats och en ny strategiarbetsgrupp har grundats för att utveckla banan. Den första stora uppgiften är att få range-området mer fungerande. Robotgräsklipparna som ska inskaffas är någpt nytt på vår bana och med hjälp av demn kan vi säkerställa tillräcklig personal som krävs för andra arbetsuppgifter på banan.

Efter att feedbacken, som samlats in, har sammanfattats bestäms vilka åtgärder som ska göras på banan och i de övriga utrymmena. Feedback kommer att samlas in även under säsongen 2024.

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 30

2023 ÅRSRAPPORT MASTER PLAN

Under säsongen 2023 fick vi spela på en bana i bra skick och för det ska vår banpersonal ha ett stort tack! På våren fick vi mycket feedback om banan skick och om öppningen av banan, men vår erfarna banpersonal höll huvudet kallt och tack vare det fick vi njuta sedan under sommaren.

Under vintern 2022-2023 fälldes cirka 700 träd i våra skogar. Största delen säljs till virke, men en del till annat ändamål. Vi följer med trädens skick hela tiden och ibland är vi tvungna att fälla träd på märkliga ställen om de blivit ätna av olika skadedjur. Då spelar säkerheten på skogsområdena en stor roll. Vattenskadan i klubbhuset upptäcktes sommaren 2022 och beslutet att fixa och renovera köket gjordes i slutet på sommaren. Renoveringen påbörjades i slutet av året 2022 och pågick fram till våren 2023. Renoveringen tog längre än planerat. På samma gång renoverades förrådet i klubbhuset till mer fungerande och restaurangens personal fick bättre utrymmen. Restaurangens samt caddiemasterns betjäningsdisk förnyades under samma renovering och på så sätt fick vi ett enhetligt utseende inne i klubben och ett fungerande kök, enligt restaurangens önskemål. Inför säsongen 2023 förnyades också golfbilarna och detta var en mycket aktuell förändring.

Kommande åtgärder

Vi hade planerat in den första etappen av uppfixandet av parkeringsplatsen till hösten 2023. Planen var att ta bort asfalten på de områden som åtgärderna gällde och jämna ut marken. Vintern överraskade dock oss och vi var tvungna att flytta den första etappen till våren och påbörja asfalteringen när vädret tillåter det under våren eller början av sommaren.

Utifrån strategienkäten, som medlemmarna svarat på, har man under säsongen gjort upp en ny strategi och utifrån den har strategiarbetsgruppen jobbat vidare under den gångna vintern och kommer att presentera planerna för medlemmarna. I strategienkäten lyftes fram många intressanta saker och tack för det ska alla som svarat ha. Tyngdpunkterna i golfgemenskapens verksamhet nu och i framtiden, strategins mål, värderingar, mission och vision kommer

att ge Vasa Golfs gemenskap möjligheter till utveckling på både kort och lång sikt.

Ett nytt tillägg på vår bana är robotgräsklipparna, som snabbt blir en resurs för banskötseln. En av strategins centrala planer är att få tränings- och rangeområdet i bättre skick. För rangens del granskar man olika alternativ för säsongen 2024 och vi accepterar att det är ett mångformigt projekt. Målet är att kunna erbjuda bättre träningsmöjligheter under spelsäsongen.

Finlands och hela världens utmaningar syns i vår vardag, och även dessa aspekter måste beaktas i planeringen och beslutstagandet, som berör golfgemenskapens verksamhet. Vi kommer fortsätta att systematiskt och kostnadseffektivt utveckla området. Detta görs genom att lyssna på miljön och reagera enligt behov.

Masterplan 2023 - Bankommiten

Bankommiten har samlats regelbundet sedan våren och under säsongen 2022-2023 har 37 projekt från Masterplan påbörjats och slutförts. Det här är en bra mängd med tanke på att mycket resurser går till banans dagliga skötsel under säsongen. På listan finns fortfarande 49 så kallade GO projekt och utförandet planeras i enlighet med golfgemenskapens strategi. Målen i strategin blir i framändan på Masterplan och andra vanliga arbetsuppgifter på vintern blir på andra plats.

Banans arkitekt Björn Eriksson besökte banan under 30-års jubileumstävlingen och gav sin synpunkt på projekten som är inplanerade, speciellt om uppfixandet av området vid gula 1 och gula 9. Bankommitens medlemmar under säsongen 2023: Mika Mäkisalo, Jarmo Uutela, Joakim Hautala, Marko Ruutiainen, Juha Saranpää, Tea Haavisto och Arto Sirviö

Jag vill på begäran av hela vår golfgemenskap tacka alla frivilliga. Utan er insats skulle många av projekten under säsongen och under vintern inte gått att utföra. Tack!

- Arto Sirviö -

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 31
FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 32 HOLE 1N ONE VAASAN GOLFIN KENTÄLLÄ VIRALLISISSA KILPAILUISSA TEHDYT HOLE IN ONE -SUORITUKSET. HOLE IN ONE GJORDA I OFFICIELLA TÄVLINGAR PÅ VASA GOLFS BANA. vuosi pvm. tekijä: väylä: pituus: kilpailu: 1990 08.07. Markku Koivurantarata 3 130 metriä Renultin Matchplay 1991 20.06. Markku Nurmi rata 7 170 metriä Royal Waasa-Midnight Sun 1992 17.06. Kari Saine rata 3 115 metriä 5.Torstaikilpailu 09.07. Pasi Saarivaara rata 7 170 metriä 8.Torstaikilpailu 1993 04.07. Benny Nordberg (Ruotsi)rata 15 160 metriä Wasa-Open 28.08. Jan Smedlund rata 3 130 metriä Helix Golf-weekend 1996 29.07. Kaj Talus rata 12 130 metriä Renault Matchplay 1997 14.07. Erkki Paassola rata 12 130 metriä Renault Matchplay 28.08. Jukka Kolho rata 12 130 metriä 13.Torstaikilpailu 1999 30.05. Jarmo Mäkiluoma rata 12 140 metriä Silja Open 07.08. Antti Nyrhinen rata 3 130 metriä Sonera Open 2000 05.06. Rauno Vainio rata 6 140 metriä Firmaliiga 09.07. Taina Olenius, EPG rata 8 135 metriä Berner Ladies Open 23.07. Per Granberg rata 3 165 metriä Wärtsilä NSD Power Trophy 10.08. Martti Leppäniemi rata 16 135 metriä 11.Torstaikilpailu 29.08. Martti Leppäniemi rata 9 270 metriä Senioritiistai 2001 05.06. Frank Nyman rata 3 130 metriä 3.Seniori kilpailu 28.06. Tarmo Rauhala rata 3 130 metriä Hillcreek Golf Scramble 28.07. Harry Mitts rata 3 130 metriä Seniorien Vaasan Mestaruus 2002 17.07. Jani Andersson rata 3 165 metriä Juniorien SM-kilpailu 2003 29.05. Fredrik Nyberg rata 16 140 metriä Torstaikilpailu 15.06. Matti Pukkinen rata 3 165 metriä Vaasan Matchplay 22.06. Raimo Tantarimäki rata 3 130 metriä Hillcreek Open 13.07. Veikko Kulmala BG rata 12 140 metriä ABB Open 02.08. Ulf Ahlbäck rata 8 175 metriä Finnair Flight 02.08. Pasi Saarivaara rata 16 140 metriä Finnair Flight 2005 05.06. Tarmo Taipale rata 8 175 metriä Fondis Trophy 19.07. Marja Niemelä rata 3 105 metriä Senior Texas Scramble 2007 05.06. Timo Saarela (KG) Yellow 8 FJT 01.07. Veli Vuorenmaa White 4 VLP_VLT 15.07. Thomas Lillbacka (JPG) White 7 ABB Open 02.09. Christer Bertell White 4 Wasa Senior Open 2008 20.09. Jari Paasonen White 4 Smedsby Open 23.09. Hannu Ahola White 4 19.Senioritiistai 2009 07.06. Juhani Patama Yellow 3 Fondis Trophy 05.07. Nicklas Sjöblom Yellow 3 Wasa Open 16.07. Seppo Pasto White 4 Viikkokilpailu 25.07. Helena Sylander White 4 Matka Tournee Open 13.08. Jukka Ala-Marttila White 4 Viikkokilpailu

Hovisepät Scramble

Hovisepät Scramble

Vaasan Mestaruus

Senior Wasa Open Scramble

Senioritiistai

Ladies Day Open

Talkookilpailu

Wilo Golf Open

Volvo World Golf Challenge

Päättäjäis scramble

Hovisepät scramble

Vaasa Matchplay Hcp

VaG mestaruuskisat

VaG mestaruuskisat

Senioritiistai kilpailu

Tallink Silja Open

Skoda Suomi viikkokisa

Seniori tiistai

Seniori tiistai

Lakeankulma/Kotijoukkue Open

Senioritiistai kilpailu

VaG - BG Seuraottelu

Volvo World Challence

Tallink Silja Open

Catmandoo Finnish Junior Tour

BMW Finnish Golf Cup 2018

Vaasan Mestaruus miehet

Senioritiistai 4.9.

Tallink Silja Open

Senioritiistai, Kaupunkiottelu VaG-UGK

SM-lyöntipeli

SM-lyöntipeli

Talkookilpailu

50-vuotis juhlakisa

Vaasan Mestaruus Seniorit & Midit

Vaasan Mestaruus Miehet

Senioritiistai

Belek International Open

Belek International Open

Original Sokos Hotel Vaakuna Open

VaG Viikkokisa

Vaasan Mestaruus

Päättäjäiscramble

Matchplay

Vaasan Mestaruus

Osakkeenomistajat

Hovisepät Scramble

Senioritiistai

Gigantti Wasa Open

Senioriseuraottelu

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 33 vuosi pvm. tekijä: väylä: kilpailu: 2010 27.0 6. Anne Finne White 4 27.0 6. Mats Forsén White 4 21.08. Pasi Saarivaara Blue 6 05.09. Sulho Skogs White 4 2011 10.05. Vesa Piilikangas Blue 3 31.07. Anita Niemi-Iilahti White 4 2012 06.05. Jonas Kullbäck Yellow 8 19.05. Christoffer Fagerström White 4 07.07. Harri Hakala Yellow 8 29.09. Jarmo Kauppila Blue 6 2013 23.0 6. Raimo Rokka Blue 6 04.08. Konsta Kainulainen Blue 3 24.08. Leif Gammelgård Yellow 3 24.08. Mathias Käld White 4 27.08. Hans Orre Blue 6 2014 23.05. Mikko Marjeta Blue 6 17.07. Juha Lassila Yellow 3 02.09. Tor Wik White 4 23.09. Eija Puumala Blue 6 2015 16.05. Sulho Skogs Yellow 3 09.06. Eero Sundqvist White 4 03.07. Oskar Osala White 7 2017 16.07. Petri Saarikko Blue 6 2018 20.5. Harry Ekholm Blue 6 29.6. Alex Hietala Blue 6 28.7. Marko Ruutiainen Yellow 3 18.8. Johan Kullbäck White 7 4.9. Reijo Ollikainen Blue 6 2019 20.5. Harry Ekholm Blue 6 25.6. Jarmo Kauppila Blue 3 18.7. Alex Hietala Yellow 3 18.7. Oskari Nikku Yellow 8 21.7. Leif Gammelgård Blue 6 27.7. Sari Kamila White 4 10.8. Sari Kamila White 4 18.8. Johan Kullbäck Yellow 8 28.8. Janne Laaja White 7 OSKAR
SARI KAMILA 2020 23.5. 31.5. Yellow 3 2.7. White 4 15.8. White 4 26.9 White7 White 4 23.5. White 4 Marko Ruutiainen Janne Kurkela
Aaltonen
Söderholm
Piilikangas
Ylä-Häkkinen 2021 4.7. Yellow 8 14.8. White 4 Tea Haavisto Peter Fahllund
OSALA JANNE LAAJA
Ari
Jesper
Vesa
Terhi
Senioreiden mestaruus Senioreiden mestaruus Senioreiden päättäjäisscramble
2022 26.5. White 4 13.8. White 7 Tea Haavisto Bengt Storm 14.8. Blue 3 27.9. White 4 Tapani Suomela Aulis Iilahti 2023 25 6. White 7 27.6. White 4 Essi Ekholm Henrik Hasselblatt 16.7. Blue 6 31.7. White 4 Johan Kullbäck Juha Paasimäki (KoG)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 34
GOLF RF.
VASA
2023

ALLMÄNT

Vasa Golf fortsatte att samla in feedback med stöd från klubbkommittén genom Webropol. QR-kodklistermärken placerades på golfbanan på lämpliga, synliga platser. Genom att rikta smarttelefonens kamera mot QR-koden kunde spelaren ge feedback och även inkludera ett foto eller en video. En länk till feedbackformuläret hittas även på hemsidan. Feedbackstationen vid klubbhuset fungerade även under säsongen 2023. Dess placering var dock utmanande under säsongen och via den samlades in mindre feedback än vanligt. Klubbkommittén ordnade feedbacktillfällen under säsongen, där medlemmarna i klubbkommittén samlade in muntlig feedback från spelare som anlände till klubbhuset. Klubbkommittén tackar de aktiva spelarna för all feedback. Feedback som mottagits via olika kanaler bearbetades regelbundet i olika arbetsgrupper.

Användningsgraden för Trackman-simulatorn, som finns i proshoppens utrymmen, var bra. Många var intresserade av Trackmannen och under säsongen ordnades Trackman-skolning för intresserade medlemmar. Seniorerna samt damerna spelade också sin egen simulatorliga. Vinterträningen ordnades i maskinhallen och där fanns sju slagmattor samt två Sky Trak -analysatorer.

I vårens talko deltog en stor del ivriga talkoarbetare. Tack till alla talkoarbetare, talkoarbetet är mycket märkvärdigt för golfgemenskapen.

De populära nybörjarkurserna pågick sedan början av maj. Under 2023 hölls kurserna av Johan Kullbäck, Jonathan Nylén och Conny Södergård. 126 ivriga nya spelare deltog i nybörjarkurserna. Vi ordnade också en populär nybörjarkväll för de nya spelarna.

Golfsäsongen 2023 påbörjades i Vasa 13.5 med den traditionella Kai Lehtosaari-tävlingen. Tävlingen spelades senare än vanligt på grund av väderförhållandena.

Årsmötet hölls enligt reglerna i slutet av april. 40 medlemmar var närvarande vid vårmötet. På höstmötet var 37 medlemmar närvarande och vid samma tillfälle valdes Vasa Golfs damkommitté till årets golf-påverkare och vår förenings duktiga junior Essi Ekholm utsågs till Årets Golfare 2023. Föreningens mästerskap avgjordes för både herrar och damer, i alla åldersklasser i augusti. Grattis till de nya mästarna. Framgångar har också uppnåtts på nationell och internationell nivå, där Essi Ekholm och Erika Kilpeläinen har upprätthållit Vasas rykte.

Medlemsantalet har fortsatt att växa. Det nuvarande medlemsantalet är 1592, medan det föregående året var 1533. Vasa Golf är den största golfklubben i Österbotten enligt medlemsantal. Likaså är vi den största idrottsföreningen i Vasa enligt medlemsantal. Vasa Golf deltog i Naiset Golfaa-touren som ordnades av förbundet. Kvällens evenemang samlade ett stort antal deltagare och vi fick med nya ivriga kvinnliga spelare i vår golfgemenskap.

Vasa Golfs lillajul ordnades 18.11.2023 vid klubbhuset. Tillfället har blivit ett trevligt evenemang för vår golfgemenskap.

Säsongen visade sig vara ekonomiskt bra och resultatet var €23 319,71 i slutet av säsongen. Vi vill tacka våra medlemmar för den gångna säsongen. Vi är verkligen glada över hur väl vårt medlemsbrev har tagits emot. Medlemsbrevet har erbjudit oss ett mångsidigt verktyg för att informera om föreningens evenemang och annat aktuellt. Vår önskan är att fortsätta utveckla kommunikationen kring evenemang och planer på banan.

ADMINISTRATION

Styrelsen sammansättning under verksamhetsperioden var: Ordförande: Esko Heikkinen

Viceordförande: Thomas Ferm

Sekreterare: Pauli Räihä

Kassör: Kai Lehtosaari

Medlemmar: Piritta Kuoppala, Mats Forsén, Juha Saranpää, Marko Ruutiainen, Raimo Puumala och Pasi Ekholm. Verksamhetsledare Arto Sirviö deltog i mötena som föredragande.

KLUBBKOMMITTÉN

Klubbkommitténs mål är att utveckla det allmänna utseendet vid golfbanan, skapa en känsla av gemenskap och liva upp klubbkulturen.

Under året 2023 omfattade klubbkommitténs verksamhet bl.a. följande händelser:

• Kommittén samlades till möte totalt åtta gånger under året.

• Inför säsongsstarten renoverades utrymmen i bägförrådets övre våning. Renoveringen omfattade köket, mötesrummet och omklädningsrummet. Inredningsarbetet blev delvis på hälft. Det renoverade utrymmet togs i bruk i maj och fick namnet Loft Lounge.

• Innan säsongsstarten förnyades också staketet på baksidan av klubbhuset för att matcha stilen på den främre terrassen.

• Utöver dessa har verksamheten även omfattat andra små underhållsarbeten på banan och i klubbhuset.

• Under maj genomfördes på begäran av föreningens strategiarbetsgrupp en medlemsundersökning för att ta reda på föreningens och banans utvecklingsbehov.

• 30-årsjubileumsevenemanget Old Course Open ordnades den 30.7.2023.

- Dagens program bestod av flagghissning och plantering av jubileumsträdet på Y9 banan, festliga öppningsslag, Old Course Open 30-årstävling, skål, festtal (Heikki Kouhi), mat och kaffebjudning, en fotoprosentation om banans historia och en frågesport.

- En video gjordes av Old Course Opens 30årsfirandet och videon publicerades på föreningens YouTube-kanal.

• Feedback samlades in via olika kanaler:

- En feedback-dag ordnades (6.6.2023). Den insamlade feedbacken vidarebefordrades till verkställande direktören.

- Under säsongen har det varit möjligt att ge feedback

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 35

angående tjänsterna i klubbhuset till webropolstationen som finns i klubbhuset. Totalt 17 feedback samlades in via feedback-stationen i klubbhuset (2022: 44 stycken). Feedback-stationen flyttas till ett mer synligt ställe inför säsongen 2024.

- Det elektroniska feedback-formuläret samlade in 82 stycken feedback (2022: 88 stycken). En sammanfattning av feedbacken och dess bearbetning gjordes till styrelserna i föreningen och bolaget, så att de kan beaktas i utvecklingen av verksamheten.

• På begäran av seniorkommittén anordnades en enkätundersökning för att samla in seniorernas önskemål angående seniorverksamheten i föreningen.

• Under säsongen funderades det på att plantera blommande buskar vid banområdet eller i närheten av klubbhuset, vilket skulle öka områdets trivsel. I slutet av säsongen planterades tre rhododendronplantor mellan utslagsplatsen på W1 och träningsomårdet.

• Lillajulsfesten ordnades vid klubbhuset 18.11.2023.

- Deltagarantalet ökade i jämförelse med 2022.

- Programmet ordnades av olika kommittéer (bl.a. putt-tävling, frågesport), julmat, livemusik, fotopresentation och festtal.

• Under säsongen har samarbetet med de andra kommittéerna samt bolagets personal fungerat fint. Exempelvis hjälpte klubbkommiten till med att servera drinkar under damkommitens tävling och klubbkommiten hjälpte seniorkommitten att organisera enkäten. De andra kommitteerna har också ställt upp och hjälpt klubbkommiten (t.ex. programnummer till lillajulsfesten). Regelbundet samarbete med banpersonalen gjorde det möjligt att planera och genomföra ovannämnda renoveringar, åtgärder för att förbättra banområdet och ordna olika evenemang. Föreningens verkställande direktör / VD:n för bolaget fick hjälp med att samla in feedback från spelarna och bearbeta den.

Under 2023 var medlemmarna i klubbkommittén: Juha Saranpää (of), Taru Ruutiainen, Martin Hemming, Vesa

Esa Penjala och Mikko Aho

JUNIORKOMMITTÈN

Ett av våra stora mål för 2023 var att återuppta vår juniorrekrytering efter koronaåren. Vi uppnådde detta genom att göra följande:

• Vi nådde 259 elever genom lokala skolor, de flesta av dem på hösten, när det inte fanns någon naturlig fortsättning på golfen för dem. Syftet med höstens evenemang var att samla lärdomar och dokumentera hur man bäst organiserar sådana evenemang. Tanken för 2024 är att få fler skolklasser på Vasa golfklubb under maj månad. På så sätt ger det också ungdomar som vill fortsätta spela golf bättre möjligheter att gå med i Golfskolan eller liknande aktiviteter när sommaren precis har börjat.

• I maj ordnade vi också ett prova-på-evenemang i samarbete med stadens idrottsverk, och 6 ungdomar deltog i det, vilket var mindre än vad man hade hoppats på. Evenemanget blev dock lyckat då 5 av dem fortsatte på Golfskolan, som startade senare i maj.

• Vi vill också få fler tjejer att engagera sig i vår verksamhet och i juni anordnade vi en ”Tjej-golfdag” i samarbete med lokala idrottsföreningar. Det var mer än 50 tjejer från tre olika klubbar och feedbacken under dagen var god. Vi lyckades dock bara få ett par av dessa att fortsätta till Golfskolan, så vi får tänka om detta koncept om liknande evenemang hålls i framtiden.

• Utöver detta ordnade vi också ett familjeevenemang på hösten. Enligt antalet deltagare var evenemanget lyckat och det kom in cirka 90 anmälningar. Evenemanget i sig var också lyckad, och mycket tack vare att vi fick många frivilliga att hjälpa till. Nästa år är planen att ordna ett familjeevenemang i maj eller juni. På så sätt har vi mer att erbjuda efter evenemanget för dem som kommer för att möjligen fortsätta med golfen.

Vi lyckades också rekrytera en junior koordinator till vår verksamhet. Jani-Markus Sula började i april och arbetade för oss på plats i Vasa fram till september. Vi fick lönesubvention vi

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 36
Piilikangas,

ansökte om från Undervisnings- och kulturministeriet. Det innebar att vi kunde täcka 75 % av lönekostnaden från det första årets lön. Vi har också ansökt om förlängning för det andra året, vilket innebär att lönesubventionen är 50 procent om vi beviljas den. Jani-Markus lyckades mycket bra med sitt arbete och vi hoppas att han kommer att vara med oss även i sommar. Utan Jani-Markus insats hade vi inte kunnat satsa på att rekrytera nya juniormedlemmar som vi då gjorde, och vi hade förmodligen inte lyckats göra Golfskolan till ett rekordår både vad gäller antalet juniorer och antalet besök.

Tävlingssektionen

Detta år bjöd också på framgångar i tävlingar. Årets huvudstjärnor var Essi Ekholm, Kasper Kammonen och Axel Martin

• Essi Ekholm tävlade bra under säsongen och hade många fina resultat, bland annat en 5:e plats i U18-SM i slagspel och 3st topp 10-placeringar på damernas Finnish Tour. Essi är redan en av de bästa i Finland i sin åldersgrupp och framtiden ser lovande ut!

• Under säsongen slutade Kasper Kammonen bland de 6 bästa i varje Future Tour-tävling. Han vann Järviseudun Golfs deltävling och slutade säsongen på 3:e plats i Future Tourens finaltävling.

• Axel Martin vann FJT Challenge på Kalajoki Golf i juli och var tvåa i Nivala Golf i augusti. Den bästa FJT-placeringen var 23, som kom vid Uleåborgs Golfklubbs deltävling i slutet av augusti.

Vi ordnade också junior-FM-lagkvalet i Vasa. Vi hade ett eget lag som kämpade hårt för en plats i finalen, men den här gången lyckades vi inte säkra en plats dit. Medelåldern på spelarna i vårt lag var klart lägre än de andra, och vår möjlighet kommer att komma i framtiden när vi har fått lite mer erfarenhet.

Dessutom ordnade vi en regional tävling för Future Tour med 29 deltagare, varav de flesta kom från Vasa, Karleby och Seinäjoki. Framgångarna i denna deltävling var följande:

• I Easy Red kategorin tog VaG en dubbelseger med Lenni Aspfors som segrare och Linnea Kenni som tvåa.

• Sarah Kullbäck tog hem segern i kategorin Flickor Future och Frida Alaranta blev trea.

• Det blev en trippelseger i kategorin Pojkar Future, där det längsta strået togs av Rasmus Kenni, tvåa blev Kasper Kammonen och trea var Elmeri Jalkanen

Några andra evenemang:

• Vi organiserade fortfarande mörkertävling (med självlysande bollar) i Ryder Cup-stil mellan Tävlings- och Hobby sektionen. Vann gjorde Team Kasper/Ville och två blev Mikael/Leo.

• Veckotävlingens ranking ”Road to Kråklund” vanns av Ville Alaranta, och de tre bästa i veckofinalen var Kasper Kammonen, Lenni Aspfors och Ville Alaranta.

Hobby sektionen

Vi hade en stor succé på Golfskolan i år och fick alla tiders rekord i antal deltagare och besök. Jämfört med 2022 var för -

ändringen följande: 63 % fler deltagare och 145 % fler besök. En stor anledning till förändringen är satsningen på en juniorkoordinator som har haft tillräckligt med tid för att planera och genomföra ”pröva-på-golf”-evenemang och även driva Golfskolan. Han hade också tid att samla in feedback och på så sätt driva utvecklingen framåt för både evenemang och vanliga gruppaktiviteter.

Det var också ett nöje att se att 25 % av golfskolan bestod av tjejer. Detta innebär förhoppningsvis att vi kommer att se fler tjejer i hobbygrupper och tävlingsgrupper under de kommande åren. Vi lyckades inte få det önskade antalet att flytta från Golfskolan till vanliga hobbygrupper under året, och detta kommer att vara en av fokuspunkterna för 2024. Året har i allmänhet varit bra för oss, och ett stort tack går till våra tränare och instruktörer: Jonathan, Conny, Pia, Katriina och Jani-Markus och naturligtvis till alla volontärer som varit med och organiserat evenemang relaterade till juniorverksamheten under året. Utan er skulle detta inte vara möjligt!

DAMKOMMITTÉN

Damkommittens medlemmar under det gångna året har varit Piritta Kuoppala of, Sari Kivelä sekreterare, Sari Kamila, Maj-Britt Finne, Pauliina Jokiranta, Elina Korpi, Minna Annelin-Kurkela samt ladykapten Katriina Patama. Med sin verksamhet strävar damkommitén efter att få med fler damer i föreningens verksamhet, göra nya bekantskaper och sänka tröskeln för att delta i tävlingsverksamheten. Gemenskap och regelbundet spelande är verksamhetens mål. Framgång och möjligheten att sänka sitt handicap ökar spelglädjen samt motivationen.

Vi påbörjade säsongen i april genom att ordna det traditionella golf-loppiset. Evenemanget samlade en trevlig mängd golfare till klubbhuset för inköp, sällskapande och kaffe. Den officiella säsongsöppningen ordnades i början av maj i samband med den första onsdagstävlingen, då gick vi igenom säsongsplanen mm. Onsdgstävlingarna fick en bra start och samlade ett jämt antal deltagare under hela sommaren. Den sista veckotävlingen ordnades i slutet av augusti. Sammanlagt spelades 14 tävlingar. Sammanlagt spelades 344 tävlingsrundor under veckotävlingarna, 31 rundor färre än säsongen innan, då tävlingsantalet var 15. Sammanlagt deltog 60 damer i tävlingarna, vilket är en fler än säsongen innan. Den allra ivrigaste deltagaren deltog i alla 14 tävlingar och det är, precis som i fjol, Marita Myllymäki. I A-serien, hcp 0–25, var den allra framgångsrikaste damen Siri Gröndahl och i B-serien, hcp 25,1–54 Satu Reini

Ladyt Lakeuksilla-turneringen påbörjades i april i Härmä. Under sommaren spelades det vid Kuortane Golfs, Botnia Golfs, Vasa Golfs, Ruuhikoskigolfs och Järviseuden Golfs vackra banor. I spelevenemanget fanns två serier: tävlingsserie och spelserie. Varje förening ordnade evenemanget på sitt sätt. Vasas deltävling spelades som en del av Vasa Ladies Open i början av juli. Från Vasa var de allra aktivaste deltagarna Piritta Kuoppala, Gunilla Ingman och Maj-Britt Finne, som deltog i alla tävlingar. Från Vasa deltog 43 damer. I hela turneringen deltog 147 damer. Ladyt Lakeuksilla Queen 2023 -priset gick till Härm och den mest framgångsrika damen från Vasa var Maj-Britt Finne.

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 37

I juli ordnade vi Red Tee Open, som återigen var en succé med sammanlagt 99 deltagare. I juli gjorde vi golfresor längs kusten till Kalajoki Golf och Kokkola Golf. Sex damer deltog. I början av oktober ordnades damernas säsongsavslutning. I tävlingen deltog 26 damer, spelformen var fyra på förhand bestämda klubbor. Under tillställningen prisade vi de mest framgångsrika spelarna och de aktivaste deltagarna och njöt av middagen, som tillagats av Fondis. Damernas matchplay var återigen en del av tävlingskalendern. Denna sommar deltog endast 11 spelare. Vinsten tog Sari Kamila, precis som året innan. Shoot Out spelades i slutet av säsongen. Deltagarrätt hade nio bästa enligt resultaten från veckotävlingarna och den bästa enligt resultaten i Ladyt Lakeuksilla -turneringen. Vinsten nappade Gunilla Ingman.

Under säsongen tävlade damerna dessutom Birdie Queen -titeln, som återigen gick överlägset till Katriina Patama med fina 45 birdies på hemmabanan. Det gjordes sammanlagt 216 birdien som skrivits upp, av 45 olika damer. Mest gjordes på W4; 32 stycken.

Damkommittén organiserade öppna golfträningar under sommaren, som hölls av Jonathan Nylén. På våren ordnades också en kurs vid Wasa Sports Club där 19 damer deltog. Kursen bestod av muskelträning som stöder golfandet. VIP-kvällar kvällar kunde det ordnas tacksamt av under säsongen i samarbete med företag och tävlingssponsorerna. I april besökte vi Sisustus Säde under en inredningskväll samt Luhta Brand Store. I maj ordnade Iris Optikko en kväll för golfmedlemmarna och presenterade golf-glasögon och samtidigt ordnades det putt-undervisning av golfpro. I november ordnades en inredningskväll med juligt tema vid Sisustus Säde, samt Scandinavian Fashion store under Karismas mode-kväll. Vasas golfdamer vill varmt tacka alla sponsorer! Varje veckotävling hade en egen sponsor och därmed ett fint pris. I Open -tävlingarna deltog flera sponsorer, och priserna var fina, goda och gav vinnarna glädje. Ett speciellt tack vill vi rikta till Helsingin Mylly, som sponsrade ett pris till varje tävling. Stort tack till alla!

Tack för säsongen 2023 till alla damer som deltagit i verksamheten. Vi ses nästa säsong med ny energi och nya planer. Välkommen modigt med såväl gamla som nya spelare. Ett tack ännu till Sari Kivelä för ett mångårigt, aktivt arbete i damkommitten för att utveckla Vasas golfdamers verksamhet.

SENIORKOMMITTÉN

Seniorkommittén bestod av: Raimo Puumala (ordf.), Taru Gammelgård, Tuula Kamila, Kaj Finne, Pauli Räihä, Harry Mitts och Peter Fahllund

Under säsongen spelades som tidigare år tisdagstävlingar varje tisdag då banan var öppen. Den första spelades 16.5. och den sista 26.9. då man spelade scramble med lottade par och delade ut priser till dem som utmärkt sig under säsongen. Tisdagstävlingarna hade i medeltal 77 deltagare (av vilka i medeltal 8 spelade 9 hålstävlingen). Som vanligt fick de bästa i 10-tävlingen pris. Bland herrarna vann Veli-Heikki Harjula följd av Kaj Finne och Harri Innanen. Damklassen vanns av Helena Sylander, andra var Birgitta Miemois och tredje

Taru Gammelgård. Utlottningspriset bland dem som deltagit i minst 10 tisdagstävlingar vanns av Markku Kamila. De 10 bästa herrarna och damerna i tisdagstävlingarna kom med i en shoot out-tävling. Av herrarna vann Harri Hakala med Sami Särkiniemi som tvåa och av damerna Maj-Britt Finne med Anne Finne som tvåa.

Efter shoot outen var avsikten att spela ”inofficiella” tisdagstävlingar, men vintern anlände så tidigt att man inte längre kunde spela i oktober. 32 spelare deltog i seniorernas match play. Ari Honkonen vann med Tero Jansson som tvåa. 11 par deltog i greensomeligan. Eero Karhumäki och Seppo Hujanen vann över motståndarna Vesa Setälä och Ilkka Liukku i finalen. Under vintern spelades en best ball-tävling i simulatorn med 5 deltagande lag. Heikki Purovirta och Esko Heikkinen vann.

En tävling ingående i distriktstouren spelades i Vasa i juni med 121 deltagare av vilka 31 var vasabor. Matti Hakola vann H70, Jan Smedlund H50 och Anne Finne D65. I den deltävling som ordnades av Botnia Golf deltog 20 vasabor. Maj-Britt Finne vann D65. I Lappajärvi deltog 13 vasabor. Veli-Heikki

Harjula vann H65. I distriktstourfinalen i Nokia spelade MajBritt Finne bäst och blev femte i D65. I H65 blev Veli-Heikki

Harjula 16:e. 55 spelare deltog i klubbens seniormästerskap. Vinnarna i respektive serier var: D50 Tea Haavisto, H50 Kari Haavisto, H60 Marko Ruutiainen, H65 Antti Nyrhinen, H75 Jan-Erik Svartsjö och H80 Markku Rintanen

Treklubbkampen Vasa- Seinäjoki – Karleby spelades i Vasa. Vasa segrade, Karleby var tvåa och Seinäjoki trea. Klubbkampen mot Seinäjoki spelades i Ruuhikoski, Seinäjoki vann som väntat. Tillsammans med vöråborna spelades vänskapstävlingar i form av scramble med lottade par både i Vörå och Vasa. Umeåborna gästade Vasa i augusti. Endast 11 gäster deltog. Vasa vann med 717 slag mot 792 för Umeå (slagspel). 2024 är det vasabornas tur att resa till Umeå. I maj gjordes en spelresa till Tallinn med 22 deltagare. Man spelade två dagar på Estonian Golf & Country Club. Resan var på alla sätt lyckad.

Seniorerna ansvarade som tidigare år för övervakningen av banan under perioden 22.5. – 3.9. med en övervakningstur per dag fram till midsommar och två turer till början av augusti. Patrik Iilahti ansvarade för övervakningen.

I december serverades julgröt i klubbhuset. På grund av snöläget var det detta år inte möjligt att hämta julgranar ut skogen. Det fanns även möjlighet att bekanta sig med simulatorn i klubbhuset. Sammanlagt 50 – 60 personer deltog. Under säsongen ordnades tre undervisningstillfällen med golflärare.

Under hösten genomfördes en enkät gällande seniorverksamheten och hur den skall utvecklas. 133 seniorer (29 damer och 104 herrar) svarade. I mars ordnas ett diskussionstillfälle för seniorerna varefter man fattar beslut om verksamheten under kommande säsong.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Under säsongen 2023 var Pasi Ekholm, Päivi Ekholm, Thomas Ferm, Tea Haavisto, Esko Heikkinen, Aleksi Jokela, Janne Laaja, Arto Sirviö, Pauli Räihä och Marko Ruutiainen (ordförande) medlemmar i tävlingskommittén. Dessutom

VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 38
FORE!

deltog Tuula Perälä, golfens servicechef, i kommitténs möten. Tävlingskommittén samlades sju gånger under säsongen. Kommittén hade också en snabb-meddelandegrupp till sitt förfogande, bl.a. för tävlingsarrangemang. På mötena diskuteras bl.a. frågor kring planering och schemaläggning av tävlingar, bedömning och regler samt utveckling av verksamheten och feedback som samlats in.

Tävlingssäsongen 2023 påbörjades ganska sent, 13.5.2023, och avslutades 14.10.2023 efter att banan frusit i och med den tidiga vintern. Tävlingssäsongen blev därför kortare än vanligt. Det fanns även utmaningar på grund av banans skick, speciellt på fairways. Därmed spelades endast några veckor av säsongen utan lägesförbättring. Greenerna var huvudsakligen i bra skick.

Under säsongen spelades 145 tävlingar, varav 121 arrangerades av föreningen och 24 bolaget. Tävlingarna hade ett sammanlagt deltagarantal på över 5 500 spelare (över 1 100 olika personer deltog). Jämfört med föregående säsongen minskade det sammanlagda deltagarantalet, men flera olika personer deltog i tävlingarna. Intäkterna från tävlingarna var

ca 57 000 euro. Regelskolning ordnades under våren före säsongsstarten och i slutet av säsongen. I skolningarna deltog ca 40 medlemmar.

Erika Kilpeläinen och Miika Mäkiluoma vann klubbmästerskapen i slagspel. Niklas Mäkiluoma vann matchplay-mästerskapet. Vinnarna i de övriga serierna nämns i föreningens verksamhetsberättelse. Essi Ekholm valdes till årets golfare, som spelade framgångsrikt under säsongen på olika tourer och i FM-tävlingarna.

Klubb-kamperna spelades denna säsong på hemmaplan (EPG och BG) och VaG vann båda kamperna. Medlemmar i klubben deltog även i FT-, FJT- och SGS-tävlingar. Seniorernas, damernas och juniorernas tävlingssäsong beskrivs noggrannare i deras verksamhetsberättelser. Ett 10-tal personer med domar-certifiering från föreningen agerade som domare i föreningens tävlingar. Några av föreningens tävlingsdomare agerade även som domare på nationella huvudturneringar.

Allt som allt gick tävlingssäsongen bra och nya spelare, inklusive nybörjare, deltog i tävlingarna. Intresset att tävla är stort bland föreningens medlemmar.

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 39

Pelatut kierrokset 2023 (1.5.-30.10.2023)

43 526

• Kaikki varaukset 43 526 • Vierasvaraukset 4 093

Vierasvaraukset: Ulkomainen seura 394, Kurk 302, EPG 250, Botnia Golf 209 Vörå Golf 209, KUGO 157

40
FORE!
FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 41 1 592 VAASAN GOLF JÄSENMÄÄRÄ 2023 5618 KILPAILUkierrokset 2023 KAUSI NUMEROINA

VAASAN GOLF RY TUloslaskelma ja tase

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 42
FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 43

2023 VUOSIKATSAUS MASTER PLAN

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 44

Olemme kauden 2023 aikana saaneet pelata hyvällä kentällä ja tästä iso kiitos meidän kenttähenkilökunnalle! Keväällä saatiin vahvasti palautetta kentän kunnosta ja myös kentän avaamisesta, kuitenkin kokenut henkilökunta piti päänsä kylmänä ja siitä saatiin sitten nauttia kesän aikana.

Viime talvena 2022–2023 metsistämme kaadettiin noin 700 puuta. Kaadetut puut myydään pääosin sahatavaraksi, mutta myös muuhun käyttöön. Kentän alueella tarkkaillaan puutilannetta jatkuvasti ja välillä joudumme kaatamaan toukkien syömiä puita erikoisista paikoista ja tässä isona asiana on turvallisuuden näkökanta metsäalueilla. Klubitalossa ollut vesivahinko havaittiin kesän 2022 aikana ja päätös keittiössä olevan vesivahingon korjaamiseksi tehtiin loppukesän aikana. Remontti alkoi 2022 vuoden lopussa ja jatkui keväälle 2023, remontti muodostui alkusuunnitelmaa mittavammaksi. Samalla saatiin klubitalossa aikaiseksi varaston muokkaaminen paremmin toimivaksi sekä ravintolan henkilökunnan tilat parempaan kuntoon. Ravintolan tarjoilutiski sekä Caddiemasterin tiski uudistettiin samassa remontissa, saatiin yhtenäinen ilme klubin sisälle sekä keittiö kuntoon, ravintoloitsijan toiveiden mukaisesti. Kaudelle 2023 uusittiin myös golf-autot ja tämä olikin hyvin ajankohtainen muutos.

Tulevat toimenpiteet

Olimme suunnitelleet tälle syksylle pysäköintipaikan ensimmäisen etapin, korjattavien alueiden kohdalta asfaltin poiston sekä maansiirtotöiden teon. Talven yllättäessä, joudumme siirtämään ensimmäisen etapin kevääseen ja jatkaa asfaltointityön osuus kun kelit antavat siihen mahdollisuuden kevään-alkukesän aikana.

Jäsenistölle lähetetyn strategiakyselyn pohjalta ollaan kauden aikana rakennettu uutta strategiaa ja sen pohjalla olevia asioita tullaan käymään läpi strategiatyöryhmän kanssa kuluvan talven aikana ja myös esittämään suunnitelmaa jäsenistölle. Strategiakyselyssä nousi paljon mielenkiintoisia asioita esille ja tästä iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille henkilöille. Painopisteet golfyhteisön toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa, strateginen tahtotila, arvot, missio ja visio tulevat mahdollistamaan Vaasan Golfyhteisön kehittymisen lyhyellä ja pitkällä aikajanalla.

Yksi uusi suunta on saada kentälle käyttöön robottileikkurit ja niiden tuoma mahdollisuus lyhyellä aikavälillä saada kentän hoitoon lisää resurssia. Lisäksi strategian yksi keskeinen suunnitelma, on saada meidän harjoitusalueet, range pääosassa parempaan kuntoon. Rangen osalta ollaan selvittämässä parhaita vaihtoehtoja kaudelle 2024 ja hyväksymme, että myös tämä projekti on monimuotoinen ja mahdollistaa tulevaisuudessa paremmat harjoitusolosuhteet pelikauden aikana.

Suomen ja koko maailman tulevaisuuden haasteet ovat esillä päivittäin meidän arjessa, myös nämä asiat pitää ottaa huomioon, kun jatkosuunnitelmia mietitään sekä päätöksiä tehdään meidän golfyhteisössä. Tulemme jatkamaan golfalueen kehittämistä systemaattisesti ja kustannustehokkaasti, kuuntelemalla ympäristöä ja valmiina reagoimaan sopivalla tavalla.

Masterplan 2023 - Kenttätoimikunta

Kenttätoimikunta on kokoontunut keväästä lähtien säännöllisesti ja Master Planin osalta kauden 2022–2023 aikana olemme saaneet 37 kohdetta aloitettua ja viimeisteltyä, tämä on hyvä määrä, kun normaalit kentän hoitotyöt vievät pelikaudella ison osan työajasta. Listalla on edelleen 49 ns. GO kohdetta ja on hyvä miettiä tämä rakenne kuntoon golfyhteisön strategian kautta. Strategiassa olevat kohdat nousevat Master Planin kärkipäähän ja muut talven ajan normaalit työtehtävät sitten kakkosrooliin.

Kentän arkkitehti Björn Eriksson kävi uudelleen vierailulla Vaasassa, meidän 30 vuotis kilpailun yhteydessä ja antoi oman näkemyksensä kentän kehityshankkeesta ja erityisesti keltaisen 1 ja 9 väylien alueen stilisoimisesta uuteen kuosiin.

Kenttätoimikunta koostui seuraavista jäsenistä 2023: Mika Mäkisalo, Jarmo Uutela, Joakim Hautala, Marko Ruutiainen, Juha Saranpää, Tea Haavisto ja Arto Sirviö

Haluan koko golf-yhteisömme puolesta kiittää kaikkia talkoolaisia. Ilman panostanne monet hankkeet kauden aikana sekä myös talvikaudella tehdyt ponnistukset eivät olisi ollut toteutettavissa. Kiitos!

- Arto Sirviö –

FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 45

Toukokuu - Maj

KESÄKUU - JUNI

HEINÄKUU - JULI

ELOKUU - AUGUSTI

MIDit, juniorit & seniorit mestaruus

VAG LADIES OPEN - LADYT LAKEUKSILLA

vaasan mestaruus miehet & naiset

SYYSKUU - SEpTEMbER

VIIKKOKILPAILUT

FORE! VAASAN GOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2024 46
5 Kai Lehtosaari-kilpailu 9 Oy KRÅKLUND GOLF AB:N OSAKASKILPAILU 19 GOLFIN Open 25 AUTOLIIKE LÄHDEMÄKI Open
10 ESSIN TUKIKISA 16 OLD COURSE OPEN 20 HEINEKEN 0.0% MIDNIGHT SUN OPEN 23 HOVISEPÄT SCRAMBLE OPEN 29 PICCOLO OPEN
13-14 GIGANTTI WASA OPEN 17 SHOOT OUT OPEN 20 RED TEE open 21 JTK OPEN SCRAMBLE 27 BMW GOLF CUP
2024 SENIORITIISTAI SENIOREIDEN OMA HUOM!
OPEN SCRAMBLE PÄÄTTÄJÄISSCRAMBLE 29 NAISTEN SHOOT OUT
BARONA
FORE! VASA GOLF RF:S MEDLEMSTIDNING 1/2024 47 SENIORITIISTAI OMA KISA TIISTAIPÄIVISIN VAG VIIKKOKISA KAIKILLE AVOIN VIIKKOKISA TORSTAISIN HUOM! KATSO TARKEMMAT AIKATAULUT, OHJEET JA ILMOITTAUTUMISET WWW.VAG.FI oikeudet aikataulumuutoksiin pidätetään 2024

näämäle

nesimattiojis asseettioso tudenajattiojis/fi.po

.netrav

ania aattiojis

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.