Metsäalan Ammattilehti - vuodenvaihde 2020-2021

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutis ia!

AMMATTILEHTI

35 vsk. 1986-2020

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Vuodenvaihteen 2021 lehti

Mielenkiintoista metsäkoneasiaa

Kuljetuskalustoon investoidaan

TUON TULLESSANI. VIEN MENNESSÄNI. TOIMITAMME NYT METSÄKONETARVIKKEET SUORAAN HYLLYYSI. PONSSE Express on säännöllinen palvelu, jonka avulla Sinulla on hyllyssäsi oikeaa kulutustavaraa aina riittävästi ilman, että pääomiasi sitoutuu varastoon turhaan. Maksat edullisen, ennakolta sovitun hinnan vain tavarasta jonka käytät, et muusta. Käytetyt pakkaukset toimitamme kierrätykseen. Ponsse on luotettava yhteistyökumppani, joka tarjoaa kestävät osat ja laadukkaat tarvikkeet sekä erinomaisen toimivan teräketju- ja laippahuollon. Lisäksi kasvatat Ponsse-bonusta jokaisella toimituskerralla.

TOIMITUSPALVELUN KOTIPAIKKAKUNNAT MIKKELI- KOUVOLA (Yhteisreitit) TAMPERE KAIKISTA TOIMITUKSISTA REILU

SEINÄJOKI JYVÄSKYLÄ ROVANIEMI (ALOITUS TAMMIKUU 2021) KYSY LISÄÄ VARAOSAMYYJILTÄMME!

PONSSE Bonus on alan reiluin bonusjärjestelmä. Voit kerryttää ostoillasi jopa 20% alennuksen. Nyt on aika ryhtyä kerryttämään uuden vuoden bonusta. Ota yhteyttä varaosamyyjääsi!

Ammattilehti.fi koeajaa hyötyautot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LOGISTIIKKA

SE LIIKUTTAA ELÄMÄÄ

KOULUTTAUDU LOGISTIIKKA- TAI MAANRAKENNUSALAN MONIOTTELIJAKSI! PERUSTUTKINNOT: Autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, varastonhoitaja AMMATTITUTKINNOT: Henkilökuljetukset, tavaraliikenne, kuljetusalan työnjohto, palvelulogistiikka, metsäteollisuuden kuljetukset, maanrakennus ERIKOISAMMATTITUTKINNOT: Palvelulogistiikka TAKSIKOULUTUKSET, TYÖNJOHTOKOULUTUKSET AMMATTIPÄTEVYYS- JA JATKOKOULUTUKSET YHTEISHANKINTAKOULUTUKSET REKRY- JA TÄSMÄKOULUTUKSET UUTUUTENA kuormausnosturin käyttö asennustöissä (yli 25 tm), mahdollista suorittaa sopimuksen mukaan. Kysy lisää: Arto Kärkkäinen, p. 044 785 3484, arto.karkkainen@sakky.fi

HAE HETI, ALOITA OPINNOT NOPEASTI!

WWW.SAKKY.FI/KOULUTUSHAKU TUTUSTU KOKO KOULUTUSTARJONTAAMME: WWW.SAKKY.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puukauppa käy tasaisena T ammi-lokakuussa 2020 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostomäärä yksityismetsistä oli 13 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla. Viime viikot puukauppa on kuitenkin käynyt edellisvuotta vilkkaammin. Sähköiset työkalut helpottavat metsäalan arkea.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-lokakuussa puuta yksityismetsistä 22,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 13 % vähemmän kuin viime vuonna ja 19 % vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo vastaavana aikana. Kuitupuun ostomäärä oli 12,2 miljoonaa kuutiota, eli 18 % vähemmän ja tukkien ostomäärä 6,5 miljoonaa kuutiota, eli 21 % vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Kantohintakehitys vakaata

Tukkien ja kuusikuitupuun kantohinnat olivat lokakuussa 1-2 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten samaan aikaan. Mäntykuidun kantohinta oli prosentin alempi ja koivukuidun samalla tasolla kuin vuoden 2019 lokakuussa. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 55 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 34 ja 59 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 59 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 36 ja 62 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa kuutiolta, ja vaihteli 20 ja 47 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16-19 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 10 ja 24 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa hakkuutapa, korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Sähköiset työkalut tehostavat metsäalan arkea

Sähköisessä asioinnissa on otettu metsäalalla merkittäviä kehitysloikkia viime vuosina. Asiointi ei ole enää aikaan tai paikkaan sidottua. Tämä helpottaa metsäasioiden hoitoa ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Alan yhteisistä sähköisistä järjestelmistä ovat hyvinä esimerkkeinä Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun metsävaratiedot sekä kaikille avoin puukauppapaikka Kuutio.fi, jonka puun myyjä- ja ostajatahot ovat rakentaneet yhdessä. Kuutio.fi on tarkoitettu sekä metsäammattilaisten että metsänomistajien käyttöön. Kuution käyttö parantaa korjuupalvelun läpinäkyvyyttä ja tasapuolista kilpailua puumarkkinoilla. Palvelun integroiminen ammattilaisten omiin järjestelmiin tuo parhaiten sähköisten järjestelmien käytön hyödyt esille. - Metsäteollisuus on ollut vahvasti mukana edistämässä Kuution käyttöä ja odottaa sitoutuneisuutta myös muilta toimijoilta. Mitä kattavammin palvelua käytetään, sitä tehokkaammin sen hyödyt saadaan käyttöön, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Lue uudet alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

3


4 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuus rakentaa tulevaisuuden kasvua

M

ti tärkeää varmistaa, ettei maamme metsien tarjoamia mahdollisuuksia rajoiteta EU:ssa, Hämälä sanoo. Metsäteollisuuden tuotteilla voidaan enenevässä määrin korvata ilmaston kannalta haitallisia tuotteita, millä on ratkaiseva merkitys myös Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutumisessa. Omalta osaltaan metsäteollisuus sitoutuu ilmastotiekarttansa toteuttamiseen ja muuttamaan tuotantonsa Suomessa käytännössä päästöttömäksi vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotiekartan toteuttaminen edellyttää kilpailukykyä ja metsien kasvua vahvistavia päätöksiä. Metsäteollisuudella on Suomessa yli 150 tehdasta, jotka tarjoavat laajassa kotimaisessa arvoketjussa työtä noin 140 000 ihmiselle. Toimialan osuus maamme tavaraviennistä on noin viidennes, mikä tarkoittaa vuositasolla lähes 13 miljardia euroa vientituloja. Yhteiskunnalle metsäteollisuus tilittää joka vuosi välilliset vaikutukset huomioiden verotuloja noin 3,9 miljardia euroa. Vuosina 20152020 metsäteollisuus on investoinut Suomessa 3,4 miljardia euroa.

etsäteollisuus ry:n hallitus on 1.10.2020 päättänyt työelämäuudistuksesta, joka on osa toimialan päivitettyä strategiaa. Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle. - Rakennamme uutta sopimisen kulttuuria, koska haluamme, että Suomi ja suomalainen metsäteollisuus menestyvät myös tulevaisuudessa. Toimialan erilaisten ja erilaisessa tilanteessa olevien yritysten tarpeisiin pystytään nykyistä paremmin vastaamaan yritys- ja tuoteryhmätason työehdoilla, Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Paikallista sopimista

Yritykset voivat tulevaisuudessa sopia yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja kaikista sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu. Yritykset suunnittelevat ja rakentavat uudenlaiset sopimisen tavat omista lähtökohdistaan ja kunnioittavat henkilöstönsä oikeutta järjestäytyä omista lähtökohdistaan. Työntekijöiden järjestäytymisvapauteen tai ammattiyhdistystoimintaan uudistus ei vaikuta.

Ilmastonmuutoksen maailmassa metsäteollisuuden kasvumahdollisuudet ovat merkittävät, sillä suomalaisyritysten puupohjaiset tuotteet tarjoavat mittavia ilmastohyötyjä.

- Metsäteollisuuden henkilöstö on sitoutunutta ja ammattitaidoltaan maailman huippuluokkaa. Yrityksissä ja tehtaiden porttien sisällä ymmärretään parhaiten liiketoiminnan tilanne, ja osataan siihen vastata, Hämälä korostaa. Uudistuksen taustalla on Metsäteollisuus ry:n pitkäaikainen tavoite työehtosopimusten rakenteellisesta kehittämisestä, mikä ei ole liittokierroksilla eikä aiemman keskitetyn neuvottelujärjestelmän aikana edennyt. Valtakunnallinen, järjestöjen välinen sopimusjärjestelmä vas-

Metsäteollisuus ry:n kasvuhakuista Vastuullisia ratkaisuja ja hyvinvointia -strategiaa. Sillä toimiala haluaa varmistaa Suomen ja suomalaisen metsäteollisuuden menestymisen. Ilmastonmuutoksen maailmassa metsäteollisuuden kasvumahdollisuudet ovat merkittävät, sillä suomalaisyritysten puupohjaiset tuotteet tarjoavat mittavia ilmastohyötyjä. - Suomen tulee vaikuttaa siihen, että EU:n ilmastolaki huomioi puunjalostuksen ja biopohjaisten tuotteiden tuomat ilmastohyödyt. Meille on kansallises-

taa heikosti erilaisissa markkinaja taloustilanteissa olevien yritysten, niiden liiketoiminta-alueiden ja yksittäisten tehtaiden tarpeisiin. Uudistuksen siirtymäaika on pitkä, sillä toimialan nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa sopimusalasta riippuen 15-27 kuukautta. Metsäteollisuus ry vastaa sopimusosapuolena nykyisistä työehtosopimuksista niiden päättymiseen asti.

Osa kasvuhakuista strategiaa

Työelämäuudistus on osa

HAGGIS-LENKKI NYT VAKIONA

PATENTTIA HAETTU

I P S M Y E Y R V PA ESTÄ K ÄN

MM E H Ä

V

JA A J E

i

nkk

s-le

gi Hag

OKK

S SEI

A

TOJ L O HU

i

nkk

C-le

EDUT Vähentynyt pintapaine Maksimaalinen kosketuspinta C-lenkin suoja ennenaikaiselta kulumiselta Vähemmän telojen kiristämisen ja säätämisen aiheuttamia seisokkeja Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen Kosketuspintojen samat halkaisijat Vähäisempi kuluminen

www.clarktracks.fi Nordic Traction Oy, Loimaa | info@clarktracks.fi | 0207 927 511


METSÄALAN AMMATTILEHTI

uutisankkuri

Helena Riihitupa Ammattilehden

Hyviä uutisia! -uutislähetys

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin. /ammattilehti.fi

@ammattilehti.fi

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla - lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain! MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!


6 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsämaa kattaa Suomen maapinta-alasta kaksi kolmasosaa. Metsämaan osuus on suurin Etelä-Savossa, missä maapinta-alasta 85 prosenttia on metsämaata.

Uusimmat metsävaratiedot maakunnittain on julkaistu

S

ten puuta eli 17 prosenttia puuston tilavuudesta. Etelä-Suomen maakunnista puuta on eniten Keski-Suomessa (198 milj. kuutiometriä). Puuntuotannon maalla puuston tilavuudesta on 90 prosenttia. Puuntuotannon ulkopuolelle jäävät muun muassa suojelualueet.

uomen maapintaalasta kolme neljäsosaa on metsää. Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 482 miljoonaa kuutiometriä ja keskitilavuus metsämaan hehtaarilla on 119 kuutiometriä. Uusimmat tiedot perustuvat vuosina 2015-2019 mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin aineistoon. Puuston kasvutietoja ja kuolleen puuston tilavuustietoja ei päivitetä tässä julkistuksessa.

Suomessa on metsätalousmaata 26,3 miljoonaa hehtaaria, mikä kattaa 86 prosenttia maapinta-alasta. Metsätalousmaasta reilu kolme neljäsosaa on metsämaata. Metsätalousmaasta kymmenen prosenttia on hei-

Kanta-Hämeessä suurin puuston keskitilavuus

Metsätalousmaasta kolmasosa on soita ja loput kankaita. Metsätalousmaan nykyisestä suoalasta reilu puolet on ojitettu.

kompikasvuista kitumaata ja kaksitoista prosenttia lähes tai täysin puutonta joutomaata. Metsä- ja kitumaan yhteisalaa kutsutaan tässä tilastossa metsäksi. Metsäautoteitä ja muita metsätalouden tarvitsemia huoltoaloja on metsätalousmaan pinta-alasta noin prosentin verran. - Metsämaa kattaa Suomen maapinta-alasta kaksi kolmasosaa. Metsämaan osuus on suurin Etelä-Savossa, missä maapinta-alasta 85 prosenttia on metsämaata. Pienin metsämaan osuus on Ahvenanmaalla, 41 prosenttia maapinta-alasta, kertoo johtava tutkija Kari T.

Korhonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Suurin osa metsätalousmaasta on kankaita

Metsätalousmaasta kolmasosa on soita ja loput kankaita. Metsätalousmaan nykyisestä suoalasta reilu puolet on ojitettu. Pienin soiden osuus on Ahvenanmaalla, jossa 92 prosenttia metsätalousmaan kasvupaikoista on kankaita. Manner-Suomessa soiden osuus metsätalousmaasta on pienin Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla, joissa kummassakin soiden osuus jää reiluun kymmenykseen metsätalousmaan pinta-alasta. Suu-

rimmat osuudet ovat PohjoisPohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Näissä soiden osuus metsätalousmaan alasta vaihtelee 53 ja 44 prosentin välillä. - Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 482 miljoonaa kuutiometriä. Siitä puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja 20 prosenttia lehtipuuta, jatkaa yliaktuaari Eeva Vaahtera. Neljäsosa puuston tilavuudesta on soilla ja loput kankailla. Kaksi kolmasosaa puuston tilavuudesta sijaitsee Etelä-Suomessa, mutta maakunnittain tarkasteltuna pinta-alaltaan suuressa Lapissa on kuitenkin eni-

Puuston keskitilavuus metsämaalla on 119 kuutiometriä hehtaarilla. Etelä-Suomessa keskitilavuus on tätä suurempi, 145 kuutiometriä hehtaarilla ja Pohjois-Suomessa tätä pienempi, 88 kuutiometriä hehtaarilla. Maakunnista suurin puuston keskitilavuus on Kanta-Hämeessä, 173 kuutiometriä hehtaarilla ja pienin Lapissa, 76 kuutiometriä hehtaarilla. Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla on 108 miljoonaa kuutiometriä ja keskikasvu 4,7 kuutiometriä hehtaarilla. Metsämaalla vuosittainen keskikasvu hehtaarilla on 5,2 kuutiometriä. Suurinta vuosittainen keskikasvu metsämaalla on Kanta-Hämeessä, 8,3 kuutiometriä hehtaarilla. Lapissa metsämaan vuosittainen keskikasvu jää 2,3 kuutiometriin hehtaarilla. Uutinen www.luke.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Stora Enson Sunilan tehdas on valmistanut ligniiniä teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 alkaen. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia.

Kotkan Sunilaan nousee granuloidun ligniinin tuotantolinja

S

tora Enso investoi 14 miljoonaa euroa rakentaakseen ligniinin granulointi- ja pakkauslaitoksen. Ligniinirakeiden pakkaaminen ja käsittely on helpompaa verrattuna kuivana jauheena tai kosteana toimitettavaan ligniiniin. Stora Enson strategian mukaisesti ligniini on yksi tärkeimmistä innovaatioalueista luomaan kasvua uusille sovelluksille. Ligniinin uusia sovellusmahdollisuuksia ovat esimerkiksi energian varastointi, sidosaineet ja hiilikuidut. Tuleva granulointilaitos rakennetaan Stora Enson Sunilan tehtaan yhteyteen.

Ligniini on puun merkittävimpiä rakennusosia. Tällä hetkellä Sunilan tehtaalla valmistettava Lineo™ by Stora Enso -ligniini toimitetaan kuivana jauheena tai kosteana ligniininä. Sitä käytetään esimerkiksi fenolin korvaajana liimoissa, luonnollisena biopohjaisena bitumin korvaavana sidosaineena asfaltissa sekä biomuoveissa. Tulevaisuudessa sitä voidaan käyttää esimerkiksi biohiilen lähteenä energian varastointijärjestelmissä,

kuten sähköisten ajoneuvojen akuissa, sekä biopohjaisena sidosaineena vanerissa ja hiilikuitujen materiaalina. Ligniinin tuottaminen rakeina tehostaa tuotteen käsittelyä ja pakkaamista. Se myös lisää Stora Enson mahdollisuuksia korvata fossiilipohjaisia raaka-aineita ja tukee vastuullisempaa toimitusketjua. - Investoinnin avulla voimme tarjota asiakkaille tehokkaampia tapoja käsitellä kuivaa ligniiniä ja toimittaa sitä suurissa säiliöissä. Sen lisäksi, että se alentaa pakkaus- ja kuljetuskustannuksia, ligniinirakeiden pakkaaminen on helpompaa ja nopeampaa verrattuna tämänhetkiseen kuivaan jauheeseen, joka vaatii erikoislaitteita, kertoo Stora Enson Biomaterials divisioonan johtaja Markus Mannström. Granulointilaitoksen rakentaminen aloitetaan arviolta vuoden 2021 toisen kvartaalin loppuun mennessä, ja laitoksen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2022 toisen kvartaalin aikana. Stora Enson Sunilan tehdas on valmistanut ligniiniä teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 alkaen. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia. Sen ansiosta Stora Enso on maailman suurin kraftligniinin tuottaja.

TERÄKETJUT STIHL sekä TRILINK teräketjut rullatavarana sekä valmiissa mitoissa suoraan varastosta.

UPM laajentaa Jämsänkosken paperitehtaan tuotevalikoimaa

U

PM:n Jämsänkosken paperitehtaan paperikone 6:lla tehdyt sanomalehti- paperin koeajot sekä painolaitoksissa tehdyt testiajot ovat onnistuneet hyvin. Jatkossa Jämsänkosken päällystämättömien mekaanisten papereiden tuotevalikoima laajennetaan kattamaan myös sanomalehtipaperilajit. - Henkilöstömme on viime viikkojen aikana tehnyt paljon kehitystyötä tuotevalikoiman laajennuksen eteen. Olemme kehittäneet korkealaatuisia coldset-paperilajeja erityisesti kotimaisille sanomalehtipaperiasiakkaille ja asiakkaiden palaute painokokeista on ollut erittäin hyvää. Jämsänkosken tehtaan paperikone 6:n laajennetun tuotevalikoiman ansiosta UPM voi toimittaa sanomalehtipaperia keskeytyksettä Suomen markkinoille. Tällä varmistamme Jämsänkosken tehtaan joustavan ja kilpailukykyisen toiminnan, sanoo tehtaanjohtaja Antti Hermonen. Jämsänkosken tehtaalla voidaan nyt valmistaa kaikkia SC- ja sanomalehtipaperilajeja. Tehdas keskittyy palvelemaan asiakkaita Suomessa ja Pohjoismaissa ja tarjoaa korkealaatuisia tuotteita sanoma-

Turvallisuutta ja tuottavuutta Kiesitech kuormankiristimillä ja syöttörullilla

UPM:n Jämsänkosken tehtaalla voidaan nyt valmistaa kaikkia SC- ja sanomalehtipaperilajeja.

ja aikakauslehtiin sekä mainosliitteisiin. - Tämän kehityksen ansiosta UPM Communications Papers pystyy vastaamaan nopeasti paperimarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin ja tarjoamaan kattavaa, nopeaa ja luotettavaa paikallista palvelua. Olemme vahvasti sitoutuneita graafisten papereiden valmistukseen ja asiakkaidemme palvelemiseen, sanoo Peter Tietz, Sales Director, News & Retail, Nordic and Overseas. Projekti toteutettiin turvallisesti ja tehokkaasti Covid-19:ään liittyvistä rajoituksista huolimatta yhteistyössä asiakkaiden kanssa lokakuun aikana.

Lue lisää kiesitech.fi

Kiesitech Oy | www.kiesitech.fi | +358 40 548 8231


8 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Drone kartoittaa väsymättä koko harvennusleimikon ajouratunnukset

S

- Jimi Rajajärvi teki tutkimuksesta pro gradu -työnsä Helsingin yliopistoon, kertoo Pekka Alajärvi Stora Ensosta.

tora Enso ja Helsingin yliopisto selvittivät dronen soveltuvuutta ajouratunnusten määrittämiseen harvennushakkuilla. Tehdyssä tutkimuksessa drone mittasi tarkasti ja tehokkaasti ajouravälit sekä ajourapainumat koko harvennusleimikosta. Sen sijaan ajourien leveyksiä ei pystytty luotettavasti mittaamaan dronella.

Aiemmin kirjanpainajia jahdattu dronella

Stora Enso on aiemmin tutkinut dronen hyödyntämistä myös kirjanpainajakuoriaisten aiheuttamien vahinkojen selvittämisessä. Droneen kytketty multispektrikamera kykenee yläilmoista tunnistamaan puut, joiden nestekierto on häiriintynyt. Kirjanpainajat syövät kuusen nilakerrosta ja katkaisevat nestevirtaukset puun rungolla, jolloin kuusi ennen pitkää kuivaa pystyyn. - Multispektrikameran kuvissa kirjanpainajille altistuneet puut näkyvät erivärisinä kuin terveet puut, paljastaa Mika Korvenranta Stora Ensosta.

Kymmenen viime vuoden aikana Suomessa on tehty harvennushakkuita keskimäärin 472 000 hehtaaria/vuosi. Kahden viime vuoden aikana määrä on hieman noussut: ensiharvennusten ja myöhempien harvennusten pinta-alat ovat olleet yhteensä yli puoli miljoonaa hehtaaria/ vuosi. Vastaavasti naapurimaassamme Ruotsissa vuotuiset harvennushakkuupinta-alat ovat olleet viime vuosina yhteensä runsaat 300 000 hehtaaria. Harvennushakkuilla ajourat ovat erittäin merkittävässä roolissa, sillä ne määrittävät kasvamaan jätetyn puuston käytössä olevan pinta-alan ja lisäksi vaikuttavat erittäin olennaisesti puunkorjuun onnistumiseen sekä työn tuottavuuden että laadun kautta. Ajouraverkosto muodostetaan peittämään koko harvennusleimikko minimoiden lähikuljetusmatka ja jäävän puuston vaurioituminen. Ajouraverkoston yhteenlaskettu pinta-ala on yli viidennes, jopa yli neljännes leimikon kokonaispinta-alasta. Harvennushakkuiden korjuujälkeä ajouratunnusten osalta arvioidaan ajourapainumien sekä ajourien leveyksien ja ajouravälien perusteella.

Koealakohtainen inventointi antaa näytteen korjuujäljestä

Ajouratunnukset mitataan nykyään koealakohtaisesti korjuujälkimittauksissa: tarkastettavalle harvennuskuviolle sijoitetaan noin kymmenen koealaa sen pisimmän halkaisijan suuntai-

Ajouravälit ja -painumat saatiin selville

Tutkimusleimikot lennettiin nelipropellisella Phantom 4 Pro -dronella, jossa oli 20 megapikselin kamera (kuva: Markus Haapamäki).

sesti. Tämä merkitsee sitä, että vain pieni osa ajourista mitataan. Täten viivamainen korjuujälkikoeala-asettelu saattaa tuottaa vain yhden mittauksen raskaasti kuormitetuille kokoojaurille, jolloin suurimmat ajourapainu-

mat jäävät mittausten ulkopuolelle. Toisaalta korjuujälkikoealat saattavat myös painottua harvennusleimikon heikosti kantavimpiin tai geometrialtaan ajouraverkoston muodostamiselle haasteellisimpiin paikkoihin.

Näin tutkimus tehtiin: Tutkimuksessa käytetty drone oli neljällä propellilla varustettu Phantom 4 Pro -nelikopteri, jossa oli 20 megapikselin kamera. Tutkimuksessa oli yhteensä neljätoista harvennusleimikkoa Kaakkois-Suomesta. Tutkimuksen harvennuskuviot olivat kooltaan keskimäärin 1,6 hehtaaria, ja niiden kokonaispinta-ala oli yhteensä 22,7 hehtaaria. Tutkimuksessa ajouratunnusten referenssiaineiston keräys tehtiin miestyönä Suomen metsäkeskuksen harvennusten korjuujäljen inventointimenetelmän mukaisesti syksyllä 2019, minkä jälkeen harvennuskuviot kuvattiin dronella. Lentokorkeutena drone-lennoissa käytettiin 80 metriä. Drone-kuvamateriaali käsiteltiin Agisoft Metashape Professional Edition -sovelluksella. Sen jälkeen muodostettuja pistepilviä analysoitiin CloudCompare-sovelluksella. Ajourapainumatarkasteluissa ajouran keskeltä 30 senttimetrin kaistaletta sekä ajourien reunamaata (eli ajouran keskustasta 2,5 metrin päästä molemmin puolin) käytettiin referenssimaanpinnan korkeutena. Tätä referenssimaanpinnan korkeutta verrattiin korjuussa syntyneisiin ajoura-painumiin.

Drone - väsymätön mittausapulainen

Linjamaista koealaotantaa tarkempi mittausmenetelmä tutkia ajouratunnuksia olisi harvennusleimikon kokonaisvaltaisempi mittaaminen, jolloin virhelähteiden määrä tasoittuisi useamman mittauksen myötä. Harvennuskuvion ajouraverkoston kokonaisvaltainen mittaaminen miestyönä olisi kuitenkin hyvin työlästä, ja etenkin suuremmilla alueilla käytännössä lähes mahdotonta. Yksi ratkaisu on hyödyntää ajouraverkoston laajamittaiseen mittaamiseen kymmenen viime vuoden aikana nopeassa kehityksessä ollutta drone-kalustoa. Stora Enson toimeksiannosta selvitettiin dronen soveltuvuutta ajouratunnusten mittaamisessa harvennushakkuilla.

Tutkimus osoitti, että dronella tiheästi ilmasta otetuista valokuvista muodostettu fotogrammetrinen pistepilvi on alhaisten kustannustensa ansioista tehokas ja nopea tapa saada kattavaa aineistoa harvennusleimikon ajouraverkostosta. - Tutkimuksessa kyettiin erittäin tarkasti määrittämään ajouravälit. Lisäksi syvimpien ajourapainumien sijainnit pystyttiin paikallistamaan tutkimuksessa, kertoo Jimi Rajajärvi. Tutkimus tarjosi myös mahdollisuuden mitata ajouraverkoston kokonaispituus luotettavasti sekä tarkastella harventamatta jääneitä alueita hakkuukoneen puomin teoreettisen ulottuman ylittäviltä alueilta. Tutkimuksessa yhteenlaskettu ajouraverkoston pituus mitatuilla harvennuskuvoilla oli lähes 11 kilometriä, ja kuviokohtainen ajouraverkoston pituus oli keskimäärin 995 metriä. Ajouraa per hehtaari tutkimuksen harvennusleimikoissa oli keskimäärin 579 metriä. Tutkimuksessa ei onnistuttu tuottamaan luotettavaa estimaattia keskimääräiselle ajouraleveydelle harvennustyömaalla. - Ongelmaksi muodostui vähäinen pisteiden lukumäärä puiden latvuksien peittämistä rungoista, mikä aiheutti mainitut haasteet ajouran leveyden mittauksessa, alleviivaa Jimi Rajajärvi.

Kohti läpinäkyvämpää puunkorjuuta

Tutkimuksessa tuotettiin harvennusleimikoista kokonaiskuva, miten puunkorjuussa onnistuttiin ajouraverkon luonnissa ja edelleen ajourapainumien minimoinnissa. Tutkimuksessa hahmoteltu korjuujäljen loppura-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

portti koostuu siis sekä numerodatasta mutta myös karttatiedosta, jolla puunkorjuuyrittäjä voi osoittaa sekä onnistumiset että ongelmakohdat harvennusleimikon korjuussa ilman erillistä maastokäyntiä. - Voidaan visioida, että tulevaisuudessa kuormatraktorin kuljettaja laittaa ennen viimeisen kuorman ajamista dronen kuvaamaan harvennusleimikon ennalta määritetyn lentosuunnitelman mukaisesti, ennustaa Kalle Kärhä Stora Ensosta. Dronella otetut kuvat latautuvat suoraan pilvipalveluun ja prosessoitavaksi, minkä jälkeen automaattisella kuvatulkinnalla löydettyjen ajourien keskilinjojen avulla saadaan tuotettua yhteenveto ajouraverkoston onnistumisesta sekä mahdollisesti jopa korjuujäljestä kokonaisuudessaan. - Paikkatietoon sidottu korjuun loppuraportointi harvennustyömaalta lähtee automaattisesti metsänomistajalle, metsäyritykselle, puunkorjuuyritykselle sekä Suomen metsäkeskukseen, listaa Kärhä ja jatkaa: Visionmukainen teknologiakehitys vie harvennuspuun korjuun laadunhallinnan aidosti digiaikaan ja kohti nykyistä parempaa korjuujälkeä ja näin säästää luontoa sekä kustannuksia tehden puunkorjuusta entistäkin tehokkaampaa, kestävämpää ja läpinäkyvämpää.

Esimerkki tutkimuksessa tuotetusta ajouraverkostokartasta (ylhäällä) yhdeltä harvennuskuviolta sekä ortomosaiikkikuva (oikealla) samasta harvennusleimikosta. Ajouraverkostokartassa on keltaisille ajourille korostettu punaisella värillä yli 20 senttimetriä syvät ajourapainumat (verrattuna referenssimaanpinnan korkeuteen). Kartassa ajourien ympärille on merkitty sinisellä ajouran keskustasta 2,5-8 metrin, keltaisella 8-9 metrin, punaisella 9-12 metrin ja harmaalla yli 12 metrin etäisyydet osoittamaan ajourien väliä suhteessa toisiinsa.

KONEURAKOINTI 9


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Luke on aloittanut metsänkäsittelymenetelmiä vertailevan tutkimuksen Lapissa

Luke toteuttaa Demometsä -hankkeen yhteistyössä Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa (kuva: Esa Huhta, Luke).

T

utkimuksessa vertaillaan tasaikäisrakenteisen ja jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen vaikutuksia metsänkasvuun ja -uudistumiseen sekä luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeessa selvitetään myös, miten jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen kustannukset suhteutuvat tasaikäisrakenteisiin menetelmiin. Tutkimus on osa tänä vuonna alkanutta, kolme vuotta kestävää Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen Lappiin (Demometsä) -hanketta. Demometsä -hankkeen tavoitteena on tutkimuksen ohella lisätä käytännön metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä. Tutkimuksen kaikki seitsemän koealuetta on perustettu samalle maantieteelliselle alueelle ja samalle mäntyvaltaiselle sekametsätyypille. - Näin metsätyyppien väliset erot ja alueen sijainti vaikuttavat mahdollisimman vähän tutkimukseen ja saadaan vertailukelpoisinta aineistoa eri menetelmien vaikutuksista, kertoo Demometsä -hankkeen vetäjä, erikoistutkija Esa Huhta Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Huhdan mukaan tällaista kontrolloituun maastokokeeseen perustuvaa metsänkäsittelymenetelmiä vertailevaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty siten, että koejärjestelyissä olisi mukana myös jatkuvapeitteinen metsänkasvatus. Aiempien tutkimusten pohjalta tiedetään, että jatkuvapeitteinen metsänkasvatus sopii turvemaille. Metsähallitus on käyttänyt erilaisia jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiä muun muassa pohjoisimmissa mäntymetsissä, missä taimia syntyy riittävästi varttuneen puuston alle. Jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta käytetään

myös elinkeinojen yhteensovittamiseen matkailualueilla ja poronhoidolle tärkeillä alueilla.

Monipuolisia mittauksia ja inventointeja

Koealueiden hakkuukäsittelyt saadaan valmiiksi vuoden 2020 aikana. Alueilla tehdään perinteinen avohakkuu ja siemenpuuhakkuu sekä poimintahakkuu ja pienaukkohakkuu. Koealoilla tehdään perusmetsänmittaukset, taimi-inventointi sekä kenttäkerroskasvillisuuden mittaus. Lisäksi toteutetaan lintulaskenta, kartoitetaan kovakuoriaislajistoa, arvioidaan lupon määrää sekä inventoidaan kääpälajisto

sekä pysty- ja maalahopuun määrä. - Kaikki mittaukset tehdään ennen ja jälkeen hakkuiden sekä jatkossa koealojen lisäksi myös hakkaamattomilla kontrollialueilla. Koealoja seurataan ja mittauksia tehdään myös tämän hankkeen päätyttyä, Huhta kertoo. Metsänkäsittelymenetelmien taloudellista kannattavuutta tutkitaan selvittämällä muun muassa puuston korjuukustannukset, korjuuseen käytetty työaika ja korjuun aiheuttamat vauriot elävälle puustolle ja taimistolle. Tietoa peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksista tarvitaan

Tutkimuksen kaikki seitsemän koealuetta on perustettu samalle maantieteelliselle alueelle ja samalle mäntyvaltaiselle sekametsätyypille. Puiden ikä määritetään kairatusta tikusta (kuva: Esa Huhta, Luke).

valtakunnallisesti, mutta erityisesti Pohjois-Suomessa, missä vastaavia tutkimuksia on tehty vähän.

Tulossa mielenkiintoiset metsätalouden näyteikkunat

Koealueista muodostuu myös metsätalousmenetelmien esittely- ja opetuskohteita. Kohteilla pääsee näkemään muun muassa eri metsänkäsittelymenetelmien jälkeä luonnossa. Alueisiin liittyvät tiedot kerätään myöhemmin avattavalle nettisivustolle, jonne tulee monenlaista tietoa koealueista: sijainnit, metsänkäsittelyhistoria, tutkimusten tuloksia ja kohteiden metsänhoitosuunnitelmat. - Hanketoimijat järjestävät sidosryhmille, metsäalan ammattilaisille ja opiskelijoille tutustumisretkeilyjä kohteisiin. Retkeilyt käynnistyvät kesällä 2021, Huhta kertoo. Luke toteuttaa Demometsä -hankkeen yhteistyössä Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Suomen aluekehitysrahasto.


voidaan tunnistaa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kosteiden elinympäristöjä ja ra-

tilaa, esimerkiksi lumen sulanKartat eivät huomioi maalajin nan tai erityisen pitkäkestoisten vaikutusta kosteusolosuhteisiin METSÄALAN AMMATTILEHTI Aineisto on saatavilla lähes sateiden jälkeen, kuvastaa 0,5 tai tarkasti säätilan vaihteluita,

kosteusolosuhteille

metsäkoneen näytöltä tai suunnittelijan tabletista.

KONEURAKOINTI 11

Puomin kärkiohjaus (IBC) saatavana kaikkin John Deere metsäkoneisiin

M

etsäkoneteknologian merkkipaalu, John Deeren älykäs puomin kärkiohjaus (IBC - Intelligent Boom Control) lanseerattiin kuormakoneisiin vuonna 2013.

IBC lanseerattiin harvesterikäyttöön 1270G- ja 1170G-malleihin vuonna 2017. IBC tuli saatavaksi aikaisemmin vuonna 2020 suurimpaan 1470G-harvesterimalliin ja tulee nyt saatavaksi myös pienimpään 1070G-harvesterimalliin.

Tarkkaa ja sujuvaa työntekoa kärkiohjauksella

Kärkiohjauksella varustettu puomi on nopea, helppokäyttöinen ja tarkka. John Deeren kehittämä kärkiohjaus on ainutlaatuinen puomin ohjausjärjestelmä. Älykkäässä ohjausjärjestelmässä anturit tunnistavat harvesteripään sijainnin ja algoritmit sovittavat puomin liikeradat yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Kärkiohjausjärjestelmä toimii myös alustana, jolle voimme tulevaisuudessa tuoda uusia työskentelyä helpot-

Harvesterityöskentelyssä kärkiohjauksen toiminta on sovitettu harvesterin työsykliin. Puomin liikeradat ja toiminta mukautuvat automaattisesti puulle vientiin ja kourassa olevaan kuormaan. Kuljettajan ei tarvitse liikutella puomiston eri osia erikseen.

tavia ominaisuuksia. Harvesterityöskentelyssä kärkiohjauksen toiminta on sovitettu harvesterin työsykliin. Puomin liikeradat ja toiminta mukautuvat automaattisesti puulle

vientiin ja kourassa olevaan kuormaan. Kuljettajan ei tarvitse liikutella puomiston eri osia erikseen. Kärkiohjaus varmistaa tarkan työskentelyn ja tehokkaat työtavat. Puomin sähköinen

päätyvaimennus tekee työskentelystä pehmeää ja sujuvaa, ja samalla koko puomiston rasitus vähenee. Kärkiohjaus parantaa työergonomiaa ja ohjaa kuljettajaa puomin oikeanlaiseen käyt-

töön, mikä näkyy suoraan koneen tuottavuuden kasvuna sekä kuljettajien päivittäisessä työssä jaksamisessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

12 KONEURAKOINTI

UUTTA

ASIAKASLEHDESTÄ

1

ASIAKASLEHTI 2019/20

TEHOA

Uusi logistiikkakeskus Pirkkalan Linnakallioon 2/2020

2020

MARKKINOINTIIN!

Ammattilehti.fi tarjoaa asiakaslehtien tuottamisen avaimet käteen -pakettina sisältäen artikkelit, kuvaukset, ulkoasun suunnittelun ja toteutuksen sekä painatuksen ja postituksen. Ota yhteyttä niin suunnitellaan Teidän tarpeisiin oikeanlainen paketti. Otamme vielä tällä vuodelle muutaman uuden projektin olemassaolevien rinnalle, joten toimi nopeasti.

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

asiakaslehti

www.specma.fi Lahden Traktorivaruste Oy:

Vilakone Oy ja Specma Oy:

OEM-teollisuuden paikallinen alihankkija

Yhteistyötä yli 20 vuoden ajan

s.14

www.specma.fI

s.18

ASIAKASLEHTI 2019/20

1

hyötyajoa Ajankohtaista / Uutuuksia

hyötyautot - konerahoitus

2020

Örumin asiakaslehti

Keskity ydinosaamiseen - Finnharvest Oy

7-SARJA:

Jarrujärjestelmät takaavat työturvallisuuden

UUDEN SUKUPOLVEN DOOSAN KAIVINKONEET

HELLA Shapeline suunnittele omat valosi

ARPE-Trailer valmistaa lavetit räätälöitynä

HELLA Jumbo -lisävalojen kehitys ja historia

www.orum.fi

10

30

VUOTTA

20

VUOTTA

VUOTTA

30 1

KH-KONEET GROUP

VUOTTA

ASIAKASLEHTI 2020/21

Taneli Jokela 050 3208 174 taneli.jokela@ammattilehti.fi Ps. Meiltä myös videotuotantopalvelut!

VASTUULLISTA

Yrityslehdet vuosikymmenten kokemuksella!

”SECTO TAIPUU SIIHEN MIHIN NORMAALI PANKKI EI TAIVU”

”SECTO HUOMIOI ASIAKKAIDEN TARPEET”

”SECTO ON JOUSTAVA RAHOITUSKUMPPANI”

- Maatori

- Inotsa Oy & Har-Go Oy

- Eerola-Yhtiöt Oy

www.secto.fi

KONEKAUPPAA

Crent - Konevuokraus on

VASTUULLISTA KONEKAUPPAA

RISKITÖN VAIHTOEHTO

Kobelcon 7-sarjalaiset

SAAPUIVAT SUOMEEN

Oke Jantunen Ky

WACKER NEUSON EZ80 KH-KONEET.FI

1

Tutkimus vahvistaa:

Männiköiden pienaukot taimettuvat hyvin Lapissa

M

etsän jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa käytettävä pienaukkohakkuu johti hyvään taimettumistulokseen Rovaniemen Veneselän männiköissä tehdyssä kokeessa. Suuremmatkin pienaukot (0,5 ha) taimettuivat kauttaaltaan, kun maata muokattiin kevyesti. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemä tutkimus on tiettävästi ensimmäinen Lapin männiköiden pienaukkojen uudistamista koskeva tutkimus.

Pienaukkohakkuu on yksi metsän jatkuvapeitteisen kasvatuksen eli eri-ikäisrakenteisen metsän käsittelyn päämenetelmistä. Laajan avohakkuun sijasta metsään hakataan useita pieniä aukkoja, joiden pitäisi taimettua reunametsän siemennyksestä. Aukot ovat niin pieniä, että metsän peitteisyys säilyy. Metsälain mukaan eri-ikäisrakenteisessa metsien käsittelyssä pienaukot saavat olla korkeintaan 0,3 hehtaarin kokoisia. Etenkin Pohjois-Suomen laajoilla metsikkökuvioilla on usein tarkoituksenmukaista käyttää suurempiakin aukkoja (1 ha) osana

Rovaniemen Veneselän männiköissä tehdyssä laajassa kokeessa tutkittiin männyn luontaisen uudistamisen onnistumista erikokoisissa pienaukoissa.

peitteistä metsänkasvatusta. Niitä koskee silloin samanlainen uudistamisvelvollisuus kuin tavanomaisia, avohakkuun jälkeisiä uudistusaloja. Tutkimusten mukaan kuusikoihin tehdyt pienaukot (0,1- 0,5 ha) ovat taimettuneet hyvin Pohjois-Suomessa, mutta männiköiden taimettumisesta ei ole ollut tähän mennessä tutkimustuloksia.

Maanmuokkaus lisäsi merkittävästi taimettumista

Rovaniemen Veneselän männiköissä tehdyssä laajassa kokeessa tutkittiin männyn luontaisen uudistamisen onnistumista erikokoisissa pienaukoissa.

Koetta varten hakattiin 54 halkaisijaltaan 20, 40 ja 80 metrin kokoista pienaukkoa kasvupaikkatyypiltään kuiviin tai kuivahkoihin metsiin. Osassa koealoja käytettiin maankäsittelymenetelmänä kevyesti maanpintaa paljastavaa laikutusta. Uudistamisen tulos inventoitiin viiden vuoden kuluttua hakkuusta. Männyn taimia oli syntynyt aukoille runsaasti, keskimäärin 22 000 kpl/ha, eli jopa nelinkertaisesti se, mikä on metsänhoidon suositusten tavoitetiheys kylvötaimikossa. Taimikon tiheys tosin pieneni siirryttäessä reunametsästä aukon keskelle: viisi metriä reunasta taimia oli noin 21 000 kpl/ha, mutta vielä

40 metrin päässä reunasta noin 14 000 kpl/ha eli reilusti yli kaksi kertaa metsänhoidon suositusten tavoitetiheyden. Maanmuokkaus lisäsi taimettumista merkittävästi. Jos maaperää ei käsitelty ja sitä peitti koskematon sammal, puolet taimikoealoista oli taimettomia. Kun kivennäismaata paljastettiin 15-20 prosenttia pinta-alasta, tyhjien koealojen osuus pieneni lähelle nollaa prosenttia. Tulokset osoittavat, että metsälain rajausta (0,3 ha) suuremmatkin aukot taimettuvat Keski-Lapin oloissa kauttaaltaan, jos maanpintaa muokataan kevyesti. - Koemetsiköiden pintakasvillisuus ei rehevöitynyt hakkuun

jälkeen lainkaan ja laikutusjäljet ovat hyvässä taimettumiskunnossa. Taimettuminen tulee varmasti jatkumaan vielä useiden vuosien ajan. Toisaalta taimien kuolleisuuskin on runsasta muun muassa talvihomeen takia, mutta tämä on osa normaalia taimettumisen dynamiikkaa kaikissa luontaisesti uudistuvissa metsissä, toteaa Luken erikoistutkija Ville Hallikainen. Seuraavaksi kokeessa on tarkoitus tutkia taimien kuolleisuutta ja pituuskehitystä. Muissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että reunametsän kilpailuvaikutus hidastaa taimien kasvua merkittävästi. - Kuinka paljon taimien kasvu hidastuu? Vastauksella on suuri merkitys pienaukkometsän käsittelylle tulevaisuudessa. Etsimme vastauksia siihen, onko pienaukkoja syytä piankin laajentaa, jotta hyvä uudistumistulos ei mene pilalle taimien kasvun hiipuessa ja kuolleisuuden lisääntyessä, vai onko parempi tehdä lisää uusia pienaukkoja taimettumisen nopeuttamiseksi koko metsikön alueella, Hallikainen kertoo tutkimuksen jatkosta.


-maissa, Pohjois- ja Etelä-Ame-

METSÄALAN AMMATTILEHTI

sa.

KONEURAKOINTI 13

Kreate yhteistyössä Metsä Fibren miljardihankkeen maanrakennustöissä Kemissä

Sampo-Rosenlewin kuormatraktorimalliston pienin ja suurin: 10-tonnin FR28 ja pyörivällä ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan valmisteleviin töihin kuuluvat Kreaten maanrakennustyöt valmistuvat kesällä 2021.

K

lisäarvoa, toteaa Väylät-yksikön johtaja reate Oy on allekirjoittanut sopimukset Metsä Groupiin Jaakko Kivi Kreatesta. - Valitsemme oman alansa parhaat kuuluvan Metsä Fibren rakentamaan mokanssa Kemin biotuotetehtaan toimijat kumppaneiksi METSÄALAN AMMATTILEHTI entimarkkinoitaan viimemaanrakennustöisaikoina vauhdilla - kuvassa Espanjaan toimitettu METSÄALAN AMMATTILEHTI dernia biotuotetehdasta Kemiin. Kumpvalmistelevista METSÄALAN AMMATTILEHTI tä neljän urakan osalta. Kreaten paneiltamme edellytämme sitoutumista urakkakokonaisuus on osa Metsä projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, Fibren 1,5 miljardin arvoista bio- aikataulun kuin laadun suhteen. Kreate tuotetehdasinvestointia, joka on toimii näiden periaatteiden mukaisesti ja saavutamme yhdessä parhaan mahdollitoteutuessaan Suomensaadaan metsäteol- taukset ovat hyödyllisiä metsäekologian aserkeilauksella taukset ovat hyödyllisiä metsäekologian aserkeilauksella saadaan sen lopputuloksen, kertoo biotuotetehdaslisuuden historian suurin investutkimuksissa ja metsienmetsäekologian käsittelyn vaitietoa puun latvuksen taukset ovat hyödyllisiä aserkeilauksella saadaan tutkimuksissa ja Jari-Pekka metsien käsittelyn vaitietoa puun latvuksen projektinarvioimisessa. johtaja Johansson tointi.rakenteesta, kutusten ja sen avulla tutkimuksissa ja metsien käsittelyn vaitietoa puun latvuksen kutusten arvioimisessa. rakenteesta, ja sen avulla Metsä Fibreltä. Peräkkäisten lasermittausten avulla on voidaan määrittää ja lehtien ja neu- kutusten arvioimisessa. rakenteesta, sen avulla Peräkkäisten lasermittausten avulla on Kemin biotuotetehtaan suunnittelun voidaan määrittää lehtien ja neu- mahdollista Kreate Oy:n maanrakennusurakoihin arvioida yksittäisten puiden lasten määrä. Mutta mitä kaikkea Peräkkäisten lasermittausten avulla on voidaan määrittää lehtien ja neumahdollista yksittäisten puiden lähtökohtanaarvioida on ollut fossiilittomuus sekä lasten Mutta tehtävät mitä kaikkea kuuluvatmäärä. tehdasalueella maan- ja metsiköiden rungon ja latvuksen muutlaserkeilauksella tuotettujen ailasten määrä. Mutta mitä kaikkea mahdollista arvioida yksittäisten puiden metsiköiden ja latvuksen muut250 prosentin rungon sähköomavaraisuus. Salaserkeilauksella tuotettujen ai- ja leikkaus-, paalutusalustojen ja hulevesiajan mukana. avaa mahdolneistojen yhdistämisellä voidaan ja metsiköiden rungonTämä ja latvuksen muutlaserkeilauksella tuotettujen ai- tumista manlaisessa ympäristömyönteisessä tumista ajan mukana. Tämä avaa mahdolverkoston rakennustyöt, vesistötäytöt, neistojen yhdistämisellä voidaan lisuuksia seurata esimerkiksi metsien saavuttaa? Tästä keskusteltiin ajan mukana. Tämä avaa mahdolneistojen yhdistämisellä voidaan tumista hengessä on kehitetty myös maanrakenseurata esimerkiksi metsien uuden tulotien jaTästä rumpusiltojen rakennus- lisuuksia saavuttaa? keskusteltiin sidontaa karikkeen tuotosta, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja hiilen lisuuksia seurataja esimerkiksi metsien saavuttaa? Tästä keskusteltiin nusvaihtoehtoja. hiilen sidontaa ja karikkeen tuotosta, työt sekä alueen pohjavedenalennuksen Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja mikä taas vaikuttaa Tampereen yliopiston tammikuussidontaa ja maaperän karikkeenhiilivarastuotosta, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja hiilen - Olemme edistäneet kierrätysmateritoteuttaminen.yliopiston Rakennuskohde on geo- mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarasTampereen tammikuustoon. sa järjestämässä kansainvälisessä mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarasTampereen yliopiston tammikuusaalien käyttöä urakkaosuudessamme teknisesti vaativa, kansainvälisessä sillä perusmaa on toon. sa järjestämässä - Hyödyntämällä globaalia tuhansien 3D Tree Models for Forest Dynami- toon. sa järjestämässä kansainvälisessä ehdottamalla OKTO-eristeen pehmeää, pohjavesi alueella lähellä esimerkiksi - Hyödyntämällä globaalia tuhansien 3D Tree Models for Forest Dynamipuiden lasermittauksia yhdistävää tietocs -kokouksessa Helsingissä. - Hyödyntämällä globaalia tuhansien 3D Tree Models for Forest Dynamikäyttöä suodatinkerroksessa. Teollisuumaanpintaa ja osa kaivutöistä ulottuu puiden lasermittauksia yhdistävää tietocs -kokouksessa Helsingissä. kantaa voidaan analysoida puiden rakenpuiden lasermittauksia yhdistävää tietocs -kokouksessa Helsingissä. den sivuvirroista tehty OKTO-eriste säästehdasaleen vanhojen täyttöjen alueelle. kantaa voidaan analysoida puiden rakenViime vuosina laseraineistoja käyttävi- teen piirteitä erianalysoida puolilla maapalloa kaskantaa voidaan puiden tää luonnonkiviainesten käyttöärakensekä Rakentaminen tapahtuu nykyisellä Viime vuosina laseraineistoja käyttävi- teen piirteitä eri puolilla maapalloa kasenViime tutkimusten lukumäärä on kasvanut vupaikan ja ympäristötekijöiden mukaan, vuosina laseraineistoja käyttäviteen piirteitä eri puolilla maapalloa kastarjoaa erinomaisen kantavuuden ja tehdasalueella rakentamisessa täytyy vupaikan en tutkimustenjalukumäärä on kasvanut ja ympäristötekijöiden mukaan, räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan kertoo Luken johtava tutkija Risto Sieen tutkimusten lukumäärä on kasvanut vupaikan ja ympäristötekijöiden mukaan, lämmöneristyskyvyn, mikä puolestaan huomioida Metsä Groupin kaksi alueella räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan kertoo Luken johtava tutkija Risto Sievalikoiman ekosysteemejä ja metsätyypräjähdysmäisesti, janykyinen ne kattavat laajan vänen. kertoo Luken johtava tutkija Risto Sienopeuttaa rakentamista talviolosuhteissa, sijaitsevaa tehdasta, sellutehdas valikoiman ekosysteemejä ja metsätyypvänen. pejä. Useat tutkimusryhmät tavoittelevat Tietokannan avulla voidaan esimerkikvalikoiman ekosysteemejä ja metsätyypvänen. kohteen työpäällikkö Juha Schönja kartonkitehdas. pejä. Useat tutkimusryhmät tavoittelevat kertoo Tietokannan avulla voidaan esimerkiknyt automatisoituja laseraineistojen parantaa metsien kuvausta Tuottajankuja 1 A pejä.täysin Useat tutkimusryhmät tavoittelevat si Tietokannan avulla voidaanglobaaleissa esimerkikberg Kreatesta. nyt täysin automatisoituja laseraineistojen si parantaa metsien kuvausta globaaleissa käsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda ilmastomalleissa. nyt täysin automatisoituja laseraineistojen si parantaa metsien kuvausta globaaleissa Lisäksi Kreate innovoi yhdessä tilaajan käsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda ilmastomalleissa. Konemyynti Yhteistyöllä kestävät ja käyttöön. tehok- menetelmiä suoraan soveltajien Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa käsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda ilmastomalleissa. pohjaveden alentamiseen tarkoimenetelmiä suoraanrakentamiseen soveltajien käyttöön. kanssa Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa Henrik Fridlund kaat ratkaisut Niiden avulla olisi mahdollista saada entistä joustavammin ennusteita jopa menetelmiä suoraan soveltajien käyttöön. tettujen Lähitulevaisuudessa voidaantoteutustuottaa syväpumppauskaivojen Niiden avulla olisi mahdollista saada entistä joustavammin ennusteita jopa +35840-1539477 Kreateavulla onmittausmenetelmiä urakan läh- yksittäisten perinteisiä metsiköiden ennusteita ja metsäalueiden Niiden olisitarjousvaiheesta mahdollistatehoksaada entistä jopa tapaa. joustavammin perinteisiä mittausmenetelmiä tehok- yksittäisten metsiköiden ja metsäalueiden henrik@suomentyokone.fi tien kehittänyt aktiivisesti vaihtoehtoisia kaammin metsistä ja tehokniiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien perinteisiäaineistoja mittausmenetelmiä yksittäisten metsiköiden ja metsäalueiden Biotuotetehtaan valmisteleviin töihin kaammin aineistoja metsistä ja niiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien ratkaisuja yhdessä tilaajan kanssa. Ratkasvusta. kehitys on johtamassa siihen, että myös kaammin aineistoja metsistä ja niiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien kuuluvat maanrakennustyöt kasvusta. kehitys on Kreaten johtamassa siihen, että myös Keijo Rajaniemi kaisuilla on onnistuttu vähentämään töi- heijastuvan lasersäteen spektrin ominaikasvusta. kehitys on johtamassa siihen, että myös valmistuvat kesällä 2021. Pohjois-Suoheijastuvan lasersäteen spektrin ominai+358400-262654 hin liittyviä teknisiä ja turvallisuusriskesuuksia pystytään mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, heijastuvan lasersäteen spektrin ominaimen aluehallintovirasto on myöntänyt suuksia pystytään mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, jä sekä nopeuttamaan työvaiheiden toteukeijo@suomentyokone.fi Tämä antaa mahdollisuuden analysuuksia pystytäänMetsä mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, metsän kasvu - aineistojen ympäristöluvan Fibre Oy:nanalybio-käsittelyn Tämä antaa mahdollisuuden Luke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien ongelmiin pureutuvanliittyviä tutkimetsän kasvu - aineistojen tusta. soida puiden omaan toimintaan Tämä antaa mahdollisuuden analyLuke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien käsittelyn ongelmiin pureutuvan tutkimetsän kasvu -ja aineistojen tuotetehtaalle 18.12.2020. Metsä Fibre yhdistämisellä ketjuttasoida omaan toimintaan liittyviä mushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla - puiden Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologi- Tällaisessa miljardiluokan investoinLuke on käynnistynyt suometsien käsittelyn ongelmiin pureutuvan tutki-ja Konemyynti ja varaosat yhdistämisellä jakolmivuotisen ketjuttatekijöitä kuten vesitaloutta, soida omaan toimintaan liittyviä mushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla -puiden Ratkaisuja taloudellisiin jalehtien ekologiOy tekee investointipäätöksen biotuotesiin ongelmiin”. yhdistämisellä ja ketjuttatekijöitä kuten vesitaloutta, lehtien ja misella lukemattomia mushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologitihankkeessa on olennaista, että kaikki siin ongelmiin”. Timo Yli-Hakola neulasten ominaisuuksia sekä niissä tekijöitä kuten vesitaloutta, lehtien ja misella lukemattomia tehtaan rakentamisesta aikaisintaan alkusiin ongelmiin”. neulasten ominaisuuksia sekä niissä misella lukemattomia valitut toimijat pystyvät luotettavasti ja esiintyviä käyttömahdollisuuksia hyönteistuhoja, Sievänen jat+358400-877600 neulasten ominaisuuksia sekä niissä - Sidosryhmien osallistuminen hankvuodesta 2021. urvemaametsät ovat käyttömahdollisuuksia esiintyviä hyönteistuhoja, Sievänen jataikataulussa toteuttamaan urakkasopi- kaa. - Sidosryhmien osallistuminen hankKokouksessa esiteltiinovat menetelmiä, urvemaametsät käyttömahdollisuuksia timo@suomentyokone.fi esiintyviä hyönteistuhoja, Sievänen jatkeeseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä Suomessa merkittävä - Sidosryhmien osallistuminen hankurvemaametsät ovat Kokouksessa esiteltiin menetelmiä, kaa. muksen mukaiset velvoitteensa. Tilaajan kaa. keeseen on tukivat ensiarvoisen tärkeää,säätiö, sillä joiden avulla laserkeilausaineistoista Suomessa merkittävä Kokouksessa menetelmiä, Kokousta Metsämiesten uuden tiedon vieminen osaksi käytäntöjä metsäjaesiteltiin hiilivara. keeseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä Suomessa merkittävä joiden avulla laserkeilausaineistoista Kokousta tukivat Metsämiesten säätiö, tarpeiden ymmärtäminen ja Kreaten uuden tiedontukivat vieminen osaksi käytäntöjä voidaan mitata rungon lisäksi Tieteellisten metsäjapuiden hiilivara. joiden avulla laserkeilausaineistoista seurain valtuuskunta jasäätiö, SuoKokousta Metsämiesten alantiedon kaikkien toimijoiden vastuulla, Kasvuisasta metsämaasta lähes uuden vieminen osaksi käytäntöjä metsähiilivara. voidaan mitataja puiden rungon lisäksi on Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suoomienlatvuksen toteutusratkaisujen avoin esittämion alan kaikkien toimijoiden vastuulla, myös rakenne, määrittää lehti- men Kasvuisasta metsämaasta lähes voidaan mitata puiden rungon lisäksi metsätieteellinen seura. Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suoasiakaspäällikkö Eero Mikkola korostaa. neljännes on turvemaata. Näiden kaikkien toimijoiden Kasvuisasta metsämaasta myös latvuksen rakenne, määrittäälähes lehti- on menalan metsätieteellinen seura. vastuulla, nenjaon varmasti tuonut tilaajalle selvää asiakaspäällikkö Eero Mikkola korostaa. en neulasten sekä tunnistaa eri men neljännes onmäärä turvemaata. Näiden myös latvuksen rakenne, määrittää lehtimetsätieteellinen seura. korostaa. metsien käsittelyyn liittyy taloudelEero Mikkola neljännes on määrä turvemaata. Näiden en ja neulasten sekä tunnistaa eri asiakaspäällikkö metsien käsittelyyn liittyy taloudelpuulajit. Tällaiset puiden rakenteen miten ja ja neulasten määrä sekä tunnistaa eri lisia ekologisia ongelmia, joihin metsien käsittelyyn liittyy taloudelpuulajit. Tällaiset puiden rakenteen mit- Hankkeessa selvitetään:

Laserkeilausaineistoille uutta Suometsien käsittelyyn Laserkeilausaineistoille uutta Suometsien käsittelyyn Laserkeilausaineistoille uutta Suometsien käsittelyyn käyttöä metsäntutkimuksessa viisaita etsitään käyttöä metsäntutkimuksessa metsäntutkimuksessa viisaita ratkaisuja ratkaisuja etsitään käyttöä viisaita ratkaisuja etsitään laajapohjaisella yhteistyöllä laajapohjaisella yhteistyöllä yhteistyöllä laajapohjaisella

77 KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI71 71 KONEURAKOINTI 7 KONEURAKOINTI 71 KONEURAKOINTI

L L

T T

1, 60100 Seinäjoki Jälkimarkkinointi ja kansainvälinen kauppa Tatu Rintamäki +35840-8367410 tatu@suomentyokone.fi Huolto ja tuki Veijo Järvi +358400-291276 veijo@suomentyokone.fi Janne Hautala +35840-1373476 janne@suomentyokone.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HUIPPULAATUA EDULLISESTI. Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

Humbaur 5-akselinen UUSI hp. 69.500€ 12,2 m suora kansi, levikkeet, hydrauliset rampit, viimeinen akseli nousee

Humbaur 4-akselinen UUSI hp. 55.000€ 12,2 m suora kansi, levikkeet, hydrauliset rampit jne.

Meillä varastossa Meillä varastossa suuri määrä konesuuri määrä ja kuljetuskalustoa.

Humbaur 4-akselinen UUSI hp. 46.500€ 9.8 m kansi, joko hydrauliset tai jousirampit, levikkeet

208

KIVIROCK 2/2020

maanrakennusTule käymään tai ja kuljetustutustu valikoimaan kotisivuillamme... kalustoa!

KATSO www.ojalamachine.com

www.kivirock.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 15

Onko teillä tarjolla hyviä töitä hyville tekijöille..?

J

oka viikon perjantai Ammattilehden Hyviä uutisia! lähetyksessä esitellään jatkossa alan yritysten tarjoamia vapaita työpaikkoja REKRY-osiossa.

toimitusjohtaja, ammattikuljettaja, suunnittelupäällikkö, hitsaaja, ostaja, vientipäällikkö, koneistaja jne. ota yhteyttä ja laitetaan rekrynne mukaan Hyviä uutisia! lähetykseen: REKRY-juonnon tai videon hinta vain 150 eur.

Uutisankkurimme Helena Riihitupa lukee työpaikkailmoituksia ja esittelee yritysten rekry-videoita lähetyksen kymmenille tuhansille katsojille. Eli jos haussa on vaikkapa myyjä, konekuski,

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Photo by: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry Journal

Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Einarin Vidgrén Säätiö palkitsi metsäalan osaajia jo 15. kerran

P

onsse Oyj:n perustajan Einari Vidgrénin nimeä kantava säätiö palkitsi ansioituneita metsäalan osaajia. Tunnustuksia jaettiin tänä vuonna yhteensä 212 300 eurolla. Säätiön päähuomionosoituksena myönnettävät Einarin Palkinnot myönnettiin Kimmo Kulojärvi Oy:lle ja Metsäkone Pirinen Oy:lle. Elämäntyöpalkinnot osoitettiin Olavi Kauhaselle, Pekka Poikolaiselle ja Mikko Rysälle. Samalla palkittiin 39 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa ja 33 puunkorjuualalle valmistunutta opiskelijaa.

- Säätiön palkitsemiset ovat vuoden kohokohtia, vaikka palkitsemistilaisuus jouduttiin siirtämään ensi vuodelle. On ollut hienoa lukea metsäyhtiöiden, sahojen, metsänomistajien ja korjuuyrittäjien hakemuksia, joissa he ovat hakeneet tunnustuksia puunkorjuualan asiantuntijoille kiitoksena tunnollisesta työstä ja laadukkaasta työn jäljestä. Metsä- ja puunkorjuunalalla on Suomessa valtava määrä korkealaatuista osaamista, josta voimme olla ylpeitä, toteaa Einari Vidgrén Säätiön puheenjohtaja Juha Vidgrén. Osaamisen lisäksi yrittäjyys nousee säätiön palkitsemisperusteissa aina korkealle. - Einarin elämänkertakirja julkaistiin tänä vuonna ja sieltä nousee edelleenkin säätiön perustajan Einari Vidgrenin omat koneyrittäjäelämän kokemukset ja vastoinkäymiset leimaa-antavasti esille. Periksi ei ole annettu ja porukalla on hyvä työ saatu aikaiseksi, Juha Vidgren kertoo. Ponsse Oyj:n perustajan ja teollisuusneuvos Einari Vidgrénin vuonna 2005 perustaman Einari Vidgrén Säätiön tavoitteena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta. Säätiö haluaa kehittää koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettuutta ja lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä erityisesti nuorten keskuudessa.

Einarin Palkinnot

Einari Vidgrén Säätiön päähuomionosoitukset, Einarin Palkinnot, myönnetään vuosittain pitkäjänteisestä ja ammattitaitoisesta yrittäjyydestä metsäkonealalla. Tänä vuonna säätiö palkitsi 20 000 euron Einarin Palkinnoilla Kimmo Kulojärvi Oy:n Kemijärveltä ja Metsäkone Pirinen Oy:n Paavolasta. Kimmo Kulojärvi Oy:tä kiitetään palkitsemisperusteissa kehittämismyönteisestä ja avoi-

Einari Vidgrén Säätiön päähuomionosoitukset, Einarin Palkinnot, myönnetään vuosittain pitkäjänteisestä ja ammattitaitoisesta yrittäjyydestä metsäkonealalla. Tänä vuonna säätiö palkitsi 20 000 euron Einarin Palkinnoilla Kimmo Kulojärvi Oy:n Kemijärveltä (kuvassa vas. Kimmo Kulojärvi) ja Metsäkone Pirinen Oy:n Paavolasta (kuvassa oik. Jukka Pirinen).

mesta suhtautumisesta korjuutyön eteenpäinviemiseksi. Yrittäjä Kimmo Kulojärvi on ollut mukana kehittämässä sekä kuljettajien että yrittäjien koulutusta, ja on aktiivinen toimija metsäalalla niin Koneyrittäjäliiton metsävaliokunnassa kuin alueellisella tasolla. Oman yritystoiminnan ohella Kulojärvi on osallistunut tiiviisti urakanantajan toimintatapojen kehittämistyöhön ja hänen yhteistyökykyinen toimintansa eri sidosryhmien kanssa on esimerkillistä. Metsäkone Pirinen Oy:tä kiitetään kehitysmyönteisyydestä ja laadukkaasta työn jäljestä. Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Pirinen tunnetaan laajalti myös alan ulkopuolella erinomaisista sidosryhmätaidoistaan ja halustaan tehdä asiat oikein ja sovitusti. Metsäkone Pirinen Oy:ssä kehitystyöhön suhtaudutaan myönteisesti hyvässä yhteistyössä urakanantajan kanssa. Erityiset kiitokset yritys ansaitsee roolistaan työnantajana. Yritys panostaa kalustoonsa työntekijöiden parhaaksi ja pitää huolta yrityksen työntekijöistä ja hyvästä ilmapiiristä.

Einarin Elämäntyöpalkinto

Einarin Elämäntyöpalkinto on myönnetty aiemmin kahtena vuonna. Nyt elämäntyöstään palkittiin 10 000 euron tunnustuksella Olavi Kauhanen, Pekka Poikolainen ja Mikko Rysä.

Einarin Tunnustuspalkinnot

Einari Vidgrén Säätiö palkitsee vuosittain koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tun-

nettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja Einarin Tunnustuspalkinnoilla. Tänä vuonna palkinnoissa painottui metsäalan näkyvyyden ja tarinoiden edistäminen. Miehen työ -valokuvakirja: 20 000 € Suomen 4H-liitto, Taimiteko -kampanja: 10 000 € Jari Ala-Ilomäki, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus: 6 000 € Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry: 6 000 € Juha Kaihlanen, toimittaja, Maaseudun Tulevaisuus: 6 000 € Austria Training Center: 6 000 € Vickie Swanton, Western Region Manager, Forest Resources Association. Yhdysvallat: 6 000 € Maaseutuammattiin ry: 4 000 €

Einarin Kuljettajapalkinnot

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi 39 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa 1500 euron Einarin Kuljettajapalkinnolla. Palkitsemisperusteina olivat korkealaatuinen ja asiakaslähtöinen työ, tinkimätön asenne työn laatuun sekä hyvä yhteistyö ja kommunikointi metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Einarin ajatus Kuljettajapalkinnon perusteista oli selkeä: laadukkaan työn tekijät joilla on hyvä asenne ja taito palvella asiakkaita, ovat palkintonsa ansainneet. Einarin Kuljettajapalkinnon vastaanottivat: Seppo Eskelinen, FinnHarvest Oy; Tapani Hanhisuanto, Metsäkone Pirinen Oy; Petri Hannonen, Metsä-Majoinen Oy; Jani Heikkinen, Moto Team Tauriainen Oy; Jarkko Heikkinen, Koneurakointi S. Kuittinen Oy; Pekka Hirvonen, Karttulan Metsätyö Oy; Jukka Hynynen, Finn Harvest Oy; Harri Hytönen, Nilakka Forest Oy; Esa Pekka

Kajuutti, Puunkorjuu J. Valkeinen Oy; Jari Kantanen, Metsäkone Hokkanen Oy; Olli Kantanen, Metsäkone Hokkanen Oy; Kyösti Karhila, Metsä-Multia Oy; Erkki Karttunen, Karttulan Metsätyö Oy; Mauri Karvonen, Metsätyö Markop Oy; Markus Kauppinen, Sonkapölli Oy; Toni Keinänen, Pekka Hakkarainen Oy; Antti Ketola, Motourakointi J. Kangas Oy; Jorma Koistinen, Metsä-Multia Oy; Heikki Kontturi, Motopuu Oy; Henri Kuivalainen, Metsätyö Markop Oy; Harri Kuronen, Metsäpupet Ay; Ville Kuutti, Veljekset Hokkanen Oy; Mikko Lampela, Metsä-Rautio; Kai Lappinen, Granvikin metsätyö Oy; Tero Lyyluoma, M. ja H. Rintamäki Oy; Lasse Moilanen, Konetyö Viuhkola ja Kautto Oy; Marko Moilanen, Heavy Rakenne Oy; Joonas Mykkänen, Nilakka Forest Oy; Topi Mäkinen, Metsäkonepalvelu Oy; Mikko Puitti, Iin Metsätyö Oy; Janne Rissanen, Veljekset Hokkanen Oy; Janne Ruokonen, Jykylä & Pojat Oy; Markus Sormunen, Motoajo Oy; Veijo Sulku, Metsäkuljetus Kajuutti Oy; Timo Tirkkonen, Pekka Hakkarainen Oy; Saku Tolvanen, Heinäveden Koneurakointi Oy; Tuomo Tolvanen, Metsänkorjuu Pulkkinen Oy; Kimmo Visuri, H.A.Forest Oy; Jarno Vähä, Konetyö Viuhkola ja Kautto Oy.

Einarin Opiskelijastipendit

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 600 euron opiskelijastipendillä 33 metsäkonealan opiskelijaa. Perusteina koulumenestyksen lisäksi on ollut se, että koulunsa päättävällä oppilaalla on työpaikka metsäkoneenkuljettajana tai -huoltajana.

Lämpimät onnittelut metsäiseen ammattiin valmistuneille! Etelä-Savon Koulutus Oy, Pieksämäki: Simeon Iivarinen, Jaakko Taavitsainen Etelä-Savon Koulutus, ESEDU: Panu Jokinen Etelä-Savon Koulutus, ESEDU, Salosaari, Mikkeli: Joonas Takkinen Gradia, Jämsä:Teemu Nikula, Elmeri Peltomäki Hämeen Ammatti-instituutti: Lasse Nikkilä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä: Onni Mäntylä, Kasper Svartsjö Lapin ammattiopisto REDU: Arttu Jylhä, Veikka Takala Länsirannikon koulutus WinNova Jämsän ammattiopisto: Aleksi Käkelä, Miro Saarinen Oulun seudun ammattiopisto, Muhos: Kalle Mulari Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski: Antti Riepula, Ville Syrjälä Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia: Tino Varjo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto: Esa Svan, Santeri Wallen Riveria, Valtimo: Jere Majoinen, Miika Vartiainen Saimaan ammattiopisto: Sami Sorvali, Antti Veikkanen Savon ammatti- ja aikuisopisto: Eetu Kinnunen, Tuukka Niemi SEDU Ähtäri: Eetu Akkanen, Aleksi Pohjola Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, Kuru: Elmeri Myllyniemi, Nico Kärkelä TTS Työtehoseura Rajamäki: Jukka Villa, Mika Nurmi Yrkesakademin i Österbotten: Patricia Enström, Benjamin Nykung.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

T H E W O R L D’ S S T R O N G E S T S I N G L E L AY E R D E N I M

130

KIVIROCK 2/2020

www.kivirock.fi


18 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkonepalvelu vahvistaa asemaansa Ruotsissa

M

mäkseen kahdessa vuorossa,kertoo Mattias Ringström.

etsäkonepalvelun tytäryhtiö MKP Sverige AB on hankkinut itselleen Reko Gallringsentreprenad AB:n päätehakkuutoiminnot. Kalusto ja henkilöstö siirtyivät MKP Sverige AB:lle 1.12. 2020.

- Vuodesta 2020 näyttäisi tulevan meille kohtuullisen hyvä vuosi ja uskomme vahvasti tulevaisuuteen. Iloitsemme siksi tästä yrityskaupasta, mikä avaa mahdollisuuksia kehittää toimintaamme uusien korjuuketjujen avulla, sanoo MKP Sverige AB:n toimitusjohtaja Mattias Ringström ja jatkaa: - Yrityskauppa on osa strategiaamme olla Ruotsin johtava puunkorjuuyritys. Meillä on jatkuva halu laajentua joko orgaanisesti tai yritysostojen kautta. - Haluan asteittain lopetella yrittäjänä ja päätin selvittää onko MKP:llä kiinnostusta ottaa osa liiketoiminnasta haltuunsa. Olen ollut onnekas saadessani erittäin osaavia työntekijöitä ja tiedän että myös MKP arvostaa henkilöstöään. Siksi oli luonnollista ottaa yhteyttä MKP:hen ja tuntuu erittäin hyvältä että yrityskauppa syntyi, kertoo Reko Gallringsentreprenad AB:n omistaja Conny Johansson.

MKP-konserni

MKP Sverige AB on osa pohjoismaista MKP-konsernia. Emoyhtiö Metsäkonepalvelu Oy on perustettu Suomessa vuonna 1970. Konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi kaksi tytäryhtiötä: Kone-Yijälä Oy ja MKP Sverige AB. Konserni laajeni Ruotsiin vuonna 2011. Konsernilla on yhteensä noin 160 työntekijää ja noin 100 metsäkonetta Suomessa ja Ruotsissa. Yrityskaupan jälkeen konsernin korjuumäärä kasvaa noin 3,0 miljoonaan kuutiometriin ja liikevaihto noin 30 miljoonaan euroon. MKP Sverige AB:n toimitusjohtaja Mattias Ringström (vas.) ja Reko Gallringsentreprenad AB:n omistaja Conny Johansson ovat molemmat tyytyväisiä sopimukseen ja kättelevät sen korona-ajan tyyliin.

Conny jatkaa poikansa kanssa puunkorjuuta mutta toivoo samalla, että jatkossa olisi hieman vapaatakin.

Puunkorjuuta Smålannin maakunnassa

MKP Sverige AB:n kotipaikka on Eksjö ja yritys tekee puunkorjuuta Smålannin maakunnassa noin 100 km säteellä Eksjöstä.

- Yrityksemme ydinarvoja ovat osaavat työntekijät, asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus, kilpailukyky ja vastuullisuus. Ne tekevät meistä vahvan ja luotettavan kumppanin asiakkaillemme. Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme ja käytämme uusinta teknologiaa palvelujemme korkean laadun varmistamiseen. Työllistämme Ruotsissa 23 konetta, jotka toimivat enim-

Yrityskaupan jälkeen MKP-konsernin korjuumäärä kasvaa noin 3,0 miljoonaan kuutiometriin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


20 KONEURAKOINTI

H212

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SUUNNITELTU HARVENNUKSILLE

Karsintaominaisuudet optimoitu ohuille rungoille, voimaa ja syöttönopeutta löytyy myös isommille puille. Vaikuttava sahauksen ja syötön nopeus, erinomainen pituus- ja läpimitan mittauksen tarkkuus.

Kapea ja kevyt 850 kg

Maksimi syöttöläpimitta 440 mm

Optimi työskentelyalue 100-250 mm

Maksimi kaatoläpimitta 520 mm


METSÄALAN AMMATTILEHTI

78 KONEURAKOINTI

KONEURAKOINTI 21

”Vaativaa osaamista vaativiin olosuhteisiin”

Käy tutustumassa uusiin kotisivuihin www.vlh.fi

Onko metsäkoneessasi liian vanha käyttöjärjestelmä...? Asennamme Toughbookit Windows 10 käyttöjärjestelmällä ja metsäyhtiön ohjelmistolla toimimaan vanhan mittalaitteen tueksi - koneet keskustelevat keskenään sisäverkossa KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY yös Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 021 661 0400 123 nyt m e m Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * Palvelem ta käsin! ereel facebook.com/viestilaitehuolto Tamp

www.vlh.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39

Palonsammutuslaitteisto kuormatraktoriin

P

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA

onsse tuo markkinoille kuormatraktorin kuorma- tilaan asennettavan palonsammutuslaitteiston maastopalojen sammutuksiin.

www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

2015

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

- Mikä olisikaan luontevin keino edetä maastopaloalueelle 1 ellei met­säkone, joka liikkuu Suomi haastavassa maastossa sujuvasti KOKO MAAN KATTAVAA We keep it ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA ja jonka kuormankantokyky ja running hydrauliikan kapasiteetti ovat Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA DAF XF-sarja: riittävät. Kun pelastuslaitokselta 10 Ammattilaisen valinta TYÖNTEKOAs.16 kyseltiin mahdollisuutta kehittää tuotetta yhdessä, lähdimme in39 14 04 nokkaasti mukaan, koska palonsammutuslaitteistolle oli selväsParker 100 vuotta ti tarvetta pelastusalan ammattiKoulutuksen merkitys laisten ja asiakkaidemmekasvaa kes- entisestään 6 kuudessa, kertoo Juha Haverinen, kuormatraktoreiden tuotepäällikkö Ponsselta. Palonsammutuslaitteisto on 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattiTuotamme yli saatavana PONSSE Buffalo ja taidolla yritysten asiakaslehdet sekä tuodaan juhlajulkaisut. Tarjoamme Palonsammutuslaitteisto palopaikalle yhtenä pakettina, kytketään PONSSE metsäkoneen hyd­rauliikkaan ja laitteisto on valmis käyttöön. PONSSE Elephant kuormatrakm³ vesitankin voi täyttää omalla pumpulla luonnonve­silähteestä tai paloauton säiliöstä. Vesitykin kantama on 47 metriä ja toimintasäde 360°. SB projektit myös ns.10 avaimet käteen -paketteina, joka sisältää Good Company torimalleihin. KuormainvaatiMAGAZINE kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä mus on minimissään PONSSE tuslaitteiston 10 m³ vesitankin matraktori voi olla tuottavassa vesilähteestä tai paloauton säili- tuksen saanut pelastushenkilö. SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA ja suunnitellaan voi Sinun tarpeisiisi paketti! K90+. Pelastushenkilö käyttää sammumetsätyössä, kun sammutustöitä östä. täyttää omallasopiva pumpulla luonnonve­silähteestä tai paloau- ei ole. - Langattomalla kauko-ohjai- tuslaitteistoa ja ohjeistaa sekä Paikalla silloin VPS säätää - hifk vesisuih- ohjaa metsätraktorin kuljettajan - Vesisäiliö, joka kestää 13eri­ mella voidaan ton säiliöstä. Vesitykin kantama Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai sammutustyöskentelyn kun tarvitaan on 47 metriä ja toimintasäde laisten sammutusveteen sekoikun suun­tausta pysty- ja vaaka- toimia TO 5.10. 18:30 26 seurasi asiakaslehdestä: KUPARISAARI Palonsammutuslaitteisto tuo- 360°. tettavien kemikaalien käytön ja suunnassa sekä suihkun muotoa. aikana. taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 meriveden 174 daan palopaikalle yhtenä paketsekä on riittävän keSammutustöiden suunnittelu Teemme mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten tina, kytketään metsäkoneen Tarkkaan mietitty vyt metsäkoneen kuormatilaan. on myös aina paikallisen pelastuslaimm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkaushyd­rauliikkaan ja laitteisto on kokonaisuus: - Tehokas pumppu, jolla vesitoksen vastuulla. Sammutustyön liigajoukkue VPS:lle sekä salibandyvalmis käyttöön. Palonsammu- Taloudellinen ratkaisu - kuor- säiliö voidaan täyttää luonnonturvallisuudesta vastaa koulu- ja golfseuroille/kentille. Ajankohtaista | Uutuuksia |

hyötyajoa 2016

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

2/2017

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Juhlajulkaisu

Jämsä 1.9.-3.9.

Osasto 426 ja 428

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Palvelut saman katon alle

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! 4/2017

Since 2003

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

Markus Jürgenson

Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

ammattilehti.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä-Tontti Oy, Vaskio

Järkevällä kalustolla pärjää vaihtelevissa korjuuolosuhteissa

Pasi Laaksonen on toiminut Metsä-Tontilla harvesterin kuljettajana koko yhtiön historian ajan.

Metsä-Tontti Oy urakoi Komatsu -metsäkonekalustolla - kuvassa ollaan päätehakkuulla Paimiossa missä Komatsu 931 harvesterin eteen osui järeämpääkin puuta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

Niko Helenius on nuoresta iästään huolimatta jo todellinen ajokonemestari; puuta siirtyy laanille Komatsu 855:lla sellaista tahtia että kokeneilla harvesterikuljettajilla pitää kiirettä...

- Urakoimme puuta MHY Lounametsälle ja jatkossa teemme lisäksi Metsäviisikko Oy:lle aliurakointihommia, joten töitä näyttäisi oleva aiempaa enemmän, sanoo Metsä-Tontti Oy:n Jukka Tontti tyytyväisenä.

M

etsä-Tontti Oy Vaskiosta, Salon kupeesta, urakoi puuta Komatsu metsäkoneilla harvennuksilla ja päätehakkuilla. Rannikon maastot ja puusto asettavat omat vaatimuksensa kalustovalinnoille. Koneyrittäjä Jukka Tontti aloitti aikanaan motokuskina Metsäkonepalvelu Kolin palveluksessa. - Kun Väinöllä alkoi eläkepäivät koittaa perustin toiminimen ja ostin häneltä ensin yhden harvesterin ja sitten toisen. Samalla Pasi Laaksonen siirtyi palvelukseeni; hänen ammattitaitonsa on ollut todella merkittävässä roolissa tekemisessämme. Tänä päivänä urakoimme puuta MHY Lounametsälle konekannalla mikä muodostuu Komatsu 931 harvesterista sekä Komatsu 855 ja Valmet 830 ajokoneista. Hiljattain lisäsimme kalustoon käytetyn Komatsu 911 harvesterin, mistä teimme kaupat Komatsu Forestin Jiri Järventaustan kanssa. Investointi tuli ajankohtaiseksi kun Metsäviitoset Oy tarjosi meille aliurakointihommia, kertoo Jukka Tontti. Kuormatraktoreilla operoi nuoremman polven osaajat. Niko Helenius tuli Metsä-Tontille ensin harjoittelijaksi 2017 ja vuotta myöhemmin vakituiseksi. Aleksi Kurppa on tällä hetkellä armeijassa ja palaa Komatsun ohjaimiin vuodenvaihteessa. - Pojilla on motivaatio kohdillaan ja puut siirtyy tienvarteen sellaisella vauhdilla että minulla ja Pasilla pitää motojen kanssa kiirettä, kehuu Tontti.

Uusia ajatuksia telavalintoihin

Metsä-Tontin leimikot sijaitsevat usein rannikkoalueella.

- Maastot on mäkisiä ja kivisiä mutta välillä taas tosi pehmeitä. Oikeilla telavalinnoilla on suuri merkitys korjuun onnistumiseen. Otimme syksyllä Komatsu 855 ajokoneen takatelille itävaltalaisen Pewagin valmistamat kapulatelat mitkä ovat oikein ottavat mäkisissä paikoissa. Muutama sata tuntia niillä on ajettu ja karkaistu teräsmateriaali näyttää kestävän kulutusta oikein hyvin kivikossakin. Nyt asensimme Pewag telat myös Komatsu 901 harvesterin telille - kyseessä on Combi telat joissa joka toinen lappu on leveä kantava ja joka toinen kapulamallinen. Niillä pitäisi päästä etenemään hyvin myös pehmeässä maastossa mikä on tärkeä asia jos tämäkin talvi mennään rannikolla kelirikko olosuhteissa. Tarkoituksena on siirtää Combi telat jossain vaiheessa toiseen kuormatraktoriin, sanoo Tontti. Pewag teloissa jokaisessa telakengässä on kaksi taottua hiiletyskarkaistua telahokkia, joilla saadaan aikaan todella hyvä pito ja tasainen ajo. - Taotut telahokit näyttävät kestävän erittäin hyvin kivikossakin, Tontti toteaa.

Harvennusta ja päätehakkuuta

Koneiden monikäyttöisyys on ehdoton asia Metsä-Tontille: - Noin puolet korjuusta on harvennuksia joten harvesterit on valittu sen mukaan. Tässä isommassa Komatsu 931:ssä on pitkä 11 metrin ulottuvuudella varustettu nosturi ja C123 kouralla tekee niin harvennukset kuin päätehakkuutkin. Vaikka puu on täällä aukollakin yleensä aika pientä, jotain 500 litraista, niin välillä kohdalle osuu isoja halkaisijaltaan lähes metrisiä jättiläisiä. C123 koura selviytyy niistäkin ja syöttötehoa löytyy rannikon vahvaoksaiselle puulle.

Uudet tekniset ratkaisut parantaneet kuljettajan olosuhteita

Uudemman Komatsu 855 ajokoneen hydraulinen ohjaamon tärinän ja heilahduksen vaimennusjärjestelmä Comfort Drive sekä kuormaimen liikkeet tasaava SmartFlow saavat Metsä-Tontin porukalta paljon kehuja: - ComfortDrive vähentää kuljettajaan kohdistuvia iskuja ja heilahduksia niin merkittävästi, että selkäkipuja ei enää tulee ja työvuorossa väsyy vähemmän. Järjestelmä on niin hyvä että meille ei kyllä enää tule ajokonetta ilman mistä vaimennusjärjestelmä puuttuu. Lisäksi asensimme koneeseen automaattisen istuimen oikaisijan SitRightin joten kuljettajan ergonomia on nyt huipputasolla. Ja SmartFlow tekee kuormaamisesta helppoa ja jouhevaa - siitä on paljon apua aloittelevalle kuljettajalle sekä kokeneelle mestarillekin.

Huoltosopimus vastaa hyvin tarpeisiin

Komatsu 855 kuormatraktorin takatelillä on Pewag kapulatelat mitkä ovat oikein ottavat mäkisissä paikoissa, joita Metsä-Tontin toimintaalueella riittää.

Marraskuussa asennettiin Komatsu 911 harvesterin telille pehmeille maille soveltuvat mutta silti ottavat Pewag Combi -telat, joissa joka toinen lappu on kantava ja joka toinen kapulamallinen.

Metsä-Tontilla on hyviä kokemuksia myös Komatsu Forestin huoltosopimuksesta. - Se on hinnoiteltu järkevästi ja tasaisella kuukausimaksulla pystyy ennakoimaan huoltokulut niin että yllätyksiä ei tule. Olemme viime aikoina siirtyneet käyttämään Atula Huoltopalveluita, mikä aloitti vuosi sitten virallisena Komatsu -huoltona Maskussa. Heillä on vankka kokemus Komatsu maansiirtokoneiden huollosta ja into oppia myös metsäkoneiden niksit. Tekeminen onkin jo nyt ihan asiallista ja palvelu mallikasta, sanoo Jukka Tontti. Pasi Laaksonen vaihtaa laippaa Komatsu 931 harvesterin C123 kouraan millä tekee niin harvennukset kuin päätehakkuiden isoimmatkin puut.


24 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uutuuskuormatraktori Komatsu 835TX vieraili Rovaniemellä Right on Track -kiertueen starttipäivänä 16.10.2020

Komatsu Forest on palvellut asiakkaita Rovaniemellä osoitteessa Rekkatie 24 B. Nyt tiloihin tehtiin kaivattu laajennus mikä antoi lisäneliöitä huoltohallin puolelle.

Komatsu Forestin Rovaniemen palvelukeskus

Tyytyväisten tekijöiden talo V

uonna 2014 avattu Komatsu Forest Oy:n pohjoisen alueen koneyrittäjiä varten perustettu palvelukeskus on kehittynyt ripeästi. Palvelutarve on lisääntynyt uusien palvelutuotteiden ja kasvaneen Komatsu-konekannan mukana.

Markku Ekholm otti kuusi vuotta sitten paikan yläkerran kulmahuoneesta, hänellä on esimiehenä vastuu huollon resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä. Asiakkaiden tyytyväisyys on se millä hänenkin onnistumistaan mitataan: - Asiakkaan ilmoittama palvelun tarve - usein äkillinen - se menee kaiken edelle riippumatta siitä, ollaanko konetta tuomassa tänne Rovaniemelle tai lähdetäänkö täältä maastokeikalle. Siihen tilanteeseen varaan riittävästi tekijöitä. Täällä pitkien etäisyyksien alueella maastohuolto puolustaa monessa tapauksessa paikkaansa. Saamme nykyisen hyvin palvelleen Transitin rinnalle kunnollisilla maas-

- Asiakkaan ilmoittama palvelun tarve - usein äkillinen - se menee kaiken edelle riippumatta siitä, ollaanko konetta tuomassa tänne Rovaniemelle tai lähdetäänkö täältä maastokeikalle, sanoo Komatsu Forestin Rovaniemen pisteen esimis Markku Ekholm.

to-ominaisuuksilla ja työkaluilla varustellun uuden huoltoauton vielä ennen joulua. Meillä on siinäkin mielessä hyvä tilanne, että kuka tahansa asentajista voi

lähteä tekemään keikan maakuntiin. On myös selvää etua siitä, että meitä on täällä kahden sukupolven edustajia. Vanhimmat aktiiviset Valmetit ovat -94-vuo-

delta ja kohta luovutetaan ensimmäiset Komatsu 2021 -mallisarjan koneet. Senioriasentajilla, Marko Lallilla ja Petri Pasmalla, on kaiken muun li-

säksi vanhempien mallien tekniikka hallussa, nuoremman sukupolven edustajat Joni Heikkurinen ja Anssi Leikas voivat keskittyä enemmän tämän päivän tekniikkaan, kuvailee Markku Ekholm Rovaniemen palvelukeskuksen arkea. Huoltosopimukset ovat parantaneet Komatsu Forestin palvelukeskusten ja huoltoyritysten mahdollisuuksia kehittää palveluaan, niin myös Rovaniemellä. - Huoltosopimuskoneen 2000 tunnin huolto mahdollisine lisätöineen voidaan sovittaa sellaiseen ajankohtaan, jolloin on riittävästi asentajia koneen ympärille. Tavoitteena on päästää kone kotimatkalle vielä saman päivän aikana. Toinen iso muutos, joka säästää aikaa ja kilometrejä, on mahdollisuus kytkeytyä koneiden automatiikkaan etähallinnalla, sillä tavalla säätöjä tehtäessä myös kuljettaja voi seurata ruudun tapahtumaa ja oppia uutta. MaxiFleet yleistyy täälläkin vauhdilla, kertoo Ekholm.

Joni Heikkurinen: Tämä on mukava työpaikka

Anssi Leikas aloitti vuosi sitten työt Rovaniemen palvelukeskuksessa asentajana ja käyttökouluttajana. Hän on kolmekymppinen koko pienen ikänsä metsäkoneiden parissa työskennellyt ammattimies.

Koneiden tehokas huoltaminen ja kuntoon laitto verstasmiljöössä, usein metsässäkin, on lähes aina asentajien tiivistä yhteistyötä. Silloin kemiat ratkaisevat töiden sujumisen. Rovaniemellä ne toimivat, niin kertoo puolitoista vuotta sitten porukkaan liittynyt ammattiasentaja Joni Heikkurinen; hän lyö faktat pöytään spontaanisti: - Tänne on mukava tulla töihin joka ikinen päivä, koska meillä on porukassa hyvä henki, lisäksi työ on sopivan vaihtelevaa. Päivät ovat erilaisia, joskus


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 67 KONEURAKOINTI 25

Laaja katsaus hakkuu- ja ennallistamismenetelmien vaikutuksista

lähdetään Kittilään, joskus Kuusamoon. Huoltosopimusten mukana on tullut toimivia rutiineja verstastyöhön koneiden ylläpiuomalaiset,onruotsatoon, tavoitteena parempi laatu. Siitä yhtä mieltä, laisetollaan ja venäläiset että aina kaiken voi tehdä paremtutkijat valottavat min. OmassaProcesses ammatissani-julmiEcological nua kiinnostaaviidessä erityisestiartikhydkaisusarjan rauliikan viimeisimmät ratkaikelissaan metsätalouden sut, SmartFlow nyt tietysti.Fenekologisia vaikutuksia Joni on hyväntuulinen huunoskandiassa. Kirjoittajat morimies. Hän että edustaa Rovaniekorostavat, kuolleen men moni-ilmeisessä tiimissä puun määrä talousmetsissä savolaisuutta ei ole riittäväparhaimmillaan. lahopuuta tarAluemyyntipäällikkö Jani vitsevan lajiston kannalta. Tuulaniemelle oma palvelukeskus on vahva tuki myyntityöhön. Parannuskeinoina he ehdottaPohjoisen savotoille kovat kuolleen puun jatulevat vanhojen neet noudetaan Rovaniemelle puuyksilöiden nykyistä huomatUumajan tehtaalta, varustellaan tavasti kattavampaa säästämistä ja toimitetaan asiakkaille.jaNäin hakkuissa, säästöpuuston kutoimitettuun koneeseen liittyy lotuksen lisäämistä sekä metsäluonnollisenakehittämistä. osana palvelukessertifioinnin kuksen tarjoama tuotetuki luovutuskoulutuksineen. Siitä tulee Kuollut puu tulisi ikään kuin koko porukan yhteisäilyttää hakkuissa nen projekti. Samalla tavalla tarkemmin tuottaa Janin myymät ja käytetyt koneet poikkeavat sitä lisää tavallisesti Rekkatien hallissa tarkastusta, varusLuonnonvarakeskuksen (Lutelua tai kunnostusta varten. ke) tutkimusprofessori Matti Koivulan ja tutkija Ilkka VanRovaniemessä on veto ha-Majamaan tutkimuksessa käytiin läpimikä 22 koesarjan tulokset voimaa on tärkeä hakkuiden vaikutuksista Fennosasia rekrytoinneissa kandian alueella. Kuolleen puun Metsäkoneiden tekniikka kemäärä on talousmetsissä keskihittyy, uusia digitaalisia palvelumäärin vain ja syntyy, nemuutamia on saatavakuutiokoneimetrejä, ja tulokset osoittavat siin helpottamaan kuljettajien etenkin arkea japidemmälle nostamaan lahonneen konetyön puuaineksen herkästehokkuutta.tuhoutuvan Uusien palvelujen tikäyttöönotto metsien uudistamisen yhteyedellyttää konevaldessä. mistajalta lisää resursseja tekniKoivulan seen tukeenjajaVanha-Majamaan kouluttamiseen. mukaan Suomessa voitaisiin otUusi tilanne näkyy Komatsu taa mallia monista Ruotsin taloForest Oy:ssä viimeaikaisissa usmetsissä tehdyistä toimenpirekrytoinneissa: vaaditaan laajaa teistä ja jättää metsäkonetekniipuuta hakkuissa ammattitaitoa, enemmän, aikaikan lisäksikuten pitääVenäjällä henkilöllä olla semmin, turvaamaan riittävä vankka osaaminen ja kokemus lahopuun määrä myös tulevaikoneilla operoimisesta. Kuinka tuo harvinainen valmiuksien suudessa. He esittävät nopeita ja yhdistelmä on hankittu, onjoilla sivupitkävaikutteisia toimia, seikka koska siinä tehtävässä metsien monimuotoisuuden joka tapauksessa on pysäyttää. jatkuvasti köyhtyminen voidaan opeteltava - Kaikki uutta. kuollutAnssi puu Leikas - pois on tästäkohteet, erinomainen lukien joissa esimerkki. kirjanpainajariski on suuri (vahingoittuneita, heikentyneitä tai tuoreita Käytännöstä ammennetuulenkaatokuusia yli 10 kuutiotut taidot siirtyvät metriä hehtaarilla) - tulisi säästää kaikille hyödyksi hakkuissa, ja tuottaa sitä lisää Anssi Leikas aloitti vuosi esimerkiksi tekopökkelöiden sitten työt Rovaniemen palveluavulla, kuten Ruotsissa on tehty keskuksessa asentajana ja käytpitkään ja nykyään Suomessakin tökouluttajana. Hän on kolmejossain määrin. kymppinen kokoTekopökkelöt pienen ikänsä hyödyttävät uhanalaisia lajeja, metsäkoneiden parissa työskenvaikka niiden lajisto hieman nellyt ammattimies. Anssin opin poikkeaakin ahjo on ollut luontaisesti perheen omasyntykoneneiden lahopuiden Suupohjan lajistosta, yritys Kurikassa. Koivula toteaa.Oy on seutukunKonehakkuu Kaikki lahopuukeskittymät, tansa valovoimainen urakointijotka eivät merkittävästi nosta talo. Ensimmäinen puukuorma kirjanpainajariskiä, tulisi metsiä siirtyi nykyiseltä käyttökoulutkäsiteltäessä säästää. Myös yktajalta tienvarteen jo 14-vuotiaasittäisten kuolleidenAnssi puidenteki tuna. Myöhemmin houtumista hakkuissa ja kuolkeikkoja myös eri konemerkkien leen puun korjuuta energiapuukhuoltoyrityksiin; niistäkin on sijotain pitäisi välttää. Sveriges Lanjäänyt myöhemmin hyötbruksuniversitetin (SLU) prodynnettäväksi. Kokemusta kerfessori Lena Gustafssonin tyi metsäkoneurakoinnin joka mukaan lahopuun osa-alueelta pitkältisäästämisen toistakym-

S

mentä vuotta. Jotkut muistavat taannoisen Komatsu-kuvakisan, jonka yksi voittajista Anssi oli. Silloin hän kertoi haastattelussa varsin radikaalista elämänmuutoksestaan: avopuoliso oli ottamassa kotitalousopettajan tointa vastaan Rovaniemeltä, Anssi oli siinä tilanteessa tehnyt päätöksensä repäistä itsensä irti lapsuuden ja nuoruuden ympyröistä, pistää asunnon myyntiin ja lähteä pohjoiseen; kertoi etsivänsä Rovaniemen seudulta ”alan töitä”. Pian tuon jälkeen palvelukeskus oli saanut riveihinsä uuden innokkaan konemiehen, paljon uutta näkemystä ja jämptiä eteläpohjalaista asennetta. Rovaniemelle kotiutunut pariskunta aloittaa ensi kesänä tuvan rakentamisen uuteen kotikaupunkiinsa, Nivavaaraan tarkemmin sanottuna. (Huom. Etelä-Pohjanmaalla omakotitalo on ”tupa” vaikka olisi isompikin).

lahopuuta kuin talvihakkuissa. Jos lauhat talvet yleistyvät, kuten näyttää käyvän ainakin eteläisessä Suomessa, niin hakkuut lisäävät entisestään lahopuiden tuhoutumista, mikä köyhdyttää monimuotoisuutta, tutkijat epäilevät. Tulosten perusteella tutkijat suosittavat, että säästöpuuston minimimäärä olisi 5-10 prosenttia puuston kokonaistilavuudesta ja elävien säästöpuiden minimiläpimitta palautettaisiin takaisin 20 senttimetriin.

Kulotuksen käyttöä tulisi lisätä

Vaikka kulotusten lisäämistä

on suositeltu pitkään monimuoArttu Lehtonen on tyytyväinen varaosamyymälän ja -varaston saamaan lisätilaan, mutta myös parantuneetoisuuden ylläpitämiseksi, kuloseen työergonomiaan.

tuspinta-alat ovat pienentyneet. starttipäivänä esiteltiin tehtyjä Tutkijoiden mukaan kulotus turatkaisuja edellä kerrottuihin lisi ottaa uudelleen käyttöön Uudet koulutuspaketit kohtiin. Rakennuksen päätyyn valtion talousmetsissä, ja jättää laajentavat Anssin noussut hulppea lisätila palvelee kulotusten yhteydessä runsaasti tästä eteenpäin järeämmän tavatyökenttää säästöpuita. Yksityismetsätalou- Minulla on kaksi tehtävää, ran varastoinnissa ja ajoneuvoden tukijärjestelmä tulisi uudisolen puolet ajasta asentaja ja jen säilytyksessä, se vapauttaa taa rohkaisemaan metsänomistoisen puolen käyttökouluttaja- huoltohallista käytännössä yhtajia kulotuksen käyttöön metna. Kun on kasvanut koneyrityk- den huoltopilttuun verran lisätisien uudistamisen yhteydessä. sestä, niin on siitä etua. On laa. Varaosamyymälä ja -varasto - Käynnissä olevissa sertifinähnyt läheltä, mitä huollolta ja organisoitiin sekä säilytyksen ointijärjestelmien päivityksissä muulta palvelulta odotetaan. että varaosien kulun osalta kovoitaisiin vaikuttaa kulotusten Tavallisimmin se on nopeutta, konaan uusiksi: tulevan ja lähtelisäämiseen, tutkijayliopettaja apua ongelmatilanteissa ja täs- vän tavaran yhteinen reitti kulHenrik Lindberg Hämeenlinkee varaosavaraston takaosasta. mällisyyttä varaosatoimituksisnan ammattikorkeakoulusta toTarkasteltujen pohjoismaisten säästöpuu- ja ennallistamiskokeiden sijainnit. Arttu Lehtonen oli jo näitä sa. Ennakoivan huollon osuus teaa. muutoksia ehtinyt kasvaa,monimuotoisuutta koneet pysyvät nykyään Suomen ympäristökeskuksen eivätkä edeskaipailla. ylläpidä ta- Tämä on suurempi määrä ohella voi- lisää - Uudet pyörivät varaosatornit paremmassa ja lousmetsien kuolleen puun mää- kuin yksityismetsien avohak- (SYKE) vanhempi tutkija Pekka daan ylläpitäätuottokunnossa kustannustehoknopeuttavat keräilyä, ProSelect kuualoille vuosittain jätettyjen Punttila on huolestunut metsävältytään yllätyksiltä, Ruotsissa metsäpinta-alasta kaasti jättämällä viallisia pohtii tai ta- rää. -myymälän uusi ilme peräti piristää, Anssi Leikasvähäarvoisia rooliaan Rovaniekäsittelemättä 11 elävien säästöpuiden tilavuus, paloista riippuvaisten luontoloudellisesti puita jätetään automaatti tarjoaa myymälässä men palvelukeskuksessa. korjaamatta, säästämällä arvok- prosenttia uudistushakkuiden 0,3 miljoonaa kuutiota, met- tyyppien ja lajien taantumisesta, asioiville monenlaisia aina tuoMaxiFleet ja äsken julkistetut kaat elinympäristöt hakkuilta yhteydessä. Suomessa vastaava säekologian lehtori Petri Keto- ja hän toivoo, että metsäpaloalureita kahveja. Toteutuihan tässä koulutuspaketit, jalkaut- luku on ollut vuosittain yleensä Tokoi Tampereen ammattikor- eista voitaisiin nykyistä useamsekä keskittämälläniiden monimuotoiomalle kohdallekin jotain tärketaminen, työllistävät tulevaisuumin perustaa suojelualueita. keakoulusta toteaa. suustoimia. Tämä tarkoittaisi alle kolme prosenttia. ää. Uusi työergonomia toteutetdessa käyttökouluttajia. Kukaan - Myös ennallistamispolttojen Luken raaka-ainetilastojen Näin tapahtuu siitäkin huoliesimerkiksi isompia, mutta harei epäile Anssin vahvuuksia ti- tiin niin kuin olin sitä toivonut. vempaan sijoiteltuja säästöpuu- mukaan jopa puoli miljoonaa matta, että PEFC-standardin ja luonnon- ja metsänhoidollislanteissa, joissa pitää saada Nyt voin itse säädellä päivän kuutiometriä lämpö- ja voima- energiapuukriteerissä yksiselit- ten kulotusten lisääminen olisi ryhmiä. käytännön tietoa ja uusia taitoja mittaan istumisen, seisomisen ja Komatsuvelvoitetaan Forestin Pohjois-Suomen Jani Tuulanietärkeää, kuten tuoreissa luontolaitosten käyttämästä metsähak- teisesti olemaan aluemyyntipällikkö siirtymään koneen käyttäjille. liikkumisen suhdetta, kertaa mi oli mukana Right on Track -kiertueen starttipäivänä esittelemässä tyyppien ja lajien uhanalaisuukeesta on haketettu järeästä vahingoittamatta järeitä lahopuiPEFC-metsäsertifiointiKomatsu 835TX -uutuuskuormatraktoria ja kuvassa näkyvää Komatsu Työyhteisöään Anssi pitää kehu- Arttu myymälään tehtyjä uudisjosta suuri osa on ta.901XC Lisäksi sulan maan aikaisissa den arvioinneissa on esitetty, -hakkuukonetta standardia on kehitettävä runkopuusta, tuksia. misen arvoisena: kuollutta puuta. hakkuissa tuhoutuu enemmän Punttila toteaa. huomioimaan - Täällä on hyväparemmin porukka siinäkin mielessä, että jokaisella on luonnon monimuotoisuus omat vahvuutensa. Tukea saa Runsas määrä tutkimuksia niin asentajakavereilta kuin osoittaa, että Suomen pääosin Ekholmin Markultakin. Minun PEFC-sertifiointijärjestelmään eteläpohjalainen (Programme for murteenikaan the Endorseei tunnu - ilman sanament of haittaavan Forest Certification) Uudet verkkosivut avattu www.prokop.fi Tutustu tuotteisiin www.prokop.fi kirjaa on tultu toimeen. perustuvat säästöpuumäärät nykyään kymmenen kappaletta Laajennus toi tilaa läpimitaltaan yli lisää kymmenen senttimetrin puuta hehtaarilla huoltohalliin ja parem- ovat alhaisia metsien momanliian työskentelymiljöön nimuotoisuuden kannalta,olleet eikä Kuusi vuotta käytössä sertifiointi siten täytä palvelukeskuksen tilat sille ovat asetoitettuja tavoitteita. mineetekologisia periaatteessa ihan hyvin, - Tästä huolimatta sertifiointimutta huollon kysynnän kasvajärjestelmän ekologisia kriteereiessa lisäneliöt hallissa eivät tä on PEFC-standardin olisi olleet pahitteeksi.päivitysSamoin kierroksilla heikennetty, kertoo kuluneet vuodet ovat paljastayliopistolehtori Timo Kuuluneet rakennuksen ratkaisujen vainen Helsingin yliopistosta. aiheuttamaa kömpelyyttä tavaranElävien kulussa.säästöpuiden VaraosamyyjäkokoArtnaistilavuus onpyörittämä keskimäärinvaravain tu Lehtosen alle kuutiota hehtaarilla. osienkolme tilaamisja toimitusrumba Tutkimustulosten mukaan näin on vahvasti kasvamaan päin. alhaiset eivät Right säästöpuumäärät on Track -kiertueen


26 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Konehuolto Kivioja Oy on huoltanut Valmet- ja Komatsu -metsäkoneita kohta 30 vuoden ajan

K

omatsu Forestin Right on Track -kiertue jatkoi Rovaniemen ja Kajaanin jälkeen 21.10. Ylivieskaan, jossa pitkään Valmetin ja Komatsun metsäkoneita huoltanut Konehuolto Kivioja Oy isännöi kiertuetta.

Teknikko Hannu Kivioja on omistanut koko aikuiselämänsä konealan jälkimarkkinatoiminnoille. Hankkijan työnjohdosta työelämän oppinsa saanut Hannu aloitti oman liiketoiminnan viiden asentajan kanssa vuonna 1987. Tuolloin syntyi Konehuolto Kivioja Ky, joka aika pian muuttui osakeyhtiöksi. Aluksi yritys teki huoltoyhteistyötä Valtran kanssa, joka jatkuu edelleen yli 30 vuoden jälkeen. Myöhemmin huollettaviin maatalouskonemerkkeihin on liittynyt lisäksi mm. Fendt ja SampoRosenlew.

Perheyrityksen voimalla

Hannu Kivioja on ollut yhtiön peräsimessä alusta alkaen. Muutama vuosi sitten Hannu harkitsi vakavasti yrityksestä luopumista vakavien terveysongelmien vuoksi. Vaikeudet on nyt kuitenkin voitettu ja katse on positiivisesti tulevaisuuteen. Perheyrityksen tapaan, Hannun vaimo, Seija työskentelee myös yrityksessä. Konehuollon talousosastolla työskentelee Hannun ja Seijan tytär, tradenomi Elina Kivioja, 27, joka hoitaa talousasioiden ohella yhtiön takuuanomukset. Elina työskenteli aikaisemmin tilitoimistossa, mutta siirtyi perheyritykseen töihin viime huhtikuun alusta. Hän kokee uuden työnsä mielenkiintoisena haasteena, joka on käytännönläheisempää aikaisempaan verrattuna. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä yhteensä 14 henkilöä korjaamolla, varaosissa sekä hallinnossa. Raskaskonehuoltoihin varattua, hyvin varusteltua korjaamotilaa pesuhalli mukaan lukien on noin 1000 m2. Tätä täydentää kunkin yhtiön edustaman brändin kattava varaosavarasto.

Yhteistyötä vuodesta 1991 lähtien

Komatsu -yhteistyö alkoi muutama vuosi myöhemmin vuonna 1991 Valmet-metsäkoneiden huollosta, varaosasopimus solmittiin 1994. Ensi vuonna tuleekin 30 vuotta KomatsuKivioja -yhteistyön aloittamisesta. Komatsun huolto- ja varaosapuolella on sopivasti kokemusta

Konehuolto Kivioja Oy:n toimitilat sijaitsevat Ylivieskassa Ruutihaantiellä. Komatsu -yhteistyö vuonna 1991 Valmet-metsäkoneiden huollosta, varaosasopimus solmittiin 1994. Ensi vuonna tuleekin 30 vuotta Komatsu-Kivioja -yhteistyön aloittamisesta.

Toimitusjohtaja Hannu Kivioja ehti nuorena miehenä pelata lentopallon mestaruus- ja 1-sarjassa. Tässä kuitenkin Hannu työpöytänsä ääressä.

Asko Pokela (takana oikealla) vastaa nykyisin varaosamyynnistä, Joni Haapakoski puolestaan työskentelee metsäkonehuollossa.

Elina Kivioja aloitti viime huhtikuussa työskentelemään yhtiön talouspuolella.

Komatsu Forestin aluemyyntipäällikkö Jari Leppänen esittelemässä uutuustuotetta, Komatsu 835TX kuormatraktoria Right On Track -kiertueella Ylivieskan tapahtumassa.

ja nuorempaa verta; Paavo Hautamäki ja Asko Pokela ovat olleet remmissä alusta pitäen yli 30 vuotta. Asko toimii nykyisin varaosamyyjänä sekä metsäkonepuolen työnjohtajana. Nuorempana asentajana toimii Joni Haapakoski. Huoltotyöt sekä hallissa että maastossa toimii hyvin. Toimin-

tasäde on hieman yli sata kilometriä joka suuntaan; idässä ylitetään nelostie, pohjoisessa käydään Oulun yläpuolella, etelässä lähellä Seinäjokea. Yhteistyö muiden Komatsu -huoltoyrittäjien kanssa toimii hyvin. Samoin Hannu kiittää Komatsu Forest Oy:tä rakentavasta ja eteenpäin vievästä yh-

teistyöstä.

Varaosapalvelu pelaa

Varaosatoimituksissa myös Konehuolto Kivioja on ottanut käyttöön DROPBOXin eli noutopisteen Kärsämäellä, jota yhtiö hallinnoi yhdessä Kainuun Energiahuolto Kuvaja Oy:n kanssa. Mikäli Kiviojalla ei satu haluttua

varaosaa olemaan varastossa, ja asiakas on lähempänä Kärsämäkeä kuin Ylivieskaa, voidaan osat tilata suoraan noutopisteeseen Ruotsin keskusvarastolta Tukholmasta. Normaalisti iltapäivän tilauksen voi asiakas noutaa seuraavana aamupäivänä noutopisteestä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

Komatsu 825TX Komatsu 835TX Komatsu 845

Suuria etuja kompaktissa muodossa!

Uudet harvennusekspertit Komatsu 2021 -kuormatraktoriohjelman kaksi pienintä, 9 tonnin Komatsu 825TX ja 11 tonnin Komatsu 835TX, voidaan varustella perinteisellä takarungolla tai uudella harvennusrunkokonstruktiolla, joka puolittaa näiden koneiden etu- ja takavaunujen välisen raidepoikkeaman minimiin tiukoissa käännöksissä kokonaismittojen tai kuormatilan koon muuttumatta. Myös Komatsuille ominainen hyvä stabiilius säilyy. Harvennusrungon antama ketteryys on tarpeen tiheissä harvennusolosuhteissa. Heikosti kantavilla kohteilla erilaiset takarunkovaihtoehdot ja monipuoliset leveät telaratkaisut laajentavat työkohteiden määrää ja lisäävät tuottavuutta.

Komatsu 2021 -tuoteohjelman suurin, 12 tonnin Komatsu 845, ulottuu kapasiteetiltaan perinteisten päätehakkuukoneiden tontille saakka. Uuden kuormatraktoriohjelman koneet, varustettuina erilaisilla runko-, kuormain-, hydrauliikka- ja kuormatilavaihtoehdoilla, voidaan täsmätä työskentelyalueen olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin. Komatsu 2021 -tuoteohjelman esittelykiertue aloitetaan Rovaniemeltä 16.10.2020. Kiertue matkaa halki Suomen ja pysähtyy kymmenellä paikkakunnalla. Lue lisää: www.komatsuforest.fi/right-on-track

Komatsu 2021 -tuoteohjelman esittelykiertue: Pe 16.10. Rovaniemi Ti 20.10. Kajaani

Ke 21.10. Ylivieska To 22.10. Seinäjoki

Pe 23.10. Jyväskylä Ma 26.10. Mikkeli

Ti 27.10. Kitee Ke 28.10. Liljendahl

To 29.10. Tammisaari Pe 30.10. Pirkkala


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28 KONEURAKOINTI

ALLIANCE FORESTRY -RENKAAT METSÄKONEISIIN

643 Forestar III Erinomainen puhdistuvuus, ylivoimainen pito ja vankka rakenne tekevät 643 Forestar III:sta koneenkuljettajan ystävän. Sen kehityksessä on huomioitu metsäkoneiden telojen yhteensopivuus, mutta se tarjoaa poikkeuksellisen pidon myös ilman teloja. Parannettu teräs-nylon runko takaa korkeat kuormapainot ja erinomaisen suojan vaurioita vastaan. NDI OY / Kukonkyläntie 197 / FI-85310 Sievi / P. 010 3180 289 / Katso lähin jälleenmyyjäsi: www.alliancerenkaat.fi

Metsäalan työvoimatarve kasvaa - alalle tarvitaan vuosittain noin tuhat uutta työntekijää

M

etsäalan työvoimatarve kasvaa lähivuosina, ja alalle tarvitaan vuosittain noin tuhat uutta työntekijää päivitettyjen Savotta 2025 -laskelmien mukaan.

Metsäteho on päivittänyt vuoteen 2025 ulottuvat metsäalan työvoimatarvelaskelmat ammatillisen koulutuksen saaneiden henkilöiden - metsurit, metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajat - osalta. Laskelmien mukaan työvoi-

man kokonaistarve nousee 6001 200 henkilöllä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2018 (14 300 henkilöä). Lisätarve kohdistuu sekä metsäkoneenkuljettajiin että puutavara-autonkuljettajiin ja selittyy erityisesti oletetulla metsähakkeen käyttömäärän nousulla. Uusia työntekijöitä alalle tarvitaan keskimäärin 900-1 000 henkilöä vuodessa. Metsäkoneenkuljettajien keskimääräinen vuositarve on 380-450 ja puutavara-autonkuljettajien 300-340 uutta kuljettajaa. Metsureita tar-

vitaan 230 vuodessa. Uusien metsureiden ja metsäkoneenkuljettajien tarve vastaa melko hyvin vuonna 2018 valmistuneiden määrää. Puutavara-autonkuljettajien tarve sitä vastoin on selvästi valmistuneiden määrää suurempi. Tulevia työvoimatarpeita tarkasteltiin kahden laskelmavaihtoehdon avulla. Laskelmassa I hakkuiden oletettiin säilyvän nykytasolla (68,9 milj. m3, vuonna 2018) ja laskelmassa II nousevan tiedossa olevien metsäteollisuuden investointien mukai-

sesti 75 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2025 mennessä. Metsähakkeen käytön oletettiin nousevan kummassakin laskelmassa Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tasolle 15 milj. m3 vuonna 2025. Savotta-laskelmat ovat laskennallinen tarkastelu metsäalan tulevasta työvoimatarpeesta seuraavan 5-10 vuoden ajanjaksolla. Aiemmat laskelmat ulottuivat vuosiin 2015, 2020 ja 2025. Laskelmien tuottama ajantasainen tieto työvoimatarpeesta tukee eri organisaatioiden toi-

minnan suunnittelua ja koulutuksen mitoitusta. Laskelmien tuottama tieto uusien työntekijöiden keskimääräisestä vuotuisesta tarpeesta ei kuvaa suoraan koulutustarvetta. Koulutusmäärien mitoituksessa on otettava huomioon muun muassa koulutuksen läpäisyaste ja valmistuneiden siirtyminen muille aloille. Koulutuksen sisäänottotarve on näin ollen suurempi kuin esitetty uusien työntekijöiden tarve.

Improving Road Safety

Meiltä kaikki lokasuojat

kurottajiin pyöräalustaisiin kaivinkoneisiin traktoreihin ja perävaunuihin kauhakuormaajiin sekä muihin työ- ja erikoiskoneisiin

Parlok Trading Oy | www.parlok.fi | myynti@parlok.fi | 03 254 2727


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Metsävarusteet ammattikäyttöön

Teräketjuissa rakenteeltaan vahvistettu Stihl Magnum on omalla tasollaan kestävyydessä nykyharvestereissa joissa on todella kovat ketjunopeudet.

- GB-laippojen aiempaa isompi, 15-piikkinen ketjupyörä on vakuuttanut urakoitsijat kestävyydellään. Ja vaikka nyt on siirrytty kuivalaippakauteen niin kannattaa muistaa että GP tarjoaa todella hyvät urealaipat sitten kun niiden aika taas koittaa, esittelee Uittokalusto Oy:n myyntipäällikkö Petri Haakana.

U

ittokalusto Oy kehittää metsäkonevarusteiden myyntiä entisestään ja laajaa tuotevalikoimaa kehitetään koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaan. - Syksyn aikana mototarvikkeiden myynti on vilkastunut ja nyt joulun alla kun on saatu pikku pakkasiakin niin kauppaa on tehty oikein hyvin, kertoilee Uittokalusto Oy:n myyntipäällikkö Petri Haakana.

Kestävät laipat ja ketjut

Uittokaluston syömähampaat metsäkoneurakoitsijoille ovat GB -laipat ja Stihl -ketjut. - GB-laippojen aiempaa isompi, 15-piikkinen ketjupyörä on vakuuttanut urakoitsijat kestävyydellään. Ja vaikka nyt on siirrytty kuivalaippakauteen niin kannatta muistaa että GB tarjoaa todella hyvät urealaipat sitten kun niiden aika taas koittaa. Teräketjuissa rakenteeltaan vahvistettu Stihl Magnum on omalla tasollaan kestävyydessä nykyharvestereissa joissa on todella kovat ketjunopeudet, kertoo

Haakana.

Telavalikoima laajentuu

Myös metsäkoneiden ketjuja ja teloja kannattaa kysyä Uittokalustolta: - Kotimaisten OFA pyöräketjujen laatu ei vakuuttelua tarvitse; niihin luotetaan kovassa urakointikäytössä. Telapuolelta tarjontamme on laajentunut kun olemme ottaneet SwingCut -telojen rinnalle myyntiin itävaltalaiset Pewag -telat, ilmoittaa Haakana.

Prokop pikakiinnike on älykäs varuste

Laajasta metsäkonevarusteiden valikoimasta Haakana nostaa lisäksi esille yhden mielenkiintoisen tuotteen: - Prokop kahmarin pikakiinnike on osoitus siitä että parhaat keksinnöt ovat yleensä yksinkertaisia. Se helpottaa ja nopeuttaa oleellisesti kahmarimallin vaihtoa niin että kahmarin viitsii vaihtaa optimaaliseksi työmaan ja käsiteltävän puun mukaan jolloin työskentely on tehokasta. Hinnaltaan järkevää pikakiinni-

Elektronisen polttoaineen ruiskutuksen ansiosta, Stihl MS 500i W moottorisaha sopii erinomaisesti järeiden puiden kaatamiseen sekä niiden karsimiseen. Teräketjun nopea kiihtyvyys auttaa järeiden puiden kanssa toimimiseen. Sahan käsittely on mukavaa, koska sahan painon ja tehon suhde 1,3 kg/kW on markkinoiden paras.

kettä myydään tasaiseen tahtiin metsänostureihin.

Kaikkea metsätöihin

Uittokalustoon Tampereen ja Savonlinnan myymälät sekä Suomen suurin metsäalan verkkokauppa www.uittokalusto.fi ovat vierailun arvoisia paikkoja, joista löytyy paljon muutakin kuin metsäkonetarvikkeita. - Maailman myydyin moottorisahamerkki STIHLin valikoimasta löytyy oikea peli jokaiseen käyttötarkoitukseen: pienimmästä kompaktista sahasta aina vahvimpaan ammattisahaan. Lisäksi STIHL tarjoaa laadukkaat raivaussahat. Asiakaspalvelumme auttaa valitse-

Puutavarakuormainten käyttökohteet vaihtelevat ja kullekin työlle tarvitaan hieman erilaista kahmarimallia. Järeämmissä nostureissa kahmarin vaihto vaatii usean hankalassakin paikassa olevan pultin avaamista sekä kahden letkun irrotuksen ja kiinnityksen. Prokop -pikakiinnike nopeuttaa ja helpottaa vaihtotyötä merkittävästi.

maan juuri sinun tarpeisiin soveltuvan STIHL moottorisahan tai raivaussahan. Ja jos tarvitset metsätöissä vaikkapa taimen istutusvälineitä, oksasahoja, raivaussahoja, juontosaksia,

vinssejä, merkintävalineitä, mittoja, sahalaitoksia, klapikoneita tai arboristivälineitä löytyy nekin Uittokalustolta yli 100 vuoden kokemuksella, luettelee Haakana.

Uittokaluston Tampereen myymälä osoitteessa Ahlmanintie 72 tarjoaa todella laajan valikoiman metsätöissä tarvittavia varusteita. Lisäksi asiakkaita palvellaan Lappeenrannan myymälässä ja Suomen suurimmassa metsäalan verkkokaupassa www.uittokalusto.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

30 KONEURAKOINTI

”Logset on asiakasystävällinen. Siellä kuunnellaan asiakkaita ja otetaan aina tilanne hoidettavaksi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.” Janne Kangassalo, MKU Risto Kangassalo

KATSO LISÄÄ Asiakaskokemuksia Logsetin kotisivulta!

www.logset.fi

LOGSET OY Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

MYYNTI Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

CoverX

MAXIMAALINEN KANTAVUUS

Suora telakenkä jakaa maakosketuksen tasaisesti koko telakengän pinnalle mikä vähentää maapohjan vahingoittumista sekä lisää kantavuutta ja vakautta.

OPTIMAALINEN RENGASPITO Telakenkäprofiili suoruudestaan huolimatta mukailee rengasta edesauttaen renkailla pysymistä ja tehostaa telan ja renkaiden välistä pitoa.

ERINOMAINEN VETOPITO Telakenkien pitkien sivujen eritasoprofiilin ansiosta telakengissä on 30mm korkea otsapinta joka aikaansaa tehokkaan vetopidon.

ERIKOISMUOTOILLUT SIVUOHJURIT Sivuohjurit ovat normaalia pidemmät ja erikoismuotoillut mikä on edellytyksenä telan vakaalle pysymiselle renkailla ja renkaiden sivujen kestävyydelle.

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@metsatyo.fi info@metsatyo.fi | www.metsatyo.fi

HÄMEENLINNA Kiltintie 13 13130 Hämeenlinna puh. 03-644 0400

JYVÄSKYLÄ PL 36, Kiilatie 5 40351 Jyväskylä puh. 014-338 8700

ROVANIEMI Alakorkalontie 42 96300 Rovaniemi puh. 016-321 0100

TM


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Saaristometsien puunkorjuu on rutiinihommaa Wikbladeille

KONEURAKOINTI 31

Saaristossa urakoinnissa on omat haasteensa. Kjell Wikblad vastaanottaa polttoainetankin veneeseen. Andreas Nynäs istuu ohjaamossa.

S

aaristometsien hoito sujuu kuten mantereella, mutta saaristossa työ on monesta syystä vaativampaa. 13 vuoden kokemuksen jälkeen saaristotyöskentely on muodostunut rutiinihommaksi veljeksille Kjell ja Tomas Wikblad. He perustivat yrityksensä Br. Wikblad uuden vuoden aattona vuonna 2007. Kun lokakuu 2020 lähenee loppuaan, veljekset ovat lopettelemassa työmaata Vaasassa, Sundomin saaristossa. Kuljettaja Andreas Nynäs toimittaa ison lastin tukkeja rantaan, ja seuraavaksi tiedossa on kuormatraktorin tankkaus. Andreas ei ole yhtiön vakituinen työntekijä vaan auttaa silloin kun on tarvetta. Muuten hän toimii maanviljelijänä. - Me veljekset olemme kotoisin Soklotista ja tavallisesti teemme töitä Kokkolan ja Oravaisten välillä. Saaristometsien hoito on meillä joka vuosi toistuva ilmiö, vaikka juuri Vaasan saaristo ei kuulu meidän tavanomaiseen alueeseemme, Kjell Wikblad kertoo. Br. Wikblad toimii Forest Kingsin alaisuudessa ja tehdyt

tukit lähetetään Pietarsaareen UPM:n tuotantolaitokselle. Yrittäjinä veljekset ovat ehtineet omistaa yhdeksän eri metsäkonetta. Tällä hetkellä heillä on yksi harvesteri ja kuormatraktori ketju. Kuormatraktori on vuoden 2019 Logset 6F GT ja samalla heidän ensimmäinen Logset-koneensa. - Veljeni halusi jatkaa samoilla tutuilla metsäkonemerkeillä, koska hän on konservatiivinen. Logset-koneen testiajon jälkeen hän muutti mielipidettään ja kuormatraktori toimitettiin meille marraskuussa 2019. Siinä on nyt noin 1 700 ajotuntia. Se on aika vähän, sillä yleensä ajotunnit ovat noin 2 500 h/vuosi. Levottoman 2020 vuoden tapahtumat näkyvät meidän tuotannossamme: lakkoja, koronavirus ja yleinen taloudellinen epävakaus, Kjell sanoo.

Oikein varusteltu kone

Saaristossa pärjää oikein varustellulla metsäkoneella. Kjellin mukaan heidän työnsä painopiste on yksityisten metsänomistajien mailla, ja he tekevät pääsääntöisesti harvennuksia. Logset-kuormatraktorissa on lyhyempi kuormatila, jolloin se kääntyy ketterästi. Nosturi on kymmenen metriä pitkä Mesera

92 ja kuormatraktorissa on keskusvoitelu. - Emme voi koko ajan työskennellä nosturin kanssa optimaalisen ulottuvuuden puitteissa. Nosturin on kyettävä nostamaan raskaita lasteja, kun se on täysin ulkona, jos vaikka lastaamme proomua tai nostamme polttoainetankin veneestä, Andreas Wikblad selventää. Saaristossa työtä riittää, mutta ajomatkat ovat pidempiä, työnteon tahti seuraa osittain satamien aikatauluja, ja sää vaikuttaa työn etenemiseen. Logistiikka vaatii enemmän suunnittelua: milloin metsäkoneet tulee tankata, mitä varaosia tarvitaan ja kuka toimittaa tarvikkeet saarille? - Heti, kun joku osa menee rikki, kokonaiskuvio on monimutkaisempi kuin mantereella. Onneksi Logset-takuu toimii moitteettomasti, Kjell kertoo.

Ero on valtava. Jousitus parantaa suorituskykyä ja se toimii yllättävän hyvin. Kun lastaan, jousitus poistaa myös sivuttaiset iskut. Istun rennommin eikä kroppa tunnu enää yhtä väsyneeltä työpäivän jälkeen, hän kuvailee. Kjell mainitsee muita ominaisuuksia: - Ohjaamossa riittää tilaa -

sitä on myös paljon pään ympärillä, kun istuu ja ajaa. Lattian spottivalot auttavat löytämään lattialle pudonneita tavaroita. Näkyvyys alaspäin on todella hyvä. Toivoisin, että ikkunalasien ylempi lasilinja jatkuisi hieman korkeammalle. Se auttaisi proomun lastauksessa, hän toteaa lopuksi.

Harkittu kokonaisuus

Kjell ja Andreas pitävät kuormatraktorista kokonaisuutena ja molemmat nimeävät heidän mielestään hyvin harkittuja yksityiskohtia. Andreas kehuu erityisesti Smooth Ride -ohjaamojousitusta. - En ole ennen ajanut ohjaamojousitetulla metsäkoneella.

Kjell Wikbladin mukaan ensimmäinen vuosi Logset-koneen kanssa on sujunut hyvin, vaikka ajotunteja koneeseen on kertynyt verrattain vähän.


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Siirtokumpu Oy:n yrittäjäveljekset Teppo (vas.) ja Arttu Tyni juovat yhdessä kahvit Logset 6HP GT harvesterin vierellä samalla, kun vaihtavat vuoroa.

Yrittäjällä työnteko on omissa käsissä

S

iirtokumpu Oy tekee pääsääntöisesti metsien harven- nuksia Taivalkosken alueella. Veljekset Teppo ja Arttu Tyni perustivat yrityksen heinäkuussa 2019. Heidän kaksi muuta veljeään Heikki ja Tapio työskentelevät myös yrityksessä.

- Ajatuksemme on, että hyvä tästä tulee, kun porukalla mennään ja yhdessä tehdään. Pääasia, että tiimi toimii ja positiivista palautetta tulee, Teppo Tyni hymähtää. Yrityksen toiminta on pyörinyt hyvin alusta lähtien. Koronavirus ei onneksi ole vaikuttanut työn määrään. Teppo kertoo, että alalla on saanut oikeastaan

tehdä niin paljon töitä, kun on vain jaksanut. Tepolla ja Artulla oli molemmilla ennestään pitkä kokemus metsäkoneen kuljettamisesta. Teppo työskenteli toiselle yritykselle metsäkoneenkuljettajana siitä lähtien kun hän pääsi armeijasta 2013 ja Arttu oli ajanut metsäkoneita 13 vuotta ennen Siirtokummun perustamista. - Olimme miettineet jo monta kertaa aikaisemmin, että voisihan tätä hommaa kokeilla omilla koneilla. Mahdollisuus siihen tuli, kun Pudasjärvellä tuli koneketju myyntiin töineen. Pääsimme yhteisymmärrykseen konekaupoista, joten päätimme perustaa yrityksen ja ostimme koneet. Viihdyn yrittäjänä, kun saa itse säveltää. Suurin ero yrittäjänä olemisen ja työntekijänä olemisen välillä on se, että yrittäjänä työnteko on omissa käsissä. Teemme omat kuljetussuunnitelmat ja päätämme itse yrityksen toimintamallit, Teppo kertoo. Siirtokumpu Oy urakoi puuta Koillismaan Metsänhoitoyhdistyksen alaisuudessa. Tukit menevät esimerkiksi Pölkky Oy:lle ja Kontion tuotantolaitokselle Pudasjärvelle ja kuitu vuorostaan Stora Ensolle Ouluun tai tällä hetkellä Ruotsiin, kun Stora Enson tuotantolaitosta remontoidaan.

Teppo Tyni täyttää Logset TH55 harvsteripään sahanketjuöljysäiliön. Se on normaali työvuorovaihdon huoltotoimenpide.

Ketterän koneen polttoainetaloudellisuus yllätti

Siirtokumpu ajaa puuta yhdellä koneketjulla. Ketjun harvesteri on syyskuussa 2020 toimitettu Logset 6HP GT, joka on

varustettu TH55 harvesteripäällä. Marraskuun alkuun mennessä koneella on ajettu noin 500 h. - Koneen koko ja teholuokka ovat omiaan meidän työmaillemme. Työn painopiste on har-

vennuksissa ja siksi haimme ketterää sekä kevyemmän kokoluokan konetta. Koneen kapasiteetti riittää kuitenkin hyvin myös päätehakkuille. TH55 päätä on mukava ohjata metsässä, kun se on niin kompakti ja suorituskykyinen, Teppo listaa. Tähän vuodenaikaan haastavinta työnteosta tekee keliolosuhteet. Työn pitäisi sujua niin, ettei työmaalle jäisi pahoja urapainaumia ja korjuujälki olisi siisti. Ennen koneen hankintaa veljekset tiedustelivat tuttaviltaan eri konemerkeistä. Teppo tiesi ennestään, että AGCO Powerin moottorit ovat polttoainetaloudellisia: - Logset harvesterin polttoainetaloudellisuus pääsi silti yllättämään positiivisesti. Kone on todella vähäruokainen. Ohjaamo on hiljainen. Koneen normaali ylläpito, kuten öljynvaihto ja rasvaukset sujuvat helposti, kun osien väliin on jätetty tilaa liikkua. Lopuksi Teppo haluaa vielä kiittää Logsetin käyttökoulutusta ja jälkimarkkinointia. - Tähän mennessä olemme saaneet apua nopeasti kun olemme sitä tarvinneet. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kyseessä on kalliit vehkeet ja työnteon tulee olla tehokasta.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31


METSÄALAN AMMATTILEHTI

34 KONEURAKOINTI

JL-Forest Oy urakoi puuta Koskinen Oy:lle Kanta-Hämeen ja pohjoisen Uudenmaan alueilla. Kuvassa tehdään Ponsse Scorpionilla kakkosharvennusta Lopella.

Laadukasta korjuujälkeä hyvällä konekalustolla

J

L-Forest Oy on puunkorjuuyritys Turengista, Hämeenlinnan läheltä, joka urakoi puuta Koskisen Oy:lle Kanta-Hämeen ja pohjoisen Uudenmaan alueilla.

Hämeeseen. - Olen aikanaan ajanut pitkään vihreillä koneilla ja nekin ovat oikein hyviä. Kun Ponsse Ergon kanssa pääsi sinuiksi mietin aina että voikohan sitä parempaa harvesteria tulla mutta sitten kun ajoon tuli vuonna 2016 ensimmäinen Scorpion niin kyllä se Ergon suuret saappaat vaan täytti. Ja vuonna 2018 tullut tuoreempi Scorpion on hioutunut vieläkin paremmaksi. Erityisesti harvennuksilla Scorpion on aivan loistava kun näkyvyys on joka suuntaan esteetön eikä puomi ole koskaan edessä. Korjuustamme jotain 35 % on harvennuksia ja tuntuu että ne vain lisääntyvät. Toki Scorpion on vallan tehokas myös aukolla ja sen hyvä ergonomia auttaa jaksamaan pitkissäkin vuoroissa, kertoilee Sinkkonen.

JL-Forestin nimi juontaa kahden yrittäjän etu- ja sukunimen kirjaimista, jotka eivät kuitenkaan ole sukua toisilleen. - Aika usein meitä luullaan veljeksiksi tai ainakin serkuksiksi mutta sukunimissämme on kuitenkin yhden kirjaimen ero, toteavat Jarkko Lehtonen ja Jarkko Lehtinen.

Kuskeista yrittäjiksi

Jarkkojen yhteistyö alkoi jo kauan ennen JL-Forestin perustamista, mikä tapahtui vuonna 2007. Jarkko Lehtosen isä Kari Lehtonen ja Jarkko Lehtisen appiukko Lasse Heinonen olivat yrittäjinä puunkorjuuyhtiössä Lehtinen & Heinonen, missä molemmat Jarkot toimivat nuoresta lähtien työparina konekuskeina. - Neljännesvuosisadan olemme molemmat jo konetta ajaneet; itse kävin välillä ATT-Forestin palveluksessa viiden vuoden ajan ennen JL-Forestin perustamista, sanoo Jarkko Lehti-

JL-Forest Oy:n yrittäjät Jarkko Lehtonen (vas.) ja Jarkko Lehtinen lähtivät metsäkoneyrittäjiksi 13 vuotta sitten. Sitä ennen oltiin jo pitkään työparina konekuskeina.

nen.

Hallittua kasvua

JL-Forestin urakointi alkoi John Deere koneketjulla ja hiljalleen koneita on tullut lisää: - Tänä päivänä meillä on kaksi Ponssen harvesteria, kolme Ponssen ajokonetta ja yksi John Deeren ajokone. Töitä on

ollut hyvin ja juuri äsken teimme kaupat Ponssen Joel Uusi-Mikkolan kanssa käytetystä, ikäisekseen vähän ajetusta vuosimallin 2015 Scorpion harvesterista, missä on pitkä puomi ja H6 koura erityisesti harvennuksille. Nyt harvestereita on jatkossa kolme kappaletta. Joelin kanssa on hyvä vääntää kauppaa vaikka

aina me sille hävitäänkin, naurahtavat JL-Forestin miehet.

Scorpion täyttänyt Ergon isot saappaat

Ensimmäinen Ponsse eli Ergo harvesteri tuli taloon vuonna 2011 ja samana vuonna yrityksen luottokuski Esa Sinkkonen tuli töihin muutettuaan Kiteeltä

Sopivat ajokoneet

Kuormatraktoreissa Ponsse Buffalo on osoittautunut todelliseksi työjuhdaksi ja niitä on ajossa kaksi. - Myös Ponsse Elk on hyvä ajokone tarpeisiimme samoin kuin 2016 uutena hankittu pyöriväohjaamoinen John Deere 1510E, kommentoivat Lehtonen ja Lehtinen. Kesäisin ajokoneita valjaste-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 35

Jo yli kolmasosa JL-Forestin työmaista on harvennuskohteita ja niiden määrä on koko ajan kasvanut. Korjuujälki on yritykselle ykkösasia eikä pelkät kuutiot.

taan risunajoon jolloin varustukseen kuuluu takapankot, risukoura, vaaka ja paperinlevitin: - Risunajoa on ollut hyvin ja käymme tekemässä sitä myös eteläisen Pirkanmaankin alueella.

Huoltosopimus on tätä päivää

Vuonna 2016 tulleesta Scorpionista lähtien kaikki uudet Ponssen koneet on otettu huoltosopimuksella. - Ponsseissa on ollut todella vähän teknisiä murheita mutta siltä huoltosopimus on järkevä. Se mahdollistaa remonttikulujen ennakoinnin ja tarkan ohjelman ansiosta huollot tulee varmasti tehtyä ajallaan. Samalla myös paineiden mittaukset, pulttien kiristelyt ym. hoituu ammatti-

laisten toimesta. Näissä nykykoneissa on todella paljon tekniikkaa mikä vaatii huollon tekijöiltä oikeat laitteet ja erikoisosaamista. Ponssen Tampereen ja Hyvinkään huoltopisteiden henkilökunta ansaitsevat kehut palvelustaan ja joustavuudestaa, sanovat Lehtonen ja Lehtinen.

Tekijälle olisi töitä hyvässä porukassa

Hiljalleen kasvaneen JL-Forestin palveluksessa on tällä hetkellä kahdeksan henkilöä yrittäjät mukaanlukien.

- Korjuujälki on meille ykkösasia eikä pelkät kuutiot, niin että metsänomistaja voi katsella tyytyväisenä tekemäämme työtä. Meillä on mahtava porukka ja olemme tähän asti onnistuneet saamaan hommiin motivoituneita ammattilaisia. Nyt kun tuli yksi harvesteri lisää ja isäni Kari eli kavereiden kesken Pantteri alkaa harjoittelemaan eläkkeellä olemista niin ainakin yhdelle tekijälle olisi jatkossa töitä, ilmoittaa Jarkko Lehtonen.

Esa Sinkkonen tuli JL-Forestille kuljettajaksi vuonna 2011: - Ponsse Scorpion on täyttänyt Ergon jättämät suuret saappaat.

Kaksi Ponsse Buffaloa ja yksi Elk muodostavat ajokoneiden rungon ja ne ovat osoittautuneet todellisiksi työjuhdiksi.

JL-Forestin metsäkoneet kulkee leimikolta toiselle 5-akselisella Volvo ritiläautolla.

Ponsse Scorpion on tehokone myös päätehakkuilla. Kuljettajat kehuvat sen ergonomiaa mikä auttaa jaksamaan pitkissäkin vuoroissa.

Vihreää väriä JL-Forestin kelta-mustaan konekantaan tuo pyöriväohjaamoinen John Deere 1510E kuormatraktori.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneautomaation kehitysnäkymät ovat maltilliset

M

etsätehon tekemän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva metsäkoneautomaation kehitysnäkymistä ja potentiaalista seuraavan 10 vuoden aikana ja laatia automaation tasoluokitus metsäkoneille selventämään eri automaatiotasojen ominaispiirteitä ja ilmentymiä.

Automaatiosta toivotaan seuraavaa tuottavuusloikkaa metsäkonetyöhön. Monessa tilanteessa metsäkoneenkuljettaja muodostaa pullonkaulan metsäkonetyön tuottavuudelle, sillä metsäkoneiden suorituskyky mahdollistaisi tehokkaamman työskentelyn. Näin ollen tehokkuus- ja kustannushyötyjen tavoittelu vaatii useampien toimintojen riippumattomuutta ihmisen suorituksesta, joten eri asteisen automaation kehittyminen on luontevaa metsäkoneissa.

Kattavat asiantuntijahaastattelut

Tutkimuksessa haastateltiin kuuttatoista asiantuntijaa eri ryhmistä (metsäkonevalmistajat, automaatiotutkijat, puunkorjuun tilaajat ja metsäkoneyrittäjät). Lisäksi tutkimuksessa tehtiin laaja metsäkoneiden automaatio-

Asiantuntijahaastattelujen perusteella metsäkoneautomaatio on yksi haastavimpia automaatioteknologian sovelluskohteita. Suomen puunkorjuuolosuhteet asettavat huomattavia haasteita automaatioteknologian kriteereille, kuten tehokkuudelle, turvallisuudelle ja toimintavarmuudelle.

ta käsittelevä kirjallisuustarkastelu. Työssä laadittiin hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden automaation tasoluokitukset. Tasoluokitus kuvaa kuljettajan ja automaatiojärjestelmän väliset roolit ja vastuut portaittain automaation osuuden kasvaessa. Aiemmin erilaiset tulkinnat automaatio-termin käytöstä ovat

vaikeuttaneet keskustelua metsäkoneiden automaatiosta. Nyt laadittu luokitus mahdollistaa yksiselitteisen ja yhteisen tulkinnan. Asiantuntijahaastattelujen perusteella metsäkoneautomaatio on yksi haastavimpia automaatioteknologian sovelluskohteita. Suomen puunkorjuuolosuhteet asettavat huomattavia haasteita

automaatioteknologian kriteereille, kuten tehokkuudelle, turvallisuudelle ja toimintavarmuudelle. Täten kehitysnäkymät ovat melko maltilliset, ja täysautomaattisista tai autonomisista metsäkoneista puhuminen on vielä epärealistista, etenkin mitä suurempia ja useampia hyötyjä tavoitellaan. Pohjoismaisen puunkorjuun todennäköisimpinä

tulevaisuudennäkyminä ovat puoliautomaattiset ratkaisut nosturin ja alustakoneen osalta. Tutkimusraportin on koostanut Metsätehon projektitutkija Pyry Seppälä. Tiedotteeseen liittyvä julkaisu löytyy osoitteesta metsateho.fi Metsätehon tiedote 21/2020


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

Lämpöpeitto metsäkoneisiin K etjupojat Oy ja JP-Cover Oy ovat tuoneet markkinoille kehittämänsä metsäkoneen lämpöpeiton nopeuttamaan metsäkoneella töihin lähtöä pakkasilla ja säästämään kustannuksia.

Parhaat ideat ovat usein yksinkertaisia; niin voi sanoa myös patentoidusta metsäkoneen lämpöpeitosta. - Erilaisia peitteitä on käytetty metsäkoneissa kautta historian helpottamaan urakointiin lähtemistä paukkupakkasista. Mutta aiemmin ei ole ollut tarjolla tarkoitukseen suunniteltua peitinratkaisua, mikä on helppo käyttää. Ensimmäiset lämpöpeitot valmistettiin urakoitsijoille testikäyttöön edellistalvena ja niistä saadun erittäin positiivisen palautteen perusteella tuote on nyt valmis markkinoille, kertoo myynnistä vastaavan Ketjupojat Oy:n Ari Räsänen.

Kotimaista laatua räätälintyönä

Lämpöpeitot ovat kotimaista laatua ja ne valmistaa JP-Cover Joensuussa, joka tunnetaan laadukkaista puutavaranostureiden ja metsäkoneiden suojaverhoista. - Materiaali on tehtävään valittua palamatonta pressukangasta, mikä mahdollistaa koneen lisälämmittimen käytön pressu päällä. Peitto muotoillaan mittaan jokaiseen metsäkonemalliin niin että se istuu päälle kuin räätälin tekemä puku. Saumoissa ja kiinnitysratkaisuissa näkyy JP-Coverin korkea työnlaatu mikä takaa peiton keston kovassa käytössä. Peiton reunoihin on ommeltu kanavat joihin voidaan pujottaa lisävarusteena saatavat kepit jolloin käyttöön saadaan kätevä teltta koneen päälle, mikä suojaa sateelta ja viimalta kenttäolosuhteissa huoltoja tehtäessä. Metsäkoneiden lisäksi lämpöpeittoa voidaan valmistaa mihin tahansa työkoneisiin kuten vaikka kaivukoneisiin tai traktoreihin, toteaa Räsänen.

Metsäkoneen lämpöpeiton idea on yksinkertainen: se asetellaan työvuoron jälkeen koneen päälle, jolloin lämpö ei karkaa harakoille vaan öljyt ja nesteet ovat aamulla plussan paukkupakkasillakin. Kun kone ei ole jäässä niin tuottavaan työhön päästään samantien ja komponenttien vauriot vähenevät mikä säästää huoltokuluja.

Lämpöpeitot ovat kotimaista laatua ja ne valmistaa JP-Cover Joensuussa. Materiaali on palamatonta pressukangasta.

Lämpöpeittoja löytyy heti toimitukseen

Tällä hetkellä peitosta löytyy 3D-kuvat jo suosituimpiin metsäkonemalleihin.

- Ja varastosta saadaan valmis peitto lähtemään heti toimitukseen ainakin Ponssen Scorpion, Elk, Beaver ja Ergo koneisiin, Komatsu 931:een ja John Deere 1270G:hen, ilmoittaa Räsänen.

Kone pakkasessa nopeasti tuottavaan työhön

Metsäkoneenkuljettaja Jari Liuska (oik.) on käyttänyt 30 vuotta erilaisia peitteitä metsäkoneen päällä pakkaskeleillä ja nähnyt selvät hyödyt mitä sillä saavutetaan. - Nyt markkinoille on tuotu konekohtaiset peitteet joiden alla lämpö säilyy ja käyttö on helppoa, sanoo myynnistä vastaavan Ketjupojat Oy:n Ari Räsänen.

Lämpöpeiton tehtävä on nimensä mukaisesti pitää yöksi tai pidemmän tuurinvaihdon ajaksi pakkaseen jätetty kone lämpimänä. Se myös mahdollistaa paukkupakkasilla työvuorojen vapaamman järjestelyn kun kuljettajaa ei ole pakko vaihtaa lennosta. - Kun koneessa on oikeanlainen peitto niin lämpö ei karkaa harakoille vaan öljyt ja nesteet ovat plussan puolella vielä aamullakin vaikka pakkasta olisi todella paljon. Tämä nopeuttaa töiden aloittamista huomattavas-

Lämpöpeittoa voi hyödyntää myös kätevänä huoltotelttana lisävarusteena saatavan keppisarjan avulla.

ti verrattuna jäätyneeseen koneeseen. Kovilla pakkasilla metsäkonetta joutuu lämmittelemään jopa puolitoista tuntia mutta lämpöpeiton alla yöpynyt kone on valmis tuloksentekoon lähes saman tien. Jos lasketaan että lämmittelyaikaa säästetään tunti päivässä tekee se kuusi tuntia viikossa eli 24 tuntia kuukaudessa ja jos kylmiä talvikuukausia on neljä niin ollaan lähes sadassa tunnissa lisää tuottavaa puunkorjuuaikaa. Sadan euron tuntilaskutuksella se tekee lähes 10 000 euroa enemmän per kone, laskeskelee Räsänen.

Lämmin kone - komponentit kiittää

Työajan lisäksi lämpöpeitolla säästetään koneen komponentteja mikä vähentää yllättäviä seisakkeja ja yleisesti huoltokustannuksia sekä polttoainetta.

- Kun kone on lämmin niin kaikki kestää paremmin dieselmoottorista hydrauliikkaan. Nykykoneissa on lisäksi AdBlue -järjestelmä mikä jäätyessään aiheuttaa usein ongelmia. Lämpöpeittoa käyttämällä myös siitä ongelmasta päästään eroon, huomauttaa Räsänen.

Edullinen investointi

Metsäkoneen lämpöpeiton hinta vaihtelee konemallista riippuen vähän yli tuhannesta eurosta reiluun kahteen tuhanteen. - Lämpöpeittoon investointi maksaa nopeasti itsensä takaisin ja säästää urakoitsijan kukkaroa sekä hermoja. Ketjupoikien lisäksi peittoa myy jo Ponssen verkosto ja jälleenmyyntiä kehitetään jatkossakin, sanoo Ari Räsänen.


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kiesitech -tuotteiden valmistus uusiin tiloihin - markkinoille lisää mielenkiintoisia innovaatioita

K

iesitech -tuotevalikoima laajenee entisestään ja tuotanto tehostuu, kun niiden valmistaja Finconel Oy on muuttanut marraskuun alussa uusiin tiloihin Mikkelin Rantakylässä.

- Uudet tuotantotilat ovat lähes tuplat suuremmat kuin aiemmin ja korkeaan halliin mahtuu nyt sisään kiristinasennukseen kuorma-autot ja perävaunut. Nyt Kiesitech -tuotteiden valmistus saadaan tehostumaan mikä mahdollistaa myös volyymien merkittävän kasvattamisen tulevaisuudessa, kertoo Finconel Oy:n Saku Tuhkalainen. Kiesitech tunnetaan laadukkaista harvestereiden syöttörullista ja koneenkuljetusautojen kuormankiristimistä. - Kiesitech -tuotteet ovat tulos halusta parantaa omaa ja muiden työturvallisuutta, työn mukavuutta, sekä työn tehokkuutta. Kaikki innovaatiomme ovat syntyneet käytännönläheisistä tilanteista, joissa on herännyt ajatus että kuinka voisimme tehdä sen paremmin… kertoo Kiesitech Oy:n Antero Kiesiläinen.

Kiesitech -syöttörullat vakuuttaneet asiakkaat

Kiesitech WELD-S syöttörullilla maksimoit motosi tehokkuuden. Rullien nerokas rakenne maksimoi pidon ja käyttömukavuuden. Levypiikkien ja ripojen yhdistelmä pyörii puun pinnalla tasaisesti ei täristä edes jäisellä puulla häiritsevästi. Rullilla on erinomainen pito puuhun, mutta samalla ne myös keskittävät puun hyvin kouraan. Rullat on tehty aidosta HARDOX 450-kulutusteräksestä pitkän käyttöiän takaamiseksi. - Kiesitech WELD-S syöttörullia on toimitettu jo lähes kolmen vuoden ajan asiakkaille ja niistä saatu palaute on erittäin hyvää, mikä näkyy tasaisesti kasvavana myyntinä. Rullia löytyy tällä hetkellä Ponsse H5, H6 ja H8 sekä John Deere H413 ja H414 kouriin nopeilla toimitusajoilla. Kiesitechin lisäksi syöttörullia myy Ponssen verkosto ja niitä toimitetaan myös vientimarkkinoille, ilmoittaa Kiesiläinen.

Uusi maharulla Ponssen kouriin

Kiesitech -tuotteiden valmistuksesta vastaava Finconel Oy on muuttanut marraskuussa uusiin toimitiloihin Mikkelin Rantakylässä. Uudet tuotantotilat ovat lähes tuplat suuremmat kuin aiemmin ja korkeaan halliin mahtuu nyt sisään kiristinasennukseen kuorma-autot ja perävaunut.

met on suunniteltu tarpeeseen sitoa painavat lastit turvallisesti, nopeasti ja kuljettajan hermoja säästäen. Ne ovat vakuuttaneet käyttäjien lisäksi koneenkuljetus autojen valmistajat helpolla asennettavuudella. - Kiesitech -kiristimet perustuvat täysin mekaaniseen sidontavoimien välittämiseen kiristimestä auton rakenteisiin. Kiristimien hallinta on helppoa hydrauliikan avulla. Kiesitech kiristimillä säästät jopa 75 % aikaa kuormansidonnassa verrattuna vanttiruuvien käyttöön. Ne on suunniteltu käytettäväksi 13 mm 10-luokan nostoketjun kanssa. Kiristimissä on vähäinen huollon tarve: rasvaus yhden pisteen kautta voitelee koko kiristimen, opastaa Kiesiläinen.

Uusi kevyt alumiininen kuormankiristin

Kiesitech on kehittänyt kuormankiristimestään kevyen alumiinisen version, mikä tuodaan kenttätestien jälkeen markkinoil-

Nyt Kiesitech tuo markkinoille Ponssen kouriin myös ns. keskirullan mitä maharullaksikin kutsutaan.

le ensi kesään mennessä. - Alumiininen, todella kevyt ja rakenteeltaan täysin mekaaninen kuormankiristin laajentaa käyttömahdollisuuksia koneenkuljetusautoista vaikkapa puutavaran sidontaan hydraulisesti kuorma-autoissa ja työkoneiden kiinnitykseen vaihtolavoissa, joissa kiristys voidaan tehdä pulttipyssyllä ilman hydrauliikan tai sähkön tarvetta, opastaa Kiesiläinen.

Finconel Oy:n Saku Tuhkalainen esittelee sarjatyönä tuotannosta valmistuvia Kiesitech -syöttörullia.

Nyt Kiesitech tuo markkinoille Ponssen kouriin myös ns. keskirullan mitä maharullaksikin kutsutaan. - Koekäytössä keskirulla on osoittautunut oikein toimivaksi myös pihkaisella puulla, toteaa Kiesiläinen.

Kiristimet koneenkuljetusautoihin

Kiesitech CB -kuormankiristi-

Kiesitech CB -kuormankiristimet ovat vakuuttaneet ominaisuuksillaan koneenkuljetusautoissa.

Kiesitech tuo kesään mennessä markkinoille kevyen alumiinisen version kuormankiristimestä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

77 KULJETUS 39 KONEURAKOINTI

UUTUUS!

BRIODLIGHTS -TYÖVALOT

BriodLights LED -työvalot leveällä valokuviolla. Erittäin hyvä valoteho kaikissa olosuhteissa. Valojen sisäänrakennettu automatiikka säätää valon kirkkautta Timo Korhonen esittelee Kamazin aavikkoralli tiimille valmistettua Karjaan kuorma-autotuotanto on joustava ja tehokas, mikä mahdollistaa nopeat reagoinnit valmistusvolyyerikoiskorkeaa Sisu Polar 6x6 kuorma-autoja. Venäjän markkinoilla on mien äkillisiin muutoksiin sekä asiakaskohtaiset varioinnit. ylikuumenemisen estämiseksi. Tuotteissa on DT-liitin. meneillään useita mielenkiintoisia projekteja...

Tutustu tuotevalikoimaamme osoitteessa www.widni.fi.

Widni Oy

Valokaari 8, 00750 Helsinki

p. 09 7518 0500

Sähköposti: info@widni.fi

Sisu Polar kuorma-autojen suunnittelu- ja valmistusprosessin perustana on tahto tehdä suomalaiselle ammattilaiselle soveltuva työkalu; tämän päivän huipputekniikalla.

WIDNI.FI


40 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

OSTETAAN METSÄKONEITA Nyt on uudehkoista koneista kysyntä myös muualla Euroopassa. Hoidamme koneet asiakkaillemme ”avaimet käteen” - periaatteella, huolehdimme kuljetukset suomessa ja ulkomailla sekä laivarahtitilaukset. Tehdään nopeat käteiskaupat! Soita 040 963 0047 / Jere

JENKKI TYÖAUTOJEN & KEVYTKUORMA-AUTOJEN MAAHANTUONTI

FORESTRY EQUIPMENT DEALER Wennström Machinery Oy www.WMOY.fi

J.Wennström 040 963 0047 jere.wennstrom@wmoy.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

Kestävät renkaat telakäyttöön K

viiltoja eikä kulutuspinta ole lähtenyt jyrsiytymään ja kyljet ovat täysin terveet, joten telat eivät niitä vaurioita. Kumiseos on onnistunut mikä on metsäkonerenkaan kestävyyden perusta, pohtii Pitkänen. Kasvaneet koneet tarkoittaa myös kasvaneita rengaspaineita. - Buffalossa meillä on takarenkaissa painetta kuusi kiloa ja eturenkaissa neljä kiloa. Kasvaneet paineet asettaa renkaille omat haasteensa mutta Alliance tuntuu kestävän hyvin, toteaa Pitkänen.

oneteko Pitkänen Oy palvelee ammattitaitoisella henkilökunnalla ja nykyaikaisella kalustolla laadukkaasti ja kustannustehokkaasti puunkorjuussa.

Koneteko Pitkänen Oy on vuonna 1974 perustettu, Lapinlahdella kotipaikkaansa pitävä metsäkoneyritys mikä toimii Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella sekä tällä hetkellä myös Keski-Euroopassa. - Meillä on yhteensä seitsemän metsäkoneketjua joista kahdella on operoitu Saksassa puolentoista vuoden ajan. Olemme olleet vuosikymmenten aikana aiemminkin monella ulkomaankeikalla Venäjällä, Ranskassa ja Ruotsissa. Kuusi ketjua on Ponssen koneita ja yksi John Deerejä, kertoilee Kalle Pitkänen. Suomessa puuta tehdään Stora Ensolle, jonka kanssa sopimus tehtiin joulukuussa 1973. - Yhteistyö on ollut pitkäjänteistä, mikä on mahdollistanut operoinnin kehittämisen nykytasolle. Toimimme alueellamme Stora Enson laajavastuisena tähtiyrityksenä. Kuulumme PEFC metsäsertifioinnin piiriin joten noudatamme puunkorjuussa ja muissa metsäalan palveluissa sertifioinnin vaatimuksia, sanoo Pitkänen.

Kantavat Kopa -telat käytössä läpi vuoden

Koneteko Pitkänen siirtyi muutama vuosi sitten käyttämään kantavia Kopa-teloja kaikissa Suomessa töissä olevissa koneissa. - Kopan telat on joka koneessa edessä ja takana. Käytämme 900 mm leveitä teloja, paitsi Ponssen kuormatraktoreissa joissa on Active Frame ohjaamon vaimennus jolloin eteen mahtuu 800 milliset, toteaa Pitkänen. Kopan kantavat telat ovat osoittautuneet ylivertaisiksi pehmeillä mailla. - Välillä tuntuu että tämä on

Rengasrikko vie aikaa ja rahaa

Koneteko Pitkänen Oy tekee puuta yhteensä seitsemällä metsäkoneketjulla, joista kahdella operoidaan Saksassa. Kuvassa Ponsse Buffalo varustettuna kantavilla Kopa -teloilla ja Alliance Forestar III -renkailla.

jatkuvaa pehmeiden maiden korjuuta kun talvet ovat lauhoja ja vettä sataa tasaisesti läpi vuoden. Ja vaikka korjuu muuten onnistuisi niin lisäksi pitää ottaa huomioon metsään jäävät jäljet. Niitä olemme onnistuneesti minimoineet Kopa-teloilla, joilla ajamme ongelmitta läpi vuoden kaikissa keleissä - itseasiassa kuljettajillemme ei enää muut telat edes kelpaa. Kopat ovat hyvät myös kantavassa maastossa sillä ne eivät revi pintamaata rikki sileän rakenteensa ansiosta joten metsänpohjat säilyy siisteinä. Ainoastaan jos työskennellään pidempi aika kovassa kivikossa niin sitten alle vaihdetaan ketjut, sanoo Pitkänen.

Alliance renkaat kestää telojen kanssa

Koneteko Pitkäsellä on hyviä

kokemuksia Alliance Forestar III -renkaista yhdessä Kopa -telojen kanssa. Renkaiden kehityksessä on huomioitu metsäkoneiden telojen yhteensopivuus mutta ne tarjoavat poikkeuksellisen pidon myös ilman teloja. Parannettu teräs-nylonrunko takaa korkeat kuormapainot ja erinomaisen suojan vaurioita vastaan. - Meille tuli aika tasan vuosi sitten Alliance Forestar III -renkaat koossa 710/45 Ponsse Buffaloon. Hyviä kokemuksia merkistä on saatu jo aiemminkin kun olemme ostaneet niitä paikallisilta rengaskauppiailta rikkoontuneiden renkaiden tilalle, sillä Alliancen hinta-laatu suhde on kohdillaan, toteaa Pitkänen. Alliance Forestar III -renkaat istuvat nätisti yhteen kantavien Kopa -telojen kanssa, joiden sivuohjuritkin osuvat juuri kohdil-

Alliance Forestar III -renkaat istuvat nätisti yhteen kantavien Kopa -telojen kanssa, joiden sivuohjuritkin osuvat juuri kohdilleen renkaan olkauriin.

leen renkaan olkauriin. - Renkailla on ajettu reilut 2000 tuntia ja ne ovat edelleen ihan uudenveroiset. Vuoden aikana ne ovat nähneet kylmää ja kuumaa keliä sekä märkää ja kuivaa, mikä vaikuttaa paljon kitkan vaihteluun ja sitä kautta kulumiseen. Renkaissa ei ole

Liian nopeasti hajoavat metsäkonerenkaat ovat kallis investointi ja rengasrikko maastossa vie paljon aikaa. - Kun rengas hajoaa metsässä niin siinä hommaa riittää ja kone on huonossa tapauksessa jopa koko päivän poissa tuottavasta työstä. Ensin otetaan telat pois jonka jälkeen piikataan talvella tuntikausia renkaan sisäpuolta puhtaaksi mudasta ja jäästä. Sitten kun rengas on viimein saatu irti sen kanssa ajellaan hallille tai rengasliikkeelle, missä taiteillaan uutta kumia vanteelle. Sitten taas takaisin metsään ja uusi rengas paikalleen jonka jälkeen on edessä vielä telasulkeiset. Luvassa on paljon ärräpäitä ja kallis päivä samalla kun korjuu viivästyy, huomauttaa Pitkänen.

Vuoden verran Buffalossa olleilla Alliance Forestar III -renkailla on ajettu telojen kanssa reilut 2000 tuntia ja ne ovat edelleen uudenveroiset.


42 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

VJK Metsäkonepalvelu Oy, Mikkeli

Monipuolista metsäurakointia V

JK Metsäkonepalvelu Oy on Mikkeliläinen metsänhoito- töihin ja hakkuiden organisointiin, koneelliseen aines- ja energiapuun korjuuseen sekä maanmuokkaukseen erikoistunut yritys.

- Osaamisemme piiriin kuuluvat hakkuiden suunnittelu, koneellinen puunkorjuu, harvennus- ja uudistushakkuut, päätehakkuut, joukkokäsittelyt, tonttihakkuut sekä muut metsäkoneilla tehtävät työt. Työt hoidamme tehokkaasti maaston vaatimukset ja metsänomistajan toiveet huomioiden - korjuujäljestä tinkimättä. Lisäksi teemme metsäteiden ja laanien kunnostuksia kaivukoneella, kertoo yrittäjä Juha Kuukka. Oikein ajoitetut metsänhoitotoimenpiteet ovat tuottavan metsänkasvattamisen perusta. - Asianmukaisesti tehdyt hoitotoimet varmistavat puuston tuottokyvyn ja metsäsi hyvinvoinnin. Hoidettu metsä on myös valmiimpi kohtaamaan luonnonilmiöt, kuten lumikuorman ja myrskyn, muistuttaa Kuukka.

Metsätöissä yli 50 vuoden historia

VJK Metsäkonepalvelun historia juontaa vuoteen 1969, jolloin Juha Kuukan isä Veijo aloitti Suomenniemellä puunajon Super Majorilla missä oli reki ja siinä vinssi. Ensimmäinen varsinainen metsätraktori, Valmet 870, saatiin käyttöön 70-luvun lopulla. - Siitä lähti koneet kehittymään ja urakointi kasvamaan. Parhaillaan meillä oli 11 metsäkonetta 2000-luvun alussa. Tällä hetkellä operoimme viidellä

- Asianmukaisesti tehdyt hoitotoimet varmistavat puuston tuottokyvyn ja metsäsi hyvinvoinnin. Hoidettu metsä on myös valmiimpi kohtaamaan luonnonilmiöt, kuten lumikuorman ja myrskyn, muistuttaa VJK Metsäkonepalvelu Oy:n Juha Kuukka.

metsäkoneella ja kaivukoneella millä tehdään metsämaan muokkausta. Ammattitaitoista henkilökuntaa on 6-8 riippuen korjuutilanteesta. Ja näyttää siltä että metsätyöt jatkuu meillä ehkä kolmannessakin polvessa sillä 3- ja 6-vuotiaat poikani ovat jo erittäin kiinnostuneita koneista, sanoo Kuukka.

Osana KSH-Konetiimiä

VJK Metsäkonepalvelu toimii osana KSH-Konetiimiä joka on kolmen koneurakointiyrityksen

omistama osakeyhtiö - mukana ovat lisäksi Metsä-Kiesit Oy ja Kaakon Koneurakointi Oy. - KSH-Konetiimi on UPM:n avainyrittäjä alueellamme. Koneyrittäjien Liiton jäsenyrityksinä kuulumme myös PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Toimimme pääsääntöisesti Mikkelin ja Hirvensalmen kuntien alueella. VJK Metsäkonepalvelulla on neljä konetta UPM:n urakoilla ja lisäksi yksi kuormatraktori ajaa puuta Harvestialle, sanoo Kuukka joka toimii myös Etelä-Savon

VJK Metsäkonepalvelun leimikoista noin 35 % on harvennuksia ja loput päätehakkuita. Koneet on varusteltu työtehtävien mukaan; kuvassa Ponsse Wisent kuormatraktori Kopan kantavilla teloilla.

Koneyrittäjien hallituksen jäsenenä.

Ponssella palvelu pelaa

VJK Metsäkonepalvelun kaikki koneet ovat tällä hetkellä Ponsseja. - S15 tuli taloon vuonna 1985 mikä oli Mikkelin alueen ensimmäisiä Ponsseja ja siitä lähtien niitä on ollut käytössä ainakin yksi koko ajan. Kotimainen valmistaja on vakuuttanut hyvillä koneilla ja erityisesti palvelullaan; kaikki koneet menee välillä rikki mutta se ratkaisee miten nopeasti ja edullisesti ne saadaan takaisin tuottavaan työhön. Ja nyt kun Ponssella on Mikkelissä uudet tilat niin palvelu sen kuin paranee, toteaa Kuukka. Koneita päivitetään tasaiseen tahtiin niin että tuottavuus pysyy korkealla ja kuljettajat viihtyvät työssään.

- Nyt on käytössä ScorpionKing ja Ergo 8wd harvesterit joiden perästä puut ajetaan laaniin Wisentillä, Buffalolla ja Elkillä, mikä on uusin koneemme. Seuraavaksi vaihtovuoroon tulee Ergo; kauppaa väännetään hyvässä hengessä Ponssen aluemyyntipäällikkö Ville Kautosen kanssa, jonka kanssa yhteistyö pelasi saumattomasti jo silloin kun hän työskenteli Mikkelin Ponssella asentajana, kehuu Kuukka.

Koneista täysi hyöty oikeilla varusteilla

Koneet varustellaan tehtävien vaatimusten mukaan: - Telapuolella todella hyvä tuote on Kopan kantavat telat mitkä ovat aivan ylivertaiset pehmeissä kohteissa. Viime kesänä korjasimme paljon talvikohteita mikä onnistui hyvin kun

Keväisin ja kesäisin ajetaan paljon hakkuutähteitä UPM:lle. Ajokoneissa on levitykset kuormatiloissa, vaakat ja risukourat.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

43 KONEURAKOINTI 23

Terävät päivät Oulussa 30.-31.10. mutta viime vuosina emme ole tehneet energiapuun korjuuta vaan keskitymme hakkuutähteiden ajoon tienvarteen, mistä suurin osa menee Etelä-Savon Energian Pursialan voimalaitokseen kaukolämmön raaka-aineeksi. Isä Veijo aloitti hakkuutähteiden korjuun vuonna 1992 jolloin sitä ihmeteltiin että mitä järkeä risuja on metsäkoneella kerätä… kertoilee Kuukka

Tulevaa risunajokautta varten VJK Metsäkonepalvelu hankki käyttöön Prokop pikakiinnikkeen - kyseessä oli valmistajan sadas kappale.

Prokop mahdollistaa nopean kouran vaihdon

Kun hakkuutähde sesonki etenee kesään lisääntyy sen rinnalla pyöreän puun ajo.

roituskiertoa nopeuttaa. - Hyvänä esimerkkinä eräskin asiakkaamme teroittaa kuuden harvesterin ketjuja noin 300 kappaletta kuukaudessa, kun moni vastaavalla konemäärällä operoiva teroittaa vain noin 150 ketjua kuussa. Vaikka teroitusMetsäteiden ja laanien kunnostuksia tehdään tela-alustaisella Volvo kulu kasvaa niin asiakas on laskaivukoneella. kenut että se kannattaa ehdottotehdä puuta syntyy - Hankimme ensi kautta varten masti kouraan jakoska toisinpäin, joten polttoainetta ajokoneeseen Prokop pikakiin- enemmän työlaitteenjasaa vaihdettua kuluu muuvähemmän, Kankaanpää nikkeen millä kuormatraktorin paljon tamassa minuutissa tilanteen mukaan, sanoo Juha Kuukka. risukoura vaihtuu nopeasti puu- toteaa.

Paljon nähtävää - ja tarjoilu pelaa

Oikeasti terävillä ketjuilla on suuri vaikutus harvesterin tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen. Lähde tutustumaan aiheeseen Ouluun 30.-31.10. Prokop pikakiinnikkeen avulla kuormatraktorin risukoura vaihtuu nopeasti puukouraan ja toisinpäin. Scanvallin tiloissa Oulussa osoitja oikein teroitetuilla. Asiaa on Ketjujen teroituksessa tulee ulussa järjestetään

O

mielenkiintoinen ajokoneessa oli alla leveät tapahtuma pe-laKopat joista jää todella vähän maasto30.-31.10. metsäkonealan vaurioita. Ja kun korjataan eriammattilaisille, missä pelaisia puulajeja niin Moipun rehdytään harvesterin teräSorter lajittelupankot ovat tosi ketjujen oikeanlaisella tekätevät. roituksella saavutettaviin selkeisiin hyötyihin.

Hakkuutähteiden ajoa vuodesta 1992 vuosikymTeroituspalveluita

VJK kokemuksella Metsäkonepalvelun leimenten tarjoavan mikoista noin 35 % on harven-

teessa Voimatie 5, pääsee näkenuksiaja ja itsekin loput päätehakkuita. mään kokeilemaan - Konekantamme sopiituottamonimiten paljon harvesterin puoliseen korjuuseen ja ajamme vuus nousee ja polttoainekulutus myös kun paljon korjuutähteitä laskee teräketjuhuolto hoiUPM:lle. Sesonki alkaa kevääldetaan ammattitaidolla. lä -jolloin tähteitä ajaa kaksiJohn koDemokoneena toimii netta, joissa on levitykset kuorDeere 1070G harvesteri varusmatiloissa, vaakat ja risukourat. tettuna H412 kouralla, millä Hankimme aikanaan Moipun sahataan kiekkoja tukeista uusilgiljotiinikouria ja niitä on edella teräketjuilla, vähän kuluneilla leen yksi hallilla - tuote on hyvä

tutkittu Ruotsissa perusteellisesti ja tulokset ovat olleet merkittäviä. Oikeasti terävillä ketjuilla on suuri vaikutus harvesterin tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen. Jos puuta sahataan melko terävällä ketjuilla niin polttoaineen kulutus nousee 1,5 - 2 litraa tunnissa verrattuna todella terävään ketjuun, kertoo Scanvallin Juha Kankaanpää.

käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita, joilla päästään haluttuun lopputulokseen. - Laadukkaat ketjut pitää valita juuri kouraan sopiviksi eikä ketjuja saa myöskään teroittaa liian lyhyeksi, jolloin puuhun purevuus heikkenee huomattavasti, huomauttaa Kankaanpää. Jos ketjut halutaan pitää tuottavassa iskussa pitää niiden te-

Oulun tapahtumassa on oikean teräketjuhuollon lisäksi paljon muutakin nähtävää metsäkoneväelle. - Logset on paikalla esittelemässä metsäkoneitaan, Stihl Finland teräketjuja, Foreq Flex laippoja, Nestepaine hydrauliikkaa, Arom-Deco kemikaaleja ja US Marine X-1R voiteluaineita. Ruoka- ja kahvitarjoilu pelaa molempina päivänä ja esittelystä olevista tuotteista on luvassa todella hyviä erikoistarjouksia, joten kannattaa lähteä paikanpäälle kauempaakin, kutsuu Kankaanpää.

VJK Metsäkonepalvelun kaikki koneet ovat tällä hetkellä Ponsseja; kuvassa ScorpionKing harvesteri.


44 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parasta suojaa hydrauliikalle:

PETRO-CANADA HYDREX™

Suojaa kulumiselta jopa kaksi kertaa paremmin ja kolme kertaa kauemmin.

Ankariin olosuhteisiin:

PETRO-CANADA DURATRAN™

Meiltä myös suodattimet kaikkiin koneisiin

Huippuluokan voimansiirto-, märkäjarru- ja hydrauliöljy ympärivuotiseen käyttöön.

Huippuluokan voiteluaineet kaikkiin olosuhteisiin. Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd. Turkkirata 10, 33960 Pirkkala | Puh. 03 358 760 myynti@voitelukeskus.com | www.voitelukeskus.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 45

Edistykselliset telaratkaisut kaikkiin korjuutarpeisiin L intexon -metsäkonetelojen valmistusmäärät kasvavat, uusia mielenkiintoisia tuotteita tuodaan markkinoille ja Suomen myyntiin panostetaan. Telojen myynti tullaan aloittamaan jatkossa myös Ruotsissa ja muualla Euroopassa.

Lintexon -metsäkonetelojen valmistus alkoi Virossa vuonna 2013. Mallisto on kehittynyt ja hioutunut vastaamaan asiakkaiden korkeita vaatimuksia samalla kun uusia innovatiivisia ratkaisuja esitellään tasaiseen tahtiin. - Puolitoista vuotta sitten muutimme omiin tiloihin, missä tuotanto on saatu järjesteltyä aiempaa tehokkaammaksi mikä mahdollistaa kasvavaan kysyntään vastaamisen. Tänä vuonna valmistamme noin 120 paria uusia Lintexon -teloja ekä teemme laajasti erilaisten telojen peruskunnostuksia ja valmistamme niihin komponentteja, kertoo Lintexon Oü:n CEO Arli Lepp.

Lintexon -metsäkoneteloja löytyy laajasta mallistosta kaikkiin tarpeisiin. Kuvassa erittäin kantavat Mega-Track telat 1200 mm leveänä - tarjolla on kapeampikin versioita.

Kehittyvä telamallisto

Lintexon -mallistosta löytyy erilaisiin korjuutarpeisiin. Tarjolla on ottava kapulatela ActiveTrack, pehmeään maastoon tarkoitettu Lenta-Track, erittäin kantava Mega-Track ja kaivukonetelatyyppinen superkantava Excavator-Track, mikä tuotiin markkinoille 2020. Lisäksi malleista löytyy pyörätelaversioita. - Uusin tulokas on puskukonetelan tyyppinen Mountain-Track mikä on tarkoitettu pehmeille maille tarjoten silti todella suuren pidon rinneolosuhteisiin. Vuoden 2021 aikana tuomme lisäksi markkinoille todella mielenkiintoisia ratkaisuja kuten esimerkiksi irrotettavilla piikeillä varustetut telat. Jatkossa teloissa käytetään täysin uudenmallista LI30 -sivulenkkiä mikä on valmistettu 42Crome -teräksestä tarjoten ainutlaatuisen kulutuskestävyyden, ilmoittaa Lepp.

Tomi Piirainen vastaa Lintexon -metsäkonetelojen myynnistä ja asiakaspalvelusta Suomessa.

Suomen myynti

Suomessa Lintexon -telojen

Jatkossa Lintexon teloissa käytetään täysin uudenmallista LI30 -sivulenkkiä.

Lintexon vastannut suokorjuun vaatimuksiin

Lintexon -telat ovat kuin kotonaan pehmeillä mailla; kuvan Ponsse kuormatraktorissa takana 1200 mm leveät Mega-Track telat.

myyntiä on hoitanut maaliskuusta 2020 lähtien Tomi Piirainen Kuhmosta käsin. - Opettelin kotitilalla puunkorjuuta traktoreilla joihin viriteltiin erilaisia puolitelaratkaisuja. Toiminnan kasvaessa hankin ja kunnostin lisää metsätiloja; välillä minulla oli metsäkoneitakin muutaman vuoden ajan. Raskaskonealalla olen toiminut erilaisissa työtehtävissä 15 vuoden ajan. Nyt keskityn metsäkonetelojen myyntiin sekä teen autopuolen varaosamyyntiä ja hoidan erilaisia kuljetustehtäviä, kertoilee Piirainen. Vaikka kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen niin Piirainen on päässyt mukavasti matkaan telakaupassa. - Uusia Lintexon -teloja on toimitettu asiakkaille tusinan paria ja niistä saatu palaute on ollut oikein positiivista. Erityisesti pehmeille maille tarkoitetut Mega-Track telat ja uusi superkantava Excavator-Track ovat olleet kysyttyjä. Lisäksi olen

kunnostanut asiakkaiden eri merkkisiä käytettyjä teloja Lintexonin tehtaalla mille palvelulle tuntuisi olevan runsaasti tarvetta, sanoo Piirainen.

Yksi Lintexon -telojen asiakas on Metsäpalvelu Helminen Oy joka urakoi puuta Metsä Groupille sekä tarjoaa metsä- ja tonttipalvelut luotettavasti asiaan kuuluvalla kalustolla Säkylässä ja lähikunnissa. - Meillä on tällä hetkellä neljä

omaa Ponsse metsäkonetta. Kauttamme saat myös ripeästi tehdyt pihapuiden kaadot, kannonjyrsinnät, polttopuut, sekä luotettavasti hoidetut metsänhoitopalvelut, kertoo yrittäjä Juho Helminen. Ensimmäiset Lintexon -telat Metsäpalvelu Helminen otti käyttöön keväällä 2020. - Korjaamme paljon suokohteita joihin olemme hakeneet mahdollisimman kantavia telaratkaisuja. Uusi telamerkki kiinnosti kun tuotteet tuntuivat olevan meille sopivia ja hintakin kohdillaan, Helminen toteaa. Tällä hetkellä Metsäpalvelu Helmisen koneissa on kolme paria Lintexonin teloja: - Kaikki telat ovat 1200 mm leveitä: meillä on yhdet MegaTrackit ja kahdet kaivukonetyyppiset Excavator-Track telat. Olemme kokeilleet niitä eri variaatioina ja päätyneet Ponsse Wisent ajokoneessa edessä Mega-Trackeihin ja takana Excavator-Trackeihin. Ponsse Fox motossa on edessä Clarkin 1000 milliset kantavat ja takana Excavator-Trackit. Lintexon -telat ovat vastanneet ominaisuuksiltaan suokohteiden korjuun vaatimuksiin. - Telat kantavat todella hyvin jopa kohteissa joista tulee turvetuotanto alueita eli niihin ei perusteloilla olisi mitään asiaa. Vanhimmilla Lintexoneilla on ajettu nyt noin 1500 tuntia eikä kestävyyden kanssa ole ollut ongelmia eikä ne ole syöneet renkaitakaan. Ja nyt kun Tomi Piirainen on aloittanut Suomen myynnistä vastaavana ja telojen käyttäjäkunta kasvaa niin uskon että jälkimarkkinointiinkin aletaan valmistajan puolesta panostamaan, kommentoi Helminen.

Metsäpalvelu Helminen Oy:llä on käytössä jo kolme paria Lintexon -teloja. Kuvassa Ponsse Wisentin edessä 1200 mm leveät Mega-Trackit ja takana 1200 mm leveät Excavator-Trackit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

46 KONEURAKOINTI

- Opettelin itsekseni ajamaan ensin ajokonetta ja myöhemmin motoa, kertoo yrittäjä Johan Lindholm.

Sampo Rosenlew HR46 harvesteri on tehokas kone ensiharvennuksilla, joita läntisellä Uudellamaalla riittää.

Harvennushakkuuta rannikolla J ti oppimista, kertoo Lindholm.

& R Lindholm Oy Karjaalta keskittyy harvennushakkuisiin läntisellä Uudellamaalla, missä töitä riittää sillä varsinkin ensiharvennuksia on paljon rästissä.

Johan Lindholm lähti yrittäjäksi 21-vuotiaana nuorena miehenä: - Perustin isäni Rogerin kanssa yrityksen kuljetusalalle; ensin meillä oli yksi nosturiauto, sitten tuli toinen ja lisäksi hankittiin rekkaveturi. Jossain vaiheessa siirryttiin enemmän sorapuoleen ja ajossa oli parhaimmillaan kolme kasettiyhdistelmää. Kun ajot alkoivat vähenemään myimme autoja pois yksitellen. Sitten kuulin että Södra Skogsreviretillä olisi ajokoneelle töitä, niin myin omassa käytössäni olleen kasettiyhdistelmän pois vuonna 2012 ja ostin käytetyn Timberjack 810 B kuormatraktorin. En ollut koskaan metsäkoneella ajanut joten alku oli melkoista opettelua mutta parissa kuukaudessa homma alkoi jotenkin toimia ja vuoden päästä tunsin olevani jo melko hyvä ajokonemies.

Metsäurakointi laajenee Harvennushakkuiden tarpeen

Käytetyt Sampot olleet viisas valinta

Viime vuoden syksyllä hyvin palvellut Timberjack myytiin pois ja keväällä 2020 Rottne päivitettiin käytettyyn, hyvässä iskussa olleeseen vuosimallin 2017 Sampo Rosenlew FR28 kuormatraktoriin. - Tehtaalta ostetut käytetyt Sampot ovat olleet meille viisas ratkaisu. Koneiden kokoluokka on juuri oikea harvennuksille ja ominaisuudet muutenkin ”isojen koneiden” tasolla. Investointihinta on pysynyt järkevissä lukemissa eikä tekniikan kanssa ole ollut mitään murheita, joten myös ylläpitokustannukset ovat edulliset. Ja puuta Sampoilla syntyy tienvarteen hyvää tahtia, Lindholm toteaa. J & R Lindholm Oy:n yrittäjä Johan Lindholm (kesk.) sekä kuljettajat Niklas Weckman (oik.) ja Jonas Grahn ovat oikein tyytyväisiä Sampo Rosenlew metsäkoneketjuun. Myös Ammattilehden Hyviä uutisia! lähetystä seurataan Karjaalla joka viikko...

koko ajan kasvaessa J & R Lindholm hankki vuonna 2017 toisen koneen. - Veljeni Stefan ajoi siihen asti viimeistä kasettiyhdistelmäämme, mikä myytiin ja tilalle tuli käytetty Rottne F10 ajokone,

jolloin Stefan siirtyi Kuljetus Tero Saarelle ajamaan nosturiautoa. Samana keväänä meillä oli hetken koeajossa Sampo Rosenlew HR46 harvesteri ja kun alueellamme tuli motolle töitä niin teimme syksyllä 2017 samasta

vähän ajetusta demokoneesta kaupat Sampo-Rosenlewin Ahti Sormusen kanssa. Sitten hyppäsin moton puikkoihin ennakkoluulottomasti ilman kokemusta; olihan se alussa aika jännää mutta ajokonetausta toki helpot-

Rannikkoharvennusta

J & R Lindholm urakoi puuta Södra Skogsrevireille pääasiassa Inkoo-Hanko välillä. - Viime kesänä olimme myös Kemiön saaressa mikä on uusi alue Södra Skogsreviretin puunhankinnassa. Täällä rannikolla metsät ovat kivikkoisia mutta kompaktin kokoiset Sampot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 47

PALOSAMMUTUSLAITTEISTOJEN ASENNUKSET JA HUOLLOT kaikkiin busseihin, työkoneisiin ja kuorma-autoihin

BussiPro:lla on FireCare-konseptinsa kautta vankka kokemus palosammutuslaitteistojen asentamisesta ammattilaiskalustoon.

Sampo Rosenlew FR28 kuormatraktorilla harvennuksilta kaadettu puu siirtyy tehokkaasti tienvarteen.

liikkuvat niissä ketterästi. Teemme pääasiassa ensiharvennuksia joten koneiden kokoluokka on juuri oikea, toteaa Lindholm. Metsähommien lisäksi tehdään monipuolista urakointia: - Meillä on traktoreita ja kaivukoneita sekä lavettiauto millä koneet kulkee työmaille. Remontit tehdään hyvin pitkälle itse omalla hallilla Karjaalla, sanoo Lindholm.

- Viimeiset pari vuotta olen ollut ihan palkkakuskina mikä on mukavaa pitkän yrittäjyyden jälkeen. Ajan Sampon ajokonetta mikä on helkutin hyvä kone – parempaa tuskin näihin harvennushommin edes löytyy. On hienoa että Suomessa on niin paljon metsäkoneosaamista ja hyvä että pelissä pysyy myös pienempiä valmistajia, kommentoi Weckman.

Kokemusta ja nuoruuden intoa

Sampo-ketjua ajaa Lindholmin lisäksi kokenut Niklas Weckman ja Jonas Grahn. - Jonas on 19-vuotias ja ajanut konetta jo vuoden päivät. Hän kävi Yrkesakademin i Österbottenin metsäkonekoulun Vaasassa ja tuli ensin meille työharjoitteluun. Firman nuorin mies onkin meistä ainut metsäkonekoulun käynyt, kehuu Lindholm. Kuljettaja Niklas Weckmanilla on puolestaan itse opittua kokemusta metsäkoneista vuosikymmenten ajalta: - Ensimmäinen kone millä ajoin oli Valmet 870 CK ja olin silloin viisivuotias. Opin näihin hommiin isäni Göran Weckmanin jalanjäljissä, joka aloitti metsähommat 50-luvun lopulla kirvellä ja pokasahalla. Hän jatkoi metsäkoneella ajoa aina 86-vuotiaaksi tämän vuoden kesään saakka koneenaan vuonna 1986 uutena ostettu Norcar 490, missä on mittarissa yli 40 000 tuntia. Isä muuten teki vielä kesällä 130 pölliä kenttäsahalla mutta sitten terveys heikkeni nopeasti joten metsäsavotat on hänen kohdaltaan saatu päätökseen. Niklas Weckman oli pitkään yrittäjänä urakoiden metsäkoneilla, kaivukoneilla, traktoreilla jne. - Nytkin terapiakoneena minulla on New Hollandin kaivukone ja tietenkin isän Norcar mikä on pyhä lehmä mitä ei myydä. Kiireisinä aikoina sillä ajetaan J & R Lindholmille vielä puutakin. Pieni Norcar menee teloilla vaikka veden päällä - vaikka rannikolla on paljon kivikkoa niin riittää täällä myös pehmeitä paikkoja, toteaa Weckman. Viitisen vuotta sitten Weckman lähti J & R Lindholmille kuljettajaksi ensin oman yrityksensä kautta.

J & R Lindholmin kuljettajana toimivan Niklas Weckmanin isä, Göran Weckman jatkoi metsäkoneella ajoa aina 86-vuotiaaksi. Koneena hänellä oli uutena vuonna 1986 ostettu Norcar 490 missä mittarissa on yli 40 000 tuntia.

Olemme Finanssialan keskusliiton ja Neste Oil:n ohjeistuksen mukainen, valtuutettu asennusliike. Asennusten lisäksi opastamme palosammutuslaitteistoihin liittyvissä kysymyksissä ja huollamme palosammutuslaitteistoja merkistä riippumatta. Luotettava automaattinen sammutuslaitteisto on sijoitus, joka suojaa yrityksesi työntekijöitä, kalustoa ja ympäristöä, sekä ennaltaehkäisee vaaratilanteiden syntymistä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! BussiPro Oy • Vasarakatu 2 • 15700 Lahti Puh. 075 7550 330 • myynti@bussipro.fi • www.bussipro.fi


48 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kotimaisen lokasuojavalmistajan tuotevalikoima laajenee työkoneisiin

S

uomalaisen lokasuojavalmistaja Parlokin tytäryhtiö Parlok Trading Oy laajentaa toimintaansa, esittelee uusia lokasuojamalleja myös työkonekäyttöön sekä kasvattaa tuotevalikoimaansa erilaisilla hyötyajoneuvokomponenteilla.

Toiminta siirtyi syyskuun 2020 alussa Lahdessa suurempiin tiloihin niin toimisto- kuin varastotilojenkin osalta. Toimitilat sijaitsevat osoitteessa Askonkatu 13 entisissä UPO:n valimon tiloissa. - Tilaa tarvittiin, jotta varastoitavien nimikkeiden määrää voitiin kasvattaa. Lahdessa aloitetaan myös asiakasräätälöityjen Parlok lokasuojien tuotteiden valmistus ja nyt meiltä saa lisäksi myös alumiiniset ja rosteriset lokasuojat. Varastonimikkeiden määrä lisääntyy jatkossa usealla sadalla, kertoo Parlok Trading Oy:n liiketoimintajohtaja Jari Nygård.

Parlok Trading tarjoaa Hytransin alumiiniset lavat ja laidat valmiina kokonaisuuksina; kuvassa uusi takalaidan alumiinisarana.

Suomalainen Parlok tarjoaa jatkossa lokasuojat kuljetuskaluston lisäksi myös työkoneisiin; kuvassa uusi Doosan Bobcat pyöräkuormaaja mikä varustellaan jo tehtaalla Parlok OFF-RD™ lokasuojilla.

Syksyllä Parlok toi markkinoille HEAVY-D™ lokasuojat. Nämä soveltuvat hyvin maantieajon haastaviin olosuhteisiin, muun muassa maansiirtoajossa operoiviin autoihin ja perävaunuihin. Hankauskestävyytensä johdosta 4 mm materiaalivahvuus mahdollistaa lokasuojan erinomaisen käytettävyyden ketjujen kanssa mikä on tärkeä asia erityisesti puutavaranajossa. - Kovaa käyttöä kestävät HEAVY-D™ lokasuojat on tehty yhdistelmiin joilla operoidaan pääteiden ulkopuolella. Uutuutta on jo toimitettu asiakkaille ja palaute on positiivista; nyt legendaarinen Parlok on entistäkin kestävämpi, toteaa Nygård.

den OFF-RD™ lokasuojamallin, joka on kehitetty vaativaan käyttöön erilaisissa maatalousajoneuvoissa ja työkoneissa. - OFF-RD on valmistettu kestävästä ja joustavasta 4 mm paksusta korkeatiheyksisestä polyeteenistä (PE-HD). Lokasuojat ovat erittäin iskunkestäviä sekä pitävät muotonsa erittäin hyvin. Rakenteensa takia ne kestävät hyvin hankausta ja muuta kulutusta. Perusmallien lisäksi Parlok OFF-RD on saatavana myös asiakkaan erikoisvaatimusten mukaisena, ja jokaiselle maatalous- ja työkonevalmistajalle löytyy sopiva ratkaisu, kertoo Nygård. Parlok on tehnyt hiljattain merkittävän uuden päänavauksen kansainvälisillä OEM -markkinoilla. - Uusissa Doosan Bobcat kurottajissa käytetään jatkossa Parlok lokasuojia. Suomessa toimitamme lokasuojat mm. uuden sukupolven Lännen koneisiin. Ja yhä useampi maarakennuskoneiden maahantuoja asentaa Parlok lokasuojia pyöräalustaisiin kaivukoneisiin, ilmoittaa Nygård.

Lokasuojat työkonekäyttöön

Päällirakenneosia laajasti lisää

HEAVY-D™ lokasuojat vaativiin ajotehtäviin

Parlok on esitellyt myös uu-

Valikoima lisääntyy erityises-

ti päällirakenneosissa, joiden osalta uusia nimikkeitä tulee Parlokin omien tuotteiden lisäksi eri valmistajilta. Uusina toimittajina ja tärkeinä sopimuskumppaneina ovat Hytrans, Adaico ja Rewald. - Hytransin alumiiniprofiilit sekä valmiit tuotekokonaisuudet mm. alumiinilaidat, alumiinilavat, kokosivun aukeavat viljalaidat sekä korisarjat ovat jatkossa osa Parlok Tradingin uutta tarjontaa. Adaico on tunnettu tuotemerkki lukkotolpissa sekä monissa muissa päällirakennekomponenteissa mm. työkalulaatikoissa. Adaicon tuotteet Suomessa ja Baltiassa ovat jatkossa saatavana vain Parlok Tradingin kautta. Adaicon valikoimasta on varastotuotteina noin 100 nimikkeen valikoima eri komponentteja. Uusin edustus on Rewald, joka valmistaa mm. vaihtolavalaitteiden ja jätekuljetuskaluston komponentteja keskittyen erityisesti turvallisuutta parantaviin mekanismeihin, sanoo Nygård.

Baltian teknisenä myyjänä. - Tulemme jatkossakin lisäämään tuotevalikoimamme asiakaslähtöisyyttä asiakkaan speksien mukaisia tuotteilla. Olemme myös tehneet voimakasta kehitystyötä järjestelmätasolla tarjoamalla asiakkaillemme verkkosivujen kautta tilausjärjestelmän, joka antaa suoran yhteyden toiminnanohjausjärjestelmäämme. Tilausjärjestelmämme kautta asiakas näkee saatavilla olevien tuotteiden saldon lisäksi omat hintansa ja hänen tekemänsä tilaus on valmiina kerättäväksi varastolla. Järjestelmä siis varmistaa asiakkaalle tuotteiden saatavuuden ja tilauksen oikeellisuuden, kertoo Jari Nygård.

Rewaldin valikoimasta löytyy mm. kontti- ja roskalavalukon turvalukitus.

Adabox RST työvälinelaatikko; valmistaja Adaico.

Kuumasinkattu kääntyvä porras askelma; valmistaja Adaico.

Lisää myyntivoimaa

Toiminnan kasvaessa myös Parlok Tradingin henkilöstömäärä lisääntyy. Myynnissä on aloittanut teknisenä myyjänä Christian Nylund kotimaan myynnissä sekä Erik Faizullin

Myynnistä vastaavan Parlok Tradingin toiminta siirtyi syyskuun alussa Lahdessa suurempiin tiloihin. Toimitilat sijaitsevat osoitteessa Askonkatu 13 entisissä UPO:n valimon tiloissa.

Parlok Tradingin varastovalikoimasta löytyvät myös alumiiniset lokasuojat. Kuvassa Viron puolustusvoimien koukkulava-autoja alumiinisilla tandem-lokasuojilla; päällirakentaja Pro Lift Oü.

- Syksyllä Parlok toi markkinoille HEAVY-D™ lokasuojat kuorma-autokäyttöön sekä uuden OFF-RD™ lokasuojamallin, joka on kehitetty vaativaan käyttöön erilaisissa maatalousajoneuvoissa ja työkoneissa, esittelee Parlok Trading Oy:n liiketoimintajohtaja Jari Nygård.


V8-moottorilla varustettuja kuorma-autoja kysytään eniten

Yksi 770 hevosvoimaisella V8-moottorilla varustettu testiauto on ollut kenttätestissä Kuljetusliike Aho & Nuutinen Oy:llä. Vaikka tehoa on enemmän niin polttoaineenkulutus on osoittautunut alhaisemmaksi kuin yhtiön aiemmissa 730 hevosoimaisissa puutavara-autoissa.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 49

SAFE, SMART, STRONG

Tele Radio PUMA Turvalliset

radio-ohjaus ratkaisut kaikille laitteillesi.

www.teleradio.com Tele Radio Finland Oy +358 20 144 3030 myynti@tele-radio.com

Toyotan Trukki Vuodeksi Saat nyt kaikki Toyotan riskittömät ja takuukunnostetut trukit käyttöösi edulliseen kuukausihintaan. toyota-forklifts.fi


50 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Toyota Material Handling myi vuonna 2020 käytettyjä ja kunnostettuja Toyota trukkeja vahvasti kasvavaa tahtia.

Käytettyjen Toyota trukkien myynti vahvassa kasvussa T oyota tunnetaan johtavana edistyksellisten uusien trukkien toimittajana mutta tarjolla lisäksi todella suuri valikoima käytettyjä täysin kunnostettuja trukkeja, jotka ovat usein järkevä ratkaisu yrityksen logistiikan tarpeisiin. Myös uuden tai käytetyn Toyota trukin vuokraaminen onnistuu tarvittavaksi ajaksi kustannustehokkaasti.

säksi ennakkoon millaisia laitteita meille on käytettynä tulossa, joista pystymme etsimään asiakkaalle parhaan ratkaisun. Ja lisäksi käytössämme on Toyotan muiden maayhtiöiden vaihtokonevarastot joten uskon että käytetty trukki löytyy nopeasti jokaiseen tarpeeseen, kertoo Toyota Material Handling Oy:n vuokraus ja vaihtokonepäällikkö Tiina Syväniemi.

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen mikä näkyi myös Toyota Material Handlingilla - mutta pääosin positiivisessa mielessä. - Meillä suurin muutos liiketoimintaan oli käytettyjen trukkien myynnin kova kasvu, joista kauppaa tehtiin kasvavassa määrin läpi koko vuoden kokonaismäärän noustessa reilusti yli 700 kappaleeseen. Ja kun uusienkin Toyota trukkien myynti pysyi edellisvuoden tasolla, voimme todeta onnistuneemme haasteellisissa olosuhteissa erittäin hyvin. Laadukkaiden tuotteiden lisäksi suuren kiitoksen ansaitsee oma henkilökuntamme jonka usko tekemiseen on vahvaa sekä tietenkin tulevaisuuteen

Syitä Toyotan käytettyjen trukkien poikkeuksellisen hyvään menekkiin on monia. - Kaiken perusta on Toyotan vuosikymmenten työ suomalaisten asiakkaiden kanssa ja vahva panostus käytettyjen trukkien liiketoiminnan kehittämiseen. Asiakkaiden turvana on koko maan kattava huoltoverkosto missä alan ammattilaiset operoivat kentällä yli 70:llä huoltoautolla. Myös mahdollisuus vuokrata käytettyjä trukkeja on moneen tarpeeseen järkevä ratkaisu yhdessä sopivan huoltosopimuksen kanssa, mikä voi kattaa määräaikaishuollot tai ihan kaiken renkaita ja akkuja myöten. Ja kesällä lanseerattu uusi TRUKKI VUODEKSI -palvelu on ollut

TRUKKI VUODEKSI -palvelu ollut menestys

Toyota Material Handlingilta löytyy Suomesta jatkuvasti varastosta yli 100 käytettyä kunnostettua Toyota trukkia ja lisäksi käytössä on muiden maayhtiöiden varastot.

katsovat asiakkaamme, jotka investoivat tehokkaampiin logistisiin ratkaisuihin, sanoo Toyota Material Handling Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Käytettyjen trukkien myynti jatkuu vahvana

Käytettyjen trukkien myynnin

vahva veto näyttää jatkuvan myös 2021. - Loppuvuoden kysynnän perusteella näköpiirissä ei ole odotettavissa mitään hiipumista. Kaikki myymämme käytetyt trukit kunnostetaan perusteellisesi ja niille annetaan jopa 12 kk takuu. Käytettyjen trukkien

korjaamomme Vantaalla Korpivaarantiellä on täystyöllistetty; tällä hetkellä varastosta löytyy heti toimitukseen noin sata Toyota trukkia ja saman verran on tulossa korjaamolle sisään. Varastovalikoimasta löytyy kattavasti trukkiratkaisut monenlaiseen tarpeeseen ja tiedämme li-


METSÄALAN AMMATTILEHTI 122

METSÄA 51 KONEURAKOINTI

T e

U

m d m tu n k g v

Käytetyt Toyota trukit kunnostetaan perusteellisesti osaavien ammattilaisten toimesta ennen eteenpäin myyntiä tai vuokraamista.

todellinen menestys. Kyseessä on joustava rahoitusvaihtoehto käytetyn trukin hankintaan sisältäen määräaikaishuollot ilman pitkää sitoutumista ja käsirahaa. 12 kk:n sopimuskauden jälkeen asiakas voi lunastaa trukin itselleen ennalta määriteltyyn hintaan mitä vuokramaksut laskevat tai palauttaa sen meille takaisin. Erittäin järkevästi hinnoiteltu TRUKKI VUODEKSI -palvelu on vastannut erityisesti tämän epävarman ajan tilanteeseen, kun tulevaisuuden käyttötarpeista ei ole ihan varmaa tietoa. Korona synnyttää myös uusia liiketoimintoja joihin TRUKKI VUODEKSI -palvelu antaa hyvän ponnahduslaudan päästä kiinni laatulaitteeseen ja sitä kautta kartoittaa tulevaisuuden tarpeita, sanoo Syväniemi.

Trukin saa heti käyttöön

Osittain käytettyjen trukkien kysyntää markkinoilla selittää koronan aiheuttamat uusien trukkien toimitusvaikeudet, joista Toyotan tehtaat ovat kuitenkin selvinneet lähes ongelmitta. - Jos muun merkkistä uutta trukkia ei ole ollut nopeasti saatavilla niin uudenveroinen Toyotan käytetty trukki on ollut monelle viisas vaihtoehto. Näin ollen uskon että Toyota onkin vahvistanut markkinaosuuttaan entisestään Suomessa, toteaa Syväniemi.

Tarjolla vain hyviä kunnostettuja trukkeja

Toyotan suuri käytettyjen truk-

tä p lä vo si 1 20 % m ty lä m ka K ka

jo tä ka kä jo vu su se Jokainen huollon läpikäynyt käytetty Toyota trukki saa hyväksynnän ja sille myönnetään jopa 12 kk takuu.

kien valikoima syntyy omasta vuokrafleetistä sekä asiakkailta tulevista vaihtolaitteista. - Suurin volyymi on 3-7 vuotta vanhoilla trukeilla, joiden käyttötuntimäärät vaihtelevat todella paljon. Meillä Suomessa trukeilla ajetaan yleensä vähemmän tunteja kuin Euroopassa ja ne pidetään iskussa. Omasta lyhyt- tai pitkäaikaisvuokrauksesta tulevat trukit on aina olleet Toyotan huoltosopimuksen alla, mikä takaa niiden hyvän kunnon. Ja pitää muistaa että esimerkiksi Toyotan 8-tonnin vastapainotrukki mitä on käytetty 5000 tuntia on vasta ”sisäänajettu” ja sillä ajetaan hyvin huollettuna ainakin 20 000 tuntia ongelmitta. Aikanaan meille tuli vaihdossa paperiteollisuudesta yli 40 000 tuntia ajettuja Toyotan trukkeja ja ne olivat huolellisen ylläpidon ansiosta edelleen täysin käyttö-

kelpoisia, sanoo Syväniemi.

Myös verkkokaupasta

Käytettyjä Toyota trukkeja myyvät Toyota Material Handlingin ammattitaitoiset myyjät, joilta saa toki myös uudet trukit ja järkevät vuokrausratkaisut. - Käytettyihin trukkeihin voi käydä tutustumassa verkkokaupassa osoitteessa www.toyotafoklifts.fi mitä kautta niitä myydään yhä enemmän, sillä jopa 12 kk takuun ansiosta täysin huolletun Toyota trukin ostaminen verkossa on asiakkaalle riskitöntä joten renkaita enää tarvitse päästä potkimaan, ilmoittaa Syväniemi.

P j

P

3 p s tu re k ti p

ke m sa nu vu te ka ol ku ni

T -

Uusi TRUKKI VUODEKSI -palvelu on todellinen menestys. Kyseessä on joustava rahoitusvaihtoehto käytetyn trukin hankintaan sisältäen määräaikaishuollot ilman pitkää sitoutumista ja käsirahaa.

tu ko 00 li se tu B


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

53

Turvealan yrityksille on rakennettava nopeasti siltaa työstä työhön

T

aloustutkimuksen tuore selvitys turvealalla toimivien yritysten menetyksistä energiaturpeen tuotannon nopeassa alasajossa kertoo alan kohtaamasta ahdingosta. Nyt on etsittävä kiireesti keinoja, jotta turvealan yritykset voisivat pysyä elinvoimaisina ja pääsisivät aikanaan kiinni myös oikeudenmukaisen siirtymän rahoitukseen.

Taloustutkimus selvitti turvealalla toimivien yritysten menetyksiä energiaturpeen tuotannon nopeassa alasajossa. Tilastokeskuksen keräämään alan yritysten tilinpäätösaineistoon perustuva selvitys kertoo selkeästi ahdingosta. Bioenergia ry:n toimialaseurannan ja AFRYn selvityksen mukaan energiaturpeen käyttö laskee noin 75 prosenttia vuoteen 2025 mennessä päästöoikeuden hinnan ja energiaturpeen veronkorotuksen myötä. Päästöoikeuden hinta on joulukuussa kohonnut uudelleen yli 30 euroon hiilidioksiditonnia kohden. Syyskuussa tehdyllä linjauksella turpeen energiavero lähes kaksinkertaistetaan vuoden 2021 alusta. METSÄENERGIA

Taloustutkimuksen selvityksen mukaan Suomen turvetuotannossa toimii 442 yritystä ja turpeen kuljetuksessa arviolta 75 yritystä. Nämä yritykset työllistävät suoraan 1 700 työntekijää ja kerrannaisvaikutukset huomioiden noin 3 500 työntekijää. Alan yritykset tekivät liikevoittoa 46 miljoonaa euroa vielä vuonna 2018. Lähivuosina energiaturvetuotannon merkittävällä vähentymisellä on merkittävät vaikutukset turvealan työllisyyteen ja alan yrityksiin. Energiaturvesoiden sekä tuotanto- ja kuljetuskaluston arvot tulevat laskemaan merkittävästi nykyisestä. Varovaisesti arvioituna alan yritysten menetykset ovat Taloustutkimuksen selvityksen mukaan Suomen turvetuotannossa toimii 442 yritystä ja turpeen kuljetukyli 800 miljoonaa euroa. sessa arviolta 75 yritystä. Nämä yritykset työllistävät suoraan 1 700 työntekijää ja kerrannaisvaikutukset huomioiden noin 3 500 työntekijää. Ennakoitua nopeampi luopuminen energiaturpeesta ei saa aiheuttaa turvealalla tällä hetkel- keinot viipyvät eivätkä täysin toisia, joilla on halua ja kykyä miten paljon valtion ja kuntien lä toimiville yrityksille sellaista sovellu alan yritysten vaatimiin muutokseen. Merkittävän tulon- kokonaisverotulot tosiasiallisesromahdusta, joka vie pohjan akuutteihin tarpeisiin. Onkin lähteen nopea poistuminen il- ti vähenevät. etsittävä kiireesti keinoja mm. man näkymää uudesta haittaa Alan tarjoamat suorat työpaitulevaisuudelta. - Turvealan yrittäjien ja työn- kansallisessa turvetyöryhmässä, kuitenkin monella tavoin hallit- kat etenkin nuorille ovat olleet tekijöiden pitäisi tuntea olevansa jotta turvealan yritykset voisivat tua siirtymää. Taloustutkimuk- siellä, missä muita työtilaisuukaidosti osallisia ja reilun siirty- pysyä elinvoimaisina ja pääsisi- sen selvitys rajautuu suoraan sia ei ole liiemmälti tarjolla. män toteuttajia. Tarvitaan oikeu- vät aikanaan kiinni myös oikeu- turvealan tuotannollisiin ja kul- Monille nuorille kesä turvetuodenmukaista sillanrakentamista denmukaisen siirtymän rahoi- jetusyrityksiin eikä tarkastele tannossa on ollut ensimmäinen työstä työhön ja uuteen yrittäjyy- tukseen, toteaa Bioenergia ry:n vaikutuksia muihin läheisiin työpaikka ja tukenut kasvua teen myös kansallisilla toimilla. toimitusjohtaja Harri Laurikka. toimialoihin, kuten kauppaan, työelämään. Alalla toimivat yritykset ovat metallialalle, tai konsultointiin. EU:n tarjoaman oikeudenmukaija -tai- Se ei myöskään ota huomioon, sen siirtymän mekanismin (JTM) tyypillisesti moniosaajia METSÄALAN AMMATTILEHTI 59

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

1400 MM LEVEÄ HEINOLA 1014 TRUCK – tehokasta risun syöttämistä!

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


METSÄALAN AMMATTILEHTI

54

METSÄENERGIA

Bioenergiasta eväitä Suomen kestävään kasvuun

Bioenergia tarjoaa vihreään siirtymään mahdollisuuksia välittömästi ja uuden teknologian myötä.

S

uomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palau- tumistukivälineen käyttöön on parhaillaan valmistelussa. Hallituksen allokaatiossa suurimman osuuden EU -rahasta sai vihreä siirtymä. Bioenergia tarjoaa vihreään siirtymään mahdollisuuksia välittömästi ja uuden teknologian myötä. Oikein toteutettuna toimet voivat tukea taloutta ja työllisyyttä ja vastata samalla aikamme suuriin haasteisiin, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heiken-

tymiseen. Suomessa valmistellaan paraikaa kansallista suunnitelmaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen käyttöön (Recovery and Resilience Facility, RRF). Välineen kautta Suomen odotetaan saavan hyvän suunnitelman myötä avustuksina EU-rahaa jopa 2,3 mrd euroa. Hallituksen budjettiriihessä 16.9.2020 päätettiin rahoituksen allokoinnin painopisteistä ja periaatteista ”Suomen kestävän kasvun ohjelmalle”. Nyt on käynnissä työ tarkemman tason suunnittelusta. Valmistelun tueksi on perustettu valtiovarainministeriön johdolla toimiva koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on hallita EU:n elpymisvälineen kokonaisuutta sekä tukea elpymis- ja palautumissuunnitelman laatimista.

Eniten EU-rahaa vihreälle siirtymälle

Hallituksen allokaatiossa suurimman osuuden EU-rahasta, noin 0,9 - 1,2 mrd euroa, sai vihreä siirtymä. - Bioenergia - nestemäiset biopolttoaineet, biokaasu ja esimerkiksi panostukset harvennuspuun tarjontaan - tarjoaa

vihreään siirtymään välittömiä mahdollisuuksia. Niissä on oikein toteutettuna mahdollisuuksia tukea taloutta ja työllisyyttä ja vastata samalla aikamme suuriin haasteisiin: ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikentymiseen. Odotamme tukea myös uuden energiateknologian tutkimukseen ja demoihin, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Kestävän kasvun ohjelman hankkeisiin tulisi laskea muiden muassa rakennusten energiatehokkuuden parannukset, kaukolämmön vähähiilisyysohjelma, energiateknologian TKI-hankkeet sekä power-to-X-teknologiat ja hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi. Öljyn käytön vähentämisohjelmassa bioenergiaratkaisujen tulee olla yhtenä vaihtoehtona. Uusiutuvan energian tarjouskilpailuja ei tarvita tilanteessa, jossa uusiutuva energia on jo muutenkin kilpailukykyistä ja päästöoikeuksien hinnan odotetaan merkittävästi kasvavan. Mikäli tarjouskilpailuja järjestetään, niihin tulee liittyä kokonaan uuden teknologian käyttöönotto. Tässä yhteydessä mu-

kaan tulisi laskea myös hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi.

Kemera-rahoitusta tulisi jatkaa

Hyvä, nopeavaikutteinen ja väliaikainen elvytyskeino olisi Kemera-rahoituksen jatkaminen ja rahoitusehtojen väliaikainen parantaminen nuorten metsien ensiharvennuksissa. On tärkeää, että puuenergiaan kohdistuva lähivuosien kasvava kysyntä saadaan lisäämään työllisyyttä Suomessa ja kohdistettua loppukäyttöneutraalisti metsien arvokasvua parantaviin hoitotöihin, jotka tukevat luonnon monimuotoisuuden positiivista pitkän aikavälin kehitystä. Koko maan alueen nuorten metsien puuraaka-aine tulisi pyrkiä saamaan kysynnän piiriin. Tukitasojen väliaikaiseen parantamiseen voitaisiin myös liittää luonnon monimuotoisuutta aiempaa paremmin tukevia toimintatapoja luonnonhoidon huomioimisesta kohteilla (vertaa esimerkiksi Monimetsä-hanke).

Biokaasuun pitäisi panostaa

Kotimaisen biokaasun mark-

kinoita tulisi edistää kasvattamalla sekä kysyntää että tarjontaa. Hallitusohjelmaan kirjatun biokaasun ja kehittyneiden lannankäsittelytekniikoiden (v. 2020-2021) sekä biokaasun ravinnekiertokorvauksen (v. 202123) investointi- ja tuotantotukien käyttöönotto nopeutetulla aikataululla edistäisi maatalouden biomassojen hyödyntämistä liikennebiokaasuna. Biokaasun edistämisen lisäksi valtion tulisi kannustaa kuntia ja kansalaisia täysimääräisesti hyödyntämään korkeaseoksisia nestemäisiä biopolttoaineita.

Kohti vähähiilisiä ratkaisuita

Kotitalouksien kulutuksen suuntaamista vähähiilisiin ratkaisuihin voitaisiin tukea esimerkiksi korottamalla määräajaksi kotitalo­usverovähennystä ja siten edistää mm. uusiutuvan energian käyttöönottoa ja energiatehok­kuuskorjauksia.


METSÄENERGIA METSÄENERGIA

METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

127 55

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

- HAKETUSTEHOA! Todellinen risusyöppö!

Sähkön energialähteinä aurinko (89%) ja tuuli (80%) ovat säilyttäneet suosionsa kysyttäessä, että mihin suuntaan sähköntuotantoa halutaan kehittää. Myös muu päästötön tuotanto on säilyttänyt asemansa. Puuhun ja muuhun bioenergiaan sekä vesivoimaan Metsäteollisuuden ilmastotiekartta koottiin työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta osana panostaisi 56% vastaajista. Ylivoimainen enemmistö joko kasvattaisi vesivoiman osuuthallituksen vuodelle 2035 asettamaa vähähiilisyystavoitetta. ta tai pitäisi sen ennallaan.

Metsäteollisuudella Keskustelu energian kokoaan merkittävämpi hinnasta vienyt huomion rooli ilmastonmuutoksen ilmastonmuutokselta hidastamisessa

S I

uomalaisten mielestä poliittisilla päätöksillä lmastotiekartan mukaan pitäisi ensisijaisesti metsäteollisuuden tehtaathintavoitella kohtuullista energian muuttaa lähivuositaa javoidaan uusiutuvan energian osuukymmeninä lähes fossiilittomiksi den lisäämistä, ilmenee Energiateja puupohjaisista tuotteista voiollisuus ry:n tilaamasta Energia daan saada enenevässätutkimukmäärin il-asenteita käsittelevästä mastohyötyjä että metsävasesta. Tulos onilman, muuttunut vuoden rat supistuvat. Samalla takaisesta, jolloin tärkeinmetsäteoltavoite oli lisuuden tuotannonjaarvonlisää päästövähennykset ilmastonvoidaan kasvattaa, mikä säteilee muutoksen hillitseminen. myös taloushyötyjä koko yhteisIlmastonmuutoksen hillitseminen on kuntaan. keskeiseksi mainittu tavoite edelleen. Energian hinnan merkitys on noussut nyt Keskiviikkona julkistetun metsäteollikaksi peräkkäistä vuotta. Ihmisten suuden ilmastotiekartan mukaan haluktoimikuus maksaa energiasta korkeampaa alan roolia ilmastonmuutoksen hidastahintaa ympäristöhaittojen vähentämisekmisessa voidaan yhä kasvattaa. Metsätesiollisuus on laskenut selvästi kaksi vuotta peräkvoi jatkaa tuotantonsa hiilidiokkäin. (2018 50vähentämistä % täysin taiedelleen jokseenkin sidipäästöjen sekä samaa mieltä, 2019 ilmastohyötyjä 42 %, 2020 38 %). lisätä tuotteidensa ja arSuomalaisten mielestä poliittisillasupispäävonlisää ilman, että metsävarannot töksillä pitäisi neljästä ensisijaisesti tavoitella tuvat, selviää tiekarttaa varten kohtuullista energian hintaa ja uusiutuvan laaditusta tulevaisuusskenaariosta. energian osuuden ilmenee - Metsäteollisuus lisäämistä, voi kantaa jopa kokoEnergiateollisuus ry:n Suomen tilaamasta Eneraan suuremman korren kunniangia-asenteita käsittelevästäolla tutkimuksesta. himoiseen tavoitteeseen hiilineutraaTulos on muuttunut takaisesta, li vuonna 2035. Se vuoden vaatii investointeja jolloin tärkein tavoite oli ja päästövähentehtaisiin, metsätalouteen osaamiseen nykset ja ilmastonmuutoksen sekä mahdollisuutta menestyä hillitsemikansainvänen. Ilmastonmuutoksen hillitseminenry:n on lisessä kilpailussa, Metsäteollisuus keskeiseksi mainittu tavoite edelleen. toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo. Energian hinnan merkitys on noussut munyt Konsulttiyhtiö Afryn skenaarion kaksi vuotta. Ihmisten halukkaan peräkkäistä Suomessa toimivien tuotantolaitoskuus maksaa energiastavoidaan korkeampaa ten hiilidioksidipäästöt painaa hintaa vähentämiseklähes ympäristöhaittojen nollaan vuoteen 2035 mennessä. siMuutos on laskenut selvästi kaksi vuotta peräkvoidaan toteuttaa investoimalla käin. (2018 50 % täysin tai jokseenkin energiatehokkuuteen, sähköistymiseen ja samaa mieltä, energiaan. 2019 42 %,Viime 2020 vuosina 38 %). uusiutuvaan Väitteen on on todellinen tehtaiden”ilmastonmuutos hiilidioksidipäästöt pystytty jalaskemaan äärimmäisen uhka” tonniin. kannatus noin vakava 3 miljoonaan kääntyi laskuun 2019. Tulos on pysynyt Huomattavasti merkittävämmäksi edellisen vuoden tasolla myös kuluvan metsäteollisuuden rooli ilmastonmuutokvuoden aikana. Naiset, nuoret ja korkeassen hidastamisessa nousee, kun huomioitidaan koulutetut tukevat väitettä selvästi toimialan tuotteiden vaikutukset. muita enemmän, muissa valmistetut ryhmissä enerNykyisellään Suomessa metgian hinta koetaan vielä tärkeämmäksi. säteollisuuden tuotteet tuottavat noin - Ilmastotietoisuus oli korkeimmillaan 16:ta miljoonaa hiilidioksiditonnia vassyksyllä 2018, kun teema oli runsaasti taavan globaalin ilmastohyödyn vuositesillä. Eduskuntavaalien 2019 tain, arvioi Teknologianyhteydessä tutkimuskeskus näkyi myös ylittää ilmastodenialismia, VTT. Määrä viisinkertaisestijoka met-

vaikutti kyselymme tuloksiin. Nyt ilmasto on ollut vähemmän esillä, energian säteollisuuden tehtaiden paljonkin. suorat päästöt hinta taas on puhuttanut Ym-ja on yli kolmasosa kaikista märrän, että hintaSuomen huolettaa, muttahiilise, dioksidipäästöistä. mihin meillä ei todellakaan ole varaa, on Metsäteollisuudenvastaisten tuotteiden toimien ilmastoilmastonmuutoksen hyödyt syntyvät, puuraaka-aineesta laiminlyönti, sanookun Energiateollisuus ry:n valmistetut tuotteet toimitusjohtaja Jukkakorvaavat Leskelä. ehtyvistä luonnonvaroista valmistettuja tuotteita, Sähkön energialähteinä aurinko (89%) valmistus aiheuttaa suosionsa enemmän jajoiden tuuli (80%) ovat säilyttäneet fossiilisia päästöjä. kysyttäessä, että mihin suuntaan sähkönSamallahalutaan metsäteollisuuden tuotannon tuotantoa kehittää. Myös muu jalostusarvoa on mahdollista nostaa, mikä päästötön tuotanto on säilyttänyt asemantoisi kasvavia taloushyötyjä kaikillesekä suosa. Puuhun ja muuhun bioenergiaan malaisille esimerkiksi ja uuvesivoimaan panostaisiverotuloina 56% vastaajista. sina työpaikkoina. Jokaisesta käytetystä Ylivoimainen enemmistö joko kasvattaivoidaan sipuukuutiosta vesivoimantuotettua osuutta arvonlisää tai pitäisi sen ennostaa 28 prosenttia vuoteen 2035 mennallaan. Vähentämistä kannattaisi vain nessä, jolloin metsäteollisuuden kumula9% vastaajista. Heidän osuutensa on tiivinenviime kokonaisarvonlisä vuosinoussut vuodesta kaksinousisi prosenttiykna 2020-2035 arviolta 260 miljardiin sikköä. euroon. Arvio käyttöä pohjaa lisäisi Elinkeinoelämän Ydinvoiman 42 prosenttutkimuslaitoksen laskelmaan mettia vastaajista, alle Etlan neljännes vähentäisi, kokonaisarvonlisästä jasäteollisuuden reilu neljännes pitää tämänhetkistäja sen kasvusta. sopivana. Ydinvoiman tuotantotasoa Ilmasto- on ja kaikkien taloushyötyjä voidaan takannattajia eduskuntapuoluvoitella niin, että Suomen metsävarat - ja eiden äänestäjien keskuudessa edelleen hiilivarastot - kasvavat samalla kun metenemmän kuin vastustajia. Kannatus on sien käyttö kasvaa. Senkorkealla varmistaa nykyedelleen historiallisen tasolla, tasoinen metsänhoito, mutta puuvarantoa vaikka pientä laskua edelliseen vuoteen voidaan edelleen kasvattaa lisäämällä onkin. oikea-aikaisia hoitotoimia ja monipuolis- Rakenteilla oleva vähäpäästöinen tamalla metsänkäsittelyä. Puuvaranto sähköjärjestelmämme perustuu ydinvoiolisi mahdollista nostaa nykyisestä 2,5 maan perusvoimana, tuulivoiman osuumiljardista miljardiin den kasvuun,kuutiometristä ja vesivoiman3,0 säätökapasikuutioon vuoteen mennessä, selviää teettiin, jota ilman2045 tuulen osuus ei kasva. Muutokset asenteissa ovatMetsäteollisuus vähäisiä mutta Luonnonvarakeskuksen on syytä toivoa, laskelmasta. että suuntaus ei jatku. ry:lle tekemästä Vesivoimalle ja ydinvoimalle ei ole oleMetsäteollisuuden ilmastotiekartta massa korvaajaa, toteaa Energiateollisuukoottiin työ- ja elinkeinoministeriön aloitden tuotannosta vastaavavuodelle johtaja Jari teesta osana hallituksen 2035 Kostama. asettamaa vähähiilisyystavoitetta. MetsäKaukolämmön tuotannossa teollisuus ry toivoo tiekartanilmastoysohjaavan tävällisyys valintoja. Aurinkolämhallituksenohjaa päätöksentekoa syksyllä, kun pö, jätteet ja hukkalämpö hallitusohjelma päivitetään.saavat eniten kannatusta kaukolämmön - Odotamme toiminta-energialähteinä ja investointi(43-47 % vastaajista). Seuraavaksi ympäristöä kehittäviä päätöksiä,eniten jotka kannatusta saavattiekartan puu ja muu bioenergia, mahdollistavat toteuttamisen. lämpöpumppulämpö ja pienydinvoimalat Suomella on kaikki mahdollisuudet nous(22-31). Turpeenvahvaksi ja kivihiilen kannatus ta taloudellisesti ilmastotekojen jää hyvin vähäiseksi. kärkimaaksi, Jaatinen sanoo.

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen

• Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

Laatuhaketta!

MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm • Vaihdettavat ylärullanterät • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Puhallin WT12 mallia

www.mus-max.at

MUS-MAX WT 10 XL

• Syöttöaukko 98 x 75 cm • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

56

METSÄENERGIA

T:mi Tero Mahkonen on ottanut käyttöön uuden Mus-Max Wood terminator 11 XL -autohakkurin - lisäksi käytössä on jo ennestään Mus-Max WT 11 -autohakkuri.

Lisää kapasiteettia toisella Mus-Max -autohakkurilla

T

lin voimalaitos, jolle tuotamme ja kuljetamme Lounapuun haketta koko lämmityskauden ajan, mitä menee lisäksi muuallekin. Lisäksi meillä on kokonaishoidossa lämpölaitokset Vahdolla ja Ruskolla sekä VAK:n koritehtaan laitos, joihin toimitamme hakkeen ja valvonnan mukana toiminnassa olevien osakkaiden kanssa. Kesäaikaan tuotamme haketta myös maataloille. Kokonaisvolyyminne on kuluvalla lämmityskaudella reilusti yli 100 000 kuutiota haketta, ilmoittaa Mahkonen.

:mi Tero Mahkonen Vahdolta otti lokakuun lopulla käyt- töön uuden Mus-Max Wood Terminator 11 XL -autohakkurin. Hyviä kokemuksia itävaltalaismerkistä on jo yli vuosikymmenen ajalta.

Yrittäjä Tero Mahkonen hankki ensimmäisen hakkurin vuonna 2010 mikä oli traktorikäyttöinen Mus-Max 8XL:n; energiapuun urakointi oli alkanut muutamaa vuotta aiemmin giljotiinikouralla varustetulla traktorilla. Toiminnan laajentuessa käyttöön tuli Heinola 97 autohakkuri 2012 mikä vaihtui 2016 vielä nykyäänkin iskussa olevaan MusMax WT11 -autohakkuriin; kyseessä oli hyvä vähän käytetty kokonaisuus mille on kertynyt rumputunteja tähän päivään mennessä jo yli 8000. Ja kun kapasiteettia tarvittiin vielä lisää, investoitiin pari vuotta sitten käytettyyn Mus-Max 9XL -traktorihakkuriin, mikä hankittiin Mus-Maxin maahantuoja Powerforestin Atso Viitasen kautta. - Töitä on ollut ihan hyvin ja hakkeelle kysyntää varmasti myös tulevaisuudessa, mikä

Lisää kapasiteettia

Tero Mahkonen (kesk.), Mus-Maxin maahantuoja Powerforestin Atso Viitanen (oik.) ja Mus-Max GmbH:n myyntijohtaja Sebastian Starnberg autohakkurin käyttöönottokoulutuksessa Salossa.

rohkaisi tekemään tämän tuoreimman investoinnin uuteen järeään Mus-Max WT 11 XL -autohakkuriin. Vaihdossa meni hyvin palvellut Mus-Max -traktorihakkurimme eli jatkossa

operoimme kahdella Mus-Max -autohakkurilla, kertoilee Tero Mahkonen.

Monipuolista toimintaa

T:mi Tero Mahkonen ostaa

energiapuuta, suorittaa haketusta ja myy haketta Varsinais-Suomen alueella. Lisäksi tehdään monipuolista maatalouspuolen urakointia. - Pääasiakkaamme on Naanta-

Uudella Mus-Max WT 11XL -autohakkurilla hoidetaan pääasiassa Lounapuun haketukset ja vanhemmalla WT11 -hakkurilla muut asiakkaat. - Nyt kun uusi hakkuri nostaa aika paljon kapasiteettiamme mahdollistaa se toimitusmäärien kasvattamisen ja helpottaa tekemistä kun koneilla ei tarvitse vetää ihan limiitillä. Hakkeet kuljetetaan tienvarsilta ja terminaaleilta lämpölaitoksille kahdella omalla autollamme sekä aliurakoitsijan kahdella autolla - lisäksi kiireisimpiin hetkiin


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mesera Cranes Finland Oy löytyy vielä viideskin auto rinkiin, sanoo Mahkonen.

Tehdasvalmis paketti suoraan Itävallasta

Uusi Mus-Max WT11XL -autohakkuri on asennettu tehtaalla MAN TGS 42.500 10x4 kuormaauton päälle ympäri pyöriväksi ja nosturina on Kesla 2112T pitkällä 11,5 metrin ulottuvuudella. - Itävallassa täysin valmiiksi rakennettu kokonaisuus on onnistunut ja työn laatu on tasokasta. WT11XL:n voimanlähteenä on Cat C18 moottori mistä irtoaa 765 hevosvoimaa, mikä näkyy koneen haketustehossa. Tällä XL -mallilla tekee helposti 10-15 % enemmän haketta tunnissa kuin 700 hevosvoimaisella Volvon moottorilla varustetulla WT11 -perusmallilla ja risulla tehoero on vieläkin suurempi, mikä on meille tärkeä asia sillä tällä hetkellä noin 80 % hakkeesta tehdään risusta. WT 11 XL -hakkurissa on 21 cm leveämpi ja 5 cm korkeampi syöttöaukko mikä mahdollistaa tehokkaan materiaalin syötön. XL-mallissa rummun halkaisija on 120 cm kun WT 11 perusmallissa se on 90 cm. Uudessa hakkurissa rummun rakenne on muutenkin erilainen ja siinä 12 kappaletta teriä joiden leveys on 23,3 cm ja paksuus 10 mm. Nyt kun terät ovat aiempaa jykevämpiä kestävät ne epäpuhtauksia paljon paremmin,

puh. 0400 219 129

sales@mesera.fi

57

www.mesera.fi

sanoo Mahkonen. Seuloja uudessa Mus-Maxissa on kahta eri kokoa: 50x50 mm ja 100x80 mm: - Isommalla seulalla syntyy todella laadukasta haketta mikä käy suoraan lämpölaitoksiin. Tiheämpää seulaa käytämme kun teemme pientä haketta strokeripolttimiin.

Haketustehoa riittää

Ensikokemukset uudesta MusMax WT11XL -autohakkurista ovat erittäin positiiviset. - Haketusteho on suuri ja kone nielee tavaraa sen minkä ehtii syöttää. Tässä uudessa mallissa on hydraulinen hakkeen puhallus mistä löytyy tehoja lennättää kuivakin tavara pitkälle ja tarkasti haluttuun paikkaan ilman että haketta pöllyää ympäristöön. Käyttömukavuus on parantunut entisestään monessa kohtaa - esimerkiksi painemittareita ei tarvitse enää lukea auton rungolta vaan kaikki hydrauliikan paineet näkee koneen ohjausnäytöltä, mistä säätöjen tekeminen on todella helppoa, kertoo Mahkonen.

Mus-Max WT 11 XL -hakkuri asennettiin tehtaalla Itävallassa MAN 42500 10x4 kuorma-auton päälle ympäri pyöriväksi ja nosturina on Kesla 2112T pitkällä 11,5 metrin ulottuvuudella.

WT 11 XL -hakkurissa on 21 cm leveämpi ja 5 cm korkeampi syöttöaukko mikä mahdollistaa tehokkaan materiaalin syötön. XL-mallissa rummun halkaisija on 120 cm kun WT 11 perusmallissa se on 90 cm.


58

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin 2019 ensimmäistä kertaa enemmän kaukolämpöä kuin fossiilisilla polttoaineilla

K

pysyessä melkein 2018 tasolla.

aukolämpöä tuotettiin Suomessa 38,1 TWh vuonna 2019 josta uusiutuvilla polttoaineilla 15,3 TWh, fossiilisilla polttoaineilla 13,2 TWh, turpeella 5,7 TWh ja muilla energianlähteillä 4,0 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 66,0 TWh vuonna 2019, mikä on 1,5 TWh vähemmän kuin edellisenä vuonna. Fossiilivapailla energialähteillä - uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla - tuotetun sähkön osuus oli 82 %, mikä on 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin 2018.

Teollisuuslämpöä tuotettiin 55,4 TWh, mikä on samalla tasolla kuin 2018. Suurin osa teollisuuslämmöstä, n. 75 % tuotettiin kotimaisilla puupohjaisilla polttoaineilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Kaukolämmön tuotanto

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2019.

Teollisuuslämmön tuotanto

Sähkön tuotanto

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2019 oli 66,0 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto väheni 1,5 TWh edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus väheni vastaavasti 1,4 TWh, ollen vuonna 2019 86,1 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 77 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 23 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti säilyi edellisvuoden tasolla ollen noin 20 TWh. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä 31 TWh. Uusiutuvien osuus sähkön tuotannosta oli 47 prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla 40 %, tuulivoimalla 19 % ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Ydinvoimalla tuotettiin 35 prosenttia, fossiilisilla polttoaineilla14 prosenttia ja turpeella neljä prosenttia sähköstä.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2019 oli 38,1 TWh ollen 1 % edellisvuotta pienempi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa väheni 14% ja turpeen 9% edellisestä vuodesta. Kaukolämmöstä selvästi alle puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla (35 %) ja kivihiilellä (18 %). Turve säilytti asemansa kolmanneksi tärkeimpänä energianlähteenä kaukolämmön tuotannossa; 15 % kaukolämmöstä tuotettiin turpeella. Savukaasupesureilla ja muulla hukkalämmöllä (sisältää lämpöpumput) tuotetun kaukolämmön määrä on kasvanut viime vuosina selvästi. Niillä tuotettiin 10 % kaukolämmöstä v. 2019.

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2019.

Vesivoiman osuus sähköntuotannossa vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Vesivoimalla tuotettiin sähköä 12,2 TWh, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä johtuen uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä väheni hieman vuonna 2019 siitä huolimatta, että uusiutuvilla polttoaineilla ja tuulivoimalla tuotettiin sähköä jonkin verran enemmän kuin 2018. Aurinkosähkön tuotanto kasvoi selvästi, mutta sen osuus kokonaissähköntuotannosta on edelleen marginaalinen (0,2 %). Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä väheni 16 % ja turpeella tuotetun sähkön 13 % edellisestä vuodesta. Kivihiilellä tuotetun sähkön määrä pieneni peräti 24 %. Maakaasulla tuotetun sähkön määrä pieneni hieman vähemmän, noin 8%. Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin sähköä 12,5 TWh

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2019 oli 55,4 TWh. Tuotanto kasvoi 0,4 % edellisvuodesta. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä 53 % tulee mustalipeästä. Kaiken kaikkiaan yli kolme neljäsosaa teollisuuslämmön tuotannosta perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossaan omia polttoaineita, kuten mustalipeää ja muita puupolttoaineita. Kemian- sekä metsä- ja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly teollisuuslämmön tuotantolukuihin. Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkoon kytketyn sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Tilaston kattavuutta on parannettu lisäämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia. Tästä johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien tilastojen kanssa. Tilasto sisältää myös aurinkovoiman ja biokaasulla tuotetun pien-CHP:n. Tilasto kattaa vuodesta 2015 lähtien myös pienet lämpölaitokset eli kattaa kaiken kaukolämmön tuotannon. Tilasto ei kata kaikkea teollisuuslämpöä eikä ns. lähilämmön tuottajia.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2019.

vuonna 2019, josta mustalipeällä 6,8 TWh ja muilla puupohjaisilla polttoaineilla 5,1 TWh. Vastaavasti fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettiin sähköä 11,9 TWh, mikä on 2,2 TWh vähemmän kuin 2018.

Kokonaissähköntuotannossa tapahtunut 1,5 TWh vähennys vuodesta 2018 kohdistui siis kokonaan fossiilisille polttoaineille ja turpeelle, ydinvoiman tuotannon kasvaessa 1 TWh ja uusiutuvan sähkön tuotannon

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

59

Naarva EF28 syöttävä energiakoura.

Taloudellinen ja Tehokas erikoiskoura. Soveltuu harvestereihin ja kaivinkoneisiin

Naarva EF28 on suunniteltu ja valmistettu erityisesti energia- ja pienpuun käsittelyyn ( keruu, karsinta nipuissa, pituusmittaus ja katkaisu, kuormaus, integroitu hakkuu )

Luotettavaa tekniik-kaa vuosikymmenien kokemuksella.

Hyvät keruuominaisuudet, nopea Ø 28 cm giljotiini ja erityisen hyvin nipun syöttöön soveltuva syöttörullatekniikka. Käyttäjäystävällinen automatiikka pituusmittauksella.

Korkea tuottavuus työjäljestä tinkimättä.

Käy katsomassa YouTuben Naarvakanavalla EF28 esittelyvideo!

www.naarva.fi

Pamilonkatu 30, 80130 JOENSUU 013-825051

Mikko Häikiö 0400-193455 Janne Häikiö 040-7330405 info@pentinpaja.fi


60

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

MYYDÄÄN! MYYDÄÄN!

2 kappaletta MERCEDES-BENZ AROCS 3351 6x6 vm. 2016, ajettu 290.000 km, hinta 75.000 eur / kpl

Autohakkuri Jenz HEM 581 DQ / Mercedes-Benz 3341 6x6, ajettu n. 282.000 km, käyttötunnit 20.500 h, nosturi Kesla 2012T 2 kappaletta SERRUS PUOLIPERÄVAUNU 3-AKS.

vm. 2012, kävelevälattiainen, tilavuus 94 kuutiota, hinta 30.000 eur / kpl

2 kappaletta FLIEGL MAANSIIRTOVAUNU 2-AKS.

Hakekontti 50 m3 apurungolla 15.000 eur alv0 vm. 2014,n.kivivahvikkeet, hinta 20.000 eur / kpl

ENEGIAKOURA MECANIL 250G HAKEKONTTI 52 m3, Pallari KL-110 kantopihti 3.000 eur alv0 teräkatkaisu, hinta 3.000 eur hinta 12.000 eur

Lisätietoja: Reijo Wuorio 0400 494 878 Markku Eskelinen 0400 952 377 www.hakevuori.fi


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

61

Suomalaiset energiapuukouravalmistajat yhdessä Pohjois-Amerikan valloitukseen

K

otimaiset energiapuukouravalmistajat JAK-Metalli Oy ja Farmikko Oy hakevat vahvaa kansainvälistä kasvua uuden yhteistyökonseptin voimin. Koronasta huolimatta molempien yritysten myyntimäärät kasvavat tällä tilikaudella. Seuraavaksi tavoitteena on vallata Pohjois-Amerikan markkinat.

Energiapuukouria valmistavassa JAK-Metallissa tapahtui vuoden vaihteessa omistajamuutos. Yhteistyö vähemmistöosakkaan kanssa päättyi yhteisesti sovitulla tavalla. Toimitusjohtaja Ville Eklöfin ja vientivastaava Markus von Bonsdorffin mukaan tämän muutoksen myötä JAK-Metalli pystyy hyödyntämään vahvuuksiaan aiempaa tehokkaammin ja kehittämään yhteistyötä asiakkaiden ja muiden saman alan yritysten kanssa. Samalla yrityksen tuotteet päivitetään uudelle vuosikymmenelle. - Halusimme luoda aiempaa avoimemman toimintamallin, jonka avulla niin me kuin kumppanimmekin voimme hyödyntää paremmin omia ydinosaamisalueitamme. Meidän vahvuuksiamme ovat hiottu tuotantoprosessi, myynti- ja vientiosaaminen sekä vahva eurooppalainen jälleenmyyjäverkosto. Haluamme tarjota vahvuuksiamme myös muiden saman alan laadukkaita tuotteita valmistavien suomalaisyritysten käyttöön, Eklöf kertoo.

Uusi konsepti kehittyi vauhdilla

Uuden strategian jalkauttaminen sai vauhtia, kun Farmikko Oy:n Mikko Junttila otti yhteyttä JAK-Metalliin. Junttila etsi alihankkijaa Farmikko energiapuukourien valmistukseen. Heti ensimmäisissä palavereissa talvella 2020 yhteistyöajatukset loksahtivat niin hyvin kohdilleen, että yhteistyötä alettiin viritellä alihankintaa syvällisempään suuntaan. - Kiinnostuin JAK-Metallin avoimesta tavasta toimia sekä tekemisen selkeydestä ja järjestelmällisyydestä. Ratkaisevin juttu oli työyhteisön hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Täällä porukka haluaa tosissaan tehdä laadukkaita tuotteita. Aiemmin alihankkijoita etsiessäni yhteistyö on kariutunut juuri laatuongelmiin, Junttila sanoo. JAK-Metallin ja Farmikon tuoterepertuaari ja osaaminen täydentävät mainiosti toisiaan. Niinpä yritykset kehittivät uudenlaisen yhteistyökonseptin, jossa molempien yritysten vahvuudet saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti. Molemmat

Farmikko Oy:n Mikko Junttila (vas.) ja JAK-Metalli Oy:n Ville Eklöf ja Markus von Bonsdorff ovat tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön, mikä avaa aivan uusia mahdollisuuksia vientimarkkinoilla.

yritykset pysyvät kuitenkin itsenäisinä.

Uusia tuotteita ja vahvistuvaa osaamispääomaa

Farmikon tuotanto keskitetään JAK-Metallille Mänttään, jossa on reilusti tilaa tuotannon kasvattamiseen. JAK-Metalli ryhtyy myös myymään Farmikon tuotteita JAK-tuotenimellä kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa ja Ruotsissa Farmikko -tuotenimi säilyy. Farmikko Oy vastaa itse näiden markkinaalueiden myynnistä. Farmikolle yhteistyö mahdollistaa tuotannon ja viennin voimakkaan kasvattamisen. JAKMetalli puolestaan saa käyttöönsä Junttilan vahvan tuotekehitysja suunnitteluosaamisen ja pystyy laajentamaan tuoterepertuaariaan nostureihin suunnitelluilla keräävillä ja karsivilla energiapuukourilla sekä kahmarikouralla. - Joukkokäsittelyyn soveltuvat ja erinomaisella hydraulijärjestelmällä varustetut Farmikon kourat tuovat mainion lisän tuotevalikoimaamme. Niiden avulla voimme palvella laajaa kansainvälistä asiakaskuntaamme entistäkin paremmin. Mikko toimii jatkossa Farmikon johtamisen ohella tuotespesialistinamme. Mikon ammattitaidon ja yritysten välisen yhteistyön merkitys konkretisoituu ensimmäisessä yhteisessä Jakin tuotteisiin liittyvässä tuotekehitysprojektissamme, jossa kehitetään venttiilimalli, jonka ansiosta kouristamme tulee tuplasti nopeampia ja tehokkaampia, Eklöf kiittelee. Junttilan ohella JAK-Metallin toimintaan tulee mukaan pitkän kokemuksen omaava metsäalan yrittäjä Henri Rantala, joka on vuosia käyttötestannut ja kehittänyt JAK-tuotteita. Rantala toimii jatkossa, lisääntyvän testaustyön ohella, JAK-Metallilla myynnissä sekä metsäalan, konetekniikan ja kouratuotteiden neuvonta-asiantuntijana.

Farmikko 220-TC energiakouralla onnistuu vaivattomasti keräilyn lisäksi puiden karsiminen, katkaiseminen sekä kuormaaminen.

kasvu tekee yrityksistä vahvan kumppanin koti ja ulkomaisille yhteistyökumppaneille. Kasvun positiiviset merkit ovat jo nyt näkyvissä molemmissa yrityksissä. - Koronasta huolimatta meidän myyntimäärämme ovat rajussa nousussa. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttia tulee viennistä, mutta nyt myös kotimarkkinamme on vahvassa kasvussa. Tänä vuonna Suomen myynti on lisääntynyt noin 50 prosenttia. Tavoitteemme on myydä tällä tilikaudella noin 1000 tuotetta ja kaksinkertaistaa tuotantomme. Tämä näyttää toteutuvan. Myyntimäärien kasvaessa olemme rekrytoineet uusia työntekijöitä tuotantoon ja tulemme lisäämään henkilöstöä myös myyntiin. Tällä hetkellä meillä on rekrytointikeskustelut käynnissä toisen vientimyyjän palkkaamiseksi. Voimme myös laajentaa yritysyhteistyöverkostoamme uusilla yrityksillä ja hyödyntää yhteistyössä tätä Farmikon kanssa aloitettua konseptia, Eklöf kertoo. Molemmilla yrityksillä on vahva asema Suomessa ja JAKMetallilla myös Euroopassa. Nyt tarkoituksena on syventää olemassa olevia myyntiverkostoja ja valloittaa uusia markkinaalueita. - Euroopassa syvennämme yhteistyötä jälleenmyyjiemme kanssa ja aloitamme viennin Pohjois-Amerikkaan. Maaliskuussa ennen koronan aiheuttamaa matkustuskieltoa olimme Las Vegasissa Conexpo-messuilla. Saimme luotua tärkeitä kontakteja Pohjois-Amerikkaan. Niiden pohjalta meillä on nyt useita kumppanuusneuvotteluja käynnissä, von Bonsdorff paljastaa. Mänttäläinen JAK-Metalli Oy on toimivan johdon omistama JAK-energiakourien suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin erikoistunut yritys. Kotimarkkinoiden lisäksi yritys vie tuotteitaan useisiin eri maihin ympäri maailman. Farmikko Oy on kuopiolainen yritys, joka suunnittelee, myy ja markkinoi Farmikko -energiapuukouria nostureihin.

JAK-300 energiakoura sopii tehokkaaseen ammattikäyttöön suurissa kaivinkoneissa.

JAK-Metalli on lähiaikoina tuomassa markkinoille myös uuden kaivinkonekäyttöön soveltuvan oikeasti modulaarisen kouramalliston. Uuden mallin suunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden toiveita sekä tarpeita. Olemme lisänneet tuotteeseen lukuisia uusia ominaisuuksia ja lisäksi se on huomattavasti monikäyttöisempi ja siihen on aiempaa helpompi liittää

lisävarusteita. Se on tällä hetkellä kestotestauksessa ja uusi mallisto tulee olemassa olevan kouramalliston rinnalle.

Pohjois-Amerikan valloitus alkamassa

Eklöfin, von Bonsdorffin ja Junttilan mukaan yhteistyöllä ei tavoitella pikavoittoja, vaan molemminpuolista menestystä pitkällä aikavälillä. Kannattava

JAK-20X on ammattikäyttöön tarkoitettu kahmari jolla onnistuvat moninaisesti eri tyyppiset työt.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

62

METSÄENERGIA

Uusi Vermeer BC200 on varustettu Stage V -päästötason sähköohjatulla moottorilla ja se tarjoaa paremman haketuksen tuottavuuden edeltäjäänsä, BC190XL -malliin verrattuna.

Vermeerin hakkurimallisto laajenee odotetulla uutuudella T ulevan kevään odotetuimpiin hakkuriuutuuksiin lukeutuva Vermeer BC200 oksahakkuri tarjoaa paremman haketuksen tuoton edeltävään BC190XL-hakkuriin verrattuna. Stage V -päästötason sähköohjatulla bensiinimoottorilla varustettu uutuus saapuu Suomeen keväällä 2021.

Käyttövalmiina alle 1500 kg painoinen Vermeer BC200 oksahakkuri on sovitettu valmiiksi tehtaalla vain tätä mallia varten

suunniteltuun ylikokoiseen traileriin, joten se kulkee työkohteesta toiseen vaivattomasti pakettiauton perässä. Hakkuri edustaa yhdysvaltalaisen Vermeerin uusinta, Eurooppalaisille puiden hoidon ammattilaisille kehitettyä mallistoa. - Vermeer BC200 valmistetaan Hollannissa. Merkittävin ero eri mantereille tarkoitettujen koneiden välillä tulee fyysistä mitoista. Käytännössä Euroopan mallit ovat hieman kapeampia ja pienempiä, yltäen kuitenkin samaan huippuluokan tuottavuuteen. Uusi BC200:n täyttää on-

nistuneesti mallistosta poistuneen BC190XL:n jättämän tyhjiön ja tarjoaa uuden tekniikan avuin tämän kokoluokan koneelle ennen näkemättömän haketustuoton, kertoo Henrik Hedberg Vermeeriä maahantuovalta Several Oy:ltä.

Tehokas ja tuottava

Vermeer BC200 on kehitetty erityisesti oksamateriaalien haketukseen, mutta se sopii yhtälailla myös paksumpien puunrunkojen haketukseen. Sen 203 mm korkuiseen ja 305 mm levyiseen syöttöaukkoon voi syöttää

halkaisijaltaan jopa 20 cm puunrunkoja. BC200:n voimanlähteeksi on valittu vähäpäästöinen ja tehokas Kubota WG1605 bensiinimoottori. Nelisylinterinen ja nestejäähdytteinen moottori on varustettu edistyksellisellä ja säädettävällä Ecoldle-järjestelmällä, joka säästää polttoainetta ja vähentää melua vähentämällä moottorin kierroslukua automaattisesti yhden tai viiden minuutin käyttämättömyyden jälkeen. - Bensiinimoottorin ansiosta hakkurin hankintahinta on saatu

erittäin kilpailukykyiseksi. Diesel oli vaihtoehtona vielä suunnittelupöydällä, mutta se olisi tarkoittanut tilaa vievien ja kustannuksia merkittävästi nostavien pakokaasujen jälkikäsittelylaitteistojen sovittamista koneeseen. Lisäksi suuri osa tämän kokoluokan hakkureista päätyy erilaisten konevuokraamojen valikoimiin ja sillä sektorilla bensiinimoottori on ainakin kuluttajapuolella yhä käytön kannalta vaivattomin vaihtoehto, toteaa Hedberg. Valmistaja ilmoittaa BC200 oksahakkurin suurimmaksi polt-

Vermeer BC200 -hakkurin trailerin 1.800 kg:n akselikapasiteetti tarjoaa vakautta ja kestävyyttä haketuksen ja kuljetuksen aikana; etenkin kuoppaisissa tieolosuhteissa.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

63

Selkeät syöttöpainikkeet ja ohjauspaneeli tekevät koneen käytön vaivattomaksi.

toaineenkulutukseksi seitsemän litraa tunnissa, mitä voi pitää varsin kohtuullisena arvona tämän kokoiselle, suoravetojärjestelmällä varustetulle hakkurille. Hedbergin mukaan Vermeer BC200:n korkea tuottavuus perustuu uuden voimanlähteen lisäksi edelleen kehitettyyn prosessihierakŕkiaan: - Uuden kaksivaiheisen käynnistysprosessin sekä täysin uuden ohjauspaneelin ansiosta hakkurin käyttö voidaan aloittaa aikaisempaa nopeammin ja turvallisemmin. Uusien syöttöpainikkeiden takana olevien toimintojen omaksuminen käy nopeasti ja optimaalisesti sijoitetut,

omien hydraulimoottorien voimin pyörivät syöttörullat takaavat tehokkaan syötön, mikä on hyvä asia kun otetaan huomioon, että voimakas vetokyky ja ylisuuri syöttöaukko houkuttelee käyttäjiä syöttämään koneeseen yhä enemmän materiaalia. Lisäksi SmartFeed-järjestelmä valvoo moottorin kierroslukua ja tarvittaessa pysäyttää tai peruuttaa rullat. Yhteen lauseeseen kiteytettynä voisi sanoa että suoravetojärjestelmällä koneen tehokkuus maksimoituu, samalla kun Ecoldle-moottorin ohjausjärjestelmä huolehtii optimaalisesta polttoainetehokkuudesta, minimoiden samalla hakkurin melu-

Suurihalkaisijat syöttörullat yhdistettynä 390 kg: n puristusvoimaan mahdollistavat tiheästi haarautuneen materiaalin tehokkaan vetämisen sisään. Hieman edellä oleva alarulla auttaa parantamaan hyvin lyhyiden kappaleiden syöttöä ja tarjoaa maksimaalisen otteen hankalasti muotoillusta materiaalista.

tasot.

Kevään aikana Suomeen

Ensimmäiset uuden mallisukupolven Vermeer BC200 oksahakkurit saadaan tämän hetkisen tiedon mukaan Suomeen maaliskuun aikana eli sopivasti sesongin alkuun. - Vaikka Vermeerillä on tunnetusti lyhyet toimitusajat, niin kannattaa olla hieman etupainotteisesti liikenteessä tämän hakkurimallin suhteen, sillä kevät

on parasta myyntisesonkia myös muualla Euroopassa, Henrik Hedberg huomauttaa. Hinnaltaan uusi Vermeer BC200:n asemoituu noin 30 000 euron tasolle. - Lopullinen hinta on tietenkin pitkälti kiinni mahdollisista lisävarusteista. Se pitää myös mainita, että Euroopassa valmistettavien perässä vedettävien hakkurien suunnittelussa on painotettu myös korroosionestoa. Esimerkiksi maalatut osat ovat

nyt pulverimaalattuja, extra-paksulla pinnalla ja nyt koneen voi tilata lisähinnasta myös suoraan oman yrityksen värisävyyn maalattuna, ilmoittaa Hedberg. Vermeer BC200 oksahakkurilla on kolmen vuoden takuu ja mahdollisuus pidentää jopa viiteen vuoteen / 5000 tuntiin. Ammattilehti kokeilee uuden Vermeer BC200:n tehokkuutta käytännössä, mihin palaamme lehtiartikkelin muodossa tulevan kevään-kesän aikana.

VUOKRAUS JA MYYNTI

MURSKAIMET SEULAT MAGNEETIT TUULISEULAT EROTTIMET H S T E K N II K K A

HARRI SORVOJA | P. 0400 642 147 | HARRI.SORVOJA@HSTEKNIIKKA.COM

®

.CO M


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

65

Jatkuvia investointeja kotimaisen puhtaan energian eteen haastavassa toimintaympäristössä

H

akevuori Oy kehittää jatkuvasti toimintaansa ja panostaa tehokkaaseen kalustoon sekä osaavaan henkilökuntaan vastatakseen metsäenergia-alan moniin haasteisiin.

Hakevuori Oy:n toimialaan kuuluvat energiapuun hankinta, haketus, tienvarsihaketus, hakkeenmyynti, puunhankinta, puunkorjuu, sekä puunmyynti. Lisäksi teemme rakennettavien tonttien puuston poistoa. Haketta toimitetaan lämpö- ja voimalaitoksille sekä puuta teollisuuteen Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilla. - Keväällä 2018 tehtiin suunnitelma lisätä energiapuun korjuukapasiteettia ja nyt tehostamistoimien vaikutukset näkyvät. Tällä hetkellä meillä ja yhteistyökumppaneillamme on yhteensä viisitoista metsäkonetta ja seitsemän kaivukonetta keräämässä energiapuuta ja nostamassa kantoja, kertoo Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio.

Tulevaisuuteen investoidaan

Samaan aikaan investointeja on tehty tasaisesti myös hakkurija kuljetuskalustoon. - Olemme uusineet 2020 aikana neljä Jenz autohakkuria; yhteensä niitä on nyt yhdeksän joista kahdeksan on tienvarsihakkureita ja yksi terminaalihakkuri sekä lisäksi meillä on Vermeer murskain. Hakkureissa olemme siirtyneet hydraulisiin heittimiin mikä tehostaa toimintaa ja vähentää ympäristöön pöllyävää haketta. Omia hakeautoja on ajossa kahdeksan – tuorein investointi tehtiin 110 kuution Toplift täysperävaunuun – ja kaivukoneita on kymmenen, listaa Wuorio kaluston runkoa.

Kotimainen metsäenergia on merkittävä työllistäjä

Kotimaisen metsäenergian työllistävä vaikutus näkyy Hakevuoren henkilökunnan määrässä: - Meillä omia työntekijöitä neljäkymmentä ja kun yhteistyökumppaneiden kuljettajat lasketaan niin yhteensä väkeä on 8090 haketoimitustemme ympärillä. Tällä porukalla ja kalustolla olemme toimittaneet yli miljoona kuutiota haketta kattiloihin vuodessa mutta resursseja olisi aina 1,5 miljoonaan kuutioon. Isompia asiakkaita meillä on kymmenkunta ja lisäksi lukuisia pienempiä toimijoita, mikä tasaa

Hakevuori Oy:n Reijo Wuorio on ollut jo vuosikymmenten ajan puhtaan kotimaisen metsäenergian puolestapuhuja: - Vaikka toimintaympäristö on monessa mielessä haastava investoimme parempaan tulevaisuuteen.

- Päättäjien pitäisi ymmärtää että kun hake tehdään Suomessa niin veroeurotkin jäävät tänne samalla kun energiaomavaraisuus lisääntyy ja metsänhoito paranee, Wuorio muistuttaa.

riskejä kun kaikki ei ole yhden kortin varassa, toteaa Wuorio.

Lämpimät talvet todella iso haaste

Viime vuosina Etelä-Suomen kelit ovat olleet todella haastavia hakeyrittäjille. - Lämmityskaudet ovat olleet poikkeuksellisen lämpimiä mikä näkyy laitosten hakkeen käyttömäärän laskuna. Ja jos kunnon talvea ei ole niin tekee operoinnista todella haastavaa, varsinkin kun alempi tieverkko on todella huonossa kunnossa. Tieosuuskunnat keräävät liian pieniä maksuja jäseniltään ja urakoitsijat joutuvat kunnostamaan teitä omasta taskustaan, että niillä pystytään ajamaan. Tähän pitäisi saada ehdottomasti muutos, vaatii Wuorio. Kun maapohjat ovat sateiden takia pehmeitä niin Hakevuori on panostanut terminaaleihin mitkä lisäävät samalla toimitusvarmuutta. - Meillä on viisi isoa terminaalia ja lisäksi pääkaupunkiseudulla kymmenkunta keräilypistettä. Asfaltoimme kesällä kaksi hehtaaria lisää pintoja Vahijärven ja Tolkkisten terminaaleihin, mikä helpottaa logistiikkaa, kertoilee Wuorio.

Keväällä päästään ehkä taas kokoontumaan...

Hakevuoren Vahijärven ja Tolkkisten terminaaleissa asfaltoitiin kesällä kaksi hehtaaria lisää pintoja mikä helpottaa logistiikkaa.

ja laitosten tarvitsemat hakemäärät kasvavat samalla kun tuontihakkeen ajaminen Suomeen vaikeutuu; pitkissä siirroissa kuormat tarttuu kiinni puoliperävaunuihin eikä kalusto yleensä muutenkaan vastaa talviliikenteen vaatimuksiin. Silti vaikka nyt saataisiin nauttia pakkasista

joku viikko tai jopa pari kuukautta niin siinä ajassa ei ehdi paikata koko vuoden ongelmia, huomauttaa Wuorio.

”Suosi suomalaista”

Tuontihakkeen kasvaneet määrät ovat haaste kotimaisille toimijoille.

Kun kevätaurinko alkaa lämmittämään ja hakesesongin kovin kiire hellittämään niin Askolan Vahijärven terminaalissa saatetaan kokoontua viettämään perinteistä Energiapäivää. - Aihetta tapahtumalle olisi myös siinä että Hakevuori täyttää 20 vuotta. Seurataan miten pandemiatilanne kehittyy ja jos rokotukset alkavat puremaan niin luvassa on mielenkiintoinen ulkoilmatapahtuma, missä pääsee tutustumaan uusimpaan kalustoon, seuraamaan työnäytöksiä ja kuulemaan alan päättäjiä hyvässä porukassa, ilmoittaa Wuorio.

Pakkaset tuo ehkä hetken helpotusta

Vuodenvaihteessa 2021 sääennusteet näyttävät pitkästä aikaa paremmilta kun pakkasia luvataan eteläänkin. - Pakkaset helpottaa hakealan yritysten operointia oleellisesti

Hakevuori on uusinut 2020 aikana neljä Jenz autohakkuria; yhteensä niitä on nyt yhdeksän joista kahdeksan on tienvarsihakkureita ja yksi terminaalihakkuri sekä lisäksi käytössä on Vermeer murskain.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

66

Ympäristöystävällistä kierrätys- ja kuljetuspalvelua Keski-Suomessa

Karjalaisen NostoKuljetus Oy:n täysin uudistunut jätekeskus sijaitsee Laukaan Leppävedellä osoitteessa Akselikatu 9.

K

arjalaisen Nosto Kuljetus Oy on keskisuomalainen kierrätys- ja kuljetuspalveluita tarjoava yritys. Toimipiste ja vuonna 2020 täysin uudistunut jätekeskus sijaitsee Laukaan Leppävedellä. Karjalaisen suku on tarjonnut laadukasta logistiikkaa jo yli 90 vuoden ajan. Jukka ja Riitu Karjalainen perustivat vuonna 1998 Karjalaisen Rahti Oy:n Laukaan Vehniälle. Myöhemmin toiminta on laajentunut Jyväskylässä sijaitsevaan kappaletavaraterminaaliin verkoston kattaessa koko Suomen. Janne ja Markus Karjalainen perustivat vuonna 2011 Karjalaisen NostoKuljetus Oy:n. Myöhemmin yhtiön osakkaaksi on tullut Ossi Peteri. Karjalaisen NostoKuljetus Oy tarjoaa kierrätys- ja kuljetuspal-

veluita Keski-Suomessa.

Jätteet käsitellään uusiokäyttöön

Karjalaisen NostoKuljetus Oy:n uuden jätekeskuksen modernien materiaalienkäsittelylaitteiden, toimitilojen ja käsittelyprosessien myötä jätteet päätyvät entistä tehokkaammin uusiokäyttöön. - Saapuva sekalainen rakennusjäte ohjautuu jätekeskuksella ensin esilajitteluun, jossa suurikokoiset jätteet lajitellaan erilleen. Työmailla valmiiksi erilliskerätyt jätteet ohjataan suoraan välivarastoihin odottamaan jatkojalostusta. Materiaalivirtoja seurataan painoperusteisesti 20 kg tarkkuudella, niin laitoksen sisällä, kuin saapuvan ja lähtevän materiaalin osalta, kertoo Karjalaisen NostoKuljetus Oy:n kalustopäällikkö Ossi Peteri. Esilajittelun jälkeen sekalai-

Pääasiassa Leppäveden kierrätysterminaalissa prosessoidaan erilaisia rakennusjätteitä, mitä saadaan laajasti Keski-Suomen alueelta.

- Lajitteluprosessissa pyritään mahdollisimman puhtaaseen lopputulokseen jolloin jatkojalustus on helpompaa. Syntyneiden materiaalien kysyntä ja hinta vaihtelee paljon markkinatilanteen mukaan, joten yksi prosessimme vahvuus on sen helppo muunneltavuus, toteaa kalustopäällikkö Ossi Peteri.

nen jäte ohjautuu rejektinkäsittelyyn. Käsittely sisältää mm. tasoseulonnan, tuuliseulonnan, käsilajittelun ja laadunvarmistuksen. Käsittely tehdään aina materiaalin koostumuksen mukaan. - Lopuksi jätteet jatkojalostetaan jätekeskuksella uusiokäyttöä varten, taikka viedään toiseen laitokseen jatkojalostukseen. Jätekeskuksellamme murskataan mm. puujätteet polttoaineeksi, sekä betoni- ja kiviainekset maanrakennus materiaaleiksi. Jätteistä valmistamamme raaka- ja polttoaineet tutkitaan laboratorio-analyysein ennen niiden toimittamista jatkokäyttöön, jonka avulla varmistetaan

raaka- ja polttoaineiden asianmukainen laatu, opastaa Peteri.

Rakennusjäte pääroolissa

Pääasiassa Leppäveden kierrätysterminaalissa prosessoidaan erilaisia rakennusjätteitä, mitä saadaan laajasti Keski-Suomen alueelta rakennusliikkeiden työmailta, maarakennusurakoitsijoilta, purkupuolen urakoitsijoilta ja yksityistalouksilta. Terminaalissa käsitellään lisäksi mm. lämpölaitoksilta tulevaa tuhkaa. - Ajamme rakennusjätettä terminaaliin nosturi- ja koukkuautoillamme ja sitä toimittavat myös muut kuljetusliikkeet omalla kalustollaan. Lisäksi tar-

joamme vaihtolavat vuokralle työmaille kilpailukykyiseen hintaan. Vaihtolava on hyvä vaihtoehto esimerkiksi rakennusjätteiden keräykseen, jolloin työmaat pysyy siistinä, sanoo Peteri. Täysin uudistettu terminaali tarjoaa mahdollisuuden materiaalivirtojen kasvattamiseen jatkossa. - Nyt meillä on tilaa ja kapasiteettia vastata asiakkaiden kasvaviin kierrätystarpeisiin. Tärkeimpiä toimintaamme ohjaavia arvoja ovat rehellisyys, ahkeruus ja asi- akastyytyväisyys, joka on näkynyt lisääntyvissä ja pitkissä asiakassuhteissamme, Peteri toteaa.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

67

Karjalaisen NostoKuljetuksella on käytössä omaa kuljetuskalustoa ja punnitus tapahtuu terminaalissa uudella Tamtron Scalex autovaa´alla. Prosessin ydin on Keestrack K3 tasoseula, mihin kierrätysmateriaalia syötetään Liebherr LH22 materiaalinkäsittelykoneella. Lisäksi prosessiin kuuluu tuuliseula ja käsinlajittelupiste sekä laadunvarmistus.

Yhteistyöllä parhaaseen lopputulokseen

Karjalaisen NostoKuljetuksen jätekeskuksen prosessisuunnitelma ja siihen parhaiten sopivat laitteet mietittiin yhdessä HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvojan kanssa. - Harrilla on vankka kokemus jätteiden käsittelyn prosesseista ja yhdessä suunnittelemalla saimme luotua tehokkaan toimintamallin juuri meidän tarpeisiimme, kehuu Peteri. Prosessin ydin on Keestrack K3 tasoseula, mihin kierrätys-

materiaalia syötetään Liebherr LH22 materiaalinkäsittelykoneella. Materiaalivirtojen käsittelyssä on myös pyöräkuormaajia ja kaivukone. - Keestrackilla syntyy yhdellä ajolla kolmea eri jaetta; lisäksi prosessiin kuuluu tuuliseula ja käsinlajittelupiste sekä laadunvarmistus, opastaa Peteri.

Markkinatarpeeseen muuntuva prosessi

Sekalaisesta rakennusjätteestä syntyy puuta, betonia, tiiltä, muoveja, lasia, kipsiä, villaa ym.

rejektejä mitkä myydään eteenpäin jalostettuna materiaalina uudelleen hyödynnettäväksi. - Lajitteluprosessissa pyritään mahdollisimman puhtaaseen lopputulokseen jolloin jatkojalustus on helpompaa. Syntyneiden kierrätysmateriaalien kysyntä ja hinta vaihtelee paljon markkinatilanteen mukaan, joten yksi prosessimme vahvuus on sen helppo muunneltavuus, toteaa Peteri. Kierrärysmateriaalia voidaan purkaa myös halliin, missä sen esilajittelu tapahtuu säältä suojassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

68

METSÄENERGIA

Ossberg Ky:lle valmistui Haketuspalvelu Pesonen Oy:n ajoon tehokas konttiyhdistelmä hakkeen toimituksiin metsästä ja terminaaleista laitoksille.

Kotimaista metsähaketta energiaksi hyvällä yhteistyöllä O ssberg Ky:lle valmistui lokakuun alussa mielenkiin- toinen konttiyhdistelmä, millä ajetaan metsähaketta Haketuspalvelu Pesonen Oy:lle, jonka yhteistyö on muutenkin laajaa alan yritysten ja urakanantaja L& T Biowatin kanssa.

Puunajossa Heikki Haapasella ja Ylijoki Kuljetuksella hakkurinkäytössä vuosituhannen vaihteessa metsälogistiikan opit saanut Jaakko Ossberg lähti vuonna 2002 kuljetusyrittäjäksi. - Silloin oli metsäenergiabuumi nosteessa ja ajossa oli viiden vuoden ajan useita energiapuuyhdistelmiä ja puuautojakin. Kun tilanteet muuttui ja hommat yhtäkkiä loppui niin otin vuoden happea jonka jälkeen menin Kuljetus Saarivirralle puunajoon. Vuonna 2010 perustin Ossberg Ky:n ja jatkoin Saarivirralla yrittäjä-kuljettajana aina vuoden 2019 alkuun saakka, mistä ajasta nelisen vuotta ajoin risuja. Sitten kävin talvella ajamassa Ylijoki Kuljetus Oy:n hakkuria ja syksyllä 2019 siirryin operoimaan Haketuspalvelu Pesosen Doppstadt DH-811 autohakkurilla, kertoilee Ossberg.

Tehokas konttiyhdistelmä

Kun Haketuspalvelu Pesosella oli tarvetta kuljetuskalustolle, päätti Ossberg investoida omaan kalustoon reilun vuosikymmenen jälkeen. Yhdistelmällä ajetaan metsähaketta laajalla alueella Jyväskylän pohjoispuolelta

- Konttiyhdistelmästä saatiin juuri tarkoitukseen sopiva - kiitos hyvien yhteistyökumppaneiden ja kollegoiden neuvojen, sanoo yrittäjä Jaakko Ossberg.

Haminan seuduille - vuodessa mittariin tulee noin 120 - 140.000 kilometriä. - Jatkan itse hakkurin puikoissa ja konttiyhdistelmää ajaa raudanluja ammattilainen Korkeavuoren Anssi. Tässä on sen verran nähnyt metsäenergiapuolen logistiikkaa, että visio uudesta yhdistelmästä oli hyvin selkeä. Autoksi valikoitui Volvo FH13 8x4 540 hv medium alustakorkeudella, ilmajousilla ja melko puuautomaisella rakenteella. Ihan matalinta runkoa en ottanut sillä autolla pitää pystyä liikkumaan metsässä normaali ajokorkeudessa että vetopito pysyy hyvänä. Katkeava ja nouseva teliveto on ehdoton juttu; se

pitää takapyörät ilmassa siihen asti kun etummainen vetävä ylittää 15 tonnia ja keventimellä saa painatettua 1. vetävän 20 tn saakka kun 2. vetävä on alhaalla. Kaupat autosta tein Tampereen Volvo-myyjän Kontuniemen Veijon kanssa, jonka kanssa oltiin jo vuonna 1997 yhtä aikaa Postilla ajohommissa ja 2000-luvulla tehtiin useammatkin autokaupat, sanoo Ossberg. Tärkeässä roolissa koko yhdistelmän järkeilyssä oli Tuuloskyyti Oy:n Ari Papinkivi, joka jakoi kollegalle auliisti tietojaan: - Arin neuvot oikeanlaisen yhdistelmän syntymisessä olivat merkittäviä. Esimerkiksi Jykin perävaunu 5-akselisen perävau-

nun 2. ja 3. akselin välistä tehtiin niin lyhyt kuin tehtaalla suostuttiin tekemään mikä auttaa ahtailla metsäteillä sompailussa ja kasan lähelle pääsemisessä. Vaunun perävaloista tehtiin taittuvat ja niissä on Volvon valot niin kuin autossa, mikä helpottaa huollossa kuten kaikki ennakkoon mietityt pienet asiat. Kontin ohjurikisko kulkee vaunun rungon ulkopuolella joten kuski näkee peilistä että lavat menee paikalleen. Turvallisuutta lisäämään asensimme perävaunuun punaisen valon merkiksi jos konttilukot ei ole kiinni ja info tulee myös koetauluun - se pitäisikin olla konttiyhdistelmissä pakollinen varuste. Pajakulma

vastasi auton laadukkaasta päällerakentamisesta ja koukkulaitteeksi ainut vaihtoehto oli matalarakenteinen Joab 26 -malli, mille riittää 100 mm tunnelikorkeudeksi joten konttiin saadaan kuormatilan kannalta arvokkaita lisäsenttejä ja painopiste mahdollisimman alas jolloin yhdistelmästä tulee vakaa ajettava, Ossberg kertoo. Kuljettajan työskentelyä helpottaa merkittävästi vaunun kauko-ohjattavat toiminnot: - Työvalot, vilkkumajakat, parkkivalot ja konttilukot pelaa kätevästi kauko-ohjaimella samoin kuin vaunun akseleiden ja aisan nosto sekä auton kippi. Talvella lavojen rasvaus hakkeen jäätymisen estämiseksi tehdään tuuliohjaimesta löytyvällä pistoolilla, millä saa ruiskuteltua dieseliä lavojen pintaan suoraan auton tankista.

Keveyttä rakenteisiin

Jaakko Ossbergilta ei ennakkoluulottomat ideat lopu ja uusia rakenteita kehitellään jatkuvasti. - Talvella nykyiset noin 4000 kiloa painavat teräskontit vaihtuu alumiini-teräs rakenteisiin kontteihin, mitkä painavat laskelmien mukaan 2360 kiloa kappale. Uskon että jatkossa niistä saadaan tiputettua vielä noin 250 kiloa pois. Jokainen kilo merkitsee lisää haketta kyytiin ja lämpölaitokselle, visioi Ossberg.

Haketoimituksia suurella volyymilla

Haketuspalvelu Pesonen Oy:n


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

69

sä mielenkiintoinen moduliyhdistelmä, mikä koostuu N3-luokan Scania XT 650 maastokuorma-autosta minkä perään tulee puoliperävaunu ja täysperävaunu, kertoo Pesonen. Vuodessa Haketuspalvelu Pesonen käsittelee lähes puoli miljoonaa kuutiota materiaalivirtoja. - Suuri volyymi on mahdollista hyvien kumppaneiden ansiosta. Esimerkiksi Ylijoki Kuljetus Oy:n kanssa tehdään paljon yhteistyötä samoin kuin Ossberg Ky:n. Alkaneen talven työtilanne näyttää melko hyvälle, mutta lämpöiset kelit aiheuttavat ongelmia haketusketjulle sekä vähentävät laitosten lämmitystarvetta. Myös koko ajan kasvava Venäjän tuontihakkeen määrä sekoittaa paikallista tekemistä ja kotimaisen bioenergian käyttöä, toteaa Pesonen. Yksi tärkeimmistä metsähakeauton ominaisuuksista on kyky liikkua maastossa niin että päästään hakkurin vierelle vaikeissakin olosuhteissa ja kääntyminen onnistuu ahtaissa paikoissa.

Yhteistyöllä hyviin tuloksiin

Haketuspalvelu Pesosen yhteistyö on tiivistä L & T Biowatin kanssa. - Haketuspalvelu Pesonen on pääyhteistyökumppanimme hakkeen toimituksissa laajasti Hämeen ja Jyväskylän alueilla, missä hakkeen päätoimitusosoitteet ovat Jyväskylän, Vanajan ja

Lahden voimalaitokset sekä lisäksi lukuisia muita pienempiä laitoksia. Haketuspalvelu Pesonen kehittää jatkuvasti toimintaansa ja investoi uuteen kalustoon mikä takaa toimitusvarmuuden sekä toiminnan tehokkuuden, missä erittäin tärkeässä roolissa on tietenkin myös osaava henkilökunta ja hyvät yhteistyökumppanit, kertoo L & T Biowatin logistiikkaesimies Jarmo Savela, jolla on kokemusta myös hakkurin ja puuauton ajosta. L & T Biowatin energiaksi menevä puumateriaali syntyy pääasiassa nuorten metsien kunnostuksista sekä päätehakkuilta. - Biowatti hankkii puuta nuorten metsien kunnostuksista sekä harvennus- ja päätehakkuista. Päätehakkuita on luonnollisesti vähemmän koska energiapuu on meidän leipäpuu mutta toki yhteistyökumppaneiden kautta kuitu- ja tukkipuutakin ostetaan ja välitetään. Lisäksi ostetaan jonkin verran isänniltä energiapuuta hankintaeriä. Energiaksi menee pääasiassa energiapuuta oksineen, rankaa ja hakkuutähteitä sekä jonkin verran myös kantoa. Filosofiamme on ohjata puu aina järkevimpään käyttöön, toteaa Savela.

Haketuspalvelu Pesonen Oy tuottaa metsähaketta suurella volyymilla L & T Biowatille laajasti Hämeen ja Keski-Suomen alueilla.

FARMIKKO OY Energiakourat

keräys (lisävaruste)

karsinta nopea ja tehokas katkaisu kuormaus - Yhteistyössä on voimaa, toteavat L & T Biowatti Oy:n logistiikkaesimies Jarmo Savela (oik.), Haketuspalvelu Pesonen Oy:n yrittäjä Atte Pesonen (toinen vas.) sekä Ossberg Oy:n yrittäjä Jaakko Ossberg ja kuljettaja Anssi Korkeavuori.

Atte Pesonen aloitti hakkuriyrittäjänä 2008 jolloin nuorella miehellä oli ikää vasta parikymmentä vuotta. - Siitä lähtien on tehty yhteistyötä L & T Biowatin kanssa. Pitkäaikainen kumppanuus on

mahdollistanut yritystoiminnan kasvattamisen ja investoinnit, mitkä ovat tällä alalla todella suuria ja aina myös riski. Tällä hetkellä meillä on neljä autohakkuria - kaksi CBI:ta, Jenz ja Doppstadt - ja kuljetuskalustoa-

kin, vaikka suurimman osan hakkeesta ajaa laitoksille yhteistyökumppanimme. Hakkureita on uusittu tasaiseen tahtiin ja niihin on tehty paljon rakenteellisia muutoksia omien ideoiden pohjalta. Kohta ajoon on lähdös-

Lisätiedot ja koekäyttö: www.farmikko.fi 0445771156


METSÄALAN AMMATTILEHTI

JUHA MUTANEN

TUOMAS HYYTIÄ

VILLE KAIHU

JANNE VUORINEN

Uusimaa

Pohjanmaa Keski- ja EteläPohjanmaa

Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta

Keski-Suomi Päijät-Häme Savo Karjala

Pohjois- Pohjanmaa Lappi Kainuu

VarsinaisSuomi

050 468 1113

050 411 2225

050 468 1044

0400 546 356

040 154 4771

040 747 0030

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 71

Elinkeinoelämän kilpailukyky jää sivurooliin fossiilittoman liikenteen työryhmän raportissa

L

iikenne- ja viestintäministeriö julkisti 27.10.2020 työryh- män loppuraportin koskien fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Raportissa hyväkuntoisen tieverkon ja suuremman kuljetuskaluston merkitys päästöjen vähentämisessä saa suhteessa muihin keinoihin liian vähän painoarvoa. Tavaraliikenteen osalta raportissa nostetaan suhteettoman vahvasti esiin kuljetusten siirtyminen teiltä raiteille ja vesiteille. ‍ Työryhmä esittää käyttöön joko liikenteen kansallista päästökauppajärjestelmää tai dieselin polttoaineveron kiristämistä edelleen. Suomessa on jo nyt yksi Euroopan kireimmistä dieselverotasoista. Metsäteollisuus ei kannata sen korottamista entisestään. Samoin kansallinen tieliikenteen päästökauppajärjestelmä kasvattaisi Suomen logistista takamatkaa muihin maihin nähden. ‍- Loppuraportissa keskeisenä toimenpiteenä esitetty polttoaineveron korottaminen ei vähennä kuljetusketjujen päästöjä eikä kuljetustarvetta. Tiekuljetusten

rooli on metsäteollisuuden kuljetuksissa keskeinen. Johtuen eri kuljetusmuotojen luontaisesta työnjaosta, laajamittainen siirtyminen raide- tai sisävesikuljetuksiin ei ole mahdollista, toteaa johtaja Jyrki Peisa. ‍

Hyväkuntoinen tieverkko on ilmastoteko

‍Väyläviraston vuonna 2019 valmistuneen selvityksen mukaan päällysteiden epätasaisuus voi nostaa polttoaineen kulutusta 10 prosenttia. Teiden kunnon parantaminen vähentää liikenteen päästöjä peräti 5 prosenttia. Raskaan liikenteen osalta luku on vieläkin suurempi. Vuotuisen 300 miljoonan euron lisärahoituksen perusväylänpitoon tulee olla pysyvä ja rahoitusta tulee suunnata myös alempiasteisille väylille ja yksityisteille. Rahoituksen kohdentamisessa oleellista on teollisuuden ja viranomaisten välinen vuoropuhelu.‍ Hyväkuntoiset väylät mahdollistavat myös ajoneuvokaluston mittojen ja massojen kehittämisen, joka on merkittävä keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Metsäteollisuuden yli 76-tonnisen kaluston HCT (high capacity transport) -kokeiluhankkeissa 84-104 -tonniset

Metsäteollisuuden yli 76-tonnisen kaluston HCT -kokeiluhankkeissa 84-104 -tonniset ajoneuvoyhdistelmät ovat vähentäneet raakapuukuljetusten polttoaineenkulutusta ja päästöjä 5-20 prosenttia per kuljetettu tonni.

ajoneuvoyhdistelmät ovat vähentäneet raakapuukuljetusten polttoaineenkulutusta ja päästöjä 5-20 prosenttia per kuljetettu tonni. Valmistelua yli 76-tonnisen kaluston yleistymiseksi joustavasti ja mahdollisimman laajalla osalla verkkoa tuleekin jatkaa. ‍

Kilpailukyvystä on huolehdittava

On myös tärkeää, että merenkulun kansainvälinen ympäristösääntely tulee voimaan kaikilla maailman merialueilla samanaikaisesti ja että uuden sääntelyn vaikutukset kustannuksiin ja kilpailukykyyn selvitetään en-

Yli 30 vuoden kokemuksella • kantavuusmittaukset pudotuspainolaitteella, levykuormituslaitteella sekä loadmanilla • Rakennekerrostutkimukset ja näytteenotto • Päällysteporaukset • Törmäysvaimennin ja liikenteenohjaukset • uusien päällysteiden kitkanmittaus

nen päätöksentekoa. Logistiikan kustannustehokkuus on metsäteollisuudelle keskeinen kilpailukykytekijä. Pitkät etäisyydet markkinoille ja ohuet kuljetusvirrat Suomessa nostavat metsäteollisuuden logistiikkakustannuksia verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin. ‍


72 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetustehtäviin optimoidut kustannustehokkaat kokonaisratkaisut

Szepaniak-yhtöiden kuljetuskalusto on muuttunut yhä enemmän energiateollisuuden palveluihin soveltuvaksi. Kuvassa lastataan viiluhakekuormaa Lappeenrannassa.

S

zepaniak-yhtiöt tarjoavat yksilöityjä materiaalinkäsittely- ja logistiikkapalveluja mekaaniselle ja kemialliselle metsäteollisuudelle sekä energialaitoksille, joille tehdään myös hakkeen valmistusta. Vaikka vuosi 2020 oli monella tapaa haasteellinen niin uuteen kuljetuskalustoon on tehty jälleen merkittäviä investointeja.

- Toimintamme on muuttunut viime aikoina yhä enemmän energiateollisuuden palveluihin, mikä johtuu mm. sahapuolen kysynnän vähentymisestä, puunajon tiukasta tarjouskisasta ja energiapoliittista ratkaisuista turpeen käytön alasajossa. Muutos näkyy tietenkin myös kalustossamme eli turveautot muuttuvat hakkeen ajoon optimoiduiksi samoin kun puutavara-autoja on siirretty hakkeen ajoon, sanoo

Szepaniak-yhtiöiden Pekka Szepaniak.

Yhdistelmien hyötykuorman maksimointia

Szepaniak-yhtiöillä on tällä hetkellä ajossa 24 kuorma-autoyhdistelmää sekä lisäksi suuri määrä materiaalinkäsittelykoneita, trukkeja, kurottajia, pyöräkuormaajia ym. niin että yksikköjen kokonaismäärä nousee yli sataan.

- Kaikki kuorma-autoyhdistelmät alkavat olla 76 tonnisia niin että autoissa on neljä akselia ja vaunuissa viisi akselia paripyörillä. Yhdistelmien pituuksia on kasvatettu mutta pidämme ne hieman alle 28 metrissä jolloin ei tarvitse lisätä yhtä akselia eikä asentaa peräkameroita; silti tilavuutta saadaan 170-180 kuutiota ja hyötykuormaa reilut 50 tonnia yhdistelmän omapainon ollessa kohtuullinen. Hakeautoissa suositaan tridem-akselistoa, mikä mahdollistaa pidemmän kuormakorin ja lisäksi ajossa on muutama trippeli-akselinen, joilla pääsee pahempiin paikkoihin akselin painonsiirron ansiosta. Puutavara-autot ovat meillä 2+2 akselisia, kertoilee Szepaniak.

Uuteen kalustoon investoidaan

Szepaniak-yhtöiden kuljettaja Petri Ronkonen pitää uutta Mercedes-Benz Actrosta edellistäkin parempana hakekuljetuksiin: - Autossa on paljon uutta älykästä teknologiaa mikä helpottaa turvallista ajamista.

Vuoden 2020 aikana ajoon otettiin seitsemän uutta kuormaautoa. - Autojen vaihtoväli on kolmisen vuotta ja vuodessa mittariin kertyy keskimäärin noin 240 000 kilometriä. Scania on meillä päämerkki mutta MercedesBenz on kasvanut viime vuosina hyväksi haastajaksi suhteen ollessa tällä hetkellä 60/40. Lisäksi hankimme pari vuotta sitten Sisu Polar puutavara-auton Fuller-vaihteistolla, missä on hyvin pitkälle Mercedeksen tekniikka. 80-luvulla olimme pitkään puhtaasti Sisu-talo, joten

aika näyttää mitkä automerkit soveltuvat tulevaisuudessa tarpeeseemme parhaiten. Pyrimme aina saamaan käyttöömme markkinoiden parhaat ja kustannustehokkaimmat kokonaisratkaisut. Toimivat huoltpalvelut ja autojen polttoainetalous ovat tietenkin ratkaisevia asioita; emme aja isoimmilla moottoreilla ja kuljettajien koulutukseen panostetaan paljon autonvalmistajien kanssa, kommentoi Szepaniak. Kun puhe siirtyy autoista ketjupurkaviin kuormakoreihin ja perävaunuihin, niin valinta on selkeä: - Omalla kylällä Joutsenossa toimiva Toplift valmistaa ratkaisut mihin voi aina luottaa. Tuotteet ovat teknisesti edistyksellisiä, luotettavia ja palvelu pelaa joten yhteistyö on ollut jo vuosikymmeniä tuloksellista, kehuu Szepaniak.

Uusi Actros taas edellistä parempi

Szepaniak-yhtiöiden kuljettajat Arto Lapatto ja Petri Ronkonen olivat joulun välipäivinä liikkeellä uudenkarheilla Mercedes-Benz Actros 3563 8x4 hakeautoilla: - Ajettiin molemmat aiemmin kolmen vuoden ajan 68 tonnisia yhdistelmiä joissa oli veturina Actrokset 13 litran 530 hv moottoreilla; nyt nämä uudet yhdistelmät ovat 76 tonnisia ja moottorit on kasvanut 16 litraisiin ja 630 hv tehoisiin. Vääntöä ja


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

Uudessa Actroksessa perinteiset peilit on korvattu kamerajärjestelmällä, mikä vähentää myös polttoaineenkulutusta ja pitää sivulasit puhtaina parantuneen aerodynamiikan ansiosta.

Pitkärunkoinen tridem-akselinen Actros 3563 8x4 menee maantiellä niin kuin juna ja lähes 28 metrisen yhdistelmän kulku on rauhallista mikä on tärkeä asia liikenneturvallisuudenkin kannalta.

Yli 40 vuotta kuorma-autoa ajanut Arto Lapatto tottui kaikissa olosuhteissa toimivaan kamerapeilijärjestelmään nopeasti.

voimaa on enemmän mikä on tarpeen isommilla painoilla. Silti polttoaineenkulutus on pienentynyt suhteessa kuljetettuihin tonneihin, vaikka optimaalisessa ajamisessa sekä uusien teknisten järjestelmien hyödyntämisessä on vielä opettelua ja uudet autotkin ovat vielä vähän tehdasjäykkiä. Arto Lapatto on yli 40 vuoden kuljettajaurallaan saanut ajaa monella uudella autolla: - Ensimmäiset tuhannet kilometrit tällä Actroksella tuntuvat jo niin hyville että kyseessä saattaa olla paras auto minkä olen pitkällä urallani alleni saanut. Mercedes on ollut aina hyvä ajaa ja tämä uusi on taas edellistä parempi; pitkärunkoinen tridem-akselinen veturi menee maantiellä niin kuin juna ja lähes 28 metrisen yhdistelmän kulku on rauhallista mikä on tärkeä asia liikenneturvallisuudenkin kannalta. Isoin muutos verrattuna edelliseen Actrokseen on tietenkin se että tässä uudessa mallissa ei ole enää peruutuspeilejä vaan ne on korvattu kamerapeileillä ja analogisten mittareiden tilalla on digitaaliset näytöt. Ajattelin ensin että ilman vanhoja peilejä ei tämän ikäinen kuski enää opi ajamaan mutta kamerapeileihin tottui nopeasti ja niillä näkee paremmin oli sitten päivä tai yö - eivätkä kamerat mene tukkoon satoi sitten vettä tai lunta. Ja nyt isot peilirakenteet eivät ole näkyvyyden esteenä kun aiemmin niiden taakse jäi

katveeseen jopa kuorma-auto ja risteyksissä kuljettaja sai nokkia päätä edes takaisin nähdäkseen tuleeko joku peilien takaa. Myös digitaalinen mittaristo on hyvä ja sitähän voi säädellä mieleisekseen. Myös Perti Ronkonen on kokenut ammattilainen; vuosia ratin takana on 35 joten kommenteille on perustetta: - Olen samaa mieltä Arton kanssa: en enää vanhoja peilejä autoon kaipaa. Kamerapeilit tarjoavat todella hyvän näkyvyyden ja lisäksi olen huomannut että sivulasit pysyvät puhtaina kun peilirakenteet eivät pilaa auton aerodynamiikkaa, mikä näkyy varmasti pienempänä polttoaineenkulutuksenakin. Ainut asia mitä jäin vanhasta Actroksesta hieman kaipaamaan on hydraulinen etuveto HAD. Se oli pirun hyvä liukkaissa tai upottavissa paikoissa kuten turvesoilla. Nyt ajot on kuitenkin muuttunut joten ilman sitäkin pärjää tällä telivetoisella Actroksella minkä trippelin saa kunnolla kevennyttä.

Kaikissa Szepaniak-yhtiöiden hake- ja turveautoissa on Topliftin valmistamat ketjupurkavat kuormakorit ja perävaunut. Kuvassa hieman alle 28 metrinen yhdistelmä.

tavia asioita. Esimerkiksi adaptiivisen vakionopeudensäätimen toimintaa ohjataan nyt kätevästi hipaisunäppäimellä, ja se lukee voimassa olevat nopeusrajoitukset säätäen vauhdin niiden mukaan. Auto hiljentää itse myös liikenneympyrään täsmäten kaar-

renopeudenkin sopivaksi joten kuskin ei tarvitse muuta kuin ohjata. Pieniä juttuja on sähköisen käsijarrun kytkeytyminen automaattisesti kun avaa auton oven ja jarru menee pois päältä kun painaa kaasua. Ja turvallisuutta lisää sekin että auto ei

kulje eteenpäin jos ovi on auki. Olen opiskellut eri järjestelmien käyttöä myös käyttöohjekirjan avulla, minkä saa käyttöön kätevästi älypuhelimen Appina, kertoo Petri Ronkonen.

Kehittynyttä teknologiaa

Uudessa Actroksessa on paljon uusia teknisiä ratkaisuja ja varusteita, joiden käyttöön Szepaniakin kuljettajat saivat opastausta Vehon kuljettajakouluttaja Ari Fehrmanilta. - Tekniikka on mennyt kolmessa vuodessa valtavasti eteenpäin ja nyt kuljettajalle on tarjolla todella hyviä ajamista helpot-

Szepaniak-yhtiöillä on tällä hetkellä kahdeksan puutavara-autoa. Kuvassa marraskuun lopulla käyttöön otettu uusi Mercedes-Benz Actros 3563 8x4 puutavara-auto, mikä operoi Äänekosken tehtaan siirtoajossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

74 KULJETUS

Suurimmat loiskuormat osuvat juuri aikaan, jolloin kapasiteetin käyttöaste on suurimmillaan. Yhden tai kahden tonnin menetys hyötykuormassa voi myös kääntää yksittäisen keikan voitollisesta tappiolliseksi.

Lumi syö puutavaraautoilijan katetta talvella

T

alvikelit saapuvat jälleen ja lumi pöllyää. Osa lumesta tarttuu kiinni puutavarayhdistelmän rakenteisiin. Luonnonvarakeskus selvitti vuoden kestäneessä seurannassa, paljonko puutavara-auton hyötykuorman kuljetusmahdollisuus pienenee talven vaikutuksesta. Talvella lunta ja jäätä kertyy auton ja perävaunun rakenteisiin, mikä lisää auton taarapainoa ja samalla pienentää hyötykuorman kuljetusmahdollisuutta. Myös varautuminen talveen ketjuin ja hiekoittimin kasvattaa taarapainoa.

Laaja tutkimus

Puutavara-autojen painoja tarkasteltiin osana tutkimusta, jossa seurattiin mm. polttoaineen kulutusta ja ajonopeutta sekä eri tekijöiden vaikutusta näihin. Metsä Groupin, Stora Enson ja UPM:n tehdasvastaanotoista saatiin tiedot kahdeksan auton taarapainoista vuoden ajalta. Näistä eroteltiin tarkasteluun vain ne, joissa kuormain oli ollut mukana. Koska taarapainot vaihtelevat kesälläkin, laskettiin vertailukohdaksi ”normaalipaino”, joka on auton tyhjäpaino tankki täynnä. Vähentämällä muuna aikana taarapainosta normaalipaino saatiin arvio hyötykuorman kuljetusmahdollisuuden pienenemisestä eli loiskuormasta.

Jopa tuhansien kilojen loiskuormia

Suurin havaittu loiskuorma oli

Kahdeksan puutavara-auton taarapainot vuoden ajalta. Taarapainot kasvavat selvästi keskitalvea kohti ja pienenevät jälleen kesäksi. Ylärivin kaksi ensimmäistä autoa ovat 68-tonnisia ja muut 76-tonnisia. Punainen vaakaviiva kesä-elokuussa kuvaa auton ”normaalipainoa” tankki täynnä.

3100 kg. Autot painoivat eniten tammikuussa, jolloin loiskuormat olivat autosta riippuen keskimäärin 760 - 2180 kg. Ajettuihin kuormiin suhteutettuna kokonaisloiskuormat vastasivat vain noin yhtä prosenttia kuormien määrästä, mutta tammikuussa jopa viittä prosenttia. Kuormien määränä mahdollinen hyötykuorma menetys ei kuulosta kovin suurelta, mutta talvella vaikutus on isompi. Suurimmat loiskuormat osuvat juuri aikaan, jolloin kapasiteetin käyttöaste on suurimmillaan. Yhden tai kahden tonnin mene-

tys hyötykuormassa voi myös kääntää yksittäisen keikan voitollisesta tappiolliseksi. Paitsi että hyötykuorman kuljetusmahdollisuus pienenee, kulutetaan polttoainetta lumen kuljetukseen. Jos taas taarapainon kasvua ei huomioida, on ylikuormasta uhkana sakot ja leikkuri tehtaalla.

Merkittäviä taloudellisia menetyksiä

Karkea laskelma antaa osviittaa loiskuorman taloudellisesta merkityksestä: Vuonna 2018 kotimaista raakapuuta kuljetet-

tiin puutavara-autoilla yhteensä liki 54 milj. kuutiometriä 7,05 euron keskikustannuksella kuutiometriä kohti. Olettaen keskimäärin yhden prosentin loiskuorman, olisi siis voitu kuljettaa puoli miljoonaa m3 enemmän ja säästää 3,6 milj. euroa. Eikä tässä ole vielä huomioitu edellisessä kappaleessa mainittuja haittoja kuljetusyrittäjälle.

Painetta kaluston kehittämiselle

Säästömahdollisuuden pitäisi motivoida kehittämään kalustoa ja puhdistusmenetelmiä edel-

leen, vaikka kaikesta loiskuormasta ei eroon päästäisikään. Myös autojen taarapainoissa huomattiin isoja eroja, ja ketjujen ja hiekoittimien painokin voi olla satoja kiloja. Kalusto on valittava toimintaympäristön mukaan, mutta on syytä miettiä tarkkaan lisävarusteiden tarpeellisuus ja paino. Lisätietoja tutkimuksesta voi lukea täältä: https://doi.org/ 10.14214/sf.10385. Polttoaineen kulutustulokset raportoidaan myöhemmin. Tutkimus oli osa Suomen Akatemian rahoittamaa FORBIO-projektia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

ZASLAWpuutavaraperävaunut - BPW-ilmajouset, levyjarrut - pituus 11,0 m - haluamillasi pankoilla tai ilman - heti varastosta

ZASLAWvaihtolavaperävaunut - BPW-ilmajouset, levyjarrut, paripyörät - pituus 13,16 m - heti varastosta

Pyydä edullinen tarjous! Auto-Kilta Trucks Oy AUTO-KILTA TRUCKS

Terminaalinkatu 27, 53420 Lappeenranta Sami Saari p. 040 778 3983 sami.saari@auto-kilta.fi Pasi Sairanen p. 040 580 0091 pasi.sairanen@auto-kilta.fi

@zaslawsuomi

Ja teet parempaa tulosta

Kuorman varmistamista ja kuormakoreja koskevat vaatimukset löytyvät jatkossa yhdestä määräyksestä

L

iikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut uuden määräyksen kuormakoreista ja kuormanvarmistamisesta. Uudessa määräyksessä annetaan tarkemmat tekniset vaatimukset kuorman varmistamiselle sekä ajoneuvojen rakenteille, joilla se toteutetaan. Määräys tulee voimaan 1.4.2021.

Uudessa tieliikennelaissa annetaan yleiset periaatteet kuorman varmistamiselle ja valtuus Traficomille tarkempien määräysten antamiseen. Kuorman on pysyttävä kuormakorissa paikoillaan kaikissa kiihdytyksissä ja jarrutuksissa sekä kaarteissa ajettaessa. Tämän katsotaan toteutuvan, kun ajoneuvon kuormakori ja kuorman varmistus ovat määräyksen mukaiset.

parhaille toimintatavoille kuorman varmistamisessa. Sitä kautta määräykseen on tullut mukaan yleisesti käytössä olevat EN -standardit. Kuorman varmistaminen perustuu yleensä kolmeen asiaan: tuentaan, kuorman ja kuormatilan väliseen kitkaan sekä sidontaan. Oleellista on näiden yhteenlaskettu kyky pitää kuorma paikallaan, mikä voidaan todentaa luotettavasti määräyksen mukaisella toteutuksella. Lisätietoja määräyksestä löytyy www.traficom.fi verkkopalvelusta.

Parhaat toimintatavat kuorman varmistamiseen Uuden määräyksen valmistelussa on hyödynnetty EU-komission ohjekirjaa suuntaviivoista

Uudessa tieliikennelaissa annetaan yleiset periaatteet kuorman varmistamiselle ja valtuus Traficomille tarkempien määräysten antamiseen. Kuorman on pysyttävä kuormakorissa paikoillaan kaikissa kiihdytyksissä ja jarrutuksissa sekä kaarteissa ajettaessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

76 KULJETUS

JE Team Oy:n uusi puutavarayhdistelmä on näyttävä kokonaisuus. Päällerakenteet ja lisävarustelu on toteutettu juuri käyttötarpeeseen.

Autovarustelu juuri omiin tarpeisiin

J

E Team Oy on raakapuun kuljetukseen erikoistunut yritys Nivalasta. Loppuvuodesta ajoon otettiin uusi näyttävästi varusteltu Volvo FH16 750 puutavara-auto.

- Aloitin puutavara-autonkuljettajana Metsäliiton autoilla vuonna 2002 joita isäni Pekka ajoi suuren osan työurastaan. Vuoden päästä kun Metsäliitto luopui omista autoistaan siirryin sieviläisen Metsäkuljetus Pinolan palvelukseen. Yrittäjäksi lähteminen oli ollut pitkään mielessä; kun siihen tuli vuonna 2008 mahdollisuus perustin JE Teamin, ostin Pinolalta käytetyn Scanian ja aloitin puunajon Metsä Groupille, kertoilee Jorma Ekdahl.

Volvoon vahva luotto

Ensimmäinen Volvo tuli JE Teamille ”vahingon kautta”. - Scania meni kolarissa lunastuskuntoon mutta onneksi suuremmilta henkilövahingoilta vältyttiin. Tilalle piti saada nopeasti auto ja tein kaupat Keslan esittelykäytössä olleesta Volvo FH:sta, mikä sitten vaihtui vuonna 2015 uuteen FH16 750 malliin. Kun ajoa tuntui olevan Metsä Groupilla enemmän tar-

JE Teamin yrittäjä Jorma Ekdahl on tyytyväinen uuteen Volvo FH16 750 puutavara-autoon ja sen varusteluun: - Myös ajotilanne näyttää paremmalta joten ainakin talvi mennään hyvää tahtia jos vain kelit sallii.

jolla, ostin 2018 toiseksi autoksi uuden FH16 750:n ja nyt vanhempi Volvo päivittyi uuteen FH16 750:een. Kaupat Volvoista on väännetty hyvässä hengessä Wetteri Powerin Topi Myllykankaan kanssa. Uusiin autoihin on otettu huoltosopimukset ja huollot käymme tekemässä

yleensä Wetteri Powerilla Oulussa samalla keikalle kun saa heittää vieraskuorman Stora Enson tehtaalle, sanoo Ekdahl.

Huippukuljettajat

JE Teamin autot ajavat kahdessa vuorossa neljän kuljettajan voimin.

- Palveluksessa on todella ammattitaitoiset kaverit mistä pitää olla kiitollinen sillä ilman motivoituneita tekijöitä nämä hommat ei pyöri, kehuu Ekdahl.

Nosturi kovassa käytössä

Suurin osa ajosta on lyhyttä siirtoa metsäpinolta puolenkym-

menelle eri juna-asemalle. - Lähiliikennettä on varmaan jotain 98 % ajoistamme ja keskikuljetusmatka vain 40-50 kilometrin paikkeilla - kuitenkin vuodessa molempien autojen mittareihin kertyy noin 150-170 000 kilometriä. Päivässä ajetaan 3-6 kuormaa per auto kahdessa työvuorossa. Ja kun puut puretaan nostureilla juniin niin se tarkoittaa 6-12 lastauskertaa päivässä per auto, laskeskelee Ekdahl. Kun lastaamista on paljon asettaa se omat vaatimuksensa nosturille. - Voimaa ja nopeutta pitää olla riittävästi ja rakenteiden pitää kestää mättämistä. Tähän uuteen autoon valittiin nosturiksi Kesla 2114ZT keskipylväsmalli sähköohjauksella, mistä tehtiin kaupat Kongan Konepajan Jarkko Kongan kanssa joka on mies paikallaan. Jarkolta olen ostanut perässä kulkevan 5-akselisen Närkön vaununkin. Toisessa autossa on nosturina Loglift 105Z - sekin sähköisenä sillä vipuohjaukset siirsimme historiaan puoli vuosikymmentä sitten. Kesla on osoittautunut heti startista todella hyväksi nosturiksi ja ohjaamo on viihtyisä työpaikka. Nosturissamme on 10,1 metrin ulottuma ja vakiota


METSÄALAN AMMATTILEHTI

JE Teamin kuljetusmatkat on lyhyitä ja lastausta on todella paljon. Uuteen autoon valittiin nosturiksi kätevästi perään taittuva Kesla 2114Z keskipylväsmalli sähköohjauksella ja 10,1 metrin ulottuvuudella.

Teräksinen todella kevyt päällerakenne on Metaldon Oy:n valmistama ja se asennettiin Haittamäki Oy:llä Nivalassa.

jämerämpi tukijalkapalkki. Ja keskipylväsmallilla onnistuu myös kahden kolmosnipun ajo sillä auto on pitkärunkoinen 8,2 metrin kuormatilalla ja 5,1 metrin akselivälillä. Silti sillä pystyy sompailemaan ahtaissakin paikoissa, sanoo Ekdahl.

Matalarunkoiset autot

Z-mallin nosturin ja pitkän runkopituuden lisäksi JE Teamin Volvossa on pyritty suurempaan

kuormatilaan auton matalalla medium-korkeuden rungolla. - Auton runko on reilut 6 cm FH:n normaalirunkoa matalampi, siihen päälle on asennettu Metaldonin apurunko mikä on sekin matalarakenteinen ja kun alla on 70-sarjan 315 leveät Michelinin vetopyörät niin ollaan yli 10 cm normirunkoista Volvoa matalammalla. Vielä kun ForestKing teräspankoissa on hyvä kuormatila niin puuta siirtyy joka kuormassa mahdollisimman paljon ja matala painopiste tekee yhdistelmästä paremman ajettavan. Alcoan alumiinivanteet autossa ja kärryssä säästävät kiloja, ovat tyylikkäät sekä kestävät kovaa menoa, toteaa Ekdahl.

Keveyttä erikoisteräksillä

Uuden Volvon apurunkorakenteessa Jorma Ekdahl päätyi Metaldonin teräksiseen runkorakenteeseen ja etusermiin sekä Wintersteelin nosturitelineeseen. - Laskeskelin että erikoisteräksestä valmistetusta paketista saadaan alumiinisia kevyempi ja niin siitä lopulta tulikin, kun

KULJETUS 77

RST-Steel toimitti valoraudat auton ja nosturin katoille. Kaikki työ- ja lisävalot ovat Lazer laatua joista löytyy hurja LED-valoteho ilman että silmät väsyy ja kestävyys on omalla tasollaan.

vertaamme painoja identtisten alustojemme välillä joista toisessa on alumiinirakenteet. Päällerakennevarustelun teki Haittamäki Oy Nivalassa jolla on vankka kokemus raskaan kaluston, maatalouskoneiden ja puutavaranostureiden huolloista joten myös hydrauliikka on hallussa samoin kuin laadukas pintakäsittely. Syksyllä oli ajossa hiljaisempaa joten ehdin itse osallistua aktiivisesti varusteluun, joten jokainen asia saatiin kerrankin tehtyä juuri niin kuin halusin. Kun seuraavat viisi vuotta ajaa autolla melkein joka päivä niin on tärkeää, että kaikki työssä tarvittavat asiat on sijoitettu oikeaan paikkaan. Haittamäellä tehtiin myös sähköt täysin valmiiksi, joten autolla sai lähteä heti ajoon eikä tarvinnut ajella asennuspaikasta toiseen, kertoo Ekdahl.

Toimiva hydrauliikka

Hydrauliikasta saatiin toimiva kokonaisuus; Keslan IQAN-ohjatussa nosturissa on Parkerin venttiili ja autoon asennettiin Rexroth 107 säätötilavuuspump-

Myös tyylikkäästi keulan alaosaan istuva. karjapuskuri on RST-Steelin käsialaa ja lisävalot Lazeria.

pu. - Kovin hydraulisäiliöön asensimme sisään vastuksen ja öljy lämpenee nosturiohjaamon nestelämmityksen paluuvirtauksella, joten öljy saadaan peruslämpöön pakkaskeleillä mikä tehostaa kuormaamisen aloittamista, sanoo Ekdahl.

Valovoimaa

kaisuiden kokonaistoteutus: - RST-Steel toimitti valoraudat auton ja nosturin katoille sekä karjapuskurin lisävaloilla juuri visiomme mukaan. Kaikki yhdistelmän työ- ja lisävalot ovat Lazer laatua joista löytyy hurja LED-valoteho ilman että silmät väsyy ja kestävyys on omalla tasollaan, kehuu Ekdahl.

Pienistä varustelun yksityiskohdista mainittakoon etusermin päälle sijoitettu kamera mikä näyttää koko putken ja valorat-

Keslan Z-keskipylväsmallilla onnistuu myös kahden kolmosnipun ajo sillä auto on pitkärunkoinen 8,2 metrin kuormatilalla ja 5,1 metrin akselivälillä.


78 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ensimmäinen puukuorma matkasi Stora Enson Oulun kartonkitehtaalle

O

ululaisen metsänomistajan mailla saavutettiin maa- nantaina 23. marraskuuta tärkeä merkkipaalu. Nimittäin ensimmäinen kuitupuukuorma lähti matkaan kohti Stora Enson Oulun tehdasta uutta kartongintuotantoa varten. Puutavara- auton kyydissä matkasi runsaat 50 kuutiota havukuitupuuta. Vaikka tehtaan kartonginvalmistus ei ole vielä käynnistynyt, puunhankinta on vauhdissa.

- Ostamme puuta täydellä teholla. Talvileimikoiden kysyntä on myös vahvistunut. Tavoitteenamme on pyörittää korjuuta normaalisti, vaikka keliolosuhteet ovatkin nyt todella vaikeat maan märkyyden vuoksi. Metsänomistajien tapaamiset onnistuvat koronasuosituksia noudattaen ja tarvittaessa kasvomaskeja käyttäen, sanoo Stora Enson Pohjois-Suomen aluejohtaja Esa Ojala.

Yli sata miljoonaa euroa alueen talouteen

Oulun kartonkitehtaan käynnistyessä vuotuinen puuntarve kasvaa neljänneksen - noin puoli miljoonaa kuutiota - yhteensä 2,4 miljoonaan kuutioon. Se tarkoittaa rekkalasteiksi muutettuna noin 130 puurekkaa joka päivä. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan pohjoisten maakuntien metsiin on vuosien saatossa kertynyt huomattavat harvennusrästit ja -tarpeet, joten lisähakkuut ja lisääntyvä puunkäyttö eivät vaaranna maakuntien metsätalouden kestävyyttä ja vastuullisuutta. - Toimenpiteet suunnitellaan jokaisen metsän omista lähtökohdista, mutta tällä hetkellä esimerkiksi harvennuksille on hyvä aika. Metsän kasvun ja

Ensimmäisen puukuorman lastaaminen tapahtui Oulussa harvennushakkuukohteella 23.11.2020. Havukuitupuu päätyy Oulun tehtaan uuteen kartongintuotantoon.

tulevien puukauppatulojen kannalta oikea-aikaisilla harvennuksilla on tärkeä päämäärä: pitää metsä elinvoimaisena, hyvässä kasvukunnossa ja saada jäävä puusto järeytymään tukkikokoon. Puuston hiilensidontakin voimistuu, Ojala sanoo. 2,4 miljoonan kuution kokonaispuumäärä tarkoittaa vuosittain yli sadan miljoonan euron rahavirtaa aluetalouteen niin puukauppatuloina metsänomistajille kuin korjuu- ja kuljetustuloina Stora Enson paikallisille kumppaniyrityksille. Lisäystä aiempaan on noin 20 miljoonaa euroa. - Puunhankinnalla on puukauppatulojen ohella työllistävä vaikutus. Karkeasti laskettuna tehtaan puunhankinta-alueelle syntyy tuotantolinjan muutoksen ansiosta sata uutta työpaikkaa

puunostoon, korjuuseen, kuljetukseen sekä metsänhoitotöihin. Oulun tehtaan puuraaka-aineen hankkiminen työllistää useita satoja henkilöitä Pohjois-Suomessa, Ojala kertoo. Stora Enso hankkii puuta Oulun-tehtaalleen Pohjanmaan maakuntien lisäksi myös Kainuun ja Lapin metsistä. Alueen hankintaorganisaatiota on vahvistettu viime vuosina, kun Stora Enso avasi uusia toimistoja ja palkkasi lisää metsäasiantuntijoita. Uudet toimistot sijoittuivat Liminkaan, Sotkamoon, Kuusamoon ja Ristijärvelle. - Nyt kun tarvitsemme aiempaa enemmän puuta, katseemme kääntyy kohti yksityisiä metsänomistajia. Pohjoisen puusta saa aikaan laatutuotetta maailmanmarkkinoille, aluejohtaja sanoo Ojala.

Stora Enson Oulun tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila (vas.) ja Stora Enson puunhankinnan aluejohtaja Esa Ojala Oulun harvennushakkuukohteella.

Kartongin valmistamiseen käytetään hakkuilta kertyvää havukuitupuuta.

Yhdestä harvennusmännystä saa tuhansia elintarvikepakkauksia

Stora Enso valmistaa Oulussa aaltopahvin pintakartonkia, jolle on kasvavaa maailmanlaajuista kysyntää uusiutuvana pakkausmateriaalina. Uudenlaista kolmikerroksista pintakartonkia käytetään esimerkiksi elintarviketuotteissa - joissa vaaditaan tavallista parempaa kestävyyttä, materiaalin puhtautta ja ulkonäköä - sekä korkealaatuisissa verkkokaupan pakkauksissa. Hyvä esimerkki tuotteesta, jonka pintakartonkia Oulu tulevaisuudessa valmistaa, on marjarasia, jonka Stora Enso toi Suomen markkinoille kesällä. Yhdestä keskikokoisesta harvennusmännystä saa noin 7000 marjarasiaa. Määrä korvaa 65 kiloa muovia perinteisissä muovirasioissa. Kartongin valmistamiseen käytetään hakkuilta kertyvää havukuitupuuta, ohutrunkoista

puuta sekä sahoilta tulevaa haketta. Tukkipuut toimitetaan sen sijaan Kemiin Stora Enson sahalle tai alueen muille sahoille, missä niistä valmistetaan pitkäikäisiä puutuotteita muun muassa rakentamiseen. Hakkuilta kertyviä puunoksia ja -latvoja voidaan taas hyödyntää energiaksi Stora Enson Oulun ja Veitsiluodon voimalaitoksilla. - Tavoitteemme on hyödyntää metsänomistajilta ostamamme puu mahdollisimman tarkkaan ja arvokkaimmalla mahdollisella tavalla, Esa Ojala sanoo. Oulun tehtaan kehitysinvestointi on suuruudeltaan 350 miljoonaa euroa, josta noin 40 miljoonaa euroa käytetään tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen. Ensikuitupohjaista kraftlaineria valmistavan tuotantolinjan suunniteltu vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia. Tehtaan porttien sisäpuolella työskentelee 400 henkilöä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

KULJETUS 65

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


80 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HCT-tutkimusten uusimpia tuloksia

Y

li 76-tonnisten puutavara- ja hakeyhdistelmien kokei- lut ja tutkimukset jatkuvat. Metsäteho Oy on päivittänyt massojen nostoa koskevien tutkimusten tuloksia ja tilannetta koskevan yhteenvetoraportin, minkä voi lukea osoitteessa www. metsateho.fi.

Raportissa esitettävät tulokset ovat osin alustavia ja niitä tullaan tarkistamaan ensi vuoden raporttipäivityksen yhteydessä. Uusimmassa yhteenvedossa keskeisin lisäys on tierasitustutkimusten tulosten esittely. Tutkimusten mukaan suuretkaan HCT-yhdistelmät eivät lisää paksupäällysteisten teiden uraantumista. Ohutpäällysteisistä teistä paksuimmilla tierasitus ei kasvane, mutta erikokoisille HCT-yhdistelmille soveltuvien teiden määrittäminen vaatii tarkentamista. Myös sorateiden ja siltojen osalta lisätutkimus on tarpeen. HCT-yhdistelmien vaikutuksia kuljetustehokkuuteen ja -kustannuksiin, polttoaineen kulutuksiin ja päästöihin on tarkistettu ja päivitetty vuoden 2018 kuljetusvolyymeille. Suuremman hyötykuormaosuuden

HCT-yhdistelmien vaikutuksia kuljetustehokkuuteen ja -kustannuksiin, polttoaineen kulutuksiin ja päästöihin on tarkistettu ja päivitetty vuoden 2018 kuljetusvolyymeille.

myötä HCT-yhdistelmät vähentäisivät vuosittain jopa 102 000224 000 puutavara- ja 12 000-42 000 hakekuormaa 76-tonnisiin yhdistelmiin verrattuna. Alustavien laskelmien mukaan puutavaran ja sivutuotehakkeen kul-

jetuskustannukset vähentyisivät 17,8-82,7 milj. eur vuodessa. Puutavarakuljetuksissa polttoaineen kulutus laskisi 5,6-20,1 % (per tuoretonni 100-300 km:n kuljetusmatkalla) ja hakekuljetuksissa 6,5-16,4 % (per tuore-

tonni 50-300 km:n kuljetusmatkalla). Hiilidioksidipäästöt vähentyisivät vastaavassa suhteessa. HCT-tutkimusten osalta käynnissä on talviajan korkeampia painorajoituksia tutkiva Winter

Premium -hanke, kokeiluiden pohjalta soveltuvimmiksi koettujen HCT-yhdistelmien kartoitus sekä potentiaalisten HCT -käytävien tunnistaminen. Metsätehon tiedote 19/2020


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Mitta- ja massasäännöt muuttivat tieliikennelakiin

U

usi tieliikennelaki 729/2018 hyväksyttiin edus- kunnassa syksyllä 2018 ja se tuli voimaan 1.6.2020 tuoden paljon näkyviä muutoksia. Kevyt perävaunujen ja matkailuautojen suurin sallittu nopeus nousi, ohituskieltoviivat vaihtuvat keltaisesta valkoiseen ja paljon muuta. Samalla lainsäädännön rakenne muuttui ja aiemmin asetuksella annetut suurimmat sallitut massat ja mitat siirtyivät lakiin. Moni alan ammattilainen hankki sen takia viime talvena painetun version uudesta laista, jotta näitä sääntöjä olisi mahdollisimman helppo lukea aina tarpeen tullen - hukkaan meni ne kirjat.

Uuden tieliikennelain antamisen jälkeen 2019 tammikuussa muutettiin lukuisia mittoihin ja massoihin liittyviä asioita ns. HCT-muutoksissa vielä vanhalla asetuksella. Uuteen lakiin nämä HCT-mitat hyväksyttiin muutoslailla 360/2020 toukokuussa vain paria viikkoa ennen lain voimaantuloa. Samassa yhteydessä osa aiemmin asetuksella annetuista HCT-rekkojen lisävaatimuksista siirtyi Traficomin määräykseen. Näiden vaiheiden jälkeen on mitoista ja massoista puhuttaessa menneet vähän väliä sekaisin muodolliset termit ja ihan sisällölliset kysymykset. Uusi tieliikennelaki kokoaa aiempaan nähden laajemmin asiat yhteen säädökseen, mikä tuo paljon etuja. Lainsäädännön ymmärtämiseksi ei tarvitse tietää, mitä kaikkia asetuksia kokonaisuuteen liittyy. Uusi rakenne tuo raskaanliikenteen mittaja massasääntöjä etsivälle myös pienen haasteen. Uusi tieliikennelaki liitteineen on tolkuttoman pitkä dokumentti. Kun keskeisten pykälien ja niihin oleellisesti liittyvien taulukoiden välissä on mm. kaikkien liikennemerkkien kuvat, iskee ensimmäisellä kerralla helposti epätoivo ennen vastauksen löytymistä. Kansan tajuisella sisällysluettelolla ja vain finlexin ajantasaista lainsäädäntöä käyttämällä pitäisi keskeisten vaatimusten löytyä helposti.

Mitta ja massa-säännöt tieliikennelaissa

Yleisesti mitta- ja massasäännöt ja muut keskeiset raskaan yhdistelmän kytkentöihin liittyvät säännöt löytyvät lain viidennestä luvusta - Ajoneuvon käyttäminen. Hieman yksinkertaistettuna keskeinen sisältö vanhas-

Virkakoira Victor pohtimassa sopivaa perusakseliväliä ja riittävää takaylitystä, jotta liitteen 6.3 auton siltasäännön lisäksi liitteen 6.6 vetävän ajoneuvon viimeisen telin ja vedettävän ajoneuvon ensimmäisen telin siltasääntö toteutuisi täysillä painoilla.

ta käyttöasetuksesta on nyt lain pykälät 88-159. Muutamien pykälien yhteydessä annetaan lisäksi määräysvaltuus Traficomille. Näistä määräyksistä tulee ratkaisevia yksityiskohtia muutamaan kohtaan. Useimmissa tapauksissa voi siirtyä suoraan melkein lakidokumentin loppuun liitteeseen 6, mistä löytyy keskeiset massoja koskevat säädökset: 6.1 akselimassat 6.2 a-j auton telimassat 6.2 k-t perävaunun telimassat 6.3 auton suurin sallittu massa 6.6 yhdistelmän suurin sallittu massa Kuten saksan kieliopissa poikkeus vahvistaa säännön tässäkin asiassa. Perävaunun siltasääntö annetaan suoraan pykälässä 117 a ja VAK/ADR yhdistelmän massa 124 §:ssä eikä liitteessä 6. Keskeiset pituuksiin liittyvät rajat annetaan liitteessä 7.1 ja muut päämitat liitteessä 7.2 Liite 8 näyttää kovin samanlaiselta, mutta sitä ei pidä sekoittaa edellisiin. Se koskee muussa kuin ETA-valtiossa rekisteröityjä ajoneuvoja ja yhdistelmiä eli

esim. Venäjän rekisterissä olevaa kalustoa.

Kääntyvyyssäännöt

HCT-muutosten yhteydessä 2019 sääntely siirtyi ison askeleen päämittojen sääntelystä suorituskyvyn sääntelyyn eli suurimman pituuden tai perävaunun oikaisumitan sijaan säännellään koko yhdistelmän kääntyvyyttä. Kyseisen periaatteen kehittäjät Australiasta kuvaavat asiaa yksinkertaisesti ”ei säädetä siitä miltä rekka näyttää vaan miten se toimii”. Uudessa tieliikennelaissa rekkojen kääntyvyyssäännöt annetaan 132 §:ssä. Vaatimukset jakaantuvat kolmeen momenttiin: 1. Euromittaisten ympyrä 12,5 m ulkosäteellä ja 5,3 m sisäsäteellä 2. Vanha kansallinen euromittaisia pidempien 12,5/2 m ympyrä 3. Vaihtoehto etenkin pidemmille yhdistelmille 120 asteen käännös, mikä on kuvattu tarkemmin liitteessä 9. 3 mom. mukaisen kääntyvyyden toteutuminen todetaan Tra-

ficomin ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksia koskevassa määräyksessä (HCT-määräys).

Ajoneuvoyhdistelmän vakaus eli stabiliteetti

3-nivelisten yhdistelmien sallimisen yhteydessä näille uusille yhdistelmätyypeille luotiin stabiliteetti säännöt, koska ajoneuvojen mitoituksella on nivelpisteiden lisääntyessä suurempi vaikutus turvalliseen ajodynamiikkaan. Uudessa lainsäädäntörakenteessa perusvaatimukset annetaan lain 132 a §:ssä. Tarkemmat vaatimukset ja laskentamallit stabiliteettia kuvaaville Ra-arvoille annetaan HCT-määräyksen kohdassa 4.

HCT-yhdistelmien lisävaatimukset

Pitkien yhdistelmien merkintöjä ja turvavarusteita koskevat vaatimukset menivät uuden tieliikennelain myötä kokonaan uuteen järjestykseen, mutta sisältö muuttui hyvin vähän. Perusvaatimukset annetaan 150 §:ssä ja teknisiä vaatimuksia

tarkennetaan HCT-määräyksen kohdassa 5. Yleisesti turvalaitteisiin liittyvät lisävaatimukset koskevat yli 20 m pitkää puoliperävaunuyhdistelmää ja muuta yli 28 m pitkää yhdistelmää. Suurin osa näistä vaatimuksista on pakollisia uusissa ajoneuvoissa muutenkin. Eli pitkissä yhdistelmissä käytettäviltä ajoneuvoilta edellytetään turvavarusteiden osalta pääosin sellaisia varusteita, mitkä ovat olleet noin 5 vuotta pakollisia. Pitkien yhdistelmien varusteiden osalta tarkkuutta vaaditaan, kun käytössä on ennen 2016 käyttöön otettuja ajoneuvoja.

Otto Lahti johtava asiantuntija Traficom


METSÄALAN AMMATTILEHTI

82 KULJETUS

Kuljetusliike Kari Malmstedt Oy:n enonkoskelaiselle kuljetusyrittäjä Kari Malmstedtille on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi.

Puunajon ammattilaisille ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendejä

M

Toni Pöyhönen

etsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. Loppuvuoden 2020 aikana myös puutavaranajon ammattilaisia palkittiin arvostetulla stipendillä.

Kari Malmstedt

Kuljetusliike Kari Malmstedt Oy:n enonkoskelaiselle kuljetusyrittäjä Kari Malmstedtille on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa. Stipendiä esittivät Stora Enson Suomen puunhankinnasta operaatiojohtaja Lauri Kuusisto, kehityspäällikkö Antti Karjalainen, operaatiopäällikkö Kalle Kärhä, operaatioasiantuntija Titta Laitinen, emeritus-sopimusneuvottelija Ville Lappalainen, ostopäällikkö Joel Sahlman ja hankintapäällikkö Elise Stenroos ja toimitusjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:stä. Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: ”Kuljetusyrittäjä Kari Malmstedt Enonkoskelta on määrätietoisesti ja pelottomasti luonut askel kerrallaan puutavarakuljetuksen ja korjaamopalvelujen yrityksen, oman alansa suurimman Suomessa. Osaava, kuunteleva, vaikeissakin tilanteissa kehityksen ja aina hyvän yhteistyön kautta ratkaisuja hakeva kuljetusalan rautainen ammattilainen. Yhteistyö pelaa joka

Kuljetusliike Eero Säisä Oy:n vieremäläiselle puutavara-autonkuljettaja Eero Säisälle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi.

suuntaan, niin oman yrityksen henkilöstön kuin urakanantajan kanssa yhdessä toiminnan kehittäminen. Hyödyt eivät jää pelkästään omaan firmaan, vaan myös koko kuljetusalan yrittäjäkunta ja kuljettajat arvostavat Malmstedtin tekemää alan kehitystyötä. Kari on luottamusta herättävä sivistynyt herrasmies, yhteishengen ja puukuljetusten Hyvä Tyyppi.”

Eero Säisä

Kuljetusliike Eero Säisä Oy:n vieremäläiselle puutavara-autonkuljettaja Eero Säisälle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa. Stipendiä esittivät Metsäkuljetus Hyväriset Oy:n yrittäjä Raimo Hyvärinen, Kuljetus S. Simpanen Oy:n yrittäjät Jaana-Riitta ja Saku Simpanen, Kuljetusliike Eero Säisä Oy:n yrittäjät Jukka ja Tarja Säisä se-

kä Ponsse Oyj:n hallituksen jäsen Juha Vidgren. Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: ”Eero työskentelee kolmannessa polvessa Eero-ukkinsa perustamassa metsäkorjuu- ja puutavarankuljetusyrityksessä kaukokuljetuksesta vastaavana kuljettajana. Nuoresta iästään huolimatta Eero on ottanut topakasti haltuun kaukokuljetuksen kokonaisvastuun toimien yhteyshenkilönä sekä toimeksiantajan että kuljettajien suuntaan. Hänen some-päivitykset luovat positiivista kuvaa metsäalasta ja Eerolla on aktiivinen ote nuorten kuljettajien rekrytointiin ja perehdyttämiseen. Lennossa vaihtuvat ajojärjestelytilanteet, remonttiyllätykset kuin myös hallinnolliset kiemurat luonnistuvat Eerolta supsikkaasti ja tehokkaasti. Erityismaininta toimeksiantajan edustajalta Eeron kanssa käydyistä hyvistä ja toimintaa kehittävistä keskusteluista.”

Kuljetus S. Simpanen Oy:n siilinjärveläiselle puutavara-auton kuljettaja Toni Pöyhöselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa. Stipendiä esittivät Kuljetus S. Simpanen Oy:stä yrittäjät Jaana-Riitta ja Saku Simpanen sekä puutavara-auton kuljettajat Antti Ahonen, Toni Huttunen ja Aki Mursu. Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: ”Erittäin motivoitunut työntekijä, joka pitää yllä hyvää porukanhenkeä. Oma-aloitteinen johtajatyyppi, joka omaa tehokkaan työtavan, sekä jakaa sitä muille. Pitää yllä rehtiä ja luotettavaa metsämieshenkeä.”

”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

na ovat: • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä) • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen) • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta) • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Stipendin myöntämisperustei-

Kuljetus S. Simpanen Oy:n siilinjärveläiselle puutavara-auton kuljettaja Toni Pöyhöselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hankintatuki on vihdoin täällä. Suomessa saa nyt jopa 12 000 € tukea yli 16-tonnisten kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintaan tai pitkäaikaisvuokraan. Ota yhteyttä, niin ohjaamme teidät alkuun puhtaamman kuljetuksen tielle! Gasum.fi/yrityksille


84 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MAN TGX - Vuoden kuorma-auto 2021

”Simply the Best”

U

usi MAN TGX on “International Truck Of The Year 2021” (ITOY). “Kansainvälinen Vuoden kuorma-auto” -palkinto on yksi arvostetuimmista palkinnoista hyötyajoneuvomarkkinoilla.

Virtuaalisessa seremoniassa, Andreas Tostmann, toimitusjohtaja MAN Truck & Bus, otti vastaan halutun palkinnon ITOY -tuomariston puheenjohtajalta Gianenrico Griffiniltä. Tuomariston 24 toimittajaa, jotka edustavat 24 Euroopan tärkeintä alan mediaa, arvioivat uutta MAN TGX:ää ja vakuuttuivat sen erityisen edistyksellisestä ajomukavuudesta, työskentely- ja lepo-olosuhteista, turvallisuudesta, taloudellisuudesta, liitettävyyspalveluista, innovatiivisista palveluista ja toiminnoista sekä näyttö- ja käyttökonseptista. - ”International Truck Of The Year” -titteli on upea tunnustus merkittävästä työstä, jonka koko MAN-tiimi on tehnyt tuotteen eteen. Jo yli viiden vuoden ajan tiimi on työskennellyt yksi tavoite mielessään: kehittää paras kuorma-auto kuljettajille ja meidän asiakkaillemme ja saada se tien päälle. Tämä haluttu palkinto näytti sen: Me teimme sen, sanoo MAN Truck & Busin toimitusjohtaja Andreas Tostmann iloisena. ”International Truck Of The Year” -palkinnosta äänestävät nimetyt tuomariston jäsenet ovat saaneet mahdollisuuden tutustua läpikotaisin uuteen MAN TGX:ään helmikuusta 2020 lähtien. Ajomukavuuden lisäksi kuljettajan työpaikka on selkeästi järjestetty, täysin digitaalisin näyttötoiminnoin varustettu, monitoimiohjauspyörä monine

Helmikuussa 2020, MAN Truck & Bus julkisti kokonaan uuden MAN-kuorma-autosukupolven yleisölle. Nämä täysin uudet kuorma-autot, leijona-logo sijoitettuna jäähdyttimen säleikköön, ovat saaneet uudet omistajansa ympäri Eurooppaa kesästä 2020 lähtien.

intuitiivisine toimintoineen ja innovatiivinen MAN SmartSelect -järjestelmän häiriötön pyöritettävä rulla ja painotoimintoinen hallinta vakuutti tuomariston. ITOY-tuomariston jäsenet arvioivat yhtä positiivisesti myös ohjaamon asuin- ja lepotiloja. Koeajojen aikana, tuomaristo hämmästyi myös uuden MAN TGX Euro 6d -voimalinjan erinomaisesta taloudellisuudesta, joka tarjoaa jopa 8,2 % polttoaineen säästön verrattuna edelliseen sukupolveen, kun se on vielä yhdistetty ohjaamon aerodynaamisempaan muotoon ja GPS-vakionopeudensäätimeen (MAN EfficientCruise), joka

tarjoaa aikaisempaa enemmän ennakoitavuutta. Tuomaristo alleviivasi myös turvallisuuden korkeaa tasoa, kuten tutkaperusteiset kääntymis- ja kaistanvaihtoavustimet, kaistallepaluuavustin ja ruuhka-avustin, jotka helpottavat paitsi kuljettajaa auttavat ja lisäävät myös muiden tien käyttäjien turvallisuutta. Tomaristo vakuuttui erityisesti myös MAN TGX:n liitettävyyspalveluista, joita sen sähköinen arkkitehtuuri tarjoaa. Tämä on ensimmäinen kerta kun näin kattavat järjestelmät ja palvelut ovat käytössä hyötyajoneuvokokoluokassa. - Uusi MAN TGX edustaa

loikkaa kohti uudenlaista ajomukavuutta, polttoainetaloudellisuutta sekä liitettävyyspalveluita ja ihmisen ja koneen yhteenliittymää. Ei ole epäilystäkään, miksi juuri uusi MAN TGX äänestettiin ”Truck of The Year 2021” palkinnon voittajaksi. Se on tulevaisuuspainotteinen kuorma-auto, johon yhdistyy tämän ja huomisen päivän kuljetustarpeet, sanoi tuomariston puheenjohtaja Gianenrico Griffini. ”International Truck of The Year 2021” -palkinnon myöntämissääntöjen mukaan, vuosittainen palkinto luovutetaan kuorma-autolle, joka on julkaistu viimeisen 12 kuukauden aikana, ja joka on tehnyt suurimman myötävaikutuksen tiekuljetusten kestävän kehittymisen saralla. Arvostelukriteereinä ovat tekniset innovaatiot ja parannukset mutta myös innovaatiot, jotka parantavat kokonaiskustannustehokkuutta, turvallisuutta ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

“Simplifying Business” - kuljetusyrityksiin ja kuljettajiin keskittyminen

- ”International Truck Of The Year” -titteli on upea tunnustus merkittävästä työstä, jonka koko MAN-tiimi on tehnyt tuotteen eteen, sanoo MAN Truck & Busin toimitusjohtaja Andreas Tostmann iloisena.

Helmikuussa 2020, MAN Truck & Bus julkisti kokonaan uuden MAN-kuorma-autosukupolven yleisölle. Nämä täysin uudet kuorma-autot, leijona-logo sijoitettuna jäähdyttimen säleikköön, ovat saaneet uudet omistajansa ympäri Eurooppaa kesästä 2020 lähtien. Heti sen

jälkeen kun ajatuksellinen kehitystyö alkoi, MAN aloitti kyselytutkimuksen 300 kuljetusyritykseltä ja 700 kuljettajalta ja pyysi säännöllistä palautetta uudesta kuorma-autosta. Uusi MAN-kuorma-autosukupolvi on kehitetty osittain näiden palautteiden perusteella. Tämän tuloksena uudet MAN-kuorma-autot ovat entistä enemmän yhteneväisiä yritysten tarpeiden kanssa: alhaisemmat käyttökustannukset, kustannustehokkuus, ainutlaatuinen ergonomia kuljettajan paikalla, turvallisuus ja lepotilojen luoma rentouttava ympäristö. Alusta alkaen tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon pois jokapäiväisen työn aiheuttamaa rasitusta kuljettajilta ja yrityksiltä, jotka kohtaavat lisääntyviä ja monimutkaisia haasteita kuten kuormavolyymit ja yhä tiukentuvat CO2-päästösäädökset, kuljettajapula ja digitalisaation aikaistuminen logistisissa prosesseissa. Uusi MAN -kuorma-autosukupolvi saavuttaa nämä erinomaisella tuotelaadullaan kuten kuljettajakeskeisyydellään, taloudellisuudellaan, turvallisuudellaan ja teknisellä osaamisellaan. Uusi MAN -kuorma-autosukupolvi on vertaansa vailla oleva kokonaisvaltainen paketti, joka on suunniteltu kuljetusyrittäjiä ja kuljettajia varten.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85 KULJETUS 63

Hyötyajoneuvojen laatuvarusteet saat nyt myös verkkokaupasta - käy tutustumassa todella laajaan valikoimaan!

-

DAFilta uusia varustelupaketteja CF ja XF sarjan autoihin mä, joka valvoo rengaspainetta jatkuvasti ja parantaa polttoainetehokkuutta merkittävästi. Ultimate-paketilla varustetuissa DAFin CF- ja XF-malleissa on myös ennakoiva vakionopeuden säädin, jonka älykäs vakionopeudensäädin pystyy suunnittelemaan ajoa 2 kilometriä eteenpäin. Järjestelmän avulla voimansiirto voi hyödyntää kuorma-auton liike-energiaa mahdollisimman tehokkaasti ja lisätä polttoainesäästöjä jopa 4 %.

LED-valot lisäävät turvallisuutta

Fiat Professional Ducato on työkalu monipuolisiin kuljetustarpeisiin. Kuormatilavaihtoehtoja löytyy 8-kuutiometristä aina 17-kuutiometriin saakka.

Konetehon lisäys maksaa nyt vaihtoehdot 3 litraisia. Ahtimet sella kosketusnäytöllä varusteovat Talenton tavoin muuttuval- tun audiolaitteen. Talenton ta- mallista ja teholuokasta riippuen la siipigeometrialla. voin myös Ducaton valinnaisva- 2- 3 000 euroa. Talentossa koriTehovaihtoehtoja on neljä vä- rusteet on niputettu tiiviiksi ko- pituuden kasvattaminen tarkoitlillä 120-180 hv. Suomen mallis- konaisuudeksi houkuttelevasti taa 1 000 euron hintalisää. Duto käsittää tässä vaiheessa aino- hinnoiteltuun varustepakettiin, catossa kuormatilan kasvattamiDAF CF ja XF malleihin on tarjolla nyt entistäkin kattavammat varustelupaketit asiakkaan tarpeen mukaan. astaan 140DAF heppaiset, au-mainiosti joka sisältää vetokoukun ohella nen kustantaa mallista riippuen Kuvassa XF mikämutta soveltuu myös puutavara-autoksi. tomaatin myötä mallistoon tuo- peruutuskameran sekä tukun 2000 - 3000 euroa. Koeajetussa korisessa Talentossa on daan runsain herkkuja. Auton ensiluokkaisen tehokAF CFmitoin ja XFlisää ovatteho- muita vostettuja palkintoja, kuten L2H1 tehokkainta konetta lukuun ottavaihtoehtoja, koripituuksia ja olleet jatkuvasti vuoden kansainvälinen kuuden varmistamiseksi UltimaRahalle vastinetta? lähestärkeimpiä kaikki Suomessa korkeuksia. Lyhyin on 8-kuutioite-paketin ominaitehokkuuden ja kuorma-auto (CF ja XF), matta Sekä Fiat Ducaton(XF), että TalenMyös kuormanen L1H1 ja pisinedelläkävijöi17-kuutioinen vuoden suuksia onoleva. akun energianhallinmukavuuden rahtiauto vuo- saatavilla alkaen mallit on hin- tilan verhous.joka Senvalvoo verollinen L4H3:n. tajärjestelmä, akkutä monen vuoden ajan. Ei ton denhinnat vihreä kuorma-auto Verolli- pyyntihinta liki 39 000 euroa. Ducaton ohjaamon vakiovajen kuntoa on ja optimoi käyttöaisiis tule yllätyksenä, että noiteltu (CF) jahoukuttelevasti. vuoden lavakuorpyyntihinnat Koeajettu korinen rustelu runsas jaovat sisältää Suo- set PakettiinL4H2 kuuluu myös Durenkuorma-autot vuosien ma-auto (CF).alkavat Talenton kaa. hieman alta ja Ducaton vastaacato tarjoaa käytännöllisen 15 messa kaiken tarpeellisen, kuten gaspaineiden valvontajärjestelmittaan saaneet monia arrunsaat säilytystilat ja 5-tuumai- vasti hieman yli 30 000 eurosta. kuutiometrin kuormatilan. Sen

D

Ultimate-paketissa on myös kokonaiskustannuksia pienentävät LED-ajo- ja LED-takavalot, joiden valaistusteho on erinomainen, energiankulutus pieni ja pitkä käyttöikä.

mikroaaltouunin virtalähteeksi.

Ultimate+ paketti

Ultimate+ paketti sisältää lisäksi mm. DAF Connect -online -kalustonhallintajärjestelmän, joka antaa reaaliaikaisia tietoja kuorma-autosta, kuljettajasta ja ajoneuvon sijainnista. Järjestelmä parantaa ajoneuvojen käytettävyyttä, pienentää kustannuksia ja tehostaa logistiikkaa. Ultimate+-paketti sisältää myös DAF MultiSupport Flex Care -korjaus- ja -huoltosopimuksen, joka vähentää odottamattomia kustannuksia ja varmistaa että kuorma-auto on aina täysin huollettu.

Ultimate CF ja XF

Houkuttelevat Ultimate- ja Ultimate+ paketit nostavat jokaisen CF- ja XF-mallin tehokkuuden, turvallisuuden ja käytHuippuluokan tömukavuuden huippuluokkaan. mukavuutta Ducatossa istuinmukavuus ja tilat ovat hyvällä tasolla. Varsinaiset Paketit voi tilata lähes kaikkiin päivitystoiveet kohdistuvat lähinnä ohjauspyörän säätövaroihin ja DAFin ohjaamot ovat mukaPACCAR MX-11- tai MX-13 lämmityslaitteen säätimiin. via, hiljaisia ja tilavia. Ne tarjo- -moottorilla varustettuihin CFavat vertaansa vailla olevan er- ja XF-kuorma-autoihin. pyyntihinta Talenton kaltaisin gonomian, on markkinoiden par- paat: Talento ja Ducato ovat varustein noin 47 000 euroa. haat kuljettajanistuimet ja mu- positiivisia jälleennäkemisiä. Fiat Professional myöntää Päivitysten ja kasvaneen mallikavimman sängyn. Ultimate-pahyötyajoneuvoille kolmen vuo- valikoiman sekä kattavan vakioketti sisältää DAFin huippuluoden 100 000 km takuun, millä varustelun ansiosta Fiat Profeskan /ilmastoinnin, jotta kuljettaei markkinoiden janylletä mukavuus paraneekärkikaentises- sional hyötyautot nousevat enhinoihin, mutta lyödään ainakin tään. Lisäksi vakiovarusteena on tistä parempiin asemiin kilpaipeistä kilpalijoihin. myös saksalaisiin lisälaitteiden virtalähde, lussa luokan markkinaosuuksisKokonaisuutena Fiatin uudet ta. joka on suunniteltu erityisesti tavara-autoluokan syömäham-


86 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Moottoreiden ja voimansiirron erikoisosaaja kehittää toimintaansa

Savon Raskashuolto on erikoistunut Scania kuorma-autojen moottoreiden ja voimansiirron korjauksiin. Erityisesti V8 osaaminen on huipussaan joten puutavara-autoilijat ja maansiirtopuolen yrittäjät kautta maan ovat tärkeää asiakaskuntaa.

S

dollista että kalusto saadaan takaisin tuottavaan työhön. Meillä ei ole ylimääräistä byrokratiaa eikä virka-aikoja, toteaa Rautiainen.

avon Raskashuolto on erikoistunut Scanian mootto- reiden, diesellaitteiden ja voimansiirtopuolen korjauksiin, joissa tarvittava erikoisosaaminen on syntynyt vuosikymmenten aikana.

Kuopiossa toimiva Savon Raskashuolto elää vahvan kasvun ja kehityksen aikaa. - Pitkäjänteinen tekemisemme ja asiakkaiden tyytyväisyys ammattitaitoomme on lisännyt palveluidemme kysyntää. Meillä käy autoja laajasti eri puolilta maata ja korjaamme lisäksi irtokomponentteja autoilijoille sekä muille huoltoliikkeille. Vahva erikoistumisemme Scaniaan ja erityisesti V8 moottoreihin pal-

Prosessit kehittyvät

Savon Raskashuollon Mikko Rautiaisella (oik.) on pitkä historia Scania moottoreiden ja voimansiirron remonttien parissa. Tekemiseen ja prosesseihin on saatu uutta tehoa, kun varaosapuolen pitkän linjan osaaja Mika Asikainen aloitti syksyllä palveluksessa.

velee raskaissa ajotehtävissä olevaa kalustoa, joten puutavara- ja sora-autot ovat korjaamollamme todella yleinen näky,

Korjaamohenkilökunnan osaaminen ja asenne on kohdillaan. Emilia Rautiainen on nuoresta iästään huolimatta jo todellinen moottori- ja voimansiirto korjausten ammattilainen.

kertovat yrittäjät Mikko Rautiainen ja Joni Räsänen.

Moottorit ja voimansiirto lujilla raskaissa kuljetuksissa

Suomessa jatkuvasti nousseet yhdistelmämassat laittavat kuorma-autojen moottorit ja voimansiirron lujille. - Voimansiirron ja alustan osia ei ole mielestäni mitoitettu näin koville massoille mikä näkyy vähänkin ajettujen autojen remonttien lisääntymisenä. Myös raskaan kaluston päästövaatimusten tiukentuminen näkyy selvästi moottorihuollossa. Meidän tehtävä on tarjota osaavaa apua remontteihin kustannustehokkaasti, ilmoittaa Rautiainen. Joustavuus ja nopea toiminta yhdistettynä vankkaan ammattitaitoon ovat Savon Raskashuollon valttikortit. - Pyrimme auttamaan asiakasta aina niin nopeasti kuin mah-

Tällä hetkellä korjaamopuolella työskentelee neljä alansa ammattilaista ja tekemiseen on saatu uutta tehoa, kun varaosapuolen pitkän linjan osaaja Mika Asikainen aloitti syksyllä palveluksessa. - Olin aikaan Kuorma-autoasennus Mahlamäen (nykyään Atoy Rekkahuolto) palveluksessa, missä Rautiaisen Mikkokin aikaan työskenteli. Sitten siirryin vuonna 2013 Närhelle, missä Mikon kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä varaosissa. Mikko houkutteli minua jo pitkään mukaan ja nyt oli oikea aika lähteä hakemaan uusia haasteita. Savon Raskashuolto on tehnyt todella hyvää työtä moottori- ja voimansiirtopuolella. Asiakkaat kautta maan arvostaa vankkaa osaamista ja hyvää palvelua, joten mahdollisuudet toiminnan kasvattamiseen entisestään ovat hyvät, kertoo Asikainen. Asikaisen mukaantulo näkyy jo nyt Savon Raskashuollon rutiineissa: - Mikan ammattitaito varaosissa on meille arvokas asia. Hän vastaa osien sisäänostosta ja omasta maahantuonnista sekä rakentaa meille entistä parempaa logistiikkaa ja varastoa niin että yleisimpiä perusosia ei tarvitse tilata tai hakea kiireellä toimittajilta. Mikan vastuulla on myös työmääräykset ja laskutus mitkä

hoidetaan jatkossa AutoFutur 2020 ohjelmalla. Kaikki tämä mahdollistaa meille merkittävän harppauksen kaikessa tekemisessä, kehuu Rautiainen. Pitkän linjan varaosapuolen ammattilainen on ollut yllättynyt Savon Raskashuollon volyymeistä: - Vaikka yhteistyötä on tehty pitkään niin vasta töihin tultuani olen nähnyt miten paljon moottorin ja voimansiirron osia toiminnassa käytetään. Nyt kun hiomme prosesseja niin remonttien läpimenoaikoja saadaan nopeutettua entisestään ja kaikkea tekemistä järjestelmällisemmäksi. Mutta joustavuudesta ja hyvästä asiakaspalvelusta ei tingitä jatkossakaan tuumaakaan. Nyt kun olen ottanut Mikolta varaosapuolen ja hallinnon asioita omille harteilleni, hän saa keskittyä moottori- ja voimansiirtopuolen remontteihin, joissa miehen osaaminen on aivan omalla tasollaan. Mikko on myös jakanut auliisti ainutlaatuista tieto-taitoaan, mikä näkyy koko korjaamohenkilöstön ammattitaidossa, sanoo Asikainen.

Toimitilat laajenee

Toiminnan kasvun myötä Savon Raskashuolto on tehnyt myös investoinnin toimitiloihin. - Olemme toimineet jo muutaman vuoden näissä nykyisissä tiloissa Telkkistentiellä vuokralla. Nyt kun tarjoutui mahdollisuus lähdimme mukaan niiden omistajaksi ja samalla saamme käyttöön kaivattua lisätilaa, mikä mahdollistaa tuotannon uudelleen järjestelyn ja lisää huoltopaikkoja sekä varastotilaa, sanoo Mikko Rautiainen.

Paikanpäällä käyvien autojen lisäksi korjataan Irtokomponentteja autoilijoille sekä muille huoltoliikkeille ympäri maata.

Onnin Auton maahantuomia Euroricambin voimansiirron osia käytetään paljon remonteissa. Tärkeitä kumppaneita varaosissa ovat myös Närhi ja TAVO.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

Kuljetusalan oma yöradio saa jatkoa helmikuussa

M

ercedes-Benzin Radio Novan taajuudella aloittama Yöradio toi iloa ammattiliikenteen öihin elokuun alusta marraskuun loppuun. Neljän kuukauden aikana Radio Novan Yöradio oli arki-iltaisin selkeästi kuunnelluin kaupallinen radioohjelma myöhäisilloista aamuyölle saakka.

Lukuisia kertoja vuoden radioääneksi valitun Pertti Salovaaran paluu radioon ja erityisesti liikenneradioon oli kuulijoiden mieleen. - Pertin ihmisläheinen tapa puhua liikenteestä ja taito keskustella kuuntelijoiden kanssa on hyvin ainutlaatuista, sanoo Radio Novan Niina Jokiaho. - Lupasimme kuulijoille, että yöllä on nyt äänensä ja ne löydettiin paremmin kuin edes uskalsimme odottaa. Saimme joka ilta studioon kymmeniä puheluita ja ääniviestejä - viimeisenä iltana viestejä tuli moninkertaisesti, Jokiaho jatkaa. Pertti Salovaaran lisäksi Yöradion ohjauspyörän takana istui hänen veljensä Lauri sekä Julius Sorjonen. Ohjelmassa kuultiin myös Radio Novan tuttuja liikenneääniä, Jussi Hallia ja Antti Haajasta.

Radio Novan yöradiota juontavilla Pertti (oik.) ja Lauri Salovaaralla on pitkä kokemus radion ja juuri erityisesti liikenneohjelmien tekijöinä. Yöradion lupaus teiden ammattilaisille ja muille yön kuulijoille on puolustaa niin liikenneturvallisuutta kuin monimuotoista jaksamista.

Turvallisuus on mielentila - etenkin yössä

Vehon ja Mercedes-Benzin tavoitteena on kaikin tavoin maksimoida turvallisuus niin ammattiliikenteen kuin vapaaajan liikenteen saralla. - Meidän maailmamme on täynnä upeita turvallisuutta parantavia apuvälinetä, mutta turvallisuuden tärkein tekijä on silti ihminen. Virkeä ja ratin takana viihtyvä kuljettaja tekee aina parempia ratkaisuja, ennakoi ja reagoi paremmin ja siksi me halusimme edesauttaa ammattiliikenteen yötyössä viihtymistä, sanoo Vehon MercedesBenz-kuorma-autojen myynti-

johtaja Jouni Kummala. - Meille turvallisuus on mielentila, jonka jokainen voi kytkeä päälle oikein asennoitumalla. Sen aikaansaamiseksi hyvä ja informatiivinen sisältö radion kautta on hyvä työkalu, Kummala kiteyttää.

Kuulijat ja vieraat tiivisti mukana lähetyksissä

Liikenteen teemoihin ja häiriöihin paneutunut Yöradio sai paljon kiitosta vuorovaikutteisuudestaan. Kuulijat soittivat aktiivisesti studioon ja lähettivät viestejä niin tekstiviestien kuin whatsappinkin kautta. Asfaltointityöt, erikoiskuljetukset, silta-

työt ja onnettomuuksien raivaustöiden aiheuttamat haitat liikenteelle välitettiin tien päälle yhteistyössä tieliikennekeskuksen päivystäjien ja muiden tielläliikkujien kanssa. Lähetyksissä käsitellyt 80 faktaa liikenteestä herätti kiivasta keskustelua liikennekulttuurista ja sääntöjen noudattamisesta. Yön henkilön myötä Yöradio avasi ikkunan niin tien päällä työtä tekevien ammattilaisten yölliseen arkeen kuin kahviloissa, sairaaloissa tai logistiikkakeskuksissa työvuoron alkuyöstä aloittavien kautta. Kuulijoiden lisäksi Yöradioon saatiin syksyn aikana iso joukko kiinnostavia vieraita niin ammattiliikenteen saralta kuin muilta aloilta. Ääninä yössä matkaa kohti aamua siivittivät mm. yöradiolegenda Pekka Sauri, keikkamatkalta tavoitettu artisti Irina sekä amerikkalaista ja suomalaista liikennekulttuuria vertaillut kiekkolegenda Teemu Selänne.

Toinen kausi starttaa helmikuussa

Hyvän vastaanoton saanut Yöradio on osa Vehon ja Mercedeksen markkinointia myös vuonna 2021. - Ohjelma palaa yötyöläisten iloksi helmikuun alussa kolmek-

si kuukaudeksi sekä syyskuun alusta niin ikään kolmeksi kuukaudeksi, lupaa markkinointipäällikkö Nina Uschanov Vehosta. - Asiakkailta ja kuulijoilta saatu positiivinen palaute sekä Vehon pitkäjänteinen sitoutuminen vastuullisuuteen liikenteestä vaikuttivat päätökseemme jatkaa yhteistyötä Bauermedian kanssa, Uschanov sanoo.

Yöradion faktat

- Mercedeksen ja Radio Novan yhteishanke liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja ammattikuljettajien työn arvostuksen tukemiseksi - Yhteensä 85 suoraa lähetystä Radio Novan taajuudella arkiiltoina ma-to klo 22.00-02.00 ja pe 23.00-03.00 - Juontajina Pertti Salovaara, Lauri Salovaara ja Julius Sorjonen - Myöhäisiltojen ja alkuyön kuunnelluin kaupallinen radioohjelma. Ohjelma tavoitti iltaisin keskimäärin 25 000 kuuntelijaa. Ohjelmaa kuunneltiin pitkiä aikoja, arkisin keskimäärin yli 68 minuuttia. (KRT 8-10 2020) - Yhteistyössä mukana Grano Diesel, Falck, Örum, Dräger-alkometri, Nokian Renkaat ja Defa.


88 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

K&O Tiilikainen Oy:n ja K Tiilikainen Oy:n kaasuautokalusto ja osa henkilökunnasta Vantaalla DB Schenkerin terminaalilla kuljettajavaihdon aikaan. Kuvassa vasemmalta lukien Henri Mäkinen, Joakim Kuisma, Jere Ojanen, Seppo Harinen, Kim Tiilikainen, Ossi Tiilikainen ja Miro Ohvo.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat kasvun mahdollistajina V

altion kaasukäyttöisille kuorma-autoille myöntämä hankinta- tuki on saanut kuljetusyritysten päättäjien mielenkiinnon hetkeksi kaasukäyttöisten hyötyautojen puoleen. Mitä mieltä kaasuauton kannattavuudesta ovatkaan useilla kaasukäyttöisillä Iveco kuorma-autoilla pääkaupunkiseudulla liikennöivät Ossi ja Kim Tiilikainen? Maakaasukäyttöisten kuormaautojen rekisteröinnit ovat asettuneet parin viime vuoden rekisteröintitilastojen perusteella noin 75 auton vuositasolle. Tänä vuonna kaasukäyttöisten kuorma-autojen määrän uskotaan kasvavan. Ja on vähän pakkokin, mikäli valtio aikoo pysyä tavoitteessaan liikenteen päästöjen merkittävässä vähtentämisessä vuoteen 2030 mennessä. Vähäpäästöiseksi luokiteltujen liikennekaasujen käyttöä edistetään EU-vetoisesti ja rahoitteisesti koko Euroopan kattavan ja satoja miljoonia maksavan Blue Corridor -kaasuväylähankkeen muodossa. Kaasun käyttöä puoltavat matalat lähipäästöt ja etenkin haitallisten pienhiukkaspäästöjen osalta, joita kaasun poltosta ei muodostu nimeksikään. Myynnin vauhdittamiseksi valtion omistama kaasuyhtiö Gasum on laajentanut osittain edellä mainitun EU-tukirahan voimin sekä paineistetun (CNG) että nesteytetyn (LNG) maakaasun jakeluverkostoa Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi liikennekaasujen sopimushinnoittelu on tehty kuljetusyrityksille houkuttelevaksi. Uusimpana kannustimena val-

Yrittäjät Ossi (oik.) ja Kim Tiilikainen sekä autonkuljettaja Tursun Nizamutdinov näkevät kaasun liikennekäytössä mielummin mahdollisuutena kuin uhkana.

tio on alkanut jakaa kaasukuorma-autoille kuluvan vuoden loppuun saakka 5 000 - 12 000 euron edestä hankintatukea, jota on mahdollista saada myös pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin. Edellä mainitut toimet ja etenkin joulukuussa 2020 vauhtiin saatu hankintatuki ovatkin saaneet aikaan toivottua pöhinää kuljetusyrityksissä. - Hankintatuen vaikutukset näkyvät merkittävänä nousuna kaasuautojen kysynnässä ja kaupassa. Ainakin Ivecon osalta se tulee näkymään positiivisena kehityksenä kevään ja kesän rekisteröinneissä, paljastaa Iveco Finland Oy:n kuorma-automyyjä Juhani Havia.

Toimivaa tekniikkaa

Helsinkiläisellä K&O Tiilikai-

nen Oy:llä on nimissään kaikkiaan kolme kaasukäyttöistä Iveco Stralis kuorma-autoa. Näistä ensimmäinen Iveco Stralis S 440 NP rekanvetäjä hankittiin yhtiöön vuonna 2017. Yrittäjä Ossi Tiilikaisen mukaan kaasukäyttöiseen kuljetuskalustoon siirtyminen on sujunut mutkattomasti ja autot ovat täyttäneet valmistajan antamat lupaukset: - Kyllähän se on myönnettävä, että aluksi mietitytti oikein kovasti. Saimme kuitenkin autolle aikaan kuljetussopimuksen yhdessä DB Schenkerin kanssa, joten lähdimme luottavaisin mielin matkaan uuden tekniikan kanssa. Iveco oli meille sikäli luonnollinen valinta, kun kaikki yrityksen raskaat autot ovat olleet Ivecoja jo yli kahden vuosi-

kymmenen ajan. Toisen vähäpäästöisen Iveco Stralis S 440 NP kaasuauton Tiilikainen hankki noin vuotta myöhemmin ja sittemmin taloon hankittiin myös kolmas auto. Ja

jatkoa seuraa, sillä tilauksessa on tulevalle kesälle valmistuva uusi Iveco X-Way kaasuauto, joka tulee nykyisten Stralisten rinnalle terminaalien välisiin kuljetustehtäviin. - Maa- ja biokaasussa ja miksei myös muissa vaihtoehtoisissa käyttövoimissa on runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Ne eivät vielä nykyisellään sovi tai ole kustannustehokkaita vaihtoehtoja kaikkiin työtehtäviin, mutta ainakin meidän kohdallamme ne ovat avanneet ovia uusiin asiakkuuksiin ja sitä kautta kuljetussopimuksiin, toteaa Ossi Tiilikainen. Samaa mieltä Ossi Tiilikaisen kanssa on K Tiilikainen Oy:n yrittäjä Kim Tiilikainen. Neljän pakettiauton ja yhden kuormaauton yrityksen jakelukorilla varustettu kuorma-auto vaihtui joulukuun alussa dieselistä Iveco Eurocargo ML 160 E maakaasumalliin, joka on vastannut täydellisesti omistajien ja kuljettajien odotuksia. - Noin 5 000 kilometrin käyttökokemuksella ei ole enemmin kaipuuta takaisin entiseen. Ajamme paljon taajamassa, missä liikenteestä syntyvien lä-

Iveco Stralis S 440 NP:n voimanlähteenä oleva 9 litran maakaasumoottorin suurin teho on 400 hv. Polttoainetaloudellista moottoria ruokitaan sekä paineistetulla että nesteytetyllä maakaasulla. Käytettävän säiliön valinta käy ohjaamon puolelta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI 70 KULJETUS

METSÄALAN KULJETUS 89AM

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

K e k v

Iveco Eurocargo ML160E NP:n polttoaineena käytettävä maakaasu on ihanteellinen ja ympäristöystävällinen polttoainevaihtoehto jakeluautoon. Kaasumoottorin typen oksidi eli NOx-päästöt ovat hyvin alhaiset ja niiden aiheuttama hiukkaskuormitus on jopa 95 % pienempi dieseliin verrattuna.

hipäästöjen vähentäminen on keskeisessä roolissa. Ajoltaan kaasuauto on täysin samanlainen kuin dieselkoneinen ja tankata pitää yhtä lailla päivittäin. Joskaan nyt ei tarvitse pelailla adblue-liuoksen kanssa. Nuoremman eli Kim Tiilikaisen kokonaispainoltaan 16-tonnisen Iveco Eurocargon voimanlähteenä on parhaalta teholtaan 210 hevosvoimainen moottori. Sen polttoaineena käytettävä CNG/BNG kaasu kulkee alustaan sovitetuissa, yhteistilavuudeltaan 480 litran kaasusäiliöissä: - Päivittäiset noin 250-300 km ajot menee sujuvasti yhdellä tankkauksella. Vaikka asemien peitto on nyt entistä parempi, täytyy tämän kanssa kuitenkin olla tarkkana kaasun riittävyyden suhteen. K&O Tiilikainen Oy:n raskaissa Stralis rekanvetäjissä on sekä LNG- että CNG/ BNG -kaasusäiliöt. - Niin näissä on säiliöt molemmille vaihtoehdoille. Ojan puolella on tilavuudeltaan 190 kilon LNG-säiliö ja tien puolella 400 litran CNG-säiliöt, Ossi Tiilikainen kertoo ja jatkaa: ajamme pääsääntöisesti LNG:llä, joka on pidemmän päälle CNG:tä kustannustehokkaampi vaihtoehto. Ihanneolosuhteissa tällaisella pitäisi päästä jopa 1 500 kilometriä, mutta silloin pitäisi varmasti ajaa molemmat puolet tyhjiksi.

Kannattavuudesta

Kohta neljän vuoden ajan sekä dieselettä kaasukäyttöisen kuorma-autokaluston omistamiseen liittyviä kustannuksia keskenään verrannut Ossi Tiilikainen sanoo yrityksensä panostavan jatkossakin maakaasuun. - Molemmissa on puolensa, emmekä ole hukkaamassa nykyisiä dieselautoja mihinkään. Itse asiassa tilasimme juuri uuden telivetoisen Iveco X-Wayn HCT -yhdistelmän keulille. Olisimme toki ottaneet kaasuauton, jos sellainen olisi ollut tarjolla sopivan tehokkaalla moottorilla.

Ehkäpä sellaisia on tulevaisuudessa tarjolla Ivecon mallistossa, Tiilikainen aprikoi. Oman kiitoksensa Tiilikaisilta saavat myös autovalmistaja ja maahantuontiorganisaatio: - Me olemme erittäin tyytyväisiä Ivecolta saatavaan palveluun ja tukeen sekä tietenkin valmistajan tuoteperheeseen. Kaasuautojen tekniikka on toiminut siinä missä dieselitkin. Konerikkoja tai muuta odottamatonta ei ole reilun parinkymmenen vuoden rinnakkaiseloon mahtunut. Autokaupat kätellään, ja viime aikoina jopa melko usein Havian Jussin kanssa. Jussissa yhdistyy kokemus ja asiantuntemus. Hän on tehnyt jo pitkään töitä kaasuautojen kanssa. Tiilikaiset kokevat kaasuautoihin siirtymisen vieneen sekä omien että asiakkasyritysten toimintaa kokonaisuutena positiivisesti eteen päin: - Ennen vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevaan kalustoon siirtymistä asiaa kannattaa tunnustella asiakkaiden puolelta. Valon värisävy on yleensä vihreä, mutta sävy tahtoo helposti haalistua tai jopa kokonaan vaihtua, kun puhe kääntyy kustannuspuoleen. Selkeitä sudenkuoppia Tiilikaiset eivät kaasuautoissa näe, mutta jonkin sortin asiakaslähtöisyyttä ja yhteispeliä kuljetusten tilaajan kanssa uuteen tekniikkaan siirtyminen vaatii - LNG:n hinnoittelua voi luonnehtia kohtuulliseksi ja sitä kautta tietyissä ajotehtävissä voidaan saavuttaa jopa säästöjä. Fakta on kuitenkin se että kaasuauton hankintahinta on merkittävästi dieseliä suurempi. Lisäksi autoa on huollettava dieseliä useammin. Pitkässä juoksussa ja etenkin korkeilla ajosuoritteilla hintaero on mahdollista kuroa kiinni ja kääntää jopa tulopuolelle, toteaa yrittäjä Ossi Tiilikainen.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

e re o v

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab K&O Tiilikainen Oy:ssä kuljetuksia tarjotaan työtehtävään sopivimmalla kalustolla. Portista terminaaliin kaartavan Iveco Straliksen voimanlähteenä on teholtaan 570 hv Cursor 13 dieselmoottori.

K

o u m n le h p m k o ta to re ti h k rö v m o

k


90 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi raskaan kaluston monimerkkikorjaamo avasi ovensa Tuusulassa

P

ääkaupunkiseudun raskaan kaluston korjaamopalvelu- tarjonta sai tammikuussa uuden toimijan, kun monimerkkikorjaamo Nestor Truck Service avasi ovensa Tuusulan Senkkerissä. Ammattilehti pistäytyi korjaamolla noin viikkoa ennen varsinaisia avajaisia.

Nestor Truck Servicen nelihenkisellä henkilöstöllä on vankkaa osaamista sekä korjaamoettä kuljetusalalta. - Palvelemme kaikkia asiakkaita auton merkkiin katsomatta kaikenlaisissa huolto- ja korjaustarpeissa. Perustöiden kuten esimerkiksi jarru-, laakeri ja öljynvaihtotöiden lisäksi meillä on vahvaa osaamista esimerkiksi moottorien, vaihteistojen ja perien korjauksista sekä tietenkin myös autosähköpuolelta. Lisäksi meillä on laaja-alaista metallipuolen ammattiosaamista. Korin oikaisu- ja maalaamopalveluja lukuun ottamatta meiltä saa liki kaikki alan työt mitä dieselmoottorin voimin toimivaan autoon voidaan tänä päivänä tarjota, sanoo yrittäjä Tero Salo.

Ammattitaidolla

Korjaamotilat sijaitsevat Senkkerissä, Seepsulan kiviainestehtaan viereen hiljattain nousseen

Nestor Truck Service aloitti tammikuussa 2021 toimintansa uusissa toimitiloissa Tuusulan Senkkerissä, vain kiven heiton päässä Seepsulan Kiviainestehtaalta.

halliparin taaemmassa hallissa. Tilaa on aluksi kolmelle yli neljä metriä korkealle autolle. Salo luottaa toiminnan lähtevän hyvään vauhtiin ja uskoo lisätilan tulevan tarpeeseen jo ennen kesää: - Tässä on liki 4,5 metriin asti avautuvat nosto-ovet, mikä on vähimmäisvaatimus. Nosturia vielä odotellaan valmistajalta ja kevään kuluessa saamme mahdollisesti vielä lisää tilaa tästä seinän takaa. Nestor Truck Service huoltaa ja korjaa kuorma-autojen ohella myös perävaunut ja työkoneet sekä tarjoaa raskaan kaluston katsastuspalvelut yhteistyössä A-Katsastuksen kanssa. - Periaatteessa raja kulkee tällä hetkellä kaasu- ja sähköautois-

sa, joiden huoltaminen vaatii omaa erikoisosaamistaan. Niiden määrät ovat vielä toistaiseksi niin pieniä, ettei laiteinvestoinnit ja koulutus ole taloudellisesti kannattavia. Tulevaisuudessa tilanne voi kuitenkin olla toinen ja siksi seuraamme alan kehitystä mielenkiinnolla, Salo sanoo.

asiakaspalveluun. Nestor Truck Servicen tuntityön hinnat ovat työnkuvasta riippuen hieman 90 euron mo-

lemmin puolin. Tulevan kevään kuluessa palvelutarjontaan on tarkoitus tuoda uutena piirturien ja rajoittimien tarkastuspalvelut. - Tuomme toimintaan jatkuvalla syötöllä uusia elementtejä. Teemme kiinteää yhteistyötä hyötyajoneuvojen varaosiin ja tarvikkeisiin erikoistuneen Arikas LTD:n kanssa. Kauttamme on tarjolla koko heidän kattava valikoimansa, samaan kustannustehokkaaseen hintaan kuin Arikaksen varaosatiskiltä noudettaessa, sanoo Tero Salo. Nestor Truck Service palvelee asiakkaita arkisin klo. 8.00 17.00 Tuusulan Senkkerissä, osoitteessa Senkkerin metsätie 149 B.

Järkihinnoittelua

Töiden vastaanotosta vastaava Kim Hakasalo uskoo pienen ja joustavasti palvelevan Nestor Trucks Servicen saavan hyvän jalansijan alan palvelutarjoajien joukossa: - Tarkoituksemme ei ole keksiä pyörää uudelleen, vaan keskitymme olennaiseen eli ammattitaitoiseen ja yrittäjäystävällisesti hinnoiteltuun

Asentaja Eetu Salo, Kim Hakala töiden vastaanotosta ja yrittäjä Tero Salo (oik.) toivottavat raskaan kaluston ja konepuolen urakoitsijat tervetulleiksi uuteen korjaamoon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

MAN TGX 26.510 6x2

MAN esittelyautokanta vahvistuu

M

AN Truck&Bus Finland toi esittelyautovalikoimaansa uuden MAN TGX rekanvetäjän rinnalle FRC-luokitellulla 9,6 metrin kuormakorilla varustetun TGX alustakuorma-auton. Alkuvuodesta 2020 ensiesittelynsä saaneen, täysin uuden MAN TGX:n myynti ja tuotanto sekä asiakastoimitukset ovat kesän haasteiden jälkeen täydessä vauhdissa. Sen myötä maahan ja päällerakennukseen on saatu uutta esittelyautokalustoa. Viimeisimpänä ja yhtenä odotetuimmista kolmiakselinen MAN TGX 26.510 FRC-luokitellulla kuormakorilla ja kylmälaitteilla varustettuna.

Nyt koeajettavissa

Vuoden vaihteesta lähtien asiakkaille esittelykäyttöön varatun TGX:n kokonaispaino on Suomessa 28 tonnia ja yhdistelmäpäino 75 tonnia, mikä on saavutettavissa HCT-yhdistelmänä. Perusakseliväli on 5,9 metriä ja peräylitys viimeisestä, ohjaavasta ykköspyörä-akselista mitattuna puolentoista metrin luokkaa. Autossa on sekä etu että takapäässä täysilmajousitus ja runkopalkit ovat 8 mm vahvuista teräsprofiilia, joten kuljetusherkimmätkin tuotteet saavat tässä autossa tasaisen kyydin. Moottoriksi on valittu valmistajan laajasta mallistosta nykyisen 12,4 litran moottorimalliston kyvykkäin eli 510 hv ja 2600 Nm suoritusarvoihin yltävä vaihtoehto. Nykyisen malliston siinä mielessä, että MAN on yhdessä Scanian kanssa paljastanut tuovansa markkinoille, ehkäpä jo vuoden 2021 kuluessa, täysin uuden 13-litraisen ”konsernimoottorin”, missä yhdistyvät molempien valmistajien paras tekninen osaaminen. Parempia suoritusarvoja haluaville MAN tarjoaa 15,2 litran 38 moottoria, jota on tarjolla 540 - 640 hv tehoilla. Pienempään tehonälkään on tarjolla 12,4 litran moottorista 430 ja 470 hv teholuokat sekä 9-litraisesta 330 - 400 hv vaihtoehdot.

Pykälää silmään

MAN TGX:n valinta vuoden kansainväliseksi kuorma-autoksi oli tuomaristolta nappisuoritus. Ja nappuloitahan TGX:n ohjaamossa riittää. Ensimmäiset tulevat vastaan kuljettajan ovessa, noin pään korkeudella. Täysin uutena innovaationa uusiin MAN kuorma-autoihin tarjottavan neljän nappulan rivistön toimintoja voidaan ohjelmoida auton työtehtävän tarpeiden mukaan. MAN-uutta on myös vaihdevivun nostaminen kilpailijoiden tapaan ohjauspyörän

MAN TGX:n alustamallit ovat saapuneet maahan. Esittelyauto saa talven kuluessa vierelleen kaksi vastaavasti varusteltua sisarusta, joille etsitään samalla uusia kotiosoitteita...

Ohjaamossa on hyvät tilat ja mukavat oltavat. Uusi kojelauta on jaettu tavallaan kahteen kerrokseen. Ylemmässä on informaatio ja alemmassa osiossa kaikki nappulat ja säätimet.

yhteyteen sekä lukuisien kuljettajaa avustavien turva- ja mukavuusjärjestelmien lisäys valinnaisvarusteisiin. Esittelyautoksi tehtaalta tilatussa TGX:ssä ei ole varusteista tingitty. Kuljettajan eteen on tuotu liki kaikki saatavilla oleva. Uusi kojelauta on jaettu tavallaan kahteen kerrokseen. Ylemmässä on informaatio ja alemmassa osiossa kaikki nappulat ja säätimet. Peruutuskameran virkaa tekee kojelaudan päälle viety lisänäyttö. Haluttaessa kameran voi kytkeä myös viihdejärjestelmään. Entistä runsaiden säätövarojen ansiosta TGX:n ratin takana kelpaa taivaltaa pidempiäkin siivuja ja sitä silmällä pitäen autossa on kaksikin jääkaappia ja asialliset kaappitilat. Eikä

pedissäkään näyttäisi olevan sanottavaa. Nappistartista käyntiin jyrähtävä MAN D26 -moottori tarjoaa maantiellä tasaista kyytiä. Adaptiivinen vakionopeuden säädin ja rullaustoiminnot pelaa kuten asiaan kuuluu. Kääntyvän viimeisen akselin ansiosta pitkä auto taittuu kokoiltaessa nätisti lastauslaituriin. Päivittäistavarakaupan ajotehtäviin tämä auto sopii mainiosti.

Järkevät päällerakenteet

Päällerakenteena on VAK Oy:n FRC kuormakori, missä lumikon kaksipiirinen kylmäkone. Lumikon keskusyksikkö on viety alustaan, joten kuormatilan kuutiot on saatu täydellisesti käyttöön ja lisäksi auton hytin katolle on voitu nostaa parem-

Uusien sivupeilien ansiosta A-pilarin viereen jäävä katvealue on nyt merkittävästi aikaisempaa pienempi. Silti peilipinta-alaa on paljon joten näkyvyys niistä on hyvä.

paan polttoainetalouteen auttava tuuliohjain.

Sopii moneen ajoon

MAN TGX 26.510 paljastaa hyvällä ajettavuudellaan ja teknisillä toteutuksillaan syyt merkin hyvään myyntimenestykseen Euroopassa. Nyt kun uuteen mallisukupolveen on tuotu konsernin toisesta merkistä tuttuja ja hyväksi havaittuja nyansseja on merkillä entistä paremmat mahdollisuudet parantaa asemiaan myös Suomen markkinoille. Pian jo soisi näkevän uusikoppaisia TGX:iä myös puutavara- ja hakeyhdistelmien keulilla. Käykää kokeilemassa niin tiedätte!

Osastoitavan kuormatilan tilavuus on liki 66 kuutiometriä. Pituutta on 9,38 metriä ja korkeutta 2,85 metriä. Auton kokonaiskorkeus on 4,23 metriä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 KULJETUS MAN TGM 15.250 4x2

MAN lyö merkkipaalun jakeluautomarkkinoille

M

AN esitteli alkuvuodesta 2020 uudistuneen kuorma-automallistonsa. Yksi mielenkiintoisimmista on valmistajan monikäyttöinen TGM, jota uudistettiin kuljettajia kuunnellen. Kehityksen painopisteitä olivat ohjaamon kulku, näkyvyyden kohentaminen ja hallintalaitteiden selkeyttäminen, niiltä osin TGM:n uudistukset täyttävät onnistuneesti ennakkoon annetut lupaukset. MAN tarjoaa TGM -mallia 12 - 26 tonnin kokonaispainoluokissa. Alustavaihtoehtoja on kaksiakselisesta aina neliakselisiin ja vetotapavaihtoehtoina 4x2:sta aina jokapyörävetoisiin 8x8 malleihin saakka. Akselivälivaihtoehdot asettuvat noin 3,5 ja liki 5,8 metrin haarukkaan. Voimanlähteenä on hiljaittain uudistunut kuusisylinterinen ja iskutilavuudeltaan 6,9 litran MAN DO836 moottori, jota tarjotaan kolmena eri tehovaihtoehtona 250, 290 ja 320 hevosvoimaa. Vääntömomenttia on vastaavasti 1050, 1150 ja 1250 Nm. Perinteisen keppivaihteiston lisäksi tarjolla on ylivaihteella varustettu automatisoitu 12-portainen TipMatic, johon on tarjolla työtehtävän mukaan useita eri vaihteisto-ohjelmia.

Todellinen moniottelija

Kattavan vaihtoehtojen kirjon ansiosta MAN TGM on todellinen moniottelija saksalaisvalmistajan portfoliossa. TGM:ää näkee niin jakelu- ja kaukoliikenneautona kuin rakennustyömaa- ja nosturiautonakin. Useissa maissa TGM on valjastettu pelastuslaitosten käyttöön monin eri versioin. Uuden TGM-mallisukupolven valmistus on jo parhaillaan vauhdissa ja ensimmäinen auto saatiin Suomeen sopivasti MAN syyskiertueelle. 250 hevosvoimaisen mootto-

Täysin uusi MAN TGM sopii moniin eri työtehtäviin jakelu- ja kaukoliikennekäytöstä rakennustyömaa- ja nosturiautoksi. Mallia tarjotaan kokonaispainoluokissa 12 - 26 tonnia.

rin ja sen jatkeeksi liitetyn TipMatic -automaatin voimin kokonaispainoltaan 15-tonninen ja 7,8 metrisellä kokosivun aukeavalla NEK-kuormakorilla päällerakennettu kuorma-auto kulkee vaivattomasti pääkaupunkiseudun liikennevirtojen mukana. 14 tonnin kokonaispainoon kuormattuna auton voimavarat tuntuivat hetkittäin jopa hieman ylimitoitetuilta tähän kokoonpanoon.

Uutta ilmettä

Konservatiivisena mallistouudistajana tunnettu MAN esitteli kuluvan vuoden helmikuussa täysin uudet ohjaamovaihtoehdot kaikkiin neljään kuorma-automallistoonsa. Tekniikkapuolta MAN on uudistanut vähin äänin jo parin vuoden ajan, joten nyt voidaan keskittyä täysipainoisesti uusin ja entistä tukevampiin, turvallisempiin ja tilavampiin ohjaamoihin, mitkä tekevät

Kokosivun aukeava kuormakori oli koeajoautossa NEK Oy:n valikoimasta. Perälautana kauko-ohjattava 2-tonnin Dhollandia.

MAN tuo ensimmäisenä valmistajana digitaaliset näytöt jakeluautojen kokoluokkaan. Myös monitoimiohjauspyörä on täysin uusi ja entistä kattavammilla säätövaroilla.

ulkoisesti kunniaa edeltävää sukupolven mallistolle. Jos uusi ja poistuva TGM ajetaan rinnakkain huomataan ainakin etumaskin ohella ajovalojen ja sivupeilien sekä puskurin vaihtuneen

uusiin.

Ohjaamo uusiksi

Ulkoisia elementtejä merkittävämpää ovat eri ohjaamovaihtoehtoihin tehdyt sisäpuolen

uudistukset, millä valmistaja hakee paitsi parempaa tuottavuutta ja turvallisuutta myös kasvanutta kuljettajamukavuutta ja parempaa käytännöllisyyttä. Sen myötä kaikkien mallisarjojen ohjaamot ovat pitkälti samankaltaisia sekä hallintalaitteiden että mittaristojen kuin lisäpalveluiden osalta. Toki malli- ja työtehtäväkohtaisia eroja löytyy. MAN toi ensimmäisenä valmistajana täysin digitaalisen ja toimintojen osalta laajasti muokattavan, halkaisijaltaan 12,3 tuumaisen mittariston myös lähikuljetuksiin tarkoitettuun kuorma-autoluokkaan. Toki perinteinen viisarinäyttö on yhä tarjolla sellaista haluaville. Mittariston ja sen yhteydessä olevan ajotietokoneen lukuisia toimintoja voidaan laajentaa lisähinnasta tarjottavaan, ja niin ikään 12,3 tuuman lisänäytölle, mikä toimii samalla navigointija multimediakeskuksena. Kuljettajan ja mittariston väliin on sovitettu täysin uusi ja entistä laajemmat säätövarat omaava monitoimiohjauspyörä, missä on niin ikään lisää toiminnallisuuksia. Kuljettajan paikalta tarkasteltaessa kojelaudan ja hallintalaitteiden asettelu on nyt aikaisempaa selkeämpi. Kaikkiin ajossa tarvittaviin nappuloihin ja säätimiin yltäminen on tehty vaivattomaksi. MAN-uutta on ohjauspyörän yhteyteen nostettu automatisoidun vaihteiston vaihdevipu. Samasta vivusta sujuu myös valinnaisten vaihteisto-ohjelmien valinta ja erilaisten lisäjarrujärjestelmien käyttely. Seisontajarru on nyt sähköisesti ohjattu ja sen kytkeytyminen voidaan määritellä ajotietokoneen valikosta kuljettajan mieltymysten tai työtehtävän mukaan. Keskeisiin uudistuksiin lukeutuvat myös uudet ja entistä paremman näkyvyyden tarjoavat sivupeilit, joihin on otettu mallia uudesta MAN TGX:stä. Peruuttamista edistää myös peruutus-

Uudelle MAN TGM mallisukupolvelle ominaisia piirteitä ovat TGX-mallin sivupeilit ja särmikkäämmin muotoiltu etupuskuri.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 93

UUDET EPSILONIT JA JYKIT MEILTÄ - KYSY TARJOUS! KÄYTETYT NOSTURIT Epsilon M 12 Z 105….....-15 Epsilon M 110 L 97….....-15 Epsilon M 110 L 97….....-13 Epsilon Q 150 L 97..…...-13 Jonsered 1080 DT......…-13 Jonsered 1080 DT sähkö..-11 Loglift 108 avo…............-13 Loglift 96 ST...-12-10-09-07

KÄYTETYT PERÄVAUNUT Jyki 5 aks.kiinteä……........-15 Jyki 5 aks.hydr.jatkettava..-15 Jyki 5 aks.kiinteä……...….-16

Useita vanhempia 4- ja 5-akselisia - kysy lisää!

Teppo Humalainen 0400 359 359 teppo@ideachip.com

JYKI ULTRA LOW

HAKKURIT JA MURSKAIMET Suosituimpaan kokoluokkaan kuuluva tehokas ja kompakti neljännen sukupolven rumpuhakkuri. 1000 HP yhteisteho nostaa haketuskapasiteetin jälleen uudelle tasolle! Jukka Humalainen 0400 715 949 jukka@ideachip.com

Vihantasalmentie 421 A, 52700 Mäntyharju www.ideachip.com

kameran liitäntämahdollisuus multimediakeskukseen. MAN nykyisessä ohjaamomallistossa CC (Compact Cabin) nimeä kantavaan päiväohjaamoon kuljetaan kahden pitävän ja tukevan rappus-askelman turvin. Myös nousukaiteet ovat tukevat riittävän kokoiset.

Pykälää silmään

Kuten aikaisemmin mainittiin on TGM:n voimalinjavaihtoehdot uusittu jo vuosi takaperin. Koeajettavan, kokonaispainoltaan 15-tonnisen TGM:n ohjaamon alle on sovitettu matalatehoisin eli 250 hv moottori, mikä tarjoaa 14 tonnin kokonaispainoon kuormatulle autolle varsin joutuisan etenemiskyvyn. Täysilmajousitus ja liki 5,5 metrin akseliväli takaavat tasaisen vakaan ajettavuuden tienpinnasta riippumatta. Toki on mainittava sisäkorkeudeltaan noin 2,5 metriseen ja 7,8 metriä pitkään NEK kuormakoriin on kuormattu painoksi liki kuusi tonnia betonilaattaa ja siten painopiste on saatu liki optimaalisen matalaksi. Kohtuullisena säilytetyn takaylityksen ansiosta pitkä jakeluauto kääntyy hyväksyttävän vaivattomasti ahtaissa paikoissa. Lisäpisteitä MAN TGM saa moottorin miellyttävän matalasta ja takavuosien kaukoliikenneautojen koneet mieleen tuovasta käyntiäänestä. Rattipylvään yhteyteen nos-

Otsahyllyssä on piirturin vieressä lisähintaisten MAN RIO -palveluiden keskusyksikkö.

syyksien valvonnan automatiikan hoidettavaksi. Polttoainetalouden kantilta tarkasteltuna MAN TGM 15.250 kestää hyvin vertailun. Pääkaupunkiseudulla tehtävää jakeluauton ajotehtävää mukailevassa koeajossa auton kulutusmittari asettui 18,5 litran keskikulutuslukemaan, mitä voi pitää asiallisena tämän kokoiselle ja etenkin 3,8 metriä korkealle autolle.

Merkkipaalu

Kuljettajan oveen viety nappularivistö mahdollistaa auton tai päällerakenteen toimintojen ohjauksen ilman autoon kiipeämistä. Kätevää!

tettu vaihdevipu on merkittävä tason nosto entiseen nähden. Vivun yhteyteen on tuotu myös pakokaasujarrun ohjaus. Vivun ohella pakokaasujarrun kytkentä sujuu myös jarrupolkimesta. Tervetulleisiin kuljettajaa avustaviin järjestelmiin lukeutuu ehdottomasti adaptiivinen vakionopeudensäädin, mikä jättää ajoneuvojen välisten turvaetäi-

Kokonaisuutena uudistunut MAN TGM 15.250 on erittäin positiivinen tuttavuus. Ohjaamoon tehdyt uudistukset, niin pienet kuin suuretkin, palvelevat hyvin mallisarjalle ajateltua käyttötarkoitusta. MAN asettaan uudella kojelaudalla ja digitaalisella mittaristollaan merkkipaalun tässä ja MAN TGL:n kautta myös pykälää kevyemmässä kuorma-autojen kokoluokassa. Uuden MAN TGM:n ja myös muiden MAN kuorma-automallien valmistus ja myynti on parhaillaan hyvässä vauhdissa, joten käykää ihmeessä tutustumassa ja pyytämässä tarjous korkealaatuisesta ja kestävästä MAN kuorma-autosta lähimmältä jälleenmyyjältä.

Led-ajovalot tuovat uutta kaivattua valotehoa pohjolan syksyyn ja talveen.

Uusi entistä avarampi CC-päiväohjaamo tarjoaa asialliset oltavat ja hyvän näkyvyyden, mitä tehostaa uudet sivupeilit.


94 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuopion maastoajopäivät

K

uopiossa järjestettiin 9.-10.11. mielenkiintoinen maastoajo- tapahtuma, missä pääsi testaamaan Volvon ja Renault Trucksin kuorma-autot tositoimissa Savon ammattiopiston Pienen Neulamäen harjoitusalueella.

Kaikin puolin onnistuneiden maastoajopäivien aikana kävijöille tarjoutui harvinaislaatuinen uusien kuorma-autojen koeajomahdollisuus oikeassa ympäristössä haastavalla maastoajoradalla. Volvon ammattilaisten opastamana pääsi toteamaan uusimpien ajamista helpottavien teknologioiden tuomat selkeät edut silloin kun liikutaan vaikeammissa olosuhteissa. Koeajettavana oli Volvo FH16 8x4 pusher-puuauto, Classic -malliston Volvo FH16 8x4 tridem-puuauto, Volvo FMX 10x4 sora-auto, Renault Trucks C520 8x4 sora-auto ja Renaul Master pakettiauto. Puuautot olivat täydessä kuormassa yhdistelminä ja myös sora-autot oli lastattu maksimipainoille. Koeajolenkit tarjosivat sopivasti haastetta ammattilaisille joten autot sekä niiden tekniset ominaisuudet pääsi kokemaan käytännössä silloin kun liikutaan ääritilanteissa. Maastoajopäivillä oli mukana lisäksi laaja joukko yhteistyökumppaneita, jotka esittelivät tuotteitaan sopivassa pakkaskelissä. Esillä oli uusia perävaunuja, puutavaranostureita, vaakoja, päällerakenteita ja tienhoitokalustoa. Lisäksi Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston henkilökuntaa oli kertomassa kuljetusalan koulutusmahdollisuuksista.

Kuopion maastoajopäivät tarjosi harvinaislaatuisen mahdollisuuden kokeilla uusia kuorma-autoja oikeassa ympäristössä haastavalla maastoajoradalla. Volvo FH16 puutavarayhdistelmät oli täydessä kuormassa joten paikalla saapuneet puunajon ammattilaiset pääsivät todelliseen tunnelmaan.

Maastoajoalueella oli useita eri rasteja joissa pääsi tutustumaan tuotteisiin, keskustelemaan alan kuulumisista ja myös tarjoilu pelasi.

Koeajoautot olivat jatkuvasti liikkeessä; kuvassa odotellaan vuoroa Renault Trucks C 520 8x4 sora-auton rattiin.

Savon ammattiopisto oli vahvasti mukana tapahtuman järjestelyissä: - Kävijöitä oli mukavasti ja palaute hyvää, totesi Henri Heiskanen.

Puutavara-autoilija Saku Simpanen totesi maastoradan sopivan haastavaksi ja uuden FH16:n painonsiirto toiminnon todella hyväksi.

”Keslan miehet” toivat kokeiltavaksi kaksi puutavaranosturia ja päivien aikana käytiin hyviä keskusteluita niiden ominaisuuksista.

Maastoajopäivillä oli esillä runsaasti mielenkiintoista kalustoa; kuvassa uusi 5-akselinen Briab puutavaraperävaunu.

Volvo FMX 10x4 sora-auto näytti vahvuutensa maastoajossa.

Tamtronin Juhana Ruupansalo (vas.) esitteli uusinta nosturivaakateknologiaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 96 KULJETUS

Volvo Trucksin sähkökuormaautot ensi vuonna markkinoille

Suomessa tavoitteena on toimittaa ensimmäiset Volvon sähköiset asiakasautot vuoden 2021 aikana jakeluautosegmentissä. Uuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään.

E Polttoainesäästöjä jopa 10 prosenttia I nsi vuonna

akuista riippuen olla jopa 300

tarkoitetun Volvo VNR Electric

merkittävästi eri kuljetusyritys-

alkaa ensi vuonna ja sarjatuotanto vuonna 2022. Tämä tarkoittaa, että Volvo Trucksin valikoimaan Euroopassa kuuluuSandvuotämiseen, sanoo Jessica desta 2021 alkaen kattava sähström, Volvo Trucksin Senior kökuorma-autojen mallisto jakeVice President, Product Manalu-, jätehuolto- ja aluekuljetukgement. siin sekä kaupunkirakennustyöI-Save-toiminnolla varustettu maiden maansiirtotehtäviin. uusi Volvo FH on osa Volvo - Lisäämällä sähköTrucksin uuttaraskaiden eurooppalaista kuorma-autojen määrää nopeaan tuotevalikoimaa, joka esiteltiin tahtiinkeväänä. haluamme auttaasisältää asiaktänä I-Save kaitamme ja kuljetusten ostajia monia polttoainetta säästäviä täyttämään kunnianhimoiset ratkaisuja, joista tärkein on Volkestävyystavoitteensa. Meillä 13 on vo D13TC -moottori. Volvon vahva halu viedä kuljetusalaa litran turbocompound-moottori, jatkossakin kohti vuoden kestävää2019 tulejoka julkaistiin vaisuutta, kertoo Volvo Trucksin alussa, on yhtiön tähän mennestoimitusjohtaja Roger moottori. Alm. sä polttoainetehokkain Volvo Trucks aloitti Volvo FL Kun ensimmäisen sukupolven Electricja Volvo FE Electric I-Save-toiminnolla varustettu -kuorma-autojen valmistuksen Volvo FH lanseerattiin vuonna vuonna 2019. Nämä sähkökuor2019, Volvo Trucks osoitti, että ma-autot on tarkoitettu tämä ratkaisu voi alentaakaupunpolttokijakelu-(dieselin ja jätehuoltotehtäviin aineen ja AdBluen) pääosin Euroopassa. Pohjoiskustannuksia jopa seitsemällä Amerikassa aluekuljetuksiin prosentilla verrattuna kuorma-

3.12.2020.

Tähän vaikuttavat monet eri muuttujat, kuten taloudelliset kannustimet, latausinfrastruktuuri ja kuljetustehtävien tyyppi, mikä vähentää polttoaineenkuRoger Alm toteaa. lutusta Eco-tilassa. kuljetusyritykset -Useimmat Tämä tulos tarkoittaa sitä, siirtyvätkin sähkön käyttöön että valitsemalla uuden I Save vaiheittain. Käytännössä -toiminnolla varustetun monelVolvo la kuljetusyrityksellä on voivat siirtyFH:n kuljetusyritykset mäkauden aikana kalustossaan vähentää polttoaineenkulutuseri polttoaineita käyttäviä kuortaan jopa kymmenellä prosentilma-autoja. la verrattuna tavalliseen, 13-lit- Alustamme onvarustettuun suunniteltu raisella moottorilla niin, että se on(Euro riippumaton voiVolvo FH:hon 6 step D*). mansiirtolinjasta. Asiakkaat voiKäytännössä voidaan saavuttaa vat ostaa useita samanmallisia vieläkin suuremmat säästöt, Volvosuurin kuorma-autoja, joiden koska osa I-Save-toiminainoa ero on voimanlähde - osa nolla varustetun uuden Volvo voi toimia sähköllä ja osa kaaFH:n ostavista asiakkaista korsulla tai dieselillä. Tuoteominaivaa sillä vanhemman kuormasuuksien, kuten kuljettajan ymauton, jonka polttoaineenkulutus päristön, luotettavuuden ja turon suurempi, Jessica Sandström vallisuuden, osalta kaikki ajoselittää. neuvomme täyttävät samat korkeat vaatimukset. On tärkeää, Polttoainetehokkuus ja että kuljettajat kokevat kuormaerinomainen ajettavuus autot ja voivat käyttää Uusitutuiksi I-Save-toiminnolla va-

I-Save-toiminnolla varustettu Volvomyynti FH on‑kuorma-auton entistäkin tehokkaampi km. Uuden malliston myynti alkaa ten ja markkina-alueiden välillä. eurooppalaiset

kuljetusyritykset voivat tilata täysin sähkökäyttöisiä versioita Volvon raskaista kuorma-autoista. -Save-toiminnolla Tämä tarkoittaa, että Volvo varustettu Volvo FH Trucks myy kattavaa rasjulkaistaan nyt kaiden sähkökuorma-autoentistä taloudellisempana jen mallistoa Euroopassa versiona, joka voi vähentää vuodesta 2021 alkaen. jopolttoainekustannuksia

pa kymmenellä prosentilla. Volvomerkitsee Trucksin valtava sähTämä merkittäköistämishanke on merkittävä vää kolmen prosenttiyksiaskelparannusta kohti fossiilittomia kuljekön edelliseen tuksia. Suomessa tavoitteena on sukupolveen verrattuna. toimittaa ensimmäiset sähköiset asiakasautot vuoden 2021 aika- Polttoaineenkulutuksen väna jakeluautosegmentissä. hentäminen ja sen myötä CO2 Volvo Trucks ajaa tällä hetkel-päästöjen vähentäminen on lä testejä raskailla Volvo FH-, ratkaisevan tärkeää kaikille Volvo FM- ja Volvoetenkin FMX -sähkuljetusyrityksille, niilkökuorma-autoilla, joita käytele, jotka suorittavat kaukokuljetään aluekuljetuksissa ja kautuksia. Uuden Volvo FH:n ja punkien rakennustyömaiden I-Save-toiminnon avulla pysmaansiirtotehtävissä Euroopastymme tarjoamaan kuljetusyrisa. Näiden tyksille entistäkuorma-autojen paremmat mahbruttoyhdistelmäpaino on enindollisuudet käyttökustannusten tään 44 tonnia. Toimintasäde voi ja ympäristövaikutusten vähen-

Asteittainen siirtyminen

autoon, jonka tavanomaisessa 13 fossiilittomiin litran moottorissa ei ole I-Save vaihtoehtoihin -toimintoa. Tämä luku on vahviVaativiin ja raskaisiin kaukotettu riippumattomilla testeillä ja kuljetuksiin tarkoitetut sähköasiakaskokemuksen kautta. ajoneuvot lanseerataan tällä - Pienen polttoaineenkulutukvuosikymmenellä. Ne ja ovat aksen, alhaisen melutason hyvän ku- ja polttokennotoimisia sähajettavuuden yhdistelmä on saakökuorma-autoja, joidenvastaantoiminnut erittäin myönteisen tasäde on pidempi. Volvo Trucks oton. Monet kuljetusyritykset pyrkii käynnistämään vetypoltnäkevät I-Save-toiminnolla vatokennojaVolvo hyödyntävien sähkörustetun FH:n tapana kuorma-autojen myynnin tämän pienentää hiilijalanjälkeään, savuosikymmenen noo Sandström. jälkipuoliskolla.Uuden Yhtiön tavoitteena on, että sukupolven I-Save-toikoko mallisto on fossiiliton vuominnolla varustetun Volvo FH:n teen 2040 mennessä. avulla Volvo Trucksin tuoteke- Liikenteen ilmastovaikutushittäjät ovat vähentäneet polttoten vähentämiseksi meidän on aineenkulutusta entisestään. siirryttävä nopeasti fossiilisista Käyttäjätietoanalyysiin perustupolttoaineista vaihtoehtoisiin vien ohjelmistopäivitysten avulpolttoaineisiin, kuten sähköön. la on hienosäädetty ja optimoitu Muutoksen edellytykset ja polttoaineenkulutuksen ja muuajettosvauhti vaihtelevat kuitenkin tavuuden välistä tasapainoa,

RIIKO® päällirakenteet

niitä turvallisesti ja tehokkaasti polttoaineeseen katsomatta, Roger Alm toteaa. Volvo Trucks katsoo että siirtyminen kestävämpiin kuljetuksiin on Volvo tehtävä sujuvaksi rustettu FHniin ei ole merkitkuin mahdollista kuljetusyrityktävä edistysaskel vain polttoaisille, jotta yritykset ryhnetalouden kannalta.voivat Sen optityä sopeutumaan muutokseen. moitu vääntömomentti laajalla Ratkaisujen on oltava fossiilittokierroslukualueella mahdollistaa mia ja niiden annettava kuljesujuvan ajon on ja tuottaa tarvittatusyrityksille valmiudet toimia van tehon suuren ja tasaisen riittävän kannattavasti ja tuottakeskimääräisen nopeuden yllävasti. pitoon jopa haastavassa mäki- Ensisijainen tehtävämme on maastossa. helpottaa siirtymistä sähköajo- Teemme polttoainetehokneuvoihin. Tämä toteutetaan kaasta ajamisesta entistä helkokonaisvaltaisilla ratkaisuilla, pompaa ja mukavampaa jopa joihin sisältyy mäkisillä teillä.reittisuunnittelu, Lisäksi uuden oikein eritellyt ajoneuvot, lataVolvo FH:n huippulaatuinen uslaitteisto,työympäristö rahoitus ja palvelut. kuljettajan auttaa Me ja maailmanlaajuinen jälkuljettajia suoriutumaan ihanleenmyyjäja huoltokorjaamoteellisesti koko työvuoronsa verkostomme pystymme turvaaajan, toteaa Sandström. maan asiakkaiden toiminnan pitkällä aikavälillä, ja tämän merkitys korostuu jatkossa entisestään, Roger Alm päättää.

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen Soita ja Myyntipäällikkö

kysy lisää! 0504775918 esko.leinonen@riiko.fi

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0400371204 0400576541 jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


METSÄALAN 51AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI

AN AMMATTILEHTI

kurot-

Tehot

vetukossapimuun ottimet nlaisiin mer on Suosit-

ramer

KULJETUS 97

Volvo Truck Center Jyväskylän uudet tilat käyttöön

Jyväskylän uusi Volvo Truck Center palvelee osoitteessa Huletie 10, 40320 Jyväskylä.

V

olvo Truck Center Jyväskylän uusi huoltokorjaamo aukesi asiakkaille marraskuun alkupuolella. Jyväskylän uudessa toimipisteessä sekä asiakkaiden tarpeet että työntekijöiden turvallisuus ja työviihtyvyys ovat olleet rakennusprojektin tärkein päämäärä projektin alusta alkaen. Toimitilauudistuksen tavoite on sekä taata asiakastyytyväisyys että työntekijöiden työskentelyolosuhteiden nykyaikaisuus. Jyväskylän Truck Centerin huoltopäällikkö Markus Hämäläinen on ollut mukana raken-

nusprojektissa alusta alkaen ja avajaisten kynnyksellä hän kertoi uuden korjaamon tiloista iloisena: - Jyväskylä on logistisesti merkittävässä solmukohdassa Suomea ja Volvo Finland haluaa palvella niin Keski-Suomen paikallisia kuorma- ja linja-autoasiakkaita kuin myös asiakkaita muualta Suomesta rakentamalla sinne uudet nykyaikaisella korjaamotekniikalla varustetut tilat, jotka palvelevat asiakkaita mahdollisimman hyvin. Markus Hämäläinen kertoo, että Jyväskylän uudella korjaamolla on kuusi läpiajettavaa korjaamopaikkaa sekä diagnostiikkahalli. Korjaamopaikat ovat

32 m pitkiä nykyaikaisella tekniikalla varustettuja korjauslinjoja. Kohdepesuja varten yksi puolikas korjaamopaikka on varustettu pesulaitteilla. Aikaisempaan tapaan tiloissa toimii myös kuorma-automyynti sekä korjaamon hallinto ja varaosatoiminnot. Tilojen yhteispintaala on noin 2500 m2. Korjaamo palvelee Volvo ja Renault kuorma-autoasiakkaita sekä Volvon linja-autoasiakkaita.

Nykyaikainen korjaamo nykyaikaisilla korjaamovälineillä

Volvo Truck Center Jyväskylän uudet tilat ovat asiakkaan

Moottoriongelmia työkoneessa...? Ota yhteyttä!

www.turbolaskenta.fi

näkökulmasta avarat ja valoisat sekä kulkuyhteyksien puolesta helposti lähestyttävät. Uusissa tiloissa pystytään muun muassa ottamaan vastaan uusien mittojen mukaisia pitkiä kuorma-autoja erinomaisesti tilavan piha-alueen ansiosta. Työntekijät on huomioitu nykyaikaisilla korjaamovälineillä ja turvallisella ja mukavalla työskentely-ympäristöllä. Muun muassa vesikiertoinen lattialämmitys parantaa työskentelymukavuutta. Ympäristönäkökulmat on huomioitu muun muassa maalämmöllä. - Haluamme toimia hyvissä ja turvallisissa kiinteistöissä, joissa henkilöstömme on mukava

työskennellä ja asiakkaat saavat erinomaista palvelua. Autojen käyttövoiman muutokseen on Jyväskylässä myös varauduttu kaasuautojen huoltopaikalla, jossa on vaaditut turvallisuuslaitteistot ja kiinteistön sähkössä on huomioitu sähköautojen yleistymisen. Toteutamme investointisuunnitelmaamme asiakaskokemuksen parantamiseksi entisestään, kommentoi Hämäläinen ja jatkaa: - Uusien tilojen, nostimien ja työkalujen ansiosta asiakkaiden palvelu on tehokasta ja yhdistettynä maan parhaaseen varaosalogistiikkaan saamme huollettua kuorma- ja linja-autot nopeasti.

Jyväskylän Truck Centerin huoltopäällikkö Markus Hämäläinen kertoo, että uudella korjaamolla on kuusi läpiajettavaa korjaamo paikkaa sekä diagnostiikkahalli.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

98 KULJETUS

Tänä päivänä Heikki Tukiainen Oy:n käytössä on kolme Volvo FH 750 puutavara-autoa, mikä ovat kaikki Kalla Forest Oy:n ajossa.

Perinteinen kuljetusyritys kehittyy ajan mukana

H

eikki Tukiainen Oy on jo kolmannessa polvessa toimiva puutavarankuljetusyritys, mikä pitää toimipaikkaansa Kuopiossa. Pitkän historian omaava yritys katsoo tulevaisuuteen luottavaisena ja kehittää toimintojaan myös kansainvälistymällä.

Unto Tukiainen aloitti kuljetusyrittämisen Kaavilla vuonna 1952 ja poikansa Heikki jatkoi toimintaa luotsaten yritystä vuodesta 1974 aina vuoteen 2011 saakka. Nykyiset yrittäjäveljekset Timo ja Antti haluavat vaalia isänsä ja isoisänsä perinteitä sekä perheyrittäjyyden arvoja myös nykyajan toiminnassa. He aloittivat molemmat puunajon heti kun saivat yhdistelmäkortin parikymppisinä armeijan jälkeen. - Toki nuoresta asti saatiin olla mukana oppimassa puunajon mestareilta. Vastuun yrittämisestä otimme 2011 minkä jälkeen ei ole ollut vapaa-ajan ongelmia; jos nyt oli ennen sitäkään. Silti ehdimme harrastaa jääkiekkoa ihan tosissaan - itse pelasin Kalpassa SM-sarjaa 18-vuotiaaksi ja sen jälkeen 3-divaria missä pelattiin samassa joukkueessakin Antin kanssa. Nykyään pelaillaan harrastekiekkoa ja käyn

- Alkaneen talven ajotilanne näyttää hyvälle mikäli tulee pakkaskelit niin että metsäkoneet pääsee talvileimikoille ja metsäautotiet kantavat, sanoo Antti Tukiainen.

Volvo tuli pysyvästi taloon 60-luvulla

- Puutavarankuljetusyrityksillä on hyvä yhteishenki ja sitä tarvitaan jatkossakin pärjätäksemme tässä nopeasti muuttuvassa ja kovasti kilpaillussa maailmassa, sanoo Timo Tukiainen.

metsällä koirien kanssa sen minkä puunajolta ehtii, kertoilee Timo Tukiainen.

Aktiivista alan vaikuttamista

Kiireisillä yrittäjillä on aikaa

myös alan yhteiskunnalliseen kehittämiseen. Timo on Metsäalan Kuljetusyrittäjien Itä-Suomen puutavarajaoston puheenjohtaja ja sitä kautta mukana MKY:n hallituksessa, jossa Antti toimii varajäsenenä:

- Puutavarankuljetusyrityksillä on hyvä yhteishenki ja sitä tarvitaan jatkossakin pärjätäksemme tässä nopeasti muuttuvassa ja kovasti kilpaillussa maailmassa. Myös kuljettajien saamiseksi alalle pitää tehdä paljon töitä.

Tänä päivänä Heikki Tukiainen Oy:n käytössä on kolme Volvo FH 750 puutavara-autoa. - Unton ensimmäinen auto oli Vanaja ja jonka jälkeen tuli saksalaisia MAN:eja ja Mersuja. Sitten 60-luvulla alkoi Volvokausi mikä jatkuu katkeamatta edelleen. Uusin FH16 750 tuli ajoon nyt lokakuussa, toiseksi vanhin on ollut meillä puolitoista vuotta ja vanhin 4,5 vuotta, mikä onkin seuraavaksi vaihtolistalla. Normivuotena ajetaan 180.000 - 200.000 km / auto ja


METSÄALAN AMMATTILEHTI keskikuljetusmatkat ovat 50-70 kilometrin luokkaa, Tukiainen toteaa. Tukiaisten yli 50-vuoden luotto Volvoon ei ole syntynyt sattumalta. - Volvo on aina osannut tehdä autot pohjoismaisiin olosuhteisiin ja puunajon vaatimuksiin. Tämä uusin auto on taas hieman parempi kuin edellinen, joissa siinäkin on jo I-Shift varustettuna ryömintävaihteilla mikä on huippujuttu maastossa. Muutama vuosi sitten Volvoissa oli hieman luotettavuusongelmia mutta ei enää: kohta 300 000 ajettu automme on käynyt vain yhden ylimääräisen kerran huollossa anturin vaihdossa. Ja myös polttoaineenkulutus on autoissa kohdillaan: 76-tonnisten yhdistelmien keskikulutus on kesällä 60 litran paikkeilla satasella ja talvella lukema alkaa seiskalla mäkisissä maastoissamme. Tienhoidon laatu talvella vaikuttaa yllättävän paljon polttoaineenkulutukseen - jos lunta ei ole aurattu niin se näkyy heti tankilla. Kaiken kaikkiaan polttoainetta kuluu vähemmän per kuljetettu tonni kuin aikanaan 60-tonnin yhdistelmillä mikä tarkoittaa myös entistä ympäristöystävällisiä kuljetuksia. Kaikissa autoissamme on Volvon kattava Gold huoltosopimus mikä mahdollistaa kulujen tarkan ennakoinnin. Ja naapurissa sijaitsevassa Kuopion Volvo Truck Centerissä palvelu pelaa kaikin puolin, kehuu Tukiainen.

Samanlaisia yhdistelmiä

Autojen lisäksi koko yhdistelmät on pyritty tekemään hyvin identtisiksi. - Se helpottaa huoltoja ja tekemistä kun jokainen peli ei ole erilainen. Autojen päällerakenteet ovat Alucarilta - pankoista osa on Aucarin teräksisiä ja osa Kuormavälineen teräksisiä ForestKingejä. Ensimmäisen Palfinger Epsilonin ostimme Maxliftilta 2011 ja tänä päivänä kaikissa kolmessa autossa on itävaltalainen laatunosturi hydraulisella esiohjauksella, mikä on tosi mukava kuormata. Meillä ei ole tarvetta tiputella nostureita matkalla joten ne on asennettu kiinteiksi mikä säästää vähän painossakin. Myös kärryissä alkoi muutos 2011 kun Komen Raimo Poutiainen myi meille uuden Briabin - nyt jokaisen auton perässä kulkee 5-akselinen Briab joiden runkoja ei ole tarvinnut kertaakaan hitsailla, kertoo Tukiainen.

Kalla Forestin ajossa

Heikki Tukiainen Oy on mukana Kalla Forest Oy:ssa, joka on viiden puutavarankuljetusyhtiön perustama yhteenliittymä, jonka muut osakkaat ovat Varpaisjärven Liikenne Myöhänen Oy, T:mi Pertti Kananen, Kuljetus J. Torvinen Oy ja A & A Konttisen Kuljetus Oy. - Kalla Forest perustettiin

vuonna 2015 ja sillä on ollut siitä lähtien kuljetussopimukset Stora Enson kanssa, vuodesta 2016 Kuopion kaupungin kanssa - jolla on kuntaliitosten kautta suuria metsäalueita - sekä vuodesta 2018 UPM:n kanssa. Kalla Forestin osakkailla on ajossa yhteensä yhdeksän puutavarayhdistelmää sekä aliurakoitsijana V. Ylijoki Ky yhdellä yhdistelmällä. Tänä vuonna puuta kuljetetaan noin 600 000 kuutiota mikä on kohtuullisen hyvä määrä; näinä haastavina aikoina auttaa kun on useampi iso asiakas. Parhaimmillaan ajettiin vuonna 2018 noin 730 000 kuutiota kahdeksalla autolla, joten nykyisellä kalustolla olisi resursseja jopa 800 000 kuutioon. Puuta kuljetetaan Uimaharjun ja Varkauden tehtaille - joskus myös Savon Sellulle - sekä monelle eri sahalle ja puolen kymmenelle juna-asemalle. - Kesäisin tehdään paljon uittoon ajoa lisää Antti Tukianen ja jatkaa: alkaneen talven ajotilanne näyttää hyvälle mikäli tulee pakkaskelit niin että metsäkoneet pääsee talvileimikoille ja metsäautotiet kantavat, pohtii Tukiainen.

KULJETUS 99

Tukiaisten kuljetusyrityksessä alkoi 60-luvulla Volvo-kausi mikä jatkuu katkeamatta edelleen. Kuvassa Heikki Tukianen ja 70-luvun loppupuolen Volvo-rivistöä.

Savosta maailmalle

Heikki Tukiainen Oy:n lähes 70-vuotta historia Savon alueen raakapuun kuljetuksissa jatkuu vahvana mutta katseet on suunnattu myös maailmalle. - Kun Gudrun-myrsky kaatoi valtavat määrät puuta Ruotsissa vuonna 2005, lähdimme sinne ajoon kahdella yhdistelmällä. Reissu oli kaikin puoli opettavainen ja hyvä kokemus, joten meillä oli yksi auto länsinaapurissa ajossa myös 2014-15, kertoo Tukiainen. Alkuvuodesta 2021 yrityksessä kääntyy uusi lehti kun aloitetaan operointi Saksassa, missä tehtävään varusteltiin uusi Volvo FH12 540 puutavara-auto. - Kuopiolainen Finnharvest on tehnyt uraauurtavaa työtä KeskiEuroopassa metsäkoneurakoinnissa. Kun Saksassa heidän toimintojaan pyörittävät Eino Piironen ja Manuel Schmid tarjosivat mahdollisuutta lähteä mukaan savottaan puutavara-autolla, emme kauaa asiaa miettineet sillä kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyvässä porukassa, sanoo Tukiainen.

80-luvulla ajettiin puuta myös tyyilikkäillä nokkamallin Volvoilla. Kuvassa Volvojen päällä kiipeilevät sisarukset Timo, Antti ja Anna.

90-luvun lopulla mentiin 7-akselilla yhdistelmillä ja kokonaispainot olivat maksimissaan 60-tonnissa. Sen jälkeen akseleita on tullut yhdistelmiin kaksi lisää.

Osavalle kuljettajalle töitä tarjolla…

Tällä hetkellä Heikki Tukiainen Oy työllistää yrittäjäveljesten lisäksi viisi puunajon ammattilaista. - Meillä on osaavat ja sitoutuneet kuljettajat mistä syntyy myös hyvä yhteishenki. Nyt kun Saksaan lähtee Antti ja toinen kuljettaja kerrallaan, olisi meillä tarjolla yksi vakiokuljettajan paikka, ilmoittaa Timo Tukiainen.

Vaikka nykyisissä 76-tonnisissa yhdistelmissä riittää pituutta ja akseleita niin intiaanikäännös onnistuu tiukassa paikassa liejuisissakin olosuhteissa...


100 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yhteistä SISU Polar -mallistolle on asiakaslähtöisyys, kustannustehokkaat tuotantoratkaisut sekä korkea tuotelaatu, joka varmistaa asiakkaalle erinomaisen käyttöasteen.

Oy Sisu Auto Ab:n ja Daimler Truck AG:n välinen yhteistyö täyttää kymmenen vuotta

Kotimainen kuljetusvälineteollisuus kehittyy vaikeinakin aikoina

S

uomen Autoteollisuus Oy, SISU, on vuodesta 1931 läh- tien toiminut suomalaisen kuljetusvälineteollisuuden edistäjänä ja viennin veturina, tuottaen työtä ja hyvinvointia suurelle joukolle suomalaisia.

Sisun toiminnan käynnistyessä oli tähtäimessä nimenomaan teollinen sarjatuotanto ja kuljetusvälineiden saannin varmistaminen yhteiskuntamme rakentamisen tarpeisiin. Suomalaisesta tuotteesta haluttiin vahva, vaikeisiin olosuhteisiimme soveltuva työkalu ja lähtökohtana pidettiin heti alkuvaiheista lähtien korkean kotimaisuusasteen saavuttamista. Tähän tavoitteeseen pyrittiin ennen kaikkea valuutan säästämiseksi muihin välttämättömyyksiin. Korkean kotimaisuusasteen saavuttamisen välillisenä tuloksena oli merkittävä, koko nykyistä laajaa kuljetusvälineteollisuuttamme tukevan komponenttiteollisuuden syntyminen maahamme. Tähän kyvykkääseen toimittajaverkostoon nojaten kykenevät suomalaiset kuljetusvälineiden lopputuottajat kehittämään jatkuvasti uusia, laadukkaita ja suorituskykyisiä tuotteita sekä suomalaisten asiakkaiden vaativiin tarpeisiin että korkeaa laatua edellyttäville vientimarkkinoille. - Kuluneet vuosikymmenet ovat useasti koetelleet kovin ottein suomalaisen kuljetusvälineklusterin kestävyyttä ja viime keväästä saakka kaikkea toimintaamme ja elämäämme vaikeuttanut koronaepidemia on edellyttänyt rajujakin toimenpiteitä

Samanaikaisesti kuorma-automyyntiä ja -tuotantoa koettelevien haasteiden vallitessa Sisu Auto on panostanut uuden sotilas- ja pelastusajoneuvon, SISU GTP:n tuotannon käynnistämiseen ja ensimmäisten toimitusprojektien toteutukseen.

selvitäksemme tästä poikkeuksellisesta ajanjaksosta mahdollisimman pienin vaurioin ja kyetäksemme palautumaan normaaliin toimintaan epidemian jälkeen. Tähän saakka olemme suoriutuneet näistä haasteista hyvin, olemme kyenneet sopeuttamaan toimintamme vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta ja kehittämään merkittävästi erikoisajoneuvoliiketoimintaamme, toteaa toimitusjohtaja Petri Kananen.

SISU Polar -mallisto täyttää vaativien asiakkaiden tarpeet

Maamme poikkeukselliset olosuhteet ja niiden asettamat erityisvaatimukset ovat jatkuvasti ohjanneet yhtiön toimintaa kulkemaan teollisuudenalamme teknologisena edelläkävijänä, uusia innovaatioita kehittäen. Yhtiön omistajuuden paluu juu-

rilleen, yksityiseksi, yrittäjävetoiseksi yritykseksi vuonna 2010 käynnisti yhtiön laajamittaisen kehitysohjelman tuottamaan Sisulle uusia, toisiaan tukevia liiketoimintoja sekä uuden SISU Polar -kuorma-automalliston. Sisu Auton tuotteisto painottuu kaikkein raskaimpiin ja vaativimpiin käyttötehtäviin. Yhteistä SISU Polar -mallistolle on asiakaslähtöisyys, kustannustehokkaat tuotantoratkaisut sekä korkea tuotelaatu, joka varmistaa asiakkaalle erinomaisen käyttöasteen. SISU-ajoneuvojen luotettavuus perustuu jokaiseen käyttötehtävään tarkkaan suunnitellun runko- ja alustaratkaisun sekä tehtaalla valmiiksi tuotetun, asiakaskohtaisesti räätälöidyn käyttötehtävävarustelun yhdistelmään. Samalla jokainen tehdasvalmis SISU tulee yksityiskohtiaan myöten dokumentoitua huolto- ja varaosatoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi.

Sisu Auton ja Daimler AG:n yhteistyö täyttää kymmenen vuotta

- Vuonna 2010 käynnistyneen SISU Polar-malliston kehityksen lähtökohtana oli yhdistää Sisun perinteiset alustarakenne- ja käyttötehtävävahvuudet markkinoiden parhaisiin ajoneuvokomponentteihin. Tämän tavoitteen täyttymiseksi käynnistimme neuvottelut komponenttitoimituksista maailman suurimman kuorma-autovalmistajan, saksalaisen Daimler Truck AG:n kanssa saadaksemme käyttöön laajan, huippulaatuisen Mercedes-Benz-tuotteiston komponenttivalikoiman. Jo tässä vaiheessa tähtäimenä oli saada aikaan komponenttiyhteistyö, joka mahdollistaisi saman valmistajan komponenttitarjonnan kattaen myös muut, mahdolliset uudet SISU-tuotteet, kertoo yrittäjä Timo Korhonen.

- Sisun ajoneuvo-osaamisen Daimler Truck AG:n laadukkaisiin komponentteihin yhdistävä SISU Polar-mallisto kattaa nyt monipuolisesti raskaimpien käyttötehtävien tarpeet. Tuotteet ovat käytössä osoittautuneet sekä laadultaan että suorituskyvyltään markkinoiden ehdottomaksi huipuksi. Niiden positiiviset käyttökokemukset ovat vakuuttaneet asiakaskuntamme investointiensa kannattavuudesta ja johtaneet autokauppoihin myös näinä haastavina aikoina. Kasvanut tilauskantamme antaa meille nyt mahdollisuuden pitkäjänteiseen tuotannolliseen toimintaan, toteaa tuotantopäällikkö Teemu Puustinen. Sopimus komponenttitoimituksista allekirjoitettiin Sisu Auton ja Daimler Truck AG:n välillä loppuvuodesta 2010. Komponenttitoimituksia koskevan yhteistyön täyttäessä nyt kymmenen vuotta ja SISU Polar -malliston kokonaistuotantomäärän lähestyessä tuhatta ajoneuvoa, on yhteistoiminta laajentunut käsittämään myös sotilasajoneuvotuotteemme. Näistä ensimmäinen uusi tuote, SISU GTP perustuu ajoneuvotekniikaltaan Mercedes-Benzin Unimog- ja Zetros -tuotteiden komponentteihin. - Kymmenen vuotta sitten käynnistynyt komponenttitoimituksia koskeva yhteistyö Sisu Auton kanssa merkitsi Daimler Truck AG:lle uutta avausta, jonka tavoitteena oli laajentaa yhtiön vankan ja syvällisen komponenttituotanto-osaamisen hyödyntämistä itsenäisenä liiketoimintana. Yhteistyön molemmille osapuolille toiminta kuluneen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 101

PALFINGER EPSILON NOSTURIT ARTOLTA MoilAr Oy . Arto Moilanen 0400 780 949 arto@moilar.fi vuosikymmenen aikana on merkinnyt paljon työtä ja uusien asioiden oppimista. Yhtiöittemme kokoerosta huolimatta olemme kyenneet toimimaan hyvin yhdessä ja saavuttaneet korkean yhteistyön tason, jonka uskon myös jatkossa tuottavan hyviä tuloksia molemmille osapuolille, toteaa avainasiakaspäällikkö Thomas Schmid Daimler AG:n erikoisajoneuvoyksiköstä. - Yhteistyö Daimler Truck AG:n kanssa on sujunut näiden kuluneiden kymmenen vuoden ajan poikkeuksellisen hyvin. Olemme suunnitelleet Daimlerin tuella kolme kokonaista uutta tuoteperhettä ja ratkaisseet lukuisia teknisiä haasteita. Löydämme jatkuvasti lisää mahdollisuuksia kasvattaa ja laajentaa

yhteistoimintaamme, kertoo operatiivinen johtaja Akseli Mylläri.

Sisu Auton uudet sotilasajoneuvot markkinoille

Samanaikaisesti kuorma-automyyntiä ja -tuotantoa koettelevien haasteiden vallitessa Sisu Auto on panostanut uuden sotilas- ja pelastusajoneuvon, SISU GTP:n tuotannon käynnistämiseen ja ensimmäisten toimitusprojektien toteutukseen. - SISU GTP-hanke on edennyt suunnitelmien mukaan, tavoitteena saavuttaa täysi sarjatuotantovalmius ensi vuoden kuluessa. Tätä haasteellista tavoitetta tukee vankasti Puolustusvoimien kesäkuussa tekemä esisarjan tilaus, jonka mukaisesti tulemme

Sisu Auton ja Daimler Truck AG ovat tehneet kymmenen vuotta hyvää yhteistyötä komponenttitoimituksissa.

toimittamaan monipuolisesti varustellun kuuden ajoneuvon esisarjan kaikki ajoneuvot ensi vuonna. Esisarjan ensimmäiset ajoneuvot ovat edenneet tuotantoon, kertoo sotilasajoneuvoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jyri Ahonen. SISU GTP:n markkinoinnin odotetaan tuottavan merkittäviä tuloksia jo ensi vuoden kuluessa ja johtavan suuriin toimitusmääriin tämän vuosikymmenen aikana. Ensimmäinen osoitus SISU GTP:n kyvykkyydestä saatiin jo v. 2018 sen tultua valituksi Latvian Armeijan ajoneuvohankintakilpailutuksen voittajaksi. Tämä suurhanke on viivästynyt hankkeesta tehtyjen valitusten vuoksi, mutta sen SISU GTP:lle tuottama positiivinen

julkisuus sekä viime vuosina nopeasti heikentynyt Euroopan turvallisuustilanne, ovat aiheuttaneet ennen näkemätöntä kiinnostusta tätä monipuoliseen käyttöön soveltuvaa tuotettamme kohtaan.

Sisu Auton liiketoiminnan kehityshanke jatkuu

SISU Polar -malliston vakiinnutettua asemansa markkinoilla, muille valmistajille kohdennetun ajoneuvojen suunnittelupalveluliiketoiminnan osoittauduttua kannattavaksi liiketoiminnaksi ja nyt uuden SISU GTP-sotilasajoneuvotuotannon käynnistyttyä, on vuosikymmenen kestäneen yhtiön kehitysohjelman tuotteisiin kohdistuvat päätavoitteet saavutettu. Näiden lisäksi

öljykentille toimitettavien, raskaiden SISU ETI-maastoajoneuvojen sekä kaivoskäyttöön tähtäävien, suuren kuorman kantavien SISU Polar Super -maansiirtoautojen tuotanto jatkuu ja näiden markkinointia tehostetaan edelleen. - Sisu Auton kehitysohjelma on vaatinut raskaita ponnisteluja niin Sisu Auton henkilöstöltä kuin koko yhteistyöverkostoltamme ja myös suuria taloudellisia panostuksia hankkeeseen osallistuneilta yrityksiltä. Nyt pääpaino liiketoiminnassamme kohdistuu tuotteistomme markkinointiin ja myynnin kasvattamiseen tehtyjen panostusten hyödyntämiseksi, toteaa toimitusjohtaja Petri Kananen.

Sisu Auton tuotteisto painottuu kaikkein raskaimpiin ja vaativimpiin käyttötehtäviin. Kuvassa tehdasvalmis Sisu Polar Works -tienhoitoauto.


102 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaampaa huoltoa Mikkelissä lähes 50-vuoden kokemuksella

K

orjaamo S ja V Varis on huoltanut raskasta ajoneuvo- kalustoa Mikkelissä jo lähes 50 vuoden ajan. Pitkän historian omaava korjaamoalan toimija kehittää jatkuvasti toimintojaan vastatakseen asiakkaiden nopeasti muuttuviin tulevaisuuden tarpeisiin.

Korjaamo S ja V Varis huoltaa, korjaa, koneistaa, maalaa, katsastaa ja pesee raskaan kaluston vuosikymmenten kokemuksella; Scanian sopimuskorjaamona on toimittu vuodesta 1994 lähtien. Viihtyisä varaosamyymälä palvelee laajalla ja monipuolisella valikoimalla. - Monipuolisuus on ehdoton valttimme. Samalla käynnillä on mahdollista toteuttaa kaikki työvaiheet katsastuksesta korjaukseen ja päällerakentamiseen. Nykyisin alueellamme toimii myös automatisoitu ja vartioitu raskaan kaluston parkki, mihin mahtuu pisimmilläkin HCT-yhdistelmillä. Aidatulta alueelta löytyy myös lämmitystolpat ja tilat pientavaroiden säilytystä varten. Toimimme joustavasti ja nopeasti niin, että jokaisen yrityksessä asioivan kuljetusyrittäjän pyörät pysyvät liikkeessä ilman pitkiä seisahduksia, kertovat S ja V Varis Oy:n yrittäjät Ville ja Jani Varis.

Helppo kulkea pisimmilläkin HCT-yhdistelmillä

Monipuolisuus on Korjaamo S ja V Variksen ehdoton valtti. Raskaalle kalustolle tarjotaan todella monipuoliset palvelut samassa osoitteessa; Scanian sopimuskorjaamon on toimittu vuodesta 1994 lähtien.

Uusi Mikkeli-Juva moottoriliikennetien ajojärjestelyt paransi Korjaamo S ja J Variksen pihaan saapumista merkittäväsi pisimmilläkin HCT-yhdistelmillä. Alueella toimii myös vartioitu raskaan kaluston parkki.

Merkittävä positiivinen muutos Korjaamo S ja V Variksen toimintaympäristössä tapahtui syyskuun alussa 2020, kun uusi moottoritieliikenne välillä Mikkeli-Juva otettiin käyttöön. - Toimitiloja on laajennettu viitosten varrella vuodesta 1972 lähtien. Nyt avattu moottoriliikennetie parantaa Pohjois- ja Etelä-Savon yhteyttä valtavasti samoin kuin koko liikennevirtaa etelästä pohjoiseen. Tietä pitkin kulkee raskasta liikennettä todella paljon joten kunnon turvallista tietä on jo pitkään odotettu. Ja parasta asiassa on se että kulkuyhteydet korjaamolle parantuivat oleellisesti. Aiemmin yhdistelmät joutuivat odottelemaan minuuttikaupalla sopivaa väliä mihin puikata ruuhkaisella viitostiellä, mikä oli jopa riskialtista touhua. Nyt meille pääsee nätisti pohjoisesta tullessa Siikakosken liittymän (nro 31) kautta etelästä ajettaessa Visulahden liittymästä (nro 27), joissa on HCT-yhdistelmille mitoitetut suorat rampit ja isot liikenneympyrät tielle numero 4500. Ajomatka ei pitene entisestään yhtään ja myös pihaamme johtavat liittymät on parannettu, sanoo

Ville Varis.

Vankkaa ammattitaitoa ja jatkuvaa koulutusta

Kohta 50-vuotisjuhliaan viettävän Korjaamo S ja V Variksen tärkein voimavara on erittäin ammattitaitoinen henkilökunta. - Asentajiemme ammattitaito ja asenne asiakkaiden palvelussa on sillä tasolla, että sitä kehutaan kuljetusyrityksissä pitkin Suomea. Siihen on päästy hyvällä kannustavalla yhteishengellä ja sitä kautta muodostuneilla pitkillä työsuhteilla vaihtuvuuden ollessa kahdenkymmenen hengen porukassa minimaalista. Pisimmät työsuhteet ovatkin jatkuneet jopa 45 vuoden ajan, minkä ansiosta arvokas käytännön tekemisen oppi periytyy porukassa kisällimäisesti nuoremmille tekijöille, toteaa Varis. Työssäoppimisen lisäksi tasaiseen tahtiin tehtävien koulutusten rooli on todella tärkeä. - Scanian koulutusjärjestelmä on huikean hyvä ja sen anti syventää asentajiemme osaamista. Koulutuksissa saadaan oppia erityisesti uusimmista teknologioista, joihin ei perustyössä vielä törmää, kehuu Varis.

Puutavara- ja hakeautoilijat tärkeä asiakaskunta

Korjaamo S ja V Varis on saavuttanut hyvän maineen laajasti eri kuljetussegmenteissä. - Metsäteollisuuden ajossa olevat yritykset ovat erittäin merkittävää asiakaskuntaamme. Korjaamomme sijaitsee keskeisellä paikalla puutavara- ja hakeautojen reittien varrella. Ja kun alan ammattilaiset kehuvat palveluitamme niin tänne ajetaan kauempaakin huoltoon. Puutavara-autoihin teemme remontit koko yhdistelmälle perävaunua ja nosturia myöten, sillä meiltä löytyy vankkaa hydrauliikan osaamista. Olemme asentaneet myös puutavara-autojen päällerakenteita sekä tehneet erilaisia muutostöitä kuten akselivälimuutoksia ja kärryjen telityksiä, kertoo Varis.

Seuraava sukupolvi vie yritystä eteenpäin

Vuonna 2010 tehtiin yrityksen omistussuhteisiin muutoksia toisen perustajäsenen Veikko Variksen jäädessä eläkkeelle. Yhtiömiehenä jatkoivat toinen yrityksen perustajista Seppo Varis ja uusiksi yhtiömiehiksi tulivat Jani Varis, Ville Varis sekä sisarensa Anu Ihalainen. - Nyt kesällä 2020 Seppo pääsi nauttimaan ansaitusta eläkkeestä yhtiön siirtyessä kokonaan minun ja Janin vastuulle, kertoo Ville Varis.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 103

Korjaamo S ja V Varis on saavuttanut hyvän maineen laajasti eri kuljetussegmenteissä. Sijainti on keskeinen mm. puutavara- ja hakeautojen reittien varrella.

Viihtyisän varaosamyymälän erittäin ammattitaitoinen henkilökunta palvelee laajalla ja monipuolisella tuotevalikoimalla.

Varustelutyöt ovat kuuluneet vahvasti yrityksen toimintaan aina. Myös Scania Suomen myynti toimii samoissa tiloissa joten uusien Scanioiden sähköistys- ja varustelutyöt ovat tuttua puuhaa.

Kohta 50-vuotisjuhliaan viettävän Korjaamo S ja V Variksen tärkein voimavara on erittäin ammattitaitoinen henkilökunta.

Veikko Varis eläköityi 10 vuotta sitten ja keväällä 2020 kuvassa kurvaileva Seppo pääsi ansaitulle eläkkeelle liki 50 vuotta kestäneen yrittäjä uransa jälkeen.

Maalaamossa tehdään myös hiekkapuhallustyöt jolloin mm. vanhat rungot ja lavat saavat uuden elämän nykyisillä pintakäsittelymenetelmillä.


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaan kaluston uusi monipuolinen palvelukeskus Lahden Kujalassa

Originator Oy:n uusi lähes 4000 neliön palvelukeskus sijaitsee Lahden Kujalassa osoitteessa Paanakatu 2.

R

askaan kaluston varaosa- ja korjaamoalalla jo 45 vuoden ajan toiminut, valtakunnalliseen Raskassarja -ketjuun kuuluva Originator Oy on muuttanut uusiin tasokkaisiin toimitiloihin Lahden Kujalaan; nelostien ja valtatien 12 solmukohtaan. Nyt kaikki toiminnot on saatu saman katon alle mikä parantaa asiakaspalvelua entisestään, kun kaikki erikoisosaajat ja tieto-taito on samassa pisteessä.

koima monimerkkipalveluita; varaosavarastossa on reilut 20 000 nimikettä autoihin, perävaunuihin ja kuormankäsittelylaitteisiin. Toisessa päässä taloa työskentelee 15 ammattitaitoista monimerkkiasentajaa ja saman katon alta saa nyt myös A-Katsastuksen palvelut. - Olemme rekrytoineet muuton yhteydessä kaksi asentajaa ja edelleen osaajille löytyisi töitä. Yhteensä henkilökuntaa on tällä hetkellä Lahdessa 25 ja tytäryhtiö Hyvinkään HRP Oy työllistää 20 henkilöä, ilmoittaa Hentilä.

Toiminta uusissa tiloissa käynnistyi 17.11.2020. Palvelukeskuksen kokonaispinta-ala on lähes 4000 neliömetriä, josta varaosatoiminnoille ja myymälätilalle on varattu noin 1500 neliötä. Palveluajat ovat pidentyneet entisestään: ma-pe 6.00 - 22.00 ja varaosat la 9.00 -

Pisimmätkin yhdistelmät sisään halliin

Originator Oy:n toimitusjohtaja Oskari Hentilä (vas.) ja varatoimitusjohtaja Jari Kukkonen esittelevät uutta viihtyisää myymälää.

14.00. - Muutto Lahden Launeen ja Hollolan Kukonkoivun aiemmista pisteistämme sujui yllättä-

vänkin jouhevasti hyvän ennakkosuunnittelun ansiosta. Hollolan korjaamon saimme tyhjäksi jo lokakuun puolella kun taas

Launeen korjaamo, varasto ja myymälä muutettiin yhden pitkän viikonlopun aikana niin että palvelu jatkui uudessa Kujalan pisteessä seuraavana tiistaina, kertoo perheyritys Originator Oy:n toimitusjohtaja Oskari Hentilä.

Uusi viihtyisä myymälä

Varaosien ja huoltotarvikkeiden myynti vaatii aiempaa enemmän osaamista ja tietotaitoa. - Sen vuoksi halusimme panostaa viihtyisään myymälätilaan, jonka pinta-ala on lähes 500 neliötä ja tavaraa on tarjolla todella paljon. Valikoimaa kasvatetaan jatkossakin asiakkaiden tarpeiden mukaan, toteaa Hentilä.

Todella laaja palvelukonsepti

Korjaamon käytössä on kuusi läpiajettavaa tilaa, joiden pituus on noin 38 metriä. Mitoitus mahdollistaa kaikkien nykyisin käytössä olevien yhdistelmien - myös HCT - huoltamisen ja korjaamisen niitä katkomatta.

Uudessa palvelukeskuksessa Originatorilla on Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja vali-

Korjaamon käytössä on kuusi läpiajettavaa tilaa, joiden pituus on noin 38 metriä. Mitoitus mahdollistaa kaikkien nykyisin käytössä olevien yhdistelmien myös HCT - huoltamisen ja korjaamisen niitä katkomatta. Ja yli kolmen hehtaarin tontilla, mistä on asfaltoitu yli 2 hehtaaria, mahtuu liikkumaan pisimmilläkin yhdistelmillä. - Läpiajomahdollisuuden merkitys korostuu varsikin nopeissa töissä, kuten vaikkapa ilmapalkeen vaihdossa. Yhdistelmä voidaan ajaa sisään pitkänä ja nopean työn jälkeen auto pääsee jatkamaan matkaa, sanoo korjaamopäällikkö Kai Saarikoski.

Huollot hoituu busseista tukkinostureihin

Originatorin valtti korjaamopalveluissa on monipuolisuus: - Meiltä saa apua kaikenlaisiin hyötyajonevoihin linja-autoista puutavarayhdistelmiin oli sitten kyseessä perushuolto tai vaativampi remontti. Huollamme myös Kesla, Loglift ja Jonsered


ti kantokäsittelytyönsä laatua - eli tekee aktiivisesti omavalvontaa - ja säätää tarvittaessa hakkuukoneen kantokäsittelylaitteistoa. Juurikäävät ovat metsiemme haitallisimpia tuhosieniä. Juurikäävän aiheuttamien vahinkojen on arvioitu olevan vuosittain runsaat 50 miljoonaa euroa Suomessa. Juurikääpää on torjuttava, jos riskialueella kivennäismaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta. Turvemaalla torjunta on tehtävä korjuukohteilla, joiden puuston tilavuudesta ennen hakkuuta on kuusta yli 50 prosenttia.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 105

Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittävyydeksi kannon pinnalla katsotaan 85 prosenttia. Kuvassa lähes 100-prosenttisesti kantokäsittelyaineen peittämä kanto, vaikkakin kannon reunoilta käsittelyaineen väri on jo ehtinyt osin haihtua pois. - Huollamme myös Loglift, Jonsered ja Kesla puutavaranosturit, kertoo korjaamopäällikkö Kai Saarikoski.

neen peittävyyden perusteella. Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittävyydeksi kannon pinnalla Originatorilta saa apua kaikenlaisiin hyötyajonevoihin linja-autoista puutavarayhdistelmiin oli sitten kyseessä perushuolto tai vaativampi remontti. katsotaan 85 prosenttia. Kun Peittävyys oltava kantokäsittelyaineen peittävyys puutavaranosturit joita käykin Varaosavalikoimaa 45. juhlavuosi yli 85 prosenttia laskee, käsittelyaineen teho hallissa tasaiseen tahtiin - lisäk- kehitetään Vuonna 1976 perustettu OriJuurikääpää torjutaan sulan heikkenee merkittävästi. si olemme valtuutettu huoltopisJatkuvasti kehittyvästä va- ginator viettää 45. juhlavuottaan maan aikaisissa (1.5.-30.11.) Luken tilastojen mukaan te Hiab kappaletavaranostureilraosavalikoimasta Oskari Hen- 2021. hakkuissa kantokäsittelyllä. vuonna 2018 saavutettiin kanto- toimintaamme le, Moffett ajoneuvotrukeille, tilä nostaa esiin Boschin tuotteet, - Kehitämme Multilift vaijerija koukkulaitjoissa Originator toimii valta- ja hiomme palveluita entistäkin Kantokäsittely on tehtävä siten, käsittelyn epävirallinen maailteille sekä Focolift ja Zepro perä- ylikunnallisesti Raskassarja -ketjun paremmiksi vastataksemme kulettä kaikki läpimitaltaan 10 manennätys Suomessa, kun laudoille, luettelee Saarikoski. jakelijana: jetusalan muuttuviin tarpeisiin. senttimetriä olevat havupuiden kantokäsittelyä tehtiin lähes 140 Myös liikkuvan kaluston hyd- Boschilla on erittäin laaja Jossain vaiheessa kun tilanne kannot käsitellään. Kantokäsithehtaarilla. Kantokäsittelyrauliikkaan panostetaan aiempaa valikoima000 raskaan kaluston tuotsallii pyrimme järjestämään 45 telyssä käytetään pinta-alat ovat kasvaneet hienos-ja uuden palvelutiukemmalla otteella. ureaa tai harteita. Tunnettujen pyyhkijänsul- -vuotisjuhlat - Uuden palvelukeskuksen kien, starttien ja laturien lisäksi aikana, keskuksenkun avajaiset, sanoo vamaaorvakan itiöitä sisältäviä ti viime vuosien ® myötä asiakkaille voidaan tarjoBosch tarjoaa mm. täyden linjan ratoimitusjohtaja valmisteita. Rotstop vertailukohdaksi otetaan 2000 Jari Kukkota täysi kattaus hydrauliikka- ohjauksen osia (entinen ZF), nen. Juurikäävän torjuntatyön laa- -luvun alku, jolloin kantokäsitkomponentteja asennuksineen, AbBlue laitteet ja laajasti elekttu arvioidaan roniikkaa.telyä tehtiin alle 50 000 hehtaasanoo Saarikoski. kantokäsittelyai-

Yhdestä läpiajettavasta hallista löytyy dynamometri ym. yhdistelmien jarrujen testaukseen.

Metaldon päällirakenteet vaativiin olosuhteisiin Apurungot Ohjaamosuojat

Hydrauliikkasäiliöt

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

Yli 20 vuoden kokemuksella, ammattitaidolla ja parhaista materiaaleista

Metaldon Oy on Iitin Perheniemessä toimiva yritys. Päätuotteitamme ovat puutavara-autojen erikoisteJuurikäävän eli kantokäsittelyalue Suomessa (sinertävä alue räksistä valmistetutriskialue päällirakenteet. Keveys ja kestäkartassa). Lähde: metsäkeskus. vyys yhdistettynä vuosienSuomen kokemukseen alalta takaavat tuotteidemme korkean laadun. Pyrimme kehittämään tuotteitamme raaka-aineista lähtien ja otamme huomioon myös asiakkaan vaatimukset ja toiveet. Teemme myös erilaisia raskaankaluston huolto- ja korjaustöitä.

ria/vuosi Suomessa.

Stora Enson ja Itä-Suomen Myynti: yliopiston tutkimus

Stora Enso toteutti yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa Kantokäsittely-tutkimuksen. Tero Yrjölä - Tutkimuksen tavoitteena oli 040 7061891 tero@metaldon.fi tuottaa uutta tietoa kantokäsittelyliuoksen Metaldon Oy kulutuksesta ja siihen Kuninkaantie 804, vaikuttavista 47450 Perheniemi tekijöistä, kertoo info@metaldon.fi Kalle Y-tunnusKärhä 2955908-6 Stora Ensosta. www.metaldon.fi Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kantokäsittelyn laatua eli Jouni Yrjölä 040 0918636 jouni@metaldon.fi

kantokäsittelyaineen peittävyyttä kannon pinnalla kasvatus- ja päätehakkuilla.

Havupuupoistuman keskijäreydellä merkittävin vaikutus

Havupuupoistuman keskijäreydellä ja edelleen hakkuutavalla oli erittäin merkittävä vaikutus kantokäsittelyliuoksen kulutukseen. - Kantokäsittelyliuoksen kulutus oli tehdyssä tutkimuksessa


106 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

ProVaruste -puutavara-autojen päällerakenteet markkinoille

Historian ensimmäinen ProVaruste -puutavara-auto valmistui joulun alla Kuljetus V. Hirvonen Oy:n Mercedes-Benz Arocsiin. Nosturiksi tulee uusi Kesla 2114Z.

P

roTruck Joensuu on aloittanut puutavara-autojen päällerakenteiden valmistamisen ja asentamisen. ProVaruste -päällerakenne tuo uuden teräksenlujan vaihtoehdon markkinoille ja tekee ProTruck Joensuusta täyden palvelun talon puutavara-autoilijoille.

hintaan. Ja jossain vaiheessa tarkoituksena on laajentaa Pro Varuste -tarjontaa myös muihin kuljetus segmentteihin mutta vasta sitten kun tämä ensimmäinen tuote saatu kunnolla matkaan, sanoo ProTruck Joensuun Vesa Mäkkeli, joka vastaa Pro Varuste -projektista.

ProTruck Joensuu tunnetaan laadukkaista raskaan kaluston huolto- ja varaosapalveluistaan, joita tarjotaan reilu pari vuotta sitten valmistuneissa tasokkaissa toimitiloissa Ivontiellä. - Puutavara-autoilijat ovat erittäin tärkeä asiakaskuntamme. Huollamme ja korjaamme autoja, perävaunuja ja päällerakenteita sekä toimimme KESLA -nostureiden virallisena huoltopisteenä - lisäksi Kongan Konepajan Kesla-myyjä Petri Lievonen pitää asemapaikkaansa tiloissamme. Ajatus puutavara-autojen päällerakenteiden valmistamisesta on syntynyt jo vuosia sitten eli ideat toteutuksesta ovat saaneet kehittyä rauhassa. Asiakkaat ovat kyselleet ja odotelleet meiltä valmista kokonaisuutta puuauton varusteluun, joten päätimme vastata heidän toiveisiinsa ja aloittaa ProVaruste -projektin tosissaan viime keväänä, kertoo ProTruck Joensuun yrittäjäveljekset Toni ja Aki Kuivalainen.

ProVaruste -puutavara-auton runkorakenne perustuu Strenx 700 -erikoisteräksestä valmistettuun LT-palkkiin ja rakennetta tukeviin välipalkkeihin. Runko kiinnitetään autoon kätevästi pulttaamalla ilman hitsaamista. - Erikoisteräksinen runkorakenne on kevyt ja luja sillä kaikki osat ovat Strenx 700 terästä. Myös sisäpuolinen ja kiristyvä nosturiteline on omaa suunnitteluamme samoin kuin karkaistusta alumiinista tehty etusermi. Varustelun komponentit valmistetaan laadukkailla alihankkijoilla Polttoleikkaus Pääkkösellä ja Riitekillä. Kokoonpanohitsausta teemme Hammaslahdella ja autot varustellaan täällä Joensuussa missä on käytössä myös huipputasokas maalaamo, kertoilee Mäkkeli.

ProVaruste kehittyy

Joulun alla valmistunut, histo-

Kevyttä ja lujaa erikoisterästä

Erikoisteräksinen ProVaruste -runkorakenne kiinnitetään autoon pulttaamalla ilman hitsaamista. Sisäpuolinen nosturiteline ja karkaistusta alumiinista tehty etusermi ovat myös omaa valmistusta.

rian ensimmäinen ProVaruste -päällerakenne asennettiin kiteeläisen Kuljetus V. Hirvonen Oy:n Mercedes-Benz Arocsiin. - Olemme tyytyväisiä varus-

telun työnjälkeen ja kokonaisuudesta tuli onnistunut. Toki kehitämme rakenteita edelleen ja kuuntelemme tarkasti asiakaspalautetta. Tavoitteena on kuiten-

kin luoda mahdollisimman pitkälle vakioitu kokonaisuus, jolloin päästään sarjatuotannon laatuun ja järkeviin valmistusaikoihin sekä kilpailukykyiseen

Toimiva hydrauliikka

ProTruck Joensuulla on vankka kokemus hydrauliikasta, mikä on tärkeä asia puutavara-auton päällerakenteita toteutettaessa. - Olemme tehneet paljon töitä hydrauliikan optimoimiseksi. Tähän ensimmäiseen, väkevällä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 107

KESTÄVYYTTÄ KOVIIN JYKIOLOSUHTEISIIN ULTRA LOW

Uuden sukupolven optimoitu rakenne

Jyki on edelläkävijä, joka vie kuljetuksen uudelle tasolle. Perävaunujen tuotekehitys ja valmistus 50 • Käytettävissä maksimaalinen kuormatila vuoden kokemuksella takaa parhaan mahdollisen • Parannettu rakenne loiskuorman vähentämiseksi käytettävyyden ja tuottavuuden. Asiakkaan kanssa yhteistyössä kehitetyissä Jyki-perävaunuissa näkyy Lisätietoja: ja tuntuu vahva ja korkea laatu, joka ei hätkähdä Jyki Oy, Länkipohja vaativiakaan olosuhteita.

www.jyki.fi

Markkinointi E. Kivelä Oy, Kauhava Ideachip Machine Oy, Mäntyharju

WWW.JYKI.FI

w.jyki.fi Kesla 2114Z -nosturilla varus-

tettuun autoon tuli HAWE V60N 130 -säätötilavuuspumppu ja Bondioli Pavesin lauhdutin, koska Kuljetus. V. Hirvonen kuormaa todella paljon. Lauhdutin asennettiin suojaan etusermin taakse samoin kuin Kovin sermisäiliö, mihin asensimme varoventtiilin ylivirtauspiiriin jolloin vastapaineen kasvaessa järjestelmään ei tule vaurioita. Letkut ja liittimet ovat Parkerin laatua myös putkitusten optimaaliseen vetoon on keskitytty huolella, toteaa Mäkkeli. Hydrauliikan lisäksi kaikissa varusteissa luotetaan laatuun. - Käytämme varustelussa mahdollisimman paljon TAVOn ProTruck -komponentteja kuten työkalulaatikkoja ja työvaloja sekä kotimaisia TAV-vetolaitteita, luettelee Mäkkeli.

Kannattaa kysyä...

ProVaruste -päällerakenne on herättänyt jo paljon mielenkiintoa autoilijoiden keskuudessa. - Seuraavaksi työn alle otetaan varusteluun Scania ja tarjouspyyntöjä on mukavasti vaikka ensimmäinen auto lähti vasta ajoon. Kehitämme jatkossa runkorakenteet ja muut komponentit eri automalleihin sopiviksi. Jos olet miettimässä uuden puutavara-auton varustelua kannattaa olla yhteydessä ja tutustua ratkaisuumme, kehoittaa Mäkkeli.

Hydrauliikan lauhdutin asennettiin suojaan etusermin taakse samoin kuin Kovin sermisäiliö

Rakenteissa on mietitty kuljettajan työskentelyn mukavuutta ja turvallisuutta. Jo ensimmäisen ProVaruste -paketin työnjälki on tasokasta.


PUUTAVARAKULJETUKSIIN LAATURATKAISUT

METSÄALAN KULJETUS 51AMMATTILEHTI

AMMATTILEHTI 108 KULJETUS

Monipuolinen ja laaja KESLA City-nosturimallisto saatavilla nyt myös hytillisenä

PUUTAVARAMeiltä huippulaadukkaat KULJETUKSIIN Cranab-nosturit!

n .

-

n

n

Laaja KESLA City -mallisto käsittää 12, 15 ja 17 tonnimetrin nostureita useilla eri ulottuvuuksilla sekä suora- että z-puomisena.

LAATURATKAISUT PUUTAVARAPUUTAVARANOSTURIT KULJETUKSIIN

K

eslan muutama vuosi sitten lanseeraama City -nosturimallisto on kehitetty kaupunkiolosuhteita silmällä pitäen, sillä nosturit on varustettu KESLA proSTABILITY-vakaudenhallintajärjestelmällä. Järjestelmä pitää huolta nosturin käytön turvallisuudesta. Alun perin nosturimallia oli saatavana vain muutamana Z-mallina ja radio-ohjauksella, mutta nyt malleja löytyy eri kokoluokista sekä Z- että suorapuomisena ja ohjauskin onnistuu radio-ohjauksen lisäksi avohallintalaitteesta joystickein ja nyt uutuutena myös hytistä käsin.

PUUTAVARANOSTURIT Suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin. PAKETTINA

19.900,-

Radio-ohjauksesta hyttiohjaukseen

Laaja KESLA City -mallisto käsittää 12, 15 ja 17 tonnimetrin nostureita useilla eri ulottuvuuksilla sekä suora- että KYSY! VOLVO FH 16 6X2 -01 z-puomisena. Alun perin nostureiden 11.500,- SCANIA 6x2 rekanveturi VOLVO FH 13 6X4 -12 ohjauksessa lähdettiin radio-ohjauksesta 25.500,- KESLA-FORESTERI 2010 T + puolipv. lava tai vakaudenhallintajärjestelmän rahtipv. kanssa. Avo 2000 -00 9.900,- tai lavettipv. Kats. v. -19 Sittemmin saataville on tullut avohallintalaite, avohallintalaitteen ja radio-ohjauksen yhdistelmä sekä viimeisimpänä hytti. - Hytille on ollut selkeä tilaus paitsi kotimaassa myös yleisesti metallinkierrätyksessä, jossa yhtäjaksoiset työskentelyajat ovat selvästi pidempiä, kertoo City JYKI 5-aks. -04 NÄRKO 5-aks. -99 KESLA 2110 T -15 liiketoiminan kehittämises-nostureiden Huippusiisti. 24.800,- Huippusiisti. 39.000,tä vastaava Toni Lehtinen Kesla Oyj:stä. Hytti mahdollistaa perinteisen sähköisen 2-vipuohjauksen lisäksi myös sähköisen ohjauksen joko 2 tai 4 vivulla sekä kahdella polkimella. KESLA City-nostureissa on aina sähPorokka Invest ostaa, myy ja välittää...tavaroita, köinen ohjausventtiili, jonka avulla nosturin ohjaus on tarkkaa ja kevyttä. Nosyrittäjyydestä. Loglift 105 ST hytti mutta -14 myös Loglift 105 avo -07 KESLA-FORESTERItureissa -11on laajat hydrauliikkakanavat, Siistitty, kunto-40 vuoden kokemuksella raskaan 9.750,- LTsarjan Vaaka 1P/2V. -09 15.900,Lähes minkä ansiosta liikkeet ovat tarvittaessa tarkastettuna. 33.900,myös nopeat. Näitä ominaisuuksia myös kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi. Nostureita asiakkaat ovat arvostaneet KESLA City -nostureissa. LOGLIFT 105 ST avo -97 �� 10�660,- KESLA City -nosturit ovat kappaleKESLA F 2010 T avo -00 ���� 9�900,tavaranostureita nopeampia ja kestävämTULOSSA: piä, mitä asiakkaat arvostavat korkealle, kertoo Lehtinen. LOGLIFT 105 ST -15

PUUTAVAPERÄVAUNUT PUUTAVARANOSTURIT PUUTAVAPERÄVAUNUT

Porokka Invest ostaa, myy ja välittää...tavaroita, mutta myös yrittäjyydestä. Lähes 40 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi.

Salpakatu 12, 80100 Salpakatu 12,HAKEVAUNU 80100JOENSUU JOENSUU DUMPPERI VOLVO KESLA 2110T -15 LIPE Kats. 11.800,- A 25 + PM 75026 KESLA proSTABILITY VOLVO FH13 6x4 -12 Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi JouniPorokka Porokka 0500 0500 Valm. töihin. 62.500,SCANIA R620Jouni 6x4 -12 373 373473 473jouni@porokka.fi jouni@porokka.fi on Keslan oma ohjelmisto Jyrki Porokka 050 546 4875 jyrki@porokka.fi

JyrkiPorokka Porokka 050 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Kysy vaihtotarjoustamme! LISÄKSI PURETTUNA: KESLA City-nostureissa hyödynnetty Jyrki 546 4875 jyrki@porokka.fi KUU KAUDEN TUOTE! Marjut Kokko 0400 373 473 marjut@porokka.fi KESLA JONSERED 1080 STvakaudenhallintajärjestelmänä ����� -07 333,- +alv proSTABILITY-järjestelmää, joka on LOGLIFT 105 ST H ������� -03 Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi JONSERED 1080 STKeslan ����� -10omaa kädenjälkeä. Oma osaamiKatso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi EPSILON 110 nen mahdollistaa myös asiakaskohtaiset

PUUTAVAPERÄVAUNUT

säädöt. Joillekin asiakkaille on esimerkiksi säädetty, että tietyissä puomin asennoissa nostoja pystytään tekemään ilman tukijalkoja. Anturointi mahdollistaa myös joidenkin liikkeiden, esimerkiksi kuljetusasennon, osittaisen automatisoinnin. - Järjestelmä on saanut helppokäyttöisyydestään positiivista palautetta, toteaa Lehtinen. Metsän ja tehdasalueiden ulkopuolella työskennellessä nosturissa tulee lain mukaan olla vakaudenhallintajärjestelmä, vaikka käytännössä moni työskentelee peruspuutavaranosturilla ilman vakaudenhallintaa.

Yhteistyötä ranskalaisen Dalby-Techmatin kanssa

KESLA City-nostureiden tarina lähti liikkeelle 2016 Ranskasta, jonne ensimmäinen City-nosturi ZT17 suunniteltiin ja myytiin Recycling-nosturin nimellä. Ranska on tänäkin päivänä vahvin City-nostureiden markkina-alue juuri vahvan yhteistyökumppanin ansiosta. Alun perin nosturit myytiin Ranskaan lähinnä jäteastioiden tyhjennykseen, mutta nykyisin niiden käyttökohteet ovat monipuolistuneet. - Yhteistyökumppanimme Techmat myy auto-nosturi-koukkulavapaketteja nykyisin myös mm. rakennusjätteiden keräämiseen, maa-ainesjakeluun ja metallinkierrätykseen, kertoo Lehtinen. Nostureiden myynti on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. - Myynti on kasvanut viime vuosina Ranskan lisäksi kotimaassa. Yhdysvaltojen markkinat vaikuttavat lupaavilta. Toimitimme sinne juuri ensimmäisen isohkon City-nosturierän, joka sisälsi sekä suora- että Z-puomisia nostureita. Nosturit menivät eläinten ruhojen käsittelyyn. Kesla on toimittanut myös kotimaahan useita City-nostureita.

Kehitys jatkuu

KESLA City-nosturimallisto on jo varsin laaja ja vastaa useimpien asiakkaiden tarpeisiin. Yritys kuitenkin uskoo tuovansa myös ensi vuonna City-mallistoon jotakin uutta. Tuotteiden lisäksi kehittäminen jatkuu olemassa olevien markkina-alueiden vahvistamiselle ja uusien markkinoiden avaamisella. - Kun matkustaminen avautuu, tähtäimessä on Benelux-maat ja Iso-Britannia, valaisee Lehtinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UU

KULJETUS 109

TU

US

!

UUDEN SUKUPOLVEN LANGATON ONE TIMBER -PUUTAVARANOSTURIVAAKA

u u u u u

Käyttäjäystävällistä ja kentällä testattua teknologiaa Helppo asentaa ja ottaa käyttöön Tarkka ja kestävä Etätuki ja ohjelmistopäivitykset automaattisesti One Cloud -pilvipalvelu tiedonhallintaan Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi

Koneosapalvelu Vilppulan korjaamosta Hiab-huoltopiste

K

oillis-Pirkanmaalla sijaitseva Koneosapalvelu Vilppulan raskaskonekorjaamo on liittynyt Hiab-huoltopisteiden verkostoon syksyllä 2020. Koneosapalvelun huoltotoiminta keskittyy Hiabin valikoimasta Loglift ja Jonsered puu- ja kierrätysnostureihin.

Nosturit kuntoon joustavasti perushuolloista vaativiin korjauksiin

-Loglift- ja Jonsered -nostureiden huolto on kysytty palvelu Vilppulan raskaskonekorjaamon asiakkaiden taholta, joten Hiab -huoltopiste täydentää hyvin korjaamomme tarjontaa, kertoo Koneosapalvelun toimitusjohtaja Hannu Soimasuo ja jatkaa: - Mänttä-Vilppula on vahvaa metsäteollisuusaluetta. Vilppulassa on mm. kaksi sahaa, joten puutavara-autoja liikkuu alueellamme paljon, ja sijaintimme on kätevä sahoilla kävijöiden näkökulmasta. Koneosapalvelulla on vuosikymmenten vankka kokemus metsäkone-, puuauto- ja kappaletavaranostureiden korjauksista. Perushuoltojen lisäksi korjaamolla tehdään vaativampia nosturikorjauksia, kuten pilareiden

Koneosapalvelu Vilppulan raskaskonekorjaamo on liittynyt Hiab-huoltopisteiden verkostoon syksyllä 2020. Koneosapalvelulla on vuosikymmenten vankka kokemus metsäkone-, puuauto- ja kappaletavaranostureiden korjauksista.

ja hammasosien vaihtoja, ylettimien kunnostuksia sekä väljien reikien täyttöhitsauksia ja koneistuksia. Oma konepaja tukee korjaamon toimintaa. Yhtiöllä on myös kolme valtuutettua nosturitarkastajaa.

Monipuoliset palvelut

Hiab-yhteistyön lisäksi Koneosapalvelu on Keslan valtuutettu huoltopiste, ja useimpien muidenkin nosturimerkkien korjaukset hoituvat tarvittaessa. - Korjaamon suurin volyymi

tulee puutavara-autojen ohella metsäkoneiden korjauksesta. Huollossamme asioi myös muuta liikkuvaa kalustoa kuten mobiilihakkureita ja -murskia, soraautoja ja kaivinkoneita. Tavoitteemme on auttaa korjaamon

asiakkaita monipuolisesti ja pitää alueen kalusto liikkeessä. Joustava palvelu on Koneosapalvelun tapa toimia niin huollossa kuin teknisessä myynnissäkin, ilmoittaa Soimasuo.


110 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nosturi yhä tärkeämmässä roolissa puunajossa

P

itkän linjan nosturikauppias Arto Moilanen lähti yrittäjäksi pari vuotta sitten myymään Palfinger Epsilon nostureita. MoilAr Oy:n toiminta pyörähti mukavasti liikkeelle mutta sitten alkoi puutavara-autoilijoiden taivaalle kasaantua tummia pilviä.

- Nosturikaupassa elettiin vuoden verran hyvin rauhallista aikaa, mikä oli monen tekijän summa ja ehkä vähiten koronan; oli Euroopan kirjanpainajatuhoa, jatkuvaa kelirikkoa läpi talven, lakkoja ja muuta markkinahämmennystä. Nyt onneksi loppuvuoden aikana puutavara-autoilijoiden usko tulevaan on alkanut vahvistua, mikä näkyy tarjouspyynnöissä, jotka osaksi johtavat kauppoihinkin. Niinpä uusia Palfinger Epsilon puutavaranostureita asennetaan kiinni asiakkaiden autoihin useampi heti vuodenvaihteen jälkeen; asennukset hoituvat laadukkaasti Isera Oy:llä Salossa tai muualla asiakkaan valitsemassa paikassa. Myös talvi ja kevät näyttää paljon viime vuotta paremmalle; uuteen tuottavaan kalustoon on uskallettava investoida jos aikoo pysyä tiukassa pelissä mukana, sanoo Arto Moilanen, joka on ollut puutavaranosturi alalla vuodesta 1985 lähtien: - Vuosikymmenten varrelle on osunut kolme syvää talouskyykkäystä sekä lukuisia pienempiä, joista jokaisesta on aina lähdetty uuteen nousuun. Niin lähdetään tästä nykyisestäkin. MoilAr Oy:n Palfinger Epsilon myyntialueeseen kuuluu ”laajennettu”Lounais-Suomi ja Uudenmaan läntinen puoli sekäAhvenanmaa. - Lisäksi palvelen ruotsinkielisiä asiakkaita pitkin rannikkoa på svenska ja luonnollisesti käytettyjä nostureita myyn koko Suomeen, lisää Moilanen.

Maailman suurin valmistaja kuuntelee suomalaisia asiakkaita

Palfinger Epsilon on kasvanut maailman suurimmaksi puutavaranostureiden valmistajaksi. Vuosittain Itävallan tehtaalta tuotetaan noin 4000 nosturia silti toimitusajat ovat pysyneet hyvinä. - Myös Suomessa Palfinger Epsilon on noussut jo useana vuotena markkinajohtajan asemaan. Pääsyynä menestykseen on edistykselliset, hinnaltaan kilpailukykyiset nosturit sekä tehtaan kyky kuunnella asiakkaita heidän nopeasti muuttuvissa tarpeissa. Itselläkin tulee ihan

- Nyt loppuvuoden aikana puutavara-autoilijoiden usko tulevaan on alkanut vahvistua, mikä näkyy tarjouspyynnöissä, jotka osaksi johtavat kauppoihinkin, sanoo MoilAr Oy:n Arto Moilanen esitellessään tyytyväisen asiakkaan Palfinger Epsilon M12Z -nosturia.

nuoruusajat mieleen kun saa seurata miten Itävallan tehtaalla reagoidaan jokaiseen asiakaspalautteeseen ja toiveeseen. Hyvänä esimerkkinä Puukuljetus Heleniuksen kanssa tekemämme ehdotukset kouran rakenteeseen, minkä tuloksena Palfinger Epsilon muutti FG53 kouraa niin että kuitupuunkäsittelyssä puut rullaavat aiempaa jouhevammin ja koura uppoaa vieläkin paremmin pinoon. Ja tehtaan protonostureita tulevista malleista on tälläkin hetkellä koekäytössä Suo-

messa, sillä meillä on maailman parhaat nosturinkäyttäjät ja koneet joutuvat täällä todella koville, toteaa Moilanen.

Nosturit kasvaneet - käyttömukavuus oltava korkealla tasolla

Yhdistelmämassojen ja -mittojen nosto on johtanut meillä siihen, että nostureilla kuormataan yhä enemmän puuta: - Kuormat ovat kasvaneet ja monta kertaa ajetaan lyhyttä siirtoa vaikka asemalle joten

nosturin käyttöaste on todella korkea. Niinpä puutavara-autoilijat ovat siirtyneet järeämpiin nosturimalleihin. Minun alueellani myydyin malli on 12 tonnimetrin M12 joko L- tai Z-puomisena. Myös ulottumasta riippuen 14-15 tonnisia Q150L ja Q150Z malleja valitaan silloin kun kuormataan lähes jatkuvasti. Kokonaisuudessaan Z-nostureiden osuus on merkittävä ja Palfinger Epsilonen hydraulinen esiohjaus on saavuttanut suuren suosion - toki tarjolla on perin-

teiset vipukäytöt sekä täyssähköinen ohjaus. - Hydraulinen esiohjaus on kevyt ja miellyttävä käyttää joten kuljettajan niska ja hartianseutu eivät kipeydy kun tehdään pitkää päivää. Tänä päivänä asiakaat panostavat työhyvinvointiin eli ohjaamon pitää olla tasokas ja ergonominen. Palfinger Epsilonin ohjaamo on paras työpaikka näihin hommiin eikä vähiten ilmajousitetun istuimen ansiosta, ilmoittaa Moilanen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

A Weckman Oy

Matti Heiman puh. 044 5565 948

KULJETUS 95


112 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terminator XXL -pankkomallistossa on tulevat kuormansidonnan määräysten muutokset huomioitu jo pankkojen suunnitteluvaiheessa.

Kuormien sidontaan uudet määräykset

P

uutavarayhdistelmän kuorman sitomista ja kuormatiloja koskevat määräykset uudistuvat. Traficom on antanut uuden määräyksen kuormakoreista ja kuormanvarmistamisesta. Uudessa määräyksessä annetaan tarkemmat tekniset vaatimukset kuorman varmistamiselle sekä ajoneuvojen rakenteille, joilla se toteutetaan. Määräys tulee voimaan 1.4.2021.

Terminator XXL -mallisto valmis uusiin määräyksiin

Terminator XXL -pankkomallistossa on tulevat muutokset huomioitu jo pankkojen suunnitteluvaiheessa. - Olimme tietoisia tulevista mitta- ja turvallisuusmääräysten muutoksista jo Terminator XXL -malliston suunnitteluvaiheessa. Terminatorit suunniteltiin huomioiden tuottavuuden ja mittamuutosten ohella myös liikenneturvallisuusnäkökohdat: Terminatorit saivat perävaunun etunipun tuplakiinnikkeet, triplavaimentimet, alumiinikitkalevyt, sekä 100%:set liukuestepinnat rautahammastuksineen, kertoo Heikki Jokela. Uudet määräykset tuovat nyt esiin pankkoihin tehtyjen muutoksien välttämättömyyden. - Uudet kuormatilojen ja nippusidonnan määräykset korostavat Terminator -malliston ainutlaatuisia liikenneturvallisuusominaisuuksia. Koko mallisto on uusien määräysten mukainen ja kaikilta

Terminator XXL -pankkojen turvallisuusominaisuudet estävät kuvan kaltaiset puunippujen liukumiset jarrutettaessa.

osa-alueiltaan liikenneturvallista kuorman nippusidontaa tukeva, ilmoittaa Jokela. Terminatoreiden 100 %:set liukuestepinnat on nippusidonnan kannalta tärkein Terminator-ominaisuus; ne purevat kiinni myös ”rasvaliukkaisiin” puihin. - Kun puunippu puree kiinni pankkoihin, siirtyvät voimat pankkorakenteiden kautta kiinnikkeisiin, mikä vaatii kiinnikkeiltä erityisominaisuuksia. Kasvaneet pitovoimat vaativat pankkokiinnityksiltä luotettavaa kestävyyttä suurtehojarrutuksissa. Terminatorien kiinnikkeissä on aina vakiona nippusidontaa tukevat turvallisuus ominaisuudet: tuplakiinnikkeet, alumiinikitkalevyt, triplavaimentimet ja 100 %:set liukuestepinnat rautahammastuksineen, luettelee Jokela.

Lisätietoja: Heikki Jokela 050 4129 024 www.terminator.fi

Terminator-turvallisuusvarustuksiin kuuluu 100%:set liukuestepinnat rautahammastuksineen, perävaunun etunipun tuplakiinnikkeet, triplavaimentimet ja alumiinikitkalevyt.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 113

Olemme muuttaneet Lahdessa uusiin tiloihin osoitteeseen Paanakatu 2 - tervetuloa! Varaosat 044 510 4410 Korjaamo 044 510 4427

PUUTAVARAPERÄVAUNUT Jyki V52-T0 -07 Jyki V42-T0 -07 MST 5-aks. -04 Briab 4-aks. kiinteä -07 Parator 5-aks. siirtoteli, alusta -00

Loglift 108ST

-16

PUUTAVARANOSTURIT Kesla 2112T hytti -18 Kesla 2112ZT avo -14 Kesla 2110T hytti -18 Kesla 2110T avo -16 Kesla 2010T hytti -08 Kesla 2010LT hytti 2011->2013 Kesla 2009LT hytti 2009->2013 Kesla 2009LT avo -11 Jonsered 1080DT hytti -12 Loglift 105ST hytti -12 Loglift 96ST hytti -08, -13 Epsilon M110L97 hytti -15 PUUAUTOT Volvo FH13 520 8X4

Epsilon M12Z

-18

Jarkko Konga 0400 347 532

Kesla 2112ZT

-15

Petri Lievonen 0400 529 600

Närko D5YST

-08

-13

Asko Möller 040 744 5626

etunimi.sukunimi@kongan.fi


114 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uutena palveluna Ideachip Machine on aloittanut puutavara-autojen päällerakenteiden asentamisen eli autot varustellaan ajoon valmiiksi asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä.

Ideachipilla Mäntyharjulla tekemisen meininki I

deachip Machine Oy on metsäalan kuljetusyritysten ja energia- alan toimijoiden monipuolinen palvelutalo Mäntyhar-

julla. Edustuksessa olevien laadukkaiden tuotteiden eli Palfinger Epsilon nostureiden, Jyki perävaunujen sekä Jenz hakkureiden ja

Morbark murskainten lisäksi tarjotaan kattavat huolto-, varaosa- ja asennuspalvelut vankalla ammattitaidolla.

Syksyllä 2016 uusiin toimitiloihin, puutavara-autojen ajoreittien solmukohtaan muuttanut Ideachip Machine on vakiinnuttanut paikkansa alan ammatti-

laisten keskuudessa. - Hallissa on ollut täysi kapasiteetti lähes koko vuoden ajan ja myös talvelle on jo jotain töitä tiedossa. Teemme nosturiasennuksia ja -huoltoja, perävaunu- ja päällerakenneremontteja sekä asennamme hakkureita. Uutena palveluna olemme aloittaneet puutavara-autojen päällerakenteiden asentamisen eli varustelemme autot ajoon valmiiksi asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä, kertoo Ideachip Machine Oy:n Teppo Humalainen.

Nosturit todella kovassa käytössä - Z-malli suosituin

Ideachip Machinen myynnissä suosituin nosturimalli on tällä hetkellä Palfinger Epsilon M12Z keskitolppaversiona, LS-hydrauliikalla ja hydraulisella esiohjauksella. Vaikka ohjaamo alkaa olla jo vakiovaruste niin puunajossa käytetään edelleen avomallejakin.

Viime aikoina nosturikauppa on piristynyt ja investointeja tehdään sillä kuormattavaa riittää. - Puutavaranosturit ovat erittäin kovassa käytössä kasvaneiden yhdistelmien ja kuormaamisen lisääntymisen johdosta, mikä johtuu mm. junaanajon yleistymisestä jolloin ajomatkat ovat lyhyet ja nosturia tarvitaan sekä kuorman tekemisessä että purkamisessa. Niinpä autoihin valitaan aiempaa järeämpiä ohjaamonostureita - meillä suosituin malli on tällä hetkellä Palfinger


METSÄALAN AMMATTILEHTI Epsilon M12Z keskitolppaversiona, LS-hydrauliikalla ja hydraulisella esiohjauksella. Z-malleja myydään jo enemmän kuin suorapuomisia sillä ne tarjoavat enemmän kuormatilaa eikä aikaa kulu tehtailla nosturiin kiipeillessä ja sitä siirrellessä pois purkukoneen tieltä. Seurannan perusteella Z-nosturilla varustettu auto tulee keskimäärin tuntia nopeammin päivän päätteeksi autoilijan hallin pihaan kuin suorapuolisella nosturilla varustettu, sanoo Humalainen.

Ennakoiva huolto lisääntynyt

Lisääntynyt kuormaaminen näkyy myös huoltohallissa. - Vaikka nosturit ovat entistä järeämpiä niin kun paljon mätetään ne myös kuluvat. Puutavara-autoilijat ovatkin alkaneet tehdä aikaisempaa enemmän järkevää ennakoivaa huoltoa, jolloin toimintavarmuus paranee ja myös kuormaamisen tehokkuus. Ja kun huollot tehdään ennakkoon niin selvitään yleensä pienemmillä kuluilla kuin jos nosturi ajetaan loppuun ja rikki, muistuttaa Humalainen.

Palfinger Epsilon osoittanut toimivuutensa

Palfinger Epsilon nosturit vastaavat suomalaisten asiakkaiden haasteisiin. - Vaikka meillä nosturit ovat kovemmalle kuin ehkä missään muualla maailmassa niin Palfinger Epsilon toimii luotettavasti. Hyvänä esimerkkinä juuri huoltoon tullut vuosimallin 2016 Z-malli millä on kuormattu todella paljon ja siihen vaihdetaan nyt vasta teleskoopin letkut eikä teknisiä murheita ole ollut ollenkaan, sanoo Humalainen.

KULJETUS 115

joiden 540 hv voimanlähteen kaikki teho saadaan rummulle kun nosturi ym. toiminnot saa voimansa kuorma-auton moottorilta ja Suomen ensimmäisen JENZ 593 traktorihakkurin 1,4 metriä leveällä rummulla, luettelee Ideachip Machine Oy:n Jukka Humalainen. Vuodenvaihteessa Ideachip Machinella alkoi JENZ 583 DL Hybrid hakkurin asennus uuden Sisu Polar kuorma-auton päälle. - Asentaminen sujuu nopeasti sillä Sisu on tehnyt auton projektia varten mahdollisimman valmiiksi jo tehtaalla, kuten pedin nosturille ja asennuslevyn minkä päälle hakkuri asennetaan kääntökehälle pyöriväksi, kertoilee Humalainen.

Jenzin kasvu jatkuu

Jenzin tehtaalla Saksassa valmistusmäärien kasvu jatkuu vuodesta toiseen - niin myös 2020 ja ennusteiden mukaan ensi vuonnakin. - Keski-Euroopassa panostetaan metsäenergiaan tosissaan ja hakkureita tarvitaan koko ajan enemmän. Vaikka Jenz hakkureiden tilauskannat ovat suuret niin tuotantoon tehtyjen investointien ja kehitystoimien ansiosta toimitusajat alkavat olla nyt inhimillisellä tasolla, toteaa Humalainen.

Ideachip Machine tarjoaa kattavat huoltopalvelut ja varaosat puutavara-yhdistelmille ja nostureille; kuvassa remontissa Jyki perävaunu.

Kierrätysteräksen kuljetukseen tehtiin auton päällerakenteet, kontti ja nosturiksi asennettiin uusi Palfinger Epsilon Q150Z. Konttirakenteita on tehty myös energiapuun ajoon.

Perävaunukauppa käy tasaisesti

Perävaunukaupassa vuosi 2020 oli Ideachip Machinelle jopa yllättävänkin hyvä. - Uusia 5-akselisia Jykin vaunuja on toimitettu asiakkaille tasaisesti ja tilauksessa on nytkin muutamia. Myös huolloissa vaunuja käy tasaiseen tahtiin ja teemme lisäksi niihin laajemmatkin peruskunnostukset, kommentoi Humalainen.

Bioenergiakalustoon investoidaan

Jos vuosi 2020 oli Ideachip Machinelle positiivinen puutavara-autojen ympärillä niin myös bioenergiakoneiden kauppa on käynyt hyvin. - Uusia Jenz hakkureita on mennyt asiakkaille puoli tusinaa joten kyseessä on yksi parhaista vuosista Jenz-myynnissä Suomessa. Olemme toimittaneet kaksi järeää puoliperävaunun päälle asennettua JENZ 820 DL hakkuria joissa moottorina CAT 800 hv, kolme JENZ 583 DQ Hybrid kuorma-autohakkuria

Ideachip Machine toimitti vuoden 2020 aikana uusia Jenz hakkureita puolen tusinaa. Kuvassa Inkoon Hakepalvelu Oy:n Jenz HEM 583 DQ Hybrid autohakkuri minkä päällerakentaminen tehtiin Mäntyharjulla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 77

TÄYDEN PALVELUN KONETALO

! Ä J Ä T T I R Y S U KULJET

A ID O LL A JA IT TT A M M A T A A S A LT Y R EA LM A C H IN ER A IS U T. TK A ER N EN K A IR LL Ä Ä P I K A TT A V A S TI ER LI S Ä Ä ! O TA Y H TE Y TT Ä JA K Y S Y

OTA YHTEY TTÄ: ANTTI LARTE 0400 549 570

antti.larte@realmachinery.fi

JUKKA LAINIO 0400 514 349

jukka.lainio@realmachinery.fi

www.realmachinery.fi 020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku | Kuopio | Oulu | Hamina


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 117

Volkswagen up! Cargo on uusin tulokas Suomen pakettiautomarkkinoille. Pienessä autossa on monia isommissa hyötyautoissa tuntemattomia ajoavustimia, kuten kaista avustin ja liikennemerkkien tunnistus.

Kokoaan suurempi pikkujätti V

olkswagen up! Cargo on uusi kompaktiluokan pakettiauto, joka sopii yhtä hyvin pientavaroiden kuljetukseen kuin työmaiden ja yhteisöjen heittopussiksi.

Volkswagen up! Cargo -pakettiauto perustuu 5-oviseen ja jo hyvän tovin markkinoilla olleeseen Volkswagen up! -henkilöautoon. Se on varustettu kolmisylinterisellä ja iskutilavuudeltaan 1,0-litraisella bensiinimoottorilla. Tehoa ahtamattomasta koneesta irrotetaan 65 hv ja vääntömomenttia 91 Nm. Ahtamattoman moottorin ja sen jatkeeksi sovitetun 5-portaisen manuaalivaihteiston yhteispelissä olisi toivomisen varaa. Jos autolla ajaa ajotietokoneen vaihdeopastimen mukaisesti, tahtoo pikkupakulla jäädä muun liikenteen jalkoihin. Taajamanopeuksilla kulku muuttuu sujuvammaksi kun valittuna on pykälää tai kahta ehdotettua pienempi vaihde. Valmistaja ilmoittaa up! Cargon yhdistetyksi polttoaineenkulutukseksi 5,1 l/100km ja CO2 -päästöksi 117 g/km. Koeajossa, uusilla nastarekailla varustetun ja koeajon alkaessa täysin ajamattoman auton kulutus nousi seitsemään litraan sadalla kilometrillä. Painotettakoon että lukemassa on mukana polttoainekäyttöisen lisälämmittimen runsaan käytön tuoma lisä kulutukseen. Kauko-ohjaimella täydennetty Webasto-lisälämmitin lämmittää pienen auton mootto-

Kojelauta on selkeä ja suurten lasipintojen ansiosta autosta näkee erittäin hyvin kaikkiin ajateltavissa oleviin suuntiin.

Takaluukussa on yllättävän hyvin tilaa, kuormalavaa ei tosin kannata suotta sinne sovitella. Takapyöräkoteloiden verhoilujen puute kostautuu korkeahkona ohjaamomeluna.

rin ja sisätilat pikkupakkasella siedettäväksi jo vartissa. Volkswagenin pikkupakun ajettavuus säilyy kuormattunakin valmistajalle ominaiseen tapaan täsmällisenä. Suorituskyvyssä ja etenkin ohjaamo-melussa up! Cargo jää lievästi sanottuna hienoiselle takamatkalle valmistajan isommille hyötyau-

toille.

Kuution kontti

Volkswagen up! henkilöautosta tehdään pakettiautoversio Verhoomo Sorsan pakettiautosarjalla. Takaistuimen tilalle sovitetaan tukevasta vanerilevystä tehdyllä ja hyvin kulutusta kestävällä kankaalla verhoillulla

pohjalevyelementillä, mikä antaa autolle sen pieneen kokoon nähden hulppean liki kuutiometrin kuormatilavuuden. Kantavuutta up! Cargolla on reilut 430 kg. Tilat ja kantavuus riittävät mainiosti vaikkapa metsurin tai metsäkoneen kuljettajan päivittäisiin tarpeisiin. Takaovien ansiosta kuormaus on erittäin helppoa. Kohtuullisen maavaran ja lyhyen akselivälin ansiosta up! Cargolla on helppo sompailla liikenteen seassa. Lisäksi se vie vain vähän parkkitilaa laanilla tai kääntöpaikalla, mikä saattaa olla pinolla vierailevan pölliautokuskin mielestä ehkäpä maailman kovin juttu. Lisäksi takaistuinpaketti toimitetaan auton mukana, joten sen voi halutessaan palauttaa takaisin henkilöautoksi. Tosin yrityskäytössä asiasta kannattaa ennen muutosta keskustella kirjanpitäjän kanssa, jottei tule mahdollista jälkipyykkiä verottajan kanssa.

Huippuvarusteet edulliseen hintaan

Volkswagen up! Cargo -pakettiauton merkittävimpiä vakiovarusteita ovat mm. Hill Hold mäkilähtöavustin, led-päiväajovalot ja halogeeniajovalot, monitoimikamera avustavia järjestelmiä varten, Lane Assist kaistallapitoavustin, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, Climatic-ilmastointi, Radio Composition Phone USB-liitännällä, 2 kaiuttimella ja Bluetooth-yhteydellä

ja monitoiminäyttö Plus sekä 12V-pistorasia kojelaudassa. Lisävarusteena saatavilla on esimerkiksi avustavat järjestelmät -paketti, joka sisältää peruutuskameran, pysäköintitutkan takana ja vakionopeudensäätimen. Tavaratilan ja etuistuinten väliin on myös mahdollista saada lisävarusteinen teräksinen suojaverkko. Ensinäkemältä vaatimattoman oloinen Volkswagen up! Cargo pitää sisällään monia varusteita, mitä kaikilla valmistajilla ei ole tarjolla edes suurempiin hyötyautoihin. Ja hintapyyntikin on, jos ei aivan markkinoiden edullisin, niin ainakin varusteisiin nähden kohtuullinen: n. 16 400 euroa. Volkswagenille ominaisten tehdaslisävarusteiden sortimentti pysyttelee up! Cargossa maltillisena, joskin kaikki tarjolla olevat valittuna auton hintapyynti kiipeää jo 20 000 euron kantimiin. Takuu on kaksi vuotta. Kohtuullisesta lisähinnasta tarjolla on vuoden jatkoturva, mikä kattaa ajokilometrit 100 000 km asti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

118 KULJETUS

Ford hyötyajoneuvopäivillä oli esillä valmistajan koko Suomen maahantuontiohjelman mielenmiintoinen mallitarjonta.

Ford Hyötyautopäivät Porvoon Premier Parkissa

Markkinajohtajuus jatkuu...

F

ord on ollut uudistuneen ja vahvan malliston sekä toimivan jälleenmyyntiverkoston ansiosta viimeiset pari vuotta pakettiautokaupan markkinajohtaja Suomessa. Loppusyksystä Ford tuo tarjolle Transit Trail ja Transit Custom Trail erikoismallit sekä uuden kokonaispainovaihtoehdon Transit Connect -malliin. Sen myötä Connectin ajoneuvovero putoaa jopa yli neljätuhatta euroa. Ford pitää Suomen ja jos tark-

koja ollaan niin koko Euroopan pakettiautomarkkinoiden markkinajohtajan viittaa viisi vuotta harteillaan. Taustalla on vahva, trendien ja asiakkaiden toiveiden mukaan tasaisin väliajoin uudistuva mallisto. Ford Suomen vetovastuun hiljattain kontolleen ottaneen Johan Lindbergin mukaan Fordin markkinaosuus on noin 15 prosenttia koko Euroopan pakettiautomarkkinasta. Suomessa markkinaosuus on sitäkin kovempi, yli 25 prosenttia. Ford hyötyautojen tuotepäällikkö Petteri Pajanen uskoo merkin jatkavan tulevaisuudes-

sakin vahvalla mallistollaan markkinan kärjessä Suomessa: - Tonniluokka on noin 50% alan kokonaismyynnistä ja Cargo luokka noin 25%. Tonniluokassa olemme kakkonen ja Cargo luokassa ylivoimainen ykkönen; markkinaosuus yli 40 %. Kokonaismarkkinaa kun katsotaan niin kaikki kuusi malliamme mahtuvat kirkkaasti 25 myydyimmän mallin sekaan. Pajasen mukaan Transit Customin osalta markkina voisi olla vielä nykyistäkin kovempi mutta yhtenä esteenä on nelivetomallin puuttuminen tonniluokasta. - Suomessa pakettiautomark-

Trail -varustelu tuo Transit Customiin lokasuojien suojakaaret, kylkilistat sekä 16-tuuman kokomustat vanteet ja paremmat puskurit.

kina on siltä osin poikkeuksellinen muuhun Eurooppaan että meillä automaattivaihteisto löytää tiensä nyt jo yli 50 %:iin pakettiautoista. Ja vaikuttaa siltä että automaattivaihteistojen osuus kasvaa jatkossa entisestään. Pajanen on erittäin tyytyväinen myös Ford Ranger lava-automallin myyntimenestykseen Suomessa. Kappalemääräisesti Ranger on myös kevytkuormaautojen markkinajohtaja Suomessa: - Asiakkaat ovat erittäin valveutuneita, mutta myös vaativia. Olemme jalostaneet Rangeria kokoajan eteen päin sekä tuoneet

tarjolle erilaisia erikoismalleja, joille on selkeää kysyntää. Noin joka viides tänä vuonna myyty Ranger on Raptor-erikoismallia. Sen vanavedessä tuomme tarjolle hieman kevyemmin varustellun Ranger Thunder -mallin. Sen ennakkomyynti on lähtenyt räjähdysmäisesti käyntiin. Ranger Thunderin rinnalla Ford tuo markkinoille vaativiin olosuhteisiin tarkoitetut ja näyttävästi varustellut Trail -mallit Transit-malliston raskaampaan päähän.

Tyylillä työmaalle

Uudet Transit Trail ja Transit

Trail -mallien istuimissa ammattikäytön haasteita hyvin kestävät nahkaverhoilut.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Custom Trail -mallit on suunniteltu erityisesti haastavissa olosuhteissa tapahtuvaan työskentelyyn. Niissä on parempi pito etuvetoisen Transit Customin mekaanisen tasauspyörästön lukon (mLSD) sekä Transitin älykkään nelivetojärjestelmän ansiosta. Suomessa Transit Trail on aina AWD nelivetomalli. Älykkäässä AWD-nelivetojärjestelmässä on erilaisia ajotapatiloja sekä AWD Lock -tila jonka avulla moottorilta irrotettavan voiman voi lukita 50:50 suhteessa etu- ja taka-akseleille. Sekä Transit Trail että Transit Custom Trail -malleissa on voimanlähteenä Fordin edistyksellinen 2.0 litran EcoBlue-dieselmoottori, joka on saatavana 130 hv, 170 hv tehoisena.

Hyvin varusteltu

Trail-malleissa on ylimääräinen musta suojaus etu- ja takapuskurien alla sekä sivupaneeleissa. Valmistajan nimikirjamin koristettu etumaski on lainattu Ranger Raptor lava-autosta. Trail malleissa on lisäksi 16-tuumaiset alumiinivanteet ja Trail -logo etuovissa sekä takaluukussa tai ovissa. Transit Customiin on saatavana myös monikäyttöisyyttä lisäävät kattokaiteet ja astinlaudat. - Tehdastilauksena toimitettavan Trail-varustelun lisähinta Trend -varusteluun on Transit Customissa noin 1500 ja Transitissa 1800 euroa, eli karkeasti

KULJETUS 119

Ford Transit Connect sai odotetun kokonaispainopäivityksen, mikä laski mallin autoveroa useilla tuhansilla euroilla.

vannesarjan verran. Lisäksi asiakkaat hyötyvät myös Trail-mallien tasokkaammista sisätiloista. Vakiovarusteisiin lukeutuvat kulutusta kestävät ja helposti puhdistettavat täysnahkaverhoillut istuimet sekä sähkötoimisesti taittuvat ovipeilit ja ajovaloautomatiikka, kertoo Transit tuotepäällikkö Karri Karlsson. Suomessa Transit Custom Trailia tarjotaan L2 koripituutena Sekä H1 että H2 korkeuksina. Transit Trailia tarjotaan Suomessa L2 ja L3 -mallina, H2 kattokorkeutena, mikä mahdollistaa vaikkapa auton varustelun retkeilyautoksi.

Kokonaispainopeliä

Ford Connect on ollut pienoi-

sella takamatkalla pienten pakettiautojen kokoluokan kilpailussa. Tilanteen korjaamiseksi Ford on aloittanut kokonaispainoltaan 2501 kg Transit Connectin tuotannon. Valmiina tehtaalta toimitettava malli sijoittuu nyt alennetun ajoneuvoveron piiriin, mikä tarkoittaa mallista ja varustelutasosta riippuen yli 4000 euroa aikaisempaa matalampaa autoveroa. Kokonaispainoltaan alle 2500 kg pakettiautot lukeutuvat Suomessa täyden autoveron piiriin. - Uuden kokonaispainoluokan ansiosta pääsemme paremmin mukaan tähän kovasti kilpailtuun pakettiautoluokkaan. Fordin etuna on myös se että autot tulevat vaatimusten mukaisina

suoraan tehtaalta, mikä parantaa asemiamme entisestään. Markkina-asemamme näyttää hyvältä sillä Transit Connect on löytänyt

asiakkaita hyvin jo tähänkin saakka, toteaa myyntipäällikkö Petteri Pajanen.

Ford Ranger on oikea valinta myös kiinteistöhoidon tarpeisiin.

Ford Transit Erä-Jorma on tehty työ- ja harrastuskäyttöön Lattia on vuorattu kauttaaltaan kulutusta kestävällä ja liukumista estävällä kumimatolla - Keskeisenä ajatuksena on käytännöllisyys. Siksi sisustan voi pestä vaikka painepesurilla, Viikari kertoo. Kuormatilan etuosaan viety työtaso/laatikosto kätkee sisuksiinsa mikroaaltouunin ja löy-

tyypä laatikosta ilmatäytteinen patjakin. - Pöytälevy ja istuimet saa muutettua näppärästi makuutasoksi, jos päivä venyy työmaalla tai vaikkapa jahtihommissa pitkäksi, Viikari täsmentää. Lisätiedustelut Ford jälleenmyyjät ja Arctic Trucks.

Ford Transit Trail Erä-Jorma on varusteltu vaativaa ammattikäyttöä silmälläpitäen: - Ja mallinimi seuraa mukana myös auton rekisteriotteessa, sanoo Arctic Trucksin Ville Viikari.

K

otimaisella, noin 7 000 euroa maksavalla Erä-Jorma -varustelupaketilla Ford Transit muuntuu perinteisestä pakettiautosta vaativissa olosuhteissa työskentelevien ammattikäyttäjien liikkuvaksi verstaaksi ja taukotuvaksi. Tuotekehitysvaiheessa olevan Erä-Jorma varustelupaketin takana on lava-autojen ja erikoisajoneuvojen varusteluista ja muutoksista tunnettu sipoolainen Arctic Trucks. Toimitusjohtaja Ville Viikarin mukaan

Erä-Jorma lähti liikkeelle asiakaslähtöisesti. Erä-Jorma mallinimellä Arctic Trucks haluaa viestittää auton käyttötarkoituksesta: - Ensimmäinen auto varusteltiin uuteen Ford Transit Trail malliin. Autossa ei ole kiinteitä lisäistuimia, vaan takatilassa on menosuuntaan nähden pitkittäin asennettu ”pirttipöytäryhmä”, mikä on tarvittaessa nopeasti irrotettavissa. Useimmille asennusryhmille riittää perinteiset ohjaamopaikat. Käytännöllisyyttä ajatellen väliseinä on tehty avonaiseksi noin puolesta korkeudesta ylös päin. Pirttipöy-

tä ja käytännössä koko sisusta on tehty pääsääntöisesti metallista ja turkkilevystä. Jos niikseen tulee niin pöydän voi puhdistaa vaikka teräsharjalla.

Monipuolinen varustelu

Arctic Trucks lisäsi nelivetoisen Transitin jo valmiiksi kattavaan varusteluun lukuisia ammattikäyttäjien toivomia varusteita. Ulkopuolisiin lukeutuvat esimerkiksi Fordin omasta lisävarustevalikoimasta irrotetut tikkaat ja kattoteline. Rahtitilan puolelle on lisätty valaistusta ja sisäkattoon on sovitettu aurinkokennosta virtaa ottava tuuletin.

Sisusta on karu mutta toimiva. Pöytien ja laatikostojen sekä mikron lisäksi varusteisiin sisältyvät tehokas invertteri ja sisätilan lisälämmitin.


120 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Fiat Professional Ducato 2.3 Multijet 140 10m3 L2H1 9 Speed AT

tiometriä. Dieselien lisäksi Ducatoa tarjotaan myös maakaasu- ja täyssähkömalleina. Niiden ja alustamallien liittäminen Suomen maahantuontiohjemaan on vielä toistaiseksi avoinna. Nyt koeajettava auto sijoittuu 140 hv konetehon ja 10 kuutiometrin kuormatilan puolesta valikoiman kevyempään päähän.

Uuteen nousuun!

Raskaan työn raataja

Fiat Ducaton 2020-päivityksen ulkoiset uudistukset ovat maltillisia mutta tekniikassa on tapahtunut paljon. Edelliseen versioon näkyvin muutos on maskia kiertävä kehys mikä on nyt hopean sijasta titaanin harmaa.

F

iat Professional päivitti Ducaton pakettiauton tekniikkaa tälle vuodelle. Loppuvuodesta Ducatoon tuotiin tarjolle täysin uusi ja erittäin huokuttelevasti hinnoiteltu 9-vaihteinen automaattivaihteisto. Suomessa tarjottavan malliston kasvattamisella ja uudella vaihteistolla haetaan uutta nostetta nyt jo teini-ikään ehtineen mallisarjan myyntiin. Nykyinen Fiat Ducato pohjautuu vuonna 2006 ensiesiteltyyn malliin. Sittemmin mallia on toki päivitetty jo moneen kertaan. Tuorein ulkonäköpäivitys

tehtiin vuonna 2014, sisustaa päivitettiin jo muutamaa vuotta aikaisemmin. Tuoreimmassa MY2020-päivityksessä ulkonäköä kohennettiin vain etumaskin kehyksen osalta, mikä on nyt hopeanharmaan sijasta titaanin värinen. Tekniikan puolelta on enemmänkin kerrottavaa. Kaikki Ducaton dieselmoottorivaihtoehdot perustuvat nyt 2,3-litraiseen MultiJet 2 Euro 6d moottoriin, josta on tarjolla kaikkiaan neljä eri tehovaihtoehtoa, välillä 120 - 180 hevosvoimaa. Tehon tuottoa säädellään sähköisesti ohjatun muuttuvageometrisen pakokaasuahtimen voimin, mikä valmistajan mukaan takaa konetehosta riippumatta korkean vääntömomentin

laajalla kierrosalueella ja pienen polttoaineenkulutuksen.

Uusi vaihteisto

Kovin juttu on päivityksen jälkimainingeissa tarjolle tuotu täysin uusi ZF:n valmistama 9Speed-automaattivaihteisto. Tasan 1000 euron lisähinnasta tarjottava vaihteisto korvaa mallistossa pitkään palvelleen 6-pykäläisen robottivaihteiston. Fiat esitteli uuden automaattilaatikon jo puolitoista vuotta sitten, mutta koko alkupään tuotanto varattiin asuntoautoalustoihin, joiden markkinaa Fiat hallitsee liki 75 prosentin markkinaosuudella Euroopassa. Sittemmin Fiat on tuonut automaattivaihteiston tarjolle myös Ducato

umpipakettiautoihin. PSA Yhtymän Peugeot ja Citroen antavat vielä toistaiseksi odotuttaa omia automaattivaihteistojaan Boxer ja Jumper -malleissaan.

Runsaasti vaihtoehtoja

Automaattivaihteiston myötä Fiatia maahantuova Italmotor Finland Oy kasvatti merkittävästi Ducato mallivaihtoehtojen tarjontaa Suomessa. Ducatoa saa nyt yli 70 eri varianttina. Koripituuksia on neljä ja korkeuksia kolme. Kaikki mallit ovat etuvetoisia ja kokonaismassaltaan 3500 kiloisia. Suurin vetokuorma on 2,5 tonnia. Kantavuutta on parhaimmillaan noin 1400 kg. Kuormatilavaihtoehtoja on kaikkiaan kuusi välillä 8-17 kuu-

Kymppikuutioinen Ducato on ollut Suomessa aina hyvä myyntiartikkeli. Tavaratilan koon sekä tilavan ja valoisan ohjaamon puolesta se sopii vaikkapa huoltoautoksi, firman yleispeliksi tai vuokrauskäyttöön. Koeajorupeaman ensikilometrit paljastavat Ducaton jousituksen ja automaattivaihteiston esisäädetyn terveisien viennin asemesta vaatiivaan ammattikäyttöön. Kuormatta ajettaessa jousitusta voi luonnehtia jopa poikkeuksellisen kovaksi, kuin sitä ei olisi lainkaan ja myös vaihteensiirrossa on havaittavissa lievää empimistä. Kun Ducaton avaraan kuormatilaan kammetaan suurista lastausaukoista muutaman sadan kilon edestä kuormaa, muuttuu auton ajokäytös ja vaihteiston toiminta parempaan suuntaan. Välimatka entiseen, robotisoituun manuaalivaihteistoon on positiivisessa mielessä varsin pitkä. Automaattivaihteiston yhteydessä kuljettajalla on valittavanaan kolme erilaista vaihteistoohjelmaa: Eco, Normal ja Power eli tehotila. Näistä ensin mainittu on nimensä mukaisesti viritetty parhaan mahdollisen polttoainetalouden ehdoilla ja se sopiikin erityisen hyvin pitkille matkoille ja verkkaiseen ajoon. Toista ääripäätä edustava Power pyrkii hyödyntämään kaiken tarjolla olevan huipputehon ja se onkin järkevä ajotila esimerkiksi peräkärryn vetoon tai raskailla kuormilla ajettaessa. Liikkeellelähdettäessä automaattisesti kytkeytyvä Normal-ajotila vaikuttaisi koeajon perusteella asiallisimmalta ajotilalta jokapäiväisiin ajotilanteisiin. Fiat on aina taitanut polttoainetehokkaiden moottorien valmistuksen, eivätkä nyt tehdyt uudistukset tee poikkeusta tähän sääntöön. Valmistaja ilmoittaa 140 hv moottorin CO2 -päästöksi 204 g/km ja WLTP-mittaustavan mukaiseksi polttoaineenkulutukseksi peräti 11,5 litraa sadalla kilometrillä. Koeajossa valmistajan ilmoittamat kulutuslukemat jäivät odotetusti saavuttamatta, joskin kulutus asettui poikkeuksellisesti ilmoitettua matalammaksi. Kulutus asettui polttoainekäyttöistä lisälämmitintä ahkerasti käyttäen 9-10 litran välimaastoon.

Avustavia järjestelmiä

Ohjaamon puolella uuden löytäminen kysyykin jo suuren-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suurten lasipintojen ja asiallisten sivupeilien ansiosta Ducatosta on hyvä näkyvyys.

nuslasia. Uutuuksiin voitaneen nimetä liitettävyysvaihtoehdoilla täydennetty mediasoitin, missä 7-tuuman kosketusnäyttöön on ympätty myös peruutuskameran näyttö ja laajennetut matkapuhelintoiminnot. Jos jotain olisi kaivannut, niin ohjauspyörässä soisi olla nykyistä laajemmat säätömahdollisuudet eikä polkimien uudelleensijoittelustakaan olisi haittaa. Kuljettajaa avustaviin järjestelmiin on sen sijaan panostettu Fiat-uutuuksilla, joihin lukeutuvat esimerkiksi automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ja kaistavahti. Lisäksi kuorman painon mukaan säätyvään ajonvakautusjärjestelmään sisältyy nyt mäkilähtöavustin ja kaatumisenestojärjestelmä. Edellä mainitut lukeutuvat

Automaattivaihteistoa ohjataan perinteisellä vivulla. Ajotilan valinta käy Mode-nappulasta.

Suomessa vakiovarusteisiin. Valinnaisten tehdaslisävarusteiden listalla ovat vain värivaihtoehdot sekä vetokoukun, peruutuskameran sekä roiskeläpät ym. sisältävä Pack 3, joka nostaa auton hankintahintaa kaikissa koripituuksissa tasan 2000 eurolla.

Rahalle vastinetta

Uusimman sukupolven Fiat

Ducaton verolliset hintapyynnit alkavat noin 31 000 eurosta, millä saa 8 kuutioisen, 120 hevosvoimaisella moottorilla ja manuaalivaihteistolla varustetun umpipakun. Hinnaston toinen äärilaita tulee vastaan n. 51 000 eurossa, millä saakin jo 17 kuutiometrin tavaratilan, 180 hv moottorin automaattivaihteistolla ja kattavan vakiovarustelun päälle tulevan Pack 3 varustepaketin. Nyt koeajettava auto on niin ikään automaatilla ja Pack 3 varusteilla ja sen hintapyynti on ilman tavaratilan vanerointia aika tarkalleen 40 000 euroa. Maahantuoja on hinnoitellut automaattivaihteiston ja Pack 3 -varustelun niin houkuttelevasti, että on vaikea uskoa monenkaan uuden Ducato-asiakkaan enää kääntyvän ostopäätöksessään manuaalivaihteisen auton puoleen. Vahvan malliston lisäksi Fiatilla on tehty vahvaa jälkeä myös Suomen jälleenmyynti- ja huoltoverkoston kehitystyössä, mistä kiitos kuuluu luonnollisesti maahantuoja Italmotor Finland Oy:lle. Sen ansiosta Fiatin logoa on alkanut jälleen näkymään myös pienemmillä paikkakunnilla ja palvelutaso onkin saatu lyhyessä ajassa nostettua isolle automerkille sopivaksi, koko maan kattavaksi ja asiansa osaavaksi palveluverkostoksi.

KULJETUS 121

Kuormatilan puolella on hyödynnetty jokainen liikenevä senttimetri. Kuormansidontapisteitä soisi olevan nykyistä enemmän.

Maavaraa on kuin lava-autossa konsanaan mikä on tärkeä asia vaikkapa työkonetta kentällä huollettaessa.


66 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 123

Täyssähköinen Peugeot e-Expert XL 75 Kw on sisarmalleineen vuoden merkittävin pakettiauto-uutuus.

Peugeot e-Expert XL 75 kW

Ilmaisia kilometrejä

P

eugeot astuu täyssähköautojen pakettiautomarkki- noille parhaimmillaan yli 300 km toimintamatkaan yltävän Peugeot e-Expertin voimin. Koeajossa päästötön tavara-autouutuus paljastuu erittäin onnistuneeksi kokonaisuudeksi.

PSA Yhtymän uuden tonniluokan pakettiautomalliston myötä Suomeen on saatu ensimmäiset kelvollisiin toimintamatkoihin yltävät sähköpakettiautot.

Ostajien iloksi uutuus tuodaan tarjolle Peugeotin, Citroenin ja Opelin lisäksi kuin myös yhteistyökumppani Toyotan mallivalikoimaan Ja ensi vuodelle on luvassa sähköauto-uutta myös pienempään rahtiautoluokkaan. Kovimmat jutut nyt koeajettavassa Peugeot e-Expertissä ovat kunnon kantavuus ja luvattu toimintamatka, joka on nyt sadan kilometrin asemesta päälle kolmesataa kilometriä.

Sulautuu joukkoon

Uusi Peugeot e-Expert poh-

jautuu nykyiseen Expertiin. Sähköauton ulkoisia tuntomerkkejä ovat vasemman etulokasuojan latausluukku ja valmistajan tunnukset, missä on nyt hailakan siniset tehosteet. Sopivaa vaihtoehtoa valittaessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä valmistajakohtaiset erot ovat hinnoittelun osalta satasien luokkaa. Suurimmat erot mitataan vakiovarusteiden ja lisävarusteiden puolella. Esimerkiksi Peugeotissa on vakiona integroitu 11 kW latauslaite, joka on Opeliin tarjolla lisähin-

Kaupallisia pikalatauspisteitä hyödyntämällä sähköautolla voi ajaa jopa täysin ilmaiseksi. Sen mahdollistaa mm. Lidl-kauppaketju, joka tarjoaa osassa toimipaikoistaan autoilijoille ilmaista sähköä - ja mikä parasta jopa 50 kW pikalatausvaihtoehdolla.

nasta. Toisaalta Opel tarjoaa asiakkailleen Peugeotia ja Citroenia laajemmat mahdollisuudet auton räätälöintiin varusteiden osalta. Lisäksi eroja löytyy maahantuojien takuuehdoissa. Citroen ja Peugeot myöntävät autoilleen Suomessa viiden vuoden takuun ilman kilometrirajoitusta. Vastaavaan eivät kilpailijat aivan yllä. Toyota tuo oman mallinsa tarjolle kevään 2021 aikana.

Vaihtoehdot eri tarpeisiin

Peugeotin dieselmallien tavoin täyssähkömallista on tarjolla kolme korin pituusvaihtoehtoa: 4,60 m, 4,95 m ja 5,30 m. Lyhyimmässä versiossa eli XS -mallissa tavaratilan tilavuus on

4,6 m³. Pisimmässä XL-mallissa tavaratilan tilavuus on 6,1 m³. Vakiovarustukseen kuuluvan väliseinän lastausluukun ja ModuWork istuinjärjestelmän ansiosta kuormatila on kasvatettavissa 6,6 kuutioon ja tavaratilan lattiapituus jopa 4 metriin. Kuormatilan puolella ovien ja luukkujen sekä kuormatilan mitat ovat kantavuuden tavoin samat kuin polttomoottorivarianteissa. Kantavuutta on vakiomallissa 1 000 kg ja isoimmassa mallissa lähes 1 250 kg. Lisähinnasta sekä XS- että M -koripituuksiin on tarjolla korotettu kantavuus, mikä nostaa mallien parhaat kantavuudet yli 1200 kilogrammaan. e-Expert soveltuu myös jatkuu...

Pikalatausmahdollisuuden ansiosta akusto täyttyy ripeästi aina 80 prosentin varaustasoon asti. 50 kW asemasta irtoaa puolessa tunnissa noin 23 kW edestä virtaa.


124 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Keskikonsoli on varattu ajosuunnan ja ajotavan valintanapeille; eri ajotiloja on tarjolla kolme.

Kuljettajan eteen aukeava näkymä on liki sama kuin dieselmalleissa. Mittaristo kertoo kaiken tarvittavan ajoon liittyvän. 7-tuuman kosketusnäyttö pelaa myös Apple Car Playn valikkona.

...jatkuu peräkärryn vetoon. Suurin vetopaino on tasan 1000 kg.

Ostaisinko..?

Kolme ajotilaa

Peugeot e-Expertiä tarjotaan kahdella eri akkukapasiteetilla: 50 tai 75 kWh. Vakioakulla pisimmäksi toimintamatkaksi luvataan 230 kilometriä ja suuremmalla akulla peräti 330 km. Akut on sovitettu auton alustaan, joten ne pudottavat painopisteen alemmaksi, eivätkä syö kallisarvoisia senttimetrejä rahtiosastolta. Ajossa painopisteen vaikutuksen huomaa kohentuneena ajovakautena. Samalla ohjausvaste tuntuu dieselmalleja täsmällisemmältä. Koeajetun Peugeotin lisävarusteilla täydennetty ohjaamovarustelu on asiallinen. Täyssähköauton kojelauta on pitkälti sama dieselin kanssa. Hallintalaitteista mittaristo, vaihdevalitsin ja käsijarrun vipu ovat erilaisia. Viimeksi mainittu on nyt sähkötoiminen. Nykyautojen tapaan myös e-Expertin kuljettaja voi valita ajotilanteeseen sopivan ajotilan kolmesta eri ajotilavaihtoehdosta. Pisin toimintamatka saavutetaan Eco ajotilassa, joka rajoittaa moottorin tehon 60 kW ja vääntömomentin 180 Nm. Samalla lämmityksen ja ilmastoinnin tehoa lasketaan alemmaksi. Normal ajotila, joka kytkeytyy aina kun auto käynnistetään tarjoaa huipputehoa 80 kW ja Vääntömomenttia 210 Nm. Tehokkain eli Power ajotila ottaa moottorista irti kaiken tehon 100 kW ja 260 Nm. Lisäksi valittavana on erityinen ja omasta kytkimestä aktivoitava B-ajotila, mikä tehostaa virran takaisinkeruujärjestelmän toimintaa. Ajossa B-ajotila toimii vähän kuorma-auton pakokaasujarrun tavoin, mikä säästää käyttöjarruja ja tuo mukavuutta ajotapahtumaan. Rahtimalli on ajotuntumaltaan rauhallinen ja ennakoitava. Teho irrotetaan moottorilta pehmeästi, mikä on tavarankuljetukseen

täyssähkömallien ennakkomyynnin lähteneen hyvin vauhtiin: - Olemme jo ohittaneet viime vuoden koko segmentin myynnin. Toimitukset rullaavat hyvin ja uusia tilauksia tulee hyvin sisään.

Moottoritilassa on runsaasti tyhjää tilaa. Nyrkkisääntönä on että oranssiin ei pidä sähkäautossa koskea; siinä kulkee voimavirta.

tarkoitetussa autossa pelkästään positiivinen asia.

Nolla-päästöt - jopa nolla-kuluin

Aikaisemmin mainittu 11 kW:n autolaturi on Peugeotissa vakiotavaraa. Latausvaihtoehtoja on useita: kotilataus sukopistokkeesta, WallBox seinälaturi sekä tietenkin julkiset latauspisteet. Edistyksellisen akuston lämmöntasaus- ja pikalatausjärjestelmän ansiosta auto hyväksyy jopa 100 kW:n pikalatauksen. Valitusta lataustavasta ja akun kapasiteetista riippuen latausajat asettuvat reilun 30 minuutin ja liki kahden vuorokauden välimaastoon. Peugeot jälleenmyyjien kautta noin 1600 euron hintaan tarjottavan 11 kW WallBoxin voimin pisimmät latausajat asettuvat 5-7,5 tunnin haarukkaan. Pikalatausmahdollisuus nostaa e-Expertin käytettävyydessä liki samalle tasolle dieselmallien kanssa, ainakin pääkaupunkiseudulla, missä välimatkat ovat usein muuta maata lyhyempiä. Kaupallisia pikalatauspisteitä hyödyntämällä sähköautolla voi ajaa jopa täysin ilmaiseksi. Sen mahdollistaa mm. Lidl-kauppaketju, joka tarjoaa osassa toimipaikoistaan autoilijoille ilmaista sähköä - ja mikä parasta jopa 50 kW pikalatausvaihtoehdolla. K-ketjun K-Lataus on nykyisin

maksullinen. 50 kW pikalataus maksaa 0,2 eur/min. Hitaammat 0,02 eur/min. Peugeotin ajoakkuun saa 50 kW pikalatauksella puolessa tunnissa reilun 22 kWh edestä virtaa, mikä riittää vajaan 100 km matkalle.

Peugeot e-Expert on kokonaisuutena arvioituna onnistunut ja ensimmäinen, muihin kuin pihapiirin alueella suoritettaviin kuljetustehtäviin soveltuva täyssähköpakettiauto. Sen valtteja ovat käytön vaivattomuus, asialliset kuormatilat sekä tietenkin matalat käyttökustannukset ja vähäiset paikallispäästöt. Valitettavasti edellä mainituista ominaisuuksista voivat nauttia vain maksukykyiset auton ostajat. Peugeot e-Expert malliston verolliset lähtöhinnat alkavat XS koripituudessa 50 kW akustolla noin 43 300 eurosta ja päättyvät nyt koeajetun Peugeot XL 75 kW mallin noin 49 400 euroon. Nyt koeajetun auton verolli-

nen kokonaishinta kohoaa lisävarusteiden kanssa reiluun 55 000 euroon. Vastaavasti varustellun dieselmallin hintapyynti jää yli 15 000 euroa edullisemmaksi. Korkeamman hankintahinnan lisäksi sähköauton kanssa on varauduttava aikaa vieviin latausaikoihin. Kotilatauspisteen kanssa yhteiselo on sujuvaa, mutta julkisten latauspaikkojen varassa toimiminen onkin sitten toinen kokonaisuus. Ja vaatii käyttäjältä useisiin eri matkapuhelinaplikaatioihin kirjautumista ja maksukorttitietojen luovuttamista sovellusten ylläpitäjille. Unohtamatta sitä seikkaa, että ainakin suurimmissa keskuksissa latauspisteet saattavat olla usein valmiiksi miehitettyjä. Maahantuojan mukaan kysyntä on kohdistunut Suomessa suuremman kapasiteetin omaavilla akuilla tarjottaviin mallivaihtoehtoihin, mikä on ilmastollisista ja pitkistä välimatkoista johtuen varsin ymmärrettävää.

Hyvä toimintamatka

Marraskuun lopulla, talvirenkain ja nollan paikkeilla olevissa lämpötiloissa auto kulutti virtaa pienimmillään 25,9 kWh / 100 km. Silloin ajotilana oli taloudellisin eli, moottorin ja lämmityslaitteen tehoja vähentävä ECO. Normal ajotilassa virtaa kuluu samalla ajotyylillä ja samoin lämmityslaitteen säädöin noin 30 kWh / 100 km. Power-asentoa käytettiin koeajossa vain satunnaisesti. Sen käyttötarve on perusteltua peräkärryä vedettäessä ja raskailla kuormilla, jos silloinkaan. Auton kulku on asiallista ECO-ajotilallakin. Positiivista sanottavaa e-Expertissä riittää, eikä akuston reipas kapasiteetti anna aihetta moitteen sanaan. Hieman omasta mukavuudesta tinkimällä e-Expertillä yltää helposti 200300 km toimintamatkaan, mikä ylittää reippaasti useimpien päivittäisen ajotarpeen. Uusi malli on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Peugeotia maahantuovan Auto-Bon Oy:n tuotepäällikkö Tomi Kari sanoo

Kuormatilan ja kantavuuden osalta auto on liki identtinen dieselmallien kanssa. Peugeotin lattia on verhoiltu kauttaaltaan monikerroksisella pohjalevyllä. Turkkilevyn ansiosta ratitila kestää kovempaakin käsittelyä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SUOMEN EDULLISIN JA LAAJIN PAKETTIAUTOMALLISTO

AMMATTILAISILLE. TALENTO alk. 30 590 €

5,2–6 m3

3,4–4,2 m3

DOBLÓ alk. 18 890 €

8–17m3 2,5 m3

FIORINO alk. 16 590 €

DUCATO alk. 31 590 €

Olkoon kuljetustarpeesi pieni tai iso, löydät varmasti tarpeisiisi sopivan mallin markkinoiden monipuolisimmista ja kustannustehokkaimmasta pakettiautomallistosta. Fiat Doblò Cargo autoveroton hinta alk. 16 852,56 €, autovero 1 437,44 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 18 290 €. EU-yhd. 6,5 l/100 km, CO2 168 g/ km. Fiat Fiorino Cargo autoveroton hinta alk. 14 014,11 €, autovero 1 975,89 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 16 590 €. EU-yhd. 5,7 l/100 km, CO2 137 g/km. Fiat Talento autoveroton hinta alk. 28 609,86 €, autovero 1380,14 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 30 590 €. EU-yhd. 6,3 l/100 km, CO2 186 g/ km. Fiat Ducato autoveroton hinta alk. 28 686,22 €, autovero 2 303,78 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 31 590 €. EU-yhd. 9,1 l/100 km, CO2 223 g/km. Kuvan autot erikoisvarustein.


126 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mercedes-Benz GLB on varsin tyylikäs katumaasturi. Sivuhelmojen ja pyöränkoteloiden reunojen mustat muovilistat lisäävät auton offroad-ilmettä ja suojaavat kiveniskemiltä.

Mercedes-Benz GLB 200d Business Progressive Line

Järkiratkaisuja sopivaan hintaan

M

eri järjestelmät keskenään.

ercedes-Benzin katumaasturimallistossa sillan rakentajaksi kompaktin GLA:n ja jykevän GLC:n väliin tarkoitetu täysin uusi GLB täyttää onnistuneesti mallistosta puuttuneen aukon. Jopa seitsemälle rekisteröitävä GLB on mallikelpoinen esitys järkevästä tilankäytöstä.

Uutta GLB:tä voi hyvällä syyllä luonnehtia Mercedeksen monipuolisimmaksi katumaasturiksi. Valmistajan mukaan se yhdistää tila-auton muunneltavuuden, henkilöauton mukavuuden ja maasturin ajovarmuuden ainutlaatuisella tavalla. Edellä mainitut ominaisuudet eivät ole tuulesta temmattuja, sillä samaan perusrakenteeseen juuri ilmestyneen toisen sukupolven GLA:n kanssa perustuva GLB tarjoaa tarvittaessa tilat jopa seitsemälle hengelle. Mallia on saatavana etu- ja nelivetoisena. Voimanlähdevalikoimassa on bensiini- että dieselmoottorit, joskaan hybridivaihtoehtoja ei ole ainakaan toistaiseksi tarjolla. Mercedeksen tapaan myös GLB:ssä on markkinoiden kehittyneimpiin kuljettajaa avustaviin käyttöliittymiin lukeutuva MBUX, joka ymmärtää niin puhetta kuin kosketustakin.

Reilusti tilaa

Täysin uusi GLB on Mercedes-Benzin kompaktimaastureista ensimmäinen, johon on saatavana lisävarusteena kolmannelle istuinriville kaksi eril-

Tukea ja turvaa tekniikasta

Kojelaudan uutuus ovat offroad-henkiset alumiinioptiikkaiset putkielementit, jotka löytyvät myös ovista ja keskikonsolista.

lisistuinta. Viisipaikkaisena takaistuimen jalkatilat ovat lähes metrin luokkaa. Pituudeltaan alta viisimetrisen auton runsaat tilat ovat reippaan akselivälin ja auton menosuuntaan nähden poikittain asennetun moottorin ansiota. GLB:llä on pituutta 4,63 metriä ja akseliväliä on liki 2,83 metriä. Samaan perusrakenteeseen uuden GLA:n kanssa pohjautuva GLB jää pituuden ja leveyden osalta vain neljän senttimetrin päähän isoveli GLC:stä. Korkeusvertailussa GLB ottaa peräti kuuden senttimetrin etumatkan GLC:n, mikä ulosmitataan reiluna päätilana matkustamon puolella. Korkeuden ja liki 90 astetta aukeavien takaovien

ansiosta takaistuimelle kulku on tehty vaivattomaksi. Edellä mainittujen seikkojen ansiosta GLB kaikilla istuinpaikoilla on varsin väljät ja mukavat oltavat.

Tyyli-ikoni

Muiden Mercedesten tapaan myös GLB:ssä kuljettajan eteen avautuu tyylikäs ja käytännöllinen kojelauta, mihin on tuotu valmistajan klassisista malleista tuttuja piirteitä. GLB:ssä asiat ovat viety vieläkin pidemmälle. Koristeosissa ja listoissa on maastoautolle sopivaa särmikkyyttä, mikä näkyy vaikkapa ovien sisäkahvojen muotoilussa. Nyt koeajettava viisipaikkainen GLB 200 d on etuvetoinen

ja Business varustelutason päälle autoon on valittu Progressive Line ja Avantage -varustepaketit. Ensin mainittu sisältää ilmastointiautomatiikan lisäksi tehokkaat led-ajovalot, 18 tuumaiset kevytmetallivanteet ja joukon käyttömukavuutta kohentavia varusteita kuten esimerkiksi etäisyyssäädettävän takaistuimen ja sisätilan tunnelmavalaistuksen. Advantage tuo kojelautaan vakiovarusteisiin lukeutuvien ja halkaisijaltaan 7-tuuman näyttöjen tilalle yli 10-tuumaiset teräväpiirtonäytöt. Lisävarusteisiin luketuvat lisäksi intuitiivinen MBUX-multimediajärjestelmä sekä kattava Energizing Comfort -mukavuusjärjestelmä, joka verkottaa auton

GLB:ssä kuljettajan tukena ovat uusimmat avustinjärjestelmät. Aktiivinen turvallisuus on siten tämän kokoluokan huipputasoa. Uusimpia ajoavustinpaketin toimintoja ovat esimerkiksi kääntymistoiminto ja hälytysajoneuvoille vapaan ajoväylän järjestävä toiminto. Tuoreinta tarjolla olevaa tutka- ja kameratekniikkaa sekä navigaatiotietoja hyödyntävien ajoavustimien ansiosta GLB:llä on mahdollista ajaa hetkittäin automaattisesti. Aktiivinen vakionopeudensäädin sovittaa nopeuden ajoreittiin perustuen, ennakoiden esimerkiksi kaarteet, risteykset ja liikenneympyrät. Sitä täydentävät mm. aktiivinen hätäpysäytysavustin ja aktiivinen kaistaavustin. Uudessa GLB:ssä on vakiovarusteena laajennettu aktiivinen jarrutusavustin. Se auttaa välttämään peräänajot edellä hitaasti ajavaan, pysähtyvään tai paikallaan seisovaan ajoneuvoon. jarrutusavustin hidastaa auton vauhtia lähestyttäessä hitaammin ajavaa ajoneuvoa, vaikka vakionopeudensäädin ei olisi aktivoituna. Ajossa automatiikan tarjoama mukavuus ja huolettomuus tempaiseekin nopeasti pauloihinsa. Esimerkiksi pitkäveteisillä moottoritieosuuksilla GLB:n kuljettaja voi olla hetkittäin liki matkustajan roolissa. Toki vastuu turvallisuudesta on aina kuljettajalla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Teknistä etumatkaa

Mercedes-Benz GLB:n voimanlähdevalikoiman kulmakiviä ovat uudistetut bensiini- ja dieselmoottorit. Edeltävän sukupolven moottoreihin verrattuna uusien moottoreiden ominaistehoja on kasvatettu selvästi ja taloudellisuutta parannettu sekä päästöjä pienennetty. Bensiinimoottorimallisto alkaa GLB 200:n ahdetusta 1,3 litraisesta ja päättyy GLB 35 4Matic AMG:n 306 hv huipputehon tuottavaan 2-litraiseen rivinelikkoon. Ammatti- ja yrityskäytössä bensiinivaihtoehtoja mielenkiintoisempia ovat niin ikään täysin uudet ja erittäin hyvän hyötysuhteen dieselmoottorit. Uuden E-sarjan yhteydessä esitellystä 2 litran OM 654q-dieselmoottorista on tarjolla kolme tehovaihtoehtoa: 116 hv (180 d), 150 hv (200 d) ja 190 hv ( 220 d 4Matic). Kaikkien edellä mainittujen yhteydessä on uusimman sukupolven 8-vaihteinen 8G-DCT -vaihteisto. Edeltävästä GLK:sta poiketen GLB:n moottori on sovitettu moottoritilaan menosuuntaan nähden poikittain ja vetävät pyörät sijaitsevat nyt etuakselilla. Jatkuva 4Matic-neliveto on tarjolla lisähinnasta. Moottorin voimantuotto on tasaista ja vaihteiston käytös ensiluokkaista. Ohjaustuntumassa ei ole moi-

Takamatkustajille on tarjolla mukavat oltavat. toisen istuinrivin istuimissa on 14 cm etäisyys säätövarat. Etuvedon ansiosta kardaanitunneli on olematon. Siksi myös keskimmäinen istuinpaikka sopii matkantekoon.

tittavaa ja jousitus on asiallinen. Pesäero valmistajan suurempiin katumaasturivaihtoehtoihin tulee esiin sisämelussa, joka kantautuu pääasiassa renkaista. Melua ei ole häiritsevästi, mutta kuitenkin havaittavasti. GLB kääntyy etuvetoiseksi ja pitkän akselivälin omaavaksi autoksi yllättävän pienessä tilassa. Valmistaja ilmoittaa kääntöympyrän halkaisijaksi 11,7 metriä, mikä koeajon perusteella pitää aika lailla paikkansa. Plussaa ansaitsee myös inhimillinen ja varsin yleinen rengaskoko 215/65R17 millä on oma osuutensa huippuluokan mukavuuden ja ajettavuuden luomisessa.

Mitä maksaa?

Mercedes-Benz GLB:n verol-

liset hintapyynnit alkavat 180 d mallin vajaasta 45 000 eurosta. Teholuokan kasvattaminen 116:sta 150:een hevosvoimaan nostaa hintapyyntiä vajaalla kahdella tuhannella eurolla. Hieman yllättäen bensiinimoottorivaihtoehtojen hintapyynnit lähtevät 180 A:n reilusta 45 500 eurosta ja konetehon korotus seuraavaan luokkaan nostaa auton hintaa reilulla 2 500 eurolla. Toki moottorin koko kasvaa silloin 1,3:sta kahteen litraan. Suomessa perusvarustelutaso on Business, mitä voidaan laajentaa auton ulkonäköä ja varusteita kohentavilla Style, Progressive ja AMG -varustelupaketeilla. Tehokkaimman ja kattavilla AMG varusteilla täydennetyn GLB 35 4Matic AMG:n hintapyynti on jo reilut 72 500 euroa.

Yritysautokäytössä kiinnostavia lukemia edustavat käyttöedun ja vapaan käyttöedun kuukausiosuudet lähtevät 685/850 eurosta. Uuden Mercedes-Benz GLB:n monipuolisuutta kuvastaa muunneltavuuden ohella myös vaihtoehtojen runsaus. Mercedes

KULJETUS 127 lyö GLB:n voimin kapulaa lähimpien kilpailijoiden rattaisiin, myös hinnoittelun saralla.

Volkswagen Transporter oli 1 617 kappaleella Suomen ostetuin pakettiauto vuonna 2020 jo yhdeksättä vuotta peräkkäin.

Transporter edelleen myydyin pakettiautomalli

Uuteen GLB:hen on tarjolla nelisylinteriset bensiini- ja dieselmoottorit, jotka uudistettiin täysin uusien kompaktiluokan mallisarjojen lanseerauksen myötä Koeajossa 200 d -mallin kulutus asettui 5 - 5,9 litran haarukkaan, mikä on hyvä lukema korkealle autolle.

Tavaratilaa on istuinpaikkojen määrästä ja istuimien asennoista riippuen 130:stä jopa yli 1800 litraan asti. Välipohjan alta paljastuu reilusti lisää säilytystilaa.

V

olkswagen Transporter oli 1 617 kappaleella Suomen ostetuin pakettiauto vuonna 2020 jo yhdeksättä vuotta peräkkäin. Transporterin osuus kaikista Suomessa rekisteröidyistä pakettiautoista oli 12,6%. Kaiken kaikkiaan Volkswagen Transportereita on rekisteröity vuonna 2012 alkaneen menestysputken aikana 18 578 kappaletta.

Transporter oli myös sekä nelivetoisten että automaattivaihteisten pakettiautomallien ykkönen Suomessa vuonna 2020. Nelivetoisten mallien osuus kaikista Transportereista oli 60,8 % ja automaattivaihteisten mallien osuus kaikista Transporte-

reista 45,5 %. - Vuoteen 2021 lähdemme erityisen valoisin mielin siksi, että saamme mallistoomme täysin uuden Volkswagen Caddyn, joka tulee olemaan oman luokkansa ehdoton mittapuu niin tuotteena kuin kaupallisestikin sekä tilaettä pakettiautosegmentissä. Lisäksi pääsemme nyt toden teolla vauhtiin jo viime vuonna Suomessa ensiesitellyn Grand California -matkailuautomme kanssa. Uskomme, että monipuolinen tuotevalikoimamme ja verkostomme tarjoamat palvelut vastaavat myös vuonna 2021 erinomaisesti laajan asiakaskuntamme moninaisiin tarpeisiin, kertoo K-Auton Volkswagen Hyötyautoista vastaava liiketoimintajohtaja Juha-Pekka Sihvonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teräksenlujaa autovarustelua

HUIPPU-UUTUUDET NYT SAATAVILLA!

LAZER LISÄVALOT

RST-STEELILTÄ

VIRALLINEN MAAHANTUOJA

Teräksenlujaa autovarustelua RST-Steel Oy | Antintie 4 | 85500 Nivala 0400 890 813 | ilpo.eskola@rst-steel.fi

Haikanvuori 3 | 33960 Pirkkala Puh. 0400 159 812 | arttu.eskola@rst-steel.fi WWW.RST-STEEL.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 129

Work System ajoneuvovarusteet Carsportin valikoimiin

R

uotsin johtava autokalustevalmistaja Work System on solminut maahantuontisopimuksen Suomen suosituimpiin kevyiden hyötyautojen varustelijoihin kuuluvan Carsport Designin kanssa.

Work System on ollut Suomen autokalustemarkkinoilla reilun viiden vuoden ajan oman tytäryhtiönsä kautta sekä verkkokauppana. - Olemme jatkuvasti kasvattaneet myyntiämme Suomessa, mutta haluamme nyt ottaa suuremman kehitysaskeleen ja kasvaa markkinoiden kärkijoukkoon myös Suomessa, samoin kuin olemme onnistuneet tekemään Ruotsissa. Siitä johtuen olemme etsineet Suomesta yhteistyökumppania, jonka kanssa voimme päästä tavoitteeseemme. Koemme että Carsport Design on tähän täydellinen kumppani, sanoo Work System:n toimitusjohtaja Bengt Rimark. Carsport Design on Pohjoismaiden suosituin kevyiden hyötyautojen koritehdas, joka tunnetaan parhaiten sen monipuolisesta muunneltavien sisustusratkaisujen valikoimasta Volkswagen, Mercedes Benz ja Ford -hyötyajoneuvoihin. Tuotantoautojen lisävarustelu ja räätälöinti on tärkeä osa liiketoimintaa ja sen merkityksen odotetaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. - Carsport on toteuttanut uudistettua strategiaansa määrätietoisesti, ensin avaamalla Varustelukeskuksen Vantaalle maaliskuussa 2020 ja nyt ryhtymällä Work System -tuotteiden maahantuojaksi, sanoo Carsport Designin myynti- ja kehitysjohtaja Olli Ronkainen.

Carsport Design on aloittanut ruotsalaisten Work System autokalusteiden maahantuonnin ja myynnin. Järjestelmien tilaus onnistuu joko sellaisenaan tai valmiiksi asennettuna worksystem.fi verkkokaupasta.

Work Systemin laajasta valikoimasta löytyy laadukkaat ratkaisut pakettiautojen varusteluun huoltoautokäyttöön.

Work System ajoneuvokalustevalikoima kattaa kaikki hyötyautoluokat. Kuvassa Ford Ranger pick-upin lavalle tarkoitettu kaksoispohjaratkaisu.

Sumutinjärjestelmällä eroon matkustamon bakteereista ja viruksista

S

uomen ensimmäinen pikadesinfiointilaitteistolla varustettu esteetön taksi luovutettiin Carsport Vantaan varustelukeskuksessa taksiautoilija Hannu Aholle.

DecoEco sumutinjärjestelmän hienojakoinen sumu leviää hankalasti puhdistettaviinkin koloihin. Laitteen 9K-luokitus takaa bakteerien ja virusten hävittämisen liki 100 prosenttisesti. Tekniikka on alun perin kehitetty sairaalaympäristöön, josta se on kehitetty ambulansseihin ja nyt kiireettömiä siirtokuljetuksia tekeviin esteettömiin takseihin.

Carsport Designin varusteleman esteettömän Volkswagen Crafter GL V.I.P. -taksin varusteluun on lisätty auton matkustamon n. 30 sekunnissa desinfioiva DecoEco sumutinjärjestelmä. - Kyse on dekontaminaatiosta, joka hävittää 30 sekunnin sumutuksella tutkitusti useimmat bakteerit ja virukset, myös Covid-19 tautia aiheuttavan koronaviruksen, sanoo Carsport Designin toimitusjohtaja Ari Jonasson. Ajoneuvoon asennetussa järjestelmässä käytettävät sumutus-

aineet ovat Jonassonin mukaan täysin ympäristöystävällisiä sekä ihmisille että luonnolle. Laitteen käyttö tapahtuu kuljettaja olevasta katkaisijasta. Hintaa laitteille jää asennettuna ja autosta riippuen noin 4500 - 5000 eur. Idea desinfiointilaitteesta on lainattu ambulanssipuolelta, missä järjestelmä on käytössä

laajemmaltikin. Taksipuolelle järjestelmä tuotiin autoilija Hannu Ahon aloitteesta. - Toivon että järjestelmä palvelee koulu- ja asiakaskyydeissä niitä, jotka arvostavat puhtautta ja desinfioituja tiloja. Se miten järjestelmä otetaan vastaan jää nähtäväksi, toteaa Hannu Aho Esem Oy:stä.

Aki Hyvönen (vas.) Volkswagenin maahantuonnista, Carsportin Ari Jonasson, Harri Heikkilä Caara Kouvola sekä autoilija Hannu Aho ja Carsportin Olli Ronkainen ensimmäisen desinfiointilaitteilla varustetun taksiauton luovutustilaisuudessa Vantaalla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

130 KULJETUS

Opel Zafira Life nostaa saksalaisvalmistajan osakkeita merkittävällä harppauksella ammattiliikenteeseen sopivien autojen segmentissä.

Opel Zafira Life L 180 D Turbo A Executive

Monikäyttöinen tila-auto

T

äysin uudessa Opel Zafira Life pikkubussissa yhdistyvät tila- auton mukavuus ja pakettiauton tilankäyttömahdollisuudet. Mallia on tarjolla 8ja 9-paikkaisena sekä diesel- että täyssähkömalleina kolmessa eri koripituudessa. Edullisimmillaan alle 40 000 euroa maksava uutuus vastaa onnistuneesti niin ison perheen kuin taksiliikenteen tai yrityskäytön tarpeisiin. Jos ihan tarkkoja ollaan niin Zafira Life on paremminkin jatkoa aikaisemmalle Vivaro pakettiauton jopa 9-paikkaiselle Tourer -mallille, kuin edeltävälle Zafira -tila-autolle. Jääkin nähtäväksi millaisen vastaanoton mallin neljäs mallisukupolvi saa Opel -asiakkailta. Pakettiautotaustan ansiosta Zafira Lifeä on saatavilla peräti kolmena eri koripituutena, joskin lyhyin eli S-koripituus on tarjolla vain Zafira e_Life -täyssähköautona. Dieselmoottorilla tarjolla ovat keskipitkä M ja pisin L -koripituusvaihtoehdot. Koripituuden kasvattaminen vaikuttaa lähinnä tavaratilan kokoon ja suurimpaan kantavuuteen. Varustelutasoja on niin ikään kolme: Perustaso Worker, kattavampi Comfort ja ylellinen Executive. Varustelutason korotus Workerista Comfortiin on hinnoiteltu noin 1300 euroon. Se

Opel Zafira Lifen kuljettajanäkymä on tuttu Vivaro pakettiautosta. Runsaiden säilytystilojen ansiosta taksiliikenteen datapäätelaitteet saa pienellä vaivalla piiloon kojelaudan uumeniin.

tuo mukanaan automaatti-ilmastoinnin, ovien avaimettoman avaus- ja lukitusjärjestelmän sekä peruutustutkat eteen ja taakse. Lisäksi pakettiin sisältyy katvealuevaroitin ja 180-asteen kuvakulman tarjoava peruutuskamera. Kattavin Executive on aina 8-paikkainen. Yhden paikan vähennys tulee siitä kun kahden istuttava etuistuin vaihtuu sähköisesti säätyviin ja asiallisilla hierontatoiminnoilla varustettuihin nahkapäällysteisiin erillisistuimiin. Lisäksi Executive sisältää ksenon-ajovalot, liukuoven myös oikealle kyljelle ja auton perään avattavalla ikkunalla varustetun läppäluukun sekä lasisen panoraamakaton matkustamon puolelle. Nyt koeajettava auton Execu-

tive varustelua on täydennetty entisestään lisähintaisilla Innovation Driver- ja Safety -paketeilla sekä matkustamon istuinkiskojärjestelmällä, mikä mahdollistaa viimeisen istuinrivin nopean irrotuksen tarvittaessa. Lisähinnasta tarjolla on myös toisen istuinrivin järjestelyn mahdollistava lattiakiskojärjestelmä. Näin tavaratilaa on koripituudesta riippuen pahaimmillaan reilusta viidestä yli kuuteen ja puoleen kuutiometriin. Polttomoottorivalikoimassa ovat teholtaan 120, 145 ja 180 hv dieselit. Näistä ensin mainittu on tilavuudeltaan 1,5-litrainen ja aina 6-portaisella manuaalivaihteistolla. Se on tarjolla M- ja L-koripituuksiin. Vain L-koripituudessa tarjottavat 145 ja 177

Taustapeilin yhteydessä oleva laajakulma näyttää matkustamon tapahtumat.

hv tehomyllyt ovat puolestaan 2-litraisia ja saavat jatkeekseen sulavatoimisen 8-vaihteisen momentinmuunninautomaatin. Täyssähköisten Zafira e-Life -mallien kulkupuolesta vastaa tasauspyörästön yhteyteen sovitettu 136 hv moottori.

Yltäkylläinen varustelu

Kuljettaja istuu Zafira Lifessä korkealla ja edellä mainittujen mukavuusherkkujen ansiosta myös varsin mukavasti. Kojelauta paljastaa selkeästi sukulaisuuden hyötyautopuolelle. Mittaristo on perinteinen ja konstailematon. Ajon kannalta tärkeimmät säätimet löytyvät nopeasti omien nappuloiden takaa. Kojelaudan keskustaa hallitseva näyttö on pyhitetty viihde- ja navigointi-

järjestelmille. Executive varustelun mukana tuleva, kojelaudesta kuljettajan näkökenttään taittuva HUD-näyttö ja etenkin sen yhteyteen tuotu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ansaitsevat kiitoksen sanan. Erillisten etuistuimien ansiosta penkkien välistä sopii kulkemaan matkustamon puolelle. Ammattiliikenteessä se helpottaa asiakaskontaktointia ja maksuliikenteen hoitamista. Etummaisen istuinrivin ylellisyys jatkuu korkeana myös muilla istuinpaikoilla. Entisaikojen kirkonpenkit on korvattu runsaat säätömahdollisuudet omaavilla nahkapäällysteisillä erillisistuimilla. Koeajossa takapenkkiläiset pysyivät oloihinsa tyytyväisinä koko useamman


METSÄALAN AMMATTILEHTI sadan kilometrin mittaisen reissun, mitä edes auttoi matkustamon valoisuutta lisäävä panoraamakatto. Edeltävässä Renault Traficiin perustuvassa Tourerissa takamatkustamon lämmitys hoitui lattiatasoon viedyn lisäpuhaltimen avuin, mikä, etenkin talvisaikaan piti onnistuneesti kyytiläisten oltavat siedettävinä. Zafira Lifen rakenteessa matkustamon lämmitys hoituu monien kilpailijoiden tapaan katonrajaan vietyjen puhalluskanavien kautta, mikä on hyvä asia kesäkuumalla, mutta herättää kysymyksen lämmitystehon riittävyydestä pakkaskeleillä.

Tilaa ja muunneltavuutta

Koeajoauton L-koripituus tarjoaa hulppeat tilat myös matkatavaroille. Takimmainen istuinrivi normaaliasennossaan tilaa jää vielä runsaan metrin verran. Tilaan sopii vaivatta useampikin matkalaukku tai vaikkapa lastenvaunut. Lattiatasossa kyytiin voi ujuttaa istuimien alta lankkua koko kuormatilan pituudelta. Ja istuimien selkänojat eteen taitettuna auto taipuu jo pakettiauton toimenkuvaan. Istuimet saa myös kokonaan matkasta, jolloin tilaa on kokolailla sen kuusi kuutiometriä.

Henkilöautomainen

Ajoltaan Opel Zafira Life on lähempänä henkilö- tai tila-autoa kuin pakettiautoa. Myös äänie-

Matkustamossa on hyvin tilaa. Executive varustelutaso sisältää panoraamakattoikkunan lisäksi istuimien nahkaverhoilut.

ristystä on kohennettu. 180 hv moottori ei jätä toiveita suorituskyvyn suhteen ja hiljattain tarjolle tuotu 8-portainen automaattivaihteisto pelaa moitteetta maantiellä ja taajamassa. Liekö lisäistuimien tuoman lisäpainon tai kenties pakettiautomallista kohennetun jousituksen ansiota, mutta Zafira Life tarjoaa havaittavasti saman sarjan pakettiautoja paremman ajokokemuksen, niin ohjausvasteen kuin jousituksen osalta. Zafira Lifen myötä Opelin takamatka kilpailijoihin on kaventunut ja kenties jopa hävinnyt kokonaan. PSA Yhtymän dieselmoottorit tunnetaan kestävinä ja polttoainetaloudellisina jo pitkän ajan takaa, eikä Zafira Lifen keulalle sovitettu 2-litrainen tee asiaan poikkeusta. Koeajossa polttoaineenkulutus asettui 7,4 litran

tuntumaan. Tosin moottoritienopeuksilla, matkustajien kanssa ajettaessa kulutus kasvoi reilulla litralla.

Laatua järkihintaan

Osaksi PSA Yhtymää yrityskaupan myötä tulleen Opelin mallistoa on uudistettu onnistuneesti parin viimeisen vuoden ajan, eikä Zafira Life tee poikkeusta onnistuneiden mallistolanseerausten listaan. Kattavat varusteet ja järkevät tilankäyttöratkaisut sekä asiallinen äänieristys ja auton hintaluokkaan nähden ylellinen mukavuus vievät kuljettajan ajatukset nopeasti pois tavara-autojen maailmasta. Ainakin siksi aikaa kunnes on aika sovittaa yli viiden metrin mittaista autoa ahtaan parkkihallin vielä ahtaampaan parkkiruutuun. Korkeutta autol-

KULJETUS 131

Sivuliukuovet aukeavat ja sulkeutuvat sähköisesti, joko kojelaudasta, matkustamon puolelta tai kauko-ohjaimesta. Lattiakiskojen ansiosta penkit liukuvat tarvittaessa reilusti eteen päin, mikä auttaa viimeiselle riville kulkuun.

Tarjolla on kaikkiaan kolme koripituutta välillä 4,6-5,3 m. Kaikkien vaihtoehtojen korkeus jää alle kahteen metriin. Pisimmässä L -koripituudessa tavaratilaa on pienimmilläänkin reilun metrin verran. Autossa on ainesta myös esteettömäksi taksiksi.

la on sentään säntilliset alle 1,95 metriä, joten auto sopii suurimpaan osaan halleista. Ja erilaiset tutkat ja sähköisesti kääntyvät sivupeilit antavat tarvittaessa lisää pelivaraa, jos sellaiset on osattu valita lisävarustelistalta (Worker). Edullisimman, Zafira Lifen Worker -mallin verollinen hintapyynti jää alle 40 000 euron, mikä on varsin kohtuullinen hinta 9-paikkaisesta autosta. Nyt koeajettava Executive malli edustaa kattavin lisävarustein täydennettynä ja liki 69 000 euron hintapyynnillään hintahaitarin toista ääripäätä. Ääripäiden välimaastoon sopivat, ja reilusti

pienemmillä hintapyynneillä myös täyssähkömallit. Opel Zafira Life ja e-Life tuovatkin täysin uuden ja varsin onnistuneen vaihteen suurten tila-autojen ja pikkubussien kauppaan Suomessa. Toki samaa autoa saa myös toisilta PSA Yhtymän merkeiltä, joten ennen ostopäätöstä on syytä tehdä merkkien keskeistä vertailua.

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, jota saat jo noin 250 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.Suomi@yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803, Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


PARKER F3 METSÄALAN AMMATTILEHTI

KUORMA-AUTOPUMPPU:

HELPPO KYTKEÄ & VAPAUTTAA

F3-pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon ja käytettäväksi silloin, kun kuljettajan on käsiteltävä hydrauliikkayksikköä samalla, kun hän ohjaa kuormaautoa. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydraulipumppu voidaan vapauttaa täysin moottorista. Uusien F3-pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa. F3-pumpun ja muut Parkerin luotettavat sekä laadukkaat pneumatiikka- ja hydrauliikkatuotteet raskaan kaluston käyttöön saat helposti matkasi varrella palvelevilta ParkerStore-yhteistyökumppaneilta. Mobile Technology Centerit auttavat mahdollisissa hydrauliikan päivitystarpeissa ja hydrauliikkahuollossa. Letkut • Liittimet • Hydrauliikka • Pneumatiikka • Tarvikkeet


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

Uusi teknologia tekee etäläsnäolosta lähes aidon tuntuista

A

alto-yliopisto, Taideyliopisto ja Tampereen yliopisto kehittävät miljoonarahoituksella virtuaalista läsnäoloa, joka näyttää ja tuntuu siltä kuin kaikki osallistujat olisivat samassa tilassa. Näkö- ja kuuloaistin lisäksi todentuntua voidaan luoda kosketuksella ja tuoksuilla. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Yle, Keho Interactive, Huawei, Microsoft, Valo Motion, Espoon kaupunginteatteri ja Svenska Teatern.

Aalto-yliopisto, Taideyliopisto ja Tampereen yliopisto ovat saaneet MAGICS-hankkeelle Suomen Akatemian 2,4 miljoonan euron tutkimusinfrastruktuurirahoituksen. Yliopistot aikovat muodostaa infrastruktuuriverkoston, joka tukee muun muassa liikkeentallennuksen ja virtuaalisen ympäristön tutkimusta. Hanke keskittyy erityisesti immersiiviseen ja todentuntuiseen etäläsnäoloon, jossa osallistuja upotetaan osaksi virtuaalimaailmaa. MAGICS hyödyntää uusinta digitaalista teknologiaa taiteellisten esitysten, todenkaltaisten pelien ja muiden etäläsnäoloratkaisujen luomiseen. Konsortiota johtaa professori Mikko Sams Aalto-yliopistosta ja varajohta-

MAGICS-infrastruktuuri mahdollistaa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen muun muassa taiteellisissa esityksissä. Kuva: Aalto Studios.

jana toimii professori Atanas Gotchev Tampereen yliopistosta. - Korona on tuonut vahvasti esille uudenlaisen etäläsnäolon tarpeen. Fyysinen tapaaminen voidaan enenevässä määrin korvata luontevalla etäläsnäololla. Vaikkapa eri kaupungeissa olevat ihmiset voivat virtuaaliteknologian ansiosta ikään kuin istua ja kahvitella saman pöydän ääressä. Mutta tämä kaikki vaatii tutkimusta ja uusien teknologioiden kehittämistä, Mikko Sams kertoo. Konkreettinen esimerkki uudesta teknologiasta on virtuaalistudioon liittyvä yhteistyöprojekti Ylen ja Keho Interactiven kanssa. - Yksi henkilö voi fyysisesti sijaita Ylen ja toinen Aalto Stu-

diosin virtuaalistudiossa. Kameran liikedataa pyritään siirtämään studiosta toiseen niin, että henkilöt ovat katsojan näkökulmasta täysin samassa tilassa”, sanoo MAGICS-hankkeen teknologiajohtaja ja Aalto Studiosin johtaja Marcus Korhonen.

Yksi teknologia, monta käyttötarkoitusta

Aalto keskittyy mittaamaan, analysoimaan ja digitoimaan tutkimuksiin, esityksiin ja peleihin osallistuvien ihmisten käyttäytymistä ja kokemuksia mahdollisimman todellisissa tilanteissa. Tampereen yliopisto rakentaa ja käyttää virtuaalimaailmoja ja etäläsnäoloa muun muassa pelitutkimuksessa ja näyttöteknologioissa.

- Yhteishankkeessa etuna on se, että samaa teknologiaa voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa ja monien toimijoiden tarpeissa. Esimerkiksi Tampereen yliopiston pelitutkimuksen tekemiseen voidaan käyttää samaa laitteistoa kuin taiteen tekemiseen Taideyliopistossa, sanoo tutkijatohtori Tero Heikkinen Taideyliopistosta. MAGICS-laitteisto mahdollistaa kehon toimintojen ja kasvojen ilmeiden tarkan mittaamisen ja analyysin. Mittaukset auttavat ymmärtämään, miten ihmiset vuorovaikuttavat ja ymmärtävät toinen toisiaan ja minkälaisia tunteita koetaan esimerkiksi pelaamisen aikana. - Visuaaliset vihjeet, vuorovaikutus ja aistihavainnot voivat olla hyvin todentuntuisia. Katsoja voi liikkua ja kokea olevansa teatteriesityksen sisällä. Aidon oloisten visuaalisten vihjeiden lisäksi katsoja voi aistia esimerkiksi kosketuksen erityisten hansikkaiden avulla tai haistaa synteettisesti tuotettuja tuoksuja, Atanas Gotchev kertoo. Uutta teknologiaa voidaan hyödyntää esiintyvässä taiteessa monin tavoin: esityksiä voidaan esimerkiksi katsoa useassa paikassa samanaikaisesti, ja lavasteet voidaan toteuttaa kokonaan virtuaalisesti. - Haluamme kehittää virtuaaliteatterin ja etäläsnäolon mah-

dollisuuksia. Virtuaaliset esitystavat ovat lisääntyneet viime vuosina, eikä tarve niille ole ainakaan vähenemässä, sanoo Taideyliopiston vararehtori Jaana Erkkilä-Hill. Yritysyhteistyö on hankkeessa keskeisessä roolissa. Yritysten kanssa luodaan yhteisiä toimintamalleja, tarjotaan palveluja ja myös opitaan parhaita käytänteitä. Yritysyhteistyökumppaneita ovat Ylen ja Keho Interactiven lisäksi muun muassa Huawei, Microsoft, Valo Motion, Espoon kaupunginteatteri ja Svenska Teatern. MAGICS-infrastruktuuri jakautuu kaikille kolmelle kampukselle. Aalto-yliopiston infrastruktuuripalvelut kattavat Aalto Studiosin ja käyttäytymistutkimuksen laboratorion (ABL). Tampereen yliopiston infrastruktuuri keskittyy CIVIT-keskukseen (Centre for Immersive Visual Technologies) ja TAUCHI -yksikköön. Taideyliopiston infrastruktuuri on ankkuroituna Taiteellisen tutkimuksen keskukseen (CfAR). Fyysiset ja virtuaaliset infrastruktuuripalvelut ovat avoimia akateemisen henkilöstön ja teollisuuden tuotekehityksen tarpeisiin. Infrastruktuuri sisältää sekä paikallaan pysyviä että liikuteltavia laitteistoja.


134

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Salhydron toiminta uudelle tasolle

Salhydron uusi toimpiste sijaitsee Nurmijärvellä näkyvällä paikalla Helsinki-Tampere moottoritien varrella.

S

alhydro Oy on muuttanut tammikuun alussa 2021 täysin uusiin toimitiloihin Nurmijärvellä. 30-vuotta asiakkaita palvellut perheyritys on kasvanut yhdeksi Suomen johtavista hydrauliikka-alan toimijoista pitkäjänteisellä työllä. Uudet tilat vastaavat kasvun tarpeisiin ja takaavat ensiluokkaiset nopeat toimitukset entistä suuremmasta varastosta. Ilvesvuoren teollisuusalueelle nousseessa keskuksessa on pinta-alaa lähes 8000 neliötä, josta suurin osa jopa 12 metriä korkeaa varastotilaa. Suuri piha-alue tarjoaa varmasti riittävästi parkkialuetta sekä tilaa operoida suurimmillakin yhdistelmillä. Logistinen sijainti on loistava Helsinki-Tampere moottoritien varrella ja samalla näkyvyys ohikulkeville suurille liikenne-

virroille taattu. - Salhydron toiminnan kulmakivi on ollut aina suuri varasto. Edelliset vuodesta 1998 palvelleet toimitilat olivat jääneet jo ajat sitten ahtaiksi. Nyt meillä on mahdollisuus kasvattaa varastomääriä entisestään; asiakkaiden tarpeen vaatiessa jopa moninkertaisesti aiemmasta. Myös toiminnan tehokkuus paranee oleellisesti kun logistiikkatoiminta saadaan järjestettyä yhdelle lattiapinnalle niin että materiaalivirrat kulkevat optimaalisesti. Kuorma-autot purkavat tulevan tavaran suoraan sisään vastaanottoalueelle ja ottavat lähtevän rahdin kyytiin lähettämöstä. Ja olemme nostaneet uusissa tiloissa automaatioasteen aivan uudelle tasolle. Käytössä on esimerkiksi suuret varastoautomaatit, sähkötrukit ja niissä mobiilipäätteet tuotteiden keräilyyn ilman papereita, kertoo toimitusjohtaja Marko Salminen.

Nurmijärvellä Vuoden Yrittäjä 2020 -palkittu Salhydro Oy on perheyhtiö toisessa polvessa; Juha (vas.), Marko ja Mika Salminen kehittävät tekemistä vastaamaan asiakkaiden tulevaisuudeen tarpeisiin ja haasteisiin.

Asiakkaiden tarpeeseen

Kaiken panostuksen tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen entisestään. - Tällä hetkellä yli 30 000 nimikkeen varastomäärää kasvatetaan jatkossa asiakkaiden tar-

peeseen. Meillä on tällä hetkellä noin 250 aktiivista päämiestä ja uusia tuotteita otetaan valikoimaan tasaiseen tahtiin; yhtenä esimerkkinä syksyllä alkanut Enerpac hyraulityökalujen maahantuonti. Ja kun tuotteiden kä-

Salhydron uuden lähes 8000 neliöisen toimipaikan osoite on Ilvesvuorenkatu 10.

sittelyssä on päästy eroon papereista, niin inhimillisen virheen mahdollisuus saadaan erittäin pieneksi, joten asiakkaille lähtee varmasti juuri tilatut komponentit, lupaa Salminen.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

Tammikuun alussa Salhydron hydraulikomponenttien tuotepäällikkönä aloitti Janne Fremling vankalla alan kokemuksellaan.

Kuorma-autot purkavat tulevan tavaran suoraan sisään vastaanottoalueelle ja ottavat lähtevän rahdin kyytiin lähettämöstä. Saapuvat tuotteet päivitetään reaaliaikaiseen sopimusasiakkaille näkyvään varastosaldoon.

Uusissa tiloissa palvelee tietenkin myös noutomyymälä, mistä löytyy varmasti ratkaisut kaikkiin hydrauliikan tarpeisiin ja paljon muuta...

Kasvulle on tilaa...

Salhydron vahvalle kasvulle ei uuden toimipaikan seinät aiheuta ongelmaa: - Tontilla on mahdollista laajentaa tilat jopa kolminkertaiseksi tästä nykyisestä jos tulevaisuudessa syntyy tarvetta, visioi Salminen.

Hyvät tilat tuotannolle

Komponenttien maahantuonnin ja myynnin lisäksi Salhydro suunnittelee ja tekee asiakkaille erilaisia kokoonpanoja. - Nyt osaavan henkilökunnan käytössä on hyvät tuotantotilat letkuasennelmien tekoon, koneikkojen valmistukseen, paineakkujen täyttöön ja erilaisten kokonaisuuksien kasaamiseen. Lisäksi löytyy testipenkki pumppujen, moottoreiden ja venttiileiden koeajoon sekä säätämiseen, kertoo Salminen.

Teknistä osaamista

Myös toimistotilat suurenivat oleellisesti mikä on tärkeä asia, sillä myynnin ja teknisen puolen

osaajien määrä kasvaa Salhydrolla jatkossakin - Teemme mm. yhä teknisempiä projekteja OEM-valmistajien kanssa. Tammikuun alussa hydraulikomponenttien tuotepäällikkönä aloitti Janne Fremling, jolla on parinkymmenen vuoden laaja kokemus hydrauliikka-alan erilaisista tehtävistä. Hänen osaamisensa vahvistaa osaltaan tekemistämme monessa asiassa, toteaa Salminen.

Palvelua myymälöistä

Tietenkin myös Salhydron noutomyymälä palvelee jatkossakin Nurmijävellä. - Uusiin tiloihin saatiin tehtyä viihtyisä myymälä ja kun varastomäärät entisestään kasvavat niin tiskiltä löytyy varmasti ratkaisut kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi Salhydrolla on toimipaikat Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa sekä kolme HydroMarket pistettä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi jälleenmyyjien käytössä on sähköinen tilausjärjestelmä, ilmoittaa Salminen.

Automaatioastetta on nostettu merkittävästi. Sähkötrukeissa on mobiilipäätteet tuotteiden keräilyyn ilman papereita.

Salhydron toiminnan kulmakivi on ollut aina suuri varasto. Uudessa keskuksessa varastotilaa on moninkertainen määrä aiempaan toimipaikkaan verrattuna.

Pientavaravarastot ovat isot ja neljä varastoautomaattia kätkevät sisäänsä suuren määrän tuotteita joiden poiminta käy nopeasti.


136

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Biohajoava hydrauliikkaneste terästeollisuuden ja hydrauliikkasovellusten tarpeisiin

K

tuotteen, joka toimii optimaalisesti juuri meidän koneissamme, toteaa Anders Lindblom. Näemme jo nyt, että energiaa säästyy ja CO2-päästöt vähenevät. Tiedämme, että PLANTOHYD ES on puhdistava, energiatehokas ja uusiutuva tuote. Käyttöikää seuraamme edelleen sillä tuotetta on ehditty testata vasta vajaat kolme vuotta. Investoinnin takaisinmaksuaika on kuitenkin noin 2 vuotta, joten lupaavalta näyttää.

un SSAB päätti luopua asteittain hiilestä terästuo- tannossaan, myös voiteluaineet haluttiin vaihtaa ympäristön kannalta kestävämpiin vaihtoehtoihin, ja tässä vaiheessa yhtiö kääntyi Fuchsin puoleen. Tiiviin yhteistyön tuloksena on ainutlaatuinen biohajoava hydrauliikkaneste terästeollisuuden ja muiden hydrauliikkasovellusten tarpeisiin. Lars Eriksson, joka vastaa FUCHSilla voiteluainemyynnistä teollisuuden suuntaan, kertoo yhteistyöprojektin alkaneen tavallaan jo kymmenen vuotta sitten. SSAB:llä oli ongelmia servoventtiilien kanssa, sillä venttiilit juuttuivat ja halkeilivat lakkautumisen vuoksi. Yhtiö kääntyikin FUCHSin puoleen. Kyse on valtavan kokoisten ja monimutkaisten koneiden korkeapaineisesta servohydrauliikasta, jossa lakkautumisesta johtuvat karstat voivat tukkia pienenpieniä venttiilejä ja aiheuttaa näin erittäin kalliita käyttökatkoja. - Onnistuimme ratkaisemaan alkuperäisen ongelman, kertoo Lars Eriksson, mutta hinta nousi korkeaksi, kun järjestelmät ovat niin suuria. Fossiilittoman ratkaisun ja hyvän yhteistyön myötä SSAB halusi tarkastella tarkemmin synteettisiä estereitä.

Tavoitteena terästuotanto ilman ympäristövaikutusta

Teräksen valmistus kuuluu kaikkein eniten energiaa vaativiin teollisuudenaloihin. SSAB on ollut aina kärkipaikoilla, kun on puhuttu teollisuuden energiasyöpöistä - ja tähän halutaan nyt muutos. Yhtiö haluaa kantaa vastuunsa ja pyrkii siksi kehittämään toimintaansa aiempaa kestävämpään suuntaan muun muassa vaihtamalla hiili- ja

Monipuolinen huipputuote, joka toimii monissa sovelluksissa

Huipputeknologinen PLANTOHYD ES -hydraulineste perustuu synteettisiin ja biohajoaviin estereihin. Energia sisältönsä ansiosta synteettiset esterit ovat hapettumiskestävyydeltään erinomaisia ja erittäin paloturvallisia.

kaasukäyttöiset masuunit vetykäyttöisiin. Ympäristövaikutuksettoman teräksen valmistuksessa on kyse niin tulevan olemassaolon oikeutuksesta, mahdollisuudesta houkutella oikeanlaista työvoimaa kuin myös ”vihreän” teräksen myyntiin liittyvistä eduista. - Kun meiltä kysyttiin, voimmeko auttaa kehittämään voiteluainepuolta, pyysimme asiakasta laatimaan meille aluksi luettelon toiveistaan, kertoo Lars Eriksson. Siitä tulikin varsin pitkä. He halusivat sinkittömän, biohajoavan hydraulinesteen, jonka leimahduspiste on yli 220 °C. Nesteen piti olla myös hapettumiskestävyydeltään erinomainen ja energiaa säästävä, ja sen piti ehkäistä lakkautumista. Tarjolla oli tuotteita, joilla voitiin ratkaista osa ongelmista, mutta ne tulivat näin suurissa järjestelmissä liian kalliiksi, eivätkä ne olleet riittävän energiatehokkaita. SSAB oli kuitenkin valmis hyväksymään uusiutuvasta ja siten ympäristön kannalta kestävästä tuotteesta korkeammat kustannukset kuin

mineraalipohjaisesta tuotteesta - jos lisäkustannus voitaisiin kuitata kohtuullisessa ajassa energiansäästöllä. - Menin luettelon kanssa tutkimus- ja kehitysosastollemme ja kysyin, mitä voisimme toteuttaa, Lars Eriksson kertoo. Lähtökohdaksi laadittiin erilaisia vaihtoehtoja ja kustannusskenaarioita. Yhdessä SSAB:n kanssa valitsimme sitten joukosta yhden testituotteen. Tuote perustui 85 -prosenttisesti uusiutuvaan raaka-aineeseen, mikä teki siitä erittäin kiinnostavan SSAB:lle. Pelkkä ”ympäristöystävällinen” ratkaisu ei SSAB:lle riittänyt. Heidänhän oli voitava käsitellä jatkossakin välttää esimerkiksi lakkautumista ja he halusivat vähentää energiankulutustaan. - Järjestelmän energiankulutuksen mittaamiseksi asensimme ennen ensimmäistä vaihtoa useisiin kohtiin lämpötila-antureita, jotka kytkettiin lokitoimintoon. Suoritimme myös useita tehomittauksia, kertoo SSAB:n hydrauliikkavastaava Anders Lindblom Borlängestä. Kun

PALANTOHYD ES -hydaulineste syttyy vasta lähes 300 °C:n lämpötilassa, mikä on erityisen tärkeää niinkin ”kuumalla” alalla kuin terästeollisuudessa.

sitten vertasimme mittaustuloksia ennen öljynvaihtoa ja sen jälkeen näimme, että järjestelmän energiankulutus ja lämpötila olivat laskeneet selvästi. Energiaa säästyi heti noin 14 %. Pienten säätötoimien jälkeen lukema kasvoi edelleen ja säästöpotentiaali oli lähes 20 %. Ennen öljynvaihtoa SSAB vaihtoi servoventtiilejä kuukausittain lakkautumisen vuoksi, mistä aiheutui korkeita korjauskustannuksia. Öljynvaihdosta on kulunut nyt pian kolme vuotta ja sen jälkeen on tarvinnut vaihtaa vain muutama yksittäinen venttiili.

Täydellinen kompromissi kustannusten ja tehokkuuden välillä

FUCHSin ja SSAB:n tiivis yhteistyö kysymyksineen, testeineen ja jatkokehitysvaiheineen on kestänyt useita vuosia ja yhdessä yhtiöt ovat kehittäneet aivan uuden ainutlaatuisen tuotteen, PLANTOHYD ES -hydraulinesteen. Kyse oli täsmälleen oikean kompromissin löytämisestä energiatehokkuuden ja kustannusten välille. Haasteena on harvoin ”vain” ongelman ratkaiseminen, sillä samalla on huolehdittava myös kustannustasosta, jonka on pysyttävä yhtiön kannalta kohtuullisena myös pitkällä aikavälillä. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä vain tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä. - FUCHSin resursseihin kuuluvat paikan päällä oleva henkilöstö, kiinnostus asiaan sekä paikallinen tutkimus ja kehitys ja näiden ansiosta pystyimme testaamaan tuotetta jatkuvasti ja kehittää lopulta räätälöidyn

PLANTOHYD ES -tuotteen ainutlaatuisia ominaisuuksia ovat energiatehokkuus, uusiutuvan raaka-aineen myötä ympäristöä säästävä koostumus sekä erinomainen kyky hajottaa järjestelmän lakkautumia ja karstaa. Erinomaisen tarttuvuuden ansiosta tuote muodostaa voitelukalvon tehokkaasti, minkä ansiosta viskositeettia voidaan alentaa. Ohuempi voiteluaine vähentää hydrauliikan käyttöön tarvittavaa energiaa, mikä parantaa energiatehokkuutta ja auttaa pienentämään kustannuksia. Huipputeknologinen PLANTOHYD ES -hydraulineste perustuu synteettisiin ja biohajoaviin estereihin. Energiasisältönsä ansiosta synteettiset esterit ovat hapettumiskestävyydeltään erinomaisia ja erittäin paloturvallisia. Neste syttyy vasta lähes 300 °C:n lämpötilassa, mikä on erityisen tärkeää niinkin ”kuumalla” alalla kuin terästeollisuudessa. Korkean viskositeetti-indeksin ansiosta PLANTOHYD ES -hydraulinesteen ominaisuudet ovat kuitenkin erinomaiset myös alhaisissa lämpötiloissa, joten se soveltuu yhtä hyvin kiinteisiin hydraulijärjestelmiin kuin herkissä ympäristöissä käytettäviin siirrettäviin hydrauliikkasovelluksiin. Tuote voidaan lisäksi sekoittaa useimpien tavanomaisten hydraulinesteiden kanssa. Vaikka PLANTOHYD ES on kehitetty SSAB:n erityistarpeisiin, se voi toimia yhtä hyvin myös muilla toimialoilla, joilla käytetään edistyksellisiä ja herkkiä hydraulijärjestelmiä. Se on kiinnostava vaihtoehto ennen kaikkea yrityksille, jotka haluavat säästää energiaa, joilla on ongelmia lakkautumisen kanssa ja/tai jotka haluavat kehittää tuotantoaan kestävämpään suuntaan - toimivuudesta, suorituskyvystä tai taloudellisuudesta tinkimättä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAWE Finland, helppoa hydrauliikkaa! Hydrauliikkakomponentit sekä -järjestelmät meiltä ohjelmointia unohtamatta.

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

Matkalla liikkuvien työkoneiden ohjauksen tulevaisuuteen

P

arker Hannifin, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologian tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, esittelee liikkuvan suunnanvaihtoventtiilin jota voidaan käyttää maansiirtokoneiden ja muun tyyppisten liikkuvien työkoneiden elektronisissa ohjausjärjestelmissä. Tämä suorituskykyinen, yksinkertaisesti vikasietoinen venttiili on suunniteltu tukemaan ajoneuvojen sähköistyksen suuntausta ja jatkuvaa kehitystä näillä markkinoilla.

Orbitroliohjauksesta on tullut vuosien mittaan liikkuvien työkoneiden tosiasiallinen standardi. Orbitroliohjaus on hyväksi havaittu ja luotettava järjestelmä, ja sillä on monia etuja. Orbitroliohjausjärjestelmissä on kuitenkin myös haittansa. Elektroninen ohjausjärjestelmä, jossa ohjauspyörän ja ohjaussylintereiden välinen hydromekaaninen liitos on korvattu elektroniikalla, mahdollistaa ohjaamon ilman hydrauliikkajärjestelmän osia ja helpomman asennuksen sekä lisää käyttömukavuutta. Elektroniset ohjausjärjestelmät ovat linjassa muiden ajoneuvoalan trendien, kuten ajoneuvoauto-

maation (itsenäinen ajaminen), etäyhteyksien ja tekoälyn kanssa. Nämä edut tuovat myös huomattavia parannuksia energiatehokkuuteen. Parkerin liikkuvien työkoneiden SBW110-suunnanvaihtoventtiili on alan uusinta tekniikkaa edustava kuormituksen tunnistava (LS) suljetun keskiasennon venttiili. Venttiiliä ohjaa kaksi yksittäistä esiohjauspiiriä. Esiohjauspiirit koostuvat vikavarmistetuista pilottiventtiileistä. Proportionaalinen ohjauksen nimellispaine on jopa 350 bar ja painekompensoitu virtaus jopa 110 l/min, joten venttiili soveltuu erityisen hyvin liikkuvien työkoneiden sovelluksiin. SBW110-venttiili on suunniteltu ISO 13849-1:2015- ja ISO 13849-2:2012 -standardin mukaisesti rakenneluokkaan 3 (yksinkertainen vikasieto), ja ISO 5010:2019 -vaatimuksia kumirenkailla varustetuille työkoneille voidaan käyttää järjestelmissä, joiden edellytys on PL a - PL e.

Parker esittelee elektronisesti ohjattavan SBW110-venttiilin liikkuvien työkoneiden sovelluksiin. Tämä suorituskykyinen, yksinkertaisesti vikasietoinen venttiili on suunniteltu tukemaan ajoneuvojen sähköistyksen suuntausta ja jatkuvaa kehitystä näillä markkinoilla.

Parkerin uusi GVM310 PMAC -moottori ja generaattori on erittäin suorituskykyinen ratkaisu sekä tiellä että maastossa liikkuville sähkö- ja hybridikulkuneuvoille

P

arker Hannifin lanseeraa uuden kokoluokan suur- tehoisten AC-kestomag- neettimoottoreiden (PMAC) Global Vehicle Motor (GVM) -tuoteperheeseen. GVM310:ssä on nimensä mukaisesti 310 mm:n runko ja se tarjoaa voimansiirtoratkaisun tiellä ja maastossa käytettäville sähköajoneuvoille (EV) sekä hybridisähköajoneuvoille (HEV). Näihin kuuluvat erilaiset rakennuskoneet, kaupunkibussit, kevyet rakennuskoneet sekä materiaalinsiirto- ja kaivosajoneuvot. Parkerin hydraulipumppujen kanssa käytettynä GVM-tuoteperhe voi myös auttaa asiakkaita toteuttamaan sähköhydraulipumppuratkaisuja (EHP), joiden avulla voidaan sähköistää aiemmin täysin dieselkäyttöiset hydraulisovellukset.

Paljon hyötyjä

GVM310 tarjoaa useita erilaisia hyötyjä, kuten korkea tehokkuus ja alhainen energiankulutus, jotka taas mahdollistavat tulevien tiukkojen päästömää-

räysvaatimusten täyttämisen. GVM-tuoteperhe pienentää hiilijalanjälkeä ja on erittäin hiljainen. Sen luotettavuus vähentää huoltotarvetta ja käyttökatkoksia. Saatavilla on huipputeholtaan erilaisia versioita välillä 147-409 kW. Kaikissa versioissa toteutuu korkea tehotiheys, eli kokonaisratkaisujen koko ja paino voidaan minimoida, mikä helpottaa asiakkaiden suunnittelutyötä.

Myös generaattorina

GVM310 voi toimia suurtehoisen moottorin lisäksi myös generaattorina, mikä mahdollistaa tehokkaan akkukapasiteetin hyödyntämisen, pidemmät akkujen latausvälit ja jopa 30 %:n energiansäästöt verrattuna induktioteknologiaan. Saatavilla on matalan vuon versiot suuren nopeuden sovelluksiin sekä korkean vuon versiot alhaisen nopeuden sovelluksiin, mikä lisää monipuolisuutta.

Teknisesti edistyksellinen

GVM-tuoteperheessä yhdistyy laaja valikoima teknisiä ominaisuuksia, jotka parantavat

Global Vehicle Motorin korkea tehotiheys ja alhainen huoltotarve mahdollistavat koneiden rakentamisen tulevien päästömääräysten mukaisesti.

suorituskykyä ja luotettavuutta. Näihin sisältyvät uusi staattorin rakenne hävikin pienentämisek-

si, patentoitu jäähdytysjärjestelmä ja puhdas öljytön rakenne. GVM310:n runkokoko täy-

dentää jo olemassa olevia kokoja 142 mm ja 210 mm.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

140

Hydrauliikka&Automaatio

Nestepaineen Tampereen uudet toimitilat sijaitsevat Pirkkalan ohitustien varrella osoitteessa Palmrothintie 7 B.

Nestepaineen Tampereen toimipiste muutti uusiin tiloihin

N

estepaine Oy:n Tampereen toimipiste on muuttanut uusiin tiloihin, mikä mahdollistaa entistäkin paremman palvelun Pirkanmaan alueen asiakkaille.

Nestepaineen uudet toimitilat sijaitsevat näkyvällä paikalla Pirkkalan ohitustien varrella osoitteessa Palmrothintie 7 B, lähellä Pirkkahallia. Pihaan on helppo ajaa ja parkkitilaa löytyy isommillekin autoille. - Olemme Pirkkalan puolella mutta tontin reuna kulkee Tampereen kaupunkia vasten. Nestepaine perusti toimipisteen Tampereelle toukokuussa 1998 ja itse tulin palvelukseen muutaman viikon päästä kesäkuun puolivälissä. Ensimmäinen paikka oli Nekalassa, sitten siirryttiin Kaukajärvelle ja nyt ollaan Pirkkalassa, missä käytössä on 500 neliön hyvät tilat eli tuplat suuremmat kuin aikaisemmin, kertoilee Nestepaine Oy:n aluemyyntipäällikkö Mika Sappi-

Nestepaine Oy:n Tampereen toimipisteessä asiakkaita palvelevat aluemyyntipäälikkö Mika Sappinen (vas.) ja Niko Kaartinen (toinen oik.), joka vastaa lisäksi logistiikasta ja tuotannosta, sekä kuvasta puuttuva myyjä Jere Sinkkonen. Kuvassa lisäksi määräaikaisena työntekijänä oleva Heikki Aittokumpu (oik.) ja tiivistepuolen osaavaa palvelua vahvistaa Tiivistekuksen Heimo Lampainen.

nen.

Asiakkaita palvellaan laajasti Pirkanmaalla

Nestepaine tarjoaa tunnetusti kaikkea hydrauliikkaan ja paljon muuta. Lisäksi samassa kiinteistössä palvelee ETRA Megacenter teknisillä tuotteillaan ja myös Etola-Yhtiöihin kuuluva Meltex mikä tarjoaa muovinlujaa osaamista tunnettuna putki- ja kaivovalmistajana sekä monipuolisena rakennustarvikemaahantuoja-

Käytössä on tuplat aiempaa suuremmat tilat, mikä mahdollistaa varastoitavien tuotteiden määrän kasvattamisen oleellisesti.

tetaan toki paljon muutakin. Mittaan taivutetut putkiasennelmat saadaan nopeilla toimitusajoilla Seinäjoen toimipisteestä, minne Nestepaineen putkitoiminnot on keskitetty, sanoo Sappinen.

na. - Meidät tunnetaan alueella erityisesti johdinkomponenteista eli letkuista, liittimistä ja putkista, joita toimitamme asiakkaillemme hyllyynkantona mutta toki noutoasiakkaat saavat asennelmat odottaessa. Vuodessa valmistamme Tampereen pisteessä kymmeniä tuhansia letkuasennelmia pääasiassa erilaisten kone- ja laitevalmistajien, koneiden varustelijoiden ja päällerakentajien tarpeisiin, joille toimi-

Lisää tilaa on saatu varastoon mikä näkyy jatkossa aiempaakin suurempana tuotevalikoimana,

Mittaan taivutetut putkiasennelmat valmistetaan Nestepaineen Seinäjoen toimipisteessä.

Asiakkaille valmistetaan laadukkaat letkuasennelmat odottaessa.

Komponenttivalikoima kasvaa - myös tiivisteet löytyy hyllystä

mitä kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. - Laajennamme tarjontaamme komponenttipuolella joten hyllystä löytyvien pumppujen, moottoreiden, venttiileiden ym. määrä kasvaa. Ja jos jotain tuotetta ei varastosta löydy niin se saadaan Tampereelle nopeasti Nestepaineen Vantaan päävarastosta. Jatkossa meiltä löytyy myös Tiivistekeskuksen tuotteita hyvin varastosta kuten esimerkiksi yleisimmät sylinteritiivisteet. Ja tiivistepuolen osaavaa palvelua saa Tiivistekeskuksen tuotepäällikkö Heimo Lampaiselta, jonka työpiste on tiloissamme, kertoo Sappinen.

Tiskiasiakkaiden palveluun panostetaan

Uudet tilat mahdollistavat aiempaa paremmin myös noutoasiakkaiden palveluun panostamisen. - Myymälätilasta rakentuu enemmän showroom-tyyppinen niin että sisään saapunut asiakas saa nopeasti kuvan tarjonnastamme. Itse kaupanteko tapahtuu palvelutiskin osaavien ammattilaistemme kanssa, jolloin tarpeeseen löydetään varmasti paras ratkaisu. Asiakkaita palvelee myynnissä Jere Sinkkonen ja Niko Kaartinen, joka vastaa lisäksi logistiikasta sekä tuotannosta. Jos myynti uusien tilojen ja erilaisten panostusten myötä lähtee kehittymään positiivisesti, niin tarkoituksena on lisätä henkilökunnan määrää yhdellä osaajalla, ilmoittaa Sappinen.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

MOVING FORWARD IN POWER AND MOTION

Kaksi vahvaa kumppania Hydra-Grene ja Specma käyttävät nyt yhteistä nimeä HydraSpecma. Yhdessä meillä on yli 100 vuoden kokemus. Toimitamme laadukkaita hydraulikkatuotteita ympäri maailmaa.

HydraSpecma OY Linnoitustie 3 · 02600 Espoo

HydraSpecma Oy · Linnoitustie 3, 02600 Espoo · mail.hsfi@hydraspecma.com · hydraspecma.fi

hydraspecma.com

KESTÄVIMMÄT METSÄKONELETKUT Ko ot 1/ 4” -

45

Ka 1 ikk 1/ 4” ik oo Ka t3 ikk 50 ik oo ba t4 20 ba r

5b 17 0-

r

ar

ÄVYYTTÄ T S E K N Ä ENEMM TUNTEJA! Ö T T Y Ä K ENEMMÄN

TURKU • HELSINKI • JYVÄSKYLÄ • MIKKELI • OULU PORI • RAAHE • ROVANIEMI • VAASA • YLIVIESKA 0207 306 630 • hydroscand@hydroscand.fi

www.hydroscand.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

142

Hydrauliikka&Automaatio

HydraSpecman myynti pysynyt varsin tyydyttävällä tasolla tämän hetken globaalissa tilanteessa

H

ydraSpecma tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikka, pneumatiikka ja voitelujärjestelmätuotteissa. Konsernin 3. vuosineljännes oli odotettua parempi, mikä nostaa samalla vuoden liikevaihtoon ja tulokseen kohdistuvia odotuksia. Vaikka koronavirus on aiheuttanut monissa asiakassegmenteissä kysynnän laskua, ovat tuulivoima ja teollisuushydrauliikka pysyneet vakaina ja liikkuvan kaluston globaalit markkinat ovat kasvaneet nopeasti. HydraSpecman kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto on 63,4 miljoonaa euroa, joka on neljä prosenttia vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Tämä on varsin tyydyttävä tulos tämän hetken globaalissa tilanteessa. HydraSpecma pyrkii optimoimaan tuotantokapasiteettia ja siten takaamaan yrityksen joustavuuden ja tuottavuuden kasvun sekä suurissa että pienissä tuotantoerissä. Lisäksi HydraSpecma pyrkii kehittämään sisäistä ja ulkoista logistiikkaa. Sisäisen optimoinnin tuloksena muun

Vaikka koronavirus on aiheuttanut monissa asiakassegmenteissä kysynnän laskua, ovat tuulivoima ja teollisuushydrauliikka pysyneet vakaina ja liikkuvan kaluston globaalit markkinat ovat kasvaneet nopeasti.

muassa käyttökate on kasvanut viime vuoden 4,4 miljoonasta nykyiseen 4,7 miljoonaan euroon, matalammasta aktiviteettitasosta huolimatta. Ruotsissa HydraSpecma rakentaa parhaillaan uutta logistiikka- ja tuotantokeskusta Göteborgin alueelle. Uusien tilojen tarkoitus on optimoida nykyinen tuotanto ja lisätä kapasiteettia

liikkuvan kaluston tulevaisuuden kasvulle. Uuden yksikön odotetaan valmistuvan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tanskan Ishøjiin on rakenteilla HydraSpecman TechCenter -teknologiakeskus, jonka on tarkoitus tukea Sjellannin alueen jälkimarkkina-asiakkaita sekä toimia varastona HydraSpecman muulle toiminnalle. TechCente-

OLEMME MUUTTANEET UUSIIN TOIMITILOIHIN NURMIJÄRVELLÄ!

rin arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 lopussa. Aktiivisuustason odotetaan palautuvan Covid-19 -pandemiaa edeltävälle tasolle seuraavan puolen vuoden aikana. HydraSpecma odottaa myynnin pysyvän hyvänä tuulivoiman ja teollisuushydrauliikan liiketoiminnassa myös tulevaisuudessa. Liikkuvan kalustonkysyntä ja

myynti ovat kasvussa suurten kansainvälisten asiakkaiden osalta, joissa HydraSpecma on kasvattanut markkinaosuuttaan. Myös muiden asiakkaiden aktiivisuudessa on havaittavissa kasvua, mutta palautuminen normaalille tasolle kestää odotettavasti kauemmin. Liikkuvan kaluston lisääntyneestä kysynnästä johtuen HydraSpecma odottaa vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan noin 255 miljoonaan euroon, aiemmin ennuste­tun 241 miljoonan euron sijasta. Vastaavasti vuoden tuloksen odotetaan kasvavan 2527 miljoonaan euroon kun aikaisempi ennuste oli 21-24 miljoonaa euroa. Viimeaikaisen positiivisen kehityksen myötä HydraSpecma odottaa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja käyttökatteen olevan vuoden 2020 vastaavaa ajankohtaa paremmat. Odotuksissa on luonnollisesti otettu huomioon koronavirustilanteen mahdollinen kehittyminen suuntaan tai toiseen.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

143

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi

Yhteistyö syveneeuuden entisestään EPEC lanseeraa PDU-ohjausyksikön Parkerin sertifioitu jälleenmyyjä - Hydrotekjaon hyötyajoneuvokäyttöön työkone-

H E

ydrotek Oy on pec laajentaa kesällä 2019 tarjontaansa liikkuperustettu hydrautyökoneiden liikan vien huoltoihin ja kunnossähköisen voimansiirtolinsapitoon keskittyvä yritys, jan systeemikomponenttijonka taustalla on vankka valikoimaan. PDU-yksikkö alan kokemus ja toiminta yhdistää luotettavasti ja onkin lähtenyt vauhdilla turvallisesti käyntiin. NytvoimansiirtoHydrotek on linjan erilaiset komponensyventänyt yhteistyötään tit, kuten akut, moottorit, Parker Hannifinin kanssa taajuusmuuttajat laturit. toimien jatkossa ja Parkerin Ylikuormitustilanteissa PDU sertifioituna jälleenmyyjämyös suojaa järjestelmän nä. komponentit ja kaapelit. Epec PDU on kehitetty rasHydrotek toimii Turun Orikekaille työkoneille ja hyötydon teollisuusalueella moderajoneuvoille. neissa tiloissa, missä on käytössä tasokkaat laitteet mm. pumpPDUmoottoreiden on suunniteltujatehoalupujen, sylinteeelle ja käyttöjänreiden100-350kW huoltoihin, nosturit, pesunitteelle 500-1000V. Yksittäisen laitteet jne. Lisäksi tuotannossa PDU:n korkea suorituskyky on on laitteet putkientaivutukselle saavutettu edistyneellä, ja -kaulustamiselle sekäsisäänletkurakennetulla lämmönhallinnalla. asennelmien teolle, mitkä tukeJärjestelmätasolla laavat asennustoimintatehoalue ja tuotantoa. jennettavissa jopa 1000kW saakKentällä liikutaan kahdella tehka. Lisäksi PDU täyttää toimintävään varustellulla huoltoautolnallisen turvallisuuden vaatila tekemässä korjaus- ja modermukset tasolle PL-d. Työkoneinisointiprojekteja sekä suorittaden ja hytötyajoneuvojen massa ennakoivaa huoltoaajovoikuten mansiirron sähköistyksessä käyerilaisia mittauksia tehdasympätettävän korkeajännitteen turvalristöissä. Tärkeässä roolissa toilisuus on keskeinen PDU:n minnassa on lisäksitekijä vahva prosuunnittelun lähtökohtana ja jekti- ja suunnittelupuolen osaaEpec PDU täyttää sähköajoneuminen.

kaan, kertovat Hydrotek Oy:n toimitusjohtaja Ari Malmelin ja tuotantopäällikkö Rami Lehtinen. Hydrotekin palveluksessa on tällä hetkellä kymmenkunta alan ammattilaista ja jatkossa henkilökunnan määrää on aikomus kasvattaa osaavilla tekijöillä. - Meillä on erittäin ammattitaitoinen ja joustava tiimi mikä puhaltaa yhteen hiileen asiakaspalvelun eteen. Yhteensä meiltä löytyy yli 150 vuoden monipuolinen kokemus hydraulikka-alalta ja kunnossapidosta; erityisesti teollisuus- ja marine-puolelta sekä toki myös mobilehydrauliikasta, ilmoittaa Malmelin. Hydrotek on tehnyt toimintansa alusta saakka hyvää yhteistyötä Parkerin kanssa. - Nyt kun olemme Parkerin

sertifioitu jälleenmyyjä niin pyspinta avoin ja se tukee SAE tymmeontarjoamaan koko Parkerin J1939ja CANopen-protokollia. laajan tuotevalikoiman asiakkaiLisäksi integroituu saumatdemmePDU käyttöön sekä projektien tomasti Epecin tai kolmannen ensiasennuksissa että huolto- ja osapuolen ohjausjärjestelmään, varaosapuolen toiminnoissa. Jatsanoo Jyri Kylä-Kaila, Manakossa yhteistyötä kehitetään enging Director, Epec Oy. tisestään ja jossain vaiheessa Tuotetulee täyttää ISO16750-stanParker myös auditoimaan dardin mukaiset ympäristövaatipumppuhuoltomme standardienmukset. Epecin erityisosaaminen sa mukaan, sanoo Malmelin. ja kokemus ympäris- Olemmehaastavissa erittäin tyytyväisiä töolosuhteissa toimivista ohjaussolmittuun yhteistyösopimukjärjestelmistä on ollut merkittävä seen Hydrotekin kanssa. Heillä etu PDU:ta osaamista kehitettäessä. on vahvaa erityisesti - PDU-prototyypin julkaisu teollisuuden ja marine-puolen aloittaa uuden aikakauden ja kunnossapitopuolella, mihin laajentaa Epecin tarjonnan sähParkerilta löytyy kattavasti ediskökäyttöisiin työkoneisiin ja litykselliset tuotteet sekä teknistä sää Epecin kykyä tukea konevaltukea, sanoo Parker Hannifinin mistajien sähkökäyttöisten Tapio Lehti, Sales General työMakoneiden kehitystä, toteaa Kylänager, Sales Company Nordic. Kaila. Ponsse-konsernin teknoloSkaalautuvuus ja joustavuus ovat olleet keskeisiä tekijöitä PDU:ta kehitettäessä. Se mahdollistaa monien giayritys Epec Oy on järjestelerilaisten työkoneiden/hyötyajoneuvojen sähköisten voimansiirtokomponenttien turvallisen yhdistämisen. mätoimittaja, joka on erikoistuHydrotekilla on käytössä tasokkaat laitteet mm. pumppujen ja mootnut älykkäisiin koneenohjausjärtoreiden huoltoihin. käyttöiän, suorituskyvyn ja kus- jestelmiin sekä sähkökäyttöisten vojen sähkökäyttöisten sähköau- Räätälöitävissä konetojen standardit.Sisäänrakennet- Töitä on ollut hyvin ja olem- valmistajan vuudella ilman tarpeisiin liian suuren or- tannusten perusteella. Tuote on työkoneiden kehittyneeseen tua eristysvastusmittausjärjestelSkaalautuvuus ja joustavuus me lyhyessä ajassa kasvaneet ganisaation byrokratiaa. Teem- suunniteltu osaksi koko ajoneu- elektroniikkaan. mää voidaan käyttää kokojosäholleethyvää keskeisiä tekijöitä - Olemme lähellä asiakkaime lisäksi yhteistyötä mm. von ohjausjärjestelmää. PDU kahden miehen firmasta sen ovat köisen voimalinjan reaaliaikaikehitettäessä. Tuotteen muiden hydrauliikka-alan toimi- mahdollistaa monien erilaisten tamme, kehitämme ja innovoimkokoiseksi että pystymme vas- PDU:ta sen sähköisen turvallisuuden joustavuus antaa konevalmistajoiden kanssa mikä takaa asiak- työkoneiden/hyötyajoneuvojen me jatkuvasti kestäviä tulevaitaamaan teollisuusasiakkaiden valvontaan sekä hälyyttämään / koneenrakentajalle vapaukaillemme parhaat saatavilla ole- sähköisten voimansiirtokompo- suuden teknologiaratkaisuja, tarpeisiin haastavissakin projek- jalle turvallisen yhdistämimahdollisissa vikaja ongelmaden valita optimaaliset voimansanoo Kylä-Kaila. Hydrotek toimii Turun Orikedon teollisuusalueella osoitteessa Ravuteissa. Toimimme koko maan vat tuotteet ja lisäresursseja eri- nenttien sen. Tuotteen ohjelmointirajatilanteissa. siirtojärjestelmän komponentit rinkatu 41 C kentällä operoidaan varustelluilla huoltoautoilla. alueella pienyrityksen jousta- laisiin projekteihin tarpeen mu-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAAN KALUSTON PARHAAT PALAT -suodattimet hydrauliikkaan ja kaikkiin dieselmoottoreihin

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön!

Hydrauliikkakomponentit -

12-130 cm kiinteätuottoiset pumput 40-150 cm3 säätötilavuuspumput 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla hydrauliikkamoottorit vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit 3

Vaihteistoon asennettavat ulosotot - Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - 1,5”ja 2,5” imulähdöillä - Tilavuudet 85 - 210 litraa


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Hydroscand letkupalvelupiste Kuopiossa

Savon Teollisuuspalvelu tarjoaa jatkossa Hydroscandin laajan hydrauliikan tuotevalikoiman Kuopiossa osoitteessa Leppälammentie 1.

H

ydroscand on avannut uuden toimipisteen Kuopion Sorsasaloon. Hydroscand on aloittanut yhteistyön Savon Teollisuuspalvelun kanssa ja saat jatkossa palvelua hydrauliikkaletkuasennelmien sekä muiden Hydroscand -tuotteiden parissa Kuopiosta. Savon Teollisuuspalvelun tuotevalikoimaan kuuluu kattavasti

Kemppi-hitsauskoneet ja -tarvikkeet, teollisuuden työkaluja, koneita ja tarvikkeita. Hydroscand -tuotevalikoiman myötä Kuopion toimipisteestä on nyt saatavilla yli 2500 uutta tuoteartikkelia ja valikoima laajenee: - Toivotamme liikkeeseen tervetulleeksi kaikki asiakkaat. Palvelemme mm. puunkorjuun, maanrakennuksen, teollisuuden kunnossapidon, kiinteistöhuollon ja infra-rakennuksen sekä

-huollon yrityksiä koko PohjoisSavon alueella.

Yhteystiedot:

Leppälammentie 1 70420 Kuopio 0207 862 561 kuopio@hydroscand.fi

Uusi yhteinen brändi HydSupply korvaa Satatekniikan ja HydroSystemin

HydSupply muodostetaan sulauttamalla Satatekniikka ja HydroSystem, joiden omat brändit poistuvat markkinoilta yhdistymisen tuloksena.

R

uotsalaiskonserni Volito Automationin Suomessa toimivaa MRO-segmenttiä operoi tulevaisuudessa uusi brändi HydSupply. Se muodostetaan yhdistämällä Satatekniikka ja HydroSystem syksyn 2020 kuluessa siten että 1. tammikuuta 2021 lukien HydSupply operoi ainoana brändinä MRO-segmenttiä Suomessa ja Ruotsissa.

Volito Automation operoi Suomessa ja Ruotsissa kahdella liiketoimintasegmentillä, jotka ovat OEM ja MRO (kunnossapito, korjaus ja huolto). OEM-segmentti muodostuu yhdestä brändistä eli HydX:stä. Myös MRO -segmentti saatetaan nyt yhden

brändin ja nimen - HydSupplyn - alle. HydSupply muodostetaan sulauttamalla Satatekniikka ja HydroSystem, joiden omat brändit poistuvat markkinoilta yhdistymisen tuloksena.

Sulautuminen on asiakkaiden etu

Muutos toteutetaan asteittain siten, että sulautuminen saatetaan loppuun viimeistään 31. joulukuuta 2020. - Edeltäviin brändeihin verrattuna HydSupply muodostaa suuremman ja entistäkin kilpailukykyisemmän organisaation. HydSupplyn tulevan toimitusjohtajan, Jukka Sahin, mukaan uusi organisaatio mahdollistaa aiempaa suurempien projektien hallinnan ja toteutuksen. Tämä merkitsee myös Suomen toimin-

tojen ja organisaation liittämistä kiinteämmäksi osaksi Volito Automationin Pohjoismaiden organisaatiota - Ruotsissa Volito Automation on jo onnistuneesti toteuttanut vastaavat sulautumistoimet. - Nimi, logo ja tavoitteet ovat samat kaikilla markkinoilla, joilla HydSupply operoi. Jukka Sahin mukaan HydSupply on tulevaisuuden tekijä, joka tarjoaa asiakkailleen korkealaatuiset automaatioratkaisut ja -palvelut. Yhdistymisen myötä Satatekniikan Y-tunnus tulee muuttumaan. Hydrosystemin Y-tunnus tulee pysymään samana. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2021 alkaen.

145


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.rottne.fi www.rottne.fi www.rottne.fi www.rottne.fi

www.mense.fi www.mense.fi

020 020765 7659055 9055

UAV-Ilmakuvaukset UAV-Ilmakuvaukset

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

www.ajotek.fi www.ajotek.fi www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.prosilva.fi www.prosilva.fi

www.grutech.fi www.grutech.fi www.grutech.fi www.grutech.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi Ohjausjärjestelmät Ohjausjärjestelmät

UAV-ilmakuvauspalvelut UAV-ilmakuvauspalvelut metsäteollisuudelle metsäteollisuudelle Mittaukset Mittauksetjajakartoitukset kartoitukset www.dafo-vehicle.com www.dafo-vehicle.com

www.hytola.com www.hytola.com

www.usevolt.fi www.usevolt.fi

Raskaan Raskaankaluston kalustonvaraosat varaosat

mercedes-benz.fi/kuorma-auto mercedes-benz.fi/kuorma-auto www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi t t

www.kah-parts.fi www.kah-parts.fi

Vetolaitteet Vetolaitteet Vetolaitteet Vetolaitteet

Lokasuojat Lokasuojat

www.rengascenter.fi www.rengascenter.fi Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta Kuormansidonta Kuormansidonta Kuormansidonta

www.flh.fi www.flh.fi

www.nwe.fi www.nwe.fi www.nwe.fi www.nwe.fi

0104194521 0104194521 www.hf-autohuolto.fi www.hf-autohuolto.fi www.hf-autohuolto.fi www.hf-autohuolto.fi

www.vta.fi www.vta.fi www.vta.fi www.vta.fi

www.rengascenter.fi www.rengascenter.fi www.parlok.fi www.parlok.fi

Päällirakenteet Päällirakenteet

www.tav.fi www.tav.fi www.tav.fi www.tav.fi

Trucks Trucksand andTrailers Trailers Trucks Trucksand andTrailers Trailers

www.truckpartner.fi www.truckpartner.fi www.protruckjoensuu.fi www.protruckjoensuu.fi

www.toptruck.fi www.toptruck.fi www.toptruck.fi www.toptruck.fi www.toptruck.fi www.toptruck.fi

Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

Vanteet Vanteet

www.originator.fi www.originator.fi www.originator.fi www.originator.fi

www.jousitukku.fi www.jousitukku.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.ph.fi www.ph.fi www.ph.fi www.ph.fi

www.hydroala.fi www.hydroala.fi www.hydroala.fi www.hydroala.fi

www.dana.com/markets/off-highway/

www.gottwald-hydraulik.com www.gottwald-hydraulik.com www.hydac.fi www.hydac.fi

www.narhi.com www.narhi.com

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi

www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi

www.elobau.com www.elobau.com www.elobau.com www.elobau.com www.milcoa.fi www.milcoa.fi


2020 2019

METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN METSÄALAN

www.powerforest.fi www.powerforest.fi www.powerforest.fi

www.dieselmotornordic.com www.dieselmotornordic.com www.dieselmotornordic.com

www.tavo.fi www.tavo.fi www.tavo.fi

www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.opsystem.fi

Ota yhteyttä yhteyttä ja ja Ota suunnitellaan yrityksellesi yrityksellesi suunnitellaan tehokas mainospaketti. mainospaketti. tehokas

www.ylikevarindiesel.com www.ylikevarindiesel.com www.ylikevarindiesel.com

www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi www.nordictruckcenter.com/fi

www.tmt.fi www.tmt.fi www.tmt.fi www.tmt.fi www.tmt.fi www.tmt.fi

www.turbolaskenta.fi www.turbolaskenta.fi www.turbolaskenta.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet Päällirakenteet Päällirakenteet

www.flh.fi www.flh.fi www.flh.fi

www.vistema.fi www.vistema.fi www.vistema.fi

Seuraa meitä facebookissa... Seuraameitä meitäfacebookissa... facebookissa... Seuraa

www.konepistemaa.com www.konepistemaa.com www.konepistemaa.com

Kuljettajakoulutukset Kuljettajakoulutukset Kuljettajakoulutukset

www.teca.fi www.teca.fi www.teca.fi

www.sakky.fi www.sakky.fi www.sakky.fi

www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.kraftmek.com

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi www.hydman.fi www.hydman.fi www.hydman.fi www.hydman.fi

Loppusyksyn Seuraava Alkusyksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 13.11.2020 26.2.2021 28.8.2020

Soita 050 050 412 412 9030 9030 Soita janne.jokela@ammattilehti.fi janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

127 mm ajovalo, yleismalli 60 W työvalo, yleismalli

Valtra A4, N4, T4, S4 -sarjoihin.

John Deere 6R, 7R, 8R -sarjojen traktoreihin sekä S, T ja W -puimurisarjoihin. Ajovalo / yläajovalo, Valmet / Valtra: 65-sarja, Mezzo, Mega. Yläajovalo, Forest, Valtra: N–N3 -sarjat, T–T3 -sarjat, M-sarja, X–XM-sarja 30 W, sivukiinnitteinen

Massey Ferguson 5400, 5600, 6400, 6600, 7400, 7600 ja 8400 -sarjoihin.

Sinivalo ruiskupuomeihin

80 W, sivukiinnitteinen

Ajovalo / yläajovalo, Valtra: A–A3, C, M, N–N3, S, T–T3, XM.

40 W, sivukiinnitteinen

BULLBOY Agriline työvaloperheestä löytyy korkealaatuiset, viimeisintä LED-teknologiaa hyödyntävät valaisimet traktoreihin, puimureihin ja muihin maatalouskoneisiin. Agriline-valikoima tarjoaa alkuperäisten tehottomien valojen tilalle nykyaikaiset ja tehokkaat LED-työ- ja ajovalot. Laadukkaat valaisimet on suunniteltu kestämään maatalouskäytössä ja valaisemaan tehokkaasti työskentelyalueet ja ajoväylät.

Lisätietoa löytyy osoitteesta www.thelights.fi

Seuraa meitä Instagramissa: @thelightsnordic

Myynti: Autovaraosaliikkeet, -tavaratalot ja varustelijat

Maahantuoja: Startax Finland Oy | www.startax.net


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.