Metsäalan Ammattilehti 4/2020 - syksyn jättinumero!

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutis ia!

AMMATTILEHTI

35 vsk. 1986-2020

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Syksy 2020

Esittelyssä metsäkonealan uutuudet

Lisää voimaa metsäkuljetuksiin

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa Olemme keskittyneet metsäkoneiden valmistuksessa meille suomalaisille tutun tavaralajimenetelmän tuotteisiin jo viiden vuosikymmenen ajan. Keskittyminen puhtaasti tehokkaimpaan ja ympäristöystävällisimpään korjuumenetelmään mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ilman kompromisseja. Asiakaspalautteen kerääminen ja nopea reagointi on aina ollut toimintamme lähtökohta. Tänä päivänä meillä on markkinoiden laajin tavaralajimenetelmän metsäkoneiden ja palveluiden valikoima. Sopiva ratkaisu löytyy varmasti, olipa työmaa tai olosuhteet millaisia tahansa. Jatketaan työtä samaan malliin – Porukalla.

Lataa täältä tavaralajimenetelmän puunkorjuun opas: www.ponsse.com/fi/tuotteet/tavaralajimenetelmä

A logger’s best friend www.ponsse.com

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teho

Valovirta

Värilämpötila

94 W | YLI 8000 LUMENIA | 4500 K TAI 6000 K BULLPRO CENTUM on tehokkain työvalo kokoluokassaan yli 8000 lm mitatulla järisyttävällä valoteholla. Valaisimen ominaisuudet on mietitty huolellisesti jokaista yksityiskohtaa myöten. Erikoislinssi kestää kolhuja ja kuumuutta, linssi ja kehys on suunniteltu siten etteivät ne kerää lunta, jäätä tai likaa. Valon kaksoiskäsitelty pinnoite kestää iskuja ja antaa suojaa veden ja tiesuolan aiheuttamaa korroosiota vastaan. Kiinnitysjalka on kompakti mutta kestävä, ja mahdollistaa valaisimen asentamisen pieneenkin tilaan. Pitkällä 2 m lisäasennusjohdolla teet helpon kytkennän haluamaasi paikkaan. Valaisinta on saatavana kahdella eri värilämpötilalla. Voit valita mieltymysten tai käyttökohteen perusteella puhtaan kirkkaan valkoisen 6000 K valon värin tai luonnollisemman 4500 K valon värin.

Myynti: Autovaraosa- ja asennusliikkeet Maahantuoja: Startax Finland Oy | www.startax.net

Seuraa meitä Instagramissa: @thelightsnordic


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kotimaiselle puulle on nyt kysyntää

T

ammi-elokuussa 2020 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostomäärä yksityismetsistä oli 17 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla. Siitä huolimatta kaikille puutavaralajeille on nyt kysyntää. Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat edellytys kotimaisen puun käytölle. Metsätalouden kannustejärjestelmän rahoituksen taso tulee säilyttää ennallaan syyskuun puolivälin budjettiriihessä, jotta metsät säilyvät hyvässä kasvukunnossa.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elokuussa puuta yksityismetsistä 16,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 21 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo vastaavana aikana. Kuitupuun ostomäärä oli 8,9 miljoonaa kuutiota, eli 20 prosenttia vähemmän ja tukkien ostomäärä 6,9 miljoonaa kuutiota, eli 23 prosenttia vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Kantohinnat pysyneet vakaina

Kantohinnat olivat elokuussa noin 3 prosenttia alemmat kuin vuosi sitten samaan aikaan. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 35 ja 58 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 58 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 37 ja 60 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa kuutiolta, ja vaihteli 32 ja 46 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16-19 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 11 ja 23 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Valtaosa, 87 prosenttia, metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Kaikille puutavaralajeille on tällä hetkellä kysyntää. Nyt kaivataan tarjonnan piristymistä.

Toimivat puumarkkinat ja aktiivinen metsien hoito avainasemassa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle. Valtaosa, 87 prosenttia, metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Kaikille puutavaralajeille on tällä hetkellä kysyntää. Nyt kaivataan tarjonnan piristymistä. - Toimivat puumarkkinat ja oikea-aikainen metsänhoito mahdollistavat sen, että tuotanto pyörii ja luo hyvinvointia Suomeen, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi. Sadat tuhannet hehtaarit taimikoita ja nuoria metsiä kaipaavat kipeästi hoitotoimia. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että metsätalouden kannustejärjestelmän rahoituksen taso säilytetään syyskuun puolivälin budjettiriihessä hyvän metsänhoidon ja puun kasvun lisäämiseksi.

Lue uudet alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

3


4 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuormainvaakamittaus korvannut kuitupuun tienvarsi- ja tehdasmittausta

H

akkuukonemittaus on käytetyin puutavaran työ-, urakointi- ja luovutusmittausmenetelmä maassamme. Sen osuus pystykauppojen mitatusta puumäärästä vuonna 2019 oli 85,7 %. Hankinta- ja käteiskaupoissa kuormainvaakamittauksen osuus (45,1 %) on puolestaan jatkanut kasvuaan tasaisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Kuitupuun tehdasmittauksessa käytetyin mittausmenetelmä oli paino-otanta (yli 95,0 %).

Tukkien tehdasmittauksessa taas käytetään automaattisia tukkimittareita ja laatuluokittelussa tukkiröntgeneitä. Puutavaran mittausmenetelmien osuudet 2019 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin kotimaisen puun mittausmääriin, ja se kattaa noin 82 % kotimaisista markkinahakkuista vuonna 2019. Tilastoinnissa käytetty mittausmäärä on yhteensä 51,2 miljoonaa kuutiota (pystykaupat 44,9 ja hankintakaupat 6,3 miljoonaa kuutiota). Pystykaupoissa yleisimmät

Hakkuukonemittaus on käytetyin puutavaran työ-, urakointi- ja luovutusmittausmenetelmä maassamme. Sen osuus pystykauppojen mitatusta puumäärästä vuonna 2019 oli 85,7 %. Hankinta- ja käteiskaupoissa kuormainvaakamittauksen osuus (45,1 %) on puolestaan jatkanut kasvuaan tasaisesti viimeisen 10 vuoden aikana.

Kuormainvaakamittauksessa mittauserä punnitaan puutavaran punnitukseen soveltuvilla mittausvälineillä ja -laitteilla puutavaraerän kuormauksen tai purkamisen yhteydessä, ja mittauserien massat muunnetaan tuoretiheyslukujen (kg/m³) perusteella kiintotilavuudeksi.

menetelmät ovat hakkuukonemittaus (85,7 %) ja tehdasmittaus (13,8 %). Hankintakaupoissa taas kuormainvaakamittaus (45,1 %) ja hakkuukonemittauksen (31,4 %), tehdasmittauksen (18,0 %) ja tienvarsimittauksen (5,5 %) osuuden pienentyessä. Tehdasmittauksen osuus luovutusmittauksessa oli 13,8 %, ja se jakaantui lähes tasan tukin (48 %) ja kuidun (52 %) kesken. Tukin tehdasmittaus on pääsään-

töisesti perustunut automaattisten tukkimittareiden ja -röntgeneiden käyttöön. Kuitupuun tehdasmittauksessa paino-otanta on saavuttanut viime vuosina valtamenetelmän aseman yli 95 % osuudella. Pystykaupoissa käytettyjen mittausmenetelmien osuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Hankintakaupoissa muutoksia mittaustavoissa on sitä vastoin ollut

enemmän. Kuormainvaakamittauksen osuus hankintakaupoissa on kasvanut tasaisesti menetelmän käyttöön oton jälkeen ja näyttää kasvavan edelleen. Tienvarsimittauksen ja tehdasmittauksen osuudet ovat puolestaan vähentyneet. Metsätehon tiedote 12/2020


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 5

Raumalle rakennettava uusi saha on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa.

Metsä Fibren Rauman sahan rekrytointeja käynnistellään

M

etsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa Raumalle maailman moderneimman sahan. Tuotannon on määrä käynnistyä sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana. Nyt yhtiö käynnistää uuden sahan henkilöstön rekrytoinnin. Raumalle rakennettava uusi saha on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja sahan vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Uusi saha tulee työllistämään suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. - Sahan rakentaminen merkitsee suurta määrää täysin uusia työpaikkoja Raumal-

le. Käynnistämme nyt operaattoreiden rekrytoinnin, ja ensimmäisessä vaiheessa haemme 30 henkilöä uudelle sahalle. Rauman saha tulee olemaan sekä teknologialtaan että työskentelytavaltaan täysin uudenlainen saha sekä Suomen että maailman mittakaavassa. Tämän vuoksi operaattorit käyvät ensin reilun vuoden mittaisen valmennusohjelman, jossa heille koulutetaan uusi teknologia ja toimintatavat, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen. Valmennusohjelman toteuttamisesta on tehty yhteistyösopimus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa. Saha tulee olemaan jatkuvakäyntinen, ja työskentely keskitetään työpisteiden sijaan keskusvalvomoon. Toimintamallissa keskeistä on henkilöstön moni- ja syväosaaminen sekä käyttäjäkunnossapito. - Tässä on tarjolla ainutkertainen tilaisuus rekrytoitaville - he pääsevät mukaan maailmanluokan projektiin, jollaista ei kaikille tule vastaan koskaan, Nousiainen toteaa.

Metsä Spring ja Valmet rakentavat Äänekoskelle koelaitoksen merkittävän uuden lisäarvotuotteen kehittämiseksi metsäteollisuuteen

M

etsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja Valmet ovat päättäneet jatkaa 3D-kuitutuotteisiin liittyvää kehitysyhteistyötään ja investoida yhteensä noin 20 miljoonaa euroa hankkeeseen, jossa Metsä Groupin Äänekosken tehdasalueelle rakennetaan koelaitos. Valmistuttuaan se työllistäisi noin kymmenen henkilöä. Laitoksessa tuotetaan valmiita 3D-kuitutuotteita suoraan märästä puukuitumassasta ilman välivaiheita. Uudet ympäristöystävälliset 3D -kuitutuotteet olisivat sellaisinaan valmiita lähetettäväksi loppuasiakkaille. - Tavoitteena on kehittää uudenlainen puupohjainen 3D-kuitutuote, jolla voidaan korvata esimerkiksi fossiilisista raaka-aineista valmistettuja pakkauksia. Esitutkimusvaiheemme Valmetin kanssa onnistui hyvin. Nyt kiihdytämme vauhtia ja alamme rakentaa koelaitosta. Uskon, että mahdollisuutemme kehittää suomalaiseen metsäteollisuuteen uusi merkittävä lisäarvotuote ovat hyvät, sanoo projektia Metsä Springissä johtava Jarkko Tuominen. Pääraaka-aineena käytetään uusiutuvaa, vastuullisesti kasvatettua ja puhdasta suomalaista puukuitua. 3D-kuitutuotteet ovat kierrätettäviä ja mikäli kierrätys

ei olisi mahdollista, ne hajoaisivat tarvittaessa myös biologisesti. Kevyt rakenne sekä uusi valmistusteknologia minimoivat energia- ja raaka-ainetarpeet ja toimitusketjun logistiikan. - Valmet alan teknologiajohtajana tuo hankkeeseen mukaan ainutlaatuista teknologiaa sekä tuotekehitysosaamista. Yhteistyöprojekti Metsä Springin kanssa on loistava tilaisuus kehittää uudenlaisia kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja, kertoo Valmetin Kartonki- ja Paperikoneet teknologiayksikön johtaja Petri Rasinmäki. Hankkeen ensi vaiheen tavoitteena on kehittää uudenlainen kestävä, ympäristöystävällinen ja helppokäyttöinen ruokapakkaus. Tehdyn asiakastutkimuksen mukaan tuotteelle on merkittävää kysyntää nyt ja yhä kasvavin määrin tulevaisuudessa. Tavoitteena on suuren mittakaavan markkinasegmentit. Koelaitoksen rakentaminen alkaa syksyllä 2020. Laitos on tarkoitus käynnistää vuoden 2021 loppuun mennessä ja jatkaa sen avulla tuotantomenetelmän ja 3D-kuitutuotteen tutkimista ja kehittämistä. Mikäli koelaitoksen myötä konsepti todetaan onnistuneeksi, seuraava askel olisi kaupallisia tuotteita valmistavan tehtaan rakentaminen Suomeen lähivuosina. Nyt alkava koelaitosvaihe on osa ExpandFibre-ohjelmaa.

TERÄKETJUT STIHL sekä TRILINK teräketjut rullatavarana sekä valmiissa mitoissa suoraan varastosta.

Hukkaatko kallista moton työaikaa lipsuvilla rullilla tai katkeilevatko latvat motosi kouraan?

Kiesitech Weld-S -syöttörullat • •

UUSIA MALLEJA!

Vie motosi tehokkuus uudelle tasolle Kiesitech-syöttörullilla Erinomainen pito puuhun niin eteen kuin taaksepäinkin syötettäessä

Mallisto laajentunut. Katso saatavuus nettisivuiltamme! Oletko kyllästynyt sitomaan lastisi vanteilla?

CB ja CB+ kuormankiristimet Kiesitech kuormankiristimet • Helppokäyttöiset säästävät työaikaa ja lisäävät turvallisuutta. tai jäätyneitä vanttiruuveja • Ei enää takkuilevia Ajan säästö vanteilla sitomiseen • verrattuna 75%. on varmasti kuormansidontasi • Kiristin vahvin lenkki www.kiesitech.fi

Kiesitech Oy www.kiesitech.fi

+358 40 548 8231 antero@kiesitech.fi


6 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Apuja hakkuukoneenkuljettajan työhön harvennushakkuille

S

tora Enson, Helsingin yliopiston ja Metsätehon tutki- muksessa selvitettiin poistettavien puiden ennakkoleimauksen vaikutusta hakkuukoneenkuljettajan työhön ja korjuujälkeen. Tulokset olivat rohkaisevia: ennakkoleimatulla harvennuksella hakkuutyön tuottavuus oli korkeampi ja lisäksi kasvatettavan puuston runkoluku hakkuun jälkeen oli lähempänä metsänhoitosuositusten mukaista tavoitetasoa.

Harvennushakkuulla hakkuukonetyössä korostuvat sekä puuvalinta että harvennusvoimakkuuden hallinta: Hakkuukoneenkuljettaja poistaa metsiköstä sairaat ja huonolaatuisimmat puut ja jättää oikean määrän kasvatettavaa puustoa. Oikea puuvalinta ja harvennusvoimakkuuden seuranta vaativat koneenkuljettajalta jatkuvaa tarkkaavaisuutta hakkuutyössä.

Poistettavien puiden visualisointi hakkuukoneenkuljettajalle voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Tulevaisuuden esimerkkinäkymää hakkuukoneesta harvennusleimikkoon. Kuva: Juho Räsänen, Stora Enso Metsä

Sensoriteknologia avuksi

Hakkuukoneenkuljettajan puuvalintaa opastava järjestelmä voisi tarjota apua kuljettajan suorituskyvyn parantamiseen ja hakkuutyön laadun hallintaan. Tällainen avustava järjestelmä voisi tuottaa kuljettajalle päätöstukea ja vähentää henkistä kuormittumista harvennustyössä. - Tulevaisuudessa metsäteknologian merkittävimmät kehitysharppaukset tulevat todennäköisesti sensorien kehittymisen ja niiden koneenkuljettajalle tuottaman avustavan informaation kautta, Kalle Kärhä Stora Ensosta ennustaa. - Mobiililaserkeilaukseen, konenäköön tai näiden yhdistelmään perustuvat sensoriteknologiat mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonkeruun metsäkoneen työympäristöstä, Kärhä jatkaa. Sensorien tuottamaa tietoa metsikön puista voidaan hyödyntää edelleen hakkuukoneenkuljettajaa avustavissa järjestelmissä.

Hakkuut ennakkoleimatuilla harvennuksilla

Mika Vahtila Helsingin yliopistosta selvitti Stora Enson toimeksiannosta pro gradu -tutkimuksessaan poistettavien puiden etukäteisvalinnan eli perinteisemmin ennakkoleimauksen hyötypotentiaalia harvennushakkuussa. - Tutkimuksessa kartoitettiin käytännön edellytyksiä tavoitetilalle, jossa hakkuukoneeseen on asennettu laserkeilain tai jokin muu tekninen ratkaisu, esimerkiksi kameratekniikkaan perustuva konenäkösovellus,

Tehdyssä tutkimuksessa hakkuukoneenkuljettajalle tarjottu ehdotus: poista hakkuussa punaisella merkityt puut. Kuva: Mika Vahtila, Helsingin yliopisto

minkä avulla kuljettajalle havainnollistetaan automaattisesti poistettavien puiden hakkuuehdotus, Kalle Kärhä taustoittaa. Puuvalinnan avustusta tutkittiin työntutkimuksella Tornator Oyj:n mailla Lieksassa. Tutkimuksessa poistettavat puut maalimerkattiin ennakkoleimauskoealoilla, joiden lisäksi hakattiin ennakkoleimaamattomia vertailukoealoja.

Kokeneet ammattikuljettajat hakkuilla

Runkokohtaisia ajanmenekkejä vertailtiin eri kuljettajien ja käsittelyvaihtoehtojen yhdistelmissä ensiharvennuksella ja toisella harvennuksella. Harvennuksen jälkeen tehtiin harvennusvoimakkuuden mittaus ja vikaisten puiden inventointi, eli selvitettiin, erosivatko jäävän puuston määrä ja/tai laatu ennak-

koleimattujen ja vertailukoealojen välillä. Lisäksi haastateltiin tutkimukseen osallistuneita kuljettajia: mitkä olivat heidän kokemuksensa ennakkoleimauksen onnistumisesta ja auttoiko ennakkoleimaus heitä puuvalinnassa. Tutkimukseen osallistuneet neljä hakkuukonekuljettajaa olivat hyvin kokeneita: keskimäärin heillä oli työkokemusta hakkuukonetyöstä lähes 20 vuotta. Tutkimuksen hakkuukoneet (Komatsu 931.2, John Deere 1170E ja Ponsse Scorpion) olivat Karelwood Oy:n koneita. Tutkimuksessa kerättiin samalla myös avustavien järjestelmien rakentamiseksi puukartta-aineistoa 3D Velodine VLP-16 -laserkeilaimella.

Ennakkoleimauksesta hyötyä kuljettajille?

Ennakkoleimauksen vaikutus

hakkuutyön ajanmenekkiin vaihteli kuljettajittain: joillakin kuljettajilla vaikutus oli suurempi kuin toisilla. Tutkimuksessa ennakkoleimaus nosti hakkuutyön tuottavuutta ensiharvennuksella 3,3 prosenttia ja toisella harvennuksella 1,7 prosenttia. - Keskimäärin ennakkoleimaus nosti hakkuutyön tuottavuutta 2,5 prosenttia. Ennakkoleimauksen vaikutus näkyi erityisesti hakkuulaitteen puulle viennin nopeutumisena sekä työpistesiirtymisten ajanmenekin pienenemisenä, Kalle Kärhä tiivistää tutkimuksen päätulokset. Ennakkoleimatulla harvennuksella kasvatettavan puuston runkoluku oli myös hakkuun jälkeen lähempänä metsänhoitosuositusten mukaista tavoitetasoa. Ennakkoleimaus ei sen sijaan merkittävästi vaikuttanut kasvatettavan puuston laatuun

eikä ajouratunnuksiin.

On vain helpompi tehdä!

Tutkimuksen ammattikuljettajat eivät kokeneet merkittävää tarvetta puuvalinnan opastukseen, mutta haastavissa korjuuolosuhteissa kuljettajaa tukevasta järjestelmästä todettiin olevan kiistattomasti hyötyä: Ennakkoleimauksen avulla jäävän puuston laatu saadaan paremmaksi, kun leimauksessa vikaiset puut havaitaan kattavammin. Tällöin kuljettaja voi keskittyä hakkuutyössä enemmän pelkkään tekemiseen; ohessa suoria lainauksia kuljettajahaastatteluista: - Ajouraväli pysyy hyvänä, kun on ennakkoleimattu. - Ei tarvitse miettiä puun laatua, ja on vain helpompi tehdä. - Hyötynä toisella harvennuksella oli se, että laadukkaampaa

Tutkimuksessa ennakkoleimaus nosti hakkuutyön tehotuntituottavuutta ensiharvennuksella 3,2 - 3,5 prosenttia ja toisella harvennuksella 1,6 - 1,9 prosenttia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

HAGGIS-LENKKI NYT VAKIONA

PATENTTIA HAETTU

I P S M Y E Y R V PA ESTÄ K JA EJA

H

ÄN

MM ÄHE

V

i

nkk

s-le

gi Hag

KK

SO SEI

A

OJ T L UO

i

nkk

C-le

EDUT Vähentynyt pintapaine Maksimaalinen kosketuspinta C-lenkin suoja ennenaikaiselta kulumiselta Vähemmän telojen kiristämisen ja säätämisen aiheuttamia seisokkeja Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen Kosketuspintojen samat halkaisijat Vähäisempi kuluminen

www.clarktracks.fi Nordic Traction Oy, Loimaa | info@clarktracks.fi | 0207 927 511

työtä saa tehtyä säällä kuin säällä. Toisaalta yhden kuljettajan mielestä työn luovuus ja mielekkyys kärsivät ennakkoleimauksen seurauksena. Vastaavasti toinen kuljettaja totesi ennakkoleimauksen helpottavan ajouravälin hallintaa, mutta koki sen vaikuttavan negatiivisesti kourakasojen kokoihin sekä niiden paikkojen suunnitteluun. Lisäksi yksi kuljettaja sanoi: ”Olisin ottanut puita joskus lähempää ja säästänyt vastaavanlaatuisia puita kauempana; suoralla puomilla tekemistä pitää välttää.”

Hyötyjä löytyi tutkimuksessa

Tehdyssä tutkimuksessa ennakkoleimauksella oli hienoinen tuottavuutta nostava vaikutus ammattikuljettajilla. Tutkimus osoitti, että poistettavien puiden ennakkoleimaus vaikuttaa hakkuukoneenkuljettajan työsuoritukseen yksilöllisesti: se voi nopeuttaa työpistesiirtymiä ja hakkuulaitteen vientiä ja lisäksi auttaa hallitsemaan harvennusvoimakkuutta. - Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että kuljettajaa opastavan järjestelmän hyötypotentiaali on suurempi toisella harvennuksella kuin ensiharvennuksella, koska sensoreiden kyky havainnoida ympäristöä on parempi myöhemmillä harvennuksilla paremman näkyvyyden takia, ja myös puun laadun mit-

tyisesti kokemattomilla kuljettajilla: ennakkoleimauksen hyötyja opetuspotentiaalin voidaan olettaa olevan isompi kokemattomilla kuljettajilla kuin ammattikuljettajilla. - On myös todennäköistä, että tutkimuksessa demonstroidulla opastusjärjestelmällä voidaan kokeneenkin kuljettajan työssä jaksamista parantaa vaikeissa olosuhteissa ja pitkien työvuorojen aikana, Heikki Ovaskainen ennustaa.

Tutkimuksen kaikki hakkuukoneet oli varustettu 3D Velodyne VLP-16 laserkeilaimella, jonka hinta on n. 4000 eur. Kuvassa laserkeilain kiinnitetty Komatsu 931.2 harvesterin ohjaamon etuosaan. Kuva: Timo Melkas, Metsäteho Oy.

tauksen merkitys myöhemmillä harvennuksilla korostuu, alleviivaa Heikki Ovaskainen Metsätehosta. Tutkimuksen kuljettajien kommentit hakkuiden jälkeen osoittivat, että puuvalintaa opastava järjestelmä voisi toimia hakkuukoneenkuljettajan työn tukena. Ennakkotieto puun laadusta voisi olla hyödyllistä erityisesti vaikeissa olosuhteissa, ja eritoten harvennusvoimakkuuden seurantaan tarkoitettu sovellus antaisi varmuutta kuljettajan työntekoon.

Hyödyt isommat vielä kokemattomilla kuljettajilla?

Jatkotutkimusta tarvitaan eri-

Teknologiakehitystyötä on jatkettava, jotta puoli- ja täysautomatisoituja työkoneita voidaan ottaa käyttöön tulevaisuudessa. Kuvassa ruotsalaisten tutkijoiden maalailuja, miltä tulevaisuuden hakkuukoneet voisivat näyttää. Kuva: Markus Leijon, Uumajan yliopisto

Hakkuukonesimulaattorilla tehtävässä hakkuututkimuksessa leimikoiden ja koealojen välisen vaihtelun vaikutus tuloksiin voidaan poissulkea. Aihealueen

tutkimustyötä kannattaisikin jatkaa simulaattoritutkimuksena, jossa tarkasteltaisiin ennakkoleimauksen hyötypotentiaalia kokemattomien ja kokeneiden kuljettajien välillä vakioiduissa korjuuolosuhteissa. - Kaikki tämän alan tutkimus on askeleita kohti puoliautomatisoituja metsäkoneita, Kalle Kärhä visioi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HARDOX PISTÄÄ PUUN KOVILLE ®

Jos luulet, ettei puusta ole vastusta teräkselle, olet väärässä. Ratkaisu on kuitenkin olemassa – kulutusta kestävä Hardox®teräs vastaa puunkäsittelyn haasteisiin korjuusta aina sahalle asti. Tutustu sivustoomme hardox.fi ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa – näet mitä hyötyä Hardox® voi tuoda yrityksellesi.

www.hardox.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Männyn siementen keruu käynnistyy Pohjois-Suomessa

Myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Myös liikkumista tuhoalueella kannattaa välttää. Kuva: Metsäkeskuksen arkisto

M

Aila-myrsky kaatoi metsiä pääasiassa Pohjanlahden rannikkoalueelta

T

orstaina 17.9.2020 Suomen ylittäneessä Aila-myrskyssä vältyttiin suurialaisilta metsätuhoilta. Myrsky kaatoi pääasiassa yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä aukeiden alueiden eteläreunoilta. Isoimmat ja yhtenäisimmät tuhoalueet olivat Vaasan ja Kokkolan seuduilla sekä Satakunnan rannikkoalueilla. Näillä alueilla tuhoutuneen puuston arvo on suuruusluokkaa 10-15 miljoonaa euroa, kun koko maan tuhojen arvoksi arvioidaan noin 15-20 miljoonaa euroa.

Suomen metsäkeskuksen keräämien tietojen perusteella Ailanpäivän myrsky kaatoi puustoa 0,4-0,7 miljoonaa kuutiometriä, josta noin kaksi kolmasosaa kaatui Satakunnassa, Pohjanmaalla ja kapealla Pohjanlahden rannikkoalueella. Muualla Suomessa myrsky tuhosi puustoa tuhansis-

KONEURAKOINTI 9

ta kuutiometreistä muutamiin kymmeniin tuhansiin kuutiometreihin maakunnittain. Suurialaisilta metsätuhoilta vältyttiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan maa-alueiden tuulenpuuskalukemat jäivät alle myrskylukemien lukuun ottamatta Vaasaa, jonka lentoasemalla mitattiin tuulen nopeudeksi 26,8 m/s. Muualla Suomen maa-asemilla 25 m/s myrskylukemia ei rikottu. Myrskyn kesto oli kuitenkin poikkeuksellisen pitkä sen liikkuessa hitaasti Suomen yli itään. Vahinkoja aiheuttavia kovan tuulen puuskia oli länsirannikolla 10-20 tunnin ajan ja idässä 5-10 tunnin ajan.

Myrskytuhopuiden korjuu on syytä jättää ammattilaisille

Maanomistaja voi jättää yksittäiset kaatuneet puut metsään, sillä niistä syntyy vähitellen monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta. Jos myrskyissä

on kaatunut runsaammin puita samalla alueella tulee silloin huomioida metsätuholain velvoitteet hyönteistuhojen torjunnasta. Kun metsässä on myrskyissä vahingoittuneita kuusia yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden tai mäntyä yli 20 kuutiometriä hehtaaria kohden, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tämän määrän ylittävän osuuden kaatuneista puista metsästä. Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajakuoriaiset vaivaavat jo ennestään. Myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Paras vaihtoehto on koneellinen puunkorjuu. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten.

etsähallitus täydentää männyn siemenhuollon varmuusvarastoa PohjoisSuomessa ja ostaa hyvälaatuisia männyn käpyjä kerääjiltä. Männyn käpyjä ostetaan Metsänhoitoyhdistysten kautta. Hyvälaatuisten käpyjen kerääjille on luvassa käpylitrasta 1,20 euroa.

Muutaman suotuisan kesän jälkeen Pohjois-Suomen metsiin on kehittynyt laadultaan ja määrältään hyvä männyn siemensato. Metsähallitus aloittaa PohjoisSuomen siemenhuollon varmuusvarastoa täydentävän kävynkeruun osassa Lapin maakuntaa. Keruu suunnataan siementarpeen perusteella. Käpyjen ostopisteitä on Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Pelkosenniemellä, Pellossa, Ranualla, Rovaniemellä, Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Ylitorniolla. Keräys ulotetaan mahdollisesti myös Koillismaalle ja Kainuuseen. Keruun toteutuksesta vastaa Metsähallitus yhdessä alueellisten Metsänhoitoyhdistysten ja metsäalan toimijoiden kanssa. Keräys aloitetaan 1.10. ja käpyjen vastaanotot alkavat os-

Hyvälaatuisten käpyjen kerääjille on luvassa käpylitrasta 1,20 euroa.

topisteissä viikon - parin kuluessa siitä. Tarkempi ajankohta varmistuu soittamalla paikalliseen Metsänhoitoyhdistykseen. Rovaniemellä ostopisteen perustaa Fin Forelian Imarin taimitarha. Käpyjen keruu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Käpyjen keruu toisen maalta, mukaan lukien valtion maat, on luvanvaraista. Kerääjän tuleekin ennen keruuseen ryhtymistä olla ensin yhteydessä Metsähoitoyhdistykseen, josta saa karttoja keruukohteista ja myös ohjeita käpyjen keruuseen. Rovaniemellä karttoja ja -ohjeita saa Tiedekeskus Pilkkeestä. Kerääjälle maksetaan käpylitrasta 1,20 eur (alv 0).


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maaston kosteusolosuhteita kuvaava kartta-aineisto auttaa kosteiden alueiden löytämistä puunkorjuun suunnittelussa

I

lmaston ennakoidaan muuttuvan tulevaisuudessa siten, että vuosittainen aika, jolloin maa on jäässä ja kantava, lyhenee merkittävästi. Maaperän märkyys vaikeuttaa puunkorjuuta, lisää taloudellisia menetyksiä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Luonnonvarakeskus (Luke) on koonnut maaston kosteusolosuhteita kuvaavan kartta-aineiston ladattavaan muotoon, ja Suomen metsäkeskuksen kautta se on laajasti käytettävissä. Näin puunkorjuuta voidaan suunnitella paremmin ja kantavuudeltaan heikot alueet voidaan tunnistaa ennakkoon. Digitaalisten DTW (depth-towater) kosteusindeksikarttojen avulla puunkorjuu voidaan suunnitella siten, että urapainumia voidaan välttää. - Puunkorjuuta suunniteltaessa kartat auttavat pienvesien ylityspaikkojen suunnittelussa. Lisäksi kartta-aineiston avulla voidaan tunnistaa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kosteiden elinympäristöjä ja ra-

Kartalla neljän hehtaarin (vas.) ja yhden hehtaarin (oik.) DTW-kosteusindeksikartta. Sinisen eri sävyillä näkyy indeksin mukaan kosteat alueet Maanmittauslaitoksen peruskartan päällä. Vesistön ylityspaikat voidaan suunnitella kartan avulla kohtaan, josta seuraa mahdollisimman vähän haittaa. Rinnealueilla ja lakialueilla kosteat painanteet erottuvat, joita voisi olla muuten vaikea löytää. Kartan resoluutio on 2 m.

jata esimerkiksi vesistöjen suojavyöhykkeitä, kertoo tutkija Aura Salmivaara Lukesta. Kosteusindeksikartat ovat ladattavissa Metsähallituksen ja Suomen metsäkeskuksen järjestelmissä ja vapaasti saatavana yleisesti Paituli-paikkatietojärjestelmän kautta.

Karttoihin on laskettu arvoja erilaisille kosteusolosuhteille

Aineisto on saatavilla lähes

koko Suomesta. Saatavuus määräytyy marraskuun 2019 tarkimman Maanmittauslaitoksen tuottaman korkeusmallin saatavuuden mukaan eli Lappia lukuun ottamatta kartta kattaa koko Suomen. Kosteusindeksikartat on laskettu pelkästään korkeusmallin pohjalta neljällä eri kynnysarvolla, jotka kuvastavat erilaisia kosteusolosuhteita. Kosteinta tilaa, esimerkiksi lumen sulannan tai erityisen pitkäkestoisten sateiden jälkeen, kuvastaa 0,5

hehtaarin kynnysarvolla laskettu kartta. Kuivempia olosuhteita voi puolestaan tarkastella kartasta, joka on laskettu 10 hehtaarin kynnysarvolla. - Yhden ja neljän hehtaarin kartat ovat yleisimmin käytössä. Neljän hehtaarin kartta kuvaa normaalin kesän tilannetta ja yhden hehtaarin kartta normaalia kosteampia olosuhteita keväällä ja syksyllä, Salmivaara kertoo. Kartat eivät huomioi maalajin vaikutusta kosteusolosuhteisiin tai tarkasti säätilan vaihteluita,

mutta ne tuovat staattisiin ja karkeampiin karttoihin tarkennusta (esimerkiksi Luken aiemmin tuottama TWI-kosteusindeksikartta, saatavilla Paitulista). Lisäksi kosteuden potentiaalista ajallista vaihtelua on mahdollista havainnoida eri kynnysarvojen karttoja vertaamalla. Kartta-aineiston saa helposti vaikka maastoon mukaan. Aineistoja voi selata esimerkiksi metsäkoneen näytöltä tai suunnittelijan tabletista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

H212

SUUNNITELTU HARVENNUKSILLE

Karsintaominaisuudet optimoitu ohuille rungoille, voimaa ja syöttönopeutta löytyy myös isommille puille. Vaikuttava sahauksen ja syötön nopeus, erinomainen pituus- ja läpimitan mittauksen tarkkuus.

Kapea ja kevyt 850 kg

Maksimi syöttöläpimitta 440 mm

Optimi työskentelyalue 100-250 mm

Maksimi kaatoläpimitta 520 mm


12 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Demokiertue aloitetaan Rovaniemeltä 16.10.

Komatsu Forest esittelee uuden harvennusten kuormatraktoriohjelman

Ohjelman kaksi pienintä, 9 tonnin Komatsu 825TX ja 11 tonnin Komatsu 835TX (kuva), voidaan varustella uudella runkokonstruktiolla erityistä ketteryyttä vaativia kohteita varten.

K

omatsu 2021 -kuormatraktoriohjelma käsittää kolme pienintä konetta, jotka kattavat laajan alueen puun lähikuljetuksen konetarpeesta, aina tiheimmän ensiharvennuksen kuormatraktorista tehokkaaseen joka paikan yleiskoneeseen. Ensiesiintyminen FinnMetkossa vaihtui lokakuun puolivälissä käynnistyvään demokiertueeseen.

monipuoliset leveät telaratkaisut laajentavat työkohteiden määrää ja lisäävät tuottavuutta. Suurin, 12 tonnin Komatsu 845, ulottuu kapasiteetiltaan kaikkein järeimmin varusteltuna perinteisten päätehakkuukoneiden tontille saakka. Uuden tuoteohjelman koneilla on runsaasti runko-, kuormain-, hydrauliikka- ja kuormatilavaihtoehtoja, joilla koneet voidaan täsmätä työskentelyalueen olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin.

Ohjelman kaksi pienintä, 9 tonnin Komatsu 825TX ja 11 tonnin Komatsu 835TX, voidaan varustella uudella runkokonstruktiolla erityistä ketteryyttä vaativia kohteita varten. Uusi runkoratkaisu puolittaa näiden koneiden etu- ja takavaunujen välisen raidepoikkeaman mini-

825TX:n, 835TX:n ja 845:n yhteisiä ratkaisuja

MaxiFleet on saanut useita uusia toimintoja, mikä tekee järjestelmästä entistäkin tehokkaamman.

miin tiukoissa käännöksissä kokonaismittojen tai kuormatilan koon muuttumatta. Myös Ko-

matsuille ominainen hyvä stabiilius säilyy. Harvennusrungon antama ketteryys on tarpeen ti-

heissä harvennusolosuhteissa. Heikosti kantavilla kohteilla erilaiset takarunkovaihtoehdot ja

AGCO Power -moottorit: Komatsu 2021 -kuormatraktoreissa on 4-sylinteriset Stage 5 -päästömääräysten mukaiset erinomaisen polttoainetalouden moottorit, joissa on uusi AdBlue -järjestelmä, uusi pakokaasun-


METSÄALAN AMMATTILEHTI käsittelyjärjestelmä ja hydrauliset venttiilinnostajat, joiden ansiosta venttiilien säädön tarve poistui. Erityisen paljon on panostettu AdBlue-järjestelmän toiminnan luotettavuuden parantamiseen, lian pääsy järjestelmään on pyritty estämään maastossa tapahtuvan tankkauksen aikana: säiliö on sijoitettu uuteen paikkaan, täytön aikana puhtautta varmistetaan siivilällä ja suodatuksella. Tankkausta nopeuttaa ja varmistaa uusi suppiloratkaisu. Myös järjestelmän tyhjentäminen sujuu nyt tehokkaammin. Ohjaamo ja muotoilu: Harvennusten kuormatraktoreissa on nyt samat ohjaamot kuin Komatsu 855-, 875- ja 895-malleissa. Uudesta, enemmän tilaa vaativasta moottoreiden varustelusta huolimatta koneiden muotoilut ovat tutun tyylikkäitä säilyttäen erinomaisen näkyvyyden. MaxiXT-ohjausjärjestelmä: Nyt myös Komatsu 825TX, Komatsu 835TX ja Komatsu 845 -koneissa on MaxiXT-ohjausjärjestelmä, uutuus, joka esiteltiin muissa malleissa viime vuonna. MaxiXT-järjestelmä on mukana koneen käyttöön ja hallintaan liittyen lähes kaikessa, se ohjaa: peruskonetta, kuormaimen säätöjä ja ulkopuolista kommunikaatiota, hakkuukoneissa lisäksi hakkuulaitetta ja apteerausta.

Esimerkkejä lisäominaisuuksista

Bogie Lift Advanced -telinnosto on mahdollista hankkia lisävarusteena kaikkiin kolmeen pikkukoneeseen. Etutelejä voidaan nostaa ja laskea kumpaakin puolta erikseen, millä ominaisuudella parannetaan esteiden ylittämistä tai lisätään koneen

KONEURAKOINTI 13

ketteryyttä. MaxiFleet on saanut uusia toimintoja: 1. Uusi kohde - Uuden työmaan ja siihen liittyvien tietojen lisääminen järjestelmään, tieto välittyy valituille koneille välittömästi. Tällä helpotetaan myös ajokoneen työmaan avaamista ja puutavaralajien toimitusta varastopaikalle. 2. Oma sijaintini -toimintoa hyödynnetään merkittäessä informaatiota esimerkiksi leimikolla sijaitsevista erityiskohteista; järjestelmä tallentaa kohteen MaxiVisionin kartalle oman senhetkisen sijainnin kohdalle koneen tai sen ulkopuolelta olevalta laitteelta. 3. Tähän mennessä hakkuukoneen kanssa samalla työmaalla työskentelevä Komatsu-kuormatraktori on voitu liittää MaxiFleet/MaxiVision -palveluun. Nyt tämä onnistuu myös toisen valmistajan kuormatraktorille. MaxiVisionista voidaan seurata Komatsu-hakkuukoneen työskentelyä; sen tekemät ajourat sekä tuotanto nähdään kuormatraktorissa. Näin saatavaa informaatiota hyödynnetään kuormatraktorin työskentelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tutustu kiertueella

Komatsu Forestin TX-esittelykiertue aloitetaan Rovaniemeltä 16.10. Kiertue matkaa halki Suomen ja pysähtyy kymmenellä paikkakunnalla. Lisätietoja löytyy syksyn aikana osoitteesta www.komatsuforest.fi.

Uusiin kuormatraktoreihin pääsee tutustumaan Komatsu TX-esittelykiertuella, mikä starttaa Rovaniemeltä 16.10. ja matkaa halki Suomen pysähtyen kymmenellä paikkakunnalla.

Suurin, 12 tonnin Komatsu 845, ulottuu kapasiteetiltaan kaikkein järeimmin varusteltuna perinteisten päätehakkuukoneiden tontille saakka.


14 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneurakointi Teemu Tiitinen Oy on erikoistunut harvennus- ja metsänhoitokohteiden hakkuuseen vankalla ammattitaidolla.

Teemu Tiitinen - harvennusekspertti Hammaslahdelta

T

iheiden ensiharvennusten ja nuorten hoito- kohteiden rästit kasvavat, niitä kuitenkin hakataan ja sieltä saadaan rahanarvoista tavaraa.

Onnistuminen korjuutyössä edellyttää erityistä osaamista. Yksi tämän lajin taitajista on Teemu Tiitinen, nuori työnsä osaava yrittäjä, harvennusten ammattilainen.

Hoito- tai harvennuskohde

Viisi vuotta sitten Teemu Tiitinen muutti yrityksensä toimintaideaa. Tavoitteena oli tasaisempi työllistyminen; siirtyminen pois perinteisestä metsäyhtiölle urakoinnista enemmän oman onnensa sepäksi on ollut onnistunut ratkaisu. Samalla taitavana harventajana tunnettu konemies otti oman erikoisosaamisensa tehokkaampaan käyttöön: Joensuun ympäristön metsänomistajat saavat nyt vaikeatkin harvennuskohteensa hoidetuiksi ja samalla heille kertyy hiukan varhennettua hakkuutuloa; siinä sivussa päätyy bioenergialaitoksille polttoainetta ja metsäyhtiöille kuitupuuta. - Eniten saan työkohteita kahdelta paikalliselta energiaosuuskunnalta ja metsänomistajilta suoraan. Leimikot ovat usein niitä, joissa kuitupuukertymät ovat niin pieniä, että perinteisiä ostajia ne eivät kiinnosta: ovat

Metsien hoito- ja harvennuskohteita riittää niin Pohjois-Karjalassa kuin muuallakin Suomessa. Toimenpiteitä odottaa liki miljoona hehtaaria, ja joka vuosi tulee lisää.

jotain taimikonhoidon ja ensiharvennuksen välistä. Kemeratuki auttaa ja aktivoi metsänomistajia hoitamaan rästiin jääneitä jo riukumetsäksi ehtineitä taimikoita. Nuoren metsän hoitokohde, josta kertyy riittävästi markkinoitavaa puuta, jättää metsän omistajalle ja puun korjaajalle tuloa. Koko ajan pitää olla kuitenkin tarkkana, muun muassa ennakkoraivaus on suhteellisen iso kuluerä. Sellaista tapausta, jossa kertymä on niin pieni, että minun täytyy lähettää lasku metsänomistajalle tehdystä työstä, yritän välttää, kertoo Teemu.

Mitä vain saa tulla eteen - siksi konevalinta on Komatsu Teemu Tiitinen, hoito- vai

harvennuskohde? Nykyinen tilanne energiapuun osalta on valtakunnassa hiukan nurinkurinen: käyttö lisääntyy, korjuumäärät pienenevät mutta energiahakkeen tuonti jatkaa kasvuaan. - Täällä meidän alueella tilanne on juuri tuollainen. Jos emme itse hankkisi pienpuuta bioenergian tarpeiksi, niin se korvattaisiin Venäjän hakkeella, sanoo Teemu. Kohteita, joissa Teemu miehistöineen pääasiassa työskentelee ei voi, kuten todettiin, kutsua harvennuskohteiksi sanan tavallisimmassa merkityksessä. Metsiköt ovat alun perin kaiken taiteen sääntöjen mukaan perustettuja, mutta sitten ilman hoitoa jääneitä ja sen vuoksi sekaviksi viidakoiksi varttuneita. Ammat-

tilaisen käsittelyn jälkeen niistä saadaan toivon mukaan tuottavaa talousmetsää. Kohteita riittää niin Pohjois-Karjalassa kuin muuallakin Suomessa. Toimenpiteitä odottaa liki miljoona hehtaaria, ja joka vuosi tulee lisää. Teemu Tiitisen työalueella on kysyntää sekä kuitu- että energiapuulle, metsäteollisuuden läheisyys ja alueellisten lämpölaitosten olemassaolo onkin siinä mielessä ratkaisevaa. Metsäkoneurakointi Teemu Tiinen Oy:n hakkuukalusto, kolme Komatsua, soveltuu kaikenlaisiin kohteisiin. Yksi kone on varusteltu saksikouralla pelkästään pienpuun energiakohteita varten. Komatsun peruskonseptia Teemu pitää parhaana mahdollisena, eikä hän halua yleisesti tiedettyä asiaa eritellä sen

enempää: - No, niitähän minulla on, hän ykskantaan toteaa. Komatsu C93 -joukkokäsittelyyn varustellut hakkuulaitteet saavat Teemu Tiitiseltä tarkempia perusteluja, toimintavarmuus ennen muuta: - Luotettavia, ei letkuongelmia, laippa pysyy ehjänä ja ketju päällä, se on tiheissä kohteissa työn sujumisen kannalta tärkeää. Lähikuljetukseen riittää oma Komatsu-ajokone ja yksi ulkopuolinen. Komatsuja pidetään hyvine hyötysuhteineen pieniruokaisina. Se pätee myös pienipuustoisissa leimikoissa tuntikulutuksen osalta, mutta suuri pikkupuun osuus heilauttaa korjuuketjun kokonaiskulutusta ylöspäin. Teemu hallitsee joukkokäsittelyn suvereenisti, toki kuitupuun hän karsii yksinpuin laadun varmistamiseksi, mutta toinen kasa, energiapuu, se karttuu joutuisasti joukkokeräilyä ja -katkontaa hyödyntäen. - Sellainen kymmenmetrinen puusto on parasta energiapuun hakkuussa, puolesta välistä nippu poikki ja latvat siihen päälle”, kuvailee Teemu työtekniikkaansa. Entä kuinka usein hyödynnät Komatsun “tee se puomin alla”-työmenetelmää?: ”Aina.”

Teemu on mukana kehityshankkeissa

Koneurakointi Teemu Tiitinen Oy:llä on kytkentä uusien metsänkäsittely- ja konetyömenetelmien kehittämiseen. Luke on


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 15

Komatsu metsäkoneita Liettuan valtiolle

Komatsun peruskonseptia Teemu Tiitinen pitää parhaana mahdollisena, eikä hän halua yleisesti tiedettyä asiaa eritellä sen enempää: - No, niitähän minulla on, hän ykskantaan toteaa.

vastikään saanut valmiiksi ensimmäisen ison hankkeensa käytäväharvennuksen kehittämiseksi. Siinä Teemu oli yhdeksännolla-ykkösellään mukana hakkaamassa Paiholan koealoja; nuorta koivikkoa, jonka alle oli syntynyt tiheä kuusikon alikasvos. Käsittelytapoina oli vertailun vuoksi perinteinen valikoiva harvennus, niiden rinnalla käytäväharvennus ennakkoraivatussa ja raivaamattomassa kohteessa. Jo näistä ensimmäisistä tuloksista voi nähdä, että Komatsu -hakkuukoneessa on kyllä niitä ominaisuuksia, joita tarvitaan myös tulevaisuuden harvennuskoneelta kuten toimiva joukkokäsittely ja selviytyminen ennakkoraivaamattomassa kohteessa pienin puustoon jätetyin vaurioin. Tämä selviää käytäväharvennushankkeen loppuraportista. Teemu haluaa jo nyt oikaista käsityksiä siitä, että kehitteillä oleva systemaattinen harvennusmetodi päästäisi kuljettajat jotenkin helpommalla, tekisi siitä jopa aloittelijoille sopivaa. Milteipä asia on hänen mielestään päinvastoin, näin Teemu Tiitinen: - Väyläharvennusta hyödynnettäessä ratkaisuja tehdessä puuston kehitys pitää nähdä vuosien päähän, ja käsiteltävien runkojen määrä on sitä luokkaa, että siitä selviytyminen edellyttää kyllä kokemusta ja ammattitaitoa. Kehitystyö metodien ja työmallien osalta jatkuu. Luken taholta on Teemua kyselty mukaan: - Olen luvannut lähteä myös seuraavalle kierrokselle.

Liettuan Metsähallituksen kanssa solmittu yhteistyö on tärkeä avaus Komatsulle ja jälleenmyyjänä aloittaneelle DOJUS agrolle.

K Lähikuljetukseen riittää oma Komatsu 845 kuormatraktori ja yksi ulkopuolinen.

tys korjaa niiden pystyleimikot. Lisäksi puuta ostetaan omaan korjuuseen tai sitten suoritetaan metsänomistajien hankintakauppojen hakkuita ja lähikuljetuksia. Yrityksellä on valmius arvioida metsän hoitotarpeita ja tarvittaessa vaikka jalkautua suorittamaan taimikonhoito. Työhistoriasta löytyy myös yhteistyöhankkeina tehtyjä metsäteitä.

Tällä kalustolla:

Komatsu C93, joukkokäsittelyvarustus - Komatsu 901TX.1 vm. 2013 / Komatsu C93, joukkokäsittelyvarustus - Valmet 911.3 vm. 2006 / saksikouravarustus - Komatsu 845 -kuormatraktori vm. 2020 / varusteina mm. vaaka ja lajittelukarikat - Siirtoauto

Artikkeli: AS

- Komatsu 901 vm. 2019 /

Näin osaaminen muutetaan palveluksi

Metsäkoneurakointi Teemu Tiitinen Oy:n kotipaikka on Joensuussa, entisen Pyhäselän kunnan Hammaslahdessa. Yrityksen palvelutarjonta on monipuolista, pääosin puunkorjuuseen mutta myös metsänhoitoon liittyvää. Perinteisintä toimintaa on yhteistyö Kontio- ja Enon energiaosuuskuntien kanssa, joille yri-

Koneurakointi Teemu Tiitinen Oy:llä on kytkentä uusien metsänkäsittely- ja konetyömenetelmien kehittämiseen Luken projekteissa.

omatsu Forest Oy voitti Liettuan valtion metsien ensimmäisen kierroksen seitsemän harvesterin ja kahdeksan kuormatraktorin tarjouskilpailun. Koneiden tekniset ominaisuudet, pitkälle kehitetyt digitaaliset palvelut ja tuottavien korjuumenetelmien tietotaito olivat ratkaisemassa tätä kauppaa Komatsu Forestille. Komatsu Forest Oy on jo aloittanut koneiden toimitukset. Hakkuukoneet ovat järeitä kahdeksanpyöräisiä Komatsu 931 XC -malleja, jotka on varusteltu Komatsu C144 -hakkuulaitteilla. Kuormatraktorit ovat kahdeksanpyöräisiä Komatsu 855 -ko-

neita. Liettuan Metsähallituksen kanssa solmittu yhteistyö on tärkeä avaus Komatsulle ja sen puolitoista vuotta sitten jälleenmyyjänä aloittaneelle DOJUS agrolle, joka omassa kauppaan liittyvässä tiedotteessaan kertoo valtionmetsien koneinvestointien jatkuvan lähitulevaisuudessa. Kauppaan sisältyy laaja tekninen ylläpito- ja koulutuskokonaisuus, jolla edistetään liettualaisten koneenkäyttäjien ja huollon tieto-taitoa uusimpaan metsäkonetekniikkaan. Tavoitteena on koneiden korkea käyttöaste, tuottavuus ja taloudellisuus. Koneet on kytketty MaxiFleet- ja MaxiVision -pilvipalveluihin, jotka tukevat koneiden hallintaa, seurantaa sekä tuottavien työmenetelmien kehittämistä.


16 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Photo by: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry Journal

Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Yksityismetsien hakkuuaikomukset laskivat alkuvuoden aikana

H

akkuuaikomukset yksityismetsissä laskivat tammi- elokuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2018 suhdannehuipusta tultiin noin neljänneksellä alaspäin. Hakkuuaikomusten kokonaispuumäärä palautui vuoden 2016 tasolle. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella lasku kohdistui erityisesti kuitupuuhun. Uudistushakkuiden ja varttuneiden puustojen hakkuupintaalat pienenivät, mutta ensiharvennusten pinta-alat kasvoivat lievästi.

Yksityismetsien hakkuuaikomusten puumäärä laski 9 prosenttia tammi-elokuussa (viikot 1-33) verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lasku oli voimakkainta Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa. Hakkuuaikomukset kasvoivat alkuvuonna muutamissa maakunnissa. Eniten kasvua oli Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Kuitupuun hakkuuaikomukset laskivat 17 prosenttia koko maassa, ja laskua oli kaikissa maakunnissa Kymenlaaksoa lukuun ottamatta. Tukkipuulla kehitys oli koko maan tasolla niukasti

Yksityismetsien hakkuuaikomusten puumäärä laski 9 prosenttia tammi-elokuussa.

positiivista. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat alkuvuonna 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erot maakuntien välillä olivat kuitenkin suuria. Hakkuupinta-aloissa kehitys näkyi siten, että yksityismetsien uudistushakkuuaikomusten pinta-ala putosi 10 prosentilla viime vuodesta. Ensiharvennusten hakkuuaikomusten pinta-ala nousi hieman (2 %). Varttuneempien kasvatusmetsien harvennushakkuuaikomusten pinta-ala puolestaan laski 18 prosenttia. Vuoden 2018 suhdannehuipulta hakkuuaikomusten kokonaispuumäärä on tullut alaspäin

lähes neljänneksellä alkuvuoden aikana. Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, että hakkuuaikomusten kokonaispuumäärä palautui suunnilleen vuoden 2016 tasolle. Ensiharvennusten hakkuuaikomusten pinta-ala ja niiltä kertynyt puumäärä ovat kasvaneet joka vuosi viime viiden vuoden ajan. Vuoteen 2016 verrattuna ensiharvennusten pinta-ala on noussut viidenneksellä.

Koronapandemia ja lauha talvi vaikuttivat puumarkkinoihin

Koronapandemian synnyttä-

mä talouskriisi ja muutokset lopputuotteiden kysynnässä ovat heijastuneet puumarkkinoihin ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin. Etenkin paperin kysyntä kääntyi maailmalla voimakkaaseen laskuun. Sen sijaan sellu- ja kartonkituotteet ovat selvinneet markkinoilla paremmin. Saha- ja levyteollisuuden vienti on vaikeutunut entisestään maailmanlaajuisen taantuman seurauksena. Alkuvuoden aikana puumarkkinoihin vaikuttivat osaltaan myös työmarkkinakiistat ja eteläisen Suomen lauha talvi, joka vaikeutti puunkorjuuta.

- Koronatilanteesta huolimatta on tärkeää jatkaa hyvää metsänhoitoa ja investointeja puuntuotantoon. Sillä tavoin edistämme metsien kasvua, hiilensidontaa ja terveyttä sekä parannamme mahdollisuuksia valmistaa puupohjaisia ja ilmastoystävällisiä tuotteita myös tulevaisuudessa, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä lakisääteisten metsänkäyttöilmoitusten avulla. Hakkuuaikomus on arvio metsänkäyttöilmoituksissa ilmoitetuista hakkuutavoista ja kertyvistä puumääristä. Lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Hakkuuaikomusten seuranta ei anna samoja tuloksia kuin tilastot toteutuneista puukaupoista ja hakkuista, mutta kuvaa muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17

Ojien kunnostus ja metsäteiden rakentaminen vilkasta 2019

M

männyllä ja 4 prosenttia koivulla. Metsänkylvössä konekylvö kasvatti osuutensa 83 prosenttiin kylvöalasta, kun taas istutuksessa 98 prosenttia alasta tehtiin käsityönä. Metsänparannustöitä tehtiin vuonna 2019 selvästi vuoden takaista enemmän. Ojien kunnostuksen määrä kasvoi 12 000 kilometriin. Metsäteitä rakennettiin ja perusparannettiin yhteensä 2 500 kilometriä, mikä oli 74 prosenttia edellisvuotta enemmän. Metsien hakkuupinta-alaksi arvioitiin metsänkäyttöilmoitusten mukaan 711 000 hehtaaria vuonna 2019. Harvennushakkuiden ja ylispuiden poiston osuus tästä alasta oli 78 prosenttia. Avohakkuita tehtiin 114 000 hehtaarilla, ja se kattoi 16 prosenttia kokonaishakkuupintaalasta. Luontaisen uudistamisen hakkuita tehtiin 26 000 hehtaarin alalla.

etsänparannustöiden määrä kasvoi reilusti vuonna 2019. Ojia kunnostettiin 12 000 kilometriä. Metsäteitä perusparannettiin ja rakennettiin yhteensä 2 500 kilometriä. Metsänviljelyn pinta-ala kasvoi edellisestä vuodesta neljällä prosentilla 100 000 hehtaariin.

Vuonna 2019 metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin yhteensä 265 miljoonaa euroa. Metsänhoitotöihin investoitiin hieman edellisvuotista vähemmän, 209 miljoonaa euroa. Metsänparannustöiden investoinnit vuorostaan kasvoivat reaalisesti 31 prosenttia 55 miljoonaan euroon. Metsänhoidon päätyölajeja ovat maanmuokkaus, metsänviljely sekä taimikoiden hoito ja nuoren metsän kunnostus. - Taimikoiden ja nuoren metsän hoito kustansi 75 miljoonaa euroa ja kattoi reilun kolmasosan metsänhoidon kokonaiskustannuksista. Verrattuna viime vuoteen, kustannusten määrä laski reaalisesti kahdeksan prosenttia. Metsänviljelyn kustannukset nousivat reaalisesti kaksi prosenttia edellisestä vuodesta, 60 miljoonaan euroon. Maanmuokkaustöitä tehtiin 38 miljoonan euron arvosta, kertoo yliaktuaari Eeva Vaahtera Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Metsänparannustöihin luetaan lannoitus, ojien kunnostus, metsäteiden perusparannus ja rakentaminen sekä perusparannustöiden suunnittelukustannukset. Metsäteihin investoitiin vuonna 2019 yli 26 miljoonaa euroa, mikä oli reaalisesti 74 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuon-

Taustaa tilastosta

na. Sitä vastoin ojien kunnostuksen kokonaiskustannukset laskivat reaalisesti kahdeksan prosenttia reiluun 6,5 miljoonaan euroon (Deflatointi tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Taimikot hoidetaan käsityönä

Taimikoita ja nuorta metsää hoidettiin yhteensä 169 000 hehtaarin alueella. Pinta-ala supistui viime vuodesta kahdeksan prosenttia. Taimikon hoidon ja varhaishoidon yhteispinta-ala oli

Taimikoita ja nuorta metsää hoidettiin yhteensä 169 000 ha alueella. Pinta-ala supistui viime vuodesta 8 prosenttia. (Kuva: Erkki Oksanen)

130 000 hehtaaria (-4 % edellisestä vuodesta). Taimikonhoitotyö tehtiin lähes yksinomaan raivaussahalla. Nuoren metsän hoidon pinta-ala väheni viidenneksellä edellisestä vuodesta päätyen 39 000 hehtaariin. - Metsän uudistumismahdollisuuksia parantavaa maanmuokkausta tehtiin 107 000 hehtaaria, josta 68 prosenttia mätästettiin. Viidesosa maanmuokkausalasta äestettiin ja kymmenys laikutettiin. Maanmuokkauksen pintaala kasvoi prosentilla vuodesta

2018, Vaahtera jatkaa.

Metsänkylvön pinta-ala kasvoi

Vuonna 2019 metsää viljeltiin yhteensä 100 000 hehtaaria. Verrattuna edellisvuoteen metsäviljelyala kasvoi neljä prosenttia. Neljäsosa metsänviljelyalasta kylvettiin. Metsänkylvön pintaala lisääntyi edellisestä vuodesta 16 prosenttia, mutta metsän istutuksen pinta-ala ei muuttunut. Istutusalasta 69 prosenttia uudistettiin kuusella, 27 prosenttia

Luken metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilasto sisältää yksityisten, yhtiöiden ja valtion metsissä tehdyt työt. Tiedot työmääristä, yksikkökustannuksista ja kokonaiskustannuksista kerätään kyselytutkimuksella. Tilaston aineisto koostuu merkittävimpien alan toimijoiden tiedoista sekä otannan perusteella mukaan valikoiduista metsäpalveluyrityksistä. Tilastosta puuttuvat yksityisten metsänomistajien omissa metsissään täysin omatoimisesti tekemät työt, sillä sellaiset eivät välity tilastoon metsäpalveluja tarjoavilta yrityksiltä kerätystä aineistosta.

Metsänparannustöitä tehtiin vuonna 2019 selvästi vuoden takaista enemmän. Ojien kunnostuksen määrä kasvoi 12 000 kilometriin. Metsäteitä rakennettiin ja perusparannettiin yhteensä 2 500 kilometriä, mikä oli 74 prosenttia edellisvuotta enemmän.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

18 KONEURAKOINTI

Ponssen vuoden jälleenmyyjäksi Timber Forest Brasiliasta

P

monella muulla markkinalla. Puunkorjuuta harjoittavat yritykset eivät ainoastaan osta koneita vaan he valitsevat kumppanin, johon he luottavat teknologiavalinnoissaan ja joka tukee heidän liiketoimintaansa varmistamalla koulutuksen, koneiden suorituskyvyn ja huoltopalveluiden korkean tason, Fonseca kertoo.

onssella palkitaan vuosittain ansioitunein yhtiö 32 PONSSE-jälleenmyyjän joukosta. Vuoden 2019 osalta vuoden jälleenmyyjäksi valittiin asiakaslähtöinen Timber Forest Brasiliasta.

Vuoden 2019 PONSSE-jälleenmyyjä Timber Forest on toiminut Ponssen jälleenmyyjänä vuodesta 2015 eteläisessä Brasiliassa, Paranan, Santa Catarinan ja Rio Grande do Sulin alueilla. - Yhtiö on erittäin nopeasti saavuttanut johtavan markkinaaseman omalla myyntialueellaan ja PONSSE-tuotteiden myynti on kehittynyt vahvasti edellisvuoteen verrattuna, kertoo Ponssen myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila. Palkitsemisperusteluissa todettiin myös, että yritys on hyvin johdettu ja kehitystyössään kurinalainen keskittyen toimimaan asiakkaiden hyväksi kaikissa tilanteissa. Yhtiössä on myös erinomaista koulutus- ja markkinointiosaamista, joka osaltaan edistää tavaralajimenetelmän tunnettuutta Brasiliassa.

Vuoden jälleenmyyjä jakaa Ponssen arvot

Timber Forest Equipamentos on Rodoparana-konsernin omistama perheyhtiö, joka työllistää tällä hetkellä 360 henkilöä. Yhtiö myy, huoltaa ja asentaa puunkorjuuteknologiaa, ja on perustamisvuodestaan 2001 lähtien edistänyt voimakkaasti puunkorjuun koneellistumista Etelä-Brasiliassa. Yhteistyö Ponssen kanssa sai alkunsa vuonna 2015, jolloin Timber Forest etsi uutta yhteistyökumppania CTL-teknologian toimittajaksi. Ponssen tytäryhtiö Ponsse Latin America Ltda oli toiminut Brasiliassa vuodesta 2005 alkaen ja pyrki kasvattamaan markkinaosuuttaan.

Ylpeyttä tiimin osaamisesta

Vuoden 2019 PONSSE-jälleenmyyjä Timber Forest on toiminut Ponssen jälleenmyyjänä vuodesta 2015 eteläisessä Brasiliassa, Paranan, Santa Catarinan ja Rio Grande do Sulin alueilla.

- Meidät otettiin Ponssella hyvin vastaan ​​ja tunnistimme yrityksessä heti itsemme. Molempien yhtiöiden periaatteena oli vahva asiakaslähtöisyys ja pitkäaikaiset kumppanuudet. Kuukauden sisällä olimme jo Suomessa Vieremällä allekirjoittamassa jälleenmyyntisopimusta Ponssen kanssa, Timber Forestin johtaja Jober Fonseca kertoo.

Räätälöity asiakastarpeisiin

Etelä-Brasiliassa sijaitsee laajoja eukalyptusistutuksia, joilta korjataan puuta paperi- ja sellutuotantoon. Eukaistutusten lisäksi alueella kasvatetaan mäntyä sahateollisuuden tarpeisiin. Asiakkaiden kokoluokka vaihtelee kymmeniä koneita omistavista, yli 400 000 tonnia kuukaudessa korjaavista operaatioista pieniin metsänomistajiin, joilla on käytössään yksi koneketju. Molemmat tarvitsevat toimintansa tueksi neuvoja konevalinnasta koulutukseen ja yrityksen tarpeisiin räätälöidyt huoltopalvelut. Brasilian metsätalousmarkki-

Timber Forest Equipamentos myy, huoltaa ja asentaa puun- korjuuteknologiaa, ja on perustamisvuodestaan 2001 lähtien edistänyt voimakkaasti puunkorjuun koneellistumista Etelä-Brasiliassa.

nat ovat yksi maailman kilpailukykyisimmistä, mutta sen koneellistuminen on vielä kesken. - Timber Forestin erikoisalaa on metsätalousyritysten kilpailukyvyn edistäminen. Emme ainoastaan myy tekniikkaa vaan ennen kaikkea tarjoamme asiakkaillemme vankan tuen siihen, että heillä on käytössään paras mahdollinen teknologia ja että valittu teknologia toimii kaik-

Timber Forest Equipamentos on Rodoparana-konsernin omistama perheyhtiö, joka työllistää tällä hetkellä 360 henkilöä.

kein tuottavimmalla tavalla. Asiakassuhde on kumppanuutta, jossa menestyminen on liiketoimintamme tärkein ajuri. Ilman Ponssen tehtaan tukea tämä ei olisi mahdollista, Jober Fonseca katsoo. - Koska ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa ja valuuttakurssit tekevät koneista ja varaosista kalliita, asiakassuhteemme ovat hieman erilaisia kuin

Yksi asiakaspalvelun kulmakivistä on varaosien saatavuus. Laaja varaosavalikoima ei kuitenkaan ole yhtiölle tärkein investointi vaan sen työntekijät. Tekninen osaaminen on yksi yhtiön ylpeyden aiheita ja yhdessä tehokkaan varaosapalvelun kanssa on mahdollistanut nopean asiakastuen. Yhtiö myy tällä hetkellä pääasiassa PONSSE-harvesteripäitä, joka liiketoiminta-alueena vaatii erityisosaamista erilaisten alustaratkaisujen vuoksi. Jober Fonseca pitää harvesteripääliiketoiminnassa tärkeimpänä kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeet perinpohjaisesti. - Määritämme asiakkaan alustaratkaisulle oikean harvesteripään ja kuormatraktorin, ja teemme harvesteripääasennukset siten, että kokonaisuus on toimiva. Asentajien, jotka säätävät ja kalibroivat koneet, on hallittava työnsä äärimmäisen hyvin eikä epäonnistumisiin ole varaa. Siksi ammattitaitoisen ja sitoutuneen asennustiimin merkitys on valtava muun palvelutarjonnan rinnalla. Olemme onnellisia siitä, että meillä on pitkäaikaista henkilökuntaa ja erittäin hyviä ihmisiä kehittämässä yritystä eteenpäin, Jober Fonseca kiittää työntekijöitään.

- Yhteistyö Ponssen kanssa sai alkunsa vuonna 2015, jolloin Timber Forest etsi uutta yhteistyökumppania CTL-teknologian toimittajaksi, kertoo johtaja Jober Fonseca.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 19

Parasta suojaa hydrauliikalle:

PETRO-CANADA HYDREX™

Suojaa kulumiselta jopa kaksi kertaa paremmin ja kolme kertaa kauemmin.

Meiltä myös suodattimet kaikkiin koneisiin

Ankariin olosuhteisiin:

PETRO-CANADA DURATRAN™

Huippuluokan voimansiirto-, märkäjarru- ja hydrauliöljy ympärivuotiseen käyttöön.

Huippuluokan voiteluaineet kaikkiin olosuhteisiin. Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd. Turkkirata 10, 33960 Pirkkala | Puh. 03 358 760 myynti@voitelukeskus.com | www.voitelukeskus.com

Markkinoiden modernein tietokone metsäkoneisiin

P

ONSSE Opti 8 on alansa huipputeknologiaa edustava kosketusnäytöllinen PONSSE -metsäkoneisiin suunniteltu tietokone. PONSSE Opti 8 -tietokoneen suunnittelun ja muotoilun johtoajatuksena on käyttäjäystävällisyys, iso ja tarkka näyttö, ergonomisesti hyvä asettelu ohjaamossa sekä responsiivisuus, jotka kaikki parantavat metsäkoneenkuljettajan työskentelyolosuhteita.

Uudessa Opti 8 -tietokoneessa on enemmän suorituskykyä ja muistia kuin aiemmassa versiossa, mikä näkyy käyttäjälle nopeutena ja käytön sujuvuutena. Tietokoneen kovalevyn tallennuskapasiteetti on tuplattu tulevaisuuden sovellusten toiminnan varmistamiseksi. - OPTI 8 tietokoneen tuotesuunnittelussa on huomioitu ennen kaikkea soveltuvuus vaativaan metsäkoneympäristöön. Tietokoneen tuotekehityksestä vastaa Ponsse yhdessä konsernin teknologiayhtiö Epecin kanssa.

Laitteet valmistetaan Epecin Seinäjoen tehtaalla. OPTI 8 -tietokone mahdollistaa PONSSEmetsäkoneiden koneenohjausjärjestelmien kehityksen jatkossa entistä käyttäjäystävällisemmiksi, kertoo Markku Savolainen, tuotepäällikkö, laiteautomaatio. PONSSE Opti 8 -tietokone on vakiovarusteena PONSSE-harvestereissa ja kuormatraktoreissa vuoden 2021 alusta alkaen.

Parhaat ominaisuudet vaativiin olosuhteisiin

- Mahdollistaa koneiden tieto-

järjestelmien tuotekehityksen pitkälle tulevaisuuteen - Suunniteltu täyttämään metsäkoneiden ja metsäyhtiöiden korkeat laatuvaatimukset. - Kooltaan isompi 15,6” näyttö, jonka kirkkaus, tarkkuus ja katselukulma ovat huippuluokkaa. - Kapasitiivinen kosketusnäyttö, jonka käytettävyys on vastaava kuin mobiililaitteissa. - Käynnistyy välittömästi myös erittäin kylmissä olosuhteissa. - Windows 10 -käyttöjärjestelmä

Ponsse kehittää aktiivisesti metsäkoneiden tietojärjestelmiä. PONSSE Opti -tuoteperheeseen kuuluvat koneenohjaus- ja mittalaitejärjestelmät harvestereille, kuormatraktoreille ja tela-alustaisille sovelluksille. Epec Oy on järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut älykkäisiin koneenohjausjärjestelmiin sekä sähkökäyttöisten työkoneiden kehittyneeseen elektroniikkaan. Epec Oy vastaa Opti 8 -tietokoneen valmistussuunnittelusta ja valmistuksesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu 825TX Komatsu 835TX Komatsu 845

Suuria etuja kompaktissa muodossa!

Uudet harvennusekspertit Komatsu 2021 -kuormatraktoriohjelman kaksi pienintä, 9 tonnin Komatsu 825TX ja 11 tonnin Komatsu 835TX, voidaan varustella perinteisellä takarungolla tai uudella harvennusrunkokonstruktiolla, joka puolittaa näiden koneiden etu- ja takavaunujen välisen raidepoikkeaman minimiin tiukoissa käännöksissä kokonaismittojen tai kuormatilan koon muuttumatta. Myös Komatsuille ominainen hyvä stabiilius säilyy. Harvennusrungon antama ketteryys on tarpeen tiheissä harvennusolosuhteissa. Heikosti kantavilla kohteilla erilaiset takarunkovaihtoehdot ja monipuoliset leveät telaratkaisut laajentavat työkohteiden määrää ja lisäävät tuottavuutta.

Komatsu 2021 -tuoteohjelman suurin, 12 tonnin Komatsu 845, ulottuu kapasiteetiltaan perinteisten päätehakkuukoneiden tontille saakka. Uuden kuormatraktoriohjelman koneet, varustettuina erilaisilla runko-, kuormain-, hydrauliikka- ja kuormatilavaihtoehdoilla, voidaan täsmätä työskentelyalueen olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin. Komatsu 2021 -tuoteohjelman esittelykiertue aloitetaan Rovaniemeltä 16.10.2020. Kiertue matkaa halki Suomen ja pysähtyy kymmenellä paikkakunnalla. Lue lisää: www.komatsuforest.fi/right-on-track

Komatsu 2021 -tuoteohjelman esittelykiertue: Pe 16.10. Rovaniemi Ti 20.10. Kajaani

Ke 21.10. Ylivieska To 22.10. Seinäjoki

Pe 23.10. Jyväskylä Ma 26.10. Mikkeli

Ti 27.10. Kitee Ke 28.10. Liljendahl

To 29.10. Tammisaari Pe 30.10. Pirkkala


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 21

Mieluisa kuljettajaympäristö L ähes 40 vuoden ajokokemuksen jälkeen Timo Sipola kertoo arvostavansa metsäkoneissa yhtä asiaa yli muiden: hyvää ergonomiaa. Timo tietää mistä puhuu. Kun metsäkoneen ohjaamossa tulee vietettyä paljon aikaa, kuljettaja huomaa mitkä seikat vaikuttavat ajomukavuuteen eniten.

Peruutetaan kuitenkin aluksi siihen aikaan, kun Timo perusti metsäalan yrityksen. - Perustin oman toiminimen 70-luvun alkupuolella. Ensin työskentelin kaivurilla ja vuonna 1979 hankin ensimmäisen metsäkoneen. Päätin lähteä metsäpuolelle, koska olen aina viihtynyt metsässä. Teen edelleen töitä metsässä, mutta vietän siellä myös suuren osan vapaaajasta koska harrastan metsästystä, Timo hymyilee. Vuonna 1991 Sipola päätti muuttaa toiminimen osakeyhtiöksi. Vuosina 1979-2017 yritys teki töitä Oulun kaupungille ja kaupunki halusi, että metsissä ajavat koneet olivat kooltaan siroja. - Meillä ehti olla kaksi Norcar 490 mallin ajokonetta. Sitten meillä oli Logset 3F ja 5F -koneita. Niistä jäi hyvät kokemukset. Vuonna 2012 ei valitettavasti päästy kauppoihin ja sen jäl-

Metsäkuljetus Sipola Oy:n Timo (vas.) ja Jani Sipola ovat tyytyväisiä Logset -metsäkoneisiin ja erityisesti niiden kuljettajaystävällisyyteen.

keen meillä on ollut pitkä tauko Logset-koneista, Timo kertoo. Oulun seudulla toimivalla Metsäkuljetus Sipola Oy:llä on tällä hetkellä kuusi perheen ulkopuolista työntekijää, kuusi metsäkonetta, jotka ajavat kolmessa ketjussa, kaksi kaivinkonetta ja kuorma-auto. Yritys ajaa puuta kolmelle eri toimitsijalle.

Uteliaisuus Logsetia kohtaan heräsi uudestaan

Yrityksen kolmesta metsäko-

neketjusta yksi koostuu Logset -koneista. Ketjun harvesteri on TH55 harvesteripäällä varustettu Logset 6HP GTE vuosimallia 2019 ja kuormatraktori on Logset 5F GT vuosimallia 2020. - Meillä ei aikaisemmin ole ollut Logsetin harvesteria. Halusimme kokeilla, kun saimme mahdollisuuden ostaa esittelykoneen. Kone toimitettiin meille maaliskuussa 2020 ja sitä on tähän mennessä ajanut vain yksi kuljettaja. Ajotunteja on kertynyt noin 200. Harvesterissa kiinnosti erityisesti se, että ohjaamo on

pyörivä sekä vakaava, ja se on erillään takana olevasta moottorista. Kuljettaja on ollut tyytyväinen ja kehunut ohjaamon hiljaisuutta. Harvesteripäästä on ollut tähän mennessä positiivisia kokemuksia. Erityisesti harvesteripään selkeydestä ja huoltoystävällisyydestä on koneenkuljettajalta tullut kehuja, Timo kertoo. Timo itse ajaa pääsääntöisesti kuormatraktoria, mutta juuri nyt hänellä riittää kiireitä maanrakennuspuolella. Yritys tekee nimittäin kesäisin maanraken-

nus- ja kuljetustöitä, mikä tasapainottaa tekemistä silloinkin, kun metsäpuolella on hiljaista: - Siksi en ole ehtinyt tutustua uuteen 5F GT ajokoneeseen niin hyvin vielä. Halusin sen meille, koska siinä on ohjaamojousitus. Se on suurin ero verrattuna niihin Logset-koneisiin, jotka meillä oli aikaisemmin. Ostopäätöstä edelsi käynti tehtaalla koeajamassa ohjaamojousitusta. Tähän mennessä asiat ovat sujuneet kuormatraktorin kanssa mallikkaasti. Yksi kuljettajista vaihtelee yrityksen kahden kuormatraktorin välillä ja hän on kiitellyt Logsetin ohjaamojousitusta sen toimivuudesta. - Logset-kone on hiljaisempi kuin meidän kahden ketjun muut ajokoneet. Logset-ohjaamo on yksinkertaisesti kuljettajaystävällisempi. Se on tilava ja sieltä on hyvä näkyvyys, Timo luettelee. Metsäkuljetus Sipolassa on pian sukupolvenvaihdoksen aika. Timon poika Jani Sipola tulee jossakin vaiheessa jatkamaan isän perustamaa yritystä. Nyt Jani työskentelee yrityksessä ja hänen vastuullaan on muun muassa kaluston siirtäminen, sekä vaihtolavakuorma-autolla tehtävät kuljetukset. Perinteisten vaihtolavakuljetusten lisäksi yrityksen kalustolla on mahdollista kuljettaa energiapuuta.

”Logset on asiakasystävällinen. Siellä kuunnellaan asiakkaita ja otetaan aina tilanne hoidettavaksi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.” Janne Kangassalo, MKU Risto Kangassalo

KATSO LISÄÄ Asiakaskokemuksia Logsetin kotisivulta!

www.logset.fi

LOGSET OY Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

MYYNTI Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Olofsfors Pro-Grip tuoteperhe kasvaa Uusien Olofsfors Pro-Grip SF16 -metsäkoneketjujen rakenteessa on käytetty kettinki- ja takokomponentteja.

maan renkailta, opastaa Sivelä.

PRO-GRIP F16

Olofsfors Pro-Grip F16 on tehokkaan pitokyvyn omaava kitkaketju metsäkoneisiin. - Erikoiskarkaistu ketjumatto on koottu rakenteella 3 ketjulenkkiä ja kokoojarengas. Rakenteen ansiosta ketjumatto pysyy hyvin renkaalla. Kokoojarenkaat ja hokit ovat ketjun raskaimmin kuormitetut komponentit. Pro-Grip F:ssä nämä osat ovat siksi peruskettinkiä järeämmät. Ketjumaton jokaiseen vaakalenkkiin on hitsattu järeä, materiaalivahvuudeltaan 20 mm, kaatumaton U-hokki, kertoo Sivelä. Telirenkaiden ketjukoot ovat varustetut erillisellä sivukettingin kiristyskettingillä

PRO-GRIP F16 TS

Olofsfors Pro-Grip F16 TS -metsäkoneketjut pohjautuvat kulutusmatoltaan Pro-Grip F16 -ketjuihin. Erikoiskarkaistu ketjumatto on koottu rakenteella 3 ketjulenkkiä ja kokoojarengas. Rakenteen ansiosta ketjumatto pysyy hyvin renkaalla. Kokoojarenkaat ja hokit ovat ketjun raskaimmin kuormitetut komponentit. Pro-Grip F TS:ssä nämä osat ovat siksi peruskettinkiä järeämmät. Ketjumaton jokaiseen vaakalenkkiin on hitsattu järeä, materiaalivahvuudeltaan 20 mm, kaatumaton U-hokki. - TS-merkintä ketjumallin perässä merkitsee tehostettua renkaan sivusuojausta. Sivukettingiltä ketjumatolle tuleva kettinki muodostaa SIK-SAK kuvion. TS-sivusuojaus suojaa renkaiden sivuja paikassa, jossa renkaan oma pistosuojaus loppuu, sanoo Sivelä. Telirenkaiden ketjukoot ovat varustetut erillisellä sivukettingin kiristyskettingillä. - Pro-Grip F16 TS:n kulutusmaton rakenne yhdistettynä sivu suojaukseen tekee ketjumallista pidoltaan ja suojaavuudeltaan tehokkaan, huomauttaa Sivelä.

O

lofsfors Pro-Grip -metsäkoneketjujen valmistajalla on yli 80 vuoden kokemus kettingin valmistuksesta, karkaisusta ja kettinkituotteista. Valmistusosaaminen yhdistettynä Olofsfors-konsernin maailmanlaajuiseen tietoon metsäkoneiden rengasvarusteista ovat pohjana laadukkaille metsäkoneketjuille. Olofsfors-konsernilla onkin yli 20 vuoden kokemus Pro-Grip -tuoteperheestä ja sen myymisestä.

Pro-Grip -ketjumallisto metsäkoneisiin on laaja, kattaen eri rengaskoot, konepainot, työtehtävät ja maasto-olosuhteet. - Metsätyö Oy aloitti työvälineiden toimittamisen metsäkäyttöön vuonna 1945. Metsäkoneva-

rusteiden markkinointi ja myynti alkoi 1970-luvun puolivälissä, jolloin myös metsäkoneketjut otettiin tuotevalikoimaan. Pitkäaikainen yhteistyö metsäkonevalmistajien ja koneyrittäjien kanssa on mahdollistanut Metsätyölle sen tiedon ja osaamisen mitä vaaditaan parhailta metsäkoneketjuilta. Tätä kertynyttä tietoa olemme olleet mukana kehittämässä tuotteiksi kettinkivalmistajien kanssa ja asiakkaidemme parhaaksi, kertoo markkinointipäällikkö Markku Sivelä.

PRO-GRIP SF16

Olofsfors Pro-Grip SF16-metsäkoneketjujen rakenteessa on käytetty kettinki- ja takokomponentteja. - Takokomponenteilla varus-

tetut ketjut on uutta valikoimassamme ja odotukset niiden suhteen ovatkin korkealla niin laadun kuin kysynnänkin suhteen, sanoo Sivelä. Kokoojarenkaat kulutusmatolla on yhdistetty erikoismuotoiluilla takohokeilla. Ketjumaton poikkisuuntaiset, takohokkien muodostamat V-linjat takaavat erinomaisen vetokyvyn tavalliseen kettinkirakenteeseen verrattuna ajettaessa mudassa tai lumessa. Takomalla voidaan komponenttiin muotoilla halutut ominaisuudet. SF16-ketjumallissa takohokin otsapinta-ala on suuri vetokyvyn varmistamiseksi ja hokin yläosa on jaettu kahdeksi pitohokiksi. Taotut komponentit lisäävät ketjumaton kestävyyttä ja käyttöikää.

- Jääpidon lisäämiseksi ProGrip SF16-ketjumallissa on kulutusketjun vaakalenkeissä alapuolinen, kaatumaton U-hokki, lisää Sivelä.

PRO-GRIP STANDARD 16

Olofsfors Pro-Grip Standard 16 on edullinen ketjumalli. Rengaspitoa ja vetokykyä lisäävä erikoiskarkaistu ketjumatto muodostuu renkaan keskilinjalla toisiaan seuraavista, hokitetuista vinoneliöistä. Ketjun vinoneliön jokaisessa vaakalenkissä on järeä, kaatumaton, lenkin alapuolinen U-hokki ja pystylenkeissä pystyhokki. - Pro-Grip Standard 16 on rakenteeltaan vahva mutta silti kevyt kitkaketju. Keveytensä ansiosta ketjumalli on erinomainen käyttöön, jossa ketjut joudutaan usein asentamaan ja poista-

PRO-GRIP U16 TS

Olofsfors Pro-Grip U16 TS -metsäkoneketjujen tiheässä kulutusmatossa on käytetty kolmen vinoneliön rakennetta. - Tiheän, suojaavan ketjumallin vinoneliöt on muodostettu yhdistämällä neliöiden päissä vaakalenkit hitsaamalla yhteen. Samalla on saatu kiinnityspisteet kahdelle rinnakkaiselle, myös sivuistaan yhteen hitsatuille, vaakalenkkien yläpuolisille U -hokeille. Nämä vierekkäiset U-hokit lisäävät vetokykyyn tarvittavaa hokkien otsapintaa merkittävästi. Lisäksi kulutusmaton yksittäisissä vaakalenkeissä olevat kaatumattomat U-hokit tehostavat renkaan ja maan välistä pitoa, sanoo Sivelä. Myös tässä mallissa telirenkaiden ketjukoot ovat varustetut erillisellä sivukettingin kiristyskettingillä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

Terävät päivät Oulussa 30.-31.10.

roituskiertoa nopeuttaa. - Hyvänä esimerkkinä eräskin asiakkaamme teroittaa kuuden harvesterin ketjuja noin 300 kappaletta kuukaudessa, kun moni vastaavalla konemäärällä operoiva teroittaa vain noin 150 ketjua kuussa. Vaikka teroituskulu kasvaa niin asiakas on laskenut että se kannattaa ehdottomasti tehdä koska puuta syntyy enemmän ja polttoainetta kuluu paljon vähemmän, Kankaanpää toteaa.

Paljon nähtävää - ja tarjoilu pelaa

Oikeasti terävillä ketjuilla on suuri vaikutus harvesterin tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen. Lähde tutustumaan aiheeseen Ouluun 30.-31.10.

O

ulussa järjestetään mielenkiintoinen tapahtuma pe-la 30.-31.10. metsäkonealan ammattilaisille, missä perehdytään harvesterin teräketjujen oikeanlaisella teroituksella saavutettaviin selkeisiin hyötyihin. Teroituspalveluita vuosikymmenten kokemuksella tarjoavan

Scanvallin tiloissa Oulussa osoitteessa Voimatie 5, pääsee näkemään ja itsekin kokeilemaan miten paljon harvesterin tuottavuus nousee ja polttoainekulutus laskee kun teräketjuhuolto hoidetaan ammattitaidolla. - Demokoneena toimii John Deere 1070G harvesteri varustettuna H412 kouralla, millä sahataan kiekkoja tukeista uusilla teräketjuilla, vähän kuluneilla

ja oikein teroitetuilla. Asiaa on tutkittu Ruotsissa perusteellisesti ja tulokset ovat olleet merkittäviä. Oikeasti terävillä ketjuilla on suuri vaikutus harvesterin tuottavuuteen ja polttoaineen kulutukseen. Jos puuta sahataan melko terävällä ketjuilla niin polttoaineen kulutus nousee 1,5 - 2 litraa tunnissa verrattuna todella terävään ketjuun, kertoo Scanvallin Juha Kankaanpää.

Ketjujen teroituksessa tulee käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita, joilla päästään haluttuun lopputulokseen. - Laadukkaat ketjut pitää valita juuri kouraan sopiviksi eikä ketjuja saa myöskään teroittaa liian lyhyeksi, jolloin puuhun purevuus heikkenee huomattavasti, huomauttaa Kankaanpää. Jos ketjut halutaan pitää tuottavassa iskussa pitää niiden te-

Oulun tapahtumassa on oikean teräketjuhuollon lisäksi paljon muutakin nähtävää metsäkoneväelle. - Logset on paikalla esittelemässä metsäkoneitaan, Stihl Finland teräketjuja, Foreq Flex laippoja, Nestepaine hydrauliikkaa, Arom-Deco kemikaaleja ja US Marine X-1R voiteluaineita. Ruoka- ja kahvitarjoilu pelaa molempina päivänä ja esittelystä olevista tuotteista on luvassa todella hyviä erikoistarjouksia, joten kannattaa lähteä paikanpäälle kauempaakin, kutsuu Kankaanpää.


24 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jimi Pesonen on ajanut kohta kolmisen vuotta KP Harvennuksen motoa. Nuori mies on jo alan raudanluja ammattilainen.

KP Harvennus Oy urakoi pääasiassa harvennushakkuilla John Deere metsäkoneilla Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistykselle. Kuvassa 1270E harvesteri leimikolla Turengissa.

Harvennushakkuuta Kanta-Hämeen alueella P

osiolta kotoisin oleva Kari Parkkisenniemi muutti vuonna 2006 etelään Hämeenlinnaan putkikassi olalla. Kovalla työllä ja vankalla uskolla tekemiseen on syntynyt monelle muullekin metsästä leivän antava urakointiyritys.

- Kelit tulevat näyttelemään merkittävää roolia tulevanakin talvena siinä miten puunkorjuussa onnistutaan, toteaa koneyrittäjä Kari Parkkisenniemi.

- Kävin nuorena miehenä Rovaniemellä Hirvaan kolmivuotisen metsäkonekoulun ja sitten pääsin harvesterin kuljettajaksi kotiseudulla. Jossain vaiheessa työtilanteet kuitenkin muuttuivat ja kun paikkakunnanvaihto olisi ollut edessä päätin harpata heti vähän kauemmas kun tuttujakin oli jo etelään muuttanut. Päädyin Hämeenlinnan alueelle kuljettajaksi ja melko tasan kymmenen vuotta sitten aloitin yrittäjänä perustanessani KP Harvennus Oy:n kotipaikkana Renko. Ensimmäisen koneen, käytetyn John Deere 1270B harvesterin ostin Ahti Hekkalalta Kuusamosta. Sillä koneella oli ajettu 25 000 tuntia kun se tuli ja mit-

tarissa oli 34 000 tuntia kun se meiltä lähti; vaihtuen D-mallin Deereen, muistelee Kari Parkkisenniemi.

Vihreillä koneilla koko historian ajan

John Deeren kanssa päästiin hyvin sinuiksi ja niinpä kaikki KP Harvennuksen koneet ovat olleet vihreitä. - Alussa ajatukseni oli tehdä urakointia harvestereilla mutta kun ajohommiin ei oikein löytynyt tekijöitä hankin ensin John Deere 1010A:n ja sitten 1110D:n. Tänä päivänä käytössä on harvestereina 1170G ja 1270E IT4 sekä ajokoneena 1110E IT4, mitkä kulkevat työmaalta toiselle omalla ritiläautolla. Olen viime aikoina harkinnut kaupantekoa John Deere Forestryn piiripäällikön Antti Haralan kanssa uudesta 1170G harvesterista, sillä pakko tässä on uskoa alan tulevaisuuteen. Katson miten työtilanne kehittyy ja konemäärää täsmätään sitten sen mukaan, pohtii Parkkisenniemi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 25

Työtilanne näyttää nyt hyvälle

KP Harvennus on urakoinut puuta viiden vuoden ajan KantaHämeen Metsänhoitoyhdistykselle. Pääosin työskennellään harvennushakkuilla. - Alueemme kulkee pohjoisesta Lammi-Hauho akselilta Janakkalan ympäristöön ja lisäksi myös Kuhmoinen kuuluu siihen. Kesäisin teemme yleensä jonkin verran töitä myös muille toimijoille kuten aliurakointia Metsäkonepalvelulle. Viime talvi oli mitä oli ja kevätkin haasteellinen mutta nyt kesä on menty jo hyvää normaalitahtia eikä loppuvuosikaan näytä huonolle. Toki kelit tulevat näyttelemään merkittävää roolia tulevanakin talvena siinä miten puunkorjuussa onnistutaan, toteaa Parkkisenniemi. KP Harvennus työllistää työtilanteesta riippuen 5-10 henkilöä. - Olemme onneksi löytäneet palvelukseen motivoituneita ammattilaisia, joilla on yrittäjähenkinen asenne, kehuu Pelkosenniemi porukkaansa.

Kärkiohjaus vakuuttanut

John Deeren koneissa tekninen kehitys on mennyt koko ajan eteenpäin ja markkinoille tuodaan tasaisesti uusia innovaatioita, mitkä tehostaa puunkorjuuta entisestään. - IBC-kärkiohjaus tuli meille ajokoneeseen vuonna 2016 ja se on aivan ehdoton asia. Ja nyt ke-

KP Harvennuksella vuodesta 2016 John Deere kuormatraktoreissa käytössä ollut IBC-kärkiohjaus on vakuuttanut kuljettajat työskentelyä tehostavilla ominaisuuksillaan - kuvassa kuormaa 1110G. Kärkiohjaus löytyy nyt myös keväällä käyttöön otetusta 1170G harvesterista.

väällä käyttöön otetussa 1170G harvesterissa on myös kärkiohjaus, mikä tekee operoinnista jouhevaa ja tarkkaa. Varsinkin kun puidaan harvennuksia pitkillä ulottuvuuksilla on kärkiohjauksesta todella paljon apua puomi liikkuu kellon tarkasti

eikä pystyyn jääviin puihin tule jälkiä. Jatkossa otamme sen varusteeksi myös tulevissa harvestereissamme, kertoo Parkkisenniemi.

Huoltopalvelut pelaa

Uusimpiin koneisiin KP Har-

vennus on ottanut John Deeren huoltosopimukset, mikä helpottaa urakoitsijan arkea ja kustannusten ennakointia. - John Deeren kenttähuolto pelaa sovitusti ja meiltä on lyhyt heittää kone tarvittaessa Tampereelle, missä on huollossa todel-

CoverX

MAXIMAALINEN KANTAVUUS

Suora telakenkä jakaa maakosketuksen tasaisesti koko telakengän pinnalle mikä vähentää maapohjan vahingoittumista sekä lisää kantavuutta ja vakautta.

OPTIMAALINEN RENGASPITO Telakenkäprofiili suoruudestaan huolimatta mukailee rengasta edesauttaen renkailla pysymistä ja tehostaa telan ja renkaiden välistä pitoa.

ERINOMAINEN VETOPITO Telakenkien pitkien sivujen eritasoprofiilin ansiosta telakengissä on 30mm korkea otsapinta joka aikaansaa tehokkaan vetopidon.

ERIKOISMUOTOILLUT SIVUOHJURIT Sivuohjurit ovat normaalia pidemmät ja erikoismuotoillut mikä on edellytyksenä telan vakaalle pysymiselle renkailla ja renkaiden sivujen kestävyydelle.

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@metsatyo.fi info@metsatyo.fi | www.metsatyo.fi

HÄMEENLINNA Kiltintie 13 13130 Hämeenlinna puh. 03-644 0400

JYVÄSKYLÄ PL 36, Kiilatie 5 40351 Jyväskylä puh. 014-338 8700

ROVANIEMI Alakorkalontie 42 96300 Rovaniemi puh. 016-321 0100

TM

la ammattitaitoista porukkaa. Ja pitää sitä myyjääkin kehua; Haralan Antti on jämäkkä jätkä ja se mitä sovitaan pitää, sanoo Parkkisenniemi.


26 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deere Forestryn Keski-Suomen uuden palvelupisteen osoite on Sorajyvänkatu 2, 41310 Leppävesi.

John Deere Forestryn Laukaan asiakaspalvelukeskuksen ovet avautuivat asiakkaille

J

ohn Deere Forestryn uusi asiakaspalvelukeskus Laukaassa on avattu. Aikaisemmin keväällä avattiin asiakaspalvelukeskus Skotlannin Perthissä. Ja seuraavana avataan vastaava palvelukeskus Ruotsin Ockelbossa. Laukaassa avattu toimitila kuuluu sarjaan investointeja, joilla John Deere Forestry vahvistaa asiakastukeaan päämarkkinoillaan. Suolahdesta Laukaaseen siir78 KONEURAKOINTI

tyneen asiakaspalvelukeskuksen timme kasvaa, mikä on tärkeätä Laukaan tontti on kooltaan 10 uuden toimitilan seinien sisältä jo kasvavan huoltosopimus- 000 m2 ja asiakaspalvelukeskuklöytyvät huoltopalvelut, kone- myynnin vuoksi. Asiakkaiden sen koko on lähes 1 500 m2. myynti sekä varaosamyymälä koneet saadaan hoidettua nope- Nykyisestä Suolahden toimipiskattavine varastoineen. Lisäksi asti, silloinkin kun metsässä on teestä siirtyvät kaikki toiminnot keskus tarjoaa asiakkailleen hiljaisempaa ja huollossa ruuh- Laukaaseen. Keskuksessa on koneiden käyttö- ja tuotekoulu- kaa. Erillinen pesuhalli toimii neljän koneen korjaamohalli etälukituksella, joten asiakas voi sekä yhden koneen pesuhalli, tuksia. Uuden asiakaspalvelukeskuk- tuoda ja noutaa koneen silloin varaosa- ja tarvikemyymälä, vasen valikoimasta löytyvät sekä kun se itselle parhaiten sopii - raosavarasto sekä neuvottelutilat kriittiset osat, kulutusosat että myös aukioloaikojen ulkopuo- ja henkilöstön sosiaalitilat. Pilella. Erityisesti siitä on hyötyä halla on lisäksi kylmävarasto ja John Deere -merkkituotteet. - Tavoitteenamme on että yrit- talvella, jolloin koneen voi tuoda tilaa uusille ja käytetyille koneiltäjä voi keskittyä tärkeimpään eli hyvissä ajoin sulamaan, asiakas- le. Tilat lämpiävät omalla tontilomaan liiketoimintaansa. Ison tuen aluepäällikkö Aki Ikonen la olevalla hakelämpökeskuksella. toteaa. huoltohallin ansiosta kapasiteetMETSÄALAN AMMATTILEHTI

- Uuden asiakaspalvelukeskuksen keskeinen sijainti ja modernit toimitilat mahdollistavat entistä kattavammat ja tehokkaammat varaosa-, huolto- ja koulutuspalvelut asiakkaillemme. Myös omien työntekijöidemme työturvallisuus, ergonomia ja viihtyvyys ovat olleet keskeisiä tavoitteita investointien suunnittelussa. Parempi asiakaskokemus ja korkeampi asiakastyytyväisyys näkyvät jatkossa myös konemyynnissämme näille alueille, toteaa aluejohtaja Mika Hannonen.

”Vaativaa osaamista vaativiin olosuhteisiin”

Onko metsäkoneessasi liian vanha käyttöjärjestelmä...? Asennamme Toughbookit Windows 10 käyttöjärjestelmällä ja metsäyhtiön ohjelmistolla toimimaan vanhan mittalaitteen tueksi - koneet keskustelevat keskenään sisäverkossa

www.vlh.fi

KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY myös Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 e nyt m m ! Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * Palvele käsin eelta r e p facebook.com/viestilaitehuolto Tam

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7 KONEURAKOINTI27 71

Laserkeilausaineistoille Suometsien käsittelyynuutta käyttöä metsäntutkimuksessa viisaita ratkaisuja etsitään taukset ovat hyödyllisiä metsäekologian aserkeilauksella saadaan tutkimuksissa ja metsien käsittelyn vaitietoa puun latvuksen yhteistyöllä laajapohjaisella kutusten arvioimisessa. rakenteesta, ja sen avulla

L

Peräkkäisten lasermittausten avulla on mahdollista arvioida yksittäisten puiden ja metsiköiden rungon ja latvuksen muuttumista ajan mukana. Tämä avaa mahdollisuuksia seurata esimerkiksi metsien hiilen sidontaa ja karikkeen tuotosta, mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarastoon. - Hyödyntämällä globaalia tuhansien puiden lasermittauksia yhdistävää tietokantaa voidaan analysoida puiden rakenViime vuosina laseraineistoja käyttävi- teen piirteitä eri puolilla maapalloa kasen tutkimusten lukumäärä on kasvanut vupaikan ja ympäristötekijöiden mukaan, räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan kertoo Luken johtava tutkija Risto Sievalikoiman ekosysteemejä ja metsätyyp- vänen. pejä. Useat tutkimusryhmät tavoittelevat Tietokannan avulla voidaan esimerkiknyt täysin automatisoituja laseraineistojen si parantaa metsien kuvausta globaaleissa käsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda ilmastomalleissa. menetelmiä suoraan soveltajien käyttöön. Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa Niiden avulla olisi mahdollista saada entistä joustavammin ennusteita jopa perinteisiä mittausmenetelmiä tehok- yksittäisten metsiköiden ja metsäalueiden kaammin aineistoja metsistä ja niiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien kasvusta. kehitys on johtamassa siihen, että myös heijastuvan lasersäteen spektrin ominaisuuksia pystytään mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, - Tämä antaa mahdollisuuden analymetsän kasvu - aineistojen Luke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien käsittelyn pureutuvanliittyviä tutkisoida puiden ongelmiin omaan toimintaan yhdistämisellä ja ketjuttamushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla - Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologitekijöitä kuten vesitaloutta, lehtien ja siin ongelmiin”. misella lukemattomia neulasten ominaisuuksia sekä niissä käyttömahdollisuuksia esiintyviä hyönteistuhoja, Sievänen jat- Sidosryhmien osallistuminen hankurvemaametsät ovat Kokouksessa esiteltiin menetelmiä, kaa. keeseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä Suomessa merkittävä joiden avulla laserkeilausaineistoista Kokousta Metsämiesten säätiö, uuden tiedontukivat vieminen osaksi käytäntöjä metsä- ja hiilivara. voidaan mitata puidenTimo rungon lisäksi Tieteellisten seurain valtuuskunta jaettä SuoUudessa tehtävässään Ylänenlähes vastaa sekä katkotun puutavaralajimenetelmän on alan kaikkien toimijoiden vastuulla, Kasvuisasta metsämaasta myös latvuksen rakenne, määrittää lehti- men kokopuumenetelmän koneiden liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti ja siirtyy Deere&Commetsätieteellinen seura. neljännes on turvemaata. Näiden asiakaspäällikkö Eero Mikkola korostaa. johtoryhmän jäseneksi maanrakennusenpanyn ja neulasten määrä sekä tunnistaa eri ja metsäkonedivisioonaan. metsien käsittelyyn liittyy taloudelpuulajit. Tällaiset puiden rakenteen mitlisia ja ekologisia ongelmia, joihin Hankkeessa selvitetään: etsitään ratkaisuja Luonnonvara* Millaisissa tilanteissa ojien kunnostus keskuksen (Luke), metsäalan yri- voidaan korvata tuhkalannoituksella. tysten ja muiden toimijoiden kans- Puuntuhkalla voidaan parantaa puuston sa toteutettavassa hankkeessa. kasvua, mikä alentaa pohjaveden pintaa. Ojien kunnostusta vähentämällä voidaan Turvemaan kantavuuson asettaa rajoittei- vähentää vesistöjen kiintoaineskuormimuihin suunnittelua tukeviin toiminnaletsähallitus viime sekä vakaa liiketoimintaosaaminen ovat ohn Deere Forestry Oy:n ta puun korjuulle. Taloudellisia vaikutuk- tusta. lisuuksiin. vuodesta lähtien selvittänyt toimitusjohtaja Timo Ylänen vahvana pohjana uuteen tehtävään. Uusia syntyy myöstekoälyä ojien kunnossapidosta. *Suunnittelun Miten paljon puustoa tuleetoiminjättää tuottavuuden sekä miten voidaan dessa positiossaan Yläsen toimipaikka on on nimitetty Deere&Com- Turvemaiden metsätalouskäyttö toimenaiheuttaa kasvupaikalle kaistale-, pienaukkoja nan suunnittelun ja ohjaamisen näkökulhyödyntää metsätalouden pany konsernin metsäkoneliiketoi- Tampere. enemmän haitallisia ympäristövaikutukjotta Oy:n vedenpinta pysyy masta metsävaratieto on erittäin piteidenjohtajaksi. suunnittelussa. Tulokset ylispuuhakkuissa, Johntarkka Deere Forestry talousjohtaminnan sia kuin metsätalous kangasmailla. Esi- ja pääosan kasvukautta tärkeä tekijä. Nykyinen tiedon kasvulle tarkkuus ovat olleet lupaavia, joten projektia Tarja Tuomela on puuston nimitetty vastaamerkiksi vesistökuormitus on runsaamsuotuisalla tasolla ilman laajamittaista ei kuitenkaan suoraan mahdollista pidemonUudessa päätetty jatkaa yhdessä innomettehtävässään Timo Ylänen maan Deere&Company konsernin paa ja sekä kasvihuonepäästöt suurempia. säkoneliiketoiminnan ojien mällekunnostusta. vietävää suunnittelun automatisoinvaatiokumppani taloushallinnosta vastaa katkotunCollectiveCrunchpuutavaralajimeneJatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen TuleekoMyös jatkuvapeitteiseen metsäntia.*Innovaatiokumppani in kanssa. Tarjan CollectiveCruntoimipaikka on telmän että kokopuumenetelmän konei- globaalisti. toivotaan parantavan suometsätalouden kasvatukseen siirtyviltä turvemailta väch Oy:n roolina on yhdessä Metsähalliden liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti Tampere. kestävyyttä, mutta tutkittu tieto maanraon vielä Tavoitteena on, että suunnittelijat sai- hemmän ravinnekuormitusta kuin päätetuksen kanssa selvittää, onko kehittyneen ja siirtyy johtoryhmän jäseneksi hyvin niukkaa. Sekä jatkuvapeitteisessä sivat käyttöönsä entistä pidemmälle kasvatuksessa. tekoälyn, useiden saatavissa olevien tiekennus- ja metsäkonedivisioonaan. val- hakkuullisessa että jaksollisessa kasvatuksessa suotuisa misteltuja tai 2020 pitkällä tähtäimellä jopa tolähteiden * Miten männyn kasvupaikoille jatkusekä suurien datamäärien Kesäkuussa Deere julkisti uuden vedenpinnan taso sekä taimettuminen täysin Industrial toteutusvalmiita metsätalouden kasvatuksen avulla mahdollista päästämenetelmäksi aiempaa tarSmart -toimintamallin, joka vapeitteisen ovat avaintekijöitä metsätalouden onnis- suositellut kaistalehakkuut sekä vaikuttavat toimenpidesuunnitelmia. kempaan suunnittelutietoon metsäkohdistuu tuotantojärjestelmien, teknolotumiselle. kasvihuonekaasupäästöihin. Tekoälyä on testattu Keski-Suomessa talouden toimenpidesuunnittelun pidemgiaratkaisujen sekä tuotteiden koko turvemaan ontukevien käynnistynyt kolmivuotisen turvemaametsät eivät ja Luke Keski-Pohjanmaalla yhteensä 300 000 Niukkaravinteiset mälle vietyyn automatisointiin. elinkaarta järjestelmien kehittäsuometsien käsittelyn ongelmiin pureuole merkittäviä päästölähteihehtaarin pilottialueella. Tekoälyn avulla perustilassa - Tavoitteenamme on tuoda innovatiimiseen. Uusi toimintamalli on suunniteltuvan tutkimushankkeen ”Kestävää mutta erilaisten hakkuiden vaikutukontuottamaan tuotettu korjuukohteiden puutavaralavinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien tu selvää lisäarvoa asiakkail- tä, metsänhoitoa turvemailla - Ratkaisuja sista ei olehoitoa juurikaan tietoa. jiennusteet, automaattiset hakkuuehdohallintaa, ja kasvattamista. Alusta le sekä tukemaan heidän kannattavuuttaloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin”. * Miten turvemaiden puunkorjuuta tuksetToimintamallin ja -rajaukset sekä automaattinen erittäin tarkat, tekoälypohtaan. mukaisesti tuoteke- mahdollistaa - Hankkeessa pyritään löytämään rat- voidaan kehittää.jotka Tutkimuksessa toteutetaimikonhoitotarpeen tunnistaminen. jaiset työkalut, lisäävät kannattahitykseen suunnatut määrärahat tullaan kaisuja käytännön tilanteisiin ja ongelkaistale-, poiminta-CollectiveCrunch ja pienaukkohakYli puolet Metsähallitukselle töitä allokoimaan lupaavimpiin, kannattaviin taan vuutta ja tuottavuutta, miin, joihin kentällä nytkerää erityisesti tutki- kuita ja korpikuusikoistekevistä harvestereista tällä hetkelja asiakkaalle selvää lisäarvoa tuottavaan Oy:n rämemänniköissä toimitusjohtaja Jarkko Lipponen mustietoa tarvitaan. Suotutkimukseen vaihtoehtoisilla tavoilla sekä tutkitaan lä gps-paikannettua hakkuukonetietoa, teknologiaan; tarkoituksena integroida sa toteaa. panostetaan Lukessa vahvasti ja uutta menetelmien työn tehokjota projektissa käytetään tekoälyn opetälykkäät teknologiainnovaatiot myös ole- vaihtoehtoisten CollectiveCrunch valittiin kilpailutuktutkimustietoa on lähivuosina tulossa sekä korjuuteknistä laatua. tamiseen, projektipäällikkö Tarmo Mylmassa olevaan valmistukseen. Myös or- kuutta sen perusteella Metsähallituksen innovaarunsaasti, kertoo hanketta koordinoiva * Miten taimettuminen onnistuujatkosoerilaislymäki kertoo. ganisaatiorakenteita uudistetaan tuke- tiokumppaniksi viime keväänä, tutkimusprofessori Raija Laiho Lukesta. ten hakkuiden jälkeen. Automaattisissa hakkuuja taimikonmaan uutta toimintamallia. pimus solmittiin joulukuussa 2019. Hankkeessa on tärkein mukana laajasti alan hoitoehdotuksissa koulutusaineisUudessa tehtävässään Ylänen raportoi toimijoita, GreenCarbon Finland Oy, to ovat olleet suunnittelijoiden aiemmin maanrakennus ja metsäkone -divisiooJohn Deere Forestry Oy:n talousjohtaja Metsä Group, Metsähallitus, Maaja tekemät suunnitelmat. tavoitteenaan pääjohtaja JohnJatkossa Stonelle. Timon Tarja Tuomela on nimitetty vastaamaan metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Deere&Company konsernin metsäkoneliina on myyntitehdyn ja kehitystyön käyttöönotto vahva markkinointiosaaminen, ketoiminnan taloushallinnosta globaalisti. Tornator ja UPM, jotka osaltaan myös pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn metsäteollisuuden globaali asiantuntemus rahoittavat hanketta. hyödyntämisen laajentaminen myös voidaan määrittää lehtien ja neulasten määrä. Mutta mitä kaikkea laserkeilauksella tuotettujen aineistojen yhdistämisellä voidaan saavuttaa? Tästä keskusteltiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tampereen yliopiston tammikuussa järjestämässä kansainvälisessä 3D Tree Models for Forest Dynamics -kokouksessa Helsingissä.

T

Timo Ylänen Deere&Company Tekoälystä tukea metsien konsernin metsäkoneliiketoiminnan johtajaksi toimenpidesuunnitteluun

M J

Vuokraa messurekka Joko tiedät näyttelyyn tai kiertueelle - ja asiakkaat viihtyy!

SEURAAVAN SIIRTOSI? Olemme Suomen johtava metsäkoneiden siirtoihin keskittynyt yritys. Kaikki siirrot 24/7 numerosta

0800 170 170

Valmis kokonaisuus myös asiakaspalvelun osaavalla henkilökunnalla.

www.siirrot.fi Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28 KONEURAKOINTI

Uusi John Deere H424 -harvesteripää myöhempiin harvennuksiin ja päätehakkuisiin

U

usi John Deere H424 -harvesteripää korvaa aikaisemman, eniten myydyn H414 -harvesteripään. H424 on uutta ulkomuotoa myöten uudelleensuunniteltu. Asiakaspalautteen perusteella tehdyt muutokset parantavat tuottavuutta, huollettavuutta, kestävyyttä, käyttöastetta ja mittaustarkkuutta sekä alentavat päivittäisiä käyttökustannuksia. Myös tämä malli on varustettu uudella SuperCut 100S-sahalaitteella. H424-harvesteripää on saatavana John Deere 1070G, 1170G ja 1270G -harvestereihin.

Monikäyttöinen harvesteripää

H424 on keskikokoinen harvesteripää, joka on omimmillaan myöhäisemmillä harvennuksilla ja päätehakkuilla, joissa puuston rinnankorkeusläpimitta on 150430 mm. H424-harvesteripää soveltuu erinomaisesti myös mutkaisten puiden käsittelyyn sekä rinnetyöskentelyyn. Harvesteripään järeä rakenne, paremmin reititetyt letkut ja helppo pääsy huoltokohteisiin ovat vakuuttaneet asiakkaat.

H424 tuoteparannukset

Uuden PEVO-venttiilin myötä harvesteripään suorituskyky, säädettävyys ja taloudellisuus on parempi kuin edellisessä mallissa. Parannettu letkujen reititys kuormaimelta harvesteripäälle ja venttiililohkolta syöttömoottoreille lisää letkujen kulutuskestävyyttä. Uusi, saranoitu venttiililohkon kansi tekee päivittäisen huollon helpoksi. Myös rasvauskohteet ja teräketjuöljysäiliö ovat helpommin saatavilla ja rasvausväli on aikaisempaa pidempi. Harvesteripään tilttikulmaa taaksepäin on kasvatettu 4°, mikä parantaa rungon pysymistä kourassa taaksepäin syötettäessä sekä helpottaa työskentelyä rinteissä. Kiinteää takaterää on lyhennetty mutkaisten runkojen ja lehtipuiden käsittelyn helpottamiseksi. Myös takakarsimaterien sijoittelua on muutettu värimerkkauksen tarkkuuden parantamiseksi. Harvesteripäähän on saatavana vahvempi tilttisanka vaativiin olosuhteisiin. - Maksimi katkaisuhalkaisija 620 mm - Syöttörullien maksimiavauma 640 mm - Syöttövoima 27 kN - Suurin syöttönopeus 4,3 – 5,3 m/s - Paino alkaen 1100 kg

Uusi John Deere H424 on keskikokoinen harvesteripää, joka on omimmillaan myöhäisemmillä harvennuksilla ja päätehakkuilla, joissa puuston rinnankorkeusläpimitta on 150-430 mm.

SuperCut 100S -sahalaite

Vuoden 2020 aikana kaikkiin John Deere -harvesteripäihin vaihtui uusi SuperCut 100S -sa-

halaite. Sahalaitteen uuden sukupolven ketjunkiristinyksikkö, automaattinen ketjunkiristys ja mekaaninen laipan lukinta tekevät siitä entistäkin tehokkaam-

man ja käyttövarmemman. Parannettu ketjun vapautus helpottaa sahaketjun vaihtoa. Uusi sahalaite mahdollistaa myös laajemman valikoiman saha-

moottorien sekä sahalaippojen osalta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


30 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uittokalusto Oy:n myyntipäällikkö Petri Haakana esitteli FinnMetko 2020 näyttelyssä metsäkoneyrittäjien kestosuosikkeja eli GB laippoja, Stihl ketjuja ja OFA pyöräketjuja.

Laatutuotteet urakointiin

U

ittokalusto Oy on palvellut urakoitsijoita ja metsäalan toimijoita jo yli 100 vuoden ajan laadukkailla tuotteilla. Jatkossa metsäkonepuolen tuotevalikoimaa ja myyntiä kehitetään entistäkin aktiivisemmin.

Uittokaluston miehistössä tapahtuu muutoksia kun yli 30 vuotta urakoitsijoita palvellut myyntipäällikkö Timo Mäkinen jää ansaitulle eläkkeelle ja hänen suuriin saappaisiin on astunut Petri Haakana, joka aloitti Uittokalustolla keäskuun alussa. - Hoidamme jatkossa Teemu Kallion kanssa metsäkonepuolen asiakkaat ja pyrimme kehittämään toimintaa entistäkin paremmaksi sekä olemaan aktiivisia kentällä. Tehtävämme on toimia asiantuntijana urakoitsijoille niin että he saavat käyttöönsä juuri oikeat tuotteet sekä osaavan teknisen neuvonnan, kertoo Petri Haakana, joka aiemmin toimi Metsätyö Oy:n palveluksessa 8 vuoden ajan joten metsäkonealan asiakkaat ovat jo entuudestaan tuttuja.

Laatulaipat ja -ketjut

Uittokaluston metsäkonepuo-

Ketjupuolella vahvistettu Stihl Magnum on saanut suuren suosion kestävyytensä ansiosta.

len tuotevalikoiman rungon muodostavat mototarvikkeet eli GB laipat ja Stihl ketjut. - Molemmat ovat laatutuotteita joilla on todella vahva asema markkinoilla. GB laippoihin tuli pari vuotta sitten aiempaa isompi ketjupyörä mikä on lisännyt kestävyyttä entisestään. Ketjupuolella vahvistettu Stihl Magnum on saanut suuren suo-

sion kestävyytensä ansiosta. Nykyisissä harvestereissa ketjunopeudet ovat todella korkeat joten vahvistus on tullut tarpeeseen. Meiltä saa mototarvikkeet aina nopeilla toimitusajoilla suuresta varastosta, lupaa Haakana.

Kaikkea urakointiin

Uittokalustolta löytyy laippo-

Uittokalusto panostaa jatkossa aiempaa vahvemmin myös metsäkoneiden teloihin...

jen ja ketjujen lisäksi toki paljon muutakin metsäkoneisiin. - OFA pyöräketjut ovat metsässä käsite ja tuomme jatkossa uutta myös telapuolelle, missä olemme olleet mukana jo pitkään, vihjaisee Haakana. Yksi mielenkiintoinen tuote laajassa valikoimassa on Prokop kahmarin pikakiinnike, minkä avulla kouran vaihto onnistuu

hieman yli 3 minuutissa. - Ja saa meiltä kahmarit ja riippukkeetkin sekä syöttörullat, voiteluaineet, hydrauliikkaa, erilaisia tarvikkeita ym. lisää Haakana. Tuotevalikoimaan voi käydä tutustumassa kätevästi Suomen suurimmassa metsäalan verkkokaupassa osoitteessa www.uittokalusto.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

Kemera-varoja oli käytetty elokuun lopussa reilusti viime vuotta enemmän

P

uuntuotannon Kemera-varoja oli käytetty elokuun loppuun mennessä 24,7 milj. euroa, mikä oli 8 prosenttia viime vuotta enemmän. Tukivaroista 83 prosenttia käytettiin nuorten metsien hoitotöihin. Metsäluonnonhoidon tukia oli käytetty elokuun loppuun mennessä 4,9 miljoonaa euroa, eli tuplamäärä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

telleet Kemera-töitä tammi-elokuussa kaikkiaan viidenneksen viime vuotta enemmän, yhteensä noin 42,7 miljoonan euron arvosta. Nuorissa metsissä on suunniteltu töitä Kemera-tuella kolmannes viime vuotta enemmän. Metsäteiden rakentamista ja perusparannusta on sen sijaan suunniteltu kymmenesosa viime vuotta vähemmän. Terveyslannoitusta ja suometsien hoitoa on suunniteltu hieman viime vuotta enemmän.

Puuntuotannon Kemera-tuen käyttö on kasvanut eniten nuorten metsien hoitotöissä. Nuoren metsän hoitoon on maksettu tukea viidennes edellisvuotta enemmän ja taimikon varhaishoitoon puolitoista kertaa edellisvuotta enemmän. Metsäteiden ja suometsänhoidon maksut ovat puolestaan vain reilu puolet viime vuoden tasosta. - Taimikon varhaishoidon lisääntyminen on todella hyvä asia. Se tietää hyvää metsien kasvulle. Tukivarat kyllä riittävät kasvaviinkin työmääriin. Metsätietöiden ja suometsän hoidon työt eivät ole takavuosien vauhdissa. Varsinkin Pohjois-

Seuraa päivittyvää tilastoa Kemera-varojen käytöstä

Nuoren metsän ryhmän Kemera-maksut elokuun lopun tilanteessa 2019 ja 2020. Varhaishoito tehdään alle kolmen metrin taimikoissa. Muut nuoren metsän ryhmän työt tätä varttuneemmissa metsissä kuitenkin rinnankorkeusläpimitalleen alle 16 cm metsissä. Pienpuun korjuusta maksetaan lisätukea.

Suomessa tukien käyttö on supistunut näissä töissä, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. Puuntuotannon Kemera-tukivaroja on kulunut puolitoistakertaa viime vuotta enemmän Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Viime vuotta vähemmän tukivaroja on käytetty puolestaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja

Lapissa. Koko vuodelle puuntuotannon Kemera-varoja on käytettävissä saman verran kuin viime vuonna, noin 56 miljoonaa euroa. Viime vuonna puuntuotannon varojen käyttö päätyi 49 miljoonaan euroon. Elokuun loppuun mennessä metsäluonnonhoidon tukivaroja oli käytetty 4,9 miljoonaa euroa, mikä on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Tästä

tukisummasta 88 prosenttia oli ympäristötukia ja 12 prosenttia luonnonhoitohankkeiden rahoitusta. Koko vuodelle metsäluonnonhoidon varoja on käytettävissä 7,2 miljoonaa euroa. Viime vuonna varojen käyttö päätyi 5,8 miljoonaan euroon.

Uusia Kemera-töitä suunniteltu edellisvuotta vilkkaammin Metsänomistajat ovat suunni-

Puuntuotannon ja metsäluonnonhoidon Kemera-varojen käyttöä voi nyt seurata päivittyvästä tilastosta Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta. Tilastosta näkyy, kuinka paljon Kemera -varoja on maksettu kuukausittain. Tiedot päivittyvät aina maksutapahtuman jälkeen. Tilastosta näkyy myös Kemera -varojen vuosibudjetti, mikä tarkoittaa valtion talousarviossa kuluvalle vuodelle osoitettua määrärahaa.

HOMMAT HOITUVAT HELPOMMIN

Prosilvan koneiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että niin päivittäiset kuin määräaikaishuollot on helppo suorittaa. Tarvittaessa Prosilvahuolto palvelee asiakkaita sopimushuolto-verkoston tukemana kaikkialla Prosilva Oyj

Huoltotilaukset:

Varaosatilaukset:

Myynti:

Teollisuustie 3 34600 RUOVESI puh: 03-4724 300 prosilva@prosilva.fi

service@prosilva.fi yhteyshenkilö Juha Keljo puh: 020-7348 771

spare.parts@prosilva.fi puh: 020-7348 771 varaosapäivystys puh: 050-5748 665

Keijo Ojala Kalle Perttula puh: 040-4848 893 puh: 040-1530 494 kalle.perttula@prosilva.fi keijo.ojala@prosilva.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

uutisankkuri

Helena Riihitupa Ammattilehden

Hyviä uutisia! -uutislähetys

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin. /ammattilehti.fi

@ammattilehti.fi

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla - lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain! MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

Tietokoneasiat kuntoon

T

oimivat tiedonsiirtoratkaisut ovat avainasemassa nykyaikaisessa urakoinnissa ja logistiikassa.

Viestilaitehuolto tarjoaa urakointiyrityksille huippulaitteet ja vuosikymmenten osaamisen yrittäjähenkisellä palvelulla; toimipaikat ovat Äänekoskella ja Tampereella - asiakkaita palvellaan ympäri Suomea.

Metsäkoneiden järkevä tietokonepäivitys

Koneyhtymä Veikko Pasanen ja Pojat urakoi puuta UPM:lle Karstulan alueella neljällä metsäkoneella. - Meillä on Profi 40 ja Profi 500 harvesterit joiden perästä puu ajetaan Komatsun ja Logsetin kuormatraktoreilla. Kaikissa koneissa oli Windows 7 -pohjaiset PC tietokoneet, joten niiden päivittäminen oli nyt edessä kun kyseistä käyttöjärjestelmää ei enää tueta eikä vanhojen koneiden tehot riitä pyörittämän metsäyhtiön uusinta MekoGis ohjelmaa, kertoo Marko Pasanen. Tietokoneiden päivityksessä päädyttiin Keski-Suomen Viestilaitehuollon ratkaisuun missä kaikkien neljän metsäkoneen alkuperäiset PC-laitteet korvattiin kerralla uusilla Panasonic Toughbook CF-19 laitteilla: - Olemme tehneet hyvää yhteistyötä Viestilaitehuollon kanssa tietokoneasioissa vuodesta 2007 lähtien. Palvelu pelaa ripeästi ja vahva kokemus metsäkoneista takaa ammattitaitoiset asennukset. Ja ykkösasia on se että kun tietokoneiden kanssa on ongelmia niin Viestilaitehuollolta saa aina nopeasti osaavaa apua vaikka paikanpäälle metsään. Vaikka nyt vaihdettiin kerralla neljä tietokonetta, sujui sekin nopeasti hyvän ennakkovalmistautumisen ansiosta: - Viestilaitehuolto oli mm. ajanut Toughbookeihin valmiiksi sisään MekoGis -ohjelman uusimmat versiot joten kaikki koneet saatiin asennettua helposti yhden työpäivän aikana. Myös vanhojen PC-koneiden tarvittavat tiedot siirtyivät uusiin laitteisiin joten operaatio oli kaikin puolin onnistunut. Profi -harvestereissa Toughbookit on asennettu vanhojen PC -laitteiden tilalle Motomit -mittalaitteiden näyttöjen rinnalle: - Motomitin tietoja voi katsella nyt myös Toughbookista, missä pyörii yhtiön kattaohjelmat, työmaatiedot, sähköpostit jne. Ajokoneissa ei tarvita kuin yksi näyttö, mikä onkin Toughbookissa huippulaatua.

Tiedonsiirto liikuttaa puutavara-autoja

Kuljetus Villman Oy Viitasa-

Koneyhtymä Veikko Pasanen ja Pojat päivitti kerralla neljän metsäkoneensa vanhat PC:t uusilla Panasonic Toughbook CF-19 laitteilla. Kuvassa Profi -harvesteriin Motomit -mittalaitteen rinnalle asennettu Toughbook.

relta kuljettaa puuta suurella kalustomäärällä. Ajoneuvotietokoneasioissa on jo pitkään luotettu Viestilaitehuollon palveluun. - Meillä on Panasaonicin tietokone noin kymmenessä autossa. Laitteet pelaavat luotettavasti ja naapurikylässä Äänekoskella toimiva Viestilaitehuolto palvelee meitä todella joustavasti kaikissa tietokoneasioissa, kertoilee Elmeri Villman. Keski-Suomen alueella operoiva puuautokalusto saa nopeaa apua Viestilaitehuollolta. - Apua on saatu aina silloin kun sitä on tarvittu. Ajamme paljon Äänekoskelle ja jos laitteiden kanssa tulee ongelmia niin Viestilaitehuolto säätää ne iskuun todella lyhyellä varoitusajalla; joskus jopa samantien. Ja kun ollaan lähellä niin tuotteet saadaan perille ilman postilähetysten viivästymisiä, sanoo Villman. Kuljetus Villmanin Panasonic Toughbook tietokoneilla pyörii metsäyhtiöiden ohjelmat kitkattomasti. - Stora Enso, Metsä Group ja Metsähallitus käyttää Logforcea, UPM AutoGisiä ja Keitele Group Piimegaa. Tietokoneelta näkee mm. varastokirjanpidon eli kartalta missä laanit sijaitsee ja mitä niistä haetaan, kuljetustilaukset ja koneilla lähetetään tehtaille ennakkoon tiedot tulevista kuormista. Ilman tietokonetta ei nykypäivän puutavara-autologistiikka pyöri, kertoo Villman.

Tietokoneita tarvitaan terminaalikoneissakin

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab on moderni konealan ammattilainen, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia, asiakaskohtaisesti kohdennettuja logistiikka- ja konepalveluratkaisuja metsäteollisuudelle, kaivosalalle, kemianteollisuudelle ja kaupalle. Tällä hetkellä toimitaan yli 15 toimi-

Kuljetus Villman Oy:llä on Panasonic tietokone noin kymmenessä puutavara-autossa. Tuotteiden lisäksi ollaan erityisen tyytyväisiä Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy:n ripeään palveluun tietokoneasioissa.

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab on todennut Panasonic Toughpad tablettilaitteet toimivaksi ratkaisuksi materiaalinkäsittelykoneissa erityisesti niiden nopean siirreltävyyden ansiosta.

pisteessä eri puolella Suomea ja käytössä on noin 300 koneyksikköä. - Käytämme ajoneuvo- ja tablettitietokoneita pyöräkuormaajissa, HighLift kuormaajissa, puukurottajissa ja materiaalinkäsittelykoneissa. Keski-Suomen Viestilaitehuolto on osoittaunut luotettavaksi ja tehokkaaksi yhteistyökumppaniksi niin laitteiden asentamisessa kenttäolosuhteissa kuin myös mahdollisten ongelmien ratkaisussa. Hei-

dän toimittamat IP-suojatut Panasonic tietokoneet kestävät kovaa käyttöä eli tärinää, pölyä ja lämpötilavaihteluita, sanoo Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n aluejohtaja Pekka Pöllänen. Metsäteollisuuden palveluksessa oleviin koneisiin asennetuissa tietokoneissa pyörii puutavaran vastaanottojärjestelmät. - Adolf Lahden filosofian mukaan meillä on varakoneet asiakkaan terminaalissa, mikä mahdollistaa katkeamattoman puu-

virran silloinkin jos pääkoneen tekniikkaan tulee murheita. Niinpä olemme viime aikoina hankkineet Panasonic Toughpad FZG1 tablettilaitteita mitkä on tarvittaessa kätevä telakoida pääkoneesta varakoneeseen. Ja kun tabletissa on oma akku niin ohjelmat pysyy päällä siirron ajan, jolloin pystytään jatkamaan suoraan puuerän käsittelyä varakoneella ilman että tiedonsiirto katkeaa, kertoo Pöllänen.


34 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puunkorjuu Juha Holm Oy:n kahdessa Ponsse Buffalo kuormatraktorissa on ollut keväästä lähtien uudet Pewag Flow Perfect -kombitelat. Kantavat yleistelat ovat toimineet hyvin - myös pitkätelisessä koneessa.

Mielenkiinnolla uusia teloja kokeilemaan

P

uunkorjuu Juha Holm Oy Mellilästä urakoi puuta laajalla metsäkonekalustolla Metsä Groupille ja Westakselle; lisäksi koneita on Tsekeissä korjaamassa kirjanpainajatoukan syömää kuusikkoa. Telat kuuluvat koneiden vakiovarustukseen nyt käyttöön on otettu myös itävaltalaisen Pewagin valmistamia teloja.

- Viime korjuukausi oli todella haastava kun toukkapuu sekoitti Suomenkin metsäteollisuuden markkinoita, sitten alkoi talvi mitä ei koskaan meidän alueelle tullut mutta vuodenvaihteessa tuli puolentoista kuukauden teollisuuden lakot ja vielä päälle korona. Onneksi nyt kesän aikana koneilla on ollut kohtuullisen hyvin töitä ja syksykin näyttää paremmalle kun lankkukauppakin tuntuu virkoa-

van, kertoilee yrittäjä Juha Holm. Uskoa alan tulevaisuuteen kuitenkin löytyy ja kesän aikana on pihaan tullut jälleen uusia Ponsse koneitakin. - Ne tosin tilattiin vuosi sitten mutta saman tien niillä on päästy kuitenkin tuottavaan työhön, toteaa Holm. Tsekeissä Puunkorjuu Juha Holm on urakoinut muutamalla koneella jo puolentoista vuoden ajan.

- Pewag telat on tehty kaikin puolin laadukkaasti ja vahva erikoisteräksinen rakenne sekä karkaisutekniikka lupaa hyvää kulutuskestävyyden suhteen, sanoo yrittäjä Juha Holm.

- Siellä töitä riittää sillä toukkatuhot ovat käsittämättömän laajat. Euroopan kuusimetsien tulevaisuus näyttääkin todella pahalle, murehtii Holm.

Alku näyttää lupaavalle...

Keväällä lähdettiin kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia Pewag -teloja perinteisten telavalmistajien tuotteiden rinnalle. - Kahteen Ponsse Buffalo ajokoneeseen asennettiin Pewag Flow Perfect -mallin kombitelat leveydeltään 860 milliä, joissa on joka toinen lappu leveä ja kantava. Ne sopivat hyvin yleiskäyttöön ja toimivat pehmeissäkin maastoissa - valmistaja lupaa niille noin 40 % paremman kantavuuden kuin kapulateloille.

Toinen Buffaloista on pitkätelinen mikä asettaa omat haasteensa telojen ominaisuuksille, sanoo Holm. Pewag -teloilla oli ajettu elokuun lopulla reilut 600 tuntia ja ensikokemukset niistä ovat positiiviset: - Telat pysyvät hyvin paikoillaan eivätkä ne ole paljon venyneet: pitkätelisen koneen teloja on kerran vähän tiukattu. Pitkätelisessä telaa ei saa kuitenkaan vetää yhtä kireälle kuin normitelisessä. Pewagit on tehty vahvasta erikoisteräksestä ja paksut lenkkikoukut sekä telakenkien hokit on hiilletyskarkaistu. Alku näyttää lupaavalle ja aika näyttää lopullisesti miten ne kulutusta kestävät, kommentoi Juha Holm.

Pewag telojen lenkikoukku on hiilletyskarkaistu 750 Vickersin kovuuteen samoin kuin telahokit. Taotut lenkit ovat vahvuudeltaan 26 mm.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilaisen valinta raskaisiin töihin

Kovaan käyttöön Suomessa tehty Teboil-voiteluaineet ovat oikea valinta vaativaan ammattikäyttöön. Vuosikymmenten kokemus pohjoisista olosuhteista takaa tuotteiden soveltuvuuden suomalaisiin käyttöolosuhteisiin. Kattavasta valikoimastamme löydät huippulaatuiset moottori-, vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyt sekä voitelurasvat, joilla varmistat koneidesi optimaalisen toiminnan. Lisäksi asiantuntijamme auttavat kaikissa voiteluteknisissä kysymyksissä. Kysy lisää: 020 4700 916 lubricants@teboil.fi www.teboil.fi


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sampo-Rosenlew tunnetaan ensiharvennusten erikoiskoneista - kuvassa legendaarinen HR46x harvesteri.

Nyt markkinoille on tuotu myös järeämmät Sampo Rosenlew koneet päätehakkuisiin. Kuvassa uusi 8-pyöräinen pyörivällä ohjaamolla varustettu HR86 harvesteri.

Vahvaa panostusta metsäkoneisiin - uusia malleja ja markkina-avauksia

H

aasteellisista ajoista huolimatta Sampo Rosenlew metsäkoneiden tuotannossa Porissa on syksyn alussa hyvä tahti päällä. Uudet mallit ja vientimarkkina-alueiden laajentaminen näkyvät positiivisesti kaupassa - metsäalan toimijoilla on uskoa tulevaan.

Vuodesta 1997 harvennuskoneita valmistanut Sampo Rosenlew ensiesitteli pari vuotta sitten FinnMetkossa uudet järeämmät konemallit, mitkä laajentavat tarjontaa oleellisesti. - Esityisesti ensiharvennuksille suunnitellun nelipyöräisen HR46x harvesterin rinnalle on nyt tuotu myös päätehakkuille soveltuva 8-pyöräinen HR86, joiden asiakastoimitukset alkoivat tänä vuonna. Ja harvennuksille tarkoitetun 10-tonnisen FR28 kuormatraktorin lisäksi meiltä löytyy nyt 12-tonninen FR48 ja 14-tonninen pyöriväohjaamoinen FR68 kuormatraktori, mitkä on otettu mielenkiinnolla vastaan asiakkaiden keskuudessa niin kotimaassa kuin vientimarkkinoilla. Uudet mallit perustuvat osittain vuonna 2017 ostamamme Logmanin konstruktioon, mikä on ollut hyvä

Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja Jussi Malmi (vas.), metsäkoneliiketoiminnan johtaja Hannu Hietikko ja metsäkonemyyjä Ahti Sormunen esittelevät tuotannosta valmistuvaa uutta 14-tonnin FR68 kuormatraktoria.

pohja lähteä liikkeille järeämpien mallien kanssa; toki kehitystyötä on tehty valtavasti niin että koneet vastaavat nykyisiin vaatimuksiin, kertoo SampoRosenlewin metsäkoneliiketoiminnan johtaja Hannu Hietikko.

Viennissä paljon uusia päänavauksia

Viime aikoina aikana Sampo-

Rosenlew on tehnyt kovasti töitä vientimarkkinoiden laajentamisessa ja uusien jakelukanavien luomisessa. - Perinteisesti koneita on viety mm. Ruotsiin, Viroon, Puolaan, Tsekkiin ja Valko-Venäjälle. Nyt on saatu rakennettua vientiä yli kymmeneen uuteen maahan joista koneita on jo mennyt Saksaan, Italiaan, Espanjaan, Unkariin, Kiinaan, Chileen ja

Kanadaan sekä Liettuaan, minne toimitetaan kuusi FR28 kuormatraktoria valtiolle, luettelee Hietikko.

Myös kotimarkkinoilla investoidaan - järkevästi

Kotimarkkina on Sampo-Rosenlewille erittäin tärkeässä roolissa niin konemyynnin kuin tuotekehityksenkin kannalta. - Suomalaisten urakoitsijoi-

den kanssa kehitetyt koneet kelpaavat minne tahansa maailmassa; toki paikallisiin erityistarpeisiin modifioituna. Tällä hetkellä urakoitsijoilla on alueellisesti suuria eroja työllisyydessä mutta aika monella on kuitenkin hyvin töitä joten tarjouksiakin pääsee tekemään. Toki Suomeen on myyty viime vuosina todella paljon uutta kalustoa mikä vähentää pakollista investointitarvetta ja mahdollistaa odottamisen kunnes omat näkymät selkenee sopimusten ym. osalta. Vaihtokoneille on ollut viime aikoina hyvin kysyntää ja kentältä kuulee että urakoitsijat ovat tehneet myös aikaisempaa enemmän keskenään konekauppaa, mikä on tietenkin hyvä asia tuoden puolin ja toisin joustoa kalustomäärään työtilanteen mukaan, toteaa Sampo-Rosenlewin metsäkonemyyjä Ahti Sormunen.

Tuotannossa hyvä tahti

Vaikka metsäalalla on eletty monessa suhteen poikkeuksellisia aikoja jo vuoden verran, on Sampo-Rosenlew onnistunut kaupanteossa tilanteeseen nähden jopa hyvin: - Talvella tehtiin vielä kauppaa meillä ja maailmalla, mutta keväällä ei oikeastaan ollenkaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

Mahindra & Mahindra kasvattaa omistusosuuttaan Sampo-Rosenlewista

M

ahindra & Mahindra Ltd on 24.9.2020 nostanut osake- omistustaan Sampo-Rosenlew Oy:stä 74,97%:iin. Mahindra on ollut Sampon osakkeenomistajana heinäkuusta 2016 alkaen. Siitä lähtien yritykset ovat työskennelleet tiivissä yhteistyössä kasvattaakseen leikkuupuimureiden ja metsäkoneiden liiketoimintaa eri puolilla maailmaa.

Sampo-Rosenlewin metsäkonetuotannossa on lomien jälkeen hyvä tahti päällä ja uusia koneita valmistuu toimitettavaksi kotimaan asiakkaille sekä laajentuville vientimarkkinoille. Kuvassa työn alla FR68 ajokone.

Onneksi tilauskantaa oli mukavasti joten tuotanto pyöri lomiin saakka lähes normaalisti ja kun elokuussa myynti on taas piristynyt niin tilauskirjat ovat täyttyneet joten ihan kädestä suuhun ei tuotannossa tarvitse elää, analysoi Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja Jussi Malmi.

Metsäkoneisiin panostetaan

Sampo-Rosenlew on viime vuodet rakentanut järjestelmällisesti metsäkoneliiketoimintaa vahvaksi tukijalaksi puimurituotannon rinnalle: - Uskon että kun korona-tilanne alkaa hellittämään pääsemme markkinoilla aivan uudella vauhdilla eteenpäin. Tuotteet on iskussa ja olemme löytäneet maailmalta oikeat kumppanit. Tärkeä asia tietenkin on myös se että pääomistaja, intialainen Mahindra näkee metsäkonebisneksen tärkeänä strategisena toimialanaan ja on valmis panostamaan siihen vahvasti, sanoo Malmi.

Uutta, kuvassa valmistuvaa järeää HR86 harvesteria toimitetaan nyt asiakkaille ja mielenkiinto konetta kohtaan on ollut suurta.

Mahindran toimintatavan mukaan Sampo-Rosenlew Oy jatkaa edelleen erillisenä itsenäisenä yrityksenä hyödyntäen yhteisiä synergioita mahdollisuuksien mukaan. Mahindra on kappalemäärällisesti maailman suurin traktoreiden valmistaja. Leikkuupuimurit ovat toiseksi suurin tuotegategoria maailmanlaajuisessa maataloussektorissa. Mahindran traktorituotannon kokoluokka yhdistettynä Sampo-Rosenlewin globaaliin asiantuntemukseen leikkuupuimureissa antavat molemmille yrityksille mahdollisuuden tarjota laajempi tuotevalikoima eri maiden viljelijöiden tarpeisiin. Sampo-Rosenlew tuo Mahindralle maailmanluokan osaamisen ja teknologian sadonkorjuuseen Mahindran ydinmarkkinoilla Intiassa, Aasiassa ja Afrikassa. Mahindran tuki ja jakelukanava mahdollistavat Sampo-Rosenlewille kasvun uusilla ja nykyisillä markkina-alueillaan Euroopassa, IVY -maissa, Pohjois- ja Etelä-Ame-

rikassa sekä Pohjois-Afrikassa. Tämän lisäksi Sampo-Rosenlew pystyy hyödyntämään Mahindran vahvuutta valmistuksessa, hankinnoissa ja jakelussa. - Mahindran kasvanut omistusosuus Sampo Rosenlewista mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön yhtiöiden välillä. Sampo tulee hyötymään Mahindran maanviljelyskoneiden globaalista kokoluokasta sekä jakelukanavasta ja toisaalta pystymme kasvattamaan Mahindran leikkuupuimuriliiketoimintaa globaalilla osaamisellamme, sanoo Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja.

Sampo Rosenlew Oy

Sampo Rosenlew Oy sijaitsee Porissa. Suomen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Yrityksen päätuotteet ovat leikkuupuimurit ja metsäkoneet. Sampo Rosenlew myy tuotteitaan yli 50 maahan ja viennin osuus myynnistä on noin 90%. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, IVY-maat, Amerikka ja PohjoisAfrikka.

Mahindra & Mahindra Ltd

Mahindra-konsernin liikevaihto on 19,4 miljardia dollaria. Mahidralla on johtava asema hyötyajoneuvoissa, tietotekniikassa, rahoituspalveluissa ja lomaosakeliiketoiminnassa Intiassa. Yhtiö on myös maailman suurin traktorien valmistaja. Mahindran pääkonttori sijaitsee Intiassa ja yritys työllistää yli 256 000 henkilöä yli 100 maassa.

Sampo-Rosenlewin kuormatraktorimalliston pienin ja suurin: 10-tonnin FR28 ja pyörivällä ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Sampo-Rosenlew on laajentanut vientimarkkinoitaan viime aikoina vauhdilla - kuvassa Espanjaan toimitettu FR28 kuormatraktori.


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yrittäjävetoista siirtoautoverkostoa löytyy jo yhteensä 18 kappaletta Pohjois- ja Etelä-Savosta, Keski- Suomesta, Kymenlaaksosta ja Pohjois-Suomesta Oulusta ylöspäin.

Ratkaisu tehokkaaseen metsäkonelogistiikkaan

S

iirrot.fi -palvelu tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun metsäkoneiden siirtoon ja sitä kautta helpotusta yrittäjien arkeen - lisäkapasiteettia siirtoihin on tarvittaessa kätevästi tarjolla. Metsäkoneiden siirtopalvelun ulkoistaminen alkoi puhtaasti asiakkaiden tarpeista. - Kun kolmen kuopiolaisen metsäkoneyrittäjän kolme tyhjää siirtoautoa kulki samalla lossilla saareen, alkoivat he miettiä että onko tässä oikein mitään järkeä. Entuudestaan tutut yrittäjät ottivat minuun yhteyttä ja pyysivät tekemään selvitystyötä siitä miten koneiden siirtologistiikkaan saataisiin uutta ajatusta. Projektin aikana mm. haastattelin perusteellisesti pariakymmentä metsäkoneyrittäjää eri puolilta maata ja palautteen perusteella ratkaisu ongelmaan alkoi hahmottua. Voidaankin sanoa että Siirrot.fi -palvelu on syntynyt urakoitsijoiden ajatuksista, sanoo Suomen Konesiirrot Oy:n toimitusjohtaja Antti Huhtala. Perusteellisen pilottivaiheen aikana luotiin toiminnalle selkeä

- Siirrot.fi -palvelu on otettu erittäin hyvin vastaan metsäkoneyrittäjien keskuudessa, joten toimintaa tullaan jatkossa laajentamaan entisestää, sanoo Suomen Konesiirrot Oy:n toimitusjohtaja Antti Huhtala.

strategia, rakennettiin autoilijaverkoston pohja ja kehitettiin mobiilisovellus mitä kautta siirtopalveluiden käyttö on helppoa. - Varsinainen siirtotoiminta

alkoi helmikuussa 2018 ja viimeisen vuoden aikana palvelun käyttö on kasvanut hyvää tahtia. Yhteensä Siirrot.fi -palvelun kautta on tehty jo lähes 10 000

konesiirtoa, ilmoittaa Huhtala.

Palvelua laajennetaan

Nyt kun palvelun tuotekehitysvaihe on onnistuneesti takana, sitä voidaan lähteä laajentamaan. - Yrittäjävetoista siirtoautoverkostoa löytyy jo yhteensä 18 kappaletta Pohjois- ja Etelä-Savosta, Keski- Suomesta, Kymenlaaksosta ja Pohjois-Suomesta Oulusta ylöspäin. Toiminta on vahvassa kasvussa ja haemmekin lisää henkilökuntaa myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun. Jos kiinnostuit ole ihmeessä yhteydessä, ilmoittaa Huhtala.

Järkevä ratkaisu kaikille

Siirrot.fi -palvelua on helppo käyttää mobiilisovelluksen kautta. Yhteensä Siirrot.fi -palvelun kautta on tehty jo lähes 10.000 konesiirtoa.

Metsäkoneiden massat ja mitat ovat kasvaneet viime vuosina, kun on siirrytty yhä tehokkam-

piin ja monipuolisemmin varusteltuihin yksiköihin. - Niinpä monella urakoitsijalla siirtoauto on jäänyt auttamatta alimittaiseksi eikä se enää täytä tämän päivän vaatimuksia. Uuden ritiläauton hankinta on merkittävä kustannus - varsinkin silloin jos sen käyttö on vajavaista. Siinä tilanteessa Siirrot.fi on loistava ratkaisu koneiden logistiikkaan uuden auton hankinnan sijaan, jolloin investointisäästö ja vanhan ritiläauton myyntihinta voidaan käyttää vaikka tuottavassa työssä oleviin metsäkoneinvestointeihin, opastaa Huhtala. Jos investointi uuteen ritiläautoon on jo tehty ja sen käyttöaste alhainen, tarjoaa Siirrot.fi myös siihen ongelmaan ratkaisun: - Lähtemällä mukaan Siirrot. fi autoilijaksi kalusto liikkuu ja yrityksen kannattavuus paranee. Usein koneenkuljetusautoa ajaa yrityksen omistaja: - Kyseessä on yrityksen kallein mies joka tekee tavallaan tuottamatonta työtä. Käyttämällä Siirrot.fi -palvelua jää hänelle paljon aikaa vaikka ajaa tuottavasti metsäkonetta, toteaa Huhtala. Autoilija joka siirtää koneita ammatikseen on luotettavin toimija varsinkin silloin kun operoidaan haastavissa olosuhteissa: - Esimerkiksi viime talvena oli äärimmäisen vaikeita kelejä ja silti Siirrot.fi autoille ei sattunut yhtään vahinkoa, mikä kertoo jotain osaamisen tasosta. Kun siirrot pelaa turvallisesti ja luotettavasti niin koneiden työskentelyyn ei tule yllättäviä keskeytyksiä, sanoo Huhtala.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39

Uusi AFM 75 hakkuupää vastaa asiakkaiden toiveisiin U usi AFM 75 on vankkarakenteinen prosessorikoura, jonka suuri syöttövoima, yhdessä entistä paremman geometrian kanssa antavat suorituskyvyn, joka pystyy vastaamaan maailman markkinoiden kasvaviin haasteisiin.

AFM 75 hakkuupään HD-runkorakenne, sekä kaikissa rakenteissa käytettävä pohjoismainen erikoisteräs, yhdessä vankkojen laakerointien kanssa takaavat kouran häiriöttömän toiminnan haastavissa olosuhteissa sekä erityyppisissä alustakoneissa. Tiltin laaja kääntökulma, sekä erityisesti prosessointiin suunni-

- Uutuuden suunnittelussa on kuunneltu herkällä korvalla asiakkaiden toiveita, sekä huomioitu tarve nopeaan ja helppoon laitteen huoltamiseen, sanoo AFM-Forest Oy:n Timo Savornin.

teltujen veitsien geometria mahdollistavat tehokkaan maastapoiminnan myös jyrkissä rinneolosuhteissa. Uutuuden suunnittelussa on kuunneltu herkällä korvalla asiakkaiden toiveita, sekä huomioitu tarve nopeaan ja helppoon laitteen huoltamiseen. Tarjolla on useita eri moottori, sekä syöttörullavaihtoehtoja, joiden ansiosta kouran varustelu eri markkina-alueille on helppoa. Uusi AFM 75 soveltuu erinomaisesti myös Eucalyptuksen prosessointiin. Kouran propo-ohjattu automaattikiristeinen sahalaite takaa tehokkaan ja varman katkaisun, riippumatta prosessoitavasta puulajista. - Hakkuupään moderni geometria ja lisävarusteinen latvasaha, yhdessä Supercut 150 sahan, sekä 360:n asteen Rotobec RT503 rotaattorin, tekee siitä todella tehokkaan työkalun perinteiseen prosessointiin sekä tavaralajimenetelmällä toteutettuihin hakkuuoperaatioihin, kertoo AFM-Forestin Timo Savornin. Laajaan AFM-kouramallistoon pääsee tutustumaan syksyn FinnMetko 2020 -näyttelyssä.

Uusi AFM 75 harvesteripää voidaan varustella eri markkinaalueiden tarpeisiin.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

Uuden sukupolven LED-työvalot työkoneisiin ja kuljetuskalustoon

O

Oy Kaha Ab:n myyntiohjelmaan kuuluva HELLA on uudistanut viime aikoina lisä- ja työvalomallistoaan laajasti. Kuvassa uusia ValueFit -sarjan LED-työvaloja.

y Kaha Ab:n todella laaja tuotevalikoima on täydentynyt laadukkailla Hella valaisimilla, mikä mahdollistaa aiempaakin kattavampien kokonaisuuksien tarjoamisen hyötyajone- ja työkonepuolen toimijoille.

ajoneuvoelektroniikan komponentteja sekä startteja ja latureita. Valikoima on laajentunut sen jälkeen lisäksi HELLAn lisä- ja työvaloilla, kertoo Oy Kaha Ab:n lisävarusteiden tuotepäällikkö Maria Wahlberg.

Kaha on henkilö- ja hyötyajoneuvojen sekä työkoneiden varaosien ja lisävarusteiden, työkalujen sekä ajoneuvoteollisuuden komponenttien maahantuonti- ja tukkuliike. Vuodesta 1934 Suomen autoalalla toiminut yritys on osa pohjoismaista K.G. Knutsson -konsernia. - Pari vuotta sitten HELLAn laajasta tuotetarjonnasta Kahan valikoimaan otettiin ensin merkkikohtaisia ajovaloja ja umpiota,

Emoyhtiö K.G. Knutsson on tehnyt Ruotsin markkinoilla hyvää yhteistyötä HELLAn kanssa jo yli 50 vuoden ajan, mikä luo vahvan pohjan toimintojen kehittämiseen Suomessa. - HELLA -varaosien myynti on lähtenyt erinomaisesti käyntiin ja nyt panostamme myös valaisimien markkinointiin sekä hyvään saatavuuteen. Tilaamme valaisimet suoraan HELLAn tehtailta ja lisäksi pystymme tar-

Konsernilla pitkä historia HELLA-yhteistyössä

Oy Kaha Ab:n avainasiakaspäällikkö Jari Widerholm esittelee HELLAn mielenkiintoisia työvalouutuuksia.

vittaessa täydentämään omaa varastoamme nopeasti Ruotsin varastosta, ilmoittaa Wahlberg.

Uusi Calix FCH -lämmitin

Työvalot uudistuneet

HELLA on uudistanut viime aikoina lisä- ja työvalomallistoaan laajasti. - Perinteiset markkinasuosikit Rallye ja Luminator -lisävalot perustuvat nyt edistykselliseen LED-teknologiaan samoin kuin Hella Jumbo LED, mikä on legendaarisen HELLA Jumbon nykyaikaan päivitetty versio. Työvalopuolella erittäin mielenkiintoinen uutuus on HELLA ValueFit -valoperheen uudet TS- ja TR-mallit, mitkä on varustettu edistyneellä lämmönhallintajärjestelmällä. ValueFit työvalot tarjoaa suurta LED-valotehoa kompakteissa, kestävissä ja tyylikäästi muotoiluissa mustissa koteloissa, sanoo Oy Kaha Ab:n avainasiakaspäällikkö Jari Widerholm. Uusi HELLA TS3000 työvalo on moderni ja tyylikäs musta, 3000 lumenin LED-työvalo lähikentän valaisuun. - Valaisimessa on uusi TCSlämmönhallintajärjestelmä, jonka ansiosta sen valovirta voi kasvaa jopa 4800 lumeniin -40°c lämpötilassa. Valo on asennettavissa sekä pystyyn että riippumaan; se on saatavilla 3000 mm ja 800 mm johdolla. Jännite on 10-30V, virrankulutus 31W, suojausluokitus IP6K7 sekä IP6K9K opastaa Widerholm.

C

alixilita on tulossa uusi Forced Circulation Heater, eli tuttavallisemmin FCH -lämmitin työkoneiden ja ajoneuvojen moottoreiden esilämmitykseen. - Calix FCH on täysin uudenlainen letkulämmitin, sillä siinä on sisäänrakennettu kiertovesipumppu. Sisäänrakennetun kiertovesipumpun ansiosta, lämpö jakaantuu entistä tasaisemmin ja

lämmittimen sijoittaminen on aiempaa vapaampaa. Lisäksi se on edullisempi, verrattuna erikseen ostettavaan letkulämmittimeen sekä pumppusarjaan, kertoo Oy Kaha Ab:n tuotehoitaja Kim Taxell. Lokakuussa myyntiin tuleva uusi Calix FCH -lämmitin on varustettu 16 mm letkulähdöillä ja myöhemmin on tulossa 19 mm lähdöillä oleva versio. Lisäksi sille on oma yleismallinen asennussarja (kuvassa alhaalla).


42 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Huoletonta polttoainehuoltoa I

nfralinen maahantuomat EU-tyyppihyväksytyt TENDEX+ integroidut säiliökärryt ovat järkevä ratkaisu urakointiyritysten dieselin ja moottoripolttoöljyn kuljetukseen sekä säilytykseen työmaalla.

Suomessa suosituin TENDEX+ integroitu säiliökärry on ollut kuvassa näkyvä 995 litran versio, mitä saa kuljettaa vapaasti ilman VAK-lupia / ADR tutkintoa (vapaaraja 1000 L). Sillä kulkee turvallisesti suuri määrä polttoainetta työmaalle.

TENDEX+ integroitu säiliökärry on todella kätevä tapa jaella ja säilyttää polttoainetta työmailla.

- Integroidun säiliökärryn saa tilattua juuri halutuilla varusteilla ja yrityksen imagoon sopivan värisenä, sanoo Infralinen Jukka Rantamäki.

Hollantilaisen Tolsma Tanksin valmistamia TENDEX+ integroituja säiliökärryjä on tarjolla 500, 700 ja 995 litran koossa 1-2 akselisten perävaunujen päälle asennettuna maantiekäyttöön (normaali 50 mm vetokuula). Lisäksi löytyy 2200 ja 3000 litran traktorivetoiset kärryt työmaakäyttöön. - TENDEX+ toimii polttoaineen jakeluasemana tai välivarastona. Ne täyttävät kaikki tieliikenne- ja ympäristömääräykset joten niitä voidaan käyttää myös pohjavesialueilla. Säiliöiden täysin kaksoisvaippainen rakenne on 3 mm terästä ja varustettu 110 % valuma-altaalla - vaippa/kansi suojaa myös säiliön yläpinnan ja tekniset tilat. 500, 700 ja 995 litran säiliöperävaunut vapaasti kaikkien kuljetettavissa ilman VAK-lupia / ADR tutkintoa (vapaaraja 1000 L). Säiliöt ovat UN-tyyppihyväksyttyjä IBC -pakkauksia. Vaunun runkoon pikakiinnityksellä kiinnitetyn säiliön voi irroittaa ja nostaa pois kärrystä työmaalla nostokorvakkeista, kertoo Infralinen Jukka Rantamäki. TENDEX+ integroidun säiliökärryn vakiovarustukseen kuuluu mm. automaattipistooli, virtausmittari, 12 V pumppu (85 l/ min)ja letkukela (15/30 m). - Lisävarusteena saa mm. akkupaketin ja laturin, jolloin perävaunusta voi tankata silloinkin kun virtalähteenä toimivaa ajoneuvoa ei ole lähettyvillä, sanoo Rantamäki. TENDEX+ integroituja säiliökärryjä on toimitettu hyviä määriä suomalaisia urakoitsijoille. - Erityisesti maarakennuspuolelle mutta myös metsäalan toimijoille sekä veneentankkaukseen, lisää Rantamäki.

Säiliön sisällä on tilaa myös imeytystarvikkeille.

Säiliöstä löytyy kaikki tarvittavat liitännät suojasta kannen alta. Kaikissa rakenteissa näkyy viisas suunnittelu ja laadukas työnjälki.

Kannen alle saa sijoitettua vaikka liinat, ketjut ym. tarvikkeet.

Lisävarusteena saa akkupaketin ja laturin, jolloin perävaunusta voi tankata silloinkin kun virtalähteenä toimivaa ajoneuvoa ei ole lähettyvillä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 41

­

­­

­

­­

­


44 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Voiteluaineet ja suodattimet metsäalan haastaviin käyttöolosuhteisiin V oitelukeskuksella on pitkät perinteet suodatin- ja voitelu- ainetoimittajana. Vuosikymmenten aikana yritys on yhdessä asiakkaiden kanssa käynyt läpi muutos-

prosessin 1970-luvun mies ja moottorisaha -lähtökohdista puunkorjuun koneistumiseen ja metsätalouden ja -teollisuuden kehittymiseen. Tuotetietouden jatkuva päivittäminen on asian-

tuntijuuden edellytys tämän päivän uusimmassa puunkorjuutekniikassa. Metsäaalan toimijat - erityisesti metsäkoneyrittäjät, puutavara- ja hakeautoilijat sekä hak-

kuriurakoitsijat - ovatkin merkittävä Voitelukeskuksen asiakasryhmä, joiden kanssa on tehty yhteistyötä yli 40 vuoden ajan. - Metsäalalla öljyiltä ja suodattimilta vaaditaan todella paljon sillä olosuhteet ovat kaikin

puolin haastavat. Käyttölämpötilat vaihtelevat todella paljon, laitteilla työskennellään pölyisissä olosuhteissa ja käyttöasteet ovat korkeat. Näihin vaatimuksiin kanadalainen voiteluainevalmistaja Petro-Canada vastaa tuotteilla, mitkä on alusta saakka kehitetty havumetsävyöhykkeen tarpeisiin. Suodatinpuolelle maailman johtava alan toimittaja Cummins Filtration tarjoaa Fleetguard -brändin alaisuudessa kattavan valikoiman ilma-, polttoaine-, öljy-, sekä nestesuodatukseen, kertoo Voitelukeskuksen Erika Ekholm. Metsäalalla koneet ja ajoneuvot ovat todellisessa ammattikäytössä, joten ylimääräisiin seisokkeihin ei ole varaa: - Alan toimijat vaativat voiteluaineilta ja suodattimilta paljon. Kalusto pidetään iskussa tarkoilla huoltorytmeillä sekä huolellisella ennakoinnilla. Voitelukeskuksen ammattilaiset tarjoavat asiakkaille osaamisensa ja vuosikymmenten aikana kertynyt tieto mahdollistaa juuri oikeat tuotevallinnat. Esimerkiksi metsäkoneisiin löytyy mallikohtaiset suodatinsetit, mitkä ovat korkeinta OEM-laatua. Ja toimitukset pelaavat suuresta Pirkkalan keskusvarastosta nopeasti ympäri maata, lupaa Ekholm.

Laadukas perusöljy

Petro-Canadan voiteluaineet ja rasvat perustuvat erittäin korkealaatuiseen vetykäsiteltyyn perusöljyyn, mikä on 99,9 % kirkasta ja myrkytöntä. - Näin ollen koneen ja ajoneuvot saavat paremman voitelusuojan samalla kun öljynvaihtovälit ovat pitkiä, mikä säästää kustannuksia ja ympäristöä. Ja vaikka Petro-Canadan voiteluaineet edustavat markkinoiden huippua niin hintataso on varmasti kilpailukykyinen, ilmoittaa Ekholm.

Hydrauliikkaöljyn laadussa ei saa tinkiä

Petro-Canada Hydrex -sarjan hydrauliikkaöljyt ovat energiaa säästäviä, laajalle käyttölämpötila-alueelle tarkoitettuja korkeapainehydrauliikkaöljyjä. Ne kestävät jopa kolme kertaa pidempään ja tarjoavat jopa kaksi kertaa paremman suojan kulumista vastaan, kuin tavanomaiset hydrauliikkaöljyt. - Hydrex -sarjan öljyt soveltuu erinomaisesti korkeapainejärjestelmiin ankariin lämpöolosuhteisiin eli ne ovat loistava valinta metsäkoneisiin ja puutavara-auTM

- Petro-Canadan valikoimasta löytyy laadukkaat voiteluaineet metsäkoneisiin ja kuorma-autokalustoon. Nopeat toimitukset hoidetaan Pirkkalan suuresta varastostamme, sanoo Voitelukeskuksen Toni Lahtinen, joka on erikoistunut metsäalan toimijoiden palveluun.


METSÄALAN AMMATTILEHTI toihin. Talvella pakkasessa yön yli levännyt metsäkone tai useita tunteja siirtoajossa ollut puutavara-auton nosturi lähtee Hydrexillä tulille nopeammin kuin heikkolaatuisilla hydrauliöljyillä joten työskentely nopeutuu eikä hydraulijärjestelmä vaurioidu kun öljyt kiertää kaikissa olosuhteissa kunnolla. Ja kesähelteillä lämpenemisen kanssa ei ole ongelmia, sanoo Voitelukeskuksen Toni Lahtinen, joka on erikoistunut metsäalan toimijoiden palveluun.

Tarjolla myös bioöljyt

Biohajoavia hydrauliikkaöljyjä vaaditaan käytettäväksi metsäkoneissa monissa Euroopan maissa ja myös Suomessa niiden käyttö lisääntyy. - Voitelukeskukselta löytyy laadukkaat bioöljyt jotka olisivat hyvä vaihtoehto myös metsäkonevalmistajille ensitäyttö-öljyksi vientimarkkinoille lähteviin koneisiin, toteaa Lahtinen.

Matalatuhkaiset moottoriöljyt

Uusien päästövaatimusten mukaisilla moottoreilla varustettuihin metsäkoneisiin ja kuormaautoihin moottoriöljyksi Voitelukeskus suosittelee matalatuhkaisia voiteluaineita. - Petro-Canada Duron™ -sarjan moottoriöljyt ovat ensiluokkaisia moottoriöljyjä, jotka on suunniteltu erityisesti tämän päivän raskaan kaluston käyttöön

KONEURAKOINTI 45

täyttäen viimeiset moottorinvalmistajien laatuvaatimukset. Jos uuden teknologian moottoreissa käytetään vääriä öljyjä niin mm. hiukkassuodatin tukkeutuu ja edessä saattaa olla kallis remontti, varoittaa Lahtinen.

Laaturasvat

Petro-Canadan valikoimasta löytyy myös rasvat kaikkiin voitelutarpeisiin. - Petro-Canada Peerless™ OG2 Red on pitkäkuituinen kalsiumkompleksirasva jolla on erityisen hyvät vedenkesto-ominaisuudet ja joka soveltuu myös laakerirasvaksi hitaasti pyöriviin laakereihin. Kyseessä on erikoisrasva, joka on kehitetty monikäyttörasvaksi erityisen vaikeisiin olosuhteisiin, jatkuvasti veden huuhtelemiin kohteisiin ja koviin pintapaineisiin. Rasvalla on erinomaiset tarttumisominaisuudet ja laaja käyttölämpötilaalue -25 °C - 163 °C, ilmoittaa Lahtinen. Rasvan käyttö on yleistynyt myös metsäkoneiden teräketjun voitelussa. - Meillä on tarjota motokäyttöön laadukkaat vaihtoehdot kaikkiin olosuhteisiin, sanoo Lahtinen.

Voitelukeskuksen Erika Ekholm esittelee Fleetguardin kattavaa suodatinvalikoimaa Pirkkalan uudistuneessa myymälässä. Metsäkoneisiin on tarjolla korkeaa OEM-laatua olevat mallikohtaiset suodatinsetit.


46 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hämeenlinnan Aulangolla Everstin kentällä pelattiin Komatsu Golf loistosäässä ja -porukassa elokuun lopulla.

14. Komatsu Golf pelattiin Aulangolla

P

erinteinen, jo 14. kertaa järjestetty Komatsu Golf keräsi mukavasti metsäkonealan pelaajia elokuun lopulla Hämeenlinnaan. Loistosäässä pelatussa kisassa myös tulostaso oli korkealla. Tänä vuonna kisattiin Hämeenlinnan Aulangolla Everstin kentällä, joka tarjosi loistavat puitteet erinomaisessa olevan kentän sekä lähelle hellelukemia nousseen sään myötä. - Tämä on neljästoista kerta kun kisa järjestettiin ja olemme aina pyrkineet kutsumaan mukaan metsäkoneyrittäjiä, jotka ovat lajiin tulleet mukaan. Todella mukavaa on todeta, että hieno laji kasvattaa suosiotaan alalla. Koneyrittäjien lisäksi kisaan osallistui sidosryhmien edustajia ja meillä oli todella hyvä ryhmä koossa tänäkin vuonna, sanoo

kisojen järjestämisestä vahvan kokemuksen omaava Komatsu Forestin markkinointijohtaja Timo Korhonen. Yhteislähtönä suoritetun kisan pääpelimuoto oli pistebogey jonka lisäksi palkittiin paras scratchtulos ja kolme erikoiskilpailun voittajaa. Kilpailun taso oli tällä kertaa todella kova. - Seuranamme oli hieno sää, mukavaa peliseuraa, ja rentoa kilpailuhenkeä - tulostaso osoittautui Komatsu Golf -historian kovimmaksi. Voiton tällä kertaa vei Antti Suvinen 42 pisteellä, Piiraisen Askon seuratessa vain pisteen päässä joten miehen kolmas voitto jäi täpärästi odottamaan itseään. Asko oli myös scratch -sarjan paras 78 lyönnillä. Itselläni kisa meni kuten järjestäjällä pitääkin eli ei hyvin eikä huonosti, toteaa Korhonen. Ensi vuonna on edessä jo 15. kerta eli pienimuotoinen juhla-

- Tulostaso oli tänä vuonna historian kovin, kehui Komatsu Golfin puuhamies Timo Korhonen.

vuosi. Korhonen heittääkin kutsua jo nyt ilmoille. - Olit sitten juuri aloittanut tai pitempään golfia pelannut metsäkoneyrittäjä, niin ota yhteyttä ja lähde mukaan yhteen alan perinteikkäämpään kisaan, vinkkaa Korhonen.

Tulokset Komatsu Golf 2020: 1. Antti Suvinen HSGC 42 p. 2. Asko Piirainen KkG 41 p. 3. Jani Lehtomäki MHS 39 p. Paras Scratch: Asko Piirainen 78 lyöntiä

Pisin Draivi: Jani Lehtomäki 263 metriä Lähimmäksi lippua: Jari Lehtomäki 5,10 metriä Komatsu-chippikisa: Annie Sivelä

Golf kasvattaa suosiotaan metsäkonealalla. Komatsu Golfiin osallistui jälleen mukavasti pelaajia - niin kokeneita kuin vasta lajin aloittaneitakin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


48 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi kompaktin kokoinen BULLPRO CENTUM 100 W on tehokkain työvalo kokoluokassaan yli 8000 lm mitatulla järisyttävällä valoteholla. Käyttökohteen tai mieltymysten perusteella voi valita puhtaan kirkkaan valkoisen 6000K valon värin (vas.) tai luonnollisemman 4500K valon värin.

Uuden teknologian työvalot

S

nän haluamaasi paikkaan. Radiohäiriösuojattua valaisinta on saatavana kahdella eri värilämpötilalla. Voit valita käyttökohteen tai mieltymysten perusteella puhtaan kirkkaan valkoisen 6000K valon värin tai luonnollisemman 4500K valon värin.

tartax tarjoaa johtavat valaisinratkaisut työkoneisiin ja hyötyajoneuvoihin. Vahva oma tuotekehitys näkyy markkinoiden edistyksellisimmissä ja tehokkaimissa valoissa, mitkä on kehitetty Suomen haastaviin käyttöympäristöihin ja sääolosuhteisiin.

Kevyt komposiittivalo

- Valotuotteissa Startaxin omat tuotebrändit - kuten työvaloissa BULLPRO ja BULLBOY sekä lisävaloissa X-VISION ja SEEKER - ovat saavuttaneet markkinoilla vahvan aseman kestävyytensä ja valotehonsa ansiosta. Valojen kehityksessä seurataan tarkalla silmällä asiakkaiden muuttuvia valaisintarpeita ja pyritään tuomaan markkinoille edistyksellisimmät ratkaisut niin tekniikan kuin designinkin suhteen, sanoo Startax Finland Oy:n Ville Mikkonen.

Uusi BULLPRO CENTUM työvalo

Uusi kompaktin kokoinen BULLPRO CENTUM 100 W on tehokkain työvalo kokoluokassaan yli 8000 lm mitatulla järisyttävällä valoteholla. Valaisimen ominaisuudet on mietitty huolellisesti jokaista yksityiskohtaa myöten. - Erikoislinssi kestää kolhuja ja kuumuutta, linssi ja kehys on suunniteltu siten etteivät ne kerää lunta, jäätä tai likaa, mikä takaa valotehon kaikissa olosuh-

Mielenkiintoinen BULLPRO uutuus on uuden teknologian työvalaisin lämpöä johtavalla, erittäin kevyellä komposiittivalurungolla.

teissa sekä estää lampun kuumenemisen. Valon kaksoiskäsitelty pinnoite kestää iskuja ja antaa suojaa veden ja tiesuolan aiheuttamaa korroosiota vastaan, kertoo Startax Finland Oy:n

Jaakko Jyrkkä. Kiinnitysjalka on kompakti mutta kestävä ja mahdollistaa valaisimen asentamisen pieneenkin tilaan. Pitkällä 2 m lisäasennusjohdolla teet helpon kytken-

Toinen mielenkiintoinen BULLPRO uutuus on uuden teknologian työvalaisin lämpöä johtavalla komposiittivalurungolla, mikä tekee valaisimesta myös erittäin kevyen. Rungon rakenne on täysin korroosiovapaa eikä siihen tule maalinsyöpymistä tai lohkeilua. Philipsin korkealaatuiset ledit ja huippuunsa hiottu optiikka takaavat tasaisen leveän valokuvion. Komposiittirunkoisella BULLPRO työvalolla on ECE R23 peruutusvalohyväksyntä ja se on ADR-käyttöön soveltuva, siinä on alaspäin suunnattu integroitu DT-liitin ja särkymätön linssi. - Ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen vaihtoehdon raskaankaluston valaisutarpeisiin kuten perävaunuihin, kuormaautojen astinlautoihin ym. vaativiin kohteisiin, ilmoittaa Jyrkkä. Startaxin tarjoamat valaisimet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja laatutuotteita. Moninaiset käyttökohteet ja haastavat toimintaolosuhteet asettavat valaisimille korkeat laatuvaatimukset. - Valojen suunnittelussa ja toteutuksessa on panostettu toi-

mintavarmuuteen ja kestävyyteen. Johtavien valmistajien LED -komponenteilla sekä valovalmistajien suunnittelu- ja kokoonpano-osaamisella saavutetaan huipputason valaisimet, lupaa Ville Mikkonen.

Perusteellista tuotekehitystä

Valaisinten tuotekehitysprosessissa prototyypit käyvät läpi monivaiheisen suunnittelu- ja testiohjelman. Ensimmäisistä testiversioista aletaan eri LED -komponenteilla ja heijastinpinnoilla työstämään valaisinta, jossa valon teho, keilan muoto sekä pituus, värilämpö ja värintoistoarvot saadaan toivotun laiseksi. Valaisimen kestävyys pölyä, likaa, pakkasta ja kosteutta vastaan varmistetaan halutulle tasolle muiden valmistusosien valinnoilla. Valon elektromagneettinen suojausluokka säädetään käyttökohteiden vaatimuksia vastaavaksi piirikortin elektroniikalla. Design ja ulkoiset mitat sekä kiinnitysvaihtoehdot muokataan optimaalisen käytettävyyden ja esteettisen ulkoasun ehdoilla. Tarvittaessa valaisimeen voidaan modifioida lisäominaisuuksia kuten esimerkiksi DOUPLE UP-toiminto, lämmitettävä linssi, erikoispinnoite, sideshooter -kulmavalaisimet tai parkkivalo. - Valmistuserät käyvät läpi laatukontrollin, jossa toimivuus ja tiiveydet testataan. Lisäksi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Startaxin Lempäälässä sijaitsevassa valolaboratoriossa uudet valaisinmallit testataan ja tuotantoerät käyvät läpi laatukontrollin.

valmistuseristä poimitut valaisimet testataan valomittauksilla, jotta valoista voidaan teoreettisten arvojen lisäksi tarjota myös todellista suorituskykyä vastaavaa tietoa. Samalla varmistutaan siitä, että valoteho säilyy tasaisena kaikissa valmistuserissä. Valomittausten avulla pystytään tarjoamaan kaikki tarvittava tieto valaisinten todellisesta suorituskyvystä. Mittausten ansiosta valaisin malleja sekä mallin eri komponenttiratkaisuja päästään vertaamaan keskenään objektiivisesti, opastaa Jyrkkä.

Oma valolaboratorio

Startaxin Lempäälässä sijaitsevassa valolaboratoriossa uudet valaisinmallit testataan ja tuotantoerät käyvät läpi laatukontrollin. Valolaboratoriossa integroivalla puolipallolla, sekä lisä- ja työvalojen testaukseen räätälöidyllä kuvantamistekniikkaan perustuvalla valokuviomittauslaitteistolla saadaan valaisimista testattua suoritusarvot stabiileissa käyttöolosuhteissa. Testilaitteilla pystytään mittaamaan hetkelliset sekä tarvittaessa eri käyttöaikojen jälkeiset arvot. - Valolaboratoriomittauksissa valaisimista selvitetään käyttötehot, valon määrät ja voimakkuudet, värilämmöt sekä värintoistoarvot. Laitteilla pystytään luomaan graafinen esitystapa valokuviosta havainnollistamaan valon jakautumista visuaalisessa muodossa. Integroivalla puolipallolla nähdään myös valon sijoittuminen värikoordinaatistoihin ja valon

aallonpituudet, kertoo Mikkonen. Virrankulutusmittauksessa valaisimesta otetaan ampeerit (A) ja käyttöjännite (V), joiden perusteella saadaan todellinen virrankulutus (W) Työ- ja lisävaloissa yleisesti ilmoitetun LED:ien nimellistehon ero käyttötehoon muodostuu, kun käyttöteho rajoitetaan komponenttien käyttöiän pidentämiseksi ja tieliikennehyväksyntien rajoissa pysymiseksi. - Mittauksessa valaisimesta saadaan valon määrä mitattuna lumeneissa (lm). Lumenet ovat vertailukelpoisempia LED -valoja vertaillessa kuin wattitehot, mutta nekin kertovat vain valon kokonaismäärää huomioimatta valon suuntaa tai väriä. Lumen arvoja verratessa tulee huomioida, että LED: ien teoreettinen yhteenlaskettu arvo on eri asia, kuin kokoonpannun valaisimen tehokas valon määrä, huomauttaa Jyrkkä. Värilämpömittauksessa saadaan selvitettyä valon väri kelvineissä (K) sekä värintoistoarvo (CRI) joka kertoo sen, miten luonnolliselta värit näyttävät valaisimen keilassa. Keilamittauksessa valaisimista saadaan pinnalle heitetyn keilan muoto, leveys sekä pituus. - Tässä mittauksessa valolle pystytään määrittämään luksietäisyydet (lx @ m). Mittauksessa pystytään määrittämään myös ns. tehokkaan valon ja hajavalon jakaumasuhde. Voimakkuusmittauksessa pystytään määrittämään valon intensiteetti kandeloina (cd), sanoo Mikkonen.

Jaakko Jyrkkä esittelee uusia BULLPRO CENTUM työvaloja Lempäälän suuressa logistiikkakeskuksessa, mistä löytyy todella suuri varastovalikoima valotuotteita heti toimitukseen.

KONEURAKOINTI 49


50 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kramer soveltuu moneen käyttöön. Maatalousvarusteltu kompakti Kramer 5035 kuormaaja on viisas yleiskone myös hevostiloille.

Monikäyttöinen Kramer

K

iinteistöhuoltopuolelta tunnetut Kramer -pyörä- kuormaajat ja -kurottajat ovat todellisia monitoimikoneita. Kattavasta mallistosta löytyy ratkaisut koneurakoitsijoille, kuljetusliikkeille, teollisuudelle ja maa-

talouskäyttöön. Kramereilla siirrät melkein mitä vain pihalla tai hallilla, nostelet taakkoja lavetin kyytiin sekä hoidat kiinteistön huoltotehtävät hiekoituksesta lumitöihin. Ja sopii Kramer mainiosti hevosharrastuksen yleiskoneeksikin

KH-Koneet Oy on toiminut pitkään Kramer -koneiden maahantuojana Suomessa ja kone on tuttu näky kiinteistöhuolto- ja kuormaustöissä. - Kramer on nelipyöräohjattu, tehokas, helppokäyttöinen ja luotettava konemerkki jolla on vahva jalansija Suomen markkinoilla.

Mallisto kattaa pyöräkuormaajat 2-11 tonnin kokoluokissa; lisäksi löytyy teleskooppipuomistolla varustetut mallit ja erillinen kurottajamallisto. KH-Koneiden myynti- ja huoltoverkosto kattaa tehokkaasti koko maan - laatumerkki yhdistettynä toimivaan jälkipalveluverkostoon tekevät Kramerista kokoluokkansa ykkösen Suomessa, sanoo KH-Koneet Oy:n liiketoimintajohtaja Simo Ahlgren. KH-Koneilla kuunnellaan asiakasta herkällä korvalla. Kokemuksen sekä asiakaspalautteen kautta on syntynyt myös Suomen olosuhteisiin tehdasvarusteltu ArtcicPower+ -pyöräkuormaajamalli. - Kramer 8085 ArcticPower+ on yksi suosituimmista malleistamme. Kone varustellaan valmiiksi Suomen talviolosuhteita ajatellen muun muassa polttoainekäyttöisellä lisälämmittimelle, sisätilanlämmittimellä, LA-puhelimella ja majakoilla, sanoo Ahlgren.

rusteltuun kompaktiin Kramer 5035 kuormaajaan. - Uusi Kramer 5035 sopii erittäin hyvin maatilatöihin kokonsa ja nostokykynsä puolesta - isotkin heinäpaalit siirtyy helposti. Ketterä, vain 1,35 metriä leveä ja alle kaksi metriä korkea kone mahtuu työskentelemään ahtaissakin olosuhteissa unohtamatta kuitenkaan tarvittavaa tehokkuutta. Olemme suunnitelleet erikoisvarustellun Kramerin juuri hevostila- ja maatalokäyt-

Hevostilan tehopaketti Kramer 5035 kuormaaja Uusi Kramer 5035 kuormaaja sopii erittäin hyvin maatilatöihin kokonsa ja nostokykynsä puolesta - isotkin heinäpaalit siirtyy helposti.

Kramer soveltuu myös maataloustöihin ja kävimme tutustumassa Islanninhevostalli Dynurille toimitettuun maatalousva-

Kramer koneisiin on tarjolla todella laajasti erilaisia työlaitteita, joilla koneen käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 51

Ketterä, vain 1,35 metriä leveä ja alle kaksi metriä korkea nelipyöräohjattu Kramer kurottaja mahtuu työskentelemään ahtaissakin olosuhteissa.

Näppärällä ja nopeakulkuisella Kramer kurottajalla hoituu myös kentän lanaustyöt. Tehot rittävät kaikenlaisiin työtehtäviin.

töön usein eri lisävarustein. Se on todella kilpailukykyinen paketti, josta kannattaa ottaa tarjous meidän myyjiltämme, vinkkaa Ahlgren. Dynurin Juha Kontio on ollut tyytyväinen uuteen koneeseen. - Kramer kurottaja on monipuolinen ja näppärä kone, jolla hoituu kaikki kentän

lanauksista paalien siirtelyyn ja turvetuksiin; unohtamatta tilan talvikunnossapitoa. Lisälaitevalikoimaan kuuluu muun muassa paalipihdit, kauhat, hiekottimet ja lumiaurat. Tehot riittävät kaikenlaisiin työtehtäviin ja mikä tärkeintä, Kramer on todella helppo oppia käyttämään. Suosittelen, toteaa Kontio lopuksi.

Islanninhevostalli Dynurin Juha Kontio (vas.) antoi hyvää palautetta uudesta Kramer kurottajasta KH-Koneet Oy:n liiketoimintajohtaja Simo Ahlgrenille.

Moottoriongelmia työkoneessa...? Ota yhteyttä!

www.turbolaskenta.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

52 KONEURAKOINTI

Kronos tuo markkinoille uusia metsäkuormaimia

K

ronoksen suosittu Gripto -kuormainsarja laajenee nyt neljällä mallilla kahdessa eri tuotesarjassa: GRIPTO 608 GRIPTO 609 GRIPTO 708 GRIPTO 709.

- Nämä ovat uudenaikaisimmat ja joustavimmat kuormaimemme, ja olemme panostaneet erityisesti niiden käyttöominaisuuksiin. Uusien kuormaimien ohjaaminen on helppoa, ja ne täydentävät hienosti suurempia kuormaimiamme Gripto 1009:ää ja Gripto 1010:tä, kertoo PerÅke Furubacka Kronos-myynnistä.

Joustava ohjattavuus

Gripto-kuormaimet on suunniteltu maksimaalisen kestävyyden, ulottuvuuden ja työmukavuuden näkökulmasta. Niiden tarkkuus ja nopeus on lyömätön ja toimii myös vaikeissa olosuhteissa. Ne on varustettu teleskoopin elektronisella päätyvaimennuksella, ja anturi seuraa teleskooppisylinterin asentoa. xCrane-ohjausjärjestelmä rajoittaa nopeutta automaattisesti ennen päätyasentoa, minkä ansiosta jarrutus on ylivertainen. Gripto 700 -sarjaan on saatavilla myös Smart Boom Control -kärkiohjaus, joten ohjaaminen

Uudet Kronos Gripto -kuormaimet on suunniteltu maksimaalisen kestävyyden, ulottuvuuden ja työmukavuuden näkökulmasta. Niiden tarkkuus ja nopeus on lyömätön ja toimii myös vaikeissa olosuhteissa.

on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Käyttäjän ei tarvitse ohjata sylintereitä, vaan hän voi keskittyä pelkästään kouraan. Gripton letkut ovat hyvin suojassa sekä puomin sisällä että

rotaattoriin johtavassa linkissä. Lisäksi letkujen mitoitus on riittävän suuri maksimaalisen nopeuden saavuttamiseen minimaalisin painehäviöin.

TEKNISET TIEDOT: GRIPTO 608 Ulottuvuus 7,8 m Nostomomentti 62 kNm Kääntömomentti 20 kNm

GRIPTO 609 8,5 m 62 kNm 20 kNm

GRIPTO 708 7,8 m 75 kNm 20 kNm

GRIPTO 709 8,5 m 75 kNm 20 kNm

Uuden sukupolven LED-työvaloperhe

HELLA VALUEFIT -valoperhe on laajentunut uusilla työvaloilla. VALUEFIT TS- ja TR-mallit on varustettu edistyneellä lämmönhallintajärjestelmällä ja muovikuorinen PS-malli korroosiokestävällä kuorella. VALUEFIT tarjoaa suurta LED-valotehoa kompakteissa, kestävissä ja tyylikkäästi muotoilluissa, mustissa koteloissa.

Maahantuoja: Oy Kaha Ab

Katso lisää kahaviesti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 53

Lännen esittelee uuden monitoimisten koneiden malliston

demmät, joten nyt tuulilasi pysyy puhtaampana. Eri asentoihin avattava takaikkuna sai nyt myös paljon toivotun uuden pyyhkimen. Huollon helppoutta: M- malliston Agcon dieselmoottoreissa on hydrauliset venttiilinnostimet, joten näiltä osin huollon tarve on pienempi. Pakokaasujen käsittelylaitteisto on tuotu moottoritilasta kokonaisuudessaan ulos ja huoltokohteet ovat helpommin käsillä. Uuden Heavy Duty -pohjapanssaroinnin ansiosta sekä panssaroinnin avaaminen, että huoltotoimenpiteet sujuvat jatkossa helpommin.

Kolme eri mallia

Lännen M -malliston monitoimikoneilla hoidetaan tehokkaasti työt joihin on perinteisesti tarvittu useita eri koneita. Lännen vahvat rakenteet, voimakkuus ja monipuolinen hydrauliikkajärjestelmä nopean työlaitteen vaihdon kanssa mahdollistavat laajat käyttöalueet; kaikkina vuodenaikoina.

U

usi kotimainen Lännen M -monitoimikonemallisto tarjoaa maksimimukavuutta minimipäästöillä, liikkuvuudesta ja tuottavuudesta tinkimättä.

Stage V -päästöluokitus toimi Lännen M -malliston suunnittelun käynnistäjänä ja dieselmoottoriksi valikoitui jo tutuksi tulleen Agco Powerin toimittama uusi versio hyvästä väännöstään tunnetusta moottorista. - Pelkkään päästöluokkapäivitykseen ei olla nytkään tyydytty, vaan tuotekehityksessö on kuunneltu asiakkaiden arjessa esiin tulleita oivalluksia ja toiveita, joten uudessa Lännen M-mallistossa voi nähdä melkoisen joukon asiakaspalautteiden pohjalta syntyneitä ratkaisuja, sanoo tuotepäällikkö Markku Pulliainen.

Ohjaamon sisustus on uusittu ja käyttöliittymänä toimii 10” kosketusnäyttö, missä navigointi on loogista ja koneen säädöt helppoja.

Tyylikkyyttä ja teknisiä uudistuksia

Ympäristöystävällisyyttä: Voimanlähteenä on AGCO 49 LFTN Stage V Dieselmoottorit. Kompakti 3-in-1(DOC+DPF+SCR) pakokaasujen jälkikä-

sittely-yksikkö on kokonaisuudessaan moottoritilan ulkopuolella. Moottoreissa on mahdollista käyttää uusiutuvista lähteistä valmistettua toisen sukupolven HVO- biodieselpolttoainetta ja jotta moottorin ja hydrau-

liikan lämmöt pysyvät halutulla tasolla käytössä on nyt suurempi jäähdytyssiivikko ja jäähdytys toimii nyt kaikissa malleissa hydraulimoottorilla jolloin sen teho on helppo optimoida ja myös suunnanvaihtaminen puhdistusta varten on mahdollista. Ajohydrauliikka on toteutettu tehokkaammalla ajon pumpulla, joten dieselmoottorin kierrosluku maantieajossa pysyy pienempänä. Siirtoajot ovat taloudellisempiä ja ympäristöystävällisempiä. Kuljettajaa varten: Ohjaamon sisustus on uusittu ja käyttöliittymänä toimii 10” kosketusnäyttö, missä navigointi on loogista ja koneen säädöt helppoja. Työkalulaatikot siirrettiin etulokasuojien yhteyteen, jolloin tilalle voitiin asentaa mukavammat ja turvallisemmat portaat. Etulokasuojat ovat myös aiempaa pi-

Lännen M -mallistoon esitellään kolme uutta mallia tuttuihin 12-13 tonnin kokoluokkiin: 8600M, 8700M ja 8800M.

Lännen M -mallistoon esitellään kolme uutta mallia tuttuihin 12-13 tonnin kokoluokkiin: 8600M, 8700M ja 8800M. Kaikki M-malliston koneet voidaan varustaa Lännen LINE SYSTEMS -nostimilla ja Lännen 8700M ja 8800M myös Lännen RAIL SYSTEMS -ratapyörävarustuksilla. Lännen M -malliston monitoimikoneilla hoidetaan tehokkaasti työt, joihin on perinteisesti tarvittu useita eri koneita. Lännen vahvat rakenteet, voimakkuus ja monipuolinen hydrauliikkajärjestelmä nopean työlaitteen vaihdon kanssa mahdollistavat laajat käyttöalueet; kaikkina vuodenaikoina.

- Uudessa Lännen M-mallistossa voi nähdä melkoisen joukon asiakaspalautteiden pohjalta syntyneitä ratkaisuja, sanoo tuotepäällikkö Markku Pulliainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

54 KONEURAKOINTI

Mönkijät ja lisävarusteet työkäyttöön

Kahdella järeällä terällä ja vastaterällä varustetulla Finman oksasilppurilla käsittelee järeämmätkin oksat ja pienet rungot. Moottorina Brigss & Stratton 420 cc ja 15 hv.

M

önkijä Center Modularbox on tuonut laadukkaita TGB -mönkijöitä maahan jo 15 vuoden ajan. Lisäksi mönkijöihin tarjotaan Finman -työlaitteet mitkä on kehitetty vaativaan ammattikäyttöön. - Myymme laitteet valmistajalta suoraan kuluttajalle Espoon ja Porin toimipisteistämme - ilman välikäsiä. Siksi saat nopeasti parhaaseen hintaan mönkijät kovimpaankin työkäyttöön, sähköskootterit ja sähkömopot ketterään liikkumiseen sekä varaosat ja tarvikkeet. Tilaa laajasta varastostamme tänään ja toimitus on matkalla jopa samana päivänä. Myös huoltopalvelut pelaa: asiantuntijat yli 150 huoltopisteessä palvelevat kautta maan. Suuresta keskusvarastosta löytyy aina kaikki varaosat myymiimme laitteisiimme ja toki niitä on myös maakunnassa huoltopisteissä, kertoo Modularbox Oy:n Kimmo Sukeva.

Laatuvalmistaja

TGB on vuonna 1965 perustettu Taiwanilainen valmistaja, mikä aloitti Taiwan Vespa nimisenä keskittyessään Vespan osien valmistukseen Piaggiolle. Vuonna 1978 tehdas siirtyi omien ajoneuvojen kehittämiseen ja valmistamiseen, ja samalla osien valmistus alkoi myös muille eurooppalaisille kaksipyöräisten johtaville valmistajille. Nykyään TGB valmistaa omien skoottereiden sekä mönkijöiden ohella moottoreita ja osia useille tunnetuille merkeille. Yrityksellä on kolme omaa tehdasta Taiwanissa joissa tapahtuu tuotekehitys, valmistus sekä ajoneuvojen kasaus. Maailmanlaajuisesti TGB ajoneuvoja myydään jokaisessa maanosassa ja yli 50 maassa. - Tarjoamme markkinoiden parhailla ominaisuuksilla varustetut TGB traktorimönkijät kovimpaankin työkäyttöön. Vankkarakenteinen TGB on varustettu vahvalla palkkirungolla mikä tekee siitä erittäin tasapainoisen ja yhdessä nelivedon sekä korke-

Finman puunhalkaisukoneita on kaksi kokoa; molemmissa halkaisuvoima 37 tonnia. Puita voi halkoa pysty- ja vaaka-asennossa.

an maavaran kanssa todella maastokykyisen. Valittavana takaveto tai aito jatkuva 100 % neliveto etupään lukolla - ei epävarmaa sähkötoimista automaattinelivetoa. Vahvasti vääntävä TGB on traktorimönkijä, jossa on kunnolla painoa sitkeyttä vaativaan työntekoon mikä takaa huippuluokkaiset veto- ja työntöominaisuudet metsä- sekä lumitöihin tai esimerkiksi hirvenvetoon, sanoo Sukeva.

Mönkijät työkäyttöön

Laajasta TGB mönkijamallistosta suosituimmat mallit työkäyttöön ovat 550 ja 600 kuutioiset traktorimallit. - Molemmista löytyy myös pitkärunkoiset versiot mikä takaa vakaan ajettavuuden ja matkustajan mukaanottamisen. Hiljattain markkinoille esitellyissä uusimmissa 550 ja 600 -malliversioissa on mm. viimeisintä teknologiaa olevat tehokkaat FULL LED valot. Kaikkein raskaimpiin työtehtäviin on tarjolla 1000 kuutioinen 83 hevosvoi-

mainen 1000 V-TWIN EPS PRO LTX traktorimönkijä, ilmoittaa Sukeva. TGB on saavuttanut asiakkaiden keskuudessa todella hyvän maineen luotettavana ja vahvana työkoneena. TGB mönkijöille annetaan 2-3 vuoden takuu mallista riippuen. - Vuosittain myymme lähes 1000 uutta TGB mönkijää, joista suurin osa menee työkäyttöön ja usein ihan ammattiurakointiinkin, sanoo Sukeva.

Kotimaiset lisälaitteet

Modularbox on valmistanut erilaisia työkaluja ja laitteita omalla Finman -tuotemerkillä yli 20 vuoden ajan. - Mönkijöiden lisävarusteiden kehittämisessä on keskitytty suomalaisten asiakkaiden vaatimuksiin niin kestävyyden kuin käytettävyydenkin osalta. Ensimmäisenä markkinoille tuotiin Finman aurat, joita löytyy mekaanisen V-auran lisäksi hydraulisena versiona sekä taka-aurana. Aurojen ominaisuudet ovat va-

Vahvarakenteisella Finman halkosirkkelillä sahaa tehokkaasti jopa 30 cm paksut tukit.

kuuttaneet kiinteistöhuoltoyritykset, mikä kertoo jotain niiden laadusta. Ja kun yhdistää Finman V-auran TGB mönkijään on käytössä tehokas paketti kannattavaan lumiurakointiin vielä kun perään saa Finman hiekoittimenkin, opastaa Sukeva.

Ratkaisut puunkäsittelyyn

Vuosi sitten Finman tuotevalikoima laajeni mönkijän tai muun ajoneuvon perässä kulkevilla puunkäsittelylaitteilla. - Tarjolla on Finman puunhalkaisukoneet kahdessa koossa (610 ja 1000) joiden halkaisuvoima on 37 tonnia. Kahdella järeällä terällä ja vastaterällä varustetulla Finman oksasilppurilla käsittelee järeämmätkin oksat ja pienet rungot. Ja Finman halkosirkkelillä sahaa jopa 30 cm paksut tukit, kertoo Sukeva. Kaikki Finman puunkäsittelylaitteet on valmistettu vahvasta teräksestä ja ne kestävät kovaa käyttöä sekä vetämistä traktorimönkijän perässä jopa 60 km/h nopeudella. - Erittäin suosittu Finman mönkijävaruste on perässä vedettävä ruohonleikkuri 120 tai 150 cm leikkuuleveydellä. Vasaraterät mahdollistavat pitkänkin heinikon leikkaamisen ja työ sujuu mönkijällä todella nopeasti, lupaa Sukeva. Kaikissa Finman laitteissa käytetään voimanlähteenä Briggs & Stratton XR 2100 Professional SERIES moottoria. - 420 cc ja 15 hv takaavat riittävät tehot aktiiviseempaankin käyttöön. Moottorin takuu on 2 vuotta ja Finman laitteiden rakennetakuu aina 5 vuotta, sanoo Sukeva.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Vuosittain myymme lähes 1000 uutta TGB mönkijää, joista suurin osa menee työkäyttöön ja usein ihan ammattiurakointiinkin, sanoo Kimmo Sukeva esitellessään uusimpia malleja Espoon myymälässä.

Erittäin suosittu Finman mönkijävaruste on perässä vedettävä ruohonleikkuri 120 tai 150 cm leikkuuleveydellä. Vasaraterät mahdollistavat pitkänkin heinikon leikkaamisen ja työ sujuu mönkijällä todella nopeasti.

#nobullshit #qualityproducts

LIUKULAAKERIT ASIANTUNTIJALTA PLAIN BEARINGS FROM THE SPECIALIST 30 vuoden kokemus 30 years experience

juha.mark@laoban.fi +358 45 7870 5875

www.laoban.fi

laobanoy laobanoy laoban-oy

KONEURAKOINTI 55

Mönkijään asennettavia Finman auroja löytyy mekaanisen V-auran lisäksi hydraulisena versiona. Siiven asennon kääntö keräävästä - sivulle heittäväksi tapahtuu napista, muutamassa sekunnissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

57

Energiateollisuus ry:

Ilmastotavoitteet eivät riipu turpeesta vaan järjestelmätason ratkaisuista

E

uroopan komission 8.7.2020 julkaistu strategia energia- järjestelmien yhdentämiseksi avaa mahdollisuuden tuoda ilmastotyö osaksi myös yksittäisten ihmisten arkea.

Tulevaisuuden energiajärjestelmä koostuu tuotannosta, jakeluverkoista, teollisuuden, datakeskusten ja viemärivesien hukkalämpöjen talteenotosta, älykkäiden ja kaksisuuntaisten verkkojen mahdollistamasta kuluttajan ja tuottajan roolin yhdistämisestä, sähköautojen akkujen, lämpökaivojen ja kauppakeskusten tarjoamista mahdollisuuksista toimia ylijäävän energian paisuntasäilöinä, ja teollisten suurasiakkaiden tarjoamasta kysyntäjoustosta. Sen ilmastoystävällisyys riippuu koko järjestelmän kehittämisestä, ei yksittäisistä polttoaineista. - Energiapoliittisessa keskustelussa on korostettu kiinteistökohtaisia valintoja ja verkkopalvelumaksuja vaikka pitäisi keskittyä siihen, millä tavoin voimme kehittää koko energiajärjestelmää nykyistä tehokkaammak-

Energiaverkot mahdollistavat asiakkaille laajan valikoiman päästöttömiä energiaratkaisuja. Yksittäiset päästölähteet poistuvat taloudellisimmin, kun koko järjestelmä kehittyy tehokkaammaksi.

si ja vähäpäästöisemmäksi, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Petteri Haveri. - Energiaverkot mahdollistavat asiakkaille laajan valikoiman päästöttömiä energiaratkaisuja. Yksittäiset päästölähteet poistuvat taloudellisimmin, kun koko järjestelmä kehittyy tehokkaammaksi, Haveri jatkaa. Energiaa myyvissä tai tuottavissa yhtiöissä etsitään keinoja

ottaa asiakkaat mukaan muutokseen. Energiateollisuus ry:n keväisessä kyselyssä ilmeni että asiakkaat kaipaavat yhdessä räätälöityjä ilmastoystävällisiä energiaratkaisuja. Päästöttömään lämmitykseen siirtyminen edellyttää että koko energiajärjestelmän resurssit ovat käytössä. Kaukolämmön piirissä olevat taloudet ja yhtiöt mahdollistavat sen, että järjestelmä kehittyy kokonaisuu-

tena tehokkaaksi, taloudelliseksi ja ilmastoystävälliseksi. - Suomessa on puoli miljoonaa lämminvesivaraajaa, joissa varastoidaan lämpöä, ja joka toinen suomalainen on kaukolämmön piirissä. Nyt ei kannata irrottautua yhteisistä verkoista, vaan etsiä tapoja olla muutoksessa mukana, sanoo Energiateollisuus ry:n markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa.

Olemassa olevat lämpö-, kaasu- ja sähköverkot ovat suomalainen vahvuus, ja ne mahdollistavat energiajärjestelmän kehittämisen tehokkaaksi ja ilmastoystävälliseksi. EU-keskustelussa vety on nyt ylikorostunut. Tärkeintä on kuitenkin yhdistää eri energiamuodot, niiden tuotanto, kulutus ja jakelu toisiinsa. Verkot tarjoavat alustan, jolla tämä voidaan tehdä. Uuden energiajärjestelmän kehittäminen vaatii muutoksia myös verotuksessa. EU komission energiajärjestelmiä koskeva strategia tunnistaa sähköverotuksen haitallisuuden ilmastolle ja suosittaa energiaverotuksen kehittämistä niin, että samaa energiajaetta ei veroteta moneen kertaan - Verotuksen pitää kannustaa tehokkuuteen, ei vähentää sitä, Salomaa toteaa. Ei ole mielekästä varastoida energiaa esimerkiksi sähköautojen akkuihin, jos energiaa verotetaan sekä ladattaessa että purettaessa. Energian verotusta pitää laskea, ja sitä pitää kohdentaa uudestaan, että päästötöntä energiaa voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, Salomaa jatkaa.

VUOKRAUS JA MYYNTI

MURSKAIMET SEULAT MAGNEETIT TUULISEULAT EROTTIMET H S T E K N II K K A

HARRI SORVOJA | P. 0400 642 147 | HARRI.SORVOJA@HSTEKNIIKKA.COM

®

.CO M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

58

METSÄENERGIA

HS-Tekniikalle asiakkaan tehokas prosessi on ykkösasia

HS Tekniikalta löytyy osaaminen ja laiteratkaisut kierrätysprosessien tehostamiseen. Kuvassa IQR nopeakäyntinen vasaramurskain mikä on tehokas mm. jätepuun käsittelyssä.

V

aikka HS Tekniikka Oy maahantuo, myy ja vuokraa ympäris- töalan koneet erilaisten materiaalien käsittelyyn, lähtökohta kaupankäyntiin on hyvin erilainen kuin konealalla yleensä. - Asiakkaan investointia yhdessä mietittäessä emme lähde koskaan liikkeelle laite edellä, vaan kartoitamme liiketoimintasuunnitelmaan ja prosessiin parhaiten soveltuvan kokonaisratkaisun. Usein projektin aikana asiakkaan koko suunnitelma saa aivan uuden suunnan, mikä johtaa tavoiteltuakin parempaan lopputulokseen, kertoo HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja. HS Tekniikan erityisosaamista ovat laajat kierrätys- ja materiaalinkäsittelyprosessit, joissa suunnittelun onnistuminen on ratkaisevassa roolissa asiakkaan liiketoiminnan kannattavuudessa. - Oikein rakennetulla linjastolla tehdään prosessitoimintoja mitkä tuovat yritykselle tulovirtaa ja jätetään tekemättä sellaiset prosessin osat, millä ei ole tuloksellista vaikutusta. Saimme lisää käytännönläheistä projektiosaamista tiimiimme kun Kari Karppanen aloitti HS Tekniikan palveluksessa maaliskuussa. Hänellä on vankkaa käytännönläheistä kokemusta kierrätyspuolesta

Kasakuljetin Keestrack S5 vapauttaa altakantokoneen. Tela-alustainen kasakuljetin on väsymätön vaihtoehto kasalle kantoon. Järeä tukijalka ja vapaa runko mahdollistavat koneen nopean siirron syöttökoneesta käsin. Keestrack kasakuljetin löytyy myös vuokralle HS Rentiltä.

Kari Karppanen on tuonut lisää kierrätyspuolen osaamista HS Tekniikan tiimiin.

toimittuaan aiemmin mm. jätelaitoksen päällikkönä, sanoo Sorvoja.

Johtavien valmistajien edistykselliset laitteet

HS Tekniikan maahantuontija myyntiohjelmaan kuuluvat johtavien valmistajien tuotteet kuten Neuenhauser seulat; Keestrack murskaimet, seulat ja tasokuljettimet; IQR kierrätysmurskaimet, Westeria tuuliseulat, syöttimet ja kuljettimet; Magnapower magneetit sekä Flexus ja Europress paalaimet. Omaa valmistusta on mm. HS Sort Cube käsilajittelulinjasto ja Winal vesierotin. - Autamme asiakastamme löytämään parhaan laiteratkaisun. Tarjoamme maahantuomil-

HS Tekniikka toteutti Karjalaisen NostoKuljetuksen jätekeskukseen Laukaan Leppävedelle prosessisuunnitelman ja siihen parhaiten sopivat laitteet: - Yhdessä mietitty kokonaisuus on mahdollistanut tehokkaan prosessin, sanoo kalustopäällikkö Ossi Peteri.

lemme korkealaatuisille laitteille myös koeajomahdollisuuden sekä tietenkin luotettavasti toimivat huolto- ja varaosapalvelut, lupaa Sorvoja.

HS Tekniikka maahantuo ja myy saksalaiset Westeria Airbasic tuuliseulat, joita löytyy lisäksi HS Rentin vuokra-arsenaalista useita. Tuuliseula on tehokas ratkaisu mm. rakennus- ja muiden jätemateriaalien käsittelyyn, kompostoinnissa tukiaineen puhdistukseen muovista ja pilaantuneen maa-aineksen puhdistukseen.

Vuokrauskalusto nyt entistäkin laajempi

HS Tekniikan HS Rent -vuokrauspalvelu on saavuttanut suuren suosion ympäristö- ja ura-

kointialan toimijoiden keskuudessa ympäri maata. - Kysynnän kasvaessa olemme jälleen kasvattaneet koneyksiköiden määrää; meiltä löytyykin Suomen laajin kierrätyspuolen vuokrakonekalusto. Tarjolla on mm. Keestrack tasoseulat, leukamurskaimet ja kasakuljettimet, Neuenhauser tähtiseulat, Europress kanttipaalaimet, Westeria tuuliseulat sekä monipuoliset erottelulaitteet. Uutena lisäyksenä vuokralaitepalveluun on tulossa jatkossa myös hidaskäyntiset murskat, ilmoittaa Sorvoja. HS Rent vuokrauspalvelu vastaa tarpeisiin ilman investoinnin tuomaa rasitetta. - Vuokraamamme laitteet ovat uutta vastaavia, aina pestyjä ja huollettuja. Toimitamme laitteen varausajan mukaisesti työmaalle omalla kuljetuskalustollamme. Tarjoamme aina käyttökoulutuksen ja koekäytön, jonka jälkeen vuokraveloitus alkaa käyttötuntipohjaisena. Voit siis itse määrittää työrytmityksen viikon aikana, etkä maksa seisakkipäivistä. HS Tekniikan vastuulla ovat huolto ja ylläpito, vakuutukset, pesu, kulutusosat, koulutus ja kuljetusjärjestelyt. Asiakkaan vastuulla ovat tuonti- ja paluurahtikustannukset, käyttötuntipohjainen vuokra ja polttoaineet, kertoo Sorvoja.

Tuuliseula tuottaa kolmea korkealaatuista lopputuotetta syötettävästä materiaalivirrasta, jotka ovat painava, keskikevyt ja extrakevyt jae.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

59

SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

1400 MM LEVEÄ HEINOLA 1014 TRUCK – tehokasta risun syöttämistä!

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


60

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Uusia Eschlböck Biber -hakkureita Suomeen V

aikka energia-alalla on eletty pitkään haastavia aikoja niin Salo-Machinery on toimittanut tänä vuonna hyvää tahtia uusia Eschlböck Biber -hakkureita asiakkaille Baltiaan ja Suomeen. Yhteensä Salo-Machineryn myyntialueella on aktiivikäytössä noin 40 Biber -hakkuria.

Itävaltalainen Eschlböck tarjoaa laajan malliston kaikkiin haketustarpeisiin. - Täysin tehdasvalmiiden hakkuriautojen lisäksi kaikki Biber -hakkurit saa irtotoimituksena, jolloin asiakas voi asentaa ne kuorma-auton alustaan tai vaikkapa perävaunun päälle. Tänä vuonna Suomeen toimitetut hakkurit - Biber 92RM ja Biber 84RM - on molemmat asennettu käytettyihin hakkuriautoihin ympäripyöriviksi ja auton ohjaamosta käytettäviksi. Vanhan hakkurin korvaaminen uudella Biberillä nostaa autohakkurin tehon uudelle tasolle ja on kustannustehokas vaihtoehto verrattuna kokonaan uuteen pakettiin, sanoo Salo-Machineryn Pertti Salo. Biber -hakkurin päivitys onnistuu kätevästi: - Asennus tapahtuu parissa kolmessa päivässä sillä hakkuri tulee asennuslevyillä, joiden mitoitus ja rei´itys on tehty tehtaalla juuri asiakkaan autoon. Sitten vain vedetään johdot ja tehdään muut kytkennät, opastaa Salo.

Tehokone risulle

Biber 92RM on varustettu omalla 16,4 litraisella Scania V8 650 hv moottorilla ja Biber 84 RM voimanlähteenä toimii 13 litran ja 470 hv Volvo Penta. - Oma moottori takaa täyden voiman hakkurin rummulle ja heittimelle, kun nosturin voima otetaan autosta. Nämä kyseiset Suomeen toimitetut Biber hakkurit on varustettu mekaanisella

Onnistuneessa hakkuriauton päivityksessä uusi Eschlböck Biber 84 -hakkuri asennettiin vanhan hakkurin tilalle 5-akseliseen Iveco Trakkeriin.

heittimellä mihin voima tulee haketusroottorin akselilta mutta tarjolla on myös hydrauliset heittimet, mitkä ottaa voiman autosta, toteaa Salo. Biber hakkureiden järeä rumpu on rakenteeltaan avonainen, mikä tuo haketustehoa risulle toki hakkurit nielevät pyöreääkin puuta suurella kapasiteetilla. - Teriä on tarjolla isot ja pienet mallit, joita voi rummulle asentaa 10 tai 20 kappaletta. Suomessa asiakkaat käyttää yleensä 10 terää, jolloin materiaalia menee enemmän läpi ja hakkeen koko jää suuremmaksi. Toki kokoa voi kätevästi säätää seuloja vaihtamalla: voimalaitoksiin tehdään 80 mm seulalla karkeampaa tavaraa ja maatiloille ym. pienempiin kattiloihin saadaan 50 mm seulalle pienempää haketta, toteaa Salo.

Baltiaan tehdasvalmiita Victor -autohakkureita

Baltiaan Salo-Machinery on

toimittanut viime aikoina useita täysin tehdasvalmiita Eschlböck Victor -autohakkureita. - Eschlböck Victor -autohakkuri perustuu vahvaan ja tehokkaaseen Biber -hakkuriin, mikä rakennetaan tehtävään täysin räätälöidyn Volvo FH:n alustalle. Syöttö tapahtuu Palfinger Epsilonin Victoria varten modifioimalla nosturilla kuorma-auton viihtyisästä ohjaamosta. Victor on optimoitu kaikin puolin ammattimaiseen hakkeen tuottamiseen suurella volyymilla, maastossa tai terminaalissa. Victor voidaan varustaa kolmella eri kokoisella hakkurilla; tarjolla on mallit Biber 84, 85 ja 92, kertoo Salo.

Vuosikymmenten kokemusta ja yhteistyötä

Yli 40 vuotta hakkureita valmistaneen Eschlböckin tehtaan valmistusmäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa ja tilauskanta on nytkin hyvällä tasolla.

Itävaltalaisen hakkurivalmistaja Eschlböckin tehtaan rekka toi uuden Biebr 84 -hakkurin Suomeen ja toimitti sen Pohjois-Pohjanmaalle asiakkaalle pihaan.

Eschlböck tarjoaa irtohakkureiden lisäksi tehdasvalmiit autohakkurit; kuvassa Victor mikä rakennetaan Volvo FH:n alustaan.

- Keski-Eurooppaan on myyty viime vuosina todella paljon uusia hakkureita eri valmistajien toimesta, joten markkinassa on havaittavissa hieman rauhoittumista, mihin toki päällä oleva korona-epidemiakin vaikuttaa.

Tällä hetkellä uuden Biber -hakkurin saa normaalitilauksena 810 kuukaudessa, ilmoittaa Salo, joka on tehnyt hyvää yhteistyötä Eschlböckin kanssa jo 18 vuoden ajan.

- Salo-Machinery on tehnyt Eschlböckin kanssa hyvää yhteistyötä jo 18 vuoden ajan, kertoo Pertti Salo.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

61

Terminaalihaketuksen osuuden kasvu taittui

M

etsähakkeen tuotantoketjut -tilasto vuodelta 2019 on julkaistu. Tilasto seuraa metsähakkeen tuotantomenetelmien osuuksien kehitystä raaka-aineittain.

Terminaalihaketuksen osuus metsähakkeen tuotannossa laski selvästi edellisvuoden huipusta ja oli 29 % vuonna 2019. Tienvarsihaketus vankisti asemaansa yleisimpänä metsähakkeen tuotantoketjuna (61 %). Käyttöpaikkahaketuksen osuus (10 %) säilyi seurantahistorian alimmalla tasolla. Terminaalihaketuksen osuudet laskivat ennätystasoilta pienpuun haketuksessa (osuus 37 %), kantojen murskauksessa (45 %) ja järeän lahovikaisen runkopuun haketuksessa (76 %). Käyttöpaikkamurskaus nousi yleisimmäksi kantomurskeen tuotantomuodoksi (47 %). Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2019 -tilasto perustuu Metsätehon osakasyritysten ja eräiden muiden yritysten ilmoittamiin metsähakkeen toimitusmääriin ja niiden jakaantumiseen eri raaka-aineille ja tuotantomenetelmille. Kyselyyn vastanneet yritykset toimittivat metsähaketta vuonna 2019 yhteensä 8,2 TWh edestä, mikä oli 54 % energialaitosten metsä-

hakkeen käytöstä. Tienvarsihaketus oli yleisin pienpuuhakkeen tuotantoketju 56 % osuudella. Sen osuus kohosi selvästi muutaman aiemman vuoden tasosta (+9 %-yksikköä edellisvuodesta). Terminaalihaketuksen osuus laski huomattavasti edellisvuoden huipusta ja oli 37 % (-7 %-yksikköä). Käyttöpaikkahaketuksen osuus oli 8 % (-2 %-yksikköä). Tienvarsihaketus on myös hak-

kuutähdehakkeen tuotannon valtamenetelmä. Sen osuus oli 80 % vuonna 2019. Terminaalihaketuksen osuus oli lähellä keskimääräisestä tasoaan, 12 % (+1 %-yksikköä edellisvuodesta). Käyttöpaikkahaketuksen osuus pieneni 1 %-yksikön ja oli 8 %. Käyttöpaikkamurskaus nousi yleisimmäksi kantomurskeen tuotantomuodoksi vuonna 2019, osuus 47 % (+12 %-yksikköä

edellisvuodesta). Terminaalimurskauksen osuus laski huomattavasti edellisvuoden huipusta ja oli 45 % (-12 %-yksikköä). Kannoista murskattiin tienvarsivarastoilla 8 % (-1 %-yksikköä). Järeästä (lahovikaisesta) runkopuusta valmistetun metsähakkeen tuotannossa eri tuotantoketjujen valta-asema ja osuudet ovat vaihdelleet vuosien saatossa huomattavasti. Terminaalihaketuksen osuus järeän runkopuun haketuksessa laski ennätystasoltaan ja oli 76 % (-3 % -yksikköä edellisvuodesta). Tienvarsihaketuksen osuus vuonna 2019 oli 15 % (-2 %-yksikköä). Käyttöpaikkahaketuksen osuus nousi seurantahistorian alimmal-

ta tasolta ja oli 9 % (+5 %-yksikköä). Tienvarsihaketus on kaikki raaka-aineet huomioon ottaen yleisin metsähakkeen tuotantomenetelmä. Sen osuus on vaihdellut vuosien saatossa pääosin 50-60 % välillä. Tienvarsihaketuksen osuus saavutti taas aiemman ennätystasonsa ja oli 61 % vuonna 2019 (+7 %-yksikköä edellisvuodesta). Terminaalihaketuksen osuus laski edellisvuoden huipusta ja oli 29 % (-7 % -yksikköä). Käyttöpaikkahaketuksen osuus säilyi seurantahistorian alimmalla tasolla ja oli 10 %. Metsätehon tiedote 14/2020

Käyttöpaikkamurskaus nousi yleisimmäksi kantomurskeen tuotantomuodoksi (47 %) vuonna 2019.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

62

Kolmannen sukupolven Duplex rumpu on edeltäjäänsä pitkäikäisempi ja sisältää monia parannuksia kuten itsenäisesti kiinnitetyn kiilajärjestelmän.

METSÄENERGIA

Tehokas neodyymimagneetti kerää talteen rakennuspurkujätteestä magnetisoituvat metallit.

Vermeer HG6000 -sarjan murskalla voidaan päästä jopa 300 kuutiometrin tuntituotokseen, mikä on kova lukema noin 30-tonniselle murskalle.

Vaikuttava tehopakkaus

S

everal Oy:n edustama Vermeer on saavuttanut hyvän jalansijan Suomen hakkurija murskalaitemarkkinoilla. Maahamme onkin saapunut tämänkin vuoden kuluessa useampia raskaan sarjan Vermeer -murskia. Näistä tuoreimpiin lukeutuu hyvinkääläisen JR- Hake ja kuljetus Oy:n Vermeer HG6000 TX, mikä on järjestyksessään jo toinen yrityksen Vermeer-murska. Lämpimästä talvesta ja metsäteollisuuden tammi-helmikuisesta työnseisauksesta johtuen puupolttoaineiden kysyntä asettui vuoden ensimmäisellä puoliskolla hieman tavallista mata-

lammalle tasolle. Leuto ja märkä talvi haittasivat osaltaan myös puunkorjuuta ja sitä kautta myös bioenergiaksi kelpaavan hakkuutähteen keruu jäi tavallista vähäisemmäksi. Se näkyy vielä tälläkin hetkellä bioenergiavarastojen, kuten esimerkiksi hakkeen volyymissa. Alan urakoitsijoille onkin odotettavissa kiireisiä aikoja, sillä uusien ja käynnissä olevien voimalaitoshankkeiden myötä haketetun ja murskatun biomassan kysynnän arvioidaan jatkuvan loppuvuoden nousujohteisena. Ja näin haluavat uskoa myös hyvinkääläisen JR-Hake ja Kuljetus Oy:n yrittäjäveljekset Jouni ja Jani Ronimus, joilla on yhteensä jo vuosikymmenten verran kokemusta bioenergian

tuottamisesta. Yrittäjiksi Ronimukset ryhtyivät kymmenisen vuotta sitten. - Alalla on tapahtunut paljon kehitystä verraten lyhyessä ajassa niin koneissa kuin koko toiminassakin, veljekset toteavat.

Bioenergiaa korkealla kapasiteetilla

Vastatakseen tulevaan kapasiteetin tarpeeseen veljekset ovat investoineet uuteen, korkean hyötysuhteen tarjoavaan ja toimintavarmaan kalustoon. Murskavalmistajaksi valikoitui Yhdysvaltalainen Vermeer, mistä Ronimuksille on ehtinyt kertyä jo neljän vuoden verran kokemusta HG4000 -murskan kautta. Hiljattain käyttöön otettu telaalustainen, mutta kapasiteetil-

taan merkittävästi tehokkaampi Vermeer HG6000TX nostaa JRHake ja Kuljetus Oy:n volyymissa mitattuna alan suurten toimijoiden kapeaan joukkoon. - Vermeer HG4000:sta saadut käyttökokemukset, etunenässä korkea tuotto ja toimintavarmuus olivat ratkaisevia tekijöitä uuden murskan hankintaa suunniteltaessa. Tietenkin myös maahantuoja Several Oy:n palveluvalmius ja valmistajan tarjoama tuki vaikuttivat hankintapäätöksen syntymiseen, toteaa Jani Ronimus. Uuden ja vasta pari sataa tuntia pyörineen Vermeer HG6000:n myötä pienempi HG4000 siirtyi toistaiseksi täysipäiväisesti kantomurskaustehtäviin, jossa Ronimusten mukaan riittää nyt melko

hyvin urakoita. - HG4000:sen aisapareina jatkavat Crambo 5200 Direct -esimurska ja tela-alustainen Hitachi ZX180LC kaivukone. Kuljetukset hoituu omalla kalustolla. Toisin sanoen ketju on kunnossa, menestyksekkäänä ringettevalmentajanakin tunnettu Jani Ronimus summaa. Vastaavan Hitachi ZX180LC:n Ronimukset hankkivat myös HG 6000:n syöttökoneeksi. Kompakti murska ja syöttökone siirtyvät lavettiyhdistelmällä kätevänä pakettina eri työkohteisiin. - HG6000:lla on leveyttä vain 2,5 metriä ja kuljetuskorkeus jää alle 4,4 metriin. Lisäksi telaalustaisen liikuttelu on sujuvaa asiallisella kauko-ohjaimella, Jani Ronimus lisää.

Vermeer HG6000TX:n työteho pistää konetta operoivat paineen alle; purkujätettä menee läpi sitä tahtia että Hitachin puikoissa saa mättää tosissaan.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mesera Cranes Finland Oy Murskien lisäksi Ronimukset urakoivat tehokkaasti kuusipyörävetoisen Mercedes-Benzin alustalle sovitetun Jenz HEM 581 hakkurin voimin. Uuden murskan ohella veljekset ovat tuplaamassa myös hakkurikapasiteetin. Siitä pitää huolen pian valmistuva ja niin ikään Jenz HEM 581 hakkurilla päällerakennettu Sisu Polar. - Meillä on nyt hyvin kapasiteettia sekä mahdollisuus ja myös tahtotilaa urakoida oikeastaan missä päin Suomea tahansa, sanoo Jouni Ronimus.

Kompakti tehopakkaus

Palataanpa hetkeksi takaisin uuden Vermeer HG6000TX murskan äärelle ja tarkastellaan mitkä ovat Vermeerin syömähampaat noin 30-tonnisten murskien kokoluokassa. HG6000TX:n sydämenä toimii usean kilpailijan tavoin 750 hevosvoimainen CAT C18 moottori, mikä takaa korkean hyötysuhteen siedettävällä polttoaineenkulutuksella. Jos oikein karkeasti yleistetään, niin murskat ovat valmistajasta riippumatta varsin samankaltaisia. Varsinainen ahaa-elämys ja Vermeerin suosion salaisuus varsinkin kierrätyspuun kanssa pelaavien urakoitsijoiden puolella selittyy yli 150 cm leveällä ja yli 6,1 metriä pitkällä syöttöpöydällä. Ja sehän tarkoittanee sitä, että kuormalavojen ja suuremman rakennuspurkujät-

puh. 0400 219 129

teen kanssa ei tule ylimääräistä ohjelmaa syöttökonekuskille. - Näinhän se on ja lisäksi syöttöpöydän laidat ovat riittävän korkeat ja seulan kääntö sujuu parhaimmillaan jopa parissakymmenessä minuutissa, Jani Ronimus paljastaa. Vermeerin noin vuosi takaperin HG6000 -sarjan murskiin tuoma kolmannen sukupolven Duplex-rumpu sekä älykäs, tarvittaessa automaattisesti murskausnopeutta säätävä Smart Grind-järjestelmä saavat käyttäjiltä hyvää palautetta. - Rummusta voi nyt vaihtaa vaivattomasti yksittäisiä vasaroita ja huoltokin pitäisi sujua entistä helpommin. Huoltopuoleen päästäänkin varmasti vielä jossain vaiheessa tutustumaan, Jani Ronimus sanoo naurahtaen.

Työtehtävään räätälöity

HG6000TX oli Ronimusten mukaan ainakin vielä hankintavaiheessa ainoa Vermeer-murska, johon ei ole tarjolla tehdasasenteista poistohihnan magneettia. Siihen puutteeseen ei Ronimusten veljesten arki katkennut, sillä sopiva laite löytyi HS Tekniikan valikoimasta ja asennus hoitui omin voimin. - Tehtiin taannoin vastaava projekti myös nelitonniseen. Oli vissiin tehtaan miesten mielestä sen verran hyvin onnistunut, että nyt vastaavan saa jo tilattua tehtaalta, veljekset kertoo. Pakollinen automaattinen

sales@mesera.fi

63

www.mesera.fi

Veljekset Jouni ja Jani Ronimus ovat kokeneita bioenergiantuottajia. Veljesten yritys JR-Hake ja Kuljetus Oy on operoinut tähän asti pääsääntöisesti Uudenmaan alueella: - Konekannan kasvun myötä meiltä löytyy nyt kapasiteettia laajempaan urakointiin, ympäri maata. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

sammutusjärjestelmä on asennettu Suomessa. Samoin Lincoln automaattirasvari. Vermeerin automaattinen Smart Defence metallinpaljastin saa kehut kokeneilta murskaukoilta: - Siinä ajassa kun tämä reagoi vaikkapa nyt metalliin ja katkaisee syötön, ei ihminen ole käytännössä ehtinyt tekemään yhtään mitään. Lisähinnasta tarjottava metallinpaljastin aistii herkkien anturien voimin rummun liikkeitä ja värähtelyä, ja havaitsee sekunnin osissa mahdollisiin poikkeamiin. Toki erehtymätön ei tämäkään järjestelmä ole.

300 kuutiota tunnissa

Ronimusten mukaan HG6000:n

yltää teoriassa jopa 300 kuutiometrin tuntisuoritteeseen - todellinen määrä on luonnollisesti kiinni murskattavasta materiaalista ja ennen kaikkea siitä miten konetta syötetään: - Siinä saa muuten konekuski oikeasti mättää vauhdilla, jos meinaa yltää murskan ylärajoille. Eikä pyöräkonekuski pääse yhtään sen vähemmällä. Paitsi että materiaalia pitää olla jatkuvasti tarjolla murskaan mätettäväksi, myös valmista syntyy samaa tahtia. Kasan laki nousee näillä tehoilla todella nopeasti, Jani Ronimus sanoo. Porvoon Rosk’n Roll jäteasemalla purkujätekasan äärellä kokoisekseen hiljaisesti pauhaava Vermeer HG6000TX on osaa-

vissa käsissä vakuuttavan tehokas murska. Epämääräinen purkujäte muuntuun murskan käsittelyssä hienojakeiseksi silpuksi. Samalla veljesten asentama neodyymimagneetti kerää kaiken metallin ja ohjaa sen koneen vieressä olevalle ja nopeasti täyttyvälle lavalle. - Muutaman päivän urakka. Ja sitten taas seuraavaan kohteeseen, toteaa Jouni Ronimus lopuksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

64

Tehokkaat laiteratkaisut puuja kierrätysmateriaalien käsittelyyn

METSÄENERGIA

AirMaster Neo rumputuuliseulalla saa eroteltua pienimmänkin kiviaineksen puumurskasta - niin valmiista palakoosta kuin karkeammastakin.

V

imelco toimittaa laiteratkaisuja kiviaines-, jätteen käsit- tely-, kierrätys- ja energiapuualan materiaalin käsittelyyn. Tuotevalikoimaan sisältyy laitteita materiaalin murskaukseen, seulontaan, muuhun erotteluun ja pesuun sekä kuljettamiseen. Vimelcolta löytyy tehokkaat ratkaisut puupohjaisten materiaalien jalostukseen. - Edustamme alan johtavia valmistajia jotka kehittävät jatkuvasti tuotteitaan. Esimerkiksi itävaltalainen Komptech on erikoistunut puu- ja jätemateriaalien käsittelylaitteisiin, mitkä ovat vakuuttaneet suomalaiset urakoitsijat tehokkuudellaan; Crambo puumurskain tunnetaan erityisesti kantojen käsittelyn tehokoneena ja hiljattain uudistunut Axtor muuntuu kätevästi puumurskasta hakkuriksi. Lisäksi Komptechilta löytyy mm. Nemus rumpu- ja Multistar tähtiseulat. Ja nyt Komptech tarjoaa myös sähkökäyttöiset Crambo puurskaimet ja Terminator jätemurskaimet myös siirreltävinä e-mobile -malleina, kertoo Vimelco Oy:n tuotepäällikkö Lauri Rahikainen.

Mielenkiintoinen rumputuuliseula

Kätevästi liikuteltava AirMaster Neo rumputuuliseula edustaa saksalaista tekniikkaa toteutettuna helppokäyttöisesti ja suoraviivaisesti.

Tiukentuvat laatu- ja ympäristövaatimukset vaativat painavan epäorgaanisen materiaalin erottelua energiapuusta ja sekaisesta rakennusjätteeestä. CityEquipin lava-alustainen tai kiinteä AirMaster Neo rumputuuliseula edustaa saksalaista tekniikkaa toteutettuna yksinkertaisesti sekä suoraviivaisesti. Seulaa voidaan käyttää joko sähköisenä tai erillisellä dieselaggregaatilla mikä mahtuu kuljetuslavalle. - AirMaster Neo on uudistunut aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi ja kaikin puolin tehokkaammaksi. Sen kuljettimet kulkee kiinteästi mukana ja matalarakenteista laitetta saa nostettua tarpeen mukaan hydraulisesti. Seulan säätäminen on helppoa

jokaiselle materiaalille sillä kun avaa kylkiluukun näkee suoraan koko materiaalivirran ja erottumispisteen, sanoo Rahikainen. Vimelco on kiertänyt AirMaster Neon kanssa asiakkaiden työmailla demoamassa rumputuuliseulaa puumurskan ja rakennusjätteiden puhdistuksessa. - Seulalla on käsitelty menestyksellä puumurskaa; niin valmista palakokoa kuin karkeampaakin ja tulokset ovat olleet vakuuttavia. Asiakkaat ovat yllättyneet miten pientä kiviaineista tuuliseulalla saadaan erottumaan valmiista puumurskasta, toteaa Vimelco Oy:n avainasiakaspäällikkö Sisko Salonen. Mobiileja tuuliseuloja ei ole vielä montaa Suomessa käytössä

- Uusien koneiden lisäksi meillä on nytkin varastossa hyviä käytettyjä laitteita joten kannattaa olla yhteydessä, ilmoittavat Vimelco Oy:n avainasiakaspäällikkö Sisko Salonen (vas.) ja tuotepäällikkö Lauri Rahikainen.

Seulan säätäminen on helppoa jokaiselle materiaalille sillä kun avaa kylkiluukun näkee suoraan koko materiaalivirran ja erottumispisteen.

- teollisuuslinjastoissa niitä käytetään paljon kiinteäksi asennettuna jätepuolella. - Tuuliseulojen tarve kasvaa varmasti jatkossa myös kenttäolosuhteissa tapahtuvassa liikkuvassa urakoinnissa, kun puumateriaalien puhtauden vaatimustaso kasvaa, urakkakilpailutuksissa tehdään lyhyempiä sopimuksia ja töiden perässä liikutaan ympäri maata nopeilla varoitusajoilla. AirMaster Neo kulkee kätevästi työmaalta toiselle ja sen kompakti koko tekee siirtelystä helppoa, toteaa Salonen.

Murskaimet vaativiin kierrätysprosessihin

Itävaltalais-saksalaisen Andritzin murskaimilla Vimelco auttaa asiakkaitaan löytämään parhaan ratkaisun etenkin jätteen kierrätysprosessien jälkimurskaukseen, mutta monet laitteista sopivat myös prosessin alkuun. - Nykyään Andritzin lipun

alla kulkevat MeWa- ja Franssons -murskaimet on suunniteltu kehittyneisiin kierrätysprosesseihin, joissa murskauksen täytyy toimia luotettavasti ja halutulla tavalla. MeWan murskainten käyttökohteita ovat elektroniikkaromun, jääkaappien, kaapelien, metallien ja renkaiden kierrätys sekä paperiteollisuuden, bio- ja sekalaisen jätteen käsittelylaitokset, kertoo Lauri Rahikainen. Alkuperin ruotsalaisen Franssons Recycling Machineson FRX- ja FRP-murskaimet ovat keskinopeita, seulakorilla ja heiluripuristimella varustettuja kierrätysmurskaimia sekalaisille jätteille sekä puulle. - Nämä tehokkaat jälkimurskat on nyt nimetty uudelleen: jatkossa ne tunnetaan ADuro P ja ADuro U tuotenimillä, joista P-malli sopii myös esimurskaksi. Niiden ainutlaatuisen Cover Cross -teräjärjestelmän ansiosta

Hiljattain uudistunut Komptech Axtor muuntuu kätevästi puumurskasta hakkuriksi.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI 122

METSÄA 65

T e

U

m d m tu no ko gi vä

Itävaltalais-saksalaisen Andritzin murskaimilla Vimelco auttaa asiakkaitaan löytämään parhaan ratkaisun etenkin jätteen kierrätysprosessien jälkimurskaukseen, mutta monet laitteista sopivat myös prosessin alkuun.

Powerscreen CT80 kuljetin mahdollistaa 10 metrin kasakorkeuden tekemisen ja se sopii myös puumurskeen siirtoon. Vierellä oleva Powerscreen Warrior 1200 suorasyöttöseula on tehokas ratkaisu kierrätysmateriaalien, pilaantuneiden maa-ainesten, mullan, kompostin sekä kivi- ja maa-ainesten seulontaan.

rumpu pyörii hitaammin mutta tarjoaa silti suuren kapasiteetin. Terät kuljettavat materiaalin koko rummun matkalta läpi jolloin esimerkiksi muovimateriaali ei jää viipymään vastaterän pälle, jolloin se ei pääse lämpenemään ja tuki konetta, ilmoittaa Sisko Salonen.

Kuljettimet kaikkiin tarpeisiin

Kuljetinvaihtoehtoja löytyy todella paljon: - Powerscreenin tela- sekä pyöräalustaisia kasa- ja syöttökuljettimia valmistetaan kolmea eri mallia - myös sähkökäyttöisinä. Esimerkiksi pihastamme löytyvä CT80 malli mahdollistaa 10 metrin kasakorkeuden ja se sopii myös puumurskeen siirtoon. Telestackin mobiileita lastaus- ja

purkukuljettimia on tarjolla jopa yli 30 metrisinä - myös teleskooppi- ja radiaalimalleina. Kätevät moduulirakenteiset, sähkökäyttöiset Easikit hihnakuljettimet mahdollistavat juuri halutunlaisen kuljettimen kasaamisen. Niitä löytyy meiltä varastostakin ja tehtaalta saadaan toimitukset perille parissa viikossa, lupaa Sisko Salonen.

Vimelcon valikoimassa on materiaalinkuljettimia moniin eri käyttötarkoituksiin. - Saat meiltä esimerkiksi telaalustaisia kasakuljettimia, radiaalikuljettimia ja siirreltäviä syöttökuljettimia. Siirrettävistä tela-alustaisista kuljettimista löydät ratkaisut esimerkiksi murskaus- ja seulontatyömaille, kertoo Lauri Rahikainen. Vimelcon tuotevalikoimaan kuuluu myös Mastermag magneettierottimet, joita löytyy yleensä nopeisiin toimituksiin suoraan varastosta.

tä pu lä vo si 1 20 % m ty lä m ka K ka

jo tä ka kä jo vu su se

P j

P

36 pi si tu re ka tim pi

ke m sa nu vu te ka ol ku ni

T -

- Vimelcolta löytyy terät ja muut varaosat suoraan hyllystä, esittelee Tuomas Kaartinen.

Kätevät moduulirakenteiset Easikit hihnakuljettimet mahdollistavat juuri halutunlaisen kuljettimen kasaamisen.

tu ko 00 lis se tu B


METSÄALAN AMMATTILEHTI

66

METSÄENERGIA

Käyttökoulutuksen avulla asiakas saa enemmän irti autohakkuristaan

Ari Junttila Ky otti käyttöön uuden Bruks 1006 ST -autohakkurin alkukesästä. Käytännönläheinen käyttökoulutus järjestettiin terminaalissa Kouvolassa.

B

ruks -hakkureiden maahantuoja Sawcenter Oy panostaa vahvasti huoltoja varaosapalveluiden toimivuuteen sekä asiakkaille tarjottavaan osaavaan tekniseen tukeen ja käyttökokoulutukseen. Bruks -hakkureita on Suomessa käytössä viitisenkymmentä ja tänäkin vuonna on jälleen toimitettu uusia laitteita asiakkaille. - Koska elämme poikkeuksellisia aikoja viruksen suhteen, olemme kehittäneet toimintatapojamme monessa asiassa, mikä mahdollistaa asiakkaiden palvelun mahdollisimman normaalisti, kertoo Sawcenter Oy:n myyntijohtaja Joakim Lund. Bruks -hakkurit valmistetaan Ruotsissa mikä on asettanut haasteita ihmisten liikkumiselle - rahti on onneksi kulkenut niin kuin ennenkin. - Aiemmin uutta hakkuria asiakkaalle luovutettaessa paikalla on ollut Sawcenterin väen lisäksi tehtaan edustajia. Nyt kun tä

Uuden Bruks 1006 ST -autohakkurin hankkinut Ari Junttila (vas.) sai arvokasta teknistä neuvontaa Bruks-konkari Ari Lehtovirralta.

mä ei ole matkustusrajoitusten takia ollut oikein mahdollista, olemme ottaneet heidän tilalleen kokeneen Bruks-käyttäjän Flisap Oy:n Ari Lehtovirran. Ratkaisu on ollut aivan loistava ja koulutuksissa on käyty läpi todella tarkkaan Bruks -hakkureiden rakenne ja tekniikka, huoltokohteet, käyttöjärjestelmä sekä koneen säätäminen parhaaseen mahdolliseen iskuun. Erittäin

käytännönläheisissä koulutuksissa on tehty haketta ja uudet Bruks-asiakkaat ovat saaneet Arilta käytännön neuvoja ja niksejä, joista on aivan varmasti apua päivittäisestä tekemisessä. Myös me maahantuojan edustajat olemme saaneet samalla hyvää palautette siitä millaisiin asioihin hakkurittäjä kiinnittää työssään ja koneessaan huomiota, sanoo Lund.

Myös Keski-Suomeen on toimitettu tänä vuonna uusi Bruks 1006 ST -autohakkuri, mikä otettiin käyttöön alkusyksyn aikana. Käyttökoulutuksessa kuljettajat saivat paljon hyödyllistä tietoa operointia tehostamaan.

Bruks -käyttökoulutuksissa perehdytään porukalla syvällisesti hakkurin sielunelämään.

Huolto- ja varaosapalvelut pelaa

Kenttähuolloissa Bruks -asiakkaiden tukena on Sawcenterin huoltoinsinööri Björn Backman. - Björnin osaaminen hakkureissa sekä muissa maahantuomissamme laitteissa kovalla tasolla. Yleisimmät varaosat löytyy meiltä Siuntiosta ja Bruksin tehtaalta saadaan sitten mitä vain nopeimmillaan jopa seuraavaksi

päiväksi. Tarjoamme lisäksi terät ja muut kulutusosat myös muihin hakkuri- ja murskainmerkkeihin sekä eri kokoiset tasomahiomakoneet terien iskussa pitämiseen. Ja Sawcenterin terähuollot Jyväskylässä ja Lappeenrannassa palvelevat tehokkaasti niitä jotka haluavat ulkoistaa terähuollon, toteaa Lund.

Sawcenterin huoltoinsinööri Björn Backman on tottunut hoitamaan koneita kenttäolosuhteissa - kuvassa työn alla Rotochopper murskain mitkä kuuluvat Sawcenterin maahantuontiohjelmaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TUOMAS HYYTIÄ

VILLE KAIHU

JANNE VUORINEN

Pohjanmaa Keski- ja EteläPohjanmaa

Pääkaupunkiseutu Uusimaa Kymenlaakso Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta

Keski-Suomi Päijät-Häme Savo Karjala

Pohjois- Pohjanmaa Lappi Kainuu

VarsinaisSuomi

050 411 2225

050 468 1044

0400 546 356

040 154 4771

040 747 0030

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 69

Automaatiolla voidaan tehostaa puun autokuljetusta ja kuormausta

M

etsätehon tutkimuksessa kartoitettiin pyöreän puun ja sivutuotehakkeen autokuljetusketjun automaation ja etäohjauksen nykytilaa ja kehitysnäkymiä Suomessa.

Ajoneuvoyhdistelmissä on käytössä SAE-tasojen 1-(2) ratkaisuita (mm. älykäs mukautuva vakionopeudensäädin ja kaistavahti), mutta niiden käyttö rajautuu maantieajoon metsäteiden haastavien olosuhteiden takia. 3-5 vuoden aikajänteellä ajoneuvojen automaatiokehitys painottuu edelleen maantieajoon. Yli viiden vuoden aikajänteellä automaation suurimmat kehitysaskeleet saavutetaan suljetuilla tehdas- ja terminaalialueilla (tosin sovellusten käyttöottomäärät ovat vielä matalia). Avoimilla alueilla automaation kehitys painottuu edelleen maantieajoon. Puutavarakuormaimissa ei ole vielä käytössä automaatiota, mutta Suomessa on muutamia nostureita, joissa on etäkuormauksen mahdollistava HiVision -teknologia. Kuormainten automaatio tulee ensi vaiheessa yleistymään kärkiohjauksen myötä. Automaatiolla tavoitellaan

Yli viiden vuoden aikajänteellä ajonuevoyhdistelmien automaation suurimmat kehitysaskeleet saavutetaan suljetuilla tehdas- ja terminaalialueilla - tosin sovellusten käyttöottomäärät ovat vielä matalia. Avoimilla alueilla automaation kehitys painottuu edelleen maantieajoon.

parempaa kuljetusten kustannusja resurssitehokkuutta, liikenneturvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä (polttoaineen kulutuksen vähentymisen myötä) sekä kuljettajien työssä viihtyvyyttä ja

siten kuljettajatyövoiman saatavuutta. Automaation käyttöönotto voi tietyissä tilanteissa myös heikentää em. tekijöitä. Automaatiopilotit ovat tarpeen ratkaisuiden hyväksyttävyyden var-

mistamiseksi. Keskeisiä jatkotutkimustarpeita ovat automaation vaikutus kuljettajan kuormittuneisuuteen, sivutuotehakekuljetusten letkaajaminen sekä automaatioratkai-

suiden hyötyjen ja kustannusten vertailu. Metsätehon tiedote 11/2020

ZASLAWpuutavaraperävaunut - BPW-ilmajouset, levyjarrut - pituus 11,0 m - haluamillasi pankoilla tai ilman - heti varastosta

ZASLAWvaihtolavaperävaunut - BPW-ilmajouset, levyjarrut, paripyörät - pituus 13,16 m - heti varastosta

Pyydä edullinen tarjous! Auto-Kilta Trucks Oy AUTO-KILTA TRUCKS Ja teet parempaa tulosta

Terminaalinkatu 27, 53420 Lappeenranta Sami Saari p. 040 778 3983 sami.saari@auto-kilta.fi Pasi Sairanen p. 040 580 0091 pasi.sairanen@auto-kilta.fi

@zaslawsuomi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

70 KULJETUS

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit kasvoivat heinäkuussa vuodentakaisesta

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Iveco on ollut Suomen kuorma-automarkkinoilla haastavan vuoden positiivisin yllättäjä - myynti on kasvanut kymmenkunta prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

K

uorma-autojen ensirekisteröinneissä on nähtävissä varovaista elpymistä. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin heinäkuussa 194, joka on 8,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Heinäkuun positiivisen kasvulukema on seurausta autovalmistajien tuotannon uudelleen käynnistämisisä eri tehtailla, mikä on mahdollistanut jo tilattujen ajoneuvojen toimittamisen päällerakentajille ja asiakkaille. Kokonaismarkkina on hyvästä heinäkuusta huolimatta vahvasti pakkasen puolella. Heinäkuun loppuun mennessä Suomessa on ensirekisteröity kaikkiaan 1 965 uutta kuorma-autoa, joka on 24,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna rekisteröity 1 364, mikä on 29,1 prosenttia viime vuoden tammi-heinäkuuta vähemmän. Keskikokoisia 6-16 tonnin kuorma-autoja alkuvuonna ensirekisteröity 134, joka on 22,5 prosenttia viime vuotta vähemmän. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 467, joka on 5,8 prosenttia viime vuotta vähemmän. Myös uusien linja- ja pakettiautojen kauppa on sakannut vahvasti. Heinäkuun

loppuun mennessä ensirekisteröity yhteensä 140. Määrä on 46,8 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin heinäkuussa 754, mikä on 17,1 prosenttia viime vuoden heinäkuuta vähemmän.

Henkilöautojen rekisteröinneissä palattiin lähes entisiin lukemiin

Heinäkuussa ensirekisteröitiin 9 101 henkilöautoa, joka on 1,3 prosenttia viime vuoden heinäkuuta pienempi lukema. Koronatilanteesta aiheutunut ensirekisteröintien määrän lasku on alkanut kesällä vähitellen taittua, vaikka uusien autojen tilausten määrä romahtikin huhti-toukokuussa yli 50 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa alemmas. Uusia henkilöautoja on kuluvan vuoden aikana rekisteröity 56 488, joka on 18,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin 6,0 prosenttia viime vuoden heinäkuuta vilkkaammin. Käytettyjen autojen kauppa kääntyi kasvuun jo kesäkuussa koronan tuoman notkahduksen jälkeen. (lähde: Autoalan Tiedotuskeskus, Traficom)


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 71

SKAL budjettiehdotuksesta:

Mihin unohtui ammattidiesel? V

uoden 2021 budjettiehdotus perustuu viennin toiminta- edellytysten turvaamiseen muun muassa alentamalla teollisuuden käyttämän sähkön verotus EU-minimiin. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mielestä samaa logiikka tulee soveltaa myös tavaraliikenteen hyödyntämään dieseliin, joka on keskeinen viennin polttoaine. Hallitusohjelman ammattibiodiesel -ratkaisua ei näy toimenpiteissä. Sen sijaan puhtaimpien diesellaatujen verotusta ollaan edelleen nostamassa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan Suomen tavoitteena on parantaa viennin toimintaedellytyksiä ja siksi teollisuuden sähköveroa alennetaan EU:n minimitasolle. Budjettiehdotuksessa verolinjauksissa ei kuitenkaan huomioida maantiekuljetusten merkitystä viennin kilpailukykyyn. Suomen tavaraliikenne perustuu pitkiin ja painaviin ajoneuvoyhdistelmiin. Kaasu ja sähkö eivät sovellu tämän kokoluokan kuljetuksiin, vaan niihin tarvitaan yhä

Kymmenessä vuodessa dieselin polttoaineveroa on korotettu yhteensä yli 60 prosenttia. Elokuun alussa tuli voimaan korotus, joka nosti kuljetuskustannuksia Suomessa lähes 80 miljoonalla eurolla vuodessa.

kalliimpaa dieseliä. Kymmenessä vuodessa dieselin polttoaineveroa on korotettu yhteensä yli 60 prosenttia. Elokuun alussa tuli voimaan korotus, joka nosti kuljetuskustannuksia Suomessa lähes 80 mil-

joonalla eurolla vuodessa. Veronkorotus tuli pahimpaan mahdolliseen aikaan koronatilanteen ja matalasuhdanteen jatkuessa. Budjettiehdotus sisältää myös nyt lausunnolla olevan, jo syksyllä 2019 keskustelua herättä-

neen, parafiinisen dieselin veronkorotuksen. Veronkorotus kohdistuu myös jätteistä valmistettuun, ympäristöystävälliseen uusiutuvaan dieseliin. Parafiinisiin dieseleihin lukeutuu myös fossiilisia laatuja, joista parafii-

nin avulla syntyy vähemmän haitallisia lähipäästöjä. Parafiinisen dieselin verotuksen nostaminen aromaattisen dieselin tasolle sotii hallitusohjelman ympäristötavoitteita vastaan. Suomen ajoneuvokanta on iäkästä, jolloin diesellaadulla on merkitystä lähipäästöjen kannalta. SKAL esittää, että Suomessa otetaan käyttöön hallitusohjelmaan kirjattu ammattidiesel, jolla lievennettäisiin tehtyjen polttoaineveronkorotusten vaikutusta kuljetusyrityksille. Kyseessä on monessa EU-maassa käytettävä veroratkaisu, jolla alennetaan tavaraliikenteessä käytettävän dieselin verotusta. Tämä parantaisi Suomen viennin kilpailukykyä. - Toistuvat veronkorotukset ovat lisänneet vuotuisia logistiikkakustannuksia yli 300 miljoonalla eurolla ja kurittaneet sekä kuljetusalaa että Suomen vientiä. Vetoamme hallitukseen, että se budjettiriihessä näkee kuljetusalan tilanteen! Nyt on otettava käyttöön ammattidiesel, sanoo SKAL:n puheenjohtaja, talousneuvos Teppo Mikkola.


72 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tarjolla jopa 770 hv ja 3700 Nm teho

Scania julkistaa uuden V8 moottorimallistonsa

S

canian neljä uutta V8-moottoria tarjoavat uusine voimalinjoineen jopa 6 %:n polttoainesäästöt. Uusi ennennäkemättömän vahva V8-nelikko muodostuu 530, 590, 660 ja 770 hv moottoreista.

Pitkän kehitystyön tuloksena uudessa mallistossa on pieni sisäinen kitka, päivitetty turboahdin ja älykkäät lisälaitteet. Lisäksi uusi mallisto tarjoaa päivitetyn jälkikäsittelyjärjestelmän ja suorituskyvyn. Uuden V8-malliston mahdollistamat pidemmät ja raskaammat kuorma-autot tarjoavat entistä parempaa kuljetustehokkuutta ja pienempiä CO2 -päästöjä sekä biodiesel- että dieselkäyttöisinä.

Tehokkuutta polttoainetaloudellisesti

Scanian uudet V8-moottorit eivät pelkästään tarjoa ennätyksellisiä teholukemia, vaan myös merkittävästi parempaa polttoainetaloutta. Kokonaissäästö polttoaineen kulutuksessa voi olla kuusi prosenttia - tai jopa enemmän - oikeissa olosuhteissa, kun uusi G33-vaihteisto on asennettu voimalinjaan. Sen luokan polttoaineensäästöt ovat luonnollisesti iso asia sekä pitkällä aikavälillä ilmastolle, että tässä ja nyt kuljetusliikkeelle. - Siirryttäessä fossiilivapaisiin kuljetuksiin meidän kaikkien on pyrittävä parhaamme mukaan parantamaan nykyisiä ratkaisujamme. Et voi antaa talosi palaa poroksi vain siksi, että uusi sat-

Scanian uuden V8-sukupolven kiinnostavin ja erottuvin jäsen on tietysti 770 hevosvoimaa ja 3700 Nm vääntömomentin kehittävä huippumalli todennäköisesti maailman tällä hetkellä vahvin sarjavalmisteinen kuorma-automoottori.

tuu olemaan rakenteilla. Siirtymän on oltava joustava, sanoo markkinointipäällikkö Olli Heikkinen. Pienempi kulutus on syntynyt

Scanian insinöörien väsymättömän parannus- ja kehitystyön, sekä moottoritekniikan uusimpien saavutusten tuloksena. Parannuksista mainittakoon pie-

nentynyt sisäinen kitka, suuremmat puristussuhteet, parannetut pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmät sekä uusi tehokas moottorinohjausjärjestelmä (EMS).

Dieselmoottoreita kehitetään edelleen

Vaikka sähköistetyt kuljetukset pysyvät kehitystyön pitkän aikavälin päätavoitteena, maailma on edelleen riippuvainen polttomoottorilla varustetuilla kuorma-autoilla suoritetuista kuljetuksista - ja siksi Scanian uudet V8-moottorit ovat niin tärkeä kehitysaskel. - Euroopassa tyypillinen kaukokuljetusajoneuvo kulkee noin 150 000 kilometriä vuodessa. Markkina-alueilla, joissa raskaiden ja pitkien yhdistelmien käyttö on sallittu, uudella V8-moottorillamme varustetun auton vuotuinen säästö voi olla 3000 - 4000 litraa - vaikuttava suoritus joka suhteessa, sanoo Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkara.

770 hv ja 3700 Nm

Scanian uudet V8-moottorit eivät pelkästään tarjoa ennätyksellisiä teholukemia, vaan myös merkittävästi parempaa polttoainetaloutta. Kokonaissäästö polttoaineen kulutuksessa voi olla 6 % - tai jopa enemmän - oikeissa olosuhteissa, kun uusi G33-vaihteisto on asennettu voimalinjaan.

Uuden V8-sukupolven kiinnostavin ja erottuvin jäsen on tietysti 770 hevosvoimaa ja 3700 Nm vääntömomentin kehittävä huippumalli - todennäköisesti maailman tällä hetkellä vahvin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

- 770-hevosvoimainen Scania on loistava valinta esimerkiksi puun ajoon, sanoo Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkara.

sarjavalmisteinen kuorma-automoottori. Milloin sitten tarvitaan noin paljon voimaa? - Kaikkiin ajotehtäviin sitä ei tietenkään kannata harkita, mutta 76 tonnin maantieyhdistelmien veturiksi kelpaavia autoja kysytään yhä enemmän. Yhdistelmämassan nostaminen on nopein tapa parantaa kuljetusten tehokkuutta. Suurempi kantavuus kompensoi raskaamman yhdistelmän suuremman kulutuksen. CO2-päästöt tonnia kohti pienenevät, ja lisäksi Scania V8 toimii mainiosti uusiutuvilla polttoaineilla, Jukkara kertoo.

siellä, missä sallitaan suuria yhdistelmämassoja. Myös Italian ja Espanjan kaltaisissa maissa (ja eräissä Euroopan ulkopuolisissa maissa) suositaan V8moottoreita vuoristoisten ja usein haastavien tieosuuksien vuoksi. - Meillä on hyvä käsitys siitä, minne myymme ensimmäiset 770-hevosvoimaiset autot. Sellaisen kuorma-auton hankinta on helppo perustella järkisyin esimekiksi puunajoon. Asiakkaat pyrkivät mahdollisimman hyvään kokonaistaloudellisuuteen ja ovat hyvin tietoisia siitä, että suurempi hyötykuorma merkitsee parempaa tehokkuutta, suurempaa tuottoa ja korkeampaa jälleenmyyntiarvoa. Tiedän myös että jotkut asiakkaamme innostuvat jo ajatuksesta siitä että pääsevät käyttämään näin mahtavaa työkalua, sanoo Jukkara.

KULJETUS 73

Uudet V8 moottorit tekevät Scania kuorma-autoista entistäkin tehokkaampia ja polttoainetaloudellisia, mikä mahdollistaa ympäristöystävälliset kuljetukset.

Puunajon uusi kuningas

On luonnollista, että Scanian V8-moottorilla varustettuja kuorma-autoja kysytään eniten

Yksi 770 hevosvoimaisella V8-moottorilla varustettu testiauto on ollut kenttätestissä Kuljetusliike Aho & Nuutinen Oy:llä. Vaikka tehoa on enemmän niin polttoaineenkulutus on osoittautunut alhaisemmaksi kuin yhtiön aiemmissa 730 hevosoimaisissa puutavara-autoissa.

SAFE, SMART, STRONG

Tele Radio PUMA Turvalliset radio-ohjaus ratkaisut kaikille laitteillesi. www.teleradio.com Tele Radio Finland Oy +358 20 144 3030 myynti@tele-radio.com


74 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyötyosa - edullinen vaihtoehto

S

canian takuutarkastetut hyötyosat ovat kustannustehokas ratkaisu yhtälailla odottamattomiin pysähdyksiin kuin suunniteltuihin remontteihin tai ennakoivaan huoltoon.

Scania Suomi Oy suorittaa kuorma-autojen purkutoimintaa tarjotakseen asiakkailleen Scanian alun perin valmistamia ja toimintavarmoja varaosia edulliseen hintaan. Scania purkamon hyötyosavalikoimaan sisältyvät vetopyörästöt, vaihteistot ja moottorit sekä korin, alustan ja sähköpuolen komponentit. Käytännössä siis kaikki auton osat. Purkamotoiminta on ammattimaista ja on täyttänyt toiminnan käynnistämisestä lähtien kirkkain arvosanoin vaadittavat ympäristövaatimukset. Kaikki purkamotoiminta on keskitetty Scanian Konalan toimipisteen korjaamohallin länsipäätyyn, sisätiloihin, missä tehdään purkujen ohella myös kaikki hyötyosien kunnostustyövaiheet. suunniteltu toimimaan niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee niin asiakkaiden kuin Scania Suomen oman korjaamotoiminnan etuja. - Käytetty tai kunnostettu varaosa on kaluston korjaamisessa kustannustehokas vaihtoehto täysin uudelle varaosalle. Se on edullinen vaihtoehto silloin, kun osa on purettu suhteellisen uudesta autosta ja kunnostettu alkuperäisillä varaosilla merkkikorjaamon ammattitaidolla, kertoo Scanian purkamotoimintojen kehitystyössä aivan alkumetreiltä asti mukana ollut purkuosamyyjä Matti Laine. Merkkikorjaamon ammattitaito tarkoittaa hyötyosien kohdalla sitä että kaikki myytävät osat tarkastetaan ja tarvittaessa kunnostetaan alkuperäisillä varaosilla.

Scaniat läpikotaisin tunteva purkuosamyyjä Matti Laine pakkaamassa Ouluun toimitettavaa vinkkelikasia: - Moottori on asennusvalmis ja käyttöönottoa vailla - kunnostetuille purkuosille annetaan 3 kk takuu.

- Olemme jo vuosia olleet Scanian varaosamyynnin suurimpia asiakkaita, Laine toteaa.

Kunnostuksen kautta asiakkaille

Purkuautoista irrotetut moottorit, vaihteistot ja vetopyörästöt puretaan alkutekijöihinsä ja kaikki kulutusosat, kuten esi-

merkiksi laakerit, tiivisteet ja sylinteriputket uusitaan. Kannet puretaan ja koneistetaan sekä polttoainesuuttimet huolletaan tai uusitaan. Myös vaihteistot ja vetopyörästöt sekä hydraulihidastimet käydään läpi samalla tarkkuudella. - Näin asiakas saa nopeimmillaan jopa samana päivänä asen-

nusvalmiin ja ennen kaikkea täsmälleen kyseiseen autoon sopivan hyötyosan autoonsa, joille myönnetään myös 3 kk takuu, sanoo Laine. Purkamo työllistää noin kymmenkunta henkilöä. Autoja puretaan vuosittain 40 - 50 kappaletta. Purkuosien tuntemuksen rinnalla henkilöstön lujaa am-

mattitaito tulee tarpeeseen vaihto-osien kunnostuksissa. Suinkaan kaikkia osia ei purkuautoista hyödynnetä. Käyttökelvoton ja harvemmin kysyttävät osat päätyvät kierrätykseen: - Vastuullisena toimijana huolehdimme että kaikki purkuun ja kierrätykseen liittyvät työvaiheet tehdään asianmukaisesti ja ym-

SCANIA-HYÖTYOSIEN EDUT:

Moottorien ja vaihteistojen tavoin myös hydraulihidastimet puretaan osiin ja kuluvat osat uusitaan. Kunnostettuja hyötyosia on tarjolla suurempaankin tarpeeseen.

• Paras Scania-asiantuntemus purku- ja vaihto-osamarkkinoilla • Vuosittain puretaan noin 50 kappaletta vuosimallin 2010 tai uudempaa autoa • Suuresta varastovalikoimasta useimmat osat heti toimitukseen • Edulliset hinnat ja nopeat toimitukset kaikkialle Suomeen • Koulutettu Scania-asentaja kunnostaa vaihtoosat käyttämällä alkuperäisiä Scania-osia • Kunnostetuilla osilla on kolmen kuukauden takuu ja muilla osilla toimintatakuu • Tarjolla edullisesti myös erilaisia osakokonaisuuksia vauriokorjauksiin • Purku myös sopimuksen mukaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti • Purkutoiminnassa noudatetaan AKL:n ympäristöohjelmaa ja toiminnalla on ympäristölupa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Purettavista autoista irrotetut moottorit puretaan ja kuluvat osat uusitaan. Kasausvaiheessa kaikkien osien on sovittava valmistajan antamiin toleransseihin.

päristöystävällisesti. Laine sanoo Scania Suomen näyttäneen purkamotoiminnallaan esimerkkiä Suomen ohella myös muille Pohjoismaille: - Kyllähän sitä aluksi Ruotsissa vähän ihmeteltiin, että puramme täällä omia tuotteitamme,

mutta nyt toiminta on sulautunut kiinteäksi osaksi palveluketjua myös Ruotsissa ja Norjassa.

Useimpiin käyttötarpeisiin Scanian hyötyosavalikoimasta löytyy kuorma-autojen varaosia vuosimallista 2010 eteen

päin. - Tuorein täällä purettu auto on tällä hetkellä vuosimallia 2018 eli uusinta ohjaamosukupolvea. Pääosin purettavat autot ovat neljästä kuuteen vuotiaita, Laine ilmoittaa. Ehjistä autoista puretut ohjaamot päätyvät usein vaihtokoreiksi kolarivaurioautoihin ja vaurioituneet pirtit toimitetaan kierrätysmetalliksi. Varastokierros paljastaa purkamon lukuisten varastohyllymetrien sisältävän myös pakokaasun jälkikäsittelylaitteistoja ja ajoneuvotietokone-yksiköitä sekä mittaristoja ja ajoneuvopiirtureita: - Meidän kauttamme hankittuna mm. ajoneuvotietokoneet ovat tarkastettuja ja ennen kaikkea nollattuja, mikä mahdollistaa niiden vaivattoman asennuksen asiakkaan autoon. Masan marketiksikin kutsutusta Scania Purkamosta kannattaakin tiedustella osia ja osakokonaisuuksia kaikkiin tarpeisiin. Laineen mukaan etenkin pidempään kuljetusalalla toimineet yrittäjät näkevät hyötyosat paitsi kustannuksiltaan edullisimpina myös kuljetustehokkuutta kohentavina vaihtoehtoina: - Jos vaikka vetopyörästö vaurioituu, niin varastosta suurella varmuudella nopeasti löytyvää hyötyosaa käyttämällä auto saadaan parhaassa tapauksessa vielä saman päivän kuluessa kustannustehokkaasti takaisin tuottavaan työhön. Scania Hyötyosat ovat saatavilla kaikkien Scania Suomi

KULJETUS 75

Osa ohjaamoista päätyy palolaitoksen pelastusharjoitustehtäviin. Järkevästi ja kestävästi toteutetusta kierrätyksestä on monenlaista hyötyä.

Purkamon tuotevalikoima sisältää myös erilaisia päällerakenteita; vaikkapa puutavara-autoihin.

Oy:n toimipisteiden kautta. - Meidät tavoittaa parhaiten sähköpostilla osoitteesta purkamo.helsinki@scania.fi meiliin vain auton rekisteri- ja valmistenumerot sekä osatoiveet, niin vastaamme viipymättä kyselyihin. Ennen klo 15:00 jätetyt tila-

Hyötyosavalikoimassa on tuhansia varaosanimikkeitä Scania kuorma-autojen voimalinjaan, alustaan ja koriin.

ukset saadaan toimitettua kaikkiin Scanian toimipisteisiin pääsääntöisesti seuraavaksi päiväksi. Toimitamme purkuosat kaikkaille Suomeen ja myös ulkomaille, eli palvelu pelaa, lupaa Matti Laine.


76 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisu Auton tehtaalla Karjaalla on korona-tauon ja kesälomien jälkeen tekemisen meininki; uusia tehdasvalmiita Sisu Polar kuorma-autoja valmistuu tasaisena virtana asiakkaille.

Sisun tuotanto vauhdissa

S

uomalaisia Sisu -kuorma-autoja valmistuu jälleen hyvää tahtia asiakkaille Karjaan tehtaalta. Tilauskanta on korona-tauon ja kesälomien jälkeen nykyhistoriassa jopa ennätyksellinen. Myös uusia kauppoja tehdään mikä kertoo hyvistä tuotteista, kuljetus-

yrittäjien vahvasta uskosta tulevaisuuteen sekä luotosta kotimaiseen kuorma-autovalmistukseen. Karjaan tuotannosta valmistuu uusia Sisu Polar -kuorma-autoja tasaisena virtana eri kuljetustehtäviin. - Tilauskannassa on tasaisesti oikeastaan kaikkia tehdasvalmii-

ta mallejamme. Asiakkaille on lähdössä mm. sora- ja tienhoitoautoja, puutavara-autoja, nosturiautoja ja parhaillaan on työn alla hakkurialustakin, luettelee Sisu Auton omistaja Timo Korhonen. Yhteistyö Daimlerin sekä muiden tavarantoimittajien kanssa pelaa ja tuotantoon saadaan tarvittavat komponentit.

- Osavalmistajat ovat onneksi saaneet pidettyä tuotantonsa rullaamassa melko hyvin koronasta huolimatta. Sisun syksy näyttää kaikin puolin valoisalle ja loppuvuosi onkin jo myyty - nyt vain pitää saada vauhdilla autoja ulos kentälle, Korhonen toteaa. Sisun toiminnassa tuotekehitys on avainasemassa:

- Tilauskannassa on tasaisesti oikeastaan kaikkia tehdasvalmiita mallejamme sekä erikosiajoneuvoja vientimarkkinoille ja sotilaskäyttöön, kertoo Sisu Auton omistaja Timo Korhonen.

- Panostamme erittäin vahvasti jatkuvaan kehitystyöhön ja pystymme tuottamaan erikoisratkaisuita joita ei globaaleilta kuorma-autovalmistajilta saa, muistuttaa Korhonen.

Vientiprojekteja ja military-kalustoa

Kotimaan lisäksi Sisulla on meneillään mielenkiintoisia projekteja usealla eri vientimarkkinalla. - Parhaillaan on valmistumassa mm. öljykenttäautoja Romaniaan. Myös Venäjän kuviot ovat aukeamassa uudelleen ja uskon että sinne viedään tulevaisuudessa paljonkin autoja. Toimitimme esimerkiksi juuri Kamazin aavikkoralli tiimille erikoiskorkean Sisu Polar 6x6:n, sanoo Korhonen. Siviiliautojen lisäksi Sisulla on edistykselliset ratkaisut military-käyttöön. - Suomen maavoimien kanssa on jo päästy kauppoihin panssaroiduista GTP 4x4 ajoneuvoista ja uskon että tulevaisuudessa saadaan hyviä uutisia myös vientimarkkinoilta, missä olemme tehneet pitkään hyvää työtä, kertoo Korhonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Karjaan kuorma-autotuotanto on joustava ja tehokas, mikä mahdollistaa nopeat reagoinnit valmistusvolyymien äkillisiin muutoksiin sekä asiakaskohtaiset varioinnit.

Sisu Polar kuorma-autojen suunnittelu- ja valmistusprosessin perustana on tahto tehdä suomalaiselle ammattilaiselle soveltuva työkalu; tämän päivän huipputekniikalla.

KULJETUS 77

Timo Korhonen esittelee Kamazin aavikkoralli tiimille valmistettua erikoiskorkeaa Sisu Polar 6x6 kuorma-autoja. Venäjän markkinoilla on meneillään useita mielenkiintoisia projekteja...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

78 KULJETUS

Täysin uusi MAN TGX on nyt täällä. Sen kerrotaan yltävän jopa yli 8 % edeltäjäänsä parempaan polttoainetalouteen.

Leijonakuningas saapui Suomeen

T

äydellisesti uudistuneen MAN TGX -malliston myynti on alkanut ja kauppa on lähtenyt maahantuojan mukaan vauhdikkaasti käyntiin. Malliston Suomen ensiesittely tapahtuu elo-syyskuussa koko maan kattavan esittelykiertueen merkeissä. Kiertueen päätähtinä toimivat kaksi- ja kolmiakseliset MAN TGX rekanvetäjät. Koeajoimme uutuuden vain muutamaa päivää ennen kiertueen käynnistymistä.

Saksalainen MAN esitteli alkuvuodesta peräti neljä ohjaamoiltaan täydellisesti uudistunutta MAN kuorma-automallia: TGX, TGS, TGM ja TGL -mallit. Samalla uutta rautaa tuotiin myös voimanlähdevalikoimaan, jota täydennettiin uudella 9 litran D15 moottorilla. Nyt keskitytään kuitenkin malliston lippulaivaan eli kaukoliikennemalli TGX:ään. MAN päivitti TGX:n D26 ja

D38 moottorivaihtoehdot jo reilu vuosi takaperin uutta mallistoa ajatellen. Raskaan kaukoliikenteen tarpeisiin uudistettu moottorivalikoima saa tulevaisuudessa uutta verta täysin uudesta 13-litraisesta vaihtoehdosta, joka valmistetaan yhteistyössä Traton-yhtymään kuuluvan Scanian kanssa. Jottei mentäisi asioiden edelle, niin katsotaan mitä ohjaamoltaan täydellisesti uudistuneella MAN TGX:llä on annettavaa. Koeajolenkki taivallettiin 13 -litraisen ja 510 hevosvoimaisen D26 moottorin tähdittämällä MAN TGX 28.510 takateli-autolla, mikä jatkaa kiertueen jälkeen maahantuojan esittelyautona. Kaksiakselinen 15,2 litran D38 moottorilla varustettu MAN TGX 18.640 nuppi on puolestaan Saksasta lainattu tehtaan esittelyauto, missä on likipitäen kaikki saatavissa olevat tehdaslisävarusteet ja avustimet.

Ajan hermolla

Malliuudistuksen myötä MAN

nimesi TGX -mallin ohjaamovaihtoehdot uudelleen. Ohjaamot ovat nyt GN, GM ja GX. Samalla ohjaamot saivat lisää korkeutta sekä sisä- ja säilytystilaa. G tarkoittaa suurta / kaukoliikenneohjaamoa. Kirjainsarjan toinen merkki kertoo ohjaamon korkeuden eli N matala, M keskikokoinen ja X korkea ohjaamo. Nyt koeajettavassa autossa on GX eli suurikokoisin: leveä, pitkä ja ekstrakorkea kaukoliikenneohjaamo. Sen suurimmaksi korkeudeksi ilmoitetaan noin 204 cm. Kasvatettujen ohjaamotilojen lisäksi TGX:ään tuotiin runsaasti erityisesti kaukoliikennekuljettajien toivomia uudistuksia ja parannuksia. Uudistetulta kuljettajan istuimelta arvioituna tärkeimpiin uudistuksiin lukeutuvat mukavuusistuimen ohella täysin uusi turvatyynyllä täydennetty ohjauspyörä ja sen entistä kattavammat säätövarat. Nyt myös Scania -kuskit löytävät vaivattomasti TGX:n ratin takaa mieleisensä

Uudet ja väistyvä leijonakuningas. Uuden sukupolven tunnistaa mustan puhuvasta etusäleiköstä sekä entistä ylemmäksi ulottuvasta etupuskurista. Tarkkasilmäinen huomaa myös tuulilasin madaltuneen.

- Ensimmäiset Suomeen myydyt uuden sukupolven asiakasautot ovat jo tuotantoputkessa ja maahan autot saadaan syksyn aikana, sanoo MAN Truck & Bus Finlandin myyntijohtaja Raimo Haavikko.

ajoasennon. Maininnan arvoisia ovat myös vaihdevivun nostaminen lattiatasosta rattiakselille sekä noin kymmenen senttimetriä entistä matalampi tuulilasi, mikä tuo mukavasti lisää säilytystilaa ohjaamon kaappeihin sekä helpottaa tuulilasin yläpuolisiin hallintalaitteisiin pääsyä. Matalamman lasin ansiosta ohjaamo tuntuu myös entistä leveämmältä. Ja kun näkyvyydestä kerran

puhutaan niin on mainittava täysin uudet sirorakenteiset sivupeilikotelot. Enää ei kuljettajan paikalta tarvitse arvailla oikean etunurkan tapahtumia. Täysin uudessa ja entistä matalammaksi muotoillussa kojelaudassa on nyt tarjolla analogisten mittarien ohella vaihtoehtona digitaalinen mittaristo. Peräti 12,3 tuumaisella näytöllä varustetun mittariston lisähinta on vain noin 600 euroa. Lisäksi

Katseilta piilossa oleviin uutuuksiin lukeutuu runsas kuljettajaa avustavien ja turvallisuutta parantavien varusteiden tulva. Tarjolla on likipitäen kaikki markkinoilla tällä hetkellä saatava huipputeknologia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI kojelautaan on tarjolla myös erilaisia MAN Infotainment -multimediajärjestelmiä, monen kokoisin näyttövaihtoehdoin joista suurin on peräti 12-tuumainen. Esittelyautossa on vakiona tarjottava 7 tuuman näytöllä, mikä riittää useimpien kuljettajien tarpeisiin sekä lisäksi kojelautaan integroitu MAN SmartSelect Touchpad, minkä kerrotaan helpottavan multimedialaitteen käyttökokemusta. - Katseilta piilossa oleviin uutuuksiin lukeutuu runsas kuljettajaa avustavien ja turvallisuutta parantavien varusteiden tulva. Tarjolla on likipitäen kaikki markkinoilla tällä hetkellä saatava huipputeknologia.Täysin uusi väylätekniikkaan perustuva ja parhaat liitettävyysominaisuudet sisältävä sähköinfrastruktuuri mahdollistaa erilaisten palveluiden lisäyksen myös jälkikäteen. Lisäksi kahteen suuntaan toimivat etäpalvelut tarjoavat mahdollisuuden erilaisten etähallintapalveluiden, kuten esimerkiksi huolto- ja vikatilanteiden seurannan ja hallinnan huoltopisteestä käsin. Ulkopuolisen seurannan avuin voidaan vähentää ennakoimattomia pysähdyksiä. Toisin sanoen nostaa auton käyttöastetta entisestään, sanoo Haavikko. Nyt ajettavaan maahantuojan esittelyautoon on valittu GPS -pohjaisen ja mukautuvan vakionopeudensäätimen ohella kaistallapitoavustin ja kaistanvaihtovahti sekä kuljettajan vireystilan valvonta. Edellämainituista kaikki paitsi kaistallapitoavustin vaikuttavat pelaavan asiallisesti. Kaistallapitoavustimen korjausliikkeet ovat turhan terhakoita. Asia korjaantunee järjestelmää hienosäätämällä. Sijoitus uuteen teknologiaan ja turvallisuuteen maksavat itsensä takaisin viimeistään, kun autoa ollaan muutaman vuoden kuluttua vaihtamassa uuteen. Maininnan arvoisiin MAN -uutuuksiin lukeutuvat myös sähköohjattu seisontajarru ja lisähinnasta tarjottava apupöytä, mikä liukuu vaivattomasti esiin kojelaudasta. Kokonaisuutena suurin ja entisen XXL-ohjaamon korvaava GX-ohjaamo on positiivinen tuttavuus. Valoisuuden ja mukavuuden lisäksi sen äänieristys ansaitsee kiitosta, niin maantiellä kuin pysäköitynäkin. Kehitystä on tapahtunut kaikilla tasoilla.

Kulkee maantiellä kuin sukkasillaan

MAN TGX 28.510 jatkeeksi kytkettyyn PNO-puoliperävaunuun on kuormattu koeajokuormaksi reilut parikymmentä tonnia kiveä. Näin yhdistelmän kokonaispainoksi tulee pyöreät 40 tonnia. Monista kilpailijoista poiketen MAN käynnistyy yhä perinteiseen tapaan virta-avaimesta kääntäen. Tilavuudeltaan 12,4-litrainen ja parhaalta teholtaan 510 hevos-

KULJETUS 79

Ergonomiaa

Led ja kirkasvalo-optiikkaa MAN -tyyliin.

voimainen MAN D26 -moottori takaa puolikkaalle väkevän etenemiskyvyn. Mäkiä ei reitille sattunut, mutta niistä saatiin tuntumaa talvella Espanjassa TGX:n ensiesittelyssä. Silloin päästiin kokeilemaan vaihdevivun nappulasta vaihdettavia ajotiloja. Toisin sanoen vaihdettiin polttoainetta säästävästä Efficient-ajotilasta Power-tehopuolelle ja takaisin. Suomen esittelyautosta tämä lisäpuhtia vastamäissä tarjoava vaihtoehto on jätetty ruksaamatta, tosin ei täällä oikein ole mäkiäkään. Aikaisemmin koetun perusteella lisähintaiset ajotilavaihtoehdot ovat kannattava sijoitus, ainakin raskaammilla massoilla ajettaessa. Järkevästi mitoitetun voimalinjan ansiosta 510 heppaisen koneen kierrokset pysyttelevät maantiellä 1000 r/min kantimissa. Hiljattain markkinoille tuotu ZF:n valmistama Traxon-pohjainen, hydraulihidastimella täydennetty MAN Tipmatic 12-vaihteisto tekee matkanteosta erittäin sujuvaa. Kiitoksen sanan ansaitsee myös jouheasti mukaan astuva rullaustoiminto. Jalkakaasulla ajettaessa rullaus tapaa käynnistyä vain parin sekunnin viiveellä kaasupolkimen nostosta; vakkarin kanssa ajettaessa vielä sitäkin herkemmin. Jarrupoljinta kerran napauttamalla kytkeytyvä jarrutusavustin pitää auton nopeuden alamäissä automaattisesti asetetussa, riippumatta mäen jyrkkyydestä. Kauan odotettu MAN-uutuus eli vaihteiston ja moottorijarrun sekä eri ajotilavaihtoehtojen valintojen tuonti ohjauspylvään yhteyteen ympättyyn monitoimikatkaisijaan on onnistunut. Entisestä mallisukupolvesta poiketen hidastimen vivussa ei nyt ole lainkaan havaittavia pykäliä. Hidastustehoa voi annostella kevyin liikkein kaikkiaan kuudessa eri portaassa. Käytettävä teho näkyy mittaristossa. Tosipaikan tullen vivun voi runtata pohjaan, jolloin kaikki teho on kerralla käytettävissä. Pelaa muuten ajossa hienosti! Ajovalot ja useimmat lisävaloista ovat nyt saatavilla ledvaihtoehtoina. Led-ajovalot löytyvät myös esittelyautosta, joskaan niiden tehokkuutta ei nyt päivällä päästy kokeilemaan.

Uudistetun sähköisen arkkitehtuurin ansiosta useimmat ohjaamon katkaisijoista ja nappuloista voidaan ohjelmoida kuljettajan mieltymysten mukaisesti. Uutta on myös mahdollisuus päällerakennevalmistajien toimintojen yhdistäminen auton katkaisijoihin. Samat seikat koskevat myös kuljettajan oveen tuotua neljää nappulaa, joiden parametrit on valittavissa lähes 20 eri toiminnan valikoimasta. Nerokkailla uudistuksilla voidaan vähentää merkittävästi ylimääräisiä ohjaamon nousuja. Kuljettajien toiveita on kuunneltu myös päivittäisten huoltoja tarkastuskohteiden suunnittelussa. Esimerkiksi lasinpesunestesäiliön täyttö on tehty nokkelan teleskooppinokan avuin erityisen vaivattomaksi. Loppuun asti vietyä työergonomia-ajattelua edustavat myös auton ohjaamon taakse nousun toteutus ja vaunun letkuliitimien sovitukset. Työturvallisuus ennen kaikkea.

Loppuvuodesta liikenteeseen

Ensimmäiset Suomeen myydyt asiakasautot ovat jo tuotantoputkessa ja maahan autot saadaan syksyn aikana. Tuotanto käynnistyy kaksi- ja kolmiakselisilla malleilla. Moniakselisten autojen asiakastomitukset menevät vuoden 2021 alkupuolelle. - Malliston Suomen lanseerauksen käynnistänyt Syyskiertue 2020 on lähtenyt hienosti matkaan ja sen myötä uuden malliston myynti on saatu hyvään vauhtiin. Vuodesta 2021 tulee kaikin puolin mielenkiintoinen, sillä saamme TGX:n rinnalle myös kolme muuta täysin uudistunutta edistyksellistä MAN TG -mallisarjan uutuutta. Eikä uutuustarjonta rajoitu pelkästään

Uudelleen muotoiltu ja entistä runsaammilla säätövaroilla varustettu istuin ei jätä toivomisen varaa. Myös ohjauspyörä on uusi ja siinäkin reilusti entistä runsaammat säätövarat.

Kojelauta on jaettu kahteen kerrokseen. Yläosa, jossa mittaritaulu ja medianäyttö on pyhitetty informaatiolle. Alaosa on toiminnallinen, missä enin osa kytkimistä ja katkaisijoista. Multimediajärjestelmän toimintoja voi ohjata vaihtoehtoisesti lisähinnasta tarjottavan MAN SmartSelect ohjaimen avuin.

uusiin malleihin, sillä tuomme lähitulevaisuudessa tarjolle runsaasti uusia, kuljetusyrityksen tuottavuutta nostavia palveluita,

Madaltuneen tuulilasin myötävaikutuksesta ohjaamo tuntuu entistä levämmälle. Uudet sivupeilit ovat asialliset ja oikean nurkan katvealue on huomattavasti nykyistä pienempi.

Kuljettajamukavuutta nostetaan uusilla entistä tilavammilla kylmäsäilytysratkaisuilla.

toteaa MAN Truck & Bus Finlandin tuore myyntijohtaja Raimo Haavikko.

Kätevä MAN EasyControl painokytkinkonsoli kuljettajan ovessa.

12,3 tuumaa leveän näytön omaavan mittariston informaatio on selkeää ja vaivattomasti luettavissa.


80 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MAN Syyskiertueella suuri mielenkiinto uuteen mallistoon

MAN Syyskiertue oli todellinen menestys ja väkeä kävi todella hyvin jokaisella kiertupaikkakunnalla - kuvassa ollaan starttitunnelmissa Espoossa.

M

AN Syyskiertue esitteli täysin uudistuneen kuorma- automalliston vieraillen syyskuun aikana yhteensä 15 paikkakunnalla. - Mielenkiinto uutta mallistoa kohtaan oli todella suurta ja väkeä kävi tapahtumissa runsaasti ympäri maata. Koejoautot olivat jatkuvassa liikkeessä ja ominaisuudet vakuuttivat kuljetusalan ammattilaiset niin että tarjouspyyntöjä tuli paljon ja kauppaakin päästiin kiertueella tekemään. Tästä on hyvä jatkaa markkinaosuuden vahvistamista, sa-

noo MAN Truck & Bus Finlandin myyntijohtaja Raimo Haavikko. Koeajajat kehuivat erityisesti uuden sukupolven polttoainetaloudellisten ja turvallisten MAN -kuorma-autojen ajo-ominaisuuksia sekä ohjaamoa. - Kuljettajan työympäristön kehittämiseen on panostettu todella paljon. Ohjaamoiden varustelutaso on korkea ja tarjolla on monia aivan uusia ratkaisuja. Suuret ikkunapinnat tarjoavat loistavan näkyyyden ja peilit on suunniteltu viisaasti. Ajoasennon saa säädettyä varmasti jokaiselle mieluisaksi ja selkeät mittaristot sekä muut hallinta-

laitteet ovat ergonomisesti sijoiteltu. Liitettävyyspalveluiden käyttö yleistyy nopeasti; jokainen uusi MAN on varustettu RIO -telematiikkajärjestelmällä mihin saa sitten perusominaisuuksien lisäksi otettua käyttöön erilaisia palveluita tarpeen mukaan niin että auto vaikka keskustelee itsestään huollon kanssa tulevista tarpeista, kertoo Haavikko.

voimassa olevat lakimääräiset tarkastukset, kuten jarrujen, savutuksen, ajopiirturin ja nopeudenrajoittimen tarkastukset ja todistukset, luettelee Haavikko. Alkuperäisten MAN-varaosien takuuaika on 2 vuotta. - Takuu kattaa myös osan uudelleen asennuksen valtuutetussa MAN-huollossa vaikka korvattava osa olisi asennettu vaik-

ka itse, toteaa Haavikko.

Uutta myyntivoimaa

Myös MAN-myyntiä kehitetään vastaamaan kasvavaa asiakaskuntaa. - Uusimpana myyjänä aloitti Jyväskylän alueella Marko Tikkanen, ilmoittaa Haavikko.

Toimivat huoltopalvelut

Parhaatkin autot tarvitsee huoltoa. MAN Service -konseptista löytyy kaiken kattava Comfort Super -huolto- ja korjaussopimus mikä on hinnoiteltu järkevästi: - Valtuutettu MAN-huoltokorjaamo sitoutuu suorittamaan auton valmistajan ProFit-Check III -ohjelman mukaiset huoltotoimenpiteet, normaalista kulumisesta johtuvat korjaukset sekä sopimuksen solmimishetkellä

Vantaalla oli koeajettavissa myös MAN-sorayhdistelmä. Myös moniakselisten uuden sukupolven autojen myynti on jo alkanut.

MAN-myyjä Rauno Järvenpää (vas.), Konekorjaamo Riikosen Esko Leinonen ja Hyviä uutisia! juontaja Helena Riihitupa kiertuetunnelmissa.

K-Auton MAN Truck & Bus -yksikön johtaja Kari Rautanen oli tyytyväinen kiertuemenestykseen.

Moneen käyttöön soveltuvia MAN TGE paketti- ja retkeilyautoja myytiin useita kiertueella.

Pitkän linjan kuljetusyrittäjä Kari Bäckroos totesi uuden MAN TGX:n erinomaiseksi ajettavaksi koeajolenkillä Espoossa.

Pirkanmaan MAN-myyjä Mika Onnela oli nimensä mukaan onnellinen uuden malliston saamasta vastaanotosta asiakkaiden keskuudessa.

Pohjoisin kiertuepaikka oli Oulussa mutta uutta MANia käytiin näyttämässä myös Napapiirillä joulupukille, joka totesi auton erinomaiseksi lahjojen jakoon...


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teräksenlujaa autovarustelua

HUIPPU-UUTUUDET NYT SAATAVILLA!

LAZER LISÄVALOT

RST-STEELILTÄ

VIRALLINEN MAAHANTUOJA

Teräksenlujaa autovarustelua RST-Steel Oy | Antintie 4 | 85500 Nivala 0400 890 813 | ilpo.eskola@rst-steel.fi

Haikanvuori 3 | 33960 Pirkkala Puh. 0400 159 812 | arttu.eskola@rst-steel.fi WWW.RST-STEEL.FI


82 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaaseen käyttöön tarkoitettuun Mercedes-Benz Arocs mallistoon tuodaan pääsääntöisesti kaikki samat kuljettajaa avustavat järjestelmät ja palvelut kuin Actros mallistoon. Päällerakentajia kiinnostavana uutisena mainittakoon se että neliakselisiin Arocseihin on suunniteltu uusi tilaa säästävä pakokaasujen jälkikäsittelylaitteisto.

Mercedes-Benz Trucks esitteli ensivuoden uutuusmallit ja palvelut

M

ercedes-Benz Trucks esitteli syyskuun lopulla virtuaalisesti mutta suurieleisesti vuodelle 2021 tarkoitetut hyötyauto-uutuudet Saksan Wörthissä.

Now & Next -teeman mukaisen uutuustulvan joukosta nousee erityisesti esiin valmistajan

ensi vuonna sarjatuotantoon kaavaileman sähkökuorma-automalliston raskaisiin jakelukuljetuksiin tarkoitettu eActros. Actros uutta ovat myös täysin uusi kevyemmin varusteltu Actros F ja pienenä sarjana tehtävä Actros Edition 2. Kuorma-autojen rinnalla uutta esiteltiin myös linja-autopuolelle sekä telematiikkapalveluiden saralle. Tär-

keimpiin uutuuksiin lukeutuvat uudet liikenneturvallisuutta kohentavat ajoavustimet. Seuraavassa ohut läpileikkaus maailman suurimman hyötyautovalmistajan tulevalle vuodelle 2021 kaavailemista uutuuksista.

Sähköön mennään

Toistaiseksi vielä esituotantovaiheessa oleva eActros antaa

Pienenä erikoiseränä valmistettava Mercedes-Benz Actros Edition 2 on ylellinen kuorma-auto, niille jotka haluavat työpaikaltaan vielä vähän enemmän.

konkreettisen kuvan tulevasta mallista. Sarjatuotannon sanotaan käynnistyvän jo ensi vuonna Wörthin tehtaalla, nykyisen polttomoottorikuorma-autojen valmistuksen rinnalla. Erityisesti kunnalliseen käyttöön suunniteltu ja eActrosiin pohjautuva täysin uusi eEconic otetaan sarjatuotantoon vuonna 2022. Kysymykseen maakaasuvaihtoehtojen palauttamisesta Mercedeksen mallistoon Daimler linja-autoista vastaava johtaja Till Oberwörder toteaa Daimlerin pysyvän tiukasti muutaman vuoden takaisessa suunnitelmassaan, jossa fokus on sähköisissä voimalinjoissa:

- Uskomme että sekä CNG että LNG ovat siirtymäkauden voimalinjaratkaisuja. Pitkällä tähtäimellä sähkö, eri muodoissaan tulee olemaan kestävämpi vaihtoehto.

Hinnat alkaen mallisto

Täysin uusi Mercedes-Benz Actros F asemoituu valmistajan malliportfoliossa perus Actrosin alapuolelle. Aikaisemman Actros mallisukupolven ratkaisuihin perustuvaa F-sarjaa on saatavana 17 kokoonpanossa ja vain vasemman puoleisella ohjauksella. Valmistajan mukaan Actros F on ihanteellinen tavanomaiseen ja alueelliseen kaukoliikenteeseen

Actros Edition 2 on todellinen WAU! auto, jossa mukavuutta lisäävät mm. nappanahkaiset kojelauta ja ovenkahva sekä tunnelmavalaistus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI sekä erityisesti vaihtolava- ja kippiautokäyttöön. Uudet 2,5 metriä leveät ja 12 cm korkean moottoritunnellin omaavat StreamSpace- ja BigSpace -ohjaamot tarjoavat luokassaan erinomaisen tilavuuden ja kolmen askelman ansiosta autoon kulku on tehty erityisen vaivattomaksi. Ohjaamovarustuksen osalta uudessa Actros F:ssä on vakiona klassinen MB-kojelauta ja perinteiset sivupeilit. Käyttäjäystävällinen 10 tuuman näytöllä varustettu multimediajärjestelmä on sama kuin muissa uusimman sukupolven Actros-malleissa. Vaikka F-sarjasta on karsittu useiden kuljettajaa avustavien varusteiden määrää, on autoon silti tarjolla useimmat valmistajan polttoainetaloutta parantavista järjestelmistä, kuten esimerkiksi topografiatietoja hyöyntävä PPC vakionopeudensäädin. Telematiikkapuolella Actros F hyödyntää ajantasaisempia palveluratkaisuja.

Huolenpitoa

Yksilöllisesti konfiguroitavat palvelupaketit sekä täydellisesti räätälöidyt leasing-, rahoitus- ja vakuutusratkaisut täydentävät Actros F:n palveluspektriä ja lisäävät suunnittelun turvallisuutta näillä alueilla. Tässä suhteessa Mercedes-Benz Trucks on aina luottanut innovatiivisiin ratkaisuihin. Huoltosopimus Mercedes-Benz CompleteMile, joka on saatavana maaliskuusta 2021 lähtien kaikille Actros-, Arocs- ja Atego-malleille monilla Euroopan markkinoilla, on esimerkki tästä. Kuten Mercedes-Benz Complete, joustava huoltosopimus kattaa kaikki korjaamotyöt, myös kuluvat osat, mutta sen käsite on erilainen: kuukausimaksu riippuu tosiasiallisesti ajetuista kilometreistä. Joten ei ole väliä, onko asiakas aktiivinen suhdannealalla, kuten rakentamisessa tai maataloudessa, vai onko sillä vahvemmat tai heikommat kuukaudet ja siten muuttuvat mittarilukemat. Mercedes-Benz CompleteMile voi siten auttaa kassavirran optimoinnissa. Mittarilukemat lähetetään automaattisesti MercedesBenz Uptimen kautta MercedesBenz Trucksin IT-järjestelmiin, ja ne käsitellään saumattomasti digitaalista laskutusta varten.

400 auton erikoiserä - muutama Suomeen..?

Mercedes-Benz Actros Edition 2 -erikoismalli on suunniteltu innovaatioista innostuneille ammattikuljettajille ja yksinyrittäjille, joille työpaikka on toinen koti ja jotka arvostavat yksilöllistä laatua ja huippuluokan mukavuutta. Lähes kaikki mahdolliset tehdasvarusteet ja avustimet sisältäviä autoja valmistetaan vain 400 kappaleen rajoitettu sarja, ja tilaukset käynnistyvät tammikuussa 2021. Aikaisem-

KULJETUS 83

masta vastaavasta 400 kappaleen Edition 1 -sarjasta peräti 3 autoa saatiin myös Suomeen.

Turvallisuutta

Ajoneuvoturvallisuuden parantamiseksi Mercedes-Benz Trucks tuo vuoden 2021 kesäkuussa tarjolle päivitetyn, automaattisella jarrutustoiminnolla täyennetyn Active Sideguard Assist sivutörmäysavustimen sekä Active Drive Assist 2:n, missä on jatkossa myös automaattinen hätäpysäytystoiminto.

Uusi Fleetboard

Uusi Fleetboard-portaali on nopea, skaalautuva ja täsmällinen. Palvelu toimii jatkossa pilvipohjaisena Microsoft Azure Cloud -alustalla ja kaikki palvelut siirretään parhaillaan sinne syyskuusta 2020 alkaen, missä ne ovat vähitellen käytettävissä. Päivityksiä ja uusia ominaisuuksia on luvassa nykyistä tiheämmin. Uuden asiakasrajapinnan myötä Fleetboard antaa uudessa toimintakeskuksessa toimintasuosituksia ja tapahtumaraportointia esimerkiksi odottamattomissa pysähdyksissä. Uusi Fleetboard-asiakasrajapinta tarjoaa myös kattavammat vaihtoehdot ajoneuvojen hallintaan: reaaliaikainen seuranta päivittää kuorma-autojen GPS -sijainnin säännöllisesti 30 sekunnin välein. Tämän lisäksi reittejä voidaan suunnitella ja laskea niistä mahollisesti maksettavat tiemaksut. Lisäksi sovellus tarjoaa ensimmäistä kertaa myös keskitetysti tiedot ajoneuvojen turva-avustinjärjestelmien käytöstä. Fleetboard ilmoittaa, kun kuljettaja kytkee pois päältä aktiivisen jarruavustajan (ABA 5) tai kaistavahdin (LDWS). Fleetboard Manager -sovellus Androidille ja iOS:lle tarjotaan myös uudelle Actros F:lle. Ilmainen työkalu ilmoittaa CO2-päästöt, GPS-sijainnit, etäisyydet ennen huollon eräpäivää ja ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen. Se tarjoaa myös tietoa ajotavan arvioinnista ja tuo esiin säästömahdollisuuksia.

Mercedes-Benz Actros F on lippulaiva Actros5 -mallia pelkistyneempi ja on suunniteltu erityisesti asiakkaille, jotka eivät välttämättä vielä tarvitse kaikkia Actros5:n uusimpia turvallisuus- ja mukavuusinnovaatioita.

kokeiltuihin ratkaisuihin.

Kiinteäelektrolyyttinen

Uudessa akkurakenteessa elektrolyytti on kiinteää. Ratkaisulla saavutetaan noin 25 prosenttia suurempi energiatiheys ja tässä kokoonpanossa akuston 441 kWh:n kapasiteetti. Tämä takaa eCitaro G:lle suotuisissa oloissa noin 220 kilometrin ja talvioloissakin (lämmitys päällä)

130 -taka-akselia, joita nivellinja-autoon voidaan asentaa jopa kaksi kappaletta. Akselille sijoitetut sähkömoottorit tuottavat 2 x 125 kW tehon ja 2 x 485 Nm:n väännön. Sekä uusi eCitaro G että lyhyempi eCitaro ovat saatavilla joko kiinteäelektrolyyttisillä akuilla tai entistä tehokkaammilla, uuden sukupolven NMC-litiumioniakuilla.

Uuden sukupolven katveavustin helpottaa auton kääntymisiä ahtaassa kaupunkiympäristössä ja risteyksissä. Jatkossa tutkaperusteinen järjestelmä jopa pysäyttää auton, jos tutkat havaitsevat vaaratilanteen.

Joukkoliikenne sähköistyy

Mercedes-Benz on vahva tekijä myös joukkoliikenteen ajoneuvovalmistajana. Bussipuolelle esitellään uusi täyssähköinen eCitaro G -nivellinja-auto, jossa ensimmäisenä hyödynnetään innovatiivista kiinteäelektrolyyttistä akkua (solid-state battery). Se eroaa rakenteeltaan nykyisistä litiumioniakuista, joissa anodin ja katodin välissä akkukennossa oleva massa on hyytelömäistä. Vaikka linja-autot eivät ehkä ole kuorma-autolla ajavien puolella se kaikista kiinnostavin autoluokka, kannattaa alan kehittymistä seurata mielenkiinnolla. Useimmat sarjatuotantoon saatettujen sähköautojen tekniikoista pohjautuvat linja-autoissa

jopa 170 kilometrin toimintamatkan. Toinen etu on pitkä toiminta-aika ja teknologialle annetaankin 10 vuoden / 280 MWh takuu. Uuden eCitaro G ja eCitaron normaali latausteho on 150 kW, mutta teho voidaan kaksinkertaistaa katolle sijoitettavilla virrankeräimellä/pantografilla 300 kW:iin. Molemmissa malleissa hyödynnetään sähköistä XF AVE

UUTTA! VERKKOKAUPPA AVOINNA 24/7!

FORANKRA KUORMANSIDONTATUOTTEET! Widnin toimiessa Forankran tuotteiden pääjakelijana Suomessa löydät tuotevalikoimastamme laajan kattauksen päällirakenne- ja kuormansidontatuotteita. Tuotevalikoimasta löytyvät mm. laadukkaat sidontavyöt, Ergobar-kuormatuet, välitasojärjestelmät sekä lämpöseinät ja -huput. Olemme avanneet verkkokaupan osoitteessa www.widni.fi helpottamaan sopimusasiakkaidemme päivittäistä toimintaa. Tervetuloa tutustumaan!

Widni Oy

Valokaari 8, 00750 Helsinki

p. 09 7518 0500

Sähköposti: info@widni.fi

WIDNI.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

84 KULJETUS

Radio Novan ja Mercedes- Benzin Yöradion ohjelma-ajat 3.8. 2020 alkaen: maanantai - torstai klo 22-02 ja perjantaisin klo 23-03.

Radio Nova ja Mercedes-Benz aloittivat liikenneradion yön ammattilaisille

R

adio Nova aloitti elokuun alussa liikenteeseen painottuvan yöradion. Ohjelmaa juontavat tunnetut radioäänet Pertti ja Lauri Salovaara ja lähetystä tehdään suorana joka arki-ilta elokuun 3. päivästä eteenpäin. Ohjelman yhteistyökumppanina ja mahdollistajana toimii Veho ja Mercedes-Benz kuorma-autot.

Yli 700 000 ihmistä tekee Suomessa säännöllistä yötyötä. Heistä iso osa liikkuu pyörien päällä raskaan liikenteen kuljettajina, poliiseina, palomiehinä, bussi- ja taksikuljettajina. - Monista toiveista huolimatta kaupallisessa radiossa ei hetkeen ole ollut tälle porukalle suunnattua yöradiota. Vehon ja Mercedes-Benz kuorma-autojen kanssa löytyi nopeasti yhteinen sävel ja pääsemme elokuusta eteenpäin tekemään viihdyttävää, valtakunnallista yöradiota. Haluamme auttaa jaksamaan niin ratin takana kuin tehtaan hihnallakin, iloitsee Radio Novan kanavapäällikkö Niina Jokiaho. - Radio Nova Liikenteessä on muodostunut liikenneradion kulmakiveksi maassamme ja nyt pystymme tarjoamaan ajantasaista liikenne- ja kelitietoa sekä

Radio Novan yöradiota juontavilla Pertti (oik.) ja Lauri Salovaaralla on pitkä kokemus radion ja juuri erityisesti liikenneohjelmien tekijöinä. Yöradion lupaus teiden ammattilaisille ja muille yön kuulijoille on puolustaa niin liikenneturvallisuutta kuin monimuotoista jaksamista.

viihdyttävää seuraa myös öisin, Jokiaho toteaa.

Tavoitteena turvallisempi liikenne

Yöradio on liikenneohjelma erityisesti niille, jotka istuvat ratin taakse muiden käydessä nukkumaan. Ohjelman keskiössä ovat turvallisuus ja jaksaminen. Ajankohtaisiin teemoihin tullaan ottamaan vahvasti mukaan yöliikenteen todelliset asiantuntijat, ne tien päällä liikkuvat kuuntelijat. - Yöliikenteen ja teillä liikkuvan tavaran määrä kasvaa jatkuvasti, kuten myös ajoneuvoyhdistelmien pituudet ja painot. Kuljettajien ja kuljetusyritysten vastuu teiden turvallisuudesta

nousee nopeammin kuin mitä olosuhteet kehittyvät. Radio Novan Yöradion mukanaolo on yksi Vehon tavoista auttaa yöllä liikkuvia ammattiautoilijoita ja viranomaisia työssään, tehdä liikkumisesta turvallisempaa ja parantaa ammattikuljettajan työn arvostusta, sanoo MercedesBenz-kuorma-autojen myyntijohtaja Jouni Kummala Veholta. - Turvallisuuden parantamiseen tehdään jatkuvasti töitä teknologian kehittämisen parissa, apuvälineet auttavat, mutta tärkein toimija turvallisuuden saralla on edelleen kuljettaja. Asenne, osaaminen ja jaksaminen ovat asioita, joihin ei ole olemassa automaattisia avusti-

mia, vaan kuljettaja on kippari, jonka toiminta vaikuttaa kaikkeen, sanoo Vehon toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen. - Siksi ala kaipaa juuri Yöradion kaltaista ohjelmaa, Ruotsalainen jatkaa.

Auttaa jaksamaan niin rekan hytissä kuin yökahvilassakin

Ohjelmaa juontavilla Pertti ja Lauri Salovaaralla on pitkä kokemus radion ja juuri erityisesti liikenneohjelmien tekijöinä. - Toisen ihmisen kohtaaminen on yöradiossa tärkeää, se että tullaan saman asian äärelle ja opitaan toisiltamme asioita liikenteestä sekä elämästä, toteaa

ohjelman toinen juontaja Pertti Salovaara. - On todella mielenkiintoista kuulla ja välittää illan kuulumisia rekan hytistä toiseen, Salovaara toteaa. Yöradion lupaus teiden ammattilaisille ja muille yön kuulijoille on puolustaa niin liikenneturvallisuutta kuin monimuotoista jaksamista. Yöradion kyydissä kuuntelijat pääsevät niin repsikaksi rekan hyttiin ja kuin rahtisatamien sykkeeseen. Paikkoihin, jotka öisin pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Radio Novan ja MercedesBenzin Yöradion ohjelma-ajat 3.8. 2020 alkaen: maanantai torstai klo 22-02 ja perjantaisin klo 23-03.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85

Uusi Veho hyötyajoneuvokeskus valmistuu Vantaan Vehkalaan 2021

V

eho rakennuttaa Vantaan Vehkalaan uuden 12 000 m2:n kiinteistön, joka keskittyy puhtaasti Mercedes-Benz -hyötyajoneuvoihin. Veho Oy Ab ja Varte Oy ovat allekirjoittaneet 7.8. rakentamisen urakkasopimuksen. Rakentaminen on jo aloitettu ja keskuksen on määrä valmistua 2021 loppuun mennessä.

Veho on panostanut viime vuosina voimakkaasti asiakaspalveluun sekä oman, koko maan kattavan myynti- ja huoltoverkoston kehittämiseen. - Ajoneuvokannat ovat kehittyneet positiivisesti koko maassa ja asiakkaidemme tarpeet ovat muuttuneet. Haluammekin hyötyajoneuvoliiketoiminnassa panostaa asiakkaidemme ajoneuvojen elinkaaren hallintaan ja olemme investoineet määrätietoisesti uusiin toimitiloihin, nykyaikaisiin ja turvallisiin työvälineisiin sekä henkilöstön koulutukseen, kertoo Vehon toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen. - Vallitsevasta haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta on

Vantaalle rakennettava noin 12 000 m2:n hyötyajoneuvokeskus keskittyy puhtaasti Mercedes-Benz -hyötyajoneuvojen myynti-, huolto- ja korjaustoimintoihin.

tärkeää katsoa ja suunnitella asioita tulevaisuuteen. Investoinnilla turvaamme pääkaupunkiseudun kasvavan MercedesBenz-ajoneuvokannan huoltotarpeet. Suunnittelun keskiössä on ollut alusta pitäen positiivisen asiakaskokemuksen varmistaminen, Vehon kuorma- ja linja-autoliiketoiminnan johtaja Rami

Keinänen toteaa.

Kokonaisvaltaista palvelua hyötyajoneuvoille

Vantaalle rakennettava noin 12 000 m2:n hyötyajoneuvokeskus keskittyy puhtaasti Mercedes-Benz -hyötyajoneuvojen myynti-, huolto- ja korjaustoimintoihin. Vehkalaan sijoittuva

Oulun Oritkariin rakennettava n. 3 000 m2:n kokoinen Vehon uusi toimitalo sijoittuu merenrantaan, sataman läheisyyteen.

Veho investoi uuteen asiakaspalvelukeskukseen Oulussa

V

eho Oy Ab ja Terwarahasto 1 Ky ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen uuden asiakaspalvelukeskuksen rakennushankkeesta. Rakennustyöt Oulussa käynnistyvät syksyllä 2020, ja toimitalo valmistuu loppuvuodesta 2021. Veho on panostanut viime vuosina voimakkaasti asiakaspalveluun sekä myynti- ja huoltoverkostonsa kehittämiseen. Oulun uuden asiakaspalvelukeskuksen myötä se palvelee jatkossa entistä laajemmin ja monipuolisemmin hyötyajoneuvoasiakkaitaan ympäri Suomea. Oulussa myydään Vehon maahantuomia Mercedes-Benz-paketti- ja kuorma-autoja sekä Fuso Canter -mallistoa. Valtuutettu monimerkkikorjaamo tarjoaa varaosaja huoltopalveluita Mercedes-Benz- ja Setra-linja-autoille sekä SISU-kuorma-autoasiakkaille. Uusissa moderneissa tiloissa on mm. 38 metriä pitkä dynamometrihalli, joka mahdollistaa uusien HCT -yhdistelmien tarkastukset.

- Laadukas ja luotettava asiakaspalvelu on koko toimintamme kivijalka. Panostamalla uusiin toimitiloihin, nykyaikaisiin ja turvallisiin työvälineisiin sekä henkilöstömme ammattitaitoon vahvistamme strategiamme mukaisesti koko maan kattavaa hyötyajoneuvoverkostoamme, kertoo Vehon kuorma- ja linja-autoliiketoiminnan johtaja Rami Keinänen. Oulun Oritkariin rakennettava n. 3 000 m2:n kokoinen toimitalo sijoittuu merenrantaan, sataman läheisyyteen. Tontin pinta-ala on 2,8 hehtaaria, ja se sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. - Haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta haluamme katsoa eteenpäin ja suunnitella askelia tulevaisuuteen. Uusi rakennushanke on tärkeä päätös, jolla Mercedes-Benz-kuorma-autojen positiivinen kehitys Oulussa saadaan turvattua myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi uusi Actros on erittäin turvallinen kuorma-auto liikenteessä, ja haluamme, että se myös huolletaan turvallisissa ja nykyaikaisissa tiloissa, Keinänen toteaa.

keskus on hyvien liikenneyhteyksien varrella Kehä III:n ja Valtatie 3 kupeessa, Vehkalan aseman vieressä. Tontin pintaala on noin 10 ha. Rakennushankkeessa vastuullisuus ja ympäristönäkökulma ovat tärkeässä roolissa. Energiaratkaisuissa korostuvat monipuolisesti ympäristöasiat, joita

ovat mm. maalämpö, viherkatto sekä uusiutuvaa energiaa tuottavat aurinkopaneelit. Kyseessä on iso ja ainutlaatuinen hyötyajoneuvohanke, jossa on huomioitu digitalisoituminen sekä autoalan sähköistyminen mm. latauspisteiden määrällä sisä- ja ulkotiloissa. Keskuksen yhteyteen rakennetaan myös ympäri vuorokauden auki oleva hyötyajoneuvojen autopesula sekä hyötyajoneuvojen katsastustoiminnot. - Strategiamme mukaisesti kehitämme koko maan kattavaa hyötyajoneuvoverkostoamme ja vuonna 2021, kun kiinteistö on valmis, olemme valmiina täyttämään asiakkaiden, henkilökuntamme ja päämiehen odotukset pitkäksi aikaa pääkaupunkiseudulla. Vehkalan valmistuttua toiminta Lommilassa päättyy. Uusi hyötyajoneuvokeskuksemme mahdollistaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ammattitaitoisen henkilökuntamme kanssa, Rami Keinänen kertoo tyytyväisenä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

86 KULJETUS

HF-Autohuolto Oy VOLVO JA RENAULT KUORMA-AUTOJEN VALTUUTETTU MERKKIKORJAAMO VALTRA, KOME, PALFINGER JA LUMIKKO: VALTUUTETTU HUOLTOPISTE & VARAOSAT PALVELUMME MERKISTÄ RIIPPUMATTA * Raskaan kaluston huollot ja korjaukset * Varaosat * Rengaspalvelut * Katsastuspalvelu * Huoltosopimukset * Kuljettajakoulutukset * Digipiirturitietojen tallennuspalvelu * Päällirakennevalmistus ja korjaus * Kolarikorjaukset ja runkotyöt *Traktorihuolto, myös muut laitteet * Linde (ent. AGA) kaasumyynti ja noutopistepalvelu TEITÄ PALVELEVAT Tehtaankatu 5 Huoltokorjaamo * työn vastaanotto 010 239 2050 * varaosamyynti 010 239 2060 * rengaspalvelut 050 407 7126 Tehtaankatu 17 Päällirakenteet ja kolarikorjaukset * työn vastaanotto 050 411 5314 * Valtra huolto 0400 477 106 * varaosat 050 436 6560 * AGA kaasumyynti 050 448 1420 Automyynti Volvo Truck Center / Jari Saloranta puh 050 447 7780

AUKIOLOAJAT JA OSOITE Tehtaankatu 5 ma - pe 7-22 lauantai 8-14

Tehtaankatu 17 ma - pe 7-15 lauantaisin suljettu

www.hf-autohuolto.fi

Tervetuloa! PÄIVYSTYS YMPÄRI VUOROKAUDEN VOLVO ACTION SERVICE RENAULT 24/7 HF RENGASPÄIVYSTYS 24h

0800 113 202 00800 1234 2424 050 437 0401

DAF CF Electric on täydellinen päästötön ja hiljainen ratkaisu kaupunkialueille esimerkiksi yleiseen jakelukäyttöön, myymälöiden tavarantoimituksiin ja jätteenkeräykseen.

DAF CF Electricin toimintamatka kaksinkertaistui

D

AF Trucks on ottanut sähköisen voimansiirron kehityksessä uuden edistysaskeleen pidentämällä DAF CF Electricin toimintamatkaa VDL e-power -teknologian avulla kaksinkertaiseksi, eli yli 200 kilometriin. Lisäksi uuden sukupolven akut ovat 700 kiloa aiempia kevyemmät, mikä lisää suoraan hyötykuormaa. DAF on täysin sähkökäyttöisten kuorma-autojen kehityksen ja myynnin eturintamassa. Ensimmäisten CF Electric -mallien käyttötestit aloitettiin jo vuonna 2018 alankomaalaisten ja saksalaisten asiakkaiden kanssa, ja uudella ohjelmistolla ja kojelaudalla varustettu toinen sukupolvi tuli myyntiin viime vuonna.

Vetoauto ja alusta

DAF CF Electric on täydellinen päästötön ja hiljainen ratkaisu kaupunkialueille esimerkiksi yleiseen jakelukäyttöön, myymälöiden tavarantoimituksiin ja jätteenkeräykseen. DAF CF Electric on tällä hetkellä saatavana 4x2-vetoautona (kokonaismassa 37 tonnia) ja 6x2-alustana (kokonaismassa 28 tonnia), jossa on erinomaisen ohjattavuuden takaava ohjattu teliakseli.

Hyväksi havaittua ja luotettavaa teknologiaa

CF Electricin uusimman sukupolven lähtökohtana on aiempien mallien todistettu luotettavuus ja helppokäyttöisyys. Uusi lisä niissä on entistä tehokkaampi 350 kWh:n akku (hyötyteho 315 kWh). Se on myös huomattavasti (700 kg) aiempaa kevyempi, mikä lisää suoraan hyötykuormakapasiteettia. Akku esilämmitetään, minkä ansiosta sen lämpötila pysyy säästä riippumatta aina 25-40 C:ssa. Näin akku säilyttää suorituskykynsä ja kestää pidempään.

500 kilometriä sähköllä päivässä

Kooltaan entisen kokoisella mutta kapasiteetiltaan suuremmalla akulla CF Electric kulkee yli 200 kilometriä, eli aiempiin sukupolviin verrattuna kaksinkertaisen matkan. Akku ladataan yleensä kuorma-auton varikolla, ja 250 kilowatin latausasemalla sen täyteen lataaminen kestää noin 75 minuuttia. Jos akkua ladataan lastaamisen tai ajotauon aikana, DAF CF Electricillä voi ajaa pelkästään sähköllä jopa 500 kilometriä päivässä. Tästä on kuorma-auton tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta huomattavaa hyötyä.

Erityishuomioita hankinnasta ja käytöstä

Sähkökäyttöiset ajoneuvot edellyttävät asiakkaalta tietyntyyppistä lähestymistapaa. Siksi DAF tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä reittisimulointimalleja, jotka auttavat luomaan ajoneuvolle tehokkaan käyttösuunnitelman ja opastavat akun lataamisessa järkevästi ja tehokkaasti. DAF tarjoaa yhdessä VDL:n ja tiettyjen muiden toimittajiensa kanssa asiakkailleen neuvontaa myös latausinfrastruktuurin optimointiin.

Myyntiin syyskuussa

Pidemmän toimintamatkan CF Electric tulee myyntiin syyskuussa ja toimitukset aloitettaneen alkuvuodesta 2021.

”Merkittävä edistysaskel”

- Uusi toimintamatkaltaan pidempi CF Electric vahvistaa asemaamme sähköisten maantiekuljetusten edelläkävijänä. Se on kehitetty vastaukseksi tavoitteisiin pienentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa ilmanlaatua kaupungeissa. Pelkällä sähköllä 500 kilometriä päivässä kulkeva kuorma-auto on kuljetusyrityksille todellinen vaihtoehto, toteaa DAF:n tuotekehityksestä vastaava johtaja Ron Borsboom.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

Sivukamerat onnettomuuksien ehkäisyyn

K

amerajärjestelmiä, peruutustutkia ja summereita valmis- tavan Brigaden missiona on vähentää liikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia ja sitä kautta pelastaa ihmishenkiä. Mielenkiintoinen onnettomuuksia tehokkaasti ehkäisevä tuote on sivukamerat. Brigade sivukamerat auttavat kuljettajaa näkemään ajoneuvon vieressä, kuolleessa kulmassa olevat jalankulkijat, pyöräilijät ja muut tiellä liikkujat. - Todella hyvän kuvanlaadun tarjoavat HD sivukamerat ehkäisevät tehokkaastti onnettomuuksia ja pelastava ihmishenkiä. Ne soveltuvat asennettavaksi kaikkiin hyötyajoneuvoihin

sekä myös työkoneisiin, joilla usein operoidaan asutuskeskuksissa, tehdasalueilla ym. missä on niiden ympärillä liikennettä, kertoo Brigade tuotteiden maahantuojana toimivan Suomen Elektrolind Oy:n Jan Barck. Sivukamerat voidaan asentaa Brigaden kamerajärjestelmiin sekä myös muiden valmistajien järjestelmiin. - Sivukamera on loistava lisävaruste esimerkiksi ajoneuvoon missä on Bridgaden monitori ja peruutuskamera. Sivukameran asentaminen käy helposti; tarvitaan vain yksi välikaapeli. Ja investointina turvallisuutta erittäin paljon lisäävä sivukamera on edullinen: asennustöineen vain muutaman sadan euron luokkaa, ilmoittaa Barck.

Todella hyvän kuvanlaadun tarjoavat Brigade HD sivukamerat voidaan asentaa Brigaden kamerajärjestelmiin.

Kompaktin kokoinen sivukamera on kätevä asentaa vaikkapa korotuspalalla vilkun yläpuolelle.

Brigaden HD sivukamerat auttavat kuljettajaa näkemään ajoneuvon vieressä, kuolleessa kulmassa olevat jalankulkijat, pyöräilijät ja muut tiellä liikkujat.


88 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RengasCenter Vesalan Rengas palvelee raskasta kalustoa Hollolassa Kukonkoivun teollisuusalueella, osoitteessa Rengassupantie 1.

Raskaan kaluston osaavaa rengaspalvelua Hollolassa R

engasCenter -ketjuun kuuluva Vesalan Rengas avasi kevättalvella uuden raskaan kaluston rengaspalvelupisteen Hollolan Kukonkoivun teollisuusalueelle. Hyötyajoneuvojen lisäksi palvellaan myös työkonekalustoa kaikissa rengasasioissa.

RengasCenter Vesalan Renkaan yrittäjä Mika Leminen (vas.) ja Hannes Pohjolainen palvelevat asiakkaita raskaan kaluston kaikissa rengasasioissa vankalla kokemuksella. Hannes on myynyt renkaita kuorma-autoihin ja työkoneisiin jo 24 vuotta.

Puutavara-autoilijat ovat tärkeää Vesalan Renkaan asiakaskuntaa. Läpiajettavaan halliin mahtuu sisään pitkät yhdistelmät ja erittäin ammattitaitoiset asentajat takaavat sen että kaikki rengastyöt tehdään laadukkaasti.

- Rengastyöt uudella toimipisteellä on saatu vauhdikkaasti käyntiin ja asiakkailta on tullut paljon kiitosta; sijainti on kuorma-autojen reittien varrella ja meille on helppo poiketa kun pihaan mahtuu isoimmillakin yhdistelmillä. Vt 12 eteläisen kehätie -hankekokonaisuuden valmistuessa vuoden 2020 lopulla liikkeelle saapuminen helpottuu entisestään. Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie. Nykyinen tie kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennetun kaupunkimaisen alueen läpi, eikä sille ole toistaiseksi ollut vaihtoehtoisia reittejä, kertoo Vesalan Renkaan Mika Leminen. Uusi halli on yhdistelmällä läpiajettava ja lisäksi samaan aikaan sisään mahtuu rengashuoltoon pari muutakin ajoneuvoa. - Palvelemme edelleen myös henkilöautopuolen asiakkaita tutussa Hollolan Vesalan pisteessämme. Laajentuneen toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden optimoinnin kannalta kevyen- ja raskaan kaluston eriyttäminen lisää kuitenkin tyytyväisyyttä kummassakin asiakassegmentissä, kertoo Vesalan Renkaan Mika Leminen. Pari vuotta sitten Hollolan Nuoreksi Yrittäjäksi valittu Mika Leminen aloitti rengasalalalla vuosikymmen sitten: - Tein aikanaan muun muassa urakointitöitä ja jossain vaihees-


METSÄALAN AMMATTILEHTI sa hankin rengaskoneen omiin tarpeisiin. Myin joitain renkaita ja siitä toiminta lähti kehittymään.

Hyvää yhteistyötä

Vuodenvaihteessa 2020 Vesalan Rengas liittyi yrittäjäomisteiseen ja valmistajasta riippumattomaan RengasCenter -ketjuun. - Sukulaismies oli Kotkassa pitkään RengasCenter -yrittäjä ja muutenkin yhteistyöstä on saanut kuulla paljon hyvää. Kun RengasCenterin toimitusjohtaja Juha Torkkola soitteli ja juteltiin mahdollisuuksista niin ketjuun liittyminen tuntui järkevältä vaihtoehdolta. Erittäin tärkeä asia on, ettei RengasCenter ole sitoutunut pelkästään yksittäisiin tuotemerkkeihin. Ketjun sopimuspolitiikka antaa mahdollisuuden tarjota asiakkaille juuri heidän tarpeisiinsa sopivimmat tuotteet kustannustehokkaasti. Voimme myös kehittää omaa toimintaamme asiakkaiden parhaaksi ilman ketjun tiukkaa ohjausta; saaden silti paljon tietoja ja ajatuksia RengasCenteriltä, sekä sen muilta jäsenliikkeiltä, sanoo Leminen.

Kaikkea löytyy

Vesalan Rengas tarjoaa raskaaseen kalustoon toimivat rengasratkaisut ja ensiluokkaisen asiakaspalvelun. - Puutavara-autopuolella asiakkaat haluavat yleensä alle perinteisiä Premium-valmistajien

KULJETUS 89

renkaita. Kuitenkin myös keskihintaisista renkaista löytyy varteenotettavia vaihtoehtoja ja esimerkiksi Barum on osoittautunut monelle asiakkaalle loistavaksi valinnaksi. Edullisemmista merkeistä taas esimerkiksi Cordiant toimii loistavasti puutavaraperävaunuissa. Kiinalaisten halparenkaiden suosio on laskenut koko ajan kuljetusalalla varsinkin kun hintaerot ovat supistuneet. Rengasta valittaessa kilometrituloksen lisäksi ratkaisee erityisesti renkaan oikeat ominaisuudet. Hinta-laatusuhteen on oltava kohdallaan valveutuneiden asiakkaiden kanssa neuvotellessa. Renkaan rungon pinnoitettavuus lisää renkaan käyttöikää sekä vastinetta rahalle, muistuttaa Leminen.

Yrittäjävetoista palvelua

Uusien renkaiden ja vanteiden myynnin lisäksi Vesalan Renkaalla hoituu kaikki raskaan kaluston rengastyöt ja -korjaukset. Lisäksi asiakkaan saatavissa on laadukkaasti pinnoitetut renkaat yhteistyökumppaneiden kautta. - Liikumme myös kentällä huoltoautolla paikkaamassa rengasvaurioita. Asentajillamme on erittäin vahva alan osaaminen ja kokemus, mikä takaa laadukkaan työnjäljen ja asiakastyytyväisyyden. Myös renkaiden oikea valinta vaatii tietoa, mikä korostuu erityisesti maatalousja työkonerengaspuolella, toteaa Leminen.

Uusien renkaiden, pinnoitusten ja vanteiden lisäksi Vesalan Rengas asentaa ja korjaa renkaat - tienpäälläkin.

Yrittäjävetoisuus näkyy joustavissa aukioloajoissa ja ripeässä palvelussa: - Esimerkiksi viime sunnuntaina asiakkaan hakeauton rengas piti saada kuntoon niin hoidimme asian kymmenen aikaan illalla. Joustavuus ja nopeus ovat palvelumme kulmakiviä yhdessä laadukkaiden rengastuotteiden kanssa, sanoo yrittäjä Mika Leminen.

- Joustavuus ja nopeus ovat palvelumme kulmakiviä yhdessä laadukkaiden rengastuotteiden kanssa, sanoo yrittäjä Mika Leminen.

Kestoa puunkuormaukseen I

WWW.MILCOA.F

Dura-Flanget® reunatakuulla Rakennetakuu 5 v Alcoan taottu kesto Entistä kevyemmät 22,5 x 8,25 / 9”

PERFORMANCE RELIABILITY QUALITY Alcoa® Wheels is a product brand of Howmet Aerospace.


66 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

Kuljetusliike O Malinen Oy kuljettaa puuta tällä hetkellä seitsemällä omalla ja kolmella yhteistyökumppanin puutavarayksiköllä.

Kuljetusliike O Malinen Oy uuteen omistukseen

P

naa kuutiometriä ja liikevaihtoa kertyy noin 25 miljoonaa euroa. - Me luotamme Suomen metsäteollisuuden kehitykseen. Siksi halusimme varmistaa toimivan ja kannattavan yrityksen säilymisen ostamalla Kuljetusliike O Malinen Oy:n liiketoiminnan. Tämä vahvistaa myös koko QTeamiä ja siinä mukana olevia yrityksiä, arvioi Pasi Korhonen. QTeamin metsäalan asiakkaisiin kuuluu tällä hetkellä muun muassa Stora Enso, Metsähallitus ja UPM-Kymmene. Kuljetusliike O Malinen Oy on hoitanut Stora Enson alueellisia puunkuljetuksia sekä Kuhmo Oy:n, Metsähallituksen ja Metsäkontion kuljetuksia.

asi Korhonen, Harri Pääkkönen ja Marko Leinonen ovat ostaneet 1. syyskuuta tehdyllä liiketoimintakaupalla kuhmolaisen Kuljetusliike O Malinen Oy:n. Kauppa käsittää yrityksen toiminimen ja kaluston.

Työntekijät jatkavat yrityksessä vanhoina työntekijöinä. Viimeksi päättyneellä tilikaudella 2019-2020 yhtiön liikevaihto oli 5,6 miljoonan euroa ja se kuljetti seitsemällä omalla ja kolmella yhteistyökumppanin puutavarayksiköllä 800 000 m3 puuta eri tuotantolaitoksille. Liiketoiminnan myyneen Olavi Malisen (58) mukaan kauppa syntyi hänen aloitteestaan: - Kun omasta perheestä ei löytynyt yritykselle jatkajaa, halusin varmistaa, että vuodesta 1992 omistamani yritys jää kokonaisuutena hyviin käsiin ja sen on mahdollista edelleen kehittyä. Kyseessä on siis hallittu sukupolvenvaihdos. - Kauppa lähti liikkeelle siitä, kun tarjosin liiketoimintakaupan mahdollisuutta QTeamille, jossa yritykseni on ollut mukana 1990 -luvun alusta lähtien, Malinen selvittää. Myös valtakunnallisesti toimivan QTeam Systems Oy:n omistajat Pasi Korhonen, Harri Pääkkönen ja Marko Leinonen korostavat, että Kuljetusliike O Malinen Oy on ostajille tuttu ja yhteistyötä on tehty pit-

Kuljetusliike O Malinen Oy:n Olavi Malinen (kesk.) sai yritykselleen jatkajat. Kuvassa kätellään liiketoimintakaupan kunniaksi Pasi Korhosen (vas.) ja Harri Pääkkösen kanssa.

kään. Kuljetusliike O Malinen Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Pasi Korhonen. Olavi Malinen jää edelleen kuljetusliikkeen palvelukseen. Hänen vastuullaan on kaluston kunnossapito ja kehitystehtävät kunnossapitopäällikön nimikkeellä. Kuljetusten ohjaamisesta ja työnjohdosta vastaa Harri Pääkkönen logistiikkapäällikön nimikkeellä.

Merkittävä osa kokonaisuutta

Toimitusjohtaja Korhonen

korostaa yhtiön merkitystä koko QTeamin verkostossa ja Malisen henkilökohtaista osaamista ja hänen tekemäänsä kehitystyötä. - Samalla kun ostamme alueellisesti merkittävän puunkuljetusyrityksen liiketoiminnan, voimme entistä tehokkaammin hyödyntää Olavin kokemusta ja osaamista koko QTeamin puutavarankuljetusten sekä muun toiminnan kehittämisessä. Myös Olavi Malinen korostaa verkostoitumisen hyötyjä: - Kun olen ollut QTeamin toiminnassa mukana alusta lähtien,

olen havainnut, mikä hyöty toiminnan laajuudella ja volyymillä esimerkiksi sopimusneuvotteluissa ja hankinnoissa on!

Yritys luottaa tulevaisuuteen

QTeamissä on mukana noin 100 metsäsektorille erikoistunutta yritystä. Metsäsektori on yksi tärkeistä QTeamin toimialoista. Toimitusjohtaja Pasi Korhosen mukaan QTeamin Suomen metsäteollisuutta palvelevien yritysten yhteinen kuljetusmäärä on vuositasolla noin kolme miljoo-

Kuljetusliike O Malinen Oy

- Toiminnan käynnisti vuonna 1966 Veikko Malinen Kuhmossa. - Olavi Malinen mukaan kuljettajaksi vuonna 1983, osakkaaksi 1987. - Yrittäjäksi vuonna 1992. - Uudet omistajat 1.9.2020 lähtien Pasi Korhonen, Harri Pääkkönen ja Marko Leinonen. - Liikevaihto tilikaudella 2019 -2020 5,6 miljoonaa euroa. - Käytössä 7 puutavarayksikköä sekä kaksi yhteistyökumppania. - Työllistää tällä hetkellä 18 kuljettajaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

92 KULJETUS

Uuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään.

I-Save-toiminnolla varustettu Volvo FH on entistäkin tehokkaampi

Polttoainesäästöjä jopa 10 prosenttia

I

-Save-toiminnolla varustettu Volvo FH julkaistaan nyt entistä taloudellisempana versiona, joka voi vähentää polttoainekustannuksia jopa kymmenellä prosentilla. Tämä merkitsee merkittävää kolmen prosenttiyksikön parannusta edelliseen sukupolveen verrattuna.

- Polttoaineenkulutuksen vähentäminen ja sen myötä CO2 -päästöjen vähentäminen on ratkaisevan tärkeää kaikille kuljetusyrityksille, etenkin niille, jotka suorittavat kaukokuljetuksia. Uuden Volvo FH:n ja I-Save-toiminnon avulla pystymme tarjoamaan kuljetusyrityksille entistä paremmat mahdollisuudet käyttökustannusten ja ympäristövaikutusten vähen-

tämiseen, sanoo Jessica Sandström, Volvo Trucksin Senior Vice President, Product Management. I-Save-toiminnolla varustettu uusi Volvo FH on osa Volvo Trucksin uutta eurooppalaista tuotevalikoimaa, joka esiteltiin tänä keväänä. I-Save sisältää monia polttoainetta säästäviä ratkaisuja, joista tärkein on Volvo D13TC -moottori. Volvon 13 litran turbocompound-moottori, joka julkaistiin vuoden 2019 alussa, on yhtiön tähän mennessä polttoainetehokkain moottori. Kun ensimmäisen sukupolven I-Save-toiminnolla varustettu Volvo FH lanseerattiin vuonna 2019, Volvo Trucks osoitti, että tämä ratkaisu voi alentaa polttoaineen (dieselin ja AdBluen) kustannuksia jopa seitsemällä prosentilla verrattuna kuorma-

autoon, jonka tavanomaisessa 13 litran moottorissa ei ole I-Save -toimintoa. Tämä luku on vahvitettu riippumattomilla testeillä ja asiakaskokemuksen kautta. - Pienen polttoaineenkulutuksen, alhaisen melutason ja hyvän ajettavuuden yhdistelmä on saanut erittäin myönteisen vastaanoton. Monet kuljetusyritykset näkevät I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n tapana pienentää hiilijalanjälkeään, sanoo Sandström. Uuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään. Käyttäjätietoanalyysiin perustuvien ohjelmistopäivitysten avulla on hienosäädetty ja optimoitu polttoaineenkulutuksen ja ajettavuuden välistä tasapainoa,

RIIKO® päällirakenteet

mikä vähentää polttoaineenkulutusta Eco-tilassa. - Tämä tulos tarkoittaa sitä, että valitsemalla uuden I Save -toiminnolla varustetun Volvo FH:n kuljetusyritykset voivat vähentää polttoaineenkulutustaan jopa kymmenellä prosentilla verrattuna tavalliseen, 13-litraisella moottorilla varustettuun Volvo FH:hon (Euro 6 step D*). Käytännössä voidaan saavuttaa vieläkin suuremmat säästöt, koska suurin osa I-Save-toiminnolla varustetun uuden Volvo FH:n ostavista asiakkaista korvaa sillä vanhemman kuormaauton, jonka polttoaineenkulutus on suurempi, Jessica Sandström selittää.

rustettu Volvo FH ei ole merkittävä edistysaskel vain polttoainetalouden kannalta. Sen optimoitu vääntömomentti laajalla kierroslukualueella mahdollistaa sujuvan ajon ja tuottaa tarvittavan tehon suuren ja tasaisen keskimääräisen nopeuden ylläpitoon jopa haastavassa mäkimaastossa. - Teemme polttoainetehokkaasta ajamisesta entistä helpompaa ja mukavampaa jopa mäkisillä teillä. Lisäksi uuden Volvo FH:n huippulaatuinen kuljettajan työympäristö auttaa kuljettajia suoriutumaan ihanteellisesti koko työvuoronsa ajan, toteaa Sandström.

Polttoainetehokkuus ja erinomainen ajettavuus

Uusi I-Save-toiminnolla va-

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Myyntipäällikkö

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0504775918

0400371204 0400576541

esko.leinonen@riiko.fi

jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vehon hyötyajoneuvoverkostossa organisaatiomuutoksia

V

ehon hyötyajoneuvojen verkosto organisoituu myyn- nin ja huollon osalta kolmeen maantieteelliseen alueeseen: Etelä-Suomi, Keski-Suomi ja PohjoisSuomi.

- Haluamme Vehona tarjota asiakkaillemme turvallisten ja kokonaistaloudellisten ajoneuvojen lisäksi myös ammattimaisen ja hyvän asiakaskokemuksen. Hyvä asiakaskokemus syntyy monesta pienestä palasesta ja näitä pieniä asioita haluamme kehittää jatkossa entistä dedikoituneemmin, kertoo Vehon kuorma- ja linja-autoliiketoiminnan johtaja Rami Keinänen. Seuraavat muutokset astuivat voimaan 1.8.2020: Etelä-Suomen aluemyyntijoh-

tajaksi on nimitetty Mika Liljeström, jonka vastuualueeseen kuuluvat Lommilan, Ylästön, Pirkkalan, Liedon ja Porin toimipisteet. Keski-Suomen aluemyyntijohtajaksi on nimitetty JuhaPekka Kovanen, jonka vastuualueeseen kuuluvat Lappeenrannan, Lahden, Jyväskylän, Kouvolan ja Kuopion toimipisteet. Myyntijohtaja Antti Langinkosken vastuulla on PohjoisSuomen myyntialue, johon kuuluvat Rovaniemen, Oulun, Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan toimipisteet. Langinkoski on vastannut aikaisemmin käytettyjen kuorma-autojen ketjuohjauksesta sekä CharterWay Rent vuokraustoiminnasta ja näiden vetovastuu säilyy edelleen Langinkoskella. Etelä-Suomen aluehuoltojoh-

tajaksi on nimitetty Jussi Jalonen, jonka vastuualueeseen kuuluvat huollon liiketoiminta pääkaupunkiseudulla, Liedossa, Salossa, Raaseporissa ja Porissa. Keski-Suomen aluehuoltojohtajaksi on nimitetty Kasperi Koistinen, joka vastaa huollon liiketoiminnasta Lahdessa, Kouvolassa, Pirkkalassa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Pohjois-Suomen aluehuoltojohtajaksi on nimitetty Kimmo Heikkinen, jonka vastuulla on huollon liiketoiminta Kokkolassa, Oulussa, Rovaniemellä ja Seinäjoella. Huoltopäälliköt Juho Karesola, Jukka-Pekka Saukko, Marko Ahtonen ja Aki Takaluoma raportoivat Kimmo Heikkiselle.

Wienin katsastussopimuksen muutokset työn alla

L

iikenne- ja viestintäministeriö valmistelee Wienin katsastus- sopimuksen muutosten velvoittamia erityissäädöksiä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin. Uudet säädökset edistäisivät liikennetuvallisuutta ja liikenteen ilmastotavoitteita, eikä niillä olisi vaikutuksia katsastusväleihin tai -hintoihin. Erityissäädösten myötä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin

tulisi ajoneuvon turvallisuutta lisääviä uusia tarkastuskohteita. Tällaisia tarkastuskohteita olisivat esimesimerkiksi ajoneuvon sähköinen voimalaite tai kaasulaitteisto. Erityissääntelyn käyttöönotto tukisi myös vaihtoehtoisten käyttövoimien laajempaa hyödyntämistä tulevaisuudessa. Sopimusmuutosten voimaan saattaminen helpottaisi myös kansainvälistä liikennettä ja kuljetustoimintaa. Wienin sopimukseen liittyessään maat ovat sitoutuneet tunnustamaan sopimusmaissa tehdyt katsastukset vastavuoroisesti, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon liikennekelpoi-

suutta ei tarvitse osoittaa erikseen muulla tavalla. Wienin katsastussopimuksen muutosten voimaansaattaminen edellyttää myös Ahvenanmaan suostumusta, koska tieliikenne kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaan. YK:n Euroopan talouskomission Wienin katsastussopimuksen määräaikaiskatsastusta koskevat muutokset ovat tulleet voimaan vuonna 2019. Suomessa muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2021.

106 KONEURAKOINTI

KULJETUS 93

METSÄA

Juurikäävän torjun

H

akkuukoneen kuljettaja on keskiössä myös juurikäävän torjunnassa: hyvän kantokäsittelytyön laadun kannalta on erittäin tärkeää, että hakkuukoneen kuljettaja seuraa aktiivisesti kantokäsittelytyönsä laatua - eli tekee aktiivisesti omavalvontaa - ja säätää tarvittaessa hakkuukoneen kantokäsittelylaitteistoa.

Juurikäävät ovat metsiemme haitallisimpia tuhosieniä. Juurikäävän aiheuttamien vahinkojen on arvioitu olevan vuosittain runsaat 50 miljoonaa euroa Suomessa. Juurikääpää on torjuttava, jos riskialueella kivennäismaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta. Turvemaalla torjunta on tehtävä korjuukohteilla, joiden puuston tilavuudesta ennen hakkuuta on kuusta yli 50 prosenttia.

Peittävyys oltava yli 85 prosenttia

Juurikääpää torjutaan sulan maan aikaisissa (1.5.-30.11.) hakkuissa kantokäsittelyllä. Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kannot käsitellään. Kantokäsittelyssä käytetään ureaa tai harmaaorvakan itiöitä sisältäviä Rotstop® valmisteita. Juurikäävän torjuntatyön laatu arvioidaan kantokäsittelyai-

Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittä 100-prosenttisesti kantokäsittelyainee jo ehtinyt osin haihtua pois.

neen peittävyyden perusteella. Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittävyydeksi kannon pinnalla katsotaan 85 prosenttia. Kun kantokäsittelyaineen peittävyys laskee, käsittelyaineen teho heikkenee merkittävästi. Luken tilastojen mukaan vuonna 2018 saavutettiin kantokäsittelyn epävirallinen maailmanennätys Suomessa, kun kantokäsittelyä tehtiin lähes 140 000 hehtaarilla. Kantokäsittelypinta-alat ovat kasvaneet hienosti viime vuosien aikana, kun vertailukohdaksi otetaan 2000 -luvun alku, jolloin kantokäsittelyä tehtiin alle 50 000 hehtaa-

Antti Heinonen Volvo Trucksin tuotepäälliköksi

A

ntti Heinonen on nimitetty Volvo Trucksin uudeksi tuotepäälliköksi 31.8.2020 alkaen. Antti vastaa jatkossa Volvo Trucks tuoteportfoliosta ja varmistaa, että Suomessa myytävät mallit vastaavat markkinatarpeisiin ja asiakasvaatimuksiin. - Antilla on laaja reilu yhdek-

sän vuoden kokemus kuormaauto-alalta jälkimarkkina- ja maahantuonnin eri tehtävistä. On hienoa saada Antti mukaan vahvistamaan Volvo joukkuettamme, Volvo Finland Ab maahantuonnin Volvo Trucks myyntijohtaja Reino Manninen sanoo. Antti Heinonen, tuotepäällikkö, Volvo Trucks.

Heikki Ahola MAN Truck&Bus Finlandin kuorma-automyyjäksi

H

eikki Ahola (51) on nimitetty K Auto Oy:n MAN Truck&Bus Finlandin kuorma-automyyjäksi, alueenaan Etelä-Suomi, 3.8.2020 alkaen. Heikki Ahola on työskennellyt pitkään kuorma-automyyjänä Etelä-Suomen alueella sekä sitä ennen yrittäjänä kuljetusalalla.

Heikki Ahola, kuorma-automyyjä, MAN Truck&Bus Finland.

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

J k

ri

S m

It K

tu ly


METSÄALAN AMMATTILEHTI

94 KULJETUS

Uusi vetoakselirengas haastavaan maastoon ja äärimmäisiin olosuhteisiin

C

linja-autoissa teillä, jotka ovat lumisia koko talvikauden ja joilla auraustiheys on normaalia harvempi.

ontinental tuo markkinoille uuden kuorma-auton renkaan. Conti Scandinavia Extreme HD3 on vetoakselin rengas, joka on kehitetty tavara- ja henkilökuljetuksiin ankarien talviolosuhteiden alueille. Rengas sopii erinomaisesti alueelliseen liikenteeseen lumen peittämillä mäkisillä ja mutkaisilla teillä.

Uutuusrengas toimii erikoiskuljetusolosuhteissa ja kestää suurta vääntömomenttia. Rengasta suositellaan erityisesti yhden vetoakselin kuorma-autoille, joilla haasteita riittävän pidon saamisessa. Uutuus soveltuu erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan olosuhteisiin, joissa lämpötila laskee jopa -50 asteeseen ja joissa kuorma-autojen on toimittava äärimmäisissä lumija jääolosuhteissa. Continental on kuunnellut tarkasti alueelta saatua asiakaspalautetta, jossa toivotaan yhä paremman suorituskyvyn talvirenkaita. Conti Scandinavia -rengassarja on kehitetty vaihtelevissa tieolosuhteissa ajettaville ajoneuvoille ja tarjoamaan parasta mahdollista talvipitoa ajokilometreistä ja kestävyydestä tinkimättä. Aluksi uutuudesta on saatavana rengaskoko 295/80 R 22.5, koot 315/80 R 22.5 ja 315/70 R 22.5 tulevat markkinoille ensi vuoden puolivälissä.

Erinomainen pito ja kestävyys

Continentalin tutkimus- ja tuotekehitysosaston tavoitteena oli kehittää kuviointi, joka takaa parhaan mahdollisen pidon kai-

Testiajot kertovat: renkaaseen voi luottaa

Uusi Conti Scandinavia Extreme HD3 vetoakselin rengas.

kissa äärimmäisissä talviolosuhteissa. Tuloksena syntyi vetoakselin rengas, jossa on Continentalin pitkässä talvirenkaiden valmistushistoriassa ennennäkemätön lamellimäärä (yli 100). Uudessa Conti Scandinavia Extreme HD3:ssa on käytetty seuraavia tekniikoita: * leveät olka-alueen urat takaavat maksimaalisen pidon pehmeässä lumessa koko renkaan käyttöiän ajan * materiaalin suuri luonnonkumin osuus takaa erinomaisen elastisuuden jopa erittäin alhaisissa lämpötiloissa (-50 °C) * kolmiulotteisilla lamelleilla on kaksi tehtävää: 1. toimia limittävänä rakenteena palojen välissä, mikä vähentää luistoa ja muodonmuutosta; 2.tarjota laajempi lumeen tarttuva pinta ja mahdollistaa parempi pito

* vaihteleva lamellien syvyys ja tietty syvyyssuhde optimoivat palojen mekaanisen stabiiliuden * suuri putken muotoinen säde palojen alaosassa vähentää jännityshuippuja ja parantaa kestävyyttä

Tavoitteena turvallisuus

- Continentalin laajaa osaamista ja tietotaitoa talvirenkaiden suorituskyvystä on hyödynnetty suunniteltaessa kaikki tarpeet kattava kuorma-autojen rengassarja. Tämä tarkoittaa erikoisrenkaita, jotka kattavat kaikki vaativat olosuhteet sekä yleisrenkaita, jotka kattavat yleiset talviolosuhteet. Tarkoituksenamme on aina maksimoida kuljettajien turvallisuus ja helpottaa ajoneuvon hallintaa myös ääriolosuhteissa, markkinointipäällikkö Marko Pursiainen kertoo.

Asiakkaiden kenttätestit uudella Conti Scandinavia Extreme HD3:lla todistivat sen kestävyyden raskaissa kuorma-autoissa, joissa suuret vääntömomentit ja kuormat kuormittavat renkaan rakennetta ja kulutuspintaa äärimmilleen varsinkin jyrkissä mäissä liukkailla teillä. Renkaan suorituskykyominaisuudet osoittautuivat hyviksi myös kauko-

Keminmaalaisen Pohjaset Oy:n toimitusjohtaja Janne Pohjanen pääsi testaamaan uutta rengasta tutussa ympäristössä. Yritys kuljettaa metsäteollisuuden tuotteita Pohjois-Suomessa, jossa sääolot ovat olleet viime vuosina nopeastikin vaihtelevia ankarista pakkasista plusasteisiin. Kuormaautojen vuotuinen ajokilometrimäärä on jopa 400 000 kilometriä ja ajoneuvoyhdistelmien kokonaispaino peräti 76 tonnia. - Kun sää vaihtelee kesästä talveen samalla ajomatkalla, renkaisiin on voitava luottaa. Totesimme Conti Scandinavia Extreme HD3:a testatessamme, että se onnistui kaikissa haasteissa ja oli kaikin tavoin parempi aiemmin samoissa olosuhteissa käyttämiimme renkaisiin verrattuna. Pito, suuntavakaus ja kitka liikkeelle lähdettäessä olivat erinomaiset, ja juuri nämä ominaisuudet ovat meille tärkeintä, Pohjanen sanoo.

Janne Pohjanen, Pohjaset Oy.

Uusi ohjausakselin rengas erittäin vaativiin talviolosuhteisiin

C

kaus kaarteissa, myös maastossa * pitkäikäinen ja erittäin kestävä niin metsässä kuin soralla * kulutuspinnan kuvioinnin viistopalat parantavat kestävyyttä kivivaurioita vastaan * siksak-urat takaavat erinomaisen talvipidon sekä hylkivät mutaa ja lunta, sinimuotoiset palat tarjoavat optimaalisen pidon märällä ja lumella * pyörivät kylkikulmaurat minimoivat kivien tarttumisen ja varmistavat yhdessä viillonkestävän kumiyhdisteen kanssa erittäin kestävän kulutuspinnan

ontinental esittelee uuden Conti Scandinavia HS3 ED kuor- ma-auton ohjausakselin renkaan, joka on kehitetty erityisesti tavarakuljetuksiin talvisissa maantie- ja maastokuljetuksissa, kuten puutavaran kuljetuksessa sekä kaivos- ja rakennustyömailla. ED on lyhenne sanoista extra durable (erittäin kestävä), mikä kertoo sen kyvystä selvitä ohjausakselin renkaan haasteista äärimmäisissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Uutuusrengas tarjoaa ajoneuvoille parhaan mahdollisen talvipidon vaativiin tilanteisiin. Rengas on kehitetty pääasiassa Pohjois-Euroopan ankariin talviolosuhteisiin, mutta se soveltuu myös Keski- ja Itä-Euroopan vuoristoalueiden lumisille teille. Rengas on syntynyt inten-

Vakuuttavaa pitoa haastavissa olosuhteissa

Uusi Conti Scandinavia HS3 ED ohjausakselin rengas.

siivisten markkina- ja olosuhdetutkimusten tuloksena. Asiakkaat ovat toivoneet talvirengasta, joka on aiempaakin kestävämpi ja jossa on yhä tehokkaampi kivien tarttumisen esto sekä

kestävyys kivien aiheuttamia vahinkoja vastaan.

Conti Scandinavia HS3 ED ominaisuudet

* ennennäkemätön pito ja va-

- Conti Scandinavia HS3 ED on uusin esimerkki Continentalin pitkästä ja laajasta osaamisesta alan johtavana kuorma-autojen talvirenkaiden valmistajana. Uutuutta voidaan pitää talviversiona CrossTrac-renkaasta, jonka toimme markkinoille kaksi vuot-

ta sitten, markkinointipäällikkö Marko Pursiainen sanoo. Uutta rengasta testannut Pohjanen & Strömin kalustopäällikkö Per Johansson on vakuuttunut. Yritys ajaa metsäteollisuuden tuotteita Pohjois-Ruotsissa ja työskentelee usein ankarassa talviympäristössä ja kivimurskalla päällystetyillä metsäteillä. Talvella voi olla 40 astetta pakkasta ja kesällä 30 asetta lämmintä, joten olosuhteisiin mahtuu kaikkea lumisohjosta, sumuun ja sateeseen. Kuljetukset painavat jopa 74 tonnia: - Suuret ja nopeat sään vaihtelut ovat mittavin haasteemme, joten meidän on voitava luottaa renkaisiimme. Uusi Conti Scandinavia HS3 ED selviytyi testiajoissamme kaikista olosuhteista ja tarjosi erittäin hyvän pidon, vakauden ja kitkan. Arvostamme hyvää pitoa ja sitä, että rengas kestää teräviä kiviä ja jäisellä tiellä törröttäviä oksia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 95

Conti360° Fleet Solutions Kokonaisvaltaiset rengaspalvelut > > > >

Autamme oikeassa rengasvalinnassa Seuraamme renkaiden suorituskykyä Kattavat raportointivaihtoehdot Renkaan elinkaaren optimointi

Apua viimeistään 4 tunnissa 37 Euroopan maassa

Lisätietoja: Continental Rengas Oy, Sami Munck, sami.munck@conti.de

Bridgestone toimittaa renkaat Volta Trucksin lanseeraus- ja pilottiajoneuvoihin

P

ohjoismainen täyssähkökuorma-autoja valmistava startup- yritys Volta Trucks ja maailman suurin rengas- ja kumiyhtiö Bridgestone ovat sopineet rengasyhteistyöstä. Sopimuksen mukaan Bridgestone toimittaa renkaat ensimmäiseen, 3. syyskuuta julkistettavaan lanseerausajoneuvoon sekä pilottiajoneuvoihin, jotka toimitetaan kuljetusyrityksille arvioitavaksi vuoden 2021 alkupuolella.

Volta Zeron pilottiin on ilmoittautunut mukaan suuria logistiikkayrityksiä, kuten brittiläinen DPD Group sekä pohjoismaiset Bring ja Posten. Ajoneuvotilauksiakin otetaan jo vastaan molemmilla markkinoilla. Bridgestone on toimittanut Volta Zero -ajoneuvoihin 285/70 R19.5 146/144M R-Steer 002 -renkaat sekä etu- että taka-akseleille. Ohjaavalle akselille suunniteltu pintakuvio tarjoaa vahvasti vääntäville täyssähköautoille optimaalisen suorituskyvyn, ja lisäksi R-Steer-renkaan ripamallinen pintakuvio vähentää merkittävästi rengasmelua.

Tämä on tärkeä näkökohta, sillä Volta Zero on suunniteltu pääasiassa kaupunkikäyttöön. Hiljaisen täyssähköisen voimalinjan ansiosta sitä voidaan käyttää ympäri vuorokauden tiukoistakin melumääräyksistä huolimatta. - Kuljetusteollisuudessa on käynnissä nopea muutos, ja yhä useammat ajoneuvot ovat verkottuneita, autonomisia, jaettuja ja sähköisiä. Olemme ylpeitä kumppanuudesta Volta Trucksin kanssa ja odotamme innolla, että yrityksen pilottiajoneuvot pääsevät tien päälle. Bridgestone on yrityksenä sitoutunut yhdessä avainkumppaneidensa kanssa edistämään tulevaisuuden liikkuvuutta ja luomaan uutta arvoa yhteiskunnalle. Yhteistyö Volta Trucksin kanssa on erinomainen esimerkki juuri tästä, Bridgestone Central Europen toimitusjohtaja Christian Mühlhäuser kommentoi. Volta Trucksin toimitusjohtaja Rob Fowler toteaa lopuksi: - Olen iloinen Volta Trucksin ja Bridgestonen lanseeraus- ja pilottiajoneuvojen rengastoimituksia koskevasta yhteistyöstä. Maailman ensimmäisen täysin sähköisen raskaan hyötyajoneuvon valmistajana olemme alan

kulkijoiden turvallisuutta. Koska Volta Zerossa ei ole polttomoottoria, kuljettaja voi istua keskellä ajoneuvoa ja paljon tavallista kuorma-autoa matalammalla. Tämä yhdistettynä ohjaamon erittäin laajoihin lasipintoihin antaa kuljettajalle 220 asteen näkökentän ja minimoi kuolleet kulmat. Volta Zeron ensimmäinen prototyyppi on rakenteilla, ja se lanseerataan myöhemmin vuonna 2020. Pilottivaiheen ensimmäisten testiajoneuvojen asiakasarvioinnit alkavat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Volta Zero on maailman ensimmäinen täysin sähköiseksi suunniteltu 16 tonnin kuorma- auto kaupunkikuljetuksiin.

pioneeri, joten olen tyytyväinen, että voimme tehdä yhteistyötä Bridgestonen kanssa, joka on innovatiivinen ja maailmanlaajuisesti tunnettu yritys.

Volta Zero

Volta Zero on maailman ensimmäinen täysin sähköiseksi suunniteltu 16 tonnin kuormaauto kaupunkikuljetuksiin. Se vähentää kaupunkien keskustoissa tehtävien tavaratoimitusten ympäristövaikutuksia. Puh-

taasti sähköllä toimivien Volta Zero -ajoneuvojen toimintamatka on 150-200 km, ja niiden arvioidaan eliminoivan CO2-päästöjä noin 180 000 tonnia vuoteen 2025 mennessä. Turvallisuus on myös Volta Trucksin painopistealue, ja yrityksen tavoitteena on valmistaa markkinoiden turvallisimpia raskaita hyötyajoneuvoja. Alusta lähtien täysin sähköiseksi suunniteltu Volta Zero parantaa merkittävästi ajoneuvo- ja jalan-

Volta Trucks

Volta Trucks on täysin sähköisiä tavarankuljetusajoneuvoja valmistava ja niihin liittyviin palveluihin keskittyvä startupyritys. Yritys on kehittänyt Zeroa yhteistyössä useiden johtavien suunnittelu- ja insinööritoimistojen kanssa, mukaan lukien Prodrive, Astheimer ja Magtec. Yrityksellä on toimipisteet IsoBritanniassa ja Ruotsissa.


96 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvon uudistuneet raskaat FMX, FH16, FM ja FH siistissä rivissä Volvo Truck Center Vantaalla. Uutuuksiin pääsee tutustumaan kiertueella 7.-25.9. yhteensä 27 paikkakunnalla.

Volvon uutuusmallisto esittäytyy

V

olvo Trucks astuu parrasvaloihin kaikkiaan neljän tyylikkäästi uudistuneen raskaan kuorma-automallin voimin. Volvo FH, FH16, FM ja FMX -mallistoja yhdistää nyt yhteneväinen muotoilu ja huippuunsa viety kuljettajamukavuus sekä edistyksellinen ja polttoainetaloudellinen tekniikka. Koeajoimme mal-liston Suomen ensiesittelyssä Volvo FH I-Save koukkulaiteauton ja Volvo FMX sorakasettiyhdistelmän.

Volvon tekemän markkinatutkimuksen mukaan kuorma-auton kuljettajat arvostavat kuormaautossa tilavaa ja runsaat säilytystilat tarjoavaa ohjaamoa mistä on hyvä näkyvyys ympäristöön. Lisäksi kuljettajat arvostavat myös Volvon ohjaamoissa korkeaa laatua ja vaivatonta autoon kulkua. Edellä mainittuihin seikkoihin Volvo tarttui erityisesti uusien FM ja FMX -mallien suunnittelussa, minkä ansiosta FM -sarjan autot saivat

Volvo Trucks myyntijohtaja Reino Mannisella (vas.) ja kuljettajakouluttaja Teemu Hämäläisellä oli hymy herkässä uudistuneen ja kaikin puolin onnistuneen Volvo-malliston julkaisutapahtumassa.

täysin uudet ja entistä tilavammat sekä valmistajalle ominaiseen tapaan myös turvallisemmat ohjaamot. Mallia otettiin isoveli FH:sta. FH ja FH16 -mallien ohjaamot ovat mitoiltaan pääsääntöi-

sesti entisellään. Toki kulmia on pyöristelty ja terävimpiä särmiä siloteltu. Kaikille mallivaihtoehdoille yhteistä ovat täysin uudet ja ulkoasua korostavat V-malliset ajovalot, jotka ovat tarjolla joko

perinteisillä halogeenipolttimoilla tai täysin uusina LED -vaihtoehtoina. Ksenonit jäivät päivityksen myötä pois valikoimasta. FH ja FH16 malleihin on tarjolla lisähinnasta liikenneympäristön mukaan mukautuvat LED-kaukovalot. FH16 uutta on näyttävä pystyrivoitettu ”Waterfall” -säleikkö.

Tilaa ja turvallisuutta

Erittäin mielenkiintoinen uutuus on Volvon 100 tonnin akseliperäteli, minkä uskotaan soveltuvan hyvin kaikista raskaimpiin kaukoliikenneajotehtäviin.

Uuden malliston vanavedessä Volvo tuo suurikokoiset digitaaliset näytöt uusiin kojelautoihin, mitä on Suomen mallistossa peräti kaksin kappalein autoa kohti. Hallintalaiteuutuuksiin lukeutuu uudistetut ohjauspyörät ja I-Shift vaihdevipu, joka on tutulla paikallaan istuimen kupeessa. Kojelaudan nappuloiden määrää on vähennetty ja toimintoja keskitetty. Esimerkiksi ristilukon kytkentä käy nyt uutta monitoimikatkaisijaa kääntämällä. Valittu asetus kuvantuu uuteen

12-tuumaiseen mittarinäyttöön. Volvon hierarkiassa kuljettajan eteen avautuvassa näytössä esitetään kaikki ajoon ja käyttöön liittyvät toiminnot. Kaikki säätötoiminnot tehdään joko apunäytöltä, ohjauspyörän nappuloista tai kojelaudasta käsin. Monia toimintoja voidaan ohjata myös äänikomennoin. Täysin uutta on Suomessa kaikissa malleissa vakiona oleva laajakulma-kamera, mikä tuo automaattisesti teräväpiirtokuvaa auton etukulman ja pimeän alueen tapahtumista apunäyttöön. Uutta on myös se että kamerajärjestelmään voidaan liittää peräti kahdeksan apukameraa. Ja mikä parasta kuljettava voi valita kuinka monta kameraa an-taa samanaikaisesti kuvaa kojelaudan apunäytölle. Koeajossa uusi etukulmanäyttö pelaa mainiosti. Ja etukulmanäyttö kytkeytyy päälle automaattisesti suuntavilkusta.

Jykevää rautaa alustaan

Volvo esitteli uutta myös alustaratkaisutarjontaan. Volvo FMX maansiirtoautoa saa nyt raskaisiin työtehtäviin, kuten esimerkiksi kaivoskäyttöön tarkoitetulla 38 tonnin telillä. Kova uutuus on Suomessa Volvon toimesta räätälöity painonsiirto-ohjelmisto, mikä Volvon kuljettajakouluttaja Teemu Hämäläisen mukaan tuo merkittävän parannuksen tridem -alustaisen auton vetopitoon ja ohjattavuuteen haastavissa olosuhteissa. Toinen uutuus on akseliperäinen 100 tonnin teli kaikista raskaimpiin kaukokuljetuksen ajoihin, mihin perinteisesti on usein myyty napaperä kuten esimerkiksi kasettiyhdistelmä. Sellainen on myös Volvon FH 16 WoodPro esittelyautossa. Volvon myyntijohtaja Reino


METSÄALAN AMMATTILEHTI Mannisen mukaan puikkoperällä saavutetaan helposti jopa parin prosentin polttoainesäästö napaperään verrattuna: - Ristiriipunta on perinteisesti ollut myrkkyä akseliperäiselle telille. Nyt on kuitenkin valikoimassa sen verran jämäkkä kampe, että haluamme tällä puu esittelyautolla lähteä tutkimaan millaisiin ajotehtäviin tämä akseliperäratkaisu voidaan jatkossa hyödyntää.

Edistyksellistä moottoritekniikkaa

Volvo FH ja Volvo FM/FMX ovat saatavilla dieselin ohella myös kaasukäyttöisillä moottorivaihtoehtoina. FH16 ja FMX -mallisto nojaa jatkossakin Volvon polttoainetaloudelliseen dieselmoottorivalikoimaan. Volvo FH voidaan tilata myös erittäin positiivisiin polttoaineenkulutuslukemiin yltävällä I-Save -paketilla, joka sisältää tehokkaan 13-litran TurboCompoundmoottorin joko 460 tai 500 hv:n huipputeholla ja jopa 300 Nm isommalla väännöllä kuin vastaava perinteinen moottori. Kaukoliikenteen palvelukseen suunniteltu paketti säästää polttoainetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Esimerkiksi kaukoliikenteessä uusi Volvo FH ja I-Save voivat uuden D13TC-moottorin ja ominaisuus paketin yhdistelmällä säästää polttoainetta jopa 7 prosenttia. - Kaukokuljetusasiakkaamme ovat yltäneet tätäkin korkeampiin, jopa noin 10 prosentin polttoainesäästöihin eistyksellisellä I-Save -tekniikalla varustetuilla autoilla, mikä on todella positiivista ja kertoo että antamamme lupaukset myös pitävät paikkansa, Manninen lisää.

Tuottavuutta uusilla palveluilla

Raudan ohella Volvolla on tehty töitä myös asiakkaiden arkea helpottavien palveluiden kehityksessä. Uusi Volvo Connect -palveluportaali yhdistää Volvon digitaaliset palvelut saman ohjelman alle, mikä säästää aikaa, tehostaa työntekoa ja antaa selkeän käsityksen tärkeistä asioista. Täysin uutta Volvo Connectissa on mahdollisuus liittää palveluun myös kolmannen osapuolen järjestelmiä. Työn alla on esimerkiksi kotimaisen KIHO:n -ajoneuvo-ohjelmiston liittäminen Volvo Connectiin. Volvo Connect sisältää sekä avoimia että maksullisia palveluita. Kartta ja viestintäpalvelut lukeutuvat ilmaisiin. Ajoneuvon sijaintia, tilaa ja turvalli-suutta sekä kuljettajan työaikaa seuraavat palvelut ovat maksullisia. Osa palveluista on maksutta tarjolla nykyisille Volvo Dynafleet -asiakkaille.

Pikatyypit

Volvo-uutuuksista päästiin

nauttimaan pikatyyppien merkeissä. Volvo Truck Center Vantaalla järjestetyssä ensiesittelytilaisuudessa oli esillä kaikki uutuudet, joskin ajettavina olivat HF-Autohuollon päällerakentama Volvo ProX -konseptin mukainen FMX 540 sorakasettiyhdistelmä KOME perävaunulla ja FH 500 I-Save HIAB -koukkulaittein varustettu vaihtolavaauto. Molemmilla ehdittiin ajaa noin puolen tunnin kiepit. FMX:n uusi ohjaamo on merkittävästi entistä tilavampi ja valoisampi. Kasvatettu ikkunapinta-ala ja matalammaksi tehty kojelauta sekä nerokas kamerajärjestelmä ovat tervetulleita uudistuksia. Kuljettajan arkea ajatellen säilytystilojen lisäys on tervetullut uudistus, varsinkin kaukoliikennekäytössä. Molemmissa malleissa on yhteneväinen kuljettajaympäristö, missä digitaalinen informaatio tuodaan esille selkeälukuisesti. Tärkeimmät tiedot on jaoteltu neljään eri näyttötilaan, joiden vaihto sujuu vaivattomasti ohjauspyörän nappulasta. Liki 76 tonnin kokonaispainoon kuormatun sorakasettiyhdistelmän kanssa kokeiltiin Volvon uutta alamäkijarrua. Nappulasta kytkettävä ja vakkarin tavoin ratin plus- ja miinus -nappuloista ohjattava alamäkihidastin pitää auton nopeuden automaattisesti asetetussa. Pienenä miinuksena todettakoon, että järjestelmä pelaa vasta 20 km/h nopeudesta ylös päin, joten soramontulla on yhä pärjättävä pääosin perinteisin keinoin. Malliuudistuksen myötä Volvo tuo jälleen uuden variantin I-See mäkitutkasta, joka pelaa nyt myös jalkakaasulla ajettaessa. Samalla päivittyi adaptiivinen ACC vakionopeudensäädin, mikä pelaa nyt 0 km/h nopeudesta alkaen. Volvon uutuuskirjo on varsin kattava ja syvällisempiin koeajoihin päästään sitä mukaa kun uusia malleja alkaa valmistua tuotannosta. Se on varmaa ettei vielä olla nähty kuin pieni siivu lähiajan uudistuksista...

12-tuumainen korkearesoluutioinen mittaristo ja 9” sivunäyttö, jossa on Infotainment navigointijärjestelmä, kuljetusten tietojärjestelmä ja kameroiden seuranta ovat Suomessa vakiotavaraa. Uudistuneessa ohjauspyörässä on nyt entistä laajemmat säätömahdollisuudet, jotta ajoasentoa voi säätää yhä yksilöllisemmin.

FM ja FMX malleissa on nyt ohjauspylvään säätötoiminto, joka helpottaa täydellisen ajoasennon löytämistä. Makuuohjaamon alempi vuode on aiempaa ylempänä, joten vuoteella on mukavampi istua ja sen alla on enemmän säilytystilaa. Päiväohjaamossa on myös uusi 40 litran säilytyslokero ja sisävalaistus.

Peilin varressa olevan kameran näyttämä alue on noin 80 neliötä, minkä ansiosta kuorma-auton oikealle sivulle ei jää katveita.

Tarkkasilmäinen huomaa FH:n muotojen pyöristyneen ja ovien sekä luukkujen välisten rakojen pienentyneen. Lisäksi vilkut löytyvät nyt etupuskurin kulmien sijasta ovista.

KULJETUS 97

Usean vetoakselin kuorma-autoissa on uusi tasauspyörästön lukkojen käyttökytkin. Kuljettajan tarvitsee vain kääntää rullaa tasauspyörästön lukkojen aktivoimiseksi. Lukkojen asento näkyy digitaalisen mittariston näytössä.

I-Shift -vaihteenvalitsimessa on uusi, entistä käytännöllisempi ja ergonomisempi muotoilu, mikä lisää liikkumisen vapautta ohjaamon sisällä. Myös vaihteenvaihto-ohjelmia on kehitetty, ja niihin sisältyy nyt Taloudellinen, Vakio ja Suorituskykyinen -ajotilat.

FH ja FM malleissa on nyt entistäkin vahvemmin muotoillut askelmat, millä taataan turvallinen ohjaamoon kulku.

Tridem-alustaisessa Volvo FH500 I-Save koukkulaiteautossa on uusin painonsiirto-ohjelmisto.


98 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SKAL Kuljetusbarometri 3/2020:

Kuljetusala on huolissaan Suomen kilpailukyvystä

S

KAL Kuljetusbarometrin syyskauden ennuste on synkkää luettavaa. Palvelualojen ja teollisuuden kysynnän hiipuminen painaa kuljetusalan näkymiä alaspäin. Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL esittää ammattibiodieseliä ja tiestön parantamista tuomaan kilpailukykyä Suomelle kestävällä tavalla. Tienparannustöillä voitaisiin estää myös raskaan liikenteen tieltä suistumisia ja parantaa liikenneturvallisuutta. Kesän tietyöt saavat kuljetusyrittäjiltä kiitosta. SKAL Kuljetusbarometrin syyskauden ennuste sukelsi pohjalukemiin. Jopa 38 prosenttia kuljetusyrityksistä ennustaa kuljetusmäärien laskevan loppuvuonna, ja liikevaihdon laskua ennustaa 40 prosenttia. Viisarit ovat pakkasen puolella myös alueellisessa tarkastelussa. Selityksenä on koronatilanne, jonka vaikutukset ovat iskemässä teollisuuteen viiveellä. Vaikka Suomen bruttokansantuote on laskenut vähemmän kuin EU -maissa keskimäärin (-6,4 % vrt. -14,1 % ref: Tilastokeskus), palvelutoimialat ja vienti ovat vaikeuksissa. Teollisuusyritysten uusien tilausten ja rakennuslupien määrät ovat laskussa. Kuljetusyrityksissä ennakoidaan vaikeaa syksyä. Päättynyt kesä kohteli suopeammin ympäristöalan kuljetusyrityksiä, joista yli puolet (52 %) oli kasvattanut sekä kuljetusmääriään että liikevaihtoaan. Kysyntään vaikuttivat lisääntynyt toimeliaisuus mökkikunnissa ja kierrätyksen kasvu. Kesän kotimainen kulutus ei laajemmin näkynyt elintarvikekuljetuksissa ja kappaletavarakuljetuksissa, joita ajetaan paljon kaupan tarpeisiin.

Teollisuuden tilanne huolestuttaa - nyt vaaditaan kilpailukykyä parantavia toimia!

Kuljetusala otti Kaipolan uutiset raskaasti. Metsäalan kuljetukset ovat jo pitkään kärsineet puutavaran ylitarjonnasta Euroopassa. Yhden tuotantolaitoksen sulkemisella on laajat kerrannaisvaikutukset alihankinta-, jatkojalostus- ja jakeluketjun kuljetuksiin. Suomen viennin kilpailukyky tarvitsee nyt kaiken mahdollisen tuen. UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen lausuma korkeista polttoainekustan-

Lisärahoituspaketti väylien parannukseen tuli kreivin aikaan viime keväänä. Öljyn alhaisen maailmanmarkkinahinnan ansiosta asfaltointi on nyt halvempaa kuin vuosiin. Kuluvana vuonna teitä päällystetään yli 4000 kilometriä.

nuksista Kaipola-päätöksen taustalla on saanut liikkeelle vastaväitteiden vyöryn, vaikka kyseessä on tosiasia. Kymmenessä vuodessa dieselin veronkorotuksilla on lisätty Suomen logistiikkakustannuksia lähes 200 miljoonalla eurolla vuodessa, joista 50 miljoonaa euroa on kohdistunut metsäteollisuuden kuljetuksiin. SKAL vetoaa hallituksee että se käynnistää hallitusohjelmassa olevan, ammattibiodieseliin liittyvän selvitystyön välittömästi. Ammattidieselin avulla kuljetusyritykset saavat palautusta polttoaineverosta, kuten muun muassa Ranskassa tehdään. Näin kuljetuskustannukset alenevat. Ammattibiodiesel mahdollistaa myös kulutuksen siirtymisen uusiutuviin vähäpäästöisiin polttoainelaatuihin. Toinen SKAL:n suosittelema elvytysmekanismi on tiestön parantaminen sillä se luo työtä sekä alentaa kuljetuskustannuksia ja päästöjä. - Koronatilanne ei saa estää järkevien ja toimivien veromallien selvittämistä ja käyttöönottoa. Ammattibiodiesel ja tiestön parantaminen luovat yhdessä kilpailukykyä kestävällä tavalla, tiivistää toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Joka kymmenes liikenneonnettomuus johtaa pitkään tai pysyvään työkyvyttömyyteen, työtapaturmia eniten ajoneuvoon liittyvistä tehtävissä Lastin käsittely on riskialttein vaihe kuljetustehtävässä. Pohjola Vakuutuksen kanssa yhteistyössä laadittu ajankohtaisosio paljastaa, että lähes joka neljäs (23 %) työtapaturma sattuu kuorman purun tai lastauksen yhteydessä. Työtapaturmia sattuu myös ajoneuvoon noustessa tai sieltä laskeutuessa. Joka kym-

menes kuljettaja on satuttanut itsensä kavutessaan ohjaamoon tai sieltä pois. - Oikeilla ja turvallisilla työtavoilla sekä lastaus- ja purkupaikkojen siisteydellä ja kunnossapidolla on suuri merkitys työtapaturmien ennaltaehkäisemisessä, toteaa Sami Raappana Pohjola Vakuutuksen ammattiliikenteen palveluista. Useampaa kuin joka viidettä (22 %) kuljetusyritystä on kohdannut liikenneonnettomuus viimeisten kahden vuoden aikana. Enemmistö onnettomuuksista (54 %) on johtanut ajoneuvon vähäisiin ja vajaa kolmannes (30 %) merkittäviin vauriokorjauksiin. Joka kymmenennestä liikenneonnettomuudesta on seurauksena kuljettajan pitkä tai pysyvä työkyvyttömyys.

Tienpinnan liukkaus merkittävin yksittäinen suistumisonnettomuuden syy

Kuorma-autojen tieltä suistumiset aiheuttavat pahimmillaan vakavia henkilövahinkoja. Lisäksi ne aiheuttavat vuosittain merkittävät aineelliset vahingot kuljetusyrityksille. Kysyimme kuljetusyrittäjiltä suistumisonnettomuuksiin liittyvistä olosuhteista ja taustatekijöistä. Joka kuudennessa vastaajayrityksessä oli sattunut suistumisonnettomuus kahden vuoden sisällä. Noin puolet tapauksista (49 %) on vastaajien mukaan johtunut tienpinnan liukkaudesta. Toiseksi yleisimpänä (37 %) tekijänä pidettiin tien huonoa kuntoa. Liukkaus oli merkittävin lisätekijä (62 % mainitsi) myös silloin kun vastaaja ilmoitti huonokuntoisen tien suistumisen syyksi. Joka neljäs (24 %) vastanneis-

ta pitää kuljettajan ajovirhettä yhtenä suistumisonnettomuuden taustatekijöistä. Lähes puolessa (47 %) ajovirhetapauksista tienpinnan liukkaus nähtiin yhtenä taustatekijänä. Kuljettajan huomion herpaantuminen nähtiin suistumisen syynä lähes joka viidennessä (18 %) onnettomuudessa. Näistäkin joka kolmas yhdisti suistumiseen myös liukkauden. Pohjola Vakuutus osallistui myös näiden kysymysten laadintaan.

Kuljetusyrittäjät arvostavat tienparannustöitä ja lisääntyvää turvallisuutta

Lisärahoituspaketti väylien parannukseen tuli kreivin aikaan viime keväänä. Öljyn alhaisen maailmanmarkkinahinnan ansiosta asfaltointi on nyt halvempaa kuin vuosiin. Kuluvana vuonna teitä päällystetään yli 4000 kilometriä. Määrä on huomattava, sillä viime vuonna maanteitä päällystettiin vain 2000 kilometriä vuodessa. Barometrissä kysyttiin kuljetusyrittäjien kokemuksia tienparannustöistä omilla alueillaan sekä näkemyksiä töiden vaikuttavuudesta. Tulokset ilahduttavat. Kuljetusyrityksissä päällystyshankkeiden tärkeimpinä vaikutuksina pidetään liikenneturvallisuuden paranemista (97 %), kalustovaurioiden vähenemistä (97 %) ja polttoaineen kulutuksen alenemista (96 %). Myös kuljettajan työn kuormittavuuden väheneminen koetaan tärkeänä (94 %). Väyläviraston mukaan korjausvelan kasvun pysäyttämiseen tarvittaisiin 3500 - 4000 kilometriä uutta päällystettä vuodessa. Koska korjausvelkaa on vähennettävä, asfaltointimääriä on

välttämätöntä kasvattaa. Päällystäminen vaatii lisärahoitusta, sillä muuten kuljetusten kannalta tärkeää alempiasteista tiestöä palautetaan sorateiksi. SKAL Kuljetusbarometrin perusteella Väylä ja ELY-keskukset saavat kiitosta tietöiden hyvästä toteutuksesta. Kaksi kolmesta (67 %) on sitä mieltä, että työmaiden liikennejärjestelyt on toteutettu pääsääntöisesti hyvin. SKAL:n mielestä asfaltointi on kestävä elvytystoimi, jota kannattaa jatkaa: - Mitä sileämpi tienpinta, sitä matalampi polttoaineen kulutus ja ympäristöpäästöt. Asfaltti on toistaiseksi halpaa ja nyt kannattaakin tarkistaa päällystysmääriä 2021 ylöspäin, Iiro Lehtonen sanoo.

SKAL Kuljetusbarometri 3/2020 9.9.2020

SKAL ry:n kolmanteen Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi yhteensä 532 jäsenyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 21.8.2020 - 31.8.2020. SKAL:n kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4 200 jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kuljetusbarometrin suhdannetarkastelu perustuu saldolukuun, joka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 77

TÄYDEN PALVELUN KONETALO

! Ä J Ä T T I R Y S KULJETU

A ID O LL A JA IT TT A M M A T A A S A LT Y R EA LM A C H IN ER N ER A TK A IS U T. EN K A IR LL Ä Ä P I ER TI S A K A TT A V LI S Ä Ä ! O TA Y H TE Y TT Ä JA K Y S Y

OTA YHTEY TTÄ: ANTTI LARTE 0400 549 570

antti.larte@realmachinery.fi

JUKKA LAINIO 0400 514 349

jukka.lainio@realmachinery.fi

www.realmachinery.fi 020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku | Kuopio | Oulu | Hamina


METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 101

- Huollossa on hyvin töitä ja varaosakauppa käy sillä asiakkaiden kalusto on liikkeessä, sanoi Visteman Matti Kuokkanen.

Hyvän mielen Vistema-Iveco päivä Vantaalla Vistema-Iveco -päivää vietettiin aurinkoisissa tunnelmissa Visteman Vantaan toimipaikassa Robert Huberintie 7:ssä. Väkeä kävi paikanpäällä oikein mukavasti ja kauppaakin tehtiin...

V

antaalla lentokentän kupeessa palveleva hyötyajoneuvojen monimerkkihuolto Vistema Oy järjesti syyskuun lopulla yhteisen korjaamo- ja koeajopäivän yhdessä Ivecon ja Top Truck -korjaamoketjun kanssa. Tapahtumassa esiteltiin Suomen ensimmäinen telivetoinen Iveco X-Way rekanvetäjä.

Raskaan kaluston Top Truck -korjaamoketjuun kuuluva Vistema on täyden palvelun hyötyautokorjaamo Vantaan Koivuhaassa. Iveco merkkihuollon ohella Vistemalla onnistuu kaiken merkkisten autojen huollot, korjaukset sekä katsastukset. Erikoisosaamiseen kuuluu myös ajoneuvopiirturit, joiden huolloista ja tarkastuksista Vistemalle on kertynyt vuosikymmenten

Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa tilanteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin olosuhteisiin.

kokemus. Houkuttelevien huoltotarjousten perässä Vistema-päivään kerääntyi mukavasti porukkaa jo heti aamusta, mikä loi uskoa paikallisesti järjestettävien tapahtumien tarpeellisuudelle. Ivecon malliston ja myynnin lisäksi tapahtumassa olivat paikalla myös Top Truck -ketju, Castrol -öljyt ja System Edström -ajoneuvokalusteet.

Telivetoinen, HCT yhdistelmien veturiksi tarkoitettu Iveco X-Way kiertää syksyn mittaan jälleenmyyjillä koeajettava. - Tarkoituksena on että auto olisi viikon päivät per toimipiste, ilmoitti Juhani Havia Ivecolta.

Samy Olinilla riitti aihetta hymyyn sillä Top Truck -ketju kasvaa odotetusti: - Jäseniä on jo 40 ja syksyn aikana on luvassa lisää hyviä uutisia.


102 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tamtron One Timber

Uuden sukupolven puutavaranosturivaaka T

amtron on näyttänyt vaakateknologian kehityksen suunnan jo vuosikymmenten ajan. Puutavaranosturivaa´oissa Tamtron on vahvassa markkinajohtajan asemassa mutta tekee silti jatkuvaa tuotekehitystyötä tarjotakseen puutavara-autoilijoille entistäkin tehokkaammat, tarkemmat ja luotettavammat ratkaisut.

Yhdessä suomalaisten puutavara-autoilijoiden kanssa kehitetty uuden sukupolven Tamtron One Timber langaton vaakajärjestelmä nostaa kehityksen jälleen uudelle tasolle. - Alikuormaus, eli lastauskapasiteetin jättämättä käyttäminen, on tehotonta ja ylikuormista voidaan sakottaa. Nämä ongelmat ovat historiaa, kun otat käyttöön One Timber puutavaranosturivaa’an. Voit luottaa siihen että kuormattu lasti on auton painorajojen ja tieliikennesäädösten mukainen. Punnitsemalla lastaamisen aikana varmistat, että kuormasi ovat oikein kerrasta, kertoo Tamtron Oy:n myyntipäällikkö Juhana Ruupansalo.

Perusteellisesti testattu

Nosturivaa´an tehtävä on tarjota tarkka punnitustulos kaikissa olosuhteissa. - Tämän päivän nosturit ovat aiempaa järeämpiä, nopeampia ja niillä käsitellään todella paljon puuta kasvaneiden kuormakokojen sekä lisääntyneen terminaaliin ja junaanajon takia. Tämä asettaa vaa´alle ja riipukkeelle entistäkin kovemmat vaatimukset. Uutta One Timber vaakaa on testattu kaksi vuotta kentällä noin sadalla laitteella Suomen lapista Chilen helteisiin ja siitä saatu palaute on ollut projektin alusta saakka erittäin hyvää. Matkan varrella tuotetta on hiottu vieläkin paremmaksi ja nyt se on otettu sarjatuotantoon. Erityiskiitoksen kehitystyöstä haluan lähettää Olavi Maliselle sekä Lähivaaran ja Iso-Pellisen veljeksille, sanoo Ruupansalo.

Toimiva tiedonsiirto

Uuden sukupolven Tamtron One Timber puutavaranosturivaaka nostaa käytön helppouden ja mukavuuden uudelle tasolle. Punnitustarkkuus on nyt omassa luokassaan samoin kuin luotettavuus. Voit päivittää nyt myös olemassa olevan ”Multi-näytöllisen” hydraulivaa’an uuteen aikakauteen. Päivityssarja sisältää modernin One-näytön, sekä täysin uuden CAN-paineanturin. Tämä päivityssarja on suunniteltu ns. letkumallisiin hydrauliriipukkeisiin.

Langattomuus on ehdoton vaatimus nykyaikaiselle nosturivaa´alle: - Punnitustieto kulkee uudessa One Timberissä luotettavasti ilman kaapeleita One Cloud pilvipalveluun ja ladattavat akut kestävät käytössä jopa kuukauden ja ylikin. Vara-akun ansiosta käytössä on aina lisää virtaa ja akun vaihto on todella kätevää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 103

- Nyt näitä saa! Odotetun vaakauutuuden myynti on lähtenyt vauhdilla matkaan ja toimitukset pelaa, esittelee Tamtron Oy:n myyntipäällikkö Juhana Ruupansalo.

Helppokäyttöinen

Käytön helppous on ollut aina Tamtronin vaakojen keskeinen ajatus. - Uuden One Timberin näyttö on erittäin laadukas ja käyttö yhtä helppoa kuin älypuhelimen. Kun sillä kuormaa ensimmäistä kertaa ei tarvitse lukea ohjekirjoja eikä kilauttaa kaverille, vakuuttaa Ruupansalo.

Riipukehuolet historiaan

Kautta historian riipuke on ollut aina nosturivaakojen akilleen kantapää. - Nyt meillä on tarjota varmasti paras riipuke koskaan. Ruostumaton, erikoisteräksestä valmistettu 10 tonnin massalle mitoitettu riipuke kestää varmasti kovaa käyttöä luotettavasti vuodesta toiseen. Riipuke mittaa venymäliuska-tekniikalla tarkas-

ti voimia ja kiihtyvyyksiä joka suuntaan joten ei haittaa vaikka nippu heiluisi miten paljon: punnitustulos on aina tarkka ja kuljettaja saa keskittyä täysin kuormaamiseen omalla tyylillään sillä punnituskohdan merkitys on poistunut. Vaaka ottaa tuhansia näytteitä ja punnitustarkkuuteen ei ole merkitystä punnituskohdalla tai kuljettajalla. toteaa Ruupansalo.

vyysanturin lukemia voidaan seurata tarkkuuden varmistamiseksi samoin kuin vaikkapa sitä että nollautuuko vaaka oikein. Eli jos mittaustuloksissa on heittoja päästään niiden aiheuttajaan heti kiinni. Tosin mittaustarkkuudessa ei ole laajan testikäytön aikana ole ollut mitään ongelmia, kertoo Ruupansalo.

Etähuoltoa

Uutta One Timber vaakaa on odotettu markkinoilla mikä näkyy myynnin vauhdikkaana starttina: - Tilauksia tulee sisään todella hyvin ja tehokkaan oman tuotannon ansiosta suureen kysyntään pystytään vastaamaan hyvillä toimitusajoilla, lupaa Ruupansalo.

Teknisesti edistyksellisessä One Timber vaa´assa on huomioitu myös tulevaisuuden tarpeet. - Vaakaan pystyy mm. ottamaan etäyhteyden Tamtronilta ja päivittämään uudet ohjelmaversiot niin että käyttäjä ei edes sitä huomaa. Vaa´asta saadaan myös jatkuvaa huoltotietoa esimerkiksi riippukkeen osalta; kiihty-

Kauppa käy ja toimitukset pelaa

Uusi vaakariipuke on mitoitettu 10 tonnin massoille ja se kestää kovaa käyttöä vuodesta toiseen, tarjoten aina tarkan mittaustuloksen.

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi


104 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Brother PJ773 langaton mobiilitulostin

Tulosta missä vaan

V

aikka yritykset siirtävät tietoa enenevässä määrin sähköisesti riittää perinteisille paperitulosteille yhä tarvetta ja tulostimille kysyntää. Brotherin palkitut PJ-700 sarjan mobiilitulostimet mahdollistavat tarjouksien laskujen ja raporttien tulostamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Lämpötulostustekniikan ansiosta tulostus sujuu ilman musteita ja värikasetteja.

Brother PJ-sarjan mobiilitulostimilla voi tulostaa A4 ja A5 koossa. Kompaktit laitteet kulkevat näppärästi läppärilaukussa tai vaikka takin povitaskussa. Lisävarusteena tarjottavien autoasennustarvikkeiden ansiosta tulostimen voi kiinnittää ajoneuvoon pysyvämpää käyttöä varten. Nyt kokeiltava Brother PJ-773 asemoituu valmistajan PJ-tulostinmallistossa edistyksellisempään ääripäähän. Pesäero muihin malleihin tehdään monipuolisin yhdistettävyysvaihtoehdoin ja korkean tulostustarkkuuden avuin. Sekä Apple että Android mobiilialustoilla toimiva PJ-773 yhdistyy matkapuhelimiin ja tablettitietokoneisiin sekä kannettaviin tietokoneisiin joko perinteiseen tapaan johtoa pitkin tai vaihtoehtoisesti suojatulla bluetooth tai wi-fi yhteydellä. Tulostimen käyttöönotto on vaivatonta, sillä tulostus onnistuu jopa ilman erillisten ajureiden tai ohjelmistojen asentamista. Kokeilimme tulostusta sekä valmistajan iPrint&Scan aplikaation kautta että ilman. Tulostimen ja mobiililaitteen sekä läppärin pariliitos sujuu molemmissa vaihtoehdoissa ongelmitta.

Ammattikäyttöön

Edullisimmillaan PJ-700 sarjan mobiilitulostimen saa noin 650 eurolla. Silloin puhutaan vain usb yhteydellä varustetusta tulostimesta, missä myös tulostustarkkuus jää hieman malliston kärkimalleista. Lippulaiva PJ773:n hintapyynti nousee 950 euron paremmalle puolelle. Koska kyseessä on ammattilaisille suunnattu tuote, tulee esimerkiksi virtalähde sekä paperirullateline hankkia erikseen. Nämä nostavat laitteen hinnan jo tuhannen euron paremmalle puolelle. Mobiiliksi laite tulee vasta noin parisataa maksavan akun kanssa. Tarjolla on myös autoasennussarja mikä on erittäin hyvä vaikkapa huoltoautokäytössä tai suoraan autosta tai kentällä tehtävissä huolto- ja asiakasmyyntitehtävissä. PJ773 tulostaa A4-koon pape-

Brother PJ-700 sarjan mobiilitulostimet toimivat ilman mustetta, värikasetteja tai värinauhoja. Ainut kuluva tulostustarvike on lämpöpaperi.

rille jopa 8 sivua minuutissa, 300 ppi:n tulostustarkkuudella, mikä on hyväksytty resoluutio valokuva/mustesuihkutulostuksessa. Tulostus käy valinnan mukaan joko arkeille tai jatkuvalle paperirullalle, josta tuloste on helposti repäistävissä. Kokeilimme tulostusta A4 paperikoossa, mikä on ideaali esimerkiksi laskujen, huoltoraporttien ja lähetyslistojen tulostamiseen.

Vaivaton käyttää

Brother PJ-700 sarjan mobiilitulostimet toimivat ilman mustetta, värikasetteja tai värinauhoja. Ainut kuluva tulostustarvike on lämpöpaperi. Lämpötulostus vaatii onnistuakseen oman paperilaatunsa, mitä ei valitettavasti ole tavallisen tulostuspaperin tavoin tarjolla muutaman euron hintaisina, 500 arkin paketteina. Nopea katsaus tarjontaan paljastaa lähes ainoiksi A4-paperivaihtoehdoksi Brotherin tarjoamat vaihtoehdot jotka ovat 100 A4 arkin pakkaus tai kuusi 30 metrin paperirullaa sisältävä pakkaus. Ensin mainitulle 100 arkin pakkaukselle jää hintaa ostopaikasta riippuen noin 12-17 euroa. Lämpöpaperirullapakkauksen, mikä riittää reilun 600 A4 arkin tulostamiseen hintahaitari on noin 50-70 euron luokassa. Yhden A4-tulosteen hinta asettuu, ilman laitehankintaa 8-12 eurosentin välimaastoon. Eri paperivaihtoehtojen vertailussa irtoarkit saivat testiryhmältä rullaa korkeammat arvosanat käytettävyydessä ja vaivattomuudessa. Tulostusrulla on kätevä silloin kun laite on asennettu kiinteästi vaikkapa sitten autoon tai ollaan sisätiloissa ja on tarkoitus tulostaa useampi arkki kerrallaan. Haasteena on kuitenkin laitteen suuri tulostusnopeus. Erillisiä arkkeja ei tahdo

ehtiä katkomaan useamman arkin tulostuksessa. Vaikka tulostin on tehty pääasiassa tekstin ja raporttien tulostukseen, saa sillä aikaan myös kohtalaisia kuvatulosteita. Ainakin tilapäisiin käyttötarpeisiin, mitä ne sitten ikinä ovatkaan.

Lämpöpaperin käsittely ja säilytys

Paperi tai rulla tulee asentaa oikeinpäin koneeseen. Väärinpäin asennettuun paperiin ei tulostu tekstiä, koska paperi on lämpöherkkä vain toiselta puolelta. Lämpöpaperiin tulostetun tekstin säilyvyys oikein käsiteltynä ja säilytettynä on parhaimmillaan n. 5 vuotta. Käytännössä kuitenkin paljon vähemmän. Väärin käsiteltynä teksti saattaa hävitä enennen aikojaan. Mutta mikä on väärin säilytetty? Tärkeintä on säilyttää tulosteet valolta suojattuna kuivassa ja viileässä paikassa. Huoltoautokäyttöä ajatellen myös erilaiset rasvat ja liuottimet yms. Vaikuttavat heikentävästi säilyvyyteen. Varminta onkin ottaa tärkeistä asiakirjoista varmuuskopio esim. normaalilla kopiokoneella tai vaikka matkapuhelimella.

Verraton työkalu

Kuten tulostimen ja tulostuspaperin hinnasta voitiin päätellä ei mobiilitulostus ole kustannuksiltaan järin kilpailukykyinen vaihtoehto perinteiselle mustavalko lasertulostimelle. Toisaalta paikasta ja olosuhteista, kuten lämpötilasta riippumaton ja matkassa kulkeva pienikokoinen tulostin on verraton työkalu liikkuvassa ammattikäytössä. Plussaksi on myös nostettava tulostuksen vaivattomuus ja laitteen huomaamaton koko sekä lähes äänetön toiminta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 105

Suomen Nosturimyynti Oy:n Juha Pasuri (oik.), kiertue-expertti Simo Hakasuo ja Kesla Oyj:n Toni Lehtinen esittelivät uusia sähköohjattuja KESLA -nostureita Karjaan asemalla.

Nosturikiertueella eteläisessä Suomessa

6

0-juhlavuottaan viettävä Kesla esitteli syyskuun puolivälissä nosturimallistoaan kiertueella eteläisen Suomen alueella.

Uusia sähköohjattuja KESLA 2112ZT ja 2112T nostureita pääsi kokeilemaan esittelypäivillä neljällä paikkakunnalla. - Olimme Westaksen sahalla

Koski TL:ssä sekä Karjaan, Lohjan ja Riihimäen juna-asemien lastauspaikoilla. Puutavara-autoilijoita kävi paikanpäällä mukavasti ja nostureista saatu palaute oli oikein hyvää, kertoo Kesla Oyj:n myyntipäällikkö Toni Lehtinen. Eteläisimmän Suomen, Uudenmaan ja Turun alueella Kesla-myynnin hoitaa tänä päivänä Suomen Nosturimyynti Oy:n

Puutavara-autoilija Mikael Sjölund Inkoosta kävi kokeilemassa ja tutki tarkkaan KESLA 2112 ZT nosturia.

Juha Pasuri. - Kiertueella pääsi tutustumaan autoilijoihin ja käymään kaupallisia keskustelujakin. Panostamme myyntialueellamme nyt vahvasti jälkimarkkina-asioihin. Maantec Oy:lle tulee Espooseen Kauklahteen Kesla-varaosakeskus, minkä avajaiset järjestetään 17. lokakuuta. Ja Keslan huoltoasioissa palvellaan Maantecilla Tuusulassa vankalla

nosturi- ja hydrauliikkapuolen ammattitaidolla, sanoo Pasuri. Suomen Nosturimyynnin alueella on puutavara-autoilijoiden lisäksi runsaasti kierrätys- ja materiaalinkäsittelyalan toimijoita, joille laajasta KESLA-mallistosta löytyy hyviä nosturivaihtoehtoja. - Kierrätyspuolella tarvitaan vahvoja ja kovaa käyttöä kestäviä, tarkkakäyttöisiä nostureita

Savon ammattiopisto SAKKY:n Kari Karhunen (vas.) ja Henri Heiskanen olivat mukana kertomassa puutavara-autokuljettaja koulutuksista.

pitkillä ulottumilla. Keslan puutavaranostureista kehitetyt kierrätysversiot vastaa näihin tarpeisiin ja lisäksi tarjolla on City -mallit, mitkä on varustettu pro STABILITY-vakaudenhallintajärjestelmällä joten ne täyttävät vaatimukset myös koukkulaiteautoihin, kertoo Pasuri.

Volvo Truck Centerin kuormaautomyyjä Henrik Heinonen kertoi että uusi mallisto kiinnostaa asiakkaita kovasti.


106 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tehtäväänsä varusteltu R

ST-Steel Oy on autovarustelun ammattilainen, joka keskittyy myös työkoneiden varusteluun. Yritys valmistaa ruostumattomasta teräksestä varusteluissa tarvittavat lisävalotelineet, karjapuskurit, etuhelmaputket, lintuverkot ja varustelaatikot. Lisäksi edustetaan laajasti varusteluissa tarvittavia johtavien valmistajien tuotteita - valoissa ykkösvaihtoehto on korkealaatuinen englannissa valmistettava Lazer.

Puutavara-autoilijat haluavat parasta laatua karjapuskureissa sekä valotelineissä ja valoissa. RST-Steel vastaa tarpeisiin näyttävillä ja kestävillä tuotteilla, mitkä on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa.

Puutavara-autojen työvaloissa ykkösvaihtoehto on hiljattain uudistunut Lazer Utility-45 Gen 2.

RST-Steel on valmistanut omia tuotteitaan jo vuodesta 2005 lähtien. Toiminnan pääpaikka on Nivalassa, missä sijaitsee yrityksen tuotekehitysyksikkö, tuotanto, myynti- sekä asennuspalvelut. Lisäksi asiakkaita palvellaan Pirkkalan myynti- ja asennuspisteessä. Yhteensä RST-Steel työllistää tällä hetkellä jo 22 henkilöä ja lisää rekrytoidaan parhaillaan niin tuotantoon kuin suunnitteluunkin. Erittäin tärkeässä roolissa myyntitoiminnassa on myös verkkokauppa, mitä kautta asiakkaat saavat yksittäiset tuotteet tai laajemmat varustelukokonaisuudet kätevästi ja yksilöllisesti toteutettuna. - Suurin asiakaskuntamme ovat hyötyajoneuvot eli kuormaautot, pakettiautot, pick-upit ja maasturit. Muutama vuosi sitten aloimme keskittymään myös maarakennuskoneiden varusteluun. Olemme kehittäneet kaivukoneisiin merkkikohtaiset valoraudat mitkä asennetaan katolle ja peräpunttiin sekä lisäksi niitä löytyy myös pyöräkuormaajiin ja metsäkoneisiin, joihin tuotteillemme tuntuu olevan hyvin kysyntää. Mallisto on jo todella laaja ja kattaa johtavien konevalmistajien eri mallit ja kehitämme tuotteitamme jatkuvasti asiakkaiden tarpeen mukaan, kertoo RST-Steel Oy:n Ilpo Eskola.

Kuorma-auton katolle asennetaviin valorautoihin ja karjapuskuriin kiinnitetään tehokkaat Lazer lisävalot joista suosituin on Lazer Triple R1000, mihin saa nyt myös oranssin parkkivalon kirkkaan ohella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Metsäkuljetuksissa vaaditaan laatua

Metsäteollisuuden kuljetuksissa operoiva autokalusto on ollut koko historian ajan erittäin tärkeä RST-Steelin asiakaskunta. - Puutavara- ja hakeautoilijat haluavat parasta laatua karjapuskureissa sekä valotelineissä ja valoissa. Tuotteiden pitää kestää vaativaa maastokäyttöä missä tulee osumia, mikä asettaa omat vaatimuksensa niiden suunnittelulle. Esimerkiksi puutavara-autoissa suosituin karjapuskurimalli on off-road käyttöön suunniteltu tyylikäs Dakar -malli, missä ei ole osumaherkkiä maavaraa syöviä alareunoja. Asiakkaat haluavat autoihinsa tietenkin lisäksi näyttävyyttä joten tasokkaat ruostumattomasta teräksestä valmistetut karjapuskurit, valotelineet, helmaputket ja lintuverkot saa myös maalattuna RAL-värikoodien mukaan, sanoo Arttu Eskola. RST-Steel kehittää tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidensa kanssa: - Kehitystyön tuloksena pystymme tuomaan markkinoille entistä edistyksellisimpiä ratkaisuja, mitkä istuvat nykyautojen haastavaan muotoiluun, toteaa Eskola.

Paras vaihtoehto työvaloksi

Puutavara-autojen työvaloissa ykkösvaihtoehto on hiljattain uudistunut Lazer Utility-45 Gen 2. - Parhaasta on tehty entistäkin parempi. Tässä työvalossa yhdistyvät alan viimeisin tietämys ja kehittynyt teknologia patentoituihin ominaisuuksiin, joilla saavutetaan paras mahdollinen toiminnallisuus sekä luotettavuus kaikissa olosuhteissa. Työvalossa käytetty kehittynyt led -teknologia sekä tarkoin valittu polttimon värilämpötila (5000 kelvin), varmistavat valaistavan kohteen erinomaisen näkyvyyden vähentäen samalla silmille aiheutuvaa rasitusta. Rakenteeltaan ennen näkemätön Matrix -jäähdytyselementti lisää jäähdytyspinta-alaa 20 %. Tällä on

KULJETUS 107

erittäin suuri merkitys, koska uudentyyppisellä jäähdytyksellä saadaan tehostettua LED-polttimoiden jäähdyttämistä, eikä työvalojen teho ja valon kirkkaus laske käytön aikana. Lisäksi elektroninen lämmönhallinta varmistaa, että valoteho pysyy optimaalisena koko sen käyttöajan. Utility-sarjan työvaloissa on erinomainen korroosiosuojaus (automotive grade), joka varmistaa työvalon pitkäikäisyyden sekä erittäin tehokas radiohäiriösuojaus (EMC), joten valot eivät tuota radiohäiriöitä, Eskola kertoo. Puutavara-autoissa Lazer työvaloja asennetaan alas etuakselille, telille ja auton peränurkkiin. - Meiltä löytyy myös valoraudat nosturiohjaamon katolle tapahtuviin työvaloasennuksiin. Ja usein asiakkaat päivittävät tehokkaat Lazer valot myös nosturin puomissa olevien alkuperäisvalojen tilalle, lisää Eskola.

Tehokkaat lisävalot - myös oranssilla parkilla

Kuorma-auton katolle asennetaviin valorautoihin ja karjapuskuriin kiinnitetään tehokkaat Lazer lisävalot joista suosituin on Lazer Triple R1000, mihin saa nyt myös oranssin parkkivalon kirkkaan ohella. - Lisävalo voidaan kytkeä toimimaan joko oranssina tai kirkkaana parkkivalona - ja jos halutaan niin voimme asentaa myös kytkimen millä värin voi vaihtaa. Oranssia parkkivaloa on odotettu sillä tämän hetken trendi on ns. old school meininki eli valot halutaan oransseina vanhan liiton tyyliin, sanoo Eskola.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut RST-Steel karjapuskurit ja valoraudat saa myös maalattuna. Valorautoihin kiinnitettävät LED tasovalot korvaavat haluttaessa perinteiset katolle kiinitettävät majakat.

LED tasovalot korvaa majakkapaneelit

RST-Steel valorautoihin saa myös kestävät ja tehokkaat LED tasovalot. - Kattorautaan asennettuna niillä voidaan korvata haluttaessa perinteiset majakkapaneelit, kertoo Eskola.

Myös metsäkoneisiin on tarjolla RST-Steel valorautoja ja mallistoa kehitetään koko ajan kysynnän kasvaessa. Kuvassa Finnharvestin Ponsse Buffalo mikä varusteltiin valoraudalla ja 22 kpl Lazer Utility-45 Gen 2 työvaloilla - lisäksi RST-Steelillä tehtiin rosterinen pakoputki.

Puutavara-autoissa suosituin RST-Steelin karjapuskurimalli on off-road käyttöön suunniteltu tyylikäs Dakar -malli, missä ei ole osumaherkkiä maavaraa syöviä alareunoja.

RST-Steelin lisävarusteet ja Lazer valot ovat erittäin suosittuja myös hakeautoissa, mitkä ovat usein myös varsin tyyllikkäästi viimeistelty.


108 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

JEN Forest Team Oy hankki metsäkoneiden kuljetukseen uuden Iveco Trakker 500 E6 10x4 ritiläauton. Kuvassa kyydissä kulkee Ponsse Wisent kuormatraktori.

Järkivaihtoehto järeiden metsäkoneiden kuljetukseen J EN Forest Team Oy Lestijärveltä otti FinnMetkon jälkeen ajoon näyttelyssä paljon huomiota osakseen saaneen, näyttävän Iveco Trak-

ker 500 E6 10x4 metsäkoneenkuljetusauton.

JEN Forest Team urakoi metsässä kahdella koneketjulla Keski-Pohjanmaan alueella.

- Olin aikanaan ajokonekuskina ja vuosituhannen vaihteessa hankin oman koneen, FMG Motokärpän ja lähdin yrittäjäksi Metsänhoitoyhdistyksen hakkuille. Viimeiset viitisentoista vuotta olemme olleet Honkaperä Forestin osayrittäjänä tehden aikanaan ensin Metsähallituksen puuta ja viime vuodet UPM:n. Harvestereina meillä on Ponsse Ergo ja Fox - puut ajetaan laaniin Ponsse Wisentillä ja Bisonilla. Lisäksi meillä on Doosanin kaivukone millä tehdään kaivuutöitä maatilalla ja jonkin verran urakointia, kertoilee koneyrittäjä Juha Nevala.

ajettu jotain 400 000 kilometriä. Kun uusi Iveco Trakker F-Koneen varustelemana maksoi vain muutaman kymmenen tuhatta enemmän päädyin siihen sillä uusi on aina uusi. Järkevän hankintahinnan lisäksi päätöksessä painoi uuden Ivecon nopea toimitusaika ja F-Koneen viisaasti mitoitettu ritilärakenne, missä myös työnjälki on laadukasta, perustelee Nevala.

Onnistunut valinta

Muutaman viikon käyttökokemusten jälkeen Nevala on oikein tyytyväinen päätökseensä: - Kaikki koneemme istuvat hyvin 13,3 metrisen auton kyytiin niin ettei tarvi hieroa. Hydraulinen perälauta ja turvallisen kuormansidonnan takaavat hydrauliset kiristimet nopeuttavat koneiden siirtelyä; lisäksi varusteluun kuuluu mm. keskusvoite-

Kasvaneet koneet vaati uuden siirtoauton

F-Koneen valmistama ritilärakenne on mitoitettu järeille nykykoneille. Laadukas työnjälki ja kestävä rakenne on vakuuttanut urakoitsijat.

Koneiden koot ovat koko ajan kasvaneet joten vanhan 4-akselisen Sisu ritiläauton vaihto tuli ajankohtaiseksi viimeistään uuden Ponsse Bisonin myötä, mikä saatiin käyttöön nyt keväällä 2020. - Kokeilin siirtää Bisonia Koneurakointi Fiskaalin 5-akselisella, F-Koneen rakentamalla Iveco Trakkerilla ja kone mahtui sen kyytiin nätisti. Sen jälkeen alkoi kaupallinen keskustelu Jouni Niemi-Korven kanssa mikä etenikin vauhdilla maaliin. Olin aiemmin miettinyt käytettyä 5-akselista vuosimallin 2014 autoa uusitulla ritilällä, millä oli

Iveco Trakker on tehty off-road käyttöön. Maavaraa on hyvin ja teräksinen etupuskuri on ylhäällä joten etuhelmat eivät ota maastossa osumia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 109

PUUNOSTURIT SUORAAN VARASTOSTA KYSY LISÄÄ MYYJÄLTÄSI: Hannu Iivanainen Mika Kalliosaari Janna Wolin Tuotemyyntipäällikkö: Henri Kitula

lu. Itse auto on mukava ajaa maantiellä ja aivan verraton maastossa. Trakkerin alusta on tehty off-road olosuhteisiin ja maavaraa on kunnolla eivätkä etuhelmat ota osumia. Ivecon automaattilaatikko vaihtaa kuin ajatus enkä enää kaipaa Fullerin repimistä. Viihtyisä ohjaamo on tilava ja varusteltu vähintään riittävästi näihin hommiin, tote-

p. 0400 377 837 p. 040 670 7885 p. 040 706 7022 p. 0400 920 276

aa Nevala. Vaikka alusta on pitkä 5-akselinen pääsee sillä liikkumaan ahtaissakin paikoissa. - Viimeinen puimuriakseli on nouseva ja kääntyvä mikä helpottaa sompailua, sanoo Nevala. Ivecon polttoainetalous tuntuu olevan Nevalan mukaan kohdillaan eikä AdBlueta kulu paljoa: - Kun kilometrejä kertyy niin

kulutusta pääsee seuraamaan pidemmällä aikavälillä mutta jo nyt näkee että ei tämä paljoa vie.

Siirtologistiikka pitää pyöriä kitkatta

JEN Forest Team siirtää koneita leimikolta toiselle vähintään pari kertaa viikossa. - Siirtomatkat ovat normaalisti muutamasta kilometristä sa-

taan. Välillä käydään kauempanakin - juuri nyt toinen koneketju on Limingassa minne on matkaa lähes 200 kilometriä. Vuodessa siirtoautoon kertyy jotain 30 000 - 40 000 kilometriä, laskeskelee Nevala. Juha Nevala hoitaa tällä hetkellä koneiden siirrot pääasiassa itse: - Mukana urakoinnissa metsä-

koneita ajamassa ovat parikymppiset kaksoispoikani Juho ja Jere, joka on hankkimassa kuorma-autokorttia että voi hoidella jatkossa myös näitä siirtokeikkoja.

Isot nykykoneet istuvat F-Koneen rakentaman Iveco Trakkerin kyytiin nätisti ilman hieromista - kuvassa kulkee leimikolta seuraavalle Ponsse Ergo harvesteri.


110 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HF-Autohuollon pihalla riittää tilaa vaikka rekkanäyttelyn järjestämiselle. - Meillä kaikki asiakkaat ovat pikahuoltoasiakkaita. Tyhjä piha on tavoite, silloin asiakkaamme ovat tienaamassa, sanoo yrittäjä Harri Frankberg.

Raskaan kaluston huollot ja varustelut kehittyy alan muuttuviin tarpeisiin

R

naisvaltaisen rengaspalvelutarjonnan sekä laajennetut hydrauliikkapuolen palvelut. Huoltopäällikkö Erkki Lepolan mukaan asiakaslähtöisten palveluiden käyttöaste ja suosio on ollut positiivinen yllätys. - Rengaspalvelut on otettu todella hyvin vastaan. Ei pelkästään hyötyauto- vaan myös henkilö- ja pakettiauto sekä traktori ja maansiirtokoneasiakkaiden puolelta. Etenkin hyötyautoasiakkaat vakuuttavat tyytyväisyyttään, kun rengaspalvelut hoituvat samalla kun auto on huollossa, sanoo Lepola.

iihimäellä toimiva täyden palvelun hyötyautotalo ja päällerakentamisen erikois osaaja HF-Autohuolto Oy on toiminut uudessa toimipisteessään jo reilun vuoden päivät. Perinteisten huoltopalveluiden rinnalle HF-Autohuolto on tuonut useita erikoisosaamista vaativia palveluratkaisuja, mitä on kiitelty laajasti raskaan kaluston asiakkaiden puolesta. HF-Autohuolto on palvellut vuoden 2019 maaliskuusta lähtien asiakkaitaan kahdessa, saman kadunvarressa sijaitsevasta toimipisteestä. Päällerakennevalmistus ja Valtra-huolto sekä korikorjaamo ja automyynti palvelevat tutussa osoitteessa Tehtaankatu 17:sta. Hyötyautojen huolto- ja korjaamo- sekä varaosapalvelua tarjotaan pari korttelin päässä Tehtaankatu 5:ssä sijaitsevassa uudessa toimipisteessä.

Tekemisen meininki

Toimitusjohtaja Harri Frankbergin mukaan toiminta rullaa molemmissa toimipisteissä hyvää tahtia: - Asiakkailta saatava palaute on tärkein mittari toiminnan kehityksessä ja se on meillä vahvasti vihreällä. Riihimäestä on tullut vuosien saatossa kaukoliikenteen tukipiste ja se näkyy positiivisena kehityksenä asiakasvirroissa. Meillä käy paljon myös metsäteollisuuden ajossa olevaa kalustoa. Kysymykseen Korona-viruksen vaikutuksista korjaamotoimintaan Frankberg sanoo alan tulevaisuuden näyttävän yhä positiiviselta, joskaan sen vaikutuksia ei voi vähätellä: - Huoltopuolella työmääräys-

HF-Autohuollon nosturit mahdollistavat uusien mittojen mukaisten yhdistelmien huolto- ja säätötoimet katkaisematta yhdistelmää.

ten lukumäärät ovat pysyneet entisissä kantimissa, mutta päällirakennepuolella on ollut uusien autojen toimitusvaikeuksien takia hiljaisempaa. Frankberg sanoo tyhjän ajan käytetyn peukaloiden pyörityksen sijasta rästihommien tekoon ja henkilöstön koulutukseen. - Olemme käyttäneet ylimääräisen ajan hyödyksi. Uuteen korjaamokalustoon on tehty merkittäviä investointeja ja henkilöstön koulutus on saatu ajantasalle. Henkilöstö on töissä ja tekemisen tahtotila on korkealla. Pikavisiitillä päällerakennepuolen toimipisteessä paljastaa että asentajilla on pian kiirettä tiedossa. Varastossa odottaa asennusta nopeasti laskettuna parisenkymmentä erilaista apurunkoa. - Pojat ovat rasvanneet jakoavaimensa ja nyt kun tehtaalta alkaa taas tulla alustoja, niin päästään tositoimiin. Meillä on tilauskirjat melkolailla täynnä tuonne tammikuun loppuun

HF-Autohuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Frankberg näkee kuljetus- ja korjaamoalan tulevaisuuden positiivisena: - Tahtotilaa on ja toimintaa halutaan myös kehittää, mikä näkyy asiakkailta saatavassa positiivisessa palautteessa.

saakka. Toki tarvittaessa löytyy joustoa, jos auto pitää saada nopeasti työhön, Frankberg sanoo.

Uudet palvelut hyvin vauhtiin

Uuden toimipisteen myötä HF-Autohuolto käynnisti koko-

Uudet toimitilat mahdollistivat hydrauliikkapuolen palvelutarjonnan kasvattamisen. - Päällerakennepuolen ansiosta meillä on siitä runsaasti tietotaitoa sekä tietenkin tarvittavat välineet ja laitteet myös vaativien asennelmien tekoon. Lisäksi henkilökunnasta löytyy kovan luokan hydrauliikan erikoisosaamista. Saamme asiakkailtamme jatkuvaa kiitosta pitkistä aukioloajoistamme. Kuten huolto- ja rengasasioissa palvelemme myös hydrauliikassa normaalien aukioloaikojen puitteissa. Letkuasennelmat yms. valmistetaan arkisin aamu seitsemän ja ilta kymmenen välillä sekä lauantaisin kahdeksasta ja kahteen. Näillä aukioloajoilla olemme saaneet useita asiakkaita myös tavallista pidempien taipaleiden takaa. Ja se täytyy vielä lisätä että rengasasioissa palvelua saa kellon ympäri, Lepola tarkentaa.

Varaosatakuusta ja huoltosopimuksista

Volvo Trucks ja Renault Trucks tarjoaa varaosilleen kahden vuoden takuun, joka kattaa osien lisäksi myös maholliset jälkivaikutukset. Huoltopäällikkö Erkki Lepolan mukaan varaosatakuu


PUUTAVARAKULJETUKSIIN LAATURATKAISUT

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51 KULJETUS111

PUUTAVARAMeiltä huippulaadukkaa KULJETUKSIIN Cranab-nosturit! Pölligolf keräsi paikalle pöllipuolen yrittäjiä sekä yhteistyökumppaneita puolisoineen ennätysmäärän; yhteensä 48 kisaajaa. Kuvassa palkintojenjakoon osallistunut porukka. HF-Autohuolto palvelee raskaan kaluston rengasasioissa vuorokauden ympäri. - Olemme täyden palvelun, ja vähän enemmänkin rengastalo. Meiltä saa rengaspalvelut kottikärryistä maansiirtokoneisiin. Myös moottoripyörät ja henkilöautot ovat tervetulleita, sanoo HF-Autohuollon rengaspuolesta vastaava Jari Alho

LAATURATKAISUT PUUTAVARAPUUTAVARANOSTURIT KULJETUKSIIN

on kasvattanut merkittävästi alkuperäis- Maakaasu on jo tätä päivää ja siitä on ten vara- osien liikkuvuutta: sekä asiakkailla että meillä pelkästään - Jos vaikkapa alkuperäisen ahtimen ja hyvää sanottavaa. Tekniikka pelaa hietarvikeahtimen hintaero on muutaman nosti joten olemme päässeet vasta huolsatasen luokkaa, niin asiakkaan kannattaa tamaan kaasuautoja. Sähköautojen tuloa nyt miettiä pelkän osahankinnan asemes- odotellaan eteen päin katsoen. Jos asiaa ta kokonaisuutta. Ahtimen turmeltuminen mietitään päällerakentajan näkökulmasta, johtaa pahimmassa tapauksessa myös niin sähköauto on jopa maakaasua helpakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston pompi, sillä akkujen tai apualaitteiden Jäkipeleissä käytiin läpi huimia suorituksia; ProSilvan Keijo Ojala (kesk.) totesi että onrikkoutumiseen. Volvon ja Renaultin onmennyt selkeästi vapaampaa. Seuneksi metsäkonekauppa sujuu jopa paremminsijoittelu kuin hyvin golfaaminen! varaosatakuu kattaa myös tällaisten jäl- raamme aktiivisesti asioiden kehittymiskiseuraamusten kustannukset. Monessa tä ja reagoimme nopeasti muuttuviin yrityksessä tämä turva onkin jo hoksattu. tarpeisiin, ilmoittaa Harri Frankberg. Lepolan mukaan Volvo Trucksin joustavat huoltosopimusehdot ja uusi Classic Blue huoltosopimus ovat tuoneet palvePAKETTINA luille runsaasti uusia asiakkuuksia. 19.900,- Etenkin neljä vuotta ja sitä vanhempiin Volvoihin tarkoitettu asiakaskohtaisesti räätälöitävä Volvo Classic Blue -huoltosopimus on lyönyt itsensä läpi markkinoilla. Se tuo yhdessä Volvo varaVOLVO FH 16 6X2 -01 osatakuun kanssa poikkeuksellisen hyvän 11.500,VOLVO FH 13 6X4 -12 turvan kuljetus- yrityksen vanhempaan 25.500,- KESLA-FORESTERI 2010 T kuljetuskalustoon. Myös auton käyttöAvo 2000 -00 9.900,Arttu Korhonen (oik.)Volvo pokkasi kilpailun määrään pohjautuva Flexi Goldjärjestäjäkaksikolta molemmat erikoiskisojen palkinnot. -sopimus on otettu kiitollisena vastaan. Todellisiin ajosuoritteisiin perustuvat kuukausimaksut tuovat näinä vaikeina aikoina monille kaivattua joustoa, toteaa Lepola.

PUUTAVARANOSTURIT Suunniteltu pohjoisiin olosuhteisi

Vaihtoehtoiset käyttövoimat tulee

HF-Autohuollolla on täydet valmiudet palvella sekä maakaasu- että täyssähkökuorma-autoasiakkaita.

HF-Autohuolto Oy:n huoltohallissa pitää tavallisena tiistaipäivänä kiirettä: - Noin nelisenkymmenen työmääräyksen päivätahdissa mennään tällä hetkellä, huoltopäällikkö Erkki Lepola sanoo.

Jälleen mainiosti pelanneet metsäkoneyrittäjät Pertti Lehtomäki (vas.) ja Asko Piirainen juttelivat kisan jälkeen kesähakkuiden näkymistä.

JYKI 5-aks.

-04 NÄRKO 5-aks. Huippusiisti.

-99 24.800,-

SCANIA 6x2 rekanv + puolipv. lava tai ra tai lavettipv. Kats. v

KESLA 2110 T Huippusiisti.

PUUTAVAPERÄVAUNUT

39

PUUTAVARANOSTURIT PUUTAVAPERÄVAUNUT

Porokka Invest ostaa, myy ja välittää...tavaroita, Porokka Invest ja välittää...tavaroita, muttaostaa, myösmyy yrittäjyydestä. mutta yrittäjyydestä. Loglift 105 ST40 hyttivuoden -14 myös Loglift 105 avo -07 KESLA-FORESTERI Lähes kokemuksella raskaan sarjan Siistitty, kunto-40 vuoden kokemuksella raskaan 9.750,- LTsarjan Vaaka 1P/2V. -09 1 Lähes kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi. tarkastettuna. 33.900,Nostureita

kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi.

LOGLIFT 105 ST avo -97 �� 10�660,KESLA F 2010 T avo -00 ���� 9�900,-

TULOSSA:

LOGLIFT 105 ST -15 Salpakatu 12, 80100 Salpakatu 12,HAKEVAUNU 80100JOENSUU JOENSUU DUMPPERI VOLV KESLA 2110T -15 LIPE Kats. 11.800,- A 25 + PM 7502 VOLVO FH13 6x4 -12 Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi JouniPorokka Porokka 0500 0500 Valm. töihin. 62 SCANIA R620Jouni 6x4 -12 373 373473 473jouni@porokka.fi jouni@porokka.fi

Jyrki Porokka 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Marjut Kokko 0400 373 473 marjut@porokka.fi JONSERED 1080 ST � 333,- +alv LOGLIFT 105 ST H ��� Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi JONSERED 1080 ST �

JyrkiPorokka Porokka 050 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Kysy vaihtotarjoustamme! LISÄKSI PURETTUNA: Jyrki 546 jyrki@porokka.fi KUU4875 KAUDEN TUOTE!

Pitkän linjan puutavara-autoilijat, Teuvo Konekorjaamo Riikosen Jari Riikonen Hydrauliikkapuolen tarpeissa asiakkaita asioissa 7-22 ja Kettunen (vas.) ja Erkki Pitkänen, vaihtoi-palvellaan otti vaativissakin tilanteen haltuun niin arkisin kentällä kuin lauantaisin 8-14.kisan jälkeen. vat kuulumisia jälkipeleissäkin...

Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi EPSILON 110

PUUTAVAPERÄVAUNUT


112 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavara-autoilijat luottaa kotimaisiin vetolaitteisiin

K

otimaisten tyyppihyväksyttyjen TAV-vetolaitteiden valmistus perustuu yli 40 vuoden kokemukseen alalta. Tuotteiden kehittämisessä ykkösasia on aina ollut käyttäjiltä saatu palaute.

TAV-tuotevalikoimaan kuuluu vetokytkimet varsinaisen perävaunun ja Dollyn vetoon sekä vetopalkit, sivulevyt, kaukokäyttölaitteet, lisävarusteet ja varaosat. - Loppukäyttäjien lisäksi erittäin suuressa roolissa vetolaitteissa on päällerakentajien kansa tehtävä tiivis yhteistyö. Meidän tehtävänä on palvella autovarustelijoita parhailla mahdollisilla tuotteilla, nopeilla toimituksilla sekä teknisellä osaamisella, sanoo M. Korte Oy:n Jarkko Schroderus.

Asiakkaiden ykkösvalinta

Ensi vuonna 40-juhlavuottaan viettävä Konekorjaamo Riikonen Oy valmistaa RIIKO puutavara-, sora- ja energiapäällirakenteet merkkivapaasti kaikkiin kuorma-autoihin kaikkien akseli- ja jousitusvaihtoehtojen erityisvaatimusten mukaan. Lisäksi myyntiohjelmaan kuuluvat Kilafors -perävaunut, Özgül -puoliperävaunut, Kesla -puutavaranosturit sekä Tamtron -puutavaranosturivaa´at. Kattavasta valikoimasta löytyy lisäksi myös renkaat, vanteet, varaosat ja lisätarvikkeet. Joensuussa toimivassa korjaamossa vankalla kokemuksella tehdään asennusten lisäksi myös korjaukset ja huollot kaikkiin raskaan kaluston ajoneuvoihin ja työkoneisiin. - TAV -vetolaitteista on tullut puutavara- ja sorakuljetusten asiakkaidemme keskuudessa ykkösvalinta. Kotimaisuus, korkea laatu, kestävyys ja toimintavarmuus ovat asioita joita kentällä arvostetaan, sanoo Konekorjaamo Riikonen Oy:n myyntipäällikkö Esko Leinonen. Viime vuosina yhdistelmien mitat ja massat ovat kasvaneet joten vetolaitteet ovat aiempaakin kovemmalla. - Suomalaisiin erityistarpeisiin kehitetyt TAV -vetolaitteet ovat näyttäneet käytössä kestävyytensä myös järeimmissä HCT-yhdistelmissä, toteaa Leinonen. - Olemme vetolaitevalmistajana mukana kehittämässä ja tutkimassa uusien kokonaismassoiltaan suurempien HCT-yhdistelmien testausta Suomessa. Näin saamme arvokasta tietoa tuotekehitykseemme, jotta voimme olla tulevaisuudessakin oikea ja turvallinen valinta raskaiden ajoneuvoyhdistelmien vetolaite-

TAV -vetolaitteet ovat saavuttaneet puutavara-autoilijoiden luottamuksen. Konekorjaamo Riikonen Oy:n RIIKO -puutavaravarusteluissa TAV -vetolaitteet on asiakkaiden ykkösvalinta.

toimittajaksi, sanoo Jarkko Schroderus.

Asennus helppoa - teknistä tukea tarjolla

Konekorjaamo Riikonen asentaa varustelemiinsa autoihin TAV-vetolaitekokonaisuuksia sekä irtokytkimiä silloin kun vetopalkki tulee kuorma-autotehtaalta valmiina. - Asennus on tehty helpoksi ja M. Kortteelta saa osaavaa teknistä tukea aina kun sitä tarvitaan. Yhteistyö on muutenkin läheistä ja yhdessä mietitään jatkuvasti uusia ratkaisuja, kehuu Leinonen. Myös kotimaisen vetolaitevalmistajan toimitukset saavat Konekorjaamo Riikoselta kiitosta: - TAV-tuotteet valmistetaan Ylöjärvellä ja tehdastoimitukset pelaavat hienosti kun ei olla ulkomaan rahdin varassa. Lisäksi meillä on koko ajan vetolaitteita omassa varastossa, toteaa Leinonen.

Viime vuosina yhdistelmien mitat ja massat ovat kasvaneet joten vetolaitteet ovat aiempaakin kovemmalla. Puunajossa niiden kestävyydestä ja luotettavuudesta ei voi tinkiä.

Huollettu vetolaite kestää käyttöä ja aikaa

TAV-vetokytkimet kestävät kovaa käyttöä vuodesta toiseen. - Vetokytkintä pitää kuitenkin muistaa huoltaa säännöllisesti sekä tarkkailla että kaikki on kunnossa. TAV-tuotteissa takuuasiat hoituvat ja varaosia on aina saatavilla - tosin harvoin niihin joudutaan turvautumaan. Yleensä vetolaiteremontti on edessä silloin jos yhdistelmälle on sattunut joku haaveri tai vanha vetokytkin on käyttöikänsä päässä, sanoo Leinonen.

Konekorjaamo Riikonen Oy varustelee myös sora-autot ja maahantuo Kilafors -perävaunut. TAV-vetolaitteet on asiakkaiden suosima valinta myös sorayhdistelmissä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 113

UU

TU

US

!

UUDEN SUKUPOLVEN LANGATON ONE TIMBER -PUUTAVARANOSTURIVAAKA

u u u u u

Käyttäjäystävällistä ja kentällä testattua teknologiaa Helppo asentaa ja ottaa käyttöön Tarkka ja kestävä Etätuki ja ohjelmistopäivitykset automaattisesti One Cloud -pilvipalvelu tiedonhallintaan Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi

RL

IF

www.kesla.com

1960

TC

#YO U

Since

S

H

6 0 YE A R

ETIM E MA

KESLAN 60-VUOTISJUHLAVUODEN KUNNIAKSI: NOSTURIN OSTANEILLE UNOHTUMATON ASIAKASMATKA TSEKKEIHIN

Keslan 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi KESLA-autonosturin ostaneet saavat kaupan päälle matkan Tsekkeihin. Matkan aikana pääset tutustumaan mm. Tatran tehtaalle ja Silva Regina -messuille. Matkan ajankohta on 12.-16.4.2021. Matkapaikkoja on tarjolla rajoitetusti. Ota siis yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi ja varmista paikkasi unohtumattomalle matkalle ylpeän joukkomme kanssa! Etu koskee vain uusia KESLA-autonostureiden tehdastilauksia ja on voimassa niin pitkään, kun paikkoja on vapaana. Edun arvo n. 800 €. Etua ei voi muuttaa rahaksi.

Kongan Konepaja Oy JOENSUU puh. 040 0529 600 | Kongan Konepaja Oy MÄNTYHARJU puh. 015 682 010 | Konekorjaamo Riikonen Oy TAMPERE puh. 050 4775 918 | Maantec Oy TUUSULA puh. 040 0810 649 | TTT Erätaito Oy JUUKA puh. 050 5944 053


114 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavaranosturihuoltojen ammattilainen

tosi vähän teknisiä ongelmia eli pääasiassa on tarvinnut tehdä perushuoltoja. Ja jos on jotain teknisiä kysymyksiä niin Hiabin Raision pisteestä saa aina osaava neuvoa - Silanderin Karille kun soittaa niin ratkaisu löytyy samantien joka ongelmaan, kehuu Paunonen.

Yhteistyöllä tuloksiin

Naaran Kuljetushuolto on virallinen Hiabin huoltopiste. Alueella on paljon puutavara-autoja joiden Loglift ja Jonsered nostureista pidetään huolta vankalla ammattitaidolla. Lisäksi tehdään myös nosturiasennukset.

N

aaran Kuljetushuolto Oy on vuonna 2008 perustettu raskaan kaluston korjaamo Naarajärvellä, Pieksämäen kupeessa. Asiakkaille tarjotaan vankalla ammattitaidolla raskaan kaluston huolto-, asennus- ja korjaustyöt. Viime vuosina on keskitytty vahvasti puutavaranostureiden huoltoon ja asennuksiin. - Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme raskaan kaluston kokonaispalvelua joustavasti. Osaava ja kokenut henkilökuntamme huoltaa kuljetuskaluston nopeasti takaisin tienaamaan. Meillä on kattava varaosavarasto, mikä mahdollistaa kaluston korjaustyöt myös pikaisella aikataululla, kertoilee yrittäjä Jyrki Paunonen, jolla on asentajan työn ammattitaidon lisäksi taustalla pitkä kokemus puutavara-autoilijana ja sitä kautta syntynyt ammattitaito alan vaatimuksiin. Naarajärvi sijaitsee alueella missä on paljon puutavara-autokalustoa: - Autoja käy säännöllisesti huollossamme noin 100 kilometrin säteeltä ja lisäksi palvelemme

toki kaikkia ohikulkijoita.

Monipuolista palvelua

Naaran Kuljetushuolto tekee laajat huollot ja remontit autoihin sekä Hiab nostureihin ja asentaa Alucar päällerakenteet. - Lisäksi meiltä saa hydrauliikkaletkut ja -liittimet, Rengasmarket rengaspalvelut sekä toimimme varaosissa ja tarvikkeissa Pro Truck jälleenmyyjänä. Ja puuvaunujen huollon ajaksi meiltä löytyy vuokravaunut, lisää Paunonen.

Hiabin virallinen huoltopiste

Naaran Kuljetushuollolle valmistui uudet modernit toimitilat kolme vuotta sitten. - Samalla meistä tuli Hiabin virallinen nosturihuoltopiste;

toki olimme tehneet nosturiremontteja jo aiemminkin. Yhteistyö on lähtenyt hienosti matkaan ja huollossamme käy Loglift ja Jonsered puutavaranostureilla varustettuja autoja tasaiseen tahtiin. Lisäksi asennamme uudet nosturit ja siirrämme käytettyjä nostureita autosta toiseen. Uuden hyttinosturin asennus onnistuu kahdelta mieheltä parissa päivässä jos tehdään kaikki alusta lähtien mutta usein pystymme tekemään ennakkoon sähkötyöt autoon, mikä nopeuttaa nosturin asennusta huomattavasti. Käytössämme on kaikki nosturitoiminnoissa tarvittavat työkalut ja laitteet sekä asentajillamme vankkaa hydrauliikan osaamista mikä on tekemisessä erittäin tärkeässä roolissa, kertoo Paunonen.

Naaran Kuljetushuolto tekee laajat huollot ja remontit autoihin sekä Hiab nostureihin, myös asentaen ne sekä Alucar päällerakenteet.

Alueen puutavara-autoilijat luottavat edelleen pääasiassa mekaanisiin nostureihin, mutta myös sähköohjatuista nostureista on jo kertynyt kokemusta niin huollon kuin asennusten osalta. - Sähköohjattujenkin kanssa pärjätään hyvin ja niissä on ollut

Loglift ja Jonsered nostureiden yleisimmät osat löytyy Naaran Kuljetushuollolta suoraan hyllystä. - Ja Hiabin Raision varastosta saa mitä vain seuraavaksi päiväksi joten varaosahuolto pelaa, lupaa Paunonen. Naaran Kuljetushuollon pihalla varastoidaan Hiabin vaihtonostureita, mikä mahdollistaa tarvittaessa osien lainaamisen, jos käsissä on akuutti korjaustarve. - Hiabin Hannu Iivanainen on kovan luokan nosturimyyjä joten vaihtovarasto kiertää hyvin ja uusia nostureita saadaan tasaisesti asennukseen. Kun pystymme tarjoamaan laadukkaat huollot mihin asiakkaat ovat tyytyväisiä, mahdollistaa se osaltaan nosturikaupan ja meille puolestaan tulee lisää töitä. Samassa veneessä tässä ollaan ja kaikki soutaa oikeaan suuntaan, toteaa Paunonen.

Asentaja Ville-Veikko Virtanen huoltamassa Loglift nosturia; hän vastaa myös nosturitarkastuksista.

Naaran Kuljetushuollolle valmistui uudet modernit toimitilat kolme vuotta sitten osoitteeseen Lampitie 1.


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

A Weckman Oy

Matti Heiman puh. 044 5565 948

KULJETUS 95


116 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Eurooppalaista laatua Suomen vaativiin olosuhteisiin P uolalainen Zaslaw on näyttänyt että Keski-Euroopassa on vahvaa osaamista paitsi perinteisten puoliperävaunujen myös vaativiin olosuhteisiin tarkoitettujen puutavara- ja vaihtolavavaunujen saralla. Asiakaslähtöisesti valmistettavat Zaslaw -perävaunut saavat kiitosta niin asiakkaiden kuin jälleenmyyjä Auto-Kilta Trucks Oy:n puolelta.

- Tarjouspyyntöjen määrät ovat hyvässä kasvussa ja uusia kauppojakin on kätelty - tai paremminkin sovittu ennätystahtiin. Positiivista on se, että vaunuja on alettu kysellä entistä laaja-alaisempiin työtehtäviin, sanoo Pasi Sairanen Auto-Kilta Trucksilta. Zaslaw perävaunuja on myyty Suomessa pian jo kymmenen vuoden ajan. Tulikasteensa Suomen markkinoilla Zaslaw on saanut raakapuukuljetuksissa, missä sekä massat että kuormat ovat korkeita ja olosuhteet ehkäpä kaikkein haastavimmasta päästä.

Vakuuttanut vaihtolavakuljetuksissa

Zaslaw perävaunut ovat saaneet positiivista mainetta myös vaihtolavakuljetuksiin erikoistuneilta kuljetusyrityksiltä. Vaasan lähellä Maalahdella toimipaikkaansa pitävä ja liki kymmenen kuorma-auton ja ajoneuvoyhdistelmän voimin jäte- ja romukuljetuksia sekä laajan työkonekannan voimin terminaalipalvelua ja rakennusten purkua Suomessa sekä kuljetuspalvelua myös Ruotsissa tarjoava Häggviks Transport Ab otti hiljattain käyttöön jo toisen viisiakselisen Zaslaw vaihtolavavaunun. Kolmanen polven yrittäjän Johan Häggvikin mukaan Zaslaw on hinta-laatu -suhteeltaan erinomainen tuote: - Vaunu on täysin valmis Suomeen ja antaa hyvän vastineen rahalle. Kilpailukykyisen hinnoittelun lisäksi Zaslaw on osoittautunut erittäin kestäväksi. Aikaisemmin hankitusta on muistaakseni tähän mennessä tarvinnut uusia vain yksi äärivalo. Johtojen ja komponenttien suojaus on ensiluokkaista. Esimerkiksi ABS-jarruyksikkö on koteloitu ja muutenkin suojaukset on tehty pitkää käyttöikää ajatellen. Häggvik toteaa kärryn olevan silloin parhaimmillaan, kun hänen ei tarvitse siitä kuulla mitään: - Edellinen otettiin vastaan Parkanon Shellillä, mistä kuljettajamme lähti heti kuormaustehtäviin, eikä ole perästä nurinoita

Zaslaw perävaunuilla on kuljetettu menestyksellisesi puuta Suomessa jo kohta vuosikymmenen ajan. Auto-Kilta Trucks tarjoaa 5-akseliset puuvaunut suoraan varastosta nopeilla toimituksilla - asiakkaan haluamilla varusteilla.

kuulunut. Hyvien käyttökokemusten perusteella uuden vaunun hankintapäätöstä ei tarvinnut kauaa vatvoa. - Lisäksi Sairasen Pasin kanssa on hyvä ja miellyttävä tehdä kauppaa. Tuote on mitä luvataan ja aikataulut pitävät, Häggvik kehuu.

Töitä riittää

Johan Häggvik sanoo kuluvan vuoden sujuneen tähän mennessä hyvin. - Keväällä oli hetki, jolloin mietittiin että tässäkö tämä vuonna 1951 aloitetun perheyrityksen tarina nyt oli, mutta toisin kävi ja ajoa on ollut käytännössä kolmanneksen enemmän kuin edel-

lisvuonna. Ihmisillä on ollut aikaa toteuttaa rästiin jääneitä siivous- ja korjausurakoita, mikä näkyy sekä romu- että jätekuljetusten määrissä. Aika maksimilla mennään ja vapaa-ajat tahtovat mennä isä Ulf Häggvikin apuna rakennuspurkujen parissa. Eli töitä meillä ainakin riittää ja sen myötä olemme uusineet

myös kalustoa. Ivecolta tulee pian jo toinen maakaasu S-Way Stormossenin ajoon ja telivetoinen X-Way vaihtolava-auto. Sekä tietysti tämä uusi Zaslaw kärry, luettelee Häggvik.

Zaslaw perävaunut ovat saaneet positiivista mainetta myös vaihtolavakuljetuksiin erikoistuneilta kuljetusyrityksiltä. Häggviks Transport Ab hankki jo toisen Zaslaw vaihtolavavaunun jäte- ja romukuljetuksiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terminator XXL huoltopakettien syystarjoukset

Terminator XXL -pankkoihin tarjotaan nyt eri tasoisia huoltopaketteja sekä tietenkin lisävarusteiden varaosat.

P

ankotkin tarvitsevat huoltoa. Terminatoreissa on kuormattuna liikutel- tavien pankkojen alla muoviliukupalat ja kolmen etupankon alla alumiiniset kitkalevyt. Kitkalevyjen kesto on toiminnastaan johtuen muoviliukuihin verrattuna moninkertainen. Muoviliukupalat vaativat sensijaan vaihtoa vuoden-parin välein. Terminator XXL -pankkoihin tarjotaan nyt eri tasoisia huoltopaketteja. Välttämättömin ja edullisin niistä on siirtopankkoperävaunun viiden pankon liukupalasarja pultteineen ja kierrelevyineen. Paketteihin sisältyy ”huoltoystävällinen” pieni tervapullo, joka pitää tehokkaasti huolen kierteitten toimivuudesta uusintahuolloissa. Huoltosarja 1. (viiteen pankkoon): - 10 kpl liukulevyä - 10 kpl kierrelevyä - 20 kpl M20x90 pulttia muttereineen - 1 dl XXL-tervapullo Tarjoushinta netto 250 € alv.0 Huoltosarja 2. (kahdeksaan pankkoon) - 10 kpl liukulevyä - 6 kpl alumiinikitkalevyä - 16 kpl kierrelevyä - 36 kpl M20x90 pulttia muttereineen - 1 dl XXL-tervapullo Tarjoushinta netto 350 € alv.0

Huoltosarja 3. (kahdeksaan pankkoon) - 10 kpl liukulevyä - 6 kpl alumiinikitkalevyä - 16 kpl kierrelevyä - 36 kpl M20x90 pulttia muttereineen - 36 kpl triplavaimennin - 1 dl XXL-tervapullo Tarjoushinta netto 580 € alv.0 Vaimenninsarjat: 16 kpl Triplavaimenninsarja 140 € alv.0 (auto) 36 kpl Triplavaimenninsarja 280€ alv.0 (pv.) Nostokoukut: 10 kpl XXL nostokoukkua 140 € alv.0 20 kpl XXL nostokoukkua 250 € alv.0 40 kpl XXL nostokoukkua 480 € alv.0 Lähetyksiin lisätään pakkaus- ja rahtikulut 45€ alv.0 Lisätietoja ja tilaukset: Heikki Jokela 050 4129 024 Facebook : HeikkiJ Markku Hirvi 040 123 99 73 Jari Koivisto 050 343 1967 Ps. Varaosapaketit myös huoltopisteistä: A. Weckman, Heinola Konepaja Riikonen, Joensuu UM-Tuote, Kuhmo KKP-Tuotanto, Kuusamo

Terminator -pankkojen kiinnikkeissä käytetään kolmiportaisesti joustavaa”triplavaimenninta”. Se on osoittautunut kestoltaan ja toiminnaltaan erinomaiseksi.

KULJETUS 117


METSÄALAN AMMATTILEHTI

118 KULJETUS

Kuljetusliike L. Kulmala Oy ajaa haketta ja energiajakeita kahdeksallä tyylikkäällä yhdistelmällä.

Alumiinivanteet vakuuttaneet vuosikymmenten käytössä K uljetusliike L. Kulmala Oy Noormarkusta keskittyy hakkeen ja energiajakeiden kuljetukseen laajalla kalustolla. Alcoan alumiinivanteisiin on luotettu jo vuosikymmenten ajan ja nytkin kahdeksassa yhdistelmässä on joka pyörällä alumiinivanteet.

Markku Paino osti kuljetusyrityksen vuonna 1980 puutavara-autoilija Leo Kulmalalta, joka oli perustanut sen 1956. - Aloitin itse tukin ajon 70-luvulla traktorilla. Siihen aikaan uuden liikenneluvan hankkiminen vaati muiden alueen yrittäjien suostumuksen ja kun se ei onnistunut, tein yrityskaupat valmiista yrityksestä, mistä tuli samalla Suomen ensimmäinen

yhden auton osakeyhtiö, muistelee Markku Paino.

Haketta ja energiajakeita

Puuanjon rinnalle tuli hakkeenajo vuodesta 1985 eteenpäin ja tukkiautoilusta luovuttiin vuosituhannen vaihteessa, jonka jälkeen on panostettu hakkeen ja energiajakeiden ajoon - pitkään ajettiin paljon turvettakin mikä on nyt loppunut lähes kokonaan ja kierrätyspuolelta on haettu uutta tukijalkaa sen tilalle. - Autoyhdistelmien lisäksi meillä on viisi Volvon pyöräkuormaajaa lastauskoneina sekä pari Hitachin kaivukonetta. Ostamme energiapuuta sekä pystyyn että pinoon lähialueilta. Nostamme kantoja energiakäyttöön ja ”nipsutamme” pellonreunojen vesakkoja energiapuuksi. Kevyet ja kestävät Alcoa alumiinivanteet ovat rullanneet Kuljetusliike L. Kulmalan yhdistelmissä jo parinkymmenen vuoden ajan.

Kuljetusliike L. Kulmalan historia juontaa aina 50-luvulle. Markku Painon ostettua yrityksen 1980 puuta ajettiin yhdellä yhdistelmällä.

Myyntinä toimitamme hevos-, sika-, ja lehmätiloille erilaisia kuivikeyhdistelmiä, eli kutteria, sahanpurua, turvetta juuri siinä suhteessa sekoittamalla kuin asiakas haluaa. Toimitamme myös kutteripaaleja kuivikkeiksi sekä laadukasta polttohaketta pientoimituksina. Välitämme kierrätyspuuta polttoon sekä seulottua kuorikatetta viherrakentajille, kertoo Johanna Paino, joka on yrittäjänä isänsä rinnalla: - Ajan edelleen autoja aina

kun ehdin sillä se on mukavaa hommaa mutta toimistotyöt vievät ikävä kyllä yhä enemmän aikaa. Yhteensä meillä on palveluksessa osaavia kuljettajia tusinan verran ja ruuhka-aikaan lisätyövoimaa. Hakekuljetuksissa suurin asiakas on Metsä Group, jolle kuljetetaan haketta Merikarvian sahan ja Raumaan tehtaan välillä. Energiajakeita - kuten rakennusjätettä ja REFiä ajetaan laajasti koko Etelä-Suomen alueella. - Vuodessa hakeautojen mit-

tareihin tulee lähes 300.000 kilometriä joten liikkeellä ollaan ahkerasti, ilmoittaa Paino.

Uusien mittojen mukaisia yhdistelmiä

Kaikki Kuljetus L. Kulmalan autot ovat Volvoja ja Scanioita; seitsemän ketjupurkavaa ja yksi koukkulaitevarusteilla. - Hakekorit ja perävaunut ovat Laurellin valmistamia; Urjalassa tehdään laadukkaat ratkaisut ja kuunnellaan asiakkaan tarpeita. Yhdistelmät ovat 76-tonnisia ja


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusien mittojen mukaiset yhdistelmät ovat aiempaa pidempiä, mikä mahdollistaa täydet 76 tonnin kokonaispainot kevyemmälläkin materiaalilla. Kuvassa ollaan toimittamassa kuiviketta hevostalleille Porin raviradalla.

uusimmat perävaunut entistä pidempiä, mikä takaa täydet kuormat kaikilla materiaaleilla. Pitkärunkoiset 5-akseliset vetoautot ovat käteviä kuoriketoimituksissa, joilla saadaan vietyä suuria kuormia paikkoihin joihin ei vaunun kanssa pääse, toteaa Paino.

Keveys tärkeä asia

Kuljetus L. Kulmala on pyrkinyt aina optimoimaan kaluston maksimaalisen tuottavaksi ja uusia ratkaisuja lähdetään kokeilemaan ennakkoluulottomasti. - Siitä se lähti aikanaan alumiinivanteidenkin käyttö, kun haettiin keveyden kautta lisää hyötykuormaa ja myös polttoaineen säästöä. Hakkeen ajossa jokainen yhdistelmän omapainossa säästetty kilo on kotiinpäin - vielä ei olla silti apukuskin penkkejä autoista riisutttu, naurahtaa Paino. Alcoa alumiinivanteet ovat osoittautuneet kymmenien miljoonien kilometrien matkalla todella kestäviksi. - Ne myös lämpenevät vähemmän mikä säästää rengaskuluissa. Teemme itse isän kanssa rengastyöt niin keveyitä vanteita on paljon mukavampi käsitellä. Ja kyllä helposti puhtaana pidettävät Alcoat tuo yhdistelmiin tietenkin myös näyttävyyttä, lisää Paino.

Kuljettaja Kari Vainio on ajanut Kuljetusliike L. Kulmalan yhdistelmiä 15 vuoden ajan: - Alcoa vanteet kestää ja ne on helppo pitää puhtaana.

Kaikki Kuljetusliike L. Kulmalan ketjupurkavat perävaunut ja kuormakorit ovat Laurellin valmistamia.

Vannepalvelu pelaa

Alcoa-vanteiden maahantuoja Milcoa Oy saa Johanna Painolta kiitosta oikein hyvästä asiakaspalvelusta: - Huttelan Erkki on vanneasioiden ammattilainen ja häneltä saa neuvoja oikeisiin valintoihin. Seuraamme tuotteiden kehitystä ja lähdemme yleensä ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia malleja. Alcoa -vanteita tulee meille uusien vaunujen ja autojen mukana valmiina mutta lisäksi ostamme niitä paljon jälkimarkkinoilta. Milcoalla on aina suuri jälleenmyyjiä palveleva varasto Raumalla, joten toimitukset pelaa vaikka saman päivän aikana kun ollaan tässä lähietäisyydellä.

- Olemme aina pyrkineet optimoimaan kaluston maksimaalisen tuottavaksi ja uusia ratkaisuja lähdetään kokeilemaan ennakkoluulottomasti, sanoo kuljetusyrittäjät Johanna Paino.

KULJETUS 119


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FORD TAKUU VUOTTA tai 100 000 km

Made to dominate.

KANSAINVÄLINEN VUODEN PICK-UP 2020 ESITTELYSSÄ FORD RANGER RAPTOR

Koe ennennäkemätön suorituskyky ja ajo-ominaisuudet, suunniteltu vaativaan maastoajoon: • 2.0 Ford EcoBlue 213 hv / 500 Nm -kaksoisturbodieselmoottori • A10-automaattivaihteisto • 4WD-neliveto • Ford Performance -alusta ja -muotoilu • Fox ® -jousitus, 17” erikoisvanteet ja -renkaat • Terrain Management System -ajotilavalinnat • Maavara 281 mm, kahluusyvyys 850 mm • Sisätilat ja varustelu viimeistelevät ajonautinnon. Saatavana myös alennetun veron pakettiautona ja kevytkuorma-autona. Ford Ranger Raptor 5-paikkaisena (N1) alkaen 99.902,15 € ja 2-paikkaisena (N1) alkaen 76.564,44 €. Hinnat ilmoitettu CO2-päästöillä 281 g/km ja sis. toimituskulut 600 €. Ford Ranger Raptor CO2-päästöt 281 g/km ja WLTP-yhdistetty kulutus 10,7 l/100 km.

ford.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 121

Ford Transit 350 L2 Trend 2.0 TDCI EcoBoost 130 hv A6

Rahalle vastinetta

P

suuksiin myös polttoaineenkulutukseen. Yllättävää kyllä Transit kulkee moottoritienopeuksillakin vakaasti ja yllätyksettömästi. Tosin maahantuojan hinnastossa kerrotaan että takavetoisissa alustamalleissa olisi päällerakenteella 120 km/h nopeudenrajoitin ja ilman rakennetta 100 km/h. Laki ei tällaista määrää, eli ennen ostopäätöstä tätä asiaa kannattaa tiedustella myyntihenkilöstöltä. Lava-autojen riippana on perinteisesti ollut kova takajousitus mutta Transitissa tästä, etenkin kuormaamatta ajettaessa haitallisesta peräpään pompotuksesta ei ole tietoakaan, vaan jousitus seuraa orjallisesti tienpinnan epätasaisuuksia. Ja hyvä niin!

uhtaasti työkäyttöä palveleville alustamallin pakettiautoille ei tahdo siunaantua palstatilaa autolehtien sivuilta. Syytä olisi, sillä pelkistetyllä alumiinilavalla päällerakennettu Ford Transit lavapakettiauto on mitä monipuolisin ja ehkäpä myös vaivattomin työkalu kuljetustehtävissä.

Matkailuautoharrastajien arvostamaa Ford Transit alustamallia tarjotaan sekä pakettiautona että kuorma-autona, kaikkiaan viitenä eri alustapituusvaihtoehtona. Joskin lyhyin eli L1 pituus ei kuulu Suomen maahantuontiohjelmaan. Hinnat alkaen -mallia lukuun ottamatta kaikki pakettiautoalustat yltävät täyteen 3500 kg kokonaispainoon. Kantavuutta on korimallista riippuen reilusta 900 kilosta yli 1260 kiloon. Kuorma-automallien kokonaispaino on 4,7 tonnia. Nyt ajettavassa autossa on kolme istuinpaikkaa. Tarjolla on myös 1+6 paikkainen miehistöohjaamo. Vetotapavalikoimassa on etu- ja takavetomallien lisäksi AWD-neliveto. Konehuoneen puolelle on tarjolla Fordin kaksilitrainen dieseli 130, 170 ja 185 hv tehoilla. Kahta ensin mainittua saa myös mHEV kevythybridinä.

Mukavasti automaatilla

Suomessa myytävät pakettiautot ovat poikkeuksellisen kattavasti varusteltuja jo lähtötasolta alkaen. Ilmastointi, sähkötoimiset sivulasit tai vaikkapa radio löytyvät monissa Euroopan maissa vasta päällikkötason autoista. Nyt ajettavaan etuvetoiseen Transitiin on valittu automaattivaihteisto, jollaista harvemmin tapaa tämän tapaisissa lava-autoissa, edes Suomessa. Etuvetoisissa malleissa automaattivaihteisto on yhä 6-pykä-

5 vuoden takuu

Avolava-Transit sopii erinomaisesti urakointi- tai kuljetusyrityksen huoltoautoksi. Asiallisen maavaran ja jousituksen ansiosta sen voi viedä myös pääteiden ulkopuolelle.

läinen. Takavetomallissa automaattina on uusi 10-portainen laatikko. Vaneripohjainen, taitettavilla alumiinilaioidoilla varustettu lava edustaa Italialaisen lavavalmistaja Scattolinin uusinta tuotantoa, mikä näkyy muun muassa nerokkaana lavalaitojen pikalukituksina sekä rakenteen keveytenä, kestävyyestä tinkimättä. Rekisteriotteen teknisten tietojen perusteella auton kantavuus on 1377 kg, mikä on itseasiassa liki 60 kg enemmän mitä valmistaja kyseiselle alustalle ilmoittaa. Myös suurin perävaunumassa 1950 kg on viitisenkymmentä kiloa valmistajan ilmoittamaa lukemaa suurempi. Mielenkiintoista! Ja mitä vetokykyyn tulee, niin vastaavalla autolla saa vetää manuaalivaihteisena 2800 kg edestä kuormaa. Takavetomalleilla ylletään uudella 10-vaihteisella automaatilla 2800 kg ja

Scattolini-lavalla on sisäpituutta 3,15 m ja leveyttä 2,13 m. Kiinnityspisteitä on lattiassa kahdeksan ja lisää löytyy sekä alustasta että teräksisestä etusermistä. Tukeva rakenne kestää hyvin nosturiasennukset.

Automaattivaihteisto on herkkua tässä autoluokassa. Nyt jo kolmanteen sukupolveen ehtinyt FordSync -multimediajärjestelmä tottelee onnistuneesti myös suomenkielisiä komentoja.

manuaalilla täyteen 3500 kg vetopainoon.

Luokan kärkeen

Automaattivaihteiston ja korkean kantavuuden lisäksi LavaTransit yllättää ajettavuudellaan, mikä on linjassa saman mallin

umpikylkiauton kanssa. Uusien nopeusrajoitusten myötä pakuilla saa paahtaa samassa tahdissa muun liikenteen kanssa. Parinkympin korotus huippunopeuteen vaikuttaa paitsi ajo-ominai-

Tehdasasenteisella alumiinilavalla päällerakennettu ja 130 hv tehoisen 2 litran turbodieselmoottorin sekä 6-portaisen automaattivaihteiston omaava Ford Transit 350 kustantaa vetokoukun, invertterin ja 8 tuuman kosketusnäytöllä varustetun FordSync 3 multimediapaketin kanssa aika tasan 46 000 euroa. Keppivaihteisen hintapyynti asettuu 2700 euroa alemmaksi. Työssä viihtymisen ja vaivattomuuden kantilta tarkasteltuna hintaero mallivaihtoehtojen välillä on vähintäänkin hyväksyttävällä tasolla. Pitkällä ohjaamolla Transitin verolliset hintapyynnit alkavat, kiitos valtion autoveropolitiikan, 63 000 eurosta ja päättyvät 75 000 euron paremmalle puolelle, toki silloin auto vetää jo kaikilla pyörillä ja on pykälää tai kahta pidempi. Ammattikäyttäjää kiinnostaa huoltovälin pituus ja takuuehdot. Transitissa huoltoväli on 50 000 km ja takuu 60 kuukautta / 150 000 km tai vaihtoehtoisesti 24 kuukautta ilman kilometrirajoitusta.

Ford Transitin alustamallia tarjotaan Suomessa kolmena eri pituusvaihtoehtona.


122 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hiljattain markkinoille tuotu neljännen sukupolven BMW X5 (vas.) ja uusi BMW X7 puhuttelevat paitsi ulkonäöllään myös ajettavuudellaan. Valmistajalle ominaiseen tapaan molempiin on tarjolla mitä mielikuvituksellisimpia varusteita ja konehuoneeseen todella eksoottista tekniikkaa. Ajovalot ovat tietenkin adaptiiviset ja valo tuotetaan tehokkaiden ledien voimin.

Parivertailussa BMW X5 xDrive30d ja BMW X7 xDrive30d

Maasturiluokan valioyksilöt

V

iime vuonna katukuvaan tullut BMW X5:n neljäs sukupolvi ja liki samaan aikaan markkinoille täysin uutena mallina tuotu BMW X7 alleviivaavat esimerkillisesti valmistajan tunnuslauseen ajamisen ilosta.

BMW on valmistanut suosittua X5 katumaasturiaan jo parin kymmenen vuoden ajan. Henkilöautopuolen 5-sarjan tavoin myös X5-mallisto on kestänyt ulkomuotojen osalta hyvin aikaa. Tuoreimman ja vasta järjestyksessään neljännen mallisukupolven myötä X5:n koria kasvatettiin kaikissa suunnissa. Akseliväli on nyt 2,975 metriä, mikä on peräti 42 mm entistä enemmän. Kokopituus kasvoi maltillisemmin 36mm, samoin korkeus 19 mm, mutta suurin venytys 66 mm tehtiin leveyssuunnassa. Kasvun myötä X5:n toi kaivattuja lisäsenttimetrejä ohjaamoon, ja erityisesti takamat-

Kojelautaa hallitsee kaksi suurikokoista näyttöä. Näkyvyys on hyvä ja ajotuntuma erinomainen. X5:n keskikonsolissa on lisähinnasta tarjottava lämmitettävä/jäähdytettävä mukiteline. Erittäin toimiva ja hintansa väärti lisävaruste, oikeasti!

kustajille. Liki viiden metrin pituinen katumaasturi on kookas, mutta näyttää ja myös tuntuu isoveli X7:n vieressä, mallinimensä mukaisesti paria kokoluokkaa pienemmältä autolta. BMW X7:llä on pituutta puskurista puskuriin mitattuna peräti 5,15 metriä, mikä on 38 cm enemmän kuin X5:ssä. Kun le-

veyttäkin on tasan kaksi metriä ja korkeutta 1,8 metriä muodostuu X7:n sovittamisesta suomalaisiin parkkipaikkoihin omat haasteensa. Tosin kuljettaja voi tällaisissa tilanteissa hyödyntää valinnaisvarusteista löytyvää ja asiallisesti pelaavaa pysäköintiavustinta tai tarkkailla auton ympäristöä eri puolille autoa sovi-

X7 on kuljettajan paikalta tarkasteltuna likipitäen yhteneväinen pikkuveli X5:n kanssa.

tettuja kameroita hyödyntäen. Valmistaja tuntien molemmissa mallivaihtoehdoissa hyödynnetään alan uusinta ja turvallisinta tekniikkaa, mitä on tarjolla todella laajalla skaalalla, kaikkiin mieltymyksiin. Suomessa X5:n verolliset hintapyynnit alkavat xDrive 45e bensiinihybridin reilusta 86 000 eurosta päättyen X5 M mallin hulppeaan yli 230 000 euron hintapyyntiin. Nyt ajettavan BMW X5 xDrive30d:n hinnat alkavat noin 98 000 eurosta. Kattavin M-Sport, BMW Inividual ja talvipaketein sekä lukuisin valinnaisvarustein täydennetyn X5:n hintapyynti nousee päälle 137 000 euron.

Taloudellista voimaa

Mittaristo edustaa kehityksen kärkeä. Ajoneuvon turvallisuusvarusteet tarkkailevat infrapunakameralla kuljettajan vireystasoa. Palaute tulee järjestelmästä nopeasti, jos katse alkaa harhailla.

Molempien nyt koeajettavien X-sarjalaisten kulkupuolesta vastaa kaksoisahdettu, tilavuu-

deltaan kolmelitrainen dieselmoottori. Kierrosherkästä kuusisylinterisestä moottorista irrotetaan 265 hv / 620 Nm suoritus arvot. Huipputeho saadaan puristettua irti kierroslukumittarin neulan osoittaessa 4000 r/min lukemaa. Paras vääntö on tarjolla kierrosalueella 2000-2500 r/min. BMW on tunnettu läpi historian korkeaan hyötysuhteeseen yltävistä moottoreistaan. X-sarjalaiset eivät tee tähän poikkeusta. Yhdistetyn ajotavan polttoaineenkulutuslukemiksi ilmoitetaan X5:lle 7,9 l / 100 km ja X7:lle 8,5 l / 100 km. Lukemat saattavat tuntua optimistisilta omapainoltaan liki 2200 kg ja yli 2300 kg painaville, yli 20-tuumaisten vanteiden ja leväprofiilisten renkaiden turvin kulkeville jäteille. Tosiasia kuitenkin se että molemmat pysyvät vaivatta


METSÄALAN AMMATTILEHTI

luvatuissa lukemissa ja maantieajossa jopa alittavat yli litralla valmistajan ilmoittamat lukemat. Mielenkiintoista on sekin että autot ovat luonteiltaan täysiä vastakohtia toisilleen, vaikka tekniikkaosastolla on täysin samat varusteet. X5:n tuntuu ajossa merkittävästi X7:aa pirteämmälle; kaikilla ajotapatiloilla. X5:n kohdalla BMW on sortunut auton äänimaailman manipulointiin lisäämällä pakoääniä audiojärjestelmän kautta ohjaamon puolelle. X7 on puolestaan käyntiääniltään sekä rengasmelultaan ehkäpä hiljaisin koskaan Ammattilehden koeajama katumaasturi. Molemmissa autoissa on korkeussäädettävä täysilmajousitus ja sähkösäätöiset iskunvaimentimet, mikä mahdollistaa alustan säätämisen vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.

Iskutilavuudeltaan 2993 cm3 tuplaturbodieseli yltää Euro 6 Step d -päästötasolle. Mylly on paitsi tehokas myös erittäin taloudellinen.

Mukavuuslippulaivat

Jättimäisellä ja äärimmäisen tyylikkäällä X7:lla BMW astuu hienostuneesti Mersun ja Range Roverin ja raskaalla saappaalla kokoluokan luoneiden Yhdysvaltalaisvalmistajien varpaille. Vaikka X5 sai malliuudistuksessa lisää sisätilaa on se edelleen tehty etumatkustajien ehdoilla. X7 tuo ensimmäisen istuinrivin ylellisen mukavuuden ja kattavat sähköiset säädöt myös toiselle istuinriville. X7 tarjoaa vakiovarustein kelvolliset oltavat myös takimmaisella istuinrivillä matkustaville. Paremmissa varustelutasoissa X7:aan on tarjolla jopa viisialueinen ilmastointi, mikä tuo omat ilmastoinnin säätimet kaikille istuinriveille; USB-latauspisteet löytyy kaikille istuinpaikoille.

Ammattikäyttöön

Jos BMW X5 ja X7:aa peila-

KULJETUS 123

Malliuudistuksen myötä X5:n tavaratila kasvoi hitusen (kuva). Seiskassa sitä on pienimmilläänkin tavallisen perheauton verran ja kaikki istuimet taitettuna hulppeat 2120 litraa.

taan ammattikäytön vaatimusten valossa, niin 3-litran dieselmoottori on ainoa järkevä valinta. Ergonomia ja ajettavuus sekä loppuun harkittu mukavuus on molemmissa vaihtoehdoissa huippuluokkaa. Tankkausvälin eli noin tuhannen kilometrin siivu sujuu tottumattomaltakin yhdellä pysähdyksellä. Monissa autoissa suunnittelun kukkasiksi luonnehdittavat Hands Free -järjestelmän puutteet ja etenkin se

että vastapuhujan äänet kantautuvat auton ulkopuolelle on eliminoitu molemmissa onnistuneesti. BMW:n maasturit ovat saaneet pitkään kiitosta kaksiosaisesta takaluukun kannestaan, mistä alempi puolikas taittuu pick-upin tapaan perälaudaksi. Tällä säästetään maalatun puskurin pintoja ja samalla kuormaa tekevän vaatteet pysyvät siisteinä. Ilmajousituksen ansiosta molempien autojen perän saa napin painalluksella laskettua vajaan kymmenisen senttiä, mikä helpottaa merkittävästi kuormausta. X5:ssa takapenkkirivin selkänojat taittuvat alas mekaanisesti. X7:ssa sama sujuu sähköllä, molempiin suuntiin. Istuimien selkänojat taitettuina X7:n tavaratila kasvaa reilusta 320 litrasta pitkälti yli kahteen kuutiometriin. Ja kun kantavuuttakin on liki 900 kg verran käy X7 paremman puutteessa vaikka pakettiautosta. Eikä X5 kalpene tässäkään vertailussa. Kantavuutta on 650 kg ja kuormatilaa reilut 1850 litraa. Molempiin autoihin on tarjolla automaattisesti esiin ja pois -taittuva vetokoukku. Vetopainot

BMW X7:n viimeinen eli kolmas istuinrivi tarjoaa asialliset oltavat myös aikuisille. Tosin silloin keskimmäisen rivin matkustajien täytyy tinkiä hieman jalkatiloistaan - istuimet siirtyvät sähköllä, joten isosta vaivasta ei ole kyse.

ovat molemmissa samat 750 / 3500kg.

Ajomukavuus huipussaan

Molemmat BMW katumaasturit yllättivät monipuolisuudellaan. Parasta antia on huippuunsa viety ajomukavuus. X5 on selvästi viritetty nuorempaa, merkin urheilullisia perinteitä arvostavaa eurooppalaista ostajakuntaa silmälläpitäen. Kaikki Ammattilehden mukavuusmittarit rikkova X7 puhuttelee Amerikkalaisten autojen ylellisyyttä

ja mukavuutta arvostavaa ostajaa. Auto on kokoisekseen yllättävän ketterä ja saa tässä vertailussa raadilta pykälää X5:sta paremman arvosanan. Ratkaisevaksi nousi jyhkeä ulkonäkö sekä ennen kaikkea takamatkustajien arvosanat. Olipa ostopäätöksen alla BMW X5 tai X7, niin virhemarginaali väärän valinnan suhteen on todella mitätön, sillä valmistaja on karsinut huonot vaihtoehdot pois jo suunnitteluvaiheessa.


124 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Otto Lahti, johtava asiantuntija, Traficom:

Matkailuautojen vauhti kasvaa U

luautoilla saa ajaa yleisesti tiekohtaisten rajoitusten mukaan 120 rajoituksella olevia moottoriteitä lukuun ottamatta.

usi tieliikennelaki sallii suuremmat nopeudet merkittä- välle osalle matkailuautoista. Vanhojen ”satasen autojen” ajoneuvoryhmä kohtainen rajoitus poistui ja yli 3,5 t matkailuautot voi nykyisin saada ”satasen autoiksi”. Matkailuautoista puhuttaessa alan vakiintuneet termit ja lainsäädännön termit menevät helposti sekaisin, kun keskusteluun heittää sekaisin vielä ajoneuvoluokat ja ajokorttiluokat alkavat termit saada kirjoittajan ja lukijan mielessä eri merkityksiä.

Ajokorttivaatimukset

Ajokorttivaatimus määräytyy auton rekisteriin merkityn kokonaismassan mukaan. 3,5 t massaan asti riittää B-kortti ja raskaampien kohdalla vaatimuksena on C1-kortti. Yli 7,5 t kokonaismassan autojen kohdalla vaatimuksena on perinteinen kuorma-autokortti eli C-kortti. Perävaunujen kanssa ”pikku-e”, C1E ja ”iso E” vaatimukset määräytyvät kuten pakettiautojen ja kuorma-autojen kohdalla. Ajokorttivaatimuksissa on hyvä huomioida, että ratkaisevaa on ajoneuvon rekisteriin merkitty kokonaismassa ei ajoneuvoluokka, mikä määräytyy joissain tapauksissa hieman eri tavoin.

Sekaannusten välttämiseksi eri termien juridisen taustan esittely: - Matkailuauton ajoneuvoluokka on aina henkilöauto (ajoneuvolaki) - Matkailuauton massa voi olla myös reilusti yli 3,5 t ja silti se on aina henkilöauto - Matkailuauton kuljettajan ajokorttivaatimus määräytyy auton kokonaismassan mukaan B/C1/C (ajokorttilaki) - Matkailuauton suurin sallittu nopeus määräytyy auton kokonaismassan ja varusteiden mukaan (tieliikennelaki) - Matkailuauton autoverovapaus (185 cm sisäkorkeus ym.) määritellään autoverolaissa - Matkailuautojen vuotuisesta ajoneuvoverosta säädetään ajoneuvoverolaissa - Retkeilyauto on vakiintunut kutsuma nimi, mutta kyseistä termiä ei käytetä lainsäädännössä, joten sillä ei ole vaikutusta nopeusrajoitukseen, ajokorttivaatimukseen tai verotukseen - Tehdasvalmisteinen matkailuauto on MAT ry:n tapa erotella tilastoissa perinteiset Hymerit, Adriat ja Pösslit usein kotimaassa pakettiautosta rakennetuista matkailuautoista, autojen käyttöä koskevan lainsäädännön osalta sillä ei ole merkitystä onko auton rakentanut tunnettu kansainvälinen tehdas vai paikallinen pieni paja.

Verovapautta ja vuotuista veroa

Suurin sallittu nopeus

Enintään 3,5 t matkailuautoilla ei ole enää ajoneuvoryhmään perustuvaa nopeusrajoitusta,

Uusi tieliikennelaki sallii suuremmat nopeudet merkittävälle osalle matkailuautoista. Vanhojen ”satasen autojen” ajoneuvoryhmä kohtainen rajoitus poistui ja yli 3,5 t matkailuautot voi nykyisin saada ”satasen autoiksi”.

joten ainoa suoran rajoitus on sama tiekohtainen rajoitus kuin tavallisilla henkilöautoilla. Nopeudesta puhuttaessa pitää muistaa myös kaikkia ajoneuvoja koskeva yleinen vaatimus: Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja

kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Korkealla matkailuautolla ei voi näiden syden takia ajaa aina samaa nopeutta kuin tavallisella henkilöautolla, vaikka ajoneuvoryhmä kohtaista rajoitusta ei

enää olekaan. Yli 3,5 t matkailuautojen suurin sallittu nopeus on 100 km/h vastaavin edellytyksin kuin linja-auton. Oleelliset vaatimukset ovat ABS-jarrut ja turvavyöt sekä pääntuki kaikilla ajon aikana käytettävillä istumapaikoilla. Kyseiset varusteet ovat olleet jo pitkään pääosin pakollisia varusteita uusissa matkailuautoissa, joten myös raskaammat matkai-

Isoja kahdella penkkirivillä olevia pakettiautoja varustellaan matkailuautoiksi merkittävän autoverovapauden takia. Näitä rekisteröidään uutena Suomeen vähän vajaa 300 vuosittain. Autoverosta on vapaa matkailuauto, jonka oma massa on vähintään 2 500 kilogrammaa ja jonka majoitustilan sisäkorkeus on vähintään 1,85 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 1,30 metriä auton pituussuunnassa mitattuna. Auton majoitustilojen varustukseen tulee kuulua vähintään tukevasti kiinnitettynä istuimia, pöytä, makuupaikkoja, keittomahdollisuus, säilytystiloja, kylmäsäilytystila ja majoitustilan lämmitin. Matkailuauton vuotuinen ajoneuvovero määräytyy samoilla laskukaavoilla kuin pakettiauton. Perusveron viimeinen rivi massan mukaan määräytyvässä perusverossa on 3401 kg tai enemmän, eli ison 5 t matkailuauton perusvero on sama kuin massan mukaan verotettavan 3,5 t auton. Perusvero on tällöin 632,18 eur/vuosi. Siihen päälle tulee käyttövoimavero, mikä on 3,5-tonnisella 115 eur/vuosi ja jokainen alkava 100 kg maksaa 3,3 eur lisää. Matkailuauton alustan valinnalla on ihan oleellinen merkitys auton vuotuiseen verotukseen. Nykyisten WLTP -päästöjen kohdalla, realistinen haarukka eri alustavaihtojen CO2-päästöjen osalta on 200300 g/km. Vuotuisessa ajoneuvoverossa tuo haarukka tarkoittaa tämän hetkisillä veroilla 285-528 eur/vuosi. Tämä on varsin konkreettinen kannustin valitsemaan auto, jonka normikulutus on mahdollisimman pieni.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 125

Korona aiheuttanut huolta liikenteessä - onnettomuuksia kuitenkin vähemmän

L

Korona on saanut suomalaiset miettimään liikkumisen turvallisuutta tavallista enemmän.

iikenneturvan kyselyssä selvitettiin suomalaisten ajatuksia korona-aikana liikkumisesta liikenteessä. Pandemia on saanut miettimään liikkumisen turvallisuutta tavallista enemmän. Osalla myös pinna on liikenteessä tiukentunut koronatilanteen takia. Vakavat henkilövahingot ovat kuitenkin vähentyneet alkuvuodesta. Liikenneturva selvitti kesäkuun alussa kerätyllä kyselyllä* suomalaisten ajatuksia koronaajan liikenteestä. Yli kolmasosa

vastanneista kertoo, että korona on saanut miettimään liikkumisen turvallisuutta tavallista enemmän. Osa kokee, että liikenteessä on pandemian takia ollut entistä vaikeampi keskittyä. Joka kymmenes myöntää, että korona on saanut pinnan kiristymään liikenteessä. On luonnollista, että koronan aiheuttama poikkeustila, siihen sopeutuminen ja läheisistä huolehtiminen koettelee ja aiheuttaa huolta, jopa stressiä. Vaikka stressi ja murhe voi viedä huomiota liikenteen seuraamiselta, kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrässä korona-aika

ei juuri näy. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan liikenneonnettomuuksissa on tänä vuonna kuollut 101 ja loukkaantunut lähes 2 000 ihmistä. Kuolleita oli kaksi enemmän ja loukkaantuneita lähes 300 vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Korona-aika on näkynyt liikenteessä myös muun muassa kaahaamisen lisääntymisenä.

Turvallisuuden kannalta heikko alkuvuosi

Vuosi 2020 kuitenkin alkoi heikosti. Erityisesti helmi-maaliskuussa liikenteessä menehtyi

enemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Koronapandemian alku ja Uudenmaan sulkeminen ei heti näkynyt liikennekuolemissa, vaikka liikennemääriä pandemia pudotti reilusti. Huhtikuussa liikennekuolemien määrä kuitenkin väheni ja koettiin kahden viikon jakso, johon ei ole toistaiseksi tullut yhtään poliisin ilmoittamaa liikennekuolemaa. Myös toukokuussa ja kesäkuussa on ennakkoarvion mukaan tapahtunut vähemmän kuolonkolareita. Heinäkuun puolessa välissä oli kahtena päivänä peräkkäin, käytännössä yhden vuorokauden sisällä, kahdeksan tieliikenneonnettomuuksissa kuollutta. Päiviä, jolloin tapahtuu vähintään neljä kuolemantapausta tieliikenteessä, on 2010-luvulla ollut keskimäärin viisi vuodessa. Kahdeksan kuollutta yhtenä päivänä on viimeksi ollut joulukuussa 2014.

Lisää kävelyä ja pyöräilyä

Lähes neljä kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta kertoi kävelleensä ja pyöräilleensä enemmän koronatto-

maan aikaan verrattuna. Suuri osa myös uskoi, ettei pyöräilyn ja kävelyn määrä vähene pandemian päätyttyä. Kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet ovat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tänä vuonna on tammi-kesäkuussa menehtynyt 11 jalankulkijaa ja 11 polkupyöräilijää. Pyöräilyonnettomuudet tosin tulevat huonosti poliisin tietoon ja sitä kautta viralliseen tilastoon. Vakavasti loukkaantuneiden pyöräilijöiden määrä on sairaalatilastojen perusteella ollut viime vuosina noin viisinkertainen poliisin tietoon tulleisiin tapauksiin verrattuna. Tämän vuoden osalta johtopäätöksiä voidaan tehdä vasta kun sairaalatilastot on saatu käyttöön (noin vuosien 2021 ja 2022 vaihteessa).

*Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia koronan vaikutuksista liikkumiseen kyselyllä touko-kesäkuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1003 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.


126 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi hyötyajoneuvonosturi Strenx® korkean suorituskyvyn rakenne-teräksestä

T

yön tehostaminen, turvallisuus ja hyötyajoneuvojen tehokas käyttö - siinä tavoitteet, jotka uusi Haulerman -nosturi nyt lunastaa. Se tekee tavallisesta pakettiautosta hyötyajoneuvon, joka pystyy lastaamaan, kuljettamaan ja purkamaan monipuolisesti muutoin hankalia ja painavia taakkoja.

Idea uuteen Haulerman-nosturiin lähti käytännön tarpeesta. Idean isä, pitkän linjan konepajayrittäjä Raimo Kiviniemi oli hakemassa uusia kaasupulloja verstaalle firman pakettiautolla: - Pullot ovat hankalan mallisia, painavia ja niiden käsittelyn on sujuttava turvallisesti. Miten tämän asian voisi ratkaista paremmin, Kiviniemi mietti. Siinä tuli samalla lausutuksi Haulerman -nostureiden syntysanat.

Kevyt rakenne turvallisuudesta ja vahvuudesta tinkimättä

Nyt vuosien tuotekehityksen tuloksena on valmiina nosturisarja, joka ratkaisee työergonomiaan liittyvät ongelmat. Eikä se

ratkaise ainoastaan kaasupullojen vaan monen muunkin käsipelillä liian painavan esineen nostamisen ergonomisesti ja turvallisesti yhden henkilön voimin. Hyötyajoneuvon nosturin tulee luonnollisesti olla kevyt, jotta se syö hyötykuormaa mahdollisimman vähän. Toisaalta sen tulee olla turvallinen ja täyttää kaikki nostureilta vaadittavat standardit. Keskeisessä roolissa on käytettävä materiaali. Ratkaisu löytyi yhteistyössä SSAB:n kanssa. Nosturissa käytetään SSAB:n korkean suorituskyvyn Strenx® 700MC rakenneterästä. Se on ohutta, mikä säästää painoa, mutta lujaa, jotta nosturilla voi turvallisesti nostaa tarvittavan taakan. Strenx ® korkean suorituskyvyn rakenneteräs on sisäisen puhtautensa ja tiukkojen toleranssien ansiosta erittäin luotettava materiaali, joka takaa poikkeuksellisen suorituskyvyn ilman ylimääräistä varmuusmarginaalia. Materiaalilla on erinomainen konepajakäytettävyys, jolloin esimerkiksi hitsaaminen on helppoa. Nosturin keveyden ansiosta ajoneuvon polttoaineen kulutus vähenee ja samoin hiilidioksidi-

Nummela.

Nosturi seisoo omilla jaloillaan

Haulerman -nosturi tekee tavallisesta pakettiautosta hyötyajoneuvon joka pystyy lastaamaan, kuljettamaan ja purkamaan painavia taakkoja.

päästötkin. Ympäristön kannalta huomattavaa on sekin, että SSAB on maailman ensimmäinen teräksen tuottaja, joka on sitoutunut hiilivapaan teräksen valmistamiseen ja koko tuotantoprosessin uudistamiseen laajan Hybrit-hankkeensa avulla. Tavoitteena on fossiilivapaan arvoketjun luominen kaivokselta valmiiksi tuotteeksi asti. - On hienoa, että SSAB:lla on Haulermanin kaltaisia asiakkaita haastamassa osaamistamme ja valmistamiamme teräksiä. Haulermanin vaatimukset rakenteen keveydelle, kestävyydelle, muovattavuudelle sekä materiaalin soveltuvuudelle suursarjatuotantoon soveltuviin valmistusmene-

telmiin asettivat SSAB:lle haasteen, joka onnistuttiin yhteistyössä ratkaisemaan Strenx ® 700MC materiaalin avulla. Koska Haulerman tarvitsi materiaalilta samanaikaisesti erittäin hyvää muovattavuutta ja suurta lujuutta, tuli kysymykseen ainoastaan kuumavalssattu nauhateräs. Strenx® 700MC teräs 2 mm ainevahvuudessa yhdistää suuren lujuuden, erinomaisen särmättävyyden sekä mahdollisuuden keventää nostimen puomiputkea 33% vaihtoehtoisiin ratkaisuihin verrattuna. Tämä tarjoaa erittäin merkittävän kilpailuedun Haulermanille, sanoo SSAB:n Special Steelsin technical development manager Sami

Nosturi on oman runkonsa varassa. Se kiinnitetään auton tavaratilan lattiaan auton valmistajan ohjeiden mukaan. Nostettavien taakkojen paino ratkaisee kuinka luja runko ja nosturi tarvitaan. Modulaarisuutensa ansiosta nosturista voidaan helposti tehdä versioita myös muihin kuin pakettiauton kuorman nostotarpeisiin. - Valmistusprosessi on kunnossa ja teräs taipuu nosturiksi toivotulla tavalla. Haastavinta valmistuksessa on ollut opetella suurlujuusteräksen särmäys, mutta nyt sekin jo sujuu, Raimo Kiviniemi kehuu. Euroopassa myydään noin kaksi miljoonaa hyötyajoneuvoa vuodessa. ja liikenteessä on noin 10 miljoonaa alle 5 vuotta vanhaa hyötyajoneuvoa. Monien autojen ja niiden työntekijöiden tehtäviä voitaisiin tehostaa Haulermanin keksinnön avulla. - Markkina on siis valtava. Seuraava vaihe onkin lähteä nyt tosissaan markkinoimaan tuotetta, Raimo Kiviniemi miettii.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 127

Ford Transit Custom PHEV

Vaihtoehto dieselille

F

us kannattaakin hoitaa mahdollisimman pitkälle verkkovirran voimin. Se on paitsi vähäpäästöistä myös merkittävästi edullisempaa, kuin bensiinimoottorilla. Akkuvirran loputtua auton polttoaineen kulutusmittari näyttää jo muutaman kilometrin ajon perästä reilun neljän litran keskikulutuslukemaa. Muutaman kymmenen ajokilometrin jälkeen jo liki kuutta litraa. Ford Transit Custom PHEV onkin parhaimmillaan taajamissa ja korkeintaan muutaman kymmenen kilometrin mittaisilla siirtymillä, missä ajoakun voi ladata valtion sähköverkosta. Monissa työtehtävissä pakettiauton päivittäiset ajomatkat jäävätkin verraten lyhyiksi jolloin uusi tekniikka puolustaa paikkaansa.

ord Transit Custom PHEV on mielenkiintoinen sähköauto jossa poltto-moottorin tehtävänä on toimia varavoimalana. Ajossa hybridi-uutuus kulkee mallikkaasti ja jopa pienin kustannuksin, kunhan ajoakussa on riittävästi ”seinästä” ladattua virtaa.

Ford Transit Custom PHEV:n kehittyneessä ladattavassa hybridijärjestelmässä on keskeisessä asemassa 13,6 kWh:n akku, jota voidaan ladata polttomoottorin lisäksi myös sähköverkosta. Akkuvirran luvataan riittävän parhaimmillaan jopa 60 km matkaan. Käytännössä toimintamatka jää kuitenkin noin puoleen luvatusta. Transit Custom PHEV eroaa täyssähköautosta siinä että sen moottoritilan uumeniin on sovitettu teholtaan 125 hv EcoBoost -bensiinimoottori. Kolmipyttyinen ja iskutilavuudeltaan litrainen moottori kasvattaa auton toimintamatkan parhaimmillaan yli 500 kilometriin.

Transit Custom PHEV ladattavassa hybridissä on 1 130 kg:n nettokantavuus ja muuttumaton 6,0 m3:n tavaratila. Vetokoukkua autoon ei saa laittaa. Ajo-akustolla on Fordin kahdeksan vuoden / 160 000 kilometrin takuu.

Omintakeinen toteutus

Fordin henkilöautomalleista poiketen polttomoottorilta ei ole suoraa yhteyttä vetäviin pyöriin, vaan koneen pääasiallisena tehtävänä on tuottaa sähköä tavaratilan lattian alle sovitettuun akkupakettiin. Eturenkaiden pyörittäminen tapahtuu 48V / 93 kW sähkömoottorin voimin. Vastaava toimintaperiaate on tuttu vaikkapa laivoista ja sukellusveneistä joskin mittakaava on toinen.

Vetoa riittää

Mittaristossa on omat mittarit sekä akkuvirralle että polttoaineelle. Taltioidun sähkövirran riittoisuutta indikoidaan myös erillisellä ja hyvin ajan tasalla olevan kilometrinäytön avuin. Kuljettaja voi valita neljästä eri EV-ajotilasta: EV Auto tarjoaa optimaalisen yhdistelmän suorituskykyä ja taloudellisuutta. EV Now käyttää pääasiassa akkuenergiaa päästöttömään ajoon ja ottaa akustoa lataavan polttomoottorin käyttöön vasta, kun akkujen varaustaso saavuttaa vähimmäisrajan. EV Later ylläpitää akun kulloistakin varaustilaa myöhempää käyttöä varten käyttämällä pääasiassa akustoa lataavaa polttomoottoria ja jarruenergian talteenottoa. EV Charge hyödyntää polttomoottoria akun lataamiseen ja lataa akun täyteen seuraavaa tarvittavaa EV Now ‑ajoa varten. Ajotilaa vaihtamalla auton käytös muuttuu huomattavasti. EV Now -ajotilassa voimalinja vastaa kaasupolkimelta annettuihin komentoihin täyssähköauton

Ohjaamon ilmastointi ja lämmitetty tuulilasi kuuluvat kaikkien autojen vakiovarusteluun. Valinnaisvarusteena on saatavilla Fordin ääniohjattu SYNC 3 ‑tietoviihdejärjestelmä, jonka 8 tuuman kosketusvärinäyttöä voi käyttää pyyhkäisy- ja nipistyseleillä.

tavoin ripeästi ja viiveittä. Virran hiipuessa automatiikka kääntää ajotilan EV Charge -tilaan ja bensiinimoottori käynnistyy tuottamaan energiaa. Samalla auton käytös muuttuu havaittavasti laiskemmaksi sekä kaasuvaste etäisemmäksi. Koeajon perusteella Transit PHEV:n ajotilaksi kannattaakin valita useimmin EV Auto, missä automatiikka huolehtii akkuvirran riittoisuudesta. Mainittakoon että pysähdyksissä ollessa ja vaihdevipu P-asennossa auto ei reagoi välttämättä lainkaan kaasupolkimen komentoihin. Olipa ajotilana mikä tahansa edellä mainituista. Automatiikan ansiosta moottorin äänimaailma ja ns. perstuntuma poikkeavat totutusta. Kaasupolkimen pohjaan survominen nostaa toki koneen kierroksia, mutta vain automatiikan antamissa raameissa. Maantiellä ja taajamaliikenteessä Transit Custom PHEV:n ajokäytös on sujuvaa. Työmailla ja muutoin haastavissa olosuhteissa ajettaessa hybridi-Transitin kanssa pärjää pienen totuttelun jälkeen.

Janoisten sankari

Ajoakuston latausajoiksi il-

moitetaan 10 Ampeerin pistokkeesta reilut neljä tuntia ja tehokkaampaa 2 AC -latauslaitetta käytettäessä vajaat kolme tuntia. Sähköenergiaa kerätään lisäksi jarrutusenergiaa talteenottamalla. Jarrutusenergian keruujärjestelmässä on kaksi tehokkuusaluetta: Drive- ja Low joiden valinta tapahtuu vaihdevivusta. Etenkin Drive-asenossa järjestelmä pelaa lähes raskaiden kuorma- autojen hydraulihidastimien tavoin. Hybridi-Transitin yhdistetyn ajotavan polttoaineenkulutuslukemaksi ilmoitetaan vajaat 3 l/100 km, mikä olisi toteutuessaan kaikilla mittareilla mitattuna ennätyksellisen matala lukema hyötyajoneuvolle. Jos reitin varrelle ei satu sopivaa akkujen latausmahdollisuutta voi bensiininkulutus kasvaa jopa kolminkertaiseksi. Koeajolle lähdettäessä ajotietokone arvioi täyteen ladatun ajoakun riittävän 29 km ajomatkaan. Jopa puolet valmistajan antamaa lukemaa pienempi toimintamatka vaikutti ajoakuston kapasiteettiin suhteutettuna myyntiesitteen lupauksia uskottavammalta. Muutaman kilometrin totuttelun jälkeen valitsin kojelaudan

Latauspistoke on viety vasempaan etukulmaan. Auton mukana toimitetaan sekä verkkovirtalaturi että pikalataustolppaan sopiva johto.

nappulasta EV Now -ajotilan eli vain akkujen varassa tehtävän ajon. Positiivisena seikkana mainittakoon että ajotietokoneen arvio piti täsmälleen paikkansa. Polttomoottori käynnistyi täsmälleen 29 km ajomatkan jälkeen. EV Charge -ajotilassa polttomoottori lataa ajoakustoa varsin verkkaisesti, mkä on ymmärrettävää kun suurin osa virrasta käytetään ajamiseen. Nopeimmin lataus vaikuttaa sujuvan paikallaan oltaessa. Mutta silloin liikutaan joutokäyntiä koskevan asetuksen rajamailla. Akun lata-

Ostaisinko?

Ford Transit Custom PHEV sijoittuu hyötyautomaailmassa omaan luokkaansa. Sillä on mahdollista ajaa pitkiä matkoja puhtaasti täyssähköautona ja ns. Range Extender -polttomoottori mahdollistaa sille tarvittaessa usean sadan kilometrin toimintamatkan. Maahantuojan hinnastossa Transit Custom PHEV asemoituu odotetusti hintahaitarin ylimpään segmenttiin. Alkuvaiheessa mallia tarjotaan ainoastaan yhtenä koripituusvaihtoehtona eli L1H1. Varustelutasoja on kaksi: perustaso Trend ja ylellinen Limited. Ensin mainitun verollinen listahinta on vakiovarustein lähes 49 000 euroa. Varustelutason korottaminen nostaa hintapyynnin 52 700 euron paremmalle puolelle. Hintaero vastaaviin dieselmalleihin on pitkälle toistakymmentä tuhatta euroa. Työmaakäytössä bensiinimoottorin tähdittämän Transit Custom PHEV:n hankintaa voi perustella vaikkapa vihreillä arvoilla tai viehätyksellä uuteen tekniikkaan. Mikäli ne eivät tunnu omilta jutuilta kannattaa katseet yhä kääntää valmistajan erinomaisien dieselvaihtoehtojen suuntaan.

Työmaakäytössä bensiinimoottorin tähdittämän Transit Custom PHEV:n hankintaa voi perustella vaikkapa vihreillä arvoilla tai viehätyksellä uuteen tekniikkaan.


128 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vaihtoauto uuden auton palveluilla

taa autojen määrä noin sataan vaihtoautoon, ilmoittaa Turunen.

Joustava ja edullinen

Täysin uusi, avara ja valoisa täyden palvelun Secto Vaihtoautokeskus avasi ovensa kesäkuussa 2020 Espoon Friisilässä.

S

ecto Pakettiautoleasing on turvallinen ja vaivaton rahoitusvaihtoehto hyötyauton hankintaan. Uutena palveluna Secto Pakettiautoleasing on tarjolla myös kuntotarkastettuihin Secto vaihtoautoihin. Ajantasainen vaihtoautotarjonta on nähtävillä paitsi internetissä myös hiljattain Espoossa avatussa Secto Vaihtoautokeskuksessa. Täysin uusi, avara ja valoisa täyden palvelun Secto Vaihtoautokeskus avasi ovensa kesäkuussa 2020 Espoon Friisilässä. Vaihtoautokeskuksen kattavan valikoiman keskiössä ovat kolmen-viiden vuoden ikäiset kuntotarkastetut henkilö- ja pakettiautot. Autot ovat pääsääntöisesti Secton asiakkailta palautuneita leasingajoneuvoja, joiden käyttö- ja huoltohistoria on Sectolla tarkasti tiedossa. - Koska tunnemme ajoneuvomme kuin omat taskumme katsoimme että voimme tarjota kustannuksiltaan edullisen ja riskittömän Secto leasing-sopimusvaihtoehdon yhtä lailla myös Secto vaihtoajoneuvoihin, sanoo Secto hyötyajoneuvojen myyntipäällikkö Marko Turunen.

Kaikkiin käyttötarpeisiin

Leasing on kustannusrakenteeltaan usealle yritykselle osamaksua tai omistamista järkevämpi ja joustavampi vaihtoehto. Useat yritykset eivät kuitenkaan koe tarvitsevansa arjessaan täysin uutta autoa, mutta ovat kiinnostuneita mutkattomasta ja riskittömästä leasingvaihtoeh-

- Meillä fokus keskittyy asiakkaan tarpeiden ja ongelmien ratkaisuun. Tavoitteenamme on olla markkinoiden johtava pakettiautomyyjä Suomessa. Ja matka näyttää hyvältä, toteaa Secto hyötyajoneuvojen myyntipäällikkö Marko Turunen.

dosta. Secton uusi vaihtoautoille räätälöimä leasingvaihtoehto mahdollistaa yritys-asiakkaille Secto vaihtoauton pidempiaikaisen rahoituksen kiinteällä kuukausihinnalla. Leasingkauden jälkeen auto palautetaan Sectolle ja riskit mahdollisesta arvonalenemisesta jäävät palveluntarjoajan huoleksi. Aivan kuten uuden auton tai vaikkapa työkoneen leasing-sopimuksessa leasing-sopimuksella lainattu vaihtoauto ei ole rasitteena yrityksen kirjanpidossa. Myyntipäällikkö Marko Turusen mukaan vaihtoautoista ja vaihtoauton leasingsopimuksesta kiinnostuneille yrittäjille Sectolla on tarjolla kenties markkinoiden kattavin pakettiautovaih-

toehtojen kirjo: - Olemme kolmentoista toimintavuoden aikana kasvaneet merkittäväksi hyötyautojen ra-

hoittajaksi Suomessa. Tällä hetkellä tien päällä liikkuu jo reilut 3 500 meidän leasaamaa pakettiautoa. Tämän ansiosta Secto Automotivelle palautuu vuosittain leasingkäytöstä 300 - 500 erilaisiin työtehtäviin tarkoitettua hyötyajoneuvoa, joita yhdistää moitteeton kunto ja aukoton huoltohistoria. - Palautetut autot käyvät läpi vaativan kuntotarkastusohjelmamme, jonka jälkeen valiokuntoiset hyötyautomme saavat uuden elämän Secto Vaihtoautoina. Suuren leasingajoneuvokantamme ja hyvän vaihtuvuuden ansiosta vaihtoautotarjontamme uudistuu jatkuvasti. Koska pääosa vaihtoautoistamme tulevat tarjolle omasta leasingautojen perheestämme osaava ja ammattitaitoinen henkilökuntamme voi jo hyvissä ajoin etukäteen valikoida juuri asiakkaan työtehtävään sopivan hyötyauton. Tällä hetkellä vaihtoautovalikoimassamme on noin viisikymmentä leasingistä palautunutta hyötyautoa, joiden taustat ja käyttöhistoriat ovat tiedossamme. Tavoitteenamme on nos-

Secto Pakettiautoleasing on joustava ja kilpailukykyisesti hinnoiteltu rahoitusvaihtoehto kevyen hyötyauton hankintaan. - Kuten uusien, myös vaihtoautojen kohdalla Secton kilpailukyky on omassa luokassaan, sillä vaihtoauton leasingmaksut ovat pääsääntöisesti 30-50 prosenttia uutta autoa edullisemmat. Lisäksi luottamuksestamme vaihtoautojamme kohtaan kertoo se että leasing-sopimus voidaan solmia uuden auton tapaa jopa viideksi vuodeksi kerrallaan. Toki olemme avoimia myös perinteiselle kaupankäynnille, sanoo Turunen. Merkittävä osa Secton vaihtoautokeskuksessa tarjolla olevista pakettiautoista on tonniluokan umpipakettiautoja, eli markkinoilla kysytyintä kokoluokkaa. Toki valikoimassa on hyötyajoneuvoja kaikista kokoluokista monipuolisesti varusteltuina. - Tarjoamme asiakkaille vaihtoautoihin pääsääntöisesti samat palvelut kuin uuteen autoon on tarjolla. Päällerakenteet, varustelut, hyllyt ja autoteippaukset ovat osa palvelutarjontaamme. Kuten uudessa autossa myös vaihtoautossa kaikki lisäpalvelut saadaan sovitettua vaivattomasti auton kanssa samalle rahoitusleasing sopimukselle, Turunen kertoo.

Palvelua yrittäjän aikataulun mukaan

Secto on rakentanut hyötyajoneuvoasiakkaille tarjottavat palvelut joustaviksi. - Pyrimme vastaamaan hyötyajoneuvo- ja rahoitustiedusteluihin myös niin sanotun virka-ajan ulkopuolella. Hyötyautoasiakkaita palvelevalla henkilökunnallamme on yleensä vahva tausta alalta, mikä nopeuttaa ja selkeyttää sopivan auton työtehtäväkohtaista valintaa. Ja kun sopiva auto löytyy asiakas saa sen parhaassa tapauksessa jopa samana päivänä tuottavaan työhön, Secto hyötyajoneuvojen myyntipäällikkö Marko Turunen toteaa lopuksi.

Secto Vaihtoajoneuvokeskuksessa on jatkuvasti tarjolla laajasti hyviä pakettiautovaihtoehtoja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 129

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, jota saat jo noin 250 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.Suomi@yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803, Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 63

Hyötyajoneuvojen laatuvarusteet saat nyt myös verkkokaupasta - käy tutustumassa todella laajaan valikoimaan!


PARKER F3 METSÄALAN AMMATTILEHTI

KUORMA-AUTOPUMPPU:

HELPPO KYTKEÄ & VAPAUTTAA

F3-pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon ja käytettäväksi silloin, kun kuljettajan on käsiteltävä hydrauliikkayksikköä samalla, kun hän ohjaa kuormaautoa. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydraulipumppu voidaan vapauttaa täysin moottorista. Uusien F3-pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa. F3-pumpun ja muut Parkerin luotettavat sekä laadukkaat pneumatiikka- ja hydrauliikkatuotteet raskaan kaluston käyttöön saat helposti matkasi varrella palvelevilta ParkerStore-yhteistyökumppaneilta. Mobile Technology Centerit auttavat mahdollisissa hydrauliikan päivitystarpeissa ja hydrauliikkahuollossa. Letkut • Liittimet • Hydrauliikka • Pneumatiikka • Tarvikkeet


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

131

Teknisen kaupan myynti Q2 2020:

Myynti heikkeni mutta pahimmat pelot jäivät toteutumatta

T

eknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti laski toisen neljänneksen aikana seitsemän prosenttia vuodentakaisesta. Tammi-kesäkuun aikana myynti jäi neljä prosenttia edellistä vuotta pienemmäksi.

Toimialoista vain tuotteet ja palvelut rakentamiseen lisäsi myyntiään niin toisella neljänneksellä kuin koko alkuvuodenkin aikana. Toisella neljänneksellä alan myynti kohosi vajaat kaksi prosenttia. Heikoin tilanne oli raaka-ainekaupassa joka putosi 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti puolestaan supistui 11 prosenttia. Kuluttajatuotteissa päädyttiin vajaan kolmen prosentin laskuun. - Teknisen Kaupan toinen neljännes oli heikko, mutta kuitenkin parempi kuin pelättiin. Pahimman iskun otti raaka-ainekauppa, jossa niin teräs-, kuin kemikaalikauppakin kärsivät niin hintojen kuin volyymin pettämisestä. Teollisuuden loppukysynnän heikkeneminen al-

koi näkyä selvästi toimitusketjuissa. Kuitenkin kysyntä polarisoituu kovasti. Toisilla (asiakastoimialoilla ja asiakkailla) menee edelleen hyvin, toisilla on merkittäviä vaikeuksia. Rakentaminen on yllättänyt positiivisesti ja uusia työmaita on käynnistynyt jopa ennakko-odotuksia enemmän. Erityisen vahvaa oli rakennuskoneiden kysyntä. Kuluttajakaupassa näkyy positiivisena muun muassa pienkoneiden kuten puutarhakoneiden ja toisaalta kaksipyöräisten (mp ja mopot) kysyntä. Autonvaraosakauppa heikkeni autokaupan hidastumisen vanavedessä, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Loppuvuoden odotukset

Odotukset kolmannesta neljänneksestä ovat edelleen heikot. - Teollisuuden vaikeudet jatkuvat ja todennäköisesti syvenevät kysynnän puutteen johdosta. Näkymä tulevaisuuteen on heikko, joka jarruttaa investointeja kaikkialla. Rakentaminen jatkanee ainakin alkusyksyn hyvässä kehityksessä. Oleellinen muutos positiiviseen suuntaan edellyttää koronaviruksen taltuttamista

rokotuksin. Hallituksen onkin tulevassa budjettiriihessä varauduttava uusimaan kustannustuen

kaltainen tuki-instrumentti syksyn ja talven aikana vaikeuksiin ajautuville yrityksille, toteaa

MOVING FORWARD IN POWER AND MOTION

Kaksi vahvaa kumppania Hydra-Grene ja Specma käyttävät nyt yhteistä nimeä HydraSpecma. Yhdessä meillä on yli 100 vuoden kokemus. Toimitamme laadukkaita hydraulikkatuotteita ympäri maailmaa.

HydraSpecma OY Linnoitustie 3 · 02600 Espoo

HydraSpecma Oy · Linnoitustie 3, 02600 Espoo · mail.hsfi@hydraspecma.com · hydraspecma.fi

hydraspecma.com

Markku Uitto.


132

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Hyvää kehitystä hydrauliikka-alalla

K

toimipaikkojamme Turussa, Oulussa, Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä sekä laajaa HydraSpecma jälleenmyyjäverkostoa, jotka hoitavat päällirakentajat, laitevalmistajat, huoltoyritykset ja loppukäyttäjät alueellisesti. Pirkkalan lisäksi meillä on tuotantoyksikkö Jyväskylässä, mistä hoidetaan Valtran traktoritehtaan ja heidän alihankkijoidensa tarpeet. Ja toki paikallispisteissä tehdään letkuasennelmia ja muita kokoonpanoja sanoo OEM myynti- ja markkinointipäällikkö Jukka Kivipuro. Pirkkalan tuotantoa ja logistiikkaa on hiottu koko ajan entistäkin tehokkaammaksi ja virtaviivaisemmaksi, mikä mahdollistaa luotettavat toimitukset saman päivän aikana. - Meillä ei ollut komponenteissa kevään aikana juuri ollenkaan saatavuusongelmia tehtailta ja paikallisten varastojen ansiosta olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme normaalisti, ilmoittaa Kivipuro.

okonaisvaltaista osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteissa tarjoava HydraSpecma on elänyt positiivisten muutosten aikaa. Yritys hallitsee koko prosessin aina tuotekehityksestä loppukokoonpanoon ja pystyy kattamaan asiakkaidensa tarpeet yksittäisistä komponenteista aina vaativimpiin hydraulijärjestelmiin saakka.

Vuosi sitten kesällä HydraSpecma keskitti tuotanto- ja logistiikkatoimintonsa täysin uusiin tiloihin Pirkkalan Linnakallioon. Kesällä 2019 tuotevalikoima laajeni merkittävästi Danfoss Power Solutionsin hydrauliikkakomponenteilla. Joulukuussa ostettiin hydrauliikkakoneikkojen valmistukseen erikoistunut HTR-Hydraulics Oy ja tämän vuoden 2020 alussa nimi muuttui Specmasta HydraSpecmaksi. - Lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon hyviä asioita ja Hydra Specma on nyt vahvempi kuin koskaan. Nimenmuutoksen jälkeen konsernin Pohjoismaiset yhtiöt Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä Puolan, Kiinan, Brasilian ja UK:n yhtiöt ovat nyt saman brändin alla. Samalla tuotevalikoimaa on kehitetty niin että kaikissa maissa on satavilla samat tuotemerkit ja tuotteet, mikä mahdollistaa entistäkin laajempien kokonaisuuksien ja palveluiden tarjoamisen kansainvälisesti toimiville asiakkaillemme sekä eri maiden varastojen hyödyntämisen, mikä nostaa toimitusvarmuutta entisestään, kertoo HydraSpecma Oy:n General Manager Tove SeppelinHögnabba.

Tuotannossa hyvä tahti

Suomessa HydraSpecman pal-

Pienkoneikot täydentävät hyvin valikoimaa

- Viime vuonna alkanut yhteistyö Danfoss Power Solutionsin kanssa syventyi entisestään, kun HydraSpecmasta tuli alkuvuodesta 2020 Suomen ainut Premier Partner -tason jakelija, esittelee HydraSpecma Oy:n OEM myynti- ja markkinointipäällikkö Jukka Kivipuro.

veluksessa on yli 80 henkilöä ja vaikka nyt eletty poikkeuksellisia aikoja, on työntekijöitä lisätty Pirkkalan ja Orimattilan tuotannossa eikä lomautuksia ole tarvinnut tehdä.

- Asiakkaillamme on ollut edelleen hyvä tilanne tuotannoissa ja myös uusia tilauksia on tullut. Valmistamme Pirkkalassa letku- ja putkiasennelmia sekä venttiilikoonpanoja mm. kai-

HydraSpecman Pirkkalan uusista tuotantotiloista valmistuu putkiasennelmia hyvää tahtia kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin.

vos-, metsä-, kiinteistöhuoltokoneisiin ja materiaalinkäsittelylaitteisiin sekä marine-sovelluksiin. Lisäksi Pirkkalan tuotanto sekä monipuolinen komponenttivarasto palvelee myös muita

Tänä päivänä osana HydraSpecmaa oleva HTR-Hydraulics on erikoistunut modulaaristen pienkoneikkojen valmistukseen Orimattilassa. - HTR-Hydraulics on nyt onnistuneesti integroitu osaksi HydraSpecmaa. Koneikkovalmistus täydentää loistavasti tuotevalikoimaamme Suomessa ja jatkossa myös konsernin muissa maayhtiöissä. Pitkän linjan ammattilaiset Ralle Tuominen ja Lasse Manninen yhdessä Orimattilan osaavan henkilöstön kanssa kehittävät koneikkojen myyntiä vahvan kasvustrategiamme mukaan, sanoo Kivipuro. Koneikkoja valmistetaan aina 22 kW kokoon saakka modulaariseen ajatteluun perustuen. Tätä

Uudessa keskuksessa on panostettu komponenttien logistiikkaan ja varastointiin - kuvassa putkien automaattivarasto.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

suuremmat koneikot räätälöidään projektikohtaisesti. - Moduulirakenteen ansiosta asiakkaille pystytään tarjoamaan juuri heidän käyttöönsä tarkoitettu koneikko ilman erillistä suunnittelua nopeasti ja kustannustehokkaasti, toteaa Kivipuro.

Danfoss Power Solutions Premier Partner

Viime vuonna alkanut yhteistyö Danfoss Power Solutionsin kanssa syventyi entisestään, kun HydraSpecmasta tuli alkuvuodesta 2020 Suomen ainut Premier Partner -tason jakelija. - Tarjoamme koko Danfoss Power Solutionsin tuotevalikoiman eli moottorit, pumput, venttiilit, orbitrol-ohjausyksiköt ja PLUS+1 ohjausjärjestelmät sekä sähköiset Editron-voimansiirtojärjestelmät. Varasto-ohjelma kehittyy ja laajenee koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaan, niin Pirkkalan keskusvarastossa kuin muissa omissa pisteissämme sekä jälleenmyyjillämme. Danfoss Power Solutionsin tuotteiden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin ja odotukset ovat korkealla. Teemme Pirkkalassa myös PVG-venttiileiden kokoonpanoa ja olemme ottamassa käyttöön uuden testipenkin, jossa hyödynnämme laajasti Danfoss-tuoteohjelmaa, kertoo HydraSpecma Groupin hydrauliikkatuoteohjelmasta vastaava Rainer Saunio. Mielenkiintoinen asia on myös meneillään oleva yrityskauppa: - Danfoss on ostamassa Eatonin hydrauliikkaliiketoiminnan. Kaupan odotetaan vahvistuvan loppuvuoden aikana. Odotamme yhdistymistä suurella mielenkiinnolla, koska olemme partnereita molempien kanssa. Yhdistyminen avaa varmasti uusia mahdollisuuksia ja tuo Danfossin vahvemmin mukaan myös teollisuushydrauliikkaan sekä merkittäväksi johdinkomponenttivalmistajaksi, toteaa Saunio.

Kehittyneet johdinkomponentit

Hydrauliikkaletku- ja liitinpuolella tapahtuu myös koko

Pirkkalassa valmistetaan myös laadukkaat letkuasennelmat OEM-valmistajien tarpeeseen sekä jälleenmyyntiin.

ajan kehitystä niin tuotteissa kuin valmistustekniikassa. - HydraSpecma on kehittänyt uuden ratkaisun asiakkaiden kokoonpanoaikojen nopeuttamiseen ns. push-to-connect pikaliitoksilla, joita voidaan käyttää korkea- ja matalapainejärjestelmissä. Se on vakuuttanut asiakkaat ja lisää koko ajan suosiotaan konevalmistajien keskuudessa. Hydrauliikkaletkuissa tarjoamme HydraSpecma- ja Gates-laatutuotteet, joissa on kehitetty viime aikoina erityisesti ulkoisten lämpötilojen ja kulutuksen kestoa, sillä työkoneiden uusien päästömääräysten mukaiset moottorit ovat tuoneet mukanaan todella korkeita pintalämpötiloja. Lisäksi koneiden asennustilat käyvät koko ajan ahtaammiksi, joten tarvitaan muotoletkuja joilla letkut saa kulkemaan ahtaistakin paikoista, opastaa Jukka Kivipuro. Työkoneissa käytettävissä joh-

dinkomponenteissa panostetaan energiatehokkuuden parantamiseen. - Järjestelmissä painehäviöt pitää saada entistä pienemmäksi, mistä yhtenä esimerkkinä nipat joissa käytetään perinteisen terävän 90° kulman sijasta pyöristettyä muotoa, mikä parantaa osaltaan öljyn virtausta, sanoo Kivipuro.

Laatukomponentit liikkuvaan kalustoon

HydraSpecman todella laajasta komponenttivalikoimasta liikkuvaan kalustoon Rainer Saunio nostaa esille pari mielenkiintoista ryhmää: - MPFiltri on uusi konsernitason toimittaja suodattimissa ja koneikkotarvikkeissa. Tuoteohjelma kehittyy voimakkaasti kohti ympäristöystävällisempiä ja kustannustehokkaampia tuot-

HydraSpecma tarjoaa koko Danfoss Power Solutionsin tuotevalikoiman eli venttiilit (kuva), moottorit, pumput, orbitrol-ohjausyksiköt ja PLUS+1 ohjausjärjestelmät sekä sähköiset Editron-voimansiirtojärjestelmät.

Pirkkalan suuresta varastosta löytyy aiempaakin enemmän komponentteja nopeisiin toimituksiin.

teita. Tästä esimerkkinä Elixir -sarjan Spin-On matalapainesuodattimet, joissa nylon-pohjainen suodatinmalja vähentää suodattimen painoa ja vaihdettava suodatinelementti ongelmajätettä. HTR-liiketoimintakaupan myötä HydraSpecman tuoteohjelma on vahvistunut Tecfluidin minikoneikoilla. - Voimakkaasti kasvavan Tecfluidin strategiana on perustamisestaan lähtien ollut rakentaa monipuolinen minikoneikko-ohjelma, jossa elektroniikka ja sähköistys ovat keskeisessä asemassa. Tuoteohjelma käsittää tänään viisi eri koneikkosarjaa

ja tuoteuutuuksina hiljaiset vinohammaspyöräpumput sekä energian talteenoton mahdollistava kahteen suuntaan pyörivä kestomagneettimoottori, mikä tarjoaa vakiovääntömomentin laajalla pyörimisnopeusalueella, kertoo Saunio. Fasterin kattava pikaliitinvalikoima kattaa kaikki mahdolliset pikaliittimet ja laadukkaissa tuotteissa on mm. korroosion kesto otettu hyvin huomioon. - Fasterin tuotevalikoimasta löytyy myös suositut multipikaliittimet, joita käytetään laajasti liikkuvan kaluston järjestelmissä. Multipikaliittimien avulla voidaan liittää monta linjaa yhtä aikaa ja asennusvirheet poistuvat kokonaan, koska letkut menevät suoraan oikeisiin paikkoihin tiiviisti ja käyttövalmiina, opastaa Saunio.

Tänä päivänä osana Hydra- Specmaa oleva HTR-Hydraulics on erikoistunut modulaaristen pienkoneikkojen valmistukseen Orimattilassa.


134

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

A. Weckman Oy varustelee puutavara-autot vuosikymmenten kokemuksella - Weckmanin teräksinen apurunkopaketti on legendaarisessa maineessa asiakkaiden keskuudessa.

HAWE säätötilavuuspumppu vakuuttanut puutavara-autoilijat

A

. Weckman Oy valmistaa puutavaraperävaunut ja tekee puutavara-autojen teräksi-

set päällerakennevarustelut Heinolassa yli 50 vuoden kokemuksella. Autojen hydrauliikkapumpuissa sää-

HAWE V60N-130 säätötilavuuspumppu on saavuttanut puutavara-autoilijoiden luottamuksen kestävyydessä ja suorituskyvyssä.

tyvätilavuuksinen HAWE V60N-130 on yhä useamman asiakkaan valinta.

- Olemme tehneet jo pitkään hyvää yhteistyötä HAWE Finlandin kanssa, joka toimittaa myös Sunfab pumput. Viime vuosina kierrostilavuudeltaan 130 cm3/rpm ja kierrosluvultaan max 2100 rpm HAWE V60N-130 on saavuttanut kentällä vahvan luoton kestävyydessä ja suorituskyvyssä. HAWE on tehty puuautoissa vaadittaville korkeille paineille eli 400 jatkuvalle työpaineelle ja 450 bar piikkipainelle. Myös säädinvalikoima on todella laaja, kertoo A. Weckman Oy:n toimitusjohtaja Matti Heiman. HAWEn kompakti koko ja rakenne helpottaa asennusta haastaviinkin paikkoihin: - Nykyautoissa ei ole yhtään ylimääräistä tilaa ja pumpun kiinnittäminen ulosottoon onkin usein haastavaa. Ja tarvittaessa HAWE Finlandin Juha Äyräs antaa teknistä tukea jos vaikkapa pumpun kiinnityksen kanssa joudutaan tekemään erikoisratkaisuja. Hyviä neuvoja saa myös koko hydraulijärjestelmän osalta. Pumppu on kuitenkin järjestelmän sydän joten sen oikea valinta ja asennus on ratkaisevassa roolissa nosturihydrauliikan toiminnan suhteen, toteaa Heiman. Päällerakentajan kannalta erit-

täin tärkeä asia on se että HAWE tarjoaa pumput Espoon suuresta varastosta nopeilla toimituksilla - samoin kuin niiden varaosat.

- Lisäksi pumppuja löytyy tarvittaessa HAWE Finland Partners verkostosta, lisää A. Weckman Oy:n Miika Kovanen.

Uusissa kuorma-autoissa asennustila on yleensä todella ahdas joten pumpun on oltava kompaktin kokoinen.

A. Weckman Oy:n Matti Heiman (oik.) ja Miika Kovanen ovat tyytyväisiä HAWE Finlandin laatutuotteisiin ja osaavaan asiakaspalveluun.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

KESTÄVIMMÄT METSÄKONELETKUT Ko ot 1/ 4” -

45

Ka 1 ikk 1/ 4” ik oo Ka t3 ikk 50 ik oo ba t4 20 ba r

5b 17 0-

r

ar

TÄVYYTTÄ S E K N Ä M ENEM TUNTEJA! Ö T T Y Ä K N ENEMMÄ

TURKU • HELSINKI • JYVÄSKYLÄ • MIKKELI • OULU PORI • RAAHE • ROVANIEMI • VAASA • YLIVIESKA 0207 306 630 • hydroscand@hydroscand.fi

www.hydroscand.fi

Kokonaisratkaisut autovarustelijoille

H

AWE Finland Oy vastaa HAWE -hydrauliikan myyn- nistä Suomen lisäksi myös Baltian maissa, missä asiakaskuntana on pääasiassa erilaiset päällerakentajat ja laitevalmistajat.

Yksi tärkeä virolainen asiakas on ELER Hydraulic Oü joka varustelee ja huoltaa kuorma-autokalustoa Kundassa, mikä sijaitsee rannikolla Rakveren lähellä. ELER Hydraulic kuuluu samaan konserniin meidänkin teiltämme tutun kuljetusyhtiö AS Lajosin kanssa. - Aloitimme yhteistyön ELER Hydraulicin kanssa jo viitisen vuotta sitten. Olemme toimittaneet heille pääasiassa HAWE ja Sunfab pumppuja sekä HAWE suuntaventtiileitä. Asiakas on ollut tyytyväinen tuotteisiin ja nopeisiin toimituksiin, kertoo HAWE Finlandin tuotespesialisti Juha Äyräs.

Monipuolista palvelua

Laadukkaiden tuotteiden ohella HAWE Finland tarjoaa ELER Hydraulicille tarvittavan teknisen tuen sekä hydrauliikan vankkaa suunnitteluosaamistaan. - Komponenttien lisäksi toimitamme hyvinkin laajoja hydrauliikan kokonaisuuksia oh-

jausjärjestelmineen, lisää Äyräs.

Kokonaisuudet tienhoitoautoihin

Hyvä esimerkki HAWE Finlandin kokonaistoimituksista on alkusyksyn aikana ELER Hydraulicilta valmistuvat Scania -tienhoitoautot, joita toimitetaan asiakkaalle kerralla kahdeksan kappaletta. - Toimitimme kokonaisuuden tienhoitoautojen hydrauliikkaan mihin kuului HAWE PSV suuntaventtiilit, HAWE PLVC8 sähköiset ohjaukset ja HAWE V60N -130 säätyvätilavuuksiset pumput. Teimme kyseisiin autoihin tienhoitohydrauliikan suunnittelun ja asennuksen hoiti ELER Hydraulic. Tarvittaessa meiltä saa laajemmatkin kokonaistoimitukset mihin kuuluu HAWEn monipuolisen hydrauliikkaohjelman lisäksi mm. Bezaresin voimanulosottokomponentit ja säiliöt sekä Bondioli Pavesin jäähdyttimet, ilmoittaa Äyräs.

ELER Hydraulic varusteli kahdeksan uutta tienhoitoautoa, joihin hydrauliikan toimitti HAWE Finland.

ELER Hydraulicin toimipaikka sijaitsee Viron pohjoisrannikolla Kundassa, Rakveren lähellä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

136

Hydrauliikka&Automaatio

-

Ratkaisut voiteluaineiden ja nesteiden käsittelyyn

I

atk-pohjaiset öljynvalvontalaitteet - Dieselin syöttö ja elektroniset, atk-pohjaiset dieselin seurantalaitteet - Paineilman syöttö- ja pesulaitteet - Laitteet nesteiden sekoittamiseen ja annosteluun - Laitteet nesteiden, erityisesti jäteöljyjen, keräämiseen, käsittelyyn ja varastointiin. Flexbimec-laitteita käytetään erilaisissa sovelluksissa, sekä auto-, moottoripyörä- ja hyötyajoneuvopajoissa, teollisuus- ja maatalouskoneiden kunnossapidossa, autopesuloissa että veneiden ja laivojen kunnossapidossa.

talialainen Flexbimec aloitti toimintansa vuonna 1974 alun- perin hydraulisten komponenttien valmistajana. Aikaa myöten hankittu tietotaito antoi yritykselle kuitenkin mahdollisuuden erikoistua voiteluaineiden annostelujärjestelmien tuotantoon ja yritys on nyt vuosien varrella kehittänyt laajan valikoiman erilaisia voitelulaitteita.

Ensimmäinen Flexbimecin valmistama tuote oli pneumaattinen pumppu, joka tuli nopeasti tunnetuksi helppokäyttöisyydestään ja luotettavuudestaan. Vielä tänä päivänäkin yrityksen painopiste on edelleen korkealaatuisten pumppujen tuotannossa. Suomessa Flexbimec tuotteita on jo yli 35-vuoden ajan edustanut Dunlop Hiflex Oy. - Flexbimec on nimenä jo käsite, joka tunnetaan alan ammattilaisten keskuudessa luotettavana ja laadukkaana, mutta samalla myös kohtuullisen hintaisena tuotteena. Tuotteena, joka ei tuota pettymyksiä. Valikoimistamme löytyvät niin Flexbimecin standardituotteet kuten myös asiakaskustomoidut tuotteet, joiden valmistuksessa on huomioitu asiakkaan sovelluksen erityis-

Flexbimec letkukelat ovat asiakkaan toiveiden mukaan saatavana, joko valmiiksi letkutettuna tai ilman letkuja. Laajasta valikoimasta löytyy myös erilaiset pumput voiteluaineiden ja nesteiden käsittelyyn.

vaatimukset; esimerkiksi letkukelojen osalta normaalista poikkeavat painevaatimukset tai vaikkapa asiakkaan toiveiden mukainen väritys, kertoo Dunlop Hiflex Oy:n Business Manager Ville Aaltonen. Flexbimec letkukelat ovat asiakkaan toiveiden mukaan saatavana, joko valmiiksi letkutettui-

na tai ilman letkuja. - Letkukelat varustellaan letkuasennelmilla normaalisti Dunlop Hiflexin Pirkkalan tuotannossa. Letkuasennelmien valmistuksessa käytetään yrityksen emoyrityksen, Alfagomman, valmistamia letkuja, joita löytyy monipuolisesti erilaisiin käyttötarpeisiin, sanoo Aaltonen.

Flexbimec tuotevalikoima

Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta Flexbimec pystyy tarjoamaan valikoiman luotettavia ja markkinasuuntautuneita tuotteita voiteluaineiden käsittelyyn ja valvontaan. Flexbimec-tuotevalikoima sisältää: - Rasvan syöttölaitteet - Öljynsyöttö ja elektroniset,

Flexbimec tarjoaa valmiit voiteluyksiköt korjaamokäyttöön.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

137

Ari Oinosella 60-juhlavuosi

Hydraulimyyjä elämänsä iskussa

H

ydrauliikka-alan tunnettu ammattilainen Dunlop Hiflexin OEM myyntijohtaja Ari Oinonen täyttää jouluna 60 vuotta. Nopealiikkeisenä kaverina Ari vietti juhliaan ennakkoon elokuussa yhdessä nejän samanikäisen ystävänsä kanssa 300-vuotisjuhlan merkeissä.

Mikkelin Rantakylässä nuoruutensa asuneet, vuonna 1960 syntyneet Ari Oinonen, Jarmo Hurri, Harri Hainari, Kari Siiriäinen ja Jukka Kääriäinen ovat olleet tosi ystäviä 7-vuotiaasta saakka. - Tapaamme edelleen ainakin kerran vuodessa jonkin asian tiimoilta ja muutenkin pidetään paljon yhteyttä. Vuosi sitten mietimme että voisimme järjestää porukalla kunnon juhlat mikä sitten toteutukin elokuussa Mikkelin Myyrylän kartanossa minne saapui parisataa vierasta; sukulaisia, ystäviä, työkavereita jne. kertoilee Ari Oinonen. Kutsuvieraille sankarit ilmoittivat että ”tähän ikään” mennessä on tullut hankittua jo kaikki tarpeellinen, joten kutsuun laitettiin tilunumero minne lahjarahat voisi laittaa. - Tilille tullut summa eli 3060 euroa lahjoitettiin hyväntekeväisyytenä Mikkelin keskusssairaalan lastenosastolle. Rahat käytetään pienten lasten hyvinvointiin ja viihtyvyyden lisäämiseen. Suuri kiitos kaikille kortensa kekoon kantaneille, kiittelevät syntymäpäiväsankarit.

Mielenkiintoinen työura

Ari Oinosen työura alkoi levyseppähitsaajana ja laivalevyseppänä Wärtsilän Helsingin telakalla vuonna 1976. Sen jälkeenOinonen kasasi erikoiskuljetuslavettien palkkeja Siimetillä Mikkelissä ja siitä ura jatkui RKP:lle Rovaniemelle asentajaksi, missä hydrauliikka letkut, liittimet, komponentit ja myös pneumatiikka tuli tutuiksi: - Teknillisen koulun kävin välissä Mikkelissä vuosina 1983 -85 ja sitten aloitin TMT Malisella Lahdessa suunnittelijana lähinnä alumiinisten kappalela-

Dunlop Hiflex Oy:n OEM myyntijohtaja Ari Oinonen täyttää jouluna 60-vuotta: - Korona on vienyt ainakin hetkellisesti matkailuharrastuksen mutta golfia ja liikuntaa on tullut tehtyä sitäkin enemmän. Paino on tippunut elämätapamuutoksen myötä ja nyt alkaa mies olla elämänsä iskussa.

van profiileiden parissa. Sen jälkeen olin Lavasopissa osakkaan, jossa valmistettiin alumiinisia kappaletavaralavoja sekä umpikaappeja pakuihin sekä kevytkuorma-autoihin. Tein sitten vielä ketunlenkin RKP:lle ketunlenkin Mikkelin varastopäällikkönä. Myyntihommiin lähdin 1989 Atoyn myyntiedustajana ja varsinainen hydrauliikkaura alkoi vuonna 1990 Parkerilla missä toimin erilaisissa myyntitehtävissä aina vuoteen 2011 saakka. Letkuista en olekaan sen jälkeen päässyt eroon; toimin GS-Hydrolla myyntipäällikkönä ja vuonna 2013 aloitin Dunlop Hiflexilla, missä toimin OEM myyntijohtajana jälleenmyyjä ja kunnossapitopuolella.

seja ollen lisäksi aktiivisesti mukana Kunnossapitoyhdistyksen ja Hydraulikka ja Pneumatiikkayhdistyksen toiminnassa. - Olen ollut mm. Promaint kunnossapitoyhdistyksen hydraulitoimikunnan jäsen jo 14 vuoden ajan. Parhaillaan päivitämme PSK Standardisoinnille teollisuushydraulijärjestelmän

suunnittelu ja hankinta standardia, toteaa Oinonen. Oinosen harrastuksiin kuuluu golf, kävely ja matkailu. - Korona on vienyt ainakin hetkellisesti matkailuharrastuksen mutta golfia ja liikuntaa on tullut tehtyä sitäkin enemmän. Paino on tippunut elämätapamuutoksen myötä ja nyt alkaa

mies olla elämänsä iskussa. Ja kolmen lapsen kohta kolme lastenlasta tuovat sopivasti vauhtia arkeen, myhäilee tyytyväinen onnellisesti naimisissa oleva Oinonen ja jatkaa: - Tavoitteena on päästä elossa eläkkeelle ja hypätä vähintään 15 metriä Joroisille parhaillaan rakennettavista hyppyrimäistä.

Yhdistystoimintaa ja terveitä harrastuksia

Hydrauliikkuransa aikana Ari Oinonen on käynyt lukuisia hydrauliikan ja pneumatiikan kurs-

Mikkelin Rantakylässä nuoruutensa asuneet v. 1960 syntyneet Ari Oinonen (vas.), Kari Siiriäinen, Jukka Kääriäinen, Harri Hainari ja Jarmo Hurri ovat olleet tosi ystäviä 7-vuotiaasta saakka. Juhlapaikalle saavuttiin tyylikkäästi Cadillacilla, mikä oli aikanaan Hurriganes-legenda Cisse Häkkisen.

Mikkelin Myyrylän kartanoon saapui elokuussa parisataa sukulaista, ystävää ja työkaveria juhlistamaan viisikon 300-vuotisjuhlia.

300-v. syntymäpäivälahjaksi saatu 3060 euroa lahjoitettiin hyväntekeväisyytenä Mikkelin keskusssairaalan lastenosastolle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

138

Hydrauliikka&Automaatio

Joustava ohjausjärjestelmä

Usevolt -järjestelmällä päivität käytetyn metsäkoneen ohjauksen uudelle tasolle, mikä nostaa tuottavuutta ja käytettävyyttä.

U

ilmoittaa tarkasti vian sijainnin, tehden huollosta erittäin helppoa ilman erityistä tietotaitoa ohjausjärjestelmästä, elektroniikasta tai ajoneuvosta itsestään, sanoo Usenius.

sevolt Oy kehittää ja valmistaa sähköisiä työkoneiden ohjaus- järjestelmiä vaativiin sovelluksiin. Alunperin metsäkoneisiin kehitetyt ohjausjärjestelmät ovat luotettavia, robusteja ja helppokäyttöisiä. - Vuosien tuotekehityksellä ja palavalla intohimolla tarjoamme markkinoiden muokkautuvimman Usevolt -ohjausjärjestelmän, mikä sopii koneeseen kuin koneeseen; niin jälkiasennettuna käytettyihin koneisiin kuin myös uusien koneiden ja lisälaitteiden ohjaukseen, kertoo Usevolt Oy:n Olli Usenius. Usevolt on käyttäjäystävällinen, tehokas ja täysin käyttötarpeisiin muokkautuva sähköinen ohjausjärjestelmä. - Oli käyttötarkoitus tukkipuomin, etukuormaajan, kaivinkoneen, kippilavan, pyörittäjän tai minkä tahansa muun hydrauliikkalaitteen ohjaus, Usevolt sopeutuu käyttökohteen yksilöllisiin vaatimuksiin saumattomasti, lupaa Usenius.

Käytössä jo kymmeniä järjestelmiä

Usevolt -järjestelmien asiakastoimitukset alkoivat vuosi sitten keväällä ja se on otettu kiitoksella vastaan. Myynti tapahtuu valmistajan sekä Dunlop Hiflexin verkoston kautta. - Markkinoilla on ollut selvä tarve edulliseen ja järkevään ohjausjärjestelmään minkä avulla käytettyjen koneiden ohjaus saadaan nostettua uudelle tasolle. Olemme toimittaneet jo lähes 50 järjestelmää mm. traktorikäyttöisetn metsäperävaunujen nostureiden ja etukuormaajien ohjaukseen sekä metsäkoneisiin korvaamaan vanhat järjestelmät. Lähiaikoina asennamme järjes-

Rakenna itsellesi sopiva ohjausjärjestelmä

Usevolt perustuu hajautettuun rakenteeseen, jonka avulla pystytään helposti rakentamaan halutunlainen ohjausjärjestelmä.

telmiä esimerkiksi autohakkuriin hydrauliikan uusimisen yhteydessä, alusterän ohjaamiseen, kaivukoneen kauhanpyörittäjän ohjaamiseen sekä erikoiskuljetuslavetin toimintojen hallintaan, luettelee Usenius. Metsäkoneisiin Usevolt -ohjaus mahdollistaa Useniuksen mukaan myös yksinkertaisen, esimerkiksi maatilakäyttöön sopivan mittalaitteen rakentamisen: - Liitämme järjestelmään modulin mikä hoitaa hakkuupään ohjauksen ja säätämisen Usevolt -näytön kautta.

ohjausjärjestelmän laitteille. - Mikä tahansa näistä moduleista voidaan millä hetkellä hyvänsä irroittaa ohjausjärjestelmästä, ja muut modulit jatkavat toimintaansa, ollen riippumattomia yhdestäkään toisesta modulista. Vikatilanteessa Usevolt

Koska kaikki Usevoltin ohjainmodulit ovat itsenäisiä laitteita, niitä voidaan kytkeä toisiinsa lähes rajattomilla eri tavoilla. Näin voidaan rakentaa juuri sellainen ohjausjärjestelmä kuin ajoneuvo vaatii: - Lisäksi samaa ideaa voidaan soveltaa vielä pidemmälle. Esimerkiksi traktorin etukuormaajan ja metsäkärryn ohjaus onnistuu samoilla ohjauskahvoilla, jolloin erillisiä ohjausjärjestelmiä näille ei tarvita. Vaikka Usevoltin ohjainmodulit on alunperin suunniteltu toimimaan toistensa kesken, pystyvät ne toimimaan yksinäänkin osana kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmää: - Tästä kiitos kuuluu standardoituille kommunikointiprotokollille joita käytämme kaikissa tuotteissamme, minimoiden valmistajariippuvuuden järjestelmäarkkitehtuurissa.

Usevolt -järjestelmällä voidaan ohjata monia lisälaitteita, kuten kaivukoneen kauhanpyörittäjiä.

CAN-väyläteknologia

Usevolt ei ole vain hajautettu järjestelmä. Sen muodostavat ohjainmodulit kommunikoivat ja toimivat keskenään CAN-väylän kautta. CAN-väylä on standardoitu luotettava kommunikointiväylä, jota käytetään niin teollisuudessa, ajoneuvoissa, veneissä, kuin lentokoneissakin. - Hyödyntämällä CAN-väylää pystytään yksinkertaistamaan ajoneuvoelektroniikan vikaherkintä osaa eli johdinsarjoja. Minimoimalla johdinten ja liittimien lukumäärän ja koon saadaan ajoneuvoelektroniikasta tehtyä luotettava osa ajoneuvoa, jonka huoltamiseen ei tarvita ammattilaista, lupaa Usenius.

Lähtökohtana modulaarisuus

Usevolt -ohjausjärjestelmä rakentuu useista sitä varten suunnitelluista ohjaimista. Kaikilla näillä moduleilla on tarkasti määritetyt vastuualueensa ja ne kommunikoivat toistensa kanssa vain jakaakseen tietoaan muille

Hankintahinnaltaan edullinen ja nopeasti asennettava Usevolt on loistava järjestelmä traktorikäyttöisten metsäperävaunujen nostureiden ohjaamiseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAWE Finland, helppoa hydrauliikkaa! Hydrauliikkakomponentit sekä -järjestelmät meiltä ohjelmointia unohtamatta.

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

Bucher tarjoaa edistyksellistä venttiiliteknologiaa mobilekäyttöihin. Kuvassa open-center lohkoventtiilit HDS21 (ylh.) ja HDS16 (alh.) ja HDS24 painekompensoitu LS-proportionaalisuuntaventtiili HDS24.

Edistyksellistä venttiiliteknikkaa

H

ydrauliikkavalmistaja Bucher tarjoaa todella kattavan venttiilivalikoiman mobilekäyttöön.

- Bucherin monipuolinen HDS -venttiilisarja on jälleen laajentunut todella mielenkiintoisilla ja teknisesti edistyksellisillä malleilla. Uutuusventtiilit saivat FinnMetko näyttelyssä paljon huomiota osakseen ja meneillään on muutenkin runsaasti erilaisia projekteja näiden tuotteiden ympärillä, kertoo Neste-

paine Oy:n tuotepäällikkö Christer Stark.

Uusia lohkoventtiileitä

HDS open-center lohkoventtiileitä löytyy neljä eri mallia: HDS11 missä maksimi virtaus 45 l/min ja maksimi paine 250 bar, HDS16 (60 l/min, 290-320 bar), HDS21 (80 l/min, 290-320 bar) ja HDS 30 (120 l/min, 250320 bar). - Erityisesti uusimmat mallit HDS16 ja HDS21 ovat nyt tapetilla. Ne ovat tekniikaltaan ja designiltaan moderneja venttii-

leitä mitkä on suunniteltu mm. FEM-laskentaa hyväksi käyttäen, joten esimerkiksi painehäviöt on saatu todella pieniksi. Ohjaukseen on tarjolla paljon valinnanvaraa proposta karan asematunnistusanturiin. Venttiilit myös vaihtavat jouhevasti isoille virtauksille niiden oikeanlaisen rakenteen ja isojen kelojen ansiosta, opastaa Stark. Uudet Bucher HDS-venttiilit on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa: - HDS16 venttiiliä on jo toimitettu satoja kappaleita mm. pienemmän kokoluokan metsänosturikäyttöön. Isompaa HDS21 mallia on tällä hetkellä testikäytössä isommissa nostureissa, vihjaisee Stark.

ja kurottajiin, kun taas isompi malli HDS34 (180/250 l/min, 300-350 bar) soveltuu vaikkapa maansiirtokoneisiin. Bucher on tuomassa markkinoille myös näiden mallien pikkuveljen eli HDS14 venttiilin, ilmoittaa Stark.

suhteellisen pieniä virtauksia, sanoo Stark.

Monoblock venttiilit

Bucherin open-center HDS monoblock venttileitä löytyy neljä mallia: HDM140 (40 l/min, 250 bar), HDM11 (45 l/min, 250-320 bar), HDM18 (80 l/min, 300-350 bar) ja HDM25 (100 l/ min, 250-320 bar). - Nämä perus suuntaventtiilit ovat oiva valinta esimerkiksi pienkuormaajiin missä tarvitaan

LS-suuntaventtiilit

- Nestepaineelta saa laadukkaat tuotteet ja vankan hydrauliikan suunnitteluosaamisen projekteihin, sanoo tuotepäällikkö Christer Stark.

HDS-mallistosta löytyy myös painekompensoidut LS-proportionaalisuuntaventtiilit. - HDS24 (130/100 l/min, 280320 bar) venttiiliin saa myös askelmoottori ohjauksen mihin ei tarvita esiohjauspainetta. Normaaliin propo-ohjaukseen verrattuna se on nopeampi, jopa 80 mm/sek, ja liitettävissä CANväylään (SAE J 1939 protokolla). Kyseinen venttiili on oiva valinta esimerkiksi metsänostureihin

Bucherin open-center HDS monoblock venttileitä löytyy neljä mallia; kuvassa HDM18.


142

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Liikkuva kalusto sähköistyy Y

htenä maailman johtavista voimansiirto- ja ohjaus- teknologioiden toimittajista Bosch Rexroth pystyy takaamaan kaikenkokoisten koneiden ja järjestelmien tehokkaan, suorituskykyisen ja turvallisen toiminnan. Yritys hyödyntää globaalia kokemustaan liikkuvan kaluston sovellusten, koneenrakennuksen ja -suunnittelun sekä tehdasautomaation markkinasegmenteistä.

Älykkäiden komponenttien sekä mukautettujen järjestelmäratkaisujen ja palvelujen avulla Bosch Rexroth luo suotuisan ympäristön täysin liitettäville ratkaisuille. Bosch Rexroth tarjoaa asiakkailleen hydrauliikkaa, sähköistä voimansiirtoa, ohjausja vaihdeteknologiaa sekä lineaarisen liikkeen ja kokoonpanon teknologiaa, johon sisältyvät esineiden internetin vaatimat ohjelmistot ja rajapinnat. -Tarjoamme edistykselliset komponentit sekä kokonaisjärjestelmät kone- ja laiterakentajille. Tänä päivänä sähköistyminen ja älykkäät ohjaukset ovat isoin juttu; siihen liittyvien uutuustuotteiden lanseeraaminen alkoi voimakkaasti edelliskeväänä Baumasta. Bosch Rexroth onkin nykyään paljon muutakin kuin hydrauliikkatalo - mobilekaluston teknologiassa on meneillään suuri muutos ja olemme mukana siinä erittäin merkittävässä roolissa, sanoo Bosch Rexroth Oy:n liikkuvan kaluston toimialapäällikkö Johannes Jokisuu.

Kokonaisjärjestelmät työkoneisiin

Suomessa valmistetaan teknisesti edistyksellisiä työkoneita, joihin sähköistyminen tekee vahvasti tuloaan. - Tiiviissä yhteistyössä konevalmistajien kanssa luomme järjestelmiä, jotka näyttävät suuntaa koko maailmalle. Bosch Rexroth on kehittänyt sähkökäyttöjä teollisuuteen 40 vuoden ajan ja emoyhtiö Bosch autoteollisuudelle paljon pidempään. Se on mahdollistanut vankan pohjan liikkuvan kaluston toimintojen sähköistämiselle, toteaa Jokisuu. Bosch Rexrothin BODAS on kokonaisvaltainen ohjausjärjestelmä, mikä on avainasemassa myös sähköisissä ratkaisuissa. - BODAS kehittyy jatkuvasti ja sen ympärille tarjotaan anturoinnit, ohjausyksiköt jne. sekä tietenkin älykkäät hydrauliikan komponentit, joiden avulla konevalmistavat voivat toteuttaa uusia energiatehokkaita ja automatisoituja ratkaisuja kustannustehokkaasti, sanoo Jokisuu.

Bosch Rexroth tarjoaa asiakkailleen hydrauliikkaa, sähköistä voimansiirtoa, ohjaus- ja vaihdeteknologiaa sekä lineaarisen liikkeen ja kokoonpanon teknologiaa, johon sisältyvät esineiden internetin vaatimat ohjelmistot ja rajapinnat.

Jatkuvassa kehityksessä oleva järjestelmätason osaaminen vaatii sen tarjoajilta sitoutumista, koulutusta ja luovuutta. - Meillä Bosch Rexrothilla on Suomessa erittäin ammattitaitoinen porukka palvelemassa OEM -asiakkaita heidän miettiessä tulevaisuuden ratkaisujaan, ilmoittaa Jokisuu. Kynnys älykkäisiin, sähköisiin ratkaisuihin koetaan usein korkeaksi mutta Bosch Rexrothin filosofia mahdollistaa niihin

siirtymisen helposti askel kerrallaan. - Esimerkiksi mobilepuolelle tuloaan tekevä IoT voidaan ottaa käyttöön aluksi yksinkertaisilla jutuilla eli vaikkapa tarkkailemalla anturilla onko koneen akku kunnossa. Siitä voidaan laajentaa järjestelmää vaikka koko koneen toimintojen tarkkailuun. Tämä on mahdollista App-pohjaisen ratkaisumme ansiosta, mihin voi valita lisää toimintoja tarpeiden kasvaessa,

opastaa Jokisuu.

Tuotteet ja palvelut myös kuorma-autopuolelle

OEM-työkonevalmistajien lisäksi Bosch Rexroth palvelee tietenkin myös mm. kuorma-autoalan päällerakentajia ja nostinpuolta; kaikkia jotka ovat hydrauliikan kanssa tekemisissä. - Oman organisaatiomme ohella meillä on kattava jälleenmyyntiverkosto joka on paikallisesti lähellä asiakkaita tarjoten

heille parhaan mahdollisen teknisen osaamisen. Kuorma-autokäytöissä pumppupuolella tehokkaat ja tarvittaessa älykkäästi ohjatut pumput ovat tätä päivää kuin vaikkapa CAN-väyläohjaus venttileissä, sanoo Jokisuu.

Toimitukset pelaa

Erittäin tärkeä asia niin OEM -konevalmistajille kuin päällerakentajillekin on nopeat luotettavat toimitukset.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Ennustamme asiakkaiden kanssa heidän muuttuvia tarpeitaan niin että tehdastilaukset rullaavat kitkattomasti. Tuotteiden saatavuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla ja Nürnbergissä sijaitsevasta Euroopan keskusvarastosta toimitukset saadaan asiakkaille tarvittaessa vuorokaudessa. Lisäksi meillä on toki komponentteja varastossa Suomessa sekä jälleenmyyjillämme, lupaa Jokisuu.

Tuotanto- ja huoltopalveluita tehostetaan

Bosch Rexrothilla on Suomessa toimipisteet Vantaalla ja Tampereella. - Tuotannoista valmistuu koneikkoja, venttiileitä ja erilaisia kokoonpanoja kotimaan asiakkaiden lisäksi myös muille maayhtiöillemme Euroopassa. Tärkeässä roolissa on myös valmistajan osaamisella tarjottavat huoltopalvelut. Olemme parhaillaan järjestelemässä valmistusja huoltotoimintojamme uudelleen mikä tehostaa palveluamme entisestään, ilmoittaa Jokisuu.

Asiakkaat selvinneet tähän asti koronasta

Tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen historiassa koronapandemian takia. - Bosch Rexrothin asiakkaiden tuotannot ovat pysyneet haastavasta tilanteesta huolimatta edelleen melko hyvällä tasolla niin meillä Suomessa kuin globaalistikin. Toki huippuvolyymeista on tultu alaspäin mutta vielä tähän mennessä vaikutukset ovat olleet ennakoitua vähäisemmät. Bosch Rexrothin päätehtaat ovat olleet käynnissä koko kevään ajan; vain Italiassa ja Intiassa jouduttiin hetkelliseen tuotantojen pysäyttämiseen mutta se ei onneksi vaikuttanut suomalaisten asiakkaiden toimituksiin, kertoo Jokisuu. Hydrauliikkamarkkinoilla alkoi kiivain tahti rauhoittua jo viime vuoden puolella ennen korona-aaltoa. - Työkoneita on myyty monella toimialalla ennätysvauhtia jo pitkään joten markkinat alkoivat olla joksikin aikaa osin kyllästetyt. Suomessa valmistettavien erikoiskoneiden ennusteet ovat laskeneet mutta nyt alkusyksystä ollaan valmistusmäärissä edelleen melko hyvällä tasolla. Erityisesti kaivoskonepuolella tilanne on hyvä ja metsäkoneissakin mennään melko korkeilla volyymeilla vaikka toki uusien sisään tulevien tilausten määrät ovat laskeneet. Teollisuushydrauliikassa markkinat vetää edelleen varsin hyvin johtuen kauaskantoisista projekteista, joihin ei hetkittäiset markkinamuutokset vaikuta vaan ne saatetaan maaliin, analysoi Jokisuu.

- Bosch Rexroth on nykyään paljon muutakin kuin hydrauliikkatalo mobilekaluston teknologiassa on meneillään suuri muutos ja olemme mukana siinä erittäin merkittävässä roolissa, sanoo Bosch Rexroth Oy:n liikkuvan kaluston toimialapäällikkö Johannes Jokisuu.

Tänä päivänä sähköistyminen ja älykkäät ohjaukset ovat isoin juttu; siihen liittyvien Bosch Rexrothin uutuustuotteiden lanseeraaminen alkoi voimakkaasti edelliskeväänä Baumasta.

Bosch Rexrothin BODAS on kokonaisvaltainen ohjausjärjestelmä, mikä on avainasemassa myös sähköisissä ratkaisuissa.

143


METSÄALAN AMMATTILEHTI

144

Hydrauliikka&Automaatio

Kylmissä olosuhteissa on tärkeää, että öljy virtaa jouhevasti työkoneiden hydrauliikkajärjestelmässä ja voitelee pumpun sekä muut liikkuvat komponentit.

Oikein valittu öljy toimii ympäri vuoden

Valitse talvenkestävä hydrauliikkaöljy

T

alviset kylmät olosuhteet erottelevat konkreettisesti ominaisuuksiltaan hyvät ja heikkolaatuiset hydrauliikkaöljyt. Kylmissä olosuhteissa on tärkeää, että öljy virtaa jouhevasti hydrauliikkajärjestelmässä ja voitelee pumpun sekä muut liikkuvat komponentit. Riittämätön voitelu lisää kulumista ja voi aiheuttaa myös välittömän vaurion, joka estää työskentelyn jatkumisen.

Kaikkien öljyjen viskositeetti eli juoksevuus muuttuu lämpötilan laskiessa paksummiksi eli viskositeetti öljyjen kasvaa. Vastaavasti viskositeetti pienenee eli öljy ohenee lämpötilan noustessa. Liian alhainen visko-

siteettikin on haitaksi, sillä silloin öljy ei muodosta riittävää voitelukalvoa ja pumpun sisäiset ohivuodot kasvavat. Tämä aiheuttaa epätarkempia työliikkeitä, huonompaa voitelua ja kasvanutta polttoaineenkulutusta. - Viskositeetin muuttumisessa on suuria eroja eri öljyjen välillä. Vähäinen viskositeetin muutos tarkoittaa käytännössä laajaa käyttölämpötila-aluetta. Juoksevuuden muutosta kuvataan viskositeetti-indeksillä. Mitä suurempi viskositeetti-indeksi, sitä vähäisempi juoksevuuden muutos on. Toisin sanoen: Matalan viskositeetti-indeksin öljy, joka on kylmässä riittävän juoksevaa, ohenee lämpötilan noustessa jo liian juoksevaksi. Vastaavasti korkean viskositeetti-indeksin öljy pysyy riittävän paksuna kuumassakin, opastaa Teboil Oy:n

Teboil Hydraulic Oil 32S ja 46S ovat huippulaatuisia hydrauliikkaöljyjä moneen käyttötarpeeseen. Teboilin valikoimasta löytyy tarvittaessa vielä eri käyttötarpeisiin optimoituja erikoishydrauliikkaöljyjä silloin kun käyttökohteeseen tarvitaan vielä suorituskykyisempi tuote.

voiteluaineasiantuntija Pauli Riikonen. Öljyn viskositeetin minimi- ja maksimiarvot ovat erilaisia eri järjestelmillä riippuen useista eri tekijöistä. Yleensä viskositeetin raja-arvoja tarkastellaan pumpun asettamien vaatimusten perusteella. Usein pumppuvalmistajat ilmoittavat öljyn suurimman sallitun käynnistysviskositeetin, joka sallitaan silloin kun järjestelmää ei kuormiteta. Lisäksi ilmoitetaan usein erikseen viskositeetin raja-arvot kuormitetulle järjestelmälle sekä optimaalinen viskositeetin. Suurin sallittu käynnistysviskositeetti on tyypillisesti 500-1500 cSt. Öljyn minimiviskositeetti käyttölämpötilassa on yleensä suuruusluokkaa 10-20 cSt. - Kun viskositeetti on optimaalisella alueella, tehohäviöt ovat pieniä, pumppu saa voitelua ja työliikkeet ovat täsmällisiä, muistuttaa Riikonen. Myös venttiilit asettavat vaatimuksia öljyn juoksevuudelle. Nykyaikaisilla sähköhydraulisella esiohjauksilla toteutetuissa järjestelmissä venttiilien sujuva ja täsmällinen toiminta edellyttää öljyltä riittävää juoksevuutta. - Joissain järjestelmissä on öljyn lämmittimiä tai jäähdyttimiä, joilla voidaan säädellä öljyn lämpötilaa lähemmäksi optimaalista käyttölämpötilaa. Vaikka järjestelmissä ei esiintyisikään äärimmäisen kylmiä tai kuumia lämpötiloja, korkean viskositeetti-indeksin öljy parantaa järjestelmän hyötysuhdetta myös normaaleissa käyttölämpötiloissa.

Korkea viskositeetti-indeksi tarkoittaa käytännössä laajaa käyttölämpötila-aluetta.

Laadukkaaseen öljyyn kannattaa siis panostaa aina, Riikonen toteaa.

Säästä aikaa ja polttoainetta

Hydrauliikkaöljyllä on oltava laaja käyttölämpötila-alue erityisesti ulkona toimivissa järjestelmissä joita käytetään jaksoittain. Tällainen tilanne on esimerkiksi puutavara-autoissa, hydrauliikan tulisi olla heti lastaus- ja purkupaikalla valmiina toimintaan. Kuormausnostimille on tyypillistä, että yksi käyttöjakso on varsin lyhyt, mutta sitäkin raskaampi. Siksi on tärkeää, että pumppu ja muut hydrauliikan komponentit saavat moitteettoman voitelun kaikissa olosuhteissa heti käynnistyksestä alkaen. - Järjestelmän lämpiämisen odottelu tuhlaa polttoainetta ja aikaa. Joskus onkin niin, että

kuljettaja ei malta odottaa järjestelmän lämpenemistä rauhassa, vaikka öljy sitä vaatisi. Laadukkaan öljyn käytöllä voidaan minimoida lämmittelyyn kuluva aika ja samalla myös vähentää vaurioriskejä, sanoo Riikonen. Öljyn hyvä juoksevuus on myös edellytys lastaus- ja purkutyössä tärkeälle työliikkeiden täsmällisyydelle. Optimaalinen juoksevuus auttaa myös parantamaan hydrauliikkajärjestelmän hyötysuhdetta ja samalla ajoneuvon polttoainetaloutta.

Erikoisöljyt vaativaan ympärivuotiseen käyttöön

Erinomainen esimerkki poikkeuksellisen laajan käyttölämpötilan hydrauliikkaöljystä on Teboil Hydraulic Oil Scandic 32. Se on saavuttanut vankan suosion mm. puutavara-autojen kuormausnostureiden sekä kap-


Hydrauliikka&Automaatio paletavaranostureiden öljynä. Kovillakin pakkasilla kuormankäsittely voi alkaa heti auton pysähdyttyä, eikä kallista työaikaa hukkaannu järjestelmän lämmittelyyn. Öljy säilyy kuitenkin riittävän paksuna myös kesän helteillä ja rivakassa kuormanteossa. Siksi se sopii hyvin myös niihin käyttökohteisiin, joissa nostotyötä tehdään nostokyvyn äärirajoilla. - Vaadittaessa parempaa kylmäominaisuutta varteenotettava vaihtoehtoja ovat Teboil Hydraulic Oil Polar (ISO VG 22) ja Teboil Hydraulic Arctic Oil (ISO VG 15). Nämä öljyt sopivat erinomaisesti päällerakennehydrauliikkaan ympärivuotiseen käyttöön silloin kun öljyn lämpötila ei pääse nousemaan korkeaksi, kertoo Riikonen. On hyvä huomata, että haettaessa kaikkein optimaalisimpia öljyn ominaisuuksia, on syytä valita eri öljy niihin käyttökohteisiin, joissa hydrauliikkajärjestelmä toimii jatkuvasti. Tällaisia ovat esimerkiksi vaativissa olosuhteissa toimivat metsä- ja maansiirtokoneet. - Teboilin valikoimasta löytyy esimerkiksi Teboil Hydraulic 46 Max-S ja Teboil Hydraulic Nordic (ISO VG 32) joiden suunnittelussa erityisenä painopisteenä on ollut ominaisuuksien säilyminen silloin kun käyttötunteja kertyy paljon. Teboilin Hydraulic Oil 32S, 46S ja 68S -öljyt ovat edelleen huippuvalinta moniin tyy-

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

pillisiin hydrauliikkajärjestelmiin sekä työkone- että ajoneuvohydrauliikasssa, neuvoo Riikonen.

Hydrauliikkaöljyjen erikoistapauksia

Joissakin tapauksissa laitevalmistajat suosittavat hydrauliikkajärjestelmään moottoriöljytyyppistä öljyä. Tässäkin tapauksessa kannattaa valita erityisesti hydrauliikkaa varten optimoitu tuote. Käytännön ominaisuuksien kannalta yksi keskeinen ero on veden käsittelytapa. Yleensä hydrauliikkaöljyissä vesi erottuu säiliön pohjalle, josta se voidaan tarvittaessa laskea pois. Moottoriöljytyyppiset öljyt sen sijaan pyrkivät hajottamaan veden pieniksi pisaroiksi öljyn sekaan, jolloin öljy pääsee ajan myötä haihtumaan. Hydrauliikkaöljyn sekaan ei kuitenkaan pidä lisätä moottoriöljyä eikä toisinpäin. - Maataloustraktoreissa ja joissain muissa työkoneissa on tyypillistä, että sama öljy kiertää hydrauliikan lisäksi myös mekaanisessa vaihteistossa ja vetopyörästössä. Myös jarrut ovat tyypillisesti öljykylvyssä. Näissä laitteissa käytetään usein niin sanottua UTTO-öljyä (universal tractor transmission oil). Tällaisia öljyä ovat Teboil Wetol -tuotesarjan öljyt. Hieman iäkkäämmissä traktoreissa on mahdollista käyttää hydrauliikassa myös STOU-tyyppistä (super tractor oil universal) öljyä. STOU-öljyt sopivat käytettäväksi myös moot-

Puutavara-autokäytössä hydrauliikkaöljyn lämpötila vaihtelee voimakkaasti; välillä tehdään nosturilla kuormaa jolloin öljy lämpenee ja sitten ajetaan pitkiäkin matkoja kovassa pakkasessa.

toriöljynä vanhemmassa kalustossa. Tällaisia öljyä ovat esimeriksi Teboil Monitra Plus 10W30 ja Monitra 10W-40, sanoo Riikonen. Biologisesti hajoavia hydrauliikkaöljyjä voidaan tarvita joissakin kohteissa esimerkiksi ympäristönsuojelusyistä. Synteettisistä estereistä valmistetuilla biohajoavilla öljyillä on erinomaiset tekniset ominaisuudet. Markkinoilla on myös kasviöljyperustaisia öljyjä, joiden tekniset ominaisuudet ovat olennaisesti

heikompia. Lisäksi on huomattava että kasviöljypohjaiset öljyt eivät ole yleensä sekoitettavissa muiden öljyjen kanssa.

Sopivat tuotteet pohjoisen oloihin

Laadukas hydrauliikkaöljy on kannattava investointi, joka lisää työtehoa ja mahdollistaa järjestelmien luotettavan toiminnan. Teboilin valikoimassa on laaja valikoima hydrauliikkaöljyjä erilaisiin käyttökohteisiin ja -ympäristöihin.

Meiltä saat kattavan tuotevalikoiman lisäksi ammattitaitoisen suunnittelun, huollon ja korjauksen. Palvelemme:

VANTAA Mäkituvantie 11, 01510 Vantaa, p. 0207 65 165 KOKKOLA Patamäentie 3, 67100 Kokkola, p. 0207 65 167 SEINÄJOKI Teollisuustie 5 60100 Seinäjoki, p. 0207 65 164 TAMPERE Hyllilänkatu 2 33730 Tampere, p. 0207 65 163 JYVÄSKYLÄ Puulaakintie 5, 40350 Jyväskylä, p. 0207 65 131 Tuotevalikoimamme löydät verkkokaupastamme:

www.nestepaine.fi

- Kaikkien tuotteiden suunnittelussa on otettu huomioon vaativat suomalaiset käyttöolosuhteet. Hyvien kylmäominaisuuksien lisäksi tuotekehityksessä on otettu huomioon suuri määrä muita hydrauliikkaöljyltä vaadittavia ominaisuuksia kuten kulumisenesto, vedenkäsittelykyky, vaihtovälivarmuus ja korroosiosuoja. Teboilin asiantunteva voiteluaineneuvonta auttaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisimman tuotteen valinnassa, sanoo Riikonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.rottne.fi www.rottne.fi

www.mense.fi

020 765 9055

UAV-Ilmakuvaukset

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.prosilva.fi

www.grutech.fi www.grutech.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi Ohjausjärjestelmät

UAV-ilmakuvauspalvelut metsäteollisuudelle Mittaukset ja kartoitukset www.dafo-vehicle.com

www.hytola.com

www.usevolt.fi

Raskaan kaluston varaosat

mercedes-benz.fi/kuorma-auto www.nordictruckcenter.com/fi t

www.kah-parts.fi

www.rengascenter.fi Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta Kuormansidonta

www.flh.fi

www.nwe.fi www.nwe.fi

0104194521 www.hf-autohuolto.fi www.hf-autohuolto.fi

www.vta.fi www.vta.fi

www.rengascenter.fi www.parlok.fi

Päällirakenteet

www.tav.fi www.tav.fi

Trucks and Trailers Trucks and Trailers

www.truckpartner.fi www.protruckjoensuu.fi

www.toptruck.fi www.toptruck.fi www.toptruck.fi

Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

Vanteet

www.originator.fi www.originator.fi

www.jousitukku.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.ph.fi www.ph.fi

www.hydroala.fi www.hydroala.fi

www.dana.com/markets/off-highway/

www.gottwald-hydraulik.com www.hydac.fi

www.narhi.com Vetolaitteet Vetolaitteet

Lokasuojat

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi

www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi

www.elobau.com www.elobau.com www.milcoa.fi


2019 2020

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.powerforest.fi

www.dieselmotornordic.com

www.tavo.fi

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti.

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

www.ylikevarindiesel.com

www.nordictruckcenter.com/fi

www.tmt.fi www.tmt.fi

www.turbolaskenta.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet

www.flh.fi

www.vistema.fi

Seuraa meitä facebookissa...

www.konepistemaa.com

Kuljettajakoulutukset

www.teca.fi

www.sakky.fi

www.kraftmek.com www.kraftmek.com

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi

Loppusyksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 13.11.2020

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.