Metsäalan Ammattilehti kesä 2020

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutis ia!

AMMATTILEHTI

35 vsk. 1986-2020

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Kesä 2020

SUURI SYYSKIERTUE ESITTELYSSÄ TÄYSIN UUSI MAN-MALLISTO

Kuljetusalalalla pyörät pyörii

Hyviä kuulumisia metsäkonealalta

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

TERVETULOA TUTUSTUMAAN PAIKAN PÄÄLLE 18.8. ESPOO I MAN Center, Kartanonherrantie 5 19.–20.8. TURKU I Raskone Oy, Tiemestarinkatu 5 25.–26.8. LEMPÄÄLÄ I KR Trucks Oy, Kannistontie 141 27.8. LAHTI I Raskone Oy, Alhonkatu 5 1.9. JYVÄSKYLÄ I Raskone Oy, Sorastajantie 4 2.9. MIKKELI I Savon Rekkahuolto Oy, Johtokatu 6 3.9. JOENSUU I E. Hartikainen Oy, Pamilonkatu 31 4.9. KUOPIO I Atoy Rekkahuolto Oy, Hakalahdentie 13 Tiedot lehden mennessä painoon.

8.9. IISALMI I E. Hartikainen Oy, Marjahaankierto 11 9.9. KAJAANI I E. Hartikainen Oy, Syväojankatu 5 10.9. OULU I Raskone Oy, Moreenikuja 2 15.9. KOKKOLA I Linnus-Auto Oy, Isokalliontie 2 16.9. PORI I Porin Autotyö, Kartanontie 49 17.9. SEINÄJOKI I Raskone Oy, Teollisuustie 30 22.9. PÄÄKAUPUNKISEUTU I ilmoitetaan myöhemmin Katso tarkempi ohjelma: www.mantruckandbus.fi

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TUOMAS HYYTIÄ

HEIKKI TUOMAS HILTUNEN HYYTIÄ

VILLE HEIKKI KAIHU HILTUNEN

JANNE VILLE VUORINEN KAIHU

JANNE VUORINEN

Pohjanmaa Keski- ja EteläPohjanmaa

PääkaupunkiPohjanmaa seutu ja EteläKeskiUusimaa Pohjanmaa Kymenlaakso

Pirkanmaa PääkaupunkiKanta-Häme seutu Satakunta Uusimaa Kymenlaakso

Keski-Suomi Pirkanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Savo Satakunta Karjala

PohjoisKeski-Suomi Pohjanmaa Päijät-Häme Lappi Savo Kainuu Karjala

VarsinaisPohjoisSuomi Pohjanmaa Lappi Kainuu

VarsinaisSuomi

050 411 2225

0400411 382 891 050 2225

050 468 0400 3821044 891

0400468 5461044 356 050

040 4771 0400154 546 356

040 154 747 4771 0030 040

040 747 0030

SISU MYYNTI SISU MYYNTI

www.sisuauto.com www.sisuauto.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Muutoksia tieliikenteen ammattipätevyyttä koskevaan sääntelyyn

Liikennepalvelulain ja ajokorttilain muutoksilla pannaan täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin muutokset sekä ajokorttidirektiivin muutokset.

A

jokorttilakia ja liikennepalvelulaissa säädettyjä kuorma- ja linja-auton- kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksia päivitetään vastaamaan EU -sääntelyä. Tasavallan presidentti vahvisti lait 9. heinäkuuta 2020 ja ne tulivat voimaan 13. heinäkuuta 2020. Liikennepalvelulain ja ajokorttilain muutoksilla pannaan täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin muutokset sekä ajokorttidirektiivin muutokset. Lakimuutoksilla täsmennetään poikkeuksia ammattipätevyysvaatimuksista, koulutusten hyväksilukua osaksi ammattipätevyyskoulutusta sekä valtuutetaan Liikenne- ja viestintävirasto luovuttamaan ammattipätevyystodistuksia koskevia tietoja muiden jäsenvaltioiden viranomaisille valvontatarkoituksia varten. Samaan aikaan tehdään muutamia direktiivistä riippumattomia muutoksia. Näistä keskeisiä ovat liikennepalvelulain muutos, joka koskee kuorma- ja linja-au-

tonkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien asiakirjojen säilyttämistä sekä lisäys ajokorttilakiin, jolla yöaikaiset epileptiset kohtaukset rinnastettaisiin ajoterveyden arvioinnissa valveaikaisiin kohtauksiin. Ajokorttilain muutoksilla myös tarkennetaan autokoulujen oppilaskirjanpidon säilyttämistä koskevia yksityiskohtia. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkkaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyksiä koskevien poikkeusten toimivuutta ja säännösten valvontaa varmistaen niiden käytännön toimivuuden sekä ryhtyy tarvittaessa toimiin poikkeusten täsmentämiseksi. Säädöksiä kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä täsmennetään myöhemmin annettavalla valtioneuvoston asetuksella, jolla täytäntöönpannaan muut direktiivin edellyttämät muutokset.

Lue uudet alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

4 KULJETUS

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, jota saat jo noin 250 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.Suomi@yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803, Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

Kuljetusyritykset suhtautuvat varovasti automaatioon ja päästötavoitteiden saavuttamiseen

T

ampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Verne tutki suomalaisten kuljetusyritysten näkemyksiä tavaraliikenteen automaatiosta sekä energiatehokkuus- ja ympäristökysymyksistä kyselyllä, joka suunnattiin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenistölle. Tieliikenteen automaation odotetaan yleisesti parantavan liikenneturvallisuutta ja kasvattavan tehokkuutta niin tavarankuljetuksessa kuin henkilöliikenteessäkin. Suomalaiset tiekuljetusyritykset suhtautuvat kuitenkin keskimäärin melko varauksellisesti automaation hyödyntämiseen tavarankuljetuksessa Suomessa. - Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä suhtautuu lievästi tai hyvin kielteisesti tavaraliikenteen automaatioon ja autonomisiin kuorma-autoihin. Tuloksista havaittiin, että mitä pienempi kuljetusyritys on kyseessä, sen kielteisempää on suhtautuminen tavarankuljetuksen automaatioon, kertoo tutkija Timo Liljamo Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä.

Tieliikenteen automaation odotetaan yleisesti parantavan liikenneturvallisuutta ja kasvattavan tehokkuutta.

Kyselyyn vastanneet yritykset myös arvioivat, että suuret logistiikka- ja kuljetusyritykset hyötyisivät automaatiosta pieniä kuljetusyrityksiä enemmän. Valtaosa kyselyyn vastanneista ei kuitenkaan usko autonomisten kuorma-autojen toimivan Suomessa vielä pitkään aikaan. Autonomisten kuorma-autojen kehityksen kannalta erityisen haasteellisena vastaajat näkivät Suomen tieverkon puutteelliset ominaisuudet, heikon kunnon ja liian vaativat keliolosuhteet. Suurin osa kyselyn vastaajista uskoi, että autonomisista kuorma-autoista ei kyetä tekemään riittävän luotettavia edes moottoriteille ja hyviin keliolosuhteisiin. Enemmistö vastaajista

kuitenkin sallisi autonomisten kuorma-autojen testaamisen esimerkiksi moottoriteillä, kunhan kyydissä on edelleen automaation turvallisesta toiminnasta vastaava kuljettaja.

Päästötavoitteiden saavuttaminen askarruttaa tiekuljetusyrityksiä

Valtaosa eli lähes 80 prosenttia kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että tieliikenteestä syntyviä ympäristöhaittoja ja -päästöjä tulee pyrkiä vähentämään. Kuitenkin vain noin 40 prosenttia vastaajista piti tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen nollaamista vuoteen 2045 mennessä hyvänä tavoitteena.

Ilmastonmuutokseen vastaaminen edellyttää nopeita ja merkittäviä päästövähennyksiä myös tiekuljetussektorilla. Kyselyn perusteella tiekuljetusyritykset näkevät uuden teknologian kehittämisen ja käyttöönoton yleisesti hyväksyttävänä keinona päästöjen vähentämiseen, kun taas taloudelliset ohjauskeinot ja lainsäädännölliset kiellot ja rajoitukset herättävät ristiriitaisempia näkemyksiä: 14 prosenttia vastaajista piti näitä täysin hyväksyttävinä tapoina päästöjen rajoittamiseen, kun taas 17 prosenttia oli täysin eri mieltä. - Kuljetusasiakkailla on merkittävä rooli tavarankuljetuksen energiatehokkuuden ja ympäris-

töystävällisyyden parantamisessa, mutta tämän ja vuonna 2011 tehdyn kyselyn perusteella asiakkaiden kiinnostus ei ole juurikaan lisääntynyt 2010-luvun aikana, kertoo tenure track -professori Heikki Liimatainen. Kuljetusasiakkaat voivat esimerkiksi vaatia tiekuljetusyrityksiltä ympäristöystävällisempää kalustoa, valvoa vaatimusten täyttymistä ja kehittää kuljetusten suunnittelua. Monissa kuljetusyritysten vastauksissa nousi kuitenkin esiin huoli siitä, että hinta on usein ainoa asiakkaille merkitsevä tekijä. Kuljetusyritykset kokevat esimerkiksi, että asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan enempää vähäpäästöisellä kalustolla tehdyistä kuljetuksista, mikä hidastaa investointeja puhtaampaan kalustoon. Kyselyyn vastasi yhteensä 256 tiekuljetusyritystä. Kyselyyn vastanneet yritykset ovat kooltaan pieniä, kuten keskimääräiset suomalaiset kuljetusyritykset yleensäkin. Kysely toteutettiin Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä osana Koneen Säätiön rahoittamaa Digitalisaatio, automatisaatio ja sähköistyminen arkiliikenteen muutosvoimina -tutkimushanketta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


6 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Professori Jouni Juntunen veljensä Markku Juntusen Scanian ja Volvon välissä; utajärveläinen Markku jatkaa autoilua toisen polven kuljetusyrittäjänä.

Professori Jouni Juntunen lähtee isolla puolella liikkeelle H olistinen näkemys autoalalta on puuttunut pitkään. Muutos on tiedossa. Oulun yliopiston liiketalouden autoalan professuurin haltija Jouni Juntunen ottaa osaltaan vastuuta autoalan ko-

konaiskuvan kehittämisestä ja muutoksen vauhdittamisesta.

Pohjois-Pohjanmaan Utajärveltä lähtöisin oleva Jouni tietää kokemuksesta mihin keulaa käännetään raskaalla yhdistel-

mällä ja selviää tilanteesta, kun teliä pitää keventää vetopidon parantamiseksi. Vetopitoa muutoksen ylläpitämiseen professori tiimeineen hakee telinnoston sijaan tutkimuksella. Välillä professori Juntunen tosin tarttuu ison auton rattiin perstuntuman ylläpitämiseksi, keula pysyy oikeassa suunnassa. Jouni Juntunen tiesi jo nuoruudessaan mistä leipä pöytäänsä tulee isona. Ajoneuvot ja varsinkin raskaat autot ovat aina olleet osa nykyään Oulun yliopiston professorina toimivan Jounin arkipäivää. Toisen polven kuljetusalan yrittäjäksi suunnannut Juntunen kiinnostui insinööriopinnoissaan tutkimaan asioita perusteellisesti ja kouluttautui lisää. Kaksinkertaisen tohtorin Jouni Juntusen Oulun yliopisto nimitti vuoden 2020 maaliskuussa liiketalousalan autoalan professuurin ensimmäiseksi määräaikaiseksi haltijaksi. Muun muassa Autoalan keskusliiton masinoimassa ja osaltaan rahoittamassa professuurissa riittää työsarkaa.

Kokonaiskuva pitää saada hahmotettua

Tuoreen professori Juntusen mukaan kokonaiskuva eli holistinen näkemys täytyy autoalalla saada selville. Suomessa on Juntusen mukaan valtavasti annet-

tavaa autoalan eri osa-alueilla. - Nythän jakeluliikenteeseen on ensimmäiset sähkökäyttöiset kuorma-autot tulleet, mutta autojen hinnoittelu ei vielä kuljetusyrityksen näkökulmasta ole tarpeeksi houkutteleva. Mitä tulee runkolinjojen kuljetusten sähköistämiseen, energiatarve on niin valtava, ettei tällä hetkellä ole ratkaisua esimerkiksi autojen lataamiseen terminaalissa yöaikaan useisiin kymmeniin rekkoihin kerrallaan, toteaa professori Juntunen. Sähkö raskaan yhdistelmän energialähteenä ei ole professori Juntusen mielestä ensisijainen valinta alan ammattilaisten kanssa puhuessa. Sen sijaan polttokennojen kehitys ja nykyään jo Suomessakin laajeneva kaasun käyttö vaihtoehtona dieselille on. Jounin mukaan ympäristöllisestä näkökulmasta logistisen ketjun etu on käyttää mahdollisimman tehokasta voimantuottoa. Sähkömoottorin hyötysuhde verrattuna diesel-käyttöiseen tai puhumattakaan kaasumoottoriin on ylivoimainen. Mukana kuljetettavan energialähteen energiatiheys on ratkaiseva asia. Raskaan ajoneuvoyhdistelmän mukana kulkevaan energiaan ei nestemäistä polttoainetta parempaa ratkaisua toistaiseksi ole laajassa käytössä. Tulevaisuudessa vääjäämättä on. - Pienten sähköautojen määrää

taajamakäyttöön pitäisi ensin lisätä ja hankintahinta saada alas. Toisaalta hajautettua sähköntuottamista on mahdollista kehittää. Paikalliset puualan- tai energiatuotantolaitokset ja niiden hyödyntäminen voisivat olla yksi osaratkaisu liikennealan ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Innovaatiot vaativat rohkeutta ja resurssointia, kiteyttää Oulun professori kokonaiskuva-ajattelua henkilöliikenteen puolella.

Yhteistyötä laajalla rintamalla

Jouni Juntunen tutkimusryhmineen tekee yhteistyötä autoalan eri toimijoiden kanssa. Lue Ammattilehden seuraavissa numeroissa professori Juntusen ajatuksista suomalaisen autoalan osaamisen mahdollisuuksista kannattavaan ja vientikelpoiseen liiketoimintaan. Ammattilehden toimitus onnittelee Oulun yliopiston professori Jouni Juntusta. Vireä keskustelu jatkukoon. Kokonaiskuvan muodostuminen on lähtenyt isolla puolella liikkeelle. teksti: Ilmari Hietanen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

uutisankkuri

Helena Riihitupa Ammattilehden

Hyviä uutisia! -uutislähetys

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin. /ammattilehti.fi

@ammattilehti.fi

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla - lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain! MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!


8 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SKAL Kuljetusbarometri 2/2020:

Kuljetusyritykset sinnittelevät koronakriisissä - investoinnit kärsivät R

Rakennusteollisuuden suhdannekatsauksen mukaan koronakriisin vaikutukset heikentävät kuitenkin rakennusyritysten liiketoimintaa varsinkin vuoden toisella puoliskolla, ja rakennushankkeita siirtyy eteenpäin. Toteutuessaan rakentamisen hiipumisella on vaikutusta myös kuljetusten loppuvuoden kysyntään.

unsas viidennes kuljetusyrityksistä lykkäsi tai perui investointinsa alkuvuonna, kertoo kesäkuun SKAL Kuljetusbarometri. Löydös on huolestuttava, sillä kuljetusalalta odotetaan mittavia toimia päästötavoitteiden saavuttamiseksi eikä teknologiaratkaisuissa saisi jäädä paikoilleen. Koronakevät toi myös lomautukset kuljetusyritysten arkeen. Silti harva yritys on hakenut julkista tukea - toimiala sinnittelee pitkälti omin voimin. Kuljetusyritysten suhdanteita kuvaava pitkäaikaistrendi osoittaa, että yritysten ennusteet tulevasta ovat odotetusti alhaisemmalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan. Useampi kuin joka kolmas kuljetusyrittäjä arvioi kuljetusmääriensä (35 %) ja liikevaihtonsa (36 %) laskevan kevääseen nähden. Alkuvuonna

Ajankohtaiskysymykset: Koronakriisin vaikutukset ”Kaluston seisontaa ja lomautuksia - kaikkein pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet”

Kuljetusyritysten ennusteet kesäkaudelle 2010-2020. Huhtikuun 2020 ”Koronabarometrin” ennusteet asettuivat normaaliasteikon alapuolelle.

liikevaihto oli heikentynyt puolella ja kannattavuus 43 prosentilla vastanneista. Huhtikuussa toteutetun ”Koronabarometri” -kyselyn pahimmat uhkakuvat eivät kuitenkaan ole toteutuneet

kuljetusyritysten taloudessa. Koronakriisi vaikuttaa koko kansantalouteen. Teollisuuden tilaukset laskivat yhtäjaksoisesti alkuvuonna ja kuluttajien luottamus on alhaisella tasolla

(Tilastokeskus). Valopilkkuna on julkisten infrahankkeiden käynnistyminen, joka heijastuu myönteisesti erityisesti maa-aineksia kuljettaviin yrityksiin. Kuljetusalan kannalta keskeisen

Ajankohtaiskysymyksissä tutkittiin, miten koronakriisi vaikuttaa kuljetusyritysten tilanteeseen, ja vastauksia peilttiin 8.4.2020 julkaistuun ”Koronabarometriin”. Huhtikuussa lähes joka viides ennusti konkurssin uhkaavan todennäköisesti tai varmasti seuraavan kahden kuukauden aikana. Kesäkuun barometrikyselyssä näin arvioi enää


METSÄALAN AMMATTILEHTI noin joka kymmenes. Arvioiden muutosta selittää se, että kuljetusyritysten toiminta on jatkunut lähes normaalisti monella sektorilla. Koronatilanteella on ollut vaikutusta kuljetusmääriin ja kuljetusten toteuttamiseen. Kriisi ei ole kohdellut kaikkia tasapuolisesti. Huhtikuussa noin puolet kuljetusyrittäjistä arvioi laittavansa kalustoa seisontaan seuraavien kahden kuukauden aikana ja yhtä moni oli lomauttamassa henkilökuntaansa todennäköisesti tai varmasti. Kesäkuussa lomautuksia harkitsee neljännes yrittäjistä, kaluston seisontaan laittamista alle kolmannes. Myös irtisanomistarve on vähentynyt. Nämäkin tulokset kertovat kuljetusyritysten näkymien parantuneen maalis-huhtikuun vaihteeseen verrattuna.

”Tuet vääristävät kilpailua” - kuljetusyritykset ovat pärjänneet pitkälti omillaan

Kuljetusbarometriin vastanneista useampi kuin joka neljäs (27 %) näkee tarvetta ulkopuoliselle tuelle yritystoimintaan. Varsinaisten yritystukien ääreen on kuitenkin hakeutunut vain 12 prosenttia vastanneista. Varsinaisista yritystuista on haettu eniten ELY-keskuksen (43 %) ja Business Finlandin (36 %) tukia. Alle viidennes yritystukihauista on kohdistunut TE-keskuksen

KULJETUS 9

yrittäjän työttömyysturvaan ja reilu kymmenesosa kuntien yksinyrittäjätukeen. Moni oli hakenut useampaa tukimuotoa. Tukien soveltuvuudesta kysyttäessä kolme neljästä on sitä mieltä, että tukien tulisi kohdistua suoraan yritysten kulujen kattamiseen eikä esimerkiksi kehittämiseen. Jopa kaksi kolmesta vastanneesta on sitä mieltä, että tuet vääristävät kilpailua. Lähes puolet vierastaa tukia, sillä yrittäjän tulisi pärjätä omillaan.

Kuljetusyritysten investointinäkymät heijastelevat epävarmuutta tulevaisuudesta

Maanteiden tavaraliikenne on pääomavaltainen toimiala. Kuljetusyritysten investoinnit vievät kehitystä eteenpäin ja vaikuttavat ratkaisevasti päästötavoitteiden saavuttamiseen. On luonnollista, että vallitsevassa taloudellisessa epävarmuudessa kuljetusyritykset lykkäävät tai peruvat suunniteltuja investointejaan. Näin on tehnyt Kuljetusbarometrin valossa useampi kuin joka viides (22 %) kaikista vastanneista. Autoalan Tiedotuskeskuksen tieto alkuvuoden rekisteröintimääristä osoittaa, että kuorma-autojen ensirekisteröintimäärät ovat laskeneet 14 prosenttia ja pakettiautojen 19 prosenttia viime vuodesta. Nyt tulisi kaikin keinoin pa-

Kuljetusyritysten investointien toteutuma alkuvuonna sekä investoimatta jättämisen selitykset.

lauttaa yritysten luottamusta tulevaisuuteen, sanoo SKAL:n puheenjohtaja, talousneuvos Teppo Mikkola: - Kuljetusyrityksillä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada yritystukia muiden yritysten lailla. Pitkän päälle yritystoimintaa ei kuitenkaan voi perustaa tukien varaan. Parasta työllistämisen kannalta olisi tilapäinen työn sivukulujen siirto valtion maksettaviksi. ALV:n takaisin lainaaminen olisi ongelmien siirtämistä huomiselle. Kuljetusyritysten investoinnit luovat positiivisia kerrannaisvaikutuksia laajasti yrityksiin koko yhteiskuntaan.

Koronatiedotusta arvostetaan

Kuljetusyrittäjät arvioivat

myös SKAL:n koronatiedotusta, joka käynnistyi maaliskuussa rajoitustoimien tullessa voimaan. Vastaukset kuvastavat sekä aktiivista käyttöä että tyytyväisyyttä järjestön viestintään. Kolme neljästä on sitä mieltä, että saa SKAL:n koronatiedotuksesta tarvitsemansa tiedon.

SKAL Kuljetusbarometri 2/2020 4.6.2020

SKAL ry:n toiseen Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi yhteensä 593 jäsenyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 19.5.1.6.2020. Kuljetusbarometrin suhdannetarkastelu perustuu saldolukuun,

joka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea.


10 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tyylikkään tumma tukkijuna

Serforest Oy otti kesäkuun lopulla ajoon uuden tummanpuhuvan Mercedes-Benz Arocs 3363 8x4 puutavara-auton. Kuvassa ollaan pinolla Heinolan kulmilla.

P

ertunmaan Uotisilla on pitkät perinteet puunajossa. Hannu Uotinen osti ensimmäisen puutavara-auton vuonna 1969 ja tukki kulki 90-luvun

alkuun jolloin vaihdettiin lajia hiekka-autoihin; myös Hannun veljekset olivat puutavara-autoilijoita. Hannun poika Mikko tuli mukaan yrittäjäksi uuden vuo-

situhannen alussa aloittaen jälleen puunajon vuonna 2005 Stora Ensolle, mikä jatkuu tänäkin päivänä Serforest Oy:n nimissä. - Pertunmaalla oli aikanaan puolenkymmentä puutavara-autoilijaa - nyt meitä on jäljellä kaksi eli minä sekä serkkuni Jari Uotinen ja Sami Uotinen joilla molemmilla on puutavara-autot joten yritämme pitää suvun puun ajon perinteitä voimissaan, kertoilee Serforest Oy:n Mikko Uotinen jonka kanssa yrityksen toisena omistajana on Jarno Salonen, jolla on lisäksi ajossa omia autojaan. Serforestin autot hakevat puut pääasiassa Pertunmaan, Joutsan, Heinolan ja Sysmän metsistä. - Ajomatkat sahoille ja tehtaille on melko pitkät eli keskimäärin yli 100 kilometriä suuntaansa, toteaa Uotinen.

puolin luotettavasti; myös polttoaineenkulutus oli alhainen eli viikkotasolla se pysyi koko viiden vuoden ajan alle 65 litrassa per sata kilometriä, mikä osaltaan vaikutti merkissä pysymiseen. Ja tässä uudessa Arocsissa kulutus on entistäkin pienempi: ensimmäiset keikat on menty noin 55 litran kulutuksella vaikka autosta ei ole vielä kitkat hioutuneet ja kuuma kelikin on nostanut kulutusta. Mutta kaikkein tärkein asia uudelleenvalinnassa oli Vehon Lahden huolto: siellä palvelu pelaa silloin kun sitä tarvitsee ja asentajat ovat tulleet vuosikymmenen aikana tutuiksi,

joten he tietävät tapamme toimia, kehuu Uotinen. Kaupat uudesta Arocsista tehtiin Espoon Vehon myyjän Heikki Aholan kanssa: - Ostimme Heikiltä jossain vaiheessa Viton pakettiauton ja hyvinhän se sujui kuorma-autokauppakin. Hyvin palvellut Arocsimme meni Veholle vaihdossa.

Uusi Arocs on nyt entistäkin parempi

Serforestin uusi Arocs 3263 8x4 on 2+2 akselinen kuten edeltäjänsäkin ja se varusteltiin A. Weckmanilla niin kuin kaikki aiemmatkin tähtikeulat.

Serforestilla nyt jo kolmas Mercedes-Benz

Pertunmaan Uotisten puunajon pitkät perinteitä kunnioitetaan uuden Arocsin kylkiteippauksissa: - Isäni Hannu aloitti kuljetusyrittämisen vuonna 1969, esittelee Mikko Uotinen.

Ensimmäinen Mercedes-Benz Actros puutavara-auto tuli Serforestille vuonna 2010 ja se vaihtui uuteen Arocsiin 2015. - Jo ensimmäinen Mersumme oli hyvä mutta uusi Actros nosti merkin uudelle tasolle puutavaraautona. Sillä ajettiin yli 750 000 kilometriä ja auto pelasi kaikin

Kakkosakselin telinnoston Weckman totetti hydraulisylintereillä. Nyt teli nousee helposti myös täydellä kuormalla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 11

Serforestin kuljettaja Antti Mäkinen on tyytyväinen uuden Arocsin ajo-ominaisuuksiin.

- 2+2 alusta sopii parhaiten ajotehtäviimme ja tähän uuteen autoon hioimme päällerakenteiden mittasuhteita A. Weckmanin kanssa vielä paremmiksi akselipainojen ja kuormatilan suhteen. Apurunko on nyt levitetty koko matkalta nosturitelineestä keulaan saakka, mikä lisää kestävyyttä. Weckmanin Matti Heimanin ajatusta oleva uudenlainen etusermi antaa lisää tilaa kahdelle kolmosnipulle ja sen aerodynaaminen muotoilu jatkaa auton kylkien muotoilua niin että sermin ja takaseinän väliin ei pääse syntymään pyörteitä joten ohjaamossa ei enää humise. Siihen vaikuttaa varmasti myös se että Arocsissa ei ole enää isoja peilejä vaan ne on korvattu kameroilla. Ensikokemukset kamerapeileistä ovat oikein positiiviset ja niihin tottuu yllättävän nopeasti, kommentoi Uotinen. Serforestin Arocsissa on rautajouset varustettuna neljännen akselin ilmakevennyksellä. - Kakkosakselin telinnoston Weckman toteutti sähköhydraulisesti kun aiemmassa autossa se toimi ilmalla. Nyt teli nousee helposti myös täydellä kuormalla. Saksan insinöörit ovat tehneet hyvää työtä alustan suhteen sillä tämä uusi auto menee paljon pehmeämmin kuin edellinen auto on myös todella tarkka ajaa ja se kulkee kuin juna, toteaa Uotinen. Entistä paremmat ajo-ominaisuudet pitää muistaa ottaa huomioon ratin takana:

Mercedes-Benz toi ensimmäisenä markkinoille kamerapeilit, mitkä toimivat hienosti puunajossa. Aerodynaamiikka on parantunut mikä vaikuttaa positiivisesti polttoainetalouteen.

A. Weckmanin uuden mallinen etuseinä antaa lisää kuormatilaa jatkaen auton kylkien muotoilua niin että auton ja takaseinän väliin ei pääse syntymään pyörteitä, joten ohjaamossa ei enää humise.

A. Weckmanin teräksinen apurunkorakenne on optimoitu käyttötarkoitukseen. Nosturisylinterin 2550 mm pitkä siirtosylinteri mahdollistaa nosturin siirron hyvään painopistekohtaan ja helpottaa perään otossa.

Tyylikäs rosterinen karjapuskuri ja valoraudat on kotimaisen Hio-Mexin toteutusta.

- Vaikka massaa on 76 tonnia niin yhdistelmän tilannenopeudet saattavat yllättää koska ajaminen on todella helppoa, varoittelee Uotinen. Myös Arocsin PowerShift 3 -vaihdeautomatiikka saa Serforestin miehiltä kehuja: - Ohjelmat ovat kehittyneet ja laatikko vaihtaa nyt todella hienosti kaikissa tilanteissa. Se

Serforestin Arocsin perässä kulkee 5-akselinen siirtopankkoinen Karlavagen, mikä on pelannut kaikin puolin hyvin.

pelaa hyvin yhteen maastontuntevan vakionopeudensäätimen kassa ja auto heittää mm. oikeassa kohtaa vapaalle mikä säästää polttoainetta.

Koulutuksessa oppii uuden auton niksit

Kesän aikana Veho järjestää uuden auton perehdytyksen Serforestin kuljettajille:

- Koulutus on todella hyvä juttu ja siinä oppii hyödyllisiä asioita mitä uusi teknologia tuo tullessaan. Kaikkia asioita ei millään voi kokenutkaan kuski tietää - esimerkkinä viime auton koulutuksesta se että kun autoon ottaa kuorman pitää jarrupoljinta painaa kolme kertaa jolloin PowerShift osaa ottaa käyttöön oikean vaihtamisohjelman.

Liian hyvä nosturi...

Serforestin uuteen Arocsiin siirrettiin Kesla 2112Z -nosturi vanhasta autosta. - Viisi vuotta vanha nosturi on pelannut niin hyvin, että sanoinkin Kongan Konepajan Jarkko Kongalle että taisit myydä meille liian hyvän nosturin kun se ei pehmene ollenkaan, naurahtaa Uotinen.

Jo ensimmäiset keikat ovat osoittaneet että Saksan insinöörit ovat tehneet jälleen hyvää työtä: uusi Arocs on entistäkin mallia parempi ajaa ja polttoainetaloudellisempi.


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vahvaa panostusta Sisu ja DAF kuorma-autojen myyntiin

Suomen suurin käytettyjen kuorma-autojen myyjä Suvanto Trucks panostaa jatkossa vahvasti myös uusien DAF ja Sisu kuorma-autojen myyntiin.

S

uvanto Trucks on raskaan kaluston luotettu maahantuoja ja jälleenmyyjä. Päätoimialaa ovat laadukkaat käytetyt kuorma-autot - tällä hetkellä yritys onkin Suomen suurin käytettyjen kuormaautojen myyjä. Suvanto Trucks panostaa nyt myös vahvasti uusien kuormaautojen myyntiin toimien Sisu ja DAF kuorma-autojen merkkiedustajana alueillaan. Suvanto Trucksilla on toimipaikat Turussa, Tampereella, Oulussa sekä Ruotsissa Helsingborgissa. Vahvassa kasvussa olevan kuorma-autoalan toimijan palveluksessa on tällä hetkel-

lä kolmisenkymmentä henkilöä. - Vuodessa myydään noin tuhat erilaista hyötyajoneuvoa. Meillä on hyvät kanavat käytetyn laadukkaan kaluston täsmähankintaan Euroopasta ja varastotsa löytyy jartkuvasti parisataa hyöytajoneuvoa. Asennamme päällirakenteet, AJK-koukkulaitteet, nosturit, vaihtolavat ja muut lisävarusteet autoon asiakkaan tarpeen mukaan. Asennus tapahtuu omassa tuotannossamme, jolloin toimitusketju on helposti hallittavissa eikä toimitusaika veny pitkäksi. Ketterä toiminta mahdollistaa sen että ajoneuvo on nopeasti käytössäsi. Meidän kautta hoituu myös kokonaisuuden rahoitus, kertoo Suvanto Trucksin myynnistä vastaava Arttu Santasaari.

Päällerakentamisen ja varustelun lisäksi Suvanto Trucks tarjoaa kaikki raskaan kaluston korjaus- ja huoltopalvelut. - Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman laajan ja toimivan konseptin, mikä helpottaa heidän liiketoimintaansa, toteaa Santasaari.

Toimintoja kehitetään

Viime aikoina Suvanto Trucks on kehittänyt toimintaansa mikä mahdollistaa toiminnan kasvattamisen tulevaisuudessa. - Ouluun avattiin toimipiste nyt keväällä missä aluemyyntipäällikkönä toimii Jarmo Limingoja. Pyrimme vahvistamaan asemaamme pohjoisen Suomen ja Kainuun alueen kuorma-autokaupassa. Alue on

Suvanto Trucks on ehtinyt jo luovuttamaan uusia Sisu Polar kuorma-autoja tyytyväisille asaiakkaille; kuvassa Jari Könönen Oy:lle mennyt tehdasvalmis 4-akselinen Sisu Polar Rock maansiirtoauto.

iso ja sinne haetaankin lisää osaavaa myyntivoimaa palvelukseen, ilmoittaa Santasaari. Syksyllä 2019 Suvanto Trucks lähti myös Ruotsin markkinoille avaamalla toimipisteen Helsingborgiin. - Meillä on vahvaa kokemusta kansainvälisestä kuorma-autokaupasta sillä olemme ostaneet ja myyneet tuhansia autoja yli rajojen. Helsingborgissa Suvanto Trucksilla on käytettyjen autojen kaupan lisäksi myös DAF edustus. Ruotsin markkinoille lähteminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja omistajan vahvaa panostusta mutta toisaalta myös mah-

dollisuudet ovat suuret, toteaa Santasaari.

Uusien Sisu ja DAF autojen myyntiedustus

Loppuvuodesta 2019 Suvanto Trucksin strategiaan tulivat mukaan myös uusien kuorma-autojen merkkiedustukset. Ensin solmittiin DAF kuorma-autojen myyntisopimus Nordic Truckcenterin kanssa Varsinais- ja Pohjois-Suomessa sekä Ruotsissa Helsingborgin alueella. Nyt keväällä tehtiin sopimukset Sisu Auton kanssa kotimaisten Sisu Polar kuorma-autojen myynnistä Varsinais-Suomen, Pohjois-

- Teemme jatkosti kovasti töitä Sisu ja DAF kuorma-autojen markkinaosuuden kasvattamiseen alueillamme, sanoo Suvanto Trucksin myynnistä vastaava Arttu Santasaari.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 13 Improving Road Safety

Värilliset Parlok-lokasuojat nyt kesän kampanjahintaan päällirakentajilta ja jälleenmyyjiltä kautta maan

Suvanto Trucks asentaa omassa tuotannossaan päällirakenteet, AJK-koukkulaitteet, nosturit, vaihtolavat ja muut lisävarusteet autoon asiakkaan tarpeen mukaan

Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin läänin alueilla. - Vaikka kevät on ollut poikkeuksellinen, olemme jo päässet luovuttamaan useita uusia Sisu ja DAF kuorma-autoja tyytyväisille asiakkaille. Panostamme jatkossa uusiin merkkiedustuksiin tosissaan ja pyrimme pitämään koko ajan autoja pihassa heti toimitukseen sekä koeajettavaksi. Nytkin meiltä löytyy uusia DAFeja mm. umpikoriautona ja AJK-koukkulaitteella varustettuna. Tehdasvalmiita Sisu Polar Rock sora-autoja on valmistumassa meille Karjaan tuotannosta 4- ja 5-akselisena syksyn aikana, kertoo Santasaari. Myös puutavara-autoilijoiden kanssa on päästy kontaktiin Sisu Polar Timberin ympäriltä. - Tarjouksia on tehty ja kun metsäalalla markkinatilanne tuntuu kehittyvän parempaan suuntaan niin eiköhän sitä kauppoihinkin tukkiautoista päästä. Sisulla on tarjota puunajoon markkinoiden parhaat ratkaisut ja ainoana valmistajana +900 hevosvoimainen Hybrid -malli, mikä on vakuuttanut metsäkuljetusten ammattilaiset. Ja kun pitää siirtää metsäkoneita niin Sisu Polar Carrier on siihen tehtävään yliveto vaihtoehto, ilmoittaa Santasaari.

Tapani Eronen aloittaa myyntijohtajana

Osana uusien kuorma-autojen kauppaan keskittymistä Suvanto Trucksin uutena myyntijohtajana aloittaa 1.8.2020 alkaen Tapani Eronen. Erosella on vuo-

Parlok Trading Oy | www.parlok.fi | myynti@parlok.fi | 03-254 2727

Suvanto Trucks tarjoaa uusia DAF kuorma-autoja suoraan varastosta myyntiin ja koeajettaviksi; kuvassa DAF CF koukkulaiteauto.

Suvanto Trucksin maahantuomat AJK-koukkulaitteet soveltuvat sekä uusiin että käytettyihin kuorma-autoihin monenlaisiin suoritteisiin. AJK-koukkulaitteita on saatavissa kaikissa pituus- ja painoluokissa joko suoraan varastosta tai lyhyellä toimitusajalla.

sikymmenten kokemus autokaupasta henkilöautoista kuormaautoihin. Hän on aiemmin toiminut mm. MAN kuorma-autojen Suomen myyntijohtajana. Suvanto Trucksilla Erosen vastuualueeseensa kuuluu automyynti Suomessa ja Ruotsissa, sekä uusien DAF- ja Sisu-kuorma-autojen liiketoimintojen kehittäminen.

- Suvanto Trucks on minulle tuttu jo aiempien työtehtävieni myötä ja olen vuosien aikana seurannut yrityksen kehitystä. Myös Pohjois-Suomen alueen yritykset ovat tulleet minulle tutuiksi vuosien myötä. Odotan innolla pääseväni käärimään hihat Suvannon riveissä, kertoo Eronen.

Suvanto Trucks avasi Ouluun toimipisteen nyt keväällä missä aluemyyntipäällikkönä toimii Jarmo Limingoja vastaten pohjoisen Suomen alueella myös uusien DAF ja Sisu kuorma-autojen myynnistä.


14 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scanian Kesäkoukun päällirakenteena on nostokapasiteetiltaan 24-tonninen Hiab Ultima 24 -koukkulaite varustettuna työsykliä nopeuttavilla pikatoiminnoilla.

Scania G 540 B8x4*4NB CG20N koukkulaiteauto

Asiakkaiden näköinen esittelyauto

N

yt koeajettava Scania G 540 koukkulaiteauto on hyvä esi- merkki siitä millainen valmistajan esittelyauto voi ja myös saa olla. Perusvalkoisen sijasta auto on maalattu pirteän musta-oranssiksi ja varusteltu poikkeuksellisen runsailla alkuperäisvarusteilla. Juuri valmistunut auto on herättänyt kiinnostusta aina Scanian pääkonttoria myöden.

Scania on perinteisesti ollut vahvasti esillä useimmissa hyötyautoalan näyttelyissä ja kesätapahtumissa. Tämän vuoden tapahtumiin Scanialla oli suunnitteilla täysin uusi ja entistä kompaktimpi näyttelykonsepti, missä Scania G 540 koukkulaiteauto olisi ollut tärkeässä roolissa sekä esittelyautona että ns. messukontin kuljetusalustana. Tavallista näyttävämmän esittelyauton puuhamiehenä toimi Helsingin toimipisteen automyy-

jä Daniel Ljungqvist: - Esitin että voisimme toteuttaa kesän tapahtumia ajatellen perinteisen, muutamilla lisävarusteilla täydennetyn esittelyauton asemasta näyttävän ja asiakkaidemme näköisen auton. Samalla esittelisimme Scanian monipuolisia maalaus- ja varustevaihtoehtoja asiakkaillemme. Luvan saatuaan Ljungqvist istui alas yhdessä kolmihenkisen suunnittelu/tekijätiimin kanssa. Samalla auto sai työnimen ”Ke-

säkoukku”. - Varustelun suuntaviivat piirtyivät noin 90 prosenttisesti yhden illan mittaisen palaverin aikana ja loput palat hieroutuivat kohdalleen projektin edetessä. Täytyy sanoa että yllätyimme itsekin kuinka kattava Scanian lisävarustevalikoima oikeastaan onkaan. Lähes kaikissa autoon asennetuissa komponenteissa on Scanian tuotenumero, sanoo Ljungqvist. Hyvä esimerkki Scanian asiakaskeskeisestä palvelusta ja järjestelmien joustavuudesta on hytin takaseinään Hämeen Linnan Scanialla räätälöity valopaneeli, mikä sai projektin myötä oman tuotenumeron ja on nyt asiakkaiden tilattavissa.

kiiltävän mustia väriltään. Alustassa runko ja alleajosuojat saivat mustan värisävyn. Akselinapojen väriksi valittiin puolestaan oranssi, kertoilee Ljungqvist Päällerakenteeksi valittu Hiab Multilift Ultima 24 koukkulaite, missä Hiabin edistykselliset pikatoiminnot mukailee auton kaksiväriteemaa. - Tämä on tietääkseni ensimmäinen asiakkaan toiveesta kaksivärisenä Hiabin tuotantolinjalta valmistunut Multilifti, Ljungqvist lisää. Auton tummanpuhuvat teip-

Kaksiväriteemalla

Kesäkoukun päällerakenteet on asennettu Scanian omassa Jyväskylän Scania Superstructure -päällirakenneyksikössä. Varustelut ja viimeistelyt ovat puolestaan tehty Hämeenlinnassa, Scanian Etelä-Suomen varustelukeskuksessa.

Auton musta-oranssi kaksiväritys on niin ikään tehtaan käsialaa. Idea teippaukseen syntyi Facebook -kilpailun pohjalta. - Esittelyauton ei tarvitse aina olla yksivärinen, eikä varsinkaan valkoinen. Scanian tilausjärjestelmä on joustava ja tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden pikkutarkkaan yksilöintiin myös auton värityksen osalta. Hytin perusväri on oranssi. Puskuri, porraskuilut ja aurinkolipan yläosa sekä sivupeilien kuoret ovat

Normaalikorkuinen G-makuuohjaamo on sekä tilava että käytännöllinen. Istuimien päälle on sovitettu valmistajan valikoimasta kulutusta kestävät päälliset.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 15

Takaseinän valopaneelin saa nyt tilattua Scanialta valmiina kokonaisuutena. Kesäkoukku on viimeistelty jokaista yksityiskohtaa myöten Scanian lisävarusteilla.

kenneyksikössä. Varustelut ja viimeistelyt ovat puolestaan tehty Hämeenlinnassa, Scanian Etelä-Suomen varustelukeskuksessa.

Väkevä 13-litrainen

Sivuhelmat ovat tehtaan valikoimasta, integroitu työkalulaatikko on Suomessa asennettu varustelun yhteydessä, turkkilevykansi on alihankkijan valmistama ja asennettu Scanialla Jyväskylässä.

paukset tekevät onnistuneesti kunniaa Scanian maineikkaalle kakkossarjalle. Hiljattain valmistunut auto on saanut paljon huomiota osakseen ja sitä on ihasteltu aina valmistajan pääkonttoria myöten.

- Tämä on tiettävästi ensimmäinen näin laajasti alkuperäisosilla varusteltu esittelyauto Euroopassa, Ljungqvist sanoo. Päällerakenteet on asennettu Scanian omassa Jyväskylän Scania Superstructure -päällira-

Neliakselinen G-sarjan Scania saa käyttövoimansa 13 litraisesta, parhaalta teholtaan 540 hv R6 moottorista. Vaihteistona on 12 pykäläinen Opticruise kolmipoljin-automaatti. Kytkinpoljin onkin varsin hyödyllinen apu koukkulaiteautossa. Lisäksi autossa on tehokas hidastin. Alusta on täysilmajousitteinen ja akseliväli on sopiva 3950 mm. Scanian uutuusmoottori on ajossa pirteä tuttavuus. Vetoa on kuin vinkkelissä konsanaan,

Kesäkoukkuauton puuhamies Daniel Ljungqvist teki esittelyautosta Scania-asiakkaiden näköisen. Lopputulosta voi luonnehtia kaikin puolin onnistuneeksi.

mitä puoltaa moottorin tuottama 2700 Nm vääntömomentti. Ohjaus, vaihteiston toiminta, mukavuus ja muu auton ajokäyttäytyminen ovat valmistajalle ominaiseen tapaan huippuluokkaa. Vähempää ei kuorma-autojen markkinajohtajalta kai voi

odottaakaan. Nyt kun suurin osa vuoden rekkatapahtumista on peruttu tai siirretty tuonnemmaksi on näyttävä Kesäkoukku valjastettu asiakkaitten tutustuttavaksi ja tietenkin myös hankittavaksi.

FORANKRA KUORMANSIDONTATUOTTEET! Widnin toimiessa Forankran tuotteiden pääjakelijana Suomessa löydät tuotevalikoimastamme laajan kattauksen päällirakenne- ja kuormansidontatuotteita. Mukana on useita täysin uusia tuotteita mm. laadukkaat sidontavyöt, Ergobar-kuormatuet, välitasojärjestelmät sekä lämpöseinät ja huput. Tutustu valikoimaamme osoitteessa www.widni.fi.

Widni Oy

Valokaari 8, 00750 Helsinki

p. 09 7518 0500

Sähköposti: info@widni.fi

WIDNI.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄYDEN PALVELUN KONETALO

! Ä J Ä T T I R Y S U T KULJE

TT IT A ID O LL A JA A M M A T A A S A LT Y ER IN R EA LM A C H A TK A IS U T. ER N EN K A IR LL Ä Ä P I ER K A TT A V A S TI LI S Ä Ä ! O TA Y H TE Y TT Ä JA K Y S Y

OTA YHTEY TTÄ: ANTTI LARTE 0400 549 570

antti.larte@realmachinery.fi

JUKKA LAINIO 0400 514 349

jukka.lainio@realmachinery.fi

www.realmachinery.fi 020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku | Kuopio | Oulu | Hamina


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 17

Uusi Scania-keskus avasi ovensa Pirkkalassa

T

ampereen perinteikäs Scania-toimipiste Lakalaivan kaupunginosassa lopetti toimintansa, kun uusi Scania -keskus avasi ovensa 8. kesäkuuta Pirkkalassa.

Vuonna 1965 Scania Suomi Oy, tuolloin Oy Scan-Auto Ab, avasi vajaan 600 m2:n suuruisen piirikonttorin Tampereella ja vuonna 1970 muutettiin Lakalaivaan. Nyt 50 vuoden jälkeen avataan uusi Scania-palvelukeskus Pirkkalassa osoitteessa Autokeskuksentie 9. - Scania on ollut useana vuotena raskaiden kuorma-autojen markkinajohtaja Suomessa, mikä näkyy myös huolto- ja korjauspalveluidemme tarpeen kasvuna. Haluamme tarjota asiakkaillemme alan laadukkaimmat ja parhaat palvelut, siksi panostamme omaan korjaamoverkostoomme jatkuvasti, nyt viimeisimpänä, muttei varmasti vähäisimpänä, Scania-keskukseen Pirkkalassa, aluejohtaja Tommi Salminen sanoo.

Tampereen alueen täysin uusia Scania-keskus palvelee Pirkkalassa osoitteessa Autokeskuksentie 9.

en kuorma-autojen ensirekisteröinneistä Tampereella oli peräti 41,7 prosenttia. Tampereen Scania -keskuksessa asiakkaita palvelee yli 30 alan ammattilaista. Tampere kuuluu Etelä-Suomen alueeseen, jonka aluejohtajana toimii Tommi Salminen.

Edistyksellinen keskus

Uudessa raskaan kaluston Scania-palvelukeskuksessa on yhteensä 15 raskaan kaluston korjaamopaikkaa, joista seitsemän on läpiajettavia. Kaksi on täyspitkiä huoltokuilupaikkoja, yksi on katsastuslinja ja yksi täyspitkä vauriokorjaamopaikka. Huoltotiloissa sijaitsee myös korjaamon omaan käyttöön tarkoitettu pesupaikka. Kaksikerroksisen kiinteistön ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat korjaamotilojen lisäksi asiakaspalvelu sekä ajoneuvo- ja palvelumyynti. Toisessa kerroksessa ovat ruokala/ravintola, koulutustila, neuvottelutila sekä henkilökunnan sosiaalitilat sau-

Huollon käytössä on 15 raskaan kaluston korjaamopaikkaa, joista seitsemän on läpiajettavia.

noineen. Kerrospinta-alaltaan 3 458 m2:n suuruinen uusi Scania-keskus on noussut 29 500 m 2:n tontille, valtatie 3:n läheisyyteen Linnakallion teollisuusalueelle Pirkkalassa. Scanian arvojen mukainen kestävä kehitys on

huomioitu kiinteistön energiaratkaisuissa. Tilat lämpiävät maalämmöllä ja kaikki tilat on valaistu led-valoilla. Kiinteistön pääurakoitsija on ollut Lujatalo Oy, LVIS-töistä on vastannut Tammelan Talotekniikka Oy ja automaatiourakoit-

sijana on toiminut DDC-Tekniikka Oy.

Vahva markkinaosuus

Scanialla on vahva asema Tampereen seudulla. Huhtikuun lopussa Scanian markkinaosuus raskaiden, yli 18 tonnia painavi-


18 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco X-WAY ON AS440X48-E6d T/P 4x2 Hydrodrive

Tuottavan tyylikäs

E

nsimmäiset täysin uusilla ohjaamoilla varustetut Iveco Stralis Way mallisarjojen asiakasautot saapuvat kesän kuluessa Suomeen. Ensimmäisenä esittelyautona maahan ehti valmistajan mallistossa sorapuolikkaan nokalle tarkoitettu kaksiakselinen ja hydrostaattisella etuvedolla täydennetty X-Way. Kävimme tutustumassa mielenkiintoiseen uutuuteen.

Iveco uudistaa mallistonsa yhteydessä myös mallinimiään. Stralista tarjotaan jatkossa S- Xja T-Way malleina. Nimiuudistuksen lähtölaukausena voidaan pitää takavuosien Stralis HiWayta joka tunnetaan jaskossa S-Way kaukoliikenneautona, mistä saatiin ensimaistit jo viime vuoden puolella Power Truck Showssa. Sittemmin S-Way näyttäytyi Iveco-jälleenmyyjillä kiertueen merkeissä. Monipuolisiin työtehtäviin tarkoitettu X-Way -mallisarja esiteltiin jo pari vuotta takaperin. Vielä ensiesittelyään odottava T-Way korvaa jatkossa nykyisen Trakkerin. Ensimmäiset täysin uusilla ohjaamoilla varustetut Way-sarjan asiakasautot saapuvat katukuvaan vielä lomakauden aikana. Uusi Way sarja ja etenkin S-Wayn myötä julkisuuteen tuodut ohjaamouutuudet ovat saaneet erittäin positiivisen vastaanoton Euroopassa ja Suomessa. - Tehtaan tilauskanta on erinomaisella tasolla ja autoja valmistuu, poikkeusolot huomioon ottaen todella hyvää tahtia. Esimerkiksi esittelyautojen valmistuspäiviä on siirretty tuotannossa reippaasti eteen päin. Toimenpiteellä nopeutetaan tilattujen autojen asiakastoimituksia, sanoo Juhani Havia Iveco Suomen suurasiakasmyynnistä. Pelkän kuvaston perusteella ei suomalaisten sentään tarvitse uutuuteen tutustua, siitä pitää huolen kesäkuun alussa maahan saapunut raskaampiin työtehtä-

Ivecon uusi ja virtaviivainen Way -mallisto tarjoaa tuottavat työkalut kaikille suoritealoille. Hydrostaattisella Hi-Traction etuvedolla varustettu XWay 480 sopii esimerkiksi sorapuolikkaan veturiksi.

viin tarkoitetun X-Way malliperheen korkealla AS-kaukoliikenneohjaamolla ja hydrostaatisella Hi-Traction -etuvedolla varustettu Iveco X-Way 480 4x2 rekanvetäjä. - Ohjaamo on sama kuin SWay kaukoliikennemallissa. Merkittävimmät erot tulevat vetotapavaihtoehdoissa. S-Way on tarjolla kaksiakselisen lisäksi kolmiakselisina nousutelivaihtoehtoina. Iveco-uutta on myös 2- ja 3-akselisiin rekanvetäjiin saatava täysilma-jousitus. Suomessa suositut vetävällä telillä varustetut mallit ovat tehtaan silmissä erittäin raskaisiin työ-

Uusi ohjauspyörä on entistä miellyttävämpi pyöritellä. Kojelaudan osalta Iveco tyytyi maltilliseen päivitykseen.

tehtäviin ja ovat siksi aina XWay mallia. Modulaarisen rakenteen ansiosta Ivecon täysin uudessa Way -mallistosta löytyy järkevät ja tuottavat ratkaisut useimpiin kuljetustehtäviin sekä diesel- että biokaasuvaihtoehtoina, Havia kertoo.

Tyylikkäästi taloudellinen

Iveco on antanut jo useamman vuoden ajan odotuttaa täysin uutta ohjaamomallistoaan. Odotus osoittautui vaivan arvoiseksi, sillä uuden ohjaamon muotoilu lukeutuu markkinoiden onnistuneimpiin. Huipputason aerodynamiikan

saavuttamiseksi jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Ovien raot, puskurien ja korin saumat sekä kaikki korin aukot on optimoitu mahdollisimman pieniksi parhaan polttoainetehokkuuden saavuttamiseksi. Jo nopea silmäys paljastaa korin muotoilun merkittävästi entistä sulavalinjaisemmaksi. Ivecon esittelyautossa on tilavin tarjolla oleva AS kaukoliikenneohjaamo, joka yltää jopa 12 prosenttia poistuvaa ohjaamoa edullisempaan ilmanvastuskertoimeen. Uuden etusäleikön ja etuvalojen ohella huomio kiin-

Ivecon ohjaamon tiloja on kasvatettu ja mukavuustasoa nostettu entisestään.

nittyy virtaviivaisiin sivupeileihin ja ohjaamon muotoilua onnistuneesti jatvaan aerodynamiikkapakettiin, joka sisältää ohjaamon jatkeet ja sivuhelmat. X-Way mallisarjassa AS eli Active Space -ohjaamoa on tarjolla sekä täysin muovisella että teräsvahvisteisella etupuskurilla. Muihin ohjaamovaihtoehtoihin on tarjolla myös kokonaan teräksestä tehty ja korkeamman maavaran tarjoava vaihtoehto. Ulkomuotojen ohella Ivecolla on kiinnitetty erityishuomiota myös kuljettajamukavuuteen; autoon kulku on nyt entistäkin vaivattomampaa. Lisäksi kuljettajan istuinmukavuutta on kohennettu ja ohjauspyörän säätövaroja lisätty. Ohjauspyörän voi nyt valita kahdesta eri täysin uudesta, kehältään entistä pienemmästä vaihtoehdosta. Kattoikkuna on nyt entistä kookkaampi ja säilytystiloja on lisätty. Kojelautaa on uudistettu muuta autoa maltillisemmin. Mittaristoa päivitetty ja auton käynnistyy nyt Start/Stop nappulasta. Ivecolta kerrotaan että sisätilojen täysremontti on luvassa muutaman vuoden sisällä. Esittelyauto on varustettu kahdella korkean mukavuustason tarjoavalla punkalla. Makuuti-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

ZASLAWpuutavaraperävaunut - BPW-ilmajouset, levyjarrut - pituus 11,0 m - haluamillasi pankoilla tai ilman - heti varastosta

ZASLAWvaihtolavaperävaunut - BPW-ilmajouset, levyjarrut, paripyörät - pituus 13,16 m - heti varastosta

Pyydä edullinen tarjous! Auto-Kilta Trucks Oy AUTO-KILTA TRUCKS

Terminaalinkatu 27, 53420 Lappeenranta Sami Saari p. 040 778 3983 sami.saari@auto-kilta.fi Pasi Sairanen p. 040 580 0091 pasi.sairanen@auto-kilta.fi

@zaslawsuomi

Ja teet parempaa tulosta

loihin on lisätty USB-liittimiä ja tuotu täysin uusi ilmastoinnin ja valojen yms. käyttöön tarkoitettu ohjainpaneeli. Uuden ohjaamon myötä Iveco toi tarjolle runsaan joukon ennakoivia ja kuljettajaa opastavia tukitoimia. Uusien yhdistettävyyspalveluiden avuin kuljettaja voi olla jatkuvassa yhteydessä kalustonhallinnoijiin, myyjän tai huoltohenkilöstöön. Uutta on myös Iveco Easy Way -sovellus, joka tuo monet auton toiminnoista ja etädiagnostiikan reaaliaikaisena matkapuhelimen näytölle.

Jokapyörävetoinen

Takailmajousitettu veturi käyttäytyy maantiellä asiallisesti ja ilman epämiellyttäviä yllätyksiä. Ilmajousitettu ohjaamo ja ilmajousitetut istuimet sekä vaivattomasti mukavaksi säätyvä ajoasento takaavat huippuunsa viedyn ajomukavuuden maantiellä. 11-litran Cursor 11 moottorin suorituskyky riittää hyvin kaksiakseliselle autolle. 12-vaihteinen Hi-Tronic automaatti on varustettu neljällä peruutusvaihteella ja mäkilähtöavustimella sekä heijjaustoiminnolla. Hydrostaattinen etuveto on suosittu Keski-Euroopassa kaksiakselisissa sorapuolikkaissa. Eikä mikään ihme, sillä järjestelmällä saavutetaan lähes kiinteän nelivedon ominaisuudet merkittävästi pienemmällä polt-

Ulkomuotojen ohella Ivecolla on kiinnitetty erityishuomiota kuljettajamukavuuteen; autoon kulku on nyt entistäkin vaivattomampaa.

toaineenkulutuksella; painon säästöä unohtamatta. Hi-Traction etuvedon kytkentä ja käyttö on tehty äärimmäisen vaivattomaksi. Jos ja kun pito taka-akselilla alkaa loppua, kuljettaja voi kytkeä hydrostaattisen etuvedon päälle näppärästi kojelaudan nappulasta. Maksimissaan tunnin kerrallaan päällä oleva etuvedon voi kytkeä päälle milloin vain, joskin järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä nopeuden noustessa yli 30 km/h. Tällä kertaa emme ajaneet autoa kiinni savimaalle, mutta järjestelmän erinomaisuudesta on saatu kokemusta toisen valmistajan autossa. Hydrostaattinen etuveto on saatavilla useimpiin Ivecon alustakokoonpanoihin. Suomalaisia Iveco-asiakkaita

ajatellen on mainittava että ainakaan toistaiseksi Hi-Traction etuvedon yhteydessä etuakselille ei ole tarjolla seisontajarruvaihtoehtoa, mikä rajaa jonkin verran lisähinnasta tarjottavan tehdaslisävarusteen käyttömahdollisuutta Suomessa, ainakin

Hi-Traction hydrauliikkapiirin öljynlauhdutin on sijoitettu rungolle taka-akselin eteen.

raskaimmissa kokonaispainoissa.

Koeaja Iveco

Uusi Iveco X-way on koeajettavissa Ivecon myyntipisteissä sopimuksen mukaan. Kuten aikasemmin mainittiin kuluvan vuoden mittaan koeajokalustoon

tulee runsaasti erilaisia vaihtoehtoja useimpiin työtehtäviin. - Sitä ennen uutuusmalleja voi ihastella tien päällä, sillä asiakastoimitukset ovat parhaillaan käynnissä ja myynti on lähtenyt odotetun vahvasti käyntiin, sanoo Juhani Havia.

Iveco ei tyytynyt ohjaamopäivityksessään varovaiseen kasvojen kohotukseen, vaan AS-ohjaamo tehtiin kokonaan uusiksi.


20 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomen ensimmäinen Volvo FH XXL liikenteeseen

M

JS Truckingin Mika Simo ehti hakea uuden Volvo FH:n XXL ohjaamolla Volvon Göteborgin tehtailta juuri ennen koronaa. Volvo FH XXL-ohjaamossa tilaa on 600 litraa enemmän, vuode on isompi ja mukavampi. Mika halusi rakentaa omaan silmään sopivan auton. Tilavuuden lisäksi Volvon polttoainetehokkuus vakuutti. Globetrotter XXL-ohjaamo Volvo FH ja FH16 malleihin on Volvo Trucksin tilavin ja mukavin ohjaamo, XL-ohjaamosta laajennettu versio. Reissun päällä hyvin levännyt kuljettaja on tuottava ja turvallinen. XXL-hyttiin mahtuu myös enemmän kuljettajan tavaroita. Suomessa viime vuonna uudistunut pidemmät yhdistelmät salliva lainsäädäntömuutos mahdollistaa XXL-ohjaamon käytön lähes kaikissa vetoautokuljetustehtävissä.

Tilavuus ja taloudellisuus ratkaisi

Mika Simo perusti MJS Truckingin 2012. Alkuun ajot olivat irtoperäliikennettä. Viitisen vuotta sitten ajot vaihtuivat säiliömerikonttikuljetuksiin. Yhden miehen ja yhden auton kuljetusyrityksenä Mika ajaa autollaan Suomea ristiin rastiin, ja hytissä tulee vietettyä keskimäärin kolme yötä viikossa. - Muistan, että olin kuullut Volvon uudesta XXL-ohjaamosta. Vietän todella paljon aikaa ohjaamossa, joten tilaa ei ole koskaan liikaa. Kun kuulin, että tämä olisi sitten myös Suomen ensimmäinen Volvo XXL FH, päätös oli siinä, Mika Simo kertoo. Volvo on Mikan ensimmäinen. Autohankinnan tullessa ajankohtaiseksi toinen Keravalla toimiva kuljetusyrittäjä vinkkasi, että kannattaisi kysyä tarjousta Volvostakin. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Jotain massasta tai tavanomaisesta erottuvaa Mika on aina halunnut autoltaan, ja uudesta XXL FH:sta voisi takuulla saada edukseen erottuvan auton. - Päätös uudesta Volvosta muhi jonkin aikaa. Volvo Truck Center Vantaan myyjä Janne Pelttari soitti sopivalla hetkellä ja tarjosi Volvoa koeajoon Volvo Truck Rentalin vuokra-autorivistä. Sillä työkeikalla Volvo tuntui heti omalta, Mika kertoo. Yksi todella tärkeä autovalinnan kriteeri MJS Truckingin Mikalle oli Volvon polttoainetaloudellisuus.

Volvo Truck Center Vantaan kuorma-automyyjä Janne Pelttari (oik.) luovutti Suomen ensimmäisen XXL-ohjaamolla varustetun Volvo FH:n MJS Truckingin Mika Simolle.

- Uusi Turbo Compound moottori, olin kuullut siitä. Kaikki kehuvat, että se menee paljon vähemmällä kuin aikaisemmat. Polttoaineessa pystyy tinkimään, se on tärkeä juttu yritykselleni. Volvo Truck Center Vantaan kuorma-automyyjä Janne Pelttari toteaa seuraavaa: - Oli ilo tarjota MJS Truckingille Volvoa! Ja koska Mika halusi jotain uutta ja erikoista, ja kun tilavuus ja taloudellisuus olivat tärkeässä roolissa, oli selvää, että XXL-Globetrotter FH voisi sopia Mikalle.

Tehtaalta tuunaukseen

Uuden FH:n hakumatka oli juuri ennen pandemiaa. Menomatkalla lennot ehtivät vaihtua kolme kertaa, mutta Mika pääsi vaimonsa kanssa Göteborgiin lopulta viimeisellä lennolla. Seuraavana aamuna hotellilta suunnattiin tehdasvierailulle sekä historialliselle Volvo museolle. - Kun pääsi ajamaan FH:n tehtaalta kotiin, uuteen autoon sai heti ajotuntumaa. Ajo Volvolla tuntui hyvältä - onhan se hienoa päästä ajamaan autolla itse heti alusta asti, Mika sanoo. Paluukin meinasi mennä koronan edetessä jännäksi, mutta lopulta Suomeen päästiin Kapellskäristä Turkuun. - Autonhakureissulla koronan takia matkaan tuli monenmoista mutkaa. Mutta iso kiitos matkajärjestelyistä Volvo Truck Cen-

Turusta autolla matkattiin suoraan Keravalle MMR Metallirakenne Oy:lle rakennettavaksi. MMR Metallirakenne Oy:llä Kauko Böökin johdolla autoon tehtiin ja maalattiin kävelytaso, muutamia hytin osia sekä vanteet maalattiin, sivuhelmat asennettiin ja maalattiin, letkutelinelevyyn leikattiin XXL logo jne. Kattovalorauta tilattiin RST Steeliltä, kuten myös lisävalopaneli sekä äärivalot.

Globetrotter XXL:n alavuode on 25 cm leveämpi ja 13 cm pitempi kuin edeltäjänsä. Patjan jokaisen yksittäisen jousen päällä on erillinen tyyny, mikä takaa parhaan mahdollisen nukkumismukavuuden.

Globetrotter XXL-ohjaamo Volvo FH ja FH16 malleihin on Volvo Trucksin tilavin ja mukavin ohjaamo, XL-ohjaamosta laajennettu versio.

terin myyntikoordinaattori Jukka Virtaselle, joka hoiti reissun käytännön kiemurat niin, että

itse pystyi vaan nauttimaan matkasta ja keskittymään uuteen Volvoon, Mika sanoo.

Varustelulla on väliä

Uutena Volvo omistajana vaikutuksen on Mika Simoon tehnyt myös Volvo Truck Center Vantaalla toimiva nuori mekaanikko Markus Virolainen: - Meille löytyi heti yhteinen sävel - Markus ymmärsi saman tien mitä haluan ja yhteydenpito auton varusteluvaiheessa on ollut tiivistä. Se on todella tärkeää. Kuorma-automyyjä Janne Pelttari kehuu projektia kaiken kaikkiaan: - Projekti on ollut hieno. Ja nyt kun vihdoin nähdään lopputulos ’livenä’, voin vain todeta, että tätä autoa kelpaa kyllä esitellä. Autoa tullaan varmasti näkemään monissa Truck Fest -tapahtumissa tulevaisuudessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


22 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Renault Trucks Z.E. -sarja kattaa sekä täyssähköiset pakettiautot että D Z.E. sähkökuorma-autot 27t asti.

Renault Trucks tarjoaa markkinoiden laajimman täyssähköisen kuljetuskaluston malliston

R

enault Trucks tarjoaa vaihtoehtoina markkinoiden laajimman täyssähköisen kuljetuskaluston malliston. Uusi Renault Trucks Z.E. -sarja kattaa sekä täyssähköiset pakettiautot että D Z.E. sähkökuorma-autot 27t asti. Paineistetulla maakaasulla kulkevat D Wide CNG -autot ovat toinen vähäpäästöinen ja samalla kustannustehokas kuljetusratkaisu. Hiilidioksidipäästöjä voi sähkön ja kaasun lisäksi vähentää tankkaamalla perinteisen dieselin sijaan biopohjaista polttoainetta. Jatkuvan kehitystyön ansiosta Renault Trucksilla on tarjolla CO2-päästöjä vähentäviä kuljetusratkaisuja. Renault Trucks ajoneuvot tunnetaan polttoainetaloudellisuudestaan, mikä sekin on merkittävä vaikuttava tekijä ympäristökuormituksen näkökulmasta. - Renault Trucksin tekniset ratkaisut auttavat vähentämään päästöjä. Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan näemme, että sähkö tulee näyttelemään erittäin tärkeää roolia, etenkin kaupunkiympäristössä operoivien kuorma-autojen voimanlähteenä. Täysin sähköllä toimivat Master - D Wide tarjoavat markkinoiden laajimman täyssähköisen malliston. Diesel tulee arviomme mukaan säilymään kaukoliikenteen käyttövoimana vielä pitkään. Kaasulla on oma sijansa polttoaineena ja siihen mallistostamme löytyy CNG:llä toimiva D Wide CNG. Kymmenen vuoden kuluttua moottorit tai polttoaineet eivät kuitenkaan tule olemaan samoja kuin nyt. Erilaiset synteettiset ja biomassasta valmistetut polttoaineet tulevat valtaamaan vähitellen tilaa fossiiliselta dieseliltä, Renault Trucks Suomen myyntijohtaja Pasi Gerpe sanoo.

Renault Trucks: Vaihtoehtoiset polttoaineet.

Renault Trucks Z.E. sähköautot: lähi- ja raskaammat jakelukuljetukset

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen käyttäminen on tehokas tapa vähentää melua ja parantaa ilmanlaatua. Zero Emission, Renault Trucksin Z.E. -sarja tarjoaa markkinoiden laajimman malliston sähköllä kulkevia kuljetusratkaisuja: Z.E. mallistossa on sähköpakettiautoja useassa eri kokoluokassa, sekä sähköllä kulkevat D-sarjan Z.E. kuormaautot. Uudet D- ja D Wide Z.E. - kuorma-autot ovat saatavilla 16-26 tonnin kokonaispainoilla. Z.E. malliston latausajat ovat lyhyet: parhaimmillaan täyteen lataus kestää 1-2 tuntia. Renault Trucksin Z.E.-versioiden toimitukset Suomeen alkavat tänä vuonna.

Master Z.E. pakettiauto

Renault Trucks myy sähkökäyttöistä Masteria tällä hetkellä pakettiautoluokassa, auton kokonaispaino on enintään 3 500 kg. Etuvetoista autoa on saatavana matalana ja myöhemmin myös normaalikorkuisena alustamallina, sekä umpipakettiautona. Akselivälivaihtoehtoja on kolme, ja umpimallissa korkeusvaihtoehtoja kaksi. - Kokonaispaino: 3 100 tai 3 500 kg (tulee mallistoon

myöhemmin) - Sähkömoottorin teho: 57 kW - Suurin vääntömom.: 225 Nm - Huippunopeus: 100 km/h (rajoitettu) - Akkukapasiteetti: 33 kWh litiumioniakut - NDEC-mittaustavan mukainen toimintamatka: 200 km - Toimintamatka tavanomaisessa käytössä: noin 120 km Master Z.E. mallisto on laaja: peltiumpiautosta on tarjolla kolme pituutta ja kaksi korkeutta. Tämän lisäksi alustaohjaamoversiosta on tarjolla matalalla rungolla varustettu Platform Cab -malli. Mallisto laajenee myös korkeammalla rungolla varustetulla alustaohjaamolla.

Renault Trucks D ja D Wide Z.E. sähkökuorma-autot

Renault Trucks D Z.E. 4x2 - Kokonaispaino 16t - 2 akseliväliä 4 400 mm ja 5 300mm - Akkukapasiteetti 200kWh tai 300kWh Renault Trucks D Wide Z.E. - Kokonaispaino 26t - Akseliväli 3 900mm - Akkukapasiteetti 200kWh

Tulevaisuudessa käytössä on useita käyttövoimia

Taistelussa ilmastonmuutosta

vastaan sähkö tulee näyttelemään erittäin tärkeää roolia etenkin kaupunkiympäristössä operoivien kuorma-autojen voimanlähteenä. Sähköautot ovat paikallisesti päästöttömiä ja hiljaisia, joten ne sopivat hyvin kaupunkeihin, myös yöaikaan. Sähköistä voimalinjaa voidaan käyttää akkusähköllä tai tulevaisuudessa polttokennolla.

Renault Trucks D Wide CNG - paineistettu maakaasu

Renault Trucks on kehittänyt ja myynyt ajoneuvoja jotka käyttävät paineistettua maakaasua jo vuodesta 2004 lähtien. Paineistetulla kaasulla toimintasäde on jopa 800 kilometriä, mikä riittää kaupunkijakelussa hyvin. Renault Trucks D Wide CNG jakeluauto on ympäristöystävällinen ja samalla kustannustehokas vaihtoehto jakeluliikenteeseen. - Renault Trucks D Wide CNG on Suomen markkinalla ehkä vielä hieman tuntemattomampi. Mutta kysyntä lisääntyy koko ajan ja haluamme tuoda tietoisuutta tästä vaihtoehdosta esiin. Pystymme tarjoamaan jakeluun kustannustehokkaan CNG:llä kulkevan auton ympäristötietoisille asiakkaille, myyntijohtaja Pasi Gerpe sanoo. Renault Trucksin tarjoamien

vaihtoehtoisten energiaratkaisujen joukossa paineistettu bio- tai -maakaasu on luotettava energialähde. Varsinkin kaupunkiympäristöissä niiden toiminta-matka on verrattavissa dieselkäyttöisten ajoneuvojen toiminta-matkoihin. Tehoa Renault Trucks D Wide CNG:ssä on 320 hv ja autoa on saatavana kahdessa kokoonpanossa; 18t 4x2 ja 26 t 6x2. Renault Trucks D Wide CNG soveltuu erityisesti esim. jätekuljetuksiin. CNG:ssä on 9 litran moottori joka tuottaa 320 hv ja 1 356 Nm. Metaanikaasusäiliöjärjestelmän vetoisuus on jopa 160 m3. AdBlue lisäaineen käytölle ei ole tarvetta eikä DPF-suodattimelle tai regeneroinnille. D Wide CNG:n toimintasäde on n. 800 km. CO2 päästöissä päästään -20% maakaasulla tai jopa -70% asti käytettäessä polttoaineena biokaasua.

Vaihtoehto perinteiselle dieselille: Biopohjaiset polttoaineet

Renault Trucks tarjoaa sähköllä kulkevaa kuljetuskalustoa dieselkäyttöisten autojen rinnalla. Lisäksi kaikkien Renault Trucks kuorma- ja pakettiautojen energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti, mikä sekin jo itsessään säästää ympäristön kuormitusta käytettävästä polttoaineesta riippumatta. Energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti sekä moottoreissa itsessään, että ajoneuvoissa kokonaisuutena. Renault Trucksin kaikki dieselmoottorit soveltuvat käyttämään EN 15940 standardit täyttäviä synteettisiä polttoaineita kuten Neste MY. Biodieselille soveltuvat moottoriversiot löytyvät koko mallistosta lukuun ottamatta D Access mallia ja Masteria.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PROTRUCK-JÄLLEENMYYJÄT ASKOLA Askolan Auto-ja Konekorjaamo

OULU TAVO Oulu

HUITTINEN Kiviniitty Huittinen

PENNALA Pekkalan Korjaamo

IMATRA Myllys Yhtiöt Oy

PIETARSAARI Truckshop Häggblom Ab Oy

JOENSUU ProTruck Joensuu

SEINÄJOKI TAVO Seinäjoki

Teollisuustie 3 p. 019 643312 aakkoy.fi

Ostoskatu 1 p. 0207 431 065 kiviniitty.net

Vihnekatu 2 p. 044 2060 398 raskaskalustokorjaamo.fi

Ivontie 9 p. 0104 1945 21 protruckjoensuu.fi

JYVÄSKYLÄ TAVO Jyväskylä Kuormaajantie 46 p. 014 240 2200 tavo.fi

NAARAJÄRVI Naaran Kuljetushuolto Oy Lampitie 1 p. 050 5409690 kuljetushuolto.fi

Posantie 6a p. 08 6135 500 tavo.fi

Kytöniityntie 4 p. 044 976 4319 pekkalankorjaamo.fi

Vaunusepäntie 16 p. 06 7237 077 truckshop.fi

Yhdistelmäväylä 2 p. 06 4293 100 tavo.fi

Oulu

TAMPERE TAVO Tampere

Keskuojankatu 18 p. 03 3140 3140 tavo.fi

VAASA TAVO Vaasa

Runsorintie 1 p. 06 4293 180 tavo.fi

Pietarsaari Vaasa Seinäjoki Joensuu

Jyväskylä Naarajärvi

Tilaa verkosta ja nouda ilman toimituskuluja omalta ProTruck-jälleenmyyjältäsi!

www.protruck.fi

Tampere Imatra Pennala

Huittinen Askola


24 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jatkuvaa toimintojen kehitystä asiakaspalvelun parantamiseksi

N

ärhi Oy myy ja maahantuo laadukkaita raskaan kaluston alkuperäisosia yli 50 vuoden kokemuksella tunnettujen valmistajien kanssa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Närhi Oy:n toimipisteet Joensuussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa tarjoavat raskaan kaluston ensiasennuslaatua olevat varaosat ja erilaiset tarvikkeet nopeilla toimitusajoilla. Osaava henkilökunta on valmiina palvelemaan ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiin vankka kokemus ja jatkuva koulutus takaa asiakkaiden käyttöön ainutlaatuisen teknisen ammattitaidon. - Takaamme toimitusvarmuuden yli 25 000 nimikkeen omavarastolla mitä kehitetään jatkuvasti. Viime aikoina kuorma-autopuolen tuotelinjojen rinnalle on tullut kasvavassa määrin myös työkoneiden osia; etupäässä maarakennuskoneiden moottoreihin. Olemme myös valtakunnallisen Raskassarja-ketjun jäsen, sanoo Närhi Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring.

Uusi logistiikkakeskus Jyväskylään

Tulevan syksyn aikana Närhi Oy avaa uuden logistiikkakeskuksen Jyväskylään, mihin jatkossa keskitetään koko logistiikka ja maahantuontivarastointi. - Meillä on ollut aiemmin kolme erillistä varastoa mutta nyt logistiikka ja asiakaspalvelu tehostuu entisestään kun maahantuontivarasto keskitetään yhteen paikkaan. Maahantuonnin varastotilaa on muutoksen jälkeen käytössä enemmän kuin erillisissä varastoissa oli aiemmin ja lisäksi ne tilat jäävät edelleen toimipisteidemme käyttöön, mikä mahdollistaa varastomäärien kasvattamisen paikallisiin tarpeisiin. Jyväskylän keskeinen sijainti mahdollistaa todella nopeat toimitukset kaikkiin toimipisteisiimme sekä asiakkaille eri puolille maata: tilaa osat iltapäivällä ja saat ne jo seuraavana aamuna, lupaa Haring. Myös Närhen Jyväskylän toimipiste muuttaa samaan osoitteeseen Kuormaajantielle maahantuontivaraston kanssa. - Myymälän sijainti on hyvä ja pihaan pääsee isommillakin yhdistelmillä. Lisätila mahdollistaa entistäkin laajemman myymälävalikoiman ja kun maahantuontivarasto on samassa rakennuksessa niin Jyväskylän alueen asiakkaille onkin tarjolla koko yli 25 000 nimikkeen varasto heti noudettaessa. Jyväskylän toimintojen kasvaessa rekry-

- Poikkeuksellisista ajoista huolimatta raskaan kaluston pyörät ovat pysyneet hyvin pyörimässä ja varaosakauppa on sujunut hyvää tahtia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastataksemme asaikkaiden muuttuviin tarpeisiin, sanoo Närhi Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring.

toimme lisää henkilökuntaa logistiikkakeskuksen palvelukseen. Yhteensä meitä närheläisiä on tällä hetkellä jo noin 40, ilmoittaa Haring.

Verkkokauppa kasvaa

Närhi palvelee asiakkaitaan myös verkkokaupalla 24/7, mistä löytyy tuotteita lähes koko kymmenien tuhansien nimikkeiden varastovalikoima. - Verkkokauppa kasvattaa osuuttaan myynnissä koko ajan ja sen kautta tulee todella hyvin uusia asiakkaita eri puolilta maata. Nyt korona-kevään aikana verkossa tapahtuvan kaupan rooli on vahvistunut entisestään, kun tiskiasiakkaiden määrä on epidemian takia hetkellisesti vähentynyt joten ostokset on tehty kätevästi verkossa. Vastaamme omalla organisaatiollamme verkkokaupan ylläpidosta ja jatkuvasta päivityksestä, mikä takaa sen että tuotevalikoima on varmasti ajantasalla, lupaa Haring.

Närhi Oy:n myymälöistä saat laadukkaat osat heti matkaan ja ammattitaitoisen teknisen palvelun.

Päivitä osaamisesi Närhen koulutuksissa

Oman henkilökunnan jatkuvan koulutuksen lisäksi Närhi tarjoaa raskaan kaluston koulutusta esimerkiksi raskaan kaluston korjaamoiden asentajille ja vastuuhenkilöille. Koulutukset järjestetään yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. - Jos kiinnostuit ota ihmeessä yhteyttä, sanoo koulutusvastaava Ville Paakkonen.

Närhi Oy:n toimipisteet Joensuussa (kuva), Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa tarjoavat raskaan kaluston ensiasennuslaatua olevat varaosat ja erilaiset tarvikkeet nopeilla toimitusajoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 25

IVECO esittelee uudet IVECO S-WAY R -kilpakuorma-autot

T

eam Hahn Racingin ja Team Schwabentruckin IVECO S-WAY R -kilpakuorma-autojen virallinen esittely järjestettiin IVECOn testiradalla Saksan Ulmissa 16. toukokuuta 2020.

Kuljettajat Jochen Hahn (Team Hahn Racing) ja Steffi Halm (Team Schwabentruck) ajoivat kilpaa radalla uusilla kuorma-autoilla esitellen ajoneuvojen tehokasta suorituskykyä. Team Hahn Racingin ja Team Schwabentruckin uudet kilpakuorma-autot tulevat olemaan näkemisen arvoisia vuoden 2020 kilpailukaudella uuden IVECO S-WAY -muotoilunsa ansiosta. IVECO avasi vuoden 2020 kilpailukauden esittelemällä uudet IVECO S-WAY R -kilpakuorma-autot, jotka on valmistettu erityisesti Team Hahn Racingille ja Team Schwabentruckille. Tilaisuus järjestettiin lauantaina 16. toukokuuta 2020 IVECOn Ulmissa sijaitsevan raskaita kuorma-autoja valmistavan tehtaan ja tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen testiradalla. Tämänhetkisen tilanteen vuoksi esittelyyn osallistui vain pieni ryhmä ihmisiä, jotka noudattivat turvallisuusmääräyksiä ja hygieniasää-

IVECO avasi vuoden 2020 kilpailukauden esittelemällä uudet IVECO S-WAY R -kilpakuorma-autot, jotka on valmistettu erityisesti Team Hahn Racingille ja Team Schwabentruckille.

döksiä. Kuljettajat Jochen Hahn Team Hahn Racingista ja Steffi Halm Team Schwabentruckista näyttivät testiradalla mihin uudet ajoneuvot pystyvät, ja esittelivät niiden tehokasta suorituskykyä. Tapahtuma lähetettiin suorana IVECOn Facebook-sivulla, jotta joukkueiden sponsorit ja fanit sekä muut kiinnostuneet pystyivät seuraamaan esittelyn, lyhyen

katsauksen erittäin menestyksekkäästä kaudesta 2019 ja esittelyn tulevasta kilpailukaudesta. IVECO S-WAY R -kuormaautojen esittelyä edelsi viiden kuukauden kehittely ja testaus. Uudet kilpakuorma-autot hyötyvät vuonna 2019 julkaistun IVECO S-WAY -malliston edistyneestä suunnittelusta ja teknisistä ominaisuuksista, joihin kuuluvat toiminnallisuutta ja

mukavuutta yhdistelevä ohjaamo, ilmanvastusta jopa 12 prosenttia vähentävä optimoitu aerodynamiikka ja jopa 4 prosentin polttoainesäästöt. - IVECO S-WAY R on täysin liioittelematta paras ja tyylikkäin luomamme kilpakuorma-auto. En malta odottaa, että tämä IVECOn ”härkä” pääsee kilparadalle näyttämään, mihin se pystyy, sanoi ratakuorma-auto-

jen kuusinkertainen Euroopan mestari Jochen Hahn uudesta autostaan, jolle hän on antanut hellittelynimen ”Giulia”. - Varsinkin värien osalta minun kuorma-autoni on ehdottomasti paremman näköinen kuin Jochenin, jatkoi Schwabentruck Teamin Steffi Halm: Tosin sillä ei taida olla juuri väliä tällä kaudella, sillä hän tulee näkemään autoni vain takaapäin!


26 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Originator Oy rakentaa Lahteen täysin uuden palvelukeskuksen raskaalle liikenteelle. Palvelukeskuksen kokonaispinta-ala on lähes 4000 neliömetriä ja tästä varaosatoiminnoille sekä myymälätiloille on varattu noin 1500 neliötä.

Lahden Kujalaan valmistuu uusi raskaan liikenteen palvelukeskus

R

tarjota täysi kattaus hydrauliikkakomponentteja asennuksineen. - Muuton myötä tarjoamme palveluitamme asiakkaille aiempaa leveämmässä aikaikkunassa, lupaa Hentilä, jonka mukaan toimintojen keskittäminen yhteen pisteeseen näkyy asiakkaille entistä parempana asiakaspalvelukykynä. - Jatkossa meillä on kaikki erikoisosaajat ja tietotaito samassa toimipisteessä, mikä helpottaa sisäistä koulutusta ja hiljaisen tiedon välittämistä tekijältä toiselle, summaa Hentilä yhden toimipisteen mukanaan tuomia etuja.

askaan kaluston varaosa- ja korjaamotoiminnassa reilun neljän vuosikymmenen ajan toiminut Originator Oy panostaa tulevaisuuteen rakentamalla Lahteen täysin uuden palvelukeskuksen raskaalle liikenteelle. Samalla rakennetaan todennäköisesti Suomen jälkimarkkinoiden pisintä varta vasten HCT-yhdistelmille tarkoitettua korjaamohallia.

Valtakunnalliseen Raskassarja -ketjuun kuuluva Originator Oy vastaa asiakkaiden tarpeisiin rakentamalla Lahden Kujalaan uuden palvelukeskuksen. Rakennustyöt pinta-alaltaan kolmen hehtaarin tontilla ovat jo käynnistyneet ja Originator Oy:n toimitusjohtaja Oskari Hentilän mukaan kaikki nykyiset toiminnot Lahden Launeelta ja Hollolan Kukonkoivusta siirretään loppuvuodesta 2020 uusiin tiloihin. - Lahden Kujalaan, nelostien ja valtatien 12 solmukohtaan valmistuvat tilat rakennetaan täysin meidän nykyisten ja osittain tulevienkin tarpeiden mukaan. Suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti aiempaa pidempien ajoneuvoyhdistelmien liikkuminen ja niiden tilavaatimukset, painottaa Hentilä, jonka mukaan syksyllä 2020 valmistuvan Lahden eteläisen kehätien ansiosta uuteen palvelukeskukseen pääsee sujuvasti kaikista ilmansuunnista.

- Lahden Kujalaan, nelostien ja valtatien 12 solmukohtaan valmistuvat tilat rakennetaan täysin meidän nykyisten ja osittain tulevienkin tarpeiden mukaan, kertoo Originator Oy:n toimitusjohtaja Oskari Hentilä.

Sujuvaa korjausta

Palvelukeskuksen kokonaispinta-ala on lähes 4000 neliömetriä ja tästä varaosatoiminnoille sekä myymälätiloille on varattu noin 1500 neliötä. - Varaosien ja huoltotarvikkeiden myynti vaatii aiempaa enemmän osaamista ja tietotaitoa, minkä vuoksi haluamme panostaa myymälätilaan, jonka pinta-ala tulee olemaan 400-500 neliön luokkaa, toteaa Hentilä. Korjaamon käyttöön tulee kuusi läpiajettavaa tilaa, joiden pituus on noin 38 metriä. Mitoitus mahdollistaa kaikkien nykyisin käytössä olevien yhdistelmien huoltamisen ja korjaamisen niitä katkomatta. - Läpiajomahdollisuuden merkitys korostuu varsikin nopeissa

töissä, esimerkiksi ilmapalkeen vaihdossa. Yhdistelmä voidaan ajaa sisään pitkänä ja puolen tunnin työn jälkeen auto pääsee jatkamaan matkaa, valottaa Hentilä ajatuksiaan korjaamon järjestelyistä. Huoltomontun ohella korjaamoon sijoitetaan lattiaan upotettuna myös 30 tonnin nelipilarinostin, jota hyödynnetään niin kuorma-autojen kuin raskaiden pakettiautojen huolloissa ja korjauksissa. Palvelukeskuksessa tarjotaan myös katsastuspalveluita ulkopuolisen toimijan voimin.

Asiakaspalvelun ehdoilla

Hentilän mukaan Originator Oy:n palveluvalikoima pysyy laajana myös muuton jälkeen.

- Uudessa palvelukeskuksessa meillä on Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja valikoima monimerkkipalveluita; varaosavarastossamme on noin 20 000 nimikettä autoihin, perävaunuihin ja kuormankäsittelylaitteisiin. Toisessa päässä taloa työskentelee 15 ammattitaitoista monimerkkiasentaaja. Uuden korjaamon laitekannasta Hentilä nostaa esiin sorvit ja hiekkapuhalluskaapin sekä siltanosturin. Erillisessä puhdastilassa taasen hoidetaan puhtautta vaativien komponenttien, kuten piirilevyjen tai hydrauliikkapumppujen korjaukset. Liikkuvan kaluston hydrauliikkaan panostetaan aiempaa tiukemmalla otteella, uuden palvelukeskuksen myötä asiakkaille voidaan

Originator Oy

Originator Oy on raskaankaluston varaosien ja korjaamotoiminnan ammattilainen, joka on toiminut Päijät-Hämeessä yli neljän vuosikymmenen ajan. Perinteikäs perheyritys työllistää tällä hetkellä 23 raskaan kaluston ammattilaista toimipisteissään Lahdessa ja Hollolassa. Valtakunnalliseen Raskassarja -ketjuun kuuluvat Originator toimii alueellaan valtuutettuna Kesla-, Hiab-, Focolift-, Zepro-, Multilift-, Jonsered, Loglift- ja Moffett -huolto, -korjaamo ja -varaosapisteenä. Lisäksi yritys toimii virallisena Webasto ja Eberspächer -jälleenmyyjänä ja korjaamona. Hyvinkäällä toimiva Hyvinkään HRP Oy on Originator Oy:n tytäryhtiö.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pekant Oy osti Oulun Jarruhuolto Oy:n koko osakekannan

KULJETUS 27

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Yrityskaupan myötä Oulun Jarruhuollon toiminta jatkuu edelleen itsenäisenä yhtiönä nykyisissä toimitiloissa Kuutamotie 5:ssä.

O

ululainen raskaan ajoneuvokaluston huolto-, korjaus-, katsastus- sekä varaosapalveluja tuottava Pekant Oy on ostanut Oulun Jarruhuolto Oy:n koko osakekannan 8.5.2020 päivätyllä kauppakirjalla.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista. Yrityskaupan tarkoituksena on tukea jo olemassa olevia ja kattavia huolto- ja korjauspalveluja hyödyntämällä Oulun Jarruhuollon erikoisosaamista erityisesti säiliöautojen ja säiliöiden tarkastuksissa. Yritykset eivät fuusioidu, joten yrityskaupan myötä Oulun Jarruhuollon toiminta jatkuu edelleen itsenäisenä yhtiönä nykyisissä toimitiloissa Kuutamotie 5:ssä.

Vahva sijoitus tulevaisuuteen

Yrityskaupan seurauksena asiakkaille pystytään tarjoamaan entistä kokonaisvaltaisempi palvelu Oulun talousalueella. Asiakkaille tämä merkitsee käytännössä huoltojen ja korjauksien osalta nopeampaa saatavuutta sekä palveluvalikoiman laajentumista entisestään. Pekantin tavoitteena on olla markkinajohtaja ja asiakkaidensa ensisijainen valinta raskaiden ajoneuvojen korjaamo- ja varaosatarpeissa. Pekant Oy:n toimitusjohtaja Leo Juutinen kommentoi yrityskauppaa seuraavasti: - Koronapandemiasta ja sen luomasta epävarmuudesta huolimatta päätimme investoida voimakkaasti tulevaisuuteen. Pekantin perustamisesta vuonna 2006 lähtien yhtiömme missiona on ollut pitää asiakkaidemme pyörät pyörimässä ja kaluston liikenteessä, tienaamassa omistajalleen. Tämä yrityskauppa tukee strategiaamme monipuolisesta palveluvalikoimasta ja asiakkaan kaluston kerralla kuntoon saattamisesta. Haluamme jatkaa yhteiskunnallisestikin merkittävää yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa sekä pitää työpaikat täällä Oulussa. Eeron siirtyessä ansaitulle eläkkeelle me tulemme jatka-

maan hänen hyvää työtään ja parannamme omia palveluitamme entisestään.”

Tuloksena on asiakkaita hyödyttävä yrityskauppa

Oulun Jarruhuolto on profiloitunut vahvaksi säiliöpuolen jälkimarkkinoiden osaajaksi Pohjois-Pohjanmaalla. Koeponnistuksia eli säiliötarkastuksia tehdään niin kuljetus- kuin konttikalustoonkin. - Oulun Jarruhuollon henkilökunnan vahva osaaminen etenkin säiliöiden ja säiliöautojen puolelta auttaa meitä kohti tavoitettamme olla alamme johtava ja monipuolisin toimija Suomessa, sanoo Leo Juutinen ja jatkaa: - Saimme lisäksi joukkoomme aivan huippuosaajan, kun Jari Kolehmainen liittyy Oulun Jarruhuollon vahvuuteen Nordic Tank Oy:stä. Jarilla on erittäin merkittävä kokemus raskaan kaluston metalli- ja säiliöpuolelta sekä päällirakentamisesta. Jari on oikea hitsauspuolen raskassarjalainen ja parempaa miestä emme olisi tähän pestiin voineet saada! Hän tulee vastaamaan Oulun Jarruhuollon kenttätyöstä eli koko korjaamoliiketoiminnasta. Oulun Jarruhuolto Oy:n eläkkeelle siirtyvä perustaja Eero Sutinen on tyytyväinen kaupan syntyyn: - Haluan kiittää kaikkia asiakkaitani luottamuksesta ja uskollisuudesta toimintaamme vuosien ajan. Uskon entisen yritykseni jäävän osaaviin ja luotettaviin käsiin! Pekant Oy kuuluu valtakunnalliseen Raskassarja -ketjuun. Raskassarja on Suomen suurin vapaan raskaan kaluston varaosakaupan myymäläketju, joka koostuu itsenäisistä yrityksistä 17 eri paikkakunnalla. Raskassarja tarjoaa kattavasti raskaan kaluston varaosia kaikkiin automerkkeihin. Monimerkkikorjaamot huolehtivat niin määräaikaishuolloista kuin suuremmista korjaus-, rakennus- ja varustelutöistäkin. Pekantilla on korjaamo ja varasosamyymälä Oulun lisäksi Liedossa.

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab


28 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi XL-versio täydentää Nokian R-Truck -tuotesarjaa

Etuakselin rengas raskaan sarjan tie- ja maastokäyttöön

Nyt raskaaseen käyttöön tehty Nokian R-Truck Steer XL -ohjausakselin rengas koossa 385/65R 22.5 mahdollistaa raskaimpienkin työmaa- ja tukkirekkojen käytön sekä maastossa että maantiellä.

R

okian R-Truck -rengassarja kehitettiin erityisesti tie- ja maastoajon eli on/ off-road -käytön erityistarpeita silmällä pitäen. Sarjan renkaat ovatkin kuin kotonaan molemmissa maailmoissa - mutaisilla metsäteillä tai rakennustyömaalla yhtä lailla kuin maantielläkin. Ei ihme, että kuljetusammattilaiset, joiden työ vie niin tielle kuin maastoonkin, ottivat renkaat innostuneesti vastaan. Nyt raskaaseen käyttöön tehty Nokian R-Truck Steer XL -ohjausakselin rengas koossa 385/65R 22.5 mahdollistaa raskaimpienkin työmaa- ja tukkirekkojen käytön molemmissa maailmoissa. Yhtä lailla työmaiden ja tukkiteiden todellisuus kuin valtateillä ajamisen vaatimuksetkin mielessä suunniteltu Nokian RTruck -sarja on kotonaan vaati-

vassa on/off-road -käytössä. Renkaiden hyvä puhdistuvuus mahdollistaa vankan pidon pehmeilläkin pinnoilla ja laadukkaat valmistusmateriaalit estävät nirhamia ja repeytymiä. - Aiemmin Nokian Renkaat julkisti suuren kantavuuden XLeli Extra Load -erikoisversion Nokian Hakkapeliitta Truck F2 -renkaasta, koska tarvetta oli premium-luokan ohjausrenkaalle raskaimpiin lumiauroihin ja vastaaviin sovelluksiin. Nyt tahdomme tarjota vastaavasti raskaimmille työmaa- ja tukkirekoille mahdollisuuden suuren kantavuuden tie- ja maastorenkaisiin, joten kehitimme Nokian R-Truck Steer XL -renkaan, kertoo Nokian Renkaiden tuotepäällikkö Teppo Siltanen.

Hallittua ohjausta

Maastokäyttö asettaa renkaalle kovia vaatimuksia. Nokian R-Truck Steer -renkaan avoin pintakuvio ja leveät urat takaavat hyvän puhdistuvuuden ja pidon,

jotta ajaminen pysyisi hallittuna vaihtelevissakin olosuhteissa. Lisäksi pääurissa on kivenpoistajat, jotka pidentävät renkaan käyttöikää erityisesti epätasaisilla pinnoilla. - Tavoitteenamme on kehittää renkaita, joiden hyvät ominaisuudet säilyvät koko niiden käyttöiän. Laadukas kumiseos kuluu hitaasti, ja vähäinen lämmönkehitys tarkoittaa pidempää renkaan käyttöikää, Siltanen linjaa.

Uusi painoluokka

Uusi Nokian R-Truck Steer XL -rengas on tarjolla suositussa 385/65R22.5 -koossa. - Ajatuksena on avata uusia mahdollisuuksia raskaille kuorma-autoille. Nokian R-Truck Steer XL -rengas tuo hyvät maasto-ominaisuudet uuteen painoluokkaan, kertoo Teppo Siltanen. Uusi Nokian R-Truck Steer XL -rengas on tarjolla suositussa 385/65 R22.5 -koossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 29

Metaldon päällirakenteet vaativiin olosuhteisiin Apurungot Ohjaamosuojat

Hydrauliikkasäiliöt Yli 20 vuoden kokemuksella, ammattitaidolla ja parhaista materiaaleista

Metaldon Oy on Iitin Perheniemessä toimiva yritys. Päätuotteitamme ovat puutavara-autojen erikoisteräksistä valmistetut päällirakenteet. Keveys ja kestävyys yhdistettynä vuosien kokemukseen alalta takaavat tuotteidemme korkean laadun. Pyrimme kehittämään tuotteitamme raaka-aineista lähtien ja otamme huomioon myös asiakkaan vaatimukset ja toiveet. Teemme myös erilaisia raskaankaluston huolto- ja korjaustöitä.

Myynti: Jouni Yrjölä 040 0918636 jouni@metaldon.fi Tero Yrjölä 040 7061891 tero@metaldon.fi Metaldon Oy Kuninkaantie 804, 47450 Perheniemi info@metaldon.fi Y-tunnus 2955908-6 www.metaldon.fi

Nokian Raskaiden Renkaiden toimitusjohtaja Manu Salmi:

Tuotantoa kehitetään ennakkosuunnitelmien mukaisesti

H

yötyautoissa, metsäja maansiirtokoneis sa, maatalouskoneissa sekä satamalaitteissa käytettävien renkaiden johtava valmistaja Nokian Raskaat Renkaat jatkaa Nokian rengastehtaan laajennushanketta suunnitellussa aikataulussa.

- Maailman moderneimman hyötyajoneuvojen tuotekehityskeskuksen valmistuminen on parhaillaan loppusuoralla. Rengastehtaalla rakennetaan parhaillaan uusia kokoonpano- ja paistolinjastoja sekä tehdään logistiikkaan liittyviä valmisteluja, sanoo Salmi.

Toimitusjohtaja Manu Salmen mukaan Nokian Raskaat Renkaat on selvinnyt korona-keväästä vain vähäisin naarmuin: - Mielestäni onnistuimme tuotannon sopeutuksessa erittäin hyvin. Seisokkia oli vain pääsiäisen ympärillä. Euroopassa on nyt hyvä draivi päällä ja sekä maatalous- että koneurakointipuolen jälkimarkkina kulkee jälleen positiivisella fiiliksellä. Salmen mukaan syvimmän loven tuotannossa muodosti OEM -valmistajien tilausten seisahtuminen. Pandemiasta huolimatta tuotanto pyörii Nokialla hyvässä vauhdissa kaikilla osa- alueilla. - Sanoisin jopa että putki punaisella, sillä loppuvuodesta 2019 lanseeramamme Nokian

Nokian Raskaiden Renkaiden kasvusuunnitelmiin sisältyvät luonnollisesti myös uudet tuotteet ja palvelut. Renkaista merkittävimpiä tämän kesän tuoteuutuuksia ovat kuorma-autoihin tarkoitettu Truck R-sarjan XL -eturengasuutuus ja traktoripuolella Ground King -mallisto sekä metsänhoitoon, maansiirtoon, tienrakennukseen sekä ripeisiin maantiekuljetuksiin suunniteltu Nokian Tractor King -traktorinrengas. - Loppukesästä tuomme myös Agritechnica 2019 -messuilla esitellyn digitaalisen Nokian Renkaat Intuitu -alustan laajemmin markkinoille, ilmoittaa Salmi.

Jatkuvaa tuotekehitystä

- Nokian Raskaat Renkaat investoi vahvasti tulevaisuuteen, sanoo toimitusjohtaja Manu Salmi.

Ground King -traktorirengasmallisto on saanut asiakkailtamme erittäin hyvän vastaanoton, mikä näkyy positiivisena tilausmäärissä. Myös hyötyautorenkaidemme myynti on hyvällä pohjalla ja kasvatamme mallistoa uusilla vaihtoehdoilla. Metsä-, maanrakennus- ja kaivoskoneiden rengasmarkkina on sekin vahvalla pohjalla. Lisäksi olemme tehneet erittäin hyviä onnistumisia materiaalinkäsittelylait-

teisiin soveltuvien renkaiden puolella. Esimerkiksi USA:n suurimpien satamien operaattorit ovat vakuuttuneita HTS-sarjan renkaiden kestävyyteen ja ominaisuuksiin. Kokonaisuutena rengasmarkkinat näyttävät osaltamme varsin lupaaville, Salmi summaa.

Investoinnin jatkuvat suunnitellusti

Vuonna 2018 Nokian Raskaat

Renkaat julkisti mittavan tuotantoa ja tuotekehitystä merkittävästi eteen päin vievän kasvustrategiasuunnitelman. Suunnitelmassa raskaiden renkaiden tuotantoa kasvatetaan 50 % ja yli kaksinkertaistetaan uusien tuotteiden määrä. Sen pohjalta Nokialle on valmistuu tämän syksyn aikana uusi, kooltaan 3500 m2 tuotekehityskeskus ja rengastehtaan laajennus - hanke etenee suunnitellussa aikataulussa.


30 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rengas kiertää ahkerasti koronakurimuksen keskelläkin

R

tolle ole ollut samalla tavalla käyttöä kuin tavallisesti, Tuominen arvelee. Auton pitoon kannattaakin nyt kiinnittää hieman ylimääräistä huomiota. Jos auto seisoo pitkään ja sillä ajetaan vain lyhyttä kauppareissua, akku voi päästä tyhjenemään. Pitempi huviajelu piknik-eväiden kanssa viikonloppuna lataa niin kuljettajan kuin autonkin akut: - Myös suoraan ajoturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten pulttien jälkikiristykset ja rengaspaineiden tarkastukset ovat nyt saattaneet päästä unohtumaan. Renkaat siis ensin kuntoon ja sitten ajelemaan.

enkaiden kierrätystilastot antavat syytä arvokkaaseen hymyyn koronakurimuksen keskelle. Verrattuna vuodentakaiseen käytöstä poistuvia renkaita kerättiin tammi-huhtikuussa hyötykäyttöä varten 14 982 tonnia kun vuotta aikaisemmin renkaita kerättiin 14 668. - Näemme asian niin, että suomalaiset autoilijat ovat hoitaneet rengasasiansa hyvin ja uusineet renkaitaan kiitettävästi poikkeustilassakin. Hyväkuntoiset renkaat ovat liikenneturvallisuuden perusasioita, Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen sanoo. Poikkeustila on näkynyt myös renkaiden kierrätystoiminnassa. Muun yhteiskunnan tapaan kaikki mahdolliset työtehtävät on toteutettu etätyöskentelynä. Käsityötä vaativassa keräystoiminnassa on noudatettu yleisrajoitusten mukaan tavallista suurempaa varovaisuutta ja hygieniaa: - Koko ala on toiminut tässä todella säntillisesti ja hyvin. Poikkeusoloista huolimatta koko keräysverkostomme on pysynyt toiminnassa. Upeaa työtä. Suomen Rengaskierrätyksellä on ympäri Suomea noin 3000 keräyspistettä, jotka ottavat vastaan vanhoja renkaita. Suurin osa

Talouden taantuma voi pidentää vaihtoväliä

Suomen Rengaskierrätys Oy vastaa tuottajayhteisönä renkaiden keräyksestä ja hyötykäytöstä yhteistyösopimuksen tehneiden renkaiden tuottajien puolesta.

renkaista päätyy kierrätykseen rengasliikkeistä kausivaihdon yhteydessä.

Piknik-ajelu lataa auton ja kuljettajan

Koronaepidemian aikana rengasalan toiveena on ollut, että autoilijat pidentäisivät vaihtosesonkia ja että etenkin rengashotellien asiakkaat vaihdattaisivat

renkaitaan pitkin matkaa, jotta ruuhkia ei syntyisi. Viesti on mennyt läpi ehkä liiankin hyvin. Koivut ovat jo täydessä lehdessä, mutta nastojen kuulee rapisevan asvaltilla yhä. - Nyt renkaat uskaltaa suurimmassa osassa maata varmasti jo vaihtaa. Asian unohtamiseen on vaikuttanut se, että nyt ihmiset ovat pysyneet kotona, eikä au-

Varastoihin ja pihojen perälle unohtuneiden renkaiden saapuminen kierrätyspisteille on jokakeväinen ilmiö: - Vaikka renkaiden kierrätysjärjestelmä toimii tehokkaasti, aina niitä jää jotenkin sen ulkopuolelle. Nyt kun ollaan enemmän kotona, aika on hyvä käyttää siihen, että toimittaa viimeisetkin nurkkiin unohtuneet renkaat keräykseen. Muiden alojen tapaan myös rengasalalla tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Talouden taantuman vaikutukset nä-

kyvät viiveellä myös renkaiden kierrättämisessä. Ihmiset luultavasti vaihtavat rengassarjojaan nykyistä harvemmin ja pyrkivät ajamaan renkaansa loppuun. Samalla talouden kiristyminen voi luoda uuttaa liiketoimintaa rengasalalle. Esimerkiksi kauan hiljaiseloa eläneiden, kerran käytetyistä rengasrungoista valmistettujen uusiorenkaiden kysyntä voi kasvaa. Se olisi myös kiertotalousmallin mukaista. - Tärkeintä on pitää huoli siitä, että renkaat ovat autoon sopivat ja turvalliset. Niin kauan kun teillä liikutaan, renkaat ovat autoon sopivat ja hyväkuntoiset. Suomalaiset ovat onneksi fiksua porukkaa, Tuominen kehuu.

Suomen Rengaskierrätys

Käytöstä poistettujen renkaiden järjestelmällinen kierrätys käynnistettiin 1995, jolloin rengasalan keskeiset toimijat perustivat Suomen Rengaskierrätys Oy:n tuottajavastuuseen perustuvan kierrätysvelvoitteen hoitamiseksi. Yritys vastaa tuottajayhteisönä renkaiden keräyksestä ja hyötykäytöstä yhteistyösopimuksen tehneiden renkaiden tuottajien puolesta. Kierrätyksestä huolehditaan valtakunnallisesti, tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 31

Huoltohenkilöstön osaamisen Suomen mestaruus Volvo Truck Center Tampereelle

V

olvo Truck Center Tampereella huoltopalvelut tunnetaan asiakaslähtöisyydestä ja toimivuudesta. Osoituksena huippuosaamisen tasosta, Volvo Trucks huoltohenkilöstön osaamiskilpailu VISTA:n Suomen mestariksi on jälleen kerran taituroinut itsensä Tampereen Truck Centerin ”Team Harju” -joukkue. Kisan toisen, kolmannen ja myös neljännen sijan nappasivat itselleen Wetteri Power Oy:n joukkueet eri toimipisteistä.

Joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen Volvo Trucks VISTA -kilpailu on huolto- ja korjaamohenkilökunnalle tarkoitettu kisa, jossa mitataan ja kehitetään raskaan kaluston huolto- ja korjaamohenkilöstön osaamista ja ryhmätyötaitoja. - Volvo VISTA -kisassa osoitettiin jälleen hienoa sitoutumista, tiimityötä ja oppimisen iloa. Kisaan osallistui 99 joukkuetta: lähes neljäsataa ammattiosaajaa 26 toimipisteestämme ympäri Suomen. Pandemian vuoksi kisa ei enää jatku semi- ja maailmanfinaaleihin kuten yleensä, vaan päättyi Suomen teoriakierroksiin, Volvo Finland Ab:n henkilöstön kehityspäällikkö Merja Leppänen kertoo. Volvo Truck Center Tampereen Team Harju -joukkue on aikaisemmin voittanut VISTA -kilpailun maailmanmestaruuden, ja edennyt semifinaalien kautta maailmanfinaaleihin kolme kertaa. Tuomisina maailmanmestaruuskilpailuista on ollut kaksi kultaa sekä yksi pronssi. Volvo Truck Center Tampereen toimipiste Nuutisarankadulla tunnetaan huoltokorjaamona, johon tullaan huoltamaan autoja pitkienkin matkojen takaa. - Toimipisteessämme on hyvä joukkuepelaamisen meininki, joka toivottavasti välittyy asiakkaillemme kokonaisvaltaisena palveluna. Pyrimme aina hoita-

Volvo Truck Center Tampereen toimipiste Nuutisarankadulla tunnetaan huoltokorjaamona, johon tullaan huoltamaan autoja pitkienkin matkojen takaa.

tasolla on ihmetelty niin kotimaassa kuin maailmallakin. Viisastenkivi menestyksen takana ei yllättäne ketään. Volvo Truck Center Tampereen Team Harjun tasoinen osaaminen edellyttää valtavasti omatoimista perehtymistä ja asioiden selvittämistä - myös työajan ulkopuolella. - Panostimme tänä vuonna kilpailuun erityisesti. Tavoitteenamme oli pudottaa viime kerran mestari Viro finaalista. Suomen 1. sija tuntuu hyvältä, toki samalla tietysti harmittaa, ettei kilpailu jatku tästä maailmanfinaaleihin Korona viruksen takia, Immo Harju sanoo. Volvo Truck Center Tampere on loistanut eri huoltohenkilöstön kisoissa. Aiemmin keväällä Tampereen joukkue voitti myös ns. Renault Trucksin Big Challenge -kisan.

Huippuosaamista Wetteri Powerin toimipisteissä

Tampereen Team Harju ketjuun kuuluu mekaanikot Atte Almonkari ja Jesse Laukkanen, varaosista Juha Keskifrantti sekä työnjohdosta joukkueen vetäjänä työnjohtaja Immo Harju.

maan asiat maaliin toimivalla yhteispelillä ja kommunikoinnilla. Team Harjun Suomen mestaruus huippupistein on jälleen kerran hieno osoitus osaamisen tasosta toimipisteessämme. Olen joukkueesta erittäin ylpeä, Volvo Truck Center Tampereen huoltopäällikkö Jani Rajamäki kommentoi.

Legendan maineessa

Tampereen Team Harju ketjuun kuuluu mekaanikot Atte Almonkari ja Jesse Laukkanen, varaosista Juha Keski-

frantti sekä työnjohdosta joukkueen vetäjänä toimi tälläkin kilpailukierroksella työnjohtaja Immo Harju. Joukkueella on takanaan todella pitkä kokemus alalta, yhteensä yli 50 vuotta. - Kiitos menestyksestä kuuluukin koko joukkueelle: jokaisen panosta sekä jäsenten erilaisia vahvuuksia tarvitaan, jotta tämänkaltaisen kilpailun voi voittaa. Takana on vaiherikas ja hieno kilpailurupeama ja paljon on jäänyt eväitä reppuun tästäkin kisasta. Volvo Trucksin VISTA -kilpailu on erinomainen tapa

kouluttautua alan vahvaksi osaajaksi, työnjohtaja Immo Harju kommentoi voittoa tuoreeltaan. - Tiimityö ja sosiaalinen oppiminen toisten kanssa vie oppimisen arkeen ja käytännönläheiseksi. Toimiva sisäpeli on onnistuneen ulkopelinkin salaisuus. Näin meillä on entistä nopeammin reagoiva, asiantunteva väki palvelemaan asiakasta, henkilöstön kehityspäällikkö Merja Leppänen painottaa. Volvo Truck Center Tampereen ”Team Harju” -joukkueen tasaista suorittamista korkealla

Volvo Trucks Vista -kisan kärkinelikosta kolme joukkuetta olivat Wetteri Power Oy:n joukkueita. Kovin kauaksi kärjestä ei jäänyt toiseksi sijoittunut Wetteri Power Oulukaan. Oulun kokoonpanoon kuului Markus Hyry, Jani Piippo, Sami Eskola ja Timo Jurmu. Kilpailussa kolmanneksi sijoittui myöskin hienolla pistepotilla Wetteri Powerin Kokkolan toimipiste. Kokkolan kokoonpanossa oli Aleksi Harmaala, Magnus Nygård, Mathias Vikman ja Patrik Fröjdö. Neljänneksi sijoittui Wetteri Oy:n Kuusamon joukkue kokoonpanolla Marko Nissi, Ilkka Hynynen, Niko Karjalainen ja Tuomas Huotari. Wetterillä osaamisen kehittämiseen on panostettu myös omalla Wista -kisalla, ja se onkin tuottanut tulosta myös tässä maailmanlaajuisessa kisakoitoksessa.


32 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomalaisella tuulilasiosaamisella kirkas tulevaisuus

T

ulevaisuudessa autossasi ei välttämättä ole lainkaan mittaristoa tai näyttöjä, vaan kaikki informaatio ja toiminnot ovat integroitu tuulilasiin. Nyt emme puhu kauas katsovasta visiosta, sillä tarvittavat tekniikat ja osaaminen ovat jo pitkälti olemassa. Tässä kehityksessä Pilkington Automotive Finland Oy:n korkealla osaamistasolla ja innovatiivisuudella on tärkeä merkitys.

Suomessa on pitkät perinteet lasinvalmistuksesta. Esimerkiksi auton laminoitu tuulilasi on syntynyt pitkälti suomalaisten kehitystyön tuloksena. Tuoreimpia innovaatioita ovat erilaiset älylasit, kuten led-näyttölasi ja elektroluminenssinäyttö, mikä on paitsi erittäin kirkas myös toimintavarma sekä korkeissa että matalissa lämpötiloissa. Suoraan kuljettajan näkökenttään esimerkiksi ajoneuvotietokoneen tai mittariston tiedot välittävän älytuulilasin ensiesittelystä on jo useampi vuosi aikaa, mutta kaupallisia sovellutuksia ei ole vielä toistaiseksi siviilipuolella liioin nähty. Kysymykseen milloin älytuulilasit ovat arkipäivää haimme vastausta Espoon Juvanmalmilta Pilkington Autoglass Oy:stä: - Yksinkertaistettuna kehitystä hidastavat perinteiseen lasiin nähden merkittävästi korkeammat valmistuskustannukset, sanoo toimitusjohtaja Yrkka Oura.

Tuulilasin tekniikka lisääntynyt koko ajan

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuulilasiin kytketyn tekniikan määrä on lisääntynyt

Pilkington Automotive Finland Oy:n varastossa on jatkuvasti tarjolla tuhansia nimikkeitä: - Laatu on markkinoiden parasta niin lasien, liimojen kuin tarvittavien listojen osalta, toteavat tuotepäällikkö Jani Lehtonen (vas.) ja myynnin Carl Westerlund.

huomattavasti. Lasissa voi olla parhaassa tapauksessa kiinni kolme kameraa sekä joukoittain erilaisia tunnistimia ja antenneja sekä hyötyautoissa tietullimaksujen keruulaitteita. Tulevaisuudessa tällaisten tekniikoiden määrät tulevat epäilemättä vain kasvamaan, joten ajatus tuulilasin toimimisesta ajoneuvon eri järjestelmien tiedot yhteen kokoavana näyttönä vaikuttaa varsin kehityskelpoiselta ratkaisulta. - Mitä uudempi ajoneuvo, sitä enemmän siihen on liitetty tekniikkaa. Monien valmistajien autoissa tuulilasin lasikerrosten väliin on laminoitu ohut metallipinnoituskalvo, mikä estää tehokkaasti auringon lämpösäteilyä ja voi toimia esimerkiksi lämmityselementtinä. Nämä ovat jo yleisiä tekniikoita, Haas-

toimii erittäin hyvin vaikkapa raitiovaunujen näyttötauluina, mitä tullaan kokeilemaan tulevaisuudessa muun muassa Tampereen raitiovaunuissa, Lehtonen toteaa. Pari vuotta takaperin Agritechnica -näyttelyssä ensiesitelty elektroluminenssinäyttö sopii puolestaan erityisen hyvin maatalous- ja työkoneisiin. Esimerkiksi kaivukoneessa tuulilasi voisi näyttää työkoneen käyttötietojen ohella vaikkapa 3D-koneohjauksen tiedot. - Tekniikka ei ole esteenä. Käytännössä voimme viedä lasiin näyttöjen ohella myös kaikkien toimintojen ohjaukset. Toteutus luonnistuu matkapuhelimissa käytettävällä kosketusnäyttötekniikalla, Lehtonen visioi. Yrkka Ouran mukaan jo olemassa oleva tekniikka tarjoaa valmistajille erittäin joustavat kehitysmahdollisuudet: - Esimerkiksi napin painalluksella tummentuva autolasi, joka on kerrassaan nerokas ja käytännöllinen ratkaisu esiteltiin pian parikymmentä vuotta takaperin. Seuraava nouseva trendi ajoneuvolasien kehityksessä näyttäisi kytkeytyvän aurinkokennotekniikkaan, missä olemme luonnollisesti pitkällä.

Johtava valmistaja

Työkoneen tuulilasin sisään laminoidun heijastamattoman matriisinäytön sisältö on muunneltavissa käyttäjän tarpeiden mukaan.

teelliseksi laminaattilasin valmistuksen tekee erilaisten järjestelmien ja valmistustekniikoiden yhteensovittaminen, kertoo Pilkington Autoglass Oy:n tuotepäällikkö Jani Lehtonen.

Espoolaisen Tuulilasiveljet Oy:n asiantuntevassa toimipisteessä onnistuu myös raskaiden ajoneuvojen lasityöt. Työmenetelmien ja liimojen kehittymisen myötä auton saa takaisin liikenteeseen jo samaksi päiväksi.

Lisään informaatiota ajoneuvon tuulilasiin

Tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään tällä hetkellä laajimmin HUD-näyttötekniikan puolella. Leveimmillään HUD näyttö kattaa jo lähes koko tuulilasin alaosan alan. Samalla näytön kautta annettavan informaation määrä on moninkertaistunut. - HUD näytön kautta henkilöauton tuulilasiin voidaan heijastaa käytännössä mitä tahansa tietoa. Kehittämämme led-lasi ja elektroluminenssinäyttö vievät HUD näytön ideat paljon pidemmälle. Se mahdollistaa tiedon esittämisen myös kuorma- ja linja-autojen lähes pystysuorissa tuulilaseissa, Lehtonen täsmentää. Ajoneuvokäyttöön tarkoitettu led-lasi on kokonaan kotimaista suunnittelua. Nerokkaassa innovaatiossa lasikerrosten väliin laminoidaan monivärinen matriisinäyttö, mikä mahdollistaa esimerkiksi linja-auton linjakyltin integroimista osaksi tuulilasia. - Olemme kehittäneet ratkaisulle monia käyttökohteita. Se

Pilkington Automotive on osa japanilaista NSG Groupia, jolla on tuotantolaitoksia 27 maassa ja myyntiä yli sadassa maassa sekä työntekijöitä 28 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa Pilkington työllistää yli 600 henkilöä. Konsernin liiketoimintasektorit ovat arkkitehtoniset lasit, ajoneuvoteollisuuden lasit ja tekniset lasit. Pilkington Automotive Finland Oy:llä on ajoneuvolasitehtaat Laitilassa ja Tampereella. Valmistettavat tuotteet ovat merkittävin osa NSG konsernin erikoisajoneuvoliiketoimintaa. Tärkeimmät sektorit ovat bussilasit ja offroad-lasit. Tampereen tehdas tuottaa erikoisajoneuvojen karkaistuja laseja, kuten bussien sivulasituksia ja takalaseja sekä maatalouskoneiden lasituksia. Laitilan tehdas valmistaa laminoituja tuulilaseja busseihin, maatalouskoneisiin ja juniin. Laitilassa toimii lisäksi Pilkington Marine joka toimittaa lasirakenneratkaisuja laivoihin. Tukkuliiketoiminta on keskitetty Espoon Juvanmalmille, mistä hoidetaan myynti ja jakelu Suomeeen sekä lähivientialueille Viroon, Latviaan ja Venäjälle.

Arvostettua erikoisosaamista

Vuosittain Suomessa jälkia-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 33

Linja-auton tuulilasin yläreunaan laminoidun led-näytön sisältöä voidaan vaihtaa sekä tekstin että värien osalta kuljettajan paikalta.

sennetaan yhteensä satoja tuhansia tuulilaseja, näistä noin joka toinen kulkee Pilkingtonin kautta. Sertifioituja kumppanikorjaamoja on Suomessa noin 150. Lehtonen sanoo Espoon Juvanmalmilla sijaitsevasta terminaalista kulkevan viikottain läpi useampi rekkakuorma ajoneuvolaseja, mikä näkyy logistiikkahenkilöstön liikkeissä hallittuna kiireenä: - Tuotenimikkeitä on yhteensä lähes 6000, näistä suurin osa, klassikkoautot mukaan luettuina, saadaan asiakkaille seuraavaksi päiväksi. Suurimmat tuulilasit ovat jopa 7 neliömetrin kokoisia linja-autojen tuulilaseja, mitkä valmistuvat Laitilassa lujalla ammattitaidolla. Henkilö- ja hyötyautojen lasivalmistus tapahtuu Euroopan eri tehtailla. - Suomessa on niin kovaa am-

mattiosaamista lasinvalmistuksessa että valmistaja tapaa teettää täällä kaikki haastavimmat työt, mistä esimerkkinä vaikkapa ruotsalaisen Köenigsegg urheiluautojen tuulilasit, sanoo Lehtonen.

Kalibroitava ennen ajoa

Jani Lehtonen kertoo tuulilasien ainevahvuuksissa tapahtuneen ohentumista vuosien varrella. Lisäksi tekniikan määrän kasvun myötä tuulilasien vaihtotyöstä on tullut entistä vaativampaa. Yhteen automalliin voi olla jopa 40 erilaista tuulilasivaihtoehtoa: - Lasien vahvuutta ohentamalla autovalmistajat tavoittelevat painon säästöä, mikä voi olla jopa useita kilogrammoja. Tutkimuksissa ohuempi sisälasi on havaittu kestävän iskuja jopa paksumpaa lasia paremmin.

Jälkiasennettavissa Pilkington autolaseissa on valmiina paikat eri antureille ja kameroille. Useissa tuulilaseissa on jopa listat asennusta varten valmiina paikallaan.

Lopulta kyse on kuitenkin autovalmistajan päätöksestä. Lasinvaihto on työnä melko suoraviivainen. Oma ja aikaa vievä lukunsa onkin sitten eri järjestelmien kalibrointi, mikä tehdään automallista riippuen joko staattisesti tai dynaamisesti, tai molempien yhdistelmänä Staattisessa kalibroinnissa auton eteen asennetaan mallikohtaiset taulut ja pyörän napoihin

laser-asentotunnistimet. Dynaaminen kalibrointi tehdään ajamalla, tietyn proseduurin mukaisesti. Vastaan on tullut tapauksia, joissa tuulilasin kalibrointi on vaatinut vaikkapa pyörän suuntauksen tai on havaittu muita puitteita autossa. Suomen sääolosuhteet ja heikentynyt teiden kunnossapito näkyy tuulilasien vaihtojen määrien kasvuna. Yrkka Ouran mu-

kaan tuulilasi vaurioituu tyypillisesti maantien rampissa, missä on runsaasti tienpinnasta nousevaa hiekkaa ja autojen väliset etäisyydet jäävät helposti pieniksi. Ajoneuvojen välistä etäisyyttä lisäämällä vähennetään myös lasia pitkässä juoksussa naarmuttavalta hiekkasuihkulta. Missä kunnossa oman autosi tuulilasi on?


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jyki Ultra Low

Uuden sukupolven puutavaraperävaunu

P

ohjoismaiden suurimman puutavaraperävaunu valmistajan yli 50 vuoden kokemuksella syntyi tulevaisuutta: Täysin kotimainen Jyki Ultra Low on uuden sukupolven kiinteärunkoinen puutavaraperävaunu. Optimoidun ja kestävän rakenteen ansiosta perävaunun

kuormatila on maksimoitu ja loiskuorma saatu minimiin.

Erittäin suuri kuormatila

- Pitkän kehitystyön ja testauksen tuloksena olemme saaneet laskettua perävaunun alustan korkeutta erittäin matalalle. Uuden runkorakenteen ansiosta perävaunun alustan korkeus rengaskoolla 265/70R19,5” on vain 1030 mm. Tämän ansiosta suurin mahdollinen pankonkor-

keus on 3350 mm, ja perävaunun kokonaiskorkeus jää alle 4,4 metrin, kertoo Jyki Oy:n toimitusjohtaja Otto Sirén.

Ajokorkeus maaston mukaan

Ilmajousituksella varustetussa Jyki Ultra Low -puutavaraperävaunussa on kaksiasentoinen ajokorkeus. Vaikeassa maastossa saadaan maksimaalinen hyöty jousituksesta ja ajokorkeutta

nostamalla tärkeitä lisäsenttejä maavaraan. Maantieajossa perävaunun painopisteestä saadaan matalampi jousitusta laskemalla, jolloin yhdistelmästä tulee entistä vakaampi ja turvallisempi.

Vähemmän loiskuormaa

- Jyki Ultra Low -puutavaraperävaunun uudelleen muotoiltu perä parantaa runkorakenteen läpivirtausta, mikä vähentää lumesta, jäästä, hiekasta tai pölys-

Uuden runkorakenteen ansiosta perävaunun alustan korkeus rengaskoolla 265/70R19,5” on vain 1030 mm. Tämän ansiosta suurin mahdollinen pankonkorkeus on 3350 mm, ja perävaunun kokonaiskorkeus jää alle 4,4 metrin.

tä muodostuvaa loiskuormaa. Lopputuloksena saavutetaan enemmän hyötykuormaa kaikissa tilanteissa, lupaa Sirén. Jyki Ultra Low -puutavaraperävaunu on saatavilla sekä ilmajousitteisena että mekaanisella jousituksella. RSS eli Road Stability Support -mahdollisuus jarrujärjestelmässä parantaa liikenneturvallisuutta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 35

Jyki Ultra Low -puutavaraperävaunun uudelleen muotoiltu perä parantaa runkorakenteen läpivirtausta, mikä vähentää lumesta, jäästä, hiekasta tai pölystä muodostuvaa loiskuormaa.

Ilmajousituksella varustetussa Jyki Ultra Low -puutavaraperävaunussa on kaksiasentoinen ajokorkeus. Vaikeassa maastossa saadaan maksimaalinen hyöty jousituksesta ja ajokorkeutta nostamalla tärkeitä lisäsenttejä maavaraan. Maantieajossa perävaunun painopisteestä saadaan matalampi jousitusta laskemalla, jolloin yhdistelmästä tulee entistä vakaampi ja turvallisempi.


36 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

BPW Kraatz tiivistää toimintojaan - kokonaisvaltaista palvelua

B

PW Kraatz Oy kehittää jatkuvasti toimintojaan palvellakseen entistäkin paremmin jatkuvassa muutoksessa elävää asiakaskuntaansa.

Suomen markkina-alueen toiminnot keskitetään jatkossa yhteen yritykseen, BPW Kraatz Oy:n alaisuuteen. - Haluamme tiivistämällä toimintojamme osoittaa ja vahvistaa tahtotilamme olla kuljetusalan strategisesti tärkein ja luotettavin yhteistyökumppani Suomessa. BPW-konsernin koko laajuudella ja osaamisella haluamme varmistaa kuljetusliikkeiden toimintaedellytykset, tarjoamalla alan eri avaintoimijoille laadukkaita ja luotettavia ratkaisuja. Tarjoamme ajoneuvoteollisuudelle järjestelmiä, korjaamoille varaosia ja kuljetusliikkeille kattavat palvelut. Lisäksi saatavilla on myös ajantasaista, alan koulutusta kaikille meidän eri sidosryhmäläislle, sanoo BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Danielsson. Virallisesti fuusio tapahtuu 1.1.2021 ja vaikuttaa nykyisiin Trailcon Oy:n asiakas- ja toimittajasuhteisiin ensisijaisesti Ytunnuksen vaihtumisella. - Jälkimarkkinapalveluistaan jo hyvin tunnetuksi tullut Trailcon -tavaramerkki ja siihen liittyvät tehokkaat, koko Suomen kattavat varaosatoiminnot palvelevat asiakaskuntaamme kuten aikaisemminkin. Operatiiviset toimintomme jatkuvat osaavan henkilökuntamme, nykyisten vastuualueiden ja työtehtävien puitteissa. Tiivistämme entisestään tekemistä eri osastojen välillä mikä mahdollistaa aiempaakin paremman palvelun niin kuljetusvälinevalmistajille, korjaamoille kuin loppukäyttäjillekin, ilmoittaa Danielsson.

- Haluamme tiivistämällä toimintojamme osoittaa ja vahvistaa tahtotilamme olla kuljetusalan strategisesti tärkein ja luotettavin yhteistyökumppani Suomessa, sanoo BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Danielsson.

Osaamista järjestelmien oikeaan valintaan

Suomessa käytetty kuljetuskalusto poikkeaa merkittävästi Eurooppalaisesta kalustosta mittojen ja massojen osalta. Myös pohjoiset käyttöolosuhteet asettavat meillä omat haasteensa. - BPW Kraatzilla on todella pitkä kokemus ja ainutlaatuinen osaaminen sekä johtavat tuotteet, mikä mahdollistaa juuri asiakkaan tarpeeseen mietityt kustannustehokkaat ja oikein mitoitetut ratkaisut, joilla kalusto pysyy liikkeessä maksimaalisella käyttöasteella, sanoo Danielsson. Viime vuosina kuljetuskaluston lainsäädännössä on tapahtunut paljon muutoksia, joita on odotettavissa jatkossakin.

Vetolaitevalmistaja VBG on luonut suoritusarvojen laskentamallit myös kansalliselle erikoiskalustollemme, mitkä ovat kaikkien vapaasti käytettävissä osoitteessa www.vbg.eu/fi/laske.

- Se vaatii järjestelmätoimittajalta ymmärrystä ja jatkuvaa hereillä oloa muutoksissa - paljon enemmän kuin pelkkää tuotteiden toimittamista, toteaa Danielsson. Viimeisimmät muutokset astuivat voimaan 1.6.2020 uuden tieliikennelain myötä. - Uusien HCT-määräysten

osalta olemme tehneet paljon työtä ennakkoon ja selvittäneet mm. vetolaitteiden vaatimusten yhdenmukaistamista nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Aiemmin ajoneuovalmistajat ovat voineet tietyissä tapauksissa antaa lausunnon vetolaitteiden vaatimusten riittävyydestä ajoneuvoyhdistelmään mutta jatkossa siirty-

Kuljetusalan haasteet ovat jokaisella toimijalla erilaiset. BPW Kraatz tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja perävaunun akseli- ja jarrujärjestelmän suunnitteluun, räätälöintiin ja rakentamiseen.

mäkauden jälkeen Suomessa sovelletaan E55-säännöstä, mikä määrittelee miten vetolaitteet lasketaan ja mitä niiden osalta vaaditaan huomioiden Suomen kansalliset poikkeamat mm. moduliyhdistelmien osalta, kertoo Danielsson. Vetolaitevalmistaja VBG on luonut suoritusarvojen laskenta-

mallit myös kansalliselle erikoiskalustollemme, mitkä ovat kaikkien vapaasti käytettävissä osoitteessa www.vbg.eu/fi/laske. - BPW Kraatz järjestää myös jatkossa webinaareja sidosryhmille, joissa ohjeistetaan oikeita vetolaitevalintoja, sanoo Danielsson.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Taloudellista puunajoa uudella Arocsilla. Team Juntuselle ympäristöarvot ovat tärkeä asia, mikä on yksi syy Mercedes-Benzien valintaan: ”Vähäpäästöisten autojen polttoaineen kulutus on todella alhainen suhteessa kuljetettuihin tonneihin. Myös luotettavuus on korkealla tasolla, mikä näkyy käyttökustannuksissa. Mercedes-Benzit ovat ajettavuudeltaan ja varustelultaan huippuluokkaa, joten ne ovat kuljettajien mieleen.” Heikki Juntunen, Team Juntunen Oy

KULJETUS 31


38 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ruokolahden Työkonepalvelu Ky ajaa puuta Metsänhoitoyhdistykselle Etelä-Karjalan alueelta Volvo FH16 puutavara-yhdistelmällä, minkä perässä kulkee 5-akselinen Zaslaw.

Puunajo kasvanut leipälajiksi koneurakoinnin rinnalle R ollaan rakentamassa tehtävään suunniteltu nosturiauto, sanoo Vento.

uokolahden Työkonepalvelu Ky tekee monipuolista urakointia, missä tärkeässä roolissa on puutavaran autokuljetukset. Yrittäjä Jari Vento aloitti urakoinnin vuonna 1996 traktorikaivurilla, minkä jälkeen toiminta ja kalustomäärä on kasvanut merkittävästi. - Keskitymme tällä hetkellä erilaisten kuljetuspalveluiden tarjoamiseen ja maarakennusurakointiin - kaivukoneilla tehdään myös metsäautoteitä ja ojituksia. Välillä meillä oli pitkään metsäkoneitakin. Puuta ajetaan Metsänhoitoyhdistykselle EteläKarjalan alueelta pääasiassa Kaukaalle, Kotkaan, Luumäelle sekä energiapuuta Szepaniakin haketerminaaliin, millä sitten lämmitetään Imatran kaupunkia. Omien autojemme lisäksi mukana on pari aliyrittäjää puunajossa, kertoo Jari Vento.

Puuta ajettu vuosikymmen

Ensimmäisen puunajoon so-

Nopea toimitusaika ratkaisi kärrykaupan

5-akselisen Zaslawin rakenne on vakuuttanut kestävyydellään kovassa käytössä. Akseleina 10 tonnin BPW:t ilmajousilla ja levyjarruilla - myös kaikki muut komponentit ovat parasta mahdollista laatua.

veltuvan laitteen Ruokolahden Työkonepalvelu rakensi vuonna 2010 käytetystä Volvo FH12 vaihtolava-autosta: - Autolla ajettiin kesäisin maaaineksia ja talvisin puuta. Rakenteista tuli niin toimivat että yli

1,6 miljoonaa kilometriä mennyt auto on meillä edelleen ajossa. Kun puunajossa tuntui olevan töitä tarjolla niin 2014 ostettiin käytetty Volvo FH16 puutavaraautoyhdistelmä kuljetusyrittäjä Timo Myllykseltä.

- Sekin auto on edelleen meillä ajossa palvellen nyt Kaukopään tehtaassa terminaaliajossa eli Volvoista ei tunnu veto loppuvan ollenkaan. Hyvin palvellut veteraani saa kuitenkin kohta siirtyä eläkepäiville kun tilalle

Maaliskuussa 2019 Ruokolahden Työkonepalvelu otti ajoon täysin uuden puutavarayhdistelmän. - Auto-Kilta Trucksin Pasi Sairasen kanssa tehtiin kaupat uudesta Volvo FH16 autosta ja perään ostettiin uusi 5-akselinen siirtopankkoinen Zaslaw varustettuna ilmajousilla ja levyjarruilla. Vaunun ostopäätöksessä vaikutti eniten nopea toimitusaika; Lappeenrannasta niitä löytyy heti pihasta ja silti pankot ym. saa valita mielensä mukaan. Mielestäni puuvaunu ei ole teknisesti niin monipuolinen laite että se pitäisi valmistaa alusta saakka asiakkaan erityistoiveisiin räätälöitynä, mikä vie todella paljon aikaa ja nostaa hintaakin. Ja sitten kun vaunu menee vaihtoon ei se oikein meinaa kelvata taas kellekkään kun jokaisella on omat mielipiteensä millainen vaunun tulisi olla. Standardi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 39

Ruokolahden Työkonepalvelun kuljettaja Atte Toivanen on tyytyväinen sekä autoon että kärryyn: - Zaslawin runkorakenne on sopivan joustava joten se menee hyvin myös haastavassa maastossa.

Volvon puutavaravarustelu on Truck Service Saku Sirkkusen käsialaa ja nosturina Kesla 2112T. Vuodessa yhdistelmällä ajetaan reilut 150 000 kilometriä.

kamppeet ovat järkeviä valmistaa ja käyttäjille pitkässä juoksussa kustannustehokkaimpia, kommentoi Vento.

Laadukas ja luja vaunu - järkihinnalla

Reilun vuoden Volvon perässä kulkenut Zaslaw on osoittautunut mainioksi vaunuksi. - Yhdistelmällä ajetaan vuodessa reilut 150 000 kilometriä. Zaslaw on toiminut hyvin eikä

siihen ole perushuoltojen lisäksi tarvinnut vaihtaa kuin yksi jarruventtiili. Runkorakenne pääsi todelliseen lujuustestiin kun kärry kaatui - onneksi mitään isompaa onnettomuutta ei sattunut. Zaslaw kesti kuperkeikan hyvin ja vaihtoon meni ainostaan pari pankkoa ja sidontalaitteita. AutoKilta Trucks hoiti remontin nopeasti ja varavaunuja on meillä pari kappaletta joten puunajo ei keskeytynyt, toteaa Vento.

Zaslawin runkorakenne on osoittautunut kestävyytensä lisäksi myös sopivan joustavaksi joten se on hyvä vetää haastavassa maastossa ja tiukoissa paikoissa. - Myös pintakäsittely on tehty laadukkaasti eikä maalia ole tarvinnut paikkailla, sanoo Vento. Zaslawin paineilmatoiminen kuormansidonta pitää puut tiukasti paikoillaan mikä on tärkeä asia liikenneturvallisuuden kannalta.


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Uusi nettikauppa hiomexstore.fi on lähtenyt vauhdilla käyntiin - kannattaa käydä tutustumassa valikoimaan, ilmoittaa Hio-Mex Oy:n toimitusjohtaja Mika Sassi.

Asennustilat uusiksi, lisää tuotteita ja myyntiin vauhtia nettikaupasta

T

uusulassa kahdessa asennushallissa asiakkaitaan lujalla ammattitaidolla palveleva Hio-Mex Oy on ottanut irti täyden hyödyn korona-keväästä.

Maailmanlaajuista mainetta ja kunniaa huippuunsa rakennettujen show-rekkojen ja muiden hyötyautojen metalliosien valmistajana ja hovitoimittajana saavuttanut Hio-Mex Oy käynnisti kevään kuluessa pitkään suunnitteilla olleet, mutta ajanpuutteen vuoksi hamaan tulevaisuuteen siirretyt hankkeet. Ensimakua Hio-Mexin uudistuvasta ilmeestä ja kasvaneesta tuotevalikoimasta saatiin kesäkuun puolivälissä avautuneen nettikaupan sivuilta. - Nettikauppa on ollut tekeillä jo pitkään ja kevään aikana se saatiin pystyyn. Kotimaisten Hio-Mex tuotteiden lisäksi www. hiomexstore.fi -verkkokaupasta löytyvät tasokkaat Metecin RST -tuotteet kuorma-autoihin, sekä pakettiautoihin ja maastureihin. Lisäksi valikoimassamme on laadukkaita valotuotteita eri valmistajien valikoimista, kertoo Hio-Mex Oy:n toimitusjohtaja Mika Sassi.

Toimitilat uusiksi

Hio-Mex tunnetaan maailmanluokan rakennettujen show-rekkojen rosteriosien hovihankkijana. Sama korkea laatuajattelu korostuu myös vakiokomponenteissa sekä yksittäisissä mittatilaustyönä esimerkiksi puutavara-autoihin valmistetuissa karjapuskureissa, valoraudoissa jne.

Hyötyautovalmistajien pandemian aiheuttamat toimitusvaikeudet näkyvät myös Hio-Mexin asentamossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.

Hio-Mex Oy:n halliuudistus valmistuu hyvää vauhtia Tuusulassa. Töihin uudistuneissa tiloissa päästään elo-syyskuun taitteessa.

- Olemme käyttäneet poikkeustilan hyödyksemme: kun autoja ei ole tullut tehtaalta, niin ollaan voitu käynnistää toisen hallin uudistushanke. Tilat ja tekniikka uusitaan täydellisesti. Hallin pitkälle sivulle tulee nyt 6,5 metriä leveä nosto-ovi ja paljon muuta. Elo-syyskuussa olisi tarkoitus viettää avajaisia, Sassi summaa. Lisäksi Hio-Mexin tuotantoon tulee täysin uusi kiillotuskone, mikä nostaa tuotteiden viimeistelyn jopa nykyistäkin korkeammalle tasolle.

jota asiakkaillemme sama loppuun saakka viety laatu ja räätälöitävyys, kuin muissakin tuotteissamme. Rakennamme ja kasvatamme parhaillaan tuotevalikoimaa tälle osa-alueella ja lisäämme myös työkonetuotteet hiomexstore.fi -tuotevalikoimaan, ilmoittaa Sassi.

tehostettu myös uutta henkilökuntaa rekrytoimalla. - Petteri Koskenala on ollut jo jonkin aikaa mukana matkassa, myyntiä nostamassa, Sassi tarkentaa ja jatkaa: nyt olisi tarve asentaville jälleenmyyjille eri puolilla maata. Eli ottakaa rohkeasti yhteyttä tänne päin!

Myyntiä kehitetään

Laatutuotteiden myyntiä on

Työkonevarusteet mukaan valikoimaan

Nettikaupan ja halliremontin ohella Hio-Mex kasvattaa tarjontaansa autojen ohella työkoneisiin. - Työkoneet ovat uusi aluevaltaus. Tarkoituksenamme on tar-

Uutena aluevaltauksena aloitetut työkoneiden lisävarustelut ovat tuoneet uutta vauhtia tuotantoon. Kuvassa viimeistelyssä Yanmar kaivukoneen katolle asennettava Hio-Mex -valorauta.


42 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metallipaja Nieminen Oy valmistaa teräksiset MPN-päällerakenteet puutavara-autoihin asiakkaan tarpeiden mukaan toteutettuna. Kuvassa P. Mäkelän näyttelytason auto.

Laadukasta kuljetuskalustoa metsäteollisuuden ajotehtäviin

M

etallipaja Nieminen Oy on erikoistunut toteuttamaan asiakaskohtaisia päällirakenneratkaisuja. Yritys suunnittelee ja valmistaa raskaan kuljetuskaluston päällirakenteet yli 35 vuoden kokemuksella tuotantotiloissaan Jämsässä.

- Rakennamme rahtilavat raskaisiin kuorma-autoihin ja päällirakenteet kuorma-autoihin sekä perävaunuihin erityyppisille alustoille MPN-tuotemerkillä. Pitkän kokemuksen ja aktiivisen kehitystyön johdosta valmistamillemme päällirakenteille on ominaista erinomainen käytettävyys, toimintavarmuus ja viimeistelty työn jälki, sanoo Me-

tallipaja Nieminen Oy:n yrittäjä Kari Nieminen. Päällirakenteissa keskitytään rahtilavoihin, nousukapelleihin, kääntökattoihin ja puutavara-autojen päällirakenteisiin - toki osaamista on vastata asiakkaiden muihinkin tarpeisiin. Perävaunualustat projekteihin toimittaa Närko, NTM ja Jyki, joiden kanssa on tehty jo vuosikymmeniä hyvää yhteistyötä. - Metsäteollisuuden ajossa olevat kuljetusyritykset ovat merkittävä asiakaskuntamme. Teemme autovarusteluja ja perävaunurakenteita paperin ja sellun sekä sahatavaran ajoon eli nousevia/kääntyviä korirakenteita. Myös puutavara-autojen päällerakenteita on valmistettu vuodesta 2006 lähtien. Alan

toimijat hyödyntävät aktiivisesti myös korjaamopalveluitamme, mihin kuuluu kolarikorjaukset, huollot ja varaosatoimitukset. Hydrauliikan ja pneumatiikan osaaminen on hyvällä tasolla - meiltä saa asennelmat sekä laadukkaat Fluiconnecton ja AVS:n komponentit, kertoo Nieminen.

Laadukkaat teräksiset MPN -puutavaravarustelut

Puutavara-autojen MPN-päällerakenteissa hyödynnetään omaa teräksistä runkorakennetta. Myös hydraulisesti kiristyvät nosturitelineet valmistetaan itse samoin kuin teräksiset etusermit - tarjolla on myös Alucarin ja

Metallipaja Nieminen Oy valmistaa päällerakenteet Jämsässä osoitteessa Rahtarikatu 10, missä palvellaan myös kuljetuskaluston huolloissa ja korjauksissa sekä varaosatarpeissa.

Nousukapellit ja kääntökatot ovat Metallipaja Niemisen erikoisalaa. Sivunouseva seinä ja katto voidaan toteuttaa myös käytettyyn puolikkaaseen kustannustehokkaasti mikä tekee siitä todella monikäyttöisen.

TMT:n alumiinisermit. Pankot ym. varusteet valitaan asiakkaan

tarpeiden mukaan. - Käytämme komponenteis-

- Metsäteollisuuden ajossa olevat kuljetusyritykset ovat merkittävä asiakaskuntamme, sanoo yrittäjä Kari Nieminen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MPN toteuttaa kuorma-autojen rahtilavat yksilölliset käyttötarpeet huomioiden. Kuljetusliike P. Timperi Oy:lle valmistui siisti kokonaisuus.

samme laadukkaita ja keveitä SSAB:n suurlujuusteräksiä ja suunnittelussa olemme kuunnelleet asiakkaiden toiveita tarkalla korvalla. Runkorakenteemme on peräpäästä järeä ja jäykempi, joten se kestää paremmin nostu-

rin aiheuttamia rasituksia. Hydrauliikan osaamisemme takaa optimaalisesti mitoitetun järjestelmätoteutuksen, toteaa Nieminen.

Tasokkaasti toteutetut MPN -varustelut ovat ihastuttaneet myös kuorma-autoalan näyttelyissä.

KULJETUS 43

MPN valmistaa sekä paineilmalla että hydraulisesti nousevia kapelleja joita käytetään mm. metsäteollisuuden ja puunjalostusteollisuuden ajotehtävissä. Kuvassa Jani Ylälehto Oy:lle valmistunut autovarustelu.

Nieminen Truckingille valmistettiin tyylikäs nousukapelliyhdistelmä styroksin ajoon; vaunun alusta Närko.


44 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lokasuojauutuus kovaan käyttöön

S

uomalainen lokasuojavalmistaja Parlok esittelee uuden OFF-RD -lokasuojamallin, mikä on kehitetty haastavissa oloissa kuten puutavaranajossa operoiviin autoihin ja perävaunuihin.

Parlok OFF-RD -lokasuojat on valmistettu kestävästä ja joustavasta HDPE -polyeteenistä. - Materiaalivahvuus on tuplat perinteistä Parlok -lokasuojaa enemmän eli 4 mm. Todella vahva rakenne antaa lokasuojalle merkittävästi lisää kestävyyttä, mitä tarvitaan mm. puutavara- ja hakeautoissa metsäteillä sekä maansiirtoajossa. Uutuusmalli soveltuu erinomaisesti käytettäväksi ketjujen kanssa, mikä asettaa lokasuojien kestolle omat haasteensa, kertoo Oy Parlok Trading Ab:n Jari Nygård. Lokasuojauutuus on kehitetty ja testattu yhdessä suomalaisten kuljetusalan ammattilaisten kanssa. - Kulutuskestävyyden lisäksi OFF-RD lokasuoja on perusmallia jäykempi ja muotopysyvämpi. Uutuden myynti on alkanut ja varastotoimitukset alkavat heinäkuussa. Parlok on tuomassa markkinoille myös uuden HEADY-D sarjan mikä on tarkoitettu työkoneisiin kuten trak-

Uusi Parlok OFF-RD -lokasuoja on kehitetty haastavissa oloissa kuten puutavaranajossa operoisiin autoihin ja perävaunuihin. Materiaalivahvuus on tuplat perinteistä Parlok -lokasuojaa enemmän eli 4 mm.

toreihin ja kurottajiin, sanoo Nygård.

Värilliset lokasuojat kesäkampanjahintaan

Kesällä on aikaa laittaa kalusto uuteen näyttävään iskuun. - Parlok tarjoaa 15.6.-15.8. välisenä aikana kaikki värilliset lokasuojat edulliseen kampanjahintaan jälleenmyyjiltä ja päällerakentajilta, ilmoittaa Nygård.

korjaamopalvelut

Parlok tarjoaa 15.6.15.8. välisenä aikana kaikki värilliset lokasuojat edulliseen kampanjahintaan.

Jyki-korjaamosta mm.

kestävyyttä koviin olosuhteisiin

Jyki on edelläkävijä, joka vie kuljetuksen uudelle tasolle. Jyki-korjaamopalvelut takaavat parhaan mahdollisen käytettävyyden ja tuottavuuden kaikenmerkkisille perävaunuille.

www.jyki.fi

• • •

Edustusmerkkiemme laadukkaat alkuperäisvaraosat Pankkojen kulutustarvikkeet, sidontatarvikkeet ja valaisintarvikkeet Jyki-perävaunujen varaosat Ajopiirtureiden, nopeudenrajoittimien ja perälautojen vuositarkastukset Pyöränsuuntaukset koko yhdistelmään (myös kääntyvät akselit) Jarrusovitukset


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 45

Nosturiohjaamon suojaverhoongelmat ovat nyt historiaa

JPRoller pitää nosturiohjaamon lasin puhtaana, estää sen jäätymisen ja suojaa naarmuuntumiselta sekä myös auringon lämmöltä.

Verhot vaihtuu kaikkiin nostureihin

Kuljetusliike Aho & Nuutinen Oy on käyttänyt viime syksystä lähtien JPRoller suojaverhoja puutavaranostureissaan. - Nyt ei suojaverhojen kanssa ole enää mitään ongelmia ja käyttö on helppoa, sanoo Henri Aho.

J

PRoller on kotimainen, edistyksellinen puutavara- nostureiden ohjaamon etulasin suojaukseen tarkoitettu suojaverho, mikä pitää lasin puhtaana, estää sen jäätymisen ja suojaa naarmuuntumiselta sekä myös auringon lämmöltä. Pari vuotta markkinoilla ollut JPRoller on saanut todella hyvää palautetta puutavara-autoilijoilta ja sen käyttö yleistyykin vauhdilla.

Vanhat suojaverhot eivät toimineet

Kuljetusliike Aho & Nuutinen Oy tarjoaa puutavara- ja betonielementtikuljetukset Etelä-Suomen alueella. Yrityksen puunajon historia juontaa aina 50-luvulle saakka - tänä päivänä puuta kuljetetaan 14 yhdistelmällä ja elementtikuljetuksissa on 20

autoa. - Ajamme puuta Stora Ensolle ja UPM:lle Kaakkois- ja EteläSuomen alueella; kuljetusmäärät ovat toista miljoonaa mottia vuodessa. Elementinajossa asiakkaina ovat Luja Betoni, Parma ja Joutsenon Elementti, kertoillee Janne Nuutinen. Kaikissa Aho & Nuutisen puutavara-autoissa on ohjaamolla varustetut nosturit - merkkeinä Loglift ja Jonsered. - Ohjaamon etulasin suojaverhojen kanssa on ollut jo pitkään ongelmia. Pressut ovat hakanneet laseihin ja hanganneet ne niin pahasti että kalliita laseja on jouduttu vaihtamaan koska näkyvyys on huonontunut. Myös vieterit ovat menneet rikki ja kankaat purkautuneet niittauksista eikä verhot ole käytössä nousseet kunnolla ylös. Kun markkinoille tuli uusi JPRoller suojaverho, missä näihin tunnettuihin ongelmiin on löydetty

ratkaisu, lähdimme kokeilemaan niitä ja sitä päätöstä ei ole tarvinnut katua, sanoo Nuutinen.

Ensimmäiset JPRollerit asennettiin Aho & Nuutisen nostureihin viime syksynä ja tällä hetkellä uudenlainen suojaverho on käytössä neljässä ohjaamossa. - Hyvien käyttökokemusten perusteella hallilla odottaa vaihtoa puolen tusinaa JPRolleria ja vaihdammekin sellaisen jokaiseen nosturiimme. Jatkossa JPRollerin saa myös ensiasennusverhona Hiabin uusiin nostureihin mikä on erittäin hyvä asia, kun verho-ongelmien kanssa pelaaminen viimein loppuu, ilmoittaa Nuutinen.

Vaikka JPRoller kestää kovaa käyttöä saa siihen tarvittaessa vaihdettua edullisesti, helposti ja nopeasti pelkän verho-osan.

Kuljettajat tykkää

Aho & Nuutisen kuljettajat ovat ottaneet uuden suojaverhon tyytyväisenä käyttöön. - Säädettävän ja hyvin toimivan kelauskoneiston ansiosta verho menee nätisti ylös ja sen lasin eteen vetäminen on myös kätevää. JPRoller helpottaa työskentelyä eikä se hakkaa ajettaessa lasia pilalle joten tuotekehityksessä on onnistuttu todella hyvin, kehuu Henri Aho.

Aho & Nuutisen puunajon historia juontaa aina 50-luvulle saakka - tänä päivänä puuta kuljetetaan 14 yhdistelmällä. Kaikissa nostureissa tullaan ottamaan käyttöön JPRoller suojaverho.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

46 KULJETUS

Loglift 118S on osoittautunut erittäin hyväksi nosturiksi energiapuun kuljetuksessa. Ulottuvuutta löytyy riittävästi ja liikkeet ovat tarkkoja ahtaissa paikoissa operoitaessa.

Sisu Polar Timber & Loglift 118S

Luotettava parivaljakko energiapuun kustannustehokkaaseen kuljetukseen

R

iihimäkeläinen HKT-Yhtiö Hämeen Kalkkitukku Oy on keskittynyt kalkinajon ohella bioenergia-asiakkaiden palveluun Uudenmaan alueella. Yrityksen tuore Sisu Polar Timber -risuauto ja Loglift 118S -nosturi ovat tehokas ja toimintavarma taistelupari kantojen, rankojen ja risujen kuljettamisessa.

Tammikuussa 2020 Karjaalta valmistunut Sisu Polar Timber 625:n jatkaa HKT-Yhtiöllä vaihdossa annetun ja luotettavasti palvelleen Mercedes-Benz Arocsin jalanjäljissä risuautona. - Meillä on Sisu taustaa aikaisemminkin SR:n kautta ja uutta autoa suunniteltaessa Kaihun Ville Sisu-Autolta lähti heti ensi metreiltä viemään uuden auton hankintaa aktiivisesti eteen päin. Risun ajossa kilometrit jäävät

usein vähäisiksi, mutta käyttötunteja tulee sitäkin enemmän. Lisäksi työkohteet saattavat sijaita mielenkiintoisissa paikoissa, missä Sisun tukeva rakenne ja nerokkaat alustaratkaisut, kakkosakselin painatuksineen ja telikeventimineen pääsevät oikeuksiinsa, sanoo toisen polven yrittäjä Ville Paju. Sisun vaihteistoksi Paju valitsi 18+4 -vaihteisen ja ryöminnällä varustetun Eaton Fuller

keppivaihteiston: - Fuller pelaa kuin ajatus. Aina on haluttu pykälä silmässä, eikä tarvitse sen enempää nollata tai päivitellä ohjelmistoja. Kokonaisvälityskin osui kerrasta nappiin, mikä tietysti sujuvoittaa vaihteiston käyttöä. Pajun mukaan tehdasvalmista Sisu Polar Timberiä ei tarvinnut liioin räätälöidä nykyistä työtehtävää ajatellen; sen verran että vedettiin jäähdytysvesilinjasta

putket nosturin lämmitystä varten.

Työtehoa nosturioptioilla

Auton vaihdon yhteydessä Paju hankki Sisun perään uuden Loglft 118S -nosturin. Kaupat käteltiin Hiabin Janna Wolinin kanssa. - Tämä on järjestyksessään jo neljäs satakasitoistanen, Paju sanoo ja jatkaa: - Edellinen oli vasta parin vuoden ikäinen,

Ville Pajun arkeen tutustuttiin pikaisesti Espoon ja Helsingin tonttityömailla. Kaksi paikkaa kolmessa tunnissa; mukaan sopi kuorman siirto urakoiden välissä autosta kärryyn. Auton risukontti on omavalmiste ja sen saa tarvittaessa nopeasti irti Sisun päältä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI mutta ajattelin että nyt joutaa aloittaa kokonaan uudella työkalulla. Ja toisekseen tässä on muuttuvatilavuuksinen hydrauliikka, mikä osaltaan ohjasi uuteen nosturiin. Kuten aikasemmin mainittiin HKT Yhtiön Sisussa tuntimittaria seurataan matkamittaria tarkemmin. - Välillä on ajanjaksoja, että kone käy usean kuskin voimin lähes kellon ympäri. Siksi työkalut on valittava tehtävän mukaan. Nosturivian takia meillä ei ole auto seissyt vielä päivääkään. Kokemusteni mukaan Loglift on luotettavuudessa täysin omassa sarjassaan. Lisäksi Hiabin kanssa on mukava asioida, kun asiakkaan toiveita maltetaan kuunnella loppuun saakka. Tämä on ensimmäinen nosturi, missä meillä on vesilämmitys ja ilmastointi. Täytyy sanoa että molempiin olen poikkeuksellisen tyytyväinen, vaikka ilmastoinnin hinta vähän aluksi pisti miettimään. Se on kuitenkin jo kesäkuun helteissä kuitattu. Ilmastoinnin ansiosta pysyn paljon pidempään virkeänä ja kait se on työn tekokin samalla tuottavampaa. Myös vesilämmitykseen siirtyminen oli askel eteenpäin. Polttoainelämmitintä sai, kovasta käytöstä johtuen, olla jatkuvasti rukkaamassa. Nyt sekin haitta jäi pois. Sisulla letkujen veto nosturille ei tuottanut minkäänlaisia tuotannollisia esteitä, Paju kertoo. Logfit 118S -puunosturiin on

Ville Paju on mättänyt risuja jo liki 15 vuoden ajan. Ja kiirettä pitänyt koko alkuvuoden - auto on ollut ajossa noin puoli vuotta ja mittarissa on jo reilut 1820 tuntia. - Onneksi ei sentään tarvitse yksin kaikkea tehdä. Veljen poika ja veljet auttavat tarvittaessa, eli usein, Ville naurahtaa.

saatavilla ulottumavaihtoehtoja 7,9 metristä aina 10,1 metriin. HKT Yhtiön nosturin ulottuma on pisimmästä päästä. Paju kiittää nosturin vipu- ja poljinohjausta, mikä tarjoaa hyvän tuntuman ja pehmeät, mutta samalla myös tarkat liikeradat: - Jos otetaan vaikkapa puiden latvoja kiinni ja metsuri on siinä puolen metrin päässä, niin nosturin ohjaamissa pitää olla hyvä tuntuma, että tietää mitä tekee. Hyvän ulottuman lisäksi Loglift on myös ketterä, mistä on hyvän näkyvyyden ohella erityistä hyötyä ahtaissa tonttikoh-

KULJETUS 47

Sisu Polar Timber puuauton varusteita ovat mm. 18+4 vaihteinen ryöminnällä varustettu Eaton Fuller -manuaalivaihteisto, Servotwin-ohjausvaihde, 2. akselin painatus ja 6-lehtinen telijousitus keventimellä. Ohjaamoviihtyvyyden takaa Sisu 7.1 Sound System äänentoistojärjestelmä kosketusnäytöllisellä multimediaradiolla.

tokset sekä energiapuun ammattilaiset: L&T Biowatti ja Metsäpalvelu Taikatyö sekä metsäyhtiöistä UPM. - Tärkeisiin asiakkaisiin lukeutuvat myös Loimua ja Kankaanmäki Hakeyhtymä. Lisäksi teemme jonkin verran omahankintaa- ja myyntiä. Haketuspalvelut hankitaan yhteistyökumppaneilta, Paju lisää. Sisun ohella yrityksellä on kalustoa kalkin kuljetukseen ja levitykseen sekä Hyundai 220 kaivukone ja Valmet 860 ajokone. - Ajokone ajaa risua kasalle ja kaivukone nostaa kantoa. Lisäk-

teissa työskenneltäessä. - Lisäksi tarvitaan myös raakaa voimaa. Aikaisemmassa autossa varsinkin kuumilla keleillä hydrauliikka oli kovilla. Siksi tähän autoon asennettiin jämerä lauhdutin, toteaa Paju.

Kesällä tonteilta, talvella metsästä

HKT-Yhtiö Hämeen Kalkkitukku Oy:llä on oma parin hehtaarin kokoinen terminaali Riihimäellä sekä pienempiä alueita asiakkaiden toimpisteissä. Suurimpia ja pitkäaikaisimpia asiakkaita ovat lähikuntien energialai-

si teemme energiakouralla pellon reunoja ja tien siivouksia. Kalkin ajoa on noin 4-5 kertaa viikossa, kertoilee Paju. Paju sanoo korona-epidemian tuoneen jopa lisää töitä: - Ainakin aluksi oli näin, kun ihmisillä oli aikaa touhuta kotona. Nyt kun taloyhtiöissä ei olla päästy pitämään perinteisiä yhtiökokouksia, ovat sen puolen työt vähentyneet. Töitä kuitenkin on yhä runsaasti; kesällä haemme tonteilta ja talvella lemikoilta hakkuutähteitä.

TURKU | TAMPERE | OULU | HELSINGBORG

Hintoihin lisätään alv 24 %.

UUDET Sisu- ja DAF-kuorma-autot Suvanto Trucksilta!

TIZMAR-MAAK0URA BO 310, 400 ja 500 L

alk. 1780,-

BALTROTORS-ROTAATTORIT

Meiltä kaikki Baltrotors-rotaattorit alk. 550,-

www.suvantotrucks.com VAHVA-TUKKIKOURAT

SUVANTO TRUCKSIN MERKKIEDUSTUKSET:

Kotimaiset Vahva-tukkikourat alk. 1180,-

MYYNTI TURKU Jarno Tolvanen 040 148 9400

MYYNTI OULU Ari Varjonen 040 191 2453

Arttu Santasaari 040 747 0030

Eetu Suvanto 044 556 7887

Jarmo Limingoja 040 154 4771

MYYNTI TAMPERE Tuomo Tuukkanen 040 531 0900

LISÄTARVIKKEET MYYNTI Samuli Holmberg 0400 359 144


46 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

A A Weckman Weckman Oy Oy

Matti MattiHeiman Heiman puh. 044 puh. 0445565 5565948 948


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 49

#YO U

RL

IF

1960

TC

Since

S

H

6 0 YE A R

ETIM E MA

KESLAN 60-VUOTISJUHLAVUODEN KUNNIAKSI: NOSTURIN OSTANEILLE UNOHTUMATON ASIAKASMATKA TSEKKEIHIN

www.kesla.com

Keslan 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi KESLA-autonosturin ostaneet saavat kaupan päälle matkan Tsekkeihin. Matkan aikana pääset tutustumaan mm. Tatran tehtaalle ja Silva Regina -messuille. Matkan ajankohta on 12.-16.4.2021. Matkapaikkoja on tarjolla rajoitetusti. Ota siis yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi ja varmista paikkasi unohtumattomalle matkalle ylpeän joukkomme kanssa! Etu koskee vain uusia KESLA-autonostureiden tehdastilauksia ja on voimassa niin pitkään, kun paikkoja on vapaana. Edun arvo n. 800 €. Etua ei voi muuttaa rahaksi.

Kongan Konepaja Oy JOENSUU puh. 040 0529 600 | Kongan Konepaja Oy MÄNTYHARJU puh. 015 682 010 | Konekorjaamo Riikonen Oy TAMPERE puh. 050 4775 918 | Maantec Oy TUUSULA puh. 040 0810 649 | TTT Erätaito Oy JUUKA puh. 050 5944 053

Tamtron One Timber -tuoteperhe laajenee hydrauliriipukkeisiin

T

ämän vuoden huhtikuussa markkinoille tuotu Tamtron One Timber SG -puutavaranosturivaaka, joka perustuu venymäliuskariipukkeeseen ja langattomaan teknologiaan, saa uuden vaih-

toehdon; One Timber C.

Voit päivittää nyt myös olemassa olevan ”Multi-näytöllisen” hydraulivaa’an uuteen aikakauteen. Päivityssarja sisältää modernin One-näytön sekä täysin uuden CAN-paineanturin.

Tämä päivityssarja on suunniteltu ns. letkumallisiin hydrauliriipukkeisiin. Myös kokonaiset letkumalliset Tamtron vaakajärjestelmät toimitetaan nyt One-näytöllä ja CAN-paineanurilla Multi-näytön sijaan.

RIIKO® päällirakenteet

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Myyntipäällikkö

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0504775918

0400371204 0400576541

esko.leinonen@riiko.fi

jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


50 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pölliväen legendaarinen golfturnaus pelattiin leppoisissa tunnelmissa

P

erinteikäs Jouni Porokan ja Heikki Kanasen järjestämä Pölligolf pelattiin tänä vuonna jo kahdeksattatoista kertaa. Ennätysmäärä, yhteensä 48 kisaajaa, oli saapunut mittelemään golftaitojaan Karelia Golfissa Kontiolahdella. Viikko ennen juhannusta Kontiolahdella pelattu pohjoiskarjalaiseen tyyliin rennon letkeä ja hauska Pölligolf keräsi paikalle pöllipuolen yrittäjiä sekä yhteistyökumppaneita puolisoineen mahtavan määrän; yhteensä 48 kisaajaa. Ammattilehti.fi toimi kisan virallisena mediayhteistyökumppanina. - Siirsimme Pölligolfin vuoden jälkeen takaisin ”omalle paikalleen” järjestettäväksi viikkoa ennen juhannusta ja se oli kaikin puolin toimiva ratkaisu pelaajamäärä oli historian suurin ja sääkin suosi jälleen hienosti meitä, kertoo toinen kisan järjestäjistä Porokka Invest Oy:n Jouni Porokka. Perinteinen kisa on löytänyt paikkansa puutavara-alan osaajien parissa. - Kutsukilpailuna järjestettävä Pölligolf on rento ja mukava tapaaminen alan ihmisille, jossa kisat ovat toki keskiössä, mutta vähintään yhtä suuri merkitys on sosiaalisella kanssakäymisellä. Tämä on hyvä mahdollisuus tavata vanhoja tuttuja ja samalla käydä hieman kisaamassa tosissaan mutta ei hampaat irvessä. Tänä vuonna uutta haastetta toi myös vallitsevat poikkeusolot, jotka näkyivät niin kilpailussa kuin 19. reiällä Porokka Investin tiloissa Salpakadulla. Kisassa liput pidettiin paikalla koko ajan ja muutoinkin noudatettiin golfliiton asettamia sääntöjä. Iltatilaisuudessa syötiin perinteiset Kanasen Heikin tekemät lihasopat tarjoiluin sekä pidettiin palkintojen jaot, mutta mm. karaokelaulut jätettiin tällä kertaa väliin, sanoo Porokka.

Jo 18. kerran järjestetty perinteinen Pölligolf pelattiin viikko ennen juhannusta Karelia Golfin hienoissa maisemissa Kontiolahdella. Kuvassa maailmanluokan puttinäytettä antamassa Asko Piirainen.

Voitto jäi Joensuuhun

Itse kilpailussa kotikentällään pelanneet Karelia Golfin jäsenet olivat kovassa iskussa valloittaen kärkisijat kaikissa ryhmissä. Miesten pistebogeyssa ykkönen oli Taneli Mononen 43 pisteellään vieden samalla myös koko Pölligolfin ykkössijan. Kokonaiskisan kakkonen Miia Eronen pokkasi samalla naistenkin kisan voiton. Scratch-pelimuodossa (tasoitukseton lyöntipeli) nähtiin todella kova tulos, kun Vipuveräjän Arttu paukutti kentän läpi 74 lyönnillä. Varsinkin takaysin 33 oli huikea tulos. Erikoiskisapuolella yksi oli ylitse muiden: Korhosen Arttu

löi sekä lähimmäksi lippua että pisimmän draivin vieden pokaalit molemmista erikoiskisoista. Tälle vuodelle uutena pelimuotona mukaan otettiin joukkuekilpailu lähtöryhmien kesken. Neljästä pelaajasta aina kaksi parasta pistepogeytulosta per reikä laskettiin mukaan ja siinä ykköseksi pelasi nelikko Taneli Mononen, Ilpo Saloranta, Erkki Pitkänen ja Aila Saharinen. Vuoden päästä tavataan taas Pölligolfin merkeissä jo 19. kertaa Pohjois-Karjalan jylhissä maisemissa!

Kutsukilpailuna järjestettävä Pölligolf on rento ja mukava tapaaminen alan ihmisille, jossa kisat ovat toki keskiössä, mutta vähintään yhtä suuri merkitys on sosiaalisella kanssakäymisellä.

Ammattilehden Taneli Jokela (toinen oik.) pelasi samassa lähdössä ja joukkueessa Risto Nurmelan (vas.), Minna Kellbergin ja Asko Piiraisen kanssa.

Heikki Kananen (vas.) ja Jouni Porokka olivat jälleen loihtineet hienon tapahtuman Pohjois-Karjalaan.


PUUTAVARAKULJETUKSIIN LAATURATKAISUT

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

PUUTAVARAMeiltä huippulaadukkaa KULJETUKSIIN Cranab-nosturit! Pölligolf keräsi paikalle pöllipuolen yrittäjiä sekä yhteistyökumppaneita puolisoineen ennätysmäärän; yhteensä 48 kisaajaa. Kuvassa palkintojenjakoon osallistunut porukka.

Jäkipeleissä käytiin läpi huimia suorituksia; ProSilvan Keijo Ojala (kesk.) totesi että onneksi metsäkonekauppa sujuu jopa paremmin kuin hyvin mennyt golfaaminen!

LAATURATKAISUT PUUTAVARAPUUTAVARANOSTURIT KULJETUKSIIN

PUUTAVARANOSTURIT Suunniteltu pohjoisiin olosuhteisi PAKETTINA

19.900,-

VOLVO FH 13 6X4 Arttu Korhonen (oik.) pokkasi kilpailun järjestäjäkaksikolta molemmat erikoiskisojen palkinnot.

JYKI 5-aks.

VOLVO FH 16 6X2 -01 11.500,-12 25.500,- KESLA-FORESTERI 2010 T Avo 2000 -00 9.900,-

-04 NÄRKO 5-aks. Huippusiisti.

-99 24.800,-

SCANIA 6x2 rekanv + puolipv. lava tai ra tai lavettipv. Kats. v

KESLA 2110 T Huippusiisti.

PUUTAVAPERÄVAUNUT

39

PUUTAVARANOSTURIT PUUTAVAPERÄVAUNUT

Jälleen mainiosti pelanneet metsäkoneyrittäjät Pertti Lehtomäki (vas.) ja Asko Piirainen juttelivat kisan jälkeen kesähakkuiden näkymistä.

Porokka Invest ostaa, myy ja välittää...tavaroita, Porokka Invest ja välittää...tavaroita, muttaostaa, myösmyy yrittäjyydestä. mutta yrittäjyydestä. Loglift 105 ST40 hyttivuoden -14 myös Loglift 105 avo -07 KESLA-FORESTERI Lähes kokemuksella raskaan sarjan Siistitty, kunto9.750,- LTsarjan Vaaka 1P/2V. -09 1 Lähes 40 vuoden kokemuksella raskaan kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi. tarkastettuna. 33.900,Nostureita

kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi.

LOGLIFT 105 ST avo -97 �� 10�660,KESLA F 2010 T avo -00 ���� 9�900,-

TULOSSA:

LOGLIFT 105 ST -15 Salpakatu 12, 80100 Salpakatu 12,HAKEVAUNU 80100JOENSUU JOENSUU DUMPPERI VOLV KESLA 2110T -15 LIPE Kats. 11.800,- A 25 + PM 7502 VOLVO FH13 6x4 -12 Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi JouniPorokka Porokka 0500 0500 Valm. töihin. 62 SCANIA R620Jouni 6x4 -12 373 373473 473jouni@porokka.fi jouni@porokka.fi

Jyrki Porokka 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Marjut Kokko 0400 373 473 marjut@porokka.fi JONSERED 1080 ST � 333,- +alv LOGLIFT 105 ST H ��� Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi JONSERED 1080 ST �

JyrkiPorokka Porokka 050 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Kysy vaihtotarjoustamme! LISÄKSI PURETTUNA: Jyrki 546 jyrki@porokka.fi KUU4875 KAUDEN TUOTE!

Pitkän linjan puutavara-autoilijat, Teuvo Kettunen (vas.) ja Erkki Pitkänen, vaihtoivat kuulumisia kisan jälkeen.

Konekorjaamo Riikosen Jari Riikonen otti tilanteen haltuun niin kentällä kuin jälkipeleissäkin...

Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi EPSILON 110

PUUTAVAPERÄVAUNUT ETUPRESSUT:


52 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SAFE, SMART, STRONG

Tele Radio PUMA Turvalliset

radio-ohjaus ratkaisut kaikille laitteillesi.

www.teleradio.com Tele Radio Finland Oy +358 20 144 3030 myynti@tele-radio.com

Kesla investoi uuteen testikeskukseen

K

eslan tuotteet ovat sen 60-vuotisen historian ajan olleet kuuluisia erinomaisesta laadustaan. Laadun ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä. Yhtenä osana laatutyötä Kesla investoi juuri käyttöönotettuun testikeskukseen.

Uusi testikeskus mahdollistaa tuotteiden ja komponenttien testaamisen laajasti, sillä keskuksesta löytyvät perinteisten mittaus- ja testaustyökalujen lisäksi mm. hydraulikoneikot toimivuuden testaamiseen. Tuotteiden käyttötestaus tullaan jatkossakin tekemään valmistusprosessin yhteydessä tuotannossa. Sen sijaan keskuksessa keskitytään alihankintakomponenttien tarkistukseen, reklamoitujen komponenttien testaamiseen ja ongelmien juurisyiden etsintään sekä tuotteiden kunnostamiseen. Testikeskuksen paikaksi tuli Joensuu, sillä siellä sijaitsee valtaosa yhtiön tuotekehityksen, laadun ja jälkimarkkinoinnin resursseista.

Kaikki lähtee laadukkaista komponenteista

Keslan toimintaa suuntaa ISO 9001-laatusertifikaatti sekä ISO

3834-2 -hitsaussertifikaatti. Komponenteista osa tulee yrityksen Ilomantsin tehtaalta, mutta merkittävä osa tulee myös muilta alihankkijoilta. Myös alihankkijoilta odotetaan samojen laatustandardien täyttämistä. Yksi tärkeä osa testikeskuksen toimintaa ovatkin saapuneiden komponenttien laadunvarmistus. - Laadunvarmistusta tehdään keskuksessa mutta myös tavaran vastaanotossa, jossa työskentelevät ovat kaikki myös koulutettuja tarkastajia. Tarkastusvaiheessa löydetyt puutteet parantavat KESLA-tuotteiden laadukkuutta ja vähentävät siten reklamaatiokustannuksia ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä, toteaa jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen Keslalta. Reklamaatiotapauksissa komponenttia testataan testikeskuksessa. Tarvittaessa tarkastukset laajennetaan koko erään. Testauksen lisäksi apuna käytetään tuotesuunnittelijoiden ja jälkimarkkinoinnin asiantuntemusta. - Niin Keslan kuin toimittajiemme tavoitteena on hyvä, asiakastarpeet täyttävä laatu. Palautetta ja parannusehdotuksia otetaan mielellään vastaan ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Onnistumisen edellytyksien on oltava olemassa, sattuma ei ole kumppanimme, toteaa laatupääl-

Keslan jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen (vas.) ja vastaanottotarkastaja Pasi Sormunen ovat tyytyväisiä uuteen testikeskukseen.

likkö Tero Tanskanen. Keslan tuotteiden laatuun on panostettu merkittävästi viime vuosina. Niinpä jokaisella lanseerattavalla tuotteella on myös laadunhallintasuunnitelma, jossa määritellään jo ennakkoon laadun sallittu vaihtelu ja testauskohteet. Nämä perustuvat tunnistettuihin riskeihin ja jäännösriskien hallintaan.

Testikeskus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia Testikeskus tarjoaa hyvät tilat

myös yksittäisten komponenttien kunnostamiseen tapauksissa, joissa se on järkevää. Myös yksittäisten koneiden kunnostaminen on tiloissa mahdollista samoin kuin järjestelmäpäivitysten toteuttaminen. - Jos on esimerkiksi epäilystä, johtuuko nosturin poikkeava toiminta alustakoneen öljyntuoton riittävyydestä, voidaan sama nosturi kytkeä testauskeskuksen hydrauliikkaan. Jos nosturi toimii tuolloin hyvin, voidaan selkeästi todeta, että alustakoneen

öljyntuotto ei ole riittävä, toteaa vastaanottotarkastaja Pasi Sormunen. Reijo Tuononen toteaa tilan olevan loistava myös koulutuksiin: - Keslalla uskotaan voimakkaan panostuksen laadun kehittämiseen kannattavan pitkässä juoksussa. Asiakas on kaiken keskiössä ja uskomme suomalaiseen työhön. Niin tekevät asiakkaammekin, kansallisuudesta riippumatta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 53

Edistykselliset päällirakenteet vuosikymmenten kokemuksella

W

intersteel Oy ja Metaldon Oy valmistavat Iitin Perheniemessä laadukkaat puutavaranosturitelineet sekä täydelliset päällerakenteet yli 30 vuoden kokemuksella.

Veljekset Sakari ja Eerik Yrjölä olivat aikanaan perävaunuvalmistaja Kaupella töissä Kausalassa, missä opittiin metallin käsittely kuljetusvälineiden komponenteiksi. - Yrittäjyys kiinnosti kovasti ja kun motivaatiota löytyi aloitimme 1987 perävaunuosien valmistamisen A. Weckmanille Heinolaan; ensin tehtiin jousen korvaketta ym. pientä osaa ja myöhemmin myös aisoja ja perävaunurunkojen hitsausta niin että jatkettavien vaunujen runkoja on kasattu vuosikymmenten aikana yhteensä lähes tuhat kappaletta, sanoo Sakari Yrjölä. 90-luvun alun lama löi kovaa kotimaiseen kuljetusvälineteollisuuteen. - Perävaunujen valmistusmäärät romahtivat ja alihankinta loppui joten elätin perhettä pari vuotta ovelta ovelle -kauppiaana myymällä mattoimureita ja ikkunoita. Kun talous alkoi hieman elpyä perustin Wintersteel Oy:n vuonna 1993 ja tekeminen Weckmanin kanssa jatkui perävanukomponenttien valmistuksessa sekä laajeni myös puutavara-autojen teräksisten apurunkovarusteiden komponenttivalmistukseen kuten nosturitelineisiin, joita on valmistettu jopa sataa kappaletta vuodessa. Vuonna 1998 aloitimme osavalmistuksen Kaupen kanssa, jolle olemme tehneet mm. autonkuljetusauton tasoja, dollyja ja lavapohjia - yhteistyö jatkuu edelleen, kertoilee Yrjölä.

Metaldon päällerakenteet Samaan aikaan Eerik Yrjölä

Wintersteel Oy valmistaa laadukkaat puutavara-autojen ulko- ja sisäpuoliset nosturitelineet Iitin Perheniemessä vuosikymmenten kokemuksella. Toukokuun alussa Yrjölän perheessä koettiin traaginen tapahtuma, kun Sakarin (oik.) vanhempi poika Henri (kesk.) menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Nuorempi veli Juuso (vas.) kantaa jatkossa aiempaakin suuremman vastuun perheyhtiön toiminnassa.

Wintersteel nosturitelineiden rakenne on hioutunut vuosikymmenten aikana asiakkaiden tarpeisiin vastaavaksi.

keskittyi omalla yrityksellään puutavara-autojen päällerakenteiden runkokomponenttien alihankinta valmistukseen: - Tänä päivänä poikani Jouni ja Tero valmistavat runkorakenteita, sermejä ja säiliöitä yrityksensä Metaldon Oy:n nimissä Iitissä, missä on käytössä hyvät hallitilat ja laitteet toiminnalle. - Perustimme Metaldonin,

koska haluamme kehittää alaa ja tarjota asiakkaillemme laadukkaita ja yksilöllisiä tuotteita. Vaikka yrityksenä Metaldon on nuori, kokemusta meiltä löytyy, sillä olemme toimineet alan parissa jo yli 20 vuotta. Metaldon -tuotemerkki takaa tuotteidemme kestävyyden ja lujuuden Suomen vaativissa olosuhteissa sekä osoittaa pitkäjänteisen ke-

Metaldon Oy keskittyy puutavara-autojen apurunkopakettien valmistukseen Iitissä ja hyödyntää niissä Wintersteel nosturitelineitä - kuten monet muutkin päällerakentajat.

hityksen tuloksen. Pyrimme rakentamaan koko maankattavaa päällerakentajien ketjua alan osaavista ammattilaisista, joilta asiakas saa valmiiksi kootun paketin aina suunnittelusta katsastukseen asti. päällirakenteitamme saa myös suoraan asiakastoimituksina. Kehitämme tuotteitamme valmistuksesta aina raaka-aineisiin asti ja otamme suunnitteluvaiheessa asiakkaan toiveet huomioon. Yhteistyössä Wintersteelin kanssa saamme luotua kokonaisuuden, joka on vertaansa vailla, kertovat Jouni ja Tero Yrjölä.

Wintersteel telineet

Maaliskuussa 2019 Wintersteel ilmoitti ostaneensa Weckmanin nosturitelineiden tekijänoikeudet itselleen, jatkaen telineiden tuotantoa ja myyntiä Wintersteel -tuotemerkillä. - Vuosikymmenten aikana olemme olleet aktiivisessa roolissa nosturitelineiden tuotekehityksessä sekä valmistustekniikan hiomisessa. Puutavaranos-

turit ovat koko ajan järeytyneet ja voimat kasvaneet, mikä asettaa nosturitelineille todella kovat vaatimukset, Yrjölä ilmoittaa. Wintersteel-telineet valmistetaan jatkossakin erikoislujasta STRENX 700 MC rakenneteräksestä, jonka myötölujuus on vähintään 700 MPa. - Kaikkiin hyötyautomerkkeihin mittatilaustyönä tarjottavat Wintersteel nosturitelineet ovat pitkäikäisiä ja tarjoavat parhaan mahdollisen hyötykuorman. Toimitamme Wintersteel -nosturitelineitä puutavara-autojen varustelijoille sekä myymme niitä suoraan myös kuljetusyrityksille, sanoo Yrjölä. Yhteistyötä tehdään Metaldonin lisäksi kaikkien halukkaiden päällerakennevalmistajien kanssa. - Ketjuttuminen ja yhteistyö alan toimijoiden kesken on kaikkien etu, millä loppuasiakkaille saadaan tarjottua korkeaa laatua kilpailukykyiseen hintaan. Kaikkea ei aina kannata tehdä itse, muistuttaa Yrjölä.

Tragedia kohtasi perheyrityksen

Toukokuun alussa Yrjölän perheessä koettiin traaginen tapahtuma, kun Sakarin vanhempi poika Henri menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. - Henri ja nuorempi veli Juuso ovat olleet pienestä asti mukana toiminnassa ja kantaneet jo pitkään päävastuun tuotannostamme. Tämä on erittäin raskasta aikaa meille mutta tekemisen on jatkuttava ja hyvät muistot Henristä auttavat jaksamaan kohti valoisampaa huomista, sanoo Sakari Yrjölä.

Eerik Yrjölän pojat Jouni (vas.) ja Tero vastaavat Metaldonin päällerakenteiden valmistuksesta ja markkinoinnista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUTAVARASI PUNNITUKSEEN KATTAVAT RATKAISUT TAMTRONILTA u Vaa’at puutavaranostureihin, materiaalikoneisiin ja kurottajiin – myös auto- ja junavaa’at u Koko Suomen kattava huolto- ja palveluverkosto

Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavarayhdistelmän ”Terminointi” on edullinen ja tuottava investointi

Terminator XXL -kuormatilalla yhdistelmän kuormakoko kasvaa tapauskohtaisesti kolmesta kehyskuutiosta kymmeneen tai jopa kahteenkymmeneen kehyskuutioon.

Terminointi” kasvattaa kuormatilaa ja laskutuskuormaa, mutta pienentää polttoainelaskujen kokoa. Lisäksi siirtyminen Terminator XXL -kuormatilaan tuo turvallisuutta nippusidontaan ja parantaa liikenteen näkyvyyttä myös ääriolosuhteissa. Terminator XXL -kuormatilalla yhdistelmän kuormakoko kasvaa tapauskohtaisesti kolmesta kehyskuutiosta kymmeneen tai jopa kahteenkymmeneen kehyskuutioon. ”Terminointi” on edullisin, nopein, ja tehokkain tapa kasvattaa yhdistelmien tuottavuutta ja parantaa ajoominaisuuksia ja liikenneturvallisuutta.

Kysy nyt tarjous meiltä tai jälleenmyyjiltämme: Heikki Jokela 050 412 9024 Markku Hirvi 040 123 9973 Jari Koivisto 050 343 1967 (myös varaosat) Ps.Otamme vaidossa kaiken merkkisiä, kaiken kuntoisia ja kaiken mittaisia vaihtopankkoja kesäkampanjahinnoin.

Terminator XXL -pankkojen muoto on kaikkea muuta, kuin sattumaa. Sen perustana on kymmenien vuosien aikana kehittynyt korkeatasoinen ja vastuullinen ammattitaito.

Terminator XXL -pankot tarjoavat markkinoiden suurimman kuormatilan, mikä mahdollistaa maksimaaliset hyötykuormat eri puulajeilla ja -mitoilla.

KULJETUS 55


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

NordChain liukuesteketjujen uusi jakelija on AFM-Forest S NordicChainin laajasta mallistosta löytyy ketjuratkaisut lähes kaikkiin kuljetustarpeisiin. - Panostamme jatkossa vahvan jälleenmyyjäverkostomme kanssa markkinointiin niin että kuljetusalan toimijat löytävät entistä laajemmin nämä kotimaiset laatutuotteet. Esimerkiksi Gunnlight 5 on helppokäyttöinen kitkaketjumalli keveytensä ansiosta. Se soveltuu erinomaisesti kuorma-autoihin ja busseihin ajettaessa liukkailla asfalttiteillä. Ketjumallin pyöräpito on hyvä johtuen ketjumaton kantikkaasta 5 mm SR-kettingistä, jonka vaakalenkkeihin on hitsattu poikittaishokki, opastaa Iltola.

uositun NordChain tuotemerkin jakelukanavat laajenevat, kun Nordic Traction Oy teki jakelijasopimuksen AFMForest Oy:n kanssa. AFMForest tulee jatkossa toimimaan NordChain metsä- ja traktoriketjujen jälleenmyyjänä sekä jakelijana kuormaautoketjuille. NordChain on aiemmin tunnettu Gunnebo -tuotemerkillä.

- Koemme, että AFM-yhteistyön kautta saamme NordChain -ketjuille enemmän näkyvyyttä kotimaan markkinoilla, sanoo Nordic Traction Oy:n toimitusjohtaja Tero Järvinen, ja jatkaa: - Mototarvikkeet.fi verkkokauppa on hyvä lisäkanava, josta meillä on jo hyviä kokemuksia Clark Tracks metsäkonetelojen osalta. Nordic Traction Oy toimittaa jatkossa metsäketjuja myös suoraan suurimmille metsäkonevalmistajille, joiden kautta ketjuja saa hankittua uusiin metsäkoneisiin sekä huoltoverkoston kautta jälkimarkkinoille.

Uusi metsäkoneketju

, kertoo AFM-Forestin varustekaupasta vastaava Topi Iltola.

Laatua Loimaalta

Nordic Traction Oy valmistaa laadukkaita ketjuja teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden tarpeisiin. - Kaikki ketjut ovat hiiletyskarkaistu erikoismenetelmällä, jossa ketjulle aikaansaadaan hyvä kulumiskestävyys korkealla pintakovuudella sekä erinomainen väsymislujuus sitkeällä sisuksella. Vahva ammattitaitomme, hiottu tuotantomenetelmämme ja sertifioitu ISO 9001

- NordicChain -ketjut täydentävät valikoimaamme loistavasti. Tulemme panostamaan erityisesti kuorma-autoketjujen myyntiin yhdessä koko maan kattavan jälleenmyyjäverkoston kanssa, kertoo AFM-Forestin varustekaupasta vastaava Topi Iltola.

-laatujärjestelmä takaavat, että tuotteemme kestävät vaikeimmissakin olosuhteissa, kertoo Järvinen. NordChain-ketjujen tuotanto sai alkunsa jo vuonna 1930. Tuotteiden aiempi nimi tuli alkuperäisen valmistuspaikan, Etelä-

Ruotsissa sijaitsevan Gunnebo -kylän mukaan. NordChain-nimi otettiin käyttöön 2016, mutta ketjumallisto säilyi ennallaan.

Mototarvikkeet.fi tuotevaikoima laajenee

AFM-Forest tunnetaan vahvana metsäkonepuolen varusteiden toimittajana; Mototarvikkeet.fi on palvellut alan asiakkaita jo yli 10 vuoden ajan. - NordicChain -ketjut täydentävät valikoimaamme loistavasti. Tulemme panostamaan erityisesti kuorma-autoketjujen myyntiin; toki valmistajan mallistosta löytyy tietenkin laadukkaat metsäkoneketjut joita meidän lisäksi myy mm. johtavien metsäkonevalmistajien verkostot. Lisäksi NordicChain valmistaa ketjuja traktoreihin ja muihin erilaisiin työkoneisiin, kertoo AFM-Forestin varustekaupasta vastaava Topi Iltola.

Koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto

Vuosikymmeniä markkinoilla ollut NordChain SR BZ-BZ ketju on legendaarisessa maineessa puutavara-autoilijoiden keskuudessa ja sitä myydään todella hyvin.

NordicChain -myynti tapahtuu koko maan kattavan jälleenmyyntierkoston sekä Mototarvikkeet.fi verkkokaupan kautta. - Kuorma-autoketjuja myyvät alan johtavat toimijat kuten TAVO / ProTruck ketju, Närhi ja Raskassarja ketju sekä muut

NordChain Multihokki 160TS on suositun Superhokki-metsäkoneketjun pohjalta jatkokehitetty malli, jossa on U-nastojen lisäksi myös pystynastat ketjulenkeissä. Nastojen suurempi määrä suojaa rengasta paremmin myös kivikkoisessa maastossa. - Ruotsissa Multihokki 160TS on ollut käytössä jo useita vuosia ja on todistanut käyttäjilleen kasvaneen käyttöiän. Ketjumallia ei ole aiemmin myyty Suomessa ja siitä on saatavilla myös 13 mm versio Multihokki 130TS, kertoo Iltola.

NordicChain jälleenmyyjät. Olemme jälleenmyyjien tukena niin teknisissä asioissa kuin koulutuksissakin, ilmoittaa Iltola. Jälleenmyyjiltä löytyy kuorma-autoketjuja suoraan varastosta eri puolilta maata. - Lisäksi meille tulee Jyväskylään iso varasto, mikä takaa osaltaan nopeat toimitukset. Meillä on suora yhteys tehdaan järjestelmiin mistä näemme varastosaldot ja toimitusajat reaaliajassa, mikä mahdollistaa ennakoinnin niin että ketjuja on aina saatavilla. Ja kun tuotanto tapahtuu Loimaalla pelaa logistiikka luotettavasti ja nopeasti. Asiakkaiden palvelu paraneekin ketjuasioissa entisestään, lupaa Iltola.

Legenda puunajossa - ketjut myös muuhun kuljetuskalustoon

NordicChain on arvostettu ketju erityisesti vaativassa puutavaranajossa. - Vuosikymmeniä markkinoilla ollut SR BZ-BZ on legendaarisessa maineessa puutavara-autoilijoiden keskuudessa ja sitä myydään todella hyvin. Toki tuotetta on kehitetty ajan saatossa mutta perusratkaisu on edelleen sama mihin metsäteillä luotetaan, sanoo Iltola.

NordicChainin laajasta mallistosta löytyy ketjuratkaisut lähes kaikkiin kuljetustarpeisiin. Gunnlight 5 on helppokäyttöinen kitkaketjumalli keveytensä ansiosta. Se soveltuu erinomaisesti kuorma-autoihin ja busseihin ajettaessa liukkailla asfalttiteillä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

NordChain ketjut tulevat Loimaalta, missä on kokemusta ketjutuotteiden valmistuksesta vuodesta 1903 lähtien.

Pitkät perinteet, avainlipputunnus ja sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä takaavat Nord Chain -tuotteiden kotimaisuuden, laadun ja kestävyyden myös ääriolosuhteissa.

NordChain Multihokki 160TS on suositun Superhokki-metsäkoneketjun pohjalta jatkokehitetty malli, jossa on U-nastojen lisäksi myös pystynastat ketjulenkeissä. Nastojen suurempi määrä suojaa rengasta paremmin myös kivikkoisessa maastossa.

KULJETUS 57


METSÄALAN AMMATTILEHTI

58 KULJETUS

Askolassa panostetaan Pro Truck -yhteistyöhön

Askolan Auto- ja Konekorjaamo Oy palvelee raskaan kaluston huolloissa, korjauksissa ja varaosissa osoitteessa Teollisuustie 3, Monninkylä.

A

suunnitellaan usein Sisu-saunassamme, toteaa Sivonen.

skolan Auto- ja Konekorjaamo Oy tarjoaa raskaan kaluston huollot ja korjaukset sekä varaosat vuosikymmenten kokemuksella. Yritys tunnetaan erityisesti vahvasta Sisu-osaamisestaan mutta lisäksi palvellaan toki muun merkkistenkin kuorma-autojen sekä perävaunujen ja päällerakenteiden huolloissa. Askolan Auto- ja Konekorjaamo on täyden palvelun huoltokorjaamo. - Teemme perushuoltojen lisäksi vaativammatkin remontit oli sitten kyse vaikka moottoritai voimansiirtopuolen ongelmista. Suurin osa autoista tulee huoltoon Uudeltamaalta ja pääkaupunkiseudulta mutta esimerkiksi vaihdelaatikkoja ja muita komponentteja huolletaan asiakkaille ympäri maata, kertovat yrittäjät Ari Sivonen ja Jukka Vertti.

Varaosat TAVO ja Pro Truck laatua

- Liityimme Pro Truck -jälleenmyyjäksi ensimmäisten joukossa ja tänä päivänä jo yli 60 % käyttämistämme varaosista tulee Pro Truckin kautta, kertovat yrittäjät Ari Sivonen ja Jukka Vertti.

Askolassa tekemisen kulmakivi on henkilökunnan rautainen ammattitaito.

Sisu on Askolan Auto- ja Konekorjaamon ykkösmerkki - reilusti yli puolet huollossa käyvästä kalustosta on kotimaisia kuorma-autoja. Hiljattain käyttöön otettiin uusi jarruhalli.

- Meitä on yhteensä reilu kymmenen kaveria jotka tekevät kaikkensa sen eteen, että asiak-

kaiden pyörät pysyvät pyörimässä. Joukkuehenki on hyvä ja työpäivän päätteeksi asioita

Muutama vuosi sitten Askolan Auto- ja Konekorjaamo alkoi syventämään varaosapuolen yhteistyötä TAVO Oy:n kanssa. - Liityimme Pro Truck -jälleenmyyjäksi ensimmäisten joukossa ja tänä päivänä jo yli 60 % käyttämistämme varaosista tulee Pro Truckin kautta - viime aikoina jatkuvasti kasvavaan valikoimaan on tullut yhä enemmän myös moottorinosia. Perheyritys TAVO on meille sopivan kokoinen kumppani, joka ymmärtää tarpeemme ja vastaa siihen suurella varastolla laatutuotteita, nopeilla toimituksilla sekä teknisellä osaamisella, kehuu Sivonen. Vaikka Pro Truck -toimitukset pelaa hyvin niin Askolan Autoja Konekorjaamolla on suuri varaosavarasto. - Huoltoon tulevilla autoilla ei

Suurin osa autoista tulee huoltoon Uudeltamaalta ja pääkaupunkiseudulta mutta esimerkiksi vaihdelaatikkoja ja muita komponentteja huolletaan asiakkaille ympäri maata.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 59

laadukkaan palvelun, sanoo Sivonen.

Palvelut kehittyy

- Meillä on suuri varaosavarasto mistä löytyy yleisimmät tarvittavat osat korjaamon tarpeisiin, esittelee varaosavastaava Tolo Suuronen.

ole aikaa odotella joten yleisimmät osat pitää löytyä hyllystä. Lisäksi palvelemme asikkaita varaosamyymälällä mistä saa

myös tarvikkeita ja varusteita kuten Pro Truck -kemikaalit. Myymälä on meille kuitenkin enemmän lisäpalvelu huollossa käyville asiakkaille, toteaa Vertti.

Askolan Auto- ja Konekorjaamo elää ajan hermolla kehittäen toimintojaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. - Meille valmistui hiljattain uusi jarruhalli missä teemme A-lupien mukaiset jarrutestit. Täysin uutena palveluna olemme tänä keväänä aloittaneet raskaan kaluston rengasmyynnin ja -asennukset sekä kuorma-autojen tuulilasien asennukset. Erityisesti rengaspalvelu on otettu hyvin vastaan joten toiminta on kasvanut nopeasti. Kuljetusyrityksille on entistäkin tärkeämpää että samasta paikasta saa huoltopalvelut mahdollisimman laajasti sillä kalusto pitää saada nopeasti tuottavaan ajoon, toteaa Sivonen.

Uuten palveluna tarjotaan nyt myös raskaan kaluston rengasmyynti ja -asennukset.

Sisu varaosapalvelu pelaa luotettavasti

Laadukkaat Pro Truck -kemikaalit saa mukaan tarvikemyymälästä.

Sisu on Askolan Auto- ja Konekorjaamon ykkösmerkki - reilusti yli puolet huollossa käyvästä kalustosta on kotimaisia kuorma-autoja. - Alueellamme on vahva Sisu -kanta niin vanhempaa kuin ihan uuttakin autoa. Viime syksynä TAVO otti vastatakseen Sisu-varaosien koko jakelun. Homma pelaa jo nyt mallikkaasti mikä mahdollistaa Sisu-asiakkaiden

Osaamista löytyy myös vaativimpiin moottori- ja voimansiirtoremontteihin.

Rengasvarastosta löytyy uusien renkaiden lisäksi paljon käytettyjä ja pinnoitettuja renkaita, joita saa myös vanteineen järkihintaan.


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 61

Suomalaisten suosikki MAN TGE 3.180 taipuu moneen; TGE -malliston kantavuudet ovat mallista riippuen noin 600 - 1500 kg ja vetopainot 2500 - 3000 kg.

MAN TGE 3.180 4x2

Hyvä on nyt vieläkin parempi P

rustetut vaihtoehdot toimivat myös peruutuskameran näyttönä, jos sellainen on asennettuna.

arin vuoden ikään yltänyt MAN TGE -mallisto on saanut markkinoilla erittäin hyvän vastaanoton. Edistyksellistä autoa hiotaan jatkossakin koko ajan paremmaksi. Loppukesästä MAN päivittää TGE:n radiot, mikä tuo mukanaan tukun uusia ja lakisääteisiä toimintoja multimedialaitteisiin.

MAN TGE mallisarjan pakettiautojen myynti on sujunut Suomessa odotetun kaltaisena. Sisarmalli VW Crafterin tavoin TGE:n valtteja kilpailussa ovat korkea kantavuus ja luokkansa suurimpiin lukeutuva kuormatila sekä edistyksellinen, hyvään polttoainetalouteen yltävä voimanlähde- ja vaihteistovalikoima - unohtamatta täyssähköistä e-TGE mallivaihtoehtoa. Monipuolinen TGE -mallisto kattaa umpikylki- ja alustavaihtoehdot useina eri akseliväli-, koripituusja vetotapavaihtoehtoina. Myynnin keihäänkärkenä on 180 hv moottorin voimin kulkeva MAN TGE 3.180, jota on tarjolla manuaalvaihteistolla ja 8-pykäläisellä automaattivaihteistolla. Suomessa MAN TGE mallistosta ovat saavuttaneet suosiota nyt koeajettavan auton kaltaiset automaattivaihteistolla täydennetyt ja kattavasti varustellut pitkät koripituudet.

Ammattikäyttöön

MAN TGE tarjoaa sisarmalli-

Taloudellinen

Syksyllä TGE saa uudet 6,5 ja 8 tuuman näytöillä varustetut multimedialaitteet. Ohjamon puolella MAN TGE tarjoaa tuttua laadukasta yhteneväisyyttä VW Craftreriin.

aan kattavamman vakiovarustelun ja sen verhoilumateriaalit ovat raskasta ammattikäyttöä silmällä pitäen paitsi mukavia myös helposti puhdistettavia ja hyvin kulutusta kestäviä. Ajomukavuuden ja ohjaamotilojen sekä kuormatilan käytettävyyden osalta MAN TGE yltääkin mallivaihtoehdosta riippumatta luokkansa kirkkaimpaan kärkeen. Nyt koeajettavan etuvetoisen keskipitkän ja normaalikorkuisen mallin miltei suorakaiteen muotoisen kuormatilan vetoisuudeksi ilmoitetaan 14,4 kuutiometriä, mikä yhdessä alle 60 senttimetrin kuormauskorkeuden ja suurikokoisten lastausaukkojen kanssa mahdollistaa TGE:n käytön monipuolisissa kuljetustehtävissä.

Kehittynyttä multimediaa

MAN varustaa tuotantoviikosta 32 eteen päin kaikki TGE:t uusilla multimedialaitteilla. Taustalla syksyn kuluessa voimaan astuva asetus, mikä tuo DAB+ digitaaliradiot pakollisiksi varusteiksi eCall-järjestelmän rinnalle N1 -luokan pakettiautoihin. Suomessa on jatkossakin vakiona 6,5 tuuman näytöllä varustettu MAN Media Van -järjestelmä, jossa on yhdistettynä eCall -soittopalvelut ja joitakin ajotietokoneen toimintoja. Lisähinnasta, joskaan ei jälkiasenteisena perus-mankkaan on tarjolla MAN SmartLink eli Hands free ja matkapuhelimen peilauspalvelut eri valmistajien laitteille. SmartLink mahdollistaa matkapuhelimen navigointipalveluiden yhdistämisen radion näytölle.

Kattavampaa palvelutarjontaa ja suurempaa näyttöä kaipaavalle on tarjolla lisähinnasta 8-tuuman näytöllä varustetut MAN Media Van Business- ja MAN Media Van Business Navigation -vaihtoehdot. Viimeksi mainituissa on vakiona MAN SmartLink ja laajennetut ajoneuvotietopalvelut sekä navigaatio parin vuoden päivityspaketilla. Isolla näytöllä va-

MAN TGE malliston voimanlähteenä toimii VW-yhtymän kehittämä ja valmistama kaksilitrainen moottori. Suomeen tuotavassa MAN TGE mallistossa nelisylinterisestä myllystä on tarjolla 102 hv, 140 hv ja 180 hv vaihtoehdot, mitkä yltävät erinomaiseen polttoainetalouteen. Koeajossa 180 hv moottorin ja automaattivaihteiston yhdistelmällä yllettiin leppoisassa kesäkelissä ja maltillisella ajotavalla parhaimillaan alle 9 litran kulutuslukemiin. Moottoritienopeuksilla kulutus kasvaa 11 litraan ja ylikin. Kokonaisuutena MAN TGE antaa rahalle erittäin hyvän vastineen ja vamistajan koko maan kattava huolto- ja jälleenmyyjäverkosto pitää pitää huolen että ammattiautoilijan pyörät pysyvät pyörimässä.


62 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Fiat Talento 2.0 L2H1(6 m3) EcoJet 145 & Fiat Ducato L4H2 (15 m3) EcoJet 140

Autot ja palvelut paranee

H

iljattain maahantuojaa vaihtaneen Fiatin leirissä on nyt tekemisen meininki ja asiat etenevät iso vaihde silmässä. Uutta on tarjolla myös valmistajan puolelta, sillä Fiat Professional -hyötyautojen moottorit täyttävät nyt WLTP päästötason vaatimukset. Sen myötä suosikkimallit Ducato ja Talento saivat uutta rautaa uumeniinsa.

Viime vuoden syksyllä voimaan astunut ajoneuvojen päästöjen WLTP -mittaustapa aiheutti melkoisen myllerryksen autovalmistajien suunnalla. Fiat Professional hyötyautojen mallistossa asiat etenivät positiiviseen suuntaan. Merkittävin uudistus tehtiin tonniluokkaan asemoituvan Talenton voimalinjaan missä 1,6 litran moottorit saivat väistyä uusien 2-litraisten tieltä. Ducatoon päästöpäivitys toi urea ruiskutuksen sekä uusia kuljettajaa avustavia järjestelmiä. Syksyllä Ducato-mallisto täydentyy Suomessa täysin uudella 9-lovisella automaattivaihteistolla.

Maahantuonti uusiksi - valikoima laajenee

Vuoden vaihteen tienoilla Fiat henkilöautojen ja Fiat Professional hyötyautojen maahantuonti siirtyi yhdessä Alfa Romeon ja Jeepin kanssa Mitsubishin ja Kian maahantuojana tunnetulle Bergé Auto Nordics Oy:lle. Samalla Fiat-maahantuojan nimi vaihtui FCA Finland Oy:stä Italmotor Finland Oy:ksi. Uuden maahantuontiorganisaation myötä Fiatin tulevaisuus näyttää nyt oikein valoisalle. Muutos näkyy myös jälleenmyynti- ja huoltoverkoston puolella, mitä kasvatetaan määrätietoisesti koko Suomen alueella. Fiatin hyötyautopuolella mallivaihtoehtojen määrät kasvavat ja malliston hinnoittelua on tarkastettu usean mallivaihtoehdon kohdalta kilpailukykyisempään suuntaan, toki korotuksiakin on tehty. Vuonna 2020 Fiat Professionalin mallisto rakentuu neljän peruskiven: Fiorinon, Doblón, Talenton ja Ducaton varaan. Näistä etenkin kahdella viimeksi mainituilla on asiallinen asiakaspohja Suomessa.

Talenton uusi moottori ja kehittynyt ajotuntuma

Nyt koeajettava ja tekniikaltaan päivittynyt Talento pohjautuu Nissan NV 300:n tavoin Renault Traficiin. Pesäero sisaruksiin tehdään keulan muotoilulla ja omilla tunnuksilla. Eroavaisuuksia on myös vakio- ja valinnaisvarusteissa. Esimerkiksi automaattivaihteistoa tai LED

Fiat Talento on italialaisvalmistajan vastaus pakettiautojen tonniluokkaan. Talenton konehuoneessa on nyt täysin uusi, tilavuudeltaan kaksilitrainen ja parhaalta teholtaan 145 hv (350 Nm) EcoJet -dieselvoimanlähde. Suomessa tarjolla on myös 120 hv (320 Nm) ja 170 hv (380 Nm) vaihtoehdot.

Sisusta on nyt kaksivärisen sijasta yksivärinen ja tumman puhuva. Kosketusnäyttö on 7-tuumainen ja ymmärtää suomen kieltä.

-ajovaloja ei ole Talentoon tarjolla. Maa- ja merkkikohtaisia eroja on myös takuuehdoissa ja korivaihtoehdoissa. Talento sisarmalleineen, joihin olisi tuoreimman tiedon mukaan liittymässä täysin uutena valmistajana myös Mitsubishi, valmistetaan Ranskassa, korkeasta laadustaan tunnetussa Sandouvillen tehtaassa. Talenton konehuoneessa on nyt täysin uusi, tilavuudeltaan kaksilitrainen ja parhaalta teholtaan 145 hv (350 Nm) EcoJet -dieselvoimanlähde. Suomessa tarjolla on myös 120 hv (320 Nm) ja 170 hv (380 Nm) vaihtoehdot. Kaikissa konevaihtoehdoissa on nyt kaksoisahtimien asemesta muuttuvasiipiset ahtimet. Sen ja kasvaneen iskutila-

vuuden myötä moottorien luonne muuttui melkoisesti edukseen; paras vääntömomenttialue saavutetaan nyt aikaisempaa matalammalla kierroslukualueella. Sen myötä Talentosta tuli entistäkin leppoisampi ajettava. Ainoana vaihtoehtona tarjottava 6-vaihteinen manuaalivaihteisto pelaa käytössä takertelematta. Uudistunut Talenton vaikuttaa kehittyneen oikeaan suuntaan. Ohjaustuntuma on asiallinen, samoin jousitusmukavuus. Moottoripäivityksen myötä ohjaamo vaikuttaa myös entistä hiljaisemmalta. Vaikka teholukemat ovat 145 heppaisessa koneessa entisellään on kyyti entistä jouheampaa. Ja tarvittaessa myös ripeämpää. Taajamanopeuksilla pärjää pitkälle pel-

Väliseinässä olevs pitkän tavaran luukku on vakiovaruste. Sen avaamalla saadaan rajatulle alueelle jopa 80 cm lisää pituutta lattiatasoon.

kän kolmosvaihteen turvin. Kuutosvaihdetta ajotietokone kyselee pesään vasta korkeammilla maantienopeuksilla. Moottorin litratilavuuden kasvattamisesta huolimatta Talenton EcoJet voimanlähdevalikoiman kerrrotaan yltävän jopa 11 prosenttia aikaisempaa parempaan polttoainetalouteen. Käytännössä puhutaan reilusta puolesta litrasta, mitä voi pitää nykymoottorien matalilla kulutuslukemilla isona asiana. Lupausta tukee kevyesti kuormattuna, sekalaisella ajotavalla saavutettu 7,6 litran keskikulutuslukema. Se on kova lukema uusilla moottoritienopeuksilla. Tehomyllyn lisäksi Suomiuutta on L1H1 (5,2 m3) koripituus ja hätäjarrutusavustin, joka

on vakiona kaikissa malleissa.

Ducato vain paranee...

Fiat valmistaa Ducatoa Sevelyhteistyössä PSA-yhtymän kanssa Talentosta poiketen Fiat-vetoisesti. Sen johdosta valmistaja on antanut itselleen tiettyjä vapauksia. Esimerkiksi täysin uusi ZF:n valmistama yhdeksänvaihteinen automaattivaihteisto tulee aluksi tarjolle vain Ducatoon. Automaatti esiteltiin jo viime vuoden puolella, mutta suurin osa menee asuntoautoalustoihin, joissa Fiat on markkinajohtaja Euroopassa. Tavara-autot saadaan maahan syksyksi. Pakon sanelema WLTP -päästötaso saavutettiin moottoripäivityksellä. Dieselit ovat entiseen tapaan 2,3 litraisia ja maakaasu-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 63

Hyötyajoneuvojen laatuvarusteet saat nyt myös verkkokaupasta - käy tutustumassa todella laajaan valikoimaan!

Fiat Professional Ducato on työkalu monipuolisiin kuljetustarpeisiin. Kuormatilavaihtoehtoja löytyy 8-kuutiometristä aina 17-kuutiometriin saakka.

vaihtoehdot 3 litraisia. Ahtimet ovat Talenton tavoin muuttuvalla siipigeometrialla. Tehovaihtoehtoja on neljä välillä 120-180 hv. Suomen mallisto käsittää tässä vaiheessa ainoastaan 140 heppaiset, mutta automaatin myötä mallistoon tuodaan runsain mitoin lisää tehovaihtoehtoja, koripituuksia ja korkeuksia. Lyhyin on 8-kuutioinen L1H1 ja pisin 17-kuutioinen L4H3:n. Ducaton ohjaamon vakiovarustelu runsas ja sisältää Suomessa kaiken tarpeellisen, kuten runsaat säilytystilat ja 5-tuumai-

sella kosketusnäytöllä varustetun audiolaitteen. Talenton tavoin myös Ducaton valinnaisvarusteet on niputettu tiiviiksi kokonaisuudeksi houkuttelevasti hinnoiteltuun varustepakettiin, joka sisältää vetokoukun ohella peruutuskameran sekä tukun muita herkkuja.

Rahalle vastinetta?

Sekä Fiat Ducaton että Talenton hinnat alkaen mallit on hinnoiteltu houkuttelevasti. Verolliset pyyntihinnat alkavat Talenton hieman alta ja Ducaton vastaavasti hieman yli 30 000 eurosta.

Konetehon lisäys maksaa nyt mallista ja teholuokasta riippuen 2- 3 000 euroa. Talentossa koripituuden kasvattaminen tarkoittaa 1 000 euron hintalisää. Ducatossa kuormatilan kasvattaminen kustantaa mallista riippuen 2000 - 3000 euroa. Koeajetussa L2H1 korisessa Talentossa on tehokkainta konetta lukuun ottamatta lähes kaikki Suomessa saatavilla oleva. Myös kuormatilan verhous. Sen verollinen pyyntihinta on liki 39 000 euroa. Koeajettu L4H2 korinen Ducato tarjoaa käytännöllisen 15 kuutiometrin kuormatilan. Sen

Ducatossa istuinmukavuus ja tilat ovat hyvällä tasolla. Varsinaiset päivitystoiveet kohdistuvat lähinnä ohjauspyörän säätövaroihin ja lämmityslaitteen säätimiin.

pyyntihinta on Talenton kaltaisin varustein noin 47 000 euroa. Fiat Professional myöntää hyötyajoneuvoille kolmen vuoden / 100 000 km takuun, millä ei ylletä markkinoiden kärkikahinoihin, mutta lyödään ainakin peistä saksalaisiin kilpalijoihin. Kokonaisuutena Fiatin uudet tavara-autoluokan syömäham-

paat: Talento ja Ducato ovat positiivisia jälleennäkemisiä. Päivitysten ja kasvaneen mallivalikoiman sekä kattavan vakiovarustelun ansiosta Fiat Professional hyötyautot nousevat entistä parempiin asemiin kilpailussa luokan markkinaosuuksista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ensimmäinen työkonediesel

Puhtaammalla palamisella säästöjä, suorituskykyä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lue lisää MPÖ Plus -moottoripolttoöljystä: www.st1.fi/mpo-plus


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 65

Metsäteollisuuden puunkäyttö väheni 2019 - tuontipuun kulutus kasvoi

M

vuonna 2018. Sahateollisuuteen menneen raakapuun määrä sen sijaan supistui edellisvuodesta kuusi prosenttia 26 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, käytettiin metsäteollisuustuotteiden valmistuksessa 10 miljoonaa kuutiometriä, saman verran kuin vuotta aiemmin. Tästä sellun tuotanto vei lähes kolme neljäsosaa.

etsäteollisuusyritysten raakapuun käyttö kääntyi laskuun vuonna 2019. Kokonaiskäyttö väheni edellisvuodesta kolme prosenttia 71 miljoonaan kuutiometriin. Kotimaisen raakapuun käyttö supistui edellisvuoden ennätyslukemista viisi prosenttia, kun taas tuontipuun kulutus kasvoi. Lähes puolet raakapuusta meni sellun valmistukseen.

Heikentyneet suhdanteet vähensivät metsäteollisuustuotteiden tuotantoa ja sen seurauksena myös raakapuun käyttöä. Vuonna 2019 metsäteollisuusyritykset jalostivat raakapuuta 71 miljoonaa kuutiometriä. Määrä supistui edellisvuodesta kolme prosenttia. - Kuusi vuotta jatkunut raakapuun käytön kasvu päättyi. Tänä aikana raakapuun kokonaiskäyttö lisääntyi yli 12 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen raakapuun käytössä saavutettiin toissa vuonna kaikkien aikojen ennätys, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta. Suurin raakapuun kokonaiskäyttömäärä, liki 76 miljoonaa kuutiometriä, saavutettiin vuonna 2006. Silloin puun tuonti

Etelä-Karjalassa eniten puunjalostusteollisuutta

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuustuotteiden tuotantoon meni 61 miljoonaa kuutiometriä eli viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 - tuontipuun kulutus jatkoi kasvuaan.

Suomeen oli selvästi nykyistä suurempaa. Kotimaista raakapuuta metsäteollisuustuotteiden tuotantoon meni 61 miljoonaa kuutiometriä, viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Kaikkien kotimaisten puutavaralajien käyttö supistui, mutta tuontipuun kulutus jatkoi kasvuaan. Vuonna 2019 metsäteollisuus jalosti

tuontiraakapuuta lähes 10 miljoonaa kuutiometriä eli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten lisääntyi lehtikuitupuun ja tuontihakkeen käyttö. - Eri puutavaralajeista käytettiin eniten mäntykuitupuuta, 18 miljoonaa kuutiometriä, sekä lehtikuitupuuta ja kuusitukkia, molempia 14 miljoonaa kuutio-

metriä, toteaa Ylitalo.

Selluteollisuuteen lähes puolet raakapuusta

Raakapuun käyttö väheni kaikilla toimialoilla puolikemiallista massateollisuutta lukuun ottamatta. Lähes puolet raakapuusta, 35 miljoonaa kuutiometriä, jalostettiin selluteollisuudessa. Määrä oli lähes sama kuin

Viidennes raakapuusta, 14 miljoonaa kuutiometriä, kului Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten raakapuuta jalostettiin Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa, molemmilla alueilla lähes 8 miljoonaa kuutiometriä.

Tietoa tilastosta

Metsäteollisuuden vuotuiset puunkäyttömäärät perustuvat pääosin Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiltään keräämiin aineistoihin. Luonnonvarakeskus kerää loput tiedot suoraan puuta käyttäviltä yrityksiltä. Piensahojen puunkäyttö on selvitetty noin 10 vuoden välein erillisellä otantatutkimuksella.

HOMMAT HOITUVAT HELPOMMIN

Prosilvan koneiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että niin päivittäiset kuin määräaikaishuollot on helppo suorittaa. Tarvittaessa Prosilvahuolto palvelee asiakkaita sopimushuolto-verkoston tukemana kaikkialla Prosilva Oyj

Huoltotilaukset:

Varaosatilaukset:

Myynti:

Teollisuustie 3 34600 RUOVESI puh: 03-4724 300 prosilva@prosilva.fi

service@prosilva.fi yhteyshenkilö Juha Keljo puh: 020-7348 771

spare.parts@prosilva.fi puh: 020-7348 771 varaosapäivystys puh: 050-5748 665

Keijo Ojala Kalle Perttula puh: 040-4848 893 puh: 040-1530 494 kalle.perttula@prosilva.fi keijo.ojala@prosilva.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

66 KONEURAKOINTI

”Logset on asiakasystävällinen. Siellä kuunnellaan asiakkaita ja otetaan aina tilanne hoidettavaksi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.” Janne Kangassalo, MKU Risto Kangassalo

KATSO LISÄÄ

LOGSET OY

Asiakaskokemuksia Logsetin kotisivulta!

www.logset.fi

Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

MYYNTI Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

Ennuste: Metsäsektori selviää koronakriisistä monia aloja paremmin

K

oronakriisi iskee metsäsektorin eri toimijoihin hyvin vaihtelevasti, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Kokonaisuudessaan ala selvinnee koronan aiheuttamista ongelmista monia muita toimialoja paremmin, mutta erot yritysten välillä ovat suuria. Eniten kärsii mekaaninen metsäteollisuus, kuten sahat. Metsäala voi kuitenkin elpyä kriisistä varsin nopeasti, jos tilanne ei aja tuotantoketjun pienempiä yrityksiä konkurssiin.

Ennusteen mukaan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden näkymät ovat hyvin erilaiset. Sellun ja kartongin vienti vetää tänä vuonna kohtalaisesti, sillä koronakriisi luultavasti lisää pehmopaperien kysyntää, ja verkkokaupan kasvu pitää pakkausten menekkiä yllä. Toisaalta sanomalehtipaperissa kysynnän lasku näkyy jo: sen hinta on laskenut viime viikkoina Euroopassa selvästi muita paperilajeja nopeammin. - Suomessa tuotettu pehmopaperi käytetään pääosin kotimaassa. Mutta pehmopaperin kasvanut käyttö maailmalla tarkoittaa sitä, että havupuusta tehtävälle sellulle on kysyntää, kertoo

PTT:n vanhempi tutkija Emmi Haltia. Mekaanisen metsäteollisuuden puolella tilanne on vaikeampi. Pandemian ja alkuvuoden lakon myötä sahatavaran ja vanerin vienti sekä tuotanto vähenevät voimakkaasti. Sahatavaran huhti-kesäkuun vientinäkymät Eurooppaan ovat heikot, koska rakentaminen on monessa Euroopan maassa lähes seisahtunut. Suomessakin korona on hidastanut rakentamista. Kiinassa sen sijaan rakennustöitä käynnistellään jo uudelleen. - Vientinäkymät Kiinaan ja Japaniin ovat kohtalaiset, sillä näissä maissa epidemia on saatu pidettyä kohtalaisesti kurissa. Vientiä niihin kuitenkin rajoittaa konttipula, kertoo metsäekonomisti Matti Valonen.

Puumarkkinat hiljenevät - korjuuyrittäjillä vaikeaa

Hakkuissa jo alkuvuoden lähtötilanne oli huono, kun lämmin sää esti talvileimikoiden korjuun isossa osassa Suomea. Korjuuyrittäjien tilanne voikin olla erittäin vaikea, jos hakkuut vaimenevat koronan myötä. Hakkuumäärä vähenee tänä vuonna erityisesti uudistusleimikoiden korjuussa, kun sahatavaran tuotanto laskee ainakin alkuvuoden ajan.

Hakkuut palautuvat ensi vuonna shokista, jos korjuu- ja kuljetusyritykset selviytyvät kriisistä.

Puukauppoihin koronakriisin suorat vaikutukset ovat pienemmät, mutta epävarma kysyntätilanne hiljentää markkinoita, ja puun hinnat laskevat tänä vuonna. Yksityismetsien bruttokantorahatulot tulevat nekin laskemaan. - Elpyminen kuitenkin näkyy puukaupoissa nopeammin kuin tuotannon tai viennin luvuissa. Hakkuut palautuvat ensi vuonna shokista, jos korjuu- ja kuljetusyritykset selviytyvät kriisistä,

sanoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Kuljetus-, työvoima- ja varaosaongelmat koko sektorin taakkana

Koko metsäteollisuutta ja puunkorjuuta vaivaavat lisäksi työvoimaan, kuljetuksiin ja ulkomaisten komponenttien saatavuuteen liittyvät ongelmat. Laajamittaiset sairastumiset, karanteenit ja eristystoimenpiteet vähentävät teollista tuotan-

toa Euroopassa. Suomessakin tehtailla tehdään erikoisjärjestelyjä tuotannon turvaamiseksi, mutta riskit toiminnan häiriintymiseen lisääntyvät, kun epidemia jatkuu. Työntekijöiden saaminen tuotantolaitoksiin ja kuljetustehtäviin voi hankaloitua, mikä voi pahimmillaan vaikuttaa merkittävästi tuotantoon. Tuotantoa saattavat haitata myös mahdolliset viivästykset tai katkokset tuontivälituotteiden sekä tuotantokoneiden ja -laitteiden varaosien toimituksissa. Pandemia saattaa pidempään kestäessään vaikuttaa puun korjuuseen, kun koneiden huoltotyöt hidastuvat. Lisäksi maailmankaupan kuljetukset ovat häiriintyneet pahasti. Se vaikuttaa esimerkiksi konttien saatavuuteen sekä hintaan ja sitä kautta Kiinan-kauppaan. Euroopassa maakuljetukset ovat hidastuneet rajoilla tehtävien selvitysten vuoksi, mutta toisaalta raiteilta on vapautunut kapasiteettia tavarakuljetuksiin. - Kaupan häiriintyminen voi luoda pullonkauloja ja kohottaa kustannuksia. Se vaikuttaisi Suomen vientiin, Valonen sanoo. Metsäalan ennuste on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n verkkosivuilla ptt.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 67

Laaja katsaus hakkuu- ja ennallistamismenetelmien vaikutuksista

S

lahopuuta kuin talvihakkuissa. Jos lauhat talvet yleistyvät, kuten näyttää käyvän ainakin eteläisessä Suomessa, niin hakkuut lisäävät entisestään lahopuiden tuhoutumista, mikä köyhdyttää monimuotoisuutta, tutkijat epäilevät. Tulosten perusteella tutkijat suosittavat, että säästöpuuston minimimäärä olisi 5-10 prosenttia puuston kokonaistilavuudesta ja elävien säästöpuiden minimiläpimitta palautettaisiin takaisin 20 senttimetriin.

uomalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset tutkijat valottavat Ecological Processes -julkaisusarjan viidessä artikkelissaan metsätalouden ekologisia vaikutuksia Fennoskandiassa. Kirjoittajat korostavat, että kuolleen puun määrä talousmetsissä ei ole riittävä lahopuuta tarvitsevan lajiston kannalta.

Parannuskeinoina he ehdottavat kuolleen puun ja vanhojen puuyksilöiden nykyistä huomattavasti kattavampaa säästämistä hakkuissa, säästöpuuston ja kulotuksen lisäämistä sekä metsäsertifioinnin kehittämistä.

Kulotuksen käyttöä tulisi lisätä

Kuollut puu tulisi säilyttää hakkuissa tarkemmin ja tuottaa sitä lisää

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Matti Koivulan ja tutkija Ilkka Vanha-Majamaan tutkimuksessa käytiin läpi 22 koesarjan tulokset hakkuiden vaikutuksista Fennoskandian alueella. Kuolleen puun määrä on talousmetsissä keskimäärin vain muutamia kuutiometrejä, ja tulokset osoittavat etenkin pidemmälle lahonneen puuaineksen tuhoutuvan herkästi metsien uudistamisen yhteydessä. Koivulan ja Vanha-Majamaan mukaan Suomessa voitaisiin ottaa mallia monista Ruotsin talousmetsissä tehdyistä toimenpiteistä ja jättää puuta hakkuissa enemmän, kuten Venäjällä aikaisemmin, turvaamaan riittävä lahopuun määrä myös tulevaisuudessa. He esittävät nopeita ja pitkävaikutteisia toimia, joilla metsien monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan pysäyttää. - Kaikki kuollut puu - pois lukien kohteet, joissa kirjanpainajariski on suuri (vahingoittuneita, heikentyneitä tai tuoreita tuulenkaatokuusia yli 10 kuutiometriä hehtaarilla) - tulisi säästää hakkuissa, ja tuottaa sitä lisää esimerkiksi tekopökkelöiden avulla, kuten Ruotsissa on tehty pitkään ja nykyään Suomessakin jossain määrin. Tekopökkelöt hyödyttävät uhanalaisia lajeja, vaikka niiden lajisto hieman poikkeaakin luontaisesti syntyneiden lahopuiden lajistosta, Koivula toteaa. Kaikki lahopuukeskittymät, jotka eivät merkittävästi nosta kirjanpainajariskiä, tulisi metsiä käsiteltäessä säästää. Myös yksittäisten kuolleiden puiden tuhoutumista hakkuissa ja kuolleen puun korjuuta energiapuuksi pitäisi välttää. Sveriges Lantbruksuniversitetin (SLU) professori Lena Gustafssonin mukaan lahopuun säästämisen

Tarkasteltujen pohjoismaisten säästöpuu- ja ennallistamiskokeiden sijainnit.

ohella monimuotoisuutta voidaan ylläpitää kustannustehokkaasti jättämällä viallisia tai taloudellisesti vähäarvoisia puita korjaamatta, säästämällä arvokkaat elinympäristöt hakkuilta sekä keskittämällä monimuotoisuustoimia. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi isompia, mutta harvempaan sijoiteltuja säästöpuuryhmiä.

PEFC-metsäsertifiointistandardia on kehitettävä huomioimaan paremmin luonnon monimuotoisuus

Runsas määrä tutkimuksia osoittaa, että Suomen pääosin PEFC-sertifiointijärjestelmään (Programme for the Endorsement of Forest Certification) perustuvat säästöpuumäärät nykyään kymmenen kappaletta läpimitaltaan yli kymmenen senttimetrin puuta hehtaarilla ovat liian alhaisia metsien monimuotoisuuden kannalta, eikä sertifiointi siten täytä sille asetettuja ekologisia tavoitteita. - Tästä huolimatta sertifiointijärjestelmän ekologisia kriteereitä on PEFC-standardin päivityskierroksilla heikennetty, kertoo yliopistolehtori Timo Kuuluvainen Helsingin yliopistosta. Elävien säästöpuiden kokonaistilavuus on keskimäärin vain alle kolme kuutiota hehtaarilla. Tutkimustulosten mukaan näin alhaiset säästöpuumäärät eivät

lisää eivätkä edes ylläpidä talousmetsien kuolleen puun määrää. Ruotsissa metsäpinta-alasta jätetään käsittelemättä peräti 11 prosenttia uudistushakkuiden yhteydessä. Suomessa vastaava luku on ollut vuosittain yleensä alle kolme prosenttia. Luken raaka-ainetilastojen mukaan jopa puoli miljoonaa kuutiometriä lämpö- ja voimalaitosten käyttämästä metsähakkeesta on haketettu järeästä runkopuusta, josta suuri osa on kuollutta puuta.

- Tämä on suurempi määrä kuin yksityismetsien avohakkuualoille vuosittain jätettyjen elävien säästöpuiden tilavuus, 0,3 miljoonaa kuutiota, metsäekologian lehtori Petri KetoTokoi Tampereen ammattikorkeakoulusta toteaa. Näin tapahtuu siitäkin huolimatta, että PEFC-standardin energiapuukriteerissä yksiselitteisesti velvoitetaan olemaan vahingoittamatta järeitä lahopuita. Lisäksi sulan maan aikaisissa hakkuissa tuhoutuu enemmän

Uudet verkkosivut avattu www.prokop.fi

Vaikka kulotusten lisäämistä on suositeltu pitkään monimuotoisuuden ylläpitämiseksi, kulotuspinta-alat ovat pienentyneet. Tutkijoiden mukaan kulotus tulisi ottaa uudelleen käyttöön valtion talousmetsissä, ja jättää kulotusten yhteydessä runsaasti säästöpuita. Yksityismetsätalouden tukijärjestelmä tulisi uudistaa rohkaisemaan metsänomistajia kulotuksen käyttöön metsien uudistamisen yhteydessä. - Käynnissä olevissa sertifiointijärjestelmien päivityksissä voitaisiin vaikuttaa kulotusten lisäämiseen, tutkijayliopettaja Henrik Lindberg Hämeenlinnan ammattikorkeakoulusta toteaa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vanhempi tutkija Pekka Punttila on huolestunut metsäpaloista riippuvaisten luontotyyppien ja lajien taantumisesta, ja hän toivoo, että metsäpaloalueista voitaisiin nykyistä useammin perustaa suojelualueita. - Myös ennallistamispolttojen ja luonnon- ja metsänhoidollisten kulotusten lisääminen olisi tärkeää, kuten tuoreissa luontotyyppien ja lajien uhanalaisuuden arvioinneissa on esitetty, Punttila toteaa.


68 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä Groupin suomalaiset investointihankkeet etenevät

Raumalle rakennetaan maailman modernein saha

Rauman sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa.

M

etsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on päättänyt maailman moderneimman sahan rakentamisesta Raumalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2020. Tuotannon on määrä käynnistyä sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana. Koronavirusepidemian eteneminen saattaa vaikuttaa aikatauluihin. Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu jatkuu ja päätösvalmius tästä noin 1,5 miljardin euron tehtaasta arvioidaan saavutettavan syksyllä 2020. Metsä Group aloitti vuoden 2019 keväällä hankesuunnittelun yhteensä noin 2 miljardin euron investoinneista. Näillä suunnitelluilla investoinneilla Metsä Group vastaa koko metsäteollisuuden arvoketjun osalta entistäkin paremmin metsänomistajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja toteuttaa merkittävää osuuttaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ensimmäisenä ohjelman hankkeista päätösvalmiuteen tuli suunnitellusti Rauman sahainvestointi. - Metsä Groupin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat suomalaisen metsän arvon lisääminen, kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden kanssa, kokonaan fossiilittomat tehtaat, fossiilitalouden korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla ja hiilen lisääntyvä sitominen pitkäikäisiin puutuotteisiin. Raumalle rakennettava saha

toteuttaa osaltaan kaikkia näitä tavoitteita. Mekaanisen metsäteollisuuden rooli on erittäin tärkeä ja sielläkin on löydettävä keinot suorituskyvyn merkittävään parannukseen, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo ja jatkaa: - Kemin biotuotetehtaan osalta hankesuunnittelu on edennyt hyvin ja päätösvalmius arvioidaan saavutettavan syksyllä 2020 ympäristöluvituksen valmistuessa. Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee nyt investointeja ja uskoa tulevaisuuteen. Arvioimme kotimaisten toimijoiden osuuden investointiemme toteutuksesta nousevan merkittäväksi.

Raumalle Suomen kaikkien aikojen suurin sahainvestointi

Rauman sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Esimerkiksi konenäön ja tekoälyn hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus, eikä vastaavaa teknologiaa ole vielä käytössä sahateollisuudessa muualla. - Raumalle rakennettava uuden sukupolven saha on merkittävä kehitysloikka koko toimialalla. Uusi teknologia mahdollistaa siirtymisen työpisteiltä valvomotyöskentelyyn ja jatkuvaan käyntiin. Rauman sahan

tulevassa toimintamallissa keskeistä on henkilöstön moni- ja syväosaaminen sekä käyttäjäkunnossapito. Laadukkaan sahatavaran kysyntä tulee kasvamaan maailmanlaajuisesti, erityisesti vaativissa komponentti- ja puusepänteollisuudessa toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen. Uusi saha työllistää Suomessa suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Uusi sahatavaratuotanto myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Tulevan sahan sijainti on logistisesti erinomainen, sillä se mahdollistaa tehokkaan integroinnin sellutehtaaseen ja sahatavaran sujuvan logistiikan asiakkaille Rauman sataman kautta. Integraatin synergioita yhdessä sellutehtaan kanssa hyödynnetään energiatuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja palveluissa. Sahan ympäristövaikutukset minimoidaan, ja esimerkiksi melun hallinta on huomioitu suunnitteluvaiheesta alkaen niin rakentamisessa kuin laite- ja konevalinnoissakin. Metsä Fibre on sopinut Veisto Oy:n kanssa sahalinjan toimittamisesta. Kotimaisuusaste tämän toimituksen osalta on yli 80 prosenttia. Neuvottelut muiden laitetoimittajien osalta jatkuvat. Sahan rakennusvaiheen suunnittelusta on tehty sopimus AFRYn

kanssa ja rakennuttamisesta A-Insinöörien kanssa. - Ainutlaatuisessa biotuotekonseptissamme keskeistä on puuraaka-aineen 100-prosenttinen hyödyntäminen. Sahan raaka-aineena käytetään tukkipuuta. Sahatavaran valmistuksessa syntyvät kuori ja puru hyödynnetään bioenergiana ja hake sellun raaka-aineena. Sellutuotannossa syntyy bioenergiaa, jota hyödynnetään sahalla ja loppu myydään integraatin ulkopuolelle. Tämä investointi mahdollistaa tulevaisuudessa sekä Rauman sahan että sellutehtaan toiminnan kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita, Nousiainen jatkaa.

Kemin biotuotetehdas päätösvalmiudessa syksyllä 2020

Lapin ELY-keskus antoi 6.3. 2020 Kemin biotuotetehtaan YVA-selostuksesta perustellun päätelmän, johon ympäristövaikutusten arviointi eli YVA päättyi. Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) jätettyä ympäristölupahakemusta päivitetään parhaillaan perustellun päätelmän perusteella. Noin 1,5 miljardin euron hankkeen rahoitusneuvottelut ovat edenneet. Finnvera myönsi maaliskuussa 2020 takuun 500 miljoonan euron luotolle 80 prosentin vastuuosuudella ehdollisena hankkeen investointipäätökselle. Rahoitusneuvottelut jatkuvat Euroopan Investointipankin (EIB) ja laajan liikepankkiryhmän kanssa.

Ympäristöluvituksen ja rahoitusneuvottelujen lisäksi parhaillaan menossa ovat muun muassa päälaiteneuvottelut, uuden tehtaan tarvitseman logistiikan kehittäminen ja rakentamisvaiheen valmistelutyöt sisältäen esimerkiksi nykyisten rakennusten purkamista ja toimintojen siirtämistä tehdasalueen sisällä. Kemin biotuotetehtaan mahdollisen rakennusvaiheen suunnittelusta on tehty esisopimus AFRYn kanssa ja rakennuttamisesta Fimpecin kanssa. Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Se työllistäisi Suomessa suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä. Tehtaan vuotuinen pääasiassa Suomesta hankittavan kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä. Kemin biotuotetehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000. Uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 69

Jämsä 3.-5.9. www.finnmetko.fi

Kiho on markkinoiden kehittynein ratkaisu kenttätyön ja kaluston hallintaan

Kiho 010 411 7740


70 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneyritysten menestystekijät tutkittiin

P

joita oppinsa saatuaan siirtyi suurempien yritysten leipiin. Rooli alihankkijana tarkoittaa myös heikompaa neuvotteluasemaa toimitusketjussa.

uunkorjuun ennätyksistä huolimatta metsä- koneyritysten tuloskehitys on ollut heikkoa viime vuosina. Erityisesti pienet korjuuyritykset ovat vaikeuksissa, joita kuluva talven seisokit syventävät entisestään. Yksistään ulkoiset olosuhteet eivät kuitenkaan selitä yritysten menestystä, ja myös pienten yritysten joukossa on kannattavia.

Johtamisessa kehittämistarpeita

Tuoreet tutkimustulokset kertovat myös tarpeesta kehittää liiketoimintaosaamista erityisesti talouden hallinnan ja neuvottelutaitojen saralla.

Suurten yritysten asema vahvempi

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti itä- ja pohjoissuomalaisten metsäkoneyritysten taloudellisia tunnuslukuja julkisen tilinpäätösaineiston ja yrittäjien haastattelujen avulla. Vuodet 2013-2017 kattavan tilinpäätösaineiston 83 yritystä jaettiin liikevaihdon mukaan kolmeen luokkaan. Pienten liikevaihto oli alle 600 000 euroa, keskikokoisten 0.6-2 miljoonaa euroa ja suurten yli kaksi miljoonaa euroa. Haastateltuja yrittäjiä oli yhteensä 19. Keskikokoiset ja suuret yri-

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti itä- ja pohjoissuomalaisten metsäkoneyritysten taloudellisia tunnuslukuja julkisen tilinpäätösaineiston ja yrittäjien haastattelujen avulla.

tykset ovat asemansa vakiinnuttaneita ja pääsääntöisesti jo edeltävien sukupolvien perustamia. - Suuremman leimikkovarannon ansiosta työmaiden keskitys on mahdollista ja koneet ovat tehokkaammassa käytössä. Erityisesti suurimpaan liikevaihtoluokkaan kuuluneissa yrityksissä kausivaihtelun aiheuttamia riskejä on pystytty tasaamaan käyttämällä alihankkijoita, kertoo erikoistutkija Paula Jylhä

Lukesta. Keskikokoisten ja suurten yritysten omistajilla on kiinnostusta laajentaa toimintaansa entisestään. Monipuoliset palvelut parantavat niiden neuvotteluasemaa suurten asiakkaiden kanssa. Suuret yritykset tarjoavat tyypillisesti puutavaran kaukokuljetuspalveluja, joko verkostoonsa kuuluvan kuljetusyrityksen tai omalla kalustollaan. Haastatteluaineistossa suurin osa pienistä metsäkoneyrityksis-

tä (liikevaihto alle 600 000 euroa) oli suurempien yritysten alihankkijoita. Niissä yrittäjän työtaakka saattaa olla kestämätön. Yrittäjä kantaa vastuun usein yksin, ja valtaosa työajasta kuluu koneiden ajamiseen. Tilinpäätösaineiston perusteella pienet yritykset olivat velkaantuneita, mikä vaikeuttaa koneinvestointeja ja heikentää kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin. Pienet yritykset palkkasivat usein kokemattomia kuljettajia,

Vaatimaton liiketaloudellinen koulutustausta oli yhteistä yrittäjille kaikissa kokoluokissa. Suurten yritysten laajentamisaikeet lisäävät tarvetta kohentaa kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista. Pienissä yrityksissä talouden johtaminen jää useimmiten tilitoimiston tuottamien kuukausiraporttien varaan. Suuremmissa yrityksissä käytetään seurantajärjestelmiä monipuolisemmin, mutta myös niissä olisi tarvetta tehostaa seurantaa. Suunnitelmallinen talouden hallinta yhdessä talousammattilaisten kanssa, verkostoituminen muiden yritysten kanssa, neuvottelutaitojen kehittäminen sekä johtamisen tueksi kehitettyjen työkalujen hyödyntäminen olisivat askeleita kohti parempaa kannattavuutta. Tutkimus toteutettiin Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa Forest Business Innovation and Advancement (FOBIA) -hankkeessa, jota rahoittaa EU:n Pohjoisen periferian ja arktisen alueen rahoitusohjelma.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

7 KONEURAKOINTI71 KONEURAKOINTI

Laserkeilausaineistoille Suometsien käsittelyynuutta käyttöä metsäntutkimuksessa viisaita ratkaisuja etsitään taukset ovat hyödyllisiä metsäekologian aserkeilauksella saadaan tutkimuksissa ja metsien käsittelyn vaitietoa puun latvuksen yhteistyöllä laajapohjaisella kutusten arvioimisessa. rakenteesta, ja sen avulla

L

Peräkkäisten lasermittausten avulla on mahdollista arvioida yksittäisten puiden ja metsiköiden rungon ja latvuksen muuttumista ajan mukana. Tämä avaa mahdollisuuksia seurata esimerkiksi metsien hiilen sidontaa ja karikkeen tuotosta, mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarastoon. - Hyödyntämällä globaalia tuhansien puiden lasermittauksia yhdistävää tietokantaa voidaan analysoida puiden rakenViime vuosina laseraineistoja käyttävi- teen piirteitä eri puolilla maapalloa kasen tutkimusten lukumäärä on kasvanut vupaikan ja ympäristötekijöiden mukaan, räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan kertoo Luken johtava tutkija Risto Sievalikoiman ekosysteemejä ja metsätyyp- vänen. pejä. Useat tutkimusryhmät tavoittelevat Tietokannan avulla voidaan esimerkiknyt täysin automatisoituja laseraineistojen si parantaa metsien kuvausta globaaleissa käsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda ilmastomalleissa. menetelmiä suoraan soveltajien käyttöön. Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa Niiden avulla olisi mahdollista saada entistä joustavammin ennusteita jopa perinteisiä mittausmenetelmiä tehok- yksittäisten metsiköiden ja metsäalueiden kaammin aineistoja metsistä ja niiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien kasvusta. kehitys on johtamassa siihen, että myös heijastuvan lasersäteen spektrin ominaisuuksia pystytään mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, - Tämä antaa mahdollisuuden analymetsän kasvu - aineistojen Luke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien käsittelyn pureutuvanliittyviä tutkisoida puiden ongelmiin omaan toimintaan yhdistämisellä ja ketjuttamushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla - Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologitekijöitä kuten vesitaloutta, lehtien ja siin ongelmiin”. misella lukemattomia neulasten ominaisuuksia sekä niissä käyttömahdollisuuksia esiintyviä hyönteistuhoja, Sievänen jat- Sidosryhmien osallistuminen hankurvemaametsät ovat Kokouksessa esiteltiin menetelmiä, kaa. keeseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä Suomessa merkittävä joiden avulla laserkeilausaineistoista Kokousta Metsämiesten säätiö, uuden tiedontukivat vieminen osaksi käytäntöjä metsä- ja hiilivara. voidaan mitata puiden rungon lisäksi Tieteellisten seurain valtuuskunta ja SuoKasvuisasta metsämaasta lähes on alan kaikkien toimijoiden vastuulla, myös latvuksen rakenne, määrittää lehti- men metsätieteellinen seura. Eero Mikkola korostaa. neljännes on turvemaata. Näiden asiakaspäällikkö en ja neulasten määrä sekä tunnistaa eri metsien käsittelyyn liittyy taloudelpuulajit. Tällaiset puiden rakenteen mitlisia ja ekologisia ongelmia, joihin Hankkeessa selvitetään: etsitään ratkaisuja Luonnonvara* Millaisissa tilanteissa ojien kunnostus keskuksen (Luke), metsäalan yri- voidaan korvata tuhkalannoituksella. tysten ja muiden toimijoiden kans- Puuntuhkalla voidaan parantaa puuston sa toteutettavassa hankkeessa. kasvua, mikä alentaa pohjaveden pintaa. Ojien kunnostusta vähentämällä voidaan Turvemaan kantavuuson asettaa rajoittei- vähentää vesistöjen tukeviin kiintoaineskuormimuihin suunnittelua toiminnaletsähallitus viime ta puun korjuulle. Taloudellisia vaikutuk- tusta. lisuuksiin. vuodesta lähtien selvittänyt sia syntyy myöstekoälyä ojien kunnossapidosta. *Suunnittelun Miten paljon puustoa sekä tuleetoiminjättää tuottavuuden miten voidaan Turvemaiden metsätalouskäyttö toimenaiheuttaa kasvupaikalle kaistale-, pienaukkoja nan suunnittelun ja ohjaamisen näkökulhyödyntää metsätalouden enemmän ympäristövaikutukjotta vedenpinta pysyy masta tarkka metsävaratieto on erittäin piteiden haitallisia suunnittelussa. Tulokset ylispuuhakkuissa, sia kuin metsätalous kangasmailla. Esi- pääosan kasvukautta puuston tärkeä tekijä. Nykyinen tiedon kasvulle tarkkuus ovat olleet lupaavia, joten projektia merkiksi vesistökuormitus on runsaamilman laajamittaista ei kuitenkaantasolla suoraan mahdollista pidemon päätetty jatkaa yhdessä inno- suotuisalla paa ja kasvihuonepäästöt suurempia. ojien mällekunnostusta. vietävää suunnittelun automatisoinvaatiokumppani CollectiveCrunchJatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen tia.*Innovaatiokumppani Tuleeko jatkuvapeitteiseen metsänCollectiveCrunin kanssa. toivotaan parantavan suometsätalouden kasvatukseen siirtyviltä turvemailta väch Oy:n roolina on yhdessä Metsähallikestävyyttä, mutta tutkittu tieto on vielä Tavoitteena on, että suunnittelijat sai- hemmän ravinnekuormitusta kuin päätetuksen kanssa selvittää, onko kehittyneen hyvin niukkaa. Sekä jatkuvapeitteisessä sivat käyttöönsä entistä pidemmälle val- hakkuullisessa kasvatuksessa. tekoälyn, useiden saatavissa olevien tieettä jaksollisessa kasvatuksessa suotuisa misteltuja tai pitkällä tähtäimellä jopa tolähteiden * Miten männyn kasvupaikoille jatkusekä suurien datamäärien vedenpinnan taso sekä taimettuminen täysin toteutusvalmiita metsätalouden vapeitteisen kasvatuksen avulla mahdollista päästämenetelmäksi aiempaa tarovat avaintekijöitä metsätalouden onnis- suositellut kaistalehakkuut sekä vaikuttavat toimenpidesuunnitelmia. kempaan suunnittelutietoon metsätumiselle. kasvihuonekaasupäästöihin. Tekoälyä on testattu Keski-Suomessa turvemaan talouden toimenpidesuunnittelun pidemon käynnistynyt kolmivuotisen turvemaametsät eivät ja Luke Keski-Pohjanmaalla yhteensä 300 000 Niukkaravinteiset mälle vietyyn automatisointiin. suometsien käsittelyn ongelmiin ole merkittäviä päästölähteihehtaarin pilottialueella. Tekoälynpureuavulla perustilassa - Tavoitteenamme on tuoda innovatiituvan tutkimushankkeen ”Kestävää tä, mutta erilaisten hakkuiden vaikutukon tuotettu korjuukohteiden puutavaralavinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien metsänhoitoa turvemailla hakkuuehdo- Ratkaisuja sista ei olehoitoa juurikaan tietoa. jiennusteet, automaattiset hallintaa, ja kasvattamista. Alusta taloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin”. * Miten turvemaiden puunkorjuuta tukset ja -rajaukset sekä automaattinen mahdollistaa erittäin tarkat, tekoälypoh- Hankkeessa pyritään löytämään rat- voidaan kehittää.jotka Tutkimuksessa toteutetaimikonhoitotarpeen tunnistaminen. jaiset työkalut, lisäävät kannattakaisuja tilanteisiin ja ongelkaistale-, poiminta-CollectiveCrunch ja pienaukkohak- Ylikäytännön puolet Metsähallitukselle töitä taan vuutta ja tuottavuutta, miin, joihin kentällä nytkerää erityisesti tutki- kuita ja korpikuusikoistekevistä harvestereista tällä hetkelOy:n rämemänniköissä toimitusjohtaja Jarkko Lipponen mustietoa tarvitaan. hakkuukonetietoa, Suotutkimukseen sa vaihtoehtoisilla tavoilla sekä tutkitaan lä gps-paikannettua toteaa. panostetaan Lukessa vahvasti ja uutta menetelmien työn tehokjota projektissa käytetään tekoälyn opet- vaihtoehtoisten CollectiveCrunch valittiin kilpailutuktutkimustietoa on lähivuosina tulossa sekä korjuuteknistä laatua. tamiseen, projektipäällikkö Tarmo Myl- kuutta sen perusteella Metsähallituksen innovaarunsaasti, kertoo hanketta koordinoiva tiokumppaniksi * Miten taimettuminen onnistuujatkosoerilaislymäki kertoo. viime keväänä, tutkimusprofessori Laiho Lukesta. ten hakkuiden jälkeen. Automaattisissa Raija hakkuuja taimikonpimus solmittiin joulukuussa 2019. Hankkeessa on tärkein mukana laajasti alan hoitoehdotuksissa koulutusaineistoimijoita, Finland Oy, to ovat olleetGreenCarbon suunnittelijoiden aiemmin Metsä Group, Metsähallitus, Maaja tekemät suunnitelmat. Jatkossa tavoitteemetsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, na on tehdyn kehitystyön käyttöönotto Tornator ja UPM, jotka osaltaan myös pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn rahoittavat hanketta. hyödyntämisen laajentaminen myös voidaan määrittää lehtien ja neulasten määrä. Mutta mitä kaikkea laserkeilauksella tuotettujen aineistojen yhdistämisellä voidaan saavuttaa? Tästä keskusteltiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tampereen yliopiston tammikuussa järjestämässä kansainvälisessä 3D Tree Models for Forest Dynamics -kokouksessa Helsingissä.

T

Tekoälystä tukea metsien toimenpidesuunnitteluun

M

Vuokraa messurekka näyttelyyn tai kiertueelle - ja asiakkaat viihtyy!

Valmis kokonaisuus myös asiakaspalvelun osaavalla henkilökunnalla.

Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


56 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MIKÄ NISULA-HAKKUUPÄÄ OLISI SINULLE SOPIVA? KATSO VIDEO JA SOITA MEILLE

MYYNTI

Lisätietoja hakkuupäistä WWW.NISULAFOREST.COM

Kalle Mattsson 010 289 2040 kalle.mattsson@nisulaforest.com

Seuraa meitä

Meiltä saat kaikki palvelut myynnistä asennukseen ja käyttöönotosta tuotetukeen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 73

Puukauppa käy Kuutiossa

M

aailman ensimmäinen sähköisen puukaupan mark- kinapaikka Kuutio on ollut metsäalan ammattilaisten ja metsänomistajien käytössä kolme vuotta. Kaikille avoimen ja metsänomistajille maksuttoman digitaalisen työkalun avulla on kilpailutettu puukauppoja jo 18 miljoonan kuutiota.

Kuutio on kehitetty koko metsäalan yhteiseksi alustaksi, joka palvelee kaikkia käyttäjiä tasapuolisesti ja luotettavasti. Monet metsänhoitoyhdistykset hoitavat kaikki valtakirjakauppansa Kuution avulla. Kuution puukaupasta kaksikolmasosaa toteutetaan valtakirjalla, kun yleisesti sen osuus puukaupasta on kolmasosa. - Kuutio tarjoaa metsänomistajalle kaksi väylää. Puukauppaa voi tehdä asiantuntijan - kuten metsänhoitoyhdistyksen tai metsäpalveluyrityksen avustuksella tai omatoimisesti. Useimmat valitsevat valtakirjan ja ottavat näin ammattilaisen avukseen. Kuution käyttö säästää aikaa ja vaivaa, kun leimikoiden tarjouspyynnöt lähtevät ostajille yhdellä napin painaisulla, kertoo Kuution kehitystyöstä vastaavan Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä.

Tavoittaa suurimman osan puunostajista

Puunostajien volyymista jopa 98 prosenttia on mahdollista tavoittaa Kuution kautta, sillä kaikki suurimmat ostajat ovat mukana palvelussa. Kuution käyttäjiksi on rekisteröitynyt yli 100 organisaatiota. - Puukauppojen kilpailuttaminen Kuutiossa on arkipäivää puukaupan ammattilaisille. Kuution toimintavarmuus, hyvä käytettävyys ja turvallisuus ovat saaneet kiitosta, Mäkelä sanoo.

Kuutiossa kaupankäynti on tänä vuonna vilkastunut. Viime vuoteen verrattuna toteutuneiden puukauppojen määrä on kasvanut 85 prosenttia. Kuution taustayhtiön Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä uskoo hyvän kehityksen jatkuvan.

Kuution käyttö vahvassa kasvussa

Kuutiossa kaupankäynti on tänä vuonna vilkastunut. Viime vuoteen verrattuna toteutuneiden puukauppojen määrä on kasvanut 85 prosenttia. Mäkelä uskoo hyvän kehityksen jatkuvan. - Parannamme palvelua jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella. Parhaan hyödyn Kuutiosta saa, kun se liitetään suoraan organisaation omaan metsäjärjestelmään. Useimmat ammattiorganisaatiot ovat näin tehneet saadakseen kaiken tehon irti ja uusia käyttäjiä tulee koko ajan mukaan, kertoo Mäkelä. Metsäalan Ammattilehti seuraa tulevissa lehdissä Kuutiota, ja luvassa on myös Kuution käyttäjien asiakastarinoita.

Metsänomistaja päättää, miten hyödyntää maksutonta ja luotettavaa Kuutiota.

Puunostajien volyymista jopa 98 prosenttia on mahdollista ta- voittaa Kuution kautta, sillä kaikki suurimmat ostajat ovat mukana palvelussa.


74 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusia työn tekemisen malleja etsimässä

F

leet Management -työkalujen käyttöönotto tukee keskustelua ja ratkaisujen etsimistä koneellisen puunkorjuun kannattavuuden pullonkauloissa. Alkaa hahmottua, että koneen säädöillä, olosuhteilla, valituilla työskentelytavoilla on jokaisella oma rooli, kun etsitään selityksiä hyvään tai vähemmän onnistuneeseen lopputulokseen.

Fleet Management -ohjelman kumulatiivisten aikakertymien tulkitseminen avaa uuden näkökulman kuljettajalle omien kertymien absoluuttisia ja suhteellisia määriä tarkastellessa. Hyödylliseksi tieto muuttuu, kun löydetään tuottavampi työskentelytapa. Puhutaan paljon metsäkoneiden uusista työmalleista, niitä on kehitetty ja tutkittu, kuljettajakoulutus pyrkii niihin perustuen iskostamaan oppilaisiin parhaiksi havaittuja työn tekemisen tapoja.

Pohtimisen paikka

Komatsu Forestin nettisivuilla esitellään parin seuraavan kuukauden aikana MaxiFleet -aineistoja sekä pohditaan niiden pohjalta syitä ja seurauksia; mitkä seikat olosuhteissa tai työskentelyn metodissa ovat johtaneet päädyttyyn tulokseen, ja mitä niistä voi oppia. Juttujen yhteydessä tiedot ja havainnekuvat ovat kokemuspohjaisesti rakennettuja eikä niillä ole kytkentää todellisiin tapahtumiin. Artikkeleiden taustoittajana ja kommentoijana on Komatsu Forestin MaxiFleet -asiantuntija Petri Ovaskainen. Tässä ensimmäisessä tapauksessa sukellamme aloittelevan kuljettajan kanssa tiheään ensiharvennusmetsään. Se on ehkä vaativin työympäristö tuottavuutta ajatellen. Seuraavalla kerralla esittelemme tuoreimpia ehdotuksia työmalleiksi harvennuksille.

Ensiharvennus, se on taitolaji

Tiheä, pienipuustoinen ensiharvennus on vaikea kohde, vaikka kuljettaja on kokeneempikin. Siellä mennään useasti kannattavuuden rajoilla. Paineita lisää se, että ensiharvennuksen antamat tulot metsän omistajalle ovat tärkeitä, harvennuksen jälki, vähäiset jäävän puuston vauriot, uran havutusvaatimus ja jäljessä tulevan kuormatraktorin työn sujuvoittaminen eivät ainakaan helpota työn suorittamista. Ohessa esitetty piirakka kuvaa tilannetta: aikaa kertyy hyvin vähän eteenpäin syöttöön, joka on sitä tuottavan työn ydintä. Oikeastaan koko karu totuus paljastuu, kun kurkistaa KPI-lukuja (tuottavuuteen vaikuttanei-

ta avainlukuja). Paljastuu, että runkojen käsittelysykli on pitkä. Kertyy liikaa turhia sekunteja, ennen kuin päätös seuraavasta käsiteltävästä rungosta syntyy; aikaa kuluu, nosturi liikkuu, mutta mitään laskutettavaa ei koneen muistiin kartu.

Komatsu MaxiVision -järjestelmällä voi laatia hakkuukoneelle leimikkotason suunnitelman. Se voi olla iso apu.

Tällaiselta aloittelijan aikakertymät näyttävät.

Rungon läpimittaan suhteutettu käsiteltävien runkojen käsittelyjen välissä kuluva aika on toinen hyvä indikaattori siitä, kuinka kehittynyttä työskentely on. Harjaantuneella kuljettajalla kulunut aika ja käsiteltyjen puiden järeys kehittyvät lineaarisesti, kun taas aloittelevan kuljettajan käyrä käyttäytyy epäloogisesti: minkä tahansa rungon kanssa voi tuhraantua aikaa. Ensiharvennuksella kertymästä suurin osa syntyy uralta ja sen laidalta poistettavista puista, se osuus työstä varmaan sujuukin sutjakammin. Urien väliin jäävän kaistan valikoiva harvennus syö ainakin tässä kuvitteellisessa tapauksessa työn tuottavuutta. Tämä ongelma tiedetään koko puuta korjaavassa kentässä. Siksi myös harvennusmetsien perinteisiin käsittelymalleihin ollaan kajoamassa. Sekä Suomessa että Ruotsissa metsäteknologian tutkijat ovat kehitelleet koneille systemaattisia ja samalla tehokkaampia työskentelytapoja tiheisiin ensiharvennuksiin. Paljon on tarjolla sillä rintamalla. Siihen enemmän ensi kerralla.

Aina voi kehittää omaa tekemistä

Komatsu MaxiVision -järjestelmällä voi laatia hakkuukoneelle leimikkotason suunnitelman. Se voi olla iso apu. Harkittu kokoojaura leimikkoa jakamaan parantaa ajokoneen tuottavuutta ja valmiiksi laadittu ajouraverkosto auttaa hahmottamaan, missä milloinkin mennään. Helpottaa, kun leimikkoa ei tarvitse aluksi lähteä kiertämään ympäri. Itse hakkuutyön suorittamiseen kannattaa omak-

Tiheä, pienipuustoinen ensiharvennus on vaikea kohde, vaikka kuljettaja on kokeneempikin. Siellä mennään useasti kannattavuuden rajoilla

Kaavio näyttää edellisen rungon (tiltti ylös) ja uuden kaatosahauksen välisen keskimääräisen ajan. Yli 120 s ylittävät ajat lasketaan pois, koska ne johtuvat todennäköisesti muista viivästyksistä. Runkojen välinen aika riippuu suurelta osin alueesta ja hakkuutyypistä, ts. onko kyseessä harvennus tai päätehakkuu. Selvimmin käsittelyjen väliseen aikaan vaikuttaa kuljettajan harjaantuminen.

sua itselleen sopiva järjestelmällinen tapa, jota pyrkii noudattamaan koko työskentelyn ajan. Uusia tutkittuja työmalleja on tarjolla, ehkä niistä löytyy jotain, mikä tuntuu itselle sopivalta ja mitä kannattaa soveltaa, aina kun se kohteelle sopii. Tätä suosittelen: Käsittele mahdollisimman suuri osa puista puomin alla, näin säästyy turhaa nosturityöskentelyä ja ajokoneen kuormaustyö nopeutuu. Tuottavinta työtä kertyy yleensä nosturin 80 % ulottumaan saakka. Muutoinkin, ajattele aina kuormakonetta, sitä rasittaa, jos se joutuu keräämään kuormansa tarpeettoman monilla pysähdyksillä.

kaikkein tehokkainta ja itselle luontuvaa työtapaa. Kone ei rajoita metodin valintaa. Esteetön näkyvyys on edellytys hyvälle korjuujäljelle. Komatsun vakaus toimii sekä pysähdyksissä että

koneella siirtämisen aikana työskenneltäessä. Se on kuin tehty sivulla työskentelyyn, puomin alla työstäminen nostaa niin hakkuun kuin ajonkin tuottavuutta.

Tämän jo tiedätkin?

Komatsu on erinomainen harvennuskone. Sillä sujuu kaikki mahdolliset työskentelyn mallit, joten on mahdollista käyttää

Komatsu on erinomainen harvennuskone. Sillä sujuu kaikki mahdolliset työskentelyn mallit, joten on mahdollista käyttää kaikkein tehokkainta ja itselle luontuvaa työtapaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

CoverX

KONEURAKOINTI 75

TM

MAXIMAALINEN KANTAVUUS

Suora telakenkä jakaa maakosketuksen tasaisesti koko telakengän pinnalle mikä vähentää maapohjan vahingoittumista sekä lisää kantavuutta ja vakautta.

OPTIMAALINEN RENGASPITO Telakenkäprofiili suoruudestaan huolimatta mukailee rengasta edesauttaen renkailla pysymistä ja tehostaa telan ja renkaiden välistä pitoa.

ERINOMAINEN VETOPITO Telakenkien pitkien sivujen eritasoprofiilin ansiosta telakengissä on 30mm korkea otsapinta joka aikaansaa tehokkaan vetopidon.

ERIKOISMUOTOILLUT SIVUOHJURIT Sivuohjurit ovat normaalia pidemmät ja erikoismuotoillut mikä on edellytyksenä telan vakaalle pysymiselle renkailla ja renkaiden sivujen kestävyydelle.

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@metsatyo.fi info@metsatyo.fi | www.metsatyo.fi

HÄMEENLINNA Kiltintie 13 13130 Hämeenlinna puh. 03-644 0400

JYVÄSKYLÄ PL 36, Kiilatie 5 40351 Jyväskylä puh. 014-338 8700

ROVANIEMI Alakorkalontie 42 96300 Rovaniemi puh. 016-321 0100

Metsäsektorille luodaan uusia tietotuotteita lumi- ja tuulituhoriskien varalle

S

ää- ja ilmastoriskien odotetaan kasvavan Suomessa ilmaston- muutoksen myötä. Metsäbiotalous tarvitsee varautumisen ja sopeutumisen tueksi uudenlaisia sää- ja ilmastoaineistoja ja -ennusteita. Käynnissä olevassa Säätyö -hankkeessa kehitetään tällaisia tietotuotteita: lumituhoriskiä ja tuulituhoriskiä kuvaavia malleja, sulan maan korjuuolosuhteiden ennustetta ja valtakunnallista vaikutustietokantaa. Metsäsektorin toimijoiden mielestä tietotuotteille olisi monipuolista käyttöä. Osana useiden tutkimuslaitosten yhteistä Säätyö-hanketta Pellervon taloustutkimus PTT haastatteli 21 organisaatiota metsäsektorin arvoverkostosta sekä sen ulkopuolelta. Tavoitteena oli kartoittaa uusien tietotuotteiden hyötyjä, potentiaalisia käyttäjäryhmiä, käytön edellytyksiä sekä kaupallista potentiaalia. Säätyö-hankkeessa kehitetään seuraavia tietotuotteita: - Metsikkötason lumituhoriskiä kuvaavaa mallia ja sen pohjalta kehitettävää valtakunnallis-

Käynnissä olevassa Säätyö -hankkeessa kehitetään uusia tietotuotteita. Metsäsektorin toimijoiden mielestä tietotuotteille olisi monipuolista käyttöä.

ta riskikarttaa. - Puuston tuulituhoriskiä kuvaavaa mallia ja sen pohjalta kehitettävää prototyyppiä, jonka avulla voidaan arvioida hakkuuvaihtoehtojen vaikutusta tuulituhoriskiin. - Maan kosteusmallia hyödyntävää sulan maan korjuuolosuhteiden ennustetta.

- Valtakunnallista vaikutustietokantaa, jonka avulla on mahdollista mitata ja ennustaa säänaiheuttamia fyysisiä ja taloudellisia vaikutuksia metsäsektorilla. Haastattelujen mukaan lumija tuulituhoriskejä koskevien tietotuotteiden avulla voidaan edistää muuttuvat sääolot huomioivaa metsänhoitoa ja pienen-

tää siten metsätuhojen todennäköisyyttä. Lisäksi niiden avulla on mahdollista tehostaa syntyneiden tuhojen paikannusta ja korjuuta. Sulan maan korjuuolosuhteiden ennusteen avulla on mahdollista esimerkiksi tarkentaa käsitystä lyhyen aikavälin puun saatavuudesta ja vähentää maas-

tovaurioita. Korjuuennusteessa hyödynnettävä maan kosteusennuste koettiin hyödyllisenä metsätaloustöiden, kuten metsänuudistamisen, ajoittamisessa. Valtakunnallinen vaikutustietokanta puolestaan nähtiin tärkeänä strategisena välineenä metsäsektorin sopeutumistoimien ohjaamisessa. Haastateltavien mukaan uusien tietotuotteiden käyttöönottoon vaikuttavat etenkin niiden ajantasaisuus, saatavuus ja hinta. Vaikka tietotuotteiden haluttiin lähtökohtaisesti olevan ilmaisia, niitä jatkokehittämällä myös kaupallistamista pidettiin mahdollisena. Metsänomistajien maksuhalukkuutta voisi nostaa esimerkiksi palvelu, joka hälyttäisi lumi- tai tuulituhoa aiheuttavista olosuhteista, laskisi tuhoennusteen ja tarjoaisi tiedon todennäköisimmistä tuhon sijaintipaikoista. Haastattelujen tulokset on tiivistetty PTT policy briefiin, joka on luettavissa osoitteessa www.ptt.fi. Kattavammin tuloksia julkaistaan hankkeen loppuraportissa, joka ilmestyy loppuvuodesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

76 KONEURAKOINTI

O lemme

alOittaneet

K Omatsu F Orest - metsätyöKOneiden

sOpimusKOrjaamOna

t urun

seudulla .

O saamisemme

ja

tinKimätön palveluasenteemme maanraKennuKsen ja maatalOuden KOneiden parissa vuOsien ajalta On perusta , jOlle raKennamme palvelumme myös teille .

H uOllOt ,

KOrjauKset , varaOsat ja KaiKKi taKuuasiat

-

seKä Kentällä että KOrjaamOlla .

Janne Märkälä aloittaa Metsäkonepalvelu Oy:n toimitusjohtana 1.8.2020 alkaen. Metsäkonepalveluun hän siirtyy John Deere Forestry Oy:n myyntijohtajan tehtävistä.

Janne Märkälästä Metsäkonepalvelu Oy:n uusi toimitusjohtaja

v äHäKOrventie 13, 21250 m asKu 0400 - 320 484 HuOltO @ atula . Fi

M

etsäkonepalvelu Oy:n hallitus on kutsunut KTM Janne Märkälän yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2020 alkaen. Hän seuraa tehtävässä eläköityvää nykyistä toimitusjohtajaa Timo Tolppaa. Timo Tolppa jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi

Aiemmalla työurallaan Märkälä on toiminut paperi- ja metsäkoneiden myynnin parissa, useissa eri tehtävissä. Metsäkonepalveluun hän siirtyy John Deere Forestry Oy:n myyntijohtajan tehtävistä. Toimitusjohtajan tehtävässään hän toimii koko Metsäkonepalvelu-konsernin johtajana ja raportoi yhtiön hallitukselle. Hänen toimipaikkansa on Hämeenlinna. - Toivotamme Jannen tervetulleeksi yhtiöön. Hänellä on vahvaa kokemusta liike-elämästä ja laaja-alaista näkemystä toimialastamme. Hän sopii hyvin johtamaan strategiaamme ja kehittämään liiketoimintaamme sekä Suomessa, että Ruotsissa, kertoo Mkp:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Itkonen. - Tarjous tuli yllättäen mutta innostuin välittömästi vastuullisesta tehtävästä oman alansa johtavassa ja erittäin hyvämaineisessa yhtiössä. MKP on puunkorjuualalla monella tapaa edelläkävijä ja odotan suurella mielenkiinnolla yhteistyötä MKP:n asiakkaiden ja uusien työtovereiden kanssa, Janne Märkälä kertoo. Metsäkonepalvelu tiedottaa myöhemmin asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan tarkemmin toimitusjohtajan vaihdoksesta sekä mahdollisista muista organisaatiomuutoksista.

Metsäkonepalvelu -konserni

Konsernin muodostavat emoyhtiön Metsäkonepalvelu Oy sekä tytäryhtiöt MKP Sverige (Swe) ja Kone-Yijälä Oy (Fin). Konsernin toiminta-ajatus on vahvistaa asiakkaidensa puunhankintaketjua tarjoamalla vahvaa kumppanuutta ja laadukkaita puunkorjuupalveluita. Palvelun takeena ovat osaava henkilöstö ja alan viimeisin teknologia. Emoyhtiö on perustettu vuonna 1970. Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. Yhtiön toimiala on puunkorjuu. Konsernin liikevaihto on n. 30 milj. euroa. Konserni työllistää 170 metsäalan ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on yli 100 metsätyökonetta Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin asiakkaina on metsä- ja sahateollisuuden puunhankintayhtiöitä, muita puunhankintayhtiöitä, metsäpalveluyrityksiä ja metsänomistajayhteisöjä. Hallituksen puheenjohtaja Vesa Itkonen. Toimitusjohtaja 1.8 saakka Timo Tolppa. Toimitusjohtaja 1.8 alkaen Janne Märkälä. MKP Sverige Ab on Metsäkonepalvelu Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Yrityksen kotipaikka on Eksjö, Swe. Yritys vastaa konsernin Ruotsin liiketoiminnasta. Yrityksen toimitusjohtaja on Mattias Ringström. Kone-Yijälä Oy on Metsäkonepalvelu Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Yrityksen kotipaikka on Jämsä, Fin. Yritys vastaa konsernin liiketoiminnasta Keski-Suomessa. Yrityksen toimitusjohtaja on Teemu Tolppa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 77

Uusi John Deere H212 harvesteripää - tehoa harvennushakkuisiin

U

usi John Deere H212 harvesteripää on suunniteltu erityisesti harvennushakkuille. Harvesteripään ulkomitat tekevät siitä erittäin ketterän liikuteltavan tiheälläkin harvennuksella.

Karsinta on optimoitu erityisesti pienemmille puille mahdollistaen erittäin korkealaatuisen karsintajäljen. Sahan sijainti sekä suuri sahan katkaisunopeus lisäävät tuottavuutta ja minimoivat katkaisuhalkeamien syntymisen. Voimaa ja syöttönopeutta löytyy tarvittaessa myös isommille puille. H212 harvesteripää on saatavana John Deere 1070G ja 1170G -harvestereihin. H212 harvesteripään kapean rungon ansiosta näkyvyys puulle on erinomainen. Harvesteripää on kapea myös syöttörullat avattuna tehden työskentelystä helppoa jopa erittäin tiheissä harvennusmetsissä. Pitkät karsimaterät mahdollistavat helpon puuhun tartunnan. Terien muotoilu ja syöttörullien sijainti rungon alaosassa antavat erinomaisen otteen puuhun. Harvesteripään päivittäinen huolto vaatii entistä vähemmän aikaa. Päivittäishuolto on keski-

tetty helposti yhteen pisteeseen harvesteripää pystyyn nostettuna.

Erinomaiset joukkokäsittelyominaisuudet

H212-harvesteripään runko, tiltti, syöttörullien varret sekä terien muotoilu tehostavat joukkokäsittelyä. Harvesteripään korkea runko antaa tukea puunipulle ja pitkät karsimaterät helpottavat puihin tarttumista. Rungon alaosaan sijoitettujen syöttörullien tiukka pito tekee runkonipun siirtämisestä pystyasennossa helppoa jopa tiheässä metsässä.

osalta. John Deere -harvesteripäät ovat tunnettuja tuottavuudestaan, luotettavuudestaan ja mittaustarkkuudestaan. Tehokkaat John Deere -harvesteripäät ovat ensiluokkaisia työkaluja, jotka vastaavat alan tiukkoihin laatuvaatimuksiin kaikissa työskentelyolosuhteissa. Harvesteripäiden testaus kuuluu John Deeren tuotetestausprossiin. Jokaista harvesteripäämallia on testattu kenttäolosuhteissa useiden tuhansien tuntien ajan ennen sarjatuotannon aloitusta. John Deere -harvesteripäät suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.

Uudet SuperCut 100S sahalaitteet

Kevään 2020 aikana kaikkiin John Deere harvesteripäihin vaihtuu uusi SuperCut 100S sahalaite. Sahalaitteen uuden sukupolven ketjunkiristinyksikkö, automaattinen ketjunkiristys ja mekaaninen laipan lukinta tekevät siitä entistäkin tehokkaamman ja käyttövarmemman. Parannettu ketjun vapautus helpottaa sahaketjun vaihtoa. Uusi sahalaite mahdollistaa myös laajemman valikoiman sahamoottorien sekä sahalaippojen

Uuden H212 harvesteripään tekniset tiedot: optimi työskentelyalue 100-250 mm, syöttörullien maksimiavauma 440 mm, syöttövoima 20 kN, suurin syöttönopeus 5,4 m/s, paino rotaattorilla ja linkillä 850 kg.

John Deere tuo uuden standardin mukaiset ikkunat harvestereihin ja kuormatraktoreihin

Moottoriongelmia työkoneessa...? Ota yhteyttä!

U

usi ISO 21876 standardi tulee voimaan vuoden 2020 lopussa, viimeistään alkuvuodesta 2021. John Deere -metsäkoneisiin uudet ikkunat tulevat vakiona jo maaliskuusta 2020 alkaen.

Uudet RENCRAFT® Super Hard Coat (ECE 43R LEVEL L) -polykarbonaatti-ikkunat ovat aiemmin käytettyjä ikkunoita kestävämmät. Uudet ikkunat kestävät paremmin ulkoista kulutusta. Ikkunan naarmuuntumiskestävyys sekä kemikaalien ja pesunesteiden sietokyky on huomattavasti parempi. Kääntyvän ohjaamon etuikkuna ja kuormatraktorin kiinteässä ohjaamossa takaikkuna ovat lisäksi nyt lähes 50 % paksummat aikaisempaan verrattuna. Myös kiinteän ohjaamon etuikkuna on aikaisempaa paksumpi. Paksumpi materiaali parantaa äänieristystä. Ohjaamosta tulee nyt entistäkin hiljaisempi työskentely-ympäristö. Uusien ikkunoiden optinen laatu on ensiluokkainen. Uudenlainen kestävä pinnoite syntyy jo valmistusprosessin aikana, eikä erillistä, pieniäkään vääristymiä aiheuttavaa pinnoitetta tarvita. Uudet kestävämmät ikkunat tulevat vakioksi kaikkiin John Deere -metsäkoneisiin maaliskuusta 2020 alkaen. Ikkunamateriaalin vaihdolla ei ole kustannusvaikutusta asiakkaalle. Ikkunat voidaan

Uudet kestävämmät ikkunat tulevat vakioksi kaikkiin John Deere -metsäkoneisiin maaliskuusta 2020 alkaen.

myös jälkiasentaa kaikkiin uusimman mallin kääntyviin ja vakaaviin sekä kiinteisiin ohjaamoihin. - Uuden ikkunan optiikka on selvästi parempi ja lisänä saatiin ohjaamoista vielä entistäkin hiljaisempia. Valmistustekniikan mahdollistama uudenlainen pinnoitus ja sen tuoma kulutuskestävyys on myös merkittävä parannus aiempaan, kertoo markkinointipäällikkö Sami Kulmala.

www.turbolaskenta.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

78 KONEURAKOINTI

”Vaativaa osaamista vaativiin olosuhteisiin”

Onko metsäkoneessasi liian vanha käyttöjärjestelmä...? Asennamme Toughbookit Windows 10 käyttöjärjestelmällä ja metsäyhtiön ohjelmistolla toimimaan vanhan mittalaitteen tueksi - koneet keskustelevat keskenään sisäverkossa KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY myös Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 e nyt m m ! Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * Palvele käsin eelta r e p facebook.com/viestilaitehuolto Tam

www.vlh.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 39

YRITYSJULKAISUT AMMATTITAIDOLLA www.daftrucks.fi

PONSSE NEWS 2015

TUOTTAVAN PUUNKORJUUN KÄRJESSÄ

Ajankohtaista | Uutuuksia |

NEWSletter

www.daftrucks.fi

NEWSletter

CT FINLAND OY:n UUTISLEHTI 1/2012

HYDORING OY 30-v. JUHLAJULKAISU 2017

www.daftrucks.fi

1

hyötyajoa 2016

Suomi

RealMachinery Oy:n asiakaslehti

We keep it running

Örumin asiakaslehti

04

Kolme vahvaa toimialaa

18

Hydraulipumppujen merkkihuoltoa takuulla

Vantaan tuotanto alan suurin Suomessa NAUTINNOLLISEMPAA 10

TYÖNTEKOA 04

6

Jämsä 1.9.-3.9. Osasto 426 ja 428

PONSSE JUHLI 45-VUOTISTA TAIVALTAAN

14

NUORUUDEN INNOLLA PONSSEN OHJAIMISSA

39

s.16

LAPSUUDEN UNELMA -AMMATISSA

2/2017

KOKO MAAN KATTAVAA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

DAF XF-sarja:

Ammattilaisen valinta Lappeenrannan Kuljetus Oy MS-Truck Oy palvelee - 60 vuotta DAFfilla Satakunnan alueella sivu 3

CT Finland Oy:n Uutislehti 1/2012

sivu 5

Tampereen myyntipiste uusiin tiloihin sivu 6 1

1

Parker 100 vuotta

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään

Juhlajulkaisu

A Weckman Oy uusiin, mutta tuttuihin käsiin Genius CAB ensiesiteltiin Baumassa Komatsu-metsäkoneuutuudet

Pyydä nyt tarjous oman yrityksesi tai seurasi asiakaslehdestä: taneli.jokela@ammattilehti.fi / 050 3208 174

ammattilehti.fi

Doosan sopii kaikkiin töihin 1

Rakentamisen työkalut

HUOMIO URHEILUSEURAT! Good Company

SB

Since 2003

MAGAZINE

4/2017

Tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla yritysten asiakaslehdet sekä juhlajulkaisut. Tarjoamme projektit myös ns. avaimet käteen -paketteina, joka sisältää kaiken sisällöstä ulkoasuun, kuviin ja artikkeleihin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinun tarpeisiisi sopiva paketti!

Palvelut saman katon alle

VPS yhteistyömedia • VPS samarbetsmedia

Salibandyn erikoislehti vuodesta 2003

2/2017

Champions Cup´17 -

vps match magazine

SPV KOHTAA MAAILMAN HUIPUT SEINÄJOELLA

20/2017

Veli Lammen ympyrä sulkeutui siellä missä AMMATTILAISURA ALKOI

13 Ricardo Duarte tar med sig mångsidigt kunnande till VPS TRÄNARSTAB

VPS - hifk

Markus Jürgenson

pe/fre 29.9.2017 klo/kl. 18.30 / ELISA STADION

TO 5.10. 18:30

26

KUPARISAARI HIFK, HELSINKI

vepsu.fi

06 AIKA JÄLKEEN PULKKISEN

18 BLUE FOX - NUORUUDEN INNOLLA

28 KAUSIENNAKOT

Teemme myös mainos- sekä lehtitöitä eri urheiluseuroille kuten mm. jääkiekon Liigaseura Vaasan Sportille, jalkapallon Veikkausliigajoukkue VPS:lle sekä salibandy- ja golfseuroille/kentille.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 79

Ponssen hallituksen puheenjohtaja vaihtui - Marko Mattila yhtiön johtoryhmään

P

onsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vaihtui. Ponssen hallitus valitsi 27.5.2020 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Jarmo Vidgrénin (44). Vuodesta 2010 yhtiön hallituksen puheenjohtajana toiminut Juha Vidgrén (49) jatkaa hallituksen jäsenenä. Samalla Marko Mattila nousee yhtiön johtoryhmään.

- Olen toiminut yhtiömme hallituksen puheenjohtajana kymmenen vuoden ajan, ja nyt on hyvä aika saada uutta vetovoimaa hallitustyöskentelyyn. Jarmon pitkä kokemus vuodesta 1997 alkaen erilaisissa Ponssen asiakasrajapinnan tehtävissä vahvistaa hallitustyöskentelyä. Tulen itse jatkamaan yhtiössä hallituksen jäsenenä ja päivittäisissä henkilöstö- ja yhteiskuntasuhteiden tehtävissä kuten tähänkin saakka, Ponssen hallituksen jäsen Juha Vidgrén kertoo. Jarmo Vidgrén valittiin Ponsse Oyj:n hallitukseen 27.5. järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hän siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi myynti- ja markkinointijohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävästä jossa hän on vastannut Ponssen globaalista myynnistä ja jälkimarkkinoinnista vuodesta 2008 alkaen. Muutoksen myötä yhtiön hallituksen kokoonpanossa ovat mukana kaikki perheyhtiön pääomistajat, Ponssen perustajan Einari Vidgrénin neljä poikaa. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Mammu Kaario. - Ponssella hallituksen puheenjohtaja on perinteisesti toi-

da:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut aluejohtajana vastuualueenaan Pohjois-Amerikan jälleenmyyntiverkosto, Baltian maat ja Chile. Marko Mattila tulee vastaamaan Ponsse Oyj:n myynnistä, markkinoinnista ja huollosta koko Ponsse-verkostossa. Jälleenmyyntiverkoston osalta Mattilan vastuualueella ovat Ponssen tytäryhtiöiden alaisuudessa toimivat jälleenmyyjät.Mattilan sijaintipaikka on Jyväskylä ja hän raportoi Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummelalle.

Juha Vidgrén (oik.) toimi Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtajana 10 vuoden ajan. Uusi hallituksen puheenjohtaja on Jarmo Vidgrén, joka aiemmin toimi myynti- ja markkinointijohtajana ja varatoimitusjohtajana.

minut lähellä operatiivista johtoa ja korostanut yhtiön asiakaslähtöisyyttä. Muutoksilla terävöitämme toimintaamme ja selkeytämme organisaation ja pääomis-

tajaperheen roolituksia, kertoo Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön varatoimitusjohtajan tehtävät siirtyvät talousjohtaja

Myynti- ja markkinointijohtajan tehtävän otti vastaan alkaen metsätalousinsinööri, MBA Marko Mattila (46) - pitkän linjan Ponsselainen.

Petri Härköselle.

Marko Mattila johtoryhmään

Jarmo Vidgrénin aiemman tehtävän myynti- ja markkinointijohtajana otti vastaan 1.6. alkaen metsätalousinsinööri, MBA Marko Mattila (46). Samalla Marko Mattila aloittaa Ponsse Oyj:n johtoryhmän jäsenenä. Marko Mattilalla on laaja kokemus Ponssen palveluverkoston toiminnasta ja kehittämisestä. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä Ponssen jälleenmyyntiverkoston kehityksen johdosta. Mattila on toiminut Ponsse Oyj:n palveluksessa vuodesta 2007 alkaen lisäksi Ponssen Yhdysvaltojen tytäryhtiön Ponsse North America Inc:n sekä Brasilian tytäryhtiön Ponsse Latin America Lt-

Jussi Hentunen toimii jatkossa jälleenmyyntiverkoston kehityksen johdossa.

Jussi Hentunen jälleenmyyntiverkoston kehityksen johtoon

Marko Mattilan nykyisessä tehtävässä jälleenmyyntiverkoston kehityksen johdossa aloitti 1. kesäkuuta 2020 Jussi Hentunen (37), joka siirtyi uuteen tehtäväänsä vaihtokoneliiketoiminnasta vastaavan johtajan paikalta. Hentunen on toiminut Ponssella erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja vaihtokoneliiketoiminnan tehtävissä vuodesta 2004 alkaen. Jussi Hentusen sijaintipaikka on Vieremä ja hän raportoi myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle.

PONSSE Managerin uusi versio parantaa koneketjun tuottavuusraportointia

P

ONSSE Manager 1.7 tuo järjestelmän ole massa olevien huip- puominaisuuksien rinnalle asiakkaiden toivoman kuormatraktoreiden tuotantoraportoinnin. Uutena palveluna PONSSE Manager näyttää tekoalueen edistymistä graafisella kuvaajalla, jossa näkyvät sekä harvestereiden että kuormatraktoreiden tuotanto verrattuna tekoalueen kokonaisarviomäärään. PONSSE Manager kuormaustodistuksella näkyy tekoalueen tunnistetiedot ja lähikuljetukset varastopaikoittain, sekä summatietona että kuljettajittain eriteltynä. Tulostettavalla kuormaustodistuksella näkyy myös jokaisen kuorman määrä, toimitettu tavaralaji sekä ajettu matka. - Kuormatraktorin tuotantomäärät päivittyvät PONSSE Managerin raportointiin, kun kuormatraktorissa on käytössä

PONSSE Managerin avulla metsäkoneyrittäjä pystyy tehostamaan toimintaansa ja parantamaan tuottavuutta reaaliaikaisen kenttäoperaatioiden seurannan ansiosta.

yhteensopiva PONSSE Load Optimizer -kuormainvaaka tai kuljettajan Opti4G kuormatiedot -ominaisuus, jonka avulla kuljettaja kirjaa tienvarteen ajamansa toimitukset Opti4G-järjestelmään. Näillä ominaisuuksilla

päästään koneketjun raportoinnissa kokonaan uudelle tasolle ja parannetaan näkyvyyttä puunkorjuun kokonaistuotokseen, kertoo Juho Leskinen, tuoteryhmäpäällikkö, tietojärjestelmät ja digitalisaatio.

PONSSE Parts Online varaosien tilausjärjestelmä löytyy Managerin päävalikosta.

Jatkuvasti kehittyvä tiedonhallintajärjestelmä Metsäkoneyrittäjä tarvitsee

toimintojensa tueksi luotettavan kumppanin kehittämään palveluja, jotka aidosti edistävät asiakkaan liiketoimintaa. PONSSE Manager on nykyaikainen metsäkoneiden seuranta- ja tiedonsiirtojärjestelmä, jonka kautta metsäkoneyrittäjä voi nähdä muun muassa koneiden sijainnin, tuottavuusluvut ja polttoaineenkulutuksen. PONSSE Managerin avulla yrittäjä pystyy tehostamaan toimintaansa ja parantamaan tuottavuutta reaaliaikaisen kenttäoperaatioiden seurannan ansiosta. Managerilla yrittäjä voi seurata leimikoiden edistymistä, suunnitella ja hallita koneiden siirtoja, seurata koneiden tuotosmääriä tavaralajeittain sekä tulostaa mittaustodistuksia. Lisäksi Manager kertoo yrittäjälle koneiden huollontarpeen ja kuljettajan tekemät huoltoon liittyvät muistiinpanot.


80 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAGGIS-LENKKI NYT VAKIONA

PATENTTIA HAETTU

I P S M Y E Y R V PA ESTÄ K JA A J E

ÄN

MM E H Ä

V

i

nkk

s-le

gi Hag

KK

SO SEI

A

TOJ L O HU

i

nkk

C-le

EDUT Vähentynyt pintapaine Maksimaalinen kosketuspinta C-lenkin suoja ennenaikaiselta kulumiselta Vähemmän telojen kiristämisen ja säätämisen aiheuttamia seisokkeja Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen Kosketuspintojen samat halkaisijat Vähäisempi kuluminen

www.clarktracks.fi Nordic Traction Oy, Loimaa | info@clarktracks.fi | 0207 927 511


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 81

Ponsselle uusi jälleenmyyjä Etelä-Afrikassa Hukkaatko kallista moton työaikaa lipsuvilla rullilla tai katkeilevatko latvat motosi kouraan?

Kiesitech Weld-S -syöttörullat

P

onssen Etelä-Afrikan jälleenmyyjänä tulee 2. kesäkuuta 2020 alkaen toimimaan M.T.S. Parts CC. Yhtiö aloittaa Ponssen virallisena jälleenmyyjänä ja vastaa PONSSE -metsäkoneiden myynnistä, huollosta ja varaosapalveluista Etelä- Afrikassa. Ponssen palveluista tällä hetkellä vastaava Green Projects jatkaa Ponssen jälleenmyyjänä 1. kesäkuuta 2020 saakka. Muutoksella pyritään vahvistamaan Ponssen jälkimarkkinoinpalveluita EteläAfrikassa. M.T.S. Parts CC. tarjoaa kattavat huoltopalvelut ja heillä on vahva osaaminen sekä PONSSE-metsäkoneista että yhteistyöstä metsäalan toimijoiden kanssa. M.T.S. Parts on toiminut Ponssen sopimushuoltajana Mpumalangan provinssissa vuodesta 2014 lähtien. - M.T.S. Parts CC. on valittu edustamaan Ponssea luotettavan maineensa ja asiakaslähtöisyytensä ansiosta. Se pystyy tarjoamaan PONSSE-asiakkaille vahvan tuen sekä myynnissä että huoltopalveluissa. Vahva asiakastuki on aina ollut Ponsselle ensiarvoisen tärkeää ja se on ollut

myös M.T.S.:n menestyksen takana. Huoltokeskusten lisäksi yhtiöllä on käytössään hyvin varusteltuja huoltoautoja kenttähuoltoja varten, kertoo Ponsse Oyj:n ja M.T.S:n välisestä yhteistyöstä vastaava aluejohtaja Janne Tarvainen. M.T.S. Parts CC:lla on laaja palvelutarjonta metsä-, maatalous- että kaivosalan toimijoille pienistä suuriin yrityksiin ja kunnallisiin toimijoihin. Yhtiön kotipaikka on Nelspruit Mpumalangassa. - Päätavoitteemme on aina ollut asiakkaidemme menestyminen. Haluamme tarjota heille parasta mahdollista palvelua. Yhdessä Ponssen kanssa meillä on selkeä tavoite olla alan luotettavin kumppani ja täyttää asiakaslupauksemme olla Metsäkoneyrittäjän paras ystävä. Näihin periaatteisiin tukeutuen olemme saavuttaneet hyvän markkinaosuuden toimintaalueillamme. M.T.S. on perustettu vuonna 2005 ja olemme toimineet tuotemerkkien kuten Dezzi Equipment, Matriarch Equipment ja Bell Equipmentin tukena. Nyt teemme yhteistyötä maailman parhaan metsäkonemerkin kanssa, sanoo M.T.S. Parts CC:n johtaja Chris Odendaal.

• •

UUSIA MALLEJA!

Vie motosi tehokkuus uudelle tasolle Kiesitech-syöttörullilla Erinomainen pito puuhun niin eteen kuin taaksepäinkin syötettäessä

Mallisto laajentunut. Katso saatavuus nettisivuiltamme! Oletko kyllästynyt sitomaan lastisi vanteilla?

CB ja CB+ kuormankiristimet Kiesitech kuormankiristimet • Helppokäyttöiset säästävät työaikaa ja lisäävät turvallisuutta. tai jäätyneitä vanttiruuveja • Ei enää takkuilevia Ajan säästö vanteilla sitomiseen • verrattuna 75%. on varmasti kuormansidontasi • Kiristin vahvin lenkki www.kiesitech.fi

Kiesitech Oy www.kiesitech.fi

+358 40 548 8231 antero@kiesitech.fi

Ponsselta uusi tehokas harvesteripää eukalyptuspuun käsittelyyn

P

sahalaipan sijainnin mukaan sekä takaavat nopean katkonnan. - PONSSE-harvesteripäät on rakennettu vastaamaan kaikkein rankimpien olosuhteiden vaatimuksia. Niille on tunnusomaista yksinkertainen ja vahva rakenne, joka mahdollistaa harvesteripäiden käytön eri korjuuolosuhteissa harvestereista tela-alustaisiin ratkaisuihin. Kaikki PONSSE -harvesteripäät valmistetaan ja suunnitellaan Ponssen tehtaalla Vieremällä. Suunnittelu on kokonaisvaltaista kattaen mekaanisten osien lisäksi elektronisen ohjausjärjestelmän, ohjainlaitteet ja ohjelmistot. Valmistus on pitkälle automatisoitua korkean laadun ja mittatarkkuuden takaamiseksi. Kestävät letkutukset ja karsimaterät ovat tärkeä osa malliston luotettavuutta, sanoo Loponen.

onsse tuo markkinoille täysin uudenlaisen kuorivan PONSSE H8HD Euca -harvesteripään eukalyptustyömaille. Uusi tehokas harvesteripää on kehitetty asiakkaiden tarpeita kuunnellen ja se vahvistaa entisestään Ponssen strategiaa olla johtava valmistaja maailmassa myös harvesteripäiden osalta.

- Uusi harvesteripää on suunniteltu soveltuvaksi omista koneistamme PONSSE Bear -harvesterille, mutta se sopii erityisen hyvin tela-alustaisiin peruskoneisiin. PONSSE H8HD Euca on suunniteltu erityisesti metsiin, missä eukalyptusrunkojen läpimitta voi olla jopa 50 cm. Uuden harvesteripään kuorintaterien ja syöttörullien geometrian ansiosta H8HD Euca suoriutuu hyvin sekä suuri- että pienikokoisten runkojen kuorinnasta ja käsittelystä. Uuden harvesteripään runko noudattaa Ponssen vankkaa Heavy Duty-rakennetta, tarkoittaen, että se on suunniteltu kestämään tela-alustaisen koneen kovat vaatimukset, kertoo harvesteripäiden tuotepääl-

PONSSE H8HD Euca -harvesteripää on optimoitu kuorimaan. Syöttörullat ja kuorintaterät takaavat laadukkaan kuorintatuloksen heti ensimmäisen syötön aikana.

likkö Janne Loponen. PONSSE H8HD Euca -harvesteripää on optimoitu kuorimaan. Syöttörullat ja kuorintate-

rät takaavat laadukkaan kuorintatuloksen heti ensimmäisen syötön aikana. Vahva runko ja jämäkkä riipukekaari antavat

harvesteripäälle kuorintatyössä tarvittavan kestävyyden. Automaattiset ominaisuudet ohjaavat sahan liikettä puun halkaisijan ja


82 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Saksaan konetta ajamaan?

FinnHarvest tarjoaa erittäin mielenkiintoisen työmahdollisuuden motivoituneille metsäkoneenkuljettajille Saksassa.

F

innHarvest on täyden palvelun puunkorjuuyritys, joka tuottaa huomattavaa lisäarvoa metsäyhtiöille sekä metsänomistajille vuodesta 1969 lähtien. Suomessa tapahtuvan puunkorjuun lisäksi tämä kuluva vuosituhat on operoitu myös Keski-Euroopassa. Yhdessä tekemisen tahdolla ja suurella sydämellä toimiva FinnHarvest hakee nyt kovan luokan metsäammattilaisia suomalaiseen tiimiin Saksan upeisiin metsiin. Kahdeksan Piirosen veljeksen FinnHarvest Oy on kasvanut yhdeksi Suomen merkittävimmistä metsäkoneyrityksistä. Yrityksen juuret ovat syvällä Savossa, Heinävedellä Palokin kylällä, jossa Piirosten suku on harjoittanut pajatoimintaa jo 1890-luvulta lähtien. Seppä- ja pajatoiminnan hiipuessa 1960 ja -70 lukujen taitteessa, alkoi Piirosten tarina metsäkoneurakoitsijana, kun veljesten isä, Sulo Piironen perusti pienen Palokin Puunsiirto -yrityksen. Koulu oli kovaa aikanaan Aleksis Kiven seitsemälle veljekselle, ja niin se oli Piirosen veljeksillekin. Työnteko ja yrittäjän veri vetivät koneiden pariin ja metsään jopa kesken koulu-

Manuel Schmid (vas.) vastaa FinnHarvestin Keski-Euroopan operoinnista. Aki Sutinen kävi työkeikalla ajamassa konetta ja oli toimintaan oikein tyytyväinen: - Lähden mielelläni tänne uudelleen!

päivän. Eikä helppo ole ollut yrityselämän koulukaan. Vanhimpien veljesten otettua yrityksen vetovastuun iski 90-luvun lama, isoin asiakas päätti lopettaa toimintansa ja valuuttaluottojen korot huitelivat yli 15 prosentissa. Silloin opittiin myös yrittäjyyden perusteista paljon ja

niillä opeilla yritystä on luotsattu tähän päivään asti. Tärkeimpinä näistä opeista nousevat esille rehellisyys, nöyryys, toisen arvostaminen  ja tinkimätön asenne työntekoon.

Kansainvälinen kehittyvä perheyritys

Kansainvälistyminen alkusy-

säys ja -rysäys tuli yllättäen eteen, kun suuret myrskyt myllersivät Keski-Euroopan metsissä. Osa veljeksistä lähti koneineen Saksaan vuonna 2000. Tällöin perustettiin FinnHarvest Oy. Samoihin aikoihin, vuonna 2001, yrityksen toimipaikka siirtyi Heinävedeltä Kuopioon, josta toiminta jatkui Suomen

savotoiden lisäksi Ruotsissa ja Keski-Euroopassa. Tällä vuosituhannella katse on kantanut ennakkoluulottomasti kohti tulevaisuuden metsäteollisuuden näkymiä. FinnHarvest Oy:lla on nykyään noin 65 työntekijää jotka operoivat reilulla kolmellakymmenellä Ponsse metsäkoneella sekä useita kumppanuusyrittäjiä. Vuotuinen korjuumäärä on noin 800 000 kuutiota. Tavoitteena on edelleen kasvattaa toimintaa. Veljekset Pasi, Oskari, Timo, Esa, Jarkko, Ossi, Eino ja Otto ovat kaikki löytäneet ja ottaneet oman oksansa yrityksessä. Nämä oksat ovat tiukasti kiinni yrityksen rungossa. Juuret ovat rautaisessa ammattitaidossa, jonka päälle on kasvatettu yhteisiksi arvoiksi usko omaan osaamiseen, positiivisuus, rehellisyys, voittava joukkuehenki sekä kunnioitus niin asiakkaita ja metsänomistajia kuin omia työntekijöitä kohtaan. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan -viisaus ei ole menettänyt merkitystään.

Saksaan metsäkonetta ajamaan?

FinnHarvest tarjoaa erittäin mielenkiintoisen työmahdollisuuden motivoituneille metsäkoneenkuljettajille Saksassa, jotka haluavat kansainvälistä työkokemusta hyvässä porukassa turval-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 83

SUOMEN MONIPUOLISIN MOOTTORIJA AGGREGAATTIKAUPPA tuo markkinoille korkealaatuisen ja erittäin kilpailukykyisen aggregaattisarjan ammattilaisille.

Tällä hetkellä FinnHarvest operoi Keski-Saksassa kymmenellä Ponsse metsäkoneella joilla hakataan aukkoa ja kirjanpainajatoukkapuuta.

Tapigenset (Kubota ) 11 kVA kotelossa................................ 5 700 € Tapigenset (Kubota) 18 kVA kotelossa................................. 6 900 € Tapigenset (Yanmar) 22 kVA kotelossa ............................... 7 100 € Tapigenset (FPT Iveco) 30 kVA kotelossa ............................ 8 900 € Tapigenset (FPT Iveco) 40 kVA kotelossa ............................ 9 700 € Tapigenset (FPT Iveco) 60 kVA kotelossa ......................... 11 400 € Tapigenset (FPT Iveco) 80 kVA kotelossa ......................... 11 900 € Tapigenset (FPT Iveco) 110 kVA kotelossa ....................... 13 600 € Tapigenset (FPT Iveco) 150 kVA kotelossa ....................... 17 400 € Tapigenset (FPT Iveco) 200 kVA kotelossa ....................... 21 600 € Tapigenset (Doosan) 225 kVA kotelossa .......................... 23 800 € Tapigenset (Doosan) 300 kVA kotelossa .......................... 29 500 € Tapigenset (FPT Iveco) 500 kVA kotelossa ....................... 46 300 € Tapigenset (Doosan) 740 kVA kotelossa .......................... 68 800 € Toimitamme myös yllä mainittuja aggregaatteja ilman koteloa, trailerille tai merikonttiin asennettuna. Useimmat aggregaatit voimme toimittaa suoraan varastosta. Hinnat ALV 0%. Myös leasing ja vuokraus mahdollista. Kysy lisää varusteluvaihtoehdoista.

TAPIMER OY | Huhtimontie 2, 04200 Kerava p. 09 274 6530 | www.tapimer.fi

Työturvallisuus ja huolellisuus ovat ykkösasioita kaikessa tekemisessä.

- Meillä on Saksassa loistava porukka ja todella hyvä joukkuehenki, sanoo Eino Piironen.

lisesti ja samalla arvokasta oppia saaden. - Jos olet kiinnostunut lähtemään katsomaan maailmaa niin ota meihin ihmeessä yhteyttä. Olemme mukana tsemppaamassa sinua niin että pääset ajamaan metsäkonetta uudessa ympäristössä, mistä jää käteen palkan lisäksi kokemusta ja kavereita mistä on varmasti elämässä hyötyä. Majoitukset ovat hyvät, porukka aivan huippua, puu isoa ja kelitkin yleensä kohdillaan, sanoo FinnHarvestin Keski-Euroopan operoinnista vastaava Manuel Schmid. Tällä hetkellä FinnHarvest operoi Keski-Saksassa kymmenellä Ponsse metsäkoneella joilla hakataan aukkoa ja kirjanpainajatoukkapuuta. - Koneet ovat tuoreita ja ne pidetään huippuiskussa niin että

Saksan metsissä tehdään järeää puuta; metsäkoneiden lisäksi savotoilla tarvitaan ammattitaitoisia metsureita.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä FinnHarvestin koneet ovat tuoreita ja ne pidetään huippuiskussa niin että ammattikuljettajat saavat niistä parhaan tehon irti.

ammattikuljettajat saavat niistä parhaan tehon irti samalla kun työskentely on mieluisaa, ilmoittaa Schmid.

Lisätietoja: Manuel Schmid Puh. +358 44 980 82 30 manuel.schmid@finnharvest.fi


84 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Photo by: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry Journal

Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Kärsämäkeläinen Seppätec aloittaa KESLA harvesterikourien huollon ja myynnin kotimaassa

M

ti viisi vuotta sitten ja viime kesänä hankki huoltohallin Kärsämäen keskustasta. Hyvin varusteltuun 300 neliömetrin korjaamohalliin sopii kaksikin konetta kerralla huoltoon. Seppätec Oy tekee myös harvesteri asennuksia kaivukoneisiin ja kuormatraktoreihin. - Viihdyn hyvin metsäkoneiden parissa, töitä tehdään hyvällä sykkeellä ja suurella sydämellä koneita huoltaen ja ihmisiä kuunnellen. Onhan hyvä että voi pirauttaa huoltoukolle joka ymmärtää yrittäjää metsäalalla, toteaa Juha Kyllönen.

aailman johtava alustakonevalmistuksesta riippuma- ton hakkuupäiden valmistaja Kesla Oyj laajentaa huolto- ja myyntipalveluiden kanavaansa Suomessa. Kärsämäkeläinen Seppätec Oy on aloittanut KESLA -hakkuupäiden valtuutettuna huolto- ja myyntipisteenä huhtikuun alusta alkaen. - Aiemmin hakkuupäiden myynti loppukäyttäjille sekä huolto- ja varaosapalvelut on hoidettu kotimaassa pääosin suoraan tehtaalta, sekä tietysti pitkäaikaisten oem-kumppaniemme kuten Sampo-Rosenlewin ja Prosilvan kautta. Konekannan jatkuvasti kasvaessa on samalla kasvanut tarve kehittää palveluverkostoa ja tuoda palveluita lähemmäksi asiakkaita. Seppätecin keskeinen sijainti Kärsämäellä sekä yrittäjä Juha Kyllösen todella vankka kokemus alalta ovat tekijöitä, joiden uskomme parantavan keskisen Suomen, Kainuun ja Pohjanmaan aluilla toimivien asiakkaidemme saamaa tuotetukea merkittävästi, toteaa Kesla Oyj:n puunkorjuulaitteet-liiketoiminnan johtaja Mika Tahvanainen.

Konekannan jatkuvasti kasvaessa Kesla kehittää hakkuupäiden palveluverkostoaan ja tuo palveluita lähemmäksi asiakkaita.

Kouran vaihtoa pohtiville asiakkaille Seppätec tarjoaa myynti-, asennus-, varaosa- ja huoltopalvelut kaikki samasta pisteestä, ja pystyy yhteistyökumppaniensa avulla etsimään ratkaisut myös vaihdokkeihin ja alustakoneisiin liittyviin tarpeisiin. Kokemusta Juha Kyllösellä on koneyrittäjänä jo 27 vuotta. Ala-

ikäisenä 17 vuotiaana vanhempiensa suostumuksella yrittäjäksi ryhtynyt Kyllönen on kouluttautunut yrittämisen ohella metsäkoneasentajaksi ja käynyt lukuisia muita koulutuksia. Veljensä ja hänen poikien jatkaessa metsäkoneyrittämistä, oli Juhan luonnollista aloittaa huoltoyrittäjänä. Seppätec Oy:n hän perus-

Seppätec Oy:n Kärsämäellä sijaitsevaan hyvin varusteltuun 300 neliömetrin korjaamohalliin sopii kaksikin konetta kerralla huoltoon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 85

KESLA 19RH-III ja 21RH-III

Harvennuskourien uusi sukupolvi

T

äysin uudet KESLA 19RH-III ja 21RH-III -harvesterikourat edustavat markkinoiden viimeisintä teknologiaa niin rakenteen, materiaalien kuin toiminnan osalta.

Uusilla malleilla Kesla vahvistaa asemaansa markkinoiden johtavana alustakoneriippumattona hakkuupäävalmistajana.

Modulaarisuus mahdollistaa optimoinnin erilaisiin olosuhteisiin

Uudet 19RH-III ja 21RH-III -mallit voidaan modulaarisen rakenteensa ansiosta optimoida helposti toimimaan hyvin erilaisissa olosuhteissa, eri puulajeilla ja erilaisissa alustakoneissa. - Strategiamme markkinoiden johtavana alustakoneriippumattomana hakkuupäävalmistajana ohjaa meitä kehittämään tuotteita niin, että ne toimivat optimaalisesti useimpien alustakoneiden hydraulijärjestelmien ja ohjausjärjestelmien kanssa, toteaa Kesla Oyj:n puunkorjuu-liiketoiminnan johtaja Mika Tahvanainen ja jatkaa: - Juuri tämä tekee Keslasta ylivertaisen kumppanin kaivinkoneharvestereiden rakentajille sekä niille harvesterivalmistajille, joiden tuotteistosta omat hakkuupäät puuttuvat.

Entistä järeämpi rakenne

Uutuusmallien runkomoduulit koneistetaan yhtenä kappaleena hitsauskokoonpanon jälkeen, ja kouran liikkuvissa osissa, kuten syöttörullien varsissa ja karsintaterissä käytetään paljon valuosia. Näin päästään rakenteiden mittatarkkuudessa uudelle tasolle, mikä entisestään jatkaa KESLA -kourien pitkäksi tunnettua rakenteellista kestoikää ja parantaa käyttöominaisuuksia. Rullanvarsien, karsintaterien ja tiltin nivelten akselit ja laakeroinnit vastaavat järeydeltään kilpailijoiden kokoluokkaa suurempia kouria, joten uusien kourien mekaaninen kestävyys on huipputasoa. Runkorakenteen ja hydrauliikan osalta uutuusmallit pohjautuvat pitkälti samoihin ratkaisuihin kuin KESLA-malliston järeän pään mallit 27 -30RH-II, jotka on todettu luotettaviksi ja kestäviksi työkoneiksi ympäri maailman. Tuloksena onkin koko- ja painoluokassaan markkinoiden todennäköisesti ainoa koura, joka kestää myös erittäin vaativassa eukalyptuksen ja akaasian kuorintakäytössä.

Kiitosta luotettavuudesta ja alhaisesta energiankulutuksesta Paitsi tehokkuudesta, uudet

KESLA 19RH-III on 3-teräinen, yhdellä takakarsimaterällä varustettu harvesterikoura, jonka lähtöpaino on 680 kg.

kouramallit ovat saaneet erityiskiitosta myös luotettavuudesta ja alhaisesta energiankulutuksesta. Luotettavuudessa avaintekijänä on uusi rakenne jonka ansiosta kouran sylinterit letkuineen on saatu suojattua erinomaisesti huollettavuuden kärsimättä. Energiankulutuksessa merkittäviä tekijöitä ovat avara hydrauliikka ja Keslan ainutlaatuinen progressiivinen rullageometria, jonka ansiosta puun syötön kitkat saadaan minimoitua.

Huolella testatut kourat

Koska tavoitteet nyt markki-

noille tuotujen kourien teho/ paino-suhteen osalta ovat olleet korkealla, on kourien nollasarjaa testattu poikkeuksellisen pitkään sekä plantaasikäytössä kuorinnassa trooppisilla alueilla että harvennushakkuilla kotimaassa, useissa eri tyyppisissä alustakoneissa. Mukana testauksessa on ollut myös markkinoiden merkittävimpiä plantaaseja hallinnoivia metsäyhtiöitä, jotka toteuttivat tarkkaa seurantaa testien aikana. KESLA 19RH-III on 3-teräinen, yhdellä takakarsimaterällä varustettu harvesterikoura, jonka

4-teräisen, kahdella takakarsimaterällä varustetun KESLA 21RH-III:n lähtöpaino on 720 kg.

lähtöpaino on 680 kg. Lyhyt kolmiteräinen malli on tehokas mutkaistenkin puiden käsittelyssä, ja soveltuu hiukan kevyemmän painonsa ansiosta alustakoneisiin, joissa kouran valinta on painokriittinen. 4-teräisen, kahdella takakarsimaterällä varustetun 21RH-III:n lähtöpaino on 720 kg. Neliteräinen malli on parhaimmillaan hieman järeämpien ja suorempien puiden käsittelyssä. Varustelut vaikuttavat luonnollisesti kokonaispainoon.

Molempien mallien syöttörullien maksimiaukeama on 42 cm ja suurin kertasahausläpimitta 54 cm. Kourat soveltuvat ensi- ja myöhempiin harvennuksiin sekä lyhytkiertoisten eukalyptus- ja akaasiaplantaasien puunkorjuuseen, kuorivana tai ilman kuorintaa. KESLA 19RH-III ja 21RH-III ensiesittely tapahtui huhtikuussa 2020. Uutuusmallien asiakastoimitukset alkavat kesän 2020 aikana.

Kesla tarjoaa ratkaisut valmistajille, joiden tuotteistosta omat hakkuupäät puuttuvat. Kuvassa Prosilva S3 harvesteri ja uusi KESLA 21RH-III.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

86 KONEURAKOINTI

Korjuun suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät kehittyvät, metsäkoneiden tietojärjestelmien on pysyttävä kehityksessä mukana.

Varhaisempien sukupolvien Komatsu-koneiden tietojärjestelmät päivittyvät kätevästi

P

C X20- ja PC X30 -keskusyksiköillä varustettujen Komatsu metsäkoneiden päivityskampanja alkoi 4.5.2020 ja jatkuu 31.3.2021 saakka.

Korjuun suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät kehittyvät, metsäkoneiden tietojärjestelmien on pysyttävä kehityksessä mukana. Kaikkein yleisin, WoodForce -palvelu, otettiin käyttöön kohta viisi vuotta sitten. Se on pitkä aika IT-teknologiassa jossa uusia kehityssukupolvia tulee markkinoille säännöllisesti. Puunkorjuun ohjausjärjestelmien metsäkoneen PC:lle sijoitettujen ohjelmien on kommunikoitava moitteettomasti metsäjärjestelmien rajapinnassa. Käyttöjärjestelmien osalta se edellyttää tiettyä sukupolvea nuorempia versioita, mikä johtaa laitteiden osalta siirtymiseen uudempaan teknologiaan. Sitä hetkeä nyt eletään.

Aikaa on reilu puolisen vuotta

Ensi vuoden alkupuolella aktiivisessa työmaakäytössä olevien, vanhempien Komatsujen, on oltava päivitettyinä tasolle, jossa nuoremmat koneet ovat olleet 2016-vuosimallista alkaen. Komatsu Forest Oy:n huolto-organisaatiolle tämä tarkoittaa työntäyteistä aikaa, onneksi oma väki ja huollon yhteistyöyritykset ovat jo nyt valmistautuneet työn aloittamiseen. Päivityksiä on jo tehty hyvää tahtia, joten

Koneyrittäjien kannalta päivitystyö sujuu joustavasti Komatsu metsäkoneisiin, koska homman hoitaa paikallinen huollon ammattilainen.

tiedetään, kuinka toimenpide pitää kätevimmin suorittaa.

Näin se tehdään

Komatsu PC X30 -keskusyksikkö Komatsu-koneiden PC X20- ja PC X30 -keskusyksiköt korvataan uudella PC X40:llä. Käytännössä päivityskampanja koskee koneita 2010-2016 -mallien välillä. Komatsu-koneiden automatiikan modulaarinen rakenne helpottaa päivityksen suorittamista, ja ennen kaikkea se pienentää kustannuksia. Modulaarisuuden ansiosta koko päivitystyö tarkoittaa ainoastaan nykyisen PC -keskusyksikön vaihtamista tämänhetkiseen PC X40:een. Tämän jälkeen jopa jo kymmenen vuotta palvellut Komatsu on automatiikkansakin puolesta

täysin kurantti laite nykyisille puunkorjuun markkinoille. Käyttäjälleen kone on uudella PC:llä varustettuna samanlainen kuin tähän saakka; työ voi lyhyen keskeytyksen jälkeen jatkua tuttuun tapaan. Päivittymisen lisäksi toimenpide tuo lisää ominaisuuksia, muun muassa mahdollisuuden MaxiVisioniin. Erillisen, 31.3.2021 saakka voimassa olevan kampanjan teknisestä toteutuksesta Komatsu Forest Oy:ssä vastaa Seppo Kontteli, toimenpiteen palveluratkaisu on Jari Tyrväisen käsialaa - Komatsu-koneiden automatiikan modulaarinen rakenne tekee päivityksestä yksinkertaisen, tähän asti palvellut PC sieltä istuimen takaa pois ja uusi tilalle. Vanhasta PC:stä kopioi-

la. Näin päästään jatkamaan virkeillä laitteilla. Tässä tilanteessa oli tärkeää välttää kaikki tilapäiset viritelmät. Tämä ratkaisu on pitkäikäinen, kertoo Seppo Kontteli - Korjuun ohjausjärjestelmien kehittyminen ja uuteen tilanteeseen reagointitarve on ollut tiedossa, olemme suunnitelleet PC -päivitystä hyvissä ajoin. Ratkaisu on valmis ja loppuun ajateltu. Koneyrittäjien kannalta päivitystyö sujuu joustavasti, koska homman hoitaa paikallinen huollon ammattilainen. Varmaan jotkut ihmettelevät toimenpiteen edullista kustannusta. Suurin syy on se, että laitekustannukset kohdistuvat ainoastaan yhteen eli PC:n keskusyksikköön, myös kampanjan volyymit painavat hintoja alaspäin. Oli syytä puristaa kampanjatarjouksesta kaikki ilma pois myös sen takia, ettei kenellekään tulisi mieleen etsiä jotain liian monimutkaista ja ominaisuuksiltaan kömpelöä ratkaisua, sanoo Jari Tyrväinen.

Tietojärjestelmäpäivityskampanja 4.5.2020 - 31.3.2021 Komatsu-koneiden automatiikan modulaarinen rakenne tekee päivityksestä yksinkertaisen.

daan koneen asetukset ja kontrollitiedot uudelle PC X40:lle jossa on myös tuorein versio MaxiXploreista. Uuden PC:n muistia ei rasiteta edelliseen tietokoneeseen kertyneellä tiedolla, se pidetään tallessa muual-

Toimi näin: Ota yhteyttä lähimpään tai tutuimpaan Komatsu Forestin palvelupisteeseen. Kotisivuilta löydät sinua lähimmän Komatsu Forestin palvelupisteen. Siellä odotellaan jo yhteydenottoasi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 87

Komatsu Forest Oy ja MFO OÜ solmivat jälkimarkkinointisopimuksen Virossa

MFO OÜ:n toimipaikka sijaitsee itäisessä Virossa, Mustveen alueella Vilusin kylässä.

K

omatsu Forest Oy ja MFO OÜ ovat solmineet Komatsu -tuotteiden jälkimarkkinoinnin aloittamisesta Virossa. MFO OÜ:sta tulee näin kokonaisvaltainen Komatsu -tuotteiden maahantuoja, jonka palveluihin kuuluvat konemyynnin lisäksi myös varaosa- ja huoltopalvelut. Tämän vuoden heinäkuun alussa voimaan astunut sopimus tarkoittaa sitä, että asiakkaat saavat jatkossa varaosa- ja huoltopalveluita MFO:lta muiden Ko-

matsu-sopimushuoltojen, Zeigo Service OÜ:n, JL Hooldus OÜ:n ja Just Forest AMJ OÜ:n tapaan. MFO:lla aloitti työnsä myös metsäkonealan ammattilainen, Peeter Lips, jonka tehtävänä on toimia asiakkaiden teknisenä tukena sekä kouluttajana. MFO OÜ aloitti yhteistyön Komatsu Forest Oy:n kanssa viime vuoden huhtikuun alussa. Tuolloin sopimus tehtiin uusien koneiden myynnistä ja markkinoinnista Viron alueella. Yhtiö onkin ensimmäisenä yhteistyövuotenaan lisännyt uusien Komatsu -metsäkoneiden myyntiä

reilusti. - Jälkimarkkinoinnin aloittaminen on luonnollinen jatkumo aloitetulle yhteistyölle, toteavat Indrek Reisenbuk MFO OÜ:stä sekä Jari Nurminen Komatsu Forest Oy:stä. MFO OÜ on ollut pitkään tunnettu käytettyjen koneiden kauppayhtiönä Virossa, jonka myymät käytetyt koneet ovat olleet pääasiassa Komatsuja tai Valmeteja. Yhtiön perusti Indrek Reisenbuk yhdessä ruotsalaisen Lars Åstbomin kanssa vuonna 2011; toki heidän yhteistyönsä oli alkanut jo vuosia aikaisem-

min. Yhtiö on kehittänyt systemaattisesti toimintaansa. Itäisessä Virossa, Mustveen alueella, Vilusin kylässä sijaitsevalle noin kahden ja puolen hehtaarin tontille yhtiö on rakentanut palvelukeskuksen, josta asiakkaille tarjotaan käytännössä kaikki heidän tarvitsemansa palvelut. Toimistotilojen kanssa samassa rakennuksessa on kahdelle koneelle mitoitettu, viiden tonnin siltanosturilla varustettu huoltohalli, jossa voidaan tehdä vaativimmatkin metsäkoneiden huolto- ja korjaustoimenpiteet. Viime vuonna valmistui konei-

den pesu- ja maalaushalli. Varaosien lämmin varasto sijaitsee toimisto- ja huoltorakennuksessa, jonka lisäksi tontilla on 300 neliön kylmävarasto, joista asiakkaille tarjotaan sekä uusia että käytettyjä varaosia. Lämmin pientarvikevarasto on sijoitettu toimisto- ja huoltorakennukseen. MFO:n palveluksessa on tällä hetkellä konemyynnin (Indrek Reisenbuk) lisäksi kolme mekaanikkoa sekä kaksi varaosamyyjää.

Naarva EF28 syöttävä energiakoura. Taloudellinen ja Tehokas erikoiskoura. Soveltuu harvestereihin ja kaivinkoneisiin

Naarva EF28 on suunniteltu ja valmistettu erityisesti energia- ja pienpuun käsittelyyn ( keruu, karsinta nipuissa, pituusmittaus ja katkaisu, kuormaus, integroitu hakkuu )

Luotettavaa tekniikkaa vuosikymmenien kokemuksella.

Hyvät keruuominaisuudet, nopea Ø 28 cm giljotiini ja erityisen hyvin nipun syöttöön soveltuva syöttörullatekniikka. Käyttäjäystävällinen automatiikka pituusmittauksella.

Korkea tuottavuus työjäljestä tinkimättä.

Käy katsomassa YouTuben Naarva-kanavalla EF28 esittelyvideo!

www.naarva.fi

Pamilonkatu 30, 80130 JOENSUU 013-825051

Mikko Häikiö 0400-193455 Janne Häikiö 040-7330405 info@pentinpaja.fi


88 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneosapalvelun toimitilojen laajennus Vilppulassa on valmistunut

Koneosapalvelulle on valmistunut uutta toimitilaa Vilppulaan, missä on käytössä laajennuksen jälkeen yhteensä 8500 neliön kiinteistökokonaisuus.

S

uomen nykyaikaisin teknisen kaupan ja hydrauliikkahuollon palvelukokonaisuus löytyy nyt Pirkanmaalta, kun Koneosapalvelu Oy:n Vilppulan toimitilojen laajennushanke on valmistunut. Koneosapalvelun historian suurin investointi vietiin läpi tehokkaasti noin kahdessa vuodessa investointipäätöksen tekemisestä uusien tilojen käyttöönottoon. Rakennus- ja laiteinvestoinnit mahdollistavat tuote- ja palveluvalikoiman kehittämisen ja toiminnan kasvun.

Myynti, varasto ja huolto uusiin tiloihin

Koneosapalvelu Oy on rakennuttanut uutta toimitilaa vanhan kiinteistönsä viereen MänttäVilppulaan. Kangasmaan teollisuusalueelle, Teollisuustie 5:een valmistui uusi rakennus, josta löytyy Koneosapalvelun myymälä, letkuasennelmien valmistus, hydrauliikkahuolto, päävarasto sekä toimisto- ja sosiaalitilat. Yhtiön konepajatuotanto toimii edelleen uudisrakennuksen viereisessä vanhemmassa hallissa. Lisäksi saman kadun varrella Teollisuustien päässä sijaitsevassa teollisuusrakennuksessa toimii Koneosapalvelun raskaskonekorjaamo, nosturihuolto ja metsäkonepurkamo sekä Kopa-telojen tuotanto. Entisestä hydrauliikkahuollon kiinteistöstä Kojantiellä luovutaan.

Riittävästi tilaa toiminnan kehittämiseen

Uudisrakennus on teräsrun-

Uudesta suuresta myymälästä löytyy laajasti urakoinnissa tarvittavat johtavien valmistajien tuotteet varmasti kilpailukykyiseen hintaan.

koinen elementtihalli. Välipohjat on toteutettu ontelolaatoin. Pääasiallinen lämmönlähde on maalämpö. Rakennus on myös kytketty kaukolämpöön, jota tarvi-

taan kovimmilla pakkasilla. Varastotilat ovat koko rakennuksen korkuiset, ja muut tilat on toteutettu kahteen kerrokseen. Koneosapalvelun toimitusjoh-

Asiakkaita palvellaan vankalla ammattitaidolla ja kokemuksella; kuvassa tekniset myyjät Sakari Marttila (vas.) ja Heikki Niemelä.

taja Ville Nevalainen valottaa hanketta neliömetrien kautta: - Saimme uudisrakennuksen myötä käyttöömme uutta toimitilaa kerrosalaltaan yhteensä

3660 m 2:n verran. Viereisen vanhan rakennuksen kerrosala on 1440 m2. Asiakaspalvelu- ja huoltotilojen ohella logistiikkatoiminnot nostettiin uudelle tasolle tilojen lisäksi tietojärjestelmän osalta. Lämmintä varastotilaa on käytettävissä noin 900 m2 ja lisäksi saman verran kylmää varastotilaa, joka saatiin kattamalla uuden ja vanhan hallin välinen alue. Sujuvat toimitukset ovat asiakaskunnallemme erittäin tärkeä osa palvelua, joten koimme myös varastojärjestelmiin panostamisen tärkeänä. Kun lisäämme Teollisuustie 5:n kiinteistökokonaisuuteen erillisen raskaskonekorjaamorakennuksen kerrosneliömetrit 3400 m2, niin voimme todeta ettei ainakaan tilojen puute rajoita yhtiömme kehitystä lähitulevaisuudessa. 8500 m2:n kiinteistökokonaisuudessa mahdumme toteuttamaan uudetkin ideat ja asiakkaiden toiveet, naurahtaa toimitusjohtaja Nevalainen ja jatkaa: - Eikä meillä ole tarkoitus pysäyttää kehitystä uuden toimitilan käyttöönottoon. Kunhan

Koneosapalvelun valmistamat Vahva -kahmarit ja Kopa-telat ovat urakoitsijoiden suosiossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI uudisrakennuksen kaikki toiminnot on saatu viimeisteltyä ja hetki hengähdettyä, niin saneeraamme vanhan varastotilan. Sinne järjestellään uudet tuotantotilat voimansiirron korjaamolle ja sylinteriasennukselle.

Rakennushankkeen vaiheet

Päätös toimitilainvestoinnista tehtiin maaliskuussa 2018. Suomen Projektori Oy valittiin rakennuttajakonsultiksi vastaamaan projektin ja työmaan johtamisesta. Suunnittelun ja urakoiden kilpailutusvaihe kesti puolisen vuotta, ja rakennuttaminen jaettiin 14 eri osaurakkaan. Varsinainen rakennusvaihe käynnistyi helmikuussa 2019 maanrakennustöillä. Yllätyksiltä ei vältytty tässäkään projektissa, sillä louhintatyötä tuli ennakoitua enemmän. Uuden hallin alta louhittiin peruskalliota noin 1000 kuutiota. Harjannostajaisia vietettiin elokuussa 2019, ja tiukan loppukirin jälkeen rakennus valmistui 11.11.2019. Varsinainen rakennusaika kesti alle 9 kuukautta, joten rakentaminen sujui varsin vauhdikkaasti. Rakennuksen valmistuttua loppuvuonna 2019 alkoivat kaluste- ja laiteasennukset. Kaksi kuukautta kestänyt varaston muutto aloitettiin ennen joulua. Pian sen jälkeen myös henkilöstö pääsi uusiin tiloihin, kun uudet toimisto- ja sosiaalitilat otettiin käyttöön tammikuussa 2020. Uusi myymälä ja letkupaja avattiin asiakkaille tammikuun lopussa. Viimeisimpinä hydrauliikkahuolto on muuttanut uuteen huippumoderniin ja hyvin varusteltuun korjaamotilaan. Kokonaisuudessaan kaikkien toimintojen muutto ja ylösajo uusissa tiloissa saadaan valmiiksi toukokuussa 2020, reilut kaksi vuotta investointipäätöksen tekemisestä. - Vilppulan toimitilojen laajennushanke on ollut yrityksellemme mittava ponnistus. Rakennusprojektin suunnittelu ja läpivienti tiukalla aikataululla normaalin liiketoiminnan ohessa on vaatinut henkilöstöltämme paljon työtä ja joustavaa asennetta. Henkilöstö on venynyt hienosti, ja asiakaspalvelu on pystytty hoitamaan myös vaativassa muuttovaiheessa, kun toimintoja on siirretty kahdesta vanhasta rakennuksesta uuteen toimitilaan, ja lisäksi otettu käyttöön uusia järjestelmiä ja laitteita, toteaa Nevalainen. - Totta kai meitä harmittaa, ettei maaliskuun lopulle suunniteltua avajaistapahtumaa pystytty pitämään koronatilanteen vuoksi, mutta pääasia on kuitenkin, että uudet tilat on saatu käyttöön, ja asiakaspalvelu pelaa, jatkaa Nevalainen.

Merkittävän kokoinen investointi

Rakennusinvestoinnin suuruus on noin 4,5 miljoonaa euroa

KONEURAKOINTI 89

sisältäen uudet koneet ja laitteet. Investointi on Koneosapalvelun historian suurin, ja se mahdollistaa toiminnan kasvun ja kehityksen. Investoinnin tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua sekä liikkuvan kaluston että teollisuuden asiakasryhmille. Toimintaympäristöllä on myös olennainen merkitys oman henkilöstön työturvallisuuden ja -viihtyvyyden kannalta.

Hydrauliikka toiminnan kehityksen ytimessä

Investointi vahvistaa Koneosapalvelua erityisesti hydrauliikkatoimijana. Uuden myymälän myötä Vilppulan toimipiste kuuluu Parker Hannifinin jälleenmyyjien ykkösketjuun ParkerStore-statuksella. Myös Koneosapalvelun kaksi muuta toimipistettä Lappeenrannassa ja Kuopiossa ovat ParkerStoreja. - Hydrauliikkahuollon korjaamotila ja -laitteet ovat varmasti Suomen, ellei Pohjoismaiden nykyaikaisimmat. Koneosapalvelun hydrauliikkahuolto on Denison Gold Cup -pumppujen valtuutettu huoltopiste ja suuntaventtiilien asiantuntija Parker Mobile Technology Center -statuksella. Hydrauliikkahuolto tullaan sertifioimaan myös Bosch Rexroth Service Partner -korjaamoksi, mutta siitä tiedotamme lisää aikanaan. Joka tapauksessa on selvää, että panostamme aktiivisesti hydrauliikkaliiketoimintaan yhteistyössä arvostetuimpien päämiesten kanssa, kertoo Nevalainen. Hydrauliikkaan liittyen Koneosapalvelu on vahvistanut resurssejaan hiljattain myös yrityskauppojen kautta. Koneosapal-

Koneosapalvelun toiminta perustuu suureen varastoon ja nopeisiin toimituksiin. Uutta lämmintä varastotilaa on käytettävissä noin 900 m2 ja lisäksi saman verran kylmää varastotilaa.

velu osti pohjoiskarjalaisen hydrauliikkayhtiön Kithydro Oy:n sekä lahtelaisen koneikkovalmistajan Hyprox Oy:n syyskuussa 2019. Nevalainen toteaakin, että: - Toteutetut yrityskaupat ja Vilppulan toimitilainvestointi antavat meille hyvän aseman uudelle vuosikymmenelle. Pystymme tarjoamaan teknisen kaupan ja huollon piirissä ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden kuuden toimipisteen voimin. Se avaa monia uusia mahdollisuuksia. - Uudet toimistotilat ovat todella viihtyisät, toteaa myyntijohtaja Mika Aliranta tyytyväisenä.

Hannu Soimasuo on nimitetty Koneosapalvelun toimitusjohtajaksi

Hannu Soimasuo aloittaa 1.8. Koneosapalvelun toimitusjohtajana.

Letkupajassa on käytössä uudet laitteet ja varusteet - letkuasennelmat valmistuu asiakkaille odottaessa.

Hydrauliikkahuollon korjaamotila ja -laitteet ovat varmasti Suomen, ellei Pohjoismaiden nykyaikaisimmat.

D

iplomi-insinööri Hannu Soimasuo on nimitetty Kone- osapalvelu Oy:n toimitusjohtajaksi 31.8.2020 alkaen. Koneosapalvelun toimitusjohtajan tehtävässä Soimasuo toimii koko Koneosapalvelu-konsernin johtajana ja raportoi yhtiön hallitukselle. Hänen toimipaikkansa on Vilppula. Soimasuo siirtyy Koneosapalveluun Javasko Oy:n toimitusjohtajan paikalta. Koneosapalvelu Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Ville Nevalainen siirtyy yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Ville Nevalaisen mukaan Soimasuon monipuolinen kokemus myynnin, markkinoinnin ja teollisuustuotannon kehitys- ja johtotehtävistä sopii erittäin hyvin Koneosapalvelun laajan tuote- ja palveluvalikoiman hallintaan, ja tukee yhtiön toiminnan kehittämistä. Hannu Soimasuon kertoo että Koneosapalvelun toimitusjohtajan tehtävä on mielenkiintoinen mahdollisuus päästä johtamaan toiminnan kehitykseen panostavaa ja hiljattain isoja investointeja tehnyttä yritystä. Koneosapalvelu tiedottaa toimitusjohtajan vaihdoksesta tarkemmin asiakkailleen ja sidosryhmilleen lähempänä muutoksen ajankohtaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

90 KONEURAKOINTI

Koneosapalvelun metsäkoneiden purkuosien valikoima nyt netissä

K

oneosapalvelulla on mittava kokemus metsäkoneiden käytettyjen osien myynnistä. Vilppulan raskaskonekorjaamon yhteydessä toimii metsäkonepurkamo, jossa puretaan eri merkkisiä metsäkoneita, ja käyttökelpoiset osat varastoidaan uusiokäyttöä varten.

Käytettyjen osien varastotuotteita on nyt lisätty Koneosapalvelun sähköiseen tuotekuvastoon, mikä helpottaa ja nopeuttaa sopivan komponentin löytymistä asiakaspalvelun aukioloajoista riippumatta.

Tuotekuvastosta löytyy sekä vaihto-osat että purkuosat

Koneosapalvelu julkaisi uuden netissä toimivan tuotekuvaston joulukuussa 2019. Ensi vaiheessa kuvastoon tuotiin vaihtoosat eli hydrauliikan, voimansiirron ja nostureiden kunnostetut komponentit, jotka löytyvät toimitusvalmiina Koneosapalvelun varastosta. Kesäkuussa 2020 web-kuvastoon on lisätty metsäkoneiden purkuosien varastotuotteita. Purkuosat ovat nimensä mukaisesti käytettyjä komponentteja, jotka ovat peräisin Koneosapalvelun purkamista metsäkoneista. Purkuosat ovat

Uuteen metsäkoneiden purkuosien kuvastoon pääsee kotisivun www.koneosapalvelu.fi kautta klikkaamalla oranssia ”Tuotekuvasto” nappia tai suoraan osoitteesta https://konetarvikkeet.fi/

toimivia ja ehjiä, mutta niitä ei ole kunnostettu, eikä niillä ole varaosatakuuta kuten vaihtoosilla. Purkuosista löytyy usein edullisin ratkaisu hieman vanhemman kaluston ylläpitoon ja

korjaukseen.

Purkuosia netissä 220 nimikettä ja lisää tallennetaan jatkuvasti

Tuotekuvastossa julkaistiin

kerralla noin 220 nimikettä purkuosia, ja varastotuotteiden tallennus järjestelmään jatkuu aktiivisesti, joten netissä selailtavissa oleva valikoima kasvaa edelleen. Purkuosissa eniten tar-

jontaa on voimansiirron osista, mutta myös esim. hydrauliikan, ohjaamon, kuormatilan ja rungon osia löytyy varastosta. - Metsäkoneiden kanta on uusiutunut voimakkaasti viime vuosina, ja huoltosopimuskuviotkin ovat muuttaneet varaosien hankintatapoja. Siitä huolimatta meiltä kysellään yhä päivittäin käytettyjä osia, vaikkemme ole juurikaan mainostaneet metsäkonepurkamon toimintaa. Edullisille, käytetyille osille on selkeästi kysyntää, ja tavoitteenamme onkin palvella koneyrittäjiä monipuolisesti, ja tukea myös vanhemman konekannan toimintaa alalla. Siksi päätimme satsata käytettyjen osien saatavuuteen tuomalla purkuosien varastomme digiaikaan, kertoo Koneosapalvelun toimitusjohtaja Ville Nevalainen ja jatkaa: - Tuotteita voi hakea kuvaston hakutoiminnossa kätevästi peruskonemerkin tai vaikka yksittäisen tuotekoodin avulla. Tuotteista näkyy sopivuus eri konemalleihin ja hinta, joten uskomme että asiakkaan on helppoa tehdä hankintapäätös korjaustarpeen ilmaantuessa. Uuteen kuvastoon pääsee kotisivun www.koneosapalvelu.fi kautta klikkaamalla oranssia ”Tuotekuvasto” nappia tai suoraan osoitteesta https://konetarvikkeet.fi/

Koneosapalvelun uusimmat merkkiedustukset:

Expander ja Poclain Hydraulics ralla. Expander Systemin avulla korjaus voidaan tehdä suoraan kuluneeseen asennukseen ilman hitsaamista ja poraamista. Expander Systemin toiminta perustuu korvakkeiden muotoon mukautuvien laajentuvien holkkien avulla saavutettavaan täydelliseen istuvuuteen. Se on helppo, nopea ja pysyvä ratkaisu korvakkeiden kulumiseen.

Poclain Hydraulics

Ranskalainen Poclain Hydraulics on maailmanlaajuisesti

tunnettu hydrostaattisen voimansiirron asiantuntija tarjoten kattavan valikoiman mm. hydraulipumppuja, -moottoreita ja -venttiileitä. Koneosapalvelu tarjoaa Poclain Hydraulics -tuotteisiin liittyvät palvelut ja huollot asiantuntevasti uusissa, nykyaikaisissa hydrauliikkahuollon tiloissaan. Huoltotoiminta painottuu off-road sovelluksiin ja mm. metsäkoneissa käytössä oleviin MS/ MSE-sarjan nokkarengasmoottoreihin.

Expander System niveltapit.

K

oneosapalvelu on Expander System -niveltappien ja Poclain Hydraulics -tuotteiden jälleenmyyjä vuodesta 2020 lähtien.

Yhteistyö Poclain Hydraulicsin osalta painottuu huoltopuolelle sillä Koneosapalvelun hydrauliikkahuollossa on jo vuosien kokemus Poclain Hydraulics -ra-

diaalimäntämoottoreista. Molemmat tuotteet palvelevat liikkuvaa kalustoa ja siten täydentävät hyvin Koneosapalvelun nykyiselle asiakaskunnalle sopivaa varaosien ja huoltopalveluiden tarjontaa.

Expander niveltapit

Nivelliitokset ovat avainasemassa liikkuvissa osissa. Nivelliitosten korvakkeiden kulumi-

nen on yleinen ongelma lähes kaikissa koneissa. Väljien nivelten perinteinen korjaaminen aarporaamalla ja hitsaamalla on kallista ja aikaa vievää työtä, joka keskeyttää koneella työskentelyn, ja toistuu useaan kertaan koneen käyttöiän aikana. Expander System tarjoaa kehittyneen ja kustannustehokkaan kartioniveltappiratkaisun, joka poistaa nivelten kulumisen ker-

Poclain Hydraulics radiaalimäntämoottori.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Digitalisaatio etenee – myös metsässä

Koneellisessa puunkorjuussa digitalisaation varaan lasketaan paljon. Jo tähän mennessä on saatu aikaiseksi monenlaista sellaista, joka auttaa koneyrittäjää monimutkaistuvien tuotan­ toprosessien hallinnassa. Ensimmäisinä tulivat kommunikaa­ tioon liittyvät ratkaisut, niiden jälkeen ilmestyivät toiminnan ohjaamista tukevat ohjausjärjestelmät ja digipalvelut. Puunkorjuun palvelua yrittäjiltä ostavat yhtiöt edellyttävät, että metsäpäässä valmiudet on kunnossa. Metsäkoneiden varaan lasketaan Koneyrittäjien pyörittämä puunkorjuu nähdään osaksi metsä­ teollisuuden liiketoimintaprosessia, johon korjuukalusto liitetään päivä päivältä tiiviimmin digitalisaatiota hyödyntäen. Lisäksi monet metsäorganisaatiot laskevat metsäkoneiden varaan suunnitellessaan tulevaisuuden tapoja kerätä metsä­ tietoa hakkuiden yhteydessä. Myös konevalmistajalla on omat suunnitelmansa digiteknologian hyödyntämisessä.

www.komatsuforest.fi

Komatsu-koneet pysyvät ajan tasalla Komatsu Forestin pitkään jatkunut tiukka linja yhteisesti sovit­ tujen standardien noudattamisesta näkyy nyt, kun koneisiin tulee säännöllisesti ulkopuolisia sovelluksia. Niiden asentaminen käyttövalmiiksi on Komatsu Forest Oy:n henkilökunnan vastuulla, ja nämä toimenpiteet onnistuvat ongelmitta. Komatsu­koneiden varhemmatkin sukupolvet ovat tieto­ tekniikaltaan päivitettävissä tähän hetkeen usein yllättävän pienin kustannuksin, samalle tasolle ja yhteensopiviksi urakanantajien järjestelmien kanssa. Tilanteet muuttuvat, mutta Komatsu­kone pysyy ajan tasalla. Se on tärkeä osa koneyrittäjän kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Lisää digiasiaa osoitteessa: www.komatsuforest.fi/digitalisaatio


92 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jättiläispuiden maailma sykähdyttää

Puista suurimman General Shermanin tilavuuden on laskettu olevan liki 1500 kuutiometriä. Puun pituus on 83,8 metriä ja sen painoksi on arvioitu 2 000 tonnia. Ympärysmitta puolentoista metrin korkeudella maasta on 31,3 metriä.

Metsäenergia-alan ammattillaiset maailman suurimman puun General Shermanin juurella. Vasemmalta lukien Jani Ronimus, Dr. Tero Tirkkonen, Marko Ylijoki, Chris Wegelius, Jarmo Ylijioki, Patrick Wegelius ja Jouni Ronimus - kameran takana Ammattilehden Tero Lahtinen.


A

mmattilehti tutustui metsäenergia-alan ammattilaisten kanssa Las Vegasissa keväällä järjestettyyn koneurakoinnin CONEXPO 2020 suurtapahtumaan. Reissun kohokohtiin lukeutui vierailu maailman suurimpien puiden äärellä. Kaliforniassa, Yhdysvaltojen länsirannikolla kasvavat sekä maailman korkeimmat että suurimmat puut. Näistä jälkimmäisiin eli Mammuttipetäjiin (Sequoiadendron giganteum) voit tutustua Sierra Nevadan vuoriston eteläkärjen rinteillä Sequoia National Park kansallispuiston mahtipontisissa puitteissa. Vain muutaman tunnin ajomatkan päässä Los Angelesista, San Fransiscosta ja Las Vegasista sijaitseva Sierra Nevadan vuoristo toimii vedenjakana hedelmällisen Kalifornian ja aavikkoisen Nevadan osavaltion välimaastossa. Pohjoisesta San Fransiscon suunnasta tultaessa suorin reitti kulkee Fresnon kautta. Los Angelesin suunnalta ajettaessa matka kohti vuoristoa taittuu Yhdysvaltain tuottavimpiin kuuluvan öljynjalostus- ja maatalousalueen, Kern Countyn halki. Las Vegasista päin ajettaessa matkaa taitetaan Mojaven autiomaahan kuuluvan Kuolemanlaakson kautta, mikä on jo itsessään kokemisen arvoinen alue.

Valtavat mittasuhteet

Mammuttipetäjät, jotka ovat tilavuudeltaan maailman suurimmaksi kasvava puulaji kasvavat luonnonvaraisena pienellä alueella Sierra Nevadan vuoriston eteläkärjen länsirinteillä, noin parin kilometrin korkeudessa. Mammuttipetäjät ovat tilavuudeltaan suurimpia mutta myös pitkäikäisimpiä mikro-organismeja. Vanhimpien tavattujen yksilöiden iäksi on arvioitu reilusti yli 3000 vuotta. Vuosituhansien kuluessa mammuttipetäjien rungot kasvavat valtavan paksuiksi. Suurimpien yksilöiden ympärysmitat ylittävät tyven

METSÄALAN AMMATTILEHTI kohdalta 30 metrin rajapyykin. Vuosituhansien saatossa myös puun runkoa suojaavan kaarnan paksuus saattaa kasvaa lähes metrin vahvuiseksi, mikä antaa suojaa hyönteisiltä, mutta ennen kaikkea tuhoisilta metsäpaloilta. Kansallispuiston suurin ja tiettävästi myös maailman suurin puu on yli 83 metrin korkeuteen ulottuva ja tyven kohdalta ympärysmitaltaan yli 31 metrinen General Sherman. Sen tilavuudeksi on arvioitu noin 1500 kuutiometriä. Harmaassa säässä liki pilviin saakka ulottuvat ja usean metrin paksuiset puunrungot seisovat majesteetillisesti vuoren rinteillä. Suurimmat yksilöt ovat niin massiivisia etteivät ne saa omin voimin nostettua vettä juurista kymmenien metrien korkeudessa kasvaviin neulasiinsa. Sen sijaan mammuttipetäjät hyödyntävät kastelussa vuoren rinteitä nuolevien pilvien tarjoamaa kosteutta. Korkealla kasvavat oksat ovat samalla suojassa aikaisemmin mainituilta metsäpaloilta, jotka toisinaan tarttuvat myös mammuttipetäjien runkoihin. Maastopalot paitsi tuhoavat, myös luovat uutta. Mammuttipetäjän kävyt ovat kooltaan pieniä, noin männynkävyn kokoisia. Kävyt tarvitsevat avautuakseen kuumuutta, joka avaa siemenkodat. Tutkijoiden mukaan maastopalot ovatkin tästä syystä tärkeässä roolissa puuston uusiutumisen kanssa. Jylhät mammuttipetäjät jäävät korkeusvertailussa kuitenkin toiseksi rannikolla kasvaville serkuilleen eli jättiläispunapuille (Sequoia sempervirens), joista korkeimmat yltävät reilusti yli 110 metrin pituuteen. Yhtä kaikki vierailu Sequoia National Park kansallispuistoon on ainutlaatuinen elämys. Sequoia National Parkin pohjoispuolella puolen tunnin ajomatkan päässä on Kings Canyonin kansallispuisto, missä on lisää metsien uinuvia jättiläisiä ja huikeita maisemia. Sinne emme tosin nyt menneet koska tie oli maaliskuun puolivälissä vielä lumen takia suljettuna.

KONEURAKOINTI 93

Jos puut olivat suuria, niin olivat myös kannot. Hakkurimiehet laskeskelivat miten paljon näistä puista saisikaan metsäenergiaa...

Kuvat eivät tee oikeutta mammuttipetäjien massiivisuudelle. Several Oy:n atleettisen raamikas Christopher Wegelius antaa mittakaavaa keskisuuren mammuttipetäjän juurella.

Mammuttipetäjän kävyt ovat puiden valtavaan kokoon nähden vaatimattomia.

Matka kansallispuistoon kulkee Las Vegasin suunnasta tultaessa Kuolemanlaakson kuumaisemien halki. Kesällä lämpötila nousee helposti yli 50 asteeseen.

Tiestö ja puitteet Sequoia National Park kansallispuistossa ovat poikkeuksellisen hienot. Amerikassa liikkuminen on tehty kaikin puolin helpoksi.

CONEXPO 2020 messuilla Las Vegasissa tutustuttiin mm. Vermeerin uusimpiin murskain- ja hakkurimalleihin.


94 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsävarusteet ammattikäyttöön

ENERGIAPUUKOURAT

KOURASAHAT LANGATON KUORMAINVAAKA Ajokoneisiin, puutavaraautoihin, kaivinkoneisiin y.m. Älä haaskaa aikaa kalliiseen asennukseen, kun asennus on helppoa kuin riipukkeen vaihto.

MYÖS SIIN NEI KAIVINKO

KOURAT - KAUHAT - ROTAATTORIT Mecanil Oy Ab, Valtatie 565, 07880 Liljendal Puh. (019) 661 2600 | mecanil@mecanil.fi

www.mecanil.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 95

Logset Oy järjesti maaliskuussa työnäytöksen Ruotsin Örkelljungassa; esillä oli Logset 8H GTE Hybrid harvester ja Logset 5FP GT kuormatraktori.

Logset varteenotettava vaihtoehto - myös Ruotsin markkinoilla

M

aaliskuun alussa Logset Oy järjesti kahden metsä- koneen työnäytöksen Ruotsin Örkelljungassa, yhteistyössä lähistöllä sijaitsevan uuden huoltopiste WNK Skogsgallring Ab:n kanssa.

Työnäytöksessä esiteltiin konemallit Logset 8H GTE hybridiharvesteri, joka on varustettu Logset TH65 harvesteripäällä sekä Smooth Ride -ohjaamojousituksella varustettu Logset 5FP GT kuormatraktori. Harvesteria ajoi WNK:n toinen omistaja Niklas Nannestad. Hänellä oli pari päivää aikaa tutustua koneeseen ennen työnäytöstä, sillä hänellä ei ollut aikaisempaa kokemusta Logset-koneista. - Olen vaikuttunut hybridistä. Voin ajaa nosturia ja harvesteripäätä ilman esteitä eikä moottori hyydy missään vaiheessa, koska koneen öljynvirtaus toimii niin hyvin. Tämä on vakaa ja jykevä metsäkone, hän sanoo. Nannestad kertoo, että hän on ollut kiinnostunut Logset-koneista jo useamman vuoden ajan, mutta niitä ei ole ollut WNK:n toiminta-alueella. Hänen mielestään alueen metsäkoneyrittäjät voivat nyt turvallisin mielin hankkia Logset-metsäkoneen, kun yhtiö on panostanut Ruotsin myyntiyhtiöön, jossa Andreas From toimii aluemyyntipäällikkönä, sekä uuteen huoltopisteeseen. Esillä olevan Logset 5FP GT kuormatraktorin omistaja Ola Skarsvik on kotoisin KoillisSkånesta. Hän on samaa mieltä kuin Nannestad:

WNK:n Niklas Nannestad on vaikuttunut hybridiharvesterin voimasta kehuen sitä myös vakaaksi ja jykeväksi koneeksi.

- Hienoa, että Logset ottaa Ruotsin markkinat tosissaan. Jos kaikki Logset-koneet toimivat yhtä hyvin kuin minun koneeni, niiden myyminen ei tule olemaan ongelma. Skarsvik sai kuormatraktorin vuoden 2019 lopussa ja tähän mennessä siihen on kertynyt 300 ajotuntia. - Olen tyytyväinen koko koneeseen. Minulla ei ole mitään valittamista. Ohjaamojousitus toimii todella hyvin, erityisesti kivikkoisessa maastossa. Kone suorastaan kelluu eteenpäin ja jousitus poistaa kaikki terävät iskut.

Mainio tilaisuus päästä kyytiin

Työnäytösten aikana kannattaa mennä mukaan ohjaamoon ja jutella kuljettajan kanssa, hakea koneeseen parempaa tuntumaa ja mahdollisesti koeajaa

itse. Yksi työnäytöksen vierailijoista on Calle Citron. Hän on tullut paikalle ennen iltavuoron alkamista Åsbo Skogsentreprenadin leivissä. Hän on työskennellyt yrityksessä kuormatraktorin kuljettajana vuoden ja neljä kuukautta. Citron on käytännössä varttunut metsäkoneiden ympäröimänä, mutta ennen hyppäämistä Skarsvikin kyytiin hänellä on kokemusta ainostaan yhdestä paikallaan olleesta Logset-koneesta: - Se oli viime Elmia messuilla. Silloin koeistuin Logset-kuormatraktorin ohjaamon. Citron istuu ohjaamossa, kun Skarsvik täyttää kuormatilan tukeilla ja ajaa tukit kauemmas metsään. Kun he palaavat näytösalueelle, Citron on tyytyväinen kokemukseen: - Ohjaamo oli erittäin hiljainen. En kuullut moottoriääniä juuri ollenkaan. Ohjaamo oli

Ola Skarsvik sai käyttönsä Logset 5FP GT kuormatraktorin vuoden 2019 lopussa ja on siihen oikein tyytyväinen.

mukava, tilava ja sieltä on hyvä näkyvyys. Työnäytöksen osallistujia ei haittaa päivän vaihteleva keli, sillä heillä on paljon puhuttavaa. Yksi asia on ainakin varma: mie-

lenkiinto Logset-koneita kohtaan on selvästi nousussa myös Ruotsissa.

Logsetin Tom Knipström kertoi TH65 -harvesteripään teknisistä yksityiskohdista.


96 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

F:ma Tomas Strandberg otti huhtikuussa käyttöön uuden Logset 5F GT kuormatraktorin Smooth Ride -ohjaamojousituksella, mikä on nostanut ajonopeutta merkittävästi.

Kuormatraktorin tehokkuus noussut ohjaamojousituksen ansiosta

F

:ma Tomas Strandberg tekee monipuolista urakointia läntisen Uudenmaan rannikolla. Metsätöissä puut ajetaan tienvarteen Logset kuormatraktorilla - hiljattain käyttöön tuli uusi 5F GT malli mikä on jo yrityksen viides Logset peräkkäin.

sarjaa. Logsetin kanssa on päässyt aina kauppoihin hyvässä hengessä ja viimeiset pari konetta on ostettu Logsetin Erno Mäntyseltä, jonka kanssa on mukava asioida. Vaihdamme konetta noin viiden vuoden välein - vuodessa mittariin kertyy yleensä suunnilleen 2000 tuntia, sanoo Strandberg.

Tomas Strandberg aloitti urakoinnin 20 vuotta sitten ja viisi vuotta sitten tekeminen palkittiin Tenala-Bromarf yrittäjien palkinnolla. - Kotitilalla Bromarfissa viljeltiin aikanaan peltoja ja hoidettiin lypsykarjaa. Kun otin isännän roolin lähdimme keskittymään urakointiin traktoreilla sekä maarakennus- ja metsäkoneilla - olin ennen yrittäjäksi siirtymistä hetken aikaa myös harvesterin kuljettajana. Lisäksi meillä on edelleen jonkin verran omaa metsää, mitä hoidan lähinnä harrastusmielessä. Raivaussahalla on mukava pitää metsät siistinä ja samalla saa liikuntaa.

Tasainen kyyti nostaa ajonopeutta

Puunajoa rannikon haastavissa maastoissa

F:ma Tomas Strandberg ajaa puuta kuormatraktorilla, tekee metsäteiden hoitoa ja muuta maarakennustyötä kaivukoneella sekä monipuolista traktoriurakointia mm. moottorisahalla kaadettujen puiden ajoa tonteilta ja

- Tämä uusi 5F GT on meillä jo viides Logset kuormatraktori peräkkäin. Koivulahden tehtaalla tehdään hyvää kehitystyötä ja joka kerta uusi kone on ollut edellistäkin parempi, sanoo Tomas Strandberg.

kesämökeiltä sekä myrskypuiden poistoa. - Puuta olemme urakoineet koko toimintamme ajan Södra Skogsrevirenille. Ajamme Logsetilla Kjell Dahlbergin harvesterin perässä ja pitkään jatkunut yhteistyö pelaa; Kjell tekee harvesterilla niin tarkkaa jälkeä että ajokonemiehen työ on helppoa ja puuta tulee tienvarteen tehokkaasti, kehuu Strandberg. Suurin osa, jopa 80 % leimikoista on päätehakkuuta. - Leimikoiden koko on meillä

keskimäärin noin 500 kuutiota ja koneen siirtomatkat kohteesta toiseen melko lyhyitä. Rannikolla on paljon kivistä maastoa joten kuormatraktorin pitää olla sellainen että sillä pystyy liikkumaan vaikeissakin paikoissa; olemme tehneet puunkorjuuta myös saarissa mikä on haastavaa mutta samalla mielenkiintoista hommaa. Välillä ollaan toki harvennuksillakin, mihin tämä Logset 5F GT soveltuu myös oikein hyvin ja ajamme lisäksi korjuutähteitä terminaaliin mitkä sitten

myymme eteenpäin voimalaitoskäyttöön, kertoilee Strandberg.

Viisi Logset kuormatraktoria peräkkäin

Tomas Strandbergin ensimmäinen kuormatraktori oli käytettynä hankittu Logset. - Se oli oikein hyvä kone joten kun vaihdon aika tuli päädyin uuteen Logset 4F ajokoneeseen. Olemme sen jälkeen uusineet koneen tasaiseen tahtiin ja nyt huhtikuussa ajoon otettu uusi 5F GT on jo kolmas samaa malli-

Uudella Logset 5F GT koneella on nyt ajettu viitisensataa tuntia ja kone on vakuuttanut Strandbergin heti startista: - Koeajoin viime FinnMetkossa SmoothRide -ohjaamojousituksella varustetun uudistetun mallin ja ajattelin jo silloin että tämä on tuleva koneemme. Nyt kun olemme päässeet kokeilemaan jositusta tositoimissa niin päätöstä ei ole tarvinnut katua: todella stabiililla koneella on ilo ajaa kun ohjaamo ei heilu eikä anna iskuja kuljettajaan. Smooth Ride mahdollistaa aiempaa nopeamman ajon kivikkoisessa maastossa joten puuta siirtyy enemmän kuin vanhalla mallilla. Hiljattain ajoin kahdessa normaalinpituisessa työpäivässä tukkia 754 kuutiota tienvarteen kun entisellä koneella olisi mennyt todennäköisesti kolmaskin päivä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 97

#nobullshit #qualityproducts

LIUKULAAKERIT ASIANTUNTIJALTA PLAIN BEARINGS FROM THE SPECIALIST 30 vuoden kokemus 30 years experience

- Ohjaamo on tilava, hiljainen ja varusteltu viimeisen päälle. Myös näkyvyys on huippuluokkaa joka suuntaan, kehuu Strandberg.

juha.mark@laoban.fi +358 45 7870 5875 Kaasupolkimen paikkaa siirrettiin Logsetin tehtaalla Strandbergin ajoasentoon sopivaksi.

Ergonomia on hiottu huippuunsa ja uusi TOC2 -ohjausjärjestelmä on helppokäyttöinen.

www.laoban.fi

laobanoy laobanoy laoban-oy

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä

ammattilehti.fi 400 € VAIHTOHYVITYS! Aina 10 metriin saakka ulottuva Mesera 83 nosturi on voimakas ja tarkka kuormata.

Tarjoamme Ponsse H6/7 rullista 400 euron vaihtohyvityksen. HUOM! Entisiä ei tarvitse palauttaa - ne voitte jättää varalle tai vaikkapa ”verkon painoksi” ALKUPERÄISTEN TP-Rollers rullien normaalihinta 2.200 eur / pari (sis alv.) Nyt siis maksat vain 1.800 eur / pari! Toimituskulut Suomeen 30 eur.

llille annetaan TP-Rollers ru toimivuus n ni un öt ty 6000 akuu! ja kestävyyst i malleja Saatavana er t ny tin is - puhd ellä. pulttikiinnityks

Tarjous vain ostettaessa Timo Penttimieheltä: puh. 050 32 22 122 email: timo.penttimies@gmail.com Suuret 26,5” pyörät, korkea maavara ja erinomaiset kulkuominaisuudet tekevät 5F GT:stä toimivan ratkaisun vaihteleviin olosuhteisiin.

www.tp-rollers.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 99

Järkevä ja edullinen ratkaisu tietokoneen päivitykseen

Jos harvesterin tietokoneessa on Windows XP tai sitäkin vanhempi käyttöjärjestelmä, saadaan se keskustelemaan metsäyhtiöiden uusien ohjelmistojen kanssa asentamalla vierelle Panasonic Toughbook CF-19 -tietokone ja kytkemällä laitteet keskenään verkkoon. Ratkaisu on toimiva ja paljon edullisempi kuin harvesterin päätietokoneen uusiminen.

M

etsäyhtiöiden uudet ohjelmistot asettavat korkeat vaatimukset metsäkoneissa käytettäville tietokoneille. Jos harvesterin tai kuormatraktorin tietokoneessa on Windows XP tai sitäkin vanhempi käyttöjärjestelmä, tarjoaa Keski-Suomen Viestilaitehuolto edullisen ratkaisun ongelmaan. - Suomessa on käytössä todella paljon metsäkoneita, joiden tietokoneiden käyttöjärjestelmiä jotka eivät jatkossa enää toimi uusilla metsäyhtiöiden ohjelmistoilla. Niinpä edessä on koneen

oman tietokoneen vaihto, mikä on kallis projekti. Viestilaitehuolto tarjoaa toisena huomattavasti edullisempana vaihtoehtona tilanteeseen Panasonic Toughbook CF-19 -tietokoneen, mikä asennetaan metsäkoneen ohjaamoon vanhan tietokoneen rinnalle ja kytketään verkkoon keskenään, kertoo Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy:n yrittäjä Jori Lieska. Ratkaisussa Toughbookin Windows 10 -käyttöjärjestelmässä pyörii metsäyhtiön uusi ohjelma ja siihen tulee yhtiöltä tiedonsiirrolla leimikon apteeraus- ja myyjätiedot, mitkä sitten siirtyy harvesterin oman tietokoneen

kovalevylle, mikä toimii edelleen mittalaitteen kanssa yhteen. - Toughbook lukee sitten mittalaitteen mototiedot metsäkoneen aluperäiseltä tietokoneelta ja lähettää ne PRD-tuotantotiedostona metsäyhtiölle. Myös paikannus tapahtuu Toughbookin kautta, sanoo Lieska. Esimerkin mukainen päivitys onnistuu kaikkiin metsäkonemerkkeihin. - Ja jos harvesterilla on niin paljon ikää, että siinä on käytössä vanhan sukupolven Motomit tai muu vastaava mittalaite, voidaan se korvata Toughbookilla niin että siinä pyörii myös apteeraustiedot, mitkä saadaan kaape-

Keski-Suomen Viestilaitehuolto asentaa tietokoneet ohjelmistoineen vuosikymmenten ammattitaidolla maasto-olosuhteissa silloin kun se urakoistijalle parhaiten sopii.

lilla hakkuulaitteesta, opastaa Lieska.

Uudet ja käytetyt laitteet

Uusien Panasonic Toughbook -tietokoneiden lisäksi Viestilaitehuollolta löytyy edullisia käytettyjä Toughbookeja, joille annetaan aina vuoden takuu sekä vuoden tuotetuki laitteen osalta. - Hintaa kannattaa kysyä - se yllättää varmasti positiivisesti, Lieska lupaa.

Toimipiste avataan myös Tampereelle

Keski-Suomen Viestilaitehuolto on palvellut jo parin vuosi-

kymmenen ajan asiakkaita Äänekosken toimipaikassaan - puutavara-autojen ajoreitin varrella - ja lisäksi reilun vuoden ajan on oltu läsnä myös Tampereen alueella. - Pirkanmaalla on selvästi tarvetta liikkuvan kaluston tietokoneosaamisellemme ja niinpä avaamme elokuussa toimipisteen Pispalaan, ilmoittaa Lieska. Fyysisten toimipisteiden lisäksi Viestilaitehuolto toki palvelee kuljetus- ja konealan asiakkaita laajasti eri puolilla maata. - Tulemme paikanpäälle ja hoidamme asennukset ammattitaidolla kenttäolosuhteissa, toteaa Lieska.

Jos harvesterissa on oikein vanha mittalaite, voidaan se korvata kokonaan Panasonic Toughboo -tietokoneella.


100 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pewag valmistaa laadukkaat telat ja metsäkonekäyttöön. Myynti hoidetaan Suomessa konevalmistajien organisaatioiden kautta.

Pewag - uusi vaihtoehto tela- ja ketjumarkkinoille

P

ewag on tunnettu itävaltalainen metsä konetelojen ja -ketju- jen sekä kuljetuskaluston liukuesteketjujen valmistaja. Nyt näiden laadukkaiden varusteiden myynti on aloitettu laajemmin myös Suomessa, missä Pewag tun-

netaan jo nostoketjuista, nostovarusteista ja renkaansuojaketjuista vuosikymmenten ajalta.

Pewagin historia juontaa aina vuoteen 1479 jolloin Bruecklissa aloitettiin raudan taonta. Tänä päivänä perheyrityksen liike-

vaihto on lähes 100 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 1000 työntekijää. Pewag on kasvanut yhdeksi maailman johtavista ketjutuotteiden valmistajista maailmassa.

- Pewag Nordic keskittyy metsäkonetuotteiden myynnissä OEM-valmistajiin joiden jälkimarkkinointiverkosto hoitaa jatkossa myynnin loppukäyttäjille. Kuljetuskaluston ketjuille rakennetaan erillinen jälleenmyyntiverkosto, sanoo Pewag Nordic Oy:n toimitusjohtaja Jouni Nurminen, jolla on pitkä kokemus liukuestekejujen ja metsäkonetelojen kaupasta sekä valmistuksesta.

Vahvaa panostusta telamarkkinaan

Metsäkonetelojen valmistuk-

Pewag Nordic Oy:n toimitusjohtaja Jouni Nurmisella on pitkä kokemus metsäkonetelojen ja liukuesteketjujen kaupasta.

sen Pewag aloitti vuonna 2014 ja niissä on päästy mukavasti sisään Euroopan markkinoille. - Yhteistyö alkoi John Deeren kanssa jonka kautta Pewag teloja on tullut käyttöön meillekin. Pewag on päässyt markkinoille Euroopassa, Pohjois- ja EteläAmerikassa, mutta työ Suomessa on jäänyt aiemmin vähän kesken, kun Pewagilla ei ole ollut omaa yritystä tukemassa myyntiä. Nyt myyntiin panostetaan vahvasti ja sekä teloja että ketjuja saa jatkossa myös muiden konevalmistajien kautta uusiin koneisiin sekä lisäksi heidän jälkimarkkinointiverkostojen kautta. Metsäkonetela on tuotteena sellainen että se vaatii myynnin lisäksi teknistä tukea ja jälkihoitoa sekä markkinointia, mitä varten Suomeen perustettiin maayhtiö, Nurminen toteaa.

Tasokasta tuotantoa suurella volyymilla

Pewag telojen valmistus tapahtuu Tsekissä modernissa pitkälle automatisoidussa tehtaassa. - Tuotantovolyymi on saatu hyvälle tasolle ja vaikka nyt eletään poikkeuksillisia aikoja, niin tuotanto pyörii lähes normaalisti. Viime vuonna teloja valmistui noin tuhat paria ja tehtaan kapasiteetti riittää jopa kaksinkertaiseen määrään, ilmoittaa Nurminen.

Kattava telamallisto

Erikoisteräksestä valmistettuja teloja löytyy mallistosta eri käyttötarkoituksiin. - Tarjolla on kantavia ja ottavia teloja sekä niiden yhdistelmiä eri levyisinä - myös pyörä-

Pewag Nordicilla on Loimaalla hyvä varasto, mistä telat ja ketjut saadaan asiakkaille nopeilla toimitusajoilla. Myös tehdastoimitukset pelaavat luotettavasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 101

Pewagin laajasta metsäkonetelojen mallistosta löytyy myös pyörätelat.

Pewag tekee jatkuvaa työtä metsäkonetelojen tuotekehityksessä - kuvassa kantava tela pehmeille maille.

Pewag metsäkonetelojen lenkkikoukku on hiilletyskarkaistu 750 Vickersin kovuuteen, mikä takaa teloille pitkän käyttöiän.

Vickersin kovuuteen. Lenkkikoukun kulumisen kestävyys on ratkaisevassa roolissa telojen kestävyyden kannalta ja hiilletyskarkaisulla päästään jopa 10-20 % pidempään käyttöikään. Varsinkin Venäjällä, jossa on erityisen kuluttava maaperä, asiakkaat ovat ottaneet ilolla vastaan kulutusta paremmin kestävät ketjut ja telat, sanoo Nurminen. Pewag tekee jatkuvaa telojen tuotekehitystä. - Markkinoille onkin odotettavissa tulevaisuudessa todella mielenkiintoisia uutuustuotteita, vihjaisee Nurminen.

Metsäkoneketjuja löytyy laaja valikoima tarvittiin sitten maksimaalista pitoa tai kulutuskestävyyttä.

Laadukkaat ketjut metsäkoneisiin ja kuorma-autoihin

Myös metsäkoneketjuja löytyy laaja valikoima tarvittiin sitten maksimaalista pitoa tai kulutuskestävyyttä. Lisäksi tarjolla on laadukkaat ketjut ajoneuvokäyttöön kuten puutavaraautoihin. - Pewag ketjujen huippumateriaalit ja karkaisutekniikka antaa niille jopa moninkertaisen käyttöiän, lupaa Nurminen.

Nopeat toimitukset suoraan varastosta

Myös telahokit on hiilletyskarkaistu, joiden uramainen rakenne mahdollistaa syvemmälle menevän karkaisun. Jokaisessa telakengässä on vakiona kaksi telahokkia, jolloin ajaminen on tasaisempaa

teloina. Taotut lenkit ovat vakiona vahvuudeltaan 26 mm, joka optimaalinen koko metsäketjujen kulumisen suhteen. Muista

valmistajista poiketen telojen kuluvimmat osat eli lenkkikoukut ja telakenkien taotut telahokit ovat hiiletyskarkaistuja 750

Pewag Nordicilla on Loimaalla hyvä varasto, mistä telat ja ketjut saadaan asiakkaille nopeilla toimitusajoilla. - Kyseessä on tuotteet mitkä pitää löytyä asiakkaille heti ja tarpeiden mukaan kasvava varastomme palvelee jälleenmyyjiämme luotettavilla toimituksilla, lupaa Nurminen.

Lisäksi tarjolla on laadukkaat ketjut ajoneuvokäyttöön kuten puutavara-autoihin.

Pewag metsäkoneteloja on tarjolla kantavia ja ottavia teloja sekä niiden yhdistelmiä eri levyisinä.


102 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsse-koneet Siperian taigalla - palvelun takaa Remtehnika

Artikkeli & kuvat: Pekka Perälä Ponssen eteläisen Keski-Siperian jälleenmyyjällä Remtehnikalla on kolme toimipistettä: Krasnojarsk (kuvassa), Lesosibirsk ja Boguchani.

R

emtehnika toimii Ponsse -metsäkoneiden virallisena jälleenmyyntiyhtiönä Krasnojarskin ja Hakassian alueilla eteläisessä Keski-Siperiassa. Remtehnika on täyden palvelun talo uusien koneiden myynnistä ja trimmauksesta koulutukseen, huolto-operaatioihin ja peruskorjaukseen. Kysyntä painottuu järeisiin konemalleihin. Maaston korkeusvaihtelut ja pitkät lähikuljetusmatkat vaativat kalustolta kestävyyttä ja kapasiteettia.

Lyhyt silmäys toimintaympäristöön

Krasnojarskin aluepiirin pinta-ala 2 366 800 km² muodostaa kymmenesosan koko Venäjän maa-alasta ja on 4,5 kertaa Ranskan sekä 6,9 kertaa Suomen kokoinen. Krasnojarskin aluepiirissä asuu 2,8 miljoonaa ihmistä, joista 1,1 miljoonaa Krasnojarskin kaupungissa. Metsä peittää noin 67 % maa-alasta. Pohjoisin kolmannes pinta-alasta on tundraa, metsätundraa ja ikiroutaa. Puunkorjuu painottuu alueen eteläisimpään kolmannekseen, sitä pohjoisempana taloudellinen kannattavuus vähenee, ja siis

Krasnojarskin alue on 6,9 kertaa Suomen kokoinen ja metsä peittää n. 67 % maa-alasta. Metsätalous on oikein aktiivista punaisilla alueilla.

hyvin pohjoisessa ei puustoa ole lainkaan. Puunkorjuumäärä alueella vuonna 2019 oli 25,6 miljoonaa m³, joka on 3 miljoonaa m³ vähemmän kuin vuonna 2018. Puunkorjuu on lähes yksinomaan päätehakkuuta, mikä vastaa n. 135 000 hehtaarin kokoista alaa. Vuosittainen kestävä hakkuusuunnite on 96,3 miljoonaa m³, mikä tarkistetaan aina määräajoin. Keinollinen metsänuudistaminen lisää alaansa myös täällä Siperian keskiosassa. Viime vuonna uudistettiin istuttamalla ja kylvämällä 89 000 ha ja vastaavasti 60 000 ha vuonna 2018, eli kasvua määrässä on huomattavasti. Viime vuonna alueella tuotettiin 14

Krasnojarsk on noin miljoonan asukkaan suurkaupunki Itä-Siperiassa Venäjällä Jenisein varrella.

Vihreän kullan keskellä

Remtehnikan myyntijohtaja Aleksei Chashin on tyytyväinen Ponssen kanssa tehtävään hyvään yhteistyöhön.

miljoonaa puuntainta ja 17 tonnia kylvösiementä, josta 25 % mäntyä, kuusta, pihtakuusta ja

75 % siperiansembraa (Pinus sibirica). (Lähteet: Rossat, moyaokruga.ru, krsk.aif.ru)

Remtehnikan edeltäjä, nimeltään ”Mashino-traktornaja stantsija”, perustettiin jo vuonna 1937, joka toimi kolhooseissa käytettyjen traktoreiden huoltopajana. Yhteistyö Ponsse Oyj:n kanssa alkoi vuonna 2007 ja vuonna 2017 Remtehnika palkittiin vuoden parhaana Ponsse -dealeryhtiönä. Yritys hoitaa alueellaan kaiken, mikä liittyy Ponsse-koneisiin, eli markkinoinnin, myynnin, koulutuksen, varaosat, huollon ja korjauksen. Kolmella paikkakunnalla toimiva yritys työllistää 50 ihmistä. Myyntijohtaja Aleksei Chashin kertoo, että Remtehnikalla on kolme toimipistettä: Krasnojarsk, Lesosibirsk ja Boguchani.

Uudet Ponsse -metsäkoneet saapuvat Siperian taigalle rautatiekuljetuksena. Koneet viimeistellään asiakasluovutuksia varten Krasnojarskin toimipaikassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Näistä jälkimmäisillä kahdella paikkakunnilla ja niiden ympäristössä on puunkorjuu ja mekaaninen puunjalostus hyvin aktiivista. Näillä alueilla toimii sahalaitoksia ja vaneritehtaita. Kuitupuuta jalostavan integraatin puuttumisen vuoksi vain tukkiosa useimmiten hyödynnetään. Kuitenkin Boguchanin alueelta viedään jonkin verran kuitupuuta Ilim Pulpin sellutehtaalle Ust-Ilimskiin, jos kaukokuljetusmatka sen mahdollistaa.

Moderniin konekalustoon investoidaan

Uudet koneet saapuvat Siperian taigalle rautatiekuljetuksena. Koneet viimeistellään asiakasluovutuksia varten Krasnojarskin toimipaikassa. Myyntihittejä ovat konemallit Bear, Ergo, Elephant ja Elephant King. Viimeisen puolen vuoden aikana myyty on myös kaksi Scorpion King -harvesteria. Kuluvan vuoden maaliskuun alussa Aleksei Chashin kertoi konemyynnin olevan hyvällä tasolla, vuoden 2019 luokkaa, mutta kevään aikana globaalit muutokset ovat toki vaikuttaneet liiketoimintaan myös Siperiassa. Ponsse-arsenaali Krasnojarskin alueen metsissä on noin 300 konetta. Chashinin mukaan puunjalostuslaitokset ovat merkittäviä metsäkoneasiakkaita; esim. Segezhan sahalle Lesosibirskiin on vuoden vaihteessa toimitettu kaksi koneketjua koostuen Bearja Elephant -malleista.

KONEURAKOINTI 103

Ponssen varaosapalvelut pelaavat luotettavasti myös kaukana Siperiassa.

Remtehnika panostaa metsäkonekuljettajien koulutukseen - kuvassa Krasnojarskin koulutuskeskus.

Elena Mezhova ja Andris Kokorishs toimivat Remtehnikan kouluttajina. Opetuksessa käytetään mm. Ponssen metsäkonesimulaattoreita.

Venäjällä käytetään paljon myös tela-alustaisia kaivukoneita varustettuna harvsteripäällä; kuvassa uusi Volvo kaivuri Ponssen kouralla.

Huollot pelaa

Iso konekanta vaatii myös jälkihoitoa. Varaosat ja huoltopalvelut löytyvät Remtehnikan kaikista toimipaikoista. Huoltopäällikkö Alexander Pahomov kertoo, että Krasnojarskin toimipaikka voi ottaa kaksi konetta korjaukseen samanaikaisesti ja Lesosibirskissa ”tallipaikka” löytyy neljälle koneelle yhdellä kertaa. Alexander jatkaa, että ensisijaisesti ongelma metsässä pyritään ratkaisemaan puhelimitse, ja ellei se johda positiiviseen tulokseen, lähdetään paikan päällä käymään. Kenttäkäyntejä varten on huoltoautot työvälineineen kaikissa yrityksen toimipaikoissa. Pahomovin mukaan koneet ovat tosi toimissa kahdessa vuorossa monilla työmailla. Työvuoron pituus on usein kymmenen tuntia.

Koulutus merkittävä osa asiakaspalvelua

Kouluttajat Elena Mezhova ja Andris Kokorishs toimivat Remtehnikan kouluttajina. Käytössä on kolme simulaattoria, joista yksi sijaitsee Krasnojarskissa kaksi muuta yhteistyöoppilaitoksissa Lesosibirskin ja Boguchanin kaupungeissa. Elena ja Andris järjestävät räätälöityjä kursseja joiden osallistujamäärä on 1-8 henkilöä. Kesto on aiheesta ja tarpeesta riippuen

- Varaosat ja huoltopalvelut löytyvät Remtehnikan kaikista toimipaikoista, kertoo huoltopäällikkö Alexander Pahomov.

kahdesta neljään päivään. Aihealueita ovat mm. koneen käyttö, APT-tiedostot, Opti-tietojärjestelmät ja kalibrointi. Ennen kurssiohjelman käynnistymistä on tasotesti. Elenan mukaan aloittelevat kuljettajat ovat aiheesta vastaanottavaisempia kuin kokeneet; lienee yleistä riippumatta aiheesta ja maantieteellisestä sijainnista. Elena muistaa tapauksen, jossa kokenut kuljettaja teki kuormaimen ohjaamisessa paljon ylimääräisiä liikkeitä, mikä tuli ilmi ajan ja polttoaineen menekissä. Motokoulutuksen ajotekniikassa on tavoite, että keskimääräinen työvuorotuotos olisi 200 m³ yhden viikon tarkastelujaksolla - ei neljääsataa mottia, joka on jopa mahdollista saavuttaa järeää siperiansembraa käsiteltäessä erittäin optimaalisissa olosuhteissa.

Remtehnikan vaihtokonerivistä löytyi mielenkiintoinen vm. 2010 Silvatec, mikä on rakennettu Petroskoissa Onegan traktoritehtaalla.

Krasnojarskissa koneet joutuvat koville - Ponsen Youtube kanavalta löytyy mm. video missä koneita käynnistellään savotalle -44°C pakkasessa!


104 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

AMMATTILAISEN MATKASSA

VERKKOPALVELU kauppa.narhi.com

YLI 25000 OSAN VALIKOIMA MYÖS LAAJALTI TYÖKONEOSIA

NÄRHI JOENSUU (1)

Lentoasemantie 10 D 80140 Joensuu Puh +358 400 959 420 ma–pe 7–17, la 9–15

NÄRHI KUOPIO (2)

Sorsasalontie 3 70420 Kuopio Puh +358 400 959 450 ma–pe 7–17, la 9–15

NÄRHI JYVÄSKYLÄ (3) NÄRHI LAPPEENRANTA (4) Palokanorsi 12 40270 Jyväskylä Puh +358 400 959 430 ma–pe 7–19, la 9 –15

Tupatallinkatu 5 53500 Lappeenranta Puh +358 400 959 460 ma–pe 7–17, la suljettu

info@narhi.com • www.narhi.com

OLEMME OSA RASKASSARJA-KETJUA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 105

LaoBan Oy:n laakerivalikoima on erittäin kattava ja sitä laajennetaan jatkossa entisestään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Uusi laakeritoimittaja yli 30 vuoden kokemuksella

L

tuotteiden lisäksi helpottanut markkinoille pääsyä. Läheiset suhteet sekä asiakkaisiin että valmistaviin tehtaisiin mahdollistavat optimaalisten ratkaisujen löytymisen. Asiakkaiden palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla edesauttaa pitkäaikaisten asiakassuhteiden syntyä. Kattavan kokemuksen ansiosta erilaisten ratkaisujen löytyminen ongelmiin on mahdollista, Mark sanoo.

aoBan Oy tarjoaa liukulaakerit liikkuvaan kalustoon ja teollisuuteen yli 30 vuoden kokemuksella alalta.

LaoBanin yrittäjä Juha Mark aloitti vuonna 1987 Ruotsissa liukulaakereita myyvän yhtiön palveluksessa. - Yrityksellä oli ensin jälleenmyyjä Suomessa kunnes vuonna 1991 ehdotin että tänne perustettaisiin oma maahantuontiyhtiö, mitä sitten lähdin vetämään. Ensimmäisiä OEM-asiakkaita oli silloin metsäkone- ja nosturivalmistajat. Muutamassa vuodessa toiminta lähti hyvään kasvuun ja asiakaskunta laajeni erityisesti markkinoille lanseeratun reiällisen liukulaakerimalliston ansiosta, mikä takasi mm. paremman voitelun ja sitä kautta pidemmän käyttöiän taskullisiin laakereihin verrattuna. Vuonna 1996 kun homma rullasi palasin takaisin Ruotsiin. Kiinan laakerimarkkinat alkoivat tulla tutuksi vuosituhannen vaihteessa - ensimmäisillä vierailukerroilla isot tehtaat ja suuret valmistusmäärät tekivät vaikutuksen vaikka laadussa ja tuotantovolyymeissä olikin siihen aikaan haastetta. Niinpä kun työnantaja mietti toiminnan laajentamista Aasiaan, muutin 2011 Kiinaan yritystä perustamaan, kertoilee Mark. Alussa aikaa kului oikeiden valmistajien löytämiseen ja sitten laadun parantamaiseen. - Kun tuotteet olivat iskussa saimme asiakkaiksi ensin skandinaavisia valmistajia joilla oli tuotantoja Aasiassa; myöhemmin päästiin sisään myös paikallisiin asiakkaisiin. Kiinassa asuin vuoteen 2017 saakka ja se oli

Laaja ja laadukas laakerivalikoima

Yrittäjä Juha Markilla on yli 30 vuoden kokemus laakerialalta Suomessa, Euroopassa ja Aasiassa. Laakereita maahantuova LaoBan Oy toimii Helsingin Lauttasaaresta käsin.

LaoBan tarjoaa laadukkaat laakerit koneenrakentajille - kuvassa rullattuja pronssilaakereita voitelurei´illä jotka soveltuvat mm. metsäkoneisiin, nostureihin ja maatalouskoneisiin.

kaikin puolin mielenkiintoista aikaa. Opin tuntemaan laakerivalmistajat ja tavan miten heidän kanssa tulee toimia niin että asiakkaille saadaan korkeaa laatua luotettavasti, toteaa Mark.

Laakerialan yrittäjäksi

Suomeen palattuaan ja hetken

akkuja latailtuaan Mark perusti vuonna 2019 LaoBan Oy:n mikä keskittyy laakereiden maahantuontiin ja myyntiin. LaoBan tarkoittaa Kiinaksi yrityksen johtajaa - nimi on muuten tatuoitu kiinaksi Markin oikeaan ranteeseen ja vasemmassa lukee kiinaksi Suomi eli ”suomalainen

johtaja”. - Se oli yksinkertainen käyntikortti Kiinassa toimiessani. Osaamiseni ja kokemukseni mahdollistaa korkealaatuisten laakereiden tuottamisen kustannustehokkaasti. Myös vuosikymmenten asiakassuhteet kantavat edelleen mikä on hyvien

LaoBanin laakerivalikoima on erittäin kattava ja sitä laajennetaan jatkossa entisestään asiakkaiden tarpeiden mukaan: - Rullattujen liukulaakerien valmistusmenetelmä on hyvin pitkälti samankaltainen kaikilla eri tyypeillä. Eroavaisuuksia valmistusmenetelmissä on aina laakerin materiaalin, muotoilun ja muiden ominaisuuksien mukaan. Rullatut liukulaakerit tulevat valikoiduista ja hyviksi todetuista tehtaista. Sorvatut liukulaakerit valmistetaan aina asiakkaan toiveiden ja vaatimusten mukaisesti. Materiaali valitaan aina käyttökohteen ja olosuhteiden mukaan. Kiinteällä voiteluaineella varustetut laakerit valmistetaan aina tapauskohtaisesti käyttökohteen, kuormituksen ja liikkeen suunnan mukaan, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Koneistetut laakerit valmistetaan laadukkaista materiaaleista hyviksi todettujen yhteistyökumppanien kanssa, ilmoittaa Mark.


106 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Juurikäävän torjunnassakin laatu on valttia

H

ensiharvennuksilla keskimäärin 1,09 litraa hakattua havupuukiintokuutiometriä kohden, myöhemmillä harvennuksilla 0,72 litraa/havupuu-m³ ja avohakkuilla 0,39 litraa/havupuum³, tiivistää Kalle Kärhä. Kantokäsittelyliuoksen hehtaarikohtainen keskikulutus oli ensiharvennuksilla 51 litraa/ha, myöhemmillä harvennuksilla 45 litraa/ha ja avohakkuilla 81 litraa/ha. Käytetyllä kantokäsittelyaineella (urea & Rotstop® SC) ei ollut merkittävää vaikutusta kantokäsittelyliuoksen kulutukseen.

akkuukoneen kuljettaja on keskiössä myös juurikäävän torjunnassa: hyvän kantokäsittelytyön laadun kannalta on erittäin tärkeää, että hakkuukoneen kuljettaja seuraa aktiivisesti kantokäsittelytyönsä laatua - eli tekee aktiivisesti omavalvontaa - ja säätää tarvittaessa hakkuukoneen kantokäsittelylaitteistoa.

Juurikäävät ovat metsiemme haitallisimpia tuhosieniä. Juurikäävän aiheuttamien vahinkojen on arvioitu olevan vuosittain runsaat 50 miljoonaa euroa Suomessa. Juurikääpää on torjuttava, jos riskialueella kivennäismaalla sijaitsevassa metsikössä on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta. Turvemaalla torjunta on tehtävä korjuukohteilla, joiden puuston tilavuudesta ennen hakkuuta on kuusta yli 50 prosenttia.

Peittävyys oltava yli 85 prosenttia

Juurikääpää torjutaan sulan maan aikaisissa (1.5.-30.11.) hakkuissa kantokäsittelyllä. Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kannot käsitellään. Kantokäsittelyssä käytetään ureaa tai harmaaorvakan itiöitä sisältäviä Rotstop® valmisteita. Juurikäävän torjuntatyön laatu arvioidaan kantokäsittelyai-

Kuljettajan omavalvonta keskiössä

Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittävyydeksi kannon pinnalla katsotaan 85 prosenttia. Kuvassa lähes 100-prosenttisesti kantokäsittelyaineen peittämä kanto, vaikkakin kannon reunoilta käsittelyaineen väri on jo ehtinyt osin haihtua pois.

neen peittävyyden perusteella. Riittäväksi kantokäsittelyaineen peittävyydeksi kannon pinnalla katsotaan 85 prosenttia. Kun kantokäsittelyaineen peittävyys laskee, käsittelyaineen teho heikkenee merkittävästi. Luken tilastojen mukaan vuonna 2018 saavutettiin kantokäsittelyn epävirallinen maailmanennätys Suomessa, kun kantokäsittelyä tehtiin lähes 140 000 hehtaarilla. Kantokäsittelypinta-alat ovat kasvaneet hienosti viime vuosien aikana, kun vertailukohdaksi otetaan 2000 -luvun alku, jolloin kantokäsittelyä tehtiin alle 50 000 hehtaa-

Parhainta peittävyys oli kantoläpimitaltaan 20-39 senttimetrin kannoilla. Käytetyllä kantokäsittelyaineella (urea & Rotstop® SC) ei ollut merkittävää vaikutusta kantokäsittelyn peittävyysprosenttiin. Peittävyysmittausten tulokset puoltavat pienen (alle 18) reikämäärän kantokäsittelyterälaippojen käyttöä puustoltaan pienija keskikokoisilla (kantoläpimitta alle 40 cm) työmailla ja vastaavasti järeäpuustoisissa (kantoläpimitta yli 39 cm) metsiköissä suuremman (yli 27) reikämäärän terälaippojen käyttöä. - Niin ikään tutkimuksessa havaittiin, että hyvän kantokäsittelytyön laadun kannalta on erittäin tärkeää, että hakkuukoneen kuljettaja seuraa aktiivisesti kantokäsittelytyönsä laatua eli tekee aktiivisesti omavalvontaa - ja säätää tarvittaessa hakkuukoneen kantokäsittelylaitteistoa, Kalle Kärhä alleviivaa.

Kantokäsittelyn toteutus käytännössä kentällä

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

Juurikäävän riskialue eli kantokäsittelyalue Suomessa (sinertävä alue kartassa). Lähde: Suomen metsäkeskus.

ria/vuosi Suomessa.

Stora Enson ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus

Stora Enso toteutti yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa Kantokäsittely-tutkimuksen. - Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kantokäsittelyliuoksen kulutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kertoo Kalle Kärhä Stora Ensosta. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kantokäsittelyn laatua eli

kantokäsittelyaineen peittävyyttä kannon pinnalla kasvatus- ja päätehakkuilla.

Havupuupoistuman keskijäreydellä merkittävin vaikutus

Havupuupoistuman keskijäreydellä ja edelleen hakkuutavalla oli erittäin merkittävä vaikutus kantokäsittelyliuoksen kulutukseen. - Kantokäsittelyliuoksen kulutus oli tehdyssä tutkimuksessa

- Stora Ensossa metsäasiantuntija tekee kantokäsittely-merkinnän puukaupalla niille kuvioille, joilla kantokäsittely tehdään. Tähtiyrittäjämme valitsee, tilaa ja maksaa kantokäsittelyaineen valitsemaltaan toimittajalta. Kuljettaja puolestaan seuraa säännöllisesti kantokäsittelyn peittävyyttä ja tekee mittaukset kauden alussa sekä sen jälkeen noin kerran kuukaudessa, kertoo Kimmo Roininen Stora Ensosta ja jatkaa: - Maksamme Tähtiyrittäjällemme kantokäsittelystä kuutiometripohjaisen korvauksen ja las kutamme metsänomistajaa tehdystä kantokäsittelytyöstä. - Tavoitteena meillä on täydellinen, 100-prosentin peittävyys. Hyvä kantokäsittelytyön laatu kesäkorjuussa on meidän kaikkien toimijoiden kunnia-asia, korostaa Kalle Kärhä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 107

FARMIKKO OY Energiapuukourat

keräys (lisävaruste) karsinta nopea ja tehokas katkaisu kuormaus

Lisätiedot ja koekäyttö: www.farmikko.fi 0445771156

Laadukkaat Fuel Box -säiliöt polttoainekuljetuksiin

I

on 4 m letkua ja XL-versioissa letkua on 6 m - lisävarusteena löytyy mm. TWIN-pumppupaketit käsi & sähköpumpulla. Polttoaineen pintatasomittari (ADR) on vakiona, samoin ylitäytön estin 950-3000 L malleissa, luettelee Rantamäki.

nfraline tarjoaa todella laajan valikoiman laadukkaita säiliöratkai- suja polttoaineiden kuljetukseen ja varastointiin.

- Kehitämme säiliömallistoamme koko ajan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin yhdessä johtavien valmistajien kanssa. Uusimpana maahantuontiedustuksena on hollantilainen TAB, jonka Fuel Box -säiliöt tarjoavat laadukkaan kustannustehokkaan ratkaisun 450, 950, 2000 ja 3000 litran polttoainekuljetuksiin. Isoimmasta säiliöstä löytyy matala ja korkeampi runkoversio, sanoo Infralinen Jukka Rantamäki. Vahvat teräksiset valuma-altaalliset Fuel Box IBC-säiliöt on tehty vaativaan urakointikäyttöön. Niitä on saatavilla neljänä vakiovärinä sekä kaikkina RAL väreinä tilauksesta. - UN/VAK-tyyppihyväksytty IBC-pakkaus on tehty maantiekuljetukseen ja polttoaineen lyhytaikaiseen varastointiin. Fuel Box -säiliöt täyttää kaikki ympäristövaatimukset; niissä on 110 % valuma-allas ja täysin kaksoisvaippainen rakenne. Ne on tehty kovaan käyttöön sillä polttoainesäiliön alaosa on paksua 8 mm teräslevyä ja yläosa 5 millistä. Säiliön kaikissa kulmissa on kuumasinkityt, integroiduilla

Uutta teknologiaa pinnanmittaukseen

- Luotaava GPS-mittaus kertoo säiliön polttoainemäärän etänä ja samalla myös säliön sijainnin. Rakenteeltaan erittäin matala pinnamittauslaite mahtuu kannen alle missä on yleensä hyvin vähän tilaa. Se on saatavissa myös kaikkiin muihinkin säiliömalleihimme, ilmoittaa Rantamäki.

Mielenkiintoinen lisävaruste on uusi IoT-pinnanmittauslaite.

TAB Fuel Box -säiliöt tarjoavat laadukkaan kustannustehokkaan ratkaisun 450, 950, 2000 ja 3000 litran polttoainekuljetuksiin.

nostopisteillä varustetut kulmavahvikkeet ottamassa osumia vastaan jolloin itse säiliö ei vaurioidu. Lukittava galvanoitu suojakansi (2xkaasujousi) suojaa sisäsäiliön joten se ei altistu suoraan säävaihteluille, kertoo Rantamäki. Fuel Box -säiliöitä voidaan pinota kaksi päällekkäin ja niissä on nostopisteiden lisäksi trukkipiikin taskut joka sivulla. - Kaiken kokoisista säiliöistä löytyy perusmallit pumppukäyttöön sekä aggregaattiversiot. Compact -perusmallien lisäksi tarjolla on 30 cm suuremmalla teknisellä tilalla varustetut XL -mallit. Vakiopumppupaketissa

Fuel Box -säiliöitä voidaan pinota kaksi päällekkäin.

- Vahvarakenteiset Fuel Box -säiliöt on varusteltu urakoitsijoiden tarpeisiin, esittelee Infralinen Jukka Rantamäki.


108 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkuljetus Meriläinen Oy tekee metsämaan muokkausta kahdella Hitachi ZX135USL-6 kaivukoneella. Kuvassa ollaan laikkumätästämässa Heinävedellä.

Metsämaan muokkausta kaivukoneilla

M

etsäkuljetus Meriläinen Oy tekee metsämaan muokkausta kaivukoneilla Pohjois-Karjalan alueella ja laajemminkin.

Mika Meriläinen aloitti uransa harvesterin kuljettajana ja lähti metsäkoneyrittäjäksi vuonna 2005. - Aloitin urakoinnin Metsäkympin alihankkijana Keski-

Suomessa ja mukaan toimintaan tuli myös kaivukoneilla tehtävä metsämaan muokkaus. Viitisen vuotta siten muutin takaisin kotiseudulle Joensuuhun ja metsäkoneurakointi jatkui edelleen Stora Ensolle sekä kaivukoneilla Metsähallitukselle, jonka kanssa hyvää yhteistyötä on tehty jo kahdeksan vuoden ajan. Viime keväänä myin pois metsäkoneet jonka jälkeen on keskitytty täysin kaivukonehom-

miin metsässä, kertoilee Meriläinen. Tällä hetkellä metsämaan muokkausta tehdään kahdella Hitachilla ja lisäksi kahden alihankkijan voimin. - Itseni lisäksi koneitamme ajaa ammattimiehet Vesa Hassinen ja Valtteri Korhonen. Yhteistyökumppaneina urakoilla on Metsä ja Maansiirto Kastinen Ilomantsista sekä Henri Karvinen Kiihtelysvaarasta, joiden

- Mättäät pitää olla huolellisesti tehty: montulla leveyttä 50 cm, pituutta 70 cm, syvyyttä max 20 cm ja mättään korkeus yli 20 cm missä yli kymmenen senttiä ravinnemaata taimea varten, esittelee Mika Meriläinen

kanssa homma pelaa, kehuu Meriläinen.

Hitachi vakuuttanut

Ensimmäisen Hitachin, käytetyn pitkäperäisen ZX210LC-3 -mallin Meriläinen osti vuonna 2012. - Koneella tehtiin lähinnä kannonnostoa mihin se soveltui oikein hyvin - sitten kantohommat väheni ja myin koneen pois. Kun vuonna 2015 lyhytperäinen Ko-

belco upposi suohon niin pahasti että se meni lunastukseen, löytyi tilalle Rotatorilta vähän ajettu, kaapelitöissä ollut metsäalustainen Hitachi ZX135USL-5, kertoo Meriläinen. Metsäalustainen Hitachi vakuutti Meriläisen ominaisuuksillaan. - Ajoimme koneella noin seitsemän tuhatta tuntia ilman mitään teknisiä murheita. Hitachin metsäalusta ja -varustelu on

Metsäkuljetus Meriläinen käyttää A. Hirvonen Oy:n valmistamia Väkevä -kääntömätästyskauhoja mitkä on muotoiltu juuri oikein.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 109

mietitty juuri suomalaisiin käyttötarpeisiin. Jotain alustasta kertoo se että olemme työskennelleet Hitacheilla metsämaastossa yli 11 000 tuntia eikä telat ole pudonneet kertaakaan pois paikaltaan. Niinpä kun vaihto tuli ajankohtaiseksi tein kaupat viime keväänä uudesta 6-sarjalaisesta ZX135USL-6 mallista. Kun sitten saimme Metsähallituksen kanssa sopimuksen 700 hehtaarin laikkumätästys urakasta muutamaksi vuodeksi eteenpäin, niin tarvimme lisää konekapasiteettia ja Rotatorin Vesa Vartiainen löysi meille parikymmentätuntia ajetun samanlaisen 6-sarjalaisen esittelykoneen mikä otettiin kesän alla käyttöön. Nyt molemmat koneemme ovat täysin identtisiä myös varustelun suhteen, mikä helpottaa operointia, toteaa Meriläinen.

Tehtävään varusteltu

- Hitachin metsäalustainen kone on kaikin puolin onnistunut kokonaisuus näihin hommiin, sanoo Mika Meriläinen.

Metsäkuljetus Meriläinen on täydentänyt Hitachin kattavaa metsävarustelua mm. lisävaloilla ja työkalulaatikolla.

Hitachin metsävarusteluun kuuluu korotettu suuremman maavaran tarjoava alavaunu 900 millisillä lapuilla; missä on myös järeämmät ketjut ja normaalimallia suurempi alavaunun vetovoima sekä tukisukset. Kestävyyttä tuo suojatut ja vahvistetut johtopyörän kotelot, vahvemmat ylävaunun pohjalevyt ja ajomoottorin suoja. Varusteluun kuuluu lisäksi hyvät työvalot sekä kamerajärjestelmä mikä näyttää kuvaa koneen molemmilta sivuilta ja takaa. - Käytämme A. Hirvonen Oy:n valmistamia Väkevä -kääntömätästyskauhoja mitkä on muotoiltu juuri oikein, niin että työnjälki on laadukasta ja urakka sujuu nopealla tahdilla. Kauha on kiinnitetty puomin päähän matalarakenteisella Niskakankaan Terästuotteen kätevällä pikakiinnityslaitteella. Molemmissa koneissamme on myös valmius Engconin pyörittäjälle mitä tarvitaan tiehommissa tasauksessa ja luiskanteossa sekä

Vaikka kone on hyvä ja kuljettajat ammattilaisia, välillä suo saattaa yllättää. Tästäkin tilanteesta selvittiin ilman vahinkoja.

talviteiden teossa. Lisäksi olemme varustelleet koneita mm. säilytyslaatikoilla, ruuan lämmittimillä ja lisävaloilla sekä tietokoneilla joissa pyörii tarvittavat ohjelmat kuten Woodforce. Asta-ohjelmaan kerätään tiedot tehdyistä mättäistä nappia painamalla, Meriläinen kertoo.

vaihtaa kärki- ja perälevy ennen kuin ne kuluu liikaa jolloin työnjälki alkaa kärsiä. Kun ollaan pehmeillä mailla ja kääntömättääseen alkaa tulla vesi läpi, pitää työmenetelmä vaihtaa ojitustai näverömätästykseen, opastaa Meriläinen.

Tarkkaa työtä

Metsäkuljetus Meriläisen molemmissa Hitacheissa on huoltosopimus. - Vaikka koneet ovat todella luotettavia niin huoltosopimus on järkevä ottaa ja se helpottaa yrittäjän arkea kun loppuu öljyjen kanssa läträäminen. Rotatorin huolto- ja varaosapalvelut pelaavat esimerkillisen hyvin. Huollon ajankohta saadaan sovittua kuljettajillemme parhaaseen hetkeen ja Rotatorin miehet saapuvat paikalle kellontarkasti hoitaen asiat kuntoon, ilmoittaa Meriläinen.

Kuuselle mättäitä tehdään suositusten mukaan 1600 hehtaarille ja männylle 1800. - Hyvänä päivänä ja osaavan kuskin tekemänä valmista istutuspohjaa syntyy yhdellä kaivukoneella kaksi hehtaaria. Mättäät pitää olla huolellisesti tehty: montulla leveyttä 50 cm, pituutta 70 cm, syvyyttä max 20 cm ja mättään korkeus yli 20 cm missä yli kymmenen senttiä ravinnemaata taimea varten. Niinpä kääntömätästyskauhan pitää olla oikein suunniteltu ja siihen tulee

Huoltopalvelut pelaa

Hitachin metsäalusta toimii haastavassakin maastossa. Tukisukset pitää 900 mm leveät telat luotettavasti paikoillaan.

Hitachin metsäalustaiset mallit suojataan panssaroinneilla kriittisistä kohdista.

Lyhytperäinen ja metsäalustainen Hitachi ZX135USL-6 on viisas valinta metsässä tehtäviin kaivukonetöihin. Sen rakenteessa ja varustelussa on kuunneltu suomalaisia urakoitsijoita.


110 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi ProSilva S3 on harvennuksiin ja energiapuun korjuuseen suunniteltu kevyt, tehokas, rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma harvesteri.

Tehokone harvennuksiin ja energiapuun korjuuseen

S

uomalainen metsäkonevalmistaja ProSilva on esitellyt kevään aikana markkinoille uuden ProSilva S3 harvesterin, mikä täydentää mallistoa pienemmässä päässä. Uutuuden saama vastaanotto näinä poikkeuksellisina aikoina on ollut poikkeuksellisen hyvää ja myynti onkin lähtenyt mukavasti käyntiin. ProSilva S3 on harvennuksiin ja energiapuun korjuuseen suunniteltu kevyt, tehokas, rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma harvesteri. Kompakti kone painaa alle 16 000 kiloa ja leveyskin jää alle 2,8 metriin. - ProSilva S3 on myös vastuullisen metsänomistajan paras kaveri. Keveys ja vetojärjestelmän edistyksellisyys mahdollistavat markkinoiden pienimmän, ”jalanjäljen” metsään harvennuksen jälkeen, sanoo ProSilvan toimitusjohtaja Keijo Ojala.

rauliikan ohjaus eco-ohjelmineen tekee työskentelystä polttoainetaloudellista pienirunkoisissa kohteissa. Iso 280 cc pumppu tarjoaa 500 l/min tuoton, joten hakkuutyön tuottavuus on samalla tasolla kuin isommissa koneissa, kertoo Ojala.

Uuden kokoluokan kone vakuutti työnäytöksissä

Kesäkuussa ProSilva järjesti uuden S3 harvesterin työnäytökset Oulaisissa, Nurmeksessa, Punkaharjulla, Mustiossa ja Laitilassa - turvallisesti alle 50 henkilön pienryhmissä. - Jokaisella paikkakunnalla kävi mukava määrä metsäurakointialan ammattilaisia, jotka pääsivät halutessaan myös kokeilemaan uuden kokoluokan harvesteria. Koneesta saatu palaute oli todella hyvää; erityisesti kehuja sai sen ketteryys ja keveys sekä vakaa ajettavuus

kaikissa olosuhteissa. Alhaisen painopisteen ansiosta nosturilla voi operoida täysillä ulottuvuuksilla aina 11 metrin päässä eikä kone nostele tassuja, totaa Ojala. Harvennushakkuisiin ja energiapuupuoleen keskittyvien yrittäjien lisäksi uutta S3 harvesteria kävi katsomassa myös monet ”ison puun” yrittäjät. - Energiapuun ympärillä on kokonaisuudessaan nyt hyvää nostetta. Viime talvena töitä oli hyvin energiapuun korjuussa toisin kuin pyöreän puun urakoinnissa ja koko metsäenergiaalan tulevaisuuskin näyttää positiviiviselle, kommentoi Ojala. Uuden ProSilva S3 harvesterin myynti on lähtenyt hyvin matkaan - myös muita harvesterimalleja on saatu kaupaksi joten Ruoveden tuotannosta valmistuu metsäkoneita tasaisena tahtina. - Uusia S3 harvestereita on jo toimitettu Suomeen sekä vienti-

Kesäkuussa ProSilva järjesti uuden S3 harvesterin työnäytökset viidellä paikkakunnalla.

markkinoillekin länteen ja etelään. Tarjouspyyntöjä tuli työnäytöksistä mukavasti ja nyt niistä hierotaan kauppoja. Lähdemme uudelleen työnäytöskiertueelle lomien jälkeen; lisätieto-

ja paikkakunnista ja aikatauluista saa kotivisuiltamme sekä sosiaalisen median kanavista, sanoo ProSilvan myynnistä vastaava Kalle Perttula.

Kaikki mitä tarvitaan - ei mitään ylimääräistä

Uudet S3 mallit on saatavana sekä neljä- että kuusipyöräisinä versioina. Runkorakenne on muistakin ProSilva-malleista totuttuun tapaan tukeva ja yksinkertainen. Painopiste on saatu erittäin alas, joten vakaus on kompakteista mitoista huolimatta hyvä. - Koneen 6-sylinterinen moottori tarjoaa 1150 Nm väännön ja tehoreservin myös vaativiin korjuuolosuhteisiin. Nerokas hyd-

Koneesta saatu palaute oli todella hyvää; erityisesti kehuja sai sen ketteryys ja keveys sekä vakaa ajettavuus kaikissa olosuhteissa.

Turvallisesti alle 50 henkilön pienryhmissä järjestetyissä työnäytöksissä oli hyvä tunnelma ja metsäalalla positiivinen asenne tulevaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HUIPPULAATUA EDULLISESTI. Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

Humbaur 5-akselinen UUSI hp. 69.500€ 12,2 m suora kansi, levikkeet, hydrauliset rampit, viimeinen akseli nousee

Humbaur 4-akselinen UUSI hp. 55.000€ 12,2 m suora kansi, levikkeet, hydrauliset rampit jne.

Humbaur 4-akselinen UUSI hp. 46.500€ 9.8 m kansi, joko hydrauliset tai jousirampit, levikkeet

Manitou MRT2550 Privilege UUSI hp. 179.000€ radio-ohjattu miehistökori, kauha, trukkipiikit, ilmastointi, webasto jne.

KATSO www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 113

Syöttävät ja keräävät giljotiinikourat tehokkaita energiapuunkorjuussa

Pro Silva on ollut Kaitajärven tilalle luonnollinen valinta harvesteriksi: rakenteeltaan yksinkertainen kone sopii energiaurakointiin ja ne valmistetaan kotipitäjässä Ruovedellä joten huolto- ja varaosapalvelu pelaa. - Olemme siirtyneet syöttäviin ja kerääviin Naarva EF28 -kouriin, mitkä mahdollistivat koneiden tuotoksen kasvattamisen varsinkin kun tehdään pitkää karsittua energiarankaa. Näihin meidän hommiin toimintavarma giljotiinikatkaisu on ainut oikea vaihtoehto, kommentoi Marko Kaitajärvi.

K

aitajärven tila on perinteikäs maatila Ruoveden kunnan Haukkamaan kylässä Pohjois-Pirkanmaalla, mikä on ollut samassa suvussa ainakin vuodesta 1807 lähtien. Ensimmäiset merkinnät tilan lohkomisesta löytyvät vuodelta 1793. Nykyinen isäntä Marko Kaitajärvi jatkoi isänsä jalanjäljistä tilanpitoa vuonna 2006 mistä lähtien on tehty myös koneurakointi- ja maanrakennustöitä sekä viiden vuoden ajan myös metsäkoneurakointia energiapuun ympärillä. Kaitajärven tilan toiminta perustuu tänä päivänä pääosin maatilamatkailuun viljely- ja metsätilan hoidon ohella - lisäksi hoidetaan lampaita. - Meillä on tarjolla viihtyisää rantamökki- ja maatilamajoitusta luonnonkauniissa ympäristössä Helvetinjärven kansallispuiston kupeessa. Ravintolassamme järjestämme asiakkaille juhlia ja tarjoamme erilaisia aktiviteetteja kuten mönkijäsafareita - pe-

rinteinen ja savusauna lämpiävät asiakkaan toiveesta. Tilamyymälästämme saat ympärivuoden tilallamme tuotettua karitsanlihaa, lampaantaljoja, käsitöitä jne. kertoo emäntä Merja Kaitajärvi.

Syöttävä giljotiinikoura on tehokas ratkaisu

Ensimmäisen metsäkoneen, Naarva -giljotiinikouralla varustetun käytetyn Pro Silva 810 harvesterin Marko Kaitajärvi osti viisi vuotta sitten: - Aloitin energiapuun korjuun ja kun töitä tuntui riittävän hankin toisen samanlaisen Pro Silvan sekä ajokoneeksi John Deere 1010E:n. Urakoimme Biowatille Ruoveden, Virtain, Kurun ja Vilppulan alueella. Koneita ajaa viisi kuljettajaa ja itsekin teen energiapuuta aina välillä. Tällä hetkellä yksi harvesteri ja ajokone on kahdessa vuorossa - toisella harvesterilla tehdään yhtä vuoroa. Energiapuun korjuu on alueellamme koko ajan lisääntynyt kun fossiilisista polttoaineista siirrytään bioenergiaan. Suurin osa keräämästämme biomassasta päätyy tienvarsihaketuksen

Kotimainen, Pentin Pajan valmistama Naarva EF28 on keräävä ja syöttävä, giljotiinikatkaisulla varustettu energipuukoura.

jälkeen Tampereen Naistenlahden lämpölaitokseen. Maaliskuussa 2019 toiseen Pro Silvaan vaihdettiin keräävä ja syöttävä, giljotiinikatakaisulla varustettu uusi Naarva EF28. - Siirryimme syöttävään kouraan mikä mahdollisti koneen tuotoksen kasvattamisen varsinkin kun tehdään pitkää karsittua energiarankaa. Näihin meidän hommiin toimintavarma giljotiinikatkaisu on ainut oikea vaihtoehto, kommentoi Kaitajärvi. Naarva EF28 vakuutti heti alusta lähtien ominaisuuksillaan, joten viime syksynä myös toiseen Pro Silvaan hankittiin samanlainen energiakoura. - Kouran ohjaus tapahtuu IQAN-järjestelmällä sillä emme tarvitse mittalaitetta. Tehdyn energiapuun määrä punnitaan ajokoneessa olevalla vaa´alla. Yhdellä koneella syntyy tavaraa 7000-10000 mottia vuodessa kun tehdään yhtä tuuria. Näissä raivaamattomissa harvennuskohteissa saa tehdä paljon töitä yhteenkin kuutioon. Työnjälki ja tyytyväiset metsänomistajat on meille ykkösasia, sanoo Kaitajärvi.

Toimiva joukkokäsittelyominaisuus on ehdoton asia energiapuunkorjuussa.

Kaitajärven tilan toiminta perustuu tänä päivänä pääosin maatilamatkailuun viljely- ja metsätilan hoidon ohella - lisäksi hoidetaan lampaita.

Metsien hoitoon pitää panostaa

Metsien hoitoon pitäisi Kaitajärven mielestä Suomessa panostaa paljon nykyistä enemmän. - Hoitorästejä on aivan liian paljon mikä johtuu osittain varmaan myös siitä että metsänomistajat eivät useinkaan asu enää metsiensä lähellä. Myös taksapolitiikka on haastava ja

vähentää nuorten metsien hoitamisen intoa samoin kuin se että raivausmiehistä alkaa olla pulaa. Hoidetut metsät tuottavat ensin kotimaista puhdasta energiaa sekä sitten laadukasta arvopuuta tulevaisuuteen. Siistit helppokulkuiset metsät ovat tärkeä asia myös virkistyskäytössä, muistuttaa Kaitajärvi.

Työnjälki ja tyytyväiset metsänomistajat on ykkösasia Kaitajärven tilan energiapuu-urakoinnissa.


114 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uuden sukupolven kourat energiapuun käsittelyyn

M

ecanil Oy valmistaa energiapuukourat, kourasahat ja tiltti- kourat Liljendalissa. Tuotteita toimitetaan kasvavaa tahtia vientimarkkinoille ja nyt myös Suomessa alkaa olla kysyntää energiapuukourille pitkän tauon jälkeen.

Mecanil on tehnyt pitkään töitä laajan kouramalliston kehittämisessä ja markkinoinnissa, mikä kantaa hyvin hedelmää. - Viime vuonna tuotannosta valmistui aika tarkkaan 230 Mecanil kouraa ja tänä vuonna mennään samaa tahtia, mikä on hyvä suoritus ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet. Kun maailma tästä normalisoituu uskon että kasvumme kouravalmistajana jatkuu; sen eteen teemme kovasti töitä, kertoo Mecanil Oy:n myyntipäällikkö Roland Nordström. Kourien päämarkkinat ovat tällä hetkellä Ruotsissa ja myös Tanska on kasvanut tärkeään rooliin. Lisäksi eri puolille Eurooppaa toimitetaan tuotteita hyvää tahtia. - Kun aikanaan vuosituhannen alkupuolella aloitimme energiapuukourien valmistuksen, niitä myytiin mukavasti kotimaahan. Mutta sitten tuli vuosikymmenen hiljaisuus mutta nyt viimeisen vuoden aikana kysyntä on heräillyt ja energiapuukouria mietitään taas metsäkoneisiin. Kourasahoja on tehty Suomeenkin koko ajan jotain; niitä käytetään mm. kappaletavaranostureissa yksittäisten puiden poistossa. Vaikka kotimarkkinoilla on ollut rauhallista olemme koko ajan tehneet täällä tuotteiden testausta oikeassa työssä, mikä on erittäin tärkeässä roolissa tuotekehityksessä asiakkailta saadun palautteen ohella, toteaa Nordström.

Yhtenä esimerkkinä jatkuvasta tuotekehityksestä, Mecanil tuo nyt markkinoille kolmannen sukupolven XG220 G3 -energiapuukouran mikä on varustettu sekä katkaisuterällä että sahalla. Entisestään parantunut koura sopii asennettavaksi harvestereihin ja kuormatraktoreihin.

Uuden sukupolven XG220 G3 energiapuukoura

Yhtenä esimerkkinä jatkuvasta tuotekehityksestä, Mecanil tuo nyt markkinoille kolmannen sukupolven XG220 G3 -energiapuukouran mikä on varustettu sekä katkaisuterällä että sahalla. Mecanil XG220 -energiapuukoura on, kuten kaikki muutkin Mecanil kourat, suunniteltu erityisesti suoraviivaista, kevyttä rakennetta ja pientä öljyntarvetta ajatellen. Koura on myös helppo asentaa, koska lisähydrauliikkaa ei tarvitse asentaa. - Tämä monipuolinen ja kätevä koura ensiesiteltiin vuonna 2011 jolloin se oli vallankumouksellinen askel eteenpäin energiapuun kaadossa. Ainutlaatui-

Kooltaan aiempaa suuremmat leikkaavat veitset on kiinnitetty nyt kahdella tapilla, mikä parantaa niiden liikerataa oleellisesti entisestään puiden käsittelyssä. Myös veitsisylinterin iskunpituus on tuplaantunut.

nen koura leikkaa helposti ja tehokkaasti pusikot, oksat ja ohuemmat puut kuin myös kaataa isommatkin puut sahaa käytettäessä. Koura toimii myös mainiosti perinteisenä puutavarakourana. XG220 on yhdistelmä Mecanilin kahdesta menestyksekkäimmistä ja koetetuimmista tuotteista; Mecanil EG250 energiapuukourasta ja Mecanil SG220 kourasahasta, kertoo Nordström. Hyvin markkinoilla vastaanotettu XG220 -koura päivitettiin

ensimmäisen kerran vuonna 2015. - Silloin G2-mallissa muutettiin sahakasetin rakennetta, integroitiin 2,5 litran ketjuöljysäiliö tilttiniskaan sekä tehtiin muuta hienosäätöä, muistelee Nordström. Nyt esiteltävässä G3-sarjan XG220 -kourassa on tapahtunut jälleen merkittäviä teknisiä parannuksia. - Kooltaan aiempaa suuremmat leikkaavat veitset on kiinnitetty nyt kahdella tapilla, mikä parantaa niiden liikerataa oleel-

Uudessa G3-sarjan XG220 -kourassa on otettu aiempaa paremmin huomioon sille tehtävät huoltotoimet. Kourassa näkyy valmistajan sarjavalmistuksen korkea laatu ja varaosapalvelu pelaa luotettavasti.

lisesti entisestään puiden käsittelyssä. Myös veitsisylinterin iskunpituus on tuplaantunut joten vipuvoimaa löytyy nyt huomattavasti enemmän, mikä takaa nopean katkaisun. Ja kun käsitellään isompaa puuta niin katkaisu tapahtuu Mecanilin täysin omaa valmistusta olevalla sahakasetilla, minkä asennuskulmaa on nyt lisätty kaadon tehostamiseksi, luettelee Nordström tehtyjä muutoksia. Uudessa G3-sarjan XG220 -kourassa on otettu aiempaa pa-

remmin huomioon sille tehtävät huoltotoimet. - Koko huoltoajattelu on mietitty uusiksi toimenpiteiden ja ylläpitotehtävien helpottamiseksi. Hydrauliletkujen vaihto onnistuu helposti yksi kerrallaan ja niiden reitityksiä on parannettu kestoiän lisäämiseksi - kourassa käytetään nyt myös aiempaa enemmän putkituksia, mitkä kulkevat rakenteiden suojissa, sanoo Nordström. XG220 -energiapuukouraan on saatavilla lisävarusteena Me-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 115

Uusi T280 G2 -tittikoura on kooltaan 0,30 ja sen rakenne on markkinoiden matalin.

Mecanil on tuonut markkinoille uuden T280 G2 -tilttikouran ajooneisiin, mikä helpottaa oleellisesti kuormaamissa ahtaissa käytävissä, kun rankanipun saa tiltillä käännettyä pystyyn jolloin myös jäljelle jätettäviin puihin ei tule osumia kuormaa tehdessä.

canilin kehittämä itselaataava langaton kauko-ohjaus. - Patentoitu kauko-ohjaus ei vaadi akun vaihtoa koska se toimii itselataavasti. Akku latautuu kun kouraa käytetään. Kouran asennus on myös helpompaa ja tehokkaampaa, kun sähköjohtoja ei tarvitse asentaa. Tässä uudesssa G3-mallissa kauko-ohjauksen päävirtakytkin on korvattu painesensorilla, joten kuljettajan ei tarvitse enää kytkeä järjestelmää päälle/pois, ilmoittaa Nordström.

Tilttikoura tehostaa oleellisesti kuormaamista

Harvennuksilla ja energiapuu-

leimikoille tehdään usein kapeita käytävävälejä, mikä asettaa omat haasteensa puutavaran kuormaamiseen ajokoneeseen. - Mecanil on jo pitkään valmistanut T220 tilttikouraa, mikä on tavallinen puutavarakoura integroidulla tilttitoiminnolla, joka toimii perinteisen puutavarakouran hydrauliikalla. Se helpottaa oleellisesti kuormaamissa ahtaissa käytävissä, kun rankanipun saa tiltillä käännettyä pystyyn jolloin myös jäljelle jätettäviin puihin ei tule osumia kuormaa tehdessä. Tutkimusten mukaan kuormaaminen tehostuu harvennushakkuilla jopa 30 % kun käytetään tilttaavaa kouraa.

Ja ne metsäkoneenkuljettajat ovat hetken Mecanilin tilttikouralla ajaneet eivät sitä kovin helpolla tavalliseen kouraan vaihtaisi vaikka ensin yleensä onkin ennakkoluuloja, sanoo Nordström. Mecanil -tilttikouran asennukseen tarvitaan ainoastaan kouran normaalin kiinni/auki liitäntä. Tiltin ohjaus on toteutettu langattomasti. Toimitukseen kuuluu kaksi lisänappia/pedaalia tilttiohjaukseen sekä kaksi akkua ja laturi. - Tiltin voi jättää nappeja painamalla juuri haluamaansa asentoon ja tilttaus tapahtuu aina täysin kuljettajan hallinnassa,

Mecanil -tilttikourat toimivat perinteisen puutavarakouran hydrauliikalla ja ne sopivat asennettavaksi kaikkiin kuormatraktoreihin.

muistuttaa Nordström. Hyvien kokemusten perusteella Mecanil esittelee nyt markkinoille pykälää suuremman 0,30 koon T280 G2 -tilttikouran - Kyseessä on entistä kehittyneempi toisen sukupolven tiltti-

koura, mikä on rakenteeltaan markkinoiden matalin. Tässä isommassa T280 G2 -mallissa käytetään työntäviä hydraulisylintereitä mitkä tarjoavat enemmän voimaa kuin vetävät.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

117

Bioenergian käyttö jatkoi maltillista kasvua - energiaturpeen käyttö laski 2019

B

an käyttö kasvaa vuoden 2018 tasolta korvaten fossiilisia polttoaineita erityisesti lämmön- ja prosessienergiantuotannossa sekä liikenteessä. Yhdistys haluaa kehittää bioenergia-alaa niin, että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Toiminnassa tavoitellaan mahdollisimman korkeaa jalostusarvoa sekä vientiä ja tuetaan energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Yhdistys toimii jäsentensä kanssa osana bio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa otetaan talteen sivuvirroista.

ioenergian käyttö nousi vuonna 2019 ennätyslukemiin Suomessa. Bioenergia oli energiamäärässä eniten kasvanut uusiutuvan energian muoto.

Bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta säilyi ennallaan 82 %:ssa ja osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvoi 31 %:iin. Energiaturpeen käyttö laski 9 % ja sen osuus kulutuksesta oli 4 %. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta ennakkoarviosta, joka koskee viime vuoden energiankulutusta Suomessa.

Bioenergia korvaa fossiilisia polttoaineita

Tilastokeskus julkaisi 17.4. 2020 ennakkoarvion viime vuoden energiankulutuksesta Suomessa. Vuonna 2019 kokonaisenergiankulutus pieneni noin prosentin ja polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt noin 7%. Kotimaisten polttoaineiden käyttö säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta niiden suhteellinen osuus kasvoi prosenttiyksiköllä 35 %:iin kulutuksesta. Energiaturpeen käyttö pieneni noin 9 %, kun taas bioenergian käyttö jatkoi maltillista kasvua (1,4 %) ja

Bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta säilyi vuonna 2019 ennallaan 82 %:ssa ja osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvoi 31 %:iin.

nousi ennätyslukemiin 116 TWh:iin. Energiaturpeen osuus kokonaisenergiankulutuksesta oli 4 % ja bioenergian osuus 31 %. Koko 2010-luvun aikana energiaturpeen käyttö laski noin 42 %, bioenergian käyttö kasvoi noin 22,5 %. Bioenergiajakeista eniten kasvoivat teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineiden (1,1 TWh) sekä liikenteen biopolttoaineiden (0,7 TWh) käyttö.

Metsäteollisuuden mustalipeän käyttö säilyi vuoden 2018 tasolla ja puun pienkäyttö pieneni (0,3 TWh). Bioenergia oli vuonna 2019 energiamäärässä eniten kasvanut uusiutuvan energian muoto. Uusiutuvan energian nettokasvu vuonna 2019 oli 1,3 TWh ja bioenergian kasvu oli 1,6 TWh. Bioenergian kasvu oli nettokasvua suurempi, koska vesivoiman käyttö pieneni 0,85 TWh vuonna

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

2019. Bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta säilyi ennallaan 82 %:ssa. 2010-luvun aikana muiden uusiutuvien energialähteiden kasvu on vähentänyt bioenergian osuuden 86 %:sta 82 %:iin. Kehitys tulee jatkumaan 2020 -luvulla.

Tavoitteet korkealla

Bioenergia ry:n tavoitteena on, että vuoteen 2025 bioenergi-

SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

1400 MM LEVEÄ HEINOLA 1014 TRUCK – tehokasta risun syöttämistä!

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


118

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Ari Junttila Ky päivitty autohakkurin uuteen Bruks 1006 ST -malliin, mikä asennettin edellisen hakkurin alustana toimineen Volvo FMX:n päälle yhdessä Kesla 2010 nosturin kanssa.

Onnistunut hakkuripäivitys

A

ri Junttila Ky urakoi haketta Kymenlaakson ja eteläisen Suomen alueella. Kesäkuussa 2020 käyttöön otettiin uusi järeä Bruks 1006 ST hakkuri, millä toiminta tehostuu entisestään.

Ari Junttila Ky:n pääyhteistyökumppanit ovat Metsä Group ja Versowood. - Suurin osa hakkeesta toimitetaan tällä hetkellä Lahti Energialle. Meillä on itsellä yksi puoliperävaunullinen hakeauto ja lisäksi ajossa aliurakoitsijoiden kalustoa. Teemme kesän aikana hakettavarmuusvarastoihin terminaaleihin Kouvolassa ja Heinolassa mutta muuten liikutaan paljon metsässä. Suurin osa haketettavasta materiaalista on latvusmassaa mutta toki välillä tehdään pyöreääkin puuta. Vuodessa haketta syntyy yhdellä hakkurilla noin 100 - 120 000 irtomottia, laskeskelee Ari Junttila.

Puutavara-autoilijasta hakkuriyrittäjäksi

Kymmenisen vuotta Kouvolassa asunut Junttila on kotoisin Sodankylästä. - Meillä oli aikanaan veljesten kanssa puutavara-autoyritys ja parhaimmillaan yhdistelmiä oli ajossa kahdeksan. Sen jälkeen työskentelin puoli vuosikymmentä metsäkoneenkuljettajana kunnes muutin etelään ja menin autohakkurin kuskiksi. Kahdeksan vuotta sitten perustin oman yrityksen ja hankin Tana/Heinola autohakkurin. Sillä tehtiin pitkään haketta hyvällä menestyksellä; vaihdoin alusta-autoksi tämän Volvon FMX:n kolmisen vuotta sitten ja nosturin päivitin uuteen Keslaan puolitoista vuotta sitten. Kun hakkurin päivitys tuli ajankohtaiseksi päädyin investoinnissa uuteen Bruks 1006 ST -malliin, mikä asennettin Volvon päälle Bruksin tehtaalla Ruotsissa toukokuussa, samoin kuin käytetty nosturi, kertoilee Junttila.

Vaihtohakkuri ratkaisi osaltaan kaupanteossa

Bruksin valintaan vaikutti sen järkevän yksinkertainen rakenne ja tehokkaan tuntuinen kokonaisuus. - Kävin viime vuoden lopulla Ruotsissa Bruksin demotapahtumassa missä pääsi seuraamaan eri malleja työssä. Koneet ja yrityksen toiminta vakuuttivat joten aloin tekemään kauppaa Sawcenterin Joakim Lundin kanssa, mistä olen aiemmin ostanut jonkin verran teriä. Kaupan syntymiseen vaikutti myös se että Sawcenter otti vaihdossa käytetyn hakkurini, toteaa Junttila.

Tehdasvalmista laatua päällerakentamisessa

Uusi Bruks asennettiin ympäripyöriväksi ja eteen-taakse siirtyväksi Volvon päälle. Pyörivä ja siirtyvä rakenne mahdollistaa syöttämisen koneen molemmilta puolilta sekä paremman ulottumisen hakeautoon vaikeis-

Ari Junttila (oik.) ja hakkurin myynyt Sawcenter Oy:n Joakim Lund perehtyivät uuden Bruks 1006 ST -hakkurin tekniikkaan ja käyttöominaisuuksiin kesäkuun alkupuolella Kouvolassa.

sa maastoissa. - Bruksilla tehtiin hyvää työtä päällerakentamisessa. Kokonaisuudesta tuli oikein onnistunut ja siinä on paljon päivittäistä työskentelyä helpottavia rakenneratkaisuja, kehuu Junttila.

Käyttökoulutus antoi paljon oppia

Käyttökoulutus tapahtui Kouvolassa Sawcenterin toimesta kesäkuun alkupuolella ja mukana oli myös pitkän linjan Bruksurakoitsija Flisap Oy:n Ari Lehtovirta. - Jokke ja Ari perehdyttivät minut sekä kuljettaja Jari Merisen Bruksin ominaisuuksiin. Jo ensimmäiset kouralliset näyttivät että Bruks on räyhä hakkuri ja kapasiteetti on kovalla tasolla. Nosturimiehen pitääkin olla hereillä että ehtii syöttää puuta tarpeeksi nopeaan. Myös Bruksin ohjausjärjestelmä ansaitsee kehut - se on monipuolinen mutta silti selkeä ja nopea oppia, sanoo Junttila.

Edistyksellinen suuren kapasiteetin hakkuri

Bruks1006 ST on valmistajan malliston suurin malli ja se on varustettu Volvo Pentan 768 hevosvoimaisella omalla moottorilla - vaihtoehtoisesti hakkuri voidaan rakentaa autosta voimansa ottavaksi. Järeässä halkaisijaltaan 1000 mm rummussa on neljä 62 cm pitkää terää mikä oikean seulavalinnan kanssa takaa laadukkaan halutun kokoisen hakkeen. - Terän, painimen tai kampaseulan vaihto on erittäin helppoa koska Bruksissa on todella kätevä hydraulisesti taittuva työtaso. Nyt teränvaihto on turvallista ja todella käyttäjäystävällistä kun saa työskennellä selkä suorana, sanoo Ari Junttila. Syöttöaukko on 1200 mm leveä ja suuri leveä syöttöpöytä yhdessä erittäin aggressiivisten rullien kanssa mahdollistaa puun syöttämisen suurella kapasiteetilla. - Syöttöpöytä nousee pystyyn

Bruksissa on todella kätevä hydraulisesti taittuva työtaso, mistä pääsee rummulle tekemään teränvaihdot ym. selkä suorana.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

119

Syöttöpöytä on suuri ja rullat aggressiiviset. Pöytä nousee pystyyn kuljetusasentoon ja sen saa myös nostettua rummun yli jolloin mm. vastaterien vaihto on helppoa. Syöttörullat ja niiden taskust on kätevä puhdistaa nostamalla pöytä pystyyn ja pyörittämällä rullia.

Ympäripyörivä ja auton rungon suuntaisesti siirtyvä rakenne mahdollistaa hakettamisen molemmilta puolilta. Hakkurin kyljessä olevaan laatikkoon on sijoitettu +1000 litrainen polttoainesäiliö, 400 litran hydrauliöljysäiliö ja venttiililohkot ym. sijaitsevat niiden päällä helposti huollettavissa.

kuljetusasentoon ja sen saa myös nostettua rummun yli jolloin mm. vastaterien vaihto on helppoa. Syöttörullat ja niiden taskut on kätevä puhdistaa nostamalla pöytä pystyyn ja pyörittämällä rullia. Vastaterähylly on varustettu murtopulteilla ja jos hakkuriin menee rautaa tai muuta, vastaterähylly tippuu alas ja estää isomman vahingon syntymisen, Joakin Lund opastaa.

Rummun taskut heittää hakkeen kampaseulan läpi ja heitin kiihdyttää hakkeen vauhtia; energiaystävällinen ratkaisu säästää polttoainetta eikä liikkuvia osia tarvita paljon. - Pitkä haketorvi säätyy ylösalas joten sillä pystyy täyttämään pitkää autoa tai hakettamaan vaikka matalan varaston oven alta sisään. Heittimen hydrostaattiohjaus on muuttuvatuottoi-

nen joten heittimen kierrokset pysyy aina samana vaikka hakkurin moottorin kierrokset laskevat. Heittimen nopeus on säädettävissä mikä helpottaaa hakettamista eri tilanteissa, kertoo Lund.

Rummun kotelon kansi nousee yli hydraulisesti myös silloin kun moottoria ei käytetä - kuten monet muutkin hakkurin toiminnot.


120

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Hakevuori Oy uusii lyhyessä ajassa koko autohakkurikalustonsa. Kuvassa juhannuksen aikaan valmistunut Jenz 583 hakkuri Kesla nosturilla Mercedes-Benz Arocsin päällä.

Iskussa oleva autohakkurikalusto takaa hakkeen toimitusvamuuden

H

hakeauto käy myös päivän mittaisessa huollossa Veholla, missä perushuoltojen lisäksi tarkistetaan että kaikki tekniikka on varmasti kunnossa, sanoo Wuorio.

akevuori Oy tekee metsähakeurakointia suurella volyymilla ja panostaa toiminnan jatkuvaan kehitykseen sekä kaluston tehokkuuteen. Vuoden aikana haketta syntyy noin 1,2 miljoonaa kuutiota mistä yli 75 % tehdään metsässä.

Kulunut lämmityskausi oli monella tapaa poikkeava ja haasteellinen hakeurakoinnissa. - Talvi oli kaikin puolin mielenkiintoinen; sitä ei täällä etelässä tullut vaikka kovasti 4-5 kuukautta odotettiin. Jatkuva kelirikko teki maastosta pehmeää mikä teetti paljon töitä metsässä ja varastoissa operoitaessa. Metsäkonemiehet polki hakkuutähteet raiteisiin ja nyt mietitään mitä ensi talvena poltetaan. Tulevaa lämmityskautta odotellaankin vähän sekalaisissa tunnelmissa kun ei tiedetä saatavilla olevan hakkuutähteen määrää. Kokopuun keruu on onneksi meillä Hakevuorella onnistunut aika hyvin ja terminaaleihin siirtyy nyt kesän aikana sitä suuria määriä varmuusvarastoksi. Joka tapauksessa tuontihakkeen määrä tulee alalla lisääntymään; sitä näkyy nyt paljon satamissa ja asfalttikentillä mutta

Autohakkurit uusitaan kolmen vuoden aikana

- Vaikka viime talvi oli monessa mielessä haasteellinen, on metsäenergia-alalla positiiviset näkymät. Niinpä Hakevuori panostaa vahvasti kalustoon ja toiminnan kehittämiseen, sanoo toimitusjohtaja Reijo Wuorio.

talvella sen saanti on epävarmaa eikä sen varaan voida alalla laskea, kertoilee Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio.

Hakkurikaluston ennakoiva huolto tärkeää

Hakevuori tekee metsähaketta kymmenellä autohakkurilla ja murskalla - lisäksi käytössä on paljon metsäkoneita ja kaivuko-

neita energiapuun korjuussa, pyöräkonekalustoa terminaalikäytössä sekä erilaista kuljetuskalustoa. Omaa henkilökuntaa on lähes 40 ja saman verran työllistetään alihankkijoiden väkeä. - Tällä hetkellä on menossa hakkurikaluston kesähuolto, mihin panostamme järjestelmällisesti niin että kaluston luotet-

tavuus, tehokkuus ja sitä kautta hakkeen toimitusvarmuus on korkealla tasolla. Käymme huoltohallillamme perusteellisesti läpi autohakkurin per viikko; kuluvat osat ja öljyt vaihdetaan, kettingit uusitaan, terät teroitellaan, jäähdyttimet ja muut paikat putsaillaan niin että kalusto on luotettavassa iskussa kun kausi alkaa. Jokainen Mercedes- Benz

Hakevuori on rakentanut historiansa aikana jo 22 kappaletta Jenz autohakkureita. - Uusimme nyt kolmen vuoden aikana koko kymmenen autohakkurin kalustomme; vuoden aikana on valmistunut kolme uutta Jenz/Mercedes autohakkuria. Uusimpana valmistui juhannuksen aikaan Jenz 583, työn alla on parhaillaan toinen vastaava paketti ja loppuvuoden aikana tehdään vielä kaksi uutta autohakkuria, ilmoittaa Wuorio. Uusissa Jenz hakkureissa Hakevuori siirtyy mekaanisista heittimistä hydraulisiin. - Hydraulisella heittimellä hakesuihku on helposti säädettävissä mikä helpottaa autojen konttien täyttöä sekä estää hakkeen leviämisen ympäristöön, jolloin aikaa ei kulu haketuspaikan siivoamiseen. Haketammepaljon pääkaupunkiseudulla asutusten lähellä ja tienlaidoilla joten toiminta pitää olla siistiä, sanoo Wuorio.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

121

Hakevuoren hallilla Askolan Monninkylässä tehdään kesän aikana kaikkiin autohakkureihin perusteellinen huolto.

Hakkurikuljettajien työturvallisuus on ollut Hakevuorella aina erittäin tärkeä asia ja sitä pyritään koko ajan entisestään parantamaan. Uusissa hakkureissa on entistäkin paremmin suunnitellut työtasot, jolloin kuljettajan ei tarvitse hypätä auton ohjaamosta maahan siirtyessään nosturiohjaamoon ja takaisin autoon.

Kuljettajien työturvallisuuteen panostetaan

Hakkurikuljettajien työturvallisuus on ollut Hakevuorella aina erittäin tärkeä asia ja sitä pyritään koko ajan entisestään parantamaan. - Uusissa hakkureissa on entistäkin paremmin suunnitellut työtasot, jolloin kuljettajan ei tarvitse hypätä auton ohjaamosta maahan siirtyessään nosturiohjaamoon ja takaisin autoon.

Varsinkin talvella liukastumisen vaara on todellinen. Samoin terähuollot ja muut toimenpiteet voidaan tehdä maassa käymättä - myös turvakaiteet ja tartuntakahvat on mietitty juuri oikeisiin paikkoihin, kertoo Wuorio.

Sammutusjärjestelmät kaikissa autohakkureissa

Hakevuoren kaikki autohakkurit on varustettu automaattisilla Dafo -sammutusjärjestelmillä,

Mesera Cranes Finland Oy

mitkä täyttävät vakuutusyhtiöiden tiukat vaatimukset. - Jokaisessa autohakkurissa on tehokas ja luotettava Dafo -järjestelmä kolmella isolla sammutusainesäiliöllä. Lisäksi autoissa on aina viisi käsisammutinta. Järjestämme syksyllä Bioenergia ry:n, vakuutusyhtiöiden ja koneyrittäjien kanssa paloturvallisuuspäivän missä käydään läpi kaluston oikeaoppista palosuojaamista, sanoo Wuorio.

puh. 0400 219 129

Kuluvat osat ja öljyt vaihdetaan, kettingit uusitaan, terät teroitellaan, jäähdyttimet ja muut paikat putsaillaan niin että kalusto on luotettavassa iskussa kun kausi alkaa.

Hakevuoren kaikki autohakkurit on varustettu automaattisilla Dafo -sammutusjärjestelmillä.

sales@mesera.fi

www.mesera.fi


122

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Tähteiden ja kierrätyspuun energiakäyttö kasvoivat 2019

U

usiutuvan bioenergian käyttö kasvaa Suomessa maltillisesti ja kiertotalouden hengessä korvaten merkittävästi fossiilisia tuontipolttoaineita. Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedot vuoden 2019 energiapuun käytöstä ilmestyivät tänään.

Luonnonvarakeskus kertoi tänään ennakkotietoja energiapuun käytöstä 2019. Käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa kasvoi noin 2 %. Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta käytettiin 1 % enemmän kuin vuonna 2018. Kuoren käyttö kasvoi 3,5 % ja puutähdehakkeen 9,5 %, mutta sahanpurun käyttö vähentyi 7,3 %. Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa sekä metsähakkeen kokonaiskäyttö kasvoivat edellisvuodesta 2 %. Kierrätyspuun energiakäyttö kasvoi 13 %. - Metsähakkeen käytön kasvu johtui hakkuutähteiden hyödyntämisen kasvusta. Pienpuuta, kantoja ja järeää runkopuuta käytettiin suunnilleen yhtä paljon kuin 2018. Teollisuuden sivutuotteissa näkyy vuoden 2018 suhdannehuipun jääminen taakse. Uusiutuvan bioenergian

Metsähakkeen energiakäytön 6,6 % kasvu johtui hakkuutähteiden hyödyntämisen kasvusta.

käyttö kasvaa Suomessa maltillisesti ja kiertotalouden hengessä korvaten merkittävästi fossiilisia tuontipolttoaineita, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Hakkuutähteiden energiakäyttö kasvoi 6,6 %. Kiinteiden puupolttoaineiden käytön kasvua tukivat vuotta 2018 korkeampi päästöoikeuden hinta ja päätökset kivihiilen käytön vähentämisestä. Metsähakkeen osalta aiempi nousutrendi lämmöntuotannossa

jatkui ja kasvua oli noin 6 %. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa kasvua ei juurikaan ollut. Kantojen osuus kiinteiden puupolttoaineiden käytöstä oli 1,7 % ja järeän runkopuun osuus 2,1 %. Pellettien ja brikettien käyttö oli vuoden 2018 tasolla (osuus 1,0 %).

Puupellettien tuotanto väheni ja tuonti lisääntyi vuonna 2019

P

uupellettejä tuotettiin Suomessa vuonna 2019 kaikkiaan 363 000 tonnia; määrä supistui edellisvuodesta kuusi prosenttia. Puupellettien tuonti Suomeen nousi suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin, kun taas vientimäärä oli tilastohistorian pienin.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) yliaktuaarin Esa Ylitalon mukaan puupellettien tuotannossa kahtena edellisvuotena jatkunut viidenneksen kasvu taittui vuonna 2019. Suomessa valmistettiin puupellettejä vuonna 2019 kaikkiaan 363 000 tonnia. Tämä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin oli niiden tuotannon ennätysvuosi.

Tuonti huippulukemissa - vienti alimmillaan

Vuonna 2019 puupellettejä tuotiin Suomeen enemmän kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 101 000 tonnia. Tuonti lisääntyi edellisvuoteen verrattuna kuusi prosenttia. Kolme neljäsosaa siitä tuli Venäjältä ja loput pääosin Baltian maista. - Puupellettien vienti sen si-

jaan supistui vuodesta 2018 lähes kolmanneksella 30 000 tonniin, mikä oli pienin tilastoitu määrä toistaiseksi. Noin 70 prosenttia viennistä suuntautui Tanskaan. Pellettien vientiennätys on vuodelta 2008, jolloin niitä toimitettiin ulkomaille 227 000 tonnia eli lähes kahdeksan kertaa nykyistä enemmän, Ylitalo toteaa. Puupellettien laskennallinen kulutus (tuotanto + tuonti - vienti) Suomessa oli 433 000 tonnia, lähes sama kuin ennätysvuonna 2018.

Pääosa pelleteistä laitoskäytössä

Pellettivalmistajien kotimaiseen pellettituotantoon perustuvat toimitukset - 333 000 tonnia - olivat samalla tasolla kuin vuonna 2018. Lämpö- ja voimalaitoksille sekä suurkiinteistöille mennyt määrä kasvoi viidellä prosentilla 282 000 tonniin. Koti- ja maatalouksille toimitettujen pellettien määrä supistui lähes viidenneksellä 51 000 tonnin. Pellettien osuus puupolttoaineiden käytöstä Suomessa vähäinen - Vaikka puupellettien käyttö

lämpö- ja voimalaitoksissa on viime vuosina lisääntynyt, niiden osuus kiinteiden puupolttoaineiden kokonaiskäytöstä on vain muutama prosentti. Myös pientalojen puupolttoaineista pelletit kattoivat vain noin prosentin, kertoo Ylitalo.

Euroopassa pellettimäärät suuria

Euroopan bioenergian kattojärjestön Bioenergy Europen viimeisimmän tilaston mukaan EU:n alueella tuotettiin vuonna 2018 puupellettejä kaikkiaan 16,9 miljoonaa tonnia. Eniten pellettejä tehtiin Saksassa - 2,4 miljoonaa tonnia. EU:ssa puupellettien kulutus kipusi 26,1 miljoonaan tonniin, mistä iso osa laivattiin EU:n alueelle PohjoisAmerikasta. Ylivoimaisesti suurin pellettienergian käyttäjä oli Britannia, missä niitä poltettiin 8,5 miljoonaa tonnia.

Tietoa tilastosta

Tiedot puupellettien tuotannosta ja toimituksista kerätään suoraan pellettivalmistajilta. Vienti- ja tuontitiedot koostetaan Tullin ulkomaankauppatilastosta.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

123

Tuontihake korvaa kotimaista metsähaketta - Kemera-asetuksen muutos osaksi talouden elvytystä

M

etsähakkeen käyttö lämpö- ja CHP -laitoksissa on viimeisen kahden vuoden aikana lähtenyt varovaiseen nousuun. Samanaikaisesti kotimaisen hakkeen määrä on pienentynyt selvästi ja korvautunut tuontihakkeella. Kemera-asetuksen muutoksella tilannetta voitaisiin parantaa osana koronakriisiin liittyvää elvytystä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) 19.3.2020 julkaiseman ennakkotiedon mukaan energiantuotantoon käytettiin metsähaketta viime vuonna 7,6 milj. m3, josta Luken 23.4.2020 julkaistun arvion mukaan noin 21 % eli 1,6 miljoonaa m3 oli tuontipuuta. Vastaavasti vuonna 2017 käytettiin 7,2 milj. m3 energiantuotantoon, josta 8 % eli 0,6 milj. m3 oli tuontipuuta. Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa kasvoi siis kahdessa vuodessa 0,4 miljoonaa kuutiometriä, mutta samalla tuontipuun määrä kasvoi miljoonalla kuutiometrillä. Hakkuutähdehakkeen käyttö kasvoi samalla aikavälillä 0,6 milj. m3 samalla kuin kantopuun ja erikokoisen runkopuun käyttö kutistui 0,05 milj. m3 ja kantopuun määrä pieneni 0,4 milj. m3. Puun

tuonti korvasi siis ennen kaikkea kotimaisen pienpuun käyttöä. - Kasvu on ollut tuonnin varassa ja samalla kotimainen metsähake on korvautunut tuonnilla. Osana koronaelvytystä tilannetta voitaisiin parantaa lisäämällä pienpuun kotimaista tarjontaa loppukäyttöneutraalisti ja metsänhoitoa tukien. Käytännössä pitäisi tehdä pikainen päätös Kemera-lain jatkamisesta ja ehtojen palauttamisesta vuoden 2015 tilanteeseen, ehdottaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Kemera-asetuksen muutos olisi tärkeää

Kestävän metsätalouden rahoituksen (Kemera) asetuksen ehtoja kiristettiin vuonna 2016 valtiontalouden säästösyistä eri työlajeille. Nuorten metsien hoidon kohdalla säästö toteutettiin alentamalla tukitasoja ja kiristämällä nuorten metsien hoidon kohteiden puun keruutuen vaatimuksia runkolukupoistuman 1000 rungosta 1500 runkoon Etelä-Suomessa ja 800 rungosta 1000 runkoon Pohjois-Suomessa, minkä takia koneellinen korjuu uusien vaatimusten mukaisissa kohteissa usein on kannattamatonta eikä käytännössä nuorten metsien

Luonnonvarakeskuksen (Luke) 19.3.2020 julkaiseman ennakkotiedon mukaan energiantuotantoon käytettiin metsähaketta viime vuonna 7,6 milj. m3, josta Luken 23.4.2020 julkaistun arvion mukaan noin 21 % eli 1,6 miljoonaa m3 oli tuontipuuta.

hoidon rästejä (n. 800 000 ha Suomessa, Lähde: Luonnonvarakeskus 2019) pysty tällä työlajilla purkamaan toivotulla tavalla. Palauttamalla runkolukurajoja poistuman määrän ja läpimittavaatimusten suhteen vuoden 2015 tilanteen mukaisiksi parannettaisiin toimintaedellytyksiä ja lisättäisiin pienpuun korjuumahdollisuuksia.

- Pienpuun korjuu eri puolilla maata edistäisi työllisyyttä, tukisi metsänhoitoa, aluetaloutta ja energian huoltovarmuutta ja parantaisi kauppatasetta. Kivihiilikielto ja energiaturpeen käytön väheneminen lisäävät 2020-luvulla kysyntää energiapuulle. Hallitusohjelmassa on todettu, ettei energiapuuksi ajeta teollisuudelle kelpaavaa aines-

puuta, sanoo Laurikka. Nykyinen Kemera-laki on voimassa vuoden 2020 loppuun. Jo nyt on tiedossa, että uutta Kemera-lakia ei käytännössä voi saada voimaan ennen 2022.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

124

METSÄENERGIA

Monipuolinen suuren kapasiteetin uutuusmurskain

Ylijoki Kuljetus Oy lisäsi murskauskapasiteettiaan uudella tela-alustaisella Vermeer HG6800 TX -murskaimella, millä tehdään tehokkaasti mm. kierrätyspuuta.

Y

lijoki Kuljetus Oy on Ylöjärvellä sijaitseva kolmannessa polvessa toimiva kuljetusliike ollen merkittävä toimija sahateollisuuden puru- ja hakekuljetuksissa Etelä- ja Länsi-Suomen alueella. Kuljetusten lisäksi tuotetaan erilaisista puumateriaaleista haketta ja mursketta hyödynnettäväksi energiantuotannossa, sekä operoidaan pyöräkuormaajakalustolla metsäteollisuuden prosesseissa ja hakkeen lastauksessa terminaaleissa. Metsäenergian urakointi suurella volyymilla metsätienvarresta tehtaalle vaatii monipuolisen kaluston. - Tänä päivänä meillä on ajossa kuusitoista hakeyhdistelmää, kuusi hakkuria, kaksi murskainta ja kymmenkunta pyöräkuormaajaa, kertovat omistajat Jarmo ja Marko Ylijoki, joiden lisäksi yrityksessä työskentelee 43 ammattitaitoista työntekijää. Ylijoki Kuljetus Oy on perus-

Vermeer -maahantuoja Several Oy:n Patrick (oik.) ja Chris Wegelius sekä Tero Tirkkonen luovuttivat uuden Vermeer HG6800 TX -murskaimen Ylijoki Kuljetus Oy:n Marko Ylijoelle (toinen vas.) huhtikuussa.

tettu nykymuodossaan vuonna 1997, kun kuljetustoiminta erotettiin kommandiittiyhtiöstä omaksi yhtiökseen. Yrityksen pitkä historia ulottuu jo 1950-luvulle, jolloin isoisä Uuno Ylijoki aloitti kuljetusyrittämisen maito- ja sora-autolla. - Pitkän historian lisäksi tukevan pohjan yrityksen toiminnalle luovat tunnettavuus ja hyvä

yhteistyöverkosto, toteavat yrittäjäveljekset.

Haketusta ja murskausta suurella volyymilla

Ensimmäisen autohakkurin Ylijoki Kuljetus hankki vuonna 2001, jonka jälkeen metsäenergian tuottaminen on kasvanutmerkittäväksi osaksi toimintaa. - Hakkureita on tullut lisää

tasaiseen tahtiin ja murskaustoimintaan lähdimme mukaan 2015. Tänä päivänä suurimmat asiakkaamme ovat Metsä Group, Vestas, Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys ja Biowatti. Operoimme hakkureilla Jyväskylästä etelään ja länteen, Lahden alueen ollessa itäisintä toiminta-aluettamme. Murskaimilla kierretään Pirkanmaalla ja eteläisen Suomen aluelle toimeksiantajien terminaaleissa, joissa toki myös haketetaan materiaalista riippuen. Suurin osa tehdystä materiaalista kuljetetaan lämpölaitoksiin Tampereen Naistenlahteen ja Hervantaan sekä Naantaliin, kertoo Marko Ylijoki.

Vermeerillä lisää murskauskapasiteettia

Vermeer HG6800 TX on tehokas murskain kierrätyspuun lisäksi kannoille ja risuille. Kun tehdään pyöreää puuta kone muuntuu kätevästi hakkuriksi ainutlaatuisen veihdettavan Series II Duplex -rummun ansiosta.

Hakkurikalusto muodostuu kolmesta Doppstadt autohakkurista, yhdestä CBI autohakkurista sekä tela-alustaisesta CBI hakkurista ja puoliperävaunun päälle asennetusta CBI hakkurista. - Meillä oli tarve nostaa murskauskapasiteettia, joten hankimme tela-alustaisen CBI murskan

rinnalle uuden Vermeer HG6800 TX -murskaimen, mikä saatiin käyttöön nyt keväällä, sanoo Ylijoki. Ylijoki Kuljetuksen Vermeer HG6800 TX on ensimmäinen Eurooppaan toimitettu täysin uusi versio menestyksekkäästä murskaimesta. Pohjois-Amerikkaan uutuutta on myyty jo yli 60 konetta missä se on vakuuttanut urakoitsijat tehokkuudella, luotettavuudella ja helppokäyttöisyydellä. - Olemme murskanneet Vermeerillä nyt parisataa tuntia kierrätyspuuta ja kantoa. Kone on osoittautunut heti startista jopa korkeita odotuksia kovemmaksi peliksi. Se syö tavaraa nälkäisesti ja mursketta syntyy suurella volyymilla - tela-alustainen kone on myös ripeäliikkeinen. Ja vaikka kyseessä on laajasti uudistunut malli niin siinä ei ole ollut mitään lastentauteja. Koneen koko rakenne edustaa nykykaikaista ajattelua ja on järkevän yksinkertainen, ilmoittaa Ylijoki. Vermeer HG6800 TX on varustettu Tier4 -päästötason Caterpillarin C27 -moottorilla, mistä otetaan tehoa 955 hevosvoimaa. - Moottori on optimaalinen tämän kokoluokan murskaimeen ja vääntöä löytyy juuri oikealta kierrosalueelta, joten polttoaineenkulutus suhteessa tuotettuihin tonneihin on yllättävän alhainen. SmartFeed -järjestelmä valvoo moottorin kierroksia ja säätää murskaamisnopeutta tilanteen mukaan, kommentoi Ylijoki. Vermeerin suuressa syöttöpöydässä on matalat sivuseinät, mikä tehostaa materiaalin syöttämistä; Ylijoki Kuljetuksen Vermeeriä syöttää alihankkijana


METSÄENERGIA toimivan Wattiwayn Liebherr LH22 materiaalikone. Tavara kulkee lamellimattoa pitkin aggressiivisen syöttörullan kautta järeälle Series II Duplex -rummulle, mikä on helposti huollettava. - Murskarummun tilalle voi vaihtaa hakkurirummun mikä onnistuu alle päivän työllä. Vaihdamme hakkurirummun koneeseemme elokuussa kun sillä aloitetaan tekemään terminaaleissa haketta pyöreästä puusta tulevan lämmityskauden varastoihin. Koneemme on varustettu myös Damage Defend -järjestelmällä mikä vähentää riskiä metallin pääsemisestä rumpuun peruuttamalla syöttöhihnaa jotta metallin voi poistaa, sanoo Ylijoki. Uuden Vermeerin kehityksen pääkohtia on ollut luotettavuuden nostaminen ja huoltotoimintojen helpottaminen. - Esimerkiksi koneen pitkälti väylätekniikkaan perustuva sähköjärjestelmä on viisaasti toteutettu mikä on todella tärkeä asia luotettavuuden kannalta. Myös monipuolinen käyttöjärjestelmä on tehty helppokäyttöiseksi ja kaukosäädin on järeää tekoa. Kun koneen laittaa käyntiin ajaa se itsensä työkuntoon ja oikeisiin syöttöasetuksiin vain yhtä nappia painamalla joten enää ei tarvitse erikseen painella monia kytkimiä - ja sammutus tapahtuu yhtä nappia painamalla jolloin kone ajaa itsensä oikeassa järjestyksessä alas. Järjestelmä helpot-

METSÄALAN AMMATTILEHTI taa kuljettajan tekemistä ja nopeuttaa toimintaa, kertoo Ylijoki. Kaikki huoltotoiminnot on tehty mahdollisimman helpoiksi toteuttaa kenttäolosuhteissa: - Esimerkiksi seulanvaihto tapahtuu kätevästi seulannostimen avulla. Ja pitkä poistomatto kääntyy suoraan alas noin puolentoistametrin korkeudelle mistä sen kunto on helppo tarkastaa. Painoltaan 42-tonninen Vermeer kulkee työmaalta toiselle Nooteboom -lavetilla. - Akselipainojen tai korkeuksien kanssa ei ole ongelmia ja kun koneen leveys on vain kolme metriä niin kuljetukset eivät vaadi erityisjärjestelyitä, toteaa Ylijoki.

Optinen tilavuusvaaka hyödyllinen lisävaruste

Ylijoki Kuljetus hankki noin vuosi sitten käyttöönsä itävaltalaisen H-Sensortechnikin valmistaman optisen tilavuusvaa´an minkä myynnistä vastaa Minimum Agentin Kalle Tuominiemi. Optinen tilavuusvaaka on kehitetty liikkuvaan kalustoon mittaamaan tehtyjä kuutioita hihnakuljettimelta realiaikaisesti - tieto on saatavilla myös jälkeenpäin käyttöön. - Siirsimme tilavuusvaa´an toisesta murskaimestamme tähän uuteen Vermeeriin. Sen asentaminen ja siirtely koneesta toiseen käy helposti muutamalla pultilla ja sähköjohdot kytkemällä, sanoo Ylijoki.

Optinen vaaka mittaa materiaalin tilavuutta hihnakuljettimelta laserilla mitattavaan etäisyys teknologiaan perustuen. Tämä tieto nähdään reaaliajassa bluetooth yhteyden välityksellä mobiililaitteelta. Tieto tallentuu mittalaitteeseen aina mittalaitteen ollessa päällä. Mukana tulevalla printterillä saadaan tarvittaessa tulostettua kuitti/raportti tehdyistä kuutioista. - Vaaka on toiminut meillä hyvin tehtävässään: kun murskaamme asiakkaalle varastokasoja jotka seisovat joskus puolikin vuotta ennen laitokselle toimittamista, saamme niiden määrästä tiedon minkä perusteella laskutamme heti kuutioiden perusteella - tasauslasku tehdään sitten kun materiaali on toimitettu laitokseen. Vaaka nopeuttaa rahan kiertoa ja antaa tärkeää tietoa tehtyjen varastokasojen mää- ristä, kertoo Ylijoki. Ylijoki Kuljetuksella ollaan oltu tyytyväisiä optisen vaa´an tarkkuuteen. - Sillä saa aina aika hyvän käsityksen tehdystä määrästä ja mikäli vaa´an kalibroi jokaiselle työmaalle ja puumateriaalille erikseen, päästään todella tarkkaan mittaukseen. Kalibroinnin olemme tehneet niin että murskaamme ensin muutaman lavallisen auton päälle mitkä sitten punnitaan, jonka perusteella vaaka säädetään juuri oikeihin arvoihin, opastaa Ylijoki.

125

Ylijoki Kuljetus asensi Vermeer HG6800 TX -murskaimeen H-Sensortechnikin optisen tilavuusvaa´an, mikä mittaa tehdyt kuutiot hihnakuljettimelta. Vaaka on osoittautunut tarkaksi ja luotettavasti toimivaksi.

Optisen tilavuusvaa´an ansiosta tehtyjen kuutioiden määrä nähdään reaaliajassa bluetooth yhteyden välityksellä mobiililaitteelta.


126

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Puun energiakäyttö jatkoi kasvuaan 2019

P

enemmän, Ylitalo kertoo. Järeää lahovikaista runkopuuta poltettiin 0,4 miljoonaa ja kantoja 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Kantopuun poltto on vähentynyt merkittävästi. Kantojen hyödyntämisen huippukohta oli 2010-luvun alussa, jolloin niitä paloi yli miljoona kuutiometriä vuodessa. Lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden kulutus oli suurinta Keski-Suomen maakunnan alueella. Metsäteollisuuden sivutuotteita poltettiin eniten Etelä-Karjalassa ja metsähaketta Varsinais-Suomessa.

uupolttoaineita kulutettiin vuonna 2019 jälleen ennätysmäärä, ja niiden kokonaiskäyttö kasvoi jo neljättä vuotta peräkkäin. Myös lämpö- ja voimalaitoksissa sekä metsähakkeen että metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuun poltto lisääntyi edellisvuodesta. Suhteellisesti eniten kiinteistä puupolttoaineista kasvoi kierrätyspuun energiakäyttö.

Luonnonvarakeskuksen (Luken) tilastojen mukaan lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2019 vähän yli 20 miljoonaa kiintokuutiometriä. Käyttö kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia ja oli suurin tähän mennessä tilastoitu. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 39 terawattituntia.

Puu merkittävin energialähde

Kierrätyspuuta energiantuotantoon yhä enemmän

Metsäteollisuuden tuottaman sivutuote- ja jätepuun energiakäyttö lisääntyi vuotta aiemmasta yhdellä prosentilla lähes 12 miljoonaan kuutiometriin. Kuorta paloi 7,9 miljoonaa kuutiometriä, erilaisia puruja 2,5 miljoonaa, teollisuuden puutähdehaketta 1,2 miljoonaa ja muuta sivutuotepuuta 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Puupellettejä ja -brikettejä poltettiin 0,2 miljoonaa kuutiometriä. - Muutokset eri puupolttoainelajien käytössä edellisvuoteen verrattuna olivat melko vähäisiä, toteaa yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta. Suhteellisesti eniten, 13 %,

Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2019 (milj. m3).

lisääntyi kierrätyspuun energiakäyttö päätyen reiluun miljoonaan kuutiometriin. Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana kierrätyspuun poltto on yli kaksinkertaistunut.

Metsähakkeen käytössä lievää kasvua

Metsähakkeen lämpö- ja voi-

Puupolttoaineiden kulutus 2019.

malaitoskäyttö kasvoi vuodesta 2018 kaksi prosenttia 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähaketta kului 4,7 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Pelkässä lämmöntuotannossa kulutus sen sijaan lisääntyi kuudella prosentilla 2,8 miljoonaan kuutiomet-

riin.

Hakkuutähteitä poltetaan yhä enemmän

Pääosa metsähakkeesta, 3,9 miljoonaa kuutiometriä, valmistettiin pienpuusta eli karsitusta tai karsimattomasta rangasta. Hakkuutähteitä metsähakkeen raaka-aineeksi meni 2,9 miljoonaa kuutiometriä. - Hakkuutähteiden energiakäyttö on lisääntynyt parin viimeisen vuoden ajan rankapuun käytön supistuessa. Vuoteen 2018 verrattuna hakkuutähteitä käytettiin nyt kuusi prosenttia

Puupolttoaineet olivat viime vuonna Suomen merkittävin energialähde ja kattoivat energian kokonaiskulutuksesta 28 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan puupolttoaineita käytettiin vuonna 2019 kaikkiaan 105 terawattituntia. Määrä oli kaikkien aikojen suurin ja kasvoi edellisvuodesta yhden prosentin. Eniten kasvoi puupolttoaineiden käyttö teollisuudessa ja energiantuotannossa, joista pääosan muodostivat kiinteät puupolttoaineet. Mustalipeää kului saman verran kuin edellisvuonna kun taas puun pienkäyttö supistui lievästi. Energian kokonaiskulutus väheni edellisvuodesta yhden prosentin 378 terawattituntiin.

Tietoa tilastosta

Tilaston tiedot kerätään kiinteitä puupolttoaineita käyttäviltä lämpö- ja voimalaitoksilta kerran vuodessa.

Metsähakkeen lämpö- ja voimalaitoskäyttö kasvoi vuodesta 2018 kaksi prosenttia 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Kuva: Erkki Oksanen


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

127

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

- HAKETUSTEHOA! Todellinen risusyöppö!

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta koottiin työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta osana hallituksen vuodelle 2035 asettamaa vähähiilisyystavoitetta.

Metsäteollisuudella kokoaan merkittävämpi rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa

I

lmastotiekartan mukaan metsäteollisuuden tehtaat voidaan muuttaa lähivuosi- kymmeninä lähes fossiilittomiksi ja puupohjaisista tuotteista voidaan saada enenevässä määrin ilmastohyötyjä ilman, että metsävarat supistuvat. Samalla metsäteollisuuden tuotannon arvonlisää voidaan kasvattaa, mikä säteilee myös taloushyötyjä koko yhteiskuntaan. Keskiviikkona julkistetun metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaan toimialan roolia ilmastonmuutoksen hidastamisessa voidaan yhä kasvattaa. Metsäteollisuus voi jatkaa tuotantonsa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä edelleen sekä lisätä tuotteidensa ilmastohyötyjä ja arvonlisää ilman, että metsävarannot supistuvat, selviää neljästä tiekarttaa varten laaditusta tulevaisuusskenaariosta. - Metsäteollisuus voi kantaa jopa kokoaan suuremman korren Suomen kunnianhimoiseen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Se vaatii investointeja tehtaisiin, metsätalouteen ja osaamiseen sekä mahdollisuutta menestyä kansainvälisessä kilpailussa, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo. Konsulttiyhtiö Afryn skenaarion mukaan Suomessa toimivien tuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt voidaan painaa lähes nollaan vuoteen 2035 mennessä. Muutos voidaan toteuttaa investoimalla energiatehokkuuteen, sähköistymiseen ja uusiutuvaan energiaan. Viime vuosina tehtaiden hiilidioksidipäästöt on pystytty laskemaan noin 3 miljoonaan tonniin. Huomattavasti merkittävämmäksi metsäteollisuuden rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa nousee, kun huomioidaan toimialan tuotteiden vaikutukset. Nykyisellään Suomessa valmistetut metsäteollisuuden tuotteet tuottavat noin 16:ta miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavan globaalin ilmastohyödyn vuosittain, arvioi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Määrä ylittää viisinkertaisesti met-

säteollisuuden tehtaiden suorat päästöt ja on yli kolmasosa Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä. Metsäteollisuuden tuotteiden ilmastohyödyt syntyvät, kun puuraaka-aineesta valmistetut tuotteet korvaavat ehtyvistä luonnonvaroista valmistettuja tuotteita, joiden valmistus aiheuttaa enemmän fossiilisia päästöjä. Samalla metsäteollisuuden tuotannon jalostusarvoa on mahdollista nostaa, mikä toisi kasvavia taloushyötyjä kaikille suomalaisille esimerkiksi verotuloina ja uusina työpaikkoina. Jokaisesta käytetystä puukuutiosta tuotettua arvonlisää voidaan nostaa 28 prosenttia vuoteen 2035 mennessä, jolloin metsäteollisuuden kumulatiivinen kokonaisarvonlisä nousisi vuosina 2020-2035 arviolta 260 miljardiin euroon. Arvio pohjaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan laskelmaan metsäteollisuuden kokonaisarvonlisästä ja sen kasvusta. Ilmasto- ja taloushyötyjä voidaan tavoitella niin, että Suomen metsävarat - ja hiilivarastot - kasvavat samalla kun metsien käyttö kasvaa. Sen varmistaa nykytasoinen metsänhoito, mutta puuvarantoa voidaan edelleen kasvattaa lisäämällä oikea-aikaisia hoitotoimia ja monipuolistamalla metsänkäsittelyä. Puuvaranto olisi mahdollista nostaa nykyisestä 2,5 miljardista kuutiometristä 3,0 miljardiin kuutioon vuoteen 2045 mennessä, selviää Luonnonvarakeskuksen Metsäteollisuus ry:lle tekemästä laskelmasta. Metsäteollisuuden ilmastotiekartta koottiin työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta osana hallituksen vuodelle 2035 asettamaa vähähiilisyystavoitetta. Metsäteollisuus ry toivoo tiekartan ohjaavan hallituksen päätöksentekoa syksyllä, kun hallitusohjelma päivitetään. - Odotamme toiminta- ja investointiympäristöä kehittäviä päätöksiä, jotka mahdollistavat tiekartan toteuttamisen. Suomella on kaikki mahdollisuudet nousta taloudellisesti vahvaksi ilmastotekojen kärkimaaksi, Jaatinen sanoo.

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen

• Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

Laatuhaketta!

MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm • Vaihdettavat ylärullanterät • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Puhallin WT12 mallia

www.mus-max.at

MUS-MAX WT 10 XL

• Syöttöaukko 98 x 75 cm • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!


128

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Punkalaitumen Hake Mäkelä & Uotila Ay tekee haketta lähikuntien maataloille sekä toimittaa haketta lämpölaitoksiin.

Lisää kapasiteettia urakointiin tehokkaalla traktorihakkurilla P unkalaitumen Hake Mäkelä & Uotila Ay otti maaliskuussa käyttöön uuden Mus-Max Wood Terminator 9 XL Z -traktorihakkurin.

- Aloitimme hakeurakoinnin noin seitsemän vuotta sitten käytettynä hankitulla Kesla 645 -traktorihakkurilla vuosimallia 2006. Sillä päästiin hyvin haketuksessa matkaan. Nyt kun hakkurin päivitys tuli ajankohtaiseksi päätimme samalla nostaa kapasiteettia pykälää isommalla koneella. Investoinnissa päädyimme Mus-Maxiin mistä oli muodostunut hyvä mielikuva ja jo nyt voidaan sanoa että merkkivalinta oli oikea, kertovat yrittäjät Antti-Jussi Mäkelä ja Jukka-Pekka Uotila. Punkalaitumen Hake Mäkelä & Uotila tekee haketta lähikuntien alueella maataloille sekä lisäksi toimitetaan haketta lämpölaitoksiin. - Traktorihakkurilla siirtymänopeus on reilut 50 km/h joten tarvittaessa sillä ajaa vähän kauemmaksikin. Haketuksen lisäksi teemme tienhoitoa traktorikalustolla ympäri vuoden, sanoo Mäkelä.

Antti-Jussi Mäkelä (oik.) ja Jukka-Pekka Uotila ovat tyytyväisiä uuteen Mus-Max Wood Terminator 9 XL Z -hakkuriin, mikä on nostanut yrityksen haketuskapasiteettia oleellisesti.

Onnistunut kokonaisuus

Mus-Max -hakkurista tehtiin kaupat maahantuoja Powerforestin Atso Viitasen kanssa. - Nosturina on jo edellisessä hakkurissa ollut Kronos 8020 XL ja myös tukijalat siirrettiin vanhasta koneesta. Paketti kasat-

tiin Viitasaaren Konekorjaamolla Punkalaitumella missä tehtiin myös vaunun nosturijalusta. Kokonaisuudesta tuli kerralla onnistunut eikä rakenteita ole tarvinnut jälkikäteen säädellä, Mäkelä toteaa. Mus-Max 9 XL Z -hakkuri

ottaa voiman +200 hevosvoimaisesta Valtrasta. - Vaikka hakkuri on melko järeä niin voimaa on käytössä aivan tarpeeksi ja haketuskapasiteetti on hyvällä tasolla, sanoo Uotila. Mus-Maxin 1700 kiloa paina-

vassa rummussa on kymmenen suoraa lyhyttä terää. Seulavaihtoehtoja on kolme: 40, 60 ja 80 mm. - Terien ja seulojen vaihto käy kätevästi; terähuollosta vastaa meillä Parkanon Teräcenter. Asiakkaat ovat olleet oikein tyytyväisiä hakkeen laatuun mikä on tietenkin tärkein asia luotettavan palvelun ohella. Teemme paljon risua ja rankaa mutta toki myös pyöreää puuta, kertoilee Mäkelä. Myös Mus-Maxin käyttöominaisuudet saavat kehuja Punkalaitumen miehiltä: - Hakkurin rakenne on järkevän yksinkertainen ja huoltokohteet helposti käsillä. Syöttöpöytä on riittävän iso ja kone nielee puuta agressiivisesti. Mikäli sisään pääsee rautaa tai isompia kiviä niin haketusterien automaattinen laukaisujärjestelmä estää isompien tuhojen syntymisen. Erityiskiitoksen ansaitsee Mus-Maxin syöttöautomatiikka mikä toimii erinomaisesti isoillakin tukkipuilla. Riittävän iso puhallustorvi säätyy haluttuun asentoon ja vaikka haketta syntyy suurella volyymilla niin kone ei pöllytä ympäristöä joten aikaa ei kulu ympäristön siivoiluun.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

Mus-Maxin käyttöominaisuudet saavat kehuja Punkalaitumen miehiltä. Syöttöpöytä on riittävän iso ja kone nielee puuta aggressiivisesti.

Traktorihakkurilla pystyy liikkumaan laajemmallakin alueella ajonopeuden ollessä yli 50 km/h. Mus-Maxin saa pakattua nopeasti kuljetusasentoon kun siirrytään kasalta toiselle.

Riittävän iso puhallustorvi säätyy haluttuun asentoon ja vaikka haketta syntyy suurella volyymilla niin kone ei pöllytä ympäristöä joten aikaa ei kulu ympäristön siivoiluun.

VUOKRAUS JA MYYNTI

MURSKAIMET SEULAT MAGNEETIT TUULISEULAT EROTTIMET H S T E K N II K K A

HARRI SORVOJA | P. 0400 642 147 | HARRI.SORVOJA@HSTEKNIIKKA.COM

®

.CO M


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

130

Biodiversiteettistrategiassa on hyvät tavoitteet - toteutus kaipaa hiomista

E

uroopan komission 20.5.2020 esittelemä EU:n biodiversiteetti strategia kokoaa yhteen ja linjaa EU:n suunnitelmia tulevista toimista luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja parantamiseen. Bio energia-ala on valmis työhön strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia kuitenkin myös lisää epävarmuutta toimialalla ja voi hidastaa investointeja keskellä lamaa.

Euroopan komissio esitteli 20. toukokuuta EU:n biodiversiteettistrategian. Luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja parantamiseen tähtäävä biodiversiteettistrategia kokoaa yhteen ja linjaa EU:n suunnitelmia tulevista toimista. Tavoitteet on jaettu suojelu- ja ennallistamistoimiin. Ylätavoitteeksi asetetaan, että 30 % EU:n maa- ja meripinta-alasta on suojeltua, joista 1/3 tiukasti suojeltua. Vanhat metsät nostetaan yhdeksi pääsuojelukohteeksi. Komissio aikoo myös tehdä esityksen tiukan suojelun kriteereistä. Jäsenmaiden tulee osoittaa edistymistä uusien suojelualueiden muodostamisessa vuoden 2023 loppuun mennessä. Suomi on jo nyt Euroopan kärjessä tiukasti suojeltujen alueiden osuudessa ja suojelualueita ollaan edelleen lisäämässä toimivilla, vapaaehtoisuuteen perustuvilla METSO- ja HELMI -ohjelmilla. Bioenergian osalta strategia painottaa kestävyysvaatimuksia. Komissio tekee vuoden loppuun mennessä arvion bioenergian kysynnästä ja tarjonnasta EU-tasolla ja maailmanlaajuisesti.

tulee esittämään 2021 sitovat EU:n ennallistamistavoitteet. Toiveena on, että jäsenmaat saisivat toimillaan muutettua 30 % epäsuotuisan statuksen lajeista suotuisaan statukseen tai tilanteen selvään parantumiseen vuoteen 2030 mennessä. - Suomessa on esimerkiksi miljoonia hehtaareja ojitettuja turvemaita, joten sitovat ennallistamisvaatimukset ovat kansallisesti tärkeä kysymys. Strategia herättää paljon kysymyksiä. Joka tapauksessa huomio tulisi keskittää erityisesti ennallistamisen laatuun, Laurikka jatkaa. Biodiversiteettistrategia on osa von der Leyenin komission työohjelmaa ja siihen kuuluvaa vihreän kehityksen ohjelmaa (ns. Green Deal). Biodiversiteettistrategian on tarkoitus toimia EU:n panoksena ja neuvottelumandaatin hakemiseksi YK:n monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokoukseen vuonna 2021.

Pienpuu on Suomessa merkittävä lämmitysenergian lähde. Vuonna 2019 teollisen mittakaavan käyttö oli n. 3,9 milj. m3, mikä on lähes 20 % Suomen lämpö- ja voimalaitoksissa käytetyistä kiinteistä puupolttoaineista.

Arvion perusteella komissio päättää tulisiko vuonna 2018 sovittu uusiutuvan energian direktiivi avata biomassan kestävyyskriteerien osalta vuonna 2021 vai ei. - Bioenergia-ala on valmis työhön strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia luo kuitenkin lisää epävarmuutta toimialalle ja voi siten hidastaa investointeja keskellä lamaa.

Erityisesti ihmettelemme strategian epäselvää muotoilua ”kokonaisten puiden energiakäytön minimoinnista”, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. ”Kokonainen puu” voi viitata myös pienpuuhun tai harvennuspuuhun[1], ja yhteys luonnon monimuotoisuuteen jää ohueksi. Suomessa metsäala on viime aikoina keskittynyt toimissaan

mm. lahopuun lisäämiseen (ks. esim. Metsäteollisuus 2020). Markkinahinnat pitävät Suomessa huolen siitä, että järeä, metsässä kaadettu puu ohjautuu sahoille aina silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää ja puun laatu täyttää sahojen vaatimukset. Järeää puuta ohjautuu silti energiakäyttöön eri syistä (ks. tarkemmin). Strategian mukaan komissio

[1] Pienpuu on Suomessa merkittävä lämmitysenergian lähde. Vuonna 2019 teollisen mittakaavan käyttö oli n. 3,9 milj. m3, mikä on lähes 20 % Suomen lämpö- ja voimalaitoksissa käytetyistä kiinteistä puupolttoaineista. Järeää puuta käytettiin 0,44 milj. m 3 (n. 2 % kiinteistä puupolttoaineista). Teollisen käytön lisäksi Suomessa käytetään pientalojen polttopuuna suoraan metsästä tulevaa runkopuuta noin 6,5 miljoonaa m3 (13 TWh).

Jenz HEM 583DL Hybrid Suosituimpaan kokoluokkaan kuuluva tehokas ja kompakti neljännen sukupolven rumpuhakkuri. 1000 HP:n yhteisteho nostaa haketuskapasiteetin jälleen uudelle tasolle!

Jenz HEM 583DL Hybrid


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KYTKINTIE 41 00770 HELSINKI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

POWER MOTION CONTROL

PMC Hydraulics on erikoistunut valmistavan teollisuuden, liikkuvan kaluston, energiantuotannon ja meriteollisuuden hydrauliikkaratkaisuihin. Vankkaan toimi­ alaosaamiseen perustuva monipuolinen tarjoamamme ulottuu komponenteista avaimet käteen ­kokonaisratkaisuihin. Voit luottaa alan kokeneimpien asian­ tuntijoiden laatuun niin tuotteissa kuin palveluissa. PMC Hydraulics on oikea ratkaisu, kun tarvitset luotettavaa voiman ja liikkeen hallintaa. www.pmchydraulics.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

Teknisen Kaupan markkinakatsaus 1Q 2020:

Myynti jäi hieman edellisvuodesta - joillakin toimialoilla nähdään myös kasvua

T

eknisen Kaupan jäsenyritysten myynti jäi 0,3 prosenttia pienemmäksi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä kuin vuotta aiemmin. Toimialojen välillä näkyy poikkeuksellisen suuria eroja - jotkut toimialoista kasvattivat myyntiään, mutta lähikuukaudet huolettavat kaikkia.

Toimialoista vain rakentamisen tuotteet ja palvelut kasvattivat myyntiään vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialan myynti kohosi lähes viisi prosenttia vuodentakaisesta. Raaka-aineiden myynti laski liki kuusi prosenttia vertailuajankohdasta. Teollisuuden tuotteiden ja palveluiden sekä kuluttajatuotteiden myynti supistuivat molemmat noin puolitoista prosenttia edellisestä vuodesta. - Paikoitellen sangen hyvät luvut kertovat, että tekninen kauppa on kohtaamassa koronaajan haasteet hieman myöhemmin kuin esim. kuluttajakauppa ja -palvelut. Toisaalta teknisen kaupan sisälläkin toimialojen ja yritysten välillä on nyt poikkeuksellisen suuria eroja, sanoo

Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Rakentamisen tuotteita ja palveluita toimittavat yritykset ovat kysynnän puolesta jopa normaalia paremmassa tilanteessa. Ulkomainen työvoima jäi maahan ja käynnissä olevilla työmailla vauhti tuntuu pikemmin kiihtyneen. Etätyöskentely ja asunnon vaihdon lykkääminen ovat ilmeisesti lisänneet kuluttajien mahdollisuuksia ja tarpeita tehdä pikkuremontteja kotona, mikä osaltaan nostaa tuotteiden kysyntää. Kuitenkin, kun rakentamisen uudet aloitukset ovat merkittävässä määrin siirtyneet eteenpäin, alkaa se heijastua mm. betoniteräksen myyntiin. Tällä hetkellä rakentamisen odotetaan pitävän pintansa syksyyn saakka, ensi vuodesta odotetaan haastavampaa. - Moni etenkin konepajateollisuuteen toimittava yritys on kertonut, että teollisuuden veto on alkanut tai alkaa pian hiipua. Viimeisen reilun kuukauden ajan teollisuutta ovat vaivanneet tarjontaongelmat eli materiaali- ja komponenttipula; nyt edessä on kysyntäongelmat, kun investointitavaroiden kysyntä EU:ssa ja

Paikoitellen sangen hyvät luvut kertovat, että tekninen kauppa on kohtaamassa korona- ajan haasteet hieman myöhemmin kuin esim. kuluttajakauppa ja -palvelut.

Yhdysvalloissa on hiljentynyt, Uitto kertoo. Uitto arvioi, että kone- ja metallituoteteollisuuden kysyntä hiipuu kesällä ja rakentamisessa pudotus ajoittunee syksyyn uusien aloitusten ollessa jäissä. Tällä tulee olemaan merkittävä vaikutus tekniseen kauppaan: - Siksi valtiovallan tukitoi-

menpiteiden olisi kestettävä ainakin vuoden loppuun. Tämä tarkoittaa mm. työelämän joustojen jatkamista ja rahoituksen riittävyyttä myös kesän jälkeiseen aikaan. Elvytystoimenpiteinä julkisten hankintojen nopeuttaminen ja julkisten rakennushankkeiden käynnistäminen tulisivat olla toimenpidelistalla.

Meiltä saat kattavan tuotevalikoiman lisäksi Meiltä saat kattavan tuotevalikoiman lisäksi ammattitaitoisen suunnittelun, huollon ja korjauksen. ammattitaitoisen suunnittelun, huollon ja korjauksen. Palvelemme: Palvelemme:

VANTAA Mäkituvantie 11, p. 01510 VANTAA Mäkituvantie 11, 01510 Vantaa, 0207Vantaa, 65 165 p. 0207 65 165 KOKKOLA3,Patamäentie 3, p. 67100 KOKKOLA Patamäentie 67100 Kokkola, 0207Kokkola, 65 167 p. 0207 65 167 SEINÄJOKI Teollisuustie 5 60100 Seinäjoki, SEINÄJOKI Teollisuustie 5 60100 Seinäjoki, p. 0207 65 164 p. 0207 65 164 TAMPERE Hyllilänkatu 2 33730 Tampere, TAMPERE Hyllilänkatu 2 33730 Tampere, p. 0207 65 163 p. 0207 65 163 JYVÄSKYLÄ Puulaakintie 5, 40350 Jyväskylä, JYVÄSKYLÄ Puulaakintie 5, 40350 Jyväskylä, p. 0207 65 131 p. 0207 65 131 Olemme Tuotevalikoimamme löydät verkkokaupastamme: Tuotevalikoimamme löydät verkkokaupastamme:

www.nestepaine.f i www.nestepaine.f i

mukana:

Jämsä 3.-5.9.

Tiestön korjausvelkaa olisi öljyn ja bitumin voimakkaan halpenemisen johdosta järkevää ja perusteltua pienentää merkittävässä määrin. Nopeana toimenpiteenä myös kotitalousvähennyksen nostaminen vilkastuttaisi talouden toimeliaisuutta.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

134

Kaikissa Hydroscand metsäkoneletkuvalikoiman tuotteissa on samantyyppinen erittäin hyvin kulutusta kestävä Rock-pintakumi.

Enemmän kestävyyttä - enemmän käyttötunteja

H

ydroscand Oy tarjoaa huippulaadukkaat, käytössä kestävät ja hyvän hinta-laatusuhteen letkut metsäkoneisiin, kuljetus- ja maanrakennuskalustoon heti varastosta. Kaikissa Hydroscand metsäkoneletkuvalikoiman tuotteissa on samantyyppinen erittäin hyvin kulutusta kestävä Rock-pintakumi. Se kestää hyvin hankausta ja ulkoista rasitusta. Tämä on todettu käytännön kenttäolosuhteissa, mutta myös laboratoriotesteissä. Hydroscand-spiraaliletkut ovatkin kestävä valinta mm. puomin ja hakkuupään paine- ja paluuletkuihin.

Kappaflex 2K CO ROCK 2-kudosletku

Kappaflex 2K CO ROCK on notkea ja monikäyttöinen 2-kudosletku, jolla on kentältä erit-

täin hyvä palaute mm. metsäkoneista. Letkulla on laaja käyttölämpötila-alue: -50°C..+100°C. Kappaflex Rock on DNV, MED ja MSHA-sertifioitu ja suunniteltu ääriolosuhteisiin. Letku soveltuu metsäkoneiden lisäksi hyvin myös meri-, kaivos- ja maanrakennuskalustoon. Letkulla on kompaktit ulkomitat, kestää erittäin hyvin otsonia, hankausta ja korkeita paineita. Kuorimaton holkki. Koot: ¼” - 1 ¼”, 450 - 175 bar.

IsoBar 350 CO ROCK R13 spiraaliletku

IsoBar 350 CO ROCK 350 bar, vuonna 2016 lanseerattu kestävä 4-spiraaliletku, on saavuttanut paljon suosiota mm. metsänkorjuu- sekä maanrakennussegmentissä. Joustava spiraaliletku vaativiin olosuhteisiin mm. hakkuupään paineletkuna tai vetomoottorin letkuissa. Mo-

nikäyttöinen. Letkussa on erinomaisesti kulutusta ja hankausta kestävä Rock-pintakumi. Kompaktit ulkomitat ja notkeus takaavat hyvän asennettavuuden. Ylittää SAE 100 R13 ja on MSHA-hyväksytty. Valmistettu Japanissa; OEM-laatu. Sekä kuorimaton että kuorittava holkkivaihtoehto saatavilla. Koot: ½” - 1 ¼”, kaikki koot 350 bar.

R15 420 bar Advanstar+ DHD spiraaliletku

Advanstar+ R15 420 bar on kauden 2019-2020 uutusspiraaliletku. Uusi huippulaadukas Japanilainen Sumitomo Rikon spiraaliletku on notkea ja käytössä erittäin kestävä. Letku on saanut kenttätesteissä ja käytössä eri konetyypeissä hyvää palautetta. Kestävyyttä ja enemmän käyttötunteja Rock-pintakumin ansiosta. Ulkomitoiltaan kompakti ja notkea letku on vaa-

tivaan käyttöön tehty 420 bar R15-luokan spiraaliletku. Käyttökohteet mm. metsäkoneissa, maanrakennuskalustossa, raskaassa mobilekäytössä sekä teollisuudessa. Ylittää SAE 100 R15 ja on MSHA-hyväksytty. Sekä kuorimaton että kuorittava holkkivaihtoehto saatavilla. Koot: ½” - 1 ¼”, kaikki koot 420 bar.

Holkit & liittimet

Hydroscandin varastovalikoimasta löytyy erittäin laaja sortimentti letkuliittimiä, myös harvinaisemmat hyppykoot ja erikoiset astekulmat tai pudotusmitat. Hyvä valikoima lankalukitteisia liittimiä. Liittimillä on Hydroscand -standardin mukainen korroosionkestävyys vaativiinkin olosuhteisiin. Laboratoriossa impulssitestatut liitokset ja helppo asennettavuus. Letkut on nopeita tehdä vaivatta ja nopeasti.

RATKA I HYDRA SUT KAIKKI IN ULIIKK ATARP EISIIN

Tutustu laajaan valikoimaan myymälöissä tai verkossa

WWW.SALHYDRO.FI

Kaikille metsäkonevalikoiman letkuille saatavissa varastosta myös kuorimaton holkkivaihtoehto (4200-11 / 4200-25 holkki).

Pyörivät K100 ja TAIMI liittimet metsäkoneisiin

K100 on Indexatorin uuden sukupolven pyörivä liitin. Uusi erittäin kestävä laakerointitapa, parempi korroosionkestävyys, sivukuormien parempi kesto. Hyvä hinta-laatusuhde. Laaja valikoima erilaisia liitostapoja heti varastossa, mm. aiempaa laajempi ORFS-valikoima. Taimin Kanadassa valmistamat huippulaadukkaat ja vankatpyörivät liittimet, joissa hyvä valikoima eri liitostapoja. Käytössä erittäin kestävä ja kenttäolosuhteissa hyväksi todettu rakenne. Monien ensiasennuskäyttäjien ykkösvaihtoehto.

NURMIJÄRVI Kuusirinne 3 P: 020 1133 500 TAMPERE Juvelankatu 6 P: 020 1133 560

JYVÄSKYLÄ Ahjokatu 13 P: 020 1133 570 TURKU Vajossuonkatu 3A P: 020 1133 580

HELSINKI SUUTARILA Tapulikaupungintie 44 P: 020 1133 610 HELSINKI, KONALA Konalantie 47 A P: 020 1133 620 KERAVA Alikeravantie 39 P: 020 1133 630


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAWE Finland, helppoa hydrauliikkaa! Hydrauliikkakomponentit sekä -järjestelmät meiltä ohjelmointia unohtamatta.

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi


PARKER F3 METSÄALAN AMMATTILEHTI

KUORMA-AUTOPUMPPU:

HELPPO KYTKEÄ & VAPAUTTAA

F3-pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon ja käytettäväksi silloin, kun kuljettajan on käsiteltävä hydrauliikkayksikköä samalla, kun hän ohjaa kuormaautoa. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydraulipumppu voidaan vapauttaa täysin moottorista. Uusien F3-pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa. F3-pumpun ja muut Parkerin luotettavat sekä laadukkaat pneumatiikka- ja hydrauliikkatuotteet raskaan kaluston käyttöön saat helposti matkasi varrella palvelevilta ParkerStore-yhteistyökumppaneilta. Mobile Technology Centerit auttavat mahdollisissa hydrauliikan päivitystarpeissa ja hydrauliikkahuollossa. Letkut • Liittimet • Hydrauliikka • Pneumatiikka • Tarvikkeet


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Dunlop Hiflex palvelee Jyväskylässä uusissa tiloissa

Kaksi toimintoa yhdessä patruunaventtiilissä

- tilaa, painoa ja rahaa säästyy

Y

hdistämällä kaksi tai useampia toimintoja yhteen patruunaventtiiliin, voidaan saavuttaa tilan- ja painonsäästöä sekä samalla leikata myös kustannuksia.

Dunlop Hiflexin uusi Jyväskylän toimipiste palvelee asiakkaita osoitteessa Kuormaajantie 46. Tarjolla on todella monipuolinen ja laadukas tuotevalikoima - kannattaa käydä tutustumassa.

D

unlop Hiflexin Jyväskylän toimipiste on palvellut asiakkaita 22. kesäkuuta lähtien täysin uusissa tiloissa osoitteessa Kuormaajantie 46. Löydät Dunlop Hiflexin mo-

nipuolisen ja laadukkaan tuotevalikoiman kaikkiin teollisuuden, urakoinnin ja kunnossapidon tarpeisiin uudesta toimipisteestä. Tervetuloa! Dunlop Hiflex Oy Kuormaajantie 46 40320 Jyväskylä

Puhelin: 020 762 5770 Sähköposti: jyvaskyla@dunlophiflex.fi Aukioloajat ma-pe 8:00 - 16:00 la-su suljettu

137

HYDAC on kehittänyt erilaisia yhdistelmäventtiileitä. Tässä on esitelty muutamia vaihtoehtoja ja lisää yhdistelmäventtiileitä löytyy sivustolla https://combinationvalves.hydac.com/en. html PDBRV16P on esiohjattu proportionaalinen paineenrajoitusventtiili, johon on yhdistetty vastaventtiili. Vastaventtiilille on käyttöä, jos järjestelmä vaatii esimerkiksi antikavitaatiotoiminnon. Venttiilin maksimikäyttöpaine on 350 bar ja maksimitilavuusvirtaus 300 l/min. Rakenteensa ansiosta venttiili on vuodoton ja se reagoi nopeasti paineen nousuun sekä myös paineiskuihin. Haluttu paineen asetusarvo voidaan määrittää proportionaalisesti. DB10PY-venttiilissä on yhdistetty normaalisti avoinna oleva ohitusventtiili (by-pass) ja esiohjattu paineenrajoitusventtiili. Yhdistelmän ansiosta saa-

Dunlop Hiflex, Jasperintie 320, 33960 Pirkkala p. 020 762 5700

daan halutut toiminnot pieneen tilaan ja asennus järjestelmään onnistuu yksinkertaisimmillaan putkistoasenteisella venttiililohkolla. Ei siis ole tarvetta yhdistellä useampia pikkulohkoja putkilla ja liittimillä yhteen, mistä voisi olla seurauksena useita potentiaalisia vuotokohteita. Erillisille venttiileille ei myöskään tarvitse teettää omaa venttiililohkoa, sillä vaaditut toiminnot löytyvät yhden venttiilin sisältä. Venttiiliä voi käyttää esimerkiksi mobilekoneiden pikaliitinkytkentöjen (paineiden vapautukseen, vapaakiertotoimintoihin, proportionaaliversiona esimerkiksi tuulettimen tai jarrujen ohjaukseen) yhteydessä. Venttiili on tarjolla kokoluokissa 8, 10, 12 ja 16 (60…300 l/min). WKDRM08140Y on 4/2 -suuntaventtiilin, paineenalennusventtiilin ja vastaventtiilin yhdistelmä. Kuten edellinenkin venttiili, niin myös tämä soveltuu esimerkiksi mobilekoneiden lisälaitteiden pikaliitimien kanssa käytettäväksi. Painetaso on max. 350/80 (tuleva/alennettu paine) bar ja läpäisy 5 l/min.


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

Salhydro palvelee myös Pohjois-Suomen asiakkaita

H

ydrauliikka-alan vahvasti kasvava perheyritys Salhydro Oy on läsnä yhä vahvemmin eri puolilla maata. Omat toimipisteet löytyy Nurmijärveltä, Tampereelta, Turusta ja Jyväskylästä - lisäksi pääkaupunkiseudun asiakkaita palvelee kolme HydroMarket myymälää.

Kolmisen vuotta sitten aloitettiin toiminnan aktiivinen kehittäminen Pohjois-Suomessa, kun pitkän linjan hydrauliikka-alan ammattilainen Pasi Hämeenaho siirtyi Salhydron palvelukseen. - Pääsin armeijasta 1979 ja aloitin sylinterivalmistaja Rovateknolla, mikä toimi siihen aikaan myös Hiflexin jälleenmyyjänä. Vuonna 1985 Hiflex osti Rovateknon myymälän, jolloin Reijo Salminen palkkasi minut ja Esko Mäntyniemen Hiflexille. Vuodesta 1996 lähtien toimin Hiflexin Rovaniemen pisteen vetäjänä yli 20 vuoden ajan. Ympyrä tavallaan sulkeutui syksyllä 2017 kun siirryin Reijo Salmisen perustaman Salhydron palvelukseen vastaten pohjoisen Suomen myynnin kehittämisestä, kertoilee Hämeenaho.

Myyntiä kehitetään jälleenmyyjien kanssa

Salhydro on toki toimittanut tuotteita koko lähes 30-vuotisen historiansa ajan pohjoiseen, mutta viime aikoina toimintaa on kehitetty järjestelmällisesti ja paikallisesti läsnä ollen. - Lapin läänin alueella on nyt kahdeksan aktiivista jälleenmyyjää, jotka tarjoavat Salhydron koko laajan tuotevalikoiman asiakkailleen. Toimitukset saa-

Pasi Hämeenaho vastaa Salhydro Oy:n Pohjois-Suomen myynnin kehittämisestä vankalla vuosikymmenten hydrauliikka-alan kokemuksellaan ja hyvillä pitkäaikaisilla asiakassuhteillaan. Kuvassa ollan Rovaniemellä Lapin Pultin myymälässä, mistä löytyy Salhydron palvelupiste.

puvat nopeasti seuraavaksi aamuksi Salhydron yli 30 000 nimikkeen keskusvarastosta, mikä muuttaa vuodenvaihteessa täysin uusiin tiloihin Nurmijärvellä, joten varastomäärät sen kun kasvaa ja logistiikka tehostuu entisestään, sanoo Hämeenaho. Hämeenaho liikkuu laajasti Lapin läänin alueella jälleenmyyjien ja asiakkaiden parissa. - Jälleenmyyjillä alkaa olla jo mukavasti hyllyssä tavaraa.

Tarjoan heille uusinta tuotetietoa ja teknistä osaamista kuunnellen samalla herkällä korvalla asiakkaiden tarpeita, että osaamme kehittää tuotevalikoimaa juuri oikeaan suuntaan, toteaa Hämeenaho.

Asiakaskuntaa laajasti metsäkoneista kaivoksiin

Pohjoisen alueella on Salhydrolle laajasti erilaista asiakaspohjaa.

Pasi Hämeenahon myynti-alue on suuri; pick-upilla on hyvä liikkua asiakkaiden luona urakointityömailla ja kaivoksissa sekä jälleenmyyjien pisteissä. Mukana kulkee myös esittelykomponentteja.

- Kaivoksissa operoivissa urakointi- ja huoltoyrityksissä olemme päässeet mukavasti sisään tuotteillamme. Myös maarakennusalan urakoitsijat ovat ottaneet tarjontamme hyvin vastaan samoin kuin metsäkoneyrittäjät, joille toimitetaan jo paljon mm. letkuasennelmia laadukkaista Knapheide ja Bridgestone -letkuista. Tärkeää asiakaskuntaa ovat tietenkin pohjoisen puutavara-autoilijat. Lapissa on myös

yllättävän paljon erilaisia päällerakentajia sekä kone- ja laitevalmistajia joille pystymme tarjoamaan todella kattavan palvelukokonaisuuden. Jatkossa keskitymme yhä enemmän myös kunnossapitopuolen asiakkaiden parissa, joille Salhydrolta löytyy hydrauliikan ja pneumatiikan lisäksi paljon tuotteita kuten teollisuusletkut, -liittimet ja -venttiiilit sekä korjaamotarvikkeet ja -työkalut, listaa Hämeenaho.

Salhydron letkuasennelmat valmistetaan laadukkaista Khepheiden ja Bridgestonen letkuista.


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Uutta mielenkiintoista kuorma-autohydrauliikkaa

H

AWE Finland Oy laajentaa hydrauliikan tuotevalikoi- maansa, mikä mahdollistaa entistä laajempien kokonaisuuksien toimittamisen asiakkaille.

- HAWE Hydraulik valmistaa todella laajasti edistyksellisiä komponentteja ja järjestelmiä, joita myyntiohjelmassamme ovat pitkään täydentäneet mm. Sunfab pumput ja Bondioli & Pavesin jäähdyttimet. Jatkossa toimimme myös yhden maailman johtavan voimanulostottokomponenttien valmistajan Bezaresin jälleenmyyjänä, kertoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää. Espanjalainen Bezares on vuonna 1954 perustettu hydrauliikan valmistaja, mikä on keskittynyt liikkuvan kaluston tarpeisiin. - Ulosoton komponenttien lisäksi Bezares valmistaa mm. hammaspyöräpumput ja -moottorit, siipipumput, hydraulisäiliöt, vinssit, minikoneikot sekä vaihteistot kuorma-autokäyttöön mitkä täydentävät hyvin HAWEn omien tuotteiden valikoimaa. Bezaresilta saa valmiit kokonaisuudet autojen kippi-, nosturi ja vinssihydrauliikkaan - valikoimasta löytyy myös kardaanit ja voimanulosotot tankkiautojen kompressoreihin, luettelee Tanhuanpää.

HAWE Finlandin kuorma-autohydrauliikan tuotevalikoimaa laajenee entisestään. Jatkossa HAWEn jälleenmyyntiohjelmaan Suomessa ja Baltiassa kuuluva espanjalainen Bezares on vuonna 1954 perustettu hydrauliikan valmistaja, mikä on keskittynyt liikkuvan kaluston tarpeisiin.

Kuormanlaskuventtiilit

HAWE Hydraulikin vahva hydrauliikan tuoteohjelma kattaa laajasti liikkuvan kaluston tarpeet ja kehittyy koko ajan jatkuvan tuotekehityksen ansiosta. - Uusi mielenkiintoinen tuote on HAWE CLHV -kuormanlaskuventtiilit, joilla otat nosturin puomin liikkeen tarkalla hallinnalla liikkuvan kaluston kuormat haltuun. Patruunatyyppiset CLHV-venttiilit sopivat myös olemassa oleviin pesiin kuten T11A ja T2A sekä SAE -malleihin. HAWE pystyy tarjoamaan patruunaventtiileille lyhyet toimitusajat - myös isommille määrille. Protoiluun/testaukseen niitä on heti saatavilla varastosta, ilmoittaa Tanhuanpää.

HAWE on tuonut markkinoille patruunatyyppiset CLHV -kuormanlaskuventtiilit.

Bezares kuuluu maailman johtaviin voimanulosottokomponenttien valmistajiin.

HAWE Finlandilta saa valmiit kokonaisuudet autojen kippi- (kuvassa), nosturi ja vinssihydrauliikkaan.

- Myös HAWE Finland Partner verkosto vahvistuu - uusimpina partnereina ovat aloittaneet Hydro-Set Varkaudessa ja Nappa Machine Valkealassa. HAWEn Partnerit tarjoavat suoraan varastosta mm. HAWE ja Sunfab pumput, mitkä ovat saavuttaneet suuren suosion kuorma-autokäytössä ja toki muissakin sovelluksissa, kertovat HAWE Finlandin Veera Lehtovaara ja Juha Äyräs


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAWE V60N-130 säätötilavuuspumpusta on tullut todella suosittu puutavara-autokäytössä.

Ykkösvaihtoehto puutavara-autoihin

S

äätyvätilavuuksinen HAWE V60N-130 korkeapainepumppu on saavuttanut suuren suosion puutavara-autokäytössä tarjoten erinomaiset ominaisuudet kuormantunteviin järjestelmiin. Kierrostilavuudeltaan 130 cm3/rpm ja kierrosluvultaan max 2100 rpm HAWE V60N-130 pumppu edustaa markkinoilla suurinta tehokkuutta ja 400 bar jatkuva työpaine (450 bar piikkipaine) on yksi aidon korkeapainepumpun ominaisuuksista. HAWE V60N-130 pumpussa on huomiotu myös ulosottojen asettamat rajoitukset. Laajan laippa- ja säädinvalikoiman ansiosta pumppu on muokattavissa tarpeiden mukaiseksi. Tarjolla on LS-säädin, sähköinen tuotonsäätö ja sähköinen paineensäätö. - Uudessa V60N-130 pumpussa on vakiona sisäänrakennettu tehonsäädin, mikä estää mahdollisen kuorma-auton uloston yli-

kuormittumisen ja sitä kautta rikkoontumisen. Tehonsäädin leikkaa pumpun tuottoa pienemmälle kulmaa säätämällä silloin kun ulosotto on vaarassa kuormittua liikaa. Ja auton moottori ei sammu kun ulosotto ei pääse ylikuormittumaan, kertoo HAWE Finland Oy:n tuotespesialisti Juha Äyräs.

”Luotto kova HAWE pumppua kohtaan”

Konekorjaamo Riikonen Oy varustelee puutavara-autoja hyvällä tahdilla Joensuussa. Teräksiset RIIKO-päällerakenteet tunnetaan laadukkaina ja kestävinä puutavara-autoilijoiden keskuudessa. - HAWE V60N-130 on ollut meillä jo pitkään ykkösvaihtoehto säätötilavuuspumpuissa. Asiakkailla on sitä kohtaan kova luottamus, ilmoittaa Jari Riikonen. Viime vuosien aikana Konekorjaamo Riikonen on asentanut useita kymmeniä HAWE V60N-

130 -pumppuja varustelemiinsa puutavara-autoihin. - Kooltaan kompakti pumppu mihin saa erilaisia laippavaihtoehtoja on hyvä asentaa ahtaisiin paikkoihin. Säätimiä on tarjolla jokaiseen tarpeeseen, niin että hydraulijärjestelmä saadaan toimimaan optimaalisesti valitun nosturin kanssa, toteaa Riikonen. Jotain HAWE V60N-130:n luotettavuudesta kertoo se että Konekorjaamo Riikosen asentamia pumppuja ei ole hajonnut yhtään. - Pumput joutuvat koville vielä kun kuormausmäärät ovat koko ajan kasvaneet samoin kuin nostureiden koot - silti HAWE kestää. Joitain säätimiä on vaihdettu mikä on johtunut yleensä hydraulijärjestelmän epäpuhtauksista. HAWE Finlandilta saa kaikki varaosat todella nopeasti - myös palvelu ja tuotetuki pelaa muutenkin esimerkillisesti, kehuu Riikonen.

Konekorjaamo Riikonen Oy varustelee Joensuussa puutavara-autoja hyvää tahtia RIIKO-päällerakenteilla. Säätötilavuuspumpuissa HAWE V60N-130 on ollut jo pitkään ykkösvaihto.

141


142

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Nestepaineen myymälät tarjoavat kaikkea hydrauliikasta ja paljon muuta

N

estepaine Oy on hydrauliikka-alan johtava toimija, joka palvelee OEM-asiakkaiden lisäksi loppukäyttäjiä viiden toimipisteensä voimin Vantaalla, Tampereella, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Kokkolassa. Lisäksi jälleenmyyjiä on kolmisenkymmentä eri puolilla maata Etran pisteiden toimiessa pääjakelijana.

Nestepaineen hydrauliikkamyymälät tarjoavat kaikkea hydrauliikasta sekä laajasti urakoinnissa, laiterakentamisessa ja huoltotoiminnassa tarpeellisia tarvikkeita. - Nestepaineen toiminnan perusta on suuret varastot joten toimipaikoista löytyy merkittävä osa tuotevalikoimasta suoraan varastosta ja lisäksi tuotteet saadaan Vantaan kymmenien tuhansien nimikkeiden päävarastosta eri paikkakunnille seuraavaksi päiväksi. Logistiikka toimii tehokkaasti ja pitkäaikainen yhteistyö johtavien päämiesten kanssa on saumatonta, kertoo Nestepaine Oy:n toimitusjohtaja Janne Kantola. Nestepaineen myymälöiden ammattitaitoinen henkilökunta osaa neuvoa hydrauliikkatuotteiden oikeassa valinnassa. - Tekninen osaaminen on yhä tärkeämmässä roolissa sillä urakoitsijat keskittyvät omaan leipälajiinsa ja luottavat hydrauliikan kysymyksissä ammattilaistemme ratkaisukykyyn, toteaa Kantola. Pumppujen, moottoreiden, venttileiden, sylinterien, suodattimien, jäähdyttimien, koneikkojen, säiliöiden ym. hydraulituotteiden sekä johdinkomponenttien lisäksi kaikista myymälöistä löytyy mm. SMC paineilmatuotteet, Larzep hydraulityökalut, Valvoil voiteluaineet, paine-

Nestepaineen myymälät palvelevat asiakkaita kattavalla valikoimalla Vantaalla (kuva), Tampereella, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Kokkolassa.

pesurit ja Tiivistekeskuksen laadukkaat tiivisteratkaisut. - Jokaisesta pisteessä asiakkaat saavat letkuasennelmat odottaessa. Korkealaatuiset Yokohaman spiraaliletkut ja Rycon ristikudoslekut ovatkin saavuttaneet suuren suosion urakointikäytössä, sanoo Kantola. Putkiasennelmien tuotannon Nestepaine on keskittänyt Seinäjoen toimipisteeseen, mikä palvelee tehokkaasti koko verkostoa. - Myymälöiden valikoimaa on rakennettu vastaamaan juuri paikallisiin tarpeisiin. Esimerkiksi Seinäjoen myymälässä on tarjolla kattava valikoima Makitan sähkötyökaluja, ilmoittaa Kantola.

Pirkkalaan uusi myymälä

Tampereen Nestepaineen myymälä muuttaa nykyisistä tiloista Pirkkalaan vuodenvaihteessa 2021, Etralle valmistuvan uuden

toimitalon yhteyteen. - Sijainti on loistava ohitustien varrella näkyvällä paikalla Pirkkahallin läheisyydessä. Uusi myymälä tulee tarjoamaan nykyistä paremmat tilat ja mahdollistaa varastomäärien kasvattamisen, kertoo Kantola.

Verkkokaupasta 24/7

Omien myymälöiden ja kattavan jälleenmyyjäverkoston lisäksi Nestepaineen koko tuotevalikoima on ostettavissa myös verkkokaupan kautta. - Verkkokauppa on hyvä lisäpalvelu laskutusasiakkaillemme sekä jälleenmyyjillemme tarjoten tilausmahdollisuuden 24/7. Verkkokaupan käyttö lisääntyykin koko ajan ja myös myymälöiden myynti on kehittynyt suotuisasti tämän haasteellisen keväänkin aikana, kommentoi Kantola.

Nestepaineen myymälöiden hydrauliikan tuotevalikoima on erittäin kattava ja lisäksi tarjolla on paljon muita tuotteita mitä tarvitaan urakoinnissa, laiterakentamisessa ja huoltotoiminnoissa.

Nestepaineen toiminnan perusta on suuret varastot ja nopeat toimitukset. Paikallispisteiden laajaa valikoimaa täydennetään Vantaan päävarastosta, mistä tuotteet saadaan maakuntaan seuraavaksi päiväksi.

Nestepaineen kaikista myymälöistä saa laadukkaat letkuasennelmat mukaan odottaessa.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi

Yhteistyö syvenee entisestään - Hydrotek on Parkerin sertifioitu jälleenmyyjä

H

kaan, kertovat Hydrotek Oy:n toimitusjohtaja Ari Malmelin ja tuotantopäällikkö Rami Lehtinen. Hydrotekin palveluksessa on tällä hetkellä kymmenkunta alan ammattilaista ja jatkossa henkilökunnan määrää on aikomus kasvattaa osaavilla tekijöillä. - Meillä on erittäin ammattitaitoinen ja joustava tiimi mikä puhaltaa yhteen hiileen asiakaspalvelun eteen. Yhteensä meiltä löytyy yli 150 vuoden monipuolinen kokemus hydraulikka-alalta ja kunnossapidosta; erityisesti teollisuus- ja marine-puolelta sekä toki myös mobilehydrauliikasta, ilmoittaa Malmelin. Hydrotek on tehnyt toimintansa alusta saakka hyvää yhteistyötä Parkerin kanssa. - Nyt kun olemme Parkerin

ydrotek Oy on kesällä 2019 perustettu hydrau- liikan huoltoihin ja kunnossapitoon keskittyvä yritys, jonka taustalla on vankka alan kokemus ja toiminta onkin lähtenyt vauhdilla käyntiin. Nyt Hydrotek on syventänyt yhteistyötään Parker Hannifinin kanssa toimien jatkossa Parkerin sertifioituna jälleenmyyjänä.

Hydrotek toimii Turun Orikedon teollisuusalueella moderneissa tiloissa, missä on käytössä tasokkaat laitteet mm. pumppujen, moottoreiden ja sylintereiden huoltoihin, nosturit, pesulaitteet jne. Lisäksi tuotannossa on laitteet putkientaivutukselle ja -kaulustamiselle sekä letkuasennelmien teolle, mitkä tukevat asennustoiminta ja tuotantoa. Kentällä liikutaan kahdella tehtävään varustellulla huoltoautolla tekemässä korjaus- ja modernisointiprojekteja sekä suorittamassa ennakoivaa huoltoa kuten erilaisia mittauksia tehdasympäristöissä. Tärkeässä roolissa toiminnassa on lisäksi vahva projekti- ja suunnittelupuolen osaaminen.

sertifioitu jälleenmyyjä niin pystymme tarjoamaan koko Parkerin laajan tuotevalikoiman asiakkaidemme käyttöön sekä projektien ensiasennuksissa että huolto- ja varaosapuolen toiminnoissa. Jatkossa yhteistyötä kehitetään entisestään ja jossain vaiheessa Parker tulee myös auditoimaan pumppuhuoltomme standardiensa mukaan, sanoo Malmelin. - Olemme erittäin tyytyväisiä solmittuun yhteistyösopimukseen Hydrotekin kanssa. Heillä on vahvaa osaamista erityisesti teollisuuden ja marine-puolen kunnossapitopuolella, mihin Parkerilta löytyy kattavasti edistykselliset tuotteet sekä teknistä tukea, sanoo Parker Hannifinin Tapio Lehti, Sales General Manager, Sales Company Nordic.

Hydrotekilla on käytössä tasokkaat laitteet mm. pumppujen ja moottoreiden huoltoihin.

- Töitä on ollut hyvin ja olemme lyhyessä ajassa kasvaneet kahden miehen firmasta jo sen kokoiseksi että pystymme vastaamaan teollisuusasiakkaiden tarpeisiin haastavissakin projekteissa. Toimimme koko maan alueella pienyrityksen jousta-

vuudella ilman liian suuren organisaation byrokratiaa. Teemme lisäksi hyvää yhteistyötä mm. muiden hydrauliikka-alan toimijoiden kanssa mikä takaa asiakkaillemme parhaat saatavilla olevat tuotteet ja lisäresursseja erilaisiin projekteihin tarpeen mu-

Hydrotek toimii Turun Orikedon teollisuusalueella osoitteessa Ravurinkatu 41 C - kentällä operoidaan varustelluilla huoltoautoilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

144

Hydrauliikka&Automaatio

Tehohydron uusi toimitusjohtaja Teemu Nurmi:

”Timanttia pääsen hiomaan” L appeenrantalainen Tehohydro on valinnut uudeksi toimitusjohtajakseen Teemu Nurmen. Nurmi työskentelee Tehohydrossa tällä hetkellä projektipäällikkönä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.9.2020, kun Tehohydron perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja Kai Vainio jää ansaitulle eläkkeelle.

Toimitusjohtajan vaihdos on jatkumoa kaksi vuotta sitten yrityksessä aloitetulle sukupolvenvaihdokselle. Vainio on myynyt yrityksen koko osakekannan uusille omistajille, joista kolme on hänen omia lapsiaan ja neljäs on Nurmi itse. - Tiedän, että yritys jää hyviin käsiin. Jatkajat tuovat yritykseen uusia ajatuksia ja suuntauksia. Teemusta Tehohydro saa sitoutuneen vetäjän, joka jatkaa sitä hyvää työtä, mitä olemme jo lähes 40 vuotta tehneet. Tehohydron hallituksen puheenjohtaja Hanna Tirrosen mukaan Nurmi oli luonteva valinta toimitusjohtajan tehtävään. - Valinta tehtiin näyttöjen kautta: hänellä on vankkaa kokemusta alasta sekä yritystoiminnan kehittämisestä ja johta-

Teemu Nurmi (kesk.) siirtyy Tehohydron toimitusjohtajaksi 1.9.2020 kun yrityksen perustaja Kai Vainio jää ansaitulle eläkkeelle. Tehohydron hallituksen puheenjohtajana toimii Hanna Tirronen.

misesta. Hänellä on pitkä historia talossa, joten tiedämme, mitä saamme, kun hänestä tulee toimitusjohtaja. Nurmi on koulutukseltaan konetekniikan insinööri (AMK). Hän on työskennellyt Tehohydrossa vuodesta 2003 lähtien lähes yhtäjaksoisesti; vuodet 2012 -2014 hän työskenteli toisella työnantajalla. Nurmi hyppää Vainion suuriin saappaisiin luot-

tavaisin mielen. - On helppo lähteä kehittämään yritystä, jolla on vankka pohja. Timanttia lähdetään hiomaan. Emme jää laakereille makaamaan vaan menemme eteenpäin hallitusti ja tilanteen mukaan. Se onnistuu, kun tiedämme, että meillä on hyvä iskukyky. Nurmi arvostaa yrityksessä erityisesti hyvää työyhteisöä ja

työkavereita, ketterää organisaatiota sekä laajaa osaamista. Hän kuvailee itseään reiluksi ja oikeudenmukaiseksi esimieheksi. - Tässä talossa kaikille työntekijöille voi antaa millaisen tehtävän tahansa, ja etenkin projektipuolella pystymme ottamaan laajoja kokonaisuuksia vastaan. Sitä arvostan suuresti. Haluan olla helposti lähestyttävä johtaja ja säilyttää sen, että työn-

tekijät viihtyvät yrityksessä jatkossakin. Nurmen siirtyessä toimitusjohtajaksi nykyinen korjaamopalveluiden projektipäällikkö Jani Näivä saa vastuulleen myös Tehohydron projektipalvelut. Näivästä tulee näin ollen korjaamo- ja projektipalveluiden projektipäällikkö.

KESTÄVIMMÄT METSÄKONELETKUT Ko ot 1/ 4

” /4

”Ka 1 i kk 1 ik oo Kai t3 kki 50 koo b t4 20 ba r

0 45

5 -17

ar

bar

YYTTÄ V Ä T S E K N Ä ENEMM TEJA! N U T Ö T T Y Ä K ENEMMÄN

Olemme mukana FinnMetko 2020 -messuilla

www.hydroscand.fi

Tervetuloa osastollemme 368-370


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

145

Uusi sovelluspohjainen Pro Display 12 HMI -näyttö liikkuville koneille

Meillä on ratkaisu. Uusi vankkarakenteinen ja suorituskykyinen moduuli on suunnattu esimerkiksi maatalouden ja rakennusalan liikkuvien koneiden OEM-valmistajille.

M

aailman johtava liikkeenohjaustekniikan tuotteiden ja järjestelmien valmistaja Parker Hannifin laajentaa näyttövalikoimaansa Pro Display 12 -näytöllä. Kyseessä on huipputasoinen 12 tuuman HMI-näyttömoduuli, jossa on erinomaiset kameraliitännät. Tämä vankkarakenteinen ja suorituskykyinen moduuli on suunnattu esimerkiksi maatalouden ja rakennusalan liikkuvien koneiden OEM-valmistajille. Siinä on auringonpaisteessa näkyvä näyttö ja neliydinprosessori. Kuten aiemmin julkistetussa Pro Display 10 -näytössä, myös tässä Parker HMI -näytössä on sovelluspohjainen alusta ja työkalut nopeaan ja edistyneeseen sovelluskehitykseen. Pro Display -ohjelman avulla asiakkaat voivat käyttää useita HMI-toimintoja - koneen toimintoja, diagnostiikkaa, tehokkuustyökaluja, tietoviihdettä ja viihdettä - yhdessä keskitetyssä HMI-yksikössä, mikä säästää sekä ohjaamotilaa että kustannuksia. Parker Pro Display 12 sisältää MultiTouch-tuen intuitiivista ja helppoa käyttöä varten, ja sen kirkas näyttö näkyy hyvin jopa suorassa auringonvalossa, mikä parantaa käyttäjän turvallisuutta. Lisäksi Pro Display 12 -näytön IPS-tekniikka takaa selkeän kuvan, erinomaisen värintoiston ja laajan katselukulman.

Tehostaa kuljettajan työskentelyä

Pro Display on suunniteltu parantamaan tehokkuutta ja vähentämään kuljettajan häiriötekijöitä, ja sitä voi käyttää joko järjestelmän pääasiallisena HMI-yksikkönä tai erillisnäyttönä. HMI-näyttö ei rajoitu vain yhteen tiettyyn ohjausjärjestelmäintegrointiin, vaan asiakkaat voivat myös lisätä siihen rajattoman määrän sovelluksia. Parker UX Toolkit -työkaluratkaisun helppokäyttöisillä ohjelmistotyökaluilla voidaan myös luoda yksilöllisiin tarpeisiin mukautettuja sovelluksia, mikä vähentää markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa. Uuden HMI-näytön tyypillisiä käyttökohteita ovat maatalousajo-

neuvot, metsäteollisuuden harvesterit ja kuormatraktorit, erikoiskuorma-autot, bussit, liikkuvat nosturit, kurottajat sekä rakennusajoneuvot, kuten suuret pyöräkuormaimet ja tienrakennuskoneet. Maatalouskäyttöä varten Parker Pro Display 12 on saatavana myös Parkerin ISOBUS Suite -ohjelmistolla, joka sisältää kaksi sovellusta: ISOBUS Universal Terminal (UT) ja Task Controller (TC). Näiden sovellusten avulla järjestelmän kehittäjät voivat luoda räätälöidyn ja integroidun HMI-järjestelmän, johon sisältyvät ISOBUS-toimintojen ohella esimerkiksi traktorin välineistö, kameran kuvat ja elektroniset käyttöoppaat. Näytössä on neljä analogista kameraliitäntää, joiden avulla siihen on mahdollista asentaa kustannustehokas kamerajärjestelmä. Tämä myös mahdollistaa surround-näkymän, joka laajentaa käyttäjän näkökenttää. Neljän kameraliitännän lisäksi Pro Display 12 -näyttöön voidaan kytkeä IP-kameroita Ethernet-kytkimen tai WLAN-tukiaseman kautta.

Todella monipuolinen

Monipuolista ohjaamokäyttöä tukee myös laaja valikoima tiedonsiirtoliittymiä ja tietoviihdetoimintoja. Esimerkiksi näytön neljä CAN-väylää mahdollistavat eri järjestelmien välisen viestinnän ajoneuvossa. Ohjelmistopäivitykset voidaan tehdä helposti USB-muistin kautta, ja sisäinen antenni mahdollistaa langattoman viestinnän. Saatavana on myös liitin ulkoiselle antennille (FN-RDS-radiota varten). Monipuolisuutta parantaa entisestään mahdollisuus asentaa näyttö sekä vaaka- että pystyasentoon. Kosketusnäyttö mahdollistaa sovellusten nopean ja tarkan käytön, mutta alustaa voidaan hallita myös etäpainikkeilla tai pulssipyörällä. Pro Display pystyy myös toistamaan ääntä sekä videoita äänen kanssa, ja Bluetooth-yhteyden kautta voidaan käyttää etänäyttö- ja diagnostiikkatoimintoja, älypuhelimen hands-free-sovelluksia ja musiikin suoratoistopalveluja.

Me Tehohydrolla tiedämme, mitä tarvitset. Tarjoamme sinulle mielenrauhaa toimittamalla kaikki hydrauliikan osat ja ratkaisut kätevästi yhdestä numerosta. Osta meiltä kaikki

Hydrauliikan Osat Huolto Mittaus Testaus Korjaus

www.tehohydro.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet Raivauslaitteet

www.rottne.fi www.rottne.fi

www.mense.fi

020 765 9055

UAV-Ilmakuvaukset

Sammutusjärjestelmät Sammutusjärjestelmät

www.ajotek.fi www.ajotek.fi

www.prosilva.fi

www.grutech.fi www.grutech.fi

www.voiteluaineita.fi www.voiteluaineita.fi Ohjausjärjestelmät

UAV-ilmakuvauspalvelut metsäteollisuudelle Mittaukset ja kartoitukset www.dafo-vehicle.com

www.hytola.com

www.usevolt.fi

Raskaan kaluston varaosat

mercedes-benz.fi/kuorma-auto www.nordictruckcenter.com/fi t

www.kah-parts.fi

www.rengascenter.fi Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.facebook.com/zaslawsuomi www.facebook.com/zaslawsuomi

Kuormansidonta Kuormansidonta

www.flh.fi

www.nwe.fi www.nwe.fi

0104194521 www.hf-autohuolto.fi www.hf-autohuolto.fi

www.vta.fi www.vta.fi

www.rengascenter.fi www.parlok.fi

Päällirakenteet

www.tav.fi www.tav.fi

Trucks and Trailers Trucks and Trailers

www.truckpartner.fi www.protruckjoensuu.fi

www.toptruck.fi www.toptruck.fi www.toptruck.fi

Puutavaranosturihuollot Puutavaranosturihuollot

Vanteet

www.originator.fi www.originator.fi

www.jousitukku.fi

www.fluiconnecto.com/fi www.fluiconnecto.com/fi

www.ph.fi www.ph.fi

www.hydroala.fi www.hydroala.fi

www.gottwald-hydraulik.com www.hydac.fi

www.narhi.com Vetolaitteet Vetolaitteet

Lokasuojat

www.pikkumattioy.fi www.pikkumattioy.fi

www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi

www.elobau.com www.elobau.com www.milcoa.fi


2019 2020

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

www.powerforest.fi

www.dieselmotornordic.com

www.tavo.fi

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti.

www.opsystem.fi www.opsystem.fi

www.ylikevarindiesel.com

www.nordictruckcenter.com/fi

www.tmt.fi www.tmt.fi

www.turbolaskenta.fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet

www.flh.fi

www.vistema.fi

Seuraa meitä facebookissa...

www.konepistemaa.com

Kuljettajakoulutukset

www.teca.fi

www.sakky.fi

www.kraftmek.com www.kraftmek.com

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.hydman.fi www.hydman.fi

Alkusyksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 28.8.2020

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄSMÄLLINEN REAALIAIKAINEN TIETO TimberManagerTM

Ajokone voidaan siirtää seuraavalle leimikolle kahden tunnin kuluttua.

Lopeta arvailu.