Metsäalan Ammattilehti 3/2019

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutis ia!

AMMATTILEHTI

34 vsk. 1986-2019

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016 FORD TAKUU VUOTTA tai 100 000 km

Uusi Ford Ranger 4WD

N:o 3/2019

Puutavarankuljetusta tyylillä

Metsäkonealan hyvä veto jatkuu

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

Menee minne haluat, tekee mitä tahdot Tehokkaampi, ty ylikkäämpi ja varustellumpi kuin koskaan ennen. Uutena moottorina on 2.0 Ford EcoBlue -dieselmoottori (170 hv tai 213 hv) ja vaihteistoina M6-manuaali tai erinomaisen ajomukavuuden varmistava A10-automaattivaihteisto. Vetopaino 3500 kg, kantavuus jopa 1105 kg, vääntö jopa 500 Nm, kahluusy v y ys 800 mm, kuormalavan pituus on jopa 1847 mm. Mallistossa myös uusi Ranger Raptor. Katso lisää ford.fi

Uusi Ford Ranger alkaen 34.299,67 € (autoveroton hinta 30.810 € + arvioitu autovero 2.889,67 € WLTP CO2 -päästöillä 222 g/km + toimituskulut 600 €). Uuden Ford Ranger -malliston CO2-päästöt 222 - 245 g/km, WLTP-yhdistetty kulutus 8,5 - 9,5 l/100 km.

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI Valtakunnan EU-asetus: metsien 12. inventointi (VMI12):

Hiilidioksidipäästöt Suomen puuvaratja polttoaineenkulutus edelleen kasvavat

määritettävä L uusille raskaille hyötyajoneuvoille uonnonvarakeskus (Luke) on päivittänyt Suomen metsävaratiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) vuosien 2014-2017 mittaustiedoilla. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on edelleen lisääntynyt. einäkuun alusta 2019 Tuorein mitattu puustonajoneuvoille määrä on 2,5 lähtien raskaille miljardia ja vuotuinen kasvu onkuutiometriä ilmoitettava hiilidioksidi- 107,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on päästöt ja polttoaineenkulutus osa1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän na päästöjen tyyppihyväksyntää. kuin edellisen pyritään inventoinnin (VMI11, Muutoksella auttamaan mittausvuodet 2009-2013) mukainen liikennöitsijöitä ajoneuvojen vertaikasvu. kasvut mitataan lussa Inventoinneissa ja valitsemaan pienempiviisi vuotta taaksepäin, joten tuoreimmatpäästöisiä ja vähemmän kuluttavia kin kasvutiedotVECTO-simuloinnilla edustavat vuosia 2009ajoneuvoja. 2017. voidaan todentaa tyyppihyväksyn- Nyt ilmoitetut julkaistu kasvuarvio nässä päästöt.107 miljoonaa kuutiometriä on hivenen pienempi Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuin viime vuonna julkaistu arviopolt110 toaineenkulutukseen ja hiilidioksidipääsmiljoonasta kuutiometristä. Tämä johtuu töihin vaikuttavat ajosuorite, sen vaatimat vuonna 2018 käyttöönotetusta, entistä päällirakenteet ja arviointimenetelmästä, varusteet, ajo-olosuhluotettavammasta teet, ajoneuvon ominaisuudet taustoittaa johtavatekniset tutkija Kari T. Korhosekä Lukesta. ajotapa. Euroopan komission asetuknen senPuuntuotannollisesti (EU) 2017/2400 mukaisesti uusille suurin kestävä raskaille hyötyajoneuvoille on määritethakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle tävä hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen2015-2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometkulutus osana päästöjen tyyppihyväksynriä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavaltää.10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuula Euroopan komission asetuksen (EU) mahdollisuus nousee edelleen 93 miljoo2017/2400 mukaisesti uusille raskaille naan kuutiometriin. 2010-luvulla hakkuut hyötyajoneuvoille on määritettävä hiiliovat olleet keskimäärin 80 prosenttia ja dioksidipäästöt kolmena ja polttoaineenkulutus ennätyksellisinä viime vuotenaosana tyyppihyväksyntää. kin vainpäästöjen 83 prosenttia suurimmasta kesMaastokuorma-autot (G-luokka) on kuitävästä hakkuumahdollisuudesta. tenkin CO2-päästölukemien - Josvapautettu hakkuut lisääntyisivät puuntuomäärittelystä. kestävälle tasolle, myös tannollisesti Säädöksen ensimmäinen tuli voiluonnonhoitoon ja suojeluunvaihe on panostetmaanmetsien 1.7.2019, ja se koskee lähinnä yli tava monimuotoisuuden säilyttä16 tonnin kuorma-autoja varustettuna miseksi. Luke ja Suomen ympäristökesenintään 3 akselilla. Tällaisen auton akkus tekevät parhaillaan yhteistutkimusta, seleista vain yksi saa olla vetävä. Säädökjossa selvitetään lisääntyvien hakkuiden sen soveltaminen laajenee vuoden 2020 vaikutuksia monimuotoisuuteen ja miten aikana koskemaan myös tiettyyn osaan vaikutuksia voitaisiin lieventää. Tuloksia tätäluvassa suurempiakin raskaita kuorma-autoon ensi vuonna, Korhonen kertoo. ja.Hakkuiden nouseminen kestävien hak- Uusien vaatimusten myötätarkoittaisi raskaassa kuumahdollisuuksien tasolle

H

puuston kokonaismäärän nousemista 2,7 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 mennessä. Näin kolmessakymmenessä vuodessa metsiin jäisi noin kahden vuoden kasvua vastaava puumäärä. Viime vuosina kaakkoisen ja keskisen Suomen maakuntien alueilla hakkuut ovat olleet lähellä suurinta kestävää hakkuumahdolkalustossa päästään vertailemaan autolisuutta. mallikohtaisia CO2-päästöjä samalta - Näissä hakkuumahdollisuusarviossa lainsäädännön määrittämältä ei ole otettu huomioon Suomenpohjalta. metsille Tavoitteena on tukea liikennöitsijöitä vuosille 2021-2030 asetettavaa metsien kiinnittämään ostotilanteessa huomiota hiilinieluvelvoitetta. Luke analysoi myös CO2-päästöihin ja polttoaineen ilmastotavoitteiden toteutumistakulutukeri hakseen sekä tekemään vertailujaovat eri vaihtokuuskenaarioissa. Laskelmat pohjaehtojen välillä. Nämä CO2-arvojen määna Suomen ja EU:n välisille neuvotteluilritykset toimivat myöskestävästä pohjana autonvalle ilmastopoliittisesti hakkuimistajille asetettaville päästötavoitteille, den tasosta, sanoo erikoistutkija Olli sanoo Traficomin Salminen Lukesta. erityisasiantuntija Keijo Kuikka.

Taimikoiden ja nuorten VECTO:n metsien tilaCO2-päästöjen kohentumassa simulointi todentaa päästöjä Metsien hakkuumahdollisuusarvioissa

Autonvalmistajat CO2-päästaustaoletuksena on,käyttävät että metsien uudistöjen määrittämiseen VECTO-simulointamisesta huolehditaan. VMI:n tulokset tia. Liikenneviestintävirasto Traficoosoittavat, ettäjauudistushakkuun jälkeen min uudessa tutkimuksessa on tarkasteltu, metsänviljelystä huolehditaan hyvin. kuinka hyvin menetelmä pystyy todentaTaimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa maan Suomessa tyypillisten ajoneuvoyhon kuitenkin rästejä. Viimeisen kolmen distelmien päästöjä. Menetelmä vuoden aikana nuorten metsien yhdistää metsänmittausta jatila simulointia: näin voidaan hoidollinen on lievästi kohentunut ja huomioida ajoneuvon teknisten ominaiensiharvennusrästit ovat vähentyneet. suuksien päällirakenteen Vakavatja metsätuhot ovatvaikutukset Suomessa päästöihin jajapolttoaineenkulutukseen. harvinaisia pienialaisia. Talven 2017 Traficomin julkaiseman tutkimuksen /2018 lumituhot näkyivät kesällä 2018 mukaan VECTO-menetelmällä määritetyt mitatuilla koealoilla. Tuhojen seurannan polttoaineenkulutukset ovat hyvä arvio merkitys on jatkossa korostumassa, jos todellisesta kulutuksesta hyvissä ajo-oloilmastonmuutos lisää laajoilla alueilla suhteissa ja hyväkuntoisella maantiellä. esimerkiksi myrsky-, kuivuustai lumituhoja sekä näiden seurauksena myös hyönteistuhoja.

Lue uudet Lue uudet uutiset alan uutiset joka päivä joka päivä ammattilehti.fi ammattilehti.fi

33 34 vsk. vsk. 1986-2019 1986-2018

Jälleenmyynti:

Eero Kaipainen, puh. (0400) 816 060 eero.kaipainen@reppumedia.fi

22.000 kpl.

19.084 kpl. www.ammattilehti.fi

3


4 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Digitaalisia ratkaisuja logistiikan ja liikkumisen tarpeisiin kehitettiin rajat ylittävästi

S

uomen ja Venäjän rajan ylityksen sujuvoittamista ja logis- tiikan digitalisoimista on edistetty aktiivisesti pilotoimalla uusia palveluja yritysvetoisesti. Samalla Suomen ja Venäjän organisaatioiden välistä yhteistyötä on edistetty uusien palveluinnovaatioiden muodostumiseksi. Taustalla on Sujuva ja digitaalinen Suomen ja Venäjän rajat ylittävä -hanke, joka käynnistyi vuoden 2018 lokakuussa.

Älykkäiden logistiikkapalvelujen kehittäminen yhteistyössä Suomen ja Venäjän välillä oli hankkeen lähtökohtana. Yhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa innovaatioita ja kasvua tukemalla logistiikkasektorin yritysten yhteistyötä yli rajojen. Samalla edistettiin liikenteen automaatiota, älykästä infrastruktuuria ja tavaraliikenteen tehostamista, jotka oli asetettu Suomen ja Venäjän liikenneviranomaisten aiesopimusten painopisteiksi. Tarkoituksena oli myös mahdollistaa yrityksille palvelujen kehittäminen globaaleilla logistiikkakäytävillä, kuten Aasian ja EU:n välisellä käytävällä. - Edistämme aktiivisesti suo-

Hankkeen tavoite oli älykkäiden logistiikkapalvelujen kehittäminen yhteistyössä Suomen ja Venäjän välillä.

malaisten ja venäläisten organisaatioiden välistä yhteistyötä, jotta logistiikkasektorille muodostuisi innovaatioita, jotka hyödyttäisivät myös logistiikan palveluketjujen muodostamista. Haluamme edistää logistiikkayhteistyötä laajemmassa näkökulmassa. Tämä konkretisoituu CaaS Nordic -yhdistyksessä jonka tarkoitus on edistää kansallisen, avoimen logistiikkapalvelualustan muodostumista sekä kansainvälistä yhteistyötä, painottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietojohtaja Juha Kenraali. - Logistiikkapalvelujen kehittämisessä lähtökohtana ovat

vähäpäästöiset, tehokkaat ja turvalliset ratkaisut sekä uusien palveluinnovaatioiden muodostuminen. Tämän mahdollistaa laaja julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö, jolloin yhteisten tavoitteiden löytämisellä saavutetaan mahdollisimman monia hyödyttävä lopputulos, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Noora Lähde.

Kohti sujuvaa rajaliikennettä ja logistista hubia Euroopan ja Aasian välille

Hanketta toteuttivat Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy,

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Vediafi Oy ja Kouvola Innovation Oy. Hankkeen toisessa työpaketissa kehitettiin rajaliikennesovellusta Suomen itärajalla. - eBorder -palvelu- ja sisältökokonaisuus tuottaa reaaliaikaista ja todellista tietoa raja-asemien liikenteestä ja tarjoaa yksiselitteisen sekä luotetun väylän sähköisten dokumenttien välitykseen ja niiden oikeellisuuden varmistamiseen. Tässä hankkeessa kuvasimme ja selvitimme tarvittavat askeleet kahdenvälinen kuljetuslupa -asiakirjan digitalisointiin ja liittämiseen osaksi eBorder-kokonaisuutta. Seuraa-

vassa vaiheessa siirrymme nyt käytäntöön ja pilotointiin, kertoo Jukka Partinen Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä. - Älyliikenne ja älykäs logistiikka luovat merkittävää uutta liiketoimintaa ja ovat tärkeä kasvun mahdollisuus Suomelle. Hankkeessa tuotettu toimenpidesuunnitelma älyliikenteen edistämiseksi Suomi-Venäjä-viranomaisyhteistyössä auttaa tämän mahdollisuuden hyödyntämisessä. VTT toimii yritysten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten välisessä ekosysteemissä aktiivisesti, mikä luo laajaa kokonaiskuvaa älyliikenteen teknologian ja liiketoiminnan kehityksestä ja vaikutuksista, sekä tarjoaa osaamistaan ja innovaatiopalvelujaan niin yrityksille kuin viranomaisille, kertoo tutkimustiimin päällikkö Heidi Korhonen VTT:stä. Hankkeet rahoitettiin Ulkoministeriön myöntämästä Itämeren, Barentsin ja Arktisen alueen yhteistyöstä. Hankkeen tuloksia esiteltiin 17.5.2019 seminaarissa Pietarissa. Tilaisuuden esitykset löytyvät Liikennelabran nettisivuilta ja tiedote Traficomin nettisivuilta. Kokeilujen lisäksi seminaarissa keskusteltiin CaaS -logistiikkakäytäväajattelun laajemmista hyödyntämismahdollisuuksista kohti Aasiaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TUOMAS HYYTIÄ

TOMI TIKANMÄKI

HEIKKI HILTUNEN

VILLE KAIHU

OLAVI KARVONEN

LIISA KAATTARI

JANNE VUORINEN

SAMULI SUOMI

Pohjanmaa Keski- ja EteläPohjanmaa

Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso

Pääkaupunkiseutu Uusimaa

Pirkanmaa Kanta-Häme

Lappi, PohjoisPohjanmaa Pohjois-Karjala

Kainuu Pohjoinen Keski-Suomi

Keski-Suomi Päijät-Häme

VarsinaisSuomi

050 411 2225

050 468 1096

0400 382 891

050 468 1044

050 468 1072

050 468 1063

0400 546 356

0400 921 657

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com

OSASTO A151

Hyvinkään lentokenttä 5.–7.9.2019


6 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HCT-rekan päästövähennykset R askaampia, korkeampia ja pidempiä yhdistelmiä on pe- rusteltu viimevuodet niiden pienemmillä CO2-päästöillä. Suomen maanteiden tavaraliikenteen sopivasta osuudesta ilmaston muutoksen torjuntaan liittyvien CO2-päästöjen vähentämiseen kukin voi haluamaansa mieltä. Kyseiset päästöt syntyvät lähes kokonaan Venäjältä tuodusta raakaöljystä valmistetusta dieselpolttoaineesta, mikä on hyvin merkittävä kustannus kuljetusalalle.

Polttoainekustannusten suuruuden ennustettavuus yhtään pidemmällä aikajänteellä on myös varsin epävarmaa, koska siihen vaikuttaa maailman markkinat ja kotimaiset poliitikot verotuksen kautta. Polttoaineen kulutuksen pienentäminen pitkän matkan tavaraliikenteessä ja massatavaran ajossa on hyvin tärkeä asia, puhutaan sitten globaalista ilmaston muutoksesta tai peräkylän sahan kilpailukyvystä ja paikallisen kuljetusyrittäjän elinkeinosta.

Parivertailuista isoja otsikoita

Lainsäädäntömuutosten perusteluihin, etujärjestöjen ulostuloihin ja yksittäisten yritysten tiedotteisiin on kerta toisensa jälkeen poimittu varsin yksinkertaisia parivertailuja, joilla on osoitettu suuremman rekan merkittävästi pienempiä päästöjä hyötykuormaan nähden. 2013 Suomessa nostettiin suurinta sallittua massaa 60→76 tonniin. Asetusmuutoksen perustelumuistiossa esitettiin näille massoille kulutuslukemiksi 45 ja 50 l/100 km. Näillä lukemilla kulutus tonnia kohden laski 20% 1,125→0,9 l/100km hyötykuormatonnia kohden. Ensimmäisenä liikenteeseen lähteneen Speedin HCT-projektin tavoitteena oli huikea 40% päästövähennys pitkien merikonttien kuljettamisessa. Tämän taustalla oli puoliperävaunuyhdistelmän kulutuksena 38 l/100 km ja 32-metrisen EKO-rekan kulutuksena 46 l/100 km. 2019 keväällä autovalmistajien etujärjestö ACEA julkaisi aiheeseen liittyvän seminaarin

Otto Lahti Johtava asiantuntija Traficom

on tärkeä osa käyttöönottoa. Digitalisaatio tarjoaa tähän paljon hyviä työkaluja kaikkien merkkien kohdalla. Huonosta ajotavasta johtuvat poikkeamat pitää karsia ensin pois, jotta kaluston todellisiin eroihin pääsee käsiksi. Tämä koskee luonnollisesti kaikkia kokoluokkia. Yleisesti massan ja moottoritehon kasvaessa ajamisesta tulee tarkempaa, koska hyvät isot yhdistelmät rullaavat todella kevyesti päästyään vauhtiin.

Täyttöasteen huomioiminen

Erilaisia HCT-rekkoja jonossa kääntyvyysvertailuun kesällä -08 todellisessa käyttöympäristössä Oritkarissa.

jälkeen tiedotteen, missä kahden puoliperävaunun A-tupla yhdistelmän hyöty perinteisiin puoliperävaunuyhdistelmiin nähden oli 27%. Perinteisen puoliperävaunuyhdistelmän kohdalla kulutus oli tässä vertailussa 35 l/100 km ja HCT-rekan kulutus 50 l/100 km. Perinteinen 25-metrinen moduuli oli mukana vertailussa kulutuksella 45 l/100 km. Kesäkuussa Schmitz Cargobull voitti EcoDuo konseptilla Green Truck Future palkinnon. Yhdistelmä vastasi Espanjassa ja Ruotsissa kokeiluissa olevia 2-akselisella vetoautolla olevia A-tupla yhdistelmiä. Tällä kertaa tiedotettiin vain päästöjen vähentymisestä hyötykuorman tonnia tai kuutiota kohden. 20 % CO2-päästöjen laskun perusteena oli tällä kertaa puoliperävaunun kulutuksena 30 l/100 km ja EcoDuo:n 48 l/100 km. Kaikkien näiden laskettujen tai tavoiteltujen säästöjen takana on ihan asiallisesti tehtyjä ammattilaisten varsin laajoja tutkimuksia joko käytännössä tai laskennallisesti. Suurelle yleisölle näkyvissä lehdistötiedotteissa siitä näkyy vain yksi johtopäätös, minkä perusteella ei saisi tehdä johtopäätöksiä tuntematta menetelmän virhetoleransseja ja esimerkissä käytettyä kuormakorityyppiä ja kuoman ominaispainoa. Ilman näitä pohjatietoja yksittäisen esimerkin pohjalta tehtävät yleistykset menevät lähes varmasti pieleen.

Luonnollisten virheiden vaikutus HCT-rekan hyötyyn

Sekalaisella rahdilla, millä perinteisen 25-metrisen 3+5 akselisen yhdistelmän massa olisi täydellä kuormalla noin 60 -tonnia 32-metrisellä yhdistelmällä voi saavuttaa keskimäärin noin 10 % pienemmän polttoaineen kulutuksen. Eri automerkkien ja moottoriversioiden väliset erot ovat helposti +/- 5 % keskimääräiseen arvoon nähden perinteisissä 25-metrisissä yhdistelmissä. Uusien 32-metristen kohdalla hajonta on suurempaa, koska parhaita ratkaisuja etsitään vielä. Näitä eroja kuuluisi kutsua normaaliksi hajonnaksi tuloksissa, koska yksittäisen rekan polttoaineen kulutuksessa ei ole tapahtunut mitään virhettä. Yllä kuvatun keskimääräisen eron ja tulosten hajonnan takia HCT-rekan hyödyksi muodostuu helposti tuloksia nollasta jopa 20 % tasolle. Kun lähtötilanteeseen ja vertailtavaan uuteen pidempään yhdistelmään liittyy muutama parin prosentin epävarmuus, osoittautuu hyvin selkeästi näiden pienien epävarmuuksien hallinnan olevan koko laskennan ydin.

Neutraalin vertailuparin hallinta

Vaikeasti hallittavan mahdollisimman samankaltaisten ajo-

Maltillinen vetoauto, akseliston mitoituksen osalta räätälöity ensimmäinen perävaunu ja kevyt sekä edullinen standardiperävaunu viimeisenä on varmasti standardi ratkaisu tulevaisuudessa, kun haetaan kustannustehokkaasti päästövähennyksiä.

neuvojen hajonnan lisäksi vertailuissa on myös paljon asioita, joita voi huomioida laskuissa. Vanhan kaluston keskiarvon ja uusimpien parhaiden autojen välinen ero on ihan selkeä, eikä se liity mitenkään mittamuutokseen. Tämän takia vertailu pitää tehdä aina saman vuosimallin kalustolla. Voimalinjojen ylimitoituksella tai väärällä perävälityksellä pystyy pilaamaan polttoainetalouden helposti kaikissa pituusluokissa. Näihin liittyy todellisen tiedon lisäksi varsin paljon uskomuksia, missä kuljettajan kokemalla ajotuntumalla on enemmän merkitystä kuin todellisella polttoainetaloudella tai matkanopeudella. Noin 6,5 kw/t eli 530 hv 60-tonnisessa (todellinen massa liikenteessä) on ollut ihan yleinen moottorivalinta rahtiliikenteeseen Suomessa. Saman tehopainosuhteen pitäminen HCT-pituuksissa tarkoittaa lähes aina 16-litraista moottoria. Useissa tapauksissa pääteillä pärjää ihan hyvin myös pienemmällä ja kevyemmällä moottorilla. Neutraalin vertailun kannalta asiaa pitää käydä huolellisesti läpi autovalmistajan edustajan kanssa, jotta saa vastauksen todelliseen kysymykseen. Kolmas huomioitava asia neutraalissa vertailussa on kaluston omamassa. Pitkän yhdistelmän omamassa karkaa helposti kohtuuttoman korkeaksi yli varustelulla. Kaiken kevytrakennetekniikan valinta pitkään yhdistelmään ei toisaalta anna realistista kuvaa vertailuun, jos vanhoilla mitoilla oleva yhdistelmä on keskivertoa raskaampi yksilö. Yleisessä A-tupla rakenteessa takavaunun tietoina toimii usein samat arvot mitä on vertailukohtana olevassa 25-metrisessä täysperävaunuyhdistelmässä. Uuden kaluston kohdalla kuljettajakoulutus ja toteutuneiden kulutusten ja terminaaliaikojen vertailu kuljettajien välillä

Vertailulaskenta on hyvin helppoa, jos se tehdään suoraan kantavuuden tai tilavuuden perusteella. Vertailtavien yhdistelmien kohdalla kantavuuden ja tilavuuden välinen suhde on harvoin täysin sama, joten laskenta on syytä tehdä vähintään erikseen molempien osalta. Todellisuudessa täyttöaste ei ole aina tasan 100 %, joten vertailua on syytä tehdä erilaisilla täyttöasteilla. Kappaletavarakuljetusten polttoainetaloutta on helppo lähestyä esimerkillä, missä kuljetetaan 900 kg FIN-lavoja. Tarkastelu lähtee liikkeelle laskemalla kulutukset tyhjän ja täyden kulutuksen perustella erilasille täyttöasteille ja niiden perusteella kulutukset kuljetettavaa rahtiyksikköä kohden. A-tupla yhdistelmän osalta on lisäksi hyödyllistä tarkastella kulutukset vain ensimmäisen perävaunun kanssa, koska sillä voi ajaa myös puolikkaita kuormia hiljaisina päivinä. HCT:n etu kulutuksessa on tasaisesti noin 10 % täysperävaunuyhdistelmään, kun molempien täyttöaste on sama. Perinteisen moduulin täyden kuorman kuljettaminen HCT:llä veisi 8 % enemmän polttoainetta. Jotta kulutus kuljetusyksikköä kohden ei kasva pitää HCT:n kuormakoon olla 11 % suurempi. Kuormakoon ollessa 12-20 % suurempi saavutetaan HCT:lla hyötyä polttoainekuluissa ja päästöissä tässä esimerkissä.

Parivertailuista kokonaisvaikutuksiin

Lainsäädännön valmistelussa ympäristövaikutukset ja päästövähennykset ovat hyvin oleellisessa roolissa tänä päivänä. Tällöin tarvitaan uuden lainsäädännön mahdollistamien yksittäisten autojen hyötyjen vaikutusten lisäksi laskelmat tehokkaampien autojen ajosuoritteesta. Eli vaikutusten arvioinnissa selvitetään kuinka monta milj. km mitäkin suoritetta korvaantuisi jollain toisenlaisella rekalla muutoksen takia. Valtakunnan tasolla tehtävässä laskennassa suuremmat vaikutukset kertyvät niistä ratkai-


METSÄALAN AMMATTILEHTI suista, joilla on potentiaalisesti paljon suuren ajosuoritteen hyödyntäjiä. Heti muutoksen jälkeen oli selvää näkyvimpien investointien perusteella, että kuljetusalalla ja virkamiesten laskimissa oli käytetty samoja parametreja. Suuren volyymin pitkän linjan kappaletavara- ja elintarvikekuljetuksissa tunnistettiin ylivoimaisesti eniten ajosuoritetta, mikä voisi korvaantua pidemmillä yhdistelmillä. Pohjoisen isot kappaletavaraliikenteen harjoittajat Vähälä ja Ilmari Lehtonen olivat keväällä selkeästi suurimmat yli 30-metristen operaattorit. Autovalmistajien ja kuljetusyritysten some viestinnässä on näkynyt tasaisena virtana komeita kuvia pitkistä täysperävaunuyhdistelmistä, joilla ajetaan elintarvikekuljetuksia pitkillä väleillä etenkin ruuhkasuomen ja maakuntakeskusten välillä. Hyötyjen kannalta tärkeintä ei ole mahdollisimman pitkä kuljetusmatka vaan mahdollisimman suuri volyymi kohtuullisen painoista tavaraa. Merikonttikuljetuksissa yksittäisen yhdistelmän saavuttama etu mittamuutoksesta on karkeasti kaksinkertainen kappaletavaraliikenteeseen nähden, mutta potentiaalisten hyödyntäjien osuus kertaluokkaa pienempi ja vuotuinen ajosuorite keskimäärin pienempi. Liikenteen päästövähennysten kannalta pitkien konttirekkojen vaikutus on sen takia huomattavasti vä-

KULJETUS 7

häisempi. Erilaisia muita mittamuutoksella päästövähennyksiä saavuttavia pieniä ryhmiä on paljon. Niiden tarkempi kokonaisvaikutusten laskenta on kuitenkin hyvin vaikeaa, koska kuljetusten määristä eri markoilla ei ole kattavia tilastoja.

Yksittäisen kuljetusyrityksen rooli

Yksittäinen kuljetusyrityksen kohdalla jonkun pidemmän yhdistelmätyypin keskimääräinen hyöty työvoimakustannuksissa tai polttoainekuluissa on vain suuntaa antava lähtötieto. Suuremmasta kapasiteetista ei ole hyötyä, jos keskimääräinen täyttöasti laskee merkittävästi. Asiakkaan saneleman aikataulun ja tavaraerien koon pitää mahdollistaa suuremmat kuormat, jotta pidempää kalustoa kannattaa alkaa edes suunnitella. Purku- ja lastauspaikoille pitää luonnollisesti myös mahtua pidemmällä kalustolla. Edellisessä Metsäalan Ammattilehdessä kävin aukeaman verran läpi erilaisia pituusvaihtoehtoja ja uudenlaisia moduulirakenteita. Vaikutusten arvioinnin uusi ulottuvuus tulee kalustokirjon kasvusta. Viimeiset parikymmentä vuotta pituus on ollut rahdin ajossa aina sama. Viimeisen kuuden vuoden aikana on mietitty sopivaa kokonaismassaa. Nyt pääsee valitsemaan ja joutuu arvioimaan omaan käyttöön sopivaa massaa ja pi-

Polttoaineenkulutus l/100km lavaa kohden eri lavamäärillä 25-metrisellä, 32-metrisellä ja 16,5-metrisellä.

tuutta. Mittamuutoksen keskeisenä tavoitteena on kustannustehokas tapa maanteiden tavaraliikenteen päästövähennyksille. Tämä tavoite toteutuu vain, jos kuljetusliikkeet tekevät hyviä investointeja ja valitsevat sopivia pitkiä yhdistelmiä niihin kohteisiin,

missä niistä on hyötyä. Tehokkuus syntyy usein luovasta ohuiden tavaravirtojen yhdistämisestä. Parhaimmillaan uudet mitat mahdollistaa suuremmat kuormat ja suuremmat täyttöasteet uusien vaihtoehtojen ansiosta, jotka molemmat tarjoavat useissa tapauksissa 10 prosentin

vähennyksen päästöihin ja polttoainelaskuun. Kalustopäivityksen yhteydessä uusimmat tekniset ratkaisut ja toivottavasti paremmat valinnat tulevat vielä mukaan lopputulokseen.


8 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tyylikäs sisustus on Paulamäki Customsin Toni Hahkan käsialaan.

Puukuljetus Vesalan uusin auto Scania Green Cobra R650 8x4*4on rakennettu näyttelytason laitteeksi millä toki lähdetään puunajoonkin kun kesän rekkafestivaalit on kierretty. Cobra -teema on toteutettu näyttävästi mutta niin että auto istuu muuhun käytössä olevaan kalustoon. Maalauksesta vastasi Simon Ahlsved joka on maalannut Vesalan kaikki muutkin autot.

Vesalan vihreät

P

uukuljetus Vesala Oy:n tyylikkäät vihreät puutavara- autot tunnetaan laajasti Pohjanmaan alueella ja uusin Scania Green Cobra kerää ansaittua kunniaa myös kuorma-autonäyttelyissä.

Teerijärveläisen Vesalan suvun kuljetusyrittäminen alkoi jo 1950-luvun puolella. - Isoisä Tauno ajoi puuta siihen aikaan kun kuormat tehtiin käsin. Isäni Esko jatkoi toimintaa ja mukaan kuvioihin tuli myös maansiirtokuljetukset. Itse olen ollut puunajossa mukana koko ikäni ja päästyäni armeijasta vuonna 1995 lähdin osak-

kaaksi kuljetusyritykseemme. Kun uusi vuosituhat alkoi niin päätin keskittyä pelkästään puunajoon sillä se tuntui enemmän omalta lajilta joten soranajaminen loppui osaltamme vuonna 2000, kertoo Jarkko Vesala. Tällä hetkellä Puukuljetus Vesalalla on kuusi puutavarayhdistelmää, joista viisi Scaniaa on aktiiviajossa ja hyvin palvellut Renault toimii vara-autona. - Jos sattuu jotain haaveria tai joku auto on huollossa niin hommat hoituu silloinkin joustavasti, toteaa Vesala. Vesalan autot ajavat puuta Metsä Groupille ja Qteamin kautta Junnikkalan Sahalle ja Metsänhoitoyhdistyksille. - Vuodessa siirrämme puuta

Green Cobran perään asennettiin uusi sähköohjattu Palfinger Epsilon Q17Z -ohjaamonosturi. Keveyttä ja näyttävyyttä tuo Alcoan aluvanteet.

noin 250 000 mottia yhteensä 10 ammattitaitoisen henkilön ajamana. Kuormille on paljon eri osoitteita kuten alueemme sahat ja veistämöt mutta eniten tavaraa menee Pietarsaaren tehtaalle sekä juniin. Ajomatkat ovat meillä keskimäärin noin 90 kilometrin luokkaa ja autoihin kilometrejä kertyy vuodessa reilut 160 000 per auto. Läheskään aina ei mennä tyhjänä toiseen suuntaan vaan teemme myös mepa ajoa, sanoo Vesala.

Standardisoidut yhdistelmät

Kaikki yhdistelmät ovat 9-akselisia ja 76 tonnisia sekä muutenkin hyvin identtisiä. - Olemme pyrkineet löytämään ajoihimme optimaalisen kokonaisuuden ja saamaan niistä mahdollisimman samanlaiset, mikä helpottaa tekemistä monessa asissa, sanoo Vesala. Viisi aktiiviajossa olevaa autoa ovat Scanioita, joiden akselirakenne on 8x4*4 tridemi. V8 mooottorit ovat 650 hevosvoimaisia urealla mutta ilman EGR :ää. Perässä kulkee 5-akseliset Jykin perävaunut ja yhdistelmät ovat läpi ilmajoistettuja. Nostureissa luotetaan Palfinger Epsiloniin ja rakenteissa sekä pankoissa Alucarin alumiinituotteisiin. - Isoisä oli Sisu-mies ja myö-

hemmin meistä tuli monimerkkitalo, mitä jatkui aina vuoteen 2005 jolloin hankimme historian ensimmäisen Scanian. Sen jälkeen autot vauhtuivat yksi kerrallaan Scaniaan ja 2008 jälkeen olemme menneet yhdellä merkillä jos ei vara-autoa lasketa. Olemme olleet oikein tyytyväisiä Scanian tuotteisiin sekä palveluihin. Huollamme autot Kokkolan Scanialla sekä Pohjanmaan Raskasvarusteella, jolle valmistu hiljattain uudet tilat Kaustisille. Lisäksi teemme omalla hallilla jonkin verran itse öljynvaihtoja ja muuta pientä. Kolmessa uusimmassa Scaniassa on huoltosopimus mikä mahdollistaa 5 vuoden takuun, kertoilee Vesala.

Uuden sukupolven autot kuluttaa vähemmän

Kalusto halutaan pitää iskussa ja sitä kautta maksimoida kuljetusten tehokkuus. - Olemme melko lyhyen ajan sisällä vaihtaneet kaikki Scaniat uusiin: keväällä valmistui Green Cobra mikä lähtee kesän näyttelyiden jälkeen ja kaksi alustaa odottaa päällerakentamista - ne otetaan käyttöön syksyn aikana. Ajoimme Scanian uuden mallin käyttötestiä ja näimme miten merkittävä ero polttoaineenkulutuksessa on uuden sukupolven

auton eduksi. Meidän ajossa ne ovat menneet 10-15 % vähemmällä polttoaineella kuin vastaavat vanhat automme; seuraamme kulutusta tarkasti Scanian omien laitteiden lisäksi Econen-tietokoneilla. Ureakulutus on hieman noussut ollen 8-9 % suhteessa dieselin määrään. Scanian 650 hevosvoimaisessa koneessa on vääntömomentit lähes samat kuin 730 hevosvoimaisessa mutta kulutus ainakin näissä ajoissa alhaisempi. Tridemiin olemme päätyneet siksi että ajamme lähes aina nosturi perässä ja varsinkin Z-mallissa missä paino tulee aivan taakse niin tridemissä akselipainot jakautuvat paremmin. Scanian automaativaihteisto on varustettu sivuakselijarrulla ja ohjelma vaihtaa nopeasti joka tilanteessa, perustelee Vesala autovalintaansa.

Taloudellisen ajon koulutus antoi paljon

Puukuljetus Vesalan kaikki kuljettajat ovat osallistuneet Scanian perusteelliseen taloudellisen ajotavan koulutukseen. - Koulutus oli loistava ja sen aikana opittiin paljon nykyautoilla ajamisesta ja muutenkin kaluston taloudellisesta käytöstä. Meidän kaluston tyhjäkäyntimäärät olivat 15-18 % ajoajasta, mikä johtui osittain siitä että


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 9

osassa autoja on vielä L-puomiset nosturit ja kun ne nostetaan tehtaalla purkukoneen tieltä sivuun, jää auto yleensä käyntiin 15-20 minuutiksi. Z-mallin nosturia ei tarvitse purkupaikalla siirrellä ja auton voi sammuttaa jolloin tyhjäkäyntiajat lyhenee merkittävästi. Uusissa autoissa on myös start-stop -toiminnot sekä automaattinen kierrosten nosto/lasku mitä voidaan ohjata nosturista. Näiden toimien jälkeen kyseisten autojen tyhjäkäyntimäärä on laskenut noin 5 prosenttiin mikä näkyy polttoainekuluissa, ilmoittaa Vesala.

Nostureissa siirrytään Z-malleihin ja sähköohjaukseen

Nosturiksi Puukuljetus Vesala hankki ensimmäisen VTA Tekniikka Oy:n mahantuoman Palfinger Epsilonin vuonna 2002. - Nosturit oli hankittu jo pitkään luottotoimittaja Erkki Kivelältä, joka ennen Palfinger Epsilonia myi meille Loglifteja ja Kesla-Forestereja. Erkiltä on ostettu muutama Sisu ja Renault autokin ja Jykin perävaunut parinkymmenen vuoden ajan. Palfinger Epsilon vakuutti heti startista ja niin nosturit vaihtuivat yksi kerralla itävaltalaisiin. Nyt meillä on käytössä kolme Z-puomista - uusimmat ovat malliltaan Q17Z - ja kolme perinteisellä puomilla varustettua, jotka tulevat nekin uusimisvaiheessa muuttumaan Z-mallisiksi. Edellä jo kerroin Z-puomisen eduista purkupaikalla. Lisäksi kun kuormatessa ei tarvitse tehdä L-mallisten tapaan nuppikuormaan puomille tilaa, säästyy aikaa ja puuta mahtuu enemmän kyytiin. Lisäksi vetoauton kuorma on nopea sitoa kun ei tarvitse varoa puomia - kaikissa autoissa ja vaunuissa on Alucarin automaattiset kiristimet, sanoo Vesala. Nostureiden ohjauksissa löytyy tällä hetkellä perinteistä vipuohjausta, hydraulista esiohjausta ja sähköohjausta: - Nämä uusimmat Q-sarjan koneet on tulleet sähköohjauksilla ja tulemme jatkossa valitsemaan sen aina kun nosturi vaihtuu uuteen. Palfinger Epsilonen luotettava sähköohjaus on mukava käyttää ja säätömahdollisuudet ovat todella laajat. Nosturivaa´at ovat pitkään olleet Vesalalla Tamtronin valmistamia mutta kahteen uusimaan Palfinger Epsiloniin on valittu uusi merkki Steelyard: - Ensikokemukset niistä ovat hyviä. Riipuke on toteutettu venymäliuska-anturilla mikä antaa tarkan punnitustuloksen.

Puukuljetus Vesala on siirtymässä koko kalustossaan uuden sukupolven Scania R-sarjan autoihin. Kuvassa tehdään kuitukuormaa talvella ajoon otetulla Green Pantherilla missä nosturina sähköohjattu Palfinger Epsilon Q17Z.

Tridemi-akselirakenne 8x4*4 on osoittautunut Puukuljetus Vesalan ajoihin parhaiten sopivaksi vaihtoehdoksi. Perässä kulkee kaikissa yhdistelmissä Jykin 5-akseliset vaunut.

Autot ovat kuljetusyrityksen käyntikortti

Kaikki Puukuljetus Vesalan autot on jo pitkään maalattu ohjaamon osalta tyylikkäästi. - Olemme halunneet luoda sillä positiivista yritysilmettä sillä autot ovat meidän käynti-

Green Cobra Scania voitti Tallinna Truck Shown puutavara-autoluokan mitä kuvassa ansaitusti juhlistavat kuljettaja Emil Lund (vas.), yrittäjä Jarkko Vesala, maalauksesta vastannut Simon Ahlsved ja kuljettaja Markus Granö.

Kaikkien Vesalan autojen ohjaamot on maalattu asiallisen yritysilmeen luomiseksi.

- Z-mallin nosturi helpottaa myös nuppikuorman sidontaa, sanoo Kuljettaja Ari Patana.

kortti ja kun kalusto on tasokasta myös kuljettajat viihtyy työssään. Ohjaamon maalaus ei ole kovin suuri projekti ja muuten emme ole lähteneet autoja kovin tuunaamaan vaan panostukset on kohdistettu kuljetuksia tehostaviin ja kuljettajan työtä helpottaviin asioihin, sanoo Vesala. Poikkeuksena valitusta linjasta on uusi kokonaan rakennettu Scania Green Cobra. - Halusin tehdä kerran elämässä yhden auton mikä on todella näyttävä mutta niin että se istuu tyyliltään muuhun ajossa olevaan kalustoon. Samalla se juhlistaa reilusti yli puolen vuosisadan kuljetusyrittämisen taivaltamme, toteaa Vesala. Green Cobran ensiesittely suurelle yleisölle tapahtui Alucarin osastolla Helsingin Kuljetusnäyttelyssä. Jotain sen tasosta kertoo se että puuautoluokan voitot irtosivat heti Kankaanpään Custom Showssa ja Tallinna Truck Showssa. Seuraavaksi vuorossa on Power Truck Show ja mahdollisesti myös alan arvostetuin näyttely Nordic Trophy Ruotsissa.

- Kuorma-autorakentamisen kovimmat ammattilaiset sanovat Green Cobraa poikkeukselliseksi sillä siinä on onnistuneesti yhdistetty raitaa ja maalattua kuvaa. Maalauksesta on vastannut Simon Ahlsved Teerijärveltä joka on maalannut kaikki automme, kehuu Vesala mestaria ja jatkaa: - Auton näyttävän sisustan on loihtinut vöyriläisen Paulamäki Customsin Toni Hahka, rosteriosat tuli luottoimittaja RST-Steeliltä Nivalasta, vaativat sähkötyöt teki PT Rantala Servicen pikkuserkkuni Tommi Rantala ja paljon pientä osaa projektiin toimitti Pohjanmaan Raskasvaruste, jonka hallissa Kaustisilla Ahlsved myös maalasi auton. Tärkeässä roolissa oli tietenkin lisäksi Alucar joka räätälöi päällerakenteet korkealla laadullaan. Myös koko henkilökuntamme oli vahvasti mukana hengessä samoin kuin monet muut talkoolaiset. Kaikki projektiin osallistuneet tahot ovat aivan lähialueelta joten voidaan sanoa että tämä oli sellainen oman kylän poikien juttu, kiittelee Vesala.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SCANIA 70 VUOTTA SUOMESSA SCANIA 70 VUOTTA SUOMESSA

JUHLAKIERTUE JUHLAKIERTUE STARTTAA STARTTAA ELOKUUSSA ELOKUUSSA

Koeajokalusto: Koeajokalusto: • L280 Citykoukku – matala 2-akselinen koukkuauto • kaupunkiliikenteeseen. L280 Citykoukku – matala 2-akselinen koukkuauto Scania Suomi Oy:n juhlavuosi huipentuu syksyn suureen • P340 CNG/CBG jakeluauto – biokaasukäyttöinen, kaupunkiliikenteeseen. koeajokiertueeseen. Juhlakaravaani kiertää koko Suomen jakeluauto Scania Suomi Oy:n juhlavuosi huipentuu syksyn suureen ja • ympäristöystävällinen P340 CNG/CBG jakeluauto – biokaasukäyttöinen, koeajopäivinä on paljon tekemistä ja näkemistä koko perheelle • R410 LNG/LBG puoliperävaunuyhdistelmä – koeajokiertueeseen. Juhlakaravaani kiertää koko Suomen ja ja ympäristöystävällinen jakeluauto toki monipuolisen koeajomahdollisuus. rahtiyhdistelmä koeajopäivinä onmalliston paljon tekemistä ja näkemistä Kiertuekalusto koko perheelleon ja • biokaasukäyttöinen R410 LNG/LBG puoliperävaunuyhdistelmä – kattava läpileikkausmalliston uuden sukupolven kuorma-automallistosta ja on • R500 Pitkä rahtiyhdistelmä – Uusien mittojen mukainen G toki monipuolisen koeajomahdollisuus. Kiertuekalusto biokaasukäyttöinen rahtiyhdistelmä mukana myös Scania linja-autot. kattavaovat läpileikkaus uuden sukupolven kuorma-automallistosta ja • rahtiyhdistelmä R500 Pitkä rahtiyhdistelmä – Uusien mittojen mukainen • S650 Pitkä puoliperävaunuyhdistelmä. Uusien mittojen mukana ovat myös Scania linja-autot. rahtiyhdistelmä Tule koko perheen kanssa viettämään mukava rahtiyhdistelmä • mukainen S650 Pitkä puoliperävaunuyhdistelmä. Uusien mittojen autotapahtumapäivä Scanialla. Paljon ohjelmaa, • S650 Pitkä hakeyhdistelmä Tule koko perheen kanssa viettämään mukava uutta ja vanhaa mukainen rahtiyhdistelmä komeaa Scania-kalustoa katsottavana koettavana. • • R730 – Metsäteiden kuningas autotapahtumapäivä Scanialla. Paljonjaohjelmaa, uutta ja vanhaa S650Puutavarayhdistelmä Pitkä hakeyhdistelmä komeaa Scania-kalustoa katsottavana ja koettavana. • R730 Puutavarayhdistelmä – Metsäteiden kuningas Ilmoittaudu nyt juhlakiertueelle ja varaa oma koeajosi ennakkoon (Koeajokalustossa voi olla paikkakuntakohtaisia muutoksia osoitteesta kaasujakeluverkoston Ilmoittauduwww.scania.fi/juhlakiertue. nyt juhlakiertueelle ja varaa oma koeajosi ennakkoon (Koeajokalustossa voimukaisesti.) olla paikkakuntakohtaisia muutoksia osoitteesta www.scania.fi/juhlakiertue. kaasujakeluverkoston mukaisesti.) Koeajopaikkakunnat: Koeajopaikkakunnat: Scania-keskus, Päivämäärä Päivämäärä 12.8. Maanantai 12.8. Maanantai 13.8. Tiistai 13.8. Tiistai

Paikkakunta Kello Paikkakunta Kello Kajaani 9:00-17:00 Kajaani 9:00-17:00 Kuusamo 9:00-17:00 Kuusamo 9:00-17:00

14.8. Keskiviikko 14.8. Keskiviikko

Rovaniemi Rovaniemi

9:00-17:00 9:00-17:00

15.8. Torstai 15.8. Torstai 16.8. Perjantai 16.8. Perjantai 17.8. Lauantai 17.8. Lauantai 19.8. Maanantai 19.8. Maanantai 20.8. Tiistai 20.8. Tiistai 21.8. Keskiviikko 21.8. Keskiviikko 22.8. Torstai 22.8. Torstai 23.8. Perjantai 23.8. Perjantai 24.8. Lauantai 24.8. Lauantai

Keminmaa Keminmaa Oulu Oulu Oulu Oulu Kokkola Kokkola Seinäjoki Seinäjoki Närpiö Närpiö Pori Pori Turku Turku Turku Turku

9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-16:00 9:00-16:00

26.8. Maanantai 26.8. Maanantai

Lohja Lohja

9:00-17:00 9:00-17:00

Kiertueella mukana Kiertueella mukana

Paikka Paikka Hartikainen, Autotalo Syväojankatu 5, Kajaani Autotalo Hartikainen, Syväojankatu 5, Kajaani Scania-keskus, Varikkotie 2, Kuusamo Scania-keskus, Varikkotie 2, Kuusamo Scania-keskus, Alakorkalontie 11, Scania-keskus, Rovaniemi Alakorkalontie 11, Rovaniemi Scania-keskus, Autoilijantie 1, Keminmaa Scania-keskus, Autoilijantie 1, Keminmaa Scania-keskus, Terminaalitie 2, Oulu Scania-keskus, Terminaalitie 2, Oulu Scania-keskus, Terminaalitie 2, Oulu Scania-keskus, Terminaalitie 2, Oulu Scania-keskus, Kauppakaari 3, Kokkola Scania-keskus, Kauppakaari 3, Kokkola Scania-keskus, Firmantie 6, Seinäjoki Scania-keskus, Firmantie 6, Seinäjoki Teboil Rantahovi, Närpesvägen 621, Närpiö Teboil Rantahovi, Närpesvägen 621, Närpiö Scania-keskus, Lounatuulentie 2, Pori Scania-keskus, Lounatuulentie Scania-keskus, 2, Pori Eteläkaari 6, Lieto Scania-keskus, Eteläkaari 6, Lieto Scania-keskus, Eteläkaari 6, Lieto Scania-keskus, Eteläkaari 6, Lieto Scania-keskus, Mustalahdentie Scania-keskus,101, Lohja Mustalahdentie 101, Lohja

27.8. Tiistai 27.8. Tiistai

28.8. Keskiviikko 28.8. Keskiviikko 29.8. Torstai 29.8. Torstai 30.8. Perjantai 30.8. Perjantai 2.9. Maanantai 2.9. Maanantai 9.9. Maanantai 9.9. Maanantai 10.9. Tiistai 10.9. Tiistai 11.9. Keskiviikko 11.9. Keskiviikko 12.9. Torstai 12.9. Torstai 13.9. Perjantai 13.9. Perjantai 14.9. Lauantai 14.9. Lauantai 16.9. Maanantai 16.9. Maanantai 17.9. Tiistai 17.9. Tiistai

Nurmijärvi Nurmijärvi

9:00-17:00 Yrityspuistontie Scania-keskus,2, 9:00-17:00 Rajamäki Yrityspuistontie 2, Rajamäki Scania-keskus, Hämeenlinna 9:00-17:00 Varastokatu 1, Scania-keskus, Hämeenlinna 9:00-17:00 Hämeenlinna Varastokatu 1, Hämeenlinna Scania-keskus, Tampere 9:00-17:00 Lakalaivankatu 12, Scania-keskus, Tampere 9:00-17:00 Tampere Lakalaivankatu 12, Tampere Malmin lentoasema, Helsinki 9:00-17:00 00700 Helsinki Malmin lentoasema, Helsinki 9:00-17:00 00700 Helsinki Scania-keskus, Lahti 9:00-17:00 Asentajankatu 2, Lahti Scania-keskus, Lahti 9:00-17:00 Asentajankatu 2, Lahti Scania-keskus, Kotka 9:00-17:00 Ristikalliontie 39, Kotka Scania-keskus, Kotka 9:00-17:00 Ristikalliontie 39, Kotka Scania-keskus, Lappeenranta 9:00-17:00 Myllymäenkatu 8, Scania-keskus, Lappeenranta Lappeenranta 9:00-17:00 Myllymäenkatu 8, Lappeenranta Scania-keskus, Kouvola 9:00-17:00 Kaitilankatu 8, Kouvola Scania-keskus, Kouvola 9:00-17:00 Kaitilankatu 8,Varis, Kouvola Korjaamo S ja V Mikkeli 9:00-17:00 Rahulantie Korjaamo1,S Norola ja V Varis, Mikkeli 9:00-17:00 RahulantieRänssintie 1, Norola 5, Tupaswilla, Jyväskylä 9:00-17:00 41370 Kuusa Ränssintie 5, Tupaswilla, Jyväskylä 9:00-17:00 41370 Kuusa Tupaswilla, Ränssintie 5, Jyväskylä 9:00-16:00 41370 Kuusa Ränssintie 5, Tupaswilla, Jyväskylä 9:00-16:00 41370 Kuusa Scania-keskus, Kuopio 9:00-17:00 Takojantie 15, Toivala Scania-keskus, Kuopio 9:00-17:00 Takojantie 15, Toivala Autotalo Hartikainen, Joensuu 9:00-17:00 Pamilonkatu 31, Joensuu Autotalo Hartikainen, Joensuu 9:00-17:00 Pamilonkatu 31, Joensuu


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 11

Vajaa vuosi uuden tieliikennelain voimaantuloon - tienkäyttäjät toivovat kanssaliikkujien kunnioittamista liikenteessä

U

usi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6. 2020. Uusi laki on vielä varsin tuntematon monille, mutta lisätietoa on luvassa pitkin vuotta.

Kansalaisten tietotaso uuden tieliikennelain sisällöstä oli vielä keväällä tehdyn tutkimuksen mukaan melko alhainen. Taval-

liselle tienkäyttäjälle lain uudistukset eivät ole kovin suuria, enimmäkseen muutokset vapauttavat kuin rajoittavat, mutta jotta liikenteessä toimiminen sujuu sutjakkaasti ja turvallisesti, niin uudet säännöt on syytä tuntea. Myöhemmin avattavalle tieliikennelaki2020 -nettisivulle kootaan tietoa uudesta laista.

Somessa asia löytyy tunnisteella #tieliikennelaki2020. Uusi laki nostaa ennakoinnin tärkeyden esiin Kansalaiset pitävät liikennesääntöjen osaamista ja noudattamista tärkeänä tekijänä hyvän liikennekulttuurin syntymisessä. Keväisen tutkimuksen mukaan niin autoilijat kuin pyöräilijätkin painottavat yhdellä äänellä kaik-

kien liikkujien huomioon ottamisen tärkeyttä - tätä on korostettu myös uudessa tieliikennelaissa aikaisempaa selvemmin. Uuteen on kirjoitettu mukaan tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus, mikä on ollut hyvän tieliikennekulttuurin käytäntönä jo pitkään ja sitä on sovellettu myös oikeustapauksissa. Uuden lain mukaan tienkäyttäjän tulisi so-

vittaa oma toimintansa sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Ennakoimalla liikennetilanteita ja toimimalla tilanteen mukaan, esim. potentiaalisissa onnettomuustilanteissa tai yllättävissä tapahtumissa, liikenteestä tulee sujuvampaa ja turvallisempaa meille kaikille.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tuunattu Sisupari

Br. Holmberg Transport Ab:n Sisu Polar Timber -puutavara-autot ovat näyttävä pari; uusin toukokuun lopulla ajoon otettu Sisu (oik.) on nimetty”Timber Limousineksi” ja muutaman vuoden hyvin palvellut auto ”Timber Expressiksi”. Vuodessa molempien mittareihin kertyy noin 150 000 - 180 000 kilometriä. Rekisterinumerot ovat BHT-1 ja BHT-2.

R

uotsinkielisellä läntisellä Uudellamaalla, Tenholassa toimivan puutavarakuljetuksiin erikoistuneen Br. Holmberg Transport Ab:n näyttävästi rakennetut Sisu puutavaraydistelmät ovat jo vuosikymmenten ajan kiertäneet kapeita ja mutkaisia rannikkoteitä. Raakapuuta yritys on ajanut aina 1950-luvun taitteesta lähtien. Ensin Staffanin isän Brorin ja myöhemmin veljesten Store, Stefan ja Staffan Holmergin toimesta. Sittemmin Stefan perusti oman kuljetusyrityksen ja Sture ilmoitti jäävänsä eläkkeelle kuljettajan tehtävistä. Tänäpäivänä Br. Holmberg Transport Ab:n arjesta vastaa Staffan Holmberg yhdessä poikansa Nicholaksen kanssa. - Nicke valmistui reilut puolitoista vuotta sitten yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi Närpiön ammattioppilaitoksesta ja on ollut siitä lähtien mukana toiminnassa. Staffanilta vapaaksi jääneen paikan täyttää Kenneth Grahn, joka tunnetaan muun muassa mopoharrastuksestaan, kertoilee Staffan Holmberg. Suurimmillaan yritys oli 1990 -luvun taitteessa, jolloin puuta ajettiin parhaimmillaan neljän yhdistelmän voimin.

Br. Holmberg Transport Ab ajaa raakapuuta kahden Sisu puutavarayhdistelmän voimin. Kuljettajinaan Tenholan mättäjät Staffan Holmberg (vas.), Nicholas ”Nicke” Holmberg ja Kenneth Grahn.

- Silloin tehtiin pitkää päivää ja kuormia ajettiin paljon Veitsiluotoon menevään proomuun. Laman myötä sekin sitten loppui. Nyt ajamme kolmeen pekkaan kahdella yhdistelmällä Metsä Gropin lukuun mitä olemme tehneet katkeamatta jo yli 50 vuotta; tarkalleen vuodesta 1966 alkaen, muistelee Staffan.

Kuormat kerätään pääsääntöisesti Uudenmaan rannikoseudun leimikoilta. Purkupaikkoina ovat muun muassa Renko ja Kirkniemi. - Välillä ajetaan Raumallekin. Meillä on yhteistyösopimus erään toisen kuljetusyrityksen kanssa. Sen myötä voimme ajaa usein kuormattuna molempiin

suuntiin, jos vain ajoaika riittää. Kuljetamme pitkät keikat aamusta ja loppupäivästä ajetaan kotinurkilla, sanoo Nicke Holmberg.

Luotettavalla kalustolla

Toukokuussa 2019 yritykseen hankittiin järjestyksessään jo 15. kotimainen Sisu. Kuten kaikki

aikaisemmat, myös uusimman ”Timber Limousineksi” nimetyn Sisu Polar Timberin vaihteistoksi valittiin vaativimpiin työtehtäviin tarkoitettu manuaalinen ja synkronoimaton Eaton-Fuller vaihteisto. - Ensimmäinen Sisu hankittiin maaliskuussa 90-luvun alussa ja yhteiselo Fullerin kanssa käynnistyi sopivasti pahimpien kelien aikaan. Fulleri tulee olemaan myös seuraavissa autoissa, niin kauan kuin niitä vain saa, yrittäjä Staffan Holmberg lisää ja jatkaa: - Eipähän ole tarvinnut autoja vaihteistoharmien takia koskaan seisottaa. Staffan sanoo uuden auton olevan pitkälti samoin varustein kuin muutama vuosi sitten hankittu Sisu. Moottori on 625 hevosvoimainen varustettuna tehokkaalla moottorijarrulla ja vaihteistona Eaton-Fuller RTLO 22918. Trippeliakseli valittiin muun muassa siksi että rakenteeseen sopii suurempi polttoainesäiliö. Ohjaamo on tasalattiainen. Auton Staffan sanoo valmistuneen Karjaalta pari viikkoa etuajassa. - Otettiin alustana, kun on tykätty, että varustellaan auto Alucarilla. Samalla auto käytettiin Teerijoella, Simon Ahlsvedillä, missä se sai ylleen meidän toisen, ”Timber Express” Sisun mukaisesti metsä-teemaan sovi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI tetut kynäruiskumaalaukset. Hyvin onnistui, Nicke lisää. Punasävyisen auton monet muutostyöt on toteutettu tyylikkäästi ja hyvällä maulla. Lukuisin yksityiskohdin viimeistellyt rosteri- ja kromiosat sekä valoasennukset ovat Custom Partsin käsialaa. Ohjaamon verhoilusta ja varustelusta vastasi puolestaan kokkolalainen Westcustoms. Nosturina on Logliftin 14 tonnimetrinen 140Z nelivipuisena. - Päätettiin kokeilla pykälää jykevämpää nosturia, ”Timber Expressissä” on puolestaan 12 tonnimetrinen Loglift 120Z, sanoo Staffan. Sisun kotimaiseen ja tukevaan TAV-vetokitaan kytketty 5-akselinen Exte -alumiinipankoin varustettu Briab-Kome -puutavaravaunu on niin ikään uusi. - Otettiin tähän yhdistelmään Alcoa -alumiinivanteet ja langaton TPMS-rengaspaineiden valvontajärjestelmä, joka on toiminut moitteettomasti. Alumiinivanteiden ansiosta hyötykuorma kasvaa noin 550 kilolla, mikä on kaikki kotiiin päin, ilmoittaa Nicke. Huollot ja asennukset Holmbergit teettävät tutuilla huoltopisteillä. - Logliftit käytetään Raisiossa ja autot käytetään määräaikaishuolloissa Raaseporin Veholla. Siellä on hyvä palvelu ja osaava henkilökunta, Staffan Holmberg kehuu.

KULJETUS 13

Br. Holmberg Transport Ab:n uusi Sisu Polar Timber ”Timber Limousine” on varustettu, nyt jo muutaman vuoden ikään ehtineen ”Timber Expressin” tavoin 625 hv moottorilla, Fuller-vaihteistolla ja trippeliakselilla. Vauhdissa autot erottaa toisistaan erilaisista lisävaloista ja etupuskurista.

Tyyväisyys taattu

Kilometrejä Br. Holmberg Transport Ab:n Sisuhin kertyy tyypillisesti 150 000 - 180 000 vuodessa, mikä on aika lailla keskiarvo Etelä-Suomen talousalueella toimivien puutavara-autojen kesken. Staffan on tyytyväinen uuden Polarin polttoainetalouteen.: - 76 tonnisen yhdistelmän polttoaineenkulutus on samoissa lukemissa, kuin vaihdossa annetun 64-tonnisen V8-Sisun.

Sisun tasokkaaseen ohjaamovarustukseen lisättiin monikamerainen peruutuskamerajärjestelmä, joka näyttää myös apumiehen kyljen tapahtumat.

Uuden Sisun ohjaamon kylkiin on ikuistettu vuoristomaisemassa komisteleva saksanhirvi ja karhu. Tarkkasilmäinen havaitsee maalaukseen piilotetun myös yrityksen pitkäaikaisen yhteistyökumppani Metsä Groupin logon.

Korkealuokkainen viimeistelu jatkuu ohjaamon sisäpuolelle. Verhoilumateriaalit on valittu käytännöllisyyden ja kulutuskestävyyden ehdoilla näyttävyydestä tinkimättä.

Timber Limousinen perässä on 14 tonnimetrinen Loglift Z-sarjalainen; Timber Expressin perään sovitettu Loglift Z on puolestaan 12 tonnimetrinen.

12 metrisen Briab-Kome kärryn ansiosta kyytiin sopii neljä nippua kolmosta. Kevyet, kestävät ja näyttävät Alcoan vanteet ovat taottua alumiinia joilla hyötykuorma kasvaa reilulla 500 kilolla.

Nicholas ”Nicke” Holmberg jatkaa perheen Sisu-perinnettä. Pihamaalla odottaa entisöintiä vm. 1990 Sisu SM 340 puutavarayhdistelmä. Projektin osahankintaan saatiin apua alan harrastajilta Ammattilehden Facebookin kautta.


14 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisu Veteraaneihin kuuluu tällä hetkellä noin 40 aktiivijäsentä, joista suuri joukko oli mukana kesäretkellä Karjaan kuorma-autotehtaalla ja monet rouvineen. Suomalaisella Sisulla on ainutlaatuisen hieno historia ja myös loistava tulevaisuus - Veteraanit vaalivat Sisu-henkeä hienolla työllään.

Sisu Veteraanit vaalii suomalaisen autoteollisuuden hienoa historiaa

S

uomalainen kuormaautovalmistaja Sisu Auto on perustettu vuonna 1931. Yli 85 vuoteen mahtuu kansainväliselläkin mittapuulla ainutlaatuinen historia autoteollisuutta, mitä vaalii osaltaan Sisu Veteraanit hienolla työllään.

Sisu Veteraanit perustettiin vuonna 1996 kun pitkään yhtiön palveluksessa ollut myyntijohtaja Matti Ahmavuori alkoi kokoamaan porukkaa eläkkeelle jääneistä Sisulaisista. Mukana toimintaa ideoimassa olivat aktiivisesti myös suunnittelupuolella pitkän uran tehnyt Veli Vallinoja, teknisen palvelun päällikkönä toiminut Mauri Anttila, puutavara-autojen tuotepäällikönä tunnetuksi tullut Olavi Karhu ja monitoimimies, palvelupäällikön tehtävistä eläköitynyt Kauko Tulonen. - Sisu Veteraanien toimintaan kutsuttiin eläköityneitä pitkän linjan Sisulaisia jotka olivat olleet yhtiön palveluksessa ainakin vuosikymmenen. Sisulaisten hyvän yhteishengen ansiosta toimintaan lähtikin mukaan reilut 60 Veteraania. Ajan saatossa moni on jo poistunut keskuudestamme autuaammille kuormaautomaille mutta edelleen toiminnassa on mukana noin 40 aktiivijäsentä ja joka vuosi mukaan tulee uusia ”nuoria” Sisulaisia, kertoo Veteraanien toiminnasta vastaava Sampo Siiskonen joka teki pitkän uran Si-

Sisu Auton omistaja Timo Korhonen (oik.) esitteli hyvässä iskussa olevan Karjaan autotehtaan toimintoja Veteraaneille; kuvassa vas. Pauli Nikkilä joka teki uran Hämeenlinnan Sisu-myyjänä ja ohjaamotehtaan päällikkönä aikanaan toiminut Simo Renfors.

sulla myynnin ja markkinoinnin johtajana toimien myös Pohjoismaiden viennistä vastaavana 90-luvun alkupuolella, jolloin aloitettiin mm. puutavara-autojen myynti Norjaan. Sisu Veteraanien sihteerinä toimii Urho Selkälä, joka teki pitkän uran Sisun pääsuunnittelijana ja rahastonhoitajan tehtävistä vastaa Timo Tenhunen, joka toimi Sisulla varaosapäällikkönä.

Mukavia reissuja Sisu-hengessä

Sisu Veteraanit pitävät yhteyttä keskenään ja tekevät yhteisiä reissuja sekä järjestävät muita tapaamisia. - Käymme pari kolme kertaa vuodessa tutustumismatkoilla pääasiassa kuljetus- ja konealan yrityksissä; vierailtu on mm. Jykin perävaunutehtaalla, Patrialla

Hämeenlinnassa ja Cargotecin lukkitehtaalla. Veteraanit ovat todella kiinnostuneita tekniikan kehityksestä, suunnittelusta, tuotannoista ja markkinoinnista, sillä kokemusta löytyy niistä valtavasti, sanoo Siiskonen. Jokavuotinen perinne on yhteinen joululounas, mikä on yleensä järjestetty Ravintola Laulumiehessä Helsingissä. - Siihen liittyy sellainen historia, että Sisun alkutaipaleella kun vuorineuvos Tor Nessling oli toimitusjohtajana niin hallituksen kokoukset järjestettiin usein Laulumiehen kabinetissa ja Veli Vallinoja oli pitkään mukana Laulumiesten kuorossa, taustoittaa Siiskonen. Usein tehdään myös mukavia retkiä missä vaihdetaan kuulumisia ja mukana on rouvatkin: - Nyt esimerkiksi elokuun lopulla lähdemme Porvoosta me-

Sisu Auton toimitusjohtaja Petri Kananen (oik.) esitteli runkorakennetta Urho Selkälälle joka toimi pitkään pääsuunnittelijana vastaten mm. SK- ja SL-mallien suunnittelusta sekä vaimonsa kanssa reissussa olleelle Tuomo Sieviselle joka työskenteli varaosapalveluissa.

relle M/S JL Runebergilla. Kanssakäyminen kavereiden kesken on todella antoisaa kaikille. Sisu Veteraanit on tehnyt ansiokasta työtä myös hienon historian keräämisessä. - Olemme koonneet yhteen paljon mm. markkinointimateriaalia ja teknistä dokumentaatiota, millä on toivottavasti arvonsa

tulevaisuudessa. Sisu Veteraanien arvokas työ on tärkeä asia myös nykyiselle Sisu Autolle. - Vaalimme historiaa ja monet meistä ovat edelleen tekemisissä asiakkaiden kanssa, joille Sisu -henkeä saadaan vietyä, mikä varmasti tukee myös kaupantekoa, toteaa Siiskonen.

Antero Teno teki pitkän uran Hämeenlinnan akselistotehtaan palveluksessa.

Sisun tytäryhtiö Voimavaunu Oy vastasi aikanaan henkilöautojen maahantuonnista; Kim Snellman toimi sen mainospäällikkönä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 15

Jukka ja Soile Kosunen ottivat tehdasmatkalle mukaan lapsenlapsensa Oliverin, jota kuorma-autot kiinnostaa kovasti. Jukka toimi pitkään Sisun tärkeänä yhdysmiehenä asiakkaiden, myyjien ja tehtaan välillä.

Suomalaisen autoteollisuuden edustajat ovat hyvin isänmaallista väkeä - niinpä Karjaan tehdasreissulle lähdettiin tietenkin Helsingistä marsalkka Mannerheimin patsaalta.

Tuotantopäällikkö Teemu Puustinen (vas.) kertoili meneillään olevista projekteista Harri Askolalle, joka toimi urallaan mm. Karjaan tuotantojohtajana ja oli aktiivisessa roolissa lyömättömässä Sisu Racingissa.

Monitoimimies Kauko ”Kake” Tulosen tuntee kaikki Sisun kanssa tekemisessä olleet - Kake vaikutti aikanaan paljon myös Puunkuormaajamestari kiertueilla ja Sisu Racingin toiminnassa.

Lääkintöneuvos Jukka Suihkonen toimi pitkään Sisun työterveyslääkärinä ja myös presidentti Mauno Koiviston henkilääkärinä. Päällä Jukalla legendaarinen Sisu Racing paita.

Jorma Pessa teki pitkän Sisuuran varaosapuolen johtajana.

Suunnittelupäällikkö Veli Vallinoja oli Sisun palveluksessa 1955 -1997. Ainutlaatuiseen uraan mahtuu merkittävä osa suomalaisen autoteollisuuden kehitystä.

Kalevi Lintala teki uraa Sisun tuotekehitysinsinöörinä ja toimi myöhemmin Suomen Autokatsastuksen teknisenä johtajana.

Lakimies, liikenneneuvos Jyrki Ritvala toimi aikanaan Sisun hallintojohtajana ja hetken toimitusjohtajanakin. Eläkkeelle hän jäi Ajoneuvoliikennekeskuksen (AKE) johtajan paikalta.

Ammattilehti jakoi kaikille Veteraaneille Hyviä uutisia! kesäkassit; kuvassa oikealla Markku Ylinen joka toimi Sisun vientijohtajana Venäjällä, Teijo Rissanen joka teki uran varaosatoiminnoissa, myynnin ja markkinoinnin johtajana pitkään vaikuttanut Sampo Siiskonen ja linjaautomyyjänä toiminut Vesa Palmu - niitäkin Sisu myi aikanaan paljon.

Guy Holmberg toimi 1980-luvun lopulla Sisun toimitusjohtajana.

Sisu Veteraanien toiminnasta vastaava Sampo Siiskonen luovutti Ammattilehden Janne Jokelalle alkuperäisen 1980-luvun Sisu-standaarin kiitoksena vuosikymmeniä jatkuneesta Sisu-yhteistyöstä. Jokela muisteli käyneensä ensimmäisen kerran Sisulla 1970-luvun lopulla.

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939


16 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uuden Mercedes-Benz Actrosin tuotanto alkoi Saksan Wörthissä

Uuden Actros -mallin tuotanto on käynnistynyt kesäkuussa 2019 Mercedes-Benzin tehtailla Saksan Wörthissä.

S

afiirinsininen Actros 1851 LS 4x2 sai kunnian olla ensim- mäinen valmistunut malli Mercedes-Benzin uudesta lippulaivamallista.

Actros-tuotanto on käynnistynyt kesäkuussa 2019 MercedesBenzin tehtailla Saksan Wörthissä, jossa on ennestään yli 50 vuoden kokemus kaikkein vaativimmasta kuorma-autotuotan-

nosta. - Uuden Actrosin kehitykselle oli määritetty selkeät päämäärät: siitä oli tehtävä turvallisin, tehokkain ja liitettävyydeltään edistyksellisin kuorma-automal-

li koskaan. Kiitos kansainvälisen tuotantoyhteistyömme ja asiantuntemuksemme, Actros on nyt todella pääsemässä tien päälle ja on valmis asiakkaidemme kovimpiinkin haasteisiin, Merce-

des-Benz Trucksin johtaja Stefan Buchner sanoo. Ensimmäiset uuden mallisarjan Actrokset toimitetaan suomalaisille asiakkaille elokuun aikana.

Daimler Trucks perusti autonomisen liikkumisen tutkimusyksikön

D

aimler Trucks käynnisti 1.6.2019 uuden Autonomous Technology Group -yksikön toiminnan johtajanaan Peter Vaughan Schmidt. Uuteen yksikköön on keskitetty kaikki autonomisia kuormaautoja koskeva tutkimus- ja kehitystoiminta sekä alan asiantuntemus. Yksikön toimintaan ja tuotekehitykseen on investoitu yli 500 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kehittää SAE 4 -tason automaattiseen ajamiseen kykeneviä kuorma-autoja seuraavan vuosikymmenen kuluessa ja kasvattaa samalla autonomisten kuljetusten turvallisuutta ja tuottavuutta. - Olemme automaattisten kuorma-autojen pioneereja. Uuden yksikön avulla otamme alalla seuraavan askeleen ja painotamme automaattisen ajamisen merkitystä Daimler Trucksille, teollisuudelle ja koko yhteiskunnalle, Daimler Trucks&Buses -yksikön johtaja Martin Daum kiteyttää.

Daimlerin uuteen yksikköön on keskitetty kaikki autonomisia kuorma-autoja koskeva tutkimus- ja kehitystoiminta sekä alan asiantuntemus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Veho keskittää pääkonttoritoiminnot Aviapoliksen näköalapaikalle

V

eho on solminut kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin kanssa pitkä- aikaisen vuokrasopimuksen pääkonttoritoimintojen keskittämisestä osoitteeseen Vantaan Tietotie 9.

Kiinteistö on valmistunut 2013 ja sillä on Leed Platinium -ympäristöluokitus*. Kiinteistö sijaitsee loistavalla paikalla lentokentän kupeessa ja uusi juna-asema on kävelyetäisyydellä. Alueen vetovoima lisääntyy tulevina vuosina merkittävästi Aviapolikseen rakentuvan uuden kaupunkikeskuksen myötä. Alkanut vuosi 2019 on Vehon historian juhlavuosi, sillä yhtiön perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta. Oy Veho Ab:n yhtiöjärjestys laadittiin tammikuussa 1939, mutta yhtiön juuret Suomessa yltävät jo vuoteen 1892. Veho on yksi suomalaisen autoalan merkittävistä toimijoista ja perinteilleen uskollisena edelleen suomalainen perheyritys. - Tavoitteena oli saada toiminnot saman katon alle, joka helpottaa päivittäistä työntekoamme merkittävästi ja tukee toimin-

tatapojen, yrityskulttuurin sekä olemassaolon tarkoituksemme ”Liikuttaa kestävästi” kehittämistä. Lisäksi Aviapolis tarjoaa Veholle hyvän näköalapaikan kasvavaan kaupunkiympäristöön ja otollisen mahdollisuuden testata ratkaisuja yhdessä muiden tulevaisuuden liikkuvuuteen panostavien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tästä on osoituksena Aviapoliksen Liikennelabra-hanke, jossa Veho on vahvasti mukana, kertoo Anssi Räsänen, Vehon talousjohtaja. Antiloopin kiinteistö tarjoaa Veholle avarat, valoisat ja modernit tilat. Lisäksi kiinteistössä on kattavat palvelut ja pysäköintimahdollisuudet ovat alueen parhaat. * LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -ympäristöluokitus perustuu vapaaehtoisuuteen ja tähtää ympäristötehokkaiden rakennusten toteuttamiseen. Platinum on Leed -luokituksen korkein taso. Luokitus kannustaa rakennusten ympäristövaikutusten vähentämiseen muun muassa rakennuksen sijainnin valinnan, energiatehokkuuden, veden tehokkaan käytön, materiaalien valinnan ja sisäilman laadun avulla.

Vehon kasvu Ruotsissa jatkuu - ostaa kuormaautotoiminnan Malmössä

S

uomen suurin autoalan yritys Veho jatkaa toimintansa laajentamista Ruot- sissa tytäryhtiönsä Veho Bil Sverige Ab:n kautta. Veho Bil on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa Mercedes Försäljnings Ab:lta kuorma-autotoiminnan Malmössä. Näin Veho Bil jatkaa Mercedes -kuorma-autojen myyntiä, korjausta ja palvelujen tarjoamista Malmön seudulla. Kaupan yhteydessä Veho Bil on myös allekirjoittanut sopimuksen liiketoiminnan siirrosta uusiin toimitiloihin, jotka valmistuvat loppuvuonna 2020.

Kaupan myötä Vehon asema Ruotsissa vahvistuu ja toiminta laajenee kuormaautojen osalta. Nykyään Veho keskittyy Ruotsissa yksinomaan Mercedes-Benzin jälleenmyyntiin. Veho myykin Ruotsin Mercedes-Benzien osalta jo noin 13 % henkilöautoista, 20 % pakettiautoista ja 10 % kuorma-autoista. Malmön yritys-

kaupan jälkeen Vehon markkinaosuuden Mercedes-kuorma-automyynnistä arvioidaan nousevan yli 35 prosenttiin. - Olemme tyytyväisiä, että pääsemme laajentamaan raskaiden ajoneuvojen toimintaamme Ruotsissa. Yhdeksän kuukautta sitten ostimme Auto-Centrumin Västeråsissa ja kesäkuun alussa avasimme erillisen kuorma-autoliikkeen Örebrossa, toteaa Veho Bilin toimitusjohtaja Metin Basberber. - Etelä-Ruotsin kuorma-autoliiketoiminnan kasvu on Vehon strategian mukainen askel. Näemme nykyisessä liiketoiminnassa paljon kehityspotentiaalia, jatkaa Vehon ulkomaiden liiketoiminnoista vastaava johtaja Kenneth Nyman. - Veho Bil on ollut meille pitkäaikainen ja luotettu yhteistyökumppani. Nyt se on meidän onneksemme päättänyt jatkaa laajentumistaan Malmöhön, jolloin pääsemme edelleen syventämään hyvää yhteistyötämme, sanoo Mercedes Trucks Sverigen toimitusjohtaja Jens Tittel.

Mercedes-Benz säilytti asemansa kuorma-automyynnin kolmosena

T

ammi-toukokuussa on Suomessa ensirekisteröity 209 uutta yli 16-tonnista Mercedes-Benz-kuorma-autoa, ja markkinaosuus oli 16,4 prosenttia.

Huolimatta myynnin ja markkinaosuuden laskusta Mercedes-Benz on säilyttänyt asemansa maan kolmanneksi suosituimpana kuorma-automerkkinä. Pienemmässä 6-16-tonnisten luokassa MercedesBenz on vankka markkinajohtaja 46 autolla ja 37,7 % osuudella markkinoista. Myös linja-autoissa Mercedes-Benzin

johtoasema on ennallaan. Tammi-toukokuun markkinaosuus oli 35,8 prosenttia 44 uudella tähtikeulaisella linja-autolla. Setra-busseja on myyty 7 kappaletta (mo. 5,7 %).

Lue uudet kuljetusalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

KULJETUS 17


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan!

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

MAN-liiketoimintojen uusi johtaja Kari Rautanen:

”Tuotteet ja palvelut hyvässä iskussa - toimintaa kehitetään entisestään”

Autoinsinööri, eMBA Kari Rautanen aloitti Suomen MAN-liiketoiminnan johtajana 1.7.2019.

A

utoinsinööri, eMBA Kari Rautanen (51) on nimitetty K-Auton MAN Truck & Bus -yksikön johtajaksi 1.7.2019 alkaen. Rautasen vastuualueeseen kuuluu Suomen MAN-liiketoiminta ja hän raportoi K-Auton Hyötyautotoiminnoista vastaavalle johtajalle Juha-Pekka Sihvoselle. Turun seudulta kotoisin oleva Kari Rautanen on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran autoalalla sekä konekaupassa. Merkittävän osan urastaan hän on työskennellyt aiemmin MAN-maahantuojana toimineessa Konekeskossa, jonka palveluksessa ollessaan hän vastasi mm. MAN:in jälkimarkkinointitoiminnoista. - Yhteensä olen ollut Konekeskon palveluksessa yhdeksän vuotta; viimeisimpänä pestinä johdin vapaa-ajan koneiden liiketoimintaa missä vastasin mm. Yamaha -tuotteiden maahantuonti- ja myynytitoiminnoista sekä Keskon omien Yamarin, Suvi ja Muuli -tuotteiden tuotekehityksestä, valmistuttamisesta, myynnistä ja viennistä.Sitä aiemmin toimin raskaskoneiden jälkimarkkinointitoimintojen vetäjänä, mihin kuului maara-

kennus- ja maatalouskoneet sekä MAN kuorma- ja linja-autot Suomessa sekä lisäksi myös tienhoitokoneiden ja Ponsse -metsäkoneiden jälkimarkkinointipalvelut Baltiassa. Ennen Konekesko-uraa toimin pitkään henkilöautokaupan parissa, kertoilee Rautanen. Uuteen tehtävään Rautasella onkin varsin hyvät eväät aiemmasta urastaan: - MAN kuorma- ja linja-autopuolelta löytyy paljon tuttujakin niin Suomen organisaatiosta sekä myös MANin Saksan tehtaan päästä. Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen auttaa myös ammattikorkeakoulussa suorittamani markkinointitutkinto.

sa on käyty varsin antoisia keskusteluja, joiden perusteella asioita lähdetään linjaamaan. Olen myös kiertänyt maakunnassa MAN-huoltopisteissä ja tavannut asiakkaitamme. Kaikki tämä on ollut itselleni arvokasta uuteen tehtävään perehdyttämistä, toteaa Rautanen. Rautaselle onkin jo ehtinyt muodostua kuva siitä, mitä vahvuuksia toiminnassa on ja mitä pitää lähteä vahvistamaan. - Itse tuotteena MAN on todella loistava ja maine kentällä

hyvä. Kattava mallisto tarjoaa ratkaisut kaikkeen kuljettamiseen pohjolan haastavissa olosuhteissa. MANin kanssa työskentelevien ammattitaito ja motivaatio on korkealla tasolla mikä näkyy hyvänä joukkuehenkenä ja sitä kautta asiakaspalvelussa. MANin tulevaisuuden tavoitteetkin ovat selkeät: - Autokannan lisääminen olemassa olevien asiakkaiden kanssa yhteistyötä tiivistäen sekä uusia asiakkuuksia hankkien ja

sitä kautta huoltopalveluiden edelleen kehittymisen mahdollistaminen ovat tietenkin ykkösasioita. Meillä on jo nyt hyvä maan kattava verkosto mutta palvelukykyä tullaan entisestään parantamaan. Näihin asioihin ei ole oikotietä vaan vaaditaan kovaa työtä ja pitkäjänteisyyttä. Siitä esimerkkinä K-Auton ja MANin yhteistyö jatkuu jo 40. vuotta VW Groupin ollessa yksi Keskon tärkeimmistä strategisista kumppaneista, sanoo Rautanen.

Toimintaa kehitetään yhdessä hyvässä hengessä

Uudessa pestissä Rautasen ensimmäiset keskikesän viikot ovat menneet porukkaan ja alaan tutustumisen merkeissä. - Olen jututtanut henkilökohtaisesti lähes koko organisaatiomme ja kuunnellut mitä he asioista ajattelevat sekä miten toimintaa voitaisiin yhdessä kehittää. Myyjien, mekaanikkojen, asiakaspalveluhenkilöiden ja maahantuontipuolen väen kans-

Kari Rautasen vapaa-aika kuluu vauhdikkaan harrastuksen parissa omaa valmistusta olevalla Funny Bike -luokan kiihdytysmoottoripyörällä kilpaillen. SM-sarjaa Rautanen on ajanut pyörillä jo seitsemän vuotta: tuloksena kaksi Suomen mestaruutta pienemmistä luokista. Nykyisellä ajokissa on voimaa 800 hv ja varttimaili taittuu seitsemän sekunnin pintaan loppunopeuden ollessa yli 300 km/h.


20 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

IVECO julkaisee uuden IVECO S-WAYn:

Kuljettajakeskeinen pitkän matkan kuorma-auto 100-prosenttisella liitettävyydellä

IVECO S-WAY:ssä yhdistyy kaikki aiempien sukupolvien edistysaskeleet sekä uusi ohjaamo, joka on suunniteltu vastaamaan täysin kuljettajan ja omistajan tarpeita.

I

VECO esitteli heinäkuun alussa 2019 uuden tieliikentee- seen suunnatun raskaan malliston IVECO S-WAY -ajoneuvonsa jälleenmyyntiverkostolleen, asiakkailleen ja kansainvälisen lehdistön edustajille erikoistapahtumassa, joka järjestettiin IFEMA-näyttelykeskuksessa Espanjan Madridissa. CNH Industrialin toimitusjohtaja Hubertus Mühlhäuser esitteli CNH Industrialin strategiset näkemykset ja visiot tilaisuudessa, jonka avasi hyöty- ja erikoisajoneuvojen johtaja Gerrit Marx. Lisäksi puhumaan oli kutsuttu myös IVECOn alojensa johtavat yhteistyökumppanit Amazon, Shell ja Microsoft, jotka ovat tunnettuja innovaatioidensa aiheuttamasta luovasta tuhosta. CNH Industrialin toimitusjohtaja Hubertus Mühlhäuser kommentoi tilaisuudessa: - CNH Industrialiin kuuluva IVECO on osa jotain suurempaa ja voi hyödyntää ryhmän sisäistä synergiaa. Raskaiden ajoneuvojen malliston lippulaiva SWAY ei ole saavutus ainoastaan IVECOlle vaan merkittävä virstanpylväs koko CNH Industrialille. IVECO esitteli julkaisutilaisuudessa uuden raskaiden ajoneuvojen IVECO WAY -mallis-

ton, jonka myötä siirrytään yhä voimakkaammin tarjoamaan asiakkaille integroituja ja taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviä kuljetusratkaisuja, joissa tuotteille suunnatut palvelut tulevat olemaan tärkeämpiä kuin itse tuote. Puheessaan Gerrit Marx kertoi: - Haluamme olla toimittajil-

lemme ja asiakkaillemme helpoin ja innovatiivisin kuormaautojen OEM-valmistaja räätälöimällä ajoneuvomme helpottamaan kuljettajia työssään, joka sisältää nykyään paljon muutakin kuin ajamista. Kestävyys sisältää myös vastuun siitä, että teemme yhteiskunnallisesti tärkeästä kuljettajan työstä houkuttelevampaa ja nautinnollisem-

paa... Ja tähän ei riitä pelkkä nahkaisen sisustuksen ja puisten somisteiden lisääminen.

IVECOn raskas kuormaauto seuraavalle vuosikymmenelle

IVECO S-WAY:ssä yhdistyy kaikki aiempien sukupolvien edistysaskeleet sekä uusi ohjaa-

Kyseessä on enemmän kuin pelkkä tuote: IVECO S-WAY tarjoaa liiketoimintamallin, joka kattaa ajoneuvon koko elinkaaren ja auttaa IVECOn asiakkaita vastaamaan omien asiakkaidensa vaatimuksiin.

mo, joka on suunniteltu vastaamaan täysin kuljettajan ja omistajan tarpeita. Kovassa kilpailussa pärjätäkseen logistiikkaoperaattorit tarvitsevat kalustoltaan huippuluokan käytettävyysaikaa, tehokkuutta ja tuottavuutta. Uusi IVECO S-WAY täyttää kaikki vaatimukset tarjoamalla täydellisen ja vailla vertaansa olevan kattauksen ominaisuuksia ja palveluita, jotka on kehitetty keskittyen kuljettajaan, kestävyyteen ja uuteen laajennettuun liitettävyyden tasoon, jolla pyritään alentamaan kokonaiskäyttökustannuksia. Kyseessä on enemmän kuin pelkkä tuote: IVECO S-WAY tarjoaa liiketoimintamallin, joka kattaa ajoneuvon koko elinkaaren ja auttaa IVECOn asiakkaita vastaamaan omien asiakkaidensa vaatimuksiin. Uuden ohjaamon kuljettajakeskeinen suunnittelu takaa ensiluokkaiset ohjaamo- ja työskentelyolosuhteet tilavan ympäristön, erinomaisen ajoergonomian sekä hyvin suunnitellun toiminnallisuuden ja mukavuuden yhdistävän kokoonpanon ansiosta. Suunnittelussa on otettu huomioon myös kuljettajan turvallisuus. Ajoneuvossa on vahvistettu rakenne (ECE R29. 03 -törmäystestin mukainen), ja ajonäkyvyyttä on parannettu kaikkiin suuntiin ja kaikissa olosuhteissa. Ohjaamon uudelleensuunnittelussa IVECO on hyödyntänyt


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uuden ohjaamon kuljettajakeskeinen suunnittelu takaa ensiluokkaiset ohjaamo- ja työskentelyolosuhteet.

kaikki tilaisuudet, joissa kustannustehokkuutta ja tuottavuutta on voitu lisätä omistajan eduksi. Uusi muotoilu optimoi aerodynaamisen suorituskyvyn lisäämällä ajoneuvon erinomaista polttoainetehokkuutta entisestään jopa 4 prosentilla. Alhaiseen kokonaiskäyttökustannukseen on voitu vaikuttaa myös muotoilulla, kuten moniosaisella puskurilla, joka pienentää merkittävästi korjauskuluja, sillä vain vaurioitunut kohta tarvitsee vaihtaa.

100-prosenttisesti liitettävä kuorma-auto

IVECO S-WAYn uusi, edistynyt Connectivity Box mahdollistaa tehokkaan liitettävyyden ja mullistaa käyttökokemuksen. Se kerää, käsittelee ja siirtää tietoja reaaliaikaisesti. Se toimii palvelualustalla, joka on kehitetty yhteistyössä Microsoftin kanssa. Alusta tarjoaa turvallista tiedontallennusta ja -hallintaa sekä monia lisäarvoa tuovia palveluita. Omistajat ja kuljettajat ovat jatkuvasti yhteydessä ajoneuvoon mobiililaitteellaan tai tietokoneellaan käyttäjäystävällisen MyIVECO-verkkoportaalin ja -sovelluksen kautta. IVECO S-WAY parantaa liitettävyyden avulla kuljettajan ohjaamo-olosuhteita tarjoamalla ensiluokkaisen ajokokemuksen edistyneiden kuljettajaa avustavien ja ajotyyliä parantavien ominaisuuksien avulla. MyIVE-

CO EASY Way -sovelluksen käyttäjäystävälliset ominaisuudet auttavat kuljettajaa työskentelemään vaivattomasti ja tehokkaasti. IVECO S-WAYn edistynyttä liitettävyyttä on kehitetty myös logistiikkaoperaattoreiden avuksi varmistamaan liiketoiminnan tuottavuutta maksimoimalla ajo neuvon käyttöaika, tarjoamalla jatkuvaa ja ennakoivaa huoltoa My IVECO Way -ratkaisujen avulla ja varmistamalla matalat kokonaiskäyttökustannukset. Kaluston suorituskyvyn ja tehokkuuden optimoimiseksi se tarjoaa myösmodulaariset räätälöidyt ensiluokkaiset palvelut, joihin sisältyy mm. ammattimainen polttoaineneuvonta, kaluston hallinta ja huolto.

Kestävän kehityksen kuorma-auto

Uusi IVECO S-WAY perustuu merkin raskaiden ajoneuvojen malliston erinomaiseen ja kestävään suorituskykyyn sekä vähentää entisestään hiukkasmääriä sekä NOx- ja CO2-päästöjä. Alkuperälleen uskollisena se yhdistää pienet kokonaiskäyttökustannukset mataliin päästöihin. Tämän mahdollistaa ainutlaatuinen HI-SCR-jälkikäsittelyjärjestelmä, edistyneen moottoriteknologian ja Hi-Tronix-vaihteiston aikaansaama poikkeuksellisen hyvä polttoainetehokkuus sekä useat polttoainetta säästävät ratkaisut, kuten Smart

KULJETUS 21

Uusi IVECO S-WAY perustuu merkin raskaiden ajoneuvojen malliston erinomaiseen ja kestävään suorituskykyyn sekä vähentää entisestään hiukkasmääriä sekä NOx- ja CO2-päästöjä.

EGR. Vihreää kalustoa haluaville logistiikkaoperaattoreille IVECO S-WAY Natural Power on edelleen ainoa LNG-käyttöinen kuorma-auto, jonka toimintasäde pitkän matkan kuljetuksiin on jopa 1 600 km 460 hv:lla. Ajoneuvon ansiosta he voivat hyötyä kaikista maakaasun eduista. Maakaasu on ainoa välittömästi saatavilla oleva vähäpäästöinen vaihtoehto raskaiden ajoneuvojen dieselille, ja sen hiukkaspäästöt ovat 99 % pienemmät verrattuna dieseliin, NO2-päästöt 90 % pienemmät, ja biometaania käytettäessä CO2-päästöt ovat jopa 95 % pienemmät, eli lähellä nollaa.

UUDELLA TAVALLA. Uusi IVECO WAY -mallisto on tuoteinnovoinnin huipentuma. IVECO S-WAY -mallin edeltäjien aikana on koettu 11 prosentin polttoainetehokkuuden parannus, ensimmäinen maakaasukäyttöinen kuorma-auto pitkän matkan kuljetuksiin sekä X-WAY-mallisto kevyisiin maastotehtäviin. Mallistossa on keskitytty kuljetusalan keskeisiin suuntauksiin: tiiviimpi yhteys ajoneuvon ja sille suunnattujen palveluiden välillä, edistynyt liitettävyys, tarve houkutella palvelukseen erittäin päteviä ammattilaiskuljettajia ja sitouttaa heidät, sekä yhä vaativammat kestävyyden vaatimukset.

Asiakaskeskeinen tapa

Uudenlainen lanseeraustapahtuma

IVECO WAY -mallisto viestittää uudella nimellään merkin lähestymistapaa, joka hyödyntää kaikki liitettävyyden mahdollisuudet. Se on uusi asiakaskeskeisyyden tapa, jonka ratkaisuilla voidaan tukea asiakasta koko ajoneuvon elinkaaren ajan ja pidempäänkin. Sen asiakaskeskeisyys on laajennettu koskemaan myös kuljettajaa parantamalla ohjaamon olosuhteita.Sen uuden toimintatavan ja liitettävyyden ansiosta niin kuljettaja, omistaja kuin IVECOkin työskentelevät yhdessä ohjaamossa kehittäen ajoneuvon liiketoimintaa sekä varmistaen sen kannattavuuden. Malliston iskulausekin sen kertoo: IVECO. AJA

IVECO asetti tapahtumassa kuljettajan keskiöön ”Our History, your stories” -viestitehtävien avulla. Hankkeessa seurattiin pitkän matkan kuljettajia Euroopan halki suuntautuneella neliosaisella matkalla, jonka pysähdyspaikat olivat tunnettuja CNH Industrialin toimipaikkoja: viesti alkoi Italian Torinosta CNH Industrial Villagesta, ja pysähdyspaikkoja olivat Itävallan St Valentinin vetoautotehdas, IVECOn raskaiden kuorma-autojen suunnittelu- ja testikeskus Saksan Ulmissa sekä voimansiirtolaitetehdas Ranskan BourbonLancyssä ennen lopullista määränpäätä Espanjan Madridia.

Matkan aikana kuljettajat antoivat lausuntoja kokemuksistaan IVECO-ajoneuvoista tien päällä, ja näitä lausuntoja jaettiin sosiaalisessa mediassa ja näytettiin tapahtumassa. Projektin tavoitteena on korostaa pitkän matkan kuljettajien päivittäisiä haasteita sekä sitä, miten heidän kuorma-autonsa vaikuttavat olosuhteisiin tien päällä. Jokaisella pysähdyksellä kuljettaja ojensi ”viestikapulan” eli mysteerilaatikon seuraavan viestiosuuden kuljettajalle. Matka huipentui lanseeraustapahtumaan, jossa viimeisen osuuden kuljettaja nousi lavalle ”mysteerilaatikon” kanssa. Gerrit Marx avasi laatikon ja paljasti sen sisällön, symbolisen ”S”-kirjaimen IVECO S-WAY:n mukaan, mikä aloitti uuden ajoneuvon esittelyn. IVECOn keskeinen arvo kestävyys näkyi myös tapahtuman järjestelyissä, kun merkki hyödynsi mahdollisuuden tuoda esiin tärkeää ympäristöllistä viestiä ja lisätä tietoisuutta muovien aiheuttamasta merien roskaantumisesta. Kaikille osallistujille jaettiin 100-prosenttisesti kierrätettävästä PETG-muovista valmistettu vesipullo, jota kannustettiin täyttämään tapahtumapaikalle tuoduista vesiautomaateista ja edistämään siten osaltaan merten hyvinvointia.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


22 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parlok -tuotteiden myynti ja jakelu tehostuu Suomessa entisestään Asiakkaille tarjotaan entistä laajempia kokonaisuuksia

Parlok -tuotteiden myynti ja jakelu hoidetaan Suomessa jatkossa tehtaan omalla organisaatiolla. Oy Parlok Trading Ab:n liiketoimintajohtaja Jari Nygård (kesk) sekä tekniset myyjät Antti Närekorpi (vas.) ja Pasi Heiskala esittelevät uusia eri värisiä lokasuojia Lahden keskusvarastolla.

A

lkuaan 1959 perustettu suomalainen Parlok kuuluu maa- ilman johtaviin hyötyajoneuvojen laadukkaiden lokasuojien, roiskeenestojärjestelmien ja työkalulaatikoiden valmistajiin. Nopean toimituksen ja luotettavan palvelun takaa maailmanlaajuinen paikallisten jakelijoiden verkosto. Suomen Parlok-tuotteiden jakelussa tapahtui talvella 2019 muutos, kun valmistaja Oy Parlok Ab otti toiminnan omaan hoitoonsa. Paraisten Kalkkivuoresta kaikki alkoi ja sen seurauksena myös Oy Parlok Ab:n historia juontaa juurensa vuoteen 1959 Partek Oy:n perustettua muovituotteita varten oman liiketoimintayksikön. Toiminnan itsenäisenä yrityksenä Parlok aloitti vuonna 1970 ja ajan kuluessa on

tuotevalikoiman painotus muuttunut rakennusteollisuuden tuotteista liikenneturvallisuutta parantaviin lokasuoja- ja roiskeenestojärjestelmiin sekä hyötyajoneuvojen työkalulaatikoihin ja muihin tarvikkeisiin. Näissä tuotteissa Parlok on kansainvälisen kehityksen uranuurtaja ja alan vahvimpia toimijoita Euroopassa nojaten vahvaan kansainväliseen jakeluverkostoon. Viime vuosina Parlok on elänyt vahvan kasvun aikaa ja liikevaihto on noussut noin 10 miljoonan euron tasolle. Myynnistä noin 80 % tulee vientitoiminnoista jotka Skandinavian ja Euroopan lisäksi kehittyvät hyvää vauhtia erityisesti EteläAmerikassa ja Aasiassa. Parlokin omistamat suomalaiset yksityishenkilöt ovat aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa. - Paitsi tuotteita ajoneuvoteollisuudelle Parlok valmistaa myös mm. PE- ja PP-levyä muun

muoviteollisuuden käyttöön. Toiminta nojaa ainutlaatuiseen, itsekehitettyyn ja tehokkaaseen tuotantokoneistoon sekä vahvaan panostukseen tuotekehityksessä. Näillä valmiuksilla kehitetään perustuotteita jatkuvasti eteenpäin sekä luodaan uusia kustannustehokkaita asiakasrat-

kaisuja. Katsomme avarasti tulevaisuuteen ja etsimme mahdollisuuksia uusille tuotteille. Asiakkaat tuntevat meidät varsinkin nopeasta toimituskyvystä, joustavuudesta, luotettavuudesta sekä tuotteiden korkeasta laadusta, sanoo Oy Parlok Ab:n toimitusjohtaja Jari Salminen.

Päätös Parlok -tuotteiden Suomen jakelun omaan hallintaan ottamisessa perustui toiminnan kehittämiseen entisestään ja lokasuojien myynnin lisäksi haluttiin laajentaa myös tarvikemyyntiä, mihin kuuluu mm. lokasuojan kannakkeet, erilaiset hyötyajoneuvoissa tarvittavat laatikot, roiskeenestojärjestelmät kuten roiskeläpät asiakkaan omilla logoilla ja sivusuojat. Oman valmistuksen lisäksi asiakkaille tarjotaan johtavien valmistajien tuotteet päällerakentamiseen. - Parlok -lokasuojat ovat Suomessa vahvassa markkinajohtajan asemassa ja niitä toimitetaan kuljetuskaluston OEM-valmistajille, asennusliikkeille, korjaamoille sekä loppukäyttäjille. Nyt laajaan mallistoon on tuotu lisää eri värisiä lokasuojia ja tehtaan oma jakeluvarasto Lahdessa mahdollista myös niiden varastoinnin suurella volyymillä mikä takaa nopeat toimitukset OEM -asiakkaille ja jälleenmyyjille joita ovat mm. kaikki johtavat varaosaketjut. Ison varaston ja tehokkaan toimituslogistiikan ansiosta myymme lokasuojia sarjatoimitusten lisäksi tarvittaessa nyt myös yksittäiskappaleina OEM-valmistajille ja jälleenmyyjille, mikä helpottaa heidän varastointiaan, kertoo Suomen jakelusta vastaavan Oy Parlok Trading Ab:n liiketoimintajohtaja Jari Nygård.

Teknistä osaamista ja tehokasta logistiikkaa

Uudesta suuresta varastosta löytyy kaikki Parlok -tuotteet heti toimitukseen OEM-asiakkaille ja jälleenmyyjien kautta loppukäyttäjille.

Parlok Tradingin uusi logistiikkakeskus ja myyntikonttori sijaitsee Lahdessa osoitteessa Iso-Paavolankatu 2.

Kun valmistaja toimii jakelijana on asiakkaiden käytössä paras mahdollinen tekninen osaaminen ja tuotetuki. - Keskeisellä paikalla sijaitsevassa Lahden uudessa keskuksessa asiakkaita palvelee minun lisäksi tekniset myyjät Antti Närekorpi ja Pasi Heiskala tilausten käsittelyn ym. hoitaa Sari Teivainen. Suuren varaston toiminnot on ulkoistettu logistiikan osaajalle jolta löytyy tarvittavat resurssit kasvavaan toimintaan. Arkisin ennen kello 14 tilatut tuotteet lähtevät asiakkaille vielä saman päivän aikana ja kun tehdas on panostanut koko ajan tuotannon tehostamiseen ja automatisointiin, ovat tehdastoimitusajatkin tällä hetkellä vain kolmisen viikkoa vaikka kysyntä on kovalla tasolla ja tuotanto pyörii kuutena päivänä viikossa kolmessa vuorossa, kertoilee Oy Parlok Trading Ab:n liiketoimintajohtaja Jari Nygård. Uusin merkittävä investointi on kone jolla voidaan tehdä myös halkaisijaltaan jopa kaksimetrisiä lokasuojia esimerkiksi


METSÄALAN AMMATTILEHTI maatalous- ja kaivoskäyttöön, mitkä ovat Parlokin kasvavaa liiketoiminta-aluetta. - Uuden koneen ansiosta vuosittainen tuotantokapasiteetti nousee 200.000 lokasuojalla. Tuotannossa käytettävät erikoiskoneet ovat Parlokin omaa kehitystä ja juuri tarpeeseen rakennettuja, huomauttaa Nygård. Parlokilla on täysin omanlainen tapa valmistaa lokasuojat mikä takaa tuotteiden kestävyyden ja korkean laadun kilpailukykyiseen hintaan. - Myös materiaalikehitys on jatkuvaa ja markkinoille tuodaan tasaiseen tahtiin uutta myös sillä saralla, lisää Nygård.

Uudenlainen lokasuojan kiinnityskannake

Lokasuojien kiinnitykseen Parlok on kehittänyt täysin uudenlaisen Stealth -kannakkeen. - Uuden Parlok -kannakkeen valmistusmateriaali on kestävää teknistä muovia (PA6/HDPE). Kannake on säädettävä, erittäin kevyt, ruostumaton sekä nopea ja helppo asentaa. Se on myös täysin yhteensopiva P42 -kannakkeen kanssa. Asiakkaat haluavat nykyään yhä enemmän lokasuojat valmiina kokonaisuuksina kiinnikkeineen, mikä tehostaa heidän tuotantoaan ja nopeuttaa läpimenoaikoja samalla kun kiinnitykset on tehty varmasti aina oikein ja työnjälki on korkeatasoista, kertoo tekninen myyjä Antti Närekorpi.

KULJETUS 23

Aerodynaamiset sivusuojajärjestelmät

Kuorma-autojen polttoaineenkulutuksen ja päästöjen vähentäminen ovat tärkeässä roolissa kuljetuskalustoa varusteltaessa. Parlokin uusi aerodynaaminen sivusuoja on kestävää kehitystä tukeva polttoainetaloutta parantava ratkaisu hyötyajoneuvoille. - Helppoasenteinen, tukeva ja kestävä mutta silti kevyt Parlok -sivusuojajärjestelmä vähentää ajoneuvoyhdistelmän polttoaineenkulutusta jopa 5 % sekä CO2-päästöjä useita tonneja vuodessa. Aerodynaaminen sivusuoja on vastuullinen valinta tulevaisuuden hyväksi sekä myös tyylikkään näköinen; paneeli voidaan helposti myös maalata asiakkaan haluamaan väriin, sanoo tekninen myyjä Pasi Heiskala.

Parlok -lokasuojia valmistetaan perinteisen mustan lisäksi nyt myös useissa eri väreissä. Lokasuojien kiinnitykseen Parlok on kehittänyt täysin uudenlaisen Stealth -kannakkeen.

Omaa tuotantoa täydentävät komponentit

Parlokin oman laajan tuotevalikoiman lisäksi päällerakentajien ja varustelijoiden sekä loppukäyttäjien tarpeisiin on tarjolla nyt laajasti johtavien komponenttivalmistajien tuotteita. - Tuotemerkit kuten Pommier, Indescar, Tilbox ja Imbema Rhiwa ovat tunnettuja laadustaan sekä innovatiivista ratkaisuistaan. Valikoimasta löytyy tuhansia tuotteita kuten mm. saranat, lukot, erilaiset laatikot, alleajosuojat, sisävalot, tikkaat ja askelmat, luettelee Närekorpi.

Parlokin uusi aerodynaaminen sivusuoja on kestävää kehitystä tukeva polttoainetaloutta parantava ratkaisu hyötyajoneuvoille - ja myös erittäin tyylikkään näköinen.

Asiakkaille tarjotaan Parlokin omien tuotteiden lisäksi myös johtavien komponenttivalmistajien tuotteita.

Pitää tiellä.

Bridgestone Partner ‑palveluverkosto on kuljetusyrityksille tarjottavan Total Tyre Care ‑palvelun kulmakivi. Yhdistämällä kapasiteettinsa ja osaamisensa Bridgestone ja ammattitaitoiset Bridgestone Partner ‑jälleenmyyjät pystyvät tarjoamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut kuljetusyritysten käyttökustannusten alentamiseksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

24 KULJETUS

Volvo Trucks Veran ensimmäinen tehtävä:

Volvo Trucksin sähköinen, yhdistetty ja autonominen ajoneuvo Vera on osa integroitua ratkaisua tavaroiden kuljettamiseksi logistiikkakeskuksesta satamaterminaaliin Göteborgissa.

Autonominen kuljetusratkaisu logistiikkakeskuksen ja sataman välillä

V

taa ratkaisun lähivuosina, Mikael Karlsson lisää.

olvo Trucksin säh köinen, yhdistetty ja autonominen ajo- neuvo Vera on osa integroitua ratkaisua tavaroiden kuljettamiseksi logistiikkakeskuksesta satamaterminaaliin Ruotsin Göteborgissa. Kyseessä on Volvo Trucksin sekä lautta- ja logistiikkayritys DFDS:n tuoreen yhteistyön tulos.

Yhteistyön tarkoituksena on ottaa Vera käyttöön oikeassa kuljetustehtävässä, mahdollistaen yhdistetyn järjestelmän jatkuvalle tavaravirralle DFDS:n logistiikkakeskuksesta Göteborgin satamaterminaaliin, josta tavaroiden jakelu jatkuu eteenpäin joka puolelle maailmaa. Vuonna 2018 Volvo Trucks esitteli ensimmäisen sähköisen, yhdistetyn ja autonomisen ratkaisun Volvo Truck Veran, joka on suunniteltu toistuviin tehtäviin logistiikkakeskuksissa, tehtaissa ja satamissa. Vera soveltuu

Faktat:

Volvo Trucks aloitti yhteistyön DFDS:n kanssa hyödyntääkseen autonomisia Vera-ajoneuvoja tavaroiden kuljettamisessa osittain ennalta määritellyillä yleisillä teillä teollisuusalueella.

lyhyille matkoille ja kuljettaa suuria määriä tavaroita erittäin tarkasti. - Nyt meillä on mahdollisuus toteuttaa Vera ihanteellisessa ympäristössä ja kehittää Veran potentiaalia edelleen, muita vastaavia toimintoja varten, Volvo Trucksin Mikael Karlsson, autonomisia ratkaisuja kehittävän yksikön varatoimitusjohtaja, kertoo. Tavoitteena on toteuttaa yhdistetty järjestelmä, joka koostuu useista ”lennonjohtotornin” valvomista Vera-ajoneuvoista. Tällä tavoin varmistetaan sujuva ja jatkuva virtaus, joka parantaa tehokkuutta, joustavuutta ja kestävyyttä. Yhteistyö DFDS:n kanssa on ensimmäinen askel

sillä tiellä, että Veran otetaan käyttöön todellisessa kuljetustehtävässä teollisuusalueen ennalta määritellyillä yleisillä teillä. - Haluamme olla edelläkävijöitä yhdistetyissä ja autonomisissa kuljetuksissa. Tämä yhteistyö auttaa meitä kehittämään porteille saapuville autonomisille ajoneuvoille tehokkaan, joustavan ja kestävän pitkän aikavälin vastaanottoratkaisun, joka hyödyttää asiakkaita, ympäristöä ja liiketoimintaa, sanoo DFDS:n toimitusjohtaja Torben Carlsen. Itsenäisen kuljetusratkaisun teknologiaa, toiminnanhallintaa ja infrastruktuurin mukautuksia kehitetään edelleen, kunnes ratkaisu on täysin toimintakunnos-

sa. Lisäksi ryhdytään tarvittaviin varotoimiin yhteiskunnallisten vaatimusten täyttämiseksi, jotta autonomisista kuljetuksista saadaan turvallisia. Kun Volvo Trucks saa enemmän kokemusta, Veraa voidaan hyödyntää vastaavissa sovelluksissa nykypäivän kuljetusratkaisujen täydentäjänä. -Autonomisilla kuljetuksilla, joiden melutaso on alhainen ja pakokaasupäästöt nolla, on tärkeä rooli tulevaisuuden logistiikassa, mikä hyödyttää sekä yrityksiä että yhteiskuntaa. Tämä yhteistyö on meille tärkeä alku, ja haluamme edistää alan kehitystä. Veralla voi olla nopeusrajoitus, mutta meillä ei. Testaus on jo alkanut, ja aiomme toteut-

- Tehtävänä on siirtää kontteja Göteborgin DFDS-logistiikkakeskuksesta satamaterminaaliin tarvittavan kapasiteetin mukaisesti. - Itsenäistä järjestelmää valvoo ”lennonjohtotornissa” oleva operaattori, joka vastaa myös kuljetuksesta. - Ratkaisu soveltuu toistuviin kuljetuksiin, joiden suurin nopeus on 40 km/h. - Koko kuljetusjärjestelmän toteutukseen sisältyy infrastruktuurin mukautuksia, mukaan lukien terminaalien automaattiset portit. - Volvo Trucks ja DFDS ovat tärkeimpiä kumppaneita, mutta Veran ensimmäiseen tehtävään osallistuvat useat muutkin toimijat. - DFDS tarjoaa lautta- ja kuljetuspalveluja Euroopassa ja Turkissa, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 17 miljardia Tanskan kruunua. Aluksilla ja toimistoissa 20 eri maassa työskentelee 8 000 työntekijää. DFDS:n pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja se on listautunut Kööpenhaminan pörssiin. - Aloite toteutetaan Ruotsin innovaatiovirasto Vinnovan, Ruotsin liikenneviraston ja Ruotsin energiaviraston tuella sekä strategisen ajoneuvotutkimus- ja innovaatio-ohjelman FFI:n kautta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 25

Volvon insinööri Nils Bohlin kehitti modernin kolmipisteturvavyön vuonna 1959.

Volvon asentamilla varaosilla on kahden vuoden täystakuu ilman kilometrirajoituksia, joka kattaa varaosat, työt ja seurannaisvauriot. Takuu koskee myös Volvon alkuperäisiä vaihto-osia ja lisävarusteita.

A/C-KOMPRESSORI ASENNETTUNA Ilmastoinnin kompressori luo perusedellytykset ilmastointijärjestelmän toiminnalle tiivistämällä ja kierrättämällä kylmäaineen järjestelmässä. Viallinen kompressori vaikuttaa sekä polttoaineenkulutukseen että ohjaamon viilennykseen. Hintaesimerkkejä: Työhön sisältyy kylmäaineen tyhjennys ja täyttö, ilmastointijärjestelmän vuototarkastus sekä öljy kompressorille. Tarvittava kylmäaine veloitetaan erikseen.

A/C-vaihtokompressori asennettuna* FH12/FM12, FH/FM, FH(4)/FM(4) FE/FL alk.

850 € 710 €

*Hinta edellyttää korjauskelpoisen vaihto-osan palautuksen.

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN HUOLTO

102 €

Ilmastointijärjestelmän huolto

Työhön sisältyy tarvittava kylmäaine, öljy ilmastointilaitteen kompressorille, tiiviyden tarkastus ja kylmäaineen lisäys. Mahdolliset muut ilmastointilaitteeseen liittyvät korjaukset ja varaosat veloitetaan erikseen.

Ohjaamonsuodatin

Turvavyöt pelastaneet ihmishenkiä jo 60 vuotta

V

olvon insinööri Nils Bohlin kehitti modernin kolmipisteturvavyön vuonna 1959 eli 60 vuotta sitten. Turvavyötä pidetään edelleen maailman tärkeimpänä liikenneturvallisuusinnovaationa.

Turvavyön käytön arvioidaan säästäneen jo yli miljoona ihmishenkeä. Myös raskaan liikenteen kuljettajille turvavyön käyttö on tärkeää. Volvon tutkimusten mukaan puolet kaikista kuorma-auton kuljettajan kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista olisi voitu välttää, mikäli turvavyö olisi ollut käytössä. Volvon kolmipisteturvavyö patentoitiin, mutta Volvo jätti patentin avoimeksi, jotta innovaatio olisi kaikkien ajoneuvovalmistajien käytettävissä ja jotta kaikilla ajoneuvoilla liikkuminen olisi turvallisempaa, merkistä riippumatta.

Ihmishenkiä pelastava innovaatio - muttei aina käytössä

Liian moni kuorma-autonkuljettaja laiminlyö edelleen turvavyön käyttöä. On kuorma-autonkuljettajia jotka uskovat, että turvavöitä ei kuorma-auton koon vuoksi tarvitse käyttää. - Kuolonuhreja olisi huomattavasti vähemmän, jos kaikki kuljettajat käyttäisivät turvavöitä, Anna Wrige Berling, Volvo Trucks pääkonttorin tuoteturvallisuudesta vastaava päällikkö muistuttaa. - Mikään muu turvallisuusinnovaatio ei ole henkien pelastamisessa turvavyön veroinen -kolmipisteturvavyö on tarjonnut liikenneonnettomuuksissa suojan

suuremmalle määrälle ihmisiä kuin mikään muu yksittäinen keksintö, Berling jatkaa. Volvo Trucksin turvallisuusraportti 2017 osoitti, että puolet kaikista liikenneonnettomuuksissa kuolleista kuormaautonkuljettajista olisi selvinnyt hengissä, jos he olisivat käyttäneet turvavyötä. - Faktat puhuvat puolestaan. Turvavyön käyttö on erittäin tärkeää kuormaautoissa. Esimerkiksi kaatumisonnettomuuksissa turvavyö voi auttaa estämään kuljettajaa juuttumasta puristuksiin, sanoo Berling.

Volvo Trucksin visio: Onnettomuuksia nolla

Volvo Trucks tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä, jotta onnettomuuksilta voitaisiin välttyä kokonaan. Volvo Trucksin visiona on nolla onnettomuutta, mikä vaatii laajaa yhteistyötä eri kuorma-autovalmistajien, liikenneviranomaisten, tieverkostojen suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja kuljettajien kesken, ympäri maailmaa. - Jaamme liikenneturvallisuuteen liittyviä tutkimustuloksiamme laajalti. Olemme tarjonneet tietoa ja asiantuntemusta yliopistoille, tutkimuslaboratorioille ja kumppaniorganisaatioille. Kun keskustellaan liikenneturvallisuudesta, haluamme olla mukana. Siten voimme oppia entistä enemmän ongelmista ja ratkaisuista, sekä soveltaa oppimaamme tulevaisuuden kuorma-autojen suunnittelussa, Berling kertoo.

Normaalisuodatin FM/FH 17 € Allergiasuodatin FM/FH 22 € Ohjaamon sisäpuoli FH(4) alk. 18,80 € Ohjaamon ulkopuoli FH(4) 17,20 € FL/FE 11,50 €

KONEHUOLLOT KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN! Hintaesimerkkejä

L60G L120G EC160D EC220D

500 h

1000 h

350 € 360 € 460 € 530 €

470 € 480 € 680 € 720 €

Hinta sisältää huoltotyön, moottoriöljyt sekä tarvittavat suodattimet. Alv 0 %. Tarjous voimassa 31.8.2019 saakka.

MATADOR Eturenkaat: RENKAAT KUORMAAUTOIHIN! 295/60R22.5 295/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 315/80R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5

us Valmist alkaa 06/2019

Hintaan sisältyy 1 kpl rengas kierrätysmaksuineen. Typpitäyttö sisältyy hintaan. Neljän renkaan ostajalle, suuntauksen tarkistus kaupan päälle kyseisille akseleille, mahdollinen säätö veloitetaan erikseen. Vanne ei sisälly hintaan.

F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 FM4 F HR4 F HR4

Vetorenkaat: 295/60R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 315/80R22.5

D HR4 D HR4 D HR4 D HR4 DM4

320 € Hinnat alv. 0 %.

320 € Hinnat alv. 0 %.

Tarjoukset voimassa 31.8.2019 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 870 • www.wetteripower.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

26 KULJETUS

Volvo Trucksin uusi XXL-ohjaamo tarjoaa lisää mukavuutta kuljettajalle

A U T A A L HANKI SIANTUNTIJALTA IA T S A V A T T E T O U L

E Stoneridge t ri tu iir ip Dig

Timer TachoDrive i Ajoaikalaskur

xa k t D u o

2

on helpot ta”Ajoaikalaskuri äni öt nut valtavasti ty eniä ä pi hd te in – Ny t vo uon aikana!” ta s yö m a oj rt sii

kulje idgen piirturilla ”Uudella Stoner in!”* m pident yy jopa 30 aja

ttajan ajopäivä

itusjoht piirtureihin – Heikki, toim kupolven digi nhemman su *verrattuna va

ENNUSJA KAIVOSALA ALAN AMMATTILEHTI lu n etälatauspalve Digipiirturi

tomaa rttitietojen au Piirturi- javekolu 8 € / kk al latausp

ttinen

ja – Mat ti, kuljetta man vanhem eihin *verrattunan di gipiirtur sukupolve

Dignita AL-10

0 Alkolukko

s Hyväksyt ty myö uteen ke oi oaj un tu ot valv

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

75 Uusi Globetrotter XXL on Volvon tilavin ja mukavin ohjaamo; se takaa kuljettajalle myös aiempaa paremmat yöunet.

V

olvo Trucks esittelee uuden Globetrotter XXL -ohjaamon Volvo FH ja FH16 malleihin. Uusi XXL-ohjaamo on laajennettu versio nykyisestä XL -ohjaamosta, ja siinä on huomattavasti isompi ja mukavampi vuode sekä 600 litraa enemmän tilaa. VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI PIIRL A @ PIIRL A.FI

»

»

PIIRL A.FI

017 283 1595

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Volvon Globetrotter XXL -ohjaamo tuli Suomen myyntivalikoimaan maaliskuussa 2019. Tehtaalta ensimmäiset Globetrotter XXL -ohjaamolla varustetut autot lähtevät asiakkaille kesäkuun aikana. Uuteen ohjaamoon on saatu 600 litraa lisää tilavuutta Volvo Trucksin korkeista turvallisuusvaatimuksista tinkimättä. Takaseinää on siirretty 25 cm taaksepäin ja C-pilareita muokattu. Uusi ohjaamo painaa vain 145 kiloa enemmän kuin nykyinen XL-ohjaamo. Uuden Globetrotter XXLn sänky on 25 cm leveämpi ja 13 cm pitempi kuin edeltäjänsä. Globetrotter XXL ohjaamon patjan jokaisen yksittäisen jousen päällä on erillinen tyyny, mikä takaa parhaan mahdollisen nukkumismukavuuden. Sängyn alla olevat säilytyslokerot tuovat

50 litraa ylimääräistä säilytystilaa. Säilytystilat ovat helposti ulottuvilla sekä ohjaamon sisä- että ulkokautta. - Uusi Globetrotter XXL on Volvo Trucksin tilavin ja mukavin ohjaamo. Se antaa paljon autossa aikaa viettäville kuljettajille mahdollisuuden ottaa mukaan enemmän omia ​​tavaroita ja saada todella hyvä yöunet. Tämä on tärkeää, sillä hyvin levännyt kuljettaja on myös tuottava ja turvallinen kuljettaja. Suomessa tammikuussa uudistunut pidemmät yhdistelmät salliva lainsäädäntömuutos mahdollistaa pidemmän XXL -ohjaamon käytön lähes kaikissa vetoautokuljetustehtävissä, Volvo Trucksin myyntijohtaja Reino Manninen kertoo.

Sänky on nyt 25 cm leveämpi ja 13 cm pitempi. Sen alla olevat säilytyslokerot tuovat 50 litraa ylimääräistä säilytystilaa.

Takaseinää on siirretty 25 cm taaksepäin ja C-pilareita muokattu. Uusi ohjaamo painaa vain 145 kiloa enemmän kuin nykyinen XL-ohjaamo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 27

Volvo Älykäs Rengaspalvelu soveltuu kaikkiin kuljetustehtäviin kaukoliikenteestä jakeluun. Erityisesti palvelusta on hyötyä ajoissa, joissa renkaat joutuvat kovalle koetukselle, kuten maansiirrossa tai puunkuljetuksissa.

Volvo Älykäs Rengaspalvelu säästää aikaa, rahaa ja renkaita

V

olvo Trucks lanseerasi Kuljetus ja Logistiikka 2019 -messuilla uuden Volvo Älykäs Rengaspalvelun, jonka ansiosta renkailla saa ajettua turvallisesti ja tehokkaasti enemmän kilometrejä. Volvo seuraa renkaiden tilaa, hälyttää vuodon sattuessa ja varaa lähimmän huollon tarvittaessa. Palveluun kuuluvan sovelluksen ansiosta kuljettaja ja kuljetusyritys pysyvät aina ajan tasalla renkaiden tilasta.

Volvo Älykäs Rengaspalvelu soveltuu kaikkiin kuljetustehtäviin kaukoliikenteestä jakeluun. Erityisesti palvelusta on hyötyä ajoissa, joissa renkaat joutuvat kovalle koetukselle, kuten maansiirrossa tai puunkuljetuksissa. - Volvo Älykäs Rengaspalvelun avulla kuljetusliike voi hallita ja ennakoida rengaskulut. Renkailla pystyy ajamaan enemmän kilometrejä, eli tehokkuus paranee. Renkaita tarvitsee hankkia vähemmän, mikä säästää kuluissa, Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm sanoo. Renkaan vuotaessa Volvo ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja varaa huoltoajan. Vuotava rengas voidaan korjata esimerkiksi seuraavana päivänä ajotauon aikana. Näin on mahdollista välttää renkaan täydellinen vau-

rioituminen ja työt voivat jatkua suunnitelmien mukaisesti. Volvon valtakunnallisella palveluverkostolla on pitkät aukioloajat: huoltopisteet ovat auki arkisin kello 6-23 ja lauantaisin kello 7-15, paikkakunnasta riippuen. Tämä mahdollistaa joustavat ja asiakkaiden tarpeisiin sopivat huoltokäynnit.

Renkaiden tai akselien määrä ei ole rajoitettu

Volvo Älykäs Rengaspalvelussa renkaiden tai akselien määrä ei ole rajoitettu, renkaiden tilan valvonnan saa myös pitkiin yhdistelmiin. - Volvo Älykäs Rengaspalvelua kehitetään koko ajan paremmaksi, ja siihen tuodaan tulevaisuudessa lisää hyödyllisiä ominaisuuksia. Syksyllä 2019 palveluun on tulossa ADR-hyväksyntä ja etuakseleiden erityisseuranta: kun eturenkaiden paineero on merkittävä, palvelu tekee hälytyksen, Lindholm kertoo. Renkaiden ilmanpainetta ja lämpötilaa seurataan renkaisiin asennettavien antureiden avulla. Ohjausyksikkö välittää tiedot Volvon pilvipalveluun, jonne mittaushistoria tallentuu. Kuljettaja tai auton omistaja saa mittaustiedot ja hälytykset älypuhelimen sovellukseen. Volvon jälleenmyyjät hallitsevat ja aktivoivat sovellukset. Jälleenmyyjät valvovat renkaita ja koordinoivat asiakkaiden kanssa korjaukset.

Renkaiden vaihto ja aktivointi on helppoa. Huoltohenkilökunta lukee kuorma-autosta ohjausyksikön koodin. Sen jälkeen napakka isku renkaan runkoon aktivoi ja rekisteröi anturin, minkä jälkeen järjestelmä pystyy yhdistämään anturin oikeaan renkaaseen. Anturit on asennettu suojaan renkaan sisäpuolelle rengaskudokseen.

Testikäytöstä saatu hyvää palautetta

Volvo Älykäs Rengaspalvelu on ollut testikäytössä Suomessa ja Ruotsissa. Palvelua käyttä-

neiltä asiakkailta on saatu positiivista palautetta. Suurin hyöty on tullut siitä, että kuljetusliikkeet ovat saaneet tiedon vuodoista, joita ei olisi muuten huomattu. Näin on voitu välttää yllättäviä rengasrikkoja. - Volvo Älykäs Rengaspalvelulla on suuri markkinapotentiaali. Tien päällä tulee vähemmän yllätyksiä, ja turvallisuus paranee merkittävästi. Kyseessä on laajempi trendi, jossa perinteiset tuotteet muuttuvat älykkäiksi palveluiksi, Lindholm toteaa. Volvo Älykäs Rengaspalvelu vähentää huomattavasti täydel-

lisen rengasvaurion riskiä. Rengaspaineiden ongelmatapauksista 90 prosenttia on hitaita vuotoja. Rengasrunko säästyy, kun vuodot havaitaan ajoissa. Myös ympäristö kiittää, kun tarvitaan vähemmän renkaita. - Tämä on iso muutos Suomen rengasmarkkinoilla. Volvo on ainutlaatuisessa asemassa, sillä voimme tarjota palvelua kaikille rengasmerkeille. Lisäksi meillä on pitkät aukioloajat. Suunnittelemme korjaukset asiakkaan puolesta ennakoidusti, jolloin vältytään muun muassa hälytysmaksuilta, Lindholm kertoo.

Jälkimarkkinajohtaja Tommy Lindholm esitteli Volvo Älykäs Rengaspalvelua Kuljetus-Logistiikka 2019 näyttelyssä. Käy katsomassa Tommyn haastattelu aiheesta Ammattilehti.fi YouTube-kanavalla.


28 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

T High Renault Sport Racing T Takuuvarma päänkääntäjä:

High Renault Sport racing -erikoismalli sopii kuljetusyrityk- sille, jotka haluavat tarjota kuljettajilleen vain parasta. ”T Sportti” on suomalaisen kuljettajan unelma-auto, mutta Formulamaailman sporttisuudesta huolimatta polttoainetaloudellisuudesta tai tuotteen hinta-laatusuhteesta ei tarvitse tinkiä. - Vain rajoitetun ajan myynnissä olevat T High Renault Sport Racing erikoismallit saadaan Suomeen kesän aikana. Ensimmäinen T High Renault Sport Racing vetäjä toimitettiin Hoplog Oy:n ajoon. Kaiken kaikkiaan näyttävää erikoiserää valmistuu tehtaalta 100 kpl, joista Suomeen saadaan 10 kpl. Useat Suomeen saatavat autot ovat jo asiakkaansa löytäneet, mutta vielä löytyy uusia T High Renault Sport Racing vetäjiä nopeille päättäjille, Renault Trucksin myyntijohtaja Pasi Gerpe kertoo.

T ja T High 2019 -mallisarja

Näyttävää T High Renault Sport Racing -erikoismallia valmistuu tehtaalta kaiken kaikkiaan 100 kpl, joista Suomeen saadaan 10 kpl.

Renault Trucks ja Renault Sport Racing ovat yhdistäneet erikoisosaamisensa, minkä tuloksena on syntynyt T High Renault Sport Racing. Tämä erikoismalli on maalattu Sirius-keltaisella, F1 Renault Sport Racing -tallin legendaarisella värillä.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa toukokuussa Helsingin Kuljetusmessuilla esitelty 2019 mallisarja on nyt entistäkin näyttävämpi ja polttoainetaloudellisempi. Myös kuljettajan mukavuutta lisääviä ominaisuuksia on vuoden 2019 mallisarjassa lisätty. Istuinten ja ohjauspyörän verhoilu on tyylikästä mustaa nahkaa. Kojelaudan ja ovien somisteet ovat hiilenmustat, tehden ilmeestä tyylikkään ja ylellisen. Optivision -järjestelmä käyttää nyt tallennettua karttapohjaista dataa. Reitin maastonmuototiedot ovat tarkempia, ajettavasta matkasta saa vielä enemmän tietoa ja maantieteellinen kattavuus on 100 % eikä yhteydet katkea. T High 2019 -mallin säleikön kehys ja peilit on maalattavissa tehdasvalmiina. Roadpad, Renault Trucksin uusi audio-, viihde- ja navigointi-järjestelmä, parantaa käyttökokemusta entisestään. Uudessa Roadpadissa on 7 tuuman digitaalinen kosketusnäyttö, joka on integroitu kojelautaan. - 2019 vuoden mallipäivitykset ovat tulleet myös Renault Trucks D-, C- ja K-sarjoihin tuoden autoihin uusia ominaisuuksia. Yhtenä merkittävänä uutena ominaisuutena on ryömintävaihteet, jotka ovat saatavilla T-, C- ja K-sarjoihin, Gerpe kertoo. T-sarja on vakiinnuttanut asemansa Suomessa kaukokuljetusten tehokkaana ja laadukkaana tuloksenteon työkaluna. Myöskään näyttävyydestä, erinomaisesta ajettavuudesta ja ajomukavuudesta ei T-sarjalaisen kohdalla tarvitse tinkiä. - Suomessa T -sarja on varsinkin Etelä-Suomen teillä jo varsin tuttu näky, toteaa Gerpe.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


30 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Myös puutavaranajossa Alcoa -alumiinivanteet ovat vakuuttaneet vaativissa käyttöolosuhteissa keveyden lisäksi kestävyydellään. Ja kaupan päälle saa tyyliä...

Alumiinivanteet tuovat selvää hyötyä kuljetusyrityksen liiketoimintaan

A

lumiinivanteiden käyttö kuormaautoissa ja perävaunuissa on tasaisen vahvassa kasvussa. Kuljetusyrittäjät hakevat niillä selvää hyötyä liiketoimintaan - samalla kun kalustosta saadaan tyylikkään näköinen käyntikortti. Alumiinivanteiden käyttöä puoltaa myös helppohoitoisuus. - Suomessa yhä useampi valitsee yhdistelmäänsä alumiinivan-

teet perinteisten teräsvanteiden tilalle, mutta silti alumiinisten osuus kaikista käyttöön otetuista uusista vanteista on meillä vasta jotain 16-18 % luokkaa. KeskiEuroopassa kehitys kulkee hieman edellä eli alumiinivanteiden osuus on noin 20 % ja PohjoisAmerikassa yli 70 %, joten markkinoillamme on vielä paljon potentiaalia. Euroopassa myytävät Alcoa-vanteet valmistetaan Unkarin tehtailla, joissa tuotantomäärät ovat nousseet 25 % luokkaa vuosittain. Kasva-

vaan kysyntään vastataan investoinneilla - parhaillaan ollaan tuplaamassa Dura Bright -mallien valmistusvolyymia, kertoo Alcoa -vanteiden maahantuonnista Suomessa ja Virossa vastaavan Milcoa Oy:n toimitusjohtaja Erkki Huttela. Alcoa-vanteet ovat selvässä markkinajohtajan asemassa globaalisti ja myös Suomessa. - Myyntimme on kasvanut 2012 alkaen kaksinumeroisia lukuja vuodessa. Eniten alumiinivanteita otetaan käyttöön ensiasennuspuolella eli uuden auto- ja perävaunukaluston tuottavuuteen halutaan panostaa, mutta myymme toki Alcoa-vanteita myös käytettyyn kalustoon kasvavissa määrin. Kuljetustehtävissä, kuten hake- ja säiliöautot, joissa yhdistelmän mahdollisimman alhainen omapaino on ratkaisevaa ja jokainen kilo hyötykuormaa on kotiinpäin, alkaa Alcoa-alumiinivanteet olla vakiovalinta sillä niillä saavutetaan jopa 43 % painonsäästön verrattuna teräsvanteisiin.

Kestävyyttä puunajoon

Puutavara-autoissa ja -perävaunuissa suosituissa Alcoa Dura-Flange® -vanteissa on harjattu pinta ja patentoitu reunakäsittely, joka muodostaa suojan vanteen olka-alueelle estäen sen kulumista. Reunalla on kahden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta

Myös puutavaranajossa Alcoa -alumiinivanteet ovat vakuuttaneet vaativissa käyttöolosuhteissa keveyden lisäksi kestävyydellään. - Puutavara-autoissa ja -perävaunuissa suosituissa Alcoa Dura-Flange -vanteissa on harjattu pinta ja patentoitu reunakäsittely, joka muodostaa suojan van®

- Viime aikoina myös isommilla fleeteillä operoivat runkoliikennettä hoitavat kuljetusyritykset ovat alkaneet siirtyä alumiinivanteisiin, sanoo Milcoa Oy:n toimitusjohtaja Erkki Huttela.

teen olka-alueelle estäen sen kulumista. Reunalla on kahden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta, sanoo Huttela. Nyt kun maamme teillä ajetaan yhä suuremmilla ja painavammilla yhdistelmillä, on takoalumiinivanteen hyvä läm-

mönjohtokyky yhä suuremma roolissa. - Alumiinivanne rullaa paljon viileämpänä kuin teräsvanne, mikä säästää jarruja ja renkaita. Olemme mitanneet että lämpötilaeroa on alumiinivanteen eduksi jopa 20°C astetta kumis-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 31

Milcoa tukee teiden sankareita

Kohtasitko tiellä sankarin?

A

uttoiko raskaan kaluston kuljettaja sinut kiipelistä tai pelasti peräti henkesi omalla toiminnallaan? Nyt on oikea aika ilmiantaa hänet!

Taotut alumiiniset Alcoa-vanteet tuovat hyötyä moniin kuljetustehtäviin; kuvassa metsäkoneen kuljetusautossa.

ta mitattuna, mikä näkyy selvästi kulutuspinnan paremmassa kilometrituloksessa ja rengasrikkojen vähentymisessä. Viime aikoina myös isommilla fleeteillä operoivat runkoliikennettä hoitavat kuljetusyritykset ovat alkaneet siirtyä alumiinivanteisiin, Huttela toteaa.

Iso varasto takaa nopeat toimitukset

Milcoa tarjoaa Alcoa-vanteet nopeilla toimitusajoilla suoraan Rauman varastostaan. - Varastomääriä on kasvatettu koko ajan ja tällä hetkellä meiltä löytyy noin 1200 alumiinivannetta hyllystä. Olemme avanneet verkkokaupan osoitteessa www. milcoa.fi mistä saa tilattua käte-

västi vannetarvikkeet kuten mutterit, venttiilit ja pesuaineet. Myös vuosi sitten lanseeraamamme vannekierrätys on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Keräämme maksutta alumiinia uusiokäyttöön ja hyvitämme loppuunajetut 12 ja 16 kappaleen Alcoa-erät tarjoamalla tilalle uuden vanteen, kertoo Erkki Huttela.

Ammattina Sankari -kampanjan yhteistyökumppanina etsimme Suomessa ammattikuljettajien joukosta yksilöitä, jotka ovat ylittäneet itsensä muiden teillä liikkujien auttamiseksi. Kuka tahansa voi ehdottaa palkinnon saajaksi omasta mielestään kriteerit täyttävää kuljetusalan ammattilaista. Ilmiantamalla oman sankarisi pääset mahdollisesti palkitsemaan hänet juhlallisesti tämän vuoden Ammattina Sankari -gaalassa. Pääpalkintona jaetaan 5000 euroa, joista puolet lahjoitetaan voittajan valitsemalle hyväntekeväisyyskohteelle. Katso lisätietoja kampanjasta ja ilmianna oma sankarisi osoitteessa www.ammattinasankari.fi.

Alcoa vain kevenee...

Alcoan jatkuva tuotekehitys tuottaa markkinoille uusia innovaatioita tasaiseen tahtiin: - Seuraavaksi käyttöön ollaan ottamassa uudenlainen jalostettu alumiinimetalliseos, mikä keventää Alcoa-vanteita entisestään jopa 25 %, lupaa Huttela.

- Milcoa haluaa olla mukana Ammattina Sankari -kampanjassa hyvällä asialla, sanovat Erkki Huttela (vas.) ja Kristian Koski.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

32 KULJETUS

Kotimaista laatua myös puutavaraperävaunuihin

Uusia perävaunun rengaskokoja - enemmän maastopitoa, taloudellisia kilometrejä ja mielenrauhaa

Nokian Renkaat on kasvattanut perävaunuihin saatavilla olevien rengaskokojen määrää Nokian R-Truck sekä Nokian E-Truck -tuoteperheissä.

P

erävaunun renkaat ovat kriittinen turvallisuustekijä ajoneuvoyhdistelmän hallinnassa. Nokian Renkaat on kasvattanut saatavilla olevien rengaskokojen määrää Nokian R-Truck sekä Nokian E-Truck -tuoteperheissä, jotta yhä useampaan perävaunuun löytyisi sopiva rengas.

Nokian R-Truck - tie päättyy, pito jatkuu

Vuonna 2018 julkistettu Nokian R-Truck -rengassarja on suunniteltu on- ja offroad-käytön haasteisiin. Sarjassa on vaihtoehto jokaiselle akselipaikalle, ja renkaat toimivat hyvin niin maanteillä kuin kivisillä maansiirtotyömailla ja savisilla metsäteilläkin. - Nokian R-Truck -renkaat ovat erinomainen kompromissi kahden erilaisen maailman välillä. Kaikkia sarjan renkaita yhdistää avoin pintakuvio ja leveät urat, jotka varmistavat hyvän puhdistuvuuden savessa, hiekalla, lumessa ja muilla pehmeillä alustoilla. Renkaat tarjoavat pitoa ja luotettavuutta vuoden ympäri, kertoo tuotepäällikkö Teppo Siltanen Nokian Renkailta. Kesästä 2019 alkaen Nokian R-Truck Trailer -renkaasta on saatavilla uudet koot 265/70 R19.5 ja 275/70R22.5 vaativaan on- ja offroad-käyttöön puutavaraperävaunuissa. Ne soveltuvat hyvin myös muuhun renkaan pitoa ja puhdistuvuutta vaativaan perävaunukäyttöön. - Tärkeä luotettavuuden parantaja on pääurien kivenpoistajat, jotka pienentävät rengasvaurion riskiä. Lisäksi kaikilla sarjan renkailla on 3PMSF-hyväksyntä, jonka ansiosta ne toimivat

Nokian R-Truck

niin talvipakkasilla kuin kesäkuumallakin, Siltanen huomauttaa.

Nokian E-Truck - taloudellisia kilometrejä vuoden ympäri

Nokian E-Truck -rengassarja on tarkoitettu eurooppalaisille ammattikuljettajille, joille kertyy paljon ajokilometrejä vuoden ympäri. Hiljaisia, mukavia ja turvallisia Nokian E-Truck -renkaita on saatavilla jokaiselle akselipaikalle - mukaan lukien Nokian E-Truck Trailer perävaunukäyttöön.

Nokian R-Truck

- Nämä joka kelin renkaat on optimoitu keskipitkien ja alueellisten matkojen ajoon vuoden ympäri tavanomaisissa tieoloissa. Ne on tasapainotettu toimimaan hyvin niin Keski-Euroopassa kuin pohjoismaisilla pääteilläkin 3PMSF-merkintänsä ansiosta, sanoo Siltanen. Taloudellinen kilometritulos tavoitteena suunnitellut Nokian E-Truck -renkaat tarjoavat sekä matalan vierintävastuksen että vankan rengasrungon. Tämän ansiosta ne soveltuvat hyvin pinnoitettaviksi. Neljä uutta Nokian E-Truck Trailer -rengaskokoa ovat 265/70R19.5 ja

385/55R22.5 (saatavilla kesällä 2019) sekä 235/75R17.5 ja 245/ 70R17.5 (saatavilla syksyllä 2019). - Nokian E-Truck Trailer -renkaissa on vahva olka-alue, niiden kulumismuoto on tasainen eivätkä renkaat ole alttiita uriin juuttuville kiville. Nämä ominaisuudet takaavat hyvän ajotuloksen, minkä lisäksi siksak-muotoiset urat parantavat renkaan vakautta, listaa Siltanen.

Mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa

Nokian Renkaat kehittää tuotteensa aina käyttäjää ajatellen

mitä kuljettaja tarvitsee renkailta. Nokian R-Truck ja Nokian E-Truck -rengassarjat on suunniteltu erilaisiin vaatimuksiin, mutta perusajatus on molemmissa sama: vastata kuljetusammattilaisten tarpeisiin ja auttaa heitä päivittäisessä työssään. - Kun renkaisiin voi luottaa, on kuljettajan helpompi keskittyä käsillä olevaan työhön. Siitä saa mielenrauhaa - jokaiseen työpäivään, Siltanen summaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 33

Dräger Alcotest 3820 - helppo ja luotettava alkometri

K

esän sanotaan olevan ihmisen parasta aikaa ja monella siihen kuuluukin paljon toimintaa ja erilaisia reissuja. On mökkeilyä, veneilyä, matkustelua ja festareita. Kesäkausi lisää monella myös alkoholin käyttöä, sillä huurteiset juomat ja aurinko kulkevat usein tiiviisti käsi kädessä.

Alkoholijuomia saattaa kuitenkin vahingossa kulua suunniteltua enemmän ja seuraavana aamuna voi oma ajokunto arveluttaa. Alkoholin palaminen elimistöstä on yksilöllistä ja välillä jopa yllättävän hidasta, minkä vuoksi tarkka ja luotettava, Kaha Oy:n maahantuoma Dräger-alkometri on kesän must have -tuote. Omaa ajo- tai veneilykuntoa ei tarvitse arvuutella eikä puhallusratsioita jännittää, kun hankit laadukkaan ja helppokäyttöisen Dräger Alcotest 3820 -alkotesterin. Moninkertainen testivoittaja Dräger 3820 hyödyntää samaa tekniikkaa kuin viranomaisten käyttämät tarkkuusalkometrit, joten tulos on tarkka ja luotettava. Unohda netissä olevat promillelaskurit ja kaikenlaiset pilipali-alkometrit ja panosta korkealaatuiseen ja pitkäikäiseen Dräger-testeriin. Dräger 3820 edustaa sekä toiminnaltaan että muotoilultaan

Munsala OSTAMME KUORMA-AUTOJA! Meiltä löytyvät purkuosat sekä päällirakenteet teillämme liikkuviin kuorma-autoihin 6x4 telivetoisen varaosia Nopea toimitus koko Suomeen Katso myös myynnissä olevat vaihtoautomme Omaa ajo- tai veneilykuntoa ei tarvitse arvuutella eikä puhallusratsioita jännittää, kun hankit laadukkaan ja helppokäyttöisen Dräger Alcotest 3820 -alkotesterin.

alan terävintä kärkeä. Laite on kompaktin kokoinen ja lähes heti käyttövalmis, joten puhalluksen pystyy tekemään huomaamattomasti missä tahansa. Testeri myös antaa puhallusnäytteen tuloksen nopeasti; käsittelyaika on vain noin 3 sekuntia, jos tulos on 0,00 ‰. Jos uloshengitysilmassa on alkoholia, on näytteen käsittelyaika hieman pidempi. Alkoholipitoisuuden ollessa 1,00 ‰, näytteen käsittelyyn menee noin 10 sekuntia. Dräger Alcotest 3820:n mittaus-

alue on 0 - 5,00 ‰. Dräger Alcotest 3820 -alkotesteri on paitsi erittäin tarkka ja luotettava, niin myös äärimmäisen helppokäyttöinen. Suomenkieliset opasteet, selkeä näyttö, äänimerkit ja taustavalaistu painike tekevät laitteesta hyvin käyttäjäystävällisen, joten puhallusnäytteen ottaminen sujuu keneltä tahansa. Aloita - Puhalla - Tulos. Näin helppoa se on. Säännöllisen kalibroinnin avulla mittaustekniikka pysyy tarkkana vuosia.

Ensimmäinen koerengas valmistui Nokian Renkaiden Yhdysvaltojen tehtaalla

N

okian Renkaiden Yhdysvaltojen tuotantolaitoksen rakennustyöt ovat aikataulussa, ja renkaiden kaupallinen valmistus on alkamassa vuoden 2020 alkupuolella.

Nokian Renkaat on valmistanut ensimmäisen koerenkaan Tennesseen Daytonissa rakenteilla olevassa tehtaassaan. Ensimmäinen rengas, joka oli Nokian eNTYRE 2.0 koossa 205/55R16, käynnisti Daytonin -tehtaan koevalmistuksen. Yhtiö aloittaa renkaiden kaupallisen valmistuksen ensi vuoden alkupuolella. Daytonin-tehdas toimii Nokian Renkaiden PohjoisAmerikan kasvustrategian vauhdittajana. Yritys aikoo kaksinkertaistaa myyntinsä alueella vuoteen 2023 mennessä. - Ensimmäisen renkaan valmistuminen on merkittävä askel tuotantotiimille, kaikille Pohjois-Amerikan työntekijöillemme sekä tiimeillemme kaikkialla maailmassa. Asiakkaamme hyötyvät uuden tehtaan myötä laajemmasta tuotevalikoimasta ja paremmasta palvelusta, totesi

Ensimmäinen rengas käynnisti Daytonin -tehtaan koevalmistuksen.

Nokian Renkaiden Amerikan liiketoiminta-alueen johtaja Mark Earl. Nokian Renkaat valmistaa Daytonissa vuoden loppuun mennessä tuhansia renkaita testaus- ja kalibrointitarkoituksiin. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti vuonna 2023 on 4 miljoonaa rengasta, ja sitä on mahdollista kasvattaa. Tehdas on 360 miljoonan dollarin (n. 320 milj. €) investointi, jonka avulla Nokian Renkaat voi valmistaa Pohjois-Amerikkaa varten räätälöityjä premium -tuotteita, laajentaa asiakaskuntaansa ja vahvistaa nykyisiä asiakassuhteitaan. Koetuotannon ollessa nyt käynnissä Nokian Renkaat alkaa

kasvattaa tehtaan työntekijätiimiä. Tehdas työllistää tällä hetkellä noin 70 henkeä. Kun neljän miljoonan renkaan vuosikapasiteetti saavutetaan, tehtaalla työskentelee noin 400 henkeä, Tehtaan tuotantotiimi palasi hiljattain intensiiviseltä kuuden viikon koulutusmatkalta Nokian Renkaiden Venäjän- ja Suomen tehtailta. Koulutusmatka perehdytti työntekijät yrityksen tuotantoprosesseihin sekä esitteli heille sen turvallisuutta korostavan kulttuurin. - Tavoitteemme on olla Tennesseen lounaisosan paras työpaikka, toteaa Peter Chia, Daytonin-tehtaan Operations Director.

RM-TRUCKS OY

Pohjoinen Munsalantie 164, 66950 MUNSALA puh. 042 411 3311 info@rmtrucks.com

www.rmtrucks.com


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nordic Truckcenter panostaa vahvasti DAF -kuorma-autojen huolto- ja varaosapalveluiden kehittämiseen. Kuvassa Vantaan maahantuonnin varaosavarastoa esittelevä Kari Junttila vastaa jatkossa kyseisistä toiminnoista vuosikymmenten ammatitaidollaan jälkimarkkinatoiminnoista.

DAF panostaa huoltoja varaosatoimintoihin

N

toon, kertoo Rouhiainen.

ordic Truckcenter on DAF Trucksin maahantuoja Suomessa ja Ruotsissa vastaten myynnistä lisäksi Norjassa. DAF tarjoaa tunnetusti kattavan malliston edistyksellisiä kuorma-autoja eri kuljetustehtäviin ja nyt panostetaan entistä vahvemmin myös jälkimarkkinatoimintojen kehittämiseen asiakaskunnan kasvaessa hyvää tahtia. DAF myynti on kasvanut tasaiseen tahtiin Suomessa. Asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä tuotteeseen - myös huolto- ja varaosatoiminnot ovat pelanneet sujuvasti autokantaan suhteutettuna. - Suomesta on löytynyt jonkinlainen DAF-huoltoverkosto jo vuosikymmenten ajan, jota on 2000-luvulla kehitetty hiljalleen. Viime aikoina Nordic Truckcenter on tehnyt paljon töitä verkoston optimointiin ja kehittämiseen, niin että se vastaa kasvavan asiakaskunnan vaatimuksiin. Maahantuonnin toimipaikka sijaitsee Vantaalla, missä on myös varaosakeskus sekä huoltokorjaamo. Lisäksi DAF-huoltopisteitä löytyy jo 16 eri puolilta maata, sanoo Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen.

Toimintoja kehitetään järjestelmällisesti

Nordic Truckcenterin maajohtaja Sampsa Rouhiainen (oik.) ja varaosatoiminnoista vastaava Kari Junttila tietävät että kuorma-autokaupassa ratkaisee laadukkaiden tuotteiden lisäksi huolto- ja varaosapalvelut.

Motivoitunut huoltoverkosto vahvistuu

Viimeisen vuoden aikana huoltoverkostoon on tullut uusia tekijöitä. - Panostamme verkoston laatuun ja sijaintiin niin, että ne palvelevat uusien sijaintien lisäksi myös siellä missä DAF -kantaa on jo käytössä. Mukana olevilla jäsenillä on vahva usko

DAF -toimintojen kasvuun mikä motivoi kehittämään toimintaa ja sitä kautta nostamaan asiakastyytyväisyyttä. Uusin yhteistyökumppani on KR-Trucks Lempäälässä ja alkuvuodesta mukaan liittyi Pekant Turussa, jotka molemmat mm. satsaavat varaosavarastoon ja henkilökunnan koulutukseen yhdessä meidän sekä DAF:in tehtaan kanssa.

Viime vuoden puolella huolto- ja varaosapisteenä aloitti TarvikeAhola Kouvolassa, jonka mukaantulo näkyy selkeästi jo Kaakkois-Suomen myynnin kasvussa. Ja Pohjanmaan alueen palvelut paranivat oleellisesti kun yhteistyö alkoi Konepalvelu Lammin kanssa, joka on tunnettu kylmälaitehuolloistaan ja nyt siis keskittyy myös DAF-autojen huol-

Varaosapalveluiden kehittämisessä Nordic Truckcenterin palveluksessa aloitti toukokuussa Kari Junttila, jolla on vuosikymmenten kokemus kuormaautojen ja henkilöautopuolen jälkimarkkinatoiminnoista. - Olen jo ehtinyt aika hyvin tutustua DAF-toimintoihin Suomessa ja olen positiivisen yllättynyt siitä, millä tasolla jo nyt ollaan. Maahantuontitoiminnot pelaa hyvin tehtaan kanssa ja kentällä huoltopisteissä kierrellessäni minut on vakuuttanut niiden sitoutuminen DAF-toimintojen kehittämiseen, mikä näkyy varaosavarastoihin, laitteisiin ja koulutukseen panostamisena. Tästä on hyvä jatkaa asioiden hiomista seuraavalle tasolle, kommentoi Junttila ensituntemuksiaan. Ensimmäinen Junttilan johtama iso projekti on Vantaan keskusvaraston tuotevalikoiman päivittäminen: - Käymme läpi koko varaston ja noin 30 % vaihtuu uusiin enemmän kiertäviin osiin. Olemme tehneet siivouksen yhteistyössä tehtaan kanssa tutkien tarkkaan mitä autoja maassa tällä hetkellä on ja mitä osia tarvitaan. Lopputuloksena meillä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 35

on varastossa aina kaikki kriittiset osat ja paljon muutakin, sillä nimikkeiden määrä kasvaa nyt entisestään. Teemme jatkossa varaston inventaarioita sekä ennustamista koko ajan ja sellaiset osat jotka makaavat hyllystä vaihdetaan tehtaan kanssa aktiivisiin nimikkeisiin. Myös tietojärjestelmät on laitettu toimimaan suoraan tehtaan järjestelmien kanssa niin, että siellä spesialistit käyvät erikseen läpi joka varaosatilauksen ja varmistavat meidän henkilökunnan lisäksi että tilauksessa kaikki varmasti täsmää.

Tehokasta varaosalogistiikkaa

Vantaan varaosakeskukseen tulee DAFin tehtailta aina kolme lähetystä viikossa ja lisäksi voidaan tehdä pikatilauksia, jolloin komponentit ovat Suomessa huoltopisteissä seuraavana päivänä heti aamusta. - Varaosalogistiikassa meillä on uusi palveluntarjoaja Danx, joka on keskittynyt juuri tarvitsemaamme logistiikkaan ja heidän toiminnot pelaa erittäin tarkasti. Danx toimittaa osat usein korjaamoille jo yön tunteina että ne ovat valmiina kun asentajat tulevat töihin, kertoo Rouhiainen.

TRP -tarvikeosia yli 60 000 nimikettä

DAF Paccard tarjoaa kuormaautojensa tehdasosien lisäksi TRP -tarvikeosat, joita löytyy laajasti eri merkkisiin kuormaautoihin ja perävaunuihin - myös vanhempiin malleihin. Lisäksi tarjolla on erilaisia tarvikkeita, nesteitä ym. - TRP-tuotteita on tarjolla yli 60 000 nimikettä ja määrä laajenee koko ajan. Niiden myynti on vahvaa ympäri maailmaa ja kasvaa mm. Ruotsissa jo hyvää tahtia. Lanseeraamme TRP-osat laajemmin Suomeen syksyn aikana ja uskon että niille on kysyntää sillä hinta-laatu suhde on varmasti kohdillaan. Huoltopisteemme tilaavat jo osia DAFin webshopin kautta mistä he näkevät suoraan myös varastotilanteen. Webshop laajenee jossain vaiheessa myös loppuasiakkaiden käyttöön, toteaa Junttila.

Vantaan korjaamossa hyvä vauhti päällä

Nordic Truckcenterin Vantaan korjaamossa huolletaan DAF -kalustoa suurella volyymilla. - Meillä on palveluksessa osaavat ammattilaiset, joiden määrää on hiljattain lisätty kahdella mekaanikolla. Korjaamopäällikkönä talvella aloittanut Jari Penttilä tekee hyvää työtä rautaisella ammattitaidollaan kehittäessään palveluita niin että kykenemme auttamaan DAF-asiakkaita aina nopeasti ja laadukkaasti. Kuorma-autoja myydään yhä enemmän huoltosopimuksilla, mikä helpottaa tulevien toi-

Vantaalla korjaamopäällikkönä talvella aloittanut Jari Penttilä tekee hyvää työtä rautaisella ammattitaidollaan kehittäessään palveluita niin että DAF-asiakkaita kyetään auttamaan aina nopeasti ja laadukkaasti.

menpiteiden aikatauluttamista huollon kapasiteettiin. Ja DAF Connect -järjestelmä on ollut nyt keväästä lähtien vakiovaruste kaikissa DAF -kuorma-autoissa. Sen avulla tekninen henkilökuntamme saa asiakkaan suostumuksella yhteyden autoon ja sitä kautta päästään mm. ennakoimaan tulevia huoltotoimia ja tarkastelemaan muutenkin autojen parametrejä, kertoo Rouhiainen.

Myynti kehittyy oikeaan suuntaan

Vahva panostus huolto- ja varaosatoimintoihin on merkki siitä että maanteillämme liikkuvien DAF -kuorma-autojen määrää pyritään jatkossa oleellisesti lisäämään. - Kun jälkimarkkinapalvelut pelaa laajalla alueella, on asiakkaan helpompi päätyä DAFiin joka itse tuotteena on todella hyvässä maineessa puhutaan sitten vaikkapa ajomukavuudesta, tehokkuudesta, polttoainetaloudellisuudesta tai muista ylläpitokuluista. Nyt tehtävät panostukset lisäävät varmasti jatkossa myös isompien fleet-asiakkaiden mielenkiintoa hollantilaismerkkiä kohtaan, ilmoittaa Nordic Truckcenterin myyntipäällikkö Paul Cederberg. Euroopassa DAF oli vuonna 2018 markkinajohtaja rekanvetureissa ja kakkonen kaikissa yli 16 tonnisissa kuorma-autoissa. Tehdas valmisti yhteensä noin 67 000 kuorma-autoa, joten kyseessä on yksi alan vahvimmista toimijoista. - Nordic Truckcenter myi 2018 Ruotsissa noin 200 uutta DAFia ja meillä tarkka määrä oli 87 samoin kun Norjassa oltiin noin sadan auton tahdissa. Teemme keskenämme hyvää yhteistyötä mm. toistemme varastoau-

toja tilanteen mukaan hyödyntäen. Tänä vuonna määrät kasvavat joka maassa ja yhteensä myydään viitisensataa uutta DAFia - uskon että Suomessa pääsemme reiluun 110 autoon, laskeskelee Cederberg. DAF-asiakkaita palvelee Suomessa yhteensä kymmenen osaavaa myyjää: - Kehitämme myyntiverkostoa käsi kädessä huoltopalveluiden kanssa. Jatkossa tarvitsemme uutta myyntivoimaa esimerkiksi Keski-Suomen alueelle, visioi Cederberg.

DAF tarjoaa ratkaisut haastaviin ajotehtäviin

Suomessa DAFeja on myyty pääasiassa rekanvetureiksi ja jakelukäyttöön mutta löytyy niitä monesta muustakin käytöstä kuten vaikkapa soranajosta sekä metsäteollisuuden kuljetuksista. - DAF -mallisto on hiljattain täysin uudistunut ja tarjoaa edistykselliset vaihtoehdot eri kuljetustarpeisiin. Nyt kun merkki on ykkönen Euroopan rekanvetu-

DAF Paccard tarjoaa kuorma- autojensa tehdasosien lisäksi TRP -tarvikeosat, joita löytyy laajasti eri merkkisiin kuorma- autoihin ja perävaunuihin - myös vanhempiin malleihin. Lisäksi tarjolla on erilaisia tarvikkeita, nesteitä ym.

reissa, panostetaan jatkossa entistäkin enemmän muihin kuljetus segmentteihin eri mallien ja variaatioiden muodossa. Esimerkiksi tridem-akselisto tulee nyt saataville, mitä tarvitaan Suomessa erityisesti soran ja puutavaran ajossa. Ja DAFin erikois-

malleja valmistavan Ginafin tuotannosta on mahdollista tilata vaikka järeitä kaivosautoja. Suomeen on syksyn aikana tulossa kaksi DAF FAS CF -mallia varustettuna hydraulisesti vetävillä Ginaf HydroAxle -etuakseleilla, kertoo Cederberg.

- DAF -mallisto on hiljattain täysin uudistunut ja tarjoaa edistykselliset vaihtoehdot eri kuljetustarpeisiin, sanoo Nordic Truckcenterin myyntipäällikkö Paul Cederberg.


36 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo FH 13 I-Save

Väkivahva säästömoottori

Volvo on esitellyt suosittuun FH -sarjaan I-Save -varustelun, mikä laskee polttoaineenkulutusta entisestään mm. uuden Euro 6 Step d -päästötason D13TC -moottorin ansiosta.

V

olvo Trucks tuo suosittuun FH -sarjaan uuden I-Save -varus- telun. Sen sydämenä toimii täysin uusi ja polttoainetaloudellinen D13TC Turbo Compound moottori, jolle luvataan kaukoliikenteen kuljetuksissa jopa seitsemän prosenttia nykyistä matalampia polttoaineenkulutuslukemia. Koeajoimme vakuuttavan ja monilla uusilla ominaisuuksilla täydennetyn uutuuden tuoreeltaan Ruotsissa, Jönkopingin ympäristössä. Turbocompound -teknologia on kehitetty jo vuosikymmeniä sitten ja sitä on kokeiltu ja se on käytössä useissa eri moottorityypeissä, formuloista aina raskaisiin kuorma-autoihin. Volvo tarjosi järjestelmää ensimmäisen kerran vuosituhannen taitteessa 12-litraisen D12 moottorin yhteydessä FH500 malliin. TC-moottorin uutta tulemista Volvo elätteli vuonna 2012 uuden FH-sarjan esittelyn yhteydessä, silloin I-Torgue nimellä. I-Torgue kuitenkin haudattiin vähin äänin miltei seitsemäksi vuodeksi, mutta nyt Volvon suunnalta saadaan hyviä uutisia ja valmistaja tuo Euroopan markkinoille valmiin Turbocompound -teknologian. USA:ssa uutta D13TC moottoria on myyty jo reilun vuoden päivät, hyvällä menestyksellä. Suomessa D13 TC moottoria on kokeiltu asiakkaiden toimesta jopa 70 tn ajoneuvoyhdistelmissä ja palaute on ollut hyvää kautta linjan.

Volvon uusi 12 tonnin taka-akseli on paitsi entistä kevyempi, myös aiempaa pienemmällä vierintävastuksella rullaava.

ja vääntömomenttikäppyröiden lähempi tarkastelu paljastaa jo 460-hevosvoimaisen D13TC:n saavuttavan saman vääntömomenttitason kuin nykyinen D13 -moottori 540-hevosvoimaisena.

Ja tehokkaampi eli 500-hevosvoimainen D13TC astuu jo pykälää suuremman eli 16-litraisen D16:n alueelle, tuottamalla 2800 Nm:n vääntömomentin. Turbocompound -teknologian ansiosta

paras vääntömomentti on tarjolla käyntinopeusalueella 900 1300 r/min. Molemmat moottorit tuottavat 300 Nm suuremman vääntömomentin kuin vastaavat peruskoneet. Lisäksi molemmis-

Uutta rautaa

Enemmän vähemmällä

Täysin uutta, Euro 6 Step d -päästötasolle yltävää 13 litran D13TC moottoria tarjotaan perusmoottorien rinnalla 460 hv ja 500 hv tehovaihtoehtoina. Teho-

sa vaihtoehdoissa vääntömomenttia on enemmän tarjolla kierrosalueella 850 - 1600 r/min. Volvon mukaan parasta antia on myös se että tulos tulee entistä pienemmällä polttoaineenkulutuksella. Volvo sanoo I-Save paketilla ja teholtaan 500 hv D13TC moottorilla varustetun 4x2 rekanvetäjän yltävän parhaillaan jopa 7 prosenttia matalampaan polttoaineenkulutukseen kuin vastaavalla D13 eSCR -moottorilla varustettu auto. Tästä moottorin osuuden kerrotaan olevan 2-3 prosenttia. Loppu tulee uudelleen viritetystä ISee -maastontuntevasta vakionopeudensäätimestä ja optimoidusta I-Shift -vaihteistosta sekä I-Cruise ja I-Roll -avustimista. - unohtamatta veturin ulkopuolisten aerodynaamisten uudistusten ja hienosäätöjen merkitystä. Aerodyynamiikkaan liittyen ilmajousituksen yhteyteen saa nyt napin, joka laskee auton ajokorkeutta automaattisesti yhdellä senttimetrillä maantienopeuksilla. Lisäksi AdBlue-kulutuksen kerrotaan vähentyvän jopa noin 40 prosentilla D13 eSCR -moottoriin verrattuna. - I-Save paketilla varustetulla Volvo FH:lla voidaan ajaa pidempään pienemmillä kierroksilla ja suuremmalla vaihteella. Vääntömomentti on myös tarjolla aiempaa nopeammin. Lisäväännön ansiosta myös keskinopeus voidaan pitää suurempana, minkä huomaa erityisesti nousuissa, toteaa Volvo Finlandin Christoffer Lundén.

- I-Save -varustelu mahdollistaa jopa 7 % polttoainesäästöt kaukoliikennekuljetuksissa. Noin puolet säästöpotentiaalista tulee uudesta D13TC -moottorista ja loppu tulee uudelleen viritetystä I-See -maastontuntevasta vakionopeudensäätimestä ja optimoidusta I-Shift -vaihteistosta sekä I-Cruise ja I-Roll -avustimista - unohtamatta veturin ulkopuolisten aerodynaamisten uudistusten ja hienosäätöjen merkitystä, toteaa Volvo Suomen markkinointi- ja viestintäjohtaja Christoffer Lundén.

Uuden TC moottorin Turbocompound yksikön turbiini valjastaa pakokaasujen hukkaenergian käyttöön. Lisäturbiinilta saatava voima välitetään hammasrattaiden välityksellä suoraan vauhtipyörälle. Turbiinin ja


METSÄALAN AMMATTILEHTI SUORITUSKYKY - vääntökäyrät

Turbocompound-teknologiaa hyödyntävä 13 litran moottori tuottaa suuren väännön jo pienillä kierroksilla.

hammasrattaiden välisiä pyörimisnopeuseroja hallitaan viskokytkimen tapaan toimivan kytkimen avuin. Sen ansiosta listäturbiinilta saatava voima on viiveettömästi hyödynnettävissä. Teknisten tietojen perusteella D13TC koneen iskunpituus ja sylinterimitat ovat ennallaan. Männänrenkaat on uudet ja männänlakien palotilat on muotoiltu pohjastaan aaltomaisiksi. Ratkaisulla tehostetaan ja samalla ohjataan palotapahtumaa sylinterien reunoilta männän keskikohdan suuntaan. Samalla sylinterien seinämiin kohdistuva lämpökuormitus kevenee. Lisäksi puristussuhde on pudotettu 17:1:een, kun se on D13 eSCR koneessa 18:1. D13 TC:ssä on jäähdytetty EGR-pakokaasujen takaisinkierrätys. Peruskoneet ovat eSCR:iä. EGR:n myötä D13TC -moottorista jätettiin pois seitsemäs polttoainesuutin, mikä osaltaan tukee pienempää polttoaineenkulutusta. Vastapainoisesti moottorin öljytilavuutta on kasvatettu peräti kahdella litralla, 38 lit-

raan. Ja moottoriöljy vaihdettu uuteen VDS-5 -laatuun.

Taipaleelle

Volvolle on annettava kunniamaininta uusien mallien koeajotapahtumien järjestelyistä. Kuten aikaisemminkin päästiin uusia malleja koeajamaan kokonaisvaltaisesti ja täysipainoisesti. Kestoltaan n. työpäivän mittaisen koeajorupeaman aikana päästiin ajamaan sekä D13- että D13TC -koneisia yhdistelmiä, useina eri tehovaihtoehtoina. Päivän aikana ehdimme ajaa kaikkiaan neljää eri FH-vaihtoehtoa. Kilometrejä kertyi reilut 300. Ensimmäiseksi autoksi valikoitui FH 500 4x2 3700 mm akselivälillä. Sen, kuten kaikkien muidenkin autojen jatkeeksi oli kytketty puoliperävaunu, yhdistelmämassojen ollessa noin 40 tonnia. Noin 90 km mittainen lenkki ajettiin kaikkia mahdollisia avustimia hyödyntäen. Edessä kulki, samoin periaattein vastaava auto 500 hv I-Save moottorilla. Pysähdyttäessä polttoaineenkulutusmittarien vertai-

lu paljasti I-Save FH:n kulkeneen lenkin tasan litraa pienemmällä kulutuksella. Tämän perusteella I-Save FH:n voimin voidaan kaukoliikenteessä päästä vuositasolla jo merkittäviin polttoainesäästöihin. Volvolta ei suoraan sanota mitä I-Save -paketti maksaa, mutta se kerrotaan että 40 tonnin kokonaismassoilla I-Save on kannattava jo 120 000 km vuotuisella ajosuoritteella. Mäkisillä tieosuuksilla Turbocompound -moottori lunastaa kiitettävästi valmistajan lupaukset laajasta vääntömomenttialueesta. Vetoa tuntuu riittävän loputtomasti. Pykäliä uutuusmalli vaihtaa varsin säästeliäästi, etenkin pienempään alas päin. 10-vaihdetta pienempää I-Shift ei tarjoa kuin Jönköpingin lähiseudun väsyttävimmissä nousuissa. Petrattu I-Roll rullaustoiminto puolestaan kytkee vedon pois entistäkin hanakammin, mikä yhdessä matalan vierintävastuksen renkaiden kanssa takaa pitkät rullausmatkat. Kaiken nyt kerrotun lisäksi Volvo on tuonut vähin äänin markkinoille päivitetyn ja entistä paremman ohjaustuntuman tarjoavan VDS-ohjauksen, joka antaa nyt kuljettajan päättää ohjausvasteesta uudella Henkilökohtaiset asetukset ‑toiminnolla. Järjestelmä antaa kuljettajan valita jonkin neljästä esiasetuksesta tai mukauttaa ohjausvasteen ihanteelliseksi ohjausasetusten neljällä muuttujalla (suora, kaarre, vaimennus ja palautus). Muutokset voidaan tehdä joko ohjauspyörän napeista tai ajotietokoneen näytöltä. Käytössä VDS 2.0 pelaa erinomaisesti ja muutokset tapahtuvat välittömömästi kytkemisestä. Kokeilussa miellyttävimmäksi asennoksi nousi ajonopeuden mukaan säätyvä Responsive -asento, mikä lienee suomenkielisessä valikossa Reagoiva -tila.

Väkevä kokonaisuus

Kokonaisuutena Volvon I-Save kaukoliikenneuutuus vaikut-

I-Save -yhdistelmien rinnalla koeajettavina oli myös tavallisia Volvo FH -sarjan autoja. FH 460 D13 -moottorilla tarjoaa 2300 Nm vääntömomentin. Vastaava auto D13TC -moottorilla tarjoaa 2600 Nm vääntömomenttia.

KULJETUS 37

Uutta Euro 6 Step d -päästötasolle yltävää 13 litran D13TC moottoria tarjotaan perusmoottorien rinnalla 460 hv ja 500 hv tehovaihtoehtoina.

taa lupaavalta ja kaikin puolin onnistuneelta vaihtoehdolta. Kasvanut vääntömomentti ja pienentynyt polttoaineenkulutus sekä muut kehittyneet toiminnot nostavat uutuus-FH:n osakkeita entistäkin korkeammalle kilpailussa. I-Save tuodaan tarjolle rekanvetäjien lisäksi myös tasakuor-

ma-autoihin ja kenties jonain päivänä myös muihin litratilavuus- ja teholuokkiin. I-Saven myynti käynistyi jo keväällä ja ensimmäisten asiakasautojen kerrotaan olevan liikenteessä jo alkusyksyllä.

Volvo on tarjonnut D13TC -moottoria jo jonkin aikaa Amerikan markkinoilla VNR -malliin.

6,6 litraisesta Duramax V8 turbodieselistä irrotetaan tehoa 445 hv ja vääntömomenttia kohtuulliset 1233 Nm.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

OIKEA AUTO OIKEAAN TEHTÄVÄÄN, NOPEASTI

Volvo Pro -kuorma-autoista löytyy vaihtoehto peräti 12 eri toimialan kuljetustarpeisiin. Autojen alustat ja päällirakenteet optimoidaan käyttötarkoituksen mukaan valmiiksi jo tehtaalla, ja samalla kättelyllä saat kaikki tarvitsemasi tukipalvelut. Volvo Pro tarjoaakin helpon ostamisen ja vaivattoman omistamisen yhdessä paketissa. Katso miten pääset keskittymään siihen mikä sinulle on tärkeintä – bisnekseen, ajamiseen ja elämään. volvotrucks.fi/volvopro

VOLVO PRO. HOMMA PAKETISSA.

Tule tutustumaan Volvo Pro -autoihin Power Truck -messuilla 9.-10.8.2019


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 39

Ajotaidon Suomen mestarit 2019

A

mmattikuljettajien Ajotaidon SM 2019 -kilpailussa ratkot- tiin parhaimmista parhaat lauantaina 27.7. Hyvinkäällä. Rahtarit ry:n jäsenilleen järjestämä kilpailu alkoi teoriakokeella ja kilpailurataan tutustumisella, joiden jälkeen käynnistyi itse ajotaitokilpailu. Ajotaitoradalla kilpailijat suorittivat erilaisia tarkkuutta vaativia tehtäviä, jotka kuvastavat kaikki erilaisia normaaleihin ammattikuljettajien työpäiviin liittyviä tilanteita.

Kilpailijoita oli lähes seitsemänkymmentä, joista perinteisiin sarjoihin (kuorma-autot, linja-autot, puoliperävaunuyhdistelmät ja täysperävaunuyhdistelmät) kilpailijat jakautuivat suhteellisen tasaisesti. Uusimmissa luokissa ”pakettiautot” ja ”nuoret” saatiin myös kilpailu aikaan, mutta toivotaan, että osallistujia jatkossa löytää näihinkin sarjoihin enemmän. Osastojen välinen joukkuemestaruus ratkottiin edellisvuoden tapaan niiden osastojen kesken, joilta oli kilpailijat kaikissa perinteisissä sarjoissa (A-D). Kilpailijoista 6 % oli naisia osallistuen pakettiauto-, kuorma-auto- ja puoliperävaunusarjoihin. Hyvinkään Rekka-Rastin piha- alueella järjestetty ajotaitokilpailu oli vuorossaan 44. Rahtarit ry:n organisoima Ajotaidon Suomen Mestaruuskilpailu. Kilpailu omistettiin yhdistyksen pitkäaikaiselle aktiivijäsenelle Kai ”Kallu” Pihlille, joka on myös toiminut useina vuosina ansiokkaasti SM Ajotaidon ratamestarina - hän nukkui pois 4.6.2019. Kilpailukalustossa oli tänä vuonna edustettuna Scania (kuorma-autosarja), Volvo (linja-autosarja), Iveco (puoliperävaunusarja), Renault (täysperävaunusarja), DAF (nuorten sarja) ja Mercedes-Benz (pakettiautosarja). Lisäksi saimme perävaunut käyttöön VAK:lta ja Renaultilta sekä puoliperävaunun vetoauton MAN:lta. Kisajärjestelyt hoituivat erinomaisella ammattitaidolla lähes 60 vapaaehtoisen Rahtarin voimin hurjasta hellepäivästä huolimatta.

Suomen Mestarit

Palkinnot jaettiin kunkin sarjan kolmelle parhaalle: A) Kuorma-autosarja 1. Mika Mäklin, Kuopion osasto 2. Harry Winqvist, Helsingin osasto 3. Timo Kiuru, Imatran osasto B) Linja-autosarja 1. Timo Sulin, Hyvinkään osasto

2. Pentti Havi, Pohjanmaan osasto 3. Jari Suorsa, Kainuun osasto

C) Puoliperävaunusarja 1. Tero Sikkara, Porvoon osasto 2. Pekka Jokinen, Porin osasto 3. Niko Hyppönen, Joensuun osasto D) Täysperävaunusarja 1. Jukka Haanpää,

Kala-Pyhäjokilaakson osasto 2. Niko Mäenpää, Porin osasto 3. Antti Kekäläinen, Kuopion osasto E) Nuorten sarja 1. Keijo Koski, Kuopion osasto 2. Roope Juutilainen, Helsingin osasto F) Pakettiautosarja 1. Tapani Kalliomäki, Porin osasto

2. Riitta Huttunen, Hyvinkään osasto

G) Joukkuemestaruus Osastojen välisen joukkuemestaruuden voitti Porin osasto. Palkintojenjaon yhteydessä julkaistiin myös Suomen MMkisajoukkue vuodelle 2020 mikä löytyy osoitteesta www.rahtarit. fi. MM-kisoihin kerätään pisteitä SM-kilpailumenestyksestä kahtena peräkkäisenä vuotena, minkä lisäksi edelliset Maailman

Mestarit pääsevät suoraan mukaan puolustamaan mestaruuttaan. Ajotaidon Maailman Mestaruudesta kilpaillaan Kroatiassa vuonna 2020. ”Rahtarit ry onnittelee kaikkia voittajia ja kiittää kaikkia kisoihin osallistuneita - niin kilpailijoita, toimihenkilöitä, mediaa kuin yleisöäkin! Suuri kiitos kuuluu myös yhteistyökumppaneillemme.”


METSÄALAN AMMATTILEHTI

STRALIS X-WAY LEGENDAARINEN IVECO -KUORMA-AUTON KESTÄVYYS Stralis X-WAY on rakennettu raskaiden kuormien kuljettamiseen: sen ominaisuudet perustuvat legendaariseen Trakkeriin, josta on tullut kestävyyden vertauskuva erilaisissa kuljetustehtävissä. Stralis X-WAY omaa huippu suorituskyvyn matalan omanpainon ja poikkeuksellisen lujuuden ansiosta. Parhaalla moottoritekniikalla saadaan erinomainen polttoainetehokkuus.

RAKENNA OMA STRALIS X-WAY VASTAAMAAN TARPEITASI Voit valita kolmesta eri set up:sta riippuen siitä, kuinka paljon maansiirtokäyttöä ajoneuvoltasi vaaditaan: ON, ON+ ja OFF – kaksi ensimmäistä versiota on maantiekuljetuksille ja kolmas on maastokelpoisuutta vaativille tehtäville. IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701 arto.makinen@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com Petri Simonaho p. +358 40 750 0916 petri simonaho@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi Antti Krogerus p. +358 40 774 2830 antti.krogerus@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Keski-Suomen alue Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Tuomas Niemi-Korpi p. +358 400 400 32 5165, tuomas@niemikorpi.com KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola Kari Nurmimäki p. +358 400 681 008, kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Rytiniementie 2, 91910 Tupos Jouni Niemi-Korpi p. +358 40 7344 310 jouni@niemikorpioy.com

KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team Virranniementie 14, 70460 Kuopio Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343 martti.sakkinen@driv.fi

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala Miika Niemi-Korpi p. +358 40 5824 516 miika@niemikorpi.com

LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 timo.akkanen@iveco.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 Turku Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com

W W W. I V E C O. C O M


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

Keski-Suomen Viestilaitehuolto palvelee myös Tampereelta käsin

K

eski-Suomen Viestilaitehuolto on palvellut asiakkaitaan ympäri maata tiedonsiirtoratkaisuissa jo yli 25 vuoden ajan. Viestilaitehuolto tunnetaan erityisesti metsäteollisuusalan toimijoiden keskuudessa puutavara-autojen ja metsäkoneiden ajoneuvotietokoneiden toimittajana - toki asennukset tehdään ammattitaidoilla ohjelmistoineen myös muihin ajoneuvoihin ja työkoneisiin.

Ääneskosken päätoimipaikkansa lisäksi Viestilaitehuolto palvelee nykyään Tampereeltakin käsin. - Jo yli vuoden ajan olemme olleet läsnä Tampereella, mikä on tuonut meidät lähemmäksi asiakkaita aiempaa etelämpänä. Pirkanmaalla on paljon kuljetusja konealan toimijoita, jotka tarvitsevat laadukkaiden laitteiden lisäksi asennuspalvelun hoidettuna kenttäolosuhteissa ammattitaidolla ja ripeästi suoritettuna, kertoo Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy:n yrittäjä Jori Lieska. Tampereella on päästy toiminnassa hyvin matkaan: - Alueella on ollut selvästi

Keski-Suomen Viestilaitehuolto tarjoaa liikkuvaan kalustoon laadukkaat ja kovaa käyttöä kestävät Panasonic Toughbook -tietokoneet tarvikkeineen, ohjelmineen sekä ammattitaidolla asennettuna. Kuvassa puutavara-autokäytössä suosittu CF-54 malli, joita on tarjolla myös käytettynä.

tarvetta Viestilaitehuollon toimintamallille ja olemme saaneet jo paljon uutta asiakaskuntaa. Kuorma-auto- ja koneyritysten lisäksi meiltä saa palvelua myös esimerkiksi linja-autoihin ja

trukkeihin.

Panasonig Toughbook on kova kone

Vaativaan liikkuvan kaluston käyttöön Viestilaitehuolto tarjoaa Panasonic Toughbook -tietokoneet, mitkä on suunniteltu kestämään ääriolosuhteita: tärinää, lämpötilan ja kosteuden vaihteluita. Tarjolla on myös kenttäkäyttöön soveltuvat kannettavat mallit ja padit. - Vaihtamalla vanhan ajoneuvotietokoneesi uudempaan, varmistat että käytössäsi on toimiva työkalu, parhailla ominaisuuksilla - esimerkiksi kirkkaalla näytöllä, jota pystyy lukemaan

myös auringossa, sekä riittävällä suorituskyvyllä, joka takaa että työt sujuvat ilman odottelua. Viestilaitehuollolta ostettuihin tietokoneisiin saat myös Metsäliiton, Logforcen, Woodforcen, UPM-Kymmenen, Stora-Enson, Metsähallituksen, Harvestian, Koskitukin, Vapon tai Timbernavin ohjelmistot valmiiksi asennettuna - niitä voidaan toki päivittää niitä myös käytössäsi oleviin koneisiin. - Kun hankit seuraavan tietokoneesi meiltä, asennamme kaikki tietokoneen käyttöön tarvittavat ohjelmistot ja oheislaitteiden ajurit valmiiksi puolestasi. Testaamme järjestelmän toi-

mivuuden ennen ja jälkeen asennuksen, jotta sinä pääset heti käyttämään uutta tietokonettasi, lupaa Lieska.

Tarjolla myös käytettyjä laitteita

Uusien Toughbook -tietokoneiden lisäksi Viestilaitehuollolta kannattaa kysellä myös käytettyjä kunnostettuja laitteita. - Tälläkin hetkellä varastosta löytyy esimerkiksi puutavaraautokäytössä suosittuja CF-53 ja CF-54 malleja sekä metsäkoneissa suosittuja CF-19 koneita sekä myös FZ-G1 tabletteja, listaa Lieska.

Panasonic Toughbook CF-19 on erinomainen valinta metsäkonekäyttöön. Sen saa otettua tarvittaessa kätevästi myös mukaan.

Viestilaitehuolto asentaa ajoneuvotietokoneita myös maanrakennuskoneisiin; kuvassa Panasonic Toughbook CF-19 pyöräkuormaajassa.

Keski-Suomen Viestilaitehuolto palvelee asiakkaita nykyään Äänekosken päätoimipaikan lisäksi Tampereelta käsin. Myös alan tapahtumiin osallistutaan ahkerasti - kuvassa ollaan FinnMetko 2018 osastolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

42 KULJETUS

Kuljetusliike A Niemisen tyylikäs yhdistelmä kuormanteossa Rajamäellä, mistä kyytiin otettiin lumppitukki kuorma energiapuuta.

Puutavaranajoa tehokkaalla ja tyylikkäällä yhdistelmällä K valinnassa on HF-Autohuollon palvelut Riihimäellä missä palvelu todella toimii, Nieminen kehuu.

uljetusliike A Nieminen Ky:n näyttävät musta- siniset puutavara-autot ovat tuttu näky eteläisen Suomen maanteillä. Läyliäläisen Niemisen suvussa ajetaankin puuta jo viidennessä polvessa.

Lyhyttä siirtoa

Uusimman, näyttäväksi työkaluksi rakennetun ilmajousitetun Volvon mittarissa oli heinäkuun puolivälissä 142 000 kilometriä. - Meillä keskiajomatka on vain reilu 60 kilometriä. Kuormat kulkevat pääasiassa Riihimäelle, Vierumäelle ja Kirkniemeen kuskaamme paljon sellupuuta myös junaan ja välillä operoimme pääkaupunkiseudun city-olosuhteissakin. Kesällä aikaan ajetaan runsaasti energiapuuta mikä pitää kaluston hyvin liikkeellä lomienkin aikaan. Tärkein asiakkaamme on Versowood ja lisäksi ajetaan Kuljetus Tero Sallisen alaisuudessa MHY Kanta-Hämeelle sekä UPM:lle Hämeen Puurahdin alla, kertoilee Nieminen.

- Pappani Antti Niemisen isä Väinö-Ahti aloitti kuljetusyrittämisen sotien jälkeen 1947 Ford Thamesilla - siihen aikaan ajettiin mm. polttopuuta Lopelta Helsinkiin. Isäni Asko jatkoi savottaa veljensä Aimon ja siskonsa Seijan kanssa. Itse olen ollut puunajossa nuoresta saakka ja vastannut kuljetustoiminnastamme jo vuosikymmenen ajan. Yrittäjävastuuta ollaan siirtämässä pikku hiljaa enemmän minulle ja kun 5-vuotias poikani Aleksi on kaikki vapaa- ajat mukana keikoilla, voidaan puhua jo viidennen polven puunajosta vielä kun tyttäreni Aada 2 v. osoittaa hänkin jo mielenkiintoa autoja kohtaan, kertoilee Anssi Nieminen.

Volvoon luotettu vuodesta 1960 lähtien

Kuljetusliike A Niemisellä on tällä hetkellä ajossa kolme Volvo -puutavarayhdistelmää. - Paappa osti ensimmäisen uuden Volvo 485:n vuonna 1960

Toimivaa tekniikkaa

Anssi Niemisen poika Aleksi 5 v. on jo osaava apumies puunajossa. Puuta ajetaan Niemisen suvussa jo viidennessä sukupolvessa.

ja siitä lähtien meillä on ollut oikeastaan aina Volvoja. Tämän hetkinen kalusto koostuu reilun vuoden ikäisestä FH 16 750 -mallista, mikä on minun aikana

ensimmäinen ihan uutena ostettu, auto sekä FH 16 600:sta ja FH 13 520:sta. Volvo on luotettava hyvä puutavara-auto ja erittäin tärkeässä roolissa merkki-

Niemisen uusi 8x4 trippeli alustainen Volvo on toiminut loistavasti: - Moottori on pirun sitkeä ja polttoaineenkulutuskin ruudussaan ottaen huomioon me-pa ajojen suuren määrän sekä lyhyet siirrot. Ja nyt kun I-Shift vaihdeautomatiikassa on kaksi ryö-

mintävaihdetta, lähtee Volvo pinolta nätisti oli sitten renkaiden alla mitä tahansa niin aina pyörät pyörii. Autossa on myös älykäs I-See -vakionopeudensäädin, mikä tunnistaa tienpinnan korkeusvaihtelut ja osaa mukauttaa kuorma-auton vakionopeudensäätimen, vaihteiston ja muun voimansiirtolinjan toiminnan maaston muotoihin sopivaksi. Se osaa mm. löysätä oikeassa kohtaa kaasua mikä näkyy suoraan kulutuksessa. Ja digipiirturitiedot auto lähettää automaattisesti huollolle tallennettavaksi mikä vähentää omaa toimistotyötä.

Räätälöidyt päällerakenteet

Tuoreimmassa Volvossa on 4,9 metrin akseliväli ja kuormatila on saatu venytettyä 7,05 metriseksi normaalia pidemmällä peräylityksellä. Perässä kulkee 12 metriä pitkä 5-akselinen Närkö -perävaunu ilmajousilla, mihin sopii nätisti neljä kolmosnippua. Kyseessä on jo Niemisten neljäs närpiöläinen puuvaunu peräjälkeen, joista kolme on ostettu uutena Kongan Konepajalta. - Päällerakentamisestakin vastannut Konga räätälöi meille nosturitelineen, mikä mahdollistaa pitkän kuormatilan ja on järeää tekoa sillä kuormaamme todella paljon. Kongan teräksi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 43

Yhdistelmässä on valoja vähintään riittävästi. Kongan Konepaja räätälöi valoratkaisut nosturiin, autoon ja kärryyn toiveiden mukaisesti.

KESLA 2112T on väkivahva nosturi tarjoten yli 10 metrin ulottuvuuden. Hydrauliletkut ja -putket kulkee suojassa puomin sisällä.

- KESLAn uudessa ohjaamossa viihtyy ja ergonomia on huippuluokkaa, toteavat Niemiset.

Tamtronin vaaka on tunnetusti tarkkka ja toimiva. Syksyn aikana nykyinen vaaka vaihtuu uusimpaan langattomaan venymäliuskariipuke malliin.

nen runkorakenne on lujarakenteinen ja etusermi tehtiin juuri toiveidemme mukaisesti valoineen kaikkineen. Pankkoina on teräksiset ForestKingit musta-siniseen väriteemaamme istuvana ja Exten ilmatoimiset kiristimet koko putkessa ovat ehdoton turvallisuusvaruste, sanoo Nieminen.

Kotimainen KESLA tehty kovaan mättöön

Kuljetusliike A Niemisen tuorein investointi kuljetuskalustoon on juhannuksen 2019 jälkeen käyttöön otettu uusi KESLA 2112T -ohjaamonosturi Tamtronin vaa´alla varustettuna, mistä kaupat tehtiin luottotoimit-

taja Kongan Konepajan Jarkko Kongan kanssa. Muissa autoissa on myös Keslat malliltaan 2112T ja 2010. - Meillä oli joskus aikanaan yksi käytetty KESLA ja ensimmäinen uusi tuli vuonna 2015 jonka jälkeen olemme pysyneet merkissä. Aloitin kuormanteon avonosturilla ja hyttikoneisiin siirryimme 2010. Tässä uudessa KESLAssa on aivan loistavan viihtyisä tilava ohjaamo minkä varustelutaso ilmastointeineen on luxusta. Autossa on 2-piirinen hydrauliikka Rexrothin pumpuilla ja nosturi on 2-vipuinen. Seuraan mielenkiinnolla tekniikan kehitystä ja kokeilin yhden päivän ajan Hiabin HiVision -ohjauksella varustettua nosturia mestarikuormaaja Kai Sirénin opastuksella. Kyllä laseilla kuormaamiseenkin varmaan tottuu ja se on tulevaisuutta mutta vielä luotamme perinteisempään nosturiteknologiaan, pohtii Nieminen. Kuten jo aiemmin kävi selväksi, Niemisen autoissa nosturit saavat paljon liikuntaa. - Ajoin itse viime vuonna puuta yli 60 000 mottia joista vielä purin nosturilla varmaan jotain 85 prosenttia. Nosturin tulee olla vahva ja ripeäliikkeinen, mikä kestää mättämistä. Meidän käytössä KESLA on näyttänyt kyntensä ja myös kotimaisuus painaa vaakakupissa investointipäätöksiä mietittäessä. Kun tehdas on lähellä ja Kogan palvelu timanttista luokkaa, pelaa varaosapalvelukin saumattomasti. Kerrankin kun junanlastauksessa meni ohjaamosta takaikkuna, niin soitin Kongalle aamupäivällä kymmenen aikaan ja minulla oli uusi lasi kädessä seuraavana aamuna kahdeksalta, kertoo Nieminen. Kouraksi uusimpaan nosturiin valittiin ruotsalainen HSP Gripen 055, mikä on vakuuttanut jo vanhemmassakin nosturissa: - Olin edelliskesänä Mittia messuilla ja totesin V-kärkisen Gripenin järkevän malliseksi. Se menee hyvin pinoon ja sillä saa siistin pyöreitä kourallisia myös

kuitupuulla.

Näyttelytason yhdistelmä

Niemisen uusin yhdistelmä on herättänyt ihastusta maanteiden kulkijoiden keskuudessa ja myös alan ammattilaisten keskuudessa kesän rekkafestivaaleilla, missä on päästy palkinnoillekin. - Konga toteutti toiveeni valojen suhteen ja niitä tuli yhdistelmään vähintään riittävästi päällerakenteisiin, nosturiin ja perävaunuun. Työ- ja lisävalot olen ostanut Atlokilta, rosteriosat ovat Custom Partsin valmistusta ja tyylikkään teippauksen toteutti Mainos Mestarit, listaa Nieminen yhteistyökumppaneita.

Anssi Nieminen on todennut Rengascenterin myymät Cordiant renkaat toimiviksi puunajossa. Yhdistelmässä on Alcoan kevyet taotut aluniinivanteet ja Parlokin siniset lokasuojat väriteemaan nätisti istuen.

Criminal Division

Rekkafestivaaleilla aikaa vietetään yleensä Criminal Divisionin porukan kanssa, mikä koostuu noin 50:stä kuljetusalan ammattilaisesta. - Yhdistyksellä on aktiivista kerhotoimintaa; tarkoituksena on nostaa kuljetusalan näkyvyyttä ja arvostusta hyvällä hengellä sekä reippaalla huumorilla, sanoo Nieminen.

Rosteriosat ovat Custom Partsin käsialaa. Myös Kongan etusermissä on valoja joka puolella.

Exten ilmatoimiset automaattikiristimet helpottavat sidontatyötä ja takaavat turvallisuuden.

Pitkä 12-metrinen 5-akselinen Närkon siirtopankkovaunu taittuu nätisti tiukoistakin paikoista ammattimiehen käsissä. Yhdistelmän kokonaispituus on 24 metriä ja kokonaispaino 76 tonnia.


44 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Markkinoiden suurikuormatilaisimmat Terminator XXL -pankot toimitetaan täydellisenä pakettina, millä on yksi hinta. Toimituspaketti on samalla nippusidonnan turvallisuuspaketti.

Yksi paketti - yksi hinta

T

erminator-miehet ovat nyt siirtymässä puutavarapankkojen tilaajien kannalta yksinkertaiseen, selkeään ja rehelliseen pakettihinnoitteluun, jossa on selkeästi kaikkien autopankkojen ja perävaunupankkojen valmis yhteishinta - asennustarvikkeineen, kiristysketjupaketteineen sekä myös rahteineen ja kaikkine pankkojen tarvitsemine asennusapuineen. - Uskomme, että uusi entistäkin pidemmälle viety pankkojemme hinnoittelumalli ja toimituspaketti selkeyttää ajan myötä kaikkien meidän alalla toimivien pankkotoimittajien toimitusten ja laskutusten tasoa, poistaen niiden epäselvyyksiä ja tehden hintavertailun selkeäksi, sanovat Terminator-miehet.

Samalla turvallisuuspaketti

Terminator XXL -toimituspaketti on samalla myös nippusidonnan turvallisuuspaketti, joka sisältää täydellisen kuormatilan kitkavoimia lisäävän liukuestesermipinnan pankkorunkojen rautahammastuksineen. Lisäksi XXL -pakettien nippusidontaa on tehostettu triplavaimentimin, perävaunun etupankkojen pomminvarmoin tuplakiinnikkein sekä alumiinisin kitkalevyin ,ja nyt myös lujimmilla saatavissa olevilla sidontaketjuilla, joissa on mukana leimatut kiinnityssakkelit.

Lisätietoja: Heikki Jokela 050 412 9024 Markku Hirvi 040 123 9973 Jari Koivisto 050 343 1967


METSÄALAN AMMATTILEHTI


46 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laatua Parkanosta Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Tommi Laurinaho.

Uusi LCT -brändi

Laadukkaat toimivat rakenneratkaisut markkinoivat kentällä parhaiten mutta lisäksi Laurinaho-Yhtiöt näkyy aktiivisesti mm. alan messuilla. - Otimme hiljattain käyttöön uuden LCT - Laurinaho Custom Trailers -brändin. Haemme edelleen kasvua kuorma-autoalalla missä tunnettuus on avainasemassa, toteaa Laurinaho.

Uutta kuljetuskalustoa

- Tuotannostamme valmistuu tasaiseen tahtiin perävaunuja erilaisiin kuljetustehtäviin. Olemme erikoistuneet asiakaskohtaisesti räätälöityihin ratkaisuihin, sanoo Laurinaho-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Tommi Laurinaho.

L

aurinaho-Yhtiöt Oy on erikoistunut raskaan kaluston päällerakenteisiin ja perävaunujen ja lavojen valmistukseen sekä erilaisten varusteiden valmistamiseen. Jonkin verran tehdään myös teräs-/muovituotteiden alihankintaan. Lisäksi maahantuodaan kuljetusalan tuotteita ja tehdään raken-

nemuutoksia Parkanon huoltokorjaamossa. Laurinaho-Yhtiöt on kasvanut viime vuosina merkittäväksi kuljetuskaluston valmistajaksi, jonka tuotteita myydään erilaisiin kuljetustehtäviin ympäri maata ja jotain jo vientimarkkinoillekin. - Olemme erikoistuneet räätälöityjen ratkaisuiden toteuttami-

Laurinahon 5-akselinen puutavaravaunu on suunniteltu alusta lähtien 76 tonnin kokonaispainoille

seen asiakkaiden erityistarpeisiin mutta valmistamme myös sarjatuotteita. Asiakkaitamme ovat pienet ja isot kuljetusyritykset ja kuorma-autoliikkeet sekä muut päällerakentajat. Meillä on vahvaa osaamista suunnittelupuolella mikä mahdollistaa haastavimpienkin projektien toteuttamisen. Laadun ohella luotettavuus ja nopeus ovat valttia - panostammekin koko ajan

tuotantomenetelmien tehostamiseen läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Koneinvestointeja tehdään tasaiseen tahtiin; viimeisimpänä hienosädeplasma pienosien tekoon. Teräsrakenteiden tuotannossa hyödynnämme laadukasta alihankintaverkostoa mitä täydennetään omalla tekemisellä ammattilaisten toimesta, mikä mahdollistaa nopeammat toimitukset, kertoilee Laurinaho-

Tuotteet valmistetaan LCT - Laurinaho Custom Trailers -brändin alla. Kuvan täydellinen esittely-sorayhdistelmä on nyt myynnissä.

Laurinahon tuotannosta valmistuu tasaiseen tahtiin perävaunuja erilaisiin kuljetustehtäviin: - Viime aikoina on tehty kippaavia sorapuolikkaita, kasettija koukkuyhdistelmiä, hakevaunuja, konttivaunuja, vilja- ja irtotavaravaunuja, tasalattiavaunuja ja myös puutavaravaunuja on valmistunut muutamia. Yhteistä vaunuille on pitkälle viety räätälöinti; kahta samanlaista vaunua ei ole montaa tehty. Kasvaneet kokonaispainot sekä alkuvuodesta käyttöön otetut uudet mitat vaikuttavat paljon perävaunujen suunnitteluun ja valmistukseen. - Esimerkiksi 5-akselinen puutavaravaunumme on suunniteltu alusta lähtien 76 tonnin kokonaispainoille, mikä näkyy kestävissä mutta samalla kevyissä rakenneratkaisuissa. Uudet mitat antoivat uusia mahdollisuuksia entistä tehokkaamman kaluston toteuttamiseen. Olemme tehneet mm. aiempaa pidempiä kävelevälattiaisia hakevaunuja ja pitkiä vaihtolavavaunuja - parhaillaan on työn alla mielenkiintoinen kävelevälattiainen hakepuolikas pituudelta 19,5 metriä, Laurinaho kertoo. Päällerakennepuolella tehdään mm. sora- ja hakeautoja, nosturiautoja sekä erilaisia lavaautoja. - Kippaavia sorakasettiyhdistelmiä ja nosturiautoja on mennyt joku määrä Ruotsiinkin. Pyrimme jatkossa kasvamaan hiljalleen myös vientimarkkinoilla, ilmoittaa Laurinaho.

Avaimet käteen -paketit

Kuorma-autojen apurunkovarusteet rakennetaan vastaamaan suuria kokonaispainoja. Kuvassa valmistuu kippaava vilja-auto.

Uudet mitat antoivat uusia mahdollisuuksia kuljetuskaluston optimointiin - kuvassa työn alla 4-akselinen siirtyvätelinen sorapuolikas.

Laurinaho-Yhtiöt tarjoaa asiakkaille uutuutena myös täysin valmiit kokonaisuudet avaimet käteen -periaatteella. - Ostamme uusia kuorma-autoja maahantuojilta Suomesta ja jonkin verran käytettyjä autoja ulkomailta asiakkaan tarpeen mukaan. Teemme niihin päällerakenteet, ostamme nosturit ym. ja rakennamme perävaunut, jolloin asiakas saa kaiken kätevästi yhdestä paikkaa rahoituksineen ja takuineen, sanoo Laurinaho.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 47

Omaa maahantuontia

Laurinahon maahantuontiohjelmaan kuuluu italialaiset Unilift -koukkulaitteet ja Binotto -kipit. - Lisäksi tuomme paljon päällerakennepuolen komponentteja kuten työkalulaatikoita, saranaa, laitatolppaa, lukkoa jne. sekä valmistamme itse lavaosia kuten koukkupäitä, rullia ja erilaisia lukkoja vaihtolavojen kiinnistystarpeisiin, luettelee Laurinaho.

Huollot ja korjaukset

Laurinaho valmistaa laajasti erilaisia lavarakenteita erilaisiin käyttötarpeisiin - sarjatuotteina ja asiakaskohtaisesti räätälöitynä.

Tuotantotilaa on yhteensä 4000 neliötä ja ammattitaitoisten tekijöiden käytössä on hyvät koneet metallin työstöön.

Laurinahon korjaamossa huolletaan laajasti erilaista kuormaautokalustoa sekä tehdään muutostöitä. - Keskitymme päällerakenteiden ja perävaunujen korjaukseen mutta teemme myös A-luvan mukaiset jarruremontit koko yhdistelmiin sekä kaikki luvanvaraiset nosturitarkastukset. Meiltä löytyy sähkö- ja hydrauliikkapuolen osaajat. Käytössä on myös oma maalaamo ja puhaltamo, sanoo Laurinaho.

Laurinahon uusi LCT-brändi näkyy alan tapahtumissa - messukonttia myös vuokrataan.

Laurinahon maahantuontiohjelmaan kuuluu mm. italialaiset Unilift -koukkulaitteet ja Binotto -kipit. Lisäksi tuodaan paljon päällerakennepuolen komponentteja.

Nosturiautoihin tehdään täydelliset päällerakenteet lavoineen ja järeimpienkin nosturimallien asennukset.


48 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jousitukku laajentaa toimintaansa - nyt tuotteet myös kevyempään hyötyajoneuvokalustoon

P

ohjolan Jousitukku Oy on kuuden toimintavuotensa aikana kasvanut maamme suurimmaksi toimittajaksi hyötyajoneuvojen jousimarkkinoilla lähes 2,5 miljoonan euron liikevaihdollaan, keskittyen täysin komponenttien toimittamiseen. Tähän on päästy laadukkailla tuotteilla, osaavalla henkilökunnalla ja nopeilla toimituksilla suuresta varastosta.

Ylöjärven keskusvarastosta löytyy tuhansia nimikkeitä jousituotteita suoraan hyllystä toimitettavaksi alueellisille jälleenmyyjille joita ovat mm. raskaan kaluston varaosaliikkeet ja korjaamot - yhteensä jälleenmyyjiä on jo noin 250 mikä takaa sen että loppuasiakkaat saavat jousituotteet aina läheltä. Lisäksi jousia toimitetaan laajasti kuljetuskalustovalmistajille; ennen kaikkea perävaunuteollisuudelle. Myös kuorma-autoja myyvät merkkiliikkeet käyttävät yhä enemmän sitoutumattoman toimittajan Jousitukun tuotteita silloin kun jousia tarvitaan nopeasti omiin edustuksessa oleviin malleihin tai vaihtoautojen alustojen kunnostukseen. - Koska varastomäärät ovat jatkuvasti kasvaneet, laajennamme toimitilojamme elokuussa. Otamme käyttöön lisää hallitilaa samasta kiinteistöstä. Uusiin tiloihin siirtyy U-pulttien valmistus ja jousipakkojen vahvistus, mikä antaa lisää tilaa varastoinnille sekä Jousihotelli -palvelullemme, kertoilee Pohjolan Jousitukku Oy:n projektipäällikkö Risto Kuusisto.

Osaavat jousialan ammattilaiset

Toiminnan kasvaessa Jousitukku on kasvattanut tilojen li-

- Toimitilojen kasvattaminen mahdollistaa jatkossa aiempaakin suuremman varastomäärän ja muutenkin entistäkin tehokkaamman asiakaspalvelun, lupaavat Pohjolan Jousitukun Risto (oik.) ja Jaani Kuusisto. Paikalla myös ”jousikoira” Totti ja taustalla lähialueen asiakkaalle jousitoimitusta lähdössä viemään Timo Viljanen.

säksi henkilökunnan määrää ja organisoinut muutenkin toimintaansa, mikä tehostaa palvelua ja sitä kautta parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään. - Meitä on nyt viisi jousialan ammattilaista; Jaani Kuusisto vastaa myyntitoiminnoista, Kalle Eskelinen toimii teknisenä johtajana, logistiikkapuolen toiminnoista vastaavat Timo Viljanen ja Jesse Kuusisto itse keskityn pääasiassa tehdassuhteiden hoitamiseen ja Jousihotelli -palvelun sopimuspuolen asioihin, sanoo Kuusisto.

Laadukkaat päämiehet

Jousitukku edustaa eurooppalaisia johtavia jousivalmistajia, joiden tuotteiden ja toiminnan

Wewelerin erikoismatala 3-lehtinen jousipakka on todella suosittu puutavaraperävaunuvalmistajien keskuudessa.

laadusta kertoo niiden rooli kuljetusalan merkittävimpien OEM -valmistajien jousitoimittajana. Tämä takaa tuotteiden korkean laadun sekä takuu ym. asioiden luotettavan toiminnan. - Raskaan kaluston jousissa toiminnan rungon muodostaa belgialainen Weweler, joka panostaa vahvasti omaan tuotantoon ja tuotekehitykseen kun muut alan toimijat ovat muuttuneet yhä enemmän tavaran välittäjiksi. Weweler on saanut meillä hyvän maineen erityisesti vaativissa puutavara- ja sorakuljetuksissa, toteaa Kuusisto.

Jousituotteet kattavasti - myös kevytkalustoon

Jousipakkojen ja irtolehtien

lisäksi Jousitukku tarjoaa suoraan hyllystä mm. ilmajousitteisten ajoneuvojen tukivarret sekä U-pultit. - Viime aikoina olemme panostaneet raskaan kaluston lisäksi yhä enemmän myös kevyemmän hyötyajoneuvokaluston palvelemiseen. Meiltä löytyy vahvemmat jouset laajasti kevyempiin kuorma-autoihin, pakettiautoihin sekä jotain myös pickupeihin ja maastureihinkin. Kotimaiset korivalmistajat japakevyttä kalustoon ammattikäyttöön räätälöivät yritykset ovatkin merkittävästi kasvavaa uutta asiakaskuntaamme, sanoo Jaani Kuusisto.

Jousitukku tarjoaa suoraan hyllystä raskaan kaluston lehtijousien lisäksi mm. ilmajousitteisten ajoneuvojen tukivarret sekä U-pultit.

Ylöjärven keskusvarastosta löytyy tuhansia nimikkeitä jousi.tuotteita suoraan hyllystä toimitettavaksi. Elokuussa käyttöön otetaan lisää tilaa samasta kiinteistöstä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HUIPPULAATUA EDULLISESTI. Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

Humbaur 5-akselinen 12 m suorakantinen

Volvo L90F

UUSI

hp. 68.000€

Humbaur 4-akselinen 12 m kansi

vm -11

Sisu E12 480 8X2

vm -03

UUSI

hp. 45.000€

vain 350h, pikak, kahdet lisäh, BSS, rasvari, ilmast, CDC-vipuohj, jne hp 146 000 €

Humbaur 4-akselinen 9.8 m kansi

590tkm, rissat, rasvari, ilmast, Jyki / Elg aut.kasettipv vm -03 hp 59 000 €

UUSI

Sisu E12 480 10X4

hp. 53.000€

vm. -03

490tkm, rasvari, ilmast, hyvä lava hp 49 000€

Kassbohrer, jatkettava pokka UUSI hp. 99.000€ kaikki akselit kääntyy, radio-ohjaus, hydrauliset tuplarampit, rasvari jne.

KATSO www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

TAVO Seinäjoki palvelee kasvavaa asiakaskuntaa

R

TAVO Seinäjoki on palvellut reilun vuoden ajan uusissa toimitiloissa Roveksen teollisuusalueella Rekkaväylän varrella, osoitteessa Yhdistelmäväylä 2.

ipeä ja palveleva raskaan kaluston varaosien maahan- tuonti- ja myyntiliike TAVO palvelee asiakkaita neljässä omassa toimipisteessä sekä Pro Truck -jälleenmyyjien toimesta ympäri maata. Vuodesta 1976 alalla toimineen TAVOn pääpaikka ja yli 20 000 nimikkeen keskusvarasto sijaitsee Tampereella. Toiminta laajeni vuonna 2013 Seinäjoelle ja pari vuotta myöhemmin Vaasaan - neljäs oma piste avattiin tänä keväänä Ouluun. - Seinäjoen talousalueella on pohjalainen tekemisen meininki ja kasvava maakuntakeskus vahvistaa koko ajan rooliaan logistiikassa. Niinpä teimme päätöksen investoinnista uusiin toimitiloihin, mikä oli nyt reilu vuosi muuton jälkeen tarkasteltuna täysin oikea ratkaisu, sanoo TAVO Oy:n myyntipäällikkö Marko Äikäs. TAVOn uusi palvelukeskus sijaitsee erittäin hyvällä paikalla Roveksen teollisuusalueella Rekkaväylän varrella. Vauhdilla kehittyvällä alueella on paljon kuljetusalan toimijoita sillä vieressä kulkee Pohjanmaan logistiikan uusi valtasuoni Itäväylä.

Valoisassa suuressa myymälässä on tarjolla varaosat ja tarvikkeet kuljetusalan toimijoille.

- Myymälä- ja varastotilaa on käytössä reilu tuhat neliötä. Lisäksi asiakkaita palvellaan laadukkaalla kuorma- ja linja-autojen täysautomaattisella pesulinjalla, kertoo Äikäs.

Pihaan mahtuu ja tavaraa löytyy

Uudet toimitilat ovat nostaneet TAVOn palvelut Seinäjoelle aivan uudelle tasolle, mikä näkyy asiakaskunnan ja myynnin merkittävänä kasvuna. - Nyt sijainti on paras mahdollinen ja kun ollaan näkyvällä

Suuri varasto kasvaa ja kehittyy jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukana. Lisäksi osia saadaan nopeasti Tampereen keskusvarastosta.

paikalla alueella, missä liikkuu todella paljon kuljetuskalustoa, tulee myymälään uusia asiakkaita päivittäin. Suuri asfaltoitu piha-alue tarjoaa parkkitilan pisimmillekin yhdistelmille ja rakennuksen ympäri pääsee ajamaan, joten meillä poiketessa ei tarvitse rattia sompailla. Ja Komia Pesussa käy kuljetuskalustoa todella paljon, mikä tuo jatkuvasti uutta asiakasta, kertoo TAVO Seinäjoen myyjä Lasse Leskinen. Myymälä- ja varastotuotteiden määrää kasvatettiin heti muuton yhteydessä merkittävästi. - Sama kehitys jatkuu edelleen sillä haluamme palvella asiakkaita mahdollisimman nopeasti. TAVO tunnetaankin jo Pohjanmaalla siitä että meiltä saa osat heti matkaan. Kuljetuskalusto uudistuu joten varastomme pitää elää mukana samalla kun kom-

Myymälästä löytyy myös suomalaiset TAV -vetolaitteet.

TAVO Seinäjoen tiskin takaa löytyy vahvaa teknistä osaamista. Kuvassa myyjä Lasse Leskinen etsii ratkaisun asiakkaan suodatintarpeeseen.

ponentteja pitää löytyä edelleen vanhempaankin kalustoon. Ja lisäksi meiltä löytyy vahvaa teknistä osaamista tiskin takaa, toteaa Leskinen joka on itsekin toiminut raskaan kaluston parissa kohta 20 vuotta. Kuorma-autoliikenteen lisäksi TAVOn asiakaskuntaa ovat mm. korjaamot, kuljetuskalustoa myyvät liikkeet sekä erilaiset päällerakentajat. - Kuorma-autoliikkeet korjaavat yhä enemmän perävaunuja joihin haetaan meiltä osia. Tarvikepuolella TAVOn oma Pro

Tarvikkeissa TAVOn oma Pro Truck -tuotevalikoima kasvattaa jatkuvasti suosiotaan.

Truck -tuotevalikoima kasvattaa suosiotaan kuljetusalan ammattilaisten keskuudessa, sanoo Leskinen.

Komia-Pesussa asiakkaita palvellaan laadukkaalla kuorma- ja linja-autojen täysautomaattisella pesulinjalla.


52 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laadukkaat AdBlue -nesteet sekä ratkaisut säilöntään ja kuljetukseen

I

nfraline on erikoistunut säiliötuotteiden maahan- tuontiin. Erittäin kattavan polttoainesäiliövalikoiman lisäksi tarjolla on laadukkaat ratkaisut myös AdBlue -nesteen kuljetukseen ja säilöntään - sekä myös itse nesteet.

AdBlueta käytetään lisäaineena pakokaasujen typenoksidien puhdistukseen SCR-katalysaattorilla varustetuissa dieselmoottoreissa valmistajan ohjeen mukaisesti. - AdBlue -neste on tarkasti määritelty liuos. Rekisteröidyn AdBlue® -tuotemerkin alaiset tuotteet joita Infraline myy, valmistetaan kaikki ISO 22241-1-4 ja DIN 70070 -standardien mukaisesti. Edustamamme AdBlue täyttää dieselmoottoreiden Euro 4, Euro 5 ja Euro 6 -päästömääräykset. Maahantuomamme liuoksen valmistaja Achema on VDA:n auktorisoima, kertoo Infralinen Jukka Rantamäki.

AdBlueta kanistereista bulkkitoimituksiin

AdBluen varastointilämpötila on -11 - + 30° C ja varastointiaika 1 vuosi. Nesteen ominaispaino on 1.1 ja sen kulutus on yleensä 4-6 % dieselpolttoaineen kulutuksesta. Tuote tulee säilyttää suoralta auringon valolta suojassa sekä välttää liian kylmiä ja kuumia varastointilämpötiloja. - Tarjoamme AdBlue -nestettä 10 ja 20 litran kanistereissa, 200 litran tynnyreissä sekä 1000 litran konteissa. Lisäksi meiltä saa AdBlueta myös suurina erinä bulkkitavarana toimitettuna, ilmoittaa Rantamäki.

Kiinteät suursäiliöt

Valuma-altaalliset kaksois-

vaippaiset Blue Master -säiliöt ovat edullinen tapa siirtyä IBCkonteista puhtaampaan ja äärimmäisen suojattuun AdBlue -jakeluun. Tarjolla on kiinteät ulkokäyttöön tarkoitetut säiliöt 2500 - 9000 litran kokoluokissa varustettuna pumppulaitteistolla sekä monipuolisilla varusteilla. - Blue Master -säiliöt valmistaa englantilainen Kingspan, joka on maailman suurin säiliövalmistaja yli 40 vuoden kokemuksella. Suuri valmistusvolyymi takaa korkean laadun ja tehokas tuotanto mahdollista nopeat 2-3 viikon tehdastoimitusajat, sanoo Rantamäki. Kylmiin olosuhteisiin suunnitellut sisäsäiliöt on lämpöeristetty ja lisäksi lämmitys on tuuletetussa vaipassa sekä pumppukaapissa. - Pumpputekniikkaa on tarjolla erilaisia tarpeen mukaan ja kaikissa malleissa on mm. digitaalinen virtausmittari, viisarinäyttöinen pintatason osoitin ja Access Management System (AMS), mikä on kokonaisvaltainen AdBlue -asemien valvonta ja seurantajärjestelmä. PRO -malleissa on lisäksi tarjolla mm. käyttäjätunnistautuminen RFID -korteilla sekä Live Streaming mistä dataa saa koko ajan online -tasolla 24/7 säiliöistä, jolloin käytössä on säiliön ja kuljettajien toiminnan valvonta sekä kontrollointi datan siirron tapahtuessa GSM tai WiFi -laitteilla. Laajat raportoinnit käyttäjistä ja muusta hallinnoinnista viedään automaattisesti MS Office -ohjelmaan, opastaa Rantamäki. Blue Master -säiliöitä Inrafline on toimittanut kuljetusliikkeille sekä erilaisten teollisuuslaitosten AdBlue -tarpeisiin. - Suurten kiinteiden AdBlue -säiliöiden kysyntä kasvaa meillä koko ajan mutta Suomessa käytetään edelleen pääasiassa

Valuma-altaalliset kaksoisvaippaiset Blue Master -säiliöt ovat edullinen tapa siirtyä IBC-konteista puhtaampaan ja äärimmäisen suojattuun AdBlue -jakeluun. Kylmiin olosuhteisiin suunnitellut säiliöt on lämpöeristetty ja lisäksi lämmitys on tuuletetussa vaipassa sekä pumppukaapissa. Varusteluvalikoima on todella laaja ja kattaa kaikki tarpeet.

Infralinen Jukka Rantamäki esittelee erilaisia ratkaisuja AdBlue -nesteen laadukkaaseen varastointiin ja kuljetuksiin. Puhtaus on AdBluen käsittelyssä ehdottoman tärkeä asia.

kontteja. Ruotsissa ja Norjassa ollaan siirrytty jo laajasti kunnon lämmitettyihin säiliöihin, joista AdBlueta voi tankata ulkona pakkasessa ja puhtaustaso pysyy korkeana operoinnin ollessa muutenkin konttien kanssa pelaamista tehokkaampaa, huomauttaa Rantamäki.

Ratkaisut AdBluen kuljetukseen

AdBlue -nesteen kuljetukseen Infralinelta löytyy laajasti erilaisia säiliöratkaisuja kätevistä 60 -110 litran siirtokärryistä erilaisiin säiliöihin aina 900 litraan saakka. - Jos haluatte tehostaa AdB-

Infraline toimittaa AdBlue -nesteet ja säiliöt varastostaan Tuusulasta koko maan alueella. Noutomyymälän osoite on Högberginhaara 3.

luen käsittelyä ja jakelua, kannattaa olla yhteydessä niin mietitään juuri tarpeeseenne soveltuva ratkaisu, kehottaa Rantamäki.

AdBlue -nestettä on tarjolla 10 ja 20 litran kanistereissa, 200 litran tynnyreissä,1000 litran konteissa sekä bulkkitoimituksina.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PUUTAVARASI PUNNITUKSEEN KATTAVAT RATKAISUT TAMTRONILTA u Vaa’at puutavaranostureihin, materiaalikoneisiin ja kurottajiin – myös auto- ja junavaa’at u Koko Suomen kattava huolto- ja palveluverkosto Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi


54 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Onnin Auton päävarasto sijaitsee Helsingissä; varaosa- ja tarvikenimikkeitä löytyy yli 14 000.

Yli 40 vuotta varaosia - nyt myös korjaamotoimintaa R askaan kaluston varaosien maahantuonti- ja myyntiliike Onnin Auto Oy on toiminut jo yli 40 vuotta alalla. Nuorekkaan nelikymppisen toimintoja kehitetään jatkuvasti niin että asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin pysty-

tään vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa.

Merkittävä muutos Onnin Auton strategiassa tapahtui keväällä 2018, kun lähdettiin mukaan korjaamoliiketoimintaan. - Ostimme silloin Salon Rekkahuollon toiminnot, jolla on

pitkät perinteen raskaan kaluston huolloissa alueellaan. Nyt kun ensimmäinen vuosi korjaamotoimintaa on takana, voimme todeta ratkaisun olleen oikea sillä tekeminen kehittyy hyvään suuntaan. Huollossa asiakkaiden kalustoa hoitaa nyt kahdeksan osaava ammattilaista ja lisäksi

varaosavarastoa on kasvatettu merkittävästi. Olemme myös avanneet uuden konseptin mukaisen OA Express -myymälän Saloon, mistä löytyy yleisimmät tarvikkeet ja tärkeimmät varaosat suoraan hyllystä. Ovipumppu onkin lähtenyt mukavasti laulamaan, kertoo Onnin Auto Oy:n toimitusjohtaja Joni Juvonen, joka luotsaa perheyhtiötä jo kolmannessa polvessa.

Korjaamotoiminta tuo synergiaa

OA Salon Rekkahuolto käyttää huoltotoiminnoissaan laajas-

Joni Juvonen (oik.) johtaa perheyhtiö Onnin Autoa jo kolmannessa polvessa. Timo Juvonen jatkaa asiakkaiden palvelemista asiakkuusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolissa.

ti Onnin Auton maahantuomia varaosia ja tarvikkeita. Päävarasto sijaitsee Helsingissä ja nimikkeitä löytyy yli 14 000. - Oma korjaamo tuo luonnollisesti lisää volyymia tietyille tuotteillemme ja lisäksi se opettaa meitä tavarantoimittajana, mitä remontit vaatii osilta ja palvelulta. Olin itsekin Salon projektin alussa mukana korjaamolla kolmen kuukauden ajan oppimassa toimintaa sekä tutustumassa henkilökuntaan, toteaa Juvonen. Korjaamolta löytyy nuoruuden intoa sekä vankkaa koke-

Jarruosissa Onnin Auto tarjoaa laatutuotteet kaikkiin hyötyajoneuvoihin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 55

musta: - Olemme ottaneet vuoden aikana palvelukseen neljä nuorempaa tekijää ja vastapainona löytyy mm. asentaja joka on ollut 44 vuotta alalla.

Mukana Truck Partner -ketjussa

OA Salon Rekkahuolto liittyi viime vuonna osaksi maanlaajuista Truck Partner -ketjua, mihin kuuluu tällä hetkellä 18 korjaamoa. - Osana Truck Partner -ketjua voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Ja Onnin Auto on ketjun ohjauksesta vastaavan Motoralin ohella toinen varaosien ja tarvikkeiden toimittaja koko Truck Partner –ketjulle, sanoo Juvonen.

Onnin Auto osti keväällä 2018 Salon Rekkahuollon toiminnot, jolla on pitkät perinteen raskaan kaluston huolloissa alueellaan. Toimintaa kehitetään jatkossa aktiivisesti; nyt tiloissa palvelee myös OA Express -myymälä mistä löytyy laajasti varaosat ja tarvikkeet kuljetuskalustoon.

Varaosatoimintaan investoidaan

Onnin Auton maahantuonti- ja myyntitoiminnot ovat kehittyneet viimeisen vuoden aikana hyvään suuntaan. - Salon Rekkahuollon oston ja sinne tehtyjen investointien lisäksi olemme panostaneet vahvasti myös varaosapuolen toiminnan kehittämiseen. Uusia tuotteita tulee valikoimaan jatkuvasti mutta keskitymme selkeästi edustuksessamme oleviin vahvoihin brändeihin kuten Euroricambiin, Mahleen ja Saboon sekä omaan Premiparts -tuotevalikoimaan; toki lisäksi

OA Salon Rekkahuollossa on hyvät tilat kuorma-autojen huolto- ja korjaustoimintoinin. Osaamista löytyy kaikkiin eri merkkeihin.

löytyy suuri määrä muitakin tärkeitä toimittajia. Osapuolella yksi vahva tukijalkamme on vaihteiston ja perä osat, joissa olemme markkinajohtaja jälkimarkkinapuolella, ilmoittaa Juvonen.

Logistiikka iskussa

Varaosabisneksessä logistiikka on avainasemassa laadukkaiden tuotteiden rinnalla. - Tavaran pitää liikkua vauhdilla, toimitusten pitää saapua asiakkaille juuri sovittuna ajan-

Salossa ammattitaitoisen henkilökunnan käytössä on modernit laitteet ja työkalut, joihin panostetaan tasaiseen tahtiin.

kohtana ja paketeista pitää löytyä oikeat osat. Tänä päivänä alan toiminnan tahti on vain kiihtynyt mikä asettaa kovat vaatimukset toiminnallemme. Suuri varastomme on varustettu moderneilla laitteistoilla ja

olemme parhaillaan ottamassa käyttöön uutta ERP-toiminnanohjausjärjestelmää jossa mm. täysi Auto Futur -tuki, kertoo Juvonen.


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KR Trucks palvelee hyötyajoneuvojen huolloissa ja korjauksissa Lempäälän Sääksjärvellä osoitteessa Kannistontie 141. Sijainti on loistava Valtatie 3:n välittömässä läheisyydessä ja pihalla on laajasti tilaa isoimmillekin yhdistelmille. Tilaa on käytössä 1200 neliötä ja hallista löytyy yhdeksän ovellista autopaikkaa joista neljä on läpiajettavia.

Hyötyajoneuvojen laadukkaat huoltoja korjaamopalvelut Lempäälässä

K

reen alueelta löytyy onneksi aivan kaikki osat varaosapuolen johtavilta toimijoilta ja merkkiliikkeistä oli sitten kyseessä uusi tai vanha ajoneuvo, sanoo Pärssinen. Kalustoa käy KR Trucksilla jo suurella volyymilla, mutta silti kiireellisiin tapauksiin tehdään aina tilaa tuotannosta. - Nopeus ja laatu ovat valttejamme. Olemme onnistuneet palvelussa ilmeisen hyvin sillä asiakaskunta kasvaa koko ajan ja aiemmin meillä käyneet tulevat myös uudelleen, toteaa Pärssinen.

R Trucks Oy on palveleva raskaan kaluston korjaamo Lempäälän Sääksjärvellä, Valtatie 3:n välittömässä läheisyydessä. Asiakkaita palvellaan kuorma- ja linjaautokaluston huolloissa ja korjauksissa - lisäksi tehdään myös päällirakentamista ja varustelua.

KR Trucksin taustalla ovat korjaamo- ja kuljetusalan ammattilaiset Kalle Pärssinen, Rami Peltonen ja Esa Seppi Pärssinen ja Peltonen olivat aiemmin Tampereen Scanian huoltopuolella ja Seppi toimi kuljetusyrittäjänä. - Perustimme KR Trucksin loppuvuodesta 2017 sillä mielestämme alueelle tarvittiin lisää tarjontaa hyötyajoneuvojen korjaamo- ja huoltopalveluihin. Löysimme toimintaan erittäin hyvin soveltuvan toimipaikan tästä Lempäälästä. Tilaa on käytössä 1200 neliötä ja hallista löytyy yhdeksän ovellista autopaikkaa joista neljä on läpiajettavia; tiivistämällä autoja sopii sisään enemmänkin. Meiltä löytyy nykyaikaiset huoltolaitteet ja työkalut vaativimpiinkin remontteihin. Palvelemme arkisin kello 7-18 ja toimimme kahdessa vuorossa - lisäksi liikumme kentällä huoltoautolla, kertoo Kalle Pärssinen. Toiminta on kasvanut nopeaa tahtia. Maaliskuussa 2018 KR Trucksista tuli virallinen MAN

Laadukasta palvelua MAN ja DAF asiakkaille

- Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin sillä alueella oli lisätarvetta hyötyajoneuvojen korjaamo- ja huoltopalveluille. Nopeus ja laatu ovat valttejamme, sanoo KR Trucksin Kalle Pärssinen.

-huoltopiste ja nyt keväällä tehtiin sopimus myös DAFin kanssa; toki muutkin kuorma-automerkit hoidetaan ammattitaidolla. - Aloitimme kolmestaan ja nyt meitä on jo kymmenen osaajaa sekä yksi kaveri oppisopimuksella ja yksi kesätyöntekijä. Tehostamme toimintaa jatkossakin ja palveluksessamme aloittaa uusi työnjohtaja elokuussa. Meillä on jatkossakin tarvetta alan ammattilaisille joten jos kiinnos-

tuit niin kannattaa olla yhteydessä, vihjaa Pärssinen.

Laajat remontit ja myös perushuollot

KR Trucksin toiminnasta suurin osa on haastavampia remontteja. - Yli puolet töistä alkaa aina vianhaulla, missä olemme onnistuneet todella hyvällä prosentilla. Teemme mm. suuretkin moottori- ja vaihteistoremontit, päästölaitekorjaukset sekä myös ko-

larikorjaukset - korin- ja rungon oikaisussa sekä akselisuuntauksissa käytämme yhteistyökumppaneita joilla on niihin laitteet. Lisäksi meiltä saa toki perushuollotkin mitkä on järkevästi hinnoiteltu työn ja osien osalta. Käytössämme on täyspitkä monttu yhdistelmien öljynvaihtoihin sekä lisäpalveluna teemme myös rengastyöt ja pesemme kaluston pesulinjallamme. Varaosavarastomme on kasvanut toiminnan myötä mutta Tampe-

MAN ja DAF -merkkikorjaamotoiminnot ovat lähteneet Lempäälässä hyvin matkaan mikä näkyy positiivisesti hallissa. - MANin kanssa yhteistyö sujuu mallikkaasti ja alueella on kantaa niin että leijonakeuloja käy huollossa joka päivä ja niiden osuus kokonaisvolyymista on jotain 15 % luokkaa. Hyvän sijaintimme ansiosta MAN-asiakkaita käy kauempaakin ja Tampere-Helsinki moottoritiellä ohikulkiessaan. Olemme hankkineet lisäksi laitteet ja työkalut uuden MAN TGE -pakettiautomalliston huoltamiseen. Myös DAFin kanssa on päästy hyvin liikkeelle ja maahantuojan toiminta on vakuuttanut meidät ketteryydellään sekä halulla kehittää toimintoja pitkällä täh-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 57

Laajat moottorikorjaukset ovat KR Trucksin erikoisalaa samoin kuin vaihteistoremontit.

Kalustoa käy KR Trucksilla jo suurella volyymilla, mutta silti kiireellisiin tapauksiin tehdään aina tilaa tuotannosta, missä on käytössä asialliset tilat.

Myös haastavat kolarikorkaukset tehdään ammattitaidolla - korin ja rungon oikaisuissa käytetään yhteistyökumppaneita.

Kentällä liikutaan huoltoautolla millä noudetaan päivittäin myös osia Tampereen alueen varaosapuolen toimijoilta ja merkkiliikkeiltä.

Asiakkaille tarjotaan myös pesupalvelut - kuvassa Niko Vestman pesemässä jakeluautoa.

KR Trucks toimii MAN sopimushuoltona ja leijonakeuloja saapuu halliin päivittäin. Toukokuussa 2019 aloitettiin myös virallisena DAF-huoltona. MAN Centerin Jere Jokinen (kuvassa) ja Marko Laine pitävät toimistoa KR Trucksin kanssa samalla tontilla. - Asiakkaamme ovat KR Trucksin huoltotoimintoihin erittäin tyytyväisiä, kehuu Jokinen.

Uusien autojen päällerakentamista

Huoltopuolen toimintojen ohella tehdään päällirakentamista asiakkaiden uusiin autoihin. Kuvassa asennetaan tasonostolaitetta.

täimellä. Nyt kun tietoisuus DAF-palveluistamme leviää kentällä, näkyy hollantilais-

merkkiä huollossamme koko ajan enemmän, kertoilee Pärssinen.

Huoltopuolen toimintojen ohella KR Trucks tekee päällirakentamista asiakkaiden uusiin autoihin. - Parhaillaan on hallissa valmistumassa tasonostoauto ja nosturiauto lavalla. Valmistamme itse lavarakenteita muita tuotteita mikä vaatii hitsaamista. Tulemmekin jatkossa panostamaan päällirakentamiseen entisestään, kommentoi Pärssinen.

Tilaa alan suurin lukupaketti!

Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita 050 412 9030 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Turboahdin on moottorin sydän - käytä vain alkuperäislaatua.

Turbotekniikka Oy tuo maahan Honeywellin valmistamia Garrett-merkkisiä turboja ja Cumminsin valmistamia Holset-merkkisiä, sekä BorgWarner Turbo Systemsin KKK- ja Schwitzer-ahtimia. Toimitamme myös Toyotan, Mitsubishin ja IHI:n ahtimia ja niiden varaosia.

Parasta turbopalvelua

Maahantuoja ja tukkukauppa Turbotekniikka Oy Valuraudantie 4, 00700 Helsinki 09-350 5270 turbotekniikka@turbotekniikka.fi / www.turbotekniikka.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 59

Turbon optimointi käyttötarpeeseen

H

eEMS Oy (High efficiency Engine Matching Service) on dieselmoottoreiden turboahtamisen kotimainen asiantuntija, joka tarjoaa ainutlaatuista osaamista työkoneiden ja kuorma-autojen moottorien toiminnan optimointiin erilaisiin käyttötarpeisiin.

HeEMSin toiminnan perustana on laskentaperusteinen lähestymistapa turboahtamisen ja moottorin hyötysuhteen optimointiin tapauskohtaiset reunaehdot huomioiden. - Kehittämääni laskentaohjelmaa ja vankkaa turboahtamisen kokemustani hyödyntäen tarjoamme asiakkaille turboahdinten sovitukset käyttökohde ja -tarkoitus huomioiden. Teemme lisäksi moottorin suorituskykyarvioinnit ja -laskelmat, moottorinohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien määrittämisen (AirPath-control, EGR, polttoaineen syöttö), moottorin oheislaitteiden mitoitukset ja mitattujen tulosten analysoinnin. Tarjoamme myös erilaiset asiantuntijapalvelut asiakkaan tarpeen mukaan kuten mitoittamisavun moottoreiden installaatioprojekteissa sekä ongelmien selvitykset olemassa olevista moottoriinstallaatioista, sanoo HeEMS Oy:n Antti Linna joka lähti yrittäjäksi keväällä 2019.

Taustalla ainutlaatuinen turboalan osaaminen

Antti Linnalla on erittäin vankka kokemus turboahtamisesta ja raskaan kaluston dieselmoottoreista. - Opiskelin polttomoottorisekä auto- ja työkonetekniikkaa Otaniemen Teknisessä korkeakoulussa / Aalto Yliopistossa, mistä valmistuin moottori- ja autotekniikan diplomi-insinööriksi. Olen työskennellyt raskaskonehuoltoryhmän johtajana Suomalaisen kriisinhallintajoukon päätukikohdassa Camp Villessa Kosovossa, polttomoottorilaboratoriossa Aalto Yliopistossa, Wärtsilän Gas Component Teamissa sekä vuosina 20132019 turboahtamisen ja ilmanhallinnan asiantuntijana Agco Powerilla, minne tein myös diplomityöni aiheena kaksiportainen turboahtaminen. Linnavuoren moottoritehdas oli ainutlaatuisen hyvä oppiympäristö missä pääsi olemaan mukana maailmanluokan työkonekäyttöön tarkoitettujen dieselmoottoreiden kehitystyössä ja samalla näki miten moottorivalmistajat vievät eteenpäin turbotekniikkaa. Globaalien moottorivalmistajien kehitystyö on pitkäjänteistä eikä iso laiva käänny nopeasti vaan kehitystyö menee valmistukseen tarkkaan harkiten lukemattomien asioiden ehdoil-

moottoreiden oheislaitteissa saattaa olla pullonkauloja, jolloin vaativassa käytössä oleva moottori ylikuumenee jatkuvasti ja vikaantuu helposti. - Oikealla turbosovituksella saadaan ahtaminen juuri halutulle kohdalle moottorin työsyklissä ja vääntöä saadaan paremmaksi halutuille kierrosluvuille, mikä vähentää polttoaineenkulutusta ja parantaa moottorin käyttöominaisuuksia. Joskus moottoriin paras vaihtoehto on eri merkkinen turbo kuin siinä on tehtaalta tullessa ollut, mutta silloinkin valinta tehdään aina alkuperäisvalmistajien valikoimasta, sanoo Linna.

Dieselmoottorin toimintaa voidaan oleellisesti optimoida käyttötarpeen kartoituksella ja oikealla turboahtamisen valinnalla.

la, kertoo Linna. Oma tekeminen ahtamisen ympärillä alkoi jo opiskeluaikoina ensin henkilöautojen trimmaamisella. Vuodesta 2013 läh- tien Linna on ollut aktiivisesti mukana Tractor Pulling ja Truck Pulling kilpailutoiminnassa. Tänä päivänä hän vaikuttaa Green Team Pullingissa mikä ajaa traktoripullingin Farm Sport 6000 kg luokkaa ja HiEff Pulling Teamissa mikä kilpailee kuorma-autojen Race Truck 6500 kg luokassa. - Traktoripuolella ajetaan hyvällä menestyksellä John Deerellä missä olen ollut mukana ahtimen mitoituksessa ja performance-arvojen määrityksessä. Tehoa kisatraktorista on mitattu parhaimmillaan yli 780 kW kyseessä on ensimmäinen common rail -ruiskutusjärjestelmällä varustettu Tractor Pulling -moottori Suomessa. Truck Pullingia ajetaan Scanialla, mihin olen tehnyt ahtojärjestelmän mitoituksen laajalle moottorin pyörimisnopeusalueelle. Autossa on kaksi painevaihetta, kuusi turboahdinta ja neljä ahtoilman jäähdytintä. Scaniassa on ensimmäinen sähköohjatuilla pumppusuuttimilla varustettu Truck Pulling -moottori Suomessa, minkä arvioitu teho on 1500 kW ja siinä käytetään täysin alkuperäisiä moottoriosia; vain suuttimien ja ahtimien rakennetta on muutettu. Se kertoo jotain nykymoottoreiden kestävyydestä, toteaa Linna. Opiskelun ohella Linna alkoi myös kehittämään virtauslaskenta ohjelmaa, millä voidaan luoda moottorin ”elämä” laskennallisesti juuri käyttötarpeen mukaan: - Kehittämääni menetelmää sovellettiin Linnavuoren moottoritehtaassa simulointien ohella ja sillä päästiin hyvin nopeasti oikeaan tarkkuuteen, minkä mukaan voitiin tilata uuteen kehitysvaiheessa olevaan moottoriin prototurbot.

Tarve kartoitetaan aina tapauskohtaisesti

Kun analyysit on tehty niin moottoriin voidaan valita alkuperäisvalmistajien laajasta valikoimasta juuri käyttötarpeeseen soveltuva uusi turboahdin tai turboahtimet.

Keväällä 2019 Linna lähti yrittäjäksi tarjoamaan turboahtamisen osaamistaan ja palveluitaan laajasti erilaisille asiakkaille. - Yleensä menen ensin asiakkaan luo selvittämään, mikä on tarve moottorin toiminnalle ja miten se voidaan saavuttaa. Lasken ohjelmalla miten ahtamista voitaisiin optimoida ja samalla saadaan selville mm. kulutuslukemat sekä oikea ilmamäärä mikä ahtamisella tulisi saavuttaa. Usein moottorin ohjausta voidaan parantaa ohjelmallisesti sillä ruiskutuspuoli on moottorin sydän ja ahtaminen keuhkot - jos ne eivät passaa keskenään niin toisen puolen puutteita ei voi korjata vain toista puolta muuttamalla, Linna muistuttaa.

jonka sitten tilaamme näitä merkkejä edustavalta Turbotekniikka Oy:ltä. Käytämme vain ja ainoastaan alkuperäisvalmistajien turboja joissa on aina myös valmistajan takuu, painottaa Linna. Sarjavalmisteisissa kuormaautoissa ja työkoneissa turbo on valittu lukemattomien kompromissien summana, joten turboa vaihtamalla päästään yleensä parempaan tulokseen kun halutaan optimoida moottorin toiminta juuri omaan työtehtävään. Esimerkiksi erilaisissa murskaimissa käytettävien teollisuus-

Onnistuneita projekteja

HeEMS on tehnyt jo useita onnistuneita turbosovituksia erilaisissa ajotehtävissä oleviin kuorma-autoihin mm. puutavaranajossa sekä työkoneisiin. Muutoksilla suorituskykyä voidaan suunnata juuri käyttötarpeeseen. - Esimerkiksi metsäkoneissa pystymme parantamaan moottorin toimintaa ja työkoneiden hybridisaation yleistyessä optimoinnillamme pystytään tekemään paljon hyvää yhteensovituksessa. Mielenkiintoinen sovellusalue on myös autohakkurit ja varsinkin sellaiset, joissa hakkurin voima otetaan kuormaauton moottorista. Niissä moottorin käyttöalue on vakiona ristiriidassa toisiinsa sillä autossa haetaan parasta käyttöaluetta 1000-1400 kierroksen kohdalle kun taas hakkurissa 1800-2100 kierroksen tietämille. Oikealla turbovalinnalla voidaan moottorin käyttöaluetta laajentaa tukemaan sekä ajo- että hakkurikäyttöä, opastaa Linna. Raskaan kaluston käyttäjiä Linna muistuttaa myös puhtaudesta ja ennakoivasta huollosta: - Ilmanpuhdistuksen tehokas toiminta on ensisijainen asia moottorin ja ahtimen toiminnan kannalta. Ja turboahtimen ennakoivalla vaihdolla tai huollolla säästytään isommilta vaurioilta.

Vain alkuperäisvalmistajien turboahtimia

Kun analyysit on tehty niin moottoriin voidaan valita alkuperäisvalmistajien laajasta valikoimasta juuri käyttötarpeeseen soveltuva uusi turbojärjestelmä. - Johtavat raskaan kaluston turbovalmistajat kuten Holset, Garrett ja BorgWarner, jotka toimittavat alkuperäiset turbot moottorivalmistajille, tarjoavat kymmeniätuhansia erilaisia tehdasvalmiita variaatiota ahtimistaan. Niistä löytyy varmasti oikea turbosovitus tarpeeseen,

HeEMS Oy:n Antti Linnalla on erittäin vankka kokemus turboahtamisesta ja raskaan kaluston dieselmoottoreista. Lisätietoja palveluista saa numerosta 040 178 6188 / antti.linna@heems.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄYDEN PALVELUN KONETALO

! Ä J Ä T T I R Y S U T KULJE

IT A ID O LL A JA TT A M M A T A A S A LT Y ER R EA LM A C H IN A IS U T. TK A ER N EN K A IR LL Ä Ä P I K A TT A V A S TI ER LI S Ä Ä ! O TA Y H TE Y TT Ä JA K Y S Y

OTA YHTEY TTÄ: ANTTI LARTE 0400 549 570

antti.larte@realmachinery.fi

JUKKA LAINIO 0400 514 349

jukka.lainio@realmachinery.fi

www.realmachinery.fi 020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku | Kuopio | Oulu | Hamina


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavaranostureiden huollot ammattitaidolla

- Originator ja Hyvinkään HRP palvelevat nykyään myös puutavara- ja kierrätysnostureiden huolloissa ammattitaidolla, sanoo toimitusjohtaja Oskari Hentilä.

O

riginator Oy on Lahdessa ja Hollolassa toimiva ras- kaankaluston varaosien ja korjaamotoiminnan ammattilainen, mikä tarjoaa yhdessä tytäryhtiönsä Hyvinkään HRP Oy:n kanssa palvelut myös puutavaranostureihin. - Aloitimme KESLA -nostureiden valtuutettuna korjaamoja varaosapisteenä kaikissa kolmessa toimipaikassamme kevällä 2017 ja tammikuussa 2018 mukaan toimintaan tuli jälkimarkkinapalvelut koko laajaan Cargotecin tuotevalikoimaan (Hiab, Focolift, Zepro, Multilift, Jonsered, Loglift ja Moffett) Lahden ja Hollolan pisteissämme, kertoo Originator Oy:n toimitusjohtaja Oskari Hentilä.

Puutavara-autoilijat löytäneet palvelun

Puutavara- ja kierrätysnostureita käyttävät asiakkaat ovat löytäneet jo nyt hyvin Originatorin laadukkaat palvelut. - Nyt pystymme palvelemaan kuljetusyrityksiä aiempaakin laajemmin koko kaluston suhteen. Kun otimme nosturipuolen mukaan toimintaan lähdimme tekemään pitkäjänteistä työtä, sillä kestää jonkin aikaa ennen kuin tieto uusista palveluista leviää kentälle ja myös oman henkilökunnan oppimisprosessi nosturipuolen huippuammattilaisiksi vie aikaa. Teemme tiivistä yhteistyötä valmistajien kanssa mm. asentajiemme koulutuksessa mikä näkyy palvelun laadusta saatavassa asiakaspalautteessa, toteaa Hentilä. Olemassa olevan asiakaskunnan palvelupaletin laajentumisen lisäksi nosturihuollot ovat tuoneet Orginatorille ja Hyvinkään HRP:lle runsaasti uusiakin asiakkaita, mikä näkyy muun kalustohuollon ja varaosamyynnin kasvuna: - Esimerkiksi energialaitokset

ja kierrätyspuolen toimijat joiden käytössä on puutavara- ja kierrätysnostureita ovat ottaneet meihin ensimmäistä kertaa yhteyttä vaikkapa vuositarkastusten yhteydessä ja huomanneet sitten että meiltä saa palvelua koko kalustoon. Vastaamme alueellamme myös HIAB- ja KESLA-tuotteiden takuuhuolloista ja huoltosopimusasiakkaista, mitkä nekin ovat avanneet meille uusia asiakassuhteita, sanoo Hentilä. Cargotecin laajasta tuotevalikoimasta Loglift- ja Jonsered -nostureiden lisäksi Moffet -ajoneuvonostureiden jälkimarkkinapalveluiden kysyntä on yllättänyt Hentilän positiivisesti: - Alueillamme ei aiemmin ilmeisesti ole ollut aktiivisesti niiden varaosiin ja huoltamiseen panostavaa toimijaa, joten varaosamyynti on jo nyt hyvällä tasolla ja huolloissamme käydään Moffettien kanssa kauempaakin.

Korjaamo- ja varaosatoiminnot kehittyvät

Originatorin korjaamo- ja varaosatoiminnot kehittyvät hyvään suuntaan - myös Hyvinkään HRP on kasvun tiellä: - Meillä on korjaamoilla hyvin töitä ja kapasiteetti täydessä käytössä - osaavia ammattilaisia meillä on palveluksessa nelisenkymmentä. Silti pyrimme aina auttamaan asiakasta nopeasti silloin kun on hätä, niin että kalusto saadaan nopeasti takaisin ajoon. Kuljetusyrittäjien elämä on muuttunut koko ajan hektisemmäksi eikä löysiä ole, mikä heijastuu myös huoltopuolen toimintoihin. Ennakoivaa huoltoa tehdään koko ajan enemmän mutta ei vielä tarpeeksi; moni ajaa kalustonsa turhan loppuun ja sitten alkavat kalliit aikaa vievät ongelmat. Toki aina ei pystytä remonttia ennakoimaan jos vaikka jousi poikkeaa tai ilmapalje räjähtää - toki siinä tilanteessa kannattaa vaihtaa samalla kaikki palkeet jotka ovat elinkaarensa lopussa.

Osaavista tekijöistä alkaa olla pula myös huoltopuolella: - Meillä on onneksi hyvä porukka ja vaihtuvuus vähäistä mutta silti tarvetta olisi lisäväelle; tällä hetkellä erityisesti sähkö-/hydrauliikkapuolen asentajista. Jos kiinnostuit kannattaa olla yhteydessä, kutsuu Hentilä.

Osa Raskassarja-ketjua

Raskassarja-ketjuun kuuluva Originator tarjoaa varastosta noin 20 000 nimikettä. - Toimitamme varaosat ja tarvikkeet kaikkiin raskaankaluston merkkeihin. Meiltä löydät kuorma-autojen ja perävaunujen varaosat, tarvikkeet, huolto-osat ja öljyt. Meiltä saat suodattimet ja öljyt myös työkoneisiin sekä paljon muuta, luettelee Hentilä. Jatkuvasti kasvavien tuotemäärien logistiikan tehostamiseksi Originator on ottanut käyttöön uuden maahantuontivaraston Lahdessa, mistä tuotteet jaellaan eteenpäin toimipisteisiin. - Uusi varasto on antanut lisää tilaa toimipisteiden hyllyihin ja toiminta on muutenkin selkeämpää, toteaa Hentilä. Raskassarja on Suomen suurin vapaan raskaan kaluston varaosakaupan myymäläketju, joka koostuu itsenäisistä yrityksistä jotka toimivat 19 paikkakunnalla. Raskassarja tarjoaa kattavasti raskaan kaluston varaosia kaikkiin automerkkeihin. Ketjuun kuuluvat monimerkkikorjaamot huolehtivat niin määräaikaishuolloista kuin suuremmista korjaus-, rakennus- ja varustelutöistäkin. - Raskassarja-ketjussa on hyvä veto päällä ja yhteistyötä tehdään hyvässä hengessä alan toimijoiden kesken asiakkaiden parhaaksi. Viime aikoina ketju on saanut myös uusia hyviä päämiehiä alkuperäisvalmistajista kuten Wabco jarruosissa, LuK kytkinosissa, FAG laakereissa sekä Kongsberg mm. kytkintehostimissa sekä Raufoss liittimissä, listaa Hentilä.

KULJETUS 61


METSÄALAN AMMATTILEHTI

62 KULJETUS Scania R 500 XT ritiläauto

Tehokasta koneiden siirtoa - työturvallisuuden ehdoilla

P

ihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n korkeussäädettävillä ajosilloilla ja automaattikiristimillä varustetut Ajokone -ritiläautot soveltuvat monipuolisiin ja vaativiin koneenkuljetustarpeisiin. Koneurakoitsijoiden keskuudessa laatukamppeeksi kehuttua päällerakennetta on alkanut näkyä liikenteessä Volvon ohella yhä enemmän myös Scania -alustaisena.

Pihtiputaan Ajokonekorjaamon Scanialle esittelyautoksi päällerakentama viisiakselinen, täysilmajousitettu Scania R 500 XT on malliesimerkki suomalaisen konepajateollisuuden korkeasta osaamistasosta ja ammattitaidosta. Vankkarakenteisen, kokonaismassaltaan 45-tonnisen koneenkuljetusauton omamassa on saatu useista innovatiivisista kuljetusturvallisuutta edistävistä, alustarakenteisiin sovitetuista innovatiivisista ratkaisuista huolimatta puristettua pyöreästi 16 tonniin. Täysin kotimaista suunnittelua edustava ja käsityönä metallialan ammattilaisten toimesta valmistuvalle konseptille on kysyntää jo myös maamme rajojen ulkopuolella. - Olemme toimittaneet uusia ritiläautoja hyvän määrän Viroon ja Latviaan. Ajokoneen tekemät 13 metriset ovat ensimmäiset koneenkuljetusautot mitä kysei-

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n päällerakentama Scania R 500 XT ritiläauto sopii monipuoliseen koneenkuljetustarpeeseen. Se on suunniteltu erityisesti metsäkoneiden kuljetukseen mutta korkeussäädettävien ajosiltojen ansiosta sillä kulkee myös maansiirtokoneet.

sissä maisssa on rekisteröity ns. Suomi-mitoilla, sanoo Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n toimitusjohtaja Markku Pihlajamäki. Viime aikojen hyvän kysynnän ansiosta Pihtiputaalla on pitänyt tuotannossa kiirettä. - Metsäkoneet ovat olleet koko ajan kasvussa joten kuljetuskalustoa joudutaan uusimaan. Kaikkiaan olemme valmistaneet

Scanian kapea vyötärölinja sopii erinomaisesti koneenkuljetusautokäyttöön. Pituudeltaan 13,3 metrisen auton kuormatilassa riittää pituutta. Huomaa runsaslukuiset liukuesteteipit.

jo pitkälle toista sataa ritiläautoa. Tänä vuonna valmistuu arviolta noin 40 alustaa eli meillä on kova tahti päällä. Käytännössä kaikki alustat ovat jo noin parin vuoden ajan olleet näitä viisiakselisia ja noin 13-metrisiä, toteaa Pihlajamäki.

Hardoxia ja telaharjaterästä

Matalarunkoisen Scanian suurin pituus on 13,3 metriä ja perusakseliväli 6,55 metriä. Kaikki akselit ovat ilmajousitteisia mikä helpottaa kuormausta ja mahdollistaa alustan noston tiukoissa paikoissa. Takimmainen on ohjaava ja nouseva, telissä on lisäksi kevennin. Ajossa matalaan ajokorkeuteen säädetty auto tarjoaa linjaautomaisen ajotuntuman. Risteyksiin on tultava, kuin kärryn kanssa konsanaan. Lisäksi tulee huomioida hydraulisesti liikkuvan takasillan tuoma, noin 90 cm lisäpituus. Pihlajamäen mukaan entistä useampi asiakas valitsee ritiläautoonsa lisähinnasta tarjottavan, pystyyn kääntyvän perälaidan. Perälaidan takavalopalkki, joka toimii usein samalla alusteränä, on valmistettu 2 cm vahvuisesta Hardox -teräslevystä. - Kestää kovempaakin käsittelyä turmeltumatta, Pihlajamäki lisää. Laitehydrauliikan käyttövoima otetaan sähkömoottorilta. Kaikki järjestelmän komponentit ja työsylinterit ovat suojissa runkorakenteissa.

Matalan ja kapean runkorakenteen ansiosta Scanian kyytiin sopii suuremmitta haasteitta useimmat yli 20-tonnisista metsäkoneista. Hardoxilla ja telaharjateräksellä vahvistetut ajosillat ovat keveitä ja kestäviä. Scaniaan tilattujen hydraulisesti liikkuvien välitasojen ansiosta autolla voidaan kuljettaa myös esimerkiksi telakaivukoneita ja muita työkoneita. Tasot lukitaan haluttuun korkeuteen

kuljetuslaatikossa mukana kulkevien säätöpalkkien avuin. - Palkkeja tarvitaan kuusi kappaletta per puoli. Palkkien peruspituudet ovat 50, 100 ja 150 mm, Pihlajamäki opastaa. Pihtiputaan Ajokoneen kehittämät hydraulisesti toimivat ja helppokäyttöiset automaattikiristimet ovat tuoneet yritykselle ansaittua mainetta. Niiden, kuten välitasojen ja perälaidan käyttö sujuu joko langattomasti kauko-

Polttoainetankki ja ureanestesäiliö sekä ajosiltojen välipalkkien säilytyslaatikot on sovitettu hytin taakse. Akut ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteisto ovat tutuilla paikoillaan alustassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 63

säätimestä tai alustaan viedyistä painokytkimistä.

Ammattilaisilta ammattilaisille

Auton päällerakenteen lähempi tarkastelu paljastaa todeksi Ajokoneen asiakkaiden kertomukset korkealuokkaisesta ja loppuun saakka viedystä viimeistelystä. Hitsaussaumat ovat ammattilaisen jäljiltä ja ajettu kriittisissä kohteissa myös alapuolelta, koko pituudelta. Rakenteissa käytetään paljon modulaarisia erikoisteräksisiä komponenetteja mikä nostaa valmistuslaatua, vaikka lähes jokainen ritiläauto onkin räätälöity monin tavoin juuri asiakkaan erityistarpeisiin. Niinpä ammattitaitoinen suunnittelu 3D-ohjelmilla sekä asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ovat tärkeässä roolissa ritiläautoprojekteissa. Pihtiputaan Ajokonekorjaamon työnjälkeä arvioitaessa ei voida jättää huomioimatta yrityksen vahvaa panostusta työturvallisuusasioihin. Liukuesteteippiä on asennettu materiaalia säästämättä ja terävät kulmat on pyöristetty mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi rakenteisiin on sovitettu riittävästi tehokkaita led-työvaloja ja kaikki kytkimet ovat asiallisesti merkittyjä. Matalan alustan ansiosta myös XT -varustepaketilla täydennettyyn ja hyvän näkemän ympäristöön antavaan Scania-ohjaamon kulku on sujuvaa ja turvallista.

Ajosillat, perälauta ja automaattikiristimet liikkuvat kätevästi kauko-ohjaimella. Alustan korkeuden säädölle on oma, langallinen ohjaimensa. Ajokone -ritilärakenne saa kehuja käyttäjiltään toiminnallisuudesta, oikeasta mitoituksesta ja teräsrakenteiden laadukkaasta toteutuksesta.

Tukevarakenteinen perälauta sopii myös tienpinnan tasoitukseen. Lisähinnasta viimeisen pätkän saa pystyyn nousevana.

Putoamisonnettomuudet ovat yhä yksi suurimmista työturvallisuusriskeistä sekä työkoneenettä kuorma-autonkuljettajien kesken. Pihtiputaan Ajokonekor-

jaamo Oy tekee onnistuneesti osansa asiakkaidensa työturvallisuuden parantamiseksi. Nyt koeajettava 500 hv tehoisen V8 moottorin vauhdittama

Scanian ohjaamossa on ergonomia kunnossa. Kahvinkeitin lisää työssäviihtymistä sillä ritiläautosta hoidetaan usein myös toimistoasioita.

Scania R 500 XT on tehty Scania Jyväskylän esittelyautoksi. Ammattilehti sai kunnian tehdä autolla ensimmäisen koeajorupeaman. Autoa Kouvolan Scanialle

palautettaessa sana oli jo kirinyt ja auto lähti saman tien erään lähiseudulla toimivan metsäkoneyrittäjän toimesta koeajolle. Käy sinäkin!

NOSTURIHUOLLOT AMMATTITAIDOLLA (03) 468 2400 VARAOSAT 044 510 4410 KORJAAMO HOLLOLA 044 510 4427 Kukonkuja 1, 15880 HOLLOLA KORJAAMO LAHTI 044 510 4421 Alhonkatu 2, 15610 LAHTI

www.originator.fi


64 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jouni Porokka jakoi Hyviä uutisia! -eväskassit kaikille osallistujille. Kisaisännän peli kulki hyvin mutta ei aivan riittänyt kärkisijoille...

Minna Kellberg voitti naisten sarjan ja Taneli Jokela miesten sarjan sekä Pölligolfin mestaruuden 2019. Vuonna 2017 Tanelin poika Aleksi putsasti Pölligolfin palkintopöydän

Konekorjaamo Riikosen Jari Riikonen (vas.) ja puutavara-autoilija Teuvo Kettunen Lieksasta juttelivat puunkuljetuksista ennen kisaa.

Voimaa suoritukseen Pölligolfaajat saivat Mad-Croc energiajuomista.

Puutavara-autoilija Henri Kettunen Lieksasta keskittyy puttamaan viimeisellä reiällä.

Karelia Golfin radalla järjestetyn 17. Pölligolfin naisten sarjan voittajan Minna Kellbergin pelaaminen oli ammattimaisen varmaa koko kilpailun ajan.

Ammattilehden Taneli Jokela löi voittoon - Minna Kellberg naisten sarjan ykkönen

17. Pölligolfissa kisasivat metsäalan ammattilaiset

P

erinteikäs, jo 17. kerran järjestetty Pölligolf keräsi Karelia Golfin kentälle Joensuuhun mukavasti 43 osanottajaa ympäri Suomen. Jouni Porokka & co olivat jälleen loihtineet rennon letkeän kilpailun Pohjois-Karjalaan. Kilpailukenttänä toimi Kon-

tioniemessä luonnonkauniissa järvimaisemassa sijaitseva Karelia Golf, joka tunnetaan vaativista, mutta hyväkuntoisista väylistään. Nimensä mukaan Pölligolf keräsi paikalle paljon puutavaran kuljetuspuolella ja metsäkonealalla työskenteleviä henkilöitä laajalla säteellä ympäri Suomea. Kuulumisia vaihdettiin tiuhaan tahtiin ennen kisaa ja joka

peliryhmässä huumori sekä toisten kannustaminen olivat pääosassa. Kisaa järjestävät Jouni Porokka ja Heikki Kananen olivat saaneet jälleen kerran huippuhyvän porukan kasaan kisaamaan Pölligolfin mestaruudesta. Tuttuun tapaan kisat aloitettiin tervetuliaispuheilla klubilla ja kisaajille jaettiin Ammattilehden Hyviä uutisia! -kassit jotka sisältivät tarvittavat juomat

Mad-Croc energialatauksella, leivät sekä pikkusuolaiset kierrosta varten - ja totta kai uusin Metsäalan Ammattilehti kotiinviemisiksi. Kisan avauslyönnin löi Karelia Golfin toimitusjohtaja Mika Kupiainen; tyylikkäästi keskelle väylää. Itse kisassa pelattiin 18 väylää ja sarjoina miesten sekä naisten pistebogeyt sekä koko kisan

scratch. Lisäksi erikoiskilpailuina käytiin lähimmäksi lippua sekä pisin avaus -kisat. Median edustajana kisannut Ammattilehden Taneli Jokela korjasi tällä kertaa suurimman potin voittamalla sekä miesten pistebogey -kisan 42 pisteellään, scratch (nettolyöntitulos) -kisan tuloksella 80 lyöntiä ja paukuttaen vielä kisan pisimmän avauksen yli 230 metriä ylämäkeen. Toi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 65

LAATURATKAISUT PUUTAVARAKULJETUKSIIN Palkintojen jako suoritettiin iltatilaisuudessa Porokka Invest Oy:n tiloissa Salpakadulla mihin osallistui suuri osa pelaajista. Yhteensä osallistujia oli Pölligolfissa 43.

sena miesten sarjassa oli Ilpo Saloranta tuloksella 38 pistettä ja kolmas Leo Koikkalainen 35 pisteellä. Lähimmäksi lippua löi Mikko Mertala tuloksella 1,77 m. Naisten sarjassa voittoon pelasi upeasti Minna Kellberg tuloksella 32 pistettä - hopealle taituroi Jaana ReimastoHeiskanen (31 p.) ja pronssille Jane Piirainen (28 p.). Perinteiseen tapaan kisan 19. reikä pelattiin Porokka Invest Oy:n tiloissa Salpakadulla. Kanasen Heikin loihtima aina erinomainen lihasoppa teki kauppansa virvokkeiden sekä saunomisen kera. Myös palkintojen jako suoritettiin iltatilaisuudessa ja jokainen pelaaja voitti jotakin kotiinviemistä. Hieno perinteikäs kisa pelataan jälleen ensi kesänä Joensuussa.

Karelia Golfin Mika Kupiainen toivotti kisaajat tervetulleeksi Kontioniemen luonnonkauniille radalle.

Puutavara-autoilija Erkki Pitkänen Kuusamosta ja vaimonsa Liisa ovat tuttu näky Pölligolf -kisoissa.

Puunkuormauksen veteraanisarjan Suomen mestari 2019 Leo Koikkalainen sijoittui Pölligolfissa hienosti kolmanneksi.

PUUTAVARANOSTURIT

PUUTAVAPERÄVAUNUT Porokka Invest ostaa, myy ja välittää...tavaroita, mutta myös yrittäjyydestä. Lähes 40 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko kuljetusalan parhaaksi.

Salpakatu 12, 80100 JOENSUU Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi Jyrki Porokka 050 546 4875 jyrki@porokka.fi Multian metsäkonemies ja poliitikko Pertti Lehtomäki oli myös mukana kisaamassa. Aurinko paistoi ja mukavaa oli!

Metsäkoneyrittäjä Asko Piirainen saapui Sotkamosta paikalle hallitsevana Pölligolf 2018 voittajana.

Katso käytetty kalusto osoitteesta www.porokka.fi


66 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mestariksi kuormasivat Saku Simpanen ja Jonna Matikainen

Puunkuormaajafinaali 2019 oli ammattilaisten taidonnäyte

2019 SM - Puunkuormaajakilpailun tulokset Miesten sarja: 1. Simpanen Saku 2. Eklund Sami 3. Heinonen Kari 4. Flyktman Marko 5. Sarajärvi Jari 6. Kuulasmaa Niilo

05:41 05:45 05:49 06:19 06:25 06:37

7. Pihlajakari Aleksi 8. Laakkala Ville 9. Saarivirta Jaakko 10. Lakela Ilkka Veteraanisarja: 1. Leo Koikkalainen

06:41 07:03 07:04 07:11

Naisten sarja: 1. Matikainen Jonna 2. Pohjankivi Maija 3. Lindahl Sarah 4. Flyktman Terhi 5. Pyykkö Laura 6. Vento Helene

07:38 08:42 09:20 09:46 11:47 12:11

Puunkuormaajien paremmuus ratkaistiin jo 34. kerran peräkkäin - tällä kertaa Maksamaalla Alucar Oy:n pihamaalla. Kautta Suomen paikanpäälle saapuneet kannustusjoukot siivittivät kilpailijat hyviin suorituksiin.

M

aksamaalla Alucarin 35-vuotisjuhlan yhteydessä 15.6. järjestetyn Puunkuormaajamestari 2019 -kilpailun miesten sarjan voitti Saku Simpanen Pielavedeltä ja naisten mestariksi kuormasi Jonna Matikainen Kotkasta. Puunajoon sopivissa autenttisissa olosuhteissa vesisateessa alkanut kilpailu oli loppuun saakka jännittävä. Kautta Suomen saapuneet kannustusjoukot siivittivät kilpailijat hyviin suorituksiin. Loppuottelua edelsi 18 alkukilpailua, joihin osallistui lähes 1 000 osanottajaa eri puolilta Suomea. Osakilpailutulosten perusteella naisten finaaliin pääsi kuusi parasta. Miesten loppuotteluun saapui viisi lääninsä mestaria ja viisi aikojen perusteella valittua. Alkukilpailujen perusteella ratkottiin veteraanisarjan voittajaksi Leo Koikkalainen. Jo 34. kerran järjestetyn kilpailukiertueen pääjärjestäjiä olivat Hiab, Volvo Trucks ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL yhteistyökumppaneinaan BPW Kraaz, Alucar Oy, A-Vakuutus, Metsäalan Kuljetusyrittäjät, Rexroth, Jyki, Teboil, Tamtron, SKF, OP ja Michelin.

Miesten finaalissa palkintopölleille nousivat voittaja Saku Simpanen, hopealle kuormannut Sami Eklund ja pronssia ottanut Kari Heinonen.

Onnellinen mestari Saku Simpanen kertoi nappiin menneestä suorituksestaan yleisölle kilpailun ratkettua.

Volvo Finlandin myyntijohtaja Reino Manninen onnitteli naisten sarjan moninkertaista mestaria Jonna Matikaista.

Hiabin Janna Wolin oli syystä tyytyväinen; alkukipailuihin osallistui jälleen lähes 1000 osallistujaa ja finaali oli todellinen jännitysnäytelmä.

Ammattilehti.fi onnittelee Puunkuormaajamestareita!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 67

Luokkansa vahvimmat Z-nosturit LogLift ja jonsered puutavara- sekä kierrätysnosturit, ota yhteyttä myyjääsi: Hannu Iivanainen puh 0400 377 837 Mika Kalliosaari puh 040 670 7885 Janna Wolin puh 040 706 7022 etunimi.sukunimi@hiab.com

hiab.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KESLA proC 2 + 2 ja 4 + 2 KESLA-nostureiden proC sähköiseen ohjausjärjestelmään on nyt saatavilla 4- tai 2-vipuinen 2-polkiminen vaihtoehto, jossa toiminnot ovat käytännössä samat, kuin mekaanisessa ohjauksessa. Lisänä sähköisen ohjauksen edut; liikkeiden pehmeys, tarkkuus, ergonomisuus ja säädettävyys. Kysy koeajomahdollisuutta jälleenmyyjältäsi!

www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi JUUKA: TTT Erätaito Oy erataito.com MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi SOINI: Saleston Oy | saleston.fi TUUSULA: Maantec Oy | maantec.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI 60 KULJETUS

METSÄALAN KULJETUS 69AM

L -

J

h ra ra d k jä

ty to A sa

Seppo Knuuttila luottaa energia- ja tukkipuun kuljetuksissa laadukkaisiin kotimaisiin Kesla ja Valtra tuotteisiin.

pä m hi ta pe dä av pä ri ku ku ka va P or ko ar

Energia- ja tukkipuun kuljetusta Imatralla

S

eppo Knuuttila on tehnyt oman toiminimensä kautta puun ja energiapuunkulje- tusta, metsurintöitä, aurausta ja kantojyrsintää Imatran seudulla vuodesta 2005 lähtien.

Päätoimialana on nimenomaan puun- ja energiapuun kuljetus, jota varten Knuuttilalla on käytössä Valtra 214 Versu -traktori KESLA 144HD -metsäperävaunulla ja 316T-kuormaimella varustettuna. Asiakkaina puunkuljetuksessa ovat mm. Imatran kaupunki tytäryhtiöineen sekä Stora Enso.

Keslasta Keslaan

Knuuttilan edellinen metsäpaketti oli sekin KESLA-merkkinen: 12HD-vaunu ja 305T-kuormain. Knuuttila oli erittäin tyytyväinen pakettiinsa, mutta hän halusi vaihtaa sen ennen isompia remontteja: - Itsellä ei ole hallia, joten pyrin huollattamaan traktorin ammattilaisilla. Isompien remonttien tarvista ei ole ollut. Koska tunteja kuitenkin on ammattikäytössä tullut jo melkoisesti ja halusin siirtyä sähköiseen ohjaukseen, päätin uusia kuormain-perävaunupaketin samalla, kun uusin traktorin. Asiaa lienee edesauttanut se, että metsäpaketin ja Unlimited-varustellun traktorin sai ostettua samalta paikalliselta AGCO Suomen myyjältä Jarkko Hirveltä. Knuuttilan uudessa setissä on 12 tonnin nettokantavuuksinen KESLA 144HD -metsäperävaunu. Se on Keslan valikoiman suurin vaunu. Kuormatilan pituus on reilut neljä metriä, johon saa vielä toista metriä lisää pituutta rungonjatkeella. HD-vaununa se on varustettu hydraulisella rullavedolla eli ns. Robsonin vedolla, joka sopii mainiosti satunnaiseen käyttöön. - Edellisessä paketissa oli risulaidat. Uuteen pakettiin tilasin paikallisella haukivuorelaiselta Haumet Oy:ltä 24 kuution lavan energiapuun kuljetusta varten. Lava asettuu mukavasti KESLA-metsäperävaunun rungolle, toteaa Knuuttila. Lavaan on rakennettu hydraulisesti avautuva perälauta ja kippi, joten energiapuun pystyy helposti kippaamaan haketettavaan kasaan. Talvisin irtolava korvataan alkuperäi-

seen vaunuun kuuluvilla pankoilla - pankot ja tolpat kun sopivat paremmin pyöreän puun ajoon. Yhdistelmän kruunaa kaksijatkeinen KESLA 316T-kuormain, jonka ulottuma on huimat 8,8 metriä. Kuormaimessa on sähköinen Walvoil DPX -venttiili KESLA proC-ohjausjärjestelmällä. Ohjausjärjestelmä mahdollistaa ohjauksen säädön jopa viidelle henkilölle. Yhden miehen yrityksessäkin tallentamisesta on hyötyä, sillä tallennukseen voi laittaa eri tyyppisten töiden - kuten esim. energiapuun tai pyöreän puun - asetukset. - Sähköinen ohjaus on erittäin herkkä ja kun kuormainta käyttää paljon, vähentää sähköinen ohjaus selkeästi käsille tulevaa rasitusta, sanoo Knuuttila. Kuormaimen joystick on nyt integroitu Valtra Unlimited-studion toimesta traktorin etukuormaimen joystickin paikalle traktorin Smart Touch -kyynärnojaan. mikä helpottaa käyttöä. Katkaisimella saa valittua, käyttääkö kuski joystickilla etukuormaajaa vai KESLA-kuormainta. Tukijalat ovat ns. Flapdown-tukijalat, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen tuen yhdistelmälle. Tukijalat ovat teleskooppisesti levennettävissä leveyden ollessa enimmillään lähes 4,8 metriä.

va

ka m pa su m va K ni äm ki m äm vi ki ka so S m

Monikäyttöisyyttä lisävarusteilla

Knuuttilalla on kuormaimessaan KESLA proG26-koura. Koura on suunniteltu nimenomaan pyöreän puun käsittelyyn. Keslan valikoimaan kuuluu myös erillinen risukoura, mutta sille Knuuttila ei ole nähnyt tarvetta. Sen sijaan hän on hankkinut kouraan sorakahmarivarustelun. - Sorakahmarivarustelun asentaa muutamassa minuutissa kiinni, jolloin puutavarakahmarista saa 315 litraa vetävän sorakahmarin. Sorakahmari on kätevä mullan, hiekan tai vaikka nurmen käsittelyssä, toteaa Knuuttila. Knuuttilalla on lisäksi käytössä vielä aikanaan hankittu KESLA 19GX -energiakoura, joka toimii esimerkiksi ojanvarsien energiapuun raivaamisessa. Kouralla onnistuu katkoa ja kaataa energiapuut haluttuun paikkaan kasoiksi. Kääntämällä kouran terän pois, se toimii myös normaalina puukourana.

Mäntyharju: Joensuu:

ta M hä L kä la -y ja pä vo ku ja M ke ja

J

O hy om


METSÄALAN AMMATTILEHTI

050 345 1287 Tommi 050 65102 Aimo Osamaksu ja leasing-rahoitukset

5-aks. pv. vm. 2019 Hydrauli käsi-/ porakonepumppu

240€/pari

AJK HL20-6430

UUSI PERÄVAUNU

530€

Koukkulenkki kotelolla

20.900€

Kysy lisää!

alk. 690€

Kauttamme uudet ja käytetyt nosturit ja asennukset.

Katso lisää tarjonnasta UUTUUS!

120€

Kiskopaketti eri mittaisia

Kasettiyhdistelmä Volvo FH650 8x4 vm. 2019 + 5-aks pv. vm. 2019

Koukkupääty

KYSY HUIPPUTARJOUS

270€

Laskurulla

UUSI YHDISTELMÄ

Edellyttää hyväksyttävää luottopäätöstä.

Koukkulaitteita varastossa.

SUOMEN MONIPUOLISIN RASKAAN KALUSTON VALMISTAJA.

www.laurinaho.fi

Tulossa uudet kotisivut!

Tykkää ja seuraa meitä facebookissa www.facebook.com/ laurinahoyhtiot

PERÄVAUNUT – PÄÄLLIRAKENTEET – LAVAT


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 71

Käytetty kunnostettu trukki on usein järkevä vaihtoehto

T

oyota tunnetaan johtavana edistyksellisten uusien trukkien toimittajana mutta tarjolla lisäksi todella suuri valikoima käytettyjä trukkeja, jotka ovat usein järkevä ratkaisu yrityksen logistiikan tarpeisiin.

Tänä vuonna 50-v. juhlavuottaan viettävä Toyota Material Handling Finland Oy on Suomen johtava materiaalinkäsittely- ja sisälogistiikkaratkaisujen toimittaja. Emoyhtiö valmistaa Toyotaja BT-trukkeja yli puoli miljoonaa kappaletta vuosittain. Suomen trukkimarkkinoilla Toyota on ylivoimainen markkinajohtaja niin uusissa laitteissa kuin vaihtokoneissakin. - Vaikka uusien Toyota- ja BT -trukkien myynti kasvaa vahvaa tahtiin niin myös vaihtotrukkien suosio lisääntyy koko ajan asiakkaiden keskuudessa. Myymme tällä hetkellä vuodessa noin 700 käytettyä Toyota- ja BT -trukkia, jotka on aina kunnostettu perusteellisesti ja lisäksi kaikille vaihtotrukeille annetaan laatutakuu. Meiltä löytyy Vantaan Korson keskusvarastoltamme aina noin 100-150 täysin kunnostettua vaihtotrukkia, mitkä ovat tulleet pitkäaikaisesta vuokrakäytöstä, joten tunnemme trukkien historian ja ne ovat Toyotan huoltamia käyttäen vain alkuperäisiä osia - usein käyttötuntimäärätkin ovat melko vähäisiä. Kunnostuksen yhteydessä Toyotan vaihtotrukit myös maalataan ja matot vaihdetaan ym. joten silmämääräisesti on vaikea erottaa uutta trukkia Toyotan myymästä käytetystä, kertoo Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

- Tarjoamme suuren valikoiman kunnostettuja, laatutakuun alaisia Toyota- ja BT -vaihtotrukkeja heti toimitukseen varastostamme Vantaan Korsosta. Valikoimaan voi tutustua osoitteessa www.toyotakauppa.fi, opastaa Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Ostaminen helppoa verkosta tai myyjältä

Toyotan kokeile ja osta -palvelu tarjoaa mahdollisuuden varmistua trukkivalinnan toimivuudesta käyttöympäristössä. Palvelulla voi kokeilla valitsemaasi konetta kuukauden ajan edullisella vuokrahinnalla - tämä koskee myös käytettyjä takuuvaihdokkeja. - Voit tutustua vaihtotrukkeihin verkkokaupassa, perinteisesti myyjän avulla tai tulemalla käymään Vantaalle. Ja jos sopivaa vaihtotrukkia ei löydy Suomen varastosta niin asiakkaidemme käytössä on lisäksi Toyotan kansainvälisen verkoston varasto missä on tarjolla n. 10 000 vaihtokonetta nopeilla toimituksilla. Kun trukki saapuu Euroopasta Suomeen sille tehdään vielä tarkastus ja se tarroitetaan suomenkielisillä CE-merkeillä

Toyotan huoltamat ja perusteellisesti kunnostetut vaihtotrukit myös maalataan, matot vaihdetaan jne. Esimerkiksi kuvassa vuosimallia 2013 oleva trukki on lähes uudenveroinen niin tekniikaltaan kuin ulkonäöltään. Silti hankintahinta on edullinen.

ym. sanoo Nieminen.

Käytetty trukki sopii moneen tarpeeseen

Käytetty takuulla varustettu trukki on järkevä vaihtoehto moneen käyttöön silloin kun käyttötunteja tulee suhteellisen vähän. - Esimerkiksi kuljetus- ja lo-

gistiikka-alan toimijat sekä teollisuuslaitokset, joilla on käytössä paljon trukkikalustoa ottavat usein käytetyn järkevähintaisen trukin tehtäviin, jotka eivät ole niin kriittisiä tuotannon kannalta joten käyttötunnitkin ovat vähäisiä. Ja kunnostettu takuunalainen vaihtotrukki on usein viisas valinta myös yrityksen ainoaksi

trukiksi vaikkapa konepajaan, varastolle tai koneurakoitsijan huoltohallille, toteaa Toyota Material Handling Finland Oy:n vaihtotrukkien tuotepäällikkö Jesse Sihvonen. Toyota tarjoaa kaikille trukkiasiakkailleen erittäin laadukkaat ja joustavasti toimivat huoltopalvelut koko maan alueella.

- Kentällä Hangosta Utsjoelle liikkuu noin 100 koulutettua mekaanikkoa huoltoautoilla, joten palvelua saa aina nopeasti niin uusiin kuin käytettyihinkin Toyota- ja BT -trukkeihin.Varaosia ja tarvikeosia voi tilata kätevästi myös verkkokaupasta www.toyotakauppa.fi. ilmoittaa Sihvonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72 KULJETUS

Falken vakuuttaa talviolosuhteissakin

J

apanilainen rengasvalmistaja Falken tarjoaa laadukkaat tuotteet suomalaisten kuljetusyritysten käyttötarpeisiin. Pari vuotta sitten markkinoille esiteltiin kesärenkaiden rinnalle uusi SI -talvirengasmallisto, mikä on M+S merkinnän lisäksi varustettu lumihiutale-merkillä, joten kyseessä on todelliseen talvikäyttöön suunnitellut renkaat.

Falken on saavuttanut hyvän maineen raskaiden kuljetusten ammattilaisten keskuudessa. - Myynti kasvaa tasaisen vahvasti ja mikä tärkeintä niin kerran Falkenin ostanut kuljetusyrittäjä valitsee sen yleensä myös uudelleen. Meillä on Maskun päävarastossa suuri valikoima Falkenin renkaita nopeisiin toimituksiin. Suomessa Falkenin päämyyntikanava on Rengascenter, joten saatavuus on hyvä joka puolella maata, kertoo Falken -renkaiden virallisena maahantuojana toimivan NDI Finland Oy:n Arto Somero. Uuden SI-talvirengasmalliston Falken lanseerasi talvelle 2017 hiljattain uudistuneiden RI- ja BI-kesärengasmallien rinnalle jotka ovat myös ja 3PMSF -merkittyjä. - Testi- ja kehitystyö oli tehty perusteellisesti joten uudet talvi-

Falken SI-011 talvieturengas - myös perävaunuihin.

renkaat vakuuttivat Suomen vaativissa käyttöolosuhteissa heti ensi kilometreistä lähtien. Erityiskiitosta kuljettajat antavat niiden pidosta ja hyvästä ohjattavuudesta. Usein talvirenkaat laitetaan alle syksyllä ja niillä

Falken SI-021 talvivetorengas.

ajetaan sitten kesäkin. Falkenin ympäriajettavat SI-mallit ovat osoittautuneet kulutuskestäviksi sekalaisessa ajossa lämpimälläkin kelillä, sanoo Falkenin Skandinavian myynnistä vastaava Harri Kemppainen.

Vetävälle akselille tarkoitettua Falken SI-021 -vetorengasta on tarjolla kolmessa yleisimmässä koossa ja etu- sekä muille vapaastipyöriville akseleille soveltuvasta SI-011-mallista löytyy 5 kokoa, uutuutena 315/60R22.5.

- Lumihiutale-merkintä takaa sen että nämä renkaat soveltuvat vaativiin talviolosuhteisiin. Norjassa kyseinen merkintä on jo pakollinen kuorma-autolla talvella ajettaessa, sanoo Kemppainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 73

Älykästä työnhallintaa

K

iho on digitaalinen liiketoiminta-alusta ja kenttätyön hallin- tajärjestelmä, jonka avulla johdat yritystäsi reaaliajassa. Kiho paikantaa kalustosi aina metsäkoneista kuorma-autoihin, kirjaa työt reaaliajassa sekä vastaanottaa ja välittää työtilaukset suoraan mobiililaitteisiin. Älykäs automaatio valvoo kalustoa, ilmoittaa ongelmista ja tekee rutiinityöt puolestasi. Mastercom Oy on kehittänyt Kiho -järjestelmää jo vuodesta 2002 lähtien vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin eri toimialoilla. Alussa Kiho kehitettiin kiinteistöyhtiöiden tarpeisiin ja sitten sitä lähdettiin jalostamaan laajasti eri toimialoille. Tänä päivänä Mastercomin omistaa suurimmaksi osaksi työntekijät ja lisäksi mukana on yksityishenkilöitä jotka hekin ovat mukana hallitustoiminnassa. Kotimaisuudestaan Kiho on saanut avainlipputunnuksen. - Selkeäkäyttöisen Kihon avulla yritys voi hallinnoida henkilöstöä ja koko käytössä olevaa kalustoa reaaliajassa. Saatu tieto kerätään automaattisesti yhteen ja avoimet rajapinnat sallivat monipuoliset integraatiot muihin järjestelmiin. Näin työaikatietojen siirto palkanlaskentaohjelmistoihin sekä myyntilaskujen vienti sähköisiin taloushallintojärjestelmiin onnistuu kätevästi, kertoo kihottaja Tatu Laine.

Selkeäkäyttöisen Kihon avulla yritys voi hallinnoida henkilöstöä ja koko käytössä olevaa kalustoa reaaliajassa. Saatu tieto kerätään automaattisesti yhteen ja avoimet rajapinnat sallivat monipuoliset integraatiot muihin järjestelmiin. Käyttö onnistuu puhelimilla, padeilla ja tietokoneilla.

Järjestelmän kehitys omissa käsissä

Viimeisten viiden vuoden aikana Kihon suosio on ollut vahvassa kasvussa. Järjestelmää käyttää liiketoimintansa tärkeänä tukena jo yli 600 asiakasta yhden miehen yrityksistä pörssiyhtiöihin ja määrä kasvaa tasaista tahtia. - Järjestelmän alusta on iskussa ja sitä kehitetään jatkuvasti. Henkilökuntaa on palveluksessa jo 35 ja määrä kasvaa tasaiseen tahtiin. Merkittävä asia on se että meillä on viitisentoista omaa koodaria Kuopion päätoimipaikassa eli järjestelmän tuotekehitys ja hallinta on täysin omissa käsissä, mikä on poikkeavaa toimialalla. Se on ollut yksi kasvumme mahdollistaja kun pystymme reagoimaan nopeasti tarpeiden muutoksiin ja asiakkaiden vaatimuksiin. Koodaus on mahdollistanut myös maailman ensimmäisen tekoäly avusteisen ajopäiväkirjan ja tätä tekoälyä tuodaan vahvasti myös muihin palveluihin, sanoo Laine.

Helppokäyttöinen ja todella monipuolinen

Kihon vahvuuksia käyttäjän

Kihon karttanäkymän avulla on helppo seurata reaaliajassa missä työkoneet ja ajoveuvot liikkuvat.

kannalta on mm. se että sitä voi käyttää kaikilla eri laitteilla eli puhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. - Kihon paikannuspalveluissa on vahvaa osaamista ja yhdistetään kerättävään dataan saumattomasti. Periaatteessa kuljettajan ei tarvitse kuin painaa kerran puhelimen näytön nappia aloittaessaan työtehtävän ja toisen kerran kun tehtävä on suoritettu jolloin siitä lähtee kuittaus työnjohdolle. Kiho kerää halutun datan automaattisesti ja jalostaa sen hyödynnettävään muotoon, opastaa Laine. Kihon ympärille on rakentunut todella paljon erilaisia toimintoja joita voidaan kätevästi liittää asiakkaan tarvitsemaan kokonaisuuteen: - Lisäksi teemme myös täysin räätälöityjä sovelluksia isommille asiakkaille sekä valituille toi-

mialoilla, joista hyvänä esimerkkinä metsäkoneyrittäjät.

Järjestelmää kehitetään metsäkoneyrittäjien erityistarpeisiin

Metsäkoneyrittäjät ja puutavara-autoilijat ovat käyttäneet Kihoa jo kymmenkunta vuotta tehostaakseen operointiaan. - Puolitoista vuotta sitten valitsimme metsäkonealan yhdeksi tärkeäksi sektoriksemme ja lähdimme kehittämään Kihon osa-alueita heidän erityistarpeisiin vieläkin paremmin soveltuvaksi. Metsäkoneala elää vahvaa digitalisoitumisen aikaa ja Kiho avaa toimintaan aivan uusia mahdollisuuksia, sanoo myyntipäällikkö Sami Rönkkö, jolle ala on lähellä sydäntä sillä kotitalo sijaitsee Vieremällä aivan Ponssen naapurissa.

Metsäkonealalla yrityksillä on käytössä runsaasti jatkuvasti liikkeessä olevaa konekalustoa, siirto- ja huoltoautoja sekä iso joukko kuljettajia. Kaiken sen hallinnoiminen vie yrittäjiltä ja työnjohdolta todella paljon aikaa. - Kihoon on kehitetty ominaisuuksia mitkä mahdollistavat tarkan kalustonhallinnan mm. huolto- ja katsastusmuistuksineen. Paikanninpalvelu on tarkka ja siinä ei enää ole katvealueita kaukana korvessakaan joten toimintavarmuus on aiempaakin parempi. Kiho toimii verkkovapaasti eli se valitsee aina parhaimman yhteyden operaattorista riippumatta ja paikannustiedossa hyödynnetään tarkkaa GPS-signaalia. Reaaliaikainen puhelimessa oleva karttanäkymä koneiden ja ajoneuvojen sijainnista on yrittäjille todella tärkeä asia sillä koneita siirrellään jatkuvasti. Ja kun kuljettajatkin näkevät aina missä koneet ovat, vähenee sijaintien kysely eikä paikkatietoja tarvitse jakaa enää edes WhatsAppin kautta. Paikkatietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi siirtolaveteissa jos kuljetetaan muiden yrittäjien koneita; Kihosta saa tarkasta ajetut kilometrit laskutuksen tueksi, opastaa Rönkkö. Myös sähköisestä ajopäiväkirjasta on suurta apua metsäkoneyrittäjille: - Huoltoautojen liikkeistä tallentuu tarkka tieto järjestelmään eikä paperisia tai erillisiä sähköisiä ajopäiväkirjoja enää tarvita

vaan kaikki hoituu yhdellä järjestelmällä. Ja Kihon avulla voidaan myös kytkeä koneiden lisälämmittimet päälle etänä ennen työmaalle saapumista sekä tietenkin sammuttaa ne. Työaikojen seuranta tapahtuu luotettavasti ja kätevästi Kiholla. - Se on reilu ja oikeudenmukainen kaikille osapuolille tietojen kirjautuessa työehtosopimusten mukaisesti. Työaikatiedot siirtyvät sitten automaattisesti yleisimpiin palkanmaksujärjestelmiin mikä säästää aikaa hallintopuolella, muistuttaa Rönkkö.

Periaatteessa kuljettajan ei tarvitse kuin painaa kerran puhelimen näytön nappia aloittaessaan työtehtävän ja toisen kerran kun tehtävä on suoritettu jolloin siitä lähtee kuittaus työnjohdolle.


74 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

GMC Jimmya valmistettiin vuosien 1939-1945 välillä eri variaatioineen reilut 550 000 kappaletta USA:n armeijalle. Koeajettu valioyksilö on rekisteröity 1.1.1940.

GMC CCKW 353 (Jimmy) 6X6 2,5 ton.

Reinin yli että heilahtaa A

mmattilehden koeajamaa GMC CCKW 353 (Jimmy) 6X6 2,5 ton. kuorma-autoa valmistettiin vuosien 19391945 välillä eri variaatioineen kaikkiaan reilut 550 000 kappaletta aikansa suurimmalle fleet-asiakkaalle eli USA:n armeijalle. Osa sotavuosien myllerryksestä selvinneistä Jimmyistä löysi tiensä myös Suomeen, missä merkki tunnettiin jo entuudestaan Kempsuna.

Nyt koeajettava täydellisesti entisöity ja museorekisteröity Jimmy on otettu rekisteriotteen mukaan käyttöön 1.1.1940. Jimmy suunniteltiin USA:n armeijan järjestämän tarjouskilpailun perusteella. Kilpailutuksella haettiin maastokelpoista, joukkojen ja materiaalin kuljetukseen soveltuvaa 2,5 tonnin eli 2.268 kilon ( USA:n painoyksikkö ton. = 2000 paunaa = 907,2 kg) minimikantavuuden tarjoavaa kuorma-autoa. General Motors voitti kilpailutuksen Ranskan armeijalle suunnitellulla ACKWX -mallillaan, joka muotoutui sittemmin CCKW eli Jimmy -malliksi. Jimmyä on valmistettu useina eri variantteina. Suurin osa autoista

Koeajettu, täydellisesti restauroitu auto sisältyy AVS-Yhtiöiden omistajan Antero Parman mittavaan sotahistoriallisten ajoneuvojen yksityiskokoelmaan. Kiitos Panssarikenraalille koeajomahdollisuudesta!

oli kuitenkin malliltaan 353:ia eli jokapyörävetoisia ja pitkällä (417 cm) akselivälillä. Lyhyemmän 352-mallin akseliväli oli 368 cm. Jimmyä valmistettiin vuoden 1945 loppuun saakka ja palveluskäytössä malli oli aina Korean sodan taisteluiden päättymiseen saakka, vuoteen 1953. Jäljelle jääneet autot joko romu-

tettiin tai myytiin ylijäämänä eri puolille maailmaa. Osa Jimmyistä päätyi Suomeen puutavara- ja sora-autoiksi sekä mm. ”HulluJussi” vaijerikaivukoneen alustoiksi. Nyt koeajettava auto on entisöity korkealla ammattitaidolla ja tiedolla Normandian maihinnousuun ja sitä myöhempään ajanjaksoon sijoittuvaan kuosiin.

Pykälää silmään

Jimmyn voimanlähteenä toimiva GMC:n 6-sylinterinen ja 4,4 litran bensiinimoottori pyörähtää 6 Voltin sähköjärjestelmästä huolimatta vaivattomasti käyntiin. Moottorin huipputehoksi ilmoitetaan 34,35 SAE / 2750 r/min. Vaihteistona on puolittajalla varustettu 5-lovinen Borg-Warner -laatikko, missä

viimeinen eli viides pykälä on ylivaihde. Huippunopeutta kokonaispainoltaan 7,4 tonnin jokapyörävetoiselle kuormajuhdalle luvataan valmistajan puolelta noin 70 km/h, mitä emme suinkaan lähteneet nyt haastamaan. Suoran bensiini-kuutosen käyntiääni on jopa nykymittapuun mukaan poikkeuksellisen hiljainen ja samalla miellyttävä. Liikkeellelähtö on pienen harjoittelun jälkeen sujuvaa ja suoralovisen vaihteiston käyttökin luonnistuu. Pituudeltaan noin 7 metrinen ja omapainoltaan noin 4 tonninen Jimmy liikkuu todella näppärästi suomalaisessa maalaismaisemassa, peltojen keskellä. Ajan hengen mukaisesti auto on suunniteltu hyökkäyssodan tarpeisiin ja suoraviivaiseen etenemiseen. Jimmyn kankean ohjauksen kanssa pärjää, kun autoa ajaa samalla määrätietoisuudella kuin viisiakselista sora-autoa. Jokapyörävetoinen ja paripyörätakatelillä varustettu auto on lähes tunnoton maaston esteille sekä mudassa menemiseen. Vaihteiston ja akselien välitykset on haettu jiiriin todellisissa taistelutilanteissa; niinpä Jimmy ei ole turhan tarkka millä vaihteella edetään, kunhan moottorissa vain on riittävästi kierroksia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 75

Myös yksipiiristen, alipainetehostimella varustettujen hydarulijarrujen tuntuma on auton ikä huomioon ottaen varsin asiallinen, mikä kertoo osaltaan auton korkeasta entisöinti/viimeistelytasosta. Ohjaamomukavuuksia toisen maailmansodan aikaisesta kuorma-autosta ei juuri löydy, jollei nyt sitten sellaisiksi lasketa vaikkapa polttoaine-, moottorin läpötilamittaria tai sähkötoimisia lasinpyyhkijöitä.

Runko rautaa, katto kangasta

Auton entisöinti on viety lavarakenteita myöten korkeimmalle tasolle. Liekö Jimmy ollut uutenakaan näin hienossa kunnossa.

Moottori on entisöity ja porattu .40 ylikokoon. Teholukuja löytyy maailmalta useita. USA:n armeija ilmoittaa 4,4 litran moottorin tehoksi noin 35 SAE hevosvoimaa, muut 90- 107 hv. Jostain ja siltä väliltä sitten. Oli miten paljon tahansa, niin bensiinikuutosen käyntiääni on hieno!

Jimmyn alustaa ja runkoa tarkastellessa on todettava etteivät hyötyautojen alustaratkaisut ole merkittävästi muuttuneet viimeisen reilun 70-vuoden kuluessa. Tikapuurunko, rumpujarrut ja lehtijouset sekä vetävät akselit voisivat olla tämän päivän kevyestä kuorma-autosta. Jimmyn alustaan ei tosin ole soviteltu liioin seosmetallista tai komposiitista valmistettuja komponentteja tai mitään muutakaan ylimääräistä, kuten sähkölaitteita. Kaikki on tyylikkäästi rautaa, ja mielummin jykevää sellaista. Myös lava on kokonaan metallia. Jimmyn historiikista kertovan nettisivuston mukaan autoa sai miltei kaikilla silloiseen aikaan tarjotuin lavaratkaisuin, myös puu- ja jopa komposiittirakenteisella lavalla. Puupohjaista lavaa tehtiinkin jonkin aikaa rintamakäyttöön, mutta se vaihdettiin ”asiakaspalautteen” pohjalta takaisin kokometalliseen, paremmin vastustajan lähettämältä luotisateelta miehistöä ja kuormaa suojaavaan vaihtoehtoon. Kuorma-autoja tarvittiin katkeamattomana virtana Euroopan sekä Aasian rintamilla, mutta tila laivoissa oli rajallinen. Ratkaisuksi GMC jätti Jimmyn hytin katon takaosan pois ja toi Jimmyyn Jee-

Puupohjaista lavaa tehtiin jonkin aikaa rintamakäyttöön, mutta se vaihdettiin ”asiakaspalautteen” pohjalta takaisin kokometalliseen, paremmin vastustajan lähettämältä luotisateelta miehistöä ja kuormaa suojaavaan vaihtoehtoon.

pistä tutun eteen päin taittuvan tuulilasin, mikä teki auton yläosasta tasaisen ja mahdollisti autojen kuormauksen laivaan päällekkäin. Lisäksi kun vihollisten ylhäältä päin tulevien iskujen todennäköisyys oli lähes olematon, voitiin tukeva peltikatto ja ovet korvata purjekankaasta tehdyllä vaihtoehdoilla, mitkä osaltaan helpottivat myös jatkuvaa pulaa metalliraaka-aineista. Useimmat autot saivat ”katolleen” pyöreän, pikakiinnitettävän kaiteen konekivääriä varten. Sellaiselle on paikat myös koeajetussa autossa.

Positiivinen ajokokemus

Toisen maailmansodan aikainen Jimmy Jenkki-kuormuri osoittautui koeajossa odotettua paremmaksi autoksi. Etenemiskyky on tämän päivän tasolla, eikä laitteen käyttöergonomiassa ole liioin moitittavaa, varsinkin kun vertailukohdaksi otetaan Neuvostoliittolaiset vastineet, aina 1990 luvulle saakka.

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU Mittaristo ja hallintalaitteet ovat tehtäväänsä tarkoituksenmukaiset. Ohjaamomukavuuksia toisen maailmansodan aikaisesta kuorma-autosta ei juuri löydy.

KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

Jokapyörävetoinen ja paripyörätakatelillä varustettu auto on lähes tunnoton maaston esteille sekä mudassa menemiseen.

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Virallinen RAM maahantuoja

Sis. Alv.

89.900

Chevrolet Silverado 1500 High Country 4wd Crew Cab 6.2L EcoTec3 V8 2019 UUTUUS TULOSSA LOPPU KESÄSTÄ! 6.2L V8 10-Vaihteisella automaatilla, huippu varusteilla mm. Kattoluukku, LED-ajovalot, Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Nahkaverhoilu, Vetokyky 3500kg

Sis. Alv.

69.900

Dodge RAM 3500 HD LARAMIE Sport 4X4 6.7 Cummins Aisin A 2017 60tkm, Täyd. h-kirja, ABS Ajonvakaudenhallinta, Automaatti-ilmastointi, 4 turvatyynyä, Ajotietokone, Erikoisvanteet, Hälytin, Istuinlämm., Lohkolämm., Luistonesto, Metalliväri, Monitoimiohjauspyörä, Nahkasis., Navigaattori, Ohjaustehostin, Parkkitutka, Sadetunnistin, Stereot, Sumuvalot, Sähköt. ikkunat/peilit/-istuimet, Turbo, Vakionopeudensäädin, Mittarilukema kilometrejä

TaxFree

169.900

Dodge Challenger SRT Demon 6.2 Super charged 840HP 2018 Ajonvakaudenhall., Aut.ilmast.i, CDradio, 6 turvatyynyä, Ajotietok., Alustasarja, Erikoisvant., Hälytin, Istuinlämm., Lohkol., Luistonesto, Monitoimiohjausp., Nahkasis., Navig., Ohjausteh., Parkkitutka, Sadetunn., Stereot, Sähköt.ikkunat/peilit,/-istuimet, Turbo, Vakionopeudens., Xenon-valot, SUPER AUTO SUPER VARUSTEILLA!! VALMISTETTU YHTEENSÄ 3300KPL JA TÄTÄ KANADAN MALLIA 300KPL!!! TODELLINEN KERÄILYAUTO!!

Sis. Alv.

82.900

Dodge Ram 1500 Bighorn Crew Cab 4x4 Hemi 5.7L A 2019 3tkm, RAM 1500 BIGHORN Crew Cab 4x4 Hemi, Katzkin nahkapenkit, Lund valorauta, N-Fab astinlaudat, GoRhino lavakaari, Raptor lavapinnoite

Sis. Alv.

88.900

Dodge RAM 1500 Laramie Sport Off-Road Package Crew Cab 4x4 12” näyttö 2019 Hyvin varusteltu Laramie Sport Off/Road, 12-tuuman näyttö, Sähköinen perälukko, Alamäkihidastin, Pohjapanssarointi, Ilmajousitus, Panoraama-lasikatto, LEDajovalot, LED-takavalot, Nahkasisustus, Navigointi

Sis. Alv.

83.900

Dodge RAM 1500 Crew Cab Rebel 5.7 HEMI 4X4 RAMBOX 2019 ABS, Ajonvakaudenhallinta, Automaattiilmastointi, CD-radio, 6 turvatyynyä, Ajotietokone, Erikoisvanteet, Istuinlämmittimet, Lohkolämmitin, Luistonesto, Metalliväri, Monitoimiohjauspyörä, Navigaattori, Ohjaustehostin, Parkkitutka, Sadetunnistin, Stereot, Sumuvalot, Sähköt. ikkunat/-peilit/- istuimet, Vakionopeudensäädin, Ilmajouset, Vetokoukku, UUSI AUTO HETI TOIMITUKSEEN!!

Sis. Alv.

67.900

Dodge RAM 1500 Laramie Crew Cab 5.7 Hemi 4x4 A RAMBOX 2018 0Hyvin varusteltu uusi auto! Mm, Nahkaverhoilu, Alpine-Stereot, RAMBOX-lava

Sis. Alv.

107.900

Dodge RAM 3500 LARAMIE CREW CAB 4X4 Sport 2019 UUSI 2019 RAM 3500 Sport paketilla Täyd. h-kirja, ABS, Ajonvakaudenhallinta Aut.ilmast., CD-radio, 6 turvatyynyä Ajotietok., Erikoisvant., Hälytin, Istuinlämm. Lohko, Luistonesto, Monitoimiohjauspyörä, Nahkasis., Navig., Ohjausteh., Parkkitutk, Sadetunnistin, Stereot, Sumuvalot, Sähkötoimiset ikkunat/-peilit /-istuimet, Turbo, Vakionopeudens., Vetokoukku

OSTO • MYYNTI • VAIHTO • RAHOITUS

Katso kaikki mallit

www.carvista.fi

Sis. Alv.

67.900

Dodge RAM 1500 Laramie Crew Cab 5.7 Hemi 4x4 A 6-hengen 2018 0 Uusi 6-hengen ohjaamolla oleva auto, Alpine-stereot, Musta nahkaverhoilu, LED-takavalot, Spray in bedliner

Sis. Alv.

109.900

Dodge RAM 2500 LARAMIE CREW CAB 4X4 6.7 Cummins BLACK OUT SPORT 2019 UUSI 2019 RAM 2500 Black Out paketilla ABS, Ajonvakaudenhall., Aut.ilmastointi Ajotietok., Erikoisvanteet, Hälytin, Istuinlämm., Lohkolämmitin, Luistonesto, Metalliväri, Monitoimiohjauspyörä, Nahkasisustus, Navigaattori, Ohjaustehostin Parkkitutka, Sadetunnistin, Stereot, Sumuvalot, Sähkötoimiset ikkunat/-peilit /-istuimet, Turbo, Vakionopeudensäädin Ilmajouset

CARVISTA.FI TAI SOITA! 044 551 2411

Avoinna Ma-Pe 10-18, La 10-14 • Mustikkatie 2B, Lohja • janne.noukkala@carvista.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 77

MAN TGE 3.180 FWD Retkeilyauto

Toimisto tienpäällä Y

löjärveläisen Carsportin toimesta retkeilyautoksi varusteltu MAN TGE 3.180 käy yrityksen edustusautosta, liikkuvasta toimistosta tai reppurin tuote-esittelyatosta taipuen tarvittaessa myös tilapäismajoitukseksi. MAN retkis onkin ihanteellinen vaihtoehto myös liikkuvaan työskentelyyn tottuneelle urakoitsijalle tai huoltofirmalle.

MAN TGE pakettiautoversiona tarjolla on kahtena akselivälivaihtoehtona, kolmena koripituutena ja yhteensä kuutena eri kuormatilakokovaihtoehtona, välillä 9,9 - 18,4 kuutiometriä. Moottorivalikoima rakentuu VW konsernin 2-litraisen TDI hyötyautomoottorin ympärille, mistä on yhteensä neljä eri tehovaihtoehtoa, välillä 75 - 130 kW. Vetotavaksi voi valita joko etu-, taka- tai nelivetovaihtoehdon. Vaihteistona on asiakkaan valinnan mukaan joko 6-vaihteinen manuaali tai 8-vaihteinen automaatti. Nyt koeajettavana olevan retkeilyauton pohjana on 14,4m3 kuormatilavuuden omaava pakettiauto, joka asettuu malliston keskivaiheille. Luonnollisesti retkeilyauto varustelu syö ajoneuvon kuormatilaa. Moottoriksi on valittu tehokkain eli 177 hv vaihtoehto ja vaihteistoksi automaatti. Kattavasti kuljettajaa tukevin ajoavustin- ja mukavuusvarusteilla täydennetyn auton verollinen hintapyynti nousee nahkapäällysteisin erillisistuimin ym. retkeilyautovarustein lähes 88 000 euroon.

Toimiva kokonaisuus

Kuljettajan iloksi ja avuksi valmistajan tehdaslisävarustelistalta on valittu kaikki tarpeelliset, kuten esimerkiksi adaptiivinen vakionopeudensäädin ja Comfort Plus -paketti. Viimeksi

Edustava MAN TGE retkeilyauto tarjoaa monipuolisuutta yrityskäyttöön huoltoautosta edustukseen. Sillä hoituu esimerkiksi asiakaskuljetukset tyylikkäästi ja messuilla sen ympärille on helppo rakentaa osasto.

timusten mukainen kylmäsäilytysmahdollisuus on ratkaistu kylmälaatikolla. Useamman ukon urakassa se jää valitettavasti auttamatta liian pieneksi. Onneksi maailma on pullollaan erilaisia vaihtoehtoja, niin istuinten kuin kylmäsäilytysratkaisujen osalta. Takimmaisen istuinrivin päältä matkustamon puolelle jatkettavissa oleva makuulaveri tarjoaa leveyden puolesta kelvolliset tilat kahdelle. Pituutta laverilla saisi olla hieman nykyistä enemmän, ainakin yli 180 cm mittaisten nukkujien kantilta tarkasteltuna. Tälläkin toki pärjää. Kuormatila on kauttaaltaan vaneroitu ja tilaan on johdettu kanava lisälämmittimeltä. Sen ansiosta maalit ja öljyt sekä muut nesteet saa pakkasellakin juoksevina työmaille. Lämmitin mahdollistaa myös kostuneiden työvaatteiden kuivauksen pidemmillä siirtymillä. Pitkän tavaranluukun ansiosta kyytiin sopii tarvittaessa vaikkapa tikapuut ja paljon työkaluja. Korkealuokkaisen viimeistelyn ja mukavuuden ansiosta MAN TGE sopii urakoitsijoiden lisäksi erinomaisesti myös myynti- tai huoltotyötä tekevän työkaluksi. Nyt sekä asiakasettä myymälätilat kulkevat tyylikkäästi matkassa.

Vahva aloitus

Carsportin asentamat ilmaistuimet ovat ryhdikkäät ja mukavat.

mainittu tuo varusteisiin automaattisen ilmastoinnin lisäksi myös ilmajousitetun kuljettajanistuimen sekä tukun muita käytettävyyttä kohentavia varusteita. Esimerkiksi suurikokoisen ajoneuvon parkkeerausta helpottaa loistava kamerajärjestelmä.

Takimmaisen istuinrivin päältä matkustamon puolelle jatkettavissa oleva makuulaveri tarjoaa leveyden puolesta kelvolliset tilat kahdelle.

Carsportin toteuttama retkeilyauto sisustus on toimiva ja kaikin puolin onnistunut. Tilaa on hyvin moneen käyttötarpeeseen.

TGE:n ajettavuus on tasan niin hyvä kuin tänä päivänä voi umpipakettiautossa olla. Myös polttoainetalous on saatu kohdalleen. Urakointikäytössä, auto kuormattuna puhutaan kuitenkin 10-12 litran kulutuksista, mistä polttoainekäyttöinen lisälämmi-

Kylmälaatikko ja mikro mahdollistaa tienpäällä ruokailun.

tin ottaa osansa. Korkealuokkainen mukavuus ja toiminnallisuus jatkuu myös matkustamon puolella. Erillisistuimet mahdollistavat matkustamon räätälöinnin ja katonrajaan nostettu mikro täyttää invertterin turvin keittiön virkaa. Nykyvaa-

Ammattilehden toimituksella on vahvaa kokemusta retkeilyautojen monipuolisesta käytöstä, muun muassa lehden toimituksellisessa työssä sekä messuilla että majoituskäytössä. Nyt koeajettava MAN TGE ja auton varustelusta vastannut Carsport ansaitsee koeajon perusteella puhtaat paperit, ja korkean arvosanan sopivuudesta ammattikäyttäjän tarpeisiin. Onhan kyseessä ensimmäinen MAN Carsport yhteistyössä valmistunut retkeilyauto. Käykäähän itsekin koeajamassa!

Tyylikäs helmaputkivarustelu antaa myös suojaa korille vaikeammissa olosuhteissa liikuttaessa.


78 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudistunut, räyhäkäs RAM 3500 lava-auto käy tilojen ja toimintojen puolesta vaikka toimistosta ja tarjoaa kiireeseen tottuneelle urakoitsijalle parhaimmillaan mahdollisuuden hetkelliseen irrottautumiseen arjesta...

Jättiläisen askeleet

U

SA:ssa yli puolen miljoonan kappaleen vuotuiseen myyntiin viime vuosina yltänyt RAM lava-automallisto uudistui tälle vuodelle. Ensimmäiset autot saatiin Suomeen juhannuksen alla. Koeajoimme heti tuoreeltaan vaativaan ammattikäyttöön parhaiten sopivan RAM 3500 mallin. Sen voimanlähteenä on nyt entistäkin väkevämpi 6,7-litrainen Cummins moottori.

RAM lava-auto esiintyi Dodgen tuotevalikoimassa ensimmäisen kerran jo 1930 luvulla, ja oli mallistossa reilun parin kymmenen vuoden ajan. Sittemmin unholaan jäänyt malli herätettiin takaisin henkiin 1980-luvun alkupuolella. Silloin markkinoille tuotiin Dodge RAM 1500, 2500 ja 3500 mallit. Myöhemmin mallivalikoimaa laajennettiin raskailla 4500 ja 5500 malleilla. Kymmenkunta vuotta takaperin RAM irrotettiin Dodgesta omaksi hyötyautomerkikseen ja on nykyisin, Dodgen ja Chryslerin kanssa osa italialaista Fiat Chrysler Automobiles (FCA) -konsernia. Lava-autojen ohella Ram tuotemerkin alla tarjotaan Fiatin pakettiautomalleihin pohjautuvia hyötyautoja, pääosin Amerikan mantereilla. Suomessa RAM -merkkiä edustaa Lohjalla toimipaikkaan-

Takamatkustajilla on vähintään yhtä väljät oltavat kuin edessä.

RAM:in uudistuneen ohjamon puolella on jenkkityyliin väljät ja mukavat oltavat. Kaikki tarpeellinen on hyvin käsillä ja käytetyt materiaalit ovat laadukkaita.

sa pitävä Carvista, joka tarjoaa myynnin ohella merkin huoltoja takuupalvelut vuosien kokemuksella ja korkealla ammattitaidolla.

Jokaiseen makuun

Nyt koeajettavaa, vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettua RAM 3500 Heavy Duty -lavaautoa tarjotaan yhteensä viitenä eri varustelutasona: Tradesman, Big Horn, Power Wagon, Laramie, Longhorn ja Limited. Ohjaamovaihtoehtoja on kolme: Regular, Crew Cab ja täysin

uusi erikoispitkä Mega Cab. Moottorivaihtoehtoina on joko 6,4 litran V8 HEMI (410hv/582 Nm) bensiinimoottori tai 6-sylinterinen ja 6,7-litrainen Cummins I6 -diesel, mistä tarjolla 370 hv/1153 Nm ja 400 hv/1356 Nm vaihtoehdot. Kevyempiin malleihin on tarjolla omat moottorivaihtoehtonsa. Kaikkia vaihtoehtoja tarjotaan sekä taka- että nelivetovaihtoehtoina. - Kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot ovat periaatteessa saatavilla Suomessa, mutta päähuomio keskittyy kuitenkin neliovi-

siin ja nelivetoisiin, kahdella istuinrivillä ja dieselmoottoreilla varustettuihin mallivaihtoehtoihin, kertoo Carvistan toimitusjohtaja Janne Noukkala.

Pyöreitä lukuja

Korkean maavaran omaavan RAM 3500:n konepellin alle sovitettu Cummins I-6 turbodiesel uudistui lähes täydellisesti tälle vuodelle. Uutta on muun muassa valurautaiset lohko ja sylinterinkansi sekä kampiakseli, liukulaakerit ja polttoaineen syöttöpumppu, joka yltää nyt

Uudessa mallissa myös laajakulmapeilit säätyvät sähköllä.

parhaimmillaan 2000 barin syöttöpaineeseen. Lisäksi useimmat valurautaisista moottorin apulaitteiden kiinnikkeistä on vaihdettu alumiinisiin vaihtoehtoihin. Huoltoväli on entisellään eli 24 000 km. Ylläpitokustannusten osalta positiivinen uudistus on venttiilinnostimien vaihto mekaanisista hydraulisiksi, mikä puolestaan tarkoittaa ettei vent-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tilavuudeltaan 6,7 litran Cummins dieselistä irrotetaan tehoa 370 hv ja vääntöä 1153 Nm. Euro 6 -päästötasolle yltävän koneen käyntiääni on kerrassaan vaikuttavaa kuultavaa!

RAM 3500:n takajousitus on toteutettu perinteiseen tapaan hyvin kuormausta kestävin lehtijousin, kun pienemmissä 1500 ja 2500 malleissa takapäätä kannattelee kierrejouset. Lehtijousien varjopuolena on tietysti hieman töksähtelevä takajousitus, mikä tulee esiin etenkin kuormatta ajettaessa. Tosin eteen päin tälläkin saralla ollaan menty, kun vertauspohjana on edeltävä mallisukupolvi. Koeajettavan auton lavalla on mittaa pyöreästi 195 cm ja leveyttä miltei saman verran. Perusmallin rinnalla 3500:sta tarjotaan pitkällä 243 cm lavalla varustettuna sekä paripyörillä varustettuna ”Dualie” -mallina, joka on Amerikassa suosittu muun muassa leveiden puoliperäasuntovaunujen vetokäytössä. - Taka-akselille saa halutessaan lisäilmajouset ja runkoon tehdasasenteisena tukevan vetopöytävarustuksen. Ja sopivia rekkojakin saadaan kyllä toimitettua. Jos kiinnostusta löytyy, niin autamme mielellämme, Noukkala ilmoittaa.

Rajoitettua todellisuutta

Lava on kauttaaltaan pinnoitettu kitkapinnoitteella. Lisähinnasta on tarjolla vaikka minkämoisia lavakaukaloita ja peitteitä. Takaluukussa on tehokas kevennin/hidastin.

tiilien välyksiä tarvitse enää tarkastaa/säätää. Peruskoneen tehot ovat entisellään 370 hv, mutta vääntömomentti on kasvanut 800:sta 850:een jalkapaunaan eli reiluun 1150 Nm:iin. Tehokkaampi High Output moottori yltää nyt 385 hv/900lb-ft:n (1220 Nm) asemesta 400 hv ja 1000 lb-ft (1356 Nm) suoritusarvoihin mikä nostaa RAM H.O. -mallin vääntömomentin osalta luokkansa kärkeen. Vääntömomentin kasvun taustalla on entistä kookkampi muuttuvalla siipigeometrialla varustettu Holset-ahdin. Vertailun vuoksi V6 -koneisen Volkswagen Amarokin tehomallin suurin vääntömomentti on 580 Nm ja Ford Rangerin rivikuutosen 470 Nm. Olkoonkin että moottorit ovat tilavuudeltaan yli puolta pienempiä! Moottorin jatkeena on 6-pykäläinen Aisin automaattivaihteisto mistä voima välittyy vahvistetun jakolaatikon kautta vetäville akseleille. Nelivetojärjestelmän ohjaus tapahtuu ratin vieressä olevilla kytkimillä.

mistetun ja koko pituudeltaan boksatun runkorakenteen ja uudelleen suunniteltujen sekä kevennettyjen välipalkkien ja tukivarsien ansiosta uuden RAMin runko on paitsi kevyempi myös entistä vääntöjäykempi. Kokonaispainoa autolla on noin 5350 kg ja omapainoa hieman yli 3500 kg, mikä jättää kantavuudeksi pyöreästi 1850 kg. Positiivisena huomiona on mainittava että RAM on kehittänyt lava-autojättinsä ajo-ominaisuuksia parempaan suuntaan. Ohjaus on parantunut sekä vasteeltaan että tarkkuudeltaan. Reilun 6,3 metrin pituus ja yli 4 metrin akseliväli huomioonottaen RAM kestää hyvin vertailun

Takajousitus on toteutettu perinteiseen tapaan lehtijousin, mikä on pelkästään plussaa raskaita kuormia kuljetettaessa.

Etumaskin alla on nyt takavuosien Sisuista tuttu kaihdin. Se pelaa automaattisesti ulkolämpötilan mukaan ja huolehtii moottorin oikeasta käyntilämpötilasta.

Europpalaisiin ja Aasialaisiin pikkuserkkuihinsa. Myös jarrupuolta on kehitetty, mikä on helposti havaittavissa vaikkapa entistä täsmallisempänä poljintuntumana. Päivittäin raskaita kuormia tai perävaunua kuljettavan iloksi

Ram ohjauspyörän takana, mukavalla ja ilmastoidulla nahka-alcantaraverhoillulla istuimella istuvaa kuljettajaa hemmotellaan koko rahan edestä. Varustelutasovaihtoehtojen puoliväliin sijoittuvassa Laramie Sport -varustelutasossa yhdistyy onnistuneesti sekä alempien että ylempien varustelutasojen järkevimmät varusteet. Kaikkea on, muttei liian kanssa. - Suurin osa Suomeen tilatuista autoista on juurikin Laramie -varustelutasolla. Tähän autoon otettiin vielä suuri 12 tuuman kosketusnäyttö ja kattavampi kojelautavarustus ynnä muuta mukavaa, millä auton varustelutaso nousee lähemmäksi Limited tasoa, Noukkala kertoo. Vaihdevipu on Chevrolet Silveradon tapaan rattipylväässä. Sen liikeradat ovat tyylikkään liioiteltuja. Malliuudistus toi tärkeimmät ja uusimmat kuljettajaa avustavat ajoavustimet RAM mallistoon. Tarjolla on lähes kaikki mahdollinen. Vaikka RAM:in ohjaamo on eristetty lähes täydellisesti rengasäänistä ja muista alustasta

KULJETUS 79 nousevista äänistä on Cummins koneen käyntiääni tarkoituksella jätetty mukavaksi jytinäksi taustalle. Voimaa ja vääntöä Cumminsista löytyy siinä määrin että RAM:in ratin takana istuvalle ei jää epäselväksi miksi etuistuimissa on tavallista tukevammat selkänojat. 80 km/h nopeudessa kierroslukumittarin neula osoittaa kaukoliikenneautojen tapaan 1100 r/min. kohtaa. Punainen alue alkaa 3200 r/min kohdalta, joten pulssia Cumminsissa tosiaan riittää. Paluu todellisuuteen on kuitenkin karu, mistä pitää huolen 89 km/h nopeuteen säädetty elektroninen nopeudenrajoitin. Kevyt kuorma-autollahan tässä mennään! Vääntävän Cumminsin jatkeeksi kytketty 6-portainen Aisin-automaattivaihteisto pelaa sujuvasti sekä maantiellä että pöllitiellä. Sähköisesti kytkettävää nelivetojärjestelmää ohjataan kojelaudan nappuloista. Vetotavan vaihto sujuu nykytyylin liikkeellä ollessa. Noin 30 cm maavaran ja yli 1,7 metrin raidevälin ansiosta suurikokoisen lava-auton voi viedä suuremmitta huolitta koneurille. Joskin lisähinnasta tarjottavien pohjapanssarien asennus on tällöin suotavaa. Osa jenkki-pickupien viehästysvoimasta piileekin siinä ominaisuudessa että auto on samaan aikaan sekä edustus- että työ- ja maastoauto. Vastaten ja toimien erinomaisesti kaikissa edellämainituissa.

Mitä maksaa?

Suomivarusteisen RAM 1500 kevyt kuorma-auton arvonlisäverolliset pyyntihinnat RAM 1500 Classic -mallista 54 900 eur. Ero vastaavilla varusteilla pakattuun Euro-serkkuun on kaventunut vuosien varrella. Nyt koeajettavan huippuvarustellun RAM 3500 4X4 Heavy Duty Crew Cab Laramie Sport -mallin hintapyynti on noin 108 000 euroa, mikä tuntuu ylelliset varusteet ja monipuoliset ominaisuudet huomioon ottaen jopa kohtuulliselta.

Ammattikäyttöön

RAM 3500 mallissa yhdistyvät onnistuneesti ammattikäyttäjien arvostama korkea kantavuus ja vetokyky amerikkalaisen nykyauton korkeaan mukavuuteen ja runsaisiin varusteisiin. Uuden erikoisteräksestä val-

Lisähinnasta tarjottavan 12 tuuman kosketusnäytön kautta pääsee käsiksi miltei kaikkiin auton toimintoihin. Kameravarustus näyttää nyt 360 asteen näkymää. Lisäksi sivunäkymää voi nyt säätää mieleisekseen. Uutta on myös lavalle näyttävä kamera.

Ajovalot ovat nyt LED-tekniikalla. Huippumalleihin saa tien mutkien mukaan kääntyvät adaptiiviset ajovalot.


80 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® -lisäaine, jota saat jo noin 250 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi tai Asiakaspalvelu puh. 010 215 1025 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Mercedes-Benz Sprinter 314 FWD

Kehittynyt kestosuosikki

E

tuvetoinen Sprinter tarjoaa perinteisiä taka- ja neliveto- vaihtoehtoja paremman kantavuuden ja suuremman kuormatilan. Uutta on myös 9-vaihteinen automaattivaihteisto, mikä on ensimmäinen lajissaan tässä autoluokassa.

Uutta kolmannen sukupolven Sprinteriä saa etu-, taka- ja myöhemmin myös nelivetomallina sekä eSprinter täyssähköautona. Kokonaispainoluokkia on kaikkiaan viisi; välillä 3,0 - 5,5 tonnia. Tarjolla on umpipaketti-, pikkubussi-, kevytkuorma-autoja retkeilyautovaihtoehtoja useissa eri koripituuksissa ja korkeuksissa. Akselivälejä on viisi, välillä 3250 - 4325 mm. Sprinter-malliston selkäranka on perinteinen umpipakettiauto, jota saa 7,8 - 17 kuutiometrin tavaratiloilla. Etuvetomallin myötä Sprinterin suurimmat kuormatilakorkeudet kasvoivat jopa 80 mm. Voimanlähdevalikoimassa on tarjolla kaksi huippunykyaikaista dieselvaihtoehtoa: 4-sylinterinen 2,1 litrainen ja 3 litran V6 -moottori. Rivikonetta saa 84 130 kW / 300 - 400 Nm suoritusarvoilla. Vinkkeliä tarjotaan 140 kW / 440 Nm teholla. Vaihteistovalikoimassa on 6-pykäläisen manuaalin lisäksi 7- ja 9-vaihteiset automaatit. Näistä viimeksimainittu on tarjolla vain etuvetomalleihin, nelisylinterisen moottorin kanssa.

Kolmannen sukupolven Mercedes-Benz Sprinterin ulkoiset uudistukset ovat maltillisia, mutta tekevät selvän pesäeron edeltävään mallisukupolveen. Keulaan sovitettu valorauta sopii ilmeeseen nätisti.

Siltä ja väliltä

Etuvetoista Sprinteriä saa 3259 mm tai 3924 mm akselivälillä. Joko 3,0, 3,5 tai 4,1 tonnin kokonaispainolla. Tarkkasilmäinen huomaa että etuvetoisen akselivälit ovat noin 30 cm takavetoisia pidempiä. Tällä haetaan pitoa vetäville pyörille. Etuvetomallin kuormauskorkeus on 80 mm takavetovaihtoehtoa matalampi. Vastaavasti ovet ovat 80 mm korkeammat, mikä helpottaa auton kuormausta. Etuvetoisen kantavuus on parhaimmillaan 50 kiloa takavetoista suurempi. Mikäli autoon valitaan lisähinnasta tarjottavat komposiittimateriaalista valmistetut takalehtijouset sekä muoviset tavaratilan verhoilut, kantavuus kasvaa vielä noin 30 kg. Maininnan arvoinen eroavaisuus etu- ja takavetomallien välillä liittyy etujousitukseen. Etuveto-Sprintereissä on kierrejouset ja takavetoisissa lehtijousi; molemmat suoriutuvat tehtävistään erinomaisesti. Etuvetoisella Sprinterillä voi vetää enimmillään 2-tonnista perävaunua, kun taas nelivetoisen Sprinterin vetokyky voi olla

MBUX-multimediajärjestelmä toimii perustana Mercedes PRO connect -palvelujen toiminnoille. Näihin lukeutuvat mm. paikannus ja digitaalinen ajopäiväkirja. Koeajossa 7-tuuman näytöllä varustetussa järjestelmässä miellytti langattomasti toimiva Apple CarPlay ja erinomainen, puheohjauksen avuin pelaava, bluetooth-yhteys.

jopa 3,5 tonnia. Uutta on myös se että Sprinteriä saa yksittäispyörillä vielä 5 tonnin kokonaispainossa. Raskaimmassa 5,5 tonnin painoluokassa suurin kantavuus lähetelee kolmea tonnia. Raskaimman Sprinter-yhdistelmän enimmäispaino perävaunu mukaan lukien on 8,75 tonnia. Koeajettava keskipitkä, normaalikorkuinen ja 120 kW moottorilla sekä 9G-Tronic automaattivaihteistolla varustettu Sprinter asettuu kokonsa ja varusteiden sekä moottorin osalta sujuvasti malliston puolivälin tienoille. Etuvetomallissa moottori on poikittain ja ahtopuolesta vastaa VGT-turboahdin, takavetomalleissa, missä kone on pitkittäin, on tuplaturbo. Uusi 9-vaihteinen automaatti pelaa viiveettä ja takertelematta. 163 hv moottorissa on tehorekisteriä jopa liiankin

kanssa - vähemmälläkin teholla pärjää ammattikäytössä. Polttoainetalous on mallillaan. Maantieajossa polttoainetta kuluu ajotietokoneen mukaan hieman yli 8 litraa satasella. Ja taajamassakin päästään alle 10 litraan. Urealiuoksen kulutus on viiden prosentin luokkaa polttoaineenkulutuksesta. Plussaa on annettava valmistajan MBUX-multimediajärjestelmästä ja ajoavustimista, joita ovat esimerkiksi aktiivinen Distronic -etäisyysavustin, aktiivinen jarruavustin, aktiivinen kaista-ajoavustin sekä vireystilaavustin Attention Assist. Vakiovarusteita ovat muun muassa sivutuuliavustin sekä ajonopeuden mukaan säätyvä sähköinen ohjaustehostin EPS, joka kaipaa vielä hienosäätöä. Ohjaustuntumaa voi luonnehtia ohueksi ja ainakin matalilla nopeuksilla,-

hieman aliohjautuvaksi. Lisäpisteitä Sprinter ansaitsee ohjaamotiloista ja ergonomiasta. Kuljettajan penkissä on reilut säätövarat ja pikkutavaroillekin löytyy kelvolliset säilytystilat. Ohjaamon puolelle on tuotu uudet ergonomisesti muotoillut istuimet, uusi ohjauspyörä, avaimeton käynnistys sekä uusi entistä parempi ilmastointijärjestelmä. Koeajolenkillä tarjoutui mahdollisuus kokeilla kaikkia ohjaamopaikkoja ja hyvää kehitystä on tarjolla myös tällä osaalueella. Ohjauspyörän takana viihtyykin vaivatta pidemmänkin taipaleen. Rahtitila on nyt entistä helpommin kuormattavissa, kiitos matalan lattian ja korkeampien ovien. Nostokorkeus on auton takaa mitattuna noin 57 cm. Kantavuutta 3,5 tonninen auto tarjoaa reilut 1300 kg eli kilpailijoiden tasolla mennään.

Hyvistä lähtökohdista markkinakisaan

Mercedeksen ensimmäinen etuvetoinen Sprinter on kokonaisuutena onnistunut auto ja se kestää hyvin hintavertailun lähimpiin kilpailijoihin. Nyt koeajettavan auton hintapyynti on perusvarusteilla karvan alta 50 000 euroa. Vastaavan takavetoisen hintapyynti on reilu tuhat euroa korkeampi. Nelivetomallit esitellään ja hinnoitellaan myöhemmin. Kaikki vaihtoehdot ja varusteluvaihtoehdot yhteenlaskettuna Sprinteristä on yhteensä yli 1700 erilaista vaihtoehtoa, joten autoa hankittaessa on suositeltavaa kartoittaa yhdessä Vehon automyyjän kanssa oma käyttötarve ja maksukyky. Runsas lisävarustevalikoima voi näet nostaa hankintahintaa helposti useilla tuhansilla euroilla.

Ajovalot ovat nyt LED-tekniikalla. Huippumalleihin saa tien mutkien mukaan kääntyvät adaptiiviset ajovalot.


82 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Daily 65C14 CNG seutu-/koulubussi

Mennään biokaasubussilla

A

ja kuorma-auton hydraulihidastimen tapaan käyttäytyvän hidastimen saa noin 3 000 euron lisähinnasta myös Ivecon pakettiautomalleihin, käyttövoimasta riippumatta.

mmattilehden historian ensimmäinen bussikoeajo tehtiin onnistuneesti Iveco Daily CNG -biokaasuautolla. Kehittynyt kaasumoottoriteknologia sopii rahtiautojen rinnalla yhtälailla myös henkilökuljetuspuolen tarpeisiin.

Vuonna 2021 voimaan astuvaksi kaavaillun direktiivin mukaan 40 prosenttia julkisesta linja-autoliikenteestä on toteutettava vähäpäästöisen kaluston voimin. Kilpailutusten ehtoihin tulee vaatimus että puolet vähäpäästöisestä kalustosta on oltava sähköautoja - loput voivat olla vaikkapa maakaasuautoja. Suomessa tulevaan on varauduttu muun muassa maakaasun jakeluverkostoa laajentamalla niin että myös haja-asutusalueiden koulukyydit ja seutuliikenne voitaisiin toteuttaa kestävästi ja ympäristöystävällisesti.

Maakaasuautojen markkinajohtaja

Iveco on noussut määrätietoisella kehitystyöllä hyötyautopuolen markkinajohtajaksi maakaasukäyttöisten ajoneuvojen saralla. Iveco on ainoa hyötyautovalmistaja, joka tarjoaa kaikkia automallejaan myös maa-

Mitä maksaa?

Katso koeajovideo Ammattilehden YouTube-kanavalta! Maakaasua ja etenkin biokaasua käyttämällä kuljetusyritys voi paitsi pienentää polttoainekuluja myös vähentää merkittävästi ajoneuvokalustosta aiheutuvaa ympäristökuormaa.

kaasukäyttöisinä. Italialaisvalmistaja tarjoaa paketti- ja kuorma-autojen rinnalla myös maakaasulla liikkuvia linja-autoja lähes kaikissa mahdollisissa kokoluokissa. Nyt koeajettavan, 22-paikkaisen ja kokonaispainoltaan 6-tonnisen Dailyn voimanlähteenä on nelisylinterinen, tilavuudeltaan 3-litrainen maakaasumoottori. Sen parhaaksi

Iveco Daily GNC -linja-autoon kuljetaan suuresta ovesta ja portaat ovat hyvät nousta kyytiin.

Matkustamossa on tilaa kuljettajan lisäksi yhteensä 22 matkustajalle. Istuimet tarjoavat asiallisen mukavuuden. Suuret lasipinnat ovat plussaa ja mahdllistaa maisemien esteettömän katselun.

tehoksi ilmoitetaan 136 hv ja vääntömomentiksi 350 Nm. Vaihteistona on 8-portainen Hi-Matic automaatti. Tukevatekoinen, paripyörillä varustettu ja pituudeltaan yli 7,5 metrinen Daily kulkee sujuvasti 140 heppaisen kaasukoneen voimin. Moottori lunastaa asiallisin arvosanoin valmistajan lupaukset dieselmoottorin tasolle yltävästä suorituskyvystä. Takertelemattoman Hi-Matic automaattivaihteiston ja asiallisten istuimien sekä suurten lasipintojen ansiosta matkustajamukavuus on taattu sekä lyhyillä että pidemmilläkin taipaleilla. Paripyöräalustalle rakennetussa linjurissa on auton käyttötarkoitukseen nähden reippaan oloisesti maavaraa, jota tosin voi hieman säätää kuljettajan paikalta. Autossa on näet Wabcon lisäilmajouset taka-akselilla. Runsaasta maavarasta huolimatta auton kulku on kuormattakin ajettaessa vakaata ja tasaista. Matkustamoon kulku käy auton oikealle puolelle viedyn sähkötoimisen automaattioven kautta. Takana on pariovet, mitkä sopivat sekä kuorman lastaukseen tai lisähinnasta tarjottavan pyörätuolihissin käyttöön. Kaikki istuimet ovat kiinni lattiaan ja seiniin viedyssä kiskoissa, mikä mahdollistaa istuimien välin ja järjestyksen muutoksen. Kaksi takimmaista riviä on kiinni pikalukoin, mikä mahdollistaa penkkien nopean irrotuksen, vaikkapa matkatavaroiden tai pyörätuolimatkustajien kuljettamista varten. Dieselmallien rinnalla tarjottava CNG-Daily suorituu tehtävistään erinomaisesti. Ainoat eroavaisuudet dieselvaihtoehtoon liittyvät lähinnä käyntiääneen ja polttoaineen lisäykseen.

Dailyn maakaasuversiossa on lisäksi sähkötoiminen hidastin, mikä toimii äärimmäisen onnistuneesti. Vakiovarusteisiin sisältyvän,

Ivecon linja-autot myy Suomessa Vehico Oy. Koeajetun auton veroton hinta, ilman valinnaisvarusteita on 72 500 euroa. Hintaero vastaavaan dieselvaihtoehtoon on reilut 5 000 euroa. - Hintaero vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivan ja perinteisen dieselteknologian välillä on kaventunut merkittävästi, mikä tekee ympäristöystävällisestä ja polttoainetaloudellisesta CNG-moottorista kilpailukykyisen vaihtoehdon. Jos katsotaan polttoaineenkulutusta, niin tällä autolla päästään helposti 12,5 kg/100 km kulutuslukemiin toki asiakasmäärästä ja sääolosuhteista riippuen. Näin ollen maakaasu on vähintäänkin kustannusneutraali polttoainevaihtoehto dieselille, toteaa Risto Laurila Vehicolta.

Maakaasusäiliöt on sijoitettu auton runkoon. Tässä autossa on kaikkiaan viisi säilötä, niiden yhteistilavuus on 220 litraa, mikä vastaa noin 30 kg maakaasua. Sen turvin auton toimintamatka kasvaa noin 250 kilometriin. Se riittää hyvin monien koulukyytien päivätarpeisiin.

Sähköinen hidastin on viety kardaaniakselin yhteyteen. Sen käyttö sujuu joko rahtiautojen tapaan vivusta vaihdevalitsimen vierestä tai jarrupolkimesta. Koeajossa hidastin yllätti positiivisesti jarrutustehollaan.

Kuljettajan paikalta näkymät ovat tutut Dailyn pakettiautoversioista. Kaikki tarvittava on ergonomisesti käsillä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 83

Voit vierailla verkkokaupassamme mihin vuorokauden aikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä, laitteesta ja paikasta riippumatta.

Helppoa eikö totta? Vieraile osoitteessa www.toyotakauppa.fi ja koe itse miten helppoa Toyota-pumppukärryn, lavansiirtovaunun ja pinontatrukin ostaminen voi olla.

www.toyotakauppa.fi

OULU

PIETARSAARI VAASA SEINÄJOKI

www.protruck.fi

Varusteet, tarvikkeet ja varaosat teiden ammattilaisille

JOENSUU NAARAJÄRVI

TAMPERE HUITTINEN

PENNALA ASKOLA

tilaa verkosta ja nouda ilman toimituskuluja omalta protruck-jälleenmyyjältäsi!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

84 KULJETUS

Ford Rangerin ulkoisiin uudistuksiin kuuluvat uudelleen muotoiltu etupuskuri ja etusäleikkö. Ranger Wildtrak erottuu joukosta Saber Orange -ulkovärinsä sekä sille kontrastia tuovan ainutlaatuisen tumman titaanin värisen säleikön ansiosta. Samaa titaanikorostusväriä käytetään myös sivupeilien koteloissa, ovenkahvoissa ja kuormalavan kuormansidontapisteissä. Paremmin varustelluissa malleissa on lisäksi Xenon-ajovalot ja LED-päiväajovalot.

Ford Ranger 2.0 4WD A10 Wildtrak

Lisää puhtia pataan

F

ord Ranger on nyt aikaisempaa tehokkaampi, taloudelli- sempi ja viimeistellympi sekä varustettu edistyksellisillä kuljettajaa avustavilla järjestelmillä. Konehuoneen täyttää nyt 2-litrainen tuplaturbodieseli ja vaihteistoksi on valittavissa uusi 10-vaihteinen automaatti. Ford päivitti Ranger lava-auton Euro 6.2 -päästötasolle. Sen myötä 2,2- ja 3,2 -litraisten dieselmoottorien tarina päättyy

Euroopan mallistossa. Voimanlähdevaje täytetään Transit- ja Transit Custom -malleista tutun ja kooltaan kompaktin 2-litraisen Ford EcoBlue -dieselmoottorin voimin. Suomessa Rangeria saa kahtena eri tehovaihtoehtona: 170 hv / 420 Nm ja 213 hv / 500 Nm. Pienempitehoisessa moottorissa on yksi muuttuvageometrinen turboahdin ja tehokkaammassa kaksoisahdin. Sen ansiosta tehomyllystä saadaan nyt tehoa 13 hv ja vääntömomenttia 30 Nm enemmän kuin edeltävästä 3.2 TDCi moottorista. Ja mikä pa-

rasta tehomallin polttoaineenkulutusta on saatu tiputettua jopa 9 prosentilla entiseen verrattuna. Kuusivaihteisen manuaalivaihteiston rinnalle Rangeriin tuotiin tarjolle Fordin edistyksellinen kymmenvaihteinen A10 automaattivaihteisto, jonka suorituskyky ja kestävyys on todistettu niin Ford F-150 ‑lava-autossa kuin uudessa Ford Mustangissakin. Kytkettävä 4WD-neliveto on Suomessa vakiovaruste. Takavetomallin ja bensiinikoneen markkinat löytyvät Euroopan rajojen ulkopuolelta.

Rangerin korimallit ja varustelutasot ovat lähes ennallaan. Ulkonäkö-uutuuksiin lukeutuvat mm. led-päiväajovalot. Myös sisusta on pitkälti entisellään. Korimalleja on kaksi: kaksiovinen ja kaksipaikkainen Super Cab- ja neliovinen, viidelle rekisteröity Double Cab. Varustelutasoja on neljä: perusmallit XL ja XLT sekä huippumallit Limited ja Wildtrak. Ammattikäytössä pärjää asiallisesti lähtötason varusteilla, joihin sisältyy lämmitettävän tuulilasin ohella ilmastointi, liikennemerkkinäyttö, vakionopeudensäädin ja kaistavahti sekä mäkilähtö- ja alamäkihidastimet. Hintapyynnit alkavat Super Cab XL:n noin 33 700 eurosta, päättyen nyt koeajettavan viisipaikkaisen Double Cab Wildtrakin reiluun 71 000 euroon. Ensin mainitussa autoveron osuus on 2 900 euron luokkaa, ja jäljemmässä lähes 26 000 euroa. Olisikohan jo viimein autoveroremontin aika!

Turvallinen ja sulavaliikkeinen

Uusi 2-litrainen tuplaturbo-tehomylly on entistä tehokkaampi ja polttoainetaloudellisempi. Valmistaja ilmoittaa vanhan NEDC mittaustavan mukaiseksi yhdistetyn ajotavan kulutuslukemaksi 9,2 l/100 km. Koeajossa kulutus jäi ajotietokoneen mukaan 8,5 litraan sadalla, mikä kertoo Fordin tehneen hyvää työtä edistyksellisen voimalinjan kehitystyössä.

Ammattilehti sai koeajettavaksi Ranger-malliston prameinta päätä edustavan ja ylellisesti varustellun Ranger Wildtrak -mallin, joka sisältää miltei kaiken saatavilla olevan. Valinnaisvarustelistalta on ruksittavissa aktiivisen pysäköintiavustimen ohella vain lavalle tarkoitettuja lisävarusteita, vetokoukku ja valinnaisvärit. Wildtrakia saa molempiin korivaihtoehtoihin. Voimanläh-

teenä on aina 213 hv moottori. Vaihteiston saa valita kahdesta tarjolla olevasta. Nyt koeajettavassa Rangerissa on uusi, sujuvasti vaihtava 10 -vaihteinen automaatti, mikä yhdessä uuden moottorin kanssa tuo tukevarakenteisen lava-auton ajettavuuden pykälän verran lähemmäksi valmistajan suosittuja premium-luokan katumaastureita. Maltillisten näkyvien uudistusten vastapainoksi Ford on vienyt Rangeria eteen päin muun muassa ohjaamomelun ja mukavuusvarusteiden sekä kuljettajaa tukevien ajoavustimien osalta. Ranger on ajossa varsin hiljainen. Tarkempi tutkiskelu paljastaa Fordin valjastaneen vastameluteknolgian käyttöön Rangerin tehokkaissa Double Cab 213 hv -malleissa. Käytännössä se tarkoittaa sitä että auton äänentoistojärjestelmä kuuntelee ohjaamoon kantautuvia ääniä ja syöttää kaiuttimista vaimentavaa korjausignaalia matkustamoon. Monien autovalmistajien huippumalleissa käyttämä ja hyväksi havaitsema järjestelmä neutralisoi onnistuneesti suurimman osan kuljettajan paikalle kantautuvasta rengasmelusta ja moottoriäänistä. Ranger on kokoluokkansa ensimmäinen auto, jossa on vakiovarusteena jalankulkijoiden tunnistuksella varustettu törmäyksenestoavustin ja älykäs nopeudenrajoitin, joka muuttaa ajoneuvon nopeutta nopeusrajoitusten mukaan. ”Älyvakkari” pelaa kokeiltaessa kiitettävästi,


METSÄALAN AMMATTILEHTI joskin vastuu suurimman sallitun ajonopeuden noudattamisesta on aina kuljettajalla.

Telematiikkapalvelut hyötykäyttöön

Uudessa Ford Rangerissa on edistyksellisiä tietoliikenneominaisuuksia, jotka huolehtivat omistajien ja käyttäjien yhteyksistä ajon aikana. 4G-yhteyttä tukevan FordPass Connectin avulla Ranger toimii liikkuvana WiFi-yhteyspisteenä, johon voi kytkeä jopa kymmenen WiFi-yhteydellä varustettua laitetta. FordPass-mobiilisovelluksen ansiosta kuljettaja voi tarkistaa älypuhelimensa näytöltä esimerkiksi moottorin öljynpaineen, rengaspaineet ja ajokilometrit. Ajoneuvon paikannuksen ja lukuisten etätoimintojen kuten etälukituksen/-avauksen avulla kuljettaja voi etäavata ovet tai varmistaa että ne ovat lukossa. Autossa on myös mm. Apple CarPlayn kanssa yhteensopiva Ford SYNC 3 ‑tietoviihdejärjestelmä, jota voi nyt käyttää suomenkielisin puhekomennoin tai 8” värikosketusnäytön nipistys-, laajennusja pyyhkäisytoiminnoin. Fordin MyKey-järjestelmän avulla ajoneuvokannasta vastaava voi vaikkapa ohjelmoida avaimen niin, että auton nopeutta ja radion äänenvoimakkuutta rajoitetaan ja turvallisuusominaisuudet kytketään pysyvästi päälle. Rangerissa on nyt ensimmäistä kertaa myös Fordin avaimeton keskuslukitusjärjestelmä ja Ford Power -käynnistyspainike. Lisäksi takalaidan lukko on nyt yhdistetty, muissa paitsi XL varutelutasossa,

KULJETUS 85

osaksi keskuslukitusjärjestelmää.

Työtä pelkäämätön

Rangerin voimalinja ja alusta sopii mainiosti maantielle ja maastoon. Nelivetoiseksi auto muuttuu kuljettajan niin päättäessä, ohjaamon nappulasta. Moottorissa riittää puhtia laajalla kierroslukualueella. Uuden 10-vaihteisen automaattilaatikon ohjelmointi on osunut kerralla onnistuneesti maaliin. Toki manuaalikäyttökin luonnistuu, vaihdevivun nappulaa painelemalla. Uuden Rangerin kahluusyvyydeksi ilmoitetaan 800 mm ja maavaraksi 230 mm. Lähestymiskulma on 29 astetta ja jättökulma 21 astetta, tosin ilman peräkoukkua. Lava-autojen heikko kohta on maastoajoa ajatellen lavan takaylitys. Peräpää tahtoo näet olla se joka ottaa ensimmäisenä kontaktia, ainakin vaativissa maastoajo-olosuhteissa. Rangerin peräylitystä voi luonnehtia maltilliseksi, ja kun on tiedossa että Wildtrak varustelu sisältää sähköisesti kytkettävän tasauspyörästön lukon lisäksi moottorin, jakovaihteiston ja polttoainetankin alasuojat voidaan koeajettavaa Rangeria kutsua maastokelpoiseksi, joskin maantiepainotteisin renkain varustettuna. Vahvoja maastoajo-ominaisuuksia täydentää täysi 3 500 kg:n vetopaino ja Double Cabin noin 900 kg kantavuus, mikä riittää hyvin VAK-lupavapaan polttoainesäiliön tai HillTip -hiekoituslaitteen tarpeisiin. Super Cab -ohjaamolla kantavuus kasvaa jopa noin 1100 kilon tienoille. Suurempaa kantavuutta kaipaavalle on takaporttina autoverovapaa Ranger kevyt kuorma-auto.

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. • Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

Mallipäivitys toi ajotietokoneeseen lisää sisältöä ja 8-tuuman kosketusnäytöllä varustettuun multimediakeskukseen uusia toimintoja. Ajoasento on toimiva. Ohjauspyörän soisi säätyvän myös syvyyssuunnassa.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab Limited- ja Wildtrak-malleissa on uusi easy-lift-takalaita, jonka kaasujousi keventää huomattavasti takalaidan nostamista yläasentoon. Kulutusta kestävällä pinnoitteella päällystetylle lavalle sopii hyvin kuormaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

86 KULJETUS Renault Trucks Master

Masterin uudet vaatteet

R

ohjaamon puolella. Täysin uudessa kojelaudassa on Masterille tunnusomaiseen taapaan runsaasti käytännöllisiä säilytystilaratkaisuja. Myös mittaristo ja ohjauspyörä on pantu uusiksi. Uusittujen yksityiskohtien listalle sopii miltei kaikki sisätilojen ratkaisut, istuinverhouksia ja verhoilujen väriteemaa myöten. Mallipäivityksessä Masterin kuljettajaa avustavat järjestelmät tuotiin tähän päivään. Tarjolla on nyt aktiivinen jarru- ja sivutuuliavustin sekä kuolleen kulman varoitin sekä etu- ja takapysäköintiavustin. Valinnaisvarusteisiin on lisätty uusi 7-tuumaisen kosketusnäytön ja uusimmat liitäntäominaisuudet omaava radio.

enault Trucks Masterin vahvuutena läpi koko mallihistorian on ollut tarkoituksenmukaisuus ja käytön vaivattomuus. Tilava ja helposti lähestyttävä Master valitaan työtehtäviin, missä tarvitaan matalaa lastauskorkeutta ja suurta kuormatilaa sekä autolle on useampi kuljettaja. Edeltävän sukupolven tuottavuuteen ja tehokkuuteen tähtäävä suhtautuminen jatkuu myös uudessa Masterissa.

Uudessa Masterissa kori, tavaratilat ja koripituusvaihtoehdot ovat käytännössä entisellään. Korissa on uutta keulapellit, etumaski ja etupuskuri sekä ajovalot. Myynti käynnistyy erikoisvarustellulla Master Red Edition -umpipakettiautolla. Muut mallit tuodaan tarjolle syksyn kuluessa. Suurikokoisten pakettiautojen luokkaan asemoituvaa Renault Trucks Masteria on myyty viimeisen 10 vuoden aikana yli 100 000 kappaletta Euroopassa. Reilut neljä vuotta sitten Master sai uudet voimalinjat ja nousi polttoainetaloudessa luokkansa kirkkaimpaan kärkeen, mikä on luonnollisesti vaikuttanut positiivisesti mallin myyntiin kaikilla markkina-alueilla. - Myynti on kehittynyt positiivisesti - myös Suomessakin. Vuodesta 2015 alkaen Masterin menekki on kasvanut yli 10 prosenttia vuodessa. Asiakkaamme arvostavat matalan omistamiseen liittyvän kulurakenteen lisäksi erittäin kattavaa ja hyvin organisoitua sekä markkinoiden parhaimmilla aukioloajoilla palvelevaa huoltopalveluverkostoamme. Asiakkaita palvelemme maailmanlaajuisesti noin 1600 huoltopistettä käsittävän verkoston kautta, sanoo Renault Trucks Suomen myyntijohtaja Pasi Gerpe.

Uusi maski, uusi sisustan värimaailma, uusi koelauta, uusia varusteita ja uudet tekniset ratkaisut yhdistyvät täysin uudelleen suunnitellussa Renault Trucks Master Red Editionissa.

Pitkää ja pätkää

Master umpipakettiautoa tarjotaan neljänä koripituutena ja kolmena kattokorkeutena. Myös akselivälivaihtoehtoja ja kokonaispainovaihtoehtoja on kolme. Syksyllä myyntiin tulevia alustamalleja tarjotaan kahtena eri akselivälivaihtoehtona. Lisäksi tarjolle tulee miehistöohjaamo ja linja-automalli, joka tarjoaa istuinpaikat jopa 17 matkustajalle. Etuvetomallia löytyy 3,3 ja 3,5 -tonnin kokonaispainoilla. Takavetomallit ovat joko 3,5 tai 4,5 tonnisia; paripyörillä tai ilman. Kuormatilaa on käytössä mallista riippuen 8-17 m3. Etuvetomallien kuormatilan lastauskorkeus on noin 10 cm takavetomallia matalampi. Moottorivalikoima rakentuu uudistetun, kaksoisahdetun 2,3 -litraisen dieselmoottorin ympärille. Teholuokkia on kaikkiaan kuusi 130-180 hevosvoiman välillä. Näistä 130, 145 ja 165 hv vaihtoehdot yltävät Euro 6dtemp -päästötasolle kun taas 135,

Sisätilojen uudet hiilikankaiset istuinpäälliset, ilmastointiventtiileiden ja painikkeiden kromatut yksityiskohdat sekä uusi musta-krominen vaihteenvalitsin luovat harmonisen tyylikkään ja modernin tunnelman.

150 ja 180 hv tehovaihtoehdot Euro 6d -päästötasolle. Kaksoisahtimen ansiosta kaikista moottorivaihtoehdoista irrotetaan nyt merkittävästi entistä enemmän vääntömomenttia. Jopa 130 heppaisen vääntömometti ylittää reilulla marginaalilla 300 Nm rajapyykin tehokkaimman 180 hv koneen yltäessä 400 Nm lukemaan. Kohentuneiden suoritusarvojen lisäksi polttoaineen kulutuk-

sen kerrotaan pienentyvän kaikissa moottorivaihtoehdoissa, suurimmillaan jopa litralla sataa kilometriä kohden. Uutena mallina Renault Truck mallistoon tuodaan ZE-täyssähkömalli. Sen voimanlähteenä tulee olemaan teholtaan 57kW:n sähkömoottori.

Odotettu ohjaamopäivitys

Järeäksi muotoillun keulan ohella uutta ilmettä on tarjolla

Myynti vauhtiin erikoismallilla

Renault Trucks Masterin myynti käynnistyy Suomessa runsailla mukavuutta ja turvallisuutta lisäävillä valinnaisvarusteilla täydennetyllä Red Edition erikoisversiolla, joka on myöhemmin saatavana kaikissa malleissa. Erikoismallin voimanlähteenä on teholtaan 150 hv / 385 Nm:n Euro 6d-temp-moottori ja vaihteistona 6-portainen manuaali. Robottiautomaatti on tarjolla lisähinnasta. Uuden Masterin hinnat paljastetaan syyskuun alkuun mennessä. 1.9.2019 lähtien myös pakettiautojen päästöt mitataan WLTP -mittaustavan mukaan mikä vaikuttaa useimpien mallien ilmoitettuhin CO2 -päästöarvoihin, pääosin korottavasti. Suomessa autovero määräytyy CO2 päästön mukaan, joten pakettiautojen hinnoissa on kasvupaineita. Pakettiauton hankintaa suunnittelevan kannattaakin nyt aktivoitua, sillä edessä voi olla jopa tuhansiin euroihin nousevat hintojen korotukset.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

METSÄSSÄ KUIN KOTONAAN. Tämä ei ole van. Tämä on MAN. MAN TGE 4x4.

MAN TGE- mallit alkaen TGE 2.100 umpipakettiauto (75kW) 32.451,47 € alv.0 (sis.autoveron). Hinta CO2-päästöllä 187g/km. Malliston yhdistetty EU-kulutus 7,2-9,1 l/100km, CO2-päästöt 189-234g/km. Suositusvähittäishinnasto 3.6.2019, ei sisällä toimituskuluja. www.mantruckandbus.fi


88 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 5.3 V8 4X4 LTZ Z71

Suurempi, kevyempi ja ketterämpi

Chevrolet Silverado 1500 kasvoi malliuudistuksessa kaikissa suunnissa; lopputulosta voi luonnehtia hyvin onnistuneeksi. Merkkifanaatikot huomaavat että pyörien kaaret ovat nyt muodoltaan kantikkaiden asemesta pyöreähköt.

C

hevrolet Silveradon neljäs mallisukupolvi on rantautunut Suo- meen. Uutuusmalliston keihäänkärkenä on aluksi vain bensiinimoottorilla tarjottava Silverado 1500. Raskaammat 2500 ja 3500 sekä HD mallit esitellään syksyn kuluessa; dieselmoottorien vuoro on vuoden vaihteessa. Silverado on yli 550 000 vuotuisella myynnillään ollut jo pitkään USA:n toiseksi myydyin automalli. Edellään vain Ford F-sarja, kolmatta paikkaa pitää RAM. USA:ssa myytiin vuonna 2018 yhteensä yli 17 miljoonaa autoa, mistä noin 2,7 miljoonaa lava-autoja. Se tarkoittaa noin 7400 uuden lava-auton kauppaa vuoden jokaisena päivänä. Suomen koko automyynti, ilman raskaita kuorma-autoja ja linjaautoja jäi alle 140 000:n, tästä lava-autojen osuus noin 1000 auton luokkaa. Siinä noin aluksi mittakaavaa ja mietittävää, miksi ”Jenkki” panostaa niin paljon Pick-upien kehitystyöhön. Chevrolet Silverado 1500 on nyt aiempaa suurempi. Akseliväli kasvoi 100 mm ja kokonaispituus 41 mm ja leveys 30 mm,

mikä mahdollistaa sekä suuremman kuormatilavuuden että antaa enemmän sisätilaa kaikille ohjaamon pituuksille. Kasvaneiden korimittojen vastapainoksi neliovisella Crew Cab -ohjaamolla ja V8 moottorilla varustettuna auton massa on nyt jopa 204 kg entistä kevyempi. Ovet, konepelti ja takaluukku ovat nyt alumiinia. Korikehikko, lokasuojat, katto ja lava ovat seos- ja suurlujuusterästä. Koko pituudeltaan koteloitu eli boksattu erillisrunko on valmistettu erittäin lujasta teräksestä, jonka paksuus vaihtelee välillä 2-5 millimetriä. Rakenne on 40 kg kevyempi ja tarjoaa 10 prosenttia suuremman vääntöjäykkyyden. Painon säästöä on haettu myös jousituksesta, joka on täysin uusi. Taotusta alumiiniseoksesta valmistetut etuakseliston ylätukivarret ovat entistä jäykemmät ja kevyemmät, tarjoten paremman jousitusmukavuuden. Takajousitus toteutetaan edelleen lehtijousin. Tiettyihin malleihin saa nyt komposiittijousia jotka säästävät painoa noin 5 kg per puoli, teräsjousiin verrattuna. Lisäksi ylellisimpään High Country -varustelutasoon saa tehokkaimman 6,2 litran moottorin yhteydessä tehdasasenteiset lisäilmajouset

toihin, joiden tekniset tiedot paljastettaneen syksyn aikana raskaiden lava-autojen julkistamisen yhteydessä. Bensiinivaihtoehdoista suomalaisittain kiinnostavia ovat uudet, täysalumiiniset ja 16 venttiliset 5,3 litran 355 hv / 519 Nm ja 6,2 litran 420 hv / 621 Nm V8 vaihtoehdot. Pienempi vaihtoehto on vakiona LTZ- ja High Country -varustelutasoissa. Sellainen on kehrää myös nyt koeajettavan Silveradon konehuoneessa. Suuremman saa lisähinnasta. Mielenkiintoisin uusiin bensiinimoottoreihin liittyvä kehitysaskel on polttoainetaloutta kohentava DFM (Dynamic Fuel Management), joka sekin lukeutuu paremmin varusteltujen mallien varusteisiin. Perusmallien moottoreissa on vanhempi AFM (Active Fuel Management) järjestelmä, joka sallii myös E85 -polttoaineen käytön. Dynaaminen polttoaineenhallinta määrittää ajotilanteen mukaan tarvittavien sylinterien määrän ja kytkee hydarulisiin venttiilin nostimiin liitetyn automatiikan avuin sylinterit pois käytöstä. Oppivassa järjestelmässä on kaikkiaan 17 erilaista kaaviota. Ajossa järjestelmä toimii täysin huomaamatta, mikä on hatun noston arvoista, sillä tilanteen mukaan käytössä on kahdesta kahdeksaan sylinteriä. Valmistajan mukaan DFM:n avuin on mahdollista yltää merkittäviin polttoainesäästöihin. LTZ -mallissa on vakiona 8-portainen automaatti. Matalammissa varustelutasoissa on tyytyminen 6-vaihteiseen. 6,2 litraisen jatkeena on aina uusi 10-vaihteinen Hydra Matic automaatti, joka on vuosimallista 2020 eteen päin tarjolla myös 5,3 litraisen moottorin yhteyteen.

Polttoainekulutuksesta

Kojelauta on nyt entistä selkeämpi. Vaihdevipu on entisellään lämmitettävän monitoimiohjauspyörän yhteydessä.

taka-akselille. Suomessa Silveradon kevyt kuorma-automuutos vaatii lisäilmajousien sekä nopeudenrajoittimen asennusta. Sellaiset löytyvät myös nyt koeajettavasta Americar Oy:n maahantuomasta autosta. Edellämainittujen asennukset tehtiin Suomessa.

Kehittynyttä tekniikkaa

Silverado 1500:sta on saatavana kuutena eri moottori-/vaihteistoyhdistelmänä, alkaen nelipyttyisestä ja tilavuudeltaan 2,7

Valmistajan lupaukset kohentuneesta polttoainetaloudesta on osin allekirjoitettava, sillä maantieajossa auton ajotietokone näytti 10,9 litraa satasella. Kevyemmän kaasujalan omaava alittaa helposti 10 litran lukeman. Uusi Silverado pistää siten vahvasti jauhoja Jenkki-autoja polttoainetalouden osalta sorsivien suuvärkkeihin. Toki taajamassa ja kärryn kanssa ajettaessa kulutusmittariin tulee kummasti eloa, mutta niin käy muillakin kamppeilla ajettaessa.

Täysin uusi ohjaamo

Silveradossa on teräväpiirtonäytöllä varustettu taustapeili.

litran dieselistä ja päättyen tulevan talven kuluessa markkinoille tuotaviin V8 dieselvaihtoeh-

Malliuudistuksen myötä Silveradon ohjaamo pantiin täysin uusiksi. Crew Cab sai miltei 8 senttiä lisää pituutta, mikä kohdistettiin takajalkatilaan. Miellyttävillä nahkapäällysteisillä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 89

Rahoitusratkaisut tarjoaa Siemens Financial Services. Soita meille jo tänään, 010 511 3050! siemens.fi/finance

istuimilla kulkee viisi matkustajaa mukavan väljästi. Kojelaudassa on tingitty nappuloiden määrässä, mikä tuo Chevyn ohjaamoon Eurooppalaisista autoista tuttua selkeyttä. Mittaristoa on niin ikään selkeytetty - toki kuljettaja voi edelleenkin päättää näytettävän informaation laadun ja määrän. Kaikissa malleissa on nyt vakiona 7-tuuman kosketusnäyttö. Koeajettavaan autoon on valittu optiolistalta kehittyneempi variantti, jossa 8-tuuman näyttö ja laajat liitettävyyspalvelut Wi-fi -yhteyksineen yms. Suurikokoisesta näytöstä on helppo katsella eri puolille autoa asennettujen

kameroiden näyttämää. Saatavilla olevien katselukulmien määrä hipoo jo ennätystä. Merkittävin ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti kaikkiin uusiin autoihin tuotava uutuus on teräväpiirtonäytöllä varustettu taustapeili. Sen kuvakulmaa voi niin ikään vaihtaa ja säätää. Lisäksi kuvaa voi myös suurentaa.

Automaattinen 4-veto

Nelivetojärjestelmän ohjaus on entisellä paikallaan ohjauspyörän vasemmalla puolella. Perusasetuksella auto on takavetoinen. Uutena toimintona järjestelmän voi nyt asettaa auto-

Lyhyimmän lavaversion tilavuus kasvoi 1,5 kuutiometristä lähes 1,8 kuutioon. Se on entistä leveämpi ja korkeammilla laidoilla.

maattitilaan, jolloin elektroniikka päättelee ja säätää vetoa akseleiden välillä. Koeajossa takaveto sopii maantielle, mutta hiekkatiellä on parempi luottaa automatiikkaan tai jopa jatkuvaan nelivetoon. Moottorissa on sen verran jerkkua, että pelkällä takavedolla perä tapaa olla jatkuvasti irti tienpinnasta, mikä taas aktivoi asiallisen tehokkaasti toimivan luistoneston päälle. Automaattiasennossa meno tasoittuu.

Jousitus entistä parempi

5,3 litran V8:sta (L84) irrotetaan tehoa 355 hv. Lohko ja kannet ovat alumiiniä. Venttileitä on perinteiseen tapaan kaksi per sylinteri ja nokka-akseli on lohkoryhmän välissä. Perinteisen tekniikan yhteyteen on sovitettu moderneinta moottoriosaamista, kuten muuttuva venttiilien ajoitus ja polttoaineen suorasuihkutus sekä älykäs, sylintereiden lepuutusjärjestelmä(DFM).

Kuten toisaalla tässä lehdessä koeajettavan RAM lava-autossa myös Silveradossa on tehty hyviä edistysaskelia jousitusmukavuuden ja ohjaustuntuman puolella. Etenkin jousitusmukavuudessa Eurooppalaisilla ja Japa-

nilaisilla valmistajilla on vielä runsaasti tekemistä. Jäykästä taka-akselista ja lehtijousituksesta huolimatta kuormaamaton auto on lähes tunnoton nimismiehen kiharoille. Toki osa tästä herkusta kuuluu auton Z71 -varustepaketille, joka sisältää alustan 2 tuuman eli 5 cm korotuksen, tukevat kaasuiskunvaimentimet ja moottorin, vaihteiston ja polttoainesäiliön suojauksen. Lisäksi pakettiin sisältyy paremmin hengittävä ilmanpuhdistin, pakoputkien tuplaulostulo takapuskurin alle ja 20 tuuman kevytmetallivanteet renkaineen. Chevrolet Silverado lava-autoja Suomessa myyvän mäntsäläläisen Americar Oy:n toimitusjohtaja Veli Kärkkaisen mukaan Z71 -paketin sisältö on laajentunut uuden mallin myötä entistä-

kin kattavammaksi.

Monikäyttöinen auto

Uudistunut Chevrolet Silverado 1500 on vastaus moniin eri kuljetustarpeisiin. Hintapyynniltään reilun 80 000 euron auto sopii niin maastoon kuin maantiellekin, arkeen ja juhlaan. Ainoan haasteen tekee auton massiivisuus. Jo lyhyellä, noin 175 cm pituisella lavalla auton pituus lähentelee kuutta metriä ja pidemmällä noin parin metrin lavalla kuusi metriä ylittyy jo kirkkaasti. Se yhdistettynä yli kahden metrin leveyteen ja reilun 1,9 metrin korkeuteen kysyy Silveradon kuljettajalta hyvää arviontikykyä suomalaisilla parkkipaikoilla ja mökkiteillä ajettaessa.


90 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mad-Croc Rally oli huima seikkailu läpi Euroopan!

M

ad-Croc Rally 2019 seikkaili heinäkuun alussa läpi Euroo- pan. Huimaan yli viikon reissuun lähti Suomesta reilut 20 autokuntaa; meno oli vauhdikasta ja ainutlaatuisesta matkasta nautittiin mukavassa yli 50 hengen porukassa.

Mad-Croc ja Red Devil globaalin energiajuomajätin luonut Ari Koivula (oik.) illallistunnelmissa Luxenburgissa Ivecon Don Havian ja Rallyn järjestelyistä vastanneen Mikko Almgrenin (vas.)kanssa

Urheiluautojen lisäksi mukana oli muutakin räyhäkästä autokalustoa, Haminan miesten pick-upin lavalla kulki mukana heinäpaaleja...

Mad-Croc Rallyyn osallistui yli 20 näyttävää autoa joilla päästiin ajamaan kovaa Nürnburgringin legendaarisella yli 20 km Nordschleifella.

Yli 3000 km matka kulki Alastarolta Ruotsin ja Tanskan läpi Bremeniin, mistä jatkettiin Amsterdamin kautta Nürnburgringin legendaariselle radalla missä osallistujat pääsivät vetämään sen minkä kantti kesti. Luxenburgissa oli ohjelmassa juhlailta Mad-Croc energiajuomajätin Ari Koivulan isännöimänä illallinen. Kun juhlista selvittiin alkoi paluumatka Lyypekkiin mistä autot lastattiin laivaan ja takaisin Suomeen. - Mad-Croc Rally 2020 starttaa ensi vuonna Kymi Ringiltä Pietarin ja Baltian kautta Puolaan ja siitä Nürnburgringille. Luvassa on mahtava elämys joten ilmoittaudu mukaan osoitteessa madcrocrally.fi, sanoo järjestelyistä vastaava Mikko Almgren.

Ammattilehti tekee hyvää yhteistyötä Mad-Crocin kanssa; Janne Jokela poikkesi Nürnburgringillä.

Ilmoittautuminen Mad-Croc Rally 2020 -seikkailuun on alkanut osoitteessa www.madcrocrally.fi - lähde mukaan pitämään hauskaa!

Mad-Croc Rallyn huoltoautoina toimivat Iveco Daily Retkeilyautot, mitkä soveltuvat tehtävään erinomaisesti.

Pitkällä ajomatkalla tarvitaan energiaa - sitä Mad-Croc Rallyssä sai tölkeistä...

Mad-Croc Rally oli ainutlaatuinen seikkailu; iloisessa reissussa oli mukana yli 50 henkeä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 91

Jonne Ollikainen kovin odotuksin kotikisaan

R

allicrossin pohjoismaista RX Academy -sarjaa Renault Cliolla hyvällä menestyksellä tämän kauden alusta alkaen kiertänyt Jonne Ollikainen odottaa innolla elokuun loppua jolloin on vuorossa Kouvolassa järjestettävä Suomen osakilpailu.

Karting-sarjoissa menestyksekkäästi viimeiset vuodet kilpaillut ja tälle kaudelle tuotantoautoista jalostettujen rallicross autojen pariin siirtyneen ja vasta 16-vuotiaan Jonne Ollikaisen debyyttikausi on käynnistynyt mukavasti. Tähän mennessä kilpailuja on järjestetty Ruotsin lisäksi Tanskassa ja Latviassa. Palkintopallille Jonne ei ole vielä noussut, mutta kärkikahinoissa nuorukainen on ollut kauden jokaisessa osakilpailussa. Kausi käynnistyi toukokuussa Ruotsin Höljesissä, missä ajettiin kaksi kaikkiaan kuudesta osakilpailusta. Jonne sijoittui debyyttikisassaan neljänneksi. Seuraavana päivänä, toisessa osakilpailussa sijoitus oli viides. Tankan Nysumissa Jonne sijoittui kuudenneksi ja Heinäkuun lopulla Latvian Riikassa ajetussa neljännessä osakilpailussa Jonne putosi tiukan taistelun jälkeen pois finaalista, sijoit-

Jonne Ollikainen ajaa pohjoismaista RX Academy -rallicross sarjaa Renault Cliolla. Nuoren lupauksen vauhdissa on mukana myös Ammattilehti.fi.

tuen lopulta seitsemänneksi. - Kausi on sujunut odotetusti ja hyvissä merkeissä. Kilpailujärjestelyt ovat olleet kaikissa osakilpailuissa erinomaiset ja kilpakumppanit tarjoavat kunnon haasteen. Tietenkään en voi henkilökohtaisesti olla aivan tyytyväinen sijoituksiini, sillä viivalta lähdetään joka kerta voitto mielessä. Kehityssuunta on kuitenkin ollut koko kauden eteen päin vievä, mistä kuuluu iso kiitos tiimille ja kaikille tu-

kijoilleni sekä RX Academylle, Jonne Ollikainen kertoo.

Kotikisa elokuussa

RX Academy sarjassa tällä hetkellä kuudentena oleva Jonne Ollikainen odottaa innolla elokuun 24.-25. päivät Kouvolassa järjestettävää kotikilpailua. - Kotimaassa on aina enemmän tuttuja kasvoja katsomossa, mikä tietysti antaa lisäpotkua, ja toivottavasti myös vauhtia ajosuoritukseen, Jonne sanoo.

Ennen Kouvolan kilpailua Jonne Ollikainen on tavattavissa Power Truck Showssa Alahärmässä, missä hän on autonsa kanssa Ammattilehden osastolla!

RX Academy

Kansainvälistä RX Academy -kilpasarjaa ja valmennusohjelmaa pyörittää moninkertainen rallicrossin Euroopanmestaruustiimi Set Promotion, ja mukana uuden kilpailukonseptin lanseeraamisessa toimii myös Suomen

autourheilun lajiliitto AKK-Motorsport ry. Valmennusohjelmassa nähdään jo tällä kaudella nuoria kuljettajia ympäri maailmaa. Tehdastekoisilla, täysiverisillä Renault Clio Cup RX -kilpa-autoilla ajavat RX Academy -kuljettajat eivät ainoastaan aja viittä osakilpailua käsittävää mestaruussarjaa, vaan he saavat myös valmennusta lajin ammattilaisilta, jotka tukevat heidän kehittymistään rallicrossin ammattilaiskuljettajiksi. Valmennuskokonaisuuteen kuuluu muun muassa kautta edeltävä harjoitusleiri Eerikkilän urheiluopistossa, ja kaksi testipäivää. RX Academyn valmentajat kehittävät ajamisen lisäksi kuljettajien henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia sekä PRja mediataitoja. Akatemian kuljettajat pääsevät ainutlaatuisten rallicross-autojen puikkoihin. Renault Clio Cup RX -autoja ei käytetä missään muualla ja Set Promotion toi nämä 1.6-litraiset, 220-hevosvoimaiset ja Renault Sportin rakentamat autot nyt myös rallicrossin pariin. 6-vaihteinen sekventaalivaiheisto ja säädettävä jousitus tarjoavat nuorille kuljettajille parhaan mahdollisen kaluston matkallaan maailmanmestareiksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

MAXIVISION

– Kertoo tuottavan ratkaisun korjuukohteelle

MaxiVision tarjoaa hakkuu- ja kuljetustyön rationaaliseen suorittamiseen tarvittavaa korjuukelpoisuus-, puusto- ja puutavaratietoa, joka esitetään kuljettajalle havainnolliseksi visualisoituna. MaxiVision-palvelussa edellä mainituista osista rakennetaan kuljettajan valittavaksi näkymiä, joita hän tai toinen samalla kohteella toimiva voi hyödyntää korjuuoperaation suunnittelussa. Uuden palvelun antamat mahdollisuudet konetyön tuottavuuden kasvattamiseksi nähdään tällä hetkellä etenkin lähikuljetuksen osalla.

www.komatsuforest.fi

Ratkaisevaa on kuljettajan ammattitaito: tarjolla olevan havainnollisen tiedon pohjalta on mahdollista rakentaa kohteelle tehokas ja rationaalinen lähikuljetuksen suunnitelma, jossa on etukäteen ratkaistuina kulkusuunnat, kuljetusreitit ja kuormien tavaralajisisällöt. MaxiVision on osa pilvipohjaista MaxiFleet-palvelua, joka sisältyy MaxiFleet Advanced Plus -lisenssiin. Lue lisää osoitteesta: www.komatsuforest.fi/maxivision


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 93

Jatkuvan kasvatuksen metsät vaativat korjuulta enemmän P uunkorjuu on jatkuvan kasvatuksen metsissä hitaampaa ja kalliimpaa kuin perinteisissä tasaikäiskasvatuksen metsissä. - Jatkuvan kasvatuksen puoltajat tuntuvat tämän unohtavan, sanoo Koneyrittäjien varapuheenjohtaja ja metsävaliokunnan puheenjohtaja Mika Jormakka.

Koneyrittäjät myyvät erilaisia metsätalouden koneellisia palveluita asiakkailleen: puunkorjuuta, metsämaan muokkausta uudistamista varten, metsän kylvöä, suometsien hoitoa, metsätien rakentamista ja puiden istutusta. Metsien jatkuvan kasvatuksen malli koskettaa näistä eniten puunkorjuupalveluita. Työlajeista muokkaus ja puunistutus vähenevät jatkuvan kasvatuksen yleistyessä, koska niitä ei jatkuvassa kasvatuksessa tarvita. Samalla jäävät jalostetun taimiaineksen edut hyödyntämättä. - Koneyrittäjät tuottavat sitä palvelua, mitä asiakas haluaa. Suhtaudumme neutraalisti erilaisiin metsänkasvatustapoihin. Haluamme silti muistuttaa metsänomistajia siitä, että valites-

www.kiesitech.fi

saan jatkuvan kasvatuksen metsänomistaja samalla valitsee jonkin verran kalliimman ja vaurioille herkemmän hakkuutavan. Käsitykseni on, että jatkuvassa kasvatuksessa kantohinta on suhteessa alhaisempi, sanoo Mika Jormakka. Jatkuvan kasvatuksen metsissä hakkuussa poimitaan järeämpiä puita ja jätetään pienempää puustoa kasvamaan ja järeytymään. Poimintahakkuissa on varottava alle jäävää puustoa. Työ on hitaampaa kuin perinteinen puunkorjuu ja se vaatii koneenkuljettajilta uudenlaista metsänkäsittelytaitoa. Koneenkuljettajilla ei vielä ole samanlaista taitoa ja rutiinia tehdä jatkuvan kasvatuksen hakkuita kuin perinteistä puunkorjuuta, mikä sekin hidastaa työtä. Koneenkuljettajat pitää kouluttaa jatkuvan kasvatuksen hakkuutapaan. Lisäksi jatkuvan kasvatuksen hakkuita tehdään useammin, jolloin kertymä hakkuukertaa kohden jää keskimäärin pienemmäksi. Muun muassa näistä syistä hakkuutyö on kalliimpaa jatkuvan kasvatuksen metsissä. - Jatkuvassa kasvatuksessa tulee myös korjuuvaurioita. On tutkittu, että keskikokoisista puista jopa 10-20 prosenttia vau-

Jatkuvan kasvatuksen metsissä hakkuussa poimitaan järeämpiä puita ja jätetään pienempää puustoa kasvamaan ja järeytymään.

rioituu ja merkittävä osa vaurioista on latvakatkoja. Latvakatkoisesta puusta ei käytännössä koskaan saada kunnollista tukkipuuta. Myös taimet voivat vaurioitua. Vaikka jatkuvan kasvatuksen metsän hakkuun tulos on halutun kaltainen, se voi näyttää melko rumalta, huomauttaa Jormakka. Koska jatkuvan kasvatuksen hakkuut ovat hitaampia ja puukertymältään keskimäärin pienempiä, teollisuuden nykyisin tarvitseman puumäärän korjuuseen tarvittaisiin enemmän koneenkuljettajia, koneita ja niiden

siirtoja. Kustannukset ja CO2 -päästöt lisääntyisivät. - Esimerkiksi 10 prosentin alenema nykyisen työn tuottavuudessa tarkoittaisi noin 6-7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Tarvittaisiin 600-700 koneenkuljettajaa lisää sekä lisää rahaa ammatilliseen koulutukseen. Jo nykyisellään 70 prosenttia yrittäjistä sanoo kyselyssämme työvoiman löytämisen olevan työlästä taikka mahdotonta, muistuttaa Jormakka. Koneyritysten puunkorjuukoneet on hankittu nykyiseen hakkuutapaan sopiviksi. Jatkuvaan

kasvatukseen siirtyminen vaatii konekannan sopeuttamista uudenlaiseen käyttöön. Käytännössä tarvitaan nykyistä järeämpiä hakkuukoneita, koska jatkuvan kasvatuksen metsissä hakataan isoja puita pienempien päältä. - Jatkuvaan kasvatukseen ei ole järkevää rynnätä suin päin. Ainakin yrittäjät kaipaavat järkevää siirtymäaikaa turhien koneinvestointien välttämiseksi. Tarvitaan myös lisää tutkittua tietoa jatkuvasta kasvatuksesta. Kysymys on paljon muustakin kuin metsien monimuotoisuudesta. Vaikutus ulottuu yli tuhannen koneyrityksen ja tuhansien koneenkuljettajien työhön, Mika Jormakka sanoo.


94 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan valmistelevat työt tarkoittavat nykyisen tehdasalueen maa-alueiden siistimistä ja järjestelyä sekä rakennusten purkamista.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun sisältyvät valmistelevat työt aloitetaan tehdasalueella

M

etsä Groupiin kuu luvan Metsä Fibren Kemin biotuote- tehtaan hankesuunnitteluun sisältyvät valmistelevat työt aloitetaan tehdasalueella heinäkuussa 2019.

Valmistelevat työt tarkoittavat tehdasalueen maa-alueiden siistimistä ja järjestelyä sekä rakennusten purkamista. Lisäksi järjestellään uuden biotuotetehtaan suunnitellulle alueelle sijoittuvia

käyvien tehtaiden sähkö-, IT- ja putkistoyhteyksiä. Hankesuunnittelun valmistelevilla töillä varmistetaan mahdollista investointipäätöstä seuraavien maanrakennustöiden sujuva eteneminen. Investointipäätös uudesta biotuotetehtaasta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jonka jälkeen alkaisi tehtaan rakentaminen. Tehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuolella. Purettavat rakennukset ovat pääosin pitkään käyttämättömi-

nä olleita ja osittain huonokuntoisia, yhteensä niitä on 21 kappaletta. Kemin kaupunki on myöntänyt purkuluvan kesäkuussa 2019 ja näiden rakennusten purkamisen edellytyksenä ei ole uuden tehtaan rakennusluvitus. Hankesuunnittelun valmistelevista töistä voi aiheutua tehdasalueen ulkopuolelle ajoittaista melua, joka johtuu betonin piikkaamisesta ja murskaamisesta. Pölyn leviämisen torjunta teh-

dään jatkuvilla kasteluilla. Työt jatkuvat tammikuuhun 2020. Valmistelevien töiden alueet on suljettu turvallisuussyistä. Valmistelevista töistä vastaa Metsä Fibre. Toteutuessaan Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Kyseessä olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,5 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materi-

aalitehokas tehdas toimisi täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaisi vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Puunkäyttö olisi 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uudella tehtaalla olisi merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen, tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia olisi noin 1 500.

Kalmar jatkaa ruotsalaisen sahan sisäisen logistiikan palveluntarjoajana

Veijo Saarijärvi (oik.) keskittyy Olofsfors -tieteriin, joita myydään Rovaniemen pisteestä suuria määriä.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

C

argoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut viiden vuoden jatkosopimuksen kokonaispalveluista suuren Ruotsissa sijaitsevan sahan kanssa, joka on osa pohjoismaista metsäalan yritystä. Sopimus, joka sisältää Kalma-

rin palvelut sekä kolmannen osapuolen laitteet, operaattorit ja huoltopalvelut, kirjattiin Cargotecin vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen tilauskantaan, ja se tulee voimaan vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Palvelusopimuksen mukaan Kalmarilla on jatkossakin täysi

vastuu asiakkaan sisäisistä logistiikkatoiminnoista, kuten tukkien, sahatavaran ja muiden niihin liittyvien tuotteiden kuljetuksesta. Kalmar toimittaa kaikki tarvittavat laitteet, työkalut, ammatilliset resurssit ja datakäyttöisen analytiikan Kalmar Insight Performance Management Software-ohjelmistolla varmistaakseen, että saha toimii tehokkaasti ja hyvällä hyötysuhteella. Sopimus sisältää myös laitteiden polttoaineen ja polttoaineen kulutustakuun, joka tarjoaa asiakkaalle kustannusten paremman ennustettavuuden. - Menestyksemme tällä sahalla perustuu henkilöstön omistautumiseen ja sitoutumiseen tehokkaaseen ja laadukkaaseen toimintaan. Asiakkaamme voivat aina luottaa siihen, että teemme jatkuvaa kehitystyötä käyttämällä uusimpia työkaluja ja teknologioita, jotka takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn, kertoo Martin Hall, Kalmarin palvelutoimintojen johtaja Pohjois-Euroopassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 95

PEHMEIDEN MAASTOJEN TELA

Renkaiden vakaus on tärkeä tekijä konttikurottajien, haarukkatrukkien ja puutavarankäsittelykoneiden tehokkaassa ja turvallisessa työskentelyssä.

Uutta vakautta tyhjien konttien käsittelyyn - Nokian Renkaat tuo uusia kokoja Nokian HTS G2 -rengasperheeseen

T

avaran ja raaka-aineiden tasainen virta on modernin maailman selkäranka. Entistä tehokkaammin tiedolla ohjatun logistiikan myötä konttien nopea, tarkka ja turvallinen käsittely satamissa ja terminaaleissa on yhä tärkeämpää. Nokian Renkaat esittelee kaksi uutta kokoa Nokian HTS G2 E-4 -rengasperheeseen, 14.0024 ja 16.00-25, jotta myös tyhjien konttien käsittelijät ja haarukkatrukit saisivat turvallisuutta ja tehokkuutta lisäävää parempaa vakautta. Renkaiden vakaus on tärkeä tekijä konttikurottajien, haarukkatrukkien ja puutavarankäsittelykoneiden tehokkaassa ja turvallisessa työskentelyssä. Kiireisessä terminaalissa ei ole aikaa ylimääräisiin liikkeisiin, joten on tärkeää, että kontinkäsittelykoneen renkaat vaimentavat värähtelyt ja iskut nopeasti. - Mitä korkeammalle kurotat, sitä vakaamman alustan tarvitset. Renkaiden vakaudella on suora vaikutus työn turvallisuuteen ja tehokkuuteen, kiteyttää liiketoimintalinjan johtaja Tuomas Färlin Nokian Renkailta. Nokian HTS G2 -perheen satama- ja terminaalirenkaat on suunniteltu alusta asti vakautta ja korkeaa kantavuutta silmällä pitäen. Erityistä huomiota on kiinnitetty renkaan joustoalueeseen, joka hyötyy rengasrungon iskuja vaimentavasta kumiseoksesta. Kaikki Nokian HTS G2 -renkaat ovat ristikudosrakenteisia -tunnetusti hyvin vakaa valmistusperiaate, jota Nokian Renkaat on pystynyt entisestään parantamaan.

Sileänä tai kuvioituna

Nokian HTS G2 -renkaasta on saatavilla kaksi versiota - sileäpintainen Nokian HTS G2 L-4S sekä viistetyillä kuviopaloilla varustettu, helposti kääntyvä ja vähemmän lämpöä tuottava Nokian HTS G2 E-4. - Sileäpintainen rengas luonnollisesti kuluu hyvin hitaasti. Mutta pidemmille siirtoetäisyyksille soveltuvan Nokian HTS G2 E-4 -renkaankin pintakuvio kestää hyvin kulutusta, ja keskiosan umpikumipinta estää pistovaurioita, Tuomas Färlin huomauttaa.

Uusia kokoja, uusia käyttökohteita

Nokian HTS G2 E-4 -renkaista on kesäkuusta 2019 eteenpäin tarjolla myös koot 14.00-24 ja 16.00-25. - Uudet rengaskoot on valittu täydentämään valikoimaa ja laajentamaan sitä tyhjän kontin käsittelijöiden ja terminaalitrukkien suuntaan. Samat ominaisuudet, jotka ovat todistaneet toimivuutensa konttikurottajissa, palvelevat hyvin myös näissä sovelluksissa, Färlin sanoo.

Mielenrauhaa konttien käsittelyyn

Uusien kokojen myötä Nokian Renkaat tarjoaa täyden kattauksen varta vasten vaativaan satamakäyttöön suunniteltuja erikoisrenkaita. - Heidän työnään on pienentää läpimenoaikoja turvallisuudesta tinkimättä. Nokian Renkaat tuo heille mielenrauhaa kiireisimpäänkin päivään, kuvailee Färlin loppukäyttäjien haasteita.

Viistetyillä kuviopaloilla varustettu Nokian HTS G2 E-4.

Sileäpintainen Nokian HTS G2 L-4S.

– Sopii kesä ja talvikäyttöön – Valmistettu puskukoneiden telalapuista – Korkeat sivuohjaimet – Telarautojen sisäpuolella liukuesteet – Leveys 1000 mm – Kantavuus 60–70 % suurempi kuin joillakin talviteloilla – Varustettuna riittävillä liukuesteillä toimii myös talviolosuhteissa mäkisillä maastoilla

Finnraiva Oy www.finnraiva.fi

Matti Malinen 0400 308 998

Katso esittelyvideo kotisivuiltamme

Stora Enso suunnittelee keskittävänsä kuusisahatavaran tuotannon Suomessa Varkauteen

S

tora Enso suunnittelee keskittävänsä kuusisahatavaran tuotantonsa Suo- messa Varkauteen. Suunnitelma sisältää Kiteen sahan sulkemisen ja tuotannon lisäämisen Varkaudessa. Tavoitteena on kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen luomalla täysin integroitu kuusta jatkojalostava puutuoteyksikkö Varkauteen, jossa voidaan hyödyntää synergioita olemassa oleviin LVL (viilupuu)-, sellu- ja kartonkitehtaisiin.

Keskittämissuunnitelma on osa Stora Enson kannattavuuden turvaamisohjelmaa, jolla tähdätään 120 milj. euron säästöihin muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa. Mahdollinen keskittäminen riippuu elokuussa alkavien yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksesta. Tuotannon Kiteen sahalla suunnitellaan päättyväksi vaiheittain vuoden 2019 loppuun mennessä. - Suunniteltu keskittäminen loisi mahdollisuuden hyödyntää Varkauden sahan ja jalostuslaitoksen täyden potentiaalin integroituna laitoksena, joka tuottaa korkean lisäarvon puutuotteita kuten LVL -viilupuuta ja jatkojalostettua sahatavaraa. Tämä mahdollistaisi laajemman tuotevalikoiman, vahvemman T&K- ja innovaatiotyön sekä tuotannon tehostamisen. Varkaudessa saataisiin synergioita myös Stora Enson sellu- ja kartonkiteh-

taista yhteisen raaka-aineen, logistiikan, infrastruktuurin ja energian käytössä. Keskittäminen vahvistaisi entisestään Stora Enson asemaa maailmanlaajuisena korkealaatuisten puutuotteiden ja innovatiivisten puupohjaisten ratkaisujen tarjoajana, sanoo Stora Enson Wood Products -divisioonan johtaja Jari Suominen. Suunniteltu sulkeminen johtaisi Kiteellä enintään 85 henkilötyövuoden vähennykseen. Varkauden saha ja LVL-tehdas työllistävät tällä hetkellä yhteensä 105 henkilöä. Tuotannon kasvattaminen Varkaudessa sisältäisi aluksi noin 20 henkilötyövuoden lisäyksen. Päätökset suunnitellusta tuotannon keskittämisestä, sahan mahdollisesta sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä tehdään sen jälkeen, kun yt-neuvottelut ovat päättyneet. Stora Enso kirjaa suunniteltuun sulkemiseen liittyen 11 milj. euron varaukset ja alaskirjaukset vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2019 toiselle neljännekselle. Varauksista noin 5 milj. eurolla on kassavaikutus. Suunnitellulla sulkemisella ei olisi merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon tai operatiiviseen liiketulokseen tänä vuonna.

Lue uudet metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


96 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forest Oy järjesti lähes 250:lle suomalaiselle ja baltialaiselle asiakkaalle matkan Komatsu Days -tapahtumaan sekä Skogsnolia -messuille Uumajaan 14.-15.6. Komatsu Days -tapahtumaan osallistui toista tuhatta asiakasta ympäri maailman.

Komatsu Forest esitteli uudet 2020-mallisarjan koneet Uumajassa Komatsu Days-tapahtumassa juhannauksen alla. Kuvassa entistäkin vahvempi Komatsu 931XC -harvesteri.

Uusi Komatsu 2020 -mallisarja E nnen juhannusta, viikolla 24, Komatsu Forest esitteli lehdistölle ja Uumajaan saapuneille asiakkaille Komatsu Days -tilaisuuksissa uusia 2020-mallisarjan koneita, niiden ominaisuuksia ja käyttäjille kehitettyjä palvelutuotteita.

Komatsu Days -tapahtumassa kerrottiin Stage 5 -moottoreista, hakkuukoneiden lisääntyneistä voimista, maastokelpoisuutta parantavasta muotoilusta, paremmasta ergonomiasta, päivittäisen huoltotyön helpottumisesta sekä kymmenistä teknisistä yksityiskohdista koneisiin liittyen. Kuvassa uusi Komatsu 855 kuormatraktori.

Samaan aikaan Skogsnolia -messu keräsi yli 11 000 alan ammattilaista Komatsun kotikaupunkiin ottamaan selvää metsäkonealan uutuuksista.

Komatsu Daysin ja Skogsnolian kuulumiset

Komatsu Days -asiakaskierroksilla kerrottiin Stage 5 -moottoreista, hakkuukoneiden lisääntyneistä voimista, maastokelpoisuutta parantavasta muotoilusta, paremmasta ergonomiasta, päivittäisen huoltotyön helpottumisesta sekä kymmenistä teknisistä yksityiskohdista koneisiin liittyen. Komatsun asema Ruotsissa on vahva; siellä varman päälle tiedetään ja tilastoidaan kuormakoneet, joissa Komatsu oli messujen aikaan kärjessä peräti kolmen mallin voimin. Hakkuukoneissa sijoitus on ykkönen tai kakkonen, riippuu siitä, keneltä kysyy. Suomessa Komatsun kokonaismarkkinaosuus on rutkasti korkeammalla kuin viime vuosina. - Tämä todistaa, että tehty työ tekniseen luotettavuuteen, hyvään hyötysuhteeseen ja ergonomiaan on koneyrittäjien taholta

siin avautui Suomessa metsäyhtiöiden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä Woodforcen myötä. Komatsu Forestin MaxiFleet on laaja toiminnan suunnittelua tukeva järjestelmä, jonka ensisijainen käyttäjä ja hyödyntäjä on koneyrittäjä. - MaxiFleetin laajat aineistot tekevät mahdolliseksi tarkastella analyyttisesti koneyrityksen korjuuoperaatioita. MaxiFleet hyödyntää pilvipalvelua, johon koneilta aikasidonnainen tieto kerätään ja mistä se palautuu analyyttisenä tietona ja havainnollisina raportteina koneyrittäjän toimiston PC:lle tai mobiililaitteelle, Korhonen sanoo.

MaxiVision tarjoaa tarkkaa tietoa kuljettajille oman työn suunnitteluun

MaxiVision tukee kuljettajan

noteerattu. Uumajaan rakennettavan uuden metsäkonetehtaan aikataulu tarkentui Komatsu Days -vieraille: tuotanto käynnistyy reilun vuoden päästä syksyllä, muut toiminnot odottavat muuttoa muutaman kuukauden pitempään, kertoo Komatsu Forest Oy:n markkinointijohtaja Timo Korhonen.

Perinteiset palvelut

Huollon ja varaosapalvelun toteutukset riippuvat markkinaalueesta, Suomessa palveluverkosto toimii pääosiltaan yrittäjältä-yrittäjälle -mallilla, jota tukee ja täydentää kolme alueellista Komatsu Forest Oy:n kes-

kusta. - Kotimaan olosuhteisiin räätälöidyt huoltosopimukset ovat olleet aktivoimassa huoltoyritysten palvelutarjontaa jo yli kahden vuoden ajan. Varaosajakelu on yli yön -toimituksien ja DROPBOXien avulla lisännyt asiakkaiden tyytyväisyyttä. Jyväskylään valmistuva keskus avautuu vahvistunein voimin vuodenvaihteen jälkeen, toteaa Korhonen.

MaxiFleet tukee koneyrittäjän päätöksentekoa

Metsäkoneiden internetyhteydet kytkivät koneet digitaalisten palvelujen piiriin. Reitti konei-

Kuormatraktorien rekisteröinnit Ruotsissa tammikuu-toukokuu 2019. Lähde: Skotarstatistik, Komatsu Forest AB.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 97

MaxiVision tukee kuljettajan päätöksentekoa esittämällä tarkkaa ajantasaista tietoa korjuukohteesta, sen olosuhteista, tiestön ja hakattujen puutavaralajien sijainnista sekä tuotekohtaisista määristä, operaation edistymisestä ja kohteen muiden koneiden tilanteista. MaxiVision on osa MaxiFleet-palvelukokonaisuutta.

Komatsu metsäkoneiden uudistuneet ohjaamot tarjoavat aiempaakin viihtyisämmän ja ergonomisemman työpaikan kuljettajalle.

Komatsu Forestin MaxiFleet on laaja toiminnan suunnittelua tukeva järjestelmä, jonka ensisijainen käyttäjä ja hyödyntäjä on koneyrittäjä. MaxiFleetin laajat aineistot tekevät mahdolliseksi tarkastella analyyttisesti koneyrityksen korjuuoperaatioita.

Komatsu Forest Oy:n markkinointijohtaja Timo Korhonen esitteli laajaa päivittynyttä Komatsu -harvesteripäämallistoa.

Skogsnoliassa esitellyn konesukupolven mukana Komatsu-koneiden ohjausjärjestelmä muuttuu MaxiXT:ksi. Uusi ohjausjärjestelmä kantaa kauaksi tulevaisuuteen. Käyttöliittymä säilyy tutun oloisena mutta sisällä uusi arkkitehtuuri on rakennettu tehokkaaksi ja pitkäikäiseksi; aina autonomisesti ohjautuviin koneisiin saakka.

Uusissa Komatsu metsäkoneissa käytetään Linnavuoressa valmistettuja Stage 5 -päästötason Agco Power -dieselmoottoreita.

päätöksentekoa esittämällä tarkkaa ajantasaista tietoa korjuukohteesta, sen olosuhteista, tiestön ja hakattujen puutavaralajien sijainnista sekä tuotekohtaisista määristä, operaation edistymisestä ja kohteen muiden koneiden tilanteista. - MaxiVision-palvelu on osa MaxiFleet-palvelukokonaisuutta, mutta se kehittyy ja sitä tuetaan omana palvelutuotteenaan. MaxiVision asiakaskokemuksista kerrotaan elokuun alun uutiskirjeessä. Komatsu Forestin digitaaliset palvelut toimivat MaxiXplorer-järjestelmän varhai-

semmista versioista lähtien, kertoo Korhonen.

Mahdollisesti suurin uutinen..?

Skogsnoliassa esitellyn konesukupolven mukana Komatsukoneiden ohjausjärjestelmä muuttuu MaxiXT:ksi. Uusi ohjausjärjestelmä kantaa kauaksi tulevaisuuteen. - Käyttöliittymä säilyy tutun oloisena, mutta sisällä uusi arkkitehtuuri on rakennettu tehokkaaksi ja pitkäikäiseksi; aina autonomisesti ohjautuviin koneisiin saakka, sanoo Korhonen.

Komatsu Forestin Uumajan nykyisestä tehtaasta valmistui Skogsnolia-viikon aikana 25 uutta metsäkonetta. Reilun vuoden päästä syksyllä tuotanto tehostuu entisestään täysin uuden metsäkonetehtaan myötä.


98 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Argentiinan leimikko oli lähes meikäläistä mäntymetsää, puusto sopivan järeää ja metsän poh- ja kantavaa, vaikka kosteus huokui kaikkialta ja liukasti teitä ja uria (kuva ylh.).

Ponsse hakkuunäytöksissä Argentiinassa ja Uruguayssa P onsse järjesti alkukesästä kaksi työnäytöstä Etelä-Ame- rikassa. Toinen oli Argentiinan Misionesin maakunnassa, toinen Uruguayssa. Argentiinan leimikko oli lähes meikäläistä mäntymetsää, puusto sopivan järeää ja metsän pohja kantavaa, vaikka kosteus huokui kaikkialta ja liukasti teitä ja uria. Näytöksen esiintyjinä toimivat PONSSE Scorpion King varustettuna H7 Euca -harvesteripäällä, PONSSE H8HD -hakkuupää, jota käytteli Caterpillar 320D, PONSSE Buffalo King sekä metsänomistajan edellismallin Ergo. Tapahtuman järjesti Ponssen Argentiinan jakelija Maquinarios Geier yhdessä Ponsse Uruguayn kanssa. Näytösalueen metsät omistaa Taeda S.A. joka hyödyntää tavaran omalla sahallaan.

Argentiinan Misionesin maakunnassa järjestetyssä näytöksessä esiintyi laajasti PONSSE -metsäkonekalustoa suurelle joukolle metsäalan ammattilaisia.

Omistajaperhe järjesti näytöksen jälkeen kotonaan juhlan, jossa ruokalistan monipuolisuus haki vertaistaan ja satapäisellä vierailijajoukolla oli iloinen tunnelma. - Erittäin positiivinen kokemus, yleisö viihtyi, palaute oli ylistävää ja tunnelma innostunut ja iloinen. Koneet ja niiden omi-

naisuudet kiinnostivat erittäin paljon, vaikka taloustilanne Argentiinassa onkin haastava. Aiomme jatkossakin järjestää vastaavan tapahtuman joka toinen vuosi, niputtaa Marcelo Geier. Uruguayn hakkuunäytöksen metsä edusti täysin erilaista, joskin alueelle tyypillistä metsä-

Uruguayn näytös järjestettiin eukaplantaasilla, jossa istutettu sellupuu oli kasvanut hakkuukypsäksi n. 8-10 vuoden iässä.

tyyppiä. Kyseessä oli eukaplantaasi, jossa istutettu sellupuu oli kasvanut hakkuukypsäksi n. 810 vuoden iässä. Toimijana alueella on Montes del Plata, joka on Stora Enson ja paikallisen ison toimijan, Araucon puoliksi omistama yhtiö. Näytöksen tähti, PONSSE Cobra, lanseerat-

tiin pienen, mutta erittäin kiinnostuneen ja asiantuntevan asiakaskunnan edessä. Ajokoneena toimi Uruguayn plantaaseilla tuttu, mutta edelleen uusi ja kiinnostava PONSSE Elephant King. Näytöksen jalkeen oli tilaisuus tarkastella koneita lähemmin ja nauttia herkullinen ja monipuolinen kenttä-barbeque. Uruguayssa on runsaasti laajoja eukalyptusplantaaseja, joissa toimitaan usein full service -periaatteella, eli Ponsse toimittaa koneet, huollon, varaosat ja usein jopa kuljettajan koulutettuna työhön. - Näillä työmailla koneen käyttöominaisuudet ja etenkin -kustannukset punnitaan erittäin tarkkaan kalustovalintaa tehtäessä. PONSSE Cobra on tähän tarpeeseen täydellinen täsmätuote, toteaa Ponsse Uruguayn toimitusjohtaja Martin Toledo.

Ajokoneena toimi Uruguayn plantaaseilla tuttu, mutta edelleen uusi ja kiinnostava PONSSE Elephant King.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 99

PONSSE-asentajakilpailun voittajaksi Facundo Leal Uruguaysta

I

työnkuvaan kuuluvia osa-alueita. - Ammattitaitokilpailun tarkoituksena on nostaa tärkeän ammattiryhmän profiilia. Asentajien työ on tänä päivänä äärettömän monipuolista. Nykyään asentajien pitää hallita niin mekaniikka, hydrauliikka ja tietotekniikka, kertoo kisasta vastaava Global Service Manager Terho Tanskanen.

isalmessa kesäkuussa pidetyn PONSSE-asentaja- kilpailun voittajaksi selvisi Facundo Leal Ponsse Uruguayn huoltopalveluista. Vuosittain järjestettävään asentajakilpailuun osallistui PONSSE-palveluverkoston huoltoasentajia 13 eri maasta.

Kaksipäiväisen kilpailun seuraavat palkintosijat menivät Venäjälle. Toiseksi parhaan pistemäärän kilpailussa keräsi Andrey Izyurov, joka työskentelee huoltoasentajana Ponssen komilaisen jälleenmyyjän OOO Lespromservisin palveluksessa ja kolmanneksi parhaat pisteet Nikolay Kovalenko Ponssen tytäryhtiöstä OOO Ponsselta. Asentajakilpailu on avoin kaikille Ponssen jälleenmyyjille ja tytäryhtiöille, ja sen järjestäjinä toimii Ponsse Global Service ja Ylä-Savon ammattiopisto.

Haastavat kilpailutehtävät

Voittaja Facundo Leal kertoi kilpailutehtävien olleen erittäin vaikeita erityisesti asennustehtä-

PONSSE-asentajakilpailu pidettiin kesäkuussa Iisalmessa - järjestäjinä toimivat Ponsse Global Service ja Ylä-Savon ammattiopisto.

vien osalta. - Voitto on uskomaton tunne, ehdottomasti yksi parhaista kokemuksista elämäni varrella! Kilpailutapahtuma oli minulle täysin uusi ja oli upeaa jakaa kokemus muiden PONSSE -asentajien kanssa eri puolilta maailmaa, Leal kertoo kokemuksistaan. Alun perin Lealista piti tulla

jotain aivan muuta kuin huoltoasentaja. Hän suunnitteli arkkitehtiopintoja, mutta päätyi työskentelemään kodin vastapäätä sijainneeseen korjaamoon. Työkokemuksen jälkeen hän päätti lähteä opiskelemaan huoltoasentajaksi. Voittaja sai palkinnokseen kahden hengen matkan valitsemaansa kohteeseen Ponsse-ver-

kostossa.

Asentajakilpailu rakentuu teoriasta ja käytännön tehtävistä

Asentajakilpailussa mitataan teorian lisäksi käytännön osaamista. Käytännön kilpailutehtävissä osallistuja kiertää yksi kerrallaan rasteja, joilla testattiin

- Ammattitaitokilpailun tarkoituksena on nostaa tärkeän ammattiryhmän profiilia, kertoo kisasta vastaava Global Service Manager Terho Tanskanen.


100 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Einari Vidgrénin ajatuksista alkunsa saanut metsäkone, kuormaakantava ajokone Dino valmistui Vieremällä kesällä 1969.

Legendaarisen Ponsse Dinon valmistumisesta 50 vuotta P onssella juhlistettiin 2.7.2019 Einari Vidgrénin ajatuksista alkunsa saaneen metsäkoneen, kuormaakantavan ajokone Dinon, valmistumista kesällä 1969.

Koneyrittäjä Einari Vidgrén tuskaili heikkolaatuisten metsäkoneiden kanssa ja päätti valmis-

taa itse sellaisen koneen, joka kestäisi edes pari viikkoa ilman remonttia. Tavoitteekseen hän asetti valmistaa ”Metsien mersun”. Kyläseppä Kauko Väisäsen pajalla Lauri Uuksunen kantoi suuren vastuun koneen rakentamisesta, mitään piirustuksia ei ollut. Einari kävi lähes päivittäin Vieremän kirkonkylän kupeessa

Koneyrittäjä Einari Vidgrén tuskaili heikkolaatuisten metsäkoneiden kanssa ja päätti valmistaa itse sellaisen koneen, joka kestäisi edes pari viikkoa ilman remonttia. Tavoitteekseen hän asetti valmistaa ”Metsien mersun.”

sijaitsevalla pajalla ja piirteli ilmaan ajatuksiaan metsien mersusta. Rakennustyössä oli mukana myös Erkki Tarvainen, Einarin urakointifirman huoltopäällikkö. Kesällä 1969 oli aika ajaa kone ulos hallista ja tehtävän sai hoitaakseen Einarin luottokuljettaja Olavi Kauhanen. Kone näytti toimivan mallikkaasti,

mutta heti ensimmäisessä koeajossa törmättiin ongelmiin. Miehet saivat koneen kuitenkin nopeasti kuntoon ja Dino palasi savotalle näyttämään suorituskykynsä. Kului muutama kuukausi ja Einari sai puhelinsoiton metsäyhtiö Tehdaspuun kehittämisyksiköstä: ”Rakenna lisää samanlaisia koneita. Tämä kone näyt-

tää kestävän.” Päätös yrityksen perustamisesta syntyi keväällä 1970 ja Ponsse Oy sai alkunsa - ilman pääomia, koulutusta tai omia tuotantotiloja. Kovan yrittäjyyden voimalla ja uskolla oman koneen vahvuuksiin tehdashallia alettiin rakentamaan Kaken pajaa vastapäätä.

Lauri Uuksunen (oik.), Erkki Tarvainen ja Olavi Kauhanen olivat merkittävässä roolissa Dino ajokoneen vamistumisessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 101


102 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parhaat palvelut työn ja kaluston hallintaan! • metsäkonealalle • maansiirtoalalle • kuljetusalalle Lue tyytyväisten asiakkaidemme tarinat osoitteesta www.kiho.fi

Kiho Sammonkatu 3, 70500 Kuopio P. 0400 247 700 asiakaspalvelu@kiho. www.kiho.

Mesera Cranes Finland Oy

puh. 0400 219 129

sales@mesera.fi

www.mesera.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 103

Työkoneiden ja kuljetuskaluston uusimmat tiedonsiirtoratkaisut!

KESKI-SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. (014) 513 661 Jori Lieska 0400 643 464 * info@vlh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

www.vlh.fi

Uusi keskus Laukaaseen

John Deere investoi asiakaspalvelukeskuksiin Skotlannissa, Ruotsissa ja Suomessa

J

kokoisen tontin ulkoalueille tulee kylmävarasto ja tilaa uusille ja käytetyille koneille. - Uusien asiakaspalvelukeskusten keskeiset sijainnit ja modernit toimitilat mahdollistavat entistä kattavammat ja tehokkaammat varaosa-, huolto- ja koulutuspalvelut asiakkaillemme. Myös omien työntekijöidemme työturvallisuus, ergonomia ja viihtyvyys ovat olleet keskeisiä tavoitteita investointien suunnittelussa. Parempi asiakaskokemus ja korkeampi asiakastyytyväisyys näkyvät jatkossa myös konemyynnissämme näille alueille, toteaa John Deere Forestryn Euroopan myyntijohtaja Janne Märkälä.

ohn Deeren metsäkoneliiketoimintaa tukevat uudet asia- kaspalvelukeskukset avataan vuoden 2020 aikana Skotlannin Perthissä, Ruotsin Ockelbossa ja Suomen Laukaassa). Investoinnit parantavat asiakaspalvelun maantieteellistä kattavuutta ja tehostavat asiakaspalvelua.

Laukaan uuden asiakaspalvelukeskuksen tontti on kooltaan 10 000 m2 ja asiakaspalvelukeskuksen koko tulee olemaan yli 1 100 m2. Nykyisestä Suolahden toimipisteestä siirtyvät kaikki toiminnot Laukaaseen. Keskukseen tulee niin ikään neljän koneen korjaamohalli sekä yhden koneen pesuhalli, varaosa- ja tarvikemyymälä, varaosavarasto sekä neuvottelutilat ja henkilöstön sosiaalitilat. Pihalle tulee lisäksi kylmävarasto ja tilaa uusille ja käytetyille koneille. Keskuksen rakentaminen on aloitettu maansiirtotöillä ja varsinainen rakentaminen alkaa syksyllä 2019. Rakennustyöt noin 9000 m² kokoisella tontilla Skotlannin

Laukaan uuden asiakaspalvelukeskuksen tontti on kooltaan 10 000 m2 ja asiakaspalvelukeskuksen koko tulee olemaan yli 1 100 m2. Nykyisestä Suolahden toimipisteestä siirtyvät kaikki toiminnot Laukaaseen.

Perthissä on jo aloitettu. Uusi asiakaspalvelukeskus tulee palvelemaan myös John Deeren täysin omistaman Wirtgenin tienrakennuskoneasiakkaita. Uuteen, yli 1300 m2 rakennukseen tulee neljän koneen korjaamohalli, pesuhalli, varaosa- ja tarvikemyymälä, varaosavarasto sekä neuvottelutilat ja henkilöstön sosiaalitilat. Tontille tulee myös

kylmävarasto sekä tilaa uusille ja käytetyille koneille. Kyseessä on kasvuinvestointi eli asiakaspalvelu säilyy myös nykyisessä toimipisteessä Englannin Carlislessa. Uusi asiakaspalvelukeskus Ruotsin Ockelbossa tulee korvaamaan aikaisemmat toimitilat Alftassa. Uuden 1250 m² toimitilan rakennustyöt aloitetaan

kesäkuussa 2019 ja se valmistuu vuoden 2020 alussa. Sijainnin muutos Ockelbohon auttaa uutta keskusta palvelemaan asiakkaita Alftaa laajemmalla alueella Ruotsissa. Keskukseen rakennetaan tilat neljän koneen korjaamohallille, pesuhalli, varaosa- ja tarvikemyymälä, varaosavarasto sekä neuvottelutilat ja henkilöstön sosiaalitilat. Noin 13 000 m²


METSÄALAN AMMATTILEHTI

104 KONEURAKOINTI

Miten koneellisen metsänistutuksen ja taimikonhoidon työmääriä voitaisiin lisätä Suomessa?

T

ehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin eri asian- tuntijaryhmien näkemyksiä, miksi koneellisen työn osuus metsänistutuksessa ja taimikonhoidossa ei ole lisääntynyt odotetusti ja miten työmääriä voitaisiin lisätä. Tulosten perusteella koneellisten metsänhoitotöiden osuuden kasvattaminen vaatii korkeampaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta, parempaa tunnettavuutta sekä lisäpanostusta konetekniikan kehittämiseen.

ja tiedon puute, Kärhä toteaa.

Kehityslista on pitkä

Harvinainen näky suomalaismetsissä 2010-luvulla: koneellista taimikonhoitoa kuusen taimikossa Etelä-Savossa.

Suomessa metsätöitä on pyritty koneellistamaan jo vuosikymmeniä; puunkorjuu, maanmuokkaus ja kylvö tehdäänkin nykyään lähes kokonaan koneellisesti. Metsänistutuksessa ja taimikonhoidossa koneellistaminen ei ole sen sijaan edennyt odotetusti, sillä edelleen sekä metsänistutus- että taimikonhoitotöistä vain muutama prosentti toteutetaan koneellisesti. Kolme vuotta sitten laadituissa Metsäalan työvoimatarve (Savotta 2025) -laskelmissa oletettiin, että vuonna 2025 metsänistutuksessa koneellistamisaste on 30 % ja taimikonhoitotöissä 15 %, joten niiden käytön lisäykseen on ladattu kovat odotukset.

2025 -laskelmien tavoitetasolle, on sekä koneellisen istutuksen että taimikonhoidon pinta-aloja lisättävä noin 20 000 hehtaaria vuodessa verrattuna nykytasoon. Tulevaisuudessa työvoiman saatavuuden heikkeneminen, työvoimakustannusten nousu ja metsänomistajien omatoimisen työn osuuden vähentyminen luovat painetta metsänistutus- ja taimikonhoitotöiden tehostamiseen. - Miestyömenetelmien tehostaminen ei välttämättä ole enää mahdollista tulevaisuudessa. Koneellistaminen on todennäköisin kehityssuunta, jolla metsänhoitotöiden tuottavuutta voidaan lisätä ja kustannustehokkuutta nostaa, sanoo Stora Enson Kalle Kärhä.

Koneellisten metsänhoitotöiden ajurit kohdillaan

Koneellisten metsänhoitotöiden pullonkaulat tähtäimessä

Jos koneellisen metsänistutuksen ja taimikonhoidon työmäärät halutaan nostaa Savotta

Stora Enso Metsän, Itä-Suomen yliopiston ja Metsätehon kyselytutkimuksessa selvitettiin

Haemme nyt

Huoltopalveluliiketoiminnan johtajaa Toimintamme kasvaessa After Sales -palvelut muodostavat merkittävän osan Logsetin liiketoiminnasta. Tehtävässä kasvatat ja kehität huoltopalveluliiketoimintaa edelleen, sekä toimit huoltopalvelutiimin motivoivana esimiehenä. Tiimin kanssa ylittätte asiakkaiden odotukset.

Kiinnostuitko? Lue tehtävästä lisää: www.logset.fi Logset Oy on suomalainen metsäkonevalmistaja joka painottaa innovaatioita, yhteishenkeä ja yksilöllistä kehitystä.

Lähetä hakemuksesi: siv.saarikko@logset.fi viimeistään 26.8.2019

eri asiantuntijaryhmien näkemyksiä: 1) miksi koneellisen työn osuus metsänistutuksessa ja taimikonhoidossa ei ole lisääntynyt odotetusti ja 2) miten työmääriä voitaisiin lisätä. Lisäksi kartoitettiin, mihin suuntaan eri asiantuntijaryhmät näkevät koneellisen metsänhoidon työmäärien kehittyvän lähivuosien (2018-2022) aikana. Opiskelija Taru Timonen teki samalla tehdyssä tutkimuksessa oman pro gradu -työnsä.

Eri asiantuntijaryhmiä kuultiin

Selvitys toteutettiin Internetkyselynä seuraaville vastaajaryhmille: 1) Stora Enson metsäasiantuntijat (eli puunostajat), 2) Stora Enson metsätoimihenkilöt, 3) Stora Enson metsäkoneyrittäjät, 4) metsänhoidon kone- ja laitevalmistajat ja 5) tutkimuksessa, kehityksessä ja koulutuksessa (eli TKK:ssa) työskentelevät henkilöt. Kyselylomake lähetettiin 317 metsäalan asiantuntijalle helmikuussa 2018. Vastauksia saatiin yhteensä 104 kappaletta, ja vastausprosentti oli 32,8 %.

Valon pilkahdus konesavotan suunnassa

Kone- ja laitevalmistajat, Stora Enson metsätoimihenkilöt sekä tutkimus-, kehitys- ja koulutusasiantuntijat uskoivat pääosin koneellisen metsänistutuksen ja taimikonhoidon kasvattavan suosiotaan yksityismetsissä seuraavan viiden vuoden (20182022) aikana. - Vastaavasti valtaosa metsäkoneyrittäjistä ja Stora Enson metsäasiantuntijoista eli puunostajista ei uskonut koneellisten metsänhoitotöiden kasvuun lähivuosina, huomauttaa Kärhä.

Koneistutustyömaiden valinta haasteena

Vastaajat nostivat kaikista

merkittävimmäksi ongelmaksi koneellisen metsänistutuksen käytön runsaskivisillä työmailla. Toiseksi ja kolmanneksi merkittävimmiksi ongelmiksi arvioitiin pienet vuotuiset konekohtaiset istutusmäärät ja alhainen konetyön tuottavuus. Vastaajat nimesivät myös merkittäväksi ongelmaksi työmaiden pienen koon, eli alle kaksi hehtaaria/työmaa, sekä ennakkotiedon puutteen työmaan pintakivisyydestä ja maaperästä.

Kustannukset painolastina

Koneellisen taimikonhoidon yleistymisen merkittävimmäksi hidastavaksi tekijäksi arvioitiin konetyön korkeat kustannukset verrattuna metsurin tekemään raivaussahatyöhön. Lähes yhtä merkittävinä pullonkauloina koettiin taimikonhoidon oikeaaikainen ajoitus sekä koneellisen taimikonhoidon alhainen tuottavuus ja pienet vuotuiset taimikonhoitomäärät konetta kohden. - Seuraaviksi pahimmiksi haasteiksi koneellisessa taimikonhoidossa nykyään arvioitiin taimikonhoitotyömaiden pieni koko, jäävän taimikon vaurioituminen sekä metsänomistajien ja metsätoimihenkilöiden ennakkoluulot

Vastaajat korostivat, että koneellisten metsänhoitotöiden kasvattaminen vaatii korkeampaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta sekä parempaa tunnettavuutta niin metsänomistajien kuin metsäalan ammattilaistenkin keskuudessa. Moni vastaaja korosti markkinointitapahtumien ja työnäytösten tärkeyttä. - Lisäksi vastaajien mukaan koneelliseen istutukseen sopivien työmaiden valintaan ja taimilogistiikan kehittämiseen on panostettava, jos koneistutusmääriä halutaan lisätä. Vastaajat nostivat esille myös istutus- ja taimikonhoitokoneiden kehittämistarpeen. Samoin koneellisen taimikonhoidon työjälkeen ja ajoitukseen vastaajat näkivät tarvetta kiinnittää huomiota nykyistä enemmän, kertoo Kärhä.

Koneelliset metsänhoitotyöt lisääntyvät vääjäämättä

Koneellisen metsänhoitotyön läpimurtoa on odotettu jo pitkään metsänistutuksessa ja taimikonhoidossa. Koneellisten menetelmien käytön lisääminen runsaasti aikaa vievässä metsänistutuksessa ja taimikonhoidossa on tulevaisuudessa välttämätöntä. - Työvoiman saatavuus metsätöihin on säilynyt oletettua parempana, mutta metsänomistajien omatoimisuuden vähentyessä ja metsureiden eläköityessä työvoimapula metsäalalla kasvaa tulevaisuudessa. Koneellisten menetelmien yleistymistä tuleekin tukea niin tunnettavuuden lisäämisen kuin teknologia- ja tuottavuuskehityksenkin avulla jo ennen kuin työvoimapula ja miestyön kustannusten liiallinen nousu konkretisoituvat meillä, sanoo Kärhä.

Risutec Oy:n toimitusjohtaja ja Innovaattori-Guru Jussi Aikala on tehnyt erittäin ansiokasta työtä koneellisen metsänistutuksen ja taimikonhoidon edistämiseksi globaalisti. - Viime vuosien ajan Risutecin koneellisen metsänhoidon päämarkkinat ovat olleet Etelä-Amerikka ja Aasia, ei Suomi valitettavasti, kertoo Jussi Aikala.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 105

Muhoslaiselle metsäkoneyrittäjä Jouko Siika-Aholle tunnustus työpanoksesta

M

etsäkoneurakoitsija Jouko Siika-aholle on myönnetty Metsämiesten Säätiön valtakunnallinen ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Joukolla on kahden koneketjun puunkorjuuyritys, joka urakoi Vapolle ja Metsänhoitoyhdistys Oulun Seudulle, jonka sopimusurakoitsija se on. Stipendiä esittivät Metsänhoitoyhdistys Oulun Seudun toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen, metsäasiantuntijat Tapio Kylmänen, Johanna Piekkola ja Anna Taskila sekä toimistonhoitaja Seija Torvela. Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: ”Joukon koko metsäkonetiimi on tärkeä metsänhoitoyhdistyksen kumppani. Toiminta on yhteistyökykyistä ja neuvottelevaa. Yhteydenpito toimii hyvin. Osaava ja opettava sekä itsenäinen toimintatapa herättävät luottamusta ja arvostusta kaikissa. Työkulttuuri on neuvotteleva, itsenäinen, erittäin ammattitaitoinen, opettava ja ennen kaikkea positiivinen sekä aina valmis tekemään työn kuin työn. Myös harjoittelijoille on löytynyt aikaa ja työmahdollisuuksia. Pitkän linjan urakointia ja toimintaa kehitetään koko ajan.”

hyväkuntoisia metsäkoneita!

Taukojen aikana Kenneth Storsjö (oik.) ja kollega Leif-Erik Wik ajavat metsäkoneensa vierekkäin ja juttelevat keskenään

Metsäkoneurakoitsija Jouko Siika-aholle on myönnetty Metsämiesten Säätiön valtakunnallinen ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi.

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ih-

minen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Continentalin maatalousrenkaille John Deeren ensiasennushyväksyntä

J

ohn Deere 6-sarjan traktoreihin on nyt saatavilla Continen- talin Tractor70- ja 85-renkaita 30 eri koossa. Renkaat on valmistettu huippuolosuhteissa Lousadon tehtaalla Portugalissa.

Maailman johtavana maatalousteknologiavalmistajana tunnettu John Deere ja Continental ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Sen myötä John Deeren keskikokoisiin 6MC-, 6RC-, 6M- ja 6R-traktoreihin on saatavilla Continentalin Tractor70- ja Tractor85-renkaita. Kaikki Continentalin 30 maatalousrengasta saivat ensiasennushyväksynnän kattavassa tehdasauditoinnissa Portugalin Lousadon tehtaalla. Kumppanuussopimuksen ansiosta johtava teknologiayrityksenä tunnettu Continental laajentaa edelleen liiketoimintaansa maataloussektorilla.

Modernille rengastehtaalle loistava arvosana tehdasauditoinnissa Kumppanuussopimuksen yh-

tenä edellytyksenä oli, että John Deere on ensimmäinen OEM-auditoitu maatalousrenkaiden käyttäjä. Lousadon tehtaalla suoritetussa auditoinnissa selvitettiin tehtaan laadunhallinta-, toimitus- ja riskienhallinta sekä tilauksien käsittelyn prosesseja. Continentalin ultramoderni rengastehdas läpäisi tarkastajien mukaan auditoinnin erinomaisin tuloksin.

Standardirenkaat innovatiivisella N.flexja Bead-teknologialla

Tractor70- ja Tractor85-renkaat on valmistettu äärimmäisen kestäviksi. Joustava N.flex -nailonrunko sekä jalkaosan SingleWire Bead -teknologia takaavat erinomaisen ajomukavuuden, alhaisen maaperän tiivistymisen sekä hyvän pidon. Rungossa käytetty N-flex-nailonteknologia tekee renkaasta äärimmäisen vankan ja iskunkestävän. Se mahdollistaa renkaan kylkialueen joustavuuden, mikä takaa loistavan ajettavuuden ja vähentää maaperän tiivistymistä. Jalkaosan tukeva ja kompakti reu-

navaijeri varmistaa korkeanvääntömomentin vanteelta renkaalle ja se pitää muotonsa vaativassakinkäytössä. Molemmat renkaat on suunniteltu lisäämään traktorien suorituskykyä sekä minimoimaan sen käyttämiä resursseja. Renkaiden on todettu menestyvän myös suuremmilla vetovoimilla, kuten John Deeren 6MC-, 6RC-, 6Mja 6R-traktoreilla, jolloin renkaiden luisto on todettu vähäisemmäksi ja ajettavuus vakaammaksi.

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat Maailman johtavana maatalousteknologiavalmistajana tunnettu John Deere ja Continental ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Sen myötä John Deeren keskikokoisiin 6MC-, 6RC-, 6Mja 6R-traktoreihin on saatavilla Continentalin Tractor70- ja Tractor85 -renkaita.

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi


106 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Tunnen ylpeyttä työstäni lähes koko ajan. Työpäivän jälkeen on hienoa katsoa tekemiämme tukkikasoja tai hyvinvoimaa metsää, jonka olemme harventaneet, sanoo Kenneth Storsjö.

Kenneth Störsjöllä käytössä neljäs Logset harvesteri vuodesta 2007

K

enneth Storsjö on tehnyt metsätöitä vuodesta 1994. Ensimmäiset kolme vuotta hän sahasi puut moottorisahalla, minkä jälkeen hän hankki oman metsäkoneen ja perusti yrityksensä K.SForestin.

- Olen aina pitänyt metsästä. Metsäkoneella työskenteleminen on mielenkiintoista hommaa. Hankittuani koneen en ole edes ajatellut alan vaihtoa, joten taisin tehdä oikean uravalinnan. Työ on vapaata ja mukavaa. Joka kuukausi on toki hakattava tietty määrä kuutioita, mutta työajoista voi päättää itse, hän hymyilee. Tällä hetkellä Storsjöllä on kuusipyöräinen Logset 8H GT -harvesteri, jossa on Logset TH65 -harvesteripää. Hänen tekemänsä puut menevät Metsä Groupille. Storsjö toimii alueurakoitsijana, eli hän varmistaa,

Tällä hetkellä Storsjöllä on kuusipyöräinen Logset 8H GT -harvesteri, jossa on Logset TH65 -harvesteripää. Hänen tekemänsä puut menevät Metsä Groupille.

että tietyn alueen puut hakataan Metsä Groupille. Storsjön vastuualue ulottuu Maalahdesta Tiukkaan. Hän hallinoi viittä aliurakoitsijaa, ja koordinoi

Taukojen aikana Kenneth Storsjö (oik.) ja kollega Leif-Erik Wik ajavat metsäkoneensa vierekkäin ja juttelevat keskenään

heidän nykyisiä ja tulevia työmaitaan. Neljällä heistä on Logset-koneet. - Tunnen muut kuljettajat hyvin ja päivisin puhun paljon heidän kanssaan puhelimessa. Storsjö on hieman huolissaan siitä, että nykyään on vaikeaa löytää metsäkoneenkuljettajia. Storsjöllä on yksi työntekijä nimeltään Felix Martin, ja he ajavat harvesteria kahdessa vuorossa. - Koulun työharjoittelujakson päätyttyä Felix jäi minulle töihin. Minulla oli hyvä tuuri, kun sain palkata hänet. Ennen sitä Felix oli töissä kollegalleni LeifErik Wikille, joka toimii minun aliurakoitsijanani ja ajaa Logset 6F GT -kuormatraktoria. Storsjön mukaan moni metsä-

koneenkuljettajaksi opiskeleva nuori ryhtyykin ajamaan kaivinkonetta. Hän uskoo sen johtuvan siitä, että nuoret haluavat enemmän ihmisiä ympärilleen. - Mutta eihän metsäkoneenkuljettajan työ ole yksinäistä. Jos Leif-Erik ja minä olemme samalla työmaalla, pidämme aina tauot yhdessä. Ajamme koneet vierekkäin ja juttelemme kahvin äärellä. Säästä riippuen jäämme ohjaamoihin istumaan tai menemme ulos, Storsjö kertoo.

Vahva ja ketterä kone toimii moitteettomasti

Storsjö on omistanut kolme Logset-harvesteria ennen nykyistä konetta. Hän päätti ostaa nykyisen Logset 8H GT -harvesterin koska oli niin tyytyväinen

aiempiin Logset-koneisiinsa. - Olen ostanut kaikki Logset -koneeni Mäntysen Ernolta. Huollon läheisyys on iso plussa. Täytyy kuitenkin todeta, että olen ollut erittäin iloinen kaikista omistamistani Logset koneista. Koneet ovat kehittyneet paljon, ja niitä on helppo huoltaa. Yleisesti ottaen osiin pääsee helposti käsiksi. Storsjö on erityisen tyytyväinen nykyiseen harvesteriinsa, joka toimitettiin hänelle marraskuussa 2018. Konetta on nyt ajettu noin 2 000 h, pääasiassa päätehakkuilla. - Logset 8H GT on yhtä aikaa vahva ja ketterä. Se on tehokas ja sopivan kokoinen kone. Koneessa on runko-ohjaus, joten se kääntyy kevyesti. Tässä ja edellisessä koneessa on kääntyvä ohjaamo, joka pysyy suorassa vaikka kone olisi kallellaan. Ominaisuuden ansiosta työasento on mukavampi ja ergonomisempi. Tähän mennessä 8H on toiminut moitteettomasti ja mielestäni se on luotettava, Storsjö tiivistää. On selvää, että Storsjö nauttii työstään, ja hän suosittelee uravalintaa lämpimästi muillekin. - Tunnen ylpeyttä työstäni lähes koko ajan. Yritän tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä, jotta metsänomistajat olisivat tyytyväisiä. Työpäivän jälkeen on hienoa katsoa tekemiämme tukkikasoja tai hyvinvoimaa metsää, jonka olemme harventaneet.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 107

Puutavaran mittaustilasto julkaistu - painomittausmenetelmät yleistyneet edelleen

H

akkuukonemittaus on käytetyin puutavaran työ-, urakointija luovutusmittausmenetelmä maassamme. Sen osuus pystykauppojen mitatusta puumäärästä vuonna 2018 oli 84,8 %. Hankinta- ja käteiskaupoissa kuormainvaakamittauksen osuus (43 %) on puolestaan jatkanut kasvuaan tasaisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Kuitupuun tehdasmittauksessa käytetyin mittausmenetelmä oli paino-otanta (95,0 %). Tukkien tehdasmittauksessa taas käytetään automaattisia tukkimittareita ja laatuluokittelussa tukkiröntgeneitä.

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet 2018 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin kotimaisen puun mittausmääriin, ja se kattaa noin 75 % kotimaisista markkinahakkuista vuonna 2018. Tilastoinnissa käytetty mittausmäärä on yhteensä 51,2 miljoonaa kuutiota (pystykaupat 44,6 ja hankintakaupat 6,6 milj. kuutiota). Pystykaupoissa yleisimmät menetelmät ovat hakkuukone-

TXL ATE ULTIM

Hakkuukonemittaus on käytetyin puutavaran työ-, urakointi- ja luovutusmittausmenetelmä maassamme.

mittaus (84,8 %) ja tehdasmittaus (14,8 %). Hankintakaupoissa käytetyt menetelmät jakaantuivat tasaisemmin kuormainvaakamittauksen (43,3 %), hakkuukonemittauksen (25,5 %), tehdasmittauksen (20,2 %) ja tienvarsimittauksen (11,0 %) kesken. Kaikissa markkinahakkuissa hakkuukonemittaus oli valtamenetelmä 77,1 % osuudella. Tehdasmittauksen osuus luovutusmittauksessa oli 15,5 %, ja

se jakaantui lähes tasan tukin (45 %) ja kuidun (55 %) kesken. Tukin tehdasmittaus on pääsääntöisesti perustunut automaattisten tukkimittareiden ja -röntgeneiden käyttöön. Kuitupuun tehdasmittauksessa paino-otanta on saavuttanut viime vuosina valtamenetelmän aseman 95,0 % osuudella. Tienvarsimittauksen ja kuormainvaakamittauksen menetelmistä voi lukea tarkemmin itse julkaisusta osoitteesta

www.metsateho.fi. Pystykaupoissa käytettyjen mittausmenetelmien osuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aivan viime vuosina. Pidemmän ajan tasainen muutos näkyy kuitenkin: hakkuukonemittauksen osuus kasvaa vähitellen, tehdasmittauksen osuuden vastaavasti pienentyessä. Hankintakaupoissa on tapahtunut sekä vuosien välillä että tilastojakson aikana enemmän

muutoksia. Kuormainvaakamittauksen osuus on kasvanut tasaisesti 10 vuodessa nollasta 43 prosenttiin. Tienvarsimittauksen ja tehdasmittauksen osuudet ovat vähentyneet. Hakkuukonemittauksen osuus on kasvanut 10 % (2004) osuudesta 26 prosenttiin (2018), ollen korkeimmillaan vuonna 2014 jopa 37 prosenttia. Metsätehon tiedote 15/2019

ATF ALL-TER

TION FLOTA

N E N I L A A MAKSIM US

RAIN FL O TAT

ION

SUORITU SKYKYÄ MAASTO SSA KUI N MA

U V A T N KA

A

STOSSA Taattu k antavuu s ja pito l umella, j ä savikois sa ja tu ällä, rvemail la.

sin tykselli s i d e n oide eille Markkin tava tela pehm lle ai kan korjuum

LEVEYS

ON TÄRKEÄÄ

OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIMME TELAN TARPEISIISI

www.clarktracks.fi • info@clarktracks.fi • 0207 927 511 CT134 FI_4


108 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu Forest esiintyi vahvana kotikentällään - Skogsnolia-osaston portilla vastassa oli Komatsu 901 XC -harvesteri. Suuren messuosaston lisäksi samaan aikaan järjestettiin parille tuhannelle asiakkaalle Komatsu Days 2019 -tapahtuma työnäytösalueella Uumajan ulkopuolella, missä esiteltiin uudet Komatsu 2020 -mallin koneet.

Skogsnolia 2019

S

kogsnolia 2019 näyttely keräsi metsäkoneväen Uumajaan juhannuksen alla 13.-15. kesäkuuta.

Skogsnolia on jo vuodesta 1984 lähtien neljän vuoden välein järjestetty perinteinen metsäalan näyttely, mikä koko alan sidosryhmät laajasti yhteen. Tällä kertaa uutuuksia esiteltiin 200 näyttelyasettajan voimalla ja kolmen päivän aikana messuvieraita kävi yli 11 000; myös Suomesta oli mukavasti kävijöitä ja näytteilleasettajia. Seuraava Skogsnolia järjestetään vuonna 2023.

Suomalaiset metsäkonebisneksen vaikuttajat olivat laajasti läsnä Skogsnoliassa; Komatsu Forestin Jari Alahuhtala (vas.) ja Logsetin Tapio Nikkanen tervehtivät tuttuja samalla alan näkymistä keskustellen.

- Nisula N5 -harvennushakkuukoneen 6-pyöräinen versio on saanut markkinoilla erittäin hyvän vastaanoton, kertoili Nisula Forestin Kalle Mattsson.

Ammattilehden Promagazine.se metsäkonejulkaisua jaeltiin lukulehdiksi osastoille. Ruotsin metsäkonealan kuulumisia voi seurata osoitteessa www.promagazine.se missä tarjolla uudet uutiset joka päivä!

Metsätyön Markku Sivelä esitteli Olofsforsin osastolla uusimpia telamalleja kaikkiin urakointiolosuhteisiin.

John Deeren osaston järeä 1910G -kuormatraktori oli näyttävä ilmestys. Ensimmäinen on jo ajossa Suomessakin Metsänkorjuu Pulkkisella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 109

- Edistyksellinen JPS -sahayksikkö tuo lisää tehokkuutta ja luotettavuutta harvestereiden sahaukseen, kertoi JPS Teknikin Erik Arén (oik.) Turkka Lastunen (kesk.) totesi että KESLA -harvesteripäissä on käytetty kyseistä innovaatiota jo pitkään optiona.

- Rottne valmistaa tänä vuonna uusia metsäkoneita noin 180 kappaletta ja myös Suomessa myynti kehittyy hyvään suuntaan. Skogsnoliassa pääsi tutustumaan uusimpiin malleihin, kertoi Arne Isaksson.

Ruotsalainen Gremo tarjoaa laajan ja kehittyneen metsäkonemalliston. Koska merkki rantautuu tosissaan Suomeen..?

Clark -metsäkoneteloissa on jatkossa vakiona nerokkaat Haggis -lenkit.

Eco Log on siirtynyt käyttämään Volvo Pentan moottoreita. Skogsnoliassa esiteltiin laajaa mallistoa usean koneen voimalla.

Ponsse vahvistaa koko ajan asemaansa Ruotsin metsäkonemarkkinoilla panostaen vahvasti mm. huoltopalveluiden kehittämiseen. Skogsnoliassa esiinnyttiin ponssemaisen näyttävästi.

Profi -harvestereiden valmistus jatkuu Ruotsissa - tuote on iskussa ja markkinoilla edetään rauhallisesti toimintaa kehittäen.

Uusi Logset 8H Hybrid -harvesteri oli ehdottomasti yksi eniten huomiota osakseen saanut laite Skogsnoliassa. Pitkän linjan metsäkonemiehet Erno Mäntynen ja Mikko Laurila olivat tyytyväisiä messun antiin.

Sampo-Rosenlewin Jussi Malmi kertoili että kauppa sujuu Ruotsin markkinoilla hyvää tahtia ja uudet mallit on otettu innolla vastaan.


110 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ruotsissa pienten metsäkoneiden markkina on suuri ja tarjontaa on paljon - kuvassa Kranmanin harvesteri ja ajokone. Koskahan Suomessa päästään tosissaan ensiharvennusten kimppuun..?

- Harvesteriketjujen teroituspalvelumme kasvaa kovaa vauhtia Ruotsissa, kertoivat Scanvallin Mari Linna ja Juha Kankaanpää.

Nordic Tractionin Tero Järvinen (oik.) vaihtoi kuulumisia Komatsu Forestin Timo Korhosen kanssa.

ABAB Hydraulin Per Tegström esitteli uutta laadukasta Manulin Anaconda -letkua.

Nokian Renkaat on maailman johtava metsäkonerenkaiden valmistaja.

Metsäkoneiden telamarkkinoilla on vaihtoehtoja; slovenialainen Veriga tarjoaa Green Track -mallistoa.

OP System varustelee puutavara-autoja Ruotsissa suurella volyymilla, mikä näkyy laadukkaana työnjälkenä.

Palfinger Epsilonin uusimmat puutavaranosturit kiinnostivat kovasti messuväkeä.

Skogsnoliassa kävi runsaasti suomalaisia alan ammattilaisia. Kontio Forestin Tapio Kontio kehui näyttelyä hyvin järjestetyksi.

Cranab -puutavara-auto- ja kierrätysnostureiden myyntiä kehitetään tällä hetkellä Suomessakin; maahantuojana toimii Grutech ja jälleenmyynnistä vastaa Porokka Invest.

Mesera Cranesin Tero Lampola nautti lennossa burgerin lounaaksi messua kiertäessään.

Ruotsalainen V-Kran tarjoaa hyvän nosturimalliston puutavara-autokäyttöön - näitä on tullut viime aikoina Suomeenkin...

Mr. Valmet Antero Siuro tarkisti lentokentällä kuningaskunnan talouden tilan Dagens Industri -lehdestä: - Ja näyttää lavatanssit Hössjössä jatkuvan tänäkin suvena joten kaikki hyvin naapurimaassa.

Skogsnoliassa oli esillä myös energiapuolen kalustoa - kuvassa OP Erjo hakkuri.

Ruotsissa myydään jenkki pick-upeja suurella volyymilla urakointikäyttöön. Viime aikoina ne ovat nostaneet suosiotaan meilläkin.

SP harvesteripäämallistosta löytyy hyvät ratkaisut pienelle ja suurelle puulle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SININEN ON UUSI MUSTA!

VAHVEMPI KOVEMPI TALOUDELLISEMPI

Erikoisteräs yhdistettynä uuteen karkaisumenetelmään.

Suuremmat voitelukanavat.

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

KONEURAKOINTI 111

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Optimoitu kärkipyörä, jonka laakerirullat ovat karkaistujen tukilevyjen välissä. Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

UUTUUS LOGSET 8H GTE HYBRID Tuottavampi kone alhaisemmalla polttoaineenkulutuksella

Logset Oy Hännisentie 2 66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200

Myynti: Erno Mäntynen Puh. 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

201905_LOGSET_MetsäalanAmmattilehti_221 x 155_V.1.0.indd 1

www.logset.com

03.06.2019 15:11:43


112 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kronos tuo kärkiohjauksen metsäkuormaimiin

S

mart Boom Control -kärkiohjaus on nyt saatavilla Kronoksen Gripto-metsäkuormaimiin. Kronos on ensimmäinen valmistaja, joka tuo kärkiohjauksen traktorikäyttöisiin metsäkuormaimiin. Aiemmin kärkiohjaus on ollut saatavana vain John Deeren raskaissa metsäkoneissa.

- Kärkiohjauksessa kuljettaja ohjaa joystickillä kuormaimen kärkeä haluamaansa suuntaan. Perinteisessä ohjauksessa kuljettajan pitää liikuttaa kärkeä jatkamalla ja lyhentämällä useita eri hydraulisylintereitä, kertoo tuotepäällikkö Dennis Grankvist. Työskentely kärkiohjauksella on tarkempaa, nopeampaa ja laadukkaampaa. Kuormain liikkuu tasaisesti eikä aalloittain. Sähköinen päätyvaimennus estää kolahdukset, kun kuormain osuu ääriasentoonsa. Myös käännön sivuttaisnopeus voidaan asettaa vakioksi riippumatta siitä onko nosturin kärki metrin vai kymmenen metrin päässä kuljettajaksi. - Kärkiohjauksesta on apua sekä aloittelijoille että kokeneille kuskeille. Kärkiohjattu kuormain kuluttaa vähemmän energiaa ja vaatii vähemmän keskittymistä, kun hallittavia asioita on vähemmän. Kokeneen kuljettajan kannattaa kokeilla kärkiohjausta päivän tai kaksi ennen kuin muodostaa mielipiteensä, sanoo Grankvist. Järjestelmän vaatimat anturit ovat sylinterin ulkopuolella,

Kärkiohjauksessa kuljettaja ohjaa joystickillä kuormaimen kärkeä haluamaansa suuntaan. Perinteisessä ohjauksessa kuljettajan pitää liikuttaa kärkeä jatkamalla ja lyhentämällä useita eri hydraulisylintereitä.

mutta puomin sisällä, jolloin ne on helppo tarvittaessa vaihtaa. Järjestelmän vaatima äly on integroitu venttiilipöydän kontrolleriin ja siinä on myös diagnostiikka. Kärkiohjauksen verollinen hinta on 4950 euroa ja se on saatavilla Gripto 1010 ja 1009 -kuormaimiin. Kärkiohjaus sopii niin traktorikäyttöön kuin ajokoneisiin. - Uskon että muutaman vuoden päästä kärkiohjaus tulee

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä

ammattilehti.fi

www.arilahtiky.fi

olemaan vakiovaruste. Sähköisesti ohjatun ja perinteisen venttiilipöydän hintaero on samaa luokkaa kuin kärkiohjauksen eikä kukaan nykyisin ole enää kiinnostunut perinteisestä venttiilipöydästä. Uskon että kärkiohjaus tulee yleistymään samalla tavalla, sanoo Grankvist.

SmartDrive+ vetää kärryä oikealla nopeudella

Kesällä tulee tarjolle myös Kronoksen SmartDrive+ metsäperävaunujen hydraulinen veto. SmartDrive-järjestelmässä kärry vaihtaa ajosuuntaa yhdessä traktorin kanssa, mutta SmartDrive+ muuttaa ajosuunnan lisäksi myös ajonopeutta. - Kuljettajan ei tarvitse enää huolehtia kärryn vedosta, kun se on automaattinen. Oikealla nopeudella vetävällä kärryllä pää-

see vaikeammista paikoista, mutta se ei kuitenkaan vaurioita maata eikä puiden juuria. Vetävä kärry myös säästää polttoainetta. Hydraulinen napaveto mahdollistaa myös ketjujen käytön, toisin kuin rullaveto, kertoo Grankvist. SmartDrive+ kytketään suoraan traktorin väylään, josta se käyttää samoja tietoja kuin Isobus-järjestelmä.

Selvitys uudistuskypsien metsien pinta-alatiedon päivittämisen vaikutuksesta Suomen metsien hiilinielulaskelmaan valmistui

L

uonnonvarakeskus (Luke) on tarkentanut uusintalasken- nassa Suomen metsien hiilinielun vertailutason. Tarkennettu vertailutaso on puutuotteet mukaan luettuina -38 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv) vuodessa ja ilman puutuotteita -31 miljoonaa tonnia vuodessa. Luvut voivat vielä muuttua, kun Suomi loppuvuodesta vastaa kesä-heinäkuussa valmistuvaan EU-komission tarkastusraporttiin.

Vertailutaso on luku, johon tullaan vertamaan metsien raportoitavaa hiilinielun kokoa vuosina 2021-2025. Vertailutaso lasketaan EU:n LULUCF-asetuksen mukaisesti siten, että se osoittaa, kuinka suuri hiilinielu on, kun kyseisenä ajanjaksona

metsien käsittely säilyy samanlaisena kuin vuosina 2000-2009. Vertailutason asettamisen tavoitteena ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja pitkällä aikavälillä. Vertailutason tarkennettu laskenta tehtiin, kun huomattiin, että laskennassa käytetty uudistuskypsien metsien määrä ei ollut yhteismitallinen valtakunnan metsien inventointiaineiston kanssa (VMI 2009-2013). Hiilinielun vertailutasoon edellä mainitun yhden laskentaparametrin luokittelumuutoksen vaikutus on noin -3 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv). - On hyvä, että laskennan tulokset ovat olleet muun tiedeyhteisön arvioitavissa. Näin havaittu metsien luokittelusta johtuva ero oli mahdollista korjata ajoissa. Nyt tehty korjaus lisäsi hiilinielutavoitetta, mutta laskenta ei ole vielä lopullinen Suomen

osalta, sanoo apulaisprofessori Aleksi Lehtonen.

Komission tarkastuspalaute voi vielä muuttaa lukuja

Vuoden 2019 aikana komissio tarkastaa, että maat ovat sisällyttäneet vertailutasoon kaikki LULUCF-asetuksessa edellytetyt asiat ja että maita on asiantuntijaryhmässä arvioitu yhdenmukaisesti. Jäsenmaat saavat mahdolliset tarkennuspyynnöt komissiolta kesä-heinäkuussa. Tämän jälkeen Suomi aloittaa vertailutasoraportin päivittämisen. - Lopullinen metsien hiilinielun vertailutaso määritetään vasta sen jälkeen, kun Suomi on saanut komissiolta tarkastuspalautteen. Luvut voivat siis vieläkin muuttua, osaltamme työ etenee vertailutason laskentaprosessin mukaisesti, toteaa Lehtonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


114 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Harvennushakkuuta rannikon kivikoissa

tuntia. Rottne teki niihin peruskunnostuksen ja ne ovatkin pelanneet teknisesti erittäin hyvin, kehuu Enström. Myös kokoluokka osui konevalinnassa aivan nappiin: - Metsänomistajat ovat kehuneet työjälkeä hyväksi ja maasto jää korjuun jälkeen siistiksi. Se on erittäin tärkeä asia, korostaa Enström joka hoitaa paljon myös omia metsiään. Rottne H8 -harvesterissa on harvennuksille hyvin sopiva 405 -koura, millä hoituu kohdalle osuvat isommatkin puut. - 4-pyöräinen harvesteri liikkuu heilurivarsi alustansa ansiosta vaivattomasti kivikoissa ja jyrkissä mäissä. Täällä on paljon myös pyöreää kiveä mikä on koneen alla kuin kuulalaakeria. Rottnella ajaa kuitenkin vaikka mistä kun vain kuskin kantti kestää, Skarper sanoo.

Ammatti löytyi metsästä

Vaasan alueen rannikon metsät ovat kivikkoisia ja paikoin löytyy myös jyrkkiä mäkiä. Forest Fixin hankkimat Rottnen koneet ovat osoittautuneet erittäin maastokelpoisiksi vaikeassa maastossa ja kokoluokkansa puolesta juuri oikeiksi harvennuksille. Kuvassa Rottne F10B -ajokone.

F

orest Fix Ab keskittyy harvennushakkuisiin ja erityisesti ensiharvennuksiin Vaasan rannikkoalueella tehtävään hyvin soveltuvalla Rottne -metsäkonekalustolla. Metsäkoneurakointiyritys Forest Fixin perustivat keväällä 2019 Leif Skarper Maksamaalta ja Johnny Enström Koivulahdesta. - Ajoin aikanaan seitsemän vuoden ajan Logmanin harvesteria mutta sitten keskityin yli vuosikymmenen maatalouteen ja muuhun urakointiin, kertoilee Leif Skarper.

- Minulla on maanviljelyn lisäksi siankasvatusta ja hoidan metsätilaa. Jossain vaiheessa syntyi Leifin kanssa ajatus perustaa yhdessä metsäkoneyritys, mikä keskittyy harvennushakkuiden hoitamiseen rannikolla missä on paljon harvennustyötä. Töitä onkin ollut hyvin ja myös kesä hakataan täyttä tahtia. Olen pikku hiljaa oppinut ajokoneen käytön ja puu siirtyy laaniin jo melko ripeästi, sanoo Johnny Enström.

Energiapuuta Biowatille

Kun päätös yrityksen perustamisesta konkretisoitui, teki Forest Fix korjuusopimuksen Bio-

watin kanssa. - Hankimme alueelta puuta mikä menee pääasiassa Vaskiluodon voimalaitokseen Vaasaan sekä Seinäjoen ja Kurikan kaukolämpölaitoksiin. Alueeltani energiapuuta ostetaan noin 30 000 - 40 000 kuutiota vuodessa ja sen tuotetaan metsästä pääosin kahdella koneketjulla, kertoo Biowatin metsäasiantuntija Matias Hienonen.

Käytetyt koneet oli järkivalinta

Metsäkonevalinnassa Forest Fix päätyi tarkan harkinnan jälkeen Rottneen. - Laskimme että harvennuk-

sille kannattaa meidän tapauksessa ostaa käytetyt koneet, mitkä ovat sopivan kokoisia ja sellaisia joilla pärjää rannikon kivikkoisessa maastossa. Toki koneiden piti olla myös hyvässä kunnossa ja luotettavia, toteaa Skarper. Konekaupat tehtiin 10 tonnisesta Rottne H8 -harvesterista ja 14 tonnisesta Rottne F10B -ajokoneesta Suomen Työkoneen Henrik Fridlundin kanssa. Koneiden kuljettamiseen hankittiin käytetty Scania -ritiläauto. - Ruotsista löytyi hyvä ketju; vuosimallin 2013 harvesterilla oli ajettu noin 8000 tuntia ja 2015 mallin ajokoneella 6000

Kolmantena kuljettajana Forest Fixillä on Enströmin tytär Patricia. - Hän ilmoitti minulle jo 14 vuotiaana että haluaa mukaani metsätöihin luontoon. Ostin silloin hänelle pienen moottorisahan eikä mennyt aikaakaan, kun hän otti käyttöönsä minun isomman sahan. Ajokonetta Patricia ajaa alle vuoden kokemuksella jo ammattilaisen ottein, kehuu ylpeä isä. Patricia käy parhaillaan Yrkesakademin i Österbottenin metsäkonekoulua Vaasassa. - Seuraavaksi on aikomuksena lähteä opiskelemaan metsätalousinsinööriksi Tammisaareen. Olin viime talvena Ruotsissa Uppsalassa vaihto-oppilaana metsäkoulussa missä pääsin ajamaan myös järeämpää Tigercat 1075C -ajokonetta. Tämä Rottne on kuitenkin näihin harvennushommiin aivan loistava laite, kertoo Patricia Enström.

Rottnen vaihto-osa palvelu hyvä takuu

Käytetyillä Rottneilla Forest Fix aikoo urakoida niin kauan kuin tekniikka kestää ja tuotos pysyy korkeana. - Hankintapäätöksessä oli yksi tärkeä tekijä Rottnen tehtaan viisas vaihto-osapalvelu. Tarjolla on kunnostetut voimansiirron ym. komponentit pitkillä takuilla mikä mahdollistaa edullisen remontin mikäli joku paikka pettää. Vielä palveluun ei kuitenkaan ole tarvinnut turvautua. Ja lisäksi Suomen Työkoneelta löytyy Seinäjoelta hyvin varaosia, sanoo Leif Skarper.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 115

Patricia Enström ajaa alle vuoden kokemuksella kuormatraktoria jo ammattilaisen ottein. Hän käy parhaillaan Yrkesakademin i Österbottenin metsäkonekoulua Vaasassa ja seuraavaksi on aikomuksena lähteä opiskelemaan metsätalousinsinööriksi Tammisaareen.

Forest Fixin Rottne H8 -harvesteri on varustettu 405-kouralla. 4-pyöräinen kone liikkuu heilurivarsi alustansa ansiosta vaivattomasti kivikoissa ja jyrkissä mäissä.

Leif Skarper (vas.) Maksamaalta ja Johnny Enström Koivulahdesta perustivat metsäkoneurakointiyritys Forest Fixin keväällä 2019.

Rottne F10B -ajokoneella harvennuspuu siirtyy ripeästi leimikolta tien varteen. Nosturi on tehokas ja kuormaaminen mukavaa.

- Hankimme alueelta puuta mikä menee pääasiassa Vaskiluodon voimalaitokseen Vaasaan sekä Seinäjoen ja Kurikan kaukolämpölaitoksiin, kertoo Biowatin metsäasiantuntija Matias Hienonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ANNA MEIDÄN PITÄÄ KONEESTASI AKTIIVISTA HUOLTA

ACTIVE CARE -huoltopalvelusopimukset ovat metsäkoneyrittäjän parasta palvelua: keskityt vain puunkorjuuseen kun Ponsse varmistaa, että metsäkoneesi pysyy tuottavana savotasta toiseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 117

Timo Tolpasta metsäneuvos T asavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt toi- mitusjohtaja Timo Tolpalle metsäneuvoksen arvonimen 17. toukokuuta 2019.

Timo Tolppa on tehnyt erittäin merkittävän elämäntyön suomalaisessa puunkorjuussa ja alan yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa. Tolppa on tehnyt pitkän uran Metsäkonepalvelu Oy:n toimitusjohtajana. Hänen toimitusjohtajakaudellaan yhtiön oma henkilöstömäärä on kolmikertaistunut ja liikevaihto yli viisinkertaistunut. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 135 puunkorjuuammattilaista ja sen liikevaihto on 25 miljoonaa euroa, minkä lisäksi yhtiö työllistää useita puunkorjuuyrityksiä alihankkijayrityksinään. Tolppa on toiminut erittäin

ansiokkaasti metsäkoneyrittäjien taloudellisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen aseman parantamiseksi. Tolppa on toiminut eri luottamustehtävissä koko 2000 luvun Koneyrittäjien liitossa ja sen jäsenyhdistyksessä KantaHämeen Koneyrittäjissä. Koneyrittäjien liiton varapuheenjohtajana Tolppa on vastannut liiton toiminnasta metsäkonealalla, jossa toimii runsaat tuhat puunkorjuuyritystä. Niiden palveluksessa on runsaat 5000 metsäkoneenkuljettajaa ja niiden liikevaihto on yhteensä runsaat 700 miljoonaa euroa. Tolppa osallistui työehtosopimustoimintaan neuvottelijana toistakymmentä vuotta ja varapuheenjohtajakaudellaan vastasi metsäkonealan työehtosopimusneuvotteluista työantajapuolella. Tolppa opittiin tuntemaan vastuullisena ja ratkaisuhakuisena

selle koneyrittäjyydelle ja metsäsektorille. Esityksen Tasavallan presidentille metsäneuvoksen arvonimen myöntämisestä tekivät Koneyrittäjien liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto - MTK , Suomen Yrittäjät ry, Stora Enso Metsä, UPM, Ponsse Oyj, John Deere Forestry Oy, Metsähallitus Metsätalous Oy ja Metsäkonepalvelu Oy.

Tasavallan presidentti on myöntänyt toimitusjohtaja Timo Tolpalle metsäneuvoksen arvonimen.

neuvottelijana. Hän on rakentavalla toiminnallaan ollut luomassa luottamuksellisia neuvotteluyhteyksiä metsäalan työntekijäjärjestöön, mikä on ollut

työehtosopimustoiminnan vaatiman rakentavan yhteistyön edellytys. Myönnetty arvonimi on tunnustuksenosoitus koko suomai-

Liittovaltuusto: Sillat saatava kuntoon ja raha liikkumaan urakointiketjussa

U

uden hallituksen ensimmäisiä tehtäviä on varmistaa, että liikenneverkon korjausvelkaa ryhdytään taittamaan. Samalla julkisten korjausvelkarahojen ehtona on oltava, että myös työn varsinainen tekijä urakointiketjun loppupäässä saa rahansa ajallaan, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto 26.4. 2019 Helsingissä. Korjausvelkaohjelma loppui liian lyhyeen. Nyt tarvitaan nopeita päätöksiä tiestön rahoituksen lisäämiseksi. Huonokuntoisen tieverkon rappeutumisvauhti kiihtyy nopeasti ja teiden

Simo Jaakkola valittiin Ceettarin hallitukseen

K

oneyrittäjien liiton varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola valittiin eurooppalaisten koneyrittäjien järjestön Ceettarin hallitukseen 1.-2. heinäkuuta 2019 Ranskan Bordeaux’ssa pidetyssä kokouksessa.

Ceettarin hallituspesti on nelivuotinen, ja tämä hallituskausi on Simo Jaakkolalle toinen. Jaakkola saa johdettavakseen Ceettarin metsävaliokunnan. Ceettar edustaa maa- ja metsätalouden sekä muiden, lähinnä maaseudun koneurakointialojen koneyrityksiä Euroopassa. Siinä on jäseninä 18 koneyrittäjäjärjestöä 16 maasta. Koneyrittäjien liitto on yksi jäsenistä. Yksittäiset koneyritykset ovat välillisesti kansallisen järjestönsä kautta Ceettarin jäseniä.

korjausvelka kasvaa hallitsemattomasti. Jotta tieverkon kunto ei romahtaisi vielä nykyisestäkin, on tulevan hallituksen laitettava tieverkko kuntoon ja osoitettava tähän riittävä rahoitus. Tieverkkoon on investoitava suunnitelmallisesti. Perusväylänpidon rahoitusta on lisättävä pysyvästi vähintään 300 miljoonaa euroa vuosittain. Riittävä perusväylänpidon taso on minimissään 1,3 miljardia euroa vuodessa. Korjausvelkaohjelmalla ja aiemmalla lisärahoituksella on velan kasvu saatu pysähtymään, mutta tiestön saaminen parempaan kuntoon vaatii pitkäaikaista rahoi-

tustason nostoa. Perusväylänpidon rahoituksella pidetään huolta olemassa olevasta tieverkosta ja varmistetaan liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Teiden kunnossapito ja ajoissa tehdyt korjaukset säästävät rahaa. Toimenpiteiden lykkääminen tulee kalliiksi, koska korjaukset ovat aina sitä raskaampia ja suurempia mitä myöhemmäksi niitä lykätään. Optimaaliseen ylläpitoon pitää varata riittävästi rahaa, jotta huonokuntoisia teitä voidaan korjata vastaamaan tarvetta. Esimerkiksi alemmalla tieverkolla teiden rakenteellinen kunto heikkenee. Teiden rungot eivät kestä nykykuormitusta.

Erityisen huolissaan Koneyrittäjät on siltojen kunnosta. Koneyrittäjät joutuvat käyttämään kiertoreittejä satojen siltojen kohdalla erikoiskuljetuksina suoritettavissa työkoneiden siirroissa. Massamme on yli 14 000 siltaa, joista huonokuntoisina on painorajoitettuja noin viisisataa. Lisäksi maassamme on vähintään toinen mokoma siltoja, joita rajoittaa työkoneenkuljetuksen vaatima telimassa. Iso osa silloista sijaitsee alemmalla tieverkolla eli juuri niillä teillä, joita tarvitaan työkonekaluston viikoittaisissa siirroissa. Siltojen kunnostaminen vaatii oman kohdennetun ohjelmansa, jotta kiertoreittien määrä ei rä-

jähdä käsiin.

Rahankulku varmistettava

Rahankulku urakointiketjussa on varmistettava. Julkisten korjausvelkarahojen ehtona on oltava, että myös työn varsinainen tekijä urakointiketjun loppupäässä saa rahansa ajallaan. Maksuaikojen venyttäminen on valitettavasti vallitseva käytäntö maarakennusalalla. Pääurakoitsijat venyttävät maksuaikoja aliurakoitsijoiden kustannuksella, mistä on päästävä eroon.

Lisätietoja: www.kronos.

Kuormain ja vaunu vaativaan metsänhoitoon!

Kotimainen - Innovatiivinen - Arvonsa pitävä - Tarpeisiisi räätälöity

Wikar Oy, Wikarintie 12, Kruunupyy

Myynti puh. 040 506 5213 pelle.furubacka@kronos.


118 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Erkki Hannula Oy urakoi puuta Pohjois-Pohjanmaalla Junnikkala Oy:n sahalle sekä jonkin verran myös Metsänhoitoyhdistyksille ja yksityisille metsänomistajille.

Päätehakkuita Pohjois-Pohjanmaalla sahateollisuuden tarpeisiin

E

rkki Hannula Oy on vuodesta 1973 puunkorjuuta tehnyt perheyritys Alavieskasta. Yrityksen perustaja Erkki Hannula aloitti armeijasta päästyään yhdellä ajokoneella urakoinnin. Vuonna 1981 yritykseen ostettiin ensimmäinen monitoimikone. Siitä urakointi on laajentunut neljän monitoimikoneen ja viiden ajokoneen mittoihin. - Tänä päivänä suurin asiakkaamme on Junnikkala Oy:n saha Kalajoelta - lisäksi teemme puuta Metsänhoitoyhdistyksille sekä yksityisille metsänomistajille. Toimintareviirimme on noin 100 kilometriä Alavieskasta mutta aika usein leimikot sijaitsevat melko lähellä. Alueen puusto on suhteellisen pientä; vaikka teemme pääasiassa tukkia sahalla niin puun keskikoko on kahdensadan litran molemmin puolin. Toki päätehakkuiden lisäksi tehdään jonkin verran myös harvennuksia mikä pitää huomioida metsäkonekalustossa. Olemme käyneet myös ulkomailla urakoimassa: vuonna 2005 olimme Ruotsissa ja sitä ennen kolme eri reissua KeskiEuroopassa, kertovat yrittäjäveljekset Harri ja Kari Hannula, jotka ovat olleet metsätöissä nuoresta lähtien.

Erkki Hannula Oy:n yrittäjäveljekset Harri (vas.) ja Kari ovat ajaneet metsäkoneita nuoresta lähtien: - Nykykoneiden tekniseen kehitykseen ja luotettavuuteen olemme oikein tyytyväisiä mutta pitää muistaa että ammattitaitoiset kuljettajat ovat silti tärkeimmässä roolissa.

Tosissaan veljesten koneiden ajaminen alkoi 90-luvun alussa. Harri kävin lukion jälkeen lukemassa tuotantotalousinsinööriksi ja Kari opiskeli pari vuotta autoasentajapuolta. - Olen ajanut vuoden 1994 jälkeen pääsääntöisesti motolla, toteaa Kari. Velipoika Harri ajoi myös pääasiassa harvesteria uudelle vuosituhannelle saakka ja sen jälkeen aika on mennyt siirtoautolla koneita kuljettaessa sekä sa-

malla yrityksen juoksevia asioita hoitaessa. - Työllistämme yhteensä viitisentoista henkilöä. Ammattikuljettajia olemme saaneet palvelukseen kohtuullisen hyvin vaikka yleisesti heistä tuntuukin olevan yhä enemmän pulaa. Hyvällä kalustolla on iso merkitys kuljettajien saannissa ja tietenkin myös sillä että hommat pelaa yrityksessä muutenkin jouhevasti. Nuorempaa ikäluokkaa pitää saada kannustettua

jatkossakin mukaan ja meillä on nytkin yksi motivoitunut kaveri harjoittelijana. Pitää muistaa että vaikka koneet kuinka kehittyvät ja niihin tulee hienoa teknologiaa niin osaavat kuljettajat ovat kuitenkin se kaikista tärkein asia näissä hommissa, sanoo Harri.

Vihreisiin luotettu jo vuosikymmeniä

Erkki Hannula Oy:n historia John Deere -koneiden kanssa

juontaa pitkälle historiaan: - Aluksi oli Lokomoja ja 90 -luvun alussa ajoon tuli Timberjackin ajokoneet. Ensimmäinen Timberjack 1270A moto hankittiin 1993 ja niistä ajoista lähtien meillä on ollut pääasiassa vihreitä koneita. Tällä hetkellä kalusto koostuu kahdeksasta John Deerestä ja yhdestä Komatsusta mitkä liikkuvat leimikoille kahdella siirtoautolla. Lisäksi kuljettajien käytössä on toistakymmentä pakettiautoa ja pick-upia. Uusimmat John Deeret ovat G-sarjalaisia ja viimeisin hankinta 1110G -kuormatraktori saapui pihaan elokuun alussa. Harvestereissa perusvalinta on ollut 1270G varustettuna 414 -kouralla mutta seuraavaksi käyttöön tuleva uusi kone on 1170G missä on 413 -koura. Kaupat koneista tehdään hyvässä hengessä John Deere Forestry Oy:n piiripäällikkö Jukka-Pekka Seljänperän kanssa. - Tuleva 1170G on 8-pyöräinen mutta muuten motot ovat 6 -pyöräisiä sillä täällä on tasaiset maastot mutta pehmeitä paikkoja on aika paljon joten koneet eivät saa olla liian painavia. Telavarustelulla pystyy optimoimaan koneet maastojen ja kelien mukaan - niitä löytyy laajasti erilaisia eli on Olofsforsia, Clarkia ja Kopan kantavia. Renkaat ovat kaikissa koneissamme kotimaista Nokiaa, Kari kertoilee.


yvinkään lentokenttä 5.–7.9.2019 METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 119

OLEMME MUKANA

5.–7.9.2019

Hyvinkään lentokenttä

KAIVINKONEISIIN

Elokuun alussa Erkki Hannula Oy otti käyttöön uuden John Deere 1110G -kuormatraktorin mikä on varustettu mm. IBC-kärkiohjauksella ja TimberMatic Kartat -sovelluksella.

Uutta edistyksellistä tekniikkaa

Uuden sukupolven John Deere -koneet ovat vakuuttaneet Hannulat luotettavuudella, tehokkuudella sekä käyttöominaisuuksilla. - Kehitys on noussut niissä monin tavoin taas uudelle tasolle. Esimerkiksi IBC-kärkiohjaus on aivan loistava: ajokoneissa se on ollut meillä käytössä jo pitkään ja ensimmäiseen harvesteriin IBC tuli vuosi sitten. Kun sillä ajaa ja sitten siirtyy vanhempaan koneeseen missä järjestelmää ei ole, niin sitä kaipaa heti. Jatkossa valitsemmekin kärkiohjauksen kaikkiin harvestereihinkin, ilmoittaa Kari. Nyt käyttöön otettavassa John Deere 1110G -kuormatraktorissa on uusi Timber Matic Kartat -sovellus, mikä avaa kuljettajille reaaliaikaisen tuotantonäkymän leimikosta. - Sen käyttöä ja tekemiseen tuomaa lisäarvoa odotamme mielenkiinnolla. Muilta urakoitsijoilta on kuultu että Kartat -ohjelmaa hyödyntämällä urakointia on mahdollista tehostaa entisestään, sanovat Hannulat. John Deeren omaa kehitystä oleva uusimman päästötason moottoritekniikka on kaikin tavoin onnistunutta: - Ureajärjestelmät pelaavat hyvin ja kun vertaa uusien koneiden polttoaineenkulutusta vanhemman sukupolven vastaaviin niin pudotusta on tapahtunut merkittävästi.

Huoltosopimus on tätä päivää

Vuosittain Erkki Hannula Oy:n harvestereihin kertyy 2500-2800 käyttötuntia ja ajokoneisiin parituhatta. Uusissa koneis-

sa Alavieskan miehet ovat siirtyneet huoltosopimuksiin, mikä on ollut jälkikäteen laskettuna oikea päätös: - John Deeren uusissa tiloissa toimiva huoltopiste sijaitsee naapurissa Ylivieskassa, missä palvelee todella ammattitaitoinen porukka ja osat löytyy hyllystä. Huoltosopimusten ansiosta voimme keskittyä puuntekoon eikä yllättäviä kustannuksia tule vaan kaiken voi budjetoida etukäteen. Teemme omalla hallilla jotain öljyhuoltoja mutta nykykoneiden isommat huollot on parempi antaa ammattilaisten hoitaa oikeilla laitteilla.

KUORMA-AUTOIHIN

Alan tulevaisuus näyttää hyvälle

Puuunkorjuumäärät ovat Suomessa jatkuvasti kasvaneet ja metsäkonealalla on hyvin töitä. - Työtilanteeseen voi olla tyytyväinen mutta näillä seuduilla kevään kelirikot ovat olleet pitkiä ja sitten sahalla alkaa kesäseisokit, joten kausivaihtelut ovat meillä edelleen suuria. Asiakkaamme Junnikkala Oy panostaa tuotantoonsa ja kehittää koko ajan toimintojaan joten puun tarve on varmasti hyvällä tasolla tulevaisuudessakin. Suuri osa Kalajoella sahatusta laadukkaasta puusta päätyy vientimarkkinoille, sanoo Harri Hannula. Erkki Hannula Oy:llä on käytössä ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. - Mitta- ja laatuvaatimuksia seurataan jatkuvasti sekä yrityksen omana työnä että urakanantajien toimesta. Meillä työn laatu on avainasemassa ja siksi mittatarkkuudetkin ovat huippuluokkaa, vakuuttaa Kari Hannula.

METSÄKONEISIIN

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

Koneet kulkevat leimikolta toisella kahdella ritiläautolla. Uusi Volvo FMX otettiin ajoon talvella ja se on Pihtiputaan Ajokoneen rakentama juuri konekantaan sopivalla mitoituksella.


120 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkoneiden sähköiset palvelut - paljon uutta asiaa lyhyessä ajassa

Koneiden kytkeytyminen avoimeen internetiin toi ohjaamoiden tietokoneille koko tämänhetkisen globaalin digitaalisen palveluntarjonnan, sellaistakin, jolla ei aina ole hyötykytköstä puunkorjuuseen. Tietotekniikan rooli laajeni kertarysäyksellä informaatio- ja kommunikaatiokeskeiseksi, mikä antoi konevalmistajille mahdollisuuden tuoda markkinoille puunkorjuun suorittamista tukevia ja tuottavuutta parantavia digitaalisia palveluita.

T

ietotekniikka tuli metsäkoneisiin jo yli kolmekymmentä vuotta sitten ohjaamaan koneen toimintoja; puutavaran katkontaa aluksi, sitten toimilaitteiden hallintaa. Uudet koneiden laite- ja teknologiasukupolvet on saatu käyttöön opastuksen ja koulutuksen avulla. Nyt mennään digiloikkaa. Koneiden kytkeytyminen avoimeen internetiin toi ohjaamoiden tietokoneille koko tämänhetkisen globaalin digitaalisen palveluntarjonnan, sellaistakin, jolla ei aina ole hyötykytköstä puunkorjuuseen. Tietotekniikan rooli laajeni kertarysäyksellä informaatio- ja kommunikaatiokeskeiseksi, mikä antoi konevalmistajille mahdollisuuden tuoda markkinoille puunkorjuun suorittamista tukevia ja tuottavuutta parantavia digitaalisia palveluita. Samalla metsäkonemarkkinoilla avautui uusi kenttä kilpailulle: metsäkoneiden Fleet Management -palvelut.

Komatsu Forestin MaxiFleet -palvelu ehti olla käytössä monessa maassa, ennen kuin se metsäteollisuuden Woodforce -ohjausjärjestelmän avaaman reitin kautta sai myös Suomessa nettiyhteyden metsäkoneisiin. MaxiFleet on laaja kokonaisuus, jonka hyödyntäminen on vasta alkutaipaleella. Idea on kuitenkin yksinkertainen: kerätä koneyrityksen kalustosta tietoa ja palauttaa se yritykseen jalostettuna sellaiseen muotoon, jota voidaan hyödyntää suoraan korjuuoperaatiossa tai pidemmän aikavälin toiminnan kehittämisessä. Tietoa on jo nyt tarjolla enemmän kuin sitä voi kerralla järkevästi ottaa haltuun. Parasta lienee, että jokainen koneyritys lähtee liikkeelle omaan tahtiin sähköisten palvelujen hyödyntämisessä. Puunkorjuu-urakoinnin markkinaan Fleet Management -palvelut voivat aikaansaada suuren muutoksen. Se todellisuus mitä tuotos- ja korjuuolosuhdetutkimukset ovat tähän mennessä

keskimääräisellä tasolla kuvanneet, siirtyy jokaisen koneyritysten omaksi eksaktiksi tiedoksi ja toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi. Puunkorjuuoperaatio oheispalveluineen on siirtynyt koneyrittäjien vastuulle, ainoastaan siellä on se ammattitaito, jolla omasta toiminnasta kertovat luvut voidaan tulkita oikein.

Kimmo Perälä on tärkeä avainhenkilö, kun uusien palveluiden toimivuutta kehitetään

Metsä-Perälä Oy on jyväskyläläinen monipuolinen puunkorjuuseen, metsänhoitoon ja puukauppaan erikoistunut metsäkonealan yritys, jota pyörittää kymmenen ammattilaista. Toimitusjohtaja Kimmo Perälä on jo asemansakin vuoksi julkisuudessa yrityksen näkyvin henkilö. Hän on nuori, uusimpiin metsäkoneiden tekniikoihin perehtynyt ja digimaailmassa kuin kotonaan. Metsäkonevalmistajille tällainen kompetenssi on haluttua, Perälä tekee tiivistä

yhteistyötä ainakin Komatsu Forestin kanssa, viimeisimpänä projektina hän on paneutunut MaxiFleetin alle rakennetun MaxiVision -palvelun hyödyntämiseen. MaxiVision, nimensä mukaisesti, muodostaa näkymän operoitavasta korjuukohteesta, antaa tarkkaa tietoa olosuhteista, paikoista sekä määristä puutavaralajikohtaisesti. Kimmo Perälän arvio uudesta palvelusta oli myönteinen: - MaxiVision kehittyi nopeasti, pienet lisät ja muutokset saatiin siihen lähes saman tein, siitä tuli yksinkertainen ja helppo käyttää, hyödyllinen ja rahanarvoinen työkalu korjuutyön ohjaamiseen ja suorittamiseen. Metsä-Perälä Oy:ssä käytetään jo nyt muitakin MaxiFleet palvelun osioita. - Tuen kuljettajia lähes päivittäin etäyhteydellä, sitä ominaisuutta pidän hyvin toimivana ja hyödyllisenä. Olen myös jonkun verran tutkiskellut niitä tietoja, joiden avulla löytyy eroja koneiden väliltä. Se on monimutkai-

sempi kokonaisuus, koska kysymys on historiasta. MaxiVision antaa kuvan työmaalta juuri tästä hetkestä, muistuttaa Kimmo ja palauttaa keskustelun takaisin päivän teemaan. Hän esittelee ajokoneen PC:n ruudulta uuden palvelun käyttämisen helppoutta: kuinka saadaan selville puutavaran määrät ja sijainti urien varressa, jo ajettu ja vielä lähikuljetusta odottava. Metsä-Perälän uudessa Komatsu 855 -kuormatraktorissa on kaiken muun varustelun lisäksi ns. erottelukarikat. Onko niillä yhteys MaxiVisioniin? - Jonkinlainen, nyt kuormatraktorin kuljettaja voi tarkistaa ennen ajouralle lähtöä, kertyykö sieltä sellaisia vähemmistöeriä, joille pitää varata tila erillään muista, sanoo Perälä. Pitkien ajomatkojen Ruotsissa erottelukarikat olivat käytössä jo 70-luvulla. Niiden avulla säästettiin turhaa ajoa. Kimmo Perälä myöntää, että koneen kulkemat metrit pinoon saatua mottia kohti on tärkeä seurattava, mut-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 121 €

Metsä-Perälä Oy:n yrittäjä Kimmo Perälä tekee tiivistä yhteistyötä Komatsu Forestin kanssa; viimeisimpänä projektina hän on paneutunut MaxiFleetin alle rakennetun MaxiVision -palvelun hyödyntämiseen.

Metsä-Perälän uudessa Komatsu 855 -kuormatraktorissa on kaiken muun varustelun lisäksi ns. erottelukarikat joilla on myös yhteys MaxiVision -järjestelmään, mikä muodostaa näkymän operoitavasta korjuukohteesta, antaa tarkkaa tietoa olosuhteista, paikoista sekä määristä puutavaralajikohtaisesti.

ta löytyy vieläkin merkittävämpi potentiaalinen ajanhukka, jonka eliminoimisessa MaxiVision on avuksi kertoen siitä esimerkin: - Siirrot ovat suurimpia aikasyöppöjä koneiden kanssa touhutessa. Siirron täsmääminen sellaiseen kohtaan, jossa ei

tuhoudu työvuoroa osittain tai pahimmassa tapauksessa kokonaan, säästää joka kerta. MaxiVisionin avulla voi ennustaa tarkasti, paljonko aikaa kuluu jäljellä olevaan työmäärään. Sen perusteella tietää riittävän aikaisin, mihin rakoon siirto kannattaa suunnitella.


122 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Monitoimijyrsimet Yli 10 t koneisiin 150 l/min & 150 bar

Työkalu vaihdettavissa kohteen mukaan!

SUUNNITELTU JA VALMISTETTU SUOMESSA

Käyttökohteet: Asfaltti Betoni Routa Kaapelointi Kantojen poisto

WWW.RODO.FI 040 8255 846


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 123

Romuta Oy:

Ammattina ympäristöteot

P

ohjois-Pohjanmaalla, Oulun alapuolella, Limingassa toimiva Romuta Oy on luonut kierrätysalalle, metallien kierrätykseen uudenlaista toimintamallia. Mallia, jonka jokainen yksityiskohta - romukenttää myöden - kestää lähemmänkin tarkastelun ja jonka yksikään osa-alue ei ole ristiriidassa vihreiden arvojen kanssa. Romuta Oy on vuonna 2017 kolmen kierrätysalan konkarin perustama romualan osaaja, jonka kaikki toiminnot keskittyvät ympäristömme sekä oman työyhteisönsä hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Yrityksen tuorein investointi on Sennebogen 830E täyssähköinen materiaalinkäsittelykone. - Teemme ympäristötekoja työksemme ja sen täytyy näkyä toimissamme sekä investoinneissamme. Kun teemme jo nyt kaiken vähän paremmin, tulee se varmasti palkitsemaan jatkossa. Alamme mielletään yleisesti likaiseksi ja törkyiseksi ”temmellyskentäksi” ja siitä imagosta haluamme eroon. Perustaessamme Romuta Oy:tä oli selvää, että työturvallisuus on tärkein arvomme ja tehokkaan toiminnan kautta vähennämme myös päästöjä. Uusin investointimme vastaa arvojamme kaikilta osin, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jyrki Mutanen. Kiinteän 2 metrisen pylonin päälle asennettu sähkökäyttöinen, järeä Sennebogen materiaalinkäsittelykone tulee syöttämään Romuta Oy:n pihassa raksuttavaa sähköhydraulista leikkuriyksikköä. Koneen omapaino on 55 tonnia, sisältäen alustan 10 tonnin vastapainot. Puomiston pituus on 17 metriä ja sähkömoottorin teho 132 kW. - Olemme vieneet toimintamme niin pitkälle, että myös sähkösopimuksemme valinta kohdistuu ekologisesti tuotettuun sähköön. Näillä toiminnoilla päästöt ovat lähes nolla, Mutanen huomauttaa. Sennebogen 830E valikoitui kahden ”finalistin” joukosta puhtaasti ominaisuuksiensa ansiosta. - Heillä oli tarjota juuri halujemme mukainen laite, jonka hankintahinta ja käyttökulut olivat kohdallaan. Juhannuksen alla toimitetulla uudella Sennebogenilla astumme taas askeleen lähemmäksi nollapäästöistä tulevaisuutta, sanoo Mutanen.

OP System Sennebogenin maahantuoja

Pohjoismaiseen OP Gruppeniin kuuluva OP System on ollut

Romuta Oy:n uusi sähkökäyttöinen Sennebogen 830 E materiaalinkäsittelykone syöttää sähköhydraulista leikkuriyksikköä Limingan metallinkierrätyskeskuksessa.

työlaitteita. - Olemme todella tyytyväisiä kun Romutan kaltainen vaativa ja analyyttinen asiakas valitsi Sennebogenin, vaikka emme puhtaalla myyntihinnalla pystykään kilpailemaan. Tässä tapauksessa asiakas kuitenkin kiinnitti huomiota myös merkittävämpiin asioihin kuten elinikäkustannukseen, käyttöominaisuuksiin ja huoltoystävällisyyteen. Meille tilauksen saaminen oli vielä erityisen merkittävä siksi, että se oli ensimmäinen sähkömoottorilla varustettu Sennebogen, jonka toimitamme Suomeen, kertoo OP Systemin toimitusjohtaja Urho Voutilainen.

Uusi Sennebogen 830 E toimitettiin juhannuksen aihoihin. Kone asennettiin 2 metrisen pylonin päälle. Koneen omapaino on 55 tonnia sisältäen 10 tonnin vastapainot ja puomiston pituus on 17 metriä.

Sennebogenin maahantuoja vuodesta 2017 alkaen. Suomen pääkonttori, korjaamo ja varaosamyynti toimii Tuusulassa, jossa tällä hetkellä on töissä 19 henkilöä ja sen lisäksi yrityksellä on lähes koko maan kattava huoltoverkosto, jota omalta osaltaan hoitavat sopimushuollot. Sennebogenin lisäksi OP System on Doppstadt kierrätyslaitteiden, Magni kurottajien ja GB iskuvasaroiden maahantuoja. Korjaamolla tehdään huoltoja ja korjauksia myös maanrakennuskoneisiin, kaiken merkkisiin iskuvasaroihin, korjataan hydraulisylintereitä ja raskaskoneiden

• SKF ja Lincoln voitelujärjestelmät • Tamtron vaakalaitteet • Sy-Klone pölynhallintajärjestelmät • FreshFilter ohjaamon hengitysilmansuodatusjärjestelmät • YTM FireStop ja Salgrom-sammutusjärjestelmät Seinäjoki • Tampere • Isojoki Jani Piikkilä 040 571 7292, Markku Piikkilä 0400 664 716 etunimi.sukunimi@akv-asennus.fi | Länsitie 582, Nurmo

www.akv-asennus.fi


124 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Turvallista ja tehokasta nostotyötä - haastavissakin olosuhteissa juuri heidän tarpeitaan vastaavat tuotteet. Viisi tuotelinjaa ovat: X-Country -erikoisnosturit, X-Trailer -nosturiperävaunut, X-Lift -nostoapuvälineet, X-Move -materiaalinkäsittelylaitteet sekä X-Safety -työturvallisuuden konsultointipalvelut, listaa Mäkinen.

Telanosturi X-Country - ahtaiden paikkojen nostoihme

MeramaTec tarjoaa ainutlaatuiset ratkaisut turvalliseen nostotyöskentelyyn. Kuvassa kompakti ja ketterä X-Country -nostin mihin on saatavilla laajasti lisävarusteita erilaisiin tarpeisiin.

M

eramaTec Oy on nostotyön ja turvallisuuden erikois- osaaja Ikaalisista. Määrätietoinen kehitystyö on tuottanut monikäyttöisiä ja työturvallisia nostolaitteita markkinoille. Yrityksen yksi tärkeimmistä arvoista on ”Solutions for safety” eli ratkaisuja turvallisuuteen.

Jaakko Mäkinen on pitkän linjan yrittäjä. MeramaTec Oy:n hän perusti vuonna 1982 jolloin

aloitettiin maatalouskoneiden korjaamisella, mutta vuosien mittaan toiminta jalostui vaativimpiin materiaalinkäsittelylaitteisiin sekä lopulta omien innovatiivisten laitteiden kehittämiseen ja valmistukseen. - 2000-luvun loppupuolella tarkastelimme vahvuuksiamme ja päädyimme panostamaan erikoisosaamiseksi muodostuneisiin nostotöihin ja työturvallisuuteen. Näiden osa-alueiden markkinoilta löydettiin selkeitä puutteita, joita lähdettiin täyden-

tämään määrätietoisella kehitystyöllä. Erityisesti teollisuuden kunnossapidon, nostoturvallisuuden ja laajemmin työturvallisuuden osalta työskentelytavoissa on valtavasti kehitettävää, kertoo Mäkinen. MeramaTecin tärkeimpänä arvona tuotteiden suunnittelussa on ”Solutions for safety”. - Esimerkiksi nostinpuolella usein työturvallisuus unohtuu tai sitä laiminlyödään. Olemme kehittäneet omat tuotteemme mahdollisimman turvallisiksi käyttää

X-Country -tela-alustaiset nosturit löytyy asiakkaan tarpeita vastaavassa kokoluokassa 4 tonnista aina 200 tonniin. Kuvassa F90 varustettuna 9 tonnisella nosturilla ja F40 missä 4 tonninen nosturi.

ja tästä suurimpana esimerkkinä on X-Lift -nostoapuvälineet, jotka pienentävät tapaturmariskiä oleellisesti. Voimme tyytyväisenä todeta että olemme varmuudella säästäneet työntekijöitä monilta onnettomuuksilta ja pelastaneet jopa ihmishenkiä, Mäkinen sanoo. MeramaTecin tuotevalikoima on jaettu viiteen tuotelinjaan. - Olemme brändänneet tuotelinjat markkinointiviestinnän selkeyttämiseksi ja helpottamaan asiakkaitamme löytämään

X-Country -tuotelinjan kärkituote on tela-alustaiset nosturit asiakkaan tarpeita vastaavassa kokoluokassa 4 tonnista aina 200 tonniin. X-Country -erikoisnosturit ovat nostotyöt mullistava keksintö. - Tuotteidemme avulla nostotyöt on mahdollista suorittaa jatkossa joka paikassa: niin maastossa kuin teollisuuden ahtaissa olosuhteissa. X-Country -nostureilla on mahdollista suorittaa sekä henkilö- että kappaletavaranostot yhdellä laitteella - helposti nopeasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Erikoisnosturit ovat täysin omaa suunnittelutyötämme. Oma suunnittelumme mahdollistaa tarvittaessa myös asiakkaan erityistarpeisiin räätälöityjen nosturiratkaisujen valmistamisen, sanoo Mäkinen. X-Country on tehokas paketti: - Ketterän, kapean ja kuljetusasennissa vain 2 metriä korkean koneen kääntösäde on nolla eli se kääntyy paikallaan. Lisäksi ulottumat ovat uskomattomat: esimerkiksi 9 tonnin nosturilla varustettuna sivulle 16 metriä, ylöspäin 19 metriä ja pinnan alapuolelle 16 metriä. Koneen nousukulma on hulppeat 35 astetta ja tela-alustaisena sillä pääsee liikkumaan vaikessa maastossa ja lumessa - saatavilla on myös levitettävät telat jotka voidaan myös irroittaa siirtoa varten. X-Countryn omamassa on pieni sillä siinä on patentoitu vastapai-

Tela-alustaisella radio-ohjatulla X-Country -nostimella pääsee liikkumaan vaikessa maastossa ja lumessa - nousukulma on 35 astetta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

X-Lift -monitoiminostopalkki antaa rajattomat käyttömahdollisuudet. Se soveltuu lukuisiin teollisuuden, kuljetuksen ja rakentamisen kohteisiin.

Ässä -nostokoukut ja putkiasennuksen mullistavan PutkiÄssä -asennustelineen. Valmistamme myös erityistarpeisiin alipainetarttujia ja erikoisnostopalkkeja. Kaikki nostoapuvälineemme ovat useita muista markkinoilla tarjolla olevista tuotteista poiketen, varmasti lainmukaisia, vakuuttaa Mäkinen. X-Lift -monitoiminostopalkki antaa rajattomat käyttömahdollisuudet. Se soveltuu lukuisiin teollisuuden, kuljetuksen ja rakentamisen kohteisiin. - X-Lift nopeuttaa työtä ja kustannustehokkuus kasvaa huomattavasti. Lyhyiden liinojen ja X-palkin avulla nostoteho paranee ja nostot voidaan tehdä turvallisesti nostokohdetta vaurioittamatta. Työturvallisuus onkin yksi tuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista - yksikin työtapaturma on aina liikaa, painottaa Mäkinen.

X-Move -kuljettimet materiaalinkäsittelyyn

X-Move -tuotelinjasta löytyy ratkaisut mm. teollisuuden, energiayhtiöiden sekä satamien materiaalinsiirtotarpeisiin.

nojärjestelmä. Lisälaitteita siihen on liitettävissä useita kuten esimerkiksi henkilönostokori, puskulevy, trukkisorkat, kaapeliojajyrsin, vinssit, painepesuri, vesipiikkauslaite sekä erilaiset kourat. Pelastuskäyttöön nostin on varustettu mm. ilmatäytteisellä suojateltalla ja sitä voidaan radio-ohjata turvallisesti kameralla. Monipuolinen laite on erinomainen erilaisille työmaille ja huoltotehtäviin. Niitä on toimitettu esimerkiksi paperi- ja selluteollisuuteen kunnostustehtäviin ulko- ja sisäkäyttöön.

X-Trailer -perävaunulla nostot, kuljetukset ja henkilönostot

X-Trailer -tuotelinja mahdollistaa nostot, kuljetukset ja henkilönostot kätevästi yhdellä välineellä helposti, nopeasti ja turvallisesti - perinteistä henkilönostinta huomattavasti laajem-

milla liikeradoilla. - X-Trailer nosturiperävaunut ovat kompakteja tehopaketteja, joiden avulla voit kuljettaa työmaalla tarvittavat raaka-aineet paikalle ja suorittaa sekä henkilö- että kappaletavaranostot. Sen ulottuma sivulle on 9,15 metriä / 305 kg ja ylöspäin 12 metriä. X-Trailer -nosturiperävaunun kuljettamiseen tarvitse vain BE -kortin, Mäkinen kertoo.

X-Lift - nostopalkkien kiistaton ykkönen

X-Lift -nostoapuvälineet on tuotevalikoimaltaan laajin tuotelinja ja niitä myydään kasvavassa määrin myös vientimarkkinoille. Valikoimaan kuuluu monitoiminostopalkki, kaapelikelan aukirullain, leveän liinan nostokorvat, kattotuolin nostin ja matalantilan nostopalkki. - Näiden lisäksi valmistamme nosturin mittojen mukaan Nosto

X-Move on tuotelinja jonka tuotteet ovat liikuttaneet yli 35 vuottaa maailmaa niin maalla merellä kuin ilmassakin. - Laatu, luotettavuus, tuottavuus ja turvallisuus ovat takeena siinä että teollisuus, energiayhtiöt sekä satamat kotimaassa sekä kansainvälisesti ovat luottaneet MeramaTecin materiaalinkäsittelylaitteisiin. Kuljettimet sekä rullankäsittelylaitteet ovat olleet ja ovat edelleen vahvaa osaamisaluettamme, jossa on useita innovatiivisia ratkaisuja sekä patentteja, sanoo Mäkinen.

KONEURAKOINTI 125

tämme MeramaTec kutsuttiin ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä luennoimaan työturvallisuudesta Dubliniin Irlantiin vuoden 2013 EU:n työturvallisuus- ja työterveyskonferenssin, jonka järjestää vuosittain EU-komission puheenjohtajamaa, kertoo Mäkinen. MeramaTec tekee räätälöityjä koulutuksia kaikenkokoisille yrityksille sekä oppilaitoksille. - Me järjestämme mm. mm. työturvallisuuskoordinaattorin koulutukset, työturvallisuuspassikoulutukset, nostonvalvojan koulutukset, K5 ajokorttikurssit, (henkilönostin, trukki-, silta- ja kuormausnosturit sekä kurottajat) ja nostolaitteiden (nostoapuvälineet) käyttökurssit. Työturvallisuus on lähellä Mäkisen sydäntä, mikä näkyy kaikessa toiminnassa. - Menemme koulutuksissa aina esimerkkien ja kokemusten kautta, jolloin koulutettavaa saa selkeän konkretian työturvallisuuden tarpeellisuudesta. Euroopassa käytetään vuodessa jopa 500 miljardia euroa työtapaturmien hoitamiseen ja maailmassa joka toinen menehtyy ihminen työtapaturmassa. Riskienhallinta ja työtehtävien vaarojen tunnistamiseen pitää panostaa tosissaan. Järjenkäyttö ja ennakoiminen on suotavaa kaikessa työnteossa, muistuttaa Mäkinen. MeramaTecin tuotteisiin ja palveluihin voi tutustua osoitteessa www.meramatec.com mistä löytyy myös työturvallisuuden koko lainsäädäntö yhdestä paikkaa - ainoana yksityisenä yrityksenä maailmassa.

X-Safety - järjen käyttäminen sallittua

X-Safety -työturvallisuuskonsultaatiopalvelun avulla MeramaTec auttaa asiakkaitaan löytämään lainmukaiset, kustannustehokkaat ja turvalliset työskentelytavat. - Yli 35 vuoden kokemuksemme on tae siitä, että avullamme saavutat työturvallisuuden kustannustehokkuutta menettämättä. Turvallisuuden koulutukset ovat yksi tuotteistamme, jotka on kehitetty kokemuksen pohjalta, jossa todellisuus ja järjenkäyttö ovat etusijalla eikä teoria. Yhtenä osoituksena tietämykses-

Asiakkaan toivomuksien mukainen monipuolisilla varusteilla ja lisälaitteilla toteutettu X -Trailer -yksikkö pelastustehtäviin.

- X-Safety -työturvallisuuskonsultaatiopalvelun avulla MeramaTec auttaa asiakkaitaan löytämään lainmukaiset, kustannustehokkaat ja turvalliset työskentelytavat, sanoo MeramaTecin Jaakko Mäkinen.

X-Trailer -tuotelinja mahdollistaa nostot, kuljetukset ja henkilönostot kätevästi yhdellä välineellä helposti, nopeasti ja turvallisesti.


126 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Noin 30 000 euron hintaluokkaan asettuvalla RODO RD9 monitomijyrsimellä syntyy optimiolosuhteissa jopa satoja metrejä kaapelikaivantoa tunnissa.

Jyrsin moneen käyttöön

T

orniolainen maarakennusalan ammattilainen Alakuijala Oy on kehittänyt yhdessä espoolaisen RODO Machinery Oy:n kanssa kaivukoneen pyörittäjään kiinnitettävän RODO -monikäyttöjyrsimen soveltuvaksi kaapelikaivantojen tekoon. Täysin kotimaista suunnittelua ja valmistusta edustavalla monikäyttöjyrsimellä syntyy 900 mm syvää ja 200 mm leveää kaivantoa parhaimmillaan sa-

toja metrejä tunnissa.

Alakuijalat ovat urakoineet Pohjois-Suomen ja Ruotsin alueella 1970 luvun puolivälin taitteesta alkaen. - Isä, Martti Alakuijala aloitti vuonna 1974 metsäkoneurakoinnin, mitä tehtiin vielä pitkälle 1980 luvulle. Olen itsekin mättänyt puuta rautatien varressa suomalaisesta junasta ruotsalaiseen, toteaa toisen polven yrittäjä Jouko Alakuijala. Sittemmin Alakuijalat ovat keskittyneet maarakennusalan

urakointiin. Työntekijöitä on tällä hetkellä 15. Konekannan perustana ovat Volvo -kaivukoneet: - Kaivukoneita on kaikkiaan tusinan verran, mistä puolet pyöräalustaisia. Ja mahtuu sekaan yksi Liebherrikin. Lisäksi on pari lavettia, runsaasti kuormaja pakettiautokalustoa miehistön sekä koneiden siirtelyyn ja huoltotehtäviin. Maakaapelointia Alakuijalat ovat tehneet vuodesta 1992 lähtien. Mittavin urakka oli Ruotsin Kiirunassa, missä tehtävänä oli

Tien poikkihalkaisu sujuu muutamassa minuutissa. - Jos asukas sattuu liikkumaan samaan aikaan, niin tie on ajokunnossa parissa minuutissa. Ja jälkityöt jäävät nyt minimiin, Jouko Alakuijala kertoo.

koko kaupungin sähköverkon siirto, kaupungin vaihtaessa paikkaansa. - Työ sisälsi vanhan 20 kW verkoston siirron muunnosasemineen päivineen. Työt käynnistyivät vuonna 2007 ja viimeksi kävin paikalla viime vuonna, mikä kertoo jotain urakan laajudesta. Kaapelikaivantoa olemme tehneet vuosien saatossa, usean

kuskin voimin, arviolta 10 000 kilometrin verran. Siinä on kaivaessa ollut aikaa suunnitella tehokkaampia toimintamenetelmiä, Alakuijala kertoo.

Hyviä kokemuksia

Kaivukoneen puomin nokassa olevan pyörittäjän jatkeeksi liitetty RODO RD9 -monitoimijyrsin on järjestyksessään jo toinen

RODO monitoimijyrsimet valmistetaan Suomessa. - High Tech osastoa edustaa kotimainen, Jyväskylässä valmistettava, Black Bruin Oy:n hydraulinen radiaalimäntämoottori. Kiekon ja muiden metalliosien valmistuksesta vastaa karvialainen Alvarin Metalli Oy, esittelee RODO Machineryn toimitusjohtaja Jarno Kylander.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 127

Maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden suurtapahtuma

Hyvinkään lentokenttä 5.–7.9.2019

Missä työ, siellä kone. Maxpossa kohtaavat konealan ammattilaiset kaikissa kokoluokissa. Maxpo on vuoden tärkein kohtaamispaikka, kun kyse on hankinnoista tai maansiirtokoneiden uutuuksista. Osallistu Maxpo-arvontaan! Vastaa kyselyyn osoitteessa maxpo.fi/arvonta ja voit voittaa VIP-paketin Maxpo-bileisiin 6.9.2019!

Kiekon halkaisija on Hardox -teräksestä valmistettuine ja nopeasti vaihdettavine kynsineen noin 2400 mm. Painoa laitteelle jää noin kaksi tonnia. Savimaahan on oma erikoiskiekko. Sen vaihto laitteeseen sujuu muutamassa tunnissa. Jos on oma runko, niin pikakiinnikkeillä muutamassa minuutissa.

RODO Alakuijalan kalustoluettelossa. - Aluksi hankittiin RODO RD7 roudanpoistoon ja asvaltin jyrsintään. Se osoittautui niin päteväksi kamppeeksi että Martti alkoi jo lyhyen käytön jälkeen luonnostella mielessään suurempaa, kaapelikaivannon kaivuuseen sopivaa mallia. Yhteinen sävel löytyi heti RODO Machineryn Jarno Kylanderin kanssa ja kehitysmalli nähdään nyt tässä työmaalla.

Monikäyttöinen

Lohjan Muijalassa järjestetys-

sä työnäytöksessä Alakuijalan koneeseen kytketyn RODOn kelpoisuutta koeteltiin suunniteltua haastavammassa maastossa. - Tähän sattui hyvin kivinen kohta, mutta hyvin näyttävät murkulat nousevan. RODO on parhaimmillaan routaisen maan kaivuussa, toisin sanoen sellaisina vuodenaikoina kun työt eivät oikein tahdo edistyä perinteisillä menetelmillä, kertoo RODO Machinery Oy:n toimitusjohtaja Jarno Kylander. RODO RD9 soveltuu lisälaitteeksi pääsääntöisesti 16 tonnisiin ja sitä suurempiin kaivukoneisiin. - Hydrauliikan tuotto saisi olla luokkaa 200 - 250 l/min. Pienemmälle RODO RD7:n pelaa jo 150 l/min tuotolla. Lisäksi tarjolla on kevyempi 12-16 tonnisille koneille tarkoitettu RD7S -versio, mikä sopii myös traktorikaivureihin. Työn alla on myös 5-10 tonnisille kompaktikoneille tarkoitettu vaihtoehto, Kylander jatkaa. Jouko Alakuijala sanoo uuden työkalun hakevan vielä paikkaansa urakoinnissa. - Kuskit ovat yhä vähän arkoja käyttämään jyrsintä, mikä on luonnollista uuden tekniikan kanssa. Tällä on tosi kätevää ja nopeaa tehdä esimerkiksi tien alitukset. 90 cm syvää ja 20 cm leveän uran tekoon ei mene montaakaan minuuttia ja tien saa muutamassa minuutissa takaisin

Mediayhteistyössä:

Karjalan Virta Oy:n toimitusjohtaja Oskari Juvonen, Alakuijala Oy. toimitusjohtaja Jouko Alakuijala ja RODO Machineryn toimitusjohtaja Jarno Kylander. - Olen varsin vakuuttunut laitteen ominaisuuksista, etenkin kun maasto osoittautui varsin epäsuotuisaksi. Mihin tällä pystyykään routamaassa, sanoo RODO RD9:n ominaisuuksista vakuuttunut Oskari Juvonen.

käyttöön. Lisäksi kaivukoneen pyörittäjään kytkettynä kaivuu sujuu myös kaiteiden ja matalien aitojen yli. Pihamaat ja tien pientareet säilyvät parhaimmillaan jopa koskemattomina. Ja jälkikäteen tehtävät korjaustyöt vähenevät merkittävästi.

Paljon käyttökohteita

RODO muuntuu tarpeen mukaan moneen eri käyttöön. Valikoima sisältää roudanpoistoon ja -leikkaamiseen (jyrsintään) tar-

koitetut rummut, joita löytyy kolmea kokoa eri työtehtäviin. RODO sopii esimerkiksi betonin ja asfaltin leikkaamiseen sekä kaapelin syöttölaitteeksi, mikä mahdollistaa valokuidun asentamisen samalla kun linjaa jyrsitään auki. Lisäksi mallistossa on vinssirumpu kaapelien vetämiseen. Sen rumpuun mahtuu jopa 500 metriä 13 mm paksuista köyttä sekä linjapurkukela purettujen voimalinjojen kelaamiseen.

- Asiakkaiden toiveesta olemme kehittäneet myös kannonjyrsinnän mahdollistavat työkalut. Tässä kohteessa esiteltävä, halkaisijaltaan 2000 mm kiekolla varustettu RODO RD9 on mullistava ja työtehoa nostava uutuus kaapelikaivantojen tekoon. Haastankin eri toimialojen urakoitsijat ottamaan rohkeasti yhteyttä, jos mieleen tulee vähänkin käyttökelpoisia käyttökohteita RODO monikäyttöjyrsimille, ilmoittaa Kylander.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

129

Ener­gia­teol­li­suus:

Hallituksen ilmastolinja erittäin kunnianhimoinen

H

allitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. - Tärkeintä on se että ilmastonmuutos otetaan vakavasti. Hallitusohjelman tavoitetaso on erittäin kunnianhimoinen ja jokaisella toimialalla täytyy tehdä merkittäviä muutoksia, että päästään maaliin. Suurimmat haasteet ovat liikenteessä, maataloudessa ja teollisuudessa. Energiaalasta tämä tavoite ei jää kiinni, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Energiateollisuus julkaisi viime syksynä oman tiekarttansa hiilineutraaliin energiajärjestelmään. Maaliksi asetettiin 2030 -luvun loppu, hallituksen linjaus merkitsee pientä kiristämistä tähän. - Energiateollisuus selviää asetetusta tavoitteesta, mutta työtä se toki vaatii. Sähköveron edullisemman II-veroluokan laskeminen EU:n minimitasoon

edistää koko Suomen kilpailukykyä. Lisäksi kaukolämmityksessä hyödynnettävien lämpöpumppujen ja datakeskusten hukkalämmön siirtäminen samaan veroluokkaan ovat kaivattuja linjauksia, sanoo Leskelä. Hallitusohjelmassa linjataan, että energiaverotus kaipaa kokonaisuudistusta. - Jos energiaverotuksen painopiste on haittojen verottamisessa, veropohja pettää aika pian. Haittojen tuottamisen kustannukset nousevat jatkuvasti päästökaupan kautta. Kotimaisessa energiaverotuksessa on lähdettävä siitä, että verotus kannustaa lisäämään sähkön käyttöä vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille. Sähkö on 80% hiilineutraalia jo nyt, ja sähköntuotannon päästöt putoavat marginaalisiksi vuoteen 2030 mennessä, toteaa Leskelä. Tärkein työ ilmaston hyväksi tehdään päästökauppaa sääntelevässä EU:ssa. Ilmastolle haitallisten polttoaineiden käyttö vähenee koko ajan, koska päästökaupan mekanismit ovat alkaneet purra ja päästöjen hinnat

Bioenergialla on tärkeä rooli Suomen tavoitteessa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hallitusohjelman tavoitetaso on erittäin kunnianhimoinen ja jokaisella toimialla pitääkin tehdä merkittäviä muutoksia.

ovat nousseet tuntuvasti kuluneina vuosina. - EU:n tulee olla vahva ilmastopoliittinen toimija. Heinäkuussa alkaneen Suomen puheenjohtajuuskauden aikana EU tulee keskustelemaan ilmastopolitiikan suuntaviivoista, kun valmistellaan tulevan komission linja-

uksia. On tärkeää, että ilmastoja energiakysymykset ovat keskiössä, toteaa Energiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Jussi Laitinen. Pohjoismainen yhteistyö ja yhteispohjoismaisten sähkömarkkinoiden syventäminen on suomalaiselle energia-alalle keskeinen

keino hiilineutraaliuden saavuttamiseksi 2030-luvun aikana. - Nyt kun hallitus saatiin muodostettua ripeästi, Suomella on erinomaiset edellytykset vaikuttaa ilmasto- ja energia-asioissa sekä EU:ssa, että pohjoismaisen yhteistyön saralla, Laitinen jatkaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

130

METSÄENERGIA

Tehokasta hakkeen ajoa leijonakeulalla

T:mi Tero Mahkonen hoitaa hakkeen kuljetukset asiakkaille pari vuotta sitten käyttöön otetulla MAN TGX D38 8x4 580 hv koukkulava-autolla.

T

:mi Tero Mahkonen Turun kupeesta Vahdolta ostaa energiapuuta, suorittaa haketusta ja myy haketta Varsinais-Suomen alueella. Lisäksi tehdään monipuolista maatalouspuolen urakointia. - Pääasiakkaamme on Naantalin voimalaitos, jolle tuotamme ja kuljetamme Lounapuun haketta koko lämmitykauden ajan. Lisäksi meillä on kokonaishoidossa lämpölaitokset Vahdolla ja Ruskolla sekä VAK:n koritehtaan laitos, joihin toimitamme hakkeen ja valvonnan mukana toiminnassa olevien osakkaiden kanssa. Tuotamme haketta kesäaikaan myös maataloille. Kokonaisvolyyminne on tänä vuonna yli 100 000 kuutiota haketta, kertoo yrittäjä Tero Mahkonen. Mahkonen aloitti energiapuuurakoinnin vuonna 2007: - Vuokrasin isältäni Harrilta traktorin ja siihen asennettiin Naarvan giljotiinikoura, millä tein vähän pellonreunoja ja metsien siivoamista. Kun toiminnalle alkoi löytyä suunta ja puuta rupesi kertymään hankin 2010 ensimmäisen hakkurin, traktorikäyttöisen Mus-Max 8XL:n. Toiminnan laajentuessa minulle tuli Heinola 97 autohakkuri 2012 mikä vaihtui 2016 nykyiseen Mus-Max WT11 -autohakkuriin. Kyseessä oli hyvä vähän käytetty kokonaisuus. Ja kun kapasiteettia tarvittiin vielä lisää, investoin vielä vuosi sitten käytet-

- Haketusvolyymimme ovat kasvaneet tasaisesti ja olemme investoineet kalustoon vastataksemme kysyntään sekä toimitusvarmuuteen, sanoo yrittäjä Tero Mahkonen Mus-Max WT11 -autohakkurin vierellä.

tyyn Mus-Max 9XL -traktorihakkuriin minkä hankin MusMaxin maahantuoja Powerforestin Atso Viitasen kautta.

Alueella hakealalla positiivinen vire

Naantalissa pari vuotta sitten käyttöön otettu hakelämpölaitos oli merkittävä piristysruiske koko alueen energia-alan toimijoille. - Lämmityskaudet on sen jälkeen menty ihan täyttä ja myös

kesällä meillä on ollut hyvin töitä vaikka Naantaliin ei silloin haketta toimitetakaan. Olemme tekemässä kotitilalle uutta terminaalia, mihin saamme varastoitua energiapuuta ja tehtyä haketta varastoon toimitusvarmuutta lisäämään. Itse ajan autohakkurilla ja lisäksi palveluksessa on konttiauton kuljettaja ja toinen hakkurikuski. Tarvetta olisi jatkossa kolmannellekin motivoituneelle tekijälle, ilmoittaa Mahkonen.

Uutta tehokkuutta logistiikkaan

Hakekuljetuksia tehostaakseen T:mi Tero Mahkonen hankki pari vuotta sitten käyttöönsä uuden MAN TGX D38 8x4 580 hv koukkulava-auton naapurissa toimivan VAKin varusteilla. - Tein kaupat autosta MAN Centerin Janne Laaksosen kanssa ja vaihdossa meni MercedesBenz. Vanha auto alkoi olla parhaat päivänsä nähnyt ja samalla halusimme siirtyä vähäpäästöi-

seen moottoritekniikkaan, mitä Naantalin voimalaitoskin toimittajiltaan vaatii, toteaa Mahkonen. MANin valintaa puolsi myös järkevä alusta: - Tämä tridemi versio kääntyvällä taka-akselilla ja lyhyellä 3,9 metrin perusakselivälillä menee nätisti ahtaissakin paikoissa ja maavaraa on riittävästi maastoon. Kyydissä kulkee 45 kuution 7 metrinen hakelava ja perässä 4-akselinen vaunu kahdella 42 kuution lavalla. Kokonaispaino on yhdistelmällä 68 tonnia ja täysiin painoihin päästään hyvin. Ajomatkat ovat 50 kilometrin molemmin puolin suuntaansa, kertoo autoa kuljettava Jouni Valtonen. MAN saa muutenkin Valtoselta kiitettävän arvosanan: - Moottorissa on tehoa ja vääntöä sopivasti näihin hommiin ja ajettavuus on saksalaisen jämäkkää. 12-vaihteisen robotin ohjelma istuu hyvin hakkeen ajoon ja maastossa saa nakuteltua pykäliä manuaalisestikin. Autossa on takana ilmajouset ja edessä perinteiset teräspakat, mitkä tullaan vaihtamaan seuraavaksi jämäkämmiksi. Ohjaamo on asiallinen ja polttoainekulutuskin kohdillaan. Jos jotain kehitettävää etsii niin peilien ja etupilarin aiheuttama katvealue on turhan suuri mutta kai ne tulevaisuudessa muuttuu tässäkin merkissä kamerakäyttöisiksi. Reilun 100.000 kilometrin ajomäärä on osoittanut MANin varsin luotettavaksi.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

131

Tridemi versio kääntyvällä taka-akselilla ja lyhyellä 3,9 metrin perusakselivälillä menee nätisti ahtaissakin paikoissa. Koukkulaite on VAKin.

Kuljettaja Jouni Valtonen kehuu MANia hyväksi autoksi hakekonttien ajoon: - Moottorissa on tehoa ja vääntöä sopivasti näihin hommiin ja ajettavuus on saksalaisen jämäkkää.

MAN TGX:n alusta sopii hyvin maastossa liikkumiseen; maavaraa on riittävästi ja puskuri on teräksinen.

- Teknisiä murheita ei ollut oikeastaan ollenkaan mitä nyt urealaitteet ovat vähän suuttimia tukkineet talvisaikaan. Huollamme auton Raskoneella Turussa

- tähän mennessä on tarvinnut käydä vain perushuolloissa, kommentoi Mahkonen

T:mi Tero Mahkosen 68-tonnisen MAN konttiyhdistelmän vierellä Kuljetus J.Koivusaaren MAN TGX 540 hv, millä Sami Koivusaari ajaa Mahkoselle lämmityskaudella haketta ja kesällä mm. maa-aineksia. Kiireisimpänä aikana ajossa on lisäksi Koivusaaren ketjupurkukärryllä varustettu auto Jari Koivusaaren operoimana.


132

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Energiapuun osuus runkopuun Energiaturpeen kulutus hakkuukertymästä pienenee laski 24 % alkuvuonna

Vuonna 2018 energiapuun osuus hakkuukertymästä oli 8,9 miljoonaa kuutiometriä (11,4 %) ja se oli alhaisimmillaan vuoden 2009 jälkeen.

L

uonnonvarakeskus julkaisi 13.6.2019 tiedot runkopuun hakkuukertymän kehityksestä Suomessa ja alueellisesti 2018. Hakkuukertymä oli ennätyksellisen suuri, 78,2 miljoonaa kuutiometriä. Energiapuun osuus hakkuukertymästä oli 8,9 miljoonaa kuutiometriä (11,4 %) ja se oli alhaisimmillaan vuoden 2009 jälkeen. Tämän lisäksi energiaksi kor-

jattiin 2,3 miljoonaa kuutiometriä latvusmassaa ja kantoja (lämpö- ja voimalaitosten käyttöön kantoja 0,36 miljoonaa kuutiometriä). - Hakkuissa runkopuu menee ainespuuksi, kun sille vain on kysyntää. Puuenergian ja muun bioenergian käyttö fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi energiajärjestelmässämme on lisääntynyt, mutta se ei näy energiapuun korjuun kasvuna, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Puuenergiaa tuotetaan Suo-

messa pääasiassa metsäteollisuuden ja -talouden sivuvirroista, jolloin puun käytöllä on muitakin tarkoituksia kuin energiantuotanto. Teollisuustuotteiden valmistuksessa syntyy poltettavia jakeita tai metsään jäävien puiden järeytymistä edistetään harvennuksella. Runkopuussa kotitalouksien pienpuun osuus on suuri: lämmityskaudella 2016/2017 suoraan metsästä tullutta runkopuuta käytettiin pientaloissa noin 6,5 miljoonaa kuutiometriä. Energiapuun korjuumäärä on vaihdellut 2010-luvulla 8,2-9,2 miljoonan kuutiometrin välillä eli pysynyt lähes samalla tasolla huolimatta puupolttoaineiden käytön samanaikaisesta kasvusta. Vuonna 2018 bioenergiaa käytettiin Suomessa 115 TWh ja se oli Suomen suurin energianlähde (30 % energian kokonaiskulutuksesta). Tästä puupolttoaineiden osuus oli 104,5 TWh eli 91 % (27 % energian kokonaiskulutuksesta). Bioenergian osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta oli yli 80 %. Bioenergian tuotanto on vuosien 20092018 välillä kasvanut Suomessa 43 %.

T

ilastokeskus julkisti 28.6.2019 tiedot vuoden 2019 ensim- mäisen vuosineljänneksen energianhankinnasta. Energiankulutus laski kokonaisuudessaan 9 %, koska alkuvuosi 2019 oli edellisvuotta lämpimämpi. Kotimaisista polttoaineista puupolttoaineiden kulutus laski 12 % ja energiaturpeen 24 %. Kaikista polttoaineista turpeen kulutus laski eniten ja öljyn (-5 %) ja kivihiilen (-10 %) vähiten. - Energianturvetta kului viime

vuoden alussa aiempia vuosineljänneksiä enemmän, kun sillä jouduttiin korvaamaan korjuuolosuhteiden takia heikentynyttä puupolttoaineiden tarjontaa kylminä talvikuukausina. Nyt nähtiin energiaturpeen kulutuksen palautuminen edellisten vuosien tasolle, sanoo Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Hyvä uutinen on se, että polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 14 prosenttia viime vuodesta. Viime vuonna päästöt kasvoivat 3 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus laski 9 prosenttia tammi-maaliskuussa

T

ilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 371 petajoulea tammi-maaliskuussa, mikä oli 9 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Sähkön kulutus oli 25,6 TWh, eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 14 % viime vuodesta. Edellisvuotta lämpimämpi

alkuvuosi oli merkittävin syy energian kokonaiskulutuksen laskuun. Kaikkien polttoaineiden kulutus laski ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten laski turpeen kulutus, 24 %. Pienintä lasku oli puolestaan öljyllä, 5 %. Sähkön tuotannosta vesivoiman tuotanto väheni 24 % ja lauhdevoiman 25 %. Tuotantoa paikattiin sähkön tuonnilla ja sähkön nettotuonti lisääntyikin 10 % tammi-maaliskuussa. Myös tuulivoiman tuotanto lisääntyi, kaikkiaan 27 %.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

Doppstadtin uusi Inventhor Type 9 -hidaskierroksinen valssimurskain on tehokas laite kierrätysmateriaalien käsittelyyn suurella volyymilla.

Uutta tehokkuutta kierrätysmateriaalien murskaukseen S aksalainen kierrätysalan konevalmistaja Doppstadt esitteli vuosi sitten markkinoille uutta ajattelua edustavan Inventhor Type 9 -hidaskierroksisen valssimurskaimen.

Suomalaiset kierrätysalan ammattilaiset pääsivät tutustumaan uutuuskoneeseen tarkemmin ensimmäisen kerran toukokuun alkupuolella, kun maahantuoja OP System Finland järjesti sillä parin päivän demonäytöksen Tampereella.

- Paikalle saapui hyvin asiakkaita ja he olivat vakuuttuneita näkemästään; Doppstadtin valikoiman suurin hidaskierroksinen murskain Inventhor teki rakennusjätettä todella suurella volyymilla kustannustehokkaasti. Sana lähti kiertämään alan ammattilaisten keskuudessa ja kun mielenkiintoa Inventhoria kohtaan tuntuu olevan, otimme tehtaan demokoneen nyt alkusyksyksi Suomeen ja asiakkaat pääsevät kokeilemaan sitä omilla työmaillaan, kertoo OP System Finlandin aluemyyntipäällikkö Tero Auresto.

Innovatiivinen rakenne

Inventhorin kehitystyön tavoitteita on ollut korkea käyttöaste, helppo operointi, monipuolinen käytettävyys, edulliset polttoaine- ja huoltokulut sekä järkevä hankintahinta. Koneesta on tarjolla puoliperävaunumalli ja tela-alustainen versio. - Uudenlainen runkorakenne mahdollistaa roottorin sijoittamisen aiempaa ylemmäksi joten myös sen alapuolelle jää hyvin tilaa huoltotoimille. Molempien kylkien isot sivuluukut aukeavat ylöspäin niin että huoltokohteet ovat käsillä maan tasalla seisten.

Doppstadt -maahantuoja OP System Finland tarjoaa syksyn aikana suomalaisille asiakkaille mahdollisuuden koeajaa uutta Inventhor Type 9 -murskainta omilla työmaillaan.

Kolmimetrisen roottorin vaihto on helppo tehdä yläkautta eikä operaatioon tarvita mitään erikoistyökaluja. Roottorivaihtoehtoja on tarjolla XL, L, M ja S -koon setteinä joiden terämäärä ja -koko vaihtelee käyttötarpeen mukaan. Myös vastakampa on kätevä vaihtaa roottorisetin mukaiseksi, sanoo Auresto.

Uudenlainen voimansiirto

Moottorina Inventhorissa on 12-litrainen MTU-diesel teholtaan 530 hevosvoimaa ja polttoainesäiliön koko on 950 litraa. Moottoritilan uuden laitesijoittelun ansiosta huoltotoimille löytyy hyvin tilaa. Voimansiirto on toteutettu ZF:n uudenlaisella VarioDirectDrive -planeettavaihteistolla, mikä toimii portaattomasti mahdollistaen roottorin ajon eri kierroksilla sekä takaperin ajamisen rumpua puhdistettaessa. - Viisaan voimansiirron ansiosta murskainvoimaa löytyy todella paljon suhteessa moottorin tehoon ja polttoainekulut ovat erittäin alhaiset tuotettuun loppumateriaaliin nähden, mihin vaikuttaa myös täysin uusi koneen monipuolinen ohjausjärjestelmä. Ja nyt murskain voidaan käynnistää myös rumpu ja syöttöaukko täynnä tavaraa. Syötön tehostamiseksi Inventhorissa on hydraulisesti ylösnouseva iso luukku mitä pitkin tavara valuu

kitaan ja sitä voidaan käyttää tuulisuojanakin, Auresto toteaa. Roottorin alla sijaitsee kiinteä 4,45 metriä pitkä purkukuljetin mikä on leveydeltään 1000 mm. Perässä oleva poistokuljetin on puolestaan 8,5 metriä pitkä ja 1200 mm leveä; tela-alustaiseen versioon on tarjolla optiona 12 metrinen poistokuljetin. Lisäksi koneessa on 2 tonnin magneetti epäpuhtaudet sivuun siirtävällä kuljettimella. - Kuljettimien nopeutta voi säätää portaattomasti erikseen ja kaltevuuksia saa muutettua halutuksi, huomauttaa Auresto. Doppstadt Inventhor Type 9 soveltuu erinomaisesti mm. rakennus- ja biojätteiden murskaukseen. - Sillä voidaan ajaa myös kumia, muovia ym. joten käyttökohteita löytyy kierrätysalalta todella paljon, ilmoittaa Auresto.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

134

Puuenergian kysyntä vakaata - metsähakkeen kysyntä kääntymässä kasvuun

P

uupolttoaineiden energiakäyttö pysyi vuonna 2018 kaikkiaan edellisvuoden tasolla. Koko maan lämpöja voimalaitokset polttivat kaikkiaan 19,9 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta kului hieman edellisvuotta vähemmän, yhteensä 11 miljoonaa kuutiometriä.

Metsähaketta käytettiin viime vuonna lämpö- ja voimalaitoksissa kolme prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 7,4 miljoonaa kuutiometriä. Pidemmälle jalostettujen puupolttoaineiden, puupelletin ja -briketin käyttö väheni 14 prosenttia edellisvuodesta yhteensä 207 000 kuutiometriin. Kierrätyskelpoista puuta paloi noin 0,9 miljoonaa kuutiometriä energiaksi. Metsähakkeen käyttömäärä oli suurinta Uudellamaalla. Muista maakunnista isoja metsähakkeen käyttäjiä ovat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, KeskiSuomi ja Pohjanmaa. Metsäenergian kysyntä vaihtelee maakunnittain. Energiapuun kysynnän kasvu on lähivuosina kovinta Uudellamaalla

Hakkuutähteen määrä kasvoi viidenneksen edellisvuodesta. Viime vuosina ainespuun hakkuut ovat lisääntyneet ja uudistushakkuiden pinta-alat kasvaneet, mikä on parantanut hakkuutähteiden käyttömahdollisuuksia.

ja Päijät-Hämeessä, missä energiapuun kysyntä kasvanee yli miljoona kuutiometriä vuodessa. Energiapuun tarjontaa on käyttöä enemmän varsinkin Itä-Suo-

messa ja Pohjanmaalla.

Hakkuutähteiden käyttö kasvussa

Metsien uudistusaloilta kor-

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN on ylivertainen Heinolan Sahakoneet Oy p. 03 848 411 www.heinolasm.fi

jattavan hakkuutähteen määrä kasvoi viidenneksen edellisvuodesta. Kantojen energiakäyttö sen sijaan väheni kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna.

Viime vuosina ainespuun hakkuut ovat lisääntyneet ja uudistushakkuiden pinta-alat kasvaneet, mikä on parantanut hakkuutähteiden käyttömahdollisuuksia. Nuorista harvennusmetsistä korjattavan pienpuun käyttö laski hieman edellisvuodesta. Pienpuuta korjattiin kotimaan metsistä yhteensä 3,9 miljoonaan kuutiometriä vuonna 2018. Ensiharvennusmetsien pienpuu on määrällisesti edelleen tärkein metsähakkeen raaka-aine. Kotimaan nuoriin metsiin on kertynyt hakkuu- ja hoitorästejä, kun samaan aikaan energia- ja kuitupuun tarve lisääntyy. - Nyt olisi tarpeen tehostaa puunkorjuuta nuorista metsistä ja kehittää tuottavuutta parantavia korjuumenetelmiä. Nuorten metsien harvennusten lisääminen kasvattaa myös hiilinielua, kun puuston kasvu ja järeytyminen nopeutuvat, sanoo bioenergian ja biotalouden asiantuntija Kyösti Turkia Suomen metsäkeskuksesta. Tiedotteen luvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen julkaisemaan tilastotietoon.

SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Tasainen hakelaatu

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

1400 MM LEVEÄ HEINOLA 1014 TRUCK – tehokasta risun syöttämistä!

SOITA MATILLE! p. 050 354 5242


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

Festelan Oy:llä on parinkymmenen vuoden kokemus hakkureiden ja murskainten luotettavasta palonsuojauksesta. Yritys myy ja asentaa laadukkaat automaattiset Fogmaker -sammutusjärjestelmät, joiden toiminta perustuu vesisumuun mikä jäähdyttää, tukahduttaa ja sammuttaa tulipalon tehokkaasti sekä ympäristöä säästävällä tavalla.

Hakkureiden ja murskainten palosuojaus vaatii ammattitaitoa

P

uumateriaalin jalostuksessa energiakäyttöön käytettävät hakkurit ja murskaimet ovat herkkiä tulipalolle joten ne tulee suojata laadukkailla hyväksytyillä sammutusjärjestelmillä. Tarkoitukseen sopivan laitteiston lisäksi niiden asennus, huolto ja tarkastaminen vaatii kokemuksen tuomaa koulutettua ammattitaitoa. Festelan Oy:n Jarno Manner on asentanut sammutusjärjestelmiä hakkuri- ja murskainkalustoon pitkään. - Sammutuslaitteiden asentamisessa, huolloissa ja määräaikaistarkastuksissa vaadittavan sertifikaatin sain vuonna 2002 ja ensimmäisen hakkuriauton palosuojasin vuonna 2005 - kyseessä oli Ylijoen Kuljetuksen Sisu missä Heinolan hakkuri. Siitä lähtien asennuksia on tehty runsaasti vuosittain, joten kokemusta on kertynyt laajasti erilaisista hakkuri- ja murskainmerkeistä sekä nissä käytettävistä kuormaautoista, kertoo Jarmo Manner. Autohakkurissa tulee vakuutusyhtiöiden vaatimuksen mukaan suojata kaikki moottorit, mitkä ovat käynnissä hakkuria käytettäessä.

- Kun hakkuri ottaa voiman auton moottorista niin siihen tulee asentaa sammutusjärjestelmä ja jos hakkurissa on erillinen voimanlähde niin sen palosuojauksen lisäksi myös kuorma-auton moottoriin tulee asentaa järjestelmä sillä se pyörii nosturia käytettäessä, opastaa Manner.

Tarkka suunnittelutyö ja oikea mitoitus

Sammutusjärjestelmien asennus alkaa aina tarkalla kartoituksella ja mitoituksella: - Moottoritilojen tilavuus mitataan mistä saadaan sammutusaineen määrän tarve. Vakuutusyhtiöiden vaatimus on 6 litraa sammutusainetta per suojattu kuutio. Hakkureissa ja murskaimissa se tarkoittaa useampien säiliöiden asennusta; aika yleinen tarve on auton moottorista voimansa ottavassa hakkurissa 48 litraa jolloin tarvitaan neljä 12 litran säiliötä. Kun suojataan sekä auton että ison hakkurin moottori tarvitaan sammutusainetta jopa yli 120 litraa. Nykyautoissa ja hakkureissa on todella vähän vapaata tilaa joten säiliöiden asennus pitää suunnitella ajatuksella. Sijoittelussa pitää ottaa huomioon mm. kuumana käyvät moottoritilat ja mahdolliset ulkoiset osumat jotka voivat

Festelan Oy:lle on valmistunut uudet hallitilat Ikaalisiin, missä voidaan suorittaa työkoneiden ja kuorma-autojen asennukset sisätiloissa.

vaurioittaa väärään paikkaan laitettuja säiliöitä. Sammutusaine johdetaan moottoritilaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia pitkin, joita asennetaan hakkuriin kymmenestä metristä ylöspäin; lisäksi tarvitaan letkuja ja liittimiä. Putkitusten sijoittelussa ja kiinnittämisessä tulee huomioida iskujen välttämisen lisäksi tärinät, jotka saattavat rikkoa niitä.

Perusteellista toimintaa asiakkaan parhaaksi

Asennus vie ammattilaiselta yleensä 1-2 työpäivää: - Teemme asennukset joustavasti ja nopeasti tarvittaessa vaikka kenttäolosuhteissa. Kun työ on valmis järjestelmä paineistetaan ja sen toiminta testataan - samalla nähdään mm. se että myöhemmin huollettaessa käytettävät laukeamisen estävät

Hakkureissa ja murskaimissa tulee palosuojata kaikki moottorit jotka ovat käytössä silloin kun koneella työskennellään.

turvaruuvit on varmasti oikein päin. Kun kaiken on todettu olevan kunnossa niin käymme aina sammutusjärjestelmän rakenteen, toiminnan ja vaadittavat huoltotoimenpiteet huolellisesti asiakkaan kanssa läpi. Lopuksi koneeseen liimataan tarrat mistä

ilmenee asennuspäivä ja asentajan yhteystiedot. Lisäksi toimitamme asiakkaalle aina asennuspöytäkirjan missä koko järjestelmä on tarkkaan eritelty ja siitä ilmenee myös ajankohdat milloin järjestelmä tulee vuositarkastaa, kertoo Manner.

Festelan Oy:n Jarno Mannerilla on ollut sammutuslaitteiden asentamisessa, huolloissa ja määräaikaistarkastuksissa vaadittava sertifikaatti voimassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2002: - Vaikka nykyinen lupa on voimassa vielä vuoteen 2022 käyn taas syksyllä kurssin niin että pysyn mukana vaatimusten kehityksessä.


136

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄENERGIA

Suurikuormatilainen monitoimiauto

Hakevuori Oy on ottanut käyttöön täysin uudenlaisen hakkeenkuljetusyhdistelmän, missä vetoautona maastokykyinen 13 metrinen Sisu Polar 10x4 kolmella nousevalla ja kolmella kääntyvällä akselilla. Topliftin valmistamassa vetoauton ketjupurkavassa hakekorissa on kuormatilaa 75 kuutiota ja kun ajetaan kaukoliikennettä perään kytketyn 5-akselisen Topliftin ketjupurkavan vaunun kanssa kuormatilaa on käytössä yhteensä 183 kuutiota.

M

malli mikä sijoitettiin niin että maavaraa saatiin lisää ja hakekori voitiin laskea mahdollisimman alas, sanoo Puustinen.

etsäenergia-alalla puhaltaa suotuisat tuulet ja uuteen kalustoon investoidaan toiminnan tehostamiseksi. Hakevuori Oy:lle valmistui tulevalle lämmityskaudelle mielenkiintoinen pitkä Sisu Polar 10x4 hakeauto, millä ajetaan päivisin lyhyellä siirrolla haketta metsästä terminaaliin - öisin ja viikonloppuisin hoidetaan yhdistelmänä kaukoliikennettä lämpölaitoksiin. Hakevuoren ideoiman projektin toteutus alkoi talvella yhdessä kotimaisten toimijoiden kanssa. - Autotoimittajan valinta oli helppoa sillä vain Sisu kykenee tekemään räätälöidyn tehdasvalmiin alusta- ja runkorakenteen, mikä mahdollistaa omalla tasollaan olevat maasto-ominaisuudet sekä päällerakenteen toteuttamisen juuri halutunlaiseksi. Ketjupurkavan hakekorin valmisti Toplift jonka laatuun voi aina luottaa, sanoo Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio.

Saumatonta yhteistyötä

Tehtävän toteutus aloitettiin yhteisellä palaverilla Sisun Karjaan tehtaalla, missä suunnitteluosaston ja Topliftin edustajien kanssa määriteltiin rakenteet tarkasti halutunlaisiksi. - Suunnittelimme porukalla

Sovittu toimitusaika piti päivälleen

- Sisu ja Toplift valmistivat tehdasvalmiin kokonaisuuden juuri tarpeeseemme vastaavaksi ja auton toimitusaika toteutui päivälleen, kehuu Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio.

alustan mitoituksen rakenteisiin istuviksi ja painojen kannalta optimaaliseksi. Hakevuori halusi esimekiksi auton peräpään räätälöinnin purkupaikoilla hyvin toimivaksi. Rungon mitoituksessa tehtiin rei ´itykset juuri oikeisiin kohtiin Topliftin hakekoria varten ja vetopalkki katsottiin tuotantolinjalla tarkasti paikalleen. Näin toimien ei päällerakennusvaiheessa tarvitse run-

koa katkoa eikä vetokitaa siirrellä vaan kori voitiin nostaa Topliftilla paikalleen kiinnikkeiden kohdalle, kertoo Sisu Auton tuotantopäällikkö Teemu Puustinen. Sisu Polarin räätälöinnissä erikoispitkäksi hakeautoksi pystyttiin käyttämään pohjana käytössä koeteltuja ratkaisuja. - Tämä oli ensimmäinen valmistamamme 13 metrinen auto

hakkeenajoon mutta metsäkoneenkuljetukseen on tehty saman pituisia ja lähes vastaavalla akselirakenteella olevia Sisu Polar Carrier -autoja. Myös pelastuslaitoskäyttöön on toteutettu vähän vastaavaa ajatusta joissa tarvitaan maksimaalista tilaa; niistä autoista löytyi projektiin mm. erikoismittaiset ohjausvarret. Polttoainetankiksi piirrettiin täysin uusi matala

Kaupat autosta Hakevuori teki Etelä-Suomen Sisu-myyjän Heikki Hiltusen kanssa: - Asiakkaalla oli selvä visio mitä he haluavat ja siitä oli hyvä lähteä rakentamaan yhteistyöllä toimivaa pakettia. Uskon että tämä auto herättää ajatuksia kuljetusalalla ja on oiva esimerkki Sisun kyvystä toteuttaa erikoisemmatkin tehdasvalmiit ratkaisut sujuvasti, toteaa Hiltunen. Auton toimitusajasta Reijo Wuorio antaa ansaitut kiitokset Sisulle ja Topliftille: - Projekti vietiin nopeasti läpi ja toimitusajaksi sovittiin kesäkuun loppu. Toimituspäivä oli 30.6. eli se mitä luvattiin piti tarkalleen kutinsa ja kokonaisuus oli heti täysin valmis ajoon ilman säätämistä.

Tehokas maastossa ja maantiellä

Valmistunut Sisu Polar 10x4 625 hv Euro 6 -moottorilla on pituudeltaan 13 metriä perusakselivälin ollessa 6500 mm ja hakekontin pituus on 10 450 mm. Kuormatilaa ketjupurkavasssa Topliftin korissa on 75 kuutiota ja kun perään laitetaan


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maastossa ja terminaalissa voidaan ajaa mm. kolme akselia ilmassa mikä mahdollistaa ketteryyden ja kun kakkosakselia saa painatettua niin etuakselin voi ajaa ojan päältäkin.

Kaksi etummaista sekä taka-akseli ovat kääntyviä, mikä helpottaa liikkumissa metsässä ja ahtaissa terminaaleissa.

Topliftin valmistama 5-akselinen ketjupurkava perävaunu, saadaan yhdistemän kuormatilaksi 183 kuutiota kokonaispituuden ollessa 28 metriä. Perään voidaan kytkeä myös metsäkäyttöä varten lyhyempi 3-akselinen Topliftin valmistama perävaunu jolloin kokonaistilavuutta on käytössä 150 kuutiota. Autossa on kolme nousevaa ja kolme kääntyvää akselia.

- Maastossa ja terminaalissa voidaan ajaa mm. kolme akselia ilmassa mikä mahdollistaa ketteryyden ja kun kakkosakselia saa painatettua niin etuakselin voi ajaa ojan päältäkin, sanoo Hakevuoren kuljettaja Sami Suominen. Topliftin hakekorissa on hydraulisesti nouseva pressukate ja lisäksi Hakevuorelle tehtiin korin eteen nouseva lippa, mikä

137

Ketjupurkava hakekori on Topliftin valmistama. Lattiassa käytetään muovirakennetta perinteisen levyn sijasta.

Hakevuoren kuljettajan Sami Suomisen ensikokemukset uudesta autosta ovat erittäin hyvät. Sami ajoi 12 vuotiaana polkupyörällä Wuorion Reijon hallille ja kysyi onko töitä. Ensin nuorimies pesi kalustoa ja kun ikää kertyi alkoi ajohommat.

estää hakkeen lentämisen auton rakenteisiin. - Kaikkia toimintoja käytetään kätevästi radio-ohjaimella, lisää Suominen.

Kalustoon investoidaan

Hakevuoren investoinnit autoja hakkurikalustoon jatkuvat tasaiseen tahtiin. - Tämän vuoden aikana meille tulee kaikkiaan kolme uutta

Hakekorissa on hydraulisesti nouseva pressukate ja lisäksi korin eteen tehtiin nouseva lippa, mikä estää hakkeen lentämisen auton rakenteisiin. Toiminnot pelaa kätevästi radio-ohjaimella.

Jenzin autohakkuria ja yksi Vermeerin murskain. Autopuolella suunnitteilla on mm. 200 kuution kuormatilalla varustettu B-juna millä haetaan tehokkuutta erityi-

sesti kuivan ja kevyen hakkeen ajoon pitkillä matkoilla, ilmottaa Reijo Wuorio.

Hakevuoren terminaaliin Askolaan on tehty kesän aikana suuret varastot haketta ja kerätty energiapuuta tulevan lämmityskauden toimitusvarmuuden takaamiseksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

Pohjoismainen sähkömarkkinavisio auttaa torjumaan ilmastonmuutosta

P

ohjoismaiden energiaministerit kokoontuivat 28.6. sopimaan maiden yhteisten sähkömarkkinoiden kehittämisestä. Kansalliset rajat ylittävä pohjoismainen yhteismarkkina on kansainvälisesti poikkeuksellinen järjestely, joka mahdollistaa esimerkiksi vesivoiman tarjoaman säätökapasiteetin jakamisen maasta toiseen. Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta järjestely on toimiva, sillä se avaa tilaisuuden kasvattaa tuuli-

Energiateollisuuden vuoden 2019 stipendit jaettu

P

nergiateollisuus ry jakoi stipendejä jäsenyhtiöiden ehdotusten perusteella alaa opiskeleville nuorille. Stipendit jaettiin Energia-alan työnantajayhdistys Enertan lahjoitusvaroista perustetusta rahastosta. Stipendirahaston tarkoituksena on tukea ja kannustaa energiaalaa opiskelevia nuoria.

voiman tuotantoa myös niissä maissa, joissa vesivoimavarat ovat rajalliset.

- Kovat ilmastotavoitteet vaativat hyvin toimivia sähkömarkkinoita. Vaikka Pohjolan sähkömarkkinoita pidetään maailman parhaina, työtä pitää vielä tehdä markkinoiden sopeuttamiseksi päästöttömän sähkön, kuten tuuli -ja aurinkovoiman kasvavaan osuuteen. Siinä työssä poliittinen tuki on välttämätön, toteaa Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa.

Pohjoismaiset energiajärjestöt ovatkin tyytyväisiä Pohjoismaiden energiaministerien hyväksymään yhteispohjoismaiseen sähkömarkkinavisioon, jossa vahvistetaan maiden välistä yhteistyötä.

Liikennesektori kasvattaa sähkön kysyntää tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa sähkön kysyntä kasvaa, erityisesti liikennesektorilla, ja uusiutuvan energian osuus tulee kasvamaan entisestään. Sen varmistamisek-

si, että nämä muutokset tapahtuvat sujuvasti ja kustannustehokkaasti, on tärkeää, että sähköä voidaan myydä ja siirtää vaivatta myös kansallisten rajojen yli. Olennaista on kysynnän ja tarjonnan joustojen perusteellinen arviointi. Vahvistuva poliittiseen päätöksentekoon ja sääntelyyn liittyvä yhteistyö mahdollistaa yhteispohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittymiseen niin, että tulevat muutokset ovat mahdollisia. - Nyt on käytävä töihin ja vietävä pohjoismaisten energiaministereiden kunnianhimoiset

linjaukset käytäntöön. Sähkön tuotannossa, jakelussa ja kaupassa hyvää yhteistyötä tehdään jo paljon, ja hiljattain perustettu Pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi mahdollistaa työn jatkamisen, Salomaa toteaa.

PowerForest Oy / Atso Viitanen, Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

-HAKETUSTEHOA!

Stipendejä jaettiin ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen sähkö-, kaukolämpö- tai muusta energia-alaan liittyvästä koulutusohjelmasta valmistuville nuorille. Stipendin saajan oli suoritettava osa opinnoistaan (työssäoppimisjakso, harjoittelu jakso tai opinnäytetyö) energiaalan yrityksessä. Lisäksi hänen oli osoitettava työssäoppimisjaksonsa aikana innovatiivisuutta ja ammatillista kehittymistä.

Stipendinsaajat eri puolilta Suomea

Keväällä 2019 Energiateollisuuden stipendejä jaettiin yhdennettätoista kertaa. Stipendinsaajat tulevat eri puolilta Suomea ja edustavat kattavasti sekä ammatillista koulutusta että korkeakoulutusta (amk ja yliopisto).

Seuraavat työelämäyhteistyössä ansioituneet nuoret saivat 500 euron arvoiset stipendit:

Heinilä Elina (Pöyry Finland Oy, Helsingin yliopisto), Huotari Henri (Nurmijärven Sähköverkko Oy, Aalto-yliopisto), Ihanus Jaakko (Enerke Oy, Riveria /Joensuu), Kaisanlahti Teemu (Fingrid Oyj, Oulun ammattikorkeakoulu), Karvonen Aino (Kemin Energia ja Vesi Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu), Koskela-Koivisto Jaakko (Elenia Palvelut Oy, Tampereen teknillinen yliopisto), Lappi Toni (Elenia Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK), Niemi Pekko (Elenia Oy, Tampereen Teknillinen Yliopisto), Peltola Lauri (Elenia Oy, Tampereen Teknillinen Yliopisto), Ratilainen Niko (Enerke Oy, Riveria / Joensuu), Silén Joel (Elenia Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK), Timonen Jaakko (Tietokoura Oy, LUT-yliopisto), Turunen Joel (Vapo Oy, Tampereen teknillinen yliopisto).

MUSMAX WT 11 XL Syöttöaukko 114 x 75 cm Puun max halkaisija 75 cm Combi-rumpu 10 terää Haketusteho max 300 m3/h Syöttöpöytä 2,7 m Tehontarve 500 hv Uuden toimitusaika n. 8 kk Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!

• Uusi syöttörumpu - huippu hyötysuhde • Rummussa pikaterät vakiona • Agressiivinen syöttö hakkuutähteelle • Helppo ja nopea seulan vaihto • Tehokas / tarkka puhallin • Vaihtoehtona myös hydraulinen puhallin • Tehokas lisäjäähdytin Clean-Fixillä • Hakkurin syöttö kuormaajan hytistä tai modifioidusta auton ohjaamosta • Useita eri alusta vaihtoehtoja • Erittäin toimintavarma pohjoisen olosuhteisiin • Etäohjaus mahdollisuus hakkurin parametreille • Varaosat järkevän hintaisia

MUS-MAX


METSÄALAN AMMATTILEHTI

140

METSÄENERGIA

Haketuspalvelu J. Mickos Oy lisäsi kapasiteettiaan uudella Mus-Max Wood Terminator 10XL -hakkurilla, mikä otettiin käyttöön elokuun alussa.

Lisää haketuskapasiteettia vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin

H

aketuspalvelu J. Mickos Oy Lapinjärveltä otti elokuun alussa käyttöön uuden MusMax Wood Terminator 10XL -hakkurin asennettuna Volvo FH16 550 6x4 kuormaauton päälle.

Jokainen autohakkurimme on rakennettu perusperiaatteeltaan melko samanlaiseksi mutta erojakin nisitä toki löytyy. Koskaan ei voi kalustoon olla täysin tyytyväinen vaan uusia ratkaisuja tulee hakea ja kokeilla avoimin mielin, sanoo Jonas Mickos.

Mickosten hakeurakointi alkoi vuonna 1979 traktorihakkureilla ja vuonna 2012 investoitiin ensimmäiseen autohakkuriin. - Meillä on nyt käytössä kolme autohakkuria; tämä uusi MusMax, vuosimallin 2013 Jenz ja viime kesänä hankittu Bruks.

Tarkkaa harkintaa

Mus-Maxiin Mickokset päätyivät tarkan harkinnan jälkeen. - Kävin tutustumassa MusMaxilla urakoivien kollegoiden koneisiin ja sain heiltä oikein positiivista palautetta koneista - myös tuotoslukemat eri puu-

materiaaleilla olivat kohdillaan. Vahvarakenteisen hakkurin järkevä rakenne ja mahdollisimman vähäinen elektroniikka olivat tärkeitä tekijöitä valinnassa. Käyttöominaisuuksien lisäksi myös huoltotoimenpiteiden tekemistä on mietitty järkevästi. Ja ennen ostopäätöstä isäni Christer vieraili Mus-Maxin tehtaalla Itävallassa, minkä toiminta vakuutti hänet sekä tuotteiden että palveluiden osalta. Kaupat tehtiin hyvässä hengessä Mus-Maxin maahantuoja Powerforest Oy:n Atso Viitasen kanssa. Ja kun täysin tehdasvalmiina paket-

tina tilattu autohakkuri alkoi olla lähes valmis, kävin itsekin tehtaalla tutustumiskäynnillä, kertoo Mickos.

Volvo hyvä alusta

Hakkurin alustaksi valittiin Volvo FH16 550 6x4 aiempien hyvien kokemusten perusteella. - Meillä on ollut Bruksin alustana nyt vuoden verran ihan samanlainen Volvo ja se on käyttötarkoitukseen todella hyvä. Moottorin 550 hv teho riittää mainiosti WT10XL -hakkurin pyörittäiseen polttoainetaloudellisesti ja suuri jäähdytin on sama kuin kuin isommassa 750 hv moottorissa. Ja jäähdyttimeen jälkiasennettiin kääntyväsiipinen puhallin jäähdtystehon lisäämiseksi, sanoo Mickos.

Hakkeen kysyntä jopa kasvussa

Haketuspalvelu J. Mickos ura-

Jonas Mickos otti ensituntumaa uuteen autohakkuriin käyttöönottokoulutuksessa: Mus-Maxin haketuskapasiteetti vakuutti ja Palfinger Epsilonin nosturissa on hyvät liikkeet. Hakkuria käytetään kuorma-auton modifioidusta ohjaamosta, mikä tarjoaa loistavat työskentelyolosuhteet ja esteettömän näkymän syöttöalueelle.

koi itäisellä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Kymenlaakson puolella. - Suurimmat asiakkaamme ovat Nyved ja Koskitukki. Teemme runsaasti haketta myös Lapinjärven Energiaosuuskunnalle sekä useille muille lämpölaitoksille ja laajasti alueen maataloille. Hakkeen kysyntä on ollut tasaisessa kasvussa ja uskon että ensi lämmityskaudesta tulee oikein hyvä. Niinpä toimitusvarmuuden paranatamiseksi lisäsimme autohakkureiden määrää yhdellä - tosin vanhin koneista jää osittain jo varakoneeksi ja kiireellisimpiä aikoja tasaamaan. Kolmantena kuljettajana itseni ja isäni lisäksi aloitti joulukuussa Rony Kalenius. Hakkeen kuljetuspalvelut ostamme hyviltä yhteistyökumppaneilta, kertoilee Jonas Mickos metsäenergia-alan hyvään tulevaisuuteen vankasti luottaen.

Mus-Max WT10XL -hakkuri ottaa käyttövoiman auton 550 hevosvoimaisesta moottori. Kompakti kokonaisuus on laadukkaasti toteutettu.


METSÄENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

141

Suuri syöttöpöytä ja aggressiiviset syöttörullat vaihdettavilla terillä mahdollistavat tehokkaan haketuksen. Mus-Max käyttää teräsrakenteiden pinnoituksessa runsaasti hyvin kestävää kuumasinkkausta.

Mus-Maxin tehtaan huoltoinsinööri Rene Theissi (vas,) ja maahantuoja Powerforestin Atso Viitanen (oik.) järjestivät perusteellisen käyttöönottokoulutuksen Jonas ja Christer Mickokselle heidän kotitillaan.

Rumpurakenne on aiempaa avonaisempi tarjoten suuren haketuskapasiteetin. Kahdella pultilla kiinni olevia teriä on rummussa kymmenen. Rummussa on runsaasti vaihdettavia kulutuspintoja.

Vetokitana autossa on suomalainen TAV.

Kameratekniikka auttaa näkemään katvealueille.

Teleskoopilla ja ylöspäin kääntyvällä lipalla varustettu haketorvi mahdollistaa myös maatilojen varastohaketukset.

Rene Tehissi (vas.) kävi koulutuksessa koneen rakenteet tarkasti läpi. Kuvassa tutkitaan sähköjärjestelmiä Jonas Mickoksen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA WWW.FLUICONNECTO.FI

Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Fluiconnecto Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Fluiconnecto Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.fluiconnecto.fi info@fluiconnecto.fi

Fluiconnecto Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Fluiconnecto Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Fluiconnecto Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Fluiconnecto Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Fluiconnecto Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Fluiconnecto Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Fluiconnecto Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Fluiconnecto Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270

WE KEEP IT RUNNING


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Osaaminen strategiseksi kasvun tekijäksi

Teknologiateollisuus haastaa yritykset etsimään ratkaisuja osaajatarpeeseen

K

asvuhaluiset yritykset nostivat tuoreessa Tekno- logiateollisuuden Kasvuvoimakartoituksessa osaajien saatavuuden ja rekrytoinnin merkittävimmäksi kasvun onnistumiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Vauhdittaakseen ratkaisuiden syntymistä Teknologiateollisuus ry käynnistää strategisen osaamisen kasvuohjelman, jonka tarkoituksena on herättää osaajakysymyksen kiireellisyyteen ja syvyyteen sekä haastaa yritykset näkemään osaaminen osana liiketoimintastrategiaansa ja löytämään omia ratkaisumallejaan.

Seuraavan vuosikymmenen aikana monet rinnakkaiset muutosvoimat vaikuttavat syvästi yhteiskuntaan, hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Erityisesti teknologioiden nopea kehitys ja ikääntyminen vaikuttavat sekä työllisyyteen että yritysten kasvu- ja kilpailukykyyn. - Muutosvoimien vaikutusta on, että osaamisen kysynnän ja tarjonnan välille on repeämässä kuilu useilla toimialoilla. Am-

mattitaitoisia tekijöitä eläköityy, ikäluokat ovat yhä pienempiä, ja teknologiamurros muuttaa yritysten osaamistarpeita. Väestönkasvu on maahanmuuton varassa. Teknologiateollisuuteen tarvitaan jo nyt 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä, Teknologiateollisuuden Kasvun ja osaamisen johtaja Laura Juvonen sanoo. Osaajien löytäminen ja rekrytointi ovat nousseet kasvuhaluisten yritysten ykköshaasteeksi useissa viimeaikaisissa kyselyissä, kuten PwC:n kansainvälisessä kyselytutkimuksessa sekä Teknologiateollisuuden ja EK:n yrityskyselyissä. Haasteiden taustalta nousee esille erityisesti digitaalinen murros ja asiakkuuksiin liittyvän osaamisen tärkeys. Tarvitaan esimerkiksi ohjelmointiosaamista, järjestelmien integrointia, data-analytiikkaa, robotiikkaa sekä 5G- ja IoT-osaamista. Samalla asiakkaalle tuotettavan arvon ja uusien liiketoimintamallien - kuten kiertotalouden - merkitys kasvaa. Tähän muutokseen vastaamiseksi on kyettävä nostamaan osaamisen tasoa kautta linjan, ammattiosaajasta huippututkijaan.

Nykyaikaisen varastoautomaation ja -ohjausjärjestelmän käytön ansiosta asiakaspalvelu voidaan nostaa uudelle tasolle.

Osaajatarpeeseen vastaaminen edellyttää niin laajoja yhteiskunnallisia ratkaisuja kuin toimia yrityksiltä itsestään

Kyse ei ole vain yritysten sisäisestä ongelmasta, vaan myös työllisyysasteesta, verokertymästä ja sitä kautta monesta suunnasta yhteiskuntaan vaikuttavista teemoista. Yritysten kyky reagoida ja vastata muutokseen on yhteiskunnallisesti yhä merkittävämpi kysymys. On tärkeää, että yrityksillä on

hyvä kyky ja työkaluja tunnistaa ja kehittää osaamistaan sekä ennakoida osaamistarpeitaan. Tarvitaan myös uudenlaista ekosysteemiä osaamisen ympärille sekä malleja yhteistyöhön oppilaitosten ja yritysten välillä. - Yritysten on siksi vietävä osaaminen liiketoiminnan ytimeen, osaksi strategiaa. Hyväkään strategia ei onnistu ilman osaamista. Osaamisen kehittäminen liiketoiminnan tarpeista käsin edellyttää yrityksiltä systemaattisuutta ja uusia toimintatapoja esimerkiksi rekrytoinnis-

sa. Monimuotoisuuteen ja kansainvälisiin osaajiin sekä inklusiiviseen yrityskulttuuriin panostaminen on tärkeä osa tätä, Juvonen toteaa. Teknologiateollisuus ry:n uusi strategisen osaamisen kasvuohjelma ja sen yhteistyökumppanit julkistetaan alkusyksystä 2019. Ohjelman tarkoituksena on auttaa yrityksiä luomaan omat ratkaisumallinsa osaajatarpeeseen. Ohjelmassa tuotetaan tietoa ja työkaluja yritysten arkeen: miten olemassa olevaa osaamista voi tehokkaasti kartoittaa ja tulevia osaamistarpeita ennakoida, miten osaamista kehitetään osana strategiaa ja mitä seurauksia tästä on esimerkiksi rekrytoinnissa. Monimuotoisuus ja kansainväliset osaajat ovat yksi ohjelman pääteemoista.

Lue hydrauliikka-alan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi

5.–7.11.2019 Messukeskus Helsinki

AUTOMAATIO | ELEKTRONIIKKA | HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA | LEVYTYÖ KONEENRAKENTAMINEN | KUNNOSSAPITO | AI JA ROBOTIIKKA | ICT

Faktoja vuoden 2017 tapahtumasta

Tavoita yhdellä kertaa alan merkittävimmät tekijät ja tuo yrityksesi tuotteet ja palvelut esiin Itämeren alueen tärkeimmässä ammattitapahtumassa.

Tapahtumasta ja osallistumisesta lisätietoa

teknologia19.fi #teknologia19

Varaa osastosi nyt! Ota yhteyttä: Annina Niemi, 040 481 2220, annina.niemi@messukeskus.com Hanna Koskela, 040 565 1433, hanna.koskela@messukeskus.com

Yhteistyössä

Messukontaktit n.14 430 kävijää Näytteilleasettajia 439 Näyttelypinta-ala 11 817 m² 77 % kävijöistä osallistui päätöksentekoon tuotteiden ja palveluiden ostamisessa ja hankinnassa.


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Specma Oy on keskittänyt logisitiikkatoimintonsa Pirkkalan Linnakallioon. Osoitteessa Autokeskuksentie 16 on käytössä 3200 neliön uudet tilat mitkä tarjoavat modernit työolot keskeisellä sijainnilla ja ovat helposti asiakkaiden saavutettavissa.

Specma keskittää logistiikkatoimintonsa Pirkkalaan S pecma Oy on valinnut Pirkkalan Linnakallion uuden logistiikkakeskuksensa sijaintipaikaksi. Yritys muutti uusiin, käytännöllisiin tiloihin ja hyvien liikenneyhteyksien äärelle kesän aikana. Business Tampere auttoi yritystä sopivan kohteen löytämisessä. Specma Oy on hydrauliikka-,

pneumatiikka ja voitelujärjestelmätuotteiden asiantuntija, joka palvelee laajaa asiakaskuntaa; niin yksittäisiä koneurakoitsijoita ja jälleenmyyjiä kuin isoja OEM-asiakkaitakin. Kesän aikana Specma keskitti logistiikkatoimintonsa uusiin tiloihin Pirkkalan Linnakallioon. Saman katon alle siirtyivät myös tuotanto- ja myymälätoiminnot Tampereen Sarankulmasta. - Nykyaikaisen varastoauto-

maation ja -ohjausjärjestelmän käytön ansiosta voimme nostaa asiakkaidemme palvelun uudelle tasolle. Tilaratkaisut on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat logistiikan, tuotannon ja myynnin henkilöstön saumattoman yhteistyön, sanoo Specma Oy:n toimitusjohtaja Tove Seppelin-Högnabba. Specman logistiikkakeskus aloittaa Linnakalliossa 3200 neliön tiloissa, joissa varastotoiminnoille tärkeää korkeutta on 11 metriä. Toiminnan mahdollinen laajentaminen on otettu huomioon jo logistiikkakeskuksen suunnittelussa, yhdessä tilojen rakennuttajan Meijou Oy:n kanssa.

Keskeinen sijainti ja hyvät yhteydet

Specma Oy päätyi etsimään logistiikkakeskukselleen paik-

Nykyaikaisen varastoautomaation ja -ohjausjärjestelmän käytön ansiosta asiakaspalvelu voidaan nostaa uudelle tasolle.

kaa Tampereen seudulta, jotta voisi olla valtakunnallisesti keskeisellä paikalla ja lähellä asiakkaitaan. Business Tampere löysi yritykselle useita eri mahdollisuuksia, ja näistä Specma valitsi Pirkkalan Linnakallion muun muassa hyvien liikenneyhteyksien takia. - Specman toiveiden mukaiset tontti- ja toimitilavaihtoehdot haettiin laajasti koko seudun alueelta. Sen jälkeen ns. pitkä lista käytiin läpi yhdessä ja mieluisimmista vaihtoehdoista aloitettiin neuvottelut heti, kertoo Specman sijoittumista Business Tampereessa hoitanut asiakkuusvastaava Raimo Vähämaa. - Business Tampere teki meille nopeasti paljon esityötä ja esitteli seudun tarjontaa. Vaivattomammin tämä ei oikeastaan olisi voinut sujua, Seppelin-Högnabba toteaa.

Specma

- Specma Oy palvelee pääosin Suomen, mutta myös Baltian ja Venäjän markkinoita. Yhtiöllä on Suomessa kattava jakeluverkosto. - Specma Oy on osa pohjoismaista hydrauliikkakonsernia Specma Groupia, jonka on vuodesta 2016 lähtien omistanut tanskalainen Hydra-Grene A/S. - HydraSpecma Groupin omistaa teollinen monialayhtiö Schouw & Co, joka tekee pitkäaikaisia sijoituksia johtaviin yrityksiin ja kehittää niitä aktiivisesti. - Specma on perustettu Ruotsissa vuonna 1918 nimellä Specialmaskiner AB. - Suomessa Specma on toiminut vuodesta 1979 alkaen, alun perin nimellä Hymat Oy.

Tuotannossa on käytössä edistykselliset laitteet; kuvassa putkien sahauspiste ja automaattivarasto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Stauff Form nyt merija offshore-hyväksynnöillä

M

erenkulkualan luokituslaitos DNV GL Group on tar- kastanut Stauff Form -järjestelmän ja hyväksynyt sen jopa 800 baarin maksimaalisille käyttöpaineille. Hyväksyntä ei koske ainoastaan käyttöä hydrauli- ja voiteluöljyllä, vaan myös raskasöljyä, paineilmaa, happea, höyryä, raikasta vettä ja merivettä.

DNV GL:n tarkastajat ovat suorittaneet vuoto-, rikkipuristus- ja taipumapainepulssitarkastukset ja testanneet komponentit tyhjiössä ja voimakkaissa värähtelyissä sekä niiden palonkestävyyden. Sertifikaatti dokumentoi, että nämä tarkastukset on suoritettu onnistuneesti. Stauff Form on Stauff Connect -valikoiman sisäinen muovausjärjestelmä, jonka ominaisuuksiin kuuluu epätavallisen helppo asennus ja erityisen korkea turvallisuustaso. Muovattuun putken päähän työnnetään Stauff-muotorengas yhdessä kiinteästi liitetyn ja siten aina tallella pysyvän elastomeeritiivisteen kanssa. Yhdessä tavanomaisen 24°-sisäkartiolla ja standardia ISO 8434-1 vastaavalla hattumutterilla varustetun tavanomaisen kierreliitososaan kanssa syntyy tiivis liitos, joka tiivistää ainoan mahdollisen vuotopolun varmasti, pysyvästi ja huoltovapaasti. Hydraulilaitteiston järjestelmäpaine tukee tiivistevaikutusta niin, että Stauff Form soveltuu erinomaisesti korkeapainesovelluksiin. Kehittäjät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota viimeisiin, käsin suoritettaviin vaiheisiin muovausjärjestelmää kierreliitososaan asennettaessa. Asentaja

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Stauff Form perustuu täysin vakiorakenneosille. Muovattuun putken päähän työnnetään muotorengas yhdessä kiinteästi liitetyn elastomeeritiivisteen kanssa. Hydrauliikka

kiristää hattumutterin selvästi tuntuvaan voimannousuun asti ja päättää asennuksen kiertämällä lisää 15° - 20° tämän pisteen yli. Selvästi huomattava vääntömomentin nousu on merkkinä asennuksen päättymisestä. Tämä tarkoittaa, että yli- tai aliasennukset ovat käytännössä katsoen mahdottomia. Myös muovausprosessi on äärimmäisen käyttäjäystävällinen kompaktin, meluttoman ja selkotekstinäytöllä varustetun kosketuspäätteen avulla helppokäyttöisen muovauskoneen ansiosta. Muototulkat voidaan esimerkiksi vaihtaa helposti bajonettiliitännän ansiosta. Stauff Form on käytettävissä teräs- ja ruostumattomille teräsputkille, joiden mitat ovat 6 x 1,5 mm - 42 x 4 mm (kevyempi sarja) ja 6 x 1,5 mm - 38 x 6 mm (raskaampi sarja). Stauff Connect -valikoima soveltuu erittäin hyvin käyttöön merellisissä käyttötarkoituksissa, koska se tarjoaa laadukkaan sinkki/nikkeli-pinnoitteen ansiosta tähänastisen markkinastandardin ylittävän korroosiosuojan. Näin esimerkiksi normin

DIN EN ISO 9227 mukaisessa suolasumutestissä on saavutettu yli 1200 tunnin kestävyys punaruostetta/perusmetallikorroosiota vastaan. Tämä ylittää tuntuvasti korkeimman K5-korroosiosuojaluokan, jonka VDMA on määritellyt yksittäislehdessä 24576. Meri- ja Offshore-tekniikan käyttäjän näkökulmasta tämänkaltainen korroosiosuojaus tarjoaa muun muassa sen edun, että se säilyttää tehonsa myös kierreliitoksen mahdollisissa mekaanisissa vaurioissa, joita ei voida koskaan estää kovassa laiva- ja satamakäytössä. Jos pinta sattuisi vahingoittumaan, korkeintaan tiivistyksen ja passivoinnin ylimmät kerrokset vaurioituvat, mutta ei niiden alla oleva sinkki-nikkelikerros, joka vastaa itse korroosiosuojasta. Lisäksi pinnoitteen sitkeys on erittäin suurta, mikä ansiosta se kestää hyvin vaurioita.

Teppo Rantanen Hydoringin toimitusjohtajaksi

I

nsinööri Teppo Rantanen aloittaa Hydoring Oy:n toi- mitusjohtajana 1.9.2019.

Teppo Rantasella on yli 20 vuoden kokemus hydrauliikan toimialalta eri tehtävissä. Työurallaan hän on perehtynyt myynnin, suunnittelun, oston ja tuotannon prosessien kehittämiseen ja niiden yhteen sovittamiseen. Hydoring Oy suunnittelee, valmistaa tehtaallaan Kyrössä, asentaa ja huoltaa asiakasräätälöityjä hydraulisylintereitä, voimayksiköitä, venttiililohkoja ja kiertovoitelujärjestelmiä. Tuotanto-ohjelmastamme löytyvät myös vakiosylinterit ja -koneikot.

145 by ammattilehti.fi

Hydrauliikka&Automaatio

Insinööri Teppo Rantanen aloittaa Hydoring Oy:n toimitusjohtajana 1.9.2019.

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAAN KALUSTON PARHAAT PALAT -suodattimet hydrauliikkaan ja kaikkiin dieselmoottoreihin

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkakomponentit - 12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput - 40-150 cm3 säätötilavuuspumput - 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin - 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla - hydrauliikkamoottorit - vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulosotot

Osasto 1c11

- Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa

Koivunen Oulu Oritkarintie 6, 90400 Oulu Puh. 010 6501 510 Sähköposti: oulu@koivunen.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

147

Hydroscand avasi toimipisteen Helsinkiin

H

ydrauliikan letkuihin ja johdinkomponent teihin erikoistunut Hydroscand on avannut toimipaikan nyt myös Helsinkiin. Asiakkaita palvellaan nyt 11 omassa pisteessä ja yli 80 jälleenmyyjän voimin eri puolilla maata.

Vuonna 1969 perustettu Hydroscand-konserni on nykyisin Skandinavian markkinajohtaja letkuissa ja johdinkomponenteissa. Suomessa toiminta alkoi 1997 ja siitä lähtien kehitys on ollut vahvaa asiakkaiden palvelun parantamiseksi.

Laaja tuotevalikoima ja osaavaa palvelua

Hydroscand laajensi nyt kesällä toimintaansa pääkaupunkiseudulle avaamalla uuden toimipaikan Helsinkiin Malmille, osoitteeseen Harkkoraudantie 10. Samassa kiinteistössä on ollut aiemmin jo yli vuosikymmenen ajan hydrauliikka-alan toimintaa, joten se on entuudestaan tuttu paikka laajalle asiakaskunnalle. - Kesän aikana myymälä ja varasto on rakentunut valmiiksi varsinaisen toiminnan alkaessa elokuun alussa, kertovat Helsingin toimipisteen Ismo Kovalainen ja Jaanus Kuutok, joiden lisäksi asiakapalvelussa aloittaa syksyn aikana kolmaskin henkilö. Tilaa uudessa pisteessä on noin 300 neliötä ja pihaan mahtuu poikkeamaan hyvin isommallakin autolla. - Tarjolla on kattavasti hydrauliikan letkut ja liittimet sekä letkuasennelmat, mitkä valmistuu odottaessa. Lisäksi löytyy pneumatiikkaa, teollisuusletkuja, hydrauliikkamoponentteja,

Hydroscand palvelee pääkaupunkiseudun asiakkaita uudessa toimipisteessä Helsingin Malmilla, osoitteessa Harkkoraudantie 10.

pneumatiikka sekä laajasti erilaista tarviketta. Ja tarvittaessa Turun suuresta keskusvarasto onnistuu nopeat toimitukset. Asiakaskunta tulee koostumaan pääasiassa liikkuvasta kalustosta mutta myös alueen teollisuutta palvellaan, sanoo Kuutok.

Kentällä liikutaan LetkuExpress autoilla

Kiinteän myymälän lisäksi kentällä operoidaan tehtävään

täydellisesti varustelluilla Letku Express -huoltoautoilla. Autoilla pystytään tekemään vaativiakin asennus- ja huoltotehtäviä asiakkaan kohteessa. - Toiminta on aloitettu yhdellä autolla mutta syksyn aikana käyttöön tulee toinenkin Letku Express, mikä kuvastaa osaltaa Hydroscandin halua panostaa pääkaupunkiseudun toimintoihin, toteaa Kovalainen.

Kiinteän myymälän lisäksi kentällä operoidaan tehtävään täydellisesti varustelluilla LetkuExpress -huoltoautoilla.

Helsingin Hydroscandin myymälästä löytyy laajasti hydrauliikan letkut ja liittimet sekä asennelmat, pneumatiikkaa, teollisuusletkuja, hydrauliikkakomponentteja sekä erilaisia tarvikkeita. Kannattaa poiketa!

LetkuExpress -autoilla pystytään tekemään vaativiakin asennus- ja huoltotehtäviä kenttäolosuhteissa asiakkaan kohteessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

148

Hydrauliikka&Automaatio

HAWE Finland muutti uusiin toimitiloihin Espoossa

HAWE Finland Oy:n uudet toimitilat löytyvät Espoosta osoitteesta Koskelontie 15. Sijainti on hyvä Kehä III:n läheisyydessä ja pihaan mahtuu suuremmallakin ajoneuvolla.

H

AWE Finland Oy on muuttanut toiminnan kasvaessa uusiin toimitiloihin Espoossa, Koskelon teollisuusalueelle. Saksalainen hydrauliikkavalmistaja HAWE Hydraulik perusti oman tyäryhtiön Suomeen vuonna 2000. - Lähes kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana olemme saavuttaneet vankan aseman suomalaisten hydrauliikkaa käyttävien asiakkaiden keskuudessa. Korkeapainehydrauliikasta tunnettu HAWE on kasvattanut myyntiä tasaisesti myös hydrauliikan muilla sektoreilla. Kasvua on tullut eritoten liikkuvan kaluston hydrauliikasta. HAWE suuntaventtiilit, elektroniset ohjausjärjestelmät ja PTO / kuorma-auto pumput ovat saavuttaneet hyvän aseman markkinoilla niiden kompaktin koon, muunneltavuuden ja toimivuuden vuoksi, kertoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtajana alusta saakka toiminut Mikko Vainio.

Kesän aikana on rakennettu uutta varastoa, mistä löytyy jatkossa aiempaakin enemmän hydrauliikkatuotteita.

Myynti- ja suunnitteluhenkilökunnan käytössä on asialliset toimistotilat neuvotteluhuoneineen.

HAWE Finlandin tuotepäällikkö Juha Äyräs (vas.) ja huolto-insinööri Taneli Tuomas esittelevät Espoon tuotannosta valmistuvia OEM-asiakkaiden erityistarpeisiin räätälöityjä venttiililohkoja.

Kesätöissä oleva Leo Pantsukov teki huoltoa puutavara-autokäytössä olevaan HAWE V60N-130 säätötilavuuspumppuun.

Myynti hyvässä kasvussa

Liikkuvan kaluston OEM-valmistajat hyödyntävät yhä enemmän HAWEn laadukkaita tuotteita sekä kokonaispalvelua. - Esimerkkinä tästä HAWE toimittaa pääventtiilit Cargotecin Raision tuotannossa valmistettaviin Multiliftin koukkulaitteisiin, ilmoittaa Vainio. Viime vuodet HAWE Finland on laajentanut OEM-myyntinsä lisäksi jälleenmyyntiverkostoaan, palvellakseen paikallisesti ja nopeammin juuri liikkuvan kaluston hydrauliikan tarpeita. - Vastaamme verkoston kautta myös Sunfab-tuotteiden myynnistä Suomessa, lisää Vainio.

Uudet tilat vastaa toiminnan laajentumiseen

Uusi toimipaikka Espoossa Koskelon teollisuusalueella tarjoaa hyvät lähes 1000 neliön modernit tilat nykyiselle tekemiselle ja tulevaisuuden kasvulle. - Toimitusmäärämme ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin ja aiemmat tilat jäivät meille pieneksi. Myös uuden toimipaikan sijainti on aiempaa parempi niin

logistiikan kuin pääkaupunkiseudun noutoasiakkaidemme kannalta. Varastossa, huollossa ja tuotannossa on nyt kunnolla tilaa mikä tulee tarpeeseen, sillä teemme jatkossa Suomesta käsin venttiiliprotoja ja yksittäisiä tilauksia omien asiakkaidemme lisäksi myös Ruotsin HAWElle, sanoo Vainio. HAWE tulee panostamaan tulevaisuudessakin osaavaan,

joustavaan ja helposti tavoitettavaan asiakaspalveluun. - Palveluksessamme on nyt kahdeksan motivoitunutta henkilöä ja myyntivoimaa on tulossa lisää syksyn aikana. Etsimme myös asentajaa Espoon huoltoomme eli jos tekeminen hyvässä porukassa kiinnostaa, kannattaa olla meihin yhteydessä, kutsuu Vainio.

HAWE Finland kasvaa tasaiseen tahtiin OEM-valmistajien hydrauliikkakomponentti- ja järjestelmätoimittajana.

Espoon varastosta löytyy HAWE ja Sunfab -hydrauliikkapumput kone- ja laitevalmistajille sekä jälleenmyyjille nopeisiin toimituksiin.


Power and motion

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yksittäisistä tuotteista kokonaisiin järjestelmiin. Tuotealueemme; Hydrauliikkaletkut ja -liittimet Hydrauliikkakomponentit Teollisuusletkut ja -liittimet Korjaamolaitteet Pneumatiikka

www.specma.fi

Specma Oy toimipisteet:

Specma Jälleenmyyntiketju:

Espoo, Vantinmäentie 1 Turku, Orikedonkatu 22 B Tampere, Nuutisarankatu 35 Oulu, Kallisenhaara 3 Kemi, Asentajankatu 11 Tornio, Verkkotehtaankatu 18 Rovaniemi, Ahjotie 28 B

PA R T N E R


METSÄALAN AMMATTILEHTI

150

Hydrauliikka&Automaatio

Suomalaiset yritykset digitalisoivat hitsauksen

H

itsauksen digitalisoiminen kiihtyy, kun älykkäimpien hitsauskoneiden kyvykkyys yhdistetään Suomessa kehitetyn ainutlaatuisen tuotannonohjausjärjestelmän tuottamaan tietoon. Kem-

pin ja PipeCloudin yhteistyö avaa merkittäviä hyötyjä niin putkia hitsaaville yrityksille kuin työn tilaajallekin. PipeCloud mahdollistaa 3D -suunnittelumalliin perustuvien

uniikkien putkihitsisaumojen tietojen viemisen Kempin Weld Eye-ohjelmistoon, joka palauttaa toteutetut työsuoritteet takaisin PipeCloudiin. - Integraatio PipeCloud-järjestelmään on jälleen kerran osoitus WeldEyen helposta inte-

groitavuudesta yrityksen avainjärjestelmiin. Tämä mahdollistaa helpon siirtymisen paperittomaan hitsaustuotannon hallintaan ja antamaan reaaliaikaisen näkyvyyden tuotannosta myös yrityksen toiminnanohjaus- ja KPI-järjestelmiin, sanoo Weld-

NYT SAATAVILLA!

UUDET HUIPPULAADUKKAAT SPIRAALILETKUT Notkea ja käytössä erittäin kestävä Enemmän käyttötunteja

Japanilaista laatua! ADVANSTAR R15 420 bar (1/2” - 1 1/4”)

Eyen globaalista myynnistä vastaava Mikko Väisänen, Vice President, Sales Development, Kemppi Oy. - Tehtaan johto saa läpinäkyvyyden siihen, mitä tehtaalla tapahtuu. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia tuotannon tehokkuuden kehittämiseen. Työn tilannut loppukäyttäjä, esimerkiksi öljynjalostamo, pystyy puolestaan jäljittämään hitsausurakan tapahtumat tarvittaessa yksittäisen sauman tasolle saakka, hän jatkaa. WeldEye on ensimmäinen hitsauksen hallintaan kehitetty ohjelmistoratkaisu. Se nopeuttaa pätevyyksien ja hitsausohjeiden hallintaa ja kerää lisäksi hitsaustyön jäljitettävyyteen liittyvää tietoa ja suoritusarvot kuten lämmöntuonnin.

Hitsauksen jäljitettävyys uudelle tasolle

PipeCloud on teollisuuden tarpeisiin kehitetty MES-ohjelmisto (Manufacturing Execution System), joka yhdistää suunnittelijoiden datan materiaalidataan, niputtaa työt sekä räätälöi ohjelmat työstökoneille ja työmääräimet hitsaajille. PipeCloudin toimitusjohtaja Jarno Soinila arvioi, että työn digitalisointi voi lisätä hitsauksen tehokkuutta tilanteesta riippuen 20-100 prosenttia. - Putkien esivalmistajan johto näkee reaaliaikaisesti, jos hitsauskoneiden kaariaika on esimerkiksi 20 prosenttia työajasta. Johto voi tehdä tuotannon ohjaukseen korjauksia ja nähdä myös vaikutuksen saman tien. Mitattava fakta korvaa mutu-tason arvaukset, Soinila sanoo. - Hitsaustöiden jäljitettävyys on tärkeä asia erityisesti öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä ydinenergia-alalle. Uskomme että hitsauksen jäljitettävyysvaatimus on tulossa pian myös muuhun rakentamiseen, hän lisää.

OLEMME MUKANA

www.hydroscand.fi

PipeCloud mahdollistaa 3D -suunnittelumalliin perustuvien uniikkien putkihitsisaumojen tietojen viemisen Kempin Weld Eye-ohjelmistoon, joka palauttaa toteutetut työsuoritteet takaisin PipeCloudiin.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

151

POWER MOTION CONTROL

A new SUN rise with PMC Hydraulics AT SUN HYDRAULICS, we have expanded our relationship with PMC Hydraulics from Denmark and Finland to Sweden. Their hard work and the deep understanding of our products, as well as the creative hydraulic control solutions of the PMC Hydraulic experts, will ensure that the Sun Hydraulics technology brands are in good hands throughout the Nordics. PMC Hydraulics provides Sun Hydraulics products in the Nordics For PMC Hydraulics, this means that the state-of-the-art Sun Hydraulics product range is now available from us throughout the Nordics. For you as our customer, this new era of extended cooperation with Sun Hydraulics means a complete selection of innovative hydraulic valves and other world-class products are easily available in Nordic markets, including Sweden. www.pmchydraulics.com

®

hydraulics

HAWE Hydraulik järjestelmät vaativiin olosuhteisiin.

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Koskelontie 15, 02920 ESPOO | FIN-02920 ESPOO Huom! uusi osoite Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

152

Hydrauliikka&Automaatio

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi

RATKA HYDRA ISUT KAIKKI IN ULIIKK ATARP EISIIN S Ö Y M T Y N E M M PALVELE

TURUSSA

WWW.SALHYDRO.FI

NURMIJÄRVI Kuusirinne 3 P: 020 1133 500 TAMPERE Juvelankatu 6 P: 020 1133 560

JYVÄSKYLÄ Ahjokatu 13 P: 020 1133 570 TURKU Vajossuonkatu 3A P: 020 1133 580

HELSINKI SUUTARILA Tapulikaupungintie 44 P: 020 1133 610 HELSINKI, KONALA Konalantie 47 A P: 020 1133 620 KERAVA Alikeravantie 39 P: 020 1133 630


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

153

Bosch ConnectedWorld 2019

Bosch ConnectedWorld 2019 -tapahtuma keräsi Berliiniin yli 4400 kutsuvierasta; kuvassa Bosch CEO Dr. Volkmar Denner avaamassa tilaisuutta. Kuva/picture: Bosch.

K

uudes Bosch ConnectedWorld (BCW) -tapahtuma järjestettiin 15.-16.5.2019 Berliinissä. Pääaiheina olivat esineiden internet (IoT) sekä se, miten liiketoimintaa voidaan muokata hyödyntämään digitaalisen teknologian mahdollisuuksia. Pelkästään Bosch myi 52 miljoonaa verkkopohjaista tuotetta vuonna 2018 ja kasvua edelliseen vuoteen oli yli kolmannes. Avoimen lähdekoodin Bosch IoT Suite -sovelluksen avulla yhtiö on jo yhdistänyt yli 10 miljoonaa laitetta eri valmistajilta. Tällä hetkellä Bosch työskentelee kumppaneidensa kanssa, jotta kommunikointi tapahtuu turvallisissa ekosysteemeissä. BCW on yksi maailman suurimmista kansainvälisistä konferensseista, jotka keskittyvät IoT:hen. BCW19 -tapahtuma koostui konferenssista, näytteilleasettajien osastoista sekä hackathonista. Tapahtumassa vieraili kahden päivän aikana yli 4400 kutsuvierasta, esiintyjiä oli 168 ja näytteilleasettajia 98. Hackathonissa viiteen eri haasteeseen ratkaisua oli etsimässä yli 700 henkeä.

Metsäkoneen hydraulipumppujen kunnonvalvonta

Konferenssin esityksissä käsiteltiin muun muassa seuraavia aihealueita: valmistusta, rakennuksia ja rakentamista, maataloutta, IoT:een mahdollisuuksia

ja tietoturvallisuutta, logistiikka ja älykkäitä kuljetuksia, dataanalytiikkaa ja sen tuomaa lisäarvoa sekä kulttuurimuutosta ja sosiaalista vaikutusta. Vuoden 2018 vierailijoista noin puolella oli toimialana autoteollisuus tai IT, joten liikkuvat työkoneet olivat vähimmän tapetilla. Liikkuvien työkoneiden hydrauliikkaa käsiteltiin Ponsse Oyj:n tuotekehitysjohtaja Juha Inbergin ja Bosch Rexroth AG:n Business Owner IoT Christian Graben esityksessä ”IoT Data Value for Off-Highway Machines: Use-Case Forestry Machines”. Esityksessään he kertoivat Ponssen ja Bosch Rexrothin yhteistyöstä Ponssen FinnMETKO 2018 -näyttelyssä esittelemässä hydraulipumppujen kunnonvalvontaprojektissa sekä erilaisista käyttötapauksista, joihin hydraulipumpuista saatavaa tietoa käytetään. Esityksen jälkeen vierailijoilla oli mahdollisuus tutustua ja kysellä lisätietoa pääsisäänkäynnin yhteydessä olevan PONSSE Scorpion King -harvesterin luona. - BCW19 oli hyvin järjestetty tapahtuma ja se mahdollisti tutustumisen erilaisiin IoTratkaisuihin, niiden liiketoimintamalleihin sekä mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Esitysten välissä oli mielenkiintoista tutustua näytteilleasettajien osastoihin ja verkostoitua näytteilleasettajien, esiintyjien sekä muiden vieraiden kanssa toteaa Ponssen suunnittelupäällikkö Anssi Pitkäranta.

PONSSE Scorpion King -harvesteri oli näkyvästi esillä Bosch ConnectedWorld 2019 -tapahtuman pääsisäänkäynnillä.

Ponsse Oyj:n tuotekehitysjohtaja Juha Inberg (oik.) ja Bosch Rexrtoh AG:n Business Owner IoT Christian Grabe pitämässä esitystä ”IoT Data Value for Off-Highway Machines: Use-Case Forestry Machines”.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto Raivauslaitteet

www.rottne.fi

www.ajotek.fi

www.grutech.fi

www.voiteluaineita.fi

Sammutusjärjestelmät

mercedes-benz.fi/kuorma-autot Vetolaitteet

www.rengascenter.fi Puutavaraperävaunut

www.tav.fi

Kuormansidonta

www.nwe.fi

www.facebook.com/zaslawsuomi

Trucks and Trailers

www.hf-autohuolto.fi

www.truckpartner.fi

www.toptruck.fi www.toptruck.fi

Puutavaranosturihuollot

www.vta.fi

www.originator.fi

www.elobau.com www.elobau.com

www.fluiconnecto.com/fi

www.ph.fi

www.hydroala.fi

www.gottwald-hydraulik.com

www.pikkumattioy.fi

www.flexit-hydraulics.fi


2019

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti.

www.opsystem.fi

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.nordictruckcenter.com/fi

www.tmt.fi

www.nurmihydro.fi Päällirakenteet

www.flh.fi

www.kraftmek.com

www.hydx.se/fin

www.hydman.fi

Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 30.9.2019


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄSMÄLLINEN

TIETO

86m3 mäntykuitua valitulla ajouralla. Tarkka sijainti pölkyn tarkkuudella. Lopeta arvailu.

TimberMaticTM Kartat

JohnDeere.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.