__MAIN_TEXT__

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

30.

Posti tus v1 u8 o.s4i3 k1 erkta pl!

AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI 30 vsk. 1986-2015

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

N:o 2/15

STRENXIN EDUT:

VASTAA HAASTEISIINI

Paljon hyvää asiaa kuljetusalalta

Uusi Strenx-portfolio tarjoaa maailman laajimman erikoislujien rakenneterästen valikoiman 600 – 1 300 MPa myötölujuuksilla ja 0,7–160 mm paksuuksilla. Tämän ansiosta lopputuotteiden kehittämisestä vastaavat suunnittelijat ja insinöörit voivat tehdä tuotteita, jotka ovat vahvempia, kevyempiä, turvallisempia, kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä. Kun perävaunussa on käytetty Strenx-terästä, sen hyötykuorma on suurempi. Kuorma-autojen omistajille Strenxin käyttö tarkoittaa alempaa polttoaineenkulutusta ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Nostureiden käyttäjät ilahtuvat siitä, että laitteilla yletytään korkeammalle. Nämä ovatkin Strenx-teräksen merkittävimmät edut: mistä tahansa sovelluksesta onkin kyse, sen suorituskykyä voi parantaa Strenx-rakenneteräksellä. Soita SSAB:n yhteyshenkilöllesi ja lue lisää osoitteessa strenx.com.

Metsäteollisuus investoi vahvasti

Puun käyttö kasvaa - koneita tarvitaan

strenx.com

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teemme liikenteen turvalliseksi

Örumilta saat kaikki alan parhaat laatutuotteet ja uutuudet. Nähdään Logistiikka-Kuljetus 2015 -messuilla! HUIPP U-U UNO - UTUUS! M ATI C

Ota yhteyttä tai tule tapaamaan meitä messuille! ÖRUM OY AB Puhelin 010 569 4466 Faksi 010 569 4546 Sähköposti teollisuus@orum.fi

orum.fi

1e11

osastonumeromme


METSÄALAN AMMATTILEHTI

3

Metsäteollisuus tammi-maaliskussa:

Kartongin tuotanto kasvussa - paperin markkinatilanne haastava

M

etsäteollisuustuotteiden kysyntä vaihteli vuoden ensimmäisellä neljän- neksellä toimialoittain. Kartongin tuotanto jatkui edelleen hyvällä tasolla ja paperin markkinatilanne pysyi haastavana. Metsäteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavat kotimainen kustannustaso ja ennustettava toimintaympäristö. - Suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä on vahvistettava ja uuden hallituksen on tehtävä oikeita päätöksiä. Teollisuutta ei saa rasittaa ylimääräisillä veroilla tai maksuilla, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. - Kilpailukykymme on rapautunut ja se on saatava vähintään samalle tasolle kuin kilpailijamaissa. Biotalouden toteutuminen edellyttää, että puun saatavuus varmistetaan ja infra on kunnossa. Myös tutkimus- ja kehitystyöhön on panostettava, Jaatinen jatkaa. Metsäteollisuustuotteiden osuus koko Suomen viennistä oli tammi-helmikuussa 22,8 prosenttia. Alalla on suuri merkitys maamme kauppataseeseen.

Pakkausmateriaalien tarve kasvussa

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomessa tuotettiin 2,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, mikä on 1,4 prosenttia enemmän kuin vuonna vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Paino- ja kirjoituspapereita tuotettiin Suomessa lähes 1,6 miljoonaa tonnia, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2014. Paino- ja kirjoituspaperien markkinatilanne on haastava ja hinnat alhaisella tasolla. Pakkausmateriaalien markkinoiden kasvun myötä pakkauksiin tarkoitetun kartongin tuotanto puolestaan nousi 5,5 prosenttia tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sellua tuotettiin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa 1,8 miljoonaa tonnia, mikä on samalla tasolla kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuus-

sa. Havusahatavaran tuotanto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 2,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Myös vientihinnat ovat laskeneet viime vuodesta, mikä heikentää sahojen kilpailukykyä. Vanerin vienti oli vuoden 2015 tammi-helmikuussa noin 170 000 kuutiometriä, mikä on samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Vanerin viennin arvo oli 2,5 prosenttia enemmän kuin tammi-helmikuussa 2014.

Metsäteollisuudessa suunnitteilla miljardiinvestoinnit

Metsäteollisuudella on Suomessa suunnitelmissa tai valmisteilla noin 1,7 miljardin euron arvosta investointeja. Kevään aikana metsäteollisuudessa on ilmoitettu uusista merkittävistä investoinneista ja investointihankkeiden etenemisestä. Kotkamills ilmoitti muuttavansa paperikoneen kartonkikoneeksi. Investoinnin arvo on 100 miljoonaa euroa. Stora Enso kertoi investoivansa 43 miljoonalla eurolla puisten rakennuselementtien tuotantoon Varkaudessa. Alkuvuodesta aloitti Lappeenrannassa kaupallisen tuotannon UPM:n puupohjaista, uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo. Metsä Groupin biotuotetehtaan rakentamispäätös on tehty. Biotuotetehtaan investointi on arvoltaan noin 1,2 miljardia euroa, ja tehtaan arvioidaan olevan valmis vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä.

traktorimönkijät

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

30 vsk.

T1 800 diesel

10 990€

T3 400 led 4x4

4 990€

1986-2015

22.000 kpl.

18.688 kpl.

TAMPERE ESPOO


Liikenne

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Meiltä saat nyt CE-merkityt, pysyvään käyttöön tarkoitetut, vaneriset ja alumiiniset liikennemerkit.

Ohjauslaitteet

Vilkut

Kaikki liikenteen ohjaamiseen, varoittamiseen ja turvaamiseen,

Työm

Sulkulaitteet

Erikoiskuljetuksiin

• Mallakka-aidat

• Raskassuojat

Varoituslaitteet

HF-törmäysvaimennin

Kiinnikkeet

Pystytystarvikkeet


tuotteet

METSÄALAN AMMATTILEHTI

sekä liikenneväylien varustamiseen liittyvät tuotteet saat meiltä.

aille!

Liikennemerkit

Kiinteistövarusteet

Liikennepeilit

Turvakilvet

• Raskassuojat • Teräsverkkoaidat • Euro-työmaa-aidat • Kaivoaukon suoja-aidat • Sulkuaidat Myös kuljetus/varastointitelineet

• Liikennekivet 80 kg - 1700 kg

Porttaalit, opasteet ja opasteiden valaisimet

Inssimainos Oy

Liikennetuotteilta saat vanhojen porttaalien modifikaatiot sekä uusien porttaalien osa- tai kokonaistoimitukset: suunnittelun, valmistuksen, pintakäsittelyn, varustelun, kokoonpanon ja asennuksen.

Tuhansia liikennetuotteita löydät netisivultamme!

Puh. 019 687 3250

Fax 019 687 1626 myynti@liikennetuotteet.fi Liedontie 37, PL 28, 04601 Mäntsälä.

www.liikennetuotteet.fi


6 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Huonokuntoiset sillat notkuvat raskaiden rekkojen alla S lisäten myös polttoaineen kulutusta. Alennettuja nopeusrajoituksia on teillä tänä kesänä runsas 300 kilometriä.

uomen sillat nitisevät entistä pahemmin, kun rekkojen kokonaispainoja nostettiin 1,5 vuotta sitten 60:stä 76 tonniin.

Maan noin 15000 maantiesillasta on huonokuntoisia 700-800 ja noin 500:lla on painorajoituksia, jotka aiheuttavat vuositasolla teollisuuden ja kaupan kuljetuksille vajaan 100 miljoonan euron lisäkustannukset. Yhden sillan korjaus maksaa vaurioiden laajuudesta riippuen keskimäärin puolesta miljoonasta miljoonaan euroon. Rekkojen kokonaispainojen nostosta aiheutuneisiin siltojen korjauksiin on varattu vuosille 2014 - 2017 yhteensä 55 miljoonaa euroa. Tällä summalla pystytään korjaamaan tai uusimaan vuodessa 15 - 30 siltaa. Kaikkien painorajoitteisten siltojen remonttiin vaadittaisiin noin 200 miljoonaa euroa. Uudet painorajoitukset vaativat teiden rakenteiden vahvistamiseen noin 200 miljoonaa euroa. Matalien, 4,2 metrin alikulkujen korottaminen 4,4 metriin maksaa noin 10 miljoonaa euroa.

Vaikeat sääolot, suolaus ja raskas liikenne kuluttavat siltoja

Pääosa Suomen silloista on

Infrainvestoinnit kasvattavat bkt:tta

Maan noin 15000 maantiesillasta on huonokuntoisia 700-800 ja noin 500:lla on painorajoituksia, jotka aiheuttavat vuositasolla teollisuuden ja kaupan kuljetuksille vajaan 100 miljoonan euron lisäkustannukset.

rakennettu 1960- ja -70-luvulla. Liikenneviraston Taitorakenneyksikön päällikön Minna Torkkelin mukaan puusillat pitäisi uusia 50 vuoden ja betoni- sekä teräspalkkisillat 100 vuoden välein. - Pintarakenteita on uusittava noin 40 vuoden välein. Tarve riippuu liikenteen, erityisesti raskaan liikenteen määrästä sekä siitä, miten suolaus, vaihtelevat sääolot ja rakenteisiin päässyt vesi rikkoo pintarakenteita, kertoo Torkkeli. Eniten painorajoituksen alaisia siltoja on Varsinais-Suomessa. Yksittäisistä ongelmasilloista voisi mainita esimerkkinä Hel-

singin Ilmalassa ajokieltoon asetetun Metsämäentien sillan, jossa on käytetty samaa tekniikka kuin Jyväskylän liepeillä sortuneessa vesitornissa. Suurta harmia Metsägroupin tehtaalle tuottaa Äänekosken silta, jossa on 36 tonnin ajoneuvon kokonaispainorajoitus. Se haittaa erityisesti puukuljetuksia, sillä suunnasta riippuen 1827 kilometrin kiertotie aiheuttaa vuositasolla noin puolen miljoonan euron lisäkustannukset.

Sillan painorajoitus kierrättää pisimmillään 100 kilometriä

Kiertoteiden pituudet vaihtelevat siten, että lyhimmillään se on vajaa kilometri ja pisimmillään melkein 100 kilometriä. Kiertoteiden keskipituus on lähes 17 kilometriä. Siltoja, joissa

ei ole kiertotiemahdollisuuksia, on 43 kappaletta. Eli kyseessä on päättyvä tie tai painorajoitukset estävät ylikulun. Kaikkia lisäkustannuksia ei voi toki laittaa yksin korotettujen kokonaispainojen piikkiin. Suomen tiet, päätiet mukaan lukien, muodostuvat raskaiden kuljetusten suurimmaksi pullonkaulaksi, sillä pääosin 1960- ja 1970 -luvuilla rakennettujen teiden rakenteet ovat uusimisen tarpeessa. Suurimman harmin teollisuuden ja kaupan kuljetuksille aiheuttaa kuitenkin teiden huono kunto. Suomessa kuluu pääosin teollisuuden ja kaupan kuljetuksiin noin 9 miljardia euroa, mikä on vajaa 4,5 prosenttia bkt:stä. Huonokuntoiset tiet kuluttavat kalustoa ja lisääntyvät nopeusrajoitukset hidastavat kuljetuksia

Pellervon Taloudellinen Tutkimuskeskus tutki liikenneverkon kansantaloudellisia vaikutuksia. Siinä lainataan IMF:n (Kansainvälinen valuuttarahasto) tutkimusta, jossa todetaan, että ”infrainvestointien bruttokansantuoteosuuden yhden prosentin nousu kasvattaa bruttokansantuotetta toteutusvuonna 0,4 prosenttia ja pitkällä aikavälillä eli neljä vuotta toteutuksesta 1,5 prosenttia.” Jotta Suomen tiet ja sillat saataisiin maan talouselämän tarpeita ja ihmisten sujuvaa liikkumista vastaavaan kuntoon, se vaatisi vuosittain noin yhden prosentin panostuksen bruttokansantuotteesta eli 1,5-1,8 miljardia euroa. Runsaan 2,5 miljardin korjausvajeen umpeen kurominen edellyttää sen lisäksi ylimääräisiä panostuksia, kansanedustajien laatimassa liikenneväylien kehittämisraportissa todetaan. Tärkeintä olisi, että teiden ja siltojen kuntoon laitto kirjattaisiin seuraavaan hallitusohjelmaan. Vastuu teiden ja siltojen kunnosta on viime kädessä kansanedustajilla.

Teksti: Heikki Peutere

Maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankintaan liittyvät tehtävät neljään ELY-keskukseen

H

allitus hyväksyi 16.4. 2015 elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskukseen liittyvän asetuksen muutoksen, jossa maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankintaan sekä sopimuskauden aikaiseen toimintaan liittyvät ELY-keskuksen tehtävät hoidetaan jatkossa neljässä ELY-keskuksessa. Jatkossakin asiantuntemus ja -tuntijat säilyvät kaikilla ELY-keskusalueilla.

kauden aikaiseen toimintaan liittyvät ELY-keskuksen tehtävät hoidetaan Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Lapin ELY-keskuksissa. Aikaisemmin vastaavia tehtäviä on hoidettu yhdeksässä ELY-keskuksessa. Muutoksella tehostetaan ELY-keskusten toimintaa vähenevien toimintamenojen vuoksi.

Vuoden 2016 alusta lähtien tierakentamisen ja kunnossapidon hankintaan sekä sopimus-

Samassa asetuksessa yksinkertaistetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten oh-

ELY-keskusten ohjausjärjestelmää yksinkertaistetaan

jausjärjestelmää. Molemmissa valtion aluehallinnon virastoverkostoissa eli aluehallintovirastoissa ja ELY -keskuksissa siirrytään nykyisestä kolmiportaisesta ohjauksesta kaksiportaiseen järjestelmään. Aluehallintovirastoille ja ELY -keskuksille laaditaan jatkossa yksi yhteinen strategia, minkä lisäksi kullekin virastolle laaditaan tulossopimus. Erillisistä toiminnallisista tulostavoiteasiakirjoista luovutaan. ELY-keskusten ohjausta koskevat pykälät tulivat voimaan 1.5.2015.

Yksityistiepäivät tavoitti yli 2 000 henkilöä

S

uomen Tieyhdistyksen alueelliset Yksityistiepäivät 2015 tavoitti kaikkiaan yli 2 000 osanottajaa. Tilaisuuksia oli 15 paikkakunnalla eri puolilla maata. Yhteinen huoli oli yksityisteiden kunta ja tienpidon rahoitus.

Tilaisuuksien osanottajat ottivat vahvasti kantaa yksityisteiden kykyyn ottaa vastaan aiempaa raskaimpia kuljetuksia. Suuri huoli on teiden ja siltojen kestävyys. Valtion rooli tulisi olla nykyistä huomattavasti merkittävämpi silloin, kun teitä ja siltoja aletaan peruskorjaamaan.

Yksityisteiden valtionapu Suomessa 8 miljoonaa euroa, Ruotsissa yli 120 miljoonaa. Yksityistielain uudistamisen kannalla osanottajat olivat varsin yksituumaisesti. Toivomus on, että tulevalla eduskuntakaudelle työhön alettaisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Postin jakeluautot kertovat, missä on kelirikkoa - tiedot kaikkien saatavilla uudessa verkkopalvelussa

P

osti osallistuu Liikenneviraston kokeiluun, jossa jakeluautoon asennettavalla teknisellä ratkaisulla tutkitaan, raportoidaan ja ennustetaan sorateiden kuntoa kelirikkoaikana.

Kokeilun aikainen tutkimusalue on Oriveden, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan ympäristö Pirkanmaalla. Pirkanmaalla kelirikon aiheuttamien vaurioiden seuraamisessa ja raportoinnissa kokeillaan uudenlaista keinoa - postin jakeluautoihin asennettavia antureita. - Kelirikosta on tärkeä kerätä tietoa paikan päältä. Tällainen tiedonkeruu on tehokkainta teknologian ja yhteistyön avulla, sanoo kunnossapidon kehittämisyksikön päällikkö Pekka Rajala Liikennevirastosta. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Posti muun muassa siksi, että sen jakeluautot kulkevat tiuhaan tutkimusalueella. - Olemme mukana projektissa yhteisen hyvän vuoksi. Automme ajavat alueella kaksikin kertaa päivässä, joten on luontevaa että osallistumme tiedonkeruuseen, Postin kalustosta vastaava päällikkö Kari Tuomola sanoo. Postin jakeluautojen keräämät reaaliaikaiset mittaustulokset ovat kaikkien saatavilla avoimessa palvelussa, johon pääset linkistä: http://bifi.se/MapGeo. aspx. Karttapohjaisessa palvelussa sorateiden kelirikosta ilmoitetaan värien avulla. Palvelussa

Tutkimusalueella ajaviin Postin jakeluautoihin on asennettu anturit, jotka mittaavat tienpohjan kuntoa ajetulla reitillä.

tien vihreä väri tarkoittaa, ettei kelirikkoa ole. Keltainen väri tarkoittaa pieniä kelirikkovaurioita. Punainen väri taas tarkoittaa, että kelirikkovauriot ovat merkittäviä ainakin raskaalle liikenteelle.

Anturit mittaavat tienpohjan kuntoa

Tutkimusalueella ajaviin Postin jakeluautoihin on asennettu anturit, jotka mittaavat tienpohjan kuntoa ajetulla reitillä. Jakeluautoihin asennettavat laitteet ovat pieniä, eivätkä ne häiritse jakelutyötä. Laitteet toimivat asennuksen jälkeen automaattisesti, eikä niihin tarvitse esimerkiksi kirjautua. Kun jakeluauto on ajossa, laitteen liikeanturit mittaavat säännöllisin väliajoin tiepohjan kuntoa, pehmeyttä ja epätasaisuutta. Mittaustulokset siirtyvät

reaaliajassa avoimeen karttapalveluun. Projektissa on mukana myös Ilmatieteen laitos, jonka sääennusteiden avulla voidaan tehdä ennuste tulevien päivien kelirikkotilanteesta. Tänä vuonna kelirikon ennustetaan koettelevan tiestöä keskimääräistä enemmän. Etenkin maan itä- ja pohjoisosissa kelirikko runtelee tiestöä normaalia enemmän.

Ruotsissa kokeilu jo laajemmassa käytössä

Ruotsissa tienpohjan kuntoa mittaavat laitteet löytyvät jo noin 40 jakeluautosta ja kokeilu kattaa laajoja alueita. Myös Ruotsissa laitetoimittajat ovat samat kuin Suomessa käynnissä olevassa kokeilussa, eli Klimator AB ja Semcon AB.

Koneyrittäjien Peltola:

Alempi tiestö otettava huostaan

Alemman tieverkon heitteillejätön pitää loppua, mikäli haluamme luoda edellytykset biotalouden menestykselle ja saavuttaa sen varaan kansallisessa biotalousstrategiassa lasketut satatuhatta uutta työpaikkaa vuoteen 2025, vaati Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola KeskiSuomen Yrittäjien kevätseminaarissa 29.4.2015 Äänekoskella.

Äänekosken tehdas on merkittävä investointi biotaloudelle ja sen arvioidaan lisäävän 10 miljoonaa kuutiota puunkorjuuta vuodessa ja tuovan kaikkiaan 2500 uutta työpaikka arvoketjuun, josta 700-800 henkilötyövuotta tulee kotimaan puunkorjuuseen. Tämä merkitsee lähes parinkymmenen prosentin työmäärien ja henkilötyövuosien kasvua metsäkonealalle. Näin voidaan tehostaa nykyisen konekaluston käyttöä ja siirtyä enenevästi

kaksivuorotyöhön sekä saada muutoin vajaalla teholla käyvää kaluston käyttöastetta nostettua merkittävästi. Tehdasinvestoinnin myötä kasvava puunkorjuumäärä antaa mahdollisuuden tasata aaltoliikettä sekä vähentää perinteistä kausivaihtelua. Samalla metsäkoneyritysten kannattavan toiminnan edellytykset lisääntyvät. - Tässä vaiheessa toimet ylitse muiden ovat tiestön parantaminen ja toisaalta aikuiskoulutus kohdennettuna alaa vaihtaviin tai puunkorjuualalle palaaviin henkilöihin. Vain aikuiskoulutuksella saadaan nopeasti nostettua koulutettujen ammattilaisten määrä uudelle tasolle. Tämä on siksikin viisasta, että vastaavaa tarvetta ei ole pysyvästi, vaan nyt täytyy vain kertaluonteisesti löytää uusi taso, totesi Peltola. Huolimatta parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän esityksistä monet pelkäävät, että varat eivät ohjaudu riittävässä määrin alemmalle tieverkolle, vaan se joustaa edelleen, jopa heitteille jätettynä.

- Tähän Suomella ja sen kasvavalla biotaloudella ei ole varaa, sanoi Peltola. Koneyrittäjät ovatkin yhdessä laajan biotaloussektorin toimijoiden kanssa esittäneet uudelle eduskunnalle biotalouden kannalta kohdennettua infrarahaa seuraavalle kymmenelle vuodelle. Noin 70 miljoonan euron vuotuisella rahalla parannetaan biotalouden kuljetusten edellytyksiä. Keskeisimpiä ja kiireellisimpiä kohteita ovat painorajoitetut sillat sekä painorajoitusuhan alla olevat tieyhteydet. Kumpiakin löytyy runsaasti myös Äänekosken tehtaan puunhankinta-alueelta. - Ei voi olla kenenkään kannalta tarkoituksenmukaista, että metsäkoneiden työmaalle saamiseksi joudutaan painorajoitusten takia turvautumaan kiertoreitteihin tai ettei raakapuunkuljetuksissa voida hyödyntää lain sallimia mittoja ja massoja. Nämä aiheuttavat vain lisähaittaa kilpailukyvyllemme, summasi Peltola.

KULJETUS 7


8 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

S TO KOTA

HUOM! Max.ulottuma 10,5m Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallista kiinnostuneille!

Uudet M sarjan nosturit nyt myynnissä. Hydraulinen esiohjaus 1 tai 2 piirisenä myös LS 2 tai 4 -vipuisena. Käytetyt perävaunut: » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -05 ja -06 (5 akseliset) » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -09 ja -10 (4 akseliset) » Jyki jatkettava vm. -02 (4 akselinen) » Närkö kiinteäpuuvaunu vm. -07, -04 ja -00 (4 akselinen) Kraker kävelevälattiainen puoliperävaunu norjantelillä vm. -11

Käytetyt nosturit: » Jonsered 1080 sähkö vm. -07 » Loglift 96 ST vm. -07 » Kesla 2010 LT avo vm. -09 » Jonsered 1080 avo vm. -08 kysy myös vanhempia tai katso www.mascus.com.

Teppo Humalainen 0400 359 359, teppo@ideachip.com Arto Moilanen 0400 780949, arto@ideachip.com Jokimäentie 1, 16320 Pennala

TYÖVÄLINEITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

Tehokasta laatua puutavarakuljetuksiin Pohjoismaiden suurimmalta

www.jyki.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 9

Suuremmasta massasta huolimatta HCT-rekkojen akselipainot ovat samaa luokkaa kuin tavallisten rekkojen. Kuvassa Orpe Kuljetus Oy:n 12-akselinen ja 94 tonnin yhdistelmä.

Liikennevirasto tarkastaa HCT-rekkojen reittien sopivuuden yhdessä muiden tienpitäjien kanssa

Suurten rekkojen kokeilut eivät ole uhka tiestön kunnolle S uomen teillä kulkee tällä hetkellä kuusi poikkeusluvan saa- nutta yli 76 tonnista tai yli 25,25 metristä ns. high capacity transport (HCT) -rekkaa ja seitsemäs luvan saanut aloittanee liikenteessä kesällä.

Trafilla on tällä hetkellä käsiteltävänään 15 lupahakemusta suurille, yli 76 tonnia painaville tai yli 25,25 metriä pitkille ajoneuvoille joten HCT-rekkojen määrä tulee jatkossa kasvamaan. Uusia, vastuullisempia kuljetusratkaisuja todellisessa käyttöympäristössä maanteillä testaavat HCT-rekkakokeilut eivät juuri rasita tiestöä, koska rekkojen määrä on vähäinen ja niiden liikennöintireitit on rajattu tarkkaan. Liikennevirasto tarkastaa HCT-rekkojen reittien sopivuuden yhdessä muiden tienpitäjien kanssa ja Trafi myöntää ajoneuvokohtaiset poikkeusluvat. - Suurten rekkojen kokeiluihin liittyy jonkin verran pelkoja, sanoo väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Vesa Männistö Liikennevirastosta. Männistö kertoo, että suurten rekkojen kokeilujen ei ole todettu olevan uhka tiestön kunnolle. Suuremmasta massasta huolimatta HCT-rekkojen akselipainot ovat samaa luokkaa kuin tavallisten rekkojen.

- Kokeiluista saadaan ainutlaatuista tutkimustietoa tulevaisuuden maantiekuljetusten kehittämiseen. Kyseessä ei ole kilpailu siitä kenellä on pisin tai raskain rekka, vaan menossa on rohkeita kokeiluja siitä, miten saadaan mahdollisimman paljon hyötykuormaa suhteessa energiankulutukseen ja tiekuormituksiin liikenneturvallisuudesta tinkimättä, muistuttaa yksikönpäällikkö Otto Lahti Trafista. HCT-rekat ajavat tarkkaan ennalta suunniteltuja reittejä. Reittien tarkka suunnittelu on tarpeen, koska niiden tulee soveltua kaikilta osin normaalia isommalle ja painavammalle rekalle. Pienemmät liikenneympyrät ja siltojen painorajoitukset voivat estää joidenkin reittien käyttämisen.

Tähänastiset kokemukset pääosin positiivisia

HCT-rekkoja on liikkunut Suomen teillä hieman yli vuoden ajan. Männistön mukaan kuljettajilta saatu palaute on ollut pääosin positiivista. - Suurten rekkojen kuljettajat ovat kertoneet, että liikenne on kulkenut sujuvasti, eikä läheltä piti tilanteita ole syntynyt, Männistö toteaa. Toisaalta reitin muuttaminen on voinut olla haasteellista, jos poikkeamien, esim. onnettomuu-

den takia liikennettä on ohjattu kiertotielle. Silloin kuljettajan on täytynyt varmistaa, että myös kiertotie sopii normaalia suuremmalle rekalle.

Ympäristölle vähemmän kuormitusta

HCT-rekoille myönnetyt poikkeusluvat liittyvä aina johonkin kokeiluun, joiden tarkoituksena on kehittää maanteille uusia, vastuullisempia kuljetusratkaisuja. Normaalia suuremmat rekat tehostavat logistiikkaa. Yksi HCT-rekka pystyy kuljettamaan jopa noin kahden normaalin rekan verran tavaraa. Kun sama moottori kuljettaa tuplamäärän tavaraa, niin myös ympäristöpäästöt vähentyvät. Suurilla kuormilla on saatu 10-40 % pienemmät päästöt. - Kevyen tavaran kuljetuksessa kolmannes lisää kuormatilan pituuteen lisää huomattavasti kuljetuskapasiteettia. Näin syntyy säästöjä, koska kustannukset tai ympäristöpäästöt eivät kasva samassa määrin kuin kuljetuskapasiteetti, huomauttaa Trafin Lahti. Kokeilun aikana selvitetään talous- ja ympäristövaikutusten lisäksi HCT-rekkojen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen. Tutkimuksiin osallistuvat muun muassa Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto sekä monet ajoneuvoval-

mistajat.

Kokeilu toteutetaan yhteistyössä

HCT-rekkakokeilut ovat mahdollisia yhteistyön ansiosta. Yritysten ja yliopistojen lisäksi kokeiluun osallistuvat Trafi, ELY-keskukset ja Liikennevirasto. Ennen luvan myöntämistä Liikennevirasto ja ELY-keskukset käyvät läpi yritysten antamat reittiehdotukset. Jos ehdotus on sopiva, niin Trafi myöntää määräaikaisen luvan kuljetuksiin. - Ennen liikenteeseen lähtöä ajoneuvoyhdistelmän ja reitin turvallisuus selvitetään perusteellisesti. Liikenteen sujuvuus

ja turvallisuus eivät saa vaarantua, Lahti toteaa.

Taustatietoa

HCT-rekkoja on tällä hetkellä liikenteessä kuusi kappaletta ja seitsemäs on tulossa ajoon kesäkuussa. Monesti nämä HCT-kokeilut on sekoitettu vuoden 2013 lokakuussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka nosti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja massoja ja mittoja. Silloin ajoneuvojen suurin sallittu korkeus nousi 4,2 metristä 4,4 metriin ja massa 60 tonnista 76 tonniin. Muutosten tavoitteena on parantaa Suomen logistista kilpailukykyä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

10 KULJETUS

SIIMET KULJETUSMESSUILLA SIIMET LAVETIT JA POKKAREKAT DOLL LAVETIT

Kotimaan liikenne

NOSTURIEN ASENNUKSET KOME PERÄVAUNUJEN HUOLTO JA KORJAUS OSASTO 7M11

Puh: Fax: MyynG:

V

uonna 2014 kuormaautoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liiken- teessä yhteensä 2 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna tonneilla mitattuna. Tonnikilometrit vähentyivät 4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

KAIKKIEN LAVETTIEN KORJAUS-, MUUTOSJA MAALAUSTYÖT

Yri$äjänkatu 28   50130  MIKKELI   www.siimet.fi    

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2014 hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna

(015)  321  610    (015)  225  300    Ari  Mäkitalo  044  321  6131  

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2014 kotimaan liikenteessä yhteensä 274 miljoonaa tonnia, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,8 miljardia kilometriä, mikä oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi yhteensä 20 miljardia, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona. Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista oli 84 prosenttia, mikä oli saman verran kuin edeltävänä vuonna. Luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista tonnikilometreistä oli 93 prosenttia, mikä oli yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2014 kuorma-autoilla ilman perävaunua kuljetettiin tonneissa mitattuna 6 miljoonaa tonnia enemmän kuin vuonna 2013, kun taas puoliperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä väheni kahdella miljoonalla tonnilla. Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tonnimäärä oli samaa tasoa molempina vuosina eli kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä oli vuonna 2014 kokonaisuudessaan 4 miljoonaa tonnia isompi kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite väheni kuitenkin ajoneuvotyypeittäin tarkasteltuna sekä kuorma-autoilla ilman perävaunua että puoliperävaunuyhdistelmillä 0,2 ja 0,5 miljardilla tonnikilometrillä. Täysperävaunuyhdistelmien kuljetussuorite oli samaa tasoa kuin edeltävänä vuonna. Kaikkien kuorma-autojen kuljetussuorite oli siten vuonna 2014 0,7 miljardia tonnikilometriä pienempi kuin edeltävänä vuonna. Vuonna 2014 kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavat kuorma-autot kul-

jettivat 135 miljoonaa tonnia tavaraa, joka oli 49 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus pieneni yhdellä prosenttiyksiköllä edeltävästä vuodesta. Tonneilla mitaten 74 % kaikista tavaroista kuljetettiin korkeintaan 100 kilometrin pituisilla matkoilla vuonna 2014. Osuus kasvoi pari prosenttiyksikköä edeltävään vuoteen verrattuna. Tavaralajeista soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin 96 miljoonaa kilometriä, mikä oli 5 prosenttia kaikista kilometreistä. Maa-ainesten painavuudesta johtuen tätä tavaralajia kuljetettiin kuitenkin painolla mitaten eniten, 41 prosenttia kaikista kuljetetuista tonneista. Suuresta tonnimäärästä huolimatta maa-aineskuljetusten osuus tonnikilometreistä oli ainoastaan 11 prosenttia, koska maa-aineksien keskimääräinen kuljetusmatka on lyhyt. Erityyppisten tavaroiden sekakuljetuksista kertyi eniten tonnikilometrejä, 11 prosenttia kaikista tonnikilometreistä. Kilometreinä mitattuna eniten ajettiin tyhjänä, 29 prosenttia kaikista kilometreistä. Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2014 oli 60 kilometriä, mikä oli 2 kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 17 kilometriä ja tukkija kuitupuukuljetusten 93 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 43 kilometriä, mikä oli 4 kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2014 ulkomaan liikenteessä yhteensä 6,2 miljoonaa tonnia, mikä oli 20 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite oli yhteensä 3,1 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän. Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, Tilastokeskus

Anne Berner liikenneja viestintäministeriksi

K

ansanedustaja Anne Berner on uusi liikenne- ja viestin- täministeri. Tasavallan pre- sidentti nimitti Bernerin 29. toukokuuta. Liikenne- ja viestintäministeri toimii liikenne- ja viestintäministeriön päällikkönä ja käsittelee sille kuuluvat asiat. Lisäksi hän käsittelee oikeusministeriön asioista Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat. Berner on syntynyt 16.1.1964. Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Berner on työskennellyt sukuyritys Vallila Interiorissa

vuodesta 1986. Hänet valittiin eduskuntaan Uudeltamaalta keskustan sitoutumattomana ehdokkaana.


Arocs.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puutavarakuljetuksen voimanpesä. Metsästä maantielle. Tehokkaasti ja taloudellisesti. Turbohidastinkytkin on näyttänyt ylivoimaisuutensa myös vaativassa puuta-

bohidastinkytkin yhdistettynä 16-portaiseen Mercedes PowerShift3 -vaih-

varaliikenteessä. Sen ansiosta Arocs lähtee aina pehmeästi ja eleettömästi

teistoon, napavälitteisiin vetoakseleihin ja taloudelliseen 15,6-litraiseen

liikkeelle, vaikka mäki tai kuorma olisivat millaiset tahansa. Vain renkai-

moottoriin ovat ylivoimainen yhdistelmä puutavaran ajoon.

den pito ja kuljettajan kantti ovat rajoittavia tekijöitä. Tiukassa tilanteessa turbohidastinkytkimellä voidaan myös välttää ylimääräinen pienemmälle

Tutustu puunkuljetuksen tähteen:

vaihtaminen, joka saattaa olla se ratkaiseva vaihto kyseiseen paikkaan. Tur-

www.mercedes-benz.fi/kuorma-autot

Tervetuloa osastollemme 6d48.


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Strenx on suunniteltu toimialoille, joissa rakenteiden keveys ja painonsäästö ovat keskeisiä kilpailutekijöitä, kuten nosto- ja kuljetusvälineteollisuudessa.

SSAB lanseeraa uuden lujien rakenneterästen tuotebrändin S SAB lanseeraa Strenxin, uuden lujien rakenne- terästen tuotebrändin, joka tarjoaa markkinoiden laajimman erikoislujien terästen tuoteportfolion. Se tuo asiakkaille uusia mahdollisuuksia entistä vahvempien, kevyempien ja kestävämpien tuotteiden valmistamiseen. Strenx on suunniteltu toimialoille, joissa rakenteiden keveys ja painonsäästö ovat keskeisiä kilpailutekijöitä, kuten nosto- ja kuljetusvälineteollisuudessa. Strenx sopii hyvin myös esimer-

kiksi maataloudessa käytettäviin koneisiin, raskaiden ja liikkuvien koneiden runkorakenteisiin, raideliikenteen kalustoon sekä offshore- ja rakentamisen toimialoille.

Stranxin taustalla yli 50 vuoden kokemus erikoislujista teräksistä

Nyt asiakkaat pystyvät suunnittelemaan kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita: nostureita, jotka yltävät pidemmälle, perävaunuja, joiden hyötykuorma on suurempi ja kuorma-autoja, jotka kuluttavat vähemmän polttoainetta. - Asiakkaille tuote on ainut-

laatuinen, sillä Strenx kattaa nyt kolme tuotemerkkiä, Optimin, Weldoxin ja Domexin, jotka ovat SSAB:n ja entisen Ruukin tunnettuja tuotemerkkejä. Strenxiin kiteytyy yli 50 vuoden kokemuksemme erikoislujista teräksistä, kertoo SSAB:n markkinoiden kehittämisestä vastaava johtaja Gregoire Parenty.

Myötölujuudet 600-1300 Mpa

Uudella Strenxillä on maailman laajin lujien rakenneterästen valikoima sekä laatuvalikoiman että mitta-alueen osalta. Sen myötölujuudet ovat 600-1300 Mpa.

Strenx 1300 Mpa on markkinoiden lujin teräs. Strenx-teräksiä on saatavana levy-, nauha- ja putkituotteina 0,7-160 mm:n paksuisina. - Annamme täyden tukemme suunnittelijoille ja asiakkaille. Autamme heitä kehittämään tuotteitaan edelleen Strenxiä käyttäen. Takaamme parhaat tulokset lopputuotteen suorituskyvylle, kun asiakas hyödyntää laaja-alaista ja pitkää kokemustamme teräksistä, Gregoire Parenty lisää. Strenx takaa tuotteen tasalaatuisuuden. Lisäksi asiakas saa tukea liiketoimintansa kehittämiseen ja lopputuotteen suori-

tuskyvyn parantamiseen.

SSAB

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

lajitteluKOuRat puRKuKOuRat ROmuKOuRat KahmaRit

-

KOuKKulaitteet 1-32 tN laitepituuS 2000-7200 mm

mikko.halme@ajardos.fi pekka.halme@ajardos.fi

+358 407 312 101 +358 400 403 555

Peräsimentie 13, 03100 Nummela


METSÄALAN AMMATTILEHTI

14 KULJETUS

PETRO-CANADA MOOTTORIÖLJYT Duron E

15W/40 tai 10W/30 Matalatuhkainen Long-Life moottoriöljy Soveltuu myös EGR/DFP/SCR -moottoreille Yhteensopiva ACEA E9, API CJ-4, Volvo VDS-4, Cat ECF-3...

630,-

/205L

SIS.ALV

Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puhelin, myynti (03) 358 7660 voitelukeskus@voitelukeskus.com www.voitelukeskus.com

Toimitukset rahtivapaasti Suomessa. Tarjoukset voimassa toistaiseksi. Hinnat SIS. ALV.

Duron UHP 10W/40

Matalatuhkainen LOW SAPS -moottoriöljy Täyttää Scanian, MB:n ja MAN:in Euro VI -luokituksen Vaihtoväli 30 000 km 125 000 km riippuen auton merkistä ja mallista

930,-

/205L

SIS.ALV


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 15

Ensimmäiset Sisu 10x10 öljykenttäajoneuvot toimitettu asiakkaalle varusteltuna ja testattuna

R

omanialainen OMV Petrom S.A. on saanut käyt- töönsä ensimmäiset täysin uudenlaiset Sisu 10x10 öjykenttäajoneuvot.

Ajoneuvot päällerakentaa ja varustelee Koller Maschinenund Anlagenbau GmbH Saksassa. Sisu Auton ja Kollerin yhteistyökumppanina projektissa on romanialainen pääurakoitsija SC Upetrom 1 Mai SA, joka vastaa projektin kokonaistoimituksesta loppuasiakkaalle. Kollerin öljykenttäajoneuvojen RIG90 -päällerakenne on erittäin järeä ja tekninen joten sen rakentaminen yhteen ajoneu-

voon kestää kuukausia. Lisäksi ajoneuvojen toimivuus testataan huolellisesti ja tarkistetaan vielä kolmannen osapuolen toimesta, ennen asiakkaalle luovutusta. Järeät Sisu 10x10 öljykenttäajoneuvot on tehty vaikeissa maasto-olosuhteissa liikkumiseen mutta ajoneuvot on hyväksytty myös käytettäväksi tieliikenteessä. Sisun alusta mahdollistaa öljykentän huoltoyksikön tehokkaan ja nopean itsenäisen liikkumisen - aiemmin yksikkö tarvitsi erillisen siirtokaluston. Huoltoyksikössä on 21 metriin kohoava masto, mikä ajetaan öljynporausreiän päälle ja reikään syötetään huollettaessa kaapelia jopa kolme kilometriä.

Erittäin maastokykyinen Sisu 10x10 alusta mahdollistaa öljykenttien huoltoyksikön operoinnin itsenäisenä mobiilina yksikkönä.

Vaijerimaston koukkupaino on 90 tonnia. Huoltoyksikön omana voimanlähteenä toimii 540 hv dieselmoottori. Korkean suorituskyvyn lisäksi turvallisuus on erittäin tärkeässä roolissa öljykentillä työskenneltäessä. RIG90 -huoltoyksikön PLC-ohjausjärjestelmä käsittää lukuisia erilaisia turvallisuusominaisuuksia ja yksikkö täyttää EU:n konedirektiivin 2006/42/EC ja API vaatimukset. - Sisu -öljykenttäajoneuvojen toimitukset jatkuvat sopimuksen mukaan tämän vuoden aikana ja uskomme että edistyksellinen tuote ja hyvä yhteistyö tuo meille myös lisätilauksia - yhteensä Romanian öljykentillä on käytössä todella suuri määrä huoltoyksikköjä. Sisu 10×10 öljykenttien huoltoauton alusta on hyvä esimerkki siitä, miten rajuunkin käyttöön suunniteltu sotilasajoneuvon monipuolinen teknologia voidaan muuntaa täysin toisenlaiseen, mutta vastaavasti yhtä vaativaan siviilikäyttöön, sanoo Sisu Auton vienti- ja sotilasajoneuvoista vastaava Jyri Ahonen. Sisu Auto on aikaisemmin toimittanut saman tyyppisiä 5-akselisia jokapyörävetoisia maastoajoneuvoja puolustusvoimien silta-ajoneuvojen alustaksi Suomessa.

Omalla voimanlähteellä varustetussa huoltoyksikössä on 21 metriin kohoava masto mikä ajetaan öljynporausreiän päälle.

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård Juha Yrjänä Björn Martin

044 317 1800 leif@gripenwheels.fi 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi

Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


16 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Nokian Hakka Truck Drive -vetorengas - vakautta ympärivuotiseen käyttöön

N

okian Raskaat Renkaat tuo KeskiEuroopan ja Pohjoismaiden vaihteleviin sääoloihin täysin uudentyyppisen vetorenkaan.

Nokian Hakka Truck Drive on tarkoitettu ympärivuotiseen rahti- ja bussiliikenteeseen pitkille ja keskipitkille matkoille. Uusi vetorengas tarjoaa erinomaista kulutuskestävyyttä, pitoa ja ajovakautta ilman kompromisseja. Nokian Hakka Truck Drive täydentää Nokian Hakka Truck -tuoteperhettä, josta löytyy ennestään renkaat etuakselille ja perävaunulle.

Ainutlaatuista vakautta, pitoa ja turvaa

Uusi vetorengas Nokian Hakka Truck Drive on tarkoitettu ympärivuotiseen rahti- ja bussiliikenteeseen pitkille ja keskipitkille matkoille.

Nokian Hakka Truck Drive -renkaasta löytyvät useat innovaatiot takaavat sen vakaan ajokäytöksen ja pidon niin vesikuin lumisateessakin. Uudentyyppinen puoliavoin olkapää tukee renkaan kulkua ja lisää näin ajovakautta tinkimättä pitoominaisuuksista. Renkaan pinnan V-nuolikuvio parantaa urien puhdistuvuutta ja estää urien täyttymisen loskalla ja lumella. Näin pito säilyy sohjoisellakin pinnalla. Kulumisen myötä asteittain esiin tulevien lisäurien sekä itsegeneroituvien lamellien ansiosta renkaan pinta säilyttää ominaisuutensa useiden kilometrienkin jälkeen.

- Nokian Hakka Truck Drive -renkaan innovaatiot on kehitetty turvaamaan kuljettajan matkaa niin kuivalla, märällä kuin lumisellakin tiellä. Ainutlaatuinen olkapäärakenne, V-nuolikuvio sekä lisäurat ja itsegeneroituvat lamellit takaavat renkaan huippuominaisuudet säällä kuin säällä renkaan koko elinkaaren ajan, kertoo kuorma-auton renkaiden tuotepäällikkö Teppo Siltanen Nokian Raskailta Renkailta. Turvallisuutta ja kulumisen seurantaa helpottaa myös Nokian Renkaiden kehittämä ja patentoima kulumisvaroitin (Driving Safety Indicator, DSI). Se osoittaa numeroin, kuinka monta millimetriä kulutuspintaa on jäljellä renkaan pääurissa.

Kehitetty ympärivuotiseen käyttöön

Nokian Hakka Truck Drive -rengasta voi käyttää ympäri vuoden, ja se voidaan asentaa mihin vuodenaikaan tahansa. Rengas ei tingi pidosta edes lumisella tiellä. Siitä todisteena renkaalla on M+S-merkinnän lisäksi virallinen 3PMSF-merkintä eli lumihiutalesymboli. Lumihiutalesymbolin saaneet renkaat on todistetusti tarkoitettu vaativiin lumiolosuhteisiin. Talvipito säilyy ainutlaatuisesta lamelloinnista ja kuvion keskiosan avoimuudesta johtuen hyvänä myös renkaan kuluessa.

Pidon ja kestävyyden kaikissa sääolosuhteissa takaa erityisesti vaativaan ympärivuotiseen käyttöön kehitetty kumiseos. Kumiseos sekä optimoitu kuviojako pitävät vierintävastuksen alhaisena. Alhainen vierintävastus pienentää polttoainekustannuksia ja optimoitu pintakuvio tekee renkaasta miellyttävän hiljaisen ajaa. Nokian Hakka Truck Drive tarjoaa erinomaisen kilometrituloksen. Tähän vaikuttaa pinnan optimoitu palajako. Kuviojako on suunniteltu siten, että tuloksena on mahdollisimman tasainen kulumismuoto. Kestävä runkorakenne takaa myös renkaan erinomaisen pinnoitettavuuden, pinnoitusvaihtoehtoina on useita laadukkaita Nokian Noktop -pintamalleja. Nokian Hakka Truck Drive soveltuu erinomaisesti kuormaja linja-autoihin, mutta myös raskaampiin kuljetuksiin, joihin halutaan jämäkkyyttä. Rengasta suositellaan ympärivuotiseen käyttöön alueilla, joissa on vaihtelevat sääolosuhteet, kuten Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Ensimmäiset kaksi kokoa 315/70 R22.5 ja 315/80 R22.5 ovat saatavilla kevään ja kesän aikana kaikkialla Euroopassa. Vuonna 2016 valikoima laajenee koolla 295/80 R22.5.

Kuusakoski jatkaa Rengaskierrätyksen operaattorina

S

uomen Rengaskierrätys Oy on valinnut kierrätys- järjestelmänsä operaattoriksi Kuusakoski Oy:n 1.1. 2016 alkavalle sopimuskaudelle.

Jatkosopimus on kestoltaan viisi vuotta ja sisältää option kahdesta lisävuodesta. Yhteistyö kattaa käytöstä poistettujen renkaiden keräyksen, käsittelyn ja hyödyntämisen. Suurimmat haasteet liittyvät jatkossa uusien hyötykäyttöratkaisujen kehittämiseen. Renkaiden tuottajille, vastaanottopisteille ja kuluttajille jatkosopimuksesta ei aiheudu merkittäviä muutoksia. Sen sijaan renkaiden hyötykäytön osalta edessä on mittavia haasteita, kun lainsäädäntö rajoittaa renkaiden käyttöä kaatopaikkojen rakenteissa ensi vuoden alusta alkaen. Kaatopaikkarakenteiden tilalle renkaille on kehitettävä korvaavaa hyötykäyttöä vuosittain jopa 30 000 tonnin edestä. Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen suhtautuu haasteen ratkaisemiseen luottavaisesti.

Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen (oik.) ja Kuusakoski Oy:n toimitusjohtaja Atte Kekkonen tähtäävät uudella sopimuskaudella innovatiivisten hyötykäyttöratkaisujen kehittämiseen.

- Päädyimme jatkamaan yhteistyötä Kuusakosken kanssa kokonaistaloudellisen arvioinnin pohjalta. Heidän esittämänsä hyötykäyttösuunnitelmat perustuvat asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja realistisiin tavoitteisiin. Emme kuvittele löytävämme kaiken nielevää mustaa aukkoa, Tuominen tokaisee.

Innovatiivista jalostamista ja hyödyntämistä

Kuusakoski Oy on sitoutunut

pitkäjänteiseen kehitystyöhön, jotta vähintään 95 prosentin hyödyntämisaste saavutetaan renkaiden kierrätyksessä jatkossakin. - Uusi sopimus antaa meille mahdollisuuden varautua tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on hyödyntää renkaiden potentiaali raaka-aineena täysimääräisesti. Rengaskumin jalostaminen teollisuuden tarpeisiin vaatii laaja-alaista tutkimus- ja kehitystyötä, innovatiivista ajattelutapaa ja investointeja, Kuusakosken toimitusjohtaja Atte Kekko-

nen valottaa. Rengasmateriaalin keveys, joustavuus sekä eristys- ja läpäisykyky tarjoavat selkeitä etuja vaihtoehtoisiin materiaaleihin verrattuna. Renkaista prosessoidulla jauheella, granulaatilla, rouheella ja leikkeellä on paljon potentiaalisia käyttömahdollisuuksia esimerkiksi urheilu- ja ratsastuskentillä. Rengasrouheen soveltuvuutta muun muassa vesien puhdistukseen testataan parhaillaan useissa eri kokeiluhankkeissa.

taan kierrätysmaksuilla, jotka kerätään viime kädessä kuluttajilta uusien renkaiden hankinnan yhteydessä. Vanhat renkaat voi palauttaa maksutta kierrätettäväksi mihin tahansa renkaita myyvään liikkeeseen. Renkaiden kuluttajalla ei ole kierrätysvelvoitetta, mutta vastuullinen kuluttaja huolehtii renkaistaan turvallisuutta ja ympäristöä ajatellen.

Koko maan kattava kierrätysjärjestelmä

Suomen Rengaskierrätys Oy on tuottajavastuuseen perustuvan kierrätyksen edelläkävijä. Kierrätysjärjestelmän piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 280 tuottajaa ja 2 900 renkaiden vastaanottopistettä. Käytöstä poistettuja renkaita kerätään talteen ja hyödynnetään vuosittain noin 50 000 tonnia. Renkaita käytetään uudelleen sellaisenaan tai pinnoitettuna, kierrätetään materiaalina tai hyödynnetään energiana jätehierarkian mukaisesti. Renkaiden kierrätys rahoite-

Käytöstä poistettuja renkaita kerätään talteen ja hyödynnetään vuosittain noin 50 000 tonnia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 17

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkapumput ja moottorit Tuotevalikoimaan kuuluvat:

Mercedes-Benzin Sindelfingenin tehtaan yhteydessä olevaan törmäystestikeskukseen rakennetaan 55 000 nelilömetriä uutta tilaa törmäystesteille.

-

12-130 litran kiinteätuottoiset pumput vapaakiertoventtiilit 40-150 litran säätötilavuuspumput moottorit

Mercedes-Benzin uusi TFS -turvallisuuskeskus valmistumassa

M

ercedes-Benz tehostaa turvallisuustutkimustaan maailman nykyaikaisim- massa törmäystestikeskuksessa, kun Saksaan Sindelfingeniin rakennetaan 55 000 neliömetriä tilaa törmäystesteille. Keskus aloittaa toiminnan täydellä teholla syksyllä 2016.

Keskus testaa paitsi henkilöautoja, myös hyötyajoneuvoja ja komponentteja. - Vaikka tietokonesimulaatiot yleistyvät, käytännön törmäystestit ovat jatkossakin korvaamattomia varmistaaksemme ajoneuvojemme tinkimättömän passiivisen turvallisuustason. Uusi turvallisuuskeskuksemme on lajissaan maailman kehittynein ja mahdollistaa törmäystestien järjestämisen omien kriteeriemme mukaisesti. Voimme toteuttaa enemmän testejä malliston kasvaessa ja varautua paremmin alan vaatimuksiin tulevaisuudessa, Mercedes-Benzin turvallisuuskehityksestä vastaava johtaja Thomas Merker vakuuttaa.

Mercedes-Benz saa käyttöönsä ainutlaatuisen turvallisuuden tuotekehityskeskuksen

Mercedes-Benzin uusi TFS-turvallisuuskeskus (Technology Centre for Vehicle Safety) tarjoaa alan kehittyneimmät puitteet vaativien törmäystestien toteuttamiseksi. Ajoneuvojen välisiä törmäyksiä voidaan järjestää ja tutkia erilaisissa kulmissa ja liikennetilanteissa, esimerkiksi risteyskolareissa. Testeissä voidaan huomioida kunkin ajoneuvotyypin erityisvaatimukset kuten vaihtoehtoiset polttoainejärjestelmät ja niiden erityispiirteet. Keskuksen voimavaroja käytetään myös ennakoivan Pre-Safe-turvajärjestelmän ja muiden kuljettajan avustinjärjestelmien tehon ja vaikutuksen arvioimisessa. Uuden testikeskuksen ulkomitat ovat 270 x 170 metriä ja pinta-ala 55 000 neliömetriä. Rakennuskompleksin sydän on kooltaan 90 x 90 metrinen testialue, jossa ei ole lainkaan tilankäyttöä rajoittavia pilareita tai tolppia. Keskuksessa testataan jatkossa myös autonomisia eli itse ohjaavia ajoneuvoja, suuria hyötyajoneuvoja sekä autojen yksittäisiä turvallisuusjärjestelmiä ja -komponentteja. Käytännön testijärjestelyjä nopeuttavat

akselinsa ympäri kääntyvät siirrettävät ja pintamateriaaleiltaan vaihtelevat törmäysesteet, joiden avulla voidaan toteuttaa hyvinkin erilaisia törmäysvaihtoehtoja. Törmäysnukkien tuottaman tiedon käsittelyssä on siirrytty analogisesta digitaaliaikaan siten, että kaikki tieto nukesta mittaustietokoneelle välittyy yhtä ainoaa tietoliikennekaapelia pitkin. Mercedes-Benz sijoittaa turvallisuuskeskuksensa rakentamiseen merkittävän määrän euroja. Sindelfingenissä sijaitsevan testikeskuksen harjannostajaisia vietettiin 12. toukokuuta, ja ensimmäiset testit suoritetaan syksyllä 2016. Valmistuessaan TFS-testikeskus muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, johon kuuluvat myös vuonna 2010 valmistunut uusi ajosimulaattori, erilaisia säätyyppejä simuloivat tuulitunnelit (2011) sekä uusi akustinen tuulitunneli (2013). Tuulitunnelien muodostamaa hukkalämpöä hyödynnetään testikeskuksen lämmittämisessä.

Autoalan turvallisuuspioneeri aloitti testaamisen vuonna 1959

Mercedes-Benzin historian ensimmäinen törmäystesti suoritettiin 10.9.1959 taivasalla Sindelfingenin tehtaan lähellä. Testissä auto ohjattiin päin kiinteää estettä. Testi avasi kokonaan uuden aikakauden, sillä nyt päästiin tutkimaan niin auton kuin matkustajienkin käyttäytymistä kolarissa aidoissa olosuhteissa autojen ja testinukkien avulla. Testien käyttö lisääntyi 1960-luvulla niin, että niistä kehittyi olennaisen osa ajoneuvoturvallisuuden optimointia. Mercedes-Benz avasi ensimmäisen sisätiloihin rakennetun testikeskuksensa vuonna 1973. Testejä tehdään paitsi henkilöautoille, myös paketti- ja kuorma-autoille sekä busseille. Mercedes-Benzin törmäystestien määrä ja vaatimukset ylittävät aina lain edellyttämän vähimmäistason. Nykyisen tuotekehitysohjelman mukainen uusi automalli käy ennen tuotannon aloittamista läpi testisarjan, johon kuuluu noin 15 000 törmäyssimulaatiota ja yli 150 käytännön törmäystestiä. Niistä 40 on pakollisia ja tyyppihyväksyntään vaadittavia testejä, mutta Mercedes-Benz menee tätäkin pidemmälle. Mercedes-mallien kestävyyttä testataan esimerkiksi pudottamalla se katolleen realistisissa testiolosuhteissa.

Voimanulosotot vaihteistoista - PZB-voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


18 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scania Keski-Suomessa 50 vuotta

S

can-Auton ensimmäinen piirikonttori avattiin Jyväskylässä 16.3.1965 osoitteessa Kauppakatu 6. Piirikonttorin ensimmäisen vuoden liikevaihto oli runsaat viisi miljoonaa markkaa ja työntekijöitä palveluksessa oli yksitoista. Vuonna 1970 korjaamo, kuorma-automyynti ja konttoritoiminnot muuttivat Seppälän teollisuusalueelle osoitteeseen Ahjokatu 26. Huhtikuussa 1978 edessä oli muutto Alasinkadulle, jonne valmistui uusi autotalo. Täyden palvelun Saab-Scania

Scan-Autolle valmistui keväällä 2010 uusi palvelukeskus Laukaan Leppävedelle, osoitteeseen Hallaperäntie 8.

-talon myyntitiloihin mahtui 80 henkilöauton lisäksi 10 kuormatai linja-autoa. Korjaamolla oli puolestaan tilat 11 raskaalle ajoneuvolle. 70-luvun puolivälistä alkaen aina 80-luvun puoliväliin asti Jyväskylän piirikonttorilla oli toimipisteet myös Keuruulla, Jämsässä ja Äänekoskella.

Vuonna 2010 uuteen Scania -keskukseen

Keväällä 2010 Scan-Autolle valmistui uusi palvelukeskus Laukaan Leppävedelle, osoitteeseen Hallaperäntie 8. Kyseessä on Helsingin Scania-keskuksen

jälkeen kooltaan Suomen toiseksi suurin Scania-keskus. Keskukseen on sijoitettu muun muassa Scania Suomi Oy:n päällirakenneyksikkö ja keskuksen yhteydessä on Scanian omien rahoituspalvelujen lisäksi tarjolla muun muassa raskaan kaluston pesu- sekä katsastuspalvelut. Jyvässeudun uusi Scania-keskus työllistää tänä päivänä 48 henkilöä. Scania-Suomi Oy:n Keski- ja Itä-Suomen tulosyksiköllä on palvelukeskukset lisäksi Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Scania on yli 100 maassa

Laukaan palvelukeskukseen on sijoitettu Scania Suomi Oy:n päällirakenneyksikkö.

toimiva kansainvälinen yritys. Suomessa Scaniaa edustaa Scania Suomi Oy, jolla on 25 myyn-

ti- ja huoltopistettä ympäri maata.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

YETD 2015 -finalistit podiumilla. Voittaja Lars Søndergård Tanskasta (kesk.), kakkonen Patrick Schildmann Saksasta (vas.) ja kolmonen Thomas Knüsel Sveitsistä (oik.).

Lars Søndergård voitti Scanian nuorten kuljettajien kilpailun

T

anskan Lars Søndergård voitti jännittävän Young European Truck Driver -loppukilpailun, joka pidettiin 24. ja 25. huhtikuuta Södertäljessä, Ruotsissa.

Lars Søndergård päihitti finaalissa 25 kilpakumppaniaan ja pokkasi itselleen kilpailun pääpalkinnon, 100 000 euron arvoisen upouuden Scania -kuormaauton. Søndergård, 32, osallistui toista kertaa YETD-loppukilpailuun. - En voi uskoa tätä todeksi. Kilpailu oli tosi tiukka, totesi Sondergård voiton ratkettua. Loppukilpailussa oli mukana 26 nuorta kuljettajaa eri puolilta Eurooppaa. Kilpailun viimeisessä tehtävässä Super Z:ssa, jäljellä oli kolme kilpailijaa, joilla oli mahdollisuus voittaa pääpalkinto: Patrick Schildmann Saksasta, Thomas Knüsel Sveitsistä ja Lars Søndergård Tanskasta. Lopputuloksissa Lars Søndergård oli ykkönen, Patrick Schildmann kakkonen ja Thomas Knüsel kolmonen.

Hyvin ajanut Jukka Haanpää karsiutui

Suomen edustaja Jukka

Haanpää karsiutui ensimmäisenä kilpailijana lauantaina. Hän suoriutui Combo-ajotaitotehtävästä erittäin hyvin saaden vain yhden virhepisteen. Valitettavasti edellisen päivän pistesaalis oli jäänyt sen verran alhaiseksi, ettei Combo riittänyt nostamaan Haanpäätä jatkoon.

Ennätysmäärä osallistujia

- On ollut upeaa nähdä, miten keskittyneitä kuljettajat ovat olleet kilpailun aikana. Vain yksi voi kutsua itseään Euroopan parhaaksi nuoreksi kuljettajaksi, mutta kaikki 26 finalistia ovat voittajia, totesi Scanian viestintäjohtaja Erik Ljungberg. Kaksipäiväisen loppukilpailun aikana testattiin kilpailijoiden taitoja muun muassa turvallisessa ja taloudellisessa ajamisessa, kuormansidonnassa,

ajoonlähtötarkastuksessa, onnettomuuspaikalla, ajoneuvoyhdistelmän käsittelyssä sekä klassisessa Knock the King -tehtävässä. Loppukilpailutehtävät käsittivät erittäin vaativia ajoneuvoyhdistelmän käsittelytehtäviä esteitä täynnä olevalla radalla. Toisena kilpailupäivänä lähes 10 000 katsojaa seurasi finaalia paikan päällä Södertäljessä. Yhteensä yli 22 000 alle 35 vuotiasta ammattikuljettajaa osallistui Scanian Young European Truck Driver -kilpailuun Euroopassa. Suomessa kilpailuun ilmoittautui ennätykselliset 766 nuorta kuljettajaa. Jukka Haanpää Haapajärveltä voitti YETD -kilpailun Suomessa ja pääsi näin kilpailemaan Södertäljen finaaliin. Kakkossijalle Suomen kisassa ylsi Ville Pöllä Kannuksesta ja kolmossijalle Janne Hötti Kuopiosta.

Suomen osakilpailun tämän vuoden YETD-voittaja Jukka Haanpää (vas.) ja vuoden 2012 voittaja, Janne Hötti keskustelivat kokemuksistaan Euroopan finaalissa.

Yhteensä yli 22 000 alle 35 vuotiasta ammattikuljettajaa osallistui Scanian Young European Truck Driver -kilpailuun Euroopassa. Loppukilpailussa oli mukana 26 nuorta kuljettajaa.

KULJETUS 19


METSÄALAN AMMATTILEHTI

7.–8.8. POWERPARK HÄRMÄ

Yli 300 näyttelyautoa

Jenkkivetureita

Vanit, pickupit, tuningautot

200

osastoa Veteraaniautoja

Valoshow

Lauantaina 18–23

Kuljetusmessut

Monster Show

Freestyle Motocross & Super Trial

Truck Pulling Show

VS.

SUURTAPAHTUMA KOKO PERHEELLE

KANSAINVÄLINEN KULJETUSALAN

AUTONÄYTTELY- JA KULJETUSMESSUTAPAHTUMA Ainutlaatuinen näyttely-ympäristö tarjoaa nähtävää ja koettavaa aamusta iltaan.

ILLAT KRUUNAA ROCK NIGHT

POWERTRUCKSHOW.FI

Perjantaina ja lauantaina Katso vuoden huippuesiintyjät powertruckshow.fi

Avoinna: Perjantai 7.8. – lauantai 8.8. klo 9.00–18.00 Liput 1 pv: Aikuiset 25 € • 7–12 v 10 € • Alle 7 v ilmaiseksi Liput 2 pv: Aikuiset 35 € • 7–12 v 15 €


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 21

Tutukimuksen mukaan odottamattomien pysähdyksien määrää voidaan vähentää 80 %, jos kuorma-auto on huollettu ajallaan sen todellisiin tarpeisiin nähden.

Kahdeksan kymmenestä kuorma-auton odottamattomasta pysähdyksestä voidaan välttää ennakoivalla huollolla

K

uorma-autojen odottamattomia pysähdyksiä voidaan vähentää 80 prosentilla.

Tämä käy ilmi Volvo Trucksin tekemästä tutkimuksesta. Pitkän aikavälin tavoite on täysin poistaa odottamattomat pysähdykset. Yksi avaintekijä tässä kehityksessä on kuorma-auton etäyhteys, joka luo täysin uudet edellytykset ennakoivan huollon merkitykselle. Odottamaton pysähdys on yksi ongelmallisimpia tilanteita, mihin kuljetusyritys voi joutua. Kuljettajalle koituvan harmin lisäksi yritys menettää liikevaihtoa, pysähdys lisää huolto- ja korjauskustannuksia sekä vahingoittaa pahimmassa tapauksessa kuljetusliikkeen mainetta. - Jo nyt kuljetusalalla toimitaan erittäin pienillä liikevoittomarginaaleilla, joten odottamaton pysähdys on kova isku kuljetusyritykselle. Meillä täytyy näin ollen olla parempi ymmärrys siitä miksi näitä pysähdyksiä tapahtuu ja auttaa sekä kuljetusyrittäjiä että kuljettajia lisäämään tehokkuutta ja tuottavuutta, sanoo Volvo Trucksin laatujohtaja Hayder Wokil. Volvo Trucks toteutti laajan tutkimuksen, joka lisää ymmärrystä siitä, kuinka kuljetusyritysten tuottavuutta voidaan parantaa. Tutkimus pohjautui 3500 Volvo kuorma-auton käyttötietoihin viiden vuoden ajalta. Tähän todelliseen tilastotietoon pohjautuen tehtiin laajoja simulaatioita ja luotiin monia erilaisia

mahdollisia huoltotilanteita. Tilanteita analysoitiin, jotta ymmärrettäisiin miten, miksi ja milloin kuorma-auto joutuu odottamattomaan pysähdykseen. Tavoitteena oli löytää tapoja kuinka odottamattomia pysähdyksiä voisi välttää. - Tutkimus osoitti selkeästi, että kuorma-auton käytön ja tärkeiden komponenttien tilannetta seuraamalla, on mahdollista suunnitella huollot paremmin kuorma-autokohtaisesti. Odottamattomien pysähdyksien määrää voidaan vähentää 80 %, jos kuorma-auto on huollettu ajallaan sen todellisiin tarpeisiin nähden, Wokil selittää.

Etäyhteyksien avulla kohti tulevaisuutta ilman odottamattomia pysähdyksiä

Tärkeitä edellytyksiä odottamattomien pysähdyksien vähentämiseen ovat kuorma-auton huollon tarpeen ennakointi ja kuorma-autokohtainen räätälöity huolto. Tämän mahdollistaa korjaamojen ja kuorma-autojen välinen etäyhteys. - Korjaamo voi esimerkiksi etänä seurata kuorma-auton käyttöä reaaliaikaisesti, ajoittaa huollot ennakkoon ennen kuin jokin rikkoutuu, tai tilata varaosia ennakkoon. Korjaamo voi myös siirtää sovittua huoltoa, jos huomataan, että joidenkin osien kuluminen onkin odotettua vähäisempää. Tämä säästää aikaa sekä kuljetusyritykselle että kuljettajalle, Wokil lisää. Siitä huolimatta, että Volvo

Trucks on tehnyt valtavaa kehitystyötä tällä saralla, Hayder Wokilin mielestä ennakoivan huollon kehittäminen on vasta alkutekijöissään. - Näemme suuren potentiaalin tällä alueella. Ajoneuvojen etäyhteydet ovat polku kohti tulevaisuutta ilman odottamattomia pysähdyksiä, sanoo Wokil.

Odottamattomat pysähdykset

• Odottamaton pysähdys tarkoittaa, ettei kuorma-auto voi suorittaa suunniteltua tehtävää ajoneuvoon tulleen vian vuoksi. Tämän vastakohta on, että kuorma-auto suorittaa kaikki sille määritellyt kuljetustehtävät. Tähän toimintakykyyn viitataan termillä “käyttöaste” • Volvo Trucksin tutkimuksen mukaan odottamattoman pysähdyksen keskimääräinen kustannus eurooppalaiselle kuljetusyritykselle on 1000 euroa. Tämä kattaa suorat kustannukset kuten hinaus ja korjauskustannukset, hallinnolliset kulut, mahdolliset sakot ja menetetyn liikevaihdon. Summa ei kuitenkaan kata kustannuksia, joita syntyy mahdollisesti vahingoittuneesta kuormasta tai tulonmenetyksiä, joita aiheutuu kuljetusliikkeen maineen vahingoittumisesta

Näin tutkimus tehtiin

• Tutkimuksen (arvioinnin ja simulaatiot) on suorittanut Volvo Groupin Advanced Technology & Research -osasto. Osasto työskentelee muun muassa käyttöasteeseen ja jälkimarkkinaratkai-

Tärkeitä edellytyksiä odottamattomien pysähdyksien vähentämiseen ovat kuorma-auton huollon tarpeen ennakointi ja kuorma-autokohtainen räätälöity huolto. Tämän mahdollistaa korjaamojen ja kuorma-autojen välinen etäyhteys.

suihin liittyvien tutkimusten parissa • Tutkimus pohjautui 3500 Volvo kuorma-auton 5 vuoden käyttötietoihin. Jokainen ajoneuvo ajoi vähintään 120 000 km vuodessa • Tähän käytännön tietoon perustuen toteutettiin simulaatioita, jotta pystyttäisiin löytämään keinoja odottamattomien pysähdysten välttämiseksi • Esimerkkejä saadusta tiedosta: kuinka kuorma-autoa on käytetty, esimerkiksi jarruja ja minkälaisia odottamattomia pysähdyksiä on tapahtunut

liikenteen paremman sujuvuuden ja pienempien ympäristövaikutusten kautta • Useat Volvo Trucksin tarjoamat palvelut kuten kaluston- ja polttoainekulujen hallinta sekä käyttöasteen parantamiseen liittyvät palvelut ovat mahdollisia kuorma-auton etäyhteyksien ansiosta • Euroopan markkinoilla uuden malliston Volvo FH16, Volvo FH, Volvo FM ja Volvo FMX -kuorma-automalleissa voidaan hyödyntää etäyhteyksiä, kun kuorma-autossa on Gold-huoltosopimus.

Kuorma-auton etäyhteys

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

• Mahdollistaa yhteyden kuorma-auton ja korjaamon välillä • Luo monenlaisia mahdollisuuksia kuljetusyrittäjälle, kuljettajalle sekä huolto- ja korjaamopisteille. Se hyödyttää myös yhteiskuntaa yleisesti kuljetusalan lisääntyneen tuottavuuden,


22 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Volvo FH uudella etuosalla soveltuu erinomaisesti vaativiin käyttöympäristöihin

V

Volvo FH:n uuden etuosan kulmat ja pohjapanssari on valmistettu 3 mm paksusta teräksestä ja korkeammalle sijoitettu puskuri antaa paremman lähestymsikulman.

olvo Trucks laajentaa Volvo FH:n tarjontaa versiolla, jonka etuosa on suunniteltu vastaamaan entistäkin paremmin maansiirto- ja puutavarakuljetusten vaatimuksiin. Uusi versio on entistä järeämpi ja soveltuu erinomaisesti vaativiin ajotehtäviin, kuten maansiirto- ja puutavarakuljetuksiin. - Tämä versio uudella etuosalla tekee lippulaivastamme Volvo FH:sta entistä monipuolisemman. Siinä yhdistyy järeys, kuorma-auton voima, dynaaminen ajotuntuma ja erittäin korkea mukavuustaso. Kuorma-auto soveltuu käyttöympäristöihin, joissa osumariski on suuri, sanoo Ricard Fritz, Volvo Trucksin brändijohtaja. Uusi entistäkin paremmin suojattu etuosa on tekniseltä rakenteeltaan samankaltainen kuin Volvo FMX:ssä, joka on suunniteltu vaativiin maansiirtotehtäviin. Kulmat ja pohjapanssari on

valmistettu 3 mm paksuisesta teräksestä. Kiinteä askelma pohjapanssarin yläpuolella on integroitu etupuskurin rakenteeseen. Korkeammalle sijoitettu puskuri antaa paremman lähestymiskulman - parhaimmillaan jopa 20 astetta kuorma-auton ollessa varustettu korkealla Volvo FH maansiirtoalustalla, joka

on julkistettu vuonna 2014. Sertifioitu 36 tonnia kestävä vetosilmukka raudasta on nyt saatavilla tehdasasenteisena lisävarusteena.

Entistä järeämpi - premium-tunne säilyy

- Suunnittelunäkökulmasta

haaste oli saada etuosasta järeä niin, että se ei muuttaisi Volvo FH:n ainutlaatuista premium -tunnetta, sanoo Volvo Trucksin muotoilujohtaja Rikard Orell. Puskuria on suurennettu ja se ulottuu 132 mm edemmäs, jotta se voi vastaanottaa mahdolliset ensimmäiset iskut vaativissa ajo-olosuhteissa. Se suojaa myös

ajovaloja ja muita tärkeitä osia. - Volvo FH varustettuna uudella etuosalla soveltuu erinomaisesti vaativiin käyttöympäristöihin, kuten työmaille tai metsään. Kuorma-auto on myös entistä soveltuvampi rahtiliikenteeseen markkinoilla, joissa on haastavat tieolosuhteet, Ricard Fritz toteaa.

Ensiesittely Intermat -messuilla Pariisissa

Uusi etuosa on saatavilla Volvo FH ja Volvo FH16 -kuormaauto-malleihin ja ensiesittely järjestettiin Intermat-rakennusja maansiirtomessuilla Pariisissa 20.-25.4.2015. Messuilla esiteltiin myös uusi Volvo FL 4x4 ja uusia innovaatioita, kuten Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä. Osastolla oli myös esillä erilaisia kokoonpanoja Volvo FMX kuorma-automallista yhdessä Volvo Construction Equipment -koneiden kanssa.

Volvo FH:n uusi etuosa soveltuu vaativiin ajotehtäviin kuten puutavara- ja maansiirtokuljetuksiin.


puvuodesta 2013. Air1AdBlue on Yaran valmistama, korkealaatuinen urea-liu-

oksidipäästöjä (NOx). Liuos standardin mukaisesti. tukseen ja muihin teknisiin lopruiskutetaan ajoneuvon pakopukäyttöihin. VuosituotantokyNOx-päästöt ovat haitallisia METSÄALAN AMMATTILEHTI kaasuvirtaan, missä siitä muo- sekä ihmisten terveydelle että ky on 290.000 tonnia irrokepa-

KULJETUS 23

Automaattinen jokapyöräveto parantaa ajettavuutta ja polttoainetaloutta

V

voimansiirtolinjan ja renkaiden tarpeettomalta kulumiselta, joita jatkuvasti kytkettynä oleva etupyöräveto normaalisti aiheuttaa. Automaattinen luistonestojärjestelmä huolehtii myös siitä, että optimaalinen vetotapa on aina käytössä, eikä kuljettajan tarvitse huolehtia siitä erikseen. - Automaattinen luistonestojärjestelmä on jälleen esimerkki siitä, kuinka innovatiivinen teknologia voi helpottaa ja järkevöittää työn tekemistä. Volvon I-Shift mullisti aikanaan vaihteistoteknologian. Olemme yhtä lailla varmoja siitä, että tämä uusi järjestelmä tekee saman vetävälle etuakselille, Volvo Trucksin brändijohtaja Ricard Fritz toteaa.

olvo Trucks esittelee uuden automaattisen luistonesto-ominaisuuden, joka aktivoi etuakselivedon automaattisesti ajon aikana tilanteissa jossa kuormaauto on vaarassa juuttua kiinni.

Kuljettaja hyötyy parantuneesta käsiteltävyydestä, kuljetusyrittäjä säästää polttoainetta, ja kuorma-auton kuluminen pienenee. Volvo tuo automaattisesti päällekytkeytyvän jokapyörävedon maansiirtoautoihin ensimmäisenä kuorma-autonvalmistajana maailmassa. Automaattinen luistonestotoiminto aktivoi etupyörävedon, kun takapyörien pito häviää liukkaassa tai pehmeässä maastossa. - Moni kuljettaja kytkee etupyörävedon tai tasauspyörästön lukon päälle hyvissä ajoin ennen vaativaa maastoa välttääkseen kiinni juuttumisen riskin. Volvon automaattinen luistonestojärjestelmä aktivoi etupyörävedon ajon aikana lyhyeksi ajaksi vain silloin kun sitä ehdottomasti tarvitaan, kertoo Volvo Trucksin maansiirtosegmentin johtaja Jonas Odermalm.

Kehitetty vaativiin maansiirtoympäristöihin Volvon automaattinen luisto-

Volvo tuo automaattisesti päällekytkeytyvän jokapyörävedon maansiirtoautoihin ensimmäisenä kuorma-autonvalmistajana maailmassa. Automaattinen luistonestotoiminto aktivoi etupyörävedon, kun takapyörien pito häviää liukkaassa tai pehmeässä maastossa.

nestojärjestelmä, joka on nyt vakiovaruste vetävällä etuakselilla varustetuissa Volvo FMX -kuorma-autoissa, on jo käytössä Volvo Construction Equipmentin dumppereissa. Ratkaisu koostuu ohjelmistosta, joka on yhdistetty pyörien nopeusantureihin. Anturit tunnistavat pyörien nopeuden ja säätelevät auton toimintaa anturien signaalin perusteella. Kun takapyörä alkaa luistaa, vetoa siirretään automaattisesti etupyöriin niin, ettei kuorma-auto

menetä tehoa eikä nopeutta. Kynsikytkin kytkee etupyörävedon päälle puolessa sekunnissa. Kytkin on kevyempi kuin perinteisissä jatkuvaan jokapyörävetoon tarkoitetuissa ratkaisuissa, ja myös liikkuvia osia on vähemmän. Jos kohdalle sattuu erityisen vaativa maasto-osuus, muut tasauspyörästöt voidaan lukita manuaalisesti edessä ja takana.

Parempi käsiteltävyys ja pienempi kulutus

Vetävä etuakseli ehkäisee

kiinnijäämistä vaativassa maastossa, mutta toimintoa tarvitaan kuitenkin usein vain hyvin pieni osa kokonaismatkasta. Automaattista luistonestojärjestelmää käytettäessä eturenkaiden pito voidaan hyödyntää kokonaan ohjauksessa viimeiseen mahdolliseen hetkeen saakka. Näin kuljettaja hyötyy hyvän ohjattavuuden eduista mahdollisimman pitkään. Samalla vältytään etupyörävedon aiheuttamasta polttoaineenkulutuksen lisääntymisestä sekä

Vakiovarusteena vetävällä etuakselilla varustettuun Volvo FMX -kuorma-autoon

Automaattinen luistonestojärjestelmä on vakiovaruste 4*4-, 6*6- ja 8*6-vetotavoilla varustetuissa Volvo FMX -kuormaautoissa, ja se on saatavana koko Euro 3-, 4-, 5- ja 6 -moottorivalikoimaan.

Kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


24 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaspari Oy tarjoaa kattavasti hyötyajoneujoen, perävaunujen ja päällerakenteiden huolto- ja varaosapalvelut kolmella paikkakunnalla Mikkelissä, Joensuussa ja Iisalmessa. Kuvassa Mikkelin vunna 2011 valmistunut uusi toimipiste osoitteessa Kinnarinkatu 3.

Raskaspari panostaa kokonaispalveluun

R

askaspari Oy toimii Iisalmen, Mikkelin ja Joensuun alueella Volvo- ja Renault -kuormaautojen valtuutettuna huolto- ja varaosapalveluyrityksenä. Lisäksi asiakkaille tarjotaan kuorma-autojen kolarikorjaukset, päällirakenne- ja perävaunukorjaukset varaosineen, työkoneiden ja linja-autojen huollot sekä laadukkaat rengaspalvelut.

- Tavoitteemme on helpottaa asiakkaittemme arkea tarjoamalla yhä kasvavassa määrin kaikkia kuorma-auton omistajan tarvitsemia palveluja. Vahva kokemus ja osaaminen takaa palvelun. Henkilöstöllämme on pitkä kokemus Volvon parissa. Volvon erinomaiset ja jatkuvat koulutukset takaavat parhaan merkkiosaamisen myös jatkossa. Nyt henkilöstömme on koulutettu palvelemaan myös Renault -kuorma-autojen asiakkaita jatkossa alueellamme. Lisäksi henkilöstöllämme on vankka osaaminen laajasti erilaisista perävaunuista ja päällirakenteista, kertovat Raskaspari Oy:n yrittäjät Kalle Salonen ja Jyrki Hakkarainen.

Raskaspari Oy:n yrittäjät Kalle Salonen (oik.) ja Jyrki Hakkarainen esittelevät Mikkelin myymälässä Metsä Extra -tarjouspakettia puutavaraperävaunujen huoltoon.

Raskasparilla on tapahtunut paljon viime aikoina ja palveluiden kehittämiseen on investoitu merkittävästi. Asiakkaita palvelee kolmella paikkakunnalla yhteensä 65 henkilöä joista huoltotoiminnoissa työskentelee 44 ammattilaista. Henkilökunnan määrää on kasvatettu viime

Joensuun korjaamolla osoitteessa Lukkotie 9 on otettu uutta tilaa käyttöön ja Raskaparin kolarikorjaukset keskitetään Joensuuhun.

vuosina koko ajan toiminnan laajentuessa.

Kolarikorjaukset keskitetään Joensuuhun

Vuodenvaihteen 2015 molemmin puolin on varsinkin Joensuussa pantu tuulemaan.

- Koska kysyntä on korjauspalveluista alueella kasvanut, huomasimme tilojemme käyvän ahtaaksi. Loppuvuodesta 2014 saimme käyttöömme yhden läpiajettavan huoltopaikan lisää; nyt Joensuussa on yhteensä yksitoista korjauspaikkaa joista viisi läpiajettavaa. Lisäksi raken-

Iisalmen korjaamoa laajennetaan uudella katsastuspaikalla ja toiminta on muutenkin hyvässä kasvussa osoitteessa Tiirankatu 2.

simme testaushalliin uuden pidemmän montun ja uusimme mm. jarru- ja pakokaasutestauslaitteistoamme niin, että nyt keväällä Katsastus Kovalainen pääsi aloittamaan raskaan kaluston katsastukset tiloissamme, kertoo Salonen. Asentajien määrä on kasvanut Joensuussa 22 henkilöön ja asiakkaita palvellaan kahdessa työvuorossa arkisin kello 06-22 ja 06-14. - Uusien tilojen myötä päätimme panostaa myös kolarikorjauksiin ja keskittää Raskasparin vaativimmat kolarikorjaukset Joensuuhun. Varustelimme uuden kolarikorjauspaikan ja hankimme uuden Autorobotin järeän ohjaamonoikaisupenkin sekä Autorobotin uusimmat mittalaitteet joilla varmistetaan korjauksen lopputulos millintarkasti. Lisäksi hankittiin kolarikorjauksia varten oma siltanosturi, jolla ohjaamot saadaan nostettua kätevästi rungon päältä oikaisupukille. Teemme kolarikorjauksissa Joensuussa hyvää yhteistyötä E. Hartikainen Oy:n kanssa eli me hoidamme ohjaamokorjaukset ja Hartikainen oikaisee rungot, mikä nopeuttaa remontin läpimenoaikaa oleellisesti, ilmoittaa Hakkarainen.

Raskaspari on aloittanut Akseli -asiakaslehden julkaisun, käy lukemassa www.raskaspari.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 25

Raskaspari tarjoaa laadukkaat rengaspalvelut nyt kaikilla paikkakunnillaan.

Raskaspari haluaa tarjota myymilleen renkaille enemmän kilometrejä; niinpä kaikille korjaamoille on investoitu uusimmat TruckCam -suuntauslaitteet.

Mikkelissä huolletaan myös maarakennuskonekalustoa ja kenttähuollon käyttöön on tulossa lähiaikoina uusi varusteltu huoltoauto.

Iisalmessa asiakasmäärät kasvaneet

Hyvän kysynnän ja asiakasmäärän kasvun ansiosta Raskasparin Iisalmen toimipisteen korjaamoa on päätetty laajentaa yhdellä läpiajaettavalla paikalla mikä varustellaan uusimmilla testauslaitteilla ja katsastuspalvelulla. Tämä katsastuspaikka on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2016 alkupuolella. Yhteensä korjauspaikkoja on sitten käytössä seitsemän. - Iisalmessa on palveltu asiakkaita nyt vuoden verran pidennetyllä aukioloajalla eli arkisin 06-22 ja lauantaisin sopimuksen mukaan. Tämä on parantanut alueen asiakastyytyväisyyttä ja töiden määrää joten myös asentajien määrää on pystytty lisäämään kymmeneen, sanoo Salonen. Iisalmessa avattiin vuonna 2013 uusi kattava tarvikemyymälä ja käyttöön saatiin uudet varastotilat. Asiakkaita palvellaan myös hydrauliikassa; Iisal-

men Raskaspari on Specma Service Center.

Mikkelissä huolletaan myös maarakennuskoneita

Mikkeliin Raskasparille valmistui kokonaan uudet edustavat toimitilat vuonna 2011. - Käytössä on kymmenen huoltopaikkaa joista viisi läpiajettavia ja asentajien määrä on kasvanut 14 ammattilaiseen. Mikkelissä huollamme myös maarakennuskonekalustoa ja liikkuvan kenttähuollon käyttöön on tulossa lähiaikoina uusi varusteltu iso huoltoauto, toteaa Salonen.

Rengaspalvelut nyt kaikilta paikkakunnilta

Pari vuotta sitten Raskaspari päätti aloittaa kuorma-autojen ja perävaunujen rengasmyynnin. Tarjolla on johtavat rengasmerkit kuten Continental, Michelin, Kumho, Bridgestone ja Boss

Raskasparin vaativimmat kolarikorjaukset keskitetään Joensuuhun, jossa käytössä on Autorobotin järeä ohjaamonoikaisupenkki sekä Autorobotin uusimmat mittalaitteet joilla varmistetaan korjauksen lopputulos millintarkasti.

pinnoitukset. - Saimme juuri Joensuuhun uudet rengaskoneet joten tänä päivänä Raskaspari voi tarjota laadukkaat rengaspalvelut kaikilla paikkakunnilla. Haluamme tehdä homman laadukkaasti ja tarjota myymillemme renkaille enemmän kilometrejä; niinpä

olemme investoineet kaikille korjaamoille uusimmat TruckCam -suuntauslaitteet. Teemme myös perävaunujen akseleiden oikaisut ammattitaidolla, lupaa Salonen. Rengaspalveluissa Raskasparin tarjoama merkittävä etu on pitkät aukioloajat.

- Kun palvelemme arkisin kello 06-22 niin asiakkaat saavat tänä aikana rengaspalvelut normaalihinnoilla ilman hälytyskuluja tai ylityökuluja, ilmoittaa Hakkarainen.


26 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MAN puunajoon Ahvenanmaalle

K

onekesko Oy toimitti toukokuun puolivälissä uuden näyttävän MAN TGX 35.560 D38 Euro 6 8x4*4 -puutavara-auton Ahvenanmaalle KA Frakt Åland Ab:lle. - MAN -kuorma-autoja on myyty viime vuosina mukavasti Ahvenanmaalle ottaen huomioon saaren ajoneuvomäärät. Vuodessa olemme myyneet 3-5

Uusi tyylikäs MAN TGX 35.560 D38 Euro 6 8x4*4 -puutavara-auto toimitettiin KA Frakt Åland AB:lle toukokuussa.

uutta autoa joista suurin osa on ollut sorakasettiautoja ja myös joitain vaihtolava-autoja, betoniauto jne. on mennyt, kertoo Konekesko Oy:n Espoon kuorma-automyyjä Veijo Hellman. Puutavara-autoyhdistelmiä on Ahvenanmaalla aktiivikäytössä tällä hetkellä yhteensä kahdeksan kappaletta ja metsäkoneita parikymmentä kappaletta. Puuta siis korjataan ja kuljetetaan saarella yllättävänkin paljon.

KA Frakt Åland Ab:n uusi MAN on varustettu nousevalla ja ohjaavalla takatelillä (tridem) mikä tarjoaa pienen kääntösäteen helpottaen liikkumista ahtaissa paikoissa. Ja tyhjänä ajettaessa akselin voi nostaa ylös mikä säätää polttoainetta ja renkaita. Perään tulee 4-akselinen puutavaraperävaunu joten yhdistelmällä tullaan ajamaan puuta 68 tonnin kokonaispainoilla.

MAN tarjoaa kuljettajalle laadukkaan työpaikan; hiljainen ohjaamo on hienosti varusteltu ja ajo-ominaisuudet ovat huippuluokkaa.

Autossa on Alucarin alumiininen puutavaravarustelu ja laadukkaan lisävarustelun kuten työvalot, valoraudat jne. asensi AD-Center Karjaalla.

MAN TGX D38 on malliston lippulaiva ja se soveltuu erittäin hyvin puutavarakuljetuksiin sekä muihin raskaisiin ajotehtäviin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 27

MAN Road Show 2015 Matkalla Härmään

M

AN kuorma-autot kiertävät laajasti ympäri Suomen esittäytyen MAN-verkoston toimipisteissä, pääyhteistyökumppanin Shellin ja ST1:n huoltoasemilla sekä Vianor- rengasliikkeissä Ja Raskoneen toimipisteissä.

Esillä kiertueella on laajasti MAN -hyötyöajoneuvokalustoa erilaisiin kuljetustehtäviin. MAN Road Show 2015 alkoi 20.4. Espoosta MAN Centeriltä ja päättyy 20.8. Jyväskylään. Matkalla Härmään -teeman mukaisesti esillä ollaan näyttävästi myös Power Truck Showssa 7.8. elokuuta. Tarkemman kiertueaikataulun löydät osoitteesta www.mantruckandbus.fi.

MAN Road Show 2015 Matkalla Härmään -kiertue starttasi Espoon MAN Centeristä 20.-22.4. jatkuen elokuun lopulle. Esillä on MAN -ajoneuvoja laajasti eri kuljetustehtäviin. Tarjolla on myös saksalaishenkistä lounasta ja rekkasaunaa pidetään kuumana kävijöitä varten arkisin klo 10-17.

Hienosti järjestetyllä kiertueella pääsee koeajamaan uusimmat MAN -kuorma-automallit.

Kiertueella MANin mukana ovat yhteistyökumppanit Shell ja ST1, Vianor, Hiab ja Raskone.

Konekeskon Janne Sarasmäki (vas.) ja Hiabin Matti Jokela esittelivät kalustoa Espoossa tyytyväisinä; väkeä kävi koeajoilla mukavasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28 KULJETUS

Power Truck Show 7.-8.8.2015

Pohjoismaiden monipuolisin kuljetusmessutapahtuma

P

Power Truck Show tuo jälleen yli 30 000 vierasta tutustumaan kuljetusalaan ja sen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin.

ower Truck Show on kansainvälinen kuljetusalan suur- tapahtuma, joka järjestetään keskellä Etelä-Pohjanmaan lakeuksia Kauhavan Alahärmässä 7.-8.8.2015. Powerpark tarjoaa vuosi toisensa jälkeen tapahtumalle ainutlaatuisen näyttely-ympäristön, josta nauttivat niin näytteilleasettajat kuin yleisökin. Power Truck Show tuo jälleen yli 30 000 vierasta tutustumaan kuljetusalaan ja sen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Power Truck Show on avoinna perjan-

taina ja lauantaina 9.00-18.00 ja lauantaina ilta jatkuu valoshown merkeissä 18.00-23.00.

Tapahtuma täynnä iloisia asiakkaita

Power Truck Show’n kuljetusmessut on viihteellinen messutapahtuma, joka tarjoaa näytteilleasettajille mahdollisuuden tavoittaa alan ammattilaiset sekä pitää huolta niin nykyisistä kuin tulevistakin asiakkaista. Näytteilleasettajat panostavat erityisesti messuosastoihin, tuotteiden ja palvelujen esittelyihin sekä työnäytöksiin. Messuille osallistujat pääsevät tehokkaasti tutus-

tumaan kuljetusalan tuote- ja palvelutarjontaan sekä samalla he pysyvät ajan tasalla myös muutoksissa, joita sääntelyt ja teknologian kehitys tuovat. Perjantaina on mahdollisuus osallistua kuljetusalan ajankohtaiseen seminaariin.

Kuljetuskaluston juhlat

Autonäyttelyssä juhlitaan kuljetuskalustoa yli 300 näyttelyauton voimin. Kovatasoinen ja laadukas autonäyttely esittelee Euroopan laajuisesti upeimmat maalatut ja rakennetut kuormaautot. Suomen huippurakentajat ovat mukana autonäyttelyssä,

Ilmaiset toimituskulut verkkokaupasta koodilla: METSÄ14

mm. viime vuonna palkinnot kahminut Mika Auvisen ”Highway Hero” sekä Juha Ristimaan ”Madonna”. Luonnollisesti myös vanit, pickupit, USA Carsit, jenkkiveturit, nostalgiaja veteraanikuorma-autot ovat edustettuna näyttelyssä. Yhden välivuoden jälkeen myös tuning autot ovat jälleen mukana. Autonäyttely huipentuu lauantai-iltana kuorma-autojen valoshowhun, jolloin yleisöllä on mahdollisuus nähdä autojen valoloisto.

Truck Pulling areenalla kovatasoinen maaottelu

Truck Pulling areenalla on

kovat piipussa, kun Suomi ja Hollanti kohtaavat toisensa Truck Pulling maaottelussa. Nelinkertainen Truck Pullingin Hollannin Mestari Team van Vlastuin Agro tulee haastamaan Suomen Mestarit Sauli Kivimäen ja Pekka Herlevin. Härmä Pulling Team vastaa, että Truck Pulling areenan kisajärjestelyt ja rata ovat huippukunnossa. Tapahtumassa ovat perinteisesti mukana myös Miss Power Truck, viralliset jatkobileet Rock Nightissa sekä paljon muuta oheisohjelmaa. Lisätiedot löytyy www.powertruckshow.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 29

EM-sarjan osakilpailu FinnMETKO-ENDURO ajetaan Jämsässä Jämsän moottorikerhon radalla 8-9.8.2015

Kilpailualueen mainosmyynti Finnmetko Oy Tapio.Hirvikoski@koneyrittajat.fi

6

Jämsä 1.9.-3.9.

www.j-smk.net/eec2015/

Missä palmupuut on puita vaan? Maxpo esittelee isot työkoneet ja laajasti kuljetuskalustoa Hyvinkäällä 10.-12.9.2015. - odotettavissa on upea näyttely.

Maxpo syyskuussa Hyvinkään lentokentällä

M

aarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden Maxpo tuo isot koneet ja kuljetuskaluston Hyvinkään lentokentälle 10.-12.9.2015.

Pyhtään Palmut tervehtivät iloisesti tienkäyttäjiä uudella E18 moottoritiellä Pyhtäällä Kotkan kupeessa.

K

un lähestyy Kotkaa Helsingin suunnasta uutta E18 moottori- tietä pitkin niin tienkäyttäjiä tervehtii iloinen Timo Teipin ympäristötaideteos Pyhtään Palmut.

Liikenneaiheeseen sopivasti palmujen latvukset ovat syntyneet käytetyistä öljytynnyreistä ja niitä on yhteensä toistasataa näyttävänä palmumetsänä. Helsingistä suunnasta tultaessa Pyhtään Palmujen jälkeen

seuraavasta liittymästä nro. 71 pääsee kätevästi Timo Teipin Navettaan, missä tehdään vaativat hyötyajoneuvojen teippaukset kokonaispalveluna suunnittelusta laadukkaaseen toteutukseen.

Maxpossa esitellään maarakennus-, ympäristönhoito-, tieja talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita ja kuljetuskalustoa kaikissa kokoluokissa. Messukeskuksessa Maxpon tilanmyynti käy vilkkaana. - Myynti on sujunut odotuksien mukaisesti. Odotettavissa on taas upea näyttely, johon osallistuu yli 200 yritystä. Uutuutena on työnäytösalue, jossa on oma puu- ja bioenergia-alue. Tällä kertaa mukaan on lähdössä entistä enemmän uusia yrityksiä, jotka lähinnä edustavat alaa tu-

kevaa tarvikepuolta, kertoo myyntipäällikkö Jori Vainio Messukeskuksesta. Tapahtuma esittelee alan ammattilaisille alan uutuudet ja tarjoaa kontaktifoorumin vailla vertaa. - Tapahtuma on elämyksellinen jopa alan ammattilaisille, sillä messualueella on erittäin paljon isoja koneita ja paljon nähtävää. Elämyksellisyyttä lisäävät Crazy Mike ja Duudsonit, jotka esittelevät hurjimmat uudet temppunsa messualueella, lisää Vainio. Maxpo Maarakennus- ja ympäristöhoitokoneiden erikoisnäyttely on käynnissä to-la 10.12.9.2015 Hyvinkään lentokentällä. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2013 tapahtumassa vieraili 14 835 alan ammattilaista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

A T! N Y i.fi N N IA ISI nkar ILMAR ttinasa K ma N SA w.am ww

KOHTASITKO TIELLÄ SANKARIN? Auttoiko raskaan kaluston kuljettaja sinut kiipelistä tai pelasti peräti henkesi omalla toiminnallaan? Nyt on oikea aika ilmiantaa hänet! Ammattina Sankari –kampanjan suomalaiset yhteistyökumppanit etsivät jo viidennen kerran Suomessa ammattikuljettajien joukosta niitä poikkeuksellisia yksilöitä, jotka tavalla tai toisella ovat ylittäneet itsensä muiden teillä liikkujien auttamiseksi. Kuka tahansa voi ehdottaa palkinnon saajaksi omasta mielestään kriteerit

täyttävää kuljetusalan ammattilaista. Ilmiantamalla oman sankarisi pääset palkitsemaan hänet juhlallisesti vuoden 2015 Ammattina Sankari -gaalassa. Pääpalkintona jaetaan 5000 €, joista 2500 € lahjoitetaan voittajan valitsemalle hyväntekeväisyyskohteelle. Kurvaa sivustolle ja ilmianna sankari: www.ammattinasankari.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 31

Mercedes-Benz Unimogit nostavat maastosuorituskyvyn uudelle laatutasolle

U

udet, kaikkiin maasto-oloihin sopivat Mercedes- Benz Unimog-mallit eivät tingi suorituskyvystään, ympäristöystävällisyydestään ja tehokkuudestaan edeltäjiinsä verrattuina. Uudet mallit tunnetaaan nimillä U 4023 ja U 5023 ja ne on tehty käyttöön, jossa ajoneuvon kokonaislaatu ja kestävyys punnitaan kaikkein raskaimman mukaan: maastossa tehtäviin putki- ja linjarakennusprojekteihin, sammutus- ja pelastusajoneuvoiksi sekä erilaisiin haastaviin urakointi- ja viranomaistehtäviin.

Haastaviin maastoihin

Unimogeilla kuljetetaan ihmisiä ja tavaraa sielläkin, missä tiet loppuvat, esimerkiksi vuoristoissa ja syrjäseuduilla - siksi niiden rakenteessa ja suorituskyvyssä ei ole tingitty mistään. Pitkittäisja poikittaispalkeista koottu runkorakenne on koottu hitsaamalla. Kaikki akselit on vahvistettu ja runkoon sijoitetut tärkeät komponentit koteloitu. Sammutusajoneuvoksi valmistettu Unimog voidaan lisäksi varustaa lämpökilvellä ja erikoissuojauksella, joka suojaa muun muassa AdBlue -lisäainetankin, katalysaattorin, akun ja jarrujärjestelmän tulelta ja liekeiltä. Unimogien suorituskyvyn takeina ovat esimerkiksi portaaliakselit, matala painopiste, tasauspyörästölukot ja jousituksen 600 millin joustovara maastoajossa. Lähestymis- ja jättökulma on edessä 44 ja takana 51 astetta, ylityskulma puolestaan 34 astetta. Etu- ja taka-akselin välinen, jopa 30 asteen kiertymä on mahdollista toteuttamalla akseleiden kiinnitys kierrejousilla ja kiertoputkituennalla. Siinä akselit kiinnitetään nivelakselia suojaavalla putkella ja kiertymisen mahdollistavalla nivelellä auton vaihteistoon. Unimog kykenee kiipeämään vielä 45 asteen kulmassa olevaa tietä tai rinnettä ja ajamaan 1,2 metriä syvässä vedessä. U 4023:n suurin sallittu kokonaispaino on 10,3 tonnia, U 5023:n puolestaan 14,5 tonnia. Unimogien Tirecontrol -rengaspainejärjestelmä on kokonaan uusittu siten, että kuljettajan käytössä on kolme vaihtoehtoista ajo-ohjelmaa: Road, Sand ja Rough Terrain. Ajovalojen keila on entistä leveämpi ja kantavampi, ja lisäksi käytössä ovat nykyaikaiset päiväajovalot. Haluttaessa Unimogit voidaan varustaa myös ympäristövalvontakameroilla, jotka tarjoavat kuljettajalle esteettömät näkymät erityisesti ajoneuvon eteen.

Tehokas ja taloudellinen keskimoottori tuo muitakin etuja

Mercedes-Benzin uusissa Unimog -malleissa on tarjolla tehokkain tähän mennessä näissä ajoneuvoissa käytetty moottori: nelisylinterinen, 5,1-litrainen Mercedes-Benz OM 934 BlueTec 6, joka kehittää 170 kW (231 hv) tehon ja 900 Nm:n väännön 1200-1600 rpm:n alueella. Tekninen huippunopeus on 90 km/h. Moottori täyttää Euro 6 -päästönormit, ja kulutus on vähentynyt noin kolme prosenttia. Päästöt ovat pienentyneet jopa 90 prosenttia edellisistä malleista hiukkassuodattimen, AdBlue-lisäaineen, SCR-monitoimikatalysaattorin sekä jäähdytyn pakokaasujen takaisinkierrätyksen ansiosta. Pitkäikäinen ja luotettava voimanlähde myös pidentää Unimogien huoltovälejä. Unimogeissa on siirrytty keskimoottoriratkaisuun, sillä moottori on sijoitettu matkustamon taakse eli noin metrin taaemmas kuin aikaisemmin. Keskimoottorin ansiosta ajoneuvon painopiste on alempana, vaikka maavara on kasvanut. Ominaisuus parantaa entisestään käsiteltävyyttä maastossa. Ratkaisu mahdollistaa myös suoran voimanoton moottorilta päällirakenteille ja lisälaitteille. Myös vaihteiston voiman ulosotto on edelleen mahdollista. Unimogien vaihteisto on optimoitu ja päivitetty niin, että vaihtoajat ovat entistä lyhyemmät ja huoltovälit pidemmät. Vaihteistoa käytetään ohjauspylvään valitsimesta, jolla ohjataan myös sähköistä EQR-nopeaa ajosuunnan vaihtotoimintoa. Kuten aikaisemminkin, käytössä on kahdeksan vaihdetta eteen ja kuusi taakse. Lisävarusteena Unimogeihin saa myös maastoajovaihteet, jotka ovat käytössä 2,5­35 kilometrin nopeusalueella. Turvallisuus on parantunut, sillä moottorijarrutus toimii kaksinkertaisella teholla ja kehittää jopa 180 kW:n jarrutusvoiman. Jokaisella moottorin sylinterillä on oma moottorijarrutusyksikkönsä. Kasvanut jarruvoima vähentää huomattavasti pyöräjarrujen käyttötarvetta ja kulumista ja lisää siten käytön taloudellisuutta. Offroad ABS -jarrut ovat vakiovaruste.

Väljä ja mukava matkustamo helpottaa työskentelyä ja ajamista

Unimogien klassinen ohjaamo on 120 mm pidempi kuin ennen ja myös hiukan aikaisempaa korkeampi. Kun vaihteenvalitsin on lisäksi siirretty keskikonsolista ohjauspylvääseen, ohjaamossa on huomattavasti enem-

Mercedes-Benz Unimogien suorituskyvyn takeina ovat esimerkiksi portaaliakselit, matala painopiste, tasauspyörästölukot ja jousituksen 600 millin joustovara maastoajossa. Lähestymis- ja jättökulma on edessä 44 ja takana 51 astetta, ylityskulma puolestaan 34 astetta. Etu- ja taka-akselin välinen, jopa 30 asteen kiertymä on mahdollista toteuttamalla akseleiden kiinnitys kierrejousilla ja kiertoputkituennalla.

Erittäin haastaviin maasto-olosuhteisiin tarkoitetulla Mercedes-Benz Unimogilla voi ajaa ilman ongelmia 1,2 metriä syvässä vedessä.

Mercedes-Benz Unimogeilla kuljetetaan ihmisiä ja tavaraa sielläkin, missä tiet loppuvat; Unimog kykenee kiipeämään vielä 45 asteen kulmassa olevaa tietä tai rinnettä.

män tilaa kuin ennen. Kuljettajan käytössä ovat esimerkiksi nykyaikainen monitoimiohjauspyörä, säädettävä ohjauspylväs, mittariston suuri monitoiminäyttö sekä aikaisempaa kehittyneempi lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä. Siirtyminen kuljettajan istui-

melta matkustajan istuimelle ja takaisin on entistä helpompaa. Lisäksi istuimet sijaitsevat etuakselin takana alueella, jossa tärinä on vähäistä. Sijoittelusta on hyötyä erityisesti maastoajossa. Matkustamoon noustaan versiosta riippuen kahden tai

kolmen askelman kautta. Matkustamon voi kaataa kumoon huoltojen ja korjausten helpottamiseksi. Tarvittaessa Unimogeihin on saatavana myös jopa 7 -paikkainen miehistöhytti.


32 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vaativaan työkäyttöön tehty uusi Daily 4x4 on valmiina maastoon kaikilla reiteillä ja kaikissa olosuhteissa

Uusi Daily 4x4 - valmiina maastoon

U

uden Dailyn voitettua menestyksekkäästi “Vuoden kansain- välinen pakettiauto 2015” -palkinnon, Iveco esitteli Uuden Daily 4x4:n kuljetus-

ja logistiikka-alan Transpotec Logitec -messuilla Veronassa, Italiassa. Ajoneuvo kuvastaa ja korostaa uuden Dailyn keskeisimpiä

arvoja - voimaa ja monipuolisuutta - ja erottuu joukosta ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan. Uusi Daily 4x4 on saatavilla kahtena versiona, tavallisella ohjaamolla kahdella eri akselivälillä (lyhyt 3050 mm ja pitkä 3400 mm) sekä crew cab -versiona 3400 mm akselivälillä, jolloin sen kyytiin mahtuu 7 henkilöä. Valikoiman täydentämiseksi ajoneuvo on saatavilla kahtena eripainoisena versiona - 3,5 t ja 5,5 t - ja lisäksi siitä on saatavilla riisuttu chassis cowl -versio joka sopii matkailuautojen, minibussien ja muiden erikoisratkaisujen pohjaksi. 6-nopeuksinen ylivaihdelaatikko yhdessä keskusjakovaihteiston neljän matalan nopeuden kanssa luovat yhteensä 24 välityssuhdetta. Tasauspyörästön lukkojen ansiosta Uusi Daily 4x4 selviää jyrkistäkin rinteistä ja hankalimmistakin maastoista, ajomukavuudesta tinkimättä. Tämä on tärkeä näkökohta, kun huomioidaan että maastoajoon kuuluu etenemistä haastavilla teillä ja toisinaan hyvinkin vaativilla reiteillä. Sisätilat ovat aivan yhtä mukavat kuin tavallisessakin Dailyssa: uusi ergonominen istuin ja korkeampi tuulilasi maksimoivat ajonautinnon, ohjaamon hallintalaitteet on sijoitettu näkyville paikoille joissa

niihin on helppo ylettää ja uusi, tehokkaampi ilmastointijärjestelmä on saatavilla sekä manuaali- että automaattisena. Maastokäyttöön suunnitellun alustansa ansiosta Uusi Daily 4x4 tarjoaa ostajilleen jämäkkyyttä ja kestävyyttä joka on tässä luokassa vertaansa vailla. Yksi sen suurimpia vahvuuksia onkin C-profiilista valmistettu tikapuumallinen alusta, joka on Daily -malliston tavaramerkki, mahdollistaa monenlaiset ajoneuvon muunnokset ja takaa hyvän suorituskyvyn kaikenlaisissa käyttötarkoituksissa. Etuosan rakenteen pohjana on jämäkkä runko, joka on suunniteltu kestämään kaikki äärimmäisissä olosuhteissa tapahtuvan maastokäytön aiheuttamat rasitukset. Lisäksi ajoneuvo on varustettu reilunkokoisella etupuskurilla, joka on teräksinen ja jaettu kolmeen osaan. Takaosaan on asennettu alleajosuoja, jonka tarkoituksena on suojata ajoneuvoa ja matkustajia peräänajotilanteessa. Maastoajoa varten alleajosuojaa voidaan kuitenkin kohottaa. Ajoneuvo on varustettu 3-litraisella F1C EuroVI Heavy Duty -moottorilla. Moottori on varustettu yhteispaineruiskutuksella, neljällä sylinterillä ja muuttuvageometrisella turboahtimella. Moottorin maksimiteho

on 170 hevosvoimaa (125 kw) ja suurin vääntömomentti 400 Nm. Tämän moottorin legendaarinen voima mahdollistaa uuden Dailyn vertaansa vailla olevan vastustuskyvyn ja tekee siitä luotettavan haastavimmissakin olosuhteissa. Pakokaasujen kierrätysjärjestelmän (EGR) ja jälkikäsittelyjärjestelmän (SCR) yhdistelmä takaa parhaan suorituskyvyn sekä päästöjen että polttoainekulutuksen vähentämisen osalta. Jarrujärjestelmä on sama sekä 3,5 t että 5,5 t versioissa - levyjarrut edessä ja rumpujarrut takana. Syyskuusta alkaen saatavilla on lisäksi ESP (Electronic Stability Program) joka varmistaa, että ajoneuvon tasapaino pysyy hallinnassa. Ajoneuvo sopii kaikenlaiseen käyttöön: saatavilla on laaja valikoima voimanottoratkaisuja sekä vaihdelaatikon että keskusjakovaihteiston osalta, siinä voidaan käyttää sekä maastoon että tielle suunniteltuja renkaita ja keulaan voidaan kiinnittää lisävarusteita (esim. vinssi, lumiaura). Uusi Daily 4x4 on valmiina maastoon kaikilla reiteillä ja kaikissa olosuhteissa: työmailla, rakennus- ja huoltotöissä - erityisesti vuoristoisilla alueilla - ja vaikkapa palokuntien käytössä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kilpailu maanteiden hoidon alueurakoista yhä kireää

L

iikenneviraston vuosittainen kilpailutuskierros maanteiden päivittäistä hoitoa koskevista urakoista on ratkennut huhtikuun lopulla.

Kilpailutusvuorossa olivat nyt 11 tänä vuonna alkavaa urakkaa eri puolilta Suomea eli Porvoosta, Mäntsälästä, Liedosta, Parkanosta, Virroilta, Lapualta, Ilomantsista, Juvalta, Puolangalta, Sodankylästä ja Kemijärvi-Posio -alueelta. Tarjousten yhteenlaskettu arvo oli 129 miljoonaa euroa. Urakoitsija vaihtui kuudessa urakassa. Syksyllä uuden urakkakauden alkaessa käynnissä on 80 urakkaa, joita hoitaa kuusi eri urakoitsijaa. Tarjouksia tuli nyt enemmän kuin edellisellä kierroksella, keskimäärin 4 hyväksyttyä tarjousta urakkaa kohden. Nyt kilpailutetut urakat jakaantuivat lopulta kolmen urakoitsijan kesken, vaikka tarjoajia urakkaa kohden oli aiempaa enemmän. Tuntuvimmin kierros vaikutti Lemminkäinen Infra Oy:n markkinaosuuteen, joka kasvoi huomattavasti, urakoitsija voitti yhden aiemman urakan lisäksi tällä kilpailutuskierroksella neljä uutta alueurakkaa.

Hintataso laski edelleen hieman

Kilpailu oli pääosassa urakoita kireää tai jopa erittäin kireää. Saatujen tarjousten yhteenlaskettu hinta oli 129 miljoonaa euroa. Hinta alitti 2,7 prosentilla Liikenneviraston kokonaiskustannusarvion. Maanteiden hoidon hinnat laskivat edelleen hieman edellisestä vuodesta. Tosin viime vuodesta poiketen tällä kilpailutuskierroksessa ei ollut mukana erittäin vaativia urakoita, jotka mahdollisesti olisivat nostaneet hintaa. Eri vuosina kilpailutettavien urakoiden hintavertailu on varsin vaikeaa, sillä vuosittain kilpailussa on hyvin erityyppisiä urakoita. Myös urakoiden sisältö eri urakoissa on alkanut eriytyä entistä enemmän. Esimerkiksi päällysteiden paikkaukset ovat mukana pääosassa alueurakoita, vaikka niitä teetetään myös erillisissä urakoissa.

Tehtäviä talvikunnossapidosta vihertöihin

talvikunnossapito, sorateiden pinnan hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä päällysteiden paikkaukset. Hoitotöiden valvonnasta vastaavat ELY-keskukset.

Urakat luokitellaan vaativuutensa mukaan erittäin vaativiin, vaativiin ja perusurakoihin. Tällä kertaa kilpailutettiin kuusi vaativaa ja viisi perusurakkaa. Juvalla kokeiltiin uudella tavalla laatuun painottuvaa kilpailutusta, jossa laatupisteiden painoarvo oli yhteensä 33 prosenttia. Urakassa pyritään kehittämään urakoitsijoiden ja tilaajan laadunhallintaa. Urakan aikana toteutetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti teemavuosittain määritetyt parantamistoimet. Virtain urakassa esimerkiksi kokeillaan tavoitehintamallia lähinnä talvihoidossa, muutoin toimitaan perinteisen urakan kokonaisvastuun periaatteella. Urakat ovat viisivuotisia ja alkavat lokakuussa.

Valitut urakoitsijat

Nyt kilpailutetut alueet menivät kolmelle urakoitsijalle: Lemminkäinen Infra Oy:lle, joka voitti neljä urakkaa ja kasvatti markkinaosuuttaan, Destia Oy:lle, joka voitti yhden uuden ja viisi vanhaa urakkaa, mutta hävisi kolme urakkaa ja YIT Rakennus Oy:lle säilytti markkinaosuutensa voittamalla yhden uuden ja häviämällä yhden vanhan urakan. Vaikka Destian markkinaosuus pieneni, se vastaa edelleen yli puolesta urakoista. NCC Roads Oy puolestaan menetti markkinaosuuttaan häviämällä kaksi urakkaa. Tänä vuonna käynnissä olevien ja käynnistyvien maanteiden hoidon alueurakoiden urakoitsijakohtaiset markkinaosuudet (suluissa edellisen vuoden osuudet): - Destia Oy 55,6 % (57,6 %) - YIT Rakennus Oy 27,3 % (27,3 %) - NCC Roads Oy 6,7 % (8,7 %) - Lemminkäinen Infra Oy 5,9 % (1,4 %) - Savon Kuljetus Oy 3,6 % (3,8 %) - Pahkakangas Oy 0,8 % (0,9 %)

EU-tason asetus siis sallii sen, että O1 -luokan kevyiden perävaunujen kokonaismassa voi olla 825 kg. Tällöin kuormataan 750 kg akseleille ja 75 kg vetopäälle. Jotta perävaunua voi käyttää 825 kg kuormauksella, tulee 825 kg olla merkittynä ajoneuvon rekisteröintitodistuksen tekniseen osaan. O1-luokan kevyille pe-

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. • Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. • Helppo ja luonteva käyttöergonomia. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

Jarruttomien kevyiden perävaunujen kokonaismassa voi olla 825 kg

O

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Urakat viisivuotisia

Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat

1-luokan perävaunulle sallitaan Suomen kansallisessa lain- säädännössä 750 kg kokonaismassa ilmoittaa Trafi. EU-asetuksissa kuitenkin sallitaan akselilta maahan kohdistuvan massan lisäksi perävaunun vetopään kantaa kokonaismassaan laskettavaa pystysuuntaista kuormaa.

KULJETUS 33

rävaunuille ei edellytetä pakollisena jarruja.

Lue uudet kuljetusalan uutiset tuoreena joka päivä ammattilehti.fi

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. • Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

www.drager.fi Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab


34 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Markkinoiden kovimmat pick-upit ammattikäyttöön rakennettuna

A

rctic Trucks on erikoistunut 4WD -autojen kehittämi- seen vaativaan ammattikäyttöön ja maastoajoon.

Alun perin jäätiköiltä ja lumi-

kentiltä tunnetuiksi tulleiden erikoisautojen käyttäjiä ovat nykyään niin viranomaistahot kuin esimerkiksi metsä- ja energiayhtiöt, koneurakoitsijat sekä vaativat yksityiskäyttäjätkin. - Työkäytössä suositut pick-

upit muutamme ja varustelemme niin että niillä pääsee maastossa perille työkoneen vierelle tai muuhun kohteeseen niin ettei miesten tarvitse kävellä ja kantaa tavaroita sitä viimeistä kilometriä, toteaa Arctic Trucks Finland

Oy:n Ville Viikari. Arctic Trucks on toiminut Islannissa ja Norjassa parinkymmenen vuoden ajan, Suomessa autojen rakentaminen alkoi 2011 tasokkaissa toimitiloissa Sipoonlahdessa Porvoon moottoritien

varressa, jossa on tarjolla myös huoltopavelut. - Toiminta on kasvanut tasaisen vahvasti ja ammattikäyttöön muutettuja 4WD -ajoneuvoja valmistuu tuotannosta hyvää tahtia. Valikoimaamme alusta saakka kuulunut Toyota on saanut rinnalleen Fordin ja Isuzun. Nyt voimme tarjota asiakkaille markkinoiden kovimmat pick-up merkit eli Toyota Hiluxin, Isuzu D-Maxin ja Ford Rangerin muutettuina kovaan ammatti- ja maastokäyttöön, kertoo Viikari. Arctic Trucks tarjoaa pick-up autoihin eri tasoisia muutostyöja varustepaketteja käyttötarpeen mukaan räätälöitynä. - Teemme muutostyöt autovalmistajan tasoisesti ja toimitamme ajoneuvot rekisteröitynä ja katsastettuna tehtaan takuulla. Käytössämme on oma maastotestausalue ajoneuvojen kehittämiseen ja testitoimintaan, mikä vakuutti mm. kaiken nähneen Markku Alénin Teknavin koeajossa, ilmoittaa Viikari.

Suomalaista rengaskehitystyötä

Arctic Trucksin valikoimaan alusta saakka kuulunut Toyota on saanut rinnalleen Fordin ja Isuzun. Nyt asiakkaille voidaan tarjota markkinoiden kovimmat pick-up merkit eli Isuzu D-Max (kuvassa vas.), Ford Ranger (oik.) ja Toyota Hilux muutettuina kovaan ammatti- ja maastokäyttöön.

Nokian Renkaat ja Arctic Trucks ovat yhdistäneet osaamisensa, jotta erikoisvalmisteisten 4x4-ajoneuvojen omistajat voivat huoletta kohdata maailman vaativimmat talviolosuhteet. Uusi Nokian Hakkapeliitta LT2 AT35 (315/70 R17) -erikoisrengas on suurin järeisiin nelivetoautoihin suunnattu Hakkapeliitta-talvirengas. Se on saatavilla sekä nastallisena että nastattomana vaihtoehtona. Vankka rengas painaa noin 25 kiloa ja paineistettuna sen tilavuus on yli 600 litraa.

Arctic Trucksin tuotannosta Sipoonlahdesta valmistuu ammattikäyttöön tarkoitettuja uusia pick-up autoja tasaiseen tahtiin. Asiakkaita ovat mm. koneurakointiyritykset, metsä- ja energiayhtiöt sekä viranomaistahot, jotka haluavat päästä luotettavasti perille vaikeammankin taipaleen päähän.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 35

Arctic Trucks tekee ajoneuvojen muutostyöt autovalmistajien tasoisesti. Isuzu D-Max täydentää jatkossa valikoimaa hienosti.

Tasokkaat Arctic Trucks -lisävarusteet täydentävät kokonaisuuden. Kuvassa etuvalorauta ja vetokoukku minkä saa auton taakse sekä myös eteen.

Monipuoliset lavavarusteet ovat tärkeitä työkäytössä. Kuvassa Arctic Trucks -lavakaari ja lavapeite. Tarjolla on myös umpikorit ym. lavarakenteet.

€ 0 0 9 1 i Etus . asennukset sis

Nokian Renkaat ja Arctic Trucks ovat yhdessä kehittäneet Nokian Hakkapeliitta LT2 AT35 (315/70 R17) -erikoistalvirenkaan järeisiin nelivetoautoihin.

Uudet kumiset ja kaukaloreunaiset Arctic Trucks -lattiamatot on tehty kovaan käyttöön eivätkä ne taivu käytössä. Mattoja on tarjolla kaikkiin ajoneuvoihin.

Sportsman 570 efi forest 4X4 EUT Puskulevy+peräkärry+takaboxi

nyt vain

9 490 € Ford Ranger on tehty kovaan käyttöön - Arctic Trucksin muutostöiden jälkeen sillä pääsee liikkumaan paikoissa mihin ei vakiomallilla ole asiaa.

Arctic Trucks toimittaa kaikki rakentamansa ja varustelemansa ajoneuvot rekisteröitynä ja katsastettuna tehtaan takuulla.

+ Moninkertainen testivoittaja + automaattinen 100% neliveto + sähkövinssi vakiovarusteena

POLARIS.FI

+tk


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 37

Hallitusohjelmalta vahvat avaukset maantielogistiikalle T uoreen hallitusohjelman mukaan liikenneverkon korjausvelkaa vähennetään 600 miljoonalla eurolla 3 vuoden aikana. Lisäksi Suomi ottaa käyttöön

raskaan liikenteen tienkäyttömaksun (Vinjetti). Kustannus kompensoidaan ammattiliikenteelle EU-maksimin mukaisesti. Nämä toimenpiteet ovat SKAL:n jäsenistölle tervetullut osa hallitusohjelman liikenneverouudistusta.

SKAL arvostaa hallitusohjelman rohkeaa ja uudistushenkistä otetta. SKAL toivoo, että liikenneverkolle myönnetystä 600 miljoonan euron korjausvelkapotista valtaosa kohdistetaan tiestöön, jolloin palvellaan laajasti elinkeinoelämää ja paran-

netaan kilpailukykyä. Tienkäyttömaksut ovat tehokas keino kerätä maksuja myös ulkomaiselta ammattiliikenteeltä. Kerätyt maksut tulisi kohdentaa tieverkon kehittämishankkeisiin. Tienkäyttömaksujen kompensointiin toimivin malli olisi

SKAL:n esittämä polttoaineveron palautusjärjestelmä. Hallituksen rivakka ote korjausvelan lyhentämiseksi lupaa hyvää alkavalle hallituskaudelle.

Trafi mahdollistaa automaattiautojen kokeilut Suomessa

A

utomaation lisääntyminen tieliikenteessä muuttaa liikenteen toimintatapoja monilta osin, mutta Suomessa automaattiautoja voidaan käyttää liikenteessä jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Trafi mahdollistaa niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin toimijoiden automaattiautokokeilut Suomessa.

Toimintamalli kokeilujen mahdollistamiseksi valmis toteutettavaksi

Trafi on luonut automaattiautojen liikennekokeiluja varten

selkeän toimintamallin, jolla yksinkertaistetaan kokeilujen aloittamisista Suomen tieliikenteessä. - Olemme halunneet tehdä tästä prosessista mahdollisimman yksinkertaisen ja ainakaan byrokratian rattaisiin eivät kokeilut nyt jää. Meiltä voi hakea automaattiautoille koenumerotodistuksen ja se oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa tilapäisesti liikenteessä, kertoo Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää. Automaattiautojen kokeiluista kiinnostuneet tai niitä suunnittelevat tahot voivatkin olla yhteydessä Trafiin. Käytännössä Trafi helpottaa kokeilujen toteuttamista mm. ehdottamalla ratkaisuja kuljettajan määrittämisen sekä

auttamalla ajoneuvojen teknisen hyväksynnän ja rekisteröinnin kanssa.

Suomen toimintamalli kiinnostaa myös kansainvälisesti

Tämän kevään aikana Suomen liberaalia lähestymistapaa automaattiautokokeilujen mahdollistamiselle esitellään myös kansainväliselle yleisölle. - Kansainvälinen kiinnostus näyttäisi olevan merkittävää. Mahdollisuudesta kokeilla automaattiautoja Suomessa markkinoidaan monissa kansainvälisissä tapahtumissa, esimerkiksi International Transport Forumissa, ITS-Word 2015 -konferens-

sissa, TU-Automotive Europe 2015 -tapahtumassa, sekä eReg -viranomaistapahtumassa. Luonnollisesti mahdollisuutta markkinoidaan myös suoraan kokeiluista kiinnostuneille organisaatioille. Toivottavasti näemme toimijoita Suomessa tositoimissa jo lähiaikoina, toteaa Sillanpää.

Automaation kehittymisellä on suuri potentiaali tieliikenteessä

Monet onnettomuudet voidaan välttää, jos inhimilliset tekijät saadaan rajattua pois. Ajamisen automaatiolla uskotaan voitavan vähentää näitä inhimillisiä virheitä. Automaation vai-

kutuksista on vielä hyvin vähän tutkimustuloksia, joten uusia kokeiluja tästä aiheesta kaivataan potentiaalisten hyötyjen varmistamiseksi ja toisaalta automaation lisääntymisen synnyttämien uusien haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. Korkean tason automaation kokeiluissa testataan mm. ilman kuljettajaa kulkevia ajoneuvoja. Monille autoilijoille automaation kehittyminen näkyy jo nykyään mm. kaistavahteina, adaptoituvina nopeusvahteina tai automaattisina hätäjarruina. Trafi haluaa edistää tieliikenteen automatisoitumista kokeilujen kautta rohkeasti ja vastuullisesti.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkkoa kehitettävä

L

iikennesektorilla on alkanut siirtyminen uusin polttoaineisiin. Perinteisiä öljypohjaisia fossiilisia polttoaineita pyritään korvaamaan vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Kaikkia tärkeimpiä vaihtoehtoisia polttoaineita ja niiden jakeluverkkoa on pyrittävä kehittämään keskittyen kunkin liikennemuodon omiin tarpeisiin, todetaan liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia pohtineen asiantuntijaryhmän esiselvityksessä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittäminen vähentää riippuvuutta öljypohjaisista polttoaineista ja vähentää

näin kasvihuonepäästöjä ja liikenteen energiankulutusta. Vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoita kehittämällä voidaan myös parantaa huoltovarmuutta, tukea talouskasvu ja parantaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistäminen vaatii sähkön, kaasun ja eräiden muiden vaihtoehtojen osalta kokonaan uuden jakeluinfran rakentamista tai vanhan täydentämistä. Asiantuntijaryhmä esittää, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto sekä sähköautojen vaatima latauspisteverkko Suomessa rakennetaan pääsääntöisesti markkinaehtoisesti. Raken-

tamisessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää erilaisia EU- ja kansallisia tukia. Valtion tulisi asiantuntijaryhmän mukaan huolehtia ensisijaisesti siitä, että uusien, vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien teknologioiden osuus autokannasta kasvaa. Näin näiden teknologioiden jakeluinfra saataisiin pitemmällä aikavälillä kannattavaksi. Valtion tehtävänä ei ole määritellä eri vaihtoehtojen keskinäistä paremmuutta. Kuntien ei odoteta itse rakentavan tai rahoittavan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran rakentamista. Kuntien tehtävänä on osallistua tarpeellisilta osin tämän infran suunnitteluun

sekä huolehtia infran linkittymisestä muuhun liikenneverkkoon paikallistasolla. Asiantuntijaryhmä on selvittänyt eri polttoaineiden jakeluverkon nykytilaa ja pohtinut jakeluverkon tavoitteita, kattavuutta ja rakentamisen aikataulua. Selvityksen kohteena on ollut sähköinen liikenne, erillistä jakelua vaativat nestemäiset biopolttoaineet, maa- ja biokaasu, vesiliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat ja vety. Mahdollisia keinoja edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinan kehittymistä voisivat olla esim. uudet taloudelliset ohjauskeinot, esim. verohelpotukset.

Jakeluverkon esiselvityksen teki asiantuntijaryhmä, jossa olivat edustettuina muun muassa valtionhallinto, Kuntaliitto ja energiayhtiöt. Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon kehittämistä jatketaan liikenneja viestintäministeriön johdolla. Työn taustalla on EU:n direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun infrastruktuurista. Jäsenmaiden tulee viimeistään vuoteen 2016 mennessä laatia kansallinen suunnitelma vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämisestä ja jakeluverkostosta. Direktiivi kattaa kaikki liikennemuodot ja kaikki vaihtoehtoiset polttoaineet.

Tuomme valoa teille

www.aspoeck-norden.se


METSÄALAN AMMATTILEHTI

38 KULJETUS

Katse kalustoon

BPW Groupiin kuuluva idem telematics on kehittänyt edistyksellisen Cargofleet -kalustonhallintajärjestelmän, millä parannat kuljetustoiminnan tehokkuutta, laatua ja dokumentointia. Web-portaalin kautta toimivassa helppokäyttöisessä järjestelmässä olennainen tieto kaikista yrityksen ajoneuvoista, perävaunuista ja yhdistelmistä sekä vaikkapa kylmälaitteista ja konteista on saatavissa saman käyttöliittymän kautta.

E

rityisesti perävaunuvalmistajien komponentti- ja järjestelmätoimittajana tunnettu BPW Kraatz Oy kehittyy ja uudistuu ajan mukana vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. - Tarjoamme jatkossa kuljetusvälinevalmistajien lisäksi myös kuljetusliikkeille kokonaisratkaisut jotka tehostavat heidän toimintaansa. Ajattelemme koko kuljetusalaa entistä kokonaisvaltaisemmin sekä menemme aiempa lähemmäksi kuljetusliikkeiden liiketoimintaa, sanoo operatiivisen BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja

Henrik Danielsson.

Ajoneuvoteollisuuden järjestelmätoimittaja

Ajoneuvoteollisuuden järjestelmäratkaisut ovat edelleen BPW Kraatz Oy:n vahvaa toiminta-aluetta. - Tarjoamme kuljetuskaluston tunnetuimmat ja kattavimmat tuotteet sekä tuotemerkit valmistavan teollisuuden tarpeet huomioiden. Tuotevalikoiman runkona on BPW Groupin omat tuotteet eli BPW -alustateknologia, HBN-Teknik -komposiittiteknologia, Hestal -päällirakenneteknologia, idem telematics -kaluston hallinta ja Ermax -valojärjestelmät. Valikoimaamme kuljetusvälineteollisuuden

tarpeisiin täydentävät laatumerkit VBG, Carrier, GoodYear, Ringfeder, Fontaine ja Onspot, luettelee Danielsson.

Kokonaisvaltaiset varaosapalvelut

Kraatz-konserniin kuuluva Trailcon Oy tuo korjaamoiden ja kuljetusyrittäjien saataville kokonaisvaltaiset varaosapalveluratkaisut sekä monipuoliset tarvikkeet. - Trailcon on asiantunteva, valtakunnallinen raskaan kaluston varaosaliikeketju, joka palvelee asiakkaita yhdeksällä paikkakunnalla yksittäisestä autoilijasta suuriin korjaamoketjuihin saakka. Markkinoiden laadukkaimmat varaosat ja tar-

vikkeet kuuluvat ketjun myymälöiden tuotevalikoimiin, kertoo Danielsson. Toiminta on vahva myös Baltiassa. BPW Kraatz Oy:n virolainen sisaryritys Gokart AS palvelee asiakkaita kahdella paikkakunnalla samalla asiantuntemuksella ja samoin laadukkain tuottein kuin Trailcon Oy. Niin tekevät myös latvialainen tytäryritys XL Parts neljällä paikkakunnalla ja liettualainen tytäryritys Romasta kahdeksalla paikkakunnalla. - Suomen ja Baltian myymälöiden kattavaa valikoimaa täydentää BPW:n Euroopanlaajuisen Trailerline.eu -ketjun kanssa tehtävä yhteistyö sekä sen oma laadukas Trailerline -tuotevali-

koima, lisää Danielsson.

Katse kalustoon

Jatkossa BPW Kraatz Oy tarjoaa kuljetusliikkeille uudenlaiset palveluratkaisut. - Meiltä saa kuljetuskaluston monipuoliset kalustonhallintajärjestelmät kuljetustoiminnan tehostamiseen ja perävaunuihin tarjotaan myös huoltosopimukset, ilmoittaa Danielsson. BPW Groupiin kuuluva idem telematics on kehittänyt edistyksellisen Cargofleet -kalustonhallintajärjestelmän, millä parannat kuljetustoiminnan tehokkuutta, laatua ja dokumentointia. Järjestelmä tuo nopeutta, joustavuutta ja aikataulujen pitävyyttä toimintaan - lähetyksestä laskutuk-


METSÄALAN AMMATTILEHTI teella missä tahansa oletkin. Haluttaessa ajoneuvoon voidaan lisäksi asentaa näyttöyksikkö, opastaa BPW Kraatz Oy:n tuotepäällikkö Tapio Hämäläinen. Cargofleet -kalustonhallintajärjestelmästä on tarjolla kolme räätälöityä versiota eli Truck kuorma-autoille, Trailer perävaunuille ja Van kevyelle kuljetuskalustolle. Cargofleet Truck -palvelu tarjoaa mm. kaluston reaaliaikaisen paikannuksen ja seurannan, toimituskuittaukset aika- ja paikkamerkinnöin, kuljetuksen ja työajan seurannan, ajotapa analyysit määriteltävin kriteerein sekä tietoa ajoajoista ja

KULJETUS 39

ajopiirturintiedoista. Cargofleet Trailer -palvelu puolestaan tarjoaa mm. reaaliaikaisen paikannuksen ja seurannan, lastaus- ja purkausajan seurannan sekä pysähdyksissä oloajan seurannan, hällytysten hallinnan kriittisiin tapahtumiin, todistettavan näytön täydellisestä kylmäketjukuljetuksesta asiakkaalle, kuorman seurannan ja valvonnan mikä takaa korkean laadun arvokuljetuksiin, rengaspaineiden ja lämpötilojen seurannan sekä teknisten komponenttien valvonnan millä pystyy ennakoimaan huollontarpeet. Cargofleet Trailer -palvelussa hyödynnetään BPW Kraatz Oy:n

kehittämää ITMS -perävaunujen tietokantaohjelmistoa, jonka avulla kuljetusliikeelle tarjotaan lisäarvoa perävaunun tarkkojen teknisten tietojen ja esimerkiksi myös huoltohistorian muodossa mikä on täysin uutta ajattelua perävaunupuolella. - Yhdistämällä Truck ja Trailer -palvelut saadaan käyttöön uudenlaisia synergiaetuja. Auton ja perävaunun linkittäminen tuo läpinäkyvän analyysin kuljetuksista. Tämän seurauksena on aina selvää, mikä auto on kytketty perävaunuun kiinni. Yhdistetty analyysityökalu tuo selvästi esille järjestelmän edut kuljetusyrityksille, toteaa Hämäläinen.

- Ajattelemme koko kuljetusalaa entistä kokonaisvaltaisemmin sekä menemme aiempa lähemmäksi kuljetusliikkeiden liiketoimintaa, sanoo BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Henrik Danielsson.

seen. Työnkulku on helpompaa ja selkeämpää sekä kustannustehokkaampaa. - Parasta web-portaalin kautta toimivassa järjestelmässä on se että kaikki olennainen tieto kai-

kista yrityksen ajoneuvoista, perävaunuista ja yhdistelmistä on saatavissa yhden ja saman käyttöliittymän kautta. Käytät Cargofleet -järjestelmää kätevästi tietokoneella tai mobiililait-

Yhdistämällä Cargofleet Truck ja Trailer -palvelut saadaan käyttöön uudenlaisia synergiaetuja. Auton ja perävaunun linkittäminen tuo läpinäkyvän analyysin kuljetuksista, mikä on uutta kuljetusalalla.

Kaikki päällirakenteet saman katon alta.

os. U119

Nosturi- ja vaihtolavalaiteasennukset - Hake- ja turvekorit - Lavat joka lähtöön - Ja kaikkea muuta

Nyt myös tarpeisiisi räätälöidyt perävaunut. Laurinaho-Yhtiöt Oy Teollisuustie 14 39700 PARKANO

Tommi Laurinaho Puh. 050 3451 287 tommi@laurinaho.fi

Aimo Mäkinen Puh. 050 65102 aimo@laurinaho.if

posti@laurinaho.fi www.laurinaho.fi


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Siimet Oy:n Mikkelin tehtaalta on valmistunut viime aikoina järeitä ja erittäin pitkäikäisiä Siimet -erikoiskuljetusperävaunuja mukavaan tahtiin ja tilauskantakin näyttää hyvälle. Kotimainen uusi Siimet T620 akselinen erikoispuoliperävaunu toimitettiin Kuljetusliike Karjalainen & Kumppanit Ky:lle Siilinjärvelle järeiden maarakennuskoneiden kuljetukseen.

Lavetit kaikkiin tarpeisiin

S

iimet Oy on erikoistunut maanteillä ja teollisuudessa käytettävien erikoiskuljetuskalustojen suunnitteluun ja valmistukseen.

Siimet Oy:ltä löytyy laaja valikoima erikoiskuljetusperävaunuja. Yrityksen vahvuus on kokonaisuudessa, joka muodostuu vuosikymmenien kehitystyöstä, yksityiskohtaisesta suunnittelusta, vankasta ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä viimeistellystä lopputuotteesta.

- Siimet Oy:n laadun takaa pitkäaikainen kokemus, joka merkitsee asiakkaalle parasta mahdollista sijoitusta. Meiltä löytyy puolivalmiita pokkarekkoja ja perävaunuja nopealla toimitusajalla tai sitten teemme räätälöidyn tuotteen alusta loppuun. Lisäksi myös huollamme, muokkaamme ja peruskunnostamme kaiken merkkisiä käytettyjä lavetteja, kertoo Siimet Oy:n toimitusjohtaja Ari Mäkitalo. Siimet Oy tekee lisäksi laajasti erilaisia kuorma-autojen varusteluja kuten erikoiskuljetus vetoautojen varusteluja, hakku-

riasennuksia, nosturiasennuksia jne. - Olemme myös monipuolisesti palveleva konepaja joka tarjoaa koneistus- ja alihankintapalveluja vankalla osaamisella ja kattavalla laadukkaalla konekannalla. Pari vuotta sitten meille valmistui moderni pintakäsittelylaitos missä maalaamme perävaunujen lisäksi mm. kuorma-autoja, sanoo Mäkitalo.

Siimet -lavetit räätälöidään asiakkaalle Siimet Oy:n Mikkelin tehtaalta on valmistunut viime aikoina

Siimet Oy tekee myös kuorma -autojen päällerakennetyöt; kuvassa valmistuu hydraulisesti nouseva ja liukuva vetopöytä 4-akseliseen lavettiveturiin.

Kuljetusliike Karjalainen & Kumppanit Ky:n Siimet T620 -lavetissa on hydraulisesti leviävä kuormaosan levitys 3,0 metristä 3,5 metriin ja myös kätevästi napista painamalla toimiva kuormaosan pituuden hydraulinen 3,0 metrin jatko millä 7,7 metrin kuormatilan pituus kasvaa tarvittaessa aina 10,7 metriin. Akseleita ohjataan Tridec -ohjausjärjestelmällä ja jousitus on hydraulinen.

järeitä ja erittäin pitkäikäisiä Siimet -erikoiskuljetusperävaunuja mukavaan tahtiin ja tilauskantakin näyttää hyvälle. Viimeisin toimitettu Siimet T620 4-akselinen erikoispuoliperävaunu meni Kuljetusliike Karjalainen & Kumppanit Ky:lle Siilinjärvelle järeiden maarakennuskoneiden kuljetukseen. - Kyseisessä vaunussa on hydraulisesti leviävä kuormaosan levitys 3,0 metristä 3,5 metriin ja myös kätevästi napista painamalla toimiva kuormaosan pituuden hydraulinen 3,0 metrin jatko millä 7,7 metrin kuormatilan pituus kasvaa tarvittaessa aina 10,7 metriin. Akseleita ohjataan Tridec -ohjausjärjestelmällä ja jousitus on hydraulinen mikä mahdollistaa mm. ajamisen 2 tai 3 akselia alhaalla ilman kuormaa, mikä säästää renkaita sekä vähentää kitkaa ja sitä kautta polttoaineenkulutusta. Erittäin monipuolisesti varusteltu vaunu painaa 25 400 kiloa eli se on kuljetuskykyynsä ja lujuuteensa nähden kevyt, toteaa Mäkitalo. Pitkät ajosillat tekevät lastauskorkeudesta hyvän isoille koneille. Kuormaosassa on pudotukset työkoneen pyörille mikä laskee entisestään matalaa kuljetuskorkeutta mikä on 500 mm ja pyöräpudotusten kohdalla vain 300 mm. Hydraulinen takajatkettavuus mahdollistaa sen että pyöräpuodotukset voidaan helposti siirtää juuri kuljettavan koneen renkaiden kohdalle. - Vaunu on siis erittäin matala mikä on tärkeää isoja koneita kuljetettaessa mutta silti maavaraa on riittävästi ja etupäällä

pystyy kuormatilan korkeutta säätämään. Asiakas voi määritellä Siimetin vaunujen kuljetuskorkeuden sekä tarvittavan maavaran ja toki myös muut mitat sekä rakenteet ja varustelut juuri haluamikseen, mikä on kotimaisen erikoisvalmistajan tarjoama selkeä etu, muistuttaa Mäkitalo.

Uutta markkinoilla: Siimet -pokkarekat

Siimet Oy on tuonut markkinoille jämäkät Suomen olosuhteisiin suunnitellut Siimet -pokkarekat työkoneiden kuljetukseen sekä erikoiskuljetuksiin. - Nämä hinnaltaan edulliset mutta laadukkaat peruslavetit valmistetaan Puolassa. Siimet on ollut mukana suunnittelemassa lavetteja ja niissä on meidän olosuhteisiin räätälöityjä yksityiskohtia esimerkiksi sähköissä ja maalauksessa. Lisäksi teemme vaunuihin asiakkaiden haluamia yksityiskohtia ja lisävarusteita Mikkelissä, kertoo Mäkitalo. Siimet -pokkarekkojen leveys on 2,55 metriä ja levityksellä 3,0 metriä - lavetteja valmistetaan myös erikoismitoilla. Runko on järeää tekoa ja sen saa myös jatkolla tai tuplajatkolla. Akseleita on tarpeen mukaan 2-6 kappaletta kitka-/pakko-ohjauksella (12 tn akselit 80 km/h nopeudella) ja jousitus on joko mekaaninen tai ilmajousitteinen. Renkaiden yleiskoko on 245/70 R 17.5 146/146. - Toimitusajat ovat nopeat ja hinta-laatusuhde erinomainen. Siimet -pokkarekat myy ja huoltaa Siimet Oy:n ja Kome Oy:n organisaatiot kautta maan. En-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

n uode ! v 0 3 Yli sella k u m koke

Laadukkaat pintakäsittelyt

Siimet Oy on tuonut markkinoille edulliset mutta jämäkät Suomen olosuhteisiin suunnitellut Siimet -pokkarekat työkoneiden kuljetukseen sekä erikoiskuljetuksiin, joihin tehdään Mikkelissä asiakkaiden haluamia yksityiskohtia ja lisävarusteluja.

simmäinen Siimet -pokkarekka on jo toimitettu asiakkaalle ja toinen on tulossa maahan ennen Logistiikka Kuljetus 2015 -näyttelyä, ilmoittaa Mäkitalo.

kiloa ja sillä voidaan kuljettaa max 55 000 kg kuormaa 25 km/h nopeudella ja max 45 000

kg kuormaa 80 km/h nopeudella, Mäkitalo kertoo.

Doll -lavetit täydentää valikoimaa

Siimet Oy:n maahantuontiohjelmaan kuuluu myös saksalaiset Doll -lavetit. - Toimitimme hiljattain Havatorille 4-akselisen Doll -puoliperävaunun mikä meni ajotehtäviin Ruotsiin, niinpä sen akselijako toteutettiin Ruotsin siltasäännöt huomioiden - lavetissa on 10 tonnin kitkaohjatut akselit. Lavetin omapaino oli noin 13 000

Siimet Oy:n maahantuontiohjelmaan kuuluu myös saksalaiset Doll -lavetit. Havatorille toimitettiin 4-akselinen Doll -puoliperävaunu mikä meni ajotehtäviin Ruotsiin, niinpä sen akselijako toteutettiin Ruotsin siltasäännöt huomioiden.

Siimet Oy:llä on käytössä uusi viimeisintä teknologiaa edustava iso teollisuusmaalaamo missä tehdään kuljetuskaluston laadukkaat maalaukset. TM Timber Oy:n Volvo FH 520 -veturi sai Siimetin maalaamossa uuden tyylikkään ja lavetin väreihin istuvan ilmeen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä Extra 2!

Oikea talvihuolto Volvo FM, FH, 12,13 ja 16 - Moottoriöljyn ja suodattimien vaihto - Polttoainesuodattimet uusinta - Tankin imusihdin puhdistus (Ei sis. mahd. tankin irrotusta) - Ilmankuivaimen patruunan uusinta - Raitisilmasuodattimen vaihto - Akkujen testaus akkutesterillä - Jäähdytysnesteen pakkaskestävyysmittaus - Kytkinnesteen vesipitoisuuden mittaus

Hinta sisältää: Moottoriöljy VDS4, öljynsuodatin Long Life, polttoainesuodattimet, raitisilmasuodattimen ja ilmankuivaimen patruunan. Lisätyöt: Webaston huolto 99 � Tankin puhdistus 174 �

RASKASPARIN rautaiset perävaunutarjoukset Kaikki hinnat sisältävät työn ja varaosat! Naparasvojen vaihto/akseli Stefatiivisteellä 158x117 PLUS 9T Stefatiivisteellä 157,5X135 ECO12T

Oikea talvihuolto

490 �

Jarrupalojen vaihto/pyörä Jarrupalasarja 4309 90x210 T3030 WVA 29171

251,00€ 207,00€

10 �

Kärryn rasvaus Talvihuollon Sisältää tarvittavan BPW rasvan. yhteydessä

98,50€

Lyömätön katsastustarjous!

Naparasvojen vaihdon yhteydessä.

Jarrulevyn vaihto/pyörä ECO 12T Naparasvojen ja jarrupalojen vaihdon yhteydessä. 218,00€ Jarrulevy 430 ECO/ECOPLUS/TANG Tarvikelevyllä 176,00€ Hinta sisältää: Kuorma-autot hintaan - katsastustarkastuksen Jousipakan vaihto - jarrujen Mahdolliset asennustarvikkeet -20%. 190,00€ BPW 3 lehtinen vahvistettu suorahidastuvuustarkistuksen tai käyrä - pakokaasumittauksen Reaktiotangon uusinta- katsastuksen 96,00€ Reaktiotanko 475 kiinteä Huom! katsastusmaksu Mahdolliset asennustarvikkeet -20%. Perävaunut hintaan Reaktiotanko 685-720 taisisältyy 450 -500 säädettävä 108,00€ hintaan, mahdollinen uusintakatsastus veloituksetta! Telinkeinu, helan uusinta 1 kpl, paketti kokopultin, paketti alle normaalin Mahdolliset asennustarvikkeet -20%. 208,00€ Telikeinun pulttisarja BPWNytsis. helan ja mutterin katsastusmaksun hinnan! Vetoaisan silmukanhela vaihto, paketti Mahdolliset asennustarvikkeet -20 %. 34,00€ entisistä Silmukan hela 50nyt mm VBG Jarruja alustaosat valmiiksi tingittyyn nettohintaan hurjin alennuksin ohjehinnoista!

170 � 130 �

Vetoaisan takapäänhelat vaihto 2 kpl Vetoaisan tappi 32 mm gakvanoitu 32x205x155x30 Vetoaisan hela 32 mm/57/95/100 Vetoaisan takapäänhelat vaihto 2 kpl VBG Vetoaisan tappi 32 mm gakvanoitu 32x205x155x30 Vetoaisan hela 32 mm /60/103 VBG VETOAISAT

-38% -31% -34% -31%

Voimassa 31.12.2014 saakka. Hinnat alv 0 % Kuulakehän vaihto, paketti Kuulakehä DK90/20/1200 porattu kaksirivinen

Hyödynnä pitkät aukioloajat, huollata auto kun sinulle sopii.

267,00€

Mahdolliset asennustarvikkeet -20 %

Mahdolliset asennustarvikkeet -20%. 315,00€-38% -31% -40% -40%

1820,00€

Mahdolliset asennustarvikkeet -20%.

Alb-venttiilin vaihto ja säätö, mekaaninen

Ilmastointijärjestelmän huolto

Joensuu Korjaamo 248,00€ p. 010 289 6902, Varaosamyynti 010 289 6901 Mahdolliset p. asennustarvikkeet -20 %. Mikkeli Korjaamo p. 010 289 6922, Varaosamyynti p. 010 289 6921 Iisalmi Korjaamo p. 010 289 6942, Varaosamyynti p. 010 289 6941

Tuulilasin uusinta

Työhön sisältyy: www.raskaspari.fi

Tarvittava kylmäaine. Öljy ilmastointilaitteen kompressorille. Tiiviyden tarkistus ja kylmäaineen lisäys. (Mahdolliset muut ilmastointilaitteeseen liittyvät korjaukset ja varaosat veloitetaan erikseen).

Työhön sisältyy:

89€

Lasin irrotus ja uuden lasin paikalleen asennus. Hinta ei sisällä tiivistettä. (Tarjous ei koske liimalasilla, sadetunnistimella tai kaistavahdilla varustettuja autoja). FH, FH, FM7, FM10, FM12 21321094 FL4, FL6, FS7 6792789

Lyömätön katsastustarjous!

Sisältää: katsastustarkastuksen, jarrujen hidastuvuustarkistuksen, pakokaasumittauksen, katsastuksen. Huom! katsastusmaksu sisältyy hintaan, mahdollinen uusintakatsastus veloituksetta! Nyt koko paketti alle normaalin katsastusmaksun hinnan!

Joensuu: Mikkeli: Iisalmi:

350€

170€ 130€ Kuorma-autot

Perävaunut

www.grafioso.fi

Avoinna: ALB-venttiili mekaaninen Mikkeli ja Joensuu ma-pe 6-22 ja la 6-14. Iisalmi ma-pe 6-22, lauantaina tarvittaessa.

korjaamo p. 010 289 6902, varaosamyynti p. 010 289 6901. Ma-pe 6-22, la 6-14. korjaamo p. 010 289 6922, varaosamyynti p. 010 289 6921. Ma-pe 6-22, la 6-14. korjaamo p. 010 289 6942, varaosamyynti p. 010 289 6941. Ma-pe 6-22, la tarvittaessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

V Notkeasivuinen multiperävaunu uutuus

KULJETUS 43

uosikymmenet pöllirahdissa ja maantiellä riehunut Reka ja Särkisalmen moottoripyörä ja reki korjaamo ovat tuoneet nyt jo ajoissa olevan todellisen perävaunu uutuuden markkinoille puutavaran ja kantovaunun alustaksi.

Rekan hännän nostossa perävaunun pidentäminen on toteutettu jatko-osalla, jossa on kitkaohjattu akseli ja joka on nostettavissa täysin ylös esimerkiksi ahtailla kääntöpaikoilla ketteryyden saavuttamiseksi.

- Tälläisen vaunun omistajana voit ajaa puutavaran ja kannot lähes kaikista laani olosuhteista perävaunun erinomaisen ketteryyden ansiosta, kertoo aron mies Reka Äänekoskelta, hetken kuluttua vasta 75 vuotta. Esimerkiksi kakkos ja kolmos akselin väli on vain 4300 mm ja kitka ohjautuvan taka akseliston ansiosta myös vanne/rengas vauriot pienenivät ja häntä nousee kuten kuvissa. - Eipä häntä halaa ahtaissa paikoissa käännellessä kaikkia puita ja pylväitä. Säästyt myös usein kalliilta telauksilta lentokenttä olosuhteisiin, huomauttaa Reka. Rekan hännän nosto voidaan toteuttaa myös hyväkuntoisiin käytettyihin neliakselivaunuihin jolloin vaunusta saadaan ketterä viisiakselinen uusille 68 tai 76 tonnin yhdistelmän kokonaispainoille. - Kannattaa kysyä tarjousta numerosta 040-5536743 missä vastataan 24 h, sanoo Reka.

Reka raitistaa

- Olimme kyseisen yhdistelmän kanssa eräällä huolto asemalla kahville menossa kärryn häntä näytösmielessä pystyssä kun huomasimme erään kollegamme leikkimielisesti hankaavan nyrkeillään silmiään. Mies hymyili pilke silmäkulmassaan ja totesi että nyt pojat on alkoholin käyttö lopetettava kokonaan; luultavasti hän luuli katsovansa näkyjä, kertoo Reka huumorilla.

Kitkaohjatun perävaunuakselin ansiosta perävaunu seuraa kuormattunakin ketterästi mutkaisillakin metsäautoteillä.

Perävaunu täydessä 12,3 metrin pituudessa mahdollistaa täydet nykykuormat kaikilla puutavaralajeilla, myös kuivalla puulla.

Tulossa täysin uusi nosturiteline

Rekan uusi järjestelmä palkittiin vuonna 2009 Innosuomi -kilpailussa kunniamaininnalla ja vuonna 2013 entisestään kehittynyt Rekan monikuljetusjärjestelmä voitti Metsäteho Oy:n puutavaran kaukokuljetuslogistiikan ideakilpailun.

Reka on myös lähiaikoina tuomassa markkinoille aivan uudentyyppisen kevyen ja täysin välyksettömän rungolla/apurungolla hydraalimoottoreilla rajattomasti suuntaan ja toiseen kulkevan nosturi telineen. - No ei se vielä mitään mutta tämän nosturitelineen mullistavin tekijä on se, että telineen leveyttä voidaan säätää myös sivusuunnassa erilaisten autojen runkoleveyksien mukaan esim. Volvon, Sisun, Scanian, Mersun ja Ivecon kyseinen säätely operaatio kestää vain yhden minuutin. Elikkä sama nosturiteline / nosturi käy kaikkiin talon autoihin, ilmoittaa Reka.


44 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

IceOne Racing luottaa Ivecoon

Y

ksi MM-sarjaa kiertävistä motocrosstalleista, IceOne Racing, hankki uuden Iveco Daily 35S21A8 V 16m3 auton lisää kalustoonsa. Useamman Ivecon kalustoon nyt hankittu Daily on matkailuautoksi rekisteröity malli. IceOne Racingille juuri toimitettu, Vuoden pakettiautoksi 2015 valittu Iveco Daily 35S21A8 V 16m3 auto, on varustettu markkinoiden tehokkaimmalla 205 hv dieselmoottorilla ja uudella edistyksellisimmällä 8-portaisella Hi-Matic automaattivaihteistolla. Auton laajan vakiovarustepaketin lisäksi ajoneuvo on varustettu uusimmalla tekniikalla, kuten Ivecon ainutlaatuisella Iveconnect -järjestelmällä, joka yhdistää yhteen ainoaan laitteeseen niin tietoviihteen, navigoinnin kuin kuljettajan tuenkin, kuten esimerkiksi peruutuskameran. Auto on sopiva motocrosstallin käyttöön myös varustelunsa ansiosta, jossa ohjaamoon on rakennettu Verhoomo Sorsalla matkailuautovarustelu 4:llä lisäistuimella ja kahden hengen vuoteella. Aiemmin talliin on hankittu Ivecoita kolme, kaksi Dailyä huolto-autoiksi sekä Iveco Stralis kisatrailerin veturiksi. IceOne Racing on suomalaisvetoinen MM-sarjaa kiertävä motocrosstalli, jonka tallipäällikkönä toimintaa johtaa Hyvinkään Moottorikerhon oma poika Antti Pyrhönen. Kimi Räikkösen omistama talli johtaa tällä hetkellä MM-sarjaa saksalaisen Max Naglin johdolla. Tallia täydentävät australialainen Todd Waters ja englantilainen Nathan Watson erin-

Onnin Auto Oy

omaisilla sijoituksillaan kärkikymmenikön vauhdissa. MM-sarja huipentuu tänä vuonna syyskuussa ajettavaan viimeiseen osakilpailuun Glen Helenissä, Yhdysvalloissa.

Iveco Finland Oy:n Raimo Haavikko (vas.) luovutti uuden Iveco Dailyn Rami Räikköselle.

www.onninauto.fi Malmin Kauppatie 46, 00730 Helsinki Puh. 010 281 7000 Fax. 010 281 7099 myynti@onninauto.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 45

Team Rynkeby starttaa kohti Pariisia heinäkuussa T

eam Rynkeby on pohjoismainen hyväntekeväisyys- tapahtuma, jossa pyöräilyjoukkueet pyöräilevät joka vuosi Pariisiin ja keräävät siten rahaa syöpää sairastaville lapsille ja heidän perheilleen.

Team Rynkeby Espoon joukkue on harjoitellut ahkerasti koko kevään ja kuntoa hiotaan huippuunsa, ennen 3. heinäkuuta alkavaa urakkaa kohti Pariisia minne saavutaan 11. heinäkuuta.

Team Rynkeby on pohjoismainen hyväntekeväisyystapahtuma, jossa pyöräilyjoukkueet pyöräilevät joka vuosi Pariisiin ja keräävät siten rahaa syöpää sairastaville lapsille ja heidän perheilleen. Vasemmassa reunassa numerolla 203 polkee treenilenkillä Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Kimmo Ahonen.

Team Rynkeby perustettiin vuonna 2002, kun 11 pyöräilyn harrastajaa joilla oli yhteyksiä Rynkeby Foods A/S:ään, päättivät pyöräillä Pariisiin nähdäkseen Tour de Francen maaliin tulon. Team Rynkebyssä on tänä vuonna 1 450 pyöräilijää ja 350 avustajaa 32 joukkueessa. Osallistujat tulevat Tanskasta, Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja Färsaarilta. Osallistujat valitaan tuhansien hakijoiden joukosta, jotka ovat täyttäneet hakemuksen Team Rynkebyn kotisivulla www.team-rynkeby.fi. Hakijaksi seuraavien vuosien joukkueisiin voi lähteä kuka tahansa. Tapahtumaa edeltävän vuoden aikana osallistujat harjoittelevat pystyäkseen pyöräilemään reilut 1 200 km Pariisiin, mutta sen lisäksi he ovat sitoutuneet lahjoitusvarojen hankintaan syöpää sairastaville lapsille ja heidän perheilleen. Vuonna 2014 Team Rynkeby lahjoitti 4,84 miljoonaa euroa taisteluun lasten syöpää vastaan. Suomen Sylva ry sai 129 000 euroa. Vuonna 2015 Suomesta tapahtumaan osallistuu Helsingin, Espoon ja Tampereen joukkueet joissa on mukana yhteensä 105 pyöräilijää eri puolilta maata. Huoltohenkilökunnan kanssa joukkueisiin kuuluu yhteensä 150 henkilöä; mukana on mm. mekaanikkoja ja lääkäreitä.

Matkaan lähdetään heinäkuun 3. päivä Helsingistä näyttävästi, varsinainen ajourakka alkaa Saksan Travemundesta sunnuntai aamuna 5.7. ja perillä Pariisissa ollaan lauantaina 11.7.

Treenit sujuneet hyvin

Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Kimmo Ahonen on mukana Team Rynkeby Espoon joukkueessa 2015. Kiireinen mies on työn ohella onnistunut saamaan hyvin kilometrejä alle. - Kevään treenit on sujuneet hyvin ja kunto alkaa olla kohdallaan. Olemme ajaneet Espoon porukan kanssa kolme noin 4060 kilometrin lenkkiä viikossa plus omat ajot päälle. Lisäksi olemme ajaneet erilaisia pidempiä pyöräilytapahtumia kuten Keravan KevätPolkaisu 96 km, Lohjanjärven ympäripyöräily 70 km, Giro d´Espoo 111 km missä ajoi myös Rynkeby All-Stars tiimi mihin kuului mm. Heidi Sohlberg, Katariina Laakkonen, Juha Lind ja VTA Tekniikan myyntijohtaja Timo Lankila, kertoo Ahonen. Treenit kiristyvät kesän aikana Pariisin startin lähestyessä. - Olen nyt toukokuun loppuun mennessä ajanut 1300 kilometriä ja olemme sopineet Espoon porukan kanssa että jokainen polkee 2500 kilometriä ennen starttia. Viikkomatkat siis kasvavat ja lisäksi ajamme mm. Pirkan Ajon mikä on yli 200 km ja pitkän matkan toistoa treenataan ajamalla 200 km lauantaina ja 200 km sunnuntaina, toteaa Ahonen kesän ohjelmastaan. Ammattilehti.fi näkyy Espoon joukkueen ajoasuissa ja on hengessä mukana hienossa hyväntekeväisyystapahtumassa.


46 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUTUUS! TILAIHME E C .8 8 L X X r to a in m r e T

SOITA JA TILAA KUORMATILAA!

Terminator XXL -yhdistelmässä on 24 kpl. tehokkaita ilmanohjaimia

Terminator XXL tolpan uusi nerokas muoto kääntää kaikilla ajonopeuksilla puhtaan ilman virtauksia auton kuormatilaan päin. Kun näitä ”sivuspoilereita” on pankkomäärästä riippuen 12-24 kpl on muutos merkittävä. Puhtaan ilman osuus lisääntyy ja hytin, etuseinän ja tolppien aiheuttama likaa yhdistelmän sisään ja rungon päälle nostattama pyörteily rauhoittuu.

T

iesitkö, että Terminator XXL -puutavarapankoilla varustetussa yhdistelmässä on 24 kappaletta tehokkaita ilmanohjaimia? Ilmanaohjaimina toimii pankkojen tolpat, jotka suuntaavat ilmavirtauksia kuormatilan alipaineista akanvirtaa tehokkaasti pienentäen.

Terminatormiesten JOKERIKORTTI: Suurin kuormatila kaikissa lujuusluokissa.

Terminatormiesten VALTTIKORTTI 1/2015: ARCTIC nostokoukku-uutuus.

Terminatorimiesten VALTTIKORTTI 2/2015: Kolmikerrospinnoitus, jossa lakkaviimeistely vakiona.

Soita ja tilaa kuormatilaa meiltä. Toimitamme Terminator XXL -pankot nopeasti ja rahtivapaasti perille asennuspaikkaan. Toimituksiin kuuluu asennusapu/neuvonta sekä XXL-vaihtokampanjapankkojen poiskuljetus. Sekin rahtivapaasti.

24 ilmanohjainta / yhdistelmä pienentävät likakuormaa ja polttoainelaskuja

Terminator XXL -pankkojen tolpat on muotoiltu kuormaa pitäviksi ja ilmavirtauksia oikeaoppisesti tuloksen ja liikenneturvallisuuden kannalta suuntaaviksi. Yhdistelmän kaikki 24 tolppaa toimivat tehokkaina kuormanpitiminä ja ne suuntaavat ilmavirtauksia samalla kuormatilan alipaineistuneiseen yli kaksikymmenmetriseen akanvirtaan. Tämä tolppamuotoilulla aikaansaatu ”korjausliike” toimii sekä tyhjänä, että kuormattuna ajettaessa.

Edullinen tolppamuotoilu ja pieni ilmanvastus

Terminator XXL -pankkomallistossa

on jo suunnitteluvaiheessa huomioitu mahdollisimman täysimääräisinä kaikki pankoille tarpeelliset ominaisuudet. Iso kuormatila on hyväksi tuloksenteolle, mutta niin on pieni ilmanvastusin. Lisäksi hyvällä aeromuotoilulla on aikaansaatavissa puutavara-yhdistelmälle puhtaampi ja pienentynyt takasumu, joka tuo samalla puutavarayhdistelmälle liikenneturvallisuutta selvästi parantavan ajojäljen.

Terminatormiesten puhdas ja tuottoisa valttikortti

Tuottavuutta lisäävät ilmanvastusominaisuudet ovat tulleet Terminatormiesten käyttöön ikäänkuin kaupanpäällisiksi. Kuormatilan maksimointi minimoi tolppien ja pankkorunkojen ilmanvastuspintojen yhteispinta-alan ja tolppia lujittava ”viides kulma” tuovat tolppaan ilmavirtauksia suuntaavan ja ilmanvastusvoimia minimoivan edullisen aeromuodon. Terminator XXL -pankkomalliston otsapintojen pienennys ja edullinen aeromuoto yhdessä puolittavat pankoista aiheutuvat tehoa ja polttoainetta syövät ajovastusvoimat.

rk

24h/7v

Heikki Jokela (050) 4129 024 tai (040) 123 9991 heikki.jokela@ammattilehti.fi Markku Hirvi (044) 9490 932 tai (040) 123 9973 Jarmo Toivonen (050) 462 4134 Terminator XXL -pankkomallisto on tuotesuojattu Suomessa, EU:ssa ja Venäjällä.

Terminator XXL tolpan virtauksen käyttäytyminen ja suuntautuminen kuormatilaa puhdistavasti on helppo todentaa vaikkapa painepesurin suihkulla. Virtauskäyttäytyminen nähdään kun suunnataan painepesurin vesisumusuihku tolppaan ajosuunnasta. Samaten voidaan kokeilla vertailuna muita pihassa olevia muita tolppamalleja. Tämä helppo ja nopea koe pesun yhteydessä osoittaa ilmavirtauksen suuntauksen ja sen merkitys näkyy ja tuntuu pienempänä lika- ja lumikuormana.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 47

Saaristomaisemissa operoivan SJR Logistics Oy:n Sami Rahkola:

Terminatoreissa houkutteli iso kuormatila

V

iime syksynä Terminator XXL -puutavarapankot hankkinut Sami Rahkola on ollut tyytyväinen erityisesti pankkojen isoon kuormatilaan ja siihen, että Terminatoreiden kyydissä puut pysyvät paikallaan.

Turun saaristossa puuta ajava SJR Logisticsin Sami Rahkola pääsee nauttimaan upeista saaristomaisemista, mutta erikoisella reitillä on myös omat haasteensa. - Välillä reitti on vähän työläs, kun lossimatkat kestävät niin kivirock.fi pitkään, kertoo Rahkola, jonka reitti kulkee muun muassa Paraisilla, Nauvossa ja Korppoossa. Vuonna 2011 perustetulla kuljetusyrityksellä on käytössään kaksi puuautoa, jotka ovat molemmat Volvoja. Niin sanottuna syöttöautona on Volvo FH 13 ja siirtoautona Volvo FM 12 nostotelisenä. Yhdistelmät ovat vaihtoehtoisesti 68- tai 64-tonnisia. Perävaunuina on 5-akselinen MST ja nelikko Jyki jatkomallina. - Toinen on pelkkä kiituri eli se on mahdollisimman kevyt. Siinä ei ole nostureita, eikä hydrauliikkaa, kertoo Rahkola.

”Kyllä siinä ihan selvä ero oli”

Puolitoista vuotta puuta ajanut SJR Logistics hankki Terminatorit viime syyskuussa. Toinen yhdistelmä kokonaisuudessaan sekä toisen auton kärry on varustettu Terminator -pankoilla. Lastausautossa on Terminatorit ja myös uudessa kärryssä. Rahkolan mukaan Terminatoreihin houkutteli erityisesti niiden suuri kuormatila. - Kuormatila Terminatoreissa

on isompi kuin alumiinipankossa ja kyllä niihin puita mahtuu enemmän, kertoo kymmenisen vuotta kuljetusalalla työskennellyt Rahkola. Tämän hän sai todeta itse syksyllä hänen puuautollaan tehdyn kokeen aikana, jossa selvisi Terminatoreiden ylivoima kuormatilassa verrattuna alumiinipankkoihin. Kun siirtoauton kuorma oli lastattu alumiinitolppien piripintaan, jäi syöttöauton pankoille täysi kourallinen ja toinen 2/3 kourallinen tukkia lisäkuormaksi perävaunuun. - Kyllä siinä ihan selvä ero oli, myöntää Rahkola.

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

Terminatorit näppärät asentaa

Kuormatilan lisäksi Rahkolaa miellyttävät Terminatorien liukuesteet, jotka pitävät liukkaatkin puut hyvin paikoillaan. - Jäinen alumiinipankko on tosi liukas. Terminatoreissa on se hyvä, että puu pysyy hyvin paikallaan ja puree siihen pankkoon kiinni, eikä valu alamäessäkään. Alumiinipankolla tahtoi olla joskus niin, että alamäessä puut lähtivät valumaan, eivätkä meinanneet pysyä kyydissä. Varsinkin, jos lastasi liukasta jäistä mäntyä, Rahkola toteaa. Terminatorien asennus sujui helposti. - Itse ne tuohon autoon laitoin ja näppärät ne oli laittaa. Katselin vähän mallia tuosta kärrystä, että miten ne on siihen laitettu. Ei mennyt paria tuntiakaan neljässä pankossa, kun ne oli asennettu, muistelee Rahkola. Myös värivalikoima miellytti Sami Rahkolaa. - Onhan se hyvä, että saa auton värisen pankon. Onhan se heti nätimmän näköinen, sanoo Rahkola.

75

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET SJR Logistics Oy:n Sami Rahkola on tyytyväinen Terminator XXL -puutavarapankkojen kuormatilaan mikä onkin markkinoiden suurin. Myös pankkojen liukuesteet saavat kehuja samoin kuin tyylikkäästi auton väristen pankkojen pintakäsittely.

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com Saariston haastavista olosuhteista kerätyt puut tuodaan metsästä tienvarteen Volvo FH 13 -syöttöautolla jolla lastataan nostotelinen Volvo FM 12 -siirtoauto, missä ei ole nosturia eikä hydrauliikkaa. Tämä tehostaa puunajon logistiikkaa oleellisesti.

Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelcon yrittäjä Jyri Alajoelle.

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle SJR Logistics Oy:llä on käytössä kaksi Volvo -puutavarayhdistelmää.

K

onekesko luovutti Maxpo-näyttelyssä Jyri Alajoki Oy:lle Seinäjoelle Kobelco SK140 SR -kaivukoneen.

koneista yrityksellä on myös pitkältä ajalta: vuonna 1996 yritys hankki ensimmäisen Kobelco merkkisen kaivukoneen ja sen jälkeen saman merkkisiä koneita on hankittu useita lisää. AiemKoneen luovutti Matti Pak- mat kokemukset Kobelco -merkala Konekeskolta ja koneen kistä ovat erittäin positiivisia ja vastaanotti yrittäjä Jyri Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven Luovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös on varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten lisäpainoilla, rototiltillä ja muil- perusteella kestäviä ja huoltola nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös urakkahommissa, Lossimatkat kestävät joskus pitkään jos autoja on jonoksi saakka. Jyri Alajoki Oy tekee Seinäjoissa koneet ovat kovalla rasiSilloin on aikaa ihailla upeita Turun saariston maisemia. joen alueella pääasiassa perin- tuksella. teistä maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222


48 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Monipuolinen tuotevalikoima materiaalinkäsittelyyn A jardos Oy Nummelasta tunnetaan Jyki -perävaunujen myyjänä, jonka erityisosaamista on sorayhdistelmät. Yrityksen myyntiohjelmaan kuuluu lisäksi TAM -koukkulaitteet sekä nyt myös Rozzi -kahmarit ja kourat.

Ajardos Oy tarjoaa nyt asiakkailleen laadukkaat italialaiset Rozzi -kahmarit ja kourat. Kuvassa Rozzi RVG601 SL5 -romukoura Liebherr -materiaalinkäsittelykoneessa metalliromun lastauksessa.

Ajardoksen tuotevalikoima tarjoaa laajan kokonaisuuden erilaisten kierrätys-, jäte- ja energiamateriaalien tehokkaaseen käsittelyyn ja kuljetukseen. - Olemme myyneet TAM -koukkulaitteita kierrätys- ja

romupuolelle sekä mm. energiahakkeen kuljetukseen samoin kuin Jyki -perävaunuja varustettuna vaihtolavoilla esimerkiksi metalliromun kuljetukseen. Toteutamme lisäksi myös vetoauton lavavarustelun ja päällera-

Rozzi tarjoaa myös laajan valikoiman erilaisia purku- ja lajittelukouria. Kuvassa uusi RS700 -sarjan koura; huomaa vahvat keskituet.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 49

Pirkanmaan Uusiometalli Oy:lle toimitettiin näyttävä yhdistelmä kierttätysmetallin kuljetuksiin. Mercedes-Benz Arocs 3263 8x4*4 varusteltiin TAM T26 -koukkulaitteella ja perään tuli uusi 5-akselinen Jyki -vaihtolavaperävaunu; yhdistelmän Ferreus -lavat ovat kestävää Hardox -kulutusterästä. Ajardos Oy vastasi ammattitaidolla yhdistelmän varustelusta.

kenteet sekä maalaamme autot ja koko yhdistelmät laadukkaasti, kertoo Ajardos Oy:n Mikko Halme. TAM -koukkulaitteiden ominaisuudet saavat kiitosta asiakkailta vaativassa käytössä. - TAM -koukkulaite on rakenteeltaan vahva ja viisaan yksinkertainen sekä luotettavasti toimiva. Koukkulaitteita saa jopa 7200 mm laitemitalla mikä mahdollistaa 8 m pitkän lavan jolloin saadaan käyttöön mahdollisimman suuri tilavuus mikä on tärkeää mm. hakkeen ja yhdyskuntajätteen kuljetuksissa. TAM -koukkulaitteisiin on lisäksi saatavilla mm. hydrauliset etulukot. - Hydraulinen etulukko takaa sen että myös korkeat lavat pysyvät tukevasti paikallaan eikä lava heilu ja hakkaa myöskään

nosturi perässä ajettaessa. Italialaiset Rozzi -kahmarit ja kourat tunnetaan materiaalinkäsittelyalalla korkeasta laadustaan, luotettavasta toimivuudestaan sekä pikäikäisyydestään kovassa käytössä. - Rozzi tarjoaa erittäin laajan valikoiman hydraulisia / sähköhydraulisia kouria ja kahmareita eri käyttötarkoituksiin kuten lajitteluun, purkuun, romu- ja kierrätysmateriaalin sekä lastauskauhat maa-ainesten ja muiden kiinteiden ainesten käsittelyyn jne. Tarjolla on yli 300 erilaista mallia kooltaan aina 23 m3 kahmareihin ja 8 m3 romukouriin saakka. Rozzi tarjoaa parhaan vaihtoehdon erilaisiin materiaalinkäsittelykoneisiin joita käytetään mm. teollisuudessa, satamissa tai kierrätyslaitoksissa, kertoo Halme.

Laadukas TAM -koukkulaite on rakenteeltaan vahva ja viisaan yksinkertainen sekä luotettavasti toimiva.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

50 KULJETUS

Toyota kehitti innovatiivisen kauko-ohjauksen keräilytrukkeihin

T

oyota Material Handling on kehittänyt keräilytruk- keihin innovatiivisen kauko-ohjauksen, jonka avulla keräilyn tuottavuutta, työturvallisuutta ja ergonomiaa voidaan parantaa merkittävästi.

Toyotan päämääränä on omien ja asiakkaiden tuotantoprosessien jatkuva kehittäminen Toyota Production Systemin eli Leanin mukaisesti. Tuotteiden varastokeräilyä varten Toyota on kehittänyt innovatiivisen trukin kauko-ohjauksen, jonka ansiosta keräilyprosessista tulee vaivattomampi, turvallisempi, energiatehokkaampi ja tuottavampi.

Helpottaa keräilyä

Tuotteiden keräily on hyvin työvoimavaltainen prosessi. Itse keräilyn lisäksi työntekijöiden pitää astua trukkiin ja siitä pois toistuvasti ja lisäksi ajaa trukki aina seuraavaan keräilypisteeseen. Edellä mainitut liikkeet toistuvat työpäivän aikana jopa

satoja kertoja. Toyotan kauko-ohjausteknologia antaa kuljettajalle vapauden liikuttaa trukkia kauko-ohjaimen avulla ilman trukkiin astumista. Keräilyhenkilö voi kävellä vapaasti trukin takana ja nostaa tavaroita hyllystä trukkiin. Kauko-ohjain on kiinnitetty työntekijän ranteeseen, jolloin molemmat kädet ovat vapaana keräilyä varten. - Keräilytrukin kauko-ohjauksella on monia etuja: se nopeuttaa ja yksinkertaistaa keräilyprosessia lisäten keräilyn tehokkuutta jopa 20 %. Trukin automaattinen kiihdytys ja jarrutus säästävät sähköenergiaa noin 10 % mikä pidentää akun käyttöaikaa työvuoron aikana, sanoo tuotepäällikkö Mikko Helimäki Toyota Material Handling Finland Oy:stä. Lisäksi keräily on työntekijälle luontevampaa, koska trukkiin ja trukista nousemista ei ole. - Tämä lisää työntekijän motivaatiota ja parantaa työturvallisuutta. Trukissa on lisäksi anturit, jotka havaitsevat mahdol-

Toyota Material Handlingin keräilytrukkeihin kehittämän innovatiivisin kauko-ohjauksen avulla keräilyn tuottavuutta, työturvallisuutta ja ergonomiaa voidaan parantaa merkittävästi.

lisen törmäysvaaran kulkuväylällä oleviin esineisiin, toteaa Helimäki.

Kauko-ohjaus on saatavilla myös vetotrukkeihin, joihin voidaan liittää erilaisia keräilyvau-

Meiltä saat kaiken pumppukärryistä vaihtotrukkeihin! Riskitön Ratkaisu -vaihtotrukki on hyvä valinta! • Kaikki Riskitön Ratkaisu -vaihtotrukkimme ovat huollettuja ja kunnostettuja • Takuu jopa 9kk Miksi BT -haarukkavaunu? • Markkinoiden luotettavin pumppu, joka ei hyydy pakkasessa • Myönnämme BT -haarukkavaunujen rungoille 99 vuoden takuun

Kysy myös muista tuotteistamme! Myynti 010 575 700 www.toyota-forklifts.fi www.toyota-hyllyt.fi

nuja asiakkaan tarpeen mukaan.

Toyota Material Handling sai jälleen EcoVadiksen kultaisen sertifioinnin

A

rvostettu EcoVadis -organisaatio on sijoittanut Toyota Material Handling Europen maailman parhaimman kahden prosentin joukkoon kestävän kehityksen toiminnan läpinäkyvyydessä.

Nämä ovat hyviä uutisia - ei vain Toyotalle vaan myös Toyotan asiakkaille. Viime vuosina vaatimukset huomioida kestävä kehitys yritysten toiminnassa ovat kasvaneet huomattavasti. Tämä edellyttää toimitusketjussa tiivistä yhteistyötä sellaisten tavarantoimittajien kanssa, joilla on samankaltainen lähestymistapa ja päämäärä kestävän kehityksen strategiassa. Toyotan saama EcoVadis-tunnustus auttaa Toyotan asiakkaita arvioimaan Toyotan suorituskykyä suhteessa omiin tavoitteisiinsa. Läpinäkyvyys, kestävät valmistusteknologiat ja jatkuva kehittäminen (Kaizen) ovat kulmakiviä, joihin Toyota Material Handlingin toiminta nojaa. Maailman suurimpana trukkivalmistajana Toyotalla on suuri sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä vastuu. Sitoutumisemme kestävän kehityksen toimintamalleihin juontaa taaksepäin useita vuosia ja perustuu emoyhtiömme (Toyota Industries Corporation) vuonna 1993 tehtyyn ensimmäiseen ympäristösuunnitelmaan.


METSĂ&#x201E;ALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

Â&#x160;Â&#x2DC;­Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x201A;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x161; ELY-keskus: Erityyppisten ajoneuvojen kohtelu erikoiskuljetusluvassa lieventyy useille vaihtoehtoisille ajoneuvoille, voilimassaiselle erikoisdaan lupaan merkitä kaikista vaihtoeh- Â&#x201D;Â&#x2020; kuljetukselle myĂśnnetyssä doista alimmat akselimassat sekä pienim- Â&#x2013;Â&#x160; luvassa yksilĂśidään kulje- tuksessa käytettävät ajoneuvot mät akselivälit. Siksi pienemmän kanta yleensä rekisteritunnuksella tai sen vuuden omaavan akselin sijoitus saattaa Â&#x152;Â?Â? Â&#x201C;   Â&#x2026; vaikuttaa merkittävästi luvassa sallittui- Â? Â&#x2014;Â&#x2018; puuttuessa valmistenumerolla.Y

Mikäli luvassa on useita vaihtoehtoisia vetoautoja tai perävaunuja, tulee niiden olla keskenään samantyyppisiä. Esimerkiksi kolme ja neljä akselisia vetoautoja ei voida käyttää samassa luvassa. Rajatapauksena olemme pitäneet erilaisella akselien sijoittelulla toteutettuja kuorma-autoja, joissa kuitenkaan auton kokonaispituudet eivät poikkea merkittävästi toisistaan (esimerkiksi 2+2 akselia ja 1+3 akselia). Tällä tavalla poikkeavat ajoneuvot on saanut ja saa jatkossakin samalle luvalle. Kun erikoiskuljetuslupa myÜnnetään

hin massoihin. Esimerkiksi kaksi kolmeakselista vetoautoa, joissa toisessa suurimmat tieliikenteessä sallitut akselimassat on 7t 7t+12t ja toisessa 7t 12t+7t, voi erikoiskuljetusluvassa saada akselimassoikseen enintään 7t 2x7t. Aikaisemmin samaan lupaan merkittävissä ajoneuvoissa on pitänyt olla sama määrä vetäviä akseleita ja akselijärjestyksen samanlainen. 29.5.2015 lähtien voi kuitenkin samaan lupaan saada ajoneuvoja, joissa on eri määrä vetäviä akseleita ja/tai eri akselijärjestys.

Huhtikuussa rekisterĂśitiin 16 928 uutta ajoneuvoa

H

uhtikuussa 2015 rekisterĂśitiin 16 928 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 10 870. EnsirekisterĂśinnit laskivat 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Uusia henkilÜautoja rekisterÜitiin huhtikuussa 9 633, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. HenkilÜautoista 36,7 prosenttia oli dieselkäyttÜisiä. Tiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvoliikenne-

 

rekisteriin ja ne on tuottanut Tilastokeskus. Luvuissa ei ole mukana Ahvenanmaan ajoneuvoja. Tammi-huhtikuussa 2015 ensirekisterÜitiin 60 952 ajoneuvoa. Vähennystä edellisvuoteen oli 3,4 prosenttia. Alkuvuonna henkilÜautoja ensirekisterÜitiin 38 989, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yleisimmät henkilÜautomerkit olivat tammi-huhtikuun 2015 ensirekisterÜinneissä Volkswagen, Toyota ja Skoda.

Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x192; Â&#x2C6;Â? Â? Â&#x2030;

 Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;

 Â&#x192; 

Â&#x201E;

�­

Â&#x2018; Â&#x2014;Â Â&#x201D;Â?Â?Â?Â&#x2039;

 

Â&#x160;Â&#x160;  Â&#x2039; Â&#x152; Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2018; Â&#x2C6; Â&#x2020;Â?

 ­Â&#x20AC;Â&#x20AC; Â&#x201A;Â&#x20AC;Â?Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2019; Â&#x152;Â?  Â&#x201C;Â? Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2019;  ­Â&#x20AC;Â&#x20AC;  Â&#x201A;Â&#x20AC;Â&#x201A;Â&#x201A;­

Â?Â?Â&#x152;Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2019;

 ­Â&#x20AC;Â&#x20AC;  Â&#x201A;Â&#x20AC;

Â?Â?Â? Â? ­Â&#x20AC;Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â?Â? Â? ­Â&#x20AC;Â&#x2030;Â&#x201A;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â?Â? Â? ­Â&#x20AC;Â&#x192;Â&#x201A;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;

  R

Tiedot ilmenevät tyÜ- ja elinkeino- sekä liikenne- ja viestintäministeriÜn teettämästä selvityksestä. Rikkisääntely tuli voimaan 1.1.2015. Suurin yksittäinen tekijä kustannusten pelättyä pienempään kasvuun on polttoÜl-

jyjen raju hinnan aleneminen, joka on muuttanut kustannuspainetta merkittävästi. Meridieselin hinta on keväällä 2015 samalla tasolla kuin raskaan polttoÜljyn hinta vuonna 2014. Laivat ovat yleisesti siirtyneet käyttämään vähärikkistä polttoainetta. Kuljetuskustannuksia alentaa kuitenkin merkittävästi se, että moneen kuljetuskapasiteetiltaan suureen laivaan on asennettu tai asennetaan rikkipesureita.

Suomi ja Venäjä allekirjoittivat rautatieliikennesopimuksen

S

uomi ja Venäjä ovat allekirjoittaneet valtiosopimuksen kansainvälisestä rautatieliikenteestä.

Sopimuksen allekirjoittivat liikenne- ja viestintäministeriÜn kansliapäällikkÜ Harri Pursiainen ja Venäjän federaation liikenneministeriÜn varaministeri Sergei Aristov 28. huhtikuuta 2015 Pietarissa. Uusi sopimus selkeyttää rautatieliikenteen sääntÜjä ja toimivuutta. Sopimuksen mukaan kaikki Suomeen tai muualle Euroopan talousalueelle sijoittuneet rautatieyritykset voivat toimia Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa Suomen rataverkolla. Sopimus ei avaa Venäjän sisäisiä rautatiemarkkinoita EU:ssa toimiville yrityk-

sille, eikä myÜskään Suomen markkinoita venäläisille rautatieyrityksille. Sopimus on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2015 ja se tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 2016 puolella. Uusi sopimus korvaa vuodelta 1997 peräisin olevan rautatieyhdysliikennesopimuksen liitteineen.

Lue uudet kuljetusalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi Â&#x192; Â&#x20AC;Â&#x201E; Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2020;Â? Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x201E;

    

  Â Â Â 

   Â Â?  Â Â?Â?Â?  Â?

Selvitys: Rikkidirektiivin kustannukset pelättyä alhaisemmat ikkidirektiivistä aiheutuneet kustannukset yrityksille eivät alustavien tietojen mukaan kohonneet yhtä korkeiksi kuin aluksi pelättiin. Â&#x192;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2026; Â&#x2019; Â&#x192; ­Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x201C;Â&#x152; Â&#x192; Â?Â&#x201D;Â&#x192;­ Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x20AC;­Â&#x2014; Â&#x17E; Â&#x20AC;Â&#x201E; Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2020;Â?Â&#x17D; Â&#x192;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x201D;Â&#x2018;­Â&#x2039;Â&#x20AC; Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â? Â&#x201D;Â&#x201D; Â&#x2014; Â&#x17D;Â&#x201C;Â&#x2019;Â&#x2026; Â&#x192;­Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x20AC;Â&#x201E;     Â&#x203A;Â&#x153;    Â&#x152; Â&#x2014;Â&#x2019; Â&#x201C; 

Korjaus, huolto, uudet ja â&#x20AC;&#x201C;vaihtolaitteet Ruiskutuspumppuihin (mm. EDC rivi- ja jakajapumput, VP, Common Korjaus, huolto, uudet ja â&#x20AC;&#x201C;vaihtolaitteet Rail, DPA, DP200)

Ruiskutuspumppuihin (mm. EDC(Volvo, rivi- ja Man, jakajapumput, VP, Common Laaja valikoima vaihtopumppuja M-B, Scania ym.) Rail, DPA, (yksiDP200) Suuttimiin ja kaksijousisuuttimet, Common Rail, pumppuLaaja valikoima vaihtopumppuja (Volvo, Man, M-B, Scania ym.) suuttimet) Suuttimiin (yksi- ja kaksijousisuuttimet, Common Rail, pumppuAhtimiin suuttimet) Ahtimiin

Tehonlisäys ohjelmoinnilla Vähentää polttoaineenkulutusta, lisää tehoa ja vääntÜä Tehonlisäys ohjelmoinnilla

Vähentää polttoaineenkulutusta, lisää tehoa ja vääntÜä

Ammattitaidolla jo vuodesta 1975 Ammattitaidolla jo vuodesta 1975 Reijon Diesel Oy VirsumäentieReijon 81, 48600Diesel Kotka. Puh. Oy05 210 5700 reijondiesel@kymp.net | www.reijondiesel.fi Virsumäentie 81, 48600 Kotka. Puh. 05 210 5700 reijondiesel@kymp.net | www.reijondiesel.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

52 KULJETUS

Pajakulman omistus siirtyi Governialle

S

uomen suurimpiin hyötyajoneuvojen korjaamoketjuihin kuuluva Raskone Oy on myynyt Pajakulma Oy:n Governia Oy:lle.

Raskoneen ja Governia Oy:n 20.5.2015 allekirjoittamalla kauppakirjalla Pajakulman koko osakekanta siirtyy Governialle. Raskoneelle kauppa on seurausta johdonmukaisesta strategisesta linjauksesta. - Raskone panostaa korjaamotoimintojen kehittämiseen, aktiiviseen asiakastyöhön ja uusiin palveluihin, kertoo Raskone Oy:n toimitusjohtaja Timo Seppä. Solmittu kauppa ei vaikuta Raskoneen ja Pajakulman väliseen asiakasyhteistyöhön kaluston huoltojen ja korjauksien osalta. - Nyt toteutettu yrityskauppa tukee Pajakulmassa meneillään olevia toiminnan kehitysprosesseja ja mahdollistaa näin yhtiön liiketoimintojen kehittämisen myös tulevaisuudessa, toteaa Governia Oy:n toimitusjohtaja Timo Kankuri. Pajakulman toiminta jatkuu Governian omistuksessa toimitusjohtaja Juha Paapan johdolla, nykyisen henkilöstön voimin. Kaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia.

Pajakulma Oy

Pajakulma varustelee monikäyttöiset hyötyajoneuvot asiakkaan tarpeen mukaan ja varmistaa niiden tuottavuuden maksimoinnin ja toimintavarmuuden. Yritys on perustettu vuonna 1928. Liikevaihto vuonna 2014 oli 20,2 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä 103 (www. pajakulma.fi).

Governia Oy

Governia on valtion erityisyhtiö, joka toteuttaa valtio-omistajan sille osoittamia liiketoiminnallisia erityistehtäviä. Yhtiö lisää joustavuutta valtion omistaja-ohjaukseen mahdollistaen näin rakennemuutoksen liittyvien liiketoiminnallisten hankkeiden toteuttamisen (www.governia.fi ).

Raskone Oy

Raskone on yksi Suomen suurimmista hyötyajoneuvoihin keskittyneistä korjaamoketjuista, ja sillä on 20 toimipistettä eri puolilla Suomea. Yhtiö on perustettu vuonna 1994. Raskoneen vuoden 2014 liikevaihto oli 62,4 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä 503. Valtakunnallisena monimerkkiketjuna toimivan Raskoneen asiakaslupaus on ”Nopeasti takaisin tielle” (www. raskone.fi).

Ammattipätevyyskoulutus on kuljetusyritykselle sijoitus

A

mmattipätevyyskoulutus on kuljetusyritykselle sijoitus kehitykseen ja tulevaisuuteen, jonka tuotto sijoituksen suuruuteen nähden on parhaimmillaan moninkertainen.

- Usein ammattipätevyyskoulutus nähdään kuljetusyrityksissä pelkkänä kustannuksena tuntematta koulutuksen todellista kustannusvastaavuutta. Koulutukseen liittyvät kustannukset ovat yritykselle verovähennyskelpoisia työvoimakustannukset mukaan lukien. Vaikka sijoitus henkilöstön kehittämiseen koulutuksen kautta tuo suoran kustannushyödyn yritykselle tehokkaampana toimintana, vähentyvänä polttoainekustannuksena, vähentyvinä vahinkoina ja vaurioina, koulutusta ei kuitenkaan kannata katsoa vain taloudellisesta näkökulmasta, vaan koulutuksen hyöty näkyy yleensä myös lisääntyvänä työhyvinvointina ja vähentyvänä sairastavuutena, muistuttaa Trafin kehityspäällikkö Mikko Västilä. Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammatinharjoittaminen edellyttää erillistä ammatillista pätevyyttä. Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyttä ylläpidetään 35 tunnin mittai-

sella koulutuksella viiden vuoden jaksoissa. Koulutuksen lähtökohtana on kuljettajan ja kuljetusyrityksen toimintakentän muutokset, jotka asettavat autonkuljettajan ammatille suurempia osaamisen vaatimuksia, kuin mihin aikaisemmin on totuttu. Lisäksi kuljetusyritysten toimintaan kuuluu nykyään paljon muutakin palvelua, kuin perinteistä hyödykkeiden tai ihmisten kuljettamista paikasta toiseen. Taloudellinen kustannuspaine sekä kilpailu edellyttävät toimintojen tehokasta organisointia kaikissa yrityksissä. - Koko ammattiliikenteen kenttä on ollut valtavassa muutoksessa ja tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä muutoksesta on tullut pysyvää. Onkin tärkeää koko alan tulevaisuuden kannalta, että ammattikuljettajat pysyvät kehityksen aallonharjalla. Näihin haasteisiin myös kuljettajien ammatillisen pätevyyden parantamisella pyritään vastaamaan, kertoo Västilä. Ammattipätevyyskoulutus tukee hyvin johdetun yrityksen tavoitteita. Koulutuksilla pureudutaan konkreettisesti yrityksen tulokseen vaikuttaviin asioihin. Esimerkiksi taloudellisen ajotavan koulutuksella, työhyvinvointikoulutuksella sekä työn tekemiseen liittyvällä koulutuksella, voidaan suoraan vaikuttaa

siihen, millainen kustannus esimerkiksi yrityksen ajoneuvoissa käytettävästä polttoaineesta syntyy, kuinka kauan työntekijä käyttää aikaa tietyn työsuoritteen tekemiseen, miten paljon yrityksessä sattuu vahinkoja ja vaurioita taikka siihen, miten hyvin yrityksen työntekijät jaksavat tehdä työtään ja miten motivoituneita he ovat työnsä tekemiseen. Räätälöity koulutus antaa eniten ammattilaisille sekä yritykselle. - Parhaiten ammattipätevyyskoulutuksen synergiahyödyt tulevat esiin silloin, kun yritys tekee työntekijöilleen erillisen koulutussuunnitelman esimerkiksi viiden vuoden ajalle, jossa kartoitetaan koulutustarve sekä -jaksotus, vinkkaa Västilä. Kannattaakin valita yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuva koulutus, jonka hankkimiseen käytettävästä ajasta varsinainen yrityksen ydinliiketoiminta häiriintyisi mahdollisimman vähän. - Yleensä paras suunnitelma koulutukseen on sellainen, jossa koulutetaan tasaisesti sopivia määriä pitkällä ajanjaksolla. Tällöin päästään ydinliiketoimintaa mahdollisimman vähän kuormittavaan koulutusmalliin ajankäytöllisesti esim. yhtä tilikautta tai aikajaksoa kohden, kertoo Västilä.

oon

nost n e d i ko

i

ist Kattor

Markk

a o n i a n inoide itty

rk CE- me


1b11

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ. ESITTELYSSÄ UUSI M-SARJA!

EPSILON PUUTAVARA– & KIERRÄTYSNOSTURIT PALFINGEREPSILON.COM

OSASTO: 7d20

Tervetuloa koeajamaan hydraulisesti esiohjattu EPSILON M12Z105 Master Drive-avopenkillä kesän esittelykiertueelle. Z-nosturin ulottuvuus 10,5m ja markkinoiden mukavin avopenkki! Kiertueaikataulu: 16.6 ISERA OY, SALO

2.7 VARKAUDEN KUORMA-AUTOHUOLTO OY

18.6 LOGISTER OY, EURA

3.7 KUORMAVÄLINE OY, KUOPIO

29.6 OTAPRO OY, MIKKELI

9.7 PIHTIPUTAAN AJOKONEKORJAAMO OY

30.6 NAPPA MACHINE, VALKEALA

10.7 C&J SERVICE, PIETARSAARI

27.—31.7 POHJOIS-SUOMI (aikataulu julkaistaan myöhemmin)

Maahantuonti ja myynti: Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Pyrynkatu 6, 33900 TAMPERE

www.palfinger.com

PUH: 010 550 80

facebook.com/epsilonsuomi

Jälleenmyyjien yhteystiedot:

www.vta.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 55

Närhi Oy kasvaa ja kehittyy vahvasti

N

ärhi Oy rakennuttaa uudet toimitilat Joensuun Lento asemantielle. Mittavassa rakennushankkeessa valmistuu noin 3 000 m 2 :n kokoiset uudet toimitilat, joihin sisältyvät myymälä-, varasto-, ja koulutustilat sekä erillinen asennushalli.

Asennushalliin on suunniteltu nykyaikaiset asennustilat nostureiden kunnostus- ja asennustoimintaa varten sekä odotustilat asiakkaille. Raskaan kaluston korjaamotoimintaa ei uusiin toimitiloihin ole tulossa. Rakennushankkeen perustustyöt ovat käynnissä ja uusien toimitilojen käyttöönotto on syksyllä 2015. Syksyllä 2014 Närhi Oy:n omistukseen siirtynyt Porokka Forest Oy muuttaa myös uusiin tiloihin syksyllä. Porokka Forest Oy toimii tällä hetkellä Salpakadulla Joensuussa. - Koen muuton Närhen kanssa yhteisiin tiloihin uutena mahdollisuutena syventää entisestään vahvaa yhteistyötä. Yhdessä tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa. Muutto saman katon alle ei tuo muutoksia Porokan toimintaan tai henkilöstöön, vaan pystymme palvelemaan asiakkaitamme jatkossa entistä paremmin, toteaa Porokka Forest Oy:n toimitusjohtaja Jouni Porokka. Närhi Oy:n nykyiset

toimitilat vuokrataan yhteistyökumppaneille, ja asiasta on käyty jo neuvotteluja.

johtajana varmistavat asiakaspalvelulaadun korkean tason jatkossakin, toteaa Jarmo Närhi, Närhi Oy:n hallituksen jäsen.

Närhi Oy laajentaa toimintaansa Jyväskylään syksyllä 2015

Närhi Oy avaa uuden toimipisteen Jyväskylään elokuussa 2015. Myymälä ja varastotilojen muutostyöt on aloitettu kevään aikana ja uusi myymälä avautuu vilkkaasti liikennöidyn E4-tien varteen elokuussa. Kiinteistössä toimii myös Kodin Terra sekä ABC. Närhi Oy:n Jyväskylän myymälän avajaisia vietetään syyskuun ensimmäisellä viikolla, ja uusi avattava yksikkö työllistää viisi henkilöä. - Närhi Oy:lle Keski-Suomen toiminta-alueelle laajentuminen oli luonnollinen valinta, koska tämä tukee myös edustamamme Raskassarja-ketjun toimintaa tulevaisuudessa. Närhi Oy:n perusarvoihin kuuluu tarjota luotettavaa, asiantuntevaa ja kehittyvää palvelua raskaan liikenteen asiakkaille. Jyväskylän yksikön vahvuutena on toimipisteen sijainti E4-valtatien varrella, jolloin pystymme palvelemaan paikallisia asiakkaita sekä pääväylillä kulkevaa raskasta kalustoa, kommentoi Närhi Oy:n Jyväskylän yksiköstä vastaava Matias Kauppinen. - Odotan innolla Jyväskylän

Närhi Oy:n toimitusjohtajaksi Jari Kukko nen 1.4.2015 alkaen

Närhi Oy:n Jarmo Närhi ja Jari Närhi esittelevät Joensuun uusien toimitilojen rakennusprojektia.

toiminnan käynnistämistä ja tuttujen asiakkaiden palvelemista. Uskon vahvasti Jyväskylän toimipisteen menestymiseen alueella raskaan kaluston varaosien vahvana ammattilaisena, Kauppinen jatkaa.

Närhi Oy osti Hevistar Oy:n osakekannan

Lauri Segerman myi omistuksensa Hevistar Oy:stä, osakekauppa solmittiin maaliskuussa. Lappeenrannassa sijaitsevan Hevistar Oy:n toiminta jatkuu toimitusjohtaja Lauri Segermanin johdolla nykyisen henkilöstön voimin Närhi Oy:n omistuksessa. Hevistar Oy on osa maanlaajuista raskaankaluston varaosakaupan ketjua Raskassar-

ät ja Kestäv et is a im t o k VAHVA rit kahma

KKAAT LAADU ORIT TT A A T RO sin ltrotor t a B Meiltä täjä n ä ä k jan GR-sar

jaa. Solmittu kauppa ei tuo muutoksia ketjuyhteistyöhön. - Närhen perheyritys oli mieluinen valinta hakiessani yritykseni toimintaan hyvää kumppania. Närhi Oy on Suomalainen perheyritys, jolla on yli 50 vuoden perinteet raskaankaluston varaosien toimialalla. Närhi konsernin oma maahantuonti sekä laajat varastot antavat vahvan pohjan laadukkaalle asiakaspalvelulle, toteaa Hevistar Oy:n toimitusjohtaja Lauri Segerman. Närhi Oy:lle toiminta-alueen laajeneminen on tärkeä asia erityisesti nykyisen tuotetarjooman ja ostovolyymin näkökulmasta. - Paikallinen asiakastuntemus ja Laurin jatkaminen toimitus-

Jari Kukkonen on aloittanut Närhi konsernin toimitusjohtajana 1.4.2015 alkaen. Jari Kukkonen toimii myös tytäryrityksen Kuopion Kuljetus Kalusto Oy:n toimitusjohtajana. Ins., eMBA, HHJ Jari Kukkonen on toiminut aikaisemmin TAHKO com Oy:n, sekä Tahko24h Oy:n toimitusjohtajana. - Nyt on uudistumisen ja vahvan kehityksen aika! On hienoa olla mukana näin asiantuntevassa porukassa. Uskon vahvasti asiakaslähtöiseen toimintamalliin ja sen kehittämiseen yhä enemmän osaksi kokonaisvaltaisempaa kumppanuutta, Jari Kukkonen tiivistää. Kuopion Kuljetus Kalusto Oy:n entinen toimitusjohtaja Jarmo Närhi jatkaa Närhi Oy:n osto- ja myyntiorganisaatiossa sekä hallituksen jäsenenä. Joensuun Autohajottamo Närhi Oy:n entinen toimitusjohtaja Markku Penttinen on siirtynyt Närhi konsernin asiakkuusjohtajaksi.


56 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI KESLA 2105Z/ZT      

Skannaa ja katso video!

Nosturi kuuluu viiden tonnimetrin luokkaan. Tilaa säästävä, muista Z-nostureista tuttu kuljetusasento Saatavana yksi- ja kaksijatkeisena. Jatkeet letkut kätevästi suojassa puomin sisällä. Varusteltavissa avohallintalaitteella. Saatavissa myös kierrätysvarustein. Soveltuu asennettavaksi pieniin kuorma-autoihin, vaihtolava-autoihin ja kiinteisiin asennuksiin esimerkiksi teollisuudessa.

www.kesla.com KESLA 2105Z / 2105ZT: Ulottuvuus 5 900 / 7 100 mm Jatkeen pituus 1 200 / 2 300 mm Nostomomentti 55 / 53 kNm Kääntömomentti 14 kNm Kääntökulma 415o Paino 1 695 / 1 760 kg JOENSUU:

KAUTTUA:

MÄNTYHARJU:

SOINI:

www.porokka.fi

www.ehm.fi

www.kongan.fi

www.matec-trailer.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 57

KT-Kiinnitys myy Penz -nosturit

I

tävaltalaisten Penz -nostureiden maahantuonnin reilu vuosi sitten aloittanut A. Reponen Oy ja Suomen KT-Kiinnitys Oy ovat 23.4. 2015 sopineet Penz myynnin uudelleen organisoitumisesta Suomessa.

Tulevat uudet nosturikaupat tehdään Suomen KT-Kiinnitys Oy:n toimesta koko maan alueella. Penz -nostureiden asennukset, huollot ja takuukorjaukset tehdään A.Reponen Oy:llä Joutsassa, jossa ollaan juuri muuttamassa uusiin toimitiloihin. Suomen KT-Kiinnitys Oy:n toimipaikka on Kangasniemellä ja yrittäjä Kimmo Tiihosella löytyy kokemusta alasta, sen haasteista ja mahdollisuuksista; puuta ajetaan kahdella yhdistel-

Suomen KT-Kiinnitys Oy:n Kimmo Tiihonen vastaa jatkossa Penz -puutavaranostureiden myynnistä Suomessa. Nostureiden asennukset, huollot ja takuukorjaukset tehdään A.Reponen Oy:llä Joutsassa.

mällä Versowoodille. - Meillä on käytössä kaksi Penz 12Z -puutavaranosturia joista toinen on varustettu sähköohjauksella ja toinen mekaanisella 2-vipuohjauksella. Kun tein kauppaa nosturista A. Reponen Oy:n Pekka Huikon kanssa, tuli siinä keskusteltaessa ajatus että mielenkiintoa olisi myös nostureiden myyntiin. Siitä se lähti asia kehittymään ja nyt keskitymme Penz -nostureiden myyntiin, kertoo Tiihonen. Tiihosella on laajasti erilaista liiketoimintaa kuten vuonna 2000 perustettu monipuolinen mm. kone- ja kuljetusyrittäjiä sekä maataloutta palveleva tarvikemyymälä. Lisäksi asiakkaille tarjotaan raskaan kaluston rengaspalvelut ja Parker -hydrauliikkatuotteet vankalla osaamisella. - Puutavara-autoilijat ovat

tärkeää asiakaskuntaamme ja nyt pystymme tarjoamaan heille myös nosturit. Penz -nostureista kiinnostuneet pääsevät kokeilemaan omassa käytössämme olevia nostureita ja saamme annettua tehtaalle tärkeää palautetta nostureiden käyttökokemuksista, toteaa Tiihonen. Penz -nostureita on myyty Suomeen lyhyessä ajassa jo toistakymmentä. - Mielenkiinto meillä uutta nosturimerkkiä kohtaan on ollut suurta; uusien kokonaispainojen ja kasvaneen kuormatilatarpeen takia erityisesti Z-malli kiinnostaa minkä valmistamisesta Penzillä on jo vuosikymmenten kokemus. Laadukkaat Penz -nosturit tehdään parhaista alan komponenteista ja ohjaamo on suomalainen NTcab, sanoo Tiihonen.

Suomen KT-Kiinnitys Oy:n toimitilat sijaitsevat Kangasniemellä osoitteessa Näkinkuja 3. Asiakkaita palvelee monipuolinen tarvikemyymälä ja lisäksi saa raskaan kaluston rengaspalvelut sekä Parker -hydrauliikan.

Kyse on luotetettavuudesta.

Me olemme aina lähellä asiakasta. Me kehitämme jatkuvasti uusia teknologisesti ja laadullisesti korkeatasoisia pumppuja ja moottoreita. We are always close at hand. We continuously develop new pumps and motors of the absolute Tänään olemme yksi maailman innovatiivisimmista ja luotettavimmista hydrauliikkavalmistajista. Tätä asiakkaamme arvostavat.

Nähdäksesi koko tuotevalikoimamme käy sivuillamme: www.sunfab.com Suomessa teitä palvelee HAWE Finland Oy: info.finland@hawe.fi, www.hawe.fi, puh. 010 821 2600


58 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Palfinger Epsilon -nostureiden huoltoverkosto laajeni merkittävästi

P

alfinger Epsilon -puutavara- ja kierrätysnosturit ovat vakiinnuttaneet asemansa Suomessa maahantuoja VTA Tekniikka Oy:n ja jälleenmyyjien pitkäjänteisen työn tuloksena.

Myös maailman johtava puutavara- ja kierrätysnostureiden valmistaja itävaltalainen Palfinger Epsilon on panostanut paljon Suomen markkinaan ja kuunnellut suomalaisia asiakkaita nostureita kehittäessään. - Tyytyväisten asiakkaiden määrä on kasvanut tasaisen vahvasti ja nyt jo merkittävä Palfinger Epsilon -nosturikanta on vahvassa kasvussa. Uudistunut mallisto on erittäin edistyksellinen ja tänä vuonna olemmekin myyneet nostureita ennätystahtia. Viime aikoina erityisesti Palfinger Epsilonin edistykselliset Z-mallin nosturit ovat olleet kysyttyjä ja yhä useampi asiakas valitsee nosturiinsa hydraulisen esiohjauksen. Toki tarjolla on myös markkinoiden johtavat perinteiset L-mallin nosturit sekä kaikki ohjausvaihtoehdot eli normaalit 2- ja 4-vipuohjaukset sekä sähköohjaus, kertoo VTA Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Erkka Parkkinen.

TUNTURIN AUTO OY

TUNTURIN AUTO OY Z-LP MEK OY

Palfinger Epsilon -nostureiden laadukkaat huolto- ja varaosapalvelut tarjoaa nyt yhteensä 36 yritystä kattavasti eri puolilla maata.

KOSKITRAKTORI OY RASKONE

UM-TUOTE OY

RASKONE

KONEHUOLTO KIVIOJA

Huoltoverkosto laajeni merkittävästi

VTA Tekniikka Oy aloitti Palfinger Epsilon -nostureiden huoltoverkoston mekittävän laajentamisen kartoittamisen syksyllä 2014. - Tutkimme markkinaa ja Palfinger Epsilon -nostureiden asiakkaiden sijainteja sekä potentiaalisia jälkimarkkinoinnin mahdollisia yhteistyökumppaneita. Vuodenvaihteen aikoihin otimme yhteyttä lukuisiin huoltoja tekeviin yrityksiin eri puolilla maata, joilla on vankkaa kokemusta nostureista, hydrauliikasta ja muutenkin kuljetusyritysten kanssa toimimisesta. Saamamme vastaanotto oli todella hienoa ja Palfinger Epsilon -nostureiden huolto- ja varaosatoiminnot kiinnostivat todella paljon nyt kun nostureiden määrä on jo merkittävä ja markkinaosuus on jatkuvasti ollut kasvussa. Alan johtavien ja tunnettujen yritysten mielenkiinnosta Palfinger Epsilonia kohtaan voi päätellä sen että kentällä on vankka usko kasvuun jatkossakin, toteaa VTA Tekniikka Oy:n tekninen päällikkö Jorma Hellberg. Kesäkuun alussa 2015 julkistettiin uusi Palfinger Epsilon -nostureiden huoltoverkosto, mikä on maanlaajuinen ja erittäin kattava. - Huoltopisteiden määrä kasvoi kerralla 23 kappaleella ja

KKP-TUOTANTO OY

AHAVA OY

C&J SERVICE VASTANIEMEN URAKOINTI (mobiili) AJOKONE OY LAKEUDEN HYDRO PP HYDRAULICS

KUORMAVÄLINE

KONEKORJAAMO KALLIO PETRI

KANNONKONE OY

LAKEUDEN HYDRO

T.LINDEN OY

ARSKAN KONE OY VARKAUDEN AUTOHUOLTO OY

KONEOSAPALVELU OY METSÄKULJETUS LAVOSET OY

PORIN AUTOTYÖ OY VTA TEKNIIKKA OY

LOGISTER OY

OTAPRO OY

LAHDEN REKKAPAJA OY NAPPA MACHINE OY

IDEACHIP MACHINE OY HF AUTOHUOLTO OY

KULJETUS KILPIÄ OY

LAVA-JA LAITEHUOLTO R.TURTA OY

LAVARAKENNE RAUTAHEIMO OY ISERA OY

yhteensä valtuutettuja Palfinger Epsilon -nostureiden huoltoja on Suomessa nyt 36 kappaletta. Jokainen piste palvelee asiakkaita vankalla osaamisella ja yhdessä tehtaan kanssa tarjoamme yhteistyökumppaneillemme jatkuvaa koulutusta sekä osaavaa teknistä tukea. Pisteet tarjoavat myös kattavat varaosapalvelut mitä kehitetään koko ajan asiakkaiden ehdoilla nosturikannan kasvaessa, sanoo Hellberg.

VTA TEKNIIKKA OY

VTA Tekniikka Oy lähtee Helsingin Logistiikka-Kuljetus -näyttelyn jälkeen kiertueelle uudella Palfinger Epsilon -nosturilla varustetulla Volvo -puutavara- autolla. - Kierrämme huoltopisteitä ja jälleenmyyjiä kesä-heinäkuun aikana eli tervetuloa tutustumaan Palfinger Epsilon -nostureihin ja entistä parempaan asiakaspalveluun kautta maan, kutsuu Parkkinen.

- Jatkuvasti vahvistunut Palfinger Epsilon -nosturikanta mahdollistaa jälkimarkkinointiverkoston merkittävän laajentamisen, sanoo VTA Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Erkka Parkkinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VÄLTÄ YLIKUORMAT,

PUNNITSE TARKASTI!

Päivitä laitteesi ajantasalle!

Kysy tarjous Tamtronilta tai jälleenmyyjältäsi. TARKAT VAA’AT PUUTAVARA-AUTOIHIN JA AJOKONEISIIN! Jo muutama ylikuormasakko maksaa uuden puutavaravaa’an verran. Tarkalla kuormauksella vältät ylikuormasakot, vähennät ajoneuvon kulumista ja voit keskittyä olennaiseen ilman yllätyksiä. Nopearytmiseen ja liikkeessä tapahtuvaan työskentelyyn suunnitellut Timber- ja Bioforest-vaa’at ovat helppoja asentaa, huoltaa ja käyttää. Vaaoissa on metsäyhtiöiden järjestelmien kanssa yhteensopiva XML- tai PRL-tiedonsiirto. Lisäksi voit tarkistaa ja säätää vaa’an tarkkuutta milloin tahansa. Laitteen mukana toimitetaan johtavien riipukevalmistajien kanssa yhteistyössä suunniteltu riipuke, joka on saatavilla eri malleissa ja kokoluokissa.

Puh. 03 3143 5000

weighing@tamtron.fi

http://tamtrongroup.com


60 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puunkuormaajamestari 2015 -juhlakiertue oli menestys! J o 30. kerran maan kiertänyt Puun- kuormaajamestari -kiertue oli jälleen suuri menestys.

Kovatasoisiin 13.4.-28.5. järjestettyihin alkukilpailuihin osallistui yhteensä 951 puunkuormauksen ammattilaista. Heistä loppukilpailuun itsensä selvitti viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen aikojen perusteella seitsemän nopeinta alkukilpailijaa. Puunkuormaajamestari 2015 mestaruus ratkeaa Helsingissä Kuljetus - Logistiikka 2015 -messujen yhteydessä perjantaina 12. kesäkuuta kello 15 alkaen. Finaalissa on kovia nimiä ja jo etukäteen on selvää, että odotettavissa on todella kova taisto Suomen kovimman puunkuormaajan tittelistä. Alkukilpailuissa ratkesi jo kaksi mestaruutta: naisten sarjan voitti Riitta Kekäläinen Kuopiosta ja veteraanien mestari on Auvo Rautiainen Enosta.

Katso satoja kuvia kiertueelta osoitteessa ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 61

2015 SM - Puunkuormaajakilpailun tulokset ja finalistit: Lääni

Nimi

Kotipaikka

Simpanen, Saku Sirén, Kai Villman, Pekka Tauriainen, Pekka Lappi, Antti

Pielavesi Pornainen Viitasaari Taivalkoski Rovaniemi

4:17 4:29 4:28 4:29 5:14

0:30 0:25 0:30 0:40 1:00

4:47 4:54 4:58 5:09 6:14

Mikkeli Valkeala Jyväskylä Kaavi Iisalmi Siilinjärvi Iisalmi

4:33 4:24 4:42 4:30 4:33 4:27 4:23

0:30 0:45 0:30 0:45 0:50 1:00 1:05

5:03 5:09 5:12 5:15 5:23 5:27 5:28

Lääninmestarit: Itä-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Oulun lääni Lapin lääni

Ajoaika Lisäaika Loppuaika

Aikojen perusteella: Itä-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Itä-Suomi Itä-Suomi Itä-Suomi

Heinonen, Kari Matikainen, Tommi Laine, Jori Asikainen, Jari Partanen, Pasi Varkoi, Petri Eskelinen, Harri

Loppukilpailu järjestetään Helsingissä pe 12.6. Logistiikka - Kuljetus 2015 -messujen yhteydessä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Voima+nopeus+kestäVyys= loglift jonsered Uudet Loglift 108 ja Jonsered 1088 -puutavaranosturit on suunniteltu asiakkaitamme kuunnellen. Ergonomisella ohjauspaikalla tai C912-ohjaamolla varustetut nosturit ovat vakaita ja tehokkaita. Vahva kääntölaite ja erinomainen nostokapasiteetti koko ulottumalla sekä tarkka ja jouheva ohjaus tekevät työskentelystä helppoa.

hiab.fi

Henri Kitula (Lounais-Suomi, Uusimaa, Ahvenanmaa) puh. 0400 920 276 Hannu Iivanainen (Keski-, Kaakkois- ja Itä-Suomi) puh. 0400 377 837 Mika Kalliosaari (Pohjois- ja Länsi-Suomi) puh. 040 670 7885


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 63

Hiab lanseeraa 12 kevyttä T-sarjan nosturia

Uudet Hiabin T-sarjan nosturit hyödyntävät hybriditeknologiaa. Näiden kevyeen kapasiteettiluokkaan kuuluvien nosturien nostokapasiteetit vaihtelevat 1,2-3,5 tonnimetrin välillä.

C

argotec -konserniin kuuluva Hiab lanseeraa 12 uutta, hybriditeknologiaa hyödyntävää T-sarjan nosturia. Sen lisäksi että nosturit ovat laadukkaita ja kestäviä, ne ovat myös erityisen helppokäyttösiä ohjausjärjestelmän edistyksellisten toimintojen ansiosta. Näiden kevyeen kapasiteettiluokkaan kuuluvien nosturien nostokapasiteetit vaihtelevat 1,2 -3,5 tonnimetrin välillä. Nosturit on suunniteltu helposti asennettaviksi avolavapakettiautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin. T-sarjaa kehitettäessä on panostettu soveltuvuuteen useisiin erilaisiin sovelluksiin, erityisesti rakennus-, yhdyskuntatekniikka- ja energia-aloilla. - Näitä nostureita suunniteltaessa on ajateltu vain ja ainoastaan asiakkaidemme tarpeita. Ymmärrämme millaisia haasteita nosturien käyttäjät kohtaavat materiaalinkäsittelyn yhteydessä. Heidän yrityksillään on jatkuvasti töitä vain, jos he voivat tarjota laadukasta ja luotettavaa palvelua, kertoo myynnistä ja

markkinoinnista vastaava johtaja Carl Gustaf Göransson. Nosturin rakennetta on päivitetty tuoreimmilla innovatiivisen tekniikan ratkaisuilla vahvasti markkinalähtöisiä ominaisuuksia lisäten. Näihin kuuluu esimerkiksi älykäs Smart Control -ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa nosturin useamman liikkeen käyttämisen samanaikaisesti. Integroidun apurungon ansiosta nosturin asentaminen ajoneuvoon on helppoa ja nopeaa, mikä säästää asiakkaan aikaa ja rahaa korirakennuksen yhteydessä. Lisäksi se mahdollistaa nosturin teknisten ominaisuuksien helpomman sovittamisen kunkin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Uusissa T-sarjan nostureissa on useita laatua parantavia ominaisuuksia. Esimerkkinä mainittakoon kestävä ja täysin tiivis valujalusta, joka estää epäpuhtauksien pääsyn öljyyn. Lisäksi nosturit säilyvät hyvännäköisenä koko pitkän käyttöikänsä ajan, koska ne on maalattu Hiabin uutta nDuranceTM -menetelmää käyttäen. Nostureissa käytetty hybridi-

muotoinen ohjausjärjestelmä on ympäristöystävällinen ja polttoainetta säästävä, koska se käyttää akkuja, jotka ladataan moottorin käydessä. Kysyntään vastaamiseksi ja toimitusaikojen lyhentämiseksi Hiab on modernissa Stargardin tehtaassaan ottanut käyttöön ohituskaistajärjestelmän, jota sovelletaan myydyimpien tuotteiden valmistuksessa. - Näille kevyille nostureille on valtavasti erilaista käyttöä. Koska nosturit on sovitettu kätevästi ajoneuvoihin asennettavaksi, T-sarjaa voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa, joissa laitteita ja muuta materiaalia puretaan ajoneuvosta lähellä työskentelypaikkaa, kertoo tuotteista vastaava liiketoimintapäällikkö Patrik Kvarnlöf ja jatkaa: - Nyt meillä on tarjota nosturi käytännössä kaikkiin sovelluksiin. Kaikki mallit ovat helppokäyttöisiä ja kestäviä sekä toimivat tehtävissään erinomaisesti. Ne ovat luotettavia, toimivia ja asiakkaan erilaisiin tarpeisiin sovitettavissa - ja lisäksi ne näyttävät upeilta Hiabin uuden nDuranceTM-maalausmenetelmän ansiosta.

Hiab World Crane Championship 2015

Hiab World Crane Championship 2015 -nosturkilpailun finaali kisattiin Englannissa huhtikuun puolivälissä. Kovatasoiseen finaaliin osallistui 15 nosturivirtuoosia.

C

ommercial Vehicle Shown yhteydessä Birminghamissa Englannissa järjestettiin huhtikuun puolivälissä Hiab World Crane Cham-

pionship 2015 -nosturikilpailun jänittävä finaali. Voittajaksi 15 finalistin joukosta taituroi Johnny Jensen Tanskasta, hopealle kisasi To-

bias Bergström Ruotsista pronssia otti Martin Utpatelia Saksasta. Suomea finaalissa edusti hienosti Jukka Suttinen.

Pasi 0400 562 906 Rami 050 466 9054

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä osoitteessa

ammattilehti.fi


64 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MeramaTec Oy:n suunnittelema ja valmistama X-lift -nostopalkki on markkinoiden monipuolisin, toimintavarmin ja työturvallisin nostoapuväline. Nopea ja helppokäyttöinen X-Lift ei vahingoita nostettavaa esinettä - kuten kuvan jahtia - sillä se ei purista mistään. X-lift -palkkeja on saatavilla aina 50 tn taakkaan asti.

Turvallisuutta ja tehokkuutta nostoihin

M

eramaTec Oy on erikoistunut turvallisten nostoapuvälineiden ja mm. kuljetinratkaisujen valmistamiseen.

X-lift -nostopalkki tarjoaa rajattomat käyttömahdollisuudet esimerkiksi kuljetusalan, teollisuuden ja rakentamisen nostoissa. Sen käyttö yleistyy kovaa vauhtia mm. nostoalan yritysten keskuudessa.

X-lift -nostopalkki on rakenteeltaan modulaarinen mikä mahdollistaa tarvittaessa jatkopalojen käytön. X-lift -palkkeja valmistuu tasaisesti kasvavaan tahtiin MeramaTecin Ikaalisten tuotannosta.

Vuonna 1982 perustettu yritys toimii Pirkanmaalla Ikaalisissa missä tapahtuu tuotteiden valmistus noin 1000 neliön tuotantotiloissa. - Innovatiivinen tuotekehityksemme on huomioinut asiakaskuntamme tarpeet kehittämällä mm. X-lift -nostopalkit, X-lift Trailer nosturiperävaunut sekä erilaisia kuljetinratkaisuja teollisuuden tarpeisiin, kertoo MeramaTec Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Mäkinen. Uusimpia markkinoille tuotuja innovaatioita ovat X-lift Trailer -nosturiperävaunu, millä hoituu samalla erikoisrakenteisella kärryllä nostot, kuljetukset ja henkilönostot sekä Screeni -perävaunu, mikä on kätevä isokokoinen mutta helposti liikkuva LED -näyttötaulu yleisötapahtumiin. - Toimitukseemme sisältyy käyttöönottoa ja huoltoa helpottava dokumentointi, kuten tarkastus- ja huolto-ohjeet, huoltokartat, varaosasuositukset ja -piirustukset, vaatimustenmukaisuusvakuutukset sekä käyttöönotto- ja lopputarkastuspöytäkirjat, ilmoittaa Mäkinen. Yrityksen osaamiseen luottavat jo useat kansainväliset teollisuus- yritykset niin metsä- ja paperiteollisuudessa kuin elintarvike-, rakennus- ja metallite-

ollisuudessakin. - Myös johtavat nosto- ja kuljetusalan yritykset ovat tärkeä ja koko ajan kasvava asiakaskuntamme, lisää Mäkinen. Sen lisäksi että MeramaTec suunnittelee ja valmistaa viranomaismääräysten mukaisia nostoapuvälineitä se myös suorittaa nostoapuvälineiden määräaikaistarkastuksia sekä konsultoi ja kouluttaa materiaalinkäsittelylaitteiden ja nostoapuvälineiden turvallistamisessa. - Toimimme Suomen turvallisuuskoordinaattorien kouluttajana, sanoo Mäkinen.

X-lift monitoimipalkki

Rajattomat käyttömahdollisuudet esimerkiksi kuljetusalan, teollisuuden ja rakentamisen nostoissa tarjoava nostopalkki X-lift tuotiin markkinoille neljä vuotta sitten. - X-lift on markkinoiden monipuolisin, toimintavarmin ja työturvallisin nostoapuväline. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa tarvittaessa jatkopalojen käytön ja sillä on laajat säätömahdollisuudet. Nopea ja helppokäyttöinen X-lift ei vahingoita nostettavaa esinettä sillä se ei purista mistään. X-lift -palkkeja on saatavilla aina 50 tn taakkaan asti, kertoo Mäkinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 65

Jousipalvelut kaikkiin ajoneuvoihin ja perävaunuihin Uudella kätevällä ja monikäyttöisellä X-lift Trailer -nosturiperävaunulla hoituu nostot, kuljetukset ja henkilönostot. Vaunulla pääsee työskentelemään ahtaisiinkin tiloihin.

• lehti- ja ilmajouset • alustan osat • iskunvaimentimet

• korjaukset ja muutostyöt • asennukset • pyöränsuuntaukset

Pitäjänmäki Arinatie 5, 00370 Helsinki puhelin (09) 5617 880 Vuosaaren satama Rahtarinkatu 1, 00980 Helsinki www.vallilantakomo.fi MeramaTec Oy on erikoistunut vaativien kuljettimien suunnitteluun ja valmistukseen. Kuvassa Rovaniemen energialaitokselle toteutettu kuljetin tuhkankäsittelyyn.

Uusi Screeni -perävaunu on kätevä isokokoinen mutta helposti liikkuva LED -näyttötaulu yleisötapahtumiin.

MeramaTec Oy:n innovatiivinen tuotekehitys tuottaa jatkuvasti uusia, aiempaa tehokkaampia ja turvallisempia ratkaisuja asiakkaiden hyödyksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HALUATKO NÄHDÄ PINTAA SYVEMMÄLLE? Haluatko tietoa koneen kunnosta ja säästöä huoltokustannuksissa? Tai haluatko etäyhteyden huoltoon? John Deere ForestSightTM palveluratkaisut auttavat näkemään koneen sisälle ja ennakoimaan tulevaa. Uuden sukupolven teknologia antaa reaaliaikaista tietoa ja ehdottaa ratkaisuja, joilla turvaat koneen käyttövarmuuden. Saat täsmällistä tietoa koneiden tuottavuudesta, polttoainetaloudesta ja optimoinnista. John Deere ForestsightTM. Näet konekantasi pintaa syvemmältä.

www.JohnDeere.fi/forestry


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 67

Puukauppa vilkastunut - puun tarjontaa vahvistettava ennätyskäyttöä varten

M

etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi- huhtikuussa yksityismetsistä 8,7 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana.

Valmisteilla olevat metsäteollisuuden investoinnit nostavat kotimaisen puun käytön kirkkaasti kaikkien aikojen ennätykseen vuonna 2017. Yli 10 miljoonan puukuutiometrin vuotuinen lisäys on tällä aikataululla hirmuinen haaste puumarkki-

noille. Puuhuollon onnistuminen edellyttää päättäjiltä aiempaa rohkeampaa metsäpolitiikkaa puun tarjonnan vahvistamiseksi.

Puukauppa piristyi huhtikuussa

Huhtikuun ostomäärä 2,5 miljoonaa kuutiota oli lähes sama kuin vuosi sitten huhtikuussa. Tammi-huhtikuussa tukkien ostomäärä oli 3,6 miljoonaa kuutiota, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana aikana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuitupuun ostomäärä 4,9 miljoonaa kuutiota oli 19 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaava-

na ajankohtana.

Puulla hyvä kysyntä - kantohinnat vakaita

Puulla on nyt hyvä kysyntä. Etenkin kesällä korjattavia kohteita kannattaa tarjota aktiivisesti. Huhtikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54-55 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 41 ja 58 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteluväli 35-45 euroa. Kuitupuun keskihinta oli 15-17 euroa kuutiolta ja vaihteli 11 ja 19 euron välillä. Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonais-

määrä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla. Hyvän metsänhoidon kulttuuria vahvistettava - Kestävä, suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito on paras perusta metsän tuoton maksimointiin ja teollisuuden puuhuollon onnistumiselle. Tarjolla olevan kasvumahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää nyt rohkeita metsäpoliittisia toimenpiteitä. Aktiivinen metsänhoito ja metsien hakkuumahdollisuuk-

sien tehokas hyödyntäminen on tehtävä nykyistä houkuttelevammaksi, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo. Laajentamalla veropohjaa myös passiiviseen metsänomistukseen voidaan aktiivisia metsänomistajia palkita esimerkiksi alentamalla veroastetta ja kohdentamalla metsätalouden tukia heille. - Nyt tarvitaan aidosti hyvän metsänhoidon kulttuurin voimaperäistä vahvistamista koko rintaman leveydeltä, Salo jatkaa. Lue alan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Maaliskuun hakkuissa ennätyksellinen määrä kuitupuuta

Y

htiöiden ja valtion metsissä hakkuita tehtiin maaliskuussa vilkkaaseen tahtiin, kun taas yksityismetsissä jäätiin hieman viime vuoden vauhdista kertoo Luonnonvarakeskus.

Kaikkiaan hakkuista kertyi puuta 6,3 miljoonaa kuutiometriä, josta kuitupuuta oli ennätykselliset 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Maaliskuun aikana Suomen

metsistä hakattiin puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 6,3 miljoonaa kuutiometriä, eli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli 6 prosenttia suurempi. Yksityismetsistä puuta hakattiin 5,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli prosentin vähemmän kuin maaliskuussa vuosi sitten. Yksityismetsien puumäärästä 4,1 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin pystykauppapuiden

hakkuista ja 1,1 miljoonaa kuutiometriä kertyi hankintakauppapuiden vastaanottomääristä. Pystykauppojen puumäärä ylitti viimevuosien maaliskuiden keskiarvon 7 prosentilla ja hankintapuun 3 prosentilla.

Hakkuut hyvässä vauhdissa yhtiöiden ja valtion metsissä

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen hallinnassa olevista val-

tionmetsistä hakattiin puuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 9 prosenttia edellisvuotista ja 13 prosenttia keskimääräistä maaliskuuta suurempi. Maaliskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,4 ja kuitupuuta ennätykselliset 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Sekä tukkipuun että kuitupuun määrät olivat prosentin edellisvuotista suuremmat. Tammi-maaliskuussa puuta hakattiin teollisuuden käyttöön

Sama harvesteripää soveltuu raivaukseen, harvennukseen, energiapuun korjuuseen sekä päätehakkuuseen. Edistyksellinen ja energiatehokas hydraulijärjestelmä alentaa koneen käyttökustannuksia.

kaikkiaan 16,8 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 6,5 ja kuitupuuta 10,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä jäi 9 prosenttia ja kuitupuun määrä yhden prosentin viime vuoden vastaavan ajanjakson kertymää pienemmäksi. Maaliskuussa puunkorjuussa työskenteli yhteensä 5 200 henkilöä. Hakkuukoneita oli käytössä noin 1 700, metsätraktoreita noin 1 800 ja puutavara-autoja noin 1500.


68 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

HULTDINS-KUORMAINKOURAT, KOURAMALLI TYÖTEHTÄVÄN MUKAAN n

uu nergiap Myös e n! y käsittely

Hultdins-kuormainkourat on suunniteltu pitkäikäisiksi valitsemalla erikoisteräkset materiaaliksi, tappiliitokset ovat expander-tappeja ja esim. kouran sylinteri on päätyvaimennettu. Kourageometria on suunniteltu työtehtävän mukaan mahdollisimman tehokkaaksi.

SG- JA SGS -sarja koot 0,26-0,52m2, pyöreälle puulle

Nivelissä väljistymättömät Expander -tapit.

SG-R-sarja koot 0,26-0,52m2, hakkuutähteelle ja jätteiden käsittelyyn

SG II A-sarja koot 0,26-0,42m2, pyöreälle puulle ja hakkuutähteelle yhdistelmäkoura

MG-sarja koot 0,26-0,52 m2, kaivinkonekäyttöön

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 69

Saha- jaKONEURAKOINTI selluteollisuus suurimmat • KULJETUS • TEOLLISUUS raakapuun käyttäjät vuonna 2014 N:o 1/15 30 vsk. 1986-2015

M

etsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2014 saman verran kuin vuotta aiemmin. Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia, kun taas tuontiraakapuun väheni 11 prosenttia. Tuontipuun osuus oli 14 prosenttia.

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö toimialoittain 2014.

Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö 1955-2014.

Nyt Suomessa ja Pohjoismaissa monipuoliset ja muunneltavat

Metsäteollisuus käytti vuonna 2014 tuotteidensa valmistukseen raakapuuta kaikkiaan 63,9 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin ja 6 prosenttia enemmän kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin. Lisäksi metsäteollisuudessa hyödynnettiin 9,2 miljoonaa kuutiometriä pääosin saha- ja vaneriteollisuudessa syntynyttä haketta ja purua, joiden käyttö kasvoi edellisvuodesta 8 prosenttia. - Etenkin massa- ja paperiteollisuudessa toteutetut kapasiteetin leikkaukset ovat vähentäneet teollisuuden käyttämän raakapuun määrää. Huippuvuosina 2006-2007 metsäteollisuudessa kului raakapuuta yli 75 miljoonaa kuutiometriä eli 13 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin 2010-luvun alkupuolella keskimäärin, tutkija Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta kertoo. Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti viime vuonna yhteensä 55,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuontipuun käyttö taas supistui 11 prosenttia 8,9 miljoonaan kuutiometriin, josta yli puolet oli lehtikuitupuuta. Raakapuun kokonaiskäytöstä tuontipuulla katettiin 14 prosenttia. Suurimmillaan tuontipuun käyttö oli vuon-

na 2006 (19,2 milj. m³), jolloin sen osuus kokonaiskäytöstä oli neljännes.

Raakapuuta kului eniten Kaakkois-Suomessa

Toimialoittain tarkasteltuna eniten raakapuuta kului selluPuunkuormaajateollisuudessa, 29,5 miljoonaa mestari 2015 kuutiometriä (-3 % alkaa edellisvuojuhlakiertue desta). Sahateollisuus kulutti puuta seuraavaksi eniten, 23,6 miljoonaa kuutiometriä (+4 %). Mekaanisten massojen valmistus vei puuta 6,5 miljoonaa ja vanerin 2,8 miljoonaa kuutiometriä; molemmilla toimialoilla puun käyttö pysyi edellisvuoden Laajasti hyvää tasolla.metsäkoneasiaa Eniten eli lähes kolmasosan raakapuusta (19,9 milj. m³) kulutti Kaakkois-Suomen metsäteollisuus, mikä oli yli kolme kertaa enemmän kuin seuraavaksi suurimmalla käyttöalueella Lounais-Suomessa. TuontipuustaTEEMA: Kaakkois-Suomessa kului 70 Sahateollisuus prosenttia.

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

FGM trailerit FGM mallisto käsittää useita eri käyttötarkoituksiin soveltuvia perävaunuja. Mallistostamme löytyy suoraan 3- ja 4-akseliset puoliperävaunut 3-,4- ja 5-akseliset täysperävaunut sekä moneen käyttötarkoitukseen soveltuvat alustat. FGM Trailerit myy Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa sekä Venäjän Pietari alueella Kauppilan Autohajottamo Oy. Jukka Matti-Tuuri 050 571 1216 jmt@kah-trucks.fi Jari Kauppila 0400 666 875 jari@kah-trucks.fi Ilvesjoentie 425, 61760 Ilvesjoki

www.fgm-trailers.fi Huippulaatu ja vuosikymmenten osaaminen viimein käytössäsi! www.kah-trucks.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

70 KONEURAKOINTI

Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa.

Metsä Group rakentaa Äänekoskelle uuden sukupolven biotuotetehtaan

M

etsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on 21.4.2015 päättänyt biotuotetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Rakennustyöt aloitetaan välittömästi, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 1,2 miljardia euroa, josta 40 prosenttia rahoitetaan omalla pääomalla ja 60 prosenttia velkarahoituk-

sella. Lainarahoitus sisältää pankkilainoja ja toimitusluottoja. Lisäksi Metsä Fibre on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 32,1 miljoonaa euroa uusiutuvan energian investointitukea. Yhtiön omistajat ovat Metsäliitto Osuuskunta (50,2 %), Metsä Board Oyj (24,9 %) ja Itochu Corporation (24,9 %).

Tuotanto noin 1,3 milj. tonnia sellua vuodessa

Biotuotetehdas tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua, josta 800 000 tonnia on havusellua ja 500 000 tonnia lehtipuusellua. Havusellu päätyy vientiin pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Korkealaatuisen sel-

lun ohella tehdas tuottaa sähköenergiaa runsaasti yli oman tarpeensa sekä esimerkiksi mäntyöljyä ja tärpättiä. Biotuotetehtaan kaikki sivuvirrat on tarkoitus hyödyntää tehtaan ympärille syntyvässä eri yritysten muodostamassa ekosysteemissä. Uusi tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuodessa. Tehdas käyttää vuosittain yhteensä 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuraaka-ainetta, joka hankitaan pääasiassa Suomesta. Hankkeen toteutussuunnitellusta vastaavat Sweco Industry Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy ja päälaitetoimituksista Val-

METSÄRENKAAT F344

F346

Merkittävä vaikutus Suomen kansantalouteen

117382 15

F343

met Oy ja Andritz Oy. - Meillä on takanamme työntäyteinen vuosi, jonka aikana hanketta on edistetty määrätietoisesti alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tehdasalue on valmisteltu rakennustöitä varten, ympäristö- ja muut rakentamiseen tällä hetkellä tarvittavat luvat on saatu, hankkeen rahoitusratkaisut on sovittu ja pääkumppanien valinnat tehty. Yhteistyö niin viranomaisten kuin muiden hankkeeseen osallistuneiden tahojen kanssa on ollut avointa ja rakentavaa, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan. - Pohjoisen havusellun kysynnän vakaa kasvu maailmanlaajuisesti on investoinnin keskeisin peruste. Tavoitteenamme on vahvistaa johtavaa asemaamme tällä markkinalla, kasvattaa Metsä Fibren liiketoimintaa ja parantaa kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä, toteaa Jordan.

www.ndi.fi

Valmistuttuaan biotuotetehdas lisää Suomen viennin vuotuista arvoa 0,5 miljardilla eurolla, ja sen tulovaikutus Suomeen on yli 0,5 miljardia euroa vuosittain. Biotuotetehtaan työllistävä vaikutus rakennusaikana on noin 6 000 työpaikkaa ja tehtaan val-

mistuttua koko arvoketjussa yli 2 500 työpaikkaa, josta uusia työpaikkoja on noin 1 500. Tehdas itse työllistää noin 200 henkilöä. Biotuotetehtaan päälaitteiden hankintojen kotimaisuusaste on noin 70 prosenttia. Toteutussuunnittelun työllisyysvaikutukset ovat noin 200 henkilötyövuotta ja kotimaisuusaste 100 prosenttia.

Energiatehokkuus ja matalat päästöt suunnittelukriteereinä

Biotuotetehtaan suunnittelun keskeisiä kriteerejä ovat olleet päästöjen minimointi, pieni veden ominaiskulutus sekä korkea energia- ja materiaalitehokkuus. Tehtaan käyttämä puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti. Biotuotetehdas edistää uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista Suomessa. Tehdaskonsepti maksimoi myytävän bioenergian ja lisää uusiutuvan energian osuutta maassamme noin kahdella prosenttiyksiköllä. Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, vaan se tuottaa kaiken tarvitsemansa energian puusta. Tehtaan sähköomavaraisuus on 240 prosenttia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 71


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72 KONEURAKOINTI

Metsäteho 70 vuotta - mitä yhtiöittäminen toi tullessaan?

M

etsäteho Oy:n historia itsenäisenä tutkimusorganisaationa ja myöhemmin yhtiönä on jatkunut maaliskuussa 2015 kaikkiaan 70 vuotta.

Metsäteho Oy:n toiminta yhtiönä käynnistyi 1.4.1996. Aiemmin Metsäteho oli Suomen Puunjalostuksen Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto, myöhemmin Metsäteollisuus ry:n puunhankinnan ja -tuottamisen tutkimus- ja kehitysosasto. Sen perustamispäivänä pidetään 21.3.1945 jolloin Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsäpoliittisen valiokunnan asettama Metsätehotoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa. Vuonna 1996 tapahtui toiminnan yhtiöittäminen, joka merkitsi muutoksia niin omistajakunnassa kuin toiminnan järjestämisessä. Metsätehon toiminta-ajatus ei eri aikakausilla ole varsinaisesti muuttunut: Metsäteho tukee tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä. 70 vuotta sitten toiminnan käynnistyminen lähti tarpeesta

Jo 70 vuoden ajan toiminut Metsäteho Oy on Suomen johtavien metsäteollisuusorganisaatioiden omistama tutkimus- ja kehitystyöhön (T&K) erikoistunut yritys. Metsätehon toiminnan keskeisinä tavoitteina on tutkia ja kehittää puun saatavuutta, korjuu- ja kuljetustekniikkaa sekä informaatiovirtaa ja toiminnan tehokkuutta.

metsäteollisuuden osallistumisesta metsätöiden rationalisointiin. Metsätehon tutkimustyö päätettiin kohdistaa ensin sellaisiin tehtäviin, ”jotka eivät vaadi ylen suuria kustannuksia ja joista mahdollisimman pian voidaan odottaa käytännöllisiä ja taloudellisia tuloksia”. Ensimmäiset 20 toimintavuotta on kuvattu yksityiskohtaisesti Jaakko Vöryn toimittamassa Metsätehon Tiedotuksessa numero 235

vuodelta 1965. Metsätehon tutkimus- ja kehitystoiminta laajeni 1960-luvulla moottorisahojen ja metsäkoneiden, lähinnä metsätraktoreiden, yleistymisen myötä kattamaan näiden mukanaan tuomat uudet työmenetelmät. 1970-luvulla mukaan tulivat myös puuntuottamisen työt. Samalla alkoivat ensimmäiset hakkuukoneita, lähinnä prosessoreita, koskeneet tutkimukset. Hakkuukoneiden

tuottavuus- ja kustannustieto oli uutta. Koneellistuminen jatkui laajana koko puunhankinnan kentällä, mikä näkyi Metsätehon toiminnan monipuolistumisena. Mikko Kahalan kirjoittama kuvaus Metsätehon 50 ensimmäisestä toimintavuodesta julkaistiin vuonna 1995 Metsätehon Tiedotuksena 412. Metsätehon 70-vuotisjuhlien merkiksi julkaistiin myös toimitusjohtaja Heikki Pajuojan ja

tutkimuspäällikkö Jarmo Hämäläisen kirjoittama Metsäteho Oy 1996-2015. Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? -teos, joka paneutuu erityisesti viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin yhtiön toiminnassa sekä tutkimuksen painopisteisiin. Käy lukemassa osoitteessa www.metsateho.fi

Marketleader in Cutting equipment worldwide

KOX HARVESTER Metsäkonevarusteisiin erikoistunut toimija: Laadukkaat – ja luotettavat tuotteet, edullinen hinnoittelu www.oregon.fi

Puh 020 765 9055

www.mototarvikeet.fi

Puh 020 765 9055


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE BUFFALO

PUHTAASTI TEHOKKAAMPI VETOJUHTA PONSSE BUFFALO on kaikkien savotoiden luottopelaaja, joka 2015-mallistouudistuksen myötä on kiistatta yleiskuormatraktoreiden kuningas. Buffalo on kotonaan niin uudistushakkuilla kuin harvennuskohteissakin. BUFFALON TUOTTAVUUDEN ja monipuolisuuden takaavat suuri kuormatila ja voimakas, helppokäyttöinen kuormain. Puu liikahtaa kunnon kuormilla, sillä koneen kantavuus on 14 tonnia ja tasapainotetulla takatelillä jopa 15 tonnia. Vääntävä ja taloudellinen EU Stage IV -päästötason Mercedes-Benz/MTU -moottori tarjoaa yhdessä uudistetun ajovoimansiirron kanssa käytännön vetovoimaa ja tarkemman ajonhallinnan.

PONSSE OYJ Ponssentie 22 74200 Vieremä puh. 020 768 800

UUDEN PONSSE 2015 -MALLISTON myötä myös Buffalon runkorakenteet ovat jämäkämmät, ja komponenttien ja huoltokohteiden sijoittelussa on otettu huomioon huoltotoimenpiteiden helppous. Korkealuokkaiset komponentit, uusi moottoriteknologia ja parannettu hydrauliikka mahdollistavat pitkän 1800 tunnin huoltovälit – käyttötuntien eduksi. MAAILMAN PARASTA PUUNKORJUUTEKNIIKKAA on valmistettu Vieremällä vuodesta 1970. Jo 10 000 PONSSE-metsäkoneen kokemuksella.

Metsäkoneyrittäjän paras ystävä www.ponsse.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

74 KONEURAKOINTI

ARE you R8Ady ?

Because gtE is ! Logset Oy Hännisentie 2 FI-66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200 Fax 06 210 3216

Myynti: Erno Mäntynen 040 849 3115 010 286 3224 erno.mantynen@logset.com

Y K S I N K E R T A I S E S T I PA R E M P I www.logset.com

Farmi Forest Oy ja Pentin Paja Oy solmivat yhteistyösopimuksen Naarva -kaatopäiden sekä energiakourien liittämisestä osaksi Farmi Forestin metsänhoitoratkaisuja

F

armi Forest Oy ja Pentin Paja Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Pentin Pajan valmistamien kaatopäiden, energiakourien ja sykeharvestereiden myynnistä ja markkinoinnista Farmi Forest tuotemerkillä.

Sopimus kattaa laitteiden markkinoinnin Farmi Forestin maahantuojaverkoston kautta joko erillään tai metsäkuormaimiin liitettyinä valmispaketteina. Pentin Paja jatkaa Pohjoismaissa sekä Euroopassa myös omalla Naarva tuotemerkillään. Farmi Forestin traktoriliitännäiset metsänhoitoratkaisut kattavat yhteistyösopimuksen myötä laajasti puun kaadosta metsälogistiikkaan sekä puuhakkeenja klapituotantoon liittyvät laitteistot. Tuotevalikoimaan kuuluu mm. metsäkuormaimia, metsäperävaunuyhdistelmiä, vinssejä, puunhaketusteknologiaa ja nyt myös puun kaatoon liittyvä teknologiaa. Pentin Pajan Naarva energiakourat ja sykeharvesterit on suunniteltu lisälaitteeksi metsäkuormaajiin. Lisäksi Naarva tuotteissa on tarjolla kitkentälaitteita, pikakiinnittimiä ja halontekovarusteita. Sopimuksen myötä Farmi Fo-

Pentin Paja Oy:n kehitysjohtaja Janne Häikiö (vas.), toimitusjohtaja Mikko Häikiö ja Farmi Forest Oy:n toimitusjohtaja Sami Jerkku.

rest tarjoaa asiakkailleen valmiita kuormainpaketteja, joihin sisältyy valmiiksi asennettuna ja säädettynä sykeharvesteri, kaatopää tai keräävä energiakoura. Asiakas saa haluamansa laitekokoonpanon vaivattomasti yhdestä osoitteesta ja voi hyödyntää kuormaajaansa monipuolisesti niin puiden kaadossa, karsinnassa, kitkennässä, kuormauksessa tai puuhakkurin syötössä. Vastaavasti Pentin Paja saa Farmin laajan myyntiverkoston kautta laajennettua vientiään myös uusille markkina-alueille.

Varsinkin messuilla Farmi Forestin asiakkaat kysyvät usein minkälaisen kaatopään tai energiakouran kuormaimeen voi liittää. Samaan kysymykseen Pentin Paja on törmännyt koskien kuormainten sopivuutta heidän tuotteisiinsa. Tuntuikin loogiselta tehdä valinta asiakkaalle helpoksi ja yhdistää tuotteet valmiiksi kokonaisuudeksi.

Farmi Forest

Farmi Forest Oy on metsätraktoriliitännäisten puunkorjuun sekä biomassatuotantoteknolo-

Sopimuksen myötä Farmi Forest tarjoaa asiakkailleen valmiita kuormainpaketteja, joihin sisältyy valmiiksi asennettuna ja säädettynä sykeharvesteri, kaatopää tai keräävä energiakoura. Farmi K230 kaatopää sekä Farmi 4670 kuormain

gian pioneereja. Vuodesta 1962 Farmi Forest on kehittänyt innovatiivisia ratkaisuja metsänhoitoon vinsseistä kuormaimiin, metsäperävaunuihin sekä puunhaketuskoneisiin. Farmi Forestin liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä joka mantereelle yli 40 maahantuojan verkoston kautta. Farmi Forest on osa Normet konsernia.

Pentin Paja

Vuonna 1964 perustettu Pen-

tin Paja Oy on tullut tunnetuksi energiapuukourien, sykeharvestereiden sekä taimikonraivauslaitteiden innovatiivisena kehittäjänä ja valmistajana. Oman tuotekehityksen tuloksena syntyneitä tuotteita markkinoidaan NAARVA-tuotemerkillä. Viennin osuus liikevaihdosta on noin 30 %. Vuodesta 1997 alkaen Naarva tuotteita on toimitettu 32:een eri maahan. Suurimmat vientimaat ovat Ruotsi, Saksa, Viro ja Norja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 75

W-Team Etelä-Savon vuoden koneyritys

E

telä-Savon Koneyrittäjät valitsivat vuoden koneyritykseksi Mikkeliläisen W-Team Oy:n.

W-Teamin Ville Kopakkala järjesti valinnan kunniaksi juhlakahvitilaisuuden 9.4.2015. Tilaisuudessa esiteltiin W-Teamin toimintaa, henkilökuntaa ja kalustoa. W-Teamia kävi ansaitusti onnittelemassa suuri joukko yhteistyökumppaneita ja tuttuja. Vuonna 2008 perustettu yritys työllistää metsäkoneyrittäjä Ville Kopakkalan lisäksi vakituisesti kaksi metsäkoneenkuljettajaa. - Urakoimme Logset 8H -harvesterilla ja Ponsse Buffalo -ajokoneella Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistykselle ja lisäksi meillä on ajosopimus Harvestialle. Käytämme myös jonkin verran aliurakoitsijoiden palveluita ajohommissa, kertoo Kopakkala. Metsäkoneurakoinnin lisäksi W-Team tarjoaa yli 15 vuoden kokemuksella erikoismetsuripal-

W-Team Oy:n yrittäjä Ville Kopakkala on aiheesta tyytyväinen saamaansa huomionosoitukseen. Logsetin harvesterin ovella nuorin poika Voitto ”Vote” 8 v. jonka isoveli Elmo 9 v. on myös kova konemies.

velut sekä traktoriurakointia, maanmuokkausta ja kannonjyrsintää. - Vuonna 2000 kun pääsin armeijasta otin 10 000 markkaa lainaa metsurin uraa varten ja ostin ensimmäisen Stihl -moottorisahan. Ennen koneyrittäjäksi ryhtymistä toimin myös metsäkoneenkuljettajana ja Keski-Euroopassakin tuli käytyä. Nyt saatu huomionosoitus on hieno juttu tällaiselle nuoremman polven yrittäjälle, toteaa Kopakkala.

Kansanedustaja sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä osallistui pöllinsahauskilpailuun ja kertoi juhlapuheessaan metsäalan valoisista tulevaisuuden näkymistä.

Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistyksen tervehdyksen Ville Kopakkalalle ojensi korjuuesimies Juha Kokko (oik.).

W-Team tarjoaa myös erikoismetsuripalvelut yli 15 vuoden kokemuksella.

Logset -metsäkoneiden onnistunut työnäytös Kesälahdella

Kesälahdella 22.4.järjestetyssä työnäytöksessä esiintyi päätehakkuutyömaalla Pekka Laamanen Ky:n Logset -metsäkoneita.

K

esälahdella 22.4. pidetyssä työnäytöksessä esiteltiin Pekka Laamanen Ky:n Logset -metsäkoneita. Esittelyssä olivat tällä kertaa päähuomion saavuttanut 8-pyöräinen Logset 8H GTE -harvesteri Logset TH75 -hakkuulaitteella sekä perinteinen 6-pyöräinen Logset 8H GT -harvesteri TH65 -hakkuulaitteella. Kuormatraktoreita edusti Logset 5F GT. Sää suosi näytöstä ja komea päätehakkuutyömaa sijaitsi näyttävästi mäen rinteessä. Näytöksessä riitti vierailjijoita koko päivän ajan ja innokkaimmat konemiehet saapuivat paikalle jo päivää etukäteen. - Uusi Logset 8H GTE -harvesteri sai ansaitsemansa huomion. Monet paikallaolijat totesivatkin koneen tehoikkammaksi koneeksi mitä ovat konsaan nähneet ja kokeneet. Logset kiittää kaikkia kävijöitä ja Pekka Laamanen Ky:n henkilökuntaa, sanoo Logset Oy:n Erno Mäntynen.

Veljekset Frank ja Holger Becker luottavat Logsetiin. Käyttökoulutuksen uuteen koneeseen antoi MHD Forsttechnikin Michael Jungblut.

Uusi Logset 10H GT -harvesteri luovutettiin asiakkaalle Saksassa

V

eljekset Frank ja Holger Becker ovat pitkäaikaisia Logset asiakkaita Saksassa.

Tapahtuman päätähti Logset 8H GTE -harvesteri kiinnosti näyttelyväkeä myös viimeisen päälle hiotuilta yksityiskohdiltaan.

Näytöksessä esiintyi myös Logset 5F mikä on Suomen suosituin Logset -kuormatraktori.

Maaliskuussa 2015 he ovat ostaneet koneen nro 11 - mallia Logset 10H GT. Veljeksillä on tällä hetkellä käytössä 10H GT, 8H Titan ja 6F Titan. - Valitsimme jälleen Logsetin harvesterin, sillä se on mielestämme paras. Vuosien saatossa huomasimme, että Logsetin koneiden luotettavuus ja käyttökustannukset ovat parasta mitä alalta saa. Lisäksi pidämme tär-

keänä, että palvelu pelaa. Yhteistyö Logsetin ja MHD Forsttechnikin kanssa toimii ammattitaitoisesti ja mutkattomasti, kommentoivat Frank ja Holger. Käyttökoulutuksen lomassa oli veljeksillä ja MHD:n käyttökouluttajalla Michael Jungblutilla aikaa ihastella Logset TH 75 -hakkuupään tekniikkaa ja kokoa: - Hakkuupää on kotonaan haastavissa saksalais-metsissä ja tulosta syntyy! Vain paras kelpaa - siksi Logset, toteavat veljekset yhteen ääneen.


76 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Joensuun tehdas on maailman suurin tavaralajimenetelmän metsäkonevalmistaja. Uusia John Deere metsäkoneita valmistuu tasaisena virtana.

Yli 10 000 suomalaista John Deere -metsäkonetta kymmenessä vuodessa

J

ohn Deere Forestry Oy juhli asiakkaidensa kanssa Joensuun Konepäivillä 24. huhtikuuta John Deere -tuotemerkin kymmenvuotista taivalta. Aiemmat Timberjack-koneet korvannut John Deere -mallisto ensiesiteltiin asiakkaille Elmia -näyttelyssä Ruotsissa vuonna 2005. Rauma-Repola perusti vuonna 1972 Joensuun tehtaan valmistamaan metsäkoneita, kaivinkoneita, tiehöyliä, täryjyriä sekä murskauslaitteiden seuloja ja

syöttimiä. Metsäkoneita Joensuussa on ehtinyt valmistua yli 25 000, joista yli 10 000 viimeisintä on toimitettu John Deere -tuotemerkillä.

Maailman suurin CTL-metsäkonetehdas

Joensuun tehdas on maailman suurin tavaralajimenetelmän metsäkonevalmistaja. Tehtaan kokonaispinta-ala on n. 25 000 neliötä. Koneiden kotimaisuusaste on 80 % ja suurin osa, noin 90 % koneista menee vientimarkkinoille. John Deere työllistää Suomessa lähes 700 hen-

John Deere on investoinut Joensuun tehtaaseen kymmenen vuoden aikana yli 30 miljoonaa euroa.

kilöä, joista Joensuun tehtaalla työskentelee noin 400. Tehtaalle on palkattu viimeisen vuoden aikana yli 60 uutta työntekijää. Tehtaan alihankinnat työllistävät noin tuhat henkilöä Suomessa. Tuotantoprosessien kehittämisen merkitys on kasvanut toimitusmäärien ja asiakaskunnan laatuodotusten noustessa. John Deere on investoinut Joensuun tehtaaseen kymmenen vuoden aikana yli 30 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 otettiin käyttöön uusi 2 000 neliön toimistorakennus ja vuonna 2012 rakennettiin uusi 1 500 neliön kokoonpanoti-

la sekä investoitiin runko- ja kuormainvalmistuksen automatisointiin. Samalla harvestereiden ja kuormatraktorien kokoonpano muutettiin yhdelle virtaavalle tuotantolinjalle. Mittavat investoinnit kuvaavat Deeren sitoutumista metsäkoneosaamiseen Suomessa. Viimeisimpien uudistusten ja laajennusten myötä tehtaan valmistuskapasiteetti on noussut kahdeksaan koneeseen päivässä. Korkean tuotantokapasiteetin ja kehittyneiden valmistusprosessien ansiosta koneet toimitetaan asiakkaille nopeasti ja täs-

Viimeisimpien uudistusten ja laajennusten myötä tehtaan valmistuskapasiteetti on noussut kahdeksaan koneeseen päivässä.

mällisesti. Tässä auttaa osaltaan Joensuun tehtaan yhteyteen noussut suomalaisten alihankintayritysten Green Park - yrityspuisto. Yhteensä 12 000 neliön Green Park syntyi yhteistyössä ELY-keskuksen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n ja Joensuun kaupungin kanssa. Enemmistö yrityspuiston yrityksistä toimii John Deeren alihankkijoina. Joensuun tehdas tekee tiivistä yhteistyötä myös John Deere -yhtymän muiden tehtaiden kanssa.

Johtava valmistaja

John Deere on isoista konemerkeistä ainoa, joka toimittaa sekä kokopuu- että tavaralajimenetelmän koneita asiakkaille maailmanlaajuisesti. Kokopuumenetelmän koneiden osuus on noin 2/3 maailman metsäkonemarkkinasta, joka on vaihdellut viime vuosina 6000 - 8000 koneen välillä. John Deere on johtava toimittaja molemmissa puunkorjuuteknologioissa. Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla John Deere toimittaa koneita myös metsäteiden rakentamiseen ja puutavaran käsittelyyn.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 77

AFM -harvesteripäiden tuotanto hyvässä vauhdissa

- John Deere -metsäkoneiden sopimushuolto

Uusia AFM White Line -malliston harvesteripäitä lähti kerralla kolme kappaletta Brittein saarille ja yhteensä saman viikon aikana toimitettiin kymmenkunta AFM -harvesteripäätä asiakkaille eri puolille maailmaa.

- John Deere-maatalouskoneiden sopimushuolto

A

FM-Forest Oy:n tuotannosta Jyväskylästä valmistuu tällä hetkellä harvesteripäitä hyvää tahtia asiakkaille ympäri metsäistä maailmaa.

AFM -harvesteripäitä valmistuu tuotannosta hyvää tahtia.

- Kauppa on käynyt jo pitkään tasaisen hyvin laajasti eri markkina-alueilla ja esimerkiksi Brittein saaret ovat olleet oikein hyvässä vauhdissa viimeisen vuoden ajan; nytkin sinne on lähdössä kerralla kolme uutta AFM White Line -harvesteripäätä. Myös Venäjälle on tehty edelleen kauppaa mikä on ollut positiivinen yllätys. AFM -mallisto on iskussa ja teemme kovasti töitä kentällä, kommentoi AFM-Forest Oy:n toimitusjohtaja Klaus Grenberg.

010 271 6620 www.metsakonehuoltokahkonen..

EVOLUUTIO JATKUU... Kaikki EVO-telamallit perustuvat samaan EVO-profiiliin. Telakengän leveys70 mm, kiilamainen renkaaseen ja taotut telahokkien paikat.

EVO-telat on kehitetty huomioiden nykyisten metsäkoneiden telalta vaadittavat ominaisuudet. - tehokas rengas- ja maapito - erinomainen puhdistuvuus lumesta ja mudasta - helppo uudelleen hokitus - vaihtoehdot koneen, kuorman painon ja koneen käyttötarkoituksen mukaan

Turvemaille Magnum Kuvassa EVO Soft

EVO-telamallisto koostuu kolmesta erilaisesta mallista: EVO - yleistela metsäkoneeseen - 22 mm tai 26 mm sivulenkitys

EVO-Soft - monipuolinen yleistela metsäkoneeseen - telakengän pituus 906 mm pienentää pintapainetta ja tehostaa kuorman kantokykyä - 22 mm tai 26 mm sivulenkitys

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

EVO-M - raskaimpien metsäkoneiden telamalli - pitkäikäinen 26 mm MAX-sivulenkitys - lyhyt telakenkäjako

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Ylivoimasta kantavuutta ja maastoystävällisyyttä keveistä järeimpiin metsäkoneisiin. Telakenkäpituudet 816mm…1210mm rengaskoosta ja koneessa käytettävissä olevasta tilasta riippuen. Mallistossa myös epäsymmetriset, jolloin rungon puolelle tilatarve on pieni.

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


78 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Komatsu 931 on vahva ja tehokas harvesteri päätehakkuille - mutta myös harvennuksille sopiva kone.

Komatsu Cutting Age Tour huipentui Halliin

K

omatsun uuden sukupolven harvestereiden Cutting Age Tour -kiertue huipentui Halliin 22.5.

Hallissa olosuhteet olivat parhaat mahdolliset; aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta lämpötilan lähennellessä pariakymmentä astetta. Hakkuunäytöksissä oli tarjolla Metsähallituksen siemenpuuasentoon hakattava petäjikkö ja pari nuorempaa harvennuskuviota, hyvän tien varressa, entisen varuskunnan aidan vieressä. Metsäkonealan ammattilaisia saapuikin paikalle lähes kolmesataa.

- Alueella alkoi tapahtua jo paria päivää aikaisemmin ennen varsinaista perjantain näytöspäivää kun keskiviikko oli varattu suomalaisten asiakkaiden koea-

joille ja torstaina uusia Komatsu -harvesterimalleja kävivät koeajamassa Baltialaiset asiakkaat, kertoo Komatsu Forest Oy:n Antero Siuro.

Näytöspäivänä uutta harvesterisukupolvea edusti Komatsu 901 varustettuna C93 -kouralla ja Komatsu 931 varustettuna C144 -kouralla. Puut ajettiin

tienvarteen uudella Komatsu 845 Comfort Ride -kuormatraktorilla jonka edistyksellisiä ajoominaisuuksia näytösvieraat pääsivät kokeilemaan.

Komatsu Forestin Antero Siuro (toinen oik.) hoiti tapahtuman juontamisen hyvällä omalla tyylillään; Winnovan Juha Anttila (oik.), FinnMetkon Tapio Hirvikoski ja Komatsu Forestin Timo Korhonen kuuntelivat.

Komatsu Forestin Jiri Järventausta (vas.) Riku Naarajärvi, Komatsu Forestin Herkko Kolu ja Timo Naarajärvi keskustelivat uusien Komatsu -harvestereiden teknisistä ominaisuuksista.

Uusi Komatsu 911 on malliston pienin yleiskone joka edustaa seuraavan sukupolven hakkuukonetekniikkaa; sen ympäristö-, ergonomia- ja tuottavuustasoja.

Kovat konemiehet Petri Eili (vas.), Juha Vaittinen, Harri Antinaho ja Viljami Erkkilä seurasivat hakkuunäytöstä tyytyväisinä näkemäänsä.

Uudet Komatsu harvesterit saivat metsäkonealan ammattilaiset liikkeelle ja Hallin auringonpaisteessa oli mukava seurata hakkuunäytöksiä ja vaihtaa kuulumisia tuttavien kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 79

via isää ku l o s t a K masta tapahtu hti.fi tile ammat

Komatsu Forestin Janne Leppänen (vas.), Finsilvan Harri Viitaniemi ja Metsä Groupin Mikko Välikoski keskustelivat puukaupan näkymistä.

Näytöksessä pääsi koeajamaan Komatsu 845 Comfort Ride -kuormatraktoria.

Metsäkonemiehet Juha Kivinen (vas.), Jukka Kiintonen, Pekka Sokkanen, Reijo Iikkanen ja Jari Parkkinen totesivat että kesäksi on melko hyvin leimikoita joten töitä riittää.

Juha Uusi-Tohni (vas.) keskusteli konerahoituksista Danske Bankin Sami Laukkasen ja Nordean Sakari Nivalan kanssa.

Komatsu 931 -harvesterin C144 -koura kiinnosti kovasti; Komatsu Forestin Riku Suhonen (oik.) kertoi teknisistä ykistyiskohdista.

Komatsu Forestin Janne Kauppila (oik.), Kyösti Paavilainen ja Asko Lindgren tutkivat tarkkaan Komatsu 931 -harvesterin tekniikkaa.

Metsäkoneyrittäjä Heikki Hallberg on viihtynyt jo 30 vuotta harvesterin ohjaimissa.

Veikko Niemelä (vas.), Timo Paavilainen ja Jari Ojaniemi taustallaan Komatsu 931 -harvesteri. Kari Hintikka viihtyi uuden sukupolven Komatsu -harvesterin ohjaamossa.

Komatsun uusi 3PS -hydrauliikka kiinnosti alan ammattilaisia ja syystä; se nostaa koneen tehokkuutta ja laskee polttoaineenkulutusta.

Komatsu Forestin Timo Korhonen löysi Hallin kankaalta korvasienen.

Komatsu -harvestereiden uusi 3PS -hydrauliikka

U

usissa Komatsu -harvestereissa 3PS tarkoittaa kolmen pumpun voimalla pyöritettävää hydrauliikkaa, jossa jokaisella pumpulla on hakkuutyötä ajatellen oma roolinsa: yksi kulkemiseen, toinen on työhydrauliikan pääpumppu ja kolmas toimii pääsiassa alhaisella painetasolla mutta tarvittaessa tukee toista, normaalin painetason piiriä.

ta toimiakseen eikä puun syöttö täysiä virtauksia ennen kuin tietty nopeus on saavutettu. Puu kaadetaan, karsitaan ja katkotaan aikaisempaa selvästi tehokkaammin, pienemmällä energiamäärällä. Uuden harvesterisarjan Komatsu -koneissa se näkyy alhaisina koneen painoina sekä maltillisina moottoritehoina, kertoo Komatsu Forest Oy:n Antero Siuro.

lisyys ja turvallisuus. Autoteollisuudessa kulutuksen merkitystä väheksyvät valmistajat siirtyvät vääjäämättä marginaaliin, siitä markkinat pitää huolen. Sama normisto pätee työkoneissa, vaikkapa kaivureissa, joissa hybriditekniikat ovat jo käytössä. - Metsäkoneissa on paljon tekemistä, ennen kuin kannattaa puhua hybridiratkaisuista, toteaa Siuro.

- Nyt suunnittelijat ovat sukeltaneet työsyklin sisään ja poistaneet sieltä tehosyöppöä hydrauliikan lämmöksi puskemista: nosturin liikkeistä paralleeli-toiminto ei tarvitse korkeita painei-

Tähän suuntaan maailma muuttuu

Metsäkone ei ole mikään irrallinen ilmiö teknologioiden kehittymisessä. Sen on seurattava voimassa olevia trendejä: ympäristön suojelu, energian säästäminen, työympäristöjen terveel-

Kolmiyhteys: teho - paino - kulutus

Metsäkoneissa voimaa siirretään hydraulisesti laajojen järjestelmien läpi monimutkaisille toimilaitteille. - Etenkin harvestereissa vaatimus toimivuudesta ja tehok-

kuudesta on peittänyt alleen huonon hyötysuhteen; on saatu alan ammattilaisetkin uskomaan, ettei asialle voi tehdä mitään. Komatsu Forest on ottanut hydrauliikan kehittämistyössään ensimmäisen askeleen uuteen suuntaan, on laitettu stoppi moottoritehojen kasvattamiselle, painojen lisääntymiselle ja energian kuluttamiselle, sanoo Siuro. Nuo kolme asiaa ovat kiinteässä sidoksissa toisiinsa, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Komatsu lähti parantamaan hyötysuhdetta (hävikkiä dieselmoottorin ja toimilaitteen välillä) ottamalla selvää millä hetkellä missäkin tehoa tarvitaan. Kysymys on sekunnin osista, kehittyneet digitaaliset ohjausjärjestelmät te-

kevät mahdolliseksi ohjata tehoa siten, että siitä on mahdollisimman suuri hyöty. - Tämä on kehityksen uusi suunta. Ollaan alussa. Edelleen Komatsunkin järjestelmässä moottorin tehoa muuttuu lämmöksi - kuitenkin selvästi vähemmän kuin tarjolla olevissa primitiivisissä järjestelmissä, jotka tunnistaa, kun raottaa konepeittoa. Primitiivisellä tarkoitetaan ratkaisua, jossa suoritusarvoja on kasvatettu moottoritehoa lisäämällä, jonka seurauksena paino on kohonnut, kulutus on kasvanut, rakenne monimutkaistunut, jäähdytyskapasiteettia on ollut pakko kasvattaa jne. sanoo Siuro.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

80 KONEURAKOINTI

MUSTA SE ON PARAS! Iggesund-harvesterilaipat valmistaa Euroopan ainoa laippatehdas Iggesund Forest Ab. Laippavalikoima on harvestereihin markkinoiden kattavin, sisältäen normaalit harvesterilaipat, kantokäsittelylaipat ja nyt myös energialaipat.

Miksi? ENERGIALAIPPA

Yksi hammas enemmän Suurempi laakeri Suojatut laakerirullat

Kärkisuoja varmistaa ketjun laippa-urassa pysymisen kaikissa olosuhteissa, suojaa myös kiviltä. -energiahakkuisiin -raivaamattomiin metsiin -myrskyhakkuisiin

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

Komatsu Cutting Age Tour vieraili Metsät Kuntoon -tapahtumassa

Metsät Kuntoon -tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja monipuoliset metsätyönäytökset kiinnostivat yleisöä - kuvassa Komatsu 845.

Komatsu Cutting Age Tour vieraili Suomussalmella 8.5. järjestetyssä Metsät Kuntoon -tapahtumassa.

S

uomussalmella 8.5. järjestetty Metsät Kuntoon - tapahtuma muistutti metsien antamasta taloudellisesta mahdollisuudesta - ennen kaikkea Kainuussa. Idea tällaiseen tapahtumaan on syntynyt paikallisten Teemu Mäkeläisen ja Miikka Minkkisen energian purkauksena. Näil-

lä kahdella nuorella miehellä on kummallakin vahva kytkös metsään, niiden hoitamiseen ja monenlaiseen metsien tarjoamaan työhön. Huoli metsänomistajien passiivisuudesta painaa; metsät kuntoon -kehotus on ajankohtainen ja paikallaan koko valtakunnassa. Suomussalmen Metsät Kuntoon -tapahtumien keskuspaik-

kana oli Ämmänsaaren tori, missä vakavan ja erittäin laajan metsäasian ohessa päivään osallistujat pääsivät tyydyttää viihde- ja muuta nälkäänsä. Mikrofonin varressa touhusivat ainakin Jamppa ”halvatunpappa” Kääriäinen ja Eero Schroderus. Museomuorit lettupannuineen pitivät huolen, ettei nälkä päässyt yllättämään. Torilta lähti linja-auto hak-

kuutyönäytökseen kymmenen minuutin välein. Metsänäytöksissä esiteltiin eri valmistajien koneita ja väkeä oli paikalla oikein mukavasti.

Komatsun näytös oli kaikin puolin onnistunut

Komatsun koneina Juntusrannan tien varren näytöspaikassa nähtiin 911/C93 -hakkuukone ja 845 -kuormatraktori. - Uusi Komatsu 911 on omalla tavallaan iso kone, se kuuluu ns. large-luokkaan. Kriteerinä luokituksessa käytetään pyöräja telikokoa, vakautta, nosturin suorituskykyä, työskentelyalu-

een laajuutta ja hakkuulaitteen kokoa. Komatsu 911 on kuitenkin luokkansa pienimpiä, Komatsun tuoteohjelmassa sitä täydentää saman luokan yläpäässä uusi Komatsu 931 -hakkuukone. Uusi Komatsu 901 - kasvustaan huolimatta - luokitellaan edelleen keskikokoiseksi. Sitä pienempien harvestereiden tarve näyttää romahtaneen markkinoilla. Ja vielä kerran: Komatsu -harvesteri on aina täydellinen harvennuskone - kokoluokasta riippumatta, muistutti tapahtumassa Komatsun näytöstä isännöinyt metsäkonemyyjä Raimo Nieminen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 81

Puu turvemailta tehokkaasti

Turvemaiden korjuuseen kehitetyt Olofsfors Magnum -telat saa myös 1060 mm pitkillä epäsymmetrisillä telakengillä; kuvassa pyörätelat John Deere 1170E -hakkuukoneessa.

M

Uutuus, Magnum 1060 mm telakengillä

etsäteollisuuden jo päätetyt investoinnit edellyttävät kasvavaa raakapuun tarvetta. Hakattavan puumäärän lisätarpeeksi jo muutaman vuoden kuluttua vuositasolla on arvioitu olevan jopa 10 milj. m3. Lisäys nykyiseen teollisuuden puun käytön kokonaismäärään on noin 15 %. Suomessa aiempina vuosikymmeninä ojitetut turvemaat ovat hakkuuvalmiita. Tämä puupotentiaali tullaan varmasti hyödyntämään. On laskettu, että turvemaat tuottavat puuta vuosittain noin 15 milj. m3 ja oikein valituilla metsäkoneilla, kohteisiin sopivalla varustuksella ja ammattikuljettajien taidolla voitaisiin vuosittain hakata kasvumäärästä noin puolet.

Metsätyö Oy on ottanut koneiden varustamishaasteen vastaan

Turvemaat vaativat oikein valittujen metsäkoneiden lisäksi hakkuukohteisiin oikeanlaiset varusteet, metsäkonetelat. Koneen pintapaineen laskeminen on vaatimus turvemaahakkuiden onnistumiselle. Aiemmin luultiin, että kantavuusongelma huonosti kantavalla maaperällä

Koneen telin pintapainetta voidaan laskea telaa pidentämällä tai telakenkiä pidentämällä. Metsätyö Oy toi ensimmäiset 1060 mm pitkillä, epäsymmetrisillä telakengillä olevat Olofsfors Magnum -telat Suomen markkinoille kesällä 2014. Kokemukset käyttäjiltä ensimmäisen vuoden jälkeen ovat erinomaiset. Koneilla päästään entistä pehmeimmille hakkuukohteille ja kuormatraktorin kuor-

man kokoa pystytään kasvattamaan. Pitkästä telakengästä huolimatta nämä pitkäkenkäiset Magnumit sopivat sellaisenaan lähes kaikkiin kuormatraktoreihin, joissa on 710-26,5 telirenkaat. Epäsymmetrisyyden ansiosta koneen rungon puolelle tela leviää lenkkikoukuistaan vain 60 mm, ulospäin 210 mm. Lisätietoa Olofsfors -teloista kertoo mielellään Metsätyö Oy:n myyntihenkilöstö tai klikkautuminen www.metsatyo.fi.

Magnum 1060 mm leveän telan epäsymmetristen telakenkien ansiosta telat sopivat useimpien kuormatraktorien teliin ilman esim. vannemuutoksia.

on pelkästään kuormatraktorin ongelma. Käytäntö on opettanut, että myös hakkuukone on varustettava oikein. Mikäli hakkuukone rikkoo heikosti kantavan maapohjan, on kuormatraktorin edellytys puun kuljettamiselle automaattisesti heikentynyt. Metsätyö Oy:n markkinoimassa Olofsfors-telamallistossa on erikoistelat sekä hakkuukoneisiin että kuormatraktoreihin. 6-pyöräisen koneen yksittäisakselin pyöriin voidaan asentaa pyörätelat ja telipyöriin telitelat. Yhteinen nimittäjä merkittävästi koneen pintapainetta laskeviin telamalleihin on pitkä telakenkä ja telakengän muotoilu maaperää suojaavaksi koneen etene-

missuuntaan ja konetta käännettäessä.

Magnum, turvemaiden valtti

Olofsfors Magnum-tela on erityisesti turvemaille suunniteltu ratkaisu. Telakengän muotoilussa on huomioitu maaperän ehjänä pysyminen. Telakengät ovat leveät ja koneen etenemissuuntaan reunoistaan pyöristetyt. Samoin päistään muotoillut niin, että konetta käännettäessä telakenkien päät eivät ”kynnä” maata rikki. Magnum -telamallistoon kuuluvat pyörä- ja telitelat ja ne ovat saatavina symmetrisinä ja epäsymmetrisinä.

Metsä- ja konetyöt Liljander Ky:n 8-pyöräisessä Ponsse Wisent -kuormatraktorissa on takana Olofsfors Magnum -telitelat 1060 mm telakengillä ja edessä Olofsfors Eco Soft -telitelat. - Olimme erittäin haastavassa suohakkuukohteessa missä oli upottavan pehmeää ja pinta oli ajettu rikki harvesterilla. Silti saimme puut ajettua tien varteen kiitos oikean telavarustelun, sanoo Petri Liljander.


82 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE Scorpion -harvesteri palkittiin tuotesuunnittelu-kategoriassa korkeimmalla Best of the Best -palkinnolla tuotteen korkeasta laadusta ja innovatiivisesta muotoilusta.

Ponsselle arvostettu Red Dot -tuotesuunnittelupalkinto P onsse menestyi kansainvälisenä tuotemuotoilun edelläkävijänä. Ponsse palkittiin tuotesuunnittelustaan kansainvälisesti arvostetussa Red Dot -muotoilukilpailussa.

PONSSE Scorpion -harvesteri palkittiin tuotesuunnittelu-kategoriassa korkeimmalla Best of the Best -palkinnolla tuotteen korkeasta laadusta ja innovatii-

visesta muotoilusta. Innovatiivisesta muotoilusta myönnettävä Best of the Best -palkinto on kilpailun korkein saavutettavissa oleva palkinto, joka myönnetään palkintoluokkien parhaimmille tuotteille. Tänä vuonna vain 1,6 % kilpailuun tulleista hakemuksista voitti tämän tavoitellun palkinnon. Palkittu PONSSE Scorpion -harvesteri on aivan uudenlainen metsäkone. Scorpionissa on ollut

www.arilahtiky.fi

lähtökohtana metsäkone, jossa ei tehdä kompromisseja koneen käytettävyydessä, tuottavuudessa tai huollettavuudessa. Scorpionin edistykselliset tekniset ratkaisut ja tarkoituksenmukainen muotoilu vievät puunkorjuun tuottavuuden ja kuljettajan työskentelymukavuuden uudelle tasolle. Linjakas muotoilu kätkee sisälleen edistyksellistä teknologiaa. Nosturin sijoittelu ja liikegeometria, patentoidut vakautus- ja levellointiratkaisut sekä kolmiosainen runkorakenne ovat täysin uusia tuoteratkaisuja. Ratkaisut ovat ainutlaatuisia ja antavat puunkorjuun ammattilaisille mahdollisuuden uusien korjuutapojen käyttöönottoon ja tuottavuuden parantamiseen. Ponssen teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg kertoo, ettei muotoilu metsäkoneessa tarkoita ainoastaan ulkonäköä. - Oikea muotoilu tukee oleellisesti koneen käytettävyyttä. Kuljettajan ergonomia ja käytön helppous korostuvat vaativassa korjuutyössä, jossa hallitaan huipputeknistä työkonetta ja tehdään nopeita, työn tuottavuuteen merkittävästi vaikuttavia

jimenetelmän metsäkoneiden kehitystyössä me olemme maailman huippuluokkaa, Inberg toteaa.

Red Dot -muotoilukilpailu Tavoiteltua Red Dot -palkintoa pidetään laadukkaan muotoilun takeena.

ratkaisuja. Scorpionissa myös päivittäishuollon helppous ja käytön turvallisuus ovat vahvasti ohjanneet muotoiluvalintoja, Inberg sanoo. Myös tuotteen laatu kulkee muotoilun kanssa rinnakkain. - Laatu merkitsee vastuuta asiakkaasta. Metsäkoneissa laatu ja luotettavuus ovat isossa merkityksessä paitsi koneiden tuottavuuden myös käyttäjien turvallisuuden kannalta. Niiden kanssa emme ota riskejä. Olemme aina keskittäneet ja kohdistaneet voimavaramme siihen missä voimme olla maailman parhaita. Ponsse on tunnettu nopeasta, edistyksellisestä ja asiakkaan lähtökohdista kumpuavasta tuotekehityksestä. Ja ympäristöystävällisten tavarala-

60-vuotisjuhlavuottaan viettävänRed Dot -muotoilutapahtuman perustaja ja toimitusjohtaja Professori Peter Zecin mukaan kilpailuun hakee vuosittain maailman arvostetuimpia muotoilun asiantuntijoita. Tänä vuonna kilpailuun saatiin ennätykselliset 5000 hakemusta. - Tuotesuunnittelukategorian parhaimmisto on osoittanut poikkeuksellisen erinomaisia saavutuksia ja he ovat ansainneet menestyksensä maailman suurimmassa muotoilukilpailussa, professori Zec toteaa. Red Dot Award -kilpailun järjestää muotoilukeskus Design Zentrum Nordrhein Westfalen Essenissä, Saksassa. Tavoiteltua Red Dot -palkintoa pidetään laadukkaan muotoilun takeena. Kilpailun palkinnot jaetaan Red Dot -gaalatilaisuudessa Essenissä 29. kesäkuuta 2015.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 83

Rovaniemi palkittiin vuoden 2014 Ponsse Palvelukeskuksena

R

ovaniemi palkittiin toisen kerran peräkkäin vuoden Ponsse -huoltopalvelukeskuksena kotimaassa. Vuoden palvelukeskuksen valinta perustuu asiakastyytyväisyyteen, alueen markkinaosuuteen ja liiketoiminnan kehitykseen. Vuoden asiakaspalvelijaksi valittiin Rovaniemen huoltopalvelukeskuksessa varaosamyynnissä työskentelevä Tenho Tiikkaja. Tenholla tuli viime vuonna 10 vuotta täyteen Ponssella, tosin varaosamyynnin parissa Tenho on toiminut jo vuodesta 1988. Tenho sai erityisesti kiitosta kentältä jämäkästä ja ammattitaitoisesta palvelusta, kiireenkin keskellä. Tenho on siis Ponsse

Rovaniemi valittiin jo toisen kerrän peräkkäin Ponsse -huoltopalvelukeskuksena kotimaassa.

-mies isolla P:llä - Hienointa tässä työssä on kun saa asiat hoidettua hyvin ja asiakkaiden koneet toimii, toteaa Tenho Tenho ymmärtää varsin hyvin että aika on rahaa ja asiakkaiden

koneet on saatava heti kuntoon, joten saumaton yhteistyö eri toimintojen välillä on tärkeää. - Homma pelaa Ponssella ja tukea saa aina tarvittaessa, kiittelee Tenho.

Ponsselle uusi jälleenmyyjä Brasiliaan

P

onsse Oyj ja Timber Forest Equipamentos ovat allekirjoitta- neet jälleenmyyntisopimuksen PONSSE -metsäkoneiden ja -laitteiden myynnistä ja huoltopalveluista Brasiliassa. Timber Forest toimii Brasilian kolmessa eteläisimmässä osavaltiossa Paranassa, Santa Catarinassa ja Rio Grande do Sulissa. Muissa osavaltioissa PONSSE -palveluista vastaa Ponsse Oyj:n tytäryhtiö Ponsse Latin America Ltda. Timber Forest Equipamentos on Rodoparana -yhtiön alaisuudessa toimiva metsäyhtiö, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2001 keskittymällä erityisesti

erilaisiin tela-alustaisiin metsäkoneisiin asennettaviin harvesteri- ja kaatopääratkaisuihin. Yhtiöllä on omia huoltopalvelukeskuksia ja se on menestyksekkäästi kasvattanut markkinaosuuttaan ja asiakaskuntaansa toimialueellaan. Timber Forestin General Manager Jober Fonsecan mukaan PONSSE-tuotteet tarjoavat yhtiölle hyvän mahdollisuuden olla mukana kehittämässä eteenpäin nykyaikaisen ja ympäristöystävällisen tavaralajimenetelmän puunkorjuuta Brasiliassa. Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén kertoo, että yhteistyö Timber Forestin kanssa on erinomainen tilaisuus vastata Etelä-Brasialian kasvaneeseen PONSSE

-koneiden kysyntään. - Pystymme nyt paremmin palvelemaan paikallisia asiakkaita. PONSSE-tuotteet yhdistettynä Timber Forestin huoltopalveluverkostoon on mielenkiintoinen ratkaisu puunkorjuuyrityksille, jotka hakevat tuottavia ja kustannustehokkaita puunkorjuuratkaisuja, Jarmo Vidgrén toteaa. Ponssen brasilialainen tytäryhtiö Ponsse Latin America Ltda on perustettu vuonna 2005. Yhtiö on keskittynyt viime vuosina erityisesti paikallisten asiakkaiden huoltopalveluratkaisujen ja koulutuksen kehittämiseen. Yhtiön johdossa toimii toimitusjohtaja Teemu Raitis.

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

P

ONSSE -metsäkoneiden kysyntä jatkui hyvänä ensimmäisellä neljänneksellä.

Tilauskanta kasvoi edelleen päätyen 175,1 (104,1) miljoonaan euroon. Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 112,4 (92,3) miljoonan euron arvosta. Kasvua tilauskannassa oli 68 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 72,1 (69,7) prosenttia. - Metsäkonemarkkinoiden tilanne Pohjois-Amerikassa on edelleen hyvä ja Euroopassa markkina on jatkanut positiivista kehitystään. Venäjän suhteellinen osuus liikevaihdosta on hieman pienentynyt, mutta konekauppa on Venäjällä edelleen lähes normaalitasolla. Latinalaisessa Amerikassa painopiste on huoltotoimintojen kehittämisessä ja isojen asiakkaiden sopimusvelvoitteiden täyttämisessä,

kommentoi toimitusjohtaja Juho Nummela. Ponssen vahva tilauskanta on onnistuneiden tuotekehitysratkaisujen ja investointien ansiota. Tilauskanta on pidentänyt metsäkoneiden toimitusaikoja. - Nostamme tehtaan kapasiteettia suunnitelmiemme mukaisesti ja pidämme huolta siitä, että lopputuotteiden laatu ja luotettavuus ovat korkealla tasolla, toteaa Nummela. Huoltopalvelut kasvoivat edelleen voimakkaasti. Huoltopalvelujen kasvun nopeutuminen liittyy toisaalta kasvavaan konekantaan ja toisaalta huoltopalvelujen uusiin liiketoimintakonsepteihin. Kuluneella neljänneksellä yhtiön liikevaihdoksi muodostui 91,2 (86,9) miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 7,3 (7,4) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli katsauskaudella 8,0 (8,5) prosenttia. Omavaraisuusaste jatkoi positiivista kehitystä ollen 42,5

prosenttia. - Uusi PONSSE 2015 -konemallisto on volyymituotteiden osalta saatettu sarjavalmistukseen. Erittäin kiivas uusien tuotteiden lanseeraus ja sarjatuotannon aloitus vähensi hetkellisesti toimitusmääriä ja sitä kautta myös heijastui laskutukseen ja liiketoiminnan rahavirtaan. Vaihtokonekauppa on käynyt normaalilla tasolla, kertoo Nummela. Liiketoiminnan rahavirta päätyi -8,8 (2,2) miljoonaan euroon. - Rakennusinvestoinnit Vieremän tehtaalla ja huoltopalveluverkostossa etenevät suunnitellusti, sanoo Nummela. Erittäin vahvan vuoden 2014 jälkeen konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2015 hieman suurempi kuin 2014. Konealan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

metsuri.fi


84 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ranska on merkittävä metsätalousmaa jonka vuosittainen puunkorjuumäärä on 50-60 miljoonaa kuutiometriä.

Ponssella Ranskassa juhlavuosi

R

anska on tärkeä metsäkoneiden markkina-alue ja maan vuosittainen puunkorjuumäärä on 50-60 miljoonaa kuutiometriä.

Ponssella on syyskuussa tytäryhtiönsä Ponssé S.A.S.:n 20 vuotisjuhlat ja Ranskaan ollaan investoimassa myös uutta palvelukeskusta, jonka pitäisi valmistua vuoden 2016 alussa. - Ranskaan on myyty viime aikoina mukavasti koneita ja uudet 2015 mallisarjan Ponsset on otettu asiakkaiden keskuudessa erittäin hyvin vastaan. Ponsse oli toukokuussa vahvasti mukana Bordeauxin Agriculture -messuilla, missä uutuusmallit saivat osakseen paljon huomiota ja kauppaakin tehtiin, kertoo Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén.

Ponsse oli toukokuussa mukana Bordeauxin Agriculture -messuilla; kuvassa Ponsse ScorpionKing.

Pitkäaikainen Ponssen asiakas Benoît Das Neves on erittäin tyytyväinen uuteen mallisarjan 2015 Ponsse Ergo -harvesteriinsa. Tunteja on tullut helmikuun alusta noin 400 ja kokemukset ovat positiivisia: tuottavuus on noussut ja polttoainekulutus on pienentynyt.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä osoitteessa

ammattilehti.fi

Ponsse ScorpionKing palkittiin Bordeauxin messuilla innovaatiopalkinnolla.

Ponsse Ranskan toimitusjohtaja Clément Puybarie oli oikein tyytyväinen messuihin. Kuuman kauppapäivän päätteeksi hän oli valmiina pulahtamaan paikalliseen paljuun.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 85

Einarin Säätiö jakoi tunnustuksia metsäalan osaajille jo 10. kerran

E

inari Vidgrénin elämäntyötä ylläpitävä säätiö jakoi tunnustuksia metsäalan osaajille jo kymmenennen kerran. Vieremällä 26.5.2015 järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa jaettiin tunnustuksia yhteensä 87 500 eurolla.

Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrén perusti vuonna 2005 Einari Vidgrénin Säätiön, jonka tavoitteena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta. Säätiö haluaa kehittää ja lisätä koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettuutta ja lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä erityisesti nuorten keskuudessa. Säätiön kymmenen toimintavuoden aikana on jaettu tunnustuksia noin 240 puunkorjuu- ja metsäalan asiantuntijalle ja noin 200 opiskelijalle yhteensä 877 000 euron arvosta. Suomen lisäksi palkittuja on ollut Venäjältä, Ruotsista, Puolasta, Virosta ja Yhdysvalloista.

Vieremällä 26.5.2015 järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa jaettiin tunnustuksia yhteensä 87 500 eurolla.

Einarin Palkinnot

Päähuomionosoituksena Säätiö myönsi kaksi Einarin Palkintoa, jotka annetaan pitkäaikaisesta työstä metsäkoneurakoitsijana. Palkintoperusteissa korostetaan pitkäjänteisyyttä ja ammattitaitoista yrittäjyyttä erittäin vaativalla alalla. 15 000 euron Einarin Palkinnot vastaanottivat Veljekset Knuutinen Oy Pattijoelta ja Toropainen Oy Metsäkoneurakointi, Kiteeltä.

Pattijokiset veljekset Oiva ja Veli Knuutinen perustivat koneelliseen puunkorjuuseen keskittyvän Veljekset Knuutinen Oy:n vuonna 1973. Tänä päivänä päävastuu yrityksen pyörittämisestä on siirtynyt Velin pojille Markolle ja Jarmolle. Forest Logisticin osayrittäjänä toimiva yritys on myös palkittu UPM:n toimesta vuoden 2014 parhaana koneyrittäjänä Pohjanmaalla. Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut Veljekset Knuutinen Oy:ssä pientä ja talvikuukausina yritys työllistää jopa 15 puunkorjuun ammattilaista. Yrityksessä uskotaan vahvasti korjuuyrittämisen tulevaisuuteen Suomessa puunkäyttöä lisäävien investointien myötä.

Kiteeläinen maanviljelijä Pertti Toropainen aloitti puun metsäkuljetukset 1960-luvun lopulla. Tänä päivänä perheyritys Toropainen Oy Metsäkoneurakoinnissa puunkorjuu jatkuu jo kolmannessa polvessa. Pertin poika Harri on jatkanut yrittäjyyttä ja hänen poikansa Timo on ottamassa vastuuta yrityksen pyörittämisestä. Toropainen Oy Metsäkoneurakointi on mukana Keski-Karjalan alueella toimivassa viiden yrityksen Tähtimetsä Oy:ssä. Toropaisten toiminta on aina keskittynyt yrityksen ydinosaamiseen, puunkorjuuseen. Yrityksessä pidetään myös tärkeänä, että korjuukalusto uusiutuu jatkuvasti ja, että kuljettajat pääsevät vaikuttamaan konevalintoihin.

Einarin Tunnustuspalkinnot

Säätiö palkitsi koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja Einarin Tunnustuspalkinnoilla. 4000 euron Einarin Tunnustuspalkinto luovutettiin Maaseutuammattiin ry:lle, jonka tavoitteena on verkostoida Pohjois-Savon metsä- ja maatalouden yritykset, yhdistykset, oppilaitokset ja muut toimijat yhteiseen toimintaan. Pyrkimyksenä on antaa peruskoulujen oppilaille ja opet-

tajille paremmat mahdollisuudet tutustua metsä- ja maatalouden alan ammatteihin. 4000 euron Einarin Tunnustuspalkinnon vastaanotti Helsingin Sanomien taloustoimittaja Jyrki Iivonen ansioistaan suomalaisen metsäsektorin ammattitaitoisena ja kriittisenä tarkastelijana yli kolmen vuosikymmenen ajan. Kaksi 4000 euron Einarin Tunnustuspalkintoa myönnettiin metsäkonealan opettajille heidän ansioistaan nuorten ja aikuisten ohjaamisessa ja motivoinnissa metsäalan opiskeluun sekä aktiivisesta ja motivoituneesta yhteistyöstä metsäalan yrittäjien kanssa. Palkinnot vastaanottivat lehtori Immo Heikkinen Lapin ammattiopistosta Rovaniemeltä ja lehtori Hannu Mäkinen Jämsän ammattiopistolta Jämsästä. 3500 euron palkinnon vastaanotti metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon järjestämä Metsä rokkaa -tapahtuma, joka on tehnyt tärkeää työtä metsäalan tunnettavuuden lisäämiseksi nuorten keskuudessa ja kantanut vastuuta uusien ammattilaisten löytämiseksi alalle. 3000 euron Einarin Tunnustuspalkinto myönnettiin opiskelijastipendin muodossa yhdysvaltalaiselle Finlandia Universitylle, Michiganiin. Opiskelijastipendi mahdollistaa yhden opiskelijan tiiviin koulutusjakson tavaralajimenetelmän ja sen edistämisen osalta. 2000 euron Einarin Tunnustuspalkinnon vastaanotti Vieremän Itäinen koulu lasten metsätuntemuksen kehittämiseen tähtäävän opetuksen lisäämisestä. 40 oppilaan kyläkoulu on kehittänyt ohjelmaa aktiivisesti yhdessä lasten vanhempien kanssa ja luonut poikkeuksellisen monipuolisen ja useisiin

oppiaineisiin saumattomasti nivoutuvan kokonaisuuden, jossa oppimisympäristöä on onnistuneesti laajennettu luokan ja koulun ulkopuolelle.

Einarin Kuljettajapalkinnot ja Einarin Opiskelijastipendit

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 20 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa 1000 euron Einarin Kuljettajapalkinnolla. Ehdotukset palkittavista metsäkoneenkuljettajista tekivät metsäyhtiöt ja sahat. Palkitsemisperusteina olivat työn laatu ja hyvä asenne sekä yhteistyö ja kommunikointi metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Einarin Kuljettajapalkinnon vastaanottivat: Juha Alaoja, Rovaniemi; Juha Haverinen, Kesälahti; Petri Hyvärinen, Leppävirta; Mikko Hyytiä, Kangasniemi; Ari Koivisto, Teuva; Marko Koivukangas, Ranua; Petri Kontkanen, Kontiolahti; Juha Lönnroth, Riihimäki Marko Lönnroth, Riihimäki; Paavo Mourujärvi, Mourujärvi; Jani Mustonen, Nurmes; Ossi Mörsky, Isokyrö; Timo Paatelainen, Kotvala; Kari Pennanen, Kitee; Anne Räihä, Pattijoki; Anna-Kaisa Tolvanen, Nurmes; Hannu Viiltola, Oulainen. Lisäksi Venäjältä palkittiin kolme metsäkoneenkuljettajaa, joille palkinto tullaan luovuttamaan Ponssen Venäjän tytäryhtiön, OOO Ponssen 10-vuotisjuhlissa kesäkuussa. Palkitut ovat Aleksandr Suvorov, Dmitri Lovtsov ja Vadim Heistonen. Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 500 euron opiskelijastipendillä 26 metsäkonealan opiskelijaa. Stipendeistä ovat päättäneet kunkin koulun opet-

tajakunta. Perusteina koulumenestyksen lisäksi on ollut se, että koulunsa päättävällä oppilaalla on työpaikka metsäkoneenkuljettajana tai -huoltajana. Einarin Opiskelijastipendin vastaanottavat: Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö: Vilho Pöllänen, Tomi Ronkainen Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö: Henri Paananen Tampereen seudun ammattiopisto, Kuru: Jermu Haukijärvi, Mikko Laukkanen Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Kullaa: Niko Reunanen, Jani Taalikka Etelä-Savon ammattiopisto, Salosaari, Mikkeli: Matias Partio, Antti Räisänen Yrkesakademin i Österbotten, Vasa: Oliver Karlsson, Oskar Pettersson Lapin ammattiopisto, Rovaniemi: Rasmus Jänkälä, Markus Ruokamo Jämsän ammattiopisto, Jämsä: Saku Tuhkalainen, Tuomas Hirvelä Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala: Artturi Tuppurainen, Jimi Nurminen TTS, Tuottavuus ja luonnonvarat, Rajamäki: Riku Lehto, Joonas Mäkelä Etelä-Savon Ammattiopisto, Pieksämäen metsäopetus: Ville Kemppi, Eetu Kauhanen Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Valtimo: Henri Suhonen, Miro Kvick Hämeen ammatti-instituutti (Evo), Hämeenlinna: Jarkko Härkälä Saimaan ammattiopisto Sampo, Ruokolahti: Veikka Vesikko Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Tarvaala: Teemu Virnes


86 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yksi LAKO 2-SERIES hakkuupää tarjoaa monta käyttötapaa

U

usi LAKO 2-SERIES tuoteperhe kattaa hakkuupäät ensihar- vennuksesta ja energiapuun keräyksestä aina päätehakkuuseen. Uusien LAKO 2-SERIES har-

vesteripäiden rakenne on modulaarinen, joten valinnaisia ominaisuuksia voidaan lisätä tai vaihtaa jälkeenpäin. - LAKO 2-SERIES harvesteripäiden runko koostuu päärungosta ja sahanpäästä. Ne on liitetty toisiinsa pulttiliitoksella.

Laajaliikkeinen tilttivarsi nivelöityy LAKO 42 -mallissa etummaisessa pisteessä ja LAKO 52 -mallissa takimmaisessa nivelpisteessä. Siten tasapainotetaan harvesteripään asento ottaen huomioon sahapäiden painoero. LAKO 52 sahanpäässä on lisäk-

si irrotettava kumivaimennettu sahansuojalevy, kertoo Lako Forest Oy:n Turkka Lastunen. LAKO 2-SERIES malleissa on laajaliikkeinen, epäsymmetrinen syöttörullageometria, joka yhdistää 2-, 3- ja nelirullaisen kouran edut.

- Vaihtoehtoina on yksinkertainen yhden akselin ympäri kääntyvä rulla yksittäisille puille tai vinosuunnikasgeometriaan perustuva liikemekanismi myös monipuukäsittelyyn, toteaa Lastunen. Kourissa on hydraulisylinterillä ohjattu ja jousella vaimennettu pituusmittauspyörä. Valinnaisena on saatavilla pituusmittaus syöttörullan moottorilla. Halkaisijamittaus tapahtuu pääsyöttörullalta tai vaihtoehtoisesti miltä tahansa karsintaveitseltä sylinterianturilla. LAKO 2-SERIES harvesteripäissä on edistyksellinen Power Boost 19 ccm sahamoottori; valinnaisena on saatavilla myös 30 ccm moottori sekä 404” että vahvemmalle ¾” sahaketjulle. - Harvesteripään edistyksellinen ja energiatehokas hydraulijärjestelmä alentaa harvesterin käyttökustannuksia, ilmoittaa Lastunen. Kourissa on pulttikiinnitteinen säädettävä yläterä missä on kaksi erillistä vaihtoehtoa normaaleille ja pienille puille. - Kourageometria mahdollistaa puiden maasta keräilyn ja lastaamisen (lisäominaisuus). Tarjolla on myös raivausmahdollisuus harvesterin ketjusahalla erikoismuotoillun sahansuojan ansiosta, lisää Lastunen. Vaihtoehtoisia syöttörullatyyppejä on valittavissa käyttötarpeen mukaan; myös kovan puun kuorintaan. - Valinnainen kolmas syöttömoottori, Twin Aggregat -konsepti, 3 wd lisärullamalli soveltuu kovien puiden kuorintaan tai isoille rungoille, kertoo Lastunen.

Yli 30 vuoden kokemus

Uudet LAKO 2-SERIES -harvesteripäät ovat modulaarisia ja monikäyttöisiä. Sama harvesteripää soveltuu ensiharvennukseen, energiapuun keräykseen ja päätehakkuuseen kaikissa maailman metsiss.

Yli 30 vuotta sitten vapaasti puuta kaatavan harvesteripääinnovaation esitellyt perheyritys Lako Forest Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi luotettavia ja kestäviä, legendaarisia LAKO -harvesteripäitä. Yhdessä kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston ja yhteistyökumppanien kanssa Lako Forest tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisen palveluverkoston ja tuotetuen. - Tänä päivänä pääosa Lako Forestin tuotannosta menee vientiin mutta toki kouria myydään myös Suomeen. Päämarkkina-alue on Keski-Eurooppa, jossa suurimpana yksittäisenä vientimaana on Saksa. Kuorivien harvesteripäiden toimitukset suuntautuvat pääasiassa Espanjaan ja Portugaliin. Myös Venäjä ja Baltian maat Irlannin ja Iso-Britannian rinnalla kasvattavat merkitystään Lako Forestin viennissä, samoin kuin Aasian maat, kertoo Lastunen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Metsäteollisuus ja MTK:

Ripeä päätös Kemera-tuen käyttöönotosta ansaitsee kiitoksen

V

altioneuvosto päätti 13.5.2015 uuden kestävän metsätalouden rahoituslain voimaantulosta kesäkuun alusta. Päätöksen myötä metsänhoitotyöt saadaan jälleen normaalisti käyntiin. Jatkossa on tärkeää varmistaa riittävä rahoitus metsätalouden edistämiseen. - Maa- ja metsätalousministeriö sekä valtiovarainministeriö ansaitsevat ison kiitoksen, että tukijärjestelmä saadaan näin nopeasti käyttöön. Toivottavasti sen toimeenpano jatkuu yhtä jouhevasti, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo. Pitkä katkos olisi mutkistanut merkittävästi kevään metsänhoitotöiden toteutusta. - Metsänhoitotöiden paras sesonki on juuri alkanut. Metsänomistajan kannalta on tärkeää, että tukijärjestelmässä on

jatkuvuutta, metsäjohtaja Juha Hakkarainen MTK ry:stä sanoo.

Uusi kemera tehostaa erityisesti taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa

Tuen kohdentaminen jatkossa taimikoiden varhaishoitoon on odotettu parannus, joka tehostaa metsänkasvatusketjua. Tukiuudistus edesauttaa nuorten metsien mittavien hoitorästien purkamista, kun näistä kohteista korjattu pienpuu on jatkossa tuen piirissä puun loppukäytöstä riippumatta. Tuella varmistetaan metsien tuleva kehitys ja arvopuun kasvu sekä edesautetaan uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista. Jatkossa on tärkeää turvata riittävä rahoitus metsätalouden edistämiseen. Samalla varmistetaan edellytykset puun käytön lisäämiselle ja biotalouden kasvulle.

Oregon laipat tasokkaaseen kantokäsittelyyn

K

esä ja alkusyksy ovat kantokäsittelyn aikaa ja silloin harvesteripäät varustellaan laadukkailla kantokäsittelylaipoilla.

Oregon Solid Stump Spray on erityisesti kantokäsittelyyn kehitetty laippa, minkä terälevyssä olevan kanavan kautta juurikäävän torjuntaan tarkoitettu kantokäsittelyaine pääsee tunkeutumaan puun leikkauspintaan. - Oregon tarjoaa kantokäsittelylaipat kaikissa tarvittavissa mitoissa ja KOX:ilta löytyy laipat Jyväskylästä suoraan toimitukseen. Ja Oregon laipat voi tilata myös kätevästi hyvään hintaan netistä osoitteesta www.mototarvikkeet.fi, kertoo KOX -myyjä Risto Lampinen.

KOX tarjoaa laadukkaat Oregon -kantokäsittelylaipat kaikissa tarvittavissa mitoissa nopeilla toimituksilla Jyväskylän varastostaan.

Oregon Solid Stump Spray on erityisesti kantokäsittelyyn kehitetty laippa.

Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan jatkaa tehtävässään yli eläkeiän

M

etsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on 7.5.2015 sopinut Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordanin kanssa siitä, että Jordan jatkaa tehtävässään toistaiseksi myös johtajasopimuksensa mukaisen eläkeiän (60 vuotta) jälkeen 9.3.2016. Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskit-

tyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.

KONEURAKOINTI 87


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Oikean tiedOn lähteille

Ota yhteyttä! Länsi-Suomi Jari Leppänen Puh. 040 566 3872 jari.leppanen@komatsuforest.com

Komatsun uusien harvesterimallien esittelykiertueet on tältä erää ajettu.

Itä-Suomi

Ensivaikutelmat on saatu ja kokemukset kerrottu: paljon hyvää, uutta ja mielenkiintoista. Nyt koneita on jo tositoimissa ja sieltä saadaan lisää arvokasta tietoa. Komatsu Forest Oy:n piiripäälliköillä on edessään työntäyteinen kesä: tavoitteena on viedä mahdollisimman moni asiakas oikean tiedon lähteille, katsomaan, kokeilemaan, kyselemään niiltä, joilla jo on kertyneitä tunteja ja omakohtaisia kokemuksia Komatsun uusista harvestereista.

Puh. 0400 269 735 riku.suhonen@komatsuforest.com

Komatsu-hakkuukoneiden uudet mallit ja tekniset ratkaisut, katso: www.komatsuforest.fi

www.komatsuforest.fi

Riku Suhonen

Lounais-Suomi Jiri Järventausta Puh. 040 591 8856 jiri.jarventausta@komatsuforest.com Kaakkois-Suomi Janne Kauppila Puh. 0400 366 809 janne.kauppila@komatsuforest.com Pohjois-Suomi Raimo Nieminen Puh. 0400 173 710 raimo.nieminen@komatsuforest.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Muutoksia Koneosapalvelun organisaatiossa 1.5.2015

V

ille Nevalainen ottaa vastaan Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtajan tehtävät 1.5.2015 alkaen. Nevalainen on toiminut Koneosapalvelun hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011 lähtien ja jatkaa myös tässä tehtävässä.

- Yhtiö tarvitsee tällä hetkellä lisää resursseja kasvu- ja kehitystavoitteiden läpiviemiseksi, joten tuntuu järkevältä suunnata omaa työpanostani myös operatiiviseen johtamiseen hallitustyöskentelyn lisäksi. Perheyrityksessämme aktiivinen osallistuminen päivittäiseen työskentelyyn tuntuu luontevalta ja motivoivalta, kertoo Ville Nevalainen. Ville Nevalainen on 45-vuotias diplomi-insinööri, joka on työskennellyt ennen Koneosapalvelun emoyhtiöön Outokummun Metalliin mukaan tuloaan mm. Timberjackilla ja ABC Technologiesilla. Outokummun Metalli Oy:ssä ja sen osakkuusyhtiöissä Nevalainen on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien. Näihin tehtäviin on sisältynyt mm. Waratah OM Oy:n toimitusjohtajuus 20042008 ja hallituksen jäsenyys 2009 alkaen. Koneosapalvelun hallituksen puheenjohtajuuden lisäksi Nevalainen on toiminut Pentin Paja Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2009. Mika Aliranta siirtyy Koneosapalvelu Oy:n myyntijohtajaksi. Mikan vastuualueeseen kuuluu Koneosapalvelun myynnin ja huoltopalveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä päivittäisen joustavan asiakas-

KONEURAKOINTI 89

M-Filterin traktoreiden ja työkoneiden suodattimet Koivunen Oy:n valikoimaan

K

oivunen Oy:n valikoimassa ovat nyt myös M-Filterin traktoreiden ja työkoneiden suodattimet. Valikoimaan kuuluvat öljy-, ilma-, polttoaine- ja raitisilmasuodattimet.

M-Filter on kotimainen suodatinvalmistaja, jolla on pitkät perinteet jo lähes 50 vuoden takaa. Laadukkaat materiaalit sekä asiantunteva henkilöstö varmistavat M-Filterin tuotannon sujuvuuden ja tasaisen laadun tuotteille.

M-Filter tuoteluettelo 2015.

Ville Nevalainen.

Länsirannikon Konepäivät järjestetään lokakuussa Ulvilassa.

Mika Aliranta.

Ossi Nieminen.

palvelun ylläpitäminen. Organisaatiomme myyntipäälliköt ja vientipäällikkö raportoivat Mikalle. Mika vastaa myös Venäjän tytäryhtiön OOO Fortipartsin myynnin johtamisesta. Koneosapalvelu Oy vahvistaa asiakaspalveluresurssejaan hydrauliikan ja teollisuuspalveluiden osa-alueella. Myyntipäällikkö Ossi Niemisen vastuualueeksi tulee teollisuus- ja mobilehyd-

rauliikan myynti. Ossi keskittyy hydrauliikkatuotteiden ja -huollon myyntiin, tekniseen tukeen ja hydrauliikkasuunnitteluun. Ossi toimii myös teollisuusmyyntitiimin vetäjänä. Koneosapalvelulla on viisi toimipaikkaa Suomessa: Vilppulassa, Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa sekä yksi Venäjällä Puikkolassa.

Vahva-lohi

Koneosapalvelu Oy:n kovat kalamiehet Olli Vuorinen, Mika Aliranta (kuvassa melko tyytyväisenä...) ja Ville Nevalainen vetouistelivat toukokuun 21. päivä Porin edustalta todellisen Vahva-lohen: painoa 17,7 kg, pituutta 105 cm ja leuat melkein kuin Vahva B15 -kahmarissa! Ammattilehti onnittelee saamamiehiä!

Länsirannikon Konepäivät Ulvilassa 3.10.2015

M

etsäkonealan suosittu tapahtuma Länsirannikon Konepäivät järjestetään jälleen tänä vuonna lauantaina 3.10.2015. Näyttelypaikkana toimii vuoden 2011 näyttelystä tuttu MMTerminaali Ulvilassa osoitteessa Järvikyläntie 54.

Näyttelypäällikkönä toimii Tatu Kimpanpää. Näyttelypaikkojen myynnistä ja esittelystä vastaavat (maanrakennus) Jorma Mykrä puh. 0440 379 151 ja Juha Mykrä puh.0440 379 152 sekä (metsä) Jukka Storberg puh. 0400 632 856. Länsirannikon Konepäivillä on nyt myös facebooksivut.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

90 KONEURAKOINTI

HUIPPUKONEET SIEVISTÄ! SIEVISTÄ! Scania 6X4 vm -11 DoosanR730 DX225LC UUSI Doosan DX225LC UUSI 180tkm, napaperät, Hyvalift koukku, 800mmtelat, telat,lisäh, lisäh,ilmast, ilmast, 800mm vetovarustus, nahat hp 119000 000€€€ NTP10, hp 119 000 hp 119 NTP10,

Sisu E12 480 8X2 Volvo FMX500 10X4 Volvo FMX500 10X4

vm -04 vm.-11 vm.-11

Serrus SisuR500 R5008x2 8x2 Sisu

vm vm.-11 -06 vm. -06

Scania R420 6X2 Jenz561Z 561Z Jenz

vm -06 UUSI UUSI

Iveco 4508X2 8x8 VolvoTrakker FH13 8X2 480 Scania R500

vm-08 -11 vm. -07 vm.

Man TGA33.480 6X4 Sisu E12 480 10X4 Volvo L220F

vm -00 -07 vm. -03 vm

vm -05 vm.-05 vm.-05

Humbaur HTD409525 HumbaurHTD409525 HTD409525 Humbaur

UUSI UUSI UUSI

915tkm, Palfingerpitkä 23500, siirtop, rasvari hydrauleveätrenkaat, renkaat, pitkäpiippu, piippu, rasvari leveät liikka, siisti hp 69 000 jne. Heti toimitukseen hp 179 000€€€ jne. Heti toimitukseen hp 179 000

King VermeerHG6000 HG6000 Vermeer

3-akselinen, kääntyvät akselit, 7,3m keh3800h,Cat CatC16 C16 moottori,hyvä hyväkunto, kunto, 3800h, moottori, to, levikkeet, hyvät renkaathphp149 54 000 000€€€ hp 149 000

650tkm, rasvari, ilmast,40ton rissat, seur kats 39tkm,I-shift, I-shift, napaperät, 40tonVDL VDL kouk39tkm, napaperät, kouk04/2016 hp 36000 000 hp 149 000€€€ kulaite,kuin kuinuusi uusi hp 129 kulaite,

62tkm, maansiirtolava, 630tkm, keppiv, rissat, Elg –aut.kaset560tkm, tienhoitovarustus, RKP aut. hp149 79000 000€€ € 99 000 ti, jne kasettikärry hphp

9,8m kansi, ilmajouset, levikkeet, 9,8mkansi, kansi,ilmajouset, ilmajouset,levikkeet, levikkeet, 9,8m hydraulirampit, jne hp 44 000 hydraulirampit, jne hp 44000 000€€€ hydraulirampit, jne hp 44

kävelevälattiainen, eka akseli nou490tkm,rasvari, rasvari,rissat, rissat, 490tkm, see, viimeinenvm kääntyy hp 49 000 hp89 89000 000€€€ aut.kaseetipv vm -02 hp aut.kaseetipv -02

435tkm, hydrauliikka, Siimethyvä 3-akselinen 490tkm, rasvari, lava 4600h, BSS, CDC, ilmast, rasvari, lisävastap, vm -90 hp 89 hp 59 000€ tukkipihti, jne hp 219000€ 000€

Humbaur m UUSI Chevrolet12 Silverado vm. -08 Mattsson S261 2500 LTZvm. -95

12m ilmajouset, levikkeet, vain kansi, 1500 km, Duramax Diesel 6,5L, linkku, tappiterät, rasvari, konekokop 38ton/40ton hp 51alusta, 000 € kaikki herkut, erikoismaalaus, ohjaus, huippukunto hp 84 000 € hp 68 000 € +alv.24% kromit, jne

www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 91

Huima traktorien uusi maailmanennätys 130,165 km/h ajettiin lumisella ja jäisellä maantiellä Suomen Lapissa.

Nokian Renkaat ja Valtra ajoivat uuden huiman traktorien maailmanennätyksen 130,165 km/h!

U

usi traktorien nopeusennätys syntyi, kun pohjois- ten olojen ammattilaiset Nokian Renkaat ja Valtra yhdistivät osaamisensa. Huima maailmanennätys ajettiin lumisella ja jäisellä maantiellä Suomen Lapissa.

Traktoria kuljetti varmoin ottein moninkertainen rallin maailmanmestari Juha Kankkunen. Uudeksi ennätykseksi kirjattiin 130,165 km/h (80.88mph). Ennätysvauhdin takasi maailman ensimmäinen traktoreiden talvirengas, Nokian Hakkapeliitta TRI (440/80R28 151D & 540/80 R38 167D) ja Valtra T234. - Olen aiemmin tehnyt huippunopeustestejä erilaisilla au-

toilla, mutta nyt ensimmäistä kertaa traktorilla ja tuloksena maailmanennätys! Renkaat ja traktori toimivat todella hienosti, vaikka keli olikin haastava, summaa Juha Kankkunen. Vuoden 2013 maaliskuussa syntyi maailman ensimmäisen talvirenkaan kehittäjän huima jäälläajon maailmanennätys, kun Nokian Renkaiden testikuljettaja Janne Laitinen kiisi henkilöautolla 335,713 kilometrin tuntinopeutta Pohjanlahden jäällä. Ennen kokemattoman pidon ja vauhdin takasi Nokian Hakkapeliitta 8 -nastarengas.

Huippuluokan suorituskykyä jäällä ja lumella

Nokian Renkaiden monipuo-

linen talvirengasvalikoima laajennettiin kattamaan myös traktorit, kun Nokian Hakkapeliitta TRI lanseerattiin keväällä 2014. Hakkapeliitta TRI:n uniikki pintamalli, talvikumiseos ja lamellointiratkaisu maksimoivat pidon ja tehokkaan etenemisen. Viistolamellointi eli uritus pintakuvion paloissa lisää alustaan tarraavia särmiä ja parantaa pitoa sekä veto- että sivusuuntaan. Maailman pohjoisin rengasvalmistaja esitteli ensimmäisenä palakuvioisen traktorirenkaan jo yli 10 vuotta sitten. - Ääriolosuhteissa testaaminen on toimintamme kovinta ydintä ja vaatii ainutlaatuista osaamista. Halusimme näyttää kuinka suorituskykyinen uusi Nokian Hakkapeliitta TRI todella on. Poikkeuksellisen vaikut-

tava näky, kun 7,7 tonnin painoinen laite suorastaan lentää yli 130 km/h nopeudella ja ratin takana on nelinkertainen rallin maailmanmestari. Kun ajetaan näin kovaa talvisella tiellä, se vaatii renkaalta ensiluokkaista vakautta, pitoa ja ajotuntumaa. Juuri nämä ominaisuudet olivat Nokian Hakkapeliitta TRI:n kehitystyön kärjessä, kertoo projektipäällikkö Tero Saari Nokian Renkaiden tuotekehityksestä. Ennätys ajettiin 19. helmikuuta 2015 Vuojärven varalaskeutumiskentällä, n. 20 km Sodankylästä Rovaniemen suuntaan. Lumisen ja polanteisen suoran kokonaispituus oli n. 2 300 metriä ja keskelle suoraa asetetun nopeusmittausportin pituus 50 metriä. Guinness World Records -organisaatio määrittelee tarkat säännöt maailman nopeimmalle traktorille. Traktorin pitää ajaa yhden tunnin sisällä nopeusmittausporttien läpi molempiin suuntiin. Aika, joka traktorilla kuluu kulkea 50 metrin välille asetetun nopeusmittausportin läpi mitataan. Maailmanennätys lasketaan kahden mittauksen keskiarvona. Traktorilla otettiin lentävä lähtö.

korkeimmille korokkeille vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Alkuvuosista lähtien huolellinen testaus- ja kehitystyö on johtanut määrätietoisesti kohti turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä renkaita. Kaukana napapiirin pohjoispuolella sijaitsee Nokian Renkaiden valtava, yli 700 hehtaarin Ivalon testikeskus, White Hell. Suomen Lapin äärimmäisissä oloissa talvirenkaista otetaan mittaa vuorokauden ympäri. Yhtiö keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet.

Ääriolojen taitaja

Uusi traktorien nopeusennätys syntyi, kun pohjoisten olojen ammattilaiset Nokian Renkaat ja Valtra yhdistivät osaamisensa. Traktoria kuljetti varmoin ottein moninkertainen rallin maailmanmestari Juha Kankkunen.

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja. Yhtiö kehitti ja valmisti maailman ensimmäisen talvirenkaan viimaan ja pakkaseen jo vuonna 1934. Kaksi vuotta myöhemmin pohjoisen talveen syntyi Nokian Hakkapeliitta -talvirengas, joka on jo legenda kaikkialla, missä talvi ylipäänsä tunnetaan. Ainutlaatuiset keksinnöt ovat nostaneet Hakkapeliitat lehtitestien

Ennätysvauhdin takasi maailman ensimmäinen traktoreiden talvirengas, Nokian Hakkapeliitta TRI (440/80R28 151D & 540/80 R38 167D) ja Valtra T234.


92 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Polaris Sportsman ACE tarjoaa uutta mukavuutta niin hyötykäyttöön kuin vapaa-ajan harrastuksiin.

Polaris Sportsman ACE - enemmän kuin tavallinen mönkijä

M

aailman suurin mönkijävalmistaja, Yhdysvaltalainen Polaris on tuonut markkinoille täysin uuden mönkijäkonseptin.

Uusien Sportsman ACE -mallien suunnittelun perustana on ollut laajoista asiakastutkimuksista kerätty anti. Asiakkaiden ja käyttäjien toiveita ja odotuksia kuuntelemalla on syntynyt aiemmista lähes täysin poikkeava mönkijämallisto. - Uuden Polaris Sportsman ACE -mönkijän ajaminen on nyt samanlaista kuin auton ajaminen. Mönkijässä istutaan kuten autossa, sitä ohjataan kuten autoa ja se käyttäytyy ajettaessa kuten auto. Siihen saa jopa katon, tuulilasin ja hytin, kertoo Brandt-Polaris Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Tikkanen. Jotta tähän on päästy, on mönkijän perusrakenteisiin täytynyt tehdä huomattavia muutoksia. Merkittävin tekninen muutos on

Polariksen nopeasti ja automaattisesti toimiva nelivetojärjestelmä on markkinoiden paras. Sen lisäksi ACE -malleissa sähköisesti kytkettävä TURF 1x4 -vetomahdollisuus, jonka ansiosta ajoneuvon kääntösäde pienempi ja arkoja maapintoja säästävä. Se vähentää myös selvästi renkaiden sortoa ja näin niiden kulumista.

uusien mönkijöiden selvästi aiempaa matalampi painopiste. Myös kuljettajan painopiste on siirtynyt aiempaa selvästi alemmas ja tuloksena on hyvin automainen ajettavuus. Tätä korostaa toinen suuri muutos. ACE:n ohjaaminen tapahtuu perinteisen ohjaustangon sijasta ohjauspyö-

Uuden Polaris Sportsman ACE -mönkijän ajaminen on nyt samanlaista kuin auton ajaminen.

rällä eli ratilla. Mönkijän voimansiirto on täysin automaattinen ja näin ajaminen ACE:lla onkin äärimmäisen helppoa.

Aidosti ympärivuotiseen hyötykäyttöön

Uudesta Sportsman ACE:sta haluttiin myös käyttöominaisuuksiltaan selvästi aiempaa monipuolisempi ja parempi. - Tavoitteena oli aidosti ympärivuotiseen käyttöön soveltuva traktorimönkijä, jolla liikkuminen onnistuu säässä kuin säässä. Vastauksen haasteeseen tarjoaa ACE:n pikakiinnitteiset Lock&Ride varusteet. Saatavilla on muun muassa katto, tuulilasi, takalasi tai koko hytti. Näin mönkijällä ajaminen on nautittavaa myös vesi- ja lumisateella, toteaa Tikkanen. ACE-traktorimönkijät ovat erittäin monikäyttöisiä. Niillä

voi vetää erilaisia peräkärryjä, puskea lunta tai maa-aineksia, kuljettaa tavaraa, ajaa vaikeakulkuisia maastoja ym. Tavarankuljetukseen ACE:ssa on pick-up -tyyppinen takalava, jonka kantavuus on 110 kg. Lavalle voi asentaa myös pikakiinnitteisen tavaralaatikon, joita on kahta kokoa - iso ja pieni. Lisäksi edessä on vesitiivis 55 kg tavaratila. Muita lisävarusteita eri tarpeisiin on tarjolla yli 35 vaihtoehtoa.

Erittäin turvallinen

Merkille pantavaa ovat myös ACE:n uudet turvallisuusratkaisut. Mönkijässä on teräksinen ROPS-turvakehikko, turvavyöt ja turvaverkot. Painopisteen alentamisen ja selvästi tavallista mönkijää pidemmän akselivälin (n. 28 cm) myötä mönkijän tasapaino ja hallittavuus on vaativassakin ajossa selvästi hallitumpaa

ja turvallisempaa. Lisäksi automaattisella 100 % nelivedolla varustetun ACE -mallin takaakselissa on lukittava TURF-tasauspyörästö, jonka ansiosta automaattisen nelivedon voi kytkeä sähköisesti vetämään vain toisella takapyörällä. - Tämän mönkijöille ainulaatuisen ominaisuuden ansioista ACE-mönkijän kääntösäde on tavallista pienempi, se ei jätä renkaiden murron aiheuttamia jälkiä maastoon ja myös renkaiden kuluminen on vähäisempää. TURF 1x4 -veto tekee ajamisesta myös tasapainoisempaa ja turvallisempaa varsinkin kestopäällysteisellä tiellä, Tikkanen kertoo.

Alhaiset käyttökulut - koko perheen käyttöön

Traktorimönkijöiden käyttökulut ovat suhteellisen alhaiset. Vakuutus ja muut maksut ovat kohtuullisia. Polariksen uudet nykyaikaiset DOHC EFI -ruiskumoottorit ovat erittäin bensapihejä (570 EFI-moottori kokoluokkansa alhaisin polttoaineen kulutus - Mönkijälehti 2/2014) ACE voidaan kuljettaa myös paikasta toiseen tavallisen auton jarruttomalla (750 kg - leveys 125 cm) peräkärryllä. Traktorimönkijä on usein koko perheen yhteinen hankinta. Helppokäyttöisyytensä ja kattavan turvavarustelunsa ansiosta Sportsman ACE:a voikin suositella jo 15-vuotiaille T-ajokortin omaaville henkilöille turvalliseen liikkumiseen harrastuksiin ja kouluun.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

LUOTETTAVIA RATKAISUJA.

KONEMYYNTI Vantaa: Juha Myötämäki 0400 450 900 Vantaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala: Tarmo Jelonen 050 358 0321 Tampere: Pekka Karti 050 364 0753 Tampere, Pori ja Keski-Suomi: Jari Järvensivu 0400 138 568

Seinäjoki: Jouko Salomäki 050 309 2660 Kuopio: Jani Ylönen 044 351 3606 Rovaniemi ja Oulu: Raimo Arkimo 0400 718 688 Oulu, Ylivieska, Kainuu: Aarne Halmetoja 045 201 2871

JÄLLEENMYYNTI Turku: Lännen Konepalvelu Oy Jarkko Turvanen 0400 827 827 Honkajoki: Tracwest Oy/Konevuokraamo Rentti Juha Leivo 050 379 9992


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI KIVIROCK-LEHTI ON ILMESTYNYT!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2015

by) ammattilehti.fi

sivua!

156

Maarakennusalan uusi järkälemäinen lukupaketti

KANSI

ero Tilaa näytenum w.kivirock.fi w w : ta s e te it o os

Esittelyssä kotimaista kivenkäsittelykoneiden valmistusta

Paljon hyvää luettavaa kaivosalalta

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi www.kivirock.fi

KIVIROCK 1/2015

1

Järkälemäinen 156 sivuinen lukupaketti!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 95

isää Katso l iisista ar kuvia P k.fi kiviroc Intermat 2015 esitteli maarakennuskonealan uutuudet Pariisin messukeskuksessa. Kobelcon uudet 10-sarjan koneet on varustettu Stage IV -päästötason moottoriteknologialla.

Pariisin kevät esitteli rakennuskonealan tähdet

K

olmen vuoden välein järjestettävä rakennuskone- näyttely Intermat esitteli laajasti alan uutuuksia 20.25.4.2015 Pariisin aurinkoisessa ja lämpimässä kevätsäässä.

Intermat 2015 -näyttely keräsi 131 624 erillistä kävijää jotka tekivät 183 000 käyntiä messualueelle kuuden päivän aikana. Noin 35 % eli noin 46 000 henkilöä saapui näyttelyyn Ranskan ulkopuolelta yhteensä 169 eri maasta, joten tapahtuma oli hyvin kansainvälinen. Ensimmäistä kertaa osana Intermat -näyttelyä järjestettiin myös betonialan World of Concrete -tapahtuma omassa näyttelyhallissaan. Messukävijöille tuotteitaan ja palveluitaan esitteli 1 410 yritystä n. 375 000 neliön alueella joten nähtävää riitti hallien täydeltä sekä suurella ulkoalueella, jossa koneita pääsi näkemään myös tositoimissa näytöksissä. Paljon lisää kuvia tapahtumasta löydät osoitteesta www.kivirock.fi jossa on luettavissa myös uusi 156 sivuinen Kivirock maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti. Käy tutustumassa!

Sennebogen on vahvassa asemassa Euroopan materiaalikäsittelykoneiden markkinoilla.

”Meet the Stars” oli Hitachin elokuvateemaisen osaston aiheena ja paljon uusia tähtiä osastolta löytyikin.

Pariisissa on aina tyylikästä naiskauneutta.

Laajalla työnäytösalueella näki koneet ja erilaiset lisälaitteet tositoimissa. Näytöksissä esiintyi myös suomalaiset Remu -seulakauhat.

Vermeer-maahantuoja Several Oy:n Chris (oik.) ja Patrik Wegelius olivat messureissussa JH-Kuljetus Oy:n Jussi Haaviston (kesk.) kanssa, jolla on käytössä useita Vermeer -murskaimia bioenergian tuottamisessa. ”On Pariiseja täynnä tämä maa, joka kylää Eiffel torni koristaa, joka ainut soratie alta Riemukaaren vie…” lauloi Jussi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIAN KUNINKAAT VERMEER HG6000

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI, KIINTEÄ TAI TELAT

HAKKURIRUMPU

MURSKAINRUMPU

VERMEER HG4000

Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

97

Biotalouden vauhdittaminen ja panostukset infraan luovat talouskasvua B iotalouden nosto uuden hallituksen ohjelman stra- tegiseksi painopisteeksi on erinomainen linjaus.

Vain metsäteollisuuden menestyksellä biotaloustavoitteet voidaan saavuttaa. On hyvä, että hallitus ilmoitti sitoutuvansa keventämään sääntelyä ja pidättäytyy lisäämästä teollisuuden kustannuksia. - Myönteistä hallitusohjelmassa on, että ilmasto- ja energialinjauksissa korostetaan kilpailukykyä. Hallituksen aikomus korvata energiaintensiiviselle teollisuudelle EU:n päästökaupan aiheuttama kustannusten nousu estää hiilivuotoa ja turvaa suomalaisen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä, sanoo

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. Hallitusohjelmassa linjataan tavoitteeksi lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin. Tavoite on erittäin korkea ja sen saavuttaminen edellyttää, että metsäteollisuuden toimintaympäristö säilyy kilpailukykyisenä ja ala pystyy toteuttamaan uusia investointeja. - Hallitusohjelman tavoite nostaa puun vuotuista käyttöä 15 miljoonalla kuutiolla on hyvin kunnianhimoinen. Sen saavuttaminen vaatii konkreettisia ja järeitä käytännön toimenpiteitä, jotta tarvittava puu saadaan markkinoille. Vielä niitä ei ole riittävästi esitetty, toteaa Jaatinen. Uuden hallituksen aikomus

Tavoite korvata fossiilista tuontienergiaa kustannustehokkaasti kannatettava - yllättävät muutokset tuki- ja verojärjestelmiin heikentävät investointiedellytyksiä

E

nergiateollisuus pitää hyvänä hallitusohjelman tavoitetta korvata fossiilista tuontienergiaa kustannustehokkaasti puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla sekä parantaa näin vaihtotasetta ja energiaomavaraisuutta.

- On tärkeää, että hallitus pitää näin oven avoinna mahdollisille uusille ydin-, vesivoima- ja bioenergiaan perustuville päästöttömille ja vähäpäästöisille investoinneille, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. Tavoite uusiutuvan energian osuuden nostamisesta yli 50 prosenttiin 2020-luvulla on kunnianhimoinen. On välttämätöntä, että tähän ohjatessa hallitus pitää kiinni kirjaamistaan teknologianeutraaliuden ja kustannustehokkuuden periaatteista. Kirjaukset hallinnollisten menettelyiden, kuten lupa- ja valitusprosessien, sujuvoittamisesta ovat Naukkarisen mukaan myös tervetulleita. Toivottavasti niiden toimeenpano käynnistyy välittömästi. - Investointien toteutumisen edellytyksenä on kuitenkin ennustettava ja pitkäjänteinen politiikka, mikä tarkoittaa johdonmukaisuutta myös tuki- ja verolinjauksissa. Hallituksen esittämä leikkaus tuulivoiman tukeen ja esimerkiksi verotukseen kohdistuvat kiristykset ovat tässä mielessä erittäin valitettavia,

Naukkarinen toteaa. Hallitusohjelman kirjaukset polttoaineiden valmisteverojen korotuksista ja mahdollisesta myöhemmästä sähköveron korotuksesta heikentävät kansalaisten ostovoimaa ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. - Energiateollisuus on erityisen huolissaan yhteistuotannon vaikeasta tilanteesta. Energiatehokas yhteistuotanto on yksi toimivan ja kansainvälisesti kiitellyn energiajärjestelmämme kulmakivistä. Toivommekin, että hallitus vielä harkitsee päätöstään yhteistuotannon hiilidioksidiveron alennuksen poistosta, sillä se heikentäisi CHP:n kilpailukykyä entisestään, Naukkarinen painottaa. Energiapolitiikan suunnasta saavutettiin kaikkien eduskuntapuolueiden kesken selkeä yksimielisyys viime vuonna työnsä päättäneessä parlamentaarisessa energia- ja ilmastokomiteassa (ns. PEIKKO). - Komitea alleviivasi linjauksissaan johdonmukaisuutta sekä asetti tavoitteita vuodelle 2050. On tärkeää, että hallituksen tulevat energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset ovat yhdenmukaisia tämän laajan poliittisen yhteisymmärryksen kanssa, muistuttaa Naukkarinen.

Metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

panostaa vahvasti infraan edistää biotalouden kasvutavoitetta. Korjausvelan kiinnikuromiseksi konkreettiset parannustoimet on kohdistettava alempiasteiseen tieverkkoon ja yksityisteihin sekä rautatieterminaalien ja siltojen parantamiseen. Näin kuljetuksia saadaan tehostettua ja otettua käyttöön suurempia ajoneuvoja. On myönteistä, että rataveron poistoa ja väylämaksujen puolittamista jatketaan. Tutkimus- ja innovaatiorahoituksen leikkaukset ovat merkittäviä. Ne on valmisteltava tarkoin ja kohdennettava oikein, jotta biotalouden uudistuminen ja kehityshankkeet eivät vaarannu. On myös valitettavaa, että vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman suojelurahoja tullaan leikkaamaan.

Hallitusohjelmassa linjataan tavoitteeksi lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin.


98

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Biolämpölaitosten kasvu jatkuu - uusissa laitoksissa sitoudutaan tiukkoihin rajoihin

B

ioenergia on turvallinen ja hintavakaa lämmitys- ja prosessienergiaratkaisu yrityksille ja kunnille.

Uusissa kattiloissa ja laitoksissa tiukatkin päästörajat saavutetaan - takautuvat rajoitukset olemassa oleville eivät ole hyväksyttäviä. Lämpöyrittäjät ja lämpölaitosten toimittajat toivovat, että energiaratkaisuissa osataan katsoa yli öljyn hintavaihteluiden. Suomessa on siirrytty julkishallinnon, energiayhtiöiden ja teollisuuden lämmitysratkaisuissa tasaisessa tahdissa kotimaiseen energiaan ja korvattu tuontipolttoaineita. Suuremmissa kiinteistöissä ja lämpölaitoksissa biolämpöä on jo noin 6 000 kohteessa. Uusia bioenergiainvestointeja lämpölaitoksiin tehtiin kahden viime vuoden aikana yli 100 MW:n edestä ja näillä korvataan joka vuosi vähintään 30 miljoonaa litraa fossiilista öljyä. Ympäristöministeriön teettämän selvityksen (Suomen ympäristökeskus) mukaan Suomessa on noin 400 biolämpölaitosta 1-10 MW:n teholuokissa. Kaikkiaan lämpölaitoksia on 1-50 MW:n luokassa on noin 2 400. Kotimaisia polttoaineita käyttävillä lämpölaitoksilla on merkit-

tävä kasvumahdollisuus ja kotimaisilla laitostoimittajilla sekä lämpöyrittäjillä on valmius tehtävä suorittaa, kunhan asiakkailla on varma investointiympäristö.

Tiukatkin päästörajat saavutettavissa - takautuvat rajat ei hyväksyttäviä

EU:ssa on päätösvaiheessa keskikokoisten polttolaitosten direktiivi (MCP). Uusille laitoksille esitetään tiukat raja-arvt. - Laitostoimittajat pystyvät toteuttamaan hyvinkin matalan päästötason, mutta tarpeettoman tiukat raja-arvot lisäävät investointikustannuksia ja heikentävät uusiutuvia polttoaineita käyttävien laitosten kilpailukykyä fossiilisiin vaihtoehtoihin nähden erityisesti pienten ja alhaisen käyttöasteen laitosten osalta, arvioi Bioenergia ry:n pelletti & pienkäyttövaliokunnan puheenjohtaja Petteri Korpioja. - Olemassa oleviin biolämpölaitoksiin ala ei hyväksy takautuvasti voimaan tulevia rajoituksia, kuten direktiiviesityksessä. 1-10 MW laitokset tulee voida ajaa käyttöikänsä loppuun ilman velvoitteita, vaatii Bioenergia ry:n lämpöyrittäjävaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Turunen

ja jatkaa: - Takautuvat rajat aiheuttaisivat jopa 500 000 euron investoinnin yritykselle, jonka liikevaihto on 600 000 eur vuodessa. Tähän ei pienillä lämpöyrityksillä ole mitään mahdollisuutta.

Hinnan lasku on merkki öljyn hinnan kehityksen epävarmuudesta

Viimeisten kuukausien laskenut öljyn maailmanmarkkinahinta on hidastanut päätöksentekoa uusissa öljynkorvaushankkeissa. Kattila- ja laitoskauppa on hidastunut. Tilanne muistuttaa osin vuotta 2009, jolloin raakaöljyn hinta romahti nopeasti, mutta nousi myös nopeasti. Erona on se, että hetkellinen öljyn ylitarjontatilanne ja pitkäaikaista alempi hintataso markkinoilla muuttuu useiden kuukausien tai enintään muutaman vuoden kuluessa. Investointien vetäminen pois öljyn etsinnästä ja porauksesta etenee institutionaalisten sijoittajien kautta. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii myös merkittävän osan varantojen käyttämättä jättämistä. Öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu edellistäkin huipputasoa korkeammalle on todennäköistä. Suomessa kevyen ja raskaan

polttoöljyn hinta ei ole sukeltanut täysin raakaöljyn hinnan mukaan, mikä johtuu öljystä perittävästä verosta. Silti loppukäyttäjän hinta on laskenut noin 30 %. Verotaso Suomessa on vain puolet Ruotsin vastaavasta verotasosta. Bioenergia-alan toimijat ovat joutuneet jo sopeuttamaan toimintaansa ja toivovatkin yritysten ja instituutioiden päättäjiltä katsetta lyhyen tähtäimen yli. - Silloin, kun asiakkaat -kuten kunnat ja yritykset - tekevät päätöksensä laskelmien pohjalta, on kotimainen polttoaine aina erittäin vahvoilla. Hakkeen ja pelletin hintakehitys on ollut hyvin vakaata jo yli 5 vuotta, toisin kuin öljyllä. Se tuo varmuutta lämmityskustannuksiin, sanoo Petteri Korpioja. - Investointi uusiutuviin ja hyvinvointia Suomeen luoviin bioenergiaratkaisuihin pitää pysyä myös taloudellisesti kannattavana. Onkin tärkeää, että investointipäätöksissä nähdään lämpölaitoshankkeiden pitkä, mutta vakaa elinkaari, painottaa Tuomo Turunen. Korpioja ja Turunen uskovat, että pitkäjänteisesti toimivat yritykset ja julkishallinto näkevät hetkellisen tilanteen yli ja jatkavat siirtymistä turvalliseen kotimaiseen bioenergiaan.

99


100

RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Bioenergiakoneiden johtava valmistaja panostaa tulevaisuuteen

Jenz tarjoaa erittäin kattavan hakkurivalikoiman metsäenergian tuottamiseen. Hannoverista alle 100 kilometriä länteen sijaitsevalla Petershagenin tehtaalla järjestettiin maaliskuun lopulla jälleenmyyjien tapaaminen missä hakkurit esiintyivät työnäytöksissä - Jenzillä on jo 25 jälleenmyyjää eri maissa.

J

ohtava saksalainen hakkurivalmistaja Jenz GmbH on kasvava ja kehittyvä perheyhtiö, jonka vahva visio on biomassa - tulevaisuuden energia. Jenz GmbH:n juuret juontaa aina vuoteen 1921 jolloin seppä Hans Jenz perusti yrityksen, joka valmisti hevosvaunujen osia ja pieniä maatalousvälineitä. Siitä toiminta lähti kehittymään ja tuotteet kasvamaan; vuonna 1947 esiteltiin edistyksellinen kippaava maatalousperävaunu ja 1955 tapahtui perheyhtiön ensimmäinen sukupolvenvaihdos kun Hans Jenzin tytär Therese ja miehensä Wilhelm Hermeier ottivat vastuun yhtiöstä. Vuonna 1959 valmistettiin ensimmäinen kiinteä hakkuri ja vuonna 1976 tehtiin lisenssisopimus jolla Algol aloitti kiinteiden hakkureiden valmistuksen

Suomessa. Tämän yhteistyön tuloksena esiteltiin vuonna 1977 ensimmäinen järeä mobiilihakkuri metsäkoneen päälle asennettuna ja sieltä saakka juontaa vankka yhteistyö Suomen nykyisen Jenz -maahantuoja Ideachip Machine Oy:n kanssa. Vuonna 1986 esiteltiin ensimmäinen Jenz AZ -murskain ja seuraavana vuonna 1987 Uwe Hempen-Hermeier ja vaimonsa Anna Hermeir tulivat mukaan yhtiön toimintaan - vuonna 1992 vastuu yrityksestä siirtyi heille. Tänä päivänä myös heidän lapsensa ovat mukana toiminnassa - jo neljännessä sukupolvessa. Vuonna 2001 Jenz esitteli HEM 560 Z -hakkurin, mikä on tähän mennessä suosituin mobiilihakkuri ja vuonna 2002 Jenz siirtyi Saksan markkinajohtajaksi järeissä mobiilihakkureissa. Vuonna 2005 esiteltiin HEM 1000 mikä oli Euroopan järein mobiilihakkuri ja vuonna 2007 toimitettiin ensimmäinen täysin

Energiatehokkaita hakkuriratkaisuja

- Jenz on kasvanut viime vuosina tasaisen vahvasti ja teemme merkittäviä investointeja laajentuvan asiakaskuntamme palvelun parantamiseksi entisestään, lupaa toimitusjohtaja Uwe HempenHermeier.

tehdasvalmis Jenz Chipper Truck missä HEM 561 R -hakkuri ja alustana MAN -kuorma-auto. Samana vuonna esiteltiin uusi HEM 581 Z -hakkuri 1200 mm leveällä syöttöaukolla. Vuonna 2008 Petershagenin tehtaan tuotantotiloja laajennettiin ja vuonna 2009 esiteltiin edistyksellinen Jenz Easygreen -koneenohjausjärjestelmä. Vuonna 2010 valmistui tehtaalle

uusi 1700 neliön logistiikkakeskus ja hakkureihin esiteltiin mm. uusi hydraulinen puhallin. Jenzin valmistama 3000:s kone toimitettiin asiakkaalle vuonna 2013 ja tehtaalla otettiin käyttöön oma jarrutestirata. Vuoden 2015 alussa esiteltiin uusi Jenz Cobra -hakkurin alustakonsepti mikä antaa asiakkaille yhden vaihtoehdon lisää hakkurialustaa valittaessa.

Biomassan valmistuksessa tarvitaan tehokkaita mobiilikoneita ja Jenz on erikoistunut niiden valmistamiseen. - Nousevat energiahinnat pakottavat yrittäjät slevittämään entistä tarkemmin koneidensa kustannukset myös logistiikassa. Juuri mobiilihakkureiden yhteydessä tämä on äärimmäisen tärkeää, koska nämä laitteet lähes aina ajetaan materaalin luokse ja siellä varastoidut määrät eivät useinkaan ole kovin suuria. Siksi Jenz tarjoaa markkinoiden tehokkaimpien, luotettavien ja polttoainetaloudeltaan alhaisten, huippulaatuista haketta tuottavien mobiilihakkureiden alustavaihtoehdoksi useita erilaisia ratkaisuja mm. traktorista traileriin, tela-alustaan ja kuorma-autoon sekä uuteen Jenz Cobra -alustaratkaisuun. Räätälöinti ja koneen sovittaminen asiakkaan erityistarpeisiin on eräs Jenzin

Uusi logistiikkakeskus pitää huolen siitä että varaosapalvelut pelaavat tehokkaasti ja luotettavasti kaikkialla missä Jenz -koneita on käytössä.

Petershagenin tehdasta on laajennettu useaan kertaan - viimeisimmät laajennukset ovat uusi logistiikkakeskus ja maalaamo. Lämpö tuotetaan hakevoimalaitoksella ja sähkö katoilla olevilla aurinkopaneeleilla.

Maaliskuussa 2015 otettiin käyttöön autoteollisuustason uusi maalaamo mikä parantaa pintakäsittelyn laatua entisestään.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

101

Turvallisuuteen panostetaan; Jenzin tehtalla on käytössä oma jarrutestirata missä päästään tarkastamaan yhdistelmien jarrujen toimivuus.

Uusi Jenz Cobra -hakkurikonsepti yhdistää tasokkaan ohjaamon mukavuuden, nosturiohjaamon korkeuden ja kuorma-auton nopeuden. Alustakonsepti perustuu MAN -kuorma-autoon, jonka ohjaamo on korvattu suurella viihtyisällä Claas -traktoriohjaamolla, joka kääntyy ja nousee ylös.

Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen (vas.) ja Jenzin myyntijohtaja Hartmut Schneckener tekevät hyvää yhteistyötä.

Kuorma-autosta voiman ottava Jenz HEM 593 R varustettuna Jenzin omaa valmistusta olevalla hakekuljettimella.

Jenz Cobran ohjaus tapahtuu sähköhydraulisesti (kahdennetut toiminnot) ja ohjaamoa voi liikutella myös auton liikkuessa (max 12 km/h). Hakkurina uudessa alustaratkaisuissa voidaan käyttää Jenz HEM 583, 593 ja 821 hakkureita (kuvissa), joille voima tuotetaan joko hakkurin omalla moottorilla tai kuorma-autosta.

Jenz valmistaa myös murskaimia; kuvassa Jenz BA 715 -murskain biomassan tehokkaaseen käsittelyyn.

vahvuuksista, sanoo toimitusjohtaja Uwe Hempen-Hermeier.

Tasaisen vahvaa kasvua

Viime aikoina Jenz on kasvanut tasaisen vahvasti 5-10 % vuodessa. Jenz valmistaa koneita vuosittain noin 150-200 kappaletta riippuen koneiden koosta ja mallista. Viime vuonna tehtiin paljon suuria koneita ja Chippertruckkeja, jolloin kappalemäärä jäi lähelle 150:ä kappaletta. Henkilökuntaa on palveluksessa noin 200 ja jälleenmyyjiä on 25 eri maissa jotka pitävät huolen alueensa varaosa- ja huoltopalveluista. Keväällä 2015 avattiin Itävallassa oman tytäryhtiön uudet toimitilat. - Olemme panostaneet tuotantoomme ja sen tehokkutteen merkittävästi viime vuosina. Koneet valmistuvat 11 kokoonpanopaikassa ja niiden kompo-

nentit kootaan valmiiksi asennuspisteissä mikä yhdessä tehokkaan alihankintaverkoston kanssa nopeuttaa läpimenoaikaa. Valmistamme itse kaikki kriittiset komponentit kuten hakkureiden rummut. Tuotekehitys on jatkuvaa ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ilmoittaa Hempen- Hermeier. Pari vuotta sitten Jenzin Petershagenin tehtaalle valmistui uusi moderni logistiikkakeskus palvelemaan asiakkaiden varaosatarpeita ja maaliskuussa 2015 otettiin käyttöön uusi edistyksellinen maalaamo. - Kaikki tämä tehdään ympäristö huomioiden. Tuotamme itse lämmön ja sähkön ekologisesti omalla hakevoimalaitoksella ja aurinkopaneeleilla, joita on laajasti suurten tehdasrakennusten katoilla, toteaa Hempen-Hermeier.

Jenz kehittää jatkuvasti olemassa olevia tuotteita entistä paremmiksi ja tehokkaammiksi. Kuvassa Jenz HEM 583 R -hakkuri varustettuna hydraulisella hakkeen puhalluksella.

Jenz HEM 820 DL on puoliperävaunun päälle rakennettu suurtehohakkuri varustettuna hakkeen kuljettimella. Suureksi mitoitettu pitkittäissyöttö helpottaa kookkaan materiaalin syöttöä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

103

Ensimmäinen Sawcenter Oy:n maahantuoma uusi Rotochopper -murskain saapui Suomeen toukokuun lopulla. Oripään Hakepalvelu Oy:n pyöräalustainen ja vaakasyöttöinen kompaktin kokoinen Rotochopper MP-2 -murskain laajentaa yrityksen toimintamahdollisuuksia ja tasaa hakkuriurakoinnin kausivaihtelua.

Rotochopper MP-2 -murskain laajentaa hakkuriyrittäjän toimintamahdollisuuksia H aketusurakointiin vuodesta 1998 keskittynyt Oripään Hakepalvelu Oy on investoinut uuteen Rotochopper MP-2 -murskaimeen. Oripään Hakepalvelu Oy:llä on reilun sadan kilomterin säteellä toimipaikastaan useita satoja eri asiakkaita, joista suurin osa on maatiloja. Lisäksi haketusta tehdään aluelämpölaitoksille. - Käytössämme on tällä hetkellä kolme Bruks -autohakkuria joilla liikumme tehokkaasti kentällä. Olemme tehneet pitkään hyvää läheistä yhteistyötä Bruks -maahantuoja Sawcenter Oy:n kanssa ja nyt kun murskaimen hankinta tuli ajankohtaiseksi päätimme ostaa uuden Rotochopper -murskaimen heiltä. Tämä on meidän ensimmäinen murskaimemme joten on helpompi opetella sen niksit tuttujen kavereiden kanssa, joilta saa apua silloin kun sitä tarvitaan. Olemme myös tutkineet itse murskainta tarkkaan ja todenneet Rotochopperin laadukkaasti ja viisaasti rakennetuksi koneeksi, toteaa Oripään Hakepalvelu Oy:n Eino Hakanen, jolla on kokemusta myös lämpölaitosyrittämisestä yli 15 vuoden ajalta - Oripäässä meillä on käytössä 800 kW lämpölaitos mikä tuottaa lämmön Martin Tarha Oy:n kasvihuoneisiin, sanoo Hakanen.

Helposti työkohteesta toiseen liikuteltava Rotochopper MP-2 on kompaktin kokoinen mutta silti tehokas oikea murskain minkä tuotos on hyvällä tasolla. Oripään Hakepalvelu Oy rakensi itse murskaimen syöttöauton käytetyn Volvon päälle.

Murskaamisen ottamisessa haketuksen rinnalle on Hakasella selkeitä syitä: - Uskon että tällä pienen kokoluokan murskaimella pystytään saamaan erityisesti kesälle lisää töitä haketuksen kausivaihtelua tasaamaan. Alueella on kierrätyspuun keräyspisteitä joissa alamme murskaamaan ja lisäksi aiomme murskata myös lämpölaitoksiin menevää mahdollisia epäpuhtauksia sisältävää metsätähdettä sekä muuta puumateriaalia. Ja sitten Rotochopper tarjoaa myös mielenkiintoisen mahdollisuuden tuottaa värjättyä mursketta/haketta mitä voidaan käyttää puutarhoissa ja muualla somistamiseen, kertoo Hakanen. Vaakasyöttöinen Rotochopper MP-2 -murskain on amerikkalai-

sen valmistajan Rotochopperin pienin murskamalli. - Kone on kompaktin kokoinen mutta silti tehokas oikea murskain minkä tuotos on hyvällä tasolla. Sen investointihinta on järkevä joten koneen ei tarvitse pyöriä yötä päivää terminaaleissa kuten isommilla murskaimilla joutuisi tekemään. Nyt meillä on hakkureiden rinnalla yksi työkalu lisää urakointiin mikä antaa uusia mahdollisuuksia toimintaan, kommentoi Hakanen.

Sopiva kone hakkuriyrittäjän valikoimaan

Erittäin korkealaatuista puupolttoainetta yhdellä ajolla tuottava Rotochopper MP-2 -murskain on varustettu 275 hv Caterpillar -dieselmoottorilla mikä

pyörittää vahvarakenteista halkaisijaltaan 600 mm roottoria, missä on 24 terää. Aggressiviisen yläsyöttörullan halkaisija on 820 mm. Koneen syöttöaukon leveys on 1425 mm ja korkeus 500 mm. Kaikenlaisen puumateriaalin roottorille kuljettaa teräsrakenteinen ”heavy duty” syöttömatto leveydeltään 1425 mm ja pituudeltaan 3700 mm. Laajapintainen murtopultein varustettu seulaverkko on valittavissa 40-200 mm reikäkoolla ja vaihtaminen on nopeaa; tämä mahdollistaa monipuolisen materiaalien hallinnan ja halutun palakoon tuottamisen. - Rotochopper MP-2 soveltuu mm. rangan, risun, hakkuutähteen, kierrätyspuun, kuljetuslavojen ja esimurskatun kannon tehokkaaseen murskaukseen.

Pyöräalustaisen murskaimen kompakti koko (pituus 10,7 m, leveys 2,5 m ja korkeus 3,7 m) mahdollistaa hyvän liikkuvuuden ahtaissakin paikoissa ja se on saatavilla vetolenkki- tai tappikiinnityksellä kuorma-autoon. Kone painaa vain noin 12 500 kiloa, kertoo Sawcenter Oy:n myyntipäällikkö Joakim Lund. Oripään Hakepalvelu Oy:lle toimitetussa Rotochopper MP-2 -murskaimessa on tehokkaat magneettierottimet metallisten epäpuhtauksien poistamiseen. - Koneessa on myös lisävarusteena saatava aina 5 metrin korkeuteen purkava jatkeellinen kuljetin mikä mahdollistaa suoraan kuorma-autoihin murskaamiseen, sanoo Lund. Lundin mukaan Rotochopper MP-2 soveltuu investointina hyvin hakkuriyrittäjille jotka haluavat murskata epäpuhtauksia sisältävät puumateriaalit maastossa, asiakkaan luona tai terminaalissa sekä laajentaa toimintaansa mm. kierrätyspuun käsittelyyn. - Hakkuriyrittäjä voi monipuolistaa toimintaansa ja tarjota kokonaisvaltaisemmin palveluitaan. Tämä tasaa myös hakkuriurakoinnin kausivaihtelua, sanoo Lund. Rotochopper tarjoaa kattavan valikoiman eri kokoisia murskaimia aina järeisiin terminaalimurskaimiin. Tarjolla on myös kiinteät murskainratkaisut ja sähkökäyttöiset mallit.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

104 50 kuvaa Katso lähes 1 ä energiapäiväst .fi ti h ammattile

Hakevuori Oy:n Reijo Wuorio järjesti joukkoineen hienon metsäenergiatapahtuman.

Hakevuori Oy:n järjestämään onnistuneeseen energiapäivään Askolaan saapui yli tuhat kävijää.

Hakevuoren energiapäivässä tekemisen meininki

H

akevuori Oy järjesti Reijo Wuorion johdolla erittäin onnistuneen ja kaikin puolin mielenkiintoisen energiapäivän 19.3. terminaalissaan Askolan Vahijärvellä.

Tapahtumaan saapui yli tuhat metsäenergia-alan ammattilaista tai alasta kiinnostunutta kävijää laajasti eri puolilta maata, jotka pääsivät tutustumaan hakkureiden, metsäkoneiden ja muiden laitteiden työnäytöksiin sekä kuuntelemaan mielenkiintoista paneelikeskustelua, johon osallistuivat johtavat poliitikot sekä metsäteollisuuden ja bioenergiatalouden asiantuntijat. Tapahtuman avasi Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio, joka mm. peräänkuu-

lutti valtiovallalta ripeitä ja selkeitä toimenpiteitä kotimaisen metsäenergian käytön kasvattamiseksi. Wuorio tekee oman yrittämisensä ohella arvokasta työtä koko toimialan kehittämisen eteen. Ajatuksia metsäenergian mahdollisuuksista esitti kommenttipuheenvuorossaan Helen Oy:n (Helsingin Energia) toimitusjohtaja Pekka Manninen. Helen Oy:n tavoitteena on tuottaa energiaa hiilineutraalisti vuonna 2050. Välitavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 % ja lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Varsinaisen paneelikeskustelun vetäjänä toimi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa ja mielenkiintoisessa sekä var-

masti ajateltavaa kuulijoille antaneeseen kovatasoiseen keskusteluun osallistuivat Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, Keskustan Matti Vanhanen, Kokoomuksen Eero Lehti, Kokoomuksen Pertti Hemmilä, Koskisen Oy:n toimitusjohtaja Markku Koskinen, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo ja Metsäkeskuksen bioenergia-asiantuntija Olli-Pekka Koisti. Juha Sipilä piti lisäksi oman puheenvuoron paneelikeskustelun päätteeksi korostaen sitä että kotimaisen metsäenergian käytön lisääminen tuo merkittävästi lisää työpaikkoja ja yrittäjyyttä Suomeen samalla kun torjutaan ilmastomuutosta käyttämällä uuisiutuvaa puhdasta metsästä saatavaa energiaa.

Mielenkiintoisissa haketusnäytöksissä pääsi näkemään erilaiset hakkurit tositoimissa.

Hakevuori Oy:llä on käytössä kymmenkunta Jenz -autohakkuria. Kuvassa hakettaa tehokkaasti Jenz HEM 582.

LHM Hakkuri Oy:n valmistama kotimainen Giant -hakkuri.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.), Kokoomuksen kansanedustaja ja metsäenergiayrittäjä Pertti Hemmilä sekä Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio (oik.) tekevät tosissaan töitä kotimaisen uusiutuvan ja puhtaan metsäenergian käytön lisäämiseksi, mikä tuo merkittävästi lisää työpaikkoja ja yrittäjyyttä.

HS Tekniikka Oy toi esille Neuenhauser -seulontakalustoa.

Bruks 806 ST -autohakkuri tuotti laadukasta haketta suurella volyymilla työnäytöksessä.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

105

Paneelikeskustelua seurasi suuri joukko metsäalan ammattilaisia jotka saivat keskustelusta varmasti paljon ajateltavaa.

Juha Sipilä, Pertti Hemmilä, Tomi Salo, Eero Lehti, Matti Vanhanen ja Markku Koskinen mielenkiintoisessa paneelikeskustelussa. Tuleva pääministeri tietää mitä lehteä kannattaa lukea...

Pitkän linjan metsäenergiaurakoitsija Mikko Alamettälä saapui tapahtumaan Parkanosta.

Keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen liputtaa kotimaisen energian puolesta.

Moisio Forest Oy:n Taneli Moisio esitteli Moipu -energiakouraa ja Sorter -lajittelupankkoa.

Several Oy:n Chris Wegelius (oik.) kertoi enegiapäivän kävijöille Vermeer -murskaimista ja hakkureista.

Salo-Machineryn Pertti 007 Salo myy Eschlböck Biber -hakkurit Suomessa ja Baltiassa.

Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n uusi Ponsse ScorpionKing -harvesteri esiintyi hakkuunäytöksessä. Janne Oldenburg tekee hyvää yhteistyötä energiapuuasioissa Hakevuori Oy:n kanssa.

Hakevuori Oy:n uusi 5-akselinen Mercedes-Benz Arocs -puutavara-auto Weckmanin varusteilla, Terminator XXL pankoilla ja Palfinger Epsilon Z-mallin nosturilla tarjoaa maksimaalisen kuormatilan.


106

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Asiakkaat arvostavat HEINOLA -hakkureissa mm. luotettavuutta ja tehokkuutta. Kuvassa Raja KT:n HEINOLA 910 TRUCK -hakkurin työskentelyä Väon terminaalissa Tallinnassa.

Modernit ratkaisut HEINOLAsta

O

haketta raaka-aineen ollessa siihen soveliasta. Näin yhdellä hakeasemalla voidaan tuottaa haketta eri asiakasryhmille.

li hakkuritarve kiinteä tai mobiili, Heinolan Saha- koneet Oy tarjoaa siihen tehokkaan ratkaisun.

Vuosikymmenien kokemus hakkurinvalmistuksessa näkyy suomalaisena vahvana tuotteena, jonka ominaispiirteitä ovat suuri kapasiteetti, erinomainen hakelaatu, pitkä käyttöikä, alhainen energiankulutus ja pienet huoltokulut. Teemana HEINOLAssa on, että me Suomessa tiedämme mitä suomalainen tarvitsee sillä saammehan palautteen suoraan kentältä ja teemme koneista asiakaslähtöisiä.

Kiinteät hakkurit

HEINOLA valmistaa kym-

Mobiilihakkurit

HEINOLA -mobiilihakkureilla urakoidaan maastossa tienvarsihaketuksissa sekä terminaaleissa. Kuvassa kompakti HEINOLA 910 TRUCK kuljetusasennossaan.

menkuntaa erilaista ja erikokoista sähkökäyttöistä hakkurimallia. Terärumpujen halkaisijat ovat 500 millimetristä aina 1300

mm:iin asti. Hakkurit työskentelevät sahoilla, hakeasemilla ja pellettitehtailla. Hakelaadun erinomaisuudesta kertoo se, että

useimmiten hake menee selluteollisuuden prosesseihin. Myös hakeasemille soveltuvat hakkurimallit tuottavat sellukelpoista

Mobiilihakkurien valmistus juontaa aina 50-luvulle asti, jolloin valmistettiin traktorin nostovarsiin kiinnitettyjä laikkahakkureita. 2000-luvulla kysytyimpiä ovat olleet kuorma-auton päälle asennetut autonmoottorikäyttöiset rumpuhakkurit. Yksinkertainen tekniikka sekä hakkurissa että voimalinjassa ovat taanneet käyttäjille mahdollisimman luotettavan työkalun, jossa on erinomainen teho/painosuhde: kokonaismassaltaan alle 30 tonnin HEINOLA 1310 TRUCK mallilla, jossa halkaisijaltaan 1300 mm:n terärumpu, on 120 m2:n kuorma täyttynyt kokopuuhaketuksessa jopa 19 minuutissa.

Käyttäjät arvostavat yksinkertaista rakennetta

Uusi HEINOLA 1310 TRAILER, jossa hakkuri on asennettu puoliperävaunuun ja varustettu hakkeenpoistokuljettimella ja kauko-ohjauksella.

Suuri yksittäinen toive kentältä on tosiaan ollut liikkuvien osien määrän minimoiminen. - Meidän tuotteessamme tässä on onnistuttu. Jos hakkurissa pyörii ainoastaan syöttötelat, terärumpu ja sen yläpuolella oleva hakkeenheitin, ei rakenne voi enää yksinkertaistua. Tämän asian tärkeys käyttäjille korostuu kun laitteiden uutuudenkiilto häviää ja tuhansia, jopa kymmeniätuhansia, tunteja kertyy mit-


RISUPAKETTI tariin. Lisäksi ilman ruuvikuljettimia toteutettu hakkeenpoisto takaa helpon huollettavuuden lisäksi pienen polttoaineenkulutuksen sillä haketta ei turhaan kiihdytetä kahteen kertaan, Heinolan Sahakoneet Oy:n myyntipäällikkö Matti Takatalo toteaa.

Mukavuutta ja luotettavuutta

HEINOLA hakkureissa on monia käyttöä helpottavia yksityiskohtia kuten murtopulteilla varustettu hakkuria suojaava kääntyvä vastaterärakenne, suuripinta-alainen terärummun profiilia myötäilevä seula ja erittäin nopea teränvaihto, joka tehdään käyttäjäystävällisesti koneen päältä niin, että roskat eivät putoa teränvaihtajan päälle.  

Uutuus: Traileriversio erillismoottorilla

- Erillismoottorimalleissa olemme jo noin viisi vuotta käyttäneet tehokasta Volvo Penta 565 kW:n erillismoottoria, jolla voidaan vielä tänä päivänäkin mennä ilman urean käyttöä, kertoo Takatalo. Uutena hakkurityyppinä on nyt kehitetty tällä moottorilla pyöritettävä HEINOLA 1310 TRAILER, jossa hakkuri on asennettu puoliperävaunuun ja varustettu hakkeenpoistokuljettimella ja kauko-ohjauksella. - Tällä mallilla hoidetaan terminaalihaketukset tilanteissa, joissa ei haluta sitoutua kiintei-

METSÄALAN AMMATTILEHTI

107

siin laitteisiin. Myös kuorma-auton päälle asennettavat mallit toki saa perinteisesti erillismoottorisina ja ne ovat tyypiltään HEINOLA 1310 PACK, opastaa Takatalo.

Asiakkaan kokemuksia, Raja KT

Myös Virossa luotetaan Suomalaiseen laatuun ja Viro onkin ollut vilkas vientimaa HEINOLA mobiilihakkureille. Asiakas nimeltä Raja KT (perustettu 1993) hakettaa Virossa neljällä hakkurilla. Kaksi niistä on HEINOLAn autonmoottorikäyttöisiä HEINOLA 910 TRUCK malleja ja ne ovat Scanian jälleenmyymiä. Asiakas on siis saanut yhdellä kaupalla käyttövalmiin hakkurikokonaisuuden sisältäen hakkurin, nosturin, auton ja asennukset. Hakkureiden lisäksi yrityksellä on mm. 14 kuormaautoa. Virossa menneiden vuosien uudet hakkurihankinnat ovat yleisesti olleet valtion tukemia. Raja KT on kuitenkin onnistunut ilman ulkopuolista rahoitusta; yhtiö on kohtuullisen kannattava ja myös tulevaisuus näyttää lupaavalta. Liiketoiminta on ollut menestyksekästä jo vuosia. Sijoitukset on huolellisesti laskettu tinkimättä yhtiön taseesta ja uskottavuudesta. Suuret asiakkaat kuten Väo voimalaitos ja Viron Metsäyhtiö tarvitsevat vahvoja kumppaneita tarjoamaan jatkuvan ja keskeytymät-

HEINOLA valmistaa kymmenkuntaa erilaista ja erikokoista sähkökäyttöistä hakkurimallia. Terärumpujen halkaisijat ovat 500 millimetristä aina 1300 mm:iin asti. Hakkurit työskentelevät sahoilla, hakeasemilla ja pellettitehtailla. Kuvassa HEINOLA 97 RSE ER-Sahalla Viitasaarella.

tömän energialähteen. Siitä Raja KT on saanut kiitosta. Raja KT:n liikevaihto on 6.3 milj. eur ja työntekijöitä 33. Yrityksen toimipiste sijaitsee Pärnussa ja sen toimivaan johtoon kuuluvat Eero Kohv, Jaan Õiglane ja Janar Eelmaa. Raja KT toimittaa haketta vuodessa noin 500 000 m3 ja se tehdään sekä terminaaleissa että tienvarsihaketuksena. Hake toimitetaan omalla kalustolla voimalaitoksille, joista suurimpia on mm. Väon voimalaitos Tallinnassa. Yksi HEINOLA hakkuri tuottaa

heillä terminaaliolosuhteissa haketta jopa 1800 m3/päivässä runkopuusta. Raja KT huoltaa hakkurit omalla pajallaan. Tähän yrityksen henkilöstö on saanut peruskoulutuksen ja perehdytyksen HEINOLA -hakkureihin. Haastavimmissa kysymyksissä on paikallinen jälleenmyyjä Scania auttamassa. HEINOLA 910 TRUCK mallissa Raja KT pitää erityisesti arvossa erinomaista hakelaatua, jossa hienoaines on minimissään, sekä vakuuttavaa kapasi-

teettia. Scania V8-moottori tuottaa vaikuttavan vääntömomentin, joka yhdistettynä tehokkaaseen hakkuriin vähentää haketustyöhön tarvittavaa aikaa. Myös kompakti rakenne ja ketterä alusta (akseliväli 4.6 m, kokonaispaino alle 26 tonnia) puolustavat paikkaansa maastoon mentäessä. Haketus on myös energiataloudellista; hakkuri kuluttaa vähän polttoainetta tuotettua hakekuutiota kohden.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

108

RISUPAKETTI

Bioenergian uudet tekniikat tuovat työtä ja vähentävät päästöjä

P

työpaikkoja on erittäin rajallisesti.

uun kaasuttamisella tai pyrolyysillä voidaan tuottaa puu- pohjaista biokaasua (bioSNG) ja bioöljyä. Näillä tuotteilla voidaan korvata tuontia energiantuotannossa ja tuottaa bioöljyä jatkojalostamalla kotimaista uusiutuvaa dieseliä.

Arvioidun skenaarion mukaan uudet tekniikat voivat tuoda Suomeen lähes 3 000 uutta välitöntä työpaikkaa. Samalla vähennetään päästöjä. Gaia Consulting selvitti Bioenergia ry:lle millaisia alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia puupohjaisen biokaasun ja bioöljyn käytön lisäämisellä on Suomessa. Biokaasun puunhankinta, tuotanto, kaasutuslaitoksen rakentaminen ja tuotteiden jalostus toisivat 2,2 TWh:n tuotannossa Suomeen yli 600 uutta välitöntä työpaikkaa. Tämä energiamäärä vastaa 7 % Suomen maakaasun käytöstä. Puupohjaisen biokaasun taloudelliset vaikutukset Suomessa syntyisivät ensisijaisesti yksityistalouksille ja arvoketjun yrityksille. Maakaasusta valtio hyötyy verotuloina. Taloudellisten vaikutusten lisäksi biokaasun käyttö vähentäisi hiilidioksidipäästöjä vuosittain 430 000 tonnilla. - Bioöljyä voidaan jatkojalostaa uusiutuvaksi dieseliksi, bio-

Bioenergia ry:n Puolet suomalaista 2030 -skenaarion toteutuminen edellyttää:

Biokaasun, bioöljyn ja uusiutuvan dieselin merkittävä lisääminen on osa Puolet suomalaista -skenaariota, jonka mukaan Suomen on mahdollista tuottaa puolet tarvitsemastaan energiasta kotimaisista lähteistä.

bensiiniksi ja kemian teollisuuden tuotteiksi. Bioöljyyn liittyvä puunhankinta, sen tuotanto ja jatkojalostus työllistäisi suoraan 2 160 henkeä, kun tuotettavan uusiutuvan dieselin määrä on 5 TWh. Viime vuonna Suomessa käytettiin 26 TWh dieselpolttoainetta. Bioöljyllä voidaan korvata raskasta lämmitysöljyä. Bioöljyllä ja sen jalosteilla on kansainväliset markkinat. Bioenergian uudet tuotteet ovat olennainen osa kasvavaa biotaloutta, sanoo toimialapäällikkö Tage Fredriksson Bioenergia ry:stä. VTT:n ja VATT:n laskelmien perusteella toisen sukupolven biopolttoaineet olisivat Suomen

HEINOLA 910 TRUCK

kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, jolloin biojalosteiden osuus maantieliikenteessä kasvaisi jopa lähelle 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Kotimaisilla polttoaineilla 4,5 miljardin investoinnit

Biokaasun, bioöljyn ja uusiutuvan dieselin merkittävä lisääminen on osa Bioenergia ry:n Puolet suomalaista -skenaariota, jonka mukaan Suomen on mahdollista tuottaa puolet tarvitsemastaan energiasta kotimaisista lähteistä. Energiaomavaraisuu-

den kasvaessa Suomeen syntyisi 4,5 miljardin investoinnit. Vuonna 2014 Suomessa käytetystä energiasta 35 % oli kotimaista. Tavoitteena oleva 50 %:n energiaomavaraisuus synnyttäisi bioenergia-alalle 15 000 uutta työpaikkaa. Suomen tuontienergian vuosittainen lasku pienenisi 7 miljardista 4 miljardiin. Kaiken kaikkiaan kotimaiset polttoaineet työllistävät suoraan ja välillisesti tällä hetkellä noin 30 000 henkilöä. Määrä nousisi 50 %:n energiaomavaraisuuden myötä Bioenergia ry:n arvion mukaan 45 000 henkilöön. Puuenergia ja turvetuotanto työllistävät erityisesti alueilla, joilla

HEINOLA 1310 TRUCK

HEINOLA hakkurit – Tehokasta etumatkaa Heinolan Sahakoneet Oy • Puh 03 848 411 • info@heinolasm.fi • www.heinolasm.fi

- kotimaisten polttoaineiden osuuden nostamista liikenteessä nykyistä kunnianhimoisemmalla ja myös biokaasua koskevalla jakeluvelvoitteella vuodelle 2030 - uusiutuvan energian riittävän investointituen turvaamista biojalostamoille ja lämpöyrittäjyydelle - investointien luvituksen yksinkertaistamista ja nopeuttamista - vientiteollisuuden edistämistä bioenergiateknologian teknologia- ja tutkimusrahoituksella, innovaatioiden edistämisellä sekä pilotti- ja demonstraatiohankkeiden tukemisella.

Risupaketti -energiateeman löydät jokaisesta Metsäalan Ammattilehden numerosta. Ilmoitusvaraukset puh. 050 412 9030


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

109

Kilpailukykyä ja tehokasta ilmastopolitiikkaa

- päästökaupan vahvistaminen ja kompensaatiot teollisuudelle

E

nergiateollisuus ry yhdessä EK:n ja muiden toimiala- järjestöjen kanssa esittää päästökaupan vahvistumisen myötä kompensaatiota niille sähköintensiivisille teollisuusaloille, joilla syntyy päästövuodon riski. - Päästökaupan vahvistaminen on kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa ja tulisi toteuttaa

viipymättä. Energia-alalla mittavat investoinnit odottavat toteuttajaansa, ja markkinat on syytä saada pian toimintakuntoon, jotta hankkeita päästään toteuttamaan, sanoo johtaja Jukka Leskelä ET:stä. Suomella ei Leskelän mukaan myöskään ole varaa toteuttaa päästötöntä energiajärjestelmää verovaroin tukemalla: - On kuitenkin varottava, ettei päästökauppaa vahvistettaessa

vaikeuteta kansainvälisessä kilpailussa toimivien energiatehokkaiden yritystemme asemaa. Siksi valtion tulisi ohjata osa päästökaupan kasvavista tuloistaan kompensaationa näille aloille. Näin syntyy markkinaohjaus, jonka avulla Suomi siirtyy vähäpäästöiseen talouteen kilpailukyvyn säilyttäen. Päätösten nettovaikutus valtiontalouteen olisi positiivinen.

Spinnova kehittää kuusi- ja mäntykuiduista ympäristöystävällistä kuitulankateknologiaa

T

eknologian tutkimuskeskus VTT:n uusin spin-off on Jyväskylässä tammikuussa toimintansa aloittanut tutkimus- ja tuotekehitysyritys Spinnova Oy. Se kehittää VTT:llä alkunsa saanutta kuitulankateknologiaa. Menetelmä poikkeaa merkittävästi perinteisistä langan valmistusteknologioista, koska siinä ei tarvita kemiallisia, energiaa ja vettä kuluttavia työvaiheita. Spinnovan teknologian ideana

on kehrätä lanka suoraan puukuiduista. Menetelmä soveltuu erityisesti kotimaisten pitkäkuituisten puulajien - kuusen ja männyn - jalostamiseen. Kyseessä on ainut teknologia, jolla voidaan valmistaa lankaa suoraan puukuiduista ilman kemiallista käsittelyä. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Janne Poranen, jolla on pitkä ura VTT:n kuituteknologian johtotehtävissä. Menetelmän ideoinut Juha Salmela työskentelee yrityksen teknologiajohtajana.

Spinnovan puukuitulankahanke voitti helmikuussa työ- ja elinkeinoministeriön biojalostamokilpailun. Spinnova on kerännyt 1,95 miljoonan euron sijoituksen. Rahoittajina ovat VTT Ventures, itävaltalainen Lenzig AG, sijoitusyhtiö FIM:n hallituksen jäsen Markku Kaloniemi, Nokian entinen teknologiajohtaja Yrjö Neuvo, Esko Liirin perheen sijoitusyhtiö Besodos Oy sekä Small Giant -peliyhtiön toimitusjohtaja Timo Soininen.

Metsähakkeen käyttö supistui lämpö- ja voimalaitoksissa 2014

K

iinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa vuonna 2014 oli edellisvuoden tasolla.

Metsähakkeen käyttö supistui ja metsäteollisuuden sivutuotepuun käyttö lisääntyi. Viime vuonna puupolttoaineita käytettiin kaikkiaan 18,7 miljoonaa kiintokuutiometriä (35,9 terawattituntia), mikä oli lähes saman verran kuin ennätysvuonna 2013. Merkittävin laitosten käyttämä puupolttoaine oli metsähake, jonka kulutus supistui edellisvuodesta kuusi prosenttia 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa (0,7 milj. m³) kokonaiskäyttö ylsi 8,2 miljoonaan kuutiometriin (-5 % edellisvuodesta). Jatkuvassa kasvussa ollut metsähakkeen käyttö notkahti nyt toista kertaa sitten vuoden 2007. Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 metsähakkeen käyttötavoitteeksi vuodelle 2015 on asetettu 10-12 miljoonaa kuutiometriä, mikä näillä näkymin jää saavuttamatta. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa metsähakkeen käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa tulisi nostaa vuoteen 2020 mennessä 25 terawattituntiin joka vastaa noin 12-13 miljoonaa puukuutiometriä. Lähes puolet eli 3,7 miljoonaa

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä osoitteessa

ammattilehti.fi

Jatkuvassa kasvussa ollut metsähakkeen käyttö notkahti nyt toista kertaa sitten vuoden 2007.

kuutiometriä laitosten kuluttamasta metsähakkeesta valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta. Seuraavaksi eniten käytettiin hakkuutähteitä (2,6 milj. m³). Kantojen käyttö metsähakkeen raaka-aineena väheni edellisvuodesta lähes kolmanneksen 0,8 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta laitoksissa kului 3 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 10,2 miljoonaa kuutiometriä. Eniten poltettiin kuorta, joka kattoi sivutuotepuusta liki 70 prosenttia eli 7,1 miljoonaa kuutiometriä. Suhteellisesti eniten eri puupolttoaineista lisääntyi kierrätyspuun käyttö (+13

%). Kiinteiden puupolttoaineiden kulutus oli suurinta KaakkoisSuomessa, jossa poltettiin lähes kolmasosa kuoresta ja liki kuudesosa kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Metsähaketta paloi eniten Häme-Uusimaan alueella. Puupolttoaineet (metsäteollisuuden jäteliemet, lämpö- ja voimalaitosten kiinteät puupolttoaineet sekä puun pienpoltto) olivat vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan merkittävin energialähde ja kattoivat ennakkotietojen mukaan neljänneksen energian kokonaiskulutuksesta.


110

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

111

Suomen merkittävin biotalouden tutkimusympäristö käynnistyy Espoossa

V

TT on rakentanut biomassan jalostamiseen tähtäävän tutkimus- ja pilotointikeskuksen Espoon Kivenlahteen.

Bioruukki tarjoaa yrityksille maailmanluokan puitteet uusien teknologioiden kehittämiseen sekä kansallisen biotalousstrategian toteuttamiseen. Se toimii Suomelle tärkeillä puhtaan teknologian alueilla, joita ovat bioenergia, biomassan hyödyntäminen arvotuotteiksi - muun muassa biokemikaaleiksi - sekä kierrätys. Kyseessä on yksi merkittävimmistä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n investoinneista tällä vuosikymmenellä ja suurin biotalouden tutkimusympäristö Pohjoismaissa. Se palvelee yritysten prosessi- ja tuotekehitystoimintaa sekä VTT:n ja sen tutkimuskumppaneiden projekteja. Bioruukki yhdistää VTT:n kemian, energian ja biomassan käsittelyyn liittyvän osaamisen. Se tarjoaa mahdollisuuden selvittää, mitkä biojalostamokonseptit ja ideat ovat sekä teknisesti että taloudellisesti järkeviä. Erityisesti tämä koskee biopolttoaineiden ja arvokkaiden kemikaalien tuotantomenetelmien kehitystä. Bioruukki nopeuttaa myös yritysten innovaatioiden lanseerausta maailmanmarkkinoille. Sijaintina Espoo on hyvä, koska lähellä on tiivis yritysten ja tutkimuslaitosten asiantuntijajoukko. Bioruukin kautta on tarjolla VTT:n koko biotalouden ja kiertotalouden tutkimusvolyymi, joka on laajuudeltaan yli 60 miljoonan euroa vuodessa ja lähes 500 henkilötyövuotta. Lähivuosina Bioruukissa arvioidaan työskentelevän noin 40 henkilöä. VTT on investoinut tähän mennessä Bioruukkiin 10 miljoonaa euroa ja suunnitteilla olevien jatkotoimien on arvioitu maksavan 10-15 miljoonaa. Nyt ensimmäisessä vaiheessa Bioruukissa käynnistyy kaasutus- ja pyrolyysikoetoiminta. Muiden koelaitteiden asennukset 8000 neliön laajuisessa Bioruukissa toteutetaan seuraavien kahden vuoden aikana.

Rohkeutta ja nopeutta kehitystyöhön

- Uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjautuva biotalous on maailmanlaajuinen trendi. Suomella on hyvät lähtökohdat hyötyä tästä kasvusta. Bioruukilla on tärkeä kansallinen tehtävä kehittää uusia metsäbiotalouden teknologioita ja vauhdittaa näiden kaupallistamista yhteistyössä yritysten

Bioruukki Espoon Kivenlahdessa tarjoaa yrityksille maailmanluokan puitteet uusien teknologioiden kehittämiseen sekä kansallisen biotalousstrategian toteuttamiseen. Avajaisia vietettiin 12.3.2015.

kanssa, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikkö Petri Peltonen. - Suomen kansallinen strategia edellyttää rohkeita tutkimuskokeita sekä nopeutta uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseen. Se edellyttää myös teollisuussektoreiden yhteistyötä, uudistumista ja riskinottokykyä. Nyt tarvitaan rohkeaa riskinottoa ja radikaaleja innovaatioita. Bioruukki tarjoaa tähän konkreettisen mahdollisuuden, toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori. - Suomi tarvitsee lisää korkean teknologian investointeja ja niiden myötä syntyviä uusia osaamis- ja tietointensiivisiä yrityksiä ja työpaikkoja. Ilman konkreettisia näyttöjä ei synny uutta liiketoimintaa ja kasvua. VTT:n investointi Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävälle sijoittuvaan Bioruukkiin on erinomainen esimerkki nyt tarvittavista teoista. Myös Espoon kaupunki on sitoutunut omalta osaltaan luomaan edellytyksiä kasvulle ja korkean osaamisen työpaikkojen synnylle, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Suomen tavoitteena kaksinkertaistaa biotalouden arvo vuoteen 2025 mennessä

Biotalouden arvo Suomessa on tällä hetkellä 10 % kansantaloudesta ja tavoitteena on sen kaksinkertaistaminen vuoteen 2025 mennessä. Yksittäisten teknologioiden sijaan sekä Suomessa että Euroopassa keskitytään nyt biota-

louden ekosysteemien rakentamiseen ja elinkaariajattelun kehittämiseen. VTT:n kattavia kestävän kehityksen tutkimus- ja kehityspalveluita voidaan soveltaa poikkitieteellisesti aina vihreästä tietotekniikasta jätteiden täydelliseen hyödyntämiseen asti.

Teollisuudenalat lähentyvät toisiaan

Viidennes Suomen viennistä koostuu metsäteollisuuden massatuotteista, ja jatkossakin nähdään, että uudistuva metsä- ja kemianteollisuus sekä näiden prosesseihin liittyvä konepajateollisuus toimivat viennin vetureina. Biotalouden veturina toimivan metsäteollisuuden rinnal-

le nousevat myös energia- ja elintarviketeollisuus sekä maatalous. Suomi on luonnonvaroiltaan rikas maa, jolle biomassan ja erityisesti metsäbiomassan järkevä ja tehokas hyödyntäminen on avain menestykseen. Vain jalostusarvoa nostamalla yritykset voivat saavuttaa jalansijaa maailmanmarkkinoilta. Kyse on myös siitä, miten sopeudumme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Bioruukki lyhyesti:

- Osoite: Ruukinmestarintie 2, Kivenlahti, Espoo - 8000 neliömetriä tilaa pilotointiyksiköille ja laboratorioille - Perustettu nopeuttamaan

biotalouden innovaatioiden kaupallistamista. - Palvelee yritysten prosessija tuotekehitystoimintaa sekä VTT:n ja sen tutkimuskumppaneiden projekteja. - Lähivuosina henkilökunnan arvioidaan nousevan 40:een. - VTT on investoinut Bioruukkiin 10 miljoonaa euroa. Jatkotoimien arvioitu maksavan 1015 miljoonaa euroa. - Bioruukin kautta on tarjolla VTT:n koko biotalouden ja kiertotalouden tutkimusvolyymi, joka on laajuudeltaan yli 60 miljoonan euroa vuodessa ja lähes 500 henkilötyövuotta.


112

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI LUKE Yrjö Nuutinen Johanna Routa

Konepaja Antti Rannan kehittämä kuljetusjärjestelmä. Vetoauto Volvo FH12, johon on asennettu hakkeenkuljetuskuormatila. Vetoautoon on kytketty puoliperävaunu apuvaunun avulla. Hakkuriauto hakettaa ja täyttää perävaunua takaapäin.

Hakkeen kuljetukseen, kuormaukseen ja purkuun uusi tehokas kuljetusjärjestelmä - puoliperävaunu varustettuna automaattisella taka-akseleiden ohjausjärjestelmällä

L

ämpö- ja voimalaitoksia on viime vuosina perustettu ahkerasti, ja kilpailu puupolttoaineesta on paikoin kovaa.

Metsähaketta joudutaan kuljettamaan käyttöpaikoille yhä kauempaa. Autokuljetus on tällä hetkellä metsähakkeen merkittävin kuljetusmuoto, ja sen kustannustehokkuuteen on panostettu. Konepaja Antti Ranta Oy kehitti notkean puoliperävaunuyhdistelmän, jolla hake voidaan noutaa entistä pienemmiltä varastopaikoilta. Euroopan unionin tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä jäsenmaidensa energiaomavaraisuutta muun muassa puupohjaisella energian tuotannolla. Varsinkin Pohjoismaissa puupolttoaineiden kasvava kysyntä on mahdollistanut myös niiden puuraaka-aineen jakeiden hyödyntämisen, joita ei tarvita perinteisen metsäteollisuuden val-

mistusprosesseihin. Merkittävin näistä on metsähake, jota saadaan avohakkuiden hakkuutähteistä ja kannoista sekä pieniläpimittaisesta puusta nuorten metsien hoitohakkuista. Haketta kuljetetaan pääasiassa autoilla, ja usein hyvin haasteellisten taipaleiden takaa. Keinoja autokuljetusmuodon tehostamiseksi on mietitty monelta kantilta.

Suurilla kuormilla kustannussäästöjä

Yksi keino vähentää autokuljetuksen kustannuksia on suurentaa hyötykuormaa ajokertaa kohti. Käytännöllisin tapa siihen on kuormatilan suurentaminen. Kuormakoon kasvattamisen on mahdollistanut Suomessa vuoden 2013 loppupuolella hyväksytty säädös, joka sallii suuremmat ja raskaammat autokuormat tieliikenteessä. Perinteinen metsähakkeen kuljetusyhdistelmä on koostunut 3-akselisesta vetoautosta ja 4akselisesta perävaunusta, jonka enimmäismassan uusi asetus

nostaa väliaikaisesti 60 tonnista 64 tonniin. Valmistajat ovat alkaneet tarjota myös 8- tai 9-akselisia ajoneuvoyhdistelmiä, joiden enimmäismassa on 68 tai 76 tonnia. Varsinkin voimalaitoksille kuljetuspalveluita tarjoavat hakeyrittäjät ovat olleet kiinnostuneita isommista ratkaisuista. Syynä tähän on mahdollisuus vähentää pitkän matkan kuljetuskustannuksia. Pitemmät ja painavammat ajoneuvoyhdistelmät voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia ahtailla ja heikosti kantavilla metsäteillä. Pieniläpimittainen harvennuspuu nuorista metsistä, uudistushakkuiden hakkuutähteet sekä kannot varastoidaan yleensä hakkualueen lähelle metsäautotien varteen. Kääntöpaikat ovat usein liian pieniä 9-akseliselle yhdistelmälle, sillä pidempi akseliväli vaatii isomman kääntösäteen. Lisäksi liian tiukat käännökset kuormittavat pitkän yhdistelmän akselistoa enemmän kuin lyhemmillä perinteisillä autoilla ja näin lyhen-

Hakkeenkuljetusauto peruttaa metsäautoteiden risteyksessä. Hakkuriauton kuljettaja ohjaa puoliperävaunun taka-akseleita kauko-ohjaimella ja kommunikoi samalla matkapuhelimella hakeauton kuljettajan kanssa.

tävät perävaunun käyttöikää. Myös metsäautoteiden ja pienten siltojen kantavuus voi olla rajallinen painavimmille ajoneuvoyhdistelmille.

Ajoneuvoyhdistelmä mikä kääntyy ahtaassakin paikassa

Konepaja Antti Ranta Oy on kehittänyt metsähakkeen kuljetukseen uudenlaisen puoliperävaunuyhdistelmän. Sillä voidaan noutaa hake sellaisilta varastopaikoilta, joissa ennen on ollut mahdollista liikkua vain vetoautolla eli ”nupilla”. Kuljetusketjussa hakkuriauto ottaa metsään mennessään puoliperävaunun mukaansa vetopöytään kytkettynä. Hakkuriauto täyttää tuomaansa puoliperävaunua metsävarastossa, kun samalla hakeauton nuppi tuo tullessaan toisen puoliperävaunun apuvaunun (dolly) avulla varastopaikalle. Hakeauto kytkee apuvaunun avulla vedettäväkseen hakkuriauton perästä täyden puoliperävaunun ja lähtee viemään sitä polttolaitokselle. Sillä aikaa toinen puoliperävaunu jää hakkuriauton täytettäväksi. Puoliperävaunuun mahtuu noin 100 kuutiometriä haketta. 9-akselisen täysperävaunuyhdistelmän muodostavat vetoauto, apuvaunu sekä puoliperävaunu. Vetoauto on Volvo FH12, jonka päälle on asennettu hakkeenkuljetuskuormatila. Vetoautoon on kytketty 3-akselinen puoliperävaunu apuvaunun avulla. Kuormatilat on varustettu sivulle kippauksella, ja sivuseinä aukeaa kokonaan. Tämä mahdollistaa myös muut kuljetukset, jolloin yksikköhinnaltaan kallis ajoneuvo saadaan hyödynnettyä muihin ajotehtäviin silloin, kun voimalaitokset käyvät vajaalla teholla. Yhdistelmän kokonaispituus on 25,25 metriä ja suurin

sallittu kokonaismassa 69 tonnia.

Automaattisella ohjausjärjestelmällä pienempi kääntösäde

Uuden kuljetuskonseptin ydin on automaattinen perävaunun ohjausjärjestelmä ETS (Electronic Trailer Steering). ETS perustuu puoliperävaunun takimmaisten akselien hydrauliseen kääntämiseen. Se on suunniteltu parantamaan pitkän ajoneuvoyhdistelmän käännettävyyttä nimenomaan metsäautoteiden ahtailla varasto- ja kääntöpaikoilla. ETS järjestelmän merkittävin etu on ajoneuvoyksikön pienempi kääntösäde. Vaunuissa on lisäksi radiotoiminen kauko-ohjaus, jolla perävaunun akseleita voidaan ohjata hydrauliikan avulla myös manuaalisesti. Kauko-ohjauksella hakkuriauton kuljettaja voi ajaa täytettävän perävaunun yhteistyössä hakeautonkuljettajan kanssa täytön kannalta juuri oikeaan paikkaan varastopaikalla.

Kuljetusyhdistelmästä hyviä käytännön kokemuksia

Kuljetusyhdistelmää testattiin lokakuussa 2014 Oulun seudulla havainnoimalla normaalia haketustyötä yhteensä neljällä eri varastopaikalla. Testauksen järjestivät Metsäntutkimuslaitos (nyk. Luonnonvarakeskus), Oulun Bioenergia ja Oulun energia. Oulun Bioenergia on Oulun energia -voimalaitoksen polttoaineen päätoimittaja vastasi testissä hakkeen toimituksesta. Oulun Bioenergian vastuulla on myös haketustoiminta ja niihin liittyvät laitteet. Hake kuljettiin Muhoksen Biokuljetuksen autoilla voimalaitokselle. Kuljetusketjuun kuului kaksi


RISUPAKETTI

hakkeen kuljetusautoa ja yksi hakkuri. Molemmat hakkeen kuljetusautot olivat varustettu ETS-järjestelmällä. Neljän testipäivän aikana auton ulkopuolisen havainnoinnin lisäksi yksi tutkija tarkkaili ETS:n toimintaa toisen auton ohjaamossa. Haastatteluilla selvitettiin myös kuljettajien kokemuksia. Testin vetoautot ja perävaunut oli varustettu ilmajousituksella, joka tekee ajamisesta tasaisempaa ja pehmeämpää verrattuna perinteiseen teräksiseen lehtijousitukseen. Toinen ilmajousituk-

METSÄALAN AMMATTILEHTI

sen etu on se, että kuljettaja voi haketuksen aikana seurata reaaliajassa kuorman kokonaispainoa sekä akselipainoja. Tämä mahdollistaa kuorman koon maksimoinnin. Kolme varastoa sijaitsi metsäautotien varressa ja niissä oli pääasiassa hakkuutähteitä. Hakkuutähdehakkeen hyötykuorma on pieni, koska se sisältää paljon hienojakoista ainesta. Tämän takia kuorman maksimipaino ei ollut koskaan rajoittava tekijä. Haketus tapahtui kuljetusyhdistelmän takaa, koska hakkuri ja

kuljetusauto eivät sopineet rinnakkain kapealle metsäautotielle. Joskus puoliperävaunu oli irrotettava vetoautosta hyötykuorman maksimoimiseksi, mikä alensi haketuksen tuottavuutta. Kuitenkin tämä oli edellytys täysien kuormien kuljettamiselle. Testin varastoalueet olivat melko väljiä, joten haketus ja kuormaus olisi ollut mahdollista myös perinteisellä kalustolla ilman ETS-järjestelmää. Kuljettajien mukaan ETS kuitenkin nopeutti työtä. Kuljettaja kytki

ETS:n pois päältä manuaaliohjaukselle vain kolme kertaa testin aikana. Tämä tapahtui aina kun ajoneuvonyksikköä peruutettiin mutkassa kapean metsätien risteyksessä. Tällöin käsiohjaus oli helppokäyttöisempi. Kuljettajien mukaan kapeilla metsäteillä sekä vaativammissa maasto-olosuhteissa ETS mahdollistaa suuremman kuljetusyksikön käyttämisen. Eteenpäin ajettaessa ja käännettäessä kiinteäakselinen perävaunu vaatii laajemman tilan kuorma-auton edessä kompensoidakseen pitkän perävaunun akselivälin. ETS -järjestelmä vähentää tarvittavaa tilaa suurentamalla takimmaisen perävaunun akseleiden kääntösädettä. Esimerkiksi kun kuljettaja on kääntymässä jyrkästi oikealle, ETS ohjaa perävaunun

113

taka-akselit vasemmalle. ETS -järjestelmä helpottaa myös toimintaa pienissä haketerminaaleissa. Purkamisen aikana kuljettaja voi manuaalisesti ohjata perävaunun akseleilta kauemmaksi hakekasasta ja siten estää hakekasan yliajon. Testin havainnot sekä kuljettajien kokemukset osoittivat ETS-järjestelmän olevan hyödyllinen hakkeen kuljetuksessa tavallista pidemmillä kuljetusyhdistelmillä. Testissä ei ollut mahdollista määrittää todellisia eroja perinteisen kiinteän akselijärjestelmän ja ETS-järjestelmän välillä. Tähän tarvittaisiin uusi koejärjestelyiltään kontrolloidumpi testaus, jossa myös varastopaikan olosuhteet tulisi huomioida.

IIIII BIOENER

www.steelmetal.fi RIPPER

Katso työvideo UUTUUS MAXI MONSTERI

Rippereistä useita eri malleja eri käyttötarkoituksiin.

Kuorma puretaan käyttöpaikalla kippaamalla. Purkamisen aikana kuljettaja ohjaa takimmaisia akseleita kauemmaksi hakekasasta.

TYÖKONEISIIN LED-TYÖVALOJA asennusmahdollisuus

Kokoluokassaan ylivoimainen leikkuuteho

jukka@steelmetal.fi • Gsm 040 579 8834


METSÄALAN AMMATTILEHTI

114

RISUPAKETTI

Talouskasvun tueksi markkinaehtoista energiaa ja maltillisia energiaveroja

T

ulevan hallituksen keskeisin tehtävä on luoda edellytyksiä kasvulle, työlle ja toimeentulolle.

Kaikki toiminnot ohjataan kouran venttiilillä!

www.naarva.fi Edullinen ja sähkötön energiakoura maataloustraktoriin.  Ø 24 cm giljotiinikatkaisu  ei vaadi lisähydrauliikkaa  paino vain 260 kg

 myös kuormaukseen

Pentin Paja Oy, puh. 013 825 051, info@pentinpaja.fi

- Tähän tarvitaan markkinaehtoista energiaa ja maltillisia energiaveroja, jotka tukevat elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kansalaisten ostovoimaa, Energiateollisuus ry:n (ET) puheenjohtaja Antti Vilkuna totesi ET:n Kevätseminaarissa 21.5. Lappeenrannassa. Kohtuuhintainen energia edellyttää paitsi toimivia, kilpailtuja markkinoita ja kohtuullista energiaverotusta, myös sitä, että keskenään kilpailevat eri energialähteet ovat monipuolisesti käytettävissä. - Sähköjärjestelmän toimivuuden kannalta tavoitteeksi pitäisi asettaa oman sähköntuotantokapasiteetin riittävyys huippukuorman aikaan. Energiainvestointeja voidaan vauhdittaa sujuvoittamalla kaavoitus-, lupa- ja valitusmenettelyjä, Antti Vilkuna korosti puheessaan. Päästökaupan piirissä toimivien sähkön ja lämmön tuotannon asema on viime vuosina heikentynyt ankean talouskehityksen, massiivisen eurooppalaisen tukipolitiikan ja näistä johtuvien päästökauppajärjestelmän vinoutumien vuoksi. - Toivomme tulevan hallituksen ajavan EU-politiikassaan aktiivisesti toimia, joilla päästöoikeushinnat ohjaisivat investointeja päästöttömään tuotantoon. Tämä olisi Suomen ja Euroopan edun mukaista. Normi-, vero- ja tukipolitiikkaa tulisi sen sijaan käyttää päästökaupan ulkopuolella, erityisesti liikenteessä ja kiinteistökohtaisessa lämmityksessä, ohjaamaan kohti päästöttömiä ja vähäpäästöisiä ratkaisuja.

Energiaomavaraisuuden lisääminen parantaisi merkittävästi kauppatasetta

Tulevan hallituksen yhtenä tavoitteena on biotalouden kehittäminen. Käytännössä se tarkoittaa, että panostetaan kotimaisiin energialähteisiin, ennen kaikkea

puuhun ja turpeeseen. Tuloksena on energiaomavaraisuuden parantuminen, mitä edistävät myös panostukset vesi- ja tuulivoimaan sekä aurinkoenergiaan. ET:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen pitää tavoitetta hyvänä. Hänestä on johdonmukaista, että hallitus linjaa energiapolitiikkaansa kotimaisuuden suuntaan, jota korostettiin myös viime vuonna työnsä päätökseen saaneen parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean (PEIKKO) loppuraportissa. - Komitea otti vahvasti kantaa energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Kotimaiset energialähteet asetettiin fossiilisten tuontipolttoaineiden edelle, Naukkarinen muistuttaa. Energiateollisuus tukee omavaraisuuden vahvistamista ja odottaa, että konkreettisia toimia tehdään niin kotimaisten polttoaineiden tarjonnan edistämiseksi kuin investointiedellytysten parantamiseksi. Naukkarinen viittaa Suomen energian kauppataseeseen, joka on viime vuosina ollut runsaasta 5 miljardista lähes 8 miljardiin euroon miinuksella. Koko kauppataseen vaje on samaan aikaan ollut vajaasta 2 miljardista runsaaseen 3,5 miljardiin euroon. - Mikäli energiataseemme olisi ollut 35 - 45 prosenttia vahvempi, olisi koko kauppataseemmekin ollut tasapainossa tai jopa plussalla, huomauttaa Naukkarinen. Tuontienergian rahallisesta arvosta lähes 80 prosenttia on öljyä, kivihiilen osuus on vain 2 prosenttia. Vaikka merkittävä osa öljystä jalostetaan ja viedään ulkomaille, öljyn nettotuonninkin arvo on kivihiileen verrattuna noin 20-kertainen. Naukkarisen mukaan öljyn tuonnin vähentäminen 5 prosentilla vastaisi kauppataseen kannalta samaa, kuin jos kivihiilen käytöstä luovuttaisiin kokonaan. Hänestä se olisi myös ilmastoystävällinen teko, sillä öljyn käytöstä aiheutuvat selvästi suurimmat hiilidioksidipäästöt Suomessa.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

115


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Sahateollisuus

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

117

Kolmas Sennebogen 830 E - Trailer -materiaalinkäsittelykone Iivari Mononen Oy:lle

K

onekesko toimitti huhtikuussa Iivari Mononen Oy:lle Sennebogen 830 E -Trailer -materiaalinkäsittelykoneen. Kone toimitettiin Höljäkkään Iivari Monosen pylvästehtaan käyttöön. Kyseessä on Iivari Mononen Oy:n kolmas Sennebogen -kone.

Iivari Mononen Oy on yksi Euroopan johtavista pylväsvalmistajista. Pitkät perinteet omaavan pylvästuotannon tuotevalikoimaan kuuluvat sähkö-, teleja valaisinpylväät sekä ratapölkyt. Markkina-alueena on koko maailma, tärkeimpinä vientialueina Pohjoismaat, Brittein saaret, Keski-Eurooppa, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka. Puupylväiden tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa Höljäkässä, Norjassa Ilsengissä (Scanpole As) ja Walesissa Newportissa (Burt Boulton & Haywood Ltd). Lisäksi Iivari Mononen omistaa myyntiyhtiöt ScanPole Ltd:n, Englannissa ja Scanpole Ab, Ruotsissa. Kestopuu-tuotemerkillä kuluttajille markkinoitavat saha- ja höylätavaratuotteet sekä maatalous- ja piharakentamiseen soveltuvat aitapaalut valmistetaan Joensuun tuotantolaitoksella. Kestopuuliiketoiminnasta vastaa konsernin tytäryhtiö, PrimaTimber Oy. Sähkö- ja teleyhtiöiden verkostohuoltoon liittyviä palveluja tuottaa konsernin porvoolainen tytäryhtiö Exsane Oy. Uusi Sennebogen 830 E Trailer -kone menee pylvästehtaalla pylväiden ja puun käsittelyyn. Koneen varustelussa ja säädöissä on otettu huomioon asiakkaan erityistarpeet: koneessa on käyrä 16 metrin banaanipuomi, kouran puristuspaineet ovat säädettävät ja kahmarin puristusliikkeessä on lisäksi hidastustoiminto, koska käsiteltävään puutavaraan ei saa jäädä jälkiä. Konekeskon oma huoltopiste Vantaalla teki koneeseen varustelun, jossa siihen lisättiin kaikki asiakkaan haluamat lisävarusteet ja muut yksityiskohdat.

Alhainen polttoaineenkulutus ja helppokäyttöisyys

Suorituskykyinen 830 kuuluu SENNEBOGENin niin sanottuun E-sarjan Green Efficiency -valikoimaan ja pohjaa yrityksen 60 vuoden kehityskokemukseen. Koneen Cummins -dieselmoottori tuottaa 223 hevosvoimaa ja sen optimoitu viritys pienentää polttoaineen kulutus-

Konekesko Oy toimitti Iivari Mononen Oy:lle jo kolmannen Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneen. Uusi Sennebogen 830 E Trailer -kone menee pylvästehtaalle pylväiden ja puun käsittelyyn.

ta. ”Eco - Mode”, joka pienentää moottorin kierroslukua, moottorin elektroninen joutokäynnin ohjaus sekä start-stop -järjestelmä , kaikki säästävät polttoainetta - jopa 25 % mittausten mukaan. Typen oksidien päästöt ovat puolittuneet pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän ansiosta ja hiukkasten määrä on vähentynyt 90 %. Uuden moottorin lisäksi uusi Sennebogen 830 tarjoaa erinomaista ajomukavuutta ja helppokäyttöisyyttä. SENCON, Sennebogen-ohjausjärjestelmä, lisää turvallisuutta sekä mahdollistaa helpon valikkojen selattavuuden ja säätöjen muokkaamisen kuljettajakohtaisesti. Ergonominen nouseva maXcab -ohjaamo tarjoaa kuljettajalle mukavan työtilan, jossa on automaattinen ilmastointi ja reagoiva joystick. Sennebogen 830 tarjoaa kattavan paketin turvaominaisuuksia: takana ja sivuilla sijaitsevien kameroiden avulla kuljettaja pysyy täysin tietoisena ympäristöstään. LED-ajovalot antavat kirkkaan valaistuksen pimeässä ja liukuovi, porras ja kaide takaavat turvallisen ja esteettömän pääsyn koneeseen. Lukuisat varustevaihtoehdot, jotka räätälöidään tarvittaessa jokaista asiakasta varten ja viimeistellään Konekeskon omassa korjaamossa, tekevät Sennebogenista parhaan mahdollisen koneen materiaalinkäsittelyyn.

Konekeskon oma huoltopiste Vantaalla teki koneeseen varustelun, jossa siihen lisättiin kaikki asiakkaan haluamat lisävarusteet ja muut yksityiskohdat. Uuden polttoainetaloudellisen moottorin lisäksi uusi Sennebogen 830 tarjoaa erinomaista ajomukavuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Sahateollisuus -teeman löydät jatkossa aina Metsäalan Ammattilehdestä Ilmoitusvaraukset puh. 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

118

Sahateollisuus

Tyyppihyväksyntä avaa puusiltojen markkinoita

S

uomen johtava puusiltojen valmistaja Versowood Oy on saanut Liikenneviraston tyyppihyväksynnän liimapuiselle kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen sillalle.

Versowood Oy:n toimitusjohtaja Ville Kopra on tyytyväinen vuosia kestäneen hyväksyntäprosessin lopputuloksesta ja arvioi sen avaavan puusiltarakentamiseen uusia markkinoita. - Toivottavasti Liikenneviraston päätös vähentää puusiltoja kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja. Nyt tilaajat voivat luottaa siihen että sillat ovat hyvin suunniteltuja ja teknisesti toimivia, sanoo Kopra. Versowood Oy yhdistää liimapuuosaamisen ja tuottamisen puusiltarakentamisessa, jonka markkinoinnin yhtiö suuntaa tulevaisuudessa kuntasektoriin ja infrarakentamiseen. - Tyyppisiltaan ja sen ominaisuuksiin tilaaja voi tutustua etukäteen, sen rakentamiseen voi hakea valtionapua, se rakennetaan tehtaalla asennusvalmiiksi ja valmis siltaratkaisu vähentää merkittävästi suunnittelukustannuksia, luettelee Kopra tyyppisiltojen etuja. Siltarakentamisessa puu on uusiutuva ekotehokas luonnonvara, joka on kotimaista hiiltä sitovaa materiaalia ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Puurakenteilla on nopea rakennusaika, sitä on helppo työstää, sillan rakentamisessa ei tarvita muottirakenteita ja oikein suojattuna se säilyy vuosisatoja ja sen jälkeen voidaan vielä kierrättää. Teknisesti tyyppihyväksynnän saanut ja eurokoodin täyttävä silta on poikkijännitetty liimapuupalkkisilta, jonka leveys on 4-9 metriin ja pituus kuudesta 32 metriin oleva jännemitta kahden metrin jaolla. Tyyppihyväksytyillä silloilla on nyt käyttölupa yleisillä teillä ja valtionapua saavilla yksityisteillä liikenneviraston töissä. Sillat on suunniteltu eurokoodien mukaisesti kestämään 50 vuoden käyttöikään. Puistosiltojen pituus on yleensä 10-20 metriä ja ne soveltuvat kevyen liikenteen käyttöön. Sillat toimitetaan paikoilleen asennusvalmiina, useimmiten kaiteetkin kiinnitettyinä.

Siltarakentamisessa puu on uusiutuva ekotehokas luonnonvara, joka on kotimaista hiiltä sitovaa materiaalia ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Versowood Oy yhdistää liimapuuosaamisen ja tuottamisen puusiltarakentamisessa, jonka markkinoinnin yhtiö suuntaa tulevaisuudessa kuntasektoriin ja infrarakentamiseen. Kuvassa puinen ajoneuvosilta.

- Jos kunta haluaa profiloitua tuomalla uutta ilmettä infrarakenteeseen ja kaupunkikuvaan, kotimainen paikallinen puusilta on siihen hyvä väline, muistuttaa Kopra.

Ennakkoluulot puusiltarakentamisen esteenä

Kopran mielestä ennakkoluulot puusiltojen rakentamista kohtaan ovat Suomessa suuret: - Ongelmana on se, että meiltä puuttuu yhteinen tahto, puusiltojen vähättelijöitä kyllä riittää. Todellisuudessa massiivisesta liimapuusta rakennetut sillat ovat kestäviä ja paloturvallisia. Oikein käytettynä se ei ole kalliimpi kuin muutkaan materiaalit. - Ei puusiltaa erikoiskohteena voi verrata perusbetonisiltaan ja sitten ampua alas. Pitää verrata investointi- ja ylläpitokustannuksia sekä sillan käyttöikää elinkaarivertailun pohjalta, muistuttaa Kopra. Tyyppisilloissa tulee Kopran mielestä korostumaan puurakentamisen nopeus. - Kun tilaaja rakentaa sillan perustat asennusvalmiiksi, me toimitamme tyyppisillan paikoilleen. Mielikuva puusiltojen suuremmista huoltokustannuksista ei pidä paikkaansa. Huolletaanhan betoni- ja terässiltojakin koko ajan, sanoo Kopra. Puun pitkäaikaiskestävyyttä silloissa voidaan parantaa suolapainekyllästyksellä ja kreosootilla, jonka käyttö uhkaa loppua EU säädöksillä vuonna 2018.

- Tähän on saatava jatkoaikaa, koska ympäristörasite on todellisuudessa pieni. Nykyisellä tavalla suojatulla puulla on hyvä kestävyys aavikolla, tuulessa, auringossa ja hyönteistuhoja vastaan. Tässä on yhteiseurooppalainen intressi edunvalvontaan ja hakea suoja-aineiden käytölle jatkoaikaa, painottaa Kopra. Siltojen aurinkosäteilyn UV - suojaa voidaan parantaa peittomaalauksella ja erillisellä pintalaudoituksella, joka on helppo vaihtaa uusiksi. - Meidän tarkoituksena on kaikkien puusiltojen huoltoon liittyvien ennakkoluulojen poistamiseksi myydä siltatoimituksen päälle huoltopaketti, jolla otamme vastuun sen pitkäaikaiskestävyydestä. Tulevaisuuden siltarakentamiseen kuuluvat sillan hoito-, kunnossa - ja ylläpito, kuvailee Kopra.

Suomessa puusiltojen pääsy markkinoille vaikeaa

Suomessa puusillan pääsy siltarakentamisen markkinoille on Kopran mielestä todella vaikeaa. Esimerkiksi E 18 - hankkeessa rakennettiin 200 siltaa, joista tavoitteena oli alun pitäen kymmenen prosentin osuus puusilloille. - Tapasimme suunnittelijoita sekä tiehallinnon virkamiehiä ja saimme lopulta lupauksen kymmenen puusillan tilauksesta. Lopputulos oli kuitenkin se, että E 18 -hankkeessa toteutettiin kahdesta sadasta sillasta yksi

Katso tiedot tapahtumasta: www.puumessut.fi

puusiltana, johon siihenkin tuli betonikansi, kertoo Kopra. - Tällaisen kokemuksen jälkeen emme lähde uudelle markkinointikierrokselle kovin heppoisin lupauksin. Tiehallinnolla tilaajana ei lopulta ollut mitään sananvaltaa siinä, kun aliurakoitsijat päättivät heidän puolestaan pilkkoa siltahankkeet aliurakoihin ja hyvät tavoitteet unohdettiin. Sama toimintakulttuuri koskee Metsähallitusta, joka rakentaa metsiin betonisiltoja. Kun tarjosimme Metsähallitukselle toimivia puuratkaisuja metsäautoteille, vaadittiin toista valmistajaa, jotta sillat voitaisiin kilpailuttaa. Kun meillä tilataan noin 20 siltaa vuodessa, teollinen siltatuotanto ei elätä yhtäkään toimijaa. Tässä katsannossa on käsittämätöntä, että tilaajan mielestä pitäisi olla kaksi valmistajaa ja kilpailuttaa puuta vastaan toista puuta, ihmettelee Kopra.

Puu julkisten hankintojen kriteeriksi

Kopran mielestä on tärkeää saada puu muiden materiaalien rinnalle, eikä sitä suljeta jo tarjouskilpailussa pois, kuten nyt tehdään. - Uusien tekijöiden sijaan tarvitaan kysyntää lisääviä investointeja. Puusiltojen ongelma ei ole hintakilpailukyky, vaan tilaajien asenteet. Kyse on myös siitä, että annetaanko puusilloille lisäarvoa vertailussa niiden ekologisuudesta, nopeudesta tai visuaalisuudesta. Nyt yksi puu-

rakentamisen vastainen ihminen suunnittelutoimistossa voi myrkyttää hyvät periaatetavoitteet puurakentamisen edistämiseksi. Liikenneinvestointeja valmistelevissa virastoissa on sama asennevamma. Valitettavasti elinkeinoministeriön MSO-ohjelma ei kyennyt puuttumaan näihin epäkohtiin, muistuttaa Kopra. Kopran mielestä julkisen sektorin tulisi ottaa hankinnoissaan huomioon hinnan ohella tuotteiden ekologisuus, uusiutuvuus, kotimaisuus ja vähähiilisyys. - Nämä tulisi saada valmisteilla olevan julkisten hankintojen lainsäädännön kriteereiksi. Monissa Euroopan maissa suositaan puuta julkisissa hankinnoissa. Tämä puutuotealalle tärkeä edunvalvonta-asia eikä se tarkoita vastakkainasettelua muiden materiaalien kanssa, sanoo Kopra.

Suomessa saatava asenteet kuntoon

Kopra pitää Ruotsia ja Norjaa hyvinä esimerkkeinä maista, joissa siltarakentamisessakin haetaan kokonaistaloudellista edullisuutta, jossa kotimaisuus painaa paljon ja se vahvistaa kansantaloutta. - Kun Suomessa on edessä iso alemman asteen tieverkoston kuntoon saattaminen, se tarjoaa hyvän mahdollisuuden puusiltojen käyttöönottoon infrarakentamisessa. Esimerkiksi Norjassa on tahtotila tehdä puusta jopa 1200 kuutioinen liimapuusilta rautateille. Meillä pitää saada ensimmäisenä asenteet kuntoon. On alettava toteuttamaan hankkeita, hankkia lisää kokemuksia ja otettava puumaassa käyttöön puusilmätkin, kun kaikki kuitenkin tunnustavat puurakentamisen edut, sanoo Kopra. Versowood on toimittanut Ruotsin Kalmariin ostoskeskuksen yhteyteen 200 metriä pitkän puusillan. - Venäjällä tunnistamme vientimahdollisuuksia sekä lähialueiden siltarakentamisessa että laajemminkin liimapuuhun perustuvia hallirakentamisen hankkeita. Olemme toimittaneet Moskovaan liimapuisen tennishallin ja uskomme että urheiluministeriöllä on tarkoitus rakennuttaa urheiluhalleja lisää, kertoo Kopra.

Puurakenteilla on nopea rakennusaika, sitä on helppo työstää, sillan rakentamisessa ei tarvita muottirakenteita ja oikein suojattuna se säilyy vuosisatoja ja sen jälkeen voidaan vielä kierrättää.


Sahateollisuus

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Valutec toimittaa uuden kamarikuivaamon Kinnaskoskelle

K

innaskoski Oy laajentaa tuotantokapasiteettiaan noin 8000 m3:lla vuodessa investoimalla uuteen Valutecin kamarikuivaamoon, joka on varustettu painoraameilla.

- Tämä on merkittävä kolmivuotisen investointisuunnitelmamme osa. Valutec oli meille itsestään selvä valinta, kertoo Kinnaskosken vientipäällikkö Joonas Nenonen. Kinnaskoski on tehnyt aiemminkin menestyksekästä yhteistyötä Valutecin kanssa. - Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Valutecin toimituksiin ja kunnossapitoon. Laatu on

korkea. Lisäksi heidän logistiikkansa ja järjestelmänsä soveltuvat meille mainiosti. Valutec tarjoaa erittäin kustannustehokkaan kokonaisratkaisun, joten toimittaja oli lopulta helppo valita, sanoo Nenonen. Uusi kamarikuivaamo auttaa vuonna 1971 Keski-Suomen Vilppulaan perustettua Kinnaskosken perheomisteista sahaa laajentamaan tuotantoaan. - Uusi kamarikuivaamo tarvittiin, koska pullonkaula rajoitti tuotantokapasiteettiamme. Uuden kamarikuivaamon ansiosta voimme laajentaa tuotantomme 52 000 m3:sta 60 000 m3:iin vuodessa, joten pääsemme hyödyntämään markkinoilla vallitsevaa

noususuhdannetta tehokkaammin, toteaa Nenonen. Valutecille toimitus Kinnaskoskelle merkitsee toimitusta asiakkaalle, joka panostaa erittäin laadukkaaseen kamarikuivaamoon. Valutecin nyt toimittama kamarikuivaamo on esimerkiksi varustettu painoraameilla, jotta puutavaran kuivauslaatu varmistetaan. - Olemme ylpeitä siitä, että pitkään alalla toiminut Kinnaskoski luottaa meihin panostaessaan tulevaisuuteen, sanoo Valutecin Suomen paikallisjohtaja Mikko Pitkänen. Kuivaamo otetaan käyttöön elokuussa 2015.

Pertti Moilanen aloitti Junnikkala Oy:n Oulun alueen hankintaesimiehenä

J

unnikkala Oy:n Oulun alueen uudeksi hankinta- esimieheksi on valittu mti Pertti Moilanen Muhokselta.

Pertti Moilanen on monipuolisen taustan omaava 49-vuotias metsätalousinsinööri ja tulee Junnikkalaan Muhoksen metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävistä. Moilanen asuu Muhoksella

joka on sopivasti alueen keskeinen puupitäjä ja hän aloitti Junnikkalalla työt 13.04.2015. Junnikkala Oy on jalostanut reilun viidenkymmenen vuoden ajan pohjoissuomalaista tukkipuuta maailman vaativille markkinoille. Hyvien asiakkaidemme kanssa yritys on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista ja maailman moderneimmista sahalaitoksista, jolla on tuotantolaitokset Kalajoella ja Oulaisissa.

Pertti Moilanen, Junnikkala Oy.

119

Koskitukki toimittaa biopolttoaineen Lahti Energian uuteen lämpölaitokseen

K

oskitukki Oy hankkii ja toimittaa kasvavia määriä puupolttoaineita Etelä-Suomessa.

Osa teollisuuden sivutuotteista sekä metsänomistajilta hankittavat risut, kannot ja ainespuuksi kelpaamattomat puut jalostetaan biopolttoaineeksi moniin eri voima- ja lämpölaitoksiin. Koskitukin yksi tärkeimmistä asiakkaista on Lahti Energia Oy, joka investoi uuteen biopolttoaineita käyttävään höyryteholtaan 13 MW:n prosessilämpölaitokseen. Lämpölaitos tuottaa prosessilämpöä ja prosessihöyryä Polttimo Oy:n tuotantolaitoksille Lahden Niemessä. Koskitukki ja Lahti Energia ovat sopineet biopolttoaineen toimitussopimuksen alkuvuodesta 2016 valmistuvaan laitokseen. Koskitukki on toimittanut biopolttoaineita aikaisemminkin Lahti Energialle. Lahti Energia on nykyisinkin jo huomattava puuperäisien biopolttoaineiden käyttäjä Lahdessa, Kymijärvi I voimalaitoksella on vuodesta 1998 asti kaasutettu biomassaa, jolla on korvattu kivihiiltä. Lahti Energia on lisäämässä huomattavasti biopolttoaineiden käyttöä myös Kymijärven voimalaitosalueelle suunnitteilla olevan merkittävän voimalaitosinvestoinnin myötä. Lahti Energia korvaa Poltti-

mon lämpölaitoksella vuosittain yli 10 000 öljytonnia vastaavan määrän fossiilisia polttoaineita, kun maakaasu vaihdetaan Päijät-Hämeen metsistä ja puunjalostajilta saataviin puupolttoaineisiin. - Tämä on hieno asia PäijätHämeen kannalta, sillä suurin osa polttoainetoimituksistamme on tähän asti mennyt maakunnan ulkopuolelle. Kuljetusmatkat lyhenevät ja toiminta tehostuu. Päijät-Hämeessä on merkittävää puunjalostusta, joten biopolttoaineita syntyy suuria määriä puunhankinnan ja teollisuuden myötä, kertoo Koskitukki Oy:n bioenergiapäällikkö Juha Hyvärinen. Lämpölaitoksen polttoaineet ovat sahoilta ja vaneritehtaalta saatavaa kuorta, muita biopolttoaineiksi jalostettuja sivutuotteita sekä metsähakkeita, hakkuutähdehaketta ja rankahaketta. Lämpölaitoksen tekniikka perustuu pyörivään arinatekniikkaan. Koskisen Oy:llä on vastaavan tyyppinen lämpölaitos Järvelässä, joten polttoainetoimitus on entuudestaan tuttua Koskitukille. Lahti Energian prosessilämpölaitos edustaa modernia arinakattilatekniikkaa ja korkealuokkaista prosessinhallintaa. Laitos polttoainetoimituksineen on reaaliaikaisesti etävalvottava.


120

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Sahateollisuus

Ligna 2015 esitteli Saksassa Hannoverin messukeskuksessa puuntyöstöalan uusimman osaamisen. Kuvassa sveitsiläisen Schneebergerin osasto missä pääsi tutustumaan uusimpaan terien ym. hionnassa käytettyyn CNC-koneteknologiaan.

Ligna 2015 esitteli puuntyöstöalan uutuudet - Sawcenter -yritysryhmän päämiehet vahvasti esillä

L

igna Hannover on joka toinen vuosi järjestettävä puuntyöstö- ja metsäalan johtava kansainvälinen messutapahtuma.

Tänä vuonna 11.-15. toukokuuta Hannoverin messukeskuksessa järjestetty Ligna 2015 keräsi viiden päivän aikana yhteensä noin 96 000 kävijää. Kansainvälisyyttä kuvaa se että jopa noin 40 000 kävijää saapui messuille Saksan ulkopuolelta. Puuntyöstö- ja metsäalan ammattilaisille tuotteitaan esitteli 1567 näytteilleasettajaa, joiden osastot levittäytyivät yli 120 000 neliön alueelle. - Sawcenter -yritysryhmän päämiehet esittelivät Lignassa jälleen runsaasti edistyksellisiä uutuustuotteita joista tässä raportti. Paikalla kävi mukavasti väkeä myös Suomesta, kertoo Sawcenter Oy:n myyntipäällikkö Joakim Lund.

Pyöröterien teroituskone teollisuusrobotilla

Sveitsiläinen Isel esitteli Lignassa mielenkiintoisen uutuuden: KHB300 on CNC-ohjattu uuden sukupolven pyöröterien teroituskone ainoana laadukkaalla ABB:n teollisuusrobotilla. Koneessa on automaattinen terän asemointi sekä palan mittaus, eli kone mittaa jokaisen terät palan kulmat ja leveydet jne. sekä havaitsee myös jos pala puuttuu. Teollisuusrobotti on todella

joustava, kestävä ja nopea, joka voi syöttää myös kahta konetta eli teroituskonetta sekä sivuhiomakonetta. Teräkelkkojen asemointi ja määrä voidaan muokata asiakkaan tarpeen mukaan. Kone hioo pyöröterän valmiiksi yhdellä kierroksella, myös trapetsihampaiset, eli on myös valmistajan mukaan markkinoiden nopein kone. Iseliltä oli Lignassa esillä myös kaikki muut terähuoltokoneet kuten vanteille teroituskoneet, sivuhiomakoneet, CNC mankelit ja paloituskoneet. Näiden lisäksi tarjolla oli pyöröterien sivuhiomakoneet ja myös raaminterien teroitus & tyssäyskone. Iselin koneet valmistetaan 100 %:sesti Sveitsissä ja ne tunnetaan erittäin laadukkaina koneina.

Sveitsiläistä tarkkuutta CNC-hiontaan

Sveitsiläisellä Schneebergerillä oli osastollaan esillä useita uutuuskoneita. Runsaasti mielenkiintoa herättänyt uutuus oli NGC - 5-akselinen CNC-ohjattu yleishiomakone erilaisten tappiterien, kursojen, vaihtopalojen jne. valmistukseen sekä teroitukseen. Koneessa enemmän liikettä pituussunnassa kuin edeltäjässä Norma CFG:ssä, jolloin voidaan hioa pidempiä kappaleita. Koneeseen on saatavissa sekä työkalunvaihtaja että myös laikkapakettien vaihtaja joten puhutaan tuotantokoneesta.

Schneebergerin NGC on uusi 5-akselinen CNC-ohjattu yleishiomakone. Kuvassa kone mittaa automaattisesti sormijatkoskursojen säteisyyden jotta sormet aina samalla kehällä.

Osastolla oli esillä myös pienempi 5-akselinen CNC-ohjattu yleishiomakone Aries 5, joka suoriutuu kaikesta mistä NGC mutta hieman pienemmillä liikeradoilla. Koneeseen on saatavissa myös työkalun vaihtaja. Esillä oli myös ENP2, jossa on kaksi CNC-ohjattua akselia joka on valmistajan mukaan markkinoiden tarkin ja nopein kone esimerkiksi kursojen sekä kuttereiden mutta myös tappiterien teroitukseen. Kone on puupuolella tarkoitettu lähinnä höyläämön terien hiontaan. Kuvassa näkyy miten kone mittaa automaattisesti sormijatkoskursojen säteisyyden jotta sormet ovat aina samalla kehällä. Työkalujen mittaamiseen esillä oli Galileo - optinen kameroil-

la toimiva mittalaite, joka on ohjelmaltaan integroitu suoraan hiomakoneisiin eli mittatulokset työkaluista ja laikoista voidaan siirtää suoraan hiomakoneen ohjelmaan. Myös korjaukset onnistuu mittaamisen jälkeen takaisinkytkennällä. Tämä laite on todella tärkeä tuki kun puhutaan tarkkuushionnasta missä halkaistaan millin sadasosia tarkkuuksissa. Kaikissa Schneebergerin koneissa on virransäästötoiminta sekä saatavissa lisävarusteena miehittömään ajoon SMS hälyt jne. Markkinoiden edelläkävijä Schneeberger on vanha perheyhtiö joka valmistaa kaikki koneensa Sveitsissä äärettömällä tarkkuudella ja huolella.

Tasohiomakoneet kaikkeen käyttöön

MVM s.r.l. on Italialainen tasohiomakonevalmistaja tarjoten kaiken kokoiset 0,65-10,1 metrin koneet. Esillä Lignassa oli mm. sahoilla ja hakkuriurakoitsijoilla paljon käytössä oleva MX-malli jota saa 1,0 - 4 metrin pituisella magneetilla. Koneeseen saatavissa magneettisuodatin ja erilaisia jigejä erityyppisten terien kiinnitykseen magneettipöytään sekä laite mikroviisteen tekoon. Esillä oli myös muita pienempiä hiomakoneita höyläämöjen jne. käyttöön sekä myös erittäin isot koneet vanerilaitoksille ja sellutehtaille.


Sahateollisuus

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

121

Sveitsiläinen Isel esitteli Lignassa mielenkiintoisen uutuuden: KHB300 on CNC-ohjattu uuden sukupolven pyöröterien teroituskone ainoana laadukkaalla ABB:n teollisuusrobotilla. Iseliltä oli Lignassa esillä myös kaikki muut terähuoltokoneet.

Laadukkaat terät

Tsekkiläinen Pilana valmistaa laadukaat pyöröterät sekä hakkurinterät. Uutuutena yrityksen tyylikkäällä messuosastolla esiteltiin mm. lastulevytehtailla käytettyjen jauhinten kokonainen rumpu varaosana.

Bruks esitteli uuden mobiilihakkurin

Ruotsalainen hakkurivalmistaja Bruks Ab ensiesitteli Lignassa uuden Bruks 1006 PT Truck -hakkurin rakennettuna Volvo FH750 -kuorma-auton päälle. Tehokas hakkuri ottaa voiman auton moottorista. Järeän hakkurin syöttöaukko on 1200 mm leveä ja 750 mm korkea. Ison ylärullan halkaisija on

MVM MX on suosittu tasohiomakone esimerkiksi sahojen ja hakkuriurakoitsijoiden terähuoltoon. Konetta saa 1,0 - 4 metrin pituisella magneetilla.

yli 800 mm ja se on varustettu aggressiivisilla piikeillä. Rullasyöttöpöytä on järeää tekoa ja kooltaan iso. Hakkurin torven saa myös 1200 mm:n pidennyksellä ja torvi myös säätyy kätevästi ylös/alas haketettaessa. Uusi Bruks 1006 PT Truck -hakkuri tulee tekemään demokiertueen Keski-Euroopassa kesän aikana, jonka jälkeen se saapuu syksyllä myös Suomeen Maxpo 2015 -messuille Sawcenter Oy:n osastolle. Ruotsissa uutuushakkuri on esillä Skogselmiassa 4.-6.6.2015 ja siellä se tekee myös työnäytöksiä.

Kätevä DUO -koura

Ruotsalainen kouravalmistaja HSP Gripen esitteli kätevää DUO -kouraratkaisuaan, mikä

Tsekkiläinen Pilana valmistaa laadukaat pyöröterät sekä hakkurinterät. Uutuutena yrityksen tyylikkäällä messuosastolla esiteltiin mm. lastulevytehtailla käytettyjen jauhinten kokonainen rumpu varaosana (vas.).

mahdollistaa energiakouran nopean muuttamisen pyöreän puun tehokkaaseen käsittelyyn. HSP

Gripen DUO -kouria on myyty Sawcenter Oy:n toimesta myös jo suomalaisille urakoitsijoille ja

he ovat olleet tuotteeseen erittäin tyytyväisiä.

Ruotsalainen hakkurivalmistaja Bruks Ab ensiesitteli Lignassa uuden Bruks 1006 PT Truck -hakkurin rakennettuna Volvo FH750 -kuorma-auton päälle. Hakkuriasiakkaita kiinnosti myös HSP Gripen DUO -kouraratkaisu (vas.) mikä mahdollistaa energiakouran nopean muuttamisen pyöreän puun tehokkaaseen käsittelyyn.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yhdessä voimme pienentää hiilijalanjälkeä tehokkaasti. Parkerin IQAN -ohjausjärjestelmän uudet ominaisuudet ja komponentit antavat konesuunnittelijalle mahdollisuuden tehdä koneesta entistä tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän. Helposti ohjelmoitava IQAN-MD4-master- ja näyttöyksikkö on varustettu lujatekoisella kosketusnäytöllä ja on käytettävissä vaativissakin olosuhteissa (-30C- +70C). IQANrun 3 Free, maksuton iOS-sovellus Apple-laitteille mahdollistaa langattoman viestinnän IQAN-MD4-Master -näyttöyksikön kanssa. Nyt voit tarkastella ja hallita lokeja, tehdä reaaliaikaisia mittauksia ja säätää parametrejä välimatkan päästä koneen ollessa käynnissä. IQAN-tuotteilla hallitaan liikkuvaa kalustoa vaikeissakin olosuhteissa helposti, nopeasti ja vaivattomasti.

www.parker.com/fi blog.parker.com parker.finland@parker.com


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

123

Teknisen kaupan kasvu jatkui Teollisuuden uudet ensimmäisellä neljänneksellä tilaukset kasvoivat

T

eknisen kaupan myynti kasvoi ensimmäisellä neljännek- sellä 1,1 prosenttia edellisestä vuodesta.

Toimialoista myynnin kasvu jatkui niin teollisuuden investointitavara- kuin tuotantotarvikekaupassakin. Rakennusalan tuotteissa ja kuluttajakaupassa alkuvuosi oli edelleen miinusmerkkinen. Raaka-ainekauppa pysyi liki edellisen vuoden tasolla. Vaisuhkojen talvikuukausien jälkeen useimmilla toimialoilla nähtiin maaliskuussa piristymisen merkkejä, ainoastaan rakennusalan koneiden ja laitteiden myynti supistui edelleen. Kokonaisuudessaan teknisen kaupan myynti kohosi maaliskuussa 3,2 prosenttia vuodentakaista suuremmaksi. Toimintaympäristön turbulenssi jatkuu ja teollisuuden tuotanto on ollut alkuvuonna selvästi viime vuotta jäljessä. Teollisuuden uudet tilaukset, jotka kasvoivat koko viime vuoden, kääntyivät laskuun tammihelmikuussa, uudisrakentaminen Tamperetta ja pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta on heikolla tasolla, eivätkä kuluttajat voi, uskalla tai halua kuluttaa vanhaan malliin. Kaikesta huolimat-

ta teknisen kaupan luvut ovat kehittyneet positiivisesti ja odotukset toisenkin neljänneksen osalta ovat varovaisen optimistiset. - Tulevan Keskustavetoisen hallituksen keskeisin tehtävä on saada työllisyys paranemaan ja valtion velkaantuminen pysähtymään. Käytännössä ainoastaan yksityinen sektori voi luoda uudet työpaikat, eivätkä työpaikat lisäänny ilman uusia investointeja. Sen johdosta nyt on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta yritysten luottamus paranisi ja investoinnit käynnistyisivät, toteaa Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto.

Suhdannebarometri: Odotukset kohentuneet selvästi

Jäsenyritysten odotukset kohenivat huhtikuussa selvästi kaikilla mitatuilla osa-alueilla. Arviot myynnin kehityksestä olivat korkeimmalla tasollaan vuoteen. Seuraavan kolmen kuukauden aikana myynnin arvioi kasvavan 41 prosenttia yrityksistä, laskua odottavien osuuden painuessa kymmeneen prosenttiin. Maaliskuussa vastaavat lukemat olivat 31 ja 19 prosenttia. Seuraavan

maaliskuussa 13,0 % vuodentakaisesta

T Myynnin kasvu jatkui teollisuuden investointitavara- ja tuotantotarvikekaupassa.

12 kuukauden kuluessa parempaa myyntikehitystä odotti 57 prosenttia yrityksistä, kun osuus maaliskuussa oli 45 prosenttia. Arviot henkilöstömäärän kehityksestä nousivat plussan puolelle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012 kevään. Henkilöstömäärän kasvuun uskoi huhtikuussa 19 ja laskuun 15 prosenttia yrityksistä, maaliskuun lukemien ollessa 16 ja 26 prosenttia.

Lue hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uudet uutiset tuoreena joka päivä www.fluidfinland.fi

eollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 maaliskuussa 13,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Tammi-maaliskuun aikana tilaukset kasvoivat 2,2 prosenttia edellisvuodesta. Yritykset saivat maaliskuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän metalliteollisuudessa, paperiteollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat 14,3 prosenttia. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset kasvoivat 11,3 prosenttia ja kemianteollisuudessa 11,1 prosenttia. Tekstiiliteollisuudessa tilaukset vähenivät 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2010 (2010=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittaminen tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen uusimmat 12 kuukautta päivittyvät julkistuksissa. Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta. Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2015, maaliskuu. Tilastokeskus

Mobilehydrauliikan asiantuntemusta 30 vuoden kokemuksella Suomessa. Asiakastyytyväisyys on tärkein tavoitteemme ja sen toteutamme korkealaatuisilla tuotteilla, projektiosaamisella, jatkuvalla tuotekehityksellä sekä paikallisella ja globaalilla asiakaspalvelulla.

HYDAC OY Kisällintie 5 01730 VANTAA puh. 010 773 7100 K\GDF#K\GDF¿ ZZZK\GDF¿


124

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

HAWE International Technology Days 2015 -tapahtumaan osallistui Suomesta johtavien kone- ja laitevalmistajien edustajia HAWE Finland Oy:n henkilökunnan kanssa. Kuvassa ollaan Kaufbeurenin uuden hydrauliikkatehtaan pääovella. Laajan raportin tapahtumasta voit lukea kesän FLUID Finland lehdestä mikä löytyy lukukoneessa osoitteessa www.fluidfinland.fi.

HAWE International Technology Days

S

aksalainen hydrauliikkavalmistaja HAWE Hydraulik järjesti 19.-20. maaliskuuta HAWE International Technology Days 2015 -tapahtuman Münchenin läheisyydessä sijaitsevilla tehtaillaan.

Mielenkiintoiseen teknologiatapahtumaan osallistui Suomesta johtavien kone- ja laitevalmistajien edustajia HAWE Finland Oy:n henkilökunnan kanssa. Päivien aikana saatiin paljon tietoa teknologioiden viimeisimmistä kehitysaskelista sekä tietenkin uusimmista HAWE -innovaatioista. Tapahtuman aikana päästiin tutustumaan HAWEn erittäin moderniin, noin vuosi sitten käyttöön otettuun Kaufbeurenin hydrauliikkatehtaaseen. Tuotantolaitoksen toteutuksessa on noudatettu Industry 4.0 -periaatteita ja siksi onkin toimialansa ehdotonta kärkeä. Noin 30 000 neliömetrin tuotantotiloissa valmistetaan HAWE PSL -suuntaventtiileitä ja LHDV -kuormanhallintaventtiileitä. Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Freisingin tehdas on läpikäynyt täydellisen päivityksen ja täyttää tämän päivän tuotantolaitokselle asetettavat vaatimukset.

Freisingissa valmistetaan nollavuotoisia istukkaventtiileitä ja venttiilipaketteja, sekä korkea-

paine koneikkoja. Tehtaalla on myös HAWEn keskusvarasto ja logistiikkakeskus.

HAWE Hydraulikin erittäin moderni, noin vuosi sitten käyttöön otettu Kaufbeurenin hydrauliikkatehdas edustaa koko toimialan ehdotonta kehityksen kärkeä.

Päivien aikana päästiin tutustumaan tietenkin myös uusimpiin HAWE -innovaatioihin. Kuvassa HAWE Finland Oy:n tuotespesialisti Juha Äyräs (oik.) esitteli uusia tuotteita Pajakulma Oy:n Juha Vaittiselle.

HAWE Hydraulikin hallituksen puheenjohtaja ja perheyhtiön pääomistaja Karl Haeusgen (oik.) ja HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vainio luottavat HAWEn kasvuun Suomen markkinoilla jatkossakin.

Freisingin tehdasesittelyssä pidettiin tauko että päästiin ihailemaan auringonpimennystä; kuvassa vas. Rockrobot Oy:n Jorma Kakko, Vilakone Oy:n Jesse Suonsivu sekä Junttan Oy:n Juha Vierros ja Juhani Väisänen.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

SHOKit terävöittävät toimintaansa

Toiminnan terävöittäminen, kansainvälinen yhteistyö ja kaupallistaminen ovat entistä vahvemmin SHOK-yhtiöiden agendalla. Yritysten uudistumisen, kasvun ja tki-rahoituksen vahvistamisen odotetaan olevan keskeisessä roolissa myös uudessa hallitusohjelmassa. SHOK-johtoryhmän huhtikuussa järjestämä keskustelutilaisuus kokosi yli 70 ylimmän johdon edustajaa yrityksistä, yliopistoista, tutkimuslaitoksista, rahoittajaorganisaatioista ja ministeriöistä keskustelemaan keinoista ja toimintamalleista, joilla Suomi saadaan nousuun. - Paikalla olleet tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden strategista yhteistyötä tulee edelleen vahvistaa. SHOKit tarjoavat tähän hyvän ja kehittyvän konseptin, totesi tilaisuutta isännöinyt vuorineuvos Stig Gustavson. - Esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuuden ja tietotekniikka-alan yritysten tki-investoinnit ovat viime vuosina olleet kasvussa niin euromääräisesti kuin liikevaihtoon suhteutettuna. On tärkeää, että myös maan uusi hallitus suuntaa julkisia voimavaroja toimenpiteisiin, jotka vauhdittavat uudistumista ja kasvua. SHOK -toimintaa tulee kehittää pitkäjänteisesti, Gustavson jatkaa. Huippuosaaminen ja ekosysteemit, joissa osaamisesta luodaan menestyvää liiketoimintaa, nähdään keskeisinä kas-

Kaikki Suomen 6 strategisen huippuosaamisen keskittymää ovat viimeisen vuoden aikana uudistaneet tutkimusagendansa ja fokusoineet toimintaansa aiempaa terävämmin kasvun kärkiin. Tutkimusyhteistyöohjelmien rinnalle SHOKit ovat rakentamassa osaamisen kaupallistamista tukevia toimintamalleja ja instrumentteja. Aikaa tutkimuksesta liiketoimintaan halutaan lyhentää. Huippuosaamisen ja merkittävän kasvupotentiaalin tavoittelu lisäävät SHOK -toiminnan ja -verkostojen kansainvälistä kiinnostavuutta. Digitalouteen keskittyvä Digile Oy, Yhdysvaltain kansallinen tutkimuslaitos National Science Foundation (NSF) ja Tampereen teknillinen yliopisto perustavat Suomeen Pohjoismaiden ensimmäisen I/UCRC-ohjelman (Industry & University Cooperative Research Program). Cleantech- ja digitalisaatio-osaamista yhdistävä Fimecc Oyon rakentanut yhteistyötä Keski-Eurooppaan, erityisesti Saksaan. Yhteistyön teemana on teollinen internet (Advanced manufacturing & Industrial Internet). Energia-alan Shok Cleen Oy ja biotalouden Fibic Oy ovat yhdistämässä voimansa uudeksi yritykseksi Clic Innovation Oy, jossa yhdistyvät biotalous, cleantech ja digitalisaatio.

Taivutussäde jopa 50 % pienempi kuin vakioletkuilla, joten letkua säästyy!

HI-TUFF-ulkopinnan ansiosta letku kestää pitkään! Testattu ISO 18752 -standardin mukaan

Sisäpinnan materiaalien ansiosta soveltuu myös bioöljykäyttöön

Esittelyssä uusi DYNASET BLUE HYDRAULICS -tuotesarja

Huippuosaamisesta bisnestä

erittäin taipuisa spiraalivahvisteinen hydrauliikkaletku

MSHA-hyväksytty

KOMPAKTI LUOTETTAVA TEHOKAS

vun ja kilpailukyvyn tekijöinä kaikkialla maailmassa. Keskustelutilaisuudessa julkistettiin alustavat tulokset Tekesin tilaamasta selvityksestä, jossa tarkasteltiin ja vertailtiin eri maiden investointeja ja toimintamalleja SHOK-toimintaan.

Käyttölämpötila -40 – +121°C KÄYTTÖKOHTEITA: hydrauliikka, polttoaineet, jäähdytysnesteet, ilma ja vesi

VIE TUOTTAVUUTESI UUDELLE TASOLLE

DYNASET Oy | www.dynaset.com | info@dynaset.com | puh. +358 3 3488 200

KORKEAPAINELIITTIMIEN PINNOITUSMENETELMÄ, JONKA ANSIOSTA STANDARDIT YLITTYVÄT 10-KERTAISESTI • Korroosionkesto yli 1000 tuntia punaruostetta vastaan • Korroosionkesto yli 500 tuntia valkoruostetta vastaan Alfagomma Top Coating (ATC) perustuu trivalenttipassivointiin ja kestävään tiivistykseen. Käsittelyn johdosta liittimiin tulee hieman purppuranharmaa sävy, josta ne heti tunnistaa.

S

trategisen huippuosaamisen keskittymien, SHOKien, päämääränä on vauhdittaa yritysten ja elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä.

125

Lisätietoja ja markkinointi:


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

SICFP´15

Tampereella järjestettiin 20.-22.5.2015 Scandinavian International Conference on Fluid Power - SICFP´15 -konferenssi, mikä on erittäin arvostettu alan tapahtuma.

Konferenssiin osallistui yli 200 hydrauliikka-alan ammattilaista yritysmaailmasta sekä tutkimuslaitoksista Suomesta ja laajasti eri maista. Luentoja oli tapahtuman aikana 90.

Tapahtuman organisoinnista vastannut Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan (IHA) laitoksen johtaja Kalevi Huhtala (vas.) ja Bosch Rexroth Oy:n teollisuussovellusten toimialapäällikkö Timo Kiiso juttelivat digihydrauliikan sovelluksista.

Hydac Oy:n toimitusjohtaja Harri Karlén (vas.), Hydac Fluidcare Center GmbH:n Alexander Wohlers ja Ponsse Oyj:n teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg olivat tyytyväisiä seminaarin antiin.

Tampereen teknillisen yliopiston IHA:n tutkija Matti Linjama (vas.) ja professori Matti Vilenius esittelivät kehittämäänsä koko alaa mullistavaa digiventtiiliä.

JA TAAS TOIMII. UUSI HYDROLINE SERVICES SYLINTERIPISTE ON NYT AUKI.

Tarjoamme kattavat kunnostuspalvelut kaikille sylintereille. • Mallin mukaan valmistetut varaosat • Sylintereiden tiivisteet • Sylinteriputkien hoonaukset • Männänvarsien kunnostukset

p. 0400 658 336 Nikkarintie 2, 70910 Vuorela www.hydroline.fi

Esillä konferenssissa oli myös suomalaista koneenrakennusosaamista parhaimmillaan; kuvassa Ponsse ScorpionKing harvesteri.

127


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

128

Hydrauliikka-Extra

Nestepaine avasi uuden toimipisteen Raumalle

N

estepaine Oy on suomalaisomisteinen hydrauliikan komponenttien, tarvikkeiden ja järjestelmien luotettava ja joustava toimittaja jo vuodesta 1973.

Etola-yhtiöihin kuuluvat Nestepaine Oy ja ETRA Megacenter löytyvät nyt myös Raumalta osoitteesta Papinhaankatu 24, 26100 Rauma. Nestepaineella on toimipisteet Vantaalla, Tampereella, Seinäjoella, Kokkolassa ja Raumalla.

JAMKin konetekniikka sai EUR-ACE -laatuleiman

K

ansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekniikan asiantuntijaryhmä päätti 28.5. kokouksessaan, että Jyväskylän Ammattikorkeakoulun konetekniikan tutkinto-ohjelma läpäisi hyväksytysti tekniikan alan ohjelma-arvioinnin. Ohjelmalle myönnettiin EUR-ACE Bachelor -laatuleima, joka on voimassa 28.5.2021 asti. Tutkinto-ohjelman erityiseksi vahvuudeksi arviointiryhmä mainitsi läheisen kanssakäymisen alueen teollisuuden kanssa opiskelija- ja tuotekehitysprojekteissa sekä ohjelman kansainvälisyyden. Opiskelijoille on tarjolla hyviä mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun ja teollisuuden kanssa tehtäviin opiskelijaprojekteihin ulkomailla. Myös opettajien

kansainvälinen vaihto on aktiivista. Vahvuutena pidettiin myös opiskelijan äänen kuuntelemista ja vaikutusmahdollisuuksia koulutuksen kehittämisessä. Hyvinä käytänteinä arviointiryhmä nosti esille opintojaksojen puolivälipalaut-teen sekä kansainvälisen tuotekehityskurssin, jossa suomalaiset ja ulkomaiset opiskelijat työskentelevät kansainvälisissä ryhmissä ja ratkaisevat todellisia yritysten antamia tuotekehityshaasteita. - Akkreditointitulos osoittaa konetekniikan toiminnan laadun olevan kansainväliset kriteerit täyttävää. Kansainvälisesti tunnustettu laatuleima antaa hyvän lähtökohdan konetekniikan kansainvälisen toiminnan edelleen kehittämisessä, yliopettaja Harri Peuranen toteaa.

POWERTRAK geroottorimoottorit saa nyt Dunlop Hiflexilta

D

unlop Hiflex Oy:n kattava tuotevalikoima on laajentunut laadukkailla POWERTRAK -geroottorimoottoreilla.

Useita käyttö- ja seisontajarruja Sopii yleisimpiin vannekokoihin

Nimityksiä Sampo-Hydraulics Oy:ssä

S

Black Bruin -moottoreilla parannat koneyhdistelmäsi etenemiskykyä. Perävaunun tai työlaitteen napamoottorit on helppo kytkeä toimintaan esimerkiksi maastoolosuhteissa. Näin saat lisää pitoa ja eteneminen on tehokasta sekä taloudellista. Lisäksi moottoreiden varmatoiminen vapaapyörintä mahdollistaa koneyhdistelmän tieliikennenopeudet ja luokitellut jarrut lisäävät turvallisuutta.

No power like it.

Bruin -hydraulimoottoreiden sovelluskohteiden evaluoinnista ja teknisestä tuesta. Sampo-Hydraulics Oy, Jyväskylässä kehittää, valmistaa ja myy Black Bruin -merkkisiä hydraulimoottoreita ja rotaattoreita mm. metsä- ja maatalouskoneisiin. Yli 80 % tuotannosta menee vientiin, suurin vientimaa on USA. Black Bruin -hydraulimoottorit ja rotaattorit perustuvat suomalaiseen, ainutlaatuiseen keksintöön, Sisu-moottoriin, jonka valmistus aloitettiin jo 1960-luvulla. Sampo-Hydraulics Oy:n toimitusjohtaja on Pekka Karhumäki, joka aloitti tehtävässään marraskuussa 2014.

Jarmo Launiainen nimitetty Hydrosystem Oy:n toimitusjohtajaksi

J

armo Launiainen (53) on nimitetty 1.6.2015 alkaen Hydrosystem Oy:n toimitusjohtajaksi.

Kysy lisää osoitteesta sales@blackbruin.com

Black Bruin by Sampo Hydraulics www.blackbruin.com

ampo-Hydraulics Oy:ssä on tehty seuraavat nimitykset alkaen 1.3.2015.

Pietu Lehtikuusi, 41, on nimitetty myyntijohtajaksi vastuualueenaan Black Bruin -hydraulimoottoreiden ja rotaattoreiden myynti. Jukka Eerola, 29, on nimitetty markkinointipäälliköksi. Aemmin hän toimi yrityksen jälkimarkkinointipäällikkönä. Jari Hämäläinen, 51, on nimitetty tekniseksi päälliköksi. Jari Hämäläinen työskenteli aiemmin Hydrosystem Oy:n myntipäällikkönä. Jussi Uusimäki, 25, on nimitetty sovellusinsinööriksi. Hän vastaa Black

Black Bruin -napamoottorit

POWERTRACK -geroottorimoottorit löytyy heti toimitukseen Dunlop Hiflexin keskusvarastolta Tampereelta.

Jarmolla on pitkä kokemus hydrauliikan parista ja hän onkin toiminut mm. Sampo-Hydraulics Oy:n palveluksessa useita vuosia erilaisissa myyntitehtävissä sekä viimeisimpänä yrityksen toimitusjohtajana. Tätä ennen hän toimi tuotepääl-

likkönä Tana Oy:ssä sekä Hytarilla. Hydrauliikkauransa hän aloitti Parker Hannifin Oy:n palveluksessa vuonna 1994. Nykyinen toimitusjohtaja Arto Haataja jatkaa edelleen Hydrosystem Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä erilaisissa myynnin ja liiketoiminnan kehitystehtävissä Hydrosystem Oy:n ohella myös Volito Automation konsernissa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

129

Timo Raikko täytti 60 vuotta

Hydoring oy:n toimitusjohtaja, talousneuvos Timo Raikko täytti 60 vuotta virallisesti 29.3.2015 ja hienot juhlat järjestettiin Turussa päivää aiemmin. Timo kertoili juhlapuheessaan elämänsä vaiheista ja arvoista jotka muuttuvat iän myötä. Suomen itsenäisyys ja sotaveteraanit ovat olleet aina Timon sydäntä lähellä; aiheen ympärillä on tehty myös hyviä reissuja.

H

ydoring Oy:n toimitusjohtaja, talousneuvos Timo Raikko järjesti hienot 60 -vuotisjuhlat Turussa maa-

liskuun lopulla. Mukavaan ja lämminhenkiseen juhlaan saapui suuri joukko Timon sukulaisia, tuttavia, Hy-

Timo Raikko otti suuren joukon vieraita vastaan yhdessä avopuolisonsa Reginan kanssa.

doringin henkilökuntaa sekä yhteistyökumppaneita vuosikymmenten varrelta. Illan aikana pidettiin puheita, vaihdettiin kuulumisia, syötiin ja juotiin

hyvin sekä laulettiin ja tanssittiin Lea Lavenin johdolla. Lue laajempi artikkeli Timo Raikon elämästä ja yrittäjän taipaleesta sekä tulevaisuuden

Juhliin saapui runsaasti yhteistyökumppaneita; kuvassa Timo Raikkoa onnittelee AVS-Yhtiöiden patruuna Antero Parma (oik.).

suunnitelmista kesän FLUID Finland lehdestä 1/2015 lukukoneessa www.fluidfinland.fi.

Lea Laven piti huolen siitä että tanssilattialla oli tungosta.

Tarjoilu oli maittavaa ja vieraat nauttivat hienosta juhlasta.

Lämmin kiitos muistamisesta! Timo Raikolle perhe on kaikki kaikessa; lapset ja lapsenlapset sekä muut sukulaiset juhlivat Timon suurta päivää. Pojat Janne ja Jussi ovat vahvasti mukana perheyhtiö Hydoring Oy:ssä.

Timo Raikko 60 v


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

130

Hydrauliikka-Extra

Teknologiamessut tuo esiin teollisuuden menestystarinoita

L

hokkuutta on lisätty hiomalla yrityksen sisäisiä toimintoja. - Mittavassa kehitysprojektissa parannettiin yrityksemme prosesseja. Halusimme nostaa tilaustoimitusketjun tehokkuutta ja toimintavarmuutta, ja samalla kiinnitettiin huomiota kiperiin kohtiin kuten toimitusvarmuuteen. Myynnin prosessien pitää olla niin hyvin kunnossa, että myyntihetkellä luvatut asiat voidaan toteuttaa asiakkaalle yhdessä sovitulla tavalla ilman, että riskeerataan aikatauluja tai tehdään mitään poikkeuksellista, Prima Powerin Aki Ojanen linjaa.

okakuussa Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Teknologia15 -messuilla esitellään menestyneitä kotimaisia teollisuusyrityksiä ja selvitetään, mitä tekijöitä on kilpailukyvyn takana. Aihetta lähestytään käytännön esimerkkien kautta.

Positiivisia uutisia kilpailukyvystä on tietoiskuista koostuva ohjelmakokonaisuus, jossa esitellään kilpailukyvyn strategisia askelmerkkejä käytännön tasolla. Aiheina ovat sekä yksittäiset tuotantomenetelmät ja käytännön sovellukset että strategiset linjanvedot. Ohjelman kokoamisesta vastaa Tecno Consulting Group. Messuilla esiin pääsevät muun muassa kotimaisen teollisuuden kärkiyritykset Prima Power ja Ponsse.

Jatkuvaa panostusta tuotekehitykseen

Ponsse on yksi maailman johtavia metsäkonevalmistajia. Ponssen metsäkoneet valmistetaan Suomessa, ja myös komponenttivalmistus on keskitetty pitkälti omiin käsiin. Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo Teknologia15 -messuilla, mitkä tekijät ovat yrityksen vuosikymmeniä jatkuneen menestyksen taustalla. - Ponssessa satsataan tuotekehitykseen ja investoidaan jatkuvasti toiminnan kehittämiseen. Metsäkoneet ovat esimerkki sellaisesta tuotteesta, jota Suo-

Digitalisaatio apuna tuotteiden ja prosessien kehittämisessä

Teknologia15-messukokonaisuuteen kuuluvat Automaatio, Elkom, Hydrauliikka & Pneumatiikka (kuvassa), Mecatec, FinnTec, ToolTec ja JoinTec. Tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 6.-8.10.2015.

messa pitäisi valmistaa. Ne ovat korkeaa teknologiaa ja osaamista vaativia tuotteita, joissa on suhteellisen pienet volyymit ja voimakas variaatioiden määrä. Tällaisessa ympäristössä meillä Suomessa on mahdollisuus toimia kilpailukykyisesti, Nummela arvioi.

Sisäisten prosessien oltava kunnossa

Ohutlevytekniikkayritys Prima Powerin myynti- ja markkinointijohtaja Aki Ojanen pitää

Hydrauliikkatuotteet liikkuvalle kalustolle

• Pikaliittimet • Kierrettävät liittimet • Liitinlevyt

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo Teknologia15 -messuilla, mitkä tekijät ovat yrityksen vuosikymmeniä jatkuneen menestyksen taustalla.

tärkeänä, että yrityksen sisäiset prosessit ovat kunnossa ja niissä on liikkumavaraa markkinatilanteen muutoksissa. - Yleisesti ottaen yritysten täytyy olla tietoisia omista toiminnan prosesseistaan ja siitä, vastaavatko ne markkinoilla olevia olosuhteita. Nykyään yrityksen täytyy elää ajan hermolla, tietää miten markkinat käyttäytyvät ja miten jatkuvaan syklisyyteen voidaan reagoida, Ojanen määrittelee.

Maahantuoja:

PNEUMACON OY • Puh. 010 778 1400 www.pneumacon.fi • info@pneumacon.fi

Lamalääkkeet: asiakas keskiöön ja prosessit kuntoon

Viime vuosina lama on muuttanut monien yritysten liiketoimintamalleja. Yritykset ovat reagoineet talouden haasteisiin panostamalla muun muassa palveluihin ja sopeuttamalla

toimintoja markkinatilanteen mukaan. Ponssella ei lamankaan aikana ole tingitty yrityksen painopistealueista. - Myynti, huolto ja tuotekehitys tekevät meillä töitä kaikissa suhdanteissa. Heikommassa tilanteessa joustavat kaikki muut toiminnot paitsi asiakasrajapinnassa olevat toiminnot. Valmistus sopeutuu aina olemassa olevaan tilanteeseen. Huoltopalvelu on ollut alusta asti Ponssen liiketoiminnassa keskeinen tekijä - pidämme huolta siitä, että asiakkaamme pärjäävät. Lisäksi olemme koko ajan asiakkaita lähellä. Kuulemme heiltä, mitä kentällä tapahtuu ja sen myötä voimme reagoida nopeasti ja kehittää tuotteita. Nopea uusiutuminen on se, mikä pitää meidät kilpailukykyisinä, kertoo Nummela. Prima Powerilla kokonaiste-

Teknologia15 -tapahtuman ohjelmateemoina ovat teollinen internet ja robotiikka. Ohjelmissa paneudutaan muun muassa siihen, miten keinoäly vaikuttaa päätöksentekoon ja muuttaa työuria. Lisäksi esitellään teollisuusrobottien käyttöä sekä valmistavan teollisuuden sovelluksissa että teollisuuden ulkopuolella. - Digitalisaatio on mielenkiintoinen alue, joka mahdollistaa isoja asioita liiketoimintaprosessien kehittämisessä. Valmistuksessa olemme satsanneet automaatioon ja siirtyneet linjamuotoiseen valmistukseen, jossa tietotekniikalla on iso rooli aina toimittajaverkostoa myöten. Tuotepuolella teollinen internet avaa uusia mahdollisuuksia, mutta on muistettava, että kehityksen lähtökohtana tulee aina olla asiakas ja hänen tarpeensa. Myös robotiikka on meillä keskeinen kehityskohde, jota hyödynnämme etenkin tuotannon alkuvaiheessa eli koneistuksessa ja hitsauksessa, Nummela listaa.

Lue tapahtuman blogia

Teknologia ja tulevaisuus on Teknologia15 -tapahtuman blogi joka käsittelee suomalaista teollisuutta, kilpailukykyä ja politiikkaa eri näkökulmista. Kirjoittajat ovat talouselämän kotimaisia kärkinimiä, jotka seuraavat alaa näköalapaikoilta. Seuraa blogia osoitteessa www.teknologiajatulevaisuus. wordpress.com

Teollisuuden suurtapahtuma

Teknologia15-messukokonaisuuteen kuuluvat Automaatio, Elkom, Hydrauliikka & Pneumatiikka, Mecatec, FinnTec, ToolTec ja JoinTec. Tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 6.-8.10.2015.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Painavaa asiaa roboteista Teknologia15 -messuilla

R

obotiikka on vahvasti esillä Teknologia15 -messuilla Helsingissä ensi syksynä 6.-8. lokakuuta.

Aiheeseen liittyvän ohjelman kokoavat Suomen Robotiikkayhdistys sekä Cristina Andersson - tietokirjailija, yrittäjä ja Robotics Finland -hankkeen edistäjä. Messuilla ohjelmaa on sekä yritysjohdolle että käytännön työn kimpussa painiville. Asiantuntijat uskovat, että Kiinasta tulee maailman robotisoitunein maa vuoteen 2020 mennessä. Kansainvälisen robottijärjestön IFR:n näkemys on, että robotiikka tuo uusia työpaikkoja, ei pelkästään teollisuuteen, vaan muillekin yhteiskunnan osa-alueille. - Teollisuuden kilpailukyvyn kannalta automaatiolle ja robotisaatiolle ei ole vaihtoehtoa. Meidän pitäisi nyt heti käynnistää robotisointiohjelma, jossa autetaan ensisijaisesti konepajoja sekä kokoavaa teollisuutta ja parannetaan niiden tuotavuutta. Tämä myös vauhdittaa työn palaamista takaisin Suomeen, Andersson sanoo. Samoilla linjoilla on myös Suomen Robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Latokartano. Tällä hetkellä robottien määrä Suomessa vähenee, kun inves-

Robotit tehostavat tuotantoa ja parantavat kilpailukykyä.

toinnit eivät korvaa edes poistoja. - Jos pian ei aleta investoida, niin muutaman vuoden kuluttua on liian myöhäistä. Meillä on jo nyt joitakin hyviä esimerkkejä siitä, että robotisoinnin avulla yritykset voivat tuoda halvan työvoiman maista tuotantoa takaisin Suomeen. Näitä yrityksiä pitäisi vaan olla paljon enemmän, Latokartano arvioi.

Seminaareista käytännön neuvoja

Robotiikkaa käsitellään seminaareissa kaikkina kolmena messupäivänä, vähän eri näkökulmista. Anderssonin työlistalla on kaksi erilaista kokonaisuutta: Tiistain 6.10. seminaari keskittyy siihen, miten keinoäly vaikuttaa päätöksentekoon ja yritysten johtamiseen. Torstaina 8.10. puolestaan aiheena on työn ja työurien muuttuminen. - Työnteko muuttuu monella tavoin. Yritysjohdon seminaaris-

sa haluan herätellä pohtimaan, millaista on robotisoituneiden yksiköiden johtaminen. Miten johdetaan arvoketjua, jossa ei ole yhtään ihmistä operatiivisessa työssä? Toisessa seminaarissa keskustellaan siitä, mitä kaikkea robotit tulevaisuudessa pystyvät tekemään. Lisäksi kehotan miettimään sitä, mitä ihmisten pitäisi jatkossa oppia ja opiskella voidakseen suunnitella omaa uraansa. Robotisaatio tulee muuttamaan työntekoa jo lähitulevaisuudessa, 3-7 vuoden sisällä, Andersson arvioi. Keskiviikon 7.10. robotiikkaseminaarin sisällöstä vastaa Robotiikkayhdistys. Seminaarin kattoteemana on onnistuneet robotisointisovellukset teollisuudessa. - Erityisesti ensimmäisen robotin hankkimiseen on usein yrityksissä iso kynnys. Siksi seminaarissa on hyvä paneutua käytännön tasolla robotin hankintaan ja havainnollistaa robo-

tin vaikutuksia yrityksen tulokseen esimerkiksi investointilaskelmien avulla. Lisäksi luvassa on käytännön esimerkkejä siitä, miten yritykset ovat onnistuneet parantamaan tuottavuuttaan robottien avulla, Latokartano suunnittelee. ABB on maailman johtavia robotisoitujen automaatioratkaisujen toimittajia. Yritys on mukana Teknologia15 -tapahtumassa Automaatio -puolella, mutta tuo messuosastolleen näytille myös robotiikkaa. - Automaatio ja robotit ovat suomalaisen ja länsimaisen teollisuuden suuri mahdollisuus niin kilpailukyvyn, tuotannon luotettavuuden ja laadun kuin työhyvinvoinnin ja -turvallisuudenkin näkökulmasta. Suomessa robottimme ovat muun muassa Uudenkaupungin autotehtaalla turvaamassa autotuotannon tehon ja laadun. Teollisen tuotannon uusi aika on jo täällä, arvioi ABB:n Robotics-liiketoimintayksikön johtaja Janne Leinonen. Robotiikka -teema näkyy muutenkin Teknologia15 -messujen näyttelyssä. - Robotit kiinnostavat messukävijöitä. Koska harva pääsee näkemään uusia robotteja päivittäisessä työssään, toivomme että yritykset innostuvat esittelemään niitä osastoillaan. Olemme ro-

131

bottitoimijoiden kanssa aktiivisesti yhteydessä, jotta saamme mahdollisimman monille messuosastoille robotteja, joiden toimintoihin kävijät voivat tutustua, kertoo tapahtuman myyntiryhmäpäällikkö Riikka Telin Messukeskuksesta. Yaskawa Finland Oy on joustavan robotisoinnin kokonaistoimittaja, ja yksi Suomen suurimmista toimijoista alalla. Robotiikka nähdään tärkeänä osana messuja, ja yritys esittelee Teknologia15 -tapahtumassa uuden robottiohjaimen DX200 sekä kompaktin hitsaussolun ArcWorldin. - Kaikenlainen automaatioon ja robotiikkaan panostaminen on teollisuusyrityksille elinehto. Halvan työvoiman maiden kanssa kilpailtaessa voimme tehostaa tuotantoa, emme polkea hintoja. Robotit takaavat tuotannossa hyvän laadun ja pitävät valmistuskustannukset kurissa. Konepajoissa ja metalliteollisuudessa investoinnit ovat olleet vuoden 2008 jälkeen matalalla, ja huoli yritysten tuottavuudesta ja kannattavuudesta on aiheellinen, arvioi Yaskawa Finland Oy:n maajohtaja Nina Lehtinen. Teknologia15-messukokonaisuuteen kuuluvat Automaatio, Mecatec, Hydrauliikka&Pneumatiikka, Elkom, FinnTec, ToolTec ja JoinTec. Tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 6.-8.10.2015.


132

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Parker Hannifin esittelee uuden suoraanohjatun proportionaalisen suuntaventtiilin innovatiivisella karan aseman takaisinkytkennällä

P

raan karaan edesauttaa tarkkaa karan aseman ohjausta.

arker Hannifin, globaali markkinajohtaja liikkeen- hallinnan teknologioissa, laajentaa tuotevalikoimaansa suoraanohjatuissa proportionaaliventtiileissä innovatiivisilla D1FC ja D3FCsarjoilla.

Nämä uutuusventtiilit sisältävät digitaalisen ohjauselektroniikan ja karan aseman takaisinkytkennän, joka on ainutlaatuinen tässä kokoluokassa ja kokonaan integroitu venttiilin runkoon. Kompaktit venttiilit mahdollistavat tarkan ja kustannus-tehokkaan ohjauksen vaativissa aplikaatioissa, mukaan lukien mm. terästeollisuus, työstökoneet, muovin ruiskuvalukoneet ja mobiilikoneet.

Täydentää valikoimaa

Parkerin uusi korkean dynamiikan suoraanohjattu venttiili-

Kompakti kooltaan

Parkerin uudet D1FC ja D3FC suoraanohjatut proportionaaliventtiilit tarjoavat kokonaan integroidun aseman takasinkytkennän ja sisäänrakennetun digitaalisen elektroniikan.

sarja sijoittuu käytössä olevien D1FB/D3FB -sarjan ja huippusuorituskykyisen D1FP/D3FP -sarjan väliin. Tärkein innovatii-

visuus nimelliskooltaan NS6 olevassa D1FC-venttiilissä ja NS10 kokoisessa D3FC-venttiilissä on karan aseman takaisin-

kytkentä, joka on - toisin kuin vastaavissa venttiileissä - kokonaan integroitu venttiilin runkoon. Sensorin liitäminen suo-

Modernilla mallilla on kompaktit mitat; D1FC- ja D3FC -venttiilit ovat lyhyimpien asematakaisinkytkettyjen poroportionaaliventtiilien joukossa. Karan asematakaisinkytkennän anturointi on integroitu venttiiliin poistaen ulkoisista kaapeloinneista tai liitoksista johtuvat häiriötapaukset. Digitaalisen sisäänrakennetun elektroniikan avulla D1FC- ja D3FC-venttiilit voidaan joustavasti säätää sopimaan kaikenlaisiin aplikaatioihin. Vaivattomaan säätöön on vapaasti ladattavissa päivitetty versio Parkerin Pro PxD -parametrien syöttöohjelmasta osoitteesta www.parker. com/propxd. D1FC/D3FC-sarjat on jo tilattavissa EthernetCAT-liitynnällä.

Parker Hannifin julkaisee iOS-sovelluksen jonka avulla IQAN -järjestelmät voivat toimia yhteydessä taulutietokoneiden kanssa

P

arker Hannifinin uusi maksuton sovellus mahdollis- taa ohjelmoitavan Parker IQAN-MD4 -kosketusnäytön langattoman kommunikoinnin ja hallinnan käytännöllisten kannettavien iOS -taulutietokoneiden avulla.

Maailman johtavan liikeohjaustekniikoiden valmistajan Parker Hannifinin Electronic Controls Division on lanseerannut uuden, maksuttoman Apple -laitteille (iOS) suunnitellun sovelluksen yhtiön IQAN-laitealustaa varten. Alusta tarjoaa mahdollisuuden innovatiivisiin ja kehittyneisiin elektronisen ohjauksen tapoihin lukuisissa erilaisissa liikkuvan kaluston sovelluksissa, kuten materiaalin-

käsittelyssä, metsätaloudessa, rakentamisessa ja maataloudessa. Uuden, maksuttoman IQANrun -sovelluksen toiminta perustuu PC-versiosta saatuun vuosien käytännön kokemukseen. Sovelluksen ansiosta käyttäjät voivat kommunikoida iOS-taulutietokoneilla Wi-Fi:n kautta langattomasti Parkerin lujatekoisen, ohjelmoitavan IQAN-MD4Master -näyttöyksikön kanssa. Intuitiivinen ja helppokäyttöinen sovellus on suunniteltu niin, että käyttäjien on mahdollista nähdä järjestelmän yhteenvedot, tarkastella ja hallita lokeja, tehdä reaaliaikaisia mittauksia ja säätää parametreja nopeasti ja kätevästi. Lisäetuna on, että tämä kaikki voidaan tehdä välimatkan päässä

koneesta sen ollessa käynnissä. Tämä on erityisen käytännöllistä silloin, kun kyseessä on monimutkainen, ainoastaan tiettyjen toimintojen aikana ilmenevä ongelmatilanne. Mahdollisuus käyttää iOS -taulutietokonetta tavallisen PC -pöytäkoneen sijaan lisää huomattavasti IQAN-tuoteperheen käytön helppoutta ja mukavuutta sekä ottaa huomioon alan suuntauksen, joka suosii taulutietokoneiden käyttöä. Järjestelmän yleiskatsaus näyttää moduuliin tai I/O-tekijöihin liittyvät varoitukset ja häiriöt. Käytettävissä on myös ylätason ominaisuuksia, kuten päiväys, kellonaika sekä kielivalinta. Lokitoimintoon kuuluu suodatintoiminto, joka helpottaa ja nopeuttaa tapahtumien löytämistä. Mittaustoiminto puolestaan mahdollistaa yksityiskohtaisen vianmäärityksen. Kaikki mitatut arvot esitetään selkeästi taulutietokoneen näytöllä, ja ne sisältävät mittayksiköt ja tilatiedot.

Tulossa myös Android -versio

Tulevaisuudessa Parker Hannifin tarjoaa IQANrun -sovelluksesta myös Android-version sekä maksullisen Pro-version, joka sisältää PC-version ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden mitata graafisesti, sovelluskohtaisen ohjelmiston latausominaisuuden, tiedostojen jakamisen sekä mahdollisuuden kirjautua sisään suojattujen lokien tarkastelua ja parametrien säätöä varten.

Parker Hannifinin uusi maksuton iOS-sovellus mahdollistaa langattoman kommunikoinnin ja hallinnan taulutietokoneiden ja yhtiön IQAN -tuotteiden välillä. IQAN-tuotteilla hallitaan liikkuvaa kalustoa vaikeissa olosuhteissa.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Myös hydrauliikan huolto ammattitaidolla

133

TO ASENNUS JA HUOL

Hydoring hallitsee hydrauliikan koko ketjun. Saat räätälöityjen sylintereiden ja koneikkojen suomalaiselta valmistajalta myös kaikki alan huoltotyöt asiantuntevasti ja tarvittaessa kansainvälisesti: määräaikaishuollot, putkitukset, modernisoinnit, tuotetestaukset... Kaikilla asentajillamme on putkistopassi ja kattava kokemus alalta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää, otamme mielellämme haasteen vastaan! sales@hydoring.com tai 020 7656 900 antti.huhtamo@hydoring.com / 0400 508 935 tuomas.hayrinen@hydoring.com / 040 670 4270

sylinterit

suunnittelu

koneikot

Porakalliontie 2, 21800 Kyrö · Puh. 0207 656 900 · www.hydoring.com We make hydraulics easy. Hydrauliikka-Extra METSÄALAN AMMATTILEHTI

117

KAIKKI HYDRAULIIKASTA

Patamäentie 3 67100 KOKKOLA Mäkituvantie 11 01510 VANTAA Puh. 0207 65 165, Fax 0207 65 7666 Puh. 0207 65 167, Fax 0207 65 7657

Teollisuustie 5 60100 SEINÄJOKI Puh. 0207 65 164, Fax 0207 65 7444

Hyllilänkatu 2 33730 TAMPERE Puh. 0207 65 163, Fax 0207 65 2940

QHVWHSDLQH#QHVWHSDLQHÀ‡ZZZQHVWHSDLQHÀ


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

134

Hydrauliikka-Extra

Bosch Rexroth tarjoaa kattavan ja luotettavan tuotevalikoiman hyötyajoneuvojen voimansiirron ratkaisuihin. Löytyy niin kiinteätilavuuksisia 1-piirisiä (A17FO: 300/350bar, 23-125 cm3/r) kuin 2-piirihydrauliikan mäntäpumppuja (A18FDO: 350/400bar, 63+63 cm3/r ja 80+80 cm3/r). Energiasäästövaatimuksien kasvaessa yhä yleisimmiksi ratkaisuiksi tulevat kuormantuntevat järjestelmät (LS), joiden perustana on säätyvätilavuuksiset aksiaalimäntäpumput. Perusratkaisuna löytyy A17VO-sarjan säätötilavuuspumppu kokoluokkiin 55,80 ja 107 cm3/r painetasoille 300/350 bar. Uuden A18V(L)O -sarjan pumppujen painetasot on nostettu vastaamaan raskaimpiakin vaatimuksia sallien 350/400 barin kuormituksen ja vahvennetulla laakeroinnilla mahdollistaa entisestään vaativammat käyttösovellukset. Bosch Rexroth Oy info@boschrexroth.fi · www.boschrexroth.fi

Pendolinoihin lisää luotettavuutta ja etuja Suomessa kehitetyllä digitaalihydrauliikalla Digitaalihydraulinen järjestelmä tuo selkeitä etuja ja luotettavuutta

TTY:n hydrauliikan ja automatiikan laitos on kehittänyt digitaalihydraulisia järjestelmiä jo 2000-luvun alusta saakka. Digitaalihydrauliikkaa käytetään nyt myös Pendolino-junissa. Kuva: Arto Laamanen

V

R:n kotimaan matkustajaliikenteessä käytössä olevien Pendolino -junien

kallistusjärjestelmät ovat uudistumassa. Herkät servoventtiilit korva-

taan Tampereen Teknillisen Yliopiston kehittämällä luotettavalla digitaalihydraulisella järjestelmällä.

Pendolinojen kallistusjärjestelmä on ollut herkästi vioittuva ja sen kunnossapitokustannukset ovat olleet korkeat. Asteittain käyttöön otettavassa uudessa järjestelmässä herkät servoventtiilit on korvattu luotettavalla digitaalihydraulisella järjestelmällä. Samalla koko koneikko on uudistettu ja aikaisemmin erittäin tarpeellinen jäähdytin on voitu poistaa uuden järjestelmän pienempien energiahäviöiden myötä. Myös kunnossapitokustannusten uskotaan laskevan merkittävästi, koska robustien on/off-venttiilien vikaantumisherkkyys on selvästi alhaisempi verrattuna alkuperäisiin servoventtiileihin. - Ensimmäiset digitaalihydrauliikalla varustetut kallistusyksiköt ovat käytössä jo kolmatta vuotta ja mitään ongelmia ei ole ollut. Seuraavassa vaiheessa VR:n kaikkien Pendolinojen kallistusjärjestelmät on tarkoitus

muuttaa digitaalihydraulisiksi, kertoo laitosjohtaja professori Kalevi Huhtala TTY:n hydrauliikan ja automatiikan laitokselta (IHA). Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on kehitetty moderneja digitaalihydraulisia järjestelmiä jo 2000-luvun alusta saakka, ja se on ollut vahvasti mukana myös Pendolinojen uuden järjestelmän kehitystyössä. Pendolinoihin kehitetyn järjestelmän kaupallisen version toteutuksesta on vastannut Bosch Rexroth. Kallistusjärjestelmän kehitystyön yksityiskohtia esiteltiin toukokuussa Tampereella kansainvälisessä SICFP15 -konferenssissa (Helmut Fischer: Digital Hydraulics on Rails - Pilot Project of Improving Reliability on Railway Rolling Stock by Utilizing Digital Valve System).

Lue hydrauliikan uutiset joka päivä fluidfinland.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

135

Hydraulinen vauhtipyörä HFW (Hydraulic Flywheel)

Uusi Rexroth GFT8000 -vaihdesarja kattaa nimellismomenttialueen 10 kNm:stä aina 130 kNm:iin asti.

Taloudellisuus ja vähäpäästöisyys ovat viime vuosina olleet entistä merkittävämmässä roolissa liikkuvien työkoneiden suunnittelussa, eikä suunta näytä muuttuvan.

P

äästömääräyksien tiukentuessa, ener- giavarojen vähetessä ja kulutuksen kasvaessa on ensiarvoisen tärkeää käyttää saatavilla oleva energia tehokkaasti. Taloudellisuus ja vähäpäästöisyys ovat viime vuosina olleet entistä merkittävämmässä roolissa liikkuvien työkoneiden suunnittelussa, eikä suunta näytä muuttuvan. Määräysten ja tavoitteiden saavuttamiseksi pelkästään tehokkaampien komponenttien valinta ei riitä, koko järjestelmän toiminta on optimoitava. Rexroth tarjoaa useita ratkaisuja energiatehokkaampien järjestelmien toteuttamiseen, hydraulinen vauhtipyörä HFW on yksi niistä.

Kaksi suunnittelutapaa

Liikkuvissa työkoneissa joiden ajosykli on säännöllinen ja toistuva, saadaan suurin hyöty ottamalla jarrutusenergiaa talteen. Tällaisessa tapauksessa HFW tukee järjestelmän toimintaa usein tavoin. Jarrutusenergian talteenottoa säädettäessä saadaan tehostettua moottorijarrutusta. Näin saadaan myös estettyä tehokkaasti moottorin pääseminen ylikierroksille samaan aikaan kun koneen liikeenergiaa otetaan talteen. Varastoitua energiaa voidaan syöttää takaisin ajovoimansiirtoon. Kiihdytettäessä hydraulijärjestelmästä saatu energia tukee moottoria ja hyötysuhteeltaan paras toiminta-alue saavutetaan nopeammin. Työkoneen ajon ollessa satunnaista ja epäsäännöllistä, voidaan varastoitua energiaa käyttää tukemaan moottoria kovissa kuormitustilanteissa. Näin saavutetaan merkittäviä parannuksia koneen dynamiikkaan ja mahdollistetaan moottorin pysyminen parhaalla hyötysuhdealueella kuormituksen muuttuessa.

Myös tehopiikkien aikana varastoitua energiaa voidaan hyödyntää, eikä polttomoottoria välttämättä tarvitse mitoittaa suurimman tehopiikin mukaan. Hyvin optimoitu järjestelmä pienentää kulutusta ja päästöjä. Lisäksi koneen dynamiikan parantuessa myös tuottavuus kasvaa.

Tutut komponentit toteutukseen

Hydraulinen vauhtipyörä HFW on erillinen avoimen piirin hydraulijärjestelmä. Se koostuu tutuista Rexroth komponenteista: aksiaalimäntäkoneesta, ohjausventtiilistä, paineakusta ja BODAS -ohjaimesta. Järjestelmässä käytetään joko A10VO tai A11VO avoimen piirin pumppua joka voi säätyä myös negatiiviselle kulmalle. Kaikessa yksinkertaisuudessaan järjestelmän logiikka ohjaa venttiilillä öljyvirtauksen suuntaa ja aksiaalimäntäkoneen toimintaa pumpusta moottoriksi, pyörimissuunnan säilyessä samana. Hydraulinen vauhtipyörä HFW on Rexrothin patentoima järjestelmä. Energian talteenottovaiheessa moottorin akselilta saatu energia muutetaan pumpulla tilavuusvirraksi ja varastoidaan paineakkuun. Talteenotettu energia voidaan ottaa käyttöön kääntämällä öljyn virtaussuunta ja muuttamalla pumpun toiminta moottoriksi.

Hyvä integroitavuus

Moderneissa työkoneissa ja esimerkiksi linja-autoissa on suuressa osassa käytössä hydraulinen tuuletinkäyttö. HFW -järjestelmän sovittaminen esimerkiksi tuuletinkäytön avoimeen piiriin on hyvin yksinkertaista ja kustannukset pysyvät alhaisina. Rinnakkain toimiessa hydraulinen tuuletinkäyttö sekä hydraulinen vauhtipyörä voivat käyttää samaa pumppua, ohjausventtiiliä ja BODAS -ohjainta. Tuuletinkäyttö vaatii yhteisien komponenttien lisäksi hydraulimoottorin ja vauhtipyörä paineakun. Lisäksi kyseisillä komponenteilla ja älykkäällä ohjauksella voidaan toteuttaa automaailmastakin tuttuja toimintoja, esimerkiksi ”start-stop” toiminto. Varastoimalla liikkuvien koneiden kineettistä ja potentiaalista energiaa ja sitä älykkäästi käyttämällä, voidaan parantaa merkittävästi koneen kokonaishyötysuhdetta. Tämä on suoraan verrattavissa pienempään kulutukseen ja päästöihin. Hyötysuhteen kasvaessa työhön kulutetun energian suhde kasvaa, toisin sanoen sama työ voidaan suorittaa pienemmillä komponenteilla. Tehokas, hyvällä hyötysuhteella toimiva kokonaisuus, on edullinen sekä käyttäjälle että ympäristölle.

Hydraulinen vauhtipyörä HFW on erillinen avoimen piirin hydraulijärjestelmä. Se koostuu tutuista Rexroth komponenteista.

Lisää tehoa ajovoimansiirtoon

R

exrothin uuden GFT 8000 -sarjan vaihteet mahdollis- tavat työkoneiden ajovoimansiirron suorituskyvyn kasvattamisen noin kymmenellä prosentilla.

Sarjan modulaariseksi suunnitellut vaihteet täyttävät paljon liikkuvien koneiden tarpeet. Ne koostuvat kaksi- tai kolmeportaisesta planeettapyörästöstä sekä aksiaalimäntämoottorista. GFT 8000 -sarjan vaihteisiin on saatavilla myös integroitu jarru, joka vähentää asennustilan tarvetta ja täyttää tieliikenteeseen tarkoitetuille ajoneuvoille asetetut standardit maailmanlaajuisesti. Paljon liikkuvien työkoneiden, kuten esimerkiksi ruiskutus- ja kuljetusajoneuvojen sekä asfalttikoneiden, ajo-ominaisuuksilla on suuri vaikutus koneen kokonaistuottavuuteen. Rexrothin uudessa GFT 8000 -ajovaihdesarjassa mekaaninen planeettapyörästö siirtää hydraulijärjestelmän välittämän tehon ajoneuvon pyörälle tai telaketjulle. Modulaariseksi suunnitelluissa vaihteissa on käytössä Rexrothin uusimman sarjan kiinteä tai säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntämoottori. Moottorit toimivat avoimessa ja suljetussa piirissä. Uusien moottoreiden korkeampi painetaso sekä suurempi maksimi kierrostilavuus yhdessä tarkoin mitoitetun kaksi- tai kolmeportaisen planeettatason kanssa nostavat vaihteiden suorituskykyä noin kymmenellä prosentilla. Tämä parantaa työkoneiden ajovoimansiirron suorituskykyä huo-

mattavasti. Vaihtoehtoisesti koneen valmistajalla on tehon kasvun sijasta mahdollisuus siirtyä käyttämään pienempää vaihdetta, jolloin säästetään asennustilaa. Vaihteisiin lisäoptiona saatava integroitu monilevyjarru vähentää vaihteen tarvitsemaa asennustilaa entisestään. Jarrun suunnittelussa on otettu huomioon työkoneiden käyttöolosuhteet. Se on suojattu hyvin esimerkiksi likaa ja pölyä vastaan. Tämä on erityisen tärkeää muun muassa ruiskutusajoneuvoissa. Yhdistettynä Rexrothin kehittämään High Level Braking -järjestelmään (HLB), dynaamisen jarrun avulla on mahdollista täyttää tiekelpoisille ajoneuvoille asetetut turvallisuusvaatimukset aina 50 km/h nopeuteen asti. GFT8000 -sarja kattaa nimellismomenttialueen 10 kNm:stä aina 130 kNm:iin asti. Pilottiasiakkaiden kanssa suoritettujen kattavien testien jälkeen GFT 8000 -sarjan kaksi ensimmäistä kokoluokkaa ovat siirtyneet sarjatuotantovaiheeseen. Vaihteiden nimellismomentit ovat 20 kNm ja 30 kNm. Loput 7 kokoluokkaa tulevat sarjatuotantoon vielä tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. GFT 8000 -sarjan modulaarinen rakenne mahdollistaa vaihteiden tärkeimpien ominaisuuksien kuten maksimivääntömomentin ja välityssuhteen valinnan tarkasti kulloiseenkin työkoneeseen sopivaksi. Rexroth toimittaa vaihteet valmiiksi kasattuina ja säädettyinä eikä asiakkaan tarvitse tehdä muuta kuin asentaa vaihde paikalleen.

Lue hydrauliikka-alan uudet uutiset joka päivä www.fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

137

Hydroline Oy tarjoaa jatkossa hydraulisylintereiden tehdaskunnostus- ja huoltotoiminnot osana palveluliiketoimintaansa.

Hydroline Services aloitti toimintansa Siilinjärvellä

S

iilinjärveläinen Hydroline Oy on aloittanut hydraulisylinterien tehdaskunnostus- ja huoltotoiminnan osana palveluliiketoimintaa, tarkoituksena kunnostaa vaurioituneita sylintereitä uudenveroisiksi.

Kunnostustoiminnan ylösajo on käynnistetty tammikuussa 2015 ja se on ollut valmiina palvelemaan laajemmin asiakkaitaan toukokuussa. - Palvelua tarjotaan niin laitevalmistajille kuin loppukäyttäjille/urakoitsijoillekin. Laitevalmistajien kanssa sylintereiden tehdaskunnostus on sopimusluontoista, kun taas urakoitsijoille sylintereiden kunnostusta tarjotaan palvelupiste-ajatuksella, kuten esimerkiksi autokorjaamoissa. Kunnostustoiminnan lisäksi palveluyksikkö tarjoaa asiakkailleen muun muassa sylintereiden huoltotyökaluja, tiivisteitä ja varaosia sekä huoltoon liittyviä koulutuspalveluita, kertoo Hydroline Oy:n palvelupäällikkö Pasi Lakkonen. Tehdaskunnostus- ja huoltotoiminnot on kehitetty asiakastarpeiden perusteella Savonian PALKEET -projektissa muodostetun palvelukonseptin pohjalta. Hydroline Oy:n kehitysjohtaja Jani Lehikoinen korostaakin aitoa hyötyä asiakkaille: - Kunnostus on uutta varaosasylinteriä edullisempi ja nopea tapa saada viallinen sylinteri toimintakuntoon. Lisäksi haluamme auttaa asiakkaitamme

tuomalla yli 50 vuoden kokemuksen huolto- ja kunnostustoimintaan. Palveluyksikkö sijaitsee Hydrolinen pääkonttorin läheisyydessä, osoitteessa Nikkarintie 2, 70910 Vuorela. Tuotantotilojen lisäksi yksikössä on pieni töiden vastaanottopiste ja myymälä. Palvelupiste on avoinna maa-

nantaista perjantaihin kello 8-16. - Hetki on Hydroline Oy:lle historiallinen, sillä yhtiön liiketoiminta on saanut aikoinaan alkunsa huolto- ja kunnostustoiminnasta. Tässä mielessä yhtiö palaa osin juurilleen laajentaessa uuteen liiketoimintaan, toteaa Lehikoinen.

Vaurioituneet sylinterit kunnostetaan ammattitaidolla uudenveroisiksi. Palveluyksikkö sijaitsee päätoimipaikan läheisyydessä Siilinjärvellä.

Lue hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun ammattilehti osoitteessa www.fluidfinland.fi


äalan Metsäalan Ammattihakemisto Ammattihakemisto Metsäalan Ammattihak METSÄALAN AMMATTILEHTI

2015

ointi Koneurakointi Koneurakointi

m

Koneurakointi

Metsäkoneet Metsäkoneet

Metsäkoneet

www.logset.fi www.JohnDeere.fi www.logset.fi

www.JohnDeere.fi www.JohnDeere.fi www.ponsse.fi

Metsäkonevarusteet Laipat Laipat

Metsäkonevarusteet Metsäkonevarusteet

www.ponsse.fi www.ponsse.fi www.prosilva.fi

.fi

www.logset.fi www.prosilva.fi www.profipro.fi www.prosilva.fi

www.JohnDeere.fi www.profipro.fi www.profipro.fi www.wmoy.fi

SAKKETECH www.koneosapalvelu.fi www.virhydro.fi www.virhydro.fi

www.koneosapalvelu.fi www.koneosapalvelu.fi www.mecanil.fi

Paalaimet Harvesteripäät Hakkurit Hakkurit

Paalaimet Paalaimet Metsäkonerenkaat Liukuesteketjut

www.fixteri.fi www.moisioforest.com www.salo-machinery.com www.salo-machinery.com

www.fixteri.fi www.fixteri.fi www.nokianraskaatrenkaat.fi www.scsab.com

www.fomatec.fi www.mecanil.fi www.mecanil.fi Liukuesteketjut Liukuesteketjut

www.scsab.com www.ofachain.fi www.scsab.com

Kuljetus Kuljetus

www.fomatec.fi www.fomatec.fi www.virhydro.fi www.metsakonetekniikka.com

www.koneosapalvelu.fi www.metsakonetekniikka.com www.metsakonetekniikka.com www.sakketech.fi

www.mecanil.fi www.sakketech.fi www.sakketech.fi

Työvalot Hakkurit

Paalaimet Työvalot Työvalot

Liukuesteketjut

www.nordiclights.com www.ofa.fi www.ofachain.fi www.ofachain.fi www.salo-machinery.com

orum.fi valoasi.fi www.nordiclights.com www.nordiclights.com www.fixteri.fi

www.vehotrucks.fi www.iveco.fi www.iveco.fi

www.vehotrucks.fi www.volvotrucks.fi www.vehotrucks.fi

Digipiirturit Digipiirturit TEOLLISUUSMOOTTORIT

Ajoneuvotietokoneet

www.piirla.fi www.piirla.fi www.kaha.fi / digipiirturi.fi / digipiirturi.fi

www.kaha.fi www.kaha.fi www.vlh.fi

Puutavaraperävaunut Puutavaraperävaunut

www.mantruckandbus.fi www.volvotrucks.fi www.volvotrucks.fi Ajoneuvotietokoneet Ajoneuvotietokoneet

www.handheld.fi www.vlh.fi www.vlh.fi Perävaunut

www.kome.fi www.jyki.fi www.jyki.fi www.niemikorpioy.com Radiopuhelimet Renkaat Renkaat

www.narkofinland.fi www.kome.fi www.kome.fi www.turbotekniikka.fi

www.cargobull.fi www.narkofinland.fi www.narkofinland.fi

Raskaanohjausjärjestelmät kaluston huolto Kaluston

Raskaan Raskaan kaluston kaluston huolto huolto

www.paikannin.com www.continental.fi www.continental.fi www.raskone.fi

www.radiopuhelimet.fi www.bridgestone.fi www.bridgestone.fi www.continental.fi

TyökoneTyökoneNosturivaa´at ja nosturiohjaamot ja nosturiohjaamot

www.kesla.com www.kesla.com www.ntcab.fi www.siimet.fi

www.ntcab.fi www.tamtron.fi www.ntcab.fi www.fgm-trailers.fi

kka Hydrauliikka Hydrauliikka

www.raskone.fi www.raskone.fi www.vuola.fi

www.brevinifluidpower.com www.masino.fi www.masino.fi

www.scania.fi www.scania.fi www.vehotrucks.fi www.renault-trucks.fi

www.volvotrucks.fi www.renault-trucks.fi www.renault-trucks.fi

www.vehotruc www.mantr

Kamerajärjestelmät

Kamerajärjestelmät Kamerajärjestelmät Ajoneuvotietokoneet

Paikannuslaitte

www.lalopoint.fi www.elektrolind.fi www.lalopoint.fi www.kaha.fi

www.elektrolind.fi www.elektrolind.fi www.vlh.fi

www.geotrim www.h

Digipiirturit

www.aitohandheld.com www.handheld.fi www.handheld.fi www.lalopoint.fi www.piirla.fi / digipiirturi.fi HakejaPerävaunut turveperävaunut Puutavaraperävaunut Perävaunut

www.cargobull.fi www.cargobull.fi www.toplift.fi www.jyki.fi

www.anttiranta.com www.toplift.fi www.toplift.fi www.kome.fi

Renkaat

Dieselhuollot

www.raskaspari.fi www.vuola.fi www.vuola.fi www.bridgestone.fi Raskaan Raskaan kaluston kaluston varaosat varaosat Teollisuusratkaisut Nosturit

www.raskassarja.fi www.tamtron.fi www.tamtron.fi

www.kesla.com www.raskassarja.fi www.teca.fi www.raskassarja.fi

Raskaan kaluston jouset

HakeHakeja turveperävaunut ja turveperävaunut

www.raskaspari.fi www.reijondiesel.fi www.raskaspari.fi www.continental.fi Työkoneja nosturiohjaamot Teollisuusratkaisut Teollisuusratkaisut

Sinun logosi tähän? Soita ja varaa: 050 4129 030 www.teca.fi www.teca.fi www.ntcab.fi

Per Koneenkuljetusl

www.anttiranta.com www.anttiranta.com www.narkofinland.fi

www.c www.caroffi

Raskaan kaluston huolto Dieselhuollot Dieselhuollot

Kuormapeitejärje

www.reijondiesel.fi www.reijondiesel.fi www.raskone.fi

www.transcov www www.kuormap

Nosturivaa´at

Haketukset ja kulje Raskaan k

Sinun Sinun logosi logosi tähän? tähän? Soita Soita ja ja varaa: varaa: 050 050 4129 4129 030 030 www.tamtron.fi

www.hakevu www.ra

Hydrauliikka Hydrauliikka

www.vallilantakomo.fi www.hawe.fi www.jokihydro.fi www.hawe.fi

www.jokihydro.fi www.dunlophiflex.fi www.jokihydro.fi

www.norrhydro.com www.pmcpolarteknik.com www.dunlophiflex.fi www.dunlophiflex.fi

www.pmcpolarteknik.com www.pmcpolarteknik.com www.ip-produkter.fi www.hawe.fi

www.ip-produkter.fi www.ip-produkter.fi www.jokihydro.fi

www.flexit-hydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi www.kithydro.fi

www.masino.fi www.rotecengineering.fi www.kithydro.fi www.kithydro.fi

www.pphydraulics.fi www.brevinifluidpower.com www.rotecengineering.fi www.rotecengineering.fi

www.pphydraulics.fi www.pphydraulics.fi www.flexit-hydraulics.fi

www.hydoring www.du

www.puunmurskaus.fi www.oripaanhakepalvelu.fi

www.brevinifluidpower.com www.brevinifluidpower.com www.flexit-hydraulics.fi

Metsäenergia Metsäenergia Metsäenergia

hydrauliikka.fi hydrauliikka.fi hydrauliikka.fi www.hydroscand.fi www.parker.fi www.parkerstore.fi www.parker.fi

www.agcosisupow www.o

www.scania.fi www.scania.fi

www.scania.fi www.mantruckandbus.fi www.mantruckandbus.fi www.iveco.fi

Raskaan kaluston varaosat Nosturivaa´at Nosturivaa´at

Hydrauliikka Hydrauliikka

www.sekera.fi

Työkoneiden diese

www.tapimer.fi

w w w. t e l va . f i

www.norrhydro.com www.norrhydro.com www.hawe.fi

orum.fi orum.fi valoasi.fi valoasi.fi www.scsab.com

www.foresthuo www.f

www.konehuoltokivioja.fi www.scania.fi

www.kraatz.fi

SAKKETECH SAKKETECH

Kuorma-autot

-huollot -huollot ja varaosat

www.metsakonehuoltokahkonen.fi

Perävaunukomponentit

www.meser www.

Kuljetus

Kuorma-autot Kuorma-autot

Työkoneja nosturiohjaamot Nosturit Nosturit

www.ponsse.fi www.wmoy.fi www.wmoy.fi

Metsäkonevarusteet Metsäkonehuollot Metsäkonehuollot

Laipat Metsäkonehuollot

rit

m

Metsäkonenos

www.specma.fi www.parkerstore.fi www.parkerstore.fi

www.wikro.fi

TEOLLISUUDEN TAVARATALO

www.kailatec.fi www.parker.fi www.wikro.fi www.wikro.fi

Hydrauliikkatiivisteet

TEOLLISUUDEN TAVARATALO

Quality Sealing Solutions www.kailatec.fi www.kailatec.fi www.parkerstore.fi www.tiivistekeskus.fi www.tiivistekeskus.fi

Hydrauliikkatiivisteet Hydrauliikkatiivisteet

hydrauliikka.fi

www.raiha.c www.k

Mets

Quality Quality Sealing Sealing Solutions Solutions www.tiivistekeskus.fi www www.tiivistekeskus.fi www.tss.trellebo www.tiivistekeskus.fi www.tiivistekeskus.fi

n ykköslinkit Metsäalan Metsäalan toimialoittain ykköslinkit ykköslinkittoimialoittain toimialoittain - klikkaa itsesi - klikkaa - klikkaa oikeaan itsesi itsesi osoitteeseen! oikeaan oikeaanosoitteeseen! osoitteeseen! Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikka Mets www.koneosapalvelu.fi

www.tehohydro.fi


2015

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneurakointi Metsäkoneet

www.logset.fi

www.JohnDeere.fi

Lisäjakelussa Ammattilehden Mediarekassa Härmässä 7.-8.8.! www.ponsse.fi

www.prosilva.fi

www.profipro.fi

Metsäkonevarusteet

Laipat

w

Metsäkonehuollot

SAK www.koneosapalvelu.fi

www.virhydro.fi Metsäkonenosturit Metsäkonenosturit

www.mesera.fi www.mesera.fi

Paalaimet Metsäkonerenkaat Metsäkonerenkaat

Harvesteripäät Harvesteripäät Hakkurit

www.moisioforest.com www.moisioforest.com www.salo-machinery.com

www.fixteri.fi www.nokianraskaatrenkaat.fi www.nokianraskaatrenkaat.fi

www.mecanil.fi

www.fomatec.fi

www.metsakonetekniikka.com

Liukuesteketjut

w

Työvalot

www.scsab.com

www.ofachain.fi

www.nordiclights.com

www.volvotrucks.fi

www.mantruckandbus.fi

www.scania.fi

orum

Kuljetus Kuorma-autot

www.foresthuolto.fi www.foresthuolto.fi

-huollot -huollot -huollot ja varaosat

www.metsakonehuoltokahkonen.fi www.metsakonehuoltokahkonen.fi

www.konehuoltokivioja.fi www.konehuoltokivioja.fi www.scania.fi

Työkoneiden Työkoneiden dieselmoottorit dieselmoottorit

www.vehotrucks.fi

www.iveco.fi Digipiirturit TEOLLISUUSMOOTTORIT TEOLLISUUSMOOTTORIT

www.agcosisupower.com www.agcosisupower.com

Ajoneuvotietokoneet

www.kaha.fi

www.vlh.fi

Puutavaraperävaunut

Paikannuslaitteet Paikannuslaitteet

www.geotrim.fi www.geotrim.fi Koneenkuljetuslavetit Koneenkuljetuslavetit

www.caroffice.fi www.caroffice.fi Kuormapeitejärjestelmät Kuormapeitejärjestelmät

www.transcover.fi www.transcover.fi www.kuormapeite.fi www.kuormapeite.fi

www.jyki.fi www.niemikorpioy.com www.niemikorpioy.com Radiopuhelimet Radiopuhelimet Renkaat

www.radiopuhelimet.fi www.radiopuhelimet.fi www.bridgestone.fi

www.kome.fi www.turbotekniikka.fi www.turbotekniikka.fi

www.narkofinland.fi

Kaluston Kaluston ohjausjärjestelmät ohjausjärjestelmät

Raskaan kaluston huolto

www.paikannin.com www.paikannin.com www.continental.fi

www.raskone.fi

Työkone- ja nosturiohjaamot

Nosturit

www.kesla.com www.siimet.fi www.siimet.fi Perävaunukomponentit Perävaunukomponentit

www.ntcab.fi www.fgm-trailers.fi www.fgm-trailers.fi

Hydrauliikka

Raskaan Raskaan kaluston kaluston jouset jouset

Hydrauliikka

www.kraatz.fi www.kraatz.fi

www.vallilantakomo.fi www.vallilantakomo.fi

Haketukset Haketukset ja kuljetukset ja kuljetukset

www.norrhydro.com

www.hakevuori.fi www.hakevuori.fi

www.hawe.fi

www.sekera.fi www.sekera.fi

www.puunmurskaus.fi www.puunmurskaus.fi www.oripaanhakepalvelu.fi

www.masino.fi

www.brevinifluidpower.com

www.raiha.com www.raiha.com

www.hydroscand.fi www.hydroscand.fi www.parker.fi

www.specma.fi www.specma.fi www.parkerstore.fi

www.lalopoint.fi

Perävaunut

Hake- ja turveperävaunut

www.cargobull.fi

www.toplift.fi

www.vuola.fi

www.raskaspari.fi

Raskaan kaluston varaosat

Teollisuusratkaisut

ww

www

ww

Sinun So 05

www.tamtron.fi

www.raskassarja.fi

www.teca.fi

www.jokihydro.fi

www.dunlophiflex.fi

www.pmcpolarteknik.com

ww

www.flexit-hydraulics.fi

www.kithydro.fi

www.rotecengineering.fi

www

Metsäenergia

TEOLLISUUDEN TAVARATALO

www.wikro.fi

www.kailatec.fi

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti.

Hyd

Qualit www

ww

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan osoittee www.koneosapalvelu.fi www.koneosapalvelu.fi

www.tehohydro.fi www.tehohydro.fi

Automaatiokomponentit Automaatiokomponentit

www.tss.trelleborg.com/fi www.tss.trelleborg.com/fi

www.handheld.fi

Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti numero 3/2015 painetaan 24.7.2015

Nosturivaa´at

hydrauliikka.fi www.hydoring.com www.hydoring.com

Kam

www.tapimer.fi www.tapimer.fi

w www. w tw. e ltva e l va .fi .fi

www.piirla.fi / digipiirturi.fi

www.vehotrucks.fi www.vehotrucks.fi www.sisuauto.com

www

www.top-osa.fi www.top-osa.fi

www.promaatio.fi www.promaatio.fi

Metsäala MetsäalaInternetissä Internetissä

Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teboil Super XLD-3 10W-40

Ammattilaisen valinta raskaisiin töihin Laadun takeena kotimainen tuotekehitys ja valmistus Kasvaneet kokonaismassat ja vaihtelevat ajo-olosuhteet altistavat hyötyajoneuvojen moottorit yhä suuremmalle rasitukselle. Teboil Super XLD-3 10W-40 on ammattilaisen valinta, sillä se säilyttää moottoreiden suorituskyvyn ja toimintavarmuuden optimaalisella tasolla. Sen vertaansa vailla oleva lisäaineistus antaa moottorille ainutlaatuisen tehokkaan kulumissuojan ja ennen kokemattoman vaihtovälivarmuuden taaten parhaan mahdollisen voitelun jokaiselle ajokilometrille. Teboil Super XLD-3 10W-40 erityisominaisuuksissa on otettu huomioon niin uusien Euro 6 Scanioiden kuin hieman iäkkäämpienkin työjuhtien tarpeet ja vaatimukset. Valitse parasta voitelua. Suomessa valmistetut Teboil voiteluaineet.

www.teboil.fi

Profile for Ammattilehti.fi

Ammattilehti 2/2015  

Metsäalan Ammattilehden 140-sivuinen jättinumero 2/2015.

Ammattilehti 2/2015  

Metsäalan Ammattilehden 140-sivuinen jättinumero 2/2015.