Metsäalan Ammattilehti 4/2021 syksy

Scroll for more

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

AMMATTILEHTI

36 vsk. 1986-2021

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Syksy 2021

Kuljetusalan uusimmat tähdet

Metsäkonealan tuoreet kuulumiset

Parasta voitelua puunkuormaukseen

TEBOIL HYDRAULIC OIL SCANDIC 32

Teboil on jo yli 50 vuoden ajan ollut raskaan kaluston voiteluaineiden tuotekehityksen ja valmistuksen edelläkävijä. Valmistamamme tuotteet vastaavat vaativien suomalaisten olosuhteiden asettamiin haasteisiin. Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 on kehitetty erityisesti vaihtelevissa käyttölämpötiloissa ja raskaassa kuormituksessa toimivaan hydrauliikkaan. Se on erityisen sopiva tuote puutavara-autojen kuormaimiin. Erinomainen kylmäjuoksevuus mahdollistaa sujuvan työskentelyn kovimmillakin pakkasilla. Vakaat viskositeettiominaisuudet ja tehokas lisäaineistus antavat suojan raskaassa kuormituksessa ja kuumissa olosuhteissa. Lue lisää osoitteesta teboil-voiteluaineet.fi/hd tai soita meille numeroon 020 4700 916

Valmistettu Suomessa

Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

JUHA MUTANEN

TUOMAS HYYTIÄ

VILLE KAIHU

JANNE VUORINEN

Uusimaa

Pohjanmaa

Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta

Keski-Suomi Päijät-Häme Savo Karjala

VarsinaisSuomi

PohjoisSuomi PohjoisPohjanmaa Kainuu

050 468 1113

050 411 2225

050 468 1044

0400 546 356

040 747 0030

050 307 1720

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Puuta kulkee vauhdilla Puukauppa metsästä tehtaalle

käy tasaisena T

Puukauppaa on käyty tammielokuussa huomattavasti enemammi-lokakuussa 2020 Metsäteollisuus ry:n män viime vuoden vastaavaan jäsenyritysten puun aikaan verrattuna. Reiluunolikilostomäärä yksityismetsistä 13 prosenttia pienempi markkina kuin edellisepailuun perustuva ja nä vuonna samalla ajanjaksolla. sen ennustettavuus ovat tärkeä Viime viikot puukauppa on kuitenosa metsäteollisuuden kilpailukin käynyt edellisvuotta vilkkaammin. Sähköiset työkalut helpottavat kykyä. metsäalan arkea.

M

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset etsäteollisuus ry:npuuta jäsen-yksityisostivat tammi-lokakuussa yritykset ostivat tammimetsistä 22,6 miljoonaa kuutiota, mikä puuta on 13 %elokuussa vähemmän kuinyksityis- viime vuonna metsistä 24,5 miljoonaa kuutiota, mikä ja 19 % vähemmän kuin viiden edellisen on 48 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden keskiarvo vastaavana aikana. vuoden vastaavana aikana. Puukauppaa Kuitupuun ostomäärä oli 12,2 miljoonaa käytiin myös kesällä aiempia kuutiota, eli 18 % vähemmän ja vuosia tukkien vilkkaammin. ostomäärä 6,5 miljoonaa kuutiota, eli 21 %Tammi-elokuussa vähemmän kuin tukkien viitenä ostomäärä edellisenä oli 12,2 miljoonaa kuutiota, eli 76 % vuonna keskimäärin. enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kuitupuun ostomäärä oli 11,3 Kantohintakehitys vakaata miljoonaa kuutiota, mikä on 26 % enemTukkien ja kuusikuitupuun kantohinnat män kuin edellisenä vuonna. olivat lokakuussa 1-2 prosenttia korkeam-

mat kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Raakapuukustannukset Mäntykuidun kantohinta oli prosentin ovat tasolla alempikorkealla ja koivukuidun samalla tasolla

kuin vuoden 2019 lokakuussa. MäntytuHavutukkien kantohinnat olivat elokista maksettiin keskimäärin 55 euroa kuussa 15 % korkeammalla tasolla kuin kuutiolta,vuoden mutta hinta vaihteli alueittain edellisen elokuussa. Koivutukin ja hakkuutavoittain 34 ja 59 euron kantohinta oli 6 % korkeampi kuinvälillä. vuosi Kuusitukin keskihinta oli 59 euroa kuusitten. Kuitupuiden kantohinnoissa oli tiolta, 4-7 ja hinta vaihteli 36 ja 62 euron nousua %. Korkeat raaka-ainekustanvälillä.heikentävät Koivutukin suomalaisen keskihinta olimetsäte43 euroa nukset kuutiolta, ja vaihteli 20 ja kansainvälisil47 euron välilollisuuden kilpailuasemaa Kuitupuiden keskikantohinta oli 16-19 lälä.markkinoilla. euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 10 ja 24 Elokuussa mäntytukista maksettiin keseuron välillä. kimäärin 62 euroa kuutiolta, mutta hinta Kantohintojen on useita vaihteli alueittain javaihteluun hakkuutavoittain 36 Hintatasoon vaikuttavat muun jasyitä. 66 euron välillä. Kuusitukin keskihinta muassa hakkuutapa, puuston oli 66 euroa kuutiolta,korjattavan ja hinta vaihteli 36 laatu, keskihinrunkojen jakokonaismäärä, 69 euron välillä.puun Koivutukin ja kaukokuljetusmatka, takoko, oli 45metsäeuroa kuutiolta, ja hinta vaihteli maasto korjuuajankohta ja -olosuh30 ja 51sekä euron välillä. Kuitupuiden kesteet. Tämän oli vuoksi saattaa kikantohinta 1820puun euroahinta kuutiolta ja vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisilhinta vaihteli 11 ja 24 euron välillä. läKantohintojen metsäkohteilla. vaihteluun on useita

Sähköiset työkalut

syitä. Hintatasoon vaikuttavat arkea mm. korjattehostavat metsäalan tavan puuston kokonaismäärä, Sähköisessä asioinnissa on puun otettulaatu, metrunkojen koko, hakkuutapa, metsäja säalalla merkittäviä kehitysloikkia viime kaukokuljetusmatka, sekä korjuuvuosina. Asiointi ei maasto ole enää aikaan tai ajankohta ja -olosuhteet. vuoksi paikkaan sidottua. Tämä Tämän helpottaa metpuun hinta saattaa merkittävässäasioiden hoitoa vaihdella ja parantaa toiminnan titehokkuutta. jopa vierekkäisillä metsäkohteilla. Alan yhteisistä sähköisistä järjestelmisMetsien hiilikompensaatioissa tä ovat hyvinä esimerkkeinä Suomen piilee uhka metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun metsävaratiedot avoin puuPuumarkkinatsekä ovatkaikille toimineet viime kauppapaikka Kuutio.fi, jonka japuun vuosina ilman suurempia häiriöitä enmyyjä- ja ostajatahot ovat rakentaneet nustettavasti. Ennustettava ja reiluun yhdessä. perustuva markkina on tärkeä kilpailuun on tarkoitettu sekä metsäamosaKuutio.fi metsäteollisuuden toimintaympärismattilaisten että metsänomistajien käyttöä ja kilpailukykyä. töön. Kuutionvuosien käyttö parantaa korjuupal- Tulevien ennustettavuutta velun läpinäkyvyyttä ja tasapuolista kilheikentävät lukuisat EU-komission aloitpailua puumarkkinoilla. Palvelun inteteet, mutta myös vapaaehtoisten hiilikomgroiminen ammattilaistenkehittyminen, omiin järjestelpensaatiomarkkinoiden miin tuo parhaiten sähköisten järjestelmitoteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja en käytön Niemi. hyödyt esille. Karoliina - Metsäteollisuus on ollut vahvasti Kansallisilla päätöksillä voidaan vaimukanamerkittävästi edistämässä puumarkkinoihin. Kuution käyttöä ja kuttaa odottaa sitoutuneisuutta myös muilta Esimerkiksi hiilikompensaatiomarkkinoitoimijoilta. Mitä kattavammin palvelua den voimakas kasvu vähentäisi puun käytetään,mikä sitä tehokkaammin sen hyödyt tarjontaa, heikentäisi metsäteollisaadaankilpailukykyä. käyttöön, sanoo Metsäteollisuus suuden Samalla jäisi tekery:n metsäjohtaja Niemi. mättä puupohjaisiaKaroliina tuotteita, joilla korvataan fossiilisia tuotteita ja luodaan hyvinvointia ympäriLue Suomen. uudet Suomalaisten puupohjaisten tuotteiden alan uutiset tuotannon väheneminen ei olisi ilmaston etu. Lopulta puun kysynnän heikentymijoka päivä nen koituisi myös aktiivisten metsänomistajien haitaksi.ammattilehti.fi

OSOITE: Vironkatu, 00170 Helsinki PÄÄTOIMITTAJA: Janne Jokela

janne.jokela@ammattilehti.fi puh 050 412 9030

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen

tero.lahtinen@ammattilehti.fi puh. 050 464 7972

TOIMITTAJA: Taneli Jokela

taneli.jokela@ammattilehti.fi puh. 050 320 8174

LEHDEN PAINOSMÄÄRÄ: 20.000 kpl.

ammattilehti.fi sosiaalisessa mediassa:

33


4

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä uutisia! -uutislähetys

/ammattilehti.fi

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan

@ammattilehti.fi

mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin.

/ammattilehti.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!

MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2021 toisella neljänneksellä Vuoden 2021 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 61 milj. tonnia mikä oli 10 % enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla ajalla.

M

aa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 14 % ja muiden kuin maa-ai-

nesten kuljetettu määrä kasvoi 9 % verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tie-

dot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,2 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 7 % enemmän kuin edeltävän vuoden vas-

taavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteesta 95 % ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 5 % yksityisessä liikenteessä. Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta.

Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona. Lähde: Tilastokeskus

Ajoneuvo- ja raskaskalustokoulutukset Toteutamme tekniikan ja liikenteen alan koulutusta ammattilaisille ja alalle pyrkiville. Koulutuksia toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa. Helpotamme haasteita osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja osaamisen kehittämisessä myös hankkeiden avulla. Ota yhteyttä ja kysy lisää! Juha Merta, projektipäällikkö, opettaja, 044 421 4379, juha.merta@kao.fi Ari Kananen, kehitysjohtaja, Remote Services, 044 797 0776, ari.kananen@edukai.fi Tutustu Kainuun ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alojen koulutustarjontaan osoitteessa www.kao.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


6

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

SKAL budjettiriiheen:

Tiet kuntoon ja harmaa talous kuriin

Dieselöljyn polttoaineverotuotot valtiolle ovat nousseet 39 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Dieselöljyn kulutus vastaavana aikana on noussut vain neljä prosenttia.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä tieverkon perusväylänpitoon on varattu vain 710 miljoonaa euroa ensi vuodelle, mikä on alhaisin määrä viime vuosiin verrattuna. Rahoitustason leikkaukset johtavat sekä tieverkon korjausvelan että päästöjen kasvuun.

S

KAL on toistuvasti tuonut esiin, että hyväkuntoisella, hyvin suunnitellulla tieverkolla liikenne on sujuvaa, mikä vähentää merkittävästi raskaan liikenteen polttoaineen kulutusta ja päästöjä. SKAL esittää, että kesällä 2020 tehostettua päällystystyötä jatkettaisiin 4 000 tiekilometrin vuosivauhdilla. Kuljetuskustannukset ovat nousseet lähes 10 prosenttia vuoden aikana, mikä heikentää kuljetusyritysten kykyä investoida vähäpäästöisempään kuljetuskalustoon tai käyttää kalliimpaa uusiutuvaa dieseliä. SKAL esittää, että budjettiriihessä tehdään viimein päätös hallitusohjelmaan sisältyvän ammattibiodieselin käyt-

töönotosta. Se alentaisi polttoainekustannuksia, vahvistaisi Suomen kilpailukykyä ja parantaisi kuljetusyritysten mahdollisuuksia tehdä päästövähennystoimien edellyttämiä investointeja. - Maanteiden tavaraliikenne on mukana puolittamassa liikenteen päästöjä. Keinot tulee valita niin, ettei Suomen kilpailukyky heikkene. Kustannuksia kasvattavan päästökaupparatkaisun sijaan vaadimme tiestöä kuntoon. Jokainen hyväkuntoinen tiekilometri on ympäristöteko. Otetaan Ruotsista mallia liikenneverkkomme kehittämiseen, kehottaa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Harmaan talouden torjuntakeinoina SKAL esittää muuttokuljetusten ulottamista kotitalousvähennyksen piiriin, mikä loisi uusia työpaikkoja arviolta 10002000 ja lisäisi työvoiman liikkuvuutta. Poliisin määrärahat tulee säilyttää riittävällä tasolla erikoisosaamista vaativan raskaan liikenteen valvonnan varmistamiseksi.

Hinnat voimassa 31.12.2021 asti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%). Käy kaiken merkkisiin dieselmoottoreihin. Lisätietoja: www.dieselmotornordic.com/

Tatti 13 00760 Helsinki 09 315 46 400

Carl-Olof Söderblom Varaosamyynti 09 315 46 405

Mikael Englund Varaosamyynti 09 315 46 406

SKAL:n laskelmien mukaan diesel säilyy tavaraliikenteen pääasiallisena käyttövoimana vielä pitkään ajoneuvoteknisistä ja kuljetustaloudellisista syistä. On ympäristöystävällistä kuljettaa enemmän tavaraa kerralla isommissa yksiköissä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

7

Hyötyautokauppa jatkaa kasvuaan Euroopassa - ensirekisteröinnit kasvussa kaikissa ajonevuoluokissa Hyötyajoneuvokauppa käy kuumana Euroopassa. Kesäkuussa 2021 EU:n markkinoilla ensirekisteröitiin yhteensä 185 573 hyötyajoneuvoa. Kasvua vuoden takaiseen 12,4 %. Myönteistä kasvua nähtiin kaikissa ajoneuvosegmenteissä.

E

nsimmäisen vuosipuoliskon aikana EU:n hyötyajoneuvorekisteröinnit yltivät miljoonaan yksikköön (+36,9 %). Suurin osa alueen markkinoista saavutti kaksinumeroisen kasvuprosenttiosuuden, mukaan lukien neljä suurinta maata: Italia (+53,7 %), Espanja (+38,4 %), Ranska (+36,4 %) ja Saksa (+21,7 %). Suomessa pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat kasvaneet Traficomin tilaston mukaan vastaavana ajanjaksona 18,5 % ja kuormaautojen 9,1 %. Tammikuusta kesäkuuhun

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana EU:n hyötyajoneuvorekisteröinnit yltivät miljoonaan yksikköön (+36,9 %). Suurin osa alueen markkinoista saavutti kaksinumeroisen kasvuprosenttiosuuden.

uusien kevyiden, alle 3,5-tonnin hyötyajoneuvojen rekisteröinnit kasvoivat 38,1 prosentilla, rekisteröintien yltäessä yhteensä 856 926 ajoneuvoon. Positiivista kasvuun yllettiin myös 3,5-16-tonnisten hyötyajo-

neuvojen markkinassa. Tässä segmentissä ensirekisteröitiin kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 154 387 ajoneuvoa, mikä tarkoittaa 34,1 prosentin kasvua markkinassa. Raskaiden, yli 16-tonnisten

kuorma-autojen rekisteröinnit kasvoivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla muita hyötyajoneuvoluokkia enemmän, peräti 39,3 prosentilla kaikkiaan 128 333 autoon.

Lähde: The European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)


8

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

WF697

- Näe taaksesi, vaali turvallisuutta liikenteessä

HDW-127S

Langattomat ja Wi-Fi PERUUTUSKAMERAT sisäänrakennetulla akulla KUOLLEEN KULMAN KAMERAJÄRJESTELMÄT sekä ELEKTRONISET KAMERAPEILIT • ei kaapeleita, vahva magneetti pitää paikallaan ja on siirrettävissä helposti ajoneuvosta toiseen • saatavana Wi-Fi yhteydellä (älypuhelimeen / tablettiin) tai langattomalla yhteydellä erilliseen näyttöön Käyttökohteita: Ammattiajoneuvot, henkilöautot, työkoneet, asuntovaunut, perävaunut ym.

BVA08, FHD808, HD295

Kysy lisää

n arja ryhmä s s a k s a R a Saatavan tä kautta maan liikkeis

Olemme osa Raskassarja-ketjua www.raskassarja.fi Maahantuonti ja tukkumyynti:

www.varaosalinna.fi Varaosalinna Oy I Pohjolantie 10-12 I 61800 Kauhajoki I P. 020 7119 888

Kuljetuskustannukset lähes kymmenen prosentin kasvussa - kustannusnousu hidastaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat nousseet 9 % vuoden sisällä. Merkittävin tekijä kustannusnousun taustalla on polttoainekustannusten kasvu. Kustannusten nousu vie toimialalta kykyä investoida ja vastata liikenteen päästövähennystavoitteisiin. Tilannetta helpottamaan tulee ottaa käyttöön hallitusohjelmassa linjattu ammattidiesel, vaatii SKAL.

V

iimeisen kymmenen vuoden aikana fossiili sen dieselin polttoaineveroa on korotettu 63 prosenttia. Veronkorotuksilla kiihdytetty kustannusten nousu on huono asia päästövähennystavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yritysten tulisi nyt voida investoida uusiin ratkaisuihin, kuten vähäpäästöisempään kalustoon, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja digitalisaatioon. Kasvavat kustannukset syövät yritysten investointikykyä. Liikenteen päästöjen vähentämistoimet kasvattavat kuljetuskustannuksia jatkossakin kuluvalla vuosikymmenellä. Kiristyvä jakeluvelvoite tarkoittaa yhä kalliimpaa dieseliä tulevina vuosina. Uhkakuvana on lisäksi liikenteen päästökauppa, jota val-

mistellaan niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Riskinä on useasta eri lähteestä kumuloituva ja kiihtyvä kuljetuskustannusten kasvu. Nyt on oikea hetki ottaa käyttöön hallitusohjelmaan sisältyvä ammattibiodiesel. Kuljetusalalla on ratkaistavanaan suuria haasteita, kun liikenteen päästöjä vähennetään. Kuljetusyritykset haluavat olla mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, mutta samalla on pidettävä huoli kansallisen kilpailukyvyn säilymistä. - Polttoaineveroa korottamalla raskaan liikenteen päästöt eivät vähene. Päästövähennyksiä ei synny yrityksiä kurjistamalla, vaan antamalla yrityksille tilaa investoida puhtaampiin ratkaisuihin, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Kuljetusalalla on ratkaistavanaan suuria haasteita, kun liikenteen päästöjä vähennetään.

Nopeat faktat: - Kuljetusyritykset maksavat polttoaineveroa noin 700 miljoonaa euroa vuodessa, yli 10 prosenttia alan liikevaihdosta. - Maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta kaksi kolmasosaa liittyy raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin, joille ei ole

vaihtoehtoa dieselille ajoneuvoteknisistä syistä. - Tavaraliikenteen dieselin kulutus on noin 1,3 miljardia litraa vuodessa. - Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan liikennepolttoaineiden jakelijoita velvoittavaa biopolttoaineiden osuutta myytävästä polt-

toaineesta. Bio-osuus nousee nykyisestä 20 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2030. - Ammattidiesel on EU:n sallima keino, jolla jäsenvaltiot voivat palauttaa kuljetusyrityksille maksettua polttoaineveroa. Se on käytössä useassa EU -maassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

9

Työtä paremman tiestön eteen Tiestön kunto puhuttaa paljon kuljetusalalla. Tärkeässä roolissa tieverkoston ylläpidossa on kantavuusmittaukset, joiden avulla pystytään määrittelemään teiden pohjan kunto ja suunnittelemaan tarvittavat korjaustoimenpiteet.

W

est Coast Road Masters Oy on tiestöalan mittaus- ja kon- sultointipalveluita tuottava alan kokenut toimija. Yrityksen erikoisosaamista ovat kantavuusmittaukset, kunnossapidon alueurakoiden laadunvalvonta sekä erilaiset inventoinnit ja laboratoriopalvelut. - Toiminta on vahvassa kasvussa ja olemme laajentaneet läsnäoloamme Porin ja Kouvolan toimipisteiden lisäksi nyt myös Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle - toimimme nyt kentällä kuuden ammattilaisen voimin. Laajan yhteistyöverkostomme kautta pystymme palvelemaan lähes kaikissa tiestöllä tehtävissä mittauksissa ja inventoinneissa sekä esimerkiksi teollisuuden, tuulivoimaloiden, terminaalien, erilaisten rakennusalueiden jne. pohja-alueiden tutkimisessa. Pyrimme aina löytämään asiakkaan kannalta parhaimman ratkaisun vankan osaamisemme ja kokemuksemme avulla, kertoo yrittäjä JuhaMatti Vainio.

Pudotuspainolaitteella tehtävä kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä. Mittaustuloksista lasketaan laskentaohjelmistoilla tien kantavuus, jolloin samalla selviää rakenteen mahdolliset kantavuuspuutteet. Mitoitusohjelmistoilla lasketaan asiakkaan kantavuusvaatimuksen saavuttamiseksi tarvittava rakennekerroksen lisäämistarve. Kuvassa ollaan Lapin ruskamaisemissa tekemässä kantavuusmittauksia pudotuspainolaitteella metsäautotielle.

Tämä vuosi on ollut West Coast Roadmasterilla positiivisen kiireistä aikaa. - Esimerkiksi Kirri-Tikkakos-

ki moottoriprojektissa olemme tehneet laajasti kantavuusmittauksia ja laadunvalvontaa samoin kuin Hämeenkyrön VT3 väyläprojektissa. Yksityisteiden perusparannusten suunnitelumittauksia tehdään koko ajan ja niiden pääsesongit ovat keväällä ja syksyllä, kun tierakenteissa on paljon kosteutta jolloin kantavuudet ovat heikoimmillaan. Samoin liikenteenohjaus järjestelyjä on ollut runsaasti eri puolilla Suomea samoin kuin päällysteporauksia ja tierumpujen kunnon mittauksia. Maamme tieverkoston kunto varsinkin alemmalla tieverkolla alkaa olla huolestuttavalla tasolla joten mittauksia ja kunnostuksia tarvittaisiin paljon enemmän että

Rakennekerroskairaa käytetään katu- ja tiealueilla vaurioituneiden kohtien rakennekerrosten paksuuden ja materiaalien määrittämiseen sekä näytteenottoon. Kuvassa tehdään rakennekerroskairausta Kolarin keskustassa.

Päällysteporaa käytetään katu- ja tiealueilla päällystenäytteen ottoon sekä näytteiden ottoon esimerkiksi betonista. Näytteenotto onnistuu myös talvella, esimerkiksi päällystekohteiden ennakkotutkimukset. Kuvassa tehdään päällysteporausta Oulussa.

Kehittynyttä tekniikkaa

West Coast Roadmastersilla on käytössä alan edistyksellisin mittaustekniikka. - Kantavuusmittaukset tehdään pudotuspainolaitteilla, levykuormituslaitteilla ja Loadman-laitteilla, joita on tullut hiljattain käyttöömme useampi lisää ja tiiveysmittauksiin olemme hankkineet Troxler-laitteen. Tien

rakennekerrokset tutkitaan kairalla ja päällystekerrokset poralla. Teemme lisäksi myös tie- ja katuverkkojen inventoinnit, siltojen kuntoarvioinnit sekä liikenteenohjaukset joissa käytössämme on mm. törmäysvaimenninvaunu. Näytteet analysoidaan Kivi-Labran Pank-hyväksytyssä kiviaineslaboratoriossamme Porissa, missä tehdään paljon myös geologisia tarkasteluja kiviaineisalueille ja kiviaineksille, sanoo Vainio.

Paljon projekteja - tieverkon kunto huolettaa

tieverkoilla voidaan liikkua raskailla yhdistelmillä tulevaisuudessakin, kommentoi Vainio.

Palvelua teollisuudelle

Tiestön lisäksi West Coast Roadmasters tarjoaa palveluitaan mm. teollisuudelle ja energiapuolen toimijoille. - Tuulivoimapuistoja suunnitellaan ja rakennetaan paljon yhtenä esimerkkinä Kalajoelle valmistuva suuri puistokokonaisuus missä olemme vahvasti mukana. Näissä projekteissa teemme pohjien kantavuusmit-

tauksia rakennettaville tuulimyllyille sekä mittaamme niille johtavien olemassa olevien teiden kantavuutta, jolloin pystytään määrittelemään paljonko niitä joudutaan vahvistamaan että rakennusvaiheen logistiikka saadaan hoidettua kunnialla läpi. Teollisuuspuolen yksi viime aikojen mielenkiintoinen projekti oli Harjavallan suurteollisuuspuiston vuosihuollon valmisteluprojekti, missä teimme kantavuusmittaukset nostokentälle, kertoo Juha-Matti Vainio.

Esimerkiksi Kirri-Tikkakoski moottoriprojektissa West Coast Roadmasters on tehnyt laajasti kantavuusmittauksia ja laadunvalvontaa.


10

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

DIESEL BOOSTER BLCS Diesel Booster on petrokemiallinen seos, joka on kehitetty tuottamaan optimaalisen palotapahtuman moottorissa. Tuote soveltuu käytettäväksi kaiken tyyppisten dieselpolttoaineiden kanssa sekä uudessa ja vanhassa moottoriteknologiassa. Tehokkaamman palotapahtuman ansiosta moottorin hyötysuhde nousee ja näin ollen polttoainekustannukset ja päästöt pienenevät. Tuote on saatavilla 0,5 litran pulloissa 12 kappaleen pakkauksissa. Saatavilla myös 5 litran kanistereissa. 0,5 litran pullo riittää 500 litraa dieselpolttoainetta.

BLCS Diesel Boosterin kokonaistaloudelliset hyödyt Diesel Booster nostaa setaanilukua noin 3 yksikköä, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja ajoneuvon kylmäkäynnistysominaisuuksia. Tuote puhdistaa, voitelee, suojaa ja tämän vuoksi vähentää kalliita huolto- ja korjauskustannuksia. Muita Diesel Boosterin käytön etuja: • •

Puhdistaa ja voitelee EGR-venttiilin Puhdistaa ruiskutusjärjestelmän ja palotilan

• •

Parantaa dieselin laatua ja säilyvyyttä Parantaa voitelua

Pidentää syöttöpumppujen ja suuttimien sekä partikkeli/hiukkassuodattimien (DPF) elinikää

Vähentää haitallisia pakokaasupäästöjä ja optimoi moottorin tehoa Vähentää karstan muodostumista ja poistaa jo muodostunutta karstaa Vähentää vaahtoamista

Optimoi moottorin toimintaa ja parantaa tehoa

• •

Estää polttonesteen hapettumisen ja neutraloi haitalliset happamat yhdisteet tankissa Estää bakteerikasvuston synnyn

Erottaa veden polttonesteestä

www.blcs.fi

Metsäalan kiihtyvä murros asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös alan yritysten johtamiselle

TTS käynnistää metsäalan toimijoille suunnatun johtajakoulutuksen Digitalisaatio ulottaa lonkeronsa yhä syvemmälle metsänkin siimekseen. Eikä se tarkoita enää vain tietokoneistettuja ja nettiin yhdistettyjä motoja, metsätraktoreita ja puurekkoja. Laserkeilaus, dronet, työkoneiden etäohjaus, tuotantoketjujen tarkempi ja tehokkaampi suunnittelu…

N

ämä ja lukemattomat muut kehityskulut johtavat nopeasti kasvavaan tuottavuuden ja tehokkuuden vaatimukseen, samaan aikaan kun metsien monikäyttö ja vastuullisuus nousevat myös entistä tärkeämmiksi. - Riittääkö osaaminen? Metsäalalla toimivan yrityksen on hallittava yhä monimutkaisemmaksi käyvä kokonaisuus ja pystyttävä toimimaan yhtaikaa monet eri intressit huomioiden, mutta silti myös tuloksellisesti. Ei ole liioittelua puhua toiminnan koko alan - murroksesta, joka vaikuttaa kaikkiin alan toimijoihin isoista metsäjäteistä yksinyrittäjiin, kuten myös kuljetusyrityksiin. Suurissa muutoksissa johtamisen merkitys korostuu; vaatimus entistä ammattimaisempaan ja osaavampaan johtamiseen nousee vahvasti niin jokaisen yrityksen omasta toiminnasta kuin asiak-

kaiden ja sidosryhmienkin taholta. Erityisesti yrityskoon kasvaessa, niin kuin usein toimialamurroksissa tapahtuu - ja nytkin metsäalalla on nähtävissä - päivittäisen työn johtamisen rinnalle nousee myös vaatimus strategisesta, pitkälle katsovasta ja monenlaista osaamista ja näkemystä vaativasta johtamisesta. Yrittäjän oma osaaminen ja aika käyvät helposti riittämättömiksi ja olisi aika perustaa yritykselle johtoryhmä ja ehkä jopa ulkopuolisista henkilöistä koostuva hallitus. Verkostoissa toimiminen ja verkostojen johtaminen sekä vastuullisuuden huomiointi kaikessa toiminnassa läpileikkaavana ovat myös asioita, joihin metsäalallakin on jo törmätty ja joiden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. - TTS Työtehoseura toteuttaa alkavana syksynä ja ensi vuoden keväällä näihin uusiin vaatimuksiin vastaamiseen keskittyvän valmennuksen, joka on suunnattu erityisesti metsä- ja kuljetusalan toimijoille. Kouluttajana kurssilla toimii laajasti metsäalaa tunteva, itsekin alalla työskennellyt, Kari Ålander. Kurssi koostuu viidestä päivän mittaisesta lähijaksosta, etätehtävistä ja osallistujan kurssin aikana laatimasta oman yrityksen kehittämissuunnitelmasta. Kurssi tarjoaa uusimpia näkökulmia ja käytännönläheisiä työkaluja oman johtamisen ja yrityksen kehittämiseen sekä keskusteluja ja sparrausta toisten yrittäjien kanssa.

Metsäalalla toimivan yrityksen on hallittava yhä monimutkaisemmaksi käyvä kokonaisuus ja pystyttävä toimimaan yhtaikaa monet eri intressit huomioiden mutta silti myös tuloksellisesti.


massa esiteltiin Suomen ensimmäinen telivetoinen Iveco X-Way rekanvetäjä.

ajoneuvopiirturit, joiden huol- la myös Top Truck -ketju, CasSamy Olinilla riitti aihetta hymyyn sillä Top Truck -ketju kasvaa odoteloista ja tarkastuksista Vistemal- trol -öljyt ja System Edström METSÄALAN AMMATTILEHTI tusti: - Jäseniä on jo 40 ja syksyn aikana on luvassa lisää hyviä uutisia. KULJETUS -ajoneuvokalusteet. le on kertynyt vuosikymmenten

11

Varmista, että perävaunusi kytkentä pitää kaikissa tilanteissa. Valitse suomalaiset TAV-vetolaitteet vaativiin olosuhteisiin.

Julkisella sektorilla tärkeä rooli metsälogistiikan toimintaedellytysten turvaamisessa Tapion koordinoimassa Metsäpolitiikkafoorumissa keskitytään vuonna 2021 metsätalouden infrastruktuuriin ja logistiikkaan. Foorumin ensimmäinen asiatuntijapaneeli järjestettiin 8.6. Paneelissa peräänkuulutettiin lisää vuoropuhelua ja uudenlaisia yhteistoimintamalleja eri ministeriöiden, julkisten organisaatioiden ja muiden puutavaran logistiikkaketjun toimijoiden kanssa.

M

etsälogistiikka on jatkuvassa muutoksessa. Muutokset vaikuttavat kuljetuksen infrastruktuuriin, johon kuuluu tiestön lisäksi raide- ja vesitiet. Myös metsätalouden tietoinfrastruktuuri on kehittynyt nopeasti. Muutoksen

Metsäpolitiikkafoorumin ensimmäisen asiantuntijapaneelin teemana oli Kuljetusten ja puunkorjuun logistiikka ja infrastruktuuri.

ajureita ovat tiedonkeruumenetelmien kehittyminen sekä metsä- ja olosuhdetiedon parempi saatavuus. Nykyinen toimintakonsepti perustuu teknologian tukemaan verkostoon, jossa työtehtävät ovat entistä laajempia ja itsenäisempiä. Metsäpolitiikkafoorumin ensimmäiseen asiantuntijapaneeliin osallistui yli 40 metsälogistiikan asiantuntijaa, tutkijaa ja toimijaa. Paneelin teemana oli

Kuljetusten ja puunkorjuun logistiikka ja infrastruktuuri. Puheenvuoroissa käsiteltiin puunkorjuun ja -kuljetuksen kokonaiskuvaa ja kehitysnäkymiä Suomessa. Keskustelussa ja puheenvuoroissa nousi esiin, että vaikka metsälogistiikan keskeiset toiminnot ja niiden kehitystyö ovat yritysten varassa, jää julkiselle vallalle tärkeä rooli toimintaedellytysten turvaamisessa ja

perustutkimuksen tukemisessa.

Paljon kehitystarpeita

Kehitystarpeista nousi esiin väyläverkoston kehittäminen ja sen kunnosta huolehtiminen. Metsäteollisuuden puunkäytön ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, mutta samaan aikaan Suomen tie- ja rataverkko rapautuu. Eritysesti alemman tieverkon eli metsäteiden ylläpitoon penättiin lisää resursseja.

Laadukkaan pohjatiedon merkitys metsäalan tietojärjestelmissä on suuri. Laadukkaan datan päälle alan toimijat voivat rakentaa monenlaista liiketoimintaa. Keskustelussa nousikin esiin tietopohjan vahvistaminen ja metsätietostandardien kehittäminen. Lisäksi datan käyttöön ja omistukseen liittyvistä pelisäännöistä toivottiin voitavan sopia yhteisesti. Tärkeänä nostona todettiin, että uudet tutkimustulokset ovat erittäin tervetulleita, mutta tutkimustiedon täytyy olla valmiiksi sovitettavissa tietojärjestelmiin. Loppukeskustelussa esiin nousi myös edelleen jatkuva haaste työvoiman saatavuudesta - sekä puunkorjuun että -kuljetuksen osalta. Alan houkuttelevuutta tulisi lisätä muun muassa oppisopimuskoulutukseen panostamalla. Metsäpolitiikkafoorumissa kootaan olemassa olevaa tutkimustietoa vuosittain vaihtuvasta teemasta sekä laaditaan analyysin perusteella teemaan liittyviä politiikka- ja tutkimussuosituksia. Teemaa käsitellään vuorovaikutuksessa metsäalan toimijoiden kanssa.


12

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Moduuliyhdistelmän vetolaitevaatimukset

Vuonna 2019 voimaantulleet uudet mitat ovat lisänneet merkittävästi raskaampien moduuliyhdistelmien käyttöä. 35 t auto ja 48 t dolly + puoliperävaunu 74 t yhdistelmämassalla ovat varsin yleisesti käytössä monissa eri tehtävissä.

Auto, dolly ja puoliperävaunu moduuliyhdistelmä ei kaipaa esittelyä rakenteen tai käytön osalta. Niitä on käytetty monipuolisesti erilaisissa kuljetustehtävissä 90-luvun lopulta lähtien. Vetolaitteiden osalta ensimmäiset 15 vuotta menivät aika helposti.

D

ollyn kanssa piti käyttää ”dolly-kitaa” eli keskiakseliperävaunun vetoon tarkoitettua kitaa, mikä kestää myös pystyvoimia. Markkinoilla olleiden tuotteiden lujuudet riittivät 60 t massoille. Lainsäädännössä ei ollut suoria numeerisia vaatimuksia kolmesta eri ajoneuvosta muodostetun yhdistelmän vetolaitteiden hyväksyntäarvoille.

Perinteinen moduuli näyttää kovin samanlaiselta kuin täysperävaunuyhdistelmä, mutta vetolaitteiden osalta rasitukset ovat selkeästi haastavampi tapaus. Täysperävaunun aisa on nivelöity perävaunun etukelkkaan minkä takia se välittää vain vaakasuoria voimia. Dolly on keskiakseliperävaunu, missä runko ja aisa ovat samaa jäykkää kokonaisuutta. Vetokidalle, palkkiin, poskilevyille ja silmukalle kohdistuu tämän takia myös pystysuuntaisia voimia horisontaalisten voimien lisäksi. Merkittävin rasitus vetolaitteisiin syntyy jatkuvasta tykyttävästä kuormituksesta, kun auto ja perävaunu tuuppivat ja nykivät toisiaan jokaisesta maantiellä olevasta patista. Auton ollessa selkeästi perävaunua kevyempi tämän aistii hyvin kuskinpenkille asti etenkin silloin, kun tapissa ja silmukassa ja reilummin välystä. Suurin kuormituskertymä ei synny kovista kiihdytyksistä ja jarrutuksista vaan ihan tasaisesta ajosta, missä jokainen

auton perän ja kärryn keulan eriaikainen pystyliike kallistavat aisaa, mikä vetää perävaunua lähemmäs autoa ja seuraavaksi työntää taas kauemmaksi toisistaan. Kun auton massa on yli 30 t ja perävaunun yli 40 t syntyy tästä tuuppimisesta varsin kova tykyttävä kuormitus. Hidastin täysillä alamäkeen laskettaessa tämän tykytyksen lisäksi aisassa on kova puristus ja pystykuorma (aisapaino).

Uusi tieliikennelaki ja määräyksellä annetut tarkemmat vaatimukset

Tieliikennelain 150 §:ssä annetaan yleinen vaatimus: Ajoneuvoyhdistelmässä ei saa ylittää ajoneuvoille, ajoneuvoyhdistelmälle eikä kytkentälaitteille teknisesti sallittuja massoja. Teknisesti sallittujen massojen laskemisesta annetaan tarkemmat vaatimukset Traficomin määräyksessä ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista (HCT-

määräys). Perusvaatimuksena on E-sääntö 55 muutossarja 2 ja sen lisäys 3, missä annetaan dollyille hyvin merkittävä trade-off-laskenta. Tavalliseen keskiakseliperävaunukäyttöön nähden suomalaisissa moduuliyhdistelmissä dollyn aisapaino on huomattavasti pienempi, mutta massat kahta puolta vetokitaa huomattavasti suuremmat. Etenkin singlepyöräyhdistelmissä ajoneuvojen teknisesti sallittujen massojen summa on merkittävästi suurempi kuin yhdistelmälle liikenteessä sallittujen massojen summa. Tämän takia kansallisella määräyksellä annetaan merkittävät helpotukset laskennassa käytettävään perävaunun massaan. Suoraan E -sääntö 55 mukaiset vaatimukset johtaisivat kohtuuttomaan ylimitoitukseen komponenteissa. Vuonna 2013 voimaantulleiden massamuutosten jälkeen Suomessa sovellettiin teknisesti suurimpien sallittujen massojen sijaan suurimpia tiellä sallittuja ajoneuvokohtaisia massoja.

Vuonna 2019 käyttöön tulleet uudet pitkät yhdistelmät muuttivat tilannetta jälleen ja uuden tieliikennelain yhteydessä annetussa HCT-määräyksessä annettiin jyvityslaskenta. Sillä tiputetaan laskennassa käytettävää perävaunujen massaa siten, että laskennassa käytettävien ajoneuvojen massojen summa on sama kuin yhdistelmän suurin sallittu massa tieliikenteessä.

Otto Lahti johtava asiantuntija Traficom


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

13

Laskuharjoitus

Teoriassa asia kuulostaa hieman monimutkaiselta ja E-sääntöjen laskukaavojen ihmettelyn jälkeen vielä monimutkaisemmalta. Käytännössä asia ei ole ollenkaan niin vaikeaa, kun hyödyntää komponenttivalmistajien tai Traficomin tarjoamia valmiita laskureita. Seuraavaksi lasketaan esikerkkinä Scanian kiertueelta monille tutun tämän artikkelin kuvissa esiintyvän 10-akselisen yhdistelmän vetokidan hyväksyntäarvojen riittävyys erilaisilla vetokidoilla. HCT-määräyksen mukaisesti lasketaan perävaunun massojen jyvitys suurimpaan sallittuun yhdistelmämassaan:

E-säännön 55 liitteessä 8 annetaan laskentakaavat eri yhdistelmätyyppien vetolaitteiden vähimmäisarvoille suhteessa ajoneuvojen massoihin. Joissain tapauksissa huomioidaan myös mittoja. Auton dollyn ja puoliperävaunun laskentakaavat annetaan kohdassa 3.1. Näitä kaavoja ei kannata lähteä näpyttelemään kännykän laskimella vaan laskeminen kannattaa hoitaa laskurilla, mihin kaavat on ohjelmoitu valmiiksi. Dollyn A-mitan ollessa 3,7 m E-55:n vaatimukset edellyttävät vetokidan, silmukan ja muiden komponenttien lujuudeksi V 19,8 kN ja Dc 181 kN tämän esimerkin massoilla. Markkinoilla olevien komponenttien sallitut V-arvot on reilusti yli 20 kN ja Dc-arvot jäävät pääsääntöisesti alle 180 kN, joten sopivia komponentteja pitää arvioida trade off laskenta huomioiden:

Ruotsissa paikallisen suurimman sallitun 25,25 m mitan saa vain moduuliyhdistelmällä. Tämä asettaa haasteita täyttä pituutta ja 74 t massaa hyödyntäville rajan ylittävässä liikenteessä.

Trade off laskennassa kytkentälaitteiden suoritusarvot kuvataan tällä kolmiolla. Kytkennässä edellytettyjen voimien pitää jäädä kolmion sisään vihreän viivan alapuolelle, jotta kytkentälaite on riittävä. Moduuliyhdistelmissä ollaan yleensä hieman kolmion puolivälin korkeuden alapuolella. Riittävillä hyväksyntäarvoilla oleva vetokita voidaan valita piirtämällä potentiaalisista komponenteista E-säännön mukainen Graafinen trade-off tarkastelu ja sijoittamalla kuvaan äsken lasketut vaatimukset V 19,8 kN ja Dc 181 kN:

Kuvaan on piirretty seuraavien vetokitojen ja yhden silmukan hyväksyntäarvot: (50 mm)

(50 mm)

(57 mm)

(57 mm)

(50 mm)

(50 mm)

Suoraan taulukosta on aika vaikea hahmottaa mitkä kitavaihtoehdot olisi riittäviä. Graafisesta esityksestä nähdään helposti. Vanha TAV ja samoilla hyväksyntäarvoilla oleva VBG:n 750 ovat selkeästi alle näin raskaan moduuliyhdistelmän vaatimustason. Myös VBG:n 575 jää juuri alle vaatimustason. TAV:n uudempi V2-malli ja VBG:n pari järeämpää mallia täyttävät vaatimukset, samoin kuvassa mukana oleva silmukan suoritustaso. Huom! Myös muutkin vetolaitteet tulee laskea samalla menetelmällä, esimerkiksi vetopalkki + sivulevyt.

Johtavat vetolaitevalmistajat TAV ja VBG tarjoavat raskaiden moduuliyhdistelmien vaatimustason täyttävät dolly-vetokytkimet.


14

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetus J.T. Raukola Oy:n uusi sinivalkoinen Scania R770 8x4 puutavara-auto on näyttävä ilmestys kesäisellä metsätiellä.

Tyylillä tukkipinolle Kuljetus J.T. Raukola Oy Tuuloksesta otti heinäkuussa ajoon upeaksi viimeistellyn Scania R770 8x4 puutavara-auton. Komean ulkonäön lisäksi auto on harkiten suunniteltu työtehtäväänsä sopivaksi.

J

- Westcustom teki sisustan kokonaan uusiksi räätälintyönä ja TT Automaalaamo toteutti toiveet maalauksen osalta. Kokonaisuudesta tuli tyylikkään näyttävä vaikka tärkeintä on tietenkin että auto on työtehtäväänsä rakennettu, sanoo Miika Raukola.

uha Raukola aloitti kuljetusyrittäjänä vuonna 2001 mutta sitä ennen oli kertynyt jo paljon kokemusta kuljettajan roolissa. - Olen ajanut yhdistelmiä vuodesta 1990 lähtien; ensin jyväautoa ym. ja sitten menin vuosikymmenen lopulla Toukovalkaman Kallelle puunajoon. Yrittäjäksi lähdin uuden vuosituhannen alussa ja autona oli Mäkipään Kaukolta käytettynä ostettu Volvo 470 millä ajoin paperia, sellua ja lankkua - ensimmäinen uusi auto viirusilmä-Volvo tuli vuonna 2003. Kun Raution Pekka kyseli talvella 2006 mukaan Kuljetusliike H & P Raution puunajorinkiin, päätin

lähteä mukaan ja sain alle nopealle aikataululla uuden Sisun. Homma lähti mukavasti matkaan ja hyvä yhteistyö jatkuu kun ajamme edelleen H & P Raution alla UPM:n puita. Kolmisen vuotta sitten poikani Miika (23-v.) tuli mukaan omistajaksi yritykseen ja ajamme yhdellä autolla kahta tuuria. Keräämme puut Lammi-Janakkala-Tuulos alueelta: tukki menee Renkoon, Raumalle ja Riihimäelle kun taas kuitupuun osoitteena on Korkeakoski, Kuusanniemi, Rauma ja Jämsänkoski - lisäksi tehdään myös junaanajoa. Keskimääräinen kuljetusmatkamme on hieman päälle 100 kilometriä, kertoilee Juha


METSÄALAN AMMATTILEHTI Raukola.

Scanian palvelu vakuutti ostopäätöksessä

Vuonna 2008 Raukolan puuSisu vaihtui uuteen MercedesBenziin ja siitä alkoikin 13 vuotta kestänyt saksalaismerkin aika. - Yhteensä Mersuja oli kolme ja nyt päädyimme Miikan kanssa investoinnissa uuteen Scaniaan. Merkittävä asia päätöksessä oli hyvät kokemukset Scanian palvelusta. Meillä oli puolisen vuotta vuokralla Scania puutavara-auto ja huomasimme että Hämeenlinnassa huollot hoidetaan vauhdilla eikä varaosia ole ylihinnoiteltu. Hyvänä esimerkkinä se kun vuokra-Scaniasta meni kytkin niin soitimme huoltoon kello 10, auto saatiin Hämeenlinnaan puolen päivän aikaan ja olimme takaisin ajossa samana iltana yhdeksältä. Kytkinremontissa ei siis mennyt viikkoa vaan alle työpäivä eikä siitä tullut euroakaan lisälaskua vuokran päälle, kehuu Raukola. Positiivinen palvelukokemus johti siihen että Raukolat tekivät kaupat uudesta trippelitelisestä Scania R770 8x4 puutavara-autosta Hämeenlinnan myyjän Ville Mamian kanssa. - Toki päätökseen vaikutti myös se että uusi Scania on kaikin puolin edistyksellinen auto ja tehty skandinaavisiin ajo-olosuhteisiin. Ja tosi hyvä juttu on järkevänhintainen Scanian Vabis -huoltosopimus, mihin kuuluu aivan kaikki muu paitsi renkaat, polttoaine ja vakuutukset 4 vuoden / 800 000 kilometrin aikana. Meillä puutavara-autoon tulee noin 200 000 kilometriä vuodessa, joten vaihtoaikataulu sopii

KULJETUS

15

nätisti huoltosopimukseen, sanoo Raukola. Ensimmäiset viikot uuden Scanian ohjaimissa ovat osoittaneet, että auto on myös erittäin hyvä ajaa: - Täysilmajousinen alusta on nautinnollinen maantiellä ja pelaa myös maastossa. Ja V8 moottorissa riittää vääntöä pahimpiinkin paikkoihin eikä 76-tonnin kokonaismassa tunnu raskaalle mäkisilläkään teillä. Ensimmäisen kuudentuhannen kilometrin keskikulutus on ollut 54,5 litraa / 100 km mikä on aika hyvä tulos uudenkankealta autolta vielä kun lastauksen kanssa on mennyt paljon aikaa sähköohjattuun nosturiin totutellessa.

Tehtävään varusteltu

Uuden Scanian puutavaravarustelun teki Alucar ja pankkoina on Exte A7:t; keveyttä tuovaa alumiinia löytyy lisäksi Alcoan vanteista. - Nosturissa merkki pysyi edelleen Logliftina mutta kaikki muu menikin uusiksi: aiemmin meillä on ollut aina avokoneita 2-vipuohjauksella ja edellisin oli Z-mallinen, kun nyt tähän uuteen suorapuomiseen Loglift 125S -malliin otettiin X-Cab ohjaamo ja sähköohjaus Olsbergin digiventtiilillä. Kaupat tehtiin Hiabin Janna Wolinin kanssa mukavassa hengessä ja asennus hoitui Raisiossa ammattitaidolla. Ensimmäiset kuormat on ollut opettelua sähköohjaukseen mutta kyllä se on nykypäivää kun ei tarvi vipuja voimalla repiä. Vaakana on Intermercato mikä vakuutti jo aiemmassa nosturissa, toteaa Raukola. Loppuvuoteen saakka uuden Scanian perässä kulkee vielä hy-

- Merkittävä asia ostopäätöksessä oli hyvät kokemukset Scanian palvelusta, toteaa Juha Raukola.

vin palvellut Weckmanin 5-akselinen perävaunu mutta sitten se päivittyy uuteen: - Heinolasta valmistuvassa vaunussa on etupään lyhennetty rakenne hieman erilainen totutusta. Silti kuormatila on 10,8 metriä pitkä ja vaunun paino jää alle seitsemään tonniin varustettuna ROR akseleilla joissa ilmajouset ja levyjarrut, Exte A10 alumiinipankoilla ja Alcoan alumiinivanteilla.

Sopivasti tuunattu

Ennen päällerakentamista ja

nosturin asentamista Kuljetus J.T. Raukolan uuden Scanian ilme muuttui perusteellisesti niin päältä kuin ohjaamon sisältäkin. - Jo edellinen automme oli nätisti maalattu suomen lipun väreihin ja muutenkin vähän tuunailtu mutta nyt halusin tehdä jotain persoonallisempaa. TT Automaalaamo toteutti toiveet maalauksen osalta ja Westcustom teki sisustan kokonaan uusiksi räätälintyönä. Loppuvarustelun hoiti Scanian Hämeenlinnan keskus ammattitaidolla. Kokonaisuudesta tuli tyylikkään

näyttävä vaikka tärkeintä on tietenkin että auto on työtehtäväänsä rakennettu. Mutta mukava tämän näköisellä pelillä on töihin lähteä ja onhan se samalla yrityksemme käyntikortti, sanoo Miika Raukola.

- Sähköohjaukseen ja ohjaamoon alkaa jo pikku hiljaa tottua, toteaa Miika Rahkola.

Puut siirtyy kyytiin tehokkaasti uudella sähköohjatulla Loglift 125S nosturilla. Päällerakenteet ovat Alucarin ja pankkoina Exte A7 - kevyttä alumiinia löytyy myös Alcoan vanteista.


16

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Päiväkodin lapset Teemu-nallen kanssa kuorma-autoon tutustumassa.

Scania ja Teemu-nalle hyvällä asialla Aurinko lämmittää syksyistä aamua Espoon päiväkodin pihalla. Päiväkodin lapsille on luvassa hieman erikoisempi vieras aamupäivälle.

Scania Suomi kiertää syksyn aikana Teemu-nallen kanssa päiväkodeissa. Päiväkotivierailut alkoivat elokuussa Lohjalta. Scania Suomi on Lastenklinikoiden pääyhteistyökumppani vuonna 2021.

S

cania ja Lasten Klinikoiden Kummit ry ovat saapumassa Teemunallen kanssa kertomaan tärkeästä asiasta lapsille, liikenneturvallisuudesta. Vierailulla halutaan havainnollistaa lapsille, miten kuljettaja näkee lapset ison auton ohjaamosta ja mitkä asiat täytyy huomioida yksin liikkuessaan. Tärkeän sanoman jälkeen lapset pääsevät myös Teemu-nallea tervehtimään.

Scanian Olli Heikkinen kertomassa kuormaauton ohjaamosta tulevaisuuden tekijöille.

Scania esittelee suuren mallistopäivityksen marraskuussa 2021 Scania paljastaa, että merkittävästi uudistettu Euro 6 mallisto julkistetaan marraskuussa 2021. Paljastuksella halutaan antaa asiakkaille parempi pohja tulevien kalustohankintojen päätöksille.

Ennätyksellinen kysyntä, maailmanlaajuinen puolijohdekomponenttien pula ja tuleva mallistouudistuksemme johtivat siihen, että halusimme paljastaa korttimme nyt, kertoo Scanian myynti- ja markkinointijohtaja Alexander Vlaskamp. Scanian nykyisen malliston myynti on ollut ennätyksellinen vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana: - Taistelemme koko autoteollisuutta kiusaavan puolijohdekomponenttien pulan kanssa. Pulan takia toimitusajat ovat pidentyneet ja joidenkin autojen toimitukset ovat myöhästyneet. Tämän lisäksi valmistelemme meidän suurinta tuoteuudistustamme, sitten nykyisen mallisarjan julkistuksen jälkeen 2016. Tässä tilanteessa halusimme antaa asiakkaillemme paremman

Scania ei paljasta uudistuksen tarkkaa esittelyajankohtaa, eikä uudistuksen tarkkaa sisältöä. Uudistuksella kuitenkin luvataan merkittävää kehitystä polttoainetaloudessa verrattuna nykymallistoon ja merkittäviä päivityksiä alustarakenteisiin.

mahdollisuuden tehdä hankintapäätöksiä kun he harkitsevat uuden Scanian hankintaa ja hankinta-ajankohtaa. Scania ei paljasta uudistuksen tarkkaa esittelyajankohtaa, eikä uudistuksen tarkkaa sisältöä. Uudistuksella kuitenkin luvataan merkittävää kehitystä polttoainetaloudessa verrattuna nykymallistoon ja merkittäviä päivityksiä alustarakenteisiin. Scanian kuorma-autot ovat voittaneet

saksalaisen ammattilehdistön järjestämän eurooppalaisen “Green Truck”-palkinnon jo viitenä vuotena peräkkäin ja tuleva uudistus edelleen vahvistaa Scanian taloudellisuutta sekä ominaisuuksia, joita kyseisessä testissä arvioidaan. Asiakkaat voivat olla yhteydessä omiin Scanian yhteyshenkilöihinsä ja kertoa kiinnostuksestaan uutta päivitettyä mallistoa kohtaan. Näiden uusien auto-

jen tilauksia ei voida ottaa vastaan ennen marraskuuta 2021. Kiinnostuneet asiakkaat ovat kuitenkin ensimmäisinä tilausjonossa kun myynti käynnistyy. - Jatkamme myyntihenkilöstömme koulutusta syksyn aikana ja varmistamme, että työkalumme sekä tietomme ovat ajan tasalla, kun uuden 13-litran moottorimalliston myynti alkaa marraskuussa. Olemme varmoja, että asiakkaamme arvostavat

mahdollisuutta harkita, hankkivatko he auton meidän mahtavasta nykymallistosta vai merkittävästi päivitetystä uudistetusta mallisarjasta. Uudistetun malliston tuotanto alkaa vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä, kertoo Vlaskamp. Tuleva tuoteuudistus tuo mukanaan paljon uutta Scanian 13-litran voimalinjaan. - Uudistus tulee toki olemaan suuri, mutta se ei tuo meidän kaikille asiakkaille merkittäviä uudistuksia. Hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi juuri uudistettu Scanian V8-mallisto, joka soveltuu parhaiten moniin suomalaisiin raskaisiin kuljetuksiin. Me jatkamme nykymalliston myyntiä normaaliin tapaan ja kerromme uudistetusta mallistosta sitten marraskuussa, kertoo Scania Suomi Oy:n myyntijohtaja Frej Svartsjö. Uuden voimalinjan avulla Scania vahvistaa sitoutumistaan kestävän kehityksen kuljetusratkaisuiden toimittajana Pariisin sopimuksen mukaisesti. Scania on ensimmäinen raskaiden kuorma-autojen valmistaja, joka on asettanut tieteellisesti vahvistetut tavoitteet kestävän kehityksen toteutumiseksi (Science Based Target initiative SBTi).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vaihda Neste MY uusiutuvaan polttoöljyyn

Kaupungit ja muut ympäristötietoiset toimijat vaativat jatkossa fossiilittomia työmaita. Auttaaksemme asiakkaitamme, toimme markkinoille Neste MY uusiutuvan polttoöljyn™. Neste MY pohjautuu tuttuun Nesteen patentoimaan NEXBTL-teknologiaan, joka takaa tuotteelle huippulaatuiset ominaisuudet. Samalla se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön.

Miksi valita Neste MY uusiutuva polttoöljy? • • • • •

Jopa 90 % pienempi hiilijalanjälki – koko polttoaineen elinkaaren ajalta Valmistettu 100 % jätteistä ja tähteistä Pienemmät lähipäästöt vanhemmissa työkoneissa Ei vaadi investointeja – soveltuu sellaisenaan olemassa olevaan työkonekalustoon ja lämmityskäyttöön (voi vaatia lämmityskäytössä polttimen liekintunnistimen vaihdon) Moottoria puhtaana pitävä lisäaineistus varmistaa pienemmät ylläpitokustannukset

www.neste.fi/uusiutuvapolttooljy


18

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Volvon raskaat kuorma-autot sähköistyvät. Koeajoimme Volvo FMX Electric nosturiauton ja puoliperän vetäjäksi valjastetun kaksi-akselisen FH Electricin. Uusien mallien myötä Volvo Trucksin sähkökuorma-autojen mallisto kattaa kokonaispainoluokat 44-tonniin asti. Akselivälien puolella tarjontaa on 3,3 metristä 6,7 metriin.

Volvo FH Electric & Volvo FMX Electric

Sähkö tuli raskaisiin kuorma-autoihin Volvo Trucks ehti esitellä ensimmäisenä valmistajana sähköisten kuorma-autojen sarjatuotantomallit kaikissa kokonaispainoluokissa. Ensimmäiset Volvo FE Electric ja Volvo FL Electricit ovat jo asiakkailla tuottavassa työssä. Nyt on raskaiden vuoro. Otimme ensituntumat tulevista malleista Ruotsin Göteborgissa.

V

olvo Trucksilla on pitänyt viimeiset vuodet kiirettä uusien tekniikoiden ja vaihtoehtoisilla polttoaineilla käyvien ajoneuvojen kehitystyössä. Uusimpana ulostulona ovat täyssähköautot, joita valmistaja on kehitellyt kulissien takana jo reilun kymmenen vuoden ajan yhdessä Renault Trucksin kanssa. Vuonna 2019 Volvo esitteli FE Electric ja FL Electric -mallit. Kuluvan vuoden aikana käynnistyneen sarjavalmistuksen myötä autoja on ehtinyt saapua jo Suomeenkin ja nyt

ruotsalaisvalmistaja täydentää valikoimaansa täysin uusilla Volvo FM, FMX ja FH Electric malleilla.

Paljon uutta - jotain vanhaa

Kustannusten säästämiseksi Volvon, mutta myös toisten valmistajien sähkökuorma-autot pohjautuvat jo olemassa oleviin alustoihin. Täysin uutta tekniikkaa löytyy pääsääntöisesti vain voimalinjasta sekä tietenkin akustoista. Volvo lähestyy raskaan liiken-

teen sähköistymistä hyvinkin eri tavoin kuin monet kilpailijansa. Suoravetoisen moottorin asemesta voimalinjassa on yhä vaihteisto. FE ja FL Electric malleissa kahdella vaihteella ja raskaammissa FM, FMX ja FH Elctric malleissa moottorin jatkeena on polttomoottorien tapaan 12-pykäläinen I-Shift vaihteisto. Merkittävin ero eri käyttövoimien välillä on se, ettei sähkömottorin ja vaihteiston välissä ole lainkaan kytkintä. Painoa nostavan ja samalla kuluvan kytkinpaketin sijasta moottorin ja vaihteiston pyörivien massojen nopeuserojen säätö käy moottorin vetoa millisekunneiksi katkaisemalla. Kysymykseen miksei voimanlähdettä ole sitten sovitettu suoraan taka-akselin yhteyteen valmistaja tarjoaa hyvin ymmärrettävän selityksen: Se olisi mahdollista, mutta jousittamaton kuorma kasvaisi hyvin suureksi. Lisäksi Volvo pyrkii pitämään autojen valmistuskustannukset mahdollisimman pieninä. - Perinteisen voimalinjan paikalle sovitetun sähköisen voimalinjan kanssa voimme hyödyntää liki kaikkia jo olemassa olevia tekniikoita, millä tarkoitan takaakselistoja, jarruja tai vaikkapa voiman ulosottoja, sanoo Volvon sähköisten voimalinjapalveluiden tuotepäällikkö Anna Thordén.

Voimaa ja kapasiteettia Siinä se nyt on: Volvon raskaiden sähkökuorma-autojen voimapaketti. Kolme moottoria tarjoaa voimaa I-Shift vaihteistolle. Kytkintä ei tässä kokoonpanossa tarvita. Tehoa löytyy 490 kW ja Vääntöä 2400 Nm.

Volvon sähköiset voimalinjat rakentuvat, kuinka ollakaan, modulaarisen järjestelmän ympärille. Ajoakkujen ohella myös

voimantuotto on toteutettu useampia yksiköitä hyödyntäen. Pienemmissä FE ja FL sekä USA:n markkinoilla tarjottavassa VNR Electric kuorma-autoissa kulkuopuolesta vastaa kaksi sähkömoottoria sisältävä voimapaketti. Raskaammissa FM ja FH-sarjan sähköautoissa moottoreita on peräti kolmin kappalein. Useita moottoreita käyttämällä ajoakustot ovat pienemmällä rasituksella ja voimantuotto on tasaisempaa. Moottorin suorituskyvyksi valmistaja ilmoittaa 490 kW (666 hv) ja 2400 Nm. Sähkömoottorin etuna on sen laaja vääntömomenttialue. Maksimi vääntö saadaan käyttöön periaatteessa jo kierrokselta nolla alkaen. Mainittakoon että vaihteiston päästä vääntömomenttia irtoaa hulppeat 28 000 Nm. Jokaisella moottorilla, myös sähkömoottorilla on oma parhaan hyötysuhteen kierrosalue. Volvo kertoo saavuttavansa sähkömoottoristaan parhaimmillaan jopa 93 prosentin hyötysuhteen. Tällä kierrosalueella pysyminen ei olisi mahdollista ilman vaihteistoa. I-Shift vaihteistoon voidaan sovittaa polttomoottorien tavoin PTO-voiman ulos otto (max. 150 kW). Lisäksi valmistaja tarjoaa sähköisiin FH ja FM malleihin sähkökäytöistä (40 kW) ja sähkömekaanista (70 kW) voiman ulosottoa. Mainittakoon se että osaa niistä voidaan käyttää myös lisävirralla, mikäli autoon on valittu sopiva liitäntä. Ja kun nyt virtapuolen asioista aloimme

puhua, niin ajoakkujen suurin kapasiteetti on tällä hetkellä 540 kWh mikä vastaa noin viittätoista Volkswagen e-Up! Sähköauton akkukapasiteettia.

Toimintamatka tarpeen mukaan

Sähköautoista puhuttaessa keskustelu kääntyy hyvin nopeasti toimintamatkaan, mikä on luonnollisesti kiinni ajotavasta, kelistä ja auton konfiguraatiosta. Volvon mukaan FH Electric puoliperäyhdistelmällä päästään 30-tonnin kokonaispainolla noin 300 km matka. Sillä oletuksella että puolet matkasta ajetaan kuormatta. Volvo Trucks painottaakin sähkökuorma-autojen kohdalla kaavaillun työtehtävän simuloinnin tärkeyttä ennen auton hankintaa. - Simulaation tarkoituksena on välttää liian suuren akkukapasiteetin valintaa. Akut ovat arvokkaita ja painavia. Simulaation avulla nostamme autojen tuottavuuden maksimiin ja säästämme asiakkaittemme varoja, Thordén summaa. Volvon raskaiden kuorma-autojen ajoakustot rakentuvat 90 kWh moduuleista, jotka ovat tarvittaessa huollettavissa. Painoa yhdelle mouulille kertyy noin 500 kg. Kevyemmissä FE ja FL malleissa moduulit ovat kapasiteetiltaan 66 kWh. Nyt koeajetuissa esisarjan autoissa oli tehokkaimmat eli 540 Kwh akustot. Sarjatuotantovaiheessa tarjolle tuodaan myös kapasiteetiltaan 270 kW ja 360 kWh vaihtoehdot.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljettajan työpaikka on käyttövoimasta riippumatta tuttu ja turvallinen. Tosin sähköautossa liki äänetön. FH:ssa sisämelun taso on niin matala, että valmistaja joutuu tekemään muutoksia mm. katkaisijoihin ja lämmityslaitteen puhaltimeen. Kuljettajalle Volvon sähköauto tarjoaa niin stressittömän työympäristön, kuin se ajotehtävän kannalta voi olla.

Latauslaitteet ovat akkujen kapasiteetin mukaiset. Autossa on sisäänrakennettuna 43 Kw:n vaihtovirtalaturi ja valmius jopa 250 kW tasavirtalataukseen. Lyhyimmät latausajat tyhjälle akustolle ovat edellä mainituilla latausvaihtoehdoilla vajaasta kahdesta tunnista aina kymmeneen tuntiin. Sääolosuhteet vaikuttavat luonnollisesti merkittävästi sähköauton toimintamatkaan. Suoraa vastausta talvikelin vaikutuksesta ei valmistajalta anneta, mutta sen verran kuitenkin että vaikutusta sillä on.

Stressitön työmaa

Teknisten esittelyjen lomassa suomalaisista hyötyautotoimittajista rakentuvalle pienryhmälle avautui mahdollisuus koeajaa FH-puoliperäyhdistelmä ja Palfingerin 43 tonnimetrin kappaletavaranosturilla varustettu 3-akselinen FMX. Sopivassa suhteessa taajamaa, moottoritietä ja kantatietä sisältäneelle koeajolenkille lähdettiin FMX:n puikoissa. Kevyempien Volvojen tapaan myös raskaiden sähkö-Volvojen ohjaamot ovat pieniä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi mittarinäkymää lukuun ottamatta samat muun malliston kanssa. Erot jäävät pieniksi myös ulkopuolella. Maski on erilainen ja polttoainetankkien asemesta alustassa on akkuja. Ajoltaan Volvon FMX sähkökuormaauto on hyvin samankaltainen polttomoottorimallien kanssa. Jos jotain halutaan nostaa, niin ajomukavuudessa ja voimantuotossa pisteet menevät selkeästi sähköauton lukuun. Moottoriäänien tilalla ohjaamossa kuuluu kiihdytyksissä matalaa sähkömoottorin vinkunaa. Tasaista vauhtia ajettaessa korvaan kuuluu oikeastaan vain tuulen suhinaa ja etäisiä rengasääniä. Myös I-Shift vaihteiston pykälänsiirto kantautuu ohjaamoon. Vieressä istuva valmistajan testikuljettaja paljastaa kuitenkin vaihteiston ja monen muunkin asian päivittyvän ennen sarjatuotantoa. Sähkömoottorin tasaisen voimantuoton ansiosta I-Shift vaihteisto pääsee helpolla. Pykälät valitaan pääsääntöisesti isommalta puolelta. Kolmosella käytiin vasta FH:n ohjaksissa ja silloinkin liikenneympyrästä vastamäkeen noustaessa. Liikenergian talteenotto on toteutettu todella tehokkaasti. Tehoa säädetään samaan tapaan kuin moottorijarrua. Ominaisuudet on todella helppo omaksua. Volvo tuo sähköautoihinsa samat ohjelmat ja palvelut kuin muihin vaihtoehtoihinsa. - Tarkoituksena on tehdä automallin vaihto mahdollisimman vaivattomaksi

KULJETUS

19

SIVUKAMERAT PELASTAVAT IHMISHENKIÄ

kuljettajille, mutta myös omistajille. Palveluiden yhtenäistämisellä asiakkaamme saavat nopeasti hyvän kokonaiskuvan auton tuottavuudelle, sanoo Volvo Trucks Suomen sähköisten palveluiden tuotepäällikö Janne Silvonen.

Vuoden kuluttua tuotantoon

Volvo Trucks käynnistää raskaiden sähkökuorma-autojen valmistuksen vuoden 2022 toisella puoliskolla. Aluksi valmistetaan FM ja FH-vetureita. Alustamallien valmistus alkaa myöhemmin. Ensimmäiset asiakasautot on tarkoitus saada tuottavaan työhön vuoden 2023 alkupuolella. Valitettavasti sähköautojen hinnoittelupolitiikka jäi tälläkin kerralla salaisuuden verhon taakse. Selvää on että hintapyynti on näillä valmistusmäärillä vielä korkea, jopa kolmin tai nelinkertainen perinteiseen dieseliin verrattuna. Volvon viesti asiakkaille on kuitenkin selvä: kaikelle saadaan hinta laskettua, mutta mitään valmista ja kaiken kattavaa hinnastoa saadaan vielä hetki odotella. Tärkeä ja monia kiinnostava viesti on myös se ettei Volvolla ole aikomusta lopettaa dieselmoottorien tuotantoa. - Ilmastotavoitteemme on olla hiilineutraali valmistaja vuoteen 2050 mennessä. Se ei tarkoita että luopuisimme polttomottoriteknologiasta vaan sitä että olemme tuolloin luopuneet fossiilisista polttoaineista. Jäljelle jää vielä lukuisia vaihtoehtoja, kuten biodiesel, HVO ja niin edelleen, eikä kaikkia vaihtoehtoja ole varmasti vielä edes nähty. Lisäksi teemme yhdessä muiden valmistajien kanssa jatkuvaa kehitystä vetyteknologian puolella. Volvo pysyy jatkossakin esimerkkinä tuotekehitykssä, niin moottoriteknologioiden kuin turvallisuudenkin saralla, sanoo Volvo Trucks Suomen myyntijohtaja Reino Manninen.

SIVUKAMERAT – ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYYN

Brigade sivukamerat auttavat kuljettajaa näkemään ajoneuvon vieressä, kuolleessa kulmassa olevat ihmiset, pyöräilijät. Sivukamerat ehkäisevät tehokkaasti onnettomuuksia ja soveltuvat kaikkiin ajoneuvoihin, kuorma-, paketti- ja linja-autoihin.

Pyöräilijä näkyy selkeästi kuljettajan näytöllä.

Sivukamera korotus­ palalla vilkun yläpuolella.

BRIGADE SIVUKAMERAT – AMMATTILAISEN VALINTA

Suomen Elektrolind Oy - Volvo tuo sähköautoihinsa samat ohjelmat ja palvelut kuin muihin vaihtoehtoihinsa, sanoo Volvo Trucks Suomen sähköisten palveluiden tuotepäällikö Janne Silvonen.

Lautamiehentie 3, 02770 ESPOO • Puh. +358 9 512 2344 elektrolind@elektrolind.fi • www.elektrolind.fi


20

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MUKANA MATKASSA,

OSANA ARKEA

Olemme mukana kuljetusyrittäjän arjessa. Järjestelminä ja palveluina, jotka pitävät kuljetuskaluston liikkeessä ja tuottavana turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Jokaisessa suoritteessa, kaikilla reiteillä ja erilaisissa olosuhteissa. Kun on aika investoida, tarjoamme pitkän kokemuksen tuomalla asiantuntemuksella tarkoin harkittuja ratkaisuja. Osaava ja asiakaslähtöinen suomalainen organisaatio neuvoo ja palvelee kaikissa tilanteissa. Tarjoamme teknistä konsultaatiota, räätälöityjä ratkaisuja sekä kattavat jälkimarkkinapalvelut. Lisäksi tarjoamme alan parhaan takuun kaikkiin avaintuotteisiimme. Se kertoo paitsi luottamuksesta tuotteisiin, myös sitoutumisestamme pitkäjänteiseen toimintaan.

BPW Kraatz Oy Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo | p. 020 7936 700 | myynti@kraatz.fi | www.kraatz.fi

Kevyet alumiinilavat metsähakkeen ajoon ja muuhunkin

Soita ja kysy miten kevyt vaihtolava voikaan olla...? puh. 045 325 7373


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

21

Uudet Renault Trucks mallit suunniteltu asiakkaiden kanssa Uusien Renault Trucks T-, T High-, C- ja K-sarjojen ulkomuoto on nyt entistä vakuuttavampi ja ajanmukaisempi. Renault Trucksin suunnittelupäällikkö Paul Daintree kertoo uuden, mukavuutta ja tuottavuutta edistävän TCK Evolution -malliston suunnitteluprosessista.

kasvattamalla patjan paksuutta ja tiheyttä sekä kaksinkertaistamalla jousien määrän. Ihanteellista mukavuutta varten on myös lisätty petauspatja. Renault Trucksin uudessa TCK Evolution -mallistossa on myös suuremmat säilytystilat sekä erilliset pidikkeet puhelimille ja tableteille, jonka lähellä USB-latausliitännät ovat. Näkymättömissä oleviin säilytystiloihin sisältyy uusi laatikko, jossa A4 -kokoista muistikirjaa tai tablettia voi säilyttää turvallisesti. Tämän lisäksi sisätilojen kankaita ja värejä on muutettu pehmentämään kontrasteja ja helpottamaan kuljettajan silmien rasitusta kuormittavien ajorupeamien aikana sekä luomaan ohjaamoon täydellisen rauhallinen tunnelma. - Vaikka aikaisempiakin istuimiamme arvostetaan paljon, käytimme tilaisuuden hyväksi päivittääksemme materiaalit vaihtamalla perinteiset nahkaistuimet kohokuvioituun kankaaseen. Kuten ulkopuolen osalta, olemme ylpeitä Renault Trucksista, joten logolla on kunniapaikka myös istuimissa, suunnittelupäällikkö Paul Daintree kertoo.

R

enault Trucks Halle du Designin tiimit, joiden johtaja Paul Daintree on, ovat työskennelleet uusien T-, T High-, C- ja K-sarjojen kehityksen parissa vuodesta 2018 lähtien. Suunnittelu on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. - Suunnittelijoiden on tärkeää asettaa loppukäyttäjä ajattelun ja päätöksenteon keskiöön, Paul Daintree kertoo ja jatkaa: - Järjestimme yhteistyöistuntoja asiakkaiden kanssa suunnittelustudiossa ja vierailimme kuorma-autojen levähdyspaikoilla sekä asiakkaiden toimipisteissä tapaamassa kuljetusyritysten edustajia ja kuljettajia. Tarkoituksena oli oppia ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja vastata niihin entistäkin paremmin. Tämä suunnittelutiimien kenttätyö yhdistettynä jälleenmyyjäverkostosta kerättyihin tietoihin ja Renault Trucks insinöörien asiantuntemukseen muodosti perustan uuden kuorma-automalliston tyyli- ja mukavuusmuutoksille.

Rohkea, tyylikäs muotoilu

- Ajoneuvon etuosa on uudistettu, jotta asiakkaidemme omil-

Uuden sukupolven Renault Trucks TCK Evolution -malliston ilme on nyt entistä rohkeampi.

le logoille jne. jää enemmän tilaa. Etuvalot on uusittu kokonaan LED-tekniikalla, jonka etuna on paitsi parempi valaisuteho, myös se, että ajovaloihin voi mahduttaa entistä enemmän ominaisuuksia pienellä alueella. Etuosan mittasuhteet on uudistettu täysin. Kuorma-auton ilme on nyt entistä rohkeampi, siinä on asennetta ja helposti tunnistettava ilme, Daintree sanoo. Myös etusäleikkö on uudistettu, mikä antaa autolle hienostuneemman säväyksen. Alas taitettava säleikkö voidaan muuttaa

istuimeksi tai askelmaksi, ja se pysyy samanlaisena kuljettajien suosion vuoksi. Tämän lisäksi etusäleikössä olevaa Renault Trucks -logoa on suurennettu. - Meillä on hienoja kuormaautoja, ja olemme todella ylpeitä tästä uudesta mallistosta, joten miksi emme näyttäisi sitä?, Renault Trucksin suunnittelupäällikkö intoili.

Mukavat sisätilat

Sisätiloissa kuljettajan mukavuus korostuu. - Mitä ajomukavuuteen tulee,

yksi asiakkaidemme toiveista oli henkilöautoa muistuttava ajoasento, Paul Daintree jatkoi. Renault Trucksin uusissa T-, T High-, C- ja K -sarjoissa on uusi, kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä, jalalla käytettävä painike ja avaimeton käynnistys. Tämän ansiosta kuljettajien on helppo säätää ajoasentoa oman kehonsa ja mieltymystensä mukaan. Myös ohjaamossa asuminen on tehty mukavammaksi: - Päätimme parantaa perusmallisen vuoteen mukavuutta,


22

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI E. Kannonlahti Oy:n Terex Fuchs MHL350 -materiaalinkäsittelykone raakapuuvaunujen kuormauksessa Parkanon rautatieterminaalissa.

Moottorisahan käyttö virheellisesti kuormattujen vaunujen puupinojen korjaamisessa kielletään

Turvallisuutta raakapuun kuormauspaikoilla parannetaan VR Transpointin, metsäyhtiöiden, Metsähallituksen sekä Metsäalan Kuljetusyrittäjien kanssa on sovittu, että 1. syyskuuta 2021 alkaen moottorisahan käyttö virheellisesti kuormattujen raakapuuvaunujen puupinojen korjaamisessa kielletään valtakunnallisesti.

M

aassamme hakatusta raakapuusta runsas neljännes kuljetetaan rautateitse puuta jalostaville tehtaille. Metsätehon tilastojen mukaan viime vuosina rautateitse on kuljetettu kotimaisesta puusta yli 11 miljoonaa kiintokuutiometriä/vuosi. Puutavaralogistiikan toimivuuden ja turvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että on olemassa yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet tehokkaaseen ja turvalliseen työhön.

Ohjeet raakapuuvaunujen kuormaukseen

Rautatieliikenteen harjoittaja antaa ohjeet raakapuuvaunujen kuormaukseen. VR Transpointin laatima Raakapuun kuormaaminen rautatievaunuun -opas antaa

- Turvallisuussyistä yleensäkään moottorisahaa ei saa käyttää hartioiden yläpuolella. Vaunun puita katkaistessa joutuu maassa seistäessä väkisin käyttämään sahaa hartioiden yläpuolella tai vaihtoehtoisesti joutuu kiipeämään vaunun päälle ja katkaisemaan puita seisomalla puupinon päällä vaunussa. Tämä ei käy. Siksi materiaalinkäsittelykone tai puutavara-auton puutavaranosturi ovat ainoita oikeita tapoja korjata kuormaa, vakuuttaa operaatiopäällikkö Kalle Kärhä Stora Enso Metsästä.

Teleskooppiset sahat ovat sallittuja

Virheellisesti kuormattu mäntykuitupuuvaunu: Osa kuormatuista puista ulottuu pankkojen ulkopuolelle. Lisäksi osa puista on vain yhden pankkoparin takana.

perusperiaatteet raakapuuvaunujen kuormaamiseksi oikein. Raakapuun kuormausoppaan mukaan vaunuun lastatut puut eivät siis saa ulottua vaunun pankkojen ylä- tai ulkopuolelle. Junan ja sen vaunujen liikennöintitarkastuksessa tällaiset vaunut hylätään. Vaunut odottavat niin kauan, että materiaalinkäsittelykoneen kuljettaja siistii kuormatut puupinot tai siellä, missä ei ole materiaalinkäsittelykoneita käytössä, puutavaraauton kuljettaja poistaa puutavaranosturilla vaunun kuormassa olevat kuormausvirheet.

Turvallisuusriskit on poistettava

Raakapuun kuormauspaikoilla tehdyissä turvallisuusriskien arvioinneissa on havaittu, että raakapuuvaunujen kuormausvirheitä yritetään poistaa katkomalla vaunuun kuormattuja puita moottorisahalla. Moottorisahan käyttöön katkonnassa liittyy useita merkittäviä turvallisuusriskejä. Moottorisahalla pätkittyjä puita on putoillut vaunusta radalle ja radan viereen, niihin on kompastunut veturinkuljettajia

ja vaihtotyönjohtajia, jotka tarkastavat vaunut ja niiden kunnon ennen junan liikkeelle lähtöä. Kaatumisten yhteydessä on tapahtunut tapaturmia, joista osa on johtanut sairaspoissaoloihin. Epäsiisteys ja pöllin pätkät aiheuttavat myös turhia lisäkustannuksia, kun kuormauspaikan kunnossapitäjän on siivottava niitä useasti pois. Lisäksi tehtaalla, kun kurottaja purkaa junaa ja nostaa puupinoa pois vaunusta, on taakasta tippunut pätkittyjä puita, mikä aiheuttaa vaaratilanteita terminaalityöskentelyyn.

Raakapuuvaunukehikon ulkopuolelle törröttävät oksat ja ohuet puut on sallittua katkoa teleskooppista oksasahaa tai pitkävartista, akkukäyttöistä sahaa käyttäen. Tällöin puut ja oksat eivät putoa sahaajan päälle. Kun käytetään pitkävartisia sahoja, on varottava korkeajännitteisiä 25 000 voltin ajojohtimia. Jos viereinen raide on sähköistetty, tällöin pitkävartista sahaa ei saa käyttää.

Vaunujen kuormaus kerralla kuntoon

Kuljettajan asenne ratkaisee kuorman teon laadun sekä junapuutoimitusten varmuuden. On erittäin tärkeää, että vaunut kuormataan kerralla kunnolla. Tavoitteena tulee olla, ettei yhdenkään vaunun puupinoon tarvitse


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Niin ikään virheellisesti kuormattu kuitupuuvaunu: kuvassa oikealla olevan Sp-vaunun pään yli ulottuu useampi mäntykuitupuupölkky.

tehdä korjausta. Vaunujen kuormaajan on seurattava kuormatessaan vaunujen kuormien kuntoa ja havaitessaan korjattava välittömästi mahdollinen virhe. Stora Enso Metsä ja VR Transpoint vaativat tätä, ja sen ymmärtää hyvin, kun miettii, että esimerkiksi yhdessä junassa, jossa on 24 Sp-vaunua, on noin 1400-1500 m3 puuta. Jos juna ei pääse liikkeelle kuormausvirheiden vuoksi, se sotkee tehtaiden puuhuoltoa etenkin silloin, kun tehtaalla on tiukka puutilanne. Yrittäjä Antti Nousiainen tarkasti Riihimäellä lähteviä raakapuuvaunuja: - Junavaunujen kuormauksessa laadun pitäisi olla hyvää ja tasaista kaikilla toimijoilla. Linjaus pitäisi olla yhtäläinen kaikkien virheellisesti kuormattujen vaunujen osalta. Olemme kieltäneet moottorisahan käytön Ajoxi Oy:ssä ja Kuljetusliike E. Nousiainen Oy:ssä jo vuosia sitten.

Turvallisuustyö on jokaisen meidän asiamme Tämän syksyn aikana valmis-

tuu ja ensi vuoden alussa otetaan käyttöön uudet Valtion rataverkon raakapuun kuormauspaikkojen käyttö- ja turvallisuusohjeet. Ohjeistustyötä on johtanut ylitarkastaja Markus Kärkkäinen Väylävirastosta. Ohjeistuksessa linjataan muiden muassa raakapuun kuormauspaikoilla käytettävien henkilösuojainten käyttö. Tämä siksi, että raakapuun kuormauspaikoilla, rautatieterminaaleissa ulkona liikuttaessa henkilösuojainten (eli leukaremmillinen suojakypärä, silmänsuojaimet, turvakengät ja varoitusvaate) käyttö ei ole vielä sillä tasolla kuin tehtaiden puuterminaaleissa liikuttaessa. Jatkossa henkilösuojainvaatimukset tulevat olemaan samat sekä rautatie- että tehdasterminaaleissa. Ohjeistuksessa otetaan myös kantaa, milloin raakapuun kuormauspaikalle on tilattava ja siellä on tehtävä kunnossapito. Vaikka ohjeistuksia laaditaan ja otetaan käyttöön, kaikkein tärkeintä on, että raakapuun kuormauspaikoilla meillä kullakin on turvallisuusasenne kunnossa. - Raakapuun kuormauspai-

KULJETUS

23

Moottorisahalla katkottuja puolen, yhden metrin pituisia puupöllejä raiteen vieressä niin sanotulla jätkänpolulla.

Lastattujen raakapuuvaunujen ja raakapuun kuormauspaikan katselmointi käynnissä Riihimäellä. Paikalla vasemmalta oikealle: VR Transpointin turvallisuusjohtaja Jari Hankala, Ajoxi Oy:n toimitusjohtaja, yrittäjä Antti Nousiainen, tiimiesimies Markku Lukkala, key account manager Keijo Petelius ja tuotepäällikkö Pekka Koivula VR Transpointilta sekä kuljetuksista vastaava operaatioasiantuntija Torleif Blomqvist Stora Enso Metsästä korona-ajan turvaetäisyyksillä.

koillakin vastuu turvallisuudesta on meillä kaikilla, painottaa turvallisuusjohtaja Jari Hankala VR Transpointilta. Texti: Paula Rytkölä

Tietotaulu: Raakapuun kuormaaminen rautatievaunuun -opas - Raakapuuvaunun kuormausta ei saa aloittaa ennen kuin veturi on irrotettu ja rautatieliikenteenharjoittajan henkilökunta on poistunut turvallisen matkan päähän, noin 20 metrin etäisyydelle vaunuista. - Kuorman korkeus ei saa ylittää pankkoihin merkittyä kuormausrajaa tai on jäätävä vähintään 10 cm pankkojen pylväiden päiden alapuolelle. - Kuorman on oltava hyvin ladottu, eikä pankkojen ulkopuolelle saa ulottua puita. - Kuormaus on varmistettava molemmin puolin siten, ettei puiden putoaminen kuormasta ole mahdollista. Puut on kuormattava mahdollisimman tiiviisti ja vaakasuoraan. - Puupinojen väliin tulee jättää selvä rako puiden purkamisen helpottamiseksi. - Kuormattavien vaunujen suurinta sallittua kantavuutta ei saa ylittää. - Vaunujen siirtäminen ilman rautatieliikenteen harjoittajan perehdytystä, Väyläviraston ratatyön turvallisuuskoulutusta ja rautatieliikenteen harjoittajan hyväksymää siirtolaitetta on kielletty. - 3-metristä ja sitä pidempää tukki- ja kuitupuuta voidaan kuljettaa siten, että pelkästään vaunuryhmän äärimmäiset pinot on sidottu hyvin vaunun hihnoilla ja muut pinot vaunuissa voidaan jättää sitomatta. - Puupinojen on nojattava vähintään kahden pankon muodostamaan pylväspariin. - Vaunun päissä olevat puut on pinottava siten, että kallistuma on vaunun keskelle. Mikäli vaunun äärimmäisten pinojen kallistuma on päätyyn päin, tulee kyseiset puupinot sitoa. - Mikäli kuormauksen yhteydessä havaintaan vaurioitunut vaunu tai vaunu vaurioituu kuormatessa, on siitä ilmoitettava VR Transpointin Ratapihaohjaukseen.

Junavaunukehikon ulkopuolelle törröttävät oksat ja ohuet puut on sallittua katkoa pitkävartista akkukäyttöistä sahaa käyttäen. Tällöin puut ja oksat eivät putoa sahaajan päälle.


24

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Turvallinen puutavaran nippusidonta on monen tekijän summa

Turvallinen nippusidonta vaatii valituilta laitteilta - etuseiniltä, pankoilta ja sidontalaitteilta maksimaalisen kyvyn toimia nippujen liikkumista estävinä laitteina.

Traficomin määräys puutavarayhdistelmän nippusidonnasta on selkeä: ”Kuorma tulee varmistaa siten, että se pysyy paikallaan 8 m/s2 hidastuvuudessa eteenpäin ja 5 m/s2 hidastuvuudessa taakse ja sivuille päin”. Mutta millä päästään vaatimuksen mukaiseen nippusidontaan?

N

ippujen paikallaanpysymiseen voidaan vaikuttaa kitkavoimilla, ja nippusidonnalla.

on puutavaran laatu, onko puut liukkaita, ja mitenkä ne ovat kuormaan ladotut. Turvallinen nippusidonta on monien tärkeitten osatekijöitten yhteinen summa. Turvallinen nippusidonta vaatii valituilta laitteilta - etuseiniltä, pankoilta ja sidontalaitteilta maksimaalisen kyvyn toimia nippujen liikkumista estävinä laitteina. Tämän lisäksi aivan ratkaiseva merkitys on kuormauksella, jossa on koko lastauksen ajan huomiotava myöskin yksittäisten puitten paikallaan pysyvyys sekä nipun sidonnan kannalta edullinen ylämuoto. Heikki Jokela Terminator XXL puh. 050 412 9030

Keveys kaipaa tilavuutta - tilavuus kaipaa keveyttä

Puutavarayhdistelmien pankkoihin vaaditaan terävät, vähintään 10 mm korkuiset liukuesteet ja määräysten mukaiset nippusidonnat. Lisäksi on tietenkin varmistettava kuormakorin=pankkojen pitävä kiinnitys ajoneuvon rungolle ja pitovarmuutta lisää liukuestepinnat myöskin tolpissa.

Puun laadulla ja lastauksella on ratkaiseva merkitys

Nippujen paikallaan pysyvyyteen vaikuttaa kitkavoimien, nippusidonnan ja kuormatilan kiinnityksen lisäksi se, mikä

Pankkojen pitovarmuutta lisää liukuestepinnat myöskin tolpissa.

Turvallisessa nippusidonnassa aivan ratkaiseva merkitys on kuormauksella, jossa on koko lastauksen ajan huomioitava myöskin yksittäisten puitten paikallaan pysyvyys sekä nipun sidonnan kannalta edullinen ylämuoto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

25

KUORMANSIDONTA

TEHOKKAASTI, NOPEASTI JA TURVALLISESTI

• Räätälöidyt konelavat integroiduilla kiristimillä • Jälkiasenteiset kiristinpaketit

Katso lisää: www.finconel.fi

• Kuormankiristimet • Kiesitech -ohjausjärjestelmät

Katso lisää: www.www.kiesitech.fi

KAIKKI TUOTTEET MYÖS ASENNETTUNA!

Ota yhteyttä & kysy lisää: Antero 040 548 8231 / Saku 0400 820 262

Meille Keslalla kuljettaja on kuningas! Meille Keslalla kuljettaja on kuningas. Siksi olemme panostaneet valtavasti nosturin hyttiin ja ohjaukseen. Teknisten ratkaisujen ansiosta pystymme tarjoamaan kuljettajalle kuin kuljettajalle markkinoiden parhaat työskentelyolosuhteet. Ota yhteys jälleenmyyjiimme ja kysy lisää!

www.kesla.com Kongan Konepaja Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682 010 | Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 | SNM Oy / Maantec Oy puh. 0400 810 649 | TTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053


26

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puupinojen country tähti

R.M. Enberg Transportin uusi Volvo puutavarayhdistelmä on näyttävä ilmestys ja tarkoin työtehtäväänsä suunniteltu kokonaisuus. Ulkoasu on toteutettu yliteippaamalla koko auto.

Eteläisen rannikkoseudun teillä liikkuessa vastaan saattaa jatkossa tulla todella näyttävä puutavara-auto. Ja jos tarkkaan kuuntelee niin Volvon väkivahvan moottorin murinan alta saattaa kuulua country-musiikkia...

T

ammisaarelainen R.M. Enberg Transport Ab:lle valmistui syyskuun puolivälissä ajoon täysin uusi puutavarayhdistelmä, mikä on myös viimeistelty näyttävästi. - Kun kaluston uusinnan aika nyt oli niin päätimme investoida kerralla koko putkeen eli auton lisäksi tuli uusi nosturi ja perävaunu. Onhan nämä kalliita vetoja mutta pakko se on panostaa uuteen tekniikkaan jos meinaa kannattavasti puuta ajaa. Ja kun ratin takana menee suurin osa elämästä niin miksei kalustoa sitten tekisi mahdollisimman kuljettajaystävälliseksi, turvalliseksi ja sellaiseksi mistä voi olla ylpeä, sanoo kuljetusyrittäjä Mikael Enberg.

Puuta ja juomia

Puutavarayhdistelmiä R.M.

Volvon teemaksi valittiin ruotsalainen country-tähti Jill Johnson, joka on kuljetusyrittäjä Mikael Enbergin suosikkilaulaja.

Ohjaamon sisustuksen toteutti kokkolalainen West Customs todella ammattitaitoisesti ja nopealla aikataululla.

Enberg Transportilla on ajossa kaksi - lisäksi hoidetaan juomakuljetuksia kahdella jakeluautolla ja yhdellä puolikkaalla. - Olin aikanaan kuljettajana yrityksessä mikä hoiti Hartwallin ajoja kunnes vuonna 1998 ostin sen toiminnan ja siirryin jatkamaan toimintaa kuljetusyrittäjän roolissa. Puutavara-autot tuli mukaan kuvioon vuonna 2006 kun aloitettiin Metsäliitolle ajo yhdellä autolla ja myöhemmin tuli toinen yhdistelmä Stora Enson ajoon. Tänä päivänä ajamme Stora Enson puuta Metsä Viitoset Oy:lle, mikä on usean puutavara-autoilijan ja metsäkoneyrittäjän omistama yhteisyritys millä on laaja-alainen sopi-

ter sijaitsee hallimme lähellä toisella puolella maantietä niin huoltopalvelut löytyy läheltä yhteistyön toimiessa tuttujen osaavien kavereiden kanssa. Kaupat uudesta 4-akselisesta Volvo FH16 750 puutavara-autosta kaikilla herkuilla tehtiin Tammisaaren Volvo myyjän Henrik Heinosen kanssa ja vaihdossa meni kuuden vuoden ikäinen edellisen sukupolven FH16 750. Toisena puuautona jatkaa kolmen vuoden ikäinen FH16 750. - Ajamme pääasiassa lyhyttä siirtoa metsäpinoilta juna-asemille joten vuodessa mittariin ei tule kuin noin satatuhatta kilometriä mutta kuormaamista on

mus puutavaran toimituksesta kannolta tehtaalle. Oprointialue kulkee Kehä kolmoselta rannikkoa Turkuun ja ylös Poriin päin ja siitä takaisin Karkkilan kautta kehälle, kertoilee Enberg.

Vahva luotto Volvoon

Kun uuden puutavara-auton vaihto oli ajankohtainen niin merkkivalinta oli Enbergille melko selvä asia: - Volvo on ollut meillä aina päämerkki ja tällä hetkellä kaikki autot on göteborgilaisia. Volvo sopii minun ja kuljettajien käteen samalla kun tekniikkaa on aina edistyksellistä sekä ennen kaikkea luotettavaa. Ja kun Tammisaaren Volvo Truck Cen-

puolestaan todella paljon. Alustaksi valitsimme ilmajousitetun tridemin takateliohjauksella ja akseliperällä. Uutta on se että nyt Volvossa voi painonsiirron hoitaa nopeasti yhdellä napin painalluksella niin että vetävän telin painot lähtee pois eikä auto puske tiukoissa paikoissa. Ja päädyimme suoraan akselivetoon perinteisen napaperän sijaan sillä meillä on rakenteesta hyviä kokemuksia puunajossa kun aikanaan hankimme sellaisen Ruotsista käytettynä eikä kestävyydenkään kanssa ollut ongelmia. Akseliperä säästää todella paljon polttoainetta ja tässä uudessä autossa välityksetkin on osuneet nappiin. Niinpä kun


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

27

- Ohjaamo on viihtyisä ja hydraulinen esiohjaus ehdoton, sanoo Mikael Enberg uudessa työpaikassaan.

Tummanpunainen värimaailma vietiin myös nosturiin kun RT Maalaus maalasi ohjaamon laadukkaasti. Huomioitavaa todella siisti letkutus.

Z-mallin Epsilon Palfingerissa on ulottuvuutta 10,5 metriä joten pitkän perävaunun takanipun lastaaminenkin sujuu mallikkaasti.

Kaupat Palfinger Epsilon nostureista Mikael Enberg tekee hyvässä hengessä MoilAr Oy:n Arto Moilasen kanssa.

ajoimme tyhjän täysyhdistelmän kaikki akselit alhaalla Maksamaalta varustelusta Tammisaareen niin kulutus oli sadalla kilometrillä vain 19-20 litran välillä kun napaperäinen vanha automme veisi samassa tilanteessa jotain yli 35 litraa satasella; toki uuden Volvon polttoainetalous on parantunut muillakin osa-alueilla, toteaa Enberg.

termercato kun taas toisessa nosturissamme on Tamtron mikä sekin on pelannut hyvin. Meillä ei ole ollut yhdessäkään Palfinger Epsilonissa koskaan mitään teknisiä murheita, mikä osaksi johtuu varmaan siitä että huollamme kalustoa säntillisesti omassa hallissamme ja otamme heti kiinni pienimpiinkin orastaviin ongelmiin; Palfinger Epsilon ansaitsee kiitokset myös huoltoystävällisyydestään. Uusien nostureiden asennukset ja katsastukset hoitaa Isera Oy Salossa ammattitaidolla.

Nosturiksi valittiin Z-mallin Palfinger Epsilon M12Z hydraulisella esiohjauksella.

Aiempaakin parempi

Ensimmäiset kilometrit uuden sukupolven Volvolla ovat muutenkin vakuuttaneet: - Puuta ei ole vielä ollut yh-

tään kyydissä sillä viimeistelemme auton varustelun ja sitten sillä mennään Mantorpiin Nordic Trophy -näyttelyyn lokakuun alkupuolella. Mutta se mitä tyhjänä sillä on sompaillut niin uusi ohjaamo on taas edellistä viihtyisämpi, led-ajovalotekniikka kehittynyttä ja ajettavuus volvomaisen miellyttävää. Valitsimme autoon kaikki turvavarusteet kuten apukuskin puolen kyljen näyttävän kuolleen kulman kameran ja kehityksen kärkeä edustavat ajoavustimet ovat niin nerokkaat että tuntuu että auto melkein osaa ajaa jo

Kaupat uudesta 4-akselisesta Volvo FH16 750 puutavara-autosta tehtiin Tammisaaren Volvo myyjän Henrik Heinosen kanssa.

itse, pohtii Enberg.

Nosturin oltava hyvä

Kun R.M. Enberg Transportin puunajo on melkein jatkuvaa kuormaamista niin nosturivalinnassa on paljon pelissä. - Kyllä nosturimerkki oli lopulta melkein yhtä helppo päätös kuin autokin. Meille tuli aikanaan ensimmäinen Palfinger Epsilon vuonna 2013 ja itävaltalaisnosturi on vakuuttanut kuormateossa niin että nyt hankittiin jo neljäs Epsilon eli M12Z, missä ulottuvuutta 10,5 metriä, johon vaihdossa meni hyvin palvellut Q150L -malli. Kyseessä on meidän ensimmäinen Z-mallin nosturi ja halusimme sen ehdottomasti hydraulisella esiohjauksella, mistä on saanut nauttia edelleen hyvässä iskussa olevassa muutaman vuoden ikäisessä Palfinger Epsilon M12L -nosturissamme, Enberg kertoo. Kaupat uudesta Palfinger Epsilonista käteltiin pitkän linjan nosturikauppiaan MoilAr Oy:n Arto Moilasen kanssa: - Artolla on vankkaa osaamista ja yhdessä miettien löysimme meille parhaan ratkaisun. Yksi rakenteellinen asia mikä puolsi Palfinger Epsilonia oli se että siinä ei ole letkusyheröä pääpylvään takana kuten muissa merkeissä ja puomistossa letkut kulkee tietenkin siististi sisällä aina riippukkeelle saakka. Myös jousitetulla penkillä varustettu ohjaamo on oikein hyvä työpaikka ja vaa´aksi tuli langaton In-

Alumiinivarusteet ja pitkä kiinteä perävaunu

Uuden Volvon puutavaravarustelu on Alucarin kevyttä ja kestävää alumiinia pankkoja myöden kuten perävaunussakin. - Meillä on ollut Alucarin varusteet kaikissa autoissamme ja siellä todella kuunnellaan asiakkaan toiveita sekä toteutetaan ne laadukkaasti. Perävaunukaupat tein 5-akselisesta suorarunkoisesta 10,8 metriä pitkästä SLP:stä vähän vahingossa kun törmäsin myyjään ja kysyin lennosta tarjousta - kun hinta oli todella kohdillaan ajattelin että kokeillaan uutta merkkiä. Vaunu on hyvin tehty ja otimme siihen alumiinivanteet sekä rengaspaineiden säätöjärjestelmän mikä säästää toivottavasti rengaskuluissa ja polttoainettakin, pohtii Enberg.

Tyylillä tuunattu

Kun uuden puutavarayhdistel-

män rakenne ja yhteistyökumppanit oli päätetty niin Mikael Enberg keskittyi sen jälkeen auton ulkoasun suunnitteluun mieleisekseen apunaan 17-vuotias pikansa William sekä yrityksen kuljettajat. - Halusimme autolle jonkun persoonallisen teeman ja koska olen ruotsalaisen ja amerikassakin menestyneen countrylaulaja Jill Johnsonin suuri ihailija niin päädyimme tekemään auton hänen kunniakseen. Kun Volvo valmistui Göteborgin tehtaalta niin se vietiin Tukholmaan Troäng Designille, joka teippasi ohjaamon yli ja Jillin tyylikkäillä kuvilla, joiden käyttöön saimme tähdeltä luvan ja hän oli itse asiassa kovin otettu ideastamme. Jill ikuistettiin myös auton sisään ohjaamon takaseinään ja kilveksi saatiin JIL-1. Ohjaamon sisustuksen toteutti kokkolalainen West Customs todella ammattitaitoisesti ja nopealla aikataululla; emme edes tavanneet vaan kerroimme toiveemme puhelimitse ja he toteuttivat sen fantastisesti, kehuu Enberg ja jatkaa: - Lisäksi auton ulkonäköä on kohennettu Custom Partsin tekemällä rosteri puskurilla ja valoraudoilla sekä tietenkin valoja on riittävästi. Tummanpunainen värimaailma vietiin myös nosturiin kun RT Maalaus Perniöstä maalasi ohjaamon laadukkaasti.


66 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAS KULJETUS VAATII LAADUKKAAT VARAOSAT

Onnin Auton laajasta valikoimasta löydät raskaan liikenteen varaosat joka tilanteeseen. Laadun ja saatavuuden takaavat neljäkymmenvuotisen historian aikana valikoituneet luotettavat valmistajat. Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivat varaosat lähes kaikkiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Soita ja tee tilaus – toimitamme varaosat nopeasti Suomen joka kolkkaan! • Euroricambi: voimansiirron osat • Sabo: iskunvaimentimet & ilmajouset • Gates: hihnat & kiristimet • Frasle: jarrupalat

Soita ja tilaa 010 281 7001 Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:

www.onninauto.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

29

Ivecon korjaamotoiminnot Espoossa uudelle toimijalle PLC Truck Service Oy on solminut vuokrasopimuksen Espoon Koskelossa osoitteessa Kiilaniityntie 10 sijaitsevasta kiinteistöstä ja perustaa Ivecon mäkenä tunnettuun paikkaan uuden korjaamon.

K

iinteistö tullaan päivittä mään nykyaikaiseksi niin korjaamon, toimistotilojen, rakennuksen ulkoasun kuin talotekniikan osalta. Laajamittainen saneeraus valmistuu kevään 2022 aikana. - Uusi korjaamo tulee keskittymään yhteen merkkiin, Ivecoon. Se on tärkeää, jotta asentajilla on paras ammattitaito ja osaaminen tuotteisiin. Osaava henkilökunta onkin kaiken keskiössä ja henkilökunnan koulutukseen ja viihtyvyyteen tullaan panostamaan paljon. Jo saneera-

uksen suunnitteluvaiheessa keskitymme siihen, että uusista tiloista tulee viihtyisät ja turvalliset työskennellä. Kaikki laitetaan kerralla uusiksi, sanoo PLC Truck Servicen toimitusjohtaja Ilya Patruhin ja lisää henkilökunnan rekrytoinnin olevan käynnissä. Iveco myynti jatkuu myös vanhassa tutussa osoitteessa. - Kerrassaan mahtava ja Ive-

colle tärkeä päivä kun voimme julkistaa tämän uutisen. Iveco myynti- ja maahantuonti on toiminut tällä paikalla vuodesta 1989 ja tulee toimimaan jatkossakin. Yhdessä uuden, pelkästään Ivecoon keskittyvän korjaamon kanssa saamme kehitettyä toimintaa entisestään, kertoo Iveco Finlandin myyntijohtaja Tuomas Virén.

PLC Truck Servicen toimitusjohtaja Ilya Patruhin (vas.) ja Iveco Finlandin myyntijohtaja Tuomas Virén ovat tyytyväisiä: Iveco-asiakkaiden Espoon huoltopalvelut nostetaan jatkossa aivan uudelle tasolle.


30

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

DAF:in uudet aseet kaukokuljetuksiin XF ja DAF XG+ rinnakkain Espanjan koeajotapahtumassa Sierra Nevadan upeissa maisemissa. Kamerapeilit ovat vakiotavaraa XG-sarjassa ja XF:ään ne on saatavilla lisähinnasta.

Uuden sukupolven eurokeulat DAF tuo ensimmäisenä valmistajana uusien EU -mittasäädösten mahdollistamat ja liki kaikissa suunnissa venytetyt ohjaamot mallistoonsa. Valmistajan mallistossa XG ja XG+ nimeä kantavilla jättiohjaamoilla tavoitellaan päästöjen vähentämistä ja edistetään liikenneturvallisuuden sekä ajomukavuutta. Ohjaamo- ja voimalinjauudistusten ansiosta uuden DAF XF:n polttoainetalous on kohentunut jopa 10 prosentilla.

S

uuntaviivat DAF:in uusille XF ja XG-sarjan ohjaamoille piirrettiin noin seitsemän vuotta sitten

annetun EU-asetuksen myötävaikutuksella, joka sallii auton ohjaamon pidentämisen ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaispi-

DAF panosti uuden mallisarjan kanssa valoihin. Kaikki valot ovat LED-tekniikalla. Aurinkolippaa ei valmistajan puolesta ole Tahvoon tarjolla sillä se sotkee aerodynamiikan ja nostaa polttoaineenkulutuksen lisäksi melutasoa.

tuuden kasvattamisen jopa puolella metrillä, toki niin ettei muutokset kasvata ajoneuvon kuormatilaa.

Todella suuri uudistus

DAF toi kerralla tarjolle sellaisen paletin että kilpailijat jäivät haukkomaan henkeään, kuin vasta järvestä nostetut hauet. Uudistukset olivat jopa valmistajalle itselleen niin radikaaleja että uusia automalleja varten perustettiin oma tuotantolaitos, missä uusien XF ja XG -sarjan autojen valmistus on parhaillaan käynnissä. Parhaan kuvan tehdyistä uudistuksista saa kuljettajan paikalta, joka on uudessa XF:ssä 7,5 cm aikaisempaa matalammalla. Vastaavasti XG ja XG+ malleissa istutaan nyt 5 cm aikaisempaa korkeammalla, joten eri mallisarjojen väliset erot alkavat korostua. Ja kun nyt mitoista ruvettiin puhumaan, niin edellä mainitut ovat saaneet ohjaamopituuksiinsa EU-asetuksen mahdollistaman aerodynaamisia ominaisuuksia ja turvallisuutta kohentavan 160 mm pidennyksen. Lisäksi XG ja XG+ mallien ohjaamoa on jatkettu myös takaosasta vähintään 330 mm. Ohjaamoita on kasvatettu myös sisäkorkeuden osalta. Jopa pienimmän eli uuden XF:n sisäkorkeus ylittää kahden metrin rajan. Juuri sisäkorkeus erottaa XG ja XG+ mallit toisistaan. XG:ssä seisomatilaa on parhaimmillaan reilut 2,1 metriä, kun XG+ mallissa päästään yli

2,2 metriin. Tosin ohjaamon keskellä, moottoritilan päällä seisomatilaa on noin 5 cm vähemmän. Lisääntyneiden mittojen vastapainoksi uuden mallisarjan autot ovat pääsääntöisesti aikaisempia kevyempiä. Esimerkiksi XF-vetoauton yleisimmän kokoonpanon omapaino on vain 6 912 kg, joka on 175 kg vähemmän kuin aikaisemmin.

Prosenttipeliä

Palataanpa hetkeksi takaisin kuljettajan paikalle ja tutustutaan lähemmin kuljettajan arkeen vaikuttaviin uudistuksiin. Ensinnäkin istuimen ja ohjauspyörän säätövaroja on kasvatettu reilulla otteella. XF:ssä istuin säätyy aikaisempaa alemmaksi ja sen pituussäätövaroja on kasvatettu viidellä senttimetrillä. XG-sarjassa istuin liukuu vielä

pari senttimetriä taaemmaksi. Ohjauspyörä taittuu nyt tarvittaessa henkilöautomaisesti kuljettajan syliin. Tai vaihtoehtoisesti istuimen ja ohjauspyörän voi säätää työkonemaisesti pystyyn. Kokeiltaessa sopivan ajoasennon löytäminen sujuu vaivattomasti. Vaihtoehtoja riittää erittäin rennosta virastomaisen ryhdikkääseen ajoasentoon. Valmistajan lupauksia kohentuneesta näykvyydestä ja turvallisuudesta tukee aikaisempaa matalammalle viety kojelauta ja pinta-alaltaan peräti 33 prosenttia entistä suurempi, reilusti alemmaksi ulottuva ja reunoiltaan vahvasti auton pyöreiden muotojen mukaan kaareutuva tuulilasi. Myös sivulasien pintaalaa on kasvatettu reilulla kymmenellä prosentilla. Lisäksi A -pilarit ovat nyt merkittävästi

Ohjaamoon kulkua on helpotettu uusien rappusten myötä. Askelman väli on nyt sama kaikissa 37,5 cm.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljettajan paikalla on entistäkin leppoisemmat oltavat. Mittaristo on toteutettu nykytyylin mukaisesti 12-tuuman näytöllä ja sen sisältöä voidaan personoida kuljettajan tai ajotehtävän mukaisesti.

entistä kapeammat. Täysin uutena optiona DAF tarjoaa lämpöeristetyn lisäikkunan apukuljettajan oven alaosaan. Ikkunapaketti sisältää myös istuinosastaan ylös taipuvan vänkärin penkin.

Kehittyneet kamerapeilit

Täysin uutta DAF:lle ovat myös kamerapeilijärjestelmät, jotka ovat vakiotavaraa XG ja XG+ malleissa. Peilittömän järjestelmän saa lisähinnasta myös uuteen XF:ään. Kuljettajan puolen peilinäyttö on kooltaan hieman vänkärin puoleista pienempi. DAF tuo ensimmäisenä valmistajana ohjaamon oikeaan etukulmaan viedyn laajakulmakameran. Liki kymmenen metriä auton etukulman ympärille näyttävä kalansilmäkamera korvaa varsin onnistuneesti tuulilasin ja ovien yläpuoliset laajakulmapeilit. Kokonaisuutena arvioituna DAF:in pirtistä on markkinoiden paras näkyvyys ympäristöön. Lisättäköön vielä sekin, että sivupeilien virkaa toimittavat tuntosarvien päässä olevat kamerat saa tarvittaessa käännettyä auton kylkiin. Se käy näppärästi oven katkaisijasta. Peilien pois jäämisen ja ohjaamon pidennyksen sekä lukuisten tuulitunnelissa vietettyjen simulaatioiden ansiosta uusien ohjaamovaihtoehtojen ilmanvastus on saatu minimiin. Pelkästään aerodynamiikan ansiosta polttoaineenkulutus on saatu pudotettua yli kuudella prosentilla, tosin sitä ei kerrota, että millä kokoonpanolla tähän voidaan päästä.

Moottorit uusiksi

Prosenttipeli jatkuu konehuoneen puolella ja voimalinjassa yleensäkin. PACCAR moottorit ovat käytännössä täysin uusia. MX-11 mallin iskutilavuus on yhä 10,8 litraa ja MX-13 version 12,9 litraa. Uusittujen asioiden listalta nostettakoon sylinterilohkot, männät, sylinterikannet ja ahdin sekä polttoaineen syöttö ynnä muut apulaitteet. Muutoksilla moottorien massaa on saatu kevennettyä mallista riippuen 10-

15 kg. Uuden HE400 VTG-ahtimen ja korkeamman puristussuhteen ansiosta myllyistä irtoaa nyt 50-100 Nm enemmän vääntömomenttia ja mikä parasta huippuvääntö saavutetaan nyt entistä laajemmalla kierrosalueella. Tehokkain, 390 kW:n / 530 hv:n moottori tuottaa nyt 2 550 Nm:n väännön kaikilla pienemmillä vaihteilla ja 2 700 Nm:n väännön suurimmalla vaihteella. Mainittakoon että enimmäisvääntömomentti saavutetaan jo 900 r/min:n nopeudella. Moottorin ohella myös moottorijarrun tehoa on kasvatettu, jopa 20 prosentilla. Lisäksi ZF:n valmistaman 12-pykäläisen Tra Xon -vaihteiston ohjelmistoa on päivitetty ja rullausominaisuuksia kohennettu. Uutena toimintona hidasajo eli ryömiminen sujuu nyt pelkästään jarrupolkimen avuin. Kaasupolkimen virka on annettu automatiikan hoidettavaksi. Voimalinja-uutta on saatu myös taka-akselistoon. Perämurikan laakerointia on vahvistettu ja öljytilavuutta pienennetty. Pienemmän tilavuuden ansiosta öljy on nopeammin optimilämpötilassa millä saavutetaan polttoainesäästöjä. Säästöjä on tarjolla myös omistamiseen liittyvissä kustannuksissa, sillä huoltovälejä on kasvatettu, pisimmän huoltovälin ollessa nyt peräti 200 000 km. Tosin Suomessa tälläisiin lukemiin ei ylletä, mutta kuitenkin. Mallistouudistuksen myötä DAF päivitti myös kaikki kuljettajaa avustavat järjestelmät uusimpiin ja parhaimpiin tarjolla oleviin. Tosin kaistallapitoavustimia ei nyt koeajetuista autoista löytynyt mutta tulossa ne ovat sitten tuotantomalleihin.

keskivertopakettiauton rahtitila on Suomessa. Ja tila myös tuntuu ja vakuuttaa. Mutta niin vakuuttaa myös ohjaamon äänimaailma, tai oikeastaan sen puuttuminen. Koska peilit ja aurinkolipat ovat mennyttä aikaa, eivät edes tuulen suhinat kuulu häiritsevästi kuljettajan pirttiin. Huippuluokan äänentoisto langattomin liitännöin ja puhelimen latauksin tekee kuljettajan elämän helpoksi. XG-sarjan mökissä on koko pituudelta 80 cm leveä punkka paksulla patjalla. XF:ssä sänky on istuimien kohdalta hieman kapeampi. Ohjaamon tunnelmavalaistus on toteutettu verhoiluun piilotettujen led-valokiskojen avuin. Viihtyisyydestä ei tingitä ja se lienee osasyy kaukoliikennekuljettajien merkkiuskollisuuteen DAF:ia kohtaan. Kuljettajat olivat myös merkittävässä roolissa uusien ohjaamomallien suunnittelussa. Valmistajan puolelta kerrotaan suunnittelussa olleen mukana 40 kuljettajaa. XF ja XG-sarjan DAF:ille tyypillisestä loistavasta ajettavuudesta on vaikea nostaa esille mainitsemisen arvoista uutta. Jousitus pelaa hienosti, samoin jarrut, jos niitä nyt joutuu entistä tehokkaamman moottorijarrun käytöltä edes kokeilemaan. Kun vääntömomenttia on rutkasti tarjolla jo 900 r/min alueelta alkaen, on uuden DAF:in ratin ja 12-tuumaisen digitaalimittariston takana leppoisat oltavat. Kenties parasta antia onkin suorastaan häkellyttävän hyvä näkyvyys ja luokkansa parhaimmistoon lukeutuvat kamerapeilit. Tästä on kilpailijoiden vaikea pistää paremmaksi.

KULJETUS

31

Suurten lasipintojen ja kamerapeilien ansiosta jättimäisen DAF:in ohjaamosta on markkinoiden avarimmat näkymät.

Ohjaamopidennyksen ansiosta DAF tarjoaa nyt myös markkinoiden suurimman ohjaamon.

Myynti nosteessa

Suomeen ensimmäiset uuden sukupolven DAF XF ja XG-sarjan autot pitäisi saapua vielä ennen lumia. Maahantuoja Nordic Truckcenter Oy:stä kerrotaan maahan tilatun kaksi esittelyautoa DAF XF 450 FT(4x2) ja DAF XG 450 FTS(6x2)-rekanvetäjät. Mallin myynti on lähtenyt hyvin vauhtiin ja ensimmäisessä ryppäässä maahan odotetaan saapuvan puolen kymmentä asiakasautoa. Jos uuden mallin myyntiä tarkastellaan Euroopan tasolla, niin autoja on myyty DAF:in pääjohtaja Harry Wol-

Sähkösäätöinen punkka on lisävaruste. Vuode on koko pituudeltaan (2,2m) peräti 80 cm leveä. Punkan alla, jääkaapissa kulkee 1,5 litran pullot pystyasennossa.

tersin mukaan ennakkoon noin 7 000 kappaletta. Mielenkiintoisena tietona mainittakoon, että DAF on ollut Iso-Britannian markkinajohtaja viimeiset 26 vuotta perätysten ja että DAF

XF:n edellistä mallisukupolvea valmistetaan näillä näkymin vielä seuraavat 3-4 vuotta Euro6 päästötasolla. Malli kantaa valmistajan mallistossa DAF XF Blue -mallinimeä.

Pykälää silmään

Koeajolle lähdettiin ensin sillä suurimmalla ja kauneimmalla eli XG+ mallilla, jossa ohjaamon tilavuus on valmistajan mukaan jopa 12,5 kuutiota, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin entisessä tilavuuskuninkaassa DAF XF Super Space Cabissa ja noin kuution verran enemmän mitä

Peilien pois jäämisen ja ohjaamon pidennyksen sekä lukuisten tuulitunnelissa vietettyjen simulaatioiden ansiosta uusien ohjaamovaihtoehtojen ilmanvastus on saatu minimiin. Pelkästään aerodynamiikan ansiosta polttoaineenkulutus on saatu pudotettua yli kuudella prosentilla


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TRUCK OF THE YEAR. NYT MAN LEASINGILLA.

International Truck of the Year 2021 - MAN TGX. MAN Leasing sopii yritykselle, joka ei halua itse vastata huolloista eikä rahoituksesta. Leasing on helppo ja riskitön tapa hankkia auto ilman muita tarvittavia vakuuksia. Hankinnan kustannukset jakautuvat tasaisesti, jolloin kulujen ennustettavuus, hallinta ja vertailtavuus helpottuvat. Vuokra-aika on 36-60 kk. MAN Leasing on saatavissa koko mallistolle – pakettiautoista raskaisiin autoihin. MAN Leasing -sopimusta voidaan täydentää erikseen ostettavilla lisäpalveluilla. Esimerkiksi:

MAN TGX 26.510 6x2 BLS -vetopöydällä esim. 2 372 €/kk MAN TGX 33.510 6x4 BLS -vetopöydällä esim. 2 322 €/kk MAN TGX 28.510 6x2-4 LL -alusta esim. 2 119 €/kk

(sopimusaika 60 kk, ajosuorite 120 000 km/vuosi) (sopimusaika 60 kk, ajosuorite 120 000 km/vuosi) (sopimusaika 60 kk, ajosuorite 70 000 km/vuosi)

Vuokriin lisätään rahoitusyhtiön järjestely- ja laskutuspalkkiot. Laskelma on suuntaa antava. Hinnoittelu tarkistetaan luottopäätöksen yhteydessä. Rahoituksen toteutuminen edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Hinnat alv. 0 %.

Kysy lisää MAN-myyjältä: Etelä-Suomi Mikko Leskinen p. 050 593 3848

Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Itä-Suomi Juha Gröhn p. 0500 170 285

Päijät-Häme Mikko Leskinen p. 050 593 3848

Pirkanmaa, Kanta-Häme Rauno Järvenpää p. 0500 736 689 Mika Onnela p. 050 390 5528

Länsi-Suomi Janne Sarasmäki p. 050 433 9568

Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa Mika Rutanen p. 045 275 9716

Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Suomi, Kainuu Kimmo Tolonen p. 050 363 1403

MAN Center


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

33

Liukukoukulla varustettu Hiab Multilift Ultima 21SL on tehokas ja turvallinen valinta monipuolisiin työtehtäviin.

Kapeahyttinen, uuden keulailmeen saanut MAN TGS 26.400 6x2-4 koukkulaiteauto sopii järkevän akselivälin, nousevan ja kääntyvän viimeisen akselin ja matalan käyntiäänen ansiosta hienosti siirtolavojen kuljetustehtäviin.

MAN TGS 26.400 6x2-4

Tehokkuutta lavalogistiikkaan MAN maahantuojan esittelyautoksi päällerakentaman uuden mallisukupolven MAN TGS 26.400 koukkulaiteauton varustelussa on keskitytty työn kannalta olennaiseen.

R

eilu vuosi takaperin täydellisesti uudistuneeseen MAN kuorma-automal- listoon lukeutuvia uutuuksia on saatu kuluvan vuoden aikana toimitettua mukavasti myös suomalaisille asiakkaille. Valmistajan malliston lippulaiva eli TGX on ollut hyvin esillä MAN koeajokiertueella ja lukuisissa asiakastapahtumissa.

Monen työn taitaja

Tällä kertaa Ammattilehen koeajossa on valmistajan mallistossa TGX:n duunariveli eli kenties kaikkein monipuolisimpiin työtehtäviin taipuva MAN TGS; nyt kotimaisella ja markkinoiden kehittyneimmällä Multilift Ultima 21SL liukukoukkulaitteella varustettuna. Raisiossa asennettuun koukkulaitteeseen on valittu laitevalmistajan lisähinnasta tarjoama Performance-paketti, mikä pitää sisällään monipuoliset pikatoiminnot ja koukkulait-

teen automaattiohjauksen. Nostokapasiteettia Multilftissä on peräti 21 tonnia, joten voimaa on vähintäänkin riittävästi kokonaispainoltaan 28-tonniseksi tyypitetylle autolle. Vetolaitevalmiuden ansiosta autoon voi tarvittaessa asentaa vaikkapa kotimaisen TAV-vetokidan. Kolmeakselisen auton voimanlähteeksi on valittu yhdeksän litran MAN 1556 rivikuutonen. Sen suurimmaksi tehoksi ilmoitetaan tasan 400 hevosvoimaa ja vääntömomentiksi 1800 Nm. Vaihteistona 12-portainen MAN TipMatic, jossa kaikkiaan kolme erilaista vaihteisto-ohjelmaa korkean tuottavuuden ja parhaan mahdollisen polttoainetalouden saavuttamiseksi. Voimalinjan ja yhden vetävän akselin perusteella auton jatkeeksi voi kytkeä reilun 30 tonnin vetomassan.

Selkeä saksalainen

Uudistuneessa ohjaamossa on valmistajalle ominaiseen tapaan tarjolla hyvin tilaa ja korkeatasoinen mukavuus. Mökki on mallia puolipitkä päiväohjaamo; punkkaa ei siis ole, mutta säilytystilaa ja ilmavuutta sitäkin reilummin. Ergonomisien istuimien väliin, moottoritunnelin päälle on sovitettu tukeva ja tilava säilytyslaatikko/työtaso. Lisää säilytystilaa löytyy tyylikkäästi muo-

osta koukun käyttö käy sujuvasti ja turvallisesti kuljettajan paikalta. Multiliftillä on lisähinnasta tarjolla kauko-ohjaus jos sellaiselle tulee tarvetta. Koeajossa nosteltiin MAN Truck & Bus Center Espoon pihamaalla sijainneita metallilavoja. Näiden nostoissa Multiliftin automatiikka ja pikatoiminnot pääsivät oikeuksiinsa. Ohjainlaitteen selkeästi merkittyjen toimintojen ansiosta koukun käyttelyn perusteet on helposti omaksuttavissa.

Tuottava ja turvallinen

- MAN päivitti malliuudistuksessa ohjaamot sisältä ja päältä. Uudessa ohjauspyörässä on entistä parempi tuntuma ja lisää säätimiä. Vaihdevipu on nyt omassa viiksessään ja kojelaudan muotokieli entistä silotellumpi. Vaikka digimittaristo onkin nyt IN niin nopeatempoisessa vaihtolava-ajossa se ei tarjoa lisäarvoa. Niinpä MAN tarjoaa molemmat vaihtoehdot, kertoo tuotepäällikkö Mikko Silvferberg.

toillusta kojelaudasta ja ovikoteloista. Aikaisempaa laajempien ohjauspyörän ja istuimen säätövarojen ansiosta kaiken kokoisten kuljettajien on nyt vaivatonta löytää kelvollinen ajoasento TGS:n ruorin takaa. Odotetuimpiin uudistuksiin, ja nimen omaan kuljettajien suunnalta, lukeutuva vaihdevalitsimen nosto lattiatasosta ohjauspyörän yhteyteen on kaikin puolin onnistunut. Samasta vivusta hallitaan myös moottorijarrua ja vaihteisto-ohjelmia. Eri toimintojen

käyttöä voi luonnehtia sujuvaksi. MAN hyötyajoneuvoille ominaiseen tapaan ohjaus on liki veitsen terävä ja ohjausvaste alan kärkeä. Samaa voi sanoa poljintuntumasta. Kaikki pelaa, kuin ajatus. Nyt koeajettavassa koukkuautossa on vielä perinteinen peilivarustus, mutta lähitulevaisuudessa peilit ovat jäämässä optiolistalle myös MAN-maailmassa. Koukkulaitteen ohjainlaite on viety kuljettajan istuimen oikealle puolelle. Takaikkunan ja Brigade-kamerajärjestelmän ansi-

Kokonaisuutena MAN TGS 26.400 koukkulaiteauto täyttää erinomaisesti maahantuojan lupaukset vaivattomuudesta ja vaihtolavojen nostoihin ja siirtelyyn sopivasta autosta. Hyvän ohjaamonäkymän, runsaiden kuljettajaa avustavien turva- ja mukavuusvarusteiden sekä lukuisien työvalojen ansiosta töihin valmis esittelyauto on eittämättä myös turvallinen työkalu vilkkaasti liikennöidyillä taajama-alueilla. MAN kuorma-autojen tuotepäällikkö Mikko Silvferberg toteaakin esittelyauton saavan varmasti hyvää palautetta asiakkailta: - Teimme auton työkäytön ehdoilla ja ilman kompromisseja. Sitä asiakkaamme arvostavat.


34

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jouni Porokalla tulee 4.10. täyteen 40-vuotta puutavaranosturimyyjänä. Jounin lisäksi nuoruuden intoa Porokka Investin myynnissä edustaa tulevaisuuden tekijänä Joni Toivanen.

Porokalla katsotaan eteenpäin - takana 40 vuotta nosturikauppaa Porokan Jouni on puutavaranosturimyynnin pioneeri ja tuttu mies lähes jokaiselle puukuskille Suomessa. Maanantaina 4.10. Jounilla tulee täyteen tasan 40 vuotta kauppiaana samalla juhlitaa uuden toimiston avajaisia Salpakadulla.

N

uoripari Jouni ja Pirjo muuttivat 3.10.1981 ensimmäiseen yhteiseen kotiinsa ja seuraavana päivänä oli Jounin ensimmäinen työpäivä Utriaisen Eskolla nosturimyyjänä. Tästä alkoi Porokan Jounin jo 40-vuotta kestänyt ura kauppiaana. Mr. Foresterina tunnettu Jouni on myynyt nostureita jo viidellä vuosikymmenellä - yhteensä yli 2 000 uutta nosturia on todella kunnioitettava määrä. Pitkään jatkunut Keslan tuotteiden myynti vaihtui kaksi vuotta sitten Cranabin edustukseen ja lisäksi Porokka Invest Oy on vahva tekijä käytettyjen nostureiden sekä kuljetuskaluston puolella. - Nosturikauppa käy edelleen mukavasti ja varsinkin käytetyt liikkuvat hyvin ympäri Suomen. Lisäksi vienti on osoittanut jälleen piristymisen merkkejä. Cranab -myynti alkaa myös pikkuhiljaa toimimaan ja nytkin meillä on kaksi uutta

nosturia tilauksessa tehtaalta asiakkaillemme, sanoo Porokka. Kauppaa tehdään edelleen tutussa osoitteessa Salpakadulla Joensuussa vastoinkäymisetkään ei ole kauppamiestä lannistanut. Viime vuonna tulipalo riehui toimistorakennuksessa. - Palo tuhosi paljon materiaalia vuosien varrelta, mutta nyt koko talo on remontoitu kokonaan ja myyty edelleen uudelle toimijalle. Oma myyntimme jää kuitenkin samalle tontille ja niiden tilojen avajaisia juhlitaan 4.10. - samana päivänä kun itselle tulee tasan 40 vuotta täyteen kauppiaana. Myös toinen hallikiinteistö jää edelleen meille, se on lähes kokonaan vuokrattu ulos ja tiloista löytyy muun muassa Volvo Constructionin (keltaiset Volvot) korjaamo, listaa Porokka. Uusien toimistotilojen lisäksi Porokka Invest on vahvistanut myyntipuoltaan, kun uusi myyjä Joni Toivanen aloitti yrityksen palveluksessa kesäkuussa - Joni on juuri valmistunut insinööriksi ja tuo nuoruuden intoa myyntipuolelle. Tässä saattaisi olla hänelle hyvä pohja jatkaa tulevaisuudessa, kehuu Porokka. Pitkä ura takana, kuinka pitkään Jouni nähdään vielä konekauppiaana? - Kyllä välillä alkaa olemaan sellainen tunne, että oma osuus myyntihommista alkaa olemaan tehtynä ja voisi antaa kapulaa eteenpäin. No katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan, toteaa Jouni mystisesti.

Salpakadulta löytyy nyt myös Volvo Costruction Equipmentin maarakennuskonekorjaamo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

35

Uutta voimaa Keski-Suomen ja Pohjanmaan MAN-myyntiin Insinööri (AMK) Mika Rutanen (48) on aloittanut elokuun puolivälissä K Auto Oy:n MAN Truck &Bus Finlandin kuormaautomyyjänä alueinaan Keski-Suomi ja Pohjanmaa. Hänen toimipaikat sijaitsevat Jyväskylässä ja Seinäjoella.

H

einolasta kotoisin oleva ja nykyisin Jyväskylässä asuva Mika Rutanen on työskennellyt aikaisemmin raskaan kaluston myynti-, huoltosekä esimiestehtävissä KeskiSuomen ja Päijät-Hämeen alueilla: - Aloitin alalla vuonna 1993 ja suurimman osan ajasta olen toiminut asentajana, joten kuorma-autojen sielunelämä on tullut tutuksi perusteellisesti samoin kuin kuljetusyrittäjien arki. Myös myyntikokemusta on kertynyt varaosapuolen lisäksi kuorma-autojen kaupasta parin vuoden takaa. Nelikymppisenä päätin lähteä opiskelemaan Lahteen, mistä valmistuin vuonna 2017 mekatroniikkainsinööriksi mikä tarkoittaa automaatiota ja sähköistä ohjausta - erikoistuin tuotannonohjaukseen.

Power Truck Showsta hyvä startti myyntiin

MAN myyntiin Rutanen sai lentävän lähdön elokuussa Power Truck Showsta. - Näyttely osui sopivasti aloitukseeni ja Härmässä pääsin keskustelemaan kuljetusalan ammattilaisten kanssa sekä esittelemään uuden sukupolven MAN kuorma-autoja. Saatu palaute oli todella hyvää ja tapahtumasta tuli runsaasti tarjouspyyntöjä, mitä on saanut nyt tehdä iltamyöhään, kertoilee Rutanen.

Maakuntiin panostetaan

Haastatteluhetkellä Jyväskylän MAN-myyntipisteessä Sorastajantiellä oli pihassa TGM ja TGE esittelyautot, joita asiakkaat ovat käyneet koeajamassa ahkerasti. - MAN panostaa maakuntien myyntiin jatkossa entistä vahvemmin, joten erilaisia koeajoautoja on tarjolla koko ajan toimipisteissä. Myös varastoautoja löytyy nopeisiin toimituksiin, ilmoittaa Rutanen. Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueella on hyvä MAN-kanta mikä varmasti tulee vahvistu-

Mika Rutanen aloitti elokuussa K-Auto Oy:n MAN Truck&Bus Finlandin kuorma-automyyjänä alueinaan Keski-Suomi ja Pohjanmaa.

maan. - MAN on uudistanut hiljattain koko mallistonsa, joten saamme tarjota markkinoiden edistyksellisimpiä ratkaisuja erilaisiin kuljetustehtäviin pakettiautoista järeisiin moniakselisiin puutavara- ja sora-autoihin. Viime päivinä olen tehnyt tarjouksia mm. vaihtolava-alustoista soravetureihin ja elintarvikeautoihin. Myös MAN TGE pakettija retkeilyautot kiinnostavat kovasti, sanoo Rutanen.

MAN kotonaan metsäteollisuuden kuljetuksissa

MAN:ilta löytyy hyvät vaihtoehdot metsäteollisuuden kaikkiin kuljetuksiin. - Puutavara-autojen lisäksi MAN soveltuu mainiosti hakeja kemikaalikuljetuksiin, sahatavaran ajoon ja hakkuriauton alustaksi tai HCT-yhdistelmän veturiksi. Tarjolla on kaikki akseli- ja vetotapavaihtoehdot mukaan lukien markkinoiden paras hydraulinen etuveto MAN Hydrodrive, toteaa Rutanen.

MAN-myyjä Mika Rutasen toimipaikat sijaitsevat Jyväskylässä osoitteessa Sorastajantie 4 (kuva) ja Seinäjoella osoitteessa Teollisuustie 30. Jos kuorma-auton hankinta on ajankohtainen niin kannattaa käydä juttusilla...

Kannustavaa palautetta

Koeajoilla käyneiltä asiakkailta Rutanen on saanut kuulla todella positiivista palautetta: - Ajo-ominaisuuksia, alustaa ja ohjaustuntumaa kehutaan vuolaasti samoin kuin huippuvarusteltuja ohjaamoja joissa viihtyy pidemmilläkin matkoilla. Ja

onhan uusi polttoainetaloudellinen MAN myös räyhäkkään näköinen auto missä voimaa riittää vaikeisiinkin maasto-olosuhteisiin suurilla nykymassoilla.

Toimivat huoltopalvelut

Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueella MAN-huolloista vastaa

Raskone pitkällä kokemuksellaan saksalaismerkistä. - Hyvien autojen lisäksi huollot ja varaosapalvelut ovat iskussa. Itse olen ollut Raskoneen palveluksessa ja yhteistyössä aiemmissa työpaikoissani joten huoltokumppani on tuttu, kertoo Mika Rutanen.


36

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

OK Konehuolto Oy:n päällerakentama, ympäripyörivällä Effer 215 nosturilla ja seitsemän metrin kappaletavaralavalla varustettu kolmiakselinen Scania G 450 rautakauppa-auto on järjestyksessään jo kolmas Paul Rehn Oy Ab:lle valmistunut auto.

Raskaan kaluston moniosaaja Järvenpäästä Maarakennuskoneiden ja kuorma-autojen huolto- ja korjauspalveluilla toimintansa käynnistäneen OK Konehuolto Oy:n missio on vuosien saatossa kasvanut ja yrityksestä on kehittynyt todellinen raskaan kaluston moniottelija, joka taitaa koneiden ohella myös päällerakennuksen ja lavavalmistuksen salat.

J

ärvenpääläinen OK Konehuolto Oy on palvellut keväästä 2016 alkaen koneurakoitsijoita ja kuljetusliikkeitä monipuolisissa huoltoja korjaustarpeissa. Noin kahdenkymmenen raudan lujan ammattilaisen voimin palvelevan yhtiön toimitilat sijaitsevat Järvenpäässä Valmetin entisissä konepajatiloissa Wärtsilänkadulla, mikä tarjoaa niin tilojen kuin sijainnin puolesta mitä parhaimmat puitteet kokonaisvaltaiselle asiakaspalvelulle. Huolto- ja korjauspalveluiden rinnalla OK Konehuolto Oy on vahvistanut palvelukonseptiaan erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvien päällerakenteiden ja

Effer-nosturien myynnissä, suunnittelussa ja asennuksissa. Lisäksi yritys tunnetaan kestävistä Talman kivilavoista, joita yritys on valmistanut Järvenpäässä syyskuusta 2017 lähtien. Valmiiksi päällerakennettuja kippilava- ja nosturi- ja rautakauppaautoja Järvenpäässä valmistuu reilun parinkymmenen auton vuosivauhtia. - Sovitussa aikataulussa ja kilpailukykyiseen hintaan, lisää OK Konehuolto Oy:n toimitusjohtaja Verneri Ovaska.

Ratkaisut vaativiin olosuhteisiin

Pääosa OK Konehuollon asiakkaista urakoi pääkaupunkiseudulla, missä keliolosuhteet ovat, etenkin talviseen vuodenaikaan vähintäänkin haasteelliset. - Talvikautena etenkin kuormaautot kulkevat, ainakin täällä Kehäteiden ympäristössä liki jatkuvassa maantiesuolakylvyssä. Asiakkaan toiveiden mukaisella suunnittelulla, materiaalivalinnoilla sekä huolellisella korroosion estokäsittelyllä varmistamme tuotteidemme toimintavarmuuden ajoneuvon koko suunnitellun elinkaaren ajaksi, jos ei pidemmäksikin, toteaa Jukka Lainio, joka oli OK Konehuollon puolesta elokuussa luovuttamassa juuri valmistunutta Scania G 450 rautakauppa-au-

Oy Ab:lle OK Konehuollon varustelema G-sarjalainen. - Erittäin tyytyväisiä olemme olleet kokonaisuuteen niin Scanian kuin OK Konehuollon osalta. Autot ovat olleet sitä mitä sovittiin ja yhteydenpito on sujunut kiitettävästi kaikkien toimijoiden välillä. Tästä on hyvä jatkaa eteen päin, sanoo Paul Rehn Oy Ab:n toimitusjohtaja Kristian Rehn.

Asiakkaita kuunnellen

OK Konehuolto Oy:n Jukka Lainio, Paul Rehn Oy Ab:n Kristian Rehn ja Scanian kuorma-automyyjä Jussi Ylinen Scania G 450 rautakauppa-auton luovutusjuhlallisuuksissa.

Henkilökunnan lujaa ammattitaidon tukena OK Konehuolto käyttää alan parhaimpia 3D-suunnitteluohjelmia, joiden avulla saadaan tarkat piirrustukset ja vahvuuslaskelmat jo suunnitteluvaiheessa.

toa asiakkaalle Scanian Helsingin toimipisteessä. Nyt luovutettu Scania on jär-

jestyksessään jo kolmas jakeluja nosturikuljetuksia pääkaupunkiseudulla tarjoavalle Paul Rehn

Rautakaupan kuljetuksia varten päällirakennetussa Scania G 450:ssa on nosturina ulottuva ja voimakas Effer 215 5S nosturi, mikä on rajattomasti ympäripyörivä. Nosturin SENSE -vakavuusvalvonta laskee reaaliaikaisesti ja täysin portaattomasti kulloisenkin tuentatilanteen mukaista todellista nostokykyä ilman kallistusvalvontaa tai herkästi vikaantuvia tukijalkojen paineantureita. Luokassaan ylivertaiset puomikulmat helpottavat erityisesti lavahaarukan kanssa tapahtuvia nostoja, kehittynyt nosturin ohjausjärjestelmä mahdollistaa tunnokkaan työskentelyn ja suuren kapasiteetin hydrauliikka takaa tehokkaan työskentelyn. - Pieneen tilaan sopiva ja asennukseltaan vaivaton Effer 215 on omimmillaan juuri tämän tyyppisessä autossa. Nosturi kysyy


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rautapohjaisella ja liukuesteillä varustetulla lavalla on runsaasti kiinnityspisteitä kuormaliinoille ja etusermissä on säädettävät tuet pitkän tavaran kuljettamista varten.

toimiakseen vain kahta tukijalkaa. Scanian G-sarja on muutenkin otollinen alusta Effer 215 nosturille sillä sen saa tilattua matalalla 17L -ohjaamolla, mikä mahdollistaa nostot myös ohjaamon etupuolelta. Lisäksi Scaniaan saatiin tilattua tukijalkavalmius suoraan tehtaalta, mikä helpotti ja nopeutti auton rakentamista, kertoo OK Konehuollon Jukka Lainio. Ilman erillisiä lisätukijalkoja toimivan nosturin ansiosta alustaan jäi reilusti tilaa muun muassa työkalulaatikoille. Lainio sanoo autonkuljetajan olevan keskeisessä roolissa auton suunnittelussa: - Kävimme tilaajan ja autonkuljettajan kanssa läpi varusteluun liittyvät toiveet ja tuon keskustelun pohjalta autossa on nyt totuttua leveämmät tikkaat sekä auton sivulla että peräpäässä. Lavarakenteeseen upotettuina ne saa taiteltua näppärästi käyttöön lavan laitojen asennosta riippumatta. Huolellisesti yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellulla rakenteella myös työturvallisuus kohentuu.

kennetun ja esittelykäyttöön tarkoitetun Iveco T-Way kippiauton lopputarkastus. Kyseessä on valmistajan vaativaan maansiirtokäyttöön tarkoittama ja korkealla maavaralla sekä erinomaisilla haastavien olosuhteiden ajo-ominaisuuksilla varustama kuorma-autouutuus, mikä korvaa Ivecon mallistossa suositun Trakkerin. - Malliuudistuksen myötä myös kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin tarkoitetut mallivaihtoehtomme saivat maantiemallien S-Wayn ja X-Wayn tavoin täysin uudet ohjaamot sekä uusimmat sähköjärjestelmät sekä kaivattuja lisähevosvoimia konehuoneeseen. Moottoripäivityksen ansiosta T-Wayssa on nyt tehoa jopa 510 hv, mikä mahdollistaa viisiakselisen perävaunun kanssa jopa 74 tonnin kokonaispainon tieliikenteessä, sanoo Iveco Finland Oy:n myyntijohtaja Tuomas Virén. OK Konehuolto Oy asensi au-

toon apurungon ohella kippilaitteen sekä omaa tuotantoaan edustavan Talman kivilavan. - Iveco on vaivaton ja suoraviivainen rakennettava. Lämpölavan pohja on 8 mm levystä, eli käyttöikää on luvassa myös maarakennuspuolen kamppeisiin, Verneri Ovaska summaa.

KULJETUS

37

Takapään tikkaat ovat tuplaleveää mallia, millä haetaan käytännöllisyyttä ja työturvallisuutta. Alustassa on useita työkalulaatikoita, joista etummaiset ovat valaistuja ja lämmitettyjä - takimmainen jatkuu koko alustan läpi.

Ensityypit

Kun kerran mahdollisuus aukesi, niin Ammattilehden toimitus koeajoi uutuuden heti tuoreeltaan. Ja ensivaikutelmat ovat varsin positiiviset. T-Way on monella tapaa edeltävää Trakkeria hienostuneempi. Vaihteisto vaikuttaisi toimivan aikaisempaa sivistyneemmin ja hallintalaitteiden ergonomiaa on viety merkittävästi parempaan suuntaan. Maantiellä ohjaamon melutaso ja yleinen mukavuus ovat valmistajan kaukoliikenneautojen tasolla, vaikka ko. autoon ei oltu likimainkaan kaikkia saatavilla olevia herkkuja edes valittu.

- Perintäisiä Talma kivilavoja olemme valmistaneet vuodesta 2017. Iveco T-Wayn lavarakenne valmistui aikataulussa ja ilman yllätyksiä. Meiltä saa lavaratkaisut toki myös muihin merkkeihin, kertoo OK Konehuolto Oy:n toimitusjohtaja Verneri Ovaska.

Olosuhteet huomioiden

OK Konehuollon Jukka Lainio pitää tärkeänä että ajoneuvot rakennetaan ja varustellaan niiden käyttöolosuhteet huomioiden: - Ennakointi on keskeisessä roolissa elinkaariajattelussa. Meillä se tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikki päällerakenteet maalaataan irrallaan autosta, eikä pinnoituksessa säästellä sinkissä. Lisäksi kaikki johdotukset ja liitokset pyritään toteuttamaan siten että ne ovat mahdollisimman hyvin suojassa korroosiolta.

Kivilavat ammattitaidolla

OK konehuolto Oy:n toimitusjohtaja Verneri Ovaskan tavoitimme puolestaan Espoosta Iveco Finland Oy:n toimipaikasta, missä on käynnissä Pohjoismaiden ensimmäisen päällera-

Talman kivilavalla varustettu Iveco T-Way 510 8x4 valmistui maahantuojan esittelyautoksi. Pohjoismaiden ensimmäisen T-Wayn on tarkoitus kiertää esittelytehtävissä Pohjoismaiden lisäksi Baltian maissa.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

39

Lukuisilla tyylikkäillä yksityiskohdilla täydennetty Scania R 660 Kesäkoukku 2.0 pääsi tuoreeltaan koneenkuljetustehtäviin hakemaan Liebherr-kaivukonetta.

Näyttävä Kesäkoukku 2.0 Scania Suomen eri työtehtäviin räätälöimien ja näyttävästi rakennettujen esittelyautojen sarja sai elokuussa jatkumoa Kesäkoukku 2.0 -nimeä kantavan koukkulaiteauton myötä.

V

uotta aikaisemmin valmistuneen suurta huomiota osakseen saaneen Kesäkoukun teema oli retrohenkinen. Tällä kertaa auton ilme haettiin Hi-Techin ja moottoriurheilun puolelta. Päävastuu Kesäkoukku 2.0:n toteutuksesta annettiin monien

muiden Scania-erikoisautojen tapaan ”IsoDeelle” eli Scania Helsingin automyyjä Daniel Ljungqvistille. Tehtävän antona oli rakentaa näyttävä auto uuden sukupolven V8-moottorin ja uudistuneen OptiCruise-vaihteiston ympärille, käyttämällä tuunauksessa Scanian osia mitkä löytyy varaosanumeron perusteella. Ja lopputulos on jälleen kerran vertaansa vailla. - Moottoriksi valittiin 660 hevosvoimainen V8 niin että voimaa riittää vaihtolavojen kuljettamiseen myös täydellä 76-tonnin junamassalla. Opticruise -vaihteistossa on lisänä kytkinpoljin, mikä on verraton apu kyseisessä ajotehtävässä. Koukkulaitteeksi valittiin kotimainen, 24-tonnin päälleveto-/kippausvoiman omaava ja pikatoimin-

Viihtyisässä R-sarjan High Line-ohjaamossa on kaukoliikenneauton mukavuudet. V8-ohjaamovarusteiden lisäksi autossa on mikro, kahvinkeitin ja jääkappi sekä taukoilmastointi.

noilla täydennetty Hiab Multilift Ultima ULT24SL.61. Koukkulaite tilattiin valmiiksi tehtaalla auton valkoiseen värisävyyn maalattuna, joskin apurunko on auton rungon mukaisesti musta,k kertoo Ljungqvist. Koukkulaitteen asennus tehtiin Scanian Jyväskylän toimipisteessä. Kaikkien lisävarusteiden ja työvalojen sekä vannetyöt viimeistelyineen luonnistui Hämeenlinnan Scanialla, IsoDeen luottotiimin toimesta. - Kyllä on taas kiitoksen paikka porukalle erinomaisesta työstä ja loppuun saakka viedystä viimeistelystä. Ja lopputuloksen voi nähdä tässä, sanoo jälleen kerran uniikin ja näyttelykelpoisen esittelyauton tyhjältä pöydältä loihtinut Daniel Ljungqvist.

Scanian päällerakenteena oleva Hiab Multilift Ultima 24SL on kotimaista Raision tehtaan osaamista. 24-tonnin päällevetomassa ja langaton radioohjaus on tae tehokkaalle ja turvalliselle työlle.

Uutisankkuri Helena Riihitupa juonsi Ammattilehden Hyviä uutisia! lähetyksen Kesäkoukku 2.0:sta. Katso vauhdikas lähetys oheisen QR-koodin kautta tai menemällä Ammattilehti.fi YouTube-kanavalle.

Kesäkoukku 2.0 auton idean isä on Helsingin Scania-myyjä IsoDee eli Daniel Ljungqvist.


92 KULJETUS 40 KULJETUS

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

Nokian Hakka Truck Trailer

Uusi perävaunurengas vaativimpiin kuljetuksiin Kun kuormat ovat raskaita ja tieolosuhteet vaihtelevat, on jokaisen akselipaikan renkaalla merkitystä. Painava perävaunu vaikuttaa koko ajoneuvoyhdistelmän ajettavuuteen, mikä asettaa renkaiden pidolle, vakaudelle ja luotettavuudelle kriittisiä vaatimuksia. Vaarallisten aineiden (ADR), nesteiden tai puuhakkeen kaltaisen massatavaran kuljetuksissa laadukkaat renkaat tuovat varmuutta koko yhdistelmän ajettavuuteen.

U

usi Nokian Hakka Truck Vaativiin kuljetuksiin Hyvän perävaunurenkaan tärTrailer on premium-luokan perävaunun rengas keys on kaikkein ilmeisintä vaavaativimpiin kuljetuksiin. Se rallisten aineiden (ADR), nesteiUuden sukupolven I-Save-toiminnolla varustetun Volvo FH:n avulla Volvo Trucksin tuotekehittäjät ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta entisestään. den tai massatavaran kuljetuktarjoaa enemmän kilometrejä, erinomaisen pidon ja matalan sissa. Painava perävaunu vaikuttaa koko ajoneuvoyhdistelmän vierintävastuksen, jotta kuljetuk- varustettu I-Save-toiminnolla Volvo FH on entistäkin tehokkaampi set olisivat varmoja, mukavia ja ajettavuuteen, jolloin perävaunurenkaiden pito, vakaus ja luotaloudellisia. Koko Nokian Hakka Truck tettavuus ovat kriittisiä vaati-rengasperhe on optimoitu tarjo- muksia. tämiseen, sanoo Jessica Sand- autoon, jonka tavanomaisessa 13 mikä vähentää polttoaineenku- rustettu Volvo FH ei ole merkit-Save-toiminnolla - Esimerkiksi maitokuljetukamaan erinomaista pitoa kaikkitävä edistysaskel vain polttoaiström, Volvo Trucksin Senior litran moottorissa ei ole I-Save lutusta Eco-tilassa. varustettu Volvo FH na vuodenaikoina kulumisen set tiloilta asettavat renkaille Vice President, Product Mana- -toimintoa. Tämä luku on vahvi- Tämä tulos tarkoittaa sitä, netalouden kannalta. Sen optijulkaistaan nyt ollessa hidasta ja tasaista. Uuden suuria vaatimuksia, koska säiliö tettu riippumattomilla testeillä ja että valitsemalla uuden I Save moitu vääntömomentti laajalla entistä taloudellisempana gement. Nokian Hakka Truck Trailer on raskas ja viimeiset kilometrit I-Save-toiminnolla varustettu asiakaskokemuksen kautta. -toiminnolla varustetun Volvo kierroslukualueella mahdollistaa versiona, joka voi vähentää -perävaunun renkaan esittelyn ajetaan usein välillä mutaisiksi - Pienen polttoaineenkulutuk- FH:n kuljetusyritykset voivat sujuvan ajon ja tuottaa tarvittapolttoainekustannuksia jo- uusi Volvo FH on osa Volvo myötä premium-luokan ominai- tai lumisiksi muuttuvilla sorapa kymmenellä prosentilla. Trucksin uutta eurooppalaista sen, alhaisen melutason ja hyvän vähentää polttoaineenkulutus- van tehon suuren ja tasaisen suudet ovat nyt tarjolla jokaisel- teillä. Sama pätee hakekuljetukTämä merkitsee merkittä- tuotevalikoimaa, joka esiteltiin ajettavuuden yhdistelmä on saa- taan jopa kymmenellä prosentil- keskimääräisen nopeuden ylläle akselipaikalle erilaisissa perä- siin, Siltanen sanoo. jopa haastavassa mäkierittäin myönteisen vastaanla verrattuna tavalliseen, 13-litvää kolmen prosenttiyksi- tänä keväänä. I-Save sisältää nut perävaunurenkaan tärkeys on kaikkein ilmeisintä vaarallisten aineidenpitoon (ADR), nesteiden tai massatavaran Myös lainsäädännöllä on en- Hyvän vaunukäytöissä. kuten puuhakkeen kuljetuksissa. Painava perävaunu vaikuttaa koko ajoneuvoyhdistelmän maastossa. ajettavuuteen, jolloin Monet kuljetusyritykset raisella moottorilla varustettuun kön parannusta edelliseen monia polttoainetta säästäviä oton. - Me kutsumme renkaan pi- tistä suurempi vaikutus perävau- perävaunurenkaiden pito, vakaus ja luotettavuus ovat kriittisiä vaatimuksia. - Teemme polttoainetehokratkaisuja, joista tärkein on Vol- näkevät I-Save-toiminnolla va- Volvo FH:hon (Euro 6 step D*). sukupolveen verrattuna. don, vierintävastuksen ja kestä- nurenkaisiin: vo D13TC -moottori. Volvon 13 rustetun Volvo FH:n tapana Käytännössä voidaan saavuttaa kaasta ajamisesta entistä hel- Energiatehokkuuden ja ma- tänsä ansiosta. paa renkaiden hallintaa ja pitkäl- -renkaan tukeva runkorakenne vyyden suhdetta ”maagiseksi - Polttoaineenkulutuksen vä- litran turbocompound-moottori, pienentää hiilijalanjälkeään, sa- vieläkin suuremmat säästöt, pompaa ja mukavampaa jopa lä tähtäimellä matalampia koko- soveltuu hyvin uudelleenpinkolmioksi”, jossa yhden ominai- talan melutason vaatimukset Sandström. koska suurin osa I-Save-toimin- mäkisillä teillä. Lisäksi uuden hentäminen ja sen myötä CO2 joka julkaistiin vuoden 2019 noo naiskustannuksia, Teppo Silta- noittamiseen. Alkuperäistä pinsuuden parantaminen usein hei- tiukkenevat maailmanlaajuisesti. Turvallisuutta Uuden sukupolven I-Save-toi- nolla varustetun uuden Volvo Volvo FH:n huippulaatuinen -päästöjen vähentäminen on alussa, on yhtiön tähän mennesnen sanoo. takuviota vastaava Nokian Nokkentää jotakin toista. Uusi Noki- Monissa Pohjoismaissa vaadi- ja taloudellisuutta ratkaisevan tärkeää kaikille sä polttoainetehokkain moottori. minnolla varustetun Volvo FH:n FH:n ostavista asiakkaista kor- kuljettajan työympäristö auttaa Turvallisuuden lisäksi uusi Rahaa ja ympäristöä voi sääs- top Hakka Trailer -pinnoite varan Hakka Truck Trailer -rengas taan myös jokaiselta renkaalta Kun ensimmäisen sukupolven avulla Volvo Trucksin tuoteke- vaa sillä vanhemman kuorma- kuljettajia suoriutumaan ihankuljetusyrityksille, etenkin niilon onnistuttu sijoittamaan tässä 3PMSF-merkintää talvikuukau- Nokian Hakka Truck Trailer tää myös pinnoittamalla ren- mistaa, että renkaan suorituskyle, jotka suorittavat kaukokulje- I-Save-toiminnolla varustettu hittäjät ovat vähentäneet poltto- auton, jonka polttoaineenkulutus teellisesti koko työvuoronsa -perävaunurengas on suunniteltu kaansa uudelleen. Tästä syystä ky pysyy yhtä hyvänä toisellakin kolmiossa ihannekohtaan, jossa sien aikana. tuksia. Uuden Volvo FH:n ja Volvo FH lanseerattiin vuonna aineenkulutusta entisestään. on suurempi, Jessica Sandström ajan, toteaa Sandström. Nokian Hakka Truck Trailer taloudellisia kilometrejä ajatel- Nokian Renkaat on lanseerannut käyttökierroksella!, Teppo Siltakaikki kolme ominaisuutta ovat I-Save-toiminnon avulla pys- 2019, Volvo Trucks osoitti, että Käyttäjätietoanalyysiin perustu- selittää. myös yhteensopivan Nokian nen muistuttaa. huippuluokkaa ilman kompro- -rengas täyttää tiukimmatkin vaa- len. tymme tarjoamaan kuljetusyri- tämä ratkaisu voi alentaa poltto- vien ohjelmistopäivitysten avul- Renkaan kilometritulos on Polttoainetehokkuus Noktop Hakka Trailer -pinnoitmisseja, kertoo Nokian Renkai- timukset polttoainetaloudellisen ja tyksille entistä paremmat mah- aineen (dieselin ja AdBluen) la on hienosäädetty ja optimoitu den tuotepäällikkö Teppo Silta- vierintävastuksensa, matalan oma luokkaansa. Pitkä ja huole- teen yhdessä renkaan kanssa. dollisuudet käyttökustannusten kustannuksia jopa seitsemällä polttoaineenkulutuksen ja ajet- erinomainen ajettavuus melutasonsa ja 3PMSF-merkin- ton käyttöikä merkitsee helpom- Nokian Hakka Truck Trailer nen. Uusi I-Save-toiminnolla vaja ympäristövaikutusten vähen- prosentilla verrattuna kuorma- tavuuden välistä tasapainoa,

Polttoainesäästöjä jopa 10 prosenttia

I

RIIKO® päällirakenteet

Kilafors Karlavagnen perävaunut ja varaosat Jälleenmyynti ja toimitukset koko Suomen alueelle

Esko Leinonen Soita ja Myyntipäällikkö

kysy lisää! 0504775918 esko.leinonen@riiko.fi

JARI RIIKONEN

KEIJO RIIKONEN

Toimialajohtaja

Toimitusjohtaja

0400371204 0400576541 jari.riikonen@riiko.fi

keijo.riikonen@riiko.fi

www.riiko.fi

@kkriiko

@Riikonen Official


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yö on meidän. Suositun Yöradion kolmas kausi on alkanut. Tarjolla on niin viihdettä kuin asiaakin tie- ja kelitiedoista erilaisiin yötyöhön ja liikenteeseen liittyviin ajankohtaisiin teemoihin. Suoraa lähetystä juontavat tuttuun tapaan Pertti ja Lauri Salovaara. Myös ohjelman kuuntelijat pääsevät ääneen. Valvotaan yhdessä – yö on meidän! Kuuntele Yöradiota Radio Novan taajuudella ma–pe klo 22.00–02.00


42

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco X-Way alkaa olla tuttu näky puupinoillakin eri puolilla maata - kuvassa Kuljetus J & O-P Jokinen Ky:n tyylikkään punainen X-Way purkamassa kuormaa Oulaisten asemalla.

Järkivaihtoehto puunajoon Iveco tarjoaa tehokkaat ratkaisut kaikkiin kuljetustehtäviin - myös puutavaranajoon. Viime aikoina Ivecoja onkin toimitettu tasaiseen tahtiin puutavara-autoilijoille eri puolelle Suomea. Erityisesti uusi X-Way -malli on vakuuttanut ominaisuuksillaan mikä tietää hyvää myynnin kehitykselle...

I

vecon täysin uudistuneesta Way -kuorma-automallistosta löytyy erilaiset vaihtoehdot raakapuun kuljetuksiin. Maastoon ja maantielle tarkoitettu ”cross-over” malli X-Way on suosituin valinta 4-akselisen puutavara-auton alustaksi. Sitä on saatavilla kaikilla akselivaihtoehdoilla eli 2+2:na, trideminä

ja trippelinä joko ratutajousilla tai peräpään ilmajousilla. Pitkällä yli 5 metrin akselivälillä kuormatilassa saadaan hyödynnettyä täydet kokonaispainot ja kyytiin sopii kaksi kolmosnippuakin. 2+2-akseliversiossa käytössä on liikkellelähtöavustin eli 2-akselin kevennys, jolloin painoa saadaan enemmän vetäville pyöril-

le samalla kun kääntyvyys maastossa paranee. Maantiekuljetuksiin tarkoitettu S-Way malli on kevyt 3-akselisen siirtoauton alusta täysilmajousitettuna ja ei-ohjaavalla yksikköpyörätelillä. 6x2 akselisen siirtoauton voi rakentaa myös X-Waysta takailmajousisena. Ja jos puuautolta halutaan äärimmäistä maastokykyä niin legendaarisen Trakkerin korvaava T-Way on silloin oikea vaihtoehto. Se tulee olemaan jatkossa ykkösvaihtoehto myös koneenkuljetusautojen alustaksi.

Puuautomyynti kasvaa

Iveco X-Way on saatavilla kaikilla puunajossa käytettävillä akselivaihtoehdoilla eli 2x2:na, trippelinä tai trideminä - rautajousilla tai peräpään ilmajousituksella. Myös ohjaamovaihtoehtoja on useita - kuvassa korkea makuuohjaamo ON+ -mallisena mikä tarkoittaa sitä että ohjaamo ja etupuskuri on sijoitettu normaalia ylemmäs mikä parantaa metsäajon ominaisuuksia.

Iveco-myyjänä alueillaan toimiva Niemi-Korpi Oy on keskittynyt yhä enemmän myös puutavara-autojen tarjoamiseen. - Ivecolla on aivan loistavat vaihtoehdot puuauton alustaksi. Olemme myyneet hyvin 4-akselista X-Way mallia vääntävällä 570 hv moottorilla, mikä riittää mainiosti 76-tonnisten yhdistelmien vetämiseen kaikissa ajoolosuhteissa. Asiakkaat ovat valinneet ajotehtävänsä mukaan joko tridemin, trippelin tai 2x2 akseliston, joihin kaikiin saadaan rakennettua toimiva kokonaisuus, kertoo Niemi-Korpi Oy:n Miika Niemi-Korpi. Iveco -puuautojen parhaita myyjiä ovat Niemi-Korven mukaan olleet toimitetut autot: - X-Way on vakuuttanut puun-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

43

Ivecon sukulaisuus Ferrariin näkyy Kuljetus J & O-P Jokisen X-Wayssa...

ajon ammattilaiset ja kun kentällä niitä on jo aika mukavasti niin hyvä maine leviää isäntien keskuudessa, mikä on johtanut siihen että puutavara-autoilijat pitävät Ivecoa täysverisenä vaihtoehtona ja kysyvät niistä tarjouksia. Ehkä paras osoitus Ivecon sopivuudesta puunajoon on siinä että olemme myyneet lisää autoja myös samoille asiakkaille joilla sellainen on jo ajossa. Ja Ivecolla on erittäin hyvä maine myös metsäkoneyrittäjien keskuudessa, joille olemme viime vuosina toimittaneet useamman kymmentä F-Kone -ritiläautoa.

Toimiva konsepti

Vuoden aikana uusia Iveco puutavara-autoja on toimitettu Suomeen kymmenkunta, joista suurin osa on Niemi-Korpi Oy:n myymiä. - Kun autoja on tilattu ja varusteltu jo runsaasti niin konsep-

tista on tullut toimiva samalla kun yhteistyö niin Ivecon tehtaan kuin päällerakentajien, nosturitoimittajien ym. kanssa sujuu kitkattomasti, toteaa Jouni Niemi-Korpi. Kun auton alustamalli on valittu niin asiakas päättää missä itse puuvarustelu tehdään. - Teemme yhteistyötä kaikkien varustelijoiden kanssa mutta varasto- ja esittelyautot on tullut viime aikoina RIIKO-päällerakenteilla. Tarkoituksena on jatkossakin saada varastoon ainakin yksi X-Way puutavara-auto nopeisiin toimituksiin ja maahantuojalla on tällä hetkellä varustelussa uusi X-Way puuauto mitä on mahdollisuus koeajaa loppuvuoden aikana, ilmoittaa Miika Niemi-Korpi.

Vakuuttanut puunajon ammattilaiset

Iveco X-Waylla puuta ajavat

Uusi elokuun lopulla 2021 ajoon otettu Iveco X-Way on vakuuttanut veljekset Jari (oik.) ja Olli-Pekka Jokisen heti alkukilometreistä lähtien erityisesti voimansiirron ja moottorin osalta.

ammattilaiset kehuvat laajasti auton ominaisuuksia. - Korkealla maavaralla varustettu vahvarunkoinen Iveco on aina ollut etevä menijä maastossa ja X-Way ei tee siinä poikkeusta vaikka on mukava ajaa myös maantiellä. Automaattivaihteisto saa kiitosta erityisesti siitä että tarjolla on tarpeeksi pientä pykälää vaikeisiin paikkoihin. Ja Ivecossahan on tunnetusti todella paljon kääntyvä etuakseli, mikä auttaa tukkijunan sompailua ahtaissa kääntöpaikoissa. Olemme toimittaneet X-Way

puuautot pääosin ON+ -mallisena mikä tarkoittaa sitä että ohjaamo ja etupuskuri on sijoitettu normaalia ylemmäs mikä parantaa metsäajon ominaisuuksia. Ohjaamovaihtoehtoja löytyy kaikkiin tarpeisiin mutta suosituin on ollut korkea makuuohjaamo mikä on todella viihtyisä ja korkeatasoisesti varusteltu työpaikka, sanoo Jouni NiemiKorpi. Muita syitä Iveco X-Way puutavara-auton suosion kasvussa ovat luotettavuus, alhainen polttoaineenkulutus sekä järkevä

hankintahinta. - Asiakkailta saadun palautteen perusteella 76-tonnisten yhdistelmien keskikulutus on hieman päälle 60 litraa sadalla kilometrillä - mihin toki vaikuttaa ajo-olosuhteet - mutta jossain siellä ollaan mikä on hyvä lukema mihin tahansa merkkiin verrattuna. Ja hankintahinta on varmasti kohdillaan joten jos olet uutta puuautoa miettimässä niin kannattaa todella kysyä tarjous - uskon että yllätyt positiivisesti, vihjaa Miika Niemi-Korpi.


44

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UU

TU

UUDEN SUKUPOLVEN LANGATON ONE TIMBER -PUUTAVARANOSTURIVAAKA

u u u u u

Käyttäjäystävällistä ja kentällä testattua teknologiaa Helppo asentaa ja ottaa käyttöön Tarkka ja kestävä Etätuki ja ohjelmistopäivitykset automaattisesti One Cloud -pilvipalvelu tiedonhallintaan Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi

UUSI AINUTLAATUINEN ETU KOLMEN VUODEN TAKUU Ainoana valmistajana tarjoamme nyt kolmen vuoden täystakuun. Tuotteisiimme syntynyt luottamus on saatu aikaan ensiluokkaisilla materiaaleilla ja korkea-laatuisella työllä. Sen vuoksi tarjoamamme kolmen vuoden täystakuu kattaa rakenteiden lisäksi myös kuluvat osat esimerkiksi: Maalipinta, tiivisteet, hydrauliletkut. KYSY LISÄÄ MYYJÄLTÄSI Hannu Iivanainen p. 0400 377 837 Janna Wolin p. 040 706 7022

hiab.fi

US

!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

45

Vaikeissa maasto- ja keliolosuhteissa liikkuvat puutavara-autot ovat kitkaketjujen käytössä tyypillisiä ajoneuvoja.

Kitkaketjuilla pyöräpitoa ja turvallisuutta kuorma-autoon Talvikelien lähestyessä ovat kitkaketjut kuormaautoihin jälleen ajankohtaisia hankintoja.

K

itkaketjut eli pyöräketjut kuorma-autoissa ovat lisävarusteita, jotka otetaan käyttöön tilanteissa, joissa rengaspito yksinään ei riitä. Ketjut pyörissä mahdollistavat etenemisen lumella, jäällä ja ylipäätään huonoissa keli- ja maastoolosuhteissa. Ketjuilla varustettu auto on pelkkään rengasvarustukseen verrattuna tehokkaampi, käyttäjälleen ja ympäristölle turvallisempi - lisäksi ketjut suojaavat renkaita.

Pitkän linjan ketjuammattilainen

Metsätyö Oy on markkinoinut ja myynyt kitkaketjuja lähes 50 vuoden ajan eli voidaan puhua todellisesta ammattilaisesta. - Ketjumallisto on kattava, on piikillisiä ja piikittömiä, keveitä ja painavampia, käyttäjien tarpeet ovat erilaisia. Käyttötarkoitukseen sopivan kitkaketjumallin valinnassa on monta kriteeriä, rengaskoko, käytettävissä oleva tila renkaan ympärillä, työolosuhteet, auton paino, ketjun käyttötarve jatkuva tai satunnainen, tässä tärkeimmät, kertoo Metsätyö Oy:n Markku Sivelä.

Puutavara-autoissa käytetään paljon ketjuja

Ajettaessa pääteitä, kitkaketjujen tarve kuorma-autoissa on vähäinen. Vaikeissa olosuhteissa liikkuvat kuorma-autot ovat kitkaketjujen käytössä tyypillisiä

ajoneuvoja. - Esimerkkeinä maito- ja hinausautot, aura-autot, lavettiautot sekä varmasti suurimpana ryhmänä puutavara-autot. Lisäksi rahtiliikenteen kuorma-autot, jotka liikennöivät Norjaan ja Norjassa on varustettu piikillisin kitkaketjuin, Sivelä toteaa.

Ketjumallit, joihin Z-kuvion lisäksi on kettingin vaakalenkkeihin tyssähitsattu kaatumattomat U-piikkihokit edustavat tehokkainta pyöräpitoa. Näiden ketjumallien, mallimerkinnältään PZ, tyypillisimmät käyttökohteet ovat puutavara-autot.

Laadukas ketjumallisto ammattikäyttöön

Metsätyö Oy:n markkinoimat kuorma-autoketjut valmistaa Nösted &AS. Nösted sijaitsee Mandalissa, Norjassa ja on yksi johtavista kettingin ja kitkaketjujen valmistajista, joka on tunnettu tuotteiden laadustaan. - Ketjumallisto syntyi Metsätyön ja Nöstedin yhteistyöllä. Siinä yhdistettiin Metsätyön pitkäaikainen myyntikokemus ja asiakaskontaktien kautta saavutettu tieto oikeanlaisista ketjumalleista Nöstedin valmistusosaamiseen. Näin syntyi ketjumallisto kuorma-autojen kitkaketjuja ammattilaisille, kertoilee Sivelä. Kantava ”voima” tehokkaissa autokäytön kitkaketjuissa on neliskanttinen, lyhytlenkkinen kettinki, joka voidaan valita piikkihokitettuna tai ilman piikkejä, ykköspyörille tai paripyörille. Materiaaleilla ja Nöstedin karkaisuosaamisella saavutetaan ketjumallisto, jonka ketjutuotteissa on omaa luokkaansa oleva rengassopivuus, kulutuskestävyys ja kettingin iskusitkeys. - Kitkaketjujen etenemis- ja sivuttaispito syntyy ketjumaton Z-ketjukuviolla, joka sijaitsee keskitetysti renkaan vierintäpinnalla. Kantikas kettinki takaa pidon renkaaseen ja lisää maapitoa, opastaa Sivelä.

Puutavara-autoon ykkösvaihtoehto PZ/PZ

PZ/PZ on paripyöräketju missä kummallakin renkaalla Z-kuvio ja kaatumattomat U-piikkihokit. Erittäin kestävä kettinkimateriaali on erikoiskarkaistu, kantikas 8 mm.

Vaihtoehto puutavaautoihin PZ-Standard

Ulommalle renkaalle on PZ-

Standardissa Z-kuvio kaatumattomin U-piikkihokein. Paripyöräketjun sisemmälle renkaalle on ketjumallissa piikitön, kantikas poikittaisketju. Kettinkimateriaali on erikoiskarkaistu, kantikas 8 mm. Ketjua on saatavana myös Z-Standard mallina jolloin myös Z-kuvio on ilman U-piikkihokkeja.

Pitoa ohjaaviin pyöriin PZ-ykköspyörä

Ohjaaviin pyöriin on suositeltava ketjumalli PZ-ykköspyörä Z-kuviolla ja kaatumattomilla U -piikkihokeilla. Kettinkimateriaali on erikoiskarkaistu, kantikas 8 mm. Saatavana myös Z-ykköspyöränä; kyseessä malli ilman U-piikkihokkeja.

Paljon muitakin malleja

- Edellä esiteltyjen, raskaaseen

kuorma-autokäyttöön kehitettyjen ketjumallien lisäksi Metsätyön myyntivalikoimassa on useita muita kitkaketjumalleja, esimerkkinä Scan Track, ilmoittaa Sivelä. Keveys, asennuksen helppous ja nopeus voi olla usein ketjumallin valintakriteeri: - Kettinkimateriaalina Scan Trackissa on neliskanttinen 5 mm erikoiskarkaistu. Pyöräpito maaperään saavutetaan vaakalenkkeihin hitsatuilla, kantikkailla vaakahokeilla. Materiaalimittojen ansiosta ketjumalli mahdollistaa vähäisemmän tilatarpeen renkaan sivulla ja päällä. Lisäksi asennus renkaille on keveyden ja ketjulukituksen ansiosta helppoa. Näiden ominaisuuksien ansiosta Scan Track on suosittu busseihin ja satunnaiseen käyttöön kuorma-autoissa.

Ketjut työkoneisiin

Metsätyön ketjumallisto ei rajoitu pelkästään kuorma-autoihin vaan yritys markkinoi lisäksi kitkaketjuja trukeista maansiirtokoneisiin ja metsäkoneisiin. Kitkaketjuista eri käyttökohteisiin lisätietoa on saatavissa Metsätyön henkilökunnalta palvelupisteistä Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä tai osoitteessa metsatyo.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

A Weckman Oy

Matti Heiman puh. 044 5565 948

KULJETUS 95


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

47

Optibeam Savage -sarjan lisävaloissa on huima valoteho mikä pysyy halutulla alueella huippuunsa viedyn valojakaumasuunnittelun ansiosta. Mullistava Streetshine Ambient-parkkiratkaisu antaa Savageille täysin uudenlaisen rohkean, huomiota herättävän ulkoasun. Käytössä on kaksi väriä kirkas ja oranssi. Paneelimallisia valaisimia löytyy viisi mittaa (12”, 20”, 30”, 40” ja 50”).

Valoteknologian keihäänkärjet Syksyä kohti mentäessä päivät pimenee ja ajokelit muuttuu haastaviksi kun taivaalta sataa vettä, lunta ja räntää tai sumu haittaa näkyyttä. Tielläliikkujien turvallisuuden tärkein takaaja on silloin tehokkaat valot.

S

tartax tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman lisä- ja työvaloja ammattikäyttöön esitellen jälleen edistyksellisiä uutuuksia raskaan kaluston tarpeisiin.

Optibeam SAVAGE

Startaxin omaa tuotekehitystä oleva Optibeam Savage -sarja tuo teille nimensä veroisesti raakalaismaisen tehokkaat lisävalot. - Lähes pelottava valoteho pysyy halutulla alueella huippuunsa viedyn valojakaumasuunnittelun ansiosta. Valo levittyy tielle tasaisesti satojen metrien matkalle, penkat valaistuvat keilan sopivan leveyden ansiosta ja ylöspäin suuntautuva hajavalo on onnistuttu poistamaan tehokkaasti. Epäsuorasti koko valaisimen heijastinpinta-alan valaiseva parkkivalo on ennennäkemätöntä tekniikkaa lisävaloissa. Mullistava Streetshine Ambient -parkkiratkaisu antaa Savageille täysin uudenlaisen rohkean, huomiota herättävän ulkoasun. Käytössä on kaksi väriä kirkas ja oranssi. Parkkiratkaisu on näyttävyydessään ainutlaatuinen ja yhdessä huipputason kaukovaloratkaisun kanssa asettaa täysin uudet standardit lisävaloille, ilmoittaa Startax Finland Oy:n

Paneelimallisten valaisimien lisäksi uusi Savage -tuoteperhe sisältää pyöreät lisävalot kolmessa koossa (5”, 7” ja 9”). Mallistosta löytyykin vaihtoehtoja löytyy kaikkiin tarpeisiin kuorma-autoihin, kevyempiin hyötyajoneuvoihin, työkoneisiin sekä henkilöautoihin.

markkinoinnista vastaava Jaakko Jyrkkä. Uusi Savage -tuoteperhe sisältää pyöreät lisävalot kolmessa koossa (5”, 7” ja 9”) ja viisi mittaa paneelimallisia valaisimia (12”, 20”, 30”, 40” ja 50”), joten vaihtoehtoja löytyy kaikkiin tarpeisiin kuorma-autoihin, kevyempiin hyötyajoneuvoihin, työkoneisiin sekä henkilöautoihin. - Savage -valojen design on moderni ns. linssitön eli sileä saumaton pinta ei kerää likaa, huomauttaa Jyrkkä.

Nordic Lights MIRAGE

Mirage on Nordic Lightsin ensimmäinen lisävalotanko ja se yhdistää huippulaadukkaista työvaloistaan tunnetun kotimaisen yhtiön raskaan kaluston osaamisen ajoneuvopuolelle. Tämä alumiinirunkoinen lisävalo on suunniteltu vain parhaita komponentteja käyttämällä; erikoisuutena kokoalumiininen yhdestä muotista tehty heijastinpinta. - Selkeä kehyksetön muotoilu estää jään ja lian kerrostumisen

Mirage on Nordic Lightsin ensimmäinen lisävalotanko ja se yhdistää huippulaadukkaista työvaloistaan tunnetun kotimaisen yhtiön raskaan kaluston osaamisen ajoneuvopuolelle.

valaisimeen, jonka lisäksi erityiskäsitelty polykarbonaattilinssi auttaa kestämään kovemmatkin kolhut. Miragen valokuvio on todella leveä ja lämmin 4500K värilämpö antaa lisämukavuutta ajamiseen vaativissa olosuhteissa, kertoo Jyrkkä. Edistyksellisen optisen suunnittelun ansiosta Mirage -lisävalotanko on kiinnitettävissä molemmin päin riippuen asennuskorkeudesta, jolloin valokuvion optimoidut ominaisuudet pääsevät molemmissa asennuskorkeuksissa oikeuksiinsa. Valo soveltuu siis monipuolisesti eri käyttökohteisiin ja asennuksiin.

Mirage -lisävalotankoa valmistetaan suosituimmassa 20 tuuman kokoluokassa eli sen pituus on 520 mm.

- Valosta löytyy myös erillinen Boost-toiminto hetkiin (vain off-road), jolloin valon tarve on suurimmillaan esimerkiksi maastossa liikkuvissa tukkiautoissa.

Ja laadun takeena Nordic Lights suunnittelee ja valmistaa valonsa Pietasaaressa, sanoo Jaakko Jyrkkä.


48

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kamerajärjestelmät kovaan ammattikäyttöön Yksi mielenkiintoisimmista uutuuksista peruutus/valvontakameroiden saralla on langaton wifi-kamera, jonka voi kiinnittää lähes mihin tahansa tasaiseen metallipintaan magneetin avulla.

Varaosalinna tarjoaa edistykselliset kamerajärjestelmät hyötyjoajoneuvoihin ja työkoneisiin. Laadukkaat näytöt - joita on tarjolla myös langattomina - tarjoavat tarkkaa kuvaa ajoneuvon ympäriltä, mikä lisää liikenneturvallisuutta oleellisesti.

Kehittyneet hyötyajoneuvojen ja työkoneiden kamerajärjestelmät parantavat oleellisesti liikenneturvallisuutta liikuttiin sitten vaikkapa taajamassa, metsäautotiellä tai tehdasalueella.

R

askaan kaluston varaosiin, tarvikkeisiin ja korjaamotoimintoihin keskittyvä Kauhajoella kotipaikkaansa pitävä Varaosalinna Oy maahantuo ammattikäyttöön tarkoitetut kehittyneet kamerajärjestelmät, mitkä muuntuvat moneen käyttötarpeeseen.

- Panostamme turvallisuuden lisäämiseen liikenteessä sekä työkoneissa tarjoamalla laadukkaita valvonta- ja peruutuskamerajärjestelmiä, sanoo Varaosalinnan Jorma Murto.

Kamerajärjestelmät vaativaan ammattikäyttöön

Varaosalinnan kamerajärjestelmiä löytyy autoihin, kuorma-autoihin, busseihin, perävaunuihin, työkoneisiin, maatalouskoneisiin, murskiin, hakkureihin ym. Kovaa käyttöä, kaikkia keliolosuhteita ja tärinää kestävät kamerat voidaan asentaa huoletta vaikka kaivukoneen puomiin. - Edustamiemme järjestelmien takana on maailman johtava erilaisten kehittyneiden ajoavustustuotteiden innovatiivinen val-

Kaikkia keliolosuhteita kestäviä kameroita on saatavilla myös suojaläpällä - langattomina tai perinteisinä langallisina.

mistaja. Niiden myynti tapahtuu kauttamme sekä lisäksi muiden Raskassarja-ryhmän jäsenliikkeistä kautta maan. Jatkossa kameratuotteet tulee löytymään myös Varaosalinnan verkkokaupasta. Järjestelmien asentaminen on helppoa ja niiden mukana toimitetaan aina yksityiskohtaiset asennusohjeet ja meiltä saa tarvittaessa teknistä neuvontaa, kertoo Murto.

Langattomat järjestelmät kasvattaa suosiotaan

Yksi mielenkiintoisimmista uutuuksista peruutus/valvontakameroiden saralla on langaton wifi-kamera, jonka voi kiinnittää lähes mihin tahansa tasaiseen metallipintaan magneetin avulla. - Kamerasta välittyy kuva

Toinen Varaosalinnan mielenkiintoinen uutuus on kuolleen kulman kamera, joka tunnistaa kävelijät ja pyöräilijät sekä hälyttää heistä erillisen määrityksen mukaisesti joko näytöllä tai erillisellä voimakkaalla summerilla.

kännykän tai tabletin näytölle, jolloin erillistä näyttöä ei tarvita. Kamera pitää sisällään ladattavan akun sekä vahvan mageetin, joten kiinteää asennusta ei tarvita eikä myöskään virranvetoa

kameralle, opastaa Murto. Wifi-kameroiden lisäksi tarjolla on langattomalla Bluetooth -yhteydellä toimivat kamerat sekä tietenkin perinteiset kaapeleilla kytkettävät mallit.


METSÄALAN AMMATTILEHTI - Langattomien kameroiden käyttö lisääntyy koko ajan sillä niiden tekniikka on kehittynyt huimasti vuosien saatossa ja niiden toimivuuteen myös vaativissa oloissa on satsattu tuotekehityksellä. Niinpä yhteysongelmat ja häiriöherkkyydet ovat historiaa. Esimerkiksi Bluetooth -kameramme toimintasäde on parhaimmillaan jopa 300 metriä mikä riittää varmasti ajoneuvoissa ja työkoneissa, joissa tarvitaan vain muutamien metrien langatontoa tiedonsiirtoa. Valikoimissamme on myös langattomat näytöt sekä niihin liittyvät muut tuotteet. Myös langallisia järjestelmiä tarjoamme tietenkin edelleen niitä haluaville, Murto toteaa.

Kuolleen kulman kamera pelastaa ihmishenkiä

Toinen Varaosalinnan mielenkiintoinen uutuus on kuolleen kulman kamera, joka tunnistaa kävelijät ja pyöräilijät sekä hälyttää heistä erillisen määrityksen mukaisesti joko näytöllä tai erillisellä voimakkaalla summerilla. Sivukamerasta on todella paljon apua kuljettajalle esimerkiksi kaistanvaihdoissa, liikkeellelähtiessä, risteysalueilla ym. kohdattavien vaaratilanteiden ehkäisyyn. - Näiden kuten muidenkin tarjoamimme kameroiden erottelukyky, tarkkuus ja pimennäköominaiduuset ovat vertaansa vailla sillä, kameroita valmistava

yritys tunnetaan läpimurrostaan erityisesti pimeännäkökameroiden kehitystyössä. Ja myös muuta kehitystyötä on tehty reippaasti, sillä tuotepatentteja oli 31, ohjelmistopatentteja 50 ja korkean teknologian tuotesertifikaatteja 21, luettelee Murto. Uusi kuolleen kulman kamera esiteltiin elokuussa Power Truck Showssa ja se sai osakseen suurta mielenkiintoa. - Kauppa lähti vauhdilla matkaan ja varasto myytiin hetkessä loppuun. Mutta ei hätää - lisää kameroita tulee maahan koko ajan joten pystymme vastaamaan nopeisiin tarpeisiin kaikissa kameratarpeissa, lupaa Murto.

Kamerakuvan etäkatselu ja tallennusmahdollisuus

Ajoneuvoon asennettavan näytön lisäksi kameroiden reaalikaista kuvaa on mahdollista katsella myös älypuhelimella tai tabletilla. - Langattomien järjestelmien lisäksi tarjolla on lähettimet joilla kiinteiden kamerajärjestelmien kuvaa on mahdollista siirtää puhelimiin ja tabletteihin. Saatavilla on myös tallentimet joihin esimerkiksi ajoneuvon etukamerasta tallentuu liikenteen näkymä mitä voidaan sitten analysoida esimerkiksi onnettomustilanteissa, lisää Murto.

KULJETUS

49

Kuolleen kulman poistavasta sivukamerasta on todella paljon apua kuljettajalle esimerkiksi kaistanvaihdoissa, liikkeellelähtiessä, risteysalueilla ym. kohdattavien vaaratilanteiden ehkäisyyn. Maahantuonti ja tukku- sekä vähittäismyynti:

Langattomien kameroiden käyttö lisääntyy koko ajan sillä niiden tekniikka on kehittynyt huimasti vuosien saatossa ja niiden toimivuuteen myös vaativissa oloissa on satsattu tuotekehityksellä. Niinpä yhteysongelmat ja häiriöherkkyydet ovat historiaa.


50

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Turvallisuus uudelle tasolle Englantilainen Brigade on johtava liikenneturvallisuutta parantavien järjestelmien kehittäjä ja valmistaja yli 40 vuoden kokemuksellaan. Brigade kamerajärjestelmiä käytetään laajasti kuorma-autoissa ja työkoneissa, joilla operoidaan kaikkein haastavimmissa olosuhteissa.

J

atkuvan tuotekehityksen ansiosta Brigade on jälleen tuonut markkinoille edistyksellisiä uutuuksia. - Brigade esitteli Backeye® 360 lintuperspektiivi kamerajärjestelmän jo yli puoli vuosikymmentä sitten. Tuote on hioutunut koko ajan paremmaksi ja nyt 360kamera tarjoaa teräväpiirto HD -kuvaa, mikä nostaa sen käyttötarkkuuden uudellle tasolle. Kun kuljettajan näkemä kuva on täydellisen tarkka vähenee onnettomuuksien riski entisestään. Toinen tämän hetken hittituote on Brigaden sivukamerat, mitkä näyttävät laajan näkymän kuorma-auton oikealta puolelta ja suojaavat siten ihmishenkiä, kertoo Suomen Elektrolind Oy:n toimitusjohtaja Jan Barck. Brigade kamerajärjestelmät ovat erittäin suosittuja ajoneuvoissa ja työkoneissa. - Brigaden virallisena jälleenmyyjänä Suomessa voimme tarjota aina uusimmat tuotetiedot, edullisimmat hinnat sekä nopeat ja luotettavat toimitukset nopeasti suoraan varastosta, ilmoittaa Barck.

Brigade Backeye® 360 HD on älykäs kamera-monitori-järjestelmä, joka on suunniteltu avustamaan kuljettajaa matalilla nopeuksilla, tarjoamalla täydellisen 360° näkymän ajoneuvon ympärille.

Brigade 360° HD-järjestelmä toimii neljällä laajakulmakameralla, jotka kukin kattaa yhden ajoneuvon sivun, 180° kuvakulmalla.

taan eteen, taakse ja sivuille, näin ne antavat kattavan kuvan ajoneuvon ympäriltä, kuolleet kulmat mukaan lukien, opastaa Suomen Elektrolind Oy:n myyjä Johanna Savonheimo. Neljä reaaliaikaista kuvaa syötetään yhtäaikaisesti keskusyksikköön (Electronic Control Unit ECU) missä ne käsitellään ja tämän jälkeen muodostuu reaaliaikainen ja terävä 360° HD -tason kuva ajoneuvon monitorille. - Backeye® 360 HD soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa ajoneuvoissa ja koneissa, isoissa ja pienissä, jotka työskentelee tienpäällä, maastossa tai tehdasalu-

eilla. Monitorissa näkyvän, ajoneuvon ympärillä olevan alueen, voi säätää tarpeen mukaan. Kun kuljettajalla on tarkka näkymä ajoneuvon ympärille niin työskentely tehostuu ja stressitasot laskee, mikä auttaa jaksamaan paremmin. Backeye® 360 HD -järjestelmä on yhteensopiva turvallisuutta lisäävän Brigaden MDR-tallennusjärjestelmän kanssa, sanoo Savonheimo. Suomen Elektrolind tarjoaa myös lisäpalveluita 360-kameroiden ostajille. - Meiltä saa asennuspaikkojen neuvontapalvelu sekä myös 360 asteen järjestelmän kalibrointi-

Suuren suosion saavuttaneet Brigade sivukamerat auttavat kuljettajaa näkemään ajoneuvon vieressä, kuolleessa kulmassa olevat jalankulkijat, pyöräilijät ja muut tiellä liikkujat.

Sivukameroiden asentaminen on helppoa ja ne voidaan lisätä jälkikäteen Brigaden kamerajärjestelmiin.

HD-tason 360-kamera

Brigade Backeye® 360 HD on älykäs kamera-monitori-järjestelmä, joka on suunniteltu avustamaan kuljettajaa matalilla nopeuksilla, tarjoamalla täydellisen 360° näkymän ajoneuvon ympärille. - Brigade 360° HD -järjestelmä toimii neljällä laajakulmakameralla, jotka kukin kattaa yhden ajoneuvon sivun, 180° kuvakulmalla. Kamerat asenne-

Backeye® 360 HD järjestelmä soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa ajoneuvoissa ja koneissa - isoissa ja pienissä.

palvelun ja koulutuksen joka on ilmaista tarvittaessa paikan päällä asiakkaan luona, ilmoittaa Victor Barck.

Sivukameroilla turvaa

Suuren suosion saavuttaneet Brigade sivukamerat auttavat kuljettajaa näkemään ajoneuvon vieressä, kuolleessa kulmassa olevat jalankulkijat, pyöräilijät ja muut tiellä liikkujat. - Brigade sivukamerat ehkäisevät tehokkaasti onnettomuuksia ja soveltuvat kaikkiin ajoneuvoihin. Niiden asentaminen on helppoa ja ne voidaan lisätä jälkikäteen Brigaden kamerajärjestelmiin sekä adaptereiden avulla myös lähes kaikkien muidenkin valmistajien järjestelmiin. Ne ovat edullinen vaihtoehto laajentaa kuljettajan näkymää ajoneuvon ympärille merkittävästi, mikä nostaa turvallisuuden uudelle tasolle, sanoo Savonheimo. Brigade sivukameran näkymä kytkeytyy näkymään automaattisesti ajoneuvon Brigade monitorissa silloin kun kuljettaja laittaa vilkun oikealle ja valmistautuu kääntymään:

- Näin kuljettaja näkee kääntyessään koko ajoneuvon oikean sivustan ja valttää onnettomuuksien syntymisen. Brigade sivukamerat ovat olleet markkinoilla jo pari vuotta mutta niiden kysyntä on kasvanut todella paljon viime aikoina. Kuljetusyritykset haluavat nostaa liikenneturvallisuutta ja kuljettajat nähdä myös kuolleen kulman alueelle. Sivukamera voidaan kytkeä MDR -tallennusjärjestelmään, jolloin sen näkymä tallentuu koko ajan muistiin ja on katsottavissa onnettomuuden sattuessa tai läheltä piti -tilanteessa, jolloin se tuo kuljettajalle myös oikeusturvaa. Ja Brigadelta löytyy tietenkin myös etukamerat mitkä tallentavat liikenteen tapahtumat ajoneuvon edestäpäin: - Tallennetun kuvan saa siirrettyä toimiston kovalevylle tai pilvipalveluun, mistä niitä voidaan katsella reaaliajassa tietokoneelta tai älypuhelimelta. Eli kaikkien auton kameroiden näkymä on tarjolla livenä todella pienellä viiveellä ja lisäksi tarjolla on koko ajan ajoneuvon tarkka GPS-paikkatieto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

51

Luotettavaa AdBlue®-laatua vaativiin olosuhteisiin Yaran Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, joka täyttää kaikkien moottorinvalmistajien takuu- ja laatuvaatimukset. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella.

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.suomi yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi. Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

Lisää voimaa tekniseen myyntiin Suomen Elektrolind Oy on vuonna 1995 perustettu palveleva komponenttien maahantuoja ja sähköjärjestelmien valmistaja, joka kehittää aktiivisesti toimintaansa asiakaspalvelun parantamiseksi entisestään.

asti mukaan: - Talossa on loistava joukkuehenki ja tekemisen meininki. Päätökset syntyy nopeasti ilman byrokratiaa mikä on asiakkaiden etu. Yhteistyö päämiesten kanssa on todella läheistä joten uusimmat innovaatiot saadaan aina heti myyntiin ja toimituslogistiikka on hiottu tehokkaaksi. Pystymme myös viemään asiakkaiden toiveita johtavien valmistajien tuotekehitykseen, missä niitä kuunnellaan tarkalla korvalla.

A

lansa johtavien komponenttivalmistajien virallisena edustajana Suo- men Elektrolind voi tarjota asiakkailleen nopean ja tehokkaan palvelukokonaisuuden. Erittäin tärkeässä roolissa yrityksen toiminnassa on ammattitaitoinen henkilökunta, mitä vahvistettiin elokuussa kun Jani Etelälahti aloitti teknisenä myyjänä. - Minulla on vankka kokemus teknisten komponenttien ja järjestelmien myynnistä; ennen Suomen Elektrolindin palvelkukseen siirtymistä työskentelin globaalin elektroniikka-alan toimijan palveluksessa. Olen kotoisin Kuusankoskelta paperitehdaspitäjästä ja asunut nyt jo pitkään pk-seudulla Espoossa,

Kauppaa heti startista

Jani Etelälahti on aloittanut elokuussa 2021 Suomen Elektrolind Oy:ssä teknisenä myyjänä.

kertoilee Etelälahti. Uusia tuulia uralleen etsinyt Etelälahti kiinnostui Elektrolindin rekry-ilmoituksesta ja päätti hakea tehtävään, mihin tuli sitten myös valituksi. - Kiinnostuin heti Elektrolindistä, jolla on todella kattava tuotevalikoima ja laadukkaat eurooppalaiset päämiehet kuten

antureita valmistava Bedia, ylivirtasuojavalmistaja E-T-A, sähkökomponenttien valmistaja Miuske, ajoneuvojen ilmastointija lämmitysjärjestelmiä valmistava Aurora sekä ajoneuvojen turvallisuutta lisäävien järjestelmien valmistaja Brigade. Näiden huipputuotteiden myyntiä onkin varmasti mahdollisuus kasvattaa

niin nykyisille asiakkaille kuin myös uusille, sillä tuotteilla saadaan luotua selvää lisäarvoa niin OEM-valmistajille kuin loppukäyttäjillekin, sanoo Etelälahti.

Perheyhtiössä huipputiimi

Suomen Elektrolind on perheyhtiö jonka reippaaseen porukkaan Etelälahti on päässyt nope-

Etelälahti keskittyy myynnissään OEM-asiakkaisiin, joita ovat laajasti erilaiset kone-, laiteja ajoneuvovalmistajat sekä päällerakentajat, kaivosyhtiöt ym. - Yhteistyö asiakkaiden kanssa on alkanut positiivisesti ja jatkossa olen aktiivisesti liikkeellä kentällä sekä hyödynnän moderneja etätyökaluja. Myyntiäkin on syntynyt ja uusia mielenkiintoisia projekteja on saatu vireille, kommentoi Etelälahti ensimmäisiä työviikkojaan.


52

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Monipuolinen ja tilava Isuzu D-Max on ammattikäyttäjien suosiossa. Maahantuojan runsaasta lisävarustevalikoimasta löytyy lavakatteet, vanteet ja suojaraudat lähes kaikkiin tarpeisiin.

Takarivistä johtoportaaseen Uudistunut Isuzu D-Max avolava-auto on nyt entistä turvallisempi ja taloudellisempi. Päivitetyn alustan ja entistä ripeämmin kytkeytyvän nelivetojärjestelmän myötä D-Max kiipeää kilpailijoidensa tasolle myös ajettavuuden osalta.

H

yötyautovalmistaja Isuzun ainoaa kevyen puolen ajoneuvoa D-Max lava-autoa tarjotaan entiseen tapaan kolmena eri ohjaamopituusvaihtoehtona: Regular, Space Cab ja Double Cab. Näistä ensin mainittu on kaksiovinen ja viimeksi mainittu neliovinen vaihtoehto. Nyt koeajettava ja etuovien lisäksi puolipitkillä ns. kaappariovilla varustettu Space Cab on meillä selkeästi suosituin ohjaamovaihtoehto. Lavapituuksia on niin ikään kolme: 2345, 1835 ja 1571 mm. Laitakorkeutta on lavapituudesta riippuen 460-495 mm. Kokonaismassaksi ilmoitetaan 3100 kg ja omamassat ovat 2000 kg kantimissa, joten kantavuutta jää kaikkiin vaihtoehtoihin reilun tonnin verran. Yhdistelmämassa on kuusi tonnia ja suurin vetopaino 3500 kg.

Tilava ja jämäkkä

Malliuudistuksessa ohjaamoon saatiin lisää tilaa ja tuotiin

vaativissa olosuhteissa. Myös automaattivaihteiston toimintaa on sujuvoitettu ja nopeutettu. Uudistukset vaikuttavat positiivisesti auton ajotuntumaan.

Pakkopäivitys

Kojelaudassa ovat asiat kohdallaan. Mittaristossa on vältytty turhilta kikkailuilta ja säätimet sekä nappulat ovat selkeästi merkitty sekä sijoitettu pääsääntöisesti järkevästi. Säilytystiloja on reilusti ja langaton Apple Car Play on plussaa tässä luokassa.

täysin uudet, aikasempaa tukevammat ja runsaammat säätövarat omaavat istuimet. Samalla kojelauta sekä mittaristo uusittiin ja säilytystilojen määrää ja tilavuuksia kasvatettiin. Runsaampien säätövarojen ansiosta entistä useampi kuljettaja löytää mieluisan ajoasennon Isuzun monitoimiohjauspyörän takana. Kuljettajan tueksi ja turvaksi Isuzu pakkasi D-Maxin täyteen kuljettajaa avustavia ja turvallisuutta kohentavia avustimia. Lisäksi turvatyynyjen määrää kasvatettiin. Onneksi useimmat avustimista, ainakin ne äänekkäimmin ja herkimmin ympäristön muutoksiin reagoivat saa hiljennettyä tai säädettyä vähemmän herkiksi. Koeajetun auton varusteisiin lukeutunut hätäjarrutusavustin ja jalankulkijoiden tunnistus reagoi vakioasetuksella kenties vähän turhankin aggressiivisesti ympäristön muutoksiin.

Tilavasta ohjaamosta näkee suurten lasipintojen ansiosta kiitettävästi ulos. Lisäpisteet ansaitsevat tarvittaessa nappulasta auton kylkiin kääntyvät suurikokoiset sivupeilit. Myös auton kulmien arviointi on sujuvaa. Lisäksi Isuzu vahvisti auton erillisrunkoa ja hienosääti jousituksen tämän päivän vaatimustasolle. Uudistusta voi luonnehtia onnistuneeksi. Alusta toimii asiallisesti myös kuormatta ajettaessa, mikä ei ole itsestäänselvyys avolava-autolle. Ohjaus on auton lajityypille ominaiseen tapaan aliohjautuva eli rattia saa kääntää tavallista enemmän tiukoissa käännöksissä. Toisaalta ominaisuus on pelkkää plussaa maastoon mentäessä missä eteneminen on usein kiinni millintarkasta ohjauksesta. Sähköisesti ohjattu nelivetojärjestelmä kytkeytyy nyt havaittavasti aikaisempaa nopeammin, mikä tuo mielenrauhaa kulkuun

Malliuudistuksessa Isuzu menetti yhden valttikorteistaan, sillä kiristyneiden päästömääräysten myötä D-Maxiin tuotiin urealiuosjärjestelmä haitallisten pakokaasupäästöjen pelkistämiseksi. Kustannusten säästämiseksi AdBlue-järjestelmä adaptoitiin jo muutama vuosi takaperin malliin tuotuun ja jo valmiiksi polttoainetaloudelliseksi todetun 1.9 litraisen turbodieselmoottorin yhteyteen. Päivitysten ansiosta 4-sylinterinen rivikone saatiin entistäkin polttoainetaloudellisemmaksi ja osin myös käytiääniltään hiljaisemmaksi; joskin niiden suhteen Isuzulla olisi edelleen hieman petrattavaa. Vaihteistovalikoimassa ovat

tarjolla 6-portainen manuaali ja perinteinen automaattivaihteisto, niin ikään 6-vaihteisena.

Rahalle vastinetta?

Isuzu D-Max on kautta historian jäänyt vähän taka-alalle suurten valmistajien määrittelemällä pelikentällä. Nyt kun DMax on nostettu varusteiden ja ominaisuuksien osalta kilpailijoiden tasolle ja monet valmistajista näyttävät luopuvan lavaautojen tarjonnasta Euroopassa, näyttää Isuzun asema entistäkin vakaammalle. Tosin varustelutason nosto näkyy myös mallin hinnoittelussa: perusmallin hinta nousi malliuudistuksessa usealla tuhannella eurolla. Lisäpontta kaupantekoon antaa viiden vuoden takuu ja maahantuojan hiljattain hinnastoon lisäämät ja erikosvarustellut Black Edition kampanjamallit, joiden verolliset hintapyynnit lähtevät nyt alle 30 000 eurosta.

Päivtyksessä Isuzu sai uudet istuimet ja lisää säätövaroja. Kaappariovien ansiosta puolipitkään Space Cab -ohjaamossa jää istuimien taakse kohtuullisesti tilaa vaikkapa työvaatteille. Tarjolla on myös neliovinen Double Cab -malli takaistuimilla tai ilman.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KYLLÄ AUTOKAUPASSA PITÄÄ AUTOJA OLLA! Heti toimitukseen kattava valikoima uusia Iveco Dailyja. - Tehokkaat ja taloudelliset moottorit 140 - 210 hv -Vetokyky 3500 kg - ZF 8 -vaihteinen automaattivaihteisto -Umpiautoja ja alustoja - Myös kaasukäyttöisiä

Lisäksi uusia keskiraskaita ja raskaita Iveco -kuorma-autoja. Ota yhteys lähimpään Iveco myyjääsi.

WWW.IVECO.FI


54

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Iveco Daily 4x4 55-180 10 m3

Kukkulan kuningas

Jos kyseessä olisi perinteinen umpikorinen Iveco Daily pakettiauto, oltaisiin nyt vahvasti auton käyttömukavuusalueen ulkopuolella. Reippaalla maavaralla ja maastokykyisellä alustalla varustetun nelivetomallin kanssa kuorman perille toimittaminen vaikka hakkuutyömaalle ei ole enää tiestä kiinni.

Iveco toi nelivetoisen Daily 4x4 pakettiauton takaisin Suomen mallistoon. Uudistunut Iveco Daily 4x4 on ainoa maastokelpoinen pakettiauto, joka on saatavailla manuaali- tai automaattivaihteistolla.

K

orkealla maavaralla, keskustasauspyörästön sekä vetävien akselien lukoilla varustettu Iveco Daily 4x4 on lukeutunut valmistajan mallistoon jo 1990-luvun puolivälistä lähtien, joskin mallin valmistus siviilipuolen tarpeisiin on ollut pariinkin otteeseen katkolla. Nelivetomallit valmistuvat omalla tuotantolinjallaan valmistajan sotilaspuolen ajoneuvojen kanssa. Alustamallin puolella sekä paketti- tai kuorma-au-

Uuden Iveco Daily nelivetomallin myynti on lähtenyt vauhdilla matkaan Suomessa. Metsän vihreä metalliväri sopii mainiosti maastokelpoiseen pakettiautoon - kuvan auto toimitettiin asiakkaalle maatalouskäyttöön.

toksi ja umpipakettiautojen saralla vain kuorma-autoksi rekisteröitävää neliveto-Dailyä tarjotaan Suomessa pääsääntöisesti kuorma-autona. - Merkittävästi tavallista pakettiautoa tukevamman alustarakenteen ja vetävien akselien tuoman lisämassan johdosta pakettiautovaihtoehdon kantavuus jää niin pieneksi ettei mallia ole järkevää myydä Suomessa kuin kuorma-autona, sanoo myyntijohtaja Tuomas Virén

Iveco Finlandilta.

Edistyksellistä tekniikkaa

Uusimman sukupolven Daily 4x4 -mallia tarjolla Suomessa alustamallina ja umpikorilla. Voimalinjapuolella on luonnollisesti tarjolla Ivecon kestävä ja polttoainetaloudellinen Euro 6 D -päästötason dieselvoimanlähde 180 hv:n 430 Nm suoritusarvoilla sekä nyt täysin uutena 8-vaihteinen Hi-Matic automaattivaihteisto. Lisäksi molempien akse-

Rahtiosastolle sopii kuormaa koripituudesta riippuen yhdeksästä aina kahdeksaantoista kuutiometriin saakka ja kuorma-autoversiossa on reippaasti kantavuutta. Lastauskorkeus on metrin luokkaa.

leiden sekä keskustasauspyörästön lukkojen ja alennusvaihteiston käyttö sujuu nyt sähköisesti kojelaudan nappuloista. Manuaalivaihteisessa autossa on alennusvaihteiston kanssa 12- ja automaatissa peräti 16-vaihdetta. Pakko-ohjauksen ansiosta automaattivaihteisto pelaa vaikeissa olosuhteissa liki manuaalin tavoin joskin kytkinpoljin puuttuu.

Useita eri versioita

Teknisten uudistusten lisäksi Iveco kasvatti alustapituusvaihtoehtojen määrää Dailyn nelivetomallistossa. Entisen 3480 mm rinnalle on tuotu alustamallin puolella 3080 mm, 3780 mm ja 4175 mm vaihtoehdot. Näistä ensin mainittu on tarjolla vain 3,5-tonnin pakettiautona. Umpikylkiautoa tarjotaan 3495 mm ja 4175 mm akseliväleillä. Umpikorisesta on tarjolla 5,5ja 7,0-tonniset versiot, joiden kuormatilavuudet vaihtelevat yksittäispyöräisissä malleissa 9-18 m3 välillä ja paripyöräisissä malleissa 16-18 m3 välillä. Iveco Finland Oy:n automyyjä Juhani Havia sanoo uusien akselivälivaihtoehtojen olevan erittäin tervellut lisä valikoimaan:


METSÄALAN AMMATTILEHTI - Pisimpään alustamalliin saa nyt jopa 5,5 metriä pitkän lavan päälle ja miehistöohjaamollakin reilun nelimetrisen. 7-tonniseen jää kantavuuttakin riittävästi vaikkapa energialaitosten tai kuntapuolen toimijoiden tarpeisiin. Näitähän on perinteisesti myyty runsaasti kaivospuolelle huoltoautoiksi ja muihin vaativien olosuhteiden käyttötarkoituksiin. Nyt kun meillä on maastokykyinen umpikylkivaihtoehto jopa 18 kuutiometrin korilla, nousee Iveco Daily 4x4 entistäkin paremmaksi vaihtoehdoksi myös metsä- ja koneurakoinnin käyttötarkoituksissa.

KULJETUS

55

Katso tästä esittely- ja koeajo video uudesta Iveco Daily 4x4 mallista!

Tuttua Dailya

Iveco Daily 4x4:n kuljettajan paikalle nouseminen vaatii hieman tavallista enemmän ponnisteluja, onhan istuin noin puolentoista metrin korkeudella. Ohjaamoon kulkua helpottavat teräsputkesta muotoillut tukevat alleajosuojat. Jos ei oteta huomioon sitä seikkaa, että istutaan tavallista korkeammalla, on Daily 4x4:n ohjaamon asettelu sama kuin muissakin Dailyissä. Merkittävin ero löytyy ilmastoinnin käyttönappuloiden alta, missä on siistissä rivissä ja asiallisesti merkityt nappulat etu- ja taka-lukoille sekä tasauspyörästön lukolle ja löytyypä rivistä oma nappula myös PTO-voimanulosotolle, jos sellainen on autoon osattu valita.

Vaativaan käyttöön

Kuten arvata saattaa sujuvat eri vaihtoehtojen kytkennät vaivattomasti. Automatiikka huolehtii siitä että alennusvaihde tai lukot kytkeytyvät päälle tai pois valmistajan suositusten mukaisesti. Korkeaprofiilisten ja karkeakuvioisten renkaiden maantieajo-ominaisuudet ja niistä ohjaamoon kantautuva rengasmelu eivät innoita kovin pitkille taipaleille. Hiekkatiellä ja maastossa kyyti onkin sitten toinen ja pito sen mukainen. Koeajettaessa auton kuormatila oli tyhjä, mikä tuntui alustan kovuutena töyssyissä. Tarkempi katsaus auton pyöräntuentaratkaisujen puoleen paljastaa valmistajan pelanneen jousituskomponenttien saralla varmoilla korteilla. Sekä takapään lehtijouset ja etupään kolmiotukivarret ovat vahvuudeltaan varovaisestikin arvioituna ylimitoitettuja. Selitystä tukeviin ratkaisuihin ei tarvitse kaukaa hakea, sillä autossa käytetään pitkälti samoja ratkaisuja armeijapuolen ajoneuvoihin erikoistuneen Iveco Military Vehiclesin kanssa. - Daily 4x4 on tosiaan tarkoitettu vaativaan käyttöön ja vaativille asiakkaille. Autoon on tarjolla runsas valikoima valmiita päällerakenne, lisälaite ja auralaiteratkaisuja suoraan tehtaan valikoimasta. Erillisrungon ansiosta Daily taipuu miltei kaik-

Alustakomponentit akseleineen ovat Iveco Military Vehiclesin eli valmistajan sotilaspuolen tavaraa. Nato-speksit näkyvät myös esiasennusrenkaiden profiilissa. 255/100 R16 -koon renkaat eivät ole se yleisin kysytty rengaskoko Bandariksen tiskillä...

kiin ajateltavissa oleviin työtehtäviin, ”Don” Havia summaa. Lyhyen koeajon yhteydessä Dailyn etenemiskyvyn rajoja haettiin myös maastossa, mutta jo ensimetrit paljastivat, ettei testiryhmä ole liikaa maastossa ajellut. No se kuitenkin selvisi ettei metsäkoneen ajoura tuota korkeimpia kantoja ja kiviä lukuunottamatta kovinkaan haasteellisia olosuhteita nelivetoDailylle. 30 asteen lähetysmiskulma ja 22 asteen jättökulma kertovat asiaan vihkiytyneille millaisista haasteista Daily 4x4 tarvittaessa selviytyy.

Kuormatilat kunnossa

Nelivetoisen umpikori-Dailyn rahtiosasto on tilavuudeltaan ja rakenteeltaan täysin sama kuin takavetomallissa. Tosin lastaus-

korkeus on noin puolen metrin asemesta metrin luokkaa. Ja jos ei muuten niin ainakin trukkikuskin on helpompi sovitella kuormaa korkean kopan kyytiin. Runsaat tilat ja riittävät sisäkorkeudet herättävät kiinnostuksen , josko joku pian rakentaisi tällaisesta vaativien olosuhteiden retkeilyauton.

Mitä maksaa?

Iveco Daily 4x4 kuorma-auton arvonlisäverottomat pyyntihinnat asemoituvat alustasta ja koripituudesta riippuen noin 70 - 80 000 euron hintahaarukkaan. Automaattivaihteisto nostaa pyyntihintaa noin 2 500 eurolla. Tehdaslisävarusteet ovat jopa hieman pakettiautovaihtoehtoa edullisempia, sillä niihin ei lasketa autoveroa hinnan päälle.

Malliuudistuksessa Dailyn nelivetojärjestelmän lukkojen kytkentä muutettiin manuaalisesta sähköiseksi. Samalla järjestelmään tuotiin uutena erilaisia ajotilavaihtoehtoja. Reunimmainen paikka on varattu voimanulosoton nappulalle.

Arvonlisävero mukaan laskettuna auton hinta taipuu nopeasti kuusinumeroiseksi. Ominaisuudet ja varusteet

huomioiden Iveco Daily 4x4 tarjoaa erinomaisen vastineen siihen sijoitetulle rahalle. Käykää tutustumassa!

Nelivetomallit jakavat alustaa ja voimansiirtoa lukuun ottamatta samat komponentit Dailyn takavetomallien kanssa; kuvassa mukana retkeilyautoversio.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RENAULT PRO+

TÄYSIN UUSI RENAULT EXPRESS Oikea työkalu oikeaan hintaan pienellä kulutuksella: 3,3 kuutiota tavaratilaa ja mm. luokkansa levein liukuoven lastausaukko

Mallisto alkaen

19 990 € (sis. toimituskulut 600 €)

Etsi lähin jälleenmyyjäsi ja tutustu tarkemmin tuotteeseen ja ajankohtaisiin kampanjatarjouksiin osoitteessa renault.fi CO2-päästöt 134–136 g/km, WLTP-yhdistetty kulutus 5,1 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

renault.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

57

Huippuluokan varusteilla ja polttoainetaloudellisella moottorilla varustettu Chevrolet Silverado 1500 High Country kevytkuorma-auto tarjoaa hulppeat oltavat viidelle matkustajalle ja runsaat kuormatilat rahdille.

Chevrolet Silverado 1500 4x4 3.0 Duramax High Country

Pirteä polttoainepihi diesel-Chevy Chevrolet Silverado 1400 4x4 3.0 Duramax High Countryn voimanlähteeksi valittu 3,0 litran dieselrivikuutonen ei ole missään nimessä mikään nuhapumppu, vaan pikemminkin se edustaa uuden mantereen edistyksellisintä moottori-osaamista.

T

äysalumiinisesta, kahdella kannen yläpuolisella nokka-akselilla ja VTG -ahtimella varustetusta moottorista irrotetaan tehoa 277 hevosvoimaa ja vääntömomenttia 624 Nm. Vertailussa Duramaxista irtoaa on noin 30 Nm enemmän vääntöä kuin Fordin 3,0 litran V6-dieselistä ja saman verran vähemmän kuin Ramin vastaavasta V6-dieselistä. Itse asiassa vääntömomentti on yhtä suuri kuin Chevyn 6,2 litran V8 -bensiinikoneessa. Vaihteistona valmistajan uusi 10-pykäläinen automaatti, joka vaihtaa pykälää silkin pehmeästi kaikissa nopeuksissa ja tilanteissa. Chevrolet ilmoittaa auton yhdistetyn ajotavan kulutukseksi (USA mittaustapa) tällä kokoonpanolla 9,4 l / 100 km.

Testeissä kulutus on saatu alle 9 litran tasolle. Lukemalla Chevy alkaa astella jo euromallien varpaille. Kantavuutta on reilun tonnin verran. Suomeen tuotavat Chevrolet lava-autot ovat pääsääntöisesti kevytkuorma-autoja ja vetotavaltaan nelivetoisia, niin myös nyt ajettava valmistajan malliston ylellisin High Country -varustelutason auto. Sähkö-ohjattu neliveto voidaan kytkeä joko manuaalisesti tai sitten kuljettaja voi jättää vetotavan kytkennän automatiikan kontolle. Suomessa amerikkalaiset lava autot ovat yltäneet vahvaan suosioon ja kanta kasvaa jatkuvasti. Chevrolet ja GMC-lava-autot myy ja varustelee mäntsäläläinen Americar Oy.

Valmistajalle ominaiseen tapaan korkein High Country varustelutaso sisältää liki kaiken lava-autokäytön kannalta ajateltavissa olevat herkut. Äärimmäisyyteen viedyn matkustamomukavuuden lisäksi varustelu sisältää myös ulkopuolen herkut, kuten sähköisesti esiin taittuvat astinlaudat ja aktiivisen iskunvaimennuksen. Lavalle mahtuu melkein mitä vaan ja kantavuutta on tonnin verran.


58

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nelivetoinen Ford Transit AWD Trail on valmiiksi tehtaalla erikoisvarusteltu pakettiauto vaativaan ammattikäyttöön, jonka perään saa sovittaa enimmillään 2800 kg painoisen kärryn.

Ford Transit Van 350 L3H2 Trail 2.0 TDCi Ecoblue 170 hv M6 AWD

Jokapaikan Maasto-Transit Ford Transit Trail on valmistajan valmiiksi tehtaalla vaativaan ammattikäyttöön virittämä variantti nelivetoisesta Transit AWD pakettiautosta.

F

ordin Transit ja Transit Custom -malleista tarjottavat Trail-erikoismallit ovat valmistajan vastaus asiakaskunnan huutoon tavallista raskaampaan käyttöön ja vaati-

vampiin olosuhteisiin soveltuvasta pakettiautosta. Transit Trail jakaa saman tekniikan nelivetoisen Transit AWD:n kanssa. Pienempi Transit Custom Trail on puolestaan etuvetoinen, mihin on lisätty makaaninen tasauspyörästön lukko. Transit Trailia tarjotaan kahtena eri koripituutena L2 (5531 mm) ja L3 (5981 mm). Akselivälit ovat 3300 mm ja 3750 mm. Kattokorkeus on aina H2 ja kuormatilan suurin sisäkorkeus 1786 mm, mikä on 100 mm vähemmän kuin etuvetomallissa. Hyödynnettävää kuormatilaa on

Trail -varustelu on tarjolla Transit ja Transit Custom (vas.) malleihin.

Varusteluun sisältyy 16-tuuman kevytmetallivanteet ja pyöräkoteloita sekä helmoja suojaavat muovipaneloinnit.

koripituudesta riippuen 8,8 tai 10,2 kuutiometriä. Pisimmillään yli kolme ja puoli metriä pitkään rahtitilaan sopii vaivatta vaikkapa rakennuslevyt ja niitä saa sovitella matkaan reilun tuhannen kilon edestä. Reilun 700 euron lisähinnasta tarjottavan vetokoukun avuin auton perään saa sovittaa enimmillään 2800 kg painoisen kärryn. Trail-varustelun hintalisä perusmalliin verrattuna on Transit AWD:n kohdalla noin 1800 eu-

roa, millä saa hyvän vastineen sijoitukselle. Varustelu näet sisältää helmojen ja pyöräkaarien muovisuojat, 16-tuumaiset kevytmetallivanteet ja nahkaverhoillut istuimet ohjaamon puolelle sekä valmistajan Ranger avolavamallista tutun Ford-etusäleikön auton nokalle.

Raapii joka nurkasta

Nyt koeajettavan Transit Trailin voimanlähteenä on tuttu ja turvallinen 2-litran EcoBlue die-

selmoottori 170 hv teholla. Tarjolla on myös 130 hv vaihtoehto. Vaihteistona on konetehosta riippumatta kuusiportainen manuaali. Transitin älykäs AWD -nelivetojärjestelmä on siitä erikoinen, että auto on lähtökohtaisesti takavetoinen ja kun vetopitoa kaivataaan kytkeytyy veto automaattisesti myös etupyörille. Ford lienee ainoa näin päin toimivaa järjestelmää käyttävä autovalmistaja. Halutessaan kuljettava voi lukita nelivedon pääl-


METSÄALAN AMMATTILEHTI le sekä valita erilaisiin tilanteisiin valmiiksi ohjelmoituja ajotiloja kojelaudan nappuloista. Transit Trailin ajettavuudesta ja älykkäästä AWD-nelivetojärjestelmästä on vaikea nostaa esiin mainittavia moitteita tai puutteita. Lyhyeksi välitetyn ykköspykälän ansiosta liikkeellelähtö on sujuvaa ja veto jatkuvaa. Jarruton ja liki täyteen kantavuuskuormaan lastattu peräkärry seuraa pyytettömästi perässä niin maantiellä kuin mökkitielläkin. Tähtäysviivoilla varustetun peruuskameranäytön ansiosta peruuttelu sujuu vaivattomasti ahtaammissakin paikoissa. Ohjausvasteen ja jousitusmukavuuden saralla Transit on tämän autoluokan kärkeä. Myös auton lukuisat kuljettajaa avustavat järjestelmät sekä ääniohjausta totteleva multimediasoitin ansaitsevat kiitettävän arvosanan.

59

Koeajetun auton kuormatilan lattia on vakiovarusteisiin sisältyvän muovilattian asemesta vaneroitu. Lisäksi kuormatilaan on lisätty runsaalla kädellä pikakiinnikkeillä varustettuja kuormansidontakiskoja ja pisteitä. Suurin lastauspituus on koripituudesta riippuen karvan yli kolmesta metristä reiluun 3,5 metriin.

Vastinetta rahalle!?

Suurten pakettiautojen kokoluokassa nelivetoisuus ei ole mikään itsestäänselvyys. Valikoima on varsin rajallinen mutta kysyntää on sitäkin enemmän. Neliveto ja Trail-varustelun sisältämät helmasuojat ja hyvin kulutusta kestävät sekä helposti puhtaana pidettävät nahkaverhoilut tukevat auton ylläpitoa ammattikäytössä. Edullisimmillaan Transit Trail mallin verollinen hintapyynti on reilut 49 500 euroa ja kalleimmillaan noin 53 500 euroa, mil-

KULJETUS

Istuinverhoilut ovat paksua, hyvin kulutusta kestävää ja vaivattomasti puhtaana pidettävää nahkaa.

lä Trail-mallit asettuvat hintavertailussa niukasti lähimmän kilpailijan eli Volkswagenin manuaalivaihteistolla varustettujen Crafter 4Motion-mallien alapuolelle. Transitin suurin puute on automaattivaihteiston uupuminen takaveto/AWD mallivalikoimasta. Etuvetoiseen se sentään on tarjolla Euroopassa.

Peruutuskameran kuvassa keskellä kulkeva katkoviiva näyttää vetokoukkulinjan, mikä helpottaa vaikkapa kärryn kytkennässä.

Konehuoneen täytteenä on 2-litrainen EcoBlue dieselmoottori jossa tehoa on enimmillään 170 hv ja vääntömomenttia 390 Nm. Valmistaja ilmoittaa polttoainekulutukseksi WLTP-mittaustavalla 9,9 l / 100 km.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TÄYDELLINEN VALINTA NÄKYVYYDEN JA TURVALLISUUDEN TAKAAMISEKSI ► Silmäystävällinen 4500 K värilämpötila ► Hybridi- ja pistevalokuviot ► Kehyksetön muotoilu ► Gemstone-parkkivalo

Myynti: Autovaraosa- ja asennusliikkeet Maahantuoja: Startax Finland Oy | www.startax.net

► Saatavilla myös lämmitettävällä lasilla ► Double up -toiminto ► 5 vuoden takuu

Seuraa meitä Instagramissa: @thelightsnordic


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

61

Renault Express on kuin kotonaan Lapin jylhien maisemien hyväkuntoisilla sora- ja metsäautoteillä. Kuvassa ollaan Tenojoen rannalla Norjan puolella missä alla hyväkuntoinen asfalttitie.

Renault Express 1.5 dCi 95

Kompakti jakoraketti Kaamasen tiellä Edellisessä numerossa esitelty Renaultin kevyen pään tavara-autouutuus Renault Express vakuutti ominaisuuksillaan kaupunkiliikenteessä. Valmistaja vakuuttaa auton olevan täydellinen vaihtoehto myös pääteiden ulkopuolisiin kuljetustarpeisiin.

P

akkasimme Expressin täyteen reissutavaraa ja sovitimme ohjaamoon kaksi raavasta miestä, minkä jälkeen auton keula käännettiin kohti Suomen Lappia ja PohjoisNorjassa sijaitsevaa Vesisaarta. Vaikka menomatkalla mentiin Pasilasta autojunan kyydissä Kolariin ja tulomatkalla Rovaniemeltä takaisin Helsinkiin niin ajomatkaa kertyi silti lähes 2000 kilometriä. Matkalla käytiin tutustumassa mm. Lapin metsäko-

neurakointiin ja Varangin niemimaan maarakennustöihin.

Uudella ilmeellä

Hiljattain myyntiin tuotu täysin uusi Renault Express jatkaa aikaisemmin Dacia Dokkerina tarjotun pakettiauton viitoittamaa tietä edullisena, mutta monipuoliseen käyttöön sopivana pikkupakettiautona. Valmistajan vaihdoksen yhteydessä auton ulkomuotoon tuotiin Renaultin helposti tunnistettavat piirteet, kuten esimerkiksi C-päiväajovalokuvio sekä eteen että taakse. Uuden keulailmeen lisäksi sivupeilien kokoa kasvatettiin ja ohjaamovarusteita päivitettiin. Ensimmäisenä näistä on mainittava istuimet, joiden tarjoamaa mukavuutta nyt tehdyssä koeajossa muistettiin erikseen kehua.

Sorateillä kuin kotonaan

Suomessa Renault Express on saatavilla 1,5 litraisella Blue dCi -turbodieselmoottorilla. Tarjolla on 75 ja 95 hevosvoiman tehoversiot. Vaihteistona on aina kuusiportainen manuaali. Tässä

Sodankylän ja Savukosken rajamailla tutustuttiin metsäkoneurakoitiin. Parin sadan kilometrin mittainen taival leimikolle taitettiin soratietä pitkin.

koeajettavan auton kulkupuolesta vastasi näistä tehokkaampi vaihtoehto, joka osoittautui Pohjoiskalotin asvaltti- ja sorateillä taloudelliseksi autoksi keskikulutuksen asettuessa hieman yli viiteen litraan sadalla kilometrillä. Myös tehoa oli sopivassa suhteessa ajo-ominaisuuksiin. Erityismaininnan Express sai reilusta maavarasta sekä ajettavuudesta pääteiden ulkopuolisilla tieosuuksilla Lapin hyväkuntoisilla hiekka- ja metsäautoteillä. Eikä mikään ihme sillä malli on alun perin suunniteltu maihin, joissa tieverkko on osin kehittymätöntä. Vastaavasti moottoritienopeuksia ajettaessa Expressin ajokäytös jää pykälän takamatkalle luokan huipuista. Siihen tarkoitukseen valmistaja on varautunut uudella Kangoolla mikä ensiesiteltiin alkuvuodesta Renault Expressin kanssa ja joka saadaan pian myyntiin Suomessa.

Tilaa ja varusteita

Pakettiautojen kompaktiluokkaan asemoituvan Expressin suunnittelijat ovat löytäneet viisasten kiven tilankäytön suhteen. Ohjaamossa on peräti 48 litran säilytystilakapasiteetti, joka on valmistajan mukaan paras luokassaan. Express pistää lukemat uusiksi myös muissa tavaratilan ominaisuuksissa, kuten esimerkiksi liukuoven lastausaukon leveydessä, joka on nyt liki 72 cm. Rahtiosastolle sopii hyötykuormaa 3,3 kuution edestä ja kantavuutta on yli 600 kiloa, joten kyytiin mahtunee Pompero-Henryn lohetkin. Myöhemmin lisähinnasta tarjolle tuotavan avattavan verkkoväliseinän kanssa kuormatila kasvaa jopa

Ohjaamomukavuutta ja tiloja sekä auton ajettavuutta arvioitiin täydellä miehityksellä kahdentuhannen kilometrin siirtymillä. Ammattilehden päätoimittaja Janne Jokela lukee karttaa koskenkorvalaisen XO-kulttuuridosentti Erkki Siltaojan ohjastaessa erämaiden kiituria Kaamasen tiellä.

3,7 kuutioon. Uudessa Expressissä on Kangoon tapaan Renaultin EASY LINK -multimediajärjestelmä. Sen lisäksi siinä on paljon kuljettajaa avustavia järjestelmiä, kuten katvealueen varoitin, etuja takapysäköintitutkat. Lisähinnasta tarjolla on jopa taustapeilin virkaa hoitava kameranäyttö. Hinnat alkavat 75 hevosvoi-

maisen mallin noin 19 400 eurosta. Hintalisä 20 hevosvoimalle on maltillinen tuhat euroa. Koeajoautossa oli liki kaikki varusteet ja lisänä ikkuna sivuovessa. Hintapyynti jää tavaratilan vaneroinnin kanssa alle 23 000 euroon. Ja nyt Expressiä tarjotaan yrittäjille myös varsin houkuttelevalla ja kiinteähintaisella vuosisopimuksella.

Kompakti Renault Express sopii kokonsa puolesta myös autojunan matkaan henkilöautomitoilla ilman lisämaksua.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR48

FR28

HR46X

Nurmes Kuopio Kristiinankaupunki Ähtäri

Jyväskylä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

63

Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat toisella kvartaalilla Metsäteollisuuden tuotantomäärät olivat huhtikesäkuussa suuremmat viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Tuotanto oli toisella kvartaalilla edellisvuotta suurempaa kaikissa päätuoteryhmissä.

M

ekaanisen metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat edellisvuo- teen verrattuna. Sahatavaran tuotanto kasvoi 13 prosenttia ja vanerin 7 prosenttia viime vuo-

Sahatavaran tuotanto kasvoi 13 prosenttia huhtikesäkuussa.

den vastaavasta ajankohdasta. Myös kemiallisen metsäteollisuuden tuotantomäärät nousivat toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Paperin tuotannon nousu oli 11 ja kartongin 7 prosenttia. Sellun tuotanto toisella neljänneksellä oli 4 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Vaikka viime vuoteen verrattuna paperin tuotantomäärä nousi toisella neljänneksellä, vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna tuotanto laski 23 prosenttia. Paperin tuotantomäärässä näkyy paino- ja kirjoituspaperien heikkenevä kysyntä, eikä tuotanto ole palannut pandemiaa edeltävälle tasolle kuten muissa

päätuoteryhmissä. - Tuotantomäärien nousu kaikissa päätuoteryhmissä on myönteinen asia. On kuitenkin huolehdittava siitä, että yritysten toimintaympäristö säilyy vakaana ja investointeja uskalletaan

tehdä, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. - On tärkeää, että esimerkiksi EU:n julkaiseman Fit fot 55 -ilmastopaketin yksityiskohtia täsmennetään Suomen kilpailuky-

kyä turvaavalla tavalla ja huomioimalla metsäteollisuuden tuottamat ilmastohyödyt, Jaatinen summaa.


64

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Metsähiilipalvelu tuottaa metsätoimijoille luotettavasti heidän tarvitsemaansa tietoa. Se hyödyntää metsätoimijoiden tuottamaa dataa, satelliittikuvia ja muita datalähteitä.

VTT kehittää uutta metsähiilipalvelua helpottamaan metsän hiilitaseiden seurantaa Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämisessä. Metsien hiilitaseiden seurantaan kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia ja toisaalta seurantamenetelmät ovat kehittyneet nopeasti.

V

TT:n johtamassa ja Euroopan avaruusjärjestö ESAn rahoittamassa Forest Carbon Monitoring (FCM) -hankkeessa luodaan uusi metsähiilipalvelu metsätoimijoiden tarpeisiin. Metsien hiilitaseita koskevat raportointivelvoitteet ovat lisääntyneet merkittävästi. Yritykset raportoivat hiilitaseitaan metsäsertifikaattien valvontaa varten ja pyrkivät vastaamaan kuluttajien tiukentuviin odotuksiin. Hallinnollisten elinten on puolestaan raportoitava maan tai

sen osien hiilitaseita esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia varten. Uusi metsähiilipalvelu auttaa erilaisia metsätoimijoita tuomalla kullekin käyttäjäryhmälle sopivat seurantamenetelmät heidän saatavilleen. Uudet menetelmät ja satelliitit helpottavat seurantaa. Metsäalueita voidaan nyt kuvata tiheämmällä aikavälillä ja entistä tarkemmin: kuvaustarkkuus muutaman päivän välein on nykyään yleisesti 10-20 metriä, kun vielä 10 vuotta sitten se oli jopa kilometri. Tarkkuuden ja kuvaustiheyden lisääntyessä myös datan määrä on noussut valtavasti, mikä on edellyttänyt uusia pilvipalveluita tiedon ja kuvien käsittelyyn.

Metsähiilipalvelu valjastaa uudet menetelmät käyttäjien tarpeisiin

FCM-projekti tuo yhteen uuden teknologian ja käyttäjien muuttuvat tarpeet. - Projekti käynnistyy käyttäjähaastattelujaksolla, jonka aikana selvitetään millaista tietoa käyttäjät tarvitsevat voidakseen vastata lakien, sertifikaattien ja ku-

luttajien vaatimuksiin. Tältä pohjalta rakennetaan eri käyttäjäryhmiä palveleva palvelu johon tuodaan monipuolisia seurantamenetelmiä. Kokonaisuus palvelee eri käyttäjäryhmiä pienellä alueella toimivista yrityksistä valtakunnallisen tason toimijoihin tai koko Euroopan kattaviin kartoituksiin. Projektissa tullaan käyttämään palvelumuotoilun menetelmiä löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut käyttäjien tarpeisiin. Testivaiheessa mukana on kahdeksan aluetta, joista seitsemän Euroopassa ja yksi Perussa, kuvailee erikoistutkija Jukka Miettinen VTT:ltä. Metsähiilipalvelu tuottaa metsätoimijoille luotettavasti heidän tarvitsemaansa tietoa. Se hyödyntää metsätoimijoiden tuottamaa dataa, satelliittikuvia ja muita datalähteitä. Kun käyttäjä tilaa tietoa, metsähiilipalvelun tuottaja valitsee sopivan seurantamenetelmän, koostaa tiedon ja lähettää sen käyttäjälle. - Tiedot koostuvat perinteisistä metsämuuttujista, kuten puulajijakaumasta, puuston iästä ja korkeudesta tai pohjapinta-alasta. Näiden tietojen avulla voi-

daan mallintaa metsäbiomassaa ja -hiiltä sekä jatkossa myös ennustaa niiden kehitystä, Miettinen kertoo.

Taustalla VTT:n pitkäjänteinen työ metsän seurannan kehittämiseksi

VTT:llä on vahvaa osaamista niin big datan prosessoinnista kuin metsien ja luonnonvarojen seurannasta ja kaukokartoitusmenetelmistä. Metsien seurantaan liittyvää osaamista on kartutettu VTT:llä pitkään useissa EU:n ja ESAn rahoittamissa projekteissa, ja FCM-projekti jatkaa tätä perinnettä. FCM hyödyntää pian päättyvässä EU Forest Flux -projektissa tuotettuja palveluja sekä Metsän digitaalinen kaksonen -projektissa luotua teknistä pohjaa. Metsähiilipalvelu rakennetaan VTT:n omistamalle Forest Thematic Exploitation Platform -pilvipalvelualustalle, joka on jo yleisessä käytössä. Nyt kehitettävän hiilipalvelun ympärille rakennetaan palveluekosysteemiä, missä alan toimijat voivat tarjota omia laskentapalvelujaan metsäalalle.

- VTT osallistuu projektin useimpien alakomponenttien toteutukseen sekä koordinoi kokonaisuutta. Kaiken tämän tarkoitus on tukea metsien käyttäjiä ja poliitikkoja metsään liittyvissä päätöksissä, Miettinen toteaa.

Lisätietoa projektista:

Forest Carbon Monitoring (FCM) -hanke käynnistyi heinäkuussa 2021 ja se kestää kaksi vuotta. VTT koordinoi FCM -projektia ja sen toteuttamiseen osallistuu kahdeksan partnerin konsortio. Mukana on maailman johtavaa asiantuntemusta metsäalan sidosryhmien vuorovaikutuksesta, metsäbiomassan kartoituksesta sekä hiilen seurannasta ja mallinnuksesta. VTT:n lisäksi konsortiossa ovat mukana AFRY, Euroopan metsäinstituutti, Gamma Remote Sensing, GFZ German Research Centre for Geosciences, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus, Satellio Oy (Terramonitor) ja Simosol Oy. Hankkeen rahoittaa Euroopan avaruusjärjestö ESA ja sen budjetti on 1,7 M€.

Improving Road Safety

Meiltä kaikki lokasuojat

kurottajiin pyöräalustaisiin kaivinkoneisiin traktoreihin ja perävaunuihin kauhakuormaajiin sekä muihin työ- ja erikoiskoneisiin

Parlok Trading Oy | www.parlok.fi | myynti@parlok.fi | 03 254 2727


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Laserkeilausaineistoille uutta Suometsien käsittelyyn Laserkeilausaineistoille uutta Suometsien käsittelyyn Laserkeilausaineistoille uutta Suometsien käsittelyyn käyttöä metsäntutkimuksessa viisaita ratkaisuja etsitään käyttöä metsäntutkimuksessa viisaita ratkaisuja etsitään käyttöä metsäntutkimuksessa tauksetratkaisuja ovat hyödyllisiä metsäekologian aserkeilauksella saadaan etsitään taukset ovat hyödyllisiä metsäekologian aserkeilauksellaviisaita saadaan tutkimuksissa ja metsienmetsäekologian käsittelyn vaitietoa puun latvuksen taukset ovat hyödyllisiä aserkeilauksella saadaan yhteistyöllä laajapohjaisella tutkimuksissa ja metsien käsittelyn vaitietoa puun latvuksen yhteistyöllä laajapohjaisella kutusten arvioimisessa. rakenteesta, ja sen avulla tutkimuksissa ja metsien käsittelyn vaitietoa puun latvuksen kutusten arvioimisessa. yhteistyöllä laajapohjaisella rakenteesta, ja sen avulla Peräkkäisten lasermittausten avulla on voidaan määrittää ja lehtien ja neu- kutusten arvioimisessa. rakenteesta, sen avulla

77 KONEURAKOINTI 71 KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 65 KONEURAKOINTI 71 KONEURAKOINTI 7 KONEURAKOINTI 71 KONEURAKOINTI

L L

Peräkkäisten lasermittausten avulla on voidaan määrittää lehtien ja neuarvioida yksittäisten puiden lasten määrä. Mutta mitä kaikkea Peräkkäisten lasermittausten avulla on voidaan määrittää lehtien ja neu- mahdollista lasten määrä. Mutta mitä kaikkea mahdollista arvioida yksittäisten puiden metsiköiden rungonyksittäisten ja latvuksenpuiden muutlaserkeilauksella tuotettujen ai- ja mahdollista arvioida lasten määrä. Mutta mitä kaikkea laserkeilauksella tuotettujen ai- ja metsiköiden rungon ja latvuksen muutajan mukana. avaa mahdolneistojen yhdistämisellä voidaan ja metsiköiden rungonTämä ja latvuksen muutlaserkeilauksella tuotettujen ai- tumista neistojen yhdistämisellä voidaan tumista ajan mukana. Tämä avaa mahdolseurata esimerkiksi metsien saavuttaa? Tästä keskusteltiin tumista ajan mukana. Tämä avaa mahdolneistojen yhdistämisellä voidaan lisuuksia saavuttaa? Tästä keskusteltiin lisuuksia seurata esimerkiksi metsien sidontaa karikkeen tuotosta, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja hiilen lisuuksia seurataja esimerkiksi metsien saavuttaa? Tästä keskusteltiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja hiilen sidontaa ja karikkeen tuotosta, mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarasTampereen yliopiston tammikuushiilen sidontaa ja karikkeen tuotosta, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tampereen yliopiston tammikuus- mikä taas vaikuttaa maaperän hiilivarassa järjestämässä kansainvälisessä mikä Tampereen yliopiston tammikuus- toon. toon. taas vaikuttaa maaperän hiilivarassa järjestämässä kansainvälisessä - Hyödyntämällä globaalia tuhansien 3D Tree Models for Forest Dynami- toon. sa järjestämässä kansainvälisessä - Hyödyntämällä globaalia tuhansien 3D Tree Models for Forest Dynamipuiden lasermittauksia yhdistävää tietocs -kokouksessa Helsingissä. - Hyödyntämällä globaalia tuhansien 3D Tree Models for Forest Dynamipuiden lasermittauksia yhdistävää tietocs -kokouksessa Helsingissä. kantaa voidaan analysoida puiden rakenpuiden lasermittauksia yhdistävää tietocs -kokouksessa Helsingissä. kantaa voidaan analysoida puiden rakenViime vuosina laseraineistoja käyttäviteen piirteitä erianalysoida puolilla maapalloa kaskantaa voidaan puiden rakenTällä hetkellä Husumin kartonkikone BM1:n vuotuinen taivekartongin kapasiteetti on 400 000 Viime vuosina laseraineistoja käyttäviteen piirteitä eri puolilla maapalloa kasen tutkimusten lukumäärä kasvanut vupaikan ja ympäristötekijöiden mukaan, Viime laseraineistoja käyttäviteen piirteitä eri puolilla maapalloa kastonnia, ja vuosina investoinnin jälkeen on se nousee 600 000 tonniin. en tutkimusten lukumäärä on kasvanut vupaikan ja ympäristötekijöiden mukaan, räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan kertoo Luken johtava tutkija Risto Sieen tutkimusten lukumäärä on kasvanut ja ympäristötekijöiden mukaan, räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan vupaikan kertoo Luken johtava tutkija Risto Sievalikoiman ekosysteemejä ja metsätyypMetsä Board kasvattaa taivekartongin vuotuista vänen. räjähdysmäisesti, ja ne kattavat laajan kertoo Luken johtava tutkija Risto Sievalikoiman ekosysteemejä ja metsätyyp- vänen. pejä. Useat tutkimusryhmätjatavoittelevat Tietokannan avulla voidaan esimerkikvalikoiman metsätyyp- vänen. pejä. Useat ekosysteemejä tutkimusryhmät tavoittelevat Tietokannan avulla voidaan esimerkiktuotantokapasiteettia 200si000 tonnilla Husumissa nyt täysin automatisoituja laseraineistojen parantaa metsien kuvausta pejä. Useat tutkimusryhmät tavoittelevat Tietokannan avulla voidaanglobaaleissa esimerkiknyt täysin automatisoituja laseraineistojen si parantaa metsien kuvausta globaaleissa käsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda ilmastomalleissa. nyt täysinGroupiin automatisoituja laseraineistojen parantaa metsien kuvausta globaaleissa Rakentamisen esivalmistelutyöt käynMetsä kuuluva Metsä käsittelyketjuja, jotka voisivat tuoda si ilmastomalleissa. menetelmiä suoraanjotka soveltajien käyttöön. Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa käsittelyketjuja, voisivat tuoda ilmastomalleissa. nistyvät lokakuussa 2021 Husumin tehmenetelmiä suoraan soveltajien käyttöön. Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa Board tiedotti 27.7.2021 invesNiiden avulla olisi mahdollista saada entistä joustavammin ennusteita jopa menetelmiä suoraan käyttöön. Lähitulevaisuudessa voidaan tuottaa suunnitellun vuosihuoltoNiiden avulla olisisoveltajien mahdollista saada dasintegraatin entistä joustavammin ennusteita jopa perinteisiä mittausmenetelmiä tehokmetsiköidenLisäkapasiteetin ja metsäalueiden Niiden avulla olisi mahdollistaeuroa saada yksittäisten entistä joustavammin jopa seisokin yhteydessä. toivansa 210 miljoonaa perinteisiä mittausmenetelmiä tehokyksittäisten metsiköiden ennusteita ja metsäalueiden kaammin aineistoja metsistä ja tehokniiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien perinteisiä mittausmenetelmiä yksittäisten metsiköiden ja metsäalueiden ylösajon arvioidaan käynnistyvän syksylkaammin aineistoja metsistä ja niiden puuston kehityksestä. Laserkeilaimien taivekartonkikapasiteetin kas- kehitys kasvusta. johtamassa siihen, että myös kaammin Laserkeilaimien lä 2023, on jakehityksestä. täysi tuotantokapasiteetti arvikasvusta. aineistoja metsistä ja niiden puuston kehitys on johtamassa siihen, että myös lasersäteenvuoden spektrin ominaikasvusta. vattamiseen Husumin tehtaal- heijastuvan kehitys on johtamassa siihen, että myös oidaan saavutettavan 2025 lopheijastuvan lasersäteen spektrin ominaisuuksia pystytään mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, heijastuvan lasersäteen spektrin ominaipuun mennessä. suuksia pystytään mittaamaan. la Ruotsissa. Vesitalous, hiilensidonta, -Investointi Tämä antaa mahdollisuuden analysuuksia pystytään mittaamaan. Vesitalous, hiilensidonta, kasvattaa Metsä Boardin metsän kasvu -käsittelyn Tämä antaa mahdollisuuden analymetsän kasvu -- aineistojen aineistojen Luke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien ongelmiin pureutuvanliittyviä tutkisoida puiden omaan toimintaan Tämä antaa mahdollisuuden analyvuotuista liikevaihtoa arviolta noin 200 Luke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien käsittelyn ongelmiin pureutuvan tutkimetsän kasvu aineistojen yhdistämisellä ja ketjuttasoida puiden omaan toimintaan liittyviä mushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologiLuke on käynnistynyt suometsien käsittelyn ongelmiin pureutuvan tutki-ja yhdistämisellä jakolmivuotisen ketjuttatekijöitä kuten vesitaloutta, mushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla -puiden Ratkaisuja taloudellisiin jalehtien ekologisoida omaan toimintaan liittyviä miljoonaa euroa. Lisäksi investoinnilla siin ongelmiin”. tekijöitä kuten vesitaloutta, lehtien yhdistämisellä ja ketjuttamisella lukemattomia mushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla - Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologi-ja htiö vastaa investoinnilla vastuulsiin ongelmiin”. neulasten ominaisuuksia niissä misella lukemattomia tekijöitä vesitaloutta, lehtien ja arvioidaan olevan noin 50sekä miljoonan siin ongelmiin”. neulastenkuten ominaisuuksia sekä niissä misella lukemattomia lisesti tuotettujen ja kiertotaloutta esiintyviä käyttömahdollisuuksia hyönteistuhoja, Sievänen jatneulasten ominaisuuksia sekä niissä euron positiivinen vaikutus yhtiön vuoSidosryhmien osallistuminen hankurvemaametsät ovat käyttömahdollisuuksia esiintyviä hyönteistuhoja, Sievänen jattukevien pakkausmateriaalien ky- kaa. - Sidosryhmien osallistuminen hankurvemaametsät Kokouksessa esiteltiinovat menetelmiä, käyttömahdollisuuksia esiintyviä Sievänen jattuiseen vertailukelpoiseen käyttökatteekeeseen onhyönteistuhoja, ensiarvoisen tärkeää, sillä Suomessa merkittävä Kokouksessa esiteltiin menetelmiä, - Sidosryhmien osallistuminen hankurvemaametsät ovat kaa. synnän kasvuun. Investointi vahvistaa keeseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä Suomessa merkittävä joiden avulla laserkeilausaineistoista Kokouksessa esiteltiin menetelmiä, uuden Kokousta Metsämiesten säätiö, kaa. seen. Liikevaihdon kasvu ja tulosparantiedon vieminen osaksi käytäntöjä metsäja hiilivara. joiden avulla laserkeilausaineistoista on tukivat ensiarvoisen tärkeää, sillä Suomessa merkittävä Kokousta tukivat Metsämiesten säätiö, Metsä Boardin asemaa Euroopan johta- keeseen uuden tiedon vieminen osaksi käytäntöjä metsäjapuiden hiilivara. voidaan mitatalaserkeilausaineistoista rungon lisäksi joiden avulla Tieteellisten seurain valtuuskunta jasäätiö, SuoKokousta tukivat Metsämiesten nus arvioidaan saavutettavan kokonaisuuon alan kaikkien toimijoiden vastuulla, Kasvuisasta metsämaasta lähes voidaan mitata puiden rungon lisäksi uuden tiedon vieminen osaksi käytäntöjä metsäja hiilivara. Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suovana taivekartongin valmistajana. on alan kaikkien toimijoiden vastuulla, Kasvuisasta metsämaasta lähes myös latvuksen rakenne, määrittäälisäksi lehti- men voidaan mitata puiden rungon metsätieteellinen seura. vastuulla, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suodessaan vuonna 2026. Eero Mikkola neljännes on metsämaasta turvemaata. Näiden myös latvuksen rakenne, määrittää lehti- asiakaspäällikkö on kaikkien toimijoiden Kasvuisasta lähes menalan metsätieteellinen seura. korostaa. Tällä hetkellä Husumin kartonkikone asiakaspäällikkö Eero Mikkola korostaa. neljännes on turvemaata. Näiden en ja neulasten määrä sekä tunnistaa eri myös latvuksen rakenne, määrittää lehtimen metsätieteellinen seura. korostaa. Metsä BoardinEero heinä-syyskuun 2021 metsien käsittelyyn liittyy taloudelen ja neulasten sekä tunnistaa eri asiakaspäällikkö Mikkola neljännes on määrä turvemaata. Näiden BM1:n vuotuinen taivekartongin kapasimetsien käsittelyyn liittyy taloudelpuulajit. Tällaiset puiden rakenteen miten ja ja neulasten määrä sekä tunnistaa eri liiketulokseen tulee sisältymään kartonlisia ekologisia ongelmia, joihin puulajit. Tällaiset puiden rakenteen mitmetsien käsittelyyn liittyy taloudelHankkeessa selvitetään: teetti ja on ekologisia 400 000 tonnia, ja investoinnin lisia ongelmia, joihin puulajit. Tällaiset puiden rakenteen mit- kikoneeseen Hankkeessa selvitetään: (BM1) liittyvä arvonalentuetsitään ratkaisuja Luonnonvaralisia ja se ekologisia * Millaisissa tilanteissa ojien kunnostus selvitetään: jälkeen nousee 600ongelmia, 000 tonniin.joihin Lisä- Hankkeessa etsitään ratkaisuja Luonnonvara* Millaisissa tilanteissa ojieneuroa, kunnostus miskirjaus noin 5 miljoonaa ja se keskuksen (Luke), metsäalan yrietsitään ratkaisuja Luonnonvaravoidaan korvata tuhkalannoituksella. * Millaisissa tilanteissa ojien kunnostus kapasiteetti tulee markkinoille vuosien keskuksen (Luke), metsäalan yri- tullaan voidaanraportoimaan korvata tuhkalannoituksella. vertailukelpoisuutysten ja muiden toimijoiden kanskeskuksen (Luke), metsäalan yrivoidaan parantaa puuston voidaan korvata tuhkalannoituksella. 2024-2025 aikana. Investoinnin on Puuntuhkalla tysten ja muiden toimijoidenarvo kansPuuntuhkalla voidaan teen vaikuttavana eränä.parantaa puuston sa hankkeessa. tysten muiden toimijoiden kansmikä alentaa pintaa. Puuntuhkalla voidaanpohjaveden parantaa puuston nointoteutettavassa 210jamiljoonaa euroa, ajoittuen vuo- kasvua, sa toteutettavassa hankkeessa. kasvua, mikä alentaa pohjaveden pintaa. Lisäkapasiteetti suunnataan pääosin sa hankkeessa. kunnostusta vähentämällä voidaan kasvua, mikä alentaa pohjaveden pintaa. silletoteutettavassa 2021-2024 ja painottuen vuosille Ojien Ojien kunnostusta vähentämällä voidaan Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkiTurvemaan kantavuus asettaa rajoitteivesistöjen kiintoaineskuormimuihin suunnittelua tukeviin toiminnaletsähallitus on viime Ojien kunnostusta vähentämällä voidaan 2022-2023. Investointi rahoitetaan nykyi- vähentää Turvemaan kantavuus asettaa rajoitteivähentää vesistöjen kiintoaineskuormimuihin suunnittelua tukeviin toiminnaletsähallitus on viime noille, joissa Metsä Boardin kevyiden ja ta puun korjuulle. Taloudellisia vaikutukTurvemaan kantavuus asettaa rajoitteitusta. lisuuksiin. vuodesta lähtien selvittänyt vähentää vesistöjen kiintoaineskuormisillä kassavaroilla sekä tulevilla liiketoimuihin suunnittelua tukeviin toiminnaletsähallitus on viime ta puun korjuulle. Taloudellisia vaikutuktusta. lisuuksiin. vuodesta lähtien selvittänyt korkealuokkaisten kartonkien kysynnän sia syntyy myös ojien kunnossapidosta. ta puun korjuulle. Taloudellisia vaikutuk*Suunnittelun Miten paljon puustoa sekä tuleetoiminjättää tuottavuuden miten voidaan minnan rahavirroilla. Husumin satama- tusta. lisuuksiin. vuodesta lähtien selvittänyt sia syntyy myöstekoälyä ojien kunnossapidosta. *Suunnittelun Miten paljon puustoa Metsä tuleetoiminjättää tuottavuuden sekä miten tekoälyä voidaan kasvun arvioidaan jatkuvan. BoarTurvemaiden metsätalouskäyttö aiheuttaa sia syntyy myös ojien kunnossapidosta. kasvupaikalle kaistale-, pienaukkoja nan suunnittelun ja ohjaamisen näkökulhyödyntää metsätalouden toimen* Miten paljon puustoa tulee jättää konseptia tarkastellaan vielä erikseen Suunnittelun tuottavuuden sekä toiminmiten tekoälyä voidaan Turvemaiden metsätalouskäyttö aiheuttaa kasvupaikalle kaistale-, pienaukkoja nan suunnittelun ja ohjaamisen näkökulhyödyntää metsätalouden toimendin taivekartonkia käytetään esimerkiksi enemmän haitallisia ympäristövaikutukTurvemaiden metsätalouskäyttö aiheuttaa ylispuuhakkuissa, jotta vedenpinta pysyy masta tarkka metsävaratieto on erittäin piteiden suunnittelussa. Tulokset kasvupaikalle kaistale-, pienaukkoja ottaen huomioon koko tehdasintegraatin suunnittelun jajotta ohjaamisen hyödyntää metsätalouden toimen- nan enemmän haitallisia ympäristövaikutukylispuuhakkuissa, vedenpinta pysyy masta tarkkalääkemetsävaratieto onnäkökulerittäin piteiden suunnittelussa. Tulokset elintarvike-, ja kosmetiikkapakkasia kuin metsätalous kangasmailla. Esienemmän haitallisia ympäristövaikutukkasvukautta tärkeä tekijä. Nykyinen tiedononkasvulle tarkkuus ylispuuhakkuissa, jottapuuston vedenpinta pysyy ovat olleet lupaavia, joten projektia kasvavat logistiikkavolyymit, ja tarvittamasta metsävaratieto erittäin piteiden suunnittelussa. Tulokset sia kuin metsätalous kangasmailla. Esi- pääosan pääosan kasvukautta puuston tärkeä tarkka tekijä. Nykyinen tiedon kasvulle tarkkuus uksissa sekä tarjoilupakkauksissa. ovat olleet lupaavia, joten projektia merkiksi vesistökuormitus onprojektia runsaamsia kuin metsätalous kangasmailla. Esi- suotuisalla tasolla ilman laajamittaista ei kuitenkaan suoraan mahdollista pidempääosan kasvukautta puuston kasvulle on päätetty jatkaa yhdessä innovista mahdollisista investoinneista päätetärkeä tekijä. Nykyinen tiedon tarkkuus ovat olleet lupaavia, joten merkiksi vesistökuormitus on runsaamilman laajamittaista ei kuitenkaantasolla suoraan mahdollista pidemon päätetty jatkaa yhdessä inno- suotuisalla paa ja kasvihuonepäästöt suurempia. merkiksi vesistökuormitus on runsaamkunnostusta. mälle vietävää suunnittelun automatisoinsuotuisalla tasolla ilman laajamittaista vaatiokumppani CollectiveCrunchtäänpäätetty myöhemmin. ei kuitenkaan suoraan mahdollista pidemon jatkaa yhdessä inno- ojien paa ja kasvihuonepäästöt suurempia. ojien kunnostusta. mälle vietävää suunnittelun automatisoinvaatiokumppani CollectiveCrunchJatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen paa ja kasvihuonepäästöt suurempia. *Innovaatiokumppani Tuleeko metsäntia. CollectiveCrunkunnostusta. in kanssa. mälle vietävääjatkuvapeitteiseen suunnittelun automatisoinvaatiokumppani CollectiveCrunchJatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen ojien Tuleeko jatkuvapeitteiseen metsäntia.*Innovaatiokumppani CollectiveCrunin kanssa. toivotaan parantavan suometsätalouden kasvatukseen Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen siirtyviltä turvemailta väOy:n roolina on yhdessä Metsähalli* Tuleeko jatkuvapeitteiseen metsäntia. Innovaatiokumppani CollectiveCrunin kanssa. toivotaan parantavan suometsätalouden ch kasvatukseen siirtyviltä turvemailta väch Oy:n roolina on yhdessä Metsähallikestävyyttä, mutta tutkittu tieto on vielä toivotaan parantavan suometsätalouden Tavoitteena on, että suunnittelijat saihemmän ravinnekuormitusta kuin päätetuksen kanssa selvittää, onko kehittyneen kasvatukseen siirtyviltä turvemailta väch Oy:n roolina on yhdessä Metsähallikestävyyttä, mutta tutkittu tieto on vielä Tavoitteena on, että suunnittelijat saihemmän ravinnekuormitusta kuin päätetuksen kanssa selvittää, onko kehittyneen hyvin niukkaa. Sekä jatkuvapeitteisessä kestävyyttä, mutta tutkittu tieto on vielä sivat käyttöönsä entistä pidemmälle valkasvatuksessa. Tavoitteena on, että suunnittelijat sai- hakkuullisessa hemmän ravinnekuormitusta kuin päätetekoälyn, useiden saatavissa olevien tietuksen kanssa selvittää, onko kehittyneen hyvin niukkaa. Sekä jatkuvapeitteisessä sivat käyttöönsä entistä pidemmälle valhakkuullisessa kasvatuksessa. tekoälyn, useiden saatavissa olevien tieettä jaksollisessa kasvatuksessa suotuisa hyvin niukkaa. Sekä jatkuvapeitteisessä misteltuja tai pitkällä tähtäimellä jopa ** Miten männyn kasvupaikoille jatkusivat käyttöönsä entistä pidemmälle val- hakkuullisessa kasvatuksessa. tolähteiden sekä suurien datamäärien tekoälyn, useiden saatavissa olevien tieettä jaksollisessa kasvatuksessa suotuisa misteltuja tai pitkällä tähtäimellä jopa Miten männyn kasvupaikoille jatkutolähteiden sekä suurien datamäärien vedenpinnan taso sekä taimettuminen että jaksollisessa kasvatuksessa suotuisa täysin toteutusvalmiita metsätalouden kasvatuksen menetelmäksi misteltuja tai taso pitkällä jopa vapeitteisen * Miten männyn kasvupaikoille jatkuavulla mahdollista päästä aiempaa tartolähteiden sekä suurien datamäärien vedenpinnan sekätähtäimellä taimettuminen täysin toteutusvalmiita metsätalouden vapeitteisen kasvatuksen menetelmäksi avulla mahdollista päästä aiempaa tarovat avaintekijöitä metsätalouden onnismin kierrätysprosessiin, niillä on pienemvedenpinnan taso sekä taimettuminen suositellut kaistalehakkuut vaikuttavat toimenpidesuunnitelmia. Stora Enso on saanut valmiiktäysin toteutusvalmiita metsätalouden vapeitteisen kasvatuksen menetelmäksi kempaan suunnittelutietoon sekä metsäavulla mahdollista päästä aiempaa tarovat avaintekijöitä metsätalouden onnissuositellut kaistalehakkuut vaikuttavat toimenpidesuunnitelmia. kempaan suunnittelutietoon sekä metsätumiselle. pi hiilijalanjälki, ja ne voidaan komposovat avaintekijöitä metsätalouden onnis- turvemaan kasvihuonekaasupäästöihin. Tekoälyä on suositellut kaistalehakkuut vaikuttavat toimenpidesuunnitelmia. talouden toimenpidesuunnittelun pidemkempaan suunnittelutietoon sekä metsätumiselle. turvemaan kasvihuonekaasupäästöihin. Tekoälyä on testattu testattu Keski-Suomessa Keski-Suomessa siLuke dispersiopäällystelinjan talouden toimenpidesuunnittelun pidemon käynnistynyt kolmivuotisen toida teollisesti. tumiselle. Niukkaravinteiset turvemaametsät eivät ja Keski-Pohjanmaalla yhteensä 300 000 turvemaan kasvihuonekaasupäästöihin. Tekoälyä on testattu Keski-Suomessa mälle vietyyn automatisointiin. talouden toimenpidesuunnittelun pidemLuke on käynnistynyt kolmivuotisen Niukkaravinteiset turvemaametsät eivät ja Keski-Pohjanmaalla yhteensä 300 000 mälle vietyyn automatisointiin. suometsien käsittelyn ongelmiin pureu- Siirtymisessä kohti biopohjaista kierLuke onpilottialueella. käynnistynyt kolmivuotisen Forshagan tehtaalla Ruotsissa perustilassa ole merkittäviä päästölähteihehtaarin Tekoälyn avulla Niukkaravinteiset turvemaametsät eivät ja Keski-Pohjanmaalla yhteensä 300 000 Tavoitteenamme on tuoda innovatiisuometsien käsittelyn ongelmiin pureumälle vietyyn automatisointiin. perustilassa ole merkittäviä päästölähteihehtaarin pilottialueella. Tekoälyn avulla Tavoitteenamme on tuoda innovatiituvan tutkimushankkeen ”Kestävää totaloutta tarvitaan uusia tapoja parantaa suometsien käsittelyn ongelmiin pureutä, mutta erilaisten hakkuiden vaikutukon tuotettu korjuukohteiden puutavaralaperustilassa ole merkittäviä päästölähteihehtaarin pilottialueella. Tekoälyn avulla vinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien tuvan tutkimushankkeen ”Kestävää tä, - mutta Tavoitteenamme on tuoda innovatiija käynnistää nyt tuotantoa. erilaisten hakkuiden vaikutukon tuotettu korjuukohteiden puutavaralavinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien metsänhoitoa turvemailla --puutavaralaRatkaisuja kartonkipakkausten ominaisuuksia. Uusi tuvan tutkimushankkeen ”Kestävää ei ole juurikaan tietoa. jiennusteet, automaattiset tä, mutta erilaisten hakkuiden vaikutukon tuotettu korjuukohteiden hallintaa, hoitoa ja kasvattamista. Alusta metsänhoitoa turvemailla hakkuuehdoRatkaisuja sista vinen alusta osaksi tulevaisuuden metsien sista ei ole juurikaan tietoa. jiennusteet, automaattiset hakkuuehdohallintaa, hoitoa ja kasvattamista. Alusta Yhtiö ilmoitti 10 miljoonan intaloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin”. dispersiopäällystelinja Forshagassa on metsänhoitoa turvemailla Ratkaisuja * Miten turvemaiden puunkorjuuta tukset ja -rajaukset sekä automaattinen ei olehoitoa juurikaan tietoa. jiennusteet, automaattiset hakkuuehdomahdollistaa erittäin tarkat, tekoälypohtaloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin”. sista hallintaa, ja kasvattamista. Alusta * Miten turvemaiden puunkorjuuta tukset ja -rajaukset sekä löytämään automaattinen mahdollistaa erittäin tarkat, tekoälypoh-- Hankkeessa pyritään ratmerkittävä askel innovaatioja vastuullitaloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin”. voidaan kehittää. Tutkimuksessa toteutetaimikonhoitotarpeen tunnistaminen. * Miten turvemaiden puunkorjuuta tukset ja -rajaukset sekä automaattinen jaiset työkalut, jotka lisäävät kannattavestoinnista vuonna 2020. Hankkeessa pyritään löytämään rat- mahdollistaa erittäin tarkat, tekoälypohvoidaan kehittää. Tutkimuksessa toteutetaimikonhoitotarpeen tunnistaminen. jaiset työkalut, jotka lisäävät kannattakaisuja käytännön tilanteisiin ja suustyössämme. Teollisen mittakaavan - -Hankkeessa pyritään löytämään rat- taan kaistale-, poimintaja pienaukkohakYli puolet Metsähallitukselle töitä voidaan kehittää. Tutkimuksessa toteutetaimikonhoitotarpeen tunnistaminen. vuutta ja tuottavuutta, CollectiveCrunch kaisuja käytännön tilanteisiin ja ongelongeljaiset työkalut, jotka lisäävät kannattataan kaistale-, poimintaja pienaukkohakYli puolet Metsähallitukselle töitä vuutta ja tuottavuutta, CollectiveCrunch Asennus valmistui aikataulusmiin, joihin kentällä nyt erityisesti tutkituotantoon soveltuvat ympäristöystävälkaisuja käytännön tilanteisiin ja ongelrämemänniköissä ja tekevistä harvestereista tällä taan kaistale-, poimintapienaukkohak- Yli puolet Metsähallitukselle töitä kuita Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Lipponen miin, joihin kentällä nytkerää erityisesti tutkivuutta ja tuottavuutta, CollectiveCrunch kuita rämemänniköissä jajakorpikuusikoiskorpikuusikoistekevistä harvestereista kerää tällä hetkelhetkelOy:npakkausmateriaalit toimitusjohtaja Jarkko Lipponen mustietoa tarvitaan. Suotutkimukseen liset auttavat vastaamiin, joihin kentällä nyt erityisesti tutki- sa sa, ja uusien tuotteiden tuotanvaihtoehtoisilla tavoilla sekä tutkitaan lä gps-paikannettua hakkuukonetietoa, kuita rämemänniköissä ja korpikuusikoistekevistä harvestereista kerää tällä hetkeltoteaa. mustietoa tarvitaan. Suotutkimukseen Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Lipponen sa vaihtoehtoisilla tavoilla sekä tutkitaan lä gps-paikannettua hakkuukonetietoa, toteaa. panostetaan Lukessa vahvasti ja uutta maan vastuullisten ja kiertotalouteen mustietoa tarvitaan. Suotutkimukseen vaihtoehtoisten menetelmien työn tehokjota projektissa käytetään tekoälyn vaihtoehtoisilla tavoilla sekä tutkitaan lä hakkuukonetietoa, CollectiveCrunch valittiin kilpailutukpanostetaan Lukessa vahvasti ja opetuutta toteaa. vaihtoehtoisten menetelmien työn tehokto käynnistyy lähikuukausina. jotagps-paikannettua projektissa käytetään tekoälyn opet- sa CollectiveCrunch valittiin kilpailutuktutkimustietoa on perustuvien pakkausten kasvavaan kulutpanostetaan Lukessa vahvasti jatulossa uutta kuutta sekä korjuuteknistä laatua. tamiseen, projektipäällikkö Tarmo Mylvaihtoehtoisten menetelmien työn tehokjota projektissa käytetään tekoälyn opetsen perusteella Metsähallituksen innovaatutkimustietoa on lähivuosina lähivuosina tulossa CollectiveCrunch valittiin kilpailutukkuutta sekä korjuuteknistä laatua. tamiseen, projektipäällikkö Tarmo Mylsen perusteella Metsähallituksen innovaarunsaasti, kertoo hanketta koordinoiva tajakysyntään, sanoo Packaging Materials tutkimustietoa onhanketta lähivuosina tulossa **perusteella Miten taimettuminen onnistuu erilaislymäki kertoo. kuutta sekä korjuuteknistä laatua. tamiseen, projektipäällikkö Tarmo Myltiokumppaniksi viime keväänä, jatkosorunsaasti, kertoo koordinoiva sen Metsähallituksen innovaaMiten taimettuminen onnistuu erilaislymäki kertoo. Raija Laiho Lukesta. -divisioonan tiokumppaniksi viime keväänä, jatkosotutkimusprofessori johtaja Hannu Kasurinen. runsaasti, kertoo hanketta koordinoiva jälkeen. Automaattisissa hakkuuja taimikon*hakkuiden Miten taimettuminen onnistuu erilaislymäki kertoo. pimus solmittiin joulukuussa 2019. tutkimusprofessori Raija Laiho Lukesta. ten tiokumppaniksi viime keväänä, jatkosoten hakkuiden jälkeen. Automaattisissa hakkuuja taimikonpimus solmittiin joulukuussa 2019. ispersiopäällysteteknologia mahHankkeessa mukana laajasti alan Stora Enson Packaging Materials -divitutkimusprofessori Raija Laiho Lukesta. hoitoehdotuksissa koulutusaineishakkuiden jälkeen. Automaattisissa hakkuuja taimikonHankkeessa on ontärkein mukana laajasti alan ten pimus solmittiin joulukuussa 2019. hoitoehdotuksissa tärkein koulutusaineisdollistaa pakkatoimijoita, GreenCarbon Finland Oy, sioonassa on viime vuodesta lähtien kesHankkeessa onvastuullisemmat mukana laajasti alan to ovat olleet suunnittelijoiden aiemmin hoitoehdotuksissa tärkein koulutusaineistoimijoita, GreenCarbon Finland Oy, to ovatusratkaisut olleet suunnittelijoiden aiemmin ja uusiutuvien puukuiMetsä Metsähallitus, Maaja toimijoita, GreenCarbon Finland tekemät suunnitelmat. Jatkossa tavoitteeto ovat Group, olleet suunnittelijoiden aiemmin Metsä Group, Metsähallitus, Maa-Oy, ja kitetty uusien biopohjaisten materiaalien tekemät suunnitelmat. Jatkossavaativissa tavoitteetumateriaalien hyödyntämisen metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Metsä Group, Metsähallitus, Maaja ja tuotteiden kehitystyötä ja tuotantoa na on tehdyn kehitystyön käyttöönotto tekemät suunnitelmat. Jatkossa tavoitteemetsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, na on tehdyn kehitystyön käyttöönotto loppukäyttökohteissa, kuten elintarvikeTornator ja jotka osaltaan myös metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn na on tehdyn kehitystyön käyttöönotto Tornator ja UPM, UPM, jotka osaltaan myös Forshagan tehtaalle. pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn pakkauksissa. Tuotteet soveltuvat paremrahoittavat hanketta. Tornator ja UPM, jotka osaltaan myös hyödyntämisen laajentaminen myös pilottialueen ulkopuolella sekä tekoälyn rahoittavat hanketta. hyödyntämisen laajentaminen myös rahoittavat hanketta. hyödyntämisen laajentaminen myös

Y T T

Tekoälystä Tekoälystä tukea tukea metsien metsien Tekoälystä tukea metsien toimenpidesuunnitteluun toimenpidesuunnitteluun toimenpidesuunnitteluun

M M

Tuottajankuja 1 A 1, 60100 Seinäjoki Konemyynti Henrik Fridlund +35840-1539477 henrik@suomentyokone.fi Keijo Rajaniemi +358400-262654 keijo@suomentyokone.fi Konemyynti ja varaosat Timo Yli-Hakola +358400-877600 timo@suomentyokone.fi

Jälkimarkkinointi ja kansainvälinen kauppa Tatu Rintamäki +35840-8367410 tatu@suomentyokone.fi Huolto ja tuki Veijo Järvi +358400-291276 veijo@suomentyokone.fi Janne Hautala +35840-1373476 janne@suomentyokone.fi

Vuokraa Vuokraa messurekka messurekka Vuokraa messurekka näyttelyyn näyttelyyn tai tai kiertueelle kiertueelle näyttelyyn tai kiertueelle -- ja ja asiakkaat asiakkaat viihtyy! viihtyy! - ja asiakkaat viihtyy!

Stora Enso avaa uuden dispersiopäällystelinjan Forshagassa

D

Valmis Valmis kokonaisuus kokonaisuus myös myös asiakaspalvelun asiakaspalvelun osaavalla osaavalla henkilökunnalla. henkilökunnalla. Valmis kokonaisuus myös asiakaspalvelun osaavalla henkilökunnalla.

TERÄKETJUT STIHL sekä TRILINK teräketjut rullatavarana sekä valmiissa mitoissa suoraan varastosta.

Lisätietoja Lisätietoja 050 050 412 412 9030 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi janne.jokela@ammattilehti.fi Lisätietoja 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


66

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sininen alue (vasen kuva) on jätetty hakkaamatta, mikä havaitaan hakkuun jälkeen tehdystä automaattisesta kuvioinnista. Ilmakuva varmentaa havainnon oikeaksi. (Ilmakuva ©Maanmittauslaitos)

Monimuotoisuuskohteiden säilyminen selviää hakkuukonetiedoista Hakkuukonetiedon avulla pystytään todentamaan ennalta tunnettujen monimuotoisuuskohteiden rajaaminen käsittelyn ulkopuolelle. MMM Marjo Mustolan maisterintutkielmassa kehitettiin hakkuukoneen sijaintitietoon perustuva menetelmä monimuotoisuuskohteiden säilymisen todentamiseen.

dentaa monimuotoisuuskohteiden säilymistä ja tunnistaa potentiaalisia luontokohteita. Työssä verrattiin Metsätehon automaattisella kuvioinnilla tuotettuja hakkuukonekuvioita ja niihin muodostuneita käsittelemättömiä alueita avoimiin paikkatietoaineistoihin (mm. peruskarttatiedot maastotietokannasta, Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ja METSO-kohteet). Aineistona oli noin 4 500 operatiivista hakkuukuviota eri puolilta Suomea. Tulosten perusteella ennalta tunnetut monimuotoisuuskohteet oli pääosin rajattu kokonaan leimikoiden ulkopuolelle. Vaih-

toehtoisesti ne oli jätetty käsittelemättä kohteen ollessa hakkuualueen ympäröimä, jolloin hakkuukonekuvioissa havaittiin käsittelemättömiä alueita monimuotoisuuskohteiden kohdalla. Peruskartan avulla löydettiin lisäksi potentiaalinen luontokohde noin kolmasosalle muista hakkaamatta jätetyistä alueista. Luontokohteiden seurantatarkkuuden minimitaso riippuu hakkuukoneen sijainnin paikannustarkkuudesta, kuviointimenetelmän yksityiskohdista sekä monimuotoisuus- ym. aineistojen tarkkuudesta. Mustolan työ esittelee täysin uudenlaisen menetelmän, jonka

avulla on mahdollista seurata luonnonhoidon toteutumista operatiivisessa metsänhoidossa suosituksiin ja ohjeisiin nähden. Se tukee siten osaltaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävää metsien käyttöä. Lisäksi menetelmä tuottaa tärkeää tietoa mm. puunkorjuutyön laadun raportointiin. Käsittelemättömien alueiden avulla voi olla mahdollista myös paikallistaa kokonaan uusia monimuotoisuuskohteita ennalta tunnettujen lisäksi. Maastotarkastuksia tarvitaan tällöin alueiden ominaisuuksien varmentamiseen, ja menetelmä auttaa kohdistamaan ne tehokkaimmin.

Luontokohteiden todentamisja tunnistusmenetelmä on pitkälti automatisoitavissa esim. metsätiedon palvelualustakonseptin avulla. Ainoastaan säästöpuuryhmien tunnistus vaatii hakkuukoneen kuljettajan kirjauksen tai ajantasaista ilmakuvamateriaalia. Tiedot hakattujen puiden paikoista mahdollistaisivat luontokohteiden ominaispiirteet säilyttävän käsittelyn, kuten säästöpuuryhmien tai suojavyöhykkeiden harventamisen erottamisen tavanomaisesta hakkuusta. Metsätehon tiedote 9/2021

T

yön tulosten mukaan ennalta tunnetut monimuotoisuuskohteet raja- taan useimmiten jo suunnitteluvaiheessa hakkuualueen ulkopuolelle. Menetelmä on pitkälti automatisoitavissa, ja sen avulla voidaan tuottaa tietoa puunkorjuun laadun raportointiin sekä kohdentaa maastotarkastuksia nykyistä tehokkaammin. Metsien monimuotoisuutta turvataan monin eri keinoin mm. avainbiotooppien, talousmetsien luonnonhoidon sekä metsäsertifioinnin avulla. Monimuotoisuustiedot ovat osa metsävaratietoa, ja niitä kerätään nykyisin pääsääntöisesti maastokartoitusten avulla. MMM Marjon Mustolan maisterintutkielmassa selvitettiin, kuinka hakkuukonetiedon avulla voidaan käytännössä to-

Tiedot hakattujen puiden paikoista mahdollistaisivat luontokohteiden ominaispiirteet säilyttävän käsittelyn, kuten säästöpuuryhmien tai suojavyöhykkeiden harventamisen erottamisen tavanomaisesta hakkuusta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

67

Moipu 310EFI koura NYT UUDEN

kouran ostajalle

PIKAKIINNIKE veloituksetta!

Vahva ja kestävä energiapuukoura ajokoneisiin Kouralla mahdollista myös kuormata Helppo asennus ilman sähköjä Tehokas keräily pienille puille Katkaisee jopa 31cm kerralla

Tarjous voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

KOURAT SAATAVANA MYÖS RAHOITUKSELLA! Kuvan 310EFI koura alkaen 342€/kk, 240EFI koura alkaen 310€/kk (alv 0%)

Korkealaatuiset voiteluaineet ja suodattimet suoraan maahantuojalta! Grease L EP 00

Litium-pohjainen EP-lisäaineistettu yleisrasva keskusvoitelujärjestelmiin. Gazpromneft Grease L EP tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla käyttölämpötila-alueella, -30 °C ja +120 °C välillä, ja erinomaisen suojan kulumista vastaan, jopa äärimmäisen paineen alla. Rasvalla on erinomainen hapettumisen-, korroosion- ja vedenkestävyys. Pakkauskoot 18 ja 180 kg.

Hydraulic HVLP 32 ja 46

Gazpromneft Hydraulic HVLP on korkealaatuinen laajan käyttölämpötila-alueen hydrauliikkaöljy. Korkealuokkaiset perusöljyt yhdessä tarkkaan valitun lisäaineistuksen kanssa muodostavat erinomaisen suojan hapettumista, korroosiota ja kulumista vastaan. Pakkauskoot 20, 205 ja 1000 litraa.

Diesel Premium 10W-40

on ympäri vuotinen Super High Performance Diesel (SHPD) -moottoriöljy EGR- ja SCRjärjestelmillä varustetuihin moottoreihin, joissa ei ole DPF-dieselhiukkassuodatinta. Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 -moottoriöljyn luokitukset mm: API CI-4/SL, ACEA E7, MB 228.3, MAN M3275-1, MTU cat.2, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD/RLD-2, Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC III-10, Caterpillar ECF-1a / ECF-2. Pakkauskoot 205 ja 1000 litraa.

G-Energy X Hydro Bio 46

on luontaisesti biohajoava korkean suorituskyvyn täyssynteettinen hydrauliikkaöljy nykyaikaisiin hydrauliikkajärjestelmiin. Korkealuokkaiset synteettiset biohajoavat esterit yhdessä tarkkaan valitun lisäaineistuksen kanssa muodostavat erinomaisen suojan kulumista ja korroosiota vastaan sekä optimaalisen suorituskyvyn laajalla käyttölämpötila-alueella. Biohajoavuus on yli 70 % OECD 301B mukaan.

G-SPECIAL UTTO 10W-30

on ”universal tractor transmission oil” (UTTO) ja on suunniteltu toimimaan traktoreiden ja muiden työkoneiden vaihteistoissa, vetopyörästöissä, hydrauliikkajärjestelmissä sekä öljykylpyjarruissa. G-Special UTTO 10W-30 täyttää mm. seuraavat vaatimukset: API GL-4, Allison C-4, Massey Ferguson CMS M1143

G-SPECIAL STOU 10W-30 ja 10W-40

ovat osasynteettisiä korkealaatuisia monitoimiöljyjä käytettäväksi erityisesti maatalouden työkoneiden moottoreissa, vaihteistoissa, vetopyörästöissä, hydraulijärjestelmissä ja öljykylpyjarruissa. G-Special STOU 10W-30 ja 10W-40 täyttävät mm. seuraavat vaatimukset: ACEA E3, API GL-4, Allison C-4, Caterpillar TO-2

Solvera-teräketjuöljyt suoraan varastosta! Kysy tarjous!

Tonttila Group Oy Turkkirata 10, 33960 Pirkkala Puh. 03 358 760 www.tonttilagroup.fi

Meiltä myös suodattimet kaikkiin koneisiin

Myynti Puh. 03 358 7660 myynti@voitelukeskus.com


68

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lisää kasvavia metsiä hiilinieluiksi tehokkaalla kylvöjärjestelmällä nen - ja järjestelmän kaksi siementykkiä mahdollistaa myös sekakylvön. - SeedGunilla tehty täsmällisesti kohdistettava konekylvö heti maanmuokkauksen yhteydessä tuo huomattavia säästöjä siemen- ja työkuluissa sekä parantaa oleellisesti kylvötulosta. Sillä on mahdollista kylvää metsiä juuri niiden tarpeiden mukaan sillä jokainen metsä on erilainen ja vaatii omanlaiset toimet uudistuksessa, kertoo järjestelmän kehittävä New Forest Oy:n Juha Sirkkala.

Kustannustehokas ja helppokäyttöinen laite

Kotimainen SeedGun on tämän hetken kehittyneimpiä metsänkylvömenetelmiä: kyseessä on maanmuokkauskoneisiin asennettava paineilmapulssilla toimiva siementykki, joka siirtää halutun suuruisen siemenmäärän lähes siemenen tarkkuudella nylonputkea pitkin juuri valittuun kylvökohtaan.

Tämän hetken kuuma puheenaihe maailmassa on hiilinielut. Yksi merkittävä ratkaisu ongelmaan on metsien uudistaminen: kasvava puu on erittäin hyvä hiilidioksidin poistaja. Jotta metsät saadaan kasvamaan tarvitaan tehokkaita työmenetelmiä niiden hoitamiseen, mikä mahdollistaa myös arvokkaan puutavaran hyötykäytön ekologisesti tulevaisuudessakin.

SeedGunilla kylvö ei ole erillinen, hintava ja aikaa vievä työvaiheensa, vaan se tehdään samanaikaisesti maanmuokkauksen kanssa. Näin siemenet saadaan heti tuoreeseen ja kosteaan maahan, mikä parantaa kylvön onnistumisprosenttia.

K

otimainen SeedGun on patentoitu ja kustannustehokas koneellinen metsänuudistusmenetelmä, joka tarjoaa siemenelle parhaat mahdol-

lisuudet itää ja kasvaa terveeksi puuksi. Pääpuulaji kylvettäessä on mänty, mutta SeedGunilla onnistuu napin painalluksella myös koivun ja kuusen kylvämi-

SeedGun voidaan asentaa lähes mihin tahansa maanmuokkauskoneseen rajoittamatta koneen muuta käyttöä. Ainoat vaatimukset koneelle ovat paineilmalaitteisto ja sähköjärjestelmä. Pienikoisen ja kevyen järjestelmän tärkeimmät osat asennetaan koneen hyttiin, kuljettajan näköpiiriin. Niinpä myös siementen lisääminen läpinäkyviin siemensäiliöihin ja siementyypin vaihtaminen tapahtuu mukavasti suoraan koneen ohjaamossa. - SeedGun on tämän hetken kehittyneimpiä metsänkylvömenetelmiä: paineilmapulssilla toimiva siementykki, joka siirtää halutun suuruisen siemenmäärän lähes siemenen tarkkuudella nylonputkea pitkin juuri valittuun kylvökohtaan. SeedGunin näytöltä kuljettaja näkee helposti työmaalle kylvetyt siemenmäärät, sillä sähköinen laskuri kirjaa jokaisen kylvötapahtuman. Näin saadaan kylvötyön laskutuksen perusteeksi täsmälliset tiedot jotka kelpaa myös EU:n hiilinieluraportointiin. Menetelmä on taloudellinen ja kestävä kestäen kriittisenkin ekologisen tarkastelun. Sitä käytetäänkin jo metsänkylvössä kymmenissä koneissa Suomessa ja maailmalla Englantia sekä Kanadaa myöten, ilmoittaa Sirkkala, joka itse on käyttänyt kehittämäänsä järjestelmää vuodesta 1993 lähtien ja urakoi tällä hetkellä kolmella metsäalustaisella kaivukoneella metsänparannus- ja kylvötöissä lähinnä Uudenmaan ja Hämeen alueilla: - Toki kehitystä on tehty paljon matkan varrella ja nyt SeedGun -kylvömenetelmälle on varmasti globaalia kysyntää, kun metsien istutus on hiilinielukeskustelun takia noussut puheenaiheeksi joka paikassa. Kunnianhimoinen tavoite on että SeedGun on vahvasti mukana seuraavan 50 vuoden aikana metsittämässä maailmanlaajuisesti puolet siitä maaperästä, joka sopii metsitettäväksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

69

Helmikuussa 2021 tehtiin SeedGunilla talvikylvöä -20°C pakkasessa.

Pienikoisen ja kevyen SeedGun -järjestelmän tärkeimmät osat asennetaan koneen hyttiin, kuljettajan näköpiiriin. Niinpä myös siementen lisääminen läpinäkyviin siemensäiliöihin ja siementyypin vaihtaminen tapahtuu mukavasti suoraan koneen ohjaamossa. - SeedGunin näytöltä kuljettaja näkee helposti työmaalle kylvetyt siemenmäärät, sillä sähköinen laskuri kirjaa jokaisen kylvötapahtuman. Näin saadaan kylvötyön laskutuksen perusteeksi täsmälliset tiedot jotka kelpaa myös EU:n hiilinieluraportointiin. SeedGun on myös yhteensopiva Risutecin ASTA -tiedonkeruujärjestelmän kanssa, esittelee järjestelmän kehittäjä Juha Sirkkala.

Kylvö tehdään samalla maanmuokkauksessa

SeedGunila tehdyssä konekylvössä päästään yleensä käsinkylvöä parempaan itämistulokseen, kun siemenet saadaan ammuttua SeedGunilla juuri avattuun muokkausjälkeen. - SeedGunilla kylvö ei ole erillinen, hintava ja aikaa vievä työvaiheensa, vaan se tehdään samanaikaisesti maanmuokkauksen kanssa. Näin siemenet saadaan heti tuoreeseen ja kosteaan maahan, mikä parantaa kylvön onnistumisprosenttia. Yhden kylvötapahtuman siementen määrä voidaan säätää tarkasti ja ohjata siemenet juuri haluttuun paikkaan. Tyypillinen siemenkulutus männyn kylvössä on vain 150-200 g/ha ja koivulla 40-80 g/ha. Tarvittaessa kylvö voidaan myös automatisoida jatkuvaksi, toteaa Sirkkala.

aina maaperästä ja kasvupaikasta, milloin on järkevää istuttaa ja milloin kylvää, huomauttaa Sirkkala.

Tuotanto iskussa

SeedGun -järjestelmän patentit on hiljattain uudistettu ja valmistukseen sekä markkinointiin panostetaan.

- Haluamme viedä tietoa suomalaisesta tasokkaasta metsänhoidosta ja kylvömenetelmästämme eri puolille maailmaa mahdollistamaan metsien paremman kasvun. Jatkossa SeedGun -laitteet valmistaa Metsi Oy tiloissaan Oitissa, missä tuotantomenetelmät on rakennettu iskuun mahdollistamaan suuretkin

sarjat jopa 500 kappaleen kuukausivauhdilla. Samalla itse tuotetta on hiottu vieläkin paremmaksi, ilmoittaa Juha Sirkkala. Helmikuussa 2021 kovassa pakkasessa SeedGunilla kylvetyt männyt ja koivut voivat hyvin elokuussa kuivan kuuman kesän jälkeenkin.

Laajat tiedonkeruumahdollisuudet

SeedGun on myös yhteensopiva Risutecin ASTA -tiedonkeruujärjestelmän kanssa. ASTA -järjestelmä tallentaa muokkauspisteen paikan, pinta-alan ja kylvötiheyden. Nyt ASTAan saadaan näkyville myös SeedGunin kylvöpisteet ja kylvötiedot sekä tallennettua tiedot käytetyistä siemenlajikkeista sekä seoksesta. - ASTAa käytettäessä voidaan laskea myös muokkauksessa tehtävät taimipaikat. Näin sinun on helppo tilata oikea määrä taimia kohteelle, sillä se riippu

Juha Seppälä esitteli 5-vuotiasta SeedGunilla vuonna 2006 kylvettyä männyn taimea.

Siemenistä SeedGunilla kylvetty puusto on kasvanut hyvin; kuvassa sama mies ja sama männyntaimi 15-vuotta myöhemmin kesällä 2021.


70

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

METSÄ TARVITSEE EDELLÄKÄVIJÖITÄ — LIITY JOUKKOON!

Muuta käsitys metsäkoneesta | www.logset.fi LOGSET Oy Hännisentie 2 666530 Koivulahti

Erno Mäntynen 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

Jukka Perämäki moottorisahauksen Suomen mestariksi Suomen moottorisahauskilpailijat Sumoki ry:n järjestämä Moottorisahauksen SM-kilpailu käytiin lauantaina 7.8.2021 Metsämuseo Lustossa Punkaharjulla aurinkoisessa säässä.

K

ovatasoisen kilpailun voitti Jukka Perämäki, toiseksi sijoittui Pentti Paananen ja kolmanneksi Jarmo Laatikainen. Naisten Suomen mestari oli Marjut Laakkonen. Perämäki uusi viimevuotisen voittonsa ja kultamitali SM-kisoista oli hänelle jo neljäs perättäinen. Kisojen yhteydessä Sumoki ry palkitsi pitkäaikaiset toimijansa Pertti Anttosen ja Tuomo Pirkkalaisen. Lajin pariin on tullut vuosittain kisaamaan uusia jäseniä, niin myös tänäkin vuonna. Jatkossa kisaan on tulossa myös vahvempi naisedustus, sillä ensi vuoden SM-kisoihin on jo il-

moittautunut neljä naista. Moottorisahauksen MM-kilpailut on siirretty syksylle 2022, ja kisoihin Serbiaan lähtee Suomesta kolme edustajaa. Tulokset: 1. Jukka Perämäki, 1663 2. Pentti Paananen, 1629 3. Jarmo Laatikainen, 1628 4. Esa Tumelius, 1618 5. Vesa Kurki, 1611 6. Jukka Kylliäinen, 1576 7. Klaus Oinonen, 1449 8. Pekka Kovanen, 1447 9. Antti Oksanen, 1445 10. Jaakko Romu, 1360 11. Marjut Laakkonen, 1359 12. Timo Karhu, 1297

Moottorisahauksen SM-kisojen voittajat: naisten Suomen mestari Marjut Laakkonen, toiseksi sijoittunut Pentti Paananen, voittaja Jukka Perämäki ja kolmanneksi tullut Jarmo Laatikainen.

Karsintatehtävässä vei voiton koko kisan voittanut Jukka Perämäki, taustalla hopealle sijoittunut Pentti Paananen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

71

Metsäteollisuus ry:

EU:n metsästrategia otti askeleita parempaan suuntaan Euroopan komissio julkisti odotetun metsästrategiansa, jossa ilmaistu tavoite eurooppalaisten metsien vaalimisesta on tärkeä. Aiemmin metsäsektorille hyvin haasteellinen strategia muuttui valmistelun loppuvaiheessa parempaan suuntaan. Strategia jää kuitenkin ristiriitaiseksi. Se nostaa vahvemmin esiin puupohjaisten tuotteiden ilmastohyödyt, mutta samaan aikaan jarruttaa metsienkäyttöä.

O

n myönteistä, että kansallisen metsäpolitiikan rooli tuodaan aiempaa selvemmin esille, vaikka komissio edelleen uhkaa nipistää palan metsiä koskevaa päätösvaltaa pois Suomesta. Metsät luovat merkittävän osan hyvinvoinnista ja niillä on yhdessä puupohjaisten tuotteiden kanssa keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Euroopan komission julkaisema metsästrategia pyrkii sovittamaan yhteen puupohjaisten tuotteiden ilmastohyötyjä, metsien erilaista taloudellista hyödyntämistä ja metsien suojelua sekä niiden roolia hiilinieluina. - Metsästrategia on lopulta Suomelle pelättyä parempi. Lopputuloksessa näkyy se, että maamme hallituksen avainministerit, suurin osa Suomen mepeistä ja virkakunnasta sekä koko metsäsektori ovat aktiivisesti vaikuttaneet metsäisen maamme etujen turvaamiseksi. Erittäin huono alkuperäinen esitys otti askeleita parempaan suuntaan, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen toteaa. Lopputulos jää kuitenkin osin ristiriitaiseksi. Metsästrategia huomioi alkuperäistä versiota paremmin sen, että metsäteollisuuden tuotteet torjuvat ilmastonmuutosta korvaamalla sellaisia, joiden valmistus aiheuttaa runsaasti fossiilisia päästöjä. Tunnustaessaan puunkäytön ilmastohyödyt strategia pyrkii kuitenkin samalla rajoittamaan metsien talouskäytön mahdollisuuksia, esimerkiksi kannusta-

Metsät luovat merkittävän osan hyvinvoinnista ja niillä on yhdessä puupohjaisten tuotteiden kanssa keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

malla avohakkuiden välttämiseen. Puupohjaisten tuotteiden muut yhteiskunnalliset hyödyt jäävät strategiassa valitettavasti vaille huomiota. - Puu ei voi olla samaan aikaan pystyssä metsässä ja puukoulun kattopalkissa tai muovin korvaajana ruokapakkauksessa. Haluttaessa metsien tuottamia hyötyjä puuta pitää voida käyttää, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi tiivistää. Kestävä ja oikea-aikainen metsänhoito, metsäpinta-alan lisääminen sekä yhä monipuolisemmat puupohjaiset ratkaisut luovat yhdessä avaimen Euroopan vihreään kasvuun. Metsäsektorin tuottaman globaalin ilmastohyödyn lisäksi se rahoittaa yhteiskunnan toimintaa sekä turvaa työllisyyttä.

Kujanjuoksu metsäkysymyksissä komission ja jäsenvaltioiden välillä jatkuu EU:ssa ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Siksi EU:ssa on ollut metsäisten jäsenvaltioiden liittymisestä lähtien yhteinen metsästrategia. EU:n metsästrategia ei ole oikeudellisesti sitova mutta se luotaa metsiin liittyviä poliittisia toimenpiteitä EU:ssa vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltioiden päätösvalta tuodaan strategiassa useasti esiin, mikä on selkeä parannus alkuperäiseen versioon verrattuna. Tästä huolimatta komissio yrittää na-

pata aiempaa suurempaa roolia metsäasioissa. - Esitetty päätösvallan hivuttaminen Brysseliin on strategian huolestuttavimpia piirteitä. Strategian toimeenpanossa ja esitettyjen ohjeiden ja mahdollisten lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa tulee toimia tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja koko metsäsektorin kanssa, Niemi painottaa. Strategian toimeenpanossa on muistettava Euroopan metsien erilaisuus. - Ei Portugalin korkkimetsiä voi verrata Hämeen humiseviin seka- ja havumetsiin. Myös metsien hoitoon ja käsittelyyn soveltuvat menetelmät vaihtelevat, eikä komission tule niiden osalta ohjata jäsenvaltioita, Niemi sanoo. Komissio ehdottaa metsien tilan seurantaan ja raportointiin sekä tiedonkeruuseen lainsäädäntöä. Lisätieto Euroopan metsistä on tervetullutta, ja sen tulee kattaa luonto- ja ilmastotiedon lisäksi myös metsien taloudellinen ja sosiaalinen merkitys. - Meillä on Suomessa kattava valtakunnan metsien inventointi, joka on elänyt ajassa tuottaen yhä parempaa tietoa metsistämme jo sata vuotta. Tiedonkeruun ja raportoinnin on jatkossakin perustuttava jäsenvaltioiden omaan kansalliseen inventointiin, Niemi korostaa. Metsästrategian valmistelun yhteydessä komissio on esittänyt uutta eurooppalaista ”closer to

nature forestry” -sertifiointia. Metsäteollisuus toimii globaaleilla markkinoilla ja on yhdessä koko metsäsektorin kanssa sitoutunut kansainvälisiin metsäsertifiointijärjestelmiin yli 20 vuoden ajan. - Näitä järjestelmiä kehitetään

laajassa sidosryhmäyhteistyössä ottaen huomioon kestävyyden kaikki pilarit. Komission ei tule luoda uusia, päällekkäisiä järjestelmiä, Niemi sanoo.

Telamalli on hyödyllisyysmallisuojattu

NYT ON TELOISSA OMINAISUUDET KOHDILLAAN: * Kantavuus * Vetopito * Sivuttaispito * Sisäpito


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käsivarren mitan edellä John Deeren edistyksellinen ja älykäs puomin kärkiohjaus IBC toimii kuin ajatus. Kuljettaja ohjaa kouraa ja puomi mukautuu kouran liikkeeseen automaattisesti. JohnDeere.fi

IBC


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

73

PIDETÄÄN KONEET LIIKKEESSÄ!

HYDRAULIIKKATUOTTEET JA -HUOLTO

Turvetuotannosta poistuvien alueiden määrä tulee lisääntymään runsaasti lähivuosina turvetuotannon vähentyessä. Alueiden jatkokäyttömahdollisuuksia on monia, esimerkiksi metsitys, peltoviljelyyn siirtyminen tai kosteikon perustaminen.

Uusia menetelmiä suometsien ilmastokestävään käyttöön Tapio on käynnistänyt kaksi suometsien ja turvemaiden ilmastokestävään käyttöön tähtäävää hanketta. Hankkeissa keskitytään parantamaan hiilitaseen huomioimista suometsien hoidossa ja selvitetään turvetuotannosta poistuneiden alueiden jatkokäytön nykytilaa ja mahdollisuuksia.

H

ankkeet ovat osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Ojat kuntoon kestävästi

Suomessa on ojitettu metsätaloutta varten kaikkiaan noin 5,9 miljoonaa hehtaaria soita. Nykyään ojia kunnostetaan noin 40 000 hehtaaria vuodessa. Pohjaveden pinnan tasolla on merkittävä vaikutus turpeen hajoamiseen sekä suometsien hiilinieluihin. Siksi hakkuissa ja ojien kunnostuksen suunnittelussa on tärkeää varmistaa, että veden pinta säilyy puuston kasvun ja hiilensidonnan kannalta sopivalla tasolla. Hydrologisen kytkeytyneisyyden tarkastelu laserkeilausaineistoa hyödyntäen (HYTKY) -hankkeen tavoitteena on parantaa hiilitaseen huomioimista suometsien hoitohankkeissa hyödyntämällä laserkeilausaineistoja. Hankkeessa kehitettävän menetelmän avulla voidaan tunnistaa kunnostusta vaativat ojat, ja kohdentaa kunnostustoimenpiteet niihin ojaverkoston osiin, joissa niiden toteuttaminen on tarpeellisinta sekä puuston että ilmaston näkökulmasta. Optimaalista ojasyvyyttä haetaan Suosimulaattori-mallinnuksen avulla.

• Letkut • Liittimet • Nipat • Pumput ja moottorit • Venttiilit • Ohjausjärjestelmät • Mittaus- ja testilaitteet • Tarvikkeet

KOPA -KANTAVAT TELAT

Hanketta toteuttavat Tapio, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Arbonaut Oy.

Turvetuotantoalueille ilmastokestävää jatkokäyttöä

Turvetuotannosta poistuvien alueiden määrä tulee lisääntymään runsaasti lähivuosina turvetuotannon vähentyessä. Alueiden jatkokäyttömahdollisuuksia on monia, esimerkiksi metsitys, peltoviljelyyn siirtyminen tai kosteikon perustaminen. Turvetuotantoalueiden ilmastokestävät jatkokäyttömahdollisuudet (TuIJa) -hankkeen tavoitteena on selvittää turvetuotannosta poistuneiden alueiden jatkokäytön nykytilaa sekä kehittää ja jalkauttaa suonpohjien ilmastoviisasta jatkokäyttöä monimuotoisuusnäkökulmat huomioiden. Hankkeessa luodaan jatkokäyttösuunnitelmat valituille pilottikohteille, kehitetään jatkokäytön suunnittelumenetelmää, toteutetaan maanomistajakysely sekä tuotetaan tietopaketti jatkokäyttötapojen ilmastovaikutuksista. Hankkeen tulokset auttavat maanomistajia ylläpitämään suonpohjan hiilivarastoja sekä muodostamaan monitavoitteisia jatkokäyttötapoja, joiden avulla voidaan myös edistää sopeutumista ilmastonmuutok-seen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan maanomistajille tietoa ilmastotoimien tueksi. Hanketta toteuttavat Tapio ja Luonnonvarakeskus.

Nappaa hiilestä kiinni!

Edellä kuvatut hankkeet ovat osa maaja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Hankkeet toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana.

VAHVA-KAHMARIT KAIVINKONEISIIN • KUORMA-AUTOIHIN • METSÄKONEISIIN

VILPPULA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

020 755 1240 Teollisuustie 5

020 755 1243 Saaristokatu 5

020 755 1245 Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 7.30-16.30 www.koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.


74

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

BY HULTDINS Hultdins SuperGrip on yksi maailman eniten myydyistä kuormainkourista - kevyt mutta erittäin vahva koura kuormatraktoreihin ja puutavara-autoihin. Soveltuu harvennus- ja päätehakkuisiin.

Hultdins jälleenmyyjä Suomessa: Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Hultdins-kuormainkourat on kehitetty pitkäikäisiksi ja tehokkaiksi nykyaikaisessa puunkorjuussa. Kouran rakenne, muotoilu ja puristusvoima takaavat helpon käsiteltävyyden.

Metsien harvennusmallit uudistetaan  - taustalla tarve ilmastokestävään metsänhoitoon Harvennushakkuu on yleisin metsien hakkuutapa Suomessa. Harvennusten ajoituksen ja voimakkuuden valinnassa hyödynnetään laajasti metsänhoidon suosituksiin sisältyviä harvennusmalleja.

N

yt käynnistyneessä Tapion kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan harvennusmallikirjasto, josta voi hakea aiempaa täsmällisemmin metsänomistajan tavoitteisiin ja metsän ominaisuuksiin sopivan harvennusmallin. Uudet mallit auttavat sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -kehittämiskokonaisuutta. Suomen metsissä tehdään vuosittain harvennushakkuita  noin  490 000 hehtaarilla, mikä tarkoittaa, että kaikista hakkuista noin kaksi kolmasosaa on harvennuksia. Harvennuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi

Harvennushakkuiden ajankohdan ja voimakkuuden valintaa ohjaavat metsänhoidon suositusten harvennusmallit, joita on yhteensä 14 eri puulajeille ja kasvupaikoille.

jäävän puuston arvokehitykseen, hiilinielun vahvistumiseen ja metsien tuhonkestävyyteen. Muuttuva ilmasto tuo uusia haasteita harvennusten suunnitteluun.  Harvennushakkuiden ajankohdan ja voimakkuuden valintaa ohjaavat metsänhoidon suositusten harvennusmallit, joita on yhteensä 14 eri puulajeille ja kasvupaikoille. Metsäammattilaiset soveltavat malleja metsänomistajan tavoitteiden ja harvennettavan kohteen ominaisuuksien mukaisesti. Nyt rakennettava dynaaminen harvennusmallikirjasto helpottaa vaihtoehtojen vertailua ja päätöksentekoa.

- Metsänomistajat ovat toivoneet käytännön neuvoja, kuinka he voivat varautua muuttuvaan ilmastoon metsiensä hoidossa. Meiltä on kysytty, kuinka metsiä autetaan kestämään lisääntyviä tuhoriskejä ja miten hiilensidontaa vauhditetaan. Harvennusmallien perusteellinen uudistaminen tuo vastauksia käytännön metsätöihin, kertoo metsätietoasiantuntija  Henry Schneider Tapiosta.  Malleissa otetaan huomioon myös tuoreimmat tutkimustulokset metsien kasvusta ja sekametsien kasvatuksesta. Tapio kehittää harvennusmalleja yhteistyössä Luonnonvarakeskuk-

sen ja muiden metsäalan toimijoiden kanssa.

Harvennusmallikirjasto  havainnollistaa metsän käsittelyn vaihtoehdot

Dynaaminen harvennusmallikirjasto muuttaa mallien käyttötapaa. Kirjastosta voidaan hakea vaihtoehtoja muuttamalla taustatietoja, kuten metsänomistajan tuotto-odotuksia ja muita tavoitteita tai metsän ja maaperän ominaisuuksia. Näin voidaan havainnollistaa ja vertailla, miten harvennuksen toteutus muuttuu eri tilanteissa.  - Harvennuksilla vaikutetaan puuston hiilivarastoon, raaka-ai-

neen jalostusarvoon ja puulajijakaumaan. Uudet mallit antavat metsäomistajille ja metsäammattilaisille konkreettisia eväitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja metsien hiilinielujen vahvistamiseen, kertoo neuvotteleva virkamies Satu Rantala maaja metsätalousministeriöstä. Syksyllä 2023  dynaamiset  harvennusmallit liitetään metsäalan tietojärjestelmiin ja niitä voidaan hyödyntää metsänomistajan palveluissa ja laadunvarmistuksessa. Mallit tulevat saataville graafeina visuaalista tarkastelua varten sekä yhtälöinä, jotka sopivat sähköiseen tiedonsiirtoon. Mallit tehdään yhteensopiviksi metsätietostandardin mukaisen metsävaratiedon kanssa.   Dynaamisten harvennusmallien kehittäminen on osa metsänhoidon suositusten uudistamista ilmastokestävyyden näkökulmasta. Työn rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö osana Hiilestä kiinni -hankekokonaisuutta ja sen toteutuksesta vastaa Tapio. Hanke toteuttaa kansallisen metsästrategian ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

75

Puunkorjuun ja kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat vuodesta 2018. Puunkorjuun yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,23 eur/m3 vuonna 2019, ja nousua oli 4,4 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos 3,5 %). Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset olivat keskimäärin 8,78 eur/m3, ja nousua oli 4,3 % (reaalinen kustannusmuutos 2,9 %).

Puunkorjuu ja kaukokuljetus -tilasto 2019 julkaistu Puunkorjuu ja kaukokuljetus -tilasto vuodelta 2019 on julkaistu. Metsäteho Oy:n tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien osuuksia.

P

uunkorjuun ja kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat vuodesta 2018. Puunkorjuun yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,23 eur/m3 vuonna 2019, ja nousua oli 4,4 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos 3,5 %). Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset olivat keskimäärin 8,78 eur/m3, ja nousua oli 4,3 % (reaalinen kustannusmuutos 2,9 %). Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2019 -tilasto perustuu Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin puutavaralajeittaisiin puunkorjuun ja kaukokuljetuksen määriin ja kustannuksiin. Tilasto kattaa puunkorjuun osalta 69 % ja kaukokuljetuksen osalta 80 % vuoden 2019 teollisuuspuun hakkuumäärästä. Koneellisessa puunkorjuussa yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,23 eur/m3 vuonna 2019 (muutos +4,4 % edellis-

vuodesta). Ensiharvennuksessa vastaavat yksikkökustannukset olivat 17,18 eur/m3 (+1,3 %), muussa harvennuksessa 14,17 €/ m3 (+2,2 %) ja uudistushakkuussa 8,30 eur/m3 (+1,5 %). Ensiharvennuksen osuus koneellisen korjuun puumäärästä oli 8,6 % (+1,2 prosenttiyksikköä), muun harvennuksen 36,9 % (+3,1 prosenttiyksikköä) ja uudistushakkuun 54,5 % (-4,2 prosenttiyksikköä). Autokuljetuksen tehtaalle yksikkökustannus oli 7,92 eur/ m3. Nousua oli 4,0 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos 2,6 %). Keskimääräinen kaukokuljetusmatka piteni 4,9 % ja oli 166 km. Autokuljetuksen tehtaalle keskimääräinen kuljetusmatka oli 104 km (-0,5 %). Keskimääräinen rautatiekuljetusmatka oli 302 km (+7,2 %) ja vesikuljetuksen 287 km (+15,9 %). Suoran autokuljetuksen osuus kuljetetusta puumäärästä oli 75,0 % (1,3 prosenttiyksikköä), rautatiekuljetusketjun 22,5 % (+1,1 prosenttiyksikköä) ja vesitiekuljetusketjun 2,5 % (+0,2 prosenttiyksikköä). Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannukset olivat keskimäärin 3,02 eur/m3 (+12,6 %). Metsätehon tiedote 12/2021 Kirjoittaja Markus Strandström


76

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Konekorjuu Aaltonen urakoi puuta Versowoodille ja Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistykselle; kuvassa ollaan Lopen maisemissa John Deere 1010G kuormatraktorilla.

Puunkorjuuta Kanta-Hämeen alueella puolen vuosisadan kokemuksella Lopissa kotipaikkaansa pitävä Konekorjuu Aaltonen Oy urakoi puuta Kanta-Hämeen alueella vihreillä metsäkoneilla. Töitä on riittänyt hyvin kesänkin aikana niin harvennus- kuin päätehakkuillakin.

häneltä - yhteensä uusia vihreitä on tullut jo yli kaksikymmentä, laskeskelee Aaltonen.

Tukkipuuta ja harvennushakkuita

Meillä on pitkä historia metsäkoneurakoinnissa. Isäni Antti Aaltonen toimi ensin kuljettajana ja aloitti yrittäjänä vuonna 1979 keltaisella häkki-Lokkeri ajokoneella, minkä osti äitini isältä Pekka Tarkkalalta. Siihen saakka toiminut Maunula & Tarkkala oli kokonaisurakoitsija jolla oli metsäkoneita sekä puutavara- ja hakeautoja, joka sitten päätti jakaa toimintansa eri yhtiöihin. Itse tulin mukaan yritystoimintaan vuonna 1992 jolloin nykyinen Konekorjuu Aaltonen perustettiin, kertoilee Mika ”Patu” Aaltonen. Ajokoneina Aaltosilla oli Lo-

Mika ”Patu” Aaltonen on pitkän linjan metsäkoneyrittäjä ja 16-vuotias poikansa Miska Aaltonen aloitti keväällä kuormatraktorin kuljettajana jatkaen suvun pitkää perinnettä alalla.

komon valmistaman Lokkerin jälkeen FMG 909 ja Timberjack 810 koneita. - Ensimmäinen harvesteri tuli

vuonna 1994; se oli Nokka mikä vaihtui parin vuoden päästä Valmetiin ja vuonna 1999 tein kaupat uudesta Timberjack 1070

harvesterista Antti Haralan kanssa. Antin kanssa päästiinkin niin hyvin juttuun että sen jälkeen olen ostanut kaikki koneet

Tänä päivänä Konekorjuu Aaltosella on käytössä kaksi metsäkoneketjua: - Versowoodille urakoidaan Hyvinkää-Mäntsälä ympäristössä 8-pyöräisellä John Deere 1270G harvesterilla (H415 koura) ja 1510G ajokoneella lähes täysin päätehakkuilla kun taas Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistykselle tehdään Lopen alueella harvennuksia John Deere 1170E harvesterilla (H413 koura) ja 1010G ajokoneella. Töitä on ollut tänä vuonna oikein hyvin ja kesäkin on menty melkein täydellä vauhdilla niin että lomakuviot on pystytty jotenkin järjestelmään. MHY tekee aktiivista puukauppaa ja harvennushakkuita onkin saanut tehdä jo pitkään sen minkä ehtii - sahapuolella suhdanteet vaihtelevat mutta viime ajat päätehakkuillakin on pitänyt kiirettä. Vuodessa korjaamme puuta yhteensä noin 70-80.000 mottia mistä harven-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneet huolletaan hallilla Lopella, missä tarvittaessa käy huoltomies paikalla. Ja jos edessä on suurempi remontti niin ne hoidetaan John Deere Forestryn Tampereen huoltokeskuksessa.

nuksilta tulee noin kolmasosa, toteaa Aaltonen.

KONEURAKOINTI

77

Jokamiesluokka on Aaltosen perheen yhteinen harrastus. Mika Aaltonen ajoi lajia aikanaan ihan tosissaan ja menestystäkin tuli... Tänä päivänä vanhalla mestarilla on tekeminen pysyä lastensa Lotan ja Miskan kyydissä. Kuvan vihreäkeltaisella tykillä iskettiin tämän jokkis-kesän päätapahtumassa Poikkinainti-ajossa Pellossa.

Tehokas tiimi

Konekorjuu Aaltosen koneisiin kertyy noin 2000-2500 tuntia vuodessa. - Ajamme yhdessä tuurissa ja yhteensä meitä on viisi kuljettajaa plus virkeä 75-vuotias isäAntti joka jeesailee kuudentena niin ajokoneen kuin harvesterinkin puikoissa. Nuoruuden intoa tiimissämme edustaa 16-vuotias poikani Miska joka aloitti kuljettajana keväällä ja hyvin jo puut siirtyy laaniin John Deeren ajokoneella, kehuu Aaltonen.

Konekorjuu Aaltosen metsäkoneet siirtyy työmaalta toiselle keväällä 2021 hankitulla kotimaisella Siimet-lavetilla.

Konekalustoon investoidaan tasaisesti

Konekanta pidetään tuoreena mikä takaa tuottavuuden ja kuljettajille hyvät oltavat. - Uusin kone on viime syksynä käyttöön otettu John Deere 1010G ajokone ja nyt syksyllä vaihtoon on menossa neljän vuoden ikäinen, hyvin palvellut 1510G ajokone mikä päivittyy uuteen samanlaiseen. Olemme ottaneet ennakkoluulottomasti käyttöön uusia teknisiä ratkaisuja kuten IBC-kärkiohjaus, mikä tuli jo ajat sitten ensin ajokoneisiin ja viime vuosina järjestelmä on vakuuttanut myös harvestereissa. Myös TimberMatic Kartat -järjestelmä on osoittautunut

John Deere Forestryn piiripäällikkö Antti Harala myi ensimmäisen koneen Konekorjuu Aaltoselle vuonna 1999 ja siitä lähtien yritys onkin tehnyt kaikki metsäkonekaupat Haralan kanssa.

vallan mainioksi sillä se näyttää reaaliaikaisen tuotantonäkymän leimikolta. Harvesterin mittalaitteen keräämä tieto ja GPS:n antama tarkka sijainti kaadetusta puustosta siirtyy automaattisesti

harvesterista TimberMatic -sovellukseen ajokoneen kuljettajan käyttöön. Tarkka tieto tehdyistä puista helpottaa tarvittaessa myös puutavara-autojen logistiikkaa, sanoo Mika Aaltonen.

Turvallisuutta ja tuottavuutta Kiesitech kuormankiristimillä ja syöttörullilla

Lue lisää kiesitech.fi

Antti Aaltonen aloitti metsäkoneurakoinnin vuonna 1979 ja virkeä 75-vuotias ajaa edelleen Konekorjuu Aaltosen koneita; kuvassa ollaan leimikolla John Deere 1270G harvesterilla.

Kiesitech Oy | www.kiesitech.fi | +358 40 548 8231


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sow much more! Hiilinielut kasvuun kustannustehokkaasti millä tahansa maanmuokkauskoneella

NewForest Oy

www.newforest.fi

Juha Sirkkala 0500 493 503 juha.sirkkala@newforest.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

79

Voiteluaineet liikkuvaan kalustoon Voitelukeskus Tonttilan tytäryhtiö Tonttila Group tarjoaa johtavien valmistajien voiteluaineet liikkuvaan kalustoon ja teollisuuden tarpeisiin. Kohta vuosikymmenen ajan valikoimaan on kuulunut Gazpromneftin laadukkaat öljytuotteet joiden myynti on kasvanut vahvasti viime aikoina.

G

azprom Neft on venäläisen maakaasu- ja öljykonserni Gazpromin

tytäryhtiö, joka vastaa pääosin konsernin öljyntuotannosta, jalostuksesta ja huoltamotoimin-

nasta. Gazprom on Venäjän suurin yhtiö ja mm. maailman suurin maakaasun tuottaja ollen yksi suurimmista julkisesti noteeratuista yhtiöistä maailmassa. - Yhteistyömme Gazpromneftin kanssa on sujunut alusta saakka mallikkaasti ja sen korkean teknologian tuotteet täydentävät valikoimaamme loistavasti. Toimitukset ja logistiikka pelaa saumattomasti mikä korostuu varsinkin näinä haastavina aikoina

kun rahtia ei tarvitse suunnitella merten takaa. Gapromneftin öljytuotteet valmistetaan Venäjällä sekä Euroopassa mm. Italiassa, missä heillä on todella iso jalostamo, kertoo Tonttila Groupin tuotevastaava Sami Korpisaari.

Kattava valikoima

Tonttila Group aloitti Gazpromneftin myynnin hydrauliikkaöljyillä ja hyvien kokemusten jälkeen valikoimaan on otettu lisäksi raskaan kaluston moottoriöljyt, vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyt, maatalouskoneiden öljyt, teollisuuden vaihteistoöljyt, rasvat ja henkilöautojen moottoriöljyt. Ja nyt tarjolla on myös bitumi- ja vesieristystuotteet. - Gazpromneftin tuotteet täyttävät ja ylittävät esimerkiksi moottorivalmistajien vaatimukset. Ne on suunniteltu Pohjolan vaativiin olosuhteisiin; perusöljyt ovat todella korkealuokkaisia ja lisäaineteknologia edistyksellistä. Pakkauskokoja löytyy eri kokoisista kannuista ja tynnyreistä aina kontteihin ja kokonaisiin säiliöautotoimituksiin, ilmoittaa Korpisaari.

vaihtoehto hydrauliikkajärjestelmiin jotka vaativat HLVP-luokan öljyn käyttöä. Ne soveltuvat johtavien pumppuvalmistajien järjestelmille kuten mm. Bosch Rexroth, Eaton Vickers, Denison ja Cincinnati Machine, kertoo Korpisaari.

X Hydro Bio 46

G-Energy X Hydro Bio 46 on luontaisesti biohajoava korkean suorituskyvyn omaava täyssynteettinen hydrauliikkaöljy nykyaikaisille hydrauliikkajärjestelmille. Tuote on valmistettu Hollannissa synteettisestä esteristä ja tarkoin valituista lisäaineista, jolloin on saatu aikaiseksi erittäin laaja käyttölämpötila-alue sekä erinomaiset kulumisen-, hapettumisen- ja korroosionestoominaisuudet. - Synteettisen esterin luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi takaa laajan käyttölämpötila-alueen lisäksi sen että tuote ei ohene käytössä vaan tarjoaa korkean hyötysuhteen koko öljynvaihtovälin ajan, sanoo Korpisaari.

Hydraulic HVLP

Koneurakoitsijoiden suosioon noussut Gazpromneft Hydraulic HVLP -tuotteet ovat korkealaatuisia laajan käyttölämpötilaalueen omaavia hydrauliikkaöljyjä. Ne ovat tarkoitettu hydraulijärjestelmille, jotka toimivat vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa erityisesti ulkokäytössä mutta myös teollisuudessa. Korkealuokkaiset perusöljyt yhdessä tarkkaan valitun lisäaineistuksen kanssa muodostavat erinomaisen suojan hapettumista, korroosiota ja kulumista vastaan. - Nämä öljyt ovat erinomainen

G-Energy X Hydro Bio 46 on luontaisesti biohajoava korkean suorituskyvyn omaava täyssynteettinen hydrauliikkaöljy.

Gazpromneftin laajaan tuotevalikoimaan kuuluu mm. raskaan kaluston moottoriöljyt, hydrauliikkaöljyt, vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyt, maatalouskoneiden öljyt, teollisuuden vaihteistoöljyt, rasvat sekä henkilöautojen moottoriöljyt. Ja nyt tarjolla on myös bitumi- ja vesieristystuotteet.

Koneurakoitsijoiden suosioon noussut Gazpromneft Hydraulic HVLP -tuotteet ovat korkealaatuisia laajan käyttölämpötila- alueen omaavia hydrauliikkaöljyjä. Ne ovat tarkoitettu hydraulijärjestelmille, jotka toimivat vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa erityisesti ulkokäytössä mutta myös teollisuudessa.


80

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Kestävin ja tämän takia eniten myydyin Stihl -ketjumalli on Stihl RMHS (Magnum).

- Suosittuja GB Titanium -harvesterilaippoja löytyy suuresta varastosta heti toimitukseen, esittelee Uittokaluston myyntipäällikkö Petri Haakana.

Mototarvikkeet heti varastosta Pitkät toimitusajat ja komponenttien saatavuusongelmat sekä rahtiaikojen venymiset ovat olleet viime ajat yleisiä keskustelun aiheita konealalla. Ne eivät onneksi kuitenkaan koske Uittokaluston metsäkonetarvikkeita.

Olemme varautuneet hyvissä ajoin tähän globaaliin haasteeseen ja tilanneet paljon tavaraa ennakkoon joten meiltä löytyy metsäkonetarvikkeet suoraan varastosta syksyn savotoille. Itse asiassa asiakkaat ovat saaneet meiltä tuotteita nopeilla toimitusajoilla

koko ajan, kertoo Uittokalusto Oy:n myyntipäällikkö Petri Haakana.

Laatua harvesterityöhön Uittokaluston mototarvikkeiden rungon muodostaa GB Titanium -laipat ja Stihl -teräketjut. - GB-laipat ovat vakuuttaneet

Uittokalusto tarjoaa nyt myös laadukkaat Pewag -metsäkonetelat. Kuvassa Flow Perfect sekatela mistä löytyy kantavuutta ja vetävää telakenkää.

metsäkoneurakoitsijat laadullaan, joten niiden myynti kasvaa entisestään. GB:n laippavalikoima on kattava sekä normaalilaippojen, että kantokäsittelylaippojen osalta. Valikoimassamme on myös pikakiinnitteiset mallit. Kaikki yli 18” tuumaiset sekä sitä pidemmät terälaipat on saatavilla vaihdettavalla kasettikärjellä, jossa on viisitoista hampainen kärkipyörä. Tässä vahvemmilla sekä hitaammin pyörivillä rullalaakereilla olevalla XV laipalla on huomattavasti pidempi käyttöikä tavallisiin laippamalleihin verrattuna. Korkealaatuinen Titanium teräsrunko sekä sisään upotetut öljyurat takaavat toimivuuden haastavissakin käyttöolosuhteissa, sanoo Haakana. Sveitsissä valmistettu markkinoiden parhaaksikin useasti mainittu Stihl motoketju takaa korkean tuottavuuden puunkorjuussa. Stihl teräketjut täyttävät ammattimaisen puunhakkuun korkeat vaatimukset. Hyvällä teräketjulla puunkaato onnistuu niin talvipakkasilla kuin kesäkuumillakin ilman turhia työnkeskeytyksiä. - Meillä on saatavilla Stihl RMH harvesteriketjut ,,6 ja 2,0 mm vetolenkkivahvuudella. Lisäksi kestävin ja tämän takia eniten myydyin ketjumalli Stihl

RMHS (Magnum) löytyy varastosta, Haakana ilmoittaa. RMHS-teräketjussa kaikkia vaativia osia on huomattavasti vahvistettu. Veto- ja sivulenkkejä, leikkuuhampaita ja niittipultteja rasittavat voimat voi siten paremmin jakaa koko teräketjun alueelle. Vahvistettu Rapid Micro Harvester Special (RMHS) pysyy jopa 70 % pidempään käyttökuntoisena kuin perinteiset harvesterin teräketjut joiden vetolenkkien vahvuus on 2,0 mm. - Teemme tilauksesta valmiit ketjut asiakkaan mittojen mu-

kaan nopealla toimitusajalla ja yleisimmät mallit löytyvätkin heti varastosta toimitukseen, lupaa Haakana.

Pewag -telat valikoimaan

Uittokalusto on laajentanut metsäkoneiden telavalikoimaa ottamalla myyntiin laadukkaat itävaltalaisen Pewagin valmistamat tuotteet. - Pewag -teloja löytyy kaikkiin tarpeisiin yleisteloista kantaviin. Niiden myynti onkin lähtenyt mukavasti matkaan, toteaa Haakana.

Uittokaluston valikoimasta löytyy Stihl -moottorisahat ja raivaussahat, joita Tommi Sipilä esittelee Tampereen myymälässä. Erittäin laajaan tuotevalikoimaan voi tutustua osoitteessa www.uittokalusto.fi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

81

Lakeus Metsä 2021 -messut Kauhavalla 29.-30.10. Kauhavalla järjestetään Lakeus Metsä 2021 -messut 29.-30.10. entisen Lentosotakoulun alueella LSK Business Parkissa. Mukana tapahtumassa ovat metsäkonealan johtavat toimijat sekä paljon muita alan yrityksiä.

L

akeus Metsä 2021 -messut on tarkoitettu metsätalouden ja siihen liittyvien toimintojen esittelyyn. Näyttelyasettajina ovat konevalmistajat, maahantuojat, metsäyhtiöt ja kaikki metsätalouden piiriin kuuluvat tahot. - Yleisön ollessa koneyrittäjät työntekijöineen, metsänomistajat ja metsätalouden parissa työskentelevät, saamme pidettyä todelliset ammattimessut. Pääyhteistyö kumppaneina messuilla ovat Ponsse, Hankkija ja NiemiKorpi. Siitä on aikaa kun Pohjanmaalla on järjestetty metsäalan laaja näyttely joten mielenkiintoa tapahtumaa kohtaa on laajasti, kertoo Lakeus Messut Oy:n Seppo Riihimäki.

Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta lakeusmessut.fi.

Lakeus Metsä 2021 -messut järjestetään LSK Business Parkin alueella, joka on jo messujen valmistelujen aikana osoittautunut aivan loistavaksi paikaksi: - Voisi jopa sanoa että Suomen parhaaksi paikaksi järjestää erilaisia messutapahtumia, sanoo Riihimäki pohjalaisella vaatimattomuudella ja jatkaa: Alueelta löytyy asfaltoitua piha-aluetta, riittävästi sisätilaa, mahdollisuus erilaisiin työnäytöksiin ja koeajoihin. Lisäksi aivan messualueen vieressä on hotelli ja ruokala. Olemme tehneet LSK Business Parkin kanssa monivuotisen sopimuksen tapahtumien järjes-

tämisestä alueella. Alueella on mahdollista järjestää myös erilaisia tuoteesittelyjä sekä myynti- ja asiakaspäiviä. Metsämessuille varattu messualue käsittää 3000 m² sisätilaa ja 4000 m² asfaltoitua pihatilaa. Yleisöodotuksena on noin 2000

Tapahtumapaikka sijaitsee kolmen vahvan maakunnan keskiössä.

henkeä per päivä. - Vaikka pandemia on aiheuttanut paljon haasteita messujen järjestämiseen niin nyt tilanne alkaa jo näyttää hyvälle. Yrityksillä on intoa lähteä esittelemään tuotteitaan yleisölle toimivassa ympäristössä. Mukana on jo tosi

hyvin näytteilleasettajia mutta mukaan toki mahtuu vielä; sisäosastot alkaa olla myytynä mutta ulos asfalttikentälle mahtuu vielä järkihinnoin. Esimerkiksi 10x20 metrin osaston hinta on 1380 euroa, ilmoittaa Seppo Riihimäki.

LSK Business Park entisen Kauhavan Lentosotakoulun alueella on hieno ympäristö messujen järjestämiseen.

HOMMAT HOITUVAT HELPOMMIN

Uusi Prosilva S5 on S3:n isoveli, kun tarvitset enemmän!

Prosilva Oyj

Myynti

Teollisuustie 3 34600 RUOVESI puh: 03-4724 300 prosilva@prosilva.fi

Tehtaalta

keijo.ojala@prosilva.fi puh: 040-4848 893

Pohjois-Suomi

TK Products Oy Timo Kopalainen tkproductsoy@gmail.com puh: 040-7795 957

S3 toi uuden luokan metsäkoneisiin – pieni, kevyt ja ketterä kone, joka tarjoaa runsaasti tehoa ja täyden ulottuman nosturilla vakaan työskentelyympäristön. Kun tarvitset vähän enemmän kaikkea, S5 on ratkaisu tarpeisiisi.


82

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Käy tutustumassa uusiin kotisivuihin www.vlh.fi

SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO OY Hämeentie 1, Äänekoski puh. 0400 123 021 Pispalan valtatie 25, Tampere, Jori Lieska 0400 643 464 * info@flh.fi * facebook.com/viestilaitehuolto

Neste laajentaa uusiutuvan polttoöljyn jakelun koko Suomeen Neste toi alkuvuodesta 100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun polttoöljyn Suomen markkinoille. Kaikkiin polttoöljykäyttöisiin koneisiin ja laitteisiin soveltuvan Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteen jakelu laajenee nyt kattamaan maantieteellisesti koko Suomen, kun tuotetta jaellaan jatkossa Porvoon lisäksi myös Kemin terminaalilta.

U

usiutuva polttoöljy on Nesteelle uusi avaus tieliikennekäytössä tutuksi tulleen uusiutuvan dieselin rinnalle. Se tukee osaltaan Suomen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja edesauttaa päästövähennysten saavuttamista työkone- ja lämmityssektorilla. - Olemme sitoutuneet vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuva polttoöljy on otettu positiivisesti vastaan Suomessa. Nyt vastaamme asiakkaidemme toiveisiin laajentamalla tuotteen jakelun myös Pohjois-Suomeen. Uusiutuvan polttoöljyn avulla yritykset voivat vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään jopa 90 %* verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön, ja tuote soveltuu sellaisenaan olemassa olevaan

työkonekalustoon sekä lämmitykseen, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström. Esimerkiksi infrarakentamisessa jo useampi suomalaisyritys on kuluneen vuoden aikana korvannut fossiilisen polttoöljyn käyttöä uusiutuvalla vaihtoehdolla. Yritysten lisäksi myös yksityishenkilöt voivat tilata uusiutuvaa polttoöljyä kotilämmityskäyttöön ja pienentää hiilijalanjälkeään pitkälle tulevaisuuteen ilman merkittäviä lisäinvestointeja kodin lämmitysjärjestelmään.

Myös uusiutuvan dieselin jakelu laajenee

Uusiutuvan polttoöljyn lisäksi myös Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen jakelu laajenee Kemin terminaalille. Uusiutuvan dieselin saatavuus Nesteen asemilla on kasvanut

Neste MY Uusiutuva PolttoöljyTM soveltuu käytettäväksi oikein hyvin myös metsäkoneissa.

vuoden 2021 aikana jo 148 asemaan, ja muutama uusi jakelupiste avataan vielä loppuvuoden aikana. Nesteen uusiutuvat tuotteet Suomessa kuljetetaan vähäpäästöisesti käyttämällä maan-

tielogistiikassa Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä. *) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa

koskevan direktiivin (2009/28/ EY) mukainen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

83

Uuden sukupolven Ponsse Scorpion -harvestereiden asiakastoimitukset on saatu hyvään vauhtiin. Kuvassa Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n elokuun lopussa käyttöön ottama ScorpionKing asuntoalueen hakkuutyömaalla Sipoossa.

Uusi Scorpion aiempaakin parempi Vuonna 2013 ensiesitellystä, metsäkonealaa mullistaneesta Ponsse Scorpionista esiteltiin uuden sukupolven malli nyt helmikuussa. Uutuuden toimitukset on saatu hyvään vauhtiin ja asiakaspalaute teknisestä kehityksestä on erittäin positiivista.

P

uistometsäpalvelu Oldenburg Oy:lle tuli ensimmäisen sukupolven ScorpionKing vuonna 2015 ja nyt elokuun lopulla käyttöön saatiin uusi ScorpionKing varus-

tettuna H6 -kouralla. - Ajoimme ensimmäisellä ScorpionKingillä lähes 8000 tuntia pääasiassa pääkaupunkiseudun tonttihakkuilla. Kone oli vuosien aikana omalla tasollaan tehokkuudessaan ja luotettavuudessaan, joten odotusarvot uudistunutta mallia kohtaan ovat todella korkealla, kommentoi Puistometsäpalvelun toimitusjohtaja Janne Oldenburg.

Uudessa ohjaamossa kuljettaja viihtyy

Kävimme katsomassa Puistometsäpalvelun uutta ScorpionKingiä pari päivää käyttöönoton jälkeen asuntoalueen hakkuutyömaalla Sipoossa. - Kyllä ensipuraisu koneesta on oikein miellyttävä. Kuljettajan olosuhteet on parantuneet

entisestään todella hiljaisessa ja vakaassa ohjaamossa, josta on esteetön näkyväisyys joka suuntaan yhtenäisen etulasin ansiosta. Ja tehokkaita led-valoja on nyt vähintään riittävästi ja niiden sijoittelu on mietitty järkevästi, kertoo Kiuruvedeltä lähtöisin oleva Antti Autio, joka ajoi aiemmalla SocrpionKingillä kolmen vuoden ajan ja yhteensä metsäkoneilla operoinnista hänellä on yli 20 vuoden kokemus.

Tietojärjestelmä aivan uudella tasolla

jettajan keskittymisen nosturityöskentelyn sijaan puun prosessointiin. Active Cranea hallitaan helposti kahdella ohjausvivulla joista toisella ohjataan harvesteripään korkeutta maasta ja toisella liikkeen suuntaa. Ohjausten liikeradat on erityisesti optimoitu tyypillistä harvesterityöskentelyä varten. Järjestelmä huolehtii myös nosturin kaikkien toimintojen automaattisesta hidastamisesta ennen liikealueen loppumista estäen mekaanisia rakenteita ja kuljettajaa rasittavia

iskuja. Kun kuljettaja osoittaa halutun paikan, Active Crane hoitaa noston, taiton ja jatkeen käytön automaattisesti. - Aiemmassa ScorpionKingissä oli automaattinen jatkeen liike mutta nyt automaatio ohjaa nosturia kokonaisvaltaisesti, mikä tuntuu pelaavan oikein hyvin; toki haluttaessa nosturia voi ohjata myös perinteisesti. Järjestelmä ottaa huomioon nätisti myös alustan asennot eli nosturi liikkuu optimaalisesti vaikka jyrkemmässä rinteessä, kehuu Autio.

Suurin muutos itse työskentelyssä on Aution mukaan uusi viidennen sukupolven Opti 5G -tietojärjestelmä ja käyttöliittymänä toimiva Opti 8 -tietokone. - Edellinenkin järjestelmä oli hyvä mutta tässä käytön mukavuus on hiottu paljon pidemmälle. Siirtyminen uuteen systeemiin on ollut helppoa parissa päivässä ja nyt kaikki toiminnot pelaa jouhevasti eikä vielä ainakaan tule mieleen asioita, joita voisi parantaa, toteaa Autio.

Nosturin kokonaisvaltaista hallintaa

Uuden sukupolven Ponsse Scorpionissa on tehty paljon teknisiä uudistuksia, mitkä kuljettaja huomaa työskentelyn mukavuutena ja tehokkuutena

Opti 5G -tietojärjestelmä mahdollistaa myös Ponsse Harvester Active Crane -nosturin hallintajärjestelmän, joka tuo harvesteriin uuden tavan hallita nosturia ja tehostaa työskentelyä. Active Cranen avulla kuljettaja ohjaa nosturin yksittäisten toimintojen sijasta suoraan harvesteripään liikettä, mikä mahdollistaa kul-

Puistometsäpalvelu Oldenburgin kuljettaja Antti Autio oli jo parissa päivässä todennut uuden ScorpionKingin olevan monessa asiassa edeltäjäänsäkin parempi.


84

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Edistykselliset työkalut etätukeen, kenttätyöhön ja koulutukseen

Esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa Edukai Remote Services -järjestelmää on hyödynnetty jo parin vuoden ajan. Kun koneessa ja kuljettajassa on kameravarustus niin opettaja voi ohjata ja neuvoa useita kuljettajia yhtä aikaa etänä, nähden samalla kuljettajien tekemisen.

Vaikeuttavatko matkustusrajoitukset yrityksenne toimintaa? Meneekö aikaa muutenkin liian paljon matkustamiseen? Haluatteko tukea globaalisti useita tiimejä yhtä aikaa? Olisiko kuljettajien ja huoltohenkilökunnan tai myyjien kouluttaminen tehokkaampaa verkon kautta oikeilla työkaluilla?

S

uomalaisten oppilaitosten ja yritysten kehitysyhteistyön tuloksena syntynyt Edukai Remote Services (ERS) tarjoaa palvelut etätukeen, kenttätyöhön ja koulutukseen. Asiakas saa käyttöönsä modernin työkalulaatikon kaikenlaisiin etätehtäviin varustettuna juuri heille parhaiten sopivilla laitteilla ja ohjelmistoilla. Lisäksi Edukai Remote Services pystyy toimittamaan asiakkailleen tehokkaat verkkokoulutusalustat ja oppilashallinnan työkalut. - Tuotteemme on asiakaskohtainen palveluprosessi jonka aikana räätälöidään sopiva laite- ja ohjelmistokokonaisuus, joka mahdollistaa haasteellisimpienkin tehtävien tai koulutusten hoitamisen etänä. Vastaavat tehtävät ovat aina aikaisemmin vaatineet ihmisten kokoontumisen samaan paikkaan. Prosessimme on hyvin tehokas, sillä laajakin järjestelmä käyttökoulutuksineen pystytään ajamaan ylös muutamassa päivässä, eikä toteutus vaadi asiakkaalta aikai-

sempaa osaamista etätekniikoista, sanoo Edukai Oy:n kehitysjohtaja Ari Kananen.

Kehittämishankkeesta kaupalliseksi tuotteeksi

Remote Services tuli Edukain palveluvalikoimaan vuoden 2020 toukokuussa. Taustalla on Kainuun ammattiopiston (KAO) 2018-2020 osatoteuttama kehittämishanke Koulutuksesta Kainuun vientituote, jossa saavutetut tulokset ja parhaat käytännöt ovat nyt kaupallistetun ERS:n ominaisuuksia. Hankkeessa olivat mukana oppilaitoksista KAO:n lisäksi KAMK sekä yrityksistä M-Technology, Ponsse, Herman IT, WS Solutions, Prometec ja Junttan. - Edukai Remote Services on osoittanut toimivuutensa kehitysvaiheen jälkeen laajasti erilaisilla toimialoilla niin Suomessa kuin globaalistikin. Esimerkiksi metsäkonealalla sitä käytetään kuljettajien koulutukseen sekä kenttähuollon tekniseen tukemiseen etänä - vaikka toiselle puolelle maapalloa, kertoo Edukain

Oppilaitosten lisäksi järjestelmää voivat hyödyntää myös metsäkoneyritykset jotka saavat sen avulla vuorovaikutteisen live-yhteyden kuljettajan tekemiseen.

kouluttaja Juha Merta.

Räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin

Edukai Remote Services koostuu neljästä eri tason palvelusta, jotka räätälöidään aina yrityskohtaisten tarpeiden mukaan täysin valmiiksi kokonaisuudeksi tarvittavine laitteineen. Asiakkaalle tarjotaan aina myös käyttöönottokoulutus sekä jatkuva käytön tuki. - ERS Start on perusjärjestelmä ja ERS Active on aktiivitason järjestelmä yritysmaailman etäyhteyksiin kun taas ERS Pro on ammattitason järjestelmä vaati-

viin etäyhteyksiin ja ERS Pro Edu on ammattitason järjestelmä lisättynä koulutusominaisuuksilla. Alussa kuuntelemme yritysten tarpeita ja sen perusteella räätälöimme kokonaisuuden parhaiten palvelevaksi. Eli Edukai Remote Services soveltuu kaiken kokoisten yritysten järjestelmäksi. ERS ei ole sitoutunut mihinkään tiettyihin ohjelmistoihin tai laitevalmistajiin, vaan räätälöimme valmiista kaupallisista tuotteista jokaiselle asiakkaalle täsmälleen tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Tarkoituksenamme ei ole tarjota yrityksille valmista kalaa vaan opettaa

heidät kalastamaan, ilmoittaa Merta.

Tehokasta kenttäoperointia

Konealan huoltotoimintoihin Edukai Remote Services tuo aivan uuden ulottuvuuden kun kenttäoperointiin saadaan etäyhteydellä teknistä tukea ja vuorovaikutusta, mikä mahdollistaa tehokkaan vianhaun ja ongelmanratkaisun. - Huoltohenkilö voi käyttää esimerkiksi järjestelmään yhdistettyä RealWear älylaitetta kypärään kiinnitettynä tai päähän puettuna, jonka kautta toimistol-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

85

Konealan huoltotoimintoihin Edukai Remote Services tuo aivan uuden ulottuvuuden kun kenttäoperointiin saadaan etäyhteydellä teknistä tukea ja vuorovaikutusta, mikä mahdollistaa tehokkaan vianhaun ja ongelmanratkaisun.

la voidaan tutkia vikakohdetta ja antaa ohjeita korjaustoimenpiteisiin. Edukai Remote Services mahdollistaa tallenteen tekemisen koko vianetsintä- ja huoltotapahtumasta mistä saadaan editoinnin jälkeen hyvä työkalu jaettavaksi muulle organisaatiolle tulevia vastaavia ongelmatilanteita varten. Tallenteita voidaan tehdä myös vaikkapa uusista tuotelanseerauksista koulutustarpeisiin. Ehkä yksi merkittävimmistä eduista on käytön helppous, sillä mekaanikon ei tarvitse tehdä muuta kuin laittaa virta päälle laitteeseen, niin yhteys muodostuu automaattisesti, sanoo Merta ja jatkaa: Tarjoamme myös menetelmät nopeaan 3D-mallinnukseen sekä työkalun erilaisten dokumenttien ja videoiden lisäämiseksi tehtyyn 3D malliin.

kai Remote Services on aivan loistava järjestelmä ja sitä käytetäänkin jo laajasti. - Esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa ERS:ää on hyödynnetty jo parin vuoden ajan. Kun koneessa ja kuljettajassa on kameravarustus niin opettaja voi ohjata ja neuvoa useita kuljettajia yhtä aikaa etänä, nähden samalla kuljettajien tekemisen ja vaikka sen miten moton pää liikkuu. Livenä vastaava opettajan työ olisi käytännössä mahdotonta sillä koneiden etäisyydet ovat niin pitkiä että yksi opettaja ei pysty useaa kuljettajaa kerralla neuvomaan. Oppilaitosten lisäksi järjestelmää voivat hyödyntää myös metsäkoneyritykset jotka saavat sen avulla vuorovaikutteisen live-yhteyden kuljettajan tekemiseen, sanoo Merta.

Edukai Remote Services -järjestelmässä hyödynnetään moderneja etätyökaluja jotka valitaan aina asiakkaan erityistarpeisiin parhaiten soveltuviksi.

Tehokas työkalu kuljettajakoulutukseen

Kuljettajakoulutuksessa Edu-

Edukai Remote Services koostuu neljästä eri tason palvelusta, jotka räätälöidään aina yrityskohtaisten tarpeiden mukaan täysin valmiiksi kokonaisuudeksi tarvittavine laitteineen.

- Edukai Remote Services on osoittanut toimivuutensa kehitysvaiheen jälkeen laajasti erilaisilla toimialoilla niin Suomessa kuin globaalistikin. Esimerkiksi metsäkonealalla sitä käytetään kuljettajien koulutukseen sekä kenttähuollon tekniseen tukemiseen etänä - vaikka toiselle puolelle maapalloa, kertoo Edukain kouluttaja Juha Merta.


86

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tommi Virta aloitti Komatsu -metsäkoneiden myynnin ja markkinoinnin johtajana Tommi Virta aloitti syyskuussa Komatsu -metsäkoneiden myynnin ja markkinoinnin johtajana Timo Korhosen siirryttyä nauttimaan ansaituista eläkepäivistä.

tarvittavan tiedon tuottamisessa tietotekniikka on ihmistä luotettavampaa tai ainakin systemaattisempaa. Mitattavien seikkojen oikeellisuus on kriittisen tärkeää, jotta oikeisiin asioihin voidaan reagoida oikea-aikaisesti. Myös markkinoinnin kohdentamisessa digitalisaatio on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia myös metsäkonekauppaan.

K

omatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja Jari Nurmisen mukaan tämä on hyvä hetki tehtävien vaihdolle. - Tieto Timo Korhosen eläkkeelle siirtymisestä sysäsi keväällä liikkeelle uuden myynnin ja markkinoinnin johtajan etsimisen. Hetki oli hyvä Komatsu Forestissa vastuullisten avaintehtävien vaihdolle, kun juuri tällä hetkellä tapahtuu paljon positiivisia asioita: tuotanto uudella Uumajan metsäkonetehtaalla on käynnistynyt, Komatsu -koneiden markkina-asema on vahvistunut ja vakiintunut niin kotimaassa kuin Baltiassa ja uusia talon sisäisiä it-ratkaisuja toiminnan ohjaukseen ja ulkoiseen kommunikaatioon otetaan parhaillaan käyttöön. Tommi Virta erottui tehtävää hakeneiden joukosta laajan myynnin ja markkinoinnin kokemuksensa lisäksi monien tulevaisuudessa vaadittavien digivalmiuksien ansiosta, kertasi toimitusjohtaja Jari Nurminen uuden alaisensa rekrytointia.

Jämpti toimitus, tyytyväinen asiakas

Asiakastyytyväisyyden kannalta monesti ratkaisevinta on se, mitä tapahtuu varsinaisen kaupanteon jälkeen. Vastuu myös tästä prosessista sen monine vaiheineen on Komatsu Forestilla tästä eteenpäin Tommi Virran hartioilla. Konetoimituksen tapahtumat pyörähtävät käyntiin asiakastilauksesta ja etenevät siitä eri vaiheiden kautta koneen toimitukseen. Siitä eteenpäin jälkimarkkinointiorganisaatio huolehtii koneen toimintakunnosta ja tuottavuudesta.

Myynti on yhdessä tekemistä ja pitkälti fiilislaji

Tuttu työ mutta uudet asiakkaat

Tommi Virta on hankkinut kannuksensa automaahantuonnin ja -myynnin puolelta. Viimeiset 13 vuotta hän työskenteli automaahantuonnin vaativissa myynnin tehtävissä K-Auton palveluksessa, jonka edustamalla Volkswagenilla on vahva

- Henkilökohtaiset kohtaamiset asiakkaiden kanssa näyttelevät suurta osaa metsäkoneiden markkinoinnissa, sanoo Komatsu Forest Oy:nuusi myynnin ja markkinoinnin johtaja Tommi Virta, joka on hankkinut kannuksensa automaantuonnin ja -myynnin puolelta.

markkina-asema mm. hyötyautojen tiukasti kilpailluissa segmenteissä. Siirtymistä selvästi rajatumman asiakaspotentiaalin ja isompien kertainvestointien

pariin Tommi Virta pitää myös mielenkiintoisena haasteena, mitkä avaavat asiakkuuksien johtamisen näkökulmasta aivan uusia mahdollisuuksia.

- Jokainen asiakas on Komatsu Forestille yhtä tärkeä. Asiakas ja asiakkuuden hoito eri vaiheissa ratkaisee onnistumisen silloin kun tuote on kunnossa. Ja meillähän se on! vakuuttaa Tommi Virta.

- Henkilökohtaiset kohtaamiset asiakkaiden kanssa näyttelevät suurta osaa metsäkoneiden markkinoinnissa ja autoalan isompiin asiakasvolyymeihin verrattuna tämä mahdollistaa vieläkin henkilökohtaisempaa ja tehokkaampaa asiakkuuden hoitoa. Se on yksi metsäkonealan mielenkiintoisista puolista. Autojen myynnissä ja markkinoinnissa erilaista palautetta ja dataa on kerätty sekä analysoitu jo pidempään pitkälle automatisoitujen digisovellusten avulla. Siellä myynnin volyymit ja tapahtumien määrät ovat sen verran suuria. Yhä laajemmassa mitassa digiteknologian suomat mahdollisuudet ovat otettavissa käyttöön myös metsäkonekaupassa. Onnistumisten sekä asiakastyytyväisyyden mittaamisessa ja toiminnan ohjaamiseen

Vaikka myyntityö on monesti hyvin itsenäistä, sekä henkilökohtaista joustoa ja venymistä vaativaa, niin tärkeä merkitys taustalla on myös hyvällä yhteishengellä ja yhteiseen hiileen puhaltamisella. - Ilona on ollut myös huomata vahva sitoutuminen ja innostus laadukkaaseen ja arvostettuun Komatsu-brändiin. Aiempaan uraani autoalalla on yhtymäkohtia löytynyt runsaasti ja perustoiminnot, sekä sen haasteet tuntuvat hyvin samankaltaisilta. Aiemmasta kokemuksesta on arvokasta hyötyä myös tässä tehtävässä. Jokainen asiakas on meille yhtä tärkeä. Asiakas ja asiakkuuden hoito eri vaiheissa ratkaisee onnistumisen silloin kun tuote on kunnossa. Ja meillähän se on! vakuuttaa Virta ja jatkaa: - Oikeastaan tärkein tehtäväni on huolehtia organisaationi toimintakyvystä, että koneisto on kunnossa ja se kehittyy. Komatsu-metsäkoneiden myyntitiimi on kokenut, ja monella rintamalla tapahtunut myönteinen kehitys antaa meille hyvän perustan vahvistaa entisestään menestystä markkinassa ja pyrkiä asiakkaan odotukset ylittävään asiakaspalveluun kaikissa kohtaamisissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

87

SISU MARKKINOIDEN JÄREIN YLEISTELA Nyt saatavissa John Deeren, Ponssen, Komatsun ja Logsetin varaosamyynnistä, sekä Mototarvikkeet.fi verkkokaupasta.

Luotettu valinta.

www.ofa.fi

Päivitetty Constant Cut -sahayksikkö Komatsu C-sarjan hakkuulaitteisiin Komatsu C-sarjan hakkuulaitteisiin tulee päivitetty Constant Cut -sahayksikkö tuotantoon tästä syksystä alkaen. Constant Cut pitää sahaketjun nopeuden automaattisesti täsmälleen oikeana koko katkaisusahauksen ajan. Tämä varmistaa tehokkaan katkaisun, lyhyet katkaisuajat ja estää katkaisuhalkeamien syntymisen.

Päivitys käsittää kaikkiaan 25 kohdetta ja sisältää useita parannuksia, jotka sujuvoittavat hakkuutyötä, lisäävät tuottavuutta ja pidentävät sahalaitteen käyttöikää. Päivitykset perustuvat asiakaspalautteeseen, jonka olemme ottaneet huomioon tuotekehityksessämme. Kun kehitämme tuotteitamme, tässä tapauksessa hakkuulaitetta, on tärkeää tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa, kertoo hakkuukoneiden ja hakkuulaitteiden tuotepäällikkö Tobias Ettemo.

Vähemmän seisokkeja

Constant Cut -sahayksikön sahaketjun kiristystoimintoa on parannettu siten, että ketju kiristyy paremmin ja tasaisemmin, samalla sahalaipan kiinnike on tehty vankemmaksi. Nämä lisäävät sahaketjun ja -laipan käyttöikää. Komponenttien ja mekaniikan parannuksilla on varmistettu, että sahalaippa on vakaa sekä kotiasennossa että sahauksen aikana. - Asiakkaiden kokemuksien mukaan sahalaippa ja sen kiinnitys on tukevasti osana uutta sahayksikköä. Sahaketjun voitelussa öljy ohjautuu hyvin voitelu-uraan ja sahalaippaan. Parempi voitelu pidentää myös sahalaipan käyttöikää, Ettemo kertoo.

Parempi suojaus ja vahvemmat materiaalit

Automaattivapautustoiminnolle on otettu käyttöön uusi suojakansi, joka suojaa sahalaipan kiinnitystä sahanpurulta ja roskilta. Tämä tarkoittaa sitä, että ketjua vaihdettaessa sahalaipan kiinnityksen osia ei tarvitse puhdistaa niin usein kuin ennen. Useat osat on päivitetty vahvemmalla ja kestävämmällä materiaalilla, mikä pidentää koko sahayksikön käyttöikää. Sahayksikön laipan kääntökehän laakerointi on tehty pienem-

Constant Cut pitää sahaketjun nopeuden automaattisesti täsmälleen oikeana koko katkaisusahauksen ajan. Tämä varmistaa tehokkaan katkaisun, lyhyet katkaisuajat ja estää katkaisuhalkeamien syntymisen.

millä välyksillä, mikä takaa vakaamman laipan liikkeen ja ehkäisee kääntötiivisteiden kulu-

mista. Uudet kääntötiivisteet ovat joustavammat ja kestävät paremmin kulutusta, mikä vä-

hentää öljyvuodon riskiä.


88

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Elokuun puolivälissä Metsä Väyrysen Komatsut tekivät puuta Savukosken maastossa Kaitavaarassa. Puuta hakataan kohteesta 9000 kuutiota joista yli puolet harvennusta.

Lapin savotoilla punaisilla koneilla Metsä Väyrynen Oy urakoi puuta Sodankylän alueella vankalla kokemuksella Lapin savotoista ja haastavista olosuhteista. Pitkäjänteinen tekeminen, sitoutunut henkilöstö ja tehokkaat koneet mahdollistavat yrityksen korjuumäärän kasvattamisen jatkossa uudelle tasolle yhdessä hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa.

L

apissa alkoi sotien jälkeen suuret savotat kun Suomi tarvitsi puutavaraa jälleenrakennukseen ja sotakorvauksiin; pohjoisessa puuta korjattiin uudelleenrakentamaan sodan polttamaa rakennuskantaa. Niinpä suursavotoilla riitti valtavasti töitä ympäri Lappia. Pohjoisin Suomi on säilyttänyt tärkeän roolinsa nykyaikanakin ja sotien jälkeisillä avohakkuualueilla kasvaa koko ajan hitaasti mutta varmasti uutta vihreää kultaa teollisuuden tarpeisiin. Päätehakkuiden lisäksi tehdään paljon metsänkasvua edistäviä harvennushakkuita, joten Lapin

rista ja Komatsu 865 kuormatraktorista. Niiden osoittauduttua erittäin luotettaviksi ja todella tehokkaiksi koneiksi, pysyi väri punaisena myös 2017 jolloin Raimon kanssa käteltiin kaupat uudesta koneketjusta. Kyseisillä Komatsu 931 harvesterilla ja Komatsu 875 ajokoneella mennään edelleen eikä niiden kanssa ole tarvinnut teknisten murheiden kanssa painia vaikka mittareissa on jo yli 15 000 ja 10 000 tuntia. Raimo teki todella hyvää työtä Lapin alueella konekaupassa ja vahvisti Komatsun markkinaosuutta merkittävästi, sanoo Väyrynen.

Yrittäjä Tuomo Väyrynen on pitkän linjan metsäkonemies, joka on tullut monellle tutuksi myös Komatsu Forestin näytöskuljettajana FinnMetkossa ja pohjoisen työnäytöksissä.

metsät ovat hyvässä tilassa.

Kuljettajasta yrittäjäksi

Metsäkoneyrittäjä Tuomo Väyrynen aloitti koneenkuljettajana vuonna 1995: - Kuljin savotoille isäni Taunon jalanjäljissä, joka aloitti metsätyöt Pudasjärvellä 60-luvulla jolloin ajettiin puuta Majorilla ja Kontulla. Tauno on nähnytkin koko Lapin puunkorjuun koneellistumisen vaiheet ja vaikka eläkeikä koitti vuonna 2006 niin hän ajoi meillä konetta vielä viime vuonnakin harrasteena. Ensimmäinen työpaikkani oli

kemijärveläisen setäni Erkki Väyrysen yrityksessä missä isänikin työskenteli ja häneltä opin paljon metsäkoneen ajamisessa; puuta tehtiin silloin pääasiassa Savukosken alueella. Sitten siirryin toisen yrityksen palvelukseen ensin Kittilään ja myöhemmin takaisin Savukosken alueelle. Kun kokemusta alkoi olla tekemisestä ja vaikka ”puunkorjuuyrittämisen helppous” oli tullut nähtyä läheltä niin perustin oman yrityksen vuonna 2012 ja tein liiketoimintakaupan missä tuli Metsähallituksen korjuusopimus sekä kak-

si konetta: Valmet 911.3 harvesteri ja John Deere 1410 kuormatraktori. Siitä hommat lähti kehittymään ja alan helppoudesta on saanutkin nauttia pitkiä päiviä, naurahtaa Väyrynen.

Vahva luotto punaisiin koneisiin

Vuonna 2014 kun sopimus Metsähallituksen kanssa jatkui niin Väyrynen vaihtoi kalustonsa uuteen koneketjuun. - Kaupat tehtiin Komatsu Forestin pitkän linjan metsäkonekauppiaan Raimo Niemisen kanssa Komatsu 911.5 harveste-

Korjuumäärät kasvaa - lisää koneita tarvitaan

Nyt elokuussa 2021 Metsä Väyrysen ja Metsähallituksen yhteistyö laajenee entisestään ja korjuumäärä nousee nykyisestä noin 100 000 kuutiosta 250 000 kuutioon. - Siihen vastataksemme käyttöön tulee syksyn aikana toinen Komatsu-koneketju eli uusi 931 harvesteri ja 875 ajokone. Päädyimme täsmälleen samoihin malleihin kuin aiempi ketjumme mikä helpottaa varaosa ym. asioissa. Toki koneet ovat kehittyneet taas valtavasti muutamassa vuodessa ja ajokoneeseen tulee Smart Flow -järjestelmä mikä helpottaa kuormaamista entisestään, sekä tietenkin Comfort


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komatsu 875 kuormatraktori on osoittautunut Metsä Väyrysen käyttöön juuri sopivan kokoiseksi, joten syksyllä käytöön tulee nykyisen rinnalle uusi samanlainen.

Ride -ohjaamon vakausjärjestelmä mistä meillä on todella hyviä kokemuksia jo aiemmassa koneessa. Harvesterina Komatsu 931 on lyömätön niin päätehakkuilla kuin harvennuksillakin ja kouraksi meille sopii parhaiten C93-malli. Komatsun myyjänä pohjoisessa aloitti viime vuonna Jani Tuulaniemi ja hän jatkaa Raimon viitoittamalla tiellä joten kaupat oli mukava tehdä nuo- ren miehen kanssa, jolla on asenne kohdallaan, kehuu Väyrynen. Nejännesmiljoonan kuution korjuussa tarvitaan kahden oman koneketjun lisäksi osaavia yhteistyökumppaneita. - Veli-Matti Kiuru Oy aloitti aliurakoitsijanamme vuonna 2017 yhdellä Komatsu ketjulla ja nyt hänellekin tulee toinen punainen konepari. Lisäksi Forest Holck Oy tuli mukaan aliurakointiin yhdellä Komatsu -ketjulla nyt elokuussa, joten yhteensä savotassamme on jatkossa kymmenen punaista tehokonetta. Lisäksi Metsähallituksen sopimukseen kuuluu metsä-

autoteiden kunnossapito minkä olemme ulkoistaneet Maarakennus Ylitalon ammattilaisille. Meillä on nyt kasassa rautaisen osaava porukka mikä puhaltaa yhteen hiileen tiukoissakin paikoissa, sanoo Väyrynen ylpeänä.

matkoja ei kannata joka päivä tehdä vaan majoitumme maastossa. Ja mikäs näissä Lapin kauniissa maisemissa on elämästä nauttia silloinkin kun ei ole koneen puikoissa, toteaa Väyrynen.

Hyvällä porukalla

Vaikka Komatsut ovat luotettavia koneita niin huollot pitää hoitua että puuta syntyy tehokkaasti ilman katkoksia. Metsä Väyrysellä kulkee savotoilla mukana huoltovaunu mistä löytyy osat ja työkalut. - Teemme perushuollot itse ja isommat huollot Komatsu Forest hoitaa viime vuonna laajennetussa Rovaniemen keskuksessa, missä on osaava porukka ja varaosat löytyy nopeasti. Mototarvikkeet ostan aina kerralla koko vuodeksi Komatsu Forestilta heillä yleensä on keväisin edullinen tarjouskampanja mitä kannattaa hyödyntää. Ketjuhuollon hoitaa JJT Metsätyö niin että ketjut puree puuta ja teloissa olen aina luottanut Olofsforsin laatuun, kertoilee Väyrynen.

Metsä Väyrysen koneita ajaa yrittäjän lisäksi Sara Simontaival, Toni Alatalo, Antti Ojanperä ja Taisto Pulju. - Porukassa on sopiva sekoitus pitkää kokemusta ja nuoruuden intoa. Jotain motivaatiosta kertoo se että parina vuotena peräkkäin ollaan saatu Metsähallituksen laatupalkintokin. Erityismaininnan ansaitsee Sara joka on ajanut meillä ajokonetta viime talvesta lähtien ja näyttää tekemisellään hienoa esimerkkiä koko alalle, kiittelee Väyrynen. Pitkien välimatkojen Lapissa työmaat ovat usein niin kaukana että savotoilla yövytään tarkoitukseen sopivissa vaunuissa. - Olemme pitäneet sataa kilometriä rajana jota pitempiä koti-

KONEURAKOINTI

89

Sara Simontaival kävi Rovaniemellä Redun metsäkonekoulun ja on ajanut nyt pari vuotta ajokonetta; helmikuussa 2021 hän siirtyi Metsä Väyrysen palvelukseen missä ajopelinä Komatsu 875 kuormatraktori: - Comfort Ride -ohjaamovaimennus on tosi mukava, kehuu Sara.

Huolto pelaa

Metsä Väyrysen savotat sijaitsevat usein kaukana Lapin erämaassa joten usein työmaalle jäädään yöksi majoitusvaunuihin. Mukana kulkee myös kuvassa näkyvä huoltovaunu.

Metsä Väyrysen korjuumäärä nousee jatkossa 250 000 kuutioon vuodessa, mikä tullaan tekemään kahdella omalla ja kolmella aliurakoitisijoiden koneketjuilla, mitkä kaikki ovat Komatsu-merkkisiä.

Myös luotettava ja tehokas Komatsu 931 harvesteri varustettuna C93-kouralla saa parikseen toisen identtisen uuden koneen lähiakoina.

Nuorimies Toni Alatalo on ajanut harvesteria jo kymmenen vuoden ajan ja kokemusta on monesta merkistä: - Kyllä tämä punainen on mielestäni paras kaikista niin päätehakkuilla kuin harvennuksilla, ilmoittaa Toni.


90

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneurakointi Kylliäinen Oy käyttää laajasti kantavia KOPA-teloja koneissaan, joilla maastoon jää mahdollisimman vähän jälkiä vaikka ajokertoja olisi uralla useita. Kuvassa yrityksen uusin kuormatraktori John Deere1210G varustettuna 900 mm leveillä KOPA -teloilla.

Kantavilla teloilla hyvätkin koneet muuttuu paremmiksi Nykyaikaisista metsäkoneista saadaan paras tehokkuus irti oikeanlaisilla telavalinnoilla. Lappeenrantalainen Koneurakointi Kylliäinen Oy on todennut kantavat KOPA -telat ylivertaisiksi pehmeillä mailla ja ne soveltuvat myös yleiskäyttöön tuoden ajomukavuutta metsäkoneille maastoa säästäen.

nustöitä kaivukoneilla ja huolletaan myös muiden kone- ja kuljetusalan yritysten kalustoa Lappeenrannan hallilla JAM Korjaamon nimissä. - Vähensimme joku aika sitten yhden ketjun mutta nyt tuntuu että töitä olisi taas enemmänkin mitä ehditään tehdä. Urakoimme yhä enemmän puuta kaupunkialueilta ja muista erikoiskohteista, mikä asettaa omat vaatimuksensa käytössä olevalle kalustolle sekä henkilökunnan palveluasenteelle, toteaa Kylliäinen.

Koneet valitaan kohteen mukaan

K

ylliäisen veljekset Jarko, Aki ja Mika perustivat nimeään kantavan koneurakointiyrityksen vuonna 2001 joten nyt on meneillään 20. juhlavuosi. - Toimimme jo sitä ennen pitkään alalla, joten kokemusta meillä on metsäkonetöistä yli 30 vuoden ajalta. Koneurakointi Kylliäinen on toimintansa alusta saakka urakoinut puuta Metsä Groupille ja hyvä yhteistyö jatkuu tänäkin päivänä; olemme

Koneurakointi Kylliäinen Oy:n Jarko Kylliäinen (oik.) keskusteli kantavien KOPA-telojen hyvistä ominaisuuksista Koneosapalvelu Oy:n Marko Alirannan kanssa, joka kertoi että tehokkaan tuotannon ansiosta telojen toimitusajat on pystytty pitämään parissa kolmessa viikossa.

alueyrittäjänä tässä Lappeenrannan kulmilla. Oman kaluston lisäksi puuta korjaa kahden kumppaniyrittäjän koneet, kertoilee

Jarko Kylliäinen.

Monipuolista korjuuta

Puuta korjataan tällä hetkellä

viidellä harvesterilla ja kuudella kuormatraktorilla, mitkä siirtyvät leimikolta toiselle ritiläautolla. Lisäksi tehdään metsänparan-

Metsäkonekalusto muodostuu John Deeren ja Ponssen koneista. - Vihreät harvesterit ovat 1070G, 1070E ja 1470GEmalleja ja ajokoneet 1210G ja 1510G malleja. Kelta-mustia Scorpion harvestereita on käytössä kaksi ja ajokoneina Wisent ja Elephant. Koneita löytyy siis laajasti eri kokoisia ja pyrimme aina optimoimaan jokaiselle leimikolle parhaiten sopivan kaluston oltiin sitten järellä päätehakkuulla, ensiharvennuksella tai tonttipuita korjaamassa. Uusimme kone-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

91

Koneurakointi Kylliäisellä on käytössä eri kokoisia metsäkoneita erilaisille leimikoille. Kuvassa John Deere 1210G varustettuna älykkäällä IBC-kärkiohjauksella ajaa puuta laaniin 14 hehtaarin harvennukselta Holiday Club Saimaan maisemissa.

kantaa tasaiseen tahtiin mikä takaa niiden tuottavuuden ja ammattikuljettajille parhaat vehkeet. Nyt alkusyksyn aikana otimme käyttöön uuden John Deere 1070G harvesterin IBC -kärkiohjauksella ja harvennuksille sopivalla H212-kouralla sekä 1210G ajokoneen IBC-kärkiohjauksella, kertoilee Kylliäinen.

KOPA-telat kehittyneet vieläkin paremmiksi

Koneosapalvelu Oy:n vuoden 2016 FinnMetkossa lanseeramista kantavista KOPA -teloista Koneurakointi Kylliäisellä on paljon kokemusta. - Itse asiassa meillä oli ajossa ensimmäisiä proto-malleja ja ne vakuuttivat ominaisuuksillaan jo tuotekehitysvaiheessa. Koneosapalvelu saikin kehitettyä telat nopeasti sarjatuotantoon sillä

niissä oli uudenlaista ideaa järkevästi toteutettuna. Tuotekehitys ei kuitenkaan pysähtynyt siihen vaan teloja on hiottu koko ajan vieläkin paremmiksi mistä esimerkkinä lappujen reunan pyöristys, pidemmän malliset ohjurit ja uudenlaiset hokit. Ja kun telat ovat pyörineet vuosikausia tuhansia tunteja koneiden alla haastavissa olosuhteissa niin myös niiden kestävyys on vakuuttanut, ilmoittaa Kylliäinen.

Koneiden vakiovaruste

Tällä hetkellä kantavat KOPA -telat löytyy kaikista Koneurakointi Kylliäisen ajokoneista takateliltä sekä useassa koneesta myös etuteliltä. John Deeren 6-pyöräisistä harvestereissa KOPAt ovat takatelillä ja 8-pyöräisissä Ponsse Scorpion harvestereissa sekä etu- että takatelillä. - Kaikki KOPA-telamme ovat

tähän asti leveydeltään 900 millisiä mikä riittää kantamaan koneita hyvin pehmeissäkin paikoissa. Nyt uuteen 1070G harvesteriin otimme eteen 800 milliset KOPAt sillä halusimme koneesta mahdollisimman kapean harvennuksille, sanoo Kylliäinen.

Vaikka KOPA -telat kantaa todella pehmeillä mailla niin Ponsse Scorpion siirtyy silti saarihakkuille lautalle...

Kantavat telat sopii monipuoliseen käyttöön

Vaikka kantavat KOPA-telat on alun perin tarkoitettu pehmeiden maiden puunkorjuuseen niin ne ovat osoittautuneet hyvin soveltuviksi myös monenlaisiin muihin korjuuolosuhteisiin. - Kyllä meille KOPAt ovat melko lailla yleistelat joilla ajetaan suokohteissa ja kantavillakin mailla, sillä ne säästävät maas toa eikä jälkiä jää läheskään niin paljon kuin kapulateloilla, mikä on tärkeä asia met-

Loppukesän aikana Koneurakointi Kylliäisen käyttöön tuli uusi John Deere 1070G harvesteri IBC-kärkiohjauksella ja H212-kouralla, mikä todella tehokas kone harvennushakkuilla.

Koneurakointi Kylliäisen hallilla Lappeenrannassa huolletaan myös muiden kone- ja kuljetusalan yritysten kalustoa JAM Korjaamon nimissä.

sänomistajille ja kaupunkikohteissa liikuttaessa. Myös kuljettajat tykkäävät ajaa niillä koska koneesta tulee vakaampi ja tasaisemmin kulkeva. Olemme ajaneet KOPA-teloilla myös läpi talven mutta järkeä käyttäen sillä tasaisen leveän telalalapun sisäspuolelle märkä lumi ja vesi jäätyy helposti jolloin tela alkaa

kiristämään itseään. Eli sellaisissa olosuhteissa lappuja pitää putsailla mutta muuten telat toimivat hyvin talvellakin, sanoo Jarko Kylliäinen.

John Deere 1070G harvesterissa on etutelillä 800 mm leveät KOPA-telat, jolloin kone on mahdollisimman kapea liikkumaan harvennuksilla.


92

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Per Andersson (vas.) urakoi kahdella Logset-metsäkoneella; isäntä ajaa itse Logset 8H GTE Hybrid harvesterilla ja poikansa Jesper toimii Logset 6F GT kuormatraktorin kuljettajana.

Iloinen kahden Logset-koneen omistaja Logset ilmoitti 8H GTE Hybrid harvesterin työnäytöksestä LounaisRuotsissa vuoden 2019 alkupuolella. Per Andersson näki mainoksen ja innostui oitis. Logset -koneet olivat kiinnostaneet häntä jo pitkään, ja hän halusi ehdottomasti koeajaa sellaisen.

Olin heti yhteydessä Logsetin myyjään Andreas Fromiin. Kun sitten pääsin

koeajamaan hybridiä, useat seikat tekivät minuun vaikutuksen. Edellisessä harvesterissani oli kuusi pyörää. Hybridissä pyöriä on kahdeksan ja näkymä Logset -ohjaamosta on erinomainen. Tunsin oloni heti kotoisaksi, Per kuvailee. Tätä nykyä hänen yrityksellään Lämmetorp Skogsavverkning AB:lla on kaksi Logset-konetta: yksi 8H GTE harvesteri, joka on varustettu TH65 harvesteripäällä, sekä yksi 6F GT kuormatraktori jossa on Smooth Ride -ohjaamojousitus. Yritys ajaa puita pääasiassa alueella Linköping - Norrköping - Finspång ja puut toimitetaan Sydved AB:lle. Suurin osa työmaista on päätehakkuita.

Logset 8H GTE Hybrid harvesteri on erittäin pieniruokainen, moottori käy matalilla kierroksilla ja on hiljainen.

Jesper Andersson pitää erityisesti Logset 6F GT kuormatraktorin Smooth Ride -ohjaamojousituksesta.

- Logset-harvesteri on erittäin pieniruokainen. Päätehakkuilla se kuluttaa 14 l/h ja harvennuksilla 11 l/h. Kone käy matalilla kierroksilla ja se on hiljainen. Rahaa säästyy paljon, kun dieselin hinta vain nousee koko ajan, hän sanoo. Per ajaa enimmäkseen harvesterilla. Hän aloittaa työpäivänsä jo puoli viideltä aamulla, jolloin työpäivä loppuu noin klo 16. Useampi vuosi sitten hän päätti

jatkaa perheen maatilan hoitamista ja maanviljely viekin suuren osan ajasta keväisin ja syksyisin.

Ei reistailevaa hydrauliikkaa

Yrityksen kuormatraktorissa on Smooth Ride -ohjaamojousitus, joka toimii neljällä kierrejousella ja neljällä iskunvaimentimella. Kuormatraktoria ajetaan vuoroissa silloin, kun töitä on

paljon. Perin poika Jesper Andersson on yksi kuormatraktorin kuljettajista. - Jesper pitää ohjaamojousituksesta. Siinä ei ole hydraulisia osia ja konetta on helppo ajaa. Uskon, että moni ruotsalainen on kiinnostunut Logsetista. Koneyrittäjille huollon toimivuus on ensisijaisen tärkeää, eli jos se palikka pelaa niin Logset tulee myymään paljon koneita Ruotsiin, hän lopettaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kantava telauutuus Finnraiva Oy on tuonut markkinoille täysin uudenlaisen kantavan telan metsäkoneisiin.

U

usi Finnraiva tela on komponenteiltaan kokonaan omaa kotimaista valmistusta: - Kaikki muu on suunniteltu ja valmistettu itse terästä ja hitsauslankaa lukuun ottamatta, naurahtaa Finnraivan Matti Malinen. Finnraiva on tehnyt pitkään työtä metsäkonetelojen kehityksen parissa. - Toimme joku vuosi sitten markkinoille puskukoneen lapuista tehdyt kantavat telat, mitkä toimivat käytössä oikein hyvin. Nyt halusimme kuitenkin kehittää telalaput mitkä on alusta saakka tarkoitettu metsäkonekäyttöön. Projektia vauhditti maailmaa vaivaava komponenttipula mihin oma valmistus on hyvää lääkettä. Terästen kova hinnannousu on toki haaste kaupalle mutta pyrimme pitämään

hinnoittelun niin järkevänä kuin mahdollista, sanoo Malinen. Uudenmallisen telalapun pohja on tehty vahvasta kulutusteräksestä mihin on hitsattu jousiteräslatta, mikä on muotoiltu pidon kannalta optimaaliseen v-muotoon. Lisäksi lapuissa on kulutusteräksiset pitonastat. - Särmellään oleva jousiteräslatta on 50 mm korkea ja 20 mm paksu, joten se tarjoaa todella hyvän vetopidon ja myös sivuttaispitoa riittää. Telojen sisärakenne on suunniteltu niin ettärenkaat ei pääse pyörähtämään telan sisällä. Todella kantavaa, hyödyllisyysmallisuojattua uutuustelaa on testattu haastavissa olosuhteissa ja tulokset ovat erittäin positiivisia. - Tela mahdollistaa todella pehmeillä mailla operoinnin ja myös pito- sekä ajo-ominaisuudet saavat kuljettajilta kiitosta. Testitelat ovat olleet 915 mm leveät ja kun valmistamme laput alusta saakka itse niin pystymme räätälöimään kapeampia tai leveämpiä teloja juuri asiakkaan mittoihin, ilmoittaa Malinen.

Finnraivan uusi kantava metsäkonetela on suunniteltu ja valmistettu jokaista komponettia myöten metsäkonekäyttöön.

KONEURAKOINTI

93


94

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponssen 17 000. metsäkone valmistui Ponssen Vieremän tehtaalla valmistui 17 000. PONSSE-metsäkone. Elokuun puolessa välissä valmistunut PONSSE Elk matkaa luovutuksen jälkeen työskentelemään Kuusmoto Oy:n palvelukseen.

noiden tilavin ohjaamo ergonomisten hallintalaitteiden kera. Ponsse on valmistanut vuonna 2005 sarjatuotantoon otettua PONSSE Elk -ajokonetta yhteensä 947 kappaletta ja koneita on toimitettu yli 20 maahan.

Juhlakone valmistui haastavissa olosuhteissa

Ilolla ja erityisesti kunnialla luovutamme 17 000. PONSSEN suomalaiselle Kuusmoto Oy:lle. Haluan kiittää Kuusmotoa luottamuksesta ja upeasta yhteistyöstä - yhteinen matkamme jatkuu edelleen, kertoo myynti-, markkinointi- ja huoltopalvelujohtaja Marko Mattila. Vuonna 2014 perustettu posiolainen Kuusmoto Oy työllistää tällä hetkellä 17 työntekijää. Toimintaa on Suomen Lapissa seitsemän kunnan alueella. Yrityksellä on käytössä yhteensä yhdeksän PONSSEA. - On hienoa vastaanottaa tämä nimikkolaatalla varustettu työmyyrä. Tämän hetken suunnitelmien mukaan juhlakalu tulee urakoimaan Posion tai Ranuan

17 000. valmistettu PONSSE -metsäkone luovutettiin Kuusmoto Oy:lle Vieremän tehtaalla elokuun puolivälissä.

alueella. Päivänsankari täydentää kalustoamme hienosti, kertoo toimitusjohtaja Tomi Kuusela Kuusmoto Oy:ltä.

PONSSE Elk - kompakti ja ketterä kumppani

PONSSE Elk on erittäin mo-

nikäyttöiseen kokoluokkaan asettuva, pienemmän keskikoon kone. Elk on oiva kumppani, kun tarvitaan pihiä, mutta vahvaa työjuhtaa harvennuspainotteiseen puunkorjuuseen. Kompakti olemus tekee Elkistä ketterän, mutta isompien koneiden kanssa

jaetut komponentit puolestaan vahvan ja kestävän menijän, jonka kantavuus on luokkansa huippua. Napakasti reagoiva moottori, reilu vääntö ja järeä kuormain tekevät Elkillä työn tekemisen mukavaksi, kun kuljettajalla on käytössään markki-

Ponssen 17 000. metsäkone valmistui koronavuoden aikana ja maailmanlaajuisten komponentti- ja toimitushaasteiden ympäröimänä. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta yhtiön toiminta ja kehitys jatkuu hyvänä. Ponssella on aina puhallettu yhteen hiileen koko Ponsse-perheen voimin ja tämä kantaa yhtiötä myös haastavassa toimintaympäristössä. Einari Vidgrénin unelmasta syntynyt perheyhtiö savotoi tänä päivänä yli 40 maan puunkorjuumarkkinoilla. Kaikki PONSSE -metsäkoneet valmistetaan edelleen Vieremällä. Ympäristöystävällinen puunkorjuu ja asiakaslähtöinen tuotekehitys ohjaavat yhtiön toimintaa vahvasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

95

Ponssen tilausvirta vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä oli 236,3 miljoonaa euroa ja tilauskanta vahvistui 355,5 miljoonaan euroon.

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Tilauskanta ja tulos vahvistui Ponsse konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden 1.1.2021-30.6.2021 aikana 350,8 (276,4) miljoonaa euroa, joka on 26,9 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 79,0 (76,0) prosenttia. Liiketulos oli 36,3 (21,8) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,3 (7,9) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 21,2 (4,8) prosenttia.

L

iikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 35,2 (42,9) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,9 (22,8) prosenttia, Venäjä ja Aasia 19,2 (11,5) prosenttia, Pohjois- ja EteläAmerikka 24,3 (22,1) prosenttia sekä muut maat 0,4 (0,7) prosenttia.

Toimitusjohtaja Juho Nummela:

- Metsäkonemarkkina kehittyi erittäin positiivisesti myös vuoden toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden ja asiakkaidemme hyvä tilanne heijastui suotuisasti kaikkiin liiketoiminta-alueisiimme. Ponssen tilausvirta toisella vuosineljänneksellä oli 236,3 miljoonaa euroa ja tilauskantamme vahvistui 355,5 miljoonaan euroon. Tehtaamme toimi katsauskauden aikana tehokkaasti ja valmistimme kaikki tuotanto-ohjelmamme PONSSE

-metsäkoneet suunnitellusti. Metsäkoneiden kysyntä jatkui erinomaisena lähes kaikilla markkina-alueillamme. Kasvoimme toisella vuosineljänneksellä vahvasti ja kaikki liiketoiminta-alueemme kehittyivät suotuisasti. Asiakkaidemme vakaa työtilanne on näkynyt huoltopalveluidemme voimakkaana kasvuna. Myös vaihtokoneiden kysyntä on ollut aktiivista ja vaihtokonevaraston kierto on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Vaihtokonevarastomme on hienoisessa kasvussa voimakkaan uusien koneiden laskutuksen takia. Tästä huolimatta käyttöpääomamme on pysynyt hyvällä tasolla ja rahavirtamme on ollut ajankohtaan nähden erittäin vahva. Osien ja komponenttien saatavuus on jatkunut haastavana kovan kone- ja laitevalmistuksen kysynnän vuoksi. Organisaatiomme on tehnyt erinomaista yh-

henkilöstöämme lukuun ottamatta työskennellyt etätöissä koronapandemian alusta lähtien. Olemme aloittaneet myös syksyn etätöissä tuotantoamme ja huoltopalveluverkostoamme suojataksemme. On erittäin tärkeää, että henkilöstömme pysyy terveenä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme täydellä teholla.

Lähiajan näkymät - Metsäkoneiden kysyntä jatkui erinomaisena lähes kaikilla markkina-alueillamme, kommentoi toimitusjohtaja Juho Nummela.

teistyötä toimittaja- ja valmistusverkostomme kanssa ja PONSSE -metsäkoneiden osien saatavuus on saatu hyvin varmistettua. Valmistuslinjamme olivat aikataulussa Vieremän tehtaamme jäädessä kesälomille heinäkuussa. Osien ja komponenttien kustannusten nousuun liittyvä paine jatkuu voimakkaana. Tilanteen tekee Ponssen kannalta haastavaksi se, ettei kohonneita kustannuksia voi kokonaisuudessaan siirtää suoraan asiakkaillemme. Tähän vaikuttaa tuotantomme pitkä tilauskanta, jo sovittujen konekauppojen hinnoittelu ja asiakkaidemme haasteet omassa liiketoiminnassaan korjuukustannusten kasvaessa. Haemme jatkuvasti yhdessä toimittajiemme kanssa kestäviä ratkaisuja kustannusnousun hillitsemiseksi. Ponssen henkilökunta on tuotanto-, myynti- ja huoltopalvelu-

Konsernin euromääräisen liiketuloksen odotetaan olevan vuonna 2021 hieman suurempi

kuin 2020. Koronapandemian vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja maksuvalmiuteen arvioidaan jatkuvasti. Osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI 96 KONEURAKOINTIja ennallistamishakkuuaikutuksista METSÄALAN AMMATTILEHTI

lahopuuta kuin talvihakkuissa. Jos lauhat talvet yleistyvät, kuten näyttää käyvän ainakin eteläisessä Suomessa, niin hakkuut lisäävät entisestään lahopuiden tuhoutumista, mikä köyhdyttää monimuotoisuutta, tutkijat epäiahindra & Mahindra levät. Ltd on 24.9.2020 Tulosten perusteella tutkijat nostanut osakesuosittavat, että säästöpuuston minimimäärä olisi 5-10 prosent- omistustaan Sampo-Rotia puuston kokonaistilavuudes- senlew Oy:stä 74,97%:iin. ta ja elävien säästöpuiden mini- Mahindra on ollut Sampon miläpimitta palautettaisiin takai- osakkeenomistajana heinäkuusta 2016 alkaen. Siitä sin 20 senttimetriin. lähtien yritykset ovat työskennelleet tiivissä yhteisKulotuksen käyttöä työssä kasvattaakseen leiktulisi lisätä Vaikka kulotusten lisäämistä kuupuimureiden ja metsäon suositeltu pitkään monimuo- koneiden liiketoimintaa eri toisuuden ylläpitämiseksi, kulo- puolilla maailmaa.

KONEURAKOINTI 37

Mahindra & Mahindra kasvattaa omistusosuuttaan Sampo-Rosenlewista

M

rikassa sekä Pohjois-Afrikassa. Tämän lisäksi Sampo-Rosenlew pystyy hyödyntämään Mahindran vahvuutta valmistuksessa, hankinnoissa ja jakelussa. - Mahindran kasvanut omistusosuus Sampo Rosenlewista mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön yhtiöiden välillä. Sampo tulee hyötymään Mahindran maanviljelyskoneiden globaalista kokoluokasta sekä jakelukanavasta ja toisaalta pystymme kasvattamaan Mahindran leikkuupuimuriliiketoimintaa globaalilla osaamisellamme, sanoo Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja.

tuspinta-alat ovat pienentyneet. Tutkijoiden mukaan kulotus tu- Mahindran toimintatavan mulisi ottaa uudelleen käyttöön kaan Sampo-Rosenlew Oy jatvaltion talousmetsissä, ja jättää kaa edelleen erillisenä itsenäisekulotusten yhteydessä runsaasti nä yrityksenä hyödyntäen yhteiSampo-Rosenlewin metsäkonetuotannossa on lomien jälkeen hyvä tahti päällä ja uusia koneita valmistuu siä synergioita mahdollisuuksien Sampo Rosenlew Oy säästöpuita. Yksityismetsätaloutoimitettavaksi kotimaan asiakkaille sekä laajentuville vientimarkkinoille. Kuvassa työn alla FR68 ajokone. Sampo Rosenlew Oy sijaitsee den tukijärjestelmä tulisi uudis- mukaan. Mahindra on kappalemäärälPorissa. Suomen liikevaihto on taa rohkaisemaan metsänomisOnneksi tilauskantaa oli mukatajia kulotuksen käyttöön met- lisesti maailman suurin trakto- noin 50 miljoonaa euroa. Yritykvasti joten tuotanto pyöri lomiin Leikkuupui- sen päätuotteet ovat leikkuupuisien uudistamisen yhteydessä. reiden valmistaja. tärkeimmistä lisälaitteista. saakka lähes normaalisti ja kun PONSSE Synchrowinch -vinssi on yksi tavaralajimenetelmän metsäkoneiden rinnetyöskentelyn murit ovat toiseksi suurin tuote- murit ja metsäkoneet. Sampo - Käynnissä olevissa sertifielokuussa myynti on taas pirisointijärjestelmien päivityksissä gategoria maailmanlaajuisessa Rosenlew myy tuotteitaan yli 50 tynyt niin tilauskirjat ovat täytvoitaisiin vaikuttaa kulotusten maataloussektorissa. Mahindran maahan ja viennin osuus myyntyneet joten ihan kädestä suuhun lisäämiseen, tutkijayliopettaja traktorituotannon kokoluokka nistä on noin 90%. Tärkeimmät ei tuotannossa tarvitse elää, anaovat Eurooppa, Henrik Lindberg Hämeenlinnetelmän Sampo-Rosenlewin (CTL) puunkorjuu markkina-alueet -vinssi ja muut rinnetyöskenteolemme rakentaneet keino- yhdistettynä tavaralajimenetelmän metsäkoneet ovat sekä lysoi Ponssen Sampo-Rosenlewin toimiasiantuntemukseen Amerikka ja Pohjoisnan ammattikorkeakoulusta to- globaaliin ohjoismaisten säästöpuu- ja ennallistamiskokeiden sijainnit. yleistyy, myös rinteissä työsken- IVY-maat, lyyn suunnitellut optiot tekoisen rinteenkin, jossa voimtusjohtaja Jussi Malmi. loistaviksi myös jyrkkien rinteiden teaa. osoittautuneet antavat Afrikka. tely kehittyy maaperävaurioita - Tavaralajinmenetelmän metme tutkia ja testata tarkemmin leikkuupuimureissa yrityksille mahdol-ja säkoneiden tehokkuus ja tuottapuunkorjuussa. Ympäristöystävällisille ja turvalliSuomen ympäristökeskuksen eivätkä edes ylläpidä ta- Tämä on suurempi määrä tuotteidemme i- lisää vähentävään, turvallisempaan toimivuutta rinne- molemmille & Mahindra lisuuden tarjota laajempi tuoteMetsäkoneisiin (SYKE) vanhempi tutkija Pekka kuolleen puun määkuin yksityismetsien avohakk- lousmetsien tehokkaampaan suuntaan, toteaa Mahindra vuus - kaapeleita tai vaijereitaLtd ei olosuhteissa. sille rinnekorjuuratkaisuille on kysyntää, kun korMahindra-konsernin liikePONSSE -vins- valikoima Mattila. eri maiden viljelijöitarvitse vetää rinteille käsin. onSynchrowinch huolestunut metsäa- rää. Ruotsissa metsäpinta-alasta kuualoille vuosittain jätettyjen Punttila panostetaan juuoperaatiot siirtyvät alueille, joissa maanpinnan on sujuvuus 19,4 miljardia dollaria. on yksi riippuvaisten tavaralajimenetelmän - Työn - vinssin avulluonto- den tarpeisiin. Sampo-Rosenlew vaihto jätetään käsittelemättä peräti 11 elävien säästöpuiden tilavuus, sipaloista ta Sampo-Rosenlew on viime Ponssen ratkaisut Mahidralla on johtava asema tuo Mahindralle maailmanluometsäkoneiden rinnetyöskentela kone liikkuu vaativissakin tyyppien ja lajien taantumisesta, prosenttia uudistushakkuiden muodot ja rinteen jyrkkyys vaihtelevat. 0,3 miljoonaa kuutiota, metkvuodet rakentanut järjestelmältärkeimmistä lisälaitteista, kan paikoissa jouhevasti tietotekniirinnetyöskentelyyn: osaamisen ja teknologian hyötyajoneuvoissa, ja hän toivoo, että metsäpaloaluSuomessa vastaava säekologian lehtori Petri Keto- lyn ta yhteydessä. lisesti metsäkoneliiketoimintaa kuvassa valmistuvaa järeää HR86 harvesteria nyt PONSSE Synchrowinch -vinsjonka avulla toimitetaan metsäkone pysyy sadonkorjuuseen - Kahdeksanpyöräinen har- kassa, rahoituspalveluissa ja loMahindran eista voitaisiin nykyistä useamon ollut vuosittain yleensä Uutta, Tokoi Tampereen ammattikori- lukutukijalaksi vahvaksi puimurituoasiakkaille ja mielenkiinto konetta kohtaan on ollut suurta. si on saatavana PONSSE Cobra, hyvin tuottavana ympäristöystävesteri ja kuormatraktori sekä Ratkaisumme perustuvat Brasiliassa, Pohjois-Amerikassa maosakeliiketoiminnassa Intiasydinmarkkinoilla Intiassa, Aamin perustaa suojelualueita. kolme prosenttia. keakoulusta toteaa. si alle tannon rinnalle: Ergo 8W jaon Bear -harvestereihin vaihtoehtoisiin ma- siassa tasapainotetut telit Mahindran tuovat veto- sa. ainakun asiakkaiden tarpeeja Näin Keski-Euroopassa, Yhtiö myös maailman ja Afrikassa. - Myösjaennallistamispolttojen Luken raaka-ainetilastojen tapahtuu siitäkinkertoo huoli- vällisesti r- - Uskon että korona-tilanja Buffalo, Bison, valmistaja. Elephant ja menetelmiin verrattu- tuki voimaa, vakautta ja työskentelyseen, niinpuoli myös miljoonaa rinnetyös- Marko Mattila, myynti-, huolto nuaalisiin suurin traktorien ja jakelukanava mahdollisja luonnonja metsänhoidollismukaan jopa matta, että PEFC-standardin une alkaa hellittämään pääsemme Elephant King -kuormatraktoreimukavuutta kuljettajalle kas- Mahindran kentelyyn suunnitellut markkinointijohtaja Ponsselta: pääkonttori sijaitsee Sampo-Rosenlewille tenturvallisesti kulotustenvaikeissakin lisääminen oloolisi tavat kuutiometriä lämpö- vauhjametsäkovoima- ja energiapuukriteerissä yksiselit- na markkinoilla aivan uudella hin. Vinssi on lisälaite joka asen-uusilla Moottorit, jarrut jamarkkisäiliöt, Intiassa neemme.käyttämästä Testaamme jametsähakkehitäm- teisesti - Olemme investoineet Viere- suhteissa. ja yritys työllistää yli vun ja nykyisillä tärkeää, kuten tuoreissa luontolaitosten velvoitetaan olemaan dilla eteenpäin. Tuotteet on isnetaan metsäkoneeseen jomaasasenjotka on kehitetty rinneolosuhme niitä on yhdessä asiakkaidemme - Rinteissä työskentely ei ole na-alueillaan män tehtaalle rinnekorjuuratkai256 000 henkilöä yli 100 Euroopassa, IVY tyyppien ja lajien uhanalaisuukeesta haketettu järeästä vahingoittamatta järeitä lahopuikussakanssa, ja olemme löytäneet maa- olonusvaiheessa. teisiin Pohjois- ja Etelä-Ame- sa. aidosti vaativissa uutta mutta ym- -maissa, kehityksessä tarvittavaan den arvioinneissa on kun esitetty, runkopuusta, josta suuri osa on sujen ta. Lisäksi sulan maan aikaisissa maailmassa ilmalta oikeat kumppanit. Tärvä - PONSSE Synchrowinch suhteissa puuta. esimerkiksi Kiinassa, päristöystävällisen tavaralajimetestausja tutkimuslaitteistoon, Punttila toteaa. kuollutta hakkuissa tuhoutuu enemmän keä n asia tietenkin on myös se että us pääomistaja, intialainen Mahindra näkee metsäkonebisia neksen tärkeänä strategisena in toimialanaan ja on valmis panosän tamaan siihen vahvasti, sanoo eSampo-Rosenlewin kuormatraktorimalliston pienin ja suurin: 10-tonnin Malmi. n) FR28 ja www.prokop.fi pyörivällä ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68. Uudet verkkosivut avattu Tutustu tuotteisiin www.prokop.fi ta en okä e-

ieisoo u. oin a. in ät

Innovatiiviset ratkaisut rinnetyöskentelyyn

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneet, laitteet ja ajoneuvot. Mitä yrityksesi tarvitsee?

KONEURAKOINTI

97

www.jarvileasing.fi

p. 0207 290 200 asiakaspalvelu@jarvileasing.fi


98

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maailman ensimmäiset erät fossiilivapaata terästä toimitusvalmiina

SSAB on nyt valmistanut maailman ensimmäiset fossiilivapaat teräkset ja toimittanut ne asiakkaille. Koetoimitukset ovat tärkeä askel matkalla täysin fossiilivapaaseen rauta- ja terästuotannon arvoketjuun ja samalla virstanpylväs SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteisessä HYBRIT-hankkeessa.

H

einäkuun aikana SSAB:n Oxelösundin tehdas valssasi menestyksekkäästi ensimmäiset HYBRIT-tekniikkaan perustuen valmistetut teräkset, ts. niissä raaka-aineena käytetty rauta on pelkistetty 100 -prosenttisesti fossiilivapaalla vedyllä kivihiilen ja koksin sijaan. Teräs toimitetaan nyt ensimmäiselle asiakkaalle, Volvo Groupille. - Maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräs ei ole läpimurto vain SSAB:lle, vaan se on osoi-

Heinäkuun aikana SSAB:n Oxelösundin tehdas valssasi menestyksekkäästi ensimmäiset HYBRIT-tekniikkaan perustuen valmistetut teräkset, ts. niissä raaka-aineena käytetty rauta on pelkistetty 100 -prosenttisesti fossiilivapaalla vedyllä kivihiilen ja koksin sijaan.

tus siitä, että terästeollisuuden ilmastojalanjälki on mahdollista muuttaa ja vähentää sitä merkittävästi maailmanlaajuisesti. Toivomme, että tämä innostaa myös muita nopeuttamaan vihreän siirtymän vauhtia, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. - Teollisuus ja erityisesti terästeollisuus aiheuttavat suuria päästöjä, mutta ovat myös tärkeä osa ratkaisua. Siirtymisen vauhdittamisessa ja siirtymisessä maa-

ilman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointivaltioksi yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin HYBRITin puitteissa tekemä työ edistää koko alan kehitystä ja on kansainvälinen roolimalli, kertoo Ruotsin kauppa- ja teollisuusministeri Ibrahim Baylan. - Tämä on ratkaiseva virstanpylväs ja tärkeä askel kohti täysin fossiilivapaan arvoketjun

luomista kaivoksesta valmiiseen teräkseen. Olemme nyt yhdessä osoittaneet, että se on mahdollista, ja matka jatkuu. Teollistamalla tekniikkaa tulevaisuudessa ja siirtymällä rautasienen tuotantoon teollisessa mittakaavassa mahdollistamme terästeollisuuden muutoksen. Tämä on suurin asia, jonka voimme yhdessä tehdä ilmaston puolesta, ilmoittaa LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström. - On erittäin ilahduttavaa, että HYBRIT-yhteistyö ottaa uuden tärkeän askeleen eteenpäin ja että SSAB on voinut nyt valmistaa ensimmäiset fossiilivapaat teräkset ja toimittaa ne asiakkaalle. Se osoittaa kuinka kumppanuus ja yhteistyö voivat osaltaan vähentää päästöjä ja parantaa teollisuuden kilpailukykyä. Sähköistys auttaa mahdollistamaan fossiilivapaan elämän sukupolven sisällä, sanoo Anna Borg, Vattenfallin toimitusjohtaja.

HYBRIT-hanke

SSAB, LKAB ja Vattenfall perustivat HYBRIT-hankkeen (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) vuonna 2016 tavoitteenaan kehittää teknologia fossiilivapaan raudan ja

teräksen tuotantoon. Kesäkuussa 2021 nämä kolme yritystä pystyivät esittelemään maailman ensimmäiset vetypelkistetyt rautasienet, jotka tuotettiin HYBRITin Luulajan pilottilaitoksessa. Tätä ensimmäistä rautasientä on sittemmin käytetty valmistettaessa ensimmäiset tällä läpimurtotekniikalla valmistetut teräkset.

Kaupallinen tuote

Jo vuonna 2026 tavoitteena on toimittaa fossiilivapaata terästä markkinoille kaupallisia määriä ja ottaa käyttöön tekniikka teollisessa mittakaavassa. SSAB voi HYBRIT-tekniikan avulla vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä noin kymmenen prosenttia ja Suomen noin 7 prosenttia. - Vaihdamme Oxelösundissa valokaariuuniin jo vuonna 2025. Oxelösund on ensimmäinen SSAB:n tuotantolaitos, joka siirtyy uuteen teknologiaan, mikä tarkoittaa, että vähennämme hiilidioksidipäästöjä merkittävästi jo tuolloin. Tämä tarkoittaa myös suurta vastuuta jota ylpeänä kannamme ja suuria mahdollisuuksia alueelle, sanoo SSAB Special Steels -divisioonan johtaja Johnny Sjöström.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HARDOX PISTÄÄ PUUN KOVILLE ®

Jos luulet, ettei puusta ole vastusta teräkselle, olet väärässä. Ratkaisu on kuitenkin olemassa – kulutusta kestävä Hardox®teräs vastaa puunkäsittelyn haasteisiin korjuusta aina sahalle asti. Tutustu sivustoomme hardox.fi ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa – näet mitä hyötyä Hardox® voi tuoda yrityksellesi.

www.hardox.fi


100

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

B-K Karlqvist Ay:n kesällä ajoon ottama musta tyylikäs Sisu Polar Carrier 10x4 koneenkuljetusauto siirtämässä Sipoossa yrityksen Ponsse Buffalo ajokonetta leimikolta toiselle.

Ritiläauto on pitkän ajan investointi Metsäkoneiden koko on kasvanut viime vuosina entisestään, joten niiden kuljettamiseen tarvitaan oikeanlaiset ratkaisut. Porvoolainen B-K Karlqvist Ay päätyi uutta ritiläautoa valitessaan kotimaiseen Sisuun, jonka kyydissä kulkee tehokkaasti kotimaiset Ponsse metsäkoneet leimikolta toiselle.

M

etsäkoneurakointi tuli mukaan Karlqvistien maatilatoimintaan jo 90-luvulla.

- Isä Bengt aloitti ajamaan ajokonetta muille yrittäjille kunnes vuonna 2007 hankittiin ensimmäinen oma kone, vuosimal-

lin 1998 Ponsse Buffalo S16 kuormatraktori, jolla aloitettiin urakoimaan Södra Skogsreviretille. Tämä yhteistyö jatkuu hyvänä edelleen itäisellä Uudellamaalla Porvoo-Vantaa-Tuusula akselilla. Lisäksi teemme omia tonttihakkuita sekä muita erikoiskohteita pääasiassa Porvoon alueella yksityisille toimijoille, rakennusliikkeille ym. mikä tasaa perinteisen puunkorjuun kausivaihteluita. Meillä on hyvä yhteistyöverkosto näihin operaatioihin silloin kun tarvitaan

metsureita, hakkureita tai muuta traktorikalustoa, kertoo Kim Karlqvist joka tuli mukaan yrittäjäksi 19-vuotiaana vuonna 2008. Metsäkoneurakoinnin lisäksi Karlqvistit pyörittävät edelleen viljetyilaa. - Viljelemme noin sataa hehtaaria ja urakoimme saman verran, joten kyllä tässä tekemistä riittää. Isän ja minun lisäksi veljeni Johnny on mukana näissä hommissa ja nuorin veli Mathias on töissä metallialalla. Metsäkoneenkuljettajana töissä on lisäksi Robin Hurmerinta sekä yksi kuljettaja toiminimellä, sanoo Karlqvist.

Metsäkoneet päivitetään tasaiseen tahtii

- Päädyimme ritiläautoinvestointia miettiessä uuteen autoon sillä kyseessä on investointi millä mennään toivottavasti ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Mietimme ensin käytettyä mutta hyviä 5-akselisia ei oikein ole tarjolla ja niiden hintaero uuteen takuunalaiseen moderniin autoon on lopulta melko pien, sanoo Kim Karlqvist.

Ensimmäinen harvesteri, Ponsse Beaver, hankittiin vuonna 2012. - Sitten ketju vaihtui Ergoon ja Buffaloon - nyt on ajossa jo kolmas Buffalo ja toinen Ergo. Nykyiset koneet on tullut vuonna 2017 ja niillä on ajettu noin 9000 tuntia joten jossain vaiheessa alkaa olla taas niiden päivityksen aika. Tekniikka menee koko ajan eteenpäin eikä liian vanhoilla koneilla urakointi ole riittävän tehokasta. Myös kuljettajan työmukavuus nousee aina paremmalle tasolle kun koneet vaihtuu, pohdiskelee

Karlqvist. Metsäkoneiden lisäksi urakoidaan Volvo 140 kaivukoneella. - Volvolla tehdään pääsääntöisesti talvella energiahakkuuta, pellonreunoja, tiereunoja, tonttihakkuuta, puistoja sekä kesällä kaivuuhommia, lisää Karlqvist.

Uusi ritiliäauto oli järkevin ratkaisu

Kun metsäkoneurakointi alkoi aikanaan laajenemaan Karlqvistit hankkivat oman siirtoauton vuonna 2010. Ja kun leimikot ovat rannikolla usein melko pieniä niin koneita siirretään paljon joten oma kuljetusauto on ehdoton asia. - Käytettyyn viisi vuotta vanhaan 4-akseliseen Sisu säiliöauton alustaan tehtiin ritilärakenne ja sillä ajettiin yli vuosikymmen ilman ongelmia. Nyt kun autossa alkoi olla mittarissa 800 000 kilometriä ja koneiden koon kasvaessa akselipainot alkoivat olla rajoilla niin päivittäminen tuli ajankohtaiseksi. Päädyimme uuteen autoon sillä kyseessä on investointi millä mennään toivottavasti ainakin seuraavat kymmenen vuotta - vuodessa autolla ajetaan jotain 20 000 kilometriä. Mietimme ensin käytettyä mutta hyviä 5-akselisia ei oikein ole tarjolla ja niiden hintaero uuteen takuunalaiseen moderniin autoon on lopulta


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

101

Kim Karlqvist siirtää yrityksen koneita Sisu Polar Carrierilla ja ajaa Ponsse Ergo harvesteria: - Sisu on jämäkkä auto maastossa ja maantiellä.

Sisussa saa kolme akselia ilmaan joten pitkärunkoinen 6550 mm perusakselivälinen auto on yllättävän ketterä varsinkin tyhjänä ajettaessa. Toista etuakselia painattamalla etuakselin voi ajaa huoletta ojan päälle - etuakseleiden väli on pitkä 2450 mm - ja nousevilla akseleilla saa riittävästi painoa vetäville, joten kiinnijäämisen riski on pieni talvella tai pehmeissä paikoissa.

melko pieni. Ja kun vanha Sisu pelasi moitteetta niin emme lähteneet merkkiä vaihtamaan. Muita päätöksen perusteita oli Sisun viisas rakenne tehtävään ja myös kotimaisuus painoi vaakakupissa, joten teimme kaupat uudesta 5-akselisesta Polar Carrierista Sisun Uudenmaan myyjän Juha Mutasen kanssa, kertoo Karlqvist.

Sisu on suunniteltu koneidenkuljetukseen

Tehdasvalmis Sisu Polar Carrier on alusta saakka suunniteltu koneiden kuljetukseen mikä näkyy monessa asiassa: - Sisussa saa kolme akselia ilmaan joten pitkärunkoinen 6550 mm perusakselivälinen auto on yllättävän ketterä varsinkin tyhjänä ajettaessa. Ahtaiden metsäautoteiden lisäksi operoimme paljon kapeilla asfaltti-

teillä taajamissa, mitkä aiheuttaa haasteita lähinnä talvella. Kun muuten liukkaalla tiellä vois ajaa konetta pikkutietä pitkin perille, mutta päällysteen takia ei voida vaan pitää päästä kaikki mutkaiset ja jyrkät mäet lavetilla perille. Toista etuakselia painattamalla etuakselin voi ajaa huoletta ojan päälle - etuakseleiden väli on pitkä 2450 mm - ja nousevilla akseleilla saa riittävästi painoa vetäville, joten kiinnijäämisen riski on pieni talvella tai pehmeissä paikoissa. Jämäkkärunkoisessa Sisussa on perinteiset rautajouset mitkä sopii ritiläautoon mielestämme parhaiten eikä niissä ole huoltamista.

Onnistunut ritilärakenne

Uuden Sisu Polar Carrier koneenkuljetusauton ritilärakenteen on tehnyt kuhmolainen UM-Tuote.

- Ritilä on kaikin puolin hyvin suunniteltu ja mitoitettu koneillemme optimaaliseksi vaikka toki aina joudutaan tekemään jotain kompromisseja. Sisun selkeä etu on myös siinä että ohjaamon takana on hyvin tilaa kun pumput, säiliöt ym. on viety rungolle joten koneiden etupään mahtumisen kanssa ei ole ongelmia. Ritilän toimintoja ohjaillaan kätevästi kaukosäätimellä ja meillä on tässä myös hydrauliset tasot, mikä mahdollistaa kaivukoneenkin siirtämisen. toteaa Karlqvist. Kesän aikana Sisu on vakuuttanut ominaisuuksillaan ja näyttänyt että investoinnissa päädyttiin oikeaan ratkaisuun. - Sisu on jämäkän hyvä ajaa niin maastossa kuin maantiellä ja nyt koneet siirtyvät turvallisesti työmaalta toiselle, päättää Kim Karlqvist.

Uuden Sisu Polar Carrier koneenkuljetusauton ritilärakenteen on tehnyt kuhmolainen UM-Tuote. Mitoitus on onnistunut joten B-K Karlqvistin metsäkoneet ja välillä myös kaivukone istuvat hyvin kyytiin.

Kuljettaja Robin Hurmerinta on ajanut B-K Karlqvistille ajokonetta kuuden vuoden ajan: - Ponsse Buffalo on väkivahva kuormajuhta, hän toteaa.

Jonny Karlqvist ajaa perheyrityksen Ponsse Ergo harvesteria. Koneet pyörivät aika paljon kahdessa vuorossa.

B-K Karlqvist Ay urakoi puuta Södra Skogsreviretille yhdellä metsäkoneketjulla itäisellä Uudellamaalla Porvoo-Vantaa-Tuusula akselilla. Kuvassa ollaan leimikolla Sipoossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Enemmän kuin kuormaimen pään ohjaus

Komatsu Smart Crane Smart Crane on Komatsu Forestin uusi teknologia metsäkoneen kuormaimen ohjaamiseen. Nosto-, taitto- ja teleskooppitoimintojen samanaikaisella ohjauksella aikaansaatavat liikkeet on koneen MaxiXT-ohjausjärjestelmässä ohjelmoitu toimimaan automaattisesti, jolloin kuljettajan ohjaustyö kuormain ulos – sisään ja myös ylös – alas -liikkeissä hoituu yhdellä vivulla. Tällaista ratkaisua kutsutaan ”kuormaimen pään ohjaamiseksi”. Kuljettajan käskemää liikettä ohjaa koneen tietojärjestelmään rakennettu algoritmi, joka tekee mahdolliseksi suorittaa nämä eniten aikaa ja energiaa vaativat liikkeet ennakkoon säädetyllä optiminopeudella ja lyhimmällä mahdollisella kouran tai taakan kulkemalla matkalla. Säästyy aikaa, yhdessä työsyklissä vähän mutta ajan mittaan paljon, energiankulutus kuormaintyön osalta pienenee ja mikä parasta,

www.komatsuforest.fi

tuottavuustekijöistä tärkeimmän eli kuljettajan työ helpottuu, vaikka hän koko ajan prosessia ohjaakin. Smart Crane toi kuljettajalle myös uuden tavan ajatella ja toteuttaa kuormaamisen ja kuorman purkamisen eri vaiheisiin sovitetut omat säädöt.

Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus Kun Smart Crane on vienyt kouran tarkasti ja nopeasti noudettavan taakan luo, tulee näkyviin Komatsun SmartFlow’n, digitaalisesti ohjatun kuormainhydrauliikan, ainutlaatuinen etu: vaimennus ja etäisyyden mukaan säätyvä käännön nopeus, jotka poistavat aikaa vievän ja rakenteita kuluttavan kuormaimen kärjen levottomuuden, jopa tahattoman ohjausliikkeen aiheuttaman heilahduksen. Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus, se on Smart Crane.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

103

Metsäalan ammattilaisten peli kulki Komatsu Golfissa

Tulokset Komatsu Golf 2021 1. Henri Nyberg 45 p 2. Lauri Kuosmanen 39 p 3. Santeri Rautio 38 p

Paras Scratch: Henri Nyberg 79 lyöntiä Pisin draivi: Jani Lehtomäki Lähimmäksi lippua: Jani Lehtomäki Komatsu Golfissa kohtasi kokeneet konkarit kuin juuri lajin aloittaneet - metsäkoneyrittäjä Tomi ”Tiger” Reinikainen pelasi elämänsä ensimmäisen golfkisansa onnistuen vallan mainiosti.

Jo 15. kertaa järjestetty Komatsu Golf keräsi yli 30 pelaajaa elokuun lopussa Nokia River Golfiin.

H

aastavalla Rock -kentällä pelatussa kisassa Henri Nyberg pelasi loistokierroksen vieden sekä pistebogey

että Scratch-sarjojen voiton. Tänä vuonna kisakentäksi oli valittu todella tyylikäs Nokia River Golf ja sen vaativa Rock -kenttä. Itse kisa saatiin vietyä läpi hyvässä säässä, mutta koko viikon jatkuneet sateet tekivät pelaamisesta haastavaa paikka paikoin. Tulostaso pysyi viimevuotiseen tapaan korkealla ja 16:n slopella pelannut Henri Nyberg oli lopulta omaa luokkaansa 79 lyönnin nettotuloksel-

laan. Sillä irtosi niin Scratch-sarjan kuin myös pääkisan pistebogeyn voitto todella kovilla 45 pisteellä. Erinomainen suoritus myös kenttäolosuhteet huomioiden. Alle oman tasoituksen pelasivat myös toiseksi tullut Lauri Kuosmanen (39 pistettä) ja Santeri Rautio (38). Erikoiskisoissa pöydän putsasi tuttu mies, kun Lehtomäen Jani löi sekä pisimmälle että lähimmäksi lippua.

Komatsu Golf järjestettiin tyylikkäissä puitteissa Nokia River Golfissa.

Perinteikäs tapahtuma kerää vuosittain mukavasti metsäkonealan ihmisiä paikalle. - Tämä oli jo viidestoista kerta kun kisa järjestettiin ja jälleen saimme kutsuttua paikalle hyvän määrän metsäkoneyrittäjiä sekä sidosryhmiemme edustajia. Golf on hieno harrastus ja nämä kilpailut erinomainen tapa tavata alan muita ihmisiä vapaa-ajan harrastuksen merkeissä, totesi Komatsu Forestin markkinointi-

johtaja Timo Korhonen. Kilpailun sykähdyttävin hetki koettiin ennen palkintojen jakoa, kun pelaajat muistivat syyskuun lopussa eläkkeelle jäävää Korhosta puhein sekä lahjoin. Pitkän uran metsäkonepuolella tehnyt ja Komatsu Golfia uutterasti järjestänyt mies oli silminnähden yllättynyt ja liikuttunut saamastaan huomiosta. Iso kiitos Timolle ja leppoisia golf-päiviä!

Timo Korhonen (vas.) johti itseoikeutetusti ensimmäistä ryhmää. Taneli Jokela, Jouni Porokka, Asko Piirainen, Ahti Sormunen ja Pertti Lehtomäki muistivat eläkkeelle jäävää pelikaveria Timo Korhosta tyylikkäällä Callawayn golfbägillä.

Päivä aloitettiin aamiaisella sekä mukavilla keskusteluilla golfklubilla...

Komatsu Forestin Latvian dealerin Agris Putnins toi kisaan kansainvälistä osaamista.

Metsäkoneyrittäjä Pertti Lehtomäki on kokenut pelimies myös golfkentillä.

Komatsu Forestin tj. Jari Nurminen esitteli Timo Korhosen tehtävässä myynti- ja markkinointijohtajana jatkavan Tommi Virran peliporukalle.


104

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Stihl RMHS Magnum harvesterin teräketju.

Kestävä ja tuottava teräketju nykyaikaisiin harvestereihin Nykyaikaisissa tehokkaissa harvestereissa teräketjut joutuvat todella koville ja oikein valittu ketju määrittelee pitkälle koko koneen tuottavuuden.

S

tihl on tutkinut paljon eri materiaalien yhdistelmiä teräketjuissa ja löytänyt siten jokaiselle komponentille parhaan mahdollisen materiaalikoostumuksen. - Metsäkoneketjut valmistetaan sveitsiläisellä huipputarkkuudella, Stihlin kehittämillä koneilla omalla tehtaalla Sveitsissä. Huolellinen valmistus ja ankara laadunvalvonta sekä tuotteen asianmukainen huolto takaavat, että ketju ja sen kaikki komponentit toimivat moitteettomasti ja kestävät kulutusta pitkään. Tällaisilla tuotteen ominaisuuksilla teet metsässä tulosta, ilmoittaa Andreas Stihl Oy:n aluepäällikkö Jarmo Parkkinen.

Suosittu Magnum

Stihl RMHS Magnum motoketju täyttää tämän päivän ammattimaisen puunhakkuun korkeat vaatimukset. - Magnum -ketjua käyttöönotettaessa pitää muistaa säätää laipan painatus ja ketjun pyörintänopeus oikeaksi sillä kyseessä on todella pureva ja ottava ketju. Mutta sitten kun säädöt ovat kohdillaan niin puuta syntyy suurella volyymilla ja nopeasti samalla kun polttoainetta kuluu vähemmän per tuotettu kuutio, sanoo Parkkinen. RMHS Magnum -teräketjun veto- ja sivulenkkejä, leikkuuhampaita ja niittejä on vahvistettu huomattavasti.

- Kun kaikkia ketjun osien rakennetta on kehitetty ja materiaaleja vahvistettu niin tuloksena on todella kestävä ketju, millä pystyy saahamaan paljon pidempään perinteisiin perusketjuihin verrattuna sillä Magnum-ketju pysyy myös terävänä pitkään. Yksi tärkeä tekijä Stihl -ketjujen kestävyydessä on patentoitu Stihl Oilomatic -ketjunvoitelujärjestelmä mikä pidentää ketjun, laipan ja vetopyörän käyttöikää. Sen öljykanavajärjestelmä on taivutettu ylöspäin ja taaksepäin, mikä parantaa teräketjuvoitelua huomattavasti koko laipan matkalta, kertoo Parkkinen.

myyjien kanssa. Stihl -motoketjujen myynti tapahtuu Suomessa seitsemän virallisen jälleenmyyjän kanssa, jotka ovat AFM-Forest, Konehuolto Leväniemi, Markkinointi Nyrönen, Metsä-

työ, Pohjanmaan Ketjuhuolto, Scanvall ja Uittokalusto, luettelee Jarmo Parkkinen aakkosjärjestyksessä.

Osaavat jälleenmyyjät

Stihl panostaa jatkossa entistäkin vahvemmin metsäkoneketjujen myyntiin Suomessa. - Vuosi sitten organisoimme toimintaa ja vahvistimme yhteistyötä olemassa olevien jälleen-

- Stihl RMHS Magnum on suosituin teräketjumallimme sillä se vastaa nykyaikaisten tehokkaiden harvestereiden korkeisiin vaatimuksiin, esittelee Andreas Stihl Oy:n aluepäällikkö Jarmo Parkkinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

105

Sahaava kourauutuus ja älykäs pikaliitin Moisio Forest Oy:n jatkuva tuotekehitys tuottaa tasaiseen markkinoille uusia puunkorjuuta tehostavia innovaatioita. Nyt on esitelty uusi, malliston suurin Moipu -energiapuukoura sekä kätevä pikakiinnike.

nen kannatti sillä uuden Moipu 550-sarjan kourien myynti on lähtenyt vauhdilla matkaan: - Olemme lyhyessä ajassa toimittaneet jo kymmenkunta kouraa vientimarkkinoille, vaikka varsinaista markkinointia ei olla vielä edes kunnolla aloitettu. Myös Suomessa sahaavalle radioohjatulle mallille on varmasti kysyntää: yksi mielenkiintoinen sovellus metsä- ja kaivuokoneiden lisäksi olisi kappaletavaranosturi millä poistetaan piha- ja puistopuita, vihjaa Moisio.

M

oipu -energiakouramallisto on suosittu meillä ja erityisesti maailmalla monenlaisessa käytössä. - Kouristamme löytyy sopiva vaihtoehto erilaisiin alustakoneisiin kuormatraktorista kaivukoneeseen ja vaikkapa nosturiautoon. Moipu -kourilla mm. korjataan energiapuuta, harvennetaan, siivoillaan teiden ja peltojen reunapuita sekä poistetaan ongelmapuita taajamissa, kertoo Moisio Forest Oy:n toimitusjohtaja Petrus Moisio. Moipu -kourien tuotanto tapahtuu omissa tiloissa Viitasaarella. - Olemme jälleen investoineet työstökoneisiin mikä mahdollistaa tehokkaan kouravalmistuksen korkealla laadulla. Tämän vuoden aikana myynti on sujunut oikein mukavasti erityisesti vientimarkkinoilla, joten valmistusmäärät ovat noususa. Kourien lisäksi valmistamme suosittuja Moipu -syöttörullia, Sortteri -lajittelupankkoja ja uusimpana tuotteena pikakiinnikettä, sanoo Moisio.

Kouran vaihto nopeasti pikakiinnkkeen avulla

Moipu 550 -sarjan kourauutuus on kaatava ja varustettu sahakatkaisuilla. Tarjolla on kaksi eri mallia Moipu S550RC ja GS550RC, joiden ohjausjärjestelmä on langaton RC eli radio control.

Järeä sahaava Moipu 550 -uutuuskoura

Moipu -energiakouramalliston uusin tulokas on järeä 550 -malli painoltaan 430 kiloa. - Kaatava sahakatkaisulla varustettu malli on tarkoitettu lähinnä järeämpien ongelmapuiden poistoon mutta voi sillä toki tehdä energiapuutakin ja työskennellä harvennuksilla tai raivauksilla. Koura katkaisee yhdellä sahauksella aina 63 cm läpimittaiset puut ja suuremmatkin saa tarvittaessa kaadettua sillä kouran maksimi aukaisu on 106 cm, kertoo Moisio. Toive suuremman kouran valmistamisesti tuli asiakkailta vientimarkkinoilta: - Meille on jo aika pitkään tullut kyselyä järeämmästä kourasta missä olisi sahakatkaisu, erityisesti Tanskasta, Saksasta, Englannista ja Japanistakin. Päätimme vastata toiveisiin ja tuoda markkinoille kehittyneen kouran isompien puisto-, tontti- ja ongelmapuiden kaatoon turvallisesti. Uutuuskourasta on tarjolla kaksi eri versiota Moipu S550RC ja GS550RC. - S-malli toimii paine/paluu

Onko sinulla monia eri työmaita, minkä tekemiseen tarvitset eri kouria? Usein yhdellä koneella pitäisi tehdä monia erilaisia tehtäviä. Varsinkin pienien työmaiden tekemiseen kouran vaihto vie suhteettoman paljon aikaa. - Uusi Moipu -pikakiinnike mahdollistaa eri työkalujen nopean vaihtamisen minkä ansiosta sinulle jää enemmän aikaa siihen, mistä sinulle maksetaan. Pikakiinnikkeen avulla vaihdat normaalin puutavarakouran piikkikouraan tai energiapuukouraan vain muutamassa minuutissa, opastaa Moisio. Moipu -pikakiinnike on Prokopin Ville Kopakkalan kehittämä tuote, minkä valmistuksesta Moisio Forest vastaa jatkossa. - Valmistamme pikakiinnikkeitä sekä Moipu- että Prokop -nimillä. Me myymme ja markkinoimme kiinnikettä omien kouriemme mukana sekä kansainvälisen jälleenmyyntiverkostomme kautta ja Prokop myy kiinnikettä omille asiakkailleen lähinnä Suomessa. Yhteistö on lähtenyt hyvin matkaan ja nyt asiakkaille on tarjolla yksinkertaisen älykäs ratkaisu nopeaan kouranvaihtoon, sanoo Petrus Moisio.

Koura katkaisee yhdellä sahauksella aina 63 cm läpimittaiset puut ja suuremmatkin saa tarvittaessa kaadettua sillä kouran maksimi aukaisu on 106 cm.

-linjoilla soveltuen erityisesti kaivukoneisiin ja GS-malli toimii auki-kiinni -linjoilla joten sitä voidaan metsäkoneissa, ku-

rottajissa sekä erilaisissa nostureilla varustetuissa kuorma-autoissa. Molempien kourien ohjausjärjestelmä on langaton RC eli

radio control, mikä helpottaa oleelliseti käytön lisäksi myös asentamista, toteaa Moisio. Asiakkaiden toiveen täyttämi-

Uusi Moipu -pikakiinnike mahdollistaa eri työkalujen nopean vaihtamisen minkä ansiosta sinulle jää enemmän aikaa siihen, mistä sinulle maksetaan. Pikakiinnikkeen avulla vaihdat normaalin puutavarakouran piikkikouraan tai energiapuukouraan vain muutamassa minuutissa.


106

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pewag järjesti elokuun lopulla kansainvälisen myyntikokouksen Suomessa, mitä isännöi Pewag Nordicin Jouni Nurminen (kesk.). Pewag Schneeketten GmbH:n toimitusjohtaja Rob Bekkers ja Forestry-yksikön markkinointipäällikkö Josef Primus ovat tyytyväisiä metsäkonetelojen ja -ketjujen myynnin vahvaan kehitykseen ympäri metsäistä maailmaa.

Vahvaa panostusta metsäkonetuotteisiin Itävaltalaisella Pewagilla on satojen vuosien kokemus kettinkien ja niiden komponenttien valmistuksesta. Yrityksen historia ulottuu niinkin kauas kuin vuoteen 1479 - ensimmäiseen takomoon Brücklissä, josta Pewag kehittyi yhdeksi maailman johtavimmista kettinkivalmistajista. Yrityksen maineen perustana on aina ollut äärimmäisen hyvin kehitetyt ja laadukkaat tuotteet.

P

ewagin pääliiketoimintaalueet ovat lumi- ja kitkaketjut, metsäkonetelat ja -ketjut, nosto- ja sidontakettingit, tee-se-itse tuotteet, kuljetinja siirtokettingit lisätarvikkeineen ja renkaansuojakettingit. Nykyaikaiset tuotantolaitokset Euroopassa takaavat laajan tuotteiston korkean laadun. Työntekijöitä perheyhtiön palveluksessa on yli 1700.

Myyntikokous Suomessa

Elokuun lopulla Pewag järjesti Helsingissä myyntikokouksen mihin osallistui yrityksen johtoa sekä tytäryhtiöiden vetäjiä eri puolilta Eurooppaa. Tapahtumaa

isännöi Pewag Nordicin Jouni Nurminen. - Pewag on ollut nostokettingeillä Suomen markkinoilla ainakin puoli vuosisataa. Viime vuosina on alettu panostamaan vahvasti myös liukuesteketjujen ja vuonna 2014 esiteltyjen metsäkonetelojen myyntiin, mitä varten perustettiin tytäryhtiö Pewag Nordic pari vuotta sitten. Olemme päässeet kaupassa hyvin matkaan ja toimitusmäärät kasvavat, kertoo Nurminen.

Vahvasti läsnä kentällä

Ammattilehti sai mahdollisuuden haastatella Pewag Schneeketten GmbH:n toimitusjoh-

Pewag metsäkonetelat ovat vakuuttaneet suomalaiset vaativat käyttäjät laadullaan ja ominaisuuksillaan; kuvassa Flow Perfect -sekatelat.

taja Rob Bekkersia ja Forestry -yksikön markkinointipäällikkö Josef Primusta myyntikokouksen jälkeen. Schneeketten -divisioonaan kuuluu metsäkoneketjut ja -telat, kuorma-auto- ja työkoneketjut sekä henkilöautoketjut. - Tapaaminen myyntiyhtiöiden johtajien kanssa oli erittäin onnistunut. Saimme todella hyvää palautetta sekä kehitysajatuksia eri markkina-alueiden asiakasrajapinnasta metsäkonetuotteistamme. Pewagin filosofiana on aina ollut vahva paikallinen läsnäolo omilla tytäryhtiöillä, mikä mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden tuntemisen. Palveluksessamme onkin jo nyt enemmän myynnin ammattilaisia kuin kenelläkään muulla metsäkonetelavalmistajalla, kertoo Bekkers. Hyvänä esimerkkinä läsnäolosta Suomi, missä Pewag on vahvistanut asemaansa oleellisesti tytäryhtiön perustamisen jälkeen. - Jouni on rautainen metsäkonevarusteiden ammattilainen ja hänen tuntemuksena markkinoista on todella tärkeää. Suomi on maailman johtava metsäkoneiden valmistusmaa mikä näyttää koko CTL-koneiden kehityksen suunnan. Isoimmat OEM -valmistajat ovat Suomessa ja myös urakoinnissa tehokkuus on viety korkeimmalle tasolle. Niinpä jos pärjäät metsäkoneteloilla ja -ketjuilla Suomen markkinoilla niin pärjäät varmasti missä tahansa. Onneksemme voimme todeta että Pewagin tuotteiden käyttö lisääntyy koko ajan suomalaisten urakoitsijoiden keskuudessa ja toimitusmää-

rät kasvaa OEM -puolella, sanoo Bekkers. Suomen reissulla Pewagin johto pääsi myös hakkuutyömaille haastattelemaan asiakkaita kokemuksistaan Pewag-teloista. Lisäksi tavattiin muutamia OEM-valmistajien edustajia. - Sekä loppukäyttäjät että tapaamamme konevalmistajat antoivat kannustavaa palautetta ja toivottivat Pewagin todella tervetulleeksi Suomen markkinoille, kertoi Rob Bekkers saamastaan palautteesta mihin kuului mm. erään konevalmistajan johdon kommentti: ”On meidän konevalmistajien ja asiakkaittemme etu, että saamme voimakkaasti panostavan tela- ja ketjuvalmistajan markkinoille.”

Suomi teloissa kärkimaa

Pewag metsäkonetelat valmistetaan Tsekissä, missä tuotantoon panostettu todella merkittävästi. - Erittäin pitkälle automatisoidulta tuotantolinjalta valmistuu tänä vuonna jo noin 2000 paria Pewag teloja. Myyntimme kehittyy metsäisessä maailmassa erittäin suotuisasti joten volyymi kasvaa jatkossakin vahvasti. Tällä hetkellä suurimmat Pewag telojen markkinat ovat Venäjä, Suomi ja Pohjois-Amerikka, joten ei ole sattumaa että tämän vuotinen myyntikokouksemme pidettiin Suomessa, millä on mahdollisuudet nousta jatkossa jopa suurimmaksi myyn-timaaksi, ilmoittaa Josef Primus.

Toimitukset pelaa

Maailmaa vaivaava kompo-

nenttipula ei ole iskenyt Pewagin tuotantolaitoksiin juuri ollenkaan. - Olemme ennakoineet onnistuneesti markkinoiden kehityksen ja tilanneet valtavasti terästä sekä tarvittavia komponentteja varastoon. Ennustamme jatkuvasti tilannetta globaalisti mikä on mahdollista tytäryhtiöidemme oman henkilöstön paikallistuntemuksen avulla. Niinpä esimerkiksi Suomessa Pewag Nordic pystyy tarjoamaan metsäkonetelat ja -ketjut nopeilla toimituksilla suoraan varastosta. Ja investoinnit jatkuvat telatuotantoon kuluvan syksyn aikana. toteaa Rob Bekkers.

Jatkuvaa kehitystyötä

Pewag ei koskaan jää paikalleen tuotekehityksessä vaan uusia tuotteita esitellään markkinoille tasaiseen tahtiin - niin ketjuissa kuin myös metsäkoneteloissa. - Telamallisto on tällä hetkellä varsin kattava mutta uusia erittäin mielenkiintoisia malleja on jälleen tuotekehitysvaiheessa. Ja samaa työtä tehdään metsäkoneketjuissa; esimerkkinä siitä hiljattain esitelty mielenkiintoinen Prac Chain -malli missä laatu ja hinta kohtaavat ennennäkemättömällä tavalla. Jouni kertoikin myyntikokouksessa että telojen luvatussa maassa Suomessa yhä useampi urakoitsija on siirtynyt käyttämään ketjuja, joilla saavutetaan polttoaineensäästöä ja ajamisen mukavuutta samalla kun investointi on rahallisesti pienempi, sanoo Josef Primus.


Mahindra & Mahindra METSÄALAN AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI

107

kasvattaa omistusosuuttaan Sampo-Rosenlewista

Uusi Prac Chain -metsäketjumallisto Pewagilta Pewagin taotuilla osilla muotoillaan aaltomaiseksi, jolloin pinta-ala kasvaa ja hiiletysvarustetut ForstGripPro karkaisupintaa saadaan lisättyä ja HeltPerfekt -metsä- kulutuskestävyyden parantamiketjut ovat vakuuttaneet seksi. Samaa teknologiaa on käytetty esim. Pewag Bluetrack -teainutlaatuisella kulutuk- lojen hokiessa ja HeltPerfekt -metsen kestävyydellään säketjujen nastoissa. - Sivukettingeissä on myös suomalaisetkin metsä- hyödynnetty koontarenkaita, jolkoneyrittäjät. Asiakkai- la saadaan kettinki kiristettyä sivuilta paremmin ja koontarenden toivomuksesta Pe- kaat suojaavat samalla renkaan wag on kehittänyt myös sivua. Rakenteen ansoista kirisedullisemman metsä- tyskettinkiä ei tarvita, huomauttaa Nurminen. ketjusarjan tilanteisiin, joissa ketjujen käyttöai- Laatua Itävallasta Kettinki raaka-aineena on käyka on lyhyempi vuoden tetty Sampo-Rosenlewin metsäkonetuotannossa on lomien jälkeen hyvä tahti päällä ja uusia koneita valmistuu Pewagin kehittämään Titan toimitettavaksi kotimaan asiakkaille sekä laajentuville vientimarkkinoille. Kuvassa työn alla FR68 ajokone. aikana; esimerkiksi jää- Grip -teräslaatua, jossa yleisesti käytettyyn booriteräkseen on tyneillä maapohjilla. Onneksi tilauskantaa oli muka-

M

ahindra & Mahindra Ltd on 24.9.2020 nostanut osakeomistustaan Sampo-Rosenlew Oy:stä 74,97%:iin. Mahindra on ollut Sampon osakkeenomistajana heinäkuusta 2016 alkaen. Siitä lähtien yritykset ovat työskennelleet tiivissä yhteistyössä kasvattaakseen leikkuupuimureiden ja metsäkoneiden liiketoimintaa eri puolilla maailmaa.

rikassa sekä Pohjois-Afrikassa. Tämän lisäksi Sampo-Rosenlew pystyy hyödyntämään Mahindran vahvuutta valmistuksessa, hankinnoissa ja jakelussa. - Mahindran kasvanut omistusosuus Sampo Rosenlewista mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön yhtiöiden välillä. Sampo tulee hyötymään Mahindran maanviljelyskoneiden globaalista kokoluokasta sekä jakelukanavasta ja toisaalta pystymme kasvattamaan Mahindran leikkuupuimuriliiketoimintaa globaalilla osaamisellamme, sanoo Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja.

Mahindran toimintatavan mukaan Sampo-Rosenlew Oy jatkaa edelleen erillisenä itsenäisenä yrityksenä hyödyntäen yhteisiä synergioita mahdollisuuksien Sampo Rosenlew Oy mukaan. Sampo Rosenlew Oy sijaitsee Mahindra on kappalemääräl- Porissa. Suomen liikevaihto on lisesti maailman suurin trakto- noin 50 miljoonaa euroa. Yrityklisätty enemmän kulutuskestävasti joten tuotanto pyöri lomiin reiden valmistaja. Leikkuupui- sen päätuotteet ovat leikkuupuivyyttä parantavia raaka-aineita saakka lähes normaalisti ja kun murit ovat toiseksi suurin tuote- murit ja metsäkoneet. Sampo mm. titaani, kromi ja nikkeli. rac Chain -metsäketjun elokuussa myynti on taas pirisgategoria maailmanlaajuisessa Rosenlew myy tuotteitaan yli 50 - Pewagin metsäketjujen valrakenne perustuu useiden tynyt niin tilauskirjat ovat täytmaataloussektorissa. Mahindran maahan ja viennin osuus myynmistus teräsraaka-ainetta myökoontarenkaiden käyt- tyneet joten ihan kädestä suuhun traktorituotannon kokoluokka nistä on noin 90%. Tärkeimmät den tapahtuu Itävallassa, ilmoittöön kuten muissakin Pewagin ei tuotannossa tarvitse elää, anayhdistettynä Sampo-Rosenlewin markkina-alueet ovat Eurooppa, taa Nurminen. lysoi metsäketjuissa. Sampo-Rosenlewin toimiglobaaliin asiantuntemukseen IVY-maat, Amerikka ja Pohjois- Koontarenkailla tusjohtaja Jussi Malmi. saadaan kuleikkuupuimureissa antavat Afrikka. lutusmatto muotoitumaan pa- Toimitukset alkaneet molemmille yrityksille mahdolEnsimmäiset Prac Chain -ketremmin renkaan päälle ja kululisuuden tarjota laajempi tuote- Mahindra & Mahindra Ltd Metsäkoneisiin jut toimitettiin asiakkaille elotusmatossa on poikkeuksellisesMahindra-konsernin liikevalikoima eri maiden viljelijöipanostetaan ti kaksi koontarengasta peräk- kuussa. Ketjuja on saatavilla Pevaihto on 19,4 miljardia dollaria. wag -metsäkonetelojen ja -ketjuden tarpeisiin. Sampo-Rosenlew Sampo-Rosenlew on viime käin. Tällä rakenteella ketjumatjen jälleenmyyjillä. Mahidralla on johtava asema tuo Mahindralle maailmanluoto rakentanut pysyy paremmin paikoillaan vuodet järjestelmäl- Pewag valmisti maailman kan osaamisen ja teknologian hyötyajoneuvoissa, tietotekniilähde venymään renkaan lisestieikä metsäkoneliiketoimintaa Uutta, kuvassa valmistuvaa järeää HR86 harvesteria toimitetaan nyt ensimmäiset lumiketjut vuonna sadonkorjuuseen Mahindran kassa, rahoituspalveluissa ja losivuille tai kiertymään, kertoo asiakkaille vahvaksi tukijalaksi puimurituomielenkiinto konetta kohtaan on ollut suurta. 1912 ja ja siitä asti se on ollut alan ydinmarkkinoilla Intiassa, Aa- maosakeliiketoiminnassa IntiasPewag Nordic Oy:n toimitusjohtannon rinnalle: markkinajohtaja laadussa ja kessiassa ja Afrikassa. Mahindran sa. Yhtiö on myös maailman taja Jouni Nurminen. - Uskon että kun korona-tilantuki ja jakelukanava mahdollis- suurin traktorien valmistaja. on to- tävyydessä. Laadun varmistamine alkaaKetjumaton hellittämäännastoitus pääsemme seksi kaikki tuotteet valmistetavat Sampo-Rosenlewille kas- Mahindran pääkonttori sijaitsee teutettu aivan U-nastoilla, markkinoilla uudellajoissa vauh- nas- taan Euroopassa ja näin Pewag tan pinta on muotoiltu Pewagin vun uusilla ja nykyisillä markki- Intiassa ja yritys työllistää yli dilla eteenpäin. Tuotteet on ispystyy hallitsemaan koko tuotankehittämällä Starwave -teknolona-alueillaan Euroopassa, IVY 256 000 henkilöä yli 100 maaskussa ja olemme löytäneet maaPrac Chain -metsäketjun rakenne perustuu useiden koontarenkaiden käyttöön kuten muissakin Pewagin metsätoketjun, kertoo Nurminen. gialla. Siinä metalliosan sa.on muotoiltu Pewagin kehittämäl-maissa, U-nastoilla, Pohjois- jajoissa Etelä-Ameketjuissa. Ketjumaton nastoitus on toteutettu nastan pinta ilmalta oikeat kumppanit. Tär-pinta lä Starwave -teknologialla. Pewagin metsäketjujen valmistus teräsraaka-ainetta myöden tapahtuu Itävallassa. keä asia tietenkin on myös se että pääomistaja, intialainen Mahindra näkee metsäkonebisneksen tärkeänä strategisena toimialanaan ja on valmis panostamaan siihen vahvasti, sanoo Sampo-Rosenlewin kuormatraktorimalliston pienin ja suurin: 10-tonnin Malmi.

P

FR28 ja pyörivällä ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68.

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

Sivukettingeissä on myös hyödynnetty koontarenkaita, jolla saadaan kettinki kiristettyä sivuilta Sampo-Rosenlew laajentanut vientimarkkinoitaan viime aikoina vauhdilla - kuvassa Espanjaan toimitettu paremmin ja on koontarenkaat FR28 suojaavat kuormatraktori. samalla renkaan sivua.


108

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sampo-Rosenlew järjesti 25.8. Isojoella työnäytöksen viiden metsäkoneen voimin; kuvassa FR68 kuormatraktori ajaa tukkia laaniin ja taustalla puuta tekee Koneurakointi Jukka Vainionpää Oy:n HR86 harvesteri varustettuna Kesla 28 kouralla.

Metsä täynnä keltaisia koneita Sampo-Rosenlew järjesti mielenkiintoisen työnäytöksen Isojoella 25.8. viiden metsäkoneen voimiin, missä koneet työskentelivät Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajamailla nevaharvennuksella ja päätehakkuulla.

N

äytöksessä suurimman huomion kohteena oli Sampon uudet isot koneet eli HR86 harvesterit ja FR68 kuormatraktori. Myös juuri Tier5 -päästötason moottorilla päivitetty keskikokoluokan ajokone FR48 sai osakseen pal-

jon mielenkiintoa sekä tietenkin Sampon syömahammas HR46x harvesteri harvennuksille ja energiapuun korjuuseen. - Lähes parin vuoden tauon jälkeen oli hienoa päästä esittelemään koneita tositoimissa laajemmalle yleisölle. Isojoen Saha oli vahvasti mukana onnistuneen näytöksen järjestämisessä samoin kuin urakointiyritykset JHP Forest Oy, Koneurakointi Jukka Vainionpää Oy ja Harvennuspalvelu Santahuhta, joiden harvestereilla puuta kaadettiin. Kaikissa näytöskoneissa oli kotimaiset Kesla harvesteripäät, kertoo Sampo-Rosenlewin metsäkonemyyjä Ahti Sormunen.

Iso harvesteri tuotannossa Uusi 8-pyöräinen HR86 harvesteri on vakuuttanut protokäy-

tössä meillä ja maailmalla joten sen sarjatuotanto on nyt alkanut. - Esisarjan koneita on toimitettu asiakkaille jo puolisenkymmentä. Alussa HR86:n myynnissä on keskitytty vientimarkkinoihin ja seuraavaksi aloitamme vahvemman panostuksen kotimaahan, misä sitä kohtaan on mielenkiintoa ilmaantunut, ilmoittaa Sormunen. Ensimmäinen valmistettu HR 86 protosarjan harvesteri varustettuna Kesla 25 kouralla toimitettiin pari vuotta sitten isojokiselle JHP Forestille. - Olemme ajaneet sillä nyt 4700 tuntia ja kone on osoittautunut todella luotettavaksi sekä tehokkaaksi eikä siinä ole lastentauteja, joten sen kanssa on selvitty projektin aikana erittäin pienillä muutoksilla ja murheil-

Isojoen näytökseen saapui mukavasti väkeä ja suurimman huomion kohteen oli uusi iso Sampo HR86 harvesteri joita oli esillä kaksi kappalein; kuvassa JHP Forest Oy:n HR86 varustettuna Kesla 25 kouralla.

- Meillä on nyt tarjota todella laaja ja edistyksellinen metsäkonemallisto harvennuksista päätehakkuille, mitkä ovat nyt kaikki päivitetty Tier5 -päästötasolle, sanoo Sampo-Rosenlewin toimitusjohtaja Jussi Malmi.

la, sanoo metsäkoneyrittäjä Juho Pihlajaviita. JHP Forest urakoi puuta Isojoen Sahalle ja Metsänhoitoyhdistykselle. - Töitä riittää paljon mutta puunkorjuun yleisenä haasteena

on toiminnan saamisessa kannattavaksi. Yksi tekijä mihin itse voi vaikuttaa on järkevät konevalinnat ja Sampossa on hintalaatusuhde kohdillaan, sanoo Pihlajaviita.

JHP Forestin Juho Pihlajaviita (oik.) on ajanut ensimmäisellä tuotannosta valmistuneella HR86 harvesterilla jo 4700 tuntia: - Kone on osoittautunut todella luotettavaksi ja tehokkaaksi. Sampo-Rosenlewin metsäkonemyyjä Ahti Sormunen kuunteli tyytyväisenä hyvää palautetta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

109

Legendaarinen 4-pyöräinen HR46x harvesteri on Sampon syömahammas harvennuksille ja energiapuun korjuuseen.

Isojoen nevaharvennus- ja päätehakkuuleimikko sijaitsi Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajamailla. Kohteessa oli sopivasti kantavaa ja pehmeämpää maastoa, missä Sampon koneet ovat kuin kotonaan.

Isojoen Saha oli vahvasti mukana onnistuneen näytöksen järjestämisessä ja kertomassa toiminnastaan makkaranpaiston lomassa.

Vahvaa panostusta metsäkoneisiin

Sampo-Rosenlewin intialainen pääomistaja Mahindra on kappalemäärällisesti maailman suurin traktoreiden valmistaja. ja leikkuupuimurit ovat konsernin toiseksi suurin toimiala maailmanlaajuisessa maatalousryhmässä. Globaalisti toimija jättikonserni on ottanut viime vuosina myös metsäkoneet yhdeksi päätoimialakseen. - Sampo-Rosenlewin metsäkoneisiin panostetaan todella vahvasti leikkuupuimureiden rinnalla, mihin Mahindran muskelit yhdessä suomalaiseen osaamiseen antaa hyvät mahdollisuudet. Meillä on nyt tarjota todella laaja ja edistyksellinen metsäkonemallisto harvennuksista päätehakkuille, mitkä ovat nyt kaikki päivitetty Tier5 -päästötasolle. Ja lisää mielenkiitoista uutta on luvassa jälleeen ensi syksyn FinnMetkoon mennessä, lupaa toimitusjohtaja Jussi Malmi.

vientimarkkinoille laajasti eri puolille maailmaa. - Toki Sampo on vahva myös kotimarkkinoilla missä meillä on vankka asiakaskunta, mikä laajenee tasaiseen tahtiin. Viime vuosina olemme rakentaneet voimakkaasti jakelukanavia eri markkinoille yhdessä hyvien kumppaneiden kanssa. Olemme onnistuneet erityisen hyvin Keski-Euroopassa missä myyntimäärät kasvavat positiivisesti. Yhteenvetona voidaankin todeta että Sampo metsäkoneilla on mukavat tulevaisuudennäkymät, sanoo Jussi Malmi.

Myös juuri Tier5 -päästötason moottorilla päivitetty keskikokoluokan 12 tonnia kuormaa kantava ajokone FR48 sai näytöksessä osakseen paljon mielenkiintoa.

Valmistus Porissa - suuntana maailma

Sampo-Rosenlew metsäkoneet valmistetaan Porissa omalla tuotantolinjallaan puimureiden rinnalla. - Yhteensä Porissa työskentelee 250 henkilöä ja lisäksi puimuripuolella on Pohjois-Afrikassa, Uzbekistanissa ja Azerbaijanissa kokoonpanotehtaat, joissa Suomesta tuotu raakarunko täydentyy valmiiksi puimuriksi paikallisin voimin, sanoo Malmi. Suurin osa Porissa valmistetuista metsäkoneista päätyy

Järeä pyörivähyttinen FR68 on Sampon suurin ajokone, mikä kantaa 14 tonnin kuorman. Se on omimmillaan myöhemmillä harvennuksilla ja uudistushakkuilla, joilla koneelta halutaan suurta kapasiteettia.


110

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Markkinointi Nyrösen jakeluauto on tuttu näky maanteillä koko Suomen alueella: - Tarjoamme metsäkoneyrittäjille markkinoiden parhaat tarvikkeet ovelle toimitettuna ja lisäksi hoidamma tylsät ketjut teräviksi, kertovat Tapio (oik.) ja Antti Nyrönen.

Parasta palvelua metsäkoneyrityksille Markkinointi Tapio Nyrönen Oy aloitti vuonna 1988 metsäkonetarvikkeiden maahantuonnin ja toimittamisen perille asiakkaille jakeluautolla. Lähes 35-vuoden aikana kertynyt osaaminen ja asiakkaiden tarpeiden tunteminen mahdollistaa parhaan palvelun, mikä helpottaa metsäkoneyrittäjien arkea sekä säästää kustannuksia.

M

arkkinointi Nyrönen toimittaa metsäkonealalle mm. harvesteri- ketjuja ja -laippoja, voiteluaineita, pesuaineita sekä puunmerkintävärejä. Metsäkoneyrittäjien palvelukonseptin osana on myös teräketjujen teroituspalvelu, joka sekin toimii ovelta-ovelle -periaatteella. Toiminnassa tärkeässä roolissa on lisäksi voiteluaineiden maahantuonti; laajaa tuotevalikoimaa myydään koneurakoitsijoiden lisäksi mm. metsä-, teräs-, lasi-, alumiini- ja elintarviketeollisuudelle sekä kunnossapitoalan toimijoille. - Kun aikanaan aloitin kiertämään asiakkaiden luona tarvikkeita toimittamassa niin se oli

Tapio Nyrönen aloitti metsäkonetuotteiden maahantuonnin ja myynnin vuonna 1988: - Sama palvelu jatkuu edelleen hyvällä asenteella.

jotain aivan uutta markkinoilla. Sama palvelu jatkuu edelleen hyvällä asenteella koko maan alueella, sanoo Tapio Nyrönen.

Laatutuotteet maailmalta

1970- ja 80-luvuilla Saksassa sahateollisuuden palveluksessa ollessaan Nyrönen löysi laadukkaat metsäkonetuotteet. - Toiminta alkoi Optimol voiteluaineiden myynnillä, mikä jatkuu tänäkin päivänä Castrolin nimissä. 90-luvun alkupuolelle rinnalle tuli biohajoavat Binol voiteluaineet, Stihl teräketjut ja GB-motolaipat. Muuten perustuotteet ovat pysyneet samoina mutta laipoissa ykkäsmerkkimme on tänä päivänä Iggesund ja saa meiltä Oregoniakin, ilmoittaa Nyrönen.

Teroituspalvelun kehittäjä

Teräketjujen teroituspalvelun Tapio Nyrönen aloitti heti 2000

-luvun alussa kehittäen palvelukonseptin, mikä on ollut niin toimiva että monet muutkin ovat sitä alkaneet tekemään: - Siihen aikaan ajettiin oikeastaan aina uudella ketjulla tai teroiteltiin ketjuja käsikoneella mikä oli enemmän harrastelua ja laatukin mitä sattui. Me kävimme hakemassa urakoitsijoilta kasan ketjuja ja palautimme ne ammattilaitteilla teroitettuina, tarkistettuina ja rasvattuina. Teroituspalvelun ympärille alkoi sitten kehittyä muuta tuotemyyntiä, jolloin urakoitsija saa kaiken tarvisemansa helposti kotiin kannettuna ja kilpailukykyiseen hintaan, Nyrönen kertoo.

Koko maata palvellaan

Markkinointi Nyrösen jakeluauto on tuttu näky maanteillä ympäri maata etelästä pohjoiseen ja idästä länteen. - Meillä on ennakkoon sovitut

Markkinointi Nyrösen varastosta Viitasaarelta lähtee tuotteet asiakkaille saman päivän aikana eikä komponenttipula toimintaa vaivaa.

Motolaipoissa ykkösmerkki on Iggesund ja teräketjuissa Stihl.

jakelureitit joita pitkin liikumme ja toimitamme metsäkoneyrittäjille heidän tilaamansa tuotteet hallin hyllyyn kannettuna. Samalla otamme matkaan tylsät teräketjut ja tuomme ne seuraavalla kerralla teroitettuna takaisin, kertoo toimituspalvelusta vastaava Antti Nyrönen.

Nopeat toimitukset

Maailmaa on vaivannut viime aikoina suuri komponenttipula mutta Markkinointi Nyrösen

varastosta on tavaraa löytynyt koko ajan. - Sahamiestausta on opettanut analysoimaan markkinoita eteenpäin. Ennen tavarapulaa ennustimme kristallipallosta tilanteen ja tilasimme tuotteita varastoon todella paljon ja lisää tulee tasaiseen tahtiin tehtailta. Meille kun soittaa niin metsäkonetarvikkeet lähtee matkaan samana päivänä Viitasaaren varastostamme, ilmoittaa Tapio Nyrönen.


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

111

Maaston kosteusolosuhteita kuvaava Metsäkonetelojen osaavaa kunnostusta kartta-aineisto auttaa kosteiden alueiden löytämistä puunkorjuun suunnittelussa

I

lmaston ennakoidaan muuttuvan tulevaisuudessa siten, että vuosittainen aika, jolloin maa on jäässä ja kantava, lyhenee merkittävästi. Maaperän märkyys vaikeuttaa puunkorjuuta, lisää taloudellisia menetyksiä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Luonnonvarakeskus (Luke)Metsäkonetelojen kunnostus vaatii oikeat työkalut ja vankkaa osaamista joita löytyy Jori Laitilan hallista Kärsämäeltä. on koonnut maaston kosteusoloMetsäkonetelat ovat hin- suoraan koneyrittäjille. Telare- timäärään kuin alkuperäisessä suhteita kuvaavan kartta-aineiston ladattavaan muotoon, ja montti tehdään aina asiakkaan kunnossa olevilla. Kustannustetava investointi ja ne Kartalla neljän hehtaarin hehtaarin (oik.) DTW-kosteusindeksikartta. Sinisen eri sävyillä näkyy indeksin mukaan kosteat alueet mukaan niin että(vas.) pääs-ja yhden hokkain kunnostus on vahvikeSuomen metsäkeskuksen kautta toiveiden Maanmittauslaitoksen peruskartan päällä. Vesistön ylityspaikat voidaan suunnitella kartan avulla kohtaan, josta seuraa mahdollisimman vähän tää optimaaliseen tulokseen järkaarien hitsaus telakengän koukannattaakin kunnosse on laajasti käytettävissä. Näin haittaa. Rinnealueilla ja lakialueilla kosteat painanteet erottuvat, joita voisi olla muuten vaikea löytää. Kartan resoluutio on 2 m. puunkorjuuta voidaankäyttöikä suunnitel- kihintaan. Lähialueille tarjoam- kun päälle, sillä yleensä yhdystaa, sillä niiden me noutoja palautuspalvelun. lenkissä on vielä reilusti määvah- hehtaarin kynnysarvolla laskettu mutta ne tuovat staattisiin ja la paremmin ja kantavuudeltaan jata Suomesta. Saatavuus esimerkiksi vesistöjen suo- koko vahvemon pidentynyt Noudamme ja palautamme telat vuutta jäljellä. Vahvikekaaret heikot alueet voidaan tunnistaa javyöhykkeitä, kertoo tutkija räytyy marraskuun 2019 tarkim- kartta. Kuivempia olosuhteita karkeampiin karttoihin tarkenmyös pidemmän matkan päähän, man hitsataan ympäri, jolloin koukun ennakkoon. Maanmittauslaitoksen tuot- voi puolestaan tarkastella kartas- nusta (esimerkiksi Luken aiemSalmivaara Lukesta. pien ja parempien mate- Aura kesto paranee eikä se lähde veny- ta, joka on laskettu 10 hehtaarin min tuottama TWI-kosteusinjos telapareja on useampia, kerDigitaalisten DTW (depth-tosaatavuuKosteusindeksikartat ovat la- taman korkeusmallin riaalien vuoksi. mään. Samalla sivu- kynnysarvolla. too yrittäjäMetsähallituksen Jori Laitila. water) kosteusindeksikarttojen mukaan elitarkistetaan Lappia lukuun deksikartta, saatavilla Paitulisdattavissa ja den ohjurien hitsaukset, jotka tarvitYrityksen nykyaikaisetjärjestoimi- ottamatta avulla puunkorjuu voidaan suun- Suomen - Yhden ja neljän hehtaarin ta). Lisäksi kosteuden potentiaakartta kattaa koko metsäkeskuksen taessa taltataan auki ja hitsataan kartat ovat yleisimmin käytössä. lista ajallista vaihtelua on mahtilat sijaitsevat Kärsämäen teol- Suomen. nitella siten, että urapainumia telmissä ja vapaasti saatavana Laitila on Kärsämäel- yleisesti Liukuesteet hitsataan lisuusalueella osoitteessa Ahjo- kuntoon. voidaanori välttää. Kosteusindeksikartat on las- Neljän hehtaarin kartta kuvaa dollista havainnoida eri kynnysPaituli-paikkatietojärlä toimiva suunniteltaesmetsäkonete- jestelmän aina oikeaoppisesti, jotta välty- normaalin kesän tilannetta ja arvojen karttoja vertaamalla. tie 3. Käytössä on oikeat työka- kettu - Puunkorjuuta pelkästään korkeusmallin kautta. lojen kunnostukseen ja lut perusteellisiinkin telaremont- pohjalta tään telakengän sa kartat auttavat pienvesien neljällä katkeamisilta, eri kynnysar- yhden hehtaarin kartta normaalia Kartta-aineiston saa helposti muuhun korjaushitsaamiseen kertoojotka Laitila. ylityspaikkojen suunnittelussa. teihin nopeilla aikatauluilla. volla, kuvastavat erilaisia kosteampia olosuhteita keväällä vaikka maastoon mukaan. AiKarttoihin on laskettu erikoistunut yritys. Lisätietoja metsäkonetelojen - Kokemuksen myötä olemme kosteusolosuhteita. Lisäksi kartta-aineiston avulla syksyllä, Salmivaara kertoo. kunnostus Kosteinta ja neistoja on voivahvikekaarien selata esimerkiksi Metsäkonetelan kustannustehokkain hitsaus - Kunnostamme teloja metsä- arvoja kunnostuksesta osoitteesta huomanneet, että kunnostetuilla tilaa, erilaisille koukun päälle, sillä yleensä yhdyslenkissä on vielä voidaan tunnistaa monimuotoiKartat eivät huomioi maalajin esimerkiksisaa lumen sulan- telakengän metsäkoneen näytöltä tai reilusti suunvahvuutta jäljellä. koneita myyville sekä kosteusolosuhteille www.telaremppa.fi teloilla pääsee lähes samaan tun- nan suuden kannaltayrityksille arvokkaiden kosteusolosuhteisiin nittelijan tabletista. tai erityisen pitkäkestoisten vaikutusta Aineisto on saatavilla lähes sateiden jälkeen, kuvastaa 0,5 tai tarkasti säätilan vaihteluita, kosteiden elinympäristöjä ja ra-

J


112

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ceramic PRO -pinnoite levitetään työkoneeseen ruiskuttamalla. Paksu ja kova pinta suojaa koneita naarmuilta, auringolta ja lialta vuosien ajan.

Keraaminen pinnoitus suojaa työkonetta ja maalipintaa Ceramic PRO -pinnoitus on erittäin järkevä vaihtoehto kaluston kunnossapitoon. Kova ja tiivis nanokeraaminen pinnoite tekee koneen puhtaanapidosta helppoa ja estää koneen värien haalistumista. Ceramic PRO -pinnoite on saatavilla kaikkiin työkoneisiin kaivinkoneista metsäkoneisiin ja pienlaitteisiin.

H

ämeenlinnalainen OA Hyvönen Oy on tehnyt Ceramic PRO -pinnoi- tuksia raskaaseen kalustoon jo viiden vuoden ajan. Keraaminen pinnoitus on tuttua henkilöautopuolelta, mutta toimitusjohtaja Olli Hyvösen mukaan keraamisella pinnoituksella on selkeästi tilausta myös työkone- ja kuljetuspuolella. Raskaan kaluston pinnoituskohteet ovat monipuoliset; maarakennuskoneiden lisäksi sitä on käytetty menestyksellä kuljetuskalustossa, metsäkoneissa ja maatalouskoneissa.

- Pinnoitamme työkoneesi ammattitaidolla. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous, vinkkaa OA Hyvönen Oy:n Olli Hyvönen.

Ceramic PRO -pinnoitus on mahdollista toteuttaa sekä uusiin että käytettyihin koneisiin.

- Olemme puolen vuosikymmenen aikana pinnoittaneet kaikkea moottorisahoista betonipumppuautoihin sillä pinnoite soveltuu käytännössä kaikkiin työkoneisiin ja -laitteisiin. Edustamamme Ceramic PRO -tuoteperhe tarjoaa ihan oman tuotteen raskaalle puolelle. Se eroaa kevytpuolelta siinä, että pinnoitus ruiskutetaan paksuna kalvopinnoitteena jota ei pyyhitä pois, vaan koneeseen tulee kymmeniä kertoja paksumpi kalvovahvuus kuin ohutkalvopinnoitteena tehtäviin kevytkalustoihin, opastaa

tartu siihen helposti. Hydrofobinen efekti hylkii vettä vieden likaa mukanaan. 9H-kovuuden omaava keraaminen pinta suojaa ilmansaasteilta ja kovilta kemikaaleilta. - Keraaminen pinnoite tekee maalipinnan päälle ultraviolettia suojaavan kerroksen eli aurinko ei haalista maalia ja nanokeraaminen pinnoite on niin tiivis ja kova ettei lika ja epäpuhtaus sukella huokoisen maalin sekaan mikä tekee puhtaanapidosta helpompaa. Myös tänä päivänä ongelmana oleva koneiden sot-

Olli Hyvönen.

Miksi työkone kannattaa pinnoittaa?

Ceramic PRO -pinnoitus suojaa maalipintaa ja konetta. Ceramic PRO on pysyvä nanokeraaminen pinnoite, jonka ominaisuuksiin kuuluvat korkea kiilto, hydrofobinen pinta, naarmuuntumisen suoja, kemikaalikestävyys, UV-suoja ja korkea lämmönkestävyys. Hydrofobinen ja anti-graffiti -efekti tarkoittavat sitä, että käsitelty pinta pysyy kauemmin puhtaana, eikä lika

keminen graffitein vaikeutuu, sillä lasimainen pinta hylkii tusseja ja maalia. Pinnoitus on järkevä vaihtoehto pitää kalusto kunnossa ja hyvännäköisenä. Teemme mielellämme tarjouksen ja kerromme, miten se kuhunkin kohteeseen soveltuu, vinkkaa Hyvönen.

Sekä uusiin että käytettyihin koneisiin

Ceramic PRO -pinnoitus on saatavilla sekä uusiin että käytettyihin koneisiin: - Kone on järkevin pinnoittaa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

113

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Photo by: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry Journal

Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

uutena, sillä käytettyyn joudutaan usein tekemään kiillotustöitä, jos maalipinta on pohjiltaan huono, toteaa Hyvönen. OA Hyvösellä pinnoitus tehdään tarkkaan: - Esimerkiksi metsäkoneen pinnoitukseen varaamme työlle yhden pitkän työpäivän. Kone pitää olla perusteellisesti pesty ennen pinnoitteen ruiskuttamista. Suojaamme myös koneesta kaikki sellaiset alueet, mihin pinnoitetta ei saa mennä. Pinnoitekäsittely ruiskutetaan koneen pintaan ja käsittelyn jälkeen koneen täytyy kuivua noin 72 tuntia, jotta lopullinen pinnoitteen kovuus saavutetaan.

”Koneen pesuaika lyheni puolella”

Akaalainen Maa- ja viherrakennus Rämö Oy pinnoitutti ensimmäisen kaivinkoneensa Hyvösellä neljä vuotta sitten. Sen jälkeen sama käsittely on tehty kahdelle muulle yrityksen koneelle. - Pinnoite asennettiin oikeastaan puhtaanapidon takia, saimme koneiden pesun helpommaksi ja niiden väri pysyy uudenlaisena vuodesta toiseen. Nyt vanhin koneemme on ollut pinnoituksen jälkeen töissä neljä vuotta ja maalipinta sekä värit ovat edelleen uudenveroiset. Moni luullut konetta uudeksi, vaikka tunteja on takana melko reilusti, kertoilee perheyrityksen vetäjä

Jari Rämö. Pinnoitukset on hoidettu ammattitaidolla: - Hyvösen Olli on todella tarkka ja jämpti kaveri, joka osaa homman. Koneiden pinnoitukset sujuivat mainosti ja lopputulos oli erinomainen. Ehdottomasti suosittelen muillekin eri alojen yrittäjille pinnoitusta, koneet kiiltää ja ylläpito helpottuu. Jarin poika Marko Rämö on vastaa urakoinnin ohella koneiden puhtaanapidosta. - Pinnoitus oli järkevä ratkaisu. Koneen pesuaika lyheni ainakin puolella siitä mitä aikaisemmin meni pinnoittamattomien koneiden kanssa. Koneen maalipinta kestää käytännössä minkälaisen myrkyn tahansa, se on helpompi pitää ylläpitopuhtaana ja isommatkin pesut on

- Pinnoituksen myötä koneiden maalipinta on pysynyt uudenveroisina ja niiden pesuaika on puolittunut. Tällä Hyundailla on työskennelty pinnoituksen jälkeen neljä vuotta ja sen pinta näyttää edelleen uudelta, kertovat Maa- ja Viherrakennus Rämö Oy:n Jari (oik.) ja Marko Rämö.

puolet helpompi tehdä. Säästetään työaikaa, vettä ja liuotinaineita kun ei tarvitse niin paljoa hinkata konetta. Sitä on myös

mukavampi katsella työmaalla kun se pysyy pitempään puhtaana kun lika ei tartu niin tehokkaasti. Välillä kone on kuukau-

siakin kerralla menossa työmailla mutta joka kerta se tulee aina yhtä puhtaaksi näyttäen lähes uudelta, kertoo Marko Rämö.

Ceramic PRO -pinnoite soveltuu kaikenlaisiin työkoneisiin ja kuljetuskalustoon. Myös metsäkoneita on pinnoitettu menestyksekkäästi.


114

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TGB 600 AR EPS on työkäyttöön tehty traktorimönkijä kippaavalla lavalla, EPS-ohjaustehostimella ja luokkansa suurimmalla 900 kg vetokyvyllä; perässä Finman yleis/rankakärry.

Traktorimönkijät kovaan työkäyttöön TGB on Taiwanilainen ammattikäytön korkeat vaatimukset täyttävä mönkijä, joka on ollut jo useita vuosia Suomen kolmen myydyimmän laatumerkin joukossa.

T

aiwan Vespa Co. Ltd. perustettiin italialaisten toimesta 1965 valmistamaan ja kokoonpanemaan Piaggion Vespa skoottereita. Vuonna 1978 kuljettu tie italialaisten kanssa erosi ja Taiwan Vespan nimi muutettiin Taiwan Golden Bee Ltd:eksi. Tällöin TGB:stä tuli itsenäinen valmistaja jolloin

osien tuotanto suuntautui myös muille eurooppalaisille skootteri ja moottoripyörä valmistajille. TGB on erikoistunut varsinkin CVT-vaihteistojen valmistukseen ja valmistaa niitä tällä hetkellä mm. seuraaville valmistajille: Polaris, Can-Am, Peugeot, Rotax, Piaggio, SYM, Minarelli, Morini jne. Nykyään TGBn henkilöstömäärä on kasvanut yli 500 työntekijään sekä TGB on taiwanin johtava valmistaja, TGB tuotteita jälleenmyydään yli 50 eri maassa. Tuotteet suunnitellaan huolella kymmenien vuosien kokemuksella pääasiassa Euroopan ja Amerikan markkinoiden vaihtelevia olosuhteita varten. TGB:n oma suunnitteluosasto kehittää niin laitteiden moottorit,

kuin mönkijät ja skootteritkin. TGB:n valmistamia moottoreita käyttävät myös useampi muu taiwanilaiset mönkijävalmistajat. Oma suunnitteluosasto, testilaboratorio ja testirata-osastot takaavat huippuunsa hiotun laadun ja kestävyyden kaikissa tuotteissa ja osissa. Markkinajohtajuus mönkijöiden saralla on saavutettu 2000-luvulla jo monessa Euroopan maassa. Valmistajana TGB:llä on vuodesta 1995, ISO 9001 sekä QS 9000 ympäristö ja kierrätys sertifikaatit.

Vakuuttanut vaativat suomalaiset asiakkaat

Modularbox Oy on maahantuonut TGB mönkijöitä Suomeen jo 15 vuoden ajan.

Modularbox Oy myy TGB-mönkijät maahantuojana suoraan tehtaalta, joten hinnat ovat Euroopan edullisimmat. Kuvassa Espoon Juvanmalilla sijaitsevan myymälän laajaa valikoimaa - kannattaa käydä tustumassa!

- Myymme vuodessa lähes tuhat uutta TGB mönkijää, joten käytössä oleva kanta on todella suuri ja kuvaa asiakkaiden luottamusta tuotteen laatuun. TGB:llä on markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat ja valtaosa heistä pysyykin merkissä vuodesta ja mönkijästä toiseen. Ja kun maahantuojana myymme mönkijät suoraan tehtaalta suoraan asiakkaalle on välistä saatu karsittua hintoja nostattava jälleenmyyntiverkosto. Näin ollen Euroopan edullisimmat TGB:n löytyvätkin juuri Suomesta. Pystymmekin tarjoamaan laatumönkijän lähes halpojen kiinalaisten mönkijöiden hinnalla, ilmoittaa Modularbox Oy:n Kimmo Sukeva.

Työkäytössä parhaimmillaan

TGB-mönkijä on todella suosittu niin maa- ja metsätalousyrittäjän, omakotitalollisen kuin mökkiläisenkin työparina ja kulkupelinä. Monissa tehtävissä, kuten lumen auraamisessa ja metsätöissä se on traktoria ketterämpi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Traktorimönkijä rinnastetaan työkoneeseen, jolloin sen voi hyödyntää verotuksessa. - TGB-mönkijöitä on myyty sadoille kiinteistöhuolto yritykselle, useille maamme suurimmille rakennusliikkeille, urakoitsijoille sekä kaupungille ja kun-

nille Suomessa. TGB:n työominaisuudet ovat aivan omaa luokkaansa. Vetokyky, omamassa, poikkeuksellisen vääntävä moottori sekä karkeakuvioiset pitävät vakiorenkaat tekevät TGB mönkijöistä ylivoimaisesti parhaan valinnan mitä työkäyttöön tulee. Kilpailijoiden mönkijät ovat usein 80 kg - 140 kg kevyempiä, vaisuilla renkailla ja melkein puolta pienemmällä vetokyvyllä varustettuja, huomauttaa Sukeva.

Tieliikenteessä Euroopan ykkönen

Kilvellä varustettuna mönkijä muuntuu hetkessä näppäräksi ja ympärivuotiseksi ajoneuvoksi kahdelle. TGB on tiellä erinomaisen vakaa ja sillä pääsee liikenteessä mukavasti autojen joukossa. Traktorimallien liikennevakuutus on alkaen n. 50 euroa vuodessa, joten rekisteröinti kannattaa. Monilla traktorimönkijä onkin korvannut ensin lumikolan ja sitten myös isomman traktorin - tämän jälkeen vielä perheen kakkosauton, moottoripyörän ja juniorin menopelin paikan. Eikä suotta. Traktorimönkijä on monipuolisuudessaan täysin omaa luokkaansa. - Hyötykäytön ja lumenpuskemisen lisäksi sillä hoituu mustikka ja sienireissut, postilaatikolla käymiset sekä kaupassa piipahtamiset, lisää Sukeva.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TGB 550 EPS SPECIAL EDITION on sama tehokas työkone, kun muutkin 550-mallisarjasta tutut TGB traktorimönkjiät. Maksimi ajonopeus 60 km/h, rekisteröity kahdelle henkilölle.

Kattavat varusteet

TGB-mökijöiden tyylikkäässä, viimeistellyssä muotoilussa korostuvat laatu ja sporttisuus sekä tietenkin käytännöllisyys. Valinnanvaraa löytyy laajasti erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. - Mönkijän voi varustella telineillä, lavalla tai takaboksilla, joten mukaan saa niin raivaussahat kuin vaikkapa ostoskassit. Lumitöihin on saatavana kotimainen, Finman V-aura joka säädettävissä eri asentoihin sekä sen kiinnitys ja irrotus tapahtuu hetkessä. Lisäksi Finman -lisälaitteista löytyy erilaiset perävaunut myös hydraulinen tukkikärry sekä perässä vedettävä hiekoitin, piennarmurskain, halkaisukoneet, ruohonleikkurit, oksasilppurit ja puuhakkurit, luettelee Sukeva.

Laaja traktorimönkijämallisto

TGB-mönkijä on markkinoiden edullisin laatutraktori. Tarjolla on 550, 600 ja 1000 kuutioiset mallit lukuisine eri versioineen. - Tärkeimpänä korostuvat ainutlaatuiset työominaisuudet. Valittavana takaveto tai aito jatkuva 100% neliveto etupään lukolla - ei epävarmaa sähkötoimista automaattinelivetoa, Sukeva huomauttaa. TGB on traktorimönkijä, jossa on kun-

nolla painoa työntekoon, paino takaa huippuluokkaiset veto- ja työntöominaisuudet metsä sekä lumitöihin tai esimerkiksi hirven ja puunvetoon. TGB mönkijöitä käytetään laajalti ammattikäytössä ja asiakaskanta koostuukin laajalti kunnista ja kaupungeista, rakennusliikkeistä, kiinteistöhoitoyrityksistä sekä laskettelukeskuksista. - Silloin kun tarvitaan parhaat työominaisuudet, luotettavan laitteen mutta edulliseen hintaan on valinta TGB. Tällä mönkijällä saa vetää tieliikenteessä jopa 830 kg painoista jarrullista kärryä! Kilpailijoiden ”hinnat alkaen” malleja pitää aina varustella isolla rahalla, jotta saadaan mönkijä toimintakuntoon. TGB tarjoaa jo tperusmallissa kaiken mitä kovempaankin työntekoon tarvitaan. Todella laadukas ja testejä voittanut 1360 kg vetotehoinen sähkövinssi, takaveto/neliveto sekä 100 % etupään lukko, erillisjousitus, ajovaihteen lisäksi hidas työvaihde, järeät nappularenkaat, vetokuula ja sähköpistoke, nestejäähdytyksen lisäksi öljynlauhdutin, telinepaketti ja selkänoja jne. Myös TGB huoltohinnat ovat huomattavasti muita laatumerkkejä edullisemmat, lupaa Sukeva.

V-twin moottorilla oleva tehopakkaus TGB 1000 V-TWIN EPS PRO LTX traktorimönkijä on rekisteröity kahdelle ja tarjoaa voimaa raskaimpiin työtehtäviin. Moottorin rajoittamaton teho on 83 hevosvoimaa. Pikasäädettävät iskunvaimentimet erillisillä öljysäiliöillään, kaksivyöhykkeinen sähkötoiminen ohjaustehostin (EPS) sekä tarkasti suunniteltu erillisjousituksen geometria tekevät tämän mönkijän maasto-ominaisuuksista aivan huippuluokkaa.

KONEURAKOINTI

115


METSÄALAN AMMATTILEHTI

 

   

 ­­ €ˆ‰ ­­ € ˆ‰ 

…    ˆ € ­ ˆ ­­ € ­­ €  

‚ƒ „…†‡



 

 



  

 

  ­­ ˆ

‚‚

 ‹Œ ŠŠ  Ž‘†

  

 

­ € ‚ 

€­­€ €€€€  

  

‡ ‹‘‘

 

  „ 

 

 

  €‚

­ 

 

€€€€ 

 ­­€

… €‰ ‡‚

Š 

‚‚

 

ƒ  

Š 



 

­ƒ‚ƒ‚ ­€†„

” 

€€€€ ƒ„…  

†– ­‘

ƒ 

 

 € ƒ

…‘‘ Ž” Ž”Ž

 ­­€

” 

 

­ 

ƒ„… Ž  

‹‘

Π

“ 

… ˆ

…’“Œ ­­­

 



¡ 

 

 „ ƒƒ…†‡††† ­€€ €‚

‘  

­ƒ € —  † Œ’Ž Œˆ

•”­‡ † ŽŠ ‹‹ Œ

­€€ €‚

’ “’  

  •”

ˆ Ž †–‘‘ ­ ˆ

•”†–‹ ‘‘ †ŽŠ ‹‹ Œ Ž

Ž

 

 „

 € ƒ

 ­ ­€ ‚­ ƒ­­­‚ „­ … ‡

Š ‹

Œ

ƒ„… †  … ‡ 

­ ˆ  

­­ €…ˆ

 €ˆ ‰ ˆ

€ƒ €

‹‹­  —    † ƒ„…Ž  Œ• •– ˜… †–“ –†– Š  •– ˜… ‹‹  ‹‹   ™­ Ž  Œ Ž — Ÿ ‰– ‹ ”  ” 

† …‰˜˜™ ’ Œ  š—‰ ˜˜Œ›œž

 …†‡„

 

 

ŒŽ

’ƒ  

­€€ €

’ƒ 

 

 ‚   ‚  ” ‚ˆ “­ ‚ˆ  

 ‡ – ­ 

 ‰…Œ’’ ‹    ‰   

Ÿ —

‚ ƒ „ €……… „

Ž Žˆ


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

117

Mad-Croc Sähkö Fat-Bike 26” 48V

Terävahampainen energiapyörä Suomalainen Solifer on kasvattanut polkupyörämallitarjontaansa vinhaa vauhtia. Syksyn alla valmistaja toi markkinoille Mad Croc -energiajuomien nimeä kantavan sähköavusteisen Fat Bike -pyörän. Kevytmetallivanteilla ja korkeaprofiilisilla renkailla varustettu kroko-pyörä on näyttävän näköinen ja se sopii hyvin työmatkaajoon tai ulkoiluun.

S

ähköavusteiset polkupyörät ovat lyöneet itsensä läpi markkinoilla. Etenkin työmatka- ja retkipyöräilijät ovat ottaneet uuden tekniikan kiitollisina vastaan. Sähkömoottorin tarjoaman lisäpotkun ansiosta entistä työmatkan tai pyöräretken voi tehdä tavallista kauemmaksi ja oikein annosteltuna ajoakussa riittää virtaa jopa kymmenien tai satojen kilometrien matkalle.

Krokotiili pyörillä

Ammattilehden koeajoon ja messukäyttöön saatu Mad Croc -pyörä tuli toimitukseen pahvilaatikossa, mistä se oli pienin punnerruksin koottavissa liikenteeseen. Pyörän kasaus sujui pienen pähkäilyn jälkeen suoraviivaisesti. Asennettavaksi jää eturenkaan ja ohjaustangon lisäksi vain etu- ja taka pyörien kurasuojat sekä led-etuvalon kiinnitys. Edellämainittujen asennus sujuu kodin yleistyökaluilla. Kaikki johdotukset ja vaijerit ovat valmiiksi kiinnitettyinä omilla paikoillaan. Pyörän mukana toimitettavassa ohjekirjasessa on selostettu mekaanisten levyjarrujen ja vaihtajamekanismien säätö pääpiirteittäin. Sähköisen voimalinjan toimintaa selostetaan omassa kirjasessaan. Ohjekirjasten kanssa pääsee alkuunmutta jos oma osaamistaso vähääkään epäilyttää, kannattaa pyörän kokoaminen jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Virtaa akkuun ja napamoottoriin

Valmistajan verkkosivujen mukaan Mad Croc -pyörässä on 48 Voltin virralla toimiva ja parhaalta teholtaan 250 Watin tehoinen Solifer-sähkömoottori. Voimansa takapyörän napaan integroitu moottori saa kapasiteetiltaan 10 Ah:n akusta joka on lukittavissa pyörän runkoon. La-

Näyttävän näköisesssä Mad Croc Sähkö Fat Bike 26” polkupyörässä on 48 Voltin virralla toimiva ja parhaalta teholtaan 250 Watin tehoinen Solifer-sähkömoottori. Voimansa takapyörän napaan integroitu moottori saa kapasiteetiltaan 10 Ah:n akusta joka on lukittavissa pyörän runkoon.

taus sujuu sekä akku kiinnitettynä että irrotettuna. Latausaika on pisimmillään kuutisen tuntia. Koeajopyörän akku latautui reilusta 10 prosentin lataustasosta täyteen noin neljässä tunnissa. Sähköavustinjärjestelmässä on kolme eri tehotasoa. Useilla eri antureilla varustettu järjestelmä tarjoaa vetoapua ainoastaan kun pyörää poljetaan. Veto katkeaa jos polkeminen taukoaa tai painetaan jarrua. Avustusvoima riippuu poljinnopeudesta ja avustustasosta, joka on valittavissa ”ajotietokoneesta käsin” Avustus loppuu myös nopeuden noustessa yli 25 km/h tasoon. Avustinjärjestelmä pelaa ajossa asiallisesti. Ensimmäiset kaksi tehotasoa ovat ajossa hyvinkin maltillisia. Kolmas ja samalla tehokkain auttaa varsin hanakasti matkanteossa. Järjestelmää voi hieman juksata ajossa polkemalla 3-teholla pienellä vaihteella, jolloin moottori tekee käytännössä kaiken työn. Tosin silloin toimintamatka jää varsin lyhyeksi. Sähkön riittävyyteen vaikuttavat useat seikat, kuten esimerkiksi kuljettajan massa ja rengaspaineet sekä edellä mainittu poljintyöskentely. Vauhdinnälkäisenä ja lievästi ylipainoisena testikuljettajana on vaikea olla ihastumatta avustavan järjestelmän hienouteen ja etenkin tehokkaimpaan voimavaihtoehtoon. Täydellä akulla pääsee tehokkain avustusvoima valittuna hyvinkin reilut 20 kilometriä. Kun tehoa alennetaan kasvaa toimintamatka nopeasti jopa kolminkertaiseksi.

Kotonaan maantiellä

Mad Croc -pyörän räyhäkäs ulkonäkö antaa ymmärtää sen

sopivan sekä maantielle että maastoon. Todellisuudessa krokon paikka on kuitenkin hyväpohjaisilla reiteillä ja maastoon sillä kannattaa poiketa korkeintaan vain satunnaisesti. Jos meno ei toppaa etuhaarukan vähäisiin jousitusominaisuuksiin, loppuu meno viimeistään siinä vaiheessa kun pyörän eteneminen tökkää ja perhekalleudet kohtaavat korkealle nostetun runkoputken. Mad Croc-pyörä onkin omimmillaan päällystämättömillä pyöräteillä ja tasaisilla poluilla sekä tietenkin asvaltilla. Positiivisena seikkana mainittakoon että pyörä lunastaa kiitettävästi valmistajan lupaukset hyvistä rullausominaiusuuksista; laakerit on valittu harkiten.

Kevytmetallivanteet, 26x4 -koon nappularenkaat ja jykevä alumiinirunko houkuttelevat liikkumaan. Levyjarrut toimivat vaijerivälitteisesti. Pyörä painaa ajokunnossa 32 kg ja kantavuutta on noin 130 kg.

Mitä maksaa?

Mopon renkaita muistuttavilla 26 tuuman nappularenkailla ja sähkömoottorilla varustettu Mad Croc Sähkö Fat-Bike 26” 48V malsaa Soliferin verkkokaupassa noin 1500 euroa. Hinta tuntuu pyörän ominaisuuksiin nähden vähintäänkin kohtuulliselta. Riittävän 26 tuuman rengaskoon ja istuinputken kohdalta todella matalalle ulottuvan rungon ansiosta kroko-pyörä sopii niin pitkälle kuin pätkälle. Posiivisin tekijä katu-uskottavassa pyörässä on se, että toisin kuin tavallisella fillarilla, sillä tekee mieli ajaa jatkuvasti ja aikaisempaa kauemmaksi. Palaammekin Mad Croc -pyörän koejaoon seuraavan kerran kevät talvella, kun olemme uhmanneet sen kanssa talven haasteellisia keliolosuhteita.

Runkoon kiinnitettävä kapasiteetiltaan 10 Ampeeritunnin ajoakku latautuu täyteen muutamassa tunnissa.

Voimantuottoa hallitaan emäputken päässä olevasta ajotietokoneesta.

Pykälät, joita on kaikkiaan kuusi, vaihtuvat ohjaustangon vaihtajasta.


118

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Mönkijöitä hankitaan pääasiassa monipuoliseen hyötykäyttöön mökin yleislaitteesta vaikka tukkisavottojen työjuhdaksi - kuvassa Ranger 1000 EPS Cabin Nordic Pro.

Mönkijät monipuoliseen hyötykäyttöön Suomeen on myyty reilusti yli 120 000 mönkijää ja niiden käyttö on voimakkaasti hyötypainotteista. Uusia lisävarusteita tulee markkinoille koko ajan ja monet arjen touhut hoituvat niiden avulla todella vaivattomasti. Markkinoiden suuntana on nykyisin kaksipaikkaisuus ja 60km/h -traktorimallit. Monet haluavat ajaa laillisesti tiellä usein kahdestaan ja 60 km/h nopeus on sopivaa ja turvallista.

M

ukavuus ja turvallisuus ovat useimmille tärkeää ja nyt uudet lämpöhytilliset ja ROPS-turvakaarelliset 60 km/h rinnakkaistuttavat (SxS) traktorimallit lisäävät reilusti suosiotaan. Suomessa sataa keskimäärin 160-200 päivänä vuodessa vettä tai lunta, jolloin lämpöhytillinen malli on todella mukava käyttää ympärivuotisesti. Kylmällä säällä lisäksi lämmitys parantaa ajonautintoa merkittävästi. Polariksella on myynnissä Suomen markkinoilla useita hytti/cabin-malleja joista suosituimmat ovat Ranger 570 EPS Cabin ja Ranger 1000 EPS Cabin. Lämpöhyttipaketteja on tarjolla kaikkiin Ranger, General ja RZR-malleihin. Tarjolla on myös ympäristöystävällinen sähkömalli Ranger EV johon saa myös hytin lämmityslaitteineen. Huippu-urheilullisiin RZR S 1000 EPS ja RZR XP 1000 EPS malleihin on saatavana myös hyttivarustus. RZR-mallit on va-

rustettu äärimmäisen tehokkailla Pro Star -moottoreilla ja niissä on vakiovarusteena huippuluokan kaasuiskunvaimennukset, joten vauhdikas ajonautinto on taattua. Polaris on SxS -mallien (rinnakkainistuttavat) ylivoimainen markkinaykkönen sekä Suomessa että koko maailmassa. Mallistossa on tarjolla 2-, 3-, 4- ja 6paikkaisia malleja. Tarjolla on myös diesel- ja sähkömalleja. Kaikki Ranger ja General mallit on mahdollista tilata Polaris -kauppiaalta valmiina pikakiinnitteisellä laadukkaalla Pro Fit -lämpöhytillä tai RZR mallit DFK-hytillä. Kaikilla T1b- ja T2a 40/60 km/h kulkevilla malleilla saa ajaa laillisesti tiellä alk. 15v / T-kortti tai 18v / B-kortti

Suomen suosituin

Polaris on toimittanut Suomeen jo lähes 60 000 mönkijää vuodesta 1994 lähtien. Miksi Polaris on niin suosittu? - Kiistattomat Polaris-tuottei-

Maailman ja Suomen suosituin mönkijämalli Sportsman 570 EPS on jälleen uudistunut. Sportsman-mallia on myyty maailmalle jo yli 1,6 miljoonaa. Suosion taustalla on Sportsmanin loistavat ajo-ominaisuudet, ajomukavuus ja erinomaisen vaivaton ja helppo käyttö.

den edut menestykseen ovat erinomaiset ajo-ominaisuudet, markkinoiden parhaaksi todettu nelivetotekniikka, reilut veto-ja kuormauskyvyt, turvallinen, mukava ja helppo ajettavuus ja urheilullinen suorituskyky. Myös Polariksen tarjoama lisävarustevalikoima ja erittäin laaja ja monipuolinen mallisto on suosion takana. Polaris tuotteiden

onnistuneista ominaisuuksista kertoo myös kymmenet testivoitot ja erikoismaininnat. Olemme erittäin ylpeitä esimerkiksi 4x4 Maailman myöntämästä lausunnosta ”Polaris Sportsman 570 Forest EUT on Suomen paras mönkijä” ja muista lukuisista testivoitoista, kertoo Polaris Finland Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Tikkanen.

Mihin mönkijöitä käytetään?

Maassamme on runsaasti metsiä, metsäautoteitä, maaseutua ja kesämökkejä. Lisäksi suomalainen luonne on aktiivinen ja ahkera, joten hommia ja tekemistä halutaan. Lisäksi metsä ja luonto viehättää. Traktorimönkijöitä käytetään pääosin hyötytarkoitukseen ja myös mukavaan va-


METSÄALAN AMMATTILEHTI paa-ajan viettoon. Meillä on lähes 150 000 km metsäautoteitä, lähes 500 000 kesämökkiä, noin 26,3 milj. hehtaaria metsää (4,6 ha / asukas) ja n. 740 000 yli 2 ha kokoisen metsäalueen omistajaa, noin 2,5 milj. hehtaaria peltoa ja noin 68 000 maatalousyritystä. Suomalaisen rakastavat luontoa ja ulkoilmatekemistä, meistä n. 300 000 harrastaa metsästystä, n. 2 milj. tykkää kalastamisesta ja n. 2 milj. marjastaa tai sienestää. Myös hevostallien ja hevosharrastajien määrä on ollut viime vuosina kasvussa. - Myös ammattikäyttäjät ovat huomanneet mönkijöiden tarpeellisuuden nopeasti. Ensimmäiseksi palo- ja pelastuslaitokset huomasivat, kuinka tarpeellinen mönkijä on heidän tehtä-

KONEURAKOINTI

119

vissään. Myöhemmin mönkijää käyttäviksi asiakkaiksi on tullut sähköyhtiöitä, kaivosyhtiöitä, kuntia ja kaupunkeja ja puolustusvoimat. Mönkijät ovat yleistymässä voimakkaasti myös uusille aloille kuten kiinteistöhuoltoihin, urheilukenttien huoltoihin ja tutkimuslaitoksille. Mönkijä ympärivuotisilla telamatoilla varustettuna korvaa jopa moottorikelkan useissa käytöissä. Mönkijän etuna on sen helppo kuljetettavuus peräkärryllä, mönkijään ketteryys ja etenevyys maastossa, sekä sen suhteellinen edullisuus, sanoo Tikkanen. Lisätietoja www.polaris.fi Polaris on toimittanut Suomeen jo lähes 60 000 mönkijää vuodesta 1994 lähtien; kuvassa Sportsman 570 EPS.

Huippu-urheilullisiin RZR S 1000 EPS ja RZR XP 1000 EPS malleihin on saatavana myös hyttivarustus. RZR-mallit on varustettu äärimmäisen tehokkailla Pro Star -moottoreilla ja niissä on vakiovarusteena huippuluokan kaasuiskunvaimennukset, joten vauhdikas ajonautinto on taattua.

Polariksella on myynnissä Suomen markkinoilla useita hytti/cabin-malleja joista suo- situimmat ovat Ranger 570 EPS Cabin ja Ranger 1000 EPS Cabin. Lämpöhyttipaketteja on tar- jolla kaikkiin Ranger, General ja RZR-malleihin.

Luotettavaa AdBlue®-laatua vaativiin olosuhteisiin Yaran Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, joka täyttää kaikkien moottorinvalmistajien takuu- ja laatuvaatimukset. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella.

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.suomi yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi. Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


120

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UPM:n Pietarsaaren sellutehtaalla operoiva Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n sähkökäyttöinen Liebherr 954 C High Rise -materiaalinkäsittelykone syöttää kaiken tehtaan tarvitseman puun kuorimon kautta haketukseen ja siitä selluksi. Vuodessa puuta käsitellään koneella noin kolme miljoonaa kiintokuutiota.

Ennätykset uusiksi puun syötössä Turhiin pysähdyksiin ei ole varaa

UPM:n Pietarsaaren sellutehtaalla puutavaran käsittelyssä Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n 24/7 operoimalla sähkökäyttöisellä Liebherr 954 High Rise -materiaalikäsittelykoneella on ajettu jo 67 500 tuntia kahdeksassa ja puolessa vuodessa.

L

ukema on aivan uskomattoman kova, mikä antaa aika tarkalleen 8000 tunnin keskiarvon per vuosi. Joten kun vuodessa on 8760 tuntia niin kone ei juurikaan ole pakollisten huoltojen lisäksi ehtinyt pysähtyä. - Kyseessä on aivan varmasti yksi maailman eniten tunteja ajettu kone tällaisessa työssä, ellei jopa maailmanennätys, sanoo Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n kalustosta vastaava aluejohtaja Niko Miettinen.

Kahdeksassa ja puolessa vuodessa Liebherr 954 C High Rise koneella on ajettu uskomattomat 65 000 tuntia eli aika tarkalleen 8000 tuntia per vuosi. Kyseessä on melko varmasti maailmanennätys työtehtävässään...

Ylittänyt kaikki elinkaariodotukset

Kun Liebherr 954 C High Rise saapui Pietarsaaren vuonna 2013 sille toki ennustettiin pitkää elinkaarta, mutta kone on ylittänyt odotukset todella reippaasti.

- Arvioimme investointia tehdessä että elinkaari olisi jotain 45-50 000 tuntia. Nyt on päästy jo parikymmentätuhatta tuntia sen yli ja koneen tarina vain jatkuu. Meille tulikin 2018 joulukuussa uusi täysin identtinen

Liebherr pihaan mikä oli tilattu alkuperäisen käyttöikäennusteen mukaan mutta iskemätön kone saa edelleen odottaa töihin lähtöä. Sen vuoro hyökätä on vasta sitten kun nykyinen kone alkaa luovuttamaan, toteaa Miettinen.

Hurjiin tuntilukuihin yltänyt Liebherr on ollut todella luotettava ja huoltoystävällinen. - Eihän 8000 tunnin vuositahti melkein vuosikymmenen ajan ole mahdollista jos konetta joudutaan yhtään turhaa huoltamaan. Tällä kokemuksella voimme ilmoittaa että Liebherr 954 C High Rise on erittäin luotettava sekä sähkö- että hydrauliikkakomponenttiensa osalta. Teholtaan 280 kW sähkömoottorissa ei ollut mitään murheita ja Liebherrin omaa valmistetta olevat hydraulipumput vaihdettiin vasta 54 000 tunnin kohdalla, joten ne ovat kyllä aivan uskomattomia kestämään kovaa painetta ja kiivasta työsykliä. Kun puhutaan teräsrakenteista niin nekin ovat kestäneet jatkuvaa rasitusta, mikä kertoo oikeista materiaalivalinnoista, osaavasta suunnittelutyöstä ja korkeasta valmistuslaadusta. Melko alkuvaiheessa koneen alavaunua vahvistettiin ja muutettiin hieman mutta sen lisäksi ei puomeja tai muita osia


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

121

ole juurikaan tarvinnut hitsailla. Adolf Lahden filosofiana on seurata jatkuvasti ja tarkistaa viikottain materiaalikoneiden rakenteet, joten pääsemme heti kiinni pieniinkin murtumiin tai saumojen repeilyyn, mikä estää suuremmat katastrofit. Vastaamme myös koneen huolloista itse omalla organisaatiollamme, toteaa Miettinen.

Kouran läpi kolme miljoonaa kuutiota puuta vuodessa

Puunsyötössä Liebherr 954 C High Rise koneessa käytetään kahta erilaista kouraa kooltaan 2,5 m2. - Molemmat Liebherrin valmistamat kourat tuli aikanaan koneen mukana joten ne ovat kestäneet jatkuvan mättämisen. Vuodessa koneen kouran läpi kulkee noin kolme miljoonaa kiintokuutiota puuta kuorittavaksi ja selluksi haketettavaksi eli yhteensä kourilla on käsitelty tähän mennessä jotain 25 miljoonaa kuutiota. Ns. tip-to-tip -mallinen ”kesäkoura” on käytössä suurimman osan ajasta ja jäätyneelle puulle käytetään puolittain läpi puristavaa kouraa. Huimista suoritteista huolimatta kouria ei ole paljon tarvinnut korjailla ja niillä käsitellään puuta vielä pitkään, uskoo Miettinen.

Katsastus joka vuosi

Haastatteluhetkeä edeltävällä viikolla hyvin palvellut Liebherr katsastettiin ja todettiin rakenteiltaan vaatimusten mukaiseksi: - Tulkitsemme tämänkin koneen katsastusten osalta taittopuominosturiksi satamasäännöillä vaikka ollaankin tukkikentällä. Kerran vuodessa ulkopuolisen tahon eli Finn-Tarkastuksen Marko Yli-Koiviston ammattitaidolla suorittama katsastus lisää operoinnin turvallisuutta ja takaa osaltaan sen että kone on varmasti rakenteellisesti iskussa.

UPM:n Pietarsaaren puukentän valtavat pinot odottavat pääsyä Liebherr 954 C High Rise koneen käsittelyyn...

Elämä jatkuu...

Vaikka sähkökäyttöinen Liebherr 954 C High Rise materiaalinkäsittelykone on jo lunastanut kaikki sille asetetut lupaukset ja lyönyt tuntiennätykset, niin puomi liikkuu Pietarsaaressa edelleen yötä päivää syöttäen puuta sellutehtaaseen. - Uskon että koneella päästään ainakin 70 000 tuntiin mutta jossain vaiheessa materiaalit vain väsyvät, jolloin otetaan kypärä pois päästä ja kumarretaan syvään hienosti tehtävänsä suorittaneelle koneelle. Siinä vaiheessa on vaikea ajatella sille enää kevyempääkään käyttöä vaan eiköhän sen elämä jatkuu uusien koneiden kierrätysmateriaalina. Toki olisi hienoa jos Liebherr haluaisi jotenkin hyödyntää ennätyksellisiin tunteihin yltäneen materiaalinkäsittelykoneen vaikka museo- tai messukäytössä, visio Niko Miettinen.

Kun Liebherr 954 C High Rise saapui Pietarsaareen vuonna 2013 sille toki ennustettiin pitkää elinkaarta, mutta kone on ylittänyt odotukset todella reippaasti. - Arvioimme investointia tehdessä että elinkaari olisi jotain 45-50 000 tuntia. Nyt on päästy jo parikymmentätuhatta tuntia sen yli ja koneen tarina vain jatkuu, sanoo Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n kalustosta vastaava aluejohtaja Niko Miettinen.

Oy Adol Lahti Yxpila Ab:lle tuli 2018 joulukuussa uusi täysin identtinen Liebherr 954 C High Rise pihaan mutta iskemätön kone saa edelleen odottaa töihin lähtöä. Sen vuoro hyökätä on vasta sitten kun nykyinen kone alkaa luovuttamaan.

UPM:n Pietarsaaren sellutehtaan tarvitsemasta puusta suurin osa tuodaan kuorma-autoilla ja lähes yhtä paljon junilla - laivapuun osuus on noin 15 %.


122

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Huoltopalvelut ja SANY -koneet satama- ja teollisuuslogistiikkaan

LukkiKlinikka Oy auttaa liikkuvan kaluston kunnossapidosssa erikoisosaamisenaan satamaympäristössä ja materiaalin käsittelyssä tarvittavat laitteet. Vahvasti kasvavan huoltotoiminnan lisäksi LukkiKlinikka on aloittanut nyt myös SANY -satamakoneiden maahantuonnin ja myynnin.

L

ukkiKlinikalla on kymmenien vuosien kokemus sekä vahva ammattitaito työkoneiden ja liikkuvan kaluston varustelusta, huollosta ja korjauksesta. - Palvelemme kaikkia satamaympäristössä ja materiaalin käsittelyssä toimivia yrityksiä joustavasti, erityistarpeet mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen. Varmistamme asiakkaidemme kaluston moitteettoman toiminnan huoltamalla ja korjaamalla kaiken merkkisiä koneita, kertoo LukkiKlinikka Oy:n toimitusjohtaja Jouni Pitkänen. LukkiKlinikka tarjoaa asiakkailleen myös strategista logistista kumppanuutta laitteiden kunnossapidossa: - Hoidamme materiaalin käsittelyn, raskaan kaluston huollon, korjaustarpeet sekä ylläpidon. Meiltä saat myös tarvitsemasi varaosat. Varmistamme asiakkaillemme sovitun mukaiset palvelun, sekä laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet, kiteyttää Pitkänen.

Huoltokeskus Mussalossa

LukkiKlinikan huoltotoimintojen keskus on Kotkan Mussa-

LukkiKlinikka Oy toimii jatkossa SANY satama- ja materiaalinkäsittelykoneiden maahantuojana. Kuvassa ensimmäinen asiakkaalle Vellogs Oy:lle luovutettu tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettu trukki SANY SDCY100K7-T.

lon satamassa moderni, vuonna 2006 valmistunut, täysin varusteltu korjaamo missä työskentelee osaava henkilökunta. Korjaamolla on 1400 neliötä noin 20 metriä korkeaa tilaa ja leveät ovet joten sisään mahtuu mitoiltaan käytännössä kaikki satamassa käytettävät koneet. Ulkona on runsaasti pysäköintitilaa huoltoon ja korjaukseen tulevil-

le koneille. Korjaamolla on myös pesuhalli, missä koneiden pesut onnistuvat vaivattomasti. - Erikoisosaamistamme ovat satamissa käytettävät erikoiskoneet mutta korjaamme myös laajasti erilaisia materiaalinkäsittelykoneita, trukkeja ja maansiirtokonekalustoakin. Mussalon keskuksen lisäksi meillä on Vantaalla vaihtolaitekorjaamo, mis-

sä huolletaan moottoreita, vaihteistoja, sähkömoottoreita jne. Asentajamme liikkuvat tietenkin myös kentällä huoltoautoilla laajalla alueella eri puolella maata. Jatkossa kasvatamme huoltotoimintaa järjestelmällisesti ja haemme uusia kumppaneita myös kone- ja laitemaahantuojista, ilmoittaa LukkiKlinikka Oy:n myyntipäällikkö Kari Halmela.

SANY -satama- ja materiaalinkäsittelykoneiden maahantuonti

SANYn laajaan satamakoneiden valikoimaan kuuluu mm. konttikurottajat, harukkatrukit, tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitetut trukit ja muut materiaalinkäsittelykoneet.

Huoltotoimintojen rinnalla LukkiKlinikka aloitti SANY -satamakoneiden maahantuonnin kesällä 2021. - SANYn kanssa alkoi yhteistyön hieronta viime vuoden lopulla ja kun molempien intressit kohtasivat niin teimme sopimuksen SANY-satamakoneiden maahantuonnista, mikä sisältää myös materiaalinkäsittelykoneet kuten teollisuuskurottajat ja -trukit. Eli jatkossa LukkiKlinikka tarjoaa hyvin kattavan valikoiman laitteita satamien ja teollisuuden logistiseen ketjuun, joten myös metsäteollisuuden tarpeisiin löy-

tyy ratkaisuja, kertoo Halmela.

Ensimmäinen kone toimitettu asiakkaalle

SANYn satamakoneiden valikoimaan kuuluu mm. harukkatrukit, konttikurottajat, tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitetut trukit ja muut materiaalinkäsittelykoneet. - Esimmäinen maahantuontu SANY luovutettiin asiakkaalle Vellogs Oy:lle syyskuun puolivälissä. Kyseessä tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettu trukki SANY SDCY100K7-T, joka pystyy käsittelemään kahta tyhjää konttia kerralla ja pinoamaan niitä jopa kahdeksan kappaletta päällekkäin. Koneen ehdoton etu on se että kuljettaja istuu siinä markkinoiden korkeimmalla nähden konttien katot ja siten estämään niiden vaurioitumisen käsiteltäessä. Konttien korjaamiseen erikoistunut Vellogs tulee käyttämään trukkia konttien siirtelyyn korjausprosessissa, sanoo Halmela.

Maailman johtava valmistaja

Kiinalainen, yksityisomistuk-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

123

Toyotan Trukki Vuodeksi Saat nyt kaikki Toyotan riskittömät ja takuukunnostetut trukit käyttöösi edulliseen kuukausihintaan. toyota-forklifts.fi

LukkiKlinikalla on kymmenien vuosien kokemus sekä vahva ammattitaito työkoneiden ja liikkuvan kaluston varustelusta, huollosta ja korjauksesta.

sessa oleva SANY on yksi maailman suurimmista konevalmistajista, joka toimii globaalisti; liikevaihtoa on yli 15 miljardia euroa ja henkilökuntaa palveluksessa yli 36 000. Erilaisia valmistettavia konetyyppejä on yli 300 ja SANY onkin mm. maarakennuskoneissa Kiinan suurin valmistaja ja kolmanneksi suurin koko maailmassa sekä betonilaitteissa ykkönen globaalisti. - Satamakoneita SANY valmistaa noin 4000 kappaletta vuodessa millä määrällä merkki on Aasian ykkönen ja kärkikastia koko maailmassa. Euroopan markkinoiden koneet kokoonpannaan Saksassa Bedburgin tuotantolaitoksessa. Kiinassa esikasattavien rakenteiden lisäk-

si niissä käytetään mm. Volvon moottoreita, Danan vaihteistoja, Spicerin akseleita ja Parkerin hydrauliikkaa, joten laatu ja toimintavarmuus on sillä korkealla tasolla, mitä satamaoperoinnissa vaaditaan, lupaa Halmela. Vaikka nyt eletään konemaailmassa pitkien toimitusaikojen hetkeä niin LukkiKlinikka pystyy tarjoamaan SANY -koneita melko nopeastikin. - Saksa tuotannosta valmistuu vakiomallin varastokoneita tasaiesti joten toimitus onnistuu parhaassa tapauksessa jopa parissa kuukaudessa. Ja vaikka joudutaan tekemään asiakaskohtaista räätälöintiä niin silti toimitusajat ovat vielä kohtuulliset, toteaa Halmela.

LukkiKlinikan huoltotoimintojen keskus on Kotkan Mussalon satamassa moderni, vuonna 2006 valmistunut, täysin varusteltu korjaamo missä työskentelee osaava henkilökunta. Korjaamolla on 1400 neliötä noin 20 metriä korkeaa tilaa ja leveät ovet joten sisään mahtuu mitoiltaan käytännössä kaikki satamassa käytettävät koneet.


Koe menestys.

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liebherr pyöräkuormaaja L 550 XPower® - L 586 XPower®

Tehokkaat pyöräkuormaajat myös metsäteollisuusalan tarpeisiin...

Polttoaineen säästö jopa 30% uuden Liebherr XPower® voimansiirron ja Liebherr Power Efficiency (LPE) järjestelmän ansiosta Ajovoiman jakutuminen hydrostaattisen ja mekaanisen linjan välillä takaa maksimaalisen kestävyyden Koneen hyvän ja turvallisen huollettavuuden ansiosta säästät aikaa ja rahaa

Maansiirtokoneet Liebherr-Finland Oy Ab Materiaalikoneet Pakkasraitti 8 04360 Tuusula, Finland Huolto +358 (0)9 8366 03 50 Varaosat +358 (0)9 8366 03 70 Tekninen tuki +358 (0)9 8366 03 90 www.liebherr.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

125

Kunnostettu käytetty trukki hyvä vaihtoehto moneen tarpeeseen Toyota Material Handling Finland Oy on Suomen johtava materiaalinkäsittely- ja sisälogistiikkaratkaisujen toimittaja. Toyotan tehtävänä on tuottaa palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joidenavulla voidaan kehittää sisälogistiikan tuottavuutta, prosesseja sekä varasto- ja logistiikkatiloja.

L

aajaa Toyota- ja BT-trukkien tuotevalikoimaa täydentävät Kalmar Light -sarjan trukit, monipuoliset jälkimarkkinointipalvelut, koulutuspalvelut, Toyota Racking Solutions -varastokalusteet, automaatioratkaisut ja Toyota I_Site -kalustonhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan johtaa sisälogistiikan tuottavuutta ja kustannuksia. - Myymme noin 1200 uutta trukkia vuodessa kokonaismarkkinan ollessa noin 3500 kappaletta, joten tasaisessa kasvussa oleva markkinaosuutemme on tällä hetkellä noin 35 % luokkaa. Lisäksi vaihtotrukkien myynti kehittyy vahvasti ollen jo 600700 kappaletta vuodessa, kertoo Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Sähkö yleisin voimanlähde

Toyotan jatkuva tuotekehitys ja markkinoille tuotavat innovatiiviset ratkaisut näyttävät suuntaa koko trukkialalle. - Sähkökäyttöisten trukkien osuus on kasvanut jo pitkään ollen jo noin 80 % kaikista myydyistä uusista trukeista. Mutta myös dieselkäyttöisille trukeille on nyt ja jatkossakin paikkansa; Toyota tarjoaa uudet vähäpäästöiset dieselmoottorit joiden kehittyneen päästöjärjestelmän ansiosta ureaa ei tarvita normien alittamiseen. Kolmas kategoria on kaasutrukit joiden myyntimäärät ovat nykyään melko vähäiset, sanoo Nieminen. Toyota toi jo kahdeksan vuotta sitten markkinoille Litium-Ion -akkuratkaisut, jotka ovat nostaneet sähkötrukkien suosion ja käytön uudelle tasolle. - Jo yli puolet Toyotan myymistä sähkötrukeista on varustettu Litium-Ion akuilla, joiden elinkaari on kolminkertainen ja energiatehokkuus on 30 % parempi verrattuna perinteiseen akkuteknologiaan. Ja käytön kannalta kova juttu on se että

- Meiltä saa täysin kunnostetut vaihtotrukit joiksi hyväksymme vain niitä Toyota- ja BT-trukkeja, joiden kunnossapidosta olemme itse vastanneet. Tarjolla on jatkuvasti suuri valikoima eli jotain 250-300 käytettyä trukkia suoraan varastosta, esittelee Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Litium-Ion akkujen latausaika on todella nopeaa; trukin akut lataa vaikka lounas- tai kahvitunnin aikana niin että työpäivä saadaan ajettua loppuun. Eli akkujen työlästä vaihtamista ei tarvitse tehdä lyijyakkujen tapaan, opastaa Nieminen. Alussa sähkötrukit olivat malliston pienimmästä päästä ja niillä ajettiin sisätiloissa mutta kehitys on laajentanut käyttöä. - Sähkö voimanlähteenä on yleistynyt myös isomman pään trukeissa akkuteknologian ja voimalinjojen kehityksen ansiosta. Sähkötrukkien suorituskyky on polttomoottoriversioisten tasolla, joten niitä voidaan käyttää raskaimmissakin työtehtävisessä sekä ulko-olosuhteissa, sanoo Nieminen.

Älykästä kalustonhallintaa

Sähköistymisen lisäksi toinen Toyota-trukkien megatrendi on I_Site-kalustonhallintajärjestelmä. - Tämä tarkoittaa sitä että trukeissa on vakiona tarvittava telematiikkateknologia suorituskyky- ja diagnostiikkatietojen keräämiseen ja välittämiseen pilvitietokantaan. Järjestelmän avulla pystytään tarkkailemaan ja kehittämään mm. trukkien käyttöasteita, tekemään huoltoja korjauskuluseurantaa, valvomaan akun latauksen diagnostiikkaa, antamaan vain koulutetuille kuljettajille ajomahdollisuus sekä lisäksi rekisteröimään kiihtyvyysantureiden avulla kolarit ja törmäykset, minkä ansiosta operointia voidaan kehittää niin että osumia ei pääse syntymään. Uusimpana ominaisuutena on tarjolla ulkokäyttöön tarkoitettu GPS:ään perustuva paikannus ajoreittien optimointiin. Jotain I_Site -järjestelmällä

saavutetuista hyödyistä kertoo se että yli 90 % uusista toimitetuista Toyota ja BT-trukeista on kytketty siihen, kertoo Nieminen.

Käytettyjä joka tarpeeseen

Kun on tarvetta käytetylle trukille niin niitä löytyy Toyotalta jatkuvasti laaja valikoima. - Meiltä saa täysin kunnostetut Riskitön ratkaisu -vaihtotrukit joiksi hyväksymme vain niitä Toyota- ja BT-trukkeja, joiden kunnossapidosta olemme itse vastanneet joten tunnemme tarkasti niiden historian. Lyhytaikaisessa vuokrakalustossamme on jatkuvasti yli 500 trukkia, joita vapautuu myytäväksi vaihtotrukkeina jopa 12 kuukauden takuulla ja huoltosopimuksilla. Niinpä meillä on jatkuvasti tarjolla todella suuri valikoima eli jotain 250-300 erilaisia käytettyjä trukkimallia nopeisiin toimituksiin suoraan varastosta. Valikoimaan on kätevä tutustua verkossa osoitteessa toyotakauppa.fi, ilmoittaa Nieminen. Käytetty trukki on Niemisen mukaan erittäin hyvä vaihtoehto moneen tarpeeseen: - Jos trukin käyttöaste on matalampi eikä se työskentele kriittisessä tuotantokohdassa niin kunnostettu käytetty on usein kustannustehokkain ratkaisu. Ja vaikka Toyota on pystynyt pitämään uusien trukkien toimitusajat tilanteeseen nähden hyvinä noin 4-6 kuukaudessa, niin käytetyn trukin saa meiltä heti ajoon kiireellisessä tilanteessa. Toki meiltä löytyy myös nopeat vuokrakoneratkaisut uuden trukin saapumiseen ajaksi.

Tehokas kenttähuolto

Trukkien käyttöasteen takuuna Toyotalla on todella laaja oma

huoltoverkosto ja toimivat varaosapalvelut. - Kentällä operoi täysin varustelluilla huoltoautoilla yli 80 Toyotan koulutettua mekaanikkoa pitämässä huolen asiakkaiden kalustosta sekä vuokratrukeistamme. Kiinteät korjaamot eivät ole toimiva ratkaisu trukkien huollossa vaan mekaanikko pitää saada nopeasti paikalle jos on teknisiä ongelmia ja myös perushuollot hoituu parhaiten asiakkaan luona ilman trukkien aikaavievää trukkien kuljettamista korjaamolle. Mekaanikkomme pystyvät hoitamaan kenttäolosuhteissa perushuoltojen lisäksi vaativimmatkin masto- ja voimansiirtoremontit. Toki jos on tarvetta niin tuomme trukin Vantaan keskushuoltoon missä onnistuu ihan kaikki toimenpiteet mutta noin 95 % huoltotoimenpiteistä tehdään kentällä, laskeskelee Nieminen. Toyota on panostanut pitkään kenttähuollon toiminnan tehos-

tamiseen: - Otimme jo 15 vuotta sitten käyttöön huoltoautoissa GPS -järjestelmät, joilla ajoreitit ja aikataulut saadaan optimoitua; näin saamme asiakkaan luokse nopeasti lähimpänä olevan huoltoauton lyhyillä vasteajoilla. Mekaanikkojen käytössä on tabletti tietokoneet ohjelmistoineen eli papereita ei nykyään tarvitse täytellä.

Varaosapalvelu pelaa

Trukkien varaosia Toyotalta löytyy todella kattavasti Vantaan keskuksesta ja niitä saadaan nopeasti Pohjoismaiden päävarastosta Ruotsista sekä Euroopan keskusvarastosta Brysselistä. - Logistiikkayhtiö Danx toimittaa varaosat kentällä huoltoautoihimme seuraavaksi aamuksi ennen kello seitsemää joten kun mekaanikko lähtee matkaan niin hänellä on aina mukanaan keikalla tarvittavat oikeat osat, kertoo Pasi Nieminen.

Markkinoiden yleisin työntömastotrukki BT Reflex on uudistunut. Entistä ergonomisempi, henkilöauton tasoinen ohjaamo tarjoaa aiempaakin paremman näkyvyyden mm. lisävarusteena saatavan panoraamakaton ansiosta ja E-sarjan trukkien uniikki kallistuva ohjaamo vähentää todistetusti kuljettajien kokemaa rasitusta. Uudessa interaktiivisessa värikosketusnäytössä on useita toimintoja, kuten nopeuden hallinta, nostokorkeus ja ylikuormitusvaroitukset.


126

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

OP System keskittyy ydinosaamiseensa

Saksalainen Sennebogen tarjoaa tehokkaat materiaalinkäsittelykoneet myös puutavaralle; Kuvassa 830E-malli työskentelee Scanpole Oy:n Höljäkän kyllästämön pylväskentällä.

OP System Finland keskittyy jatkossa täysin materiaalinkäsittely-, kierrätys- ja bioenergiakoneiden maahantuontiin ja myyntiin. Tuotevalikoiman vahvan rungon muodostaa Sennebogen ja Doppstadt, joiden rinnalle valikoimaa laajennetaan täydentävillä edustuksilla.

toverkostoa uusilla yhteistyökumppaneilla, joten jos kiinnostaa lähteä mukaan niin kannattaa olla yhteydessä. Usein hyödynnämme huolloissa asiakkaidemme olemassa olevia tuttuja kumppaneita, joille tarjoamme osat ja teknisen tuen, Monto kertoo. Vahvistaakseen asiakaspalveluaan OP System Finland rekrytoi parhaillaan uusia tekijöitä palvelukseensa. - Haemme teknisen tuen ammattilaista ja myös myyntipuolelle on tulossa lisää virtaa. Rekrytoinnit alkaa olla loppusuoralla - suuri hakemusten määrä kertoo Sennebogen ja Doppstadt tuotteiden hyvästä maineesta alan osaajien keskuudessa. Ja osallistun itsekin nyt yhä enemmän myyntityöhön sillä aiomme olla jatkossa todella aktiivisia kentällä asiakasrajapinnassa, vakuuttaa Monto.

R

uotsalainen OP Gruppen AB on OP-ryhmän emo yhtiö, jolla on lähes 300 työntekijää ja liikevaihto noin miljardi Ruotsin kruunua vuodessa. - Kasvussa oleva OP-ryhmä toimii vahvasti kaikissa pohjoismaissa eli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Edustustetut konemerkit ovat lähes samat kaikissa maissa, mikä tuo synergiaa toimintaan asiakkaiden eduksi. Materiaalikoneiden lisäksi vahvaa toimintaa on esimerkiksi puutavara-autojen päällerakentamisessa, missä OP Höglund on yksi alan suurimpia toimijoita kotimarkkinallaan ja lisäksi valmistetaan mm. AM Trailer perävaunuja, kertoo OP System Finlandin Branch Manager Joakim Monto.

Varaosapalvelu pelaa

OP System Finland on tehnyt

- Keskitymme jatkossa täysin materiaalinkäsittely-, kierrätys- ja bioenergiakoneiden maahantuontiin ja myyntiin. Keihäänkärkiedustuksemme ovat Sennebogen ja Doppstadt joilla on jo vahva asema Suomenkin markkinoilla, ilmoittaa OP System Finlandin Branch Manager Joakim Monto.

pitkäjänteistä työtä Sennebogen materiaalinkäsittelykoneiden sekä Doppstadt ympäristöalan laitteiden kuten murskaimien ja seulojen parissa. - Saksalaisvalmisteiset Sennebogen ja Doppstadt ovat vahvassa asemassa Suomessa - koneita on käytössä yhteensä lähes 150 erilaisissa tehtävissä. Meidän tehtävä on myynnin lisäksi pitää koneet iskussa tehokkailla varaosa- ja huoltopalveluilla. Tuusulan päätoimipaikassamme on varaosavarasto ja täydennystä

saadaan nopeasti OP Gruppenin Ruotsin keskusvarastosta, mikä muuttaa lähiaikoina uusiin entistä suurempiin tiloihin. Ja päämiesten kanssa tehtävä tiivis yhteistyö takaa lisäksi nopeat varaosien tehdastoimitukset. Varaosatoiminnoistamme vastaa Vesa Vuori rautaisella ammattitaidollaan, sanoo Monto. Sennebogen ja Doppstadt tunnetaan luotettavista, erittäin pitkäikäisistä koneistaan: - Hyvänä esimerkkinä toimitimme juuri osia Ruotsin varas-

tosta suomalaisen asiakkaan vuosimallia 1991 olevaan Doppstadt AK-murskaimeen. Se kuvaa hyvin OP Gruppenin varaosavaraston kattavuutta ja toimitusten nopeutta haasteellisemmissakin osissa.

Huolloissa hyvät yhteistyökumppanit

Huoltotoiminnoissa OP System Finland tekee yhteistyötä osaavien kumppaneiden kanssa eri puolilla maata. - Vahvistamme jatkossa huol-

Osaavaa projektimyyntiä

Materiaalinkäsittely- ja kierrätyskoneiden myynti poikkeaa paljon perinteisestä konekaupasta. - Meidän pitää tuntea todella hyvin asiakkaidemme prosessit ja etsiä yhdessä niihin tehokkaimmat ratkaisut. Peruslähtökohtana ei ole koneen perusspeksit kuten paino tai teho vaan se että paljonko tonneja pitää tunnissa käsitellä ja millaisilla etäisyyksillä operoidaan tai millaista lopputuotetta halutaan. Eli tämä on pitkäjänteistä projektimyyntiä missä kokonaisuus ratkaisee onnistumisen, pohtii Monto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

127

Uusia koneita asiakkaille

OP System Finland on onnistunut tänä vuonna hyvin uusien koneiden kaupassa. - Olemme myyneet lähemmäs kymenkunta uutta konetta ja uusia tarjouksia on mukavasti prosessissa. Myös käytettyjä Sennebogen ja Doppstadt koneita on tullut useampia maahan, sanoo Monto. Sennebogen materiaalinkäsittelykoneita on myyty viime aikoina useille eri sektoreille kuten kierrätysmetallin, puun ja jätteiden käsittelyyn. Ne ovat vakuuttaneet tehokkuutensa lisäksi luotettavuudellaan ja erittäin vähäisellä huoltotarpeellaan. - Kiersimme tammikuusta pääsiäiseen saakka joka viikko demoamassa Sennebogen 821 konetta asiakkaiden luona ja viimeisessä demopaikassa Limingassa siitä käteltiin kaupat, kun Romuta Oy totesi koneen heidän käyttöön sopivaksi. Kierros oli muutenkin antoisa ja johti useisiin tarjouspyyntöihin. Saamme nyt syksyn aikana demokäyttöön Sennebogen 818 mallin minkä voi tilata meiltä testikäyttöön, ilmoittaa Monto. Myös Doppstadt koneita kohtaan on ollut kentällä paljon mielenkiintoa. - Hiljattain toimitimme asiakkaalle tela-alustaisen AK640K murskaimen kierrätyspuun käsittelyyn ja olemme myyneet myös käytettyjä Doppstadteja, kommentoi Monto.

Varastokoneita nopeilla toimitusajoilla

Tällä hetkellä lähes kaikkien työkoneiden tehdastoimitusajat ovat pitkät mutta OP Gruppenin laaja toiminta eri markkina-alueilla mahdollistaa varastokoneiden tilaamisen suuremmassa määrin. - Lähikuukausina on tulossa varastoon mm. Sennebogen 818, 821, 825 ja 830 malleja sekä Doppstadt seuloja nopeisiin toimituksiin, joten meiltä saa koneita vielä jopa tälle syksyllekin. Ja nyt kun sähköistyminen on kova sana niin kaikista Sennebogenin materiaalikoneista löytyy sähkökäyttöiset versiot samoin kuin Doppstadt tarjoaa sähkökäyttöisiä kiinteäksi asen-

Sennebogenin materiaalinkäsittelykoneiden laajasta mallistosta löytyy ratkaisut kaikkiin tarpeisiin - myös sähköisinä. Kuvassa Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n Sennebogen 875 Hybrid, millä työskennellään satamissa monipuolisesti laivojen purussa ja lastauksessa. Koneen hybridi-ratkaisussa puomin laskusta ladataan voimaa paineakkuihin ja sitten sitä jaetaan hydrauliikan eri tarpeisiin. Järjestelmä vähentää polttoaineenkulutusta ja tehostaa liikkeitä.

nettavia murskaimia ja seuloja, kertoo Monto.

Uusia mielenkiintoisia edustuksia

Täydentääkseen tuotevalikoimaansa kierrätyspuolella OP System Finland on ottanut edustukseensa saksalaiset Zemmler seulat. - Kaksoisrakenteisia kolmea lajiketta tuottavia seuloja löytyy pienistä pakettiauton perään soveltuvista melleista täyskokoisiin järeisiin seuloihin. Ne soveltuvat mainiosti erilaisten kierrätysjätteiden ja mullan seulontaan, opastaa Monti. Ja myös metsäenergiapuolelle ollaan tarjontaa lisäämässä: - Olemme aloittaneet Albach ja Wüst -hakkureiden virallisena maahantuojana Suomessa, ilmoittaa Joakim Monto.

Doppstadt murskaimia ja seuloja on käytössä Suomessa suuri määrä erilaisten materiaalien käsittelyssä.

Koneurakointi S. Kuittinen käyttää Sennebogen -koneita puunkäsittelyssä tukkikentillä ja myös lautoilla joilla kuljetetaan saarista korjatut puut mantereelle.

Doppstadtin laitevalikoimasta löytyy tehokkaat ratkaisut puumateriaalien käsittelyyn; kuvassa Kuljetusliike Viikari Oy:n Doppstadt AK 560 murskaamassa kierrätyspuuta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

alias design malmö

ilmaan! a a m n : P O a o l Tervetu

TRAILER Voimakas, vakaa sekä aikaa ja rahaa säästävä puunkäsittelykone. 830E Trailer on suunniteltu suurien puumäärien kustannustehokkaaseen lastaukseen, kuljetukseen ja käsittelyyn. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Joakim Monto +358 20 1456 741

www.opsystem.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

128

Energiateollisuus:

Suomen energia- ja ilmastostrategiasta on tehtävä Fit for 55 -paketin kansallinen toimeenpanosuunnitelma EU:n komissio julkaisi 14.7.2021 massiivisen Fit for 55 ilmasto- ja energialainsäädäntöpaketin, jolla se tavoittelee 55 % päästövähennyksiä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Energia-ala on pitkään pyytänyt näkymää siitä, miten päästöjä tulee vähentää tulevina vuosikymmeninä.

Nyt olemme saaneet esitykset tukemiemme päästövähennystavoitteiden toteutuksesta ja tästä pitää kiittää komissiota. Samalla julkaistu lainsäädäntökokonaisuus tarjoaa selvät raamit kotimaiselle energia- ja ilmastostrategian valmistelutyölle, sanoo Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Päästökaupan kehittäminen ja järjestelmän käyttöönotto uusilla sektoreilla, kuten kiinteistö-

kohtaisessa fossiilisessa lämmityksessä ja liikenteessä, siirtää ilmastopolitiikan painopistettä EU-tasolle. Tämä on tervetullutta kehitystä. Samalla on valitettavaa, että rohkeutta luopua tarpeettomasta ja markkinoita vääristävästä EU-tason sääntelystä ei löytynyt, vaan tätä tulee jopa joltain osin lisää. - Uusiutuvan energian direktiiviä avataan toivottua laajemmin ja direktiiviin näyttäisi tulevan paljon yksityiskohtaista sääntelyä ja tavoitteita sekä energian tuottajille että käyttäjille. Jatkovalmistelussa on huolehdittava, ettei uusi sääntely ja yksityiskohdat rajoita mahdollisuuksia tehdä kustannustehokkaimpia päästövähennyksiä, toteaa ET:n EU-asioiden päällikkö Antti Kohopää. Nyt julkaistun paketin jatkovalmistelussa huomio on kiinnitettävä nimenomaan siihen, että yritysten investoinnit päästöjen vähennyksiin ovat mahdollisia ja sujuvia. - Yksistään Suomessa energiaala investoi yli 2,5 miljardia euroa vuodessa hiilineutraaliin tulevaisuuteen kuten tuulivoimaan, sähköverkkoihin, kaukolämpöön, ydinvoimaan, vesivoimaan, bio-

Mesera Cranes Finland Oy

energiaan sekä lämpöpumppuihin. Odotamme yhteiskunnan mahdollistavan nämä investoinnit myös tulevaisuudessa, sillä päästövähennystavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain yritysten ja ihmisten tekemillä investoinneilla, Leskelä jatkaa. Suomessa valmistellaan energia- ja ilmastostrategiaa, jonka on tarkoitus valmistua syksyllä. EU-tasolla asetettavat tavoitteet ja ilmastopolitiikan painopisteen siirtyminen EU:n suuntaan onkin huomioitava myös strategiavalmistelussa. Energia-ala toivoo tulevan strategiatyön helpottavan alan yritysten ja energiaa käyttävien asiakkaiden investointeja päästöjä vähentäviin teknologioihin, ratkaisuihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Nyt päästövähennysvelvoitteet ja prosenttiluvut ovat selkeät ja ne on pitkälti EU-tasolla määritelty. Kansallisesti tärkeintä on tehdä Suomesta kilpailukykyinen päästövähennysinvestointien sijoituskohde. Tämä olisi teko, jonka tekemisessä ei tarvitse odottaa.

puh. 0400 219 129

Yksistään Suomessa energia-ala investoi yli 2,5 miljardia euroa vuodessa hiilineutraaliin tulevaisuuteen kuten tuulivoimaan, sähköverkkoihin, kaukolämpöön, ydinvoimaan, vesivoimaan, bioenergiaan sekä lämpöpumppuihin.

sales@mesera.fi

www.mesera.fi


130

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI Terminaalihaketuksen osuus metsähakkeen tuotannossa ylsi edellisvuoden notkahduksen jälkeen uuteen ennätykseen ja oli 36 % vuonna 2020. Tienvarsihaketus on edelleen selvästi yleisin metsähakkeen tuotantoketju (osuus 53 %). Käyttöpaikkahaketuksen osuus (11 %) säilyi lähellä viime vuosien tasoaan.

Metsätehon tiedote 11/2021

Terminaalihaketuksen osuuden kasvu jatkui Metsähakkeen tuotantoketjut -tilasto vuodelta 2020 on julkaistu. Tilasto seuraa metsähakkeen tuotantomenetelmien osuuksien kehitystä raaka-aineittain.

T

erminaalihaketuksen osuus metsähakkeen tuotannossa ylsi edellis- vuoden notkahduksen jälkeen uuteen ennätykseen ja oli 36 % vuonna 2020. Tienvarsihaketus on edelleen selvästi yleisin metsähakkeen tuotantoketju (osuus 53 %). Käyttöpaikkahaketuksen osuus (11 %) säilyi lähellä viime vuosien tasoaan. Terminaalihaketus nousi ensimmäistä kertaa pienpuuhakkeen yleisimmäksi tuotantomenetelmäksi (osuus 48 %). Muiden raaka-aineiden osalta sen osuudet pienenivät. Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2020 -tilasto perustuu Metsätehon osakasyritysten ja eräiden muiden yritysten ilmoittamiin metsähakkeen toimitusmääriin ja niiden jakaantumiseen eri raaka-aineille ja tuotantomenetelmille. Kyselyyn vastanneet yritykset toimittivat metsähaketta vuonna 2020 yhteensä 7,5 TWh edestä, mikä oli 49 % energialaitosten metsähakkeen käytöstä. Terminaalihaketus nousi yleisimmäksi pienpuuhakkeen tuotantomuodoksi ensimmäistä kertaa tilaston seurantahistorian aikana. Sen osuus vuonna 2020 oli 48 % (+12 prosenttiyksikköä

edellisvuodesta). Tienvarsihaketuksen osuuden lasku jatkui välivuoden jälkeen ja päätyi tähän mennessä alimmalle tasolleen, 44 prosenttiin (-12 prosenttiyksikköä). Käyttöpaikkahaketuksen osuus säilyi ennallaan ja oli 8 %. Tienvarsihaketus on hakkuutähdehakkeen tuotannon valtamenetelmä. Sen osuus vuonna 2020 oli 78 % (-2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta). Terminaalihaketuksen osuus oli lähellä keskimääräistä tasoaan, 12 % (-1 prosenttiyksikkö). Käyttöpaikkahaketuksen osuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä ja oli 10 %. Käyttöpaikkamurskaus vankisti asemaansa yleisimpänä kantomurskeen tuotantomuotona vuonna 2020, ja sen osuus oli 49 % (+1 prosenttiyksikkö edellisvuodesta). Terminaalimurskauksen osuus säilyi ennallaan ollen 45 %. Kannoista murskattiin tienvarsivarastoilla 6 % (-1 prosenttiyksikkö). Järeästä (lahovikaisesta) runkopuusta valmistetun metsähakkeen tuotannossa eri tuotantoketjujen valta-asema ja osuudet ovat vaihdelleet vuosien saatossa huomattavasti. Terminaalihaketus on järeän runkopuun haketuksen valtamenetelmä, vaikka sen osuus laski toista vuotta peräkkäin ja oli 71 % (-5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta). Tienvarsihaketuksen osuus vuonna 2020 oli 19 % (+4 prosenttiyksikköä). Käyttöpaikkahaketuksen osuus nousi yhden prosenttiyksikön ja oli 10 %. Tienvarsihaketus on kaikki raaka-aineet huomioon ottaen yleisin metsähakkeen tuotanto-

menetelmä. Sen osuus on vaihdellut vuosien saatossa pääosin 50-60 % välillä. Tienvarsihaketuksen osuus laski lähelle viime vuosien keskimääräistä tasoa ja

oli 53 % vuonna 2020 (-8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta). Terminaalihaketuksen osuus nousi uuteen ennätykseen ollen nyt 36 % (+7 prosenttiyksikköä).

Käyttöpaikkahaketuksen osuus nousi hieman seurantahistorian alimmalta tasoltaan ja oli 11 % (+1 prosenttiyksikkö).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG6800TX MURSKAIN. HG6800TX on Vermeerin murskainperheen uusi lippulaiva. Uudet innovaatiot, kuten madalletut syöttöpöydän reunat, takaavat materiaalin vapaan virtauksen rummulle. Uusi Duplex III rumpu toimii koneen sydämenä. Saatavilla myös hakkurirummulla varustettuna. Koneen voimanlähteenä on CAT C27 950 hv moottori.

KYTKINTIE 41, 00770 HELSINKI SEVERAL.FI

Vermeer and the Vermeer logo are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. © 2020 SEVERAL OY. All Rights Reserved.


AMMATTILEHTI 132 BIOENERGIA

n

a i-

METSÄALAN 127AMMATTILEHTI

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

- HAKETUSTEHOA!

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen

ia n. sn

• Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

Laatuhaketta!

MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm • Vaihdettavat ylärullanterät • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Puhallin WT12 mallia

www.mus-max.at

aa tya ä so 5 n ä us

a t5 än n

Pirkanmaan laitosten käyttämä metsähake valmistettiin lähes kokonaan hakkuutähteistä ja pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta.

Todellinen risusyöppö!

oa ä a, n

n ä ouä n nain n ta

Pirkanmaalla metsähakkeen käyttö lähes ennallaan

Pirkanmaan lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin vuonna 2020 metsähaketta 663 000 kuutiometriä, määrä on n. 30 tuhatta kuutiometriä vähemmän kuin edellisenä vuonna 2019. Valtakunnallisesti metsähakkeen käyttö pysyi edellisen vuoden tasolla.

M

etsähakkeen hiukan vähentynyt käyttö Pirkanmaalla johtuu muiden kiinteiden puupolttoaineiden määrän kasvusta Pirkanmaalla. Metsäteollisuuden sivutuotepuun (kuori, puru, puutähdehake) ja kierrätyspuun käyttö on runsasta Pirkanmaan lämpölaitoksissa. Pirkanmaan metsähakkeen käyttömäärä on neljännellä sijalla maakunnista Suomessa. Pirkanmaan laitosten käyttämä metsähake valmistettiin lähes kokonaan hakkuutähteistä ja pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta. Kanto-

Uusiutuvan energian direktiivin päivitys bioenergia-alan kiikarissa Euroopan komissio on 14.7. 2021 julkaissut erittäin merkittävän ”Fit-for-55”-lainsäädäntöpaketin, jossa esitetään keinot keväällä linjatun Euroopan uuden ilmastotavoitteen (vähintään -55 % vuoden 1990 tasolta vuoteen 2030 mennessä) saavuttamiseksi.

” MUS-MAX WT 10 XL

• Syöttöaukko 98 x 75 cm • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!

ja metsähakkeen raaka-aineena kului vain 48 000 kuutiometriä. - Metsähakkeen käyttö uusiutuvana polttoaineena vähentää Pirkanmaan maakunnan laskennallisia hiilidioksidipäästöjä noin 350 000 tonnia, jos vertailupolttoaineena olisi esimerkiksi fossiilinen raskaspolttoöljy, kertoo Ari Lähteenmäki, elinkeinopäällikkö, Suomen metsäkeskus. Lämpö- ja voimalaitosten lisäksi metsähaketta käytetään Pirkanmaalla runsaasti myös maatilojen talouskeskuksissa ja pientaloissa, kaikkiaan noin 100 000 kuutiometriä. - Ei pidä unohtaa myöskään Pirkanmaan huomattavaa pientalojen polttopuun käyttöä, joka on noin 0,6 miljoonaa kuutiota, huomauttaa Lähteenmäki. Sääolosuhteet vaikuttavat vuosittain puupolttoaineiden kysyntään. Lauhoina talvina puupolttoaineiden käyttö on jopa 10-20 prosenttia vähäisempää kuin pakkastalvina. Myös puupolttoaineiden saatavuus ja kilpailukyky vaikuttavat niiden kulutukseen. Tiedotteen luvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen julkaisemaan tilastotietoon.

Kyseessä on myös bioenergia-alan kehityksen kannalta erittäin merkittävä lainsäädäntöpaketti, jota on arvioitava Suomessa huolellisesti. Bioenergia-alalla kyllä ymmärretään hyvin, että ilmasto- ja luontotavoitteita kiristetään ja toimia on lisättävä. Haluamme kuitenkin varmistaa, että tämä tehdään tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla, joka hyödyntää alan tarjoamat mahdollisuudet, jättää riittävästi joustavuutta yksityiselle sektorille eikä aiheuta kohtuuttomia tilanteita, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Suorimmin ja merkittävimmin alaan vaikuttava lainsäädäntö on uusiutuvan energian direktiivin päivitys, jossa kestä-

välle bioenergialle esitetään uusia vaatimuksia. - Komission esitys sortuu valitettavasti mikromanageeraukseen tavalla, joka vakavasti vaikeuttaisi kestävyyskriteerien osoittamista, toteaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty. Epäselvät termit ja toiveet yhdistettynä PK-yritysten kustannuksia nostavaan alarajan alentamiseen sekä kenties haitallisimpana takautuva sääntely jo olemassa olevien laitosten osalta on valitettavan epäonnistunut yritys edistää ympäristötavoitteita. Samalla se pahimmillaan heikentäisi metsäperäisen bioenergian nykyistä käyttötasoa. Useat Fit-for-55 -paketin lainsäädäntöehdotukset koskettavat suoraan bioenergian käyttömahdollisuuksia ja käytön ehtoja. Näitä ovat uusiutuvan energian direktiivin lisäksi EU:n päästökauppa, maankäyttösektorin ilmastotavoitteet (LULUCF), liikennettä koskevat esitykset (henkilö- ja pakettiautojen päästönormit, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri, meriliikennettä koskeva FuelEU ja lentoliikennettä koskeva ReFuelEU). Suomen energiankulutuksesta noin 30 % tuotetaan erilaisella bioenergialla. Bioenergiaa käytetään sähkön- ja lämmöntuotantoon ja lisäksi myös liikenteessä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

133

OP System Finland maahantuo jatkossa Albach Maschinenbaun hakkurit OP System Finland on tehnyt sopimuksen saksalaisen Albach Maschinenbaun kanssa yrityksen valmistamien hakkureiden Suomen maahantuonnista, myynnistä sekä huolto- ja varaosapalveluiden hoitamisesta.

B

aijerissa Menningissä kotipaikkaansa pitävä Albach Maschinenbau tunnetaan ainutlaatuisista itsekulkevista suurtehohakkureistaan, joiden valmistus alkoi vuonna 2006. Ensimmäinen malli oli Silvator 2000, mikä toi aivan uusia ajatuksia nopeasti tapahtuvaan liikkuvaan haketukseen niin maastossa kuin maantiellä. Vuonna 2013 esiteltiin Diamant 2000 -malli, mikä oli teknisesti entistä kehittyneempi tarjoten jopa 80 km/h ajonopeuden. Tänä päivänä Diamant 2000 -mallin rinnalla valmistetaan edullisempaa Rubin 2000 -mallia, mikä on kooltaan ja rakenteeltaan Diamantin kaltainen mutta kevyemmin varusteltu. - Albach on valmistanut jo yli 500 itsekulkevaa suurtehohakkuria ja niiden myynti kasvaa vahvasti ympäri Eurooppaa. Viime vuosina töitä on tehty myös kaukomarkkinoilla ja hakkureita on toimitettu mm. Pohjois-Amerikkaan. Muutama vuosi sitten tuotanto siirrettiin uuteen moderniin tehtaaseen, mikä on mahdollistanut kasvavaan kysyntään vastaamiseen sekä laatutason nostamisen. Tänä vuonna Langquaidissa sijaitsevasta tehtaasta valmistuu yli 80 suurtehohakkuria. Toimitusajat ovat tällä hetkellä 6-8 kuukautta joten meille aika normaalitasolla. Emme ole kärsineet juuri ollenkaan esimerkiksi komponenttipulasta sillä olemme hankkineet niitä strategiamme mukaan koko ajan runsaasti varastoon, kertoo Albach Maschinenbau AG:n myyntijohtaja Thomas Mayer.

Albachin valmistamat suurtehohakkurit tunnetaan Suomessakin bioenergia-alan ammattilaisten keskuudessa tehokkaina ja luotettavina laitteina; kuvassa malliston lippulaiva Diamant 2000.

Diamant 2000 -suurtehohakkuri kulkee työmaalta toiselle jopa 80 km/h nopeudella yleisillä teillä.

velun nostamisen uudelle tasolle kaikissa toiminnoissa, ilmoittaa OP Systemin toimitusjohtaja Fredrik Hagwell.

Käyttäjät tyytyväisiä

Albachin valmistamat suurtehohakkurit tunnetaan Suomessakin bioenergia-alan ammattilaisten keskuudessa tehokkaina ja luotettavina laitteina. - Suomessa on käytössä neljä Silvator 2000 ja Diamant 2000 suurtehohakkuria joista vanhimmilla on operoitu kohta vuosikymmen ja haketta niillä syntyy edelleen tehokkaasti. Asiakkaat

ovat olleet tyytyväisiä suuren haketuskapasiteetin lisäksi koneiden kätevään liikkuvuuteen sekä todella hyvään luotettavuuteen, kertoo OP System Finlandin Branch Manager Joakim Monto. OP System Finland panostaa jatkossa vahvasti Diamant 2000 -hakkureiden myyntiin. - Kyseessä on ainutlaatuinen kone mikä tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon haketusurakointiin ja uudenlaisen ajatuksen myös koko metsäenergian toimitusketjun logistiikkaan. Saamme vuodenvaihteen jälkeen maahan esittelykoneen millä kierrämme

Albachin tuotekehitystyö on jatkuvaa; esimerkiksi Diamant 2000 -hakkuri voidaan varustaa nyt myös purkuhihnalla

asiakkaiden luona joten jos olet kiinnostunut koeajosta niin kannattaa olla yhteydessä. OP System Group on myös tilannut muutaman koneen ensi vuodelle mikä mahdollistaa nopeatkin toimitukset, ilmoittaa Monti. Suomen naapurimaissa Ruotsissa ja Baltiassa on vahva kanta Albach -suurtehohakkureita. - Ruotsissa on käytössä jo lähes 20 konetta ja Baltiassa melkein saman verran. Ja nyt kun Suomen myynti saadaan uudelleen vauhtiin pitkän tauon jälkeen niin kanta lähtee varmasti kasvamaan nopeasti, sanoo Al-

bach Maschinenbau AG:n aluemyyntipäällikkö Werner Ibler.

Uusi autohakkurimalli

Diamant 2000 ja Rubin 2000 -suurtehohakkureiden lisäksi Albach Maschinenbau valmistaa kuorma-autoalustaisia BBHK -autohakkureita, joissa käytetään sveitsiläisen Wüstin valmistamia hakkureita. - BBHK-autohakkurit ovat mielenkiintoinen uusi vaihtoehto kuorma-autohakkurimarkkinoille, toteaa OP System Finlandin Joakim Monto.

Täydentää valikoimaa

OP System keskittyy vahvasti materiaalinkäsittely-, kierrätysja bioenergiakoneiden myyntiin koko Skandinavian alueella. - Albachin hakkurit täydentävät tarjontaamme Suomessa loistavasti, missä mobiilihakkureita myydään merkittäviä määriä. Ja kun OP System Finlandin palvelukseen on tulossa lisää voimaa myyntiin ja tekniseen tukeen, niin se mahdollistaa asiakaspal-

Diamant 2000 ja Rubin 2000 -suurtehohakkureiden lisäksi Albach Maschinenbau valmistaa kuorma-autoalustaisia BBHK -autohakkureita, joissa käytetään sveitsiläisen Wüstin valmistamia hakkureita.

OP System Finlandin Joakim Monto (vas.), OP Systemin toimitusjohtaja Fredrik Hagwell sekä Albach Maschinenbaun aluemyyntipäällikkö Werner Ibler ja myyntijohtaja Thomas Mayer ovat tyytyväisiä Suomen markkinoilla alkaneeseen yhteistyöhön.


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hakevuorella kalusto iskussa uuteen lämmityskauteen

BIOENERGIA

135

Hakevuori Oy lähtee tälle lämmityskaudelle metsäpäähän yhdeksällä tienvarsihakkurilla ja kahdella terminaalikoneella; kuvassa Jenz HEM 583 autohakkuri täyttää hakeautoa.

Hakevuori Oy panostaa vahvasti metsäenergian tuottamiseen. Alkavaan lämmityskauteen lähdetään iskussa olevalla kalustolla ja motivoituneella henkilöstöllä, joten lastua lentää ennätystahtiin...

V

astatakseen kasvaneeseen kotimaisen metsäenergian kysyntään Hakevuori investoi jatkuvasti entistä tehokkaampaan kalustoon, mikä takaa myös toimitusvarmuuden. - Lämpölaitos ei voi jäähtyä sen takia että hakkuri seisoo joten käytössä pitää olla sellaiset laitteet, joihin voi luottaa sekä sen verran arsenaalia että niillä voidaan hoitaa toimitukset kaikissa tilanteissa, kertoo Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio.

Hakevuori on uusinut puolentoista vuoden aikana neljä Jenz -autohakkuria, joista viimeisin oli päällerakennusvaiheessa syyskuun puolivälissä. Kaikissa hakkureissa on nyt siirrytty vakiokierroskoneista hydraulisiin heittimiin.

Jälleen uutta kalustoa

Tälle lämmityskaudelle lähdetään metsäpäähän yhdeksällä tienvarsihakkurilla ja lisäksi haketta tuotetaan kahdella terminaalikoneella. Hakkeen kuljetuksissa metsästä terminaaleihin ja lämpölaitoksiin on noin 25 kuorma-autoyhdistelmää joista seitsemän Hakevuoren omia ja loput aliurakoitsijoiden autoja. - Olemme uusineet puolentoistavuoden aikana neljä Jenz

autohakkuria, joista viimeisin on juuri päällerakennusvaiheessa. Hakkureissa olemme siirtyneet vakiokierroskoneista hydraulisiin heittimiin, mikä tehostaa toimintaa ja vähentää ympäristöön pöllyävää haketta, sanoo Wuorio. Hakkeen kuljetuskalustossa Hakevuori on alkanut lisäämään koukkuautojen määrää. - Koukkuauto on metsään hakkeen ajoon viisas laite - sillä ei tarvitse arpoa missä pääsee

Hakevuori lisää koukkuautojen määrää hakkeen kuljetuskalustossaan. Uudelta vaihtolava-autolta vaadittiin metsähakkeen ajamista varten tukeva rakenne, joka mahdollistaa turvalliset lavojen vaihdot sekä kippaamisen myös epätasaisemmassakin maastossa. Ajoneuvon ketteryys sekä maastokelpoisuus nousivat myös tärkeään asemaan, koska metsähakkeen ajossa operoidaan suurilta osin vaikeakulkuisemmassa maastossa ahtaiden metsäautoteiden varsilla. Niinpä autoksi valittiin kotimainen Sisu Polar Roll.

liikkumaan ja operointi on muutenkin tehokasta, Wuorio toteaa. Hakevuori haki uuden koukkuauton alustaksi markkinoiden tukevinta autoa ja päätyi suomalaiseen Sisuun. - Sisu Polar Roll on jämäkkä peli rungoltaan ja vahva alustaltaan - myös maavaraa on riittävästi. Päälle asennettiin Multilift Ultima 26 -koukkulaite ja varustelu onnistui muutenkin juuri toiveidemme mukaisesti. Sisun

Karjaan tehdas hoiti koko projektin mallikkaasti ja toimitusaikakin piti kutinsa, mikä on tämän hetken maailmassa harvinaista, kehuu Wuorio. Sisu koukkuauton perään tuli uusi 5-akselinen Wiler perävaunu ja kontteihin tulee tilavuutta yhteensä 150 kuutiota. - Ja joulupukki on luvannut että toisi meille uuden Sisu Polar Timber puutavara-autonkin vuodenvaihteessa, vihjaa Wuorio.

Hakevuoren toimitusjohtaja Reijo Wuorio (vas.) vastaanotti uuden Sisu Polar Roll 8x4 koukkuauton Sisua Auton pääkaupunkiseudun myyjä Juha Mutaselta.


136

METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

VUOKRAUS JA MYYNTI

MURSKAIMET SEULAT MAGNEETIT TUULISEULAT EROTTIMET H S T E K N II K K A

.CO M

HARRI SORVOJA | P. 0400 642 147 | HARRI.SORVOJA@HSTEKNIIKKA.COM

®

HAKKURIT JA MURSKAIMET Jenz HEM583DL Hybrid

Pitkittäissyöttöinen ja kääntökehällinen, Jenz:in suosituimman kokoluokan malli, HEM583DL hybrid -teknologialla varustettuna mahdollistaa tehokkaan haketuksen molemmilta puolilta konetta. Pitkä syöttöpöytä ja agressiivinen syöttötela helpottaa niin pitkän puutavaran, kuin hakkuutähteen syöttöä. Alhainen rummun pyörimisnopeus minimoi metallien aiheuttamia vaurioita.

Optimaalinen ostohetki on NYT. Jukka Humalainen puh. 0400 715 949 jukka@ideachip.com

IDEACHIP MACHINE OY Vihantasalmentie 421 A, Mäntyharju

www.ideachip.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

137

Seulakauhoja tarvitaan metsäalallakin Tehokkaille seulakauhoille on paljon käyttökohteita metsäalalla sekä bioenergia- ja kompostimateriaalien käsittelyssä.

K

otimaisilla, Suomessa kehitetyillä ja valmistetuilla Cobra seulakau- hoilla voidaan tehostaa maamassojen ja erilaisten materiaalien uusiokäyttöä sekä erotella epäpuhtauksia. - Olemme kierrätysprosessien tehostamiseen ja erilaisten maaainesten ja materiaalien käsittelylaitteisiin keskittynyt yritys Hyödyntämällä olemassa olevia materiaaleja säästetään kustannuksissa ja luodaan mahdollisuus materiaalien kannattavalle kierrätykselle ja jatkojalostukselle, kertoo Cernos Oy:n aluemyyntipäällikkö Marko Melto.

Puuaines erilleen tukki kenttien maakasoista

Metsäalalla Cobra seulakauhoilla voidaan esimerkiksi erotella puumateriaali tukkikentille kertyvästä maa-aineksesta ja hyödyntää se energiakäyttöön ja puhdistettu maa-aines vaikka penkkarakenteisiin. - Kauhoihin on nyt tarjolla myös uusi K-mallin repivä rumpu, eli siinä ei ole perinteistä, nopeasti tylsyvää leikkaavaa terää vaan kaappaava terärakenne, mikä kestää oleellisesti paremmin kivisten maakasojen käsittelyä, sanoo Melto. K-mallin rumpu on osoittautunut toimivaksi myös esimerkiksi turvepuolella sammaleen murskauksessa: - K-rumpu on saatavilla kaikkiin Cobra seulakauhoihin ja sitä löytyy eri jaekoolle 15 millistä ylöspäin.

Tehokkaat ratkaisut hakkeen sulontaan

Jos halutaan seuloa epäpuhtauksia kuten kiviä tai maata hakkeesta, murskeesta tai kuoresta, niin Cobra seulakauhat ovat tehtävään erittäin tehokas ratkaisu. - Kun Cobra seulakauha kiinnitetään pyöräkuormaajaan niin sillä voidaan seuloa haketta ja lastata sitä suoraan kuorma-autoihin tai tehdä kasalle. Malli L4-180 on kooltaan 3,5 kuutioinen, kapasiteettia löytyy yli 150 kuutiota tunnissa ja kauha painaa ainoastaan 2600 kiloa, joten pyöräkoneen ei tarvitse olla kovinkaan järeä - toki se soveltuu myös kaivukonekäyttöön. Ja jos tarvitaan vielä suurempaa yli 200 kuution tuntikapasiteettia niin L4-240 malli on oikea valinta; sen kauhakoko on 4,5 kuutiota mutta painoa silti vain

Konetyö J. Savisto Ikaalisista hankki Cobra S3-90 CX25 seulakauhan vaikean kompostin murskaukseen ja mullan seulontaan. Kuvassa oikealla ylhäällä seulomatonta maa-ainesta erilaisista projekteista, mikä käsitellän tehokkaasti seulovalla ja murskaavalla rummulla.

3600 kiloa, opastaa Melto. Kyseiset mallit ovat suosittuja myös turvepuolella, missä Cobra seulakauhat alkavat olla käsite. Alan johtavat toimijat seulovat asiakkaille toimitettavan turpeen laatutason nostamiseksi. - Turvepuolella investoidaan edelleen kalustoon ja tehostetaan toimintaa, vaikka turpeen polttamista onkin vähennetty mutta ei läheskään kokonaan lopetettu. Ja kotimainen turve on aivan loistavaa materiaalia kasuv- ja ympäristökäyttöön, muistuttaa Melto.

Kompostikasat kuntoon

Ympäristönormien kiristyessä jäte- ja kompostointipuolella erilaiset sekavat kasat tulee jalostaa nopeasti kierrätyskäyttöön. - Esimerkiksi pitkään seisseistä kompostikasoista pitää saada

Cobra S3-150 seulakauhalla varustettuna K-rummulla pystyy repimään/seulomaan esimerkiksi haastavan taimikompostin pieniksi jotta kompostoitumisaika lyhenee noin puolella. K-rumpu repii pitkä risut ja taimikot noin 20 millin jaekokoon. K-rumpu soveltuu kuoren, kompostin, risujen ja monen muun materiaalin murskaukseen.

multa seulottua pois niin että ne kompostoituvat sekä risut ja vihermateriaali joko eroteltua tai murskattua kompostin sekaan.

Cobra L4-240: tilavuus 4,5 m3, paino 3600 kg, kapasiteetti +200 m3 / h, sopii pyöräkoneisiin alkaen 15 ton kaivukoneisiin alkaen 30 ton.

Siihen tehtävään Cobra S3-90 CX 25 seulakauha on loistava vaihtoehto. Sen kolmirumpuinen rakenne mahdollistaa materiaa-

lin seulomisen ja murskaamisen samalla laitteella kustannustehokkaasti, ilmoittaa Melto.

Cobra L4-180: tilavuus 3,5 m3, paino 2600 kg, kapasiteetti + 150 m3 / h, sopii pyöräkoneisiin alkaen 15 ton ja kaivukoneisiin alkaen 22 ton.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HAWE Finland, helppoa hydrauliikkaa!

LSP

Nopea reaktio aika Stabiili mm. nostur ikäytös sä Laaja dynamii kan säätö

Käytössä hyväksi haukuttu HAWE HYDRAULIK uutuus!

Mullistava LSP-säädin HAWE V60N-säätötilavuuspumppuihin aaja ! L N V60 ikoima illä: al eri säätim a v n i d ion ää det

s

k aisuu N130 va isenä n i m 0 V6 puo hkö huip onsäätö, myös sä öisenä , k h Te säätö myös säh n e e Pain nsäätö, Tuoto V60N-pumppu on saanut uuden kuormantuntevan LSP-säätimen. LSP-säädin korvaa markkinoilta poistuvan mustan kantikkaan LSN-säätimen sekä LSNR(T) – säätimen. Uudessa LSP-säätimessä on kaksiosainen dynamiikansäätöruuvi, jolla on saatu optimaalinen säätöalue. Käy suoraan edeltävien LSN ja LSNR(T) ja säätimien tilalle.

Kysy jälleenmyyjältäsi lisää!

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi


Hydrauliikka&Automaatio

139

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teknisen Kaupan myynti 2Q 2021:

Myynti ja odotukset ennätystasolle Teknisen Kaupan myynti nousi ennätystasolle. Odotukset ovat huipussaan, mutta tuotteiden ja osaavan henkilöstön saatavuus huolettaa.

T

eknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi toisella neljänneksellä 16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Osittain kovaa kasvua selittää vuoden 2020 toisen neljänneksen heikko tilanne.

Toisaalta myynti ylitti nyt myös vuoden 2019 vastaavan ajan myynnin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla jäsenyritysten myynti kasvoi kahdeksan prosenttia vuodentakaisesta. Kevään aikana myynti nousi kaikilla toimialoilla. Nopeinta nousu oli raaka-ainekaupassa, joka edellisen vuoden vaikeuksien jälkeen kasvoi 32 prosenttia. Kuluttajatuotteiden vilkas kysyntä siivitti toimialan 25 prosentin kasvuun. Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa myynti kohosi 13 prosenttia vuodentakaisesta. Myös rakentamisen tuot-

teissa ja palveluissa nähtiin nyt liki yhdeksän prosentin kasvu. - Jäsenyritysten myynti toisella neljänneksellä ylitti kaikki odotukset. Se oli myös korkein Q2 myynti alalla koskaan. Vaikka viime vuoden lukuja heikentää koronapandemian luoma epävarmuus, ovat luvut selvästi myös vuoden 2019 hyviä lukuja korkeammalla, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. Heinäkuussa odotukset olivat myynnin suhteen kaikkien aikojen ennätyksessä. Kasvua odotti 85-95 prosenttia vastaajista,

mutta tässäkin on toki vastassa huonompia kuukausia erityisesti kolmen kuukauden odotuksessa. Toimitusaikojen odotetaan edelleen pitenevän: - Teknisessä kaupassa on erinomainen neljännes takana ja kuluvastakin jaksosta näyttää odotusten mukaan tulevan vähintäänkin hyvä. Valitettavasti törmäämme myös vahvan nousukauden aiheuttamiin ongelmiin yhä voimakkaammin. Yhä useammat teknisen kaupan yritykset kärsivät huonosta tuotteiden saatavuudesta ja pitkistä toimitusajoista. Hinnat ovat paikoi-

tellen nousseet moninkertaisiksi totutusta tasosta. Osaavan henkilöstön saatavuus on heikentynyt voimakkaasti niin teknisen kaupan yrityksillä kuin heidän asiakkaillaankin. Tämä koskee monia työtehtäviä teknisestä myyjästä koneiden ja laitteiden asentajiin ja huoltohenkilöstöön. - Lyhyellä tähtäyksellä työn vastaanottamista pitäisi tehdä houkuttelevammaksi ja tarvitsemme välttämättä työperäistä maahanmuuttoa myös muihin kuin asiantuntijatehtäviin, Uitto toteaa.

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön!

Hydrauliikkakomponentit -

12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput 40-150 cm3 säätötilavuuspumput 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla hydrauliikkamoottorit vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulosotot - Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Tuhannen pumpun varasto

Elokuun puolivälissä HAWE Finland Oy:n varastosta Espoosta löytyi noin tuhat HAWE ja Sunfab pumppua toimitettavaksi asiakkaille. - Olemme ennakoineet maailmaa vaivaavan komponenttipulan ja tilanneet tavaraa koko ajan niin että pumppuja riittää varmasti kaikille, ilmoittaa toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää.

Komponenttien saatavuusongelmat ovat tämän hetken suuri haaste kone- ja laitevalmistajien lisäksi myös päällerakentajille. Kuormaautojen pidentyneiden toimitusaikojen lisäksi usein varustelusta puuttuu juuri se kriittinen osa mikä estää projektin valmistumisen ja asiakkaalle toimittamisen.

H

ydrauliikkakomponenttien saatavuus on ollut yksi akilleen kantapää kuorma-autojen varustelussa erilaisiin ajotehtäviin. HAWE Finland Oy tarjoaa onneksi ilouutisen kaikille hydrauliikkapumppujen tarvitsijoille: HAWE ja Sunfab laatupumput saa Espoon varastosta nopeilla toimitusajoilla - jopa seuraavaksi päiväksi. Lisäksi saatavilla on paljon muitakin ajoneuvoissa tarvittavia hydrauliikan komponentteja venttiileistä ohjausjärjestelmiin, moottoreihin, jäähdyttimiin ja voimanulosottoihin. - Nyt elokuun puolivälissä

varastosta löytyy noin tuhat HAWE ja Sunfab pumppua, joista noin puolet on myyty. Eli pystymme vastaamaan uusiin tilauksiin oli määrät sitten lähes mitä tahansa Suomen markkinoiden mittakaavassa. Ja varasto kiertää hyvää tahtia joten pumppuja lähtee paljon joka päivä asiakkaille ja uusia eriä tulee tehtailta, kertoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää.

Käyttäjät vakuuttuneita

Tuhannen pumpun määrä on sellainen että sellaista tuskin on aiemmin Suomessa myyntivarastossa kerralla nähty. Se kertookin jotain HAWE-tuotteiden kysynnästä: - HAWE pumput ovat vakuuttanut viime vuosina kuorma-autopuolella niin loppukäyttäjät kuin varustelijatkin laadullaan, suorituskyvyllään ja luotettavuudellaan. Erityisesti säätyvätilavuuksiset HAWE V60N pumput ovat nousseet todella halutuiksi haastaviin käyttötarpeisiin - esimerkiksi suurimmasta mallista V60N-130 on tullut erittäin suosittu puutavara-autoissa. Ja Sunfab pumpuilla on markkinoilla pitkä historia ja vankka maine, toteaa Tanhuanpää.

Todella laaja valikoima

Espoon varastosta löytyy heti

Espoon varastosta löytyy heti toimitukseen kaikkia HAWE ja Sunfab pumppumalleja kiinteinä ja säätötilavuuksisina, eri kokoisina ja erilaisilla säätimillä varustettuna.

HAWE Finlandin päätoimipaikka sijaitsee Espoossa osoitteessa Koskelontie 15.

Myös HAWEn edistykselliset ohjausjärjestelmät löytyy hyllystä.

toimitukseen kaikkia HAWE ja Sunfab pumppumalleja kiinteinä ja säätötilavuuksisina, eri kokoisina ja erilaisilla säätimillä va-

laajin säädinvalikoima ja pystymme myös modifioimaan pumppuja asiakkaan erityistarpeisiin tuotannossamme.

rustettuna. Lisäksi tarjolla on kaksoispumppuja ja moottoreita: - HAWE -säätötilavuuspumppuihin on tarjolla markkinoiden


Hydrauliikka&Automaatio

HAWE Finland, helppoa hydrauliikkaa!

HAWE ja Maantec yhteistyöhön

Hydrauliikkavalmistaja HAWE Finland Oy ja nosturi-/hydrauliikka-alan toimija Maantec Oy ovat aloittaneet yhteistyön myynnin, huoltojen sekä asennusten osalta.

M

aantec toimii Suomessa Effer -nostureiden, Danfoss-hydrauliikkakomponenttien ja Scanreco -radio-ohjausjärjestelmien maahantuojana sekä KESLA- ja PM-nostureiden jälleenmyyjänä. Toimintaa on kolmessa paikassa; Tuusulassa Maantiekylässä ja Hyrylässä sekä Espoossa Muottipojnakujalla, missä keskitytään hydrauliikan myyntiin. - HAWEn kattava tuotevalikoima liikkuvaan kalustoon täydentää laajaa tarjon-

141

METSÄALAN AMMATTILEHTI

taamme loistavasti. Meiltä saa jatkossa mm. suositut HAWE ja Sunfab kuormaautopumput suoraan varastosta sekä HAWE-venttiilit, ohjausjärjestelmät jne. Lisäksi HAWEn ohjelmaan kuuluu esimerkiksi Bezaresin ulosoton komponentit ja Bondioli-Pavesin jäähdyttimet. Lisäämme kyseisten tuotteiden tarjontaa jatkossa asiakkaiden kysynnän mukaan ja kun HAWE Finlandin iso maahantuontivarasto sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Espoon pisteestämme niin se tukee hienosti nopean palvelun toimintaamme, kertoo Maantecin Juha Pasuri (kuva) ja ilmoittaa etä yhteensä Espoon varastosta löytyy noin 17 000 nimikettä. Maantec huoltaa hydrauliikan komponentit Maantiekylän korjaamossaan vankalla ammattitaidolla. - Temme tietenkin myös kaikki nosturi- ja pällerakennehuollot sekä nostureiden vuositarkastukset, lisää Pasuri.

HAWE Finland Oy Kalender_Finnland_Henry_Eva_2020_210x165.indd 1

Kellonsoittajantie 2 · 02770 ESPOO info.finland@hawe.fi · www.hawe.fi

07.11.2019 10:17:46

Kellonsoittajantie 2 · 02770 ESPOO info.finland@hawe.fi · www.hawe.fi

puh. (09) 5712 000

Huipputuotteet, hyvä palvelu ja saatavuus!

Skanna QR-koodi ja katso HAWEn uusi kattava päällirakentajaluettelo!

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

Tomi Kononen aloitti HAWE Finlandin myyntipäällikkönä HAWE Finland Oy on jälleen vahvistanut asiakaspalveluaan, kun Tomi Kononen aloitti kesäkuun alussa myyntipäällikkönä.

ja sen ohella hankin opettajan pedagogiset pätevyydet sekä tein kunnonvalvontamittauksia Oulun alueen teollisuudessa, kertoilee Tomi Kononen.

L

Paluu hydrauliikkaan

ieksasta kotoisin oleva Tomi Kononen on pikän linjan kokenut hydrauliikan ammattilainen. - Olen työskennellyt raskaan kaluston parissa vuodesta 2003 lähtien, jolloin aloitin asentajana VAK:illa opiskelujen lomassa ja sitten olin hetken myös koulutuspuolella AEL:llä. Sitten siirryin Volvo kuorma-autojen pariin ja vuonna 2006 valmistuin Helsingin ammattikorkeakoulusta autosähköinsinööriksi tehden inssityön Sisu Autolle digipiirtureista, jotka silloin tekivät tuloaan. Valmistuttuani jäin töihin Sisulle Karjaan tehtaan tuotekehityspuolelle. Hydrauliikan maailmaan siirryin vuonna 2008 käytyäni sitä ennen hetken AKE:n palveluksessa. Parker Hannifinilla pääsin päällerakennepuolen legendan Pekka Saariketun oppiin ja hänen eläköidyttyä suuriin saappaisiin. Parkerilla hoidin lähes kymmenen vuoden työjakson aikana lisäksi jälleenmyyjäyhteistyötä ym. Vuonna 2017 siirryin Skuballe raskaan kaluston varaosamyynnin pariin

Hydrauliikan maailma veti kuitenkin takaisin puoleensa: - Kun tuli mahdollisuus lähteä HAWE Finlandille myyntipäälliköksi, tartuin tilaisuuteen innolla. Uudessa roolissa vastaan Oulusta käsin asiakkaista ympäri maata pääpainon ollessa kuorma-autopuolen päällerakentajissa, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä minulla on pitkä kokemus. Lisäksi asiakaskuntaani kuuluu erilaisia kone- ja laitevalmistajia sekä hoidan myös HAWE:n jälleenmyyjä yhteistyötä. Tehtävää aiemmin HAWE Finlandilla hoitanut Juha Äyräs siirtyi kesällä ruotsalaisen pumppuvalmistaja Sunfabin palvelukseen toimien tehtaan edustajana Suomen asiakasrajapinnassa. - HAWE Finland jatkaa edelleen Sunfabin maahantuojana ja myyjänä, joten yhteistyö jatkuu Juhan kanssa erittäin tiiviinä ja hänen vankka ammattitaitonsa palvelee niin meitä kuin asiakkaitakin, toteaa Kononen.

HAWE:lla huipputiimi

Jo ensimmäiset kesäkuukaudet

ovat näyttäneet Konoselle että uusi tehtävä on todella mieluinen. - HAWE:lla on mahtavasti tekemiseen sitoutunut porukka, jolla on kovaa ammattitaitoa sekä positiviinen joukkuehenki. Ja vaikka tiesin HAWE:n tuotteista ennestään niin nyt kun valikoimaan on perehtynyt kunnolla niin olen todella yllättynytmiten laaja ja laadukas kokonaisuus onkaan. Kaikkien tuntemien HAWE pumppujen ja moottoreiden lisäksi venttiilivalikoima on erittäin kattava samoin kuin ohjauspuolen järjestelmät, joihin tarjotaan lisäksi ohjelmoinnit asiakasräätälöitynä. Ja Espoossa on osaava porukka tekemässä komponenttien huoltoja, joilta onnistuu myös venttiileiden ja pumppujen asiakaskohtaiset modifioinnit nopeilla aikatauluilla, kertoo Kononen. HAWE:n omaa laajaa tuotevalikoimaa täydentää Sunfab pumput sekä esimerkiksi Bezares ulosoton komponentit, Bondioli & Pavesi jäähdyttimet ja Scanreco radio-ohjaimet. - HAWE kehittää omia tuotteitaan jatkuvasti ja lisäksi tuoteohjelmaa laajennetaan asiakastarpeiden mukaan muillakin tuotteilla, niin että pystymme tarjoamaan todella laajoja kokonaisuuksia, ilmoittaa Kononen. HAWE Finlandin vahvuus on

HAWE Finlandin uusi myyntipäällikkö Tomi Kononen on pitkän linjan hydrauliikan ammattilainen.

nopeat toimitukset suuresta varastosta Espoosta: - Näinä aikoina se on erityisen vahva valttikortti kun asiakkaiden tarpeisiin pystytään reagoimaan heti ilman pitkiä odotusaikoja. Olemme perustaneet lisäksi Oulun toimiston yhteyteen varaston mistä löytyy yleisimpiä komponentteja pohjoisen asiakkaiden pikaisiin tarpeisiin.

HAWE Finlandin Oulun toimistolta löytyy yleisimmät komponentit.


PARKER F3 METSÄALAN AMMATTILEHTI

KUORMA-AUTOPUMPPU:

HELPPO KYTKEÄ & VAPAUTTAA

F3-pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon ja käytettäväksi silloin, kun kuljettajan on käsiteltävä hydrauliikkayksikköä samalla, kun hän ohjaa kuormaautoa. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydraulipumppu voidaan vapauttaa täysin moottorista. Uusien F3-pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa. F3-pumpun ja muut Parkerin luotettavat sekä laadukkaat pneumatiikka- ja hydrauliikkatuotteet raskaan kaluston käyttöön saat helposti matkasi varrella palvelevilta ParkerStore-yhteistyökumppaneilta. Mobile Technology Centerit auttavat mahdollisissa hydrauliikan päivitystarpeissa ja hydrauliikkahuollossa. Letkut • Liittimet • Hydrauliikka • Pneumatiikka • Tarvikkeet


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Parkerin uusi ultrakorkeapaineletku pidentää käyttöikää vesisuihkusovelluksissa Parker Hannifin, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioteknologian tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, tuo markkinoille PFX30-05 -uutuusletkun.

T

ämä DN8-ultrakorkeapaineletku tarjoaa pidennetyn käyttöiän teollisissa vesisuihku-/vesipainepuhallussovelluksissa eri toimialoilla, kuten rakentamisessa ja laivanrakennuksessa. Parkerin uudessa PFX30-05-letkussa on kuusi erikoislujaa spiraaliteräskudoskerrosta tavallisen kahdeksan kerroksen sijaan, minkä ansiosta se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja pidennetyn toiminta-ajan painaen kuitenkin vain 0,96-1,11 kg/m.

Vain lujimmat kestää

Vesisuihkutus/vesipainepuhallus vaatii korkeaa painetta ja suurta nopeutta joten vain lujimmat letkut voivat tarjota vaativissa teollisissa ympäristöissä

Parkerin uusi PFX30-05-ultrakorkeapaineletku soveltuu erityisesti käytettäväksi vesisuihkuputkissa, joiden käyttöpaine on jopa 3 010 bar .

vaadittavan käyttöiän. Parkerin Polymer Hose Division Europen kehittämä uusi PFX30-05-ultrakorkeapaineletku soveltuu erityisesti käytettäväksi vesisuihkuputkissa, joiden käyttöpaine on jopa 3 010 bar (301 MPa, 43 645 psi). Näin korkeaa painetta vaaditaan usein rakennusalalla vesivoimalla tehtäviin purkutöihin ja kerääntyneen lian ja materiaalien poistoon betonin ja asfaltin kaltaisilta pinnoilta. Parkerin kehitysinsinööreistä koostuva asiantuntijatiimi on huomioinut markkinoiden turvallisuusvaatimukset ja määrittänyt PFX30-05-letkun käyttöpaineen suunnittelukertoimeksi 2,3. Vesisuihkutus/vesipainepuhallus poistaa lian erittäin tehok-

kaasti aiheuttamatta pölyä puhdistuksen aikana toisin kuin vaihtoehtoiset menetelmät, kuten hiekkapuhallus. Tämän ansiosta ilmaan ei joudu vaarallisia epäpuhtauksia, mikä on eräs tärkeä rakennustyöntekijöiden turvallisuustekijä. Nämä seikat sekä ultrakorkeapaineisen vesisuihkutuksen erinomainen kyky poistaa korroosiota, pinnoitteita ja kovaksi kiteytynyttä suolaa tekevät siitä suositun menetelmän myös monilla muilla aloilla, kuten laivanrakennuksessa ja yleistekniikassa. PFX30-05-ultrakorkeapaineletku käyttää WJTA-värikoodausta, ja normaalin oranssin suojuksen lisäksi muita värejä on saatavilla pyynnöstä, joten se on täysin mukautettavissa asiak-

OLEMME MUUTTANEET UUSIIN TOIMITILOIHIN NURMIJÄRVELLÄ!

kaan tarpeiden mukaan.

Versio äärimmäisiin olosuhteisiin

Äärimmäisiin, korkeampaa kulutuskestävyyttä vaativiin olosuhteisiin on saatavilla myös kaksinkertaisella suojuksella varustettu versio (PX30-05-TJ), jonka ulompi ToughJacket™ -suojus on WJTA-värikoodin mukaisesti niin ikään oranssi. Ultrakorkeapaineisissa Tough Jacket™-letkuissa on luja mutta joustava suojus, joka kestää vieläkin enemmän kulutusta kuin Parkerin kaksinkertaisesti päällystetyt vakioletkut. ISO6945 -standardin mukainen kulutustestaus on osoittanut, että tämä patentoitu suojus saavuttaa jopa 100-kertaisen kulutuskestävyy-

den PVC:hen verrattuna. PFX30-05-letkun ulkohalkaisija on 18,7-22,7 mm ja minimitaivutussäde 230 mm ja se kestää veden lämpötiloja -10...+70 °C. Käyttäjät hyötyvät suuresta valikoimasta saatavilla olevia liitäntätyyppejä. PFX30-05 on hyväksytty käytettäväksi 2X -sarjan pysyvien puristusliittimien kanssa, ja se korvaa Parkerin nykyiset letkumallit 2748D-05V xy, 2749D-05Vxy ja 2840D05Vxy.


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Osoitteesta www.hydraspecam.com kohdasta Tuotteet löytyvässä verkkokaupassa on tarjolla noin 40 000 nimikettä - kannattaa käydä tutustumasa.

Hydrauliikkaa helposti verkkokaupasta HydraSpecma on avannut hydrauliikka-alan verkkokaupan, mistä löytyy noin 40 000 nimikettä.

K

eväällä 2021 käyttöön otettu uudistettu verkko kauppa löytyy osoitteesta www.hydraspecma.com - Verkkokaupasta voivat ostaa tuotteita jälleenmyyjämme sekä kaikki rekisteröityneet tiliasiakkaat. Web-shop on käyttäjäystävällinen ja visuaalinen, myös kännykällä käytettävä. Se toimii myös tuoteoppaana eli kaikista tuotteista löytyy hyvät kuvat ja tekniset speksit. Tuotesivut ovat kaikille avoimet eivätkä vaadi rekisteröitymistä, joten ne tarjoaa paljon tuotetietoa kaikille loppukäyttäjistä suunnittelijoille, kertoo HydraSpecma Oy:n myyntipäällikkö Jukka Kivipuro. Todella suuresta valikoimasta löytyy hydrauliikkaletkujen, -liittimien, -komponenttien ja -putkien lisäksi mm. teollisuusletkut- ja liittimet, pneumatiikka, korjaamolaitteet, sähköosat, mittaus- ja testauslaitteet: - Web-shop avattiin ensimmäisessä vaiheessa virallisille Jälleenmyyjillemme, joita HydraSpecmalla Suomessa on tällä hetkellä n. 60. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita, joten jos olet kiinnostunut HydraSpecma Oy jälleenmyynnistä, niin ottakaa yhteyttä. Kesän aikana Web-shopin käyttö laajennettiin kaikille halukkaille.

Käyttäjäystävällinen ja visuaalinen verkkokauppa on kätevä käyttää myös kännykällä. Verkkokauppa toimii myös tuoteoppaana eli kaikista tuotteista löytyy kuvat ja tekniset tiedot. Tuoteopas on kaikille avoin eikä vaadi rekisteröitymistä.

keskusvarastot Ruotsissa ja Tanskassa, sanoo Kivipuro.

seuraavaksi päiväksi. - Olemme viime vuodet panostaneet paljon varasto- ja logistiikkatoimintoihin mitkä pelaavat nyt hienosti, tästä esimerkkinä klo. 16 mennessä tulleet tilaukset saadaan lähtemään asiakkaille vielä samana päivänä. Vaikka nyt eletään yleisellä tasolla pitkien toimitusaikojen aikaa niin meillä on varastossa todella paljon tavaraa, mitä tukee konsernin muut pohjoismaiset

Kannattaa rekisteröityä

Rekisteröityneet asiakkaat näkevät tuotetietojen lisäksi hinnat ja varastosaldot sekä myymäläsaatavuuden, joten halutut tuotteet voi käydä myös noutamassa lähimpänä olevasta myymälästämme, neuvoo Kivipuro.

Nopeat toimitukset

HydraSpecman Suomen päävarasto sijaitsee Pirkkalassa, mistä verkkokaupasta tilatut tuotteet saadaan asiakkaalle jopa

HydraSpecman jälleenmyyjät käyttävät verkkokauppaa erittäin aktiivisesti päivittäin. - Jotkut jälleenmyyjät tekevät jo kaikki tilauksensa verkkokaupan kautta. Heidän henkilökuntansa keräilevät päivän aikana tarvittavat komponentit ostoskoriin ja lähettävät sitten tilauksen kerralla meille. Kannustimena Web-shopin käyttöön on pieni rahtivapausraja, vinkkaa Kivipu-

ro. Myös rekisteröityneet tiliasiakkaat ovat löytäneet nopeasti verkkokaupan edut toimintaansa. - Rekisteröityjen käyttäjien määrä kasvaa koko ajan. Eli jos yrityksenne haluaa jatkossa tilata hydrauliikkaa ja muita tuotteita helposti, niin se onnistuu avaamalla tilin HydraSpecmalla ja rekisteröitymällä sen jälkeen verkkokaupan käyttäjäksi. Kannattaa käydä tutustumassa palveluun missä myös hinnat ovat varmasti kilpailukykyiset, ilmoittaa Kivipuro.


Hydrauliikka&Automaatio

145

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MOVING FORWARD IN POWER AND MOTION

Kaksi vahvaa kumppania Hydra-Grene ja Specma käyttävät nyt yhteistä nimeä HydraSpecma. Yhdessä meillä on yli 100 vuoden kokemus. Toimitamme laadukkaita hydraulikkatuotteita ympäri maailmaa.

HydraSpecma OY Linnoitustie 3 · 02600 Espoo

HydraSpecma Oy · Linnoitustie 3, 02600 Espoo · mail.hsfi@hydraspecma.com · hydraspecma.fi

hydraspecma.com

Uusi 2-kudosletku työkonekäyttöön

#nobullshit #qualityproducts

LIUKULAAKERIT ASIANTUNTIJALTA PLAIN BEARINGS FROM THE SPECIALIST 30 vuoden kokemus 30 years experience

HydraSpecma Powertech letkuissa on uusi sileä ja kestävä pintakumimateriaali.

HydraSpecma on esitellyt uudet notkeat ja kestävät EN/ISO -standardit ylittävät Powertech 2SC -sarjan hydrauliikkaletkut mobilekäyttöön.

U

usi Powertech 2SC on edistyksellinen 2-kudosletku vaativiin käyttökohteisiin 1/4” - 1” koossa. Se on erittäin taipuisa sopien ahtaisiin asennuspaikkoihin. Letkun paineimpulssien kesto on kaksinkertainen standardiin verrattuna. Uusi sileä, likaa hylkivä ja helposti puhdistettava pintakumimateriaali kestää aiempaa paremmin kulutusta ja otsonia. Letkusta on myös saatavilla High Performace versio, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin kohteisiin ja korkeisiin työpaineisiin esim. nostureihin. High Performance letkujen työpaine on standardiletkuja selvästi korkeampi ja ne on testattu miljoonalla paineimpulssilla.

juha.mark@laoban.fi Euroopassa valmistetut HydraSpecma Powertech 2SC ja High Performance letkut ovat erittäin kestäviä, notkeita ja sileäpintaisia. Saatavilla 1/4” - 1” koossa. High Performance letku on oikea valinta erittäin vaativiin kohteisiin joissa on korkea työpaine ja pieni taivutussäde.

+358 45 7870 5875

www.laoban.fi

laobanoy laobanoy laoban-oy


146

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Suomalaista osaamista jo vuodesta 1979

Pneumatiikka - Teollisuusventtiilit - Kompressorit - Huoltamolaitteet Sylinterituotanto - Läppäventtiilituotanto - Kokoonpano

AVS-Yhtiöt Oy

Puh. 010 613 7100

Hydrauliikka&Automaatio

info@avs-yhtiot.fi

www.avs-yhtiot.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

AVS_Mainos_Metsäalan_Ammattilehti_220-155.indd 1

22.9.2021 8.33.01

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarjan perusliittimet

Flat-face -liittimet

TLX-kierreliittimet

Liitinlevyt

Kokoluokat 1/4” - 1”

Tippavapaat mobilehydrauliikan liittimet kokoluokissa 1/8” - 1”

Lujatekoinen liitin vaativiin kohteisiin - kokoluokat 1/2” - 2”

Saatavilla jopa kuudelle liittimelle

Myynti:

Maahantuoja:

Jälleenmyyjät kautta maan

Pneumacon Oy www.pneumacon.fi


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikkaa ja paljon muuta Keski-Suomen asiakkaille

Dunlop Hiflexin Jyväskylän myymälä palvelee uusissa tiloissa Palokankaan alueella osoitteessa Kuormaajantie 46. Tuotevalikoima on erittäin laaja ja pihassa on tilaa poiketa isoillakin yhdistelmillä. Kannattaa käydä tutustumassa...

Dunlop Hiflex on palvellut Jyväskylän alueen asiakkaita paikallisella toimipisteellä jo vuosikymmenten ajan hydrauliikalla sekä muulla laajalla tuotevalikoimalla. Vuosi sitten kesäkuussa muutettiin uusiin tiloihin mikä on nostanut palvelun uudelle tasolle.

D

unlop Hiflexin uusi Jyväskylän myymälä sijaitsee osoitteessa Kuormaajantie 46. Kyseisestä Palokankaan alueesta on kehittynyt viime vuosina todellinen raskaan kaluston keskittymä hyvine liikenneyhteyksineen. - Saimme käyttöön modernit lähes tuplasti aiemaa suuremmat tilat. Todella laajan kattauksen hydrauliikkaa sekä muita tuotteita tarjoava myymälä on valoi-

147 silla kaikissa tuotteissa ja teemme Jyväskylässä letkuasennelmia sarjatuotantona eri kokoisten OEM-asiakkaiden ym. tarpeisiin. Ja toki meiltä saa myymälästä yksittäiset asennelmat heti mukaan odottaessa, ilmoittaa Puranen.

Johdinkomponentit kaikkeen käyttöön

Dunlop Hiflex tunnetaan erityisesti johdinkomponenteistaan. - Omistaja Alfagomma on maailman johtava letkujen ja liittimien valmistaja joten tarjolla on parhaat tuotteet kaikkiin tarpeisiin. Hydrauliikkaan tarjotaan edistykselliset johdinkomponentit, joista yhtenä esimerkkinä PowerflexBio spiraaliletkut ja pyörivät liittimet, mitkä ovat erityisen suosittuja metsäkonekäytössä, toteaa Puranen. Hydrauliikan lisäksi Dunlop Hiflexilta löytyy letkut ja liittimet kaikkeen käyttöön. - Jyväskylässä on nyt kattava varasto matalapaineletkuja ja liittimiä, joiden myynti kasvaa koko ajan. Lisäksi saamme asiakkaille komposiitti- ja kokometalliletkut nopeilla toimituksilla Dunlop Hiflexin Pirkkalan tuotannosta, kertoo Puranen.

Kattavasti hydrauliikan komponentteja

Dunlop Hiflex on panostanut viime vuosina vahvasti hydrauliikan komponentteihin. - Yksi tärkeä osa valikoimaa on Bosch Rexrothin pumput, moottori ja venttiilit, joita löytyy heti hyllystä, sanoo Puranen jolla on lähes 25-vuoden kokemus komponenttimyynnistä ja hydrauliikkajärjestelmistä.

Palveluverkostoa kehitetään ympäri maata

Valoisasta ja viihtyisästä myymälästä löytyy kaikki hydrauliikkaan sekä paljon muuta voitelupuolen tuotteista työkaluihin ja erilaisiin tarvikkeisiin. Asiakkaita palvelee viisi ammattilaista kaikissa teknisissä kysymyksissä.

sa ja viihtyisä, varastomäärät on kasvaneet oleellisesti ja letkutuotanto on saatu aiempaa tehokkaammaksi. Ja kun tiskin takana asiakkaita palvelee korkean paineen ammattilaiset niin konsepti on kokonaisuudessan iskussa. Meiltä saa myös palvelua kii-

reellisiin tapauksiin päivystysnumerosta 020 762 5770 iltaisin ja viikonloppuisin, sanoo Dunlop Hiflex Oy:n paikallisjohtaja Pekka Puranen. Asiakkaat ovat löytäneet Jyväskylän uuteen myymälään entistä laajemmalla joukolla.

Paikallisjohtaja Pekka Puranen ja asiakaspalvelija Taneli Lappalainen esittelevät Alfagomman teollisuusletkuja, Enerpacin hydraulityökaluja sekä laajaa voiteluvarusteiden vaikoimaa. Tanelin lisäksi Jyväskylän noutomyynnin asiakaspalvelusta vastaa Jonni Holm.

- Vaikka on eletty poikkeuksellista aikaa niin kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti. Olemme tehneet kovasti töitä alueella ja muutamassa vuodessa myynti onkin tuplaantunut kasvaen edelleen. Palvelemme alueen asiakkaita tehokkailla toimituk-

Dunlop Hiflex on viime aikoina kehittänyt vahvasti palveluaan eri paikkakunnilla. - Joensuussa muutettiin uusiin tiloihin reilu pari vuotta sitten ja Turussa tämän vuoden alussa. Nyt kesällä Imatralle ja Poriin saatiin uudet tilat ja seuraavaksi uudistusvuorossa on Lahti, luettelee business manager Ville Aaltonen.

Jyväskylän tuotannosta valmistuu letkuasennelmat Alfagomman laatutuotteista sarjoina OEM-asiakkaille sekä yksittäiset asennelmat odottaessa.


148

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

AVS-Yhtiöt toimittaa laajasti pneumatiikkaa liikkuvan kaluston tarpeisiin - kuvan yhdistelmässä mm. kotimaassa valmistetut AVS-kapellisylinterit.

Pneumatiikkaa liikkuvaan kalustoon AVS-Yhtiöt Oy on yksityisessä omistuksessa oleva suomalainen tekniseen tukkukauppaan sekä automaatiokomponenttien ja -järjestelmien valmistamiseen keskittynyt yritys. Jo yli neljän vuosikymmenen ajan AVS on palvellut menestyksellisesti laiterakentaja-, loppukäyttäjä- ja jälleenmyyjäasiakkaita erilaisissa kohteissa ja projekteissa laajalla tuotevalikoimalla sekä ammattitaitoisella henkilöstöllä.

A

VS tunnetaan erityisesti pneumatiikastaan, missä laajan valikoiman rungon muodostaa italialaisen Camozzin edistykselliset tuotteet ja sitä täydennetään omalla valmistuksella. - Toimintamme kulmakivet ovat kattava tuotevalikoima, suuri tuotevarasto mikä mahdollistaa nopeat toimitukset ja ammattitaitoinen henkilökunta. Vaikka pneumatiikkaa toimitetaan eniten teollisuuden tarpeisiin niin tärkeää asiakaskuntaa ovat myös

liikkuvan kaluston valmistajat, kertoo AVS-Yhtiöt Oy:n aluepäällikkö Petri Joutsen.

AVS kapellisylinterit kotimaista valmistusta

Kuorma-autoissa ja perävaunuissa AVS:n kapellisylinterit ovat legendaarisessa maineessa ja niitä on toimitettu perävaunuja korivalmistajille sekä päällerakentajille jo vuosikymmenten ajan. - Kapellivaunuissa käytetään isoja sylintereitä, joiden halkai-

- Kuljetuskaluston valmistajat saavat meiltä yksittäisiä komponentteja sekä täydellisiä järjestelmiä. Suuri keskusvarasto Espoossa takaa sen että toimitukset pelaavat nopeasti, esittelee AVS-Yhtiöt Oy:n aluepäällikkö Petri Joutsen.

AVS:n pneumatiikkavalikoiman rungon on vuosikymmenen muodostanut italialaisen Camozzin laatutuotteet.

sija on 160-200 mm ja iskun pituus suurimmillaan jopa lähes kolme metriä, toteaa Joutsen. AVS -kapellisylinterit valmistetaan omassa tuotannossa Lahdessa yhden maailman johtavan pneumatiikkavalmistajan Camozzin laadukkaista komponenteista. - Pystymme toimittamaan sylinterit mittatilaustyönä ja räätälöitynä juuri asiakkaan tarpei-

siin esimerkiksi metallipyyhkijöillä, mitkä poistaa jään ja lian sylinterinvarresta sekä kylmätiivisteillä, mitkä tekee sylintereistä luotettavasti toimivia pohjoisen arktisissa olosuhteissa. Vakiona sylintereissä on -20°C tiivisteet ja erikseen on saatavilla -40°C / -50°C kestävät versiot. Joustava tuotantomme mahdollistaa yksittäisten tai suurempien kapellisylintereiden valmistami-


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

149

sen nopeilla toimitusajoilla, ilmoittaa Joutsen.

Kaikki tarvittava paineilmajärjestelmiin

Kuljetuskaluston jarruliittimiksi AVS tarjoaa Camozzi 9000 -sarjan laatua messinkisellä rungolla, mikä kestää parhaiten haastavissa olosuhteissa. - Liittimet ovat kriittinen osa pneumaattisessa jarrujärjestelmässä eikä turvallisuutta voi koskaan korostaa liikaa, muistuttaa Joutsen. Laajasta Camozzin valikoimasta löytyy tietenkin myös kaikki pneumatiikkajärjestelmän perusliittimet pisto- ja mutteriversioina. - Kuljetuskalustossa käytetään lisäksi laajasti Camozzin paineensäätimiä, joilla voidaan tarvittaessa alentaa järjestelmän ilmanpainetta esimerkiksi kapellisylintereille sopivaksi. Tarjolla on kylmätiivisteillä varustetut versiot joiden pakkaskestävyys on -40°C; samoin kuin Camozzin suosituista ohjausventtiileissä, joita käytetään esimerkiksi kapellisylintereiden ohjaukseen, sanoo Joutsen.

Osaavaa palvelua ja nopeat toimitukset

AVS hoitaa suoraan tuotteidensa myynnin liikkuvan kaluston valmistajille, jotka puolestaan toimittavat asiakkailleen jälkimarkkinoilla tarvittavat

Camozzin laajasta venttiilivalikoimasta löytyy mm. ohjausventtiilit (myös -40°C versiot), joita käytetään esimerkiksi kapellisylintereiden ohjaukseen. Kuljetuskalustossa käytetään lisäksi laajasti Camozzin paineensäätimiä, joista löytyy myös kylmätiivisteillä varustetut versiot aina -40°C käyttöön.

Kuljetuskaluston jarruliittimiksi AVS tarjoaa Camozzi 9000 -sarjan laatua messinkisellä rungolla, mikä kestää parhaiten haastavissa olosuhteissa.

varaosakomponentit. - Valmistajat saavat meiltä yksittäisiä komponentteja sekä

täydellisiä järjestelmiä. Suuri keskusvarasto Espoossa takaa sen että toimitukset pelaavat

nopeasti ja AVS:n osaava henkilökunta tarjoaa teknistä osaamista sekä uusia vaihtoehtoja liik-

kuvan kaluston suunnittelijoille, kertoo Petri Joutsen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puh. 010 341 4000

Uuden keskusnumeron kautta yhteys kaikkiin pisteisiin:

puh. 010 341 4000


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

143

Black Bruin lanseeraa uuden kuormainrotaattorin Jyväskyläläinen hydraulimoottoreiden, rotaattoreiden ja ohjausjärjestelmien valmistaja Black Bruin tuo markkinoille uuden 10 t nostokapasiteetilla varustetun kuormainrotaattorin. Yrityksen tavoitteena on tarjota metsäkone- ja puutavaranosturivalmistajille entistä enemmän valinnan varaa ja vahvistaa samalla asemaansa rotaattoreiden kokonaisvaltaisena toimittajana.

muuttuvaan tilanteeseen verrattain hyvin ja toimitusaikammekin on pysynyt kilpailijoihin verrattuna kohtuullisena, ilmoittaa Riihiaho.

Metsäalan kokonaisvaltainen kumppani

Rotaattoreiden lisäksi Black Bruin Oy suunnittelee ja valmistaa hydraulimoottoreita ja ohjausjärjestelmiä liikkuviin työkoneisiin ja teollisuuden voimansiirtokohteisiin. Tuotteita käytetään laajasti metsäsektorin eri sovelluksissa, kuten metsäkoneiden ajovoimansiirrossa ja harvesterikourien syöttörullamoottoreina, metsäperävaunujen apuvoimansiirrossa, juontovinsseissä sekä äestyskoneissa. - Radiaalimäntätekniikkaan perustuvat moottorit ovat parhaimmillaan korkeaa hyötysuhdetta ja vääntömomenttia vaativissa käyttökohteissa. Suomesa valmistettu tuotevalikoima kattaa moottorit pienistä 400 cm3 malleista aina järeisiin yli 20 000 cm3 teollisuusmoottoreihin saakka, kertoo Rauno Riihiaho.

B

lack Bruin tuo markki noiden johtavaan radiaalimäntätekniikkaan pe- rustuvien harvesteri- ja kuormainrotaattoreiden rinnalle uuden tuotteen VRF3010 -kuormainrotaattorin, mikä lanseerattiin syyskuun lopulla Proforest -messuilla Kalajoella. VRF3010 on Black Bruinin kustannustehokas vaihtoehto erityisesti puutavara-autoihin, kuormatraktoreihin ja muuhun kappaletavarankäsittelyyn. - Olemme valmistaneet rotaattoreita johtaville metsäkone- ja puutavaranosturivalmistajille jo 1970-luvulta lähtien. Raskaan sarjan harvesteri- ja kuormainrotaattoreiden rinnalta tuoteportfoliostamme on puuttunut vaihtoehto, joka vastaa koneenrakentajien ja urakoitsijoiden tarpeisiin 10 t nostokapasiteettiluokassa. Vastaamme nyt asiakaspalautteeseen ja täytämme tämän markkina-aukon, jossa selvästikin on kysyntää, kertoo Black Bruinin myyntipäällikkö Rauno Riihiaho. VRF3010 on 10 t nostokapasiteetilla ja 3300 Nm vääntömomentilla varustettu kuormainrotaattori, mihin on tuotu kuormankantokykyä ja kestävyyttä parantavia laakerointi- ja tiivistysratkaisuja harvesterirotaattoreiden tuoteperheestä. Rotaattori voidaan varustaa Black Bruinin vahvoilla lamellijarruilla, joiden avulla käyttäjä pystyy säätämään heilahdusvaimennuksen mieleisekseen ja näin tehostamaan kuormaustyötä. Jarrut pitävät säädön hyvin ja ovat ulkoisilta rasituksilta suojatut sekä kulutusta kestävät, jolloin jarrutusvoima säilyy tasaisena läpi pitkän käyttöiän. - Uuden VRF3010 rotaattorin

VRF3010 rotaattorista löytyy mallit eri jarruvaihtoehdoilla; kuvassa alajarrulinen versio.

Uusi Black Bruin VRF3010 on 10 t nostokapasiteetilla ja 3300 Nm vääntömomentilla varustettu kuormainrotaattori erityisesti kuormatraktori- ja puutavara-autokäyttöön. Kuvassa ylä- ja alajarrulla varustettu versio.

liityntäpinnat sekä riipuke- ja jarruvalikoima ovat 15 t nostokapasiteetilla varustettua BBR 15F -kuormainrotaattoria vastaavat, huomauttaa Riihiaho.

Vahvuutena ketteryys ja palveluhenkisyys

Ketteryys ja palveluhenkisyys

ovat yksityisomisteisen ja keskisuuren Black Bruinin suurimpia voimavaroja. Jatkuvaa kehitystyötä tehdään asiakkaiden tarpeiden perusteella ja yrityksen tavoitteena on olla hydraulikäyttöjen halutuin toimittaja. - COVID-pandemian aikana edellä mainitut edut ovat koros-

tuneet, kun hydrauliikkakomponenttien markkinakysyntä on ollut erittäin korkealla tasolla. Komponenttien ja raaka-aineiden toimitusajat ovat asettaneet tuotannolle omat haasteensa, mutta toistaiseksi suuremmilta ongelmilta on onneksi vältytty. Olemme pystyneet reagoimaan

Saatavilla on myös ilman riipuketta oleva tappikiinniteinen versio Ilman jarruja.


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Fluiconnecton uudessa Hydroshop -myymälässä Lahdessa asiakkaita palvelevat myyjä Mikael Sivenius (vas.), aluemyyntipäällikkö Jussi Manninen ja aluemyyjä Jarkko Pirttikoski.

Fluiconnecto ja Hydroshop uusiin tiloihin Lahdessa Fluiconnecto vahvisti asemaansa Päijät-Hämeen alueella muuttamalla täysin uusiin nykyaikaisiin toimitiloihin keskeiselle paikalle osoitteeseen Jussilankatu 10. Uudessa Hydroshop-myymälässä palvellaan niin OEM-asiakkaat kuin loppukäyttäjätkin.

F

luiconnecton aluemyyntipäällikkö Jussi Manninen on tyytyväinen uusiin tiloihin: - Olemme viime vuodet kasvaneet voimakkaasti tällä alueella ja siirtyminen uusiin tiloihin oli luonnollinen jatkumo kehitykselle. Saimme täysin uudet

600 neliön tilat, joissa on 130 neliöisen Hydroshop -myymälän lisäksi kattavat varastotilat, oma letkulinja ja -valmistus sekä toimistotilat. Haluamme nimenomaan panostaa loppuasiakkaiden palveluun entistäkin paremmin ja näissä tiloissa se onnistuu erinomaisesti.

Osaavaa palvelua hyvällä asenteella

Lahdessa tiskin takaa löytyy rautaista ammattitaitoa. - Palvelemme asiakkaita kolmen hengen tiimillä ja yhteensä meillä on yli 30 vuoden kokemus alalta. Hydroshopin valikoima on suunniteltu alueemme asiakkaiden tarpeiden mukaan ja tarjolla on erittäin laajasti hydrauliikka- sekä pneumatiikka-alan tuotteita suoraan hyllyssä. Uusien tilojen myötä muun muassa hydrauliventtiilivalikoima on laajentunut ja lisäsimme valikoimaamme Piusin dieseltankkausyksiköt sekä Cometin painepesurit, listaa Fluiconnectolla 14 vuoden ajan työskennellyt Manninen.

Todella laaja valikoima

Uudet Lahden toimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla osoitteessa Jussilankatu 10.

Laatumerkit asiakas saa järkihintaan.

- Yksi ehdoton vahvuutemme on se että olemme maahantuoja emmekä jälleenmyyjä, joten pystymme kilpailukykyisiin hintoihin. Kaikki komponenttimme tulevat tunnetuilta isoilta eurooppalaisilta valmistajilta joten laadusta meillä ei tingitä. Johdinkomponenteissa eli letkuissa ja liittimissä tarjoamme tietenkin emoyhtiömme Manulin huipputuotteet, mitkä ovat erittäin suosittuja esimerkiksi metsäkonekäytössä, kertoo Manninen.

Sijainti keskeisellä paikalla

Muutto uusiin tiloihin tapahtui syyskuun alussa ja toiminta on lähtenyt vauhdilla matkaan. - Toimipisteemme sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien varrella osoitteessa Jussilankatu 10 ja asiakkaat ovat löytäneet nopeasti uuteen paikkaan. Oli tarpeesi pieni tai iso niin tervetuloa asiakkaaksemme, meiltä löytyy ratkaisut niin liikkuvan kaluston kuin teollisuuden kunnossapidon tarpeisiin, ilmoittaa Jussi Manninen.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suuri ja viihtyisä Hydroshop -myymälä tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita niin koneenrakentajille, huoltopuolen toimijoille, teollisuudelle kuin loppukäyttäjillekin.

Varastotilat ovat kasvaneet oleellisesti mikä mahdollistaa entistäkin laajemman tuotevalikoiman tarjoamisen suoraan hyllystä.

Tarjolla on laajan hydraulikka- ja pneumatiikkavalikoiman lisäksi paljon muutakin urakoinnissa tarvittavaa kuten Comet -painepesurit.

145


METSÄALAN AMMATTILEHTI

2021 021 Metsäalan Ammattihakemisto Metsäalan Ammattihakemisto äalan Ammattihakemisto 202 ihakemisto

NTI KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI

Metsäkonerenkaat

ttihakemisto

all.fi

www.scanvall.fi

Metsäkonerenkaat

www.atula.fi www.pewag.fi

www.alliancerenkaat.fi

www.alli www.pentinpaja

www.alliancerenkaat.fi www.scanvall.fi www.lintexon.com

www.pentinpaja.fi www.lintexon.com www.pewag.fi www.kiesitech.fi

www.scanvall.fi www.lintexon.com www.pewag.fi

www.pewag.fi www.kiesitech.fi

www www.prokop.fi

Energiakourat

www.prokop.fi www.pentinpaja.fi www.szepaniak.fi

www.alliancerenkaat.fi www.kiesitech.fi

Metsäkonehuollo Puunkorjuu

www.uittokalusto.fi www.szepaniak.fi

Puunkorjuu

www.lintexon.com

KULJETUS

www.pewag.fi

www.szepaniak.fi www.kiesitech.fi

www.bussipro.fi

www. www.veljeksethokka

Metsä

www.bussipro.fi www.veljeksethokkanen.fi www.prokop.fi

KULJETUS www.bussipro.fi

Metsäk Energiakourat

Energiakourat

Metsäkonerenkaat

Metsäkonehuollot

www.atula.fi www.lintexon.com

www.alliancerenkaat.fi

Metsäkonerenkaat

www.bussipro.fi www.uittokalusto.fi

Puunkorjuu

www.szepaniak.fi

www.veljeksethokkanen.fi

www.bussipro.fi

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

www.kraatz.fi

www.kraatz.fi

www.kraatz.fi Säiliöt

MÄT T

www.konneservice.fi

www.konneservice.fi

N JÄRJESTELMÄT HYDRAULIIKKA HYDRAULIIKKA KA N VARAOSAT

www.konneservice.fi

www.kovi.fi Raskaan kaluston jouset

Säiliöt

Raskaan kaluston jouset

Säiliöt

Ja taas toimii!!!

www.dunlophiflex.fi

Ja taas toimii!!!

Ja taas toimii!!!

Pneumatiikka Ja taas toimii!!!

www.hydrolineservices.fi

www.hydrolineservices.fi

www.hydrolineservices.fi www.metalwork.fi

Pneumatiikka

ww

Kantavuusmittaukset

Kantavuusmittaukset

www.roadmasters.fi

www.kovi.fi

www.dunlophiflex.fi

www.kovi.fi

Raskaan kalustonSj

www.roadmasters.fi

www.kovi.fi

tz.fi

Säiliöt

Pneumatiikka

www.metalwork.fi

Pne

www

Metsäalantoimialoittain ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaanMETS osoitt Metsäalantoimialoittain ykköslinkit - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! n ykköslinkit - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! www.hydrolineservices.fi


2021 2019 2020 Seuraava Alkusyksyn Metsäalan Ammattihakemisto 2021 jättikokoinen Metsäalan

ttihakemisto

fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN METSÄALAN

Metsäkonerenkaat

KONEURAKOINTI

www.lintexon.com

www.pewag.fi

Energiakourat

Metsäalan Ammattilehti painetaan 15.10.2021 28.8.2020

www.alliancerenkaat.fi

www.pentinpaja.fi

www.prokop.fi

www.kiesitech.fi

Energiakourat

www.szepaniak.fi

Metsäkonehuollot

www.ylikevarindiesel.com www.uittokalusto.fi

KULJETUS

www.nordictruckcenter.com/fi

www.pewag.fi

www.bussipro.fi

Soita 050 050 412 412 9030 9030 Soita janne.jokela@ammattilehti.fi janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

www.veljeksethokkanen.fi www.tavo.fi

www.veljeksethokkanen.fi www.lintexon.com

Ota yhteyttä yhteyttä ja ja Ota suunnitellaan yrityksellesi yrityksellesi suunnitellaan tehokas mainospaketti. mainospaketti. tehokas

www.opsystem.fi www.opsystem.fi www.bussipro.fi www.atula.fi www.uittokalusto.fi

Puunkorjuu

Puunkorjuu

www.scanvall.fi

Metsäkonehuollot

Energiakourat

www.dieselmotornordic.com www.veljeksethokkanen.fi www.prokop.fi

w

Puunkorjuu

www.pentinpaja.fi

www.powerforest.fi www.prokop.fi www.pentinpaja.fi

www.uittokalusto.fi

Metsäkon

www.turbolaskenta.fi

RJESTELMÄT ARAOSAT www.tmt.fi www.tmt.fi

fi

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet Säiliöt

www.flh.fi www.kovi.fi

www.vistema.fi Kuljettajakoulutukset Raskaan kaluston jouset

Seuraa meitä facebookissa...

Raskaan kaluston jouset

AJONEUVOTEOLLISUUDEN JÄRJESTELMÄT JA RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

Kantavuusmittaukset

www.roadmasters.fi

www.kraatz.fi

www.konepistemaa.com www.konneservice.fi

Kantavuusmittaukset HYDRAULIIKKA

www.teca.fi

www.sakky.fi

www.roadmasters.fi Raskaan kaluston jouset

Kantavuusmittaukset

Pneumatiikka

Ja taas toimii!!! www.roadmasters.fi www.kraftmek.com www.kraftmek.com www.hydrolineservices.fi

www.voitelukeskus.com

www.metalwork.fi

tain - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

www.dunlophiflex.fi

Ja taas toimii!!!

METSÄALA INTERNETISS www.hydrolineservices.fi

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan oso www.hydman.fi www.hydman.fi www.voitelukeskus.com

METSÄALA INTERNETISSÄ


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PALVELUKSESSANNE PUOLANKA KAJAANI SUOMUSSALMI

KEMIJÄRVI

KUHMO ROVANIEMI OULU

OULAINEN PUDASJÄRVI IISALMI

NURMES ILOMANTSI

SEINÄJOKI PIHTIPUDAS

JOENSUU KUOPIO

JYVÄSKYLÄ

PUNKAHARJU

TAMPERE NAKKILA

MIKKELI KOUVOLA

PÖYTYÄ

HYVINKÄÄ

KUOPIO

HYVINKÄÄ

35 9

110 35

24 https://www.ponsse.com/fi/yhteystiedot