Metsäalan Ammattilehti 3/2022 Kesä

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

AMMATTILEHTI

37 vsk. 1986-2022

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

Kesä 2022

Puunajossa hyvä vauhti päällä

QUALITY

Mielenkiintoista metsäkoneasiaa

ACCESSORIES Ammattilehti.fi koeajaa kalustoa

LOGGER’S TUOTEPERHE TARJOAA EDULLISEMMAN VALIKOIMAN LAADUKKAITA KULUTUSOSIA JA TARVIKKEITA. Ensimmäisenä perheeseen syntyy laaja valikoima teräketjuja ja sahalaippoja. Kattavat testit erilaisissa olosuhteissa ovat niiden laadun takeena. Hyvät käyttöominaisuudet ja erinomainen hinta-laatusuhde tekevät työstä sujuvaa ja säästävät selvää rahaa.

N I A! T L A VPONSSE


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Enemmän kuin kuormaimen pään ohjaus

Komatsu Smart Crane Smart Crane on Komatsu Forestin uusi teknologia metsäkoneen kuormaimen ohjaamiseen. Nosto-, taitto- ja teleskooppitoimintojen samanaikaisella ohjauksella aikaansaatavat liikkeet on koneen MaxiXT-ohjausjärjestelmässä ohjelmoitu toimimaan automaattisesti, jolloin kuljettajan ohjaustyö kuormain ulos – sisään ja myös ylös – alas -liikkeissä hoituu yhdellä vivulla. Tällaista ratkaisua kutsutaan ”kuormaimen pään ohjaamiseksi”. Kuljettajan käskemää liikettä ohjaa koneen tietojärjestelmään rakennettu algoritmi, joka tekee mahdolliseksi suorittaa nämä eniten aikaa ja energiaa vaativat liikkeet ennakkoon säädetyllä optiminopeudella ja lyhimmällä mahdollisella kouran tai taakan kulkemalla matkalla. Säästyy aikaa, yhdessä työsyklissä vähän mutta ajan mittaan paljon, energiankulutus kuormaintyön osalta pienenee ja mikä parasta,

www.komatsuforest.fi

tuottavuustekijöistä tärkeimmän eli kuljettajan työ helpottuu, vaikka hän koko ajan prosessia ohjaakin. Smart Crane toi kuljettajalle myös uuden tavan ajatella ja toteuttaa kuormaamisen ja kuorman purkamisen eri vaiheisiin sovitetut omat säädöt.

Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus Kun Smart Crane on vienyt kouran tarkasti ja nopeasti noudettavan taakan luo, tulee näkyviin Komatsun SmartFlow’n, digitaalisesti ohjatun kuormainhydrauliikan, ainutlaatuinen etu: vaimennus ja etäisyyden mukaan säätyvä käännön nopeus, jotka poistavat aikaa vievän ja rakenteita kuluttavan kuormaimen kärjen levottomuuden, jopa tahattoman ohjausliikkeen aiheuttaman heilahduksen. Tarkka ohjaus, lisänä tehokas vaimennus, se on Smart Crane.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ilmasto- ja energiastrategia sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kaipaavat laadukasta toimeenpanoa Suomessa ja EU:ssa on sekä valmistunut että vielä tulossa suuri määrä ilmastoa koskevia visioita, strategioita, lakeja ja muita hankkeita. Tulosten saamiseksi olisi syytä edetä suunnitelmista toimenpiteisiin. Ilmasto- ja energiastrategiassa sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa esitetyt toimet tarjoavat tähän hyvät eväät.

I

lmasto- ja energiastrategiassa on otettu kiitettävästi huomioon metsäteollisuuden ilmastotiekartan antia ja tunnistettu alan tuotteiden ilmastohyödyt sekä toimialan merkitys taloudelle ja työllisyydelle. Strategia kaipaa kuitenkin tietyiltä osin terävöittämistä. Venäjän hyökkäyssodan myötä strategiassa tulisi painottaa vahvemmin puunjalostuksen merkitystä huoltovarmuudelle. Metsäteollisuuden tehtaiden polttoaineista noin 87 prosenttia on uusiutuvia, ja puunjalostus mahdollistaa lähes kaksi kolmasosaa Suomen uusiutuvasta energiasta. Strategiassa tulisi myös kannustaa täysimääräisen sähköistämisen tuen käyttöön, jotta sähköistämisinvestoinnit lähtisivät teollisuudessa ripeästi käyntiin. Metsäteollisuus kannattaa strategiassa esiteltyjen ei-polttoon perustuvien lämmitysratkaisujen edistämistä. Näitä ovat esimerkiksi geoterminen lämpö ja lämpöpumput. Ratkaisut lisääntyvät vauhdilla, mutta kehitystä pitää edelleen kiihdyttää. Energiakriisissä riski jalostuskelpoisen ainespuun ohjautumisesta suoraan energiantuotantoon on kasvanut. On hyvä, että strategiassa halutaan välttää jalostus-

kelpoisen puun ohjautumista polttoon. Metsähaketta tarvitaan, mutta sen hankintaa pitäisi kohdistaa nuoriin metsiin, jolloin ainespuun polttamista voidaan välttää. Tämä olisi järkevää myös monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman linjaukset toteutukseen

Tilastokeskuksen toukokuinen pikaennakko Suomen maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöistä kertoi, että metsät ovat edelleen merkittävä nielu, mutta kokonaisuudessaan maankäyttösektori on muuttunut päästölähteeksi. Muuttuneen tilanteen seurauksena tarvitaan tekoja maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseksi ja metsien kasvun lisäämiseksi. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU) korostaa Suomen ilmastopaneelin tavoin maaperäpäästöjen ja metsäkadon vähentämistä sekä metsien kasvun vahvistamista lannoituksin. Lisäksi MISU pitää tärkeänä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja metsän nopeaa uudistamista. Uuden puusukupolven elinvoimaisuus muuttuvassa ilmastossa on turvattava riippumatta valitusta metsänhoitomenetelmästä. Metsäteollisuus pitää hyvänä, että yllä mainitut toimet sisältyvät maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan. Vaikka useita ehdotuksessa esitettäviä toimenpiteitä on käyty toteuttamaan jo heti hallituskauden alussa, vauhtia pitää kiristää. Metsien vuotuinen kasvu tulee saada uudelleen kasvu-uralle. Hiilimarkkinoiden osalta on vältettävä fossiilisten päästöjen kompensoimista metsänieluilla, koska siten annettaisiin jatkoaikaa fossiilitaloudelle. Samalla ilmastomyönteisiä metsäteollisuustuotteita jäisi tekemättä sekä menetettäisiin työpaikkoja ja yhteiskunnalle tärkeitä vientituloja.

OSOITE: Vironkatu, 00170 Helsinki PÄÄTOIMITTAJA: Janne Jokela

janne.jokela@ammattilehti.fi puh 050 412 9030

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen

tero.lahtinen@ammattilehti.fi puh. 050 464 7972

TOIMITTAJA: Taneli Jokela

taneli.jokela@ammattilehti.fi puh. 050 320 8174

LEHDEN PAINOSMÄÄRÄ: 20.000 kpl.

ammattilehti.fi sosiaalisessa mediassa:

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pohjo

alu raskaank n i r u u s ismaiden

tys ston väli

ttilainen a m m a a it So yynti on avuksi ja m varmistat ja a t n o t le huo nan parhaan hin ta! markkinoil

y keskittyn myyntiin

Markku 3 675 9 3 0 0 4 0

Mika 6267 4 2 1 0 4 0

Pekka 808 0 6 1 0 0 04

Jari 8462 045 131

Ville 936 7 1 6 5 0 04

t yritys

H e ls in k i Ta m p e re J y v ä s k y lä R o v a n ie

Lasse 6 640 0400 52

Juha 3 107 3 7 0 0 4 0

Te

Ota yhteyttä:

olle 7 t s a s o n o o k t r ve t u l o a M e

Myyntipäällikkö Jari Leinonen

045 131 8462

0400 393 675

0400 160 808

040 561 7936

kahari@maatori.fi

leinonen@maatori.fi

kantola@maatori.fi

karjalainen@maatori.fi

moisio@maatori.fi

Naantalin Autokeskus oy: Lasse Kukila Toimisto: Marika Myllykoski

Myyntipäällikkö Pekka Karjalainen

Kalustopäällikkö Ville Moisio

Myynti Mika Kähäri

040 124 6267

Myyntipäällikkö Markku Kantola

0400 526 640

045 7873 1415

mi

lasse.kukila@naantalinautokeskus.fi

marika@maatori.fi I Ira Wolin-Hakala

Myyntipäällikkö Paketti- ja henkilöautot

Juha Tanner

0400 733 107 tanner@maatori.fi

040 7750 987

ira@maatori.fi

maatori.fi

4!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäkonekauppa käy nyt hyvin! Ota yhteyttä ja varmista itsellesi paras hinta markkinoilta.


6

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuuden näkymät ovat hyvät - talouskehitys ja kustannusten nousu luovat epävarmuutta Puumarkkinoilla sopeudutaan uuteen kysyntätilanteeseen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan useiden metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät lisääntyvät, vientihinnat nousevat reippaasti ja teollisuuspuun hyvä kysyntä nostaa kantohintoja tänä vuonna.

A

lkuvuoden työmarkkina taistelut alentavat painoja kirjoituspaperin sekä sellun tuotanto- ja vientimääriä. Ukrainan tilanteen kehittyminen, inflaation kiihtyminen, energian saatavuus ja rahapolitiikan kiristyminen tuovat epävarmuutta loppuvuoden talouskehitykseen ja metsäteollisuustuotteiden kysynnän jatkumiseen.

Sahatavaran hinta säilyy korkeana

Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet lisäävät suomalaisen sahatavaran kysyntää Euroopassa. Myös Pohjois-Afrikassa sahatavaran kysyntä on kasvussa. Suomen sahatavaran viennin ja tuotannon ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna viime vuodesta hyvien vientimarkkinoiden ja sahainvestointien ansiosta. Sahatavaran vientihinnan ennustetaan nousevan lähikuukausina, mutta kääntyvän loppuvuodesta laskuun rakentamisen näkymien synkentyessä Euroopassa. Koko vuoden 2022 osalta sahatavaran keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan säilyvän viime vuoden tasolla. Venäläisen koivuvanerin poistuminen Euroopan markkinoilta aiheuttaa pulaa koivuvanerista, ja nostaa sen hintatasoa. Suomessa sekä muissa EU-maissa koivuvanerin tuotannon kasvattaminen korvaamaan venäläisen vanerin jättämää aukkoa on kuitenkin vaikeaa, ja koivuvaneria pyritään korvaamaan muilla vanerilaaduilla. Myös havuvanerin kysyntä on vahvaa ja hinta nousussa, epävarmuutta loppuvuoden osalta luo rakentamisen kehitys Euroopassa. Suomessa vanerin tuotannon ennustetaan kasvavan tänä vuonna neljä prosenttia ja keskimääräisen vientihinnan nousevan 11 prosenttia viime vuodesta.

Alkuvuoden työmarkkina taistelu supistaa paperin ja sellun tuotanto- ja vientimääriä tänä vuonna Viime vuoden tuotantokapasi-

teetin lisäykset sekä vallitseva hyvä kysyntä lisäävät kartongin tuotanto- ja vientimääriä kolme prosenttia tänä vuonna. Epävarmuuden kasvusta huolimatta kartonkien markkinakysynnän ennakoidaan pysyvän loppuvuoden aikana hyvänä. Kartonkien keskimääräisen vientihinnan arvioidaan nousevan 11 prosenttia viime vuodesta. Paperimarkkinoita ovat alkuvuoden aikana sekoittaneet Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Paperiliiton ja UPM:n väliset Suomen tehtaita koskeneet työmarkkinataistelut sekä korkeaksi nousseet tuotantokustannukset. Vaikka tuotanto ja vienti normalisoituvat loppuvuoden aikana, paperin tuotanto- ja vientimäärät alenevat yli 20 prosenttia viime vuodesta. Euroopassa on viime vuosina suljettu merkittävä määrä paperikoneita, mikä on johtanut kysyntään nähden poikkeuksellisen niukkaan tarjontaan. Tämä sekä kallistuneet tuotantokustannukset näkyvät paperin markkinahinnoissa, jotka ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun. Hintatason ennakoidaan pysyvän

Euroopassa korkeana tämän vuoden, minkä arvioidaan näkyvän Suomen paperin keskimääräisen vientihinnan yli 30 prosentin nousuna viime vuodesta. Alkuvuoden työmarkkinataistelut Suomessa vaikuttavat myös sellun tuotanto- ja vientimääriin, joiden molempien arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna

viime vuodesta. Monista markkinoiden epävarmuustekijöistä huolimatta havukuitusellun kysynnän Euroopassa ja Kiinassa ennakoidaan pysyvän hyvänä ja hintojen arvioidaan säilyvän korkealla loppuvuoden aikana. Suomen keskimääräinen sellun vientihinta nousee kahdeksan prosenttia viime vuodesta.

Vuonna 2022 teollisuuspuun hakkuut vähenevät viime vuoden huipputasolta 4 prosenttia 63 miljoonaan kuutiometriin. Puukauppa on lähtenyt vilkastumaan vasta Ukrainan sodan muut taman ja kesää kohden selkeytyneen metsäteollisuustuotteiden kysyntätilanteen seurauksena. Maltillisen alkuvuoden vuoksi tukkipuun hakkuut vähenevät tänä vuonna yhdeksän prosenttia hieman yli 26 miljoonaan kuutiometriin. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena raakapuun tuonti Venäjältä on keskeytynyt maaliskuusta alkaen. Tänä vuonna raakapuun tuonti Suomeen vähenee yli 60 prosenttia 4,5 miljoonaan kuutiometriin. Sellun, kartongin ja paperin kysyntä on korkealla, ja tuontipuuta pyritään tulevaisuudessa korvaamaan kuitupuun kotimaan hakkuita kasvattamalla. Alkuvuonna runsaslumisen talven hyvät puunkorjuuolosuhteet ja kotimaan työmarkkinataistelut kasvattivat teollisuuden puuvarastoja, joten kuitupuun hakkuut säilyvät viime vuoden tasolla 37 milj. kuutiometrissä. Sahatavaran vientihintojen ja tuotannon pysyminen korkealla nostavat havutukkien kantohintoja 5-8 % kuluvana vuonna. Kuitupuiden kantohintojen ennustetaan nousevan 4-7 %. Suoraan energiaksi käytetyn hakkeen, polttopuun sekä myös energiajakeita sisältävän teollisuuspuun tuonnin keskeytyminen Venäjältä nostavat kotimaisen energiapuun kysyntää ja hintaa. Metsähakkeen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan jopa 20-30 prosenttia tänä vuonna. Alueellisten vaihteluiden odotetaan olevan suuria. Metsäsektorin vuoden 2023 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

7

TYÖKONEET VARUSTAA METSÄTYÖ. Photo by: NOKIAN, Alexey Polyansky, Siberian Timber Industry Journal

Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman.

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Puukaupassa elettiin kiriviikkoja ennen lomakautta Puukauppa on kirinyt viime viikkoina, ja puulla on nyt vahva kysyntä. Puupohjaiset tuotteet auttavat irrottautumaan uusiutumattomista raaka-aineista ja niiden tuottamista päästöistä.

M

yönteinen kehitys edellyttää raaka-aineen saatavuutta niin tänä kesänä ja ensi syksynä kuin myös pitkällä aikavälillä.

kantohinta oli 20-23 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 13 ja 27 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat mm. korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsäja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Puun ostomäärät keskiarvoa alempana

Metsäteollisuus ry:n jäsenyri-

tykset ostivat tammi-kesäkuussa puuta yksityismetsistä 15,1 miljoonaa kuutiota. Viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna määrä on 15 prosenttia pienempi. Kuitupuun ostomäärä oli 7,5 miljoonaa kuutiota eli 19 prosenttia vähemmän ja tukkien ostomäärä 7 miljoonaa kuutiota, eli 13 prosenttia vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Megatrendit tukevat metsäalan menestystä

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta koti-

maisen puun käytölle. Yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden puun saannin turvaajina. Kestävä, suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito tuo metsänomistajalle parhaan tuoton ja samalla antaa edellytykset teollisuuden puuhuollon onnistumiselle. Metsänomistajan on kesällä hyvä tarkastella metsiensä tilaa ja suunnitella tulevia toimenpiteitä. Puu on tulevaisuuden materiaali ja globaalit megatrendit tukevat metsäalan toimintaedellytyksiä nyt ja pitkällä aikavälillä.

- Puupohjaiset tuotteet auttavat irrottautumaan uusiutumattomista raaka-aineista ja niiden tuottamista päästöistä. Jotta myönteinen kehitys voidaan varmistaa, edellyttää se raaka-aineen saatavuutta kesällä, ensi syksynä ja myös pitkällä aikavälillä, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi painottaa.

Kantohinnat korkealla

Havutukkien kantohinnat olivat kesäkuussa 12 prosenttia ja koivutukin kantohinta 8 prosenttia korkeammat kuin vuoden alussa. Kuitupuiden kantohinnat olivat 13-16 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa. Kesäkuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 68 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40 ja 74 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 73 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 40 ja 76 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 48 euroa kuutiolta, ja vaihteli 33 ja 54 euron välillä. Kuitupuiden keski-

Havutukkien kantohinnat olivat kesäkuussa 12 prosenttia ja koivutukin kantohinta 8 prosenttia korkeammat kuin vuoden alussa. Kuitupuiden kantohinnat olivat 13-16 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa.


8

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Alkuvuoden puukauppa neljänneksen hiljaisempaa edellisvuoteen verrattuna

Tuottajankuja 1 A 1, 60100 Seinäjoki Konemyynti Henrik Fridlund +35840-1539477 henrik@suomentyokone.fi Keijo Rajaniemi +358400-262654 keijo@suomentyokone.fi Konemyynti ja varaosat Timo Yli-Hakola +358400-877600 timo@suomentyokone.fi

Jälkimarkkinointi ja kansainvälinen kauppa Tatu Rintamäki +35840-8367410 tatu@suomentyokone.fi Huolto ja tuki Veijo Järvi +358400-291276 veijo@suomentyokone.fi Janne Hautala +35840-1373476 janne@suomentyokone.fi

Tammi-huhtikuussa kuitupuun ostomäärä oli 20 prosenttia vähemmän ja tukkien 29 prosenttia kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa puuta yksityismetsistä 7,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 24 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

T Turvallisuutta ja tuottavuutta Kiesitech kuormankiristimillä ja syöttörullilla

Lue lisää kiesitech.fi

ammi-huhtikuussa kuitupuun ostomäärä oli 20 prosenttia vähemmän ja tukkien 29 prosenttia kuin viime vuoden vastaavana aikana. - Kysyntää kotimaiselle puulle on ja odotamme tarjonnankin loppuvuodesta vilkastuvan merkittävästi, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Kantohinnat ennallaan

Havutukkien kantohinnat olivat huhtikuussa 2 prosenttia korkeammat kuin maaliskuussa. Koivutukin kantohinta oli samalla tasolla kuin maaliskuussakin. Kuitupuiden kantohinnat olivat 1-2 prosenttia korkeammalla kuin maaliskuussa. Puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla, koska hintatasoon vaikuttavat muun

muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto, korjuuajankohta ja -olosuhteet.

Tehtaiden keskeytyksetön toiminta edellyttää häiriötöntä puukauppaa

Kaikelle kotimaiselle puulle on tarvetta. Kesän ja kelirikkoajan korjuukohteille on nyt vahva kysyntä. Tulevana kesänä on myös hyvä aika purkaa nuorten metsien ja taimikoiden hoitorästejä, kun kestävän metsätalouden rahoituksen (kemera) ehdot paranevat nykyisestä kesäkuun alusta lähtien. Metsäteollisuusyritykset tekevät vuosittain yli 100 000 puukauppaa yksityisten metsänomistajien kanssa. Kaupat tuovat metsänomistajille noin 2 miljardin euron kantorahatulon sekä työtä ja verotuloja aluetalouksille. Puukaupan häiriötön ja vakaa toiminta on edellytyksenä sille, että tehtaat voivat toimia ilman keskeytyksiä. - Puusta valmistettujen, biopohjaisten ja ilmastoystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa koko ajan. On koko suomalaisen yhteiskunnan etu, että puukauppa käy ja pystymme vastaamaan kasvavaan globaaliin kysyntään, jatkaa Niemi.

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä

Kiesitech Oy | www.kiesitech.fi | +358 40 548 8231

ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

9

Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2021 yhteensä 85,1 miljoonaa kiintokuutiometriä, mistä 85 prosenttia eli 72,2 miljoonaa kuutiometriä meni metsäteollisuuden tuotantoon.

Raakapuun käyttö kasvoi ennätyslukemiin vuonna 2021 Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2021 yhteensä 85,1 miljoonaa kiintokuutiometriä eli yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

R

aakapuusta 85 prosenttia meni metsäteollisuustuotteitten valmistamiseen, ja loppu paloi energiaksi lämpö- ja voimalaitoksissa sekä pientaloissa. Raakapuun ohella erilaista sivutuote- ja tähdepuuta hyödynnettiin yhteensä 27,5 miljoonaa kuutiometriä, ja sen määrä kasvoi edellisvuodesta 16 prosenttia. - Metsäteollisuustuotteiden kasvanut kysyntä ja erityisesti metsäenergian käytön lisääntyminen nostivat raakapuun eli jalostamattoman runkopuun kokonaiskäytön tilastohistorian suurimpaan lukemaan vuonna 2021, toteaa yliaktuaari Tuomas Niinistö Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Kaikesta raakapuusta 85 prosenttia eli 72,2 miljoonaa kuutiometriä meni metsäteollisuuden tuotantoon. Lisäksi se jalosti sivutuotepuuta pääosin sellun valmistuksessa 9,8 miljoonaa kiintokuutiometriä. - Sivutuotteina puuta käytetään toiseen kertaan, joten kyseessä ei ole enää raakapuu. Esimerkik-

si sahoilta selluteollisuuteen tuleva hake on tällaista, eikä sen määrää siksi enää uudestaan sisällytetä raakapuun käyttölukuihin, Niinistö muistuttaa. Energiaksi poltetun raakapuun määrä lisääntyi 14 prosenttia edellisvuotisesta, kaikkiaan 12,9 miljoonaan kuutiometriin. Tämän lisäksi energiantuotannossa kului 17,7 miljoonaa kuutiometriä erilaista sivutuote- ja tähdepuuta, esimerkiksi kuorta sekä hakkuutähteitä.

Raakapuun käytön kasvu perustui kotimaiseen puuhun

Metsäteollisuus jalosti kotimaista raakapuuta 62,4 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuuta 9,8 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi yhdeksällä ja tuontiraakapuun yhdellä prosentilla vuotta aiemmasta. Sahateollisuuden jalostama puumäärä nousi kymmenellä prosentilla 30,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yli kolmannes kaikesta kulutetusta raakapuusta Lähes puolet metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta, 34,7 miljoonaa kuutiometriä, keitettiin aiempien vuosien tapaan selluksi. Tuontihaketta metsäteollisuuden raakapuusta oli 2,5 miljoonaa kiintokuutiometriä. Loput hakkeen tuonnista, eli 1,9 miljoonaa kiintokuutiometriä, päätyi energiaksi. Poltetun tuontihakkeen määrä kasvoi kolmella prosentilla edellisvuo-

desta.

Metsäenergian suosion myötä raakapuun käyttö lisääntyi

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista ja turpeesta uusiutuviin energianlähteisiin kasvattaa puun energiakäyttöä, mikä näkyy myös tilastoissa. Vuoden 2021 kylmänä talvena lämmitystarve lisääntyi, ja Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan puupolttoaineita käytettiinkin enemmän kuin koskaan aiemmin tilastohistorian aikana. Kiinteiden puupolttoaineiden ja metsäteollisuuden jäteliemien osuus energian kokonaiskulutuksesta - 377 terawattitunnista - nousi 30 prosenttiin.

Lämpö- ja voimalaitoksissa kiinteitä puupolttoaineita paloi energiaksi 23,7 miljoonaa kiintokuutiometriä, mikä vastasi energiasisällöltään 46 terawattituntia. Tämä oli 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdessä pientalojen kanssa lämpö- ja voimalaitokset polttivat kiinteitä puupolttoaineita kaikkiaan 30,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi 61,3 terawattituntia. Metsähaketta, joka on ensikertaista puun käyttöä, poltettiin kaikkiaan 10 miljoonaa kuutiometriä. Tästä kului lämpö- ja voimalaitoksissa 9,4 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden sivutuote- ja tähdepuuta päätyi lämpö- ja voimalaitoksiin 12,7 miljoonaa kuutiometriä eli 22

prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kierrätyspuuta meni energiakäyttöön 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Puupellettejä ja brikettejä lämpö- ja voimalaitoksissa kului 402 000 tonnia. Pellettien kotimainen tuotanto puolestaan kasvoi 13 prosentilla 365 000 tonniin.

Tietoa tilastosta

Tilasto kattaa vuositiedot puun kokonaiskäytöstä Suomessa. Tiedot on koostettu Luken julkaisemista Metsäteollisuuden puunkäytön, Puun energiakäytön ja Pientalojen polttopuun käytön tilastoista. Puun kokonaiskäytön lopulliset tilastotiedot julkaistaan marraskuussa 2022.


10

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuva: Erkki Oksanen Metsänomistajien saamat kantorahatulot nousivat 2,7 miljardiin euroon vuonna 2021.

Kantorahatulot 2021 huippuvuosien tasolla Metsänomistajien saamat kantorahatulot nousivat 2,7 miljardiin euroon vuonna 2021. Tulot lisääntyivät edellisvuodesta reaalisesti 15 prosenttia.

V

T R FO R E S T 2

M E TS Ä S S Ä KO E T E LT UA LUJ U U T TA JA VA K AU T TA Kevyt tai keskiraskas metsätraktori taipuu moneen

iiden edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna tulot olivat 7 prosenttia korkeammat, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) kantorahatulotilasto. Yksityismetsänomistajat, yhteisöt ja muut kuin puuntuotantoa pääasiassa harjoittavat yritykset saivat tuloista valtaosan eli 2 238 miljoonaa euroa. Varsinaisten yksityismetsänomistajien osuus tästä oli noin 90 prosenttia. Metsäteollisuuden ja valtion metsistä tulot olivat yhteensä 353 miljoonaa euroa. Tukkipuun osuus tuloista nousi 70 prosenttiin ja kuusi oli tärkein puulaji 46 prosentin osuudella tuloista.

Tukkipuun ennätyshakkuut lisäsivät tuloja

Tulot lisääntyivät edellisvuodesta 448

miljoonaa euroa ja nimellishinnoilla laskettuna nousua oli yli neljännes. Tuloja lisäsi etenkin tukkipuuhakkuiden lisääntyminen yksityismetsissä yli 20 prosentilla. Tuloihin vaikutti myös se, että kaikkien puutavaralajien pystykauppahinnat nousivat, eniten havutukeilla. - Sahatavaran hyvästä menekistä seurannut tukkipuun kova kysyntä ja edellisvuodesta selvästi nousseet puun hinnat johtivat ennätyssuuriin tukkipuun hakkuisiin. Pääosa metsänomistajien tuloista saadaan tukkipuusta, joten ei ihme, että vuosi 2021 menee kantorahatuloilla mitaten kolmen kärkeen heti huippuvuosien 2007 ja 2018 jälkeen, taustoittaa Luken tutkija Esa Uotila.

Tuttu kärki maakunnittaisissa tuloissa

Tuttu kolmikko Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Etelä-Savo ovat kärjessä maakunnittaisissa tuloissa ja Pohjois-Karjala, Pirkanmaa sekä Pohjois-Pohjanmaa olivat seuraavina. Näissä maakunnissa saatiin selvästi yli puolet tuloista. Reaalisesti tulot nousivat kaikissa Manner-Suomen maakunnissa, eniten Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla (28 %).

käyttöön. NOKIAN TYRES TR Forest 2 -rengas tarjoaa erinomaisen suojan kivien, kantojen ja oksien pistoja, iskuja ja viiltoja vastaan tehden työpäivistäsi paitsi tehokkaita myös huolettomampia. N O K I A N T Y R E S .CO M / T R FO R E S T 2

Tuttu kolmikko Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Etelä-Savo ovat kärjessä maakunnittaisissa tuloissa ja Pohjois-Karjala, Pirkanmaa sekä Pohjois-Pohjanmaa olivat seuraavina.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

11

Moipu 310EFI koura NYT UUDEN

kouran ostajalle

PIKAKIINNIKE veloituksetta!

Vahva ja kestävä energiapuukoura ajokoneisiin Kouralla mahdollista myös kuormata Helppo asennus ilman sähköjä Tehokas keräily pienille puille Katkaisee jopa 31cm kerralla

Tarjous voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

KOURAT SAATAVANA MYÖS RAHOITUKSELLA! Kuvan 310EFI koura alkaen 342€/kk, 240EFI koura alkaen 310€/kk (alv 0%)

Metsätehon automaattinen ajouraverkoston laskentamenetelmä on julkaistu Metsätehon kehittämä automaattinen ajouraverkostojen laskentamenetelmä on julkaistu vertaisarvioidussa Forests -lehdessä.

A

rtikkelissa kuvataan menetelmän osat yksityiskohtaisesti ja verrataan laskennallisia ajouraverkostoja maastossa toteutuneisiin verkostoihin. Johtopäätöksenä on, että automaattisella laskennalla voidaan tuottaa hakkuukoneen sijaintitiedosta ajouraverkostoja ja niiden tunnuksia, jotka vastaavat hyvin toteutuneita ajouraverkostoja. Julkaisu kuvaa ja validoi hakkuukoneen sijaintitietoon perustuvan automatisoidun ajouraverkostojen laskentamenetelmän. Jokaisen kaadetun puun kohdalla tallennetaan hakkuukoneen sen hetkinen sijaintipiste, joita hyödyntäen lasketaan ja muodostetaan koneen käyttämä ajouraverkosto ja sitä kuvaavat tunnukset koko puunkorjuukohteelle. Tutkimuksessa ajouraverkos-

Automaatinen ajouraverkoston laskentamenetelmä edistää puunkorjuun laatutiedon keruun ja raportoinnin automatisointia, metsäkoneiden kuljettajien työn tukemista ja pidemmällä aikavälillä hakkuutoimintojen automatisointia.

toja validoitiin 21:llä manuaalisesti maastossa tallennetulla korjuukohteella. Tämän lisäksi laskentamenetelmää sovellettiin operatiiviseen aineistoon sisältäen 544 korjuukohdetta Etelä-Suomesta. Tulokset osoittivat,

että laskentamenetelmä tuottaa hyvin sijoittuvia korjuukohdekohtaisia ajouraverkostoja, joista voidaan myös määrittää tarkasti koko kohteen kattavat ajouraverkoston tunnukset. Ajouratunnuksia ovat ajouraston

pituus, ajouraväli ja ajouraston vaatima pinta-ala oletusleveydellä laskettuna. Laskentamenetelmä edistää puunkorjuun laatutiedon keruun ja raportoinnin automatisointia, metsäkoneiden kuljettajien työn

tukemista ja pidemmällä aikavälillä hakkuutoimintojen automatisointia. Hyvä ajouraverkoston toteutus on osa laadukasta puunkorjuuta. Metsätehon tiedote 5/2022


12

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kantokäsittelyaineiden saatavuus parantunut - juurikäävän torjuntaa koskevat pysyvät säännökset jälleen voimaan 15.8. alkaen Juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennettiin toukokuussa 2022 väliaikaisesti, koska kantokäsittelyaineiden saatavuus oli muuttunut epävarmaksi Venäjän käynnistämän sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden takia.

K

oska käsittelyaineiden saatavuuteen liittyvä epävarmuus on nyt poistunut, torjuntavelvoite voidaan palauttaa 15.8.2022 alkaen ennalleen. Pääasiallisesti tuoreiden kantojen kautta leviävää ja lahovikoja aiheuttavaa juurikääpää tulee metsätuholain mukaan torjua havupuuvaltaisilla riskialueilla tehtävien hakkuiden yhteydessä toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Juurikääpää torjutaan käsittelemällä tuoreet kannot joko urealiuoksella tai biologisella harmaaorvakkasieneen perustuvalla torjunta-aineella. Kevättalvella 2022 kantokä-

Pääasiallisesti tuoreiden kantojen kautta leviävää ja lahovikoja aiheuttavaa juurikääpää tulee metsätuholain mukaan torjua havupuuvaltaisilla riskialueilla tehtävien hakkuiden yhteydessä toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana.

sittelyaineiden saatavuus muuttui kuitenkin epävarmaksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan ja sitä seurannei-

den Venäjä-pakotteiden johdosta. Juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennettiin siksi 6. toukokuuta alkaen väliaikaisesti pois-

tamalla torjuntavelvoite turvemailla tehtävien hakkuiden yhteydestä sekä nostamalla kantokäsittelyyn velvoittava lämpötilaraja hakkuukohteella nollasta seitsemään celsiusasteeseen. Lievennyksen tarkoituksena oli ehkäistä tilanteita, joissa torjuntaaineen loppuminen johtaisi huoltovarmuuden kannalta tärkeiden hakkuiden keskeytymiseen. Valtioneuvoston antama asetus lievennyksestä oli määräaikainen ja suunniteltu olemaan voimassa 30.11.2022 asti. Tavoitteena oli kuitenkin jo alun perin palauttaa kantokäsittelyvelvoite ennalleen, mikäli epävarmuus torjunta-aineiden saatavuudesta poistuisi. Maa- ja metsätalousministeriö on seurannut keväästä lähtien kantokäsittelyaineiden markkinatilannetta. Aineiden saatavuuteen liittynyt epävarmuus on nyt seurantatietojen mukaan poistunut, ja torjuntaa koskevat velvoitteet voidaan siksi palauttaa ennalleen. Torjuntavelvoite koskee siten 15. elokuuta alkaen jälleen myös eteläisen Suomen havupuuvaltaisia ja keskisen Suomen kuusivaltaisia turvemaita, ja torjuntaan velvoittava vuorokauden alin lämpötilaraja hakkuukohteella on taas nolla

Hyviä uutisia! -uutislähetys

/ammattilehti.fi

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan

@ammattilehti.fi

mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin.

/ammattilehti.fi

astetta.

Juurikäävän torjunta on ilmaston lämmetessä entistä tärkeämpää

Juurikääpä on yksi merkittävimmistä taloudellisten tappioiden aiheuttajista suomalaisessa metsätaloudessa, ja sen torjunta on tärkeää myös yleisesti metsien terveyden näkökulmasta. Sekä kuusenjuurikääpä että männynjuurikääpä ovat yleisiä koko eteläisessä ja keskisessä Suomessa ja niiden levinneisyysalue laajenee ilmaston lämmetessä kohti pohjoista. Juurikäävän torjunta on siksi ilmaston lämmetessä entistä tärkeämpää. - Säännösten tavoitteena on turvata metsien hyvä terveydentila sekä minimoida juurikäävän aiheuttamia taloudellisia vahinkoja pitkällä aikavälillä. Pohdimme lisäksi parhaillaan päivitystarpeita metsätuhoja koskevaan lainsäädäntöön, jotta olisimme jatkossa paremmin varautuneita vastaavanlaisiin nopeisiin ja arvaamattomiin tilanteisiin, kertoo maa- ja metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen.

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!

MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

13

Kantokatetta tulee käyttää havupuuvaltaisissa kesähakkuissa, jotta vältetään juurikäävän leviäminen. Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kannot käsitellään. Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vähintään 85 prosenttia kunkin käsiteltävän kannon pinnasta.

Kantokate männyn ja kuusen juurikäävän torjuntaan Yara Suomen Valkeakoskella valmistama Kantokate on tarkoitettu männyn ja kuusen juurikäävän torjuntaan. Kantokate on ureapohjainen aine, jolla suojataan kannot juurikäävän tartunnalta. Käsittelyn suojavaikutus kestää useita viikkoja.

K

antokatteen antama suoja perustuu pH-arvon nousuun, jolloin männyn tai kuusen juurikääpä ei pääse kasvamaan käsitellyssä kannossa. Kantokate sisältää puhdasta vettä, erittäin puhdasta ureaa, korroosion estoainetta sekä väriainetta. - Kantokatetta tulee käyttää havupuuvaltaisissa kesähakkuissa, jotta vältetään juurikäävän leviäminen. Juurikäävän torjuntavelvoitetta on tänä vuonna lievennetty väliaikaisesti alkukesän urean saatavuusongelmien takia, mutta nyt urean saatavuus on normalisoitunut, joten lieven-

raskuun lopun välisenä aikana. Ainoa poikkeus on kotitarvehakkuut. Torjunta on metsän hakkaajan vastuulla (Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta 264/2016). Kantokäsittelyaineet edellyttävät kasvinsuojelututkintoa. Ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita ostettaessa ostajan pitää esittää kasvinsuojelututkinnon todistus. Kantokäsittelyssä käytettävien aineiden ostoon ja käyttöön riittää suppea tutkinto.

nykselle ei olisi enää tarvetta, kertoo Yara Suomen metsälannoitteiden myyntipäällikkö Juho Räsänen.

Kantokatteen käyttö

Kantokatetta levitetään kannoille laimentamattomana tasaisesti puiden kaatamisen yhteydessä 1,5 - 2 l / kaatopinnan m2. Levitys tehdään yleensä hakkuukoneen kantokäsittelylaitteistolla, mutta Kantokatteen voi levittää myös reppuruiskulla tai pensselillä. - Aineen peittävyyden tulee olla mahdollisimman täydellinen riittävän torjuntatehon saavuttamiseksi. Suositeltu käyttöaika alkaa, kun keskilämpötila on noussut pysyvästi yli +5°C. Syksyllä käsittelyä on syytä jatkaa pakkasten tuloon asti, sanoo Räsänen. Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kannot käsitellään. Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vähintään 85 prosenttia kunkin käsiteltävän kannon pinnasta. Ureavalmisteiden käytössä on jätettävä vähintään 10 metrin käsittelemätön suojavyöhyke vesistöihin ja pienvesiin. Kantokatetta voidaan käyttää myös

Mistä voin ostaa kantokatetta?

- Kantokatetta toimitetaan asiakkaille Valkeakosken tehtaasta bulk-autoilla sekä 1000 litran konteissa. Saatavuus on tällä hetkellä hyvä ja Kantokatetta löytyy suoraan varastosta, sanoo Yara Suomen metsälannoitteiden myyntipäällikkö Juho Räsänen.

pohjavesialueella. - Yaran Kantokatteen käyttö on urakoitsijalle helppoa, sillä kyseessä on valmiiksi sekoitettu käyttövalmis tuote, toteaa Räsänen.

Kantokatteen varastointi

Kantokate säilyy myös pienessä pakkasessa ja sen teho säilyy, kunhan se pysyy sulana

ja juoksevana. Varastointilämpötilaksi sopii -5 - +35 astetta.

Laki torjunnasta

Laki metsätuhojen torjunnasta eli metsätuholaki (228/2016) säätää juurikäävän torjunnan pakolliseksi havupuuvaltaisissa metsissä tehtävissä hakkuissa juurikäävän leviämisen riskialueella toukokuun alun ja mar-

Metsäkoneurakoitsijat voivat tilata kantokatetta Yara Suomen tilauspalvelusta tai jälleenmyyjänä toimivalta Uittokalustolta. - Kantokatetta toimitetaan asiakkaille Valkeakosken tehtaasta bulk-autoilla sekä 1000 litran konteissa. Saatavuus on tällä hetkellä hyvä ja Kantokatetta löytyy suoraan varastosta. Suomessa kantokäsittelyaineita käytetään yhteensä noin 10 miljoonaa litraa vuodessa, joista yli 90 % on uraliuospohjaisia ja Yaran laadukas kotimainen Kantokate on erittäin vahvassa markkina-asemassa, kertoo Juho Räsänen.


14

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lieksasta kotoisin oleva Aki Reittu oli mukana Big Brother ohjelmassa 2021 ja muutti nyt kesällä etelään ajamaan Metsäkonepalvelun harvesteria: - Big Brother kokemus kasvatti ihmisenä ja kehitti sosiaalisia taitoja niin että nyt katsoo maailmaa avoimin mielin.

BB-Aki teki miehen työn koko metsäalan puolesta Lieksalainen metsäkoneenkuljettaja Aki Reittu (27) lähti ennakkoluulottomasti mukaan Big Brotheriin, mikä muutti nuorenmiehen elämää positiivisessa mielessä. Nyt ohjelmassa hienosti metsäalaa esille tuonut BB-Aki on siirtynyt etelän savotoille.

H

einäkuun alussa 2022 Aki Reittu aloitti kuljettajana Metsäkonepalvelu Oy:ssä. - Pitkään on ollut jo haaveena Etelä-Suomen metsät; paljon olen kuullut juttuja että puu on pitkää ja litratilavuudet keskimäärin suuremmat kuin kotiseudulla. Kun tarjoutui mahdollisuus päästä töihin Metsäkonepalvelulle, niin tartuin tilaisuuteen ja muutin Vantaalle minne olen kotiutunut ihan mukavasti. Leimikot ovat melko lähellä ja Tikkurilasta on nopea kulkea

joka suuntaan, Aki kertoilee.

Mahtava porukka ja kunnon koneet

Uudessa työpaikassa on hyvä henki ja tekemisen meininki: - Metsäkonepalvelun porukka on aivan mahtavaa ja uusi kaveri otettiin hienosti vastaan. On ollut ilo huomata että reilua savottahenkeä löytyy edelleen etelästäkin. Alussa oli muutama koulutus joissa mentiin läpi firman toimintatapaa ja tutustuttiin kalustoon sekä työkavereihin. Sitten sain koneeksi John Deere

1170G -harvesterin H424 -kouralla, mikä on mielestäni paras vaihtoehto harvennuksille ja sopii myös päätehakkuillekin. Olen ajanut aiemmassa työpaikassani Metsäkuljetus Kärjellä samanlaista G-sarjalaista reilun vuoden verran ja sitä ennen edellisen sukupolven versiota. Pyörivän ja vakaavan ohjaamon lisäksi IBC-kärkiohjaus on ihan ehdoton helpottaen kuljettajan työtä merkittävästi.

Kokemusta löytyy

Metsäkonetta Aki on ajanut jo kahdeksan vuoden ajan: - Ensimmäiset neljä vuotta ajoin kuormatraktoria ja sitten aloin opettelemaan harvesterihommia. Kouluttauduin alalle töiden ohella Valtimon metsäkoulussa ja suoritin ammattitutkinnon. Viime vuodet on mennyt pelkästään harvesterin puikoissa

ja tämä on mielestäni aivan parasta hommaa.

Big Brother valitsi Akin

Big Brother ohjelmaa Aki oli kuunnellut metsäkonetta ajaessaan. - Koneessa istuskellessa on aikaa ja samat poppikanavat alkaa pitkän päälle kyllästyttää, joten aloin kuunnella aina välillä Big Brother talon asukkaiden tarinoita. Sitten laitoin hakemusvideon sisään ja pääsin mukaan ohjelmaan, mikä oli tietenkin melkoinen yllätys. Rohkaisin kuitenkin mieleni ja muutin BBtaloon Helsinkiin eikä päätöstä ole tarvinnut katua, toteaa Aki.

Kasvattava kokemus ja sosiaaliset taidot kehittyi

Aki asui BB-talossa kaksitoista viikkoa ja sijoittui kilpailussa toiseksi jääden vain todella vä-

hän äänissä voittajasta. - Ajattelin että ei täällä kauaa tarvitse olla mutta niin sitä mentiin sitten loppuun saakka. Katsojat ilmeisesti pitivät tällaisesta rauhallisesta metsien kaverista joka puhuu omaa murrettaan. Kokemus oli kaikin puolin hieno ja kasvatti minua paljon ihmisenä, kun joutui pois mukavauusalueeltaan ja tapasi hyvin erilaisia ihmisiä samalla kun tiesi että aika monet siellä ruudun toisella puolella katselevat ja kuuntelevat. Sosiaaliset taidot kehittyivät paljon paremmiksi, sillä olin ennen ohjelmaa vähän sellainen peräkammarin poika. Nyt uskallan jutella ihmisten kanssa ihan eri tavalla ja katsoa maailmaan avoimin mielin. Ilman Big Brother kokemusta en usko, että olisin tänne eteläänkään töihin koskaan lähtenyt, Aki pohdiskelee.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

15

Koko metsäalan puolesta puhuja

John Deeren lippistä ylpeästi kantanut Aki toi BB-talossa hienosti esille koko metsäalaa: - Yritin kertoa parhaani mukaan kanssakilpailijoille sekä katsojille metsäteollisuudesta, puunkorjuusta ja metsänhoidosta, mikä on Suomessa maailman parasta. Kerroin että vaikka meillä korjataan paljon puuta niin silti sitä kasvaa koko ajan enemmän tilalle. Ei siellä kukaan hyökännyt vastaan mutta välillä toki pieniä neuvotteluja asioista jouduttiin käymään. Monelle alkoikin asiat aukeamaan ja uskon että he suhtautuvat nyt ihan eri lailla puunkorjuuseen ja ymmärtävät sen tärkeyden meille kaikille suomalaisille sekä myös itse metsien hyvinvoinnille.

Katso BB-Akin haastattelu Hyviä uutisia! lähetyksessä

Metsäkonesimulaattori auttoi vieroitusoireisiin

Pitkäksi venähtänyt vierailu BB-talossa alkoi jossain vaiheessa nostamaan kovaa kaipuuta metsään ja koneen ohjaimiin. - Talossa oli tehtäväviikko ja saimme laatia toivelistan mitä haluaisimme tehdä. Olen aiemmin sanonut että en enää metsäkonesimulaattoria käytä kun on oikealla koneella päässyt paljon ajamaan, mutta niin se alkoi simulaattori mielessä houkuttelemaan niin että pääsisi edes vähän minivivuilla heiluttelemaan. Tein toivomuksen ja niin sain seuraavana päivänä John Deeren simulaattorin taloon, mikä tuntui samalta kuin joululahja lapsena, muistelee Aki suurta hetkeään.

Big Brother ohjelmaa Aki oli kuunnellut metsäkonetta ajaessaan: - Koneessa istuskellessa on aikaa ja samat poppikanavat alkaa pitkän päälle kyllästyttää, joten aloin kuunnella aina välillä Big Brother talon asukkaiden tarinoita. Sitten laitoin hakemusvideon sisään ja pääsin mukaan ohjelmaan. mikä oli tietenkin melkoinen yllätys. Myös Ammattilehden Hyviä uutisia! lähetystä tulee katsottua viikottain mielenkiintoisen sisällön ansiosta.

tua joten kyllä tuossakin ajassa jo laitostuu melko paljon. Muistan kun puhuin talossa, että heti kun täältä lähden niin menen

metsäkonetta ajamaan mutta ei se ihan sitten niin onnistunutkaan vaan toipuminen reissusta vei oman aikansa. Mutta kaiken

kaikkiaan kokemus oli kokonaisuudessaan aivan mahtava ja muutti monella tavoin ajatuksia elämästä positiivisempaan suun-

taan, sanoo Aki Reittu.

Paluu arkeen otti aikansa

Yli 80 päivää BB-talossa samassa porukassa ilman mahdollisuutta lähteä ulos tai soitella kavereille oli psykologisesti raskas kokemus mutta samalla se myös opetti paljon. - Talo rupesi tuntumaan ihan oikeasti kodille ja siihen tottui, että kaikki elämä pyöri sen sisällä. Mutta kun pääsin sieltä pois niin alkoi stressi purkautua enkä syönyt oikein mitään puoleentoista viikkoon ja huonoilla yöunilla mentiin pitkään. Jotenkin normaalielämään oli vaikea tot-

BB-Aki ajaa jatkossa Metsäkonepalvelun John Deere 1170G -harvesteria, mikä on kokeneen kuljettajan mielestä paras vaihtoehto harvennuksille ja sopii myös päätehakkuille.

Improving Road Safety

Meiltä kaikki lokasuojat

kurottajiin pyöräalustaisiin kaivinkoneisiin traktoreihin ja perävaunuihin kauhakuormaajiin sekä muihin työ- ja erikoiskoneisiin

Parlok Trading Oy | www.parlok.fi | myynti@parlok.fi | 03 254 2727


16

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Luotettavaa AdBlue®-laatua vaativiin olosuhteisiin Yaran Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue®-lisäaine, joka täyttää kaikkien moottorinvalmistajien takuu- ja laatuvaatimukset. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologian varman toiminnan ja dieselajoneuvon matalat lähipäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella.

Lisätietoja www.yara.fi, AdBlue.suomi yara.com tai Asiakaspalvelu puh. 09 4245 1803 Lataa ilmainen Air1-karttasovellus iPhone- tai Android-mobiililaitteellesi. Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

Luotettavaa kestävyyttä haastavilla työmailla - Nokian Tyres Forest King TRS 2+ Hakkuukoneen kuljettajana lähes 10 vuotta työskennellyt Asko Rastas viettää suurimman osan työpäivästään epätasaisilla ja mäkisillä hakkuualueilla sauvolaisen Koneyhtymä Kanervon harvesterilla.

K

eväästä asti Rastaan käytössä olleet Nokian Tyres Forest King TRS 2+ -renkaat ovat olleet koetuksella jo useaan otteeseen. - Kallioista maastoa, mäkiä ja rinteitä, kantoja ja kiviä… Hakkuualueella mikä tahansa rengas on todellisen testin edessä, Rastas sanoo. Kotimaista valmistusta olevat Forest King -renkaat ovat Rastaalle ennestään tuttuja ja kokemukset ovat olleet erinomaisia. Forest King TRS 2+ on ollut yhtä lailla luottamuksen arvoinen. - Pistonkestävyys on maastojen hankaluudesta johtuen tär-

- Forest King TRS 2+:n pistonkestävyys on maastojen hankaluudesta johtuen tärkeää. Renkaan rikkoutumisesta ei ole tarvinnut huolehtia vaikeissakaan tilanteissa, eikä renkaan pintaan ole syntynyt viiltoja kivistä ja kannoista, sanoo hakkuukoneenkuljettaja Asko Rastas.

keää. Renkaan rikkoutumisesta ei ole tarvinnut huolehtia vaikeissakaan tilanteissa, eikä renkaan pintaan ole syntynyt viiltoja kivistä ja kannoista, Rastas kehuu. Koneellisen puunkorjuun töis-

sä ketjujen ja telojen käyttö on yhä yleisempää. Forest King TRS 2+ -renkaat tarjoavat leveän kosketuspinnan maahan, jolloin pito myös ilman teloja on erinomainen. Se on olennainen ominaisuus Rastaalle:

- On tärkeää, että renkaan pinta pysyy hyvin maassa tilanteessa kuin tilanteessa. Myös ketjujen ja telojen käyttö saa yhtä lailla kehuja Rastaalta: - Niiden yhteistyö renkaan kanssa on erittäin hyvä. Hak-

Nokian Forest King TRS 2+ -renkaat tarjoavat mahdollisimman leveän kosketuspinnan maahan, parannetun tuen ketjuille ja teloille sekä erinomaisen pidon myös ilman teloja. 24PR-ristikudosrakenne parantaa vakautta, ja vahva olka-alue ja teräsvahvikkeet tekevät Nokian Forest King TRS 2+ -renkaista erittäin hyvin pistoja, viiltoja ja telojen hiertämistä kestävät.

kuualueilla renkaalta vaaditaan todella paljon ja Forest King TRS 2+ on todella tehnyt tehtävänsä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

17

Kuva 1. Kirjanpainajanaaraan rungonsuuntaan kaivamia emokäytäviä sekä niistä erkanevia toukkakäytäviä, joiden päässä näkyy nuoria, kehittyviä kirjanpainajia. Kuva: Markus Melin / Luke.

Kirjanpainajamäärät selvässä kasvussa alkukesästä - ensimmäinen sukupolvi on kehittynyt nopeasti Alkukesän jälkeen kirjanpainajat ovat runsastuneet monella seurantapisteellä pitkin Etelä- ja KeskiSuomea. Ensimmäinen sukupolvi kuoriutui lämpösummatarkastelun perusteella heinäkuun puolen välin tienoilla ja osin ennen sitä. Kuluvan kesän perusteella näyttää siltä, että metsätuholakiin vuoden alussa tehdyt kiristykset kuorellisen kuusipuutavaran poiskuljettamiseen olivat tarpeellisia.

T

änä vuonna suuri osa maata oli lumen peitossa vielä toukokuussa, joten kirjanpainajan parveilukin alkoi näillä alueilla tavanomaista myöhempään. Lämmin kesäkuu kuitenkin muutti tilanteen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) feromoniseurannan pyydyksiin on kertynyt suuria määriä kirjanpainajia (kuva 2). - Korkeimmat saaliit tähän mennessä ovat tulleet perinteen mukaan Etelä-Suomesta, mutta niin sanottu riskiraja (15 000 kirjanpainajaa per pyydysryhmä) on rikottu jo Keski-Suomen pohjoisosissakin, Ähtäri-Äänekoski -korkeudella. Tämä on uutta tässä vaiheessa kesää verrattuna aiempien seurantojen tuloksiin, kertoo kirjanpainajaseurantaa Lukessa koordinoiva tutkija Tiina Ylioja.

Kuuma kesä 2021 edes auttanut kantojen kasvua

Kirjanpainajat hyötyivät vuoden 2021 kuumasta kesästä. Tuolloin talvehtimaan jäi suuri kirjanpainajakanta, mikä näkyy nyt korkeampina saalismäärinä myös aiempaa pohjoisemmassa. Ylipäätään tiedetään, että kirjanpainaja hyötyy lämpenevästä ilmastosta Suomessa. Tätä sil-

mällä pitäen metsätuholakia kiristettiin 1.1.2022 alkaen liittyen kuorellisen kuusipuutavaran poiskuljetukseen metsästä. - Metsätuholain takarajat kuorellisen kuusipuutavaran poistolle olisivat olleet Keski- ja Itä- Suomen alueella pääosin riittämättömiä, jos niitä ei olisi lakimuutoksella aikaistettu. Vanha takaraja alueella oli 24.7. ja tänä vuonna lämpösummat esimerkiksi Joensuun seudulla huitelivat tuolloin jopa 760-770 tietämillä, kun jo 700 riittää kirjanpainajan ensimmäisen sukupolven aikuistumiselle, sanoo tutkimuspäällikkö Markus Melin Lukesta.

Feromoniseurantaa yhteistyössä tutkimusta palvellen

Kirjanpainajan feromoniseurantaa on tehty Lukessa vuodesta 2012. Nyt aineistoa on kertynyt siinä määrin, että mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä päästään käsittelemään. - Vaikka feromoniseuranta onkin tavallaan karkeaa, se kertoo meille kuitenkin paljon siitä, kuinka paikallinen metsän- ja maisemanrakenne sekä sääolosuhteet ovat vaikuttaneet kirjanpainajakantoihin eri puolilla Suomea. Muun muassa tällaisten

Kuva 2. Kirjanpainajan feromoniseurannan saaliskertymä 22.7. mennessä. Kullakin seurantapaikalla on kolmen pyydyksen muodostama pyydysryhmä. Kuva: Markus Melin / Luke. Taustakartta: Maanmittauslaitos

tutkimuskysymysten kimppuun alamme päästä käsiksi seurantaaineistomme pohjalta, Melin ja Ylioja kertovat. Luke tekee feromoniseurantaa yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa, jonka lisäksi paikalliset Metsänhoitoyhdistykset ja muut metsäalan toimijat osallistuvat pyydysten tyhjentämiseen sekä sopivien pyydyspaikkojen etsintään. Tällainen yhteistyö onkin edellytys seurannan tehokkaalle toiminnalle. Seuranta jatkuu vähintään elokuun loppuun saakka, mahdollisesti osalla kohteista pidempäänkin, syksyn sääolosuhteista riippuen. Luke tiedottaa koko seurannan tuloksista tullaan tiedottamaan Luken toimesta, kun lopulliset saalismäärät on laskettu.

Kuva 3. Kirjanpainajat ovat iskeytyneet yksittäiseen tuulenkaatoon. Purukasat kertovat, että rungon sisään on kaivauduttu ja kaarnan alla lisäännytään parasta aikaa. Kuva: Markus Melin / Luke.


18

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätyö Miikkulainen Oy on erikoistunut energiapuun ajoon pyöreän puun korjuun rinnalla. Uusi John Deere 1510G kuormatraktori on varustettu jatkettavalla kuormatilalla ja vaa´alla.

Monipuolista metsäkoneurakointia ja luotettavia lavettikuljetuksia Metsätyö Miikkulainen Oy tekee metsäkoneurakointia Pirkanmaan alueella ja tarjoaa myös koneiden lavettikuljetuksia koko maan alueella. Pyöreän puun korjuun lisäksi tehdään runsaasti myös energiapuun metsäkuljetusta.

V

- Siirrämme omien koneiden lisäksi muiden urakointiyritysten kalustoa ja kuljetamme koneita myös John Deere Forestrylle, sanoo Mikko Miikkulainen.

esilahdelta kotoisin oleva Markku Miikkulainen aloitti aikanaan metsäkoneenkuljettajana Matti Kaajan urakointiyrityksessä, ja Mikko Miikkulainen seurasi isänsä jalanjälkiä samoihin hommiin. - Matti on äitini veli ja teki pitkän uran metsäkoneyrittäjänä; isäni ajoi konetta Matille 28 vuotta ja itsekin sain olla hänellä hyvässä opissa. Vuonna 2004 perustimme Metsätyö Miikkulaisen ja ostimme Matin koneet, kun hän päätti keskittyä koneiden ja autojen lavettikuljetuksiin. Silloin kalustoon kuului kaksi Timberjack koneketjua,

joilla urakoitiin UPM:lle, jolle tehdään edelleen tänäkin päivänä puuta PJP Metsäexperttien kautta, kertoilee Mikko Miikkulainen.

Vahva luotto Joensuussa valmistettuihin koneisiin

Myös vihreiden koneiden perinne jatkuu edelleen katkeamattomana. - Nimenä Timberjack muuttui John Deereksi mutta aina on ajettu Joensuussa tehdyillä metsäkoneilla, mitkä ovat teknisesti edistyksellisiä ja luotettavia koneita, joilla puuta syntyy tehokkaasti. Välillä urakoimme kolmella koneella mutta nyt kesä-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätyö Miikkulaisen kaikissa neljässä John Deere koneessa on IBC-kärkiohjaus.

kuussa, kun käyttöön saatiin uusi John Deere 1510G kuormatraktori niin määrä nousi neljään koneeseen. Lisäksi meillä on toinen 1510G sekä 1210G kuormatraktori ja 1270G harvesteri. Konekanta pyritään pitämään melko tuoreena mikä takaa sen, että puuta syntyy ja kuljettajilla on käytössä arvoisansa vehkeet. Koneitamme ajaa seitsemän todellista osaajaa, itse ajan pääasiassa lavettiautoa ja viime vuoden lopulla eläkkeelle jäänyt isä tuurailee aina välillä sekä touhuaa muutenkin mukana. Vuodessa ajetaan noin 3 000 tuntia per kone; tällä hetkellä vanhimmassa koneessamme, toukokuussa 2018 käyttöön otetussa 1210G ajokoneessa on mittarissa reilut 11 000 tuntia ja se onkin seuraavaksi vaihtovuorossa. Kauppaa tehdään reilulla meiningillä John Deere Forestryn piiripäällikkö Antti Haralan kanssa, jolta olemmekin ostaneet kaikki koneet, toteaa Miikkulainen.

IBC-kärkiohjaus ehdoton - kuljettaja viihtyy työssä

John Deeren jatkuva kehitystyö näkyy ainutlaatuisina teknisinä ratkaisuina. - IBC-kärkiohjaus on ihan ehdoton niin ajokoneissa kuin harvesterissakin eikä kuljettajamme suostuisi siitä enää luopumaan. Ajokoneiden pyörivä ja vakaava ohjaamo tekee työskentelystä tehokasta sekä vähentää kuljettajan selkä- ja niskavaivoja. Uusimmassa 1510G koneessa on lisäksi penkissä mekaaninen jousitus, mikä vaimentaa pitkittäiset ja poikittaiset kuljettajaan kohdistuvat iskut. Käytössä on myös 4-piste turvavyöt ja ne kun vetää kiinni niin selkä ei irtoa penkistä eikä ajoasento valahda etunojaan vaan ryhti säilyy pitkässäkin vuorossa, sanoo Miikkulainen.

Huoltosopimus on viisas valinta

Miikkulainen on koneiden li-

KONEURAKOINTI

19

- Tässä uudessa 1510G ajokoneessa on penkissä mekaaninen jousitus mikä tekee työnteosta entistäkin mukavampaa, kehuu kuljettaja Teemu Kulo.

säksi tyytyväinen John Deeren varaosa- ja huoltopalveluihin: - Meillä on ollut jo pitkään kaikissa koneissamme huoltosopimus, mikä helpottaa yrittäjän arkea ja takaa että huollot tehdään ajallaan eikä kalliita yllätyksiä pääse tulemaan. Käytämme koneet huollossa John Deeren Tampereen pisteessä, minne on harvoin yli 50 kilometrin matka työmaalta.

Energiapuun metsäkuljetusta

Metsätyö Miikkulainen on erikoistunut energiapuun ajoon pyöreän puun korjuun rinnalla. - Kaksi 1510G kuormatraktoria on varustettu jatkettavilla kuormatiloilla ja vaa´oilla hakkuutähteiden sekä kantojen siirtoon leimikolta tienvarteen. Ajamme niillä energiapuuta suurimman osan vuodesta - ainoastaan talviaikaan kaikki kuormatraktorit ovat tukki- ja kuitupuuleimikoilla, kertoo Miikkulainen.

Uuteen 1510G kuormtraktoriin valittiin alle Pewag Flow Perfect -sekatelassa joka toinen telakenkä on kantava ja joka toinen ottava.

Metsäkoneiden kuljetuspalvelua

- Otimme toukokuussa käyttöön uuden kotimaisen Siimet -lavetin, mikä on todella laadukas ja tunnetusti lujaa tekoa. Lavetti räätälöitiin Mikkelissä juuri tarpeisiimme niin mitoituksen kuin varustelunkin osalta. Ahtaissa paikoissa kääntelyä helpottaa Tridec -akseleiden ohjausjärjestelmä mitä käytetään kätevästi radio-ohjauksella, samoin kuin hydraulisia ajo ramppeja ja jatkeita, esittelee Mikko Miikkulainen.

Metsäkoneurakoinnin lisäksi Metsätyö Miikkulainen tarjoaa koneiden kuljetuspalvelua. - Kuljetamme koneita ympäri maata muille urakointiyrityksille ja John Deere Forestrylle. Vuodessa Volvon mittariin tulee jopa 80.000 kilometriä, joten auton ohjaamo on samalla liikkuva toimistoni. Investoimme hiljattain kotimaiseen vahvaa tekoa olevaan Siimet lavettiin, mikä on räätälöity juuri tarpeisiimme mitoituksen ja varustelun osalta kuten Tridec -akseleiden ohjausjärjestelmällä sekä hydraulisesti toimivilla ajorampeilla ja jatkeilla, joita käytetään kätevästi radio-ohjauksella, sanoo Mikko Miikkulainen.

Harvesterina Metsätyö Miikkulaisella on John Deere 1270G varustettuna H414 -kouralla ja CH7 -nosturilla, missä IBC-kärkiohjaus.

Metsätyö Miikkulainen korjaa puuta vuodessa noin 50 000 kuutiota.


20

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

John Deere Forestry Oy:n Joensuun tehtaalta oli juhlapäivänä 25.5.2022 valmistunut jo yli 35.000 metsäkonetta.

50 vuotta suomalaisia metsäkoneita Joensuusta John Deere Forestry Oy:n Joensuun metsäkonetehtaalla juhlittiin 50-vuotispäivää ja vihittiin käyttöön uudet tuotantotilat keskiviikkona 25.5.2022. John Deere Forestry on vastannut asiakkaiden tarpeisiin puunkorjuussa jo 50 vuoden ajan.

Y

htiön sitoutuminen puunkorjuuratkaisuiden kehittämiseen on tuonut alalle useita uraauurtavia, asiakkaan työtä helpottavia innovaatiota. Deere & Company on investoinut suomalaiseen metsäkoneliiketoimintaan jo yli 370 miljoonaa euroa. Deere & Companyn merkittävät investoinnit Suomeen ja Joensuun tehtaaseen ovat osoitus luottamuksesta suomalaiseen teknologiaosaamiseen. Rauma-Repola perusti tehtaan Joensuuhun vuonna 1972. Tuotannon alkuvaiheessa Joensuun

tehtaalla valmistettiin metsäkoneiden lisäksi kaivinkoneita, tiehöyliä, täryjyriä, murskauslaitteiden seuloja ja syöttimiä maailman markkinoille sekä tehtiin tarvittavaa alihankintaa muille Rauma-Repolan tehtaille. Vuodesta 1995 lähtien tehdas on täysin keskittynyt metsäkoneiden valmistukseen. 1970- ja 1980-luvuilla Joensuussa valmistetut legendaariset Lokomo 909, 919, 929 ja 933 kuormatraktorit loivat pohjan nykyiselle tuotannolle. 1980-luvulla aloitettiin harvesterien tuotanto, joka myöhemmin oli väli-

- Tehtaan henkilöstö, ilmapiiri ja tuotanto-osaaminen ovat maailmanlaajuisesti mitattuna erinomaisella tasolla, kiitteli tehtaanjohtaja Janne Haapasalo juhlatilaisuudessa.

Uudet laajennustilat otettiin käyttöön tehtaan 50-vuotisjuhlassa.

aikaisesti Ruotsissa 10 vuotta. Vuonna 2000 Timberjack Oy siirtyi Deere & Companyn omistukseen ja vuonna 2003 harvesterien kokoonpano siirrettiin Ruotsista takaisin Joensuuhun. Muutoksella oli merkittävä vaikutus tehtaan tuotantoon, henkilöstömäärään ja alihankintaverkostoon Suomessa. Joensuun tehdas on merkittävä työllistäjä Pohjois-Karjalassa ja tehtaalla käytettävistä komponenteista yli 80 % tulee Suomesta. Lähes kaikki komponentit tulevat Euroopan talousalueelta. - Tehtaan henkilöstö, ilmapiiri ja tuotanto-osaaminen ovat maailmanlaajuisesti mitattuna erinomaisella tasolla. Kiitos siitä kuuluu kaikille aikaisemmille ja nykyisille työntekijöille, jotka antavat sataprosenttisen panoksensa tehtaan, työyhteisömme, John Deere -metsäkoneiden ja asiakkaiden eteen, kiitteli teh-

taanjohtaja Janne Haapasalo juhlatilaisuudessa.

Uusi tuotantotila vihittiin käyttöön 50-vuotisjuhlapäivänä

Vuonna 2019 aloitettu tehtaan laajennukseen ja kapasiteetin lisäykseen kohdistuva investointi on John Deere Forestryn historian suurin yksittäinen investointi Joensuun tehtaaseen; kokonaismäärältään noin 15 miljoonaa euroa. Uusi tila otettiin virallisesti käyttöön 50-vuotisjuhlassa. Tehtaan työntekijöiden lisäksi tilaisuuden kutsuvieraina olivat aikaisemmat työntekijät sekä Joensuun elinkeinoelämän ja lehdistön edustajat. - John Deeren metsäkoneet tunnetaan korkeasta laadusta, tuottavuudesta ja alhaisista käyttökustannuksista. Asiakkaamme luottavat meihin, tuotteisiimme

ja palveluihimme sekä siihen, että tarjoamme innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja myös tulevaisuudessa, sanoi Suomen aluemyyntipäällikkö Mika Hannonen. - Deere-yhtiössä metsäkoneliiketoimintaa on aina pidetty innovatiivisena ja erinomaisessa kunnossa olevana liiketoimintana. Suomella ja Joensuulla tulee olemaan tärkeä rooli myös tulevaisuuden puunkorjuun kehittämisessä kestävällä tavalla, totesi toimitusjohtaja Timo Ylänen. John Deere Forestry Oy:n Joensuun tehtaalta oli juhlapäivänä 25.5.2022 valmistunut jo yli 35.000 metsäkonetta. Deere & Companyn merkittävät investoinnit suomalaiseen teknologiaosaamiseen ja Joensuun tehtaaseen varmistavat asiakkaillemme innovatiiviset puunkorjuuratkaisut myös tulevaisuudessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

21

Piiripäällikkö Herkko Saukkomaa (oik.) luovutti elokuun alussa John Deere Forestryn Laukaan keskuksessa kolme uutta kuormatraktoria Forest-Linna Oy:n Juho (vas.), Vesa, ja Teemu Kärkkäiselle.

Forest-Linnalle kolme uutta konetta kerralla John Deere Forestryn Laukaan keskuksessa luovutettiin elokuun alussa kerralla kolme uutta metsäkonetta asiakkaalle.

T

apahtumassa historia toisti itseään, sillä nelisen vuotta sitten saarijärveläiselle Forest-Linna Oy:lle tuli ajoon kolme juuri saman mallista John Deere kuormatraktoria; mallit 1110G, 1210G ja 1510G. - Nyt oli tarvetta päivittää koneet ja päädyimme investoinnissa juuri samanlaisiin konemalleihin, sillä kokemukset edellisestä sarjasta olivat todella hyvät. Ja toki tekniikka kehittyy koko ajan, joten näissä uusissa koneissa on hyvää hiottu vieläkin paremmaksi. Nämä ovat isoja panostuksia yrittäjälle mutta vanhoilla koneilla on alalla nykyään vaikea pärjätä, sanoo Forest-Linna Oy:n Vesa Kärkkäinen.

Metsäurakointia vuodesta 1958

Forest-Linnalla on pitkä historia metsäurakoinnissa. - Isäni Esko Kärkkäinen aloitti puutavara-autoilijana 1958 eli samana vuonna kun itse synnyin. Lavettikuljetukset tulivat mukaan toimenkuvaan vuonna 1981 ja metsäkoneurakointi alkoi 1993 yhdellä ketjulla. Tänä päivänä meillä on yhdeksän metsäkonetta ja kolmas sukupolvi eli poikani Juho ja Teemu ovat toimineet yrittäjinä jo viiden vuoden ajan, kertoilee Kärkkäinen.

Puunkorjuussa vauhti päällä

Forest-Linna urakoi pohjoisen Keski-Suomen alueella Metsä Groupille, Laanialle ja Metsänhoitoyhdistykselle. - Töitä on hyvin ja kesäkin on ollut vilkasta aikaa, sillä teollisuus tarvitsee paljon puuta. Ja syksyllä vauhti vain kiihtyy, toteavat Juho ja Teemu Kärkkäinen, jotka ajavat edelleen itsekin koneita yritystoiminnan pyörittämisen ohella.

Konemyyjän huippuhetkiä

Uusia koneita vastaanottamassa John Deere Forest Oy:n piiripäällikkö Herkko Saukkomaalta oli Forest-Linnan yrittäjien lisäksi suuri joukko kuljettajia, jotka saavat käyttöönsä uusimman teknologian kalustoa: - Nämä ovat metsäkonemyyjän huippuhetkiä, kun saa luovuttaa kerralla tällaisen määrän uusia koneita. Viimeksi oltiin Kärkkäisten kanssa samoissa merkeissä tammikuussa 2018 Joensuun tehtaalla ja silloin luovutetut koneet tulee nyt vaihdossa.

Vihreä väri sopii metsään

Forest-Linnan konekalustossa vihreä on selkeä pääväri. - John Deeren kuormatraktoreita ja harvestereita on kahdeksan kappaletta. Koneet ovat tehokkaita, luotettavia ja kuljettajaystävällisiä; esimerkiksi IBCkärkiohjaus on aivan loistava niin ajokoneissa sekä varsinkin motoissa. Myös huolto- ja varaosapalvelut pelaavat niin että me saamme keskittyä puuntekoon, sanoo Vesa Kärkkäinen.

Hinnat voimassa 30.12.2022 asti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%). Työn hinta riippuu työkoneen moottorin asennuksen haasteellisuudesta sekä sijainnista. Valikoimissamme myös kaikki DEUTZ varaosat.

Uusia koneita vastaanottamassa oli Forest-Linnan yrittäjien lisäksi suuri joukko kuljettajia. Ammattilaiset saavat jälleen käyttöönsä uusinta metsäkoneteknologiaa.

Tatti 13 00760 Helsinki 09 315 46 400

Sami Torri Huoltopäällikkö 09 315 46 409

Moottorin sarjanumerolla varmistat vastaavuuden!


22

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Energiateollisuus:

BIOENERGIA

129

SISU

Suomen energia- ja ilmastostrategiasta on tehtävä Fit for 55 -paketin kansallinen toimeenpanosuunnitelma EU:n komissio julkaisi kohtaisessa fossiilisessa lämmityksessä ja liikenteessä, siirtää 14.7.2021 massiivisen ilmastopolitiikan painopistettä MARKKINOIDEN Fit for 55 ilmasto- ja EU-tasolle. Tämä on tervetullutta kehitystä. Samalla on valitettaJÄREIN YLEISTELA energialainsäädäntöpavaa, että rohkeutta luopua tarketin, jolla se tavoittelee peettomasta ja markkinoita vääristävästä EU-tason sääntelystä saatavissa John Deeren, 55 %Nyt päästövähennykei löytynyt, vaan tätä tulee jopa Ponssen, Komatsun ja lisää. siä vuoden 1990 tasosta joltain osin Uusiutuvan energian direkLogsetin varaosamyynnistä, vuoteen 2030 mennestiiviä avataan toivottua laajemsä. Energia-ala on pit- min ja direktiiviin näyttäisi tulesekä Mototarvikkeet.fi käänverkkokaupasta. pyytänyt näkymää van paljon yksityiskohtaista sääntelyä ja tavoitteita sekä siitä, miten päästöjä tu- energian tuottajille että käyttäjillee vähentää tulevina le. Jatkovalmistelussa on huolehdittava, ettei uusi sääntely ja vuosikymmeninä. yksityiskohdat rajoita mahdolli-

Nyt olemme saaneet esitykset tukemiemme päästövähennystavoitteiden toteutuksesta ja tästä pitää kiittää komissiota. Samalla julkaistu lainsäädäntökokonaisuus tarjoaa selvät raamit kotimaiselle energia- ja ilmastostrategian valmistelutyölle, sanoo Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Päästökaupan kehittäminen ja Luotettu valinta. järjestelmän käyttöönotto uusilla sektoreilla, kuten kiinteistö-

suuksia tehdä kustannustehokkaimpia päästövähennyksiä, toteaa ET:n EU-asioiden päällikkö Antti Kohopää. Nyt julkaistun paketin jatkovalmistelussa huomio on kiinnitettävä nimenomaan siihen, että yritysten investoinnit päästöjen vähennyksiin ovat mahdollisia ja sujuvia. - Yksistään Suomessa energiaala investoi yli 2,5 miljardia euroa vuodessa hiilineutraaliin tulevaisuuteen kuten tuulivoimaan, sähköverkkoihin, kaukolämpöön, ydinvoimaan, vesivoimaan, bio-

Mesera Cranes Finland Oy

energiaan sekä lämpöpumppuihin. Odotamme yhteiskunnan mahdollistavan nämä investoinnit myös tulevaisuudessa, sillä päästövähennystavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain yritysten ja ihmisten tekemillä investoinneilla, Leskelä jatkaa. Suomessa valmistellaan energia- ja ilmastostrategiaa, jonka on tarkoitus valmistua syksyllä. EU-tasolla asetettavat tavoitteet ja ilmastopolitiikan painopisteen siirtyminen EU:n suuntaan onkin huomioitava myös strategiavalmistelussa. Energia-ala toivoo tulevan strategiatyön helpottavan alan yritysten ja energiaa käyttävien asiakkaiden investointeja päästöjä vähentäviin teknologioihin, ratkaisuihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Nyt päästövähennysvelvoitteet ja prosenttiluvut ovat selkeät ja ne on pitkälti EU-tasolla määritelty. Kansallisesti tärkeintä on tehdä Suomesta kilpailukykyinen päästövähennysinvestointien sijoituskohde. Tämä olisi teko, jonka tekemisessä ei tarvitse odottaa.

puh. 0400 219 129

www.ofa.fi

Yksistään Suomessa energia-ala investoi yli 2,5 miljardia euroa vuodessa hiilineutraaliin tulevaisuuteen kuten tuulivoimaan, sähköverkkoihin, kaukolämpöön, ydinvoimaan, vesivoimaan, bioenergiaan sekä lämpöpumppuihin.

sales@mesera.fi

www.mesera.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

23

Kehittyneet karttatasot tuovat kuljettajien käyttöön hämmästyttävän tarkat maastokartat TimberMaticTM Kartat ja TimberManagerTM ovat olleet vakio-ominaisuuksia kaikissa uusissa John Deeren G-sarjan harvestereissa ja kuormatraktoreissa syksystä 2018 alkaen. Asiakkaat saavat sovelluksen uudet päivitysversiot aina veloituksetta käyttöönsä. Järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin.

P

uunkorjuuseen tulee nyt täysin uusia ulottuvuuksia TimberMatic Kartat -sovelluksen uusien karttatasojen myötä. Uudet, älykkäät karttatasot on kehitetty erityisesti metsäkoneyrittäjien ja koneiden kuljettajien tarpeisiin. Aikaisemmin TimberMatic Kartat ovat palvelleet ensisijaisesti kuormakoneen kuljettajia harvesterin mittalaitteen keräämän tiedon ja kaadetun puuston tarkan sijainnin ansiosta. Uudet karttatasot tarjoavat harvesterin kuljettajalle selkeän ennakkotiedon korjuukohteen maastosta ja puustosta. Karttatasot mahdollistavat mielenkiintoisen ja laadukkaan työn suunnittelun. Karttatasot helpottavat korjuusuunnitelman laatimisessa ja päivittäisessä hakkuutyössä ajouraverkon rakenteen ja urien suuntien suunnittelussa mahdollistaen myös sujuvan kuormakonetyöskentelyn. Tieto maaston muodoista, kosteudesta, puuston pituudesta ja puulajeista tekee harvesterin kuljettajan työstä entistä mielenkiintoisempaa. Tietoon perustuva suunnittelu sujuvoittaa työtä, lisää puunkorjuun kannattavuutta ja auttaa toteuttamaan työn luonnon monimuotoisuutta säästäen. Myös ajomatkat metsässä saadaan mahdollisimman taloudellisiksi, jolloin polttoaineen kulutus pienenee.

Kartta näyttää puuston pituuden jopa yksittäisen puun tarkkuudella. Pituuskartalla näkyvät myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat.

hestytään alueen rajaa. Puulajikartalla näkyvät myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat. Maastokartta vinovalolla ja Varastointikelpoisuus kartta Kartalla näkyvät maaston eri muodot. Maastokartta vinovalolla yhdistettynä Varastointikelpoisuuskarttaan tuo esiin parhaiten tienvarsivarastointipaikoiksi sopivat alueet. Ajokelpoisuuskartta Kartalla näkyy kosteuskartan lisäksi jyrkkien rinteiden korostus. Kartan perusteella on helppo arvioida esimerkiksi korjuukelpoisuutta kesäaikaan, valita parhaat ajoreitit korjuun aikana ja suunnitella ajouraverkon rakenne. Näkyvyyskartta Kartta antaa ennakkotietoa leimikon raivaustarpeesta. Puuston pituus Kartta näyttää puuston pituu-

den jopa yksittäisen puun tarkkuudella. Pituuskartalla näkyvät myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat. Harvennuspoistuma Kartta näyttää puuston määrän verrattuna optimaaliseen kasvatustiheyteen. Väriskaala kertoo harvennustarpeen kyseisessä kohteessa. Puustotiedot Leimikon ennakkosuunnittelussa ja korjuun aikatauluttamisessa hakattavan kuvion puustokertymä on oleellinen asia. Kartalla näkyvät käsiteltävän alueen kokonaismottimäärät ja kuutiomäärä puulajikohtaisesti (kuusi, mänty ja lehtipuu). Kartalla voi esimerkiksi määrittää hakkuutavan (päätehakkuu, ensiharvennus, toinen harvennus tai kiertoaikaa pidentävä harvennus) ja nähdä huomattavan tarkan arvion poistumasta valitulla hakkuutavalla.

Kartalla näkyvät maaston eri muodot. Maastokartta vinovalolla yhdistettynä Varastointikelpoisuuskarttaan tuo esiin parhaiten tienvarsivarastointipaikoiksi sopivat alueet.

John Deere Forestry tarjoaa asiakkailleen myös leimikon korjuusuunnitteluun edistyneen työkalun, joka helpottaa useiden eri karttatasojen tarjoaman laajan informaation hyödyntämistä. Kehittyneet karttatasot päivitetään ilmaiseksi TimberMatic

Kartat -ohjelmaan sekä TimberManager -pilvipalveluun. John Deere Forestryn asiakkaat Suomessa saavat ensimmäisenä käyttöönsä uudet erityisesti koneyrittäjän tarpeeseen kehitetyt karttatasot. Kartat kattavat koko Suomen pinta-alan.

Useita eri tasoja

Kartoissa on useita eri tasoja, joita voidaan käyttää myös päällekkäin työn suunnittelussa. Metsänkäyttöilmoitukset ja Puulajikartta Metsänkäyttöilmoitukset yhdistettynä puulajikarttaan antavat hyvän perustan suunnitella luontevat paikat säästöpuuryhmille tai riistatiheiköille. Hakkuualueen rajan takana olevan puuston tiedot helpottavat hakkuukoneen kuljettajaa, kun lä-

Kartta näyttää puuston määrän verrattuna optimaaliseen kasvatustiheyteen. Väriskaala kertoo harvennustarpeen kyseisessä kohteessa.

Hakkuukoneen kuljettajan työskentelyä helpottavalla puulajikartalla näkyvät myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat.


24

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi PONSSE Scorpion Giant on jättiläinen vain tuottavuudeltaan ja voimaltaan. Uutuusharvesteri täydentää vuonna 2021 täysin uudistettua Scorpion-tuoteperhettä.

Ponssen suuret uutuudet vastuulliseen puunkorjuuseen Ponsse tuo markkinoille huippu-uutuuksia parantamaan vastuullisen puunkorjuun tuottavuutta. Uutuusratkaisut on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa, heidän toiveitaan kuunnellen.

P

ONSSE Scorpion Giant -harvesteri ja PONSSE Mammoth -kuormatraktori vastaavat nykyaikaisen puunkorjuun korkeimpiin vaatimuksiin niin ergonomialtaan kuin tuottavuudeltaan. - Nyt markkinoille esiteltävät tuotteet vahvistavat asemaamme yhtenä maailman johtavista vastuullisen puunkorjuuratkaisujen toimittajista. Molempien uutuuksien tuotekehityksen lähtökohtana on ollut parempi työergonomia, turvallisuus, ohjaamon näkyvyys sekä metsäkoneen käytettävyys. Näissä olemme onnistuneet mielestämme todella hyvin, ja olemmekin iloisia voidessamme tänään

pion-tuoteperheestä tuttuja edelleen kehitettyjä ratkaisuja. Niitä ovat suurempi koneen vetovoima ja entis­tä voimakkaampi C50+ -nosturi, joka haarukkapuominsa ansiosta tarjoaa erinomaisen näkyvyyden hakkuutyömaalle. Scorpion Giantista löytyy muista Scorpion-malleista tutuksi tulleet uniikit aktiiviset levellointi- ja vakautusjärjestel­ mät. Scorpion Giant on saatavilla pitkälle kehitetyl­lä nykyaikaisella Opti 5G -järjestelmällä ja Opti 8 -kosketus-näyttötietokoneella.

27.5.2022 täällä Ruotsin Surahammarissa esitellä nämä uutuustuotteet asiakkaillemme, Marko Mattila, Ponssen myynti-, markkinointi- ja huoltopalvelujohtaja kertoo.

PONSSE Scorpion Giant - voimaa monenlaisiin olosuhteisiin

PONSSE Scorpion Giant on jättiläinen vain tuottavuudeltaan ja voimaltaan. Uutuusharvesteri täydentää vuonna 2021 täysin uudistettua Scorpion-tuoteperhettä. Asiakastarpeita kuunnellen Scorpion Giant on kehitetty vetovoimaltaan liikkumaan ketterästi haastavissakin olosuhteissa, kuten lumessa, jyrkissä rinteissä ja pehmeillä mailla. Scorpion Giantin uusi C50+ -nosturi on myös nostovoimaltaan omaa luokkaansa isojen runkojen käsittelyssä. - Vaikka Giant on Scorpion -tuoteperheen voimakkain harvesteri, täytyy silti muistaa, että Bear on kaikista harvestereistamme voimakkain. Scorpion Giantin ehdottomin vahvuus on sen monikäyttöisyys, sitä voidaan hyödyntää monenlaisilla

- Nyt markkinoille esiteltävät tuotteet vahvistavat asemaamme yhtenä maailman johtavista vastuullisen puunkorjuuratkaisujen toimittajista, sanoo myynti-, markkinointi- ja huoltopalvelujohtaja Marko Mattila.

työmailla, koska siihen soveltuu yhtä hyvin PONSSE H6-, H7-, H7HD Euca- tai H8 -harvesteripää, Mattila täsmentää.

Ainutlaatuinen ergonomia

Ohjaamon ergonomia ja käytettävyys ovat olleet Ponssen tuotekehityksen kantavia teemoja viime vuosina turvallisuuden kehityksen rinnalla. PONSSE

Scorpion Giantissa on yksiosainen etuikkuna, joka yltää ohjaamon katolle saakka tarjoten entistäkin paremman näkyvyyden ja turvallisen työskentelyn kaikenlaisissa olosuhteissa. Ohjaamon työtila on käytännöllinen, ja hiljainen maisemakonttori on kehitetty kuljettajien viihtyvyyttä ja jaksamista ajatellen. Scorpion Giant sisältää Scor-

PONSSE Opti 5G -tietojärjestelmä on markkinoiden nykyaikaisin

PONSSE Opti 5G -tietojärjestelmä on markkinoiden nykyaikaisin. Se vie sujuvuutensa ja nopeutensa ansiosta tietojärjestelmien käyttökokemuksen täysin uudelle tasolle. Voimakas C50+ -nosturi yhdistettynä Opti 5G -tietojärjestel­mään mahdollistaa uuden tavan hallita nosturia ja tehostaa työskentelyä PONSSE Harvester Active Cranen avulla. Harvester Active Cranen avulla kuljettaja ohjaa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

25

Tuottavuudeltaan voimakas, uusi PONSSE Mammoth -kuormatraktori vie Ponssen kuormatraktoreiden tuotevalikoiman uuteen 25 tonnin kantoluokkaan.

nosturin yksittäisten toimintojen sijasta suoraan harvesteripään liikettä, jolloin kuljettaja voi keskittyä nosturityöskente­lyn sijaan puun prosessointiin. Optiona saatava Harvester Active Crane edellyttää Opti 5G -ohjausjärjestelmää, joka on tällä hetkellä saatavilla Scorpion-tuoteperheen harvesterille tietyillä markkina-alueilla. Harvester Active Cranen saatavuus laajenee jatkossa muihin konemalleihin ja markkina-alueille.

PONSSE H8 - uuden sukupolven harvesteripää

Uudessa PONSSE H8 -harvesteripäässä on voimakas syöttö, vahva ote sekä vankka, mutta ketterä runko. Sahakotelon alue on entistä avarampi, minkä ansiosta se soveltuu entistä paremmin myös puustolle, jossa tyvilaajentuma on suurta. Harvesteripää sopii tuoteperheen vahvimpiin PONSSE Ergo-, Scorpion Giant- ja Bear -harvestereihin. Ponssen kehittämän ja valmistaman Opti-ohjausautomaation automaattiset ominaisuudet ohjaavat rungon syöttönopeutta ja sahan liikettä puun halkaisijan mukaan sekä takaavat nopean ja tarkan katkonnan. Active Speed -toiminnon avulla harvesteripään toiminnan nopeutta voidaan säätää puulajien ja runkojen halkaisijan perusteella. Työ uutuustoiminnolla varustetulla H8-harvesteripäällä sujuu tuottavasti ja sujuvasti, olivatpa puut minkä kokoisia tahansa.

PONSSE Mammoth - ennennäkemätöntä kuormankantokykyä

Tuottavuudeltaan voimakas PONSSE Mammoth -kuormatraktori vie Ponssen kuormatraktoreiden tuotevalikoiman uuteen 25 tonnin kantoluokkaan. Portaattomalla CVT-ajovoimansiirrolla ja PONSSE K121-kuormaimella varustetun Mammothin järeiden runkorakenteiden ja väkivahvan hydrauliikan ansiosta isot rungot ja raskaat kuormat liikkuvat vaivattomasti haastavissakin maastoissa.

Ergonomia huomioitu kaikessa kehityksessä

PONSSE Mammoth -kuormatraktorissa metsäkoneenkuljettajan ergonomia on huomioitu kaikessa kehityksessä. Tuottavuudeltaan uusi kuormatraktori on parhaimmillaan, kun ajomatkat ovat pitkiä. Ajomäärät vähenevät kun kerralla saadaan tuotua enemmän runkoja.

Uutuusominaisuuksia tuottavuuden parantamiseen

Yksi näkyvimmistä uutuuksista on PONSSE Active Seat, joka on metsäkoneenkuljettajien toiveista kehitetty istuimen toiminto. Uusi Acti­ve Seat parantaa käytettävyyttä, koska istuin kääntyy ja seuraa nosturin liikkeen mukaan työympäristöä ja tekee näin metsäkoneenkuljettajan työstä tuottavampaa. Pons-

sen kehittämä Active Seat on saatavana vain PONSSE-metsäkoneisiin. PONSSE Mammoth voidaan varustaa Ponssen kehittämällä, rakenteeltaan yksinkertaisella ja hyvin toimivalla ohjaamon vaimennusjärjestelmä Active Cabinilla. Sen avulla metsäkoneenkuljettaja jaksaa paremmin pitkänkin työvuoron, kun järjestelmä vaimentaa ohjaamoon kohdistuvat rasitukset. Active Cabin on saatavana Mammothin lisäksi Buffalo-, Elephant- ja Elephant King -kuormatraktoreihin. Mammothiin on saatavana pitkä takarunko, jonka ansiosta

ylipitkien runkojen kuljetus onnistuu hyvin esimerkiksi EteläAmerikan plantaaseilla. Mammothissa on Ponsse-tuoteperheen suurin kuormatila 6,8 tai 8,0 m², asiakkaan valinnan mukaan. PONSSE Active Crane on kuormatraktorin kuormaimen hallintajärjestelmä, jolla kuljettaja ohjaa yksittäisten toimintojen asemesta kahmarin liikettä ja antaa kuljettajan tehokkaasti keskittyä kuormaintyöskentelyyn. Active Cranea hallitaan helposti kahdella ohjainvivulla, joista toisella ohjataan kahmarin korkeutta maasta ja toisella liik-

keen suuntaa.

Uutuuspalvelu opastaa ja ohjaa videoiden avulla

PONSSE Active Manual on videoita sisältävä käyttö- ja huolto-ohjepalvelu metsäkoneenkuljettajan päivittäisen työn tueksi. Visuaalinen PONSSE Active Manual on mobiilissa toimiva käyttö- ja huolto-ohjepalvelu, joka tukee käyttö- ja huolto-ohjekirjaa tarjoamalla videoita ohjekirjan rinnalla. PONSSE Active Manual löytyy Applen ja Androidin sovelluskaupoista.

KATSO VIDEO!

Ponssen uutuudet ensiesiteltiin Ponsse Show Sweden -tapahtumassa Surahammarissa 27.5.2022. Paikalle saapui yli 600 metsäkonealan ammattilaista tutustumaan tuotteisiin ja seuraamaan työnäytöksiä.


26

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponsselta teknologialanseeraus:

Sähkökäyttöinen metsäkone

Sähkökäyttöinen Ponsse EV1 -konsepti on kehitetty Ponssen ajokoneiden suosituimman kokoluokan, 15 tonnin kuormankantokyvyn kuormatraktoriin.

Ponsse ja Epec esittelevät uuden, sähkökäyttöisen metsäkoneen teknologiakonseptin, PONSSE EV1:n.

sestä, kertoo Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

Teknologiakonsepti Ponsse EV1

M

etsäkone tulee kaupallisesti saataville myöhemmin, mutta Epecin teknologiaa on jo nyt mahdollista hyödyntää hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden sähköistämisessä. Ponssen teknologiakonsepti on kurkkaus tulevaisuuteen, jolla näytetään suuntaa teknologian kehitykselle ja vastuullisen puunkorjuun ratkaisuille. Ponsse tarjoaa vastuullisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeita tarkasti kuunnellen, ja haluaa olla edelläkävijä metsäkoneteknologian kehittäjänä. Ponsse on osa vastuullista metsätaloutta ja tavoittelee toiminnassaan ja ratkaisuissaan hiilineutraaliutta. Teknologialanseeraus on osa yhtiön strategiaa ja yksi konkreettinen teko kohti hiilineutraaliuden tavoitetta. Kestävä kehitys ohjaa kaikkea yhtiön toimintaa.

Konseptikoneessa on täysin sähkökäyttöinen voimalinja ja Epecin tehonjakoyksikkö sekä voimalinjan ohjausyksikkö. Koneen ajovoimansiirto toimii pelkästään akuista saatavalla energialla. Akuston lataamiseen käytetään Range Extenderia, joka on tässä vaiheessa kehitystyötä polttomoottorikäyttöinen.

- Teknologia kehittyy vauhdilla ja se antaa valtavasti mahdollisuuksia kehittää ratkaisujamme edelleen, jopa yllättäviin suuntiin. Olemme tehneet yhdessä teknologiayhtiömme Epecin kanssa valtavasti töitä tämän konseptin mahdollistamiseksi.

Samalla molempien yhtiöiden kyvykkyys on kehittynyt erittäin hienosti tämän projektin aikana ja olemme oppineen paljon uutta. Tämä teknologialanseeraus on kurkkaus tulevaisuuteen, ja yksi ratkaisu sähköisen voimansiirron mahdollisuuksista. Kes-

tävä kehitys on selkeä tulevaisuuden menestystekijä Ponssella. Haluamme kehittää ratkaisujamme ja Epeciä voimakkaasti eteenpäin. Strategiamuutoksemme Epecissä on ollut onnistunut ja olemme erittäin iloisia Ponssella Epecin hienosta kehityk-

Ponsse EV1 -konsepti on kehitetty Ponssen ajokoneiden suosituimman kokoluokan, 15 tonnin kuormankantokyvyn kuormatraktoriin. Konseptikoneessa on täysin sähkökäyttöinen voimalinja ja Epecin tehonjakoyksikkö sekä voimalinjan ohjausyksikkö. Koneen ajovoimansiirto toimii pelkästään akuista saatavalla energialla. Akuston lataamiseen käytetään Range Extenderia, joka on tässä vaiheessa kehitystyötä polttomoottorikäyttöinen. Testaus ja kehitystyö edistyvät koko ajan. On nähtävissä, että teknologialla saavutetaan selkeä polttoaineenkulutuksen alentuminen kyseisessä kokoluokassa. Ponsse on tutkinut ja kehittänyt uusia teknologiaratkaisuja jo useiden vuosien ajan. Ponsse EV1 -teknologiakonsepti lähti liikkeelle vuonna 2019, kun Ponsse ja Epec ryhtyivät yhdessä tutkimaan vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia voimanlähderatkaisuja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

- Tämä teknologialanseeraus on kurkkaus tulevaisuuteen, ja yksi ratkaisu sähköisen voimansiirron mahdollisuuksista. Kestävä kehitys on selkeä tulevaisuuden menestystekijä Ponssella, kertoo Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

Epec Flow: kokonaisvaltainen sähköistämisen ratkaisu

Ponsse EV1 sisältää Epecin sähköistämisen järjestelmäratkaisun, Epec Flown. Ratkaisun keskiössä on Epec Flow Power Distribution Unit (PDU), johon voi liittää sähkömoottoreita, akkuja ja erilaisia toimilaitteita. PDUn integroidut turvallisuusratkaisut mahdollistavat tehokkaan työkoneen valmistuksen, huollon ja toiminnan vaativissa olosuhteissa. Epec Flow HCU (Hybrid Control Unit) -ohjausyksiköllä ohjataan sähköisen voimalinjan toimintaa ja se sisältää simulaatioiden avulla kehitetyn ohjelmiston, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen ener-

giankulutuksen, tuottavuuden ja käytettävyyden. - Kaiken keskiössä toimii Epec Flow -ratkaisu, joka on kehitetty erilaisten hyötyajoneuvojen ja työkoneiden sähköistämiseen. Ohjelmistoa voidaan kehittää simulointimallien avulla, ja ratkaisua voidaan ketterästi muokata erilaisten koneiden tarpeisiin. Eri järjestelmät, esimerkiksi voimansiirto ja ohjausjärjestelmä, toimivat saumattomasti yhdessä, ja tämä mahdollistaa tulevaisuudessa nollapäästöisten, turvallisten ja tehokkaiden koneiden toteuttamisen, kertoo Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila.

TEROITUSPALVELUMME Mikkelissä huoltaa metsäkoneen teräketjut markkinoiden parhailla nestejäähdytteisillä teroituskoneilla Aina pesusta öljyämiseen asti. 100 % toimitusvarmuudella. Ota yhteyttä ja kysy miten voimme palvella teitä ketjuhuoltoasioissa:

- Kaiken keskiössä toimii Epec Flow -ratkaisu, joka on kehitetty erilaisten hyö- tyajoneuvojen ja työkoneiden sähköistämiseen. Ohjelmistoa voidaan kehittää simulointimallien avulla, ja ratkaisua voidaan ketterästi muokata erilaisten koneiden tarpeisiin, kertoo Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila.

Nostajantie 6, 50600 Mikkeli puh. 050 516 1166 teroituspalvelu@ntworks.fi

www.ntworks.fi

27


28

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaikki PONSSE-metsäkoneet valmistetaan edelleen yhtiön syntysijoilla Pohjois-Savossa, Vieremällä. Toukokuun 17. päivä 2022 juhlistettiin jo 18 000. valmistunutta konetta.

18 000. Ponsse valmistui Ponssen Vieremän tehtaalta valmistui toukokuussa 18 000. PONSSE -metsäkone. Luovutuksen jälkeen juhlakone, PONSSE Elk, jatkoi matkaansa Ranskaan VMC Boisin palvelukseen.

Vaativa puunkorjuuala kysyy osaajiltaan rautaista ammattitaitoa, pitkäjänteisyyttä ja hyviä yhteistyötaitoja. Tällaiseksi kuvaan myös kumppanuuttamme VMC Boisin kanssa. Tuntuu todella hyvälle luovuttaa tämä juhlakone VMC Boisille, ja haluan kiittää heitä hienosta yhteistyöstämme, kertoo myynti-, markkinointi- ja huoltopalvelujohtaja Marko Mattila. - Aloitimme yhteistyön Ponssen kanssa muutama vuosi sitten ostamalla käytetyn PONSSE Ergon. Tämän jälkeen tilasimme muutaman uuden koneen, ja tänään vastaanotimme 18 000. Ponssen täällä Vieremällä. Yhteistyömme on sujunut hyvin ja olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuuteemme, kertoo Alexandre Collomb, joka on

Ranskalaiselle VMC Bois urakointiyritykselle toimitettu juhlakone Ponsse Elk on erittäin monikäyttöinen, pienemmän keskikoon ketterä ajokone.

yksi VMC Boisin kolmesta omistajasta. VMC Boisilla on yhteensä neljä PONSSEA, ja se operoi pääasiassa Keski-Ranskan itäpuolella. Vuonna 2009 perustettu ranskalainen yritys työllistää tällä hetkellä yhteensä 27 työntekijää. VMC Boisilla on myös sahatoimintaa, jossa tuotetaan hakepuuta energiaksi.

Monikäyttöinen ja ketterä ajokone

Ponsse Elk on erittäin moni-

käyttöinen, pienemmän keskikoon ketterä ajokone. Elkin kantavuus on luokkansa huippua, ja taloudellinen moottori sekä suuri polttoainesäiliö vähentävät tankkausvälejä. Voidaan siis sanoa, että Elk on mainio metsäkone harvennuksille, joilla voi olla pitkiäkin ajomatkoja. Elkin napakasti reagoiva moottori ja reilu vääntö sekä järeä kuormain tekevät työskentelyn mukavaksi, kun kuljettajalla on käytössään markkinoiden tilavin ohjaamo, ergonomis-

ten hallintalaitteiden kera. Vuonna 2005 sarjatuotantoon otettua Ponsse Elk -ajokonetta on valmistettu vuosien varrella reilusti yli 1 000 kappaletta ja toimitettu yli 20 maahan sekä testattu käytännön olosuhteissa ympäri maailman.

Globaali toimija - tuotanto Vieremällä

Einari Vidgrénin unelmasta syntynyt perheyhtiö savotoi tänä päivänä yli 40 maan puunkorjuumarkkinoilla. Ympäristöystäväl-

linen puunkorjuu ja asiakaslähtöinen tuotekehitys ohjaavat yhtiön toimintaa vahvasti. Kaikki PONSSE-metsäkoneet valmistetaan edelleen yhtiön syntysijoilla Pohjois-Savossa, Vieremällä.


-maissa, Pohjois- ja Etelä-AmeMETSÄALAN AMMATTILEHTI

sa. KONEURAKOINTI

29

po-Rosenlewin kuormatraktorimalliston pienin ja suurin: 10-tonnin 8 ja pyörivällä ohjaamolla varustettu 14-tonnin FR68.

PONSSE Data API -palvelun, avulla asiakas voi hyödyntää metsäkoneesta saatavan datan helposti ja kustannustehokkaasti suoraan omiin raportointi- ja toiminnanohjausjärjestelmiinsä.

Metsäkoneen tuottama data helposti asiakkaan hyödynnettävissä Ponsse tarjoaa vastuullisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeita kuunnellen, ja haluaa olla edelläkävijä myös digitaalisten palvelujen kehittäjänä.

tää esimerkiksi hakkuuoperaati- lisin asiakkaille, jotka käyttävät oiden laskutukseen tai palkan- toiminnassaan dataa ja tiedolla maksuun, puunkorjuusta saatui- johtamista. Palvelun avulla methin tuotostietoihin perustuen. säkoneiden tuottaman datan Palvelua voidaan hyödyntää hyödyntäminen on merkittäväsmyös esimerkiksi logistiikan ti helpompaa sekä edullisempaa, tarpeisiin, kun toimintaa suunni- ja se tuo tiedolla johtamisen entellaan reaaliajassa hakkuuope- tistä useamman saataville. Data API -palvelu on käytössä jo esiraatioiden ollessa käynnissä. - Data API:n avulla asiakas merkiksi asiakkaallamme UPM voi seurata kalustonsa tuotta- llä Uruguayssä. Data API:n voi hankkia osakonsse on tuonut markki- vuutta ja tehokkuutta sekä suunnoille PONSSE Data API nitella hakkuuoperaatioita entis- si PONSSE Manager kokonaitä tarkemmalla tasolla. Palvelun suutta. Manager on uuden suku-palvelun, jonka avulla asiakas voi hyödyntää metsäko- avulla data voidaan muuttaa ar- polven digitaalisten palveluiden neesta saatavan datan helposti ja vokkaaksi tiedoksi suoraan asi- alusta ja metsäkoneen toiminnan kustannustehokkaasti suoraan akkaan omissa järjestelmissä, hallinnointijärjestelmä, jonka omiin raportointi- ja toiminnan- jolloin esimerkiksi operaatioiden avulla asiakkaat saavat tärkeää tehokkuus ja ennustettavuus tietoa kalustostaan. Se pitää ohjausjärjestelmiinsä. Data API tarjoaa mahdollisuu- nousevat aivan uudelle tasolle, asiakkaat ajan tasalla informaaden analysoida metsäkoneesta kertoo tuoteryhmäpäällikkö tiosta, jotka vaikuttavat heidän kalustonsa kannattavuuteen ja LeskinenEspanjaan Ponsselta jatoimitettu saatavaa tietoa tarkalla vauhdilla tasolla, Juho kkinoitaan viime aikoina - kuvassa jonka avulla toimintaa on mahasiakkaan liiketoimintatarpeisiin jatkaa: - Data API -palvelu on hyödyl- dollista tehostaa. perustuen. Sitä voidaan hyödyn-

Luonnonhoitoa ilman välikäsiä

P

FinnHarvest Oy laajentaa toimintaansa osakekaupalla - Puunkorjuu Kyllönen Oy vahvistaa yhtiö palveluntarjontaa Itä-Suomessa Pohjois-Savolainen Finn Harvest Oy on ostanut 30.5.2022 merkittävän osan Puunkorjuu Kyllönen Oy:n osakekannasta. Kuhmolainen Puunkorjuu Kyllönen Oy on vahva toimija PohjoisKarjalan ja Etelä-Kainuun alueella.

O

sakekaupan tarkoituksen on laajentaa FinnHarvestin tarjotaan Itä-Suomen alueella ja auttaa yhtiötä kehittämään liiketoimintojaan entisestään. Puunkorjuun Kyllönen Oy:n toimintaan jatkuu nykyisissä asiakkuuksissa osana FinnHavestia eikä henkilöstön osalta tule muutoksia. - Kotimaisella puunkorjuutoi-

mialalla tapahtuu nyt voimakasta muutosta ja liiketoiminnan kehittymistä. Nyt tehty osakekauppa tukee osaltaan tulevaisuuden kasvu- ja kehityssuunnitelmiamme, toteaa FinnHarvestin toimitusjohtaja Esa Piironen. FinnHarvest Oy yhdessä Puunkorjuu Kyllönen Oy:n kanssa muodostavat konsernin, jonka henkilöstömäärä on noin 85 ja liikevaihto yli 15 miljoonaa euroa. - Puunkorjuu Kyllönen kasvoi yhtiönä sen verran suureksi, että yhden miehen työnä sen hallinnon pyörittäminen on työlästä. Hienoa, että se saa tällä järjestelyllä leveämmät hartiat osana FinnHarvestia, sanoo osakkaana jatkava Jari Kyllönen. FinnHarvest Oy:llä on myös tytäryhtiön Saksassa FinnHarvest GmbH, joka on aloittanut toimintansa tämän vuoden aikana toimien saksalaisten asiakkai-

FinnHarvest Oy yhdessä Puunkorjuu Kyllönen Oy:n kanssa muodostavat konsernin, jonka henkilöstömäärä on n. 85 ja liikevaihto yli 15 milj. euroa.

den suuntaan osana FinnHarvestia.

Finnharvest toimii metsän ehdoilla ja asiakasta kuunnellen

FinnHarvestin visio on olla

edistyksellisin ja tehokkain metsäoperaattori, joka on vastuullinen, globaali ja aidosti paras kumppani ja työpaikka. Yhtiön pitkän historiansa aikana teknologia ja työtavat ovat muuttuneet paljon, mutta metsätyön luonne

on säilynyt samanlaisena. Työn laatu ja uudistumiskyky ovat yhtiölle kilpailuetu, joka näkyy tyytyväisininä asiakkaina. Vuonna 1969 perustetusta FinnHarvestista on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä puunkorjuuyrityksistä, joka katsoo tulevaisuuteen jalat vakaasti kiinni itäsuomalaisissa metsämaissa. Taustalla vaikuttavat perheyrityksen arvot, mikä tarkoittaa toisista välittämistä ja elämää metsän kiertokulun kanssa. Metsä on meille tärkeää ja siksi teemme kaikkemme, että tekemämme työ on aina luontoa kunnioittavaa sekä hiilijalanjäljeltään pientä. Arvolupauksemme mukaisesti annamme metsän loistaa.


30

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Einari Vidgrén Säätiön päähuomionosoitus, Einarin Palkinto, myönnettiin vuonna 2022 Koneteko Pitkäsen Kalle ja Hanna Pitkäselle. Elämäntyöpalkinnot jaettiinTM-Forestin Esa Mikkoselle (kesk.) ja Konepalvelu Ramlinin Tuomas Ramlinille (oik.).

Einari Vidgrén Säätiö palkitsi metsäalan ansioituneita osaajia Einari Vidgrén Säätiö palkitsi ansioituneita metsäalan osaajia 17. kerran. Säätiön päähuomionosoitus, Einarin Palkinto, myönnettiin Koneteko Pitkäsen Kalle ja Hanna Pitkäselle. Elämäntyöpalkinnot osoitettiin Esa Mikkoselle ja Tuomas Ramlinille. Palkitsemistilaisuus järjestettiin 1. kesäkuuta Vieremän Rientolassa.

S

äätiön päähuomionosoituksen, Einarin Palkinnon, lisäksi tunnustuksia jaettiin neljässä eri kategoriassa: elämäntyöpalkinto, tunnustuspalkinnot, kuljettajapalkinnot ja opiskelijastipendit. Vuonna 2022 säätiö palkitsi osaajia yhteensä 167 800 eurolla. - Tänä vuonna saimme hakemuksia kaikkiin kategorioihin varsin runsaasti, joten valinta oli

haastava. Valintakriteerinä oli metsäalalla tehty toiminta, jossa painotettiin sukupolvilta toisille siirtyvää vastuullista toimintaa ja kestävän kehityksen mukaista työtä, kertoo Einari Vidgrén Säätiön puheenjohtaja Juha Vidgren.

Einarin palkinto

Einari Vidgrén Säätiön päähuomionosoitus, Einarin Palkin-

to, myönnettiin vuonna 2022 Koneteko Pitkäsen Kalle ja Hanna Pitkäselle. Yrityksen toiminta täytti säätiön vuoden 2022 palkitsemisperusteet erinomaisesti. Koneteko Pitkänen on näyttänyt metsäkoneyrityksenä esimerkkiä olemalla eturintamassa oman toimintansa hiilijalanjäljen laskennassa. Pitkäsen henkilöstö on halunnut ymmärtää sekä oppia, mistä yrityksen suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat. Samalla he ovat halunneet selvittää, mitä hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi käytännössä tarkoittavat. Koneteko Pitkäsessä on lisäksi tehty aikoinaan onnistunut sukupolvenvaihdos ja kannattavuutta haettu aliurakoinnilla Saksan savotoilta.

Elämäntyöpalkinnot

Tunnustuksena merkittävästä

panoksesta metsäkoneyrittäjyyden osalta Suomen metsätaloudelle, laadukkaalle puunkorjuulle ja maamme talouskasvulle menneinä vuosina Einari Vidgrénin Säätiö jakaa elämäntyöpalkinnot TM-Forestin Esa Mikkoselle ja Konepalvelu Ramlinin Tuomas Ramlinille. - Esa Mikkonen on kuin tervaskanto. Hän on työskennellyt koko uransa ja ikänsä metsäkoneiden parissa. Mikkosen ansioita ovat 1980-luvulta alkanut koneyrittäjyys sekä perustajajäsenyys Kainuun koneyrittäjien osalta, kertoo Juha Vidgren. - Tuomas Ramlinin luja usko omaan tekemiseen, yhdessä rehellisyyden ja vastuunkantamisen kanssa, on kantanut hedelmää jo vuosia. Tuomakselle on aina ollut kunnia-asia, että työt tehdään ajallaan ja korkealaatui-

Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrén perusti 2005 Einari Vidgrénin Säätiön, jonka tarkoituksena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta. Säätiö haluaa kehittää ja lisätä koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettavuutta sekä lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä etenkin nuorten keskuudessa. Lisätietoja säätiön toiminnasta osoitteessa www.evsaatio.fi

sesti. Konepalvelu Ramlin on oivallinen esimerkki siitä, kuinka pienikin yritys voi pärjätä kannattavasti, kun ymmärtää yrittämisen lainalaisuudet, kuvailee Vidgren.

Tunnustuspalkinnot

Säätiö palkitsee vuosittain koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja eri suuruisilla Einarin Tunnustuspalkinnoilla. Maaseutuammattiin ry Perustelut: Maaseutuammattiin ry on pohjoissavolainen yhdistys, joka tutustuttaa lapsia, nuoria ja opettajia maa- ja metsätalouteen sekä laajemminkin maaseudun mahdollisuuksiin työ-, asuin- ja yritysympäristönä. Perustoimintaa ovat esimerkiksi opintoretket muun muassa metsätyömaille, sahoille, maatiloille, matkailuyrityksiin ja alan oppilaitoksiin. Tavoitteena on saada uusia yrittäjiä ja osaavia ammattilaisia maa- ja metsätalouteen sekä lisätä alan tunnettavuutta ja verkostoitumista yhteiseen tiedotus- ja markkinointitoimintaan. Yhdistyksen Nuoret maalle hommiin -kampanjassa kootaan Pohjois-Savon maa- ja metsätalouden TET- ja kesätyöpaikkoja helposti löydettäväksi, valmennetaan työnantajia hyvän työelämäkokemuksen takaamiseksi sekä toteutetaan markkinointikampanja. Miljoonien metsä, dokumenttiprojekti Perustelut: Miljoonien metsä -dokumenttielokuva on kertomus suomalaisesta metsänomistuksesta. Käynnissä olevan met-


METSÄALAN AMMATTILEHTI sänomistajien sukupolvenvaihdoksen myötä metsän omistajuus siirtyy kaupunkilaisille metsäummikoille. Elokuvassa seurataan, kuinka metsäalan suurinvestointien myötä metsänomistajat joutuvat miettimään mitä metsilleen tekevät ja miksi.

Kuljettajapalkinnon vastaanottivat: Antti Autio, Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy Esa Haapaniemi, Granvikin Metsätyö Oy Harri Halmetoja, Koneurakointi S.Kuittinen Oy Antti Hanhisuanto, Metsä-Multia Oy Kimmo Hautamäki, Stoneman Ab Mauno Haverinen, Hakka Oy

Mosjøen, metsäkonekoulu Perustelut: Huomionosoitus kohdistuu koulun opiskelijoiden stipendeihin Norjassa.

Ilkka Heikkinen, Vieremän metsäpalvelu oy

Lusto, metsämuseo Perustelut: Tunnustus myönnettiin Luston metsämuseon peruskorjaukseen.

Kari Juvonen, Toropainen Oy Metsäkoneurakointi

Kimmo Roininen, Stora Enso Perustelut: Kimmo Roininen on ollut kehittämässä ja tehostamassa koneellista puunkorjuuta yli 40 vuoden ajan. Roinisen kädenjälki näkyy hyvin vahvasti tavaralajimenetelmässä ja sen kalustossa, joita nyt Suomessa ja maailmalla yleisesti käytetään. Keimo Lehtiniemi, freetoimittaja Perustelut: Keimo Lehtiniemi on freelancerina toimiva pitkänlinjan toimittaja, jonka erityisalaa ovat metsä- ja puunhankinta. Lehtiniemi ymmärtää hyvin puunhankinnan taloudelliset lainalaisuudet ja osaa asettaa ne metsäluontokeskustelun viitekehykseen. Lapin Metsämuseoyhdistys, tapahtuman järjestäminen juhlavuoden kunniaksi Perustelut: Yhdistys ylläpitää Rovaniemellä sijaitsevaa metsämuseota, joka kertoo tarinaa Lapin suurten savottojen aikakaudesta aina 1870-luvulta lähtien. Museoalueelta löytyy muun muassa aitoja savottakämppiä, uittokalustoa, metsätyövälineitä ja -koneita. Yhdistys järjestää 60-juhlavuoden kunniaksi tapahtuman kutsuvieraille, jäsenille, sidosryhmille ja yleisölle.

Kuljettajapalkinnot

Joonas Holck, Forest Holck Oy Markku Hyvönen, Metsä Hyvönen Oy Marko Iivari, Hakkuuhaukat Oy Ville Jestoi, JsL Forest Oy Markku Juvonen, Veljekset Hokkanen Oy Ilpo Kauppinen, Keski-Suomen MetsäKymppi Oy Arto Kela, Karttulan Metsätyö Oy Atte Keskinen, Motourakointi J. Kangas Oy Jari Kinnunen, Metsä- ja Maansiirto Kastinen Oy Santtu Kohvakka, Velj.Knuutinen Oy Arttu Koistinen, Karttulan Metsätyö Oy Matti Kursukangas, Metsäurakointi Ervasti Oy Mikko Laakkonen, Koneurakointi Lukkarinen Oy Petri Lahtinen, Nyrölä, Metsä-Jokeri Oy Jarmo Lehtisyrjä, Metsätyö Räisänen Oy Ville Leppinen, MKU Panu Valden Markus Litmanen, Metsäurakointi Piirainen Oy Markku Luomahaara, Metsäurakointi Teräväinen Oy Jarno Lyytikäinen, Heinäveden Koneurakointi Oy Jukka Makkonen, Veljekset Marin Oy Matti Mikkonen, Nilakka Forest Oy Verneri Niva, Kylmämaan Konetyö Oy Markku Nurminen, Puuppolan metsätyö Oy Kimmo Oksanen, Konehonka Oy Jyri Palojärvi, Veljekset Lehtomäki Oy Harri Partanen, Motoajo Oy Jarkko Pasi, SM-Korjuu Oy Jarno Pelkonen, Metsätyö Markop Oy Timo Peltonen, Metsäkonepalvelu Oy Petri Penttinen, Aatto Silventoinen Oy Pentti Pinoniemi, Veljekset Kellola Oy Topi Pulkkinen, Nilakka Forest Oy Matti Pulliainen, Metsä Lahikainen Ky Hannu Rautasalo, Keski-Suomen MetsäKymppi Oy Heikki Ruonala, Iin Metsätyö Oy Roni Pekka Salmelin, Metsäkoneurakointi Hänninen Janne Seppänen, Metsä-Kiesit Oy Mikkeli Joonas Säämänen, TS-Metsä Oy Tuomo Tepsa, Kone Annala Oy Matti Timonen, Konetyö Korja Ay Jouni Toropainen, Konepalvelu J Ikonen Oy Antti Tupelin, Kohmansalon Metsäkuljetus Oy Ari Vainikainen, Pata-Met Team Oy Vesa Vauhkonen, Metsäkuljetus Matti Hänninen Ky Arto Vierelä, Metsä Hyvönen Oy

Säätiö palkitsi tänä vuonna 54 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa Einarin Kuljettajapalkinnolla. Kuljettajapalkintojen palkitsemisperusteina ovat korkealaatuinen ja asiakaslähtöinen työ, tinkimätön asenne työn laatuun sekä hyvä yhteistyö ja kommunikointi metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi Einarin ajatus Kuljettajapalkinnon perusteista oli aikoinaan selkeä: laadukkaan työn tekijät, joilla on hyvä asenne ja taito palvella asiakkaita, ovat palkintonsa ansainneet.

Markku Väyrynen, Koneurakointi Huovinen & Kinnunen Oy

Opiskelijastipendit

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Nestori Niskakangas ja Tuukka Soukka

Opiskelijastipendeillä palkitaan koulussa menestyneitä metsäalan opiskelijoita. Säätiö palkitsi opiskelijastipendillä yhteensä 35 metsäkonealan opiskelijaa. Stipendit jaettiin opiskelijoille lukukauden päättyessä.

Opiskelijastipendin vastaanottivat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Pieksämäki, Paavo Kauppinen ja Olli Huusko Yrkesakademin i Österbotten, William Lång ja Niko Hirviniemi Etelä-Savon Koulutus, ESEDU, Ville Kärkkäinen Etelä-Savon Koulutus, Mikkeli, Salosaari, Ida Penttinen Oulun seudun ammattiopisto Taivalkoski, Jimi Kaijala ja Janrik Kämäräinen OSAO Muhos, Ville Haverinen ja Eemil Karjalainen Tredu, Kuru, Lauri Alaspää ja Reko Vastamaa TTS Työtehoseura, Nuutti Vatanen ja Ville Salonen Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Janne Viitamäki ja Juuso Jalava Riveria, Valtimo, Joona Ikonen ja Vikke Korhonen Gradia Jämsä, Paul-Mikael Jylhä ja Elmeri Laitinen SEDU, Ähtäri, Leevi Kytönen ja Ville Niemenaho Lapin ammattiopisto REDU, Rovaniemi, Roope Mikkola Lapin ammattiopisto REDU, Kemijärvi, Pauli Hautaniemi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Pyry Kellokangas ja Jesse Huttunen Hämeen ammatti-instituutti EVO, Antti Laatikainen ja Julius Pitkänen Savon ammattiopisto, Pietari Porthan ja Elias Hälinen Saimaa ammattiopisto, Ruokolahti, Antti Virolainen ja Juho Jäppinen Ammattiopisto Samiedu, Kasperi Pennanen

KONEURAKOINTI

31


32

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilehti tuotti 1,5 tunnin Hyviä uutisia! lähetyksen Interforst 2022 metsäkonemessuilta. Käy katsomassa Ammattilehti.fi YouTube kanavalta tai avaa QR-koodi aukeaman alareunasta.

Interforst 2022 keräsi metsäalan Müncheniin Münchenin Messukeskuksessa 17.-20.7. järjestetty Interforst 2022 -näyttely keräsi alan toimijat ympäri Eurooppaa helteiseen Baijeriin.

- TMK Energiakouria myydään laajasti eri puolille Eurooppaa, kertoivat Tony Koponen (vas.) ja Robert Kurki.

Pewagin Jouni Nurminen esitteli uusimmat metsäkonetela- ja ketjumallit: - Osastollamme kävi mukavasti myös suomalaisia urakoitsijoita.

- Uusi Nisula N6 -harvesteri ja monipuolinen kouramallisto sai messuilla todella paljon huomiota osakseen, kertoi Nisula Forestin Timo Savornin.

Tuomo Ylikoski (vas.) ja Tero Lampola esittelivät uusimmat Mesera -nosturi- ja kouramallit eurooppalaisille asiakkaille.

Saksan alueen Ponsse-jälleenmyyjän Wahlers Forsttechnikin Ralf Dreeke toimii Interforstin näytteilleasettajien puheenjohtajana.

Ponssen Jarmo Vidgrén (oik.), Jussi Hentunen ja Tuomo Moilainen kertoivat uusimmista konemalleista ja markkinoiden näkymistä.

M

etsäteknologiaan keskittyvä Interforst on järjestetty neljän vuoden välein jo vuodesta 1970 lähtien. Tämänkertainen näyttely osoitti jälleen vahvuutensa erityisesti saksankielisten alueiden metsäkonealan ykköstapahtumana mutta samalla myös kansainvälisenä kohtauspaikkana; näytteilleasettajia oli paikalla 353 jotka saapuivat 21 eri maasta ja messukävijöitä noin 31 000 lähes 60 eri maasta. Suomalaiset yritykset olivat jälleen vahvasti edustettuina Interforstissa metsäkonevalmistajien vetämänä ja myös suomalaisia urakoitsijoita lensi paikalle mukavasti. Interforstissa näkyi metsäalan merkitys laajasti koko Euroopalle ja usko tulevaisuuteen on vankka haastavista ajoista huolimatta. Kestävä metsänhoito ja puunkorjuu ovat tärkeässä roolissa ympäristöasioita ratkottaessa ja samalla elintason ylläpitämisessä. Interforstissa pääsi näkemään miten edistyksellisiä laitteita ja teknologioita alan yritykset tarjoavat. Myös metsäenergiaa hyödynnetään jatkossa yhä enemmän ja sen tuottamiseen tarkoitettuja ratkaisuja löytyi Interforstista prosessin joka vaiheeseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

33

- Meillä on Saksassa hyvä jälleenmyyjä ja erityisesti Hybrid harvesterit ovat oikein kysyttyjä vaativalla markkinalla, kertoi Logsetin Mikko Laurila.

Saksalainen metsäkonevalmistaja HSM esitteli messujen ehkä mielenkiintoisimman koneuutuuden: 8-pyöräinen harvsteri varustettuna 15 metriin ulottuvulla nosturilla ja säädettävällä rengasleveydellä.

- Olofsfors esitteli Interforstissa mielenkiintoisia uusia telamalleja, joihin pääsee tutustumaan FinnMetkossa, sanoi Metsätyön Markku Sivelä.

- Saksankieliset maat ovat perinteisesti vahvaa markkina-aluetta Sampo metsäkoneille, kertoili Ahti Sormunen. Johtavat hakkurivalmistajat olivat vahvasti mukana Interforstissa. Kuvassa Albach Diamant 2000 suurtehohakkurin työnäytöstä.

- Edustamme Koneosapalvelun tuotteita kuten kouria, teloja ja kunnostettuja komponentteja Saksan alueella, kertoi Benlexin Timo Schäfer.

- Nosturivaakojen käyttö yleistyy Saksassa energiapuuta korjaavissa metsäkoneissa ja myös puuautoissa, kertoi Tamtronin Günther Schuh.

John Deere Forestryn ratkaisuja Keski-Euroopan korjuutarpeisiin esittelivät Sakari Suuriniemi (vas.) ja Niko Solopuro.

Erilaista puutavara-autokalustoa oli Interforstissa näytillä laajasti; kuvassa yhdistelmiä pitkän puun ajoon.

Nokian Renkaiden uusimpia metsäkonerengasmalleja esitteli Itävallan alueen myyntijohtaja Marcel A. Wolf.

Katso Interforst 2022 messulähetys!


34

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

BY HULTDINS Hultdins SuperGrip on yksi maailman eniten myydyistä kuormainkourista - kevyt mutta erittäin vahva koura kuormatraktoreihin ja puutavara-autoihin. Soveltuu harvennus- ja päätehakkuisiin.

Hultdins jälleenmyyjä Suomessa: Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Hultdins-kuormainkourat on kehitetty pitkäikäisiksi ja tehokkaiksi nykyaikaisessa puunkorjuussa. Kouran rakenne, muotoilu ja puristusvoima takaavat helpon käsiteltävyyden.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

35

Maatori Oy myy asiakkaiden konekalustoa ja metsäkoneiden välitystoimintaan on laajat kansainväliset verkostot, mikä mahdollistaa nopeat kaupat sekä hyvän markkinahinnnan.

Käytettyjen metsäkoneiden kysyntä kovalla tasolla Koneyrittäjän tilanteet muuttuvat nopeasti markkinoiden eläessä; joskus tarvitaan lisää kalustoa ja joskus on tarve myydä koneita nopealla aikataululla. Tällä hetkellä käytetyistä metsäkoneista on vientimarkkinoilla kova kysyntä ja hintataso erittäin hyvä.

M

aatori Oy on erikoistunut kone- ja kuljetuskaluston välitystoimin-

taan. - Myymme asiakkaiden kalustoa luotettavasti ja tehokkaasti, etsien markkinoilta parhaan saatavilla olevan hinnan. Meillä on tehokkaat myyntikanavat sekä laajat verkostot ja yhteistyökumppanit niin Suomessa

kuin vientimarkkinoillakin, mikä mahdollistaa nopeat kaupat oli sitten kyseessä työkone tai kuorma-auto, kertoo Maatorin Jari Leinonen.

Metsäkonekaupan osaaja

Metsäkoneiden välitystoimintaan Maatorilla on vankkaa erityisosaamista. - Meillä kauppaa tekee alan

Maatori Oy:n Jari Leinosella on vankka kokemus metsäkoneista ja niillä urakoinnista, joten asiointi urakoitsijoiden sujuu luontevasti.

motivoituneet osaajat. Itsellä on historiaa metsäkonepuolelta aina 80-luvun alusta lähtien; olen ajanut koneita, toiminut urakoitsijana sekä konevalmistajien palveluksessa. Ymmärrän urakoitsijoiden tilanteet ja tarpeet sekä tunnen koneet, joten keskustelu prosessin aikana on luontevaa molemmin puolin, toteaa Leinonen.

Kysyntä kova kaikenlaisista metsäkoneista

Uusien metsäkoneiden toimitusajat ovat pitkät ja käytetylle kalustolle on kova kysyntä erityisesti vientimarkkinoilla. - Metsäteollisuus elää jatkuvassa muutoksessa ja Suomessa urakoitsijoilla on ollut tarvetta myydä kalustoa työtilanteiden vaihdellessa. Olemme onnistuneet palvelussa, mistä kertoo jotain se että tämän vuoden aikana metsäkoneita on välitetty jo yli 60 kappaletta, ilmoittaa Leinonen. Suurin osa Maatorin myymistä koneista on päätynyt vientimarkkinoille Keski-Eurooppaan ja Baltiaan. - Kun kysyntä on kova niin hintatasokin on todella hyvällä tasolle, joten moni koneensa myynyt on saanut siitä jopa reippaasti enemmän kuin oli itse laskeskellut. Maakoneella on kiinteä ja järkevä myyntiprovisio, mikä sovitaan asiakkaan kanssa. Ja jos haettu hinta ylittyy niin kaikki sataa urakoitsijan laariin. Metsäkoneissa onkin nyt todelliset myyjän markkinat, joten jos kalustomäärään opti-

moinnille olisi tarvetta niin kannattaa toimia nopeasti, sillä nykyinen poikkeuksellisen hyvä käytettyjen koneiden markkinatilanne ei välttämättä kestä kovin kauaa, huomauttaa Leinonen.

Nyt kannattaa myydä

Metsäkoneissa on tällä hetkellä kysyntää kaikille koneille, niin harvestereille kuin kuormatraktoreille.

- Valtamerkkien lisäksi myös pienempien valmistajien koneet käyvät kaupaksi ja vanhemmille enemmän ajetuillekin on ostajansa. Olemme myyneet käytettyjä metsäkoneita hintahaarukassa 30.000 - 300.000 euroa, joten jos sinulla on kone mikä kannattaisi muuttaa rahaksi niin kannattaa olla Maatoriin yhteydessä, sanoo Jari Leinonen.

Vientimarkkinoilla on tällä hetkellä kova kysyntä kaikenlaisille metsäkoneille. Myynnissä oleva kalusto löytyy osoitteesta www.maatori.fi


36

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätyö Hänninen Oy urakoi puuta Mikkelin alueella Pro Silva S6 -harvesterilla, millä hoituu tehokkaasti niin harvennus kuin päätehakkuu kohteetkin. Yli 11 metriin ulottuvan Kesla 1810H -nosturin päässä on Waratah 414 -koura. Pitkän puomin ansiosta leimikoilla saa tehtyä helposti reilua 20 metrin uraväliä.

Laadukasta korjuujälkeä Metsätyö Hänninen Oy:n puunkorjuussa laatu on ykkösasia ja leimikot tehdään niin että metsänomistajat ovat tyytyväisiä korjuujälkeen. Myös harvesteri on valittu mahdollisimman hyvin tehtäväänsä soveltuvaksi.

M

ikkeliläinen Ari Hänninen on ajanut parikymmentä vuotta harvesteria ja yrittäjäksi hän lähti vuonna 2016. - Kotona maatilalla oppi elämään koneiden kanssa ja isällä on ollut myös metsäkoneita. Edelleen hänellä on käytössä Pro Silva 810 harvesteri vuosimallia 2007 varustettuna Kesla 20 kouralla, missä mittarissa on tunteja jo 23 000. Todella lujalla koneella tehdään edelleen talvisin jonkin verran hankintasavotoita ja kesällä isän aika kuluu peltohommissa. Itsekin ajoin alussa

kyseisellä koneella sekä olin pitkään harvesterin kuljettajana Mikkelin alueen urakoitsijoilla, joiden palveluksessa oppi tekemisen ja pääsi ajamaan eri merkkisillä koneilla; kävin lisäksi myös Mikkelin metsäkoulun. Yrittäminen on kuitenkin aina viehättänyt ja niin päätin perustaa yhtiön sekä hankkia oman koneen, kertoo Ari Hänninen.

Metsäkuljetus Puupposen kautta, joka hoitaa ajokonehommat harvesterini perästä, toteaa Hänninen.

Askel suurempaan

Vaikka 810-mallin Pro Silva palveli hyvin tehtävässään niin tarvetta alkoi olla hieman jä-

reämmälle koneelle. - Jos keskittyy harvennushakkuisiin niin optimaalinen tilanne olisi, kun saisi tehdä tasaisesti

Pro Silvalla urakoinnin alkuun

Ensimmäisessä koneinvestoinnissaan Hänninen päätyi Pro Silva 810 harvesteriin. - Isän kone oli toiminut luotettavasti ja Pro Silva tuntui muutenkin sopivan kokoiselta harvennushakkuille. Niin sitten tein kaupat reilun parituhatta tuntia ajetusta Pro Silva 810:sta missä oli Keslan 25-mallin koura. Aloitin UPM:n puiden tekemisen KSH-Konetiimille ja töitä oli heti startista mukavasti joten reilussa parissa vuodessa ajoin Pro Silvaan yli 6000 tuntia lisää eikä siinä ollut koko aikana mitään isompaa teknistä ongelmaa. Noin kaksi vuotta sitten siirryin MHY Etelä-Savon leimikoille

Suurilla 34-tuumaisilla takapyörillä varustettu Pro Silva S6 on erittäin tasapainoinen kone ja sen painopiste on matalalla. Takapyörien korkeus säätyy automaattisesti tilanteen mukaan mikä lisää vakautta huomattavasti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI 100 litraista puuta pienemmällä koneella. Mutta aika harvoin sellaisia leimikoita on tarjolla, sillä harvennuskohteissakin on lähes aina seassa isompaa puuta ja välillä tehdään päätehakkuitakin, joten tuottavan harvesterin valinnasta tulee kompromissi jostain ison ja pienen väliltä. Ja vaikka voima on mukava juttu niin pitää muistaa, että se ei koskaan synny tyhjästä vaan tuo aina lisää kustannuksia mukanaan, pohtii Hänninen. Konevalintaa tarkkaan harkittuaan Hänninen päätyi uuteen 6-pyöräiseen Pro Silva S6 -harvesteriin, mikä tuli käyttöön talvella 2019. Nyt kun mittarissa on tunteja yli 7200 niin Hänninen on kaikin puolin tyytyväinen valintaansa. - Luotettavasti toimiva kone on selvästi isompi kuin aiempi 810-malli mutta kuitenkin harvennuksille sopiva. Nosturiksi valitsin Kesla 1810H -mallin, mihin hetken käytön jälkeen vaihdettiin pidempi jatkeen sylinteri, jolloin ulottuvuudessa päästään reiluun 11 metriin. Kourana on Waratah 414, millä tekee kaikki kohteet ensiharvennuksesta päätehakkuisiin ja sen kanssa nätisti pelaa todella hyvä TimberRite -mittalaite, mikä oli itseasiassa yksi konepäivityksen kimmokkeista. Kun aiemmalla todella ketterällä 810:lla oli helppo poiketa hakkuu-uralta niin tällä isommalla se ei kannata, vaan pitkän puomin ansiosta saa tehtyä helposti reilua 20 metrin uraväliä. Ja on tämä isompikin Pro Silva yllättävän ketterä kokoisekseen, sillä ajovoimansiirrossa on moottorit jokaisella pyörällä.

Ulottuva nosturi - tasapainoinen kone

Ulottuva, voimakas nosturi korostuu Hännisen mukaan erityisesti harvennuksilla ja ylispuun poistoissa, kun poimitaan puita hankalista paikoista: - Ja kun nosturilla otetaan kaukaa niin koneen pitää pysyä vaaterissa joka tilanteessa. Suu-

KONEURAKOINTI

37

rilla 34-tuumaisilla takapyörillä varustettu Pro Silva S6 on erittäin tasapainoinen kone ja sen painopiste on matalalla. Takapyörien korkeus säätyy automaattisesti tilanteen mukaan mikä lisää vakautta huomattavasti; esimerkiksi jyrkistä rinteistä voi tulla alas perä alhaalla.

Mukavaa työskentelyä polttoainetaloudellisesti

Cumminsin Stage V -päästötason, 187 kW:n moottori on osoittautunut polttoainetaloudelliseksi ja ohjaamo on tehtäväänsä sopiva. - Kulutus on ollut keskimäärin 16-17 litraa tunnissa, mikä on ihan hyvä lukema suhteessa tuotokseen. Ja kun ohjaamo pyörii niin sen ei tarvitse olla niin suuri näkyvyyden takia mutta silti tilaa on riittävästi niin kuljettajalle kuin tarvittaville tavaroillekin. Työpaikka on myös hiljainen ja kun moottorin jäähdytysilma kulkee edestä taaksepäin niin lämmin ilma eikä öljyn hajut pääse kiertämään sisään ohjaamoon. Myös IQAN-ohjausjärjestelmä ansaitsee kiitokset monipuolisesta säädettävyydestä sekä helppokäyttöisyydestä, toteaa Hänninen.

Pienen valmistajan kanssa mukava asioida

Pro Silva metsäkoneet suunnitellaan ja valmistetaan Ruovedellä. - Pienen ja luotettavan valmistajan kanssa asiointi on helppoa, sillä jokainen yhden koneenkin asiakas on heille todella tärkeä. Konetta tilatessa voi vaikuttaa jokaiseen yksityiskohtaan, jolloin käyttöön saa juuri itselle räätälöidyn työkalun. Ja tuotekehitys kuuntelee muutenkin palautetta tarkalla korvalla, jolloin monet urakoitsijoiden toiveet päätyvät tuotantoon. Pro Silvan varaosa- sekä huoltopalvelut pelaavat kitkattomasti ja jos on jotain asiaa, niin henkilökohtaista palvelua saa heti silloin kun sitä tarvitsee. Myös Keslan ja Waratahin asiakaspalvelu on

Arin vaimo Jenni on tärkeässä roolissa yritystoiminnassa ja harrastuksena syntyy upeita veistoksia moottorisahalla.

- Pro Silva on sopivan kokoinen kumppani joka kuuntelee tarkalla korvalla yhden koneen yrittäjän tarpeita ja palvelu pelaa kaikissa tilanteissa, kiittelee Ari Hänninen.

laadukasta, joten olen kokonaisuutena konevalintaani oikein tyytyväinen, ilmoittaa Hänninen.

Yhteinen päämäärä

Ari Hännisen yrittämisessä kotoa saatava tuki on arvokas asia. - Meillä on vaimoni Jennin

kanssa yhteinen päämäärä tekemisessä joten ymmärrystä pitkiin työpäiviin löytyy ja arvostus on molemminpuoleista. Jenni hoitaa firman paperitöitä ja juoksevia asioita mikä mahdollistaa oman tekemiseni mutta hän hoitaa myös ennakkoraivauksia ja on mestaritason moottorisaha-

veistäjä. Hänen upeita teoksiaan voi käydä ihailemassa Instagramissa @sahataide.jenni.h ja jos on tarvetta vaikka upealle syntymäpäivälahjalle tai yrityksen muistamiselle niin Jenni loihtii kotimaisesta puusta taideteoksen asiakkaan haluamasta aiheesta, ilmoittaa Ari Hänninen.

Metsätyö Hänninen Oy urakoi MHY Etelä-Savolle Metsäkuljetus Puupposen kautta, joka ajaa Hännisen tekemät puut tienvarteen - kuvassa Logset 5F kuormatraktorilla. Lisäksi Metsätyö Hänninen tekee jonkin verran hankintasavotoita sekä tontti- ja tienvarsihakkuita Mikkelin alueella.


38

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tämä on kone juuri minun tarpeisiini "Kiinnitin hakkuukonetta valitessani huomiota moneenkin seikkaan, mutta yksi tärkeimmistä oli se, miten kone soveltuu juuri minun urakoimilleni kohdetyypeille. Pehmeillä mailla tehtävät harvennukset houkuttivat ProSilva S3 -mallin valintaan." Reijo Männikkö RM Agrikone Oy » prosilva.fi

www.cernos.fi

MESSUT: Osastolla 1308

Jämsä 1.-3.9.

www.finnmetko.fi

Puunkorjuun yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,02 €/m3 vuonna 2021, ja nousua oli 1,4 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos -4,1 %).

Puunkorjuu ja kaukokuljetus -tilasto 2021 julkaistu Puunkorjuu ja kaukokuljetus -tilasto vuodelta 2021 on julkaistu. Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien osuuksia.

P

uunkorjuun ja kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat vuodesta 2020. Puunkorjuun yksikkökustannukset olivat keskimäärin 11,02 €/m3 vuonna 2021, ja nousua oli 1,4 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos -4,1 %). Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset olivat keskimäärin 8,94 €/m3 ja nousua oli 2,3 % (reaalinen kustannusmuutos -6,2 %). Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2021 -tilasto perustuu Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin puutavaralajeittaisiin puunkorjuun ja kaukokuljetuksen määriin ja kustannuksiin. Tilasto kattaa puunkorjuun osalta 70 % ja kaukokuljetuksen osalta 79 % vuoden 2021 teollisuuspuun hakkuumäärästä. Koneellisessa puunkorjuussa yksikkö-

kustannukset olivat keskimäärin 11,02 €/ m3 vuonna 2021 (muutos +1,4 % edellisvuodesta). Ensiharvennuksessa vastaavat yksikkökustannukset olivat 17,50 €/m3 (+1,9 %), muussa harvennuksessa 14,02 €/m3 (+1,2 %) ja uudistushakkuussa 8,50 €/m3 (+4,2 %). Ensiharvennuksen osuus koneellisen korjuun puumäärästä oli 7,1 % (−0,9 prosenttiyksikköä), muun harvennuksen 34,1 % (−0,9 prosenttiyksikköä) ja uudistushakkuun 58,9 % (+1,7 prosenttiyksikköä). Autokuljetuksen tehtaalle yksikkökustannus oli 7,93 €/m3. Nousua oli 3,0 % edellisvuodesta (reaalinen kustannusmuutos −5,6 %). Keskimääräinen kaukokuljetusmatka lyheni 3,5 % ja oli 161 km. Autokuljetuksen tehtaalle keskimääräinen kuljetusmatka oli 101 km (−0,9 %). Keskimääräinen rautatiekuljetusmatka oli 292 km (−3,8 %) ja vesikuljetuksen 252 km (+1,2 %). Suoran autokuljetuksen osuus kuljetetusta puumäärästä oli 74,5 % (+1,2 prosenttiyksikköä), rautatiekuljetusketjun 22,9 % (−1,3 prosenttiyksikköä) ja vesitiekuljetusketjun 2,5 % (+0,1 prosenttiyksikköä). Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannukset olivat keskimäärin 3,18 €/m3 (−1,5 %). Metsätehon tiedote 8/2022

Volvo CE:llä

COBRA SEULAKAUHALLA SEULOT VAATIVANKIN MULTAKASAN! CERNOS Oy Moukarikatu 2 15700 Lahti

MYYNTI | Marko Melto 040 - 823 9734 | marko@cernos.fi

Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset olivat keskimäärin 8,94 €/m3 ja nousua oli 2,3 % (reaalinen kustannusmuutos -6,2 %).


94

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

39

Pajaka Puit OÜ 17 hankki jo kuudennen Prosilva harvesterin Viroon Ponssen 000. metsäkone valmistui Pajaka Puit OÜ:n yhPonssen Vieremän tehteistyö Agrosilva OÜ:n taalla valmistui 17 000. ja Prosilva Oyj:n kanssa PONSSE-metsäkone. alkoi jo vuonna 2002. Elokuun puolessa välisSilloin heille toimitettiin sä valmistunut PONSensimmäinen harvesteSE Elk matkaa luovuri Prosilva 810. Tämän tuksen jälkeen työskenjälkeen Pajaka Puit on telemään Kuusmoto hankkinut ProSilva -koOy:n palvelukseen. neita tasaiseen tahtiin.

noiden tilavin ohjaamo ergonomisten hallintalaitteiden kera. Ponsse on valmistanut vuonna 2005 sarjatuotantoon otettua PONSSE Elk -ajokonetta yhteensä 947 kappaletta ja koneita on toimitettu yli 20 maahan.

Juhlakone valmistui haastavissa olosuhteissa

”Y

Ilolla ja erityisesti kunnialperustaja Rain la rityksen luovutamme 17 000. Elfenbein suomalaiselle on toiminut PONSSEN metsäalalla vuodesta Kuusmoto Oy:lle. Haluan kiittää 1994 lähtien.luottamuksesta ja Kuusmotoa - Vuonna 1999 yritys sai niupeasta yhteistyöstä - yhteinen mekseen Pajaka Puit OÜ. Yhtiön matkamme jatkuu edelleen, tavoitteena on olla turvallinen ja kertoo myynti-, markkinointijoustava kumppani metsätalouhuoltopalvelujohtaja Marko den saralla erityisesti kotiseudulMattila. laan Raplan, Harjun ja Läänen Vuonna 2014 perustettu posiomaakunnissa. lainen Kuusmoto Oy työllistää Pajaka Puit 17 on työntekijää. perheyritys, tällä hetkellä jonka perusarvot ovat luotettavat Toimintaa on Suomen Lapissa ihmissuhteet ja vastuullinen seitsemän kunnan alueella. Yriasenne työhön. Yhtiö työllistää tyksellä on käytössä yhteensä yli 20 työntekijää yhdeksän PONSSEA.ja on yksi alansa työnantajis- On suurimmista hienoa vastaanottaa tämä ta Virossa. nimikkolaatalla varustettu työ- Työntekijämme myyrä. Tämän hetkenarvostavat suunnitelennen mukaan kaikkea vakautta - suurin mien juhlakalu tulee osa heistä on Posion työskennellyt meilurakoimaan tai Ranuan

17 000. valmistettu PONSSE -metsäkone luovutettiin Oy:lle sekä Vieremän tehtaalla elokuun puolivälissä. Prosilva S5:n kuljettajat Aivar Muhu (vas.) ja Argo Kuusmoto Lehtsaar (kesk.) konetta luovuttamassa Agrosilvan Heino Türk. Molemmat kuljettajat ovat työskennelleet Pajaka Puit OÜ:n palveluksessa liki 20 vuotta.

alueella. Päivänsankari täydenlä yli 15 vuotta. Omalta osaltamtää kalustoamme hienosti, kertoo me osallistummeTomi myös Kuusela työntekitoimitusjohtaja jöidemme kouluttamiseen. KaiKuusmoto Oy:ltä. killa meillä työskentelevillä metPONSSE - kompakti sämiehillä onElk Luuan metsäkoulun ketterä ammattitodistus. Pajaka Puija kumppani tilla on kestävän toimitusketjun PONSSE Elk on erittäin mo-

nikäyttöiseen kokoluokkaan sertifikaatti nro NCS-PEFC asettuva, pienemmän keskikoon/ COC-0005, Elfenbein. kone. Elk on kertoo oiva kumppani, kun tarvitaan pihiä, mutta vahvaa Todellinen perheyritys työjuhtaa harvennuspainotteiPerheen äiti Kertu Elfenbein seen puunkorjuuseen. Kompakjaolemus poika Ralf Elfenbein toimivat ti tekee Elkistä ketterän, myös yhtiön operatiivisissa tehmutta isompien koneiden kanssa

jaetut komponentit puolestaan tävissä. Kertu hoitaa yhtiön talovahvan ja kestävän menijän, ushallinnon sekä päivittäiset toijonka kantavuus on luokkansa mistorutiinit. Ralf toimii yhtiöshuippua. Napakasti reagoiva sä metsänhoitajana, moottori, reilu vääntöarvioiden ja järeä operoitavattekevät metsäkiinteistöt. kuormain Elkillä työn tekemisen mukavaksi, kun kuljettajalla on käytössään markki-

Ponssen 17 000. metsäkone Pajaka Puitkoronavuoden OÜ:n perustaja Rain valmistui aikana Elfenbein on toiminut metsäalalla ja maailmanlaajuisten kompovuodesta 1994 lähtien. nentti- ja toimitushaasteiden ympäröimänä. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta yhtiön toiminta ja kehitys jatkuu hyvänä. Ponssella on aina puhallettu yhteen hiileen koko Ponsse-perheen voimin ja tämä kantaa yhtiötä myös haastavassa toimintaympäristössä. Einari Vidgrénin unelmasta syntynyt perheyhtiö savotoi tänä päivänä yli 40 maan puunkorjuumarkkinoilla. Kaikki PONSSE -metsäkoneet valmistetaan edelleen Vieremällä. Ympäristöystävällinen puunkorjuu ja asiakaslähtöinen tuotekehitys ohjaavat yhtiön toimintaa vahvasti. Ralf Eifenbein harrastaa menestyksekkäästi metsuritaitokilpailemista. Maamess 2022 näyttelyn yhteydessä järjestetyssä kilpailussa hän voitti U20-sarjan mestaruuden.


40

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KESTÄVÄT LAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN Onko metsäkoneessasi liian vanha käyttöjärjestelmä? Asennamme vanhan mittalaitteen tueksi Toughbookin Windows 10 käyttöjärjestelmällä ja metsäyhtiön ohjelmistolla – koneet keskustelevat keskenään sisäverkossa.

Uudet ja käytetyt ruggeroidut pc- ja android laitteet kone- ja autoalan yrittäjille kovaan käyttöön takuulla ja etätuella. Tule pyytämään tarjous osastoltamme.

Viestilaitehuolto Oy

30 VUOTTA!

Arvomme Finnmetkossa osastollamme 164 vierailleiden kesken Panasonic Toughpad Windows esittely tabletin FZ-G1. Arvo 1390,00€ alv 0%

SUOMEN VIESTILAITEHUOLTO Torikatu 1, 44100 Äänekoski 0400 123 021 Pispalan valtatie 25, 33250 Tampere Jori Lieska | 0400 643 464 info@vlh.fi facebook.com/suomenviestilaitehuolto

MYÖS PUUAUTOIHIN Meiltä saat Panasonicin uudet ja käytetyt tietokoneet myös puuautoihin, metsäyhtiön ohjelmiston kanssa. Olemme tehneet asennuksia jo 90luvun puolivälistä lähtien.

Käy tutustumassa tuotteisiin: www.vlh.fi

ALLIANCE FORESTRY

VARMA VALINTA METSÄKÄYTTÖÖN Suomen lukuisat metsätöissä käytettävät traktorit ja perävaunut ansaitsevat renkaat, jotka on metsätöihin suunniteltu, tehty ja hyväksi koettu. Tule tutustumaan tuotteisiimme FinnMetkon osastolla 542.

333 AGRO FORESTRY Rouhearipainen maatilan metsätöihin tarkoitettu ristikudosrengas, jonka rakenne takaa paremman pistosuojauksen ja hyvän pidon metsään. Rautainen ja monipuolinen rengas, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti kovaan metsätyöhön.

Katso lisätietoja, esitä kysymyksiä ja löydä lähin kauppiaasi osoitteessa alliancerenkaat.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

41

Latinalaisen Amerikan metsäteollisuus kiinnostaa ja kilpailu markkinoista kiristyy

Uruguayhin rakennetaan EteläAmerikan ensimmäinen CLT-tehdas Uruguay pyrkii vähentämään rakentamisen päästöjä puurakennusten avulla. Hallituksen ilmoitus ”tiekartasta” puun käytölle rakentamisessa ja uusi CLT-tehdas ovat vauhdittamassa muutosta Uruguayn rakennusalalla.

U

ruguayn mekaanisen puun jalostamisen delegaatio vieraili Suomessa kesäkuun alussa Niina Fu Oy:n isännöimänä. Tavoitteena oli hakea suomalaista metsäalan teknologiaa puun sahaukseen ja laitteita uuteen CLT-tehtaaseen sekä ideoita puun käytön edistämiseksi maassa. Uruguayn asuntovirasto, Agencia Nacional de Viviendas (ANV) suunnittelee puurakentamispilottia, josta Suomi kilpailee. Delegaatio koostui viidestä Abroreal-sahan sekä kahdesta Uruguayn asuntoviraston edustajasta. Delegaatio vieraili Suomessa sahoilla, lämpöpuu- ja CLT-tehtailla sekä tapasi puurakentamista edistäviä organisaatioita Suomessa.

Mitä mahdollisuuksia Suomelle?

Uruguayn asuntoministeriö (MVOT) on päättänyt kehittää puurakentamista maassa noin 40 000-60 000 sosiaalisen asuntotarpeen asunnolla. Uruguay on tunnistanut Suomen potentiaaliseksi kumppaniksi, ja ministeriö on sitoutunut rahoittamaan puuasuntopilotteja, 50 omakotitaloa ja 50 kerrostaloasuntoa. Suomi kilpailee projektista ja sitä koordinoi Team Finlandin Business Finland ja Suomen Suurlähetystö Buenos Airesissa. - Halusimme konkreettisesti nähdä mitä Suomi tekee puurakennuspuolella ja mitä Uruguay

Urugyaylainen delegaatio vieraili Suomessa sahoilla, lämpöpuu- ja CLT-tehtailla sekä tapasi puurakentamista edistäviä organisaatioita Suomessa. Kuvassa CLT Plant Oy:llä Miguel Sarries - Toimitusjohtaja, Arboreal (vas.) ja Rodrigo Albornoz - Assistant to the Board.

Ryhmäkuvassa Miguel Sarries - Toimitusjohtaja, Arboreal, Niina Fu - Konsultti, Gustavo Borsari - Varapresidentti, Agencia Nacional de Viviendas, Ariel Beltrand - Arkkitehti, Agencia Nacional de Viviendas, Pablo Porro Lancieri- Uruguayn Suomen Suurlähettiläs, Lotta Kettunen - Niina Fu Oy, Pablo Freyer - CFO, Arboreal, Andrés Dieste - Technical advisor, Rodrigo Albornoz - Assistant to the Board, Noé Tricot - Green Production Manager.

voi oppi Suomelta. Uruguayssa on vähän teknologiaa, sillä metsätalous edustaa maassa varsin uutta teollisuuden alaa. Suomi on tunnettu metsäteknologiastaan ja puurakentamisesta. Haluamme edistää Suomen ja Uruguayn välistä yhteistyötä, sanoo Gustavo Borsari, ANV:n varapresidentti ja entinen kansanedustaja.

Etelä-Amerikan ensimmäinen laajamittainen CLT-laitos

Kahta pientä maata, Suomea

Artikkelin kirjoittaja Niina Fu on suomalainen konsultti, joka toimii Latinalaisessa Amerikassa. Vuodelle 2022 Fu on suunnitellut seuraavia projekteja: - Suomi-paviljonki Expocorma messuilla, jotka ovat EteläAmerikan suurimmat metsälan messut. Messut järjestetään Coronelissa, Chilessä 23-25.11.2022. Mukaan mahtuu 7-10 yritystä. - Investointikartoitus Etelä-Amerikan mekaanisen puunjalostusteollisuuden laite- ja koneinvestoinneista 2023-2027, jonka tarkoituksen on tunnistaa potentiaaliset asiakkaat ja business leadit suomalaisille yrityksille.

ja Uruguayta, yhdistää suomalaisen metsäteollisuuden suurinvestoinnit sekä kova tahto kehittyä ja uudistua. Arboreal on hiljattain modernisoinut sahan ja kaksinkertaistanut puuntuotantokapasiteetin (250.000 m 3 / vuosi) ja on parhaillaan perusta-

massa ensimmäistä massiivipuutehdasta Uruguayhin, jonka arvioidaan luovan yli 250 suoraan ja 400 välillisesti tuotantoprosessiin liittyvää työpaikkaa. Tällä hetkellä Uruguayn rakentaminen keskittyy pääasiassa betoniin ja tiileen, ja puun osuus kaikesta

PARAS HINTA PUULLESI Kuutio on metsänomistajille helpoin tapa myydä puuta verkossa. Joko ammattilaisen, kuten metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti. Kilpailuttamalla saat puullesi parhaan hinnan. Kuutio on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.

uudisrakentamisesta on alle 1 prosenttia. Arboreal aikoo myös viedä paneeleita koko Latinalaisen Amerikan alueelle. Arborealin toimitusjohtaja Miguel Sarries tuntee suomalaisen teknologian: - Halusimme kartoittaa suomalaisia CLT:n ja lämpökäsiteltyn puun tuottajia ja tutustua heidän kokemukseensa näistä meille uusista tuotteista. Meille oli tärkeää päästä keskustelemaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat teknisesti yhtä päteviä kuin suomalaiset. Emme usein saa näin avointa vastaanottoa ja keskusteluja. Eurooppalaiset metsätoimijat ovat heränneet laajemmassa mittakaavassa Etelä-Amerikan mahdollisuuksiin, kun yritykset ovat joutuneet hakemaan korvaavia markkinoita Euroopan tilanteesta johtuen. - Loppusuoralla olevat sellu investoinnit Chilessä ja Uruguayssa tulee kasvattamaan puun kysyntää ja korjuutarvetta lähitulevaisuudessa. Myös Brasiliassa paperimassan tuotanto kasvaa merkittävästi uusien investointien myötä. Samalla myös kilpailu kovenee alueella, toteaa Niina Fu.


42

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

Työvaatteet Teollisuuspalvelulta Hämeen Teollisuuspalvelu Oy Hämeenlinnassa on lisännyt työvaatevalikoimaansa huomattavasti ja myymälästä saa asiantuntevalla palvelulla laadukkaat työvaatteet sekä -kengät heti töihin. Myös logojen painatus onnistuu käden käänteessä.

tilalle. Blåkläderin vaatteet ovat hyvin suunniteltuja ja sopivat muotoilultaan myös naisille, joille toki löytyy molemmilta oma mallistonsa. Dimex on puolestaan Suomalainen tuotemerkki, jonka vaatteet kestävät Pohjolan karut olosuhteet hyvin. Vaatteet sopivat erityisen hyvin perinteisille suomalaisille vartalotyypeille. Molempien vaatteet täyttävät kaikki työvaatteille vaaditut ominaisuudet ja turvavaatimukset, Hokkila toteaa. Kuinka usein työvaatteet tulisi vaihtaa uusiin? - Se on hyvin ala- ja käyttäjäkohtaista, joillain vaatteet kestävät pitkälle toista vuotta kun taas joissain töissä ne kuluvat vaihtokuntoon jo puolessa vuodessa. Keskimäärin vaihtoikä lienee siinä vuoden tienoilla. Esimerkiksi huomiovaatteet kestävät noin 50 pesukertaa, jonka jälkeen niiden huomioteippien teho heikkenee, sanoo Hokkila.

H

ämeen Teollisuuspalvelu on myynyt työvaatteita pienemmissä määrin jo pitkään, mutta nyt tuotevalikoimassa on siirrytty isompaan mittakaavaan. - Olemme laajentaneet Hämeenlinnan myymälän työvaatevalikoimaa ja nyt saatavilla on erittäin kattavasti tunnetut laatumerkit. Vaatteissa päämerkit ovat kotimainen Dimex sekä ruotsalainen Blåkläder, kengissä luotetaan kotimaiseen osaamiseen: Sievi ja Jalas. Myyntiä hoitamaan on palkattu tekniseksi myyjäksi Ira Hokkila, joka omaa pitkän työkokemuksen vaatemyynnin alalta ja on koulutukseltaan myynnin ja markkinoinnin merkonomi sekä pukeutumisneuvoja, sanoo Hämeen Teollisuuspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Vesa Kuusisto.

Osaavaa palvelua

Asiakas saa laatutuotteiden lisäksi asiantuntevaa ja osaavaa palvelua itselle tai koko yritykselle työvaatteita suunniteltaessa. Vaatteiden lisäksi myymälässä löytyy myös työsuojelupuolen tuotteet kuten muun muassa suojalasit, hanskat kypärät, hengitys- ja kuulonsuojaimet. - Meillä on erittäin vahva asiakaspinta valmiina, jotka ovat myös työvaatteiden suurkuluttajia. Nyt asiakas saa samasta paikkaa ostettua niin teollisuusja hydrauliikkatuotteet kuin työvaatteetkin. Yhä useampi yritys haluaa ostaa kaikki palvelut yhdestä paikkaa ja me haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman monipuolisesti ja hyvin. Saimme Hämeenlinnan myymälään logojen painatukseen tarkoitetun lämpöprässin tammikuun alussa, ja painatuspalveluamme käyttää jo 20-30 asiakasyritystämme. Asiakkaat on hyvin löytäneet myös meidän työvaateosastollemme, sanoo Ira Hokkila.

Nopea painatuspalvelu

Työvaatteet saa myös omilla painatuksilla, sillä sekä Riihimäen että Hämeenlinnan myymälöistä löytyy painolaitteet logojen painatukseen. Painatus onnistuu nopeasti.

Kotimaista jalkaan

Hämeen Teollisuuspalvelulta saat työvaatteet ja -jalkineet kaikkiin töihin. Esimerkiksi koneurakointiin löytyy todella laadukkaat ratkaisut ja tietenkin myös yrityksen logoilla painettuna.

- Jos meillä on logo täällä jo valmiina, saa vaatteet jopa saman päivän aikana. Keskittämällä vaateostokset meille saa painatukset nopeasti. Myymälöiden lisäksi verkkokauppamme www. teollisuuspalvelu.fi palvelee asiakkaita 24/7, vinkkaa Hokkila.

Profiloidut yritysratkaisut

Teollisuuspalvelussa tehdään mietintätyökin asiakkaan puolesta valmiiksi. Työvaatteet ovat yrityksen käyntikortti työmailla ja niihin kannattaa panostaa niin laadun kuin kokonaisuuden osalta: - Teemme paljon profiloituja ratkaisuja yritykselle. Ensin kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa tarpeen ja sen perusteella räätälöimme heille omat katalogit tarvitsemistaan työvaatteista logoineen. Etukäteen ja huolella suunniteltu mallisto helpottaa myös asiakkaan työntekijöiden vaatteiden hankintaa. Kun meillä on valmiina tieto asiakkaan käyttämistä vaatteista, on heidän helppo lähettää esimerkiksi uusi työntekijä hakemaan oikeankokoiset työvaatteet itselleen.

Parasta laatua

Teollisuuspalvelu on tunnettu

Kattavassa kenkävalikoimassa luotetaan kotimaiseen laatuun - Jalas ja Sievi edustavat alan kärkeä.

laadukkaista merkeistään eikä työvaatepuoli tee poikkeusta valitusta linjasta. - Päämerkit takkien ja housujen osalta ovat Blåkläder ja Dimex. Molemmat ovat tunnettuja brändejä alalla ja korkealuokkai-

set materiaalit, kestävyys sekä laatu ovat asioita, jotka selittävät niiden suosion. Ruotsalainen Blåkläder antaa tuotteilleen esimerkiksi ikuisen saumatakuun - jos sauma sattuu hajoamaan niin asiakas saa uuden tuotteen

Teollisuuspalvelun myymälöistä löytyy myös työkengät lähes joka lähtöön. Niissä suositaan kotimaista osaamista: - Päämerkkimme kengissä ovat Sievi ja Jalas. Kaksi suomalaista laatumerkkiä, joiden valikoimasta löytyy myös korkean turvallisuusasteen kengät. Esillä oleva myymälävalikoima on tarkkaan mietitty. - Valikoima on räätälöity niin, että ne sopisivat mahdollisimman monen alan edustajille. Kenkiä löytyy eri turvallisuusluokissa ja eri tyylejäkin on useita lenkkarimalleista lähtien. Tälläkin alalla eletään vahvasti sesonkien mukaan, joten valikoima hyllyssä vaihtuu tasaiseen tahtiin ja uutuuksia tulee noin neljä kertaa vuodessa, aina sesongin vaihtuessa, toteaa Hokkila. Työkengät ovat yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin kannalta: - Päivän aikana ollaan paljon jaloillaan ja liikutaan paikasta toiseen. Hyvin istuvat ja lestiltään oikeanlaiset kengät ehkäisevät vammoja ja kipeytymisiä tehokkaasti. Niin Sievin kuin Jalaksen valikoimassa on saatavilla eri levyisiä lestejä, josta varmasti kokeilemalla löytyy omaan jalkaan paras vaihtoehto. Riihimäen myymälässä on asiakkaille tarjolla myös jalkaskannauslaite. - Sen avulla nähdään, minkälainen lesti sopii jalalle parhaiten, lisäksi saadaan tarkka koko ja se myös kertoo, onko tarvetta esimerkiksi erikoispohjallisten käytölle. Erittäin hyvä laite, jolla saadaan nopeasti selville asiakkaalle se sopivin kenkämalli. Tervetuloa työvaateostoksille Teollisuuspalvelulle Hämeenlinnaan tai Riihimäelle, kutsuu Ira Hokkila.


www.ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI www.tmt.fi www.tmt.fi

KONEURAKOINTI

43

www.nurmihydro.fi www.nurmihydro.fi Päällirakenteet

www.flh.fi

www.vistema.fi

Seuraa meitä facebookissa...

www.konepistemaa.com

Kuljettajakoulutukset

www.teca.fi

www.sakky.fi

www.kraftmek.com www.kraftmek.com

www.hydx.se/fin www.hydx.se/fin

Tekninen myyjä Ira Hokkila vastaa työvaatemyynnistä Hämeen Teollisuuspalvelu Oy:llä. www.hydman.fi Kattavasta valikoimasta löytyy työvaateratkaisut kaikkiin tarpeisiin. www.hydman.fi

Työvaatteet saa myös omilla painatuksilla, sillä sekä Riihimäen että Hämeenlinnan myymälöistä löytyy painolaitteet logojen painatukseen. Painatus onnistuu nopeasti.

VALMISTETTU YLPEYDELLÄ SUOMESSA, TEHTY KESTÄMÄÄN KAIKKIALLA MAAILMASSA. Kun tarvitset laadukkaat ja kestävät työvaatteet, on ratkaisu Dimex tai Blåkläder. Molemmat merkit saat Teollisuuspalvelulta.

0400 933 441

WWW.TMKENERGIAKOURA.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

FR28 FR28

HR46X HR46X

FR48 FR48

MYYNTI I Etelä-Suomi MYYNTI I Etelä-Suomi Ahti Sormunen Ahti Sormunen puh. 650 puh. 0400 0400 346 346 650

MYYNTI I Pohjois-Suomi MYYNTI I Pohjois-Suomi Petter Sirkka Petter Sirkka puh.040 040530 5308773 8773 puh.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

45

Luotettavaa konekaluston myyntipalvelua - vankkaa osaamista metsäkoneissa Koneurakointi ja kuljetusyrittäminen ovat muuttuneet yhä syklisemmiksi ja liiketoiminnassa tilanteet vaihtuvat jolloin tarvitaan joustavuutta kalustomäärien hallintaan.

K

eskisuomalainen Kenttäsepät Oy on erikoistunut raskaan kaluston välityskauppaan. Lisäksi myös ostetaan kalustoa sekä myydään koneiden lisälaitteita. - Autamme yrittäjiä löytämään ostajat heidän kalustolleen nopeasti ja käypään markkinahintaan. Meillä on toimivat kanavat myytävän kaluston markkinointiin ja hyvät verkostot niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin. Palvelumme on asiakasläheistä ja luottamus kaiken perusta, sanoo Kenttäsepät Oy:n yrittäjä Joona Tolvanen, jolla on vankka kokemus konealasta: - Aloitin aikanaan raskaan kaluston korjauspuolella ja sitten ajoin kaksikymmentä vuotta kaivukonetta toimien viimeiset kuusi vuotta urakoitsijana. Kenttäsepät perustettiin vuonna 2020 ja aluksi teimme konehuoltoja mutta kun asiakkailla alkoi olla yhä enemmän tarvetta kaluston luotettavalle myyntipalvelulle, niin aloimme keskittymään siihen täysipäiväisesti.

Henkilökohtaista osaavaa palvelua

Kenttäseppien organisaatio on tehokas ja joustava, mikä takaa henkilökohtaisen laadukkaan asiakaspalvelun. - Itse keskityn pääasiassa maarakennuskonekalustoon, mistä minulla on vankka kokemus ja osaaminen niin urakoinnista kuin koneiden tekniikastakin. Metsäkoneiden asiantuntijamme Jaakko Hirvi on puolestaan oman alansa ammattilainen; hän urakoi edelleen myös omilla koneilla, joten kollegoiden kanssa keskustelu on helppoa. Ja vientikaupat sekä kansainväliset suhteet hoitaa Anna Vainio, jonka kielitaito ja osaaminen on huipputasoa, kehuu Toivanen. Kun asiakas ottaa yhteyttä Kenttäseppiin niin tarpeiden kartoituksen jälkeen yleensä käydään paikan päällä katsomassa myytävä kone. - Liikumme nopealla varoitusajalla ympäri Suomea. Henkilökohtainen tapaaminen on tosi tärkeä asia, jolloin asiat saadaan sovittua kasvotusten ja samalla tarkistettua myytävä kohde, otettua siitä myyntikuvat sekä

- Myymme urakoitsijoiden konekalustoa vankalla osaamisella ja toimintamme on luotettavaa, henkilökohtaiseen palveluun perustuvaa. Jos siis on tarvetta vähentää tai realisoida konekalustoa rahaksi niin kannattaa soitella numeroon 050 5566 559, sanoo Kenttäseppien Joona Tolvanen.

sovittua yhdessä sille hinta, mitä markkinoilta haetaan. Välityspalkkiomme on kohtuullinen ja se mitä sovitaan niin varmasti pitää, vakuuttaa Toivanen.

Yrittäjien välistä kauppaa

Kenttäseppien myyntipalvelu helpottaa huomattavasti yrittäjän arkea, kun kaluston myyntiin ei tarvitse käyttää omaa aikaa ja ammattilaiset hoitavat koko prosessin, jolloin riskitkin pienenevät. - Myymme kalustoa pääasiassa toisille yrittäjille emmekä liikkeille, jolloin hintataso on parempi ja toisaalta taas ostava osapuolikin saa tarvitsemansa koneen järkevämmällä hintaa, kun välissä ei ole isojen talojen kalliita organisaatioita. Järjestämme ostajalle tarvittaessa myös järkevät rahoitusratkaisut sekä varustelut koneeseen, lisää Toivanen.

Tehokkaat myyntikanavat

Kenttäseppien käytössä on tehokkaat kanavat myynnissä olevan kaluston ilmoitteluun ja laaja kontaktiverkosto, joita kautta kauppaan päästään yleensä hyvinkin nopeasti. - Tälläkin hetkellä meillä on noin 370 erilaista konetta, ajoneuvoa ja laitetta myyntilistoilla omilla verkkosivuilla sekä johtavilla käytetyn kaluston mark-

Myynnissä oleva kalusto löytyy osoitteesta www.kenttasepat.fi. Tarjolla on runsaasti myös metsäkoneita.

kinapaikoilla. Noin puolet myytävästä kalustosta menee kotimaahan ja puolet vientimarkkinoille, pääasiassa Baltiaan ja

Keski-Eurooppaan mutta on kauppaa tehty kauemmaskin kuten Egyptiin, Peruun ja Maliin saakka. Vientikaupoissa hoidam-

me asiakkaan puolesta kaikki dokumentit ja järjestelyt, sanoo Joona Toivanen.


46

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tieruusu urakoi tienhoitoa Destialle Porvoon, Hyvinkään ja Espoon alueiden sopimuksilla. Kuvassa siistitään tienvartta Porvoo-Askola välillä kolmella Slagkraft -tienvarsiraivaimella, joista kaksi on asennettu Cat pyöräkuormaajiin varustettuna Slagkraftin nostureilla ja moottoripaketeilla - pisimmälle yltää Ponsse kuormatraktorin puomin päässä olevalla raivaimella.

Tienvarsien raivausta ja niittoa tehokkaalla erikoiskalustolla Tieruusu Oy on erikoistunut tienvarsien vesakonraivaukseen ja niittoon tehtävään räätälöidyllä erikoiskalustolla.

sämme on tehtävään tarkoitettu kalusto minkä rungon muodostaa viisitoista traktoria varustettuna kelamurskaimilla ja niittolaitteilla sekä neljä pyöräkuormaajaa ja metsäkone niittovarustuksella, joita ajaa sesonkina noin 25 ammattitaitoista kuljettajaa, luettelee Lindgren.

P

ukkilassa kotipaikkaansa pitävä Tieruusu urakoi tienhoitoa Destialle Porvoon, Hyvinkään ja Espoon alueiden sopimuksilla. - Urakointi alkoi vuonna 2006 ja olemme keskittyneet alusta saakka teiden hoitoon. Työskentely noudattaa vuodenaikojen kiertokulkua eli keväällä lanaillaan, kaivetaan ojia ja vaihdetaan rumpuja sekä aloitellaan vesakoiden raivaukset ja tienvarsien niitot, missä sesonki jatkuu kiireisenä kesän läpi joskus jopa lokakuun puolelle. Syksyllä tikutellaan ja lanaillaan kunnes talven tultua alkaa auraaminen, kertoilee yrittäjä Sami Lindgren.

Laaja toiminta-alue - suuri kalustomäärä

Tieruusun hoitaa tiestöä laa-

Slagkraft toi tehoa urakointiin

- Kaikenlaisia laitteita on aiemmin kokeiltu tienvarsien vesakonraivauksessa ja niitossa, mutta Slagkraftin tehokkuus, ominaisuudet ja kestävyys ovat omalla tasollaan, eikä millään muulla ratkaisulla työnjälkeä saada niin hyväksi kuin Slagkraftilla, ilmoittaa yrittäjä Sami Lindgren.

jasti eteläisen Suomen alueella; idässä mennään aina Ruotsinpyhtäälle saakka, lännessä Kirk-

konummelle ja pohjoisessa Tervakosken kulmille. - Kyllä siinä kilometrejä ker-

tyy, sillä alue on iso ja erilaista tiestöä paljon pienemmistä kantateistä moottoriteihin. Käytös-

Vesakoiden raivausta ja tienvarsien niittoa Tieruusu on tehnyt jo pitkään, mutta nyt toiminta on tehostunut oleellisesti, kun käyttöön on saatu kunnon laitteet. - Meille tuli viime keväänä ensimmäinen ruotsalainen Slagkraft SH170 -tienvarsiraivain Cat 926M -pyöräkuormaajaan omalla W180 -moottoripaketilla ja SC7 -nosturilla. Se vakuutti samantien ominaisuuksillaan, joten hankimme heti perään toisen Slagkraft -paketin Cat 926M -pyöräkuormaajaan (SC8 -nosturi, W70 -moottoripaketti ja SH170 -raivain) sekä kolmannen Ponsse Ergo ajokoneeseen, missä SH210 -raivainta käytetään


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

47

koneen omalla nosturilla ja hydrauliikalla. Kaikenlaisia laitteita on aiemmin kokeiltu mutta Slagkraftin tehokkuus, ominaisuudet ja kestävyys ovat omalla tasollaan, eikä millään muulla ratkaisulla työnjälkeä saada niin hyväksi kuin Slagkraftilla, ilmoittaa Lindgren. Myös Slagkraft -tuotteiden maahantuoja Grutech Oy toiminta saa Lindgreniltä kehuja: - Teknistä osaamista löytyy sopivaa pakettia mietittäessä ja varaosapalvelu pelaa sitten kun laitteet on saatu tositoimiin. Grutechilta pidetään meihin yhteyttä tasaisesti ja tiedustellaan, onko kaikki kunnossa ja tarvitaanko jotain osia tai muuta. Asiakaspalvelu on kaikin puolin esimerkillistä ja helpottaa kiireisen yrittäjän arkea.

Koneet kulkee letkassa

Tienvarsien raivauksessa ajetaan yleensä usealla koneella yhtä aikaa peräkkäin. - Esimerkiksi tänään täällä Porvoo-Askola välillä jonossa kulki kaksi pyöräkuormaajaa ja pitkäpuominen aina 12 metriin ulottuva metsäkone, jolloin yhdellä ajolla saadaan raivaus tehtyä riittävän leveältä alalta - kaikissa siis Slagkraftin raivaimet. Ja perässä kulkee vielä varoitus/ törmäyslaitteella varustettu traktori takaamassa turvallisen työskentelyn liikenteen seassa. Keskellä kesää jonossa kulkee vielä traktorit niittovarustuksella ja kaideleikkuri, joten isoilla teillä letkassa on parhaimmillaan jopa yli kymmenen konetta. Päivässä koneilla ehditään hoitaa tienpenkkoja jopa yli sata kilometriä, sanoo Lindgren. Tiellä kulkevien autojen tulee noudattaa varovaisuutta ja käyttää maalaisjärkeä kohdatessaan raivauskulkueen. - Niin kiire ei saa olla, että syntyy vaaratilanteita ja ohittaminen kannattaa hoitaa sellaisessa kohdassa missä pääsee mieluiten koko letkan ohi niin ettei jää koneiden väliin roikkumaan, sillä ne saattavat joutua välillä myös pakittamaan. Pyrimme kuitenkin hoitamaan vilkkaat tieosuudet mahdollisimman paljon iltaisin ja yöaikaan, jolloin liikennettä on vähemmän - viileässä on myös kuljettajilla mukavammat olosuhteet eikä koneiden öljyt lämpene liikaa, kertoo Sami Lindgren.

Raivauskoneiden perässä kulkee varoitus/törmäyslaitteella varustettu traktori takaamassa turvallisen työskentelyn liikenteen seassa.

raivaamiseen turvallisiksi. - Tarjoamamme laitteet ovat tehokkaita ja helppohuoltoisia ja niiden ajo-ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Järjestelmät ovat ympäristöhyväksyttyjä ja helppokäyttöisiä. Slagkraftin heinikon- ja vesakonraivauslaitteilla levennät turvallisesti ja tehokkaasti tien- ja pellonpientareet ja pengerrykset, sanoo Grutech Oy:n myyntipäällikkö Christoffer Weber. Slagkraftilta löytyy erilaisia dieselmoottoripakettivaihtoehtoja, ulottuvuudeltaan 5-11 metrin nostureita sekä raivauslaitteita heinän ja vesakon raivaukseen. - Ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet ovat modulaarisia ja niistä saadaan räätälöityä optimaaliset ratkaisut juuri asiakkaan tarpeisiin, toteaa Weber.

Slagkraftilta löytyy erilaisia dieselmoottoripakettivaihtoehtoja, ulottuvuudeltaan 5-11 metrin nostureita sekä raivauslaitteita heinän ja vesakon raivaukseen. Kuvassa Tieruusun Cat 926M -pyöräkuormaaja varustettuna SC8 -nosturilla, W180 -moottoripaketilla ja SH170 -raivaimella.

Slagkraftilta ratkaisut kaikkiin tarpeisiin

Yli 40 vuoden kokemus on tehnyt Slagkraftista Skandinavian johtavan ammattikäyttöön tarkoitettujen tienvarsiraivauskoneiden toimittajan. Raivaamattomat ojat ja pientareet huonontavat näkyvyyttä ja suurentavat autoilijoiden riskiä joutua onnettomuuteen. Tiedetään, että tienvarsien kunnossapidon ja liikenneturvallisuuden välillä on suora yhteys. Slagkraft tarjoaa kaiken, mitä tarvitaan teiden

Tieruusun raivauskalustolla operoi kokeneet ammattilaiset; kuvassa vas. kalustosta vastaava Thomas Asplund ja yrittäjä Sami Lindgren sekä kuljettajat Miika Kunttu, Sami Kataja, Henri Paananen ja Jonatan Hurmerinta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERKKOKAUPPA AVOINNA 24/7

MEILTÄ MYÖS LOGOPAINATUKSET!

T E E T T A A V O I M O U H TYÖ- JA

SUORAAN VARASTOSTA

VALIKOIMASSA KAIKKI LAATUMERKIT - PYYDÄ TARJOUS!


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

49

METSÄ TARVITSEE EDELLÄKÄVIJÖITÄ — LIITY JOUKKOON!

Muuta käsitys metsäkoneesta | www.logset.fi LOGSET Oy Hännisentie 2 666530 Koivulahti

Erno Mäntynen 040 849 3115 erno.mantynen@logset.fi

Jukka Perämäki moottorisahauksen Suomen mestariksi Sumoki ry:n järjestämä Moottorisahauksen SM -kilpailu käytiin Punkaharjulla 18.6. Metsämuseo Lustossa aurinkoisessa säässä.

K

ovatasoisen kilpailun voitti Jukka Perämäki, toiseksi sijoittui Jarmo Laatikainen ja kolmanneksi Vesa Kurki. Voitto oli Perämäelle jo 15. Suomen mestaruus. Naisten sarjan voittaja oli Mare Laakkonen ja juniorisarjassa voiton vei Olli Tervaniemi. Ensikertalaisista kisaajista paras oli Erkki Laimio. Lustossa pidetyissä kisoissa oli tällä kertaa mukana peräti kuusi ensikertalaista, joista kaksi oli naisia. Kisa houkuttelee onnistuneesti mukaan siis myös uusia sahureita. Suomen mestaruuskisoihin on perinteisesti osallistunut myös moottorisahaajia Virosta ja tänä vuonna joukko oli kovatasoinen, sillä he kaikki sijoittuivat seitsemän parhaan joukkoon. Moottorisahauksen MM-kilpailut järjestetään vuonna 2023 Tartossa, Virossa, ja kisoihin lähtee SM-kisojen perusteella

valitut edustajat miesten-, naisten- ja juniorisarjoihin.

Tulokset: 1. Jukka Perämäki, 1653 2. Jarmo Laatikainen, 1638 3. Raino Kivi (Viro), 1623 4. Helvis Koort (Viro), 1618 5. Jarro Mihkelson (Viro), 1596 6. Vesa Kurki, 1592 7. Peeter Mitt (Viro), 1576 8. Kylliäinen Jukka, 1544 9. Esa Tumelius, 1537 10. Pekka Kovanen, 1524 11. Klaus Oinonen, 1510 12. Antti Oksanen, 1506 13. Pentti Paananen, 1496 14. Erkki Laimio, 1398 15. Niko Silvasti, 1377 16. Olli Tervaniemi, 1339 17. Mare Laakkonen, 1301 18. Eemil Mäkelä, 1211 19. Jannina Hämäläinen, 1070 20. Eppu Nyman, 1008 21. Sofia Soikkonen, 974 22. Antti Aaltonen, 799

Jukka Perämäki voitti Moottorisahauksen Suomen mestaruuden jo 15. kerran. (kuva: Kimmo Heikkilä/Lusto)


50

KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI Sennebogen 830E Trailer

Pylvästuotannon moniottelija

Finprofilen Iitin pylvästuotannossa suurin osa puumateriaalin siirroista hoidetaan joulukuussa 2021 käyttöön otetulla Sennebogen 830E Trailer -materiaalinkäsittelykoneella.

Oy Finprofile Ltd on innovatiivinen, vahvaan teknologiseen osaamiseen ja pitkään kokemukseen menestyksensä rakentanut, puupylväitä valmistava perheyritys. Kun Iitissä sijaitsevan pylvästuotannon logistiikkaa haluttiin entisestään tehostaa, niin käyttöön hankittiin uusi Sennebogen 830E Trailer -materiaalinkäsittelykone.

F

inprofile panostaa kestävään kehitykseen, laadukkaan raaka-aineen hankintaan sekä asiantuntemuk-

seen. - Lopputuotteemme eli puiset sähkö- ja puhelinpylväät ovat ympäristöystävällisiä ja kilpai-

lukykyisiä laatutuotteita, jolla on jo vuosia ollut laajan asiakaskuntamme luottamus. Pylvästuotannon sivutuotteena syntyy kuoriketta, joka sopii viherrakentamiseen ja maisemointiin. Sorvinlastu puolestaan soveltuu hyvin lämmitykseen, ja sitä toimitamme läpi vuoden eri lämpölaitoksille. Myös kuivaa, kuoretonta polttopuuta valmistetaan ympäri vuoden asiakkaiden tarpeisiin. Käytämme sataprosenttisesti kotimaista puuta ja hyödynnämme arvokkaan raaka-aineen maksimaalisesti, kertoo

Finprofilen toimitusjohtaja Lauri Kokko.

perheyrityksenä olemme erityisen ylpeitä, toteaa Kokko.

Korkeaa laatua kaikessa

Pylväät valmistetaan kotimaisesta puusta

Finprofile tarjoaa vain korkealaatuisia tuotteita, mikä takaa hyvän kilpailukyvyn markkinoilla. - Panostamme niin raaka-aineen hankintaan, valmistusprosessien jatkuvaan kehittämiseen kuin lopputuotteen laadunvalvontaankin. Korkea asiakastyytyväisyys ei ole sattumaa, vaan pitkäjänteisen työn sekä vankan ammattitaidon tulos - asia, josta

Hyvä, laadukas kotimainen raaka-aine on Finprofilen toiminnan perusta ja vakuus sille, että lopputuotteet kestävät niin tiukan laaduntarkkailun, kovan kilpailun kuin aikaakin. - Hankimme raaka-aineemme yli 200 kilometrin säteellä pylväsasemaltamme. Pääosin ostamamme puupylväät ovat yhteiskauppoja muiden metsäalan asiantuntijayhtiöiden kanssa. Lisäksi osa toimituspuusta tulee yksittäisiltä, laatustandardiimme sitoutuneilta kotimaisilta metsäalan yrityksiltä. Hyvä puu on kaiken lähtökohta ja meille myös kunnia-asia, ilmoittaa Kokko.

Suurin osa tuotannosta vientimarkkinoille

Sennebogen ja perässä kulkeva puuvaunu operoivat tehokkaasti suurella, noin kilometrin pituisella pylväskentällä.

Vuodessa Finprofile käsittelee valmiiksi lopputuotteeksi 70 000 - 80 000 puupylvästä. - Suurin osa eli reilusti yli 90 prosenttia pylväistä toimitetaan vientimarkkinoille, joista suurimmat kohdemaat ovat tällä hetkellä Saksa, Ranska, Englanti, Irlanti, Italia, Kreikka, Viro ja Israel. Lisäksi tuotteitamme menee yhteistyökumppaneiden kautta mm. Norjaan ja LähiItään. Suomessa tärkeintä asiakaskuntaa ovat sähköyhtiöt sekä muut pylväsajan toimijat. Pylväs bisnes on vetänyt tasaisen hyvin


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

51

Kuoritut pylväsrungot pinotaan taapeleihin kuivumaan, jonka jälkeen ne sorvataan myyntivalmiiksi sähkö- ja puhelinpylväiksi.

jo pitkään ja myös tulevaisuus näyttää toimialalla valoisalle, sanoo Kokko.

Sennebogen hoitaa tuotannon eri vaiheet

Joulukuussa 2021 Finprofilen Iitin pylvästuotannossa otettiin käyttöön uusi Sennebogen 830E Trailer -materiaalinkäsittelykone. - Olemme aiemmin siirrelleet pylväät kentällä metsäkoneilla mitkä on varustettu jatketuilla kuormatiloilla. Tehostaaksemme pylväslogistiikkaa päädyimme investoimaan moderniin materiaalinkäsittelykoneeseen, minkä perään Metaldon valmisti Iitissä erikoisperävaunun käytetystä tukkiauton kärrystä, kertoilee Kokko. Nyt lähes kaikki pylväiden liikkeet prosessissa hoidetaan Sennebogenilla. Lisäksi laajalla kentällä operoidaan edelleen

myös kahdella metsäkoneella ja pyöräkuormaajilla. - Autot purkavat terminaaliin saapuvan pylväsmateriaalin kentälle, mistä puut nostellaan pyöräkuormaajalla kuorimon pöydälle. Kuorimon läpi kuljettuaan pylväsrungot tippuvat taskuihin, jotka Sennebogen tyhjentää ja kuljettaa ne taapeleihin kuivumaan. Sitten kun aihiot ovat kuivuneet niin Sennebogen siirtää ne sorvilinjastolle, mistä valmistuu kyllästykseen valmiita sähkö - ja puhelinpylväitä. Ja Sennebogen on mukana myös viimeisessä vaiheessa, kun pylväät lastataan rekkaautojen puoliperävaunuihin toimitettaviksi asiakkaille, avaa Kokko prosessia.

Onnistunut investointi

Sennebogen on jo puolen vuoden käytön aikana osoittau-

tunut Kokon mukaan onnistuneeksi investoinniksi: - Terminaalimme on noin kilometrin pitkä missä suuren kuorman pylväitä perävaunun kyytiin ottava omapainoltaan 34-tonninen Sennebogen liikkuu nopeasti ja ketterästi. Koneen puomissa on ulottuvuutta yli 17 metriä ja se nostaa vaivatta pisimmätkin 24 metriset pylväät taapeleihin. Korkealle nousevan ohjaamon ansiosta kuljettajan näkökenttä on ylhäältä alaspäin trailereita lastattaessa, mikä helpottaa kuormantekoa oleellisesti. Ja ohjaamo on muutenkin todella viihtyisä työpaikka kehuvat kuljettajat. Yksi tärkeä Sennebogenilla saavutettu etu on nopeuden ja tehokkuuden ohella alhainen polttoaineenkulutus suhteessa käsiteltyyn puumäärään. - Haluamme kaikessa toimin-

Kuljettaja Sami Vironen on tyytyväinen Sennebogenin tilavaan ja korkealle nousevaan ohjaamoon, mistä on loistava näkyväisyys joka suuntaan sekä lisäksi toimivat kamerajärjestelmät. Pylväiden punnitus tapahtuu kotimaisella Tamtron vaa´alla.

nassamme vähentää ympäristökuormitusta ja jokainen säästetty litra on näillä polttoaineen hinnoilla enemmän kuin kotiinpäin, pohtii Kokko.

Asiakaspalvelu pelaa

Kaupat Sennebogen 830E Trailer -materiaalinkäsittelykoneesta tehtiin maahantuoja OP System Finlandin kanssa. - OP Systemin kaverit kävivät kouluttamassa kuljettajamme koneen käyttöön ja teknisiin

ominaisuuksiin samoin kuin Tykkä Oy:n henkilökunnan, joka vastaa uuden koneen huolloista samoin kuin Komatsu/Valmet metsäkoneistamme. Ja kun yksi kuljettajamme lähti muihin töihin niin OP System tuli kouluttamaan tilalle tulleen uuden kuljettajan, sanoo Lauri Kokko tyytyväisenä palveluun.

Koneen puomissa on ulottuvuutta yli 17 metriä ja se nostaa vaivatta pisimmätkin 24 metriset pylväät korkealle taapeleihin. Kouraksi valitiiin kotimainen Vahva kahmari.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

alias design malmö

aailmaan! m n : P O a o l Tervetu

TRAILER Voimakas, vakaa sekä aikaa ja rahaa säästävä puunkäsittelykone. 830E Trailer on suunniteltu suurien puumäärien kustannustehokkaaseen lastaukseen, kuljetukseen ja käsittelyyn. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Joakim Monto +358 20 1456 741

www.opsystem.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI

53

Stora Enso ja Tetra Pak tutkivat mahdollista nestekartonkipakkausten kierrätysratkaisua edistääkseen paperipohjaisten pakkausratkaisujen kiertotaloutta Stora Enso ja Tetra Pak tutkivat yhdessä nestekartonkipakkausten kierrätysratkaisua vastatakseen Benelux-maiden kasvavaan kierrätystarpeeseen ja tukeakseen paperipohjaisten, kierrätettävien pakkausratkaisujen kasvavaa kysyntää.

Y

hteinen selvitys sisältää suunnitelman kattavasta nestekartonkipakkausten kierrätyslinjasta Stora Enson Langerbruggen tehtaalla Belgiassa. Kuitujen käsittely tapahtuisi Langerbruggen tehtaalla, ja polymeeri- ja alumiinipäällystemateriaalit kierrättäisi erillinen kumppani.

Ratkaisu nestekartonkipakkausten kierrätykseen

Langerbruggeen ehdotettu kierrätyslinja käsittelisi aluksi arviolta 50 000 tonnia kierrätettyä kartonkia vuodessa.

Benelux-maiden markkinoille saatetaan vuosittain noin 75 000 tonnia juomakartonkipakkauksia, joista yli 70 prosenttia kerätään jo kierrätykseen. Tällä hetkellä Benelux-maissa ei ole nestekartonkipakkausten kierrätysinfrastruktuuria. Stora Enson ja Tetra Pakin yhteistyö loisi kattavan kierrätysjärjestelmän nestekartonkipakkauksille Benelux-maissa ja palvelisi myös sitä ympäröiviä alueita. Tässä ratkaisussa Stora Enso käsittelisi kerätyt nestekarton-

kipakkaukset ja ottaisi kuituaineksen talteen. Kierrätettyjä kuituja käytettäisiin raaka-aineena kierrätetyn pintakartongin valmistuksessa Langerbruggen tehtaalla, kiertotalouden periaatteiden mukaan. Tetra Pak vastaisi polymeeri- ja alumiinimateriaalien kierrätysratkaisusta, jonka erillinen kumppani toteuttaisi. Kierrätyshanke liittyy Stora Enson äskettäin julkistettuun kannattavuusselvitykseen, jonka tarkoituksena on tutkia yhden Langerbruggen tehtaan paperilinjan muuntamista suuren tuotantomäärän kierrätyskartonkilinjaksi. Selvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Jos investointipäätös tehdään, kierrätyskartonkilinjan odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2025 aikana. Tetra Pakin kanssa suunniteltava kierrätyshanke noudattaa samaa aikataulua.

Kierrätysmäärät olisivat merkittäviä

Langerbruggeen ehdotettu kierrätyslinja käsittelisi aluksi arviolta 50 000 tonnia kierrätettyä kartonkia vuodessa, mutta määrää olisi mahdollista kasvattaa. - Tällä yhteisellä aloitteella korostamme sitoutumistamme paikallisten kierrätysratkaisujen edistämiseen ja infrastruktuurin parantamiseen Benelux-maissa, joissa kierrätettyjen nestepakkauskartonkien määrä on suuri. Stora Enso on luotettu ja tärkeä kumppani, jolla on tarvittava osaaminen ja kokemus kuitujen kierrätyksestä. Yhdessä heidän

kanssaan meillä on mahdollisuus ottaa käyttöön kiertotalousratkaisu, joka auttaa meitä kohti tulevaisuutta, jossa yhä suurempi määrä kartonkipakkauksia kerätään ja kierrätetään ja jossa voidaan minimoida niiden päätyminen roskaksi, sanoo Chakib Kara, Tetra Pakin Ranskan ja Benelux-maiden toimintojen johtaja. - Me Stora Ensossa etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia syventää sitoutumistamme kiertotalouteen ja sen mukaiseen pakkauskehitykseen. Kiertotalouden edistäminen vaatii älykkäitä investointeja ja yhteistyötä oikeiden kumppaneiden kanssa. Työskentelemällä yhdessä Tetra Pakin kanssa voimme samanaikaisesti luoda lisäarvoa, parantaa kiertotaloutta ja kasvattaa tuotteidemme kilpailukykyä, kertoo Markku Luoto, Stora Enson LPB Aseptic- ja CUK-liiketoimintojen johtaja. Nestekartonkipakkaukset sisältävät korkealaatuisia ensikuituja, jotka ovat erinomainen perusraaka-aine kierrätyskartongin valmistukseen. Langerbruggen tehdas tarjoaa strategisesti hyvän sijainnin ja mahdollistaa paikallisen paperipohjaisen kierrätysratkaisun kehittämisen kiertotalouden periaatteiden mukaan. Lisäksi nestekartonkipakkausten keräys kierrätystä varten on jo tehokasta Benelux -maissa.

Stora Enso vuokraa osan Veitsiluodon tehdasalueesta Kemissä Infinited Fiber Companylle Stora Enso vuokraa Veitsiluodon tehtaan entisen paperikonehallin tekstiiliteknologiayritys Infinited Fiber Companylle, joka suunnittelee rakentavansa sinne tekstiilijätteestä uutta tekstiilikuitua tuottavan kaupallisen mittakaavan tehtaan.

S

tora Enso myi aiemmin kesäkuussa kaukolämpöliiketoimintansa teollisuuden ja kuntien kehittyneitä infrastruktuuripalveluja tarjoavalle Nevelille. - Pyrimme aina löytämään vastuullisia ja taloudellisesti vakaalla pohjalla olevia elinkelpoisia ratkaisuja entisille tehdasalueillemme. Olen tyytyväinen, että olemme kyenneet etenemään Veitsiluodon hankkeessa nopeasti yritysten kanssa, jotka voivat hyödyntää Veitsiluodon infrastruktuuria ja tuoda alueelle uutta toimintaa. Työmme jatkuu

edelleen, jotta alueelle saataisiin lisää liiketoimintaa ja työpaikkoja, sanoo Stora Enson maajohtaja, talousjohtaja Seppo Parvi. Infinited Fiber Companyn mukaan poistotekstiilejä hyödyntävä tehdas loisi toteutuessaan Veitsiluotoon arviolta 270 uutta työpaikkaa. Yhtiön uusiokuituteknologia muuttaa selluloosapitoiset materiaalit, kuten käytetyt puuvillapitoiset vaatteet, uusiokuiduksi, joka on biohajoavaa eikä sisällä mikromuoveja. Siitä valmistetut tekstiilit voidaan kierrättää uudelleen samassa prosessissa yhdes-

sä puuvillapitoisen tekstiilijätteen kanssa. - Suunnittelemme Veitsiluotoon tehdasinvestointia, jonka suuruus on noin 400 miljoonaa euroa. Asiakkaamme ovat maailman johtavia muoti- ja vaatealan yrityksiä, ja arvioimme tulevan tehtaan lähes koko Infinna™-uusiokuitutuotannon suuntautuvan vientiin. Veitsiluodon alueella on monia tulevaa liiketoimintaa tukevia vahvuuksia, erityisesti sijainti meren rannalla, olemassaoleva infrastruktuuri sekä osaavaa työvoimaa. On ilo päästä luomaan uutta liiketoimintaa tähän perinteikkääseen miljööseen, sanoo Infinited Fiber Companyn toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Petri Alava. Stora Enso on kartoittanut Veitsiluodon alueen tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia kesästä 2021 lähtien. Arvi-

ointikriteereinä ovat olleet toimijan taloudelliset toimintaedellytykset, hankkeen rahoitus sekä liiketoiminnan työllistämisvaikutukset. Työ jatkuu muiden toimijoiden löytämiseksi jäljelläolevalle tehdasalueelle. Stora Enso lopetti sellun ja paperin tuotannon Veitsiluodos-

sa syyskuussa 2021. Stora Enson saha jatkaa toimintaansa saarella ja täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Yhtiö työllistää alueella edelleen noin 100 työntekijää sahalla sekä henkilöstöhallinnon ja palvelukeskuksen palveluksessa.

Stora Enso lopetti sellun ja paperin tuotannon Veitsiluodossa syyskuussa 2021. Stora Enson saha jatkaa toimintaansa saarella ja täyttää 100 vuotta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG6800TX MURSKAIN. HG6800TX on Vermeerin murskainperheen uusi lippulaiva. Uudet innovaatiot, kuten madalletut syöttöpöydän reunat, takaavat materiaalin vapaan virtauksen rummulle. Uusi Duplex III rumpu toimii koneen sydämenä. Saatavilla myös hakkurirummulla varustettuna. Koneen voimanlähteenä on CAT C27 950 hv moottori.

KYTKINTIE 41, 00770 HELSINKI SEVERAL.FI

Vermeer and the Vermeer logo are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. © 2020 SEVERAL OY. All Rights Reserved.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

55

www.reformet.fi

Ari Junttila Ky urakoi haketta Kymen laakson ja eteläisen Suomen alueella.

Ari Junttila Ky:n liiketoiminta osaksi Ylijoki Metsäenergiaa Ylijoki Metsäenergia Oy vahvistaa kuljetus- ja haketusliiketoimintaansa ostamalla Ari Junttila Ky:n liiketoiminnan.

V

uonna 2010 perustettu Ari Junt tila Ky urakoi haketta Kymen laakson ja eteläisen Suomen alueella. Ari Junttila Ky:n liikevaihto viime tilikaudella oli 1,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 4 henkilöä. Kaikki työntekijät jatkavat Ylijoki Metsäenergia Oy:n palveluksessa. - Yritysjärjestely tuo meille lisää osaa-

mista, etenkin haketuksessa. Arin ja henkilöstön tietotaito on alalla yleisesti tunnustettu ja toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi osaksi kehittyvää yritystämme, toteaa Ylijoki Metsäenergia Oy:n toimitusjohtaja Arttu Hirvikorpi. - Yhdessä Ylijoki Metsäenergian kanssa mahdollistamme asiakkaillemme entistä laajemmat ja laadukkaammat palvelut nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kouvolan toimipiste säilyy ja täydentää konsernin muita toimipisteitä Ylöjärvellä ja Hämeenlinnassa, kertoo Ari Junttila.

Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille hyvin alkaneesta vuodesta!

Hakevuori osti Hakevelhot

- volyymi kasvaa ja toimitusvarmuus paranee Kotimaisen metsähakkeen käyttö tulee jatkossa lisääntymään entisestään, mikä nostaa oleellisesti energiaomavaraisuutta ja mahdollistaa osaltaan korkealle asetettujen uusiutuvan bioenergian käytön tavoitteiden saavuttamisen.

T

aatakseen hakkeen luotettavat ja kilpailukykyiset toimitukset volyymien kasvaessa, alan urakointi keskittyy yhä suurempiin yksiköihin. Jo 20-vuotta alalla toiminut ja vahvassa kasvussa oleva, Askolassa pääpaikkaansa pitävä Hakevuori Oy on ostanut 20.6.2022 hauholaisen Hakevelhot Oy:n osakekannan yrittäjä Mika Eerolalta. Toteutunut osakekauppa mahdollistaa Hakevuoren ja Hakevelhojen tiiviin yhteistyön Etelä-Suomen alueella sekä an-

Hakevuori konsernin haketusmäärä tulee olemaan vuosi- tasolla 2 miljoonaa irtokuutiota ja kapasiteettia löytyy aina 2,5 miljoonan irtokuution toimittamiseen asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin. Kaluston rungon muodostaa 20 haketusyksikköä, joilla operoidaan pääasiassa metsäpäässä.

taa logistisia etuja metsäenergiaurakoinnissa. Hakevelhot jatkaa omana osakeyhtiönään ja Mika Eerola vastaa Hakevelhojen työnjohdosta vahvalla alan kokemuksellaan. Aiemmin orgaanisesti kasvaneen Hakevuoren laajentuminen yrityskauppojen kautta alkoi maaliskuussa 2022, jolloin hankittiin Juvalta kotoisin olevan

pitkän linjan haketusyhtiön SMTeam Oy:n hakeliiketoiminta. Näiden kahden yrityskaupan jälkeen Hakevuori konsernin haketusmäärä tulee olemaan vuositasolla 2 miljoonaa irtokuutiota ja kapasiteettia löytyy aina 2,5 miljoonan irtokuution toimittamiseen asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin. Kaluston rungon muodostaa 20 haketusyksikköä joilla

operoidaan pääasiassa metsäpäässä sekä osittain terminaaleissa; hakkeen kuljetukset lämpö- ja voimalaitoksille tapahtuu 40-45 ajoneuvoyhdistelmällä. Toimialueena on Uusimaa, Kanta- ja Päijät-Häme, Etelä- Karjala, Kymenlaakso ja Etelä- Savo. Hakevuoren toimialaan kuuluu lisäksi energiapuun hankinta, hakkeenmyynti, puunhankinta,

puunkorjuu, sekä puunmyynti. Lisäksi tehdään suurten rakennettavien tonttien puuston poistoa sekä tienvarsien raivauksia. Liikevaihdoltaan 26-30 miljoonan euron Hakevuori konsernin palveluksessa on tällä hetkellä 55 ammattitaitoista henkilöä ja lisäksi työllistetään saman verran laadukkaiden alihankkijoiden henkilöstöä.


56

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

JR-Hake ja kuljetus Oy otti puolitoista vuotta sitten käyttöön Jenz/Sisu autohakkuripaketin, mikä on osoittautunut niin toimivaksi että syksyllä kalustoarsenaali kasvaa toisella samanlaisella.

Hakkeen kysyntä kasvussa - kalustoon investoidaan JR-Hake ja kuljetus Oy otti puolitoista vuotta sitten käyttöön Sisu Polar 8x4:n päälle rakennetun Jenz HEM 583 -autohakkurin. Paketti on osoittautunut niin toimivaksi kokonaisuudeksi, että alkavan haketuskauden kapasiteettia kasvattamaan tulee toinen samanlainen autohakkuri.

N

urmijärvellä kotipaikkaansa pitävä JR-Hake ja kuljetus on keskittynyt puumateriaalien murskaukseen, haketukseen ja kuljetuksiin vuodesta 2010 lähtien. - Operoimme laajasti Uudenmaan alueella terminaaleissa ja metsäpäässä. Purkujätteen murskauksessa tärkeimmät asiakkaamme ovat HSY ja Rosk´n Roll, haketuksessa Metsä Group ja Laania sekä kantojen murskauksessa Hakevuori, kertovat yrittäjäveljekset Jani ja Jouni Ronimus.

Laajalla kalustolla

Toiminnan laajentuessa kalustomäärää on kasvatettu tasaiseen tahtiin.

- Murskaukset tehdään Vermeer HG4000, Vermeer HG600 ja Komptech Crambo laitteilla sekä niiden syöttöautoilla. Autohakkureina on vuosikymmenen hyvin palvellut, MercedesBenzin päälle rakennettu Jenz HEM581, talvella 2021 käyttöön otettu Sisu Polarin päälle tehty Jenz HEM 583 ja nyt syksyn aikana kolmanneksi autohakkuriksi tulee lähes identtinen Jenz/ Sisu paketti. Hakekuljetukset hoidetaan kahdella Sisu Polar koukkuautoyhdistelmällä sekä alihankkijoiden kalustolla. Lisäksi löytyy pari kaivukonetta murskien syöttöön ja pari pyöräkuormaajaa hakkeen lastaukseen sekä yksi kaivukone millä tehdään kantojen pilkontaa,

luettelee Jani Ronimus.

Lisää kapasiteettia

Metsähakkeen kysynnän vahva kasvu ja kaluston uusimisen tarve johtivat Ronimuksen mukaan uuden autohakkurin investointipäätökseen: - Vanhin Jenz alkaa olla jossain vaiheessa aktiiviuransa päässä, vaikka edelleen sillä lastua syntyy. Kun tarve uuden autohakkurin hankkimiselle syntyi, niin valinta oli helppo tehdä edellisen loistavasti menneen Jenz/Sisu paketin perusteella. Myös kotimainen Keslan ohjaamonosturi on ollut juuri sopiva tehtäväänsä, joten mitäs hyvää kokonaisuutta lähtisi turhaan muuttamaan. Ja kun jatkossa käytössä on kaksi lähes identtistä autohakkuria niin se helpottaa kuljettajien siirtymistä koneesta toiseen sekä tietenkin varaosia ja huoltoa, kun tekniikka on tuttua ja molempiin yksiköihin menee samat osat.

Luotettava kokonaisuus

Kuljettaja Mika Eronen on

Kokenut hakkurikuljettaja Mika Eronen on erittäin tyytyväinen Jenz HEM 583 hakkurin, Sisu Polar 8x4 alustan ja Kesla 1200T ohjaamonosturin muodostamaan kokonaisuuteen.

operoinut puolitoista vuotta Sisu Polarin päälle rakennetulla Jenz HEM 583 autohakkurilla ja sitä

ennen kokemusta saksalaishakkurista on kertynyt neljän vuoden ajalta HEM 581 mallilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI - Kokonaisuus on kaikin puolin toimiva eikä teknisiä murheita ole ollut mitään erityisesti mainittavaa. Jotain pieniä sähkövikoja oli alussa varustelussa mutta ne saatiin nopeasti korjattua; kiitos Ideachip Machinen toiminnan mikä on muutenkin esimerkillistä asiakaspalvelua. Kertaakaan ei ole jäänyt hommat metsässä kesken laiterikon takia, sanoo Eronen. Heinäkuussa 2022 Jenz HEM 583:ssa oli käyttötunteja mittarissa reilut 1700 ja hakkuri saa Eroselta runsaasti kehuja: - Tehokas, luotettava ja helppokäyttöinen hakkuri on kaikin puolin meidän käyttöön juuri sopiva. Ympäripyörivä rakenne mahdollistaa hakettamisen joka suuntaan ja hakkurin rakenne on selkeän yksinkertainen, mikä helpottaa huoltotehtäviä. Aivan ylivertainen ominaisuus on hydraulinen heitin, millä työskentely on siistiä, kontit saa tehtyä tarkasti täyteen eikä heitinvoima lopu millään materiaalilla. Ja kun tehdään kevyttä tavaraa niin heitintä ei tarvitse turhaan huudattaa täysillä jolloin säästyy polttoainetta, mikä on tämän päivän dieselin hinnoilla todella tärkeä asia. Yksi Jenzin selkeä etu on melko hitaasti pyörivän rummun ja teränpitimien rakenteessa se, että silloin kun sinne menee vahingossa puumateriaalin mukana rautaa niin ”täystuhoa” ei pääse syntymään. Rumpu ei ime materiaalia liian aggressiivisesti sisään joten epäpuhtaudet lähtevät ensin ulospäin, jolloin kuljettaja ehtii reagoida tilanteeseen ja vaihtaa syötön suuntaa jalkapolkimella.

Uudistunut rumpu

Verrattuna talon vanhempaan HEM 581 malliin on rummun rakenne muuttunut entistä paremmaksi. - Rumpu ei ole yhtä avonainen, jolloin tikkua pääsee läpi vähemmän ja tuloksena on todella laadukasta haketta laitosten

BIOENERGIA

57

Sisun päälle ympäripyöriväksi asennetun Jenz HEM 583 hakkurin syöttöpöytä on suuri, mikä on tärkeä asia tehokkuuden kannalta erityisesti hakkuutähteitä syötettäessä.

tarpeisiin. Myös seulapinta-ala on tässä HEM 583 mallissa kasvanut mikä näkyy selkeästi tuntituotoksessa. Käytämme seulaa mikä on omaa suunnittelua ja sen alaosa on tiheämpi, mikä myös parantaa hakkeen laatua sekä seulaverkon kestävyyttä, toteaa Eronen.

Sisu erinomainen hakkurin alusta

Jenzin alustana toimiva Sisu Polarissa näkyy kotimainen, kovaan käyttöön tehty rakenne ja laatu. - Sisu rakensi auton Karjaan tehtaalla todella pitkälle valmiiksi Ideachip Machinen teke-

mää hakkuri- ja nosturiasennusta varten. Alustaltaan 8x4:n Sisu menee maastossa mahtavasti ja maantiellä automaattivaihteisen auton kyyti on mukavaa. Ohjaamossa on hyvin tilaa pitää taukoa jos joskus joutuu hakeautoja odottelemaan. Kun haketetaan metsässä niin päivän aikana tulee tehtyä keskimäärin kahdeksan konttiyhdistelmää ja joskus kun ollaan osaksi terminaalissa niin yhdistelmiä täyttyy jopa tusina, kertoo Mika Eronen.

Hakekuljetukset hoidetaan kahdella Sisu Polar koukkuautoyhdistelmällä sekä alihankkijoiden kalustolla.

Jenz HEM 583 hakkurissa on hydraulinen heitin, minkä ansiosta haketus on tarkkaa ja kontit saadaan pakattua tiiviisti täyteen. Kierrosnopeutta saa säädettyä portaattomasti, joten kevyellä materiaalilla heitintä ei tarvitse huudattaa täysillä, mikä säästää polttoainekuluissa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

kkurit Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck autohakkurit Biber ha-tehdasvalmisteiset myös a saatavin malleina traktori -

ESCHLBÖCK BIBER -hakkurit

Laadukkaat • Polttoainetaloudelliset • Ammattilaisille

Markkinoiden halutuimmat Biber Power Truck -tehdasvalmisteiset autohakkurit

- kuorma-auto hakkureista lukuisia vaihtoehtoja MAN ja Volvo -alustoille Suurtehohakkurit Biber 84 ja Biber 92 saatavilla myös omalla moottorilla (Volvo Penta tai Scania). Vaihtoehtoina asennus auton tai trailerin päälle - myös metsäkoneisiin.

Biber 85 on kehitetty hakkuutähteen ja risun haketukseen 147 cm leveällä syöttöpöydällä, joka on myös roottorin leikkuuleveys. pertti.salo@salo-machinery.com Tel. +358 40 820 3014

Biber hakkureissa useita terä- ja rootorivaihtoehtoja eri hakelaatujen tuottamiseen.

anssi.salo@salo-machinery.com Tel. +43 664 432 7361


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

59

PowerForest Oy Varikkotie 89, 40800 Vaajakoski Atso Viitanen puh. 040 867 6547

WWW.POWERFOREST.FI

- HAKETUSTEHOA! Todellinen risusyöppö!

Uusi yhteisyritys keskittyy energiapuun hankintaan nuoren metsän harvennuskohteista. Tarkoituksena on tuoda markkinoille puuta, jonka hankkiminen tuo hyvää niin metsänomistajille kuin metsäluonnollekin muuttuen viimekädessä lämmöksi Kuopion asukkaille.

FinnHarvest ja Kuopion Energia puunhankintayhteistyöhön Kuopiolaiset FinnHarvest Oy ja Kuopion Energia Oy ovat sopineet yhteisyrityksen perustamisesta. Yhtiö keskittyy energiapuun hankintaan nuoren metsän harvennuskohteista.

K

uopiolaiset FinnHarvest Oy ja Kuopion Energia Oy ovat sopineet yhteisyrityksen perustamisesta. Yhtiö keskittyy energiapuun hankintaan nuoren metsän harvennuskohteista. Tarkoituksena on tuoda markkinoille puuta, jonka hankkiminen tuo hyvää niin metsänomistajille kuin metsäluonnollekin muuttuen viimekädessä lämmöksi Kuopion asukkaille. Ukrainan sodasta johtuvat muutokset tuontipuun saatavuudessa ja hyväksyttävyydessä antoivat vauhtia jo aiemmin aloitetuille yhteistyökaavailuille. Myös energiaturpeen alasajon jatkuminen ohjaa energian tuottajaa hakemaan vaihtoehtoisia polttoaineita. Ainespuuksi kelpaamattoman energiarangan hankinta tukee

metsän harvennuksen kannattavuutta ja palkitsee metsänomistajaa parempikuntoisena ja tuottavampana metsänä. - Nyt perustettu yhteisyritys on suora jatkumo yhtiömme liiketoiminnan laajentamiselle metsäpalveluiden osalta. Tarkoitus on tuottaa puhdasta ja vähäpäästöistä lähienergiaa kaupunkilaisille sekä taata tasaisempi työkanta työntekijöillemme ja kumppaneillemme alati sää- ja suhdannevaihteluiden kourissa olevassa toimintaympäristössämme. Katsomme tärkeäksi sen, että puunhankintatulot jäävät maakuntaamme ja että uusia työpaikkoja syntyy. Hyvin kasvava metsä on meille kunnia asia, joten tulemme tekemään palvelun aina metsää kunnioittaen, toteaa Esa Piironen FinnHarvestilta. - Yksi aikakausi energiapuun hankinnassa tuli päätökseen Ukrainan sodan alkaessa. Keskitymme jatkossa kotimaisten polttoaineiden hankintaan ja päätimme sitoutua pitkäjänteiseen yhteistyöhön kokeneen kumppanin kanssa. Yhteisen yrityksen kautta opimme ymmärtämään myös metsäpään haasteita ja saavutamme lisäarvoa ratkomalla niitä yhdessä, kertoo Esa Lindholm Kuopion Energialta.

MUS-MAX WT 11 XL

• Syöttöaukko 138 x 75 cm • Teriä 6 tai 12 kpl / 20 mm tai 10 mm • Puhallin hydraulinen

• Torven jatke 1,6 m • Ylärulla vaihdettavilla terillä • Eri auto- ja kuormainvaihtoehtoja

Laatuhaketta!

MUS-MAX WT 11

• Syöttöaukko 118 x 75 cm • Vaihdettavat ylärullanterät • Teriä 10 kpl / 20 mm tai 10 mm • Seulan pinta-ala 1,9 m2 • Puhallin WT12 mallia

www.mus-max.at

Turpeen ja metsähakkeen hintakehitys jatkui rauhallisena Turpeen ja metsähakkeen hintakehitys jatkui rauhallisena kivihiileen ja maakaasuun verrattuna vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

P

olttoaineiden maailmanmarkkinahintojen nousu näkyi kivihiilen ja maakaasun hinnassa. Tilastokeskuksen mukaan maakaasun veroton hinta nelinkertaistui, kivihiilen kaksinkertaistui vuodessa. Jyrsinturpeen ja metsähakkeen hinnat muuttuivat kivhiileen ja maa-

MUS-MAX WT 10 XL

Metsähakkeen hinta nousi 3 %.

kaasuun verrattuna vähän. Metsähakkeen hinta nousi 3 %, jyrsinturpeen laski 7 %. Maailmanmarkkinahintojen nousu näkyi myös kuluttajahinnoissa.

• Syöttöaukko 98 x 75 cm • Seulan pinta-ala 1,7 m2 • Teriä rummussa 5/10/12 kpl • Syöttömatto 2,7 m Cranab kuormaajat ja varaosatoimitukset meiltä!


60

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Komptech Axtor -puumurskain-hakkuri on todellinen monitoimikone metsäenergian tuottamiseen tehokkaasti kaikista puumateriaaleista.

Puumurskain ja hakkuri samassa kompaktissa paketissa Itävaltalainen Komptech on tuonut markkinoille uuden sukupolven Axtor -puumurskain-hakkurin. Kyseessä on vaakasyöttöinen, nopeakierroksinen yleismurskain puulle ja vihermassalle, jonka murskausrumpuun voidaan käyttökohteen mukaan nopeasti vaihtaa heilurivasara tai hakkuriterät.

M

onikäyttöisyys, kompakti koko ja järkevä investointihinta ovat Axtorin ehdottomia valtteja. - Jos on tarvetta käsitellä oikeastaan mitä tahansa puumateriaaleja kuten risua, kantoa, pyöreää puuta, kuorta, jätepuuta tai vihermassaa, niin Axtor muuntuu tilanteen mukaan

murskasta hakkuriksi. Kokonsa puolesta trailerialustaisella, helposti liikuteltavalla Axtorilla voi operoida terminaalin lisäksi myös metsäpäässä; saatavilla on lisäksi tela-alustaiset versiot, kertoo Komptech -koneiden maahantuonnista vastaavan Vimelco Oy:n myynti-insinööri Lauri Rahikainen.

Kompakti tehokone on käyttäjäystävällinen

Axtorin yli 4 metriä pitkä ja lähes 1,5 metriä leveä syöttöpöytä on varustettu hydraulisesti taittuvalla päädyllä, mikä helpottaa pitkien rankojen ja oksien syöttöä. Myös syöttöpöydän matala vain 2,2 metrin lastauskorkeus tehostaa operointia.

Muuntuvuutensa ansiosta Axtorilla käsittelee tehokkasti kantoa, risua, pyöreää puuta, kuorta jätepuuta tai vihermassaa - kustannustehokkaasti yhdellä koneella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

61

Axtorin yli 4 metriä pitkä ja lähes 1,5 metriä leveä syöttöpöytä on varustettu hydraulisesti taittuvalla päädyllä, mikä helpottaa pitkien rankojen ja oksien syöttöä. Lastauskorkeus on vain 2,2 metriä.

Suuri syöttöpöytä, aggressiivinen syöttörulla ja avonainen rumpurakenne takaavat tehokkaan puunmurskauksen, sillä polttoainetaloudellisesta ja vähäpäästöisestä Caterpillarin moottorista ei teho lopu kesken. - Koneen työskentelyääni on suhteellisen hiljainen, joten sillä voidaan työskennellä häiriötä aiheuttamatta myös asutusten lähellä. Axtorin uusimassa kehitysversiossa huomiota on kiinnitetty erityisesti käytettävyyteen: koneen kaikkia toimintoja ohjataan suurelta keskusnäytöltä ja lisävarusteena on saatavilla radiokauko-ohjaus. Huoltotoimia helpottaa hyvin suunniteltu välirakenne, jossa huoltotaso taitetaan sen mukaan, huolletaanko moottoritilaa vai rumpua. Huoltotasolle pääsee helposti sisäänrakennetuilla tikkailla sivuovien avaamisen jälkeen ja konetilan katto sekä seulakoriteline taittuvat hydraulisesti ylös. Näin kaikki rummun ja moottorin huoltotyöt voidaan tehdä helposti ja turvallisesti, samoin kuin seulakorien vaihto, joita on tarjolla montaa silmäkokoa 30 mm:stä yli 400mm:seen, sanoo Rahikainen.

on tarjolla kaksi mallia: - Axtor 4510 on varustettu CAT C9.3B T4F/StageV moottorilla, missä on tehoa 462 hevosvoimaa. Koneen paino on 19 tonnia ja kapasiteettia materiaalista riippuen yli 200 m3/h. Fyysisesti saman kokoisen mutta moottoriltaan suuremman Axtor 6210 voimanlähteenä on 585 hevosvoimainen CAT C13B T4F/StageV, koneella on painoa 21 tonnia ja kapasiteettia löytyy lähes 310 m3/h.

Axtorin nerokkaaseen rumpuun voi kätevästi vaihtaa sekä hakkuri- että murskainterät, joita on 32 kappaletta. Saatavilla on heilurivasaroille murskaus- ja vasaraterät sekä kiinteään istukkaan hakkuri- ja murskausterät.

Esittelyssä Suomessa syyskuun aikana

Komptechin maahantuoja Vimelco tuo Suomeen esittelykäyttöön uuden Axtor 4510 mallin trailerialustalla, mihin pääsee tutustumaan 1.-3.9. Finn Metkossa sekä heti näyttelyn jälkeen demotapahtumissa 6.9. Jämsässä, 8.9. Vesilahdella ja 13.9. Oripäässä. - Lisätietoja demonäytöksistä löytyy osoitteesta www.vimelco. fi. Bioenergia-alan toimijoiden kannattaa lähteä katsomaan tarkemmin todella monikäyttöistä laitetta, minkä hankintahintakin on järkevällä tasolla, kutsuu Lauri Rahikainen.

Huoltotoimia helpottaa hyvin suunniteltu välirakenne, jossa huoltotaso taitetaan sen mukaan, huolletaanko moottoritilaa vai rumpua. Huoltotasolle pääsee helposti sisäänrakennetuilla tikkailla sivuovien avaamisen jälkeen ja ja konetilan katto sekä seulakoriteline taittuvat hydraulisesti ylös.

Muuntuu kätevästi murskasta hakkuriksi

Axtorin nerokkaaseen rumpuun voi kätevästi vaihtaa sekä hakkuri- että murskainterät, joita on 32 kappaletta. - Saatavilla on heilurivasaroille murskaus- ja vasaraterät sekä kiinteään istukkaan hakkuri- ja murskausterät, joten kone voidaan optimoida juuri käsiteltävälle materiaalille, mikä näkyy tuottavuudessa, lopputuotteen laadussa ja polttoaineenkulutuksessa, huomauttaa Rahikainen. Hakkurirummun terät ovat isoja ja tuotettu hake laadukasta. - Hakkurirummun suojajärjestelmällä suojellaan rumpua: ison epäpuhtauden kohdalla turvapultti terävarren alapäässä katkeaa ja varsi pääsee vapaasti väistymään keskiakselinsa varassa, jolloin lisävahinkoa rumpuun ei synny, Rahikainen huomauttaa.

Mallit 4510 ja 6210

Axtor -puumurskain-hakkuria

Kokonsa puolesta trailerialustaisella, helposti liikuteltavalla Axtorilla voi operoida terminaalin lisäksi metsäpäässäkin; saatavilla on myös telaversio.


H S R E N T | V U O K R A US P A L V E L U

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuokrakoneet materiaalien käsittelyyn Vuokrauspalvelu takaa huolettomat käyttötunnit. Toimitamme uutta vastaavat vuokrakoneet aina pestyinä ja huollettuina. Vuokraan sisältyy kattava käyttökoulutus.

Mullan seulonta Kiviainesten seulonta Pilantuneen maan käsittely Rakennusjätteen käsittely Betonin murskaus Betonin seulonta Kiviainesten murskaus Jätteiden käsittely Paalaus

Keestrack B3

IQR 1800

Keestrack K6

LEUKAMURSKAIN

VASARAMURSKAIN

TASOSEULA

Erinomainen betonin murskaukseen. Avara rakenne, portaaton leuan säätö ja hydraulinen suojelujärjestelmä.

Tehokas kierrätyspuun murskain. Erinomainen raudan sietokyky hylkyluukun ja heilurivasaroiden ansiosta.

Kiviainesten, mullan tai saastuneiden maa-ainesten seulontaan. Suuri katkeamaton tuotantoteho.

Keestrack C6

Kentek 620

Komplet Krokodile

TASOSEULA

RUMPUSEULA

YHDISTELMÄMURSKAIN

Perinteinen soraseula suuriin seulonnan haasteisiin. Suuri seulapinta-ala ja yksinkertainen rakenne.

Kiinteä rumpuseula omalla syöttimellä. Soveltuu jätteen, kompostien ja mullan seulontaan.

Soveltuu betonin, jätteen sekä puun murskaukseen. Nopea roottorin vaihto. Kompaktin kokoinen.

Katso muut vuokrakoneemme www.hstekniikka.com HS Tekniikan vastuulla ovat huolto ja ylläpito, vakuutukset, pesu, kulutusosat, koulutus ja kuljetusjärjestelyt. Asiakkaan vastuulla ovat tuonti- ja paluurahtikustannukset, käyttötuntipohjainen vuokra ja polttoaine.

Harri Sorvoja p. 0400 642 147 harri.sorvoja@hstekniikka.com

®


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lassila & Tikanojan ja Neovan energiapuuliiketoiminnat yhdistyivät - toiminta jatkuu nimellä Laania Oy

Laania Oy on bioenergia-alan palveluyritys, joka tarjoaa vastuullisia ja kestäviä metsänhoidon ja puukaupan palveluita metsänomistajille ja yrityksille.

Lassila & Tikanojan ja Neovan energiapuuliiketoiminnat yhdistyivät 1.7.2022. Yhteisyrityksen nimi on Laania Oy ja sen liikevaihto on noin 110 miljoonaa euroa.

L

aanian hallituksen muodostavat Joni Lukkaroinen (hallituksen puheenjohtaja), Jarmo Santala, Petri Järvinen, Eero Hautaniemi ja Jorma Mikkonen. Laanian toi- mitusjohtajaksi on nimitetty Tomi Vartiamäki, joka työskenteli aiemmin L&T:n Biowatti-liiketoiminnan

johtajana. Laanian palveluksessa työskentelee noin 120 henkilöä Suomessa ja Virossa. Laania Oy on merkittävä bioenergia-alan palveluyritys, jolla on koko maan kattava myynti- ja hankintaverkosto. Yhtiöllä on toimitusvarmuutta turvaava laa- ja terminaaliverkosto sekä monipuoliset raaka-aineen hankintakanavat, jotka kattavat metsänomistajilta hankittavan puun, metsäteollisuuden sivuvirrat sekä kierrätyspuun. Laanialla on lisäksi valmiit puuenergian tuontikanavat. Keskeisiä asiakkaita ovat energiayhtiöt sekä kuitu- ja tukkipuuta hyödyntävä metsäteollisuus. Yhtiö toimii Suomessa ja Virossa.

BIOENERGIA

63


64

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jarkko Iivonen päätti lähteä yrittäjäksi, kun löysi tehokkaan ratkaisun energiapuun tekoon: - Risupeto on nimensä mukainen laite. Kun katselee sen työskentelyä niin asia valkenee.

Risupeto teki konekuskista energiapuu urakoitsijan Jarkko Iivonen Virroilta lähti koneenkuljettajasta yrittäjäksi, kun löysi täysin uudenlaisen menetelmän tehdä karsimatonta energiapuuta tehokkaasti.

Maatalon poikana koneiden kanssa on tullut aina värkättyä. Toimin pitkään metsäkoneenkuljettajana ja tein myös kaivukoneella metsämaanmuokkauksia. Yrittäjäksi lähtemisen kipinä syntyi, kun yksi kaunis päivä tuli motolla jälleen harvennuskohde eli melkoinen ryteikkö eteen, ja mietiskelin että eikö tähän hommaan oikeasti löydy viisaampaa ratkaisua. Aloin tutkimaan internetin ihmeellistä maailmaa ja löysin videoita Risupeto -energiapuu-

poimurista, mikä näytti olevan aivan uskomattoman tehokas ja rakenteeltaan viisaan yksinkertainen, sanoo Jarkko Iivonen.

Investointipäätös syntyi nopeasti

Ajatuksesta innostuneena Iivonen suuntasi auton keulan kohti Iittiä Reformet Oy:lle; Risupedon synnyinseudulle. - Keskustelut laitteen kehittäjän Jani Karvasen kanssa ja tutustuminen Risupetoon työmaalla vakuuttivat niin että tein lopullisen päätöksen energiapuu urakoitsijaksi lähtemisestä. Olin perustanut jo loppuvuodesta 2020 T:mi JJ Iivosen ja tein talvella ensin aurahommia Virtain kaupungille, kunnes ostamani Risupeto valmistui kevättalvella. Alustakoneeksi hankin käytetyn 15-tonnisen Kobelco SK 140 SRLC-5 kaivukoneen Volvo CE:ltä Vantaalta ja Risupedon asennuksen sekä kaivukoneen

tarvittavan varustelun hoiti Reformet. Koneeseen asennettiin myös yletin sekä Risupeto Edition -tukisukset, mitkä vakauttavat metsässä ajoa ja tuovat tarvittavaa vastapainoa pitkälle ulottuvalla energiapuupoimurilla operointiin, kertoo Iivonen.

Ryteikköä riittää

T:mi JJ Iivonen aloitti urakoimaan Risupedolla energiapuuta MHY Pohjois-Pirkalle. - Savotat ovat Virtojen lisäksi aika laajalla alueella pohjoisella Pirkanmaalla, missä töitä riittää. Metsissä ja tienvarsissa on todella paljon raivaamatonta ryteikköä, mitä hyödynnetään maassamme edelleen aivan liian vähän kotimaisen energian tuotantoon. Kun metsät siivotaan niin puut kasvavat paremmin ja virkistyskäyttö lisääntyy samalla kun metsässä on mukava kulkea ja liikenneturvallisuuskin paranee kun tienvarret on putsattu,

toteaa Iivonen.

Kannattavaa urakointia

Ajatus metsien hoitamisesta ja hyödyntämisestä energiakäyttöön kuulostaa hienolta mutta haaste on siinä, että miten risukkojen ja pienpuun urakointi saadaan kannattavaksi. - Ensimmäiset kuukaudet ovat jo näyttäneet, että Risupedolla päästään sellaisiin volyymeihin, että yrittäjällä on mahdollisuus pärjätä ja metsänomistajat ovat korjuujälkeen tyytyväisiä. Laitteen käytön oppi nopeasti ja toki itsellä auttoi kokemus kaivukoneen ajamisesta metsässä, mutta toki koko ajan tekeminen edelleen kehittyy ja nopeutuu kun oppii niksit. Jotain Risupedon tehokkuudesta kertoo se, että tein heti alussa sillä puolessa päivässä enemmän energiapuuta tiheäksi kasvaneelta harvennukselta kuin motolla syntyi aiemmin koko päivänä. Ja kun ollaan

sellaisessa ryteikössä mihin ei kannata enää edes raivaussahalla lähteä niin Risupedon kuski on yhtä hymyä. Eli mitä tiheämmin kasvanut kohde niin sitä parempi se on Risupedolle, sillä kun vihermassaa riittää niin yrittäjälle syntyy enemmän euroja, ilmoittaa Iivonen.

Ei lastentauteja

Risupeto on vakuuttanut tehokkuutensa lisäksi myös luotettavuudellaan. - Vaikka kyseessä on valmistajan 0-sarjan laite niin mitään lastentauteja ei ole ilmennyt ja tekniikka pelaa todella luotettavasti. Ja vaikka Risupeto on melko painava laite niin se sopii ihan hyvin 15-tonniseen lyhytperäiseen kaivukoneeseen, kun tasapainoa lisää painavat tukisukset. Olen viime aikoina miettinyt investointia toiseenkin Risupetoon kun hommaa riittää ja toiminta on kannattavaa. Alusta-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

65

HAKKURIT JA MURSKAIMET Kysy tarjous, ennen kuin on myöhäistä! Sekä kuorma-autojen, että hakkureiden ja nostureiden pidentyneiden toimitusaikojen vuoksi NYT pitäisi kiivaasti miettiä tulevan lämmityskauden hakkuri hankintoja.

Optimaalinen ostohetki on NYT. Jukka Humalainen puh. 0400 715 949 jukka@ideachip.com

IDEACHIP MACHINE OY Vihantasalmentie 421 A, Mäntyharju

www.ideachip.com

Risupeto asennettiin lyhytperäiseen 15-tonniseen Kobelco kaivukoneeseen, millä liikkuu ketterästi kaikenlaisissa metsissä ja maasto-olosuhteissa. Energiapuupoimuri on näyttänyt ylivertaisen tehokkuutensa varsinkin raivaamattomissa ryteiköissä, joista syntyy kotimaista metsäenergiaa suurella volyymilla.

koneeksi ajattelin hankkia pykälää isomman, 20-tonnisen kaivukoneen missä on pidempi alavaunu ja sitä kautta parempi kantavuus pehmeillä mailla sekä enemmän ulottuvuutta. Sitten voisi laittaa optimaalisen kokoisen koneen erilaisiin korjuukohteisiin, pohtii Jarkko Iivonen.

Risupeto kotonaan kaikissa metsissä

Risupeto soveltuu taimikon

varhaishoidosta ensiharvennukseen. Tuottavin se on raivaamattomien harvennusrästien hoidossa. Risupeto suorittaa raivauksen energiahakkuun yhteydessä koneellisesti. - Alustan raivaus metsurityönä on tarpeetonta, toisin kuin moton edellä. Kohteesta riippuen metsurilta jää energiamassaa maastoon jopa 20 000 kg/ha, vaikeuttaen ajokonekuljettajan työtä ja metsässä kulkemista. Risupedon

tekemänä kaikki energiapuu saadaan hyötykäyttöön, kertoo Reformet Oy:n Jani Karvanen.

Ainutlaatuinen rakenne

Risupeto katkaisee puut kiekkoterillä ja siirtää ne välivarastoon nopeasti ja jatkuvatoimisesti eli runkoja ei tarvitse käsitellä yksittäin. Se poimii tyvihalkaisijaltaan 1 - 30 cm paksuiset puut. Kerätty nippu vapautetaan pyörittämällä teriä vastakkaiseen

Koneeseen asennettiin Risupeto Edition -tukisukset, mitkä vakauttavat metsässä ajoa ja tuovat tarvittavaa vastapainoa pitkälle ulottuvalla energiapuupoimurilla operointiin

suuntaan. - Kiekkoterät murskaavat kannon, millä tavoitellaan vesomisen vähenemistä kannon nopeammasta kuivumisesta johtuen. Maa-ainekset eivät vahingoita Risupedon teriä, kuten teräketjulaitteille helposti käy. Laitteen terät sekä keruulaitteisto pyöri-

vät hitaasti perinteisiin murskaimiin tai sahalaitteisiin verrattuna, jolloin työskentelystä ei aiheudu kivien sinkoilua ja vaaraa ulkopuolisille. Laitteen leveys on yksi metri, jolloin sen käsittely ahtaissakaan paikoissa ei ole ongelma, sanoo Karvanen.


METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

67

Hake- ja Koneurakointi Välimäki Oy:llä on hyviä kokemuksia Mus-Max -hakkureista; kuvan WT11 autohakkurilla on tehty haketta menestyksellä yli 6000 tuntia.

Hakkurivalinnassa päädytty Mus-Maxiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran Hake- ja Koneurakointi Välimäki Oy jalostaa puut energiaksi MusMax-hakkureilla, joista on kertynyt kokemusta lähes 20 vuoden ajalta.

Y

rityksen palveluihin kuuluu haketus sekä talvisin myös lumenauraus aina luvatussa aikataulussa. - Haketuksessa toiminta-alueemme pitää sisällään Soinin kunnan ympäristöineen sekä koko Etelä-Pohjanmaan alueen; välillä käydään myös KeskiSuomen ja Pirkanmaan puolella. Tarjoamme palvelujamme yrityksille, energiaosuuskunnille, lämpölaitoksille sekä yksityisille kotitalouksille. Hyväkuntoinen kalustomme ja vankka osaaminen takaa toimivat haketoimitukset, kertoo Markus Välimäki. Yritys toimii pääosin kahden miehen voimin. Sanansa mittaiset isä Pauli ja poika Markus käärivät hihansa voidakseen tarjota asiakkaiden puiden haketuksen luotettavasti. - Tilanteen mukaan hyödynnämme myös luotettuja ja tarkoin valittuja alihankkijoita palvelumme ajantasaisessa toteutuksessa sekä hakkeen kuljetuksissa. Ammattilaiset työmaalla ja auton ratin takana takaavat

onnistuneen lopputuloksen.

Mus-Maxilla haketettu vuodesta 2013 lähtien

Välimäen hakeurakointi alkoi vuonna 2013, kun Pauli hankki käyttöön uuden itävallassa valmistetun Mus-Max 8XL -traktorihakkurin maahantuoja Powerforest Oy:ltä. - Itse aloitin hakettamaan sillä heti kun pääsin armeijasta. Vuonna 2018 yritys muuttui osakeyhtiöksi ja haketuskapasiteetti kasvoi oleellisesti, kun käyttöön saatiin Mus-Max WT 11 -autohakkuri Kesla 1200T -nosturilla Scanian päälle asennettuna ja siitä voimansa ottavana. MusMax on vakuuttanut meidät luotettavuudellaan ja tehokkuudellaan - myös Powerforestin varaosa ym. palvelut pelaa ja onhan Atso kova kauppamieskin, toteaa Markus Välimäki.

syöhän isopöytäinen kone paljon paremmin hakkuutähdettä, mitä tehdään nykyään paljon samalla kun korkealle nousevasta nosturiohjaamosta näkee hyvin korkeimmatkin kasat. Kun Mus-Maxin kanssa on opittu tuntemaan jutun juonen ja tuote on hyvä, niin turha sitä on merkkiä vaihtaa. Kun hakkurit ovat saman merkkisiä ja samalta toimittajalta niin yrittäjän arki on helpompaa, sanoo Välimäki.

Uudella autohakkurilla tulevaan lämmityskauteen

Uudeksi hakkurimalliksi valittiin toimivaksi havaittu WT11 ja alustaksi Volvo FH16 750 6x4 kuorma-auto mikä toimii myös hakkurin voimanlähteenä: - Scania on mennyt ihan hyvin hakkurialustana mutta nyt päätimme valita Volvon, mistä on kuultu hyvää siinä että lämmöt pysyvät alhaisempana kesähelteilläkin. Auton ilmanottoa on

hakkuriasennuksen yhteydessä hieman muutettu ja siihen on asennettu Cleanfix -siivikko, mitä voi pyörittää molempiin suuntiin, jolloin jäähdyttimestä saa puhallettua pölyt pois. Nosturissa pysyimme edelleen kotimainen Keslassa mutta malliksi valittiin 2112T. Paketti ehditään ajaa sopivasti sisään ennen kuin alkaa lämmityskauden täysi tekeminen, kertoilee Markus Välimäki.

Hyvää ei kannata vaihtaa

Kun tuli aika päivittää hyvin palvellut Mus-Max -traktorihakkuri uuteen laitteeseen niin Välimäet päätyivät hankkimaan toisen Mus-Max -autohakkurin. - Vanhemmalla on nyt tehty töitä yli 6000 tuntia ja se on edelleen iskussa mutta toimii jatkossa enemmän varakoneena. Haketusvolyymit ovat kasvussa ja autohakkurilla liikkuu nopeammin laajemmalla alueella. Ja

Elokuun puolivälissä Hake- ja Koneurakointi Välimäki Oy:lle tuli käyttöön uusi Mus-Max W11 -autohakkuri Kesla 2112T -nosturilla ja asennettuna Volvo FH16 750 6x4 kuorma-auton päälle tehdasvalmiina pakettina.


68

BIOENERGIA

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäenergiaa lämpölaitoksiin luotettavana kokonaispalveluna

Metsäenergia Meter Oy otti kevättäalvella 2022 käyttöön uuden tehdasvalmiin Bruks 1006 PT autohakkurin; myös hakkeen kuljetuskalustoa on päivitetty viime aikoina.

Metsäenergia Meter Oy on vuonna 1980 Kerimäellä perustettu, Savonlinnan talousalueella toimiva bioenergiayhtiö, joka tarjoaa kotimaista puhdasta metsäenergiaa kokonaispalveluna.

Olemme siinä mielessä aika poikkeuksellinen alan toimija, että hakkeen tuottaminen ja toimittaminen perustuu meillä aina omaan puukauppaan. Hankintaorganisaatiomme ostaa energiapuuta kilpailuky-

kyiseen hintaan pysty- ja hankintakaupalla ympäri vuoden. Energiapuuta ovat mm. kokopuu, ranka, sekä oksa- ja latvusmassa. Energiapuun hinta määräytyy mm. kauppatavan, laadun, määrän ja kuljetusmatkan mukaan,

kertoo Metsäenergia Meter Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hämäläinen, joka on metsäenergian tuottaja jo kolmannessa polvessa yhdessä sisarensa Lauran kanssa: - Veikko pappa teki hakkeella ja lämmityspuulla liiketoimintaa jo 60-luvun alkupuolella maatalouden ohella poikiensa vastatessa fyysisestä tekemisestä. Hakeurakointi nousi uudelle tasolle vuonna 1980 kun isäni Matti hankki Karhulan 3-teräisen laik-

kahakkurin ja 80-luvun lopulla käyttöön saatiin Heinolan TT 1000 hakkuri. Volyymien kasvaessa myös hakkeen kuljetuskalustoa alettiin hankkia itselle ja puukauppapuolta vahvistettiin.

Asiakastyytyväisyys ykkösasia

Metsäenergia Meterin bisnes syntyy yksinkertaistettuna puun ostosta, haketuksesta ja hakkeen myynnistä. Puunkorjuussa on yksi oma koneketju ja suurim-

man osan hakkuista hoitavat osaavat yhteistyökumppanit. Hakkeen kuljetukset tehdään itse omalla autokalustolla. - Kuulostaa yksinkertaiselle mutta prosessissa on lukuisia vaiheita ja paljon muuttuvia tekijöitä energiapolitiikasta lähtien. Se mihin pystymme aina itse vaikuttamaan, on ensiluokkainen asiakaspalvelu eli teemme kaikkemme, että toimitamme juuri sovitun määrän laadukasta haketta juuri sovittuna aikana

Meter valmisti vuonna 1995 kuormaa kantavan Moha -hakkurin. Sisun päälle on asennettu Bruks 801 hakkuri, nosturi ja hakekontti.

- Ensiluokkainen asiakaspalvelu on meille kunnia-asia. Teemme kaikkemme, että toimitamme juuri sovitun määrän laadukasta haketta juuri sovittuna aikana ilman reklamaatioita, ilmoittaa Mikko Hämäläinen.

Kermiäen hallissa huolletaan ja rakennetaan kalustoa - heinäkuussa työn alla oli hakekontti uuteen autoon.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

69

Bruks 1006 PT:n syöttöpöytä on riittävän suuri myös korjuutähteelle eikä hakkuri sotke alle joten aikaa ei kulu siivoillessa.

ilman reklamaatioita, ilmoittaa Hämäläinen.

Tuntee laitosten tarpeet

Meter on mukana myös lämpölaitosliiketoiminnassa. - Sisaryhtiöt Itä-Savon Lähienergia Oy ja Kangaslämpö Oy hallinnoivat kymmenkuntaa 0,2 - 1 megawatin lämpölaitosta Savonlinnan talousalueella sekä Varkauden Kangaslammilla. Kun on mukana myös laitostoiminnassa, oppii ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja vastamaan niihin. Meterin tuottamasta hakkeesta noin 20-25 % menee tytäryhtiöiden laitoksiin ja suurin volyymi muihin lämpö- ja voimalaitoksiin, joiden toimitusvarmuus kaikissa tilanteissa on meille ykkösasia, sanoo Hämäläinen.

Moha -hakkuri omaa valmistusta

Kun puhutaan hakkureista niin niistä Meterillä on kokemusta laitevalmistuksesta lähtien. - Aikanaan syntyi idea kuormaa kantavasta hakkurista ja vuonna 1995 rakennettiin itse Moha -hakkuri, mikä tehtiin Sisun kuorma-auton päälle niin että samassa paketissa on myös hakekontti ja sydämenä Bruks 801 -hakkuri. Viimeisenä tuotantovuonna sillä tehtiin noin 50 t mottia ja sehän on jo reilusti yli kaksikymmentä vuotias; työkunnossa se silti edelleen on, Hämä-

läinen toteaa.

Uusi autohakkuri nostaa kapasiteettia

Metsähakkeen kysynnän kasvaessa Metsäenergia Meteri päätti investoida uuteen autohakkuriin, millä myös varmistetaan toimitusvarmuutta entisestään. - Hakkurivalinta oli helppo tehdä sillä Mohassa Bruksista saadut kokemukset olivat vakuuttavia - niin tuottavuuden, hakkeen laaduin kuin luotettavuudenkin osalta - ja myös maahantuoja Sawcenterin palvelu on pelannut esimerkillisesti niin varaosissa kuin teknisissä asioissa, kehuu Hämäläinen. Uudeksi hakkuriksi valittiin Bruks 1006PT, mikä ottaa voimansa Volvo FH16 750 6x4 kuorma-autosta ja puumateriaali syötetään Kesla 1200T -nosturilla. - Kun paketissa on vain yksi moottori niin investointi on edullisempi, polttoaineenkulutus pienempi ja rikkoontuvia osia vähemmän. Silti haketta syntyy niin että nosturin syöttäjällä pitää kiirettä, sanoo Hämäläinen.

Onnistunut kompakti kokonaisuus

Bruksin tehtaalla Ruotsissa täysin valmiiksi tehty autohakkuri saapui Meterille maaliskuussa 2022 ja se pääsi heti tositoimiin kesken kiireisen lämmityskauden.

Meterin uudesta autohakkurista tuli kompakti kokonaisuus ja Volvon lyhyt akseliväli mahdollistaa näppärän liikkumisen ahtaissakin paikoissa metsäkasoilla.

Meterin uutta autohakkuria ajava Atte Silventoinen on päässyt Bruksin kanssa nopeasti sinuiksi.

- Autohakkurista tuli kompakti kokonaisuus ja Volvon lyhyt akseliväli mahdollistaa näppärän liikkumisen ahtaissakin paikoissa metsäkasoilla. Ja Bruks on näyttänyt tehokkuutensa joten pystymme nostamaan haketusvolyymiamme alkavalla lämmityskaudella, toteaa Hämäläinen. Meterin uutta autohakkuria ajava Atte Silventoinen on päässyt Bruksin kanssa nopeasti sinuiksi: - Aiempaa kokemusta ei tällaisesta modernista autohakku-

rista minulla ole mutta toki haketta olen tehnyt jo lähes vuosikymmenen mm. Mohalla. Teknisiä ongelmia ei uudessa paketissa ole ollut nimeksikään ja Bruksin tekemä päällerakenne on laadukkaasti sekä kuljettajaystävällisesti toteutettu. Syöttöpöytä on riittävän suuri myös korjuutähteelle eikä hakkuri sotke alle joten aikaa ei kulu siivoillessa. Risukasojen seassa on usein kiviä mutta Bruksin kanssa sekään ei ole ongelma; terät on kätevä vaihtaa ja kah-

destaan autokuskin kanssa operaatio hoituu kymmenessä minuutin. Muutenkaan tylsillä terillä ei kannata hakettaa sillä se näkyy heti tuotantomäärissä. Ja Keslan sähköohjatun nosturin käytön oppi helposti joten mikäs tässä on lähteä pinoille.

Tehokkaalla Bruks -autohakkurilla suuretkin rankakast muuttuu nopeasti laadukkaaksi hakkeeksi ja sitten lämpölaitoksessa puhtaaksi kotimaiseksi metsäenergiaksi.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Laitteet ja järjestelmät materiaalin käsittelyyn

Magneetit

Lajittelukourat

Sipulikourat

Pulverointi

Kosteusmittaus

Kuutiomittaus

Tutustu tarkemmin: www.minimumagent.com

Myynti: Minimum Oü Kalle - +358 40 834 2178 kalle@minimumagent.com Malutech Oy Mikko - +358 45 227 3600 myynti@malutech.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

BIOENERGIA

71

Purkupuun murskausta ilman rautamurheita

IQR:n patentoitu hylkyluukku järjestelmä poisti tämänkin raudan kappaleen ennen kuin se pääsi murskaimen rummulle. JST Kierrätys ja Ympäristöpalvelut on vuokrannut HS Rentiltä menestyksellä IQR -murskainta purkupuun käsittelyyn Hämeenkyrön terminaalissaan.

JST Kierrätys ja Ympäristöpalvelut hoitaa purkutyöt kokonaisurakointina alusta loppuun laajasti eteläisen Suomen ja pääkaupunkiseudun alueilla.

P

urkutyöt toteutetaan aina huolellisesti ja ammattimaisesti tarkkoja suunnitelmia noudattaen. - Kun tilaat talon purkutyön meiltä, saat työn sovitusti ja aikataulussa, sekä toimitamme kaiken purkujätteen oikeaoppisesti sinne, minne se kuuluukin: kierrätykseen tai jätteisiin, sanovat yrittäjät Jukka Tuominiemi ja Janne Salonen. JST Kierrätys ja Ympäristöpalvelut aloitti toimintansa vuonna 2007. - Itsellä on maatalon poikana kokemusta kaikenlaisista koneista ja aloitimme veljieni kanssa metsäkonurakoinnin vuonna 1981 ja sitten ajoon tuli puuautokin. 2000-luvun alun olin kuljettajana murskaamassa rakennusjätettä ja 2004 menin Salosen Jannelle ajamaan hakeautoa, mistä alkoi hyvä yhteistyömme mikä johti sitten yhteisen yrityksen perustamiseen, kertoilee Jukka Tuominiemi.

Purkutoiminnassa kova vauhti päällä

JST:llä on eniten urakoita

käynnissä pääkaupunkiseudulla, missä keskitytään rakennusten purkuun. - Tällä hetkellä töissä on kolme porukkaa ja neljäs pitäisi saada kasaan koska hommaa riittää. Omaa kalustoa löytyy koneista autoihin ja lisäksi käytämme aliurakoitsijoiden palveluita. Omat terminaalit löytyy Kärkölästä missä murskataan betonia Metson laitteilla ja Hämeenkyrössä keskitytään purkupuun käsittelyyn paperitehtaan tarpeisiin. JST Kuljetuspalvelut valmistaa lisäksi JST Prohook -koukkulaitteita joita on tällä hetkellä käytössä kahdessa omassa autossa, sanoo Tuominiemi.

puun seasta todella tarkasti ennen kuin ne pääsevät rummulle tuhoa aiheuttamaan. Hylkyluukun toiminta on järkevän yksinkertainen eli siinä on 40 barin paineella painava hydraulisylinteri, jolloin paivana rauta avaa luukun ja tippuu pois prosessista kun taas kevyempi puu jatkaa rummulle, opastaa Tuominiemi. Murskaimista puhuttaessa keskustelu kääntyy yleensä tuntituotokseen, mikä ei IQR:n kohdalla ole Tuominiemen mukaan oleellinen asia: - Sanotaanko näin että tuotos on vähintään riittävä. 30-tonni-

sella kaivukoneella saa syöttää ihan tosissaan että ehtii ruokkia nälkäistä konetta; joku on syöttänyt sitä kuulemma kahdella koneellakin yhtä aikaa jolloin myös tavaraa menee sisään tarpeeksi ja kone pyörii tasaiseen tahtiin. Meille hyvä tuotos parin viikon projektissa on ollut 1000 kuutiota päivässä, millä päästään yli 10 000 kuutioon mursketta. Luvuista puhuttaessa pitää ottaa huomioon että trailerialustaista murskaa siirrellään aika paljon kentällä kuorma-autolla ja onhan prosessissa muitakin muuttuvia tekijöitä, pohtii Tuominiemi.

Markkinoiden parasta vuokrakonepalvelua

HS Rentin vuokrapalvelu on vakuuttanut pitkän linjan urakoitsijan. - Sorvojan Harrin ammattitaito ja HS Rentin tekeminen on parasta vuokrakonemarkkinoilla. Tämän IQR:n lisäksi olemme vuokranneet HS Rentiltä mm. betonimurskaa ja seuloja, mitkä kaikki ovat olleet uudehkoja huippulaitteita. HS Rent ei koskaan vie vuokrakonetta suoraan asiakkaalta toiselle vaan ne käytetään aina ensin huollossa ja tuodaan pestynä pihaan.

IQR ylivertainen purkupuun murskauksessa

Hämeenkyrön terminaalin purkupuun murskaus on hoidettu vuokrakoneella ja aliurakoitsijoiden kalustolla. - Kun materiaali on kertynyt pihaan riittävästi niin olemme vuokranneet IQR -murskainta HS Rentiltä. Keväällä tehtiin ensimmäisen veto ja nyt elokuussa toinen parin viikon sessio, Tuominiemi toteaa. Ruotsalaisvalmisteinen IQR on Tuominiemen mukaan ylivertainen murskain rakennuksista tulevan purkupuun käsittelyyn. - Jos itselle tulisi investointi tarve niin emme muuta laitetta edes suunnittelisi. Vahvarakenteisen IQR:n tärkein ominaisuus on sen raudan sieto eli patentoitu hylkyluukku ottaa pois raudan

- Parempaa murskainta purkupuulle kuin IQR ei ole olemassa, ilmoittaa JST Kierrätys ja Ympäristöpalvelujen Jukka Tuominiemi.


72

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Artikkeli: Topi Rantala & Kalle Kärhä Itä-Suomen yliopisto

Truck-asemalla käynti ja puutavara-auton tankin täyttäminen vie nykyään useita satoja euroja enemmän kuin runsas puoli vuotta sitten. Valokuva: Kalle Kärhä.

Itä-Suomen yliopisto kartoitti:

Kustannusten voimakas nousu ja tiestön rapistuva kunto toimijoiden suurimmat huolet puutavaran autokuljetuksessa Itä-Suomen yliopisto selvitti, mitkä ovat merkittävimmät nykytoimintaympäristön haasteet raakapuun kaukokuljetuksessa ja toisaalta mitkä olisivat potentiaalisimmat kehitystoimenpiteet seuraaville lähivuosille. Kysely lähetettiin puutavaran autokuljetusyrittäjille, puunhankintaorganisaatioiden edustajille sekä alan tutkijoille. Kaikki vastaajaryhmät nostivat esille voimakkaan huolen kustannusten rajusta noususta ja tiestön heikkenevästä kunnosta.

S

uomessa puutavaraa kuljetetaan keskimäärin 1 400 puutavara-autoyhdistelmällä. Metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta kolme neljäsosaa liikkuu kokonaisuu-

dessaan puutavara-autoilla ja loppu neljännes raakapuusta on kumipyörillä sen alkukuljetuksen ajan. Puutavaran kaukokuljetusta tekee lähes 600 puutavaran autokuljetusyrittäjää, jotka

Näin tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopisto tutki, mitkä ovat puutavaran kaukokuljetuksen parissa työskentelevien toimijoiden mielestä suurimpia haasteita nykytoimintaympäristössä puutavaran kaukokuljetuksessa. Samoin tavoitteena oli kartoittaa kaukokuljetuksen parissa työsken-

televien mielestä potentiaalisimmat kehitystoimenpiteet seuraaville lähivuosille. Internet-pohjainen Webropolkysely lähetettiin vastaajille 14.2. ja se suljettiin 8.3.2022. Kysely lähetettiin 349 autokuljetusyrittäjälle sekä 14 puunhankintaorgani-

omistavat tyypillisesti 1-3 puutavara-autoyhdistelmää.

Toimiala pahassa vastatuulessa

Vuoden 2021 alusta vuoden 2022 alkuun dieselin keskihinta nousi voimakkaasti 1,38 eurosta 1,78 euroon. Tämän vuoden alussa talouden lähdettyä vihdoin kasvuun kahden koronavuoden jälkeen ja erityisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan polttoaineiden hinnat ovat lähteneet rajulle laukalle. Tämä on merkittävästi rasittanut autokuljetusyrittäjien taloutta. Tilastokeskuksen mukaan polttoaineen osuus puutavara-autokuljetusyrityksen kustannusrakenteesta on 35 prosenttia, työvoisaation ja 15 tutkimussektorin edustajalle. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 86 kuljetusyrittäjää (vastausprosentti 25 %), 9 puunhankintaorganisaation edustajaa (64 %) ja 9 tutkijaa (60 %). Kyselyssä vastaajille esitettiin yhteensä 41 potentiaalista toimintaympäristön haastetta ja pullonkaulaa sekä 44 mahdollista kehitysideaa ja -toimenpidettä.

makustannusten osuus 34 prosenttia ja pääoman poistojen ja korkojen osuus 14 prosenttia.

le olivat erityisesti puunhankintaorganisaatioiden edustajien huolenaiheina.

Kustannusten räjähdysmäinen nousu ja tiestön kunto huolina

Polttoaineverohelpotuksia raskaalle liikenteelle odotettiin

Suurimpina toiminnan nykyhaasteina vastaajat näkivät polttoaineen hinnan ja yleisen kustannustason nousun sekä liiketoiminnan kannattavuuden. Samoin tieverkoston kunnossa ja sen kunnossapidossa nähtiin olevan merkittävää parantamisen varaa. Myös muiden tuotannontekijöiden (autokaluston ja työvoiman) kustannusten nousu oli vastaajien, erityisesti autokuljetusyrittäjien huolena. Lisäksi merkittävinä ongelmina koettiin aikatauluajo tehtaille, kiire ja hektisyys työssä ja toisaalta kausivaihtelu toiminnassa sekä tehtaiden suhteellisen suppeat pyöreän puun varastotilat. Vastaajat kantoivat huolta myös autokuljetusyrittäjien työssäjaksamisesta. Ammattitaitoisten kuljettajien saatavuus toimialalle ja toisaalta heidän siirtymisensä töihin muille toimialoil-

Merkittävimmiksi kehityskohteiksi vastaajat näkivät tieverkoston kunnon parantamisen sekä tiestön kunnossapidon laadun nostamisen. Kaikki vastaajaryhmät kaipasivat myös polttoaineverohelpotuksia raskaalle liikenteelle. Lisäksi erityisesti autokuljetusyrittäjät näkivät tarvetta kuljetusten hinnoitteluun kannattavan yritystoiminnan tasolle. Samoin vastaajat sanoivat, että puutavarankuljetusalan houkuttelevuutta on lisättävä ja alan arvostus on saatava nykyistä paremmalle tasolle. Vastaajat korostivat myös, että sekä kuljettajien että autokuljetusyrittäjien työssäjaksamisesta on huolehdittava. Samoin tutkimukseen osallistuneet näkivät tarvetta tehostaa puutavaraautonkuljettajakoulutusta. Johtamisen ja esimiestyön tehostamisella ja parantamisella vastaa-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

73

jat arvioivat myös voitavan kehittää toimintaa puutavaran kaukokuljetuksessa.

Kausivaihtelun tasaaminen toivelistalla

Autokuljetusyrittäjät toivoivat lisäksi, että kausivaihtelua pitäisi saada vähennettyä ja että eri toimijoilla olisi oltava yhtenäiset käytännöt mahdollisten ylikuormien käsittelyssä. Autokuljetusyrittäjät ja puunhankintaorganisaatioiden edustajat korostivat myös, että puutavaran kaukokuljetusten kustannus- ja energiatehokkuutta pystyttäisiin parantamaan vähentämällä kuorma-autojen polttoaineen kulutusta moottoriteknologiaa kehittämällä. Lisäksi puunhankintaorganisaatioiden edustajat esittivät, että nykyistä raskaampia (yli 76 tonnia) puutavara-autoyhdistelmiä on voitava hyödyntää tehokkaammin ja lisäksi HCT (high capacity transport, kokonaispainoltaan yli 76-tonnisten) -ajoneuvoyhdistelmien nykyistä lupakäytäntöä on kyettävä helpottamaan. Tutkijat puolestaan näkivät, että reaaliaikainen tiestön kuntotieto voisi parantaa ja tehostaa tiestön kunnossapitoa, ajantasaiset metsäkuljetussuoritteet tienvarsivarastoista voisivat tehostaa puutavaran kaukokuljetusta sekä useammalle asiakkaalle ajon (moniasiakkuuden) lisääminen tehostaisivat raakapuun kaukokuljetusta Suomessa.

Dieselin keskihintakehitys tammikuusta 2021 kesäkuuhun 2022. Lähde: Tilastokeskus.

Kannattavat ja hyvinvoivat kuljetusyritykset biotalous-Suomen perusta

Tehty tutkimus osoitti, että puutavaran kaukokuljetussektorilla eletään erittäin haasteellisia aikoja. Valtiovaltaa kaivataan tueksi, että toimialalla selvittäisiin erityisesti polttoaineiden hintojen rajusta noususta. Heinäkuun alussa valtioneuvoston tekemä päätös laskea liikennepolttoaineiden jakeluvelvoite 12 prosenttiin on helpottanut viime viikkoina kuljetussektoria. Valtiovallalta odotetaan myös lisäpanostusta julkisen tieinfran kunnossapitoon. Julkisen tieverkon korjausvelka on kasvanut vuosi vuodelta ja on nykyään jo yli 1,5 miljardia euroa. Lisäksi on laskettu, että yksityisteillä ja niiden silloilla on yhteensä yli miljardin euron suuruinen korjausvelka. Huonokuntoiset tiet ja sillat aiheuttavat puutavara-autoille ylimääräistä ajoa ja luovat tarpeetonta tehottomuutta raakapuun autokuljetuksiin, mikä on saatava poistettua, kun tavoitellaan parempaa energiatehokkuutta Liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartan mukaisesti. Puutavaran kaukokuljetustoimialalla on myös pyrittävä nostamaan alan houkuttelevuutta ja parantamaan alan arvostusta. Erittäin tärkeässä roolissa on myös niin autonkuljettajien kuin kuljetusyrittäjienkin hyvinvoin-

Tutkimukseen vastanneiden ryhmien mielestä suurimmat haasteet ja ongelmat puutavaran kaukokuljetuksessa alkuvuonna 2022. Käytetty skaala: 1=Ei lainkaan merkittävä … 5=Erittäin merkittävä.

Tutkimukseen vastanneiden ryhmien mielestä merkittävimmät kehitystoimenpiteet puutavaran kaukokuljetuksen tehostamiseksi alkuvuonna 2022. Käytetty skaala: 1=Ei lainkaan merkittävä … 5=Erittäin merkittävä.

nista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen. Kannattavia ja hyvinvoivia puutavaran autokuljetusyrityksiä tarvitaan jatkossakin rakennettaessa uusiutuviin materiaaleihin ja raaka-aineisiin pohjautuvaa biotalous-Suomea.

Artikkeli perustuu metsätieteiden yo Topi Rantalan metsätieteiden kandidaatin tutkielmaan, jonka professori Kalle Kärhä ohjasi Itä-Suomen yliopistossa metsätieteiden osastolla. Tutkimus liittyy professori Heli Pel-

tolan johtaman Metsät ja biotalous (FOBI) -tutkimusyhteisön tutkimusalaan ja sitä on tukenut myös Itä-Suomen yliopiston koordinoima ja professori Jyrki Kankaan johtama UNITE-lippulaiva. Tehdyn tutkimuksen tulok-

set tarjoavat hyvän perustan uusien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden rakentamiseen Itä-Suomen yliopistossa.


74

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Oulun seudulla liikkuva biokaasulla toimiva puutavara-auto aloitti liikennöinnin kesäkuun alussa. Yrittäjänä toimii Kuljetusliike Eskola.

Puuta kuljetetaan nyt biokaasuautolla Metsähallitus aloittaa jätteillä ja teollisuuden sivuvirroilla tuotetun biokaasun käytön puutavarakuljetuksissaan. Uudella polttoaineella on jopa 90 % vähemmän elinkaaren kasvihuonepäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

K

yseessä on ensimmäinen nesteytetyllä biokaasulla (LBG) toimiva täysperävaunullinen puutavarayhdistelmä Euroopassa. - Kaiken keskiössä on vastuullinen toiminta. Lupauksenamme on kehittää ratkaisuja, joilla siirrymme fossiilitaloudesta biotalouteen ja vaadimme yhä vähäpäästöisempää teknologiaa. Biokaasuauto on osa tätä palettia, jolla haemme ratkaisuja, Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo. Oulun seudulla liikkuva auto aloitti liikennöinnin kesäkuun alussa. Yrittäjänä toimii Kuljetusliike Eskola. - Ensimmäisten päivien perusteella tämä on ollut positiivinen kokemus, ja auto on toiminut todella hyvin. Halusimme lähteä mukaan, sillä päästöjen vähentäminen koskee myös meidän alaamme. Pitää uudistua, ettei jää kehityksen jalkoihin, toteaa Kuljetusliike Eskolan yrittäjä Pasi Eskola. Suurin jarru uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotolle on ollut hitaasti kasvanut tankkausverkosto. Biokaasua on tällä

hetkellä saatavilla yhdestä tankkauspisteestä Oulussa. - Hyvällä ajojärjestelyiden ja tienvarsivarastojen suunnittelulla tämä ei kuitenkaan aiheuta suurta ongelmaa, Eskola toteaa.

taloudellisuus ja soveltuvuus puukuljetuksiin. Uskomme, että biokaasun käyttö tulee olemaan myös kustannustehokas ratkaisu, Metsähallituksen kehityspäällikkö Jouni Karjalainen kertoo. Puunkorjuu ja kuljetus ovat Metsähallituksen isoimmat päästölähteiden aiheuttajat. Ilmastoohjelmaansa liittyen Metsähallitus on kehittänyt ja kokeillut ilmastoystävällisiä kuljetuksia ja korjuumenetelmiä yhdessä kumppaniensa kanssa. Esimerkiksi vuonna 2021 puutavarakul-

jetuksissa alettiin käyttää uusiutuvaa dieseliä, ja lisäksi on tehty kokeiluja ja tutkimusta isojen puutavara-autojen (HCT) ja pitkien junakuljetusten (LHT) parissa. Biokaasun käyttöä kuljetuksissa tutkitaan yhdessä ItäSuomen yliopiston ja Metsätehon kanssa. ** Gasumin kasvihuonekaasupäästölaskenta perustuu Energiaviraston kestävyyskriteeriohjeeseen ja RES-direktiivin (EU Renewable Energy Directive

2009/28/EC) mukaiseen kasvihuonekaasupäästövähennyksen määrittämiseen. Gasumin laskennat vahvistetaan ulkoisella ja riippumattomalla kolmannen osapuolen auditoinnilla vuo- sittain. Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa huomioidaan hiilidioksidi- (CO2), typpioksiduuli(N2O) ja metaanipäästöt (CH4). Fossiilisena vertailukohtana käytetään arvoa 83,8 g CO2-ekv/MJ (RES-direktiivi).

Biokaasu on täysin uusiutuva raaka-aine

Biokaasuauto saa energialähteensä kotimaisista jätteistä, kuten biojätteestä ja lannasta, sekä teollisuuden sivuvirroista. Tällä hetkellä biokaasun tuotantopotentiaalista on Gasumin mukaan hyödynnetty Suomessa vain noin 4 %. Biokaasulaitoksissa tuotettavan biokaasun potentiaaliseksi määräksi on arvioitu noin 10 TWh vuodessa. Biokaasu on täysin uusiutuva raaka-aine, ja sen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät** kuin fossiilisten polttoaineiden ja lisäksi se tuottaa merkittävästi vähemmän pienhiukkasia ja typen oksideja. - Biokaasu on yksi markkinoiden ympäristöystävällisimmistä polttoaineista. Päästöjen lisäksi meitä kiinnostavat mm. tankkaus infrastruktuuri sekä biokaasun

Biokaasuauto saa energian kotimaisista jätteistä, kuten biojätteestä ja lannasta sekä teollisuuden sivuvirroista.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tartu talveen luottamuksella. Conti Scandinavia Kehitetty pohjoismaiseen paikallis- ja kaukoliikenteeseen erilaisille tietyypeille sekä märälle, lumiselle ja jäiselle tielle. Conti Scandinavia talvirenkaat tekevät ajoneuvon käsittelystä helpompaa erinomaisen pidon ja talviolosuhteisiin kehitetyn kumiseoksen ansiosta. Olemme mukana Finnmetkossa osastolla 83 ja Powertruck Showssa osastolla U331. Nähdään siellä!


76

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätehon noin kuukausittain julkaisema tilannekuva löytyy osoitteesta www.metsateho.fi

Puukuljetusten tilannekuvaa seurataan kuukausittain Kotimaisen ja tuontipuun kuljetuksissa hyödynnetään useita tie-, rautatie- ja vesikuljetusreittejä. Kuljetuksissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa paljonkin alueellisen liikenneinfrastruktuurin käyttövolyymeihin.

M

etsätehon jatkossa noin kuukausittain julkaisema tilannekuva kokoaa ne tilastotiedot, jotka liittyvät puun alueellisiin kuljetuksiin.

Kansainvälisten kuljetusten osalta kalvosarja seuraa puun tuontia maittain, kuljetusmuodoittain ja satamittain. Kotimaisten kuljetusten osalta kalvosarjassa seurataan puun aluskuljetuksia satamittain. Puun kotimaisista tie- ja rautatiekuljetuksista alueittain ei ole kuukausitason tilastoja. Niiden sijasta kalvosarjassa seurataan puun kauppamääriä, hakkuuaikomuksia ja metsätuhoja alueittain. Tilastot löytyvät osoitteesta www.metsateho.fi Metsätehon tiedote 6/2022

SKALin puheenjohtajana jatkaa Jani Ylälehto Pihtiputaalta Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n puheenjohtajana kaudella 2022-2024 jatkaa Jani Ylälehto, 48, Pihtiputaalta. Hän on toiminut SKALin puheenjohtajana vuodesta 2020. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa kauhavalainen Jari Välikangas ja toisena varapuheenjohtajana Jani Salmela Kurikasta.

P

ihtiputaalainen kuljetusyrittäjä, tietotekniikan insinööri Jani Ylälehto valittiin ensimmäisen kerran SKALin puheenjohtajaksi vuonna 2020. Sitä ennen hän toimi ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuodesta 2018. Ylälehdolla on ollut kuljetusalalla monia luottamustehtäviä. Hän on ollut muun muassa Kuljetuskeskusten Liiton puheenjohtajana ja SKALin hallituksen asiantuntijajäsenenä vuodesta 2013 vuoteen 2018. Pihtiputaan kunnanhallituksen puheenjohtajana hän oli vuosina 2012-2017. Jani Ylälehto Oy liikennöi puutavara-, rahti- ja sorakuljetuksia viidellä kuormaautolla. Yritys työllistää 4-5 henkilöä ja on ollut SKALin jäsenenä vuodesta 1978. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Välikangas, 63, Kauhavalta,

Jari Välikangas (vas.), Jani Ylälehto ja Jani Salmela. Kuva: Vesa-Matti Väärä

ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jani Salmela, 46, Kurikasta. Ehdolla oli lisäksi kuljetusyrittäjä Harri Sandell, 57, Espoosta. Vuodesta 1978 SKALin jäsenenä ollut Jari Välikangas on ollut SKALin ensimmäinen varapuheenjohtaja vuodesta 2020 ja hallituksessa vuodesta 2015. SKAL suoritealat ry:n varapuheenjohtajana ja SKAL Pohjanmaa ry:n hallituksen jäsenenä hän on toimitus vuodesta 2013. Hänen yrityksensä Jari Välikangas Oy hoitaa säiliöautokuljetuksia 11 ajoneuvolla ja työllistää 31 henkilöä. Jani Salmela valittiin ensimmäisen kerran SKALin toiseksi puheenjohtajaksi vuonna 2020. Sitä ennen hän toimi SKALin hallituksen jäsenenä vuosina 2013-2020. SKAL Pohjanmaan ry:n puheenjohtaja hän oli vuodesta 2014 vuoteen 2020. Hänen yrityksensä M.J. Salmela Oy liikennöi kymmenellä kuormaautolla massa- ja kappaletavarakuljetuksia kotimaassa. Yritys työllistää 10 kuljettajaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

77

Kustannusnousu vaikuttanut rajusti kuljetusyritysten kannattavuuteen - polttoaineveroa alennettava Suomessakin Raju energian hinnannousu on vaikeuttanut kuljetusyritysten toimintaa kevään ja alkukesän aikana. Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat Tilastokeskuksen mukaan noin 15 prosentin nousussa vuositasolla.

T

ilanteen vuoksi yritykset kertovat kannattavuutensa heikenneen laajasti kevään aikana. Kannattavuusodotukset alkavalle kesäkaudelle ovat historiallisen synkät. Polttoaineen hinta on nyt taas lähtenyt nousuun. SKAL vaatii polttoaineveron alentamista monien EU -maiden tapaan. Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin (julkaistu 9.6.2022) ennusteet kuljetusmääristä ja kuljetusyritysten kannattavuudesta ovat laskussa vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Ennusteet kuljetusyritysten kannattavuudesta ovat pudonneet voimakkaimmin. Tilanne vaikuttaa kuljetusyrityksiin monin tavoin, esimerkiksi useampi kuin kaksi kolmesta yrityksestä harkitsee investointien lykkäämistä tilanteen vuoksi.

Polttoaineveron alentaminen otettava Suomessakin käyttöön

Moni Euroopan maa on tehnyt päätöksen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa laskea polttoaineveron EU:n sallimaan minimiin. Näin ovat päättäneet toimia esimerkiksi Ruotsi, Ranska, Espanja ja Saksa. - Polttoaineen hinta on juuri nyt kääntynyt jälleen jyrkkään nousuun. Suomi ei voi jäädä seuraamaan sivusta ja antaa kalliin energianhinnan heikentää Suomen kustannuskilpailukykyä. SKAL odottaa herkkyyttä hallitukselta tehdä päätöksiä tilanteen vuoksi. Mikäli polttoaineen hinta jatkaa nousuaan, SKAL edellyttää valtiolta päätöksiä polttoaineveron nopeaksi laskemiseksi, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo. Tekijöitä nousulle on monia, mutta väistämättä EU:n kuudes Venäjä-pakotepaketti näkyy öljyn hinnassa. Suomessa korkea polttoaineen hinta vaikuttaa jo työntekijöiden saatavuuteen eri toimialoilla ja kuluttajien kulutuskäyttäytymiseen. - Vaikka jakeluvelvoitteen alentaminen on jo eduskunnan käsittelyssä, Suomen on nyt päätettävä valmisteveron alentamisesta EU-minimiin, Kujala kiteyttää.

yritykselleen ulkopuolista taloudellista tukea, enemmistö näistä (35 %) pankilta. Rahoittajat ovat suhtautuneet hakemuksiin enimmäkseen suopeasti. Hakijoista 67 prosenttia on saanut tukea joko kokonaan tai osittain.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät vielä ratkaisu

Kuljetuskustannukset koko yhteiskunnan haaste

Yritysten positiivisissa liikevaihtoennusteissa heijastuu kuljetustuotannon kustannusten raju nousu. Vaikka liikevaihdon nähdään kasvavan, on raskaan liikenteen määrä tieverkolla kääntynyt laskuun kevään aikana. Tilanne on haastava, ja 85 prosenttia vastaajista on käynyt keskustelua kustannusnoususta asiakkaan kanssa. Kuljetuskustannusten nousu ei ole yksin kuljetusyritysten haaste, vaan se aiheuttaa ongelmia koko Suomen kaupalle ja teollisuudelle. Barometriin vastanneista 68 prosenttia kertoo, että kuljetusyrityksen kannattavuus on heikentynyt alkuvuonna 2022, ja 43 prosenttia arvioi sen laskevan edelleen kesän aikana. Venäjän käynnistämän sodan jälkeen alkanut polttoainekustannusten nousu on ennennäkemätön. Sen vaikutukset ovat osuneet laajasti kuljetusyrityskenttään. Positiivista on, että peräti 81 prosenttia kokee saaneensa asiakkaaltaan ainakin jossain määrin ymmärrystä kasvaneille kuljetuskustannuksille. Yhtä moni kuvaa keskusteluyhteyttä asiakkaaseen rakentavaksi. Konkreettisia vaikutuksia kuljetussopimuksiin ainakin jollain tasolla on saavuttanut 68 prosenttia vastanneista. Joka kuudes on joutunut irtisanomaan asiakassopimuksia kustannusnousun vuoksi, ja 29 prosenttia kertoo

tuloksettomina päättyneistä asiakasneuvotteluista.

Polttoainetukea aiotaan hakea, haun siirtyminen syksyyn huolestuttaa

Lähes yhdeksän kymmenestä kuljetusyrittäjästä aikoo hakea polttoainetukea heti kun se on mahdollista ja pitää sitä hyödyllisenä yritykselleen. Runsaat 60 % arvioi että polttoainetuki tulee yrityksen tilanteen kannalta liian myöhään. Avoimissa palautteissa ilmenee suurta huolta tuen myöhäisyydestä ja siitä, päätyykö tuki todella eniten tarvitseville. Tuen esitetty määrä on myös hyvin pieni suhteessa yritysten kokemaan kustannusnousuun. Polttoainetuki on määrä laittaa haettavaksi Valtiokonttoriin, jolla on parhaillaan pitkä jono haku prosesseja, ja haku uhkaa venyä loppusyksyyn. SKAL on esittänyt lausunnossaan, että on välttämätöntä löytää haulle nopeutettu menettely: - Kuljetusyrityksissä ei voida odottaa marraskuulle, sillä yritykset ovat olleet tämän kevään jo veitsenterällä. Tilanne on kestämätön. Laskut on maksettava, jotta yritystoiminta voi jatkua, muistuttaa johtaja Petri Murto. Kustannusnoususta ei ole selvitty ilman ulkopuolista rahoitusta. Monien kuljetusyritysten puskurirahastot on nyt syöty. Useampi kuin joka neljäs vastanneista kertoo hakeneensa

Dieselin hinnannousuun yhdeksi ratkaisuksi on esitetty siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, kuten kaasuun ja sähköön. Se mikä on mahdollista henkilöautopuolella, ei kuitenkaan ole vielä realismia raskaassa kalustossa. Niistä yrityksistä, jotka ovat investoimassa seuraavan neljän kuukauden aikana, vain 2 prosenttia on investoimassa kaasuun ja 1 prosenttia sähköön. Investoinnin käyttövoimasta epävarmoja on 5 prosenttia, ja varmuudella dieseliin on investoimassa 95 prosenttia. - Ajoneuvoteknologia kehittyy varmasti tulevaisuudessa ja vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivan kaluston hinnat tulevat kilpailukykyiselle tasolle, mutta yhtä lailla selvää on, ettei juuri tässä ajassa investointi kalliimpaan kalustoon ole mahdollista, toimitusjohtaja Kujala sanoo. Useampi kuin kaksi kolmesta yrityksestä harkitsee investointien lykkäämistä tilanteen vuoksi. Kujalan mukaan uusista käyttövoimista kaasu on tällä hetkellä selkeästi suositumpi raskaassa liikenteessä. Hän korostaa, että EU:n CO2-standardien uusimisessa teknologianeutraalisuus on säilytettävä ja kaasun on pysyttävä keinovalikoimassa: - Tässä tavoitteessa täysi tukemme hallituksen pyrkimyksille puolustaa kaasua käyttövoimana. Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi 425 kuljetusyrittäjää. Määrä vastaa noin runsasta viittä prosenttia kaikista maanteiden tavaraliikenteen yrityksistä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4200 jäsenyrittäjälle 20.-30.5.2022.


78

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hakevuori Oy:n uusi Sisu Polar Timber 8x4 puutavara-auto kurvasi heinäkuun lopulla energiapuukuormassa terminaaliin Vantaan Keimolassa.

Kotimaista Sisua puunajoon Hakevuori Oy otti maaliskuussa 2022 ajoon uuden Sisu Polar Timber 8x4 puutavara-auton. Kotimaisen auton ominaisuudet ovat vakuuttaneet joten heti perään tehtiin investointipäätös toisesta samanlaisesta.

A

skolan Monninkylässä kotipaikkaansa pitävä, metsäenergian tuottamiseen keskittyvä Hakevuori on investoinut viime aikoina tasaiseen tahtiin Karjaalla valmistettuihin Sisu kuorma-autoihin. - Aikanaan kun Konevuori

toimi laajasti maarakennusalalla niin meillä oli ajossa yhtä aikaa parhaimmillaan 17 kappaletta Sisuja kivi- ja kasettiautoina. Viime vuosina Sisu on tehnyt vahvaa paluuta Hakevuoren kuljetuksissa; kesällä 2019 käyttöön otettiin 5-akselinen 13-metrinen Sisu hakenuppiauto, syksyllä 2021 ajoon tuli Sisu hakekoukkuauto, maaliskuussa 2022 Sisu puutavara-auto ja lokakuussa tulee vielä toinen samanlainen. Ja nykyään Hakevuori-konserniin kuuluvalla Hakevelhoilla on kaksi Sisua autohakkureina sekä yksi hakekoukkuautona ja syksyllä käyttöön valmistuu uusi Sisu autohakkuri, luettelee yrittäjä Reijo Wuorio.

Maailmanluokan kotimainen kuorma-auto

- Parinkymmenen vuoden tauon jälkeen on ollut mukava päästä takaisin Sisun rattiin ja vaihtamaan vaihteita Fullerilla, sanoo Hakevuoren kuljettaja Bror ”Brille” Eriksson.

Heinäkuun loppupuolella Hakevuoren Sisu Polar Timber oli energiapuunajossa Pääkaupunkiseudulla ja ratissa pitkän linjan puutavara-autonkuljettaja Bror ”Brille” Eriksson. - Mittarissa alkaa olla 40 000 kilometriä ja auto toimii kaikin puolin hienosti; Sisussa on mukava ohjaamo, tukeva ja hyvä alusta sekä vahva voimalinja. Kokonaisuus on toimiva joten oikein mukava tällä on töitä tehdä, sanoo Eriksson, joka on

ajanut puuta 25 vuoden ajan ja joulukuussa tulee 10 vuotta täyteen Hakevuoren palveluksessa: - Aikanaan ajoin paljonkin Sisulla puuta ja soraa mutta sitten oli parinkymmenen vuoden tauko. Tämä uusi puutavara-auto on yllättänyt positiivisesti ja onkin hienoa huomata että meillä Suomessa valmistetaan edelleen maailmanluokan kuormaautoja. Ja on ihan huippu juttu että Sisun saa edelleen legendaarisella Fullerin manuaalivaihteistolla; sen käytön kun on joskus oppinut niin se on vähän kuin polkupyörällä ajo eli vuosikymmenten tauonkin jälkeen vaihteet napsuvat nätisti paikalleen. Fullerissa on haastavissa paikoissa ajettaessa ominaisuuksia mitä automaattilaatikoilla ei pystytä jäljittelemään ja erityisen hyvä juttu on sen ryömintävaihteet ja lyhyt pakki, millä pääsee peruuttelemaan tarpeeksi hiljaa. Euro 6 -päästötason 625 hevosvoimaisella Mercedes-Benz moottorilla varustettu Sisu Polar kestää vertailun myös polttoaineenkulutuksessa. - Kun ajetaan pidempää siirtoa niin kulutus on ollut 60 litran kohdilla sadalla kilometrillä mikä on ihan hyvä lukema 76 tonnin massoilla, toteaa Eriksson.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

79

- Palfinger Epsilonin ohjaamo on riittävän tilava ja mukava työpaikka, toteaa Eriksson.

Palfinger Epsilon M12Z nosturissa on 10,5 m ulottuma. Energiapuun ajoon tärkeää kuormatilaa tarjoaa Terminator XXL tilapankot ja se että nosturille ei tarvi jättää tilaa nuppikuormaan.

Energiapuu, tukki ja kuitu kulkee samalla autolla

Hakevuoren Sisulla ajetaan varsinkin kesäaikaan paljon energiapuuta terminaaleihin mutta syksyn tullen myös teollisuuspuuta. - Tukki menee Riihimäelle, Vierumäelle ja Järvelään, kuusikuitu Inkeroisiin, mäntykuitu Sunilaan ja koivukuitu Heinolaan. Vuodessa ajan noin 100 000 kilometriä joten kyllä sitä kilometrejä kertyy, vaikka välillä tämä energiapuun ajo on lyhyttä siitoa. Nosturia käytetään paljon sillä energiapuu sekä kuormataan että puretaan aina omalla nosturilla, ja siinä tämä Ideachip Machinen myymä Z-mallin Palfinger Epsilon on ehdoton kun aikaa ei mene nuppikuormaan puomin tilaa tehdessä ja nosturin saa nopeasti käyttövalmiiksi ja takaisin pakettiin auton perään. Myös kuormatilaa on enemmän, kiitos tietenkin myös Terminator XXL tilapankkojen, mitä tarvitaan joka kilo kun energiapuu on usein kuivaa ja sekamittaista, jolloin täysiä painoja on vaikea hyödyntää.

Z-mallin nosturi ehdoton

Eriksson on ajanut jo seitsemän vuotta Z-mallin nosturilla: - En enää muuta huolikkaan

jos itse saan päättää. Tähän keskitolppaiseen Z:aan on hyvä kiivetä ja sitten kun ajetaan tehtaille puuta niin ei tarvi edes takaisin juosta nosturia siirtelemässä purkukoneen tieltä. Ja kun tarkasta väkevästä nosturista löytyy ulottuvuuttakin 10,5 metriä niin mikäs tällä on puita pistellä, vielä kun ohjaamokin on ihan hyvä työpaikka. Tämä meidän kone on 4-kahvainen ja hydraulinen esiohjaus säästää hartioita ja käsiä kun ei tarvi vanhanmallisia vipuja riuhtoa.

riipukkeesta ei mene kouralle letkua niin sitä ei tarvi varoa kuormatessa. Kosketusnäyttö on riittävän suuri ja selkeä sekä

valikot helppokäyttöisiä. Kyllä tämä on ehdottomasti paras vaaka mitä olen käyttänyt, kertoo Eriksson jolla on 20-vuoden

Nosturivaaka kehittynyt uudelle tasolle

Hakevuoren Palfinger Epsilon on varustettu uuden sukupolven langattomalla Tamtron One Timber nosturivaa´alla. Punnitusanturi perustuu venymäliuskatekniikkaan, joten anturissa ei ole hydrauliikkaa, joka aiheuttaisi kitkaa, tai liikkuvia osia vaikuttamassa punnitukseen. Anturi on huoltovapaa ja siinä on pitkäkestoinen akku. Liike- ja lämpötilakompensoidun anturin käyttölämpötila on -25°C – +50°C. - Keväälläkin kun lämpötilaheittelyt oli suuria niin punnitustulokset pysyivät koko ajan tarkkoina eikä tarvinnut pelata välyksen kanssa, niin kuin vanhoissa öljyriipukkeissa. Ja kun

kokemus nosturivaaoista ja kotimaisilla Tamtroneilla hän on tehnyt punninnut kuormia vuodesta 2005 lähtien.

Tamtron One Timber vaa´an kosketusnäyttö on riittävän suuri ja selkeä sekä valikot helppokäyttöisiä.

Keskitolppainen Z-nosturi taittuu kätevästi kuljetusasentoon ja nopeasti takaisin kuormauskäyttöön.

Tamtronin uusi langaton riipuke on öljytön eikä kouralle tarvita letkua.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

GRACO PULSE PRO AUTOMAATTINEN VOITELUAINEANNOSTUKSIEN KIRJAUSJÄRJESTELMÄ KORJAAMOILLE! Pulse Pro kirjaa automaattisesti kuinka paljon ja mitä voiteluainetta annosteltiin sekä mille työmääräykselle annostus tapahtui TECA asiakaspalvelu

029 006 271

asiakaspalvelu@teca.fi

www.teca.fi

www.teca.fi WWW.GRACO.COM


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

81

Suomi sai EU-rahoitusta liikennehankkeille ennätykselliset 80,78 miljoonaa euroa Suomi menestyi EU:n rahoitushaussa. EU myönsi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta yhdeksälle hankkeelle Suomessa. Rahoitusta saatiin raideliikenteen ja satamien hankkeille. Mukana on sekä valtion että muiden toimijoiden hankkeita.

V

erkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Eu rope Facility, CEF) liikenneohjelman komitea puolsi 21. kesäkuuta 2022 rahoituksen myöntämisestä. Euroopan komissio myönsi rahoitusta yhteensä 5,4 miljardia euroa, josta yleisen määrärahan osuudessa myönnettiin 2,48 miljardia euroa. Osa rahoituspäätöksistä tehtiin jo 7.4.2022. Yhteensä vuoden 2021 hakukierroksella Suomesta ilmoitetut hankkeet saivat tukea 101,9 miljoonaa euroa. Komissio pyrkii rahoittamaan hankkeita, joiden suunnittelu- ja toteutusvalmius on korkea. - Suomi menestyi rahoitushaussa ennätyksellisen hyvin. Kiitos kuuluu laadukkaille hakemuksille, joiden ansiosta voimme parantaa maamme kilpailukykyä raide- ja satamaliikennettä kehittämällä, sanoo liikenneja viestintäministeri Timo Harakka. CEF-ohjelmasta tuetaan TENT-verkon liikennehankkeita. Euroopan laajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi. Rahoitusta myönnettiin Suomessa sekä ydin- että kattavan verkon hankkeille. Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility CEF) -ohjelmasta rahoitetaan TEN-T-verkon toteuttamista CEF- ja TEN-T-asetusten mukaisesti.

Rahoitusta raideliikenteelle ja satamille

Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen rakentaminen Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen rakentamiselle myönnettiin tukea 22,98 miljoonaa euroa. Summa jakautuu tasan Väyläviraston ja Turun kaupungin kesken. Hanke on osa Helsinki-Turku -välin nopean junayhteyden rakentamista. Tukihankkeen tavoitteena on mahdollistaa Helsinki-Turku -välin nopean junayhteyden aiheuttama merkittävä henkilöliikenteen kasvu, sen yhteensovittaminen

Kemin sataman kehittämishankkeelle myönnettiin tukea 26,12 miljoonaa euroa. Väylävirasto sai 12,54 miljoonaa euroa ja Kemin satama 13,59 miljoonaa euroa. Hanke parantaa sataman turvallista meriyhteyttä syventämällä ja leventämällä Kemin Ajoksen meriväylää, mistä hyötyy merkittävästi myös Metsä Groupin valmistumassa oleva uusi biotuotetehdas. Kuva: Kemin Satama Oy

tavaraliikenteen kanssa sekä edesauttaa lähiliikenteen kehittämistä Turun seudulla. ­­­ Tampereen henkilöratapihan rakentamisen suunnittelu Tampereen henkilöratapihan rakentamissuunnitteluun myönnettiin rahoitusta 6,26 miljoonaa euroa. Väylävirasto sai 5,38 miljoonaa euroa, Tampereen kaupunki 0,8 miljoonaa euroa ja VR 0,08 miljoonaa euroa. Tampereen rautatieasema on tärkeä liikenteen solmukohta, jonka kehittäminen palvelee laajasti Tampereen asemaan niveltyviä kattavan verkon yhteyksiä. Tampereen ja Jyväskylän välisen junaliikenteen sujuvuuden parantaminen Tampere-Jyväskylä -radan kehittämiseksi Väylävirastolle myönnettiin rahoitusta 3,23 miljoonaa euroa. Suunnitteluhankkeen tavoitteena on parantaa rataliikenteen sujuvuutta ja täsmällisyyttä ympäristö huomioiden sekä vähentää radan häiriöherkkyyttä Tampereen ja Jyväskylän välillä. Lisäksi hankkeessa pyritään parantamaan henkilöliikenteen matkanopeutta ja varmistamaan rataosan kapasiteetin riittävyys kehittämällä liikennepaikkoja. Oulu-Kontionmäki -rataosan liikennepaikkojen kehittäminen Oulu-Kontionmäen rataosan liikennepaikkojen kehittämiseksi Väylävirastolle myönnettiin 7,25 miljoonaa euroa. OuluKontiomäki -rataosan kapasiteetin käyttöaste on pitkien liikennepaikkavälien vuoksi korkea ja sen vuoksi liikenne on häiriöherkkää, eikä junamäärää voida

enää merkittävästi kasvattaa. Oulu-Kontiomäki -rataosan kehittämishankkeeseen sisältyvät muun muassa neljän uuden pitkän liikennepaikan rakentaminen ja nykyisen Utajärven liikennepaikan pidentäminen. Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen ja satamainfrastruktuurin parantaminen Kemin sataman kehittämishankkeelle myönnettiin tukea 26,12 miljoonaa euroa. Väylävirasto sai 12,54 miljoonaa euroa ja Kemin satama 13,59 miljoonaa euroa. Hanke parantaa sataman turvallista meriyhteyttä syventämällä ja leventämällä Kemin Ajoksen meriväylää. Ruoppaustöiden lisäksi hanke sisältää satamainfrastruktuurin parantamista satamassa. Hanke mahdollistaa tehokkaamman operoinnin 12 metrin kulkusyvyydellä ja suurempien, täydessä lastissa olevien alusten tulon satamaan sekä ehkäisee sataman ruuhkautumista. Muut hankkeet Lisäksi komissio myönsi rahoitusta muiden toimijoiden hakemuksille sekä ydin- että kattavalla verkolla yhteensä 14,9 miljoonaa euroa. Satamien hankkeilla parannetaan sekä infrastruktuuria että tehdään tarvittavia ympäristöinvestointeja. Helsingin ja Tallinnan sataman Twinport V -hankkeelle myönnettiin 6,8 miljoonaa euroa, Kokkolan sataman Power-4-Future -hankkeelle 3 miljoonaa euroa, Porin sataman Quays2Solutions -hankkeelle 7,5 miljoonaa euroa sekä Rauman ja Ystadin sataman Baltic comp -hankkeelle 2,08 miljoonaa euroa.

Osa suomalaisista hankkeista jäi ilman rahoitusta

Hyvistä arvioinneista huolimatta muutamat Suomen hankkeet jäivät ilman rahoitusta. Komissio sai runsaasti hakemuksia budjettiin nähden. Tällöin hyvien hankkeiden todennäköisyys jäädä ilman rahoitusta kasvaa. Rahoitushakuun jätettiin yhteensä 484 hanketta, joista 317 yleiseen hakuun ja 82 koheesiohakuun. Rahoitusta haettiin yhteensä 14,6 mrd. euroa. Hakemuksista valittiin rahoitettaviksi 103 yleisestä määrärahasta ja 32 koheesiomaiden rahoituskuoresta. Erityisesti ydinverkolle kohdistettavan määrärahan osalta tukiprioriteetin haku oli merkittävästi ylihaettu. Valtion rahoittamista hankkeista ilman tukea jäivät Naantali-Raisio -tieyhteyden parantamista koskeva suunnitteluhanke, Helsinki-Riihimäki -ratahankkeen rakentamishankkeen toinen vaihe, Kotkan satamaan

johtavan Paimenportin eritasoliittymän rakentamishanke, Suomi-rata Oy:n Lentorataa koskeva suunnitteluhanke ja älyliikennekäytävähanke NEXT ITS Digital Corridor -hanke. Liikenneohjelman komitean kokouksessa Suomi pidättäytyi äänestämästä haun tuloksesta. Suomi katsoo, että hakemusten arviointiprosessin tulisi olla läpinäkyvämpi ja johdonmukaisempi. Esimerkiksi Lentorata-hanke jäi vaille rahoitusta ilman johdonmukaisia perusteluja. Suomi korosti komiteassa tämän olevan ongelmallista.

Mitä seuraavaksi?

Komissio tekee tukien maksatusta koskevat sopimukset kunkin hakijan kanssa vuoden 2022 loppuun mennessä. Komissio avaa seuraavan CEF-rahoitushaun syyskuussa 2022. Myös rahoitusta vaille jääneet hankkeet voivat hakea rahoitusta uudelleen syksyn haussa.


82

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Uusia teknisiä innovaatioita haastaviin ajo-olosuhteisiin Volvo Trucks esittelee uusia toimintoja, jotka parantavat turvallisuutta ja ajettavuutta sekä tukevat tarkkaa käsittelyä ahtaissa paikoissa ja kuoppaisilla tai liukkailla teillä, kuten esimerkiksi rakennustyömailla tai metsäajossa.

I-Shift-vaihteiston useiden älykkäiden päivitysten ansiosta voimme tarjota uusia toimintoja, jotka parantavat ajettavuutta, turvallisuutta ja mukavuutta. Kukin toiminto lisää ajoneuvon hallittavuutta ja helpottaa sen käyttöä liikuteltaessa, sanoo Pär Bergstrand, Volvo Trucksin Heavy Duty Transmission -päällikkö.

Lisäävät tarkkuutta ja turvallisuutta

Terrain Brake on uusi, ainutlaatuinen ratkaisu ajamiseen alhaisilla nopeuksilla epätasaisessa maastossa, jossa se tekee kuorma-auton ohjaamisesta helpompaa ja turvallisempaa. Yleensä, jos kuljettaja jarruttaa niin, että yksi pyöristä on korkeamman pinnan reunalla, kuten ison kiven tai reunakiveyksen päällä, pyörä liukuu alas ennen kuin kuljettaja ehtii jarruttaa ja ajoneuvoa on vaikea pitää hallinnassa. Uusi Terrain Brake jarruttaa heti, kun kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen. Kuorma-auto pysyy siten vakaasti paikallaan, mikä mahdollistaa pienet erittäin tarkat liikkeet. - Terrain Brake on ihanteellinen maastoajossa, kuten rakennustyömailla, kaivoksilla tai sorateillä, mutta siitä voi olla hyötyä myös kaupunkiajossa hidastetöyssyjen ja reunakiveysten yli ajettaessa. Se parantaa tilanteessa kuin tilanteessa ketteryyttä ja hallintaa, mikä tekee työstä turvallisempaa ja helpompaa, Bergstrand jatkaa. Change Direction on toinen ratkaisu, joka helpottaa kuormaauton ohjaamista alhaisilla nopeuksilla. Esimerkiksi ahtaassa tilassa kääntyminen tai lastauslaiturille peruuttaminen vaatii yleensä pieniä teräviä liikkeitä ja kuljettajan on käytettävä vuoron perään jarrua ja kaasua. Jarrun painamisen sijasta, kuljettaja voi nyt vaihtaa peruutusvaihteelle, vaikka auto liikkuu eteenpäin. Toiminto jarruttaa

Volvo Trucks on esitellyt uusia mielenkiintoisia toimintoja, jotka parantavat turvallisuutta ja ajettavuutta entisestään haastavissa olosuhteissa.

ajoneuvon automaattisesti pysähdyksiin ja alkaa sitten peruuttaa, kun kuljettaja vain pitää kaasupolkimen alas painettuna. Ajosunnan muuttaminen käy vain vaihdetta vaihtamalla ja kaasupoljinta koko ajan painamalla. Active Grip Control on toiminto, joka parantaa merkittävästi vakautta ja kiihdytystä liukkaissa olosuhteissa. Jos kuorma-auto alkaa luistaa, anturit reagoivat ja käynnistävät pidon auttaen kuljettajaa pysymään tiellä. Uusi toiminto on myös suunniteltu vähentämään linkkuun menemisen ja yliohjauksen riskiä ajettaessa ilman kuormaa. Volvo Trucks on myös päivittänyt vakionopeussäätimen niin, että se voidaan aktivoida neljän kilometrin tai jopa kahden kilometrin tuntivauhdissa, kun sitä käytetään valinnaisvarusteena saatavien ryömintävaihteiden kanssa. - Olen todella ylpeä siitä, että olemme onnistuneet kehittämään useita hyödyllisiä toimintoja, jotka eivät vain paranna ajoa rakennustyömailla, vaan ovat hyödyllisiä myös monissa muissa tilanteissa, kuten puukuljetuksissa ja kaupungeissa ajettaessa, sanoo Pär Bergstrand.

Saatavuus:

- Terrain Brake on saatavana lisävarusteena Volvo FH16:een ja muihin Volvon kuorma-autoihin, joissa on vetävä etuakseli

Terrain Brake on uusi, ainutlaatuinen ratkaisu ajamiseen alhaisilla nopeuksilla epätasaisessa maastossa, jossa se tekee kuorma-auton ohjaamisesta helpompaa ja turvallisempaa.

- Change Direction on saatavana lisävarusteena kaikkiin Volvo FH-, FM- ja FMX-malleihin - Active Grip Control on vakio varusteena kaikissa Volvon raskaissa kuorma-autoissa, joissa on sähköinen voimansiirto sekä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myös kaikissa Euro 6 -moottorilla varustetuissa raskaissa kuorma-autoissa - Päivitetty vakionopeussäädin on vakiovarusteena kaikissa Volvon raskaissa kuorma-autoissa.

Volvo on myös päivittänyt vakionopeussäätimen niin että se voidaan aktivoida neljän kilometrin tai jopa kahden kilometrin tuntivauhdissa, kun sitä käytetään valinnaisvarusteena saatavien ryömintävaihteiden kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

83

Taukoilmastointilaite kuorma-autoihin ja työkoneisiin Sopii myös nosturiohjaamoihin!

VIESA Kompressor III taukoilmastointilaite pitää yllä ohjaamon sisälämpötilaa, kun ajoneuvo ei ole käynnissä. Se tarjoaa parhaan tasapainon ohjaamon viihtyisän sisäilman ja matalan energiakulutuksen välillä. Helposti asennettavan VIESA Kompressor III kanssa kuljettajalla on vähemmän ongelmia alhaisen akkujännitteen kanssa, koska energiankulutus on vähennetty minimiin.

MuiCon Oy Hakekatu 9, 70800 Kuopio Finland Puh: +358 4421 341 31 marko.muikku@muicon.fi www.muicon.fi

Katso lisätietoja:

www.viesakompressor.com

Volvo Trucks esittelee uuden päästöttömän kuorma-auton Kuvittele kuorma-autoa, joka päästää vain vesihöyryä, tuottaa omaa sähköä ja jonka toimintasäde on jopa 1 000 km. Se on mahdollista vedyllä toimivilla polttokennoilla ja Volvo Trucks on alkanut testata ajoneuvoja tällä uudella tekniikalla.

K

uljetusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Volvo Trucks tarjoaa jo tänään akkusähkökuorma-autoja ja uusiutuvilla polttoaineilla, kuten biokaasulla, toimivia kuorma-autoja. Tämän vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla tuotevalikoimaan lisätään kolmas CO2-neutraali vaihtoehto - vedyllä toimivat polttokennosähkökuorma-autot. - Olemme kehittäneet tätä tekniikkaa jo muutaman vuoden, ja on hienoa nähdä ensimmäiset kuorma-autot onnistuneesti ajamassa testiradalla. Akkusähkön ja polttokennosähkön yhdistelmän avulla asiakkaamme voivat poistaa kokonaan CO2-päästöt

kuorma-autoistaan kuljetustehtävistä riippumatta, sanoo Roger Alm, Volvo Trucksin johtaja. Polttokennokäyttöisten sähkökuorma-autojen toimintasäde on verrattavissa useisiin dieselautoihin - jopa 1000 km - ja tankkausaika alle 15 minuuttia. Kokonaispaino voi olla noin 65 tonnia tai jopa enemmän, ja kahdella polttokennolla on kapasiteettia tuottaa 300 kW sähköä. Asiakastestit alkavat muutaman vuoden kuluttua ja kaupallistamista suunnitellaan tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolle. - Vetykäyttöiset polttokennosähkökuorma-autot soveltuvat erityisen hyvin pitkiin matkoihin ja raskaisiin, energiaa vaativiin tehtäviin. Ne voisivat olla vaihtoehto myös maissa, joissa akun latausmahdollisuudet ovat rajalliset, toteaa Alm.

Tuottaa itse sähköä

Polttokenno tuottaa itse oman sähkönsä vedystä sen sijaan, että sitä ladataan ulkoisesta lähteestä. Ainoa vapautuva sivutuote on vesihöyry. Polttokennot toimittaa Volvo Groupin ja Daimler Truck AG:n yhteisyritys cellcentric. Cellcentric rakentaa yhden Euroopan suurimmista polttokennojen sarjatuotantolaitoksista, jotka on

Polttokennokäyttöisten sähkökuorma-autojen toimintasäde on verrattavissa useisiin dieselautoihin - jopa 1000 km - ja tankkausaika alle 15 minuuttia. Kokonaispaino voi olla noin 65 tonnia tai jopa enemmän, ja kahdella polttokennolla on kapasiteettia tuottaa 300 kW sähköä.

kehitetty erityisesti raskaita ajoneuvoja varten.

Vihreää vetyä tarvitaan lisää

Polttokennoteknologia on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa ja uudella tekniikalla on monia etuja, mutta myös haasteita. Yksi niistä on laajamittainen vihreän vedyn* tarjonta. Toinen on se, että raskaiden ajoneuvojen tankkausinfrastruk-

tuuria ei ole vielä kehitetty. - Odotamme vihreän vedyn tarjonnan kasvavan merkittävästi seuraavan parin vuoden aikana, koska monet teollisuudenalat ovat riippuvaisia siitä vähentäessään hiilidioksidipäästöjä. Emme kuitenkaan malta odottaa liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, olemme jo myöhässä. Joten selkeä viestini kaikille kuljetusyrityksille on aloittaa matka tänään akkusähköllä,

biokaasulla ja muilla saatavilla olevilla vaihtoehdoilla. Polttokennokuorma-autot ovat tällöin tärkeä lisä pidempiin ja raskaampiin kuljetuksiin muutaman vuoden kuluttua, sanoo Alm. * Vihreää vetyä tuotetaan käyttämällä uusiutuvia energialähteitä, kuten tuulta, vettä ja aurinkoa.


84

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Tehtäväänsä suunniteltu ja hyvin toteutettu ritiläauto

Metsäkoneiden kuljetukseen tarkoitetun kuljetusauton alusta ja ritilärakenne tulee suunnitella tarkasti niin että koneet sopivat kyytiin ja kuljetuskorkeus jää riittävän matalaksi. Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n uusi Scania G 540 XT Arilahden päällerakentamana on onnistunut kokonaisuus yrityksen Ponsse -metsäkoneiden siirtoihin.

Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy otti kesällä käyttöön uuden viisiakselisen ja täysilmajousitetun Scania G 540 XT koneenkuljetusauton metsäkoneiden kuljetuksiin pääkaupunkiseudun savotoille. Tutustuimme näyttävään autoon sen neitsymatkalla.

U

udet, aikaisempaa kookkaammat metsäkoneet ovat tuoneet lisää haasteita koneiden maantiekuljetuksiin. Kasvaneita massoja ja pituuksia merkittävämmäksi tekijäksi kuljetusreitin suunnittelussa on noussut koneen korkeus. Etenkin taajama-alueilla missä leimikot ovat usein matalien siltojen ja muiden korkeusesteiden takana ovat monet koneurakoitsijat joutuneet konekauppojen yhteydessä pohtimaan myös siirtokaluston päivittämistä. Metsäkonepuolella, missä lavettikuljetukset eivät useinkaan ole mahdollisia ovat useat urakoitsijat siirtyneet täysilmajousitteisiin kuorma-autoihin, mitkä ovat tarvittaessa mahdollista laskea hetkellisesti hyvinkin mataliin ajokorkeuksiin.

Onnistunut projekti

Matalalla kulkee myös espoolaiselle Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:lle elokuun alussa luovutettu Scania G 540 XT koneenkuljetus- eli ritiläauto. Auton myynnistä vastasi Scanian Daniel Ljungqvist ja pääl-

lerakentajaksi valittiin Etelä-Savon Puumalassa palveleva Arilahti Ky. Puumalassa on suunnitteltu ja valmistettu metsäkoneiden ja maanrakennuskoneiden kuljetusautojen lavarakenteita yli 40 vuoden ajan Suomen ja Ruotsin markkinoille. Lisäksi yritys on tunnetaan ammattitaidolla toteutetuista akseliväli- ja rakennemuutoksista sekä huoltopalveluista. Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy:n yrittäjä Janne Oldenburg on tyytyväinen uuteen autoon ja päällerakenteeseen: - Uuden auton hankita sujui kaikkiaan vaivattomasti. Meillä oli ennalta jo päätetty että ritilärakenteeksi käy vain Arilahden loppuun saakka viimeistelty rakenne. Auton merkki oli hetken hakusessa mutta löysimme Scania-kauppias Daniel Ljungqvistin kanssa nopeasti yhteisen sävelen ja lopputulema on nyt tässä ja varsin onnistunut onkin.

Näkyy ja näkee

Scanian ohjaamoksi valikoitui G-sarjan puolipitkä ja tilaa säästävä lepopaikalla varustettu

että pitäisi näkyä, arvelee Scanian ohjauspyörän takaa Pornaisista tavoitettu Puistometsäpalvelun kuljettaja Jare Kalatie.

Ketterä pituisekseen

Hydrauliset kiristimiä on ritilärakenteessa neljä kappaletta; ne nopeuttavat kuormausta oleellisesti ja saavat kiitosta kuljettajilta.

vaihtoehto, tosin kapeaa patjaa autoon ei ole nostettu. Ohjaamoon asennettiin sekä oman että kanssa-autoilijoiden turvaksi runsaasti työ- ja varoitusvaloja sekä katon kulmalle korkeussäädettävä 360 astetta kääntyvä kamera. - Valoja on nyt vähintäänkin riittävästi. Näistä osan saa vedet-

tyä tarvittaessa ulos rakenteesta, mikä on suuri etu kun on kone kyydissä. Valoja asennettiin myös hytin taakse ja oikeastaan vähän joka puolelle. Sitä on vain ihmelteltävä etteivät autoilijat ja jalankulkijat havaitse tällaista autoa tuolla liikenteessä vaikka olisi kuinka paljon majakoita. Nyt asennettiin sen verran valoa

Scanian voimanlähteenä on tehokas ja polttoainetaloudellinen 12,7 litran rivikuutonen. Vaihteistona Opticruise-automaatti. Pituutta viisiakselisella autolla on liki 13,5 metriä, perusakselivälin ollessa reilut 6,5 metriä. - Onhan tuo ehkä vähän kankea ajeltava ahtaimmissa paikoissa. Onneksi on kolme ohjaavaa akselia, niin jonkun verran auttaa kääntyvyyteen, Kalatie toteaa. Kantavuutta autossa on reilut 28 tonnia, mikä mahdollistaa kaikkein suurimpien metsäkoneiden kuljetuksen. Ilmajousituksen ansiosta auton saa passattua vaivattomasti kuormauksen kannalta sopivaan asentoon. - Tässä on muutenkin ajokorkeus kymmenisen senttiä edeltävää Sisua matalammalla ja tien päällä voi ahtaimmissa alituksissa laskea jousitusta hetkellisesti lähes saman verran lisää. Se on tosi hyvä juttu, niin ei tarvitse enää kierrellä niin paljon siirtokeikoilla. Uudesta autosta Kalatie ei vielä osaa kovin paljon sanoa: - Tässä ollaan vähän niin kuin ensimmäisellä keikalla, mutta tosi tasaisesti ainakin tähän asti


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

85

Päällerakenne on tehty taitaen. Kiilat kulkevat kätevästi matkassa runkoaisojen alle viedyssä laatikossa.

Scania G 540 XT:n kokonaispituus on 13,35 metriä ja rekisteriotteeseen merkitty omamassa 16 760 kg mikä jättää kokonaismassaltaan 45 tonniselle autolle mukavan 28 240 kg kantavuuden.

on päästy. Hytti on nyt hieman aikaisempaa matalampi ja muutoinkin modernimpi, mikä helpottaa työntekoa. XT-varustelu toi autoon teräs etupuskurin ja vahvistetuilla koteloilla varustetut sivupeilit. Ja alusta on nyt täysilmajousitettu, eli kyyti on mukavan leppoisaa.

Puumalan osaamista

Arilahti Ky:n ammattitaito on havaittavasti läsnä koneenkuljetusauton rakenteissa, eikä viimeistely jätä sijaa moitteille. Rakenteissa käytetään ainoastaan parhaita saatavilla olevia teräslaatuja, mikä takaa rakenteelle pitkän käyttöiän. - Sen olen tässä vuosikym-

Korkeussäädettävä ja ohjaamosta 360 astetta kääntyvä kamera välittää teräväpiirtokuvaa kuljettajalle.

menten varrella oppinut etteivät parhaatkaan materiaalit takaa automaattisesti kestävyyttä, vaan pitää myös tietää miten ja mihin rautaa laitetaan. Tätä kokonaisuutta kun katsoo ja työn

jälkeä arvioi, niin mielestäni Puumalassa taidetaan teräksen taivutus ja hitsaukset tehdään oikeisiin kohtiin, Janne Oldenburg summaa. Scanian neitsytmatkalle kyytiin valikoitui Ponsse Visent ajokone. Sen kuormaus ja purku sujui uudella autolla mutkattomasti. Työmäärän helpottamiseksi autoon valittiin hydraulikiristimet taka-akselin etu- ja takapuolelle. Vaivattomasti langattomalla kauko-ohjaimella käyteltävä kiristinjärjestelmä saa Kalatieltä jo heti tuoreeltaan positiivista palautetta: - Äkkiä tässä vartin verran aikaa säästyy kuormauksessa vanttiruuveihin verrattuna. Ko-

Keveyttä ja kestävyyttä metsäteollisuuden kuljetuksiin!

Ohjaamon takana sijaitsevan tarvikelaatikon sivuun viety peili on verraton apu metsäkoneen kyytiin sovittamisessa.

kemuksen karttuessa ja talvikeleillä kenties enemmänkin. Samalla kauko-ohjaimella kääntyy myös tuo ajoramppi. Arilahti Ky:n ammattitaidosta kertoo paljon sekin, ettei autoa ole tarvinnut luovutuksen jäl-

keen liioin hienosäätää. - Hyvin on kyllä onnistunut, ainoastaan parin kiinnityslenkin paikkaa on säädetty. Toivottavasti menee samaan tapaan tästä eteen päin, Jare Kalatie toteaa lopuksi.


86

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scania esittelee uudet sähköiset ajoneuvoratkaisut raskaampaan rahtiliikenteeseen Scania on aiemmin julkaisemansa suunnitelman mukaisesti esittelemässä ratkaisuja, jotka perustuvat edelleen kehitettyihin täyssähköisiin kuorma-autoihin (BEV).

U

usi sukupolvi, joka on saatavana R- tai S -makuuohjaamolla, on osa kokonaisratkaisua, joka mahdollistaa sähköistettyyn liikennöintiin siirtymisen yhä useammalle asiakkaalle eri kuljetustehtäviin. 624 kWh:n akuilla Scania mahdollistaa merkittävän kehitysaskeleen sähkökäyttöisissä kuorma-autoissa, jolloin ne soveltuvat hyvin erityisesti alueelliseen kaukoliikenteeseen. - Tämä lanseeraus on merkittävä virstanpylväs meille ja kumppaneillemme. Laajennamme nyt tarjontaamme kaikkiin suuntiin tarjoamalla uusia mahdollisuuksia laajalle asiakaskunnalle ja koko kuljetusalan ekosysteemille. Nämä kuorma-autot ovat osa ratkaisuja, jotka sisältävät kaikki ne ominaisuudet, joita sähköistymistä kaipaava kuljetusala vaatii, sanoo Scanian toimitusjohtaja Christian Levin.

Helppo siirtyminen

Scanian uusi BEV-kuormaautosukupolvi perustuu Scanian klassisiin kulmakiviin, kuten modulaarisuuteen, kestävyyteen ja kokonaistaloudellisuuteen, ja sillä on potentiaalia saavuttaa tai jopa ylittää kaikki, mitä tavanomaisilta kuorma-autoilta odotetaan. Uusimpiin Scanian sähkökäyttöisiin kuorma-autoihin on liitetty kaikki tuki sekä toiminnalliset tekijät ja palvelut, jotka tekevät niistä kokonaisrat-

Uudet Scanian täyssähköiset kuorma-autot soveltuvat entistä laajemmin eri käyttötarkoituksiin joko täysperävaunu- tai puoliperävaunu -yhdistelminä. Uudet sähkökuorma-autot ovat nyt tilattavissa ja tuotanto alkaa vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä.

kaisuja: lataus, rahoitus, vakuutus ja huolto ovat kaikki valmiina. - Näiden ratkaisujen lisääminen Scanian valikoimaan on merkittävä muutos asiakkaille, jotka haluavat ottaa ohjat käsiinsä. Helpotamme asiakkaidemme siirtymistä liittämällä mukaan tärkeitä asiakasarvoja, kuten tiiviin kumppanuuden ja päästöttömyyden, sanoo Fredrik Allard, Scanian sähköistämisen johtaja ja varatoimitusjohtaja.

Soveltuu monenlaisiin kuljetustehtäviin

Uudet Scanian täyssähköiset kuorma-autot soveltuvat entistä laajemmin eri käyttötarkoituksiin joko täysperävaunu- tai puoliperävaunu -yhdistelminä mahdollistaen esimerkiksi lämpötilasäädellyt elintarvikekuljetukset. Toimintamatkat vaihtelevat

painon, kokoonpanon ja reitin topografian mukaan, mutta kuudella akulla varustetulla 4x2-vetoautolla voidaan saavuttaa jopa 350 km:n ajomatkaa latauskertojen välillä, keskinopeuden ollessa 80 km/h. Mallit soveltuvat parhaiten reiteille, jotka mahdollistavat suunnitellun latauksen kotivarikolla tai määränpäässä. Mahdollisuus lataukseen kuljettajan pakollisen 45 minuutin lepoajan aikana lisää tietenkin toimintamatkaa. - Scania on nyt saavuttanut suotuisan kypsyysasteen sähköistetyn tarjontamme suhteen. Tämän nykyisten hybridiemme ja vuonna 2020 esittelemiemme kaupunkijakeluun tarkoitettujen BEV-autojen valikoimaa täydentävän merkittävän lisäyksen myötä voimme nyt tarjota asiakkaillemme vastuullisen ja monipuolisen valikoiman päästöttö-

miä ratkaisuja, Allard sanoo. Uudet Scania BEV-kuormaautot voi aluksi tilata 4x2-vetoautona tai 6x2*4 kuorma-auton alustana. Kuudella akulla varustetun 4x2-vetoauton akseliväli on 4 150 mm, joten se hyötyy Euroopassa voimassa olevasta Increased Vehicle Dimension -asetuksesta. Yhdistelmän kokonaismassa voi olla jopa 64 tonnia, kuten tyypillisessä pohjoismaisessa yhdistelmässä. Latauskapasiteetti on jopa 375 kW, mikä tarkoittaa, että tunnin lataus lisää toimintamatkaa noin 270-300 kilometriä. Scania 45 R- tai S-mallin jatkuva teho on 410 kW (vastaa noin 560 hv). Uudet Scanian sähkökuorma-autot ovat nyt tilattavissa Scanian edustajilta, ja tuotanto alkaa vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä. - Maailmanlaajuisten hiili-

dioksidihaasteiden ratkaiseminen tarkoittaa, että meidän kaikkien on tuotettava ja kulutettava uudella tavalla. Vähennä, käytä ja kierrätä on aina ollut Scanialle tärkeää. Ainoa asia, joka estää meitä siirtymästä sähköisiin ratkaisuihin perustuvaan fossiilivapaaseen liikennejärjestelmään, on täydellinen latausinfrastruktuuri, mutta siinäkin on tapahtunut suurta edistystä, Levin sanoo. Latausratkaisujen saatavuus on ratkaisevan tärkeää eurooppalaisille asiakkaille, jotka haluavat investoida laajemmin BEV -kuorma-autoihin. Scania on ryhtynyt yhteistyöhön maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa, jotka voivat yhdessä Scanian kanssa tarjota täydellisiä latausratkaisuja, jotka takaavat saumattoman ja kestävän kokemuksen BEV-asiakkaille.

SCA kuljettaa puuta 80 tonnisella täyssähköisellä puutavara-autolla Lisäpanoksena fossiilivapaaseen yhteiskuntaan SCA ja Scania kehittävät yhdessä ensimmäistä sähkökäyttöistä puutavara-autoa, jonka tekninen kapasiteetti on jopa 80 tonnia.

P Täyssähköisen Scania puutavara-auton kokonaispaino on 64 tonnia yleisillä teillä ja 80 tonnia yksityisillä teillä.

idempiä matkoja on jo nyt mahdollista ajaa raskaalla, sähkökäyttöisellä kuljetuksella. Scania ja SCA osoittavat sen uudella täyssähköautolla, jonka kokonaispaino on jopa 64 tonnia yleisillä

teillä ja 80 tonnia yksityisillä teillä. Sähköauto kuljettaa puutavaraa Västerbottenissa, SCA:n Gimonäsin puuterminaalin ja SCA:n paperitehtaan välillä Uumajan ulkopuolella Obbolassa jo vuonna 2022. SCA:lle, Euroopan suurimmalle yksityiselle metsänomistajalle ja sahatavaran, pakkausmateriaalin ja sellun tuottajalle, sähköistetyt liikennevirrat ovat tärkeä osa työtä ilmastovaikutusten vähentämiseksi. SCA kuljettaa metsistä teollisuuteen noin 8,5 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa vuodessa. Puutavarakuljetuksiin kuuluu 265 puutavara-autoa yhteistyössä 87 kuljetusyrityksen kanssa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

JUHA MUTANEN

TUOMAS HYYTIÄ

VILLE KAIHU

JANNE VUORINEN

ARTTU SANTASAARI

SAMULI POHJANEN

Uusimaa

Pohjanmaa

Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta

Keski-Suomi Päijät-Häme Savo Karjala

VarsinaisSuomi

Lappi Kainuu Oulu

050 468 1044

0400 546 356

040 747 0030

050 307 1720

050 468 1113

050 411 2225

SISU MYYNTI

www.sisuauto.com


88

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hake-HCT liikkuu parhaimmillaan 350 000 km vuodessa 84-100 t kokonaismassalla

Tonnikilometrien kuninkaat

texti: Otto Lahti johtava asiantuntija Traficom Liikenteessä on tällä hetkellä kuusi Traficomin poikkeusluvalla operoivaa haketta kuljettavaa yli 76 tonnista yhdistelmää. Kuvassa Konnekuljetus Oy:n 90-tonninen yhdistelmä.

Pyöreän puun kuljetus hallitsee keskustelua aina, kun puhutaan raskaista maantiekuljetuksista. Alaa huonommin tuntevien kohdalla asia on helppo ymmärtää, koska metsäteollisuuden sivuvirtoja ja tuotteita kuljettava kalusto on kovin saman näköistä kuin markettiin ruokakuormaa vievät vähemmän raskaat ajoneuvoyhdistelmät.

T

ukkirekka on melkein ainoa ajoneuvotyyppi, missä jokainen ohikulkija näkee kuljetettavan tuotteen ja on siksi niin tuttu kaikille Asia korostuu, kun aiheeksi otetaan poikkeusluvilla liikkuvat yli 76 tonniset yhdistelmät. Liikenteessä on tällä hetkellä viisi Traficomin poikkeusluvalla liikkuvaa raakapuuta kuljettavaa yli 76 t yhdistelmää. Pienemmälle huo-

miolle jäänyttä hake-HCT-kalustoa on yksi enemmän eli kuusi. Hakekuljetuksissa suoritteet ovat selkeästi suurempia, joten näille jättiläisille on syytä antaa enemmän palstatilaa.

Raskaiden HCT-rekkojen poikkeuslupien tilanne

Ajoneuvoteollisuudessa tuotekehitys on jatkuvaa ja se ei tule loppumaan. Lainsäädännön osal-

ta joidenkin kokonaisuuksien tuotekehitys on välillä unohtunut kokonaan ja se aiheuttaa ongelmia pitkällä tähtäimellä. Kehityksen uudelleenkäynnistäminen on hidasta ja tulosten saaminen yleensä todella hidasta. Kokeilujen jatkuva pyörittäminen ei tarkoita jatkuvia muutosesityksiä ja muutoksia vaan tilannekuvan ylläpitoa kehitysmahdollisuuksista. Varovaiset ja vaatimattomat kokeilut tuottavat hyvin vähän uutta tietoa. Yksittäisten autojen poikkeuslupapäätöksissä riskit on helppo hallita, vaikka sillä sallittaisiin todella hurjan suuri tai raskas yhdistelmä. Lainsäädäntömuutoksissa tilanne on tasan toisin päin. Isossa kuvassa rohkeat poikkeusluvat pienentävät riskiä, kun tehdään kaikkia koskettavia lainsäädäntömuu-

toksia. Tällä hetkellä valtionhallinnon näkökulmasta kehityksen painopiste on päästövähennyksissä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Suurempien massojen tutkimiseen ei panosteta aktiivisesti, mutta aihetta koskeva perustutkimus ei saisi pysähtyä koskaan kokonaan. Kun verkkaisen lupakäsittelyn lisäksi uusien autojen toimitusajat ovat todella pitkiä, ei uusia kokeiluhankkeita ole lähtenyt liikenteeseen. Liikenteessä on kuusi mielenkiintoista yhdistelmää eri puolilla Suomea. Näiden yhdistelmien kohdalla on riittänyt sopivasti arkisia haasteita, joista liikennöitsijät ovat pitäneet hyvin kirjaa. Kokemuksista on keskusteltu Traficomin kanssa tunteja laskematta ja kaikki ovat oppineet toisiltaan paljon.

Monipuolista kalustoa

Kuusi liikenteessä olevaa yli 76 t hakeyhdistelmää tarjoavat todella monipuolisesti vertailtavaa, miten erilaiset raskaammat ratkaisut toimivat. Liikenteessä on Volvoa ja Scaniaa, A-tuplaa ja perinteistä täysperää, massat vaihtelevat 84-100 t välillä. Akseleita on 10, 11 tai 12; löytyy paripyörien lisäksi myös sinkkupyörä. Kaikkea tietoa liikennöinnistä ei voi mitenkään jakaa, koska monet luvut kertovat myös rahdinantajan toiminnasta jopa pörssitiedottamisen sääntelyyn kuuluvia asioita. Tämä ei kuitenkaan koske Traficomin kanssa hoidettavaa tiedonvaihtoa. Kännykkäkameroiden aikakaudella jokainen HCT-rekkojen parissa toimiva on ollut tietoinen ensimmäisestä päivästä lähtien, että


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

89

Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:n 100 t A-tuplan keulilla on työskennellyt neljä erilaista vetoautoa. Matka alkoi 650 hv MB:llä, sen jälkeen 730 Scania ja 750 Volvo vuorottelivat. Nykyisin hake liikkuu Scanian 770 tehokuninkaalla.

jokaisen erikoistilanteen ikuistaa aivan varmasti joku. Sen takia ongelmia ei ole yritetty salailla ja niistä raportointia on muistettu kehua. Kokeiluissa virheistä ja ongelmista oppii yleensä parhaiten. Kaikkien hake-HCT-vaihtoehtojen kanssa on pärjätty liikenteessä ilman suurempia ongelmia, mutta myös huomattavia eroja on löytynyt. Pitkällä akseliväleillä oleva 5+6-akselinen täysperä on liukkaiden talvikelien kuningas. Loistavan etenemiskyvyn ja rauhallisen ajattavuuden nurja puoli on, että kuljettaja ei aina ymmärrä kuinka liukasta todella on. Räätälöityjen ratkaisujen haaste on kalustopäivitysten vaikeus, mikä aiheuttaa helposti alustan vaihdon venymisen liian myöhäiseksi.

Kulutusvertailujen osalta pitkäaikaisia keskiarvoja mielenkiintoisempaa on pari keskeistä havaintoa Volvon ja Scanian tehokkaimpien mallien osalta. Vanhoja tuloksia on turha muistella kovin pitkään, koska molemmat merkit ovat parantaneet merkittävästi viimeisen reilun viiden vuoden aikana. Voimaa on tullut lisää taloudellisimmalle kierroslukualueelle ja älykkäät vakionopeudensäätimet osaavat hyödyntää sen erinomaisesti. Vanhempien mallien kohdalla parhaat tulokset olivat Volvon ja Scanian välillä tasan samalla tasolla, mutta tulosten hajonnassa oli selvästi eroa. Se opetti arvioimaan tuloksia monipuolisemmin. Tässä painoluokassa päästövähennysten maksimina voi pitää edelleen luomaa-

Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:n 10- ja 11-akseliset ketjupurkavat yhdistelmät ovat ajaneet monipuolisesti myös paluukuormia ja toimineet täydellisenä käytännön kokemusten kerääjänä, kun pohditaan eroja 84 t ja 90 t painoluokkien välillä.

ni hihavakiota: kuormakoon kasvuprosentti jaettuna kolmella on päästövähennysten maksimi. Samaan aikaan pitää muistaa, että välillä kulutukset tonnikilometrille eivät ole tippuneet yhtään, koska niin moni asia voi

viedä tuon teoreettisen edun.

Tonnikilometrikunkku

Sahahakkeen lastaus isolla kauhalla on yksi nopeimpia lastaustoimenpiteitä ja purku sivukipillä tai ketjupurulla selluteh-

taalla sujuu vielä nopeammin. Kun ajettavaa riittää ja kuljettajat vaihtuvat lennossa ei yhteen auton öljynvaihtoväliin montaa kylmäkäynnistystä mahdu. Auton mittariin kertyy parhaimmiljatkuu...

Kuljetusliike Wickström Oy:n 34-metrinen 85-tonninen kuljettaa poikkeuksellisen kevyitä hakelajeja vaneritehtaalta, minkä takia sen perävaunut on muista poiketen sinkkupyörillä.


90

KULJETUS

jatkuu...

laan puolitoistatuhatta kilometriä vuorokaudessa ja hyötykuormaa on 90-tonnisella 13 tonnia enemmän kuin hyvällä 76-tonnisella. Raskaiden yhdistelmien HCT -kokeiluihin lähdettäessä monia hirvitti miten autot kestävät, kun vuosia kuluu ja mittarilukemat alkavat pyöriä toisella miljoonalla. Spekulaatiot on vaihtuneet vuosien varrella faktoiksi, kun kuluvia osia on tullut kiihtyvällä tahdilla elinkaaren päähän. Turvallisuuden kannalta merkittävin oppi on liittynyt autojen ja perävaunujen välisten vetolaitteiden kulumiseen. Tarkastusvälit täytyy pitää niissä varsin lyhyinä ja huoltoja tulee usein. Kokeilujen aikana pusliin on löytynyt parempia materiaaleja ja kestoiät ovat kasvaneet. Ohjautuvat akselit raskaassa käytössä ovat uutta ja niihin on liittynyt paljon epäluuloja. Liikkuvia ja kuluvia osia niissä on toki paljon enemmän kuin perinteisissä perävaunun akseleissa, mutta mitään suurempia haasteita niistä ei ole syntynyt. Rengasvalintojen suhteen ohjautuvilla akselilla vaaditaan talviaikaan riittävää karheutta. Näitä akseleita kutsutaan myös kitkaohjatuiksi akseleiksi. Jos kitkaa ei ole sivusuunnassa riittävästi, nämä akselit eivät toimi. Kaikkien kuluvien osien käyttöiät saatiin varmasti selville, kun kovimmalla suoritteella liikkuneen auton mittariin kertyi 1,7 milj. km viidessä vuodessa yleisesti sallittua korkeammalla massalla. Tämän auton tarinaan palataan toivottavasti omassa artikkelissa käyttäjien ja huoltajien kanssa. Tässä vaiheessa voi vain todeta, että he tekivät jotain minkä toteutumiseen harva olisi uskonut.

METSÄALAN AMMATTILEHTI soja nostettu noin kymmenen vuoden välein vajaan kymppitonnin. Ennen 2013 tehtyä 60 76 t kokonaismassan nostoa oli pisin yhtäjaksoinen tilanne suurimman sallitun massan osalta ja sitä seurasi historian suurin suurimman sallitun kokonaismassan nosto. Mitään vastaavaa massojen nostoa ei pidetä realistisena Suomessa tällä hetkellä. Metsäteollisuuden raskaita kuljetuksia ajetaan hyvin laajalla tieverkolla ja huonokuntoisten tieosuuksien määrä ei ole valitettavasti laskenut viimevuosina vaan ns. korjausvelka on ollut kasvamaan päin. Vaihtoehtoja yleisesti suurempien massojen sallimiseen voi katsoa naapurimaistamme Virosta ja Ruotsista. Erikseen määritelty reitistö suuremmille massoille ja digitaalinen seuranta ylikuormien valvontaan suurien massojen hyödyntäjille on teoriassa täydellinen ratkaisu, mutta käytännössä se voi olla myös byrokratian maailmanennätys ja siltarumpupolitiikan uusi kultaaika. Tällaisen järjestelmän rakentamiseen vaadittaisiin todella paljon poliittista tahtoa ja resursseja alan virastoihin. Toistaiseksi kumpaakaan ei ole näkynyt joten keskustelu aiheen osalta on vain teorioilla spekulointia. Sitä on mukava harrastaa, kun tapaa kesälomien jälkeen taas vanhat tutut Power Truckissa ja FinnMetkossa. Otto Lahti johtava asiantuntija Traficom

Hake-HCT:n järkevyys

Alan toimijoiden suuri kysymys on, nouseeko massat ja millä säännöillä. Kun katsoo sääntelyn historiaan melkein sadan vuoden jaksolle, on mas-

Pohjaset Oy:n Risto Pohjanen on pitänyt tarkkaan kirjaa ja raportoinut aktiivisesti, miten hakekuljetukset on sujuneet Etelä-Lapin haastavissa talvissa normaalikalustolla, Ruotsin mitoituksella ja 90-tonnisella.

Konnekuljetus Oy:n 2-suuntaiseen liikenteeseen varusteltu yhdistelmä aloitti liikenteessä hieman muita myöhemmin, minkä takia siinä on monta yksityiskohtaa vähän pidemmälle jalostettuna. Yhdistelmän kokonaispaino 90-tonnia ja pituus 28 metriä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

91

PERÄVAUNUT JA PÄÄLLIRAKENTEET

LEMME PALVE SSA VERKO

UU

U

24/7

KK

S

TA R

Levonahontie 32, 31760 URJALA Puh. 040 550 3871, 040 550 3872 myynti@ilaurelloy.fi www.ilaurelloy.fi

NÄRHI-VERKKOKAUPPA PALVELEE OSOITTEESSA

NARHI247.COM

TA K U

Närhi Oy on PESONSTEELYARD elmien jest punnitusjär nmyyjä ainoa jällee a Suomess

YLI 100€ (ALV 0%) TILAUKSILLE

JYVÄSKYLÄSTÄ RAHTIVAPAA TOIMITUS

Verkkopalvelumme helpottaa ja nopeuttaa ostamista. Se palvelee ympäri vuorokauden ja toimituksen saat jopa seuraavaksi arkipäiväksi! Palveluun voidaan tallentaa myös omia ostoslistoja ja löydät oman ostohistorian helposti.

NÄRHI JOENSUU

Lentoasemantie 10 D 80140 Joensuu P. 0400 959 420

NÄRHI KUOPIO Sorsasalontie 3 70420 Kuopio P. 0400 959 450

info@narhi.com • www.narhi.com •

NÄRHI JYVÄSKYLÄ Kuormaajantie 6 40320 Jyväskylä P. 0400 959 430

NÄRHI LAPPEENRANTA Tupatallinkatu 5 53500 Lappeenranta P. 0400 959 460

narhioy • Olemme osa Raskassarja-ketjua


METSÄALAN AMMATTILEHTI

RASKAAN KALUSTON PARHAAT PALAT -suodattimet hydrauliikkaan ja kaikkiin dieselmoottoreihin

Hydrauliikkakomponentteja moneen lähtöön! Hydrauliikkakomponentit - 12-130 cm3 kiinteätuottoiset pumput - 40-150 cm3 säätötilavuuspumput - 130-150 cm3 säätötilavuuspumput puutavaranostureihin - 130 cm3 säätötilavuuspumput läpiakselilla - hydrauliikkamoottorit - vapaakiertoventtiilit ja huuhteluventtiilit

Vaihteistoon asennettavat ulosotot - Voimanulosottoyksiköitä ja hydrauliikkalaitteita jo yli 50 vuoden kokemuksella - Lähes kaikkien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien valitsema

Öljysäiliöt - Öljysäiliösarjat alumiinisena tai teräksisenä - Tilavuudet 85 - 200 litraa


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

93

Katso JST Prohook esittelyvideo ammattilehti.fi YouTube-kanavalta! Monipuoliseen käyttöön soveltuvan JST Prohook koukkulaitteen kehityksessä toimintavarmuus ja kestävyys ovat olleet ykkösprioriteetit.

Kotimainen koukkulaite raskaimpiin työtehtäviin Kotimainen JST Prohook koukkulaite on tukevarakenteinen ja kustannustehokas ratkaisu hake-, purku- ja maarakennusurakoinnin monipuolisiin käyttötarpeisiin. Neliakselisiin kuormaautoihin tarkoitetun koukkulaitteen liikeradat ovat matalia ja tapahtuvat hydraulisylinterien voimin.

T

utustumme Volvon alustalle sovitettuun ja yrityksen omien käyttökokemusten perusteella kehittämään ja valmistamaan JST Prohook koukkulaitteeseen Tawastia Truck Weekendin näyttelyosastolla Hämeenlinnassa. - No joo, tässä meillä on varsin mielenkiintoinen ja rakenteeltaan hyvin erilainen kuin perinteiset koukkulaitteet. Tämä on liki 100 prosenttisesti omaa ja suomalaista tuotantoa, aloittaa JST Kuljetuspalvelut Oy:n koukkulaitemyyjä Janne Salonen. Poikkeukselliseksi kauko-ohjattavan JST Prohookin tekee sen rakenne, jota voi luonnehtia järkevän yksinkertaiseksi. Ominaisuus, joka tapaa olla vaativaan ammattikäyttöön tarkoitetuissa kamppeissa pelkästään positiivi-

- JST Prohookin rakenne on selkeän yksinkertainen ja laite on todella nopea toiminnaltaan. Tukeva rakenne tekee kippauksista ja koukuttamisista turvallista, esitteli Tawastia Truck Weekendissä koukkulaitemyyjä Janne Salonen.

nen asia. - Töitä me tällä tehdään ja laite on kehitetty toimintavarmuus ja kestävyys prioriteetteina; ensimmäinen valmistettu laite on ollut käytössämme jo yli viiden vuoden ajan. JST Kuljetuspalvelut Oy:n päätoimialana purku ja kierrätysalan palvelut sekä betonin murskaus, mitä tarjotaan JST Kierrätys- ja ympäristöpalvelut aputoiminimen alla. Jos palataan tähän koukkulaitteeseen, niin laite on rakennettu tunnettujen valmistajien hyvin saatavilla olevista komponenteista ja rakenteet ovat nykypäivän erikoislujia teräksiä, Salonen kertoo.

Työmailla jalostunut

JST Prohook pohjautuu taannoin RKP:n suunnittelemaan rakenteeseen. - Kyllä, jäljet johtavat RKP:n vuosiin. Paljon on kyllä muuttunut siitä ajasta. Tuotekehitystä on tehty reilusti rakenteeseen ja tietysti ennen kaikkea materiaalit ovat kehittyneet ihan huimasti, ja sehän on auttanut monissa asioissa. Eikä voimasta ole puutetta. Parinkymmenen tonnin painoiset lavat nousevat mukisematta kyytiin, toteaa Salonen. Salosen mukaan on tärkeää että JST Prohookin valmistuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon kotimaista osaa-

mista ja komponentteja: - Hydrauliikan puolella venttiilit ja sen sellaiset ovat tietenkin tunnettujen valmistajien, kuten esimerkiksi Danfossin, HAWEn ja Parkerin valikoimista, mutta muuten puhutaan liki sadan prosentin kotimaisuusasteesta. Alihankinnasta aina asennukseen ja viimeistelyyn saakka. Pirkanmaalla, Hämeenkyrössä nämä sitten asennetaan asiakkaille. Ja meillä on hyvä määrä viimeistelyä vailla olevia laitteita varastossa odottamassa asiakkaita. Asennus sujuu nopeimmillaan parissa viikossa yhteydenotosta. Mutta kuinka JST Prohook

sitten eroaa toiminnoltaan ja käytöltään kilpailevien valmistajien koukkulaitteista? - Kuten aikaisemmin mainitsin me tehdään itse noita purkuhommia sun muuta, ja siellä on joskus kuormana semmoisia hanakasti lavan pohjaan kiinni jääviä materiaaleja sekä muuta mielenkiintoista. Niin kippausvakaus on tällöin kaiken a ja o. Soralavan kanssa tällä luonnistuu myös maton veto, mikä kysyy kamppeelta vakautta. Ja lavoja kyytiin vetäessä koukku ei tee korkeaa lenkki-liikettä, vaan lava paremminkin liukuu kyytiin kasettilaitteen tavoin. Kenelle tällainen JST Prohook sitten sopii tai millaisessa käytössä se on parhaimmillaan? - Tyypillinen käyttäjä voisi olla monipuolista urakointia ja kuljetuspalveluita tarjoava yrittäjä, joka kenties ajaa viikossa päivän tai kaksi soraa ja kolmantena vaikkapa vaihtolavoja. Ja sitten siihen vielä päälle työkoneiden siirtoa sopivalla lavalla. Ja kaikkea siltä väliltä; esimerkiksi hakkeen ajoon tämä sopii vallan mainiosti. Joten ei muuta kuin soitto tai Emailia meille päin, niin katsotaan yhdessä mihin kaikkeen tällaista voisi käyttää. Ja hinnoittelun osalta olemme taatusti kilpailukykyisiä, ilmoittaa Janne Salonen.


94

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi Conti Scandinavia -rengasmallisto on tehty nimensä mukaisesta pohjolan haastaviin keliolosuhteisiin ja ankaraan talveen.

Pohjolan talveen kehitetty rengasmallisto vakuuttanut ominaisuuksillaan Continental toi kaudelle 2021 markkinoille uuden Conti Scandinavia -rengasmalliston, mikä on kehitetty pohjoismaiseen paikallis- ja kaukoliikenteeseen - ankarimpiin talviolosuhteisiin

Uudesta Conti Scandinavia -sarjasta löytyy huippuhyvät renkaat kaikkiin tarpeisiin eli ohjaavalle akselille, vetävälle akselille ja perävaunuun ajettiin sitten rahtia maantiellä tai puuta metsäpoluilla.

Vuoden käytön jälkeen asiakkailta saatu palaute on todella hyvää ja myynti kasvaa vahvasti. Myös suomalaiset perävaunuvalmistajat ovat ottaneet Conti Scandinavia -renkaat laajasti ensiasennuskäyttöön, sanoo

Continental Rengas Oy:n Juho Karjalainen, Head of Sales Fleet, Local OE & Business Development.

Conti Scandinavia HS3

Ohjaavan akselin Conti Scan-

Conti Scandinavia -rengasmallistosta löytyy hyvät vaihtoehdot paikallis- ja kaukoliikenteeseen ajettiin sitten rahtia maantiellä tai puuta metsäpoluilla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

95

Kuumapinnoitetut ContiRe -renkaat - laatua edullisesti Continental tekee jatkuvasti töitä renkaiden ympäristöystävällisyyden parantamiseksi entisestään ja lähitulevaisuuteen asetetut tavoitteet ovat todella korkealla.

Conti Scandinavia -sarjasta löytyy ohjaavalle akselille HS3 ja HS3 ED mallit, vetävälle akselille HD3 ja Extreme HD3 mallit sekä perävaunuakselille HT3 malli. Kokovalikoima on kattava.

dinavia HS3 on erittäin vapaasti ohjattava kehittyneen saippausteknologian ansiosta. Se tarjoaa erinomaisen vierintävastuksen ja kilometrituloksen kulutuspinnan rakenteen ansiosta. Kumiseos on kehitetty ankarimpiin talviolosuhteisiin ja renkaalle on hyvä sivuttaispito. HS3 mallia löytyy myös kymppitonnin akselille.

Conti Scandinavia HS3 ED

Conti Scandinavia HS3 ED on kehitetty vaativiin käyttökohteisiin ohjaavalle akselille (myös 10 t akselille) kuten esimerkiksi puutavara-autoihin. Renkaalla on erittäin hyvä pito talviolosuhteissa täysleveiden lamellien ansiosta ja se tarjoaa erinomaisen kilometrisuoritteen myös metsäauto- ja sorateillä.

Conti Scandinavia HD3

Vetoakselille tarkoitetun Conti Scandinavia HD3 renkaan edistyksellinen saippausteknologia antaa luotettavan pidon niin talvella kuin kesälläkin. Erinomainen vierintävastus ja kilometritulos saavutetaan kulutuspinnan rakenteen ansiosta. Kumiseos on kehitetty ankarimpiin talviolosuhteisiin ja pintakuviointi on tehokkaasti lumesta puhdistuva.

Conti Scandinavia Extreme HD3

Conti Scandinavia Extreme HD3 vetoakselirengas tarjoaa erinomaisen pidon lumella ja jäällä. Sen suunta- ja kaarrevakaus on loistavalla tasolla, joten auton käsiteltävyys on optimaa-

lista haastavissakin keliolosuhteissa - rengas on todella hyvä valinta Suomen talveen.

Conti Scandinavia HT3

Perävaunuakselille tarkoitetun Conti Scandinavia HT3 renkaan saippausteknologia mahdollistaa todella hyvän vakauden varsinkin käännyttäessä ja jarrutettaessa. Erinomainen sivuttaispito on saavutettu leveiden olka-alueiden ansiosta ja kumiseos on kehitetty ankarimpiin talviolosuhteisiin. Rengas on kevyt vetää ja sitä löytyy myös kymppitonnin akselille.

Haluamme olla edistyksellisin rengasvalmistaja ympäristö- ja sosiaalisessa vastuullisuudessa. Ajattelu käsittää koko renkaiden arvoketjun eli materiaalihankinnan, tuotannon, käyttövaiheen ja loppukäytön, mitkä koostuvat vastuullisista ja lisäarvoa tuottavista ratkaisuista, ilmoittaa Continental Rengas Oy:n Juho Karjalainen, Head of Sales Fleet, Local OE & Business Development.

Huippulaadukkaat pinnoitetut renkaat

Tärkeässä roolissa materiaalien säästössä on kuorma-autojen ContiRe -kuumapinnoitetut renkaat, mitkä näyttävät uudelta ja tarjoavat lähes uudenveroiset ominaisuudet. - ContiRe -tuotannossa Saksassa käytetty rengas saa uuden elämän kuumapinnoituksessa, jossa uusitaan pinta jalka-alueelta jalka-alueelle, jolloin rengas näyttää kuin uudelta. Pinnoitukseen valitaan vain parhaat rungot, jotka tarkistetaan huolella mm. läpivalaisun avulla. Tuloksena on yhtenäinen pinta ensiluokkaiselle rungolle, jolloin kuumapinnoitettu rengas toimii kuin uusi; saumoja ei ole kulutuspinnan ja kyljen välillä. Renkaan erottaa uudesta lähinnä kyljessä olevasta ContiRe -nimestä, sanoo Karjalainen. Miten uudenveroinen kuumapinnoitettu rengas valmistetaan? - Tarkastuksen jälkeen valitut rungot kuoritaan pintakumista jalka-alueelle asti. Uusi kumiseos vulkanoidaan runkoon, joka sisältää jonkin verran kuorittua pintaa ja vulkanointiprosessin ylijäämää. Näin voidaan hyödyntää mahdollisimman tarkasti vanha rengas ja pienentää hävikkiä. Lopuksi pinnoitettu rengas tarkistetaan samoilla kriteereillä kuin se olisi uusi rengas, kertoo Karjalainen.

Edullisempi kuin uusi - saatavuus hyvä

Vuoden käytön jälkeen asiakkailta saatu palaute on todella hyvää ja myynti kasvaa vahvasti, sanoo Continental Rengas Oy:n Juho Karjalainen, Head of Sales Fleet, Local OE & Business Development.

Kuumapinnoitettu ContiRe -rengas on selvästi edullisempi kuin vastaava uusi premium-ren-

gas. - Tämän hetken kuljetusliikkeen korkealla kustannusrakenteella ContiRe -renkaat antavat mahdollisuuden säästää kuluissa mutta silti alle saadaan ominaisuuksiltaan huippulaatuiset renkaat. Niiden saatavuus on hyvä; Nurmijärven keskusvarastosta löytyy ContiRe -renkaita yleisimpinä kokoina ja malleina heti toimitukseen, tarjolla on jo myös uusia Conti Scandinavia -pintamalleja. Lisäksi ContiRe -renkaat säästävät ympäristöä merkittävästi - varsinkin jos niitä verrataan halpoihin pinnoitukseen kelpaamattomiin renkaisiin, Karjalainen huomauttaa.

Luonto kiittää

ContiRe -renkaiden valmistuksessa syntyy 24 % vähemmän CO2 -päästöjä, 21 % vähemmän partikkelipäästöjä, vedenkulutus on 19 % pienempi ja raaka-aineita tarvitaan jopa 70 % vähemmän valmiin rungon ansiosta. - Lisäksi vastuullisena kuumapinnoittajana Continental huolehtii pinnoitukseen kelpaamattomien runkojen asianmukaisesta ja sertifioidusta kierrätyksestä, lisää Karjalainen. ContiLifeCycle -ajatusmaailmaan kuuluu, että tuotteet voidaan hyödyntää mahdollisimman monta kertaa. - Pinnaltaan loppuun käytetty, terverunkoinen ContiRe -rengas voidaan vielä kylmäpinnoittaa ContiTread -menetelmällä yhtälailla kuin uusikin rengas, jolloin samalle rengasrungolle saadaan jälleen uusi elämä, sanoo Karjalainen.

Kuumapinnoiteut ContiRe -renkaat ovat järkevä vaihtoehto - uutta rengasta huomattavasti edullisemmalla hankintahinnalla mutta lähes yhtä hyvillä ominaisuuksilla. Ja ympäristö kiittää kun valmistuksessa tarvitaan paljon vähemmän raaka-aineita ja käytetty rengasrunko saa uuden elämän.


96

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suurimman kuormatilan tarjoava, erikoisteräksistä valmistettu kevyt Terminator XXL -pankkomallisto on kehitetty vastaamaan metsäteollisuuden muovittomuusvaateita.

Selluteollisuuden muovittomuusvaatimus pitää ottaa huomioon myös pankoissa Selluteollisuudessa muovi on ”myrkkyä” ja se koskee myös pankkojen muovipitoisuutta. Pankkoteipit on pahin uhka ja ne ovat nykypäivänä pelkkiä turhakkeita koska niiden pakollisuus sivuheijastimina on enemmän vaarallista, ja sivuheijastimet on korvannut auto-, ja perävaunuvalmistajien alustaheijastimet pankkoheijastimia paljon turvallisemmin, ja määräysten mukaisesti.

P

ankkohin määrättiin parikymmentä vuotta sitten yhdistelmän sivuille heijastavat määräysten mukaisen keltaiset tai valkoiset muoviteipit. Nämä pankkoteipit piti yhdistelmissä olla max. 1.5 metrin välein, sekä autossa. että perävaunussa. Mutta läytyykö ainuttakaan yhdistelmää Suomessa, joka olisi näitten vaatimusten mukaisesti toiminut..? Pankonsiirrot purkuvälit ja pankonsiirtolaite sekä pankkomäärän väheneminet tekevät lain vaatimukset mahdottomaksi toteuttaa. Autovarustelijat ja perävaunuvalmistajat asentavat yhdistelmiin lain täyttävät sivuheijastinpaketit ja pankkoteipit ovat täysin turhia, sekä metsäteollisuuden vaatimusten vastaisia. Pienikin muovin palanen joutuessaan sellunkeittoprosessiin aiheuttaa satojen tuhansien eurojen menetykset selluteollisuuteen. - Testasimme jo 2000-luvun alkuvuosina täysin muovittomien pankkojen valmistusmahdollisuudet, sekä alumiinista, rosterista ja myös ultralujista teräksistä valmistettuina. Testit osoittivat sen, että sekä alumiini, että ultralujat teräkset on selluturvallisia muoviteipittöminä,

Terminator XXL -mallistossa teippitarpeet korvaavat pankkojen laserleikkauksilla tehdyt ”ikuiset” mitta- ja tyyppimerkinnät.

sekä ilman muovipinnoitteita, kertoo Heikki Jokela. Pankkoihin kiinnitetyt sivuheijastinteippaukset ovat muovia. Ne irtoilevat poikkeuksetta pesun lisäksi myös purkukoneiden raapaisuista tehdasalueiden kuormapuruissa. Irronnut teippipala on vaarassa kulkeutua sellunkeittoon, jopa sahahakkeenkin mukana. - Me Terminatormiehet olemme olleet muovittomuustestauksissa mukana ja olemme myös aina vastuullisestin kehittäneet tuotteitamme. Pankkomallistomme on kehitetty vastaamaan metsäteollisuuden muovittomuusvaateita toistaiseksi vielä ainoana pankkovalmistajana Suomessa ja tarvittaessa täysin 100%:sesti. Nyt kun pankkojen teippauspakko on historiaa ja sillä aiheutetaan vain kalliita ja riskialttiita purkutilanteita, olemme aloittaneet toimitukset täysin muoviteipeittä. Terminatoreissa teippitarpeet korvaavat pankkojemme laserleikkauksilla tehdyt ”ikuiset” mitta-, ja tyyppimerkinnät.

Heikki Jokela Asiantuntija 050 4129 024


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

A Weckman Oy

Matti Heiman puh. 044 5565 948

KULJETUS 95


98

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lähivaara Oy on todennut Viesa Kompressor III -taukoilmastointilaitteen todella hyväksi nosturiohjaamon viilentämisessä. Kuvassa kuljettaja Rainer Hänninen säätää lämpötilan ja puhallusvoiman sopivaksi jonka jälkeen kuormanteko on mukavaa helteisenä päivänä.

Nosturiohjaamossa viihtyy nyt kesähelteilläkin Kesähelteillä puutavaranosturin ohjaamossa on kuuma, jos ei käytössä ole hyvää ilmastointilaitetta. Lähivaara Oy on ratkaissut ongelman uudella Viesa Kompressor III -taukoilmastointilaitteella.

sopivalta myös nosturin ohjaamoon. Ja kun maahantuoja MuiCon Oy toimii Lähivaaran tavoin Kuopiossa, niin kokeiluluonteinen projekti eteni ripeästi käytännön asteelle, toteaa Hänninen.

Helppo ja nopea asentaa

P

uutavaranosturin ohjaamossa vietetään paljon aikaa kuormia tehdessä ja purkaessa. Usein ajetaan lyhyttä siirtoa, jolloin kuormaaminen vie merkittävän osan koko ajovuorosta. Kuljettajan viihtyvyyden, työtehon ja terveyden kannalta työskentelyolosuhteet pitää olla hyvät. - Talvella lämmityksen pitää pelata ja kesällä taas ilmastointi pitää olla kunnossa. Hyvällä ilmastointilaitteella töitä ei tarvitse tehdä ovet ja ikkunat auki jol-

Viesa -taukoilmastointilaite istuu nätisti Logliftin ohjaamon päälle. Asennus on helppo ja nopea toimenpide.

loin ohjaamoon ei pääse pölyä eikä itikat pörräämään. Ja kun ilma kiertää oikealla tavalla niin kostealla kelillä ikkunat eivät mene huuruun, kertoilee Lähivaara Oy:n kuljettaja Rainer Hänni-

nen.

Taukoilmastointilaite sopii nosturiohjaamoon

Kesäkuun alussa Lähivaaran Loglift 140Z -nosturin ohjaa-

moon asennettiin uudenlainen laite ilmastoinniksi. - Päätimme kokeilla kuormaautojen ohjaamoon suunniteltua Viesa Kompressor III -taukoilmastointilaitetta, mikä näytti

Vies -taukoilmastoinnin asennus tehtiin Lähivaaran hallilla. - Asennus oli kaiken kaikkiaan helppo tehdä ja se vei aikaa vain muutaman tunnin. Nosturiohjaamon kattoon tehtiin sopivan kokoinen aukko ja painoltaan vain 14 kiloinen, iskunkestävästä polypropeenista valmistettu laite nostettiin paikoilleen. Hydraulisesti esiohjattuun nosturiin tulee virtaa riittävästi joten 24 V DC käyttöjännitekin saatiin kätevästi laitteeseen. Kompaktin kokoinen Viesa istui ohjaamon katolle ihan nätisti ja sisäkorkeustilaa se ei vie kuin muutamia senttejä, joten pitkäkin kuljettaja mahtuu edelleen yhtä hyvin touhuamaan ohjaamossa, sanoo Hänninen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Iskunkestävästä polypropeenista ja ajoneuvoteollisuuden vaatimustason komponenteista valmistettu Viesa -taukoilmastointilaite on kompaktin kokoinen ja painaa vain 14 kiloa.

Mukavaa työskentelyä kesähelteillä

Tänä kesänä on saatu nauttia poikkeuksellisen helteisistä keleistä, joten uudenlainen ohjaamoilmastointi pääsi heti kunnon käyttötestiin. - Viesa vakuutti heti ensihetkistä, joten niitä hankittiin lisää saman tien kahteen Loglift 140Z -mallin nosturiin. Itse olen siihen todella tyytyväinen ja se on pelastanut tämän kesän, sillä ilman toimivaa ilmastointia ohjaamoon olisi lähes paistunut. Nyt on saanut tehdä töitä mukavan viileässä ja puhtaassa sisäilmassa eivätkä ikkunat mene huuruun kosteina aamuina. Lyhyttä siirtoa tehdessä, vain vähän virtaa kuluttava Viesa on ollut päällä välillä koko ajankin ja sitten kun on ollut pidempi ajomatka niin ohjaamo on nopeasti viileä laitteen starttaamisesta, Hänninen kertoo. Hankintahinnaltaan järkevässä Viesa -taukoilmastointilaitteessa on digitaalinen valaistu näyttöyksikkö, mistä saa säädettyä laitteen tehokkuutta ja lämpötilaa. - Puhallusnopeuksia on valittavissa yhdeksän ja lämpötilan voi asettaa asteen portaikolla mieleisekseen. Puhallinsuuttimien suunta on myös säädettävissä ja niiden sijainti on hyvä joten ne eivät puhalla hartioihin vaan ilma kiertää sopivasti ohjaamon reunoihin. Lisäksi todella hiljaista laitetta voi käyttää kätevästi myös kaukosäätimellä, huomauttaa Hänninen.

Nosturiohjaamon suojaverho - Sisäkorkeustilaa taukoilmastointilaite ei vie kuin muutamia senttejä, joten pitkäkin kuljettaja mahtuu edelleen yhtä hyvin touhuamaan ohjaamossa, esittelee Rainer Hänninen.

Puunajon ammattilainen suosittelee kokeilemaan Kesän käyttökokemusten jälkeen Viesa -taukoilmastointilaite on vakuuttanut pitkän linjaan puutavara-auton kuljettajan: - Tämä on ihan ehdoton varuste ja se on toiminut ilman mitään ogelmia. Kyllähän hyttinosturit aikanaan olivat iso parannus

Lähivaara Oy on asentanut Viesa -taukoilmastointilaitteen hyvien kokemusten perusteella jo kolmeen puutavara-auton nosturiohjaamoon.

nosturityöskentelyyn mutta Viesa on merkittävä parannus hyttinostureihin. Suosittelen vilpittö-

mästi kokeilemaan loistavaa keksintöä.

99


100

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

UU

TU

US

!

UUDEN SUKUPOLVEN LANGATON ONE TIMBER -PUUTAVARANOSTURIVAAKA

u u u u u

Käyttäjäystävällistä ja kentällä testattua teknologiaa Helppo asentaa ja ottaa käyttöön Tarkka ja kestävä Etätuki ja ohjelmistopäivitykset automaattisesti One Cloud -pilvipalvelu tiedonhallintaan Puh. 03 3143 5000 I weighing@tamtron.fi I www.tamtron.fi

Meille Keslalla kuljettaja on kuningas! Meille Keslalla kuljettaja on kuningas. Siksi olemme panostaneet valtavasti nosturin hyttiin ja ohjaukseen. Teknisten ratkaisujen ansiosta pystymme tarjoamaan kuljettajalle kuin kuljettajalle markkinoiden parhaat työskentelyolosuhteet. Ota yhteys jälleenmyyjiimme ja kysy lisää!

www.kesla.com Kongan Konepaja Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682 010 | Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 | SNM Oy / Maantec Oy puh. 0400 810 649 | TTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

101

Pölligolf 20 v.

Metsäalan ammattilaisten oma golfturnaus - Pölligolf - pelattiin jo 20. kerran. Joensuun kupeessa Kontiolahdella järjestettyyn juhlakisaan osallistui ennätykselliset 71 kisaajaa.

Perinteikäs Jouni Porokan ja Heikki Kanasen järjestämä Pölligolf pelattiin kesäkuussa jo 20. peräkkäisenä vuotena. Juhlan kunniaksi Joensuussa laitettiin kenttä ja pöytä koreaksi - ennätysmäärä kisailijoita saivatkin nauttia erinomaisesta golftapahtumasta täysin rinnoin.

E

nnätysmäärä osallistujia, 71 kisaajaa, olivat saapuneet Joensuun kupeeseen Kontiolahdelle viettämään rennon letkeää golfpäivää ja taistelemaan himoitusta kiertopalkinnosta. Pöllipuolen yrittäjistä sekä yhteistyökumppaneista vaimoineen koostuvassa kilpailussa miteltiin pääkilpailuna pistebogey -sarjat, joiden lisäksi kunniaa sai myös Scratch -sarjan voitosta sekä muutamista erikoiskilpailuista. Ammattilehti.fi toimi perinteiseen tapaan kisan virallisena mediayhteistyökumppanina ja yhtenä väyläyhteistyökumppaneista. Kun kyseessä oli 20 v. juhlavuosi, panostettiin tapahtumaan entistäkin enemmän. - Mietimme Heikin kanssa viime vuonna, että miten voisimme juhlistaa 20. vuotta ja samalla tuoda yhteistyökumppaneitamme esille sekä tehdä hyvää.

-kiertueelle ja hän oli erinomainen kohde tukemiseen. Keräsimme kaikkiaan 7.400 euroa, josta on suuri apu kilpailumatkojen kustannusten kattamiseen. Emilia taustajoukkoineen oli erittäin kiitollinen saamastaan tuesta, jatkaa Porokka.

Ruottinen kovatasoisen kisan ykkönen

Pölligolfin 20-v juhlakilpailun voittajaksi pelasi Jukka Ruottinen.

Nopeasti meillä oli juhlakisa kasassa, johon saimme mukaan jokaiselle väylälle oman yhteistyökumppaniyrityksen. Perinteinen 19. reikä eli jatkot päätettiin järjestää hulppeissa puitteissa Joensuun Teatteriravintolassa, jossa tarjolla oli kolmen ruokalajin illallinen palkintojenjakoineen sekä illanviettoineen. Karelia Golfissa pelattu kisa sekä iltatilaisuus sujuivat loistavasti ja Pölligolfin 20 v. juhlakisa sai mahtavat puitteet. Tästä iso kiitos meidän yhteistyökumppaneille sekä paikalle saapuneille vieraille, sanoo tapahtuman toinen järjestäjistä, Porokka Invest Oy:n Jouni Porokka. Onnistuneen tapahtuman tuotto ohjattiin lyhentämättömänä joensuulaiselle golf-lahjakkuudelle Emilia Tukiaiselle. - Emilia on seuramme ensimmäinen pelaaja, joka pääsi pelaamaan Ladies European Tour

Kilpailun taso oli perinteitä kunnioittaen korkea. Pääkilpailumuotona pelattiin pistebogey -sarja, jonka voittajalle oli luvassa maineen ja kunnian lisäksi Pölligolf -kiertopalkinto. Tällä kertaa voitto jäi paikallisille pelaajille, koko kärkikolmikko edusti Karelia Golfia. Voittoon pelasi 41 pisteellään Jukka Ruottinen, toiseksi ja samalla naisten sarjan ykköseksi Tiina Ilmakangas (39 p) ja kolmanneksi samoilla pisteillä Porokan Jouni. Ilmakangas oli paras myös scratch -sarjassa 80 lyönnillään. Palkintopöytä oli jälleen kerran kattava ja juhlakisassa oli usealla eri väylällä erikoiskilpailuja, joten moni pääsi pokkaamaan Heikiltä ja Jounilta omansa illan aikana. - Mahtava päivä kaikkineen, eiköhän sitä ensi vuonna jatketa taas viikkoa ennen juhannusta, totesi aina hyväntuulinen Heikki Kananen.

Yhteistyökumppanit olivat vahvasti esillä Pölligolfissa; John Deere Forestryn väylällä esillä oli 1170G harvesteri.

Pölligolfin perustajat Jouni Porokka (oik.) ja Heikki Kananen lahjoittivat tapahtuman tuoton lahjakkaalle Karelia Golfin Emilia Tukiaiselle. Lontoossa kisaamassa olleen Emilian puolesta shekin vastaanottivat hänen vanhempansa Simo Tukiainen ja Tiina Ilmakangas.

Iltatilaisuus järjestettiin juhlavasti Joensuun Teatteriravintolassa.


36 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

103

Voiteluaineiden annostusten automaattinen kirjausjärjestelmä

Kun voiteluaineiden annostelun kirjaaminen tapahtuu korjaamossa täysin automaattisesti langattomalla järjestelmällä, vältetään kallis öljyhävikki ja prosessit tehostuvat entisestään.

Raskaan kaluston korjaamoissa käsitellään suuria määriä voiteluaineita. Korjaamoteknologian johtava toimittaja TECA Oy tarjoaa ratkaisun mikä tehostaa ja valvoo öljyn jakelua täysin automaattisesti.

tiili aukeaa ja pumppu saa ilmaa. Asentajan lopetettua voiteluaineen annostelu PAC -venttiili sulkeutuu pääkäyttäjän määrittämän ajan kuluttua eivätkä pumput jää paineenalaisiksi.

Järkevä investointi - mahdollisuus demokäyttöön

G

raco Pulse Pro -fluid management järjestelmällä automatisoit korjaamosi voiteluaineiden annosteluiden kirjaamisen, tankkien pinnanvalvonnan sekä paineilmapumppujen paineilman syötön. - Kyseessä on markkinoiden ainut täysin langaton öljynannostelun valvontajärjestelmä, mikä on helppo asentaa eikä vaadi mekaanikoilta juuri mitään muutosta työskentelyyn. Järjestelmä poistaa öljyhävikin mikä tulee varsinkin tämän päivän öljynhinnoilla todella kalliiksi korjaamolle. Hävikkiä pääsee syntymään yleensä inhimillisen erehdyksen johdosta, kun huollon yhteydessä täytetyt öljymäärät unohdetaan kirjata lapulle, jolloin ne jäävät laskuttamatta. Kun korjaamon käytössä on Graco Pulse Pro -järjestelmä niin mekaanikkojen ei tarvitse enää täytellä lappuja vaan jokaisesta täytöstä kerätään tarkat tiedot automaattisesti, kertoo TECA Oy:n tuoteryhmäpäällikkö Simo Korhonen.

Kerää kaiken tiedon täysin automaattisesti

Pulse Pro tallentaa automaat-

Graco Pulse Pro -järjestelmän ansiosta mekaanikkojen ei tarvitse enää täytellä lappuja vaan jokaisesta öljyntäytöstä kerätään tarkat tiedot automaattisesti korjaamon järjestelmiin ja jopa suoraan laskutukseen.

tisesti tiedot kuten: Mitä voiteluainetta annosteltiin? Mille työmääräykselle annostus tapahtui? Kuinka paljon voiteluainetta annosteltiin? Kuka annostuksen teki? - Yksinkertaisimmillaan Pulse Pro muodostuu kahdesta komponentista; Pulse Hub:sta ja Pulse -öljymittarista. Pulse Hubilla korjaamoon luodaan langaton verkko, johon öljymittarit yhdistetään. Pulse on selainpohjainen järjestelmä eikä sitä varten tarvitse asentaa mitään ylimääräistä ohjelmistoa, vaan pääkäyttäjä pääsee seuraamaan annostuksia millä tahansa älylaitteella, jossa on verkkoselain. Pulse on myös mahdollista integroida korjaamon käytössä olevan DMS / ERP:n kanssa, jolloin tieto öljyannosteluista menee automaattisesti työmääräimelle ja sitä kautta suoraan laskutukseen, sanoo Korhonen. Asentajat tunnistautuvat öljymittariin joko NFC-tunnistelaa-

talla tai henkilökohtaisella PIN -koodilla ennen öljyannostuksen tekemistä. Näin jokaisesta annostuksesta jää järjestelmään jälki. - Pulse Prolla on myös mahdollista halutessaan seurata tankkien pintoja sekä ohjata paineilmatoimisten pumppujen paineilmansyöttöä. TLM-pinnanvahdilla voi seurata öljy- ja glykolitankkien pintojen tasoja. Kun

käyttäjän määrittämä hälyraja saavutetaan niin TLM lähettää viestin esimerkiksi ostajan sähköpostiin, että kyseinen voiteluaine on käymässä vähiin ja sitä tulee tilata lisää, opastaa Korhonen. PAC-venttiili puolestaan asennetaan paineilmatoimisten pumppujen paineilman syöttölinjaan. Kun asentaja aktivoi Pulse öljymittarin korjaamossa, PAC-vent-

Graco Pulse Pro on kustannustehokas investointi, mikä säästää itsensä nopeasti takaisin niin öjyhävikin kuin tehostuneiden prosessien kautta. - Järjestelmä soveltuu niin isoille korjaamoille kuin pienemmillekin pajoille, jotka tekevät öljytäyttöjä hyötyajoneuvoihin ja työkoneisiin. TECAlta löytyy demolaitteet, joilla korjaamot pääsevät kokeilemaan Graco Pulse Prota omassa käytössään. Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä, ilmoittaa Simo Korhonen.


104

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Närhi Oy:llä on hieno lähes 60-vuoden historia raskaan kaluston varaosien parissa ja moderni yritys kehittyy koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukana, sanoo toimitusjohtaja Kari Melanen.

Varaosat raskaaseen kalustoon kuuden vuosikymmenen kokemuksella Närhi Oy keskittyy laadukkaiden raskaan kaluston varaosien maahantuontiin ja myyntiin. Ensi vuonna 60-vuotta täyttävä yritys kehittää jatkuvasti toimintojaan vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

P

aikallisesta purkaamoja varaosayrityksestä on kuljettu pitkä matka valtakunnalliseksi alan johtavaksi toimijaksi. - Tänä päivänä Närhi keskittyy täysin ensiasennuslaatua olevien varaosien myyntiin ja lisäpalveluna löytyy tarvikkeita asiakkaiden päivittäisiin tarpeisiin. Tarjoamme todella osaavan teknisen tuen varaosiin liittyen, mikä takaa asiakkaille juuri oikeat kustannustehokkaat valinnat, kertoo Närhi Oy:n Kari Melanen, joka aloitti toimitusjohtajana keväällä 2022: - Koulutukseltani olen mm. konetekniikan teknikko ja insinööri, joten tekniikka on aina kiinnostanut ja ollut mukana

Pari vuotta sitten varastotoiminnot keskitettiin Jyväskylään, mistä löytyy hyllystä lähes 30 000 nimikettä ja logistiset toiminnot on hiottu huippunsa.

työelämässä. Olen työskennellyt laajasti erilaisissa operatiivisissa tehtävissä valmistavassa teollisuudessa sekä kansainvälisen kaupan parissa. Närhelle lähdin suurella mielenkiinnolla, sillä raskas kalusto on kiinnostava toimiala missä eletään melkois-

ten muutosten aikaa, mikä tarjoaa omat haasteensa mutta myös mahdollisuuden kehittää toimintoja uudelle tasolle. Olen Närhen tavoin kotoisin Joensuusta ja on hienoa päästä rakentamaan asiakaslähtöisen perheyrityksen hienoa tarinaa eteen-

päin yhdessä motivoituneen henkilökuntamme kanssa.

Osien saatavuus huipputasolla

Närhi toimii fyysisesti neljällä paikkakunnalla ja lisäksi varaosien maanlaajuinen saatavuus

on varmistettu verkkokaupan sekä Raskassarja -myymälöiden kautta. - Myymälät Joensuussa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa palvelevat kello 07.00-17.00 ja Jyväskylässä kello 7.00-19.00 suurella valikoimalla ja teknisellä osaamisella tiskiasiakkaita . Lisäksi tehdään tietenkin nopeita paikallistoimituksia sekä hyllyynkantoa asiakkaiden toimipaikkoihin. Pari vuotta sitten varastotoiminnot keskitettiin Jyväskylään, mistä löytyy hyllystä lähes 30 000 nimikettä ja logistiset toiminnot on hiottu huippunsa. Varaston jatkettujen aukioloaikojen ansiosta tavaraa lähtee asiakkaille aina kello 19.00 saakka niin että ne ovat perillä seuraavana aamuna. Ja jos jotain osia ei varastostamme löydy niin saamme ne maahan päämiehiltämme Euroopasta 1-2 päivässä, lupaa Melanen. Närhen verkkokaupasta löytyy lähes koko tuotevalikoima kuvineen ja teknisine tietoineen. - Verkkokauppaa päivitetään jatkuvasti, joten se on aina ajan tasalla. Tilaaminen on helppoa ja nopeaa 24/7 - myös hinnat ovat varmasti kohdillaan. Rekisteröitymällä asiakkaaksi löytyy omaan ajoneuvoon sopivat osat kätevästi rekisterinumerolla,


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

105

toteaa Melanen. Tärkeässä roolissa Närhen maantuomien varaosien myynnissä on Raskassarja -ketju. - Olemme osa Raskassarjaa, mikä on Suomen suurin vapaan raskaan kaluston varaosakaupan myymälä- ja korjaamoketju, joka koostuu itsenäisistä yrityksistä. Raskassarja tarjoaa kattavasti raskaan kaluston varaosia 18 myymälän ja 10 korjaamon voimin, sanoo Melanen.

Varaosamaailman johtavat päämiehet

Pitkäaikaiset suhteet kymmeniin varaosa-alan globaalisti johtaviin valmistajiin ovat Närhen toiminnan kulmakivi. - Vuosikymmenten yhteistyön ansiosta saamme asiakkaillemme uusimmat tuotteet nopeilla toimitusajoilla ja tehtaiden vahvalla teknisellä tuella. Tuotemerkit kuten esimerkiksi Knorr, Wabco, ZF, MannFilter, Meritor ja Gates ovat synonyymejä laadulle. Ympäristöarvot ovat meille ja päämiehillemme tärkeitä, joten nykyään on saatavilla kasvavassa määrin myös uusiokäyttöön perustuvia osia kuten kompressoreita, kuivaimia ja jarrusatuloita, joiden laatu on täysin uuden komponentin tasolla. Kuorma-auto- ja perävaunupuolen lisäksi panostamme jatkossa vahvasti myös työkoneisiin ja meillä on jo aika kattavasti erityisesti maarakennuskoneiden osia, joten kannattaa kysyä niitäkin, kehottaa Melanen.

Närhen valikoimaan kuuluu myös Steelyard Peson Bluetooth -puutavaranosturivaaka.

SIVUKAMERAT PELASTAVAT IHMISHENKIÄ

Nosturivaa´at ja keskusvoitelujärjestelmät

Varaosien lisäksi Närhen valikoimasta löytyy myös mielenkiintoisia järjestelmiä. - Puutavara-autoilijoiden keskuudessa maahantuomamme Steelyard Peson -nosturivaaka on saavuttanut hyvän maineen ja myynti kehittyy suotuisasti. Keskusvoiteluun tarjoamme Groeneveldin laadukkaat järjestelmät niin kuorma-autokuin työkonekäyttöön, sanoo Kari Melanen.

SIVUKAMERAT – ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYYN

Brigade sivukamerat auttavat kuljettajaa näkemään ajoneuvon vieressä, kuolleessa kulmassa olevat ihmiset, pyöräilijät. Sivukamerat ehkäisevät tehokkaasti onnettomuuksia ja soveltuvat kaikkiin ajoneuvoihin, kuorma-, paketti- ja linja-autoihin.

Pyöräilijä näkyy selkeästi kuljettajan näytöllä.

Sivukamera korotus­ palalla vilkun yläpuolella.

BRIGADE SIVUKAMERAT – AMMATTILAISEN VALINTA

Suomen Elektrolind Oy Närhen myymälät palvelee neljällä paikkakunnalla Joensuussa (yläkuva), Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä (alakuva), missä on myös keskusvarasto.

Lautamiehentie 3, 02770 ESPOO • Puh. +358 9 512 2344 elektrolind@elektrolind.fi • www.elektrolind.fi


106

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyötyajoneuvo- ja työkonealan ammattilaisten osaamisen päivitystä

Kainuun Ammattiopisto KAO tarjoaa Heavy Staff -organisaatiollaan raskaan kaluston oppisopimuskoulutuksia koko maan alueella; kuvassa Jyrki Kurtti opettaa ”kädet öljyssä”.

Kainuun ammattiopisto KAO panostaa vahvasti raskaan kaluston koulutuksiin. Uuden Heavy Staff -brändin alla tarjotaan hyötyajoneuvo- ja työkonepuolen koulutuksia maanlaajuisesti, hyödyntäen osaavaa ja käytännönläheistä henkilökohtaista opetusta, sekä edistyksellisiä digitaalisia työkaluja.

R

askaan kaluston oppisopimuskoulutuksena tarjottavat tekniset koulutukset on suunnattu kone- ja kuljetusalan maahantuojille, valmistajille, huolto-organisaatioille sekä muille teknisten alojen yrityksille. - Koulutukset toteutetaan joko asiakkaan omissa tiloissa, kentällä tai yhteistyössä olevien oppilaitosten tiloissa eri puolilla maata. Toiminnasta vastaavaan Kainuun Ammattiopiston Heavy Staff -tiimiin kuuluu opettajina Kajaanissa toimipaikkaansa pitävät Matti Manninen ja Anssi Heikkinen, Kuusamosta käsin

sitten työnantaja vaikkapa metsäkonealan valmistaja, kuormaautojen maahantuoja tai pienempi raskaan kaluston yleiskorjaamo. Tällä hetkellä pyörii lähi-, etä- sekä hybridiryhmiä, eli kaikessa koulutuksessa hyödynnetään teknisten alojen tarpeisiin kehitettyjä Edukai Remote Services -etätyökalujärjestelmiä, joita myös opiskelijat pääsevät hyödyntämään omassa opiskelussaan. Samoin jos esimeriksi yhdeltä maahantuojalta tai valmistajalta tulee koulutukseen koko ryhmä (12 opiskelijaa), niin sisällöt ja kokonaisuus räätälöidään silloin ryhmän työnantajan formaattiin, eli opiskelija opiskelee asioita samoista kamppeista, joita päivittäin huoltaa ja korjaa omassa työssään, sanoo Merta. - Sloganimme on ”We work hard so you can work smarter” mikä kertoo sitoutuneesta asenteestamme kehittää osaamista alalla sekä saada alalle uusia tekijöitä, sanoo KAO:n Heavy Staff -opettaja Juha Merta.

toimiva Jyrki Kurtti ja itse hoidan tehtävää Vantaalta käsin. Sloganimme on ”We work hard so you can work smarter” mikä kertoo sitoutuneesta asenteestamme kehittää osaamista alalla sekä saada alalle uusia tekijöitä, kertoo tekniikan ja liikenteen alan opettaja Juha Merta. Kainuun ammattiopiston osaaminen raskaan kaluston koulutuksissa on arvossaan myös

kansainvälisellä tasolla. - KAO on organisaattorina EU -hankkeessa, jossa alan koulutuslaitokset Hollannista, Saksasta, Portugalista ja Virosta kehittävät yhdessä niin alan koulutuksia, kuin koulutusten markkinointiakin koko Euroopan laajuisesti. Yhtenä keihäänkärkenä on Suomessa kehitettyjen Edukai Remote Services -etätyökalujärjestelmien laaja hyödyntä-

minen opetuksessa ja dokumentoinnissa, toteaa Merta.

Räätälöityä koulutusta - edistykselliset etätyökalut

Koulutukset tähtäävät pääosin ajoneuvoalan ammattitutkintoon ja ajoneuvoalan erikoisammattitutkintoon, joissa suuntaudutaan hyötyajoneuvo- ja työkonepuolelle. - Koulutukset räätälöidään aina opiskelijakohtaisesti, oli

Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Ajoneuvoalan ammattitutkintokoulutus soveltuu erinomaisesti henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen. Koulutuksen avulla yrityksen henkilöstö saa itselleen lisäosaamista modernien ajoneuvojen ja työkoneiden huoltoon sekä kunnossapitoon. Monimuotoisesti toteutettava koulutus toteutetaan joustavasti


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

107

- Koulutukset toteutetaan asiakkaan omissa tiloissa, kentällä tai yhteistyössä olevien oppilaitosten tiloissa, kertovat KAO:n Heavy Staff -opettajat Matti Manninen (vas.) ja Anssi Heikkinen.

oman työn ohessa, yhteistyössä oppilaitoksen ja oman työnantajan kanssa. - Koulutus soveltuu niin työkoneiden, kuin kuorma- ja linja-autojen parissa työskenteleville tai alalle haluaville, joilla on alan perustutkinto tai jo kertynyttä kokemusta ajoneuvojen tai työkoneiden huolto- ja korjaamotoiminnasta, Merta kertoo. Ajoneuvoalan ammattitutkinto koulutuksessa perehdytään muun muassa seuraaviin aiheisiin: sähkötekniikan perusteet, väyläjärjestelmät, ohjausjärjestelmät, anturitekniikka, tietojärjestelmät, hydrauliikka, dieseltekniikka, sähkö- ja hybridijärjestelmät, vianetsintä ja diagnostiikka, sekä tutkinnossa vaadittavat korttikoulutukset.

- Ajoneuvoalan ammattitutkintokoulutus on monimuotoopiskelua, jossa lähipäiviä täydentää etäopiskelu verkossa ja työssä oppiminen sekä tiivis yhteydenpito opiskelijan ja oman opettajan välillä koko opiskeluajan. Opiskeltava materiaali on verkossa etukäteen ja lähipäivinä teoriaa tukevat käytännön harjoitukset aihealueittain. Lähiopetusta on noin kaksi päivää joka toinen kuukausi ja koulutuksen kokonaiskesto on noin kaksi vuotta, opastaa Merta.

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto koulutus on tarkoitettu kokeneemmille ajoneuvoalan ammattilaisille, jotka haluavat

laajentaa osaamistaan ja päivittää tietojaan nopeasti kehittyvästä ajoneuvotekniikasta perehtyen uusimpiin tekniikan sovelluksiin sekä niiden diagnosointiin ja ylläpitoon. Yhtenä tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut pystyy myös siirtämään oppejaan työpaikallaan muulle henkilöstölle sekä käytäntöihin. - Koulutus soveltuu kaikille korjaamoalalla työskenteleville tai alalle haluaville, joilla on alan ammattitutkinto tai muutaman vuoden työkokemus ajoneuvojen huolto- ja korjaamotoiminnasta. Koulutus soveltuu hyvin myös korjaamon esihenkilöille ja työnjohtajille, jotka haluavat perehtyä uusimpaan raskaan kaluston tekniikkaan laajentaen omaa osaamistaan, sanoo Merta.

Raskaan kaluston huoltoosaamiseen keskittyvä koulutus soveltuu niin työkone-, kuin kuorma-autotekniikkaan. Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin: korjaamotyön laadunhallinta sekä asiakaspalvelu, korjaamon tuotot ja kus- tannukset, työnopastajana toimiminen sekä tiimityöskentelytaidot, teknisenä asiantuntijana toimiminen, raskaan kaluston elektroniset ohjausjärjestelmät, uusimmat päästöjärjestelmät, päällirakenteet ja niiden lainsäädäntö ja tarkastukset, hydrauliikka, sähkötekniikka ja elektroniikka, vianetsinnän ja diagnosoinnin erikoistaidot ja -välineet, CAN-väylätekniikan jatkokurssi, sähkö- ja hybridijärjestelmät, sekä tarvittaessa alalla tarvitta-

via korttikoulutuksia.

Koulutuksen kustannukset

Oppisopimuksella toteutettava koulutus on maksutonta niin tutkinnon suorittajille kuin kouluttavalle yrityksellekin. Koulutuksesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia, ja koulutus sopii hyvin myös yrittäjille. Lisätietoja koulutuksista ja koulutukseen hakeutumisesta saa joko soittamalla tai laittamalla sähköpostia: 044 421 4379, tai juha.merta@kao.fi. Lisätietoja oppisopimuksista niin opiskelijan kuin työnantajankin näkökulmasta, saa osoitteessa https://www.kao.fi/tyoelama-ja-yrityspalvelut/oppisopimuksella-osaajia/

Raskaan kaluston moottoreiden ja voimansiirron huollot & korjaukset

www.savonraskashuolto.fi


108

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

JOENSUU

Puutavara -autojen - päällerakenteet - nosturiasennukset - huollot www.kurkocrane.com

Ivontie 9, 80260 Joensuu Puh. 010 419 4521 www.protruckjoensuu.fi

Meiltä myös laaja valikoima hyviä työkoneita!


METSÄALAN AMMATTILEHTI FORD TAKUU vuotta tai 100 000 km*

THE PICKUP.

FORD RANGER -ERIKOISMALLIT Menevät minne haluat, tekevät mitä tahdot. Nyt saatavilla uudet erinomaisesti varustellut Ranger Wolftrak ja Stormtrak -erikoismallit, joiden ominaisuudet ovat vakuuttavat. Moottorina on suorituskykyinen 2.0 Ford EcoBlue -dieselmoottori (170 hv tai 213 hv) ja vaihteistoina M6-manuaali tai A10-automaatti. Korimalleina Super Cab ja Double Cab, ja kaikki mallit saa myös kevytkuorma-autoina. Kahluusyvyys 800 mm, vetopaino 3500 kg, kantavuus noin 1000 kg ja vääntö jopa 500 Nm.

ford.fi

Ford Ranger Super Cab Wolftrak 2.0 TDCi 170 hv M6 suositushinta alk.42.541,30 € (N1, CO2 224 g/km). Ranger Double Cab Stormtrak 2.0 TDCi 213 hv A10 kevytkuorma-autona alk. 57.535 € (N2G). Suositushinnat ilmoitettu 1.4.2022 hinnaston mukaan sis. toimituskulut 600 €. Ford Ranger -malliston arvioidut yhdistetyt CO2-päästöt 217–278 g/km ja yhdistetty kulutus 8,3–10,6 l/100 km (WLTP-mittaustavalla). *Ford Takuu 5 vuotta / 100 000 km, tai 2 vuotta ilman kilometrirajaa. Kuvan auto erikoisvarustein.


110

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

Jeep Gladiator Overland kevytkuorma-auto

Monipuolinen urakoitsijan työkalu maastoon ja maantielle

Kun puhutaan maastoajoneuvoista niin legendaarinen Jeep on ominaisuuksiltaan omassa luokassaan. Kevytkuorma-autoksi rekisteröitävä 5-paikkainen Gladiator -malli tarjoaa työkäyttöön lisäksi 1030 kg kantavan lavan.

Tarvitko työssäsi 5-paikkaista autoa, jolla pääsee liikkumaan vaikeassa maastossa koneen vierelle, kuljettaa polttoainesäiliötä 1030 kg kantavalla lavalla, hinata 2,5 tonnin kärryä ja toisaalta taas nauttia huippukyydistä maantiellä tai cruisailla tyylillä ilman kattoa kesähelteillä?

J

os vastauksesi on kyllä, niin nyt sellainen auto löytyy: legendaarinen Jeep, josta on tarjolla lavalla varustettu Gladiator -malli ja jonka saa nyt kevytkuorma-autoksi rekisteröitynä. - Olemme tuoneet markkinoille yhteistyössä maahantuojan

kanssa N2G-luokan kevytkuorma-autoversion Jeep Gladiatorista, mikä on ehkä monikäyttöisin ajoneuvo urakoitsijan tarpeisiin, mitä on koskaan rakennettu. Mutaiset metsäautotiet, ojat, kivikot tai muu ei pysäytä Jeepin etenemistä ja äärirajoille mentäessä kaatumisenesto järjestel-

mä puutuu peliin. Voimakas vääntävä moottori, korkea maavara ja ensiluokkainen jousitus takaavat, että matka ei katkea ja töyssyisimmätkin tiet tuntuvat miellyttäviltä kuormasta riippumatta. Uuden Jeep Gladiatorin kanssa rapa roiskuu mutta hymy levenee - myös maantiellä ajettaessa, kertoo Work Cars Oy:n Tero Tarvainen.

Kevytkuorma-auto

Jyväskyläläinen Work Cars teki merkittävän kehitysprojektin mikä on mahdollistanut Jeep Gladiatorista hinnaltaan järkevähintaisen vaihtoehdon ammattikäyttöön 2 vuoden takuulla.

- Teetimme kansalliset testaukset ja muun tarvittavan Gladiatorin saamiseksi markkinoille kevytkuorma-autoversiona. Se tarkoittaa, että hinnasta on aina 100 % alv-vähennysoikeus koko summasta, auto on 5-paikkainen autoveroton ja käyttöverot ovat vuosittain todella matalat, jopa alle 100e vuodessa. Kevytkuorma-autona ei tarvita ajopäiväkirjaa etkä piirturia sekä auton saa yrityksen käyttöön ilman autoetua. Lisäksi voimme toimittaa Gladiatorin myös alennetun veron 2-paikkaisena pakettiautona tai 5-paikkaisena kaksikäyttöpakettiautona, ilmoittaa Tarvainen.

Korirakenne muuntuu tarpeen mukaan

Erikoisuuksistaan tunnettu Jeeppi valmistajana ei jätä Gladiatoriakaan arvailujen varaan koska autosta saa niin sanotun targa-katon osat pois pikakiinnittimillä, jolle tulee mukana oma säilytyslaukku, lisäksi autosta saa irroitettua loppuosan katosta pois sekä ovet. Tarjolla on lisävarusteena myös rättikatto versio. - Ja uuden kampauksen varmistamiseksi voi autosta vielä laskea tuulilasin alas konepeittoa vasten aitoon Jeep-tyyliin, lisää Tarvainen.

Vaikka polku olisi miten huonossa kunnossa niin Jeep Gladiatorilla pääsee perille työmaalle ja sieltä pois.

Väkevä voimalinja - varustelu huipputasoa

Gladiatorin voimanlähteenä

on erittäin tehokas ja polttoainetaloudellinen 3.0 V6 turbodiesel, joka tuottaa pirteän 264 hv tehon ja väkevän 600 Nm väännön. Moottorin jatkona on 8-portainen automaatti alennusvaihteiston kanssa sekä taka-akselin lukitus automaattisena hitaalla ja nopealla alueella. - Lisäksi vaihteistosta voi kytkeä automaattisen nelivedon, jolloin 18” alumiinivanteilla varustettu auto liikkuu tilanteen mukaan takavedolla tai tarpeen mukaan nelivedolla mikä on erittäin kätevä ominaisuus talvella. Ajomukavuudesta huolehtii tehokkaat LED-ajovalot, adaptiivinen vakionopeudensäädin, Offroad-kamera edessä sekä peruutuskamera takana, parkkitutkat edessä ja takana, sadetutka, lämmitettävä nahkaratti ja istuimet, automaattisesti himmenevä peili, automaattinen ilmastointi, automaattinen kaatumisenesto ja monet muut turvallisuusvarusteet, luettelee Tarvainen. Tyylikkäästi nahalla sisustetun matkustamon mukavuutta kohottaa Ambient LED-valaistus sekä Alpine Premium Sound -paketti, jossa on 9 erillistä kaiutinta mukaan lukien subwoofer takapenkkien takana. - Ja onpa Gladiatorissa mukana erillinen bluetooth-retkikaiutinkin, jolla saa piknikille tai nuotiopaikalle ottaa oman musiikin mukaan takapenkiltä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

111

Ohjaamo on henkilöautomaisen tasokas ja lisävarustelu huippuluokkaa.

Jeep Gladiator on urakoitsijan unelmatyökalu ja kevytkuorma-autona sen saa hankittua järkevään hintaan.

Tilavalla Gladiatorilla kulkee viiden hengen porukka työmaalle tai vaikka hirvijahtiin.

Gladiator korirakenne muuntuu tilanteen mukaan; autosta voi irroittaa ns. targa-katon osat pois pikakiinnittimillä ja lisäksi saa irroitettua myös koko loppuosan katosta pois sekä ovet. Ja tuulilasin saa laskettua alas konepeittoa vasten aitoon Jeep-tyyliin.

Kojetaulussa on teräväpiirtoinen 8.4” Uconnect -näyttösoitin, johon saa kytkettyä Carplayt, bluetoothilla puhelimet, medialiittimet, Offroad-sivuilta löytyy lisämittareita joilla mm. kallistuskulmia ja lämpötiloja pystyy seuraamaan hyvinkin tarkkaan. Näytöllä pyörii tietenkin myös navigaattori sekä kokonäytön koossa kamerat eteen ja taakse. Lisäksi mittaristossa on iso 7” näyttö myös keskellä, johon saa muokattua omia valittuja tietoja esille, toteaa Tarvainen.

Lava kantaa 1030 kiloa - perään 2500 kilon kärry

Vahvarakenteiselle suurelle lavalle (lastaustilavuus L 113 / 144 cm x P 153 cm) mahtuu paljon tavaraa kantavuuden ollessa 1030 kiloa, joten polttoainetta voi kuljettaa työmaalle isolla IBC-säiliöllä. - Taka-akselilla on lisäilmajousitus, millä ajettavuuden saa säädettyä mukavaksi kuorman

painon mukaan. Lavan pintaan on ruiskutettu suojaus, joten se kestää kolhuitta kovaakin käyttöä. Lisäkiinnityspisteillä kuorma saadaan sidottua turvallisesti kyytiin ja lavassa on virransaannin tarpeisiin pistoke 230V /400W invertteriltä. Kuljetettavat varusteet pysyvät säältä suojassa rullattavan katteen alla ja lisäksi tarjolla on pari erilaista kovakate ratkaisua. Ja vielä kun vetokoukkuun saa kytkettyä 2500 kiloa painavan perävaunun, joten Gladiator on todellinen urakoitsijan monitoimiajoneuvo, sanoo Tarvainen.

Vahvarakenteiselle suurelle lavalle (lastaustilavuus L 113 / 144 cm x P 153 cm) mahtuu paljon tavaraa kantavuuden ollessa 1030 kiloa. Taka-akselilla on lisäilmajousitus, millä ajettavuuden saa säädettyä mukavaksi kuorman painon mukaan. Kuljetettavat varusteet pysyvät säältä suojassa katteen alla, joita löytyy eri vaihtoehtoja.

Kaikki lukemattomat yksityiskohdat on toteutettu huolellisesti ja auto on normaalissa maantieajossa henkilöautomaisen hiljainen sekä pirteäliikkeinen. - Meiltä löytyy koko ajan varastosta useampi Jeep Gladiator kevytkuorma-autoja ja lisäksi

niitä voidaan tilata juuri asiakkaan haluamalla varustelulla ja värisenä. Tarjolla on myös eri moottorivaihtoehtoja; 3-litraisen dieselin lisäksi löytyy 3,6 litrainen bensaversio sekä supertehokas V8 Hellcat. Varastoautomme ovat hyvin varusteltuja Overland

-malleja ja saatavilla on myös Rubicon -malli rajumpaan maastoajoon korkeammalla maavaralla ja vieläkin jämäkämmillä akseleilla. Kannattaa tulla käymään Jyväskylään ja käydä koeajolla aidolla Jeepillä, kutsuu Work Carsin Tero Tarvainen.

Autoja saa heti varastosta

Koeajokokemuksen perusteella Jeep Gladiator kevytkuormaauto on gladiaattorimaisen ulkokuorensa sisään paketoitu erittäin moderni ja ajo-ominaisuuksiltaan äärimmäisen mukava auto ajaa niin maantiellä kuin maastossa, jossa ei ole juuri kompromisseja tarvinnut tehdä.

Jyväskylän Work Carsilta löytyy uusia Jeep Gladiator Overland kevytkuorma-autoja heti toimitukseen.


112

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy:n Seppo Pulkkinen on ajanut vuosikymmenen työmaa-ajot jenkki pick-upilla ja keväällä käyttöön saatiin Chevrolet Silverado LTZ 2500 HD 6.2 Carhartt.

Urakoitsijan monitoimiauto Amerikkalaisten järeiden pick-up autojen suosio kasvaa urakoitsijoiden yleiskäyttö ajoneuvona. Metsänkorjuu Pulkkinen Oy Savonlinnan kupeesta Putikosta päivitti keväällä hyvin palvelleen Fordin uuteen Chevroletiin.

Meille tuli lähes vuosikymmen sitten käytetty Ford F250 pick-up, millä mentiin yli 230 000 kilometriä työkäytössä. Amerikkalainen isokokoinen lava-auto osoitti olevansa todella monikäyttöinen peli millä pääsee hankalassakin maastossa koneiden vierelle, lavalla kulkee työmaalle isot polttoainesäiliöt ynnä muuta, vetokykyä löytyy kärryn kanssa liikkumiseen ja isossa ohjaamossa on hyvä hoitaa toimistohommia, perustelee Seppo Pulkkinen. Metsänkorjuu Pulkkinen urakoi puuta yhdeksällä metsäkoneella. - Yrittäjän arki on jatkuvaa liikkumista korjuukohteesta toi-

Kevytkuorma-autoksi rekisteröity, omamassaltaan lähes 4000 kiloinen Chevrolet Silverado LTZ 2500 HD 6.2 Carhartt on räyhäkkään näköinen jättiläinen, mikä menee maastossa melkein metsäkoneen jäljet...

seen ja siihen tehtävään ei isoa maastokykyistä jenkki pick-upia parempaa autoa ole tehty, toteaa Pulkkinen.

Autot tulee Amerikasta

Kun tehtävänsä mallikkaasti hoitanut Ford alkoi olla vaihtoiässä, päätyi Pulkkinen Chevroletiin.

- Otin yhteyttä Chevrolet pick-upeja maahantuovan Americar Oy:n Veli Kärkkäiseen, joka löysi valtameren takaa sopivan vaihtoehdon tarpeeseemme. Aivan uusien Chevroletien saatavuus on tällä hetkellä haastavaa, joten päädyimme vuosimallia 2011 olevaan, kymmenen tuhatta kilometriä ajettuun uu-

denkarheaan Chevrolet Silverado LTZ 2500 HD 6.2 Carhartt -malliin, sanoo Pulkkinen.

Kyllä lähtee...

Suomessa omamassaltaan lähes 4000 kiloinen, 5-paikkainen Chevrolet Silverado rekisteröitiin kevytkuorma-autoksi, mikä on yrityskäyttöön viisas ratkaisu.

- Lavan kantavuus on 1500 kiloa ja perään saa laittaa 3500 kilon kärryn. Nopeusrajoitin ei haittaa sillä liikumme paljon pienemmillä kantateillä ja metsäautoteillä, joten 89 km/h vauhti riittää vallan mainiosti. Ja sen mitä huippunopeudessa hävitään, niin kiihtyvyydellä kuitataan, naurahtaa Pulkkinen. Ja massiivinen Silverado todellakin lähtee niin kuin hauki kaislikosta sillä 6.2 litraisesta V8 Duramax dieselmoottorista hevosvoimia löytyy yli neljäsataa ja vääntöä toistatuhatta newtonmetriä. - Vaikka voimaa on vähintään riittävästi niin polttoaineenkulutus on suhteessa auton massaan ja kokoon kohtuullinen. Äsken kun katsoin, niin viimeisein tuhannen kilometrin keskikulutus sekavassa ajossa on ollut 12,2 litraa satasella ja pidemmässä matka-ajossa on menty noin 10 litran kulutuksella, ilmoittaa Pulkkinen.

Nautinto ajaa

Ison Silveradon ajettavuus on Pulkkisen mukaan omalla tasollaan, mentiin sitten maastossa tai maantiellä: - Isot pyörät ja korkea maavara yhdistettynä nelivetoon ja toimivaan jousitukseen takaa,


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

113

Mikalta puunajoon

puutavaranosturit

puutavaraperävaunut ja päällirakenteet Jämäkän, rullattavalla pressulla varustetun lavan takalaita liikkuu sähköllä ja lavalle on tosi helppo nousta, kun nurkissa ja keskellä on kunnon astinlaudat. Kantavuutta löytyy 1500 kiloa ja perään saa 3500 kilon kärryn.

että metsään pääsee ja sieltä myös pois. Allisonin 10-portainen automaatti pelaa nätisti ja tarjolla on myös alennusvaihteet. Ja autosta löytyy tietenkin kaikki mahdolliset ajoa helpottavat ja turvallisuutta lisäävät järjestelmät.

www.facebook.com/rockisland.fi Mika Kalliosaari +358 500 137703

Varusteet jenkkityyliin

Amerikkalaiset autot on ollut esimerkillisen hyvin varusteltuja vuosikymmenten ajan eikä Silverado tee sääntöön poikkeusta. - Kyllä tästä löytyy oikeastaan kaikki mahdollinen mitä mieleen voisi tulla. Työmaa-ajossa huippujuttu on kymmenen kameran järjestelmä, mitkä tarjoavat keskusnäytölle kuvaa joka puolelta autoa ja lintuperspektiivistäkin, minkä 360° kamerakuva piirtää ruudulle myös auton ääriviivat ja vetokoukun suunnan, kun peruuttaa autoa kärryyn kiinni. Jämäkän, rullattavalla pressulla varustetun lavan takalaita liikkuu sähköllä ja lavalle on tosi helppo nousta, kun nurkissa ja keskellä on kunnon astinlaudat. Ja niin kuin jenkeissä aina niin ilmastointijärjestelmä on todella hyvä penkkejä myöten, äänentoistosta vastaa Bosen Sound System ja lukuisten toimintojen ohjaus tapahtuu isolta kosketusnäytöltä, luettelee Pulkkinen.

Silveradon ohjaamo on tilava yrittäjän toimisto ja tarvittaessa työmaalle kulkee viisi henkilöä. Varustelutaso on vähintään edustusautoluokkaa.

Investointi tehtiin vuosikymmeneksi

Ensimmäiset kuukaudet Silveradon ratissa ovat vakuuttaneet Pulkkisen siitä, että jenkki pick-up on edelleen paras työmaa-auto. - Kyllä tällä mennään toivottavasti taas vuosikymmen ja ehkä seuraava pick-up on sitten jo täyssähköinen, vaikka kyllä sitten tulee veekasin murinaa varmasti ikävä, naurahtaa Seppo Pulkkinen.

6.2 litraisesta V8 Duramax dieselmoottorista hevosvoimia löytyy yli neljäsataa ja vääntöä toistatuhatta newtonmetriä.


114

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Odotettu, täysin uusi Volkswagen Amarok tuo uutta väriä lava-automarkkinaan. Se tulee olemaan varmasti kova sana myös urakoitsijoiden työkaluna.

Uusi Amarok markkinoille 2023 Uuden sukupolven Volkswagen Amarok tulee tarjoamaan erinomaisen varustevalikoiman, useita kuljettajaa avustavia järjestelmiä ja aikaisempaa laajemman voimalinjavalikoiman. Suomeen uutuus saadaan ensi vuoden aikana.

V

olkswagen esitteli heinäkuun alussa odotetun ja täysin uuden Amarokin. Yhteistyössä Fordin kanssa valmistettavan lava-auton tuotantolinja sijaitsee Saksan asemesta Etelä-Afrikassa, Silvertonissa.

Lisää kokoa

Korimalleja on kaksi: kaksiovinen SingleCab ja neliovinen DoubleCab. Suomen mallisto rakentuu neliovisen vaihtoehdon varaan. Varustelutasoja on kolme: perustaso Life ja kattavasti varustellut Aventura ja PanAmericana. Uusi Volkswagen Amarok on 5,35 metriä pitkä, mikä on noin 9,5 cm enemmän kuin edeltäjässä. Leveyttä on peilien kanssa 2,2 metriä, ilman 1,9 metriä. Akseliväli on 3,27 metriä +17 cm ja korkeus liki 1,9 metriä.

Rahtiosasto

Rahtiosastoksi on tarjolla lyhyttä lavaa, kun pitkää ei kerran

Täysin uudessa kojelaudassa sekä mittaristo että infotainment viihdejärjestelmä on toteutettu suurin näytöin.

tänne tuoda. Pituutta lavalla on sisältä mitattuna maksimissaan 1,54 metriä ja levyttä pyöräkoteloiden välistä mitattuna reilut 1,2 metriä, joten Eurolavan pitäisi, ainakin ilman lavakaukaloa sopia poikittain kyytiin. Lava-

reunojen korkeus on noin 53 cm. Amarokin kantavuus on nyt maksimissaan 1160 kiloa ja katttokuormaa voi kuljettaa peräti 350 kilon verran. Perävaunumassa on enimmillään 3,5 tonnia.

Voimaa vinkkelistä, pitoa nelivedosta

Uuden sukupolven myötä Amarokin moottorit ovat myös uusiutuneet. Suomen moottorivalikoimassa on ennakkomyyntivaiheessa nelisylinterinen 2,0

TDI biturbo-dieselmoottori 151 kW (204 hv) sekä 3,0-litrainen V6-dieselmoottori 177 kW (241 hv). Molemmat moottoriversiot ovat varustettu uudella 10-vaihteisella automaattivaihteistolla, joka korvaa aikaisemman 8-vaih-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

115

teisen automaattivaihteiston. Suomen mallistossa vetotapana on aina jatkuva neliveto.

Uusi myös ohjaamosta

Amarokin sisäpuoli on uudistunut täydellisesti. Digitaalisen mittariston koko on malliversiosta riippuen joko 8, 10 tai 12 tuumaa. Kojelauden keskellä olevan infotainment kosketusnäytön koko on puolestaan 10 tai 12 tuumaa. Uuden Amarokin tärkeimmät toiminnot löytyvät nyt ohjaamon keskeltä, ja niitä voidaan käyttää joko painamalla tai kääntämällä toimintopainiketta. Toimintopainikkeet ja kiertokytkimet sijaitsevat infotainment-järjestelmän alapuolella ja ne ovat saaneet alumiinisen ulkonäön. Uudessa Amarokissa kuljettajalla on valittavanaan kuusi eri ajoprofiilia. Lisäksi kuljettajaa avustavien järjestelmien määrää on kasvatettu entisestään, yhteensä yli 30 järjestelmään. Näistä 20 on täysin uusia. Myös istuimet ovat uudet.

Suomeen maahantuotava mallisto on aina neliovinen, mikä tarkoittaa lyhyttä (1,54 m) lavaa.

Myynti vauhtiin

Uuden Volkswagen Amarokin ennakkomyynti alkaa Suomessa vuoden 2022 loppupuolella rajatulla mallistolla, jota täydennetään ensi vuoden aikana. Ensimmäiset autot saapuvat Suomeen tulevan talven ja kevään aikana. Hinnat ovat tätä kirjoitettaessa vielä avoimet.

Suomen mallisto on varustettu jatkuvalla 4Motion -nelivedolla.

Muutama nappulakin vielä kojelaudasta löytyy. Liitettävyyspalvelut ovat tätä päivää - ja kenties vähän huomistakin. Plussaa vanhan ja uuden tyypin USB-liitännästä.


116

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

RAM-mallisto alkaen!

54.900,-

VIRALLINEN RAM

MAAHANTUOJA

Kuvan auto SLT 5.7 HEMI 4x4 Regular Cab

Suomen suurin Pick Up-mallisto! 10 mallia heti varastosta! SLT CLASSIC 5.7 HEMI

58.900,- Sis. alv

SLT CLASSIC HEMI BLACK

62.900,- Sis. alv

Crew Cab ohjaamolla bensa tai Diesel

VAKIOVARUSTUS:

• Keskuslukitus • Ilmastointi • Vakionopeudensäädin • ESP • Perälukko • Ilmajouset takana

OUTDOORSMAN BIGHORN, SPORT, LARAMIE, REBEL, LONGHORN, LIMITED alkaen 65.600,- Sis. alv

Quad Cab tai Crew Cab, 5’7¨ tai 6’4¨ lavalla. Moottori vaihtoehdot Hemi, Hemi eTorque ja EcoDiesel

+ SLT CLASSIC VAKIOVARUSTEET:

• Peruustustutka takana • Automaatti-ilmastointi • 8.4”näyttö + Navigointi • Alpine Sound system • 20-tuumaiset vanteet • Nahkainen ohjauspyörä

+ WORLOCK CALSSIC VAKIOVARUSTEET:

WORLOCK CLASSIC 5.7 HEMI

• LED-ajovalot • “Rebel” maski • Sport-konepelti

Crew Cab ohjaamo

+ LARAMIE SPORT DT

63.900,- Sis. alv

TRX 6.2L SUPER CHARGED alkaen 154.900,- Sis. alv

Crew Cab, TRX Equipment Group 2

• LED-ajovalot • Panorama kattoikkuna • Harman Kardon Prem. Sound +LONGHORN / LIMITED • 12-tuuman näyttö • Täys ilmajousitus • 360-kamera • Aktiivinen vakionopeudensäädin

OSTO • MYYNTI • VAIHTO • RAHOITUS

CARVISTA.FI

Katso kaikki mallit

www.carvista.fi

Avoinna Ma-Pe 10-18, La 10-14 • Mustikkatie 2B, Lohja • Soita 044 551 2411 • janne.noukkala@carvista.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

117

Ford E-Transit

Esimerkillisen hyvä pakettiauto Fordin hyötyautot kulkevat jatkossa Ford Pro -nimen alla. Ensimmäinen Ford Pro -ajoneuvo on suurikokoisten pakettiautojen luokkaan sijoittuva täyssähköinen parhaimmillaan yli 300 km toimintamatkaan ja reilun parin tonnin kantavuuteen yltävä E-Transit.

U

utta E-Transitia saa dieselmallien tavoin umpipaketti- ja alustavaihtoehtoina kokonaispainoluokissa 3,5, 3,9 ja 4,25 tonnia. Umpipakettiautomallia tarjotaan kolmessa eri koripituudessa kahtena eri kattokorkeutena. Jatko-ohjaamomallit ovat aina kuormaautoja ja toiseksi pisimmällä eli L3 akselivälillä. Koripituudesta ja korkeudesta riippuen umpipakettiautojen kuormatilat asettuvat 9,5 - 15,1 kuutiometrin lukemiin. Kantavuudet puolestaan 720 - 1645 kg välimaastoon. Alustamallien kantavuudet ovat 1250 - 2015 kg välillä. Suomessa E-Transitia tarjotaan tarjotaan kaikissa edellämainituissa kokonaispainoissa. Kaikki vaihtoehdot ovat kattavalla Trend varustelulla. Umpipakettiautoa saa kolmena eri akseliväli- ja kahtena eri korkeusvaihtoehtona. Alustamallia tarjotaan niin ikään kaikissa kokonaispainoissa L3 ja L4 akselivälivaihtoehtoina. Kaikki eri variaatiot yhteenlaskettuna ETransitista on heti lanseerausvaiheessa tarjolla liki 50 eri vaihtoehtoa. Vetokoukku on tarjolla ainoastaan B-kortilla ajettaviin pakettiautoihin. Suurimman vetopainon jäädessä 750 kg tasoon.

Merkkipaalu

E-Transit lienee ensimmäisiä tavara-autoja, jonka alustaratkaisut on toteutettu sähköisen voimalinjan ehdoilla. Tähän saakka sähköinen voimalinja akkuineen päivineen on sovitettu polttomoottorin ja vaihteiston jättämän vapaan tilan mukaan. No niinhän asiat ovat vielä osin ETransitissakin. Täysin uutta on kokonaan alumiinista valmistetun erillisjousitetun taka-akselin yhteyteen viety sähkömoottori, jota tarjotaan joko 184 tai 269 hevosvoimaisena. Moottorin suurin vääntömomentti on 430 Nm. Alustaan kuormatilan alle sovitetun ajoakuston kapasiteetti on mallin lanseerausvaiheessa 68 kWh, mikä riittää valmistajan

Täysin uuden Ford E-Transit täyssähköpakettiauton tunnistaa liikenteessä sinisin tehosteviivoin koristellusta etusäleiköstä ja lähes äänettömästä etenemisestä. Ammattilehti koeajoi uutuuden alkukesästä Espanjan Barcelonassa.

mukaan ja WLTP mittaustavalla enimmillään 317 kilometrin toimintamatkaan. Mainittakoon että edellä mainittu kilometrimäärä on saavutettavissa vain E-Transitin kuorma-autolla. Pakettiautojen toimintamatkat asettuvat mallista riippuen 240 - 260 kilometrin luokkaan, mikä on vahva esitys suurten tavaraautojen kokoluokassa. Selitys siihen miksi E-Transitin kuorma-autoversioilla pääsee pakuja pidemmälle löytyy kuorma-autojen 80 km/h kattonopeudesta. Pakulla saa nyt Suomessakin päästellä nykyisin muun liikenteen tahdissa aina 120 km/h nopeuksiin saakka, mikä onnistuu myös E-Transitilla. Tosin toimintamatkan kustannuksella.

Kontin puolella tavaratilaa on saman verran kuin takavetoisessa dieselmallistossa. Uutta on 2,3 kW virran ulosotto, mikä on tarjolla lisähinnasta.

Ja kun toimintamatkasta nyt puhutaan, niin ammattikäytössä oleellista on myös mahdollisimman lyhytkestoiset latausajat. E-Transitissa on vakiovarusteena 10,5 kW maksimituottoon yltävä akkulaturi. Sen voimin akusto latautuu tyhjästä täyteen jopa noin kahdeksassa tunnissa. Latausaika on luonnollisesti riippuvainen saatavilla olevasta virrasta. Vaihtoehtoisesti E-Transitin akuston latauksessa voi turvautua DC-pikalataukseen, mitä auton järjestelmä ottaa vastaa enimmillään 115 kW te-

holla. Yleisesti tarjolla olevan 50 kW pikalatausteholla akusto täyttyy 15 prosentin tasosta 80 prosenttiin hieman yli tunnissa. Täydellä 115 kW teholla sama lataus kestää valmistajan mukaan enää reilut puoli tuntia. Vajaan 1500 euron lisähinnasta E-Transitiin saa kätevän ProPower Onboard 240V/2,3 kW -virran ulosoton. Invertterin voimin auton 12V sähköjärjestelmästä virtaa tuottavan ulosoton tuotto riittää useimpiin ammattikäytössä tarvittaviin sähkötyökaluihin ja laitteisiin. Hitsausko-

neet ja muut virtasyöpöt kysyvät yhä erillistä voimayksikköä.

Pro palvelut puhelimeen

Uuden FordPass Pro -puhelinsovelluksen avuin auton käyttäjä voi asettaa matkustamon lämpötilan sopivaksi jo hyvissä ajoin ennen liikkeellelähtöä. FordPass Pro puolestaan tarjoaa työkalut ajoneuvon toimintakyvyn tarkkailuun sekä sijainnin määrittämiseen ja latausjärjestelmän hallintaan. Toistaiseksi vain rajatulla markkina-alueella tarjatkuu...

E-Transit on Euroopassa ensimmäinen Fordin hyötyajoneuvomalli, jossa on SYNC 4 -tietoviihdejärjestelmä, jota käytetään 12-tuumaisen heijastamattoman kosketusnäytön kautta. Järjestelmän sisältämä taloudellisen ajotavan opastus on markkinoiden kärkeä.


118

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

21

Uudet Renault Trucks mallit suunniteltu asiakkaiden kanssa ...jatkuu

jottava Ford Telematics tuo kattavat ajoneuvon käytettävyyspalvelut ammattikäyttäjille. Harmillisesti useampien ajoneuvojen ajojärjestelyt mahdollistava palvelu ei ole tällä haavaa tarjolla Suomessa.

Uusien Renault Trucks Isolla näytöllä Ohjaamon puolella T-, T High-, C- jasähköisen K-sarvoimalinjan valinneet asiakkaat jojen ulkomuoto on nyt saavat pientä bonusta. Näistä merkittävin on kojelaudan kesentistä vakuuttavampi ja ajanmukaisempi. Renault Trucksin suunnittelupäällikkö Paul Daintree kertoo uuden, mukavuutta ja tuottavuutta edistävän TCK Evolution -malliston suunnitteluprosessista.

R

kelle viety ja peräti 12-tuumainen kosketusnäyttö. E-Transit tuo uusimman eli nyt jo neljännen sukupolven Ford Sync -tietoja viihdejärjestelmän valmistajan hyötyautoihin. Aikaisempaa kattavampi pilvipalveluun yhdistetty järjestelmä opastaa nyt kuljettajaa taloudelliseen ajotapaan. Ajossa opastus pelaa kaikin puolin asiallisesti ja hillitysti. Ford Sync 4 -järjestelmä pelaa saumattomasti ja langattomasti yleisimpien matkapuhelimien

kanssa. Polttomoottorivaihtoehdoissa on yhä tyytyminen 8-tuumaiseen ja kolmannen sukupolven Ford Sync 3 -viihdejärjestelmään. Mittaristo on pieniä eroavaisuuksia lukuunottamatta sama kuin dieselsisarissa, mutta vaihdevipu on korvattu monista autoista tutulla kiertokytkimellä. Ajoasento, istuimet ja muu ohjaamoergonomia on valmistajalle ominaista ja viimeistely sekä materiaalivalinnat ensi-

luokkaisia tässä ajoneuvoluokassa. Ammattikäytössä tarpeelliset paperit ja muut pikkuesineet kulkevat kojelaudan ja ovien tilavissa säilytyslokeroissa. Lisätilaa on tarjolla tuulilasin yläpuolelle tarjolla olevan hyllyn puitteissa. Latausjohdot kulkevat apumiehen istuimen alla olevassa tilassa. Kuljettajaa avustavien teknologioiden määrä on kattava. Varusteisiin sisältyy muun muassa törmäyksenestojärjestelmä jalankulkijoiden tunnistuksella, älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin liikennemerkkien tunnistuksella, kuolleen kulman varoitusjärjestelmä kaistavahdilla ja risteysavustin. E-Transitista löytyy jopa peruutettaessa aktivoituva hätäjarrutusavustin, joka on tervetullut varuste isossa autossa. Transitiin on nyt saatavana myös auton ympäristön kaikissa suunnissa näyttävä kamerapaketti.

sä jättävät kaikin puolin positiivisen vaikutelman Fordin sähköisestä voimalinjasta ja sen soveltuvuudesta vaativaan ammattikäyttöön.

Mitä maksaa?

Katsaus eri valmistajien hinnastoihin paljastaa Fordin tarjokasvattamalla patjan paksuutta avan kenties markkinoiden parja tiheyttä sekä kaksinkertaistahaan vastineen sijoitetulle rahalmalla jousien määrän. Ihanteelle niin ominaisuuksien kuin lista mukavuutta varten on myös toimintamatkan osalta. Joskin lisätty petauspatja. auton tehdastakuu on vain kaksi Renault Trucksin uudessa TCK vuotta, mutta ilman kilometriraEvolution -mallistossa on myös jaa, ja akkujen kahdeksan vuotta. suuremmat säilytystilat sekä Osa kilpailijoista pistää takuun erilliset pidikkeet puhelimille ja osalta vieläkin paremmaksi. tableteille, jonka lähellä USB-laHintaerot vastaaviin dieseltausliitännät ovat. Näkymättövaihtoehtoihin ovat edelleen missä oleviin säilytystiloihin merkittävät. sisältyy uusi laatikko, jossa A4 E-Transitin verolliset hinta-kokoista muistikirjaa tai tabletpyynnit alkavat hieman yli 70 000 tia voi säilyttää turvallisesti. eurosta, millä saa 184 hv mootTämän lisäksi sisätilojen kantorilla varustetun alustan. Askel kaita ja värejä on muutettu pehtehokkaampaan moottoriin tai mentämään kontrasteja ja helseuraavaan alustapituuteen makpottamaan kuljettajan silmien saa noin 2 000 euroa. Umpiparasitusta kuormittavien ajorukettimallien hinnat lähtevät reipeamien aikana sekä luomaan lusta 72 000 eurosta ja päättyvät ohjaamoon täydellisen rauhallinoin 81 000 euroon. Vastaavien nen tunnelma. dieselmallien hinnat asettuvat - Vaikka aikaisempiakin istuinoin 52 000 ja noin 69 000 välimiamme arvostetaan paljon, maastoon. käytimme tilaisuuden hyväksi Fordin mukaan E-Transitin päivittääksemme materiaalit huoltokustannukset jäävät liki vaihtamalla perinteiset nahkaispuolet pienemmiksi kuin polttotuimet kohokuvioituun kankaamoottorivaihtoehdoissa ja sopiseen. Kuten ulkopuolen osalta, valla sähkösopimuksella liikkuolemme ylpeitä Renault Truckmisen kustannukset voivat jäädä sista, joten logolla on kunniahyvinkin kustannustehokkaaksi. paikka myös istuimissa, suunnitKoeajamme uutuuden uudestaan telupäällikkö Paul Daintree kotimaassa kunhan autoja saadaan kertoo. syksyn mittaan Suomeen.

enault Trucks Halle du Sopii ammattikäyttöön Designin tiimit, joiden E-Transitin ajettavuutta voi johtaja Paul Daintree on, luonnehtia muiden täyssähköauovat työskennelleet uusien T-, T tojen kaltaiseksi, toisin sanoen High-, C- ja K-sarjojen kehityktasaiseksi ja kenties jopa hieman sen parissa vuodesta 2018 lähilmeettömäksi. Ohjauksesta, tien. Suunnittelu on valmistettu tapahtunuterillisjousitettu taka-akseli, jossa myös kulkupuolesta vastaava moottori on Kokonaan alumiinista jousituksesta tai voimalinjasta täysin uusi ja vain E-Transitiin tarjolla oleva ratkaisu. tiiviissä yhteistyössä asiakkaiyleensäkään on vaikea nostaa den kanssa. esiin manittavia puutteita. Uusi - Suunnittelijoiden on tärkeää erillisjousitettu taka-akseli ottaa asettaa loppukäyttäjä ajattelun ja asiallisesti vastaan tienpinnan päätöksenteon keskiöön, Paul epätasaisuudet eikä voimantuoDaintree kertoo ja jatkaa: tossa ole moitittavaa. Lyhyet, - Järjestimme yhteistyöistunpääosin taajamanopeuksilla toja asiakkaiden kanssa suunnitajetut koeajolenkit Espanjan telustudiossa ja vierailimme Barcelonan sataman ympäristöskuorma-autojen levähdyspaikoilla sekä asiakkaiden toimipisUuden sukupolven Renault Trucks TCK Evolution -malliston ilme on nyt entistä rohkeampi. teissä tapaamassa kuljetusyritysten edustajia ja kuljettajia. Tar- le logoille jne. jää enemmän ti- istuimeksi tai askelmaksi, ja se yksi asiakkaidemme toiveista oli koituksena oli oppia ymmärtä- laa. Etuvalot on uusittu koko- pysyy samanlaisena kuljettajien henkilöautoa muistuttava ajomään asiakkaiden tarpeita ja naan LED-tekniikalla, jonka suosion vuoksi. Tämän lisäksi asento, Paul Daintree jatkoi. Renault Trucksin uusissa T-, vastata niihin entistäkin parem- etuna on paitsi parempi valaisu- etusäleikössä olevaa Renault T High-, C- ja K -sarjoissa on min. Tämä suunnittelutiimien teho, myös se, että ajovaloihin Trucks -logoa on suurennettu. - Meillä on hienoja kuorma- uusi, kolmeen suuntaan säädetkenttätyö yhdistettynä jälleen- voi mahduttaa entistä enemmän myyjäverkostosta kerättyihin ominaisuuksia pienellä alueella. autoja, ja olemme todella ylpei- tävä ohjauspyörä, jalalla käytettietoihin ja Renault Trucks insi- Etuosan mittasuhteet on uudis- tä tästä uudesta mallistosta, joten tävä painike ja avaimeton käynnöörien asiantuntemukseen tettu täysin. Kuorma-auton ilme miksi emme näyttäisi sitä?, Re- nistys. Tämän ansiosta kuljettamuodosti perustan uuden kuor- on nyt entistä rohkeampi, siinä nault Trucksin suunnittelupääl- jien on helppo säätää ajoasentoa oman kehonsa ja mieltymystenma-automalliston tyyli- ja muka- on asennetta ja helposti tunnis- likkö intoili. sä mukaan. tettava ilme, Daintree sanoo. vuusmuutoksille. Myös ohjaamossa asuminen Myös etusäleikkö on uudistet- Mukavat sisätilat Täysin uuden Ford E-Transitin ja Ford Pro hyötyautoekosysteemin lanseeSisätiloissa kuljettajan muka- on tehty mukavammaksi: Rohkea, tyylikäs muotoilu tu, mikä antaa autolle hienosturaustilaisuudesta kehkeytyi Ford Pron yhdysvaltalaisen toimitusjohtaja vuus korostuu. - Cannisin Päätimme parantaa perus- Reima Sieväsen sekä Tarja Hammarneemman säväyksen. Alas taitet- Ajoneuvon etuosa on uudisKardaaniakselin puuttumisen ansiosta ajoakut on saatu sovitettua ylös ja turvaan runkopalkkien väliin. SivuTed (oik.) ja Ford Suomen törmäyssuoja on tukevaa ja kolarit kestäväävoidaan erikoisterästä. bergin johdolla varsin energinen ja mieleenpainuva tapahtuma. - Mitä ajomukavuuteen tulee, mallisen vuoteen mukavuutta, tava säleikkö muuttaa tettu, jotta asiakkaidemme omil- testatusti


Minne sinä ajaisit, METSÄALAN AMMATTILEHTI

jos kaikki esteet olisivat ylitettävissä?

Mutaiset polut, oksat ja juuret, lumivallit ja hiekkadyynit – kevyt kuorma-autoksi rekisteröityä Jeep Gladiatoria ei pysäytä mikään. 264 hevosvoimaa, korkea maavara ja ensiluokkainen jousitus takaavat, että matkasi ei katkea ja töyssyisimmätkin tiet tuntuvat miellyttäviltä kuormasta riippumatta.

MB SPRINTER RWD/4×4 319 9G-TRONIC RETKEILYAUTOT JOPA 3 VUODEN TAKUULLA!

Sprinterin pohjalle rakennettu jatko-ohjaamollinen retkeily- tai kevyt kuorma-auto räätälöitynä.

Hyvin varustellut jatko-ohjaamo autot joko heti toimitukseen tai toiveidesi mukaan varusteltuna! Saat auton joko valmiilla varastovarustelulla tai halutessasi voit räätälöidä varustelun omaan käyttöön sopivaksi. Rahoitus- ja leasingpalvelut, loppuvelan lunastukset Huom! Varustelemme autot työkäyttöön asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitynä Metsäpellontie 4, 40320 Jyväskylä Automyynti 040 623 9900 Katso kaikki autot ja palvelumme: www.workcars.fi


120

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI Katso ZR2:n koeajovideo ammattilehti.fi YouTube-kanavalta!

Mallipäivitys toi Chevrolet Silveradon varusteluun uuden ZR2-option, mikä nostaa auton jousitusta yli 5 cm ja kohentaa ulkonäköä mustilla erikoisvanteilla sekä maskilla. Teräspuskurin alta pilkistää tukeva alustapanssarointi mikä on urakoitsijoiden mieleen.

Chevrolet Silverado 1500 Cheyenne ZR2 6.2L V8 4X4

Kaikkien aikojen paras Silverado? Amerikkalaisittain keskelle vuotta ajoitettu malliuudistus toi Chevrolet Silveradoon uudistuneen sisustan, täysin uuden kojelaudan ja varusteisiin tukun turvallisuutta lisääviä järjestelmiä.

hengelle ja matkatavaroille. Hieman lyhyemmällä akselivälillä varustettu Tahoe sisältää melkein kaiken saman, mutta sopii kokonsa puolesta ehkä hieman paremmin Suomen parkkihalleihin. Toki on hintapyynneissäkin merkittävä ero.

Odotettu mallipäivitys

T

äysin uusi ja kotimaassaan auton ostohinnan liki kaksinkertaistava ZR2-varustelu tuo lisää särmää Silveradon ulkonäköön ja huippuluokan iskunvaimennuksen alustaan. Kovin uutinen on se että uudistunutta mallia saa nyt myös Suomessa.

Lohja on jenkkien koti

Lohjalta koko Suomen alueella uusia RAM, Cadillac, Chevrolet ja GMC -kuorma-autoja sekä kaiken merkkisiä vaihtoautoja tarjoava Carvista tunnetaan asiantuntevasta ja korkealaatuisesta palvelusta sekä myös virallisena RAM -merkkihuoltona ja varaosatoimittajana. Hyvien kansainvälisten suhteiden ja toimituskanavien ansiosta yrittäjä Janne Noukkala sai hankittua maahan erän uusimman sukupolven Chevrolet Silveradoja sekä niin ikään hiljattain uudistuneita Chevrolet Tahoe ja Cadillac Escalade katumaastureita.

Mallipäivitys toi Silveradoon täydellisesti uudistuneen kojelaudan laajakulmanäyttöineen. Vaihdevalitsin on viety rattipylväästä alas keskikonsoliin, missä on yhä entiseen malliin säilytystilaa.

Noukkalan mukaan uusien autojen saatavuus Yhdysvalloista on hieman helpottunut, mutta haasteitakin on: - Vakavimmat toimitusvaikeudet koskevat nyt merkistä riippumatta dieselmoottoreilla varustettuja autoja. Tilanne on kuitenkin kohentunut alkuvuodesta, jolloin emme saaneet valmistajien suunnasta autoja kuin satunnaisesti. Markkinatilanteesta johtuen hinnat ovat myös kohonneet merkittävästi, jopa niin ettei osaa tarjolla olevista malleista enää kannata tuoda Suomeen. Carvistan uusien autojen myyntirivistö on varsin kattava ja vakuuttava. Perinteisten RAM

Mittariston teemaa voi halutessaan vaihtaa neljän eri vaihtoehdon välillä. Ajotilavaihtoehtoja on puolestaan kolme: Off-Road, Terrain ja Tour, jotka säätelevät vaihteistoa, ohjausvastetta sekä pidon ja ajovakauden hallintaa.

lava-autojen rinnalle tuodut Chevrolet ja Cadillac katumaasturit ovat tuoneet Carvistalle runsaasti uusia asiakkaita: - Monilla yrittäjillä on tarvetta

suurempien ihmismäärien kuljetukseen, tai lava-auto ei muuten vain puhuttele. Escalade voi olla oikea vastaus tarpeeseen, sillä se tarjoaa reilut tilat seitsemälle

Metsäalan toimijoiden kantilta tarkasteltuna pihan mielenkiintoisin uutuus on kuitenkin viisipaikkainen ja noin parin metrin mittaisella lavalla varustettu Chevrolet Silverado 1500 Cheyenne ZR2, mikä on tälle vuodelle päivitetyn Silverado -malliston ns. lippulaiva. Chevrolet astuu täysin uudella ja erityisesti vaativan maastoajon haasteisiin tarkoitetulla ZR2 varustelulla alustan ja ajettavuuden osalta askeleen lähemmäksi RAM TRX:ää ja tulevaa Ford F-150 Raptor R lava-autoja. Moottoritehon puolesta Chevrolet ei ole lähtenyt kirimään kiinni välimatkaa edellä mainittuihin remmiahtimilla varustettuihin ja yli 700 hevosvoiman moottoritehoihin yltäviin muskeliautoihin. Ainakaan vielä! Tällä hetkellä tehokkain moottori on nyt koeajettavassa autossakin oleva vapaasti hengittävä 6,2 litran EcoTec3 pikkulohko V8 bensiinimoottori (420hv / 625 Nm), mikä on samalla ainoa moottorivaihtoehto ZR2-paketin yhteydessä. Silveradoa saa myös ahdetulla 2,7 litran rivinelosella ja vapaasti hengittävällä 5,3 lit-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Silverado on oikeasti iso auto joten myös takamatkustajille on tarjolla mukavat edustustason oltavat.

ran vinkkelillä. Dieselmoottorien tarjonta rakentuu jatkossa tilavuudeltaan ahdetun kolmelitraisen rivikuutosen ympärille. Vaihteistona on moottorista riippuen joko 8- tai 10-vaihteinen automaatti; tehomyllyssä aina 10-vaihteinen.

Uutta ilmettä

Malliuudistus toi Silveradoon aikaisempaa siloitellumman keulailmeen. Mallivuoden 2022 ulkoisiin uudistuksiin lukeutuvat myös aikaisempaa kookkaammat ja muodoltaan etäisesti bumerangia muistuttavat päiväajovalot ZR2-paketissa. Etumaski on ilmeeltään vakiomallia agressiivisempi, mitä korostaa kirkkaanpunaisilla vetolenkeillä täydennetty ja korkealle nostettu teräs-etupuskuri. Myös takapuskuri on terästä. Jousitus on toteutettu kaikissa Silveradoissa perinteiseen tapaan edessä kierrejousin ja kol-

miotukivarsin, takana lehtijousin, mikä kielii mallin sopivuudesta raskaisiin työtehtäviin ja perävaunun vetoon. ZR2:ssa on maavaraa reilut viisi senttimetriä vakiota enemmän. Pyöräntuennasa oleelliset iskunvaimentimet ovat Kanadalaisen urheilu- ja kilpa-autojen jousitukseen erikoistuneen Multimaticin valmistamat ja automaattisesti säätyvät DSSV(Dynamic Suspensions Spool Valve) vaimentimet. Lyhyen koeajon puitteissa emme lähde arvioimaan sen tarkemmin vaativaan maastokäyttöön tarkoitettujen iskunvaimentimien ominaisuuksia. Tasaisesti auto kuitenkin kulkee, eikä reitille hakemalla haetun hiekkatien epätasaisuudet välittyneet mainittavissa määrin matkustamon puolelle. Ajomukavuutta korostavat ZR2-varusteluun sisältyvät ja 18-tuuman erikoisvanteille vedetyt karkeakuvioiset Goodyear Wrangler renkaat.

Ennen katseiden kääntämistä matkustamon puolelle mainittakoon sekin että ZR2-varustelu tuo Silveradoon nelivedon lisäksi etu ja taka-akselien sähköisesti kojelaudan nappuloista kytkettävät akselilukot. Automaattisesti tarvittaessa kytkeytyvä ja alennusvaihteella täydennetty neliveto on muutoinkin vakiotavaraa Carvistan Suomeen maahantuomissa malleissa.

ZR2:een on tietenkin mahdutettu liki kaikki tarjolla olevat mausteet, mukaan lukien täysin mukautettava 12,3 tuuman mittarinäyttö ja sen vieruskaverina 13,4 tuuman kosketusnäytöllä varustettu uusimman sukupolven Infotainment3 Premium multimediakeskus. Toisin kuin monissa henkilöautoissa Silveradossa ajon kannalta keskeisimmät toiminnot ovat yhä painonappien takana ja hyvä niin. Ja niin on maailma ja ajat muuttuneet, että Chevrolet on vienyt vaihdevalitsimen rattipylväästä keskikonsoliin. Puritaanisimpien letukka-kuskien mielestä liki pyhäinhäväistykseksi luokiteltava teko on kaikin puolin onnistunut. Vipu on asiallinen ja sen käyttö on luontevaa. Samalla lämmityksellä varustetun monitoimiohjauspyörän yhteyteen on tuotu vaihteiston manuaalikäytön plus ja miinus painikkeet. Muutoin hallintalaitteet ovatkin entisellään. Uutta on tarjolla myös turvallisuusvarusteiden puolella. Silveradossa on nyt aktiivinen jalankulkijan tunnistus sekä auton edessä että takana. Ympäristöä valvovia kameroita on runsaasti eri puolilla autoa ja etummaisin kamera on varustettu jopa lasinpesunesteen suuttimella. Mainittakoon sekin että uusilla verhoilumateriaaleilla päällystetyt etuistuimet ovat hieman aikaisempaa sirommat, mikä saa

KULJETUS

121

valtaisan ohjaamon tuntumaan entistäkin avarammalle.

Kuorma-autona

Maailman epävakaus ja autovalmistajien toimitusvaikeudet sekä sitä kautta kasvaneet valmistuskustannukset eivät pitäisi enää olla kenellekään uutta asiaa. Kustannusten nousu näkyy myös Silveradossa, joskin vielä toistaiseksi Carvista on maahantuojana pyrkinyt pitämään pyyntihintojen nousut maltillisina. - Vaikeaa on ja joidenkin tarjolla olevien mallien kohdalla alkaa olla se tilanne edessä, ettei maahantuonti ole enää järkevää. Toistaiseksi olemme kuitenkin pelissä vielä vahvasti mukana ja nyt on uusia autoja kohtuullisen hyvin saatavilla. Joskin dieselmallien valmistus vaikuttaisi olevan toistaiseksi jäissä Yhdysvalloissa ja Meksikossa, Janne Noukkala kertoo. Nyt koeajetun Chevrolet Silverado 1500 Cheyenne ZR2 6.2L V8 4X4 kuorma-auton verollinen hintapyynti on hieman päältä 100 000 euroa. Koeajon perusteella auto tarjoaa rahalle hyvän vastineen. Ai niin polttoaineenkulutuksesta pitää kertoa sen verran että valmistaja ilmoittaa ZR2-mallin yhdistetyn ajotavan kulutuslukemaksi 15,7 l/100 km. Maantiellä matka sujuu alle 14 litran kulutuksella.

No nyt on hieno...

Muutama vuosi takaperin täydellisesti uudistunut Silverado sai runsaasti palautetta työkalumaisesta sisustastaan ja etenkin kojelaudastaan. Analogisilla mittareilla ja pienellä kosketusnäytöllään Silverado jäi pahasti takamatkalle lähimpiin kilpailijoihin verrattuna, mikä näkyi myös mallin kysynnässä. Nyt asiat ovat täysin toisin päin ja Silveradon sisusta kestänee tiukimmankin kriitikon arvostelut.

Tilavia uusimman sukupolven Cadillac Escalade katumaastureita saa jälleen myös Suomesta. Luxus-tason autossa on tilaa reilusti seitsemälle henkilölle ja matkatavaroille.

Suurelle lavalle sopii vaivatta parikin kuormalavaa, joten Silveradolla kulkee työmaalle kaikki tarvittava.

Carvista on virallinen RAM ja Dodge -merkkien maahantuoja. Palveluun kuuluvat myös kaikki huolto- ja varaosapalvelut. - Meillä on huollossamme alkuperäiset valmistajan hyväksymät testilaitteet ja ohjelmistot, millä onnistuvat myös ohjelmistopäivitykset ja mahdolliset takuuasioiden selvittämiset, lisää yrittäjä Janne Noukkala.


122

KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Liki kaksilitraisella moottorilla ja luokassaan sporttisilla ajoominaisuuksilla varustetun Indian Chiefin koeajo paljastui odotettua nautinnollisemmaksi.

Indian Chief Bobber Dark Horse

Päällikön matkassa Voimaa ja ajonautintoa

Vanhimpiin yhä toiminnassa oleviin moottoripyörävalmistajiin lukeutuva amerikkalainen Indian Motorcycles toi viime vuoden puolella markkinoille suosittuun suurikokoisten Custom -pyörien kategoriaan sijoittuvan Indian Chief -mallin, millä valmistaja juhlistaa ”päällikön” nyt jo yli 100-vuotista taivalta.

P

olkupyörien valmistuksella 1800-luvun lopulla aloittanut ja usean nimen sekä omistajanvaihdoksen kautta moottorikelkkoja ja mönkijöitä valmistavan Polaris Inc:n omistukseen onnekkaasti kymmenen vuotta takaperin päätynyt Indian Motorcycles on vuonna 2022 kenties vahvempi kuin koskaan. Mallisto on rakentunut alun muutaman pyörän valikoimasta täysivaltaiseksi moottoripyöräperheeksi, joskin enemmän merkin perinteitä kunnioittaviin mallivaihtoehtoihin. Nyt koeajettava Indian Chief Bobber Dark Horse on keskim-

Indian Chiefin ilmajäähdytteisen Thunder Stroke 116 V2 moottorin iskutilavuus on 1890 cm3. Sylinterit ovat 49 asteen kulmassa ja puristussuhde on kunnioitettava 11:1. Venttilikoneistoa käytetään perinteiseen tapaan työntötankojen voimin.

mäinen vuosi takaperin esitellystä Indian Chief -mallistosta. Edelle mahtuu vieläkin pelkistetympi ja urheilullisesti valuvanteilla varustettu Indian Chief

Dark Horse ja perään huippumalli, kromilla kyllästetty ja sivulaukuin sekä tuulilasein varustettu Indian Super Chief Limited.

Päällikön voimanlähteeksi on valittu valmistajan Chieftain ja Roadmaster -matkacustomeista tuttu 1,9 litran Thunder Stroke 116 V-Twin -moottori. Euro 5 päästötasolle yltävän koneen huipputehoksi ilmoitetaan 92 hv ja vääntömomentiksi 162 Nm. Paras vääntömomentti saavutetaan 3200 r/min kohdalla, mutta sitä on vähintäänkin riittävästi tarjolla ihan tyhjäkäyntikierroksilta alkaen. Maantiellä moottorin mukavuusalue on tehon puolesta kierrosalueella 2000-4000 r/min. Tosin tarve näin korkeiden kierrosnopeuksien käyttämiselle on vain satunnaista, jos silloinkaan. Intiaanipäällikön ajettavuutta voi luonnehtia hyvällä omallatunnolla asialliseksi, omassa luokassaan jopa erinomaiseksi. Tukeva varta vasten Chief -mallia varten suunnitellun putkirungon lisäksi pyörän jousitus ja jarrut ovat niin sanotusti tuotu tähän päivään. Lisäpisteitä päällikölle on annettava valmiiksi riittävän eteen ja korkealle viedyistä etujalkatapeista. Se ja tässä luokassa lyhyt, vain 1626 mm akseliväli tekevät ajovalmiina yli 300 kilogrammaa painavan pyörän käsittelystä lähes naurettavan vaivatonta. Jousitus on toteutettu perinteisin keinoin. Edessä teleskooppi

Hihnaveto on kevyt ja helppohoitoinen vetotapa moottoripyörässä.

ilman säätövaroja, takana ns. Stereoperä jousen esijännityksen säädöillä. Vaikka jousituksessa ei mitään erikoisuuksia, kuten sähköisiä säätöjä ole, toimii se silti hyvin. Kehuja ansaitsevat myös jarrut, edessä yksi halkaisijaltaan 300 mm levy nelimäntäisellä puristimella ja takana liki samankokoisella levyllä ja kaksimäntäisellä puristimella varustetut jarrut. Hyvään jarrutuntumaan vaikuttavat osaltaan valmiiksi tehtaalla asennetut ja muotonsa kovassa paineessa kumisia letkuja paremmin säilyttävät teräspunosjarruletkut. Sapiskaa on annettava siitä että Bobberin istuimen soisi ulottuvan hieman taaemmaksi, sillä nykyisellään kuljettajalle ei


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS

123

jää juuri mahdollisuutta asennon vaihtoon kesken ajotaipaleen. Pitkät matkat onkin vedettävä asenteella maaliin.

Uusinta uutta

Indian esitteli Chiefin myötä takimmaisen sylinterin lepuutustoiminnon. Vapaalla ja kahdella ensimmäisellä vaihteella alle 1000 r/min kierrosalueella automaattisesti kytkeytyvä asetus pitää etenkin taajamassa ja liikennevaloissa seistessä kuljettajan oltavat lämpötilan suhteen edes jotenkin siedettävinä. Kuten useimmat, myös lepuutustoiminnon saa kytkettyä pois toiminnasta pyöreän, halkaisijaltaan neljän tuuman kosketusnäytöllä varustetun Indian Ride Command -ajotietokoneen valikoiden syövereistä. Nopeasti katsottuna perinteiseltä mittarilta näyttävä Ride Command sisältää lukuisia toimintoja kuten esimerkiksi kolme erilaista ajotilaa, puhelimen kahteen suuntaan keskustelevan bluetooth yhteyden ja navigaatorin näytön. Myös virta-avain-potikka keskustelee langattomasti pyörän sähköjärjestelmän kanssa, joten avaimia ei tarvitse turhaa kaivella taskuista liikkeelle lähdettäessä.

Huvilla on hintansa

Indian asettuu valmistusmaa ja mallitarjonta huomioon ottaen moottoripyörien hinnastovertailuissa premium-valmistajien luokkaan. Toisaalta rahalle tarjo-

Indian Ride Command ajotietokonetta ohjataan neljän tuuman kosketusnäytöstä tai ohjaustangon monitoimikatkaisjoista. Valittavien toimintojen määrä yllättää.

taan myös asiallinen vastine ja arvo vaikuttaisi nopean vaihtopyöräkatsauksen perusteella myös säilyvän pitkään. Laadun takeena valmistaja myöntää tuotteilleen viiden vuoden takuun, mikä on lyhyen ajokauden Suomessa pelkästään positiivinen asia. Kuten aikaisemmin todettiin Chief -mallin satavuotista historiaa juhlitaan peräti kolmen eri mallivariantin voimin. Näistä edullisin ja samalla kenties myös sporttisimman eli Indian Chief Dark Horsen verolliset hintapyynnit alkavat noin 24 500 eurosta. Pinnavanteilla ja muilla pienillä yksityiskohdilla edukseen erottuvan Bobber -mallin hintapyynnit lähtevät noin 25 900 eurosta ja huippumalli Super

Indian Chief Bobber Dark Horsen tumma väritys puhuttelee. Kaasukahva keskustelee sähköisesti polttoaineensyötön kanssa. Kuljettaja voi valita kolmesta eri ajotilasta: Tour, Standard ja Sport. Tour on näistä leppoisin. Sport asennossa moottorin voimavarat nousevat tosissaan esiin.

Chief Limitedin noin 28 000 eurosta. Mainittakoon vielä sekin että

myös ensin mainitut ovat mahdollista saada matkustajan istuimella ja takatapeilla varustettuna. Pyörien rakentelusta kiinnostuneille Indian tarjoaa varsin kattavan valikoiman erilaisia vaihtoehtoja. Ja toinen nopea katsaus paljastaa suurten jälkiasennustarvikevalmistajien pa-

Hyviä uutisia! -uutislähetys

/ammattilehti.fi

tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan

@ammattilehti.fi

mielenkiintoisimmat uutiset viikon ajalta aina perjantaisin.

/ammattilehti.fi

nostaneen hiljattain tosissaan myös Indian -moottoripyörien tarjontaan. Se sopiiko Indian Chief Bobber Dark Horse kenties juuri sinulle selviää parhaiten kokeilemalla. Lähimmän jälleenmyyjän löydät vaivattomasti maahantuojan verkkosivulta www.indianmotorcycle.fi

Katso lähetys Ammattilehden Facebook, Youtube ja Instagram kanavilla lähetyksellä jo kymmeniä tuhansia katsojia viikottain!

MAINOSTAJA! Haluatko yrityksesi uutisjuonnon tai mainosvideon mukaan Hyviin uutisiin? Soita 050 4129 030 ja suunnitellaan teille sopiva mediapaketti!


PARKER F3 METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

KUORMA-AUTOPUMPPU:

HELPPO KYTKEÄ & VAPAUTTAA

F3-pumppu on kehitetty asennettavaksi moottorin voimanottoon ja käytettäväksi silloin, kun kuljettajan on käsiteltävä hydrauliikkayksikköä samalla, kun hän ohjaa kuormaautoa. Pumpun ainutkertaisen suunnittelun ansiosta se voidaan kytkeä ilman, että moottoria tarvitsee sammuttaa. Kun työ on tehty, hydraulipumppu voidaan vapauttaa täysin moottorista. Uusien F3-pumppujen ominaisuudet ovat helposti käytettävissä esimerkiksi koukkulavakuorma-autoissa, lavakuormaimissa ja kippiautoissa. F3-pumpun ja muut Parkerin luotettavat sekä laadukkaat pneumatiikka- ja hydrauliikkatuotteet raskaan kaluston käyttöön saat helposti matkasi varrella palvelevilta ParkerStore-yhteistyökumppaneilta. Mobile Technology Centerit auttavat mahdollisissa hydrauliikan päivitystarpeissa ja hydrauliikkahuollossa. Letkut • Liittimet • Hydrauliikka • Pneumatiikka • Tarvikkeet


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

125

Teknisen Kaupan myynti 1Q 2022:

Myynti ja epävarmuus kasvoivat Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynnin kasvu jatkui alkuvuonna lähes 25 prosentin tahtiin. Huiminta nousu oli edelleen raaka-aineissa, joiden myynti kohosi lähes 52 prosenttia vuodentakaista korkeammalle.

M

yös teollisuuden tuotteissa ja palveluissa vuosi käynnistyi ripeässä 25 prosentin kasvussa. Rakentamisen tuotteiden ja palveluiden myynti kohosi 18 prosenttia ja kuluttajatuotteiden 16 prosenttia edellisestä vuodesta. - Luvuilla katsottuna alkuvuosi oli tekniselle kaupalle menestys. Edellisvuoden 1. neljänneksen luvut olivat kuitenkin vielä sangen maltilliset ja toisaalta luvut pitävät sisällään useimmilla päätoimialoilla voimakasta hintojen nousua. Raaka-ainekaupassa etenkin teräs- ja metallikauppa on vahvassa myllerryksessä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan. Terästuotteiden saatavuus onkin häiriintynyt

merkittävästi ja hinnat nousseet ennen näkemättömälle tasolle. Muidenkin tuotteiden saatavuudessa ilmenee niin sodan kuin Kiinan koronasulkujenkin aiheuttamia ongelmia. Polttonesteiden ja energian hintojen voimakas nousu kiihdyttää teollisuuden tuottajahintojen kohoamista, Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa ne nousivat 26,7 prosenttia vuodentakaisesta, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Tulevaisuuden näkymät sumuiset

Tulevaisuuden näkymät ovat jälleen varsin sumuisia. Sodan tuoma epävarmuus, tuotteiden huono saatavuus ja voimakkaasti nousseet hinnat saattavat vaikuttaa niin teollisuuden kuin rakentamisen investointeihin niiden lykkääntymisenä tai kokonaan peruuntumisena. - Parin viime vuoden aikana tututuksi tulleet toimitusketjujen voimakkaat häiriöt ja lisääntyvän huoltovarmuuden tarve tulevat edellyttämään suurempia varastotasoja toimitusketjun eri vaiheissa. Tämä tuo mahdollisuuksia teknisen kaupan yrityksille, mutta samaan aikaan se

Luvuilla katsottuna alkuvuosi oli tekniselle kaupalle menestys - tulevaisuuden näkymät ovat varsin sumuisia.

tarkoittaa käyttöpääoman voimakasta lisäystarvetta, jota korostaa kiihtyvän inflaation ai-

heuttama nouseva korkotaso. Yksi ratkaisu tähän voisi olla vuonna 1993 poistuneen varas-

tovarauksen uusi tuleminen, sanoo Uitto.


126

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Black Bruin tunnetaan erityisesti väkivahvoista radiaalimäntämoottoreistaan, joita käytetään laajasti niin liikkuvassa kalustossa kuin teollisuudessa.

Ainutlaatuisia suomalaisia tuotteita globaaleille markkinoille Suomalaiset Black Bruin radiaalimäntämoottorit ja rotaattorit ovat antaneet voimaa erilaisiille liikkuvan kaluston ja teollisuuden ratkaisuille yli 60 vuoden ajan, kehittyen jatkuvasti asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukana.

kyseessä vaikkapa marinepuolen vinssit, kaivos- ja rakennuskoneet maatalouskoneet tai kierrätyspuolen laitteet, joissa kasvu on ollut viime vuosina erityisen vahvaa, luettelee Poranen.

Tuotantoon panostetaan

G

lobaalisti tunnetut Black Bruin tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Jyväskylässä omassa tehtaassa. - Black Bruinin historia on ainutlaatuinen ja tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia. Omalla tasollaan oleva kokemus ja suunnittelu yhdistettynä suomalaiseen tuotantolaatuun sekä sadan blackbruinilaisen motivoituneeseen tekemiseen, mahdollistaa hienon tarinan jatkamisen seuraavalle tasolle, sanoo Black Bruin Oy:n toimitusjohtajana toukokuussa aloittanut Pasi Poranen. Porasella on vankka kokemus koneenrakennusteollisuudesta eri johtotehtävissä: - Opiskelin aikanaan ensin Lappeenrannassa ja jatkoin Englannissa missä tein MS lopputyön. Työura alkoi Jyväskylässä Valmetin paperikonetehtaalla ja siitä siirryin USA:an Valmetin huoltotoimintoihin. Vuonna 2007 palasin Suomeen ensin HT-Laserin palvelukseen ja sitten Meseralle toimitusjohtajaksi, missä viiden vuoden aikana myös metsänosturivalmistus tuli tutuksi; sain arvokasta oppia mm. alan

Pitkän kokemuksen koneenrakennusteollisuudesta ja kansainvälisestä kaupasta omaava Pasi Poranen on aloittanut Black Bruin Oy:n toimitusjohtajana ja osaomistajana.

legendaariselta suunnittelijalta Kalevi Sjöholmilta. Seuraava uran vaihe oli siirtyminen Junttanin toimitusjohtajaksi ja paalutuskoneiden maailmassa saatiin paljon aikaan kahdeksan vuoden aikana.

Omistajille vahva fokus

Kun Poraselle tarjoutui mahdollisuus lähteä vetämään Black Bruinia eteenpäin seuraavalle tasolle tarttui hän tilaisuuteen. - Black Bruinin pääomistajan, kokeneen teollisuusvaikuttaja Jali Prihtin kanssa käydyt keskustelut olivat todella mielenkiintoisia ja innostavia. Vielä kun sain mahdollisuuden tulla mukaan kotimaisen teollisuus yritykseen osaomistajaksi, antoi se lisäpotkua tulevaisuuden tavoitteiden asettamisessa kor-

kealle. Black Bruinin historia on kulkenut monelta omistajalta toiselle mutta nykyään yritys ei ole enää jonkun ison konsernin tytäryhtiö, vaan kaikki tekeminen lähtee puhtaasti asiakkaiden tarpeista, mikä ohjaa tuotekehitystä, tuotantoa ja myyntiverkoston kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. Ja kun päätöksenteossa omistajat reagoivat nopeasti niin joustavuus on aivan eri tasolla tämän kokoisessa yrityksessä. Meillä on selkeä fokus ja visio mihin Black Bruinia kehitetään yhdessä henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Juuret metsässä

Black Bruin tuotteet ovat kotonaan metsässä. - Cut-to-lengt metsäkoneet

ovat todella tärkeä applikaatio, joiden nostureissa käytetään Black Bruinin riipukkeita ja rotaattoreja, harvesteripäissä syöttörullan moottoreita ja ajovoimansiirrossa napamoottoreita. Traktorisovitteisten metsäperävaunujen puolella on-demand voimansiirroissa Black Bruinin napa- ja apumoottorit ovat todella suosittuja ohjausjärjestelmineen. Ja kun mennään metsäteollisuuteen niin Black Bruinin moottoreita sovelletaan laajasti puunkäsittelyn eri prosesseissa paperikoneista murskaimiin. Toki Black Bruin tuotteita käytetään paljon metsäpuolen myös muilla toimialoilla. - Black Bruin on mukana laajasti erilaisissa mobiili- ja hydrauliikkaratkaisuissa, missä liikutaan ja liikutetaan, oli sitten

Black Bruinin vahva selkäranka on täysin omissa käsissä oleva suunnittelu ja tuotanto. - Jyväskylän tuotannossa on meneillään miljoonaluokan investoinnit, joilla konekantaa uudistetaan 2020-luvulle sekä lisätään oleellisesti automaatioastetta. Esimerkiksi kappaleiden asettelussa, käsittelyssä ja viimeistelyssä käytetään jo robotteja. Seuraavaksi käyttöön otetaan uusia robottisoluja koneistuspuolella, mikä mahdollistaa komponenttien koneistuksen kaikkien vaiheiden teon kerralla miehittämättömänä, vaikka öisin tai viikonloppuisin. Tuotannon automatisointi ja virtauttaminen lisää valmistuskapasiteettia, nopeuttaa läpimenoaikoja nostaa laatua entisestään. Ja erityisen ylpeitä olemme siitä, että jokainen Black Bruin tuote testataan sataprosenttisesti ennen asiakkaille toimittamista. Haluamme olla segmenttimme paras toimija maailmassa niin toimitusvarmuudessa kuin laadussakin, ilmoittaa Poranen.

Globaalia toimintaa

Kotimaan lisäksi Black Bruin tuotteita viedään suoraan 40 maahan ja välillisesti vielä laajemminkin. - Meillä on globaali myyntiverkosto, mitä kehitetään jatkossa aiempaakin vahvemmin. Erikoistuotteitamme ei myydä varaosamyymälöiden hyllyistä


Hydrauliikka&Automaatio

145 127

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

MOVING FORWARD IN POWER AND MOTION

Pneumatiiikkaa liikkuvaan kalustoon suoraan varastosta

Kaksi vahvaa kumppania Hydra-Grene ja Specma käyttävät nyt yhteistä nimeä HydraSpecma. Yhdessä meillä on yli 100 vuoden kokemus. Toimitamme laadukkaita hydraulikkatuotteita ympäri maailmaa.

HydraSpecma OY Metal Work Linnoitustie 3 · 02600 Espoo

HydraSpecma Oy · Linnoitustie 3, 02600 Espoo · mail.hsfi@hydraspecma.com · hydraspecma.fi

Finland Oy

Puurtajankatu 15A - 04440 Järvenpää - metalwork@metalwork.fi www.metalwork.fi

hydraspecma.com Puhelin +358 10 8365700

Uusi 2-kudosletku työkonekäyttöön Black Bruin tarjoaa myös kuormainrotaattorit metsäkoneisiin ja puutavaraautoihin. Uusi VRF3010 on 10 t nostokapasiteetilla ja 3300 Nm vääntömomentilla varustettu rotaattori.

vaan jälleenmyyjämme ovat tavallaan komponenttien tehdaskunnostusta, mikä HydraSpecmajotka Powertech letkuissa on uusiantaa sileätuotteille ja kestäväuuden pintakumimateriaali. integraattoreita, asentavat Black elämän ja tuo merBruin tuotteita osaksi laajempia hydrau- kittävää raaka-aineiden säästöä. JärjesteHydraSpecma esitellyt uu- lemme tuotantoa niin että pystymme telijärjestelmiä, mitkäon sitten toimitetaan valmistavalle ollen kemään yhä enemmän remanufactudet notkeatteollisuudelle. ja kestävät Näin EN/ISO jälleenmyyjillämme on todella kova ring-komponentteja, joissa käytetty tuote -standardit Powertech suunnittelu- ja ylittävät tuotanto-osaaminen sekä päivitetään uudenveroiseksi. Black Bruin huippu-sarjan valmius loppuasiakkaiden tekni- komponenttien rakenne mahdollistaa si2SC hydrauliikkaletkut seen tukeen, kertoo Poranen. säosien vaihtamisen jolloin arvokkaita mobilekäyttöön. Suurempien OEM-asiakkaiden palvelu materiaaleja kulutetaan vähemmän ja hoidetaan suoraan Black Bruinin tehtaan asiakas saa käyttöönsä uudenveroisen toimesta. tuotteen - toki uutta edullisemmin, sanoo usi Powertech on tarpeita edistyksel- OEM-puolella on2SC paljon hy- Pasi Poranen. linen 2-kudosletku vaativiin käytvin spesiaaleihin ratkaisuihin ja variaati1/4” maksimaalinen - 1” koossa. Se oihin, tökohteisiin joilla saadaan on erittäin taipuisa sopienKun ahtaisiin asenhyöty lopputuotteeseen. keskustelut nuspaikkoihin. käydään suoraanLetkun Black paineimpulssien Bruinin suunnitkesto on kaksinkertainen standardiin vertelijoiden ja tuotannon kanssa, päästään rattuna. Uusi sileä, likaa hylkivä ja parhaaseen lopputulokseen, Poranenheltoposti teaa. puhdistettava pintakumimateriaali kestää aiempaa paremmin kulutusta ja otsonia. Letkusta on myöskomponentit saatavilla High Tehdaskunnostetut Performace versio,kaikessa joka ontoiminnassa tarkoitettu Euroopassa valmistetut HydraSpecma PoBlack Bruinin erittäin vaativiinnäyttelevät kohteisiintärkeää ja korkeisiin ympäristöarvot roolia. wertech 2SC ja High Performance letkut ovat työpaineisiin esim. nostureihin. Per- erittäin kestäviä, notkeita ja sileäpintaisia. - Kehitämme tuotteita, joilla High pystytään Saatavilla 1/4” - 1” koossa. High Performance formance letkujen työpaine on standardivalmistetaan entistä päästöttömämpiä ja letku on oikea valinta erittäin vaativiin kohteiletkuja selvästi korkeampi ja ne onkoneita. testat- siin joissa on korkea työpaine ja pieni taivuvähemmän energiaa tarvitsevia tu miljoonalla paineimpulssilla. Osana tätä filosofiaa olemme laajentamas- tussäde. Kaikki Black Bruin tuotteet valmistetaan sa jatkossa käytettyjen Black Bruin omassa tuotannossa Jyväskylässä.

#nobullshit #qualityproducts

LIUKULAAKERIT ASIANTUNTIJALTA PLAIN BEARINGS FROM THE SPECIALIST 30 vuoden kokemus 30 years experience

U

juha.mark@laoban.fi +358 45 7870 5875

www.laoban.fi

laobanoy laobanoy laoban-oy


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka&Automaatio

129

METSÄALAN AMMATTILEHTI

- Syksyn ja talven aikana päästään uuden auton kanssa tositoimiin ja tuloksiakin pitäisi tulla, Ossi Kemmo pohtii. Puitteet ovat nyt kunnossa.

HAWE Finland tukee nuoria urheilijoita Hydrauliikan komponenttien, järjestelmien ja suunnittelupalveluiden johtava toimittaja HAWE Finland Oy on tukemassa useiden suomalaisten urheilijoiden uraa kohti menestystä ja kansainvälisiä areenoita.

le urheilijoille. Ralliyhteistyön myötä saamme tietenkin myös näkyvyyttä HAWElle, joka on vahvasti mukana raskaan kaluston ja työkoneiden johtavana komponenttitoimittajana niin rallia ajavien kuin kilpailuja seuraavien katsojien arjessa.

Crossi Ossi mukana FinnMETKOssa

H

iljattain HAWE käynnisti yhteistyön vasta 17-vuotiaan, nuorten V1600 -sarjassa rallia menestyksekkäästi ohjastavan Ossi Kemmon eli Crossi Ossin kanssa. Autot ja oikeastaan kaikki moottorin voimin liikkuvat ajopelit ovat olleet kiinteä osa Ossi Kemmon elämää liki kymmenen vuoden ajan. Nyt jo muutaman vuoden nuorten luokassa ralliautoa hyvällä menestyksellä ajanella Kemmolla on takanaan jo yli kolmekymmentä lähtöä kansallisissa kilpailuissa. Näistä viimeisin ajettiin kuljettajalle uudella VW Polo GTi ralliautolla, mikä hankittiin sarjan viime vuoden Suomenmestarilta. - On tullut jo ajettua vähän kaikenlaisilla autoilla, jokkiksesta aina jäärataan, ja mitä siihen väliin nyt sopiikaan. Uudella autolla päästiin heti ensimmäisessä kilpailussa samoihin aikoihin kuin edellisellä Opel Astralla. Todella lupaavalta vaikuttaa, Kemmo summaa. Kipinän moottoriurheiluun Kemmo sai vaariltaan, joka opetti ensitöikseen vasemman jalan jarrutustekniikan tuolloin alta kymmenvuotiaalle Ossille.

HAWE Finlandin tuella Crossi Ossille saatiin hankittua nopeasti kasattava ja vaivattomasti mukana kulkeva huoltoteltta tuleviin kisoihin. Kuvassa HAWE Finland Oy:n Jari Tanhuanpää (vas.), Ossi Kemmo ja isä Tomi Kemmo.

- Siinä oli monilla suu auki jääradalla, kun noustiin maalissa autosta. Ja opetti vaari senkin että autoa pitää kunnioittaa ja se tulee tuoda ehjänä maaliin, muuten laulu loppuu. Eikä niitä keskeytyksiä ole montaa tähän mennessä ollutkaan, Kemmo muistelee. Rallin ohella Kemmo haikailee rallicrossin pariin, mistä on takana jo joitakin lähtöjä: - Rallin harjoittelu on täällä Hyvinkään seudulla todella vaikeaa. Suljettuja tieosuuksia ei vain ole. Tosin ovat asiat rallicrossin kanssa, mihin Hyvinkää tarjoaa erinomaiset puitteet. Ja tietty jokkistakin on ajettu. Se on siistiä!

Tukea nuorille urheilijoille

Ossi Kemmon näyttävän val-

koisen ja puna-mustilla sekä HAWEn ja toisen tukijan J&M Tech Oy:n teippauksilla varustetun GTi Polon voimanlähteenä on vapaasti hengittävä 1600 cm3 moottori, mistä irrotetaan huipputehoa liki 140 hevosvoimaa. - Tässä luokassa on se hyvä puoli, ettei auton tekniikkaa voi muokata kovin paljon. Pysyvät kustannukset kohtuullisina ja sarja tasaväkisenä, vaikka pitää tässä vähän tasoitusta antaa, juurikin tuon harjoittelun hankaluuden takia Keski-Suomen pojille, Ossi Kemmo pohtii. HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Tanhuanpää näkee eri urheilijoiden ja urheilulajien tukemisen tärkeänä: - Olemme yrityksenä monessa mukana ja niin ovat myös asiakkaamme. Nuorten ja urheilun tukeminen yleensäkin on tahto-

nut jäädä viime vuosina entistäkin vähemmälle yritysmaailmassa. Tuemme muun muassa suunnistusta, moottoripyöräilyä sekä kalastusta ja nyt lähdimme mukaan tähän rallimaailmaan. On mahtavaa kun voimme antaa panoksemme nuorille ja fiksuil-

Todellinen tulikaste Ossi Kemmolle on luvassa syyskuussa FinnMETKO näyttelyssä, missä rallitähti on paikalla autonsa kanssa HAWE Finlandin näyttelyosastolla_ - Odotan tapahtumaa mielenkiinnolla ja samalla pääsen tutustumaan syvemmin HAWEn monipuoliseen tuotevalikoimaan. Kokemusta on kyllä näistä pienemmistä moottoreista, mutta kuorma-autojen tekniikka ja hydrauliikka on suoraan sanottuna vierasta. Ossi Kemmo eli Crossi Ossi löytyy Facebookista Crossi Ossi Racing nimellä. Painakaa nimi mieleen ja laittakaa Ossin sivu seurantaan...

Polo GTi:n voimavaroja on kokeiltu myös rallicross radalla.


130

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Eero Lahtinen (oik.), Mika Saarinen ja Jarmo Arentti ovat luotsanneet FlexIT Finland Oy:n vuosikymmennessä todella merkittäväksi letkuasennelmien valmistajaksi Suomen markkinoilla.

Kymmenessä vuodessa letkuasennelmien kärkitekijäksi FlexIT Finland toi vuosikymmen sitten Suomeen ainutlaatuisen konseptin hydrauliikka letkuasennelmien valmistukseen OEM-asiakkaille ja jälleenmyyjille.

N

yt 10-vuotista historiaansa juhlistava yritys on kasvanut valmistusvolyymissa markkinoiden kärkipaikoille, ollen ainoa alan toimija kokoluokassaan, joka keskittyy ainoastaan asennelmiin, letkuihin ja liittimiin. FlexIT Finlandin perustamisen taustalla oli ajatus tuoda automatisointi ja jäljitettävyys letkuasennelmien tekoprosessiin sekä tuottaa asennelmia suurella volyymilla teollisesti mutta niin että vastaamaan myös pienempiin tarpeisiin. - Konevalmistajien tarpeet ovat hyvin haastavat; isommat OEM-asiakkaat tarvitsee letkuja suuria määriä mutta variaatioiden määrä on todella laaja. Flex

Ainutlaatuinen letkuasennelmatehdas sijaitsee Ylöjärvellä osoitteessa Kuukuja 6. FlexIT Finland on alan ainoa toimija kokoluokassaan, joka keskittyy ainostaan asennelmiin, letkuihin ja liittimiin.

IT Finland perustettiin italialaisen, globaalisti johtavan letku- ja liitinvalmistaja Intertracon sekä toimivan johdon toimesta ja toiminta alkoi 28.5.2012. Intertrago oli piloitoinut FlexIT -tuotantomenetelmää Italiassa ja siitä saatujen hyvien kokemusten perusteella tehtiin päätös perustaa ensimmäinen tuotantolaitos Suomeen. Erittäin tärkeässä roolissa projektissa oli kaivos-

konevalmistaja Sandvik, jonka suureen asennelmatarpeeseen toimina viritettiin, kertovat Flex IT Finlandin osakkaat Eero Lahtinen, Mika Saarinen ja Jarmo Arentti, joilla oli vankka kokemus hydrauliikka-alalta.

Tuotantomenetelmää monistettu myös muualle

Ainutlaatuinen tuotanto saatiin nopeasti rullaamaan niin

että se vastasi Sandvikin korkeita laatu- ja toimitusvaatimuksia. - Oli startissa toki omat haasteensa mutta jälkikäteen mietittynä onnistuimme siinä jopa yllättävän hyvin. Yhteistyö Sandvikin kanssa jatkuu edelleen ja laajeni viitisen vuotta sitten myös plug-and-play valmiisiin laajoihin letkuasennelmanippuihin, mitkä nopeuttavat merkittävästi asennusta kaivoskoneiden

tuotannossa, toteaa Eero Lehtinen. Suomessa huippuunsa hiottu FlexIT -valmistusprosessi onkin todettu niin hyväksi, että Intertraco on vienyt sen myös Ruotsiiin, Saksaan ja USA:an. - Onhan se hieno juttu, että olemme onnistuneet luomaan täällä Ylöjärvellä jotain, mikä mullistaa asennelmabisnestä myös muilla markkinoilla. Toimintaa kehitetään edelleen jatkuvasti ja hiotaan entistä tehokkaammaksi. Aloitimme aikanaan kolmella valmistussolulla ja nyt niitä on jo yhdeksän, mikä mahdollistanut volyymin jatkuvan kasvattamisen. Viime vuonna valmistimme jo yli 600.000 letkuasennelmaa ja tälläkin hetkellä tuotanto pyörii kolmessa vuorossa. Osaavaa henkilökuntaa on palveluksessa yli viisikymmentä ja osaaville tekijöille löytyy aina töitä, ilmoittaa Mika Saarinen.

Tehokas tuotanto ja toimiva logistiikka

Myös FlexITin tuotantotiloja on laajennettu muutamaan ottee-


Hydrauliikka&Automaatio

131

METSÄALAN AMMATTILEHTI

WE HAVE BOTH THE BRAINS AND THE MUSCLES Hydrauliikan, ohjausjärjestelmien ja radio-ohjauksen asiantuntijakeskus.

HYDX.SE/FIN

Valmistusohjelmaan kuuluu OEM-asiakkaille myös plug-and-play valmiit laajat letkuasennelmanipput, mitkä nopeuttavat merkittävästi asennusta.

seen ja logistiikkaa on tehostettu merkittävästi. - Tällä hetkellä tuotantotilaa on noin 2000 neliötä ja letkuniput valmistetaan erillisessä hallissa jigien päällä; viime vuonna niitä kasattiin yli 1000 kappaletta. Reilu vuosi sitten ulkoistimme varaston Tampereelle, minne letkut ja liittimet saapuvat Italiasta ja rekka siirtää tavaraa tuotantoomme 3-4 kertaa viikossa. Järjestely toimii hienosti ja samalla saatiin lisätilaa valmistukselle, kun omissa tiloissa ei tarvitse pitää kuin pientä käteisvarastoa, sanoo Jarmo Arentti.

Kasvu jatkuu asiakastarpeiden mukaan

FlexIT Finlandin asiakasmää-

rät ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin. - Olemme saaneet uusia OEM -asiakkaita eri kokoisista valmistajista ja keskusteluja käydään uusista yhteistyökuvioista. Aktiivisia jälleenmyyjiä meillä on parisenkymmentä eri puolilla maata; näille paikallisesti vahvoille hydrauliikan tekijöille toimitetaan pääasiassa letkuja ja liittimiä mutta myös jonkin verran valmiita asennelmia. Tulevaisuudessa jos tarvetta ilmenee ja kehitys on suotuisaa niin, meillä on valmiuksia toteuttaa FlexIT -tuotantosoluja myös suu- rempien OEM-asiakkaiden läheisyyteen tai vaikka johonkin kaupunkiin, missä on useampia asiakkaita, mistä sitten asennel-

Ainutlaatuisia FlexIT -asennelmatuotanto soluja on Ylöjärvellä yhdeksän kappaletta, joista valmistui viime vuonna yli 600.000 letkuasennelmaa.

mia toimitettaisiin keskitetysti eri toimijoille, visioi Eero Lahtinen.

Jäljitettävyyden pioneeri

Aloittaessaan asennelmatuotannon kymmenen vuotta sitten, FlexIT Finland toi markkinoille letkuasennelmien tarkan jäljitettävyyden. - Jokainen letku ja liitin merkataan, joten se voidaan jäljittää aina materiaaleihin saakka. Asennelmasta löytyy kaikki tiedot mikä helpottaa huolto-organisaatioiden toimintaa kentällä sekä on arvokas apu mahdolli-

sissa reklamaatioissa. Viimeisin tuotanto investointimme on kolme lasermerkkauslaitetta, mitkä nopeuttavat letkuholkin merkkauksen tekoa oleellisesti. Asiakkaat haluavat yhä useammin letkut myös valmiiksi suojasukitettuna, kertoo Mika Saarinen.

Laatukomponenteista syntyy huippuasennelmat

FlexIT Finland käyttää letkuasennelmissaan markkinoiden parhaita komponentteja. - Letkut ovat Bridgestonen ja Semperitin laatua, liittimet tule-

vat tietenkin emoyhtiö Intertracolta mikä on yksi maailman johtavista valmistajista. Huipputuotteista valmistuu ainutlaatuisella FlexIt -tuotantomenetelmällä asennelmat, mitkä ovat siivittäneet meidät vahvaan markkina-asemaan, toteaa Eero Lahtinen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puh. 010 341 4000

Uuden keskusnumeron kautta yhteys kaikkiin pisteisiin:

puh. 010 341 4000


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

133

Sopivan kokoinen projektikumppani HydX on Pohjoismainen hydrauliikkayritys, joka toimii paikallistasolla hyvin asiakasläheisesti.

S

uomessa HydX:n koneja laiterakentajia sekä hyötyajoneuvopuolen toimijoita palvelee asiakkuuspäällikkö Jari Hämäläinen vankalla kokemuksellaan. - Aloitin hydrauliikka-alalla vuonna 1988 joten komponenttien ja järjestelmien kanssa on tehty töitä jo lähes 35 vuoden ajan. Ensimmäinen työpaikkani oli nykyinen Black Bruin, jonka Jyväskylässä valmistamat moottorit kuuluvat edelleen HydX:n tuotevalikoimaan. Tekniikka kiinnostaa ja hydrauliikka kehittyy jatkuvasti, joten uutta oppii joka päivä. Sitä tietoa vien sitten asiakkaiden projekteihin ja yhdessä pyrimme luomaan aiempaakin tehokkaampia järjestelmiä, kertoilee Hämäläinen.

Kannattaa olla yhteydessä…

HydX on kasvanut tasaiseen tahtiin Suomen markkinoilla. - Toiminta alkoi vuonna 2017 mutta historia asiakkaiden kanssa juontaa paljon kauemmas. Olemassa olevat asiakassuhteet ovat laajentuneet ja olemme lisäksi onnistuneet saamaan uusia asiakkuuksia mukavasti. Pystymme palvelemaan suuria valmistajia sekä joustava toimijana olemaan sopivan kokoinen kumppani myös pienemmille valmistajille. Jos teillä on suunnitteilla protoprojekti tai tarvetta päivittää nykyisiä järjestelmiä niin kannattaa olla yhteydessä. Istutaan alas ja mietitään yhdessä paras ratkaisu. Hydrauliikan lisäksi vahvaa osaamisaluettamme ovat ohjausjärjestelmät joko Scanreco radio-ohjauksilla tai Danfoss PLUS+1® -konseptilla toteutettuna, ilmoittaa Hämäläinen.

Ratkaisut sähköistymisen haasteisiin

Tämän hetken kuuma puheenaine liikkuvassa kalustossa on sähköistyminen. - Erilaisia sähkökäyttöihin liittyviä projekteja on vireillä ja jo jonkin verran tuotannoissakin. Mielenkiintoa uusiin ratkaisuihin löytyy ja HydX haluaa olla mukana kumppanina niitä luomassa niin hydrauliikan kuin sähkökäyttöjenkin sekä ohjausten osalta, joista sitten syntyy aiempaakin tehokkaampia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja, pienemmällä energian tarpeella ja ympäristöä säästäen, sanoo Hämäläinen. HydX:n vahvuus sähkökäytöissä syntyy kokonaisuudesta

- Tarjoamme vahvaa suunnittelu- ja järjestelmäosaamista hydrauliikassa, minkä lisäksi tarjoamme edistykselliset ratkaisut myös erilaisiin ohjaustarpeisiin, sanoo HydX:n asiakkuuspalvelupäällikkö Jari Hämäläinen.

vahvojen yhteistyökumppaneiden kanssa. - Kuulumme ruotsalaiseen Volito Automation konserniin, mikä antaa vahvan selkärangan tekemiseen niin päämiesten osalta kuin mahdollisuuden projektiyhteistyöhön konsernin muiden yritysten kanssa; esimerkiksi huolto- ja korjaamotoiminnot hoituvat Suomessa HydSupplyn kautta. Danfossin monivuotisena Premier Partnerina voimme auttaa asiakkaitamme ottamaan sähköistämisessä seuraavan askeleen. HydX:llä on myös syvällistä yhteistyötä Parkerin kanssa, jolla on vahvaa sähkökäyttöjen osaamista ja kokemusta monien erilaisten sovellusten sähköistämisestä. Reilu vuosi sitten Volito Automation osti ETP Power Solutionsin ja sen valmistaman sähköisen voimanulosoton Blue Pacin, mikä antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kuorma-autojen sähkökäyttöjen kehittämiseen, ja sitä hyödyntävät jo suomalaisetkin valmistajat ratkaisuissaan, toteaa Hämäläinen. Blue Pac on edistyksellinen sähköinen ulosotto (ePTO) kuorma-autoihin, minkä akkupaketin ja moottorin avulla voidaan pyörittää hydraulisia toimintoja ilman että dieselmoottoria tarvitsee pitää käynnissä

nenttitarpeisiin haasteellisista ajoista huolimatta. - Pitkä yhteistyö päämiesten kanssa on taannut tuotteiden saatavuuden ja lisäksi pystymme hyödyntämään konsernin muiden hydrauliikkayritysten varastoja ristiin Pohjoismaisella tasolla. Teemme myös suuremmille OEM-asiakkaille varastointia mikä takaa, että tuotantoihin saadaan tarvittavat komponentit suunnitelman mukaan, sanoo Jari Hämäläinen.

Blue Pac on edistyksellinen sähköinen ulosotto (ePTO) kuorma-autoihin, minkä akkupaketin ja moottorin avulla voidaan pyörittää hydraulisia toimintoja ilman että dieselmoottoria tarvitsee pitää käynnissä.

Yhteistyöllä eteenpäin

HydX on pystynyt vastaamaan hyvin asiakkaiden kompo-

HydX on osaava ja helppo kumppani liikkuvan kaluston hydrauliikassa kaiken kokoisille valmistajille.


134

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Top-Osa Oy valmistaa omatuotannossaan tiivisteet kaikkiin tarpeisiin ja mittoihin kymmenistä erilaisista materiaaleista - nopeasti ja korkealla toimitusvamuudella.

Tiivisteiden kotimaista omatuotantoa Hydrauliikka- sekä pneumatiikkatiiviisteiden kotimainen suunnittelija ja valmistaja Top-Osa Oy valmistaa Top-tiivisteet mittatilauksena vuosikymmenten kokemuksella. Laaja toimittajaverkosto, suuri vakiotuotteiden sekä raaka-aineiden varasto ja tiivisteiden omatuotanto tuovat toimitusvarmuutta myös haastavina aikoina.

T

änä vuonna 40 vuotta täyttänyt pirkanmaalainen Top-Osa Oy on valmistanut tiivisteitä itse jo yli 30 vuoden ajan. Vuosikymmenten aikana yritys on kasvanut varaosamyyjästä tiiviste-expertiksi, jonka varastosta löytyy yli 10 000 standarditiiviste nimikettä. - Kotimainen omatuotanto on meidän tärkein kilpailuvalttim-

me eli jos ratkaisua ei löydy valmiina hyllystä niin valmistamme sellaisen. Teemme asiakkaillemme tiivisteitä pienistä määristä aina sarjatuotantoon saakka. Materiaalin voi valita kymmenistä eri vaihtoehdosta ja halkaisijan muutamasta millistä aina jopa neljään metriin asti. Olemme sloganimme mukaisesti tiivistävä tekijä, sanoo Top-Osa

Oy:n myyntipäällikkö Vili Mäkinen.

tynyt merkittävästi viime vuosina, toteaa Mäkinen.

Omatuotanto takaa toimitusvarmuuden

Tiivisteet suoraan tiskiltä tai nopeasti toimitettuna koko Suomeen

Laaja omatuotanto on ollut yrityksen strategia jo pitkään. - Olemme pyrkineet mahdollisimman kattavaan omavaraisuuteen siinä hyvin onnistuen. Viimeiset vuodet meillä ja maailmalla ovat osoittaneet, että varsinkin toimitusvarmuus on monessa paikkaa haavoittuvainen asia - myös tiivistepuolella. Meiltä asiakas saa tuotteensa suoraan tarvittavien mittojen mukaan Suomessa tehtynä ja nopeasti toimitettuna. Myös ulkomailla on huomattu laadukkaat tuotteemme ja nopea toiminta; vientimme onkin lisään-

Top-Osan yksi tärkeimmistä asiakasryhmistä ovat urakoitsijat ja erilaiset korjaamot sekä huoltoorganisaatiot. - Teemme paljon myös loppukäyttäjäkauppaa suoraan tiskiltämme Tampereelta ja totta kai toimitamme tiivisteet myös suoraan asiakkaalle mihin tahansa Suomessa. Laatu ja nopeus on valttimme, jota asiakkaamme arvostavat. Kaikki koneiden turhat seisokit tulee välttää ja siihen pyrimme omalta osaltamme. Meiltä löytyy suoraan hyllystä urakoitsijoille sopivat stan-

dardituotteet ja erikoistiivisteet voidaan valmistaa jopa saman päivän aikana.Ja toki palvelemme laajasti myös OEM -valmistajia, ilmoittaa Mäkinen. Asiakaspalvelun korkean tason ylläpito on Top-Osalle kunniaasia. - Toimitusmäärien kasvaessa haluamme pitää palvelun totutulla tasolla ja olemme lisänneet henkilökuntaa palkkaamalla lisää sekä myyntiin että varastoon. Meiltä kello 15.30 mennessä tilatut standardituotteet lähtevät toimitukseen vielä saman päivän aikana, lupaa Mäkinen.

Iso oma varasto ja laaja toimittajaverkosto

Vuosikymmenten toiminta ja kokemus tiivistealalla ovat myös

Top-Osa Oy:n myymälä, varasto ja tiivistetuotanto sijaitsee Tampereella osoitteessa Pyrynkatu 6; ohitustien varrella Pirkkahallin läheisyydessä. Tarjolla on tiivisteratkaisut kaikkiin tarpeisiin ja tiskin takaa saa erittäin osaavaa teknistä neuvontaa.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

135

Top-Osalta löytyy kaikki ratkaisut tiivisteisiin, tiskiasiakkaan yhdestä kappaleesta suuriin OEM-valmistajan tarpeisiin.

auttaneet Top-Osaa toimivan verkoston ja laajan varaston rakentamisessa. - Meillä on iso omavarasto, johon olemme hankkineet materiaalia asiakaskuntamme tarpeita silmällä pitäen. Se takaa, että voimme tehdä asiakkaillemme sellaisia tiivisteitä kuin tarvitaan. Toimitusvarmuus on omissa käsissämme ja se turvaa myös asiakkaidemme tuotannon toimimisen, sanoo Mäkinen. Pitkät asiakassuhteet, asiakkaiden tarpeiden tunteminen ja nopea reagointi ovat myös isossa roolissa: - Kun asiakas tietää tarpeensa esimerkiksi vuodeksi eteenpäin, voimme hankkia materiaalia riittävästi varastoon ennakkoon.

Nykyään, kun hinnat heittelevät välillä rajustikin ylöspäin, olemme pyrkineet reagoimaan niihinkin muutoksiin etupainotteisesti. Esimerkiksi, jos on tullut ilmoitus, että jonkin materiaalin hinta nousee ensi kuussa 15 %, olemme ottaneet asiakkaaseen yhteyttä ja tilattu materiaalia tulevia tarpeita varten vanhalla edullisemmalla hinnalla. Materiaalivirtojen toimiminen vaatii myös suunnittelua ja osaamista. - Meillä on globaali toimittajaverkosto ja ostamme materiaalit Euroopasta. Venäjältä tai Ukrainasta meille ei tule mitään, joten sota ei ole ainakaan vielä hidastanut toimituksia. Olemme myös hajauttaneet ketjun tarkan

- Meillä on globaali toimittajaverkosto ja ostamme laatutuotteet Euroopasta. Saatavuus on hyvä niin vakiotiivisteissä kuin omatuotannon materiaaleissa, esittelee myyntipäällikkö Vili Mäkinen.

suunnitelman mukaan eli jokaiselle materiaalitoimittajalle löytyy vähintään kaksi vastaavaa toimittajaa, jolloin viivästyksiä ei kovin helpolla tule, Mäkinen toteaa.

Tuotantokapasiteetti nousee koko ajan

Edellämainittujen seikkojen myötä kotimaisten tiivisteiden kysyntä kasvaa koko ajan ja Top-

Osa pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. - Olemme nostaneet tuotantokapasiteettiamme kysynnän mukaan ja viimeiset pari vuotta valmistusmäärät ovat olleet vahvassa kasvussa juuri kotimaisuuden, laadun sekä toimitusvarmuuden ansiosta. Panostuksia on tehty tuotannon puolelle ja sinne on hankittu mm. sarjatuotantoon soveltuvia sorveja nopeuttamaan

Letkuasennelmat kaikkiin tarpeisiin.

FlexIT Finland Oy

Kuukuja 6, 33420 Tampere

Puh: +358 010 2795400

Email: info@flexit-hydraulics.com

projekteja. Uusimmat sorvit on hankittu vuosina 2020 ja 2021, mikä on nostanut tuotantokapasiteettia selvästi. Jos yrityksellänne on tarve laadukkaille, räätälöidyille tiivisteille pieninä erinä tai sarjatuotantona, ota yhteyttä meihin, vinkkaa Vili Mäkinen.


136

Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Meillä on

ratkaisu.

Me Tehohydrolla tiedämme, mitä tarvitset. Tarjoamme sinulle mielenrauhaa toimittamalla kaikki hydrauliikan osat ja ratkaisut kätevästi yhdestä numerosta.

Osta. Meiltä. Kaikki.

>

Hydrauliikan Osat Asennus Huolto Testaus Suunnittelu Uudet järjestelmät

tehohydro.fi


METSÄALAN Johtava kone- ja laite- AMMATTILEHTI tiivisteiden erikoisliike

137

Hydrauliikka&Automaatio

TIIVISTEKESKUS OY tarjoaa asiakkaiden tiivistetarpeisiin parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun, laajan tuotevalikoiman vain parhaita tuotemerkkejä, Johtava kone- jalähes laite30 000 nimikettä sisältävän tiivisteiden erikoisliike varastoinnin ja oman erittäin joustavan tuotannon. Johtava kone- ja laiteTIIVISTEKESKUS OY tarjoaa asiakkaiden tiivistetarpeisiin tiivisteiden erikoisliike parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun, laajan TIIVISTEKESKUS OY tarjoaa tuotevalikoiman vain parhaita tuotemerkkejä, lähes asiakkaiden tiivistetarpeisiin parhaan mahdollisen 30 000 nimikettä sisältävän kokonaisratkaisun, laajan varastoinnin ja oman erittäin tuotevalikoiman vain joustavan tuotannon. parhaita tuotemerkkejä, lähes 30 000 nimikettä sisältävän varastoinnin ja oman erittäin Mäkituvantie 5 01510 Vantaa joustavan Vaihde 0207 65 170 / Myynti 0207 65 1070tuotannon. www.tiivistekeskus.fi

HYDRAULIIKAN Mäkituvantie 5 01510 Vantaa Vaihde 0207 65 170 / Myynti 0207 PIKALIITTIMET 65 1070 www.tiivistekeskus.fi ammattilaisille

Mäkituvantie 5 01510 Vantaa Vaihde 0207 65 170 / Myynti 0207 65 1070 www.tiivistekeskus.fi Stucchin

Flat Face -kierreliittimet ja liitinlevyt on suunniteltu kestämään

Maahantuoja:

Pneumacon Oy Palo-ojantie 5 05810 Hyvinkää 010 778 1400 www.pneumacon.fi


138

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

VAHVA POHJOISMAINEN POWER & MOTION KUMPPANISI Hydrauliikkakomponentit Hydrauliikkaletkut, -putket ja liittimet Sähköistys, ohjelmistot ja ohjaimet Kokonaiset järjestelmät ja ratkaisut

HydraSpecma Oy tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikka-, pneumatiikka ja voitelujärjestelmätuotteissa. Hallitsemme koko prosessin aina tuotekehityksestä loppukokoonpanoon ja pystymme kattamaan asiakkaidemme tarpeet yksittäisistä komponenteista aina vaativimpiin hydraulijärjestelmiin saakka. Tutustu webshoppimme ja lue lisää www.HydraSpecma.com HydraSpecma Oy · 020 7509 200 · mail.hsfi@hydraspecma.com · hydraspecma.com

Sun Hydraulics esittelee SAE-poratut patruunaventtiilit Johtava ruuvattavien patruunaventtiileiden valmistaja, amerikkalainen Sun Hydraulics, on tehnyt merkittävän linjauksen tuoteohjelmaansa tuomalla markkinoille myös SAE-poratut venttiiliversiot.

S

un Hydraulics on yli 50 vuoden ajan johtanut patruunaventtiileiden kehitystä ainutlaatuisilla teknisillä ratkaisuillaan. Sun on ollut monessa asiassa oman tiensä kulkija, mikä on mahdollistanut markkinoiden edistyksellisimmät tuotteet. - Sun -patruunaventtiilien porausmenetelmänä on käytetty ainutlaatuista ja patentoitua kelluvaa porausta, millä aikanaan päästiin kovempiin paineisiin, kun Sun -patruunaventtiilin pystyi kiristämään kovempaan momenttiin lohkoventtiilin pesään kiinni. Muut alan valmistajat ovat käyttäneet ns. SAE Common Cavity -porausta mikä noudattaa ISO 17209:2013 standardia. Venttiilit ja työstömenetelmät ovat kuitenkin kehittyneet

Lanseerauksen ensimmäisessä vaiheessa Sun esittelee kymmenkunta SAE-porattua solenoidi- ja vastaventtiilimallia.

Sun -patruunanventtiileitä saa jatkossa myös SAE Common Cavity -porauksella, mikä laajentaa niiden käyttömahdollisuuksia entisestään.

niin että SAE-porauksella päästään nykyään samoihin paineisiin kuin Sunin erikoisporauksella. Tämän johdosta Sun tuo nyt markkinoille myös SAE-poratut patruunaventtiilit olemassa olevan malliston rinnalle, kertoo PMC Hydraulics Oy:n tuotepäällikkö Ville Lampinen.

Sopii kaikkiin lohkoihin

SAE-poratut patruunaventtiilit antavat uusia mahdollisuuksia Sun -tuotteiden käyttöön niin OEM-valmistajien, huolto-organisaatioiden kuin loppukäyttäjienkin keskuudessa. - SAE-mallin Sun -patruunaventtiilit voidaan asentaa mihin

tahansa lohkoon, riippumatta kenen valmistajan patruuna siinä on aiemmin ollut, joten venttiiliblokin huoltaminen helpottuu. Ja OEM-puolella kun poraukset ovat universaaleja tuo se toimitusvarmuutta, kun eri valmistajien patruunaventtiilit sopivat suoraan lohkoon; toki niiden teknisissä ominaisuuksissa ja laadussa saattaa olla suuriakin eroja, joten valinta pitää tehdä huolella, muistuttaa Lampinen.

Myynti alkaa syksyllä

Lanseerauksen ensimmäisessä vaiheessa Sun esittelee kymmenkunta SAE-porattua solenoidi- ja vastaventtiilimallia.

- Olemme tilanneet ensimmäiset patruunasarjat mitkä menevät testikäyttöön OEM-asiakkaille syksyn aikana ja SAE-malliston laajentuessa tuotteet tulevat PMC Hydraulicsin myyntiohjelmaan Sun-porattujen patruunaventtiileiden rinnalle. Kaikki Sun Hydraulicsin Suomessa myytävät patruunaventtiilit suunnitellaan ja valmistetaan Sarasotassa Floridassa, sanoo Ville Lampinen.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

139

Räätälöidyt ohjausjärjestelmät Iseran omasta venttiilipajasta Isera Oy laajensi vuoden 2021 alusta toimintojaan kattamaan myös IQAN -ohjauksella varustettujen venttiililohkojen suunnittelun ja valmistuksen. Uudesta venttiilipajasta palvellaan eri alojen tarpeita ohjausjärjestelmien suhteen.

P

arker Hannifin tarjoaa laadukkaat ja luotettavat tuotteet kaikkeen hydrauliikkaan. Parker IQAN-ohjausjärjestelmä on monikäyttöisyydellään lyönyt itsensä vahvasti läpi monissa eri alojen ratkaisuissa. Iseran uudessa venttiilipajassa IQANia käytetään venttiililohkojen ohjauksessa. - IQAN on helppokäyttöinen ja varmatoiminen ohjausjärjestelmä. Se yhdistettynä Parkerin venttiileihin saadaan paras mahdollinen lopputulos venttiililohkoissa. Pitkä yhteistyö Parkerin kanssa ja ParkerStore -jälleenmyyjänä toimiminen loivat hyvän pohjan oman venttiilipajan perustamiselle. Lisäksi kun kentältä tuli infoa, että tilausta tällaiselle palvelulle olisi, räätälöimme omat tilat venttiililohkojen tekemiselle. Tämän on myös ensimmäinen vuosi osoittanut olemme saaneet hyvin uusia töitä ja asiakkuuksia tämän kautta. Puhtaus on erittäin tärkeässä roolissa lohkoja tehtäessä, joten paja tehtiin täysin erilliseksi tilaksi hallimme kylkeen, sanoo Kristian Seppälä. Seppälälle IQAN-järjestelmät on ennestään tuttuja. - Meillä on Salossa vahvaa IQAN-osaamista ja olemme saaneet hyvää lisäopetusta sekä tukea Parker Hannifinin Joni Eiholalta, joka on toiminut yhteyshenkilönä tämän hankkeen osalta.

- Iseran uudesta venttiilipajasta saat räätälöidyt IQAN-ohjausjärjestelmällä varustetut venttiililohkot tarpeisiisi., lupaa Isera Oy:n Kristian Seppälä.

Nopeus valttina

Isera tarjoaa venttiililohkot ja järjestelmät räätälöitynä juuri asiakkaan tarpeiden mukaan. - Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitamme tarpeen ja suunnittelemme siihen oikeanlaiset venttiilit sekä ohjausjärjestelmät. Me teemme sekä suunnittelun että toteutuksen sovelluksineen samassa paikassa, joka takaa yksittäisesti räätälöidyt ratkaisut nopeasti ja luotettavasti. Tarvittavat osat löytyy suoraan hyllystä. - ParkerStorena meillä löytyy jo ennestään kattava valikoima Parker-tuotteita ja nyt venttiilipajan myötä olemme laajentaneet valikoimaa entisestään

Parker IQAN on erinomainen ohjausjärjestelmä muun muassa puutavaranostureihin.

kattamaan myös vahvasti venttiilit sekä ohjausjärjestelmät. Suoraan hyllystä löytyy niin IQAN-järjestelmät kuin suositut L90 ja P70 -venttiilit.

Toiminta lähtenyt hyvin käyntiin

Venttiilipaja on lähtenyt hyvin käyntiin ja asiakkaat ovat ottaneet sen heti omakseen. - Ensimmäisenä asiakkaana teimme IQAN-ohjatut venttiililohkot yhteysalukseen ja olemme tehneet muun muassa harja-autojen ja maaliautojen järjestelmiä, nosturiohjauksia puutavara-autoihin, kappaletavaranostureihin ja metsäkoneisiin, joten asiakaskuntamme on erittäin laaja näidenkin osalta. Jos sinulla on tarvetta ohjausjärjestelmille, ota rohkeasti yhteyttä niin suunnitellaan tarpeitasi vastaava paketti, vinkkaa Seppälä lopuksi.

Isera Oy:n myymälä- ja korjaamotilat sijaitsevat Salossa osoitteessa Tehdaskatu 14.

Kristian Seppälällä on vahva IQAN-osaaminen ja venttiililohkot valmistuvat ammattitaidolla.

Isera Oy:n laaja tuotevalikoima on ostettavissa kätevästi myös 24/7 netistä osoitteesta www.iserastore.fi.


140

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Johdinkomponentit ovat Nestepaineen vahvaa perusosaamista; myyntipäällikkö Jari Pitkäjärvi esittelee Ryco C600 Diehard -letkusta ja Rycon liittimistä tehtyä asennelmaa Vantaan pisteessä.

Kaikki hydrauliikasta Nestepaineen slogan on ”Kaikki hydrauliikasta”, mikä kiteyttää osuvasti työkoneiden ja ajoneuvojen käyttäjille sekä kone- ja laiterakentajille tarjottavat tuotteet sekä maanlaajuiset palvelut.

V

uodesta 1973 asiakkaita palvellut Nestepaine on todellinen urakoitsijoi-

den hydrauliikan tavaratalo, mistä saa laadukkaiden tuotteiden lisäksi ainutlaatuisen osaavaa teknistä palvelua. - Keskitymme hydrauliikkaan ja kehitämme tuoteohjelmaamme jatkuvasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Pitkäaikaiset päämiehemme edustavat alansa johtavia valmistajia maailmassa - kuten esimerkiksi Bucher, Linde, Reggiana Riduttori, AKG ym. ja lähes 50 vuoden aikana kertynyt kokemus antaa selkärangan löytää parhaat ratkaisut asiakkaiden kaikkiin tarpeisiin. Emme siis vain myy komponent-

teja vaan tarjoamme kokonaisosaamista, mikä on merkittävä lisäarvo, asioit sitten myymälöissämme tai olet tekemässä projektia teknisten myyjiemme sekä suunnitteluosastomme kanssa, sanoo Nestepaine Oy:n toimitusjohtaja Janne Kantola.

Suuri varasto - kaikkina aikoina

Nestepaine on tunnettu suuresta varastostaan ja nopeista toimituksista - jopa näinä tavaran saannin osalta haasteellisina aikoina. - Etola-yhtiöihin kuuluvan

Nestepaineen omistajuus mahdollistaa suuret varastoarvot sillä asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kaikissa markkinatilanteissa on meille kunnia-asia. Tällä hetkellä Vantaan keskusvarastossa on ennätyksellinen määrä tuotteita ja lisäksi jokaisesta toimipisteestämme - Vantaalta, Tampereelta, Seinäjoelta, Jyväskylästä ja Kokkolasta - löytyy kattava paikallisvarasto sekä monipuolinen myymälä. Asiakkaita palvelee hydrauliikassa myös Etra Megacenterit sekä lukuisat jälleenmyyjät eri puolilla maata, joten tuotteiden

saatavuus on erinomaisella tasolla. Ja jos asiakkaalla on tarvetta, niin hoidamme tuotteet kätevästi hyllyynkantona tuotantoon, korjaamolle tai urakointihallille, ilmoittaa Kantola.

Huoltotoiminnot omissa käsissä

Uusien komponenttien ja järjestelmien myynnin lisäksi Nestepaine vastaa myös niiden huollosta sekä valmistaa järjestelmiä ja räätälöi komponentteja tuotannossaan. - Huoltotoiminnot ovat omissa käsissä mikä takaa parhaan

- Etola-yhtiöihin kuuluvan Nestepaineen omistajuus mahdollistaa suuret varastoarvot sillä asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kaikissa markkinatilanteissa on meille kunnia-asia. Tällä hetkellä Vantaan keskusvarastossa on ennätyksellinen määrä tuotteita, esittelee toimitusjohtaja Janne Kantola.


Hydrauliikka&Automaatio

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nestepaine valmistaa laadukkaat letkuasennelmat asiakkaille odottaessa kaikissa toimipisteissään; kuvassa Antti Norrback tekee asennelmia Vantaan tuotannossa.

mahdollisen osaamisen ja laadukkaan lopputuloksen huollettiin sitten pumppuja, venttiileitä tai muita komponentteja. Samalla henkilökuntamme oppii tuotteista syvällisesti sillä kädet öljyssä tekemistä ei verkkokoulutuksilla pysty korvaamaan. Ja tiivis yhteistyö valmistajien kanssa antaa käyttöömme myös tehtaiden tietotaidon, toteaa Kantola.

Letkuasennelmat odottaessa

Johdinkomponentit ovat Nestepaineen vahvaa perusosaamista. - Valmistamme letkuasennelmat odottaessa kaikissa toimipaikoissamme korkealaatuisista letkuista ja liittimistä. Putkiasennelmien valmistus on keskitetty Seinäjoen pisteeseen, mistä lo-

gistiikka pelaa ja toimitukset hoituvat nopeasti koko maan alueelle. Ja jos teet asennelmat itse niin meiltä saat tarvittavat komponentit sekä myös FinnPower letkupuristimet, sanoo Kantola.

Huippulaatua metsäkoneisiin

Metsäkonekäytössä japanilainen Yokohama spiraaliletku on saavuttanut hyvän maineen kestävänä ja taipuisana huipputuotteena, mistä valmistuu laadukkaat asennelmat kaikkein vaativimpiin käyttöolosuhteisiin. - Yokohama spiraaliletkua on tarjolla 1/2” - 1 ¼” koossa ja olemme toimittaneet sitä urakoitsijoille jo vuosikymmenen ajan hyvällä menestyksellä, kertoo Nestepaine Oy:n myyntipäällikkö Jari Pitkäjärvi.

Nestepaineen OEM-letkuasennelmissa päämerkki on Ryco mitä myydään paljon myös loppukäyttäjille esimerkiksi metsäkoneisiin. - Rycolta löytyy todella notkeat, kompaktit ja kestävät spiraaliletkut työkoneisiin 3/4” ja 1” koossa; lähitulevaisuudessa kokoja on tulossa lisää. Myös Rycon ristikudosletkuja on tarjolla kattava valikoima suoraan varastosta. Ja lisäksi Ryco valmistaa tasokkaat liittimet, joten asennelmat syntyy saman valmistajan yhteen sopivista tuotteista, sanoo Pitkäjärvi.

Komponenttien lisäksi Nestepaineella on vahvaa järjestelmäosaamista. - Meiltä löytyy loppukäyttäjille myös valmiita kokonaisuuksia kuten täydelliset nostureiden ohjausjärjestelmät, kertoo noutomyyjä Renne Roslund.

141


142

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Tiivistekeskuksen tuotteet ovat helposti saatavilla koko maan alueelta. Pääkaupunkiseudun asiakkaat saavat tiivisteet myös Vantaan myymälästä osoiteessa Mäkituvantie 5.

Tiivisteet kaikkiin tarpeisiin nopeilla toimituksilla Kun tarvitset tiivisteitä koneisiin ja laitteisiin niin Tiivistekeskuksesta löydät varmasti laadukkaat ratkaisut nopeasti ja osaavan palvelun kera - oli tarve sitten vaikka vain yksi ainoa O-rengas urakoitsijan työkoneeseen tai tiivistekokonaisuudet OEM -valmistajan sarjatuotantoon.

E

tola-yhtiöihin kuuluva Tiivistekeskus on palvellut suomalaisia asiakkaita tiivisteasioissa vuodesta 1974 lähtien. Lähes 50 vuoden kokemus yhdistettynä moderniin tekemiseen mahdollistaa omalla tasollaan olevan teknisen tuen sekä suunnittelu- ja asiakaspalvelun.

viidellä paikkakunnalla sekä kymmenet muut teknisen kaupan toimijat. Pääkaupunkiseudun asiakkaat saavat tiivisteet myös Vantaan omasta myymälästämme missä tiskin takana palvelee todelliset alan ammattilaiset, sanoo Vuorio.

Sylinterien tiivisteet

Tiivistekeskukselta löytyy ratkaisut kaikkiin koneiden ja laitteiden tiivistetarpeisiin.

Suoraan varastosta

Tiivistekeskuksen toimitusohjelmaan kuuluu mm. hydrauliikka- ja pneumatiikkatiivisteet, akselitiivisteet (ns. stefat), Orenkaat, V-tiivisteet, suojatulpat, asiakaskohtaiset muottituotteet ym. erikoistiivisteet. - Tekemisen selkäranka on Pohjoismaiden suurin, lähes 30

000 nimikettä sisältävä varastoohjelma, mikä palvelee sekä standardi- että erikoistiivisteissä tunnettujen valmistajien laatutuotteilla. Varastomme kasvaa ja kehittyy asiakkaiden tarpeiden mukana; nyt esimerkiksi kaivukoneissa tarvittavia buffer-tiivisteitä löytyy todella kattavasti. Vantaan varasto yhdistettynä tehokkaaseen logistiikkaan mahdollistaa nopeat toimitukset kaikkialle Suomessa ja jos jotain spesiaalitiivistettä ei hyllystä löydy niin se pystytään tekemään omassa Seal-Jet tiivistetuotannossa, kertoo Tiivistekeskus Oy:n toimitusjohtaja Mika Vuorio.

Esimerkiksi metsäkoneilla urakoivien tiivistetarpeet liittyvät usein hydrauliikkasylintereihin. - Tarjoamme kaikki tiivisteratkaisut niin sylinterivalmistajille kuin loppukäyttäjille, kone- ja laitevalmistajien jälkimarkkinointiverkostoille sekä alan huoltoyrityksille. Viime aikoina sylinterien huoltopalvelut ovat parantuneet entisestään, kun

niiden valmistajat ovat panostaneet uusiin nopeasti asiakkaiden tarpeisiin reagoiviin huoltokonsepteihin, toteaa Vuorio.

Varaosasarjat

Tiivistekeskus valmistaa Vantaalla myös varaosasarjat koneja laitevalmistajille. - Pienempienkin valmistajien kannattaa ottaa tiivistesarjat tuotevalikoimaansa, mikä tehostaa merkittävästi loppukäyttäjien palvelua ja paketoinnit voidaan tehdä myös yrityksen omalla brändillä. Valmistamme Vantaalla yli satatuhatta varaosasarjaa vuodessa ja silti kapasiteettia löytyy uusillekin asiakkaille. joten kannattaa olla yhteydessä, ilmoittaa Mika Vuorio.

Saatavuus hyvä

Jos jotain spesiaalitiivistettä ei hyllystä löydy niin se pystytään tekemään omassa Seal-Jet tiivistetuotannossa.

Tiivistekeskuksen tuotteet ovat helposti saatavilla koko maan alueelta. - Jälleenmyyjäverkoston runko on Etra Megacenterit, joita löytyy nelisenkymmentä ympäri maata. Lisäksi tiivisteitämme myyvät Nestepaineen myymälät

Tiivistekeskuksen Vantaan varasto on Pohjoismaiden suurin ja lisää tavaraa saapuu alan johtavilta valmistajilta tasaiseen tahtiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Skannaa QR-koodi ja siirry suoraan luettelon nettiversioon!

V60N 110 R D Y N 1 0 03 LSP/ZL Tyyppi

6

Sunfab SAP pumput

Säädin LSP LS-säädin paineleikkurilla SA P - 064 -L - N - DL4 - L35 - S0 S - 0 00 NR vakiopainesäädin L tehonsäädin Malli V60N 130 ZL tehonsäädin SA V60N-060, -090, -110 Sunfab Aluminium 00 PR Sähköinen paineensäädin, positiivinen SL Sunfab Line PR1 sähköinen paineeensäädin, negatiivinen SC Sunfab Compact V sähköinen tuotonsäädin, positiivinen V60N-130 Tyyppi 0 V1 sähköinen tuotonsäädin, negatiivinen V60N-130 P Pumppu 4 sähköinen tuotonsäädin, positiivinen V60N-060, -090, -110 ZV PT Kippipumppu QP vakiotuotonsäädin PD Kaksipiiripumppu

Ura-akseli SAE-B J 744 (V60N 060) Ura-akseli SAE-B B J 744 (V60N 060) Ura-akseli SAE-B J 744, lyhyt (V60N 060) Ura-akseli SAE-C S (V60N-090, -110,-130)

Asennuslaippa Y Laippa ISO 7653-1-985( kuorma-autoille) Laippa ISO 7653-1-985, 10°( kuorma-autoille, V60N-110,-130) P G Laippa ISO ISO 3019-2 (V60N-090) F Laippa SAE C4 ISO 7653-1-985 Z Laippa SAE B-4, J 744 ISO 3019-1 (V60N-060) Laippa SAE B-2, , 45° offset J 744 ISO 3019-1 (V60N-060) X

012

017

025

034

040

047

056

064

6,3 12,6 18,9 12,6

8,5 17,0 25,5 17,0

12,7 25,4 38,1 25,4

17,1 34,2 51,3 34,2

l/min 20,6 41,2 61,8 41,2

23,5 47,1 70,6 47,1

28,0 56,0 84,0 56,0

31,8 41,5 54,0 63,6 83,6 108,0 95,4 125,4 162,0 63,6 83,6 108,0

Teoreettinen tuotto 500 1000 1500

rpm

Kierrostilavuus Pumpun suurin pyörimisnopeus Jatkuva Hetkellinen Suurin käyttöpaine Paino Mitat

Omapainon momentti Pyörimissuunta

cm3/kierros rpm bar kg mm

ISO G Nm

A B C D E F G H P

Lisävarusteet Ilman lisävarusteita Valinnaiset Ei kotelohuuhtelua Savtec (SLPD)

Kierrostilavuus 012-130 Malli Valmistuksen sukupolvi Pyörimissuunta Lisätoiminnot L Vastapäivään 0 Standardi R Myötäpäivään Pumpputyyppi 1 Standardi, portit aksiaalisestiTiivistemateriaali N Nitriili 2 Läpimenvä akseli, portit radiaalisesti V HNBR, korkeat lämpötilat 3 Läpimenevä akseli, portit radiaalisesti V FKM (SCPD, SLPD) 4 Standardi, portit SAE J 518 aksiaalisesti

Akselitiiviste N Nitriili V Viton (FKM) SAP 012-108 DIN

Sunfab SAP 012-108 DIN on kiinteätilavuuksinen mäntäpumppu vaativaan liikkuvan kaluston hydrauliikkaan. Sopii asennattavaksi suoraan kuorma-auton voimanulosottoon. Katso pumppujen asennusohjeet alkaen sivulta 50.

7

Kulmanrajoitus

Standardi tyhjä Sunfab pumppujen koodiavain 2 kulmanrajoitus

ja Pumput Akselityyppi enttiilit D Ura-akseli ISO ISO14 (kuorma-auto) By-PasDINs-v osta! M Ura-akseli DIN 090, 110) ast( V60N var5480 hetiSAE-C S Ura-akseli J 744 H T U Q

300 Säädetty käyttöpaine

Kierrostilavuus 60 90 110 130 Pyörimissuunta L Vastapäivään R Myötäpäivään

084

108

2300 2300 2300 2300 1900 1900 1900 1900 1600 1600 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2100 2100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 6,9 7,1 9,8 7,1 9,8 13,9 13,9 9,8 9,8 6,9 97 97 97 113 113 113 113 122 122 97 131 131 131 147 147 13 116 116 116 116 206 206 206 206 235 235 235 235 264 264 115 115 115 115 118 118 118 118 127 127 102 102 102 102 115 115 115 115 133 133 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 97 97 97 111 111 111 111 118 118 97 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 1 1 3⁄4 3⁄4 6,0 6,5 6,5 11,5 11,5 11,5 11,5 18,0 18,0 6,0

S

S0 S4

Asennuslaippa SB4 SAE B4 J-744 (010-064) SC4 SAE C4 J-744 (040-108) DL4 DIN 4-h, ISO 7653 DIN (012-130)

B13 H13 C14 L35 H35

SAP -pumput myös SAE-versioina, kysy lisää!

Paine- ja imuyhteet Sunfab standardi

Pumpun takakansi 40 astetta, Sunfabin standardi Sunfabin standardi SLPD Akseli SAE B J499b 13 urainen 16/32DP SAE B 13 urainen 16/32DP SAE C 14 urainen 12/24DP DIN 5462 / ISO 14 DIN 5462 / ISO 14 o 8.15

TUOTENUMERO

TUOTE

TIIVISTESARJA

23064.HS 23064R.HS 23084.HS 23084R.HS 23108.HS 23108R.HS

SAP-064L-N-DL4-L35-S0S-000 SAP-064R-N-DL4-L35-S0S-000 SAP-084L-N-DL4-L35-S0S-000 SAP-084R-N-DL4-L35-S0S-000 SAP-108L-N-DL4-L35-S0S-000 SAP-108R-N-DL4-L35-S0S-000

50906 50906 50934 50934 50934 50934

vasen (L) tai oikea (R), vaihdettavissa

By-Pass venttiilit Akseli DIN 5462 / ISO14

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

Asennnuslaippa ISO 7653-D

PUMPPUTYYPPI SAP, SCP 012-064, SAPT 090 SAP, SCP 012-064, SAPT 090 SAP, SCP 084-108, SAPT 130 SAP, SCP 084-108, SAPT 130 Kaapeli 2.5m - Deutsch liitin

Akseli

Akseli HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi DIN 5462 / ISO14 DIN 5462 / ISO14

JÄNNITE

TUOTENUMERO

12 V 24 V 12 V 24 V

91071.HS 91073.HS 91075.HS 91077.HS 91078.HS

Asennnuslaippa Asennnuslaippa ISO 7653-D ISO 7653-D

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

Akseli DIN 5462 / ISO14 Asennnuslaippa ISO 7653-D

20

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

21

HAWE venttiilit liikkuvaan kalustoon PSL on teräksinen, kestävä ja luotettava suuntaventtiili. Venttiilin avulla toimilaitteesta saadaan tarkka ja taloudellinen. Muunneltavuutensa ansiosta PSL - venttiili mahdollistaa selkeän ja suoraviivaisen hydraulijärjestelmän.

CWS on edullinen “sandwich“- tyyppinen on-off suuntaventtili. Muunneltavuutensa ansiosta venttiili tarjoaa laajat käyttömahdollisuudet.

PSL (V) Modulaarinen koko Matala painehäviö Erittäin kompakti rakenne Lisätoimintoja voidaan integroida helposti venttiilipöytään

CWS Useita erilaisia integroituja vapaakiertoventtiilejä Useita eri karavaihtoehtoja Lähtölohkoihin on mahdollista saada lisätoimintoja kuten kuormanlaskuventtiilit

PSL (V)-CAN lite Helppo johdotus = nelinapainen kaapeli Nopea käyttöönotto Integroitu elektroniikka CAN-käyttöliittymä Esiasetetut parametrit Sisäänrakennettu diagnostiikka

EDL Modulaarinen systeemi Useita karavaihtoehtoja Yhdistettävissä PSL karalohkoihin Edullinen propoventtiili

CLHV-kuormanlaskuventtiilit CLHV-kuormanlaskuventtiilit soveltuvat moniin erilaisiin käyttökohteisiin. Yhdessä PSL-suuntaventtiilin kanssa CLHV mahdollistaa toimilaitteen hallitut ja tarkat liikkeet.

PSL (V)-CAN PSL(V) - CAN lite ominaisuuksien lisäksi: Kattavat monitorointi toiminnot Tarkka proportionaalinen virtauksen säätö=tarkat liikkeet Ei hystereesiä

ut lask kä man se Kuor 1A, T2A in! si s T1 myö allien pe m SAE-

Venttiilit tarpeidenne mukaan lyhyellä toimitusajalla! CLHV Maksimipaine 350 bar Neljä kokoa (max 320l/min) Useita eri pesävaihtoehtoja

HAWE HAWEFinland FinlandOy Oy Koskelontie Koskelontie15 15||02920 02920Espoo Espoo||Finland Finland||Puhelin Puhelin+358 +358(0)10 (0)1082126 8212600 00|| sales@hawe.fi sales@hawe.fi ||www www.hawe.fi

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

36

37

HAWE koneikot

KA-sarjan kompaktikoneikot Erittäin kompakti, integroitavat venttiilit Jopa 700 bar paine Optiona sisäinen kunnonvalvonta Optimoitu lämmönhallinta

Säiliökoot 0,1 - 5 000 l. Sähköt 12 - 400 V.

INKA Kompakti rakenne, integroitavat venttiilit Jopa 700 bar paine Pysty- ja vaakamallit 4...31 litran säiliöillä Voidaan varustaa tuulettimella

! meiltä Kysy nnetaan n Rake ko tarpee ik kone mukaan!

HR-minikoneikot Lisätoimintoihin ja hajautettuihin järjestelmiin mobile- ja teollisuuskäyttöön Käännettävä pyörimissuunta Sisäiset lukkoventtiilit 12V... 400V jännitteille mallista riippuen

HICON – Merivedenkestävä IP67 kompaktikoneikko ruostumattomasta teräksestä CAN-ohjausmahdollisuus Käännettävä pyörimissuunta 12-24 V järjestelmiin

FXU ä! meilt an Teollisuuskoneikot Kysy valmiilla nneta peen Rake ojataranturoinnilla venttiiliasennelmilla ! neikk kaan Painetaso jopako700 bar mu Tilaa säästävä rakenne Helppo konfigurointi

Mäntä- ja kalvoakut

Käsipumput

HAWElta laaja valikoima mäntä- sekä kalvoakkuja.

HAWEn laadukkaat käsipumput 30 - 800 bar. Yksi- ja kaksitoimiset + säiliöt

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

HAWE Hydrauliikkaluettelo

on ilmestynyt!

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

Teimme HAWE Hydrauliikkaluettelon sinua varten helpottamaan hydrauliikan suunnittelua ja asennusta mobiili- ja teollisuuslaitteisiin. Luettelossa on omien tuotteidemme lisäksi tarkoin valikoitujen yhteistyökumppanien tuotteita ja ratkaisuja. Pääosin kaikki tuotteet löytyvät meiltä heti varastosta Suomesta ja suunnittelemme yhdessä toimivat järjestelmät asiakkaidemme kanssa. HAWE Finland - Helppoa Hydrauliikkaa Hydrauliikkakomponentit ja -järjestelmät -luettelon voi tilata itselleen veloituksetta lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen: sales@hawe.fi tai soittamalla numeroon 010 821 2600

HAWE Finland Oy Koskelontie 15 | 02920 Espoo | Finland | Puhelin +358 (0)10 82126 00 | sales@hawe.fi | www.hawe.fi

ä! meilt Kysy nnetaan en Rake o tarpe ikk kone mukaan!


144

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hydrauliikka&Automaatio

Meiltä saat kattavan tuotevalikoiman lisäksi ammattitaitoisen suunnittelun, huollon ja korjauksen.

Palvelemme:

VANTAA Mäkituvantie 11, 01510 Vantaa, p. 0207 65 165

KOKKOLA Patamäentie 3, 67100 Kokkola, p. 0207 65 167

SEINÄJOKI Teollisuustie 5, 60100 Seinäjoki, p. 0207 65 164

TAMPERE Palmrothintie 7 B, 33920 Pirkkala, p. 0207 65 163

JYVÄSKYLÄ Puulaakintie 5, 40350 Jyväskylä, p. 0207 65 131

Tutustu tuotevalikoimaamme:

www.nestepaine.fi

MEILTÄ JUURI SINUN TARPEISIIN RÄÄTÄLÖIDYT

IQAN-OHJAUSJÄRJESTELMÄLLÄ

VARUSTETUT VENTTIILILOHKOT! Suunnittelu ja toteutus sovelluksineen samassa paikassa takaavat ratkaisut nopeasti ja luotettavasti.

Isera Oy, Tehdaskatu 14 24100 SALO Myymälä avoinna ma - pe 07.30 - 17.00


Hydrauliikka&Automaatio

145

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Paljon uutta koneenrakentajille ja kuorma-autopuolelle Kuorma-autopumppupuolella on tulossa uutuutena sähkösäädin VP1 -pumppuun, eVP1.

Kuorma-autojen sähköistyessä Parker on kehittänyt päällirakentajien tarpeisiin täysin uudenlaisen elektromekaanisen voimanulosottopaketin.

Parker Hannifin, maailman johtava hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatiotekniikan tuotteiden ja järjestelmien valmistaja, esittelee jälleen runsaasti mielenkiintoisia uutuuksia työkoneisiin ja hyötyajoneuvoihin.

Esittelemme syyskuussa FinnMetkossa todella paljon uusia tuotteita sekä teknisiä innovaatioita, mitkä antavat uusia mahdollisuuksia suomalaisille konevalmistajille ja liikkuvan kaluston rakentajille. Toki meihin kannattaa olla yhteydessä muutenkin ja suunnitella entistäkin paremmat ratkaisut yhdessä asiantuntijoidemme kanssa, sanoo Parker Hannifin Oy:n Application Engineering Manager Ari Puranen.

Uutta hydrauliikkaan

Hydrauliikassa Parkerin uu-

Mobiiliventtiilipuolella Parker lanseeraa uuden VA -venttiiliperheen.

tuusvirta on todella vakuuttava. - Järjestelmäpuolella metsäkone- ja nosturivalmistajia kiinnostaa varmasti Parkerin kehittämä CTC-kärkiohjaus sekä CADO-aktiivivaimennus, mitkä tehostavat ja parantavat nosturityöskentelyä huomattavasti. Uusia koneita valmistavien OEM -asiakkaiden lisäksi järjestelmät lanseerataan nyt yhdessä jälleenmyyjiemme kanssa asennettavaksi jo kentällä oleviin koneisiin, ilmoittaa Puranen. Komponenttitasolla Puranen nostaa esille muutaman todella mielenkiintoisen uutuuden: - Mobiiliventtiilipuolella Parker lanseeraa uuden venttiiliperheen, joista ensimmäinen VA 300Ls on näytillä FinnMetkossa. Suositusta V16-sarjan säätyvätilavuusmoottoreista on tulossa uusi sukupolvi ja ensimmäiset moottorit löytyvät kokoluokasta 220 ccm ja 270 ccm.

voimanulosotot eivät kuitenkaan käy, joten tarvitaan uusia ratkaisuja. - Parker on kehittänyt päällirakentajien tarpeisiin täysin uudenlaisen elektromekaanisen voimanulosottopaketin, johon pääsee tutustumaan FinnMetkossa. Kuorma-autopumppupuolella on tulossa uutuutena sähkösäädin VP1 -pumppuun. Sähköistyvät alusta ja niihin tulevat voimanulosotot vaativat järjestelmältä toisenlaista toimivuutta ja hyötysuhdetta ja eVP1 on osa ratkaisua. Lisäksi Parker lanseeraa VP1 -pumppujen suurempaan päähän mallit läpimenevällä akselilla, Puranen kertoo.

Parker lanseeraa VP1 -pumppujen suurempaan päähän uudet mallit läpimenevällä akselilla.

Ratkaisut kuormaautojen sähköistymiseen

Kuorma-autojen alusta sähköistyvät mutta päällirakenteet pysyvät samoina. Perinteiset

SAE-liittimiin on saatavilla uusi Tough Shield Plus -pinnoite.

Johdinkomponentit kehittyy

Myös Parkerin hydrauliikan johdinkomponenttipuoli kehittyy koko ajan. - Esimerkkinä SAE-liittimiin (JIC & ORFS) on saatavilla uusi Tough Shield Plus -pinnoite mikä lisää liitinten käyttöikää huomattavasti. Tämä Parkerin teräsputkiliitinten ja -adapterien uusi, maailmanlaajuisesti vakiona käytettävä sinkki-nikkelipinnoite tarjoaa ensiluokkaisen korroosionkeston ja suojaa laitteitasi huomattavasti pidempään,

Suositusta V16 -sarjan säätyvätilavuusmoottoreista on tulossa uusi sukupolvi ja ensimmäiset moottorit löytyvät kokoluokasta 220 ccm ja 270 ccm.

kuin muut kaupallisesti saatavilla olevat pinnoiteteknologiat, lupaa Puranen.

Laitteet kunnonvalvontaan

Hydrauliikan kunnonvalvontapuolella Parkerin SensoControl -tuoteperheeseen on tullut päivityksiä (Service Master,

Service Man). - Niistä kannattaa tulla keskustelemaan FinnMetko osastollemme. Näiden mittalaitteiden käyttöikää ja luotettavuutta on parannettu myös avaamalla uusi SensoControl Service Center Nordic-alueelle, missä hoidetaan mm. antureiden kalibroinnit, sanoo Ari Puranen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti painetaan 21.10.2022

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

JohnDeere.fi

IBC 3.0

Harvesteripään ylipyörityksen esto säästää letkuvaurioilta. Syötön ja sahauksen avustimet ohjaavat oikeanlaisiin työmenetelmiin.

Optio saatavana H424-, H425- tai H425HD-harvesteripäällä varustettuun 1270G-harvesteriin ja H425- tai H425HD-harvesteripäällä varustettuun 1470G-harvesteriin.