__MAIN_TEXT__

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

PP oo stsittus itu 11 88 .6.4 13 11kpls! kpl!

AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI 29 vsk. 1986-2014

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

moipu sorter

Vuodenvaihteen 2015 lehti

lajittelupihdit

Metsäkonealan hyvä vauhti jatkuu

Metsäenergian kysyntä kasvaa

Kuljetusalalla on sankaritarinoita

-Tehostaa ajokoneen työskentelyä -Helppo ja nopea kiinnitys lähes kaikkiin ajokoneisiin -Edullinen vaihtoehto ilman kuormatilan muutostöitä -Kun lajitteluominaisuutta ei tarvita, lajittelupihti on suojassa pankon sivulla, eikä vie kuormatilaa -Lajittelupihdin asentoa (ylös - alas) voidaan nopeasti vaihtaa joko kouralla tai puunipulla

www.moisioforest.com Myynti: Email:

Petrus Moisio 040-769 6663 Taneli Moisio 040-590 3131 info@moisioforest.com

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattilehden mediarekka oli suosittu kohtaamispaikka kesän 2014 tapahtumissa Power Truck Showssa ja FinnMetkossa. Panostus markkinoinnin eteen jatkuu vahvana 2015.

Ammattilehti kiittää lukijoitaan ja kaikkia yhteistyökumppaneitaan

Kasvu jatkuu

M

etsäalan Ammattilehti ja suosittu uutispalvelu Ammattilehti.fi jatkoivat vuonna 2014 vahvaa kasvuaan alan johtavana mediana.

- Metsäalan Ammattilehden jakelu teki taas ennätyksen kun 12 kuukauden aikana painettiin kuusi yli satasivuista lehteä painosmäärältään 124 000 kappaletta joista postin kautta jaettiin noin 111 000 kappaletta. Lisäksi lehteä jaettiin alan kiertueilla, tapahtumissa ja messuilla kuten mm. Power Truck Showssa ja Finn Metkossa Ammattilehden näyttävästä mediarekasta. Alan ainoana palveluna Ammattilehti.fi tarjoaa uudet tuoreet uutiset joka vuorokausi myös pyhisin ja viikonloppuisin - sivuilla käy jo yli 2500 erillistä kävijää vuorokaudessa ja kasvu jatkuu tasaista tahtia, kertoo Ammattilehden päätoimittaja Janne Jokela. Ammattilehti tuottaa lisäksi laajasti kuljetus- ja konealan sekä teknisen kaupan ym. julkaisuja. - Vuosi sitten ostimme FLUID Finland -lehden mikä on hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun erikoislehti kohderyhmänään erityisesti koneenrakentamisen, marine-puolen ja teollisuuden suunnittelijat sekä ostajat. Olemme saaneet perinteikkään lehden hyvään nousukiitoon ja tarjoamme lisäksi erikoisalan uutiset joka

- Ammattilehti tunnetaan positiivisesta asenteestaan ja kovasta työnteosta asiakkaiden eteen, sanoo Janne Jokela.

päivä osoitteessa Fluidfinland.fi. Lisäksi meillä on maarakennus- ja kaivosalan ammattimedia Kivirock.fi mikä tarjoaa alan uutiset joka päivä ja kehittyy tulevaisuudessa myös painetuksi lehdeksi. Teimme myös vuonna 2014 yli 30 erilaista asiakaslehteä ja -julkaisua joten kyllä tässä veljeksillä tekemistä riittää. Tuotamme ajankohtaista ja teknistä luettavaa positiivisella kaupallisella asenteella, sanoo Jokela.

29 vsk. 1986-2014

20.000 kpl.

18.611 kpl.

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28.2.2015


6 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Meiltä uusimmat tiedonsiirtoratkaisut!

Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy Hämeentie 1, 44100 Äänekoski Puh. 014 513 661, www.vlh.fi Jori Lieska 0400 643 464

ajoneuvopc.fi

Evoluutio jatkuu...

Evo M

Evo Renkaaseen kolmiomainen Evo-profiili estää lumen paatamisen.

Softissa lisäkantavuutta sivulenkkilinjan ylittävillä telakengillä!

Evo Soft Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 7

Raportti: Biotalous on puunjalostuksen mahdollisuus

Y

leinen taloustilanne on kääntänyt puutuotealan tilanteen hyvin epävarmaksi. Alan kannattavuus on heikolla tasolla, eikä merkittäviä investointeja ole viime vuosina tehty.

Sahatavaran vienti on kuitenkin kasvanut, ja sen arvo oli vuonna 2013 noin 1,5 miljardia euroa. Se edusti 63 prosentin osuutta koko puutavaratuotteiden viennistä. Jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun 27.11.2014 julkaisemasta puutuoteteollisuuden toimialaraportista. Sen on koonnut toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki Kainuun ELY-keskuksesta. - Puutuote- ja sahatavarateollisuus on jatkossakin merkittävä toimiala Suomessa. Puun myön-

teiset ominaisuudet hiiltä sitovana raaka-aineena antavat puutuotteiden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Panostukset biotalouteen tukevat tätä kehitystä. Puu on yksi tärkeimmistä materiaaleista biotalousstrategian toteuttamisessa, Loukasmäki toteaa. Puuvarojen käytön merkittävä lisääminen on yksi toimialan suurista tavoitteista. Käytön lisäämistä voidaan perustella ekologisilla ja kansantaloudellisilla syillä. Myös uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy, kun puutuotteiden jalostuksesta syntyy sivutuotteena energiaa enemmän, kuin mitä puun jalostaminen käyttää. Uusien tuotteiden kehittäminen on avainroolissa puutuotealan kehittymisessä. Jatkossa puutuotteilla voidaan korvata entistä enemmän fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Näitä tuotteita löytyy ainakin rakentamisesta.

Perinteisesti puutuotealan uudistumiskyky on ollut heikko, ja esimerkiksi tuotekehitykseen on käytetty vain vähän resursseja. Jatkossa alan yritysten olisi hankittava uutta osaamista ja panostettava tuotekehitykseen. - Puutuotealan yritysten tulisi pystyä kehittämään tuotteitaan ja toimintaansa niin, että niillä olisi mahdollisuuksia saada vientituotteilla aikaan suurempia volyymejä. Puumateriaalille on löydettävissä uusia kannattavia käyttösovelluksia ja kysyntää markkinoilla, Loukasmäki painottaa. Uudet puupohjaiset tuotteet ja niiden tuotantoprosessit edellyttävät uuden teknologian kehittämistä. - Uudet ideat tarvitsevat puolestaan uutta yrittäjyyttä. Näiden toimien edistämiseen tarvitaan laajaa ja ennakkoluulotonta kehitystyötä ja yhteistyötä, toteaa Loukasmäki.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta Tapio Oy

M

etsätalouden kehittämiskeskus Tapion toiminta on 1.1.2015 alkaen siirtynyt joulukuussa 2014 perustettuun valtion kokonaan omistamaan Tapio Oy -nimiseen osakeyhtiöön.

Tapio Oy jatkaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toimintaa metsiin perustuvan biotalouden ja alan kilpailukyvyn kehittäjänä. Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Tapio -konserniin kuuluvat valtiota palveleva emoyhtiö Tapio Oy, palveluita metsäbiotalouden elinkeinoille ja muille tahoille tarjoava uusi Tapio Silva Oy sekä kustannustoimintaa harjoittava Metsäkustannus Oy. Tapio Oy:n toimitusjohtaja Ritva Toivonen korostaa, että uusi yhtiö jatkaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion palveluita koko metsäalalle keskey-

tyksettä. Muutos näkyy lyhyellä aikavälillä lähinnä nimessä, joskin erityisesti valtiokonserniin kuuluvien asiakkaiden palvelu tehostuu heti valtion sidosyksikköaseman myötä. Toiminta jatkuu strategian mukaisesti kolmen synergisen linjan kautta, joita ovat asiantuntijapalvelut eli uuden tiedon tuottaminen, metsäpuiden laadukkaiden siementen tuottaminen ja metsäaiheisiin erikoistunut kustannustoiminta. - Tavoitteenamme ovat asiakkaita yhä paremmin hyödyttävät ja kustannustehokkaat palvelut. Metsänhoidon suositusten kehittäminen, niiden kouluttaminen metsäammattilaisille sekä suosituksiin perustuvat julkaisut tulevat edelleen olemaan Tapion ydintoimintaa. Myös metsävaratiedon hallinnan ja keruun sähköisten järjestelmien kehittäminen säilyy tärkeänä, kertoo Toivonen. Toimintaympäristön muutok-

set luovat myös tarvetta palveluiden kehittämiseen. Suomeen tavoiteltujen uusien biotalousalan investointien kannalta on ennakoitava poliittisen ja taloudellisen toimintaympäristön muutoksia. Esimerkiksi metsätalouden ja puun käytön kestävyyden osoittaminen on voimistuva metsäpolitiikan haaste. Myös vesitalous nousee yhä tärkeämmäksi kysymykseksi. - Haluamme vastata tietotarpeisiin näissä teemoissa yhä vahvemmin. Tapion tärkein tavoite on vahvistaa ja edistää metsäbiotalouden kilpailukykyä ja menestystä niin, että ala kasvaa ja menestyy. Tämä on sekä valtion, yritysten että suomalaisten ihmisten etu, Toivonen toteaa. Tapio Oy:n toimitusjohtajana toimii Ritva Toivonen, Tapio Silva Oy:n toimitusjohtajana toimii Olli Äijälä ja Metsäkustannus Oy:n toimitusjohtajana toimii Outi Karemaa.

Ostamme, myymme ja välitämme

metsäkoneita Pohjoismaiden, Keski-Euroopan ja Venäjän markkinoille. WENNSTRÖM MACHINERY OY Jere Wennström puh. 040 963 0047 jere.wennström@wmoy.fi

www.wmoy.fi

Metsätilastollinen vuosikirja 2014 on ilmestynyt

M

etsätilastollinen vuosikirja tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsistä, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta.

Lisäksi kirjassa esitetään muun muassa metsäluontoa, metsien monikäyttöä ja ympäristökysymyksiä käsitteleviä tietoja sekä tärkeimmät kansainväliset metsätilastot. Yli 400 -sivuiseen Metsätilastolliseen vuosikirjaan on koottu keskeiset metsäsektorin tilastotiedot. Vuosikirjaa käytetään paitsi tutkimukseen myös metsäja luonnonvarapolitiikan suun-

nitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Metsätilastollista vuosikirjaa on julkaistu 1960-luvun lopulta lähtien. Kirjan taulukoita ja kuvia täydentävät tekstiosuudet, joissa kuvataan metsäalan viimeisintä kehitystä ja esitellään käytetyt käsitteet, tietojen kattavuus ja tilastointimenetelmät. Ajankohtaisimpia aiheita käsitellään tekstin joukkoon upotetuissa tietotauluissa. Metsätilastollisen vuosikirjan taulukot ja kuvat ovat ladattavissa verkosta ilmaiseksi asiakkaan omalle koneelle (taulukot taulukkolaskimeen ja kuvat esim. powerpoint esityksiin). Kirja

löytyy internetistä myös pdf -muodossa. Vuosikirjan lisäksi verkosta löytyvät kaikki muutkin Metlan julkaisemat tilastot, muun muassa viikoittain päivittyvät puun hintatiedot. Metlan tilastotuotanto siirtyy ensi vuoden alussa toimintansa aloittavaan Luonnonvarakeskukseen, jossa metsätilastot, maataloustilastot sekä kala- ja riistatalouden tilastot yhdistyvät ruoka- ja luonnonvaratilastoiksi. Metsätilastoja tullaan jatkossa julkaisemaan sähköisesti Luonnonvarakeskuksen verkkopalvelussa osoitteessa www.luke.fi. www.arilahtiky.fi


8 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäteollisuudelle vuoteen 2025 ulottuva visio:

Uusiutuva metsäteollisuus - menestystä biotaloudesta

M

etsäteollisuus ry käynnisti vuosi sitten työn, jonka tavoitteena oli määrittää toimialalle visio, joka yltää vuoteen 2025.

Visio tehtiin yhteistyössä alan yritysten ja sidosryhmien kanssa vuoden 2014 aikana, ja se julkistettiin 19. marraskuuta. Toimialan visio kiteytyy lupaukseen Uusiutuva metsäteollisuus - menestystä biotaloudesta. Metsäteollisuus on ollut Suomen teollisen kehityksen, viennin sekä suomalaisten hyvinvoinnin perustaa vuosikymmenten ajan. Tänään metsäteollisuus investoi ja rakentaa rohkeasti uutta, biotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Sen käyttämä

puuraaka-aine on uusiutuvaa ja tuotteet hillitsevät ilmastonmuutosta. - Metsäteollisuus tekee biotaloudesta kannattavaa liiketoimintaa nykyisen toiminnan rinnalle. Biotaloudessa luomme toimialarajojen yli arvoketjuja, jotka mahdollistavat entistä korkeamman jalostusarvon. Se on portti uusille markkinoille ja kasvuun, sanoo toimitusjohtaja Timo Jaatinen Metsäteollisuus ry:stä. Paperi, sellu ja sahatavara ovat olleet vuosikymmeniä Suomen vientituotteiden kärjessä. Metsäteollisuuden viennin arvo on viime vuosina pysynyt ennallaan, vaikka ala on ollut rakennemuutoksen kourissa ja paperin kysyntä on supistunut. Vuonna

2013 metsäteollisuuden osuus Suomen kokonaisviennistä oli noin 20 %. Suomessa on runsaasti metsiä hyödynnettäväksi. Tuotteilla ja ratkaisuilla, jossa käytetään puuta tai puun ainesosia, on kasvava kysyntä sekä nykyisillä että kehittyvillä markkinoilla. Käyttäjiä ovat mm. rakennus- ja kemianteollisuus, lääke-, hygienia- ja kosmetiikkateollisuus, elintarvike- ja pakkausteollisuus, huonekaluteollisuus ja design sekä monet muut alat, jotka valmistavat tuotteita kuluttajien arkeen ja vapaa-aikaan.

Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen biotalouden ytimessä

Maailmanlaajuiset ilmiöt

haastavat kaikki toimialat ja koskettavat kaikkia ihmisiä. Ilmastonmuutos, kilpailu luonnonvaroista, väestön kasvu ja kaupungistuminen sekä digitalisoituminen muuttavat sekä kuluttajien että yritysten tavan toimia. - Metsäteollisuuden koko ketjun kestävyys, vastuullisuus ja uusiutuminen ovat meille mahdollisuus ja loistava tarina. Uskomme, että vuoteen 2025 mennessä biotalous tuo uutta talouskasvua ja hyvinvointia Suomeen, sillä biotalous on vastaus suurten ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, painottaa Jaatinen. Kansallinen biotalousstrategia hyväksyttiin tänä vuonna, ja biotalous on nostettu yhdeksi Suomen talouden kasvun kärjeksi.

- Kuluttajille biotalous tarjoaa mahdollisuuden valita kestävämmän tavan kuluttaa ja elää. Yhteiskunnalle se merkitsee hyvinvointia, työpaikkoja sekä vienti- ja verotuloja. Biotalouteen ei kuitenkaan siirrytä itsestään, vaan toimintaedellytykset ja kilpailukyky on oltava kunnossa. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä sekä alan sisällä että yli toimialarajojen, sanoo Jaatinen.

Uudet metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Lokakuun hakkuut 5,8 miljoonaa kuutiometriä

H

akkuut jatkuivat vilkkaina lokakuussa. Puuta korjattiin 5,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaikkien lokakuiden ennätys hakkuiden tilastointihistorian aikana.

Lokakuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 5,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on hakkuutilastohistorian kaikkien lokakuiden ennätys. Edellinen ennätys (5,7 milj. m³) on vuodelta 2002. Vuodentakaiseen verrattuna hakkuumäärä oli viisi ja keskimääräiseen verrattuna 15

prosenttia suurempi. Lokakuussa yksityismetsistä hakattiin 4,7 miljoonaa kuutiometriä puuta. Hakkuumäärä oli seitsemän prosenttia edellisvuotista ja 16 prosenttia keskimääräistä suurempi. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärä, 4,2 miljoonaa kuutiometriä, nousi 16 prosenttia keskimääräistä suuremmaksi. Hankintapuuta vastaanotettiin 0,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viidenneksen enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus hakkasivat puuta

omista metsistään saman verran kuin vuosi sitten eli yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna määrä oli 11 % suurempi. Lokakuun hakkuista oli tukkipuuta 2,8 ja kuitupuuta 3,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien määrä oli 8 ja kuitupuun 21 % keskimääräistä suurempi. Vuoden 2014 tammi-lokakuussa teollisuuspuun hakkuista on kertynyt puuta 46,0 miljoonaa kuutiometriä eli prosentin enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tukkipuun hakkuumäärä oli 19,9 ja kuitupuun 26,1 milj. kuutiometriä.

Puuta korjattiin 5,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaikkien lokakuiden ennätys hakkuiden tilastointihistorian aikana


METSÄALAN AMMATTILEHTI


10 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI Katso lisää kuvia ammattilehti.fi

Markkinahulinaa Iisalmessa Ponssen perinteinen talvimarkkinapäivä 5.12.2014 keräsi Iisalmen huoltopalvelukeskukseen yli 700 kävijää laajasti eri puolilta Suomea.

M

arkkinahulinaa ja -tunnelmaa oli tarjolla Ponssen Iisalmen huoltopalvelukes-

kuksessa 5.12. kun Ponsse vietti perinteistä talvimarkkinapäivää huutokaupan, varaosa- ja Ponsse Collec-

tion -tarjousten merkeissä.

Erittäin onnistunut markkinapäivä keräsi Iisalmeen yli 700

kä. Metsäkonealan ammattilaiset saapuivat paikalle laajasti eri puolilta Suomea. - Järjestämme perinteisesti

Huutokaupassa konemiehet innostuivat huutamaan suurella joukolla ja tosissaan tarpeellista tavaraa varmasti edulliseen hintaan. Kuvassa käydään tiukkaa kisaa siitä kuka saa matkaansa Ponsse -harvesteripään.

mukavahenkisen tapahtuman asiakkaillemme joulun ja kesälomien alla, jolloin on hyvä hetki tavata tuttuja ja vaihtaa kuulumisia sekä tietenkin tehdä myös kauppaa, kertoo Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Suuren suosion jälleen saavuttanut huutokauppa alkoi klo 12 ja tarjolla oli runsaasti huudettavaa kuten mm. harvesteripäitä, huoltoauto, laadukkaita varaosia ja metsäkonetarvikkeita sekä paljon muuta tarpeellista. - Konemiehet innostuivat huutamaan tosissaan ja tavara vaihtoi omistajaa varmasti ostajia miellyttäneeseen hintaan, sanoo Vidgrén. Tarjolla oli lisäksi huippuhyviä varaosa- ja tarviketarjouksia, sekä tyylikkäitä Ponsse Collection -tuotteita edullisesti työhön ja arkeen; samalla esiteltiin uusimmat vaatemallit. Moni tekikin samalla reissulla ostokset joulupukin konttiin. Ja tietenkin myös tarjoilu joulupuuroineen maistui kävijöille. - Ponsse haluaakin kiittää kaikkia paikalla olleita ja toivottaa entistä parempaa uutta vuotta 2015 kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, sanoo Vidgrén.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela (oik.) keskusteli koneurakoitsija Marko Kellolan kanssa metsäkonealan näkymistä.

Ponssen Keski-Suomen aluemyyntipäällikkö Pekka Rajala (vas.) ja markkinointipuolen Teemu Vidgrén tyytyväisenä markkinahumussa.

KONEURAKOINTI 11

Tyylikkäitä Ponsse Collection -tuotteita oli tarjolla edullisesti työhön ja arkeen; samalla esiteltiin uusimmat vaatemallit.

Ponssen myyntipäällikkö Jani Liukkonen on tyytyväinen; koneita myydään hyvää tahtia.

Ponssen teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg (vas.) kuunteli tarkkaan asiakkaiden palautetta koneista.

Tarjouksia tutkittiin tarkkaan ja ammattilukemistakin löytyi.

Ponsse tekee hyvää yhteistyötä urheilijoiden kanssa

P

onsse Oyj jatkaa yhteistyötään pitkäaikaisten urheilija- yhteistyökumppaneidensa kanssa kaksivuotisin sopimuksen.

Koneurakoitsija Jari Niskanen, Ponssen harvestereiden tuotepäällikkö Risto Vidgrén, kuormatraktoreiden tuotepäällikkö Jan Kauhanen ja koneurakoitsija Jorma Randelin vaihtoivat ajatuksia koneiden teknisestä kehityksestä.

Ponssen tietojärjestelmien tuotepäällikkö Antti Räsänen opasti harvesterisimulaattorin käytössä.

Paikalla oli runsaasti yhteistyökumppaneita tuotteineen, kuvassa uusi OFA Paragon 16 -ketjumalli.

Sopimuksen allekirjoittivat joulukuun alussa Vieremällä Tero Pitkämäki ja Iivo Niskanen. Ponssen sponsorointitiimiin kuuluvat myös hiihtäjät Kerttu Niskanen ja Marjaana Pitkänen, jääkiekkojoukkue Kalpa, ralliautoilija Esapekka Lappi, lentopalloilija Antti Siltala ja soutaja Robert Ven. - Yhteistyö kaikkien sponsorointitiimiläistemme kanssa on ollut meille ilo ja kunnia. Olemme saaneet yhteistyökumppaneiksemme samanhenkisiä urheilijoita, joilla positiivinen asenne on ratkaissut paljon.

Ponssen Juha Vidgrén (vas.), Iivo Niskanen ja Tero Pitkämäki.

Urheilijat ovat yrittäjähenkisiä ja he ovat uskoneet tulevaisuuteen silloinkin kun menestystä ei ole tullut. Näillä urheilijoilla on ollut myös suuri vaikutus positiivisen yrityskuvaamme ja siitä heille suuret kiitokset, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén kertoo. Ponsse on pyrkinyt sponsorointisopimuksissaan pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Keihäänheittäjä Tero Pitkämäkeä Ponsse on tukenut kymmenen vuoden

ajan vuodesta 2004 ja Kalpa-yhteistyölle kymmenen vuotta tulee täyteen ensi vuonna. Myös hiihtäjäsisarusten Kerttu ja Iivo Niskasen kanssa yhteistyö on alkanut jo nuorten Hopeasompa-kisoista kymmenisen vuotta sitten. Virallinen yhteistyö aloitettiin vuonna 2010. Vieremäläissyntyinen lentopallomaajoukkueen kapteeni Antti Siltala ja hiihtäjälupaus Marjaana Pitkänen ovat kuuluneet sponsorointitiimiin vuodesta 2010. Vuoden 2012 alussa Ponsse aloitti yhteistyön ralliautoilija Esapekka Lapin kanssa. Soutaja Robert Ven on ollut mukana tiimissä viime vuodesta lähtien. - Pitkäaikainen yhteistyö on mahdollistanut sen, että Ponssella on yhteistyökumppaneina tämän tason urheilijoita, Vidgrén sanoo.


TSÄALAN AMMATTILEHTI

a .

ty at n2. n ai an a. hltti n. aal-

ita o-

12 KONEURAKOINTI

KONEURAK OINTI 73 ONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE Scorpion Tuottava Idea -kilpailun voittoon

P

ONSSE Scorpion -harvesteri on voittanut Tuottava Idea -kilpailun yrityssarjan pääpalkinnon.

Kilpailun voittajat palkittiin Kauppakamariforum -tilaisuudessa Finlandiatalolla 27.11. 2014. Palkintoraati kiitti Ponssea uusista innovaatioista ja digitalisaation hyödyntämisestä: ”PONSSE Scorpion -harvesteri vie puunkorjuun aivan uudelle tasolle ainutlaatuisilla uusilla innovaatioilla. Näillä innovaatioilla ja digitalisaation oivalla hyödyntämisellä tässä tuotteessa on parannettu muotoilua, työturvallisuutta ja ergonomiaa saaden koneen käsiteltävyyteen ja korjuutehokkuuteen tuntuva parannus. Tämä on eriomainen esimerkki siitä, minkälaisiin tuottaviin ideoihin perinteisilläkin liiketoiminta-alueilla pääsPentin pojat Mikko (vas.) ja Janne Häikiö ovat jatkaneet isänsä tuotteiden kehittämistä ja tehneet Naarvatään panostamalla osaamiseen ja kourista maailmanlaajuisesti tunnettuja tuotteita. sen hyödyntämiseen sekä uskottaessa omaan kykyyn uusiutua.” PONSSE Scorpion -harvesteri voitti Tuottava Idea -kilpailun yrityssarjan pääpalkinnon. Suomen nuorkaupSuomen nuorkauppakamarien pakamarien järjestämällä kilpailulla tuodaan esille uusia, tuottavassa käytössä olevia ideoita. järjestämällä kilpailulla tuodaan esille uusia, tuottavassa käytössä tekniset ratkaisut vievät puun- tuu yhä useammalla teollisen le Pro Finnish Design kunniaolevia ideoita. Kilpailun tavoit- korjuun tuottavuuden ja kuljet- puunkorjuun markkinalla. Ym- maininta muotoilusta. 2003: PONSSE Beaver -harteena on kannustaa kehittämään tajan työskentelymukavuuden päristöystävällisemmän metsäuudelle tasolle. Nosturin sijoitkoneen Scorpionista tekevät uusia ideoita tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä toimijan omaksi telu ja liikegeometria, patentoi- mm. sen normaalia pidemmät että yhteiskunnan hyväksi. Kil- dut vakautus- ja levellointirat- huoltovälit (jäteöljyä ja muuta pailussa järjestetään yritys-, kaisut sekä kolmiosainen runko- huoltojätettä syntyy vähemmän), oneistaja Matti Hiltuyhteiskunta- ja palveluliiketoi- rakenne ovat täysin uusia tuote- uusi vähäpäästöinen Euromot ratkaisuja harvesterien kehityk- 4F-moottoriteknologia sekä kosella täyttyi 45 vuomintasarja. neen alhaiset pintapaineet, joka den ura koneistajana Kilpailussa arviointikriteerei- sessä. Scorpionin kuljettajalla on saavutetaan koneen painon ja- Ponsse Oyj:ssä. Hän aloitti nä pidettiin hankkeen uutuutta, innovatiivisuutta, idean käyt- esteetön näkyvyys työskentely- kautuessa tasaisesti kahdeksalle koneistajana yhtiön palvealueelle. Tämä helpottaa kuljet- pyörälle. luksessa 1.12.1970 heti Naarva S23 on kevyt sykehartöönottoa tuottavaan käyttöön, myydään Tänä päivänä Naarva -tuotenimellä yli 10 erilaista mallia enervesteri traktoreihin ja 5-8 tonnin työtä oleellisesti ja paranPONSSE Scorpion -harvestePonssen perustamisen jälgiakouria,kehityksen kaatopäitä, sykeharvestereita ja perkaajia. Kuvassa syöttävä kestävän huomioi- tajan kaivinkoneisiin. taapienpuun korjuujälkeä. Poistettavien riuutuus sai ensiesittelynsä 2013. keen. energiakoura Naarva tulevaisuuEF28 energia- ja korjuuseen. mista sekä hankkeen den kilpailukykyä ja menestys- puiden valinta helpottuu, konet- Scorpionin sarjavalmistus lähti päitä, energiakouria ja perkaa- hakkuuseen, Saksa, Viro ja alussa Ranska. ta ei tarvitseensiharvennuksiin, siirrellä turhaan Norja, liikkeelle vuoden 2014 ja Vieremäläinen Matti Hiltunen mahdollisuuksia. jia. Lisäksi valikoimaan kuuluu ongelmapuiden kaatoon, taimiPaja markkinoilla Oy:n palveluksessa eikä jäljelle jäävää puustoa va- Pentin se on otettu vastaan on Ponsse Oyj:n pitkäaikaisin Naarva -pylväskauha. Naarva- konhoitoon sekä piennarten ja on tällä hetkellähyvin. 20 henkilöä, hingoiteta. Scorpionilla päästään ennätyksellisen Scorpio- työntekijä. Pitkää työuraa juhlisPuunkorjuuta tuoteperheestä löytyy laitteita pellonreunojen raivaukseen. on yli tänä 2 miljoonaa turvallisesti vaikeisiinkin koh- liikevaihto nia on toimitettu vuonna tettiin 1.12.2014 kakkukahvein kuljettajan ja kaikkien konevalmistajien alus- Vuonna Pentin Paja valja tuotantotilaa teisiin ja 2013 työn kuormittavuus on euroa kahteentoista maahan. yhteensä Ponssen tehtaalla ja toimipisteiltakoneisiin: traktoreihin, ylipienempi. 200 kouraa. Tähän yli 2000 neliötä Ilomantsissa ja lä eri puolilla Suomea. selkeästi ympäristön ehdoillametsä- misti Palkittua PONSSE koneisiin, kaivinkoneisiin ja mennessä Naarva-kouria Scorpionin tuotekehitystä on on Joensuussa. Palkittu PONSSE Scorpion Matti Hiltunen on aloittanut kuorma-autoihin. Naarva-tuottoimitettu jo 32 eri maahan. -harvesteri on aivan uudenlainen ohjannut myös ympäristöystä- -tekniikkaa uransa Ponssen konepajassa mateita käytetään mm. energiapuun Suurimmat vientimaat vällisyys, jonka merkitysRuotsi, korosmetsäkone. Sen edistykselliset 1992: Ergo HS15 -harvesteril- nuaalisorvilla yrityksen ensimmäisenä sorvarina. Vuosien saatossa hän on aktiivisesti opetellut nykyaikaisten työstökoneiden käytön säilyttäen korkean ammattitaidon myös tämän päivän koneistustöihin. Asennoituminen uuteen teknologiaan ja sen oppimiseen on ollut hänelle luontevaa ja itsestään selvää. Hiltunen on myös jakanut tietoaan nuoremmalle sukupolvelle, mikä on ollut olennaisen tärkeää luotaessa ponsselaista yrityskulttuuria. Matti Hiltuselle on koko hänen työuransa ajan ollut keskeistä hyvän fyysisen ja psyykkisen kunnon säilyttäminen. - Hyvä työilmapiiri on tärkeä, meillä on hyvä porukka. Töihin tullessa tuntuu kuin kotiinsa tulisi. On ollut tunne, että tätä yritystä kehitetään yhdessä. Työ ei kuitenkaan ole elämässä kaikki. Harrastuksia pitää olla ja perheen kanssa pitää viettää ai-

vesterille Fennia Prize -kunniamaininta hallintalaitteiden, ohjaamon ja ulkoisen ilmeen suunnittelusta. 2012: PONSSE Comfort -käyttöliittymälle Fennia Prize -kunniamaininta uudesta ergonomisesta, käyttäjien ehdoilla suunnitellusta käyttöliittymästä. 1.10.2013: PONSE Scorpion -harvesterille Eläköön automaatio! -palkinto vakautus- ja levellointijärjestelmän kehitystyöstä. 20.1.2014: PONSSE Scorpion -harvesterille Vuoden Laatuinnovaatio -palkinto koneen uudenlaisesta rakenteesta, jossa on parannettu kuljettajan ergonomiaa ja koneen työtehokkuutta. 30.1.2014: PONSSE Scorpion -harvesterille teollisen muotoilun pääpalkinto, Fennia Prize Grand Prix pitkäjänteisestä muotoilun hyödyntämisestä, lukuisista uusista muotoiluratkaisuista ja käyttäjien panoksesta uuden harvesterin tuotekehityksessä.

Metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Koneistaja Matti Hiltunen - 45 vuotta Ponssella

K

Matti Hiltunen on työskennyt jo 45 vuoden ajan koneistajana.

kaa, Matti Hiltunen kertoo. - Matin pitkä työura on meille ponsselaisille ylpeyden aihe. Näin pitkää työuraa enää harvoin näkee, saati saman työnantajan palveluksessa. Matin osalta yllättävää ei kuitenkaan ole pitkä työura vaan se miten ammattimainen asennoituminen häneltä löytyy jokaiseen työpäivään. Esimerkillisesti hän huolehtii myös omasta kunnostaan. On hienoa nähdä Matti lenkkeilemässä kylän raitilta, kun työvuoro päättyy. Einarilla oli sanonta ”Pittää löytee parhaat tekijät joka työhön” ja Matin kohdalla tuo valinta osui 45 vuotta sitten paremmin kuin kohdilleen, Ponssen hallituksen pj. Juha Vidgrén kiittää Matti Hiltusta. Hiltusen pitkää työuraa on arvostettu myös ylimmän valtiojohdon taholta. Hänet kutsuttiin vuonna 2013 puolisonsa kanssa tasavallan presidentin itsenäisyyspäivävastaanotolle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 13

PUREVAA LAATUA TALVEN PAKKASIIN: OREGON® RSN laipat + 18 HX terāketju 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

Uutuus Suomessa OREGON® RSN harvesterilaipat! OREGON Harvester JYVÄSKYLÄ

Puh 020 765 9055

Web www.mototarvikeet.fi Mail kauppa@mototarvikkeet.eu

ARE you R8Ady ?

B ecause g tE is ! Logset Oy Hännisentie 2 FI-66530 Koivulahti Puh. 010 286 3200 Fax 06 210 3216

Myynti: Erno Mäntynen 040 849 3115 010 286 3224 erno.mantynen@logset.com

Y K S I N K E R T A I S E S T I PA R E M P I www.logset.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

14 KONEURAKOINTI

John Deeren suosituin kuorma-traktori 1110E on saanut uuden IT4 -moottorin ja samalla konetta on muutenkin uudistettu.

John Deere 1110E -kuormatraktori uudella IT4 -moottorilla

J

ohn Deeren suosituin kuormatraktori 1110E on saanut uuden IT4 -moottorin ja samalla konetta on muutenkin uudistettu.

Uusi malli täydentää John Deeren keskikokoisten kuormatraktoreiden mallisarjan ja siinä on paljon samoja ominaisuuksia kuin aiemmin lanseeratuissa John Deere 1210E IT4 ja 1510E IT4 -malleissa. Uuden moottorin myötä John Deere 1110E täyttää IT4 / EU Stage 3B -päästövaatimukset. Samalla moottoriin on tullut 6 % enemmän vääntöä. Koneen vetovoima on säilynyt 160 kN:ssa, mutta vetovoima hyödynnetään aiempaa tehokkaammin, sillä uudessa ajomoottorissa on yhdeksän mäntää aikaisemman seitsemän sijaan. Tämä parantaa myös liik- keellelähtöä matalilla kierroksilla, samoin kuin ajomoottorin koon suureneminen 160 kuutiosta 170 kuutioon ja ajopumpun suureneminen 140 kuutiosta 145 kuutioon. John Deere 1110E IT4 on va-

rustettu uuden sukupolven sermillä, joka parantaa näkyvyyttä kuormatilaan. Erityisesti kuorman purku nopeutuu, kun näkyvyys kouraan pysyy hyvänä. Leveää kuormatilaa on mahdollista kasvattaa 4,6 m2:iin. Koneen kantavuus on 12 tonnia. Kuormaimessa vakiona oleva SBC-puominohjaus suodattaa ohjaimilta tulevia äkkinäisiä liikkeitä, jolloin puomin hallinta on tarkkaa ja kuormaimen rasitus vähenee tms. Kuljettajan työ helpottuu ja muuttuu mukavammaksi, kun ylimääräiset nykäykset ja tärähtelyt häviävät - myös kuormaimen maksimiulottumalla. Kuormaimen käyttö voi nopeutua jopa 10-15 prosenttia ilman että hallinta kärsii. Kuormaimeen on saatavana lisäksi IBC-kärkiohjaus, joka tehostaa kuorman käsittelyä ja lisää tuottavuutta jopa kuorman verran päivässä. Kärkiohjauksessa koko kuormainta hallitaan yhtenä kokonaisuutena, eikä kuljettajan enää tarvitse opetella ohjaamaan puomin eri osia yhdessä. Kärkiohjauksessa on myös sähköiset päätyvaimen-

Uuden moottorin myötä John Deere 1110E täyttää IT4 / EU Stage 3B -päästövaatimukset.

nukset kaikille puomin pääliikesuunnille. John Deere 1110E IT4 -kuormatraktori on saatavana myös lyhyellä akselivälillä. Akselivälistä on lyhennetty 40 cm siirtämällä taka-akselia eteenpäin. Näin kuormatilan koko säilyy entisellään. Koneen vakaus pysyy hyvänä ja ketteryys paranee,

mistä on etua erityisesti harvennuksilla. John Deere 1110E IT4 -kuormatraktoriin saa vakiona kolmen vuoden ilmaiskäyttöön JDLink -etähallinnan. JDLink -järjestelmän avulla koneen avaintietoja on helppo seurata mobiililaitteella tai toimistosta. Koneen käyttöaste pysyy korkeana, kun

tuottavuuden muutokset näkyvät aikaisessa vaiheessa ja niihin voi reagoida nopeasti. Asiakkaan valitessa John Deeren huoltosopimuksen voidaan 1110E IT4 -koneen huoltovälejä pidentää 750, 1500 ja 3000 tuntiin, jolloin huoltokuluissa pystyy säästämään viidenneksen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SUOMEN PARAS TARJOUS

EUROPAS BÄSTA PRIS

TR 678

600/55-26.5 20 PR TT FORESTECH 1339€/KPL 710/45-26.5 20 PR TL FORESTECH 1489€/KPL 600/65-34 14 PR TT TR 678 1659€/KPL 700/55-34 20 PR TT TR 678 1795€/KPL Alv, Kierrätys ja asennusmaksut lisätään!

UNITED METSÄKONERENKAAT SUOMEN PARAS TARJOUS

FF X1

HF-2

LS-2

UNITED/TIANLI

700/45-22.5 16 PR TT HF-2 1215€/KPL 600/55-26.5 20 PR TT HF-2 1027€/KPL 650/65-26.5 20 PR TT HF-2 1495€/KPL 710/45-26.5 20 PR TT FF X1 1399€/KPL 750/55-26.5 20 PR TT FF X1 1750€/KPL 600/65-34 16 PR TT LS-2 1695€/KPL 700/55-34 16 PR TT LS-2 1795€/KPL Alv, Kierrätys ja asennusmaksut lisätään!

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

16 KONEURAKOINTI

MUSTA IGGESUND KESTÄÄ PITEMPÄÄN!

Miksi? ENERGIALAIPPA UUTUUTENA!

Yksi hammas enemmän Suurempi laakeri Suojatut laakerirullat Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100

‡Ž‘ƒ€ƒˆƒƒ ††‰ŠŠ ‹’ “

  Š  ­—‚‚­‡ – “£ž­

 

   

     

  ƒ 

    

  ‡ Š­‚ … Ž‡ €‹‚Ž•Ž• •– ” Ž‡ ˜˜ “€ †‡… Ÿ“‡ ‚ „œ † ˜ €‹‚

 

˜

™ ŽŽŽŒ• Š ‚“–– Ž‹­­‹€Ž    š›€ ‚ ’­“­   €‚ ‘‡ˆ — €­––Œ €‚ ””‡ˆ ‰ €­ €‚ ”‡ˆ ‰ €­ €‚ ”‡ˆ ‰ Š‹Œ€ ­  ‰ Š‹Œ€ ­ Š‚Ž‹ €‚ …‡ˆ

Š‚Ž‹ €‚ …‡ˆ

„ œ  €Œž‹­­•Ž‹–Š‚­‹­

 

    ­ €‚ ƒ „†‡ˆ   ­ €‚ ƒ „…†‡ˆ

       

˜ ¡¢ ‚  ††‰ŠŠ ‹‹Œ‹Œ Š Š  Œ

­€‚ƒ€„€€„ƒƒƒ­ …† €€‚‡€„ƒˆ


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 17

CUTTING AGE TOUR

- uusien Komatsu -harvestereiden esittelykierros 7.-24.1.2015

K

omatsu 911 -malli aloittaa Cutting Age Tour -esittelykier- tueen Suomen osalta; lähdetään etelästä kohti pohjoista ja pysähdytään viidellä paikkakunnalla - pisimmillään kokonaiseksi viikoksi. Kone on 11 metrin ulottumalla ja C93 -hakkuulaitteella varusteltu yleiskone, jolle kelpaa kaikennäköiset hakkuukohteet: puhdas koivikko, harvennettava sekametsä tai järeähkö päätehakkuu. Pääosa koneen työajasta esittelykohteilla kuluu ammattilaisten kynsissä koe- ja testiajettavana. Jokaisella kohteella vietetään vähintään yksi yhteinen päivä tulistellen, tutkien ja näytöksiä katsellen. Uuden sarjan Komatsu-kuormatraktori - tai kaksi - on mukana näytöksissä joka kohteella.

Näin se menee

Kierros käynnistyy loppiaisviikolla Orimattilan Piipanarossa. Näytöspäivä on keskiviikkona 7.1.2015. Komatsu-koneiden huoltoyritys J&M metsäkonetekniikka Oy muutti Kiteen toimipisteensä taannoin uusiin tiloihin. Perjantaina 9.1. vietetään avoimien ovien päivää J&M:llä. Huoltopisteen läheisyydessä pyörii 911 -koneen työnäytös koko päivän. Seuraavalla kohteella Korpilahden Keltaojalla vierähtää

Metsäkonealan ammattilaiset pääsevät koeajamaan uuden sukupolven Komatsu 911 -harvesterin Cutting Age Tour -esittelykiertueella 7.-24.1.2015 yhteensä viidellä eri paikkakunnalla.

kokonainen viikko. Näytöspäivä on perjantaina 16.1. Keski-Suomesta matkataan Ylä-Savoon, missä tarkka koeajo- ja näytöspaikka paljastetaan savolaisen tyyliin ”myöhemmin mutta riittävän aikaisin”. Komatsu 911 -hakkuukoneen jäljessä

esiintyy ja esitellään Komatsu 845 Comfort Ride. Yleisönäytöksen päivämäärä on päätetty: keskiviikko 21.1. Rovaniemen liepeille, Rovajärven suunnalle, saavutaan torstaina 22.1. Siellä 911-näytöspäiviä on kaksi, perjantaina 23.1.

Komatsu Forest Oy:

Pohjoisessa on potentiaalia

U

usi Komatsu Forest Oy:n Lapin palvelukeskus on itsenäinen, resursseiltaan riittävä ja satoja kilometrejä lähempänä pohjoisen metsäkoneyrittäjiä.

Alkuperäinen idea saada kaikki pohjoisimman Suomen koneyrityksille markkinoitava palvelu saman katon alle toteutui investointipäätöksen jälkeen nopeasti. Rakennus valmistui reilussa puolessa vuodessa muuttokuntoon ja joulukuun 12.-13. päivä siellä vietettiin työn lomassa virallisia avajaisia; väkeä saapui paikalle todella hyvin ja asiakkaat olivat tyytyväisiä näkemäänsä. Uusi rakennus nelostien tuntumassa Rovaniemen Rekkatiellä lähellä lentokenttää on suunniteltu tiloiltaan Komatsu -metsäkoneiden huoltamiseen, varaosien ja tarvikkeiden kauppaan sekä tukikohdaksi tuotetuelle, asiakaskoulutukselle ja markki-

Uusi Rovaniemen palvelukeskus sijaitsee osoitteessa Rekkatie 24 B.

noinnille. Komatsu Forest Oy:n aikaisemmat omalla henkilökunnalla miehitetyt palvelupaikat ovat Pirkkalassa ja Jyväskylässä. Komatsu Forest Oy näkee Lapissa potentiaalia sekä koneyrittämisen kasvuun että oman markkinaosuutensa kasvattamiseen. Metsäkoneisiin liittyvien huolto-, koulutus- ja tuotetukipalvelujen rooli koneurakoinnissa kasvaa vauhdilla, niiden merkitys Lapin pitkien etäisyyksien olosuhteissa korostuu entisestään. Se oli syy panostaa Rovaniemeen pohjoisimman Suomen palvelun keskuspaikkana.

Hyvät tilat ja osaava henkilöstö

Komatsu Forestin Rovaniemen uudet tilat tarjoavat kolme konepaikkaa, joista yhdessä pesuvarustelu, siltanosturi kahdella nostimella, varaosamyymälä, varaosavarasto, toimistot tuotetuelle ja konemyynnille, huoltoauto maastohuoltoa varten. Tiloissa työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä. Suunnitelmissa on kasvattaa joukkoa ensi vuoden puolella yhdellä huoltoasentajalla.

klo 10-15 ja lauantaina 23.1. klo 10-14. Ajokoneita on mukana kaksin kappalein: Komatsu 835 ja Komatsu 865. Komatsun Cutting Age Tour -sivulle osoitteessa www.komatsuforest.fi päivittyy tarkempaa tietoa matkan edetessä. Sieltä

näet mitä koneita kullakin näytösalueella on työssä, koska voi koeajaa, kehen ottaa yhteyttä, opaskartat, tietoa tarjoilusta, puustosta, maastosta ja kaikesta mahdollisesta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

18 KONEURAKOINTI

Risto Kangassalo Komatsu C144 -hakkuulaitteesta:

Kulkee kuin juna

R

isto Kangassalon parikymmentä konetta hakkaa ja ajaa puuta eri puolilla Etelä-Suomea. Sen lisäksi hän työllistää aliyrittäjien koneita.

Tällaisiin mittoihin kasvaneita yrityksiä on suomalaismetsissä koko ajan enemmän. Riston tapauksesta tekee mielenkiintoisen se että hän istuu päivät pitkät hakkuukoneen ohjaamossa, missä valmista jälkeä syntyy varmasti se mitä muiltakin. Mittava konearmada selviytyy ilman isäntänsä jatkuvaa paimentamista. Juokseviin asioihin hänen ei tarvitsekaan puuttua, niistä pitää huolen oman yrityksen kaksi työnjohtajaa. - En välitä istua palavereissa, sopimusneuvottelut hoidan kyllä, hän kuittaa huumorilla. Tällä hetkellä sopimuskumppaneita on kolme: UPM, Stora Enso ja Koskitukki, vuotuiset hakkuumäärät pyörivät puolen miljoonan motin paremmalla puolella.

Kokemuksen tuomalla tyylillä

Risto Kangassalolla on oma nimikkokone, johon ei kenelläkään muulla ole asiaa: Komatsu 931.1, jonka hakkuulaitteena on C144. Koneensa pyörivästä ohjaamosta hän katselee käsiteltävää metsää omalta valtaistuimeltaan. Kolmenkymmenen vuoden kokemus näkyy ja kuuluu; työn tekeminen on silmiinpistävän rauhallista, koneen kierrosluku suositusten alarajoilta ja ripeästi karttuvat tavaralajien kasat parempia kuin oppikirjoissa. Tällä savotalla ajokoneellekin jää sille kuuluva osa tuloksesta. Kun Kangassalo tulee juttusille olisi tyylitöntä kysyä heti kärkeen miksi hän on valinnut koneekseen juuri Komatsun lippulaivan. Onhan yrityksessä muitakin merkkejä, toki punaiset ovat viime vuosina vallanneet

- Jos sitä yhdellä sanalla pitää kuvata, niin se on juna, kulkee varmasti ja takeltelematta kuin juna, sanoo Risto Kangassalo joka on tyytyväinen Komatsu C144 -hakkuulaitteeseensa.

kärkipaikat. Keskitymme sen sijaan päivän teemaan, C144-hakkuulaitteeseen. - Jos sitä yhdellä sanalla pitää kuvata, niin se on juna, kulkee varmasti ja takeltelematta kuin juna, sanoo Kangassalo. - Niin onhan se pitkä, mutta sen karsintaterät liikkuvat kukin erikseen, mikä tekee siitä ketterän, ja sillä on helppo karsia

vaikeita puita, koivujakin. Katkaisu on nopea, puuhun tarttuminen sujuu, välttämättä en tarvitsisi edes jarrullista riipuketta, hän väittää ja lisää: - Vielä pitää sanoa mittatarkkuudesta, sorvi on se vaikein laji, siinä raportti näyttää 95+ -prosenttilukemaa ja viimeisestä kuutioinnin kontrollista saatiin 0,1:n -poikkeama. Kangassalo laittaa koneen

Kangassalon Komatsu 931.1 -harvesteri ja Komatsu C144 -hakkuulaite on tehokas kokonaisuus.

alhaisen polttoaineenkulutuksen toimivan hakkuulaitteen ja peruskoneen riittävän tehokkaan pumpun ansioksi. Kokeneen koneyrittäjän hioutuneella ajotyylillä lienee samansuuntainen vaikutus.

Olen YLLÄTTYNYT

- Yhdestä asiasta olen C144:n kohdalla ollut todella yllättynyt (hän painottaa ”yllättynyt” -sa-

naa): Siinä ei ole kuuteensataan tuntiin ollut mitään vikaa tai häiriötä. No, hyvä on: Yhtä rullan letkua olen käynyt kiristämässä ja venttiilikopasta on mutteri kadonnut, sanoo Kangassalo sen verran vakuuttavasti, että pakko se on uskoa. Iloisesta ilmeestä päätellen mies on päässyt noiden takaiskujen yli.

- Yhdestä asiasta olen C144:n kohdalla ollut todella yllättynyt: Siinä ei ole 600 tuntiin ollut mitään vikaa tai häiriötä, sanoo Kangassalo.

Risto Kangassalon kolmenkymmenen vuoden kokemus harvesterin käytössä näkyy savotalla laadukkaana työnjälkenä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KoMaTsu-haKKuuKoNeideN uusi TuoTeohjeLMa Nyt otettiin isompi askel

Komatsu Forest esittelee parhaillaan uutta hakkuukoneidensa tuoteohjelmaa. Samana päivänä markkinoille tuotiin neljä uutta harvesterimallia. Sellaista ei tähän mennessä ole nähty.

Tälle perustalle

Komatsu-hakkuukoneiden perustana on 30 vuotta sitten kehitetty peruskonsepti: tasaava tasapainoinen alusta jonka päällä kääntyy ohjaamo-/nosturiosa. Tälle pohjalle neljä uutta harvesterimallia on rakennettu noudattaen tinkimättömästi Komatsulle ominaisia koneenrakentamisen periaatetta: koetellut rakenteet (proven technology) ja äärimmilleen viety tuoterationaalisuus.

Lähes identtiset

Vaikka uuden tuoteohjelman koneiden painot vaihtelevat 16 – 24 tonniin, tehot 150 – 210 kW:n välillä ja hydrauliikan-

www.komatsuforest.fi

kapasiteetit 566 – 739 minuuttilitraan, koneet ovat rakenteiltaan hätkähdyttävän identtisiä. Avainmoduulit: ohjaamo, ergonomia, automatiikka, hydrauliikka, moottori ja voimansiirto ovat uuden tuoteohjelman malleissa samanlaisia. Vuosia kestäneet testi- ja koeajo-ohjelmat tekevät konstruktioratkaisuista luotettavia.

Monta etua käyttäjälle

Kattava komponentti- ja moduuliyhteys mallien välillä lisää luotettavuutta, tekee koneiden teknisestä ylläpidosta, dokumentoinnista ja koulutuksesta yksinkertaisempaa sekä edullisempaa. Komatsu-hakkuukoneiden uudet mallit ja tekniset ratkaisut, katso: www.komatsuforest.fi


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 21

Uuden Oregon RSN -laipan vaihdettavan kasettikärjen rakenne on vahva ja laadukas. Kärkipyörän laakerointi on toteutettu erittäin kestävällä tavalla.

Vaihdettavalla kasettikärjellä varustettu Oregon RSN -laippa osoittanut toimivuutensa Suomen talviolosuhteissa

O

regon toi talvella 2014 markkinoille uuden vaihdettaval- la kasettikärjellä varustetun RSN -laippamallin mikä on osoittautunut menestykseksi suomalaisten metsäkourakoitsijoiden keskuudessa. Oregonilla on ollut jo vuosia valikoimassa erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoille suunnattu vaihtokärkilaippa. Talvella 2014 esitelty uusi RSN -laippa on täysin uusi malli ja tehty ketjuvälille .404” joten se soveltuu pohjoismaiseen harvesteripääkäyttöön. Uuden RSN -laipan suunnittelussa on hyödynnetty aiemmista vaihtokärkilaipoista saatua asiakaspalautetta. Laipan rakenne ja edistynyt valmistustekniikka takaavat kestävyyden, toimivuuden sekä tuotteiden tasalaatuisuuden. Vaihtokärjen ansiosta laipan elinkaari pitenee ja käyttö on perinteisiä laippoja edullisempaa sillä vahingon sattuessa selvitään usein pelkän kärjen vaihdolla. Uuden RSN -laipan vaihdettavan kasettikärjen rakenne on vahva ja laadukas. Kärkipyörän laakerointi on toteutettu erittäin kestävällä tavalla.

Oregon RSN -laippa osoittanut toimivuutensa Suomen talviolosuhteissa

KOX Harvester aloitti RSN -laippojen toimitukset suomalaisille asiakkaille viime talvena ja laipat ovat saaneet heti alusta lähtien hyvän vastaanoton asiakkaiden keskuudessa. Vaihtokärjellä varustettuja Oregon RSN -laippoja on tarjolla kaikki yleisimmät mallit ja mitat.

- Uusi Oregon RSN -laippa on osoittanut kestävyytensä suomalaisten urakoitsijoiden käytössä; vaihdettava kasettikärki kestää kovassa pakkasessa ja lumiolosuhteissa. Oregon RSN -harvesterilaipat yhdessä Oregon 18 HX -teräketjun kanssa tarjoavat purevaa laatua talven pakkasiin, sanoo tarvikemyyjä Timo Savornin.

KOX Harvester kasvaa Suomessa

Metsäkonetarvikkeita toimittava KOX Harvester on Blount Internationalin tytäryhtiö, joka on maailmanlaajuisesti johtava metsänhoitotarvikkeiden ja harvestereiden sahalaitteiden komponenttivalmistaja. Konsernin tunnetuin tuotemerkki on Oregon. - Laadukkaiden KOX harvesterivarusteiden myynti jatkaa kasvuaan Suomessa ja asiakaspalvelumme paranee entisestään tammikuun alussa 2015, kun Risto Lampinen aloittaa KOXmyyntitiimissä. Lampisella on vankka kokemus teknisestä kaupasta ja konepajapuolesta, kertoo Jari Lääperi. Suomessa KOX:in päävarasto sijaitsee Jyväskylässä ja tuotteita voi ostaa myös kätevästi verkkokaupan kautta osoitteessa www.mototarvikkeet.fi. - Varastomme on erittäin kattava ja tuotevalikoima laajenee edelleen koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vuodesta 2008 asiakkaita palvelleen mototarvikkeet.fi -verkkokaupan kautta myydään koko ajan enemmän tuotteita; se on asiakkaille helppo ja edullinen tapa hankkia varusteet ja tarvikkeet nopeasti kaupan ollessa avoinna 24/7, toteaa Lääperi.

Suomessa KOX Harvesterin päävarasto sijaitsee Jyväskylässä ja tuotteita voi ostaa myös kätevästi verkkokaupan kautta osoitteessa www.mototarvikkeet.fi.


22 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Lajittelupihdit kuormatilaan Oy:n Tuomas Moisio.

Asiakkaiden tarpeisiin

Niin kuin Moisio Forestin hyvin menestyneissä tuotteissa Moipu -syöttörullissa ja Moipu -harvesterikourissa, tarve lajittelupihdin kehitystyöhön lähti asiakkaiden toiveista. - Urakoitsijoilla oli tarve helppoon ja toimivaan lajitteluratkaisuun missä ei tarvitse vaihtaa olemassa olevia pankkoja eikä hitsailla kuormatilan rakenteita. Siitä syntyi ajatus Moipu Sorter -lajittelupihdistä mikä kiinnitetään pankkoon pulttiliitoksella, sanoo Moisio.

Sopii kaikkiin pankkomalleihin

Moipu Sorter -lajittelupihdin rakenne on yksinkertainen ja toimintavarma (patent pending). Asennus onnistuu eri mallisiin ja muotoisiin pankkoihin pulttiiliitoksella ilman hitsaamista.

P

uulajien erottelu kuormasta vie yllättävän paljon työaikaa kuormatraktorin käyttäjältä. Puulajit ovat yleensä sekaisin kuormatilassa, jolloin kuorman purku on hidasta.

Lajittelupihdin ylä- ja ala-asennot on helppo säätää kohdalleen pankon rakenteen mukaan.

Lajittelupihti on ala-asennossa alempana kuin pankon yläpinta, jolloin se on suojassa kolhuilta eikä se vie kuormatilaa.

Moisio Forest Oy on kehittänyt edullisen ja helposti asennettavan ratkaisun puiden lajitteluun. Moipu Sorter -lajittelupihdeillä estetään puulajien sekoittuminen, jolloin kuorman purku helpottuu ja ajokoneen työskentely tehostuu oleellisesti. - Kaikkiin ajokoneisiin sopiva Moipu Sorter -lajittelupihti kiinnitetään ajokoneen olemassa olevaan pankkoon kiinni. Asennus on helppoa ja nopeaa. Tarvittaessa lajittelupihti voidaan vaihtaa ajokoneesta toiseen. Kahden pihdin asennukseen menee noin 15 minuuttia aikaa yhdeltä henkilöltä, työkaluiksi tarvitaan kaksi avaintyökalua ja asennus on helppo suorittaa tarvittaessa myös maasto-olosuhteissa, kertoo Miosio Forest

Moipu Sorter -lajittelupihti sopii nerokkaan pulttikiinnitysratkaisunsa ansiosta kaikkiin käytössä olevien kuormatraktorimallien pankkoihin. - Eri valmistajien ja eri konemallien pankkorakenteet poikkeavat melkoisesti toisistaan mutta Moipu Sorter -lajittelupihti voidaan kiinnittää adapterien avulla myös putkipankkoihin ja pankkoihin joiden runko kapenee ylöspäin sekä kuormatiloihin joissa on tukirauta etummaisen pankon ja sermin välissä. Lajittelupihdin ylä- ja alasennot on helppo säätää tarkasti pankon rakenteen mukaan, ilmoittaa Moisio. Pulttiliitos toimii myös sulakkeena jos lajittelupihtiin kohdistuu epätavallisen suuri voima. - Pultit antavat periksi jolloin lajittelupihdin eikä sen kiinityksen rakenteet vaurioidu. Sitten vain uudet pultit tilalle, toteaa Moisio.

vitsee kolistella rakenteita - toki pihtejä voi silti nostella myös kouralla. Ja kun lajitteluominaisuutta ei tarvita, lajittelupihti on suojassa kolhuilta pankon sivulla eikä vie kuormatilaa, opastaa Moisio.

Myynti lähtenyt vauhdilla matkaan

Moipu Sorter -lajittelupihti on erittäin laadukkaasti valmistettu tuote. Itse pihtiosa on yhdestä palasta leikattua erikoisterästä ja kiinitysmekanismissa käytetään parhaita komponentteja. - Halusimme tehdä teollisen sarjatuotteen ja se ajatus näkyy myös selkeissä asennusohjeissa sekä tuotteen pakkauksessa, mitkä on toteutettu ”Ikean ajatusmallilla”, toteaa Moisio. Moipu Sorter -lajittelupihdin myynti on lähtenyt vauhdilla matkaan. - Ensiesittelimme prototyypin FinnMetkossa ja ensimmäinen kauppa tehtiin 15 minuuttia siitä kun messut aukesivat. Tuotteen sarjatuotanto alkoi loppusyksystä ja olemme toimittaneet asiakkaille jo yli 100 paria lajittelupihtejä Suomeen ja vientimarkkinoille lähinnä John Deeren jälleenmyyntiverkoston kautta, kertoo Moisio. Moipu Sorter -lajittelupihdeissä on hinta/laatusuhde varmasti kohdallaan: parin hinta on vain 1000 eur+alv.

Helppo käyttää

Moipu Sorter -lajittelupihti on käytännön työssä yksinkertaisen helppo käyttää ja rakenteeltaan kestävä. - Lajittelupihdin asentoa (ylös -alas) voidaan nopeasti vaihtaa puunipulla jolloin kerralla kääntyy molemmat saman puolen lajittelupihdit eikä kouralla tar-

Moisio Forest Oy:n Juha (oik.), Tuomas ja Taneli Moisio esittelevät jälleenmyyjälle lähtevää kätevää Moipu Sorter -lajittelupihdin esittelytelinettä.

Moipu Sorter -lajittelupihti on testattu perusteellisesti käytännön työssä ennen sarjavalmistuksen aloittamista. Palaute käyttäjiltä on erittäin hyvää ja rakenne on kestävä (kuva: Sami Karppinen, Samin Savotta).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 23

Moipu Sorten -lajittelupihtien asentoa (ylös-alas) voidaan nopeasti vaihtaa puunipulla jolloin kerralla kääntyy molemmat saman puolen lajittelupihdit eikä kouralla tarvitsee kolistella rakenteita.

Eri puulajikkeille on lajittelupihtien ansiosta oma tilansa. Lajittelupihdit voidaan asentaa joko vain toiselle puolelle tai molemmille puolille.

Moipu Sorter -lajittelupihdeillä estetään puulajien sekoittuminen, jolloin kuorman purku helpottuu ja ajokoneen työskentely tehostuu oleellisesti.

Tämän sivun kuvat: Sami Karppinen, Samin Savotta Kun ajetaan yhtä puulajia eikä lajitteluominaisuutta tarvita, Moipu Sorter -lajittelupihti on suojassa kolhuilta pankon sivulla eikä vie kuormatilaa.

Kuorma on valmis ja kuitupuut on siististi omassa osassaan kuormatilaa lajittelupihtien ansiosta, mikä nopeuttaa kuorman purkua.


24 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sama harvesteripää soveltuu raivaukseen, harvennukseen, energiapuun korjaukseen sekä päätehakkuuseen. Edistyksellinen ja energiatehokas hydraulijärjestelmä alentaa koneen käyttökustannuksia.

HP 350 G1 15.6” HD

Valitse itsellesi sopiva vaihtoehto!

499€

INTEL CORE I3-4005U | 4GB MUISTIA 500GB KIINTOLEVY | WINDOWS 7 PRO 64 & WINDOWS 8.1 .......................

399

INTEL CORE I5-4200U | 4GB MUISTIA | 500GB KIINTOLEVY WINDOWS 7 PRO 64 & WINDOWS 8.1

Kaapelioppaallamme löydät helposti oikean kaapelin laajasta valikoimastamme. USB, HDMI, virta ym.

www.multitronic.fi/kaapeliopas

Tehokkaat kannettavat toimistoon ja kotiin KORSHOLMANPUISTIKKO 38, VAASA | PUH: 06-3197700 | INFO@MULTITRONIC.FI | AVOINNA: ARKISIN 9-18 AS.PALV. 9-17 | WWW.MULTITRONIC.FI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 25

Uudenlainen pinnoitusmenetelmä harvesteripään syöttörullille ja terille

J

aana ja Ari Nykänen Kontiolahdelta ovat kehittäneet uudenlaisen pinnoitusmenetelmän käytettäväksi metsäkoneiden kaatopäiden vetorullissa ja syöttörullissa.

Pinnoitusmenetelmää voidaan käyttää myös metsäkoneiden kaatopäiden mittapyörissä, kuorintarullissa ja karsintaterissä, jotka kaikki ovat kaatopäiden työkaluja, joilla siirretään puuta tai tehdään puulle mittaamista, karsintaa tai kuorimista. - Keksinnön tavoitteena ovat työkalut jotka kestävät hyvin kulutusta. Edelleen tavoitteena on, että kulutuksen kestävyys saavutetaan työkalun puuhun kosketuspintaan, jolloin vain kosketuspinnan pinnoittaminen on edullisempaa kuin koko työkalun pinnoittaminen. Menetelmälle on jätetty patenttihakemus 17.8.2013 nro 20130234 sekä U20140164 hyödyllisyysmallihakemus 11.12.2014, kertoo Ari Nykänen, jolla on vaimonsa Jaanan kanssa vankka kokemus metallialan alinhankintapuolesta sekä metsäkoneurakoinnista. Tänä päivänä Nykänen työskentelee konepaja Viitek Oy:ssä Ylämyllyllä myyntitehtävissä; lisäksi hän urakoi edelleen harvesterilla ja kehittää vaimonsa kanssa urakointia tehostavia tuotteita.

Pinnoitus tuo selkeitä etuja harvesterikäyttöön

Uudenlaisen pinnoitusmenetelmän etuna on se, että harvesteripään rullien ja terien kulutuksen kestävyys lisääntyy oleellisesti, jolloin niiden vaihtoväli pitenee samalla kun säästetään rahaa hankinnoissa ja koneen tehokas työaika lisääntyy rullanvaihtojen ja terien teroitustarpeen vähentyessä. - Metsän hakkuutyö nopeutuu koska pinnoitetut syöttörullat ovat hyvin kosketuksessa puun pintaan, jolloin rullien pyörintänopeutta voidaan kasvattaa huomattavasti kosketuspinnan kovuuden ansiosta, jolloin puiden hakkuu nopeutuu ja polttoainekustannukset pienevät. Pinnoituksen ansiosta liukkaiden rullapintojen ja terävänä pysyvien terien työstövoimat pienenevät jonka tuloksena hakkuujälki on parempi laatuista. Rulliin kohdistuvat paineiskut ovat pienempiä koska hydrauliikan paineita saa pienentää mikä vähentää myös letkujen menekkiä, kertoo Nykänen.

Uusin tai kunnostettaviin rulliin ja teriin

Pinnoitusmenetelmässä komponentit käsitellään aiempaa paremmin kulutusta kestäväksi.

Harvesteripään syöttörullien pinnoitus pidentää rullien käyttöikää merkittävästi. Huoltojen tarpeet vähentyvät ja puu kulkee paremmin.

Harvesteripään terät pysyvät pinnoitettuna aiempaa paremmin terävinä mikä tehostaa työskentelyä ja vähentää teroituksen tarvetta.

Uudenlainen pinnoitusmenetelmä lisää oleellisesti harvesteripään syöttörullien ja terien kulutuksen kestävyyttä sekä tuo käyttäjälle paljon muitakin etuja. Kuvassa Kesla -harvesteripään uudet syöttörullat ja yläterä pinnoitettuna. Pinnoitus voidaan tehdä myös käytettyihin komponentteihin kunnostuksen yhteydessä.

taan kasvavassa määrin metsäkoneurakoitsijoille ja myös konevalmistajat ovat osoittaneet mielenkiintoa uutta menetelmää kohtaan sekä myös testanneet sitä omissa harvesteripäissään. - Tulevaisuudessa pyrimme pääsemään menetelmällämme myös vientimarkkinoille. Hiljattain toimitimme ensimmäiset rullat Japaniin testikäyttöön, toteaa Nykänen.

aiemmin vaan rullat pitää paremmin puussa ja terät pysyy leikkaavina, kommentoi Karhu. Markku Tuominen Kuhmosta on myös tyytyväinen pinnoitukseen. - ProSilva 810 -harvesterin Kesla 20RH -kourassa on ollut pinnoitettu yläterä viime keväästä. Teroitustarve on vähentynyt

oleellisesti, sen huomasi erityisesti viime syksynä jolloin tein pääosin tuulenkaatoja. Multaisetkaan puut eivät syöneet pinnoitettua yläterää, toteaa Tuominen. Lisätietoja Ari Nykänen puh. 0400 809 036 ja 044 365 7398

Käyttäjät tyytyväisiä

Pinnoitusmenetelmässä komponentit käsitellään aiempaa paremmin kulutusta kestäväksi.

- Olemme pinnoittaneet uusia harvestereiden syöttörullia ja teriä sekä käytettyjä; teemme myös syöttörullien ja terien kunnostuksia jonka yhteydessä pinnoitus on helppo ja edullinen toteuttaa. Meillä on tarjota syöttörulliin omat piikkimallit, uusimpana tehokas kolmiopiikki. Kun rullien tai terien vaihto on seuraavan kerran edessä ota yhteyttä niin kunnostamme tuotteesi sekä pinnoitamme ne. Uskon että yllätyt positiivisesti, sanoo Nykänen. Pinnoitettuja rullia toimite-

Uudenlaista rullien ja terien pinnoitusmenetelmää kokeilleet metsäkoneurakoitsijat ovat tyytyväisiä pinnoituksella saavutettuihin etuihin. - Itse teen puuta John Deere 1070 -harvesterilla. Sen 754 -hakkuupään neljä syöttörullaa ja kiinteä yläterä on pinnoitettu reilu puolitoista vuotta sitten. Rullilla on ajettu nyt lähes 5000 tuntia ilman huoltoa, sanoo Nykänen. Metsäkarhut Ay:n Pasi Karhu Niittylahdelta urakoi puuta kolmella koneella. - Tässä Timberjackissa on 754 -koura ja siihen pinnoitettiin rullat ja terät kunnostuksen yhteydessä puolisen vuotta sitten. Sen jälkeen on ajettu tuhannen tuntia ja nyt huomaa selvästi että rullat ja terät ei tylsy kuten

metsuri.fi


26 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Swedish Steel Prize 2014

K

ansainvälisen Swedish Steel Prize -palkinnon on vuonna 2014 voittanut valkovenäläinen Belaz-yhtiö. Kovatasoisessa finaalissa oli mukana myös suomalainen Timo Penttimies harvesterin syöttörullillaan.

Palkinto myönnettiin yhtiön maailman suurimpaan maansiirtoajoneuvoon suunnittelemasta innovatiivisesta, uudesta akselijousituksesta ja pyörivistä laakereista. Uudessa rakenteessa hyödynnetään täysimääräisesti lujan teräksen ominaisuuksia. Akselin jännityksessä käytetään lujaa Weldox -rakenneterästä, jolloin paksuutta voidaan pienentää, mutta akseli kestää edelleen suuret kuormat. Lisävakautta ja -turvallisuutta on saatu aikaan tasapainoisella kuorman jakautumisella etu- ja takapyörien päälle sekä alhaisella painopisteellä. Hardox -kulutuslevyn käyttö rungossa vähentää hankaavaa kulutusta ja iskuista johtuvia kolhuja. - Belaz on venyttänyt rohkeasti mahdollisena pidetyn rajoja olemassa olevalla tekniikalla, toteaa SSAB:n markkinakehityksestä vastaava johtaja Gregoire Parenty, joka toimi tuomariston puheenjohtajana. Belaz 75710 -maansiirtoajoneuvon hyötykuorma on 450 tonnia, joten se on 25 prosenttia tuottavampi kuin yrityksen seuraavaksi suurin maansiirtoajoneuvo, ja vähentää näin ympäristövaikutusta kuormaa kohden. Sitä voidaan käyttää alhaisimmillaan -60 celsiusasteen lämpötilassa ja lähes 5 000 metrin korkeudella merenpinnasta. Nykyinen trendi kaivos- ja louhostoiminnoissa ympäri maailmaa on, että mitä isompi, sitä parempi. Kysyntä on korkea, ja siksi tuotanto on optimoitava. Tuotannon optimoimiseksi globaali kaivosvälineiden valmistaja Belaz kehitti lujia teräksiä

Valkovenäläinen Belaz voitti Swedish Steel Prize 2014 -palkinnon Tukholmassa 20. marraskuuta järjestetyssä juhlagaalassa.

Muut tämän vuoden palkintoehdokkaat olivat chileläisen Santander Equiposen traileri panimotuotteiden valmistukseen, suomalaisen Timo Penttimiehen harvesterin syöttörullat ja brasilialaisen Valen kaivoksen seulajärjestelmä. Kokenut riippumaton tuomaristo valitsi finalistit suuresta määrästä ehdokkaita, joita oli ennätysmäärä ympäri maailmaa. SSAB:n Swedish Steel Prize -palkinto on jaettu vuodesta 1999 lähtien. Tarkoituksena on inspiroida kehitystä ja levittää tietoa lujasta teräksestä ja sen käytöstä vahvempien, kevyempien, kestävämpien ja ympäristömyötäisempien tuotteiden valmistuksessa. Swedish Steel Prize -palkinnon voittaja saa 100 000 Ruotsin kruunun arvoisen stipendin ja Jörg Jeschken suunnitteleman palkinnon.

Finaalissa kohtasi neljä ehdokasta, joiden tuomaristo katsoi hyödyntäneen erikoisteräksiä innovatiivisella ja edistyksellisellä tavalla.

SSAB:n pääjohtaja Martin Lindqvist (vas.) onnitteli Timo Penttimiestä hienosta kansainvälisesti korkealle arvostetusta saavutuksesta.

hyödyntämällä maailman suurimman maansiirtoajoneuvon, jolla on suurempi kuormauskapasiteetti ja jonka polttoaineen kulutuksesta aiheutuvat kustannukset kuormaa kohden on minimoitu. - Belazin maansiirtoajoneuvon uusi rakenne todistaa, kuinka lujia teräksiä hyödyntämällä voidaan valmistaa vahvempia, kevyempiä ja kestävämpiä tuot-

teita, kertoo Parenty. Swedish Steel Prize jaettiin 16. kertaa kolmipäiväisessä tapahtumassa, jossa 800 globaalin valmistus- ja terästeollisuuden edustajaa eri puolilta maailmaa kokoontui kuulemaan uusimpia lujaan teräkseen liittyviä innovaatioita seminaareissa. Tapahtuman aikana pääsi vierailemaan myös SSAB:n terästehtaille Oxelösundiin ja Borlängeen.

Timo Penttimies (vas.) ja SSAB:n Erkki Krankkala ovat tehneet pitkään hyvää yhteistyötä - Timon Swedish Steel Prize finaalipaikka oli hieno palkinto molemmille.

Paikalla oli teräsyhtiöiden yhdistymisen myötä myös Rautaruukin teräsmiehiä kuten Hannu Indrén oik. ja Kari Salin - nyt käyntikortissa lukee SSAB. Raahen terästehdas edustaa maailman huippua erikoisterästen kehityksessä ja tuotannossa ollen tärkeä osa uutta suurta pohjoismaista SSAB -konsernia.

Belaz 75710 -maansiirtoajoneuvon hyötykuorma on 450 tonnia, jonka uudessa innovatiivisessa rakenteessa hyödynnetään täysimääräisesti lujien terästen ominaisuuksia.

Tapahtuman aikana päästiin myös terästehtaille; SSAB Oxelösundin erikoisterästehdas valmistaa mm. maailmankuulun Hardox -teräksen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 27

The Toughest Chain for the Roughest Terrain

– odotettu uutuus nyt saatavana!

Timo Penttimiehen innovatiiviset TP-Rollers syöttörullat tekivät teräsalan historiaa pääsemällä finaaliin Swedish Steel Prize 2014 -kilpailuissa.

Timo Penttimien innovatiivinen ja kustannustehokas harvesterin rullasyötin Swedish Steel Prize 2014 -finaalissa

T

imo Penttimies saavutti harvinaisen, kansainvä- lisesti erittäin arvostetun kunnianosoituksen olemalla ehdolla vuoden 2014 Swedish Steel Prize -palkinnon saajaksi metsäharvestereille kehittämänsä kestävän ja suorituskykyisen TP-Rollersin ansiosta, jonka valmistuksessa on käytetty lujaa terästä.

Swedish Steel Prize -palkinnon myöntää vuosittain maailman johtava lujien terästen ja kulutusta kestävien terästen valmistaja SSAB tunnustuksena innovatiivisimmasta lujan teräksen käyttötavasta. Suomalainen Timo Penttimies oli yksi neljästä ehdokkaasta vuoden 2014 palkinnon saajaksi. Finaaliin pääsy on erittäin kova saavutus. - TP-Rollers poikkeaa täysin muista rullasyöttimistä. Rullat ovat lujasta teräksestä valmistettuja laserleikattuja levyjä, joissa on apuporausreiät ja integroidut syöttöhampaat. Levyjä on leveydestä ja käytöstä riippuen 4-11 rullasyötintä kohden, ja niissä on myös tilaa puhdistusvälineelle, toteaa syöttimen kehittänyt Timo Penttimies. TP-Rollersilla on paljon etuja. Sillä on hyvä pito silloinkin kun puu on kovaa, paksukaarnaista tai oksaista, mikä parantaa tehokkuutta. Syöttöhampaiden jyrkkä kulma ja etenkin avoin rullasyötinrakenne mahdollistavat syöttörullien alhaisen painekuormituksen, mikä pienentää kitkaa. Näin säästetään polttoainetta, ja harvesteripäihin kohdistuu vähemmän rasitusta. Lujien terästen käyttö yhdessä kennomaisen rakenteen kanssa tarjoaa erinomaista kulutuskestävyyttä jokaisessa suunnassa. Tämän ansiosta TP-Rollersilla on 4 000 käyttötunnin takuu.

- Tähänastinen kokemus viittaa vahvasti siihen, että syöttörullien käyttöikä voi olla jopa 20 000 tuntia. Kilpailijoiden syöttörullien elinikä on huomattavasti lyhyempi. Yleensä ne valmistetaan standarditeräksestä, joten ne kuluvat nopeasti, Penttimies kertoo.

Tuomariston perustelut

Swedish Steel Prize -tuomariston perustelut Timo Penttimiehen valinnalle yhdeksi vuoden 2014 Swedish Steel Prize -ehdokkaista: ”Käyttämällä laserleikattua Hardox -levyä Timo Penttimies on onnistunut suunnittelemaan täysin uuden, innovatiivisen ja kustannustehokkaan rullasyöttimen metsäharvestereille. Syöttörullat on valmistettu yhteen pultatuista levyistä. Levyjä kiertävät piikit minimoivat painumisen puuhun ja varmistavat maksimaaliseen syöttöön ja palautettavuuteen tarvittavan pidon vähentäen puun vahingoittumista ja lisäten samalla tuottavuutta. Levyt on sijoitettu riittävin etäisyyksin, jotta väliin mahtuu tukkeutumisen ehkäisevä puhdistusväline ja rullien huolto on helppoa.”

Tähänastinen kokemus viittaa vahvasti siihen, että laserleikatusta Hardox -levystä valmistettujen TP-Rollers syöttörullien käyttöikä voi olla jopa 20 000 tuntia.

• Täysin uusi ketjukuvio • Vakaa pystynastarakenne • Tiheä sivusuoja • Pitkä huoltoväli

www.ofa.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

28 KONEURAKOINTI

MOTOLAIPAT

PUHTAASTI PAREMPI

PYYDÄ TARJOUS

WWW.VIRHYDRO.FI Pirkantie 22 Virrat 044 536 6310

Lue metsäalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kovat tuulet riepottelivat eteläisen Suomen metsiä

T

ammikuun toisen ja kolmannen päivän kovat tuulet ovat vahingoittaneet puita eri puolilla eteläistä Suomea.

Kaikkein voimakkaimmat noin 20 m/s puuskat osuivat rannikolle ja hieman heikentyneinä Keski-Suomen alueelle. Tuulenkaadot ovat yksittäisinä puina tai pieninä puuryhminä, eikä laajamittaisia yhtenäisiä tuhoja ole todennäköisesti tapahtunut. Vahingoittuneen puuston määrä on todennäköisesti tuhansista kuutiometreistä kymmeniintuhansiin, joka on arvoltaan noin 0,5-5 milj.euroa. Vuonna 2013 Seijan, Einon ja Oskarin päivien kovat tuulet

kaatoivat yhteensä noin neljä miljoonaa kuutiota puustoa. Hajallaan olevien tuhopuiden korjuu on hidasta ja hankalaa. Metsänomistaja voi halutessaan jättää kaatuneet lehtipuut ja pienet määrät havupuita metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Jos vahingoittuneita kuusipuita on yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden, tulee tuon määrän ylittävä osuus poistaa metsästä hyönteistuhojen torjumiseksi viimeistään ensi kesään mennessä. Männyllä vastaava raja-arvo on 20 kuutiometriä hehtaarilla. Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajat vaivaavat jo ennestään.

Metsäkeskus muistuttaa, että myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Omatoimista myrskytuhopuiden korjuuta ei suositella. Myrskytuhopuiden korjuu vaatii erityistä huolellisuutta ja turvallisuuden takaamiseksi se suositellaan tehtäväksi koneellisesti. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden juurakoiden läheisyyteen. Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten.

MTK:n metsäedunvalvonta uudistui

M

etsänhoitoyhdistyslaki muuttui vuoden 2015 alusta. Metsänhoitoyhdistykset liittyvät MTK:n jäseniksi ja yhdessä MTK ja metsänhoitoyhdistykset muodostavat Metsänomistajat-ketjun, joka hoitaa metsänomistajan edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin. Samalla uudistetaan järjestön rakennetta. Alueelliset Metsänomistajien liitot on lakkautettu

vuoden 2014 loppuun mennessä ja liittojen asemesta maakunnissa toimii 14 MTK:n kenttäpäällikköä metsä- tai maankäyttö- tai ympäristöasiantuntijoina. MTK:n metsälinjan toiminta Helsingin Simonkadun toimipisteessä jatkuu pääosin entisellään. Kenttäpäälliköiden toimipisteet sijaitsevat joko maakunnallisten MTK-liittojen tai metsänhoitoyhdistysten toimipisteiden yhteydessä. Kaikkien toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.mtk.fi/yhteys-

tiedot/henkilokunta Uudella ja entistä tiiviimmällä järjestörakenteella resurssit saadaan tehokkaammin käyttöön. Metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien tarvitsemat asiantuntijapalvelut voidaan uudessa järjestömallissa toteuttaa pienemmillä kustannuksilla ja maakunnissa toimivien henkilöiden asiantuntemusta ja työpanosta hyödyntää laajemmin koko maassa.

Metsä Group aloittaa puukaupan verkossa ensimmäisenä Suomessa

M

etsänomistaja voi pian myydä puuta Metsä Groupille ja ostaa metsänhoitopalveluita täysin sähköisesti. Sähköinen asiointi mahdollistaa metsäomaisuuden hoidon ajasta ja paikasta riippumatta.

Metsäliitto Osuuskunnan jäsen voi pian tehdä Metsä Groupin kanssa puukauppaa tai ostaa metsänhoitotöitä Metsäverkkointernetpalvelussa (www.metsaverkko.fi). Kaupan metsänomistaja hyväksyy verkkopankkitunnuksillaan. Sähköinen puukauppa alkaa kesään mennessä. - Haluamme tarjota asiakkaillemme nykyaikaisen tavan hoitaa metsäasioita ajasta ja paikasta riippumatta. Digitalisoimme kaikki osto- ja myyntiprosessit puukaupassa ja metsänhoidossa. Sähköinen kaupankäynti on tuttua vähittäistavarakaupassa, mutta puun ja metsänhoitopalveluiden osalta kyseessä on merkittävä päänavaus, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen Metsä Groupista kertoo. - Sähköistä puukauppaprosessia voi verrata vaikka siihen, että autokauppa tai kiinteistö-

kauppa tehtäisiin täysin sähköisesti. Yksittäisessä puukaupassa liikkuu yleensä kymmeniä tuhansia euroja. Verkkokaupankäynti perustuu asiakkaan metsätilan metsävaratai karttatietoihin. Sen lisäksi paikallinen metsäasiantuntija käy paikan päällä asiakkaan metsässä ennen kaupan tekoa. Jatkossa verkkokaupankäynti tukeekin henkilökohtaista asiakkuussuhdetta.

Mobiilisovellus metsänomistajan merkittävänä apuna

Metsä Group esitteli marraskuussa mobiilisovelluksen, jonka avulla metsänomistaja saa metsäsuunnitelmansa tai metsävaratietonsa älypuhelimeen. Sovellus on ladattavissa Androidin, Windowsin ja Applen älypuhelimille joulukuun aikana. Perustoiminnallisuudet ovat käytettävissä myös ilman verkkoyhteyttä. - Sovelluksen avulla metsänomistaja voi esimerkiksi suunnistaa tietylle metsikkökuviolle, katsoa sen tietoja ja lisätä muistiinpanoja ja valokuvia. Hän voi myös kuitata hakkuita ja metsän-

hoitotöitä tehdyksi, jolloin metsän puustotiedot päivittyvät. Puukaupan tai metsänhoidon tarjouspyynnön pohjatiedot kohdekuvineen voi lähettää suoraan metsästä mobiilisovelluksen kautta Metsäverkkoon sähköisen kaupankäynnin käynnistyttyä, sanoo Jumppanen.

Sähköinen asiointi helpottaa metsäomaisuuden hoitoa

Yhä useampi metsänomistaja asuu kaupungissa kaukana metsätilaltaan. Asiakastutkimuksemme mukaan metsänomistajakunnan rakennemuutoksen myötä sähköisen asioinnin kysyntä lisääntyy selvästi seuraavan 5-10 vuoden aikana. - Verkkokaupankäynti helpottaa merkittävästi esimerkiksi yhteisomistuksessa olevien metsien hoitoa. Uskomme, että uudet sähköiset palvelut lisäävät osaltaan metsänomistajien kiinnostusta omaa metsäomaisuuttaan kohtaan. Oikein ajoitetuilla toimenpiteillä metsänomistajan on mahdollista parantaa metsävarallisuutensa tuottoa merkittävästi, toteaa Jumppanen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 29

Koneosapalvelun tytäryhtiön Fortipartsin myymälä avattu Venäjällä

Suomalaisen Koneosapalvelu Oy:n tytäryhtiö OOO Fortiparts on avannut toimipisteen Puikkolaan, Venäjän Karjalaan. Onnistuneita avajaisia vietettiin marraskuun lopussa 2014.

S

uomalaisen Koneosapalvelu Oy:n tytäryhtiö OOO Fortiparts on avannut toimipisteen Puikkolaan, Venäjän Karjalaan. Puikkola sijaitsee Sortavalasta noin 40 kilometriä Värtsilän suuntaan. - Koneosapalvelu on palvellut venäläisiä asiakkaita jo vuosia Lappeenrannan toimipisteestä käsin. Päätimme parantaa palvelua venäläisille asiakkaille niin, että he saavat tavarat valmiiksi tullattuna ja toimitettuna Venäjälle. Totta kai tavoittelemme myös uusia asiakkaita ja kasvua Venäjän myynnissä, kertoo Koneosapalvelun toimitusjohtaja Mika Aliranta.

Onnistuneet avajaiset

Fortipartsin myymälän avajaiset pidettiin Puikkolassa marraskuun lopussa. Myymälä sijaitsee West Forest -yrityksen tiloissa ja West Forestin yrittäjä Tapio Lauronen on mukana myös Fortipartsin toiminnassa. Fortiparts työllistää tällä hetkellä neljä henkilöä. Myynnistä Venäjällä vastaavat Konstantin Borisenok ja Viktor Shaluhin. Avajaisissa oli paikalla mukavasti venäläisiä metsäkonealan toimijoita ja paikallishallinnon vaikuttajia sekä myös muutamia suomalaisia Venäjällä toimivia yrittäjiä ja totta kai Koneosapal-

Koneosapalvelun hallituksen pj. Ville Nevalainen (vas.), toimitusjohtaja Mika Aliranta ja OOO Fortipartsin johtaja Konstantin Borisenok.

velun väkeä. Myymälän virallisen avajaisseremonian ja -puheiden jälkeen avajaisseurue nautti juhlaillallisen ravintola ”Mustassa Kivessä” Sortavalassa.

Laaja tuotevalikoima

OOO Fortiparts tarjoaa Koneosapalvelun valikoimista varaosia ja tarvikkeita metsäkoneisiin ja puutavaranostureihin sekä myös hydrauliikkaa kaikkiin työkoneisiin ja teollisuuteen. Puikkolan toimipiste palvelee metsäkone- ja maansiirtourakoitsijoita, puutavara-autoilijoita ja puunjalostusteollisuutta ensisijaisesti Venäjän Karjalassa. Tuotevalikoima kattaa mm. - Metsäkoneiden ja puutavaranostureiden vara- ja vaihto-

osia - Hydrauliikan komponentteja ja varaosia - Vahva-kahmarit - Kopa-telat ja niiden varaosia - Rotaattoreita, riipukkeita ja muita varusteita - Sähkötarvikkeita - Suodattimia, tiivisteitä, laa-

Kannattaa kokeilla!

Fortipartsin henkilökunta Venäjällä: Natalia Polevaja (vas.), Konstantin Borisenok, Viktor Shaluhin ja Vera Terentyeva.

Koneosapalvelun Arkadi Stoma (vas.) ja Ilari Vilmari toivat tervehdyksen Lappeenrannasta Fortipartsin kollegoilleen.

kereita ja muita konealan tarvikkeita Myymälän yhteydessä toimii myös letkupaja, joten hydrauliletkuasennelmien teko hoituu nopeasti paikan päällä. Letkupajassa käytetään Parkerin tuotteita.

Sortavalan alueen johtaja Leonid Gulevitsh piti juhlapuheen ja suoritti nauhan leikkauksen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

30 KONEURAKOINTI

Expander -tappi Vanhat tapit ovat poispaikoiltaan ja kone katkaistu. - Tätä on tullut tehtyä paljon, tuumii Timo Jokela.

®

- kannattava korjausmenetelmä kaikille

A

siakkaalla on metsä-, kaivin- tai muussa koneessaan väljis- tynyt tappiliitos. Väljää on muodostunut niin korvakkeisiin kuin laakerointiin. Korjaamoyrittäjän tehtävä on korjata väljät pois.

Useimmiten toiveena on tehdä tämä mahdollisimman hyvin, nopeasti ja edullisesti. Laakeroinnin uusiminen on selkeää

hommaa, mutta korvakkeiden korjaus onkin usein hankalampaa. Ensimmäisenä mieleen tulee kenties korvakkeiden vaihto tai reikien täytehitsaus ja aarporaus. Timo Jokela on tehnyt tätä kaikkea - paljon, mutta nykyisin mieluisin vaihtoehto on käyttää korjaukseen Expander® -tappia.

Pitkänlinjan konemiehiä

Metsäkone Jokela Korkeakos-

Vanhat laakerit on irrotettu, vaseliinit puhdistettu, yläniveleen on asennettu uudet kartiorullalaakerit ja alaniveleen menossa uusi ”mullinsilmä”.

kella on pitkän linjan koneyritys. Nykyisin toiminnassa on mukana isä Timo ja poika Markku. Toiminta alkoi taannoin metsäkoneilla urakoimalla. Kun tietoa ja taitoa oli korjata omia koneita, myös kollegat pyysivät Jokeloilta korjauspalveluita. Pikkuhiljaa homma kääntyi enemmän ja enemmän remonttien puolelle. Kohta kymmenen vuotta Jokelat ovat keskittyneet pelkästään kaikenlaisten raskaskoneiden kor-

jauksiin ja teräsrakennetöihin. Tässä jutussa seuraamme metsäkoneen keskinivelten korjausta Expander -tapeilla.

Töihin!

Homma alkaa luonnollisesti vanhojen tappien irrotuksella ja koneen katkaisulla. Kun koneen etu- ja takarunko on saatu erilleen, päästään vaihtamaan eturungon puolella olevat laakeroinnit. Tässä tapauksessa yläni-

Korjauksessa käytettävät Expander® -tapit. Vasemmalla ylänivelen tappi, jolla saadaan kiristettyä kartiorullalaakerit. Oikealla alanivelen tappi, joka kiristetään vain toiselta puolelta, jottei koneen alle jää vaurioituvaa pultin kantaa.

velessä on kartiorullalaakerit ja alanivelessä nivellaakeri, ns. mullinsilmä. Suuri osa työajasta tässä vaiheessa menee puhdistamiseen, oikeaoppisesti rasvattujen nivelten ympäristössä riittää vaseliinia. Puhdistustöiden jälkeen Timo ja Markku asentavat uudet laakerit niin ylä- kuin alaniveleen. Samoin he tarkistusmittaavat korvakkeiden reiät. Tässä tapauksessa oli ennalta tiedossa,

Metsäkoneen etu- ja takarunko löytävät nopeasti samat tappilinjat, jonka jälkeen voidaan asentaa Expander -tapit paikoilleen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 31

Expander® -tapin osat: Karkaistu ja kovakromattu tappi, kartioholkki, puristuslevy ja kiristysmutteri (tai -pultti).

että korvakkeet eivät ole pahasti kuluneet - Expanderin 2 millin välyksen poistavat vakioholkit riittävät varmasti. Tarkistusmittauksella haluttiin lähinnä tietää reiän epämuotoisuus. Expander sallii 1,5 millimetrin epämuodon, mutta Jokelat tietävät asennuksen olevan sitä parempi mitä pyöreämpi reikä on. Tarvittaessa reikiä olisi pyöristetty suorahiomakoneella. Siis välystä reiässä saa olla periaatteessa kuinka paljon tahansa, mutta sen tulisi olla mahdollisimman pyöreä. Kun uudet laakerit ovat paikoillaan, voidaan koneen etu- ja takarunko liittää takaisin yhteen. Jokeloiden korjaamolla katkaisu ja yhdistäminen on tehty niin monesti, että työvälineet ovat tiedossa, eikä turhia liikkeitä

tarvitse tehdä. Etu- ja takarunko löytävät nopeasti samat tappilinjat, jonka jälkeen voidaan asentaa Expander -tapit paikoilleen. Koska ylänivelessä on kartiorullalaakerit, on siihen tuleva Expander hieman erikoisen näköinen. Rakenne on sellainen, että sillä saadaan ensin kiristettyä laakerivälykset pois, jonka jälkeen kartioholkit kiristetään reikiinsä. Alanivelessä taasen on kaksi haastetta: tapin pää ei saa tulla pahasti alapuolelta esille, jottei se hajoa kiviin yms., toisaalta yläpuolella kulkee kardaaniakseli.

Valmista!

Tapit ovat paikoillaan, kartioholkit momenttiin kiristettyinä, asennus on valmis. Jokelat ko-

Alanivelessä tappi paikoillaan. Reilusti rasvatut kartioholkit asennetaan paikoilleen.

keilevat takarunkoa nostamalla tulivatko kaikki välykset pois. Ylimääräistä eloa ei ole laakereiden kohdalla eikä korvakkeissa - keskinivel on välyksetön niin kuin pitääkin. Työ aloitettiin aamulla seitsemältä, nyt kello on yksi iltapäivällä. Eli koko työhön meni kahdelta mieheltä aikaa kuusi tuntia. Tähän aikaan mahtuu jo pieniä vastoinkäymisiäkin, puhumattakaan jutun kirjoittajan pyörimistä jaloissa, kuvaamassa ja kyselemässä… Ei ole ihme, että Timo ja Markku käyttävät Expanderia mielellään. - On meillä aarporausvehkeetkin, mutta niiden kanssa tämä olisi ollut kauhea työ, Timo toteaa. Valurautaisten korvakkeiden

täytehitsaaminen ei ole myöskään yksinkertainen juttu. - Kyllähän niihin puikko tarttuu, mutta materiaali karkenee niin kovaksi, etteivät mitkään terät meinaa siihen sitten pystyä, tietää Markku kokemuksesta. Vastaavia keskinivelremontteja Jokelat ovat tehneet useita, eikä yhdestäkään ole tullut jälkeenpäin huonoa palautetta. - Huoltojen yhteydessä kokeillaan aina ovatko Expandereiden kiristyspultit löystyneet, ikinä eivät ole olleet, kertoo Timo.

Expander®:in toiminta

Expander-tappi on aina karkaistu ja kovakromattu - lujuus on vähintään konevalmistajien alkuperäistappien tasoinen. Ex-

Holkkien jälkeen asennetaan kiristyspultit ja sitten kartioholkit kiristetään reikiinsä.

panderin rakenne, joka poistaa välyksen korvakkeista täysin, parantaa myös tapin lujuusominaisuuksia huomattavasti. Expander -tapin päihin on koneistettu kartiot, joiden päälle asennetaan kartioholkit. Kartioholkki jää asennettaessa korvakkeen kohdalle ja kun sitä painetaan sisäänpäin kiristyspultilla, tapissa oleva kartio laajentaa sen tiukasti korvakkeen reikään. Normaali holkeilla välystä reiässä saa olla 2 mm, ns. X-KIT sisältää tarvikkeet 0-4 mm:n välyksen poistoon. Tätäkin suuremmat välykset voidaan poistaa, tällöin mitta pitää tietää tappia tilattaessa. Expander -tapit maahantuo ja myy Metsätyö Oy.

Oikea momentti kiristyksessä on tärkeä. Momenttiavaimen varressa Markku Jokela.


32 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ensimmäinen Logset 5HP GT -harvesteri toimitettu Liettuaan

E

nsimmäinen Logset 5HP GT -harvesteri on toimitettu asiakkaalle Liettuaan.

Logsetin sertifioidut tekniset spesialistit Pasi Hangasmäki ja Jari-Pekka Ylikoski ovat kouluttaneet kuljettajia paikan päällä saamaan koneesta kaiken hyödyn irti. Tyytyväinen metsäkoneyrittäjä ja Logsetin kouluttajat kehuvat yhteistyötä Liettuan metsähallituksen kanssa. Logset 5HP GT on tehokkaampi versio 5H GT:stä. Siinä on 7,4 litran 6-sylinterinen 150 kW moottori, jossa hyödynnetään SCR-teknologiaa. Latviaan toimitetussa Logset 5HP GT -harvesterissa on Logset TH65 -harvesteripää ja Mesera Loglift L220V -nosturi.

Logset 5HP GT on tehokkaampi versio suositusta Logset 5H GT:stä.

Finncont tuo markkinoille kissan muotoisen polttoainesäiliön

M

uovi- ja metallituotteita suunnitteleva ja valmistava Finncont Oy tuo markkinoille uudenmallisen polttoainesäiliön.

trukkikotelosta. Nafta-Catin strategiset mitat ovat 2190 mm x 2235 mm x 2290 mm (l x k x p). Säiliö on vakioväriltään vaaleanharmaa ja huoltoluukun suojakansi tummanharmaa, sanoo Linjamaa.

Neljä vuotta sitten lanseerattu ulkokuoreltaan possun muotoinen Nafta-Nasu saa rinnalleen kissan muotoisen Nafta-Catin. Kyseessä on polyeteenimuovista rotaatiovalamalla valmistettu maanpäällinen varastosäiliö polttoaineille. - Suomessa on noin 300 000 kappaletta maanpäällisiä polttoainesäiliöitä, joista iso osa on yli 30 vuotta vanhoja ja tarkastamattomia. Me halusimme tuoda markkinoille uusimman standardin mukaan valmistetut säiliöt, jotka ovat sekä turvallisia että pirteän näköisiä, kertoo Timo Linjamaa Finncontista.

Varustele tarpeeseesi

Kotimaista designia

Nafta-Catti esiteltiin ensikerran KoneAgria-näyttelyssä lokakuussa 2014. Säiliö edustaa Finncontin tuotekehitysyksikön, Design Studion, omaa muotoilua. - Nafta-Catin suunnittelun lähtökohtana oli tarjota vaihtoehto Nafta-Nasulle, koska esimerkiksi maitotilojen pihaa koristamaan ei ensisijaisesti haluta possua. Polttoainesäiliömme täyttävät myös kaikki teollisuudenalan vaatimukset, joten Nafta-Catti on vaihtoehto myös teollisuuteen, Linjamaa jatkaa.

Täyttää standardit

Nafta-Catti on valmistettu lieriösäiliöstandardin SFS-EN 13341 mukaan. Ulkokuoren ylä- osa toimii sade- ja pölysuojana, ja alaosana on 110-prosenttinen valuma-allas. Valuma-allas takaa säiliön turvallisuuden ja mahdollistaa sen käytön myös pohjavesialueilla. Käyttökokemukset osoittavat, että säiliöön ei kondensoidu vettä, joten polt- toaine säilyy puhtaana. - Sisäsäiliön nimellistilavuus on 3000 litraa, ja siinä on teräksinen huoltoluukku. Säiliön paino tyhjillään varusteineen on noin 350 kiloa, ja se on tyhjänä helposti siirreltävissä rakenteen alla olevasta

Nafta-Catti on turvallinen ja helppo käyttää. Kaikki tankkauslaitteet ovat keskitetysti suojattuna lukittavan kannen alla. Suojakansi toimii kaasujousikevennyksellä. Varusteisiin kuuluu 2” täyttö nokkavipuliittimestä sekä ylitäytönestin. Lisäksi säiliössä on pinnankorkeuden mitta-asteikko. - Yleisin tankkausvarustus on sähköpumppu 230VAC (55 l/min), jakeluletku 3,7 m, automaattipistooli ja polttoainemittari. Varustukseksi on valittavissa myös muita pumppuja, kuten akkupumppu tai tehopumppu 400VAC (noin 100 l/ min). Lisävarusteiksi on saatavissa imuja paluuyhteet esimerkiksi lämmityspolttimelle sekä polttoainesuodattimet.

Uusi Nafta-Catti -säiliö edustaa Finncontin tuotekehitysyksikön, Design Studion, omaa muotoilua.

Nafta-Catti on turvallinen ja helppo käyttää. Kaikki tankkauslaitteet ovat keskitetysti suojattuna lukittavan kannen alla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 33

Kansainvälistä metsäkonekauppaa asiakkaiden parhaaksi

W

ennström Machinery Oy on Toholampilainen metsäkone- ja maarakennuskoneurakointia tekevä yritys, joka harjoittaa myös metsäkoneiden myyntiä ja välitystoimintaa sekä huoltaa konekalustoa ja tarjoaa teknistä tukea ammattitaidolla.

Yritys on perustettu vuonna 1998, mutta koneurakointia on harjoitettu monimuotoisesti jo vuodesta 1960 maatalouden ohella; jo kolmannessa polvessa. Eli kokemusta metsäkoneista ja urakoitsijan arjesta on laajasti omasta takaa, mikä luo hyvän pohjan asiakkaiden palvelulle konekaupassa. - Metsäkoneita myymme ja välitämme asiakkaillemme suoraan, sekä yhteistyökumppaneidemme kautta Keski-Eurooppaan, Venäjälle sekä Pohjoismaihin. Etsimme asiakkaalle juuri hänen tarvitsemansa konemallin varmasti kilpailukykyiseen hintaan ja nopealla toimitusajalla.

Wennström Machinery Oy:n Jere Wennström (vas.) ja Forstmachinen Zentrum FMZ:n Martin Kohler tapasivat joulun alla Helsingissä, missä suunniteltiin vuoden 2015 metsäkonekaupan askelmerkkejä.

Jos koneurakoitsijan savotat muuttuvat pystymme auttamaan myös kaluston myynnissä ja

Deerella huippu tulos

D

eere-konsernin neljännen, 31. lokakuuta päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 649,2 miljoonaa dollaria eli 1,83 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 806,8 miljoonaa dollaria ja 2,11 dollaria osakkeelta. Tilivuonna 2014 Deere & Companyn nettovoitto oli 3,162 miljardia dollaria ja 8,63 dollaria osakkeelta, kun vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 3,537 miljardia dollaria ja 9,09 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 5 prosenttia 8,965 miljardiin dollariin ja vuositasolla 5 prosenttia 36,067 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 8,043 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 32,961 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 8,624 miljardiin dollariin ja 34,998 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna. Deeren koko vuoden tulos 3,162 miljardia Yhdysvaltain dollaria on toiseksi suurin vuotuinen kokonaistulos yhtiön historiassa. Yhtiön tulo-odotus vuodelle 2015 on noin 1,9 miljardia dollaria.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulos

Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti kasvoi vuosinel-

jänneksellä 23 prosenttia ja koko vuonna 12 prosenttia pääosin kohonneiden toimitusmäärien ja toteutuneen hintatason ansiosta. Molempien kausien lisääntynyttä myyntiä tasoittivat osittain valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset. Divisioonan liikevoitto on 228 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 648 miljoonaa dollaria koko vuonna verrattuna 118 miljoonaan dollariin ja 378 miljoonaan dollariin vastaavilla ajanjaksoilla vuonna 2013. Vuosineljänneksen liikevoitto parani lisääntyneiden toimitusmäärien ja alentuneiden myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten ansiosta. Koko vuoden tulos hyötyi toimitusmäärien kasvusta, alentuneista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista sekä toteutuneesta hintatasosta, mitä osittain tasoittivat valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona markkinatilanne ja näkymät

Deeren maailmanlaajuisen maanrakennus- ja metsäkonemyynnin odotetaan kasvavan vuonna 2015 noin 5 prosenttia. Tämä kasvu on merkki talouden elpymisestä ja asuntotuotannon lisääntymisestä samoin kuin Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisen myynnin lisääntymisestä. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin odotetaan säilyvän vakaana vuoden 2014 hyvällä tasolla.

sitten kun taas tarvetta on järjestämme asiakkaalle lisäkalustoa eli tuomme kaivattua joustoa

yrittäjän kaluston hallintaan, kertoo Wennström Machinery Oy:n yrittäjä Jere Wennström.

Wennström Machinery Oy on tenyt vuosia hyvää yhteistyötä saksalaisen Forstmaschinen Zentrum FMZ:n kanssa, joka toimii Nürnbergistä käsin. - Aloitin 1990-luvulla rahoitusyhtiössä metsäkoneiden parissa ja 2000-luvun alkupuolella lähdin osakkaaksi metsäkoneita rahoittavaan ja myyvään yhtiöön. Vuonna 2005 perustin Forstmaschinen Zentrum FMZ:n mikä myy, ostaa ja rahoittaa metsäkoneita; parhaimmillaan olemme myyneet metsäkoneita yli 100 kappaletta vuodessa. Vuosi 2014 oli kaikin puolin hyvä ja metsäkonemarkkinat vetävät hyvin edelleen alkaneena vuonna 2015. Erityisesti vähemmän ajetuista metsäkoneista on suoranaista pulaa asiakkaiden keskuudessa. Meillä on hyvä yhteistyöverkosto eri maissa kuten Wennström Machinery Oy Suomessa - joiden kanssa pystymme kehittämään toimintaamme jatkossa entisestään, kertoo Forstmachinen Zentrum FMZ:n Martin Kohler.


34 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

SENNEBOGEN 6113 - uusi 120 tonninen tela-alustainen teleskooppinosturi

U

työvaiheessa. SENNEBOGEN 6113 on helppo ajettava rakennustyömaalla ja helppo kuormata. Kun ajokoneisto puretaan, siirtoleveys pienenee 3,00 metriin.

uden SENNEBOGEN 6113:n myötä saksalainen nosturivalmistaja esittelee suurimman tela-alustaisen teleskooppipuomisen nosturinsa tähän mennessä: 120 tonnin nostokyky, käytännössä koeteltu puomikonsepti ja maksimaalinen joustavuus ovat ominaisia uudelle Sennebogenille. Uudella 6113 -nosturillaan Saksan Staubingissa toimiva yritys siirtyy teleskooppinosturiensa nostokyvyssä 50 % ylöspäin.

Sennebogen on yli 20 vuoden kokemuksellaan ajoneuvonostureista ja tela-alustaisista teleskooppipuomisista nostureista vakiinnuttanut menestyksekkäästi asemansa kansainvälisillä markkinoilla. Rakennusteollisuus ja nosturinvuokrausyritykset luottavat Sennebogenin teleskooppipuomisten nosturien luotettavuuteen kaikkialla maailmassa. Sennebogenin nykyinen tuotevalikoima käsittää nostokykyalueen 8-80 tonnia ja kattaa luotettavasti laajan käyttöalueen. Erityisesti tela-alustaiset teleskooppipuomiset nosturit tarjoavat monia hyötyjä suurien taakkojen nostamisessa, siirrossa ja sijoittelussa. Uusi SENNEBOGEN 6113 120 t nostokyvyllään on kiinnostava ratkaisu monille nosturinvuokrausyrityksille ja rakennusliikkeille.

Joustava ja nopea käytössä: Täysitehoinen puomi

SENNEBOGEN 6113 -nosturin merkittävin etu on vahva teleskooppipuomi. Se on - samoin kuin kaikissa tämän sarjan nostureissa - suunniteltu täysitehoiseksi puomiksi. Monisylinteritekniikan ansiosta tämä huoltovapaa puomijärjestelmä mahdollistaa teleskooppipuomin portaattoman toiminnan ja se on aina kitkalukittu. Nosturi voidaan ajaa portaattomasti ja nopeasti mihin tahansa puomipituuteen. Tämä säästää aikaa ja tehostaa työtä, erityisesti kun puomin pituutta joudutaan muuttamaan työn kuluessa. Yksisylinterisissä järjestelmissä puomielementit joudutaan kiinnittämään yksitellen tapeilla mutkikkaiden työvaiheiden kautta, kun taas 6113:ssa puomi voidaan säätää portaattomasti ja nopeasti mihin pituuteen tahansa.

Laaja työalue erinomaisen liikuteltavuuden ansiosta

40-metrisen puomin ansiosta nosturin työalue on laaja. Puo-

Moderni ja puhdas moottoritekniikka - pieni polttoaineenkulutus

Uuden 6113 -mallin myötä Sennebogen esittelee tela-alustaisen teleskooppipuomisen nosturin jonka nostokyky on vaikuttavat 120 tonnia.

min jibi- ja ristikkojatkeiden avulla voidaan saavuttaa jopa 70 m puomikorkeus. Nosturin todellinen toiminta-alue selviää kuitenkin vasta kun huomataan, että konetta voidaan ajaa 100 % kuormalla, jolloin se kattaa suuretkin työmaa-alueet. SENNEBOGEN 6113 vakuuttaa myös vaikeakulkuisessa maastossa erinomaisen ketteryytensä ansiosta. Työskentely on mahdollista myös 4 asteen kallistuksessa: tämä voidaan saavuttaa vain puomin erityisen vankan rakenteen ansiosta. Koneen 8 metrin pituinen alusta ja jopa 900 mm levyiset tukitassut varmistavat toisaalta pienen pintapaineen ja toisaalta parhaan mahdollisen vakauden. Vakauteen vaikuttaa myös alavaunu, joka voidaan leventää 5,40 m raideleveyteen asti.

Minimaalinen tilantarve - monipuolinen käytössä

Verrattuna muihin nosturikonsepteihin tela-alustainen teleskooppinosturi on vakuuttava myös tilantarpeeltaan ja monipuolisuudeltaan. Erityisesti suhteessa AT- ja RT-nostureihin tela-alustainen teleskooppipuominen nosturi vie 30 % vähemmän tilaa ja osoittaa siten hyötynsä ahtailla työmailla. Nosturi on

E-sarjan teleskooppinosturi SENNEBOGEN 6113 täyttää TIER 4f -päästönormit tehokkaan 168 kW Cummins-moottorin sekä hiukkassuodattimen ja uusinta tekniikkaa edustavan pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän ansiosta. Lisäksi pienempää moottorin käyntinopeutta käyttävä Eco-tila tarjoaa huomattavat energiansäästöt. SENNEBOGEN SENCON valvonta- ja diagnoosijärjestelmässä kaikki toimintaparametrit esitetään selvästi ja ohjausjärjestelmän käyttö on helppoa ja mukavaa. Sen avulla voidaan hienosäätää koneen toimintaa ja käsitellä vikailmoitukset helposti ja nopeasti. Lisäksi kuormamomentin rajoitusjärjestelmää voidaan valvoa helposti ja luotettavasti. SENNEBOGEN 6113 asettaa mittapuut myös ylläpidon ja huollon helppoudelle. Kaikkien nivelkohtien ja kääntökehän keskitetty voitelu vähentää huollontarvetta, optimoi pääsyn huoltokohteisiin ja tärkeisiin komponentteihin sekä säästää aikaa päivittäisissä työtehtävissä.

SENNEBOGEN 6113 E-sarja - yhteenveto

Uusi SENNEBOGEN 6113 120 t nostokyvyllään on kiinnostava ratkaisu monille nosturinvuokrausyrityksille ja rakennusliikkeille.

osoittanut toimivuutensa vankan puominsa ansiosta, eikä vain nostokäytössä, vaan myös dynaamisissa töissä, erityisesti maanalaisissa rakennuskohteissa sekä kohteissa, joissa käytetään hydraulisia työlaitteita kuten täryttimiä. Käyttöalueen monipuolisuutta täydentää nostettava työlava, jonka kantavuus on jopa 1000 kg. Nosturin käyttöaluetta laajentaa sen käyttö purku- ja maanrakennustöissä, mutta myös huolto- ja ylläpitotöissä kaikenlaisissa maastoissa.

Kätevä käyttää - helppo siirtää

Liukuovella varustettu maXcab -mukavuusohjaamo, jota

voidaan kallistaa 20 astetta, takaa kuljettajalle erinomaisen ergonomian ja näkyvyyden. Tyypillistä Sennebogenille on mahdollisuus suunnitella ohjaamo 2,70 m korkeuteen nousevaksi (lisävarusteena), mikä takaa ainutlaatuisen näkyvyyden ja turvallisuuden. Laaja turvallisuuspaketti, johon kuuluvat LED -ajovalot ja ympäristökamerat, tukee kuljettajaa kaikissa työtilanteissa. Nosturinvuokrausyrityksille vaivaton siirto työmaalta toiselle on erityisen tärkeä hyöty. Starlifter -teleskooppialustan innovatiivisen automaattijärjestelmän ansiosta kone voidaan koota nopeasti muutamassa

- Kompakti ja tehokas: Nostokyky jopa 120 t, puomin maksimipituus 67 m - Täysitehoinen puomi: 4osainen teleskooppipuomi, kitkalukittu, äärimmäisen vankka rakenne, portaaton hydraulinen teleskooppipuomien säätö hallintavivulla (ei portaittain kuten yhdellä sylinterillä), pituus 40 m - Monipuolinen ja joustava käytössä: Vankka, erittäin vakaa tela-alusta, ajettavissa 100 % kuormalla, toimii 4° kallistukseen asti ja mahdollistaa dynaamisten työlaitteiden käytön. - Helppo siirtää - nopeasti käyt ettävissä: 3 m siirtoleveys, helppo automaattinen telojen kokoonpanojärjestelmä, pieni tilantarve käytössä Tehokas: Tehokas ja taloudellinen 168 kW Cummins-dieselmoottori, pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä Tier 4f -normin mukainen Helppokäyttöinen: SENCON ohjaus- ja diagnoosijärjestelmässä asetukset näytetään selkeästi ja käyttö on helppoa


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

36 KONEURAKOINTI

Linhai T1 800 CUV 4x4 Diesel traktorimönkijä

Tyyliä ja mukavuutta työkäyttöön

L

Linhai T1 800 CUV 4x4 Diesel traktorimönkijä tarjoaa laatua ja mukavuutta työkäyttöön - mutta silti edulliseen hintaan.

kas traktorimönkijä maksaa vain 10 990 eur (+ toim. maksu). Meiltä löytyy laitteita suoraan varastosta toimitukseen Espoon ja Tampereen myymälöistä - lisäksi asiakkaita palvelee Motor Power Dealer -jälleenmyyjät ympäri Suomen. Kyseessä on monipuoliseen käyttöön soveltuva laadukas rinnakkain istuttava traktorimönkijä, millä hoituu monenlaiset työtehtävät ja kuljetukset. Se soveltuu hienosti myös vaikkapa yrityskäyttöön erilaisissa tapahtumissa. Ja koska kyseessä on traktorimönkijä on se vähennettävissä yrityksen verotuksessa, kertoo Motor Power Finland Oy:n Riku Snygg. Motor Power Finland Oy on perustettu vuonna 2005 ja on tänä päivänä yksi merkittävimmistä yrityksistä Suomessa niin mönkijäpuolella kuin kaksipyöräisissäkin. Tutustu valikoimaan osoitteessa www.motorpower.fi.

inhain uusi T1 800 CUV 4x4 Diesel on tilava ja näyttävän näköinen traktori-lavamönkijä. Perkinsin valmistama vääntävä dieselmoottori ja erinoimainen kantavuus riittävät vaativampaankin työskentelyyn. Linhai on pitkän historian omaava vuonna 1959 perustettu yritys, joka valmistaa useita erilaisia pienkoneita. Parhaiten Linhai tunnetaan Suomessa kuitenkin mönkijöistään, joita se alkoi toimittamaan Eurooppaan vuonna 2001. Nimekkäimpänä yhteistyökumppanina Linhailla on jo vuosia ollut Yamaha ja uutena lisänä Perkins; arvostettu brittiläinen moottorivalmistaja.

Laadukkaasti varusteltu vaativaan käyttöön

Tieliikennekäyttöön traktorimönkijänä tyyppihyväksytyn Linhai T1 800 CUV 4x4 Dieselin ominaisuuksia on mm. sähköisesti kytkettävä neliveto tasauspyörästön etu- ja takalukoilla, 12 V pistoke lisälaitteille, kippaava teräslava (kantavuus 400 kg), turvavyöt, LED-päiväajovalot, turvakaaret, pohjapanssari, katettu ohjaamo turvaovilla ja tuulilasilla, Alpine radio (USB & AUX), 2x kaiuttimet, hansi-

Kippaava teräslava tarjoaa 400 kilon kantavuuden ja lisäksi traktorimönkijä voidaan varustella monenlaiseen työkäyttöön maahantuoja Motor Power Finland Oy:n tarjoamilla perävaunuilla, auroilla jne.

kaslokero, säädettävä ohjauspyörä sekä iso ja selkeä digitaalinen mittaristo. Lisäksi vakiona maasto-ominaisuuksia huomattavasti parantava IRS-erillisjousitus.

Perkins diesel on laadukas voimanlähde

Linhai T1 800 CUV:n moot-

torina toimii Linhai LH 1630-2 -pientraktorimallista tuttu Perkinsin luotettava ja pehmeäkäyntinen 3-sylinterinen 762cc dieselkone. Vaihteistona on helppokäyttöinen CVT-automaatti kahdella nopeusalueella, joka toimii sulavasti ja hyödyntää dieselkoneen vääntöaluetta erinomaisesti ja erittäin hyvä

variaattori takaa pehmeän kyydin.

Moneen tarpeeseen soveltuva laite

Hiljattain Suomessa esitellyn Linhai T1 800 CUV 4x4 Dieselin myynti on lähtenyt mukavasti käyntiin. - Tämä monipuolinen laadu-

Linhai T1 800 CUV 4x4 Diesel

Tekniset tiedot:

Pituus: 3018 mm Leveys: 1520 mm Korkeus: 1905 mm Akseliväli: 1930 mm Maavara: 200 mm Paino: 700 kg Moottori: 762 cc 3-syl Diesel Teho: 12,2 kW Vaihteet: CVT, 2 nop. aluetta Renkaat: Etu 26x9-14” Taka 26x11-14”


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 37

LED-päiväajovalot antavat näyttävää ilmettä laitteelle. Myös ajovalot ovat tehokkaat.

Kuljettajan ympäristö on siisti kokonaisuus jota hallitsee säädettävä ohjauspyörä sekä iso ja selkeä digitaalinen mittaristo. Ajoviima pysähtyy pleksilasiin ja turvallisessa ohjaamossa viihtyy huonollakin säällä.

Jalkatilan suojaksi saa nostettua kätevät suojalevyt. Kaikki yksityiskohdat on mietitty tarkkaan.

Maavaraa on riittävästi ja IRS -erillisjousitus parantaa maasto-ominaisuuksia oleellisesti.

Etupeiton alta löytyy suuri laadukas akku. Kaikki huoltokohteet on hyvin esillä.

Alpine radio (USB & AUX) ja kahdet kaiuttimet takaa tasokkaan äänentoiston.


38 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

TGB 550 Traktorimönkijän 480 kilon massa ja järeä rakenne tekee siitä todellisen työkoneen. Lumenauraus tapahtuu tehokkaasti eikä renkaisiin tarvita edes ketjuja.

Järeä traktorimönkijä todelliseen työntekoon

M

odularbox Oy tarjoaa työkäyttöön laadukkaan TGB 550 Traktorimönkijän, josta on tarjolla eri versioita ja runsaasti erilaisia varusteita

käyttötarpeen mukaan.

- Taiwanilainen TGB tehdas on perustettu jo vuonna 1965 ja viimeisen 50 vuoden aikana se onkin kasvattanut markkina-

osuutensa koko Euroopan suurimmaksi mönkijämerkiksi. TGB:n suuri suosio johtuu siitä että he ovat onnistuneet parhaiten rakentamaan mahtavat maasto- sekä tieliikenneominaisuudet

Modularbox Oy tarjoaa TGB 550 Traktorimönkijään monipuoliset lisävarusteet työkäyttöön. Kotimaista valmistusta olevissa patentoiduissa FINMAN -lumiauroissa on kulutuskumi alareunalla ja aurausnopeus on jopa 40 km/h. FINMAN -etuaura kääntyy 10 eri työasentoon ja se säästää työajassa jopa 50 % perinteisiin pellistä tehtyihin jousilla varustettuihin lumilevyihin verrattaessa - lisätehoa työhön saadaan lisäksi taka-auralla. Etuaurassa on lisävarusteena 1360 kg vetotehoinen nopeatoiminen vinssi.

Metsätöihin on tarjolla tukeva tukkikärry telillä ja vaijerinostimella, valmistusmateriaalina kuumasinkitty laadukas teräs.

samaan mönkijään kilpailukykyiseen hintaan. TGB:tä on saatavina myös traktorimönkijänä. Niinpä työ-, tie- ja hupiajot hoituvat kaikki yhdellä koneella. Kaikki TGB maastomönkijämallit ovat myös tieliikenneoptiomalleja jotka voidaan halutessa rekisteröidä myöhemmin liikenteeseen, kertoo Modularbox Oy:n Kimmo Sukeva. Tuotannon laadusta kertoo se että TGB on valmistanut osia jo vuodesta 1978 mm. seuraaville merkeille: Can-Am, Polaris, Rotax, Suzuki, Yamaha, Peugeot, Miranelli, Morini, Vespa/ Piaggio, jne.

TGB 550 Traktorimönkijä on tehty kovaan työhön

Traktorimönkijän tärkeimmät ominaisuudet ovat työ-ominaisuudet. - Tehdasvalmiissa TGB 550 Traktorimönkijässä on aito jatkuva 100 % neliveto etupään lukolla; ei mikään automaattinen neliveto joka kytkeytyy vasta takapään jo sutiessa. TGB 550 Traktorimönkijä on myös ainoa traktorimönkijä jossa on kunnolla painoa työntekoon eli 480 kiloa. Niinpä sen veto- ja työntöominaisuudet ovat huippuluokkaa. TGB traktorimönkijä ei ole ehkä paras mönkijä vauhdikkaaseen extreme -hupiajoon mihin monet liki puolet kevyemmät kilpailijat painonsa puolesta sopivat, mutta mm. metsähommiin, hirvenvetoon ja ennenkaikkia lumitöihin on vahvarakenteinen TGB markkinoiden paras, ilmoittaa Sukeva.

Toisaalta TGB:n ajomukavuus ja -ominaisuudet ovat huippuluokkaa mm. 3-asentoisen EPS -ohjaustehostimen ansiosta. Maavaraa on 305 mm ja renkaina laadukkaat 25” koon Maxxis Big Horn testivoittajat. - Ja tässä traktorimönkijässä hinta-/laatusuhde on varmasti kohdillaan tehdastakuun ollessa kolme vuotta, kertoo Sukeva.

Suuri mönkijävalikoima luotettavalta toimijalta

Modularbox Oy on vakavarainen suomalainen yritys jonka henkilökunnalla on yli 35 vuoden kokemus koneiden ja laitteiden maahantuonnista sekä myynnistä. - Markkinaosuutemme on yli 40 % tieliikennemönkijä/traktorimönkijä myynnistä Suomessa, laskeskelee Sukeva. Modularbox Oy:n omat 2000 m² tasokkaat toimitilat sijaitsevat Espoossa Juvanmalmilla Kehä III varrella osoitteessa Kartanonherrantie 9. - Mönkijä Center Espoon varastosta löytyy jatkuvasti yli 500 mönkijää/traktorimönkijää ja konetta heti toimitukseen. Lisäksi asiakkaita palvelee Mönkijä Center Pori. Edustamamme merkit kuuluvat maailman isoimpien valmistajien joukkoon. Saat kauttamme kaikki laitteet edullisesti ilman välikäsiä, nopeilla toimituksilla koko maahan kotiovelle asti. Takaamme yli 150 huoltopisteen kautta huoltojen sekä varaosien saannin koko Suomen alueella nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Sukeva.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KOURASAHA

• Toimii ainoastaan 2:lla hydr.linjalla (normaali koura auki/kiinni) • Ei hukkalinjaa sahalle • Langaton ohjaus rajattomasti ympäripyörivä

3 kokoa: SG160

Traktoreille, metsävaunuille y.m.

SG220

Kuorma-autoille, pienille metsäkoneille, pienille kaivinkoneille y.m.

SG280

Metsäkoneille, kuorma-autoille, kaivinkoneille y.m.

Kourat - Kääntäjät - Kuormainvaa’at - Metsäkonerenkaat ja ketjut y.m.

Metsävarusteet ammattikäyttöön

Turvallisin tapa poistaa esim. ongelmapuut

TIAN KM-C LI & HAIN S Mecanil Oy Ab, Valtatie 565, 07880 Liljendal Puh. (019) 661 2600 mecanil@mecanil.fi

www.mecanil.fi


96 40

METSÄALAN METSÄALANAMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI

n een! uomee kkuri S ontimme jälk a h s . Bruk hantu n maa a jo 17 Tuloss 2009 alkanee a vuonn

Bruks 806 PTC

Ensimmäinen tuli nyt Suomeen! Ruotsissa jo pitkään suosittu ratkaisu. Tulossa ensimmäinen nyt Suomeen - Ruotsissa suosittu ratkaisu. Täydellinen hakkuriyhdistelmä rakennettuna Volvo FH 600 hv -kuormaauton päälle jossa hakkuri, nosturi ja etukontti - perässä hakeperävaunu. Paketin saa sekä Volvoon aina 750 hv ja Scaniaan 730 hv asti.

Bruks Bruks 806806 PT ST Truck

Kuvan uusi hakkuripaketti Inkoon Hakepalvelu Kuvan hakkuripaketti toimitettiin valmistui Oripään Hakepalvelu Oy:lle. Oy:lle. Bruks 806Voima ST -hakkuri on varustettu omalla Scania 500 hv moottorilla. Volvo FH -kuorma-auton 700 hv moottorista. Saa kiinteäksi tai ympäripyöriväksi asennetttuna. Varustettu Palfinger Epsilon M120Z -ohjaamonosturilla. Pitkällä on helppo vähän kauempaakin. Paketinhaketorvella saa sekä Volvoon ainatäyttää 750 hvkontti ja Scaniaan 730 hv asti.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

41

Energiapuuksi ostetun karsitun rangan osuus kohosi jo 56 prosenttiin

Energiapuuksi ostetun karsitun rangan osuus ja hinta nousivat heinä-syyskuussa

M

etlan kokoaman tilaston mukaan vuoden kolmannel- la neljänneksellä ostetusta energiapuusta oli karsittua rankaa 56 prosenttia.

METLA Metsätilastotiedote

Metsänomistajat saivat siitä pystykaupoissa keskimäärin 4,0 ja hankintakaupoissa 24,4 euroa kuutiometriltä. Nämä yksikköhinnat olivat 8 ja 4 prosenttia korkeammat kuin edellisellä vuosineljänneksellä.

Energiapuun hinnat

Karsittu ranka on yleisin ja arvokkain energiapuulaji. Metsänomistajille maksettiin siitä heinä-syyskuun pystykaupoissa keskimäärin 4,0 euroa kuutiometriltä, 8 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tämä hinta ei sisällä valtion tukea nuoren metsän hoitoon tai energiapuun korjuuseen, joita saadaan suurelle osalle korjattua pienpuuta. Kokopuun keskimääräinen pystykauppahinta laski edelliseen vuosineljännekseen verrattuna lähes 2 euroa kuutiometriltä, joten ilman valtion tukea tilastoitu yksikköhinta painui heinä-syyskuussa negatiiviseksi (-0,2 eur/m³). Kantojen korjuu-

Karsittu ranka on yleisin ja arvokkain energiapuulaji. Metsänomistajille maksettiin siitä heinä-syyskuun pystykaupoissa keskimäärin 4,0 euroa kuutiometriltä, 8 % enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä.

oikeudesta maksettu korvaus pysyi 1,1 eurossa ja latvusmassan hinta nousi 3,2 euroon kuutiometriltä. Pystykauppojen kaiken energiapuun keskimääräinen hinta oli heinä-syyskuun 3,3 euroa kuutiometriltä. Se oli 6 prosenttia enemmän kuin huhti-kesäkuussa. Hankintakaupoissa karsitusta rangasta maksettiin koko maassa keskimäärin 24,4 euroa kuutiometriltä. Se oli 4 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Kokopuun han-

kintahinta ylitti 21, latvusmassan 17 ja kantojen 12 euroa. Energiapuun keskimääräisissä hinnoissa oli myös kolmannella vuosineljänneksellä huomattavaa alueellista vaihtelua. Karsitun rangan tueton kantohinta vaihteli Kymi-Savon hinta-alueen 1,9 eurosta Savo-Karjalan ja Keski-Suomen 6,0 euroon kuutiometriltä. Hankintakaupoissa ranka oli halvinta (20,2 eur/m³) Savo-Karjalan alueella ja kalleinta Etelä-Suomessa (26,5 eur/ m³). Todellisuudessa hintavaih-

telu oli suurempaa, sillä ostajat raportoivat myös selvästi alueellisia keskihintoja alempia ja korkeampia hintoja.

Puumäärät

Tilastoon kertyi vuoden kolmannella neljänneksellä yhteensä 0,8 miljoonaa kuutiometriä energiapuuta. Määrä pieneni edelliseltä vuosineljännekseltä 27 prosenttia, kun suuri osa ostajista oli kesälomalla heinäkuussa, ja energiapuun pysty- ja pinovarantoja pienennettiin loppuke-

USKOMATONTA TUOTTOA VERMEER HG4000

“Pieni mitoiltaan ja kuluiltaan erittäin suuri tuotoltaan.” Metsäalan ammattilehti 1/14

Kustannustehokas, Euroopan markkinoille suunniteltu murskain vetokytkimellä. Kevyt, ketterä ja tehokas HG4000 murskain leveällä syöttöpöydällä, sekä täyspituisella purkuhihnalla. Kuvassa sähkömoottoriversio HG4000E hakkuri-rummulla. LUE LISÄÄ JA KATSO VIDEOT: www.several.fi/hg4000 TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI

sällä. Karsitun rangan määrä notkahti vähiten (-18 %), joten sen osuus ostetusta energiapuusta nousi 56 prosenttiin. Latvusmassan osuus pieneni (-38 %) vajaaseen kolmasosaan, kokopuuta ja kantoja ostettiin molempia ainoastaan 6-7 prosenttia kokonaismäärästä. Metla arvioi tilaston edustavan noin kahta kolmasosaa koko maan energiapuun kaupasta. Kaikesta energiapuusta ostettiin pystykaupoilla kolme neljäsosaa ja hankinta- tai tienvarsikaupoilla loput. Rankapuulla pystykauppojen osuus oli 73 ja latvusmassalla 80 prosenttia.

Hinnat esitetään ilman valtion tukea

Yksikköhinnat pyritään tilastoimaan ilman metsätalouteen maksettuja valtion tukia. Osassa koko- ja rankapuun pystykaupoista nuoren metsän hoitotuki ja energiapuun korjuutuki ohjataan valtakirjalla ostajalle, jolloin tuen saamista koskeva odotus nostaa puukaupassa sovittuja hintoja. Näillä ostajilla tuki vähennetään tilastoitavista hinnoista laskennallisesti ostajan lähimenneisyyden tukitietojen perusteella.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

42

RISUPAKETTI

Metsähakkeen tuen rajaaminen vaarantaisi metsäenergian käytölle asetetun tavoitteen saavuttamisen

-

Metsähakkeen käytön edistämiseksi tehty poliittinen päätös alentaa turpeen veroa ja siten parantaa molempien kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä on tärkeä signaali alan toimijoille. Turveveroa alennetaan edelleen vuoden 2016 alusta. Samalla metsähakkeen tuen korotukseen on pohdittu mahdollisia rajauksia. Tuen kohdentamiseen tehtävät rajaukset vaarantaisivat metsähakkeen käytölle asetetun kansallisen tavoitteen toteutumisen, toteaa Energiateollisuuden hallituksen uusi puheenjohtaja Antti Vilkuna.

Energia-alan mittavat investoinnit ovat ohjanneet Suomen suotuisalle kehityspolulle uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi. Tähän johtopäätökseen päätyy juuri julkistettu Energia-

Vesivoiman osalta tavoite jäänee saavuttamatta

Energia-alan mittavat investoinnit ovat ohjanneet Suomen suotuisalle kehityspolulle uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi.

teollisuuden selvitys uusiutuvien energialähteiden edistymisestä. Metsähakkeelle asetettu tavoite on kunnianhimoinen ja sen haasteena on hakkeen luotettava saatavuus kilpailukykyiseen hintaan. - Onnistumisen edellytyksenä on toimiva korjuu- ja logistiikkaketju metsästä voimalaitoksil-

ENERGIA-ALAN TOIMIJA! Jokaisessa Metsäalan Ammattilehden numerossa on suosittu Risupaketti -energiateema. Ota yhteyttä ja suunnitellaan tehokas mainospaketti mikä tavoittaa oikean kohderyhmän. puh. 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ ISO

I

ISO

I

OHSAS

www-pohjaiset laatujärjestelmät koulutukset auditoinnit sertifioinnit KH FIN OY Puh. 0207 444 500

www.pkylaatu.fi

le. Muutokset pelisäännöissä ja epävarmuus tulevasta nakertavat yrittäjien luottamusta ylläpitää toimintojaan ja investoida koneistoon ja osaamiseen. Nyt tehtävien vero- ja tukiratkaisujen lisäksi kilpailukyvyn varmistamiseksi on kehitettävä pitkäjänteisesti energiapuumarkkinoita ja saatavuutta ensiharvennuskohteista, linjaa Vilkuna.

Tuulivoimassa on alkanut tapahtua - hallinnollisia menettelyjä vielä sujuvoitettava

Hallinnollisten esteiden rai-

vaaminen on saanut tuulivoimarakentamisen vihdoin käyntiin. Tavoitteen saavuttamiseksi luodun tuotantotuen piirissä on jo noin 600 MW eli lähes neljännes vuodelle 2020 tavoitellusta tuulivoimakapasiteetista. Hankkeita on vireillä moninkertaisesti kansalliseen tavoitteeseen verrattuna mikä lupaa hyvää tulevaisuudelle. - Suomen tuulivoimatavoitteet voidaan saavuttaa jopa ennen vuotta 2020, jos melusäännökset ovat kohtuulliset ja kaava- ja lupavalitusmenettelyjä saadaan sujuvoitettua, arvioi Antti Vilkuna.

Vesivoimalle asetettuja tavoitteita ei saavuteta, jos uutta vesivoimaa ei kyetä rakentamaan. Tehonnostoinvestoinnit on saatettu lähes loppuun ja uusien voimalaitoshankkeiden luvat ovat oikeusasteiden käsittelyssä. Vesivoiman lisääminen olisi perusteltua niin tuulivoiman lisäämisen kuin lauhdekapasiteetin asteittaisen poistumisen vuoksi. Kotimaisen säätövoiman lisääminen parantaisi sähköjärjestelmämme joustavuutta ja vähentäisi riippuvuutta säätösähkön tuonnista. - Hallituksen olisi valmisteltava kansallinen strategia kotimaisen säätövoiman lisäämiseksi. Tämä parantaisi maamme energiaturvallisuutta ja kauppatasetta, vaatii Vilkuna. Suomi hyödyntää energiantuotannossaan kolmanneksi eniten EU-maista uusiutuvia energialähteitä. Maamme käytetyin energialähde on uusiutuva puu. Seuraavaksi merkittävimmät uusiutuvat energialähteet ovat vesi ja tuuli.

UPM vaatii EU:lta toimia kehittyneiden biopolttoaineiden edistämisessä

K

ehittyneitä biopolttoaineita edustavan alan koalitio, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), tapasi Euroopan Unionin edustajia ja sidosryhmiä Brysselissä 4.12.2014.

UPM:n Marko Janhusen johtama LSB vaatii EU:n laajuisia tavoitteita kehittyneille biopolttoaineille valmisteilla olevan direktiivin yhteyteen. Johtaja Marie Donnelly Euroopan komission Energiapääosastolta painotti biopolttoaineiden roolia: - Tavoitteemme 40 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ei onnistu ilman liikennesektorin vahvaa panosta - ja biopolttoaineilla on tässä oleellinen rooli. Tilaisuuden pääpuhujana oli Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds, joka laatii Euroopan Parlamentin mietintöä nykyisen biopolttoainelainsäädännön uudistamisesta. Hän puhui tarpeesta löytää kokonaisvaltainen ja pitkän tähtäimen ratkaisu: - Meidän täytyy rakentaa siltaa nykyisestä biopolttoainedirektiiviin liittyvästä keskustelusta kohti vuoden 2030 politiikkaa, jossa mietitään liikenteen päästöjen vähentämistä. Teollisuus tarvitsee lainsäädäntöön var-

Leaders of Sustainable Biofuels (LSB) -koalitio tapasi Euroopan Unionin edustajia ja sidosryhmiä Brysselissä 4.12.2014.

muutta pitkällä tähtäimellä. - Alamme edustajat pitävät tällaista vuoropuhelua erittäin tarpeellisena. Meistä kehittyneiden biopolttoaineiden mahdollisuuksia ei nähdä tarpeeksi hyvin. Ilmastoteot, energiaomavaraisuus ja innovaatiot ovat kärkiaiheita tämän päivän EU:ssa. Haluamme osallistua keskusteluun osoittamalla, että kehittyneillä biopolttoaineilla voisi olla olennainen rooli Euroopan energiavalikoimassa ja yhteisissä ponnisteluissamme liikenteen päästöjen vähentämiseksi, kertoo LSB:n puheenjohtajana toimiva UPM Biorefining -liiketoimintaalueen sidosryhmäsuhdejohtaja Marko Janhunen. Euroopassa on käytetty useita satoja miljoonia euroja kehittyneiden biopolttoaineiden teknologian kehittämiseen. Aika on kypsä uusien teknologioiden

kaupallistamiseen, mutta investoinnit eivät etene, koska regulaatiosta ei ole varmuutta. - Muualla maailmassa, erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa, edetään investoinneissa, teemme itsellemme vahinkoa, koska emme luo oikeita olosuhteita investointien toteutumiseksi, Janhunen jatkaa. - Euroopan parlamentilla on nyt erinomainen mahdollisuus edistää asioita. Uskomme, että investoijien luottamus on mahdollista palauttaa tukemalla sitovampia tavoitteita kehittyneille biopolttoaineille ja varmistamalla niiden jatkuvuus vuoden 2020 jälkeen, summaa Janhunen. LSB jatkaa kehittyneiden biopolttoaineiden mahdollisuuksien edistämistä sidosryhmien ja erityisesti Euroopan parlamentin jäsenten keskuudessa.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

43


METSÄALAN AMMATTILEHTI

44

RISUPAKETTI

Hengitysilman suodatusjärjestelmä tärkeä lisävaruste hakkurinosturin käyttäjän terveyden kannalta

F

Flisap Oy:n Heinola 1310 RML -autohakkuri varustettiin uudella Loglift 118 S -nosturilla, Xcab -ohjaamolla sekä BM Air hengitysilman suodatusjärjestelmällä.

lisap Oy Paimiosta urakoi haketta laajalle asiakaskunnal- leen pääsääntöisesti Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Uudenmaan alueella. Yrityksellä on käytössä neljä autohakkuria joista kaksi Heinolan ja kaksi Bruksin hakkureilla varustettuna. - Kunnostimme perusteellisesti talvella 2014 vuosimallia 2007 olevan Heinola 1310 RML -hakkurin. Vaihdoimme hakkuriin mm. uuden Iveco FPT 610 hv moottorin. Huhtikuussa tein Hiab Suomen kanssa kaupat hakkurikäyttöön räätälöidystä uudesta 12 tonnimetrin Loglift 118 S -nosturista varustettuna ruotsalaisella Xcab -ohjaamolla.

Ohjaamo on kooltaan tilava, erittäin hyvin tehty, näkyvyys työskentelyalueelle on esteetön ja varustelu- tasoltaan laadukas. Nosturi on varustettu Hiab TimberTronics -sähköohjausjärjestelmällä ja Bucherin venttiilillä; kokonaisuus on toimiva ja miellyttävä käyttää. Kourana nosturissa on HSP Gripen niin kuin kaikissa nostureissamme, kertoo Flisap Oy:n Ari Lehtovirta. Lehtovirta on tiedostanut autohakkureiden nosturiohjaamoiden pöly-/homeongelman ja hakenut siihen ratkaisua. - Olen 14 vuoden ajan työskennellyt hakkurin nosturiohjaamossa ja pölyä saati pieniä itiöitä pääsee sisään tavalliseen ohjaamoon vähintään riittävästi. Nyt oli aika tehdä jotain tälle

vakavalle ongelmalle oman ja kuljettajien terveyden takia. Niinpä hankin uuden Loglift 118 S -nosturin Xcab -ohjaamoon BM Air hengitysilman suodatusjärjestelmän Lufex Oy:ltä. Laite on jo parissa viikossa pakkaskeleillä näyttänyt tehonsa: ohjaamo on paljon siistimpi eikä pölyä ole sisällä ollenkaan, myös hengittäminen tuntuu kevyemmälle ja ilma puhtaammalle mikä vaikuttaa myös jaksamiseen. Niinpä tilasimme toisen BM Air -suodatinjärjestelmän mikä asennetaan Bruks 805 hakkurissamme olevaan Kesla 2012 -ohjaamonosturiin heti alkuvuodesta 2015, sanoo Lehtovirta. BMair hengitysilman suodatinjärjestelmää varten nosturioh-

Loglift 118 S -nosturissa on sisäpuoliset letkutukset kouralle saakka, mikä tehostaa hakkurin syöttöä kun ei tarvitse varoa letkujen tarttumista nosturia käytettäessä.

jaamo tiivistetään ilmatiiviiksi ja laite tekee ohjaamoon ylipaineen mikä estää pölyn ja mikrobien pääsyn sisään. Lisäksi BM Air -järjestelmässä on suuri suodatinyksikkö mikä puhdistaa ohjaamon ilman täydellisesti. - Laite toimii täysin itsenäisesti ja ohjaamon paine nousee automaattisesti heti kun oven laittaa kiinni. Keskusyksikkö näyttää paineen määrän ja ilmoittaa sitten kun on aika vaihta uudet suodattimet, opastaa Lehtovirta.

BM Air hengitysilman suodatusjärjestelmä suojelee mikrobeilta ja pölyltä haketustyössä

Ylipainesuodatin, eli ylipaineeseen perustuva suodatinjärjestelmä on ohjaamon suodatinlaite, joka on tarkoitettu käytettäväksi saastuneissa ja mahdol-

lisesti vaarallisissa ympäristöissä. Ylipainesuodatin on tyypillisesti käytössä: kompostointikaatopaikoilla, kaivosolosuhteissa, asbesti- ja purkutyömailla, puuja haketuskentillä, turpeenkäsittelyssä ja eristeteollisuudessa. - Tämän tyyppisessä järjestelmässä ohjaamon suodatinlaite tuottaa raikasta ilmaa ilmatiiviisti suljettuun ohjaamoon. Ohjaamossa työskentelevän terveys on suoraan riippuvainen puhtaan hengitysilman tarjonnasta. Järjestelmää voidaan pitää henkilönsuojaimena. Ohjaamoon johdetun hengitysilman laatua valvotaan lisäksi automaattisilla ohjausjärjestelmillä, kertoo BM Air hengitysilman suodatusjärjestelmien maahantuoja Lufex Oy:n Jarno Manner. Usein kuullaan puhuttavan ylipaineen suuresta merkityksestä. Korkea ylipaine saadaan aikaan syöttämällä suuri ilmavirta

Hiab Suomen tuotemyyntipäällikkö Henri Kitula oli katsomassa uuden Loglift 118 S -nosturin tehokasta toimintaa hakkurinsyötössä Kemiönsaarella jouluaaton aattona - mukana metsäkeikalla olivat lapset Helmi 9 v ja Toivo 5 v jotka odottivat kovasti joulupukkia.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

45

Mikrobit ovat työturvallisuusriski metsätähteiden haketustyössä

T Flisap Oy:n kuljettaja Tuomo Luoto viihtyy Xcab -ohjaamossa puhtaasta ilmasta nauttien: - Uusi nosturi ja ohjausjärjestelmä on hyvä käyttää.

BM Air hengitysilman suodatusjärjestelmä istuu nätisti nosturiohjaamoon ja on edullinen investointi kuljettajien terveyteen.

ohjaamoon. - Kun ohjaamoon syötetään nopeasti paljon ilmaa, suodattimet eivät ehdi suodattamaan vaarallisia kaasuja, huuruja tai pölyä tehokkaasti. Tämä kuitenkaan ei ole tarkoituksena, vaan tarkoituksena on syöttää puhdasta ilmaa ohjaamoon. Ylipaine on siis tärkeysjärjestyksessä vasta toisena. Ehdottomasti tärkeintä on tuottaa koneen kuljettajalle puhdasta hengitysilmaa, jolloin saadaan laitteesta täysi hyöty irti ja selvitään vahingollisilta terveysvaikutuksilta. BM Air tuotteet on suunniteltu sillä ajatuksella että puhdas hengitysil-

ma on tärkeämpi ominaisuus kuin ylipaine, sanoo Manner. Lufex Oy kävi asentamassa Flisap Oy:n uuteen Loglift 110S -nosturin ohjaamoon BM Air hen- gitysilman suodatusjärjestelmän joulukuussa Hiab Oy:n Raision toimipaikassa. - Asennus onnistui Xcab -ohjaamoon kaikin puolin hyvin ja nopeastikin. Hakkurikuljettajan terveyden ja työssäviihtymisen kannalta erittäin tärkeä hengitysilman suodatusjärjestelmä on edullinen lisävaruste suhteessa nosturiin saati koko autohakkuriin, muistuttaa Manner.

BM Air järjestelmän keskusyksikkö näyttää painetason ja ilmoittaa suodattimien vaihdon.

Ohjaamon yläreunassa on nosturin Hiab TimberTronics -ohjausjärjestelmän keskusyksikkö (vas.) ja Heinola hakkurin syöttöautomatiikan ohjausyksikkö.

Kuljettajan edessä sijaitsee hakkurin käyttöpaneeli ja hakkurin moottorin ohjausyksikkö. Nosturin sähköohjauksen kahvoissa on nyt myös hakkurin torven käännön ja torven lipan ohjaus, joten kuljettajan ei tarvitse irroittaa käsiä kahvoista torven asentoa muuttaessaan.

yöterveyslaitoksen tutkimus osoitti hakkuutähteiden sisältämät mikrobit työturvallisuusriskiksi. Homesienet, bakteerit ja niiden endotoksiinit saattavat aiheuttaa työntekijöille hengityselinsairauksia.

Mikrobeita esiintyi erittäin runsaasti hakkuutähteissä, joista mikrobit leviävät ilmaan ja ohjaamoihin haketuksen aikana. Hakettajien tulisikin käyttää hengityssuojaimia ahkerasti. Työturvallisuusriskit on otettava huomioon jo työprosessien ja koneiden suunnittelussa, suojaimet ovat vasta viimeinen keino, muistuttavat asiantuntijat. - Hakkureiden ohjaamoissa voi altistua paitsi mikrobeille myös pakokaasun komponenteille varsinkin silloin, jos ohjaamon ilmanottoaukko on tuulen alapuolella hakkurin pakoputkeen nähden, kertoo erikoistutkija Sirpa Laitinen Työterveyslaitoksesta. Mikrobeita sisältävältä pölyltä suojautumiseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Etenkin hengityksensuojaimia käytettiin huonosti, vaikka hengitysteitä ärsyttävät pölyt ja homeen hajut koettiin suureksi haitaksi. Keskimääräinen melualtistus oli mittausten mukaan pienempi kuin meluasetuksen ylempi toiminta-arvo 85 dB(A). Kuormaimen istuimen keskimääräinen tärinä oli samaa luokkaa tai alempi kuin tärinäasetuksen toiminta-arvo 0,5 m/s2. Haastatteluissa merkittävimmiksi tapaturmariskeiksi koettiin liikkuminen hakkurin päällä sekä huolto- ja korjaustyöt sekä liikenteen riskit. Koneiden lähistöllä ja päällä liikkumisen riskitekijöinä mainittiin huonot kulkutiet. Yleisimmät puutteet olivat portaiden/tikkaiden mitoitus, askelmien liukkaus ja huonot tai puuttuvat käsituet. Kyselyssä haketustyön ruumiillinen ja varsinkin henkinen rasittavuus koettiin tapaturmariskiäkin suuremmaksi.

Keinot turvallisuusriskien hallintaan

Lufex Oy:n Jarno Manner (vas.) asensi BM Air hengitysilman suodatusjärjestelmän Flisap Oy:n hakkuriauton nosturiohjaamoon Raision Hiabilla. Ari Lehtovirta kiitti ammattitaitoisesta asennuksesta ja tilasi parin viikon käyttökokemuksen jälkeen vastaavan järjestelmän myös toiseen autohakkuriin.

Nosturin sähköohjauksessa käytetään Bucherin edistyksellistä venttiiliä.

Hakkurikokonaisuuden rakenteen perusratkaisut (hakkurin käyttövoiman tuotto ja kuormaimen hallinta) vaikuttavat suuresti metsähaketuksen työturvallisuusriskeihin ja työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Tämä kannattaa huomioida jo hakkuria hankittaessa. Työntekijään kohdistuvan altistuksen

vähentämiseksi tulee tehdä teknisiä torjuntatoimenpiteitä ja kehittää työtapoja ja -prosesseja. Jos näillä toimenpiteillä ei saada terveys- ja turvallisuusriskejä hallituksi, tulee henkilönsuojainten käyttöön kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Tärkeimmät vinkit hyvään työhyvinvointiin haketustyössä:

* Työkoneiden ohjaamot tulee pyrkiä sijoittamaan tuulen yläpuolelle haketukseen nähden. * Haketusalueella liikkumista on vältettävä haketuksen ja kuormauksen aikana kaikkien työntekijöiden, niin hakettajien kuin autonkuljettajien. * Varoetäisyyksiä koneisiin on noudatettava. * Haketuksen jälkeen on odotettava hetki - ainakin niin kauan, että silmämääräisesti näkyvä pöly ennättää hävitä ulkoilmasta - ennen kuin poistutaan ohjaamoista tai muutoin tullaan haketusalueelle. * Ohjaamoiden ja ajoneuvojen ikkunat ja ovet on pidettävä ehdottomasti kiinni haketuksen aikana. * Ohjaamoiden ilmastointiin ja ilmansuodatukseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. * Ohjaamoiden ilmansuodattimien säännöllinen vaihto ja sisätilojen siistiminen vähentävät mikrobeita ja muita pölyjä ohjaamoista. * Paineilman käyttöä tulee välttää hakkurin, ajoneuvojen, työvälineiden yms. puhdistuksessa, jollei käytä samanaikaisesti hengityksensuojainta ja suojalaseja. * Hengityksensuojaimista paras malli on toistuvaan, pitempiaikaiseen käyttöön moottoroitu puhallinsuojain varustettuna P3-luokan hiukkassuodattimella. * Lyhytaikaisessa, korkeintaan 2 tuntia kestävässä työssä voi käyttää kevytsuojainta FFP3 hengityksensuojaimena. * Kuulonsuojainten käyttö on suositeltavaa ja tarpeetonta oleskelua hakkurin lähellä sen käydessä tulee välttää. * Varoitusvaatetus ja suojakypärä ovat suositeltavia käytettäväksi hakkuri- ja murskaintyömailla liikuttaessa. Työympäristöriskien hallintatienvarsihaketuksessa -hanketta rahoittivat Metsämiesten Säätiö ja Työterveyslaitos. Hankkeessa selvitettiin hakkureiden kuljettajien altistumista bioaerosoleille, pölylle, kaasuille, melulle, tärinälle ja tapaturmariskeille osana Metsähyvinvoinnin kehittämisohjelmaa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

46

HEINOLA 910 TRUCK

HEINOLA 1310 TRUCK

HEINOLA hakkurit – Tehokasta etumatkaa Heinolan Sahakoneet Oy • Puh 03 848 411 • info@heinolasm.fi • www.heinolasm.fi

RISUPAKETTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Trooppisten suosademetsien hiilivarastot uhkaavat ilmakehää

S

uosademetsiin raivatuilta palmuöljyplantaaseilta huuhtoutuu erittäin vanhaa hiiltä - turpeen hiilivarasto on vakavasti uhattuna. Suomalaisilla soilla metsäojituksen vaikutus on selvä mutta maltillinen. Kolmasosa maapallon maaperän hiilestä on soihin kerrostuneessa turpeessa. Turpeen hiilivaraston purkautuminen takaisin ilmakehään voimistaisi kasvihuoneilmiötä merkittävästi. Kaikilta soilta huuhtoutuu veteen liuennutta eloperäistä hiiltä, joka vapautuu ennen pitkää ilmakehään. Radiohiiliajoitus paljastaa, että luonnontilaisilta soilta huuhtoutuu tyypillisesti nuorta, kasvillisuuden hiljan ilmakehästä sitomaa hiiltä (≤ 15 v.); tämä on luonnollinen osa kasvillisuuden kautta kulkevaa hiilen kiertoa. Jos huuhtoutuvan hiilen ikä kasvaa selvästi, se osoittaa, että suohon jo kerrostunut turve on alkanut hajota, ja sen hiilivarasto on uhattuna. Ojitus ja sitä seuraava maankäyttö lisää selvästi soilta huuhtoutuvan hiilen ikää. Ikä vaihtelee kuitenkin suuresti alueittain ja maankäyttömuodoittain. Ojituksen vaikutus huuhtoutuvan hiilen ikään on selvin ja suurin trooppisissa suosademetsissä. Öljypalmuplantaaseiksi raivatuilta

soilta huuhtoutuu jopa 3400-4400 vuotta vanhaa hiiltä. Tämä on vanhin maaperästä huuhtoutuneen hiilen ikä mitä koskaan on mitattu, ja osoittaa, että turpeen hiilivarasto hajoaa tehokkaasti hyvin vanhoista kerrostumista. Suomessa metsäojitetuilta soilta huuhtoutuva hiili on vanhimmillaan 130-220 vuoden ikäistä. Tämän ikäistä turvetta on noin 20 cm syvyydellä. Eurooppalaisilla ennallistetuilla soilla huuhtoutuvan hiilen ikä on palautunut lähelle luonnontilaisia soita. Tropiikista ei ole tietoja ennallistetuilta soilta, koska Kaakkois-Aasiassa ei toistaiseksi ole onnistuneita ennallistamishankkeita. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta julkaisusta, jossa tohtori Chris Evansin (Environment Centre Wales, Bangor) johtama kansainvälinen tutkijaryhmä arvioi kuivatuksen ja sitä seuraavan maankäytön vaikutusta soiden hiilen kiertoon veteen liuenneen eloperäisen hiilen radiohiiliajoituksen (14C) avulla. Tutkitut suot sijaitsivat Suomessa, Iso-Britanniassa, Tsekin tasavallassa, Malesiassa ja Indonesiassa. Suomesta tutkimukseen osallistui professori Raija Laiho Metsäntutkimuslaitokselta. Metlan tiedote

Puuaineksesta yli puolet poltetaan

S

uomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin lähes 52 prosenttia vuonna 2013. Osuus on viime vuosina hieman kasvanut. Paperiin ja kartonkiin sitoutui 19 prosenttia, sahatavaraan 11, puulevyihin 3 sekä vientimassoihin 7 prosenttia puuai-

neksesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen metsätilinpidon puun käyttötaseesta ja massataseesta. Polttoainekäytön suuri osuus johtuu pääasiassa metsäteollisuuden puuainesjäämien kuten kuoren ja jäteliemien poltosta. Polton osuutta on kasvattanut myös metsähakkeen lisääntynyt käyttö energiantuotannossa.

Kuivuriopas auttaa lämpöyrittäjiä laajentamaan liiketoimintaansa

S

uomen metsäkeskuksen Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuus -hanke on laatinut oppaan puupolttoaineiden keinollisesta kuivauksesta.

Opas on tarkoitettu yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneet käyttämään kuivuria hakkeen tai pilkkeen kuivaamiseen. Polttopuiden ja hakkeen kuivumisen riippuvuus sääolosuhteista on usein rajoittanut yrittäjien toiminnan laajentamista. Polttopuun kysyntä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Suurin osa pilkkeen tuottajista ja myyjistä on sivutoimisia, koska myynti harvoin ylittää 300 kuutiota vuodessa. Tavallisesti polttopuut pilkotaan ja kuivataan keväällä ulkona. Pitkä luonnonkuivausaika ja sääriippuvuus ovat rajoittaneet useiden kasvuhaluisten yrittäjien toiminnan laajentamista. Pilkettä käyttävät asiakkaat haluavat niiden olevan kuivia ja ulkoasultaan virheettömiä. Haketta käyttävät pienet lämpölaitokset sekä pienet sähköä tuottavat CHP-laitokset toimivat parhaiten kuivalla ja hyvälaatuisella puuhakkeella. Polttopuukaupassa laadun varmistaminen onnistuu varmimmin kuivurin avulla. Polttopuun kuivaukseen suunniteltuja kuivureita on rakennettu vain vähän. Nyt julkaistuun Kuivurioppaaseen on kerätty tietoa puupolttoaineiden kuivauk-

sen teoriasta ja asiat on esitetty kansantajuisesti. Lisäksi oppaassa esitellään muutamia toteutukseltaan erilaisia kylmäja lämminilmakuivureita. Opas on tarkoitettu esimerkiksi maatila- ja lämpöyrittäjille, jotka ovat kiinnostuneet käyttämään kuivuria hakkeen tai pilkkeen kuivaamiseen. Hakkeen ja pilkkeen kuivaus voisi luoda uutta liiketoimintaa yrittäjille, joilla on lämpöyritys tai maatila. Näissä kohteissa lämmityskattilat toimivat suurimman osan vuotta vajaalla teholla. Ylijäävää energiaa voitaisiin käyttää puupolttoaineiden kuivaamiseen. Myös esimerkiksi viljakuivurit voivat soveltua puun kuivaamiseen, silloin kun niitä ei tarvita viljan kuivaamista varten. Nyt julkaistu opas on kuudes Metsäkeskuksen bioenergiahankkeiden julkaisema opas. Oppaassa kerrotaan puupolttoaineiden kuivauksen teoriaa sekä esitellään toteutustavaltaan erilaisia kylmätai lämminilmakuivureita. Oppaan sisällön ovat tuottaneet Suomen metsäkeskuksen energianeuvojat yhdessä VTT:n, TTS:n, ProAgrian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Opasta voi tiedustella Metsäkeskuksen energianeuvojilta. Opas löytyy sähköisenä osoitteesta www.metsakeskus.fi/julkaisu/puupolttoaineen-kuivuriopas

47


METSÄALAN AMMATTILEHTI

48

RISUPAKETTI

HS Rent nostaa koneiden vuokrauksen seuraavalle tasolle

HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja on kehittänyt kolmen vuoden ajan HS Rent -vuokrauspalvelua asiakkaiden ehdoilla. HS Rent tunnetaan kentällä hyvistä koneistaan sekä erinomaisesta asiakaspalvelusta.

- Tuomme tehokkaan ja hyväkuntoisen, puhtaaksi pestyn koneen sovittuun paikkaan sovittuna aikana, laitamme sen työvalmiiksi ja annamme asiakkaalle koulutuksen koneen käytöstä. Keskitymme opastuksessa nimenomaan koneen tehokkaan työkäytön maksimointiin; asiakkaan ei tarvitse opetella koneen työkuntoon saattamista eikä kuljetusta varten pakkaamista sillä ne ovat meidän tehtäviä. Käymme asiakkaan kanssa läpi myös tärkeät turvallisuusasiat. Ja kun haemme koneen vuokratarpeen päätyttyä pois, pidämme asiakkaan kanssa kahvin juonnin yhteydessä loppupalaverin missä saamme palautetta siitä miten kone pelitti, miten me palvelimme sekä miten voimme kehittää jatkossa palveluamme entisestään, kertoo Sorvoja.

HS Rentin kattavista seulontatekniikoista löytyy rumpu-, tähti- ja tasoseulat sekä niihin liitettävät erottelulaitteet kuten ilma- tai vesiluokittimet taikka magneettierottimet. Kuvassa Neuenhauser -tähtiseula.

Lisää voimaa asiakaspalveluun - sekä uutta kalustoa

HS Rentin koneet liikkuvat jatkossa omalla Nooteboom -lavetilla ja Volvo -veturilla, mikä varustellaan huoltotoimenpiteitä varten sekä kaikin puolin viihtyisäksi liikkuvaksi toimistoksi.

Y

mpäristöalan koneiden ja laitteiden maahantuontia ja myyntiä harjoittava HS Tekniikka Oy on jatkaa vahvaa panostustaan HS Rent -vuokrauspalveluihin. HS Rentin vuokralle tarjottavien laitteiden määrä ja monimuotoisuus on kasvanut tasaiseen tahtiin asiakkaiden tarpeiden mukaan. - Yksittäisten tehokkaiden ja uudenkarheiden koneiden lisäksi pystymme nyt tarjoamaan kokonaisia linjastoja eri materiaalinkäsittely sovelluksiin; oli kysymys sitten maa-ainesten, saastuneiden maa-ainesten tai jätteenkäsittelyn sovelluksista, sanoo HS Tekniikka Oy:n Harri

Sorvoja. Asiakkaiden vuokraustarpeisiin on tarjolla niin esi- kuin jälkimurskaimet puulle, renkaille tai muille jätejakeille. Kattavista seulontatekniikoista löytyy rumpu-, tähti- ja tasoseulat sekä niihin liitettävät erottelulaitteet kuten ilma- tai vesiluokittimet taikka magneettierottimet. - Kyseisiä koneita saa vuokralle vaikka vain päivänkin tarpeeseen tai sitten pidemmäksi ajaksi, ilmoittaa Sorvoja.

Asiakaspalvelua kehitetään koko ajan

HS Rent -palvelun ajatuksena on tarjota asiakkaalle tehokas kone työtehtävään niin että vuokrausajasta saadaan paras mahdollinen tuotto irti.

HS Rent -vuokrauspalveluiden laajentuessa ja konekaluston kasvaessa myös henkilökunnan määrää lisätään. - Talven aikana HS Tekniikka Oy:n palveluksessa aloittaa ammattitaitoinen kaveri, jolla on asiakaspalveluasenne kohdallaan. Hän tulee vastaamaan vuokralaitteiston kuljetuksista ja käyttöönotoista, käyttökoulutuksista, myytyjen koneiden luovutuksista jne., sanoo Sorvoja. Vuokrakoneiden kuljetukset asiakkaille tehostuvat jatkossa entisestään, kun käyttöön on hankittu oma Volvo -veturi ja Nooteboom -lavetti; molemmat tietenkin väriltään mustia HS Tekniikan tunnettuun tyyliin. - Lisäämme jälleen myös vuokrakoneiden määrää kun saamme käyttöön uuden tela-alustaisen Neuenhauser -tähtiseulan juuri sopivasti ennen kiireisimmän sesongin alkua, kertoo Sorvoja.

Keestrack Frontier -tasoseula on viisas vaihtoehto mullan, saastuneen maa-aineksen, moreenin ja kiviainesten tehokkaaseen seulontaan.

Asiakkaiden vuokraustarpeisiin on tarjolla niin esi- kuin jälkimurskaimet puulle, renkaille tai muille jätejakeille. Kuvassa tela-alustainen Tana Shark 440 DT -murskain.

Ostetaan käytettyjä kuormalavoja!!!

Nyt on helppo tapa päästä eroon ylimääräisistä kuormalavoista. Earthpac Oy ostaa, kerää ja kierrättää käytetyt lavat ja lavakaulukset valtakunnallisesti. Ota rohkeasti yhteyttä 044 788 7419


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

49

Zaurac 4-30 LED-työvalo

Kestävä. Kirkas. Kotimainen.

Five Watts Oy

www.5watts.fi

040 589 38 89

Metsässä ei ole liikaa valoa.

HULTDINS-KUORMAINKOURAT, KOURAMALLI TYÖTEHTÄVÄN MUKAAN Hultdins-kuormainkourat on suunniteltu pitkäikäisiksi valitsemalla erikoisteräkset materiaaliksi, tappiliitokset ovat expander-tappeja ja esim. kouran sylinteri on päätyvaimennettu. Kourageometria on suunniteltu työtehtävän mukaan mahdollisimman tehokkaaksi.

SG- JA SGS -sarja koot 0,26-0,52m2, pyöreälle puulle

Laadukkaat kourat energiapuulle!

Nivelissä väljistymättömät Expander -tapit.

SG-R-sarja koot 0,26-0,52m2, hakkuutähteelle ja jätteiden käsittelyyn

SG II A-sarja koot 0,26-0,42m2, pyöreälle puulle ja hakkuutähteelle yhdistelmäkoura

MG-sarja koot 0,26-0,52 m2, kaivinkonekäyttöön

Hämeenlinna Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna Puh 03 644 0400

Jyväskylä Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä Puh 014 338 8700

Rovaniemi Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi Puh 016 321 0100


METSÄALAN AMMATTILEHTI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

51

Ruotsin sähkövuosi 2014:

Käyttö 3 prosenttia alas - vienti 55 prosenttia ylös

E

nnakkotiedot Ruotsin sähkövuodesta 2014 kertovat, että käyttö väheni kolme prosenttia, 139 TWh:sta 135 TWh:iin. Tuotanto kasvoi prosentin, runsaasta 149 TWh:sta vajaaseen 151 TWh:iin. Tuotannon pysyessä suunnilleen ennallaan käytön hiipuminen antoi tilaa viennille. Sähkönviennin osuus tuotannosta nousikin 10 prosenttiin ja vienti kasvoi 10 TWh:sta 15,5 TWh:iin eli 55 prosenttia. Vuonna 2012 kirjattiin kuitenkin selvästi huikeammat lukemat: vienti lähen-

teli 20 TWh ja viennin kasvu oli 172 prosenttia. - Sähkövuodesta 2014 tuli asiakkaiden vuosi. Sähkönhinnat ovat olleet alhaisimmillaan sitten vuoden 2007. Kiitos vahvan sähköntuotannon ja laskevan käytön sähkönhinnat pysyivät alhaisen vakaina ja se satoi asiakkaiden laariin - eikä vähiten teollisuuden puolella, Svensk Energin toimitusjohtaja Kjell Jansson sanoo. Sähkön markkinahinta ei liiemmin vaihdellut Ruotsin eri hinta-alueilla vuoden aikana, koska talveen ei osunut pitkiä pakkasjaksoja ja jokien virtaukset ovat pysyneet tasaisina.

Myös kantaverkon kapasiteetti on riittänyt pitämään hintaerot minimaalisina. Alueilla on käytännössä ollut sama sähkönhinta 95-prosenttisesti ajasta. Keskimäärin hinta on ollut Malmössä 0,3 äyriä/ kWh korkeampi kuin Tukholmassa ja 0,5 äyriä/kWh korkeampi kuin Pohjois-Ruotsissa. Kuukausitasolla ero oli suurimmillaan helmikuussa, jolloin Malmön hinta oli suunnilleen äyrin korkeampi kuin muualla Ruotsissa.

Millä korvataan ydinvoima?

Ruotsin sähkön käyttö vuonna

2014 on ollut pienempi kuin heti finanssikriisiä seuranneena vuotena 2008. Toimitusjohtaja Jansson pitää tilannetta siinä mielessä hyvänä, että sen ansiosta Ruotsi on voinut viedä hiilidioksidivapaata sähköä naapurimaihinsa. Mutta Jansson näkee laskevassa sähkön käytössä myös huolestuttavia piirteitä, jotka johtuvat yleisestä levottomasta ilmapiiristä ja siitä, että teollisuus käy vajaakierroksilla. Energia-ala haluaa hänen mukaansa investoida myös tulevina vuosina paljon, mutta voidakseen tehdä niin, se tarvitsee pitemmällä tähtäimellä korkeam-

pia sähkönhintoja. Ruotsin sähkötase on tällä hetkellä ja tästä eteenpäin joitakin vuosia erittäin vahva, mutta ajallaan ydinvoima on korvattava, ja suuri kysymys kuuluu, millä? - Meidän on kehitettävä yhtenäinen järjestelmä, jotta vältymme tehopulalta. Siksi toivon, että ilmoitettu energiakomitea asetetaan mahdollisimman nopeasti. Niin energia-alalla kuin sen asiakkailla on kaikki syy toivoa, että poliitikot käyvät käsiksi pitkäjänteisiin kysymyksiin, vaatii Jansson.

Motiva: Teollisuudelle miljoonasäästöt tuotannon uunien energiatehokkuudesta

T

eollisuus voisi Motivan mukaan säästää miljoonia tehostamalla tuotannossa käytettävien uunien energiankäyttöä.

Uunit ovat yksi eniten energiaa kuluttavista laiteryhmistä teollisuudessa ja niiden energiatehokkuudessa on vielä paljon parantamisen varaa. Yksittäiselle tehtaalle tehostamistoimet

voivat tuoda useiden kymmenien tuhansien eurojen säästöt vuodessa. Teollisuusuunien tehtävä on kuumentaa, sulattaa, kypsyttää, kuivata tai kovettaa raaka-ainei-

ta ja tuotteita. Osaa uuneista käytetään yli 1 500 celsiusasteen lämpötilassa, mikä vaatii hyvin paljon energiaa. Keskikokoisen 1 000 celsiusasteessa käytettävän uunin energiakulut voivat

nousta reilusti yli 100 000 euroon vuodessa.

St1 ja Fortum aloittavat geotermisen lämmöntuotannon pilottihankkeen Espoossa

E

nergiayhtiöt St1 ja Fortum aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan pilottilämpölaitos.

St1 aloittaa pilottituotantolaitoksen suunnittelun, ja laitoksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2016. St1:n geotermiselle tuotantolaitokselle etsitään rakennuspaikka Fortumin Otaniemen tai Kivenlahden lämpölaitoksen alueelta, ja Fortum ostaa laitoksen tuottaman lämpöenergian

Espoon kaukolämpöverkkoon. Geotermisen lämpölaitoksen arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40 megawatin teholla geolämpöä. Fortum pystyy kattamaan sillä jopa 10 % kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella. Geotermisessä lämmöntuotannossa ei käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään päästöjä. Geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi reikää kilometrien syvyyksiin. Vettä syötetään toisesta reiästä alas, ja veden kuumennuttua maaperässä, se nousee toisesta reiästä ylös. Kuumentuneen

Havainnekuva geotermisestä lämpölaitoksesta

veden sisältämä lämpö syötetään lämpölaitoksella lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverk-

koon. Vesi kuumenee prosessissa niin lämpimäksi, että sitä voidaan käyttää suoraan kaukolämmöntuotantoon ilman lämpöpumppuja. - Geoterminen lämpö on äärimmäisen kiinnostava vaihtoehto päästöttömään lämmöntuotantoon. Investoimme strategiamme mukaisesti tähän pilottihankkeeseen, sillä uskomme, että menetelmällä on mahdollista tuottaa merkittäviä määriä energiaa teollisessa mittakaavassa kansainvälisestikin. Yhtiössämme on laaja-alaista energia-alan huippuosaamista, joka antaa vankan perustan liiketoiminnan

laajentamiseen uusille energiantuotantoalueille, kertoo St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen. Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön päästöjä. - Geoterminen lämpö on päästötöntä energiaa, jota ei ole Suomessa vielä hyödynnetty tässä mittakaavassa. Se lisää lämmöntuotannon joustavuutta ja vähentää päästöjä Espoon alueella. Tämä on myös meille uusi aluevaltaus, ja odotamme innokkaasti porauksien aloittamista, Fortumin Suomen ja Baltian lämpöliiketoiminnan johtaja Jouni Haikarainen sanoo.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

52

Suomessa Eschlböck tunnetaan Biber -autohakkureistaan mutta tarjolla on lisäksi kattava traktorihakkurimallisto ammattimaiseen urakointiin.

Eschlböck Biber -traktorihakkurit

I

tävaltalainen vuonna 1956 perustettu Eschlböck valmisti ensimmäiset hakkurit jo vuonna 1978. Suomessa Eschlböck tunnetaan Biber -autohakkureistaan mutta tehdas tarjoaa myös kattavan valikoiman tehokkaita kehityksen kärkeä edustavia traktorihakkureita.

Eschlböck valmistaa traktorihakkureita pienikokoisista malleista aina todella järeisiin hakkureihin joita käytetään jopa 500 hevosvoimaisissa traktoreissa.

Luokkansa tehokkain Eschlböck Biber 78 ZK

Eschlböckin traktorihakkurimalliston keskikokoluokan yläpäätä edustava Biber 78 ZK on

tehokas ja polttoainepihi hakkuri urakointikäyttöön, mikä soveltuu erinomaisesti suomalaisten urakoitsijoiden tarpeisiin. Biber 78 ZK:n paino on varustelusta riippuen 10 000 - 12 000 kiloa ja voimanlähteeksi tarvitaan vähintään 150 hevosvoimainen traktori. -Biber 78 ZK:n syöttöaukon korkeus on 60 cm ja leikkuule-

Eschlböck Biber 78 ZK -hakkurin haketusteho on 100-200 kuutiota tunnissa riippuen traktorin moottoritehosta (minimi tehontarve 150 hv).

veydeltään 84 cm olevassa haketusroottorissa on tarpeen mukaan 6 tai 12 terää. Avonainen haketusroottorin rakenne mahdollistaa vapaan hakkeen läpivirtauksen mikä vähentää kitkaa, hienoaineen muodostusmista ja polttoaineen kulutusta. Hakeseulan pinta-ala on 1,4 neliötä ja seulojen vaihto on nopea ilman työkaluja. Biber 78 ZK:ssa on 3 siirtoruuvia hakeheittäjälle, mitkä varmistaa hakkeen poistumisen. Hakeheittäjän halkaisija on 1400 mm ja se on varustettu 8:lla järeällä siivikolla. Koneen haketusteho on 100-200 kuutiota tunnissa riippuen traktorin moottoritehosta sekä haketettavasta materiaalista, sanoo Eschlböck -hakkureiden maahantuojan Salo-Machineryn Pertti Salo.

Järeämpään tarpeeseen Eschlböck Biber 84 ZK

Järeämpään haketustarpeeseen Eschböck tarjoaa Biber 84 ZK -traktorihakkurin painoltaan 13 500 - 16 000 kiloa ja traktorin minimi tehontarve 205 hevosvoimaa. - Tehokkaan Biber 84 ZK -hakkurin syöttöaukon korkeus on 60 cm ja haketusroottorin leikkuuleveys on 122 cm ja se voidaan varustaa 10 tai 20 isolla tai pienellä terällä. Hakkuri on varustettu kolmella siirtoruuvilla, mitkä varmistaa hakkeen poistumisen ja hakeheittäjässä 8 järeä siivikkoa. Biber 84 ZK:n haketusteho on 100-250 kuutiota tunnissa traktorin moottoritehosta ja materiaalista riippuen, Salo kertoo.

Biber 78 ZK:ssa on suuri syöttöpöytä ja aggressiivinen syöttömatto sekä ylärulla. Haketusroottorissa on tarpeen mukaan 6 tai 12 terää.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

53

Salo-Machinery toimitti alkukesästä 2014 uuden kuvassa olevan Eschlböck Biber 84 ZK traktorihakkurin asiakkaalle Skotlantiin.

Malliston järein hakkuri Eschböck Biber 92 ZK

Eschlböckin järein traktorihakkurimalli Biber 92 ZK on todellinen suurtehohakkuri mikä vaatii vähintään 210 hv tehon traktorista. Hakkurin paino on 17 000 - 18 500 kiloa. - Hakkurin syöttöaukon korkeus 75 cm ja roottorin leikkuuleveys 122 cm. Haketusteriä voi olla 10 tai 20 kappaletta, isoja tai pieniä teriä tarpeen mukaan. Hakkuri on varustettu kolmella siirtoruuvilla, mitkä varmistaa hakkeen poistumisen ja hakeheittäjässä 8 järeä siivikkoa. Biber 92 ZK:n haketusteho on 100-350 kuutiota tunnissa riippuen traktorin moottoritehosta ja käsiteltävästä puumateriaalista, ilmoittaa Salo.

Biber -traktorihakkureiden kysyntä kasvussa Salo-Machinery uskoo am-

mattimaiseen urakointiin tarkoitettujen Eschlböck -traktorihakkureiden kysynnän kasvuun jatkossa myös Suomen markkinoilla. - Esimerkiksi edellä esitelty Eschlböck Biber 78 ZK on meidän tarpeisiin kokoluokaltaan sopiva, erittäin hyvä ja tehokas hakkuri mikä on hinnaltaan yllättävän edullinen eli kannattaa olla yhteydessä mikäli traktorihakkurin hankinta on ajankohtainen. Marraskuussa 2014 toimitimme Pauli Hautamäelle Kauhavalle järeän Biber 92 ZK -traktorihakkurin ja Baltiaan olemme myyneet uusia eri kokoisia Biber -traktorihakkureita tänäkin vuonna useita. Lisäksi toimitimme alkukesästä 2014 uuden Biber 84 ZK traktorihakkurin asiakkaalle Skotlantiin mikä oli tärkeä päänavaus myyntityöllemme Brittein saarilla, kertoo Salo.

Eschlböck Biber 92 ZK -traktorihakkuri on malliston järein kone. Suurtehohakkurin teho on jopa 350 kuutiota haketta tunnissa.


54

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Metson M&J -murskain repii rakennusjätteet Vantaan Energian uudella polttolaitoksella

V

kea ja jyrkkäreunainen rakenne, joka ohjaa murskattavan aineksen yhdellä kertaa repijän pöydälle aiheuttaen tukoksia. - Pääosan näistä saamme onneksi selvitetyksi vaihtamalla murskaimen pyörimissuuntaa, Salmi kertoo. Vantaan Energian tavoitteena on kehittää esirepijän toimintaa yhteistyössä laitteita maahantuovan Several Oy:n kanssa. Toiveena on hyödyntää jatkossa enemmän M&J -murskan valmiita käyttöohjelmia ja laajentaa kahmarin käyttäjän kauko-ohjausmahdollisuuksia.

antaan Energian uusi jätteenpolttolaitos on oikea superlatiivien hanke. 300 miljoonan euron investoinnilla on rakennettu 170 autokuormallista jätettä vuorokaudessa ja 340 000 tonnia vuodessa polttava laitos, joka tuottaa puolet Vantaan kaukolämmöstä ja kolmanneksen sähköstä.

Metso M&J 4000S -jätemurskain käsittelee laitoksella noin sata tonnia lajitteluasemilta kerättyä, poltettavaa jätettä. - Meidän tehtävämme Metson esirepijällä on hyvin yksinkertainen. Kaikki polttoon menevä lajiteltu aines, joka voi sisältää sohvia, sänkyjä ja metallikappaleita sisältävää rakennusjätettä, on pystyttävä murskaamaan, kertoo käyttöinsinööri Josi Laulajainen Vantaan Energia Oy:stä. Metson esirepijä otettiin käyttöön kesäkuussa, ja testeissä se ylitti asetetun, 20 tonnin käsittelymäärän tunnissa. Jatkossa tavoitteenamme on päästä syöttösuppiloa modifioimalla ja tasalaatuisemmalla syöttömateriaalilla pyörittämään Metson murskaa laitteen oman automatiikan ohjaamana, Laulajainen lisää.

Vankkarakenteinen, hitaasti pyörivä esirepijä

Metson M&J 4000S on toiseksi suurin malli hitaasti pyörivien esirepijöiden mallistossa, jotka ovat saatavilla sekä kiinteisiin asennuksiin ja liikutelta-

Metson jätemurskainten suosio kasvussa Suomessa

Metso M&J 4000S -murskain käsittelee Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksella lajitteluasemilta kerättyä poltettavaa jätettä. Murskattava jäte putoaa Metson siniseen M&J -esirepijään keltaista suppiloa pitkin.

Syöttöpöytä vaihdetaan jätelajin laadusta riippuen 5000-10 000 työtunnin välein. Pöydät tehdaskunnostetaan Metson tehtaalla Tanskassa, minkä jälkeen ne voidaan ottaa uudelleen käyttöön.

Siirrettävät ja kiinteät Metson M&J-sarjan jätemurskaimet ovat lisänneet suosiotaan vankan rakenteen, toimintavarmuuden ja hyvän tuottavuuden ansiosta myös Suomessa. - Huolehdimme yhdessä Metson Tanskan tehtaan kanssa myymämme laitekannan huollosta ja varaosista, kertoo Christopher Wegelius Several Oy:stä.

Kahmari syöttää kahdeksan kuution lastin yhdellä kertaa

Käyttöinsinööri Josi Laulajainen (oik.) ja käynnissäpitoinsinööri Tuomas Salminen varmistavat, että jätteet palavat tasaisesti Euroopan uudenaikaisimpiin kuuluvalla jätteenpolttolaitoksella Vantaalla.

vina, pyöräalustaisina malleina. Vankassa, runsaat 23 tonnia

painavassa laitteessa on patentoitu leikkuupöytä, jossa kahteen akseliin kiinnitetyt, pyörivät terät repivät jätteen pieniksi kappaleiksi. Tarvittava voima syntyy kahdella, 160 kW:n sähkömoottorilla ja siihen liitetyllä hydrauliyksiköllä. Työskennellessä esirepijän hydraulipaineet ovat 300 barin luokkaa.

Vantaan Energian polttolaitoksella on käytössä kaksi 10 kuution kahmaria, joista toinen nostaa sekajätteen polttoarinalle vievään suppiloon. Toisella syötetään Metson esirepijää, noin kahdeksan kuutiota yhdellä kertaa. - Metson murska pyörii noin kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Murskattava tuote tulee meille päiväsaikaan, joten esirepijää pyritään pyörittämään yöaikaan, käynnissäpitoinsinööri Tuomas Salmi kertoo. Tällä hetkellä haasteena on murskaan johtavan suppilon kor-

Tuomas Salmisen testaama, Metson murskainta syöttävän kahmarin käyttötuoli sijaitsee modernissa valvomotilassa.

Jyväskylän Puumessujen yhteydessä järjestetään myös Bioenergiamessut

P

uualan johtava tapahtuma kokoaa alan toimijat Jyväs- kylän Paviljongille 2.-4.9. 2015 laajempana kuin koskaan. Puumessujen yhteydessä järjestetään myös Bioenergiamessut.

Jyväskylän Messut Oy on ostanut Puuntyöstö -messut Lahden Messut Oy:ltä ja liittänyt sen osaksi Puumessuja. Näin syntyi Suomeen yksi koko puualan arvoketjun kattava tapahtuma, mikä täyttää näytteilleasettajien ja kävijöiden pitkäaikaisen toiveen. - Toteutuneen kaupan myötä pystymme tarjoamaan entistä

paremman tapahtuman viemään puualaa Suomessa kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Jatkossa löydät Jyväskylästä kansainvälisen tapahtuman, jossa koko puuala on kannosta pöydänjalkaan aidosti mukana, sanoo Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Leo Potkonen. Puumessut on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1989 lähtien joka toinen vuosi.

Samaan aikaan Bioenergia 2015

Samaan aikaan perinteisten Puumessujen kanssa järjestetään itsekin jo perinteeksi muodostuneet Bioenergia-messut. Mukana ovat mm. bioenergian raaka-aineet ja niiden valmistus, valmistusmenetelmät ja -laitteet, polttolaitokset, voimalaitokset ja polttoainetuottajat.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

55

Kaukolämmön käyttö marraskuussa 7 prosenttia edellisvuotta suurempi

K

aukolämpöä käytettiin marraskuussa 3 379 giga- wattituntia (GWh), mikä on noin 7 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Myös lokakuussa kirjattiin kasvua noin 6 prosenttia, mutta pitemmän ajan tarkastelu kertoo, että vuositasolla mennään noin 3 prosenttia alle vuoden 2013 kulutuksen. Normaalivuoteen verrattuna

marraskuun kaukolämmön käyttö oli yli 9 prosenttia normaalivuoden marraskuuta pienempi. Ja syyhän on tietysti normaalia lämpimämpi sää. Ilmatieteenlaitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa oli jopa runsaat

kaksi astetta tavanomaista leudompaa Kaukolämpöasukkaan tämänvuotinen lämpölasku on lämpimän sään vuoksi jäänyt kerrostalossa keskimäärin 52 euroa, omakotiasukkaan 97 euroa nor-

maalia pienemmäksi. Kaukolämpöä on marraskuun loppuun mennessä myyty 26 940 GWh. Kaukolämmön arvonlisäverollinen laskutus oli marraskuussa yhteensä 243 miljoonaa euroa.


56

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Ylijäämälämpöjen ja pientuotetun lämmön hyödyntäminen kiinnostaa

E

nergiateollisuus ry:n (ET) selvitys kaukolämmön pientuotannon ja ylijäämäläm- pöjen hyödyntämisestä osoittaa, että niin kaukolämpöyritykset kuin niiden asiakkaat ovat kiinnostuneet asiasta.

Selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa kaukolämpöyrityksistä on selkeästi kiinnostunut pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntämisestä ja ostamisesta, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa. Yksittäisiä kohteita, joista ylijäämälämpöä otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpöverkoissa, on jo nyt jonkin verran. Lämmön pientuotannon ostamista kaukolämpöverkkoon on pilotoitu useassa kohteessa yhdessä asiakkaiden kanssa. - Hankkeen lopputulos on positiivinen; selvitys osoittaa kaukolämpöyritysten olevan kiinnostuneita monipuolisiin lämmön hankintatapoihin ja rohkaisee yhteistyöhön asiakkaiden kanssa, ET:n asiantuntija Antti Kohopää toteaa.

Taloudellinen yhtälö on haastavampi ratkaista

Asiakkaiden kiinnostusta pienlämmön tai ylijäämälämmön myyntiin määrittelee pitkälti taloudellinen kannattavuus. Asiakkaat ovat valmiita myymään etenkin ylijäämälämpöä, mikäli siitä on saatavissa korvaus, jolla investointi kannattaa

lyhyellä takaisinmaksuajalla. Asiakkaat eivät kuitenkaan ole olleet erityisen halukkaita tekemään investointeja. - Vaikka potentiaalit nähtäisiin paikallisesti merkittävinä, keskeisenä haasteena on ylijäämälämmön hyödyntämisen ja erityisesti pientuotetun lämmön taloudellinen järkevyys. Näissä hankkeissa pitää kaikkien osapuolien hyötyä, Kohopää sanoo. - Ylijäämälämmön myyjän on saatava kohtuullinen hinta lämmöstään, mikäli tämä joutuu investoimaan vaikkapa talteenottoon. Kaukolämpöyrityksen muilla asiakkailla ylijäämälämmön hyödyntämisen tulee puolestaan näkyä edullisempana kaukolämmön hintana. Tällöin myös kaukolämpöyritys voittaa parantuneen kilpailukyvyn myötä. Ylijäämälämpöjen hyödyntäminen kaukolämpöjärjestelmissä edellyttää Kohopään mukaan molemmilta osapuolilta avoimuutta ja joustavuutta. Toimintaa voitaisiin edistää esimerkiksi ohjaamalla ylijäämälämpökohteet sijoittumaan kaupunkien ja taajamien lähelle aina, kun se on mahdollista. Lisäksi tulee pitää huolta, ettei verotuksella tai lainsäädännöllä luoda esteitä järkevälle toiminnalle.

Katso uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

57

Risuista työtä ja lämpöä Varsinais-Suomeen

N

aantaliin rakennettava uusi monipolttoainelaitos tulee lisäämään metsäenergian käyttöä merkittävästi Varsinais-Suomessa. Laitoksen käyttämän kotimaisen biopolttoaineen hankinnan arvioidaan työllistävän satoja ihmisiä.

Laitosinvestoinnin arvo on 260 miljoonaa euroa ja sillä varmistetaan Turun seudun kaukolämmön saanti vuosikymmeniksi eteenpäin. Uuden laitoksen polttoaineteho on noin 430 megawattia (MW). Laitos tuottaa sähköä (146 MWe) ja lämpöä kivirock.fi (250 MWt) hyvällä yli 90 prosentin hyötysuhteella viimeisintä ympäristöystävällistä tekniikkaa hyödyntäen. Uusi laitos tulee korvaamaan

osan vanhoista kivihiilikattiloista kokonaan tai osittain. Laitos otetaan käyttöön syksyllä 2017.

Hehtaarin puut vajaassa tunnissa

Laitoksen tekniset ratkaisut mahdollistavat monenlaisten polttoaineiden käytön. Polttoaine voi olla puuperäistä biopolttoainetta, peltobiomassaa (olkea), hiiltä, turvetta ja mahdollisesti hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta. Ensivaiheessa tavoitellaan 60 prosentin biopolttoaineosuutta, saatavuus ja kilpailukykyinen tuotanto huomioon ottaen. Loppu 40 prosenttia tulee olemaan kivihiiltä. Turun seudun energiantuotanto Oy on arvioinut, että saatavissa olisi lähialueelta (n. 100 km säteeltä) noin 800 gigawattituntia (GWh) metsäenergiaa vuo-

dessa. Määrä vastaa noin 400 000 kiintokuutiometriä puuta. Osa biopolttoaineesta voi tulla myös merikuljetuksena. Laitoksen syömän polttoaineen suuruusluokkaa voi olla vaikea hahmottaa mutta määrä on valtava. Kattila haukkaa biopolttoaineita enimmillään 500 kuutiota tunnissa. Kiintokuutioiksi muutettuna se on 200 m3 puuta tunnissa, siis noin puolentoista keskimääräisen lounaissuomalaisen metsähehtaarin puusto tunnissa!

valittu lounaissuomalainen Raumaster Oy Raumalta. Kotimaisen polttoaineen hankinnan arvioidaan luovan välillisesti noin 250 uutta pysyvää työpaikkaa. Koska polttoainehankinta keskittyy Lounais-Suomeen, tulevat uudet työpaikatkin pääosin samalle alueelle. Investoinnista vastaa Turun Seudun Energiantuotanto Oy, jonka pääomistajia ovat Fortum ja Turku Energia sekä Raision, Naantalin ja Kaarinan kaupungit. Monipolttoainelaitos, NA4 CHP, on erittäin tervetullut aluetalouden piritysruiske LounaisSuomeen ja sillä on suuri vaikutus lounaissuomalaiseen metsäenergiatoimialaan.

Laitoksella merkittävä vaikutus alueen työllisyyteen MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI Jotta laitoksessa käytettäviä polttoainemääriä pystytään käsittelemään tarvitaan tehokkaita ja luotettavia kuljetinjärjestelmiä. Niiden toimittajaksi on

Jussi Somerpalo bioenergia-asiantuntija Suomen metsäkeskus, Lounais-Suomi

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

Sähkön pientuotanto on luonteva osa kestävää energiajärjestelmää

T

yö- ja elinkeinoministeriön pienimuotoisen energia- tuotannon edistämistyöryhmä on julkaissut loppuraporttinsa joulukuun puolivälissä 2014.

Energiateollisuus ry (ET) tukee raportin esittämiä toimenpiteitä osana jatkuvaa siirtymistä kohti kestävämpää energiajärjestelmää. Sähkön pientuotanto on luonteva osa ET:n vision mukaista tulevaisuutta. Pientuotantoa tulee voida liittää sähköverkkoon ja saattaa markkinoille vaivattomasti. Alan toimijat ovat tehneet tämän eteen töitä jo vuosia. Pienimuotoisen sähkötuotannon edistäminen parantaa ener-

giaomavaraisuutta ja lisää uusiutuvan tuotannon osuutta sekä avaa mahdollisuuksia uusille kotimaisille palvelu- ja laitemarkkinoille. Kotitalouksille soveltuva pienimuotoinen sähköntuotanto voi kasvattaa kansalaisten kiinnostusta energia-asioita ja sähkömarkkinoiden toimintaa kohtaan ja kannustaa kansalaisia toimimaan aktiivisesti sähkömarkkinoilla. Kuten raportissa todetaan, pientuotannon keskeiset haasteet liittyvät pientuotannon kannattavuuteen sekä yleiseen tiedon saantiin. - Sähköyhtiöt ovat helpottaneet pienimuotoisen sähköntuotannon lisääntymistä jo vuosien ajan. ET on taas luonut valtakunnalliset suositukset pientuotan-

non teknisistä liittämisvaatimuksista, suositellut Saksan standardien mukaisten laitteiden hyväksymistä sähköverkkoon myös Suomessa sekä valmistellut käyt- täjäystävällisen ilmoituslomakkeen verkkoon liittämisen helpottamiseksi, kertoo ET:n vähittäismarkkina-asiantuntija Riina Heinimäki. Energiateollisuus on myös kehittänyt yhteisiä pelisääntöjä pienimuotoisesti tuotetun sähkön markkinoille pääsyyn. Useat sähkönmyyjät ostavat jo nyt asiakkaidensa verkkoon tuottamaa pientuotantoa. ET:n aloitteesta tiedot myyjien ostotuotteista on lisätty julkiseen Energiaviraston hintavertailupalveluun. Alalle on syntynyt innovatiivisia asiakkaiden tarpeiden

mukaisia uusia tuotteita. Raportissa ei vielä otettu kantaa sähkön mittaustapojen sekä tuntimittauskäsitteen selkeyttämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on kertonut asiaa mietittävän erikseen virkatyönä. Asiaan liittyy monta ratkaistavaa kysymystä. - Toteutustavan tulee olla kansantaloudellisesti järkevä sekä eurooppalaisen mittauslaitelainsäädännön mukainen, toteaa sähköverkoista vastaava ET:n johtaja Kenneth Hänninen. Jos päädytään esittämään muutoksia tai tarkennuksia nykyisiin mittausvaatimuksiin, toteutusaikaSEINÄJOKI:merkitys Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio taululla on ratkaiseva 0400 415 333 kokonaiskustannuksiin. makes@dlc.fi www.techbelar.com

Kätevä HYDRO CADDY Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelcon yrittäjä Jyri Alajoelle.

H

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle YDRO CADDY 55 L ja 110 L ovat kompakte ja säiliöitä voitelu- tai hydrauliikkaöljyn kuljetukseen ja tankkaukseen.

HYDRO CADDY soveltuvat käytettäväksi paikoissa joissa ei ole sähköä tai paineilmaa saatavilla. Ne on varustettu omalla 12V tai 24 V pumpulla tai jopa omalla akulla. Säiliön materiaaliluovutti rotaatiovaonekesko lettu polyeteeni on ruostumaton Maxpo-näyttelyssä ja kestävä. integroiJyriSäiliössä Alajokion Oy:lle tu kanto-/vetokahva ja se kulkee Seinäjoelle Kobelco SK140 hyvin perässä vaikka lumessa SR -kaivukoneen. kuvioidulla pyörillä (2 kpl). Vakiovarustukseen Koneen luovutti Mattikuuluu PakViscomat pumppu 12V tai kala KonekeskoltaDC60 ja koneen 24V, 4 m yrittäjä voiteluöljy letkua ja vastaanotti Jyri Alajoki. voiteluöljypistooli Luovutettu Kobelcodigitaalisella SK140SR virtausmittarilla. Laitteessa on on varustettu mm. puskulevyllä, RST pistoolin pidike, huohotin lisäpainoilla, rototiltillä ja muilyhde täyttökorkissa ja pallo-/ la nykyaikaisilla varusteilla. sulkuventtiili. Jyri Alajoki Oy tekee SeinäKäyttöpaine alk. 5 bar, yhtäjoen alueella pääasiassa perinteistä maarakennusalan koko-

K

koneista yrityksellä on myös pitkältä ajalta: vuonna 1996 yritys hankki ensimmäisen Kobelco merkkisen kaivukoneen ja sen jälkeen saman merkkisiä koneita on hankittu useita lisää. Aiemmat kokemukset HYDRO CADDYKobelco soveltuu -mereritkistä positiivisia ja täinovat hyvinerittäin koneurakoitsijoille. luotto tähän uuden sukupolven jaksoinen on käyttöjakso 30myös min, koneeseen tätä myötä keskipakopumppu integroidulla kova. Koneet ovat kokemusten ohivirtauksella. Tuotto noin 5 l/ perusteella kestäviä ja huoltomin, öljyn viskositeetti 2000 vapaita myös urakkahommissa, cSt:n asti. joissa koneet ovat kovalla rasiLisätietoja www.infraline.fi tuksella. Hankittua Kobelco SK140SR

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

75


58

RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vuosi 2014 toi uusia tuulahduksia ja painotuksia EU:n energiapolitiikkaan

V

linen tavoite, jonka maan hallitus sai linjauksiin mukaan. Kirjaus antaa mahdollisuuden konkreettisille edistämistoimille.

uosi 2014 toi sekä EU:n että Suomen energiapolitiikkaan uusia painotuksia. Maaliskuussa alkanut Ukrainakriisi ja EU:n sekä Suomen suuri energiariippuvuus erityisesti Venäjästä korosti omavaraisuuden parantamisen merkitystä sekä EU -tasolla että Suomessa.

Lisäksi EU:n ja Suomen pitkän talouskurimuksen seurauksena kilpailukykyiset kotimaiset polttoaineet ovat nyt nousemassa entistä suurempaan arvoon. Energiaomavaraisuuden merkitys talouden, työllisyyden ja kauppataseen kannalta ymmärretään entistä paremmin. EU päätti vuonna 2014 ilmasto- ja energiapolitiikan suurista linjoista vuoteen 2030 saakka. Lisäksi komissio julkaisi toukokuussa tiedonannon energiahuoltovarmuudesta korostaen EU:n kotimaisten energialähteiden tärkeyttä. EU:ssa päätettiin myös ottaa käyttöön seurantaindikaattoreita, joiden avulla arvioidaan jatkossa muun muassa

EU pyristelee irti tuontienergiariippuvuudesta

Suomen pitkän talouskurimuksen seurauksena kilpailukykyiset kotimaiset polttoaineet ovat nyt nousemassa entistä suurempaan arvoon.

energian hintaerojen kehittymistä kilpailijamaihin verrattuna, energiahuollon monipuolistamista ja tukeutumista kotimaisiin energialähteisiin. EU jatkaa edelleen myös muita maita kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja päätti leikata kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. EU halusi jälleen kerran kiirehtiä oman päästöleikkaustavoitteen-

sa julistamista, koska katsottiin, että YK:n vuonna 2015 joulukuussa Pariisissa pidettävää ilmastokokousta varten tarvitaan muiden maiden kirittämistä ja sitä voitaisiin tehdä EU-esimerkillä. Erittäin tärkeä oli EU:n linjaus, jonka mukaan kehittyneitä polttoaineita pyritään EU:n puitteissa edelleen edistämään myös kohti vuotta 2030 edettäessä. Tämä oli Suomen kansal-

Ukraina-kriisi ja EU:n ja Suomen suuri energiariippuvuus erityisesti Venäjästä on nostanut EU:n - ja erityisesti Suomen huonon energiaomavaraisuuden ja suuren tuontiriippuvuuden riskit energiakeskustelujen keskiöön. Suomi kuten koko EU etsii entistäkin ponnekkaammin keinoja energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi ja myös tuontienergiakatkoksiin varautumiseksi. Lisäksi EU-maat yrittävät saada aikaiseksi yhteistä rintamaa ja joukkovoimaa energiatuontineuvotteluihin mm. Venäjän suuntaan.

Vahva paino kilpailukykyisille kotimaisille polttoaineille

Kesällä julkaistujen EU:n uusien energiaa koskevien valtion-

tukisääntöjen mukaan jäsenmaiden tukijärjestelmien tulee olla jatkossa nykyistä kustannustehokkaampia ja markkinalähtöisempiä. EU:n ja Suomen pitkän talouskurimuksen seurauksena kilpailukykyiset kotimaiset polttoaineet ovat vuoden 2014 aikana nousseet entistä suurempaan arvoonsa. Energiaomavaraisuuden merkitys talouden, työllisyyden ja kauppataseen kannalta ymmärretään entistä paremmin. Suomessa tämä näkyy ennen kaikkea täyskäännöksessä metsähakkeen tuen ja turpeen verotuksen osalta: aiemmin päätetyt metsähakkeen tuen leikkaukset ja turpeen veron korotukset peruttiin ja turpeen vero päätettiin palauttaa aiempien vuosien alemmalle tasolle.

Bioenergia ry Bioenergiauutiset

Katso uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Vanhan kemeran mukaisia hakemuksia voi jättää 17.4.2015 asti

E

duskunta on hyväksynyt 15. joulukuuta 2014 uuden Kemera -lain.

Kemera -rahoitushakemusten

jättöaikaan ensi keväänä tuli hieman pidennystä. Hakemuksia voi jättää metsäkeskukseen 17.4. 2015 asti. Eduskunta hyväksyi 15.12. 2014 hallituksen esityksen uu-

deksi kestävän metsätalouden rahoituslaiksi eli Kemera-laiksi. Uusi Kemera-tukijärjestelmä voidaan ottaa Suomessa käyttöön vasta kun Euroopan komissio hyväksynyt sen. Esinotifioin-

ti on käynnistetty lokakuussa 2014. Kemeratukien tasosta ja eräistä tukien ehdoista on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. Nykyisiä Kemera-tukia voi-

daan myöntää kesäkuun loppuun 2015 asti voimassaolevan lain nojalla, mutta hakemukset tulee toimittaa 17.4. mennessä että metsäkeskus ehtii ne käsitellä.

Metsäala ottaa vihreitä askeleita ja taistelee taantumaa vastaan

M

etsäsektori kärsii edelleen yleisestä taloudellisesta taantumasta. Keskeisimpien tuotteiden tuotanto on 10-15 prosenttia alhaisempi kuin 2000-luvulla ennen taantumaa. Tämä käy ilmi UNECE:n metsäsektorin markkinakatsauksesta, joka koostettiin YK:n Euroo-

pan metsä- ja metsäteollisuuskomitean kokouksessa Kazanissa marraskuussa. Vastauksena haasteisiin metsäteollisuus on pyrkinyt karsimaan kustannuksia ja etsimään uusia markkinoita. Tilanteen toivotaan kääntyvän valoisammaksi, kun maailman talouden tila on paranemaan päin. Euroopan metsäviikoilla Rovaniemellä joulukuussa 2013

hyväksyttiin toimintasuunnitelma, joka ohjaa metsäalaa kohti vihreää taloutta. Kazanin kokouksessa katsottiin, miten tavoitteissa on edetty. Esityksiä kuultiin metsäsektorin lisäksi muun muassa rakennus- ja vaateteollisuudelta, koska puurakentaminen ja puupohjaiset vaatekuidut sopivat mainiosti vihreään talouteen. Lisäksi Kazanissa pohdittiin

kestävän metsänhoidon indikaattoreita, joissa on vielä paljon kehitettävää. Nykyiset indikaattorit pitäisi analysoida huolellisesti. Tavoitteena on kokonaisvaltainen lopputulos, joka huomioi myös esimerkiksi metsien vaikutuksen ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kazanin kokous järjestettiin 18.-21.11. ja siihen osallistui lähes 170 ihmistä 30 eri maasta.

Mukana oli myös useita sidosryhmiä, kuten hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC, FAO ja maailmanpankki. Puheenjohtajana toimi metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

59

HUIPPUKONEET SIEVISTÄ! SIEVISTÄ! DoosanDX225LC DX235LCR UUSI DX225LC UUSI Doosan UUSI 800mm telat, lisäh, ilmast, ka800mm telat, lisäh, ilmast, hp119 144000 000€€€ mera NTP10, NTP10, hp 119 000 hp NTP10,

Scania R580 6X2 VolvoFMX500 FMX500 10X4 Volvo 10X4

vm -05 vm.-11 vm.-11

Serrus SisuR500 R5008x2 8x2 Sisu

vm vm.-11 -06 vm. -06

Volvo FM13 480 8x4 Jenz561Z 561Z Jenz

vm -09 UUSI UUSI

Iveco 4508X2 8x8 VolvoTrakker FH13 8X2 480 Scania R500

vm-08 -11 vm. -07 vm.

Toplift Sisu E12 480 10X4 Volvo L220F

vm -00 -08 vm. -03 vm

Volvo FH13 480 6x4 Vermeer HG6000 Vermeer HG6000

vm -06 vm.-05 vm.-05

Humbaur HTD409525 HumbaurHTD409525 HTD409525 Humbaur

UUSI UUSI UUSI

210 tkm, I-Shift, napaperät, lämpömaanleveät renkaat, pitkäpiippu, piippu, rasvari leveät renkaat, pitkä rasvari hp 72 000 siirtolava, webasto, ilmast. jne. Heti toimitukseen hp 179 000€€€ jne. Heti toimitukseen hp 179 000

360tkm, napaperät, kippih, 3-aks 3800h,Cat CatC16 C16moottori, moottori,hyvä hyväkunto, kunto, 3800h, hp 109 000 King lavetti vm -05 hp149 149000 000€€€ hp

625tkm, Highline, Opticruise, nahat, 39tkm, I-shift, napaperät, 40tonVDL VDL kouk39tkm, I-shift, napaperät, 40ton koukhp 59 000€€€ Jyki/ Toplift ketjupurku -03 hp 149 000 kulaite, kuin uusi hp 129 000 kulaite, kuin uusi

62tkm, maansiirtolava, 630tkm, keppiv, rissat, Elg –aut.kaset560tkm, tienhoitovarustus, RKP aut. hp149 79000 000€€ € 99 000 ti, jne kasettikärry hphp

9,8m kansi, ilmajouset, levikkeet, 9,8mkansi, kansi,ilmajouset, ilmajouset,levikkeet, levikkeet, 9,8m hydraulirampit, jne hp 44 000 hydraulirampit, jne hp 44000 000€€€ hydraulirampit, jne hp 44

kävelevälattiainen, eka akseli nou490tkm,rasvari, rasvari,rissat, rissat, 490tkm, hp 49 000 see, viimeinen kääntyy hp89 89000 000€€€ aut.kaseetipv vm -02 aut.kaseetipv vm -02 hp

5-akselinen ketjupurku, aukeava sivu, 490tkm, rasvari, hyvä lavahydr. 4600h, BSS, CDC, ilmast, rasvari, lisävastap, hp 29 peitto, seur. jne kats. 01/2016 hp hp219 59 000€ 000€ tukkipihti, 000€

Humbaur m UUSI Chevrolet12 Silverado vm. -08 Mattsson S261 2500 LTZvm. -95

12m ilmajouset, levikkeet, vain kansi, 1500 km, Duramax Diesel 6,5L, linkku, tappiterät, rasvari, konehp 49alusta, 000 € kokop 38ton/40ton kaikki herkut, erikoismaalaus, ohjaus, huippukunto hp 84 000 € hp 68 000 € +alv.24% kromit, jne

www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com www.ojalamachine.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Teemme liikenteen turvalliseksi

va ä s i l A L L E H LED

l m ät. e t s e j r ä j u -jarr O C B A W a j l ot

K

eisii t h u s o l o n aik k ii

Lisätietoja: Örum Oy Ab, raska

n.

s@orum.fi, p. 010 569 4466

LED T

T T

orum.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 61

Osaava kuljetusyrittäjä varmistaa vastuullisen ammattiliikenteen

A

mmattitaitoinen kuljettaja on ensiarvoinen turvallisen liikenteen kannalta, mutta tämän taustalla toimivan, vastuullisen kuljetusyrittäjän roolin tärkeys jää usein liian vähälle huomiolle.

Vastuullisesti toimiva kuljetusyrittäjä tukee oman toimintansa lisäksi myös työtekijöitään ja näiden vastuullista toimintaa. - Arjessa hyvä kuljetusyritystoiminta näyttäytyy asiakkaalle toimivina kuljetuspalveina, joista mielikuvaa luovat niin kuljetuksen toteuttanut henkilö kuin tämän käyttämä ajoneuvokin. Käytännössä näiden takana on kuitenkin lähes aina kuljetusyritys, jonka periaatteita ja käytänteitä työntekijät noudattavat. Kuljetusyrittäjiä velvoittavat samat markkinatalouden periaatteet ja lainsäädäntö, kuin muutakin yritystoimintaa, mutta lisäksi kuljetusalaa säätelee myös sen oma erityislainsäädäntö velvollisuuksineen, muistuttaa Trafin kehityspäällikkö Mikko Västilä. Trafi vastaa alalle tulevien kuljetusyrittäjien koulutuksesta ja järjestää myös jokaiselle alalle tulevalle kuljetusyrittäjälle tai -yrityksen vastuuhenkilölle am-

mattitaitotutkinnon.

Kuljetusyrittäjän ammattitaito ratkaisee

Kuljetusalan yritystoiminnalla tarkoitetaan tavaraliikenteentai henkilöliikenteen kuljetustoiminnan harjoittamista. Henkilöliikenne on jaettu edelleen linja-auto- ja taksiliikenteeseen. Yksi tärkeimmistä kuljetusyrittäjää koskettavista lainsäädännöllisistä vaatimuksista on ammattitaito, jota säätelee EU:n liikenteenharjoittaja-asetus. Taksiliikenteen yrittäjien ammattitaidosta määrätään kansallisen tason asetuksessa. Kuljetusyrittäjän ammattitaitovaatimukseen sisältyy aihekokonaisuuksia mm. siviilioikeudesta, kauppaoikeudesta, sosiaalioikeudesta, vero-oikeudesta, yrityksen kaupallisesta ja taloudellisesta johtamisesta, markkinoille pääsystä, toiminnan teknisistä näkökohdista sekä liikenneturvallisuudesta. Näiden lisäksi alalla toimivilta yrityksiltä vaaditaan vakavaraisuutta, oikeustoimikelpoisuutta ja hyvämaineisuutta. Kuljetusyrityksen vastuullisuus ja sen johtaminen yleensä kytkeytyvät usein tiiviisti yhteen. Kaupallisesti ja taloudellisesti oikein johdettu yritys toimii yleensä myös muuten vastuulli-

sella tavalla tuntien vastuunsa työntekijöistään ja heihin liittyvistä velvollisuuksistaan, ympäristöstä, liikenneturvallisuudesta sekä laadusta. - Arjessa kuljetusyrittäminen usein sekoitetaan ajoneuvon kuljettamiseen, esimerkiksi taksinkuljettaja- ja taksiyrittäjä-käsitteet menevät sekaisin. Näillä ei kuitenkaan ammattitaidon osalta ole kovinkaan paljon yhteistä. Ajoneuvon kuljettajan osaaminen liittyy ajoneuvon kuljettamiseen sekä siihen liittyvään käytännön työhön. Kuljetusyrittäjyyteen liittyvä ammattitaito liittyy sen sijaan kuljetusalan liiketoimintaan sekä yritysjohtamiseen, painottaa Västilä.

Ammattitaidon merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa

- Yrityksen johtamiseen liittyvän ammattitaidon merkitys tulee olemaan tärkein kuljetusyrityksen kivijalka tulevaisuudessa mm. yhteiskunnan rakenteellisen muuttumisen, koventuvan kilpailun sekä mahdollisen sääntelyn vapauttamisen takia. Jatkossa myös liikeidean jalostamisen ja markkinoinnin merkitys korostuu entistä enemmän, toteaa Västilä. Koko kuljetusalan tulevaisuus

perustuu hyvään osaamiseen, kehitysmahdollisuuksien oivaltamiseen muutoksessa, keskeneräisyyden sietämiseen sekä joustavuuteen ja muutosvalmiuteen. - Vastuullisuuden sisäistäminen kaikessa toiminnassa luo erinomaiset edellytykset toimivalle alalle myös jatkossa. Kuljetusyritystoimintaa pitää käsitellä kokonaisuutena eikä pyrkiä vain yksittäisiin hyödyn maksi-

mointeihin vastuullisen toiminnan kustannuksella, tiivistää Västilä. Trafi tukee kuljetusyrittäjiä myös vapaaehtoisella vastuullisuusmallikokeilulla, jossa kehitettään tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia. Vastuullisuusmallikokeilu tukee osaltaan näitä laista nousevia, kuljetusyrittäjää koskevia velvoitteita.

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

V

uoden 2014 kolmannella neljänneksellä kuorma-autoilla kul- jetettiin tavaroita 77 milj. tonnia, mikä oli 11 % enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 23 % ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi prosentin verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä kuorma-autojen

kuljetussuorite oli 5,2 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 7 % enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 92 % ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 8 % yksityisessä liikenteessä. Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Piiputtaako Webasto? Eikö Eberi starttaa?

Hyödynnä huippuedullinen lisälämmittimien vaihtotarjous!

Hinta sisältää lämmitinyksikön vaihtotöineen. Tarjous koskee normaaliasenteisia lisälämmittimiä. Hinnat alv 0 %.

EBERSPÄCHER D5W

Lämmitinyksikkö +vaihtotyö

SIS. VAIHTOTYÖN!

794€ n RaskoneeU STON L A K N A A K RAS K SPA ETTI KATSASTU ovituksen,

us Sisältää jarr astuksen joittimen tark ra en ud pe en. no ks au itt m tö sekä pääs

129€ ALV 0%

US UN KATSAST PERÄVAUN ovituksen sis. jarrus

90€

WEBASTO 90 ST Lämmitinyksikkö +vaihtotyö

EBERSPÄCHER D10

Lämmitinyksikkö +vaihtotyö

SIS. VAIHTOTYÖN!

1145€ SIS. VAIHTOTYÖN!

1508€

Varaa aika Raskoneen valtakunnallisesta palvelunumerosta 010 2320 100* tai www.raskone.fi

TARJOUKSET VOIMASSA 30.4.2015 SAAKKA *Puhelun hinta kiinteän verkon lankaliittymästä 8,28 snt/puhelu+6,00 snt/min (alv 24%), matkapuhelinliittymästä 8,28 snt/puhelu+17,17 snt/ min (alv 24%).

Nopeasti takaisin tielle


62 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ammattipätevyyttä ei tarvita yksityishenkilönä tehtävissä vapaaehtoisajoissa

V

apaaehtoistyöhön kuuluvia tavaraliikenteen ajoja tekevä yksityishenkilö ei tarvitse ammattipätevyyskoulutusta, mikäli henkilö tai taustayhteisö ei saa korvausta tekemästään työstä. Trafi painottaa, että ammattipätevyys tarvitaan siis lähtökohtaisesti sellaiseen ajoon, josta saadaan rahallista vastiketta. Esimerkiksi julkisessa keskustelussa olleet luistinkenttien jäädyttämiset on mahdollista hoitaa yksityishenkilönä ilman ammattipätevyyttä, mikäli siitä ei peritä maksua. Se, onko kuljetus kaupallinen vai omaan käyttöön, vaikuttaa ammattipätevyyden tarpeeseen,

mikä satunnaisia keikkakuljetuksia tai varainhankintaa tekevien kohdalla voi tuntua epäoikeudenmukaiselta. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna on kuitenkin tärkeää, että kuljetuspalveluita käyttävät voivat aina palvelua tilatessaan olla varmoja siitä, että kuljetuksen suorittaa alan pätevä ammattilainen. - Koko kuljetusalan kannalta on merkittävää, että alalla toimivat ovat liikenteen vahvoja ammattilaisia, jotka pitävät ammattipätevyyttään yllä kouluttautumalla säännöllisesti, painottaa Trafin johtava asiantuntija Ari Herrala. Ilman ammattipätevyyttä tavarankuljetusajoja voi tehdä yksityishenkilönä omaan käyttöön.

Ammattipätevyysdirektiivin kehittäminen parhaillaan EU-keskus teluissa, kansallisesti kehitetään ohjeistusta

- Henkilöliikenteen puolella rajanveto-ongelmia ei ole tullut juuri esiin, sillä siellä laki määrittää selvästi, että ilman ammattipätevyyttä voi kuljettaa vain omaan talouteen kuuluvia, omalla linja-autolla, toteaa Trafin asiantuntija Jussi-Pekka Laine ja jatkaa: - Tavaraliikenteen puolella lakiin taas on kirjattu monia poikkeuksia, joiden määrittelemiseksi olemme tehneet viranomaisyhteistyötä laajasti. Parhaillaan laadimme ohjeistusta yhdessä muiden viranomaisten

kanssa siitä, miten erilaiset konkreettiset kuljetustapaukset luokitellaan, jotta kuljetusta pohtivien ei tarvitse aina varmistaa yksittäistä asiaa viranomaiselta. - Trafi, kuten muutkin viranomaiset, tekee päätöksensä vallitsevan lainsäädännön mukaan, mutta toimimme myös aktiivisesti sen eteen, että lainsäädäntö olisi mahdollisimman toimiva ja oikeudenmukainen. Ammattipätevyysdirektiivi ja sen kehittäminen on parhaillaan EU:ssa selvitysten ja keskustelujen kohteena, kertoo Herrala.

Ammattipätevyyskoulutus kannattaa räätälöidä oman tarpeen mukaan

kannattaa ottaa mahdollisuutena oppia uutta. Viidestä koulutuspäivästä yhden koulutuspäivän aihe on ennakoivan ajotavan koulutusta, muiden päivien aiheet ovat varsin vapaasti räätälöitävissä omien tarpeiden mukaan. Kuljettajien kannattaakin vaihtaa kokemuksia kursseista ja kuljetusyrittäjien on hyvä pyytää yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa kouluttajia räätälöimään kursseja juuri heidän tarpeitaan vastaaviksi. Trafi painottaa, että kaikessa liikenteessä - niin ammattimaisessa kuin yksityisessäkin - on oikean asenteen omaksuminen tärkeintä vastuullisen toiminnan turvaamiseksi.

Ammattipätevyyskoulutus

Autoilijoilta perittäviin Trafin maksuihin ei korotuksia

T

ieliikenteen asiakasmaksuihin ei tullut korotuksia vuoden- vaihteessa. Yleisimpiä asiakasmaksuja ovat ajoneuvon rekisteröinti sekä ajokortti ja sen tutkintomaksut.

Sen sijaan eräitä ilmailua, merenkulkua ja rautatieliikennettä koskevia suoritemaksuja korotetaan. Näiden kolmen liikennemuodon maksut eivät ole kattaneet niistä aiheutuvia kustannuksia,

kun taas tieliikenteessä on aiempina vuosina muodostunut ylijäämää. Vuonna 2015 ylijäämää ei tieliikenteestä enää kerry. Maksuja peritään eri liikennemuotojen tutkinnoista, luvista ja valvonnasta sekä liikennevälineiden rekisteröinnistä. Liikennemuotojen kustannusvastaavuudessa on ollut epäsuhtaa siitä lähtien, kun Trafi perustettiin vuonna 2010, jolloin eri virastojen käytännöt yhdistettiin. Vuonna 2015 ilmailun suoritemaksujen kustannusvastaavuus on 87 prosenttia, merenku-

lun 77 prosenttia ja rautatieliikenteen 71 prosenttia. Trafin vuosibudjetista yli 60 prosenttia koostuu maksullisen toiminnan tuloista. Kokonaisuutena Trafin toiminta on alijäämäistä. Liikenne- ja viestintäministeriö antoi maksuja koskevan asetuksen 17. joulukuuta. Trafin uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2015.

Uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Ajokorttien myöntäminen Trafin tehtäväksi

A

jokorttien ja eräiden lupien myöntäminen esitetään siirrettä- väksi poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille vuoden 2016 alusta lähtien.

Kuljetusalan uutiset tuoreena joka päivä www.ammattilehti.fi

Hallitus antoi asiasta lakiesityksen 4. joulukuuta 2014. Hallitus esittää, että poliisin sijaan Trafi myöntäisi ajokorttiluvat ja ajokortit, opetusluvat, moottoripyörän harjoitusluvat, liikenneopettajaluvat, taksinkuljettajien ajoluvat ja vammaisten pysäköintiluvat. Erillisestä lyhy-

Ilmaiset toimituskulut verkkokaupasta koodilla: METSÄ14

taikaisesta ajokortista luovuttaisiin kokonaan. Poliisilla säilytettäisiin edelleen ajokieltoon määrääminen, ajokortinhaltijan ajoterveyden ja ajotaidon valvonta sekä lupien peruuttaminen. Lakiesityksen taustalla on poliisin linjaus siitä, ette lupien myöntäminen kuulu poliisin ydintehtäviin. Tehtävien hoito järjestettäisiin niin, että ajokortin hankinta olisi nykyistä joustavampaa ja kaikki asiaan liittyvä byrokratia hoituisi yhdellä luukulla. Trafilla ei ole alueorganisaati-

ota, joten se hoitaisi lupatehtävät käyttämällä palveluntuottajia. Nämä ottaisivat vastaan hakemuksia, veisivät asiakirjat rekisteriin ja toimisivat muutenkin asiakaspalvelussa. Esitykseen sisältyy myös ehdotus siitä, että ajoterveyttä koskevien normien antaminen siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöltä Trafille. Tätä perustellaan sillä, että normien ja ohjeistusten antaminen keskitettäisiin yhdelle viranomaistaholle. Trafi hoitaa jo entuudestaan vastaavia tehtäviä, jotka koskevat kaikkia liikennemuotoja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Arocs. Tarjolla vain parasta. Voima, kestävyys ja tehokkuus omaa luokkaansa. Arocs tarjoaa kuljettajan käyttöön voiman, jonka pystyy myös hyödyntämään. Taloudellisen, suurimmillaan 15,6 litran moottorin 460 kW (625 hv) teho välittyy tiehen 16-portaisen Mercedes PowerShift3 -vaihdeautomatiikan kautta. Lisäksi uusi, kulumaton turbokytkin integroidulla hidastimella on saatavana vain Mercedes-Benziin. Näillä eväillä metsäteollisuuden tuotteet liikkuvat taloudellisesti ja tehokkaasti.

www.mercedes-benz.fi/kuorma-autot


64 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen (vas.) ja myynti- ja markkinointijohtaja Jani Koskinen esittelevät Karjaan tuotannosta valmistunutta uutta Sisu Polar Euro 6 -kuorma-autoa.

Sisu Polar -mallistoa kehitetty entisestään - autoja valmistuu tasaisesti

Sisun erikoisosaaminen tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia

S

isu Auton johtoajatuksena on, että kuorma-autot suun- nitellaan ja valmistetaan suoraan tuleviin ajotehtäviinsä. Autojen ajotehtäväkohtainen varustelu tehdään tuotantolinjalla kullekin komponentille parhaiten soveltuvassa vaiheessa, eikä jälkikäteen päällirakennuksessa.

Näin varmistutaan laadusta sekä työvaiheiden tarkasta dokumentoinnista, mikä takaa työn sujuvuuden myös jälkimarkkinoinnissa.

Uusia tehdasvalmiita Sisu Polar -malleja

Sisun tehtaalta suoraan töihin suunnitellusta Polar -mallistosta löytyy jo entuudestaan Sisu Works tienhoitoauto, Sisu Timber puunkuljetusauto, Sisu Rock maansiirtoauto, Sisu Roll vaihtolava-auto sekä Sisu Carrier ko-

neenkuljetusauto, jossa on nyt ratkaistu Euro VI -tekniikan tuomat haasteet myös 5-akselisissa versioissa. Myös Sisu Crane nosturiauton toimitukset ovat alkaneet. Lisänä tuoteperheeseen on nyt saatavilla ensi kertaa Euro V -aikana lanseerattu Sisu Works+, jossa on yhdistettynä tienhoitoauton ja vaihtolava-auton käyttömahdollisuudet. Malli on nyt lisäksi mahdollista varustaa tehdasasenteisella kappaletavaranosturilla. Kappaletavaranosturit ovat luonnollisesti saatavilla myös Sisu Roll vaihtolava-autoihin. - Valmiiden mallien lisäksi on toki saatavilla asiakkaan omaan käyttötarkoitukseen räätälöityjä alustavaihtoehtoja, lisää Sisu Auton myynti- ja markkinointijohtaja Jani Koskinen.

Mallistoa parannettu ja lisävarustevalikoimaa laajennettu Kokonaan uusien tehdasval-

miiden kuorma-automallien lisäksi olemassa olevaa Polar -mallistoa on parannettu ja lisävarustevalikoimaa laajennettu. - Esimerkkinä tuoteparannuksista Teknoksen kanssa yhteistyössä kehitetty uusi maalausjärjestelmä, joka on aikaisempaa rasituksen- ja naarmunkestävämpi. Sen täysikiiltävä pinta antaa kauniin lopputuloksen jopa ilman pintalakkausta. Maali on sävytettävissä toiveiden mukaan, kertoo Koskinen. Sisu Polar -malliston lisävarustevalikoiman uutuuksiin kuuluu muun muassa koko mallistoon saatavilla oleva manuaalinen Eaton Fuller vaihteisto. - Takaohjaaviin 5-akselisiin telillä varustettuihin autoihin on mahdollista valita liikkeellelähtöä helpottava hydraulinen kevennin, joka lisäksi pienentää auton kääntymissädettä. Ohjaamovarustelussakin valinnanvaraa on entistä enemmän, esimerkiksi turvallisuutta parantavat peruutuskamerat ja alkolukko,

ajoergonomiaa kohentavat kytkinpaneelit sekä tyylikkäät Sisu -brodeeratut nahkaverhoilut istuimiin, luettelee Koskinen.

Kuljetusala kaipaa muutosta

Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen luotsaa kuorma-autovalmistajaa eteenpäin haasteellisessa markkinatilanteessa. - Olemme saaneet lanseerattua uuden Sisu Polar Euro 6 -malliston markkinoille ja se on otettu erittäin hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Toki kilpailu on kovaa ja vielä kun raskaiden yli 16 tonnin kuorma-autojen kokonaisrekisteröintimäärät ovat huolestuttavan alhaalla tietää se meille ja toki muillekin kuorma-autojen myyjille melko vaikeita aikoja. Kun uusia kuorma-autoja rekisteröidään jopa kolmannes liian vähän, niin alkaa se vaikuttaa myös jälkimarkkinointiverkostojen pärjäämiseen ja ylläpidon mahdollisuu-

teen. Herääkin kysymys mihin koko kuljetusala on Suomessa menossa kun taksat ovat alhaalla, kulut korkealla ja kalusto vanhenee koko ajan sillä investointeja pystytään tekemään aivan liian vähän, pohtii Korhonen. Samalla kun kalusto vanhenee myös vaihtoautojen hyvityshinnat tippuvat ja kuljetusyrittäjän tarvitsema välirahan osuus kasvaa entisestään uuteen autoon, missä on entistä enemmän kallista pakollista tekniikkaa. Lisäksi kaupantekoa vaikeuttaa tiukat rahoituspuolen vaatimukset. - Jos auto on ajettu loppuun pitää hyväksyä se tosiasia että kuorma-automyyjä ei siitä voi kovinkaan paljoa hyvittää. Silti pitäisi investoida uuteen autoon sillä se tehostaa kuljetuksia, säästää merkittävästi huoltokuluja ja polttoainettakin sekä nostaa kuljetusyrityksen imagoa ja kuljettajien viihtyvyyttä työssään, kehottaa Korhonen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Sisu Polar on osoittanut vahvuutensa erityisesti järeissä maansiirtoautoissa ja tienhoitoautoissa. Karjaan tehtaan portista ajaa ulos uusia Sisuja tasaiseen tahtiin.

Sisu Polar -malliston lisävarustevalikoiman uutuuksiin kuuluu muun muassa koko mallistoon saatavilla oleva manuaalinen Eaton Fuller vaihteisto - monelle se ainoa oikea.

Positiivisiakin asioita ilmassa

Korhonen näkee että ilmassa on silti myös positiivisia asioita. - Metsäteollisuus on tekemässä merkittäviä investointeja ja myös maarakennusja kaivospuoli on hiljalleen vähän piristymässä. Toivottavasti myös Venäjän tilanne kääntyy parempaan suuntaan sillä maa on meille tulevaisuudessakin merkittävä kauppakumppani. Suomessa pitää kaikilla aloilla olla rohkeutta uusiin hankkeisiin ja töitä pitää tehdä tosissaan jos haluamme kääntää talouden suunnan. Pitää muistaa että Suomessa tavara kulkee pyörillä eli ei kuljettaminen maassamme lopu kunhan vain ala lähtee tervehtymään, toteaa Korhonen.

Sisuja valmistuu tasaisesti - osaamiselle kysyntää

Sisu Auton Karjaan tehtaalla on tuotanto pysynyt käynnissä koko ajan ja yhteistyö Daimlerin kanssa toimii saumattomasti. - Meillä on Sisu Polar -autoja tilauskannassa ja niitä valmistuu tasaiseen tahtiin kotimaisille asiakkaille. Lisäksi autoja on tehty viime aikoina vientiin mm. Norjaan jonne on toimitettu sora- ja tienhoitoautoja sekä puuautokin. Romanian öljykentille toimitettavien erikoisraskaiden kuorma-autojen sarjasta ensimmäiset autot ovat matkalla loppuasiakkaalle. Lisäksi Kiinan projektit etenevät merkittävien tuotekehityshankkeiden muodossa ja osana hankkeita toimitimme sinne 8x8 pelastusautoja, luettelee Kor-

honen. Kuorma-autojen valmistuksen lisäksi tärkeä osa Sisun toimintaa on teknisen erikoisosaamisen myynti eri valmistajille maailmalla. - Meneillään on monia mielenkiintoisia konkreettisia projekteja. Olemme vahvistaneet koko ajan suunnittelu- ja tuotekehitysosastoa jossa työskentelee jo 21 huippuammattilaista, sanoo Korhonen.

FAP -hanke etenee

Sisu Auton omistajayhtiö Suomen Erikoisajoneuvot Oy ja Serbian talousministeriö ovat allekirjoittivat kesäkuussa 2014 aiesopimuksen serbialaisen kuorma-autovalmistaja Korporacia Fabrika Automobila Priboj’n (FAP) toiminnan kehittämisestä ja siirtymisestä suomalaisyhtiön haltuun. Aiesopimuksen mukaan lopullinen sopimus valtio-omisteisen FAP -kuorma-autotehtaan siirtymisestä suomalaiseen yksityisomistukseen allekirjoitetaan myöhemmin. Hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on ajanmukaistaa laaja serbialainen ajoneuvoteollisuus ja osaltaan tukea tulevan EU maan infrastruktuurin kehitystä. - FAP on valmistanut kuorma-autoja vuodesta 1953 ja sillä on runsaasti ajoneuvoteknistä osaamista. Kuten Sisu myös FAP on tehnyt komponenttiyhteistyötä Daimlerin kanssa. Hanke etenee koko ajan ja meillä on kaksi ammattilaista koko ajan Serbiassa tekemässä selvitystyötä. Askelmerkit ovat kohdillaan ja yhteistyö hankkeen eteenpäin viemiseksi sujuu hyvässä hengessä, kommentoi Korhonen.

KULJETUS 65


METSÄALAN AMMATTILEHTI

66 KULJETUS

WWW. PPHYDRAULICS. FI

MEILTÄ LÖYDÄT: LETKUT / LIITTIMET / PIKALIITTIMET PUTKISTOTARVIKKEET PUMPUT / MOOTTORIT VENTTIILIT / SUODATTIMET TIIVISTEET / VOITELUAINEET

PP-Hydraulics Oy Kuusikontie 3 62100 Lapua

010 666 6020 myynti@pphydraulics.fi www.pphydraulics.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 67

Scania jatkaa investoimista Ruotsiin

U

usi maalaamo, jossa tehdään ohjaamoiden pohjamaala- ukset, on otettu käyttöön Scanian ohjaamotehtaassa Oskarshamnissa, Ruotsissa.

Uuden maalaamon myötä Scanian Euroopan tuotannon tekniset valmiudet nousevat kuudestakymmenestä kahdeksaankymmeneen tuhanteen ohjaamoon vuodessa. Uuteen tehokkaaseen tuotantoprosessiin on investoitu noin 400 miljoonaa Ruotsin kruunua. Jauhemaalaus on menetelmä, jolla on hyvin vähäiset ympäristövaikutukset, koska siinä ei käytetä liuottimia. Scanian ohjaamotehtaassa Oskarshamnissa tämä menetelmä otettiin käyttöön jo 20 vuotta sitten ja sitä on kehitetty ja jalostettu siitä lähtien. Uudessa maalaamossa vain kaksi prosenttia käytetystä jauheesta menee hukkaan. Uusi maalaamo sijaitsee viisikerroksisessa rakennuksessa, jonka kokonaispinta-ala on noin 5 000 neliömetriä. Tuotantolaitoksessa ohjaamot esikäsitellään emäksisellä rasvanpoistolla ja huuhtelulla, minkä jälkeen ne fosfaattikäsitellään, huuhdellaan ja kuivataan ennen pohjamaalijauheen levitystä ja lopullista kuivausta.

Oskarshamnin ohjaamotehtaan uuden maalaamon myötä Scanian Euroopan tuotannon tekniset valmiudet nousevat kuudestakymmenestä kahdeksaankymmeneen tuhanteen ohjaamoon vuodessa.

Uuden maalaamon rakentaminen aloitettiin elokuussa 2012, ja laitteistojen ja prosessien yhteensovittaminen alkoi syyskuussa 2014. Ohjaamot valmistetaan Os-

karshamnissa, josta ne toimitetaan Scanian kolmeen Euroopan kuorma-autotehtaaseen, jotka sijaitsevat Ruotsissa, Alankomaissa ja Ranskassa. Ohjaamot sisältyvät myös yhtiön vientisar-

joihin, joita toimitetaan Euroopasta paikallisiin kokoonpanoyksiköihin. Scania Oskarshamnissa työskentelee noin 2 000 henkilöä. Toiminnot on jaettu viiteen eri

työpajaan, joita ovat metallilevyjen prässäys, ohjaamorunkojen kokoaminen, pohjamaalaus, pintamaalaus ja loppuasennus.

Scania testaa langattomasti ladattavaa sähköhybridi kaupunkibussia

S

cania on ensimmäinen ruotsalainen yritys, joka testaa langattomasti ladattavaa sähköhybridi kaupunkibussia. Bussi aloittaa liikennöinnin Södertäljessä, Ruotsissa kesäkuussa 2016. Testi on osa kestävän ajoneuvotekniikan tutkimusprojektia. Scania tekee laajaa tutkimusta

eri sähköistysteknologioista, jotka voisivat korvata tai täydentää polttomoottoreita. Induktio on yksi tutkittavista vaihtoehdoista. Se edellyttäisi ajoneuvojen akkujen lataamista tiestöön asennettujen latauslaitteiden avulla langattomasti. Scania ja Tukholman Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu (Kungliga Tekniska Högskolan, KTH) aikovat testata teknologiaa todellisissa olosuh-

Nyt Suomessa ja Pohjoismaissa monipuoliset ja muunneltavat

teissa nyt ensimmäistä kertaa Ruotsissa. Projekti toteutetaan Scanian ja Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun yhteisen tutkimuslaboratorion (Integrated Transport Laboratory, ITRL) avulla. Ruotsin energiavirasto on myöntänyt 9,8 miljoonaa kruunua hankkeen toteuttamiseen. Projektin muita osapuolia ovat Södertäljen kunta, Tukholman läänin valtuusto ja lasten ja

nuorten tekninen museo Tom Tits. Osana kenttäkoetta sähköhybridivoimasiirrolla varustettu Scania -kaupunkibussi aloittaa liikenteen päivittäisliikenteessä Södertäljessä kesäkuussa 2016. Yksi bussipysäkki varustetaan latausasemalla, jolla bussi voi pysähtyessään ladata langattomasti tien pinnasta riittävästi energiaa koko matkaa varten vain kuudessa-seitsemässä mi-

nuutissa. Infrastruktuurin rakentamisella ja bussikaluston muuntamisella yksinomaan sähkökäyttöiseksi voidaan saavuttaa monia etuja kaupungeissa. Esimerkiksi 2 000 bussin kalustolla kaupunki voi säästää jopa 50 miljoonaa litraa polttoainetta vuodessa. Tämä tarkoittaa, että polttoainekulut alenevat jopa 90 prosenttia.

FGM trailerit FGM mallisto käsittää useita eri käyttötarkoituksiin soveltuvia perävaunuja. Mallistostamme löytyy suoraan 3- ja 4-akseliset puoliperävaunut 3-,4- ja 5-akseliset täysperävaunut sekä moneen käyttötarkoitukseen soveltuvat alustat. FGM Trailerit myy Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa sekä Venäjän Pietari alueella Kauppilan Autohajottamo Oy. Jukka Matti-Tuuri 050 571 1216 jmt@kah-trucks.fi Jari Kauppila 0400 666 875 jari@kah-trucks.fi Ilvesjoentie 425, 61760 Ilvesjoki

www.fgm-trailers.fi Huippulaatu ja vuosikymmenten osaaminen viimein käytössäsi! www.kah-trucks.fi


68 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tienkäyttäjät entistä tyytymättömämpiä tiestöön

T

ienkäyttäjien tyytymättömyys maanteiden tilaan ja kuntoon on entisestään li- sääntynyt. Kaikkein tyytymättömimpiä ovat ammatikseen autoilevat.

Tämä selviää hiljattain valmistuneista kesän 2014 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksista. Myös Liikenneviraston omat kuntomittaukset osoittavat tiestön kunnon heikenneen. Tyytyväisyys tiestön kuntoon on laskenut vuodesta 2010 lähtien ja on nyt huolestuttavan alhaalla. Tyytymättömiä ollaan niin pää- kuin muidenkin teiden kuntoon, kaikkein tyytymättömimpiä kuitenkin muihin kuin pääteihin. Liikennevirasto jakaa tienkäyttäjien huolen tieverkon kunnosta.

Ammattiautoilijat kriittisiä

Varsinkin ammattiliikenteen eli raskaan liikenteen edustajien tyytyväisyys on laskenut selvästi. Nyt ensimmäistä kertaa useimmat heistä ovat tyytymättömiä pääteiden kuntoon kesäkaudella, ja tyytyväiset ovat jääneet vähemmistöön. Tyytymättömyys muiden teiden kuntoon on entisestään lisääntynyt. Peräti 60 % ammattiautoilijoista on erityisen tyytymätön muun tiestön kuntoon. Tässä ryhmässä korostuvat muun muassa metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia ajavat autoilijat. Myös yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon on vähentynyt, heistäkin tyytymättömiä on nyt jo reilu kolmannes, selvästi useampi kuin kesällä 2012, jolloin vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran.

Huolena muiden liikennekäyttäytyminen - ja teiden kunto

Tähän saakka sekä ammattiautoilijat että yksityishenkilöt ovat olleet melko tyytyväisiä pääteiden päällysteiden kuntoon, mutta nyt tyytyväisiä on enää vajaa puolet yksityishenkilöistä ja vain 30 % raskaan liikenteen vastaajista. Eniten molempien vastaajaryhmien tiellä liikkumista häiritsivät päällystevauriot ja urat. Liikkumisen sujumista ja mukavuutta

haittasivat sekä yksityisten että raskaan liikenteen vastaajien mielestä muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytyminen (yksityisistä tätä mieltä oli 48 % ja raskaan liikenteen edustajista 50 %) sekä teiden huono kunto (yksityiset 38 % ja raskas liikenne 54 %).

Onko muita keinoja kuin nopeusrajoitusten alentaminen?

Teiden huonon kunnon vuoksi tienpitäjä joutuu harkitsemaan nopeusrajoitusten alentamista 100 km tuntinopeudesta 80 km tai alemmaksikin. Tutkimuksen mukaan tienkäyttäjät suhtautuvat huonokuntoisten teiden nopeusrajoitusten alentamiseen ymmärtäväisesti. Yksityisistä vastaajista 72 % ja ammattiautoilijoista 52 % hyväksyy nopeusrajoitusten alentamisen, jos tien huono kunto sitä edellyttää. Vuoteen 2018 mennessä arvioidaan korjaustarpeessa olevan päällysteiden määrän kasvavan kaksinkertaiseksi, mikäli kunnossapidon rahoitustaso ei oleellisesti parane. Kaikkia päällystevaurioita ei pystytä korjaamaan ja osa päällystetyistä teistä joudutaan palauttamaan sorateiksi. Lisäksi teiden huonon kunnon takia joudutaan asettamaan lisää paino- ja nopeusrajoituksia. Kehitys on mahdollista pysäyttää riittävän suurella ja pysyvällä tasokorotuksella perusväylänpidon rahoitukseen.

Tyytyväisyyden aihetta löytyy

Tiedottamiseen liikenteen häiriöistä ovat kaikki hieman aiempaa tyytyväisempiä, tyytyväisiä on nyt 56 prosenttia yksityisistä ja 54 prosentti ammattiautoilijoista. Myös ajoratamerkintöjen näkyvyys pääteillä saa kiitosta useimmilta yksityisiltä ja puolelta raskaan liikenteen edustajista. Samoin useimmat ovat tyytyväisiä tienvarsien siisteyteen. Tosin vastaavat prosentit muilla kuin pääteillä ovat selvästi heikommat. Liikennevirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon 1-2 vuoden välein tehtävillä asiakaskyselyillä: talvikysely tehdään vuosittain ja kesäkysely joka toinen vuosi.

Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana

T

ieverkon toimivuus on ratkaisevan tärkeää metsä- ja energiateollisuuden kotimaisen puuraaka-aineen hankinnan kilpailukyvylle.

Metsästä ajetaan sellu- ja paperitehtaille, sahoille, voima- ja lämpölaitoksille sekä biojalostamoille noin 4000 autokuormaa puuta päivässä eli yli miljoona kuormaa vuodessa. Puukuormat lähtevät rekan kyydissä metsäteiden varsilta, kulkevat maaseudun muille yksityisteille ja loppumatka ajetaan valtion väylillä. Yksityisteiden ja valtion pienempien teiden eli alemman tieverkon rapistuminen on metsäsektorin erityisenä huolenaiheena, kun teollisuuspuun käyttö on alan investointien seurauksena lisääntymässä jopa 10 milj. m3 vuodessa. Samaan aikaan myös puun energiakäyttö kasvaa

yhtenä osana voimistuvaa biotaloutta. Metsäala pyrkii omilla toimillaan ratkomaan tieverkon heikentymisestä aiheutuvia ongelmia. Esimerkiksi kuljetusten optimoinnilla, varastoterminaaleilla, uudella autokalustolla ja yhteistyöllä kunnossapitotoimien kohdentamisessa voidaan haittoja lieventää. Alati pahenevaa tiestöongelmaa ei kuitenkaan saada alan omin voimin ratkaistuksi. Tieverkon kunnossapitoon tarvitaan merkittävää ja pitkäjänteistä lisärahoitusta, jotta biotalouden keskeisen elementin - toimivan puuhuollon - perusta ei murene. Metsäteho Oy, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Metsänparannussäätiö järjestivät päättäjäseminaarin ”Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana” Helsingissä 7.11.2014. Seminaariaineistot ovat saatavilla verkosta www.metsateho.fi/seminaari


METSÄALAN AMMATTILEHTI

UUSI

HI-RELIABILITY

IS

POSSIBLE

Hi - Reliability: Vankka: runko joustavaa ja lujaa terästä. Hi - Performance: E5 8- ja 13-litran Cursor - moottori. Hi - Versatility : Laaja valikoima, muunneltavissa kaikkiin käyttökohteisiin. Hi - Design: Kaikki yksityiskohdat suunniteltu uudelleen entistäkin paremmiksi. Hi - Comfort & Ergonomics: Uusi kojelauta ja ergonomisesti sijoitettu vaihteenvalitsin.

W W W. I V E C O. F I


puvuodesta 2013. Air1AdBlue on Yaran valmis70 KULJETUS tama, korkealaatuinen urea-liu-

oksidipäästöjä (NOx). Liuos standardin mukaisesti. tukseen ja muihin teknisiin lopruiskutetaan ajoneuvon pakopukäyttöihin. VuosituotantokyNOx-päästöt ovat haitallisia METSÄALAN AMMATTILEHTI kaasuvirtaan, missä siitä muo- sekä ihmisten terveydelle että ky on 290.000 tonnia irrokepa-

Lyhyemmät toimitusajat Volvo Trucksin 3D-mallien ansiosta

K

uorma-automallikohtaisten 3D -mallien ansiosta on nyt mahdollista suunnitella samanaikaisesti alusta ja päällirakenne usealle Volvo Trucks kuorma-automallille.

Tämä tarkoittaa, että päällirakenneprosessi - ja täten toimitusaika loppuasiakkaalle - voi lyhentyä jopa 14 päivää laadun pysyessä silti samana. - Tiedämme asiakkaillemme olevan tärkeää, ettei toimitus pitkittyisi, sillä heidän omat kuljetustehtävänsä voivat häiriintyä ilman tietynlaista kuorma-autoa. Sen vuoksi tuntuu erityisen tärkeältä pystyä tehostamaan tätä prosessia, kommentoi Volvo kuorma-autojen tuotepäällikkö Peter Hardin. Mitä monimutkaisempi päällirakenne on, sitä pidemmät toimitusajat yleensä ovat ennen kuin asiakas saa kuorma-auton käyttöönsä. Yksi tapa nopeuttaa prosessia on valmistaa päällirakenne samanaikaisesti kuormaauton alustan tuotannon kanssa. Voidakseen määritellä juuri oikean korkeuden ja sijoituksen tietyille komponenteille sekä siten saadakseen sovelluksen sopimaan yhteen alustan kanssa, päällirakentaja tarvitsee yksityiskohtaista tietoa alustan mi-

toista. Tämä mielessä pitäen Volvo Trucks on kehittänyt edistykselliset kolmiulotteiset (3D) mallit, jotka ovat päällirakentajien saatavilla internet-pohjaisesta tietokannasta. - 3D-mallien suurin etu on, että ne mahdollistavat rinnakkaisen työnkulun, jossa alusta ja päällirakenne voidaan valmistaa samanaikaisesti sen sijaan, että ne valmistettaisiin peräkkäin. Päällirakentajan ei siis tarvitse odottaa kuorma-auton valmistumista voidakseen saada tärkeää tietoa alustasta, sanoo Volvo Trucksin päällirakentajakehitystyöstä vastaava Tor Hesselgren. Kuorma-automallikohtaisten 3D-mallien saatavuus mahdollistaa, että päällirakentaja pystyy näkemään tarkasti, miltä lopullinen alusta tulee näyttämään sitten kun se on rakennettu. Kaikki aina taka-akseliston asennuksesta kardaaniakseliston rakenteeseen ja johdotuksen korkeuteen on sisällytetty malleihin. 3D-mallit mahdollistavat tehdä kaikkea aina pienen yksityiskohdan suurentamisesta kuorma-automallin pyörittämiseen ja sen katsomiseen ylhäältä, alhaalta ja sivuilta. Yksityiskohtainen ennakkotieto mahdollistaa toimitusaikojen lyhentymisen asiakkaille samalla, kun laatu säilyy yhtä korkeana. Kaiken kaikkiaan päälliraken-

Volvon kuorma-automallikohtaisten 3D -mallien ansiosta päällirakenneprosessi voi lyhentyä merkittävästi.

tajien pääsy 3D-malleihin ja Volvo Trucksin uuden ja joustavamman alustan (joka tarkoittaa, että alusta enenevissä määrin voidaan valmistella päälliraken-

netta varten, kun kuorma-auto on kokoonpanossa Volvo Trucksin tehtaalla) tietoihin tarkoittaa, että asiakkaan odotusaikaa voidaan lyhentää 7-14 päivää.

Tietoa 3D-malleista ja uudesta joustavasta alustasta: - 3D-mallien päätarkoituksena on antaa päällirakentajille luotettava pohja, jotta he voivat tuottaa oman päällirakenteensa rinnakkain alustan kokoonpanon kanssa, jolloin toimitusaika asiakkaille lyhenee. - 3D-mallit ovat saatavilla Volvon internet-pohjaisesta tietokannasta (Volvo Bodybuilder Instructions), joka on järjestelmään rekisteröityjen päällirakentajien käytettävissä muun muassa Euroopan- ja Aasian markkinoilla. 3D-mallit ovat saatavissa Volvo FM-, Volvo FMX-, Volvo FH- ja Volvo FL-/ FE -kuorma-automalleille (Eu6). - Kaikki piirustukset ja mallit ovat sekä 2D- että 3D-muodossa, geometrisesti valmistettuja ja alustakohtaisia. Ainoat elementit, jotka on jätetty pois kilpailullisista syistä, ovat moottori ja moottoriasennukset. Akkukotelo on paikallaan, jotta päällirakentajat pystyvät huomioimaan sen omissa suunnitelmissaan. - Volvo FH, Volvo FM ja Volvo FMX on varustettu uudella joustavalla alustalla. - 3D-mallit yhdessä uuden joustavan alustan kanssa voivat joissain tapauksissa lyhentää toimitusaikaa asiakkaalle noin 7-14 päivää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 71

Volvo FH haastaa maailman nopeimpiin kuuluvan urheiluauton Koenigsegg One:1:n

V

teita vaihdettaessa yksi kytkin kytketään pois päältä samaan aikaan kun toinen kytketään päälle. Näin vaihteet vaihtuvat ilman vetokatkoksia. Uusi kaksoiskytkinvaihteisto perustuu I-Shift -vaihteistoon. Vaikka vaihteistossa on koko joukko uusia osia, se on kaksoiskytkimen viemästä tilasta huolimatta vain 12 cm tavallista IShift -vaihdelaatikkoa pidempi. Kaksoiskytkinvaihteistossa vaihteet vaihtuvat tarvittaessa ilman vetokatkoksia. Kun vaihteita on suotuisaa jättää väliin, vaihteisto vaihtaa vaihteita samalla tavalla kuin tavallinen IShift -vaihteisto. Kaksoiskytkin vaihtaa vaih-

olvo Trucksin uudessa Volvo Trucks vs. Koenigsegg -videossa tunnettu moottoriurheilukasvo Tiff Needell kilpailee Volvo FH 540 hv -kuorma-autolla Koenigsegg One:1:tä, maailman nopeimpiin kuuluvaa urheiluautoa, vastaan.

Urheilu- ja kilpa-autoissa käytettyyn tekniikkaan perustuva uusi I-Shift DC -kaksoiskytkin joutuu videossa testeistä kovimpaan. Volvo Trucksin ainutlaatuinen I-Shift DC -kaksoiskytkinvaihteisto joutuu koetukselle uudessa Volvo Trucks vs. Koenigsegg -videossa. Siinä Volvo FH saa vastaansa Koenigsegg One:1 -urheiluauton, jossa on yhtä paljon painoa kiloina kuin hevosvoimia (1 360). Se onkin maailman ensimmäinen mega-auto. Moottori tuottaa yli 1 000 Nm:n vääntömomentin kierroslukualueella 3 000-7 500 rpm, ja kiihtyvyys nollasta 400 kilometrin tuntivauhtiin on alle 20 sekuntia. Jotta Volvo FH:lla olisi ylipäätään mahdollisuuksia, sille on annettu hieman tasoitusta; kuorma-auto kiertää radan yhden kerran, Koenigsegg kahdesti. Tästäkään huolimatta peli ei ole selvä. Kilpailun tavoitteena on laittaa Volvon uusi I-Shift DC -kaksoiskytkin testeistä kovimpaan. Ennen kisaa kuorma-auton 90 km/h:n nopeudenrajoitin poistettiin, jotta sillä olisi paremmat mahdollisuudet pärjätä urheiluautoa vastaan.Näin kuorma-autolla päästiin kilparadalla paikoin miltei 130 kilometrin tuntivauhtiin. - Raskaiden ajoneuvojen markkinoilla I-Shift DC -kaksoiskytkinvaihteisto on ainoa laatuaan. Vastaavaa teknologiaa käytetään kuitenkin jo urheilu- ja kilpa-autoissa. Siksi juuri tällainen haaste oli paras mahdollinen, kertoo Volvo Trucksin lehdistökoeajovastaava Jeff Bird. Volvo FH -kuorma-autolle ja I-Shift DC -kaksoiskytkimelle on yhteistä erinomainen ajettavuus, joka on vaihteiden saumattoman vaihtumisen ansiota. Ominaisuudet tulivat erinomaisesti esille Etelä-Ruotsissa sijaitsevalla Knutstorpin kilparadalla, joka tunnetaan ylä- ja alamäistään sekä vaativista mutkista. - Volvo FH:n ja Koenigsegg One:1:n vastakkainasettelusta selviää, tuoko uusi vaihteisto odotettuja parannuksia ajettavuuteen, Volvo Trucksin PRpäällikkö Per Nilsson sanoo.

Volvo FH 540 -kuorma-auto haastoi maailman nopeimpiin kuuluvan Koenigsegg One:1 -urheiluauton kisaan Knutstorpin radalla Ruotsissa.

- Tämä voi kuulostaa epätavalliselta ympäristöltä raskaalle kuorma-autolle, mutta I-Shift DC -kaksoiskytkimen hyödyt näkyvät kaikkein parhaiten ympäristöissä, joissa vaihteita vaihdetaan paljon. Vaihteiston saumattomat vaihdot parantavat ajettavuutta merkittävästi, Bird kertoo.

Volvo FH:n suorituskyky teki vaikutuksen kokeneeseen kilpa-ajajaan

Volvo FH:n ohjauspyörän takana istunut Tiff Needell myöntää voittajaa paljastamatta, että kuorma-auton suorituskyky teki häneen vaikutuksen. Hän ei aiemmin ollut ajanut kilpaa kuorma-autolla.Needell toimii brittiläisen Fifth Gear -autoiluohjelman juontajana. Hänellä on takanaan pitkä ura kilpa-ajajana, ja hän on ajanut miltei kaikenlaisia ajoneuvoja ja monenlaisia kilpailuja - kaikkea mahdollista F1-autoista Le Mansin 24 tunnin ajoon. - I-Shift DC -kaksoiskytkin on kerrassaan uskomaton. Sen huomaa erityisesti mäessä, sillä kuorma-auto ei pidättele menoaan. Se kulkee tasaisesti eteenpäin, eikä vaihteiden vaihtumista edes tunne. Jarrutettaessa se vaihtaa pienemmälle erit-

täin pehmeästi ja jouheasti. Sydämeltään se on ehdottomasti kilpa-auto, Needell toteaa. Koenigseggilla ei epäröity, kun Volvon kuorma-auto ilmoittautui haastajaksi. - Olemme aina valmiita jännittäviin haasteisiin. Oli myös erityisen hauskaa kilpailla Volvon kuorma-autoa vastaan, koska ajoneuvoilla on paljon muutakin yhteistä kuin urheilu- ja kilpa-autoista tuttu teknologia. Kyseessä on kaksi ruotsalaista huippubrändiä, jotka molemmat ovat edelläkävijöitä omissa segmenteissään, kertoo Koenigseggin perustaja ja toimitusjohtaja Christian von Koenigsegg.

teita ilman vetokatkoksia vaihteeseen katsomatta - lukuun ottamatta aluevaihtoa vaihdettaessa kuudennelta seitsemännelle vaihteelle. Kaksoiskytkin on saatavana Volvo FH -kuorma-autoon täydentävänä vaihtoehtona I-Shift -vaihteistolle ja käsivälitteiselle vaihteistolle.

Käy katsomassa miten kisassa kävi

Käy katsomassa miten kisassa kävi. Videon löydät YouTubesta hakusanoilla ”Volvo Trucks vs Koenigsegg”, missä sitä on katsottu jo lähes pari miljoonaa kertaa.

Volvo FH:n ohjauspyörän takana istunut Tiff Needell on tehnyt pitkän uran kilpa-ajajana. Hän toimii suositun brittiläisen Fifth Gear -autoiluohjelman juontajana.

Volvo FH -kuorma-auton suorituskyky ja ainutlaatuinen I-Shift DC -kaksoiskytkin tekivät vaikutuksen Needelliin.

Ainutlaatuinen I-Shift DC -kaksoiskytkin

Volvo Trucksin uusi kaksoiskytkinvaihteisto tuli Euroopan markkinoille kuluvan vuoden kesäkuussa. Se on nyt saatavilla kaikilla markkina-alueilla, joissa myydään Euro 6 D13 -moottoreilla varustettuja 460-, 500- ja 540 hevosvoiman Volvo FH -kuorma-autoja. I-Shift DC -kaksoiskytkin on käytännössä kahden rinnakkain toimivan vaihteiston yhdistelmä. Kun vaihde on kytkettynä yhdessä vaihteistossa, seuraava vaihde on jo esivalittuna toisessa. Vaih-

Missä järjestyksessä tiukassa kisassa tultiin maaliin..? Videon löydät YouTubesta hakusanoilla ”Volvo Trucks vs Koenigsegg”.


72 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudet Volvo FL ja Volvo FMX -mallit saatavana nyt myös miehistöohjaamolla

U

- Matala lattia, alhainen painopiste, ovet avautuvat 90 asteen kulmaan. - Moottorivaihtoehdot: Volvo D5K Euro 6 210 tai 240 hv, tai Volvo D8K 250 tai 280 hv. - Vaihteisto: täysautomaattivaihteisto, I-Sync tai manuaalivaihteisto.

usi Volvo FL ja Volvo FMX Euro 6 ovat saatavilla miehistöohjaamolla muun muassa pelastus-, palo- ja tiepalvelutehtäviin. Miehistöohjaamot tarjoavat saman korkean turvallisuustason kuin muutkin Volvo Trucksin ohjaamotyypit.

- Olemme erittäin ylpeitä voidessamme tarjota tämän tyyppisiin tehtäviin kahta modernia ja turvallista kuorma-autoa ainutlaatuisilla päällirakenneratkaisuilla. Ketterän Volvo FL:n ja järeän FMX:n myötä meillä on laaja valikoima kuorma-autoja, joissa on miehistöohjaamo, sanoo Volvo Trucksin jakelu- ja jätesegmentin johtaja Pernilla Sustovic. Uusi Volvo FL -miehistöohjaamo on suunniteltu jopa 16 tonnin kokonaispainolle. Ohjaamoon mahtuu jopa seitsemän henkilöä, ja sen 90 asteen kulmaan avautuvat ovet tekevät ohjaamoon sisäänastumisen ja poistumisen helpoksi. - Uudella Volvo FL -miehistöohjaamolla voimme tarjota asiakkaille entistä laajemman valikoiman räätälöityjä ratkaisuja suoraan tehtaalta. Esimerkiksi meillä on kaksi moottorivaihtoehtoa - tässä tapauksessa 5- ja 8-litran moottorit, kaksi vaihtoehtoista vannekokoa ja monia eri alustakorkeuksia, sanoo Volvo FL:n ja Volvo FE:n tuotepäällikkö Tobias Bergman. Volvo FMX -miehistöohjaamo on rakennettu raskaimpiin ja vaativimpiin tehtäviin. Se on jykevä ja vahva kuorma-auto,

Uusi Volvo FMX -miehistöohjaamo

Uusi Volvo FL ja kuvassa oleva Volvo FMX Euro 6 ovat saatavilla miehistöohjaamolla muun muassa pelastus-, palo- ja tiepalvelutehtäviin.

jolla pääsee lähes mihin vaan. Volvo FMX -miehistöohjaamo on saatavilla 4x2 tai jokapyörävetoisella 4x4 akselistoratkaisulla. Ilmajousitettuun ohjaamoon mahtuu kuusi henkilöä ja siinä on ovet, jotka avautuvat 90 asteen kulmaan. Ohjaamon sisustus on helppohoitoinen vinyyliverhoilu. - Olemme myös keskittäneet huomiomme muotoiluun, jossa on pieniä, mutta kuitenkin erittäin tärkeitä yksityiskohtia. Esimerkiksi Volvo FMX -miehistöohjaamossa takimmaiset askelmat avautuvat kulmaan, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen ohjaamosta poistumisen kiiretilanteissa. Oven sisäpuolella sijaitseva ohjaamon nousukahva on keltainen, jotta se olisi helppo nähdä kaikenlaisissa olosuhteissa, ja ohjaamon sisätilan valaistusta on kehitetty

entistä paremmaksi, sanoo Volvo FM:n ja Volvo FMX:n tuotepäällikkö Peter Hardin. Molemmilla kuorma-autoilla on EU-tyyppihyväksyntä. Vuonna 2015 ensiesittelynsä saavat myös Euro 4-, Euro 5- ja Euro 3

-moottoriversiot (Volvo FMX).

Uusi Volvo FL -miehistöohjaamo

- Jopa 16 tN kokonaispainolle. - Miehistöohjaamo, jossa tilaa seitsemälle henkilölle.

Miehistöohjaamot tarjoavat saman korkean turvallisuus- ja laatutason kuin muutkin Volvo Trucksin ohjaamotyypit.

- Jopa yli 18 tonnin kokonaispainolle. Saatavilla perusversioina 4x2 tai 4x4 versioina. - Miehistöohjaamo, jossa tilaa kuudelle henkilölle. - Ilmajousitettu ohjaamo vinyyliverhoilulla, ovet avautuvat 90 asteen kulmaan, takaosassa oven avautumisen mukaan taittuva askelma. - Moottorivaihtoehdot: Volvo D11 Euro 6 330-450 hv. - Vaihteisto: Volvo Powertronic -täysautomaattivaihteisto, Volvo I-Shift tai manuaalivaihteisto.

Volvo FMX -miehistöohjaamossa takimmaiset askelmat avautuvat kulmaan, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen ohjaamosta poistumisen.

Uusi Volvo FL 4x4 - taajamiin ja haastaviin tieolosuhteisiin

U

Korkeampi alusta parantaa lähestymiskulmaa 25 asteeseen, mikä helpottaa kuorma-auton nousemista ojista tai syvistä urista, toteaa Sustovic.

usi Volvo FL on saatavilla nelivetoisena versiona (4x4), joka etenee erinomaisesti liukkailla, jyrkillä ja epätasaisilla teillä.

Neliveto alennusvaihteella

Kuorma-auto sopii hyvin erikois- tai monikäyttöajoneuvoksi kaupunkiliikenteeseen ja haastaviin ajo-olosuhteisiin sekä huoltoajoneuvoksi soramontuille ja rakennustyömaille.

Selviää ajotehtävästä kaikissa tieolosuhteissa

Linjakkaat ulkomitat, korkea mukavuustaso ja vahva vääntö tekevät Volvo FL:stä erinomaisen vaihtoehdon vilkkaaseen kaupunkiliikenteeseen. Nelivedolla ja korkealla maavaralla kuorma-auto voi työskennellä yhtä tehokkaasti asfalttiteillä kuin kuoppaisilla sorateillä. - Moni asiakkaistamme työskentelee alueilla, joissa sää- ja tieolosuhteet voivat vaihdella nopeasti. Nelivetoinen versio

Nelivetoinen versio Volvo FL:stä on erittäin monipuolinen ja sillä voi hoitaa kuljetustehtäviä haastavammissakin paikoissa.

Volvo FL:stä on erittäin monipuolinen ja sillä voi hoitaa kuljetustehtäviä, joissa aiemmin ehkä tarvittiin yksi lisäkuormaauto haastavimpiin tieolosuhteisiin, sanoo Pernilla Sustovic, Volvo Trucksin jakelusegmentin johtaja.

Tehokas työmailla

Volvo FL 4x4 kulkee sujuvasti myös kaivoksissa tai rakennustyömailla, jotka sijoittuvat ahtai-

siin kaupunkiolosuhteisiin. Kun kokonaispaino voi olla jopa 16 tonnia, kuorma-autossa on korkea kuormauskapasiteetti ja siihen on mahdollista asentaa erikoisempiakin lisälaitteita kuten nostokorillinen nosturi, betonisekoitin tai jokin muu kuormankäsittelylaite. - Uuden Volvo FL 4x4 ero näkyy eritoten korotetussa alustassa, joka lisää maavaraa yli 6 cm edessä ja 10 cm takana.

Volvo FL 4x4 versiossa on jatkuvatoiminen neliveto. Jakovaihteisto on kaksivaihteinen, eli siinä on erillinen alennusvaihde vaativia olosuhteita varten. Alennusvaihde on helposti kytkettävissä kojelaudan katkaisijasta tarvittaessa.

Paineilmaa saatavilla lisälaitteita varten

Kuorma-auto voidaan myös varustaa alustaan sijoitetulla lisäilmaliitännällä, jota voidaan hyödyntää muiden lisälaitteiden toiminnassa tai renkaiden ilmantäytössä.

Koko Euroopassa

Uusi Volvo FL 4x4 on saata-

villa Euro 6 -moottorilla kaikilla Euroopan markkinoilla, joissa on voimassa Euro 6 -päästötasomääräys.

Tietoja Volvo FL 4x4

Kokonaispaino: 12-16 t Hyväksytty yhdistelmämassa: 25 t Maavara 11R22.5” renkailla: - etuakseli: 329 mm - taka-akseli: 319 mm Lähestymiskulma: 25 astetta Saatavilla olevat rengasja vannekoot: 275/70 R22.5”, 10R22.5” ja 11R22.5” Ohjaamot: - päiväohjaamo - lepo-ohjaamo - miehistöohjaamo Moottorivaihtoehdot: D8K 250 hv tai 280 hv Vaihteistovaihtoehdot: manuaalinen 6-vaihteinen vaihteisto tai 6-vaihteinen automaattivaihteisto lisävarusteena


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kymmenestuhannes Renault Trucks T -sarjan kuorma-auto luovutettu

Kymmenestuhannes Renault Trucks T480 High luovutettiin puolalaiselle Trans-Man-kuljetusyritykselle marraskuussa 2014.

I

nternational Truck of the Year 2015 -kansainvälinen vuoden kuorma-auto -palkin- non voittajaksi valitun Renault Trucks T -sarjan menestys jatkuu. Vuosi ensimmäisen Euro 6 kuorma-auton toimittamisesta 10 000. kappale valmistui Ranskan Bourg-en-Bressen tuotantolinjalta. Renault Trucks T480 High luovutettiin puolalaiselle Trans-Man-kuljetusyritykselle marraskuussa 2014. - Meille oli mieluisa uutinen, että tuotannon kymmenestuhannes T-ajoneuvo osuu juuri meidän yrityksemme kohdalle. Valitsimme Renault Trucks T:n erittäin pienen polttoaineenkulutuksen, huippuluokan luotettavuuden ja erinomaisen ohjaamon eli erittäin mukavan ja rauhallisen kuljettajan työympäristön vuoksi, kertoo Trans-Manin omistajiin kuuluva Krzysztof Mancewicz.

Renault Trucks -myyntijohtaja Olivier de Saint-Meleuc kiitti Trans-Mania luottamuksesta Renault Trucksia kohtaan: - Minulla on ilo luovuttaa tämä Renault -kuorma-auto puolalaiselle asiakkaallemme. 10 000:nnen kuorma-auton luovutus symboloi T-sarjan kaupallista menestystä. Asiakkaat arvostavat suuresti pientä polttoaineen kulutusta, erinomaisia ajo-ominaisuuksia sekä toimivaa ohjaamoa. Ominaisuuksista saamamme tunnustus niin asiakkailta kuin lehdistöltäkin, etenkin International Truck of the Year -kilpailun tuomaristolta, valaa vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Puolalainen Trans-Man-kuljetusyritys on erikoistunut lihan kylmäkuljetuksiin eri puolilla Eurooppaa. Tästä 10 000:sta T-mallin ajoneuvosta tulee heidän kalustonsa neljäs Renault Trucks T, ja yrityksen seuraavien kahden Renault Trucks T -kuorma-auton toimitukset ovat pian.

Aja kuorma-autoa Renault Trucksin TruckSimulator -mobiilisovelluksella

R

enault Trucks on julkaissut viihdyttävän kuorma-autoaiheisen mobiilisovelluksen suurelle yleisölle.

TruckSimulator on ajosimulaattori, jossa pelaaja toimii ajoneuvon kuljettajana erilaisissa kuljetustehtävissä. Kyseessä on ensimmäinen mobiilisovellus, jossa Renault Trucksin uuden malliston kuorma-autoja ajetaan työmaalla, kaupunkiympäristössä ja maantiellä. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Play -kaupasta. Renault Trucks haluaa antaa kaikille mahdollisuuden kokea itse, millaista uuden Renault Trucks -malliston kuormaautojen ohjauspyörän takana on. Pelaaja voi valita ajettavakseen kaukokuljetusauton, työmaa-ajoneuvon tai kaupunkijakeluauton - T, D, K, tai C -sarjan. - Renault Trucksin TruckSimulator -mobiilisovelluksella jokainen pääsee kokeilemaan monipuolisesti erilaisia ajotilanteita, jotka vastaavat kuljettajien todellisia kokemuksia. Mobiilisovellus tuo käyttäjän lähemmäs Renault Trucksin uuden malliston kuorma-autojen todellisuutta, ja kaikki halukkaat pääsevät tutustumaan uuteen Euro 6 -mallistoomme viihdyttävällä tavalla, kertoo Renault Trucksin digitaalisesta viestinnästä vastaava johtaja Franck Nallet.

Pelaajat valitsevat ensin ajoympäristön, ja työtehtävien luonne määräytyy ympäristön mukaan. Jos pelaaja valitsee kaukokuljetukset, tavoitteena on pitää matkavauhti mahdollisimman hyvänä ja samalla ajaa niin taloudellisesti kuin mahdollista. Tämä vastaa kaukokuljetusyritysten todellisuutta, sillä polttoaine on eräs suurimmista kustannuksista. Raskaan maansiirron ja maansiirron valitsevat pelaajat saavat tehtäväkseen pitää kuorman kokonaisuudessaan kyydissä joka tilanteessa. Jakeluajossa tavoitteena on toimittaa lähetykset perille eri alueille ja noudattaa samalla kaupunkikuljetuksia koskevia rajoituksia, erityisesti nopeusrajoituksia. Ajosimulaattorissa on paljon erilaisia ominaisuuksia. Pelaaja voi esimerkiksi vaihtaa kuorma-auton väriä, asettaa pelaajia paremmuusjärjestykseen ja haastaa kavereita Facebookissa.

KULJETUS 73


74 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tehokasta laatua puutavarakuljetuksiin Pohjoismaiden suurimmalta

www.jyki.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Alucar tehostaa kotimaan myyntiä ja asiakaspalvelua

Extendo Groupiin kuuluva Alucar Oy valmistaa puutavara-autojen alumiinisia päällerakenteita ja pankkoja.

P

uutavara-autojen päällerakenteita ja pankkoja valmistava Alucar Oy vahvistaa kotimaan myyntiosastoaan. Jatkossa myynnissä työskentelee täysipäiväisesti kolme henkilöä, joilla on omat maantieteelliset vastuualueensa. Osaston kasvattamisen tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa asiakkaiden palvelua sekä panostaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Myyjien työhön kuuluu myynnin lisäksi koko projektin vetäminen aina kauppasopimuk-

sesta kuorma-auton valmistumiseen saakka. Suuremman myyntiosaston ansiosta asiakkaalle voidaan nyt tarjota entistä tiiviimpää yhteistyötä ja tehokkaampaa palvelua. - Kun asiakas alkaa miettiä puutavara-autonsa varustelua, haluamme olla alusta asti vahvasti mukana auttamassa. Nyt yhteyden saa entistä helpommin, ja pystymme myös vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman nopeasti, Alucarin toimitusjohtaja Anssi Alasaari kertoo. Myyntiosaston kasvattaminen tukee Alucarin tavoitetta panos-

taa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Auton valmistuttua yhteydenpito asiakkaaseen jatkuu säännöllisenä, esimerkiksi varaosamyynnillä ja vinkeillä. Alasaari uskoo, että juuri laadukas palvelu on avain Alucarin asiakkaiden uskollisuuteen: - Asiakkaamme saa aina kokonaisvaltaista palvelua. Ehdoton vahvuus on, että myyjillämme on laaja päällerakenteiden tuotevalikoima. Heidän taustallaan puolestaan vaikuttavat ammattitaitoiset suunnittelijat, jotka tukevat projektien kehittämisessä. Kotimaan myyntitiimillä on vankka asiantuntemus ja kokemus metsä- ja kuljetusalalta: Julius Närvä työskentelee Alucarin myynnissä seitsemättä vuotta, Marcus Pethillä on 10 vuoden työnjohtokokemus tehtaan puolella, ja Thomas Partasella on taustaa kuljetusten ohjauksesta ja metsäkoneista. - Koska asiakkaat on jaettu myyjille maantieteellisesti, jokaisella on parempi tuntuma omasta alueestaan. Asiakastapaamisia on mutkatonta järjestää, ja kasvot tulevat puolin ja toisin helpommin tutuiksi, Alasaari kertoo. Alucarin tärkeimmät asiakasryhmät kotimaassa ovat puunkuljetusliikkeet ja -autoilijat, autoliikkeet ja -myyjät, perävaunuvalmistajat sekä muut alan päällerakentajat, korjaamot ja varaosaliikkeet.

Risikko: Liikennemuotojen maksukohtelun oltava tasapuolisempaa

L

iikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää tärkeänä, että Liikenteen turvallisuusviraston Trafin eri liikennemuodoilta perimät maksut ovat keskenään tasavertaisessa asemassa.

- Trafin tieliikenteeltä perimät maksut ovat viiden vuoden aikana olleet ylijäämäisiä. Ylijäämää on kertynyt 38 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus katkaisee tämän trendin. Muiden liikennemuotojen maksut ovat alijäämäisiä, Risikko toteaa.

Vuonna 2015 ilmailun suoritemaksujen kustannusvastaavuus on 87 %, merenkulun 77 % ja rautatieliikenteen 71 %. - Valtion viraston tehtävänä ei ole tuottaa voittoa, vaan ainoastaan kustannukset on katettava. Ihannetilanne on se, että tuloja ja menoja on yhtä paljon, Risikko huomauttaa. - Kysymys on periaatteesta. Nyt tieliikennettä on kohdeltu eri tavoin kuin muita liikennemuotoja. Epäsuhtaan on syytä puuttua, ja korjausliike on nyt käynnissä. Jatkossa kustannusvastaavuus on saavutettavissa, kun ilmailun, merenkulun ja rautatieliikenteen maksuja korotetaan

asteittain. Suureen kertakorotukseen ei ole syytä mennä, Risikko toteaa. Tieliikenteessä asiakasmaksut säilyvät entisellään, vaikka korotuspainetta oli kahden miljoonan euron edestä. Hintoja ei kuitenkaan laskettu, koska tämä olisi alentanut tieliikennemaksujen kustannusvastaavuutta niin paljon, että asiakkaiden saamat palvelut olisivat heikentyneet. Liikenne- ja viestintäministeriö antoi Trafin maksuja koskevan asetuksen 17. joulukuuta. Ministeriö seuraa maksujen kehitystä, ja tarvittaessa voi muuttaa määräyksiään myös kesken vuotta.

Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,4 % marraskuussa vuodentakaisesta

T

ilastokeskuksen mukaan metsäkonei den kustannukset laskivat 0,6 % vuoden 2013 marraskuusta vuoden 2014 marraskuuhun.

Metsätraktoreiden kustannuk-

set laskivat 0,7 % ja hakkuukoneiden kustannukset laskivat 0,5 % vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset laskivat 0,4 % ja hakkurien laskivat 1,8 %. Metsäkoneiden kustannusten laskuun vaikutti erityisesti polttoaineiden halpeneminen ja

korkojen lasku vuoden aikana. Työvoima ja kalusto kallistuivat. Ilman polttoainetta kustannukset nousivat 0,8 prosenttia. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi Tilastokeskus

KULJETUS 75


76 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kansainvälinen kuljetusalan tapahtuma Power Truck Show 7.-8.8.2015 Varaa si messuosasto ajoissa!

Alahärmässä 7.-8.8.2015 järjestettävään Power Truck Show -tapahtumaan odotetaan 35 000 kuljetusalasta kiinnostunutta kävijää.

K

ansainvälisesti huomioitu monipuolinen ja viihteellinen kuljetusalan messutapahtuma Power Truck Show järjestetään 7.-8.8.2015 Alahärmän Powerparkissa jo 11. kerran. Tapahtuma tarjoaa arvostetun ammattitason kuljetusmessun sekä Euroopan komeimmat rakennetut kuorma-autot joita on esillä ennätysmäärä. Kuljetusmessuilla ovat jälleen mukana automaahantuojat, päällirakentajat, laiteja varustetoimittajat sekä koulutusten- ja palvelujentarjoajat. Kuljetusmessut 2015 tarjoaa kuljetusalan ammattilaisille tärkeää tietoa alan uutuuksista, tuotteista ja palveluista. Kuljetusalaa palvelevan tapahtuman tarkoitus on tuoda alaa tutuksi myös suurelle yleisölle sekä uusille tulevaisuuden kuljetusalan ammattilaisille. Kuljetusmessuilla voi osallistua perjantaina kuljetusalaa käsittelevään ajankohtaiseen seminaariin. Power Truck Show 2015 -tapahtumaan odotetaan 35 000 kuljetusalasta kiinnostunutta kävijää. Tapahtumapaikkana toimii Suomen suurin messuareena, viihtyisä Power Parkin huvipuistoalue ympäristöineen, jonne näytteilleasettajat, rekkojen esittelijät ja messuyleisö pääsevät levittäytymään. - Kuljetusmessujen näytteilleasettajille on siis tarjolla erittäin hyvät puitteet ja kymmentuhatpäinen näyttely-yleisö mikä koostuu pääosin kuljetusalan ammattilaisista. Härmässä on mukavan leppoisa ilmapiiri ja näytteilleasettajat panostavat osastoillaan erittäin paljon vieraiden viihtyvyyteen. Toki tapahtumassa tehdään myös kauppaa - niinpä näytteilleasettajat saapuvat Power Truck Showhun yhä

uudelleen ja uusia yrityksiä tulee koko ajan mukaan. Kesän 2015 tapahtumasta on luvassa varmasti kaikin puolin onnistunut ja messuosastojen myynti on hyvässä vauhdissa. Power Park on suuri alue ja tarjolla on vielä hyviä osastopaikkoja mutta kannattaa olla ajoissa liikkeellä niin varmistat yrityksesi esilläolon kesän 2015 kuljetusalan ykköstapahtumassa. Ota yhteyttä niin rakennetaan yrityksellenne toimiva markkinointikokonaisuus, sanoo PTS Messut Oy:n Ari Nukala. Messuosastojen myynti on käynnissä ja lisätietoja tapahtumasta voi kysellä yhteyshenkilöiltä: Ari Nukala, 0400 264 116 ari.nukala@netikka.fi Hannele Loukasmäki, 040 736 0073 hannele.loukasmaki@netikka.fi Juha Ristimaa, 0400 567 068 juha.ristimaa@netikka.fi Mikko Nukala, 0400 563 786 mikko.nukala@netikka.fi Rami Tynjälä, 0500 569 522 ramtyn@gmail.com Power Truck Show 2015 -tapahtuman ohjelma kehittyy jälleen erittäin laajaksi ja monipuoliseksi. Seuraa kotisivuja www.powertruckshow.fi.

Power Truck Showssa on esillä Euroopan komeimmat rakennetut kuorma-autot.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

EUROOPAN YLIVOIMAINEN MARKKINAJOHTAJA!

Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Pyrynkatu 6, 33900 TAMPERE PUH: 010 550 80 facebook.com/epsilonsuomi

www.vta.fi


78 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Penz -puutavaranostureiden myynti on lähtenyt Suomessa hyvin matkaan. Kuvassa Timber Trans Oy:n marraskuussa käyttöön ottama uusi Penz 12Z -ohjaamonosturi.

Z-mallin puutavaranosturit kasvattavat suosiotaan A

. Reponen Oy aloitti keväällä 2014 itävaltalaisten Penz -puutavara- ja kierrätysnostureiden maahantuonnin, joita on valmistettu jo yli 45 vuoden ajan. Penz -nostureiden myynti on lähtenyt Suomessa hyvin matkaan. - Olemme myyneet kahdeksassa kuukaudessa jo 14 uutta Penz -nosturia mikä osoittaa sen että hinnaltaan kilpailukykyiselle itävaltalaiselle laatunosturille on markkinoilla kysyntää, kertoo A. Reponen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Huikko. Penz on ensimmäisenä puutavaranosturien valmistajana jo 1970 -luvulla tuonut markkinoille ns. kasaan taittuvat Z nosturit. - Kun Suomessa puutavaraautojen sallitut kokonaispainot nostettiin 76 tonniin, niin erityisesti Penzin keveille Z-nostureille on syntynyt kysyntää, koska ne eivät vie tilaa kuorman päältä. Z-malliston lisäksi Penz valmistaa perinteisiä skandinaavisia L-malleja joita olemme myös myyneet, toteaa Huikko.

- Halusin lisää kuormatilaa Z-nosturin muodossa ja päädyin Penziin mikä on lisäksi tosi kevyt nosturi ja rakenteeltaan kaikin puolin fiksu, perustelee Timber Trans Oy:n Magnus Edberg nosturivalintaansa.

Huoltopalvelut kehittyy nosturikannan mukana

A. Reponen Oy rakentaa kas-

vavalle Penz -nosturikannalle huoltoverkostoa asiakkaiden ehdoilla. - Olemme kysyneet asiakkailta missä heidän olisi helpoin nosturi käydä huoltamassa ja sopineet huoltopisteistä tämän palautteen perusteella. Maahantuontimme Penz -huoltotoiminnoissa Joutsassa on aloittanut autoinsinööri Kimmo Virtanen, joka vastaa nostureiden asennuksista, huolloista, varaosista ja tarkastuksista, sanoo Huikko.

Nosturitoiminnot uuteen teollisuushalliin

A. Reponen Oy:lle on parhaillaan valmistumassa Joutsaan uusi 3500 neliön teollisuushalli mikä otetaan käyttöön huhtikuussa 2015 nykyisten toimitilojen lisäksi. - Uuteen halliin tulee raskaan kaluston nostureiden monipuolinen palvelukeskus josta puutavara-autoilijat saavat lisäksi päällirakenteet, varusteet sekä kaiken muun tarvitsemansa, ilmoittaa Huikko.

Alihankintapuolella vauhti päällä - käyttöön otetaan 3D-putkilaser

A. Reponen Oy tekee laajasti metallialan alihankintaa ja in-

vestoi tasaiseen tahtiin tuotantotekniikkaan. - Uudessa teollisuushallissa otetaan käyttöön Suomen ja todennäköisesti koko Pohjois-Euroopan suurin teräsputkien, -profiilien ja -palkkien automaattinen 3D-laserleikkausjärjestelmä. Huipputeknologiainvestoinnilla tähdätään yrityksen merkittävään kasvuun sekä kansainvälistymiseen, sanoo Huikko.

Lisää kuormatilaa kevyellä Z-nosturilla

Timber Trans Oy:n Magnus Edberg Vaasan kupeesta Veikkaalasta aloitti puutavaran kuljetusyrittäjänä viisi vuotta sitten; sitä ennen hän työskenteli puutavara-auton kuljettajana. - Kuljetan puuta Metsä Groupille yhdellä autolla pääasiassa Kaskisten ja Pietarsaaren tehtaille sekä Vilppulan sahalle, kertoo Edberg. Kun Edberg luki lehdestä että Penz -nostureiden maahantuonti Suomeen on alkanut, alkoi hän mielenkiinnosta tutkia nosturia tarkemmin internetin ja muiden kanavien kautta. - Itävallassa Penz on markkinajohtaja ja niitä myydään hyvin myös Ruotsissa missä käyttökokemukset ovat olleet ilmeisen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 79

Kuljetusliike S & S Lavikka Oy:n Mikko Lavikka (vas.) ja A. Reponen Oy:n Pekka Huikko; taustalla Lavikan hiljattain käyttöönottama uusi Penz 12Z -nosturi.

Maahantuonnin Penz -huoltotoiminnoissa Joutsassa on aloittanut autoinsinööri Kimmo Virtanen, joka vastaa nostureiden asennuksista, huolloista, varaosista ja tarkastuksista

A. Reponen Oy:lle on parhaillaan valmistumassa Joutsaan uusi 3500 neliön teollisuushalli mikä otetaan käyttöön huhtikuussa 2015 nykyisten toimitilojen lisäksi. Hallin rakentaa LinnaSteel Oy

- Teemme hyvää yhteistyötä maahantuoja A. Reponen Oy:n kanssa ja kuuntelemme tarkalla korvalla suomalaisia asiakkaita, sanoo kokenut puutavaranosturimarkkinoinnin ammattilainen, Penz nosturitehtaan aluemyyntijohtaja Ulla Kavisto.

näkyvyys on hyvä. Myös Penzin koura puree puuhun niin kuin pitää joten uusi nosturini on hyvä kokonaisuus kaikin puolin, kommentoi Edberg.

Z-mallista hyötyä myös telauspaikoilla

Uuteen halliin tulee mm. raskaan kaluston nostureiden monipuolinen palvelukeskus josta puutavara-autoilijat saavat lisäksi päällirakenteet, varusteet sekä kaiken muun tarvitsemansa.

hyviä. Ja kun halusin lisää kuormatilaa Z-nosturin muodossa, päädyin Penziin mikä on lisäksi tosi kevyt nosturi ja rakenteeltaan kaikin puolin fiksu, perustelee Edberg. Marraskuun lopulla käyttöön otettu Edbergin Penz 12Z on varustettu NTcab ALi -ohjaa-

molla, nosturi on 2-vipuinen ja hydrauliikka säätyvätilavuuksinen. Volvon päällirakenteet ovat Alucarin ja nosturiteline mahdollistaa nosturin irroittamisen. - Ensimmäiset kerrat nosturin kasaan ajo oli uutta mutta siihen oppi nopeasti. Muuten nosturin käytössä verrattuna vanhaan pe-

rinteiseen nosturiini ei ole ihmeellisiä eroja paitsi että puuta sopii kyytiin enemmän kun Z-mallin nosturille ei tarvitse jättää tyhjää kuoppaa. Ja jos kyytiin tulee pitkää puuta voi nosturin nostaa perinteiseen tapaan kuorman päälle. NTcab ALi ohjaamo on tilava, viihtyisä ja

Metsä Groupille puuta ajava Kuljetusliike S & S Lavikka Oy Savitaipaleelta otti joulukuun alussa käyttöön uuden Penz 12Z -nosturin mikä asennettiin Volvoon missä on Weckmanin varusteet ja Rekan alumiinipankot. - Halusimme Z-nosturin mahdollistaman kuormatilan lisäyksen ja nyt käytännössä on voinut todeta että kun nosturille ei tarvitse jättää kuormaan tilaa saa kyytiin kolme kouraa enemmän puuta mikä tarkoittaa 1500-3000 kiloa riippuen puusta. Tämä on merkittävä asia ja tulee korostumaan entisestään sitten kun vaihdamme nykyisen 3-akselisen auton 4-akseliseen eli kevyen Z-nosturin valinta oli meille samalla investointi tulevaisuu-

teen. Myös telauspaikoista saa nyt nupilla tuotua enemmän puuta. Ja pitää muistaa että Penzin Z-nosturia voi halutessa kuljettaa perinteisen L-nosturin tapaan kuorman päällä ilman että sylinterit ottavat kiinni kuormaan tai tyhjänä kuormatilassa, kertoo Mikko Lavikka. Z-nosturin käyttöön on tottunut nopeasti. - Kasaan ajo alkaa sujua jo mukavasti ja liikeradat ovat kuormatessa hyvät samoin kuin ulottuvuus. Ja voimaa on koneessa juuri sopivasti, toteaa Lavikka. Lavikan Penz 12Z -nosturi on varustettu 2-vipu ohjauksella, kiinteällä hydrauliikalla,Penz sääsuojalla, Penz kouralla ja nosturi on asennettu kiinteäksi. - Ajamme paljon lyhyttä ajoa tai sitten pitkää me-pa ajoa joten nosturi kulkee aina mukana; siksi haluamme säästää myös ohjaamon painon hyötykuormaksi, sanoo Lavikka.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VÄLTÄ YLIKUORMAT,

PUNNITSE TARKASTI!

TARKAT VAA’AT PUUTAVARA-AUTOIHIN JA AJOKONEISIIN! Jo muutama ylikuormasakko maksaa uuden puutavaravaa’an verran. Tarkalla kuormauksella vältät ylikuormasakot, vähennät ajoneuvon kulumista ja voit keskittyä olennaiseen ilman yllätyksiä. Nopearytmiseen ja liikkeessä tapahtuvaan työskentelyyn suunnitellut Timber- ja Bioforest-vaa’at ovat helppoja asentaa, huoltaa ja käyttää. Vaaoissa on metsäyhtiöiden järjestelmien kanssa yhteensopiva XML- tai PRL-tiedonsiirto. Lisäksi voit tarkistaa ja säätää vaa’an tarkkuutta milloin tahansa. Laitteen mukana toimitetaan johtavien riipukevalmistajien kanssa yhteistyössä suunniteltu riipuke, joka on saatavilla eri malleissa ja kokoluokissa.

Kysy lisää myynnistämme jo tänään!

Puh. 03 3143 5000

weighing@tamtron.fi

http://tamtrongroup.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 81

Kesla aloittaa yhteistyön ruotsalaisen Bergs Fegenin kanssa

P

ohjoiskarjalainen metsäteknologian moniosaaja Kesla Oyj on aloittanut yhteistyön ruotsalaisen päällirakentajayrityksen Bergs Fegenin kanssa.

Yhteistyö koskee KESLA-autonostureita. Yhteistyön mukana Kesla uskoo nostureidensa myynnin kasvavan Ruotsissa reilusti nykyiseen verrattuna. Kesla Oyj on aloittanut yhteistyön Ruotsin suurimman puutavara-autojen päällirakentajan Bergs Fegenin kanssa. Kesla toimittaa nosturin, jonka Bergs Fegen varustelee Olsbergin Q300 -ohjausventtiilillä ja itse valmistamallaan ohjaamolla markkinoilla jo käsitteeksi muodostuneeksi Fegen -paketiksi. Yhteistyö aloitetaan uusimmilla KESLA -nostureilla, KESLA 2110 ja 2112 -malleilla sekä uudella proG -kahmarimallistolla. Jatkossa nosturivalikoimaa on tarkoitus laajentaa. - Myymme asiakkaille heidän tarpeensa mukaisia nostureita. Valikoimassamme on useampi merkki, joista Kesla edustaa pohjoismaista laatua, joka on tarkoitettu kovaan käyttöön. Uusien mallien huoltoystävälliset ominaisuudet, vahvuus, tarkkuus ja nopeus ovat vakuuttaneet meidät ja uskomme, että ne tulevat vakuuttamaan myös asiakkaamme, toteaa toimitusjohtaja Robert Lanned Bergs Fegeniltä.

Ruotsin suurin päällirakentaja puuautoissa

Bergs Fegen on suurin päällirakentaja Ruotsin puuautomarkkinoilla, se myy vuosittain kes-

Kesla on aloittanut yhteistyön nostureissa ruotsalaisen päällirakentajayrityksen Bergs Fegenin kanssa. Kuvassa KESLA 2110 -nosturi varustettuna Bergs Fegenin valmistamalla ohjaamolla ja Olsbergin Q300 -ohjausventtiilillä.

kimäärin 100 puuautoa. Yrityksen historia ulottuu aina vuoteen 1918 saakka. Yrityksen liikevaihto 2013/2014 oli 9 miljoonaa euroa ja se työllisti 28 henkilöä.

Olemassa oleva jälleenmyyntiverkosto säilyy

Muu KESLA-jälleenmyynti-

verkosto tulee toimimaan entiseen tapaan Bergsfegenin rinnalla. Bergs Fegenillä on vahva osaaminen myös puutavara-autojen ja nostureiden huollosta, mikä tuo luonnollisesti lisäarvoa asiakkaalle. - Haemme yhteistyöllä lisää vauhtia Ruotsin myyntiin, toteaa markkinointijohtaja Tapio In-

gervo Kesla Oyj:stä. Ingervo pitää Ruotsia erittäin mielenkiintoisena ja potentiaalisena markkina-alueena, jossa kuitenkin on omat perinteensä ja erityispiirteensä. Yksi esimerkki Ruotsin markkinoille tyypillisestä varustuksesta on Olsbergin venttiili, jota ei juuri Ruotsin ulkopuolella

käytetä. - Yhteistyön avulla pystymme tavoittamaan asiakkaat tehokkaasti suuren paikallisen toimijan kautta, mutta myös tarjoamaan markkinoille räätälöidyn tuotteet ilman kallista tuotekehitystyötä, toteaa Ingervo.

Tamtron vahvistaa rivejään - Mikko Mäkinen nimitetty myyntijohtajaksi

M

ikko Mäkinen (39) on aloittanut joulukuussa Tamtron Groupissa myyntijohtajana.

Mikko Mäkisellä on monipuolista kokemusta teollisuuden parista mm. myynnistä, projektoinnista sekä tuotekehityksestä ja johtamisesta. Mäkinen on toiminut muun muassa kaivos- ja louhosautomaation tuotepäällikkönä Metso Automationilla ja kehityspäällikkönä Metso Mineralsilla. Viimeisimmässä työpaikassaan JTA Connection Oy:ssä Mäkinen vastasi myynnistä, markkinoinnista, projektoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. - On hienoa tulla Tamtronille! Lähden innolla kehittämään Tamtronin myyntiä ja oppimaan uusia asioita. Meillä on täällä mainio joukko ammattitaitoisia ja kokeneita ihmisiä, joilla on hyvä motivaatio saavuttaa yhä

parempia tuloksia. Firmalla on myös selkeä tavoite ja hyvät suunnitelmat miten edetään. Toiminnan miehelle tämä on mainio lähtökohta, kertoo Mäkinen. Mäkisen vastuualueena on koko Tamtron Groupin myynti. Hänen kokemukset johto- ja esimiestehtävistä sekä kansainvälisestä myynnistä yhdistettynä tekniseen kehitystaustaan antavat hyvän näkemyksen Tamtronin myynnin kehittämiseen.

Tamtron esittelee runsaasti uutta

- Kuluva vuosi on ollut Tamtronissa vauhdikasta aikaa. Uusia tuotteita on lanseerattu ja vauhti tulee entisestään vain kiihtymään. Heti tammikuussa myyntiin on tulossa uudella punnitustekniikallaan perinteiset pyöräkuormaajavaa’at haastava Power Smart Weighing ja ensimmäisen

puolen vuoden aikana lanseerataan myös kaivinkonevaaka, kertoo Tamtron Groupin toimitusjohtaja Tomi Virtanen ja jatkaa: - Toivon, että Mikon avulla nämä tuotteet saadaan lanseerattua parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka markkinoiden hiljentymisestä on puhuttu paljon, ei Tamtronilla vauhti lopu, päinvastoin. - Hyville tuotteille löytyy aina kysyntää ja kovassa iskussa aiotaan olla tulevanakin vuonna, ilmoittaa Virtanen. Tamtron Group toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Slovakiassa, Kiinassa ja Virossa sekä tarjoaa punnitusratkaisuja yli 50 maassa. Tamtron Group on erikoistunut vaativien olosuhteiden punnitustuotteisiin ja -tiedonsiirtojärjestelmiin.

Mikko Mäkinen (39) on aloittanut joulukuussa 2014 Tamtron Groupissa myyntijohtajana.


82 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy järjesti 30 vuotisjuhliensa kunniaksi avoimien ovien tapahtuman 14.11.2014. Esillä oli runsaasti mielenkiintoista kalustoa ja vieraita kävi lähes 500.

Pihtiputaalla onnistunut juhlatapahtuma

P

ihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy järjesti 30 vuotisjuhliensa kunniaksi avoimien ovien tapahtuman 14. marraskuuta 2014.

Ajokone -lavetit ovat suosittuja erityisesti metsäkoneyrittäjien keskuudessa mutta toki laveteilla onnistuu muidenkin työkoneiden kuljetus. Kuvassa Levatrans Oy:lle valmistunut 5-akselinen Ajokone -lavettiauto.

Päivä oli kaikin puolin erittäin onnistunut ja väkeä vieraili tapahtumassa arvioiden mukaan jopa lähes 500 henkeä. Piha-alueella oli esillä lavetteja (4-aks. Ajokone lavetti, FGMPPV lavetti), Ponsse metsäkone, kuorma-autoja, Wilma perävaunu, Kesla nostureita, renkaita, Kempin hitsauskoneita, Can-Am mönkijöitä, Lynx kelkkoja ym. Haketusnäytöksessä esiintyi Volvo -kuorma-auton alustalle rakennettu Mus-Max -hakkuri Epsilon Palfinger -nosturilla.

Vuodesta 1984

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy tekee ammattitaidolla myös hakkureiden asennukset. Kuvassa Scanian päälle asennettu Mus-Max -hakkuri Keslan ohjaamonosturilla.

Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy aloitti toimintansa vuonna 1984 raskaan kaluston korjaamona, autojen ja perävaunujen huoltotöillä sekä peruskorjauksilla. Tämän jälkeen toiminta on kehittynyt päällirakenteisiin, lähinnä muutostöihin ja erilaisiin kapellilavoihin. 1990-luvun lopussa akseleiden lisäykset työllistivät konepajaa samoin kuin nyt uusien kokonaispainojen takia. Vuonna 2006 yritys osti viereisen teollisuushallin, johon konepajatoiminta siirtyi, ja samalla alkoi Ajokone -lavettien

tuontanto. Edelleen akselivälien muutokset ja akselien lisäykset kuuluvat työn kuvaan. Korjaamo ja varaosamyynti jäi entiseen halliin. - Vuonna 2011 aloitimme uuden hallin rakentamisen katsastustoimintaa varten. Vuokrasimme hallista osan Savarin katsastukselle. Omassa käytössä ovat jarrudynamometri, punnitus- ja välyksentestauslaitteet. Sovituslaskemat teemme Dymaticin laitteistolla. Tällä yhtälöllä voimme palvella asiakasta entistä paremmin, kertoo Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n toimitusjohtaja Markku Pihlajamäki.

Ajokone -lavetteja tehdään tasaiseen tahtiin

Vuonna 2014 tehtiin hyvää tahtia Ajokone -lavetteja. - Lavetteja valmistui tusinan verran; talvi ja kesä tehtiin lavetteja pääasiassa uusiin kuormaautoihin ja syksy käytettyihin. Tilauskanta laveteissa on tällä hetkellä hyvä - Metkon jälkeen on tehty mukavasti kauppaa. Metsäkonealalla riittää töitä ja näkymät ovat valoisat joten kalustoon investoidaan. Teimme 2014 myös muutaman autohakkurin asennuksen, toivotaan että enegiapuolella alkavat asiat selkenemään niin että kotimaiselle hakkeelle on kysyntää, toteaa Pihlajamäki.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Voima+nopeus+kestäVyys= loglift jonsered Uudet Loglift 108 ja Jonsered 1088 -puutavaranosturit on suunniteltu asiakkaitamme kuunnellen. Ergonomisella ohjauspaikalla tai C912-ohjaamolla varustetut nosturit ovat vakaita ja tehokkaita. Vahva kääntölaite ja erinomainen nostokapasiteetti koko ulottumalla sekä tarkka ja jouheva ohjaus tekevät työskentelystä helppoa.

hiab.fi

Henri Kitula (Lounais-Suomi, Uusimaa, Ahvenanmaa) puh. 0400 920 276 Hannu Iivanainen (Keski-, Kaakkois- ja Itä-Suomi) puh. 0400 377 837 Mika Kalliosaari (Pohjois- ja Länsi-Suomi) puh. 040 670 7885


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 85

Sähkökäyttöisten Kalmar E-One2 -mobiilipukkinostureiden nostokyky on 41 tonnia.

Kalmarille yhdeksän sähkökäyttöisen mobiilipukkinosturin jatkotilaus COSCOn Piraeus Container Terminaliin konttia ja viiden nosturin leveys on 9+1, argociin kuuluva Kalmar sanoo Li Jianchun, PCT:n johtaja. on saanut jatkotilauksen Uudet nosturit on varustettu automaatyhdeksän täysin sähköisen mobiilipukkinosturin toimittami- tisella Kalmar SmartRail -ohjausjärjestelsesta Kreikkaan Piraeus Container mällä. - Ne tarjoavat ainutlaatuisen ratkaisun, Terminal (PCT) SA:lle, joka on COSCO Pacific Limited yhtiön ko- joka täyttää tiukat vaatimuksemme turvallisuuden, korkean kapasiteetin, vähäiskonaan omistama tytäryhtiö. ten hiilidioksipäästöjen ja alhaisten Uudet laitteet auttavat satamaa saavut- käyttökustannusten osalta. Kalmar Etamaan tavoitteensa niin lisäkapasiteetin One2 -nosturi hyödyntää uutta teknolokuin säästöjen osalta. Nostureista neljä giaa tinkimättä tuottavuudesta, luotettaon mitoiltaan maailman leveimpiä. Nos- vuudesta ja joustavuudesta, mitä pidämtureiden suunniteltu luovutusajankohta me huippusaavutuksena, herra Li lisää. Tilaus on jatkoa kahdentoista sähköon vuonna 2015. Tilaus vahvistaa Kalmarin kumppa- käyttöisen Kalmar-mobiilipukkinosturin toimitukselle terminaaliin vuonna 2013. nuutta asiakkaan kanssa. Kalmar E-One2 -mobiilipukkinostu- Meillä on käytössä Kalmarin mobiilipukkinostureita, konttilukkeja, kontti- reiden nostokyky (safe working load, kurottajia, haarukkatrukkeja, tyhjien SWL) on 41 tonnia. Nosturit täyttävät konttien käsittelylaitteita ja terminaalit- uusimmat ympäristövaatimukset. Ne ovat raktoreita. Uusimmilla Kalmar E-One2 päästöttömiä, sillä niissä oleva kaapeliZero Emission -mobiilipukkinostureilla kela mahdollistaa sähkön käytön virtalähon tavanomaista suurempi pinoamiska- teenä, jolloin päästöjä tai melua ei synny pasiteetti ja niiden avulla pystymme eikä hydrauliöljyjä tarvita. Myös nosturin maksimoimaan tilankäytön konttikentäl- huoltoväli, 1 000 tuntia, on alan kärkeä. lä. Neljä nosturia on leveydeltään 10+1

C

UUTUUS: KESLA 2112 

Loistava työkone 12 tonnimetrin sarjassa.

Suunniteltu erityisesti hakkuri- ja murskainkäyttöön, mutta sopii loistavasti myös puutavara-autoihin tai terminaalikäyttöön.

Erilliset tukijalat lisäävät asennusmahdollisuuksia ja mahdollistavat maksimaalisen kuormatilan käytön.

KESLA 21-sarjasta tuttua käyttö- ja huoltoystävällisyyttä, mm. nosturin hydrauliikkaletkut ja -putket ovat kätevästi suojassa puomin sisällä.

NYT MYYNNISSÄ!

www.kesla.com JOENSUU:

KAUTTUA:

www.porokka.fi

www.ehm.fi

MÄNTYHARJU:

www.kongan.fi

SOINI:

www.matec-trailer.com


86 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rekan ajotehtävän mukaan muuntuvan kuljetusjärjestelmän testikäyttö alkaa talvella

P

itkän linjan puutavaran autokuljetuskaluston kehittäjä Reijo Reka Kankainen 74 v. Äänekoskelta on keksinyt ja viime aikoina toteuttanut nyt jo koeajoasteelle uudenlaisen ajotehtävän mukaan muuntuvan kuljetusjärjestelmän.

Reijo Kankaisen Multiforest -monikuljetusjärjestelmään sisältyy perävaunun pidentäminen jatko-osalla jossa on kitkaohjattu akseli ja joka on nostettavissa täysin ylös esimerkiksi ahtailla kääntöpaikoilla ketteryyden saavuttamiseksi. Kankaisen uusi järjestelmä palkittiin vuonna 2009 Innosuomi -kilpailussa kunniamaininnalla ja vuonna 2013 entisestään kehittynyt kokonaisuus voitti Metsäteho Oy:n puutavaran kaukokuljetuslogistiikan ideakilpailun, jossa voittoa perusteltiin näin: ”Esitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää laajasti puutavara- ja metsäenergiakuljetuksissa. Ratkaisut voidaan arvioida melko helpoiksi ja edullisiksi toteuttaa ja ottaa käyttöön. Ratkaisut voivat vähentää kuormausvaiheen ajanmenekkiä, pienentää ajoneuvojen omamassaa sekä vähentävät kuljetuksen polttoaineen kulutusta ja päästöjä.”

Prototyypistä seuraava vaihe - testikäyttö aloitetaan talvella 2015

Ajotehtävän mukaan muuntuvan kuljetusjärjestelmän koeajovaiheen versio alkaa olla valmis ja testaukset käytännön työssä alkavat talvella 2015. Metsäalan Ammattilehti seuraa mielenkiintoisen projektin etenemistä ja laajempi artikkeli koeajosta on luvassa seuraavassa kevättalven lehdessä 1/2015. - Nyt häntä jo nousee, kommentoi Reka.

Reijo Kankaisen Multiforest -monikuljetusjärjestelmään sisältyy mm. perävaunun pidentäminen jatko-osalla jossa on akseli ja joka on nostettavissa täysin ylös kuljetustarpeen mukaan. Yläkuvassa perävaunu täydessä pituudessa 12,3 m ja pankot takana mahdollistaen täydet nykykuormat kaikilla puutavaralajeilla, myös kuivalla puulla. Alakuvassa perävaunu pankot edessä ja kitkaohjattu akseli ylhäällä, jolloin yhdistelmä on esimerkiksi ahtaissa laaneissa todella ketterä käännellä. Kitkaohjatun perävaunuakselin ansiosta perävaunu seuraa kuormattunakin ketterästi mutkaisillakin metsäautoteillä. PS. Kuorman telaukset lentokenttäolosuhteisiin voi unohtaa.

Mikä on Penz? Itävaltalainen Penz on ensimmäisenä puutavaranosturien valmistajana jo 1970 -luvulla tuonut markkinoille ns. kokoon taittuvat Z-nosturit. Puutavara-autojen sallittujen kokonaispainojen noustua Suomessa 76 tonniin, on erityisesti Penz:n keveille Z-nostureille syntynyt paljon kiinnostusta ja kysyntää. Z-nosturit eivät vie tilaa kuorman päältä, jolloin lastaustila voidaan hyödyntää tehokkaasti ja kuormansidonta helpottuu.

Puh. 020 155 790

www.areponen.fi

facebook.com/A.ReponenOy


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 87

STILL -trukkeja Jujo Thermal Oy:n paperitehtaalle Kauttualle

K

onekesko Oy luovutti kolme STILL -sähkövastapainotrukkia Jujo Thermal Oy:n Kauttuan paperitehtaan käyttöön lokakuun lopussa.

Luovutetuista trukeista kaksi erikoisvarusteltiin paperirullien siirtämistä varten paperirullapihdeillä. Yrityksen aiemmat kokemukset STILL -trukeista ovat vakuuttaneet muun muassa käytettävyydellään ja helpolla säädeltävyydellään. Jujo Thermal haki paperirullien siirtämiseen sopivia sähkövastapainotrukkeja, johon STILLin kompaktit trukit Blue-Q -energiansäästöjärjestelmällä tarjosivat pitkällä tähtäimellä erittäin kustannustehokkaan vaihtoehdon. Luovutetut STILL -sähkötrukit ovat mallia RX20-15, RX6035/600 ja RX60-45/600. Yrityksellä on ollut aiemmin käytössään STILLin 5-tonninen dieseltrukki, josta saadut hyvät kokemukset esimerkiksi säädeltävyydestä, energiatehokkuudesta ja hyvästä näkyvyydestä tekivät päätöksestä hankkia lisää STILL -trukkeja helpon. Valittuihin trukkeihin asennettiin paperirullapihdit Euran Raskaskonehuollon toimesta, joka on Konekeskon sopimushuoltopiste. Sekä kompaktissa RX20-15 -sähkötrukissa että järeämmissä RX60 -sarjan trukeissa on STILLin oma Blue-Q -energiansäästöjärjestelmä. Järjestelmän ansiosta voidaan säästää jopa 10-20 % energiaa trukin varustelusta ja käytöstä riippuen. Lisäksi kustannussäästöjä tulee vähäisemmästä kulumisesta, pidemmästä akun kestosta ja pidemmistä toiminta-ajoista yhdellä latauksella. Blue-Q ei vaikuta ainoastaan ajo-ominaisuuksiin vaan kytkee sähkönkulutuksen älykkäästi päälle ja pois. STILL -trukeissa energiataloudellisuu-

Konekeskon Esa Väänänen (oik.) luovutti uudet STILL -sähkövastapainotrukit Jujo Thermalin Harri Kulmalalle.

teen on kiinnitetty erityistä huomiota myös mm. niiden kolmivaihe-ajomoottoreissa kuitenkaan tehokkuudesta tinkimättä. Lisäksi akun vaihto on tehty näissä malleissa erittäin helpoksi ja se voidaan suorittaa haarukkavaunulla, lavansiirtovaunulla tai toisella trukilla sivusta käsin. STILL -trukkien tarkka liikuteltavuus ja erinomainen näkyvyys ovat omaa luokkaansa ja valittuihin trukkeihin asennetut Enersyksen Hawker Waterless -akut haponkierrätyksellä sekä modulaarinen Life-IQ Hawker -varaaja toivat vielä lisää energiatehokkuutta. Jujo Thermal on yksi maailman johtavista mm. etiketteihin, lippuihin ja kassakuitteihin käytettävän lämpöherkän paperin valmistajista. Yritys on perustettu vuonna 1992 ja sen tuotanto ja tuotekehitys sijaitsevat Kauttualla, Suomessa. Jujo Thermal työllistää noin 200 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Yhtiö ja sen tuotteet ovat edustettuina maailmanlaajuisesti laajan myynnin ja asiakaspalveluverkoston kautta. Yrityksen omistaa Nippon Paper Industries - yksi suurimmista ja kokeneimmista paperinvalmistusyrityksistä maailmassa.

Veho aloitti katsastustoiminnan

Jousipalvelut kaikkiin ajoneuvoihin ja perävaunuihin • lehti- ja ilmajouset • alustan osat • iskunvaimentimet

• korjaukset ja muutostyöt • asennukset • pyöränsuuntaukset

KehäVeho Espoon Lommilassa sai raskaan kaluston katsastustoimiluvan 13.11.2014.

T

rafi on myöntänyt Veho Group Oy Ab KehäVehon (Espoon Lommilassa) kor- jaamolle kevyen ja raskaan kaluston katsastustoimiluvan 13.11.2014. Veho Autotalojen Koivuhaan korjaamo sai kevyiden ajoneuvojen katsastustoimiluvan 18.11.2014. V ​ ehon asiakkaiden antamien palautteiden johdosta mahdollisuutta katsastustoimintaan on Vehossa tutkittu jo pitkään. Kun lakiehdotus katsastustoiminnan

muutoksista eteni viime kesänä, aloitettiin Vehossa varsinainen suunnittelutyö. - Tavoitteena on vakiinnuttaa katsastuspalvelu luontevaksi osaksi asiakkaan kokonaisvaltaista palvelua, kertoo katsastustoimen päällikkö Anssi Vainiola. Katsastus on näin osa Vehon strategiaa, jossa asiakkaille halutaan tarjota helposti kaikki autoiluun liittyvät palvelut yhdestä paikasta. Veho on yksi ensimmäisistä autoalan toimijoista, joka on aloittanut katsastustoiminnan katsastuslain uudistuttua heinäkuun alussa.

Pitäjänmäki Arinatie 5, 00370 Helsinki puhelin (09) 5617 880 Vuosaaren satama Rahtarinkatu 1, 00980 Helsinki www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

88 KULJETUS

UUTUUS! TILAIHME TERMINATOR XXL 8.8 Marraskuun alusta alkaen 2014 testiyhdistelmä kokonaispaino on 94 tonnia ja se on nyt varmuudella Euroopan suurin tiestöllä liikennöivä rekka.

Puutavara-autoilija: kun näet XX Express tai XXBusinessService -ajoneuvoja tien päällä tai taukopaikoilla, tule keskustelemaan kuormatilan optimoinnista nykypainoille.

SOITA JA TILAA KUORMATILAA!

Iso ja hyvätapainen pölliautoinnovaatio tutkii ja kehittää puutavaran kokonaislogistiikkaa

I

tä-Suomen päätieverkolla on liikennöinyt lokakuun 6. päivästä alkaen UPM:n avain- yrittäjän Orpe Kuljetus Oy:n uusi suuren hyötykuorman tutkimus- ja tuotekehitysrekka. Tälle UPM:n, yrittäjän ja yhteistyökumppaneidenkanssa yhdessä innovoidulle puutavararekalle Trafi on myöntänyt tuotekehityksen ja tutkimuksen mahdollistavan poikkeusluvan lokakuun 2014 alussa.

Tutkimushanke taustalla - suurempi hyötykuorma, pienemmät päästöt

Pankkorungoissa on purevat “rautahampaat” ja tolpissa on puitten luisumista estävät liukuestesermit.

Kumivaimennettu patentoitu kiinnikemalli vaimentaa pankkojen värinöitä ja joustaa ääritilanteissa.

XXL 11 tukkipankko saa rinnalleen vahvemman 12.5 tonnisen pankon, joka täyttää neliakselisen auton katsastusvaatimukset yhdellä pankkoparilla.

Terminatoreiden XXBoxx laitasarja on nopea asentaa ja se on tilava. Pohjalevyn voi tilata lavapohjaksi myös ilman laitoja.

Soita ja tilaa kuormatilaa meiltä. Toimitamme Terminator XXL -pankot nopeasti ja rahtivapaasti perille asennuspaikkaan. Toimituksiin kuuluu asennusapu/neuvonta sekä XXL-vaihtokampanjapankkojen poiskuljetus. Sekin rahtivapaasti.

rk

24h/7v

Heikki Jokela (050) 4129 024 tai (040) 123 9991 heikki.jokela@ammattilehti.fi Markku Hirvi (044) 9490 932 tai (040) 123 9973 Jarmo Toivonen (050) 462 4134 Terminator XXL -pankkomallisto on tuotesuojattu Suomessa, EU:ssa ja Venäjällä.

Yhdistelmän testaus on osa Metsäteollisuus ry:n ja Metsäteho Oy:n koordinoimaa tutkimushanketta. Tutkimushankeen tavoitteena on kehittää normaaliin päätieliikenteeseen sopiva, turvallinen ja tehokas puutavarayhdistelmä, jolla saavutetaan suurempi hyötykuorma ja pienemmät päästöt kuin nykykalustoa käytettäessä. Viisivuotisen tutkimushankkeen aikana selvitetään muun muassa liikenneturvallisuutta, kuljetustehokkuutta, toimintatapaa, kustannustehokkuutta sekä tierakenteen ja kaluston teknisten ominaisuuksien optimointia yhdistelmän ominaisuuksien lisäksi. Yhdistelmän liikkuminen päätiestöllä on tietysti tämän hankkeen yksi suurimmista näkyvistä asioista, mutta puutavaran autokuljetuslogistiikan ja asiaan liittyvän tutkimuksen kannalta tämä poikkeuslupa ei yksistään ole suuri ja kaiken ratkaiseva virstanpylväs. Tutkimushanketta on valmisteltu jo usean vuoden ajan useiden eri asiantuntijoiden kanssa.

Tehokas ja turvallinen

Rekan turvallisuutta, sekä ominaisuuksia, kuten kääntyvyyttä, stabiliteettia, painon jakautumista, polttoaineen kulutusta, nopeutta tieverkolla ja paljon muuta on tutkittu sekä tietokonesimulaatioin että käytännön testein. Tämän pohjatyön tavoitteena oli saada aikaan tehokas ja turvallinen kokonaisuus tulevaisuuden puutavarayhdistelmäksi. Alustavilla tutkimuksilla päästiin hyvin lupaaviin tuloksiin, joiden pohjalta yhdistelmä on kalustovalmistajien insinöörivoimin räätälöity suomalaisiin olosuhteisiin. On selvää, että kaikkea asiaan liittyvää ei voida tutkia pelkästään tietokonevoimin ja piirustuslaudalla, vaan auton pitää liikkua ja kuljettaa oikeita lasteja, jotta kehitystyössä päästään eteenpäin. Nyt projekti on siinä merkittävässä vaiheessa, että tutkimus- ja tiedonkeruutyö pääsee alkamaan käytännössä. Auton liikennöin-

ti on tarkkaan valvottua sekä ennakkoon suunniteltua, joten mahdollisiin havaintoihin voidaan reagoita välittömästi.

Säästöjä logistiikan kokonaiskustannuksiin

Yhdistelmän vaikutukset kokonaislogistiikkaan ovat merkittävä osa tutkimusta. Auton kuljetusreitistö on suunniteltu niin, että suuren hyötykuorman tutkimusautolla kuljetetaan puuta isojen tehtaiden ja terminaalien välillä. Esimerkiksi auto vie mennessään Kymin tehtaalta koivutukkeja Savonlinnan vaneritehtaalle, jossa se kuorman purkamisen jälkeen ottaa peräänsä Kaukaan sellutehtaalle menevät koivukuidulla kuormatut perävaunut. Tehokkaalla kuljetuslogistiikalla turvataan suomalaisen teollisuuden kotimaisen raaka-aineen hankintaa vastaamaan kasvavaa suomalaista puunkäyttöä sekä luodaan pohjaa koko teollisuuden kilpailukyvyn säilymiselle.

Sopiva kalusto eri tieverkoille, ajokerrat vähenevät ja päästöt pienenevät

Tällä toimintamallilla pyritään kehittämään sekä alemman, että päätieverkon kuljetusten tehokkuutta. Alemmalle tieverkolle suunnitellut perinteiset puutavara-autot voivat kuljettaa samassa kuormassa useampia puutavaralajeja laitoksellemme, jolloin näiden ajoneuvojen tiestöllä käyntikerrat sekä varastojen keräilyliikenne vähenevät. Päätiellä vaikutus on sama, sillä isommalla ajoneuvoyhdistelmällä kuljetettaessa raskaan liikenteen määrä tiestöllä vähenee. Ajokertojen vähentäminen vähentää raskaan liikenteen tiestölle tuomia vaikutuksia sekä vähentää raskaan liikenteen päästöjä.

Euroopan painavin rekka - rasittaa vähemmän tiestöä kuin nykykalusto

Ensimmäinen testikuukauden aikana toimintaa on käynnistetty ja opiskeltu uutta toimintatapaa. Yhdistelmän kokonaispaino on ollut 88 tonnia ja kokonaispituus noin 31 metriä. Liikennöinti on sujunut täysin ilman ongelmia. Marraskuun alusta alkaen yhdistelmä kokonaispaino on 94 tonnia ja se on nyt varmuudella Euroopan suurin tiestöllä liikennöivä rekka. Suuresta kokonaispainostaan huolimatta yhdistelmä on akseli- ja telipainoltaan nykyisiä yhdistelmiä vähemmän tiestöä rasittava. Tutkimus on siis nytkähtänyt askeleen eteenpäin ja tuottaa tietoa joka päivä. Janne Kukkura, UPM, Kehitysasiantuntija


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 89

PM -kappaletavaranosturi Kellotrans Oy:lle

PM28.5SP kappaletavaranosturin luovutustilaisuudessa olivat mukana vasemmalta alkaen: Tikkanen Racing Oy:stä Ari Tikkanen, Kellotrans Oy:stä Matti Tikkanen sekä Jukka Alatalo, Koivunen Oy:stä Pasi Merkkiniemi, Suomen Kuljetuslaite Oy:stä Veijo Varonen ja Scania Suomi Oy:stä Petri Torkkeli.

K

oivunen Oy:n pihalla luovutettiin 31.10.2014 tuusulalaiselle Kellotrans Oy:lle PM28.5SP-kappaletavaranosturilla varustettu Scania G450 kuorma-auto. Italialaiset PM-kappaletavaranosturit kuuluvat Koivunen Oy:n tuotevalikoimaan. Nosturin asennuksesta ja ajoneuvon päällirakenteista vastasi Koivunen konserniin kuuluva Suomen Kuljetuslaite Oy. Scaniaan asennettu nosturi on malliltaan PM28526SP. Nosturiin kuuluu kuusi hydraulista jatketta ja niillä ulottuvuus sivulle on 17 metriä. Nostokyky puomien päästä on 1090 kg. PM28526SP -nosturi on varustettu Danfoss PVG32-ohjausventtiilillä sekä Scanrecon radio-ohjauksella. Ajoneuvon vakaudesta pitävät

huolen nosturin omat, 7,4 metriä tukiväliltään olevat radio-ohjattavat tukijalat, sekä nosturin kuormanvalvontaan yhdistetty Interlock Type 5-tukijalkavalvontajärjestelmä. Vakauden parantamiseksi, ajoneuvon perään on asennettu lisäksi hydraulisesti leviävä Maxistab 2 EHO -tukijalkasarja. Sen tukiväli on 3,3 metriä. Muita ajoneuvon varustelussa käytettyjä osia olivat mm. kotimainen TAV-vetokytkin (Dolly) sekä ylileveän kuljetuksen valosarjat, jotka asennettiin Suomen Kuljetuslaite Oy:n toimesta. Kellotrans Oy on vuonna 1999 perustettu yritys. Yrityksen kalusto koostuu viidestä ajoneuvosta. Näistä neljä on nosturiautoja ja yksi koukkulaite-auto. Kellotrans Oy tekee kuljetus- ja nostopalveluja tiiviissä yhteistyössä Tikkanen Racing Oy:n kanssa.

Kyse on luotetettavuudesta.

Me olemme aina lähellä asiakasta. Me kehitämme jatkuvasti uusia teknologisesti ja laadullisesti korkeatasoisia pumppuja ja moottoreita. We are always close at hand. We continuously develop new pumps and motors of the absolute Tänään olemme yksi maailman innovatiivisimmista ja luotettavimmista hydrauliikkavalmistajista. Tätä asiakkaamme arvostavat.

Nähdäksesi koko tuotevalikoimamme käy sivuillamme: www.sunfab.com Suomessa teitä palvelee HAWE Finland Oy: info.finland@hawe.fi, www.hawe.fi, puh. 010 821 2600


90 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uudistunut Tajfun LIV -puutavaraja kierrätysnosturimallisto

P

Tajfun LIV -nosturimallistosta löytyy laadukkaat ja tehokkaat puutavaranosturit ohjaamoineen puutavara-autoihin sekö myös hakkuri- ja murskansyöttöön.

ro Lift Oy esittelee Suomen markkinoille uudistuneet Tajfun LIV -puutavara- ja kierrätysnosturit. - Meillä on kokemusta puutavaranostureiden myynnistä 1990 -luvun alusta saakka ja ruotsalaiset V-Kran -nosturit ovatkin kuuluneet aina myyntiohjelmaamme. Slovenialaisten LIV -nostureiden maahantuonnin ja myynnin aloitimme Suomeen ja Baltiaan vuonna 2006. Nostureita myytiin erityisesti erilaisiin kierrätysmateriaalien käsittelyihin mutta toki myös puutavaran ajoon sekä teollisuuskäyttöön, kertoo Pro Lift Oy:n Vesa Hiekkanen. LIV -nosturit siirtyivät vuonna 2014 slovakialaisen vahvan metsäteknologia valmistaja Tajfunin omistukseen. - Tajfunilla on vahva metsä-

alan laitevalmistuksen osaaminen ja laaja kansinvälinen myyntiverkosto, mikä varmasti jatkossa vahvistaa Tajfun LIV -nostureiden asemaa eri markkinoilla. Uusi vahva metsäteknologiaan panostava omistaja tuo jatkossa varmasti uutta myös nostureiden valmistukseen ja tuotekehitykseen, mikä itseasiassa näkyy jo nyt päivitetyissä sekä täysin uusissa Tajfun LIV -nosturimalleissa, toteaa Hiekkanen.

Mielenkiintoinen nosturimallisto

Uusi Tajfun LIV -nosturimallisto jakautuu kolmeen päälinjaan: Tajfun LIV Onroad -autonostureihin jotka soveltuvat myös teollisuukäyttöön, Tajfun LIV Offroad -nostureihin jotka on tehty traktori- tai metsäkonekäyttöön sekä hinta/laatusuhteeltaan erinomaiseen Tajfun LIV OptiLine -mallistoon.

- OptiLine -mallisto on mielenkiintoinen ja edustaa uutta ajattelua puutavara- ja kierrätysnosturimarkkinoilla. OptiLine -sarjan nostureita on tarjolla kolme mallia eli L75K, L75Z ja L95K, jotka ovat laadukkaasti valmistettuja mutta hyvin edullisia standarinostureita, joihin ei saa tehtaalta mitään muutoksia varusteluun tai rakenteeseen. Eli ne toimitetaan aina samanlaisina mikä takaa yllättävän edullisen hinnan ja nopean jopa alle viikon tehdastoimitusajan, ilmoittaa Hiekkanen. Silti OptiLine -nostureiden rakenne ja niissä käytetyt komponentit ovat laadukkaita, perusvarustelu on riittävä ja nostureille annetaan vuoden takuu. - OptiLine -malliston nosturit ovat erittäin viisas vaihtoehto erityisesti käytetyn puutavaratai kierrätysnosturin hankinnan tilalle; hintaluokka on kilpailu-

kykyinen ja asiakas saa uuden siistin nosturin missä on takuu, sanoo Hiekkanen. Mikäli asiakas haluaa valita puutavara- tai kierrätysnosturiinsa erilaisia varusteita tai rakenneratkaisuita, vaihtoehto löytyy

Tajfun LIV Onroad -mallistosta. - Tarjolla on täysiveriset puutavaranosturit laadukkaine ohjaamoineen ja eri ohjausvaihtoehtoineen laajan varustevalikoiman kera, toteaa Hiekkanen.

Tajfun LIV OptiLine -sarjan nosturit ovat edullisia standardinostureita jotka ovat viisas vaihtoehto mm. käytetyn nosturin hankinnan sijaan.

Pro Lift Oy on toimittanut LIV -nostureita Suomeen myös metsäteollisuuden tarpeisiin. Uudesta Tajfun LIV -mallistossa on tarjolla järkevät ratkaisut erilaisiin teollisuuskäyttöihin.

Tajfun LIV -nostureilla onnistuu erittäin hyvin erilaisten kierrätysmateriaalien käsittely.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pystysermisäiliö yhä useamman puutavara-autoilijan ja varustelijan valinta

N

yt kun puutavara-autoissa siirrytään 4-akselisiin autoihin, on varusteille tilaa rungon ympärillä entistä vähemmän - samaan aikaan kun uusien päästönormien mukaisten moottoreiden ureasäiliöt ja katalysaattorit vievät nekin merkittävästi runkotilaa. Kotimaiset kuorma-auton runkoon asennettavat alumiiniset Kovi -hydrauliikkaöljysäiliöt ovat erittäin suosittuja puutavara-autoilijoiden ja varustelijoiden keskuudessa niiden korkean laadun, kestävyyden ja hydrauliikkajärjestelmän tehokkaan toimivuuden kannalta optimaalisen rakenteen ansiosta. Jatkuvan tuotekehitystyön tuloksena Kovi -runkosäiliöiden kiinnitys on uudistunut niin että kiinnituspanta seuraa entistä paremmin säiliön muotoja. Myös kannakkeen päät on muotoiltu uudelleen ja niiden kiinnitys on uudistunut; tuloksena on pannan pa-

Kovi Oy:n valmistama hydrauliikkaöljyn alumiininen pystysermisäiliö tuo kaivattua tilaa puutavara-auton rungolle.

rempi liikkuvuus kannakkeessa. Runkoasenteisten hydrauliikkaöljysäiliöiden rinnalle Kovi Oy on tuonut reilu vuosi sitten markkinoille täysin uudistuneen alumiinisen pystysermisäiliömalliston (87-200 litraa). Pystysermisäiliö tuo päällerakentajien kaipaamaa tilaa auton rungolle. Uudistuneen Kovi -pystysermisäiliön uusi kennomainen rakenne kestää erittäin hyvin painevaihteluja verrattuna aiempaan loiskelevyrakenteeseen. Säiliön kapean rakenteen ansiosta voidaan hyödyntää hytin ja kuormatilan välinen tila maksimissaan hyötykäyttöön. Puutavara-autoilijat ovat todenneet käytössä uudet Kovi -pystysermisäiliöt kestäviksi ja toimiviksi. Myös päällerakentajat ovat tyytyväisiä pystysermisäiliön laatuun ja sen tuomaan lisätilaan rungolle. Niinpä yhä useampi puutavara-autoilija valitsee autoonsa toimivan pystysermisäiliön.

Työryhmä: Perusväylänpitoon tarvitaan lisärahoitusta

L

iikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon johtama parlamentaarinen työ- ryhmä on kartoittanut ratkaisuvaihtoehtoja liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Työ valmistui 12. joulukuuta. Työryhmä pitää yksimielisesti Suomen tulevaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta välttämättömänä perusväylänpidon rahoitustason nostamista. Liikenneväylät on pidettävä turvallisesti liikennöitävässä kunnossa. Kyse on välttämättömästä rakenneuudistuksesta kestävyysvajeen korjaamiseksi. Asiasta tulee työryhmän mukaan päättää hallitusneuvotteluissa. Liikenneväylien kunto on kehittymässä huolestuttavaan suuntaan. Perusväylänpidolla on merkittävä vaikutus elinkeinoelämän kilpailukykyyn, alueiden kehittymiseen ja työllisyyteen sekä ihmisten arkipäivän liikkumiseen. Ministeri Risikko on tyytyväinen, että tärkeä työ on saatu nyt päätökseen.

- Liikenneväylien kunto on huonontunut jo useiden hallitusten aikana ja meille on kerääntynyt korjausvelkaa jonka kasvulle pitää tehdä loppu. Olemmekin nyt yhdessä kaikkien eduskuntaryhmien kanssa valmistelleet tämän velan maksuohjelman, jonka avulla voisimme pysäyttää velan kasvun ja myös vähentää sitä. On myös uskallettava kokeilla uusia rahoitusmalleja sitten kun tarvitaan aivan uusia hankkeita, ministeri Risikko toteaa. Liikenneverkon korjausvelan määrä on tällä hetkellä n. 2,4 miljardia euroa. Korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin valtion teiden, ratojen ja vesiväylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Työryhmä esittää, että jatkossa tulee sitoutua siihen, ettei väyläverkon korjausvelka kasva ja sitä saadaan vähennettyä. Tämä tarkoittaa perusväylänpidon priorisointia väylänpidon rahoituksessa, perusväylänpidon määrärahan tasokorotusta sekä ostovoiman turvaamista.

Pasi 0400 562 906 Rami 050 466 9054

KULJETUS 91


92 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Raskaan kaluston varaosat nopeasti ja edullisesti verkossa

Y

hä useampi raskaan kaluston ammattilainen hankkii varaosat ja tarvikkeet kätevästi ja edullisesti verkkokaupasta.

Raskaankalustonvaraosat.fi tarjoaa jatkuvasti kasvavan ja päivittyvän laajan sekä laadukkaan tuotevalikoiman. Käy siis tutustumassa!

Sateiseen säähän tuo turvallisuutta laadukkaat Alca pyyhkijänsulat joita on tarjolla kattavasti eri kuorma-automalleihin.

Valoa pimeyteen löytyy tehokkaiden työvalojen muodossa; lisäksi tarjolla on sumu- ja kaukovalot, perävaunuvalot, äärivalot, vilkut...

Raskaankalustonvaraosat.fi verkkokauppa on suuresta valikoimastaan huolimatta selkeä ja helppo käyttää.

Kuorma-autoihin on tarjolla tietenkin myös huolloissa ja korjauksissa tarvittavat komponentit; kuvassa jäähdytysjärjestelmän osia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puhtaasti pidemmälle

www.turbotekniikka.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

94 KULJETUS

Ammattina Sankari -kampanjan puuhamies Bridgestonen Jussi Huhta (vas.), palkittu Sankari Mika Käsmä ja kansanedustaja Kalle Jokinen.

Sankarikuljettajana palkittiin Mika Käsmä

V

uonna 2011 Suomessa lanseerattu Ammattina Sankari -kampanja etsii ja palkitsee vuosittain ansioituneita raskaan liikenteen ammattikuljettajia.

Tavoitteena on löytää laajasta ammattilaisten joukosta niitä yksilöitä, jotka ovat toimineet liikenteessä Sankarin tavoin. Marraskuun 20. palkittiin historian neljäs Sankarikuljettaja. Raahelainen Mika Käsmä, joka

toimii K. Niemi Ky:n kuormaautonkuljettajana. Käsmä oli 22.9.2014 kuormaautoa ajaessaan huomannut vastaantulevassa liikenteessä henkilöauton, joka oli ajautumassa vastaantulevien kaistalle. Käsmä suoritti ammattitaitoa vaativan jarrutuksen ja väistöliikkeen, jonka ansiosta kohtalokkaalta yhteentörmäykseltä vältyttiin. Henkilöauto suistui ojaan, Mika Käsmä pysähtyi ja riensi katsomaan mitä henkilöautonkuljettajalle oli tapahtunut.

Henkilöautonkuljettaja oli noin 60 vuotias mieshenkilö, joka oli saanut sairauskohtauksen. Mika Käsmä soitti hätänumeroon ja toimi hälytyskeskuksesta saamiensa ohjeiden mukaan. Käsmä sai pidettyä kuljettajan tajuissaan ja hänen hengitystiet auki ambulanssin tuloon asti. Käsmän esimerkillisen toiminnan ansiosta kuljettaja pelastui. Mika Käsmä oli vast´ikään ennen tapahtumaa päivittänyt omia ensiaputaitojaan kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuk-

Illan juhlapuhuja, Kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen on myös liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja. Jokinen on siviiliammatiltaan poliisi ja ymmärtää liikenneasioiden päälle. Hän on ehdolla myös ensi kevään eduskuntavaaleissa Hämeen vaalipiirissä.

sessa. Käsmä palkittiin Helsingissä 20.11. järjestetyssä Ammattina Sankari palkintogaalassa 5000 euron sekillä. Palkintosummasta puolet, 2500 euroa Käsmä lahjoitti Raahen ensi- ja turvakodille. Palkinnon luovutti tilaisuuden juhlapuhuja kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Kalle Jokinen. Ammattina Sankari -kampanja on neljän vuoden aikana lahjoittanut eri hyväntekeväisyyskohteisiin yhteensä 24 857 eur.

Ammattina Sankari

Ammattina Sankari -juhlagaala järjestettiin Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamossa 20.11.2014. Paikalla oli suuri joukko kuljetusalan ammattilaisia ja vaikuttajia.

Ammattina Sankari- kampanjan tavoitteena on löytää laajasta kuljetusalan ammattilaisten

joukosta niitä poikkeuksellisia yksilöitä, jotka ovat omalla esimerkillään edistäneet herrasmiesmäistä käyttäytymistä liikenteessä, edistäneet liikenneturvallisuutta, ojentaneet auttavan kätensä apua tarvitseville tai rohkeutta ja nopeaa ajattelukykyä sekä suoraselkäisyyttä onnettomuus- ja vahinkotilanteissa siis ihmisiä, joiden ammattina on olla sankari. Sankari voi siis olla kuka tahansa kuljettaja. Sankaruus ilmenee arjen päivittäisinä tekoina joihin ammatikseen ajavat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. Katso lisää osoitteesta www. ammattinasankari.fi. Kuvat: Kimmo Levonen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 95

Aina iloiset Timo Teipin Timo Peri ja Terhi Kunelius ovat mukana tärkeässä kampanjassa.

Energiaa tarvitaan aina - MadCroc on yksi Ammattina Sankari -kampanjan kumppaneista.

Lahtelaista Rengastoppia edusti Mika Levasmaa yhdessä vaimonsa Outin kanssa.

- On kunnia olla mukana näin tärkeässä kampanjassa, sanoivat Örum Oy:n Antti Norva (vas.) ja Jari Vaaramaa.

Veho Hyötyajoneuvot on tärkeä kumppani Ammatina Sankari -kampanjassa. Gaalapaikan ovella vieraita vastassa oli näyttävä ja palkittu Kuljetus Auvinen Oy:n Mercedes-Benz Actros Highway Hero.

Ammattina Sankari voittaja lahjoitti 2500 euroa hyväntekeväisyyteen Kuljetusyrittäjä Mika Auvinen juhli Sankaria yhdessä vaimonsa Sarin kanssa.

Kulttuuritehdas Korjaamo ja Raitiovaunumuseo luovat hienot puitteet kuljetusalan juhlan järjestämiselle. Juhlaillallinen oli jälleen maittava.

Kuvassa vasemmalta Sankarin työnantaja Simo Niemi, Sankari Mika Käsmä, Kaarina Pehkonen ja Maire Halonen Raahen ensi- ja turvakodista sekä Ammattina Sankari kampanjan edustaja Matti Uusitalo Bridgestonelta.

Loppuillan hauskuuttaja oli stand up koomikko ja imitaattori Ville Myllyrinne.

Ammattina Sankari televisiosarjastakin tuttu puutavara-autonkuljettaja Tommi Ilola juhli yhdessä vaimonsa Ullan kanssa.

Juhlallisen illan juhlallinen kattaus tarjoiluineen kruunasi Ammattina Sankari -gaalaillan.

OP-Pohjolan Jukka Kajander ja vaimo Kaija-Liisa gaalatunnelmissa.

Illan Sankari ja palkittu päätähti Mika Käsmä (vas.) juhlatunnelmissa yhdessä Sankaristaan ylpeän työnantajansa Simo Niemen kanssa.

M

arraskuun lopulla Helsingissä järjestetyssä Ammattina Sankari palkintogaalassa Vuoden 2014 Sankarikuljettajaksi valittu K. Niemi Ky:n kuorma-autonkuljettaja raahelainen Mika Käsmä antoi kirjaimellisesti hyvän kiertää ja lahjoitti 2500 euroa Raahen ensi- ja turvakodille.

Mika Käsmä kävi henkilökohtaisesti luovuttamassa palkintosekin 17. joulukuuta. Lahjoituksen ottivat Raahen ensi- ja turvakodin puolesta vastaan Kaarina Pehkonen ja Maire Halonen. He totesivat yhteen ääneen olevansa kiitollisia lahjoituksesta ja arvostavansa Mika Käsmän jalomielisen eleen hyvin korkealle.


96 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

”Van of the Year 2015”

- automaattivaihteilla entistäkin parempi

Nyt uuden Dailyn saa nyt myös 8-vaihteisella HI-MATIC -automaattivaihteistolla. Uusi Iveco Daily voitti Van of the Year 2015 -palkinnon ja sen myynti on lähtenyt vauhdikkaasti matkaan myös Suomessa.

U

usi Iveco Daily voitti hiljattain Van of the Year 2015 -palkinnon. Nyt tämä italialainen pakettiauto paranee entisestään, kun saataville tulee 8-vaihteinen HI-MATIC -automaattivaihteisto. Uuden 8-vaihteisen HI-MATIC -automaattivaihteisen Iveco Dailyn valmistus on nyt aloitettu. - Daily on luokkansa paras ajoneuvo niin joustavuuden, tehokkuuden kuin polttoainetaloudenkin osalta. HI-MATIC takaa huippuluokan matkustusmukavuuden sekä vaihtaa tarkemmin ja nopeammin kuin osaavinkaan kuljettaja - kun tarvitaan parempaa kiihtyvyyttä, se vaihtaa

vaihteen alle 200 millisekunnissa, kertoo Iveco Finland Oy:n Raimo Haavikko. Jopa 470 Nm vääntömomentin ja elektronisen vaihtojen ohjauksen ansiosta HI-MATIC, ensimmäinen hyötyajoneuvoihin saatavilla oleva 8-vaihteinen automaattivaihteisto, sopii täydellisesti uudelle Dailylle ja sen erittäin suorituskykyisille jopa 205 hv moottoreille. - Mahdollisuus valita moottorin todelliselle kierrosnopeudelle optimaalisin vaihde varmistetaan, että Daily toimii aina optimaalisesti ja tarjoaa parhaan mahdollisen kiihtyvyyden ja ajomukavuuden sekä polttoainetehokkuuden, toteaa Haavikko. Elektronisen hallinnan ansiosta kuljettaja voi valita ajoneuvolle sopivimman toimintatilan

ajoreitin tyypin mukaan. Kuljettajalla on valittavanaan kaksi asetusvaihtoehtoa: * Eco-tila: kun ajat tasaisella tiellä jolla vaihteet voidaan vaihtaa jo pienillä moottorin kierrosnopeuksilla - tämä tila minimoi polttoainekulutuksen ja maksimoi ajomukavuuden. * Power-tila: vaihteisto suorittaa vaihteenvaihdot nopeammin ja suuremmilla moottorin kierrosnopeuksilla, jolloin vaihdot ovat täsmällisiä ja ajettavuus huipussaan. Uusi Iveco Dailyyn saa Hill Holderin myös automaattivaihteiston yhteydessä. Hill Holder eli mäkilähtö avustin helpottaa kuljettajaa mäkilähdössä estäen auton valumisen taaksepäin. Hill Holder on eurooppalaisen Van of the Year 2015 -palkinnon syys-

Elektronisen hallinnan ansiosta kuljettaja voi valita ajoneuvolle Eco- tai Power -toimintatilan ajoreitin tyypin mukaan.

kuussa IAA-messuilla Hannoverissa saaneen Iveco Dailyn vakiovaruste. - Kaikki 23 äänestänyttä toimittajaa valitsivat Iveco Dailyn suosikikseen, muistuttaa Haavikko.

HI-MATIC automaattivaihteisto on saatavilla Iveco Dailyn 8 000 erilaisiin kokoonpanovaihtoehtoihin - aina 3,5 tonnin kokonaispainosta 7,2 tonnin kokonaispainoon asti.

Sievitalo Oy otti käyttöön uudet Ivecon pakettiautot

Iveco Daily on pakettiauto, joka tuomariston mukaan ”on panostanut eniten tehokkuus- ja kestävyysvaatimuksiin hyödykkeiden maantiekuljetuksessa kunnioittaen ympäristöä ja ihmisten turvallisuutta”.

M

uuttovalmiita omakotitaloja, vapaa-ajan asun- toja sekä täyden palvelun asunto-osakeyhtiöitä rakentava Sievitalo Oy hankki käyttöönsä uudet Iveco Daily 35S15V 16 m3 pakettiautot.

Autot luovutti Miika Niemikorpi Markkinointi Niemikorpi Oy:ltä, ja autoja oli vastaanottamassa Sievitalon hallituksen jäsenet Jaakko Tokola, Ilkka Koskela, Juha-Matti Silver ja Janne Koskela. Luovutuksessa 10.11.2014 oli 5 kappaletta vähäpäästöisiä, ym-

päristöystävällisiä ja polttoainetaloudellisia Vuoden pakettiautoksi 2015 valittuja Iveco Daily 35S15V 16m3 malleja. Sievitalo luo edustavaa kaupunkikuvaa rakentamalla arkkitehtuurisesti ehjiä omakotialueita sekä asumisen palveluihin perustuvia asunto-osakeyhtiöitä.

Autot luovutti Miika Niemikorpi (vas.) Markkinointi Niemikorpi Oy:ltä; autoja oli vastaanottamassa Sievitalon hallituksen jäsenet Jaakko Tokola, Ilkka Koskela, Juha-Matti Silver ja Janne Koskela.

Sievitalon toiminnan keskeiset arvot ovat rakentamisen ja asiakaspalvelun laatu, toimitusvarmuus sekä nykyaikainen ja kaunis talomallisto. Toimintaan mukaan hanki-

tuissa, ketterissä ja helposti käsiteltävissä Iveco Daily -pakettiautoissa, on suuret tavaratilat ja siksi ne sopivat erinomaisesti Sievitalo Oy:n moniin kuljetustarpeisiin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 97

Onnin Auto Oy

www.onninauto.fi Malmin Kauppatie 46, 00730 Helsinki Puh. 010 281 7000 Fax. 010 281 7099 myynti@onninauto.fi

Uusi Mercedes-Benz Vito: Yksi ajoneuvo kaikkiin käyttötarkoituksiin

M

Kokonaan uudelleen suunniteltu kojelauta on esimerkillisen käytännöllinen ja ergonominen. Lisäksi sen ulkonäkö ja materiaalit ovat tässä autoluokassa poikkeuksellisen korkealaatuisia.

ercedes-Benz esitteli syksyllä 2014 uuden Viton, joka on ratkaisu jokaiseen kuljetustarpeeseen: vaativan ammattilaisen työkaluksi, kaupan luotettavaksi tavarantoimittajaksi, nopeiden shuttle-palveluiden hoitajaksi ja hyvin varustetuksi tilataksiksi tai perheen paketti- tai tila-autoksi.

Vitosta on tarjolla kolme eri pituusvaihtoehtoa: 4895 mm, 5140 mm sekä 5370 mm. Kukin niistä on 140 mm pidempi kuin edeltävä versio. Akselivälit ovat ennallaan eli 3200 tai 3430 mm. Vito-mallistoon kuuluvat Suomessa Vito-pakettiauto ja Vito Tourer kahtena versiona: Vito Tourer Pro ja Vito Tourer Select. Painoluokat vaihtelevat Suomessa 3050-3200 kilon välillä. Suurin kuljetuskapasiteetti on takavetoisessa Vito-pakettiautossa, johon mahtuu hyötykuormaa jopa 1369 kiloa. Tavaratilan koko vaihtelee auton koosta riippuen 5,5-6,6 neliömetriin. Viton edellisiä sukupolvia on tuotettu 1,2 miljoonaa vuosina 1995-2013. Uutuus valmistetaan Espanjan Baskimaalla Vitoriassa. Tehtaan kapasiteetti on 80 000 pakettiautoa vuodessa. Vito lanseerattiin Suomessa marraskuussa.

Kaksi turbodieselimoottoria ja viisi teholuokkaa

Uusi Mercedes-Benz Vito on hyvä ratkaisu moneen kuljetustarpeeseen.

Muotoilua ja käytännöllisyyttä - tarjolla etuveto, takaveto tai neliveto

Uusi Mercedes-Benz Vito on luokassaan ensimmäinen ajoneuvo, josta ovat saatavana sekä etu-, taka- että nelivetoiset malliversiot. Vitolle luovat ilmettä voimakkaasti muotoiltu keula näyttävine etusäleikköineen, V-kirjaimen muotoon taivutetut etuvalot sekä nuolimaisesti kaartuva konepelti. Dynaaminen ulkonäkö paitsi liittää Viton Mercedes-Benzin muuhun tavara-autoperheeseen, myös pienentää ilmanvastusta ja kulutusta. Ilmanvastusta kuvaava Cd-arvo on vain 0.32. Matkustamo tarjoaa aikaisempaa enemmän tilaa ja väljyyttä.

Viton etuvetoversioissa käytetään poikittain sijoitettua, kompaktia nelisylinteristä ja iskutilavuudeltaan 1,6-litraista dieselmoottoria (OM 622). Sen tehovaihtoehdot ovat: - Vito 109 CDI: 65 kW (88 hv) / 3800 rpm; 230 Nm/1500-2000 rpm - Vito 111 CDI: 84 kW (114 hv) / 3800 rpm; 270 Nm/15002500 rpm Viton toinen moottorivaihtoehto on nelisylinterinen, 2,15-litrainen dieselmoottori (OM 651) kolmessa teholuokassa: - Vito 114 CDI: 100 kW (136 hv) / 3800 rpm; 330 Nm/1200– 2400 rpm - Vito 116 CDI: 120 kW (163 hv) / 3800 rpm; 380 Nm/14002400 rpm - Vito 119 BlueTec: 140 kW (190 hv) / 3800 rpm; 440 Nm / 1400–2400 rpm Vito 119 BlueTec on ensimmäinen Euro 6 -päästötason moottori tässä ajoneuvoluokassa. Polttoaineenkulutus on las-

kenut keskimäärin 20 prosenttia aikaisempaan Vito-sukupolveen verrattuna. Pienimmillään keskikulutus on ainoastaan 5,7 litraa /100 km Vito 116 CDI BlueEfficiency-mallissa. Käytön taloudellisuutta lisäävät entisestään malliston pitkät huoltovälit (40 000 km/2 vuotta). Vitossa on vakiona 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto. Tarjolla on myös 7G-Tronic Plus –automaattivaihteisto momentinmuuntimella (valinnaisvaruste Vito 114 CDI - ja Vito 116 CDI -malleihin, vakiovaruste Vito 119 CDI BlueTec- ja Vito 4x4 -nelivetomalleissa). Kaikissa muissa malleissa, lukuun ottamatta 109 CDI ja 111 CDI-mallia, on vakiona BlueEfficiency -paketti, ja sitä myöten myös Eco Start and Stop -pysäytystoiminto. Se sammuttaa ja käynnistää moottorin pysähdyttäessä esimerkiksi liikennevaloihin ja säästää näin polttoainetta. Eco Start and Stop -pysäytystoiminto on vakiona automaattivaihteiston yhteydessä.

Uusi turvallisuustaso

Uusi Mercedes-Benz Vito määrittelee uusiksi ajoneuvoluokkansa turvallisuustason. Aktiivisen turvallisuuden perustana ovat tarkan täsmällinen ohjaus, Adaptive ESP –ajovakauden hallintajärjestelmä sekä

tehokkaat levyjarrut jokaisessa pyörässä. Viton vakiovarusteisiin kuuluvat Attention Assist – vireystila-avustin, sivutuuliavustin sekä rengaspaineen valvontajärjestelmä. Normaalien halogeenivalojen sijaan autoon voi valita lisävarusteena myös älykkään ILS-valojärjestelmän. Viton tavara-autoversio on luokkansa ainoa automalli, jossa kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt ja turvavyön muistuttimet kuuluvat vakiovarusteisiin. Vito Tourer Pro ja Vito Tourer Select -malleihin kuuluvat myös ikkuna- sekä sivuturvatyynyt, ja myös takaistuimet voidaan haluttaessa varustaa ikkunaturvatyynyillä. Näin Toureriin saa enimmillään jopa kahdeksan turvatyynyä ensimmäistä kertaa tässä autoluokassa. Viton vakiovarusteisiin kuuluvat Attention Assist -vireystila-avustin, sivutuuliavustin sekä rengaspaineen valvontajärjestelmä. Valinnaisvarusteena autoon saa esimerkiksi aktiivisen pysäköintiavustimen, katveavustimen ja kaista-avustimen. Normaalien halogeenivalojen sijaan autoon voi valita myös älykkään ILS-valojärjestelmän, jossa suuntavilkut, huomiovalot ja lyhyet ajovalot on toteutettu led -tekniikalla eivätkä oman ajoneuvon valot häikäise vastaantulevaa liikennettä.


98

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

99

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa:

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alalla positiivinen vire

H

ydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n jäsenyrityksille vuosi 2014 on ollut monessa mielessä haasteellinen mutta myös melko hyvä verrattuna yleiseen markkinatilanteeseen. Yhdistyksen tuottamien markkina- ja trenditutkimuksien mukaan hydrauliikan myynti tulee Suomessa olemaan vuonna 2014 suunnilleen vuoden 2013 tasolla mutta kasvaen ehkä hieman ja pneumatiikan myynti kasvaa jopa merkittävästi. Vuonna 2013 yhdistyksen 61 jäsenyrityksen myynti oli noin 520 miljoonaa euroa, mikä edustaa noin 80 % alan markkinoista Suomessa. Yhdistyksen jäsenyritykset työllistävät noin 1800 henkilöä. - Mobilehydrauliikan myynti tulee jäämään hieman alle edellisvuoden, mutta teollisuushydrauliikan myynti on kasvanut pohjautuen marine- ja off-shore -puolen hyvään kehitykseen. Samoin paperikonepuoli on lähtenyt mukavasti kasvuun tämän vuoden aikana. Mobilehydrauliikan asiakkaissa metsäkonevalmistus on hyvällä tasolla ja jatkuu ennusteiden mukaan samaa tahtia mutta kaivospuolella ollaan vielä alamaissa; jotain piristymisen merkkejä on siellä

- Yhdistyksen tuottamien markkina- ja trenditutkimuksien mukaan hydrauliikan myynti tulee Suomessa olemaan vuonna 2014 suunnilleen vuoden 2013 tasolla mutta kasvaen ehkä hieman ja pneumatiikan myynti kasvaa jopa merkittävästi, sanoo Hydraulikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa.

havaittavissa ja toivotaan että tuotantomäärät lähtevät nousuun 2015. Pneumatiikan hyvä myynti johtuu pääasiassa automaatioasteen nostosta eri teollisuuden aloilla sekä tuotantojen koneiden ja laitteiden uusimisesta. Ja viime aikoina kuullut positiiviset uutiset metsäteollisuuden merkittävistä investoinneista ovat tärkeitä hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yrityksille, kertoo Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa.

Jäsenmäärä kasvussa

Vuonna 1977 perustetun Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen jäsenmäärä on noussut vuonna 2014 kolmella yrityksellä eli yhteensä yrityksiä on yhdistyksessä nyt 64. - Tämä on osoitus siitä että yhdistyksellä on tärkeä roolinsa tulevaisuudessakin. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen tavoitteena on ylläpitää menestyvää ja kehittyvää korkean teknologian toimialaa, joka toimii innovatiivisena suunnan-

näyttäjänä kotimaiselle teollisuudelle ja on haluttu työnantajana. Yhdistyksen tehtävänä on edistää hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kehittämistä Suomessa ja huolehtia että alalla on menestymisen edellytykset kansainvälisessä toiminnassa. Yhdistys myös ylläpitää jäsenistöä hyödyntävää ja tukevaa toimintaa, jonka painopistealueita ovat yleinen alan näkyvyyden ja imagon ylläpito, ajankohtaisen markkinatietouden tuottaminen markkina- ja trenditutkimusten kautta, alan tunnettavuuden ylläpito messuilla ja muulla toiminnalla sekä koulusasiat ja yhteydenpito oppilaitoksiin, sanoo Tuohimaa.

Hydrauliikka& Pneumatiikka -messut syksyllä 2015

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yritykset ovat vahvasti mukana Teknologia´15 -messuilla 6.-8.10.2015 Helsingin Messukeskuksessa. Teollisuuden ja teknologian suurtapahtumassa Automaatio, Hydrauliikka&Pneumatiikka, MecaTec ja Elkom saavat rinnalleen kolme teollisuustapahtumaa: FinnTec, ToolTec ja JoinTec. Teknologia´15 -tapahtumassa ovat esillä teollisuuden uusimmat teknologiat, koneet,

laitteet, tuotteet ja palvelut. - Hydrauliikka&Pneumatiikka -messut on järjestetty vuodesta 1979 ja perinteiselle tapahtumalle on edelleen paikkansa tärkeänä osana Teknologia´15 -suurtapahtumaa. Merkittävä osa yhdistyksen jäsenyrityksistä on jo ilmoittautunut mukaan messuille ja lisää osallistujia tulee varmasti mukaan talven aikana. Uskon että yhteistyöllä ja aktiivisella markkinoinnilla saamme aikaan onnistuneen ja kaupallisesti kannattavan messutapahtuman mikä on myös hieno näyteikkuna hydrauliikka- ja pneumatiikka-alalle tulevaisuuden tekijöitä haettaessa. Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys on jäsenenä Suomen Messujen kehitysryhmässä ja vie sitä kautta jäsenyritystensä toiveita sekä ideoita messujärjestäjälle, toteaa Tuohimaa. Toinen tärkeä alan tapahtuma vuonna 2015 on Tampereella 20.-22.5.2015 Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitos IHA:n järjestämä Scandinavian International Conference on Fluid Power SICFP15 -konferenssi. - Konferenssin tasokkaat luennot tarjoavat mahdollisuuden tutustua laajasti alan uusimpiin ajatuksiin, visioihin ja innovaatioihin, sanoo Tuohimaa.

Tehokas järjestelmäsuunnittelu

Tehokkaat tuotteet

Energian talteenotto

Älykkäät ratkaisut vievät meitä eteenpäin

Oikein Energia tarpeeseen

Bosch Rexroth – kohti energiatehokkaampaa tulevaisuutta Energiaystävällisellä ja älykkäällä järjestelmäsuunnittelulla yhdessä korkealaatuisten ja energiatehokkaiden tuotteiden avulla kohtaamme tulevaisuuden energiahaasteet. Oikea-aikainen energian tuottaminen, järkevä energian käyttö sekä tehokas energian talteenotto ja uudelleen käyttäminen luovat vahvan perustan energiatehokkaille ja taloudellisille järjestelmille. Näillä keinoin yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa luomme yhteisen energiaystävällisemmän tulevaisuuden. Rexroth 4EE.

Bosch Rexroth Oy www.boschrexroth.fi


100

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Teknisen kaupan Markkinakatsaus Q3/2014

T

mäisen tärkeää uudistaa työmarkkinoita joustavampaan suuntaan, lisätä verotuksen kannustavuutta ja ennustettavuutta, sekä varmistaa logistiikan kilpailukykyisyys, sanoo Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto.

eknisen kaupan myynti jatkoi kasvusuunnassa heinä- syyskuun aikana. Kolmannen neljänneksen myynti kohosi yli prosentin edellistä vuotta suuremmaksi. Koko alkuvuoden aikana teknisen kaupan myynti kasvoi 0,7 prosenttia.

Suhdannebarometri: Odotukset noususuunnassa

Toimintaympäristön lisääntyneistä haasteista huolimatta teknisen kaupan myynti on kokonaisuudessaan pitänyt pintansa. Teollisuuteen suuntautuneilla toimialoilla tilanne on vuoden mittaan kohentunut, muun muassa konepajateollisuuden uusien tilausten määrän vaikuttaessa myönteisesti investointitavaroiden kysyntään. Eri toimialojen välillä on kuitenkin nähtävissä eroja, rakentamisen ja kuluttajasektorin kehiTeknisen kaupan myynti jatkoi kasvusuunnassa heinä-syyskuun aikana. Kolmannen neljänneksen myynti kohosi yli prosentin edellistä vuotta suuremmaksi. Koko alkuvuoden aikana teknisen kaupan myynti kasvoi 0,7 prosenttia.

tyssuuntien ollessa edelleen alaspäin. Kuluttajakaupan laskuun vaikuttivat työttömyyden lisääntyminen ja kuluttajaluottamuksen heikkeneminen. Rakentamisen osalta tulevasta talvesta odotetaan vaikeaa. Suomen haastavasta taloustilanteesta huolimatta tekninen kauppa päätynee koko vuoden

osalta edellisvuoden tasolle.

Hallitusohjelma: tavoitteena investointilaman loppu

Teknisen Kaupan hallitusohjelmatavoite - investointeja tukeva politiikka - tarjoaa ratkaisuja Suomea jo pitkään vaivanneen investointilaman selättämi-

seksi. Teknisen kaupan tavoitteet ovat saaneet tukea elinkeinoelämän, ekonomistien ja poliitikkojen keskusteluissa. Näissä kannanotoissa on noussut yhä vahvemmin esiin Suomen pakottava tarve löytää uuden talouskasvun eväät ja luoda investoinneille myönteinen toimintaympäristö. - Tässä tilanteessa on äärim-

Jäsenten odotukset teknisen kaupan näkymistä palautuivat lokakuussa alkusyksyn pudotuksesta. Seuraavan kolmen kuukauden aikana myynnin odotettiin pysyvän lähellä edellisen vuoden tasoa. Lokakuussa kasvuun uskoi 23 prosenttia yrityksistä (syyskuussa 19 %), laskua odottavien osuuden ollessa 24 prosenttia (27 %). Myös arviot seuraavan 12 kuukauden myyntikehityksestä olivat syyskuuta luottavaisempia. Lokakuussa kasvua ennakoi 39 prosenttia jäsenistä (34 %), laskua puolestaan odotti 17 prosenttia jäsenistä (21 %). Henkilöstömäärän arvioitiin edelleen supistuvan seuraavien 12 kuukauden aikana. Lokakuun kyselyssä kasvua odotti 16 prosenttia (9 %) ja laskua 29 prosenttia (21 %).


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

AKSIAALIMÄNTÄPUMPUT

Nyt varastossa myös hyvin pieniä (12cc/r) ja suuria (130cc/r). Voidaan käyttää myös moottoreina Ulkomitoiltaan markkinoiden pienin, tuotoltaan suuri 70+70cc/r 2-piiripumppu, max. 350 bar

101

OHJAUSVENTTIILIT

VARUSTEET

PIKALIITTIMET

Käsi-, sähkö-, proportionaali-, radio-, vaijeri- ja paineilmaohjattuina Kuormaimiin, kippeihin,

Öljynjäähdyttimiä, virtaus- ja painemittauslaitteita

Kaikki pikaliitinvaihtoehdot, myös ryhmäpikaliittimet

klapikoneisiin, sirkkelipöydän ohjaukseen jne.

PATRUUNAVENTTILIT

MINIKONEIKOT

SYLINTERIT

MOOTTORIT

Patruunaventtiilejä, virtauksensäätimiä, kuormanlaskuventtiileitä

Hydrauliyksiköitä perälaudan, ramppien, hakesyöttimien jne. liikutteluun

Erittäin laaja valikoima sylintereitä varastossa - erikoissylinterit muutaman päivän toimitusajalla

Hydraulimoottoreita vetorulliin, kuljettimiin, sorakasetteihin entistä laajempi valikoima

NURMIJÄRVI TAMPERE

Puh. 09-276 6400 | www.salhydro.fi Puh. 03-364 0655

HKI, SUUTARILA Puh. 09-346 6400 | www.hydromarket.fi HKI, KONALA Puh. 09-512 1200 KERAVA Puh. 09-242 3200

Hydoring laajentaa tuotantotiloja ja investoi jälleen uusiin koneisiin

H

ydrauliikkasylintereiden ja -koneikkojen valmistaja Hydoring Oy on investoinut viime merkittävästi vuosina tasaiseen tahtiin tuotannon koneisiin ja myös Kyrön tehtaan pinta- ala on kasvanut.

- Laajensimme tuotantotiloja merkittävästi vuonna 2011 ja nyt meillä on alkamassa uusi 1500 neliön laajennus kokoonpano- ja pintakäsittelytoiminnoille mikä tehostaa merkittävästi mm. isojen koneikkojen valmistusta. Lisäksi meille valmistuu 700

Uusimmat työstökoneinvestoinnit ovat loppuvuodesta 2014 käyttöönotetut Mazak Multiplex 6300-II CNC-koneistuskeskus varustettuna manipulaattorilla ja vaakakarainen Mori Seiki NH 6300 CNC-koneistuskeskus.

Hydoring tarjoaa vakiosylinterit ja räätälöidyt erikoissylinterit laajalle asiakaskunnalle Suomessa ja vientimarkkinoilla. Hydraulikoneikkoja valmistetaan pienkoneikoista teollisuuden suuriin koneikkoihin.

neliön erillinen uusi varastorakennus. Olemme hankkineet myös tuotantoon uuden hyllyjärjestelmän komponenteille joka tulevaisuudessa pystyy palvelemaan myös automaattivarastona, kertoo Hydoring Oy:n toimitusjohtaja Timo Raikko. Hydoringin uusimmat työstökoneinvestoinnit ovat loppuvuodesta 2014 käyttöönotetut Mazak Multiplex 6300-II CNC-koneistuskeskus varustettuna manipulaattorilla ja vaakakarainen Mori Seiki NH6300 CNC-koneistuskeskus. - Seuraavaksi investoimme hitsauksen automatisointiasteen lisäämiseen, ilmoittaa Raikko.

- Laajensimme tuotantotiloja merkittävästi vuonna 2011 ja nyt meillä on alkamassa uusi 1500 neliön laajennus kokoonpano- ja pintakäsittelytoiminnoille sekä lisäksi valmistuu uusi 700 neliön erillinen varastorakennus, kertoo Hydoring Oy:n toimitusjohtaja Timo Raikko.

Hydoring mukana Taitaja2015 -kilpailussa

Hydoring Oy on mukana kumppanina Taitaja2015 -ammattitaidon SM-kilpailuissa Turussa 5.-7.5.2015. Tässä Suomen suurimmassa ammatillisen koulutuksen tapahtumassa osaa-

misestaan mittelee noin 450 oppilasta eri ammattialalta. Kolmipäiväiseen tapahtumaan odotetaan yleisöä ja kilpailijoita 50 000 ympäri Suomen ja maailman. - Timo Saari joka työskentelee Hydoringin koneistuksessa on mukana Taitaja2015 -kilpai-

lun teollisuuden koneistus -lajin ohjausryhmässä ja tuomaristossa, sanoo Raikko. Vuonna 2015 Hydoring Oy osallistuu lisäksi ainakin seuraaville messuille: Nor-Shipping 2015, Alihankinta 2015 ja Hydrauliikka & Pneumatiikka 2015.


102

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

IHA otti käyttöön ainutlaatuisen testiradan

IHA otti käyttöön marraskuun lopulla 2014 yliopistomaailmassa ainutlaatuisen testiradan, mikä mahdollistaa liikkuvien koneiden koeajamisen, testaamisen ja tulosten keräämisen aidossa ympäristössä.

T

ampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitos IHA (Intelligent Hydraulics and Automation) on Pohjoismaiden suurin ja yksi koko maailman johtavista hydrauliikan tutkimuslaitoksista. Toimintoja kehitetään jatkuvasti; uusimpana investointina käyttöön on otettu uusi testirata liikkuvien työkoneiden koeajamiseen aidoissa olosuhteissa. IHA:n kolme tärkeintä tutkimusaluetta ovat etäoperointi, digitaalihydrauliikka ja älykkäät liikkuvat koneet. Näillä kolmella tutkimusalueella IHA:n tavoitteena on olla yksi johtavista hydrauliikan alan tutkimusyksiköistä maailmassa. Älykkäiden liikkuvien koneiden tutkimus on valittu yhdeksi kolmesta eturivin tutkimusalaksi Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkimusstategiassa. IHA:n tutkimusstategiana on edelleen kehittää kolmea omaa tutkimusaluettaan sekä ylläpitää kunnianhimoa kehittää uusia innovaatioita hydraulitekniikan alalla sekä minimoida hydrauliteknologialla toteutettujen järjestelmien kokonaisympäristövaikutukset. Toteuttaakseen tutkimusstategiansa IHA:ssa noudatetaan kolmea pääperiaatetta: tieteidenvälinen tutkimus, teorian ja käytännön yhdistäminen sekä yhteistyö teollisuuden kanssa. Suomessa toimii ainutlaatuinen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöjärjestelmä. Tätä järjestelmää kutsutaan strategisen huippuosaamisen keskittymiksi (SHOK). IHA toimii hyvin aktiivisesti yhteistyössä näiden keskittymien kanssa.

Ainutlaatuinen testirata tuo merkittävää lisäarvoa tutkimustyölle

2014 yliopistomaailmassa ainutlaatuisen testiradan, mikä mahdollistaa liikkuvien koneiden koeajamisen, testaamisen ja tulosten keräämisen aidossa ympäristössä. - Testirata sijaitsee laboratoriomme vieressä ja se tulee olemaan jatkossa merkittävä lisä tekemiseemme. Asfaltoitu monipuolinen testirata tarjoaa mm. lähes 20 asteen jyrkkyyden sekä maapintaisen alueen kaivukoneiden ym. testaamiseen, sanoo hydrauliikan ja automatiikan laitoksen johtaja professori Kalevi Huhtala. Ajatus ja suunnitelma testiradasta syntyi vuonna 2012 ja investointipäätös tehtiin vuonna 2013. - Testiradan pääkäyttö tulee olemaan polttoainekulutuksen ja päästöjen online -mittaamisessa mutta toki radalta saa monenlaista tietoa nopeuksista, paineista jne. Polttoaineenkulutuksen mittaamiseen meillä on jo olemassa huipputason laitteistot ja päästömittauksia varten saamme uudet edistykselliset, meidän tarpeita varten räätälöidyt laitteistot alkuvuodesta 2015. Yhteensä tesiradan investointikustannus oli noin puoli miljoonaa euroa, toteaa Huhtala.

Tärkeää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa

IHA:lla on jo sovittuna muutama projekti, joissa uutta testirataa tullaan käyttämään merkittävässä roolissa ja testirataa hyödyntäviä väitöskirjoja on työn alla puolenkymmentä. - Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on välttämätöntä IHA:n toiminnalle ja panostamme siihen erittäin paljon. Merkittävä osa yksikön rahoituksesta tulee projekteista, jotka toteutetaan yhteistyössä teollisuuden ja eri yritysten kanssa, sanoo Huhtala.

IHA otti käyttöön marraskuun lopulla

Lue!

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset tuoreena joka päivä www.fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI 124 METSÄALAN

105 METSÄALAN AMM METSÄALAN AM

P F R

P

Jo m

D ke D m lu kä ku

S

S

ja D m sa

K k k

Hydrauliikka&Pneumatiikka -messut järjestetään 6.-8.10.2015 Helsingin Messukeskuksessa osana suurta kansainvälistä Teknologia´15 -tapahtumaa. Näyttely esittelee hydrauliikka-, pneumatiikka- ja vesihydrauliikkatuotteita ja -palveluja liikkuvan kaluston, teollisuuden ja marine-alan tarpeisiin. Kuva vuoden 2013 tapahtumasta.

Hydrauliikka & Pneumatiikka -messuilla mukana alan johtavat toimijat

T

eknologia´15 -tapahtumakokonaisuuden tärkeänä osana järjestettävällä Hydrauliikka&Pneumatiikka -messuilla 6.-8.10.2015 Helsingin Messukeskuksessa kohtaavat kone- ja laitevalmistajat sekä komponenttitoimittajat. Näyttely esittelee hydrauliikka-, pneumatiikka- ja vesihydrauliikkatuotteita ja -palveluja liikkuvan kaluston, teollisuuden ja marine-alan tarpeisiin. Tapahtuman kävijäkohderyhmän muodostavat koneenrakennusyritysten ja tuotantolaitosten hankinnoista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat sekä käyttäjät Suomessa ja lähialueilla. - Hydrauliikka&Pneumatiikka -messujen osastomyynti on lähtenyt hyvin matkaan; mukana on jo merkittävä määrä alan johtavista toimijoista. Tilaa ja hyviä osastopaikkoja on toki vielä jäljellä mutta kannattaa toimia nopeasti niin että varmistat yrityksenne osallistumisen hydrauliikka- ja pneumatiikka-alojen erikoistapahtumaan. Vuonna 2013 Hydrauliikka&Pneumatiikka -messuilla oli 53 näytteilleasettajaa ja uskon että 2015 tapahtumassa näytteilleasettajien määrä tulee olemaan jopa suurempi, sanoo myyntiryhmäpäällikkö Riikka Telin Messukeskuksesta.

Hydrauliikka&Pneumatiikka osana suurta kansainvälistä Teknologia´15 -tapahtumaa

Teknologia´15 -tapahtumakokonaisuus järjestetään joka toinen vuosi, ja seuraavan kerran se on 6.-8.10.2015 Messukeskuksessa Helsingissä. Kokonaisuuteen kuuluvat FinnTec, ToolTec, JoinTec, Automaatio, Hydrauliikka&Pneumatiikka, Mecatec ja Elkom. - Uuden Teknologia -tapahtumakokonaisuuden päämääränä on tarjota ratkaisuja Suomen teollisuuden kasvuun ja lisätä yritysten kilpailukykyä mahdollistamalla runsaat ja laadukkaat myyntikontaktit. Tuloksena on kansainvälinen teollisuuden suurtapahtuma, jonka osaalueet täydentävät toisiaan. Tapahtumakokonaisuudesta muodostuu tuoteryhmiltään Messukeskuksen historian laajin ja samalla Pohjoismaiden suurin teollisuustapahtuma Teknologia´15. Tapahtumassa ovat esillä teollisuuden uusimmat teknologiat, koneet, laitteet, tuotteet ja palvelut, kertoo Telin. Tapahtumia tehdään yhdessä alan vaikuttajajärjestöjen kanssa. Yhteistyössä mukana ovat Tekninen Kauppa, Hydrauliikka & Pneumatiikka -yhdistys, Elkomit ry., Suomen Automaatioseura ry, Suomen Robotiikkayhdistys ry ja Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura TiES.

E

HANSEN HKP Laadukas 10HK puutavara-autoihin Koko R 1 1/4” Nimellisvirtaus 288 l/min Paineenkesto max 118 bar Varmuuslukitus vakiona

ko tä th

sa vi lu ku

L

se sa ko ke Su m ke ta ta pa

ja 2 ke su sa

te te gy de Su la

K Osuuskunnatie 31, 0060 Helsinki Puh 010 239 9800 - Fax 09 777 4522 info@suomenpikaliitin.fi www.suomenpikaliitin.fi

op ko ka Va


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

106

KOMPAKTI LUOTETTAVA TEHOKAS Esittelyssä uusi DYNASET BLUE HYDRAULICS -tuotesarja

VIE TUOTTAVUUTESI UUDELLE TASOLLE

Postkompensoituun Linde VT8-proportionaali suuntaventtiiliin on nyt integroitu sähköohjatut paineenalennus propoventtiilit.

Linde VT8 -venttiili nyt integroidulla sähköohjauksella

N

estepaine Oy esittelee mielenkiintoisen uutuuden Linde VT8 -proportionaali suuntaventtiilin, mihin on nyt integroitu sähköohjatut paineenalennus propoventtiilit - aiemmin sähköohjaus jouduttiin toteuttamaan kyseiseen venttiiliin erillisenä ratkaisuna.

DYNASET Oy | www.dynaset.com | info@dynaset.com | puh. +358 3 3488 200

- Linde VT8 -venttiilissä on postkompensointi karan ja toimilaitteen välillä joten venttiilissä on solidaarinen öljyn jako eli jos tuotto loppuu kesken jakaantuu virtaus tasaisesti kaikkien liikkeiden keskeen eikä mikään toiminto pysähdy kokonaan, kertoo Nestepaine Oy:n tuo-

Myös hydrauliikan huollot ja modernisoinnit ammattitaidolla

tepäällikkö Jukka Hurmola. Linde VT8 -venttiili soveltuu käytettäväksi erilaisissa järeissä työkoneissa ja nostimissa joissa on dieselmoottorissa tehoa yli 200 kW. Pohjalaatassa on kahdeksan 25 mm venttiilipaikkaa ja samaan pohjalaattaan voidaan asentaa max 8 x 450 l/min venttiilit. - Olemme toteuttaneet ensimmäisenä Euroopassa asiakasprojektin uudella Linde VT8 -venttiilillä missä on integroitu sähköohjaus; venttiileitä toimitetaan maarakennuspuolen laitteeseen. Amerikassa vastaavaa venttiiliä on toimitettu menestyksekkäästi metsäkonevalmistajan käyttöön, toteaa Hurmola.

O T L O U H A J S U N N E AS

Hydoring hallitsee hydrauliikan koko ketjun. Saat räätälöityjen sylintereiden ja koneikkojen suomalaiselta valmistajalta myös kaikki alan huoltotyöt asiantuntevasti ja tarvittaessa kansainvälisesti: määräaikaishuollot, putkitukset, modernisoinnit, tuotetestaukset... Kaikilla asentajillamme on putkistopassi ja kattava kokemus alalta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää, otamme mielellämme haasteen vastaan! sales@hydoring.com tai 020 765 6900 antti.huhtamo@hydoring.com / 0400 508 935. sylinterit

We make hydraulics easy.

suunnittelu

koneikot

Porakalliontie 2, 21800 Kyrö · Puh. 020 765 6900 · www.hydoring.com


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

107

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat lokakuussa 3,9 % vuoden takaisesta

T

eollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 lokakuussa 3,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-lokakuun aikana tilaukset nousivat 7,3 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden uudet tilaukset

kasvoivat maltillisesti lokakuussa. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat 5,9 prosenttia edellisestä vuodesta, kemianteollisuudessa 2,4 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 1,3 prosenttia. Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen tilaukset vähenivät 0,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastoa tulkittaessa on muis-

tettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan. Tilastokeskus

TTY 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaetaan viisi miljoonaa euroa säätiöpääoman tuottoja

T

ampereen Teknillisen Yliopiston TTY-säätiön hallitus on 26.11.2014 kokouksessaan päättänyt poikkeuksellisen suuresta säätiöpääoman tuottojen jakamisesta. TTY:n 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi seuraavan kahden vuoden aikana tuottoja jaetaan yhteensä viisi miljoonaa euroa, josta valtaosa tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen.

Oppimisympäristöjen ja opetuksen kehittämiseen myönnettiin kahdelle vuodelle yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Rahaa voidaan käyttää mm. Kampusareenan uusien oppimisympäristöjen rakentamiseen ja sähköisten opetussovellusten kehittämiseen. Tutkimukselle ja tieteelle myönnettiin niin ikään kahdelle vuodelle yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Rahaa voidaan käyttää mm. huippututkijoiden rekrytointien tukemiseen.

Lisäksi hallitus myönsi 500 000 euroa TTY:n juhlavuoden järjestelyihin ja Kampusareenan palvelujen kehittämiseen sekä 500 000 euroa palkitsemiseen ja kannustamiseen. Aikaisempina vuosina TTY -säätiön hallitus on jakanut sijoitus- ja rahoitustuottoja nuorten tutkijoiden tukemiseen, opetuksen laadun ja oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä kahteen merkittävään tutkimushankkeeseen.

Specman jälleenmyyntipäivät Kuopiossa

S

Specma Oy järjesti jälleenmyyntipäivät Kuopiossa.

pecma Oy:n järjestämät perinteiset jälleenmyyntipäivät kokosivat Service- ja Technology Centerit yhteiseen

tapahtumaan Kuopion Rauhalahteen. Tapahtuma toteutettiin jo 9 kerran ja paikalle oli saapunut

Specman jälleenmyyjien edustajia ja omistajia ympäri Suomen. Seminaari aloitettiin yhteisellä tapahtumalla, jossa esille pääsivät myös jälleenmyyntiketjun kanssa tiivistä yhteistyötä tekevät kehyssopimustoimittajat. Lopuksi palkittiin parhaiten menestyneet ja onnistuneet yritykset. Ilta jatkui Jätkänkämpällä, jossa järjestetyt minimessut saivat jälleen kiitosta, niin järjestäjien, kuin myös vieraidenkin suunnalta. Lopullisen silauksen mahtavalle tapahtumalle antoi savusaunan lämpimät löylyt ja illallispöytä joka notkui mitä erilaisimpia herkkuja.

Hydac esitteli mielenkiintoisia tuotteita Energia 2014 -messuilla Tampereella

E

nergiantuotannon ja -teknologian päätapahtuma Energia 2014 -messut järjestettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 28.-30.10.

Mukana oli yli 360 näytteilleasettajaa ja kolmen päivän aikana messuilla vieraili reilut 8200 kävijää. Hydac Oy esitteli tapahtumassa mielenkiintoisia HYDAC -uutuustuotteita kuten mm. - VMU, öljyn lakkaantumistuotteiden poistoyksikkö - FAM 5, tehokas vedenpoistoyksikkö, kaikki tarvittava pienessä paketissa - OLF hiukkas- ja vesisensorilla sekä integroidulla muistiyk-

Hydac Oy esitteli Energia 2014 -messuilla Tampereella mielenkiintoisia HYDAC -uutuustuotteita.

siköllä - Optimicron, uusi suunnannäyttäjä suodatustekniikalle - GCF-suodatin mekaanisten tiivistekaasujen suodatukseen

- öljynkunnonvalvonnan anturit ja mittalaitteet Lisäksi esillä oli paljon muita voimalaitospuolella käytössä olevia Hydac -tuotteita.

Lue hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun ammattilehti osoitteessa www.fluidfinland.fi


108

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

PMC Polarteknik on Euroopan toiseksi suurin HydraForce -jälleenmyyjä

PMC Polarteknik Oy:n tuotehallintapäällikkö Jussi Ijäs (vas.) ja patruunaventtiileiden tuotevastaava Kalevi Myllyniemi esittelevät tuloksellisesta myynnistä saatua HydraForce -jälleenmyyjäpalkintoa.

P

MC Polarteknik Oy on saanut arvostetun HydraForce -jäl- leenmyyjäpalkinnon tuloksellisesta myynnistä Euroopan markkinoilla. HydraForce on maailman suurin patruunaventtiilivalmistaja. Palkinnon ottivat vastaan PMC Polarteknikin myyntijohtaja Pekka Koskinen ja tuotehallintapäällikkö Jussi Ijäs Wisconsinissa, Yhdysvalloissa. Palkinto annettiin tunnustuksena siitä, että PMC Polarteknik nousi vuonna 2013 Euroopan toiseksi suurimmaksi HydraForce -jälleenmyyjäksi. Ykkösenä oli saksalainen Fluidtronics. PMC Polarteknikin kakkossijaa Euroopassa voidaan pitää merkittävänä saavutuksena, koska Fluidtronics toimii Euroopan unionin suurimmalla markkina-alueella, Saksassa. Kumppanuus HydraForcen ja PMC Polarteknikin välillä on kehittynyt vuosi vuodelta.Tule-

vaisuus näyttää hyvältä, sillä HydraForce on selkeyttänyt strategiaansa ja tuo lisää innovatiivisia tuotteita markkinoille lähiaikoina. - HydraForcen patruunaventtiilit ovat kuuluneet valikoimaamme vuodesta 1989 lähtien. HydraForce on erityisen vahva sähköohjattavissa solenoidi patruunaventtiileissä mutta toki laajasta mallistosta löytyy paljon muutakin mielenkiintoista. sanoo PMC Polarteknik Oy:n patruunaventtiileiden tuotevastaava Kalevi Myllyniemi, jolla on erittäin vankka vuosikymmenten kokemus kyseisistä tuotteista. Vuonna 1985 perustetulla HydraForcella on tuotantolaitokset Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Suomeen patruunaventtiilit toimitetaan pääosin Englannin tehtaalta. Jälleenmyyjiä on 120 ympäri maailman.

10

Sylintereiden kysyntä ylitti odotukset Nastolassa

P

MC Polarteknik Oy:n Nastolan tuotanto- laitoksen sylinteri- tuotteiden kysyntä on ylittänyt odotukset.

Tilauskirjat ovat nyt sylinteriliiketoiminnasta vastaavan tuotepäällikkö Kari Alarannan mukaan paksussa kunnossa kuukausiksi eteenpäin. - Olemme nyt saaneet runsaasti tilauksia ja tilauskantamme on ennätyksellisen korkea. Tämä on poikkeuksellista yleisessä haastavassa markkinatilanteessa, Alaranta kertoo. Valtaosa sylinterituotteista menee välillisesti vientimarkkinoille kotimaisten teollisuusyritysten kautta. Niitä käytetään teollisuuden eri koneissa, kuten paperikoneissa.

Entistä nykyaikaisempi laitekanta

Sylinterituotantoa Nastolassa

PMC Polarteknikin Nastolan sylinteritehdas.

vauhdittaa tuotantolaitekannan kehittyminen entistä nykyaikaisemmaksi ja tuotantotilojen uudistuminen. Esimerkiksi työstökoneita on uusittu. Tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä laajempaa sylinterivalikoimaa hyödyntämällä koko konsernin tehokasta valmistuskapasiteettia. Vahvan tilauskysynnän taustalla Alaranta näkee kaksi avaintekijää. Ensinnäkin, PMC Polarteknik on ollut jo pitkään sylinterimarkkinoilla ja ansainnut asiakkaiden luottamuksen.

- Perustyö on tehty jo kauan sitten markkinoilla, ja olemme panostaneet pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja korkeaan laatuun, Alaranta kertoo. Toiseksi avainpiirteeksi Alaranta laskee joustavuuden. Nastolan tuotantolaitos kykenee nopeasti ja tehokkaasti vastaamaan asiakkaan erityisvaatimuksiin. Asiakas saa juuri sellaisen tuotteen kuin hänen kohteessaan tarvitaan parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

SAIP S.R.L.:n paineakut täydentämään PMC Polarteknikin tuotevalikoimaa

P

MC Group ja italialainen SAIP S.R.L. ovat allekirjoittaneet hydraulisia paineakkuja koskevan myyntisopimuksen. Sopimuksen allekirjoittivat joulukuussa 2014 PMC Group AB:n varatoimitusjohtaja Mikael Lundgren ja SAIP S.R.L.:n toimitusjohtaja Giovanni Zanardi. - Paineakkujen tuoteperhe täydentää PMC:n tuotevalikoi-

maa niin komponenttimyynnissä kuin järjestelmien varustelussa. Voimme tarjota laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita sekä kattavan valikoiman PMC:n asiakkaiden tarpeisiin, sanoo tuotetyhmävastaava Jarkko Huttunen PMC Polarteknikiltä.

Akut varmistavat häiriöttömyyden

SAIP S.R.L:lla on yli 30 vuoden kokemus akkujen valmistuksesta ja tuotekehityksestä mobiilisektorille, teollisuuteen

sekä kattavasti eri sovelluksiin kuten jarrujärjestelmiin, hätäohjausjärjestelmiin ja kuormituksen stabilisointiin. Akut varastoivat hydraulijärjestelmän energiaa ja sen avulla voidaan parantaa järjestelmän ominaisuuksia sekä taloudellisuutta. Akkuja käytetään myös järjestelmän toiminnan varmistuksessa esimerkiksi silloin, jos pumppu rikkoutuu. Kyseessä on PMC Groupin ja SAIP:n ensimmäinen myyntisopimus.

Uusia tehokkaita SUN Hydraulics

Uudet Eaton Hydre-MAC™ -tuotteita nyt saatavilla -radiaalimäntämoottorit ta 2009 asti tarjonnut tehokkaan MC Polarteknik Oy

P

U

udet Eaton Hydre-MAC™ -radiaalimäntä- moottorit on nyt saatavilla PMC Polarteknikilta ja PMC Polarteknik Dealereilta.

- Uusi Hydre-MAC™ on hidaskäyntinen, korkeatehoinen, huippuhyötysuhteinen ja hiljainen radiaalimäntämoottorisarja. Kyseessä on 28 0000 Nm, 900 kW ja 350 bar tehopakkaukset. Tuoteohjelma laajentuu asteittain, nyt on saatavilla kokoluokat 12 litraisesta 50 litraiseen. Hydre-MAC™ on täysin vaihtokelpoinen markkinoilla oleviin saman kokoluokan moottoreihin. Moottorit on suunniteltu kestämään pitkään, ottaen huomioon niiden hyvän huollettavuuden, kertoo PMC Polarteknik Oy:n tuotehallintapäällikkö Jussi Ijäs. Hydre-MAC™ moottorit val-

on täydentänyt tuoteohjelmaansa uutuuksilla, jotka lisäävät valinnanvaraa ammattilaisten tuotevalikoimaan.

PMC Polarteknik tarjoaa uudet Eaton Hydre-MACTM -radiaalimäntämoottorit, jotka ovat hidaskäyntisiä, korkeatehoisia, huippuhyötysuhteisia ja hiljaisia.

mistetaan varastoon USA:ssa. Radiaalimäntämoottoreiden potentiaaliset käyttökohteet ovat metsä-, mining-, maanrakennus-, energia- ja marinesektorilla.

Itsesäätyvillä SUN LoadMatch -kuormanlaskuventtiileillä on helppo minimoida energiankulutusta, sillä ne ovat energiatehokkaita. Yksi venttiilityyppi sopii moniin eri käyttösovelluksiin. 1-sarjan venttiilit täydentävät aikaisemmin markkinoille tulleita 2- ja 3-venttiilisarjoja. Sun LoadMatch vähentää tarpeetonta energiankulutusta, koska se reagoi automaattisesti käyttöolosuhteisiin. Venttiili säätyy vallitsevan kuormanpaineen mukaan. Manuaalisäätötarvetta ei ole. SUN LoadMatch toimii pienemmällä pilottipaineella kuin tavallinen kuormanlaskuventtiili. Sen ylivertaiset käyttöominai-

Itsesäätyvät SUN LoadMatch™ -kuormanlaskuventtiilit ovat energiatehokkaita.

suudet pidentävät akkukäyttöisten koneiden toiminta-aikaa. Hetkellinen maksimikäyttöpaine on jopa 420 baaria.

SUN QuickDesign tarjoaa tehoa ja helppoutta

SUN QuickDesign on vuodes-

ja helpon työkalun blokisuunnittelijoille. Tarvitaan ainoastaan hydraulikaavio ja internet-yhteys, erilliselle tietokoneohjelmalle ei ole tarvetta. Laajasta Sun-patruunaventtiilivalikoimasta löytyy helposti tarvittavat komponentit järjestelmään. Automaattinen suunnitteluohjelma huolehtii lopusta. Kokoonpanokuva ja blokin työkuva tulevat hetkessä. SUN QuickDesignin käyttäjät ovat aina arvostaneet käytön helppoutta ja tehokkuutta. Päivitetyssä versiossa nämä ominaisuudet on huomioitu entistä paremmin. Tärkeimmät ominaisuudet eivät ole muuttuneet: ohjelma on edelleen nopea ja vapaasti käytettävissä. PMC Polarteknik on Suomen virallinen Sun Hydraulics -jälleenmyyjä.


TaikaTulppa 110

Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

N

estepaine Oy esitteli syksyllä FinnMetko 2014 -tapahtumassa mielenkiintoisen ja erittäin tarpeellisen tarvikkeen hydrauliikan huoltojen kanssa työskenteleville.

TaikaTulppa on kätevä tapa tulpata letku, putki, venttiili jne. nopeasti ja tehokkaasti jolloin estetään epäpuhtauksien pääsy järjestelmään. ViisaasHydrauliikka-Extra METSÄALAN AMMATTILEHTI ti muotoillussa TaikaTulpassa on sisäkkäin kolme eri kokoista (S,M,L) kartiomaista tulppaa joilla tukkii 2…42 mm reiän.

Nestepaineen omaa suunnittelua oleva TaikaTulppa on kätevä tapa tulpata letku, putki, venttiili jne. nopeasti ja tehokkaasti jolloin estetään epäpuhtauksien pääsy järjestelmään. - Viisaasti muotoillussa TaikaTulpassa on sisäkkäin kolme eri kokoista (S,M,L) kartiomaista tulppaa joilla tukkii 2…42 mm reiän. Valmistusmateriaali on hälynpunainen kierrätettävä TPE kumi joka ei sisällä silikonia, kertoo Nestepaine Oy:n myyntipäällikkö Janne Kantola. TaikaTulppa on edullinen ja erinomainen tarvike mikä soveltuu hydrauliikan huoltojen kanssa työskentelevien lisäksi myös koneurakoitsijoiden ja puutavara-autoilijoiden käyttöön sekä tietenkin myös teollisuuden tarpeisiin. Kysy lisää Nestepai117 neen toimipisteistä.

KAIKKI HYDRAULIIKASTA

Patamäentie 3 67100 KOKKOLA Mäkituvantie 11 01510 VANTAA Puh. 0207 65 165, Fax 0207 65 7666 Puh. 0207 65 167, Fax 0207 65 7657

Teollisuustie 5 60100 SEINÄJOKI Puh. 0207 65 164, Fax 0207 65 7444

Hyllilänkatu 2 33730 TAMPERE Puh. 0207 65 163, Fax 0207 65 2940

QHVWHSDLQH#QHVWHSDLQHÀ‡ZZZQHVWHSDLQHÀ


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Quality Sealing Solutions TIIVISTEKESKUS OY tarjoaa asiakkaiden tiivistetarpeisiin parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun, laajan tuotevalikoiman vain parhaita tuotemerkkejä, riittävän lähes 20 000 nimikettä sisältävän varastoinnin ja oman erittäin joustavan tuotannon.

tiiviSteet mittojeNNe mukaaN Seal-Jet® tuotantomenetelmällä valmistamme nopealla toimitusajalla haluamanne tiivisteet. Kokoluokka 10 mm - 600 mm. Materiaalit: NBR, FPM, EPDM, MVQ, PTFE, PU, POM

tiiviSteSarjat

Rekisterissämme on yli 6000 varaosasarjaa. Haluttaessa pakkaamme tiivistesarjat kalvopakkaukseen.

Noutomyymälä

Keskeinen sijaintimme Helsinki-Vantaa lentokentän läheisyydessä palvelee lähialueen asiakkaita.

-jälleeNmyyjät Tiivistekeskus Oy:llä on koko maan kattava jälleenmyyjäverkosto. Varastoivat yritykset ovat teknisen kaupan osaavia erikoisliikkeitä, jotka myös tarjoavat hyllytyssopimuksia asiakkailleen.

verkkoPalvelut

Verkkokauppamme tikEshop on tiliasiakkaillemme ja jälleenmyyjillemme suunniteltu helppo ja nopea tapa tilata tuotteitamme. Uudistettu verkkohakemisto.

• • • • • • •

Akselitiivisteet Varmistinrenkaat V-tiivisteet O-renkaat Männäntiivisteet Varrentiivisteet Pyyhkijärenkaat

• • • • • • •

Ohjainrenkaat Tukirenkaat Alusrenkaat Suojatulpat Tiivistesarjat Muottituotteet USIT alusrenkaat

TIIVISTEKESKUS OY

johtava kone- ja laitetiivisteiden erikoisliike Mäkituvantie 5 01510 Vantaa • Vaihde 0207 65 170 • Myynti 0207 65 1070 • Fax 0207 65 2906, www.tiivistekeskus.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

113

SICFP15 -konferenssin valmistelut hyvässä vauhdissa - ilmoittautuminen alkaa tammikuun alussa

T

ampereella järjestetään 20.-22. toukokuuta 2015 Scandinavian International Conference on Fluid Power - SICFP15 -konferenssi. Kyseessä on Skandinavian merkittävin hydrauliikkaalan tekninen konferenssi mikä on erittäin arvostettu myös maailmanlaajuisesti.

Konferenssin järjestäjä on Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitos IHA (Intelligent Hydraulics and Automation); tukena järjestelyissä on myös Network of Fluid Power Centres in Europe FPCE. SICFP -konferenssi järjestetään kahden vuoden välein, joka toinen kerta Tampereella ja jokainen toinen Ruotsissa Linköpingin yliopiston toimesta. - SICFP -konferenssi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987 Tampereella professori Matti Vileniuksen ideoimana. Parin Tampereella onnistuneesti järjestetyn tapahtuman jälkeen alkoi sen ympärillä skandinaavinen yhteistyö ja vuonna 1993 konferenssi järjestettiin Ruotsissa Linköpingin yliopiston pro-

Tampereella järjestetään 20.-22.5.2015 Scandinavian International Conference on Fluid Power - SICFP15 -konferenssi. Kyseessä on Skandinavian merkittävin hydrauliikka-alan tekninen konferenssi.

fessori Jan-Ove Palmgrenin johdolla. Viimeksi SICFP kokosi alan ammattilaiset Tampereelle vuonna 2011 ja Linköpingissä oli erittäin onnistunut konferenssi vuonna 2013. Olemme tehneet paljon töitä ensi kevään tapahtuman eteen ja uskon että luvassa on erittäin mielenkiintoinen ja

arvokasta tietoa tarjoava konferenssi, sanoo Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitoksen johtaja professori Kalevi Huhtala, joka vastaa SICFP15 -tapahtuman organisoinnista. SICFP -konferenssi on kasvanut koko historiansa ajan halli-

SICF -konferenssi on kasvanut koko historiansa ajan hallitusti, viimeksi Tampereella oli vuonna 2011 osallistujia 279 ja luentoja oli tapahtuman aikana yhteensä 90.

Stucchi -liitinlevyt kovaan käyttöön

S

tucchi on ollut edelläkävijä liitinlevyjen kehityksessä, joiden käyttö yleistyy liikkuvassa kalustossa nopeaan tahtiin.

Mobilehydrauliikassa lisälaitteiden yhdistäminen on monesti hankalaa useiden letkujen takia, mutta usein myös lämpötilavaihteluiden vuoksi. Lämpötilojen vaihtelu aiheuttaa usein vastapaineen irralliseen lisälaitteeseen, jolloin kytkeminen on erittäin hankalaa. Stucchi kehittänyt ratkaisun tähän ongelmaan: myös vastapaineessa kytkeytyvien liitinlevyjen ansiosta liittimet voidaan irrottaa ja kytkeä, kun letkussa on painetta - kunhan työtoiminto ei

kuitenkaan ole päällä. Levyjä on saatavissa useita eri versioita ja kokoluokkia. Yleisimmät on varustettu 2, 4 tai 6 liittimellä ja saatavilla on erikoismalleja aina 10 liittimelle asti. Liitinlevypaketti käsittää aina peruslevyn kahvalla, mobilelevyn sekä pölysuojan. Lisävarusteena on saatavana myös teline mobilelaitteelle, kun se ei ole koneeseen kytkettynä. Letkujen koko ja lukumäärä on suhteutettu levyjen kokoon ja letkunipusta ei saa aiheutua liian suurta sivuttaiskuormaa paketille. Rakenteeltaan vahvat Stucchi GR -liitinlevyt on tehty kovaan käyttöön ja haastaviin käyttöolosuhteisiin kuten kaivoskoneisiin ja puutavara-autoihin. GR -liitinlevyjen rakenteessa käytetään

erikoispinnoitettuja valurautalevyjä, flat face -liittimet on mustanitrattu kestämään esim. tiesuolaa ja liittimien kiinnityksen varmistuksessa käytetään lukkomuttereita. Myös ulkokäyttöön kuten maatalouskoneisiin hyvin soveltuvien DP-mallin liitinlevyissä käytetään levyjen materiaalina niklattua alumiinia. Molempiin levymalleihin saadaan tarvittaessa myös sähkön kytkennät. - Mielenkiintoinen uutuus on uusi vaakamallin DP-levy mikä on tehty mataliin asennustiloihin ja olemme toimittaneet sitä mm. puutavaraperävaunun pankonsiirtolaitteisiin, kertoo Stucchi -liittimien maahantuoja Pneumacon Oy:n myyntipäällikkö Tony Redfern.

tusti; viimeksi Tampereella oli vuonna 2011 osallistujia 279 ja luentoja oli tapahtuman aikana yhteensä 90. - Ensi kevään tapahtumaan luentoehdotuksia on tullut ennätysmäärä. Näistä valittiin elokuun lopussa 120 ehdotusta joista pyydettiin kokonaiset

Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitoksen johtaja professori Kalevi Huhtala esittelee ensimmäisen SICFP -konferenssin ohjelmakirjaa vuodelta 1987.

esitykset raadin arvioitavaksi. Suurin osa luentoehdotuksista menee raatiin kuuluvien ammattilaisten arviointiin eri puolille maailmaa ja tammikuun loppuun mennessä on valittu 90 luentoa mitkä tullaan esittämään SICFP15 -konferenssissa. Esitykset ovat kestoltaan 15 minuuttia ja jokaisen esityksen jälkeen on 5 minuuttia aikaa keskustelulle. Näiden 90 esityksen lisäksi konferenssissa esiintyy kolme kutsuttua luennoitsijaa. Konferenssin lopullinen ohjelma valmistuu helmikuussa, kertoo Huhtala. SICFP -konferenssissa kohtaavat yritysmaailma ja tutkimuslaitosten edustajat. - Noin puolet osallistujista tulee olemaan Suomesta ja puolet laajasti eri maista; noin puolet edustaa tutkimuslaitoksia ja puolet yrityksiä jotka valmistavat koneita ja laitteita liikkuvaan kalustoon, teollisuuteen, marine -puolelle jne. Liikkuva kalusto on luennoissa vahvimmin edustettuna ja ykkösteemana tulee olemaan energiatehokkuus mutta luvassa on mielenkiintoisia luentoja myös muilta hydrauliikkaa käyttäviltä toimialoilta sekä myös automaatio- ja pneumatiikkapuolelta. Ilmoittautuminen SICFP15 -konferenssiin alkaa tammikuun alussa osoitteessa www.tut.fi/sicfp, opastaa Huhtala. Erittäin tasokkaiden luentojen lisäksi SICF15 -konferenssissa on näytteilleasettajana hydrauliikka-alan valmistajia - ja löytyy Tampere-talon pihalta myös PONSSE Scorpion -metsäkone missä hydrauliikan ja automaation osaaminen edustaa osaamisen huippua. - Näytteilleasettajia mahtuu vielä muutama mukaan, ilmoittaa Huhtala.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäala Internetissä Koneurakointi Metsäkoneet

www.logset.fi Metsäkonerenkaat

Metsäkonenosturit

www.JohnDeere.fi

www.ponsse.fi

www.prosilva.fi

Metsäkonevarusteet

www.profipro.fi

www.mesera.fi

Metsäkonehuollot

SAKKETECH www.nokianraskaatrenkaat.fi Hakkurit

www.salo-machinery.com

www.koneosapalvelu.fi Paalaimet

www.fomatec.fi

www.mecanil.fi

www.metsakonetekniikka.com Maanrakennuskoneet

Liukuesteketjut

www.fixteri.fi

www.scsab.com

www.ofachain.fi

www.rotator.fi

www.daftrucks.fi

www.vehotrucks.fi

www.volvotrucks.fi

www.mantruckandbus.fi

www.sakketech.fi Työvalot

orum.fi

valoasi.fi

Kuljetus Kuorma-autot

www.scania.fi

www.iveco.fi Digipiirturit

www.piirla.fi / digipiirturi.fi

Ajoneuvotietokoneet

www.kaha.fi

Kamerajärjestelmät

www.vlh.fi

Puutavaraperävaunut

www.jyki.fi

www.kome.fi

Renkaat

www.bridgestone.fi

www.narkofinland.fi

www.handheld.fi

www.lalopoint.fi

Perävaunut

Hake- ja turveperävaunut

www.cargobull.fi

www.toplift.fi

Raskaan kaluston huolto

www.continental.fi

www.elektrolind.fi

www.anttiranta.com Dieselhuollot

www.raskone.fi

Nosturit

www.scania.fi

www.vuola.fi Työkone- ja nosturiohjaamot

www.raskaspari.fi Nosturivaa´at

www.reijondiesel.fi Raskaan kaluston varaosat

www.porokka.fi

www.kesla.com

www.ntcab.fi

www.tamtron.fi

www.raskassarja.fi

www.norrhydro.com

www.hawe.fi

www.jokihydro.fi

www.dunlophiflex.fi

www.pmcpolarteknik.com

www.ip-produkter.fi

www.suomenpikaliitin.fi

www.nippa.fi

www.mekalaite.com

www.kithydro.fi

www.rotecengineering.fi

www.pphydraulics.fi

www.vta-tekniikka.fi

Hydrauliikka Hydrauliikka

Hydrauliikka, tiivisteet ja automaatio Automaatiokomponentit

Hydrauliikkatiivisteet

www.parker.fi

www.parkerstore.fi

Quality Sealing Solutions www.tiivistekeskus.fi www.tiivistekeskus.fi

Metsäenergia Metsäenergia

www.tss.trelleborg.com/fi

www.promaatio.fi

Energiaa metsästä

www.mattikukkola.fi

Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen!


METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

2014 Laipat

Harvesteripäät

Moipu Energiapuukourat

www.virhydro.fi

www.lakoforest.fi

www.moisioforest.com

www.foresthuolto.fi

www.metsakonehuoltokahkonen.fi

www.konehuoltokivioja.fi

-huollot

Työkoneiden dieselmoottorit

TEOLLISUUSMOOTTORIT

www.agcosisupower.com

w w w. t e l va . f i

www.tapimer.fi

www.renault-trucks.fi

www.vehotrucks.fi www.sisuauto.com

www.niemikorpioy.com

Paikannuslaitteet

Radiopuhelimet

Kaluston ohjausjärjestelmät

www.radiopuhelimet.fi

www.paikannin.com

www.caroffice.fi

www.siimet.fi

www.fgm-trailers.fi

Kuormapeitejärjestelmät

Perävaunukomponentit

www.geotrim.fi

Alkuvuoden suuri ja komea Metsäalan Ammattilehti numero 1/2015 painetaan 3.3.2015

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

Koneenkuljetuslavetit

Raskaan kaluston jouset

7.-8.8.2015 Härmä www.transcover.fi www.kuormapeite.fi

www.kraatz.fi

www.vallilantakomo.fi Teollisuusratkaisut Erikoisteräkset

www.narhi.com

www.narhi.com/kkk

www.hydoring.com

www.hydroscand.fi

www.raiha.com

erkki.krankkala@ssab.com niklas.lofgren@ssab.com

www.teca.fi www.ssab.com

www.specma.fi

www.koneosapalvelu.fi

www.tehohydro.fi

www.sekera.fi

www.puunmurskaus.fi

Haketukset ja kuljetukset

www.hakevuori.fi

Metsäala Internetissä

Osastomyynti alkanut ensi kesän näyttelyyn - varaa paikkasi ajoissa kuljetusalan ykköstapahtumaan! Ari Nukala puh. 0400 264 116 Juha Ristimaa puh. 0400 567 068 Rami Tynjälä puh. 0500 569 522 Mikko Nukala puh. 0400 563 786 Hannele Loukasmäki puh. 040 736 0073

www.powertruckshow.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE ERGO 2015

Profile for Ammattilehti.fi

Ammattilehti 6 2014  

Vuodenvaihteen 2015 Metsäalan Ammattilehti

Ammattilehti 6 2014  

Vuodenvaihteen 2015 Metsäalan Ammattilehti