Metsäalan Ammattilehti 3/2017 - loppukesän jättilehti

Page 1

METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI

32.

vuosi

kerta

AMMATTILEHTI

32 vsk. 1986-2017

KONEURAKOINTI KULJETUS TEOLLISUUS 30 v. JUHLALEHTI 1986 - 2016

N:o 3/2017

Mielenkiintoista kuljetusalan asiaa

Metsäkonealan vahva veto jatkuu

Ammattilehti koeajaa kalustoa

mistä tunnistat pätevän korjaamon? Pätevän korjaamon tunnistat siitä, että se pitää kalustosi tien päällä, pois korjaamosta. Katso lähin Truck Partner -korjaamosi ja pyydä tarjous: www.truckpartner.fi

vain liikkuva auto tuottaa.

Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puukauppa tasaantunut - edellytykset syksylle hyvät M etsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammikesäkuussa yksityismetsistä 16,6 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo, mutta prosentin vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Edellytykset kotimaisen puun käytön lisäämiselle tulevat parantumaan sähköisen kaupankäynnin tehostuessa ja metsätietolain uudistuksen tarjoamien hyötyjen myötä. Tukkien ostomäärä oli 7,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-kesäkuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Kuitupuun ostomäärä, 8,6 miljoonaa kuutiota, oli 18 prosenttia enemmän kuin keskimäärin kymmenen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Kantohinnoissa ei suuria muutoksia

Kesäkuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55-57 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 39 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa kuutiolta ja vaihteli 31 ja 46 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 15-17 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 10 ja 19 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun vaikuttaa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsäja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Kotimaisen puun käytön edellytykset vahvistumassa

Sähköinen puukauppapaikka Kuutio on otettu markkinoilla hyvin vastaan ja siellä on tehty tarjouspyyntöjä jo n. 800 000 kuutiosta. Kaikille avoimessa palvelussa metsänomistajien on helppo pyytää maksuttomasti puukauppatarjouksia alueensa kaikilta potentiaalisilta ostajilta Metsään. fi:n kuviotiedon perusteella. Järjestelmä tarjoaa myös metsänhoitoyhdistyksille ja muille puukauppapalveluiden tarjoajille oivan työkalun. - Sähköisen puukaupan tulevaisuuden kannalta keskeistä on, että kaikki metsänomistajat ja puukaupan toimijat hyödyntävät täysimääräisesti järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. Näin itse asiassa koko sektori tehostaa toimintaansa, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo. Jo pitkään valmistelussa ollut metsätietolaki otti eilen ison askeleen eteenpäin, kun maa- ja metsätalousministeriö tiedotti lakiuudistuksen keskeisen muutossuunnan. - Metsätietolain eteneminen on koko suomalaiselle metsäsektorille elintärkeä asia. Metsävaratiedon parempi hyödyntäminen vahvistaa merkittävästi kotimaisen puun käytön lisäämisen edellytyksiä metsäteollisuudessa ja on siten positiivinen signaali suomalaisille metsänomistajille, jatkaa Salo. Metsäteollisuus ry tiedote

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

32 vsk. 1986-2017 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ: Tero Lahtinen, puh. (050) 464 7972 tero.lahtinen@ammattilehti.fi

21.000 kpl.

18.996 kpl.

3


METSÄALAN AMMATTILEHTI

4 KULJETUS

Kuljetuskalusto kansainvälistynyt Suomen tiestöllä 5 vuodessa - raskaan liikenteen vinjettimaksu on otettava välittömästi käyttöön

S

uomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n järjestämä lii- kennelaskenta osoitti, että ulkomaisten kuorma-autojen määrä Suomen tieverkolla on yli 9 prosenttia. EU:n sisältä tulevien kuorma-autojen osuus on kasvanut 2,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2012 nähden, mikä kertoo kabotaasiliikenteen kasvusta. Venäläisten autojen osuus on hieman laskenut. Vuorokauden mittaisella laskentajaksolla 13.6.­-14.6. ulko-

maisten raskaan tavaraliikenteen ajoneuvojen osuus oli 9,1 %, kun se keväällä 2012 suoritetussa laskennassa oli 7,7 % ja syksyllä 2010 noin 7,3 %. Lisääntynyt ulkomaisen tavaraliikenteen osuus Suomen tieverkolla kertoo kabotaasiliikenteen kasvusta. Liikennelaskennan kokonaisvolyymi kahdeksassa mittauspisteissä oli 14 422 (v. 2012: 11 637). Ulkomaisia kuorma-autoja laskettiin 1 317, joista venäläisiä oli 186 (v. 2012: 896, joista venäläisiä 281). Liikennelaskennan perusteella tieverkkoamme käyttää päivittäin runsas joukko ulkomaisia

kuorma-autoja, jotka eivät osallistu tienpidon kustannuksiin. Tiestön rahoituksesta vastaavat suomalaiset yritykset ja veronmaksajat. Hallitusohjelmaan kirjattu ja puoliväliriihen vahvistama tiemaksujärjestelmä eli vinjetti on tehokkain tapa kerätä rahoitusta tien käytöstä myös ulkomaisilta ajoneuvoilta. SKAL on esittänyt tiemaksumalliksi aikaperusteista vinjettiä ja samalla nk. ammattiliikenteen dieselin käyttöönottoa kuljetusyritysten kustannustaakan kohtuullistamiseksi. Aikaperusteinen tiemaksujärjestelmä on pitkien välimatkojen

Suomelle EU:n suosittamaa kilometriperusteista tiemaksumallia parempi. Suomen tulee yhteistyössä vaikuttaa siihen, että tiemaksujen keruun periaatteet säilyvät kansallisessa päätöksenteossa. Meidän tulee myös vaikuttaa liikkuvuuspaketin painotuksiin tuomalla voimakkaasti esiin tarve rajoittaa tulevaisuudessakin kuljetusten lukumäärää, sillä ulkomaisilla kuormaautoilla suoritettava kabotaasi on tarkoitettu tilapäiseksi tavaraliikenteeksi. SKAL suoritti liikennelaskennan 13.6. klo 12.00 ja 14.6. klo 12 välisenä aikana seitsemässä

eri mittauspisteessä. Vuosaaren liikennemäärät saatiin Helsingin Sataman tilastoista, ja luvut ovat mukana kokonaistarkastelussa. Vuosaaressa ulkomaisen kaluston osuus oli 10,4 % (v. 2012: 9 %). Lisäksi Venäjälle suuntautuva liikenne Vaalimaan rajanylityspaikalla saatiin erikseen Tullin tilastoista, ja se ei ole mukana kokonaistarkastelussa. Vaalimaan raja-aseman tuntumassa ulkomaisen liikenteen osuus oli 97 % (v. 2012: 94 %).

Perävaunun rekisteritunnusta ei enää rajoiteta alkamaan tietyllä kirjaimella

P

erävaunujen rekisteritunnuksiin tulee muutoksia ja erityiskilpien rajoituksia poistuu.

Jatkossa kilpien alkukirjaimina käytetään muitakin kirjaimia,

kuin tähän asti käytössä olleita P- W- ja D-alkukirjaimia. Perävaunujen rekisterikilpiä on valmistettu sarjakilpinä ainoastaan P-, W- ja D-alkukirjaimella. Kun kaikki D-alkuiset kilvet on saatu valmiiksi, perä-

Perävaunujen erityiskilpien rajoitukset poistuvat

vaunujen kilpien alkukirjaimina tullaan käyttämään kaikkia sarjana valmistettavien kilpien kirjaimia, eli kaikkia aakkosten kirjaimia. Sarjana ei kuitenkaan valmisteta Å-, Ä- ja Ö-alkuisia kilpiä.

Myös perävaunujen erityiskilpien osalta luovutaan yllä mainitusta rajoituksesta. Perävau-

nuihin on voinut 1.6.2017 alkaen hakea erityiskilpenä millä tahansa alkukirjaimella alkavaa erityistunnusta edellyttäen, ettei tunnus ole käytössä millään muulla ajoneuvoluokalla.

Suomi isännöi Euroopan suurinta liikenteen TKI-konferenssia vuonna 2020

S

uomelle on myönnetty Euroopan merkittävimpiin kuulu- van Transport Research Arena (TRA) -konferenssin isännyys vuonna 2020.

Tapahtuman odotetaan tuovan Helsinkiin tuhansia osallistujia.

Trafi on ollut mukana Liikenneviraston johtamassa Suomen hakemuksen valmistelussa. TRA2020 -konferenssi tuo laajasti esille liikenteen ja liikkumisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Vuoden 2020 konferenssin teemana on liikenteen ja liikkumisen

murroksen mahdollistaminen otsikolla ”Enabling the Change - Transport and mobility (r)evolution for Smart, Green and Integrated Society”. Useat Suomessa käynnissä olevat edistykselliset hankkeet ja kokeilut, kuten automaattiajaminen sekä liikkuminen palve-

luna, ovat päättymässä konferenssin kynnyksellä jolloin konferenssissa on esiteltävänä täysin tuoretta tietoa. Konferenssi toimii näyteikkunana suomalaiselle älyliikenneosaamiselle. EU:n TKI -ohjelma Horisontti2020 päättyy konferenssin tapahtumavuonna ja sen tuloksia odotetaan

esiteltävän tapahtumassa näyttävästi. Transport Research Arena on liikennealan merkittävimpiin lukeutuva kaikki liikennemuodot kattava tapahtuma. Tapahtuma järjestetään kahden vuoden välein yhteistyössä Euroopan komission sekä liikennejärjestöjen kanssa.

METSÄALAN 30.

Postitu s 18 vu .4ik os 31 erkp tal!

30 vsk. 1986-2015

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

N:o 1/15

148 sivua!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2016

by ammattilehti.fi HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

284

sivua!

AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI

by ammattilehti.fi

AIDOT AMMATTILEHDET30 vuodelnla. e s k u m e k o k by) ammattilehti.fi Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

1/2016

Hybriditekniikka

Puunkuormaajamestari 2015 juhlakiertue alkaa

tuli metsään

Laajasti hyvää metsäkoneasiaa

TEEMA: Sahateollisuus

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Paljon mielenkiintoista teknistä luettavaa Lue alan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Kuljetus- ja konealan uutiset joka päivä:

ammattilehti.fi

Mielenkiintoinen ja kattava teema

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

www.kivirock.fi

KIVIROCK 1/2016

Maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä:

kivirock.fi

1

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan uutiset joka päivä:

fluidfinland.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

EU:n maantieliikennepaketilla halutaan pitää toimiala kilpailukykyisenä

E

uroopan komission maantieliikennettä koskevissa asetuk- sissa linjataan muun muassa tiemaksuista, liikenteen markkinoille pääsystä ja työaikaa koskevista säädöksistä.

Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksia, joiden tavoitteena on auttaa toimialaa pysymään kilpailukykyisenä ja siirtymään kohti digitaalista ja vähäpäästöistä liikennettä. Samalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta, vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa sekä turvaamaan työntekijöiden sosiaaliset oikeudet. Euroopan komissio julkaisi 31. toukokuuta 2017 ehdotuksensa maantieliikennettä koskevaksi paketiksi. Paketti sisältää lainsäädäntöehdotuksia koskien tieliikenteen markkinoillepääsyä, sosiaalisia kysymyksiä, liikenteen hinnoittelua sekä raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia. Komissio esittää lukuisia

muutoksia tiemaksuja koskevaan lainsäädäntöön (eurovinjettidirektiivi). Muutosten tavoitteena on edistää vähäpäästöisempää ja tehokkaampaa liikennettä sekä turvata liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen riittävä rahoitus. Tavoitteiden toteuttamiseksi komissio esittää, että aikaperusteisista käyttäjämaksuista luovuttaisiin ja ne korvattaisiin siirtymäajan kuluessa ajettuun matkaan perustuvilla kilometrimaksuilla. Edistääkseen kilometrimaksun käyttöönottoa komissio ehdottaa myös, että raskaan liikenteen pakollisesta ajoneuvoverosta luovuttaisiin. Lisäksi komissio esittää, että maksut voitaisiin laajentaa koskemaan kaikkia ajoneuvoja ja koko tieverkkoa, koska hiilidioksidipäätöt syntyvät alueesta ja ajoneuvon tyypistä riippumatta. Direktiivin peruslähtökohta ei kuitenkaan muutu, sillä jäsenvaltiot voisivat edelleen itse päättää ottavatko ne käyttöön tiemaksuja. Valtioneuvoston näkemyksen mukaan on hyvä, että tiemaksu-

jen käyttöönotto jää jokaisen jäsenvaltion itsensä päätettäväksi. Direktiiviehdotus jättää jäsenvaltioille pääasiassa riittävästi joustoa ja valinnanvapautta. Suomi on kuitenkin harvaan asuttu ja pinta-alaltaan suuri maa jossa kilometrimaksut voivat nostaa liikkumiskustannuksia. Tämän vuoksi valtioneuvosto katsoo, että vaikka aikaperusteinen maksu ei toteuta käyttäjä maksaa -periaatetta yhtä tehokkaasti kuin kilometrimaksu, tulisi raskaan liikenteen aikaperusteinen maksu sallia pidemmälle ajanjaksolle kuin vuoden 2023 loppuun. Valtioneuvosto pitää myös tärkeänä, että lainsäädäntö ei rajoita uudenlaisten rahoitusmallien tai liikenteen palvelupakettien kehittämistä.

Komission muut ehdotukset, jotka koskevat tieliikenteen markkinoille pääsyä sekä kabotaasia, noudatettavia ajo- ja lepoaikoja sekä ajopiirturia ja maantieliikenteen lähetettyjä työntekijöitä sekä sosiaalisäännösten valvontaa, ovat pääasiassa valtioneuvoston näkemyksen mukaan oikean suuntaisia. Kabotaasin osalta komissio ehdottaa siirryttäväksi siihen, että kabotaasia saadaan harjoittaa yhdessä jäsenvaltiossa viiden päivän ajan, kun tällä hetkellä sallitaan kolme kuljetusta seitsemän päivän aikana. Valtioneuvosto katsoo, että ehdotuksissa on kuitenkin useita jatkotyössä tarkennettavia seikkoja, jotta lainsäädännöllä saavutettaisiin sille asetetut tavoitteet.

KULJETUS 7 Komissio esittää myös uusia markkinoillepääsyehtoja kevyille tavarankuljetusajoneuvoille, lähinnä pakettiautoille. Komission ehdotuksessa ei esitetä liikennelupaa, mutta näitä ajoneuvoja käyttävillä yrityksillä olisi oltava toimitila liikenteenharjoittamisvaltiossa ja niiden tulisi täyttää tietyt vakavaraisuusvaatimukset. Suomessa liikenteen palveluista annetulla lailla kevennetään pakettiautoja koskevia vaatimuksia niin, että nykyisen luvanvaraisuuden sijasta palveluntarjoajan tulee jatkossa rekisteröityä Liikenteen turvallisuusvirastoon. Valtioneuvosto katsoo, että myös EU-tasolla tulisi pyrkiä ratkaisuun, joka huomioi eri maiden olosuhteet ja joka ei aseta tarpeettomia esteitä alalle tuloon kevyiden tavarankuljetusajoneuvojen osalta. Valtioneuvosto kannattaa maatiepaketin hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia koskevia ehdotuksia. Ehdotukset auttavat EU:n jäsenvaltioita pääsemään kansallisiin päästövähennystavoitteisiinsa, helpottavat ympäristöystävällisten valintojen tekemistä ja kannustavat ajoneuvojen valmistajia kehittämään vähäpäästöisiä ratkaisuja. Valtioneuvosto toimitti EU:n maantiepakettia koskevan kirjelmän eduskunnalle 5. heinäkuuta 2017.

Tankkaa sitä ykköstä Air1® on kansainväliset ISO-laatukriteerit täyttävä AdBlue® lisäaine, jota saat jo yli 300 jakelukumppanimme D-asemalta ympäri Suomea. Ensiluokkaisen Air1 AdBluen avulla varmistat SCR-teknologialla saavutettavat säästöt ja dieselajoneuvon matalat pakokaasupäästöt. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella. Tervetuloa tankille!

Lisätietoja www.yara.fi tai puh. 010 215 1025

Lataa ilmainen Air1-sovellus iPhone- ja iPad-mobiililaitteellesi.

Air1® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.


8 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hyviä kokemuksia HCT-yhdistelmistä

”Kuluneena talvikautena 2016-2017 HCT-yhdistelmien liikennemäärä oli kaksinkertainen edelliseen talvikauteen nähden. Toiminnasta kertyi havaintoja ja tuloksia varsin monipuolisesti. Yleisesti voidaan todeta, että tällä hetkellä poikkeusluvalla liikkuvat HCT-yhdistelmät pärjäävät hyvin liikennevirrassa eivätkä ole vaarallisia talviolosuhteissa tai yllättävissäkään tilanteissa, kun niitä verrataan muihin 2010-luvun raskaisiin yhdistelmiin.” Liikenteessä on tällä hetkellä 35 kappaletta suuria HCT-yhdistelmiä Trafin myöntämillä kokeiluluvilla. Kuvassa Orpe Kuljetus Oy:n 94 tonnn puutavarayhdistelmä, mikä on operoinut määritellyllä reitillään lokakuusta 2014 lähtien.

S

uomessa koekäytössä olevilla HCT (High Capacity Transport) ajoneuvoilla tarkoitetaan nykyisin sallittua suurempia ajoneuvoja eli yli 25,25 metriä pitkiä tai yli 76 tonnia painavia yhdistelmiä. Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja koskeva asetusmuutos tuli voimaan 1.10.2013. Muutos koskee asetusta ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257). Tämä asetus tuli voimaan 1.10. 2013, jolloin myös mittojen ja massojen ylärajat nousivat. Aikaisemmin Suomessa liikenteessä on voinut olla massaltaan enintään 60 tonnin ajoneuvoyhdistelmiä. Uudistuksessa enim-

mäismassa nousi 76 tonniin. Samalla suurin sallittu korkeus nousi 4,2 metristä 4,4 metriin. Asetuksen perusteluissa esitettiin tarpeelliseksi käynnistää enimmäispainoja tai -mittoja suurempien ajoneuvojen ja yhdistelmien kokeiluja, joista ensimmäinen alkoi marraskuun lopulla 2013. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntää HCT -kuljetuksille ajoneuvo- ja kuljetusreittikohtaisia poikkeuslupia.

Kuljetusyrityksille myönnetyt luvat

Lupa myönnetään aina ajoneuvolle, joten luvan haltijana toimii aina ajoneuvon haltija, joka vastaa lupaehtoihin liittyvistä velvoitteista. Mikään toimija ei hoida projektia yksin, vaan kaikkiin liittyy aina auton

toimittaja, perävaunujen toimittaja, kuljetusten operoija ja kuljetusten tilaaja. Liikenteessä on tällä hetkellä 35 kappaletta suuria yhdistelmiä Trafin myöntämillä kokeiluluvilla. Reilusti yli 25 m pitkiä yhdistelmiä on 26 kpl, joista 17 on yli 76 tonnin kokonaismassalla korkeimpien massojen ollessa 104 tonnia. Neljä yhdistelmää on 5+5-akselisia n. 25 m pitkiä 84 t kokonaismassalla. Pidempiä ja raskaampia puoliperävaunuyhdistelmiä on 5 kpl. Yhdistelmät ovat puutavaraautoja, hakeautoja, säiliöautoja, sora-autoja, konttiyhdistelmiä ja rahtiautoja. Tällä hetkellä (heinäkuu 2017) Trafissa on käsittelyssä yli kymmenen hakemusta suurempien yhdistelmien käyttökokeisiin liittyen.

Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy aloitti testaamaan talvella 2017 HCT-hakeyhdistelmää, millä on pituutta 34 metriä ja painoa enimmillään 100 tonnia.

Johtopäätöksiä HCT-kokeiluista - kevät 2017

Kuluneena talvikautena 20162017 HCT-yhdistelmien liikennemäärä oli kaksinkertainen edelliseen talvikauteen nähden. Toiminnasta kertyi havaintoja ja tuloksia varsin monipuolisesti. Yleisesti voidaan todeta, että tällä hetkellä poikkeusluvalla liikkuvat HCT-yhdistelmät pärjäävät hyvin liikennevirrassa eivätkä ole vaarallisia talviolosuhteissa tai yllättävissäkään tilanteissa, kun niitä verrataan muihin 2010-luvun raskaisiin yhdistelmiin. Lopputalvella tapahtui toistaiseksi vakavin onnettomuus, missä HCT-yhdistelmä on ollut osallisena. Kyseinen onnettomuus oli kolmas HCT-yhdistelmälle tapahtunut liikenneonnettomuus koko kokeiluun ajalta (3,5 vuotta ja yli 6 milj km). Näin pienessä onnettomuusmäärässä tilastollinen vertailu ajosuoritteen ja onnettomuuksien määrän välillä ei kuitenkaan ole järkevää, vaan onnettomuuksien syitä pitää arvioida yksittäisinä tapauksina. Viimeisimmässä onnettomuudessa, jossa HCT -yhdistelmän keulaan ajaneen henkilöauton kuljettaja kuoli, ei yhdistelmän suuremmalla pituudella ja poikkeavalla rakenteella ollut alustavan tarkastelun perusteella mitään merkitystä on-

nettomuuden syntyyn tai seurauksiin. Kahdessa aiemmin tapahtuneessa onnettomuudessa syy oli HCT-yhdistelmän kuljettajan virheestä johtuva yhdistelmän ajautuminen pientareelle ja ojan penkalle. Kolmenivelisen yhdistelmän rakenteella oli merkitystä siitä seuranneeseen heittelehtimiseen ja jälkimmäisen perävaunun kaatumiseen. Suurella todennäköisyydellä myös perinteinen täysperävaunuyhdistelmä olisi kaatunut ojaan vastaavassa tilanteessa. Ääritilanteiden simuloinneissa ja radalla tehtyjen koeajojen perusteella pitkät kolmeniveliset yhdistelmät ovat samalla tasolla tai hieman heikompia stabiliteetiltaan tavanomaisiin täysperävaunuyhdistelmiin nähden. Pitkien puoliperävaunujen ja B-linkkien stabiliteetti on vastaavasti selvästi parempi. Kolmenivelisten yhdistelmien heikkoudet on tunnistettu ja niihin on kiinnitetty huomiota, joten tällä hetkellä poikkeusluvalla liikenteessä olevien yhdistelmien turvallisuus on kunnossa. Laaja-mittainen käyttöönotto edellyttää toimivaa kehittynyttä hyväksyntämenettelyä kolmenivelisten yhdistelmien liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Pitkillä B-linkeillä heikommasta kääntyvyydestä johtuvat leveämmät ajolinjat kaikkein tiukimmissa risteyksissä on suurin liikenneturvallisuutta


METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI heikentävä ominaisuus nykyisten kokemusten perusteella. Kaikki vaaratilanteet pyritään arvioimaan myös jatkossa, niiden perusteella tunnistetaan erityyppisten suurempien yhdistelmien mahdolliset kielteiset turvallisuusvaikutukset. Laskettaessa henkilöstökuluja suhteessa kuljetussuoritteeseen kesäkelissä tehtyjen arvioiden AdBlue voimukaanuomen HCT-yhdistelmillä -markkinoiden daan saavuttaa säästöjä on keskikasva-vermäärin ennustettu 10-30 % suhteessa van. Pystyäkseen pitämään rokkiyhdistelmään. Tulokseen vahvan markkina-asemanvaikuttavat kuitenkin merkittäsa Yara tarvitsee Air1 Ad västi kuljetettavat tuotteet, kulBlue -tuotannolleen lisäkajetusmatka, toiminnan organipasiteettia. Yara on päättäsointi ja henkilöstön/kaluston nyt rakentaa toisen AdBlue käyttötapa. -liuotuspisteen Harjavallan Talvikelien liukkaus vaikuttaa rinnalle. Yaran kumppanipitkän HCT-yhdistelmän opena toimii Movere. rointiin hieman enemmän kuin perinteisen täysperävaunun opeUusi liuotuspiste rakennetaan rointiin. Vuositasolla talvikelin Valkeakoskelle UPM Tervasaaaiheuttamia merkittäviä vaikuren tehdasalueella olevaan entituksia on noin joka sadanteen seen sellun keittämöön. Liuokeikkaan pitkillä kuljetusväleiltuspiste palvelee Itä-Suomen ja lä. Lyhyillä väleillä hetkellisen Suur-Helsingin aluetta ja tuo erittäin huonon kelin vaikutus on Yaralle logistiikkasäästöjä. Uusi pienempi. Talviolosuhteiden piste sijaitsee 120 km päässä huomioiminen ei kuitenkaan Viinikkalan kulutuskeskittyvaikuta oleellisesti yllämainitmästä, missä sijaitsee niin Nestuun tehokkuuden paranemite, St1 kuin Teboil -yhtiöiden seen. Tyypillinen merkittävä asemat. vaikutus on kuljetusten keskeytYaran AdBlue Business Matäminen muutamaksi tunniksi tai nager Juha Sarlund kertoo, että keikan ajaminen vain yhden laitteistoa rakennetaan parhailperävaunun kanssa. laan ja tuotanto käynnistyy lopPolttoaineen talvilaatu, kylpuvuodesta 2013. mät lämpötilat ja suuremmat Air1AdBlue on Yaran valmisajovastukset lisäävät polttoaitama, korkealaatuinen urea-liu-

KULJETUS TUS 1039 KULJETUS KULJE Tämä edellyttää kuitenkin kehit-

tyneitä akselisto-ratkaisuja peräUusi AdBlue -liuotuspiste Valkeakoskelle UPM Tervasaaren tehdasalueelle

Yara laajentaa Air1 AdBlue -tuotantoaan Suomessa

S

ympäristölle. Yhdessä rikkidioksidin kanssa ne ovat happosateiden pääaiheuttajia ja edesauttavat otsonin muodostumista. NOx-päästöt lisäävät astman, allergioiden ja keuhkosairauksien riskiä. Lisäksi nämä päästöt aiheuttavat rehevöitymistä. Liikenteen lisäksi teollisuus aiheuttaa NOx-päästöjä.

Movere lyhyesti:

Movere on kuljetuksiin ja tavaravirtojen ohjaukseen keskitKuljetus Malinen Oy aloitti loppuvuodesta 2016 kokeilemaan puunajossa 84tynyt tonnista 10 aksleista HCT-yhdislogistiikkayritys, joka telmää, jonka mitat ovat lähellä nykyisiä 76 tonnisia puutavarayhdistelmiä. tuottaa myös laivaus- ja varastointi- sekä logistiikkaprosessineen kulutusta talvella kaikilla tujen tulosten perusteella ylivoi- polttoainetehokkuutta on vaikea en suunnittelupalveluja. Päätoiraskailla yhdistelmillä. Kahden maisesti suurimmat säästöt, n. 35 parantaa, mutta kappaletavaramialoja ovat maatalous, rakenviime talven tulosten perusteella %, tulevat tyhjien ja kevyiden kuljetuksissa on vielä potentiaaSuomessa valmistettavaa Yaran nusaineteollisuus, kauppa sekä kulutuksen nousu on ollut 2-4 merikonttien kuljetuksessa, kun lia riippuen siitä, miten korkea Air1 -lisäainetta on saatavilla kämetsä- ja kemianteollisuus. prosenttiyksikköä HCT-yhdistelmää verrataan yhtä kuormausaste saadaan sekä tevissä 10 ja 30 litransuurempaa kannuissa, dostuu ammoniakkia. Ammoni200 litran tynnyreissä sekä 1000 HCT-yhdistelmillä kuin vastaapitkää konttia kuljettavaan puo- meno- että paluukuljetukseen. akki reagoi pakokaasun sisältä- UPM Tervasaari lyhyesti: litran konttisäiliöissä. Lisäksi vissa tehtävissä ajavilla normaa- liperävaunuyhdistelmään. RasTällä hetkellä näyttää siltä, Suomessa on jo 200 hyvin vaUPM Tervasaari on nykyaimien typenoksidien kanssa, jollikokoisilla yhdistelmillä. Talven kaampien konttien kuljetuksessa että ajoneuvojen pituuden kasrusteltua huoltoasemaa, jotka loin syntyy vaaratonta typpeä ja kainen ja tehokas tehdaskokovaikutus eri merkkisten vetoau- säästöä syntyy vastaavasti n. 25 vattaminen parantaa kuljetustemyyvät Air1 AdBlueta jakelumitvettä. AdBlue-lisäaine on kirkas naisuus Valkeakoskella. UPM tarista. tojen ja moottorimallien välillä %. Kappaletavaraliikenteessä hokkuutta enemmän kuin masja tuoreena hajuton, erittäin Tervasaaren kahdella paperikovaihtelee huomattavasti nykyi- säästö verrokkiyhdistelmään sojen nostaminen. Pituuden os. Sen avulla vähennetään ras- puhdas urean vesiliuos (32,5%) nelinjalla valmistetaan irrokepasissä Euro VI -päästötason moot- nähden vaihtelee välillä 8-20 %. kasvattaminen ei edellytä merkaiden dieselajoneuvojen typpi- joka valmistetaan ISO 22241 - pereita tarralaminaatin valmistoreissa, joten tuloksissa on Raakapuuta kuljettavien yhdis- kittäviä muutoksia liikenneymoksidipäästöjä (NOx). Liuos standardin mukaisesti. tukseen ja muihin teknisiin loppaljon hajontaa. telmien säästöt jäävät välille 4- päristössä eikä sitä kautta aiheuruiskutetaan ajoneuvon pakoNOx-päästöt ovat haitallisia pukäyttöihin. VuosituotantokyTasaisissa kesäkeleissä mitat- 10 %. Puutavarakuljetusten ta kustannuksia yhteiskunnalle. kaasuvirtaan, missä siitä muo- sekä ihmisten terveydelle että ky on 290.000 tonnia irrokepa-

vaunuissa, jotta kääntyvyys ei ole selkeästi huonompaa kuin nykyisissä 25 metriä pitkissä yhdistelmissä. Pienentynyttä pelivaraa voidaan kompensoida jonkin verran kuljettajaa avustavilla katveisiin näkevillä kameroilla ja tutkilla, jotka kehittyvät nopeasti. peria. Tervasaaren paperikoneiKertyneiden tulosten perussiin on viime vuosina investoitu teella on saatu yleiskuva HCT merkittävästi. palveluk-yhdistelmien UPM:n keskeisistä eduissessa Tervasaaressa työskenteta nykyiseen kalustoon nähden. lee yhteensä noin 350 Tulevan kesäkaudenhenkilöä. aikana Lisäksi tehdasalueella toimii saadaan lisää kokemuksia pitkisBillerud-Korsnäs Oy:n omistatä B-linkeistä, lopputalvesta ma paperikone sekä useita muita aloittaneesta ETT-tyyppisestä yrityksiä. yhdistelmästä sekä neljästä haketta kuljettavasta suuresta yhYara Air1 lyhyesti: distelmästä. Myös suositusta Yara on maailman suurin Ad DUO2/A-double -tyyppisestä Blue -lisäaineen valmistaja, joyhdistelmästä tulee uusia variaaka toimitti vuonna 2012 yli 600 tioita ja kehittyneempää seuran000 marktaa. tonnia LisäksiAir1 on -nimellä valmistumassa kinoitavaa Adtutkimuksia Blue -lisäainetta. useita laajoja loppuYara on aikana. markkinajohtaja vuoden Yleiskuva Ad on Blue -markkinoilla Euroopassa, tarkentumassa huomattavasti ja Pohjois-Amerikassa ja syksyllä Brasilitulee antamaan pohjaa assa. Euroopassa AdBlue tehtävälle toimenpidesuunnitelmarkkina on pisimmälle kehittymalle ja johtopäätöksille. nyt ja kokonaismarkkina oli viime vuonna noin 1 500 000 tonnia josta Yaran markkinaosuus oli yli 35 %. Pohjoismaissa Yaran markkinaosuus AdBlue -lisäaineessa on yli 70 %. Vahva asema tuo myös vastuun Ad Bluen saatavuudesta.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

A Weckman Oy Paininpuuntie 23, 18100 Heinola Puh. (03) 874 220 myynti@aweckman.fi www.aweckman.fi


10 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kolmas UPM:n yrittäjien HCT -hakeyhdistelmä liikenteeseen

K

Liikenteeseen nyt tulevan Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:n hakeyhdistelmän kokonaispituus on 28 metriä ja kokonaispaino lastattuna maksimissaan 84 tonnia.

oneurakointi Aki Sammalisto alkaa kuljettaa uudella suuren hyötykuorman (HCT) hakeyhdistelmällä sahahaketta UPM:n Korkeakosken sahalta yhtiön tehtaille Raumalla, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Liikenteeseen nyt tulevan yhdistelmän kokonaispituus on 28 metriä ja kokonaispaino lastattuna maksimissaan 84 tonnia. Yhdistelmän vetoauton pituus on 12 metriä ja sen perässä on normaali 13,6 metriä pitkä viisiakselinen perävaunu. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin myöntämän poikkeusluvan mukaisesti vetoauton perään voidaan liittää myös 15-metrinen kuusiakselinen perävaunu, joka on vielä rakenteilla. Sen valmistutua yhdistelmän kokonaispituus on 29,19 metriä ja kokonaispaino lastattuna enintään 91 tonnia. - Tällä HCT-yhdistelmällä hoidamme samoja kuljetuksia kuin tällä hetkellä 68 tonnin ja 76 tonnin kokonaismassaisilla yhdistelmillämme. HCT-yhdistelmällä pyrimme ajamaan 2,02,5 hakekuormaa vuorokaudessa, viitenä päivänä viikossa. Näin olleen yhdistelmän kokonaisvolyymi olisi noin 2 800 tn

- 3 500 tonnia kuukaudessa, toimitusjohtaja Aki Sammalisto kertoo. Koneurakointi Sammaliston HCT-yhdistelmä on neljäs UPM:n yrittäjien HCT-yhdistelmistä. Ensimmäisenä liikenteeseen lähti lokakuussa 2014 Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-auto, joka kuljettaa raaka-puuta Saimaan ympäri kulkevaa reittiä. Tämän vuoden aikana Kuljetusliike Kalevi Huhtalan HCT-yhdistelmä aloitti sahahakekuljetukset Porista Raumalle ja Kuljetusliike Wickströmin yhdistelmä vanerihakekuljetukset Pelloksen vaneritehtaalta Ristiinasta UPM:n tehtaille Lappeenrantaan ja Kuusankoskelle. - Kaikki jo liikenteessä olevat UPM:n yrittäjien yhdistelmät ovat olleet tehokkaassa käytössä, minkä ansiosta niiden reiteillä liikennöivien yhdistelmien kokonaismäärä on vähentynyt. Näiden yhdistelmien kuormatilahan on 30-40 % suurempi kuin normaaliyhdistelmien. Kaiken kaikkiaan liikennöinti on sujunut hyvin ja kuljettajat ovat olleet tyytyväisiä ajokkeihinsa, UPM:n kehitysasiantuntija Janne Kukkura kertoo. UPM:n yrittäjien HCT-yhdistelmät ovat osa Metsäteho Oy:n koordinoimaa Puutavaran HCT -yhdistelmien tutkimusta.

Koneurakointi Aki Sammallisto Oy:n henkilökuntaa HCT-yhdistelmän esittelytilaisuudessa Kauhavalla.

Liikennöintiä noin 25 yhdistelmällä

Koneurakointi Aki Sammalisto Oy on perustettu vuonna 2006. Yrityshistoria ulottuu kauemmaksi vuoteen 1998 saakka, jolloin toiminta alkoi toiminimellä. Yritys tarjoaa koneurakointi- ja kuljetuspalveluita pääasiallisesti mekaaniselle metsäteollisuudelle ja energiateollisuudelle. Kalustona yrityksellä on mm. pyöräkuormaajia, koneenkuljetuskalustoa ja ketjupurkavia hakeautoja vaihteleva määrä, asiakkaiden tarpeiden mukaan muuttuvalla tavalla.

Tällä hetkellä Koneurakointi Aki Sammalisto Oy liikennöi noin 25:llä yhdistelmällä mekaanisen metsäteollisuuden ja energiateollisuuden kuljetusten parissa. Päivittäin yhtiön kalusto kuljettaa noin 70 - 100 kuormaa eli noin 3 000 - 5 000 tonnia, riippuen kuljetusmatkojen pituudesta ja paluukuormien määrästä. Vuosittain keskimääräinen ajosuorite on luokkaa 350 tkm/ ajoneuvo. Yhtiö työllistää alan ammattilaisia ympäri Suomea. Liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella noin 10 miljoonaa euroa.

Yhtiön huoltohalli sijaitsee Soinissa, jossa kaluston huollot, pesut, varustelut ja uusien autojen rakentelut ja pienet kolari/ vauriokorjaukset tehdään. Yritys hyödyntää alan huipputekniikkaa ajoneuvojen ja kustannusten seurannassa ja sen käytössä on ollut reaaliaikainen ajoneuvojen ja ajotavan seurantajärjestelmä jo vuodesta 2012. Kuljettajien ajotapaa seurataan ja siitä annetaan palautetta kuljettajille. Tavoitteena on kehittää sitä taloudellisempaan ja turvallisempaan suuntaan koko ajan.

Jouset ja jousiratkaisut raskaan ja kevyen kaluston hyötyajoneuvoihin Vallilan Takomon laajasta valikoimasta taatusti kestävät jouset 70 vuoden kokemuksella nopeasti perille toimitettuna tai luotettavasti alle asennettuna.

NYT MYÖS VERKOSTA! Vallilan Takomon verkkokauppa palvelee 24/7 osoitteessa:

www.vallilantakomo.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Hinnat alkaen (alv 0%)

79.900 €

Monipuolinen Mercedes-Benz Unimog mukana Maxpo-messuilla 7.-9.9.2017 Unimog on legendaarinen työkone, joka vetää, harjaa, työntää, leikkaa, pesee, nostaa, murskaa, auraa, linkoaa ja kuljettaa. Unimogin laajaan mallistoon on saatavilla yli 1000 lisälaitetta sekä varusteita, joita ei perinteisiin kuorma-autoihin saa lainkaan. Alhainen polttoaineen kulutus, edulliset käyttökustannukset ja 1400 käyttötunnin huoltoväli tekevät Unimogista kustannustehokkaan koneen, jolla työnteko onnistuu 365 päivää vuodessa. Maxpo-messuilla osastollamme C127 esittelyssä useita Unimogeja ja työnäytökset kaikkina messupäivinä työnäytösalueella klo 10.30, 11.30 ja 13.30. Lisätietoja: Veho Erikoisajoneuvot Risto Eränen 050 337 7469, risto.eranen@veho.fi


12 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Scanian uuden V8-moottorisukupolven tuomat parannukset on tähdätty palvelemaan asiakkaan etua. Merkittävästi vähentynyt kulutus, pienentynyt omamassa, alhaisemmat kunnossapito- ja korjauskustannukset ja parantunut käytettävyys ovat kaikki jokaisen kuljetusammattilaisen arvostamia ominaisuuksia.

Scanian V8-moottoreiden uusi sukupolvi

S

cania esittelee uuden Euro 6 V8 -moottoreiden suku- polven, joka vie polttoainetalouden aivan uudelle tasolle. Moottorit, teholtaan 520, 580 ja 650 hevosvoimaa, voivat vähentää polttoaineenkulutusta jopa 7-10 prosenttia silloin, kun ajoneuvon yhdistelmämassa

on suuri ja/tai pyritään korkeaan keskinopeuteen. Uusi moottorisukupolvi on Scanian vastaus kuljetusalan siirtymiseen kohti raskaampia ja pitempiä yhdistelmiä ja samalla yhtiön moottorituotannon uusi huippusaavutus. Uudet 520-, 580- ja 650-hevosvoimaiset moottorit ja aikai-

semmin esitelty 730 hevosvoimaa tuottava voimapakkaus tuovat asiakkaalle voimaa, luotettavuutta ja käytettävyyttä - siis maksimaalista suorituskykyä. Jokaisessa uudessa V8-moottorissa on pitkälle kehitettyjä teknisiä ratkaisuja, jotka osaltaan ovat vähentäneet painoa, lisänneet käytettävyyttä ja ennen kaikkea vähentäneet polttoai-

neen kulutusta jopa 7-10 prosentilla. - Yhdistelmämassaltaan entistä suuremmat ajoneuvoyhdistelmät ovat avaintekijä älykkäämpään kuljetustoimintaan pyrittäessä. Ne ovat myös voimakkaampien kuorma-automoottoreiden kysyntää vahvistavan nykytrendin taustalla, sanoo Alexander Vlaskamp, Senior

Uusi moottorisukupolvi on Scanian vastaus kuljetusalan siirtymiseen kohti raskaampia ja pitempiä yhdistelmiä ja samalla yhtiön moottorituotannon uusi huippusaavutus. Kuvassa uusi Scania S 650 V8 4x2 Highline.

Vice President, Sales & Marketing, Scania Trucks. Scanian sitoutuminen kestävään kuljetustoimintaan on ollut nyt esiteltävien uutuuksien kehittämistyön pontimena, mutta yhtiön V8-moottorit on aina yhdistetty tehokkaisiin kuljetusratkaisuihin. Yhtiö on pyrkinyt mahdollisimman pieniin hiilidioksidipäästöihin tonnikilometriä kohti - sama kuljetustyö hoituu pienemmällä kalustomäärällä. Scania esitteli ensimmäisen V8-moottorinsa lähes 50 vuotta sitten ja moottorityyppi on alusta saakka ollut vaativien asiakkaiden suosiossa. Markkinoille on kyllä aikojen saatossa tullut muitakin suuritehoisia moottoreita, mutta mikään niistä ei ole ollut luotettavuudeltaan ja ominaisuuksiltaan sellainen, että se olisi horjuttanut Scanian murisevien voimapakkausten suosikkiasemaa kokeneiden kuljettajien keskuudessa. Uusi moottorisukupolvi osoittaa, että Scania ei jää lepäämään laakereillaan. Yhtiö kehittää jatkuvasti ratkaisujaan yhä paremmiksi säilyttääkseen imagonsa ja johtavan asemansa tuottavuuden ja ajonautinnon tuottajana.


Väkivahva V8 METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 13

- yllättävän usein se looginen valinta

S

canian päätös esitellä sarja uusia voimakkaita V8-moottoreita viime vuonna esittelemäänsä uuteen kuorma-autosukupolveen heijastaa aikaa, jossa elämme.

Ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassojen nostaminen on monessa sovelluksessa ja monella alalla luonnollinen tapa laskea suhteellista hiilidioksidikuormaa ja nostaa kuljetusten tehokkuutta. Ajoneuvoyhdistelmien enimmäismassoja ja -pituuksia koskevia lakeja muutetaan ja samalla esimerkiksi tiestöt ja kuormaautoissa käytetty tekniikka kehittyvät nopeasti tonnikilometrikohtaisten päästöjen rajoittamisen noustessa yhä tärkeämmäksi. Scania V8:n kaltainen voimakas moottori on alhaista kulutusta, maksimaalista tuottavuutta ja kestävää kehitystä arvostavan kuljetustoimijan valinta. - Scania V8 -moottorin valitseminen on käyttöiän aikaisten kokonaiskustannusten optimointiin perustuva looginen valinta, ja tässä suhteessa yksikään kuljetustoimija, jonka ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassa on yli 30 tonnia, ei pety. Parantunutta tuottavuutta voi mitata suoraan, samoin alhaisempaa polttoaineenkulutusta tonnikilometriä kohti. Muut parannukset, kuten parantunut mukavuus, kasvanut käytettävyys ja erinomainen jälleenmyyntiarvo, käyvät ilmeisemmiksi ajan myötä, sanoo tuotehallintajohtaja Björn Fahlström, Scania Trucks. Euroopassa Pohjoismaat ovat näyttäneet tietä suuria kokonais-

massoja ja pituuksia sallivine lainsäädäntöineen ja laajoine tutkimuksineen siitä, mitä uudet ajoneuvoyhdistelmät merkitsevät sekä taloudelle että haitallisten kasvihuonekaasupäästöjen kannalta. Ruotsissa on perinteisesti sallittu pitkien ja raskaiden yhdistelmien käyttö ilman erikoislupaa. Vuonna 1972 säädettiin laki jonka mukaan ajoneuvoyhdistelmä saa olla 24 metriä pitkä; nykyään sallitaan 25,25 metrin pituus ja 64 tonnin kokonaismassa. Vuonna 2017 Ruotsissa astuu voimaan säännös, jonka mukaan määrätyillä teillä sallitaan 74 tonnin kokonaismassa. Tilanne on vielä parempi Suomessa, jossa voidaan käyttää jopa 76 tonnin yhdistelmämassa edellyttäen, että tien kantavuusluokka riittää ja yhdistelmä täyttää akseleiden lukumäärään ja teho-/ massasuhteeseen kohdistuvia vaatimukset. - Pohjoismaat ovat Scanian kotimarkkina-aluetta joten meillä on runsaasti kokemusta raskaista ja pitkistä ajoneuvoyhdistelmistä. Muuallakin maailmassa voimakkaiden, luotettavien ja energiatehokkaiden kuorma- automoottoreiden tarve kasvaa, Fahlström sanoo. EU:ssa suuntauksena on, että säilytetään nykyiset perussäännöt, jotka sallivat kokonaismassaltaan 40-tonnin ja pituudeltaan 16,5-metrin puoliperävaunuyhdistelmät. Säännösten höllentämistä koskevat neuvottelut on kuitenkin aloitettu ja on selvä, että muualla maailmassa päättäjät näkevät nykyaikaisen tekniikan mahdollisuudet vähentää

kuljetusten ympäristövaikutuksia ja lisätä taloudellisuutta. - Scanian uuden sukupolven V8-moottorit ovat aluksi tarjolla ainoastaan Euro 6 -versiona, mutta päästötasotarjontamme laajenee lanseerauksen edetessä, Fahlström sanoo. Useilta sektoreilta saatujen kokemusten mukaan suurempien yhdistelmien käytöllä on selkeästi myönteisiä vaikutuksia ja hyvin vähän haittoja, edellyttäen että ajoneuvolainsäädäntö on laadittu asialliseksi. On mm. todettu, että yhdistelmämassojen nostamisesta on vain vähän hyötyä, ellei samalla sallita pitempiä yhdistelmiä ja päinvastoin. Eräs esimerkki tästä on Scanian kuljetuslaboratorio joka usean vuoden ajan on kuljettanut tavaraa yhtiön Ruotsin tehtaille ja tehtailta käyttäen 31,5-metrisiä yhdistelmiä (V8-moottorilla varustettu vetoauto ja kaksi maksimimittaista perävaunua, yhteensä 10 akselia) erittäin hyvin tuloksin. Polttoaineenkulutus tonnikilometriä kohti väheni noin 30 prosenttia, erinomainen tulos, joka olisi vaikea saavuttaa muilla keinoin. Scania on myös osallistunut pitkien ja raskaiden yhdistelmien kokeiluihin Pohjoismaissa; ne ovat usein liittyneet metsätalousalan kuljetuksiin. Tulokset puhuvat puolestaan: polttoaineenkulutus tonnikilometriä kohti laski dramaattisesti ilman mitään suoraan havaittavia haittoja, esim. teiden kulumista tai liikenneturvallisuuden heikennystä. Nyt esiteltävästä DC16 650 -moottorista, joka tuo V8-sar-

jaan uuden teholuokan, muodostuu todennäköisesti monen raskaita kuormia kuljettavan asiakkaan uusi suosikki. Moottori tuottaa kaikilla vaihteilla hyödynnettävän täyden vääntömomentin, 3 300 Nm, käyntinopeudesta 950 r/min alkaen. Siksi autoon voi valita nopean vetopyörästövälityksen ja hyödyntää vääntöä laskemalla moottorin käyntinopeutta ja siten myös polttoaineenkulutusta. Viime vuonna Scania esitteli uuden ja erityisen nopean vetopyörästön, jonka välityssuhde on 2,35:1; se on kaukokuljetustehtävissä ihanteellinen yhdistettynä vääntävään V8-moottoriin. Kaikki asiakkaat eivät tietenkään ole kiinnostuneita raskaista ajoneuvoyhdistelmistä. Nekin, jotka harjoittavat tavanomaisempaa liikennettä muualla Euroopassa voivat hyvällä syyllä harkita Scania V8 -moottoria. Siitä lähtien, kun ensimmäinen sukupolvi, teholtaan tuolloin hämmästyttävät 350 hevosvoimaa, esiteltiin vuonna 1969, Scanian V8-moottorit ovat olleet luotettavan ja vahvan moottorin maineessa - todisteena pitkät ajosuoritteet ja alan parhaat jälleenmyyntiarvot. Asiakkaat jotka ostavat uuden 520-hevosvoimaisen moottorin (DC16 116), jossa on käytetty edistynyttä moottoritekniikkaa - Miller-nokka-akselia - saavat käyttöönsä ominaisuuksia, jotka harvoin esiintyvät samanaikaisesti. - On aivan erityinen tunne istua 40-tonnisessa yhdistelmässä käskemässä 2 700 Nm vääntömomenttia tuottavaa moottoria,

joka jaksaa pitää yllä korkeaa ja tasaista matkanopeutta mäkisilläkin tieosuuksilla, kun tietää, että samaisen moottorin polttoaineenkulutus on sama tai alhaisempi kuin muiden valmistajien 450 hevosvoiman moottoreiden. Kun vielä lisäät siihen tietoisuuden siitä, että kuorma-autosi sydän toimii luotettavasti vuodesta toiseen, että kuljettajat pitävät sellaisen auton ajamista luontaisetuna ja että todennäköisesti saat hyvän hinnan autosta, jos päätät myydä sen, tiedät miksi Scania V8 on legendaarinen, Fahlström sanoo. Scania V8 on jo vuosikymmenien ajan ollut looginen moottorivaihtoehto haastaviin olosuhteisiin. Samalla on pakko tunnustaa, että asiakkaat pitävät niistä myös muista syistä: äänestä, voimasta, tunteesta, jonka kuljettaja kokee ohjaajan paikalla. Tai, kuten Björn Fahlström asian ilmaisee myöntäessään, että sekä logiikka että tunteet vaikuttavat asioihin: - Meillä Scanialla on valtava tarve parantaa asiakkaidemme kannattavuutta tarjoamillamme ratkaisuilla. Jokainen keskustelu asiakkaamme kanssa on prosessi, jossa käymme ensin yhdessä läpi sovellukseen liittyvät ainutkertaiset olosuhteet ja sen jälkeen analysoimme sen, miten asiakas saavuttaa parhaan käyttötalouden tuotteidemme ja palvelujemme avulla. Kun kaikki parametrit on otettu huomioon, Scania V8 on usein optimaalisen ratkaisun osa silloin, kun olosuhteet ovat tavanomaista haastavammat - arvostusta ja tunnetta unohtamatta.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

14 KULJETUS

n uode ! v 0 3 Yli ksella u m e kok

ASR69

ADR69

AGC53

ATR65

AGC28

HN230+

ATL35

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5

295/80R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 275/70R22,5 265/70R19,5 235/75R17,5

315/80R22,5 13R22,5 12R22,5

265/70R19,5 285/70R19,5 385/65R22,5 385/55R22,5 425/65R22,5

265/70R19,5 275/70R22,5 385/55R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

275/70R22,5

215/75R17,5 235/75R17,5 245/70R17,5

Myös kuorma-auton vanteet. Renkaita edullisesti – KOTIIN TOIMITETTUNA!

HETI VARAST OSTA

MYYNTI JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA: Leif Norrgård 044 317 1800 leif@gripenwheels.fi Juha Yrjänä 040 510 0566 juha@gripenwheels.fi Björn Martin 040 356 4901 bjorn@gripenwheels.fi Puh. 06 317 1800 • Fax 06 317 1811 e-mail: gripen.wheels@netikka.fi • www.gripenwheels.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 15

AdBlue tankkauspaikat D-asemilla kasvaneet - lähes 400 tankkauspaikkaa käytössä

S

uomessa vaikuttavat öljy-yhtiöt Neste, Teboil, St1 ja Seo ovat rakentaneet hyvin kattavat AdBlue -tankkauspisteverkoston ammattiliikenteen käyttöön.

milta, Air1 jälleenmyyjiltä ja erikoistuneilta traktoreiden, työkoneiden ja autovaraosien myyjiltä. Ajoneuvojen lisäksi myös uusissa alhaisen päästötason työkonemoottoreissa käytetään AdBlueta, toteaa Ruisma.

AdBlue -tankkauspisteiden määrän kasvu on ollut vahvaa viime aikoina. - Kun vuodenvaihteessa pisteitä oli noin 300 niin nyt kesän jälkeen käytössä on jo lähes 400 D-asemaa ympäri maata, joiden yhteydessä on AdBluen tankkausmahdollisuus, kertoo Yara Suomi Oy:n AdBlue-tuotepäällikkö Sami Ruisma. D-asemilla tankkaaja voi luottaa että AdBlue on aina laadukasta ja puhdasta, jolloin SCR -järjestelmä toimii moitteetta. Asemilla on panostettu mm. talvikäyttöön, joten lämmitysten ansiosta AdBlue ei pääse jäätymään. - On hyvä muistaa, että jos tankkaa D-asemilta tynnyreitä tai kanistereita vaikkapa työkonekäyttöön, tarvitaan välikappalemagneetti tankkauksen mahdollistamiseksi. D-asemien tankkaupistooli soveltuu ainoastaan kuorma-autojen ja bussien tankkaamiseen; henkilöautojen AdBlue tankkaamiseen ne eivät sovellu. Öljy-yhtiöt ovat avanneet ensimmäiset AdBlue tankkauspaikat henkilöautoille, mitkä ovat Shell Espoo Suomenoja, Shell Helsinki Tullinpuomi, St1 Koivulahti, Neste Pirkkala ja ABC Nurmo, luettelee Ruisma.

Pakkauskoot käyttötarpeen mukaan

AdBlue -liuos vähentää typen oksideja pakokaasuissa

AdBlue on ureasta ja kemiallisesti puhdistetusta vedestä tehtävän liuoksen kauppanimi. Sitä käytetään SCR-tekniikalla varustetuissa dieselajoneuvoissa pakokaasujen typen oksidien päästöjen alentamiseen. SCR-järjestelmä ruiskuttaa AdBlueta erillisestä AdBlue -säiliöstä pakoputkeen moottorin ja SCR-katalysaattorin väliin. AdBlue muuttuu pakoputkessa

Öljy-yhtiöt ovat lisänneet AdBlue -tankkauspiteiden määrää viime aikoina merkittävästi entisestään. Kuvassa Neste Truck Viinikkalan D-asema, mistä voi tankata myös AdBlueta.

Kesän jälkeen Suomessa on öljy-yhtiöillä yhteensä jo lähes 400 D-asemaa ympäri maata, joiden yhteydessä on Adbluen tankkausmahdollisuus. Kuvassa Teboil Truck D-asema Kuopiossa.

lämmetessään ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi. Kun pakokaasun typenoksidit reagoivat katalysaattorissa ammoniakin kanssa, haitalliset NOx-molekyylit muuttuvat typeksi ja vedeksi, joka vapautuu ilmaan vaarattomana höyrynä. Näin auton tai työkoneen kuljettajan hengittämä hengitysilma on mahdollisimman puhdasta vähentäen merkittävästi hengitystiesairauksia ja astmaa. - Esimerkiksi jos olet tilamaamassa lapsille bussikuljetusta luokkaretkelle tai urheilutapahtumaan kannattaa aina varmistaa että bussi täyttää Euro6 päästörajat - astmaa sairastava lapsi kiittää varmasti. Työkoneen

Shell Espoo Suomenoja palvelee AdBluessa kuorma-autojen lisäksi myös pakettiautotankkaajia.

kuljettaja, joka käyttää päivittäin konettaan varmasti osaa myös arvostaa puhtaan hengitysilman työympäristössään, sanoo Ruisma.

Yara valmistaa Air1 AdBlueta Suomessa

Maailman suurin AdBlue valmistaja Yara valmistaa Suomes-

sa AdBlueta lähellä asiakkaita Valkeakoskella. Näin varmistetaan, että asiakkaiden saatavilla on aina tuore ja laadukas tuote mikä ei ole ollut välivarastoituna pitkiä aikoja. AdBlue säilyy oikein säilytettynä priimana noin 1,5 vuotta tuotantoajankohdasta. - Air1 on Yaran AdBlue-merkki. Air1 on saatavilla huoltoase-

Yaran Air1 AdBlue pakkauskokoja on tarjolla seuraavasti: 10 litran ja 20 litran AdBlue-kanisterit, 200 litran AdBlue-tynnyrit ja 1 000 litran AdBlue-IBC-kontit.

Yaralla on erikoisvalikoima AdBlue-pakkauksia, jotka soveltuvat työajoneuvo- ja työkonekäyttöön. Valikoimaan kuuluu myös pumppuja, jotka eivät tarvitse sähköä. Näillä pumpuilla voit täyttää traktorin tai muun työkoneen AdBlue-säiliön pelloilla ja kaikenlaisilla työmailla. - Käyttämäsi AdBlue-määrä vaikuttaa pakkauskokoon: voit valita muun muassa yksittäisen kanisterin, tynnyrin tai IBC-kontin. Jos tarvitset paljon AdBlue -liuosta, voimme toimittaa liuoksen suurina irtoerinä erilliseen varastosäiliöön. Suurkäyttäjille säiliöitä valmistetaan mittatilaustyönä. Myyntitiimimme auttaa sinua mielellään valitsemaan näistä vaihtoehdoista sopivimman. Air1-jakeluverkkomme toimittaa AdBlue-liuoksen toimipaikkaasi viiden työpäivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta, lupaa Ruisma. Yaran Air1 AdBlue pakkauskokoja on tarjolla seuraavasti: - Air1 AdBlue-pakkaukset: 10 litran AdBlue-kanisterit, 20 litran AdBlue-kanisterit, 200 litran AdBlue-tynnyrit ja 1 000 litran AdBlue-IBC-kontit - Air1 AdBlue suurina irtoerinä, suoratoimituksena toimipaikkaasi pienenä varastosäiliönä tai maanalaiseen säiliöön säiliöautolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

16 KULJETUS

Autonominen Volvo kuorma-auto tulee lisäämään sokeriruokosatoa Brasiliassa

V

Volvo Trucksin itseohjaavan kuorma-auton ansiosta sokeriruokosatoa voi tulla jopa 10 tonnia enemmän hehtaaria kohden vuodessa.

olvo Trucks on kehittänyt uuden autonomisen kuor- maauton, josta voi tulla merkittävä tuotannon edistäjä Brasilian sokeriruokoviljelijöille. Kuorma-autoa käytetään vastakorjatun sokeriruokosadon kuljettamiseen. Sen kulkua pellolla ohjataan erittäin tarkasti, jotta seuraavan vuoden sadon perustan muodostava nuori kasvusto ei vahingoitu. Tällä hetkellä noin neljä prosenttia sadosta menetetään sen vuoksi, että pelloilla liikkuvat ajoneuvot pakkaavat maa-aineksen tiiviiksi ja liiskaavat nuorta kasvustoa alleen. Yhtä kuorma-autoa kohden tämä voi merkitä kymmenien tuhansien Yhdysvaltain dollareiden tulomenetyksiä yhdellä satokaudella.

Testit onnistuneet erittäin hyvin

Usina Santa Terezinha Group valmistaa omasta sokeriruokosadostaan sokeria ja etanolia Maringássa, joka sijaitsee tunnin lentomatkan päässä São Paulosta länteen. Viime kasvukaudella yhtiön valtavat pellot ovat toimineet myös Volvo Trucksin prototyyppiajoneuvon testialueena. Kuorma-auton kehitystyöllä on pyritty selvittämään, kuinka

maaperän ja sadon vahingoittumiselta voitaisiin välttyä automatisoidulla ajolla ja kuinka tämä puolestaan kasvattaa tuottoja. Potentiaali on merkittävä, sillä lisäsatoa voidaan näin saada vuodessa jopa kymmenen tonnia hehtaarilta. - Volvo Trucksin ratkaisun avulla voimme parantaa paitsi yksittäisen sadon myös viisi- tai kuusivuotisen sokeriruokokasvin koko elinkaaren tuottavuutta, kertoo Santa Terezinhan talousja hankintajohtaja Paulo Meneguetti. Nykyään sokeriruokosato korjataan pelloilta puimureilla ja kuljettajien manuaalisesti ohjaamilla kuorma-autoilla, jotka ajavat vieretysten alhaisella nopeudella. Kun täyteen lastattu kuorma-auto lähtee tyhjentämään kuormaa, seuraava siirtyy puimurin viereen ja sama toistuu. Kuorma-auton kuljettajan kannalta tämä on haastavaa. Hänen on paitsi pysyttävä puimurin vauhdissa myös keskityttävä tarkkaan ajolinjoihin, jotta seuraavan vuoden sadon muodostava nuori kasvusto ei polkeennu. Volvo Trucks on ratkaissut ongelman kuljettajan työtä helpottavalla järjestelmällä, joka automatisoi ohjauksen. Sillä varmistetaan, että kuorma-auto pysyy tarkalleen oikealla ajolin-

mann.

Tekniikka tulossa kaupallisesti saataville

Kuljettajan ei tarvitse keskittyä raskaaseen, väsyttävään ja jatkuvaa keskittymistä vaativaan tarkkuusohjaamiseen. Valppaustaso paranee, stressi vähenee ja koko työrupeaman turvallisuus paranee.

Sokeriruokopellolla kuorma-auto seuraa koordinaatistoon perustuvaa karttaa GPS-vastaanottimien avulla.

Ajoneuvon ohjauksesta huolehditaan gyroskooppien avulla erittäin tarkasti. Kuorma-auto pääsee poikkeamaan asetetulta kurssilta sivusuunnassa enintään 25 mm.

jalla, kun sillä ajetaan puimurin rinnalla ja edelleen kuormaa tyhjentämään, jotta kasvusto ei polkeennu. Sokeriruokopellolla kuorma-auto seuraa koordinaatistoon perustuvaa karttaa GPS -vastaanottimien avulla. Kahdella gyroskoopilla huolehditaan siitä, että paitsi etupyöriä myös koko ajoneuvoa ohjataan erittäin tarkasti. Kuorma-auto pääsee poikkeamaan asetetulta kurssilta sivusuunnassa enintään 25 mm. Lastauksen yhteydessä kuljettaja voi säädellä nopeutta ajoneuvon vakionopeudensäätimellä tai kiihdyttää tai hidastaa manuaalisesti. Koska kuljettajan ei tar-

vitse keskittyä raskaaseen, väsyttävään ja jatkuvaa keskittymistä vaativaan tarkkuusohjaamiseen, valppaustaso paranee, stressi vähenee ja koko työrupeaman turvallisuus paranee. - Tällä ratkaisulla voimme pian parantaa sokeriruokoalalla toimivien asiakkaidemme tuottavuutta huomattavasti. Samalla kuljettajien työolot ja turvallisuus paranevat. Tämä lisää työn kiinnostavuutta, mikä puolestaan vähentää kuljettajien vaihtuvuutta ja helpottaa uusien kuljettajien rekrytointia, kertoo Volvo Group Latin American toimitusjohtaja Wilson Lir-

Tulevana kesänä tutkimusprojekti siirtyy tuotekehitysvaiheeseen, jonka aikana kenttätesteihin käytettävien ajoneuvojen määrää lisätään. Tämän vaiheen jälkeen ratkaisua voidaan odottaa kaupallisesti saataville lähitulevaisuudessa. Jo tänä vuonna Volvo Trucks tuo asiakkaiden saataville kehittyneen GPS-pohjaisen kartanlukujärjestelmän, joka antaa kuljettajalle huomattavasti paremmat valmiudet pysyä valitulla ajolinjalla, vaikka varsinainen ohjaus tapahtuukin toistaiseksi manuaalisesti. Sokeriruokokuljetuksissa käytettävä itseohjaava kuormaauto kuuluu Volvo Trucksin automatisoitujen ajoneuvojen tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Autonomisten autojen testaus on tällä hetkellä meneillään eri aloilla. Kristinebergin kaivoksella Pohjois-Ruotsissa testataan autonomista kuorma-autoa, ja Göteborgissa testataan jätehuoltotehtäviin suunniteltua autonomista kuorma-autoa. Tavoitteena on arvioida, kuinka eriasteinen automaatio voisi parantaa tuottavuutta, työympäristöä ja turvallisuutta.

Faktat:

- Ajoneuvo: autonominen (itseohjaava) Volvo VM, joka on eritelty ja varusteltu sokeriruokokuljetuksiin. - Automaatio: järjestelmän ominaisuuksia ovat esimerkiksi GPS-vastaanottimet, kaksi gyroskooppia (IMU), ohjaamiseen tarkoitettu askelmoottori ja kuljettajan näyttö.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 17

Volvo Finlandin uudet toimitilat saivat autoalan ensimmäisen LEED v4 -ympäristösertifikaatin

V

olvo Finland Ab:n uudet toimitilat Vantaan Viinikkalassa, Kehä III:n varrella saivat autoalan ensimmäisen LEED v4 -ympäristösertifikaatin.

Energiatehokas ja ympäristöystävällinen rakennus on yksi ensimmäisistä kohteista, joille on Suomessa myönnetty LEED v4 -vaatimusten mukainen sertifikaatti. Toimitiloille myönnetyn sertifikaatin taso on Silver. Tilat käsittävät huoltokorjaamon, myynnin sekä Volvo Finland Ab:n toimiston. - Kansainvälisellä LEED-sertifiointijärjestelmällä pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Suomen rakennuslainsäädännön vaatimukset ovat jo korkeat, ja LEED -määräykset ylittävät jopa suomalaisen vaatimustason. Kiinteistö rakennettiin LEED v4-sertifikaatin vaatimusten mukaiseksi, koska Volvon tavoite on rakentaa ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita kiinteistöjä, kertoo Volvo Finland Ab:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Jussi Ruokonen, ja jatkaa: - LEED v4-sertifikaatti on

Volvo Finlandin toimitilat Vantaan Viinikkalassa Kehä III:n varrella.

konkreettinen osoitus siitä, että Volvo toimii arvojensa mukaisesti. Rakennamme energiatehokkaampia rakennuksia kuin mitä paikallisesti edellytetään. Kansalliset rakennusmääräykset vaihtelevat, ja globaalin mittausjärjestelmän avulla voimme vertailla eri maissa olevia kiinteistöjämme. Volvo asetti tavoitteeksi LEED v4-sertifikaatin saamisen ennen rakennusprojektin aloittamista. Sertifikaatti kattaa rakennuksen lisäksi rakennusprojektin ja kiinteistön käytön. LEED v4 -sertifikaatin vaatimukset tukevat myös omalta osaltaan turvallisuutta: led-valaistus ja lattialämmitys parantavat mekaanikkojen työskentelyolosuhteita ja siten työturvallisuutta. - Led-valaistus on erittäin energiatehokas, vedenkäyttöä pienentävät hanat hillitsevät veden kulutusta ja energiatehok-

kaat rakennusmateriaalit alentavat käytön aikaista energiankulutusta. Rakennusaikana kaikki jäte käsiteltiin ja kierrätettiin LEED v4-järjestelmän ohjeiden mukaisesti, Ruokonen toteaa. Ruokosen mukaan materiaalihankinnoissa painotettiin koko elinkaaren vaikutuksia. Näin voitiin yhdistää ympäristöarvot ja rakennuksen elinkaaren aikainen kustannustehokkuus: - Viihtyvyys on tärkeää, sillä työntekijät pystyvät tekemään työnsä hyvissä olosuhteissa laadukkaammin, mikä näkyy entistä parempana asiakastyytyväisyytenä. Volvo Finland Ab muutti uusiin tiloihin viime syksynä. Talven kokemusten perusteella rakennus on todella energiatehokas. - Kaikki talotekniset järjestelmät on ehditty ajaa sisään, ja kokonaisuutena rakennus toimii hienosti, Ruokonen sanoo.

Entistä tehokkaampi moottori laajentaa Volvo FE:n käyttömahdollisuuksia

V

olvo FE on nyt saatavana 350 hv:n / 1 400 Nm:n moottorilla ja uudella etuakselilla jopa yhdeksän tonnin akselipainolla.

Uudistus tekee Volvo FE:stä yhden Volvo Trucksin monipuolisimmista malleista ja vahvan vaihtoehdon vaativampiin jakelukuljetuksiin, jätekuljetuksiin ja kevyeen maansiirtoon. Volvo FE 350 on suunniteltu 44 tonnin kokonaisyhdistelmämassoille. - Volvo FE on joustava ja ketterä kuorma-auto, joka toimii yhtä tehokkaasti niin alueliikenteessä kuin kaupunkien ruuhkaisilla kaduillakin. Nyt laajennamme sen käyttöaluetta entisestään tarjoamalla lisätehoja ja suuremman hyötykuorman, mikä on mieleen lukuisille asiakkaille, kertoo Anders Edenholm, Volvo Trucksin jakelusegmentin johtaja. Volvo FE 350 on suunniteltu 44 tonnin kokonaisyhdistelmämassoille ja sitä voi käyttää sekä peruskuorma-autona että perävaunun vetoautona. Kippiauto, nosturiauto ja jäteauto ovat vain muutama esimerkki kolmiakselisista käyttötehtävistä, joissa lisäteho voi auttaa parantamaan tuottavuutta. D8K 350 Euro 6 -moottori on saatavana kaikkiin

Citan on pieni suuri auto.

ohjaamoihin, myös matalalattiaohjaamoon. Moottori voidaan yhdistää Volvon I-Shift -vaihteistoon tai täysautomaattiseen vaihteistoon. Volvo FE 350 tulee saataville kaikilla Euro 6 -markkina-alueilla. Myynti aloitettiin kesäkuun lopussa, ja tuotanto alkaa syyskuussa. Lisäuutisia FE-mallistosta julkaistaan vaiheittain syksyn 2017 aikana. Dieselillä toimivan Volvo FE 350:n esittelyn yhteydessä Volvo Trucks laajentaa myös kaasumoottoria suosivien asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. CNG -käyttöinen Volvo FE 320 on nyt saatavilla päiväohjaamolla, lepoohjaamolla, makuuohjaamolla tai matalalattiaohjaamolla.

Faktat - Volvo FE 350

- Moottori: Volvon 8 litran D8K Euro 6 -dieselmoottori, 350 hv ja 1 400 Nm - Vaihteisto: Volvon automatisoitu I-Shift tai täysautomaattinen vaihteisto - Voimanotto: jopa 600 Nm - Ohjaamovaihtoehdot: päiväohjaamo, lepo-ohjaamo, makuuohjaamo, matalalattiaohjaamo - Kokonaisyhdistelmämassa (GCW): jopa 44 tonnia - Akselistokokoonpanot: 4x2, 6x2, 6x4. Saatavana myös 4x2 -vetoautona - Etuakselit: 7,1-9 tonnin akselipainolla - Taka-akselit: 13-23 tonnin akselipainolla.

Lue kuljetusalan uudet uutiset joka päivä

ammattilehti.fi


18 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RL-Trans Oy, Lappväärtissä kotipaikkaa pitävä vuonna 1955 perustettu kuljetusliike, on yksi Pohjoismaiden suurimmista bulk-logistiikkaan erikoistuneista kuljetusyhtiöistä.

RL-Trans voitti Suomen tyylikkäin T 2017 -yleisöäänestyksen

J

yväskylän Kuljetus 2017 -messukävijöillä oli mahdollisuus äänestää viiden finalistin joukosta Suomen tieliikenteen tyylikkäin Renault Trucks T-sarjan kuorma-auto 2017.

Yleisöäänestyksen finaaliin oli valikoitunut viisi näyttävää T-sarjalaista; RL-Transin lisäksi mukana olivat Transmito Oy:n, Oy Martom Ab:n, Jux Oy:n sekä Vesterbacka Transportin T-sarjalaiset. Äänestyksen voitti RLTrans Oy:n T yhdistelmäajoneu-

vo. RL-Transin ajossa on kaikkiaan 12 kappaletta T-sarjalaista. Renault Trucks mallisto uudistui täysin vuonna 2013. Vuonna 2015 Renault Trucks T äänestettiin International Truck of the Year 2015 -voittajaksi. T-mallisto on nopeasti vakiinnuttanut asemansa kansainvälisesti ja Suomen kuorma-auto markkinoilla. T-sarjan suomalaiset asiakkaat antavat erinomaista palautetta erityisesti ajomukavuudesta, kevyestä ajettavuudesta, ohjaamon hiljaisuudesta, korkeasta laadusta eli käyttöasteesta sekä

T-sarjan polttoainetaloudellisuudesta. Suomen tieliikenteessä T -kuorma-autoja on tällä hetkellä n. 90 kappaletta.

RL-Trans: ”Autot oltava liikkeessä 24/7, T-sarjalaiset toimivat hyvin”

RL-Trans Oy, Lappväärtissä kotipaikkaa pitävä vuonna 1955 perustettu kuljetusliike, on yksi Pohjoismaiden suurimmista bulk -logistiikkaan erikoistuneista kuljetusyhtiöistä. - Renault Trucks T-sarjalaiset ovat toimineet hyvin ja kuljetta-

jamme ovat olleet tyytyväisiä niihin. Kuljettajamme pitävät mm. T-sarjan valoisasta ja viihtyisästä ohjaamosta, RL-Transin Ulf Lindedahl kertoo. - Viisi vuotta sitten lähdimme kokeilemaan ensin Renault Premium mallia. Niistä saatujen kokemusten perusteella olemme hankkineet uusia T-sarjalaisia 12 kappaletta. Autojen 24/7 liikkeessä olo on tärkeää, pitkiä seisokkeja ei voi olla. T-sarjalaiset ovat toimineet erittäin hyvin, eikä huolloissa tai varaosissa ole ollut ongelmia. Myös Käyttöauto Trucksin myyjän Kjell Fin-

nen kanssa on ollut helppoa asioida, Lindedahl sanoo. Suomen Tyylikkäin T 2017 kunniapalkinnon tulee RL-Transille luovuttamaan Suomen markkinasta vastaava Renault Trucksin ylijohtaja Tarcis Berberat. Finaalissa yleisöäänestyksessä olivat RL-Transin lisäksi mukana Transmito Oy:n, Oy Martom Ab:n, Jux Oy:n sekä Vesterbacka Transportin T-sarjalaiset.

RL-Transin ajossa on kaikkiaan 12 kpl T-sarjalaista. Kuvassa vas. Ulf Lindedahl, Andreas Lindedahl, Mathias Lindedahl, Jennica Lindedahl, Mikael Lindedahl ja Matts Lindedahl.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 19

Truck Partner pitää sinut tien päällä

T

ruck Partner on suomalainen raskaan kaluston voimak- kaasti kehittyvä uusi korjaamoketju, jolla on vain yksi tavoite: pitää kuljetusyrittäjien autot pois korjaamosta.

Uuteen ketjuun kuuluvat tarkasti valitut, maamme eturivin korjaamot, jotka ovat palvelevia monimerkkikorjaamoita, ja joiden mekaanikot ovat alan koulutettuja ammattilaisia. - Kunnia-asiamme on tarjota vain parasta. Parasta osaamista, parhaita varaosia ja parhaita voiteluaineita ja tarvikkeita. Olemme rakentaneet ketjumme siten, että siinä ei ole heikkoja lenkkejä, tuoteryhmäpäällikkö Toni Hovi Motoral Oy:stä muistuttaa. Truck Partner korjaamot lupaavat huoltaa tai korjata auton

nopeasti kuntoon. - Ymmärrämme, että vain liikkeellä oleva kalusto tuottaa. Ja näin ei tapahdu, jos auto seisoo korjaamossa tai tien penkalla. Siksi käytämme koko osaamisemme pitääksemme kalustosi liikkeellä, sanoo Hovi. Truck Partner -ketjulla on käytössä rekisterinumerolla tapahtuva Truck Partner -varaosahakuohjelma. - Ellei tuotetta löydy jo valmiiksi korjaamon varastosta, varaosajärjestelmäämme integroitu sähköinen tilausjärjestelmä tuo tuotteet nopeasti korjaamoon. Diagnostiikkaan käytämme alan kehittyneintä Jaltest -testilaitteistoa. Yhteinen tietokanta kaikkien Truck Partner -korjaamoiden kanssa merkitsee samalla sitä, että liikutpa sitten missä tahansa, huoltotiedot seuraavat jatkuvasti ajoneuvoasi.

Truck Partner on Suomen johtavan teknisen tukkukaupan monialayrityksen, Motoral Oy:n perustama ketju, joka käynnisti toimintansa keväällä 2017.

Truck Partner on Suomen johtavan teknisen tukkukaupan monialayrityksen, Motoral Oy:n perustama ketju, joka käynnisti toimintansa keväällä 2017. As-

teittain laajeneva ketju rakennettaan maanlaajuiseksi niin, että siihen kuuluu raskaan sarjan korjaamotoimintaa ja varaosakauppaa harjoittavia yrityksiä.

Ketjun ohjauksesta vastaa Motoral Oy. Lisätietoja sivustolta www.truckpartner.fi.

Turvallisuus keskipisteessä autonomisen jäteauton testaamisessa

V

olvo Trucks testaa ja selvittää parhaillaan ruotsalaisen jäte- huoltoyhtiö Renovan kanssa, kuinka autonomiset ajoneuvot voivat edistää jätehuollon turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kuljettajien työympäristön laatua. Testikäytössä olevat automati-

soidut järjestelmät ovat toimintaperiaatteeltaan samoja kuin Volvon autonomisessa kuormaautossa, joka on ollut käytössä Kristinebergin kaivoksella Pohjois-Ruotsissa syksystä 2016 saakka. - Kun raskasta hyötyajoneuvoa ajetaan kaupunkiympäristössä asuinalueiden kapeilla kaduilla, joissa on paljon suojaa-

mattomia tienkäyttäjiä, ajotilanteet ovat turvallisuuden kannalta erittäin vaativia - myös silloin, kun ajoneuvon nopeus jää kävelyvauhtiin. Testikäytössä oleva kuorma-auto valvoo jatkuvasti ympäristöään ja pysähtyy heti, jos tielle ilmaantuu äkillinen este. Automatisoitu järjestelmä antaa myös kuljettajalle paremmat edellytykset tarkkailla ta-

pahtumia kuorma-auton lähettyvillä, toteaa Volvo Trucksin lii-

kenne- ja tuoteturvallisuusjohtaja Carl Johan Almqvist.


20 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 21

WETTERIN WÄ K E WÄT ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN HUOLTO KUORMA-AUTOILLE, LINJA-AUTOILLE JA MAANSIIRTOKONEILLE, KAIKKI MERKIT Työhön sisältyy: Tarvittava kylmäaine. Öljy ilmastointilaitteen kompressorille. Tiiviyden tarkistus ja kylmäaineen lisäys. (Mahdolliset muut ilmastointilaitteeseen liittyvät korjaukset ja varaosat veloitetaan erikseen).

110 €

Volvo ohjaamojen suodattimet

Normaalisuodatin

21758906

Allergiasuodatin

20409908

FH (4) Ohjaamon sisäpuoli, malli 1

82348995

FH (4) Ohjaamon sisäpuoli, malli 2

82351184

FH (4) Ohjaamon ulkopuoli

82354791

FL/FE

85134455

15 € 24 € 17 € 20 € 15 € 15 €

YKSIKKÖSUMUTTIMET JA HOLKIT Varmista moottorin suorituskyky ja polttoainetaloudellisuus vaihtamalla kuluneet yksikkösumuttimet ajoissa. Vaihtoyksikkösumuttimet asennettuna* D12A/C/D D13A/C D16C/E/G Saksassa valmistettu korkealaatuinen, tarkasti mittaava Dräger 3820 -alkometri on muotoiltu kompaktin kokoiseksi ja sen ominaisuudet edustavat kehityksen kärkeä.

Tiedätkö varmasti ajokuntosi aamulla? Dräger alkotesti on luotettava mittari

D

räger Alcotest 3820 edustaa sekä ominaisuuksiltaan että ulkonäöltään alan ehdotonta kärkeä. Laite on käyttövalmis lähes välittömästi ja kompaktin muotoilunsa ansiosta se mahtuu housuntaskuun. Siksi puhallusnäytteen voi ottaa huomaamattomasti koska tahansa.

Alcotest 3820 valmistetaan Saksassa ja se täyttää korkeimmat laatustandardit. Laitteen säännöllinen kalibrointi takaa, että mittaustekniikka pysyy tarkkana pitkään.

Dräger 3820 -alkometri Kippari-lehden testivoittoon

Dräger Alcotest 3820 on valittu parhaaksi alkometriksi Kippari-lehden (nro 7/2016) testissä. Testissä oli mukana viisi helposti mukana kuljetettavaa polttokennosensori-alkometriä, joiden toimintaperiaate on sama, kuin viranomaisten käyttämissä mittareissa. Testissä korostettiin helppokäyttöisyyttä ja luotettavuutta. Alkometrin puhallustulos on saatava mahdollisimman nope-

asti käyttäjän tietoon ja näytön selkeys on tärkeää vaihtelevissa olosuhteissa. Seuraavaan näytteenottoon aktivoitumisen tulee tapahtua kohtuuajassa. Selkeä näyttö ja testin suomenkieliset opastetekstit tekevät laitteesta helpon käyttää. Testivoittaja saavutti kokonaisarvosanaksi 9,0 ja sitä kuvailtiin loppuarvostelussa ”laadukkaaksi, nopeaksi ja käyttövarmaksi kompaktin kokoluokan laitteeksi veneilijän käyttöön”. Nämä ominaisuudet ovat varmasti myös autoilijoiden arvostamia.

Suomen poliisikin luottaa Drägeriin IP52-suojattu laite valmistetaan Saksassa Drägerin tarkkuuslaitteita koskevia tiukkoja laatukriteereitä noudattaen. Taustavalaistu 32 x 22 mm LCD -näyttö ja -5…+50 °C käyttölämpötila takaavat käytettävyyden haastavissakin oloissa. Sisäänrakennettu CR123A-paristo riittää 1500 mittaukseen ja pitää muistissa laitteen asetukset sekä 10 viimeisintä mittaustulosta. Vuonna 1889 perustettu Dräger valmistaa alkoholi- ja huumevalvontalaitteita, joita myös Suomen poliisi käyttää.

3700€

SUMUTTIMIEN HOLKIT ja niiden asennus kuuluvat hintaan! Työhön sisältyy toiminta- ja tiiviystarkastus lämmityskäytön jälkeen. Venttiilikopan tiivisteidenvaihto tarvittaessa tai mikäli asiakas niin haluaa (veloitetaan erikseen). *Vaihto-osien hinnat edellyttävät korjauskelpoisen vaihtoosan palautuksen.

A ERÄ UUSI -RENKAIT ! R T O U D MATAN SAAPUN O

MATADOR RENKAAT KUORMA-AUTOIHIN! Eturenkaat: 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 385/55R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5 Matador F HR4

Matador FM2

F HR4 F HR4 F HR4 F HR4 FM2 FH2

Vetorenkaat:

315/70R22.5 D HR4 315/80R22.5 D HR 4

299 € 275 € 299 € 300 € 299 € 285 € 292 € 292 €

Hinnat alv. 0 %. Hintaan sisältyy 1 kpl rengas kierrätysmaksuineen. Typpitäyttö sisältyy hintaan. Neljän renkaan ostajalle, suuntauksen tarkistus kaupan päälle kyseisille akseleille, mahdollinen säätö veloitetaan erikseen.

Matador FH2

Matador D HR4

A brand of Continental.

MATADOR RENKAAT MYÖS PERÄVAUNUIHIN! Tarjoukset voimassa 30.9.2017 saakka. Kaikki hinnat alv 0 %.

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI puh. 020 778 810 • www.wetteripower.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

22 KULJETUS

MAN TGX 35.640 8x4-4 BL PerformanceLine Edition

Peto on irti!

M

Ammattilehti koeajoi heinäkuussa uuden MAN TGX 35.640 8x4-4 BL -puutavara-auton. Puimuritelisen TGX:n akselivälit ovat: 4200+1350+1450 mm.

AN Suomen puutavara-autoksi varusteleman MAN TGX 35.640:n nokalle sovitettu 15,2 litrainen, teholtaan 640 hv moottori tarjoaa suorituskykyä ja kuljetustehokkuutta kohentavaa joustavuutta puutavara-autojen kuninkuusluokkaan. Itä-Uudenmaan alueelle suuntautunut koeajorupeama sai uuden ja samalla merkittävän

käänteen, kun ratin taakse nousi Liljendalin Shellin pihalta vuosikymmenten kokemuksen eri merkkisien puutavara- ja rahtiautojen ratin takaa omaava Jan Salomaa. MAN TGX:n erinomainen ajettavuus ja edistyksellinen tekniikka sekä täsmällisesti ohjautuva Palfinger Epsilon -puutavaranostin herkistivät vanhan koulukunnan puumiehen suupielet muikeaan hymyyn.

Lisää tehoa

MAN päivitti ja uudisti kuor-

ma-automallistoaan tälle vuodelle. Malliston lippulaiva eli TGX sai etumaskiinsa kolme poikkipienaa, jotka tuovat kontrastia entistä umpinaisempaan etumaskiin. Sisustan puolella päivitettiin väriteemoja ja verhoilumateriaaleja ja ohjauspyörään tuotiin uusi, mustapohjainen leijona -logo. Merkittävimmät uudistukset kohdistuivat kuitenkin voimalinjaan, jonka tähtinä toimivat nyt entistä tehokkaammat ja polttoainetaloudellisemmat Euro 6c -päästötasolle yltävät voimanlähteet. Kevyempiin ajotehtäviin tarkoitetut D20- ja D26 -moottorit uusittiin lähes täydellisesti. Vanhaa on oikeastaan vain sylinterilohkot. 15,2-litraisen D38-moottorin kohdalla MAN valmistautui tulevaan jo suunnitteluvaiheessa, joten nyt keskityttiin

- Istuin on mukava ja ohjauspyörä antaa hyvän tuntuman. Selkeälukuinen mittaristo ja hallintalaitteiden asettelu ansaitsevat erityismaininnan. Kaikki tarvittavat katkaisijat ovat kojelaudassa helposti käden ulottuvilla. Eikä MAN jää käyntiäänissä yhtään uusimmille ruotsalaisille kulmakoneille, sanoo Jan Salomaa joka ajoi aikanaan useamman vuoden puuta edellisen sukupolven MAN puutavara-autolla.

moottorinohjauselektroniikan ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston optimointiin. Päivitetyissä D26- ja D38 -moottoreissa voidaan ensimmäistä kertaa käyttää vetykäsiteltyjä kasviöljyä eli HVO:ta. Vaihteistopuolella D20- ja D26 -koneet saivat jatkeekseen D38 -moottorin yhteydessä hyväksi havaitun ja monin erilaisin vaihteisto-ohjelmin mukautettavan MAN TipMatic 2 (ZF Traxxon) -vaihteiston, pois lukien D26 koneiset TGX 4x2 rekanvetäjät, joihin sovitetaan TipMaticin asemesta uusi ruotsalaisvalmisteinen 12+2 pykäläinen ”konsernivaihteisto”. Vetäville akseleille tuotiin uusia, kaukoliikenneasiakkaita palvelevia välityksiä. Voimansiirron lukuisat parannukset takaavat uusissa D26- ja

D38 -moottoreissa TGX:lle alhaisen polttoaineen kulutuksen, pysyvän vääntömomentin korotuksen 200 Nm:llä, 20 hv:n tehonlisäyksen ja parantuneen ajomukavuuden. Lisäksi aikaisemmin vain raskaisiin lavetinvetotehtäviin tarjottu 640 hv moottori nostettiin päivitetyn 580 hv koneen yläpuolelle, malliston tehokkaimmaksi moottorivaihtoehdoksi. Se on erittäin hyvä voimalähde 76 tonnisiin yhdistelmiin.

Pinolle

Nyt koeajettavan esittelykäyttöä varten puutavara-autoksi varustellun XLX-ohjaamolla varustetun TGX:n konehuoneeseen sovitettu kuusisylinterinen ja tilavuudeltaan 15,2-litraisen D38 -moottorin parhaaksi tehoksi ilmoitetaan 471 kW (640 hv)

Maantienopeuksilla TGX rullaa nyt entistä herkemmin. 80 km/h nopeudessa kierroslukumittari pysähtyy 1250 r/min tasolle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 23

Ilmavassa ja asialliset puitteet tarjoavassa XLX-ohjaamossa kelpaa vetää lonkkaa; yläpedille sopii apukuljettajakin. Kylmillä keleillä hytin pitää lämpimänä Eberspächer D4S -lisäilmalämmitin. Runsaat säilytystilat ja reilun kokoinen jääkaappi ovat paljon aikaa ohjaamossa viettävien mieleen.

ja vääntömomentiksi 3000 Nm, joka on tarjolla jo 900 r/min alueelta alkaen. Väkivahvan D38-moottorin tahdittamana neliakselinen TGX etenee maantiellä varmaotteisesti. Koneelta irrotettava voima välittyy vetäville akseleille automatisoidun 12-vaihteisen MAN TipMatic 2 -vaihteiston kautta. Pienemmällä mäkisellä tukkitiellä MAN moottoreille tunnusomainen väkevä vääntö sekä automatisoidun vaihteiston nopea vaihteen siirto takaavat tasaisen ja katkottoman vedon vetäville pyörille. Myös vauhdin vähentäminen käy sujuvasti, sillä Automatisoidussa 12-vaihteisessa TipMatic2 -vaihteistossa on vakiona (Suomessa) moottorijarrun lisäksi 3500 Nm / 500 kW jarrutustehon tarjoava hydraulinen hidastin. - Uudistusten myötä ero edellisiin mallein on käsin kosketeltavissa. Voimaa on reilusti ja vaihteisto pelaa niin kuin puuautossa pitää; pykälän vaihtumista tuskin huomaa. Kova juttu on hitaan ajon ohjelma, joka mahdollistaa ryömimisen kaasupolkimeen koskematta. Myös jarrutuntuma on erinomainen. Lisäksi vaihteistossa on nyt heijjaus -toiminto, joten tällä pärjää ongelmitta myös haastavissa olosuhteissa, kommentoi TGX:n ilmajousitetun ja ilmastoidun kuskin pukin tukkitieosuuden

ajaksi vallannut Jan Salomaa, joka ajoi aikanaan useamman vuoden puuta edellisen sukupolven MAN puutavara-autolla. Korkeakattoinen ja tilava XLX-ohjaamo eristää lähes täydellisesti työpäiväänsä viettävän kuljettajan kaikenlaisista tuulen suhinoista sekä konehuoneesta ja tienpinnasta kantautuvista äänistä tai värinöistä. Ainoastaan liikkeelle lähdöissä konehuoneesta kantautuu matalaa ja moottorin voimavaroista vihjailevaa leijonan murinaa konttorin puolelle. Monttuisella metsäautotiellä etupään rautajousitus muistuttaa ilmajousitetussa hytissä viihtyviä koeajajia auton massasta, joka on kuormatta, Palfinger Epsilon M12L -puutavaranosturin kanssa noin 17 tonnia. Kuormaa kokonaispainoltaan 35 tonniseeen autoon saa siis 18 tonnia.

Kuormanteossa

Koeajoauton päällerakenteena on Alucarin puutavararakenne ALU75-alumiinipankoin. Kärryn kiinnipysymisestä vastaa TAV50 vetokytkin. Lisävarusteiden puolelta alustaa on täydennetty mm. ruotsalaisin, hytistä kytkettävin SLIR EJ hiekottimin ja alumiinisin työkalulaatikoin. Esittelyauton nosturiksi on valikoitu nelivipuinen Palfinger Epsilon M12L. Nosturin käyttöönotto ja ajo on sekä sujuvaa

Koeajoauton renkaat olivat tavikuvioidut Continentalit, 315/80R 22,5 ja 385/65R22,5 kokoina. Vanteina kevyet ja kestävät, hyvin puutavaranajoon soveltuvat alumiiniset ALCOA Dura Bright EVO -vanteet.

että vaivatonta. Vain nosturiohjaamoon kiipeäminen ja sieltä poistuminen vaatii hieman ponnisteluja. Kuorman painon optimointi käy kätevästi tarkalla Tamtron Timber -vaa´alla. Palfinger Epsilon on kiinnittänyt uuden M-sarjan suunnittelussa huomiota huollon helppouteen ja vähäiseen huollon tarpeeseen. Letkut kulkevat suojassa koko matkan aina ohjausventtiililtä kouralle saakka. Näin letkut, putket ja hydrauliventtiilit ovat suojassa ulkoisilta vaikuttimilta. - Nelivipuisen nostimen käyttö on helppoa ohjaus on todella täsmällinen. Ei tarvitse ottaa ennakkoa, kuten vanhojen nostimien kanssa, Salomaa huutelee nosturiohjaamon ikkunasta. Mestarin ottein nosturia käsittelevän Salomaan taiturointia katsellessa huomio kiinnittyy auton matalaan käyntiääneen. Suoraan voiman ulosoton päähän kytketyn HAWE 130 säätö-

Palfinger Epsilon M12L nosturi on helppo ajettava. EPSCAB -ohjaamo tarjoaa käyttäjälleen mukavat työolot. Ilmastointi ja lämmitinlaite on integroitu ohjaamon rakenteiden sisään.

tilavuuspumpun pyörittäminen ei mainittavasti rasita tehokasta moottoria, vaikka nosturin Palfinger Epsilon FG53 -kouraan on ahnehdittu kunnon satsi tukkipuuta. Se näkyy myös polttoainelaskussa.

Rahapuolesta

Nyt koeajettava MAN TGX 35.640 8X4 PerformanceLine Edition -puutavara-auto kustantaa runsain koeajovarustein ja päällerakentein, ilman nosturia noin 221 000 euroa. Jo nopea katsaus auton alustakorttiin ja päällerakenne-erittelyyn paljastaa kokonaisuuden rakentuvan

Kuorman painon optimointi käy kätevästi tarkalla ja kotimaisella Tamtron Timber -vaa´alla.

pelkästään tunnettujen komponenttivalmistajien tuotteiden varaan. Tuore, entistä tehokkaampi ja polttoainetaloudellisempi tekniikka sekä saksalaismerkin luja ja tinkimätön laatu yhdessä maahantuojan avoimen hinnoittelun kanssa tekevät MAN:sta vahvan ja kilpailukykyisen vaihtoehdon muutaman valmistajan hallitsemilla puutavara-automarkkinoilla.

Ohjaamo on varusteltu yltäkylläisesti myös ulkopuolelta. Aurinkolipan ja korin väriseksi ylimaalatun kattospoilerin lisäksi hytin varusteluihin lukeutuu valomajakka ja kromattuun valorautaan kiinnitetyt LED-lisäpitkät sekä alppitorvet.


24 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Top Truck raskaan kaluston korjaamoita jo 37 Suomessa A jottavaa raskaan kaluston tuotevalikoimaa sekä rakentamaan ketjuun kuuluvien korjaamoiden ja Koivunen Oy:n välistä yhteistyötä. Asiakkaat saavat Top Truck -korjaamoilta kattavaa hyötyajoneuvojen korjaamopalvelua kaikille merkeille. Vahvalla ammattitaidolla ja laadukkailla varaosilla.

utoalan teknisen kaupan monialayritys Koivunen Oy on tuonut Suomen markkinoille kansainvälisen raskaan kaluston Top Truck -korjaamoketjukonseptin. Konsepti on suunnattu riippumattomille hyötyajoneuvo-, kuorma-auto- ja perävaunukorjaamoille. Top Truck -ketjun toimintamalli perustuu itsenäisen raskaan kaluston korjaamon sekä Koivunen Oy:n väliseen yhteistyöhön. Top Truck on Groupauto Internationalin organisoima, Suomen ja Euroopan suurin raskaan kaluston korjaamopalveluita tarjoava ketju. Ketju mahdollistaa sidosryhmille myös kansainvälisen yhteistyön. Top Truck -korjaamoita on Suomessa tällä hetkellä 37 kappaletta. Maailmanlaajuisesti ketjuun kuuluu yli 1100 korjaamoa 15 maasta. Ketju on valtakunnallisesti kattava ja toiminnan kehittämiselle on olemassa hyvät edellytykset. Muutamalta paikkakunnalta haetaan edelleen

Ketjun jäsenille laaja tuki- ja palveluverkosto

Top Truck -ketjun toimintamalli perustuu itsenäisen raskaan kaluston korjaamon sekä Koivunen Oy:n väliseen yhteistyöhön.

aktiivisesti korjaamoyrittäjiä mukaan, joten ketjuun kuuluvien korjaamoiden lukumäärä Suo-

messa tulee hieman kasvamaan. Ketjutoiminnan avulla pyritään kasvattamaan korjaamoille tar-

Suomessa ketjun ohjauksesta vastaava Koivunen Oy tarjoaa Top Truck -ketjun jäsenille monipuolisten yhteistyökumppaneiden avulla laajan tuki- ja palveluverkoston. Top Truck -korjaamoille tarjotaan mm. kattava tuotevalikoima, sähköinen varaosaluettelo, katsastus-, jätehuolto-, työvaate- ja tekstiilipalveluita, koulutusta, korjaamolaitteiden tarkastus- ja huoltotöitä, teknistä tietoa, teknistä tukea sekä erilaisia markkinointitoimia. Nämä tuovat korjaamolle lisää kilpailukykyä ja mahdollisuuden tehostaa toimintaansa edelleen. Uusia yhteistyökump-

paneita kartoitetaan aktiivisesti, jotta ketjuun kuuluville korjaamoille saadaan tueksi mahdollisimman laaja yhteistyöverkosto. Ketjun toimintamallia tullaan kehittämään kansallisesti yhteistyössä Koivunen Oy:n ja konseptiin osallistuvien Top Truck -korjaamoiden kesken. Ketjun tavoitteena on tarjota asiakkaille maanlaajuinen korjaamoverkosto, jossa tehdään monimerkkihuoltoja ja -korjauksia laadukkaasti, käyttämällä alkuperäisiä tai niitä vastaavia osia. Korjaamoilla on käytössään nykyaikaiset laitteet ja työkalut sekä riittävän korkea ammattitaito, joiden avulla korjaamo kykenee suorittamaan säännölliset huollot ja korjaukset kuorma-autoihin ja perävaunuihin. Top Truck -ketju tuo asiakkailleen monipuolisen ja laadukkaan palvelu- ja tuotevalikoiman sekä kilpailukykyisen hinnoittelun. Top Truck -korjaamolla asiakkaan ajoneuvo on ammattitaitoisissa ja osaavissa käsissä.

HELLA Luminator -mallisto on suunniteltu ammattikäyttöön

H

ELLA Luminator -mallisto on erityi- sesti ammattikäyt- töön suunniteltu tehokkaiden lisävalojen mallisto. Sen valmistuksessa on käytetty parhaita materiaaleja.

Kotelo-osat ovat joko sinkkipainevalua tai alumiinia. Koteloiden ja heijastinpintojen kromaukset ovat ehdotonta huippulaatua, eli tiedossa ei ole yhtään tapausta, joissa kromaus olisi irronnut tai edes hapettunut. Kiinnitysjalat ovat myös erityisen tukevat, joten valoon ei siirry häiritsevää tärinää, ja valo pysyy tiukasti paikoillaan. Vastaava laatuajattelu toteutuu muissakin yksityiskohdissa. Luminator-sarjaa on saatavilla kolmea kokoluokkaa ja kaikilla valotekniikoilla: Halogen, Xenon, ja LED.

Miljoona Kilometriä -tarinakilpailu

HELLA Luminator-laatu kestää vaativissa olosuhteissa vuosia - ammattikuljettajien mukaan jopa yli miljoona ajokilometriä. Örum Oy järjestikin toukokuussa messuosastollaan Kuljetus 2017 -messuilla Miljoona Kilometriä -tarinakilpailun, jossa ammattikuljettajat kertoivat kokemuksiaan Luminator -valoista. Messujen aikana tarinoita kertyi mahtava määrä ja parhaat tarinat palkittiin:

HELLA Luminator-laatu kestää vaativissa olosuhteissa vuosia - ammattikuljettajien mukaan jopa yli miljoona ajokilometriä.

1. sija, palkintona HELLA Luminator LED -lisäkaukovalot, Niko Ahola, Volvo FH16 puutavara-auto vm 2012 (1 001 000 km) 2. sija, palkintona HELLA Power Beam LED -työvalo, Risto Heporauta, Scania R500 vm 2007 (1 000 000 km) ”Pink

Panther” 3. sija, palkintona HELLA Flat Beam LED -työvalo, Juha Ristimaa, Scania R 500 vm 2006 (1 796 000 km) ”Zorro” Erityispalkinto parhaasta tarinasta, palkintona Philips LED Professional -taskulamput, Vilma Helimäki & Taia Sainio.

Scania R500 vm 2007 (1 000 000 km) ”Pink Panther”.

Volvo FH16 puutavara-auto vm 2012 (1 001 000 km).

- Messuilla ja asiakastapahtumissa on aiemmin kuultu monia legendoja siitä, miten jotkut Luminator-valot ovat kestäneet isältä pojalle ja autosta toiseen. Halusimme tietää onko mahdollista, että on olemassa yli miljoona kilometriä ajettuja luminaattoreita. Ja olihan niitä. Tarinoita

ja vastauksia tuli huikean paljon, kertoo kilpailun kummisetä, Örumin tuotepäällikkö Henry Valkila, joka valitsi raatinsa kanssa yhden voittajan sijaan 3 + 1 loistavaa tarinaa. Käy lukemassa tarinat osoitteessa www. orum.fi.

Scania R 500 vm 2006 (1 796 000 km) ”Zorro”.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Olemme mukana Tawastia Truck Weekendissä 14.-15.7. Hämeenlinnassa sekä Power Truck Show’ssa Härmässä 11.–12.8.. Tervetuloa tutustumaan Onnin Auton kiertuerekkaan!

METSÄALAN YRITTÄJÄ! Autosi on liiketoimintasi perusta, joten luota autojesi huollossa vain laadukkaisiin varaosiin. Ammattitaitoinen henkilökuntamme neuvoo sinua valitsemaan oikeat varaosat oikeaan tilanteeseen. Soita meille ja tee tilaus – toimitamme tilaukset nopeasti ympäri Suomen.

www.onninauto.fi Maahantuomme mm. seuraavia tuotemerkkejä:


26 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi laji - uusi auto

Kuljetus Marko Marttinen Ky Kangasniemeltä on laajentanut toimintaansa myös puunajoon. Autoksi hankittiin uusi Ferrarinpunainen Iveco Stralis AS350S56 8x4 Niemi-Korpi Oy:ltä.

A

iemmin maansiirtokuljetuksiin keskittynyt Kuljetus Marko Marttinen Ky Kangasniemeltä lähti ennakkoluulottomasti puunajoon uudella Iveco Straliksella helmikuussa 2017. Marko Marttinen on pitkän linjan autoilija ja myös Ivecoista on vankka kokemus. - Tämä on nyt neljäs Iveco ensimmäinen oli 90-luvun puolella EuroTech -vaihtolava-auto ja sitten tuli ajoon peräjälkeen kaksi Trakker -sora-autoa joista tehtiin kaupat Ivecon myyjän Matti Ryökkään kanssa. Puunajoa tuli opeteltua aikanaan talviaikaan kuskina muille yrittäjille silloin kun soranajossa oli omalla autolla hiljaista, kertoo kuljetusyrittäjä Marko Marttinen, joka haastattelupäivänä oli ehtinyt myös veljensä kaivukoneen puikkoihin. Tällä hetkellä Marttisella on soranajossa jo paljon kilometrejä nähnyt Volvo. - Tein kaupat Niemi-Korpi Oy:n Miika Niemi-Korven kanssa tästä Iveco Straliksesta ja siitä piti tulla alunperin sora-auto. Mutta ajotilanteiden muuttuessa päätinkin että alustasta tehdään puuauto; tästä johtuen autossa on matala ohjaamo mutta hyvin se toimii tässäkin tehtävässä ja silmäkin on tottunut ulkonäköön, toteaa Marttinen.

Marko Marttinen (kesk.) on tyytyväinen nuoren polven ennakkoluulottomaan asenteeseen opetella uusi vaativa laji; Ville Marttinen (oik.) ja Aleksi Linnera ovat kasvaneet nopeasti osaajiksi puunajossa.

Laadukas kokonaisuus

Straliksen puuvarustuksen teki Konekorjaamo Riikonen teräksisellä ammattitaidollaan, pankot ovat Forest Kingit ja nosturiksi valittiin Palfinger Epsilon M12L hydraulisella esiohjauksella. Perävaunuksi Marttinen osti Pohjanmaalta käytetyn 4 -akselisen jatkettavan Weckmanin Terninator XXL -tilapankoilla. - Ivecossa on aina ollut hintalaatusuhde kohdillaan. Niemi-

Korpi hoiti asiat kuten sovittiin ja olen kokonaisuuteen oikein tyytyväinen. Veljeksillä palvelu pelaa ja kävin myös heidän kanssaan viime syksynä Madridissa Ivecon tehtaalla tutustumassa kuorma-autojen valmistukseen, sanoo Marttinen.

Monipuolista puunajoa

Marttisen Straliksella ajetaan puuta Metsä-Tommolan lukuun. - Ajamme järeää tukkia Honkarakenteelle ja muillekin hirsi-

veistämöille. Lisäksi kuljetetaan UPM:n ja Enson puita mm. Pellokseen, Lappeenrantaan, Säynätsaloon, Anjalankoskelle ja Varkauteen, luettelee Marttinen.

Nuoret lähteneet ennakkoluulottomasti puunajoon

Marko Marttinen ajoi alussa talvella Straliksella enemmän mutta on keväästä lähtien keskittynyt maansiirtopuolelle ja nuo-

rempi sukupolvi on ottanut vastuun puunajosta. - Kävin Pieksämäen metsäkoulun ja olen ajanut sen jälkeen motoa. Sitten siirryin isän hommiin ajamaan sora-autoa ja nyt olen opetellut ajamaan myös puutavara-autoa, kertoo Ville Marttinen. Paljon Ivecon ratissa on viime aikoina viihtynyt kuljettaja Aleksi Linnera, jolla ei myöskään ollut aiempaa kokemusta puunajosta vaikka toki muusta raskaasta kalustosta. - Puunajoa ei voi oppia muuta kuin ajamalla joten piti vain lähteä rohkeasti matkaan. Nyt kuormantekokin alkaa jo sujua. Ajamme usein pitkiä hirsipuita ja niistä hyvän kuorman saaminen vaatii hieman mietiskelyäkin. Onneksi nosturissa on hydraulinen esiohjaus minkä kanssa pääsi nopeasti sinuiksi, kommentoi Linnera. Samaa mieltä nosturin ohjauksesta on myös Marko Marttinen: - Olen ajanut kaivukoneella ensimmäisen kerran neljävuotiaana jolloin niissä oli vielä monivipuohjaus, mikä sitten onneksi kehityksen mukana katosi ja tilalle tuli yksinkertaiset ohjainvivut. Ihmettelinkin että puutavara-autoissa on Suomessa pysynyt edelleen mekaaniset 2- ja 4-vipujärjestelmät niin suosittuna kun hydraulinen esiohjaus tai sähköohjaus on paljon kätevämpi. Ja onhan metsä- tai kaivuko-


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 27

Palfinger Epsilon M12L hydraulisella esiohjauksella saa Kangasniemen miehiltä kiitosta käyttömukavuudestaan.

Kuljettaja Aleksi Linnera kehuu Iveco Stralista kaikin puolin hyväksi puuautoksi ja ohjaamossa viihtyy.

netaustan omaavan paljon helpompi oppia tällaisilla ohjaimilla pelaamaan, mikä auttaisi alan kuskipulaankin.

Iveco saa kehuja

Iveco Stralikseen kolmikko on kaikin puolin tyytyväinen ja ensimmäiset 70 000 kilometriä on sujunut ilman mitään teknisiä ongelmia. - No yksi anturi vaihdettiin lennosta, muistaa Marko Marttinen ja jatkaa: meidän ajo-alueella on todella osaavat Iveco -huollot eli Savon Rekkahuolto Mikkelissä ja Kuorma-autoasennus Mahlamäki Kuopiossa (nykyään Atoy Rekkahuolto). Marttisen yhdistelmä on 8-akselinen ja 68 tonninen; etupää on varustettu rautajousilla ja peräpää ilmajousilla. - Ivecon 560 hevosvoimaisessa Euro 6 -moottorissa riittää

ruutia suurillekin massoille eikä yhdistelmä hyydy mäissäkään. Maastossa Ivecon voimalinja ja alusta on kuin kotonaan ja sitkeän moottorin alavääntö takaa sen että veto ei katkea eikä auto kaiva itseään kiinni pehmeillä irtiottokyky on loistava myös talven liukkailla, toteavat Kangasniemen miehet. Myös ZF:n 16-lovinen manuaalivaihteisto saa kiitosta: - Laatikossa on hyvät välityssuhteet ja vaihteet löytyvät tarkasti. Polttoaineenkulutukseenkin ollaan tyytyväisiä: - Keskikulutus on ollut ajoissamme yhteensä 58 litraa sadalla kuormantekoineen kaikkineen. AdBlueta menee lähes 7 % suhteessa polttoaineeseen mutta nesteiden kokonaiskulutus on silti alhainen, ilmoittaa Marttinen.

Iveco Straliksen 560 hevosvoimainen ja väkevästi vääntävä Euro 6 moottori vetää hyvin 68 tonnista puutavarayhdistelmää.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ratkaisut metsäalan kuljetustarpeisiin

PIRKKALA 040 578 8669 / Tuomas 040 569 2927 / Sami 040 582 4516 / Miika Teollisuustie 22, Pirkkala etunimi@niemikorpi.com

OULU Moreenikuja 2, 90630 Oulu 040 7344 310 / Jouni

KOKKOLA Isotanhu 2, 67600 Kokkola 0400 681 008

TURKU Verstaskatu 1, 20360 Turku 0400 263 860 / Pentti

Meiltä uudet ja käytetyt hyötyajoneuvot


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 29

Sisu kuorma-autojen myynti vahvassa kasvussa

K

uorma-autovalmista ja Sisu Auton tuot teisto painottuu kaikkein raskaimpiin ja vaativimpiin käyttötehtäviin. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi yli 80 vuotias kotimainen autovalmistaja vahvistaa otettaan.

- Toiminnassamme kaiken lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, korkea laatu ja kustannustehokkaat tuotantoratkaisut. Positiiviset käyttökokemukset sekä kotimaan markkinoiden elpyminen ovat nopeasti kasvattaneet tilauskantaamme, kertoo Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen. 4- ja 5-akselisten Sisu Polar kuorma-autojen myynti >= 28,5 t kasvoi alkuvuonna 45 % vuoteen 2016 verrattuna. Kokonaisuudessaan Sisu Auto vastaa 8,1 % alkuvuonna Suomeen ensirekisteröidyistä >= 28,5 t kuorma-autoista. Sisun valmistamien autojen osuudet jakautuivat ajotehtävittäin (neli- ja viisi- akseliset >= 28,5 t) seuraavasti: maansiirtoautot 22,0 % (neliakseliset 20,9 %, viisiakseliset 25,5 %, koneenkuljetusautot 23,8 %, puuautot 5,5 %.

Sisu Polar vahvistaa asemaansa myös metsäalan kuljetustehtävissä missä se on osoittanut luotettavuutensa, tehokkuutensa ja taloudellisuutensa suurilla kokonaispainoilla ajettaessa. Kuvissa Veljekset Reinikainen Oy:n uusi Sisu Polar -metsäkoneenkuljetusauto ja T. Kemppi Ky:n Sisu Polar -puutavara-auto.

Hyvän vastaanoton Suomessa saanut vaunu!

Seuraa Facebookissa @zaslawsuomi


30 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kaasukuningas Iveco Stralis AS440S40 NP:n 400 hv Cursor 9 maakaasumoottori on tehokkain tällä hetkellä markkinoiden tehokkain. Se vie raskasta yhdistelmää määrätietoisesti eteenpäin.

I

veco on tällä hetkellä pisimmällä maakaasumoottorien kehitys- työssä. Tehokkaimmasta Euroopan markkinoille soveltuvasta 9-litraisesta kaasu-Cursorista irrotetaan tehoa jo kunnioitettavat 400 hv. Myllyn voimavarat riittävät hyvin 40-tonnin yhdistelmäpainolle.

Hyötyautovalmistajat ja polttoaineyhtiöt kehittävät nyt vahvassa yhteistyössä vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia voimalinjoja. Vuosien kehitystyöllä on saavutettu lupaavia tuloksia. Ivecolla katseet ovat käännetty jo aikaa sitten maa- ja biokaa-

sun tarjoamiin mahdollisuuksiin. Iveco onkin noussut merkittävään asemaan hyötyautoihin soveltuvan maakaasumoottoritekniikan kehitystyössä. Valmistajan kattava valikoima sisältää maakaasukäyttöiset vaihtoehdot useimpiin kuljetustarpeisiin, alkaen suositusta Daily CNG-pakettiautoista ja jatkuen keskiraskaan luokan Eurocargo CNG -kuorma-automalliston kautta raskaaseen, yli 16 tonnisten kuorma-autojen luokkaan sijoittuvaan Stralis NP -malliin. Laajalla ja ympäristöystävällisellä mallistollaan Iveco on saanut asiakkaikseen useimmat Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista.

Uuden sukupolven Iveco Straliksen mittarinäkymä on klassisen selkeä ja kaikki kytkimet kätevästi hallittavissa.

Merkkipaalu

Merkittävin pelinavaus maakaasukäyttöisten voimalinjojen esiinmarssissa raskaan kaukoliikenteen voimanlähteenä nähtiin vuosi takaperin. Silloin Iveco esitteli 8,7-litraisen ja parhaalta teholtaan 400 hevosvoimaisen ja 1700 Nm vääntävän Cursor 9 -kaasumoottorin. Tehonlisäystä edeltävän sukupolven kaasukoneeseen on peräti 70 hv. Nyt vuotta myöhemmin ensimmäiset uuden sukupolven Stralis NP:t ovat saatettu liikenteeseen. Käytimme tilaisuuden hyväksemme ja koeajoimme Iveco Suomen esittelykäyttöön varusteleman Stralis AS440S40 NP -puoliperävaunuyhdistelmän

Kuljettajan ilmapenkki on ergonominen ja tarjoaa monipuoliset säätömahdollisuudet.

täyteen 40 -tonnin kantavuuskuormaan lastattuna.

Täydellä kaasulla

Jo ensimetrit Stralis NP:n ohjaimissa paljastavat mallisukupolvien välisen kuilun melkoiseksi. Cursor 9 yltää nyt tehon ja vääntömomentin osalta hyvinkin vastaavan kokoisten dieselmoottorien tasolle. Merkittävin pesäero syntyy liikkeellelähdössä. Kaasukonetta saa käskeä dieseliä enemmän ja hieman pidempään. Vaihteistona on 12-vaihteinen Hi-Tronix -automaatti, mikä suoriutuu tehtävistään mallikelpoisesti. Pienemmästä puristussuhteesta johtuen moottorijarrutus on,

ainakin kuormattuna ponnetonta. Tilanteen korjaamiseksi voimalinjaan on lisätty asiallisesti tehtävistään suoriutuva hydraulihidastin. Maanteiden marssinopeuksilla kaasukone vie ydistelmää väkevästi. Eroa dieseliin tulee lähinnä koneesta kantautuvista äänistä, jotka, varmasti monien pettymykseksi kääntyvät kaasumoottorin eduksi. Ajoimme yhdistelmällä Helsingin ja Mäntsälän väliä. Lahden suuntaan mentiin perinteiseen tapaan kuljettajan komennossa. Takaisin tultaessa luotimme tekniikkaan ja annoimme vallan ACC-vakionopeudensäätimelle. Polkimiin ei koskettu

Straliksen tilava makuuohjaamo on tasokas ja viihtyisä työpaikka pitkänmatkalaiselle.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 31

Maakaasu on puhtain UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET fossiilinen energianlähde

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

75

MAARAKENNUSJA KAIVOSALA METSÄALAN AMMATTILEHTI

kivirock.fi

75

M

sa sille ominainen haju. Maakaasua saadaan maakaasu- ja öljyesiintymistä sekä liuskekivestä, joita sijaitsee maankuoressa maalla ja merellä. Maakaasua voidaan nykyään korvata kotimaisella uusiutuvalla biokaasulla, joka jalostetaan Maakaasu on hajutonta, väri- ominaisuuksiltaan maakaasua töntä ja myrkytöntä. Turvallisuu- vastaavaksi. Biokaasu on yksi den takia ja mahdollisten kaasu- tulevaisuuden energiamuodoista.Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio vuotojen havaitsemiseksi maa-SEINÄJOKI: kaasun lisätään jalostusvaihees-0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com aakaasu on lähes kokonaan metaanista koostuva ilmaa kevyempi luonnonkaasu. Maakaasu ei sisällä lainkaan raskasmetalleja ja hyvin pienen määrän rikkiä.

UUDET JA KÄYTETYT MAARAKENNUSKONEET

- Maakaasumoottori polttaa kaikkia liikennekaasulaatuja ilman muutostöitä. Suomessa tarjolla olevat liikennekaasut ovat periaatteessa samaa tavaraa. Jokaisella laadulla on omanlaisensa polttoainesäiliöt ja nimi kertoo olomuodon, sanoo Jarmo Mäki Iveco Finland Oy:n teknisestä tuesta.

Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden Kobelcon yrittäjä Jyri Alajoelle.

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle

SEINÄJOKI: Markku Salomäki Akkutie 1, 60510 Hyllykallio 0400 415 333 makes@dlc.fi www.techbelar.com

K

onekesko luovutti koneista yrityksellä on myös pitMaxpo-näyttelyssä kältä ajalta: vuonna 1996 yritys Jyri Alajoki Oy:lle hankki ensimmäisen Kobelco Konekesko Oy:n Matti Pakkala (vas.) luovutti Maxpossa uuden KobelSeinäjoelle Kobelco SK140 merkkisen kaivukoneen ja sen con yrittäjä Jyri Alajoelle. SR -kaivukoneen. jälkeen saman merkkisiä koneita on hankittu useita lisää. AiemKoneen luovutti Matti Pak- mat kokemukset Kobelco -merkala Konekeskolta ja koneen kistä ovat erittäin positiivisia ja vastaanotti yrittäjä Jyri Alajoki. luotto tähän uuden sukupolven Iveco Stralis NP:ssä voidaan käyttää sekä CNG että LNG kaasuvaihtoehtoja. Tointamatka täysin tankein on Luovutettu Kobelco SK140SR koneeseen on tätä myötä myös jopa 1500 km. Noin -160 asteisen LNG:n tankkaustoimintojen aloittaminen on näyttävää puuhaa. on varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten lisäpainoilla, rototiltillä ja muil- perusteella kestäviä ja huoltola nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös urakkahommissa, ennen kuin Kehä III:lla. Tietöi- ajotehtävissä kustannuksiltaan kanssa. Suomessa eri liikenneJyri Alajoki Oy tekee Seinä- joissa koneet ovat kovalla rasiden takia matkalle osui useita vähintäänkin kilpailukykyinen kaasulaatuja toimittava Gasum joen alueella pääasiassa perin- tuksella. maarakennusalan kokoHankittua Kobelco SK140SR hidasteita. Testilenkin päätteeksi vaihtoehto dieselille.teistä laajentaa jakeluverkostoaan Valmistanaisurakointia muun muassa -kaivukonetta tullaan käyttäajotietokone antoi polttoaineen- jan mukaan kaukoliikennekäykiihtyvällä tahdilla. Yrityksestä kaupungeille, kunnille, seura- mään Seinäjoen kaupungin keskulutuslukemaksi 28,9 l/100 km, tössä Stralis NP:n kerrotaan kerrotaankustan valmiuksien olevan kunnille jayltäELY-keskukselle. katujen uudistamisproonekesko luovutti koneista yrityksellä on verkoston myös pit-tämä kehitykYritys 7-15 työllistää keskimäärin 8 jekteissa, joihin hiljainen, joka on linjassa valmistajan il- vän parhaimmillaan korkealla ja jopa % Maxpo-näyttelyssä ajalta:uravuonna 1996 yritysja lyhytperäinen työntekijää ja kältä kokemusta vähäpäästöinen moittamaan kulutuslukemaan. dieselsisariaan tehdään rakentavaa yhteismatalampiin yllä-yli 40sessä vuoden kone Kobelco ominaisuuksiensa puolesta Jyri Alajoki koinnista Oy:lle on johankki ensimmäisen Tankillisella toimintasäde yltää pitokustannuksiin työtä eri automaahantuojien ja (TCO). ajalta. sopii loistavasti. Seinäjoelle Kobelco SK140 merkkisen kaivukoneen ja sen Kokemusta Kobelco -kaivujopa 1500 kilometriin. kuljetusliikkeiden kanssa. Jake-

Pohjanmaan ensimmäinen uuden sukupolven Kobelco luovutettiin Jyri Alajoki Oy:lle

K

Ei siis ihme että Euroopassa maakaasu, eri muodoissaan, on jo laajasti kuljetusliikkeiden käytössä. Ei vain ympäristösyistä vaan myös taloudellisin perustein, sillä maakaasu on useissa

SR -kaivukoneen.

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

jälkeen saman merkkisiä koneita

useita lisää. Aiem- tuleekin teJakeluverkosto kehittyyon hankittu luverkoston kehitys Rakennusliike Koneen luovutti Matti Pak- mat kokemukset Kobelco -merNykyisellä kehitystahdilla kemäänKuomalle maakaasuautoista varkala Konekeskolta jaJCB koneen540-140 kistä ovat erittäin positiivisia ja Lauso -kurottaja maakaasumoottorit yltävät, ehteenotettavan taloudellisen ja

R

vastaanotti yrittäjä Jyri Alajoki.

luotto tähän uuden sukupolven

akennusliike käpä jo viiden vuoden sisälläOy:lleympäristöystävällisen Luovutettu Kobelco SK140SR on tätä myötä myös vaihtoehKuomakoneeseen Kuosamoihin suoritusarvoihin nydon dieselille. pioon luovutettiin on varustettu mm. puskulevyllä, kova. Koneet ovat kokemusten JCB 540-140 perusteella Lauso -kurotlisäpainoilla, rototiltillä jadieselien muilkestäviä ja huoltokyisten tehokkaimpien taja. Kone on varustettu la nykyaikaisilla varusteilla. vapaita myös urakkahommissa, henkilönnostokorilla ja Jyri Alajoki Oy tekee Seinä- joissa koneet ovat kovalla rasikaukohallinta laitteilla. JCB 540-140 Lauso -kurottaja. joen alueella pääasiassa perin- tuksella. teistä maarakennusalanKonetta koko-vastaanottamassa Hankittuaoli Kobelco AnssiSK140SR Hiltunen. Koneen luoTopias Kirjavainen, Jari tullaan vutti Mateko Oy:n Tero Sihvo. naisurakointia muunvas. muassa -kaivukonetta käyttäToivanen, Räsänen ja kaupungin keskaupungeille, kunnille, seura- Matti mään Seinäjoen kunnille ja ELY-keskukselle. kustan katujen uudistamisproYritys työllistää keskimäärin 8 jekteissa, joihin tämä hiljainen, työntekijää ja kokemusta ura- vähäpäästöinen ja lyhytperäinen koinnista on jo yli 40 vuoden kone ominaisuuksiensa puolesta ajalta. sopii loistavasti. Kokemusta Kobelco -kaivu-

Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle puh. 0400 376 222

Rakennusliike Kuomalle JCB 540-140 Lauso -kurottaja

R

akennusliike Kuoma Oy:lle Kuopioon luovutettiin JCB 540-140 Lauso -kurottaja. Kone on varustettu henkilönnostokorilla ja kaukohallinta laitteilla.

JCB 540-140 Lauso -kurottaja.

Konetta vastaanottamassa oli Anssi Hiltunen. Koneen luovas. vie Topias Kirjavainen, Jari vutti Oy:ntulee Terolähinnä Sihvo. koneesta Maanteiden marssinopeuksilla kaasukone ydistelmää väkevästi. EroaMateko dieseliin Toivanen, Matti Räsänen ja kantautuvista äänistä, jotka, varmasti monien pettymykseksi kääntyvät kaasumoottorin eduksi.

www.arilahtiky.fi


32 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pohjolan Jousitukku Oy:n Jaani Kuusisto (vas.) ja Kalle Eskelinen esittelevät asiakkaille lähdössä olevia jousipakkoja. Jousitukusta löytyy ratkaisut kaiken ikäisen kuljetuskaluston jousitusasioihin; taustalla Ford BB-18 vuosimallia 1935, mikä on Kalle Eskelisen äidin isoisän kuljetusyrittäjä Arthur Hugo Anderssonin uutena Helsingistä 13.6.1935 ostama. Sodat käynyt ja pitkään palvellut Ford on todella hienossa kunnossa ja kuskinpaikalla on istuskellut Kallen poikakin, joten samalla autolla mennään jo viidennessä polvessa.

Laatujouset nopeilla toimitusajoilla

P

ohjolan Jousitukku Oy on toimintansa alusta saakka panostanut laatuun ja nopeisiin toimitusaikoihin. Tuloksena

on saavutettu asiakkaiden luottamus ja sitä kautta erittäin vahva asema Suomen jousimarkkinoilla.

Ylöjärven keskusvarastosta löytyy tuhansia nimikkeitä jousituotteita suoraan hyllystä toimitettavaksi alueellisille jälleenmyyjille joita ovat mm. raskaan

Wewelerin erikoismatala 3-lehtinen jousipakka on erittäin suosittu vaativassa puutavaraperävaunukäytössä, joten niitä toimitetaan tasaisena virtana perävaunuvalmistajille.

kaluston varaosaliikkeet ja korjaamot - yhteensä jälleenmyyjiä on jo lähes 200 mikä takaa sen että loppuasiakkaat saavat jousituotteet aina läheltä. Lisäksi jousia toimitetaan laajasti kuljetuskalustovalmistajille; ennen kaikkea perävaunuteollisuudelle. - Olemme jälleen viimeisen vuoden aikana laajentaneet varastoitavien nimikkeiden määrää sekä kasvattaneet muutenkin varastoa. Jousitukku on tunnetusti nopea toimittaja: meiltä saa jouset 24 tunnissa tilauksesta ja nopeamminkin minne tahansa maan alueella. Ja tarvittaessa saamme tuotteita myös tehtailta viikottaisten kuormien lisäksi pikatilauksina jopa vuorokauden toimitusajoilla, lupaa Pohjolan Jousitukku Oy:n logistiikasta ja toimituksista vastaava Jaani Kuusisto.

Jouset kaiken ikäiseen kuljetuskalustoon

Jousitukun valikoimasta löytyvät hyötyajoneuvoihin lehti-

jouset, paraabelijouset, trapetsijouset ja kierrejouset sekä erilaiset jousipakat ja tukivarret. Lisäksi jousiasioissa palvellaan myös maataloutta ja työkonepuolta, kiskokalustoa sekä teollisuuden erityistarpeita. - Varastovalikoimaa on viime aikoina laajennettu mm. uusimpien kuorma-automallien jousilla eli meiltä löytyy jo esimerkiksi uuden Scania R-sarjan jouset. Ja vanhempaan kalustoon saa apua jousiongelmissa vaikkapa Jyry-Sisuista Vanajaan, joten museoautojenkin kunnostajien kannattaa olla yhteydessä, sanoo Kalle Eskelinen Pohjolan Jousitukun myynnistä. Myös perävaunupuolella Jousitukun valikoima on erittäin kattava mm. puutavara- ja sorapuolella sekä erilaisissa laveteissa. - Kun ajetaan äärimmäisen haastavissa olosuhteissa suurilla kokonaispainoilla, kannattaa jousitukseen panostaa. Vahva oikein toimiva alusta säästää koko yhdistelmän huolto-, rengas ja polttoainekuluja, parantaa


METSÄALAN AMMATTILEHTI ajettavuutta sekä lisää liikenneturvallisuutta, muistuttaa Eskelinen. Johtavat perävaunuvalmistajat luottavatkin Jousitukun tuotteisiin ja palveluihin. - Olemme saaneet tasaiseen tahtiin uusia OEM-asiakkaita. Teemme valmistajien kanssa tiivistä yhteistyötä teknisissä asioissa ja ennakoimme yhdessä lähitulevaisuuden jousitarpeet minkä perusteella varastoimme tuotteita taataksemme nopeat toimitukset, sanoo Eskelinen.

Laatua Belgiasta

Pohjolan Jousitukun pääyhteistyökumppani on belgialainen Weweler, mikä kuuluu VDA Groupiin. - Yhteistyömme Wewelerin kanssa on entisestään syventynyt mikä takaa asiakkaillemme korkealaatuiset jousituotteet nopeilla toimituksilla. Weweler on hiljattain laajentanut tehdastaan ja automatisoinut tuotantoaan entisestään taatakseen toimitusvarmuuden kysynnän koko ajan kasvaessa. Weweler kuuluu Euroopan suurimpien jousivalmistajien joukkoon ja edustaa laatuajattelussa varmasti markkinoiden kärkeä, toteaa Eskelinen.

KULJETUS 33

tyy koko ajan asiakkaiden keskuudessa. Jousihotelli on suunnattu asiakkaille, jotka tuotannossaan tai kuljetusliiketoiminnassaan tarvitsevat jousia säännöllisesti mutta ilman oman varastoinnin vaivaa ja pääomakuluja. - Pidämme asiakkaan tarvitsemat tuotteet aina varastossa ja toimitamme tarvittavat jouset 1-2 vuorokaudessa tilauksesta. Hankintaerien optimointi valmistavalta tehtaalta mahdollistaa kilpailukykyisen hinnan ja minimoi logistiikkakustannukset. Silti asiakas voi ostaa vaikka yhden jousen kerrallaan. Ajoneuvovalmistajien lisäksi palvelu soveltuu erinomaisesti myös kuljetusliikkeille ja sitä hyödyntävät yritykset ovat toimintaan oikein tyytyväisiä, kertoo Eskelinen. Pohjolan Jousitukun merkki on laadun tae jousissa. Toiminnan kulmakivet ovat tuotteiden erittäin korkea laatutaso ja nopeat luotettavat toimitukset.

Jousihotelli tuo säästöä ja helppoutta

Pohjolan Jousitukku lanseerasi pari vuotta sitten markkinoille täysin uudenlaisen Jousihotelli -palvelun, minkä käyttö lisään-

Järeässä ajossa tarvitaan vahvat ja kestävät jouset. Kuvassa Jyry-Sisun pakkoja.

Homma hallussa.

Pohjolan Jousitukusta löytyy kaikki jousituotteet - kuvassa kattavaa valikoimaa Sisun jousiston osia.

PALVELEVA LAVETTITALO SIIMET LAVETIT - ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITY - JÄREÄ RAKENNE - LAADUKKAAT KOMPONENTIT - POHJOLAN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU

Tässä on maailman kätevin työväline, se ...tekee tuntikirjanpidon ...kirjaa laskutettavat asiat ...laskee ylityöt ja päivärahat

KAIKKIEN LAVETTIEN JA PERÄVAUNUJEN KORJAUS-, MUUTOS- JA MAALAUSTYÖT

...raportoi työtehon ...kertoo seuraavan työn

AUTOJEN VARUSTELUT - NOSTURIT - HAKKURIEN ASENNUS - NOUSUPÖYDÄT

...näyttää työkaverien sijainnit

Paikannus

...tallentaa reitit ...laskee käyttöasteen

MAXPOSSA OSASTOLLA A20

Työajanseuranta ...lämmittää auton valmiiksi ...muistuttaa huollot ...kirjaa tankkaukset ...ja paljon muuta. Lisätietoja puh. 045 131 8462

www.kiho.fi

Yri$äjänkatu 28 50130 MIKKELI www.siimet.fi

Puh: MyynD:

+35815 321 610 Ari Mäkitalo +35844 321 6131


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 35

Alcoa esittelee uuden huippulaadukkaan DD-mallin missä yhdistyy Dura-Brightin (vas.) ylivoimainen korroosiosuoja ja pysyvästi kiiltävä pinta sekä Dura-Flangen (oik.) vahvistettu jalkaosa. DD-vanne on kehitetty erityisesti pohjoismaisten ja suomalaisten asiakkaiden vaatimuksiin.

Uusi DD-malli yhdistää kaksi parasta Alcoa -vannetta = kestävää tyylikkyyttä G lobaalisti johtava alumiinivanteiden valmistaja, amerik- kalainen Alcoa Wheels tekee jatkuvaa kehitystyötä, jonka tuloksena markkinoille esitellään jälleen uusia edistyksellisiä tuotteita.

Alcoa Wheels valmisti maailman ensimmäisen takoalumiinivanteen 1948. Yhtiöllä on vuosikymmenten kokemus alumiinin materiaaliprosessin kehittämisestä. Takometallinen rakenne takaa suuremman kestävyyden kuin koneistetuissa tai valetuissa vanteissa. - Alcoa-vanteiden koneellisessa taonnassa käytetään automatisoituja linjoja ja uusinta teknologiaa. Tuloksena on laatu, joka täyttää kuljetusalan raskaatkin vaatimukset. Vanteiden kestävyys ja keveys tunnetaan jo yli 30 maassa. Alcoa-vanteet on ensimmäisinä alumiinivanteina testattu ja hyväksytetty kaikilla Euroopan kuorma- ja rekka-autovalmistajilla, kertoo Suomen ja Viron Alcoa-maahantuoja Milcoa Oy:n yrittäjä Erkki Huttela. Eurooppaan myytävät Alcoa -vanteet valmistetaan pääosin yrityksen modernista Unkarin

tehtaassa, mitä on jälleen hiljattain laajennettu. - Alcoa -vanteiden myynti on vahvassa kasvussa ja Unkarin tehtaan tuotanto on ollut 20 %:n kasvuvauhdissa viime vuosina. Tänä vuonna tehtaasta valmistuu jo yli miljoona vannetta ja laajennuksen jälkeinen tuotannon maksimikapasiteetti eli 1,5 miljoonaa vannetta vuodessa tullaan saavuttamaan tavoitteiden mukaan puolentoista vuoden päästä, toteaa Huttela.

Vahvaa kasvua markkinoilla

Alcoa -alumiinivanteiden myynti on kehittynyt vahvasti myös Suomessa ja kasvua on syntynyt kaksinumeroisia prosenttilukuja vuodessa. - Milcoan edustamilla Alcoa vanteilla on Suomessa jo lähes 30 % markkinaosuus kaikista raskaista kuorma-autoista ja alumiinivanteiden markkinaosuus on Alcoalla Suomessa noin 90 %. Tämän sai huomata myös toukokuussa Kuljetus 2017 -näyttelyssä Jyväskylässä, missä esillä olleessa kuljetuskalustossa Alcoan osuus oli silmiinpistävä. Taottujen alumiinivanteiden käyttö yleistyy koko ajan sillä ne ovat kestäviä, ke-

vyitä, tehokkaita lämmönjohtajia ja myös tyylikkäitä. Kuljetusyrittäjät hakevat yhdistelmiinsä kevyempiä rakenneratkaisuja maksimoidakseen hyötykuorman määrän. Alcoa -vanteilla on viiden vuoden takuu ja on tavallista että ne kestävät jopa 15 vuotta, ilmoittaa Huttela. Asiakaspalvelun parantamiseksi entisestään Milcoan keskusvarastolla Raumalla on aloittanut asiakaspalvelussa Kristian Koski, joka toimii myynnin tukena Suomessa sekä kehittää Viron toimintoja.

Vanteet kaikkiin käyttötarpeisiin

Suosituimmat Alcoa -vannemallit ovat Dura-Bright EVO, Dura-Flange ja Brushed. - Suomessa eniten myyty malli on Dura-Bright EVO ylivoimaisella korroosio- ja kemikaalikestävyydellä sekä helppohoitosella kiiltävällä näyttävyydellä. Kovaan käyttöön tarkoitetuissa Dura-Flange -vanteissa on puolestaan patentoitu käsittely, joka muodostaa suojan vanteen olka-alueelle ja estää reunan kulumista. Niinpä Dura-Flange on suosittu valinta esimerkiksi puutavaraperävaunuihin. Brushed-vanteet ovat kustannusteho-

kas vaihtoehto ilman pintakäsittelyä, toteaa Huttela.

Uusi DD -vannemalli yhdistää kaksi parasta

Moni asiakas on haaveillut Dura-Bright EVO ja Dura-Flange vanteiden erinomaisten ominaisuuksien saamisesta samaan vanteeseen. - Nyt tähän toiveeseen on vastattu kun Alcoa esittelee uuden huippulaadukkaan DD-mallin missä yhdistyy Dura-Brightin ylivoimainen korroosiosuoja ja pysyvästi kiiltävä pinta sekä Dura-Flangen vahvistettu jalkaosa. DD-vanne on kehitetty erityisesti pohjoismaisten ja suomalaisten asiakkaiden vaatimuksiin ja sen myynti alkaa nyt syksyllä koossa 19.5x7.5, 19.5x 8.25 ja 22.5x8.25, sanoo Huttela.

Vannekierrätys palvelee ja tuo hyötyä asiakkaalle

Milcoa on kehittänyt parin vuoden ajan vannekierrätystä yhdessä suomalaisten asiakkaiden kanssa. Kierrätyksen toimivuutta on jo testattu hyvällä menestyksellä ja uusi palvelu otetaan laajemmin käyttöön alkuvuodesta 2018. - Keräämme alumiinia uusio-

käyttöön niin että asiakkaamme saavat käytetyistä Alcoa -vanteista paremman rahallisen hyödyn kuin viemällä ne metallinkierrätykseen - ja vähemmällä vaivalla. Käytöstä poistettuja Alcoa -vanteita (joissa min. 90 % painoa jäljellä) vastaan saat yhden uuden vanteen palautettua lavaa kohden (12 kpl vanhoja vanteita = 1 uusi Brushed vanne ja 16 kpl vanhoja vanteita = 1 uusi Dura-Bright EVO, tai Dura Flange vanne), kertoo Huttela. Vannekierrätys on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. - Kotisivuillamme www. milcoa.fi tulee olemaan Vannekierrätys osio missä asiakas täyttää lomakkeen ja valitsee haluamansa uuden vanteen tuotenumerolla. Sen jälkeen me lähetämme asiakkaan sähköpostiin rahtikirjat jotka asiaka tulostaa ja kiinnittää vanhoilla vanteilla pakkaamaansa lavaan. Milcoa hoitaa lavan rahdin asiakkaan luota varastollemme ja lähettää palautuksena uuden vanteen asiakkaalle. Vannekierrätys on helppoa, ympäristöystävällistä ja asiakkaalle taloudellisesti kannattavaa, kiteyttää Huttela.


36 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tehokasta ja luotettavaa varaosapalvelua Pohjanmaalla T

alueella ja kun aikanaan kartoitimme markkinaa sekä asiakkaiden tarpeita, päätimme perustaa toimipisteet asiakaspalvelun ja tuotteiden saatavuuden parantamiseksi. Se oli viisas päätös mistä kertoo hyvä asiakaspalaute ja toimintamme tasainen kasvu, kertoo myyntipäällikkö Marko Äikäs. Molemmissa toimipaikoissa päätettiin panostaa suureen ja monipuoliseen varastoon sekä tietenkin ammattitaitoon. - Mikä tärkeintä, myös rekrytoinnit onnistuivat erinomaisesti ja molemmissa pisteissä on todella ammattitaitoinen, alueen asiakastarpeet tunteva henkilökunta. Sitoutumisesta tekemiseen kertoo se että henkilövaihdoksia ei ole tullut. Ja myynnin hyvän kehityksen myötä olemme kasvattaneet henkilökunnan määrää niin että tällä hetkellä Seinäjoella asiakkaita palvelee viisi henkilöä ja Vaasassa neljä henkilöä, sanoo Äikäs.

AVO Oy on raskaan kaluston varaosien maahantuonti- ja myyntiyritys, jonka päätoimipaikka on Tampereella ja lisäksi toimipaikat löytyy Seinäjoelta ja Vaasasta.

TAVO on ripeä ja palveleva raskaan kaluston varaosatoimittaja. Laajalla tuotevalikoimalla sekä laadukkaalla ja asiantuntevalla palvelulla autetaan asiakkaita pitämään pyörät pyörimässä. - Laajasta tuotevalikoimastamme löydät kattavasti raskaan kaluston varaosia, lisävarusteita ja tarvikkeita eri automerkkeihin. Tunnemme raskaan kaluston ammattilaisten arjen, pohjoiset ääriolosuhteet ja automerkkien erityispiirteet. Kauttamme saat sekä alkuperäiset että ensiasennuslaatua vastaavat varaosat mm. seuraaviin johtaviin automerkkeihin: Volvo, Scania, Sisu, Mercedes, MAN, Renault, Iveco, DAF, BPW, SAF, ROR ja Gigant, kertoo TAVO Oy:n varatoimitusjohtaja Perttu Laakso.

Varastoja kehitetään asiakkaiden tarpeisiin

Yli 20 000 varastotuotetta

Kotimaisena perheyrityksenä TAVO tietää, mitä hyvä palvelu tarkoittaa. - Tuotevalikoiman monipuolisuus, nopeat toimitusajat, kilpailukykyiset hinnat sekä asiantunteva henkilöstömme ovat tekijät, joilla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen jo vuodesta 1976, toteaa Laakso.

Tule myymälään tai tilaa nopea toimitus

TAVO palvelee asiakkaitaan Tampereen, Seinäjoen ja Vaasan myymälöissä, joista voit noutaa tavaran suoraan. - Halutessasi voit myös tehdä tilauksen puhelimitse tai sähköisesti. Toimitamme tarvitsemasi varaosat ja tarvikkeet ilmoittamaasi osoitteeseen jopa samana

- TAVO palvelee Pohjanmaan alueen asiakaskuntaa suurella varastotuotevalikoimalla Seinäjoen (kuvassa) ja Vaasan myymälöissä, kertoo myyntipäällikkö Marko Äikäs. Seinäjoen asiakaspalvelusta vastaavat ammattitaidolla Jari Kiuttu, Lasse Leskinen, Tuomo Pesonen, Keijo Viero ja Jari Asuintupa.

päivänä, lupaa Laakso.

Osa valtakunnallista Raskasarja-ketjua

TAVO kuuluu Suomen suurimpaan vapaan varaosakaupan myymäläketjuun, joka koostuu

itsenäisistä yrityksistä. Ketjun 21 myymälää ja 12 korjaamoa palvelevat eri puolilla Suomea. Raskassarja-ketjun jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 64,5 milj. euroa (2016), josta varaosamyynnin osuus 49,8 milj. euroa.

Pohjanmaalla tekemisen meininki

TAVO avasi oman liikkeen Seinäjoelle keväällä 2013 ja Vaasaan loppuvuodesta 2015. - TAVOlla on ollut jo pitkään hyviä asiakkaita Pohjanmaan

Toimipisteiden varastovalikoimaa on kasvatettu ja kehitetty asiakkailta saadun palautteen perusteella. - Pohjalaiset asiakkaat sanovat suoraan mielipiteensä, mikä on ensiarvoisen tärkeää toimintamme kehittämisessä. Ja olemme pystyneet olemaan luottamuksen arvoisia mikä on johtanut hyvään kehitykseen. Myös TAVOn tapa pitää suuria varastoja sopii pohjalaiseen ajatusmalliin niin että tavaraa löytyy aina suoraan hyllystä, toteaa Äikäs. Kuljetustoiminnassa on Pohjanmaalla yllättävän paljon alueellisia eroja. - Seinäjoki on logistinen solmukohta joten kalustoa on paljon, se on pääosin uudehkoa ja ajosuoritteet ovat suuria pitkillä runkolinjoilla. Vaasassa on puolestaan ulkomaanliikennettä ja paikallisesti ehkä hieman iäkkäämpää kalustoa, mihin pitää myös löytyä osat. TAVOn pitkä perinne mitä on kerätty vyodesta 1976 lähtien takaa sen, että uusimpien mallien lisäksi osat löytyy myös vanhempaankin kalustoon, sanoo Äikäs.

Logistiikka pelaa

TAVO Vaasa löytyy osoitteesta Runsorintie 2.

TAVOn varaosalogistiikka on hiottu huippuunsa. - Logistiikka Tampereen keskusvarastolta Seinäjoelle pelaa hienosti ja olemme rakentaneet paikallisten kuriirien kanssa tehokkaasti toimivat kuljetukset Seinäjoelta Vaasaan sekä toimipisteistämme asiakkaille. Pisteissä on käytössä myös omat kuljetusautot. Pystymme toimittamaan maakunnan asiakkaille


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Seinäjoella muutetaan ensi vuoden keväällä uusiin toimitiloihin Rekkaväylällä; tällä hetkellä palvellaan tutussa osoitteessa Puurtajantiellä.

osat saman päivän aikana paikallispisteistä ja seuraavaksi päiväksi keskusvarastolta. Ja kun tulee käymään Seinäjoen tai Vaasan myymälässä niin hyllystä löytyy melkein kaikki tarvittava heti mukaan, lupaa Äikäs.

Seinäjoelle valmistuu uudet toimitilat

Vaasassa käytössä on modernit 700 neliön myymälä- ja varastotilat mutta Seinäjoen 300 neliön tilat ovat jääneet toiminnan kasvun ansiosta pieniksi.

- TAVOlle onkin parhaillaan valmistumassa Seinäjoelle uudet tilat Rekkaväylän varrelle, mitkä saadaan käyttöön keväällä 2018. Varaosaliikeen ja varaston käyttöön tulee reilu tuhat neliötä tilaa. Lisäksi kiinteistöön valmistuu huippulaadukas kuorma-autojen ja bussien pesupalvelu, mikä parantaa asiakaspalvelua entisestään. Seinäjoen kasvukeskuksessa on yleisestikin hyvä draivi päällä; kaupunki on kannustava paikka tehdä ja yrittää, kehuu Äikäs.

TAVOn Vaasan myymälän tiskillä Tero Granskog ja Markku Salomäki sekä kuvasta puuttuva Bjarne Teir palvelevat vankalla osaamisella.

LEIJONA RASKAASEEN PUUAJOON. KOE uusi MAN D38 640 hv moottori puunajossa, varaa koeajo. www.mancenter.fiww TAVOn tapa pitää suuria varastoja sopii pohjalaiseen ajatusmalliin niin että tavaraa löytyy aina suoraan hyllystä.

w.man.eu


38 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätyöltä varusteet myös kuorma-autoihin Hydrauliletkun väliin asennetava Indexator -kiertoliitin estää letkun kiertymisen ja liittimien aukeamisen. Tämä lisää huomattavasti letkujen käyttöikää. Indexator -jarruriipukkeella estetään kuormainkouran ja riipukkeen välinen tarpeeton heilahtelu, mikä nopeuttaa työskentelyä.

Yleisin Indexatorin kääntäjämalli puutavara-autojen nostureissa on GV12-2. Indexator -mallisto kattaa kääntäjät pienimmistä maatilakuormaimista metsäkoneisiin ja puuautoihin sekä terminaalinostureihin.

Hultdins -kouria löytyy kokoluokassa 0,26-0,52m2. Tavallisten kuormainkourien lisäksi mallistossa ovat kourat mm. hakkuutähteen tai jätteen käsittelyyn.

M

etsätyö Oy on tunnettu varustetoimittaja metsä- koneisiin sekä maansiirtokoneisiin mutta valikoimasta löytyy laajasti tuotteita myös kuorma-autokäyttöön ja erityisesti puutavara-autoihin. Kaikki Metsätyön edustamat päätuotteet tulevat joko omasta konsernista tai suoraan varustevalmistajilta. Yhteistä edustettaville tuotteille on, että valmistajat lähes poikkeuksetta ovat alansa johtavia ja toimivat kansainvälisesti, mikä osaltaan takaa tuotteiden korkean laadun.

Olofsfors -tieterät

Olofsfors-tieterät, tappirungot ja kovametallitapit ovat kuormaautojen auroissa ja alusterälaitteissa laajalti käytettyjä tuotteita. Olofsfors Ab on johtava tieterien valmistaja markkinoiden laajimmalla tuotevalikoimalla. Tunnetuin terätuote on varmasti käyttöedullinen reikäterä, joka on normaalimallien lisäksi saatavana kulmateränä tai loska-auraukseen soveltuvana kumitettuna reikäteränä.

Hultdins -kourat

Hultdins Ab on johtava kuormainkourien valmistaja metsäkoneisiin. Mallisto kattaa myös puutavara-autoissa käytettävät kourakoot ja mallit. Normaalit kuormainkourat ovat kokoluokassa 0,26 m2 - 0,52 m2. Lisäksi mallistossa on energiapuun ja jätteenkäsittelyyn soveltuvat 4-piikkiset R-kourat, vinoleukakourat ja kourat kaivinkoneiden ympäripyöriviin kääntölaitteisiin. Hultdins -tuotteita ovat myös kourasahat sekä nostureiden käännön vaimentimet ja puomistosylintereiden vaimentimet.

Markkinoiden tunnetuin reikäterä Olofsfors P300 on saatavissa myös kulmateränä, joka on esimerkiksi lunta auratessa erittäin vahva ulkokulmastaan katukiveen osuessaan.

Indexator -kääntäjät

Indexator on kaikkialla maailmassa tunnettu ympäripyörivien kääntäjien ja kääntölaitteiden valmistaja. Kääntäjämallisto kattaa nosturit pienistä 3 tm:n maatilakuormaimista metsäkoneisiin ja puutavara-autoihin sekä järeimpiin terminaalinostureihin. Läheisesti kääntäjään liittyy riipuke tai jarrullinen riipuke, joka on Indexatorilta saatavissa lähes jokaiseen nosturiin soveltuvaksi. Jarruriipukkeissa on valittavissa mallit, jotka vaimentavat heilahdusta kääntäjään tai vaihtoehtoisesti sekä kääntäjään ja puomin päähän nähden. Näiden tuotteiden lisäksi Indexator -valikoimaan kuuluvat kiertoliittimet, jotka estävät letkun kiertymisen ja aukeamisen liitoksistaan. Kiertoliitin asennetaan esimerkiksi letkun väliin, jolloin letku voi vapaasti työskenneltäessä ”elää”. Liittimien kiinnipysymisen lisäksi letkun käyttöikä kasvaa huomattavasti.

X-tapp -kartiotapit

Puutavara-autojen nosturit on tyypillinen kohde X-tapp -kartiotapeille. Nosturin puomilii-

X-tapp -kartiotapilla kunnostetaan pysyvästi väljistyneen tappiliitoksen korvakkeet. Puutavara-autojen nosturit on tyypillinen käyttökohde X-tapp -kartiotapeille.

tokset ja hydraulisylintereiden tappiliitokset kuluvat korvakkeistaan työskenneltäessä. Työiskujen vuoksi korvakereiät muokkautuvat soikeiksi. X-tapp, jonka päissä on laajennuskartiot, asennetaan suoraan alkuperäisen tapin tilalle reikävenyneisiin korvakkeisiin. Lukitusosat kiristetään annettuun momenttiin ja kartiot laajenevat reikien muotoon poistaen reikävälyksen täysin. X-tapp-kartiotappi on saatavissa lähes kaikkiin kohteisiin, joissa on tappiliitos.

Nordchain -ketjut

Rahtiautot, aura-autot ja erityisesti puutavara-autot varustetaan talviolosuhteisiin kitkaketjuilla. Nordchain on johtava ketjutuote kuorma-autoihin laajalla mallistolla. Ketjut on saatavissa yksittäispyöriin tai paripyöriin kaikkiin meneviin rengaskokoihin. Asfalttiajoon piikittömät ja vaativaan metsäkäyttöön piikilliset kitkaketjut. Lähes kaikki Nordchain -kuorma-autoketjut ovat perusaineeltaan kantikasta, karkaistua booriterästä. Piikillisissä malleissa kaatumaton U-hokki takaa ylivoimaisen pyöräpidon.

Nordchain eniten myyty ketjumerkki puutavara-autoihin; ykkös- tai paripyöriin piikillisinä tai ilman.

Lähellä asiakasta

Metsätyö Oy toimii kolmella paikkakunnalla, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Rovaniemel-

lä. Lisätietoa tuotteista on saatavissa myyntihenkilöstöltä ja sivuihin www.metsatyo.fi tutustumalla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iisalmi

Joensuu

Kotka

KULJETUS

Kouvola

Mikkeli

Kysy p hinta akettij peräv uuri sinun aunuu si!

Auto

Perävaunu

Yhdistelmä

Kuorma-autot

Perävaunut

100€ 120€ 200€ 170€ 130€


40 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Yhdistelmien massat kasvaa - kuormatila ratkaiseva tekijä

Suuri osa Suomessa testikäytössä olevista HCT-yhdistelmistä joilla ajetaan jopa 104 tonnin kokonaismassoilla, on varustettu Terminator XXL -pankoilla.

P

uutavara-auto yhdistelmien kokonaismassat ovat Skandi- naviassa Euroopan suurimmat. Suomessa on ajettu jo useamman vuoden ajan maksimissaan 76 tonnin kokonaispainoilla ja Ruotsissa kokonaispainot nousevat nyt maksimissaan 74 tonniin. Kokonaismassojen kasvatuksen tavoitteena on tehostaa metsäteollisuuden kuljetuksia, vähentää kuorma-autojen määrää teillä ja pienentää kuljetuksista aiheutuvia ympäristölle haitallisia päästöjä. Kuljetuskaluston massat ja mitat ovat aina osaltaan ohjanneet puutavarapankkojen kehitystyötä. Aikanaan ykkösasia on

ollut pankkojen keveys millä on haettu säästöä yhdistelmän omamassaan ja sitä kautta suurempia hyötykuormia. Keveyden varjolla on jopa jätetty muut rakenteelliset asiat vuosikymmenten takaiselle tasolle. Yhdistelmien viime aikainen kehitys on kuitenkin johtanut moniin muihinkin tärkeisiin asioihin puutavarapankkojen rakenteessa - keveys on siinä vain yksi itsestäänselvä asia.

Kuormatilan koko ratkaiseva tekijä

Kun puutavarayhdistelmien kokonaismassat nousevat ilman mahdollisuutta niiden pituuden lisäämiseen, tarkoittaa se sitä että kuormakorkeus nousee. Suomessa kun massat nousivat 60 tonnista 76 tonniin niin laissa

määritelty korkeus 4,2 metriä nousi 4,4 metriin. Tämän korkeuden täysimääräistä hyväksikäyttöä rajoittaa usein kuljetusreiteillä olevat matalat sillat. Ruotsissa on käytössä ilman asetusta määritelty ns. asennuskorkeus mikä on yleensä 4,4 m. Perinteisillä korkearunkoisilla ja pienikuormatilaisilla pankoilla kuormien kasvattaminen aiheuttaa useita ongelmia yhdistelmälle. Kun tolppamittaa kasvatetaan maksimiin ja puuta lastataan kyytiin aiempaa enemmän, nousee yhdistelmän kuorman painopiste oleellisesti ylemmäs. Tämä tarkoittaa yhdistelmän ajo-ominaisuuksien muuttumista kiikkeräksi mikä huonontaa oleellisesti liikenneturvallisuutta ja kuljettajan työ muuttuu entistä raskaammaksi. Myös yhdis-

Terminator XXL -pankoissa on liukuestepinnat tolpissa ja rautahampaat rungossa, joiden ansiosta puuniput saadaan sidottua tiukasti paikoilleen kuormankiristimillä.

telmän rakenteille ja renkaille painopisteen nousu on haitallista. Ja vaikka huonokuormatilaiset pankot lastataan aivan täyteen kuormaan ajetaan usein alikuormilla, jolloin koko ajatus suuremmista hyötykuormista valuu hukkaan. Tämä on suuri ongelma erityisesti kuivalla puulla.

Terminator XXL -pankot ovat vastaus tarpeeseen

Suomi lähti edelläkävijänä nostamaan pysyvästi kuormaautoyhdistelmien painoja. Jo paljon ennen sitä aloitettiin uuden sukupolven teräksisen Terminator XXL -puutavarapankkomalliston kehitystyö, minkä ensimmäiset mallit tuotiin markkinoille vuonna 2012. Kehitystyön taustalla on yli 40 vuoden kokemus puutavarapankkojen valmistuksesta. Terminator XXL -pankkomalliston luonut insinööri Heikki Jokela toi vuonna 1976 markkinoille mullistavan kevyet Alukarikka alumiinipankot ja sitten alumiiniset päällerakenteet, joiden valmistus siirtyi Alu-Botnialle Maxmoon vuonna 1978. Silloin kehitetyt alumiinituotteet elävät edelleen vahvana markkinoilla. Jokela on suunnitellut ainutlaatuisella urallaan yhteensä lähes 40 erilaista puutavarapankkomallia jotka on otettu sarjatuotantoon.

- Ultralujasta, säänkestävästä SSAB Weathering 960 -erikoisteräksestä valmistetut Terminator XXL -pankot vastaavat tietenkin perusasiaan eli keveyteen; ne ovat keveimpien alumiinipankkomallien kanssa samalla painotasolla. Muut ominaisuudet ovatkin sitten näissä 2010-luvun tuotteissa aivan omalla tasollaan. Uudenlaisen muotoilun ja korkealle kehitetyn valmistustekniikan ansiosta Terminator XXL -pankojen runkokorkeus on jopa 10 cm perinteisiä puutavarapankkoja matalampi ja kapeiden tolppien välinen kuormatila on enimmillään 25 cm leveämpi. Tämä tarkoittaa sitä että puukuorman painopiste on oleellisesti alempana kuin perinteisillä pankkomalleilla. Terminator XXL -pankoilla yhdistelmään saadaan kuormattua tarpeeksi puuta niin että pystytään hyödyntämään uudet kokonaismassat, sanoo Heikki Jokela. Kuorman painopisteen laskeminen vaikuttaa oleellisesti yhdistelmän ajettavuuteen ja sitä kautta liikenneturvallisuuteen. - Terminator XXL -pankkomallistossa on lisäksi lukuisia liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Uusissa kuorma-autoissa on automaattiset suurtehojarrut, jotka ovat lisänneet lyhyessä ajassa jarrutustehoja jopa 50 %. Se asettaa puutavaranippujen


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 41

kuormansidonnalle aivan uudet vaatimukset. Terminator XXL -pankoissa on liukuestepinnat tolpissa ja rautahampaat rungossa, joiden ansiosta puuniput saadaan sidottua tiukasti paikoilleen kuormankiristimillä. Ja kun niput ovat tiukasti kiinni eivätkä ne pääse liikkumaan parantaa sekin yhdistelmän ajettavuutta jämäkämmäksi. Suomessa Terminator XXL -pankoissa käytetään aina perävaunun ensimmäisessä pankossa tupla kiinnikkeitä, sillä se ottaa vastaan suuren osan jarrutusvoimista, sanoo Jokela.

Aerodynaamiikka tärkeässä roolissa

Erittäin modernin malliset Terminator XXL -pankot on suunniteltu ulkomuodoltaan uusimpiin kuorma-automalleihin istuviksi. Kokonaisuuden ja korkean laadun viimeistelee 3kerros pintakäsittely; ensin erikoisteräs teräskuulapuhalletaan, sitten sinkkipohjamaalataan jonka jälkeen tulee asiakkaan valitsema väri ja päälle vielä lakkaus. Saatavilla on kaikki mahdolliset värit juuri asiakkaan toiveen mukaan. - Eikä muotoilulla ole haettu vain hienoa ulkonäköä vaan tärkein asia siinä on ollut optimaalinen aerodynamiikka. Terminator XXL -pankkojen hyvä aerodynamiikka säästää polttoainetta ja vähentää yhdistelmän taakse nousevaa vesi, lumi ja pöly-

Yhdistelmien viime aikainen kehitys on johtanut moniin vaadittaviin ominaisuuksiin puutavarapankkojen rakenteessa - keveys on vain yksi itsestäänselvä asia. Kuormatilan merkitys on noussut tärkeimmäksi kriteeriksi.

pilveä mikä on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää, lisää Jokela joka on keskittynyt puutavaravarusteiden aerodynamiikan parantamiseen vuodesta 1986 lähtien.

Lisää kuormatilaa maailmalle

Terminator XXL -pankot ovat

olleet todellinen menestys ja niitä on myyty suuria määriä Suomen vaativille markkinoille sekä myös vientiin ympäri Eurooppaa. - Suomessa ne ovat osoittaneet kestävyytensä rankassa ajossa 76 tonnisilla yhdistelmillä. Markkinoiden ylivoimaisesti isoin kuormatila on tehnyt niistä

halutuimmat tuotteet uusille massoille. Niinpä myös suuri osa Suomessa testikäytössä olevista HCT-yhdistelmistä joilla ajetaan jopa 104 tonnin kokonaismassoilla, onkin varustettu Terminator XXL -pankoilla, kertoo Jokela. Vientimarkkinoiden myynnin kehittämisestä vastaa diplomi-

insinööri Jari Koivisto, jolla on pitkä kokemus puutavarapankkojen myynnistä Euroopassa. - Terminator XXL -pankkoja on toimitettu pitkään jo eri puolille Eurooppaa. Nyt kun Ruotsissa kokonaispainot nousevat niin pankkojen suurelle kuormatilalle on tarvetta myös siellä, ilmoittaa Koivisto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

42 KULJETUS

www.porokka.fi

JP:LTÄ SALPAKADULTA JOENSUUSTA!

SCANIA R124 GB 6x2 Hakekontti LIPE 50m3 Hinta:

-03 11.000€

SISU E525 -97 Puuauto, nosturi Kesla Foresteri 2010 sisältyy hintaan! Hinta: 20.000€

MYÖS VUOKRATTAVANA!

VOLVO FH16 700 -12 Exte alupankot, mahdollisuus myös myydä yhdessä nosturin ja pv:n kanssa Hinta: 39.500€

VOLVO FH13 Alucar pankot, nosturi ei sisälly hintaan Hinta:

-07 16.500€

Raskaita yli 16-tonnisia Mercedes- Benz kuorma-autoja myytiin lähes 300 eli 296 kappaletta eli peräti 76,2 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2016. Samalla markkinaosuus nousi 18,8 prosenttiin viime vuoden 12,8 prosentista.

SCANIA R730 Puuvarustus Hinta:

SISU E14M 8x2 Kasettiperävaunu, pv. kats. 2017 Hinta:

-11 VOLVO FL12 Volvo tienhoitovarustuksella 35.500€ Hinta:

-97 17.500€

JYKI 5-aks. puutavaraperävaunu 8 kpl Alucar alumiinipankkoja Hinta:

-98 9.800€

-03 26.800€

Mercedes-Benzin raskaiden kuorma-autojen markkinaosuus vahvassa kasvussa

M MST 5-aks puutavaraperävaunu -01 8 kpl Terminator XXL -pankkoja, kats. 2017 Hinta: 29.000€

KESLA FORESTERI 2009LT Kouravarustelu, vaaka Hinta:

KESLA FORESTERI 2010 T Hyväkuntoinen avonosturi Hinta:

KESLA FORESTERI 2012TH NT hytillä Hinta:

-10 16.500€

-10 22.900€

ercedes-Benzin raskaiden kuorma-autojen markkinaosuus Suomessa 1,5-kertaistui viime vuodesta ensimmäisen puolen vuoden aikana 2017. Raskaiden Mercedes-Benz-kuorma-autojen alkuvuosi 2017 on sujunut erinomaisessa tahdissa. Raskaita yli 16-tonnisia MercedesBenz kuorma-autoja myytiin lähes 300 eli 296 kappaletta eli peräti 76,2 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2016.

Samalla markkinaosuus nousi 18,8 prosenttiin viime vuoden 12,8 prosentista. Mercedes-Benz on maan 3. suosituin raskaaseen ammattikäyttöön valittu kuorma-automerkki. Kevyemmissä luokissa uusia Mercedes-Benz-pakettiautoja ensirekisteröitiin kuudessa kuukaudessa 984 kappaletta. Markkinaosuus on 11,8 prosenttia, ja myynti lisääntyi 18,6 prosenttia. Kevyissä 3,5-6 -tonnisissa markkinaosuus puolen vuoden jälkeen on 54,4 ja keskiraskaissa 6-16 -tonnisissa 29,5 %.

-13 38.500€

POROKKA INVEST OY OSTAA, MYY & VÄLITTÄÄ. PALJON LISÄÄ KÄYTETTYJÄ LAITTEITA - MYÖS NOSTUREIDEN PURKUOSAT. Kysy myös rahoitusta ja muita ehtoja. Yli 35 vuoden kokemuksella raskaan sarjan kauppaa koko puualan parhaaksi!

Salpakatu 12, 80100 Joensuu Jouni Porokka 0500 373 473 jouni@porokka.fi www.porokka.fi

Mercedes-Benz on entistä suositumpi valinta myös puutavara-autoilijoiden keskuudessa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 43

Käyttäjäystävälliset ja luotettavat VETOLAITTEET VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

VAHVAA OSAAMISTA SUOMALAISEN KULJETTAJAN TARPEISIIN

M. KORTE Oy, Menotie 2, 33470 Ylöjärvi, p. (03) 371 2347, myynti@tav.fi, www.tav.fi

S TO KOTA

Max. ulottuma 10,5 m Palfinger Epsilon Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallista kiinnostuneille! HUOM! Max.ulottuma 10,5m Z-mallissa! Siisti paketti Z-mallistaHUOM! kiinnostuneille!

Uudet M sarjan nosturit nyt myynnissä. Hydraulinen esiohjaus 1 tai 2 piirisenä myös LS 2 tai 4 -vipuisena. Käytetyt perävaunut: » Jyki kiinteäpuuvaunu -05 ja -06vm. (5 akseliset) > Jyki kiinteävm. 5-akselinen -04 ja -09 > Weckman jatkettava vm. -99 » Jyki kiinteäpuuvaunu vm. -094-akselinen ja -10 (4 akseliset) > Tulossa lisääjatkettava vaihtovaunuja kannattaa kysyä! » Jyki vm. -02 (4 akselinen) Soita kysy myös muita vaihdokkejamme » Närkö kiinteäpuuvaunu vm. -07, -04 ja -00 (4 akselinen) tai katso www.mascus.com Kraker kävelevälattiainen puoliperävaunu norjantelillä vm. -11

Käytetyt nosturit: »> Jonsered sähkö Loglift 96 1080 ST hytillä vm.vm. -08-07 x 2 kpl ja -11 > Loglift 115 ZT hytillä vm. 13 Loglift 96 165ST ZTvm. hytillä »> Loglift -07vm. -14 Jonsered 1080 T hytillä vm. -07, -08, -09 ja -11 »> Kesla 2010 LT avo vm. -09 > Kesla 2010 hytillä vm. -10/-11 » Jonsered 1080 avo vm. -08 ja -11 > Kesla 2112 ZT avo vm. -14 > Palfinger Epsilon Q150L hytilläwww.mascus.com. vm. -13 kysy myös vanhempia tai katso

Teppo Humalainen 0400 359 359, teppo@ideachip.com Arto Moilanen 0400 780949, arto@ideachip.com 1, 16320421 Pennala HUOM! Uusi osoite:Jokimäentie Vihantasalmentie A, 52700 Mäntyharju

TYÖVÄLINEITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSELLA


METSÄALAN AMMATTILEHTI

OLETKO SINÄ PUUNKUORMAAJAMESTARI 2016? Kilpailussa puretaan ja lastataan Volvo FH16 8x4R WoodPro:n tukkikuorma LOGLIFT 118S-nosturilla. Nopeus ja suorituksen laatu ratkaisevat. Säännöt ovat nähtävissä kilpailupaikoilla ja tapahtumasivuilla. Alkukilpailuissa valitaan viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen seuraavat seitsemän nopeinta. Tule lähimmälle kiertuepaikkakunnalle kisaamaan tuleeko sinusta seuraava Puunkuormaajamestari! Kilpailuaika klo 9.00 – 17.00, ilmoittautuminen klo 16.15 mennessä. Suomen mestaruus sekä Puunkuormaajamestarin arvonimi ratkaistaan 2.9.2016 klo 15.00 FinnMetkossa Jämsässä. Tule tapaamaan yhteistyökumppaniemme edustajia, tutustumaan LOGLIFT ja JONSERED-nostureihin sekä koeajamaan Volvo kuorma-autoja, kuulemaan lisää tekniikasta ja tuotteista sekä hyödyntämään kiertuetarjoukset.

OLETKO SINÄ

Ma 18.4. Vantaa

Volvo Truck Center, Vetotie 4

Ma 23.5. Kuusamo

Ti 19.4.

Volvo Truck Center, Aukeentie 3

Ti-Ke 24-25.5. Rovaniemi

Wetteri Power Oy, Teollisuustie 29B*

Ke 20.4. Rauma

Rauman Diesel ja Autosähkö (Ruokaravintola Soffi)

To 26.5. Kemi

Wetteri Power Oy, Valiontie 8

To 21.4. Pori

Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1

Pe 27.5. Oulu

Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31

Forssa

Ma 25.4. Lahti

Mikkeli

Ke 27.4. Savonlinna

Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19

Ma 30.5. Nivala Ti 31.5.

Neste, Urheilutie 2

Pietarsaari

Ess-Crane Yrittäjänkatu 10 Volvo Truck Center, Jatkokatu 1 Ke 1.6. Seinäjoki Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2 LOGLIFT 118S-nosturilla. Nopeus ja suorituksen laatu ratkaisevat. Kilpailussa puretaan ja lastataan Volvo FH16 8x4R WoodPro:n tukkikuorma Raskaspari Oy, Kinnarinkatu 3ASäännöt ovat nähtävissä kilpailupaikoilla ja tapahtumasivuilla. Alkukilpailuissa valitaan viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen seuraavat seitsemän To-Pe 2-3.6. Jyväskylä Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8* Auto-Kilta Trucks Oy, Taitajantienopeinta. 8

To-Pe 28-29.4. Lappeenranta Auto-Kilta Trucks, Terminaalinkatu 27* 2.9 Loppukilpailukisaamaan klo15 FinnMetko, Jämsä seuraava Puunkuormaajamestari! Kilpailuaika klo 9.00 – 17.00, ilmoittautuminen klo Tule lähimmälle Pe kiertuepaikkakunnalle tuleeko sinusta Katso lisätiedot: 16.15 mennessä. Suomen mestaruus sekä Puunkuormaajamestarin arvonimi ratkaistaan 2.9.2016 klo 15.00 FinnMetkossa Jämsässä. Ma-Ti 9-10.5. Joensuu Raskaspari Oy, Lukkotie 9* Puunkuormaajamestari 2016 Tule tapaamaan yhteistyökumppaniemme edustajia, tutustumaan LOGLIFT ja JONSERED-nostureihin sekä koeajamaan Volvo kuorma-autoja, Ke-To 11-12.5. Kuopio Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3* kuulemaan lisääKatso tekniikasta tuotteistaosoitteesta: sekä hyödyntämään kiertuetarjoukset. reitti jajalisätiedot Pe 13.5. Kajaani Wetteri Power Oy, Sokajärventie 2 www.hiab.fi ja www.volvotrucks.fi Ma 18.4. Vantaa Volvo Truck Center, Vetotie 4 Ma 23.5. Kuusamo KTK, Revontulentie 4 *) 1. päivä klo 9-18, 2. päivä klo 9-15 Ti 19.4. Forssa Volvo Truck Center, Aukeentie 3 Ti-Ke 24-25.5. Rovaniemi Wetteri Power Oy, Teollisuustie 29B*

Lähde mukaan kisaamaan tuleeko sinusta vuoden 2017 Puunkuormaajamestari! Katso aikataulut ja kilpailusäännöt: www.facebook.com/puunkuormaajamestari Facebook “f ” Logo

2016?

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Tule paikan päälle tapaamaan kiertueväkeä, LOGLIFT- ja JONSERED- edustajia, Ke 20.4. Rauma Rauman Diesel ja Autosähkö To 26.5. Kemi koeajamaan HiVision TM ja Volvon kalustoa, sekä tutustumaan (Ruokaravintola Soffi) Pe 27.5. Oulu To 21.4. Pori Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1 yhteistyökumppaneiden uusimpiin ratkaisuihin. Pe 22.4. Tampere

JATKUU...

laatu ratkaisevat. n seuraavat seitsemän

, ilmoittautuminen klo Jämsässä. kuorma-autoja,

e4

OLETKO SINÄ PUUNKUORMAAJAMESTARI 2016?

PUUNKUORMAAJAMESTARI 2017?

Pe 22.4. Tampere

Ti 26.4.

KTK, Revontulentie 4

Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19

Ma 25.4. Lahti

Volvo Truck Center, Jatkokatu 1

Ti 26.4.

Raskaspari Oy, Kinnarinkatu 3A

Mikkeli

Ke 27.4. Savonlinna

To-Pe 28-29.4. Lappeenranta Auto-Kilta Trucks, Terminaalinkatu 27* Facebook “f ” Logo

Ma-Ti 9-10.5. Joensuu

Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31

Ma 30.5. Nivala

Neste, Urheilutie 2

Ti 31.5.

Pietarsaari

Ess-Crane Yrittäjänkatu 10

Ke 1.6.

Seinäjoki

Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2

To-Pe 2-3.6. Jyväskylä

Auto-Kilta Trucks Oy, Taitajantie 8

Wetteri Power Oy, Valiontie 8

Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8*

Pe 2.9 Loppukilpailu klo15 FinnMetko, Jämsä CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Raskaspari Oy, Lukkotie 9*

CMYK / .eps

Puunkuormaajamestari 2016

SYKSY ROVANIEMI 8.9. PIETARSAARI Ke-To 11-12.5. 31.8.-1.9. Kuopio Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3* Katso reitti ja lisätiedot osoitteesta: Pe 13.5. Kajaani Wetteri Power Oy, Sokajärventie 2 www.hiab.fi ja www.volvotrucks.fi 28.-29.8. KAJAANI 5.-6.9. OULU 13.9. SEINÄJOKI *) 1. päivä klo 9-18, 2. päivä klo 9-15 OLETKO SINÄ PUUNKUORMAAJAMESTARI 2016?14.-15.9. JYVÄSKYLÄ 30.8. KUUSAMO 7.9. NIVALA

Teollisuustie 29B*

Valiontie 8

Kilpailussa Poikkimaantie 31 puretaan ja lastataan Volvo FH16 8x4R WoodPro:n tukkikuorma LOGLIFT 118S-nosturilla. Nopeus ja suorituksen laatu ratkaisevat. Säännöt ovat nähtävissä kilpailupaikoilla ja tapahtumasivuilla. Alkukilpailuissa valitaan viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen seuraavat seitsemän nopeinta.

nkatu 10

30.9.

FINAALITAPAHTUMA, VELJEKSET KESKINEN OY, TUURI

Tule lähimmälle kiertuepaikkakunnalle kisaamaan tuleeko sinusta seuraava Puunkuormaajamestari! Kilpailuaika klo 9.00 – 17.00, ilmoittautuminen klo 16.15 mennessä. Suomen mestaruus sekä Puunkuormaajamestarin arvonimi ratkaistaan 2.9.2016 klo 15.00 FinnMetkossa Jämsässä. , Kuormaajantie 8* Tule tapaamaan yhteistyökumppaniemme edustajia, tutustumaan LOGLIFT ja JONSERED-nostureihin sekä koeajamaan Volvo kuorma-autoja, kuulemaan lisää tekniikasta ja tuotteista sekä hyödyntämään kiertuetarjoukset.

hjankaari 2

Ma 18.4. Vantaa

Volvo Truck Center, Vetotie 4

Ma 23.5. Kuusamo TM

Ti 19.4.

Volvo Truck Center, Aukeentie 3

Ti-Ke 24-25.5. Rovaniemi

Wetteri Power Oy, Teollisuustie 29B*

Ke 20.4. Rauma

Rauman Diesel ja Autosähkö (Ruokaravintola Soffi)

To 26.5. Kemi

Wetteri Power Oy, Valiontie 8

To 21.4. Pori

Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1

Pe 27.5. Oulu

Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31

Pe 22.4. Tampere

Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19

Ma 30.5. Nivala

Neste, Urheilutie 2

Forssa

Ma 25.4. Lahti

Volvo Truck Center, Jatkokatu 1

Ti 26.4.

Raskaspari Oy, Kinnarinkatu 3A

Mikkeli

Ke 27.4. Savonlinna

To-Pe 28-29.4. Lappeenranta Auto-Kilta Trucks, Terminaalinkatu 27* Facebook “f ” Logo

Ma-Ti 9-10.5. Joensuu

Raskaspari Oy, Lukkotie 9*

Ke-To 11-12.5. Kuopio

Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3*

Ti 31.5.

Pietarsaari

Ess-Crane Yrittäjänkatu 10

Ke 1.6.

Seinäjoki

Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2

To-Pe 2-3.6. Jyväskylä

Auto-Kilta Trucks Oy, Taitajantie 8

KTK, Revontulentie 4

Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8*

Pe 2.9 Loppukilpailu klo15 FinnMetko, Jämsä CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

PUUNKUORMAAJAMESTARI

Puunkuormaajamestari 2016


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Nokian E-Truck kuorma- ja linja-autonrenkaiden sarja on optimoitu pitkille ja keskipitkille matkoille normaaleissa sääolosuhteissa.

Nokian Renkaiden uusi E-Truck-sarja

Luotettavia ja taloudellisia kilometrejä jokaiselle vuodenajalle ja kaikille akseleille

H

alvin rengas on harvoin taloudellisin, kuten kuljetusalan ammattilaiset tietävät. Renkaan tulee olla mahdollisimman kestävä ja samalla hiljainen, turvallinen ja mukava ajaa. Sillä tulee olla matala vierintävastus, joka vähentää polttoaineen kulutusta, ja tukeva runko, joka mahdollistaa renkaan uudelleenpinnoituksen - jopa kahdesti. Nämä vaatimukset olivat lähtökohtia uudelle Nokian E-Truck all season-kuormaautonrengassarjalle.

Nokian E-Truck kuorma- ja linja-autonrenkaiden sarja on optimoitu pitkille ja keskipitkille matkoille normaaleissa sääolosuhteissa. Renkaat on suunniteltu toimimaan erinomaisesti sekä Keski-Euroopassa että pohjoismaisilla pääteillä. - Nokian E-Truck -sarjan myötä haluamme tuoda uuden vaihtoehdon Euroopan markkinoille. Nämä ovat Euroopassa valmistettuja korkealaatuisia renkaita, ne tulevat laajasti saataville, ja ne voidaan

asentaa mihin vuodenaikaan tahansa, kertoo Teppo Siltanen, Nokian Raskaiden Renkaiden tuotepäällikkö.

Taloudellinen elinkaari

Nokian E-Truck-tuotteissa on erikoiskumisekoitus ympärivuotiseen käyttöön. Optimoitu urakuvio mahdollistaa matalan vierintävastuksen sekä taloudellisia ja ekologisia ajokilometrejä. Kuljettajat arvostavat myös niiden miellyttävää ajokäytöstä ja hiljaisuutta. Uudelleenpinnoitus on olennainen osa taloudellista renkaiden hallintaa. Uusi Nokian E-tread-uudelleenpinnoitusmateriaalisarja täydentää Nokian E-Trucksarjaa, ja sen avulla renkaalla on mahdollista ajaa jopa miljoona kilometriä.

Nokian E-Truck Steer

Nokian E-Truck Steer on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön kuorma- ja linja-autojen ohjausakseleille pitkillä ja keskipitkillä matkoilla. Uudenlaiset siksak-muotoiset urat estävät kivien kiinnittymisen ja Spiral Sipe -järjestelmä lisää pitoa kaikilla teillä. Tasaisen kulumisen ansiosta käyttöikä on erittäin pitkä.

Nokian E-Truck Drive

Nokian E-Truck Drive on vetävän akselin all season -rengas, joka on suunniteltu pitkille ja keskipitkille matkoille. Tehokas palakuvio ja keskeltä avoin pintakuvio varmistavat hyvän pidon.

Nokian E-Truck Trailer

Nokian E-Truck Trailer on taloudellinen valinta vaativaan ympärivuotiseen perävaunukäyttöön. Sen vankat olkapäät ja tasainen kulumiskuvio takaavat pitkän käyttöiän ja uudet siksak-muotoiset urat parantavat vakautta. Käyttöikää pidentää myös se, että renkaaseen tarttuu entistä vähemmän kiviä.

Saatavuus

Nokian E-Truck Steer on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön kuorma- ja linja-autojen ohjausakseleille pitkillä ja keskipitkillä matkoilla.

Nokian E-Truck -renkaat tulevat myyntiin syksyllä 2017. Ensimmäiseksi saataville tulevat Euroopassa yleisimmin käytetyt kuorma- ja linja-autojen rengaskoot.

KULJETUS 45


46 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

R.M. Enberg Transport Ab:n kalusto on näyttävää ja näyttelykelpoista, mutta harkiten työkäyttöön varusteltua. Uusissa Volvoissa on mm. kokopeittävät, pitkässä juoksussa polttoainetta säästävät alleajoasuojat.

Puutavaraa ja virvokkeita

T

ammisaarelainen kuljetusliike R.M. Enberg Transport Ab ajaa puutavaraa sekä virvoitusjuomia Uudenmaalla ja Varsinais-Suomessa. Autoja talossa on tällä hetkellä puolenkymmentä. Puutavaraa ajetaan kahden Volvo FH16 750:n voimin. Molempien autojen perässä on kiinteästi asennetut Palfinger Epsilon puutavaranostimet.

Pelastuslaitokselta palomiehen tehtävistä ja autonkuljettajana kannuksensa hankkinut Ralf Mikael Enberg perusti R.M. Enberg Transport Ab:n kaksikymmentä vuotta sitten. Toiminnan alkuaikoina keskiössä olivat virvoitusjuomien kuljetus- ja lähijakelutehtävät. - Lisäksi pari autoa ajoi rahtia

Ideachip Machine Oy:n Arto Moilanen (vas.) ja kuljetusyrittäjä Mikael Enberg vierellään jo ammattilaisen ottein puutavaranosturia käsittelevä nuoriherra William Enberg 12 v. sekä Raaseporin alueen nopeimpiin kuormaajin lukeutuva kuljettaja Robert Selenius. Mikael Enbergin vanhin poika Dennis 19 v. on mukana kuljetustoiminnassa jakeluautotehtävissä.

Ruotsissa, mutta siltä tieltä jäätiin pois jo hyvän aikaa sitten. Puutavarakuljetukset käynnistet-

tiin juomakuljetusten rinnalla noin kymmenen vuotta sitten, Enberg tarkentaa.

- Volvon nostettava puimuritelin ansiosta voimme optimoida vetopyörien pidon akselipainoja säätelemällä. Oikeassa suhteessa kevennettynä menee täydellä kuormalla takaperin kuin tyhjänä konsanaan. Uusi auto pitää muistaa tilata jämäkämmällä HD-jousituksella, muuten ei perä nouse täysi kuorma päällä, sanoo Enberg.

Tänä päivänä talossa työskentelee reilu puolenkymmentä työntekijää. Virvoitusjuomien asiakastoimitukset ovat yhä merkittävässä roolissa, mutta suurimmat investoinnit perheyritys on kohdistunut viime aikoina puunkuljetuskalustoon. - Ajamme edelleen Hartwallin lukuun virvoitusjuomia yhden kuorma-auton ja puoliperävaunuyhdistelmän voimin. Puuta ajamme Stora Ensolle sekä 3että 4-akselisella Volvolla. Tämä uudempi, neliakselinen ja ”puimuritelinen” FH16 750 8X4, otettiin käyttöön viime vuoden puolella. Auto varusteltiin Alucarin laatuvarustein ja alumiini-

sin Exte-pankoin. Perässä oleva nosturi valittiin Palfinger Epsilonin Q-sarjasta; uusi Q150L -nosturi hankittiin Ideachip Machinelta, luottomies Arto Moilaselta. Työnkuvaan kuului vielä viime vuonna junien kuormaus, siksi jykevä nosturi, Enberg kertoo. Auton jatkeena kulkee MST Karlavagenin 5-akselinen, ilmajousitettu ja siirtotelinen puutavaravaunu. - En voi olla kuin tyytyväinen ruotsalaisvalmisteiseen kärryyn. Siinä on mietitty ihan kaikkea. Esimerkiksi rungon palkit on muotoiltu siten ettei lika ja muu kuona jää muhimaan palkkien väleihin. Hyvän viimeistelyn tuomat edut huomaa vaikkapa kärryä pestessä, joka vie parhaimmillaan vain kolmasosan siitä ajasta jonka käytämme toiseen kärryymme, Enberg vertailee.

120 000 mottia vuodessa

- Täällä Etelä-Suomessa välimatkat ovat kohtuullisen lyhyitä. Laskin keskimääräisen ajomatkan lastaus ja purkupaikan välillä jäävän hieman alta 50 km ja mukana on juna-asemalle ajoa. Osin sen ansiosta ylsimme viime vuonna kahdella autolla noin 120 000 motin kuljetussuoritteeseen, Enberg laskee ja jatkaa: - Kasvatamme kapasiteettia nykyisestä ja korvaamme vanhemman 3-akselisen uudella, nyt


METSÄALAN AMMATTILEHTI varustelussa olevalla 4-akselisella Volvolla, joka on ryömintävaihteita ja pykälää harvempaa perävälitystä lukuunottamatta samanlainen, kuin tämä aikaisemmin hankittu. Nosturiksi valitsimme Moilasen Arton opastuksella Palfinger Epsilon ML12L:n hydraulisella esiohjauksella. R.M. Enberg Transport Ab:n puuautojen näyttävä ulkoasu ja hieno kunto tekee kunniaa sekä yritykselle että isännälleen. - Huollamme, korjaamme ja pesemme kuljetuskaluston sekä teemme kaikki rengastyöt omavaraisesti, pois lukien uudet FH:t joihin otimme kultatason huoltosopimukset. Näin tehtynä kaluston kuntoa tulee kontrolloitua tavallista tarkemmin ja omistamiseen sekä ylläpitoon liittyvät kulut pysyvät hyvin hallinnassa. Olen erittäin tyytyväinen kuljettajiini sekä ihmisinä että ammattilaisina. Heidän käsissään kalusto pysyy ehjänä ja siistinä ja kunnossa vuoden ympäri, Enberg kehuu. Autojen lisäksi myös nosturit näyttävät uuden karheilta, vaikka jatkuva kuormaus pistääkin ne varsin koville. - Kokemus on ohjannut meidät Palfinger Epsilon -nosturien puoleen. Kiinteäasenteiset nosturit sopivat parhaiten meidän käyttötarkoituksiimme. Palfin-

gerit ovat kaiken lisäksi helppohoitoisia ja suunniteltu huoltoystävällisiksi. Esimerkiksi Q150L nosturissa puomin sisällä kulkevat hydrauliikkaletkut ovat suojassa ja vaihto käy yhdeltä mieheltä. Se taas säästää aikaa sekä rahaa, toteaa Enberg. - Olemmekin erittäin tyytyväisiä Volvo FH16 750 puutavara- autoon ja Palfinger Epsilon puutavaranostureihin; ne ovat osoittautuneet todellisiksi tuloksentekijöiksi, sanoo tyytyväisenä Volvon rosteriseen valorautaan nojaava kuljetusyrittäjä Enberg.

William Enberg on tuleva puumies joten Volvon vierellä kelpaa poseerata.

Ruotsalainen MST Karlavagen puutavaravaunu omaa siirrettävän telin lisäksi nostettavat akselit. Omistaja kehuu kärryn kääntyvän todella hyvin ja pienessä tilassa.

R.M. Enberg Transport Ab:n virvoitusjuomien ajossa oleva kappaletavara-auto sai hiljattain peräänsä uuden, kapasiteetiltaan 3-tonnisen Ideachip Machinelta ostetun Palfinger -takalaitanostimen. - Se parantaa työturvallisuutta ja vähentää merkittävästi nostokertojen määrää. Erinomainen hankinta, Enberg summaa. Mukana

KULJETUS 47


48 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Palfinger Epsilon esittelee uudet Q-sarjan nosturit

Puutavara-autoilijoille yksi Elmia Wood 2017 -näyttelyn mielenkiintoisimmista uutuuksista löytyi Palfinger Epsilonin osastolta. Uusien edistyksellisten, aiempaakin kevyempien ja tehokkaampien Q-sarjan puutavaranostureiden myynti alkaa alkuvuodesta 2018.

I

tävaltalainen, maailman johtava puutavaranosturi- valmistaja Palfinger Epsilon ensiesitteli kesäkuun alussa Elmia Wood 2017 -näyttelyssä Ruotsissa uuden sukupolven Q-sarjan puutavaranostureiden protomallit. Uuden Palfinger Epsilon Q -sarjan myynti alkaa alkuvuodesta 2018 ja ensimmäiset asiakasnosturit toimitetaan kevään 2018 aikana. Suomeen on tulossa testinostureita asiakkaiden käyttöön loppusyksystä 2017, joista tehdas kerää palautetta tuotteen viimeistelyyn ennen sarjatuotannon aloittamista. Skandinavian asiakkaiden erityistarpeet näyttelevät merkittävää roolia uuden malliston kehityksessä. - Uusilla Q-sarjan malleilla Palfinger Epsilon nostaa puutavaranostureiden ominaisuudet seuraavalle tasolle. Tuleva uusi Q-sarja perustuu nykyisen M12 -sarjan vahvoihin ominaisuuksiin täydennettynä uusilla edis-

tyksellisillä ominaisuuksilla sekä entistäkin viisammilla rakenneratkaisuilla, kertoo VTA Tekniikka Oy:n tuotepäällikkö Antti Heiska. Q-sarjan kehityksessä tavoitteena on ollut optimoida käyttäjille kaikin puolin entistäkin parempi nosturi, joka yksinkertaistaa päivittäistä työskentelyä ja vähentää huoltojen tarvetta merkittävästi. - Q-sarjan painoa on onnistuttu vähentämään 10 % verrattuna vanhaan Q-sarjaan, joka on jo ennestään kevyt nosturisarja nostokykyynsä nähden. Puomiston uusi rakenne tarjoaa parantuneet liikeradat ja mallista riippuen jopa 1400 mm paremman ylettyvyyden; Q-sarjan Z-mallin ulottuvuus on kasvanut 11,0 metriin aiemmasta 9,6 metristä mikä sekin oli markkinoiden pisin. Yhdessä uudistetun hydrauliikan kanssa liikenopeudet ovat kasvaneet 15 % vanhaan Q-sarjaan verrattuna. Hydrauliikan paineet ovat nyt 290 bar (aiemmin 240 bar) joten tietenkin myös sylinterit ym. komponentit on suunniteltu uusille te-

Q-sarjan nostureiden puomiston uusi rakenne tarjoaa parantuneet liikeradat ja mallista riippuen jopa 1400 mm paremman ylettyvyyden. Liikenopeudet ovat kasvaneet 15 % vanhaan Q-sarjaan verrattuna.

hoille ja myös suojassa kulkevia letkutuksia on yksinkertaistettu entisestään, sanoo Heiska. Uudet Q-sarjan nosturit Q14 ja Q17 saa tilavalla hyvin varus-

tellulla Epscab -ohjaamolla ja suuren suosion Suomessakin saavuttaneella hydraulisella esiohjauksella sekä IQAN-sähköohjauksella. Tehokkaat LED-va-

lot (3x2600 Lumen) ovat nostureissa vakiona.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

TAMTRON TIMBER WIRELESS

-PUUTAVARANOSTURIVAAKA

LANGATONTA TARKKUUTTA ⊲

Erinomainen tarkkuus, noin 1 % normaalissa käytössä

Luotettavat mittaustulokset, joihin lämpötila ja kuormaustapa vaikuttavat langattoman ratkaisun ansiosta häviävän vähän

Häiriötöntä työskentelyä helposti vaihdettavien paristojen ja jopa kaksi kuukautta kestävän akun myötä

USB-tiedonsiirto metsäyhtiöiden tietojärjestelmiin XML-muodossa

KYSY LISÄÄ! Puh. 03 3143 5000 | weighing@tamtron.fi | www.tamtron.fi


50 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Pölligolfilla pitkät perinteet J

ärjestyksessään jo 15. kerran järjestetty puunajon ammattilaisille suunnattu Pölligolf keräsi Joensuuhun jälleen kiitettävän määrän osallistujia rennon letkeän golfpäivän sekä iltatilaisuuden merkeissä. Järjestelyt oli tuttua A-luokkaa ja lisäksi sää suosi tehden päivästä onnistuneen.

Heinäkuun 1. päivänä alan väki kokoontui golfin merkeissä Pohjois-Karjalaan, jossa Porokka Invest Oy:n Jouni Porokan ja HKK-Kuljetus Oy:n Heikki Kanasen johdolla järjestettiin jo 15. Pölligolf - alan piireissä arvostetulla kilpailulla on pitkät perinteet. - Aikanaan halusimme edes-

menneen kuljetusyrittäjän Pitkäsen Taunon kanssa järjestää oman golftapahtuman yhteistyökumppaneille sekä asiakkaillemme. Muutaman vuoden jälkeen huomasimme että Porokan Jouni on alannut myös aktiivisesti golfaamaan ja houkuttelimme Jounin mukaan ensin kutsumalla kisaan ja lopulta myös järjestämään kanssamme tapahtumaa, taustoittaa Heikki Kananen. Nyt kilpailu järjestettiin ilman Taunoa, joka menehtyi vuosi sitten keväällä sairauden murtamana. Ennen palkintojen jakoa pidettiinkin hiljainen hetki Taunon muistolle. - Tiedän, että Tane siellä pilven reunalla on kisaa tänäänkin katsellut ja on varmasti ylpeä siitä, että perinne jatkuu edelleen, sanoo Kananen.

Pölligolfi keräsi jo 15. kerran puutavarakuljetusalan golfvirtuoosit pelaamaan hyvässä hengessä. Jouni Porokka ohjeisti kisaajat matkaan.

Hieno sää takasi loistavan kisapäivän

Tämänkertainen Pölligolf pelattiin Outokumpu Golfin kentällä, joka oli erittäin hyvässä kunnossa (toimitukselta vahva suositus käydä testaamassa). Yhdeksän reiän kenttä kierrettiin kahteen kertaan ja himoitusta kiertopalkinnosta taisteltiin pistepogey-kisan merkeissä sekä muutamissa erikoiskilpailuissa. Kisan kolminkertainen mestari Porokka ei tällä kertaa mahtunut kärkikolmikkoon, mutta oli loihtinut jälleen yhteistyökumppanien Närhi Oy:n, Osuuspankin, Kotileipomo Riikosen ja Keslan sekä usean muun lahjoittajan avulla palkintopöydän täyteen tavaraa. Eikä tälläkään kertaa kukaan jäänyt ilman palkintoa.

Lisäksi Närhi Oy tarjosi jälkipeleille hienot puitteet saunan merkeissä Lentokentäntien tiloissaan. - Ilman yhteistyökumppaneiden vahvaa panosta emme pystyisi näin mukavaa tapahtumaan järjestämään. Iso kiitos heille ja kaikille osallistujille. Ensi vuonna jatketaan 16. kisan merkeissä viikkoa ennen juhannusta - pankaahan jo kalentereihin ylös, ilmoitti Jouni Porokka. Metsäalan Ammattilehti edusti kahden pelaajan voimin kisassa ja poika oli tällä(kin) kertaa isä-Tanelia etevämpi: Aleksi Jokela oli lopulta koko joukon etevin voittaen sekä pistebogeyt (38 p) scratcin (84) sekä lähimmäksi lippua kilpailun. Naisten sarjassa ykköspalkinnon pokkasi Tarja Saloranta (26 p).

Kilpailun virallisina ja tarkkoina valvojina toimivat Jouni Porokka ja Jatta Kettunen.

Pölligolf 2017 tulokset: Miehet pistebogey: 1. Aleksi Jokela 38 pistettä 2. Seppo Åkerlund 35 p 3. Ville Kettunen 34 p 4. Leo Koikkalainen 34 p 5. Arttu Korhonen 33 p

Naiset pistebogey: 1. Tarja Saloranta 26 pistettä 2. Minna Ikonen 22 p 3. Riitta Huurinainen 21 p

Paras Scratch: 1. Aleksi Jokela 84 lyöntiä Pisin avaus: 1. Tarja Saloranta Lähimmäksi lippua 1. Aleksi Jokela

Outokummun kenttä oli loistavassa kunnossa ja Pölligolfissa nähtiinkin toinen toistaan tyylikkäämpiä maailmanluokan suorituksia.

Teollisuusneuvos Reijo Vauhkosen tyylinäyte avauksesta. Taustalla kohoaa Keretin vanhan kaivoksen jylhä tornirakennus mikä on melkein 100 metriä korkea.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 51

Jyrki Korhonen (vas.), toimialajohtaja Jari Riikonen ja Heikki Kananen jälkipelitunnelmissa.

Närhi Oy tarjosi loistavat puitteet jälkipeleille toimitiloissaan Joensuun Lentokentäntiellä. Kuvassa käydään läpi naisten kilpailun kohokohtia.

Puutavara-autoilija Teuvo Kettunen (oik.) hakemassa omaa palkintoaan kilpailun järjestäjiltä.

Naisten kärkikolmikko: keskellä voittaja Tarja Saloranta, vas. kakkoseksi pelannut Minna Ikonen ja oik. hyvä kolmonen Riitta Huurinainen.

Miesten sarjan ykkönen Aleksi Jokela (vas.) ja kakkonen Seppo Åkerlund.

Voittajan kiertopokaali matkasi tällä kertaa Ammattilehden Mediamobiilin kyydissä Vaasaan.


52 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kuljetustehokkuutta kehittyneillä kuormankiinnitysjärjestelmillä

Seinä- ja lattiakiinnityskiskoissa kiinnityspisteet ovat 25 mm:n välein. Sidontalenkkejä on moniin eri tarkoituksiin ja ne ovat irrotettavia ja vapaasti siirrettävissä kiskojen välillä.

Wistran verkkomalliset tilanjakajat ovat keveitä ja nopeakäyttöisiä tuoden turvaa kuljetuksiin. Lattiamalli sopii hyvin vaikkapa lava-autokäyttöön.

W

istra GmbH on saksalainen, kuormankiinnittämisessä tarvittavien apuvälineiden suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin keskittynyt yhtiö. Lähellä Lyypekkiä, Selmsdorfissa sijaitseva Wistra on perustettu vuonna 1986. Maantiekuljetuksissa tarvittavien kuormansidontavälineiden kehitystyö ja valmistus aloitettiin pari vuotta perustamisen jälkeen. Tänä päivänä Wistra on osa suurempaa, korkean teknologian yritysryhmittymää Heico Groupia. Wistran palveluksessa on yhteensä noin 100 henkilöä Saksassa. Wistran maailmanlaajuisesti tunnetut, vaivattomasti siirrettävillä ja muunneltavilla pikakiinnikkeillä varustetut kuorman-

kiinnityskiskojärjestelmät ja tilanjakajat sekä kuormaliinat, kuormaverkot ja tarvikkeet valmistetaan Euroopassa korkealaatuisista materiaaleista. Yrityksen tuotteet täyttävät ja ylittävät kaikki kiinnitysvälineille asetetut standardit kirkkain arvosanoin. Siksi useimmat Eurooppalaisista auto- ja päällerakennevalmistajista sekä autovarustelijoista luottavat Wistran korkeaan laatuun. Yritys kehittää jatkuvasti uusia ja parantaa olemassa olevia järjestelmiä, jotta asiakkaat saavat entistä monikäyttöisempiä ja turvallisempia tuotteita elinkaarikustannuksiltaan kohtuulliseen hintaan. Suurimmat Eurooppalaista pikarahdin kuljetukseen keskittyneistä rahditusyrityksistä luottavat kuljetustensa varmistamisessa Wistran pikakiinnitteisiin, verkkomallisiin tilan-

Wistran kehittämän Airline Beam -teleskooppipoikkitangon asennus ei vaadi voimaa ja käy sekunneissa, esittelevät maahantuonnista vastaava Antti Räisänen ja Matthias Kurt Wistra GmbH:lta.

jakajiin. Nyt Wistran edistyksellisiä, vuosikymmenten kehitystyön tuloksena kehitettyjä kuormankiinnitys- ja tilanjakajajärjestelmiä ollaan tuomassa valmistajan omalla Wistra Cargo Control -tuotenimellä Suomen markkinoille. - Paketti- ja kuorma-autoihin mallikohtaisesti räätälöidyt tilanjakajat ja pikakiinnityskiskojärjestelmät ovat arkipäivää Euroopassa. Tilanjakajien ansiosta kuormana olevien tavaroiden kiinnittäminen helpottuu ja kuormatilan hyötyaste paranee. Lisäksi kuljetettavat tavarat ja asiakkaiden paketit pysyvät hyvässä järjestyksessä, joka puolestaan selkeyttää ja nopeuttaa kuormausta, sanoo Wistra tuotteiden maahantuonnista vastaava Antti Räisänen.

50x50 mm alumiiniprofiilista valmistettuun tukitankoon voidaan lisätä kiinnityskiskoja tarpeen mukaan. Tukevat erikoisseoksesta valmistetut tangot kestävät erittäin suuria sivuttaisvoimia.

telmään on rakennettu modulaarinen teleskooppitukitankojärjestelmä. Se sisältää vaaka- ja pystyasentoon asennettavia teleskooppitukitankoja. Tukitangot auttavat raskaiden kuormien kiinnittämisessä ja kuormatilan jakamisessa erillisiin osastoihin, kertoo Räisänen. Kisko- ja tilanjakajärjestelmien ohella Wistran tuotevalikoima sisältää myös liukuestemateriaaleja ja kuormaliinojen kiinnittämistä helpottavia kulmasuojia. - Rakennamme parhaillamme Wistra-tuotteiden jälleenmyynti-

verkostoa yhdessä kuormansidontatarvikkeiden myyntiin erikoistuneiden yritysten kanssa, ilmoittaa Räisänen, joka antaa lisätietoja puh 0400 420 749.

Kestävää laatua

Wistran edistyksellinen Airline -kiskojärjestelmä on sekä kevyt että kestävä. Järjestelmässä on useita erilaisia avonaisella kiinnitysuralla varustettuja kiskotyyppejä, joko pinta- tai upotusasennuksiin aina 10000 Newtonin vetolujuuteen saakka. Ohuimmillaan pinta-asennettava Airline -kisko nousee vain 9,5 mm kiinnityspintaa ylemmäksi. - Wistra on kehittänyt Airline kiskoja varten kymmeniä erilaisia pikakiinnikkeitä. Valikoima sisältää kuormansidontalenkkien ohella hihnoja ja verkkoja sekä kuormaliinoja ja varusteita. Edellä mainittujen lisäksi järjes-

Wistran tuotevalikoima sisältää myös automaattisesti kelautuvia kuormaliinoja. Ne on hinnoiteltu kilpailukykyisesti.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Movano Van alkaen

34 113 € 42 282 € 41 980 € Movano umpikori 3,5 t

Movano umpikori 4,5 t

MOVANO-MALLISTOSSA VALITTAVANASI: • paketti- tai kuorma-auto • etu- tai takaveto • vetopaino 2 500–3 500 kg • tavaratilalle neljä pituutta ja kolme korkeutta: - tilavuus 8,0–20,0 m3 - pituus 2,58–4,58 m

Movano saatavna nyt myös 6-vaihteisena ECT-automaattina, teho 125 kW / 170 hv, vääntö 380 Nm

OPEL MOVANO

RATKAISU KAIKKIIN KULJETUKSIIN Opel Movano on ammattilaisen valinta. Kaikenlaisiin kuljetuksiin muuntuva Movano on älykkäästi muotoiltu, erittäin taloudellinen ja vähäpäästöinen. Movanon BiTurbo-moottorit tarjoavat jopa 170 hv:n tehon ja 380 Nm:n väännön joustavaan ajoon raskaillakin kuormilla. Opel tavara-autojen 4 vuoden tai 120 000 km tehdastakuu on vahva viesti Opel tavara-autojen korkeasta laadusta, jonka ansiosta voit huoletta keskittyä omaan liiketoimintaasi. Lue lisää Opel.fi.

Movano Van yhdistetty polttoaineen kulutus 6,9–8,4 l/100 km, CO2-päästöt 183–222 g/km. Movano Van kokonaishinta 34 112,70 € (autoveroton hinta 29 590 €, autovero CO2-päästöllä 194 g/km 3 922,70 €, toimituskulut 600 €). Movano umpikori yhdistetty polttoaineen kulutus 7,2–8,0 l/100 km, CO2-päästöt 192–212 g/km. Movano umpikori kokonaishinta 42 682,00 € (autoveroton hinta 37 840,00 €, autovero CO2päästöllä 192 g/km 4 842,00 €, toimituskulut 600 €). Kuvan autot erikoisvarustein. ESPOO LänsiAuto · FORSSA Delta Auto · HELSINKI LänsiAuto · HYVINKÄÄ LänsiAuto · HÄMEENLINNA LänsiAuto · IISALMI Autotalo Hartikainen · JOENSUU Timosen Auto · JYVÄSKYLÄ Veljekset Laakkonen JÄRVENPÄÄ Mäkelän Auto · KAJAANI Autotalo Hartikainen · KEMI Aine Kemi · KOKKOLA Käyttöauto · KOTKA Vauhti-Vaunu · KOUVOLA Veljekset Laakkonen · KUOPIO J. Rinta-Jouppi · LAHTI LänsiAuto LAPPEENRANTA Auto-Suni · Vauhti-Vaunu · LOHJA PP-auto · MAARIANHAMINA Mariehamns Bilhall · MIKKELI Vauhti-Vaunu · OULU Rinta-Joupin Autoliike · PORI AutoPalin · PORVOO Auto-Open · RAUMA AutoPalin · ROVANIEMI Rinta-Joupin Autoliike · SALO PP-auto · SASTAMALA Levorannan Autoliike · SAVONLINNA Vauhti-Vaunu · SEINÄJOKI J. Rinta-Jouppi · TAMPERE Autosalpa · Metroauto · TURKU LänsiAuto VAASA Autoliike Lähdemäki · VANTAA LänsiAuto · VARKAUS Veljekset Laakkonen · YLIVIESKA Rinta-Joupin Autoliike · opel.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI

54 KULJETUS

Land Rover Discovery LCV SE 2.0L td4

Hämmentävän hyvä pakettiauto

Land Rover Discovery LCV on uusin tulokas pakettiautoksi muunnettujen maasturien saralla. Tyylikkään ja sulavalinjaisen muotoilun ansiosta uusi Lantikka kerää ihailevia katseita.

U

unituore Land Rover Discovery LCV -pakettiauto omaa erittäin hyvät ajo-ominaisuudet ja luokassaan poikkeuksellisen suuren kuljetuskapasiteetin. Uusi viidennen sukupolven Land Rover Discovery on edeltäjäänsä suurempi ja sulavalinjaisempi. Auton pituus lähentelee nyt jo viittä metriä ja leveyttäkin on reilu 2 metriä. Paremman ilmanvastuksen saavuttamiseksi auton kulmia on pyöristetty ja korkeutta tiputettu 5 cm. Painon säästämiseksi autossa käytetään entistä enemmän alumiinia.

Discoveryä saa 5- ja 7-paikkaisena katumaasturina sekä 2-paikkaisena pakettiautona. Varustetasoja on kaikkiaan neljä: S, SE, HSE ja HSE Luxury. Voimanlähdevalikoimassa on neljä eri vaihtoehtoa: 2-litrainen diesel (180 ja 240 hv), 3 litran V6 diesel (258 hv) ja 3 litran V6 bensiini (340 hv). Vetotapana on aina jatkuva neliveto. Kytkettävän alennusvaihteen saa lisähinnasta. Vaihteistona on koneesta riippumatta ZF:n 8-vaihteinen automaattivaihteisto.

Taipuu moneen

Discovery on muuttuu pakettiautoksi lajityypille ominaiseen

Mittaristo rakentuu kahden analogisen mittarin ja niiden väliin sovitetun ajotietokoneen näytön varaan. S ja SE malleissa vakiovarusteinen InControl Touch on intuitiivinen kosketusnäytöltä hallittava multimediajärjestelmä. HSE ja HSE Luxury -malleissa näyttö on 10-tuumainen. Vaihteiston manuaaliohjauksen sisältävä nahkapäällysteinen monitoimiohjauspyörä pitää sisällään myös lämmityksen.

tapaan eli asentamalla takaistuimen paikalle väliseinä ja vanerilattia. Nyt koeajettavassa autossa tavaratilan hyötypituus on takaluukun sisäreunasta tavaratilan matkustamoon erottavaan matalaan väliseinään mitattuna noin 178 cm. Discoverylle tunnusomaisen kattokorotuksen ansiosta rahtiosaston sisäkorkeus on noin 94 cm. Valmistaja ilmoittaa tavaratilan tilavuudeksi noin 2,5 kuutiometriä ja pakettiautoversion kantavuudeksi peräti 945 kg. Takaluukun aukon leveys on noin 115 cm ja korkeus noin 85 cm. Discovery LCV:n perään saa sovittaa massaltaan 3-tonnisen peräkärryn.

Pakettiautomalleja tarjotaan kaikilla varustetasoilla, mutta voimanlähteenä on aina nelisylinterinen, tilavuudeltaan 2,0-litrainen Td4 Ingenium -dieselmoottori. Sen parhaaksi tehoksi ilmoitetaan 132 kW (180 hv) ja vääntömomentiksi 430 Nm. Koeajoauton SE varustelussa on enemmän kuin riittävästi herkkuja tavara-autokäyttöön.

Huippuunsa viety ajettavuus

Käyntiääniltään hiljaisen Td4 -moottorin suorituskyky riittää erittäin hyvin omapainoltaan noin 2,2-tonnia painavan auton liikuttamiseen. Koneen jatkeeksi liitetyn 8-portaisen automaat-

2,0-litraisen Td4 -dieselmoottorin CO2-päästöarvoksi ilmoitetaan 166 g/km ja yhdistetyn ajotavan polttoaineenkulutukseksi 6,2 l/100 km. Koeajossa keskikulutukseksi mitattiin 8,3 l/ 100 km. Se on erittäin hyvä lukema tämän kokoiselle ja jatkuvalla nelivedolla varustetulle ajoneuvolle.

tivaihteiston toiminta on jouheaa. Discovery sisältää Land Roverin kuuluisat maasto-ominaisuudet, mistä kiitos kuuluu erinomaiselle maastogeometrialle ja kehittyneelle tekniikalle. Vähänkin maastoajoneuvoilla ajanut arvostaa valmistajan tapaa koota ajoneuvon voimansiirtoon liittyvät kytkimet, napit ja säätimet yhteen nippuun keskikonsoliin, jossa ne ovat tarpeen vaatiessa helposti käsillä. Haastavilla tienpinnoilla ja maastossa ajettaessa kuljettajaa avustaa uuden sukupolven Terrain Response 2 -tekniikka. Se valvoo automaattisesti ajo-olosuhteita ja varmistaa, että auto pystyy selviytymään eri ajopinnoista (yleinen ajo, ruoho, sora ja lumi, muta, hiekka ja kivi). Intuitiivinen järjestelmä optimoi auton asetuksia olosuhteiden mukaan kaasun käytöstä ja ohjauksesta jousitukseen ja luisto-

Automaattivaihteiston, Terrain Response 2 -ajonhallintajärjestelmän ja ilmajousituksen säätimet ja kytkimet on koottu siistiin ja helposti käsillä olevaksi kokonaisuudeksi keskikonsoliin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI nestoon. Kuljettaja voi valita sopivan asetuksen myös manuaalisesti keskikonsoliin asennetusta säätimestä. Ilmajousituksella täydennetyn auton maavara on peräti 283 mm ja suurin kahluusyvyys 900 mm. Ilmajousituksen ansiosta autoa voi halutessaan joko korottaa ( +75 mm) tai laskea (-40 mm). Korotuksesta on apua esimerkiksi kivien ja kantojen ylityksessä. Kuormauksen helpottamiseksi jousituksen säätönapit löytyvät myös tavaratilan puolelta. Kokeilimme eri maastoajoasetuksia maastossa ja soramontulla. Automatiikka suoriutuu tehtävistään niin hyvin, että vaihteiston manuaalipuoleen turvauduttiin vain kokeilumielessä. Vaikeakulkuisessa maastossa etenemistä rajoittaa vain maantiekäyttöön tarkoitettujen 255/60R19 -koon renkaiden kuviointi. Discovery on ajossa suunta-

KULJETUS 55

Tekniset tiedot: Moottori R4, 1999 cm3, turbo, välijäähdytys Teho 132 kW(180 hv) Vääntömomentti 430 Nm / 1500 r/min. Vaihteisto: ZF automaatti 8-vaihdetta Mitat ja massat: Pituus 4,97 m Leveys 2,02 m Korkeus 1,85 m Omapaino 2145 kg

Uudella Discoverylla pääsee varmasti työkoneen luokse todella vaikeassakin maastossa - toisaalta kyyti on edustusautoluokkaa maantiellä.

vakaa ja täsmällinen. Jousitus sekä jarrut toimivat moitteetta. Ajettavuus säilyy kiitettävänä

myös kuormattuna, ajettiin sitten asvaltti tai soratiellä. Tavara-autolle sekä maastoautolle on tärkeää hyvä kääntyvyys. Discovery LCV:n kääntöympyrän halkaisjiaksi ilmoitetaan 12,7 metriä, joka on kelpo suoritus nelivetoiselle ja lähes viisi metriä pitkälle autolle.

Ei pelkästään herrojen herkku

Urheilullisesti muotoillut istuimet tarjoavat hyvän tuen. Kyynärnojan alla on tavaratilaa ja audiojärjestelmän USB liitännät.

Suuret takaovet mahdollistavat istuimien ja rahtiosaston väliin jäävän tilan hyödyntämisen.

Rahtiosastolla on tavallista enemmän tilaa. Luukku aukeaa riittävän ylös. Tukevat kiinnityspisteet ja vankka pohjalevy mahdollistaa myös lavatavaran kuljettamisen.

Land Rover Discovery LCV tarjoaa hyvän ajettavuuden maastossa ja maantiellä. Lisäksi se tarjoaa luokassaan poikkeuksellisen suuren ja toimivan tavaratilan sekä erittäin hyvän kantavuuden ja polttoainetalouden. Lantikan nuorekas ulkonäkö ja kattavat varustevaihtoehdot puhuttelevat vaativampaakin asiakasta. Uuden Discoveryn LCV pakettiautomallien verolliset hinnat alkavat vajaasta 58 000 eurosta, joka on pakettiauton pienemmän autoveron takia yli 12 000 euroa henkilöautoa edullisempi. Käyttövoimavero määräytyy vastaavasti pakettiautojen mukaisesti, mikä tarkoittaa tällä hetkellä noin kuudesosaa verrattuna vastaavaan henkilöautoon. Nyt koeajettavan SE -mallin hintapyynti on perusvarusteilla hieman yli 60 000 euroa.

Erillisjousitus koostuu kaksoiskolmiotuista edessä ja Integral Link -ratkaisusta takana. Ilmajousitusjärjestelmä parantaa ajomukavuutta maanteillä ja lisää suorituskykyä maastossa. Kaksivaiheisen maastotilan ansiosta automaattinen järjestelmä voi vaihtaa kahden ajokorkeuden välillä. Maantiellä automatiikka laskee auton korkeutta pienemmän ilmanvastuksen saavuttamiseksi.

Uusi Land Rover Discovery on kaikista kulmista katsottuna iso ja näyttävä auto.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Iveco Daily matkailuauto Iveco Daily matkailuauto • •• •• •• •

Voi ajaa B-kortilla Voi B-kortilla 100ajaa km/h 100 km/h Vuode kahdelle Vuode kahdelle Perävaunun vetopaino Perävaunun jopa 3.500 kgvetopaino jopa 3.500 kg

• • • •• •• •

Saatavissa myös Hi-Matic Saatavissa myös Hi-Matic automaattivaihteistolla automaattivaihteistolla Hinta alkaen 44.700 € Hinta sis. alv alkaen 24% * 44.700 € sis. alv 24%0*€ Autovero Autovero 0 €

* Hinta alkaen mallille Daily 35S13V 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. * Hinta mallille Daily 35S13V Kuvanalkaen auto lisävarustein. 16m3, hinta sisältää toimituskulun 600 €. Kuvan auto lisävarustein.

IVECO MYYNTIVERKOSTO IVECO MYYNTIVERKOSTO ESPOO, Iveco Finland Oy JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo ESPOO, Iveco Finland Oy 7701, Arto Mäkinen p. +358 45 320 Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo arto.makinen@iveco.com Arto Timo Mäkinen Hytönenp.p+358 +35845 40320 7727701, 6376, arto.makinen@iveco.com timo.hytonen@iveco.com Timo p +358 772 6376, Juhani Hytönen Havia p. +358 4540 320 7702, timo.hytonen@iveco.com juhani.havia@iveco.com Juhani Havia p. +358 45 320 7702, juhani.havia@iveco.com IISALMI, Iveco huolto ja myynti Team IISALMI, Iveco huolto Kivirannantie 7, 74130 Iisalmi ja myynti Team Antti Krogerus Kivirannantie 7, 74130 p. +358 40 774 2830, Iisalmi Antti Krogerus antti.krogerus@driv.fi p. +358 40 774 2830, antti.krogerus@driv.fi

Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy Kari Lahtela p. +358 400 158 580, Palokärjentie 6, 40320 Jyväskylä kari.lahtela@iveco.fi Kari Lahtela p. +358 400 158 580, kari.lahtela@iveco.fi KERAVA, Iveco Finland Oy Alikeravantie 83, 04250 Kerava KERAVA, Iveco Pasi Lämsä p. +358Finland 400 170Oy 840, Alikeravantie 83, 04250 Kerava pasi.lamsa@iveco.fi Pasi Lämsä p. +358 400 170 840, pasi.lamsa@iveco.fi KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Isotanhu 2, 67600 Kokkola KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy Miika Niemi-Korpi Isotanhu 2, 67600 Kokkola p. +358 40 5824 516, Miika Niemi-Korpi miika@niemikorpioy.com p. +358 40 5824 516, miika@niemikorpioy.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski KOUVOLA, Finland Timo AkkanenIveco p. +358 45 320 Oy 7747, Savonsuontie 8, 45720 Kuusankoski timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com KUOPIO, Iveco huolto ja myynti Team KUOPIO, Iveco huolto Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio ja myynti Team Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, Kellolahdentie 25, 70460 Kuopio martti.sakkinen@driv.fi Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343, martti.sakkinen@driv.fi LAHTI, Iveco Finland Oy Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti LAHTI, Ivecop.Finland Timo Akkanen +358 45Oy 320 7747, Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti timo.akkanen@iveco.com Timo Akkanen p. +358 45 320 7747, timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy Moreenikuja 2, 90630 Oulu OULU, Niemi-Korpi Oy Jouni Niemi-Korpi Moreenikuja 2, 90630 p. +358 40 7344 310, Oulu Jouni Niemi-Korpi jouni@niemikorpioy.com p. +358 40 7344 310, jouni@niemikorpioy.com TAMPERE, Iveco Finland Oy Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE TAMPERE, Iveco Oy Pekka Eerola p. +358Finland 40 721 0926, Perkkoonkatu 9, 33850 TAMPERE pekka.eerola@iveco.fi Pekka Eerola +358 40204 721493, 0926, Olli Eerola p. p. +358 400 pekka.eerola@iveco.fi olli.eerola@iveco.fi Olli Eerola p. +358 400 204 493, olli.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy Verstaskatu 1, 20360 TURKU TURKU, Niemi-Korpi Pentti Maksula p. +358 400Oy 263 860 Verstaskatu 1, 20360 TURKU pentti@niemikorpi.com Pentti Maksula p. +358 400 263 860 pentti@niemikorpi.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 57

Opel Vivaro 1.6 CDTI ecoFLEX BiTurbo Sportive L2H1

Huoltoauto järkihintaan

Kromattu etusäleikkö ja korinväriset puskurit ovat Opel Vivaro Sportive Vanin ulkoisia tunnusmerkkejä. Auto on toimiva ja tyylikäs työkalu kaikin puolin.

asiallisesti, samoin jarrut sekä muut hallintalaitteet. Vivarossa plussaa ansaitsee myös Sportive -varusteisiin lukeutuvat NAVI 50 Intellilink -multimediakeskus, taustapeiliin integroitu peruutuskamera sekä avaimeton lukitus ja käynnistys. Ehkäpä suurin syy miksi Vivaroa tai sen sisarmalleja ei juuri nähdä vaihtoautorivistössä tulee nyt: erinomainen polttoainetalous. Koeajossa Vivaron kulutus asettui vaihtelevalla ajotavalla 6,8 litraan sadalla kilometrillä, joka on vain 0,5-litraa enemmän mitä valmistaja ilmoittamaa. Nokkaketjulla varustetun moottorin määräaikaishuoltoväli on 40 000 km / 2 vuotta ja auton takuu 4 vuotta / 120 000 km. Matalien omistamiseen liittyvien kulujen ansiosta mallista on tullut suosittu yrityspuolella ns. Fleet-asiakkaiden keskuudessa.

Alle torihintojen

Myynnin kasvattamiseksi Opel on tuonut hyötyautomallistoonsa tarjolle runsaasti erilaisia, valmiiksi tehtaalla asennettavia lisävarusteita ja päällerakenteita. Yksi mielenkiintoisimmista uutuuksista on huoltoautovarustus. Sellainen on löytänyt tiensä

myös nyt koeajettavaan Vivaroon. Varustelu sisältää lattiavaneroinnin ja seinien suojapanelointien lisäksi laatikoilla ja lokeroilla täydennetyn Sortimo Globelyst M -modulihyllyjärjestelmän. Lähempi tarkastelu paljastaa asennusten kiinitykset ja työnjäljen ensiluokkaiseksi. Havainto saa ajossa lisäpontta, sillä hyllyt kulkevat mukana ilman suurempia natinoita ja helinöitä. - Varustelu on valmistajan puolelta vakioitu, joten mahdolliset muutostyöt jäävät asiakkaan tehtäviksi. Sortimo -hyllymodulit ja lisävarusteet ovat yleisesti saatavilla olevaa mallia, kertoo Opel tavara-autopuolen tuotepäällikkö Tero Pelkonen. Valmiiksi tehtaalla asennettu paketti on hinnoiteltu yrittäjäystävällisesti ja kilpailukykyisesti. Tavaratilavarustelun verollinen kokonaishinta on noin 2 700 euroa. Se on tarjolla kaikkiin umpikorisiin Vivaro -malleihin. Opel Vivaro -malliston verolliset hinnat alkavat 31 600 eurosta. Nyt koeajettavan Irmscher -lisävarustein täydennetyn Sportive Vanin verollinen hintapyynti todella kattavin lisävarustein on 42 300 euroa.

Sportive Vanin matkassa kulkevat sekä ihmiset että työvälineet. Lähes 3 metriä pitkä ja 1,65 metriä leveä tavaratila jättää tilaa vaikka moottorisahan huoltamiselle tai sateen pidolle savotalla.

O

pel Vivaroon tarjottava korkealaatuisen hyllyjärjestel- män ja tavaratilan lattiavanerin sekä seinien paneloinnin sisältävä varustepaketti on kustannustehokas vaihtoehto huoltoauton hankintaa suunnittelevalle.

Pakettiautoissa tonniluokkaan sijoittuva Opel Vivaro on saanut hyvä vastaanoton Suomessa. Nykyinen, kolmas mallisukupolvi esiteltiin vuonna 2014 ja mallin moottorit päivitettiin Euro 6 -päästötasolle viime vuonna. Koripituuksia ja kattokorkeuksia on kaksi. Kuormatilaa on

mallista riippuen 5,2-8,6 m3. Moottorina on Renaultin 1.6 litran CDTI-dieselmoottori, joko 95, 125 tai 145 hv teholla. Näistä kahta viimeksimainittua ahdetaan kaksoisturboahtimien voimin. Vaihteistona on aina 6-vaihteinen manuaali. Polttoaineensyötön ECO-tila ja Start&Stop toiminnot ovat Suomessa vakiovarusteita. Nyt koeajettavan, kattavasti Sportive varustellun auton sujuvasta kulusta vastaa tehokkain eli 145 hv mylly. Umpipakettiauton lisäksi Vivaroa on saatavana henkilökuljetukseen soveltuvina CrewVantai Combi-malleina sekä ohjaamoalusta -mallina.

Sortimo Globelyst M hyllystöt ovat valmistettu kevyestä mutta kestävästä teräksestä ja niitä on saatavilla joustavasti eri kokoisina. Hyllyjen väliin jäävän käytävän leveys on noin 80 cm. Sisäkorkeus on 1,36 metriä. Hyllyjen lisäksi myös lattiavanerointi ja seinien paneloinnit ovat Sortimon laatuvalmisteita.

Talouskone

Sportive varusteluun sisältyy nahkapintainen monitoimiohjauspyörä ja asiallinen, 7-tuuman näytöllä varustettu Navigaattori-radio. Matkustamomukavuuden kannalta Vivarossa on asiat mallillaan.

Vivaro käyttäytyy ajossa sivistyneesti ja jousitus on kuin premium-luokan henkilöautossa. Kuljettajalla on mukavat oltavat. Ohjaus ja vaihteensiirto pelaa

Oikean kyljen avohyllyssä on yksi vetolaatikko. Hyllytilan muokkaus käy välilevyillä. Hyllyjen pohjalla on liukumista ja kolinaa vähentävät muovimatot.

Hyllystöihin voidaan kiinnittää vetolaatikoita, salkkuja ja Globelyst -sarjan laatikoita. Tuloksena erittäin mukautuva ja monipuolinen ajoneuvokalusteratkaisu.


58 KULJETUS

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Euro-muskeli Volkswagen Amarok 3,0 V6 TDI 165 kW 4MOTION Highline

Volkswagen Amarokin uusi keulailme on onnistunut. Uudet Bi-Xenon-ajovalot oavt tehokkaat. Koeajoautossa oli 19-tuumaiset renkaat. Hyötyautokäytössä pärjää pari tuumaa pienemmilläkin. Samalla pintakuviovaihtoehtojen määrä kasvaa.

S

itten vuoden 2009 ensiesittelyn Volkswagen Amarok pick-up on yltänyt maailmanlaajuisesti yli puolen miljoonan kappaleen myyntilukuihin. Suomen markkinoille Amarok tuotiin pari vuotta tätä myöhemmin, kun mallin tuotanto saatiin Argentiinan lisäksi käyntiin myös Saksan Hannoverissa. Ensimmäinen isompi mallipäivitys Amarokin kohdalla tuli ajankohtaiseksi viime vuoden puolella. Silloin malli valmisteltiin loppuvuodesta voimaan astuvan Euro 6 -päästömääräysten tasolle. Merkittävin uudistus oli voimanlähdevalikoiman rakentaminen Audi-mallistosta irrotetun, mutta Amarokia varten hienosäädetyn V6-moottorin varaan. Suosittua nelisylinteristä ei kustannussyistä päivitetty Euro 6 -tasolla vaan se tiputettiin kokonaan pois Euroopan mallis-

tosta. Ulkoisesti ja ohjaamon puolelta Amarokia on uudistettu maltillisesti. Kun mallisukupolvien edustajat asetetaan vierekkäin on pesäero entiseen selkeä. Varustelutasoja on entiseen tapaan kolme: Trendline, Comfortline ja Highline.

Vaikuttavat lukemat

Nyt koeajettavan viisipaikkaisen Amarok Highlinen konehuoneen täyttää malliston tehokkain eli huikeat 165 kW (224 hv) ja 550 Nm suoritusarvot tarjoava moottori. Pienempitehoisten tarjotessa 120 kW (163 hv) / 450 Nm ja 150 kW (204 hv) / 500 Nm suoritusarvoja. Tehokoneen yhteyteen on viety erityinen lisätehoa antava Overboost-toiminto. Ajotilanteesta riippuen se voi nostaa TDI:n tehoa peräti 15 kW, jolloin kokonaisteho on jopa 180 kW. Vakiovarusteena on myös polttoaineen kulutusta ja päästöjä alentava BlueMotion -teknolo-

Kuljettajan valtakunta on laadukas ja viihtyisä. Uusi kojelauta on toimiva ja noudattaa valmistajan tuoretta malli-ilmettä

gia start-stop-järjestelmällä. Suomessa Amarokia tarjotaan vain nelivetoisena, kahdella eri voimansiirtoratkaisulla: manuaalivaihteisto kytkettävällä 4MOTION -nelivedolla ja alennusvaihteistolla tai 8-vaihteinen automaattivaihteisto jatkuvatoimisella Torsen-tekniikalla toteutetulla 4MOTION -nelivedolla. Tosin tehokkaimman koneen

Jämäkän Volkswagen Amarokin sanotaan kulkevan maantiellä vakaasti, kuin kiskoilla. Ajokokeemme tukee vahvasti tätä väitettä.

yhteydessä on aina automaattivaihteisto. Kaikissa vetotapavaihtoehdoissa on omat hyvät puolensa ja valinta kannattaa tehdä harkiten; käyttötarpeen sekä oman mieltymyksen mukaan. Moottorien lisäksi tekniikkapuolen uutuuksiin lukeutuvat nopeuden mukaan säätyvä, ai-

Takamatkustajille on asialliset oltavat. Matkustusmukavuus on ryhdikkäästä istuma-asennosta huolimatta hyvä. Istuin tarjoaa riittävän tuen ja on sopivalla korkeudella. Kantikkaista oviaukoista on helppo nousta autoon.

empaa tarkemman ohjaustuntuman tarjoava Servotronic -ohjaustehostin sekä taka-akselin levyjarrut, jotka lisättiin 224 hv tehoversioon. Amarokia saa Suomessa myös

Amarokin lava on saanut pintaansa hyvin kulutusta kestävän ja lavaa suojaavan sekä muovikaukaloon verrattuna tilaa säästävän kitkapinnoitteen. Lukittava takaluukku kestää avattuna 200 kg kuorman. Lavalle saa nostaa lähes tonnin edestä rahtia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 59 FIATPROFESSIONAL.FI

TO GRAB A GREAT OPPORTUNITY CHUCK NORRIS SIMPLY RAISES HIS FINGER.

VARUSTEPAKETTI

299 €

*

JOS ET OLE CHUCK NORRIS, TARTU OHITTAMATTOMAAN TARJOUKSEEN. Mitä teetkin, missä kuljetkaan – Fiat Professional on oikea valinta. Täydellinen mallisto, josta löydät tarpeisiisi täydellisesti sopivan mallin, kevyestä raskaaseen kaikissa kokoluokissa, 2,3 – 17 m3. * Nyt saat uuteen Doblòon, Talentoon ja Ducatoon ison varustepaketin pieneen hintaan: vetokoukku ja tavaratilan vanerointi, vain 299€! Etusi jopa 2000 € ! Tarjous voimassa 30.9.2017 saakka. Ei voimassa Ducaton 115 hv malleihin.

A PRO LIKE YOU

:

ESPOO/NIITTYKUMPU ARITA ESPOO · 0300 472 218 · ARITAESPOO.FI · ESPOO/KEHÄ 3: METROAUTO · 010 615 2560 · METROAUTO.FI · JYVÄSKYLÄ: JYVÄS-CARAVAN · 0400 214 400 · JYVASCARAVAN.FI · KEMINMAA: KEMINMAAN AUTOKESKUS 040 3000 280 · KEMINMAANAUTOKESKUS.FI · KOKKOLA: MB-MOBILE · 020 7571 250 · MB-MOBILE.FI · LAHTI: MEGA-AUTO 0207 510 400 · MEGA-AUTO.FI · LOHJA: PP-AUTO · 075 3040 5200 · PPAUTO.FI · MIKKELI: AUTOARINA · 0440 321 774 · AUTOARINA.FI · PORI: AUTOTALO PELTTARI · 044 560 1278 · AUTOTALOPELTTARI.FI · RAISIO: VAUNULA · 0300 870 840 · VAUNULA.COM · SALO: VAIHTOMAAILMA · 050 552 0552 · VAIHTOMAAILMA.FI · SAVONLINNA: TT-AUTO 015 515 250 · TT-AUTO.FI · SEINÄJOKI: ESS AUTOTALO · 010 764 9000 · ESSAUTOTALO.FI · TURKU: VAUNULA · 0300 870 843 · VAUNULA.COM

korotetulla kokonaispainolla. Silloin auton takajousitus on toteutettu joko osittain tai kokonaan ilmajousin. Kokonaismassat nousevat mallista riippuen 220-280 kg, jolloin suurimmat kokonaismassat ovat 3200 ja 3300 kg. Vetopainot ovat vaihteiston tyypistä ja auton kokonaismassasta riippuen 3000 3500 kg välillä.

Jämäkkä talouskone

Ajo-ominaisuuksien ja tilankäytön osalta Amarok lukeutuu luokkansa kirkkaimpaan kärkeen. Jousitus on erinomainen ja lava-autoille tunnusomainen takajousituksen kovuus loistaa poissaolollaan. Amarok etenee junamaisen vakaasti kaikilla kokeilluilla tiepohjilla. Uudistettu ohjaustehostus täyttää maastoajossa lupaukset kohentuneesta tarkkudesta. Plussaa ansaitsevat myös alamäkihidastin sekä lisähintaiset ohjauspyörään viedyt vaihteenvalitsimet. V6:sen voimavarat eivät tunnu loppuvan lainkaan. Valmistaja lupaa auton huippunopeudeksi peräti 193 km/h ja kiihtyvyydeksi nollasta sataan kilometriin tunnissa ainoastaan 7,9 sekuntia. Äärimmäisyyksiin tässä ajoneuvoluokassa vietyjen ajo-ominaisuuksien ja auton tarjoamien suoritusarvojen valossa suomalaisen lainsäätäjän paketti- ja kaksikäyttöautoille asettama 100 km/h kattonopeusrajoitus tuntuu entistäkin naurettavammalta vit-

siltä. Valmistaja ilmoittaa 224 heppaisella myllyllä varustetun auton polttoaineen keskikulutukseksi uudella NEDC mittaustavalla 7,8 l/100 km. Koeajossa Amarok ylti maantieajossa hyvikin 8 litran tuntumaan. Raskaamman ajokengän omaava saa kulutuksen nousemaan helposti 10 litran tuntumaan. Moottorin suoritusarvot auton massiivinen koko huomioon ottaen sekin on kunnioitettavan matala lukema.

Rahtiosasto kunnossa

Amarokin lava on saanut pintaansa hyvin kulutusta kestävän ja lavaa suojaavan sekä muovikaukaloon verrattuna tilaa säästävän kitkapinnoitteen. Lukitta-

va takaluukku kestää avattuna 200 kg kuorman. Lavalle saa nostaa lähes tonnin edestä rahtia. Pituutta lavalla on hieman alta 1,5 metriä ja leveyttä pyöräkoteloiden kohdalta mitattuna 1,22 metriä. Kuormansidontalenkit ovat järkevästi lavan pohjassa tai sen tuntumassa. Vakiovarusteisiin lukeutuva 12 V virtapistoke lavalla on käytännöllinen lisä auton kattavassa varustuksessa.

Laaja hintaskaala

Volkswagen Amarok V6 malliston verolliset hinnat alkavat Trendlinen vajaasta 43 000 eurosta. Hinnaston toista ääripäätä edustaa nyt koeajettavan kaltainen Highline varustelutason auto 65 000 euron lähtöhinnal-

Ainoana moottorivaihtoehtona Amarokiin tarjottava 3,0 litran V6 TDi on yllättävän pieniruokainen. Tehovaihtoehdot ovat 163, 204 ja 224 hv.

laan. Runsaiden lisävarusteiden johdosta koeajokkimme kokonaishinta nousee 76 000 euroon. Edullisimman mallin kohdalla ero kilpailijoihin on vielä siedet-

tävä, etenkin kun ottaa huomioon nokkapellin alle sovitetun koneen mallin ja suorituskyvyn.

Tekniset tiedot: Moottori V6 E6 diesel VGT-ahdin, välijäähdytys Iskutilavuus 2967 cm3 Teho 165 kW (224 hv) / 3000-4500 r/min Vääntömomentti 550 Nm / 1400-2750 r/min Vaihdelaatikko 8-v automaattivaihteisto Vetotapa neliveto Mitat ja massat: Pituus 5254 mm Leveys 2228 mm Leveys ilman peilejä 1954 mm Korkeus 1834 mm Akseliväli 3097 mm Maavara 192 mm Kantavuus 842 kg Sallittu kokonaispaino 2920 kg

Volkswagen Amarok edustaa pick-up autojen aatelia ja se soveltuu mainiosti vaikkapa metsäurakoitsijoiden liikkumiseen.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KULJETUS 61

Lava-automarkkinoiden X-tekijä

M

ercedes-Benzin uusi X-mallisto on kehitetty yhteis- työssä Renault-Nissan allianssin kanssa. Se haastaa perinteiset lava-automerkit kilpasille uusin ja poikkeuksellisen vahvoin eväin.

Lanseerausvaiheessa Mercedes-Benz tuo X-sarjan tarjolle neliovisella ohjaamolla ja yhdellä lavapituudella. Mallivaihtoehtoja on kolme: X-Class Pure, X-Class Progressive ja X-Class Power. Näistä ensin mainittu on varusteltu raskasta työkäyttöä silmällä pitäen, jälkimmäisten palvellessa premium-autoluokan asiakkaita.

Valinnanvaraa

Moottoritarjonta rakentuu aluksi Renaultin valmistaman, erittäin polttoainetaloudellisen 2,3-litraisen commonrail-dieselin varaan. Tehovaihtoehtoja on kaksi: X 220 d yhdellä turboahtimella kehittää 120 kW/163 hv tehon, kaksiahtiminen X 250 d -biturbo puolestaan 140 kW/190 hv. Molemmat ovat saatavana sekä takavetoisina malleina että varustettuna kytkettävällä nelivedolla. Voiman välittää kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto. 7-vaihteisen automaatin saa valinnaisena X 250 d:n ja X 250 d 4Maticin yhteyteen. Ensi kesänä valikoima laajenee X 350 d:llä, jonka 3-litrainen V6-dieselmoottori tuottaa 190 kW/258 hv tehon ja 550 Nm:n väännön. V6:sen yhteydessä on aina jatkuva 4Matic-neliveto ja 7G-Tronic Plus -automaattivaihteisto, jossa on viisi vaihdettavaa ajotilaa. Nelivetomalleissa on vakiona DSR-alamäkihidastin ja alennusvaihde, ja valinnaisvarusteena taka-akselille saa tasauspyörästön lukon. Perinteinen erillisrunkorakenne takaa pickupille monipuoliset käyttöominaisuudet. Leveä raideväli, viiteen tukivarteen perustuva taka-akselin rakenne, erillisjousitetut etupyörät ja kierrejouset sekä levyjarrut molem-

Lanseerausvaiheessa Mercedes-Benz tuo X-sarjan tarjolle neliovisella ohjaamolla ja yhdellä lavapituudella. Asiakasluovutukset käynnistyvät marraskuussa 2017.

milla akseleilla ovat uutta tässä luokassa. Ja enteilevät asiallisesta ajettavuudesta. Maavaraa on 202 milliä. Va-

linnaisvarusteena saa 20 millillä korotetun jousituksen. Suurin valmistajan ilmoittama kantavuus on 1042 kg ja perä-

X-sarja tarjoaa tasokkuutta lava-autokäyttöön mutta malliehdoista löytyy myös hyvin urakointikäyttöön soveltuva vaihtoehto.

vaunupaino 3500 kg,

Etumatkaa kilpailijoihin

kolme aktiivista turvajärjestelmää: aktiivinen jarruavustin, kaista-avustin sekä liikennemerkkiavustin. Varustukseen kuuluvat lisäksi perävaunuavustin, rengaspaineen valvontajärjestelmä, hätäkutsumahdollisuus, vakionopeudensäädin sekä led-ajovalot. Saatavana on peruutuskameran lisäksi myös 360 asteen ympäristönvalvontajärjestelmä. Etumatkaa kilpailijoihin Mercedes ottaa liitettävyyspalveluissa. X-sarjan autoissa on omalla sim-kortilla varustettu verkkopääte, jonka avulla käytössä ovat kattavat Mercedes me -palvelut sekä älypuhelin- ja pc-yhteydet. Kuljettaja voi koska tahansa hakea käyttöönsä esimerkiksi navigaatiotietoja tai seurata autonsa tilaa, vaikkapa polttoainetankin täyttöastetta tai rengaspaineita, etänä oman puhelimensa tai päätelaitteensa avulla. Samalla tavalla onnistuvat esimerkiksi X-sarjan huoltopalveluiden tilaus ja hallinta sekä avun saaminen paikalle ongelmatilanteissa. Mercedes-asiakkaille palvelut ovat tuttuja merkin muista malleista. X-sarjan autot valmistetaan yhteistyössä Renault-Nissanin kanssa Espanjan Barcelonassa. Asiakasluovutukset käynnistyvät marraskuussa 2017. X-sarjan Suomen hinnastot julkaistaan myöhemmin.

X-sarjassa on vakiovarusteena

Leveä raideväli, viiteen tukivarteen perustuva taka-akselin rakenne, erillisjousitetut etupyörät ja kierrejouset sekä levyjarrut molemmilla akseleilla ovat uutta tässä luokassa. Maavaraa on 202 milliä.

TULOKSENTEON TYÖKALUJA

T HIGH

T

K

Palveluverkosto 28 toimipisteessä kautta maan. Olemme myös Facebookissa! renault-trucks.fi

C

D

Instagram: renaulttruckssuomi

D

Master


METSÄALAN AMMATTILEHTI

62 KULJETUS

Fiat Talenton myynti on lähtenyt hyvään vauhtiin. Auto taipuu nimensä mukaisesti moniin eri työtehtäviin. Maavarassa piisaa myös vaativampaan käyttöön. Omaleimainen keulailme on onnistunut ja erottaa Talenton selkeästi sisamalleistaan.

Fiat Talento 1.6 ECOjet L2H1

Sisarusperheen multitalentti F iatin hiljattain markkinoille tuoma pakettiautoissa tonniluok- kaan asemoituva Talento on tuorein tulokas Renault Traficiin pohjautuvien hyötyautojen sisarussarjassa. Sen tekniikka ja varusteluvaihtoehdot ovat tuttuja kilpailevista malleista. Fiatin autosta tekee omaleimainen keulailme, jonka monet arvostavat sisarussarjan onnistuneimmaksi. Loppuvuodesta 2016 esitelty tuotu Talento saattaa Fiatin hyötyautomalliston kausipäivityksen päätökseen. Talento on ensimmäinen uuden yhteistyökumppanin eli Renaultin kanssa valmistettava malli. Talento korvaa mallistosta poistuneen, PSA-yhtymän ja Toyotan kanssa Sevel-yhteistyössä valmistetun Scudon. Muita hyötyautopuolen PSA-yhteistyömalleja ovat Ducato ja pikkuruinen Fiorino. Avolava-uutuus Fullback valmistetaan puolestaan Mitsubishin kanssa. Maininnan arvoinen on myös Fiatin valmistama Doblo, jota myydään myös Opelina. Viime vuosi oli mallistopäivityksen mukaan luettuna varsin vauhdikas Fiat-konsernissa. Aikaisemmin toteutuneiden Chrysler kauppojen myötä konsernista tuli Fiat Chrysler Automobile eli FCA. Samalla hyötyautot eriytettiin omaksi Fiat Professional yhtiökseen. Muutoksen myötä valmistajan mallitarjonta on uusiutunut ja monipuolistunut. Muutos on näkynyt positiivisena kasvuna myynnissä. Suomessa Fiatin maahantuonti on asettunut monien vaiheiden jälkeen aloilleen. Maahantuontia

Rahtiosaston eveät ja korkeat lastausaukot ovat lähes suorakaiteen muotoisia; seinät ovat lähes pystysuorat. Tavaratilan mitat ovat pituus/ leveys/korkeus mm: 2397/1662/1387 Pyöräkotelot ja väliseinän pullistuma poislaskettuna kuormatilaa on täydet 6 neliömetriä.

johdetaan nyt valmistajan valvovan silmän alla FCA Finland Oy:n kautta. Sen myötä myös jälleenmyynti- ja huoltoverkosto on saatu jaloilleen.

Vaihtoehtoja

Fiat-mallistossa pienemmän Doblon ja suuremman Ducaton välimaastoon sijoittuvaa Talentoa tarjotaan kahdella eri koripituudella ja kattokorkeudella. Lyhyemmän L1 koripituuden akseliväli on 3098 mm ja suurin tavaratilan pituus 2537 mm. Pidemmän L2 -mallin akseliväli on 40 cm pidempi eli 3498 mm. Lisäpituus on tuotu kokonaisuudessaan tavaratilan puolelle. Vakiokattokorkeus (H1) tarjoaa parhaimmillaan 1387 mm sisäkorkeuden. Korkeampi H2 katto, joka on tarjolla vain L2 koripituuden kanssa antaa kuormatilan korkeudeksi 1898 mm. Kuormatilaa on mallista riippuen 5,2-8,6 m3. Umpipakettiauton lisäksi Talento-mallisto pitää sisällään 1+8 paikkaisen henkilökuljetusmalliston. Valmistajan ilmoittamat suurimmat

Pitkän tavaran luukku alkaa olla vakiotavaraa pakettiautoissa. Talentossa se pidentää kuormatilaa noin kolmesta yli neljään metriin. Ainoa miinus tavaratilassa on annettava valaistuksesta, joka on vakiona korkeintaankin vain välttävä.

kantavuudet ovat malliversiosta riippuen noin 925 ja 1250 kilogramman välimaastossa.

Talouskoneet

Voimalinja rakentuu nelisylinterisen ja iskutilavuudeltaan 1,6 -litraisen turbodieselmoottorin ympärille. Tehovaihtoehtoja on kolme: 95-, 125- ja 145 -hv. Pienitehoisimmassa on perinteinen turboahdin ja tehokkaammissa nykyaikaiset kaksoisturboahtimet. Pakokaasupäästöjä pienennetään urealiuoksen avulla. Vaihteistona on aina 6-lovinen manuaali. ECO-nappi ja S&S-polttoainetehokkuustoiminnot ovat vakiotavaraa Suomen mallistossa. Kuten sisarmallinsa myös Talenton polttoainetaloudellisin mallivaihtoehto löytyy moottorivalikoiman puolivälistä (L1H1, 125 hv ja 5,9 l / 100 km). Nyt koeajettavan auton teholtaan 120 hv voimanlähde edustaa vanhempaa Euro 5 -päästötason tekniikkaa. Mittasimme sille yhdistetyn ajotavan kulutuslukemaksi 6,2 l/100km.

Talenton ohjauspyörä säätyy sekä etäisyys että korkeussuunnissa. Ajoasento on hyvä ja kojelauta toimiva. Säilytyslokeroita on riittävästi. Keskimmäisen istuimen selkänoja alas käännettynä kuljettajan viereen avautuu käytännöllinen, irrotettavalla kirjoitusalustalla varustettu työpöytä, joka käy myös kyynärnojasta.

Joustavat tilat

Talenton kuljettajaympäristö eroaa sisarmalleistaan oikeastaan vain ohjauspyörän logon osalta. Suomessa Fiatin kilpailuetuna muihin nähden on tavallista runsaampi vakiovarustelu, joka sisältää perusvarusteiden lisäksi taustapeiliin integroidun peruutuskameran ja 5-tuuman kosketusnäytöllä varustetun

Navi-multimediakeskuksen sekä nahkapäälysteisen ohjauspyörän ja vaihdekepin nupin. Automaatti-ilmastointi on jätetty lisävarusteiden puolelle. Sekin maltillisesti hinnoiteltuna. Talenton verolliset hinnat lähtevät hieman yli 32 000 eurosta. Nyt koeajetun L2H1 -korisen auton hintapyynti on varusteineen noin 35 900 euroa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


54 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

PONSSE ACTIVEFRAME nyt saatavilla myös PONSSE Ergo 8w -harvesteriin!

PONSSE ACTIVEFRAME

TUOTTAVUUDEN UUSI MÄÄRITELMÄ PONSSE ACTIVEFRAME ON OHJAAMON VAIMENNUSJÄRJESTELMÄ, joka tasaa maaston epätasaisuudet pitäen ohjaamon koko ajan vaakatasossa. Tämä tehostaa kuormain- ja nosturityöskentelyä ja mahdollistaa suurempien ajonopeuksien käytön. RAKENNE ON YKSINKERTAINEN JA TOIMIVA vaimentaen kuljettajaan kohdistuvat sivuttaisheilahdukset tehokkaasti. Työskentely on mukavaa ja kehoon kohdistuvat rasitukset jäävät reilusti alhaisemmaksi. ACTIVEFRAME PITÄÄ OHJAAMOA JATKUVASTI VAAKATASOSSA seuraten maanpinnan muotoa aktiivisesti. Koneessa on kaksi toisiinsa nivelöityä eturunkoa, joista toiseen on kiinnitetty etuteli ja toiseen ohjaamo. Kaksoisrunkorakenteen ansiosta ActiveFrame-vaimennuksen nivelpiste on erittäin alhaalla teliakselin tasolla, mikä eliminoi kuljettajaan kohdistuvat heilahdukset tehokkaasti. PONSSE OYJ

Ponssentie 22 74200 Vieremä puh. 020 768 800

PONSSE ActiveFrame on saatavilla PONSSE Buffalo, Elephant ja ElephantKing -kuormatraktoreihin sekä PONSSE Ergo -harvesteriin.

Metsäkoneyrittäjän paras ystävä www.ponsse.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsien kasvu kiihtynyt - vahvempi perusta kestävälle käytölle

L

uonnonvarakeskuksen uusimman valtakunnan metsien inventoinnin alustavien tulosten mukaan puuston vuotuinen kasvu on noussut lähes 110 miljoonaan kuutiometriin.

Positiivisen kehityksen turvaamiseksi metsien hoitoa pitää edelleen parantaa. Kuolleen puun määrä on kasvanut EteläSuomessa ja vähentynyt Pohjois-Suomessa. Puunhankinnan arvoketjun toimijoiden kannattaa tiivistää yhteistyötä lahopuun lisäämiseksi ja monimuotoisuuden parantamiseksi talousmetsissä. Valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) alustavissa laskelmissa puuston kokonaismäärä on noussut 2,5 miljardiin kuutiometriin. Vuosien 20142016 tietoihin perustuvissa laskelmissa puuston vuotuinen kasvu on 109,9 miljoonaa kuutiometriä. Kasvu on kiihtynyt, sillä edellisen inventoinnin mittausten mukaan (VMI11) kasvu oli 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Metsien kiihtynyt kasvu on vahvempi perusta metsien kestävälle käytölle ja mahdollistaa

metsäbiotalouden monipuolisen kehittämisen. Luonnonvarakeskuksen mukaan vuonna 2015 puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli 82 miljoonaa kuutiometriä eli 28 miljoonaa kuutiometriä kasvua alemmalla tasolla. Puuston poistuma koostui tukki- ja kuitupuusta (59 milj. m3) energiarunkopuusta (9) ja metsiin jäävästä hakkuutähteestä sekä puuston luontaisesta kuolemisesta (14).

Ryhtiliike metsänhoitoon

Tarkastelujaksolla metsänhoidon rästit ovat kasvaneet merkittävästi: taimikonhoitorästien määrä on noussut 795 000 hehtaariin. Lisäksi nuorien metsien ensiharvennusrästien määrä on noussut lähelle miljoonaa hehtaaria. - Kasvaneet metsänhoitorästit on otettava vakavasti. Hyvä metsänhoito on ollut suomalaisille kunnia-asia. Tilastot osoittavat, että hyvä historia on päässyt osin unohtumaan. Nyt on selvän ryhtiliikkeen aika. Laitetaan taimikot ja nuoret metsät kuntoon. Tätä toimintaa tukee vahvasti metsäteollisuuden uudet investoinnit ja mahdollisuus lisätä kotimaisen puun käyttöä jalostuksessa, sanoo Metsäteollisuus

ry:n metsäjohtaja Tomi Salo. Uudistuskypsien metsien uudistaminen on tulevaisuuden kasvun turvaamisen kannalta erittäin tärkeää. Tehdään järeästä puusta lisää puurakennuksia ja muita pitkäaikaisia puutuotteita. Näin toimien vahvistetaan hiilensidontaa nuorien metsien kasvun voimistumisen kautta. Hyödyntämällä metsänuudistamisessa jatkossa paremmin jalostettua metsänviljelyaineistoa voidaan puuston kasvukykyä lisätä, puun laatuominaisuuksia parantaa sekä vahvistaa puidemme ominaisuuksia sietää paremmin ilmastonmuutosta. Metsänjalostuksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta voidaan rakentaa suomalaisen metsäbiotalouden strateginen menestystekijä.

Lisää lahopuuta talousmetsiin

Koko valtakunnan tasolla lahopuumäärä on pysynyt ennallaan. Etelä-Suomessa määrä on hieman kasvanut. Myönteisestä kehityssuunnasta tulee jatkossakin pitää kiinni. Pohjois-Suomen lahopuumäärän lasku sen sijaan jatkui. Tämä vahvistaa tarvetta aktiivisesti lisätä lahopuuta talousmetsissä. Myös syyt lahopuuhävikkiin Pohjois-Suomessa on

selvitettävä. Metsäteollisuus käynnisti keväällä ohjelman talousmetsien lahopuumäärän lisäämiseksi ja lahopuun laadun monipuolistamiseksi. Tärkeimmät toimet liittyvät osaamisen kehittämiseen, asenne- ja kulttuurimuutokseen sekä koko arvoketjun toimijoiden sitouttamiseen. Uusimmat VMI-tulokset vahvistavat, että ohjelmalle on olemassa aito tilaus. - Metsäteollisuuden tavoitteena on, että jokainen metsänomistaja ja metsäammattilainen tiedostaisi lahopuun merkityksen metsäluonnon monimuotoisuudelle ja haluaisi olla lisäämässä sitä omilla toimillaan talousmetsiin. Lahopuumäärä on käännettävissä selvään kasvuun koko Suomessa, kun kaikki toimijat yhdessä sitoutuvat asiaan. Ratkaisevan tärkeää on, miten toimimme joka päivä kentällä. Teema kytkeytyy vahvasti myös metsäsertifioinnin kriteereihin. Haastamme kaikki sidosryhmät aktiivisesti mukaan kehittämään molempia sertifiointijärjestelmiä - myös lahopuuta koskevien kriteerien osalta, jatkaa Salo.

KONEURAKOINTI 65


66 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsätuhoraportti 2016 julkaistu: ensimmäiset havainnot tyvitervastaudista turvemaan männiköissä

L

uonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut vuoden 2016 metsä- tuhoraportin. Valtakunnan metsien 12. inventoinnin tulosten mukaan metsikön laatua alentavien tuhojen osuus oli 1,4 prosenttia pienempi kuin vuonna 2015. Etenkin lumi-, tervasrosoja männynversoruostetuhot olivat vähentyneet. Tuhoja esiintyi noin 26 prosentilla puuntuotannon metsämaan pinta-alasta. Metsikön laatua alentavista tuhoista myyrätuhot olivat lisääntyneet Lapissa ja Etelä- Karjalassa, hirvituhot erityisesti Kainuussa ja Satakunnassa sekä suopursuruoste Lapissa ja myös Pohjois-Pohjanmaalla. Versosurmatuhot olivat hiukan yleistyneet eripuolilla maata, muun muassa Kanta-Hämeessä ja Kainuussa, ja kirjanpainajatuhot jonkin verran Kanta-Hämeessä.

Punavyökariste yleistynyt lähes koko Suomessa

Punavyökariste on entisestään yleistynyt. Ainakin Kainuussa, Suomenselän alueella, Itä-Suo-

messa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on havaittu punavyökaristeen aiheuttamaa männyn neulasten laajamittaista ruskettumista. Tautia esiintyy laajasti myös eteläisessä ja ItäLapissa. Kesällä 2016 punavyökaristetta tavattiin Lapissa ja ehkä koko maassa ensi kertaa 1-5 -vuotiaista kylvötaimikoista. Niissä tauti oli sairastuttanut lähes kaikki talvehtineet neulaset. Taimet kasvoivat kuitenkin silmuistaan. Punavyökaristeen aiheuttajan kuromaitiöitä syntyy ja leviää sopivissa kosteissa oloissa koko kasvukaudenajan, ja ne infektoivat kaikenikäisiä neulasia. Kokonaan ruskettuneet neulaset karisevat yleensä pois, mutta osa neulasista voi pysyä oksissa jopa useamman kasvukauden ajan.

Ensimmäiset tyvitervastautihavainnot turvemaan männiköissä

Tyvitervastautia havaittiin ensi kertaa myös turvemaiden männiköissä: Multialla KeskiSuomessa, Eurassa ja Eurajoella Satakunnassa sekä Pöytyän Yläneellä Varsinais-Suomessa. Ha-

Punavyökariste on entisestään yleistynyt. Ainakin Kainuussa, Suomenselän alueella, Itä-Suomessa, PohjoisSavossa ja Pohjois-Karjalassa on havaittu punavyökaristeen aiheuttamaa männyn neulasten laajamittaista ruskettumista. Tautia esiintyy laajasti myös eteläisessä ja Itä- Lapissa.

vaintojen perusteella tyvitervastautia voi esiintyä sekä ohutettä paksuturpeisilla turvekankailla. Tartunta on voinut tapahtua kesäaikaisessa taimikonhoidossa tai hakkuissa kantotartuntana. Myös kaivussa tai korjuussa syntyneet juuristovauriot ovat voineet olla tartunnan kohteina. Valtioneuvoston metsätuholakia koskevan asetuksen (264/ 2016) mukaan juurikäävän tor-

junta on lakivelvoitteinen turvemaiden kuusikoissa. Turvemaan männiköiden rajaaminen torjuntavelvoitteen ulkopuolelle johtuu siitä, että asetusta valmisteltaessa tiedossa ei ollut yhtään turvemaakohdetta, jossa olisi esiintynyt männynjuurikäävän aiheuttamaa tyvitervastautia.

Tuhoilmoitukset ja -neuvonta

netun lain (1087/2013) 12 §:n mukaan (muutos 27.6.2014/576) Luonnonvarakeskuksen (Luke) tehtävänä on seurata ja ennakoida metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten esiintymistä ja leviämistä sekä tutkia tuhojen syy- ja seuraussuhteita sekä tuhojen taloudellista merkitystä.

Metsätuhojen torjunnasta an-

Kirjanpainajien parveilu maltillista

K

irjanpainajien parveilu alkoi tänä vuonna viileän tou- kokuun seurauksena selvästi myöhemmin kuin viime vuonna, vasta toukokuun puolivälin jälkeen.

Kirjanpainajien lisääntymisen estämiseksi kuusipuutavara ja vaurioituneet kuuset on kuitenkin syytä poistaa metsästä mahdollisimman pian. Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen metsäkeskus seuraavat

metsuri.fi

kirjanpainajien kannan runsautta feromonipyynneillä 37 paikkakunnalla Etelä- ja Keski-Suomessa. Ensimmäisen kuukauden aikana kirjanpainajasaaliit ovat olleet keskimäärin noin puolet viimevuotisesta. Parveilu on ollut voimakkainta Etelä- ja Kaakkois-Suomessa samoilla alueilla, joilla kirjanpainajat olivat runsaimpia viime vuonna. Näillä alueilla kirjanpainajat saattavat iskeytyä alttiimmilla kasvupaikoilla myös eläviin kuusiin. Kirjanpainajia voi olla paikallisesti kartan osoittamaa runsaammin alueilla, joissa ne ovat päässeet lisääntymään myrskyjen vaurioittamissa kuusissa.

Tunnista tuhot ja minimoi vahingot

Kirjanpainajakannan ollessa korkealla tuholaiset voivat iskeytyä eläviin kuusiin, erityisesti kuivuuden heikentämiin puihin. Kuluneen alkukesän sateisuus lienee kuitenkin pitänyt kuuset elinvoimaisina suurimmassa osassa Etelä-Suomea. Elinvoimaisuus suojaa eläviä puita kirjanpainajien iskeytymisiltä. Pystymetsässä kannattaa tarkkailla erityisesti varttunutta kuusikkoa, johon aurinko pääsee paistamaan vapaasti ja heikentää näin puiden vastuskykyä. Vaarassa ovat erityisesti tukkipuun kokoiset kuuset.

Luke ja Suomen metsäkeskus seuraavat kirjanpainajien kannan runsautta feromonipyynneillä 37 paikkakunnalla Etelä- ja Keski-Suomessa.

Kirjanpainajan valloittamat pystypuut voi tunnistaa puun tyvelle varisseesta ruskeasta purusta ja rungolla olevista kahden millimetrin kokoisista rei’istä. Havainnon voi varmistaa vuolemalla puun pinnasta kaarnan pois nilakerrokseen asti, jolloin kirjanpainajan syömäkuvio paljastuu. Hakkuu minimoi vahingot. Hakkuiden laajuus pitää harkita tapauskohtaisesti. Kirjanpainajat lisääntyvät parhaiten juuri kaadettujen puiden kaarnan alla kuten kuusitavarapinoissa ja tuulen kaatamissa kuusissa. Tällaiset puut tulee kuljettaa pois metsistä ja tienvarsilta ennen uuden sukupolven

poistumista kuoren sisältä. Näin kirjanpainajat jälkeläisineen saadaan pois metsistä. Tänä kesänä metsätuholaissa määrätyt viimeiset päivämäärät kuusipuutavaran ja vaurioituneiden kuusten poistamiseen ovat todennäköisesti riittäviä kirjanpainajien lisääntymisen estämiseksi. Pystyyn kuolleet kuuset, joista kaarna on jo irronnut, voi jättää monimuotoisuutta lisäämään. Niissä voivat lisääntyä kirjanpainajan luontaiset viholliset ja lukuisa joukko lahopuusta riippuvaisia eliöitä.


METSÄALAN AMMATTILEHTI Kuutio.fi on kaikille metsäalan toimijoille avoin sähköinen kauppapaikka, josta hyötyvät yksityiset metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, sahateollisuus, metsäteollisuus ja metsäenergiapuolen toimijat.

KONEURAKOINTI 67

Ensiharvennusten ykkönen!

Logbear FH4000 on ketterä, taloudellinen ja kotimainen yhdistelmäkone ensiharvennuksiin.

Kuutio.fi siirtää puukaupan digiaikaan

S

uomen puukauppa ottaa maailman mitassa ainutlaatuisen digiloikan touko- kuun puolivälissä avautuneen Kuutio.fi -palvelun ansiosta. Kuutio on metsänomistajille, metsänhoitoyhdistyksille, puunostajille ja muille metsäalan toimijoille tarkoitettu sähköinen kauppapaikka, joka tekee puukaupasta helpompaa kuin koskaan.

laan kaikkia suomalaisia metsänomistajia. Kuution käyttö on metsänomistajille maksutonta. - Suomessa on 600 000 metsänomistajaa, joista suuri osa ei ole perehtynyt metsäänsä ja kokee sen hoitamisen vieraaksi, vaikeaksi ja etäiseksi. Haluamme innostaa metsänomistajat huolehtimaan metsistään. Kuutio tuo kaikki metsätiedot, -palvelut ja -ammattilaiset lähelle helposti ja keskitetysti, Mäkelä kertoo.

Kuution kehitystyöstä on vastannut Suomen Puukauppa Oy, jonka perustajaosakkaita ovat kaikki merkittävät metsäalan toimijat. Kuutio tuo digitaalisesti yhteen metsänomistajat, puunostajat ja muut metsäalan palveluntarjoajat. Vastaavaa, koko alan yhdistävää, kaikille avointa palvelua ei ole muualla maailmassa. Palvelu parantaa puumarkkinoiden toimintaa ja tehokkuutta, mikä lisää koko suomalaisen metsäalan kilpailukykyä. Metsänomistajaa palvelu auttaa päättämään metsävarallisuuden hoidosta helposti ja luotettavasti. Kuutiosta metsänomistaja löytää tarvittavat palveluntarjoajat ja puunostajat sekä saa kuutioilleen oikean hinnan. - Kuutio tekee puukaupasta aiempaa helpompaa. Siitä tulee Suomen tärkein metsänomistajien ja puunostajien kohtaamispaikka, joka tarjoaa kaikille puukaupan osapuolille mahdollisuuden hyödyntää sähköisiä työkaluja, kertoo Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä.

Kilpailun avulla kuutioille oikea hinta

Matala kynnys metsänomistajille

Kuution madaltaa kynnystä tehdä puukauppaa erityisesti niiden osalta, joille metsäomaisuudesta huolehtiminen on tuntunut vaikealta. Käyttäjiksi tavoitel-

Kuutiosta hyötyvät kaikki puukaupan osapuolet, kun myyjät ja ostajat löytävät toisensa aiempaa helpommin. Kuutio hyödyntää Metsäkeskuksen metsävaratietoja ja parantaa puumarkkinoiden toimivuutta. - Puukaupan läpinäkyvyys ja luotettavuus paranevat. Puulle saadaan aina oikea hinta, Mäkelä kuvailee. Kuution omistajuus jakautuu tasan metsää omistavien ja puuta ostavien tahojen välillä, mikä takaa toiminnan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden. Sitoutuminen Kuutioon on laajaa; jo yli 90 prosenttia Suomen puukaupan ostovolyymista on palvelun käyttäjiä.

Kuutio.fi

Kuutio.fi on kaikille metsäalan toimijoille avoin sähköinen kauppapaikka, josta hyötyvät yksityiset metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, sahateollisuus, metsäteollisuus ja metsäenergiapuolen toimijat. Toukokuussa 2017 lanseeratun Kuution kehittämisestä vastaa Suomen Puukauppa Oy, jonka omistajuus jakautuu tasan metsää omistavien ja puuta ostavien tahojen välillä. Perustajaosakkaina ovat kaikki merkittävät metsäalan toimijat.

Viiden tonnin omapaino, kantava tela-alusta, matala pintapaine, monipuoliset lisälaitteet – siksi Logbear on ajourattoman korjuun yhdistelmäkone numero yksi! Käy sivuillamme:

www.logbear.fi

VALMISTUS: LOGBEAR OY | Esa Ahopelto p. 0400 231 268 | WWW.LOGBEAR.FI MYYNTI: OTTO MOTOR OY | Tapani Rintala p. 0400 446 001 | WWW.OTTOMOTOR.FI

Uutta sekä kunnostettua rullaa, takuulla. EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä saa yleisimmille kouratyypeille. Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit ovat tehty aihioon koneistamalla, joten käyttöikä on normaalia huomattavasti pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös helppo teroitettavuus, karkaisu sekä oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat suunniteltu kevyiksi jolla saadaan pienennettyä polttoaineen kulutusta. Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja täysin kunnostettuja. Syottorullat.fi / Evemet Oy Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ Ville Eklöf, 040 594 7057 ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI PATENT PENDIN G

HAGGIS-LENKIN EDUT • • • • • •

Kosketuspintojen samat halkaisijat Maksimaalinen kosketuspinta Vähentää pintapainetta Vähentää kulutusta Suojaa C-lenkkiä ennenaikaiselta kulumiselta Vähentää kiristysten ja säätämisten aiheuttamaa ylläpitoa ja seisokkeja • Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen ~900 Kosketuspinta Pieni pintapaine C-lenkki

Haggis-lenkki

PERINTEINEN TELALENKKI • • • •

Kosketuspinnoissa eri halkaisijat Pienempi kosketuspinta Suurempi pintapaine kosketuspinnoilla ~170 Kosketuspinta Korkea C-lenkin ja kiinteän lenkin kulumisaste Suuri pintapaine alkukäytön aikana • Enemmän kiristyksiä ja säätöjä etenkin alkukäytössä C-lenkki

Pyöreätappinen vakiolenkki

HAGGIS-LENKKEJÄ ON SAATAVISSA PÄIVITYKSENÄ KAIKKIIN CLARK-TELOIHIN, JOISSA 28MM:N SIVULENKIT

www.clarktracks.com E: info@clarktracks.fi Puh: 0207 927 511

C-lenkki

Haggis-lenkki


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 69

Käy tutustumassa Metsä-Multian 40-v. sivuihin www.mm40.fi

Heinäkuun lämmin ilta loi tunnelmalliset olosuhteet Metsä-Multian 40-vuotisjuhlille. Ainutlaatuiseen tapahtumaan saapui paikanpäälle saapui satoja vieraita ympäri maata.

Metsä-Multia 40 vuotta

M

etsä-Multia Oy juhli heinäkuussa näyttävästi 40 vuotista savottaansa yhdessä henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Metsä-Multia Oy:n yrittäjien

Kai ja Aki Laajan isä Reijo Laaja aloitti metsäurakoinnin 1967 heti armeijavuotensa jälkeen. Metsä-Multia Oy syntyi 1977, kun Reijo Laaja yhdisti toimintansa toisen multialaisen, vuonna 1964 yrittäjän uransa aloittaneen Reijo Vuorisen kanssa.

Ensimmäinen Ponsse-ajokone hankittiin yritykseen vuonna 1987. Tällöin sai myös alkunsa jo kohta kolme vuosikymmentä jatkunut yhteistyö Ponssen kanssa. Vuonna 1988 Reijo Vuorinen siirtyi oloneuvokseksi ja MetsäMultia Oy kokonaan Reijo ja

hänen vaimonsa Eija Laajan johdettavaksi. Vuonna 2002 yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos, jolloin koko osakekanta siirtyi Reijon ja Eijan poikien Kai ja Aki Laajan omistukseen. Tänään yritys työllistää reilut kuusikymmentä alan ammattilaista. Metsä-Multia Oy:n pää-

toimialueena on keskinen Suomi. Asiakkaina ovat MetsäGroup, Versowood Oy, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, Upm Metsä, Veljekset Hokkanen Oy ja Forest Vital Oy. Vuonna 2007 Metsä-Multia otti ensimmäiset kansainväliset askeleet.

Ponssen Jarmo Vidgrén ja Juho Nummela kiittivät Aki ja Kai Laajaa vuosikymmenten yhteistyöstä.

Metsä-Multia työllistää reilut kuusikymmentä alan ammattilaista. Juhlissa palkittiin ja muistettiin henkilökuntaa mikä on kaiken toiminnan perusta.

Juhlat jatkuivat iloisissa tunnelmissa yön pikkutunneille, tanssimusiikista vastasi Neljänsuora.

Tarjoilu oli metsäväen tyyliin sopivaa eli runsasta ja maittavaa.

Juhlapaikalle ajettiin komea rivi uusia Ponsse -metsäkoneita; yhteensä kahdeksan konetta luovutettiin tapahtuman yhteydessä.


70 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Jussi Malmi metsäkonevalmistaja Logsetin toimitusjohtajaksi

M

aster of Business Administration MBA, insinööri Jussi Malmi, 47, on nimitetty 1.9.2017 alkaen kotimaisen metsäkonevalmistaja Logset Oy:n toimitusjohtajaksi.

Toimitusjohtaja Jussi Malmi on koulutukseltaan insinööri ja MBA. Hän siirtyy tehtävään Fortaco Oy:n Senior Vice President asemasta. Fortacolla hän vastasi työkoneiden hyttien tuotannosta, sekä työkoneiden asennus- ja kokoonpanoliiketoiminnoista. Malmilla on vankka kokemus metsäkonealalta. Hän on toiminut vuosia John Deere Forestryn ja Timberjackin ylimmän johdon tehtävissä Suomessa ja Kanadassa, viimeksi John Deere Forestryn General Managerina vuosina 2010-2013. - Olen erittäin iloinen paluustani takaisin metsäkonealalle ja liittyessäni Logsetin osaavaan

tiimiin. Yhtiö on mielenkiintoisessa käännekohdassa ja uudet dealer sopimukset yhdessä viimeisimpien tuotelanseerausten kanssa antavat tukevan pohjan toteuttaa yhtiön kasvustrategiaa ja palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin, Jussi Malmi sanoo. Logsetin hallitus on erittäin tyytyväinen saadessaan Malmin yhtiön toimitusjohtajaksi. - Jussi on arvostettu ja osaava metsäkonemies, jolla on lähes kahdenkymmenen vuoden välitön kokemus CTL-koneiden globaalista busineksesta erittäin monenlaisissa tehtävissä. Logsetin kasvustrategia ja meno USAn markkinoille edellyttää meiltä voimakasta panostusta osaamiseen kaikilla osa-alueilla, Jussi Malmi voi johtaa organisaation kasvua kokemuksellaan ja energisyydellään, sanoo Logsetin hallituksen puheenjohtaja Tapio Nikkanen.

Jussi Malmi on Logsetin toimitusjohtaja 1.9.2017 alkaen.

Harvesterin ajokokemuksen mullistavat ohjaimet

L

ogsetin uudet ohjaimet helpottavat harvesterin ajamista ja kuski pystyy koko ajan pitämään mukavan ajoasennon. Uusissa sauvaohjaimissa on 13 painiketta per sauva, eli yhteensä 26 painiketta kahdessa sauvassa. Sauvaohjaimista voi pitää kiinni samalla otteella kuin ennen, sillä niiden koko ja muoto ei ole muuttunut, mutta sauvoista löytyy lisäpainikkeet tarvittaessa. Harvesterissahan tarvitaan enemmän painikkeita jokaiselle funktiolle. Uusien sau-

vaohjaimien myötä kuski on vieläkin paremmassa vuorovaikutuksessa ohjausjärjestelmän ja nosturin kanssa. - Aikaisemmassa sauvaohjainmallissa Logsetilla oli viisi painiketta per sauva. Kuskin oli aina päästettävä irti sauvasta, jotta hän pystyi painamaan sauvan vieressä olevia painikkeita , kertoo kehitysinsinööri Markus Storsjö. Uuden paletin painikkeet on suojattu lialta ja kosteudelta silikonimaton avulla. Matto on helppo vaihtaa uuteen jos painikkeiden symbolit kuluvat. Jokainen painike on myös ainutlaatui-

nen, jotta kuski voi tunnistaa painikkeet niihin katsomatta. Painikkeiden taakse on myös asennettu taustavalaistus. Molempien rannetukien edessä on myös uusi pieni ohjain jota kuski pystyy käyttämään pikkusormellaan päästämättä irti sauvaohjaimesta. Oikean puoleisella ohjaimella ohjataan koneen keskiniveltä ja vasemman puolen ohjaimella lisävarusteita kuten nosturin tilttiä ja puskulevyä. - Olemme myös ottaneet huomioon asiakkaiden ajopotentiometriä koskevat kehitysideat. Se on nykyään paremmin suojattu,

jotta vaatteet eivät tarttuisi siihen niin helposti, Storsjö selittää. Logsetilla on huomioitu myös metsäkonekuljettajien erilaiset ajotyylit. Jotkut pitävät mielellään kiinni sauvaohjaimista sivusta päin, kun taas toiset haluavat pitää sauvaohjaimista ylhäältä päin. Tämän vuoksi rannetuen korkeus on säädettävissä ensin käsinojaan nähden, jonka jälkeen kuski voi asettaa näppäinpaletin oikealle korkeudelle.

Yllättävää kehitystyötä

Kun Storsjö lähti kehittämään Logsetin sauvaohjaimia, hän testasi noin 50 eri mallia tulos-

tamalla ne muovista 3D tulostimella. Alkuperäinen ajatus oli löytää uusi pyöristetty malli, joka istuisi hyvin käteen. - Kaiken työn jälkeen oli miltei surullista todeta, että Logsetin jo käyttämä sauvaohjain oli kuta kuinkin täydellinen. Se on kulmikas, mutta sopii käteen niin kuin sen pitääkin. Sauvaohjaimessa on oltava kulmat, jotta käsi saa hyvän otteen ja samalla tuntuman painikkeiden sijainnista. Koska edellinen sauvaohjainmalli oli ehdottomasti paras, minun piti keksiä miten siihen mahtuu enemmän kuin viisi painiketta, Storsjö nauraa.

Vielä ehdit varata osaston alan tärkeimpään tapahtumaan

Kehitysinsinööri Markus Storsjö on suunnitellut Logsetin harvestereihin uudet ohjaimet. Ohjaimissa on 13 painiketta per sauva, eli yhteensä 26 painiketta kahdessa sauvassa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 71

Continental ProViu®ASL360 – kamerajärjestelmä, joka näkee 360° ajoneuvon ympärille Continental ProViu ASL360 on hyötyajoneuvoihin ja työkoneisiin tarkoitettu kamerajärjestelmä, joka yhdistää neljän laajakuvakameran kuvan yhdeksi ajoneuvon yläpuolelta nähtäväksi 360° kuvaksi.

Maansiirtokone työskentelee rakennuspaikoilla, joilla on paljon ihmisiä ja kiinteitä esteitä. Koneella liikkuminen sekä työlaitteen käyttö on turvallisempaa, kun kuljettaja näkee ympärilleen yhdellä silmäyksellä. Kysy tarjousta lähimmältä Continental ProViu ASL360-asennusliikkeeltä. Maahantuoja:

Kaha Oy Ansatie 2, 01740 Vantaa

puh. 09 615 68 300 fax. 09 615 68 303

www.kaha.fi www.autoluettelo.fi

The Future in Motion


METSÄALAN AMMATTILEHTI

72 KONEURAKOINTI

Hyvää tuotetietoa verkossa konealan ammattilaisille P erinteisen markkinoinnin lisäksi Metsätyö Oy on jo pitkään panostanut vahvasti sähköisiin kanaviin tuotetietouden jakamisessa laajalle asiakaskunnalleen.

Kuluvan kesän aikana Metsätyö on uudistanut kotisivunsa osoitteessa www.metsatyo.fi. Uudet selkeät ja helppokäyttöiset kotisivut tarjoavat paljon tietoa tuotteista ja uutuuksista. Sosiaalisen median puolella Metsätyön Facebook -sivuilla on jo yli 4200 tykkääjää ja toiminta on erittäin aktiivista; tykkääjät saavat myös erikoistarjouksia tuotteista joten kannattaa liittyä mukaan. YouTubessa Metsätyö Oy:n kanavalta löytyy mielenkiintoisia videoita mm. metsäkonetelojen valinnasta ja asennuksesta. Metsätyö Oy maahantuo, markkinoi ja myy metsäkonevarusteita, työkoneiden tieteriä, kauhateräksiä ja kaivinkynsiä. Lisäksi valikoimasta löytyy laajasti muitakin tuotteita koneurakointiin ja kuljetusalalle. Myyntikonttorit varastoineen sijaitsevat Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Rovaniemellä.

tisivut Uudet ko atyo.fi ts www.me

kivaa Kaikkea issa! k o Facebo


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 73

Uusi metsänhoitokone joustavalla alustaratkaisulla S uomessa on yli 500 kaivinkonetta metsänhoitotöissä, pää- sääntöisesti kesäaikaan. Suurena haasteena on ollut koneiden ja kuljettajien työllistäminen ympäri vuoden. Kiinteällä telastolla varustetut kaivinkoneet ovat soveltuneet jollain tapaa muokkaustöihin, mutta peruskoneen hyödyntäminen talvisin hakkuilla on ollut lähes mahdotonta. Suomalaislähtöinen PKPFlex Oy:n innovoima, patentoitu Nisula Flex-14 alustaratkaisu ja Nisulan uudet metsävarusteratkaisut yhdistettynä maailmanluokan kaivurivalmistajan osaamiseen mahdollistavat nyt todellisen uutuuden metsänhoitotöihin - ympäri vuoden. Uusi metsänhoitokone on nyt valmis! Volvon maansiirtokoneiden tuotepäällikkö Teijo Lähdekorpi kertoo, että Volvoa uusi metsänhoitokone joustavalla alustaratkaisulla kiinnostaa kovasti: - Kun lyhytperäiseen Volvo 145:een kaivuriin asennetaan Flex -alusta, niin monipuolisuus ja ennen kaikkea käytön mukavuus paranevat huomattavasti. Lähdekorven mukaan telakaivurilla on paljon annettavaa suomalaisessa metsänhoidossa ja savotoinnissa. Lyhytperäinen kaivuri on erittäin näppärä harvennusleimikoilla. Uusi alustaratkaisu tekee kaivurista todella miellyttävän ajaa. - Suosittelen kaikkia kiinnostuneita kokeilemaan, kun tilaisuus vaan on. Vasta ajaessa selviää, miten edistyksellinen ja ergonominen ratkaisu Flex on, Lähdekorpi kehuu.

Suomalaislähtöinen PKPFlex Oy:n innovoima, patentoitu Nisula Flex-14 alustaratkaisu ja Nisulan uudet metsävarusteratkaisut yhdistettynä maailmanluokan kaivurivalmistaja Volvon osaamiseen mahdollistavat nyt todellisen uutuuden metsänhoitotöihin - ympäri vuoden.

- Ihmetellä täytyy, ettei tämän tyylisestä ratkaisusta olla aiemmin tehty kaupallista sovellusta, Flex -alustan valmistavan Häggblom Oy:n toimitusjohtaja Jukka Karhula toteaa. Flex-14 on erittäin yksinkertainen ja toimintavarma laite. - Sen valmistuksessa noudatetaan kymmenesosamillin tarkkuutta, jotta toiminnallisuus ja kestävyys olisivat huippuluok-

kaa, Karhula muistuttaa. Kesät metsänparannustöissä ja talvet hakkuilla. Tällaista konetyyppiä metsäsektori on todella kaivannut. - Kaikki tämä on ollut mahdollista uuden Flex -alustaratkaisun myötä. Olemme Nisulalla suunnitelleet tähän projektiin kokonaan uuden puomistoratkaisun. Myös uusi 555H -hakkuupää istuu Volvoon erinomaisesti.

Ohjausjärjestelmä räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Lopputuloksena on täysin valmis kokonaisuus metsänhoitotöihin, todellinen metsänhoitokone, kertoo Kalle Mattsson Nisula Forest Oy:stä.

Koeaja uutuus työnäytös kiertueella syksyllä

Syksyllä onkin luvassa laaja työnäytöskiertue, jonka aikana

on mahdollista kokeilla Volvo -metsänhoitokoneen uusia ominaisuuksia käytännön työssä. Volvon korkealaatuiset kaivurit yhdistettynä maanlaajuiseen jälkimarkkinoinnin verkostoon tekevät uudesta ”FlexitetystäVolvosta” varteenotettavan vaihtoehdon turvallista ja monipuolisen tuottavaa konetta etsivälle urakoitsijalle.

NYT NIITÄ SAA!

Valmiita FPT IVECO -voimapaketteja, jotka täyttävät Stage IV/T4B -päästövaatimukset. Moottoreiden kokoluokat: N45E 89 kW 4.5 l N45E 103 kW 4.5 l N45E 125 kW 4.5 l

N67E 161 kW N67E 187 kW N67E 210 kW

6.7 l 6.7 l 6.7 l

Toimitus sisältää:

- Jäähdytin ja ilmansuodatin asennettuna - Johtosarjat valmiiksi asennettuna - Stage IV/T4B After-Treatment System komponentit asennettuna - Käynnistyspaneeli tarvittaessa - Ad-Blue tankin asennuksen kiertopiireineen - Testi ja Stage IV/T4B sertifikaatit

Huhtimontie 2, 04200 Kerava • Avoinna ma-pe 8.30-16.30 Puh. + 358 9 2746 530 • motor@tapimer.fi

Katso lisää:

www.tapimer.fi


74 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Etelä-Amerikkalaista puunkorjuuta kätilön silmin

Pauliina Oldenburg on espoolainen kätilö, joka pääsi tutustumaan Etelä-Amerikkalaiseen puunkorjuuseen.

M

Etelä-Amerikassa metsänviljely ja sellutuotanto on kasvanut kovaa tahtia viimeisen vuosikymmenen aikana. Kuvassa korjataan eukalyptusviljelmää Uruguayssa.

aaliskuussa 2017 Suomesta lähti lähes parisataa Ponsselaista Uruguayhin ja Argentiinaan sikäläiseen metsätalouteen tutustumaan. Ryhmät lensivät peräkkäisinä päivinä - olisihan kurjaa jos onnettomuuden sattuessa Ponsse menettäisi kerralla merkittävän osan suomalaisista asiakkaistaan. Mukaan pääsin myös minä Pauliina, metsäyrittäjän JanErik Oldenburgin nainut kätilö, jolle tutustuminen suureen maailmaan pörssiyhtiön mukana oli aikamoinen elämys. Julkisen terveydenhuollon niukkuuteen tottuneen oli suorastaan vaikea heittäytyä moisen vieraanvaraisuuden helmoihin. Omalta, verovaroin ylläpidetyltä työnantajalta kun ei saa edes kahvikuppia, ginitonikista puhumattakaan. Niinpä täyshoitoon viikossa tottuminen oli oikein mukavaa vaihtelua omaan arkeen. Ponsse siis lennätti meidät Helsingistä Frankfurtin kautta Buenos Airesin syksyyn. Lentomatka oli puuduttava ja pitkä mutta perille päästiin ja seurasi kiertoajelu ja -kävely Buenos Airesissa. Buenos Aires näyttäy-

tyi kauniina ja Evita-elokuvan näkymät tuli nähtyä omin silmin. Kätilön silmään pisti teksti aidassa josta ymmärsin vain sen koskevan aborttia. Oppaamme kertoi että Argentiinan tiukan aborttilainsäädännön vuoksi rikkaat käyttävät Uruguayn palveluja ja köyhät, niin, osaamme kaikki kuvitella. Pohjoismaisen liberaalin yhteiskunnan kasvatti muisti äkkiä olevansa katolisessa maassa. Ensimmäinen päivä päättyi illalliseen ja tangoesitykseen jonka loistoa hieman himmensi matkalaisten väsymys. Hotelliin mentiin nukkumaan vatsat täynnä ja seuraavana aamuna odotti bussi viemään meidät satamaan, laivalle kohti Uruguaita. Uruguay näyttäytyi vihreänä ja vehreänä, maasto oli loivasti kumpuilevaa ja peltoaukeat olivat laajoja. Aloimme ymmärtää, että maan kolmetoista miljoonaa nautaa ja kolme miljoonaa ihmistä eivät kärsi ainakaan ahtaudesta. Uruguay on eteläisen Amerikan Sveitsi, järjestäytynyt ja turvallinen. Ammattiyhdistysliikkeellä on vahva asema ja koulutus korkeimpaan tasoon saakka ilmaista. Tämä houkuttaa opiskelijoita myös naapurimaista. Lounaspysähdys viinitilalle

oli mieliin painuva kokemus, niin ympäristön kuin tarjoilukin vuoksi. Tämä ateria on varmasti elämäni aterioiden kokoelmassa parhaiden joukossa! Vatsat pulleina ja mieli hilpeänä jatkoimme kohti Colonia del Sacramentoa joka on ollut espanjalaisten ja portugalilaisten vuoronperään valloittama. Historiahetken ja kiertokävelyn jälkeen matkasimme Paysanduun jossa on Ponssen uusi, uljas huolto- ja myyntikeskus. Ponssekeskuksen valmistumisen kunniaksi oli grilli kuumana ja juomat kylmänä, kun noin 600 juhlavierasta nauttivat juhlallisuuksista. Puheiden ja esittelykierroksen jälkeen, illan pimetessä, ruokaa riitti ja musiikista nautittiin. Suomalaiset näyttivät mallia buffee-ruokailussa, tapa on ilmeisesti Uruguayssa vieras. Hyvin sujui kaikilta ja maljoja nosteltiin. Juhlassa esiintyi suomalaisia ja urugualaisia muusikoita. Urugualaiset näyttivät tanssivan lähinnä paritansseja, suomalaisilta sujui myös yksinjoraus. Seuraavana päivänä tutustuimme eukalyptyksen kasvatukseen ja korjuuseen. Turvakengät jalassa, kypärät ja liivit päällä jalkauduimme työmaalle. Eukalyptuspuu kasvaa kahdek-

Eukalyptuspuu kasvaa kahdeksassa vuodessa hakkuumittaan. Ponssen koneita näkyy paljon viljelyplantaaseiden korjuussa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 75

Yksi matkan kohokohta oli Ponssen uuden asiakaspalvelukeskuksen avajaiset Uruguayssa Paysandussa, missä tarjoilu pelasi ja väki viihtyi.

Välillä oli aikaa myös rentoutua ja tutustua paikalliseen erinomaiseen viinikulttuuriin.

Pauliinan aviomies Jan-Erik Oldenburg on metsäkoneyrittäjä. Arkielämässä töiden ja lasten kasvattamisen kanssa kiireinen pariskunta pääsi matkalla nauttimaan lomasta.

sassa vuodessa hakkuumittaan, melkoinen vauhti meikäläisiin puihin verrattuna! Ponsse on kouluttanut korjuu- ja huolto-

henkilöstön jotka työskentelevät kahdessa vuorossa. Huoltotiimi huoltaa ja harvesterikuskit korjaavat. Eukalyptus kuoritaan

korjuun yhteydessä, koska muuten kuori on liki mahdoton saada irti. Uudet taimet istutetaan samana vuonna, rikkaruohoja myrkytetään kahden vuoden ajan jotta taimet pääsevät hyvään alkuun. Sen jälkeen paikalliset viljelijät saavat käyttää puupeltoa laidunmaana. Eukaleptykset päätyvät mm. Fray Bentoksen sellutehtaalle. Sellu jalostetaan lähinnä Kiinassa pakkauskartongiksi jolla on kasvavat markkinat rikastuvassa maailmassa. Sellutehdas nähtiin bussin ikkunasta matkalla kohti Argentiinan rajaa. Rajaa ylittäessä tuli ikävä Euroopan vapaata liikkuvuutta. Buenos Airesissa odotti kahvin ja viinin maistelukierros joka päättyi reissun turisteille suunnattuun pihviravintolaan. Kaikki saivat pihvinsä pienten kommellusten jälkeen ja kansanmuusikot esiintyivät. Joukkomme syntymäpäiväsankarille laulettiin ja nostettiin maljat ennen viimeistä yötä ennen kotimatkaa. Kotiin palattiin matkakilojen kanssa, jotka Ponssen loputon vieraanvaraisuus meille kerrytti. Onneksi ostosteluaikaa ei jäänyt joten lentokoneeseen kotimatkalle päästiin ilman lisämaksuja. Myöhemmin kuulimme, että toisen ryhmän kotimatka viivästyi yleislakon vuoksi... Heillä olisi siis yksi kokemus lisää kerrottavanaan.

Texti: Pauliina Oldenburg

Alan suurin

METSÄ METSÄ

1986-2016

KONE 30UR v.AKO

JUH INLA TI

ALAN

MATTILE HT

AMMAT

31 vsk.

lukupaketti!

ALAN AM

I

30

TILEHT VU

OT TA

KUH LE LJET

TI 19 US86 TE-OLL 20IS UUS 16

I

N:o 5/20 16 LISÄVALOT TASKULAM TYÖVALOT VILKU INVERTTERPUT OTSALAMP T JA MAJAKAT POLTTIMO IT JA LATU UT PERU T RIT ASENNUST UTUSKAMERAT ARVIKKEET

Metsäkon hyvä vau ealalla hti jatk uu

Monipuol alan luk inen koneupaket ti

Puunaj o ja tehost kehittyy uu

Tilaa Metsäalan

Lue ala n joka päi uutiset vä ammattil ehti.fi

Ammattilehti Vain 49 eur / vuosi / 6 numeroa Soita (09) 698 0442 Tilaukset kätevästi netissä:

ammattilehti.fi

!


76 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan osaaminen esittäytyy FinnMETKOssa syksyllä 2018

S S

FinnMETKO 2018 järjestetään Jämsässä Keski-Suomessa 30.8.-1.9.2018.

kandinavia on koneellisen puunkorjuun kehityksen johtaja maailmassa ja Suomessa alan uusimmat saavutukset esitellään joka toinen vuosi järjestettävässä FinnMETKO -näyttelyssä. Metsäkoneiden lisäksi vahvassa roolissa tapahtumassa ovat kuljetus, metsäenergia ja maarakennus.

Valitse alansa ykkönen –

SKF keskusvoitelu

Seuraavaksi FinnMETKO järjestetään jo 17. kerran Jämsässä Keski-Suomessa 30.8.-1.9.2018. Erittäin kansainvälinen tapahtuma keräsi viime kerralla vuonna 2016 kolmen näyttelypäivän aikana yli 35 000 kävijää, jotka tutustuivat yli 400 näytteilleasettajan osastojen mielenkiintoiseen tarjontaan. Vuoden 2018 näyttelystä on odotettavissa metsäalan hyvän markkinatilanteen ansiosta aiempaakin mielenkiintoisempi tapahtuma, joten näyttelyosasto kannattaakin varata hyvissä ajoin. Erittäin kansainvälinen FinnMETKO kerää paikanpäälle metsäalan toimijoita ja ammattilaisia ympäri maailmaa. FinnMETKO toimii yhteistyössä Euroopan johtavien metsäalan tapahtumien kuten mm. ELMIA, EUROFOREST ja KWF kanssa. Lisätietoja tapahtumasta saat osoitteesta www.finnmetko.fi.

Metsäkoneiden lisäksi vahvassa roolissa FinnMETKOssa ovat kuljetus, metsäenergia ja maarakennus. Vielä ehdit varata osaston alan ykköstapahtumaan.

Metsä Group ostaa Metsäkolmio Oy:n puunhankinnan

M

etsä Group ostaa pihtiputaalaisen Metsäkolmio Oy:n puunhankinnan liiketoiminnan. Samassa yhteydessä Metsä Group on sopinut tukkitoimitusten merkittävästä kasvusta FM Timber Team Oy:n sahalle Pihtiputaalla.

Lisätietoja 020 7400 800 www.skf.fi

Aiemmin Metsäkolmio toimitti merkittävän osan FM Timber Teamin tukeista. Kaupat ja muutokset astuivat voimaan 1.7.2017. - Kasvatamme puunhankintaamme voimakkaasti vuosineljänneksellä Äänekoskella käynnistyvän Metsä Groupin biotuotetehtaan vuoksi. Biotuotetehdas käyttää havukuitupuuta ja tämä on meille luonteva tapa kasvattaa tukkitoimituksia. Samalla turvaamme biotuotetehtaan kuitupuun ja hakkeen hankintaa, kertoo metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsä Grou-

pilta. Kaupan yhteydessä Metsäkolmiolta siirtyy kaksi toimihenkilöä Metsä Groupille. Samassa yhteydessä sovitaan merkittävästä yhteistyöstä koneurakoinnissa Putaan MottiMestarit Oy:n kanssa sekä puunkuljetussopimuksista Metsäkolmion kanssa. - Tällä kaupalla takaamme Metsäkolmion ja Putaan MottiMestareiden liiketoiminnan jatkuvuuden sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Haluamme jatkossa keskittyä puunkorjuuseen ja kuljetukseen. Biotuotetehdasinvestointi tuo seudun yrittäjille töitä vuosikausiksi eteenpäin, kertoo Metsäkolmion toimitusjohtaja Pasi Mikkonen. - Tämä on meille luonteva tapa jatkaa ja syventää pitkää yhteistyötämme Metsä Groupin kanssa, sanoo FM Timber Teamin toimitusjohtaja Petri Säteri.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

säästä 20 % työajastasi. Fomatec lajittelupankko parantaa ja tehostaa puun lajittelua sekä nopeuttaa erityisesti sekapuumetsien puunajoa.

Tärkeintä meille on asiakastyytyväisyys.

Fomatec lajittelupankko tehostaa metsäkoneurakoitsijan työn tuottoa konetuntia kohden, kun hakkuun puulajit lajitellaan keräysvaiheessa. Vankkarakenteiselle lajittelupankolle annamme täyden kestävyystakuun.

Ammattilaisen teräketjuhuolto Fomatec huoltaa ja teroittaa metsäkoneurakoitsijan teräketjut. Noudamme harvesterin teräketjut toimipaikastasi tai suoraan työmaalta ja palautamme ne takaisin terävinä. Jakeluauton ansiosta tavoitamme sinut sujuvasti eri puolilta Suomea. Palveluumme sisältyy ketjujen puhdistus, kuntotarkastus, korjaus, teroitus ja ketjujen öljyäminen. Toimitamme huollon yhteydessä uudet laipat, teräketjut, öljyt sekä merkkausvärit. Suunnitellaan yhdessä yrityksesi tarpeisiin sujuva terähuolto.

www.fomatec.fi Fomatec oy . KisällinKujA 9, 70780 KuOPiO . P. 040 751 9920, 040 847 1634 (myynti)


78 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusia tuotteita ja palveluita F

omatec Oy tarjoaa metsäkoneurakointiin laadukkaat tuot- teet ja palvelut, jotka tehostavat työskentelyä ja säästävät aikaa.

Innovatiivinen ja koko ajan tuotevalikoimaansa sekä palveluitaan kehittävä Fomatec on tuonut viime vuosina tasaiseen tahtiin uusia ajatuksia metsäkonealalle. - Kaiken toimintamme tavoitteena on helpottaa urakoitsijan ja kuljettajan työpäivää. Meillä on itsellä vankka kokemus metsätöistä ja tarve kehittää asioita on lähtenyt käytännön tekemisestä. Kehitämme ja valmistamme omia tuotteita sekä täydennämme valikoimaamme laadukkaiden valmistajien tuotteilla. Ja pelkän raudan lisäksi haluamme tuoda markkinoille myös uudenlaisia palveluita mitkä mahdollistavat konemiehille paremman keskittymisen omaan tuottavaan työhönsä, sanoo Fomatec Oy:n Marko Korhonen.

Fomatecilta löytyy myös laadukkaat Veriga -metsäkonetelat. Mallistossa on 6 erityyppistä metsäkonetelaa, kuvassa TrackExtreme. Loppuvuodesta 2017 Fomatec tuo markkinoille uuden metsäkonetela innovaation.

Uusia tuotteita ja palveluita

Fomatecin ensimmäinen oma

Fomatecin täyden palvelun teräketjuhuolto on koneellisen puunkorjuun ammattilaisen valinta. Palveluun sisältyy huollettavien tuotteiden nouto ja palautus urakoitsijoille ympäri maata.

tuote oli kuormatraktorin Sortec -lajittelupankko, mikä mahdollistaa puiden lajittelun ajovaiheessa metsässä. Sitten markkinoille tuotiin käyttötarpeen mukaan muunneltava Hulktec -työkalukaappi, mikä on kehitetty työkalujen kuljettamiseen työmaalle kätevästi metsäkoneen kyydissä. Viimeisimpiä omia tuotteita ovat tukevat ja nopeasti kasattavat sekä purettavat hakkuutyömaa kyltit turvallisempaan urakointiin sekä metsäkonevarustekaapit sijoitettavaksi hallille. - Aloitimme muutama vuosi sitten täyden palvelun teräketjuhuollon. Kierrämme asiakkaiden luona ympäri maata hakemassa huoltoa vailla olevat ketjut ja sahalaipat; palautamme ne sitten terävinä ja huollettuina. Toiminnan kasvaessa aloimme miettimään mitä muita palveluita voisimme asiakkaille tarjota samalla kun kierrämme kentällä ketjuhuollon kanssa, kertoo Korhonen. Asiakkaiden tarpeita kuunnellen Fomatec on tuonut markkinoille useita uusia palvelukonsepteja. - Reilu vuosi sitten aloitimme

Sahalaitteiden säädöt sekä kesä ja talvi asetukset käydään asiakkaan tilauksesta tarkistamassa Fomatecin huoltoautolla metsässä.

Telojen peruskunnostus kannattaa, huolto kustantaa alle puolet uuden hinnasta. Teloihin vaihdetaan uudet päätylenkit, välilenkit ja telahokki.

Fomatec kunnostaa myös metsäkoneiden sylinterit.

Fomatec konepörssin koneet testaan ja kuntotarkistetaan aina ennen myyntiä. Fomatecin konemyynti toiminnalla on tarkoitus tukea metsäkoneyrittäjän arkea ja auttaa yrittäjää koneen myynnissä sekä vaihdossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 79

Tukevat ja nopeasti kasattavat sekä purettavat Fomatecin valmistamat hakkuutyömaakyltit on tehty turvallisempaan urakointiin. Riittävän suurikokoinen kyltti näkyy hyvin metsäautotien varressa.

Fomatec huolenpitosopimukseen sisältyy urakoitsijan tiloihin sijoitettava, lukittava peltikaappi metsäkonetarvikkeille. Fomatecin Sortec -lajittelupankko on tehopankko harvennusten ja avohakkuiden puunajoon ja lajitteluun metsässä. Lajittelumekanismi parantaa tuottavuutta ja helpottaa ajamista. Se on täysin integroitu pankkoon, mikä takaa kestävyyden ja helpon käytön tilanteessa kuin tilanteessa.

työvaatteiden pesu- ja korjauspalvelun, eli jätämme asiakkaalle Fomatec -pesukassin telineellä, mihin likaiset työvaatteet laitetaan ja palautamme ne pestynä ja parsittuina. Olemme laajentaneet palveluita myös sylinterien, karimaterien ja muiden komponenttien sekä varaosien huoltoihin, telojen kunnostukseen sekä hakkuupään peruskunnostuksiin ja säätöihin, luettelee Korhonen. Sahalaitteiden kesä- ja talviasetukset käydään asiakkaan tilauksesta tarkistamassa Fomatecin huoltoautolla metsässä. - Kun huollamme laipat, ketjut ja tarkistamme sahalaitteen toimivuuden niin varmistamme asiakkaalle parhaan ja nopean puun katkaisun. Tehokkaalla ja toimivalla sahalaitteella on todella suuri merkitys työn tuottavuuteen, muistuttaa Korhonen.

Varusteet kätevästi huolenpitosopimuksella

Uutta metsäkonealalla on Fomatecin tarjoama huolenpitosopimus, missä asiakkaan tiloihin toimitetaan lukittava kaappi metsäkonevarusteille ja sinne toimitetaan asiakkaan haluamat tuotteet niin että tavaraa on aina hyllyssä. - Näin asiakkaan ei tarvitse miettiä varusteita vaan ne löytyvät aina omalta hallilta varmasti kilpailukykyiseen hintaan. Ja

sopimukseen sisältyy seuranta ja raportointi, mistä urakoitsija näkee kone- ja kuljettajakohtaisesti varusteiden kulutuksen, sanoo Korhonen.

Metsäkonetelat mukaan valikoimaan

Kesän 2017 aikana Fomatec on laajentanut kattavaa tuotevalikoimaansa Veriga greenTrack -metsäkoneteloilla. - Laadukkaasti valmistettuja teloja on tarjolla useita eri malleja yleisteloista pehmeiden maiden kantaviin teloihin sekä pyöräteloihin. Ja loppusyksystä 2017 tuomme markkinoille todella mielenkiintoisen metsäkonetela innovaation, paljastaa Korhonen.

myyntisuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa ja hoidamme sitten koko kauppaprosessin. Fomatec konepörssin koneet testataan työmaalla ennen myyntiä ja koneista tehdään kuntokartoitus. Toimintamme perusajatuksena on, että asiakkaamme haluavat tehdä konekauppaa yhteistyössä kanssamme myös ensimmäisen konekaupan jälkeenkin. Ja asiakas maksaa myyntipalkkion tietenkin vain jos kaupat syntyy, kertoo Korhonen.

Käyttötarpeen mukaan muunneltava Hulktec -työkalukaappi on kehitetty työkalujen kuljettamiseen työmaalle kätevästi metsäkoneella.

Päivitä metsäkoneesi harvesteripää uudelle tuottavuustasolle

Kätevästi verkosta

Fomatec on avannut alkuvuodesta 2017 verkkokaupan osoitteessa www.fomateckauppa.fi missä on kätevä käydä tutustumassa tuotteisiin sekä tehdä tilauksia. - Metsäkoneurakoitsijat ovat löytäneet mukavasti verkkokauppaan mistä tuotteet on helppo tilata, sanoo Korhonen.

Fomatec konepörssi

Fomatec konepörssi on uusi myyntikanava metsä- ja raskaskone kalustolle. - Laadimme vaihtokoneesta

Fma Ove Ljungqvist Puhelin: 0500 169 037 Email: ove@seffris.fi


80 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsä-Perälä Oy tuo uutta ajattelua koneurakointiin

Nuoren yrittäjän yhtiö J

okainen uusi koneyrittäjäsukupolvi tuo alalle uutta ajattelua ja uusia ideoita. Kimmo Perälä on syntynyt 90-luvulla, hankkinut monipuolisen koulutuksen ja lähtenyt rohkeasti toteuttamaan omaa missiotaan, MetsäPerälä Oy:tä, jossa tällä hetkellä toinen puoli on perinteistä koneurakointia ja toinen puoli edustaa uudempaa ajattelua koneyrityksen mahdollisuuksista tuottaa metsään liittyviä palveluita. Silmiinpistävää nuoressa yrittäjässä on myös halu ja kyky ottaa käyttöön uutta teknologiaa; Komatsun asiakkaana Kimmo Perälä näkee monia mahdollisuuksia MaxiFleetin antaman tiedon hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassaan. Jotain uudesta tavasta ajatella kertoo myös suhtautuminen koneiden tekniseen ylläpitoon: Metsä-Perälän koneissa on kattavat huoltosopimukset. Kimmo Perälässä on tervettä idealismia, sellaista jonka tiukkenevat taksat ja koetut kohtuuttomuudet ovat koneurakoinnista tukahduttaneet. Hän haluaa pitää ovet auki joka suuntaan. Jokainen metsäalan toimija koetaan potentiaaliseksi yhteistyökumppaniksi: metsänomistajat, metsäyhtiöt, metsänhoitoyhdistykset ja toiset koneyrittäjät.

Perinteistä ja uudenlaista menoa

Yhteistyö Metsähallitus Metsätalous Oy:n kanssa on sitä koneyrittämisen perinteistä osaaluetta, jota aikaisemmin kutsuttiin urakoinniksi. Siellä työskentelee kaksi ketjua, pitkäaikaisella sopimuksella. Vakaa sopimuskumppani ja tuttu alue antavat

Nuori jyväskyläläinen yrittäjä Kimmo Perälä johtaa Metsä-Perälä Oy:tä, jossa tällä hetkellä toinen puoli on perinteistä koneurakointia ja toinen puoli edustaa uudempaa ajattelua koneyrityksen mahdollisuuksista tuottaa metsään liittyviä palveluita.

mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen sillä rintamalla. Yksi koneketju on taas sijoitettu Metsä-Perälä Oy:n oman puukaupan kohteiden hakkuuseen ja lähikuljetukseen. Kimmo Perälä ostaa puuta Jyväskylän seudulta, korjaa ja toimittaa sen Stora Ensolle. Korjuun jälkeen hakkuualalle on tarvittaessa tarjolla jälkihoitoa, esimerkiksi taimet ja istutus. Suomessa on vain muutamia tällaisia yrityksiä. Se tekee Metsä-Perälän tapauksesta mielenkiintoisen.

Tarkka tieto korjuun kustannuksista

Kimmo Perälä avaa hieman

omia vahvuustekijöitään leimikoiden haltuun saamisessa: - Käsittelen jokaista leimikkoa omana tapauksenaan, korjuuolosuhde näkyy hinnoittelussa metsänomistajalle; selkeä kohde parempi hinta. Kustannusten arviointi ja laskenta ovat kokemuksen myötä kehittyneet; ei tarvitse tasoitella eikä käyttää keskimääräisiä arvoja, tiedän jo nykyään melko tarkkaan, paljonko säästyvistä korjuukustannuksista voin siirtää puun myyjälle. Rahan lisäksi hyvä korjuujälki ja täsmällisyys ovat tärkeässä roolissa asiakassuhteiden luomisessa. - Parhaassa tapauksessa tähän

mennessä olemme saaneet viidesti korjata puuta saman tilan metsistä, Perälä toteaa. Kimmo Perälä vihjaa myös oman hankintatoiminnan antamaan ammattitaitoon arvioida ja laskea korjuun todellisia kustannuksia. - Se auttaa urakkakilpailuissa rajan vetämisessä, niissä kun hinnaltaan edullinen tarjous on yleensä vahvoilla, toisinaan desimaalit ratkaisevat, toteaa Perälä.

Kuljettajat ovat tuottavuuden avainhenkilöitä

Metsä-Perälä käyttää jo nyt aktiivisesti Komatsu Forest Oy:n

Metsä-Perälä käyttää jo nyt aktiivisesti Komatsu Forest Oy:n tarjoamia uusia palveluita, MaxiFleetia ja huoltosopimuksia. Kuvassa yrityksen tehokas Komatsu 931 -harvesteri kesäisellä leimikolla.

tarjoamia uusia palveluita, Maxi Fleetia ja huoltosopimuksia, mutta kysymys ei Kimmo Perälälle ole mistään kritiikittömästä muoti-ilmiöstä, päinvastoin. - Näen MaxiFleetissa ja sen hyödyntämisessä paljon kehittymisen potentiaalia, siksi haluan olla sitä omalta osaltani käyttämässä ja kehittämässä. Otetaanpa esimerkiksi vaikka etäyhteys, juuri äsken korjasin MaxiFleetin etäyhteydellä toisen työmaan hakkuukoneen apt-tiedostoa - ei turhia kilometrejä ja ajanhukkaa. Se, että koko ajan pysyy selvillä mitä koneilla tapahtuu, säästää omaa ja kuljettajien aikaa, moni iltapuhelu on muuttunut tarpeettomaksi, sanoo Perälä. Hän on myös pohtinut paljon kuljettajien työsuorituksen helpottamista ja rationalisoimista MaxiFleet-tiedon avulla. Kimmo Perälä myöntää, että ollaan vaikealla alueella; kuinka pitkälle päästään oman organisaation yhteisin voimin tiedonhyödyntämisessä, koska ennemmin tai myöhemmin tarvitaan ulkopuolista tietotaitoa, ja mistä sitä saa? - Konetyöhön on takertunut paljon turhaa tekemistä, pinttyneitä maneereita, mikä näkyy vaikkapa turhana koneiden tyhjäkäyntinä ja kuljettajan väsymisenä. Ihan tavallisen työsuorituksen pitää riittää periaatteessa, ylisuorittaminen, siitä on vain haittaa. Kuljettajien huonot päivät kun saisi pois, pohtii Perälä.

Työssä keskitytään olennaiseen

Konevalmistajan resurssia hän pitää parhaimpana vaihtoehtona, jos ulkopuolista tukea tarvitaan MaxiFleet -analyysien tekemiseen. Huoltosopimuksista puhuttaessa Perälällä on siinäkin kuljettajanäkökulma: - On parempi että samaan aikaan kun Komatsun huoltoyritys huoltaa konetta, voi kuljettaja levätä. Tarpeetonta työtä on pyrittävä välttämään. Eivät meillä esimerkiksi ajokoneenkuljettajat koskaan nouda polttoaineita metsään, se tulee sinne tankkiautolla, kertoo Perälä esimerkkinä. Hänen mielestään huoltosopimukset ohjaavat liian monessa tapauksessa koneiden kuljettamista halliin huollon ajaksi: - Ihan tarpeettomasti, kyllä maastohuoltamisen rutiinit voitaisiin kehittää ympäristö- ja työturvallisiksi. Varaosien ripeää kulkua ja dropboxeja Kimmo Perälä pitää erinomaisena asiana, toki siihenkin saadaan tulevaisuusperspektiivi: - Jonain päivänä osat tulevat suoraan taskuun.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 81

Tehokkaampi kuormatraktori vastaa harvesterien kasvaneeseen tuotokseen

K

jäävä puusto ei rajoita koneen leveyttä, kuormata puutavara leveämpään ja matalampaan muodostelmaan. Näin kuorman painopiste siirtyy alemmaksi, vähentää koneen rasittumista siirtymisen aikana ja sallii teoriassa lisätä hiukan nopeutta. Kimmo Perälä investoi Komatsun LoadFlex-pankkoihin erottelukarikat, jotka jakavat kuormatilan sopivasti kolmeen yhtä suureen osaan; edestakainen

uormatraktorityön merkitys tuloksen tekijänä on jäänyt hakkuutyön ja harvestereiden varjoon, vaikka lähikuljetus sisältää monia sellaisia taloudellisia sudenkuoppia, joiden välttäminen parantaisi koneyrityksen toiminnan kannattavuutta.

Näin voidaan tulkita jyväskyläläistä koneyrittäjää, Kimmo Perälää, kun hän esittelee uutta 16-tonnin kuormakonettaan Jyväskylän Sarvenperällä. - Kuormakoneen on kyettävä vastaamaan harvesterin kasvaneeseen tuotokseen ilman että sen työaikaa radikaalisti jatketaan; toinen työvuoro voi ratkaisevasti heikentää kannattavaa kuormakoneen osuutta. Mahdollisuus kunnon tuloksen tekemiseen löytyy kuormatraktorille todennäköisimmin päätehakkuukohteelta, eikä sitä tilaisuutta saa menettää, sanoo Perälä.

Ratkaisun nimi: Komatsu 875, LoadFlex ja tehokas kuormain

Metsä-Perälä Oy:n tuorein kuormakoneinvestointi on pitkän ja perusteellisen harkinnan

koneen siirtely varastolla siirtyi historiaan. Kun mennään harvennukselle, LoadFlex-koneen kuormatila palautuu normaalimittoihin yhdellä nosturin nostolla per puoli, erotteluominaisuus säilyy, nousevista ja laskevista karikoista samoin väkevästä kuormaimesta on hyötyä myös harvennuksella sekä kuormatessa että kuormaa purkaessa.

Metsä-Perälä Oy:n Komatsu 875 -kuormatraktorin LoadFlex -kuormatila takaa sen että kyydissä on aina täysi kuorma palstalta tien varteen.

tulos. Komatsu Forest Oy:stä ratkaisun rakentamiseen osallistui piiripäällikkö Riku Suhonen. Koneeksi valittiin Komatsu 875, joka varusteltiin kuormatilaltaan, kuormaimeltaan ja hydrauliikaltaan silmälläpitäen äärimmäistä tehokkuutta. Kimmo Perälä osaa antaa tyhjentävän perustelun jokaista ratkaisun yksityiskohtaa koskien. - Laajentuva LoadFlex-kuormatila antaa mahdollisuuden tuoda täyden kantavuuden edellyttämä määrä puuta tienvarteen,

kuorma voidaan palstalla lajitella eri lohkoihin, mikä lyhentää varastolla purkuaikaa, hydraulisesti ohjattavien karikoiden ansiosta kuormaimen liikerata on aina lyhin mahdollinen, vielä kun tehokas kuormain sallii käsitellä jopa 11 tukin taakkoja, niin optimikohteella työ nopeutuu neljänneksellä, hän luettelee.

Tehokas kuormain on tärkeä tuottavuustekijä

Komatsun LoadFlex antaa mahdollisuuden päätehakkuuolosuhteissa, joissa jäljelle

Koneyrittäjä Kimmo Perälä (vas.) ja Komatsu-piiripäällikkö Riku Suhonen kertaavat uuden kuormatraktorin teknisiä ratkaisuja.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

SpeedShift

on tämän näköinen Komatsun tuotekehityksen uudet suuntaviivat olivat näkyvissä alkukesän Elmia Wood -tapahtumassa; yksi uusi harvesterimalli esiteltiin, mutta massiiviset koneiden tuoteohjelman muutokset oli tältä erää nähty. Nyt oltiin mielenkiintoisemman tuotekehityspolun alkupäässä. Esiteltiin ominaisuuksia, jotka nostavat tehokkuutta parantamalla koneen ja ihmisen yhteispeliä. Siihen on tarvittu uusia innovaatioita ja kehittyneen teknologian hyödyntämistä. Kun kuljettajan työtä helpotetaan ja olosuhteita parannetaan, kuormatraktori saadaan tottelemaan ohjastajaansa tarkemmin ja taloudellisemmin.

SpeedShift Kuormakoneiden siirtoajon keskinopeus kasvaa, kun seuraavissa tuotesukupolvissa otetaan käyttöön SpeedShift-automatiikka, joka olosuhteiden mukaan hyödyntää kuormakoneen kumpaakin nopeusaluetta. Vaihteiston energiahäviöt pienenevät, moottorin kierrosluku laskee ja kuorma saadaan nopeammin perille. Vieläkin nopeammin, jos koneessa on Comfort Ride -ohjaamon tärinän ja heilahduksen vaimennusjärjestelmä.

www.komatsuforest.fi

Smartflow-kuormaimen ohjauStekniikka, Siitä jokaiSella oli jotain hyvää Sanottavaa Ammattilaisilla oli mahdollisuus koeajaa Elmia Woodissa tulevaisuuden kuormainta, jota ohjataan SmartFlowtekniikalla. Testaajia oli jonoksi asti koko messujen ajan. Jokaisella oli kokeilun jälkeen SmartFlow:sta jotain hyvää sanottavaa. Kuormaimen hallinta muuttuu helpommaksi ja tarkemmaksi, kun älykkäällä ohjauksella suuntaventtiilin antama paine ja virtaus pidetään joka tilanteessa tarkasti oikealla tasolla, lisäksi äkkinäiset liikkeet ja ohjausvirheet muunnetaan lähes huomaamattomiksi aktiivisella vaimennustoiminnolla (Active Crane Damping).


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 83

Komatsu Forest muutti uusiin tiloihin Pirkkalassa

Komatsu Forestin Pirkkalan uusi moderni palvelukeskus sijaitsee Linnakallion alueella osoitteessa Haikanvuori 10.

K

omatsu Forest Oy on muuttanut heinäkuun puolivälissä uusiin toimitiloihin Pirkkalan Linnakallioon, osoitteeseen Haikanvuori 10 - tutuille kulmille vain muutaman kilometrin päähän entisistä tiloista. Uudet tilat on rakennettu Komatsun tarpeisiin ja ne mahdollistavat asiakaspalvelun tason nostamisen aiempaakin paremmalle tasolle. Hallin puolella on reilusti enemmän tilaa koneiden huoltamiseen ja nyt käytössä on myös oma maalaamo; hyvät pesutilat mahdollistavat toimin-

Palvelukeskuksen pihalla voi käydä tutustumassa uusiin asiakkaille toimitettaviin Komatsu -koneisiin.

nan siisteyden. Varaosissa Komatsun kehittynyt yli yön -logis-

tiikka on vähentänyt sillä puolella tilantarvetta mutta suoraan

hyllystä löytyy yleisimmät osat ja erilaiset tarvikkeet. Asiakas-

palvelu tapahtuu valoisassa ja viihtyisässä tilassa mistä löytyy myös Komatsu -tuotteiden myymälä. Suurella piha-alueella on helppio operoida koneenkuljetusyhdistelmillä ja tilaa löytyy hyvin niin uusille asiakkaille toimitettaville Komatsu -metsäkoneille kuin vaihtokoneillekin, jotka on keskitetty Pirkkalaan. Syyskuun 22. päivä on päätetty pitää uudessa palvelukeskuksessa avoimet ovet perinteisine menoineen. Silloin viimeistään jokaisella on mahdollisuus omakohtaisesti tehdä arvioita punaisten Komatsu-koneiden uudesta kotipesästä.

Huoltotoimintojen tehostamiseksi käyttöön saatiin nyt oma maalaamo (vas.). Hyvät pesutilat mahdollistavat toiminnan siisteyden.

Suureen huoltohalliin saadaan ajettua koneita sisään neljästä ovesta.

Vaihtokoneet on keskitetty Pirkkalaan - laajasta valikoimasta löytyy koneita kaikkiin tarpeisiin.

Asiakaspalvelu tapahtuu valoisassa ja viihtyisässä tilassa mistä löytyy myös Komatsu -tuotteiden myymälä.


84 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

VÄLKOMMEN! Elmia Wood 2017 näyttely oli kaikkien aikojen metsäkonetapahtuma. Kuvassa kotikentällään vahvana esiintyneen Rottnen osastoa.

Elmia Wood 2017

M

aailman suurin metsäkonealan näyttely, neljän vuoden välein Ruotsissa järjestettävä Elmia Wood keräsi 7.-10. kesäkuuta alan ammattilaiset Jönköpingin eteläpuolelle Vaggerydin metsään. Elmia Wood oli suurempi ja kansainvälisempi kuin koskaan; yhteensä 555 näytteilleasettajaa jotka saapuivat paikalle 28 eri maasta esittelivät tuotteitaan pinta-alaltaan yli 85 000 neliön osastoilla yhteensä noin 50 000 messukävijälle, joista yli puolet oli Ruotsin ulkopuolelta. Lisäksi Elmia Woodissa esiteltiin paljon metsäkoneita, hakkureita,

nostureita ym. laitteita työnäytöksissä. Metsäkoneala on ollut pikään hyvässä nosteessa globaalisti, mikä näkyi alan suurimmassa tapahtumassa yritysten panostuksessa sekä asiakkaiden tekemissä investoinneissa. Ilahduttavaa oli myös lukuisten suomalaisten yritysten vahva esilläolo Elmia Woodissa - suurten valmistajien lisäksi monet pienemmät kasvavat yritykset saivat messuilta hyviä avauksia vientimarkkinoille. Ja esiteltiin Elmia Woodissa myös uusi Ruotsin markkinoille tehty metsäalan ammattilehti ProMagazine.se mikä sai erittäin positiviisen vastaanoton joten jatkoa on luvassa...

Ruotsalainen Eco Log on hyvässä kasvussa ja Elmia Woodissa esiteltiin laajasti uudistettua metsäkonemallistoa sekä mm. täysin uusi 8-pyöräinen Eco Log 688 SteepHunter -harvesteri.

Ruotsalaisen Gremon kattavaa kuormatraktorimallistoa - ohjaamoon saa aktiivisen iskunvaimennuksen.

Kansainvälisesti toimivan Moisio Forestin Taneli Moisio oli syystä tyytyväinen; veljekset tekivät mukavasti kauppaa Moipu -harvesteripäistä, syöttörullista ja lajittelupankoista


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 85

Katso lisää kuvia Elmia Woodista ammattilehti.fi

Ammattilehti teki Elmia Woodissa historiaa julkaisemalla ensimmäisen ruotsinkielisen ProMagazine.se lehden. Skandinaavista metsäkonealan, puutavarakuljetusten ja metsäenergian erikoisjulkaisua jaettiin tapahtumassa 5000 kappaletta ja kirjamaisen suuri teos meni kuin kuumille kiville. Mediarekassa väki viihtyi ja tarjoilu pelasi mm. Mad Croc enegiajuomalla.

Ammattilehden toimituspäällikkö Tero Lahtinen oli kuin kotonaan ruotsalaisessa metsässä luoden kontakteja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin ja esitellen ProMagazine.se lehteä.

ProMagazine.se sai osakseen todella suurta huomiota ruotsalaisten alan ammattilaisten lisäksi myös ympäri maailman Elmia Woodiin saapuneilta vierailta. Kuvassa päätoimittaja Janne Jokela ja Hitachin Japanin johtoporrasta mukanaan kaivukoneharvestereilla urakoivia asiakkaitaan, jotka halusivat lehden kotiinviemisiksi.

Ponssen Jarmo Vidgrén kehui uutta ProMagazine.se lehteä ja varsinkin sen kantta - varmasti Savon luetuin ruotsinkielinen julkaisu.

Räyhäkkäästi hakekasan päälle ajettu Tigercat LH822D -harvesteri oli varmasti yksi näyttelyn kuvatuimmista koneista.

Metsätyön Olofsfors tela-expertti Hannu Hypen (vas.) esitteli uusimpia rakenneratkaisuja suomalaisille metsäkonemiehille, joita kävi Elmia Woodissa todella paljon.

Metsäenergialaitteita oli esillä kattavasti. Kuvassa Bruks -hakkuri asennettuna metsäkoneeseen, mikä on edelleen yleinen ratkaisu Ruotsissa.

Salo-Machinery on aloittanut Novotny -metsäkoneiden maahantuonnin Suomeen ja Baltiaan johdolla.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

86 KONEURAKOINTI

Komatsu 901XC tuttu harvennusten ekspertti - nyt kahdeksalla pyörällä

K

olosuhteissa, joissa kuormaamista tai purkamista tehdään kallellaan olevalla koneella.

omatsu Forestilla oli Elmia Woodissa uutuustuotteita, uusia ominaisuuksia sekä yllätyksiä ja elämyksiä osasto täynnä.

Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettujen Komatsu XC-tuotteiden parissa on jatkettu intensiivistä kehittämistyötä ja messuilla ensiesiteltiin uusi 8-pyöräinen harvennusten tehokone Komatsu 901XC. Suomen markkinoille tämä uusi pehmeille pohjille suunniteltu harvennuskone tulee parahiksi; harvennusmäärät kasvavat, mikä laajentaa hakkuita kesäaikaan ja yhä useammin turvemaille. Itse peruskonstruktio: alustan keskelle sijoitettu pyörivä ohjaamo ja keinuakseli johon on kytketty hydraulinen vakautusjärjestelmä, ovat tuttuja monen vuosikymmenen ajalta. Keinuakseliin kiinnitetty teliratkaisu nähtiin ja todettiin erinomaisen toimivaksi vuosi sitten markkinoille tuodussa Komatsu 931XC:ssä. Teli-teli -ratkaisu antaa kevyemmässä 901:ssä vieläkin enemmän ominaisuuksien lisää kuin painavamman pään koneissa: vakavuutta niin paljon, että kone seisoo hievahtamatta työskenneltäessä 11 metrin ulottumalla, pehmeitä pohjia ajatellen pienempi ja kevyempi kone selviytyy kaikkein pahimmistakin paikoista jälkiä jättämättä.

Tuotteita extreme -olosuhteisiin

XC-tuotteiden ja -lisälaitteiden kehitystyö laajentaa Komatsu-koneiden käyttöaluetta maailmalla; pehmeiköt ja jyrkänteet ovat katkotun tavaran koneilta osin valloittamatta. Toisaalta asutus ja ruuantuotanto työntävät talousmetsiä ja niiden hyödyntämistä aina vain hankalampiin paikkoihin. Jyrkänteiden

Hakkuulaiteuutuus C124 - osoitteena Suomen markkinat

Komatsu Forest on suuri hakkuulaitteiden valmistaja. Komatsun Elmia Wood -osastolla oli näyttävä edustus hakkulaitemallistosta. Suomalaisille kiinnostavin lienee uutuus, jonka tyyppi on C124. Merkintä kertoo, että kysymyksessä on käsiteltävää puuta kannatteleva, noin 1200 kiloa painava ja neljällä pyörällä puuta syöttävä hakkuulaite - joka tapauksessa sellainen, jota Suomessa on totuttu käyttämään.

Tuntuva parannus maastokulkemiseen - SpeedShift vaihtaa vauhdissa

Uusi 8-pyöräinen Komatsu 901XC on harvennusten tehokone, mille on kysyntää Suomen markkinoilla. Harvennusmäärät kasvavat, mikä laajentaa hakkuita kesäaikaan ja yhä useammin turvemaille.

puunkorjuuta helpottamaan ja turvallisuutta parantamaan, niihin olosuhteisiin joissa kahdeksan pyörää ja aggressiiviset telat eivät anna riittävää pitoa, esiteltiin Komatsu Forestin Elmia -osastolla Alppien olosuhteissa kehitetty capstan-periaattella toimiva vinssi, jota käytetään hakkuu- ja ajokoneen työskentelyn varmistamiseksi jyrkänteillä. Kuormatraktorimalleista Komatsu 875 ja hakkuukoneista Komatsu 931 ja Komatsu 911/ 230H voidaan varustaa Komatsu Traction Aid Winch -ratkaisulla. Vaijerin vahvuus on 14 mm ja

Komatsun laajaan kuormatraktorimallistoon on tarjolla jälleen uusia edistyksellisiä ominaisuuksia mitkä tehostavat työskentelyä.

maksimipituus kuormakonekäytössä 425 m, harvestereissa 325 m.

Integroitu kallistusalusta 130 F kuormaimeen on tehty helpottamaan kuormaimen kääntöä

Komatsu Forestin Timo Korhonen (vas.) ja Antero Siuro (oik.) vaihtoivat messukuulumisia Stora Enson Mikko Juholan kanssa.

Komatsu Forestin suuri ja näyttävä osasto tarjosi paljon mielenkiintoisia uutuksia Elmia Wood -vieraille.

Kuormatraktorissa on kaksi nopeusaluetta, niiden välillä siirtyminen edellyttää koneen pysähtymistä ja kuljettajan toimenpiteitä. Komatsun parhaillaan Ruotsin markkinoille 855 ja 895 malleihin tuleva hydrostaattinen ratkaisu tekee mahdolliseksi ajon aikana siirtymisen kahden nopeusalueen välillä portaattomasti ilman eri toimenpiteitä. Komatsun SpeedShift -nopeudenhallintajärjestelmä on idealtaan yksinkertainen: kaksi hydrostaatin moottoria, jossa alemmalla nopeusalueella virtaus ajetaan kahden moottorin kautta ja suuremmilla nopeuksilla toinen moottoreista kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä. Kuljettajalla on neljä napeilla hallittavaa ajo-ohjelmaa käytössä. Kuormatessa kaasupoljin toimii ajopolkimena ja siirtoajossa sillä hallitaan moottorin kierroksia.

Uusi SmartFlow -hallintajärjestelmä kuormatraktoreihin

Komatsu Forest on kehittänyt kuormatraktoreihin SmartFlow -hallintajärjestelmän, joka parantaa kuormaimen tarkkuutta, helpottaa kuljettajan työtä ja pienentää polttoaineen kulutusta - tehtyjen mittausten mukaan 4 % normaalissa työsyklissä. Uuden järjestelmän kuormainventtiili ohjaa aina oikean painetason ja virtaaman kullekin liikkeelle. SmartFlow pitää sisällään myös aktiivisen liikevaimennuksen, joka toimii tilanteissa joissa kuljettaja jarruttaa tai kiihdyttää liikettä. Active Crane Damping -toiminto tekee kuormaimen käytöstä tarkempaa etenkin pitkillä ulottumilla kuormattaessa. Tämä vaihtoehto on saatavilla toistaiseksi Ruotsin markkinoilla Komatsu 875 ja Komatsu 855 -malleihin.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 87

TEHOA JA TARKKUUTTA KETO-51 ECO LD3

› Erittäin ketterä ja tarkka harvennuskoura - uutuutena kiinteä sahausyksikkö ja takaterä.

WWW.KONE-KETONEN.FI Kehätie 25 I 64100 Kristiinankaupunki I p. +358 20 734 4640 Suomalaiset taistelivat hienosti

Voitto meni Saksaan metsäkoneenkuljettajien MM-kisoissa

H

yvistä suorituksista huolimatta Suomen edustajat karsiutui- vat tällä kertaa finaalista metsäkoneenkuljettajien MM-kilpailussa Ruotsissa. Maailmanmestaruuden voitti Daniel Bergmann Saksasta. Toiseksi tuli Kamil Kaczynski Puolasta ja kolmanneksi Martin Svensson Ruotsista.

Metsäkoneenkuljettajien maailmanmestaruudet ratkottiin 8.9.6. Ruotsissa Vaggerydissä järjestettyjen Elmia Wood -messujen yhteydessä. Suomea kisassa edustivat Teemu Honkalatva Mynämäeltä ja Ville Jalkala Kuopiosta. Honkalatva voitti lajin Suomen mestaruuden ja Jalkala hopeamitalin vuoden 2016 FinnMETKO-messuilla pidetyssä kotimaisessa mittelössä. Osanottajia tämän kertaisessa MM-taistossa oli kaksikymmentä ja he olivat yhdestätoista eri maasta. Kaukaisimmat kisaajat tulivat Yhdysvalloista ja Australiasta. Suomalaisten sijoitukset tässä joukossa olivat: Honkalatva 11. ja Jalkala 12. Maailmanmestaruuskilpailu käytiin kahdessa osassa. Alkukilpailussa torstaina karsittiin

Katso lisää kuvia Elmia Woodista ammattilehti.fi

Metsäkoneenkuljettajien maailmanmestaruudet ratkottiin 8.-9.6. Ruotsissa Vaggerydissä järjestettyjen Elmia Wood -messujen yhteydessä. Suomea kisassa edustivat Teemu Honkalatva Mynämäeltä ja Ville Jalkala Kuopiosta.

perjantain finalistit. Finaalissa kilpailijat kisasivat mies miestä - ja aikaa - vastaan kahdella rinnakkaisella radalla. Kilpailutehtävässä metsätraktorin kuljettajan oli ensin lastatta-

va tukkeja kuormaan. Osa tukeista oli helppoja, osa erilaisten esteiden takana. Mikäli kuljettaja teki virheen, rangaistiin häntä lisätukkien lastauksella. Lastausosion jälkeen radalla oli tor-

ninrakennustehtävä. Parista voittajaksi selvisi se, joka ehti tehtävien jälkeen ensimmäisenä poimimaan erikseen merkityn voittotukin. Metsämiesten säätiö ja Ponsse

olivat mukana tukemassa Suomen joukkuetta.


88 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Meseran porukka kuunteli Logsetin Jukka Kivipellon viisaita ajatuksia metsäkonenostureista ja muustakin.

Kone-Ketosen Lauri Ketosella on tuttuja koura asiakkaita ympäri maailmaa.

Anturitekniikkaa ym. edustava Suomen Elektrolind oli ensimmäistä kertaa mukana Elmia Woodissa Jan Barckin johdolla. Ja hyvin meni!

Ruotsissa ei aina paista aurinko. Ammattilehden Taneli Jokela ja Tero Lahtinen matottivat sähkö-Polariksella rankkasateen kastelemaa pihaa.

Sunfabin pumpputehtaan johtaja Per Sundin ehti kiertää myös asiakkaiden osastoja. Isoisä Eric Sundin perusti aikanaan myös Hiabin.

Hultdinsilta löytyy myös järeät kourasahat ”energiapuun tekoon”...

ExTen omistaja Kjell Jonsson kertoili pankkomaailman kuulumisista.

Tamtronin Eero Hiltunen kertoi että Elmia Wood oli paras messu missä hän on koskaan ollut vaakoja esittelemässä. Timber puutavaravaa´at löytyi myös ProMagazinesta.

Tela-alustainen Neuson 103HVT on tehty haastavaan rinnekorjuuseen.

Hiabin johtajat Jon Lopez (oik.) ja Roland Sundén esittelivät HiVision nosturinohjausta mitä pääsi messuilla myös kokeilemaan.

AFM -harvesteripäitä toimitetaan ympäri metsäistä maailmaa.

Ruotsi on Sampo-Rosenleville suuri markkina metsäkoneissa. Uusi FR28 kuormatraktori sai osakseen laajaa kansainvälistä huomiota.

Katso lisää kuvia Elmia Woodista ammattilehti.fi

Suomesta saapui messuilla hurja joukko MAN-miehiä.

Turkka Lastunen kehui Elmia Woodin tarjontaa ja kansainvälisyyttä.

OP:n myymä Sennebogen on suosittu kone puunkäsittelyyn.

Envion esitteli messuilla uuden propyleenipohjaisen merkintävärin.

Ulf Österroos (oik.) on myy CBI murskaimet ja hakkurit myös Ruotsissa.

MenSe esitteli messuilla uudet V-Tec syöttörullat. Ruotsiin on myyty syöttörullia jo pitkään. Myös raivauslaitteet saivat osakseen huomiota.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 89

John Deere esitteli kärkiohjauksen harvestereille J

ohn Deere tunnetaan uraauurtavista innovaatioista. Elmia Wood messuilla esittelyvuorossa olivat harvesterin kärkiohjaus sekä vaativien hakkuualueiden korjuuhaasteisiin suunniteltu 8-pyöräinen 1170G-harvesteri.

Älykäs puominohjaus on jo mullistanut John Deere -kuormatraktoreiden käytön ja tulevaisuudessa se vie myös harvestereiden käytön aivan uudelle tasolle. Teknisesti kärkiohjaus toimii kuten kuormakoneessa harvesterin kärkiohjauksessa kuljettaja ohjaa ainoastaan harvesteripäätä järjestelmän huolehtiessa puomin liikeradoista. Harvesterityöskentelyssä kärkiohjauksen toiminta on suunniteltu erityisesti harvesterin työsykliin sopivaksi. Puomin liikeradat ja toiminta mukautuvat automaattisesti puulle vientiin ja kourassa olevaan kuormaan. Kärkiohjaus mahdollistaa tarkan työskentelyn ja oikeiden työtapojen valinnan. Puomin sähköisen päätyvaimennuksen ansiosta työskentelystä tulee pehmeää ja sujuvaa. Kärkiohjaus on saatavana ensimmäisenä 1270G -harvesterin CH7 -puomiin.

8-pyöräinen harvesteri John Deere 1170G

Monipuolinen 8-pyöräinen harvesteri John Deere 1170G harvennus- ja uudistushakkuisiin on uutuusmalli, jossa yhdistyvät ensiluokkainen vakaus, pieni pintapaine, rinteissä tarvittava kiipeämiskyky ja tuottavuus. Konemallissa on uutta koko takarunko sekä moottorin, hydrauliöljy- sekä polttoainetankkien ja pumppujen sijoittelu. Muutoksilla ja uudella sijoittelulla koneen takaosaa on saatu matalammaksi ja näkyvyys taakse huomattavasti paremmaksi. Koneen moottoria on käännetty 180 astetta, hydrauliöljy- ja polttoainetankit ja pumput on sijoitettu moottorin eteen ja tuuletin koneen takaosaan. Nämä muutokset tekevät varsin hiljaisesta ohjaamosta lähes äänettömän. Lisää hydraulista tehoa koneeseen antaa aiempaa suurempi 190 cm3 työpumppu. Uutuusmallimme vakaus, pieni pintapaine, tasaisen ketterä eteneminen ja varma tuottavuus vastaavat metsäkoneyrittäjän korjuuhaasteisiin sekä pehmeillä hakkuualueilla että rinteissä. John Deeren Final Tier 4 / Stage IV -päästövaatimukset täyttävässä John Deere 6068 moottorissa on entistä enemmän tehoa ja kokonaan uuden ohjausjärjestelmän ansiosta uuden

Elmia Woodissa nähtiin maailmanuutuus harvesterin kärkiohjaus - ensimmäisenä sen saa John Deere 1270G -harvesterin CH7 -puomiin.

8-pyöräisen 1170G-mallin puomin ohjaus on entistä tarkempi ja tuottavuus on korkeampi. Uusissa moottoreissa päästömääräysten täyttämisen varmistavat aiemmista koneistamme tutut DPF-hiukkassuodatin (Diesel Particulate Filter) ja DOC -katalysaattori (Diesel Oxidation Catalyst) sekä pakokaasujen käsittelyjärjestelmään lisätty SCR-katalysaattori (Selective Catalytic Reduction) ja siihen liittyvä ureasäiliö. Nämä on sijoitettu suojaan koneen rakenteiden sisälle eivätkä ne häiritse näkyvyyttä työskentelyalueelle. Koneen huollettavuutta on parannettu sijoittamalla moottoriöljyn mittatikku, täyttöputki ja polttoainesuodattimet paremmin näkyviin päivittäisiä huoltotöitä varten. Nestetäyttöjen liittimet on sijoitettu kätevästi yhteen paikkaan. Myös akkujen uusi sijoitelu helpottaa huollettavuutta. 1170G:hen on suunniteltu täysin uusi kantokäsittelylaitteiston muovinen säiliö, tilavuudeltaan 125 litraa. Ilman kantokäsittelylaitteistoa tila toimii kahtena säilytystilana. Malliin on saatavana CH6 puomi 10 metrin ja 11,3 metrin ulottumilla ja kone voidaan varustaa H412, H413 tai H414 harvesteripäällä. Koneen paino H414 harvesteripäällä ilman teloja on n. 20500 kg

Uudet keskikokoiset G -sarjan kuormatraktorit

Uusien keskikokoisten G-sarjan kuormatraktoreiden moottori, uudet MECA -ohjausmoduulit, yksinkertaistetut CAN-väylät ja optimoitu sähköjärjestelmä luovat tasapainoisen ja vahvan kokonaisuuden. John Deeren G-sarjan keskikokoluokan kuormatraktorimalleissa 1110G, 1210G sekä 1510G

Monipuolinen 8-pyöräinen harvesteri John Deere 1170G on uutuusmalli harvennus- ja uudistushakkuisiin.

on uusi, viimeisimmät Stage 4/ Final Tier 4-päästömääräykset täyttävä 6.8-litrainen John Deere 6068 PowerTech Plus -moottori. Voimakas moottori tarjoaa lisää tehoa ja vääntöä, ja se on sovitettu entistä tarkemmin yhteen ajovoimansiirron kanssa. Näin koneen vetokykyä on saatu merkittävästi paremmaksi. G-sarjan kuormatraktoreiden ohjausjärjestelmää ja käyttöliittymää on edelleen kehitetty ja parannettu käyttövarmuuden ylläpitämiseksi. TimberMatic F-16 -ohjausjärjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat muokattava käyttöliittymä, vakionopeuden säädin ja kulmanäyttö. Uusi ohjelmaversio mahdollistaa huoltohenkilöstön etäyhteyden koneeseen.

Vankkumaton veto ja helppokäyttöinen puomi

Kuormatraktorin kärkiohjaus tehostaa kuorman käsittelyä ja lisää tuottavuutta jopa kuorman verran päivässä. Kärkiohjauksen uudessa 2.0-versiossa kouran ohjauksen tarkkuutta on parannettu erityisesti pitkällä ulottumalla. 80 % pohjoismaisista asiakkaista valitsee kuormakoneeseensa kärkiohjauksen. Mukautuva ajovoimansiirron hallinta on uusi ainutlaatuinen

vakio-ominaisuus, joka on saatavana vain John Deeren G-sarjan keskikokoluokan kuormatraktoreihin. Ohjelmistopohjainen hallintajärjestelmä parantaa G-sarjan kuormatraktorien ajettavuutta ja tuottavuutta. Kuljettaja valitsee olosuhteisiin sopivan työkierrosalueen (Eco, Normal, Power) ja järjestelmä säätää moottorin kierrosluvun automaattisesti moottorin kuormituksen mukaan sekä pitää moottorin kierrosluvun tasaisena myös korkealla kuormituksella. Korkean kuormitustilanteen aikana uusi tehonsäätöratkaisu takaa dieselin tasaisen käynnin ja hyödyntää tehokkaasti käytettävissä olevan maksimivetotehon. Myös ajopolkimen ja runkoohjauksen reagointia on parannettu älykkään sähköisen suodatuksen avulla. John Deere 1110G on yleiskoneeksi sopiva kuormatraktori, jonka moottorissa on 6,6 % enemmän tehoa ja 4,1 % enemmän vääntöä kuin edellisessä mallissa. 1110G on saatavana myös lyhyellä akselivälillä. Akselivälin lyhennys tehdään siirtämällä taka-akselia 40 cm eteenpäin, jolloin kuormatilan koko säilyy entisellään. Koneen vakaus säilyy hyvänä ja ketteryys paranee, mikä on erityises-

ti harvennuksilla eduksi. John Deere 1210G -kuormatraktorin moottorissa on 7,6 % enemmän tehoa kuin edellisessä mallissa ja 7,8 % lisää vääntöä. Kuormatilavaihtoehtoja on useita eri leveyksillä erilaisia kohteita varten. Optiona saatava VLS -kuormatila koostuu kolmesta erikoispankosta, joissa on hydraulisesti levitettävät teleskooppikarikat. Sermi liikkuu sekä vaaka- että pystysuunnassa ja levenee samalla, kun karikoita levitetään ulospäin. VLS-kuormatilan pinta-ala on 4,0-4,8 m2. John Deere 1510G -kuormatraktorissa uusi moottori tuo koneeseen 5,1 % enemmän tehoa ja jopa 8,7 % lisää vääntöä. Suurempi teho ja vetokyky kasvattavat vastaavasti koneen tuottavuutta. 1510G on myös edellistä mallia ketterämpi, sillä kääntökulma on kasvanut 44 asteeseen aiemmasta 42:sta.

Pitkällä telillä pehmeille

John Deere 1210G ja 1510G -kuormatraktoreista on saatavilla myös pitkätelinen versio. Pitkätelisen kuormakoneen takatelin napaväli on kasvanut 1890 mm:iin eli 390 mm pidemmäksi kuin vakiomallissa. Voimansiirto ja kääntösäde ovat samat kuin vakiomallin HD-portaalitelillä varustetussa koneessa. Teloilla varustettuna takarungon pintapaine on 14 % pienempi tavalliseen teliakseliin verrattuna. Matalat pintapaineet koneen etu- ja takarungolla tekevät koneesta erinomaisen ratkaisun pehmeiden maiden puunkorjuuseen. Ajourat ovat matalammat ja painuma maastoon pienempi. Pitkä teli toimii hyvin myös normaaleilla maapohjilla ja tuo vakautta esteiden ylityksiin kivikkoisilla alueilla.


90 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Katso lisää kuvia Elmia Woodista ammattilehti.fi Ponssen osasto oli Elmia Woodissa jälleen metsäkoneväen suosituimpia kohtaamispaikkoja. Esittelyssä oli uusin konemallisto ja paljon uusia innovaatioita.

Ponsselta uutta teknologiaa tuottavuuteen ja ergonomiaan P onsse tarjoaa markkinoiden laajimman tuotevalikoiman ta- varalajimenetelmän puunkorjuuseen. Uusi PONSSE -mallisto esiteltiin Elmia Wood 2017 -messuilla nyt täydessä laajuudessaan. Mallisto on täydentynyt ratkaisuilla, jotka keskittyvät erityisesti kuljettajan työtehon ja ajomukavuuden parantamiseen.

Uuden PONSSE-malliston lippulaiva PONSSE Scorpion -harvesteri lanseerattiin markkinoille vuoden 2013 Elmia Wood -messuilla. Lanseeraus laittoi liikkeelle täydellisen mallisarjauudistuksen, jossa keskityttiin ennen kaikkea tuottavuuden ja ergonomian parantamiseen huoltoystävällisyyden ohella. Tänä päivänä Scorpioneja on myyty 20 eri maahan yli 500 kappaletta, joista yli 100 Ruotsiin.

PONSSE ActiveFrame nyt myös harvesteriin

PONSSE ActiveFrame on uudenlainen 8-pyöräisen koneen ohjaamon vai­mennusjärjestelmä, joka tasaa maaston epä­tasaisuudet pitäen ohjaamon koko ajan vaakatasossa. Tämä tehostaa nosturityöskentelyä, sillä epätasaisessakin maastossa ohjaamo on aina suorassa nosturia

käytettäessä. ActiveFrame -ratkaisu on nyt saatavilla kuormatraktoreiden lisäksi myös Ponssen suosituimpaan harvesterimalliin, PONSSE Ergo 8w-harvesteriin. Rakenteeltaan yksinkertainen ja toimiva ActiveFrame vaimentaa kuljettajaan kohdistuvat sivuttaisheilahdukset te­hokkaasti mahdollistaen mm. suurempien ajono­peuksien käytön kuormatraktoreissa. Näin kehoon kohdistuvat rasitukset jäävät reilusti alhaisemmalle tasolle. Kuljettajan mukavuus on keskeinen te­ kijä työn tuottavuuden ja laadun kannal­ta. Kun maaston epätasaisuus ei rasita kuljettajaa, hän pysyy virkeämpänä ja jaksaa keskittyä pitkänkin työvuoron ajan. Vaimennusjär­jestelmä pitää ohjaamoa aktiivisesti vaakatasossa seuraten maanpinnan muotoa koko ajan. Kaksoisrunkorakenteen ansiosta vaimennuksen nivelpiste on erittäin alhaalla teliakselin tasolla, mikä eliminoi kuljettajaan koh­distuvat heilahdukset tehokkaasti. Ratkaisu on tekniikaltaan läheistä sukua PONSSE Scorpion -harvesterin levelointijärjestelmälle, jossa erillinen anturointi on korvattu ohjausmoduulin sisään rakennetuilla komponenteilla. Levelloinnin maksimikulma Ergossa on 14 astetta, seitsemän astetta molemmille puolille.

Toinen innovaatio kuljettajan työergonomian parantamiseksi on uusi PONSSE Seat, joka on ensimmäinen alusta alkaen metsäkoneisiin suunniteltu penkki. PONSSE Seat tarjoaa metsäkoneenkuljettajalle parhaan mahdollisen työskentelymukavuuden säädettävyytensä ja erikoisvahvan alustarakenteensa ansiosta. Yhdistettynä vahvaan alustarakenteeseenuusi istuin vaimentaa entistä paremmin myös kuljettajaan kohdistuvat heilahdukset ja tärähdykset.

Ensimmäinen VR -koulutussimulaattori

Ponsse lanseeraa ensimmäisenä metsäkonevalmistajana VR -todellisuuden koulutussimulaattoreihin. Virtuaalilasit voidaan liittää optiona kaikkiin PONSSE Full -simulaattorimalleihin. VR-lasit nostavat simulaattorikokemuksen uudelle tasolle: ne auttavat kuljettajaa hahmottamaan ympäristön ja koneen toiminnot huomattavasti paremmin kuin normaalissa simulaattorissa. Ratkaisussa hyödynnetään HTC Vive -laseja ja -sensoreita, joiden avulla kuva muodostuu laseille oikein. Näin kuljettajasta tuntuu kuin hän olisi itse metsässä ja ajokokemus tuntuu aidommalta - ympäristöä voi tutkia vain päätä kääntämällä. Etäisyyden ja mittasuhteiden hahmottamisesta on apua erityi-

sesti nosturin käyttöharjoituksissa. Full simulaattoria voi käyttää entiseen tapaan myös ilman laseja, jolloin vaihto tavalliseen simulaattorikäyttöön tapahtuu helposti käyttöliittymän kautta.

PONSSE Manager metsäkoneyrityksen toimintojen hallinnointiin

PONSSE Manager on työkalu metsäkoneyritysten toiminnan reaaliaikaiseen hallinnointiin. Se tarjoaa konekalustosta reaaliaikaiset ja kattavat tiedot - niin suorituskyvystä kuin savotois­ takin. Tarkka tieto konekaluston tuotta­vuudesta tukee yrityksen kannattavaa toimintaa ja pitää yrittäjän ajan tasalla kannattavuuteen vaikuttavista asioista. Manager opastaa yritystä koneen tuottavassa käytössä, jolloin maksimoidaan kaluston tehokkuus ja tuotta­vuus sekä minimoidaan aika, jolloin kalusto ei ole käytössä. Se on helppokäyttöinen, informatiivinen ja grafiikaltaan selkeä työkalu, joka auttaa korjuukaluston ylläpidossa ja tehostaa töiden suunnittelua ja raportointia. Myös kuljettajien ja yrityksen välinen kommunikaatio on entistä helpompaa. Tiedot siirtyvät koneesta automaattisesti ilman, että kuljettajan tarvitsee lähettää tiedostoja kesken puunkorjuun. Koneyrittäjä voi seurata ja ohjata yrityksen

päivittäisiä operaatioita älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella paikasta riippumatta. Fleet Management on PONSSE Managerin osio, jonka avulla hallinnoidaan ja seurataan kenttäoperaatioita ja korjuun edistymistä reaaliajassa. Fleet Management näyttää reaaliajassa koneen kunnon sekä paljonko koneet ovat tuottaneet leimi­koittain. Sovellus näyttää hakatun kokonaismää­rän, puutavaralajijakauman ja keskijäreystiedon jokaisesta käynnissä olevasta leimikosta. Karttanäkymä ja tieto leimikoiden edistymisestä mahdollistavat myös konesiirtojen tehokkaan suunnittelun. Koneet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, siirtojen odottelu vähenee ja huollot ajoittuvat oikein. PONSSE Managerin Ecodrive -toiminto on kuljettajaa opastava järjestelmä, joka antaa mitattua palautetta esimerkiksi huollon vaikutuksesta koneen tuottavuuteen. Toiminnon avulla voidaan seurata tarkasti yksittäisen koneen tuottavuutta ja työvaiheita. Työvaihekohtaisilla mittareilla voidaan työmenetelmiä kehittää tuottaviksi ja taloudellisiksi sekä varmistaa koneen säätöjen toimivuus.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 91

Logset tyylikkään mustana juhlavuoden kunniaksi

S

Tuotekehitykseen panostaminen on ollut vuosien saatossa yhtiön selkeä linja. Logset lanseerasi maailman ensimmäisen hybridiharvesterin, Logset 12H GTE Hybridin, kiltin jättiläisen. Harvesteri on ympäristöystävällinen ja voimakas kuin jättiläinen. Hybriditekniikan ansiosta se vähentää hiilidioksidipäästöjä kolmanneksella per tuotettu kuutiometri. Keväällä 2017 yhtiö lanseerasi kaksi uutta harvesteripäätä: TH85 ja TH65 Euca. Harvesteripää TH85 sopii hybridiharvesteriin. Kaikki nämä tuotteet olivat nähtävissä Elmia Wood messuilla.

uomalainen metsäkonevalmistaja Logset Oy juhlii 25-vuotis syntymäpäiväänsä uusimalla metsäkoneiden värin tyylikkääseen mustaan. Kuormatraktori ja harvesteri saavat molemmat mustat ohjaamot. Kuormatraktorin puskurin ja konepellin suojan ulkonäköä on myös päivitetty.

Logset esitteli Elmia Woodissa 25. juhlavuotensa kunniaksi koneisiinsa uuden tyylikkään mustan värityksen. Kuvassa edistyksellinen Logset 12 H GTE Hybrid -harvesteri, jota on myyty jo mukavasti.

Metsäkoneiden ohjausjärjestelmän lisäksi Logset on kehittänyt uuden mittausohjelman harvesteripäille: Total Operation and Control - Measuring Device 2 (TOC-MD 2). Molemmat järjestelmät ovat Linux-pohjaisia ja edustavat alkuperäisen ohjelman seuraavaa sukupolvea. Uuden ohjausjärjestelmän rinnalla Logset esittelee metsäkoneen ajokokemuksen mullistavat ohjauspaneelit. Ohjaimien muotoilu on alan paras ja se on luonnollisesti mallisuojattu. Uu-

PRO MAGA ZINE.se sidor!

156

SKOG

sien ohjaimien avulla kuski ohjaa koneen ohjausjärjestelmää ja nosturia saumattomasti. Harvesterin yhdessä sauvaohjaimessa on 13 painiketta, eli kahdessa sauvaohjaimessa on yhteensä 26 painiketta. - 25 vuoden jälkeen tiedämme kuinka tärkeää kuskin ajomukavuus on. Uusissa ohjauspaneeleissamme sekä rannetuen että paneelin korkeus ja kulma ovat erikseen säädettävissä. Näin ollen ohjauspaneelit mukautuvat eri ajotyyleihin, Réty selittää.

2017

TRANSPORT

BIOENERGI

Transporterna blir tyngre

Skogen – en oändlig energikälla

Skandinaviska

CTL-maskiner gör världssuccé

Läs de senaste nyheterna från skogsvärlden: www.promagazine.se

Logsetin Tapio Nikkanen (vas.) ja Seppo Koskinen muistelivat hauskoja tarinoita matkan varrelta 25-v. iltajuhlissa Elmia Woodissa.

Ruotsinkielinen metsäalan ammattilehti

by ammattilehti.fi

Uusien mustien koneiden valmistus on jo aloitettu, ja ensimmäiset mustat metsäkoneet esiteltiin kesäkuun alussa Ruotsissa järjestetyillä Elmia Wood messuilla. - Asiakkaamme toivoivat tyylin päivitystä ja päätimme kuunnella heitä. Musta väri on aina tyylikäs ja se on helpompi ylläpitää. Nyt kun tämä uusi ulkonäkö on lanseerattu, hopeanharmaa ohjaamo ei ole enää saatavilla, sanoo myyntijohtaja Pascal Réty. Uuden ulkonäön lisäksi mustissa metsäkoneissa on Logsetin kuormatraktoreille ja harvestereille kehittämä ohjausjärjestelmä: Total Operation and Control (TOC 2). Ohjausjärjestelmän graafinen ilme ja valikot on uusittu kokonaan, jotta TOC 2:n käyttö olisi nopeaa ja intuitiivista.

ProMagazine.se on ilmestynyt!

Ensimmäinen, 156 sivuinen ProMagazine.se oli ensijakelussa Elmia Wood 2017 -tapahtumassa Jönköpingissä kesäkuun alussa. Ja jatkoa on luvassa.

ituksetta lo e v i t h le i Tilaa mall agazine.se m o r .p w w aw osoitteest


First in Forest 92 KONEURAKOINTI

M

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Rottne tarjoaa erittäin kattavan malliston harvestereita ja kuormatraktoreita puunkorjuuseen. ROTTNE H21D on markkinoiden vahvimpia harvestereita päätehakkuulle.

etsäkonevalmistaja Rottnen slogan ”First in Forest” kertoo sen tosiasian että yli 60 vuotias perheyritys on pitkäikäisin toimija alallaan ja edelleen Karlssonin perustajasuvun omistuksessa. Rottnen hienolle historialle luodaan joka päivä ahkeralla työllä loistavaa tulevaisuutta. Metsäkonemarkkinat ovat muuttuneet koko ajan entistäkin haastavammiksi pysyä mukana kovassa kilpailussa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Rottne on pystynyt pitämään kotimaan markkinoilla oman

vahvan roolinsa ja vientitoiminnoissa on keskitytty määrätyille alueille hyvällä menestyksellä. - Menestyksen taustalla on jatkuva tuotteiden ja palveluiden kehittäminen asiakkaiden ehdoilla sekä asiakkaista huolehtiminen koko koneen elinkaaren ajan. Rottnen tämän hetken harvesteri- ja kuormatraktorimallisto edustaa markkinoiden kehityksen kärkeä niin tehokkuudeltaan, luotettavuudeltaan ja käyttöergonomialtaan. Kokonaiskustannuksiltaan edulliset Rottnen koneet mahdollistavat tuottavan puunkorjuun, sanoo Rottne Industri Ab:n toimitusjohtaja Tobias Johansson, joka aloitti toimitusjohtajana helmi-

Rottne valmistaa metsäkoneet kolmessa tehtaassaan jotka sijaitsevat Rottnessa (kuva), Lenhovdassa ja Stenselessä.

kuussa 2017. Hänellä on takanaan jo yli 10 vuoden ura Rottnen palveluksessa mm. tuotantopuolen eri tehtävissä.

Johtavaa teknistä kehitystä - valmistus vahvasti omissa käsissä

Rottne on aina tuonut markkinoille uusia teknisiä innovaatioita ja ratkaisuja. - Hyvänä esimerkkinä voi mainita vaikkapa Comfort Line -ohjaamon vaimennuksen. Edistyksellinen ohjaamovaimennus lanseerattiin jo vuonna 2007 eli 10 vuotta sitten; järjestelmä on osoittautunut erittäin toimivaksi ja halutuksi käyttäjien keskuudessa. Rottne toi myös ensim-

mäisenä metsäkonevalmistajana tuotantoon ympäristöystävällisen Tier 4F -päästötason moottoriteknologian vuoden 2013 Elmia Woodissa esitellyssä uudessa ROTTNE H21D harvesterissa. Tänä päivänä koko Rottne -metsäkonemallisto on saatettu Tier 4F -päästötasolle ja koneissa käytettävä edistyksellinen John Deeren moottoriteknologia yhdessä Rottnen teknisten ratkaisuiden kanssa mahdollistaa helpon siirtymisen myös seuraavalle Tier 5 -päästötasolle, kertoo Johansson. Rottne valmistaa metsäkoneet kolmessa tehtaassaan Rottnessa, Lenhovdassa ja Stenselessä. - Kehitämme tuotantoa entis-

Rottnen filosofia on ollut aina valmistaa mahdollisimman paljon koneista itse joten mm. rungot, nosturit, ohjaamot ja harvesteripäät valmistetaan edelleen omassa tuotannossa.

täkin tehokkaammaksi ja jatkossa jokainen yksikkö fokusoi aiempaa enemmän tiettyjen komponenttien valmistukseen sekä kokoonpanoon. Rottnen filosofia on ollut aina valmistaa mahdollisimman paljon koneista itse joten kaikki tärkeimmät komponentit kuten mm. rungot, nosturit, ohjaamot ja harvesteripäät valmistetaan edelleen omassa tuotannossa. Ja muutenkin käytämme vain johtavien länsimaisten valmistajien tuotteita koneissamme, vakuuttaa Johansson.

Kasvua haetaan kotimarkkinoilta ja valituista vientimaista

Tehokkaaksi hiotusta tuotannosta valmistuu tällä hetkellä uusia koneita hyvää tahtia. - CTL-markkinoilla kysyntä on hyvällä tasolla ja Rottnen vuosituotanto on ollut viime aikoina noin 150-175 konetta vuodessa. Nyt kehitämme myyntitoimintojamme ja laajennamme markkina-aluettamme niin että tavoitteena on valmistaa noin 200 konetta vuonna 2021, ilmoittaa Johansson. Ruotsissa Rottne on ollu aina vahvassa markkina-asemassa. - Viime vuosina kokonaismarkkina on ollut melko alhaalla ja uskon että entinen 700 koneen hyvä vuosi tulee olemaan


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 93

Rottne Industri Ab:n toimitusjohtaja Tobias Johansson (vas.) ja myyntipäällikkö Jörgen Ivarsson uskovat Rottnen kasvuun Suomessakin.

Skandinavia on edelleen Rottnen tärkein markkina-alue jatkossakin vaikka vientimarkkinoille panostetaan aiempaa enemmän. Kuvassa 8-pyöräinen Rottne F11D kuormatraktori 12 tonnin kuormakapasiteetilla.

jatkossa enää 600 konetta - toki myytävät koneet ovat aiempaa tehokkaampia. Vaikka kilpailu on koko ajan koventunut olemme pystyneet pitämään asemamme hyvänä ja markkinaosuutemme on noin 13-16 % luokkaa. Meillä on kotimarkkinoilla hyvät jälleenmyyjät ja kattava huoltopalveluverkosto erityisesti Etelä-Ruotsissa, mikä on Rottnen todella vahvaa aluetta. Nyt kehitämme toimintaamme hakien kasvua entisestään myös pohjoisemmassa ja Keski-Ruotsin alueella meillä onkin aloittanut kaksi uutta jälleenmyyjää, sanoo Rottne Industries Ab:n pohjoismaiden myyntijohtaja

Jörgen Ivarsson, joka on vastannut myynnistä jo 20 vuoden ajan. Skandinavia on edelleen Rottnen tärkein markkina-alue jatkossakin. - Olemme aloittaneet vuosi sitten pitkän tauon jälkeen myynnin Suomessa, jonne ei koneitamme ole oikeastaan myyty sitten Rottne Blondinin menestysaikojen. Suomessa on päästy parissa vuodessa hyvin matkaan ja sinne on toimitettu jo uusia koneitakin sekä runsaasti käytettyjä Rottneja. Meillä on vankka usko siihen että Rottne vakiinnuttaa paikkansa Suomen erittäin haastavilla markkinoilla.

Lisäksi Rottneja myydään Tanskaan ja Norjaan, toteaa Ivarsson. Kauemmas vientimarkkinoille Rottne lähti jo 1980-luvulla. - Silloin myytiin ensimmäiset Rottnet USA:an ja Kanadaan, minne on viime aikoinakin myyty koko ajan hyvin koneita. Ja toisella puolella maailmaa Australiassa Rottnen koneita on myös paljon käytössä. Euroopassa tärkeitä maita Rottnelle ovat Saksa ja Ranska sekä Tsekki, missä Rottne on todella vahvassa markkina-asemassa - ja Puolaan on mennyt hyvin käytettyjä Rottneja, Venäjällä Rottne on myös läsnä ja siellä toiminnot kehittyvät koko ajan hyvään

Legendaarinen Rottne Blondin tuotiin markkinoille vuonna 1968. Se saavutti legendaarisen maineen myös Suomen metsissä.

suuntaan joten odotukset laajalta idän markkinalta ovat korkealla tulevina vuosina. Rottnella on hyvä maine metsäisessä maailmassa ja saamme paljon kyselyjä eri maista mutta keskitymme tällä hetkellä pääasi valittuihin vientimaihin, analysoivat Johansson ja Ivarsson.

Börje Karlsson perusti Rottnen vuonna 1955 ja perheyritys on edelleen suvun omistuksessa.

Meiltä myös MECANILIN langaton kuormanivaaka metsätraktoreihin ja kuorma-autoihin!

Tervetuloa osastollemme T40

Arvomme kävijöiden kesken Panasonic Toughpad FZ-X1 -tietokoneen!


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 95

Eco Log kasvun tiellä

R

uotsalaisella metsä konevalmistaja Eco Logilla on hyvä vauhti päällä markkinoilla eri puolilla maailmaa. Viime vuonna ensiesitellyt uuden sukupolven E -sarjan harvesterit ja 2017 alussa esitellyt kuormatraktorimallit on otettu erittäin hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa mikä näkyy hyvänä tilauskantana ja Söderhamnin tehtaan kasvussa olevissa tuotantomäärissä.

Tänä vuonna Eco Log arvioi valmistavansa noin 150 uutta metsäkonetta ja viime vuonna 2016 koneita valmistui yli 120 kappaletta, vaikka kyseessä oli lähes koko malliston uudistamisvuosi ja kotimaan Ruotsin metsäkonemarkkinat olivat poikkeuksellisen alhaalla. Tammikuussa 2017 Eco Login pääomistajaksi tuli ruotsalainen vahva sijoitusyhtiö Accent Equity, joka omistaa laajasti eri toimialojen johtavia yrityksiä kuten konealan ammattilaisten tunteman ketjuvalmistaja Nordic Tractionin sekä esimerkiksi Scandic hotellit. Eco Login perustaja Stig Linderholm on jatkossakin yhtiön merkittävä osaomistaja ja hän osallistuu edelleen vankalla ammattitaidollaan yhtiön kehittämiseen. - Accent Equityn mukaantulo omistajaksi mahdollistaa Eco Login kehittämisen sekä kasvattamisen metsäkonemarkkinoilla globaalisti. Laaditun toimintasuunnitelman tavoitteena on nostaa Eco Login tuotantomääriä tulevaisuudessa merkittävästi, niin että vuonna 2020 valmistamme 200 konetta, edellyttäen tietenkin että metsäkoneiden maailmanmarkkinat pysyvät kokonaisuudessan hyvällä tasolla. Kasvua haetaan orgaanisesti sekä myös mahdollisten yritysostojen kautta, kertoo Eco Login toimitusjohtaja Joel Schönning.

Edistyksellinen E-sarja

Uudet edistykselliset Eco Log E-sarjan koneet ovat jo nyt myyntimenestys.

Metsäkonevalmistaja Eco Login laaja mallisto on iskussa jatkuvan tuotekehitystyön ansiosta. Kuvassa uusi 8-pyöräinen Eco Log 688 SteepHunter varustettuna Volvo Penta Tier 4F -moottorilla. Kone lanseerattiin markkinoille Elmia Wood 2017 -näyttelyssä kesäkuussa.

aluevientipäällikö Mikko Laurila. Harvesteripäissä Eco Log Sweden Ab jatkaa yhteistyötä Log Maxin kanssa. - Talvella 2017 tehdyn sopimuksen ansiosta tehokkaat ja luotettavat Log Max -kourat ovat jatkossakin Eco Log -harvestereiden ensiasennuskourat. Mutta toki Eco Log -harvesterit voidaan varustaa asiakkaan toivomuksesta myös muiden kouravalmistajien tuotteilla, lisää Laurila. Vientimarkkinoista vastaavat Mikko Laurila (vas.) ja Philippe Wion ovat tyytyväisiä Eco Login myynnin kehitykseen eri markkina-alueilla.

- E-sarjalaiset ovat lyhyessä ajassa vakuuttaneet asiakkaat viisailla teknisillä ratkaisuillaan, tehokkuudellaan, käyttömukavuudellaan ja luotettavuudellaan. Asiakkaiden tehdessä päätöksiä uusista koneinvestoinneista uudet E-sarjalaiset ovat vahvoilla mm. alhaisimman korjatun kuutiometrikustannuksen ansiosta. Koneiden koko

elinkaaren aikaiset kulut on saatu laskettua aiempaakin alhaisemmiksi ja Volvon edistykselliset Tier 4F -päästötason varmatoimiset moottorit saavat käyttäjiltä kiitosta alhaisesta polttoaineenkulutuksestaan sekä vahvasta voimastaan. Volvon moottoreihin siirrytään jatkossa myös malliston pienemmissäkin ajokoneissa, kertoo Eco Login

Vahvaa kehitystä markkinoilla

Eco Log on vankassa asemassa kotimaansa Ruotsin metsäkonemarkkinoilla, mikä on edelleenkin suurin merkin yksittäinen markkina-alue. Pitkäjänteinen työ eri vientimarkkinoilla on kuitenkin kehittänyt toimintaa niin että vuosi 2014 oli historian ensimmäinen vuosi kun vientiin meni enemmän Eco Log -koneita kuin kotimaaahan. - Euroopan maista Saksa on jo

pitkään on ollut vahvaa aluetta ja myös Ranskassa myynti on kehittynyt hyvälle tasolle. UK:n markkinoilla tehdään hyvää työtä ja USA:ssa on myyty viime aikoina koneita oikein hyvin; siellä alkaakin olla jo merkittävä Eco Log -kanta. Myös Kanadassa asiat kehittyvät tasaisesti oikeaan suuntaan. Pohjois-Amerikan markkinoilla erityisesti uusi 8-pyöräinen Eco Log 688 -harvesteri myy hyvin samoin kuin isot ajokoneet Eco Log 574E ja 594E. Idässä Venäjällä on alkanut tapahtua ja tilauksia on saatu tälle vuodelle jo merkittävä määrä. Kaukomarkkinoilla Etelä-Amerikassa Chilessä uusi viime vuonna aloittanut jälleenmyyjä on päässyt tekemään kauppaa; myös Australiaan ja Afrikkaan toimitetaan tänäkin vuonna koneita. Ja Suomessa, missä kilpailu markkinoilla on ehkä kaikkein kovinta, Eco Log etenee suunnitelman mukaisesti ja koneita on tyytyväisten asiakkaiden käytössä jo lähes sata kappaletta, kertoo Laurila.

MITTATILAUSTUOTTEET NOPEASTI

• jatkopuomit ja adapterit • kantopilkkurit • mätästimet • kourat ja piikit • korjaukset ja varaosat

Eco Login tehdas sijaitsee Söderhamnissa, mistä valmistuu tänä vuonna noin 150 uutta metsäkonetta markkinoille eri puolille maailmaa.

• kauhat • harat

A. Hirvonen Oy, Kitee • GSM 0400 824 848 • www.väkevä.fi


96 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Skandinaavista metsäkoneurakointia

M

etsäkoneurakointi mielletään usein paikalliseksi toiminnaksi ja sitähän se pääsääntöisesti onkin. Maailma kuitenkin muuttuu ja myös urakoinnissa toimintaa voi olla yli valtakunnan rajojen. Siitä on eniten kokemusta eri maiden myrskysavotoilla, joihin on lähdetty koneiden kanssa töihin kauempaakin. Vuonna 1970 perustettu suomalainen Metsäkonepalvelu Oy on urakoinnin uranuurtaja monella tavoin; yritys on kasvanut vuosikymmenten aikana yhdeksi maailman suurimmista ellei peräti suurimmaksi CTL-koneilla operoivista perheyrityksistä. Yhteensä konsernin käytössä on yli 70 metsäkonetta ja yli 110 työntekijää - puuta urakoitiin vuonna 2016 noin 1,5 miljoonaa kuutiota ja määrä on kasvamassa vajaaseen 2 miljoonaan kuutioon.

Toiminta laajentunut Skandinaaviseksi

Täysin uusi aluevaltaus tehtiin syksyllä 2011 kun pitkään harkinnassa ollut ajatus urakoinnin laajentamisesta myös Ruotsiin konkretisoitui. - Meillä on kokemusta myrskysavotoista Ruotsista, Tanskasta, Saksasta ja myös Venäjällä on käyty puuta tekemässä. Näiden hyvin menneiden reissujen jäl-

Metsäkonepalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Tolppa (oik.) ja konserniin kuuluvan ruotsalaisen MKP-Dunberg AB:n toimitusjohtaja Håkan Dunberg tekevät pioneerityötä Skandinaviassa valtakunnan rajat ylittävässä urakoinnissa.

keen olemme miettineet että voisihan sitä urakoida pysyvästikin muualla kuin kotimaassa ja Ruotsin erittäin kehittynyt toi-

Paikallisosaaminen ja tuntemus ovat erittäin tärkeitä asioita, urakoitiin sitten missä maassa tahansa.

mintaympäristö kiinnosti eniten. Kun tietoomme tuli että kymmenellä metsäkoneella operoiva Dunbergs Skogsservice AB Eksjöstä, Jönköpingin läheltä etsi uutta suuntaa liiketoimintansa kehittämiseen, aloitimme neuvottelut jotka johtivat yrityksen kaluston ja liiketoiminnan ostamiseen. Vuoden 2012 alussa perustettiin MKP-Dunberg AB, jonka toimitusjohtajana Håkan Dunberg jatkaa aloittamansa urakoinnin kehittämistä seuraavalla tasolle, kertoo Metsäkonepalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Tolppa. Alussa metsäkonealalla ainutlaatuinen yrityskauppa herätti Ruotsissa luonnollisesti hieman jännitystä siitä, että mitä kaikkea ulkomaisen ostajan mukaantulo tuo tullessaan. - Olimme heti alusta saakka itse läsnä ja keskustelimme kasvotusten toimintatavoistamme sekä tavoitteistamme niin asiakkaiden kuin Dunbergsin työntekijöiden kanssa. Näissä keskusteluissa tärkeässä roolissa oli myös yhtiömme hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Mikko Rysä, jolla on vertaansa vailla oleva historia metsäkoneiden valmistuspuolella RaumaRepolasta Timberjackiin ja nykyiseen John Deereen. Kun

kaikille selvisi että emme ole kasvoton sijoitusyhtiö vaan tosissaan urakointia kehittävä perheyhtiö, niin siitä alkoi syntyä luottamus ja asiat lähtivät kehittymään hienosti hyvässä yhteistyössä, sanoo Tolppa. Kun toiminta saatiin mukavaan vauhtiin Eksjössä niin vuonna 2014 tehtiin toinen yrityskauppa. - Ostimme kuudella koneella urakoineen Thörnvall Entreprenad AB:n Vestervikistä, jonka

perustaja Magnus Thörnvall oli palveluksesamme parin vuoden ajan ja sitten hän halusi siirtyä uusiin haasteisiin urallaan, minkä yrityskauppa mahdollisti. Tänä päivänä meillä on Ruotsissa yhteensä 17 metsäkonetta ja noin 30 työntekijää - kesän aikana 2017 konemäärä kasvaa parilla ketjulla. Myös asiakkaiden määrä on kasvanut entisestään; tuotamme palveluita eri metsäyhtiöille sekä metsänomistajatahoille, toteaa Tolppa.

Metsäkonepalvelu Oy:n operaatioesimies Sirpa Henttonen ja kollega MKP-Dundberg AB:n Magnus Bogren seuraamassa hakkuiden etenemistä suunnitelman mukaan.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 97

Metsäkonepalvelu Oy:n operaatioesimies Teemu Tolppa näkee, että operointi sekä Suomessa että Ruotsissa on tuonut mukanaan paljon uutta ja hyvää synergiaa.

Työnäytökset jatkuu syksyllä 2017 - katso lisätietoja www.suomentyokone.fi

HARVESTERIT RIUTTOLEHTO OY SUOMI–FINLAND

TAPIO 350

Yhteensä konsernin käytössä on yli 70 metsäkonetta ja yli 110 työntekijää - puuta urakoitiin vuonna 2016 noin 1,5 miljoonaa kuutiota ja määrä on kasvamassa vajaaseen 2 miljoonaan kuutioon.

Metsäkonepalvelu Oy:n operaatioesimies Teemu Tolppa näkee, että operointi sekä Suomessa että Ruotsissa on tuonut mukanaan paljon uutta ja hyvää synergiaa. - Yhteiskunnissa ja toimintaympäristöissä ei ole suurtakaan eroa kuten ei urakoinnin perusasioissakaan, sillä osaaminen ja vaatimustaso on todella korkealla. Mutta molemmissa maissa tehdään määrättyjä juttuja eri tavoin joista on hyvä ottaa mallia ja viedä osaamista toiseen maahaan. Nämä pienet viisaasti tehdyt asiat tekevät kokonaisuudesta entistä paremman. Ja panostamme aina paikallisuuteen niin kuljettajissa kuin palveluiden hankkimisessa, mikä takaa mm. sen että tekemämme hankinnat ja investoinnit hyödyntävät myös näitä pienpaikkakuntia missä toimimme. Ja paikallisosaaminen mahdollistaa asiakkaiden tasokkaan palvelun ja metsänomistajien tyytyväisyyden tekemisemme laatuun, toteaa Teemu Tolppa. Erityisen ylpeitä yhtiössä ollaan siitä, että yhtiön tarjoamat työpaikat eivät ole isoissa kaupungeissa Helsingissä tai Tukholmassa vaan maakunnissa, missä jokaisella työpaikalla on myös suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Yhteistyöstä etuja lahden molemmin puolin

MKP-Dunberg AB:n toimitusjohtaja Håkan Dunberg on vuonna 2011 tehtyyn kauppaan tyytyväinen ja näkee yhteistyössä monia etuja joista on hyötyä paitsi konsernille ennen kaikkea asiakkaille. - Suuri joukko koneita, erilaisissa olosuhteissa mahdollistaa laajan tietopankin keräämisen jota voimme hyödyntää mm. tuottavuuden ja kustannusten vertailuun ja toimintamme kehittämiseen. Yhdessä olemme myös vahvempia ostajia, koska voimme keskittää hankitamme suurempiin kokonaisuuksiin. Kaikki tämä hyödyttää asiakkaitamme lahden molemmin puolin, koska pystymme parempaan ja kustannustehokkaampaan palveluun, Dunberg kertoo. Pitkään yksityisyrittäjänä toiminut Dunberg kokee ison ja kokeneen yrityksen merkittävimpänä etuna sen ettei tarvitse päättää kaikesta yksin: - Meillä on sekä Suomessa, että Ruotsissa ihan oikeaa hallitustyöskentelyä mikä on tämän alan yrityksissä erittäin harvinaista. Hallituksissa on laaja-alaista osaamista myös muilta liike-elämän aloilta ja hallitus myös kantaa vastuuta mistä on suuri apu toimitusjohtajalle.

> KESTÄVÄ RAKENNE > SUURI KARSINTAVOIMA > TALOUDELLINEN > HELPPO KÄYTTÄÄ

Uutuus! Tehokkuutta ja varmuutta! TAPIO-harvestereiden etuja ovat mm. edullinen hankintahinta, helppokäyttöisyys, vähäinen huollon tarve, yksinkertainen ja kestävä rakenne, suuri karsintavoima, polttoainetaloudellisuus ja hyvä karsintajälki. Tutustu Tapio-harvestereihin: MYYNTI

Aina voi oppia jotain naapurilta

SYKEHARVESTERI

Muu Suomi: Otto Motor Oy Tapani Rintala, p. p. 0400 446 001

www.riuttolehto.fi Itä-Suomi: Polvijärven Hake ja Turve Ky Kari Saharinen, p. 0400 375 020


98 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

L-S Konepäivät Oripään lentokentällä 29.-30.9.

N

äyttelykansalle tuttu Oripään lentokenttä saa tänä vuonna alueelleen uuden tapahtuman, kun Lounais-Suomen Koneyrittäjät Ry järjestää siellä L-S Konepäivät 29.-30.9.

Lounais-Suomessa perinteikkäästi joka neljäs vuosi järjestetty ammattilaistapahtuma on nyt kasvanut kaksipäiväiseksi näyttelyksi. Alueella on paljon nähtävää ja koettavaa, koneita ja laitteita on nähtävillä paljolti myös tositoimissa. Maanrakennusalan koneet pyöräkuormaajista ja kaivinkoneista aina tien-, ja ympäristönhoitokalustoon ovat kattavasti esillä lentokentän alueella. Bioenergia-alalta esittäytyy muun muassa turvetuotannon koneita ja laitteita, hakkureita ja puunmurskauskalustoa, lämmöntuotantoratkaisuja ja polttopuun tuotannon kalustoa. Metsäalan kalustoa nähdään laidasta laitaan, suurista hakkuukoneista aina moottorisahoihin asti alan koko kattaus on esillä L-S Konepäivillä. Edellä mainittujen alojen kuljetuskalustoa, kuten

L-S Konepäivät järjestetään tällä kertaa Oripään lentokentällä 29.-30.9. Lentokentän välittömässä läheisyydessä on tapahtumalle varattuna runsaasti hakkuutyönäytösaluetta.

soran-, hakkeen-, ja puunkuljetusajoneuvoja odotetaan saapuvan runsaasti näyttelyyn. Myös traktorikalustoa nähdään kattava valikoima. Turvetuotannon lisäksi maatalousurakoinnin ja maanrakennuksen ohessa tapahtuvan traktoriurakoinnin koneet ja laitteet ovat nähtävillä. Lisäksi suuressa Okra-hallissa on sisätilaa noin sadalle näytteilleasettajalle. Kone- ja laitevalmistajien sekä jälleenmyyjien lisäksi näyttelyssä esittäytyy alan toimijoita, palveluntuottajia sekä varaosa-, ja oheistuotteiden myyjiä. Ravintolahallissa tarjoillaan lämmintä ruokaa näyttelyn kävi-

Metsä- ja maarakennuskonekaluston lisäksi esillä on paljon kuljetuskalustoa sekä energipuolen laitteita.

jöille ja makkara/kahvipisteitä on alueella useampia. Lentokentän välittömässä läheisyydessä on tapahtumalle

ensiharvennuksesta päätehakkuuseen. Nähtävää on luvassa molempina näyttelypäivinä 29.-30.9. koko aukioloajan. Alueiden välillä kulkee jatkuva messujunayhteys. Tapahtumasta lisätietoja löytyy internetistä osoitteesta www. lskonepaivat.fi. Ilmoittelua voi seurata myös tapahtuman Facebook-sivuilta. Näytteilleasettajien ilmoittautuminen tapahtuu kätevästi internet-sivujen kautta. Lisätietoja annetaan mieluusti myös sähköpostilla: lskonepaivat@gmail.com tai puhelimitse: näyttelypäällikkö Risto Miikkulainen puh. 0400531733 näyttelyvastaava Arvo Lehtonen puh 0400369944 www.lskonepaivat.fi

varattuna runsaasti hakkuutyönäytösaluetta. Yhtenäiseltä työnäytöslueelta löytyy kohteita kaikenkokoiselle kalustolle, aina

Traktoriurakointi turvattava monikäyttöisyys on hyödyksi

T

raktoriurakoinnin edellytyksiä on aktiivisesti kehitet- tävä. Liikennelupavaatimus poistuu kesällä 2018 traktorikuljetuksilta, joiden nopeus on enintään 60 km tunnissa. Tätä muutosta ei tule tieliikennelain uudistuksessa vesittää eikä rajata traktorikuljetuksia tiellä pelkästään maa- ja metsätalouteen, vaatii Koneyrittäjien liitto. Traktorien liikennelupapakon poistaminen selkiyttää traktorikuljetuksia ja vähentää turhaa byrokratiaa. Vapautus vaikuttaa vain vähän kuljetusmarkkinoihin, sillä traktoreilla ei käytännössä edes ole tarkoituksenmukaisista kuljettaa tavaroita pitkiä matkoja. Olennaista on, että traktorikalustoa voidaan käyttää joustavasti ja monipuolisesti. Tieliikennelain tulee sallia traktorien käytön joustavuus. Enintään 60 km/h kulkevaan traktoriin on voitava jatkossakin kytkeä kolme kertaa traktorin omanmassan suuruinen perävaunu myös muussa kuin maa- ja metsätaloudessa. Muutoin traktoreiden monikäyttöisyyttä rajoi-

tettaisiin huomattavasti. Maarakentamisessa traktoreita ja kuorma-autoja käytetään eri olosuhteissa. Teknis-taloudellisesti traktoreiden käyttö on järkevää esimerkiksi huonoissa ajo-olosuhteissa ja lyhyen ajomatkan maansiirtotöissä, kun taas pidemmillä matkoilla on järkevintä käyttää kuorma-autokalustoa. Valintojen pitäisi ohjautua käyttötarpeiden eikä hallinnollisten määräysten mukaisesti. Tieliikennelain uudistuksessa tulee ottaa huomioon traktoreiden monikäyttöisyys ja nähdä se hyötynä eikä uhkana. Mahdollisuus traktorikaluston monipuoliseen käyttöön tulee säilyttää.

Traktori tuo nuorelle työmahdollisuuksia

Nykyisiä nuorten työllisyysmahdollisuuksia ei tule heikentää, kun ajokorttisäädöksiä muutetaan. Nuoruudessa kesätyönä tehdyt traktorityöt ovat olleet monelle nykypäivän ammattilaiselle ensikosketus työelämään ja konetyöaloihin. Tätä koneyritysten mahdollisuutta työllistää alalle haluavia työntekijöitä ei pidä kaventaa tiukentamalla ajokorttivaatimuksia.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 101

Suomen Rakennuskone palvelee nyt Espoossa Kaikki Xchange vaihto-osat vastaavat laadultaan ja takuultaan täysin uusia osia. Kaikissa vaihto-osissa on vuoden takuu. Valikoimissamme on esimerkkiluettelon lisäksi:  Sylinterikannet  Kompressorit  Säätimet  Rivipumput  Vesipumput

Suomen Rakennuskone Oy:n uusi toimipiste sijaitsee osoitteessa Minttupelto 7.

S

uomen Rakennuskone Oy on avannut uudet toimitilat Espoossa osoitteessa Minttupelto 7, Kehä III:n varrella. Palvelutarjonta pääkaupunkiseudulla parantuu tuntuvasti: Komatsu-, HAMM-, Dieci- ja Atlas Copco -tuotemerkkien konemyynnin lisäksi tarjotaan huolto- ja varaosapalvelut. Suomen Rakennusko-

neen kattavaan valikoimaan kuuluvat Komatsu -maarakennuskoneet ja lisäksi valikoimaan kuuluu HAMM -jyrät, Dieci -kurottajat sekä Atlas Copcon hydrauliset lisälaitteet ja maantiivistäjät. Nyt Suomen Rakennuskone tarjoaa pääkaupunkiseudulla alan johtavat tuotteet, lisälaitteet ja ratkaisut paikallisesti kokonaispalveluna juuri sinulle - kaikki yhdestä ja samasta paikasta.

Tuote ja sopivuus

(moottorin sarjanumerolla tarkistat sopivuuden)

03051189 Xchange Suutin

162,67 €

(04102137) [D/TD/TCD 2011 /I/W]

(+pantti 35 €)

03050471 Xchange Ruiskutuspumppu (01340404, 04286967 B) [BFL/M 2011 TD 2011]

03046891 Xchange Laturi

(01182105) [B/F/L/M 1011/2011 /F/FT, TCD 2011]

03050926 Xchange Startti

(01183599, 01183404) [B/F/L/M 1011/2011 /F/FT] Konemyynnin lisäksi asiakkaille tarjotaan huolto- ja varaosapalvelut.

03052690 Xchange Turbo

(04281438) [B/F/L/M2011/C, 1011, TCD2011]

03052250 Xchange Hiukkassuodatin

in ä läh i L öy d - m y y j ä s i fi Eber w.eberi. ww

Eberspächer lämmittimet ammattikäyttöön.

Hinta alkaen (alv 0%)

(04600976) [TCD 2.9 / 3.6]

307,94 €

(+pantti 80 €)

325,31 €

(+pantti 110 €)

328,90 €

(+pantti 95 €)

688,85 €

(+pantti 265 €)

1391,94 €

(+pantti 325 €)

Työkoneiden esilämmitykseen sopivat vesilämmittimet ja hyötyajoneuvojen ohjaamoiden sekä kuormatilojen lämmityksiin ilmalämmitin vaihtoehdot.

Hydronic S3 -vesilämmitin Lämmittää moottorin ja ohjaamon ajoneuvon oman kennolämmittimen avulla. Lämpöteho portaattomasti: 1800W - 5000W

Hydronic M10 -vesilämmitin Lämmittää moottorin ja ohjaamon ajoneuvon oman kennolämmittimen avulla. Lämpötehot: 9500 / 7500 / 3200 / 1500W

Airtronic -ilmalämmittimet Ohjaamon ja kuormatilan lämmitys. Saatavissa myös asennuslaatikoita kuormatiloihin Lämpötehot: 2 200 W aina 8 000 W saakka.

Käyttökytkimet:

Maahantuoja Wihuri Oy Tekninen Kauppa www.eberi.fi | www.wihuri.fi | eberspacher@wihuri.fi | p. 020 510 2327

  

Kaikki kulutusosat korvattu uusilla DEUTZ alkuperäisosilla Kaikki komponentit on päivitetty uusimpaan versioon Laatu sekä takuu ovat samat kuin uusilla DEUTZ -moottoreilla

Moottorin sarjanumerolla varmistat juuri sinun moottoriisi sopivat osat!


102 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Materiaalinkäsittelykoneita valmistava Sennebogen esittelee 65. juhlavuotenaan jälleen mielenkiintoisia uutuuksia; kuvassa uuden sukupolven SENNEBOGEN 825 E.

Sennebogen näyttää jälleen materiaalinkäsittelykoneiden kehityksen suunnan M ateriaalinkäsittelykoneita valmistava saksalainen Sennebogen tekee jatkuvaa tuotekehitystä, jonka tuloksena markkinoille esitellään tasaiseen tahtiin uusia entistäkin edistyksellisimpiä konemalleja.

SENNEBOGEN 825 E -koneen Maxcab -ohjaamo nousee lähes 5 metrin silmäkorkeuteen, joten näkymä työskentelyalueelle on hyvä. Voimanlähteenä on Tier 4F -päästötason 129 kW dieselmoottori tai sähköversiossa 110 kW sähkömoottori.

Tänä vuonna jo 65 vuotisjuhliaan viettävä perheyhtiö Sennebogen keskittyy täysin materiaalinkäsittelykoneiden sekä järeiden nosturien valmistamiseen olleen niissä suunnannäyttäjä maailman mittakaavassa. - Sennebogen -koneet on alusta saakka suunniteltu materiaalinkäsittelyyn ilman kompromisseja, mikä näkyy monissa ominaisuuksissa sekä käytön tehokkuudessa, kertoo maahantuoja OP Jasto Oy:n myyntipäällikkö Urho Voutilainen. Suomessa Sennebogen on saavuttanut hyvän maineen erilaisissa tehtävissä mm. erilaisten

kierrätysmateriaalien, jätteiden ja puutavaran käsittelyssä. - Asiakkaiden hyvät käyttökokemukset ovat parasta markkinointia ja Sennebogen on viime vuosina koko ajan vahvistanut asemaansa markkinoilla. Pystymme myös tarjoamaan laajentuvalle asiakaskunnalle toimivat, luotettavat ja vahvassa kasvussa olevat huoltopalvelut, toteaa Voutilainen.

Esillä Maxpossa

Seuraavan kerran Sennebogenin materiaalinkäsittelykoneisiin pääsee tutustumaan MAXPO -messuilla Hyvinkäällä 7.-9.9. - Osastollamme A191 on esillä uudet SENNEBOGEN 825 E ja SENNEBOGEN 818 E joten tervetuloa tutustumaan ja kysymään koekäyttömahdollisuutta, kutsuu Voutilainen.

Uuden sukupolven SENNEBOGEN 825 E

Sennebogen on hiljattain esi-


METSÄALAN AMMATTILEHTI tellyt uuden sukupolven SENNEBOGEN 825 E -koneen, mikä täydentää jo ennestään valmistajan kattavaa konevalikoimaa puutavaran, kierrätysmateriaalien ja jätteen käsittelyyn. - Edistykselliset E-sarjan koneet asettavat uudet standardit materiaalinkäsittelyssä, lupaa Voutilainen. Uusi SENNEBOGEN 825 E on varustettu 129 kW tehoisella Tier 4F -päästötason moottorilla. Yhdessä entisestään kehittyneen hydrauliikan kanssa polttoaineenkulutus on saatu puristettua aiempaakin alhaisemmaksi. - Sennebogen tunnetaan markkinoilla erittäin vähäisestä polttoaineenkulutuksestaan suhteessa käsiteltyihin massoihin. Ja jatkossa polttoainetta kulutetaan vieläkin vähemmän, ilmoittaa Voutilainen. Dieselmoottorin ohella SENNEBOGEN 825 E on saatavilla myös sähkökäyttöisenä, kuten kaikki Sennebogen -konemallit. Uuden 825 E:n sähköversiossa tehoa on 110 kW. - Lähes äänetön ja päästötön sähkökäyttö vähentää operointikuluja jopa 50 % eikä koneen tarvi pysähtyä tankkauksen ajaksi. Suomalaiset asiakkaat ovat viime aikoina alkaneet osoittaa

KONEURAKOINTI 103 Uuden SENNEBOGEN 825 E -materiaalinkäsittelykoneen saa myös tela-alustaisena. Koneen ulottuvuus on 12-14 metriä riippuen puomista.

kiinnostusta sähkömalleja kohtaan, sanoo Voutilainen. Uuden SENNEBOGEN 825 E -koneen ulottuvuus on 12-14 metriä riippuen puomista; 14 metrin päästä kone nostaa vielä 3,6 tonnia. Pyöräalustaisena koneen paino on 28.8 tonnia ja telaversiona 32 tonnia. Modulaarinen rakenne mahdollistaa erilaisten versioiden valmistamisen asiakkaan tarpeiden mukaan. - Erittäin viihtyisä ja tilava Maxcab -ohjaamo nousee aina

viiden metrin silmäkorkeuteen joten näkymä työskentelyalueelle on esteetön. Uuden sukupolven koneissa on kiinnitetty aiempaakin enemmän huomiota huoltotoimenpiteiden helppouteen sekä kuljettajan ja ympäristön turvallisuuteen. Ja nyt koneessa on myös SENtrack telematiikkajärjestelmä, millä voidaan nyt tehdä vianetsintää etänä ja tulevaisuudessa myös säätöjä ja päivityksiä, sanoo Voutilainen.

usi Tulossa u one... k kompakti

Uusi SENNEBOGEN 825 E -kone nostaa materiaalinkäsittelyn tehokkuuden uudelle tasolle. Kone on tehty erilaisten kierrätysmateriaalien, jätteiden ja puutavaran käsittelyyn.

Sennebogen esittelee syksyllä myös uuden, kustannustehokkaan alle 18 t kokoluokan kompaktin materiaalinkäsittelykoneen kierrätys- ja jätemateriaaleille.

Vielä ehdit varata osaston alan tärkeimpään tapahtumaan

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939


104 KONEURAKOINTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Diesel lisälämmitin infrapunasäteilyllä on tehokas valinta konehalleihin

K

orealaisen Airrexin kehittämät diesellisälämmittimet tuottavat turvallista infrapunasäteilyä, joka ensiksi lämmittää kohteen eikä lämmitettävän tilan ilmaa.

Lämmitysvaikutus on nopea, ja patentoitu öljypoltin ja pakoputkisto hyödyntävät polttoaineen sisältämän energian käytännössä 100 %. Se varmistaa Airrex -lämmittimen taloudellisuuden ja turvallisuuden. Täysin lämmitysenergiaksi hyödynnetyn polttoaineen ansiosta Airrex -lämmittimen päästöt jäävät niin pieniksi, ettei erillistä, lämmitettävästä tilasta ulos vedettyä pakoputkistoa käytännössä tarvita.

Paljon lämpöä vähällä polttoaineella

Airrex -lämmitin toimii mm. ruuantähteistä valmistetulla Neste Green Heatilla sekä normaalilla dieselillä ja polttoöljyllä. Airrex on erittäin taloudellinen lämmitin. Se kuluttaa laitteen koosta riippuen käydessään litrasta alle kahteen litraa polttoainetta tunnissa. Esimerkiksi jos ulkona on +0°C ja sisällä halutaan pitää +15°C asteen lämpötila, niin normaalisti eristetyssä 1000 m3 hallissa lämmitin kuluttaa polttoainetta n. 4,5 litraa vuorokaudessa. Airrex -lämmittimen käyttönotto on erittäin helppoa; vain tankkaus ja töpseli seinään. Lämmitin ei vaadi kiinteää asennusta ja se on helppo siirtää haluttuun paikkaan alla olevien pyöriensä ansiosta. Ja Airrex -lämmitin on erittäin hiljainen, vain 48dB.

Erittäin turvallinen

Airrex -infrapunalämmittimessä ei muodostu näkyvää liekkiä tai kuumia pakokaasuja, jotka voisivat aiheuttaa helposti tulipalon. Infrapunalämmittimen

Infrapunasäteileviä Airrex -diesellämmittimiä on käytössä Suomessa jo useita tuhansia ja ne ovat saavuttaneet suuren suosion mm. kone- ja kuljetusalan yrityksissä hallitilojen lämmittämisessä.

tuottama lämpö leviää tasaisesti lämmitettävän tilan tai kohteen rakenteisiin. Erillistä puhallinta ei tarvita, eikä lämmitettävä kohde kuumene liikaa. Tämän takia dieseliä tai polttoöljyä käyttävä Airrex -infrapunalämmitin on hyvin turvallinen. Lämmittimestä säteilevä lämpö ei ole polttavan kuumaa eivätkä laitteen pinnat ole tulikuumia. Airrex -lämmitin sopii erityisesti tiloihin joissa on kylmästä ulkoilmasta lämpimään halliin tuotuja työkohteita, ajoneuvoja tai muita töissä käytettäviä laitteita. Se sopii myös maastokäyttöön, lämmittämään korjaajan ja työkohteen vaikka puunkorjuutyömailla. Vaikka tulipaloriskiä nostavaa liekkiä ei Airrex -lämmittimissä

Airrex -lämmittimiä on tarjolla kolme eri kokoa: mallit AH-200, AH-300 ja AH800. Laitteiden lämmitysteho on 13-22 kW mutta koska kyseessä on infrapunalämmitin on sen lämpövaikutus paljon teholukemaa suurempi.

ole näkyvissä, laitteessa on monipuoliset turvajärjestelmät. Jos lämmitin tärähtää, meinaa yllättävästi kaatua tai siihen tulee jokin häiriö, sen kattava turvajärjestelmä sammuttaa välittö-

KARTIONIVELTAPIT metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

AM Bonus Oy OULAINEN

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685

mästi polttimon ja katkaisee polttoaineen syötön.

Kolme eri kokoa

Airrex -lämmittimen yksinkertainen rakenne tekee siitä varmatoimisen; maahantuoja Rex Nordic Oy myöntääkin laitteelle tuoteaktivoinnin jälkeen kolmen (3) vuoden takuun. Airrex -lämmittimiä on tarjolla kolme eri kokoa lämmitystarpeen mukaan: mallit AH-200, AH-300 ja AH800. Laitteiden lämmitysteho on 13-22 kW mutta koska kyseessä on infrapunalämmitin, on sen lämpövaikutus paljon teholukemaa suurempi. - Esimerkiksi AH-300 laitteella minkä tehoksi ilmoitetaan 15 kW, lämmittää hyvin vaikkapa 250 neliöisen ja 6 metriä korkean traktorihallin. Perinteisellä diesel-putkilämmittimellä tarvitaan vastaavan tilan lämmittämiseen paljon suurempi tehomäärä, koska lämpö poistuu heti kun avaa

ovet. Infapunalämmittimen säteily lämmittää seinät, lattiat ja muun materiaalin mihin lämpö varastoituu, opastaa Rex Nordic Oy:n Markus Ström.

Hanki omasi ennen kelien viilenemistä

Airrex -lämmittimiä on käytössä Suomessa jo useita tuhansia ja ne ovat saavuttaneet suuren suosion mm. kone- ja kuljetusalan yrityksissä hallitilojen lämmittämisessä. - Vaikka olemme koko ajan kasvattaneet varastoa niin parina edellisenä talvena Airrex -lämmittimet loppuivat kesken kovan kysynnän takia. Nyt kannattaakin hankkia hyvissä ajoin tehokas lämmitin ennen kuin ilmat alkavat viilenemään, neuvoo Ström. Lisätietoja ja käyttäjien kokemuksia Airrex -lämmittimistä sekä sinua lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta: www. rexnordic.com


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tervetuloa tutustumaan osastollemme A191


METSÄALAN AMMATTILEHTI

106 KONEURAKOINTI

Punnitustietojen hallinta onnistuu nyt myös mobiililaitteilla

T

velun avulla voidaan hallita punnitustietoja niin pyöräkuormaaja-, dumpperi- kuin siltavaaoistakin ja samalla tapaa kaikista satamaympäristössä käytetyistä vaaoista, kuten esimerkiksi materiaalikone-, konttilukki-, silta- ja konttikurottajavaaoista.

iedonhallinnan, ja sen synnyttämien jäljitettävyys- ja raportointimahdollisuuksien tarve kasvaa jatkuvasti eri aloilla. Punnituspalvelutarjoaja Tamtron toi toukokuun alussa tarjolle WNexus -pilvipalvelun pohjalta jalostetun WNexus 2 -palvelun.

Reaaliaikainen laskutus

WNexus 2 -palvelusta tilaukset, vaikkapa tietylle asiakkaalle lastattavaksi tulevan soran määrä ja laatu, voidaan lähettää suoraan vaakaan. Kun työ on tehty, punnitustieto siirtyy sähköisesti reaaliajassa vaa’asta WNexus 2 -palveluun, jolloin laskutus voi tapahtua välittömästi punnituksen päätyttyä. Pilvipalvelun kautta voidaan myös muokata tarvittaessa yrityksen käytössä olevien vaakojen muistiorakenteita, kuten asiakas-, ajoneuvo- tai materiaalitietoja. Näin vältetään tietojen manuaaliselta, aikaa vievältä muokkaukselta vaa’an kautta.

WNexus 2 esiteltiin ensimmäistä kertaa yleisölle huhtikuussa Mansen Mörinöillä. Palvelun kehitystyössä keskeisenä ajatuksena oli että myös nykyistä WNexus-palvelua käyttävät asiakkaat voivat, ilman erillisiä muutoksia, siirtyä WNexus 2 -palvelun käyttäjiksi tai voivat halutessaan tehdä siirtymän myöhemmin, oman käyttötarpeen mukaan. Modernin ja helppokäyttöisen WNexus 2:n käyttö luonnistuu tietokoneiden ohella myös mobiililaitteilla, kännyköillä ja tableteilla.

Läpinäkyvyyttä toimintamalleihin

Tiedot reaaliajassa

- Ihmisten työ on liikkuvaa ja liiketoiminnalle kriittiseen punnitustietoon pitää päästä käsiksi aina ja mistä tahansa. WNexus -palvelu itsessään on ollut palvelutarjonnassamme pitkään, jo vuodesta 2007, mutta koimme erinomaisen tärkeäksi että WNexus -palveluun kertyvät tiedot tulevat saataville myös mobiililaitteisiin, kännykäthän kulkevat ammattilaisilla jatkuvasti mukana, kertoo Tamtronin tuotekehitysjohtaja Jouni Rantanen. Nopean tiedonsaannin lisäksi Tamtronilla panostettiin selkeään ulkoasuun, helppokäyttöisyyteen ja käyttökokemukseen. Asiakaskokemus olikin keskeinen teema, kun Tamtron lähti uudistamaan punnitustiedon hallintapalveluaan. - Tamtronin WNexus -palvelu on tärkeä, jatkuvasti käytössä oleva työkalu monien asiakkaidemme toiminnassa, jolloin sen pitää olla näppärä käyttää, ja mietitty asiakkaan tiedontarpeen ja käytön kannalta, Rantanen summaa.

WNexus 2 -palvelusta tilaukset, vaikkapa tietylle asiakkaalle lastattavaksi tulevan soran määrä ja laatu, voidaan lähettää suoraan vaakaan. Kun työ on tehty, punnitustieto siirtyy sähköisesti reaaliajassa vaa’asta WNexus 2 -palveluun, jolloin laskutus voi tapahtua välittömästi punnituksen päätyttyä.

Tehokkaampaa toimintaa

WNexus 2 -pilvipalvelussa punnitustieto on helposti saatavilla ja hyödynnettävissä. Raportoinnin ja analysoinnin avulla yritykset voivat muun muassa tehostaa tuotantoprosessejaan, helpottaa laskuttamista ja nopeuttaa työnkulkua. Punnitustietoa voidaan tuoda WNexus-palveluun kaikista tiedonsiirto-ominaisuudella varustetuista Tamtron-vaaoista, jolloin toiminnan kokonaisseuranta on mahdollista. Uusi palvelu sopii etenkin maanrakennusalalle, jossa pal-

Lue koneurakointi ja kuljetusalan uudet uutiset joka päivä

ammattilehti.fi

Modernin ja helppokäyttöisen WNexus 2:n käyttö luonnistuu tietokoneiden ohella myös mobiililaitteilla, kännyköillä ja tableteilla.

Tietojen jakaminen yrityksen sisällä on WNexus-palvelun kautta vaivatonta, ja käyttöoikeudet voidaan määritellä kullekin käyttäjälle tarvittavassa laajuudessa. Yrityskohtaisen tarpeen mukaan WNexus-pilvipalvelu on mahdollista integroida yrityksen käyttämiin järjestelmiin, kuten ERPiin tai laskutusjärjestelmään. WNexus-palvelussa aliurakoitsija voi antaa pääurakoitsijalle näkyvyyden vaakojensa määriteltyihin tietoihin. Näin raportointi on läpinäkyvää, nopeaa ja vaivatonta kaikkien toiminnan osapuolten kesken. - WNexus-palvelun hyödyt eivät rajoitu vain yrityksen sisäiseen läpinäkyvyyteen. Meillä on runsaasti asiakasyrityksiä, jotka jakavat keskenään punnitustietoja, varmistaakseen toimintojen sujuvuuden ja seurattavuuden tietyillä työmailla. Järjestelmä tarjoaa kansainvälisille yrityksille mahdollisuuden seurata ja analysoida materiaalin liikkeitä sekä työnteon tehokkuutta yli maarajojen, Rantanen täsmentää. Tietoturvallinen Tamtron WNexus 2 -palvelu punnitustiedon edistykselliseen hallintaan avaa uusia mahdollisuuksia tuottavampaan liiketoimintaan. Ja mikä parasta, punnitustiedot kulkevat kännykän mukana käyttäjän taskussa jatkuvasti saatavilla 24/7.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

KONEURAKOINTI 107

Satamarenkaiden toinen sukupolvi - tehokkuutta ja luotettavuutta kontinkäsittelyyn Uudet Nokian HTS G2 -renkaat saa halutessaan joko sileällä L-4S-pinnalla tai kuviollisella E-4-pinnalla.

Valitseepa kumman pintakuvion hyvänsä, saa yhden markkinoiden pitkäikäisimmistä renkaista. Renkaan runko on rakenteeltaan ristikudosta, mikä tekee renkaasta stabiilin ja tukevan. Stabiilius puolestaan lisää turvallisuutta, kun kurottaja ei niiaile raskaita kuormia käsiteltäessä.

Kestävä kumiseos ja jäykkä ristikudosrunko

Yhteistä kummallekin renkaalle on vaativaan satamakäyttöön optimoitu kumiseos. Hiertävää käyttöä asfaltilla kestävä kumiseos ja jäykkä ristikudosrunko takaavat sen, että rengas on pitkäikäinen, luotettava ja siten elinkaarikustannuksiltaan edullinen. Testeissä uuden sukupolven rengas on osoittautunut olosuhteista riippuen jopa kaksi kertaa pitkäikäisemmäksi kuin kilpailevat renkaat.

Saatavuus

N

okian Raskaiden Renkaiden HTS -satamarenkaista on kehitetty toisen sukupolven mallit. Tuotekehityksen tavoitteena oli kehittää uuden sukupolven

renkaasta entistäkin pitkäikäisempi, taloudellisempi ja turvallisempi. Käyttötestit todistavat, että tässä onnistuttiin. 2000-luvun alussa lanseerattujen HTS-renkaiden jälkeen on aika esitellä täysin uusi rengassukupolvi: Nokian HTS G2.

Uudet Nokian HTS G2 -renkaat saa halutessaan joko sileällä L-4S-pinnalla tai kuviollisella E-4-pinnalla. - Pintakuvion valinta riippuu todellakin asiakkaan mieltymyksistä. Sileässä L-4S:ssä on kulutuspinnassa enemmän kumia ja

siten hieman pidempi elinikä. Toisaalta kuvioitu E-4 pysyy etenkin kuumassa ilmastossa ja pitkillä siirtomatkoilla viileämpänä, mikä myös pidentää renkaan elinikää, kertoo Nokian Raskaiden Renkaiden projektipäällikkö Martti Keinonen.

Toisen sukupolven Nokian HTS G2 -satamarenkaat lanseerattiin TOC-messuilla Amsterdamissa kesäkuun lopulla. Uuden rengasmallin toimitukset alkavat syksyllä. Aluksi kokona on 18.00-25 joko sileällä L-4S -pintakuviolla tai E-4-kuviolla. Isompi rengaskoko 18.00-33 tulee tarjolle vuonna 2018.


METSĂ„ALAN AMMATTILEHTI

108 KONEURAKOINTI

Koneet käynnistyvät Maxpossa syyskuussa

Sisällä uusittiin mittaristo ja kojelautaan tuotiin 7â€? näytĂśllä varustettu multimediakeskus. LS- ja LSX -malleissa on vakiona peruutuskamera.

M

tärkeä tapahtuma, johon tullaan tutustumaan alan uutuuksiin, mutta myÜs viihtymään ja näkemään kavereita. Osastohaastatteluissa Maxpon kenttäisäntä Pekka Kaidesoja selvittää, mitä uutta on tarjolla. TyÜnäytÜksiä on paljon ja niissä tehtaan kuskit näyttävät taidokkaasti, miten koneita käytetään. Hyvät kuskit herättävät kiinnostusta erityisesti nuorissa ja innoittavat heitä alalle.

axpo-messut 7.-9.9. 2017 Hyvinkään lentokentällä kokoaa maarakennusalan ammattilaiset yhteen ja esittelee uusia koneita tositoimissa. Messualueella on paljon tyÜnäytÜksiä. Tapahtumaan osallistuu yli 230 yritystä, joten tarjontaa osastoilla on todella paljon. Alan yhteiset bileisiin ja hyväntekeväisyyshuutokauppaan kokoonnutaan perjantaina ja yleisÜä viihdyttää päivittäin Tommi Ahvala supetrial-esityksissään. Tänä vuonna Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys tarjoaa oman ohjelmakokonaisuuden nuorille.

Nuorille omaa ohjelmaa: tietoa ja viihdettä

Nuorille on tärkeätä kertoa alan mahdollisuuksista ja siitä, miten uralla voi edetä. Maxpossa maarakennusalan opiskelijat saavat tietoa millaisia tyÜmahdollisuuksia millekin koulutus-

Tärkeä alan tapahtuma

Maxpo on maarakentajille

tasolle ja kiinnostuksen kohteelle lÜytyy. Maxpo-messut tarjoaa oman ohjelman opiskelijoille torstaina 7.9. klo 12. Rakennuskonealan näyttely-yhdistyksen puheenjohtaja Markku Lappalainen kertoo tilaisuudessa uudesta yhdistyksen myÜntämästä stipendistä, jota oppilaitokset voivat hakea. Konemyyjä Kalle Virtala Volvo Construction Equipment Finland Oy:stä innostaa nuoria kertomalla omasta urastaan ja tyÜllistymisestä myynnin saralla. Tilaisuuden päätteeksi esiintyvät Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf.

Koko alan Maxpo-bileet

Konerakennusala sekä osastojen henkilÜkunnat että kävijät kokoontuvat Maxpo-bileisiin perjantaina 8.9.2017 messujen sulkeutumisen jälkeen klo 1821. Luvassa on rentoa yhdessäoloa ja verkostoitumista loistavan ohjelman parissa, alkuillasta lavalle nousee stand up -koomikko Heli Sutela. Ohjelmassa on myÜs hyväntekeväisyyshuutokauppa Sylva ry:n hyväksi. Huutokaupan meklari on Tony Hällfors. Liput bileisiin maksavat 19 e ja hintaan sisältyy ruoka. Lippuja voi ostaa messualueelta.

Vauhdikkaita trial esityksiä ja historian havinaa

Ohjelma-alueen vetonaulana

päivittäin ovat Tommi Ahvalan supertrial-esitykset. Ahvalan lukuisat Suomen-, Pohjoismaiden- ja maailmanmestaruudet kertovat mestarillisesta moottoripyĂśränkäsittelytaidosta. Maxpon mainioin trialshow sisältää millintarkkaa taiturointia moottoripyĂśrällä. Esitykset vaativat ideointia, uskallusta, teknistä osaamista, riskienhallintaa, harkintakykyä sekä järkevää päätĂśksentekoa. Ohjelma-alueelta lĂśytyy myĂśs rallisimulaattori, joka tarjoaa vauhtia messupäivään (6â‚Ź). Jos kaipaa enemmänkin jännitystä elämään, voi hypätä helikopterin kyytiin ja lentää kierroksen messualueen ja Hyvinkään yllä. Helikopterikeskuksen lennätykset lähtevät messualueen pohjoiselta puolelta ja yksi lento maksaa 70 â‚Ź/hlĂś. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi veteraanikoneiden ja autojen näyttely on entistä kattavampi ja ajoneuvot on kiillotettu juhlakuntoon.

tuplaantunut ja kävijämäärä kasvanut kerta kerran jälkeen. Aikaisemmin tapahtuma järjestettiin Sipoossa. Vuonna 2015 Maxpossa vieraili lähes 17 000 maarakennus- ja ympäristÜhoitoalan ammattilaista ja opiskelijaa. Tapahtumassa uutuuksiaan esitteli 226 yritystä ja käytÜssä oli hulppeat 49 599 m2. Nyt neliÜitä on varattu jo 53 500 m2. Maxpossa esitellään maarakennus-, ympäristÜnhoito-, tieja talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita kaikissa kokoluokissa. Maxpo 2017 Maarakennus- ja ympäristÜhoitokoneiden messut järjestetään to-la 7.-9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuman järjestää Messukeskus Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys ry:n toimeksiannosta. Tapahtuma on avoinna to-pe 7.-8.9. klo 9-17 ja la 9.9. klo 916. Sisäänpääsy kutsulla tai pääsylipulla (20 e). www.maxpo.fi #maxpo

Maxpo nostaa odotukset korkealle

Maarakennusalan uutiset joka päivä kivirock.fi

Maxpo-messut on lähes loppuunmyyty tapahtuma. Näyttely tulee olemaan 8 % suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Maxpo -messut järjestetään nyt viidettä kertaa Hyvinkään lentokentällä. Tapahtuman pinta-ala on lähes

†† „

Â?

‡ˆ‰ƒ � …

Â

Â?

� €‚ƒ

„

�­

 � �

Â?Â? ­Â€ Â‚Â?Â?€ Âƒ €„„… „ „ † „ „ ‡ „  Â† ˆ ‡ „ ‡ †

Â? Â

Â?

Â?Â?

� Š

Â? Â?

 � �

† „ �

Â? Â

†

‚ � €‚ƒ „

Â? Â

Â?

Â

Â? Â?

Â

Â? Â?­Â…

Â? Â?Â?Â…

‰ž  ‚ƒ”‚“‘ƒ œœ‡‚  ˜‚ƒ ˆ”š”‰Â&#x; ” ‘‡‡‚‘ž Â?

› �

Â?

Â? Â?

�  Š

� €€€ ‹Œ Ž‚ ‰ˆˆ‘ ‰‚’“”••‰ ˆ–ƒ ‚—˜ ™ ˆš› œˆ

Â?

ÂĄ    ‹   Â? Â? Â? €€€ Œ‘‡‡‚‘ž Ž‚

Â? Â

 Â‰Â? Â? Â? Â?   ­Â€ ‚ ƒ­Â„ ­Â… † Â?   Â?Â?  Â‡ÂˆÂ‰­­ ˆ Â? Š


Seuraava Kivirock -lehti ilmestyy Maxpoon! Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 2/2015 - kevät 2016

by) ammattilehti.fi

212

sivua!

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2016

by ammattilehti.fi

252

sivua!

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

by ammattilehti.fi

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti

Maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti 1/2017

by ammattilehti.fi

Maarakennusja kaivosalan järkälemäinen lukupaketti Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Paljon mielenkiintoista koneasiaa Paljon mielenkiintoista teknistä luettavaa

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

www.kivirock.fi

Paljon mielenkiintoista teknistä luettavaa

KIVIROCK 2/2015

1

Runsaasti kivenkovaa kuljetusasiaa

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

www.kivirock.fi

uksetta t i lo e v i t h Tilaa le .fi w.kivirock w w a t s e e osoitt KIVIROCK 1/2016

1

sivua!

292 www.kivirock.fi

Alan uutiset joka päivä: www.kivirock.fi

Soita ja varaa oma näkyvyyspakettisi nyt: 050 4129 030 janne.jokela@ammattilehti.fi 050 3208 174 taneli.jokela@ammattilehti.fi

KIVIROCK 1/2017

1


METSÄALAN AMMATTILEHTI

VERMEER HG4000

UUSI MOOTTORI Tier 4 Final 515 HP Uudet tuotekehitykset parantavat markkinajohtajaa entisestään!

Saatavilla hydraulisella ajolaitteistolla terminaaliajoon.

Duplex II murskarumpu

Uutuus: Nosturi optiona seulojen vaihtoon.

Hakkurirumpu

Vetoaisamalli

DIESEL TAI SÄHKÖ, MOBIILI TAI KIINTEÄ Kova tuotto ja matalat kustannukset. Lue lisää ja katso videot: www.several.fi TAKKATIE 10 E 00370 HELSINKI PUH: 09 - 348 9110

WWW.SEVERAL.FI


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

111

Energiateollisuus ry Jorma Ollilan selvityksestä:

Sähkönjakelun Vision toteutuminen edellyttää luotettavuus poliittista tahtoa ja johtajuutta edellisvuoden tasolla eroja investointikohteina. Isoja Selvitys jättää paljon ministeohjoismaisen

P

ministerineuvoston selvitys korostaa tarvetta lisätä ja syventää energiayhteistyötä. Siihen tarvitaan yhteinen visio, yhteistä tutkimusta, yhteisiä kokeiluja ja sidostahot osallistava sähkömarkkinafoorumi yhteisille keskusteluille ja päätöksille.

Ennen kaikkea Pohjoismaiden vaikutusvallan ja hyvinvoinnin kasvattaminen edellyttää kuitenkin poliittista tahtoa ja johtajuutta, jota Energiateollisuus nyt odottaa pohjoismaisilta ministereiltä. - Jos Pohjola haluaa pysyä edelläkävijän asemassa, se ei voi asettua lepäämään laakereilla. Onkin arvokasta, että Pohjoismaiden ministerineuvosto kutsui selvitysmies Jorma Ollilan selvittämään kehitysmahdollisuuksia tuoreista näkökulmista. Ollila on tarttunut oikeisiin kysymyksiin. Yhteistyö on viime vuosina taantunut ja siihen tarvitaan uutta puhtia, korostaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Leskelä toteaa myös, että nyt on aika Ollilan ehdottamin tavoin tarkastella maiden välisiä

eroja on Ollilan mainitsemissa veroissa ja tariffeissa, mutta muun ohessa myös vaikkapa lupamenettelyissä. Kuten Ollila toteaa, ei pohjoismaisuus ole vaihtoehto vaan väline tehokkaammalle EU-vaikuttamiselle. Muuttuvassa maailmassa ja Euroopassa Pohjola on yhdessä vahvempi. - Energiateollisuus kannattaa yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa vahvasti Ollilan ehdotusta sähkömarkkinoita kehittävästä, aidosti työskentelevästä sidostahofoorumista. Ehdotettu foorumi osallistuisi myös yhteisten EU -kantojen valmisteluun, toteaa järjestön energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa. Baltia on jo osa yhteisiä sähkömarkkinoita. Ollila ehdottaakin Viron, Latvian ja Liettuan aiempaa tiiviimpää osallistamista perinteiseen yhteistyöhön. - Liikennepolitiikka olisi myös lupaava yhteistyöalue tiellä kohti päästötöntä liikennettä. Kiinnostavasti Ollila myös visioi liikennettä koskevaa tutkimusyhteistyötä energian varastoinnista biopolttoaineiden käyttöön ja litium-akkujen kierrätykseen, jatkaa Salomaa.

rineuvoston myöhempään valmisteluun ja korostaa tarvetta tuoda konkreettisia ehdotuksia seuraavaan Pohjoismaiden energiaministerien kokoukseen marraskuussa. Energiateollisuus on Ollilan kanssa samaa mieltä, että yhteistyössä tulee edetä rivakasti, erityisesti eurooppalaisen energiasääntelyn uudistuksen ollessa juuri käsiteltävänä. - Energia-ala ja yritykset näkevät tiiviimmän energiamarkkinan mahdollisuutena ja ovat sitoutuneet yhteistyön tiivistämiseen edelleen, toteaa toimitusjohtaja Leskelä.

Lue uudet metsäalan uutiset joka päivä ammattilehti.fi

E

nergiateollisuus ry:n keskeytystilastosta selviää, että sähkön- jakelu oli vuonna 2016 keskeytyneenä noin kaksi tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Taso on suunnilleen sama kuin vuonna 2015. Sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit ovat parhaillaan käynnissä ja verkkojen on määrä olla kunnossa vuoden 2028 loppuun mennessä. Kaapelityömaat tulevat olemaan tuttu näky lähivuosina. Yhteistyötä sähköja teleyhtiöiden kesken lisätään. Asemakaava-alueella sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuoden aikana alle tunti. Asemakaava-alueiden ulkopuolella sähkötön aika oli vajaa 8 tuntia. Keskimäärin sähköasiakas koki viime vuonna 2 sähkökatkoa. Suurin osa sähkökatkoista johtui myrskyjen sekä lumen ja jääkuorman aiheuttamista vioista. Kaikista keskeytyksistä noin 8 % oli ns. suunniteltuja työkeskeytyksiä. Näiden taustalla ovat sähköverkon laajat uudistustyöt. Valtaosa katkoista hoidettiin verkostoautomaation avulla,

jolloin asiakkaan kokema keskeytys jäi sekuntitasolle. Sähköverkkoja uusitaan parhaillaan noin 800 milj. eurolla vuodessa. Taustalla on sähkömarkkinalaissa asetetut sähkön toimitusvarmuusvaatimukset ja nyky-yhteiskunnan riippuvuus sähköstä. Urakan on määrä olla valmis 2028 loppuun mennessä. Silloin asiakkaan kokema sähkökatko ei saa kestää asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja kaavaalueen ulkopuolella yli 36 tuntia.

Sähkö- ja televerkkoja rakennetaan yhdessä

Samaan aikaan kun sähköverkkoja saneerataan, teleoperaattorit rakentavat uusia laajakaistaverkkoja sadoilla miljoonilla euroilla. Sähkö- ja teleyhtiöt pyrkivätkin rakentamaan verkkoja entistä enemmän yhteistyössä, jotta säästetään asennuskustannuksissa ja haitta maanomistajille olisi mahdollisimman vähäinen. Energiateollisuus ja FiCom julkaisivat kesäkuussa yhteisrakentamisen kustannuksenjakoa koskevan suosituksen, jonka tarkoitus on edistää yhteistyötä sähkö- ja teleyhtiöiden kesken.

Vimelcon Avoimet Ovet

Maxpon aikana Hyvinkäällä l to-la 7.-9.9.2017 klo. 9:00-17:30 (la 9:00-16:30)

Osoite: Kerkkolankatu 30 (3 km messualueelta) Kuljetukset Maxpoon ja takaisin messujen aikana, tunnin välein Ilmainen autoparkki

Ennakkoilmoittautumiset: mika.lampinen@vimelco.fi lauri.rahikainen@vimelco.fi vesa.liimatta@vimelco.fi


112

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Oripään Hakepalvelu Oy otti heinäkuussa käyttöön uuden sinivalkoisen ”Suomi 100” Bruks 806 PT Truck -autohakkurin. Yhteensä yrityksellä on kolme Bruks -hakkuria.

Investointia kotimaisen metsäenergian tuottamiseen O ripään Hakepalvelu Oy otti heinäkuussa käyttöön uuden Bruks -autohakkurin, mikä osaltaan takaa asiakaspalvelun tehokkuuden alkavalla lämmityskaudella.

Oripään Hakepalvelu hakettaa paljon pyöreää puuta, missä Bruks -hakkurit ovat todella tehokkaita. Riittävän kokoinen syöttöpöytä ja aggressiviset syöttörullat nielevät materiaalia suurella volyymilla ja tuloksena syntyy laadukasta haketta käytettäväksi eri kokoisissa laitoksissa.

- Tämä Volvo FH16 750 hv kuorma-auton päälle rakennettu uusi Bruks 806 PT Truck on jo kuudes meille tullut Bruks -hakkuri ja käytössä on tällä hetkellä yhteensä kolme Bruksia. Itse hakkuri on hyvä ja valmistaja kuuntelee asiakasta autopakettia rakentaessaan. Tässä uudessa kokonaisuudessa on lukuisia yksityiskohtia jotka on toteutettu toiveemme mukaan. Ja myös maahantuoja Sawcenter Oy:n palvelu pelaa kaikin puolin hyvin, kehuu Oripään Hakepalvelu Oy:n Eino Hakanen vuosikymmenten kokemuksella haketusurakoinnista. Oripään Hakepalvelun Brukseista kaksi on mallia 806 PT Truck ja vanhin, vuosimallin 2009 hakkuri on 805PT Truck. - Bruksin kestäyydestä kertoo se että vanhimmalla koneella on ajettu jo yli 12 000 tuntia ja edelleenkin se on luotettava ja teho-


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

113

Bruksin hakkeen poisto tapahtuu tehokkaasti ja pitkä syöttötorvi mahdollistaa tarkan suuntaamiseen. Myös pölyäminen on minimaalista.

- Vaikka alalla on suuria haasteita niin silti kotimaiselle puhtaalle metsäenergialle on tälläkin hetkellä kysyntää. Ja tulevaisuudessa sen tärkeys tulee korostumaan jos halutaan olla omavaraisia energian suhteen, uskoo pitkän linjan hakeyrittäjä Eino Hakanen.

Syöttönosturina on Palfinger Epsilon Q130ZD mikä sekin on väritetty Suomi 100 -teeman mukaisesti sinivalkoiseksi.

Hydrauliletkutusta on korvattu laajasti siististi toteutetulla putkituksella, mikä on varmasti hyvä asia kun vaurioherkkä letkuviidakko on poistunut.

Terien säilytyskotelo on sijoitettu oikeaan korkeuteen terien vaihdon kannalta. Terävaihtotaso toimii nyt hydraulisesti.

kas peli. Kaikki tällä hetkellä käytössä olevat autohakkurimme ottavat voiman auton moottorista. Meillä oli aiemmin yksi omalla erillisellä moottorilla varustettu autohakkuri ja se toimi hyvin, mutta koska emme urakoi niin paljoa metsässä ei hakkurin tarvitse olla ympäripyörivä. Ja kun tarvitaan vain yksi moottori ovat käyttökulutkin pienemmät, toteaa Hakanen. Uudessa Bruks 806 PT Truckissa hakkuripöytä on eri puolella kuin aiemmissa malleissa. - Nyt Bruksin saa eri suuntaan pyörivällä jakolaatikolla joten hakkuri voidaan rakentaa tehtaalla vasemmalta tai oikealta syötettäväksi. Meiltä löytyy nyt molemman kätisiä koneita joten voimme optimoida haketusta kasojen sijoittelun mukaan, sanoo Hakanen. Uudessa Bruksissa Hakasta miellyttää monet entistä paremmiksi hiotut yksityiskohdat: - Hydrauliletkutusta on korvattu laajasti siististi toteutetulla putkituksella, mikä on varmasti hyvä asia kun vaurioherkkä letkuviidakko on poistunut. Teränvaihtotaso on hakkurissa nyt

hydraulinen ja terien säilytyskotelo on sijoitettu oikeaan korkeuteen terien vaihdon kannalta, kertoo Hakanen.

Kotimaista energiaa

Oripään Hakepalvelu tuottaa vuodessa noin 150 000 kuutiota hyvälaatuista haketta käytettäväksi lämmitykseen eri kokoisissa kattiloissa. - Volyymiltaan suurimpia asiakkaitamme ovat alueemme useat eri energialaitokset. Lisäksi tuotamme haketta mm. puutarhojen lämmityskäyttöön sekä kierrämme laajasti maatiloilla hakettamassa. Suurin osa raakaaineesta on meillä pyöreää puuta ja siinä Bruks on todella tehokas; toki teemme myös risua ja rankaa, kertoilee Hakanen. Oripään Hakepalvelun autot tunnetaan sini-keltaisesta värityksestään mutta uuden autohakkurin kohdalla tehtiin poikkeus isänmaallisista syistä. - Päätin juhlistaa Suomi 100 -vuotta tekemällä tästä autosta sinivalkoisen liputtamaan kotimaisen puhtaan energian puolesta, sanoo Hakanen.

Eino Hakanen päätti juhlistaa Suomi 100 -vuotta tekemällä autosta sinivalkoisen liputtamaan kotimaisen puhtaan energian puolesta. Kuvassa Signnetin Milla Niinikosken tulevista teippauksista tekemä malli.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

114

RISUPAKETTI

Several Oy on laajentanut kierrätysalan tuotevalikoimaansa irlantilaisen Kivercon valmistamilla helposti liikuteltavilla ”Compact Plant” tuotelinjastoilla.

Kiverco - tiennäyttäjä kierrätyslaitosinnovaatioissa tarjoaa liikkuvuutta ilman kompromisseja

S

everal Oy:n edustama Kiverco on lanseerannut markkinoille aivan uutta innovaatiota edustamaan ”Compact Plant” tuotelinjastoa. Tämä uusi tuotevalikoima tarjoaa vaihtoehtoja perinteisille tavoille prosessoida jätettä.

”Compact Plant” tuoteperhe on suunniteltu pienille ja keskikokoisille jätteenkäsittely urakoitsijoille sekä mobiili-urakoitsijoille. Tarvittavat laitteet voidaan valita ja asentaa muutamassa tunnissa - tarjoamalla kaikki kiinteän linjaston edut korkeaan suorituskykyiseen laitteeseen, ilman kompromisseja.

Liikkuvuutta ilman kompromisseja

Kiverco tarjoaa ensimmäisinä maailmassa kiinteiden laitteiden veroisen tuoteperheen mobiilina. ”Compact Plant” on suunniteltu ja rakennettu samalla tiimillä, joka on menestyksekkäästi tuottanut yli 200 toimituskokonaisuutta Kivercon perustamisesta lähtien. Alkuperäinen valikoima sisältää seulan syöttökaukalolla,

käsipoiminta-aseman ja tuuliseulan. - Kaikki komponentit ovat valittavissa eri vaihtoehdoilla ja kokoonpanoilla. Tämä tarjoaa asiakkaalle mahdollisimman joustavasti parhaan vaihtoehdon heidän jätteenkäsittelytarpeisiin, sanoo Tero Tirkkonen Several Oy:n myynnistä. ”Compact Plant” valikoima Kivercolta soveltuu parhaiten kaikille toimijoille jotka parhaillaan prosessoivat jätettä, ja haluaisivat siirtyä luotettavampaan ja tehokkaampaan työskentelytapaan. Tämä laitekokonaisuus mahdollistaa jopa 150 m3 / tunti kokonaistuotannon. - Liikkuvuuden tuoma etu on merkittävää mobiiliurakoitsijoille ja kaikille työmaille joissa toimitaan väliaikaisen sopimuksen kanssa. Siirtäminen on tehty helpoksi Kivercon ”Compact Plant” suunnittelulla. Tämä laiteperhe on valmis toimimaan muutaman tunnin sisällä saavuttuaan paikan päälle. Tämä on erityisen tärkeää paikoissa, joissa tilaa voi olla niukasti tai kun on rajallinen infrastruktuuri ja ei suoraa virtalähdettä. Nämä koneet ovat diesel- sekä sähkökäyttöisiä. Tämä mahdollistaa säh-

köverkon käytön, kun se on saatavilla. Sähkön käyttö eliminoi myös hydrauliset öljyvuodot käytön aikana, sanoo Tirkkonen.

Modulaariset komponentit

Jokainen komponentti on suunniteltu samoilla tinkimättömillä Kiverco ominaisuuksilla. Ne tarjoavat nopean, yksinkertaisen ja turvallisen paikan päällä tapahtuvan asennusominaisuuden. Tämä tarjoaa mahdollisuuden nopeaan siirtämisen tarvittaessa. Asennuksen aikana ei tarvita nostureita.

Poiminta-asema

Poiminta-asema (The Compact Picking Station) yhdistää puhalluksen, magneettisen erottelun ja käsinlajittelun yhteen pakettiin. Tämä mahdollistaa monien materiaalien erottelun, kuten puun, paperin, metallin, muovin ja RDF:n. Näihin poiminta-asemiin mahtuu monenlaisia ja kokoisia keräyskontteja itse poimintahytin alapuolelle.

Edullista varasto / tallitilaa 24-300m2 Pyydä tarjous!

CE Tiheyserotin

Tämä kompakti tiheyserotin (tuuliseula) käyttää viimeisintä ilmanerotustekniikkaa. Nopean ja yksinkertaisen paikan päällä tapahtuvan asennuksen jälkeen, se erottelee tehokkaasti halutut jakeet toisistaan. Omavarainen tuuliseula vähentää huomatta-

”Compact Plant” tuoteperheen liikkuvuuden tuoma etu on merkittävää mobiiliurakoitsijoille ja kaikille työmaille joissa toimitaan väliaikaisen sopimuksen kanssa.

vasti kaatopaikalle lähetettävän materiaalin määrää. Tämä tuottaa huomattavia säästöjä alueilla, joissa kaatopaikkavero ja kuljetuskustannukset ovat korkeita.

Syöttöseula

Kompakti syöttöseula suorit-

taa alustavan seulonnan erikokoisista materiaaleista. Pääominaisuus tällä koneella on, että rumpu on täysin suljettu kansilla. Suljettu prosessi minimoi melun ja pölyn. Tämä on erityisen tärkeää asuinalueiden lähistöillä. Seulan innovatiivinen uusi rakenne on mukautuva, joko kaksi- tai kolme jakeisella erottelulla. Seula sopii siten käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

hakkurit

Yksinkertainen on ylivertainen SUORA HAKKEENKULKU TERÄRUMMULTA HAKETORVEEN Pieni polttoaineen kulutus

Valmistettu Suomessa

Sopii runko- ja kokopuulle sekä oksamassalle

Varaosat heti hyllystä

Tasainen hakelaatu

Vahva rakenne

Soita Matille! P. 050 354 5242 Heinolan Sahakoneet Oy Puh 03 848 411 • info@heinolasm.fi • www.heinolasm.fi Katso HEINOLA hakkureiden videot: youtube.com/heinolasm

Kotimainen ote haketukseen näkyy myös MAXPO:ssa! KESLA-autohakkurit ovat esillä MAXPO:ssa osastolla A230. Tervetuloa tutustumaan vahvaan, kotimaiseen osaamiseen ja kuulemaan myös haketusalan ammattilaisten näkemyksiä hakkureistamme.

www.kesla.com

KESLA Jouni Kainulainen puh. 040 764 7713

115


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Tervetuloa osastolle A221


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

EU:n hiilinielujen laskennasta valitettava välitulos

E

uroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi heinäkuussa esityksen, jossa metsien käyttöä verrattaisiin jatkossa korkean hiilinielun vuosiin 2000-2012. Päätös on valitettava, sillä se lisää jäsenmaiden välistä eriarvoisuutta ja on haitallinen Suomen taloudelle. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta päätti 11.7.2017 kannastaan komission esitykseen maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta osana EU:n 2030 ilmastotavoitteita. Raportööri Norbert Linsin (EPP) ehdotus hyväksyttiin valiokunnassa. Ehdotus perustuu malliin, jossa metsien käyttöä tulevaisuudessa verrataan historialliseen vuosien 2000-2012 tasoon. Tuolloin metsien käyttö ei ollut nykytasolla, ja hiilinielu oli huomattavasti korkeampi kuin hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa arvioitiin vuosille 2015-2030. Mallissa luonnontieteellisestä hiilinielusta voi syntyä Suomelle laskennallinen päästö vuosina 2021-2030. Päätös koskettaa kaikkea puunkäyttöä Suomessa ja siten myös bioenergiasektoria. - Pidämme ympäristövaliokunnan kantaa valitettavana. Päätöksen mukainen laskenta lisäisi jäsenmaiden välistä eriarvoisuutta ja olisi haitallinen Suomen taloudelle, toteaa Bioenergia ry:n toimitus-

johtaja Harri Laurikka. - Valiokunnassa hyväksytty malli työntää vastuuta EU:n ilmastotavoitteiden nostamisesta metsäisille ja metsätaloutta harjoittaville maille ja niillekin epätasa-arvoisesti. Metsien käyttötaso on historiallisesti ollut vaihteleva eri jäsenmaissa ja valiokunnan hyväksymä malli lukitsee historiallisen tilanteen sattumanvaraisesti, Laurikka lisää. Suomessa bioenergian lähteenä on pääosin metsäteollisuuden ja -talouden sivuvirrat. Teollisuudessa bioenergiaksi käytetään jakeet, joille ei ole korkeamman lisäarvon käyttöä. Harvennusten päämotivaatio on metsien terveydentilan ja kasvukunnon ylläpitäminen sekä jäljelle jäävän puuston järeytyminen. Bioenergia ei ole hakkuiden tasoa määrittävä tekijä: tuoreiden tietojen mukaan esimerkiksi energiapuun osuus koko hakkuukertymästä on laskenut 15 %:sta 12 %:iin vuosien 2012-2016 välillä, kun hakkuukertymä on ollut kasvusuunnassa. Energiapuun markkinoille on tullut entistä enemmän teollisuuden sivutuotteita. Parlamentin lopullinen kanta ratkaistaan syyskuussa täysistunnossa. Myös neuvoston odotetaan muodostavan oman kantansa komission ehdotukseen syksyn aikana. Vuoden lopulla edessä ovat vielä komission, parlamentin ja neuvoston väliset neuvottelut.

Uusi Biomassa-atlas -verkkopalvelu tuo biomassat Suomen kartalle ja kaikkien saataville

S

uomen metsä-, pelto-, lanta- ja jätebiomassoja koskevat tiedot löytyvät nyt yhdestä osoitteesta, Biomassaatlas -verkkopalvelusta. Palvelu julkistettiin 14.6.2017 Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella.

Biomassa-atlaksesta voidaan hakea tietoa maankäytöstä, metsävaroista, hakkuiden sivuvirroista, peltokasvien tuotannosta, lannoista sekä teollisuuden ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja lietteistä. Paikkatiedot löytyvät atlaksesta neliökilometrin tarkkuudella. Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi investointien ja raaka-ainehankintojen suunnitteluun sekä ympäristö- ja energiapolitiikan tueksi. Verkkopalvelun lähtötiedot tulevat useasta eri tietokannasta. - Nyt käyttäjä voi laskea kartalta rajaamaltaan alueelta esimerkiksi erilaisten biomassojen määriä ja sijaintia sekä tarkastella biomassojen käyttömahdollisuuksia ja -rajoituksia yhdistelemällä eri aineistoja, kertoo projektipäällikkö, tutkija Eeva Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Käyttäjäkunnan tarpeita selvitettiin laajan kyselytutkimuksen avulla vuonna 2014 ennen palvelun rakentamista. Ennen verkkopalvelun laajempaa käyttöönottoa sitä testattiin yhdessä käyttäjien kanssa kevättalvella 2017.

Yksi palvelun testaajista oli Mari Tuomaala Gasum Oy:stä. Hän koekäytti Biomassa-atlasta hakiessaan tietoja biokaasuntuotantoon soveltuvista biomassoista ja arvostaa myös ”yhden luukun” periaatetta. - Aikaisemmin tietoja on pitänyt yhdistellä eri lähteistä ja konsulteilta. Biomassa-atlas on hieno parannus. Se nopeuttaa tietojen kokoamista merkittävästi, Tuomaala toteaa.

Biomassa-atlas kasvaa ja kehittyy

Eeva Lehtonen lupaa, että Biomassa-atlakseen lisätään uutta tietoa sitä mukaa, kun aineistot kehittyvät tai uusia käyttäjätarpeita ilmenee. Suunnitelmissa on muun muassa tuoda palveluun uusia biomassoja kuten peltobiomassoja sivuvirtoineen ja uusia lantajakeita sekä lisätä laskenta- ja mallintamisominaisuuksia. Biomassa-atlas on monen toimijan yhteisponnistus, ja sitä on rakennettu tiedonkäyttäjien tarpeet huomioiden. Biomassa-atlaksen rakentamista ja jatkokehitystä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, tietosisällöstä ovat vastanneet Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Tapio Oy:n sekä Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen asiantuntijat.

117

ja Kylläst ynyt haisevaan mmittimeesi? lä lse ie d en se ni ää va ko

! Nyt löytyy vaihtoehto AIRREX AH-200 / AH-300 / AH-800

Hajuton ja hiljainen diesel infrapunalämmitin 100% hyötysuhteella. • • • • • • • • •

Ei tarvitse pakoputkea ulos Erittäin pieni kulutus Biodiesel, diesel tai polttoöljy Ei puhallinta, ei nosta pölyä Termostaattiohjattu (0–40°C) Siirreltävä, ei asennusta Hiljainen, vain 48 dB Ei polttavan kuumia pintoja 13kW, 15kW ja 22kW -mallit

KULUTUSESIMERKKI Eristetty teollisuushalli, tilavuus: 500m³ Lämpötila ulkona: -0ºc, sisällä: +15ºc Polttoaineen kulutus n. 2,5L / vrk

Katso lähin jälleenmyyjäsi tai soita: www.rexnordic.com • 040 180 11 11


118

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Anne Sorvoja, Olli Tienhaara, Ville Sipilä ja Harri Sorvoja (vas.) muodostavat HS Tekniikan tehokkaan tiimin. HS Tekniikan toiminnan kulmakivi on alusta saakka ollut asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen sekä niihin oikeilla ratkaisuilla vastaaminen.

Laitteita ja palveluita asiakkaan liiketoiminnan parhaaksi

H

S Tekniikka Oy on Hyvinkääläinen ympäristöalan laiteita ja koneita maahantuova yritys, miltä löydät laitteistot niin kiinteisiin kuin myös liikkuviin materiaalinkäsittely ratkaisuihin. Pal-

velukokonaisuus sisältää myynnin ja toimituksen lisäksi myös HS Rent -vuokrauksen sekä kattavat huolto- ja varaosapalvelut.

HS Tekniikka Oy perustettiin vuonna 2008 eli ensi vuonna

tulee täyteen 10 vuotta. Yrittäjä Harri Sorvojan vankka kokemus ympäristöalan laitteista ja prosesseista juontaa sitäkin pidemmälle alan laitevalmistajan ja maahantuojan palveluksessa. - HS Tekniikka tarjoaa johtavien valmistajien laitteet murs-

kaukseen, seulontaan, erotteluun, paalaukseen ja pölynhallintaan. Toiminamme kulmakivi on alusta saakka ollut asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen sekä niihin oikeilla ratkaisuilla vastaaminen. Kasvu on ollut tasaisen hallittua sillä HS Tek-

niikka haluaa tehdä erittäin läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja palvella heitä niin hyvin kuin mahdollista. Se vie resursseja mutta takaa asiakkaalle eväät tehokkaaseen ja tuottavaan toimintaan, sanoo Sorvoja.

HS Tekniikalle tuli kesällä vuokrauskäyttöön uusi Keestrack B5 Giove -leukamurskain, mikä tarjoaa ylivertaiset ominaisuudet erilaisen kierrätysbetonin käsittelyyn ja se on todiatnut tehonsa myös kivipuolella. Omapainoltaan 56 tonninen ja mitoiltaan kompakti murskain kulkee työmaalta toiselle ilman erikoiskuljetuslupaa.


RISUPAKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

119

Tehokkaista seuloistaan tunnettu Neuenhauser on tuonut markkinoille uuden Targo 3000 -murskaimen, mikä on valmistajan mukaan todennäköisesti maailman energiatehokkain jätemurskain kun lasketaan euroa per tuotettu kuutio. Uutuuden myynti aloitetaan Suomessa nyt syksyn aikana.

Tiimi vahvistuu

Palvellakseen jatkossakin HS Tekniikan uskolliseen tyyliin kasvavaa asiakaskuntaa, on yrityksen henkilömäärää viime aikoina kasvatettu. - Kolmisen vuotta sitten palveluksessa aloitti Olli Tienhaara ja tämän vuoden alkupuolella Ville Sipilä. Olli on kasvanut kokeneeksi tekijäksi koneiden huolloissa ja vuokrakaluston operoinnissa. Villellä on puolestaan vankka tausta huoltotehtävistä, joten nyt meillä on kentällä entistä enemmän resursseja asiakaspalvelun tasomme ylläpitämiseksi ja jopa parantamiseksi, kehuu Sorvoja. Yrittäjän omaan kenttämyyntityöhön antaa jatkossa enemmän aikaa vaimo Anne, joka keskittyy HS Tekniikan markkinoinnin ja käytännön toimien kehittämiseen. - Me olemme hyvähenkinen tiivis perheyritys ja seuraava sukupolvikin on jo innolla koneiden kanssa pelaamassa; toki lapsilla on vielä aika paljon kouluvuosia edessä ennen uravalintaa, pohtii Sorvoja.

Uudentasoisen tehokaluston vuokrausta

Johtavien konevalmistajien tuotteiden myynnin lisäksi erittäin tärkeässä roolissa HS Tekniikan toiminnassa on laitteiden vuokraus. - HS Rent vuokraa uudentasoista murska- ja seulakalustoa sekä erottelutekniikkaa; tällä hetkellä meillä on kymmenkunta uudentasoista ja erittäin tehokasta vuokralaitetta. Asiakaskuntamme on laajentunut koko

ajan ja palvelemme urakoitsijoita ympäri maata vuokralaitteilla, joilla yrittäjä voi tasata ruuhkahuippuja tai tehdä tietyt urakat kustannustehokkaammin kuin käytössä olevalla omalla kalustolla, kertoo Sorvoja. Laitteet vuokrataan aina ilman kuljettajaa. HS Rent huolehtii koulutuksesta aina laitteen toimituksen yhteydessä siten että asiakkaat saavat laitteesta heti täyden hyödyn irti ilman ”itse oppimisen tuskaa”. - Vuokraus tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden tehdä kohteita tehokkaasti ja kannattavasti. Samalla pääsee tutustumaan uusimpaan tekniikkaan sekä testaamaan omaa liiketoimintaa, sanoo Sorvoja.

Keestrack -seulat ja murskat

Viime vuosina Keestrack -seulat ja murskat ovat nousseet yhdeksi päätuotteeksi HS Tekniikan toiminnassa. - Keestrack -laitteita on käytössä Suomessa yhteensä jo viitisenkymmentä ja ne ovat myös tärkeä osa vuokrakalustoamme. Keestrack ei ole markkinoiden edullisin kone mutta sen tehokkuus ja luotettavuus nostaa sen hyötysuhteeltaan todella tuottavaksi. Erityisen vahva Keestrack on seuloissa kierrätysmateriaaleissa, saastuneissa maa-aineissa ja mullan seulonnassa. Eikä Keestrack seulat lähde altavastaajana kiviainespuolellekaan jonne tarjolla on vahva tuotelinja. Keestrack valmistaa myös laajan valikoiman leuka-, kartio- ja iskupalkkimurskaimia, josita löytyy opti-

maaliset ratkaisut murskaustarpeisiin. HS Tekniikka okeskittynyt erityisesti leukamurskaimiin ja pihaan saapui juuri uusi Keestrack B5 Giove -leukamurskain mikä menee vuokrakäyttöön, ilmoittaa Sorvoja.

Neuenhauser -seulat ja murskat

Toinen erittäin tärkeä laitevalmistaja HS Tekniikan valikoimassa on Neuenhauser. - Suurikehäiset Neuenhauser tähtiseulat antavat toivottua agressivisuutta, iskua sekä kostean materiaalin sietokykyä mullan, kompostin, turpeen, hakkeen sekä kuoren seulontaan suurella teholla. Isot Neuenhauser rupuseulat puolestaan takaavat suorituskyvyn perusmaa-aines seulonnoissa olipa kyseessä sitten mullasta taikka kompostista. Rumpuseulatekniikkaa käytetään yleisesti myös jätesovelluksissa jossa materiaalin kietoutuminen ongelma, opastaa Sorvoja. Neuenhauser on laajentanut tuotemallistoaan myös jätemurskiin. - Uusi Neuenhauser Targo 3000 -murskain on todennäköisesti maailman energiatehokkain jätemurskain kun lasketaan euroa per tuotettu kuutio. Uutuuden myynti aloitetaan Suomessa nyt syksyn aikana, sanoo Sorvoja.

HS Tekniikka tarjoaa kattavasti seulontatekniikoita eri tarpeisiin; ylhäältä lukien Neuenhauser -tähtiseula, Neuenhauser -rumpuseula ja HS Tekniikan kehittämä vesierotin sekä Keestrack K6 Frontier - suorasyöttöseula.


120

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

Biber -hakkurin saa myös traileriasenteisena

I

tävaltalaisen hakkurivalmistaja Eschlböckin tuotevalikoima on laaja ja kattaa kaikki hakkuritarpeet. Autohakkurikäytössä suositun

Autohakkurikäytössä suositun Biber -hakkurin saa myös traileriasenteisena versiona.

Biber -hakkurin saa myös traileriasenteisena versiona (Biber 80, 83, 84 ja 92). - Biber -trailerihakkuriin voi valita Scanian 6-sylinterisen tai V8 moottorin 430 tai 650 hv teholla. Euroopassa käytetään

aika yleisesti trailerin päälle asennettuja omalla voimanlähteellä varustettuja hakkureita terminaalikäytössä, mutta toki niillä voi hakettaa myös metsäpäässä, sanoo maahantuoja Salo-Machineryn Pertti Salo.

Salo-Machinery myy tehokkaat Eschlböck -hakkurit Suomen lisäksi mm. Baltiassa ja Brittein saarilla. - Olemme tehneet jo pitkään töitä myös Venäjällä, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä kiertäen mes-

suilla ja asiakkaiden luona. Nyt markkinat alkavat aueta ja toimitimme juuri Ukrainaan käytetyn Biber 80 SDK -trailerihakkurin. Ja Valko-Venäjälle meni hiljattain uusi Biber 84 RBZ -autohakkuri, kertoo Salo.


METSÄALAN AMMATTILEHTI


122

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUPAKETTI

MYYNNISSÄ UUDENVEROINEN ROTOCHOPPER MP2 -MURSKAIN Sawcenter Oy:llä on myynnissä lähes uudenveroinen Rotochopper MP2 -murskain, heti toimitettavaksi työmaalle. Kyseessä on uutena Suomeen myyty, vain 500 h ajettu trailerialustainen murskain millä onnistuu tehokkaasti mm. kierrätyspuun, risujen ym. epäpuhtauksia sisältävän puumateriaalin murskaus. Hinta laatukoneessa on vähintään kohdillaan: 220 000 eur +alv (uusi Rotochopper MP2 maksaa noin 330 000 eur+alv) Tekniset tiedot: 275 hv Caterpillar moottori Teräksinen syöttömatto 1425 x 3700 mm Yläsyöttörulla halkaisija 820 mm Rummun halkaisija 660 mm 24 terää rummussa Polttoaine tankki n. 400 litraa. Paino n. 13 000 kg Rotochopper MP-2 murskaimessa on mm. pitkä poistokuljetin jolloin saadaan kontit täytettyä tehokkaasti, hydraulinen seulan vaihtaja, automaattinen keskusvoitelu sekä myös DAFO sammutinlaitteisto. Myytävässä koneessa on myös hakkeen värjäys järjestelmä, jolla saadaan murskattu materiaali värjättyä esimerkiksi maisemointia varten. Lisätietoja: Sawcenter Oy Joakim Lund, puh. 050 563 8902 Kalle Tuominiemi, puh. 0400 320977 www.sawcenter.fi

MYYDÄÄN HAKKURIAUTO

Madridissa tuoteperheen uutuudesta TANA TE kiekkoseulasta esillä oli koukkulava- ja tela-alustainen malli. TE 602 H koukkulava oli linjassa TANA Shark jätteenrepijän kanssa.

Tanan mobiilimurskat ja uudet kiekkoseulat esittelyajossa

R

yhmä jätteenkäsittelyn ammattilaisia kokoontui Tanan kutsumana Madridiin Espanjaan toukokuussa tutustumaan Tanan tarjoomaan tositoimissa. Kaikki TANA tuotteet olivat esittelyajossa ja tutustuttavissa viikon ajan Tradeben jätteenläsittelykeskuksessa Valdilechassa Madridin kupeessa. Suurin osa vieraista oli luonnollisesti Espanjasta, mutta kaukaisimmat tulivat Etelä-Koreasta saakka; olipa paikalle saatu joku suomalainenkin. Kari Kangas, Tanan toimitusjohtaja kiteytti kokemuksensa tapahtumasta näin: - Kaikki tuotteemme tuntuivat kiinnostavan kävijöitä tasapuolisesti. Tana tunnetaan kaatopaikkajyristään ja ne ovat olleet myös monien espanjalaisten valinta jo vuosikymmeniä. Olemme rakentaneet uutta alkua Espanjassa nykyisen jällleenmyyjämme EMSAn kanssa ja asemamme kierrätysmarkkinalla vahvistuu koko ajan. Tämä tilaisuus ei olisi ollut mahdollinen ilman sitoutunutta kumppania. Heidän kanssaan löysimme asiakkaan, Tradebe, joka tarjosi meille toimintaympäristön. Myös kotimaassa on tapahtunut muutoksia. Tanan tuoteperhe on laajentunut entistä vahvemmin kierrätyslaitteisiin. Jäterepijän jatkeeksi on nykyisellään tarjolla rumpusela ja tämän kesän uutuus mobiili kiekkoseula, joka on parasta aikaa kotimaassa esittelyajossa. Pitkään Tanan edustajana Suomessa toiminut HS Tekniikan Harri Sorvoja keskittyy oman liiketoimintansa kehittämiseen, mutta toiminta jatkuu hyvässä yhteistyössä.

Komposti ja patjat vakuuttivat yleisön

Myydään hakkuriauto Volvo FH16 600 8x4 (rek. GKX-876) missä Bruks -hakkuri, hakekori ja Kesla -nosturi integroitu autoon. Ajettu 168 tkm, täysilmajousitus, manuaali vaihteisto, hakkuri Bruks 806 PTC käyttötunnit n. 2400 h, hakekori OP Höglunds leveys 2550 mm tilavuus 27 m3, auton kokonaiskorkeus 4350 mm, nosturi Kesla 2111 ZT, keskuspainevoitelu hakkuria nosturia ja hakekoria varten, Dafo-sammutusjärjestelmä. Pääasiassa haketettu risua. Hintapyyntö 265.000 eur+alv. Lisätietoja:

Volvo Truck Center Pori, Jari Palomäki puh. 050 434 5240 jari.palomaki@volvo.com

Esittelyajon aikana TANAN 6DDeco rumpuseula ajoi kompostia 12-millisellä rummulla. Toisin kuin muissa rumpuseuloissa Tanan rummun halkaisija on isompi, joten myös seulontapinta on laajempi. Lisäksi kuljettimiin saa vaa’at, jotka todentavat sekä ylitteen että hienoaineksen kapasiteetin. Timo Hirsimäki Lakeuden Ympäristöhuollosta oli mukana Espanjassa poikansa Tonin kanssa ja rumpuseula miellytti Timon harjaantunutta silmää. Kapasiteetti oli hyvä, seulottu aines tasalaatuista ja laite oli varmatoiminen. Tuoteperheen uutuudesta TANA TE kiekkoseulasta esillä oli koukkulava- ja tela-alustainen malli. TE 602 H koukkulava oli linjassa TANA Shark jätteenrepijän kanssa, joka on sille täydellinen kumppani. Yhdistelmällä ajettiin kaupan ja teollisuuden jätettä sekä joustinpatjoja.

Tanan Anniina Rasmus perehdyttää vieraita TANA Sharkin erityspiirteisiin.

TANA Shark pystyy repimään 150-200 patjaa tunnissa ja purkukuljettimen yläpuolella oleva magneetti erottelee jouset tehokkaasti muusta materiaalista. Kiekkoseula seuloo lopun materiaalin RDF -kokoon. Tradeben käyttöpäällikkö Germán Ortega oli melkoisen vaikuttunut patjan revintätuloksista: - Eroteltu teräs on arvokasta, vaikkei se ole täysin puhdastakaan. Patjojen kaltaisen heterogeenisen jätteen murskaus tekee mahdolliseksi metallin erottelun ja avaa mahdollisuuden merkittävän metallimäärän kierrättämiseen. Tela-alustaiseen TANA TE 552 DT kiekkoseulaan syötettiin materiaalin käsittelykoneella kompostia ja sitä käytettiin erillisenä laitteena. TANA TE kiekkoseuloja saa tela-alustaisena ja koukkulavamallina, kahta tai kolmea jaetta tekevänä mallina. Koneissa on Ecostarin patentoima tukkeutumisenestojärjestelmä. Erityisen hyvin ne soveltuvat kaikille jätejakeille, kuten myös maa-aineksille, metallille ja kompostille. Madridin jälkeen Tanan tuotteet jatkavat kohdennetuissa esittelyajoissa Suomessa. Lisätietoja tuotteista ja esittelyajosta saa Mirja Yli-Erkkilältä, sähköposti mirja.yli-erkkila@tana.fi, puh. 020 7290 253.

Koneisiin tutustumisen lomassa Bottasta ja Räikköstä kannustamassa Barcelonan osakilpailussa. Toni ja Timo Hirsimäki olivat hyvin varustautuneena.


METSÄALAN AMMATTILEHTI

t myös Meiltä ny etsäkoneet! -m Novotny


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Parkerin korkealaatuisten tuotteiden ja järjestelmien avulla on kuluneiden sadan vuoden aikana saatu aikaan lukuisia merkittäviä teknologian kehitysharppauksia niin teollisuuden kuin ilmailunkin alalla. Kilpailuhenkinen ja toisista välittämisen kulttuuri mahdollistaa menestyksemme myös jatkossa, kun nyt siirrymme seuraavalle 100-vuotiskaudelle. Lue lisää Parkerin historiasta www.parker.com/centennial


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

125

Raskaat työkoneet automaattisiksi tulevaisuudessa

A

utomaatio tekee tuloaan raskaiden materiaalien käsittelyyn. Jarmo Nurmi kehitti väitöstyössään kunnonvalvontamenetelmiä ja energiaystävällisiä ohjausratkaisuja tulevaisuudessa automatisoitaviin raskaisiin hydraulisiin robottimanipulaattoreihin.

Raskaiden materiaalien käsittelyssä yleisesti käytettyjen hydraulisesti ohjattujen kuormainten tai nosturien toiminnot halutaan automatisoida. - On aivan mahdollista, ettei ihmistä ei enää tulevaisuudessa tarvita raskaan työkoneen ohjaamiseen. Ennen kuin tämä on mahdollista, tarvitaan kuitenkin paljon hydraulisesti ohjattujen robottimanipulaattorien automatisointia käsittelevää tutkimus- ja kehitystyötä, TTY:ltä väittelevä Jarmo Nurmi kertoo. Nurmi kehitti väitöstutkimuksessaan tyypillisille hydraulisille robottimanipulaattoreille soveltuvia uusia, nostotaakasta riippumattomia kunnonvalvonnan menetelmiä. - Ne tunnistavat yleiset komponenttiviat, kuten hydraulinesteen vuodot manipulaattorin hydraulijärjestelmässä, Nurmi

kertoo. Hydraulisille robottimanipulaattoreille suunniteltiin myös edistyksellisiä ohjausratkaisuja, jotka merkittävästi vähentävät hydraulijärjestelmien energiankulutusta. Väitöstutkimuksessa ehdotettuja menetelmiä voidaan tulevaisuudessa käyttää automatisoitaviin raskaisiin hydraulisiin robottimanipulaattoreihin, joissa tyypilliset ohjausliikkeet on toteutettu automaattisesti tietokoneohjauksella. - Menetelmiä voidaan soveltaa esimerkiksi metsätraktorien eli ajokoneiden hydraulisiin puukuormaimiin ja kuorma-autojen kuormausnostureihin, erityisesti erilaisille teleskooppinostureille, sanoo Nurmi. Diplomi-insinööri Jarmo Nurmi (31) työskentelee tällä hetkellä TTY:n automatiikan ja hydrauliikan laboratoriossa. Hänen automaatiotekniikan alaan kuuluva väitöskirja: On Increasing the Automation Level of Heavy-Duty Hydraulic Manipulators with Condition Monitoring of the Hydraulic System and Energy-Optimised Redundancy Resolution (Raskaiden hydraulimanipulaattorien automaatiotason lisääminen hydraulijärjestelmän kunnonvalvonnalla ja energiaoptimoidulla redundassiratkaisulla).

WWW. PPHYDRAULICS. FI

TARVIKEMYYMÄLÄSTÄ LÖYDÄT

Letkut, liittimet, pumput, moottorit, venttiilit ja suodattimet ym.

PP-HYDRAULICS OY Kuusikontie 3 62100 Lapua

010 666 6020 myynti@pphydraulics.fi www.pphydraulics.fi

pphydraulics pphydraulics


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

126

Hydrauliikka-Extra

HAWE Finland Partner -jälleenmyyjät palvelevat ammattitaidolla

HAWE Finland Partner -jälleenmyyjän tunnistaa jatkossa tyylikkäästä kyltistä. Tervetuloa pumppukaupoille!

H

AWE Finland Oy parantaa hydrau- liikkatuotteidensa saatavuutta loppukäyttäjien keskuudessa. HAWE- ja Sunfab -tuotteiden jälleenmyyjien määrää on kevään ja kesän 2017 aikana kasvatettu aiemmasta. - Nyt laatukomponenttien saatavuus paranee oleellisesti eri puolilla maata. Uuteen HAWE Finland Partner -jälleenmyyjäverkostoon kuuluu tällä hetkellä kymmenkunta alueellaan vahvaa toimijaa, joiden osaaminen liikkuvan kaluston hydrauliikassa on korkealla tasolla. Tulemme

jatkossa laajentamaan verkostoa asiakkaiden tarpeen mukaan, kertoo HAWE Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vainio. HAWE Finland Partner -jälleenmyyjät varastoivat HAWEja Sunfab -pumppuja, mikä takaa nopeat toimitukset suoraan myymälästä. Tapauskohtaisesti myymälöistä löytyy pumppujen lisäksi myös muita HAWE -komponentteja kuten moottoreita ja venttiileitä. Valikoimaa kehitetään asiakaskunnan tarpeita kuunnellen. - Ja jos ei jotain tuotetta löydy hyllystä meillä on maahantuonnin varasto Espoossa mistä tavaraa saadaan nopeasti liikkeelle

LH-Osa toimii HAWE Finland Partner -jälleenmyyjänä Kuopiossa (kuva) ja Iisalmessa. Yhteensä jäseniä verkostossa on jo kymmenkunta.

maakuntaan, lisää Vainio.

HAWE -säätötilavuuspumput suosittuja kuorma-autokäytössä

Saksalaiset HAWE -pumput ovat saavuttaneet viime vuosina hyvän maineen kuorma-autokäytössä. - Erityisesti muutaman vuoden markkinoilla ollut suurituotoksinen mutta kooltaan kompakti HAWE V60N 130 -säätötilavuuspumppu on osoittanut luotettavuutensa ja tehokkuutensa mm. puutavara-autoissa; nosturien käyttäjät kehuvatkin pumpun ominaisuuksia. Toki myös pienemmät 90 ja 110 cm3

koon mallit ovat erittäin hyviä säätötilavuuspumppuja kuormaautokäyttöihin, toteaa Vainio.

Tervetuloa messuille!

Uusimpiin HAWE -hydrauliikkatuotteisiin kannattaa käydä tutustumassa 10.-12. lokakuuta

Hydrauliikka & Pneumatiikka messuilla Teknologia´17 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. - Osastollamme 6F30 on paikalla myös jälleenmyyjiemme edustajia joten tervetuloa käymään, kutsuu Vainio.

HAWE Finland Partner -jäsenyys näkyy jatkossa myös myymälöiden sisustuksessa.

HAWE Finland Partner -jälleenmyyjät tarjoavat asiakkailleen HAWE- ja Sunfab -pumput suoraan hyllystä.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

127

Hydrauliikka&Pneumatiikka on tärkeä osa Teknologia´17 -tapahtumaa. Kuvassa Hytarin osastoa vuoden 2015 messuilla.

Digitaalisuuden muutosvoima näkyy Teknologia 17 -messujen ohjelmassa

T

eknologia-messujen 10.-12.10.2017 ohjelman sisältö pureutuu tekoälyyn, teolliseen internettiin, digitaaliseen alustatalouteen ja pelillistämiseen. Lisäksi messujen yhteydessä jaetaan Suomen Messusäätiön uusi Teknologia-palkinto, jonka määrä on 10 000 eur. Näyttelyalueelle rakennetaan kaksi ohjelmalavaa: Plaza ja Innovaatio-alueen lava. Plazan ohjelmassa on mm. Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n katsaus teolliseen kunnossapitoon ja Valmet Automotiven Ilpo Korhosen puheenvuoro autoteollisuuden näkymistä Uudessakaupungissa. Lisäksi ammattilaiskävijöitä kiinnostaa digitaalisen alustatalouden paneeli, jossa ovat mukana Pekka Sihvonen Tekesiltä, Jukka Viitanen Resolute HQ:sta, Taneli Tikka Tiedolta ja Simo Säynevirta ABB:ltä. PwC:n Jani Arnell kertoo puheenvuorossaan miten digitaalisen turvallisuuden tehtävä on rakentaa luottamusta ja kasvattaa liiketoimintaa. Innovaatioalueella Tom Laine Somehow’sta kertoo Linkedinin hyödyntämisestä ammatillisessa verkostoitumisessa ja myynnissä sekä markkinoinnissa. Teknologia Forum puolestaan on seminaarikokonaisuus, joka vie katseet tulevaisuuteen. Mobiili teollinen internet avautuu esityksissä, joita alustaa Jyri Hämäläinen Aalto-yliopistosta. Esitysten aiheita ovat mm. älykäs liikenne ja nanosatelliitit. Kaupan tulevaisuus -teemaan porautuu puolestaan Anni Ronkainen Keskolta. Pelien ja pelillistäminen -puheenvuorokokonaisuutta luotsaa Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta. Lisäksi pidetään paneeli Sähkölaitteet irtoavat verkosta ja kytkeytyvät verkkoon, sen vetäjänä on Matti Kauhanen ABB:ltä. Turvallisuus-teemaan liittyvistä aiheista alustaa mm. Jyri Kosola Puolustusvoimista otsikolla Sotilasteknologian kehitys ja vaikutukset turvallisuuteen.

Teknologia-tapahtumakokonaisuudessa on ensimmäistä kertaa mukana Robosteam, jossa kohtaavat mm. robottien ja tekoälyn käyttäjät. Tapahtumassa kuullaan useita huippupuhujia mm. Ogan Gurel, joka on yksi Korean tunnetuimmista luennoitsijoista alallaan ja tulee ensimmäistä kertaa Suomeen. Muita puhujia ovat Skolkovon robottiakatemian johtaja Albert Efimov Venäjältä ja Jade le Maître Ranskasta. - Pyrimme yhteiskumppaneidemme Aalto yliopiston, Tekesin, VTT:n ja muiden asiantuntijatahojen kanssa tarjoamaan ammattikävijöille laadukasta koulutusta ja ohjelmaa messuilla. Yritysten kannattaisi käyttää ammattimessuja hyödyksi henkilöstönsä koulutuksissa. Harva tietää, että verottaja kannustaa yrityksiä tähän ylimääräisellä laskennallisella verovähennyksellä, kertoo Teknologia-messukokonaisuudesta vastaava myyntiryhmäpäällikkö Marcus Bergström.

Uusi Teknologia -palkinto merkittävälle teknologiselle ratkaisulle

Suomen Messusäätiö myöntää tapahtuman yhteydessä 10000 euron Teknologia -palkinnon merkittävästä innovatiivisesta ratkaisusta teknologian alalla. Tämä voi olla uusi kaupallinen tuote, kehitetty menetelmä tai sovellus. Palkinnon saaja voi olla henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö. Saajan valitsee asiantuntijaraati, jolle voi lähettää ehdotuksia perusteluineen 8.9. mennessä osoitteeseen jaana. matilainen(at)messukeskus.com Teknologia 17 -tapahtumakokonaisuuteen kuuluvat Automaatio, Elkom, Hydrau- liikka & Pneumatiikka, MecaTec, Levytyö, Kunnossapito, Robosteam ja LOGYiSCM. Vuonna 2015 messuilla vieraili yli 14 000 kävijää. Teknologia 17 järjestetään 10.-12. 10.2017 Messukeskuksessa Helsingissä.

www.pmchydraulics.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

128

by ammattilehti.fi

148 sivua!

HYDRAULIIKAN, PNEUMATIIKAN ja VOITELUN AMMATTILEHTI

1/2016

Hybriditekniikka

tuli metsään

Hydrauliikka-Extra

PMC Hydraulics keskittää letkuasennelmatuotantonsa Tampereelle

H

ydrauliikan kansainvälinen palvelutarjoaja PMC Hydraulics keskittää globaalisti letkuasennelmatuotantonsa Tapereen yksikköön ja investoi samalla tuotannon automatisointiin.

Hydrauliikka

Esittelyssä laajasti alan uutuuksia Pneumatiikka

Mielenkiintoinen ja kattava pneumatiikkaosio

Alan uutiset joka päivä - www.fluidfinland.fi

TILAA HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKA-ALAN ERIKOISLEHTI VELOITUKSETTA! LUE MYÖS ALAN TUOREET UUTISET JOKA PÄIVÄ OSOITTEESSA: www.fluidfinland.fi

Keskittämisen avulla pyritään tehostamaan tuotantoa ja vastaamaan tuotannon kasvutavoitteisiin. Letkuasennelmatuotanto valmistaa hydrauliikkaletkuja liikkuvan kaluston, kuten metsäkoneiden sekä teollisuus- ja marine-sovellusten käyttöön. Keskittäminen ja investoinnit ovat osa PMC Hydraulicsin uudelleenjärjestelyä. PMC Hydraulicsin Suomen tuotantolaitokset ja varastot ovat tähän saakka sijainneet Vantaalla, Tampereella ja Lempäälässä. Nyt yksiköt yhdistetään ja ne siirtyvät uusiin tiloihin Tampereella, jonne investoinnitkin tehdään. Uudessa toimipisteessä tulevat sijaitsemaan PMC Hydraulicsin letkuasennelmatuotannon lisäksi Engineering Center, venttiiliryhmäkokoonpano ja varasto. - Siirrämme nyt kolme varastoa yhteen. Edustamiemme maailman johtavien valmistajien komponentteja tullaan varastoimaan Tampereella. Se hyödyttää asiakaitamme takaamalla toimitusvarmuuden ja on toki merkittävä asia myös alueellisesti. Tarkoituksena on investoida tietotaitoon ja hydrauliikan tekniseen osaamiseen, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja ja parantamaan asiakaspalvelua, toteaa PMC Hydraulics -konsernin myyntijohtaja Jussi Ijäs. PMC Hydraulicsin tavoitteena on olla vahva toimija Pohjoismaissa. Investoinnit ja toimintojen järjestelyt ovat osa tätä strategiaa.

PMC Hydraulicsin letkuasennelmatuotanto valmistaa hydrauliikkaletkuja liikkuvan kaluston, kuten metsäkoneiden sekä teollisuus- ja marine-sovellusten käyttöön.

- Haluamme pysyä ketterinä ja palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin paikallisesti ja globaalisti. Meillä on Suomessa vahvat hydrauliikkaosaamisen perinteet. On hienoa, että pystymme takaamaan parhaimman mahdollisen tietotaidon myös tulevaisuudessa, sanoo Ijäs. Osana uudelleenjärjestelyä aiemmin Lempäälässä sijainnut koneikkokokoonpano keskitetään PMC Hydraulicsin Puolan Szczecinissä sijaitsevaan yksikköön, johon on myös investoitu viime vuosina merkittävästi. Tampereelle tulevassa Engineering Centerissä tehdään paikallista tuotekehitystä ja testausta ja Puolan yksikössä kokoonpanoa. PMC Hydraulics toteuttaa investoinnit ja uudelleenjärjes-

telyt tämän vuoden aikana.

PMC Hydraulics

PMC Hydraulics on globaali palvelutarjoaja hydrauliikan alalla. Yhtiön juuret ovat vahvasti Pohjoismaissa, mutta se toimii ketterästi siellä missä asiakkaat ovat; globaalisti ja paikallisesti. PMC Hydraulics luo asiakkailleen teknologiaratkaisuja, jotka takaavat paremman tehokkuuden ja toimintavarmuuden mobile-, teollisuus-, energia- ja marine-sovelluksiin luotettavalla hydrauliikkatekniikalla. Päätoiminta on Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Puolassa, Intiassa ja Kiinassa. PMC Hydraulicson vahvuus perustuu pohjoismaiseen osaamiseen nyt ja aina.

Hydoring laajentaa tilojaan Kyrössä

H

ydrauliikkavalmistaja, kotimainen perheyhtiö Hydoring Oy investoi uuteen maalaamoja kokoonpanohalliin tehtaallaan Kyrössä.

Uusi laajennusosa kasvattaa yrityksen tuotantokapasiteettia ja mahdollistaa entistä suurempien tuotesarjojen valmistamisen nopeaan toimitukseen. Yrityksen päätuotteita ovat sylinterit ja koneikot. Hydoringilta kerrotaan laajen-

Hydoringin tehtaalla Kyrössä on käynnissä laajennus.

nusosan valmistuvan ensi kevääseen mennessä. Vuonna 1987 perustettu per-

heyritys juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

129

Hydrauliikkaa osaavalla palvelulla kaikkeen kuljetus- ja konekalustoon

P

PP-Hydraulics Oy palvelee kaikessa hydrauliikassa Lapualla osoitteessa Honkimetsäntie 24.

P-Hydraulics Oy Lapualta palvelee kuljetus- ja konealan yrityksiä sekä myös teollisuutta kaikessa hydrauliikassa. Pohjanmaan alueen asiakkaat käyvät paikanpäällä ja kun tuotteita löytyy hyvin Parker Store myymälän hyllystä niin asiakkaat ottavat yhteyttä kauempaakin.

työkoneesta on vaikka pumppu rikki niin silloin komponentti pitää saada asiakkaalle saman tien. Meiltä löytyy mm. hydrauliikkaletkut ja -liittimet, putkistotarvikkeet, erilaiset venttiilit, pumput ja moottorit, suodattimet sekä voiteluaineet, luettelee PP-Hydraulicsin Merja Virrankoski.

PP-Hydraulics on saavuttanut yli 30 vuoden toimintansa aikana hyvän maineen palvelevana ja osaavana hydrauliikkaliikkeenä. - Kun kuorma-autosta tai

Kuorma-autokäyttöön hyllystä löytyy mm. Parkerin pumput ja säiliöt suodattimineen.

PP-Hydraulicsin Parker Store myymälän valikoima on kattava, joten sinne tullaan käymään kauempaakin. Ja puhelimellakin voi tilata...

Letkuasennelmat syntyy asiakkaille odottaessa laadukkaista Parkerin letkuista ja liittimistä.

Pikaliittimet hydrauliikan vaativiin kohteisiin

525-sarja, perusliittimet

Flat-face -liittimet

Kierreliittimet

Liitinlevyt Maahantuoja: PNEUMACON OY ● Palo-ojantie 5 05810 HYVINKÄÄ ● Puh. 010 778 1400 info@pneumacon.fi ● www.pneumacon.fi


130

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Laadukkaat ulkohammaspyöräpumput - yli 5000 variaatiota nopeilla toimituksilla

T

uotteiden ensiluokkainen laatu johtuu yksityis- kohtien huomioinnista. Bosch Rexroth käyttää hammaspyöräpumppuihinsa yksinomaan harmaasta valuraudasta valmistettuja suojuksia ja kiillotetuilla päädyillä varustettuja hammaspyöriä. Näiden tehoon sekä käyttöikään vaikuttavien yksityiskohtien ansiosta Bosch Rexroth on markkinajohtajana suunnannäyttäjä. Tämä laatuvaatimus koskee Bosch Rexrothin kaikkia ulkohammaspyöräpumppuja. Verkkosivulta www.boschrexroth.fi löytyvän AZ-konfiguraattorin avulla voit muutamalla napsau-

tuksella valita juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun yli 5000 erilaisesta yhdistelmävaihtoehdosta. Kaikki vakioyksiköt toimitetaan kuuden viikon kuluessa GoTo-ohjelman yksiköiden toimitus on kaksi viikkoa. Lisäksi tilauksen voit hoitaa kätevästi Bosch Rexrothin eShopin kautta.

Mikä erottaa Bosch Rexrothin ulkohammas-

pyöräpumput muista? U lkohammaspyöräkoneet

ovat kahden hammaspyörän ansiosta tehokkaita taikureita: mekaanisesta energiasta tulee hydraulista energiaa - ja päinvastoin. Bosch Rexrothille tyypilliseen tapaan tämä energianmuutos halutaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisim-

man korkealaatuiseen tuotantoon panostetaan pienintä yksityiskohtaa myöten.

SILENCE PLUS: ulkohammaspyöräpumppujen seuraava sukupolvi

Paras esimerkki Bosch Rexrothin jatkuvasta kehittämisestä ja laadunparannuksesta on SILENCE PLUS -ulkohammaspyöräpumppu. Laitteen melutaso on keskimäärin 15 dB(A) tavallisia ulkohammaspyöräpumppuja pienempi, joten se merkitsee suurta harppausta melun vähentämisessä. Koska pumppu on yhteensopiva kaikkien muiden Rexroth -ulkohammaspyöräpumppujen kanssa, tämän palkitun tuotteen voi ongelmitta liittää eri laitteisiin.

Paras esimerkki Bosch Rexrothin jatkuvasta kehittämisestä ja laadunparannuksesta on SILENCE PLUS -ulkohammaspyöräpumppu. Laitteen melutaso on keskimäärin 15 dB(A) tavallisia ulkohammaspyöräpumppuja pienempi, joten se merkitsee suurta harppausta melun vähentämisessä. Koska pumppu on yhteensopiva kaikkien muiden Rexroth -ulkohammaspyöräpumppujen kanssa, tämän palkitun tuotteen voi ongelmitta liittää eri laitteisiin.

Sähkökäyttökomponentit hyötyajoneuvosovelluksiin

B

osch Rexroth tarjoaa hyötyajoneuvomarkkinoille sopivat säh- kökäyttökomponentit ajoneuvojen hybridisointiin. Kyseessä on ajoneuvon hybridisointiin ja sähköistykseen sopiva tilaa säästävä ratkaisu. Komponenttien pohjalla on Boschin henkilöautoille alun perin suunnittelemat komponentit, joita on muokattu sopiviksi hyötyajoneuvopuolelle. Sähkökäyttö koostuu sähkömoottorista (SMG 180/120) ja invertteristä (INVCON 2.3). Nämä komponentit yhdessä juuri hyötyajoneuvosovelluksiin

suunnitellun planeettavaihteiston (EDT 180) kanssa muodostavat joustavan ja yhteensopivan kokonaisuuden konventionaalisten ajoneuvojen ajovoimansiirron korvaamiseen. Sähkökäyttöjärjestelmä, yhdessä sähköisen energiavaraston kanssa, sopii sähköistämään monia muitakin sovelluksia kuin vain mekaanisia/hydraulisia ajovoimansiirtoja. Muun muassa työhydrauliikan sähköistäminen ja hydrauliikkapumpun ajaminen sähkömoottorilla antaa merkittäviä hyötyjä ja säästöjä.

kuus synkronoidun kestomagneettirakenteen johdosta (PMSM) - Korkean kehitystason komponentit - Helppo integrointi olemassa oleviin mekaanisiin ja hydraulisiin järjestelmiin - Konfiguroitava invertterin ohjelmisto mahdollistaa joustavan sovelluskohtaisen mukauttamisen - Jopa viiden invertterin rinnakkaiskäyttö yhdessä CAN -väylässä.

Asiakkaan hyödyt:

Bosch Rexroth tarjoaa hyötyajoneuvomarkkinoille sopivat sähkökäyttökomponentit ajoneuvojen hybridisointiin.

- Korkea tehotiheys ja tehok-

Bosch Rexroth laajentaa nopeita toimituksia tarjoavan verkkokauppansa varaosavalikoimaa

Älykäs huoltoratkaisu lyhentää korjausaikoja

T

yökoneiden kohdalla korjauksista johtuva seisonta-aika tulee käyttäjille erittäin kalliiksi - jokainen tunti on tärkeä. Tästä syystä Bosch Rexroth on laajentanut laadukkaiden alkuperäisvaraosien valikoimaa verkkokaupassaan. Korjaamoiden ja loppukäyttä-

jien tilattavissa on nyt mittava valikoima liikkuvan kaluston hydrauliikkakomponentteja ja niiden varaosia ympäri vuorokauden. Varaston noin 15 000 erilaista varaosatuotetta kattavat lähes kaikkien valmistajien rakennustyökoneet. Lisäksi Bosch Rexroth on laajentamassa kaikkia tuotemerkkejä palvelevien korjaamojen verkostoaan. Sertifioidut korjaamot ovat varustettu

Lue hydrauliikka-alan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi

erityistyökaluilla ja -laitteilla, ja niiden työntekijät ovat Rexrothin kouluttamia. Korjaamot ja loppukäyttäjät voivat tilata työkoneiden hydraulipumppuja ja -moottoreita mihin tahansa vuorokaudenaikaan Rexrothin verkkokaupasta osoitteessa www.boschrexroth. fi/eshop. Palvelun käyttöön vaa-

ditaan ainoastaan kertaluontoinen rekisteröinti ja aktivointi. Käyttäjät voivat etsiä haluamansa osat nopeasti syöttämällä hakukenttään joko materiaali- tai sarjanumeron. Tämän jälkeen järjestelmä näyttää tuotteiden toimitusajan ja hinnan. Rexroth -tuotteita käytetään lähes kaikkien merkkien rakennuskoneis-

Korjaamot ja loppukäyttäjät voivat tilata työkoneiden hydraulipumppuja ja -moottoreita mihin tahansa vuorokaudenaikaan Rexrothin verkkokaupasta osoitteessa www.boschrexroth.fi/eshop.

sa. Bosch Rexroth toimittaa ainoastaan alkuperäisiä varaosia, jotka ovat aina ajoneuvovalmistajan määrityksien ja yrityksen omien tiukkojen laatuvaatimuksien mukaisia. Tämän ansiosta osat ovat erityisen kestäviä ja täysin yhteensopivia kunkin ajoneuvon kanssa. Bosch Rexrothin keskusvarastosta Nürnbergistä löytyy noin 15 000 erilaista varaosatuotetta. Lisäksi Bosch Rexroth on laajentamassa yhteistyötään kaikkia merkkejä palvelevien ja sertifioitujen korjaamoiden kanssa Saksassa ja koko Euroopassa. Bosch Rexrothin sertifiointi vaatii huoltopisteiltä ja -keskuksilta osaavaa henkilökuntaa sekä Rexrothin erityistyökaluja ja testausjärjestelmiä. Kumppaniyritykset vähentävät koneiden kallista seisonta-aikaa nopeiden ja asiantuntevien korjausten avulla.


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

131

Luotettavaa hydrauliikkaa vaativiin olosuhteisiin.

Yksipiiripumput

Kaksipiiripumput

Muuttuvatuottoiset pumput

Moottorit

Lähimmät jälleenmyyjät löydät: www.hawe.fi HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | FIN-02770 Espoo Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi 00_FI_ANZEIGE_SUNFAB_2017_210x146.indd 1

08.06.2017 14:04:33


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

132

Ykkösvaihtoehdot puun kuormaukseen – kokeile niin tiedät! HAWE Hydraulik säätötilavuuspumput ja Sunfab vakiotilavuuspumput.

Tiedustele paikallinen saatavuus: HAWE Finland Oy Kellonsoittajantie 2 | 02770 Espoo | Finland Puh +358 (0)10 821 26-00 | info.finland@hawe.fi | www.hawe.com

00_FI_ANZEIGE_V60N_Sunfab_2017_210x148.indd 1

15.02.2017 08:53:11

Olemme mukana Teknogia17 messuilla Helsingissä 10-12.10.2017 Tervetuloa osastollemme 6h18

Specma tarjoaa osaamista, palvelua ja käyttövarmuutta hydrauliikkaan, pneumatiikkaan ja voiteluun

Letkut ja liittimet

Komponentit

Pneumatiikka

Yli 40 jälleenmyyjää ympäri Suomen

Korjaamotuotteet

Teollisuustuotteet

www.specma.fi


Hydrauliikka-Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

133

Nelikudoksisen Manuli ForestMaster -spiraaliletkun pintakerros koostuu kulumisenkestävästä kumiseoksesta sekä vahvasta tekstiilikerroksesta.

Uutuusletku vaativimpiin käyttöolosuhteisiin I

talialainen Manuli - yksi maailman johtavista hydrau- liikkaletkuvalmistajista tuo markkinoille uuden Manuli ForestMaster -spiraaliletkun, mikä on suunniteltu kaikkein vaativimpiin käyttöolosuhteisiin.

Manuli ForestMaster -letkun uusi innovatiivinen pintakerroksen rakenne takaa ylivoimaisen kulumisenkeston - Nelikudoksisen uutuusletkun pintakerros koostuu kulumisenkestävästä kumiseoksesta sekä vahvasta tekstiilikerroksesta; vaikka kumikerros kuluisi puhki tekstiilikudos suojaa vah-

ForestMaster on notkea ja helposti asennettava letku; paineenkestosta tinkimättä.

vikelankoja vielä pitkään, kun perinteisillä letkuilla vahvike-

Uutustuotetta on tarjolla isobaarisina letkuina 350 bar ja 420 bar sarjoissa; myös 420 bar sarjasta voidaan tehdä asennelmia monilla eri liitinvaihtoehdoilla.

langat heikentyvät heti pintakerroksen vaurioitumisen jälkeen, kertoo Hytar Oy:n tuotepäällikkö Sampsa Virta. Skandinaavisiin olosuhteisiin tarvittavaa pakkaskestävyyttä löytyy aina - 46°C asteeseen asti. Tuotetta on testattu huolellisesti mm. metsäkonekäytössä ja saatu palaute on ollut erittäin hyvää. - ForestMaster on myös notkea ja helposti asennettava letku kuitenkaan tinkimättä paineenkestosta. Tuotetta on tarjolla isobaarisina letkuina 350 bar ja 420 bar sarjoissa; myös 420 bar sarjasta voidaan tehdä asennel-

mia monilla eri liitinvaihtoehdoilla. Kaikkein raskaimpiin käyttökohteisiin suositellaan Interlock-liitinsarjaa, mutta myös Multifit-liiitinsarja on mahdollinen aina 1” kokoon asti. Tällöin sisäkuorintaa ei tarvita ja asennelma on helposti valmistettavissa esimerkiksi Manulin siirrettävällä MHP110 -käsipuristimella, opastaa Virta.

Kätevä käsipuristin

Manuli MHP110 -käsipuristin on kompaktin kokoinen käsipuristin missä on irroitettava käsipumppu ja puristinpää. - Puristinpää painaa vain 21

kiloa ja sen voi kantaa mukana työkohteeseen, jossa voiman voi ottaa pikaliittimillä mistä tahansa hydraulisesta voimanlähteestä. MHP-sarjan käsipuristimia on tarjolla myös kiinteillä käsipumpuilla varustetut MHP80 ja MHP137 mallit, kertoo Virta.

Lue hydrauliikka-alan uudet uutiset joka päivä fluidfinland.fi

Manuli MHP110 -käsipuristin on kompaktin kokoinen käsipuristin missä on irroitettava käsipumppu ja puristinpää.


134

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

Hydrauliikka-Extra

Antti Viuha:

Elämäntyönä hydrauliikan suunnittelu ja myynti

P

itkän linjan hydrauliikka-alan ammattilainen Antti Viuha jäi ansaitulle eläkkeelle Parker Hannifin Oy:n mobilehydrauliikan myyntipäällikön paikalta alkuvuodesta 2017.

Antti Viuhan kiinnostus hydrauliikkaan syntyi jo lapsena kotona, sillä isä Simo Viuha teki merkittävän uran Suomen Autoteollisuuden palveluksessa, jossa hän oli tärkeässä roolissa erityisesti Sisu -hydrauliikkaamoottoreiden kehittämisessä ja myynnissä. Niinpä Antti ja isoveli Matti Viuha löysivät työuransa hydrauliikka-alalta, mutta kolmas veljeksistä Juha hakeutui eri alalle. - Kyllä isä oli tärkeä esikuva ja tekniikka kiinnosti kovasti meitä poikia. Kun oli 15-vuotias, pääsin Auramon Vantaan varastolle kesätöihin. Auramo oli siihen aikaan vahva hydrauliikkatalo, jonka tuotevalikoimaan kuului mm. Aeroquipin ja Bellin letkut ja liittimet. Seuraavat pari kesää meni sitten Auramon trukkipuolen korjaamolla. Keskikoulun jälkeen pääsin töihin isän avustuksella Sisu Auton Fleminginkadun irto-osakorjaamolle, missä peruskorjattiin moottoreita, periä, vaihdelaatikoita, Sisu -hydraulimoottoreita jne. Sisulla oli myös oma ammattikoulun kuorma-auto-asentajalinja Fleminginkadulla, missä sain lisäkoulutusta raskaan kaluston asennuksiin. Sitten oli vuorossa armeija ja olen Upinniemen alkuperäinen vihreä barettinen rannikkojääkäri, muistelee Antti Viuha.

Suunnittelija kiinnostuu myyntityöstä

Vuonna 1976 Antti Viuha aloitti Teknillisessä Oppilaitoksessa Helsingin Kalliossa. - Tekniikan opiskelu kiinnosti kovasti ja elämä oli muutenkin mallillaan. Syksyllä 1977 veljeni Matti soitti ovikelloa ja kysyi kiinnostaisiko opiskelun ohella koneikkojen ja venttiiliblokien suunnittelutyö Vickersillä, missä hän itse oli jo vakituisena suunnittelijana. Vastausta ei tarvinnut edes miettiä - Vickers oli alan suurin toimija: tuotteet edustivat kehityksen kärkeä ja esimerkiksi koneikkoja valmistettiin yli 1000 vuodessa, henkilökuntaa oli palveluksessa yli 70. Vantaan Veromiehessä, osoitteessa Toinen Savu 2, sijainneessa toimipaikassa oli töissä suunnitteluosastolla kovaa porukkaa kuten mm. Viking Vuori ja Jaakko

Pitkän linjan hydrauliikka-alan ammattilainen Antti Viuha on siirtynyt nauttimaan ansaituista eläkepäivistä. Aika kuluu jatkossa mm. klassikkoauto harrastuksen parissa Triumph TR250:llä vuosimallia 1968, mikä on ainut laatuaan Suomessa. Kuvassa Antti ja poikansa Veikko arvostetussa Mamas Classics -tapahtumassa, missä sijoituttiin tänä vuonna hienosti toiseksi. Kuva: Timi Anter

Selesvuo, joilta opin paljon hydrauliikan perusteista. Valmistuttuani teknikoksi vuonna 1978 siirryin Vickersille täysipäiväiseksi suunnittelijaksi. Niinä vuosina oppi paljon ja tutustui alan osaajiin sekä tuleviin tekijöihin, kuten esimerkiksi Timo Raikkoon joka tuli Virtasen Konepajalla työskennellessään Vickersille hetkeksi oppiin, kertoilee Viuha. Suunnittelutyötä tehdessään Viuhaa alkoi kiinnostamaan yhä enemmän hydrauliikan myynti: - Kun Vickersillä avautui 1982 mobilemyyjän paikka, hakeuduin siihen. Haasteellinen myyntityö vei mukanaan varsinkin, kun siinä sai tehdä edelleen suunnitteluakin. Kun lähdin Vickersiltä paikalleni tuli Markku Lappalainen. Vuosina 19871989 olin suunnittelutoimisto Hymarkonin palveluksessa, missä työskentelin silloin mm. yrityksen omistajien Markku Nevalaisen ja Jouko Hukkasen kanssa. Sitten kuulin että Seppo Ryynänen - erittäin tärkeä karaktääri urani varrella - haki hydrauliikkamyyjää IP-Produkterille, mikä edusti vahvoja merkkejä kuten Monsun-Tisonin venttiileitä joita käytettiin laajasti mm. metsäkoneissa ja jotka sitten myöhemmin muuttuivat Parker Hannifiniksi. Aloitin IP-Produkterilla helmikuussa 1989, jolloin koneenrakennuksessa oli historiallisen kova buumi päällä ennen tulevaa syvää lamaa. Hydrauliikkaosastolla työskentelivät silloin mm. Nikolai Ustinov, Jan Mansner, Mikko Vainio ja Veli Ratinen,

Antti Viuha (oik.) Kielin telakalla vuonna 1974 korjaamassa yhdessä asentajan kanssa laivalohkojen kuljetusalustan yhtä sen monista Sisu Nestemoottoreista.

joten osaamista sekä intoa löytyi vaikka muille jakaa. Jotain sen ajan kovasta vauhdista kertoo se, että esimerkiksi venttileiden toimitusajat olivat Lokomon metsäkoneisiin jopa 52 viikkoa, mikä tarkoitti melkoista taiteilua meille myyjille. - Kerran Seppo Ryynänen keskusteli asiakkaan kanssa puhelimessa ja kun hinta oli sovittu, Seppo huomasi, että oli katsonut luettelosta oikean hinnan sijasta puhelinnumeron - katteet olivat sillä kertaa kohdillaan. Nuo ajat olivat ikimuistoisia ja työnteko todella hauskaa, toteaa Viuha.

Komea ura Parkerin palveluksessa

90-luvun alun syvä lama muutti yritysmaailmaa laajasti. Yritysten omistajuudet ja nimet

vaihtuivat, jolloin syntyi mm. Volvon ja Atlas Copcon yhteistyössä VOAC Hydraulics, Volvo Hydraulicsin ja Atlas Copcon omistuksessa olevan Monsun Tisonin yhdistyessä Ruotsissa. - Suomeen perustettiin VOAC Hydraulicsin tytäryhtiö vuonna 1994 ja sen palvelukseen siirtyi tuotteiden mukana 11 henkilöä IP-Produkterin hydrauliikkaosastolta; itseni lisäksi mm. Jan Mansner, Veli Ratinen, VeliPekka Marttinen sekä Maarit Hyytiäinen. Yritysmaailman myllerrykset jatkuivat ja vuonna 1996 amerikkalainen Parker osti koko VOAC Hydraulicsin tehtaineen kaikkineen. Suomen Parker Hannifin Oy:n toimitusjohtajaksi tuli VOAC Hydraulicsin Göran Westerholm, Seppo Ryynänen Hydrauliikkaosaston myyntipäälliköksi sekä myyjik-

si mm. Pekka Saarikettu, Juha Pohjoisaho ja Ville Karlsson. Yhteensä Parkerin henkilömäärä kasvoi kerralla yli 20:lla ja yrityksen liikevaihto kaksinkertaistui oikeastaan yhdessä yössä. Aiemminhan Parker oli myynyt lähinnä liittimiä ja letkuja, fuusion myötä valikoimaan tulivat pumput, moottorit ja venttiilit, sekä paljon muuta. Myöhemmin sain myös kuitattua veljelleni Matille hänen aikanaan tekemänsä työhönottopalveluksen, kun palkkasin hänet Polarteknikilta Parkerin teollisuushydrauliikkapuolelle, jossa hän teki hienon uran eläkkeelle jäämiseensä saakka, kertoo Viuha. Parker Hannifinista kasvoi yrityskauppojen ja kovan kehitystyön tuloksena maailmanlaajuisesti johtava liikkeenhallinnan yritys.


Hydrauliikka-Extra - Sain toimia Parker Hannifinin myyntipäällikkönä vuodesta 1999 lähtien, eli lähes 20 vuoden ajan Seppo Ryynäsen siirryttyä eläkkeelle. Tämän ohessa toimiminen vuosia teknisen tuen päällikkönä ja Vantaan korjaamon/tuotannon vastuuhenkilönä, varmistivat, että ainakaan tekeminen ei loppunut kesken. Parker on äärettömän hyvä työnantaja, joka tukee kaikessa eikä kukaan ole yksin ja ongelmiin löytyy ratkaisu. Parkerilla on ollut myös hyviä johtajia - kuten Göran Westerholm ja Tapio Lehti - joilta olen oppinut paljon mm. henkilöstöjohtamisesta ja sitä oppia olen vienyt eteenpäin omiin tiimeihini. Olen myös nyt eläkkeelle siirryttyäni aloittanut mentoroinnin nuoremmille hydrauliikka-alalla toimiville - on tärkeää määritellä tekemiselleen ensin selkeä visio ja sitten strategia, jolla se toteutetaan, opastaa Viuha. Mobilehydrauliikan ja koneenrakentamisen kehitystä Viuha on saanut seurata vuosikymmenet aitiopaikalta ja olla myös osa sitä. - Minulle oli aikanaan pitkään kunnia-asia se, että kun ensin suunnittelin ja myin työkoneeseen hydrauliikan, kävin myös ajamassa koneella. Siinä oppi paljon asioita tuleviin projekteihin ja suhde asiakkaisiin lujittui. Kerran IP-Produkterin aikana olin Vilakoneen pihalla koeajamassa 20 metriin nostavaa kevyttä henkilönostinta; keli oli kylmä ja tuuli kovaa, joten Vilakoneen miehet siirtyivät sisään. Hätälaskua ei oltu vielä säädetty, eikä nostin suostunut lähtemään alas ylimmästä asennosta sähkömoottorin lämpöreleen lauetessa. Melko pitkään kylmissäni taivaalla roikuttuani joku tuli pihalle ja huusi että ”avaa se pelti ja paina automaattisulake alas”. Vähän nolotti, mutta taas jotain oppikin. Uusimpia mieleenpainuvia projekteja on ollut mm. NTM:n hybridijäteauton kehityksessä mukana oleminen, kertoilee Viuha.

Mukana metsäkonevalmistuksen kehityksessä

Erityisen paljon Antti Viuha on tehnyt yhteistyötä metsäkonevalmistajien kanssa. - Suomalainen metsäkonevalmistus on kasvanut maailman johtavaksi ja tekninen kehitys alalla on ollut huimaa. Omalta kohdaltani venttiileissä merkittävä kehitys alkoi Monsun-Tisonista, kun määrittelimme HV9 venttiileitä Lokomon metsäkoneisiin Aulis Heinonsalmen kanssa IP-Produkterin aikana. Myin myös vuonna 1992 ensimmäisenä maailmassa L90LS venttiilin sarjatuotantoon Timberjack 810B kuormatraktoriin; venttiiliä valmistetaan muuten edelleenkin Parkerin Boråsin tehtaalla. Myös Ponssen ja erityisesti Risto Vidgrénin kanssa on tehty todella kehitysprojekte-

METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN ja, samoin kuin Logsetin Jukka Kivipellon kanssa, joka on tehnyt merkittäviä innovaatioita metsäkoneiden kehityksessä viimeisimpänä hybridi harvesteri. Metsäkoneiden hydrauliikassa sähköiset ratkaisut ovat tullut tärkeäksi osaksi kokonaisuutta, mikä antaa jatkossa aivan uusia mahdollisuuksia tekniikan kehittämiseen, toteaa Viuha. Työ ollut elämäntapa mutta perheellekin on löytynyt aikaa Antti Viuhan perheeseen kuuluu vaimo Ritva ja neljä lasta lastenlapsineen: - Rakensimme vuonna 1985 Vantaan Ylästöön omakotitalon, joten työpaikkani ovat sijainneet aina kotia lähellä. Silti toki työreissut ja pitkät päivät ovat vieneet suuren osan elämästä, mutta perheellekin on jäänyt aikaa. Vantaalla toimii vireä urheiluseura Ylästön Urheilijat, minkä toiminnassa olimme lasten kanssa aktiivisesti mukana ja sieltä syntyi elinikäisiä hyviä tuttavuuksia. Myöhemmin perustettiin myös YÄK eli Ylästön Äijä Klubi, jonka nimissä olemme tavanneet jo vuosia jonkun jäsenen luona kerran kuukaudessa saunomisen ja illallisen merkeissä. Niissä illoissa on ollut mukava tutustua täysin eri aloilta tuleviin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia muustakin kuin omasta työmaailmasta. Vapaa-ajalla Antti on reissannut vaimon kanssa paljon maailmalla ja sukeltaminen koralliriutoilla on yleensä matkojen parasta antia. - Harrastan myös klassikko autoilua Triumph TR250:llä vuosimallia 1968, joka on ainut laatuaan Suomessa. Kauden kohokohta on osallistuminen poikani Veikon kanssa Mamas Classics -tapahtumaan. Tänä

135

Antti Viuha on tehnyt urallaan aina tiivistä yhteistyötä kone- ja laitevalmistajien kanssa. Kuvassa ollaan hänen organisoimillaan Parker Hannifinin päällerakentajapäivillä Tuusulan Gustavelundissa keväällä 2016.

vuonna kahdeksatta kertaa osallistuttuamme tulimme kisassa hienosti toiseksi, sanoo Viuha. Leikkimielisesti voisi myös todeta, että olisiko Parker halunnut päästä Antista eroon, kun hommasi hänelle 50 v. lahjaksi laskuvarjohyppykurssin. Tämäkin tuli vielä ”vanhoilla päivillä” Malmilla suoritettua. - Nuorena itselle laadittua mottoa ”Toiset tekee työtä elääkseen ja toiset elävät tehdäkseen työtä” ei ole tarvinnut katua, sillä moton alkuosakin antaa hyvät mahdollisuudet onnistua niin työelämässä kuin vapaaajallakin ja tästä on kiinni pidetty. Antoisa työelämä on antanut hyvät lähtökohdat oloneuvoselämälle. Eläkkeelle siirtyminen ei siis ole hidastanut tahtia ainakaan vielä, joten jatkossa on hyvä viettää ihmisen parasta aikaa yhdessä perheen ja ystävien kanssa, pohtii Viuha.

FinnMetkossa Antin hyvät yhteistyökumppanit signeerasivat mukavan taulun lahjaksi asiantuntijalle - liike pysyy yllä eläkepäivinäkin.

Työkaverit järjestivät Antille mukavan kahvitilaisuuden eläkkeelle lähdön kunniaksi. Parker Hannifinin entinen toimitusjohtaja Göran Westerholm ja nykyinen toimitusjohtaja Tapio Lehti kiittivät hydrauliikka-alan mestaria vertaansa vailla olevasta työpanoksesta Parkerin ja koko toimialan eteen.

Metsäalan Ammattilehden Janne Jokela ja Antti Viuha ovat tehneet parikymmentä vuotta hyvää yhteistyötä, mikä on näkynyt mielenkiintoisina hydrauliikka-alan artikkeleina lehdissä.

Parker Hannifinin Antti Viuha ja Maarit Hyytiäinen muistelivat hienoja metsäkoneprojekteja Ponssen Risto Vidgrénin kanssa FinnMetkossa.


METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI METSÄALAN

136

Hydrauliikka-Extra

Specman tuoteohjelma kehittyy koko Skandinavian tasolla

J

tavat useiden pikaliitinten nopean kytkemisen yhdellä kertaa. Liitinlevyjen käyttö lisääntyykin koko ajan liikkuvassa kalustossa, toteaa Sainio.

ohtava pohjoismainen hydrauliikkaalan toimija Specma täydentää tuotelinjojaan uusilla mielenkiintoisilla laatukomponenteilla ja kehittää muutenkin tuotehallintaa koko konsernin tasolla. Tanskalainen Hydra-Grene on omistanut Suomessa ja Ruotsissa vahvassa asemassa olevan Specman marraskuusta 2015 lähtien. Skandinavian lisäksi Specmalla on OEM-asiakkaita palvelevia valmistusyksiköitä Puolassa, Brasiliassa ja Kiinassa. - Nyt Specman omistaa vahva toimija joka on keskittynyt täysin hydrauliikkaan. Viime ajat konsernissa on haettu aktiivisesti synergiaa yritysten kesken ja työn tulokset alkavat nyt konkretisoitua mm. yhdenmukaistuvina tuotelinjoina sekä ostojen keskittämisenä, mikä parantaa hintakilpailukykyä. Lisäksi kattavaan tuotevalikoimaan on otettu uusia mielenkiintoisia edustuksia ja tuotehallintaa kehitetään jatkossakin asiakkaiden tarpeiden mukaan, kertoo Specma Oy:n OEM-myyntijohtaja

Uutuudet suoraan hyllystä - tervetuloa messuille!

Specman mielenkiintoinen uusi edustus on Faster -pikaliittimet. Erittäin kattavan pikaliitinohjelman lisäksi valikoimasta löytyy myös Multifaster -liitinlevyt, jotka mahdollistavat useiden pikaliitinten nopean kytkemisen yhdellä kertaa.

Rainer Saunio.

noo Saunio.

EMB -putkiliittimet

Faster -pikaliittimet

DIN-putkiliittimissä Specman tuoteohjelman rakentuu jatkossa saksalaisen EMB:n laatutuotteiden ympärille. - EMB on yksi maailman johtavista putkiliitinten valmistajista ja se on tänä päivänä Gatesin omistuksessa. EMB tarjoaa täydellisen valikoiman DIN-liittimiä jotka ovat sinkki-nikkeli pinnoitettuja, mikä takaa huippuluokan korroosionkeston ISO 9227 vaatimusten mukaan, sa-

Toinen Specman mielenkiintoinen uusi edustus on Faster -pikaliittimet. - Vuonna 1951 perustettu italialainen Faster on tunnettu laatubrändi liitinmarkkinoilla ympäri maailman. Faster on valmistanut jo yli 500 miljoonaa liitintä ja sillä on yli 40 patenttia liittyen pikaliittimiin. Erittäin kattavan pikaliitinohjelman lisäksi valikoimasta löytyy myös Multifaster -liitinlevyt, jotka mahdollis-

Specma varastoi kesän aikana uudet tuotteet toimipisteisiinsä joten niitä löytyy jatkossa suoraan hyllystä. - Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme ja palveluihimme lokakuussa Teknologia´17 -tapahtumaan Helsingissä osastolle 6H18, kutsuu Saunio.

DIN-putkiliittimissä Specman tuoteohjelma rakentuu jatkossa saksalaisen EMB:n laatutuotteiden ympärille.

Vain original varaosia!

eShrkokopkauppa

h ve Rexrot

Uudistunut verkkokauppamme tarjoaa yli 1000 Rexrothin alkuperäistä hydrauliikkakomponenttia sekä paljon muita varaosia – mallista ja merkistä riippumatta. Tuotteidemme toimitusaika on 2-4 päivää + kuljetusaika. Sinun tarvitsee syöttää vain valmistajanumero tuotehakuun. Ja verkkokauppamme näyttää automaattisesti Rexrothin alkuperäisosan, joka sopii sinun tarpeisiisi. Tuotteemme ovat helposti ulottuvillasi missä ja milloin vain! Rekisteröidy eShoppiimme veloituksetta jo tänään ja hyödynnä laaja palveluvalikoimamme. www.boschrexroth.fi/eshop


METSÄALAN AMMATTILEHTI

HYDRAULIIKAN HUIPPUOSAAMISTA Letkuasennelmat Ristikudos- ja spiraaliletkut

Asennustarvikkeet BSP-, JIC- ja ORFS-liittimet Leikkuurengasliittimet

Komponentit Patruunaventtiilit Pumput ja mobileventtiilit Putkistoasenteiset venttiilit Putkistoasenteiset venttiilit Suodattimet ja tarvikkeet Tarvikkeet ja varusteet

Hytar Oy on jo vuosikymmenten ajan toiminut merkittävänä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien ja -järjestelmien valmistajana sekä maahantuojana. Hytar Oy, Jyväskylä Itä-Päijänteentie 57 40320 Jyväskylä Puh: 010 613 7000 www.hytar.fi info@hytar.fi

Hytar Oy, Joensuu Puh: 010 613 7280

Hytar Oy, Lahti Puh: 010 613 7290

Hytar Oy, Pohjanmaa Puh: 010 613 7237 Puh: 010 613 7235

Hytar Oy, Pori Puh: 010 613 7160

Hytar Oy, Oulu Puh: 010 613 7310

Hytar Oy, Tampere Puh: 010 613 7150

Hytar Oy, Tampere, Vesihydrauliikka Puh: 010 613 7150

Hytar Oy, Turku Puh: 010 613 7364

Hytar Oy, Vantaa Puh: 010 613 7270


METSÄALAN AMMATTILEHTI

Metsäalan Ammattihakemisto


2017

METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI

Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti numero 4/2017 painetaan 26.9.2017

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti. Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi

A U T A A L I K H AN UNTIJALTA T LUOTET TAVAS – Stoneridge

I ASIANT

Digipiirturit

ISE ILMULAUT KOOTDILL

STIK PO

A

”MAA1up6as”ta

vain verkkoka

rit Vaihtopiirtseut ja korjauk

tallentimet Winycam -ajo

, Ohjelmistojatetälatausratkaisut tallennus-

aitejärjestelmät al rv u -t e y e il Mob

Dignita kometrit Alkolukot ja al

VERKKOK AUPPA.PIIRL A.FI » PIIRL A.FI PIIRL A@PIIRL A.FI » 017 283 1595


METSÄALAN AMMATTILEHTI

ENSIESITTELYSSÄ TÄYSIN UUSI

ISUZU D-MAX TRUCK DNA

TAKUU 5 v / 100 000 km

VETOKYKY kg

3 500

KANTAVUUS kg

1 000

PERUUTUSKAMERA *

Nykyaikaisin moottori. Ei lisäaineita. Ei ongelmia. Uusi Isuzu D-MAX -pickup on testattu kaikista haastavimmissa olosuhteissa. Uuteen D-MAXiin on koottu Isuzun yli 90 vuoden tietotaito raskaan kaluston ja yli 80 vuoden kokemus dieselmoottoreiden valmistuksesta. Isuzu on ainoa pickup-valmistaja, joka valmistaa vain hyötyajoneuvoja. Raskaan kaluston DNA näkyy ja tuntuu. Markkinoiden nykyaikaisimmassa dieselmoottorissa tehontuotto ja polttoaineenkulutus ovat optimoitu. Moottori ei myöskään vaadi -11°C:ssa jäätyvää AdBlue®-nestettä uusien Euro6-päästönormien täyttämiseksi. Markkinoiden paras vetokyky 3 500 kg ja yli 1 000 kg kantavuus tekevät D-MAXista markkinoiden parhaan työkalun.

ISUZU D-Max -mallisto alkaen Space Cab 1.9 TDi 4WD 6MT LX 30 595 € (sisältää toimituskulut). Malliston EU-yhd. 7,0–7,8 l/100 km, CO2-päästöt 183–205 g/km. *LS-varustetasosta alkaen. Kuvan auto erikoisvarustein.

HILJAINEN OHJAAMO

EI TARVITSE AdBlue®:ta

Mallisto alkaen

29 995 € + tk 600 €

TAKUU 5 v TAI 100 000 km


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.