Page 1

METSÄALAN

AMMATTILEHTI 28 vsk. 1986-2013

KONEURAKOINTI • KULJETUS • TEOLLISUUS

Bioenergia-NYT! -messuextra Erillinen Metsäalan Ammattilehden 4/2013 RISUPAKETTI -teemasivujen painos Lahden Bioenergia-NYT! -messuille 27.-28.9.2013

www.ammattilehti.fi


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

MTK:n Tiirola: EU:n uudet biomassojen kestävyyskriteerit voivat tuhota puupohjaisten biopolttoaineiden kehityksen

E

U-komissio valmis telee parhaillaan kiinteiden biomassojen kestävyyskriteereitä. Euroopan parlamentti on päivittämässä nestemäisten biopolttoaineiden kestävyyden direktiiviä jo syyskuussa. On suuri vaara, että EU:ssa tehdään syksyllä rikkidirektiiviäkin kohtalokkaampia päätöksiä Suomelle, varoitteli MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puheessaan Pielaveden Rantakalaillassa. Kestävyyskriteereissä on kysymys siitä, luokitellaanko puu ja sen eri jakeet uusiutuvaksi energiaksi. Biomassa on merkittävässä roolissa EU:n uusiutuvalle energialle asettaman 20 prosentin tavoitteen saavuttamisessa. Brysselissä on nyt kuitenkin vallalla syvä huoli käytetyn biomassan kestävyydestä. - On muun muassa ehdotettu, että metsänomistajat velvoitettaisiin todentamaan puuraakaaineen kestävyys tilakohtaisesti, mikäli osa korjatusta materiaa-

Tänä syksynä europarlamentaarikot ja hallitus eivät saa olla kesäterässä, kun päätöksiä puun asemasta ja metsien käytöstä tehdään.

lista päätyisi biopolttoaineiden tuotantoon. Kasvattaessaan metsäänsä metsänomistajan on mahdotonta tietää mille markkinoille mikäkin jae tulevaisuudessa päätyy. Tästä syntyisi satojen miljoonien byrokratia, Tii-

rola totesi. - Pelottavaa on, että suomalainen meppi Satu Hassi hehkuttaa blogissaan EU-parlamentin ympäristövaliokunnan kantaa, joka toteutuessaan saattaisi olla tyrmäävä isku toisen sukupolven biopolttoaineiden puupohjaiselle kehitykselle, Tiirola sanoi. Metsäteollisuuden murroksen seurauksena tarvitsemme juuri nyt mahdollisimman monipuolisia uusia käyttökohteita myös runkopuulle. Jätteillä ja hakkuutähteillä ei saada uutta teollisuutta aikaan. - Tänä syksynä europarlamentaarikot ja hallitus eivät saa olla kesäterässä, kun päätöksiä puun asemasta ja metsien käytöstä tehdään. Rikkidirektiivin kaltaisten päätösten luulisi antaneen esimerkin siitä, kuinka kalliita kompromisseja voidaan tehdä. Syksyn väännöt EU-komissiossa ja parlamentissa ovat Suomelle kohtalon kysymyksiä, Tiirola painotti. Tiirola puhui MHY Savotan, MTK Pielaveden ja Pielaveden yrittäjien Rantakalaillassa Pielavedellä 25.7.

3

Energiatukea liikenteen biojalostamoille haussa nyt

L

iikenteen biojalostamohankkeita koskevat energiatukihakemukset kannattaa tehdä syyskuun loppuun mennessä, jotta päätökset tuen myöntämisestä ehditään tehdä vielä vuoden 2013 aikana. Energiatukihakemukset toimitetaan sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueelle hanke kohdistuu. Alueelliset ELY-keskukset toimittavat kaikki biojalostamoja koskevat hakemukset työ- ja elinkeinoministeriöön, joka tekee päätökset tuettavista hankkeista. Harkinnanvaraiseen energia-

tukeen on tälle vuodelle varattu noin 127 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy liikennepolttoaineita tuottaville biojalostamohankkeille tarkoitettu noin 90 miljoonaa euroa. Energiatuen tarkoitus on vauhdittaa biojalostamoinvestointeja. Suomi pyrkii nostamaan uusiutuvan energian osuuden liikenteen energiankäytöstä 20 prosenttiin vuonna 2020. Toisen sukupolven biopolttoaineiden laajamittainen kaupallistuminen kuluvan vuosikymmenen puolivälin jälkeen on keskeistä tavoitteen toteutumisen kannalta Uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

World Bioenergy 2014 -näyttely ja konferenssit Jönköpingissä Ruotsissa 3.-5.6.2014

J

oka toinen vuosi Ruotsissa Jönköpingissä järjestettävä World Bioenergy näyttely ja konferenssitapahtuma kokoaa jälleen yhteen alan toimijat ja vaikuttajat ympäri maailmaa. Vuonna 2012 näyttelyyn osallistui 143 näytteilleasettajaa 19

eri maasta. Näyttelyvieraita saapui 64 eri maasta ja he edustivat 1320 yritystä tai organisaatiota. Konferensseissa kuultiin 100 puhujaa 34 maasta. World Bioenergy 2014 -tapahtuman osastomyynti on käynnissä ja vielä löytyy tilaa yrityksille jotka haluavat esitellä tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisille kävijöille.


4

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Korsnäsin energiapäivä tarjosi mahdollisuuden tutustua kantomurskeen koko tuotantoketjuun

Signar Stenholm Ab:n ABAB 5800 -kuorma-automurskaimen työskentelyä seurasi suuri joukko kantojen kokonaisurakoinnista kiinnostuneita kävijöitä, joita oli yhteensä yli 320.

K

orsnäsissa tarjoutui 20. syyskuuta ainutlaatuinen tilaisuus tutustua kannattavaan biopolttoainetuotantoon kannoista.

tövoimansa suoraan kuorma-auton moottorista, mikä vähentää ylläpitokustannuksia ja polttoaineen kulutusta. Murskain on helppo ja nopea siirtää kohteesta toiseen eikä epäpuhdas materiaali ole ongelma. - ABAB 5800 -kuorma-automurskaimelle on ollut selkeä tarve ja niitä on myyty Suomeen jo neljä kappaletta ja lisää on tulossa. Urakoitsijat ovat olleet tyytyväisiä investointiinsa ja tuotteella on hyvä maine kentällä, toteaa Allan Bruks Oy:n Ulf Österroos.

Tapahtumassa pääsi tutustumaan kantojen nostoon, varastointiin ja murskaukseen eli koko toimintaketjuun sekä keskustelemaan toimijoiden kanssa. Bioenergiapäivän järjestivät Allan Bruks Oy, UPM Kymmene Oy, EPV Oy sekä Metsänhoitoyhdistys Österbotten. Paikanpäälle saapui yli 320 vierasta ympäri Suomea ja myös Ruotsista; metsä- ja energiayhtiöiden edustajia, metsänomistajia, urakoitsijoita, tutkimuslaitosten väkeä jne.

Kantojen koko tuotantoketju yhdellä urakoitsijalla Erittäin onnistuneessa tapahtumassa esiteltiin UPM:n uraauurtavaan ja menestyvään tapaan tuottaa korkealaatuista energiamursketta kannoista. UPM on antanut koko kantomurskeen tuotantoketjun - kantojen nostosta valmiiseen lopputuotteeseen - vastuun yhdelle ainoalle urakoitsijalle. Lopputuotetta toimitetaan EPV:n lämpö-

Uusi ABAB -harvesteri syöttää ja leikkaa

EPV Oy:n Esa Koskiniemi kertoi viime talven erittäin hyvistä kokemuksista, joita on saatu UPM:n korkealaatuisen kantomurskeen käytöstä Vaasan Vaskiluodon voimalaitoksessa.

laitokselle Vaasan Vaskiluotoon. Tuotantoketjussa on monta eri työvaihetta jotka pitää hoitaa oikealla tavalla, jotta tuotanto olisi mahdollisimman kannattavaa sekä laadukasta esim. tuhkapitoisuuden arvo ei saa ylittää lämpölaitoksen vaadittua arvoa. Lopputuote eli kantomurske, on UPM:n projektissa osoittautunut erityisen korkealaatuiseksi koska sen energiasisältö on ollut noin 1 - 1,1 MWh / irtokuutiota

ja tuhkapitoisuus vain 1-1,5 % läpi koko lämmityskauden. Tuotantoketjun eri vaiheet ovat urakoitsijan Signar Stenholm Ab:n osaamisen ja tekniikan ansiosta mahdollisimman tehokkaita. Urakoitsijalla on 12 vuoden kokemus kantojen käsittelystä. Työnäytöksessä nähtiin miten parhaiten nostetaan kantoja, kuljetetaan ne tienvarteen ja varastoidaan sekä murskataan kannot kuorma-autoalustaisella

Myös urakoitsija Daniel Furun työnäytöksissä esittelemä uusi syöttävä ja leikkaava ABAB 255 -bioharvesteri kiinnosti kovasti tapahtumaan ympäri maata ja myös Ruotsista saapunutta metsäenergiaväkeä.

ABAB 5800 -murskaimella. Jokainen yksittäinen työvaihe on tärkeä osa laadukasta kokonaisuutta, mikä mahdollistaa nopean ja joustavan toimituksen sekä korkealaatuisen lopputuotteen.

Maastossa tehokkaasti operoiva murskain Markkinoiden ensimmäinen kuorma-autoon asennettava murskain ABAB 5800 saa käyt-

Urakoitsija Daniel Furu teki tapahtumassa työnäytöksiä ABAB 255 -bioharvesterilla, jossa on uusi tehokas toiminto; oksien katkonta. Hänen toimeksiantajansa Metsähoitoyhdistys Österbotten oli myös paikalla ja tarjosi tapahtuman kävijöille makkaraa ja kahvia. Oksien katkonta mahdollistaa kuitupuun tuotannon, helpottaa kuljetusta ja energiasisältö nousee kun rungot kuivuvat nopeammin. Näin vältytään ketjujen käytöltä sekä öljypäästöistä kun oksat katkotaan giljotiinilla sen sijaan, että niitä sahataan.

Signar Stenholm Ab kokonaisurakoi kannot UPM:lle. Näytöksessä kannot nostettiin Hitachin kaivukoneella missä Väkeä -kantopilkkuri ja kannot ajettiin tienvarteen Ponsse Buffalo -kuormatraktorilla.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Ylijoki Kuljetus Oy hankki kolmannen hakkuriauton. CBI ChipMaz 484 -hakkuri on asennettu Volvo FMX -alustaan ja nosturina on Kesla 2012T.

Ylijoki Kuljetus lisäsi hakkurikapasiteettia

Y

lijoki Kuljetus Oy on Ylöjärvellä sijaitseva kolmannessa polvessa toimiva kuljetusliike. Yritys on merkittävä toimija sahateollisuuden puru- ja hakekuljetuksissa Etelä- ja Länsi-Suomen alueella. Viimeisen parin vuoden aikana toimintaan ovat tulleet mukaan jälleen myös autohakkurit muutaman vuoden tauon jälkeen.

Ylijoki Kuljetus Oy:llä on hakkeen, purun ja sellun ajossa yhteensä 14 yhdistelmää sekä 9 pyöräkuormaajaa. Henkilökuntaa on palveluksessa 30. - Hakkuriautoja meillä on nyt viimeisimmän investoinnin jälkeen kolme; otamme juuri käyttöön uuden CBI Chip Max 484 -hakkurin mikä on asennettu uuden Volvo FMX 460 6x6*2 kuormaauton päälle ja nosturina on Kesla 2012T, kertoo Jarmo Ylijoki. Pääyhteistyökumppanit ovat Metsä-

liitto, Metsänhoitoyhdistys ja Biowatti. - Vuodessa tulemme tekemään haketta yli 400 000 irtokuutiota maastossa karsimattomasta rangasta ja korjuutähteistä sekä terminaaleissa karsitusta rangasta ja lumppipuusta. Kesä oli meillä todella kiireistä aikaa sillä teimme Metsänhoitoyhdistykselle isoon varastokasaan noin 45 000 irtokuutiota haketta ja Metsäliitolle aumaan noin 30 000 irtokuutiota sekä lisäksi jotain haketuksia Biowatille. Myös talvelle on hakkureille töitä luvassa todella hyvin, sanoo Ylijoki. Uusimmassa hakkuriautoprojektissa Ylijoet päätyivät CBI ChipMax 484 hakkuriin, mikä on varustettu omalla CAT C18 765 hv -moottorilla. - Olemme tutkineet hakkuria tarkkaan ja todenneet sen erittäin tehokkaaksi sekä rakenteeltaan kovaan käyttöön tehdyksi. Myös ChipMaxilla hakettavat urakoitsijakollegat ovat antaneet koneesta hyvää palautetta, toteaa Ylijoki.

CBI ChipMax 484 on varustettu omalla CAT C18 765 hv -moottorilla ja hakkuri on asennettu pyöriväksi Volvon päälle.

5


6

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Vermeer HG 6000 Tier 4 murskain voidaan varustaa nyt myös täysin alusta saakka hakkurikäyttöön suunnitellulla rummulla, mikä nostaa kokopuun haketustehon uudelle tasolle. Toki koneeseen saa edelleen myös suositun Duplex II -rummun, mikä mahdollistaa saman koneen toiminnan sekä murskaimena että hakkurina. Kuvassa haketetaan esikäsiteltyä sahapintaa ja lumppipuuta Hakevuori Oy:n terminaalissa Monninkylässä.

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Hakevuori Oy on tehnyt kesän aikana suuren hakevaraston tulevaa lämmityskautta varten, korkeutta kasalla on 12 metriä.

Vermeer HG 6000 Tier 4 hakkurirummulla todellinen tehokone terminaalihaketukseen

Hakevuori Oy:n terminaalissa koneeseen syötettiin kokeilumielessä yhtä aikaa sahapintaa pyöräkuormaajalla ja lumppipuuta nosturilla.

V

ermeer -koneiden maahantuoja Several Oy esitteli syyskuussa työnäytöksissä Vermeer HG 6000 Tier 4 -murskaimen varustettuna uudella hakkurirummulla. Vermeer HG 6000 -murskaimeen on jo pitkään saanut edistyksellisen Duplex II -rummun, mikä on mahdollistanut saman koneen toiminnan sekä murskai-

mena että hakkurina. Duplex II -rummun terien vaihto murskaimesta hakkuriksi ja päinvastoin vie noin 3-4 tuntia. - Nyt Vermeer on tuonut markkinoille Duplex II -rummun rinnalle täysiverisen hakkurirummun, joka on alusta saakka suunniteltu pelkästään hakkurikäyttöön. Näin urakoitsijat jotka hakettavat suurella volyymilla terminaalissa voivat valita koneeseen hakkurirum-

Vermeerilla syntyi sahapinnasta ja lumppipuusta laadukasta lopputuotetta lämmityskäyttöön.

mun mikä nostaa koneen tuottavuuden uudelle tasolle kokopuuta haketettaessa. Uuden hakkurirummun saa HG 6000 Tier 4 -murskaimeen sekä uuteen HG 4000 -murskaimeen, kertoo Several Oy:n Chris Wegelius. Uudessa hakkurirummussa voidaan käyttää 14 tai 28 terää tarpeen mukaan. - Hakkeen palakokoa ja laatua voi säätää juuri halutuksi terien määrällä, terien korkeudella,

Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio (oik.) kertoi alueen metsäenergia-alan näkymistä Several Oy:n Chris Wegeliukselle sekä Vermeerin bioenergiakoneiden myyntijohtaja Jay Sarverille (USA) sekä Vermeerin bioenergiakoneiden tuote-expertti Dennis Vrolijkille.

vastaterän etäisyydellä sekä koneen syöttönopeudella. Työnäytöksissä haketusalan ammattilaiset kehuivat Vermeerin tekemää hakkeen laatua erittäin hyvälaatuiseksi ja koneen tehokkuutta jopa ihmeteltiin; Vermeer HG 6000 Tier 4 varustettuna hakkurirummulla nielee runkopuuta niin tehokkaasti että syöttökoneen käyttäjällä on oikeasti kiire, toteaa Wegelius. Uuden Vermeer HG 6000 Tier

4 -murskaimen kehitystyössä on kuunneltu tarkkaan suomalaisia asiakkaita. Yhteensä Vermeer murskaimia on käytössä Suomessa jo 16 kappaletta. - Kone on todellinen “suomimalli” eli se on tehty kovaan käyttöön haastavissa olosuhteissa. Uusi CAT C18 755 hv moottori tarjoaa aiempaa mallia yli 20 % paremman väännön mutta pienemmän polttoaineenkulutuksen, sanoo Wegelius.

Kyröskosken Metsä Groupin terminaalissa hakkurirummulla varustettu Vermeer HG 6000 haketti puuta suurella volyymilla. Terminaalin urakoinnista vastaa JH-Metsäenergia Oy.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

omeen een! kuri Su ntimme jälk k a h s o k u t u r n .B ha n maa a jo 17 Tuloss 2009 alkanee a vuonn

Bruks 806 PTC

Bruks 806 PT Truck

Tulossa ensimmäinen nyt Suomeen - Ruotsissa suosittu ratkaisu. Täydellinen hakkuriyhdistelmä rakennettuna Volvo FH 600 hv -kuormaauton päälle jossa hakkuri, nosturi ja etukontti - perässä hakeperävaunu. Paketin saa sekä Volvoon aina 750 hv ja Scaniaan 730 hv asti.

Kuvan uusi hakkuripaketti valmistui Oripään Hakepalvelu Oy:lle. Voima Volvo FH -kuorma-auton 700 hv moottorista. Varustettu Palfinger Epsilon M120Z -ohjaamonosturilla. Paketin saa sekä Volvoon aina 750 hv ja Scaniaan 730 hv asti.

7


8

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2013 energiaa tuotettiin puupolttoaineilla aiempaa enemmän nergian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 710 petajoulea (PJ) vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä oli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin 2012.

E

Sähkön kulutus oli 43,4 terawattituntia (TWh), mikä oli lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sähkön nettotuonti laski noin 1,8 TWh eli noin 21 prosenttia. Tuontisähköä korvattiin kotimaisella tuotannolla, mutta pääosin tuontipolttoaineilla.Hiilen kulutus kasvoi 24 prosenttia (17 PJ) ja kivihiilellä tuotetun erillissähkön tuotanto kasvoi yli 80 prosenttia. Turpeen kulutus laski 33 prosenttia. Hiilidioksidipäästöt pienentyivät viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 4 prosenttia. Eniten kasvoi hiilen kulutus ja toiseksi eniten puupolttoaineen käyttö. Puun kulutus kasvoi ennakkotietojen mukaan yli 7 prosenttia. Puupolttoaineita käytettiin aiempaa enemmän lämmityksessä ja sillä katettiin yli neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Ydinenergian kulutus kasvoi 3,5 PJ eli noin 3 prosenttia. Yksittäisistä energialähteistä turpeen kulutus väheni määrällisesti eniten 33 prosentilla (14,6 PJ). Maakaasun kulutus väheni 3 prosentilla (1,9 PJ), joka oli määrällisesti saman verran kuin vesivoiman pienentyminen. Vesivoiman kulutus pienentyi 7 prosenttia (1,9 PJ). Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi 5 prosenttia. Suomessa kulutetusta sähkös-

tä noin 18 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön tuonti Venäjältä kääntyi kasvuun viime vuonna alentuneen tuonnin jälkeen. Venäjältä tuotiin sähköä 5 prosenttia enemmän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lauhdevoiman tuotanto kasvoi yli 80 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi viime vuoden tasolla. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kasvoi teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa 4 prosenttia, mutta kaukolämpölaitoksissa väheni 4 prosenttia. Suomessa tuulivoimalla tuotettiin sähköä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vain 0,3 PJ, joka oli 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2013 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 6,6 miljardin euron arvosta, joka oli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä 4,5 miljardin euron arvosta. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 3,3 miljardin euron arvosta, joka oli 7 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten Ruotsiin. Kasvu johtui keskitisleiden ja moottoribensiinin tuonnin ja viennin vilkastumisesta. Kivihiilivarastot olivat kesäkuussa noin 20 TWh eli 27 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta noin 10 TWh eli 34 prosentti enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä - kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista

S

ähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasuun hinnat kääntyivät laskuun toisella vuosineljänneksellä. Kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Kaukolämmön hinnat kallistuivat seitsemästä kahdeksaan prosenttia kulutusluokasta riippuen. Liikennepolttoaineissa dieselin ja bensiinin hinnat laskivat. Sähkön pienkäyttäjien hinnat ovat nousseet alkuvuonna ja myös suurempien sähkön kuluttajien hinnat kääntyivät nousuun toisella vuosineljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat ovat olleet nousussa maaliskuusta lähtien. Edellisvuotta korkeammat hinnat Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja alhaiset päästöoikeuksien hinnat mahdollistivat myös kivihiililauhdesähkön tuotannon nelinkertaistumisen alkuvuonna. Lämmöntuotannossa käytettävän jyrsinturpeen valmisteverollinen hinta oli

vuoden toisella neljänneksellä 44 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Metsähakkeen hinta nousi yli 10 prosenttia vuotta aiemmasta ja samaan aikaan kulutus oli kasvussa. Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasun hinnat halpenivat noin 3 prosenttia vuotta aiemmasta vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Liikennepolttoaineista dieselin ja bensiinin hinta halpeni noin 2 prosenttia, kuten kevyen polttoöljyn hinta verrattuna vuotta aiempaan. Kuluttajapelletin hinta kallistui 1,8 prosenttia elokuussa vuotta aiempaan verrattuna. Energian hinnasta suuri osa on valmisteveroja ja arvonlisäveroa. Kuluttajilla lämmityskäytössä olevalla kivihiilellä verojen osuus on jo yli 70 prosenttia, maakaasulla lähes 40 prosenttia ja kevyellä polttoöljyllä yli 30 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

9

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Fixteri FX15a -runkopuupaalain on osoittanut käytännön työssä toimivuutensa ja paaleja syntyy tehokkaalla tahdilla. Koneita on käytössä Suomessa jo useita ja lisää on tulossa.

Talousvaliokunta vieraili Fixteri -korjuukohteella

E

duskunnan talousvaliokunta vieraili Jyväskylässä 11.9. VTT:llä, Fixterin hakkuutyömaalla ja Jyväskylän Energialla.

Vierailun tarkoituksena oli tutustua edistykselliseen uusiutu-

van energian käytössä tarvittavaan teknologiaan ja osaamiseen. Keskustelua herätti myös mm. RES-direktiivin vaikutus uusiutuvan energian käyttöönottoon Suomessa sekä metsähakkeen saatavuus. Talousvaliokunnan jäsenissä Fixteri FX15a -runkopuupaalai-

men työskentely herätti suurta mielenkiintoa ja avasi myös silmiä; kaksi kotimaista Fixteri paalia vastaa energiasisällöltään yhtä tynnyriä ulkomailta tuotua kevyttä polttoöljyä. Lisäksi Fixteri -korjuumenetelmän metsänhoidolliset vaikutukset ovat merkittävät. Suo-

Eduskunnan metsävaliokunnalle havainnollistettiin että kaksi Fixteri -paalia vastaa energiasisällöltään yhtä tynnyriä kevyttä polttoainetta. Suomessa aina ihaillen kadehditaan Norjan fossiilisia öljy- ja kaasuvarantoja vaikka meillä itsellä on metsät täynnä erittäin arvokasta puhdasta uusiutuvaa ja nykyaikaista energiaa.

messa on yli 600 000 hehtaaria ensiharvennusrästejä, joiden hoitamattomuus heikentää metsän kasvua eli kansallisvarantoamme. Fixterilla ensiharvennusleimikoista saanti on kohteesta riippuen 60-100 mottia / hehtaari eli 60-100 tynnyriä polttoöljyä samalla kun metsä hoidetaan

kasvukuntoon. Valiokunnan kanssa pohdittiin myös kotimaisen metsäenergian erittäin merkittävää, tasaisesti koko maan alueella jakautuvaa työllistävää vaikutusta kone- ja laitevalmistuksesta urakointiin, kuljetuksiin ja voimalaitostoimintaan.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen (oik.) vastaili keskustelun aikana esitettyihin kysymyksiin. Taustalla Fixteri Oy:n Minna Lappalainen joka kertoi metsäenergian tuottamisesta.

Fixteri esiintyi työnäytöksessä Tampereen Lielahdessa

F

ixteri FX15a -runkopuupaalain esiintyi työnäytöksessä Metsä Groupin työmaakohteella 22.8. Tampereen kupeessa Lielahdessa. Työmaakohde oli Fixterille erittäin hyvin soveltuva kaupungin puistotyömaa. Paikalle saapui mukavasti väkeä tutustumaan tehokkaaseen tapaan tuottaa metsäenergiaa ja samalla kunnostaa metsät.

Arto Peltomaa Isojoelta urakoi Fixteri FX15a -runkopuupalaimellaan Lielahden työnäytöksessä.

Metsä Groupin korjuupäällikkö Mikko Välikoski (oik.) ja JH-Metsäenergia Oy:n energiapuolen toimialapäällikkö Mauri Lielahti seurasivat Fixterin työskentelyä mielenkiinnolla. JH-Metsäenergia Oy on murskannut Fixterin tekemiä paaleja hyvällä menestyksellä.


10

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Hakeyrittäjä Kari Vainikka (vas.) ja kuljettaja Timo Venhomaa luottavat kotimaisuuteen: - Investoimalla kotimaiseen kalustoon tuotetaan työtä ja hyvinvointia suomalaisille.

Kotimaista metsäenergiaa kotimaisella kalustolla

H

ake-Energia Kari Vainikka T:mi Salon kupeesta Tuohitusta tuottaa kotimaista metsäenergiaa kotimaisella kalustolla.

- Aloitin hakkurihommat vuonna 1982 armeijasta päästyäni käsisyöttöisellä hakkurilla ja vuonna 1984 ostin Perusyhtymän* valmistaman laikkahakkurin. 90-luvulla käytössä oli pari Bruksin hakkuria ja vuonna 2000 meille valmistui uusi Sisu -hakkuriauto HEINOLA 1310 hakkurilla, mikä on meillä edelleen varakoneena. Vuonna 2005 otimme käyttöön toisen Sisu hakkuriauton HEINOLA 1310 hakkurilla ja sekin on toiminut luotettavasti; hakkurissa on käyttötunteja yli 14 000. Uusin Sisu Polar -hakkuriauto uudella tehokkaalla HEINOLA 1310 ES -hakkurilla ja KESLA 1200T ohjaamonosturilla otettiin käyttöön kesäkuussa 2013 eli nyt meillä on kolme hakkuriautoa joista yksi ehtisi vuokrallekin jos joku on kiinnostunut, kertoo Kari Vainikka. (* Vuosina 1982-95 Heinolan Sahakoneet Oy oli osa A. Ahlström Osakeyhtiötä, jolla oli pitkä kokemus hakkureiden val-

Vainikan kanssa hakkuriautoja sekä muuta kalustoa kuljettaa ammattimies Timo Venhomaa. - Tällä hetkellä maatalousoppilaitoksessa opiskeleva tyttäreni Hanne aloitti hakkuriauton kuljettajana 19 vuotiaana nauttien haasteellisesta ja monipuolisesta työstä seitsemän vuoden ajan, mutta ikävä kyllä selkävaivat johtivat uuden ammatin etsimiseen. Hanne näytti silti esimerkillään että hakkuriauton kuljettaminen onnistuu myös tytöiltä, toteaa Vainikka.

Vahva HEINOLA 1310 ES -hakkuri tuottaa laatuhaketta siististi

Uusi HEINOLA 1310 ES -hakkuri on vahvaa tekoa ja se tuottaa laatuhaketta suurella volyymilla. Vaikka kuvassa haketettiin erittäin kuivaa lahotukkia hakkuri pölyttää vähän eikä tiputa pöydän alle haketta.

mistuksesta. Ahlström osti 80luvun puolivälissä Perusyhtymän Bioneer Oy:n hakkuritehtaan Hämeenlinnasta, jonka mukana Heinolaan siirtyi valtavasti hakkuriosaamista. Esimerkiksi traktorilla käytettäviä TT 1000 TU laikkahakkureita on yhä käytössä Suomessa ja maailmalla.).

Suuri määrä pieniä haketuskohteita Hake-Energia Kari Vainikka T:mi operoi laajasti eteläisen Suomen alueella. - Pääasiallinen toiminta-alueemme on Espoosta Turkuun ja pohjoisessa haketamme Forssaan asti. Meillä on myös omaa

hakkeen kuljetuskalustoa ja puutavara-auto sekä kaksi kuormatraktoria risun ja ensiharvennuspuun keräyksessä. Asiakkaita meillä on reilusti yli sata eli liikumme paljon pienistä kasoista toiseen tuottaen metsähaketta maatiloille, kasvihuoneille ja lämpölaitoksille, sanoo Vainikka.

Kesän aikana Hake-Energia Kari Vainikka T:mi aloitti operoinnin uudella hakkuriautolla. - Kyseessä on täysin kotimainen kokonaisuus eli Sisu Polar 6x4 600 hv -kuorma-auto minkä päälle on asennettu HEINOLA 1310 ES -hakkuri ja KESLA 1200T -ohjaamonosturi. Päällirakennustyön teki Heinolan Sahakoneiden alihankkija Parikkalan Kone- ja Laitehuolto Ky, joka on asentanut edellisenkin hakkurimme, kertoo Vainikka. Vainikka on tehnyt pitkään hyvää yhteistyötä Heinolan Sa-


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI hakoneet Oy:n kanssa. - Heinolassa kuunnellaan oikeasti asiakkaiden toiveita ja hakkureita kehitetään palautteen perusteella. Tuotteet ovat markkinoiden parhaat ja palvelu pelaa, kehuu Vainikka. Uusi HEINOLA 1310 ES hakkuri tuottaa tasalaatuista energiahaketta hakkuutähteistä, harvennuspuusta, rankapuusta ja rungoista. - Moni hakkurimerkki kestää vielä hakkuutähteellä mutta kun mennään kokorunkotavaraan niin HEINOLAn hakkurit ovat omassa luokassaan. Kuivat isot rungot ovat hakkurille yhtä haastellisia hakettaa kuin jäätynyt puu. HEINOLA 1310 ES hakkurin tuottaman hakkeen kokoa pystyy säätämään seulojen avulla sekä syötön nopeudella. Ohjauspaneelista löytyy kolme eri perusnopeutta sekä myös portaaton säätö halutun palakoon tekemiseen erilaisesta materiaalista, opastaa Vainikka. HEINOLA-hakkureiden vankka rakenne on ollut alusta asti tärkein syy Vainikan päätyessä niihin hakkurivalinnoissaan. - Rumpu on todella järeää tekoa ja painava samoin kuin akseli. Niinpä jos hakkuriin pääsee raudanpala niin akseli ei mene vääräksi. Lisäksi vastaterä pääsee putoamaan alas jos hakkuriin menee rautaa tai kiviä. Syöttöpöydän alkupään avoimen rakenteen ansiosta kivet ja maaaines tippuvat pois syöttöakseleiden välistä joten ne eivät kulkeudu sisään hakkuriin. Hakkurirummun terien vaihto on helppo ja nopea toimenpide. Hakkuri on muutenkin tehty huoltoystävälliseksi ja sen rakenne on selkeän yksinkertainen, kehuu Vainikka. Uusissa HEINOLA-hakkureissa on kiinnitetty erityistä huomiota haketuksen ja kuormauksen puhtauteen. - Uusi HEINOLA 1310 ES on todella siisti kone ja se ei tiputa pöydän alle haketta eikä pölytä joten työmaalta voi lähteä ilman että aikaa kuluu siivoamiseen, toteaa Vainikka.

SISU ja KESLA täydentävät kotimaisen huippukokonaisuuden Suomalainen Sisu on asia mistä Vainikka ei luovu. - On hienoa että Sisu on tullut vahvasti takaisin kuorma-automarkkinoille. Hakkuriauton alustana Sisu on todella hyvä maasto-ominaisuuksiensa ja monien rakenteellisten yksityiskohtien ansiosta. Sisun teliveto on yliveto; viime talvena vaikka lunta oli riittävästi emme laittaneet kertaakaan ketjuja hakkuriautoihimme. Ja Fullerin laatikko on ainut oikea valinta kuormaautoon silloin kun lähdetään pois pikitieltä. Sisun tehdas räätälöi auton juuri asiakkaiden tarpeiden mukaan, uudessa Sisussamme on mm. vahvistetut jou-

METSÄALAN AMMATTILEHTI sipakat, toteaa Vainikka. HEINOLA 1310 ES -hakkuri ottaa voimansa kuorma-auton moottorista. - Sisun 600 hevosvoimaisessa Mercedes-Benz -moottorissa riittää voimaa hakkurin pyörittämiseen alhaisella polttoainekulutuksella. Myös kotimainen eli Joensuussa valmistettava KESLA 1200T -ohjaamonosturi on osoittautunut erittäin hyväksi valinnaksi hakkuriautoon. - Nosturissa on ulottuvuutta lähes pari metriä enemmän kuin aiemmassa nosturissamme joten sillä saa nosteltua tavaraa hakkuriin kaukaa ilman että autoa tarvitsee siirrellä. Voimaa on riittävästi, nosturi on tarkka työskennellä ja näkyvyys on hyvä viihtyisästä ohjaamosta, kommentoi Vainikka.

11

HEINOLA 1310ES -hakkuri hakettaa tehokkaasti myös erittäin järeät runkopuut. Seuloilla ja syötön nopeudella voidaan säätää tuotetun hakkeen kokoa.

Uusi KESLA 1200T -nosturi tarjoaa 11,5 metrin ulottuvuuden mikä mahdollistaa hakkurin syötön kaukaa ilman että autoa tarvitsee siirrellä. Tämä tehostaa hakkuriautolla operointia merkittävästi.


12

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puun energiakäyttö kovassa kasvussa Pirkanmaalla

Metsähakkeen käyttö on kasvanut Pirkanmaalla erittäin paljon viimeisen viiden vuoden aikana.

P

uun energiakäyttö oli Pirkanmaalla vuonna 2012 noin miljoona kuutiota. Se on 30 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Tästä metsähakkeen osuus oli noin 0,7 milj.m3 ja loppu koostuu metsäteollisuuden sivutuotteista. Sivutuotteiden määrä on vähäisempi kuin muissa maakunnissa suurten raakapuuta käyttävien laitosten puuttuessa. Sen sijaan metsähakkeen käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen viiden vuoden aikana, 200 000 kuutiosta yli 700 000 kuutioon. Suurin osa metsähakkeesta tehdään pienpuusta sekä hakkuutähteistä. Kantojen käyttö on vielä pientä noin 10 %. Metsähaketta saadaan edullisimmin kuusikoiden päätehak-

kuiden hakkutähteistä ja kannoista. Myös harvennushakkuiden yhteydessä poistetun puun energiakäytössä on metsäenergian käytön suuri kasvupotentiaali. Metsäenergian käyttö kokonaisuudessaan tuo työtä ja toimeliaisuutta metsätalouteen. Pirkanmaalla käytetyn metsähakkeen energiasisällön lasketaan olevan 1 418 GWh, joka kattaisi koko Naistenlahden voimalaitoksen vuotuisen lämmöntuotannon. Puuta käytäviä laitoksia tulee tasaisesti lisää koko Pirkanmaan alueelle. Esimerkiksi Kyröskoskella tehtiin kartonkitehtaan yhteyteen uusi biovoimalaitos sekä Tampereen sähkölaitoksen Suomen suurin pellettivoimalaitos Tampereen Viinikassa, joka käyttää pellettejä 12 800 tonnia vuodessa. Pelletit valmistetaan Vilppulassa, joten se tukee koko maakunnan työllisyyttä. Myös

kunnilla on herännyt kiinnostus puuenergian käyttöönotolle monissa kohteissa, lisäksi lämpöyrittäjyys on nosteessa ja Pirkanmaalla onkin jo 40-50 lämpöyrityskohdetta. Pientalojen polttopuun käyttö on yhä merkittävä lämmitysmuoto. Pirkanmaalla vuonna 2010, jolloin viimeksi on asiaa tutkittu, käytettiin 580 000 m3 puuta pientalojen lämmitykseen. Omakotiasujan keskikulutus on noin kahdesta neljään kiintokuutiota klapeja vuodessa, joka tarkoittaa kolmesta kuuteen kuutiota puuta pinossa. Joten ei muuta kuin hankkimaan talven lämmityspuut jos niitä ei vielä ole. Toimiva palvelu tähän on Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä halkoliiteri.com, josta löytää paikkakunnan polttopuunmyyjät helposti.

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

ENER GIAENERGIAALAN TOIMIJ A!!! OIMIJA!!! Jokaisessa Metsäalan Ammattilehden numerossa on mukana RISUPAKETTI -energiateema! Varmista tehokas näkyvyys ja varaa yrityksellesi mainospaketti. Soita ja suunnitellaan toimiva kokonaisuus 050 412 9030 janne.jokela @ammattilehti.fi


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

13

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi CRAMBO murskain mekaanisella voimansiirrolla

Komptech CRAMBO on parhaimpia murskaimia kaiken tyyppiselle puulle ja vihermassalle sekä tunnettu erinomaisuudestaan kantojen murskauksessa. Hyvin suosittu hydrauliseen voimansiirtoon perustuva murskain on nyt saatavana myös mekaanisella voimansiirrolla, kertoo maahantuoja Vimelco Oy:n tuotepäällikkö Lauri Rahikainen.

Uusi järjestelmä yhdistää hydraulisen järjestelmän toimintavarmuuden mekaanisen voimansiirron tehokkuuteen. Se tarkoittaa hyvin edullisia käyttökustannuksia samalla, kun säilytetään CRAMBOn vahvuudet kuten epäpuhtauksien sieto, peruuttavat telat, monipuoliset käyttökohteet jne. Uudessa mekaanisessa voimansiirrossa dieselmoottori pyörittää hihnapyörää ja sen kaksi hihnaa kahta pyörää yläpuolella, jotka on kytketty vaihteisiin. Kummallakin murskaintelalla on itsenäinen 2+1-nopeuksinen vaihde ylikuormakytkimellä. Edut hydrauliseen malliin verrattuna: - 25-30 % pienempi polttoainekulutus - 2-vaihdeajossa samalla vääntömomentilla korkeampi pyörimisnopeus - Ei suuritehohydrauliikkaa eli pienemmät huoltokulut - Entistäkin parempi pääsy huoltokohteisiin - Hiljaisempi

Komptech CRAMBO on tehokas murskain kaiken tyyppiselle puulle ja vihermassalle - erityisen tunnettu se on erinomaisuudestaan kantojen murskauksessa. Suosittu hydrauliseen voimansiirtoon perustuva murskain on nyt saatavana myös mekaanisella voimansiirrolla.

Huippuhuolellinen tuotekehitys Komptech ei riskeerannut menestystuotteensa mainetta kiirehtimällä uutuutta myyntiin. - Testejä varten tehtiin kaksi murskainyksikköä, ylikuormakytkimestä kokeiltiin 12 eri versiota ja lopulta testiyksiköllä ajettiin 1000 tuntia äärimmäisellä kuormalla, jonka aikana simuloitiin 250 000 epäpuhtauden aiheuttamaa tukosta, kertoo Rahikainen.

Uudessa mekaanisessa voimansiirrossa dieselmoottori pyörittää hihnapyörää ja sen kaksi hihnaa kahta pyörää yläpuolella, jotka on kytketty vaihteisiin. Kummallakin murskaintelalla on itsenäinen 2+1-nopeuksinen vaihde ylikuormakytkimellä.

Uuden CRAMBO -murskaimen perusteellisesti tehdyissä testeissä mm. simuloitiin 250 000 epäpuhtauden aiheuttamaa tukosta.

Uusi moottoritila Caterpillar-moottori on asennettu pitkittäin, mikä uusien Tier 4-päästömääräysten ohella edellytti konetilan uudelleensuunnittelua. - Moottoritila on tämän takia vain hieman pidempi, mutta olosuhteet huoltotöiden tekoon ovat merkittävästi paremmat. Lisähelpotusta tuovat kolmessa osassa avautuvat huolto-ovet. Alkaen 2014 uusi konetila tulee myös hydraulisiin Komptech CRAMBO - ja TERMINATORmurskaimiin, toteaa Rahikainen. Paremman kustannustehokkuuden myötä Caterpillar C13 -moottorilla varustettu (328kW, vastaava kuin hydraulisessa CRAMBO 5000:ssa) murskain on nimetty CRAMBO 5200 Direct:iksi. Muut mallit ovat CRAMBO 4200 Direct (C9, 242kW) ja Crambo 6200 (C18, 429kW); kaikki mallit ovat saatavissa koukkulava-, traileri- tai tela-alustalla.

Kaaviossa on CRAMBOn vääntömomentti pyörimisnopeuden funktiona hydraulisessa ja kahden vaihteen mekaanisessa voimansiirrossa. Kakkosvaihde tuottaa hydraulista voimansiirtoa vahvemman momentin samalla nopeudella.

Caterpillar-moottori on asennettu pitkittäin, mikä uusien Tier 4päästömääräysten ohella edellytti konetilan uudelleensuunnittelua. Olosuhteet huoltotöille ovat nyt merkittävästi paremmat.

Kaikissa uusissa CRAMBO- ja TERMINATOR -murskaimissa on helppokäyttöinen graafinen ohjausjärjestelmä.

CRAMBO Direct taittuu nopeasti työasennosta entistäkin helppopääsyisempään huoltotilaan.


14

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Suomalaiset onnistuneella vierailulla Rotochopperin tehtaalla Amerikassa

Rotochopper B-66 -murskain tuottaa laadukasta mursketta suurella teholla erittäin järeästäkin runkopuusta.

Y

hdysvaltalainen Rotochopper Inc. valmistaa yli 25 vuoden kokemuksella murskaimia erilaisten materiaalien kuten puutavaran, biomassan, kompostija rakennusjätteen jne. käsittelyyn. Laajasta tuotevalikoimasta löytyy lisäksi mm. murskamateriaalin värjäyslaitteet ja säkityskoneet. Rotochopperin tehdas sijait-

see Minnesotan osavaltiossa Keski-Amerikassa, noin sata kilometriä Minneapoliksen kaupungista luoteeseen St. Martin nimisellä paikkakunnalla. Elokuussa 2013 tehtaalla vieraili Suomen maahantuojan Oy Sawcenter Ab:n myyntipäällikkö Joakim Lund ja myynti-insinööri Tero Tirkkonen sekä pitkän linjan kokeneet metsäenergia-alan yrittäjät Saku Leinonen Ruovedeltä, Mikko Alamettälä Parkanosta ja Risto Pohjanen Kemistä.

- Reissu Amerikan maalle oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ja Rotochopperilla vierailu vakuutti meidät kaikki yrityksen luotettavuudesta sekä tuotteiden laadusta, sanoo Joakim Lund.

Tehtaan tuotanto hyvässä vaudissa Rotochopperin historia juontaa 80-luvun alkuun ja ensimmäiset vaakasyöttöiset murskaimet valmistettiin 90-luvun alussa.

- Tänä päivänä pääjohtaja John Babcock ja muu toimiva johto sekä henkilökunta omistaa yrityksen mikä näkyy hienossa yhteishengessä. Henkilökunnan määrä on noin 120 ja tällä hetkellä tehokas ja siisti tuotanto pyörii kahdessa vuorossa sillä Pohjois-Amerikan myynti vetää hyvin. Pääosa valmistetuista koneista tehdään kotimarkkinoille mutta Rotochopper panostaa koko ajan enemmän myös Euroopan markkinaan ja tarjolla on meidän tarpeisiin soveltuvat

CE-hyväksytyt koneet. Tehdas kuuntelee asiakkaiden palautetta herkällä korvalla ja koneita kehitetään jatkuvasti entistäkin paremmiksi ja eri käyttötehtäviin soveltuviksi. Myös tekninen tuki sekä huolto- ja varaosapalvelut pelaavat luotettavasti, toteaa Lund.

“Perfect In One Pass” Rotochopperin sitoutuminen alusta saakka ajatukseen “Perfect In One Pass” - eli täydellistä yhdellä ajolla - on johtanut vuosikymmenten aikana lukuisten ainutlaatuisten murskauskoneiden, innovaatioiden ja patenttien syntymiseen. - Rotochopper murskaimilla pystytään tuottamaan laadukasta lopputuotetta yhdellä ajokerralla mikä tekee urakoinnista tehokasta ja kannattavaa, sanoo Tero Tirkkonen. Rotochopper murskainten vankka ja tehokkaan yksinkertainen rakenne sekä huollon helppous tekee niistä luotettavia koneita kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin. - Tarjolla on laaja mallisto murskaimia eri tarpeisiin pyörätai tela-alustaisena ja dieselmoottoristen murskien lisäksi löytyy myös sähkömallit, luettelee Tirkkonen.

Laaja mallisto tehokkaita murskaimia

Rotochopperin tehtaalla on käytössä useita komeita Kenworth -kuorma-autoja joilla murskaimet toimitetaan asiakkaille Amerikan mantereella. Kuvassa kromin kiiltoa ihailevat vas. Joakim Lund, Saku Leinonen, Risto Pohjanen, Mikko Alamettälä ja Tero Tirkkonen.

Rotochopperin tehdasvierailulla suomalaiset pääsivät näkemään useita murskaimia tositoimissa. - Pyöräalustainen 700 hevosvoimainen Rotochopper B-66,


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

15

Suomalaiset pääsivät pikareissullaan myös todelliseen Amerikan tunnelmaan Minnesota Twinsin baseball -ottelussa.

Tela-alustainen Rotochopper B-66 -murskain oli varustettu värjäysjärjestelmällä jolla syntyy halutun väristä puumursketta maisemointiin tai puutarhakäyttöön. Näyttävälle materiaalille olisi käyttöä Suomessakin.

NHL-joukkue Minnesota Wildin kotiareena sijaitsee Saint Paulin kaupungissa. Wildin kapteeni on Mikko Koivu.

Sähkökäyttöinen Rotochopper B-66 E -murskain on varustettu 700 hv moottorilla rummulle ja lisäksi koneessa on toinen sähkömoottori muille toiminnoille.

Rotochopper tarjoaa laajan valikoiman puumateriaalin murskaimia eri käyttötarkoituksiin. Kuvassa MC-266 varustettuna 540 hv moottorilla.

Ziegler CAT vastaa Caterpillar -tuotteiden myynnistä Minnesotan ja Iowan osavaltioissa. Suomalaiset kävivät tutustumassa Zieglerin toimipisteessä St. Cloudin kaupungissa Caterpillar -moottoreihin, jotka pyörittävät myös Rotochopper -murskaimia.

eli samanlainen murskain mikä on käytössä Saku Leinosella, murskasi maastossa erittäin järeää, jopa yli 10 metristä runkopuuta todella tehokkaasti. Terminaalissa pääsimme tutustumaan B-66 T -tela-alustaiseen murskaimeen, missä oli lisävarusteena murskeen värjäysjärjestelmä jolla tuotettiin maisemointiin tai puutarhakäyttöön väriä tuovaa mursketta. Terminaalissa työskenteli myös sähkökäyttöinen B-66 E -murskain, missä on 700 hv sähkömoottori rummulle ja toinen sähkömoottori muille toiminnoille. Tutustuimme myös pienimpään mutta yllättävän tehokkaaseen MP-2 murskaimeen 275 hv moottorilla sekä mielenkiintoiseen “välikoon” MC-266 -murskaimeen missä on 540 hv moottori, kertoo Lund.

Rotochopperin pääsuunnittelija tarjosi kotonaan vieraille mahdollisuuden kokeilla amerikkalaisia harrastuksia - kuvassa Parkanon Billy the Kid näyttää miten järeällä Magnum 44 -revolverilla osutaan maaliin.


16

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Puu ja Bioenergia 2013

Puu ja Bioenergia 2013 -messut keräsi 4.-6.9.2013 Jyväskylän Paviljonkiin reilut 5 000 alan ammattilaista. Kotimaiset Energiat Oy esitteli Giant -autohakkuria ja uutta Matec-Trailerin 5-akselista hakevaunua.

Metsäbioenergia-alan COST -hankkeessa yhtenäistettiin standardeja ja tutkimusmenetelmiä

E

U-rahoitteisessa COST-hankkeessa on yhtenäistetty metsäbioenergia-alan standardeja, menetelmiä ja terminologiaa.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) koordinoiman, kansainvälisen “Development and Harmonisation of New Operational Research and Assessment Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply” -hankkeen tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa, joka järjestettiin 27.-29.8. 2013 Joensuussa. Moisio Forest Oy:n osastolla metsäenergiaväkeä kiinnosti Viitasaarella valmistettavat Moipu -energiapuukourat joita menee myös vientiin.

Pentin Paja Oy valmistaa Naarva -energiapuukouria, joita käytetään traktoreissa, metsäkoneissa, kaivukoneissa, nostureissa jne.

Malleja, ohjekirja, verkkosanasto, laaja portaali Metsäbiomassan tuottaminen kustannustehokkaasti ja kestävästi on suuri maailmanlaajuinen haaste - tutkimukselle, teollisuudelle ja koko metsäklusterille. Yleistä tietoisuutta ja yhtenäisiä käytäntöjä metsäbiomassan energiakäytöstä tarvitaan. COST Action FP0902:ssa on yhtenäistetty metsäbioenergia-alan terminologiaa sekä tutkimusmenetelmiä kymmenien

asiantuntijoiden voimin. Loppuseminaari on neljävuotisen, laajalti verkostoituneen hankkeen yhteenvetotilaisuus, jossa esitellään myös konkreettisia tuotoksia. Näitä ovat esimerkiksi malli, joka on suunnattu erityisesti puunkorjuun kustannuslaskentaan (Costing Model: Machine Cost Calculation Testing Model) sekä verkkosanasto, josta löytyy keskeisimmät metsäenergiatermit käännettyinä useille eri kielille. Jo aiemmin hankkeessa on julkaistu “Good Practice Guidelines for Biomass Production Studies” (GPG) -ohjekirja. Hankkeen kotipesänä ja ”tietopankkina” toimii Forest Energy Portal, jossa on runsaasti esillä julkaisuja, tietoa alan tutkimuksesta, ajankohtaisuutisia, videoita, kuvia ja blogi.

Tutkimuksen vaikutukset maailmanlaajuisia Seminaarin yhteydessä järjestetyllä retkeilyllä kuultiin viimeisimmät metsäkonealaan ja energiaurakointiin liittyvät kuulumiset Kesla Oyj:n, Pentin Paja

Oy:n ja Sekera Oy:n edustajilta. Seminaariin osallistui yli 100 asiantuntijaa yli 30 maasta. COST Action FP0902:n puheenjohtajana toimii Metlan tutkija Robert Prinz. Action FP0902:ssa on mukana tutkimusorganisaatioita 29 jäsenmaasta sekä lisäksi Australiasta, Brasiliasta, Kanadasta, Japanista, Uudesta Seelannista, EteläAfrikasta, Venäjältä, Ukrainasta ja Yhdysvalloista. Ei-eurooppalaisten asiantuntijoiden mukaantulo hankkeeseen on nostanut sen vaikutukset maailmanlaajuisiksi.

COST edistää eurooppalaista tieteellisteknistä yhteistyötä COST perustettiin vuonna 1971. Se tukee eurooppalaisia monikansallisia ja tieteidenvälisiä tutkimusverkostoja tarjoamalla yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti rahoitetuille tutkimusprojekteille. Toiminta perustuu yhteistyöhankkeisiin (COST Actions), joissa on kyse kansallisesti rahoitetun tutkimuksen yhteensaattamisesta eurooppalaisella tasolla.

Doppstadt - mobiilimurskaimien markkinajohtaja Suomessa DZ 750 Kombi - samassa hidas / nopeakierroksinen murska

AK 600 nopeakierroksiset vasaramurskaimet

- kannot - risut/risutukit - ratapölkyt - ruokohelpipaalit teollisuusjäte - rakennusjäte - muovi ym. - 2 kpl magneettia minimoivat rautojen aiheuttamat vahingot - taloudellinen MB mottori - Suomessa laitteita on jo yli 10 kappaletta!

- rakennusjäte - risut/risutukit - kuormalavat, ruokohelpipaalit ym. - vapaasti pyörivät vasarat ja avautuva takaseulaverkko päästävät suuret metallikappaleet ulos ja minimoivat vahingot, tämä on ainut toimiva järjestelmä!

DH-910SA -rumpuhakkuri - moottoriteho 610 hv

DW-sarja hidaskierroksiset murskaimet - kannot - risut - kuormalavat - teollisuusjäte - jätepuu - muovi ym. - hydraulisesti avautuva vastakampa päästää metallikappaleet vaurioittamatta konetta

Kysy myös käytettyjä murskaimia ja hakkureita!


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

17

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Kahden vuoden välein Eschlböckin tehtaalla Prambachkirchenissa järjestettävä Biberfest kerää hakkurialan ammattilaiset ympäri Eurooppaa nauttimaan hienosta juhlasta.

Biberfest on hakkurialan ykkösjuhla!

I

tävaltalainen hakkurivalmistaja Eschlböck järjestää kahden vuoden välein suuren Biberfest -juhlatapahtuman tehtaallaan Prambachkirchenissa.

Tänä vuonna 6.9. järjestetty Biberfest keräsi ennätysmäärän hakealan ammattilaisia tutustumaan tehtaan tuotantoon, uusimpiin hakkurimalleihin sekä juhlimaan hyvässä seurassa. Biberfestiin saapui yli 800 vierasta 17 eri maasta. Vuonna 1954 perustettu Eschlböck Maschinenfabrik valmisti ensimmäisen hakkurin vuonna 1978 ja nykyään yritys on yksi johtavista hakkurivalmistajista. Valmistusmäärät ovat tasaisessa kasvussa ja tehdas pyörii täydellä kapasiteetilla kuutenä päivänä viikossa; silti toimitusajat on pystytty pitämään hyvällä tasolla. - Tänä vuonna hakkureita valmistuu yhteensä yli 250 kappaletta, joista järeitä Biber -kuorma-autohakkureita täysin valmiina avaimet käteen -paketteina on 62 kappaletta. Suomeen tuli taas hiljattain uusi Biber 84 RPZ -autohakkuri ja tarjouksia on mukavasti tehtynä. Baltiaan toimitamme loppuvuoden aikana ainakin kolme Biberia ja Ve-

Yli 800 juhlavierasta pääsi näkemään uusimmat Eschlböck hakkurimallit tositoimissa työnäytöksissä.

Eschlböck Maschinenfabrikin toimitusjohtaja Rudolf Eschlböck (vas.) ja tekninen johtaja Markus Altenstrasse tyytyväisenä Biberfestissa.

Eschlböck esitteli Biberfestissa uusia tuotteita kuten hihnapurkuisen rumpuhakkurimallin.

Salo-Machineryn seuruetta eli Baltian myyjä Tarmo Kärbo ja vaimonsa Maret sekä hakkuriyrittäjät Matti Kukkola Valkealasta ja Juha Heikkinen (oik.) Nurmeksesta - molemmilla Eschlböck Biber -hakkurit. Lisäksi matkassa oli hakkuriyrittäjä Teuvo Kekäläinen Siilinjärveltä, jolle toimitettiin hiljattain uusi Biber 84 RBZ -hakkuriauto sekä huoltoyrittäjä Jere Wennström Toholammilta, joka huoltaa myös Biber -hakkureita.

näjälle menee kaksi konetta, ilmoittaa Suomen, Baltian ja Ve-

näjän myynnistä vastaavan Salo-Machineryn Pertti Salo. Uutta on myös Biber 92 RBZ asennettuna 4-akseliseen MAN -kuormaauton alustaan; yleensä alustat ovat olleet 3-akselisia.

Torvisoittokunta täräytti ilmoille reipasta baijerilaistyylistä musiikkia luoden juhlaan arvokkaan tunnelman.

Myyntijohtaja Karl Eschböckin vaimo Anita vastasi hienon juhlan onnistuneista järjestelyistä.

Kansainvälisessä tapahtumassa oli vieraita 17 maasta. Espanjalaisella Olaf Mulderilla on 18 kpl Eschlböckin hakkureita.

Agropartner Oü urakoi Saarenmaalla Biber 84 RBZ -hakkurilla. Kuvassa yrityksen nuorin edustaja Biberfestissa.


18

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Uusi TANA BioChipper lähtee pohjoisen Suomen hakesavotoille

L

okakuun alussa otetaan jälleen Suomessa käyttöön uusi TANA BioChipper -hakkuri.

RASE-Kuljetus Oy:lle valmistui uusi TANA BioChipper -hakkuri mikä otetaan käyttöön lokakuussa. Hakkurissa yhdistyy luotettava Heinolan hakkureiden rakenne yhdistettynä omaan 660 hv voimanlähteeseen sekä Tanan osaamiseen konevalmistajana; tuloksena on älykäs tehohakkuri.

Siimet Oy teki päällerakennetyöt sekä asensi hakkurin ja nosturin ammattitaidolla Mikkelissä.

Kokonaisuudesta tuli kompakti paketti ja kääntyvällä taka-akselilla varustettu Volvo kääntyy todella pienessä tilassa.

Uusi TANA BioChipper -hakkuri toimitetaan RASE-Kuljetus Oy:lle Kuusamoon. - Meidän päätoimiala on turvepuoli josta lähdemme nyt laajentamaan toimintaa myös metsähakkeen tuottamiseen. Uusi hakkuri lähtee töihin Kemi-Tornio alueelle ja toimitamme metsässä tehdyn hakkeen hakeautollamme Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan voimalaitokseen. Ja jos haketusta tehdään jossain vaiheessa terminaaleissa niin BioChipperissa riittää tehoa siihenkin, kertovat RASE-Kuljetus Oy:n Raimo ja Seppo Koivuranta. Koivurannat etsivät ensin käytettyä hakkuria Suomesta ja ulkomailta mutta TANA BioChipper -konseptiin tutustuttuaan päätyivät siihen: - Meillä oli hakkurivalinnassa edellytyksenä se että hakkurissa on oma moottori. Nyt saimme uuden tehokkaan hakkurin 660 hv moottorilla ja kokonaisuudesta tuli hinnaltaan melko edullinen kun hakkuri asennettiin käytetyn hyväkuntoisen Volvo FH12 8x4 -kuorma-auton päälle ja nosturiksi valittiin käytetty Kesla 2012. Päällerakennetyöt sekä hakkurin ja nosturin asennuksen teki ammattitaidolla Siimet Oy Mikkelissä. - Mielenkiinto TANA Bio Chipper -hakkuria kohtaan on kasvanut nyt kun koneita on töissä kentällä ja asiakkaat ovat olleet niihin tyytyväisiä. Taas on tuotantoon lähdössä uusi kone jolla teemme talven aikana koko maan laajuisen demokiertueen, kuten viime talvenakin. Eli jos haluat saada uuden BioChipper -hakkurin kokeiltavaksesi omalle työmaallesi niin soita 0400 642 147 ja sovitaan koska tulen käymään, ilmoittaa HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

19

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Koneet metsäenergiatuotannon eri vaiheisiin

O

jala Machine Oy Sievistä tarjoaa koneet myös metsäenergian tuotannon eri vaiheisiin.

- Olemme myyneet vuosien aikana runsaasti uusia ja käytettyjä hakkureita ja murskia metsäenergiaurakoitsijoille. Nytkin pihasta löytyy pari uutta traktorikäyttöistä Jenziä ja käytetty Vermeer -murska. Hankimme myös kalustoa asiakkaillemme Euroopasta ja varustelemme sen juuri heidän tarpeisiinsa, kertoo Ojala Machine Oy:n Harri Ojala. Ojala Machinen pihasta löytyvä uuden ja käytetyn kone- ja kuljetuskaluston todella suuri valikoima on Suomessa ainut-

Ojala Machine Oy on myynyt viime vuosien aikana runsaasti uusia ja käytettyjä hakkureita metsäenergiaurakoitsijoille. Pihasta löytyy yleensä myös uusia hakkureita heti toimitukseen kuten kuvassa olevat Jenz HEM 561 ja HEM 582 Z -hakkurit.

laatuinen. - Energiatuotannon eri vaiheisiin löytyy mm. pyöräkuormaa-

jat syöttökoneiksi, kaivukoneet vaikkapa kannonnostoon, lavetit työkoneiden siirtelyyn, kuor-

Volvo -pyöräkuormaajia on tarjolla pitkä rivi vaikkapa murskan syöttökoneiksi sekä hakkeen käsittelyyn.

ma-autot ja perävaunut hakkeen kuljetukseen sekä koneiden erilaiset lisälaitteet kuten tukki-

kourat, hakekauhat jne. luettelee Ojala.

Kaivukoneiden ja kuljetuskaluston valikoima on Sievissä aina erittäin suuri - kannattaa poiketa pihalla katsomassa.

www.heinolasm.fi

UUDET HEINOLA 1310 ES sekä HEINOLA 910 ES -mobiilihakkurit HEINOLA 910 ES

ENTISTÄ KESTÄVÄMPIÄ, TEHOKKAAMPIA JA KÄYTÄNNÖLLISEMPIÄ

HEINOLA 1310 ES


20

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Suomessa ennätysmäärä bioneste ja -kaasuhankkeita S

uomessa on ennätysmäärä lähitulevaisuudessa valmistuvia bioneste- ja biokaasuhankkeita. Satoihin miljooniin nousevat laitos- ja muut investoinnit on pitkälti saatu käyntiin valtion tukimekanismien avulla.

Bioenergia ry:n bioneste ja kaasuvaliokunnan puheenjohtaja Pasi Torri sanoo, että biomassapohjaisten nesteiden ja kaasujen on vielä hankala kilpailla hinnassa fossiilisten polttoaineiden kanssa. Siksi valtion tarjoamat tuet ovat olleet elintärkeitä. -Alku näyttää nyt lupaavalta. Hankkeita on käynnissä pääasiassa liikenteen biopolttoaineissa, Gasum Oy:n biokaasu ja uusiutuvat -liiketoimintayksikön päällikkönä toimiva Torri toteaa. Merkittävä syy hankkeiden suureen määrään on myös viime vuosina usealla eri taholla tehty alan tutkimus- ja kehitystyö, jonka jälkeen on päästy tekemään konkreettisia investointeja. Nopeasti kasvava ala on myös ensimmäistä kertaa järjestäytynyt. Lisäksi raakaöljyn korkea hinta sekä liikenteen biopolttoaineissa vuonna 2011 voimaan tullut jakeluvelvoite ovat kannustaneet uusiin innovaatioihin. Suurin yksittäinen käynnissä oleva hanke on UPM:n biopolttoaineita valmistava biojalostamo, joka valmistuu ensi vuonna

Suomessa on ennätysmäärä lähitulevaisuudessa valmistuvia bioneste- ja biokaasuhankkeita, joiden investoinnit nousevat satoihin miljooniin euroihin.

Lappeenrantaan. Investointi on noin 150 miljoonan arvoinen. Myös Vapon Forest BTL:n Kemiin ja Kaskisiin kaavailemat biodieselhankkeet ovat satojen miljoonien investointeja. Kymmenien miljoonien eurojen arvoisia biokaasu- ja bionesteinvestointeja on käynnissä muun muassa Gasumilla, Fortumilla ja Stora Ensolla. Fortum puolestaan investoi noin 20 miljoonaa euroa rakentamalla bioöljylaitoksen Joensuun voimalaitoksen yhteyteen. Laitoksen on arvioitu valmistuvan tänä syksynä. Stora Enso

uutisoi juuri 32 miljoonan euron investoinnista biojalostamoon Sunilan sellutehtaalle. Gasumilla on rakenteilla Lahteen Suomen suurin biokaasun tuotantoja jalostuslaitos, joka valmistuu ensi vuonna. Hanke on 16 miljoonan euron investointi. Yhtiö on mukana myös muissa alan investoinneissa. Lisäksi eri puolella maata on

käynnistymässä useita pienempiä hankkeita.

Tulevaisuuden talousmoottori -Investointien määrä ja suuruusluokka kertoo siitä, että ala on tulevaisuudessa entistä merkittävämpi talouden moottori ja työllistäjä Suomessa, Torri toteaa.

Myös raaka-ainepohjassa tapahtuu koko ajan kehitystä. Maailman suurin uusiutuvan dieselin valmistaja Neste Oil Oyj on kasvattamassa raaka-ainevalikoimaansa maa- ja metsätalouden sekä prosessiteollisuuden tähdemateriaaleihin. Yhtiö on muun muassa ottanut käyttöön mäntyöljyteollisuuden tähdettä, mäntyöljypikeä, joka ei ole aiemmin ollut kaupallisessa mittakaavassa käytössä liikennepolttoaineiden valmistuksessa. Torrin mukaan alan haasteena on tuotteiden kilpailukyky joka osin määrittyy tukipolitiikasta. Riskinä voi nähdä myös taloustilanteen negatiiviset muutokset, jotka saattavat jarruttaa investointeja. Tänä vuonna valtion budjetissa on 100 miljoonaa euroa tukia liikenteen biopolttoaineille, mutta niiden hyödyntäminen vaatii tukihakemusten sisään jättämistä tämän vuoden puolella. Torri pitää tärkeänä, että hakuaikaa voitaisiin tarvittaessa venyttää ensi vuodelle.

Lue uudet uutiset joka päivä ammattilehti.fi

Bioenergia ry: Budjettiriihi hallituksen paikka nostaa kotimainen energia tuontienergian edelle

B

ioenergia ry on huolissaan kotimaisen energian kilpailukyvyn jatkuvasta heikentymisestä. Järjestön mukaan hallituksen tulisi pikaisesti reagoida tilanteeseen, jossa etenkin kivihiili vetää kauppatasetta yhä enemmän miinukselle ja uhkaa kotimaisia työpaikkoja. Kotimaisten energialähteiden kilpailukyvyn heikentyminen johtuu Bioenergia ry:n mukaan kivihiilen alhaisesta maailmanmarkkinahinnasta, puuenergian tukien heikentymisestä sekä turpeen verotuksesta ja lupaprosessien hitaudesta. Sekä puu että turve joutuvat tekemään jatkuvasti tilaa kivihiilelle, ja muutos on osoittautumassa pysyväksi. Bioenergia ry näkee, että hallituksen tulisi asettaa budjettiriihessä kotimainen energia tuontienergian edelle. Sen mukaan hallituksen tulisi reagoida tilanteeseen nopeasti alentamalla turpeen veroa ja nostamalla metsähakkeen tukea. Järjestö muistuttaa, että muiden energialähteiden korkeampi verotus ei suoraan auta kotimaisten poltto-

aineiden ahdinkoon, sillä sähköä ei veroteta sen tuotantovaiheessa. Hallituksen on myös parannettava turpeen saatavuutta, erityisesti nopeutettava lupaprosesseja. Turvetuotannossa on alle prosentti Suomen soista, ja turvetuotanto on sitoutunut mittaviin vesiensuojelutoimenpiteisiin.

Pien-CHP- että biokaasuhankkeiden tukijärjestelmiä uudistettava Bioenergia ry:n mukaan lisäksi sekä pien-CHP- että biokaasuhankkeiden tukijärjestelmiä olisi uudistettava, sillä hankkeet eivät nykyisellään edisty. Samoin uusiutuvan energian investointituista on pidettävä kiinni, ja huolehdittava, että lupaavalta näyttävät bionestehankkeet todella etenevät. Pientuotantoon on harkittava pitkäjänteistä ekologista kotitalousvähennystä, kun siirrytään öljy- tai suorasähkökohteista uusiutuviin energialähteisiin.

Työpaikat vaarassa Mikäli kotimainen energia asetettaisiin tuontienergian

edelle, Suomeen syntyisi uusia työpaikkoja ja kauppatasetta saataisiin oikaistua. Jo tällä hetkellä kotimainen energia tuo toimeentulon 20 000 suomalaiselle. Bioenergia ry:n mukaan kotimaisen energian verottamista on vaikea ymmärtää etenkin nykyisessä taloustilanteessa. Ilman hallituksen toimenpiteitä esimerkiksi turvetuotantoala on vaikeuksissa ja uhkana on 3 200 suomalaisen työpaikan menettäminen tilanteessa, jossa yli 300 000 suomalaista on vailla töitä. Panostaminen kotimaiseen energiaan toimisi sekä pitemmällä että lyhyemmällä tähtäimellä. Tällä hetkellä noin 70 prosenttia Suomessa käytetystä energiasta tuodaan ulkomailta. Kallistuneen öljyn tuonti selittää suurelta osin Suomen kauppataseen heikkenemistä. Bioenergia on avainasemassa paitsi kauppataseen korjaajana, myös uusiutuvan energian tavoitteeseen pääsemisessä, sillä bioenergian osuus on 80 prosenttia kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

21

Hakkureiden ja murskainten laadukkaat komponentit Kotila Engineeringiltä

Kotila Engineering Oy valmistaa mm. laadukkaat rumpuhakkureiden teräpainimet kilpailukyiseen hintaan kaikkiin hakkurimerkkeihin ja -malleihin.

K

otila Engineering Oy tekee vankalla konepajaalan kokemuksella Mikkelissä alihankintaa sekä tarjoaa tuotteita hakkureihin ja murskaimiin sekä mekaaniselle puunjalostusteollisuudelle. Myös asennukset ja kunnostukset kuuluvat toimenkuvaan. Hakkureihin ja murskaimiin on tarjolla oikeastaan kaikkea mitä teräksestä voi tehdä. Konepajasta löytyy hyvä konekanta teräksen työstämiseen. - Valmistamme laadukkaat rumpuhakkureiden teräpainimet kilpailukyiseen hintaan kaikkiin hakkurimerkkeihin ja malleihin. Teemme myös hakkureiden ja rumpujen korjausta; pystymme koneistamaan isotkin rummut halkaisijaltaan aina 1000 mm asti. Ja tarpeen vaatiessa valmistamme kokonaan uuden rummun. Olemme tehneet mm. painoltaan jopa 55 tonnisen murskaimen roottorin. Lisäksi meiltä saa hakkureihin ja murskaimiin varaosia juuri asiakkaan tarpeen mukaan tehtynä. Käytössämme on 3D Solid Works -suunnitteluohjelma ja kokemusta haastavistakin projekteista, kertoo Kotila Engineering Oy:n Juhani Kukkonen.

Konepajasta on valmistunut mm. kuljetinteloja kierrätyskoneisiin.

PUUSTA BIOENERGIAAN Ideachip on johtava mobiilihakkureiden ja perävaunujen maahantuoja. Pitkän kokemuksemme ansiosta voimme tarjota aina parasta ratkaisua ammattitaidolla.

Sahalaitoksiin on valmistettu mm. erottelukuljettimia.

Asennukset ammattitaidolla Kotila Engineering tarjoaa myös asennuspalvelua esimerkiksi hakkuriautojen valmistukseen. - Meillä on 500 neliötä asennustilaa ja osaamista hydrauliikasta sekä sähköja automaatiopuolesta, ilmoittaa Kukkonen. Lisätietoja: KOTILA ENGINEERING OY Juhani Kukkonen puh. 0400 546 701

Myös pelkkahakkkureita on tehty sahakäyttöön.

juhani@kotilaengineering.fi

Hakeseuloja voidaan valmistaa juuri asiakkaiden tarpeisiin jopa 6x6 m koossa.

Vaativien 3D-työstöjen osaaminen mahdollistaa mm. muottityökalujen valmistuksen ajoneuvoteollisuudelle.

Jenz hakkurit | Jukka | 0400 - 715 949 Serrus perävaunut | Teppo | 0400 - 359 359 Ideachip Machine Oy Jokimäentie 1, 16320 Pennala Tel: 03 882 140, info@ideachip.com


22

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

OBM Barracuda -murskaimella jätteet tehokkaasti hyötykäyttöön

Uusi hitaasti pyörivä OBM Barracuda -murskain käsitteli Lahdessa Kujalan jätekeskuksessa kierrejousipatjoja, joiden metallijouset kiertyvät helposti rummun ympärille ja joustavat vaahtomuovipehmusteet ovat haastavia murskata tarpeeksi pieneen palakokoon. OBM Barracuda selvisi testistä kuitenkin erinomaisesti ja polttoainekulutus oli vain n. 50 l/tunti.

I

deachip Machine Oy ensiesitteli Suomessa työnäytöksissä syyskuun alussa uuden hollantilaisen hitaasti pyörivän OBM Barracuda murskaimen. Murskaimen valmistaja on OBMtec BV, joka on tehnyt Ideachipin kanssa pitkään hyvää yhteistyötä. Vuonna 1979 perustetulla OBMtecilla on vankka kokemus puu- ja kierrätysalan laitteiden kuten murskainten ja hakkureiden maahantuonnista sekä myynnistä ja huollosta. - Tuomme edelleen maahan alan johtavia merkkejä kuten

Morbark. Halusimme lisäksi kehittää asiakkailtamme saadun palautteen perusteella uudenlaisen hitaasti pyörivän murskaimen, johon olemme keränneet kaiken sen osaamisen ja kokemuksen mitä meille on alalta kertynyt. Uusi tehokas ja taloudellinen OBM Barracuda tarjoaakin murskain- ja repijäteknologian parhaat ominaisuudet, sanoo OBMtec BV:n toimitusjohtaja . Päätös OBM Barracuda murskaimen valmistuksesta tehtiin parisen vuotta sitten, jolloin alkoi koneen varsinainen suunnittelu- ja tuotekehitystyö. - Ensimmäinen trailerialustai-

nen OBM Barracuda - eli tämä kone mikä on nyt käymässä Suomessa - valmistui vuoden 2012 lopulla ja sillä on ajettu siitä lähtien paljon testejä hyvällä menestyksellä erilaisilla materiaaleilla. Kesäkuussa 2013 toimitimme ensimmäisen asiakaskoneen, tela-alustaisen OMB Barracudan, kertoo . OBM Barracuda on osoittautunut käytössä erittäin luotettavaksi ja tuottavuudeltaan suureksi mutta polttoainekulutukseltaan pieneksi murskaimeksi. - Rummun ja terien (21 kpl) rakenne sekä muutkin rakenneratkaisut vähentävät kitkaa mikä pienentää tehon tarvetta ja sitä

OBM Barracuda -murskaimen vastaterä taittuu hydraulisesti alas ja koneen huoltokohteisiin on muutenkin helppo päästä käsiksi. Kuvassa vaihdetaan metallisia sovitepaloja millä säädetään vastaterän etäisyyttä rummusta ja siten murskatun materiaalin palakokoa.

kautta laskee Caterpillar C-15 (540 hv) -moottorin polttoaineenkulutusta. OBM Barracudan polttoaineenkulutus on vain noin 70 litraa tunnissa materiaalista riippuen, ilmoittaa . Murskaimen kaikki säädöt ja ohjaukset tapahtuu edistyksellisen OBM -ohjausyksikön kautta, mikä säätää konetta koko ajan niin että polttoainetta kuluu mahdollisimman vähän. - Yksi tärkeä asia murskaimen rakenteessa on kumpaankin suuntaan pyörivä magneettierotin mikä mahdollistaa materiaalin syötön koneen molemmilta puolilta, toteaa Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen. Koneen kyljestä aukeaa iso huoltoluukku mistä taittuu hydraulisesti alas rummun vastaterä, minkä etäisyyttä muuttamalla voidaan helposti ja nopeasti säätää murskatun materiaalin palakoko halutuksi. - Etäisyyden säätö tapahtuu kätevästi metallisilla sovitekappaleilla. Lisäksi palakokoa voidaan säädellä vaihdettavilla seuloilla, opastaa Humalainen. OBM Barracuda soveltuu erinomaisesti puujätteen, eri-

Vastaterän etäisyyden lisäksi lopputuotteen kokoa voidaan säätää erilaisilla seuloilla.

laisten muovien, renkaiden jne. tehokkaaseen murskaamiseen. - Toki OBM Barracuda toimii myös esimurskaimena esimerkiksi kannoille, lisää Humalainen. Suomessa OBM Barracuda murskasi Turussa auton renkaita ja Lahdessa kierrejousipatjoja sekä muovimateriaaleja. - Valitut materiaalit ovat erittäin haasteellisia murskaimelle ja OBM Barracuda selviytyi niistä hyvin tuottaen laadukasta mursketta tehokkaasti ilman ongelmia pienellä polttoaineen kulutuksella, kehuu Humalainen.

Murskaamisen tarve lisääntyy Suomessa Suomessa jätteiden tehokkaampi hyödyntäminen lisää murskaamisen tarvetta jatkossa. - Erityisesti pienillä paikkakunnilla kierrätys- ja jätehuolto perustuu pienjäteasemiin ja mm. puuaines kannattaa käsitellä jo pienjäteasemalla mobiilimurskaimen avulla kuljettamisen tehostamisen vuoksi, sanoo Humalainen.

Murskaimen kaikki toiminnot säädetään OBM -ohjausyksikön kautta, näyttää OBMtec BV:n toimitusjohtaja .


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

OBMtec NV:n toimitusjohtaja Mark v.d. Galien (vas.) Delete Oy:n Kimmo Laaksonen, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n liiketoimintapäällikkö Pekka Kilpeläinen ja Ideachip Machine Oy:n toimitusjohtaja Jukka Humalainen tutkivat murskatun vaahtomuovin maksimi palakokoa jatkokäyttöä ajatellen.

Ideachip Machinen Jukka Humalainen (oik.) esitteli OBM Barracuda -murskaimen työskentelyä Hyötypaperi Oy:n Seppo Hoville. Taustalla murskaamista seurasivat Ideachip Machine Oy:n Teppo Humalainen ja Kärkimurskaus Oy:n Anssi Martikainen.

23

OBM Barracuda on teknisesti ja myös ulkonäöllisesti täysin sarjatuotantoon valmis kone.

Kierrejousipatjoissa on suuri määrä jousiterästä minkä OBM Barracudan magneettierotin poisti tehokkaasti.

Kujalan jätekeskuksen energia- ja puujätteen murskauslaitos

Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa energia- ja puujätteen murskauslaitos MURRE, mikä pystyy käsittelemään noin 60 000 tonnia jätettä vuodessa.

K

ujalan jätekeskus Lahdessa on PäijätHämeen Jätehuolto Oy:n päätoimipaikka ja jäteterminaali jossa vastaanotetaan jätteitä koko maakunnasta ja kauempaakin. Kujalan jätekeskuksessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään, hyödynnetään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan yhdyskuntien ja tuotantotoiminnan jätteitä. Kujalan jätekeskuksessa vastaanotettiin vuonna 2012 yhteensä noin 244 300 tonnia jätettä, josta yhdyskuntajätteitä oli noin 86 800 tonnia. Vastaanotetuista yhdyskuntajätteistä hyödynnetään yli 90 %. Kujalan jätekeskuksen alueen laajuus on kaikkiaan 70 ha, josta 8,3 ha on käytössä olevaa kaatopaikka-aluetta ja 23 ha käytöstä poistettua ns. vanhaa kaatopaikka-aluetta. Hyötyjätteiden vas-

taanotto- ja varastointialueita on noin 5,3 ha. Pilaantuneiden maiden käsittelykentän laajuus on 2 ha ja kompostointilaitos toimii noin 5 ha:n alueella. Kujalan jätekeskuksessa on neljä laitosta: energiajätteen murskauslaitos MURRE, lajitteluterminaali LATE, nestemäisten jätteiden käsittelylaitos OILI ja lisäksi alueella sijaitsee Kujalan Komposti Oy:n biohajoavien materiaalin kompostointilaitos. - Energiajätteen murskauslaitos MURRE otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Laitos valmistaa polttoainetta erilliskerätystä energia- ja puujätteestä. MURRE mahdollistaa muovija kuitupitoiselle materiaalille sekä puuperäiselle materiaalille omat käsittelylinjansa, jolloin jakeet pystytään prosessoimaan optimaalisesti ja lopputuotteille saadaan paras mahdollinen lämpöarvo, kertoo Päijät-Hämeen

Jätehuolto Oy:n liiketoimintapäällikkö Pekka Kilpeläinen. Erilliskerätty energiajäte syötetään murskaimeen, josta murskattu jäte siirretään kuljettimilla magneettiasemalle. Siellä jätteestä erotellaan magneettiset ja ei-magneettiset metallit. Tämän jälkeen energiajäte on valmista SRF -polttoainetta, joka toimitetaan pääosin Lahti Energian Kymijärvi 2 -voimalaitokselle kaasutettavaksi. MURRE pystyy käsittelemään noin 60 000 t jätettä vuodessa: 30 000 t kierrätyspolttoainetta (SRF), 20 000 t kierrätyspuumursketta, 5 000 t risua ja metsätähdemursketta. MURRElle otetaan vastaan myös energia- ja puujätettä murskattavaksi asiakkaan lukuun. Tuotettu puumurska toimitetaan polttoaineeksi useammalle lähialueen voimalaitokselle. - Erilliskerättyä energiajätettä kerätään Päijät-Hämeen Jäte-

Murskauslaitoksessa on omat käsittelylinjat muovi- ja kuitupitoiselle materiaalille seä puuperäiselle materiaalille. Materiaalin syötön hoitaa urakointina J. Rekola Oy Sennebogen -materiaalinkäsittelykoneella.

Energia- ja puujätteen murskauslaitos on erittäin automatisoitu; sitä pyörittää kaksi henkilöä. Kuvassa prosessinhoitaja Tapio Leppinen valvoo murskausta ja koko laitoksen toimintaa.

huollon (PHJ) toimialueen kaikkien 12 kunnan alueella. MURRE-murskauslaitoksessa käsitellään toimialueen asumisesta, teollisuudesta ja kaupasta syntyvä erilliskerätty energiajäte ja sinne vastaanotetaan energiajätettä käsiteltäväksi myös toimialueen ulkopuolelta, sanoo Kilpeläinen.

Energiajätteeksi lajitellaan materiaalina kierrätykseen kelpaamattomat muovi-, paperipuu- ja pahvipohjaiset pakkaukset sekä tekstiilit. Energiajätteeksi eivät kelpaa PVC-muovi, ruoka, metalli, lasikuitu, vaipat, nahka, keinonahka, alumiini ja kumi, koska ne sisältävät haittaaineita.


24

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Suomen metsäkeskus, Metsäteollisuus ry ja MTK:

Energiapuun korjuuhankkeet kannattaa nyt käynnistää uomen metsäkeskuksen myöntämää tukea energiapuun korjuuseen nuorista metsistä on syyskuun puolivälissä 2013 vielä runsaasti jäljellä. Puu on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä Suomessa, mutta sen tuotantokustannukset ovat korkeammat nuorissa kuin varttuneissa metsissä. Korjuuhankkeet kannattaa käynnistää nyt, sillä tukea on saatavilla ja korjuuaika par-

S

haimmillaan. Energiapuun korjuuseen tarkoitettua tukea on käytetty vasta reilu kolmannes siihen budjetoiduista 18 miljoonasta eurosta. Tilanne on poikkeuksellinen, koska tuki on useina aikaisempina vuosina loppunut kesken jo loka-marraskuussa. Nykyinen energiapuun tukijärjestelmä on voimassa vuoden 2014 loppuun asti, joten tilaisuus kannattaa hyödyntää ja käynnistää pikaisesti energiapuun korjuuhankkeet nuorissa

metsissä. Rahoitusta on hyvin saatavissa ja energiapuun korjuuaika on syksyllä parhaimmillaan. Tänä syksynä ja ensi keväänä korjataan energiapuuta lämmityskaudelle 2014-2015.

Lisätalousarviosta tukea myös muihin metsänhoitotöihin Muihin tuettuihin metsätalouden töihin on varoja käytetty hieman alle puolet budjetoidusta 61 miljoonasta eurosta. Kestävän metsätalouden rahoi-

tuslain eli Kemera-lain mukaisiin töihin on esitetty lisättäväksi kolme miljoonaa euroa vielä kuluvana vuonna. Kemera-varoista tuetaan nuoren metsän ja taimikonhoitoa, kulotusta, juurikäävän torjuntaa, kunnostusojitusta, metsäteiden tekoa ja perusparannusta, metsien terveys-lannoitusta sekä metsän uudistamista esimerkiksi luonnontuhon jälkeen. Lisäksi Kemera-varoista maksetaan ympäristötukea ja tukea luonnonhoitohankkeille. Kemera-tukien on arvioitu luovan metsätalou-

teen useita tuhansia työpaikkoja vuosittain, etenkin maaseudulle. Koko metsäala on mukana edistämässä työllisyyttä ja huolehtimassa, että kestävän metsätalouden rahoitus auttaa osaltaan kansantaloutta nousuun. Metsänomistaja voi ottaa yhteyttä kehen tahansa metsäpalvelujen tarjoajaan, kun haluaa saada nuoret metsänsä hyvään kuntoon. Lisätietoja Kemera-varojen käytöstä: www.metsakeskus.fi/ kemeraseuranta

Budjettiriihen energiaveropäätökset nakertavat kilpailukykyä ja hyvinvointia udjettiriihen päätös verottaa vesi-, ydinja tuulivoimaa uudella voimalaitosverolla on Energiateollisuus ry:n mukaan hallituksen omien energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden vastainen.

B

- Tuottajia epätasa-arvoisesti kohteleva vero vahingoittaisi Suomea investointiympäristönä sekä heikentäisi näin kotimaisten toimijoiden investointiedellytyksiä ja asemaa kansainvälisillä sähkömarkkinoilla. Lausunnolla ollut voimalaitosveroesitys vaikuttaa kaiken lisäksi arveluttavalta niin perustuslain kuin EU-lainsäädännönkin näkökulmasta. Veron toteutuminen olisi karhunpalvelus koko kansantaloudelle, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo. - Hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteena on nimenomaan ollut kannustaa investointeja päästöttömään sähköntuotantoon sekä parantaa Suomen energiaomavaraisuutta. Uusi voimalaitosvero olisi räikeässä ristiriidassa näiden tärkeiden tavoitteiden kanssa. Valmisteltava vero vaikuttaa kielteisesti sijoittajien näkemyksiin Suomen maariskistä. Kohoava riskitaso nostaa investointeihin vaadittavan lainarahan hintaa ja siten hankkeisiin kohdistuvia kustannuksia. Sotimalla kestävän energiapolitiikan tärkeintä elementtiä, pitkäjänteisyyttä, vastaan vero vaarantaa Suomeen tarvittavat ja suunnitellut energiainvestoinnit. Energiateollisuus ihmettelee myös hallituksen päätöstä nostaa sähköveroa ja heikentää siten kansalaisten ostovoimaa ja palveluliiketoiminnan kilpailukykyä. Verotusta kiristettiin ennätyksellisesti jo vuoden 2011 alussa, jolloin sähkövero lähes kaksinkertaistui. Tuolloisella päätöksellä Suomi nousi kertaheitolla Euroopan kovimpien sähkön verottajien joukkoon.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

25

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Veli-Matti Lahti keskittyy urakoimaan energiapuu- ja ensiharvennuskohteilla. Hakkuut tehdään Vimek 404 T -harvesterilla jossa NT/AM -koura.

Energiapuuhakkuisiin erikoistuminen oli oikea valinta uudeksi ammatiksi eli-Matti Lahti Kokkolasta ajoi työkseen rekkaa kunnes niskan alueen ongelmat alkoivat olla niin vakavia että edessä oli ammatinvaihto pari vuotta sitten.

V

- Mietin mitä lähtisin tekemään ja metsätyöt alkoivat kiinnostamaan. Ostin käytetyn Tehojätkä -pienmetsäkoneen ja rupesin harjoittelemaan energiapuun hakkuuta ja ensiharvennusten tekoa serkkuni, maanviljelijä Kari Lahden hakkuilla Sievissä. Aloin myös kyselemään töitä ja pääsin tekemään koehakkuun Kokkolan Metsänhoitoyhdistyksen Kälviän osastolle. Sieltä sanottiin että töitä riittäisi jos myös ajohommat hoituu samalla. Niinpä hankimme yhdessä serkkuni kanssa Vimek 606 -kuormatraktorin Tehojätkän perään ja aloimme tekemään hakkuita Metsänhoitoyhdistykselle, kertoo Veli-Matti Lahti. Töiden lisääntyessä Lahti huomasi että hän tarvitsee käyttöönsä hieman isomman ja tehokkaamman harvesterin. - Kun teimme sopimuksen Kalajokilaakson Metsänhoitoyhdistyksen kanssa energiapuun hakkuista ja ensiharvennuksista, ostin tänä kesänä PowerForest Oy:n Atso Viitaselta vuosimallia 2009 olevan siistin ja melko vähän ajetun Vimek 404 T -harvesterin. Olin aiemmin ostanut Tehojätkään vähän käytetyn NT/

NT/AM on toimintavarma ja tehokas harvesteripää energia- ja harvennuspuulle. Syöttörullien väliin onnistuu myös pikkupuiden keräily.

AM -harvesteripään minkä siirsin Vimekiin ja kokonaisuudesta tuli oikein hyvä, kehuu Lahti. Vimek 404 T varustettuna NT/AM -kouralla on osoittautunut juuri oikean kokoiseksi koneeksi Lahden urakointiin. - Vimek on kokoisekseen yllättävän tehokas harvesteri ja sillä energiapuun teko on kannattavaa. Pääomakulut, polttoaine- ja huoltokulut sekä siirtokulut ovat alhaiset ja silti puuta syntyy paljon. Vain 4500 kiloa painava kone etenee pehmeissäkin paikoissa vaivatta eikä kone jätä oikeastaan mitään ajojälkiä maastoon niin kuin ei jätä perässä kulkeva 2300 kiloa painava Vimek 606 -ajokonekkaan. Metsänomistajat ovat tyytyväisiä tekemiimme harvennuksiin ja energiapuuhakkuisiin kun korjuujälki on siistiä, toteaa Lahti. Vimek 404 T -harvesterin

nosturin ulottuvuus on 4,7 metriä ja NT/AM-harvesteri painaa vain 220 kiloa. Kokonaisuus on tasapainoinen ja työskentely tehokasta. - NT/AM on toiminnoiltaan täysiverinen hakkuulaite, joka kaataa, karsii, katkoo ja mittaa puut. Kourassa on nopea syöttö ja sahaus joten tavaraa syntyy. Kouran syöttörullien väliin onnistuu myös useamman pikkupuun nippuun keräily. Energiaja harvennuspuun lisäksi kouralla pystyy kaatamaan kuitupuuta ja pikku pölliäkin jos niitä leimikolla sattuu olemaan. Toki keskitymme vain energiapuu- ja ensiharvennuskohteisiin, joita on tarjolla niin paljon kun ehdimme tehdä, sanoo Lahti. NT/AM -koura on osoittautunut erittäin toimintavarmaksi laitteeksi. - Kourassa ei ole ollut mitään murheita, ilmoittaa Lahti.

Ketjusahalla varustetun NT/AM -harvesteripään maksimi kaatoläpimitta on 30 cm.

Vimek 404 T -harvesterin ohjaamoon mahtuu isompikin kuljettaja. Näkyvyys on hyvä.

Jatkossa Lahti uskoo löytävänsä koneilleen käyttöä myös erilaisista erikoiskohteista. - Kevyet ja pienet mutta te-

hokkaat koneet soveltuvat mm. pehmeille maille, suojelukohteisiin, maisemointeihin jne., luettelee Lahti.

Vimek 606 -kuormatraktorilla puu kulkee tehokkaasti metsästä tienvarteen ilman että ajosta jää metsään rumia jälkiä.


26

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Tehokasta ja turvallista pihapuiden poistoa R

R-Kuljetus Ky Iisalmesta tarjoaa kuljetus- ja nosturipalvelut ammattitaidolla koko maan alueella.

lä johdotukset tuovat aina mukanaan ongelmia. Nämä vaatimukset täytti Gierkink GMT 035 -koura ja vielä kun maahantuonnista vastaa Kranicin Halme oli ostopäätös helpo tehdä eikä sitä ole hetkeäkään tarvinnut katua, Räisänen kertoo.

- Tarjoamme kuljetus ja siirtopalvelut vaihtolava- sekä lavettikuljetuksina. Kuljetamme erilaisten kappaletavaroiden lisäksi myös työkoneita ja maatalouskoneita. Olemme erikoistuneet nosturipalveluihin ja monipuolisesti varustellulla nosturiautolla hoituu mm. henkilökorityöt ympäripyörivällä nostokorilla, maakahmarityöt, puukouratyöt, taloelementtien ja kattotuolien asennukset sekä puunkaadot, kertoo kuljetusyrittäjä Anssi Räisänen. Aiemmin mm. maarakennusja murskausalan töitä tehnyt 31vuotias Räisänen aloitti yrittäjänä vuonna 2006 ja kuljetusalalle hän siirtyi vuonna 2008. - Isoisä Veikko ja isä Pekka olivat molemmat kuljetusyrittäjiä joten joku vimma meidän sukua näköjään tälle alalle ajaa. Aloitin kevyellä MAN -kuormaautolla ja nosturilla johon sitten lisäiltiin radio-ohjauksia ym. Sitten ajoon tuli Scania johon hankin käytetyn Terex 240 -kappaletavaranosturin Kranic Oy:n Mikko Halmeelta. Nosturi pelasi oikein hienosti samoin kuin yhteistyö Halmeen kanssa, mikä jatkuu tänäkin päivänä, kehuu Räisänen.

Onnistunut kokonaisuus pihapuiden poistoon

Uusi Atlas ja Gierkink GMT 035 -sahakoura Noin vuosi sitten Räisänen osti käytetyn Mercedes-Benz Axor 2533 6x2 -kuorma-auton kääntyvällä takatelillä ja vaihtolavalaitteilla. - Mukana tuli kappaletavaranosturi mutta kun en ollut siihen tyytyväinen päätin hankkia uuden 32 tonnimetrin Atlas -nosturin; niin hyvät olivat kokemukset Terexistä ja Kranicin palve-

RR-Kuljetus Ky on erikoistunut erilaisiin nosturipalveluihin. Nyt asiakkaita palvellaan myös pihapuiden poistossa Atlas 332 -nosturilla ja Gierking GMT 035 -sahakouralla aina 26 metriin asti.

lusta, toteaa Räisänen. Elokuussa Axoriin asennettiin Vieremällä Ville Koljosen pajalla ammattitaidolla uusi Atlas 332 missä on 5+4 (jib) jatketta. - Ulottuvuutta on lähes 25 metriä ja lisäjatkella varustetulla Gierkink GMT 035 -sahakouralla päästään 26 metriin, sanoo

Mercedes-Benz Axor on saanut kylkeensä myös totuuden sisältävää huumoria: “Jos tää helppoa olis niin kaikkihan tätä tekis”.

Räisänen. Jo ennen uuden nosturin tilaamista Räisänen oli huomannut että hänen alueellaan olisi tarvetta sahakouralla varustetulle nosturiautolle. - Pihapuiden poistoja oli aika usein vaikka emme sitä erikseen markkinoineetkaan. Henkilöko-

Sahakatkaisulla varustettu ympäripyörivä Gierkink GMT 035 koura painaa vain 230 kiloa eikä se tarvitse sähköä.

rin kanssa isojen puiden poisto oli työlästä eikä kovin turvallistakaan. Niinpä halusimme nosturiin kouran mikä on tarpeeksi järeä isoillekin puille mutta rakenteeltaan kevyt. Ja helposti nosturiin kytkettävässä sahalla varustetussa kourassa ei missään nimessä saa olla sähköä sil-

Atlas -nosturi varustettuna HAWE V-60N 110 -säätyvätilavuuksisella pumpulla, kaukoohjaimella ja GMT035 -kouralla on toimiva kokonaisuus puiden tekoon. - Nyt pystymme tekemään pihapuut turvallisesti, siististi ja tehokkaasti yhdellä kerralla niin että asiakkaat ovat tyytyväisiä. GMT 035 -koura on nopea asentaa kiinni; tarvitsee vain kytkeä pikaliittimet ja tappi paikalleen. Toimintavarma koura on tehokas ja ympäripyörivänä näppärä käsitellä ahtaissakin paikoissa. Atlaksen tarkat liikeet takaavat turvallisen operoinnin ja uusi 2vipuinen kaukosäädin, jossa lisälaitetoiminnot ovat vipujen päässä sormenpäillä pyöriteltävissä on ehdottoman hyvä sahakourakäytössä, kommentoi Räisänen. GMT 035 -kouralla kaataa yhdellä katkaisulla halkaisijaltaan aina 35 cm puun ja paksummat voi tarvittaessa sahata kahdelta puolelta. - Kouralla on kätevä lähteä latvasta alas päin katkomaan puuta ja oksia. Työ käy nopeasti ja turvallisesti eikä oksia ja rungon paloja tiputella pihamaahan kuten henkilökorista sahalla tehdessä. Toki mukana puuhommissa kulkee aina pitkälaippainen moottorisaha millä tehdään lopuksi järeiden puiden tyvi, mutta muuten homma hoituu hienosti GMT 035 -kouralla, sanoo Räisänen.

RR-Kuljetus Ky palvelee asiakkaita ympäri maata vaativissa tehtävissä missä tarvitaan monipuolisesti varusteltua nosturia ja ammattitaitoa.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

27


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

29

Energiapuun korjuu kannattaa jos käytössä on oikeat välineet

kä voidaan myös jälkiasentaa. Kouriin on tarjolla myös uudet kätevästi pulteilla kiinnitettävät keräilykäpälät. Toki Moipu 300 keräilee puuta hyvin jo syöttörulliensa väliin mutta haluttaessa keräilyyn saa lisätehoa käpälillä. Ja pari vuotta sitten markkinoille tuodut molemmin puolin uritetut Moipu-Cut -katkaisuterät tuovat kouraan lisää katkaisutehoa vähentämällä puunleikkuukitkaa ja uritus estää puuta lipeämästä kourasta pois. Uritus myös lisää terien vääntöjäykkyyttä, kertoo Moisio.

Uusi Moipu 500 saanut hyvän vastaanoton

Syöttävä ja keräilevä Moipu 300 -energiapuukoura on osoittautunut tuottavaksi investoinniksi urakoitsijoiden keskuudessa niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin.

M

oipu -energiapuukourat ovat hioutuneet nykyiseen muotoonsa 2000-luvun alusta kestäneen tuotekehitystyön ansiosta. Nykyiset mallit sopivat alustakoneisiin aina pienistä ajokoneista suuriin harvestereihin. Moipu -energiapuukourat sopivatkin perinteiseen kahden koneen ketjuun sekä kombikonee seen. On tärkeää, että urakoitsijat pystyvät tekemään työllänsä tulosta. Moipu -energiapuukourat onkin suunniteltu tehokasta

työskentelyä varten. Niissä yhdistyvät nopeus, helppokäyttöisyys ja varmuus. - Useampikin Moipu -kouria käyttävä koneyrittäjä, jolla on paljon metsäkoneita, on sanonut että jos kohteet ovat hyvät niin energiakouralla varustettu kone on heidän parhaiten tuottava yksikkö. Meillä on asiakkaita jotka ovat tehneet energiapuuta vuodessa jopa 4000 tuntia Moipu 300 -kouralla ja saaneet koneen keskimääräiseksi tuntituokseksi lähes 100 eur/tunti läpi vuoden - huippukohteissa on päästy hetkellisesti jopa 300 euron tuntituotokseen, kertoo Moisio Forest Oy:n Taneli Moisio.

Moipu 300 -koura sopii asennettvaksi harvestereihin, ajokoneisiin ja kombikoneisiin. Kouraan saa tarpeen mukaan erilaisia lisävarusteita.

Tämä osoittaa että energiapuun korjuu on kannattavaa silloin kun valitaan oikeat välineet ja päästään tekemään oikeita energiapuukohteita. - Pitää muistaa että metsäkoneella ei pidä mennä raivaussahalle tarkoitettuun risumetsään Nyrkkisääntönä voi pitää sitä että puu on liian pientä koneelle eikä urakointi ole kannattavaa jos keskikokoisen ajokoneen täydet kuormat jäävät painoltaan alle 3000 kiloon, laskee Moisio.

Moipu 300 -energiakoura ollut menestys Moisio Forest Oy toi vuonna 2007 markkinoille uuden ja edistyksellisen Moipu 300 energiapuukouran, mistä on tullut myydyin Moipu -kouramalli. - Moipu 300 on tehokas syöttävä ja keräilevä energiapuukoura, mikä sopii harvestereihin, ajokoneisiin sekä kombikoneisiin. Kouraa on asennettu lähes kaiken merkkisiin harvestereihin ja se sopii eri valmistajien mittalaitteisiin. Ajokonekäyttöön Moipu 300 -koura tarjoaa hyvät kuormausominaisuudet. Monikäyttöisyys onkin yksi Moipu 300 -kouran menestyksen salaisuus ja se myös pitää käytetyn kouran jälleenmyyntiarvon hyvänä, Moisio sanoo. Moipu 300 -koura on näyttänyt tehokkuutensa lisäksi myös kestävyytensä. - Asiakkailla on käytössä kouria joilla on tehty puuta jo yli 15 000 tuntia. Ja nyt moni ura-

koitsija ostaakin jo toista Moipu 300 -kouraansa eli se on osoitus siitä että tuote on hyvä, ilmoittaa Moisio.

Pari vuotta sitten esitelty järeä Moipu 500 -koura on saanut hyvän vastaanoton. Moipu 500 koura yhdistää energiapuukouran ja normaalin harvesterikouran parhaat ominaisuudet; sama kapasiteetti kuin normaalissa harvesterikourassa SuperCut sahalaitteella sekä hyödyllisyysmallisuojattu giljotiinisaksikatkaisu energiapuille. - Moipu 500 -kouraa on myyty Suomessa ja vientimarkkinoilla eri harvesterialustoihin ja palaute asiakkailta on ollut erittäin hyvää, toteaa Moisio.

Tuotanto ja laatu iskussa Jatkuvaa kehitystyötä ja uusia tuotteita Moisio Forest Oy tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä tuotteilleen ja uutuuksia esitellään tasaiseen tahtiin. - Kuuntelemme asiakkaiden palautetta ja hiomme tuotteita entistäkin paremmiksi kuten on käynyt Moipu 300 -kourankin kohdalla. Nyt Moipu 500 -kouraan saa giljotiinikatkaisun lisäksi sahakatkaisun toteutettuna kätevästi irroitettavalla pulttikiinnitteisellä sahakotelolla, mi-

Moisio Forest Oy työllistää 16 henkilöä Viitasaarella ja laadukas kouratuotanto sekä Moipu -syöttörullien valmistus toimii tehokkaasti. - Meillä on runkoja valmiina varastossa joista moduloimme nopeasti asiakkaalle kouran juuri hänen tarpeisiinsa nopeilla toimitusajoilla. Kotimaan markkinoilla myynti on sujunut tänä vuonna melko hyvin ja vientikin vetää erityisesti Saksaan, kommentoi Moisio.

Järeä Moipu 500 -koura yhdistää energiapuukouran ja normaalin harvesterikouran parhaat ominaisuudet.


30

METSÄALAN AMMATTILEHTI

RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

Biojack -energiapuukourien laatu syntyy vankalla konepajaosaamisella iojack Oy:n ja Nummek Oy:n yhteistyön tuloksena on kehitetty markkinoille käyttäjäystävällisiä, luotettavia, kestäviä ja helppokäyttöisiä metsäenergian korjuuseen tarkoitettuja Biojack -kouria pienkäyttöön ja urakointiin.

B

Biojack Oy on 2010 perustettu myynti- ja markkinointiyritys pääasiassa Biojack -tuotteille. Yritys toimii Nummek Oy:n toimitiloissa Salossa, VarsinaisSuomessa. Nummek Oy alkoi kehittää Biojack -tuotteita vuonna 2007. Ensimmäinen Biojack - energiapuukoura, Biojack 150, tuli markkinoille 2008. Biojack -energiapuukourat valmistaa Nummek Oy, mikä on osaava kansainvälinen konepajayritys. Automatisoitu tuotanto on erikoistunut joustavaan piensarjavalmistukseen. Nummekilla on pitkä kokemus vaativasta tuotekehityksestä, tuotannosta ja asiakasyhteistyöstä ulkomailla ja kotimaassa. Nummekin toiminta perustuu ISO 9001-laatujärjestelmään. Erityisiä vahvuuksia ovat ripeä toimintatapa ja vankka osaaminen koko ketjussa - tuotekehityksestä täsmällisiin toimituksiin ja asiakassuhteiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. - Biojack -kourien valmistus on tehokasta ja tuotteiden laatu saa asiakkailta kiitosta samoin kuin täsmälliset ja nopeat toimitusajat. Olemme kasvaneet tasaista tahtia ja tänä vuonna kouria valmistuu parisataa, joista vientiin menee noin 60 %. Viennissä suurimmat myyntimaat ovat Ruotsi, Norja ja Saksa, kertoo Biojack Oy:n toimitusjohtaja Janne Asikainen. Biojack -kourien jälleenmyynnistä Suomessa vastaavat Yrma, Lakkapää, Vöyrin Kone ja Suomen Telakone. Vientimaissa on jo yli kymmenen merkittävää jälleenmyyjää joiden määrää kasvatetaan jatkossakin. - Biojack pyrkii tulevaisuudessa kasvattamaan markkinaosuuttaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yhtiön tarkoituksena on kansainvälistyä sekä tehdä tunnetuksi suomalaista osaamista ja teknologiaa, toteaa Asikainen.

tuote, jonka valmistus ja toimitukset Saksaan Daimlerin kuorma-autotehtaille jatkuvat edelleen. Nummek tarjoaa myös sopimusvalmistusta osa- ja järjestelmätoimittajana metsäkone- ja työkonevalmistajille (mm. Cargotec). Erikoistumisalueita ovat teräsvalu-teräslevyrakenteet, osakokoonpanot ja koko tuotteen valmistaminen alusta loppuun asiakkaan tarpeiden mukaan. Tänä päivänä Nummek Oy ja Biojack Oy ovat Asikaisten perheen yrityksiä.

Katkaisevat ja kuormaavat energiapuukourat

- Biojack -energiapuukourat valmistetaan sarjatuotantona mikä takaa korkean laadun sekä nopeat toimitusajat, sanoo Biojack Oy:n toimitusjohtaja Janne Asikainen.

Biojack 300 (kuva) on energiapuukoura ammattikäyttöön max. 250300 mm puulle, josta on tarjolla myös keräävä malli Biojack 300E.

Vahvat ja kestävärakenteiset Biojack -energiapuukourat katkaisevat ja kuormaavat energiapuun. Biojackissa erityistä on käyttäjäystävällisyys. Työn alkuun pääsee todella helposti. Laite on helppo ja nopea asentaa kuormaajan rotaattoriin. - Biojackin parhaat puolet tulevat esille puun korjuussa ja lastauksessa. Kouralla on selkeä työnkierto: koura tarttuu puuhun, katkaisee sen nopeasti, tiltti kallistuu ja koura avautuu kun puu siirretään pinoon. Eri työvaiheet sujuvat joustavasti, työnjälki on siistiä ja koura on ketterä käyttää vaikeissakin olosuhteissa. Toimintojensa ansiosta sama laite toimii kahma-

Uusi Biojack 400 Combi -energiapuukoura on varustettu sekä veitsiettä sahakatkaisulla. Kouran paino on 350 kiloa.

Pitkä historia konepajatoiminnoissa Nummekin historia ulottuu aina vuoteen 1923, jolloin K W Nummi perusti läkki- ja peltisepän liikkeen Perniöön. Nummek Oy perustettiin 1975. Liiketoiminta alkoi nostotelin kehittelystä raskaisiin Mercedes-Benz kuorma-autoihin. MercedesBenz nostotelistä tuli menestys-

Kaikki Biojack -kourat saa myös kaivukonekiinnikkeillä. Kuvassa Biojack 300E -koura NTP10 -kiinnikkeellä ja joukkokäsittelykourilla.

Biojack tarjoaa ratkaisut myös isäntälinjan koneisiin, kuvassa Biojack 180 peruskourilla. Tarjolla on myös risukourat ja karsivat kourat.


RISUP AKE TTI RISUPAKE AKETTI

METSÄALAN AMMATTILEHTI

31

rina puun lastauksessa. Mitään erillisiä asennuksia ei kahmarikäyttöön tarvita, vaan Biojack toimii joustavasti joko katkaisevana kourana tai kahmarina aina tarpeen mukaan. Biojack voidaan myös lukita kahmariasentoon, jolloin terä ja tiltti ovat poissa käytöstä, kertoo Asikainen.

Laaja Biojack -energiapuukouramallisto Biojack -energiapuukouria on tarjolla laaja mallisto. Isäntälinjan tarpeisiin Biojack tarjoaa energiapuukourat 150, 150E, 180, 180E sekä 230 ja 230E joita käyttävät myös ammatikseen urakoivat. Tehokkaaseen ja tuottavaan ammattikäyttöön löytyy mallit 300 ja 300E sekä sahaversiot 350S ja 400S, jotka soveltuvat ensiharvennuksiin, energiapuun korjuuseen sekä yhdyskuntarakentamiseen. Uusin Biojack -malli on 400 Combi missä on sekä veitsi- että sahakatkaisu. - Kaikki Biojack -kourat voidaan varustaa normaalien kourien lisäksi risukourilla tai karsivilla kourilla ja puun katkaisu tapahtuu kiertyvällä veitsiterällä Biojackit ovat tehokkaan yksinkertaisia laitteita joissa ei tarvita lisähydrauliikkaa (vain meno- ja paluuletku), opastaa Asikainen. Isäntälinjan malleissa maksimi puun katkaisuläpimitta on 150 -malleissa 140-170 mm, 180 -malleissa 170-220 mm ja 230 -malleissa 200-250 mm. Ammattikäyttöön tarkoitetut 300 ja 300E -energiapuukourat katkaisevat 250-300 mm puut; sahaversiot 350S ja 400S max 400 mm puut. Uudella 400 Combi kouralla onnistuu max 300 mm puun veitsikatkaisu ja max 400 mm sahakatkaisu. - Teemme jatkuvaa tuotekehitystä ja tuomme tarkasti testattuja uusia ratkaisuja markkinoille. Esimerkkinä tästä keräävät Biojack -kourat on saatavilla nyt myös langattomalla kauko-ohjauksella kourien ympäripyörivyyden säilyessä, ilmoittaa Asikainen. Biojack -kouria asennetaan maataloustraktoreihin, kuormatraktoreihin, kappalevaranostureihin ja yhä enemmän myös kaivukoneisiin. - Kaikkia Biojack -malleja on saatavana seuraavilla kaivukonekiinnikkeillä: S40, S45, S50, S60, S70, S80 ja NTP10, luettelee Asikainen.

Biojack -kourien valmistuksessa hyödynnettään uusinta konepajateknologiaa kuten hitsausrobottia.

Biojack -kourien rakenteessa hyödynnetään moduuliajattelua eli eri kouramalleissa käytetään paljon samoja peruskomponentteja.

ammattilehti.fi lue metsäalan uudet uutiset joka päivä!

(arkistossa jo n. 7000 uutista!) Biojack -kourien kokoonpano on tehokasta ja jokainen koura koeajetaan sekä säädetään ennen asiakkaalle toimittamista.

- myös metsäenergiapuoli vahvasti mukana! Biojack -kourien valmistaja Nummek Oy toimittaa Daimlerille nostotelejä Mercedes-Benz -kuorma-autoihin, mikä kertoo yrityksen laadusta.

Metsäalan Ammattilehti! Vain 49 eur/vuosi ! (6 numeroa) Tilaa Puh. (09) 698 0442

Biojack -puutavarakahmarit Biojack Oy valmistaa myös laadukkaat puutavarakahmarit ammattikäyttöön. - Meillä on vankka kokemus kahmareiden valmistuksesta mikä takaa laadukaan ja kestävän rakenteen, toteaa Asikainen. Tarjolla on mallit 21, 21E, 27, 27E, 33 ja 33E, joiden paino on 120-170 kg ja avautuma 1370 mm - 1450 mm.

Nummek tarjoaa myös sopimusvalmistusta osa- ja järjestelmätoimittajana metsäkone- ja työkonevalmistajille (mm. Cargotec).

www.ammattilehti.fi


Nyt meiltä myös kävelevälattiaiset KNAPEN -perävaunut ja -kuormakorit!

Metsäalan Ammattilehti - Risupaketti -messuteema 2013  

Metsäalan Ammattilehden Risupaketti -messuteemalehti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you