AMAZONAbladet nr 4 -11

Page 19

Ny möjlighet att få juridisk hjälp till patienter För den som har frågor kring vilken juridisk rätt man har som patient finns nystartade Rättshjälpsbyrån. Den ingår i Institutet för Medicinsk Rätt (IMR). - Tidigare har vi inte haft kapacitet att bistå privatpersoner, men vi har märkt att behovet av rättshjälp för patienter ökat och är glada att vi nu kan åta oss dessa uppdrag, säger Ulf H Fröberg, chefsjurist och grundare av IMR.

R

ättshjälpsbyrån tar emot uppdrag från patienter och närstående per telefon och via webben. Kostnaden är densamma som den statliga rättshjälpstaxan, som för närvarande är 1 380 kronor per timme.

- Jag kallar det för «morse-syndromet», att läkarsekreterare och sjuksköterskor räddar läkare som skrivit dåligt skrivna journaler och recept. Patientsäkerheten eftersatt Han beskriver patientsäkerheten som ett draperi med guldtrådar framför en scen. Det ser vackert ut, men bakom det finns inga proffsdansare som uppträder. - Istället är det är nästan bara amatörer som hoppar omkring på scenen och säger «Det här sköter vi själva». Blir det en bra föreställning då?, säger Ulf H Fröberg. - Vi på Institutet för Medicinsk Rätt gör stor nytta när vi är ute och föreläser och berättar för sjukhusledningen hur viktigt det är att patientsäkerheten verkligen håller vad den lovar.

Ulf H Fröberg har startat Institutet för Medicinsk Rätt som numera även tar emot privatpersoner som behöver få information och råd kring frågor som rör vilka lagar och regler som gäller i vården. - En första konsultation är kostnadsfri och då vi inte är någon myndighet finns inte offentlig insyn, vilket innebär en full diskretion i alla ärenden vi får in, förklarar Ulf H Fröberg. Anordnar kurser Ulf Fröberg startade IMR 1980 och det är det ledande informations- och utbildningsföretaget inom området medicinsk rätt. Institutet anordnar ett hundratal kurser per år och utför utredningar på uppdrag av vårdföretag och sjukhus. IMR har också ett förlag som ger ut böcker och en egen tidning med information om medicinsk rätt.

- Jag hoppas att man ska vilja vända sig till oss om man som patient eller närstående har frågor eller behöver råd inom medicinsk rätt nu när vi fått denna möjlighet, säger Ulf H Fröberg. Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

Faktaruta: Läs mer om IMR - Institutet för Medicinsk Rätt AB på www.imrab.se Telefon: 08 - 731 50 55

- I höst har vi en egen lokal i Gamla stan där vi ska arrangera kurser för allmänheten i ämnen som ”Så här får du ut din journal” och ”Så här hindrar du andra från att läsa din journal”. Ulf H Fröberg anser att medicinsk rätt är och länge varit ett eftersatt område. Det saknas tydliga säkerhetsregler inom vården med konsekvensbeskrivningar som skyddar läkare och annan vårdpersonal om det skulle inträffa fel i vården. Amazonabladet nr 4-2011

19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.