__MAIN_TEXT__

Page 28

Röda Korset– närhet till allt från doktor till natur Helheten - i form av närhet till läkare och övrig expertis – och lokaler som erbjuder allt från bassängbad och qigong till samtal och gemenskap. Det är hörnstenarna i Röda Korsets Sjukhus onkologirehabilitering som leds av rehabiliteringsläkaren Ulla Steen Zupanc. - Vi vill bygga en bro till det friska, säger hon.

R

öda Korset Sjukhus ligger i Bergshamra, inrymt i höghuset i kvarteret Sfären intill den brusande E4an mot universitet och den glittrande viken Ålkistan, omgiven av Hälsans stig och lummig grönska. - Jag är så glad att vi äntligen kommit igång. Vår styrka är helheten, jag finns med i all verksamhet och vi har nära samarbete med en onkolog från Sophiahemmets Christinaklinik och hela sjukgymnastteamet. - Rehabiliteringen är upplagd på vetenskaplig grund och vi kommer att utvärdera verksamheten kontinuerligt säger Ulla Steen Zupanc och hennes bruna ögon glittrar till lite extra när hon nöjt visar runt i de rymliga lokalerna på tredje våningen där onkologirehabiliteringen är inrymd.

måga under vistelsen här, berättar Karin Eriksson. Förutom den fysiska rehabiliteringen ingår samtal under ledning av psykologen Madelaine Krook två timmar tre gånger i veckan. Dessutom får deltagarna information som berikar, i form av besök av olika experter exempelvis en dietist, onkolog, kurator och lymfterapeut. - Att dela tankar och funderingar med andra i liknande situation och social samvaro är också viktigt för rehabiliteringen säger Karin Eriksson. - Vi vill göra rehabiliteringen så frisk som möjligt, den fina promenadstigen runt sjön nedanför är också en del av vår sjukhusmiljö som vi har tillgång till. Rehabiliteringen kan också fortsätta efteråt på någon av våra öppenvårdsmottagningar. Här får varje patient en stabil rehabiliteringskontakt, säger Ulla Steen Zupanc. Maggies house i Skottland är förebilden. - Det är en dagverksamhet där man erbjuder stöd och rådgivning till personer med cancer och deras anhöriga. Man kan träffas i köket, ta en kopp kaffe och prata eller delta i några av de aktiviteter som erbjuds berättar Karin Eriksson. - Vårt onkologiprogram är första steget mot vår vision, tillägger Ulla Steen Zupanc.

Här kan personer efter avslutad cancerbehandling bo och erhålla all sin rehabilitering under samma tak. Det finns 16 enkelrum och i matsalen serveras alla måltider från restaurangen Matsällskapet i samma hus.

För mer information se www.rks.se

- En undersköterska, som är uppkopplad till en sjuksköterska, finns till hands dygnet runt, berättar Karin Eriksson, sjuksköterska och ansvarig för det onkologiska rehabiliteringsprogrammet. I lokalerna finns också lymfödem- och sjukgymnastmottagning. Sjukgymnastiken bedrivs i en träningssal med modern styrketräningsutrustning. Det finns också en gymnastiksal med stora fönster som inbjuder till qigong och annan fysisk aktivitet samt en tempererad pool för bassängträning. - Vid inskrivningen görs en en individuell rehabplan för hela vistelsen, där läkare och sjukgymnast ser de medicinska behoven och anpassar innehållet efter behov och för28

Rehabteamet som består av Karin Eriksson, Aina Johnsson, Ulla Steen Zupanc och Madelaine Krook. Text: Ingrid Kyllerstedt Foto Röda Korset och Maria Wiklund Karlsson Amazonabladet nr 2-2011

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 2 -11  

Bröstrekonstruktion. Karmastudien har startat, Bo Nordenskjöld forskarpionjär inom bröstcancer. Lifesaving Locks.

AMAZONAbladet nr 2 -11  

Bröstrekonstruktion. Karmastudien har startat, Bo Nordenskjöld forskarpionjär inom bröstcancer. Lifesaving Locks.