__MAIN_TEXT__

Page 8

FÖRENINGSAKTIVITETER

Visdom och medmänsklighet Föreläsning hos Olivia rehabilitering Visdom och medmänsklighet var temat på en föreläsning som Stefan Einhorn, professor i onkologi och författare, höll på Olivia rehabilitering. Goda gärningar ger lustupplevelser och detta är något som vi mer borde ta tillvara, sade Stefan Einhorn, som framhöll att mindfullness är ett sätt för att bli en god medmänniska.

O

livia Rehabilitering bjöd till ett föredrag med denne eftertraktade föreläsare, i samband med starten av rehabilitering även inom onkologi. I de nyrenoverade lokalerna i Danderyd samlades ett femtiotal personer för att lyssna till Stefan Einhorn och bekanta sig med personal och verksamhet.

gör även omgivningen och medmänniskorna gott. Det största misstaget är att tro att vi inte kan göra något, vi kan alltid göra lite för andra. Det är en levnadsvisdom som är helt utan risker, avslutade Stefan Einhorn sitt föredrag som han kryddade med personliga erfarenheter som läkare och medmänniska. Text: Ingrid Kyllerstedt

Livet handlar om relationer och i centrum står visdom och medmänsklighet och att vara en god medmänniska, sade Stefan Einhorn. - Snällhet är en vilja att göra gott som avspeglar sig i handling. Egenskapen ”god” värderas högt, men det är inte så enkelt som det kan förefalla. Snällhet kräver näm­ ligen omdöme, mod och visdom. Visdom är en egenskap som alla kan utveckla, fortsatte han och gav publiken exempel på vad som kännetecknar vis person. - Ödmjukhet och med det menas att man kan se problem ur någon annans synvinkel. Man blir lite klokare om man frågar ”varför tycker du så?”. Fråga till råds oftare, det vinner båda på. Och det gör en vis person. För att bli vis måste man också vara nyfiken, och det tycker Stefan Einhorn är en underskattad egenskap i vårt moderna samhälle. - Den som är nyfiken och ställer frågorna vad?, varför, hur?, när?, vem? vilket? – lär sig massor – och lär andra saker genom sin nyfikenhet.

Stefan Einhorn

Kreativitet, erfarenhet och människokännedom är andra komponenter i visdom som Stefan Einhorn under före­ draget framhöll. Motkrafter till visdom är fördomar, aggression och rädsla. Stefan menar att det är viktigt att tänka självständigt, men inte utan empati.

Faktaruta

- Fundera på vad som skulle hända om vi levde efter den gyllene regeln 2.0, det vill säga strävade efter att bemöta andra som de behöver bli bemötta.

• • • • •

Foto: Amina Manzoor

Var generös med: Uppmuntran ”God” kritik Att ge äran till andra Idéer Att känna glädje över andras framgångar

- En god medmänniska är du faktiskt mest för din egen skull, att göra gott ger lustkänslor till dig själv, men det

Sagt av Stefan Einhorn

8

Amazonabladet nr 1-2011

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -11  

Gott Nytt År önskar vi alla våra läsare!

AMAZONAbladet nr 1 -11  

Gott Nytt År önskar vi alla våra läsare!