inVitro 4 2019

Page 1

časopis o laboratórnej diagnostike | 4. číslo, 7. ročník | december/2019

Rezistencia v brušnej dutine

Mikroskop mám za odmenu | Rozhovor s MUDr. Ivetou Mečiarovou, PhD. 30 Každý pacient je pre mňa novou výzvou | O progresívnom zdravotníctve s doktorom Ivanom Vulevom 68 Splenomegália | Príčiny zväčšenej sleziny 6


inVitro 4. číslo, 7. ročník, december/2019 Vydavateľ: Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin IČO: 31647758 Adresa redakcie: Alpha medical, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko Šéfredaktor: Mgr. Anna Martausová Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková Redakcia: Ing. Josef Pazdera, CSc., Elena Akácsová, MUDr. Antonín Polách, Jana Klimanová, MUDr. Marta Dobáková, MUDr. Judita Molnárová, MUDr. Mojmír Ducár, MUDr. Zdena Ondrejkovičová, RNDr. Katarína Skalická, PhD., doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, MUDr. Michal Mokáň, PhD., MUDr. František Nehaj, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUC. Martin Jozef Péč, prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., MUDr. Marianna Kubašková, MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH, MUDr. Matej Hrnčár, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., Vilma Barošová

Fotografie: Boris Németh, Ladislav Rybár, Shutterstock, archív autorov a respondentov rozhovorov, archív Alpha medical, archív Unilabs Layout a grafický dizajn: Milk Design Directors

Tlač: printio, s. r. o. Periodicita: štvrťročník Náklad: 4 500 ks, nepredajné Copyright: Alpha medical, s. r. o., 2019 ISSN 1339-5912 Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie. Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@alphamedical.sk.


E D I TO R I Á L

Naplno využitý čas Na konci každého roka prichádzajú dni, počas ktorých sa akosi viac zamýšľame nad tým, čo sa nám podarilo, čo, naopak, nedopadlo podľa predstáv, a kam sme to vlastne do dnešného dňa dotiahli. Čas nečaká na nikoho z nás a my môžeme buď sedieť so založenými rukami a nariekať, alebo robiť, čo sa dá, a využívať každú jednu minútu tak, aby sme pri pohľade do minulosti mohli s čistým svedomím zhodnotiť, že sme ten čas nepremárnili. Samozrejme, nie vždy podmienky prajú zavádzaniu inovácií, a vstúpiť do nových, nepoznaných vôd je často obrovským rizikom. Najčastejšie nám v plnom využívaní nášho potenciálu bránia strach, neistota, váhavosť či lenivosť. My v Alphe sme sa aj počas roka 2019 snažili tieto prirodzené ľudské reakcie prekonať a využiť čas čo najlepšie. Výsledkom odvahy, odhodlania, rozhodnosti a pracovitosti našich kolegov sú mnohé zlepšenia. Pripomeniem napríklad (neľahkú a napriek tomu úspešnú) implementáciu nového technického zariadenia v Centrálnych laboratóriách, úspešné akreditácie našich pracovísk (tento rok zahviezdili najmä genetiky a patológie), organizáciu prvého ročníka interného podujatia TOP100, aktívnu účasť na jednej z najvýznamnejších medzinárodných genetických konferencií v Göteborgu, nehasnúcu snahu zlepšiť životné prostredie pomocou vysádzania stromčekov v rôznych lokalitách – naposledy kolegovia vysadili až 1000 stromčekov v Budiši, a v neposlednom rade činorodú účasť na odborných podujatiach, kde sme sa v hojnej miere stretli aj s vami, našimi dlhoročnými, aj novými partnermi. Za úspech a krok bližšie k ľudskému zdraviu a spokojnosti považujem aj zavedenie nových vyšetrení ako TREC | KREC, NIPT Tomorrow test, TROMBOtest a aktívne plánovanie ďalších, ktoré predstavíme v novom roku. V tomto vydaní inVitra si prečítate napríklad rozhovor s uznávanou autoritou v oblasti intervenčnej rádiológie – doktorom Ivanom Vulevom, pre ktorého je každý pacient novou výzvou. Z radov našich zamestnancov predstavujeme doktorku Ivetu Mečiarovú, ktorá aktuálne vedie Diagnostické

centrum patológie na Poliankach v Bratislave. Okrem dlhoročných kolegov, na ktorých je v každej situácii spoľahnutie, sme tento rok vo svojich radoch uvítali niekoľko nových tvárí, ktoré sa podpísaním pracovnej zmluvy nalodili k nám a cvakli si pomyselný lístok na ceste za zdravím. Najvyšším cieľom každého jedného zo stoviek našich kolegov je pomôcť nájsť také odpovede, ktoré ľudom prinášajú čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Alpha medical patrí medzi spoločnosti, ktorých poslaním je chrániť a zachrániť ľudský život a zdravie v najvyššej možnej miere. Osobne považujem za šťastie, že sa môžem spolu s kolegami podieľať na rovnakom poslaní ako vy, lekári, sestry, záchranári a iní zdravotnícki pracovníci. Patrí vám vďaka nielen za priazeň, ktorú nám venujete, za čas, ktorý neúprosne plynie aj počas vašich 12- či 24-hodinových služieb, ale aj za ochotu, prebdené noci, trpezlivosť, ľudský prístup, snahu o najlepšiu možnú starostlivosť o trpiaceho či bezradného pacienta, ktorý hľadá odpovede najmä vo vašich očiach. Verím, že počas sviatkov si nájdete čas aj na seba a svojich blízkych a možno aj na dobrú knižku, ktorú už mesiace odkladáte. Aby ste si pri čítaní mohli urobiť prestávku na vaječný likér či koláčik, prinášame vám záložky do knižiek, ktoré nájdete za článkami od našich odborníkov na tému rezistencia v brušnej dutine. Do sviatočných dní vám želám, aby jediná rezistencia vo vašom bruchu bola lahodiaca a dočasná – zapríčinená kapustnicou, zemiakovým šalátom a chrumkavou rybou. Prajem príjemné sviatky plné pokoja.

Mgr. Anna Martausová šéfredaktor

3


OBSAH

6

16

ROZHOVOR

36

OSOBNOSŤ

Mikroskop mám za odmenu

Nevidím dôvod jesť jahody v zime

rozhovor s MUDr. Ivetou Mečiarovou, PhD., manažérkou DCP Bratislava a odbornou zástupkyňou v odbore patológia Mgr. Anna Martausová

rozhovor s herečkou Henrietou Mičkovicovou Elena Akácsová 42

BLOG

Brucho

UDIALO SA

MUDr. Antonín Polách

Čo je nové v Alpha medical 22

AJ TY SI DÔLEŽITÝ

Ekonomický pracovník V ďalšej časti novej rubriky predstavujeme kolegyňu z radov finančného tímu, Vilmu Barošovú 26

BLOG

Ako sa črevo bráni, keď ho nakŕmime škodlivými látkami? Ing. Josef Pazdera, CSc.

46

Z DRUHEJ STRANY

Najťažšie je ochorenie prijať

30

PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO

Každý jeden pacient je pre mňa novou výzvou rozhovor s MUDr. Ivanom Vulevom, PhD., MPH, FCIRSE, intervenčným rádiológom, riaditeľom a zakladateľom centra CINRE Mgr. Anna Martausová

4

rozhovor s Veronou Štrba Škultéty, ktorá vo svojom románe Denník Uršule Crohnovej hovorí otvorene o chorobe, aj o tom ako narušila jej život a manželstvo Jana Klimanová

inVitro

55

KOMENTÁR

Sila rozhovoru Elena Akácsová


OBSAH

TÉMA ČÍSLA — REZISTENCIA V BRUŠNEJ DUTINE

58

Niečo navyše nemusí byť vždy chcené

62

Laboratórna diagnostika nádorov

68

Splenomegália ako príčina rezistencie v brušnej dutine

MUDr. Marta Dobáková

MUDr. Judita Molnárová, MUDr. Mojmír Ducár

MUDr. Zdena Ondrejkovičová

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA Praktická príručka 2

Alpha medical — partner č. 1 v laboratórnej diagnostike

3

Procesná mapa

4

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

15

Imunológia a alergológia

20

Mikrobiológia

30

Genetika

34

Patológia

37 38 72

Polycystická choroba obličiek

78

Hydronefróza

82

RNDr. Katarína Skalická, PhD.

39 40

2. Odber Žiadanka na odberový materiál 3. Transport Mapa pokrytia zvozovými trasami

42

4. Registrácia a príprava vzorky

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH

44

5. Komplexná diagnostika

Adrenálne incidentalómy

46

6. Kvalita a akreditácia

48

7. Analýza

54

8. Validácia a distribúcia výsledkov

MUDr. Michal Mokáň, PhD., MUDr. František Nehaj, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUC. Martin Jozef Péč, prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

55 57

88

Parazitárne ochorenia

94

Myómy uteru

98

Cirhóza pečene a hepatocelulárny karcinóm

Výsledkový list 9. Kontakty

58

Manažment

60

Sieť laboratórií a pracovísk

MUDr. František Nehaj, MUDr. Marianna Kubašková, MUDr. Michal Mokáň, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUC. Martin Jozef Péč, prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH

MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Matej Hrnčár, PhD., MUDr. František Nehaj, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Michal Mokáň, PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Alpha medical

5


ROZ H O VO R

Mikroskop mám za odmenu Hoci pôvodne plánovala ostať pri patológii len na nevyhnutnú dobu, kým sa uvoľní miesto na inom oddelení, dnes už by ju na iný odbor nikto nenahovoril. Patológia sa stala jej srdcovkou – prácou aj koníčkom, skrátka oblasťou, v ktorej sa skutočne našla. S cieľom podeliť sa o vedomosti s ostatnými odborníkmi sa pravidelne aktívne zapája do takzvaných sklíčkových seminárov a svoje poznatky spolu s kolegami prezentuje aj prostredníctvom publikovania v renomovaných medzinárodných periodikách. Predstavujeme vám dámu, ktorej nerobí problém skočiť do dvojstupňového Váhu – sympatickú manažérku Diagnostického centra patológie na Poliankach v Bratislave, MUDr. Ivetu Mečiarovú, PhD.

Autor: Anna Martausová, foto: Ladislav Rybár

6

inVitro


Mikroskop mám za odmenu

P

rečo ste sa rozhodli študovať medicínu? Nebolo to moje prvotné rozhodnutie. Váhala som medzi technikou a medicínou. Pôvodne som sa rozhodla pre chemicko-technologickú fakultu, pretože som milovala matematiku. V treťom ročníku som si povedala, že toto nie je úplne moja šálka kávy... Cítila som to tak, že chcem pomáhať ľuďom. Keď ma prijali na LF UK, preorientovala som sa na medicínu. Bolo to správne rozhodnutie, v tom som sa našla.

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD. 1971, Šaľa Rodinný stav vydatá Najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské 3. stupňa Kľúčové predchádzajúce zamestnanie primár oddelenia Patologickej anatómie Galanta, Vedúci pracovník Alpha medical, DCP BA Súčasná pozícia v Alpha medical manažér DCP Bratislava a odborný zástupca v odbore patológia

Bola práca patológa odjakživa vaším snom alebo ste sa rozhodovali aj medzi inými možnosťami, ktoré ponúkala medicína? To práveže vôbec. (smiech) Patológovia sa delia na dve skupiny. Takí, čo to chceli robiť azda od malička a tí, ktorí sa k tomu dostali náhodne a potom si to zamilovali. Ja som ten druhý prípad. Úspešne som ukončila štúdium, popri ktorom som stihla mať dve deti a tak som sa potrebovala zamestnať v blízkosti bydliska, kde prichádzala do úvahy NsP v Galante. V tom čase bolo voľné miesto len na patológii. Prijala som ho, ale išla som do toho s predstavou, že tam nejako vydržím pár týždňov a veľmi rýchlo prebehnem na inú špecializáciu. Celkom som verila tomu, že sa za ten krátky čas k mŕtvemu telu aktívne nedostanem. V tej dobe ešte bola súčasťou patológie aj nekropsia, teda patologicko-anatomické pitvy. Popri tom som dúfala, že sa uvoľní miesto v inej špecializácii, najviac ma lákala pediatria alebo gynekológia. Postupom času som viac a viac prenikala do ,tajov’ odboru patológie, mnohé veci som začala vidieť v inom svetle, objavovala som hĺbku tohto odboru a nielenže som ostala pri patológii, ale už by ma nikto na iný odbor nenahovoril.

Alpha medical

7


ROZ H OVO R

Hoci dnes pracujete v prostredí laboratória, museli ste si počas štúdia a kariéry prejsť aj mnohými hodinami strávenými v pitevni. Ako ste vnímali pitvy? Áno, pitiev sme sa zúčastňovali. Počas štúdia to bola viac-menej len pasívna účasť, prvú reálnu pitvu, ktorú som vykonávala aktívne, som zažila práve v Galantskej nemocnici. Môj kolega a primár ma hneď na druhý deň postavili do pitevne – ,nech sa páči, ideš pitvať‘! Bol to pre mňa poriadny šok. Samozrejme si ma popri tom doberali, lebo som v začiatkoch veľmi zručná nebola... Spätne sa nad tým usmievam aj ja, aj keď vtedy mi to jedno nebolo. Je mnoho patológov, ktorí sú radi, že sa udiala zmena ohľadom pitiev v rámci patológie a súdneho lekárstva v roku 2004. Pitvy teraz patria pod Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ja som však pitvy svojím spôsobom napokon začala mať rada. Samozrejme, vždy som ku každej pitve a ku každému zosnulému pristupovala s najväčšou úctou. Pitvy totiž prinášajú strašne veľa poznatkov. Prostredníctvom nich som sa mnohé naučila, mala som väčší kontakt s klinickou časťou medicíny. Organizovali sme aj klinicko-patologické semináre, ktoré boli pre nás zdrojom poučenia a predchádzania omylom v budúcnosti. Hovorí sa, že mŕtvi učia živých a je to veľká pravda – najmä v patológii. Pre medicínu je stratou, že sa vykonáva už podstatne menej pitiev, najmä je omnoho menej patologicko-anatomických pitiev pri výuke. Súdne pitvy sú iné, skúmajú iné pomery než patologicko-anatomické. Z pitiev som nemala traumy, robila som to rada, bola to práca, ktorú musel niekto robiť a mala obrovský význam. Zastávate teda názor, že aj patológovia, ktorí pracujú priamo v diagnostických centrách patológie v Alphe, by si mali ísť z času na čas osviežiť vedomosti aktívnou účasťou na pitve? Teraz bude na mňa nadávať strašne veľa patológov, najmä tých, ktorí vyhlásili, že ich už nikdy živých do pitevne

8

inVitro

OBĽÚBENÉ

nedostanú... (smiech) Ale myslím, že áno. Určite by to malo svoj význam. My sa už totiž s pitvami absolútne nestretávame. Napríklad v Českej republike je tento systém stále prepojený a má to svoj význam. U nás sú pitvy stále súčasťou predatestačnej prípravy patológov, ale vykonávajú ich naši mladí kolegovia na pracoviskách ÚDZS. Aká bola vaša cesta do Alphy? V Galante som pracovala 5 rokov po ukončení lekárskej fakulty, úspešne som absolvovala dve atestácie v odbore Patologická anatómia a súdne lekárstvo (vtedy ešte dve, dnes je systém zmenený a vykonáva sa len jedna atestácia po približne 5 a viac rokoch prípravy). Po druhej atestácii som bola menovaná do funkcie vedúceho primariátu oddelenia Patologickej anatómie. Bolo to dosť náročné, lebo patológ potrebuje mať veľa skúseností. Ja som mala záchranné lano v podobe kolegu z Bratislavy – je to aj môj terajší kolega MUDr. Gál. Keď som mala ťažké prípady, raz do týždňa chodil do Galanty a konzultačne mi pomáhal s diagnos-

Kniha John Kennedy Toole – Spolčení hlupců Hudba veľmi závisí od nálady, ale skôr rockový štýl a trochu retro :) Dovolenková destinácia milujem spoznávanie nových krajín, ale v rámci relaxu, každý rok aspoň 1 týždeň povaľovania pri mori (bez preferencie) Koníčky plávanie, petang, bedminton Nápoj suché biele víno, Pilsner Urquel a z nealka čistá voda Jedlo isto steaky, ale prestriedané zeleninkou


Mikroskop mám za odmenu

tikou. Bol veľmi ochotný a všetko potrebné so mnou konzultoval, vďaka čomu som získavala prax aj rozhľad. Viedla som oddelenie štyri roky. Potom ma pán docent Ondriaš (bývalý manažér DCP Alpha medical v Bratislave, rozhovor s ním si môžete prečítať v inVitre 4/2016, pozn. red.) začal prehovárať, aby som išla pracovať do Alphy. Musím neskromne povedať, že vo mne videl určité kvality a potenciál a veľmi chcel, aby som sa pridala k jeho tímu. Ja som napokon v roku 2009 súhlasila a nikdy som to neoľutovala. V roku 2018 ste sa stali manažérkou a odbornou zástupkyňou Diagnostického centra patológie v Bratislave na Poliankach. Čo sa zmenilo, keď porovnáte svoju aktuálnu pracovnú náplň s prácou predtým? Vrátim sa ešte kúsok späť. Od nástupu do Alphy som zažila šťastných deväť rokov, počas ktorých som bola súčasťou vysoko kvalifikovanej diagnostiky zo zaujímavého materiálu, nakoľko máme medzi klientami veľké nemocnice – časť Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove, v Petržalke a aktuálne aj väčšie NsP v oblasti juhozápadného Slovenska. Je iné robiť rutinnú diagnostiku bežných znamienok, ľudovo povedané, a je diametrálne odlišné, keď sa človek môže dostať k zaujímavým nálezom, nádorom, pri ktorých sa zapotí, kým urobí diagnózu. To pátranie je úžasné. Keď som sa stala manažérkou, veľa vecí sa zmenilo. To, čo ma bavilo, mi do veľkej miery, nie z vlastnej vôle odbudlo. Vedenie centra, administratíva a každodenné riešenie množstva problémov zaberajú veľké množstvo času. Preto sa k mikroskopu dostávam v oveľa menšej miere. Hovorieval to aj docent Ondriaš a ja to musím s ľútosťou zopakovať – na tejto pozícii je mikroskop za odmenu. (smiech) Ako teda vyzerá váš typický pracovný deň? Keď som bola ,len patológom‘, dni boli štandardné – excidovať, sedieť za

mikroskopom, telefonovať s klinikmi, študovať – knihy, publikácie v počítači, robiť diagnózy... Odkedy som vedúci pracovník, ráno sa zobudím s tým, že nikdy neviem, čo daný deň prinesie. Takže typický pracovný deň ani neviem opísať. Zvyknem chodiť do práce skoro ráno, okolo piatej, pol šiestej. Vtedy môžem v pokoji robiť, lebo nevyzváňajú telefóny. Ako odbije siedma hodina, už som v jednom kolotoči. Riešim rôzne e-maily, nikdy nekončiace telefonáty, sedenia s lekármi, s vrchnou sestrou, na prevádzke. Naša nová vrchná sestra je tu od marca tohto roku, musím ju pochváliť a touto cestou sa jej poďakovať. Veľmi mi pomáha s chodom prevádzky. To sú totiž veci, v ktorých ja nie som až tak doma, je to skôr jej parketa. Je doslova mojou pravou rukou.

„Patológia s genetikou už strašne dlho spolu randia a momentálne sú tesne pred svadbou. Už bez seba skrátka nemôžu existovať.“

Ako postupujete pri riešení ťažkých prípadov? Sú to tie prípady, nad ktorými sedíme s kolegami a lámeme si hlavy niekoľko dní. Využívame špeciálne vyšetrovacie metódy a niekedy si veru s nimi neporadíme sami, musíme zapojiť aj kolegov z iných laboratórií. Som veľmi rada, keď to zvládneme sami, ale, samozrejme, nemám problém poradiť sa so skúsenými patológmi, ktorých vnímam ako autority v danej oblasti. Väčšinou na základe náročných prípadov vznikajú publikačné materiály alebo štúdie, ktoré potom prezentujeme na seminároch a konferenciách. Keď sme pri publikáciách, nedávno ste zaznamenali nemalý úspech – váš článok bol zverejnený v International Journal of Surgery Case Reports. Povedzte nám o ňom viac. Publikovaný prípad, respektíve diagnóza nebola až taká ťažká, zato bola veľmi zriedkavá a vzácna. Tento nádor prsníka sa vyskytuje veľmi raritne, má incidenciu menej ako 0,15 % všetkých karcinómov prsníka. Bol to veľmi zaujímavý, ukážkový prípad, špeciálny typ prsníkového karcinómu, sek-

Alpha medical

9


ROZ H OVO R

„Sama vnímam, že spolu s klinikmi aj s mojimi kolegami sa všetci snažíme o jeden cieľ – poskytnúť pacientovi čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť.“

rečný karcinóm, variant s priaznivou prognózou. Prípad sa nám podarilo naozaj pekne zdokumentovať, vrátane fotodokumentácie z predoperačných zobrazovacích vyšetrení, fotografií resekátu, mikroskopickou dokumentáciou vrátane imunohistochemickej analýzy a s podrobným cytogenetickým potvrdením (špecifická translokácia fúzneho génu). Spolupracujem s profesorom Pohlodkom, najmä pri takýchto publikáciách, aj kvôli tomu, že sa špecializujem na prsníkovú patológiu. Toto nie je jediná úspešná publikácia s ním, kedysi sme mali spoločný článok v renomovanom International Journal of Surgical Patology. Bolo to pred troma rokmi a to bol opäť raritný tumor, prsníkový karcinóm s neuroendokrinnou diferenciáciou a zároveň aj s fokálnou skvamóznou diferenciáciou. A nemôžem nespomenúť zaujímavú recentnú publikáciu v ďalšom známom časopise – European Journal of Radiology, kde sme sa podelili o skúsenosti s inovatívnymi technológiami v detekcii nepalpovateľných prsníkových lézií magnetickými metódami. Publikácia je naozaj ešte čerstvá, vyšla len začiatkom októbra. Spomenuli ste, že sa diagnosticky zameriavate na ochorenia prsníka. Máte okrem toho ešte nejakú špecifickú oblasť alebo všeobecne diagnostikujete široký okruh ochorení? Sú patologické centrá, v ktorých sa lekári špecializujú vyslovene len na konkrétne oblasti – napríklad na mäkké tkanivá, alebo kosti. U nás sme skôr univerzálni a robíme široký diagnostický okruh. Musíme vedieť zdiagnostikovať všetko. Každý z nás má, samozrejme, obľúbené oblasti záujmu. Okrem prsníka sa špecializujem aj na lézie pečene, bronchoskopické vzorky a osobitou špecialitou je u mňa svalová biopsia. To je úplne mimo bežnej diagnostiky. Odber, spracovanie vzorky aj diagnostika sú v tomto prípade absolútne odlišné. Bežné vzorky sa fixujú vo formalíne, v tomto prípade naši

10

inVitro

asistenti prichádzajú priamo do odberovej miestnosti a prevezmú natívny – nefixovaný materiál – excíziu svalu realizovanú v lokálnej anestéze, aby ju mohli previezť v chladiacom médiu okamžite k nám. Pokiaľ viem, komplexnú diagnostiku svalovej biopsie robíme ako jediní na Slovensku. Neuromuskulárnu jednotku zastrešuje docent MUDr. Peter Špalek v Ružinove a túto, často komplikovanú a nie vždy jednoznačnú diagnostiku, vykonávame v úzkej spolupráci s ním. On má aj svojho dvorného chirurga, ktorý vie špecifickú vzorku správne odobrať z presne lokalizovaného miesta. V akých prípadoch, respektíve pri akých diagnózach sa vykonáva svalová biopsia? Svalová biopsia je indikovaná u pacientov s primárnym myogénnym (svalovým) ochorením, kde morfologická diagnostika môže prispieť k vysloveniu správnej diagnózy. Je súčasťou diagnózy zápalových, metabolických, vrodených myopatií a väčšiny svalových dystrofií. Aktuálne je okruh dystrofických ochorení, ktoré je možno diagnostikovať na základe presnej genetickej informácie, pričom pacienti sú ušetrení invazívnej diagnostiky. Za akých okolností diagnózu stanovíte jednoznačne a bezproblémovo a za akých okolností sa radíte s kolegami? To závisí od toho, či je to rutinná diagnostika ako znamienko (väčšinou melanocytový névus), gastrointestinálne vzorky s reaktívnymi zmenami, či bežným zápalom, benígne polypy, a podobné bežné záležitosti alebo či je to niečo špeciálne. Avšak aj pri rutinnej diagnostike treba byť vždy v strehu, lebo pri nepozornosti môžete niečo prehliadnuť. To je úskalie bežnej denno-dennej diagnostiky. Potom sú tu náročné prípady ako napríklad raritné nádory. Máme tu veľmi šikovných kolegov, ktorí sa špecializujú na určité oblasti, napr. na nádory mozgu, čo je naozaj úzko špecializovaná diagnostika, s ktorou má praktické skúsenosti


Mikroskop mám za odmenu

málo patológov v rámci celej SR. Ale aj množstvo iných diagnóz vzájomne konzultujeme – kvôli prínosným podnetom pri pátraní po správnej diagnóze a diferenciálnej diagnóze. Často ide o vzájomné zdieľanie zaujímavých, nevšedných diagnóz, našich patologických ,pikošiek’. Je lepšie vzácny nález raz vidieť, než o ňom stokrát čítať v literatúre, preto sa snažíme medzi sebou podeliť o takéto zaujímavé nálezy, posúvame sa tým vzájomne ďalej a odborne rastieme. Neustále vzdelávanie je pre patológov nevyhnutné. Aké možnosti vzdelávania majú v súčasnosti k dispozícii patológovia z Alphy? Máme tu knižnicu – najnovšiu literatúru máme aj v tlačenej, aj v elektronickej podobe. Okrem toho máme online prístup k odborným časopisom, v ktorých naši patológovia nájdu najnovšie informácie zo sveta patológie v globálnom meradle. Organizuje sa niekoľko slovenských aj česko-slovenských konferencií, takzvané sklíčkové semináre, na ktorých sa prezentujú nevšedné prípady a vzdelávame sa na-

vzájom. Okrem toho aj naša spoločnosť Alpha medical organizuje interný bioptický seminár 1-krát ročne a tento rok to bol už IV. ročník. Všetci vedia, že keď majú nejaký zaujímavý prípad, je dobré si ho odložiť na sklíčkový seminár. (smiech) Prezentujúci si problematiku komplexne naštudujú, vrátane diferenciálnej diagnostiky, a týmto spôsobom veľmi efektívne vzdelávajú ostatných. Počas peroperačných biopsií musíte vyhodnotiť vzorku vo veľmi krátkom čase, predstavujú teda pre patológa veľký stres. Ako sa vám darí bojovať s nervozitou a priniesť vždy korektné výsledky? To je asi jedna z najadrenalínovejších disciplín v patológii. Mladí začínajúci kolegovia z toho majú úplnú paniku a vôbec sa tomu nečudujem. Pri peroperačnej biopsii musíte v krátkom časovom úseku vysloviť záver, informáciu, ktorá ovplyvní ďalší priebeh operácie. Nie je totiž jedno, či pacientovi zoberú malý kúsok pľúc alebo celý pľúcny lalok. Vyšetrujeme napríklad lymfatické uzliny. Ak je uz-

Alpha medical

11


ROZ H OVO R

Viac o vyšetrení LBC sa dozviete na našej stránke: https://www.alphamedical.sk/ lbc-liquid-based-cytologia V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese obchod@alphamedical.sk alebo volajte do call centra na číslo 0850 150 000.

12

inVitro

lina pozitívna, počas operácie sa musí zobrať viac uzlín, čo znamená väčšie zaťaženie pre pacienta v rámci rekonvalescencie po operácii. Často je náročné rozhodnúť o dignite vyšetrovaného nádoru (či ide o nádor zhubný, či nezhubný). Naozaj to nie je jednoduché. Človek musí byť najmä pokojný. Treba však povedať, že aj peroperačná biopsia má svoje limity. Vždy sa snažíme chirurgom vysvetliť, že sú veci, ktoré sa jednoducho takýmto spôsobom nedajú diagnostikovať. Napríklad pri hrudníkovej chirurgii odoberú nádor z pľúc a chcú vedieť, či je to nádor pľúc, alebo metastáza z iného nádoru. Pri niektorých typoch sa to jednoducho zo zmrazeného rezu počas peroperačnej biopsie nedá stanoviť. Vtedy im povieme, že si musia počkať na definitívnu diagnostiku.

bioptické vyšetrenia a to je spojené aj s ich požiadavkou o peroperačné biopsie. Napriek tomu, že máme s nimi dohodnuté konkrétne dni v týždni, kedy tieto ,rýchle‘ biopsie robíme, nakoľko ide vždy o elektívne (plánované) výkony, je toho celkovo dosť veľa a je to záťaž pre laborantov aj lekárov. V rámci peroperačných biopsií sme predtým pôsobili len v Ružinovskej a Petržalskej nemocnici, teraz už zastrešujeme aj Galantu, Dunajskú Stredu a Zlaté Moravce. Do týchto nemocníc chodíme raz až dvakrát do týždňa. Našťastie, je nás tu viac lekárov, tak sa to stíha. Niekedy je toho však naozaj veľa. Napríklad dnes som strávila hodinu tým, že som plánovala rozpis peroperačných biopsií na tento mesiac, aby bolo všetko zaradené podľa priorít.

Ako často chodíte na tieto biopsie a kam? Odkedy som na manažérskej pozícii, podarilo sa nám získať viacero nemocníc, pre ktoré vykonávame

Aké progresívne vyšetrenia ponúkajú DCP Alpha medical v súčasnosti klientom? Jedno z progresívnych je vyšetrovanie LBC (liquid-based cy-


Mikroskop mám za odmenu

tológia) špeciálnou metódou, ktoré jedna z našich spolupracujúcich poisťovní plne hradí pre svoje poistenky. LBC patrí medzi progresívne skríningové vyšetrenia patológie krčka maternice. Vyžaduje si isté technické zázemie a v rámci našej spoločnosti je centralizované v našom laboratóriu v Košiciach. Progresívne sú vyšetrenia molekulárno-genetické, nadstavba diagnosticky nádorových ochorení gastrointestinálneho traktu, prsníka, pľúcnych nádorov, ako aj iných oblastí. Všetky tieto vyšetrenia sa stávajú nutnosťou v rámci diagnostiky a terapie onkologických ochorení. Do budúcnosti sa črtajú aj ďalšie projekty, ako hodnotenie prognostickej úlohy karbonickej anhydrázy IX v nádoroch prsníka. Treba spomenúť aj čím ďalej, tým viac žiadanú diagnostiku enzýmov tráviaceho traktu, ktorú erudovane zastrešuje PhDr. Betáková. Akú úlohu zohráva patológia v prevencii chorôb? Gynekologická cytológia, jednak konvenčná, ale samozrejme aj LBC, je významnou súčasťou prevencie. Nedávno prišla z Ministerstva zdravotníctva iniciatíva cielená na včasný záchyt dysplastických lézií v krčku maternice, aby sa predišlo jeho prechodu do rakovinového štádia. Je to úžasná metóda, pretože pri dôslednom dodržiavaní odporúčaných postupov, by preventívna diagnostika tohto typu mohla výrazne zminimalizovať výskyt rakoviny krčka maternice. Množstvo rakovinových procesov prebieha postupne a vždy je žiaduce zachytiť predinvazívne štádium, čiže štádium, v ktorom nádorové ochorenie už síce začína, ale zatiaľ sa nedostalo do orgánu celou silou. Voláme to prekancerózy. Často sú to predinvazívne – dysplastické ochorenia v rôznych lokalitách, napr. v hrubom čreve, v otorinolaryngologických lokalitách, v pľúcach, prsníku, koži a podobne. Keď sa včas diagnostikujú a liečia, je veľká šanca na uzdravenie.

Aký je význam využívania špeciálnych metód v diagnostike? Imunohistochemické farbenia idú ruka v ruke s molekulárnymi a genetickými vyšetreniami. Vďaka nim vieme presnejšie diagnostikovať ochorenie a poskytnúť onkológovi natoľko presnú informáciu, aby vedel pacientovi podať cielenú terapiu. Celá diagnostika už nie je len o tom, že iba určíme, aký to je nádor. Chceme ho tak vyšpecifikovať, aby onkológ následne mohol terapiu našiť priamo na telo konkrétnemu pacientovi. Personalizovaná terapia je budúcnosťou liečby onkologických ochorení. Celosvetovo sa začína aj s veľkými genómovými štúdiami, ktoré chcú priniesť čo najvyšší stupeň optimalizácie terapie. Výstup imunoprotilátok a molekulárno-genetický výstup vedia onkológovi napovedať, či zvolený terapeutický prístup bude zaberať, alebo nie. Vďaka tomu vieme, kde je vhodný ktorý druh chemoterapie, prípadne, či má vôbec zmysel chemoterapia, alebo treba uplatniť radšej biologickú liečbu a podobne.

„Treba, aby sa všetci ľudia dozvedeli, že patológia je v dnešnej dobe veda o živých a pre živých. Ako patológovia sa teda musíme snažiť túto pravdu prezentovať a šíriť.“

V patológii teda nastal v posledných rokoch citeľný pokrok, podobne ako v genetike. Určite áno. Patológia s genetikou už strašne dlho spolu ,randia‘ a momentálne sú tesne pred svadbou. (smiech) Už bez seba skrátka nemôžu existovať. Aké sú hlavné predpoklady úspešnej spolupráce medzi klinickým lekárom a patológom? Na čo treba dbať pri vzájomnej komunikácii? Dôležité je pochopiť vzájomné potreby. My musíme formovať klinikov tým smerom, aby nám podávali viac informácií. V ideálnom prípade nám lekári o pacientoch vedia poskytnúť omnoho viac informácií, ktoré my nevyhnutne potrebujeme na stanovenie diagnóz. Bez týchto informácií totiž často zložito pátrame, napríklad pri zle diferencovanom, čiže veľmi divokom nádore. Nedá sa jed-

Alpha medical

13


ROZ H OVO R

„Sme otvorení požiadavkám našich klientov – aj v prípade, ak je to niečo nad rámec, prípadne nejaké špeciality. Komunikácia je veľmi dôležitá.“

noznačne zatriediť – či je v danom orgáne primárny, alebo je to už metastáza, a podobne... Pritom by stačila jedna informácia od klinika, ku ktorej sa zvyčajne dopátrame po niekoľkých týždňoch. Stačilo by na začiatku povedať – áno, pred troma rokmi pacientovi vyberali malígny melanóm. Ak by sme mali túto konkrétnu informáciu od lekára, vieme diagnózu urobiť oveľa skôr a v konečnom dôsledku aj lacnejšie. Naopak, z druhej strany, my lekárom chceme čo najviac vychádzať v ústrety. Spolu s kolegami sa snažíme dať im maximum informácií podľa najnovších odporúčaní, ktoré máme k dispozícii v rámci medzinárodného priestoru. Vynakladáme každodennú snahu na to, aby sme lekárom dali relevantné podklady k zahájeniu čo najefektívnejšej terapie pre každého pacienta. Sme otvorení ich požiadavkám, ak by to aj bolo niečo nad rámec, prípadne nejaké špeciality. Komunikácia je veľmi dôležitá. Sama vnímam, že spolu s klinikmi aj s mojimi kolegami sa všetci snažíme o jeden cieľ – poskytnúť pacientovi čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Počas marca získalo aj DCP na Poliankach status akreditovaného laboratória s flexibilným typom akreditácie. Čo to znamená pre našich klientov? Akreditácia je doklad o kvalite laboratória. Naše laboratórium požadované štandardy už spĺňalo aj predtým, no teraz to už máme aj oficiálne písomne na papieri. V rámci našej akreditácie musíme neustále dodržiavať nastavenú úroveň služieb, nesmieme poľaviť v ničom. Akreditácia laboratória je najmä pre našich klientov znakom toho, že služby, ktoré im poskytujeme, sú na skutočne vysokej úrovni a spĺňajú všetky požiadavky zo strany pomerne prísnych akreditačných komisií. Ako by ste opísali typického patológa? Takmer všetci patológovia na Slovensku sa vzájomne poznajú. A musím povedať, že je to veľmi rôz-

14

inVitro

norodá komunita – tak, ako všeobecne u ľudí, aj u patológov sú rôzne povahy. Typický patológ asi neexistuje. Určite to nie je žiadny ,mrzuťák‘ s rukávmi od krvi v márnici. (smiech) Väčšinou sú to ľudia, ktorým nechýba dávka morbídneho humoru, ale ktorí zároveň väčšinu času strávia bádaním nad mikroskopom. Čo sa týka morbídneho humoru, platí to aj vo vašom prípade? Myslím, že dávku čierneho humoru mám aj ja – ale nie vždy sa to stretne s pochopením. Môžem sa však vyhovárať na to, že som patológ a preto si to môžem dovoliť. (smiech) Čo je v dnešnej dobe najväčšou výzvou pre patológov? Treba, aby sa všetci ľudia dozvedeli, že patológia je v dnešnej dobe veda o živých a pre živých. Ako patológovia sa teda musíme snažiť túto pravdu prezentovať a šíriť. Treba vedieť, že patológia má okrem diagnostickej aj prognosticko-prediktívnu úlohu. Prognóza je o tom, že vyšetrím nejaký nádor a poviem, že tento nádor je naozaj zlý, veľmi zle sa správa. Predikcia je o tom, že vyslovím fakt, že nádor sa síce správa zle, ale zároveň ho už viem bližšie špecifikovať. Vyšetrím markery a do čo najväčšej možnej miery sa snažím ovplyvniť terapiu tým správnym smerom, čo v konečnom dôsledku zlepší priebeh ochorenia a pomôže predĺžiť pacientovi život vo významnej miere. V tom zároveň spočíva aj nádhera patológie. Vývoj v tejto oblasti je nezastaviteľný, predpokladám, že už čoskoro sa bude upúšťať od ťažkých chemoterapií, ktoré pacientov ničia fyzicky aj psychicky, a posunieme sa k prirodzenejšej, biologickej a najmä cielenej liečbe. Rozprávate sa o práci aj s rodinou či s priateľmi? Ako vnímajú vašu profesiu? Je pravda, že veľká časť ľudí si stále myslí, že patológ ráno príde do


Mikroskop mám za odmenu

VIZITKA PRACOVISKA Názov a miesto pracoviska Diagnostické centrum patológie, Polianky, Bratislava Zameranie Poskytovanie laboratórnej diagnostiky v odbore anatomická patológia Personál pracoviska 46 pracovníkov Zdravotnícky laborant: 20

práce – pitevne, dá na seba zásteru, ktorá je večer celá krvavá, lebo sa celé dni hrabe v mŕtvolách. Vnímajú to teda pomerne exoticky. Mojim blízkym som vysvetlila, že realita je už dnes diametrálne odlišná. Mám známych, ktorí vyslovene vyhľadávajú rozhovory o tejto problematike, a na druhej strane sú takí, ktorí si radšej začnú nahlas spievať, keď im chcem rozprávať o práci. (smiech) Ako zvyknete relaxovať? Času je naozaj málo. Snažím sa ho využiť na aktivity, ktoré mám rada. V zime sa otužujem, patrím medzi Ľadových nadšencov. Sme taká vcelku veselá skupina a chodíme si užívať kúpanie v studenom Váhu. Vodu delíme takto: 12 – 8 °C je chladná voda, 8 – 4 °C je studená voda a 4 – 0 °C je ľadová voda. Najnižšia teplota, ktorú som zatiaľ zniesla, boli dva stupne. Človek by ani nepovedal, aké je to rozšírené – viem o ďalších dvoch kolegoch priamo u nás na Poliankach, ktorí sa

takto tiež chodia otužovať. Okrem toho som členom Slovenskej federácie pétanque, takže po víkendoch holdujem tomuto športu. Tam sa stretávame s priateľmi z celého Slovenska, je to pre mňa veľmi príjemný relax.

Laboratórny diagnostik: 4 Administratívno-technický pracovník: 9 Lekár: 13 Špecifikácia Laboratórium ponúka služby pre všetky chirurgické, kožné, gastroenterologické, ORL, gynekologické, urologické, bronchoskopické, ambulantné i nemocničné zložky. Ako jediné laboratórium sa venujeme diagnostike svalovej biopsie. Samozrejmou súčasťou je cytologická diagnostika sterov a odobratých tekutín. Spád Nemocnice: Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Nemocnica s poliklinikou Ružinov Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša, Galanta Nemocnica Dunajská Streda Nemocnica Zlaté Moravce a. s. Množstvo ambulancií z oblasti západného a stredného Slovenska

Alpha medical

15


U D I A LO S A

Čo je nové v Alpha medical Novinky, zmeny a aktuality z prostredia našej spoločnosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

Nová technika pre budúce mamičky

V druhej polovici novembra bolo naše Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo a ultrasonografické pracovisko vylepšené novým sonografickým prístrojom značky GE Voluson 6, ktorý priniesol pre budúce mamičky 4D diagnostiku morfológie ich vyvíjajúcich sa detí. Významne sa skvalitnila prenatálna diagnostika zameraná na vyhľadávanie vrodených vývojových chýb a iných porúch vývoja plodu. Týmto sa aj naše pracovisko zaradilo medzi špičkové diagnostické centrá, ktoré túto diagnostiku v rámci Bratislavy a Bratislavského kraja poskytujú. Prinášame vám prvé fotografie diagnostika – nášho lekára MUDr. Petra Kleskeňa a prvú pacientku na 4D obrazoch. Tento ultrasonografický prístroj bude slúžiť taktiež na navigáciu ihly pri odbere plodovej vody pre následnú cytogenetickú diagnostiku. Viac informácií prinesieme na našej webovej stránke.

Nové akreditácie a plány V priebehu októbra sa konala pravidelná dohľadová návšteva v Laboratóriu klinickej biochémie v Nových Zámkoch. Doteraz boli jednotlivé laboratóriá akreditované ako samostatné subjekty. V októbri sme dohľadovou návštevou CL – VÝCHOD zahájili akreditáciu v novom systéme. O akreditáciu sa uchádzali prevádzky Stropkov a Rožňava, s laboratóriami klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie. V novembri sa konali audity SNASu v CL – STRED, v prevádzkach Likavka, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom. Akreditačná dokumentácia sa vedie už elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia. Subjekty momentálne čakajú na vydanie osvedčení o akreditácii. V priebehu nasledujúcich rokov chceme docieliť akreditáciu na tri centrá – CL – VÝCHOD, CL – STRED a CL – ZÁPAD.

Zúčastnili sme sa Náš obchodný tím ani v poslednej tretine roka nelenil a namiesto jesenného splínu spolu s kolegyňami a kolegami z prevádzok sršali energiou pri prezentácii našich služieb a produktov na rôznych odborných podujatiach: • • • • •

16

inVitro

Žiarsky sesterský deň Konferencia zdravotníckych pracovníkov 30. ročník Izakovičovho memoriálu Konferencia gynekológov, urológov a sexuológov Celoslovenská pediatrická konferencia


Čo je nové v Alpha medical

Žiarsky sesterský deň Podujatie sa konalo 4. októbra za bohatej účasti v Mestskom kultúrnom stredisku v Žiari nad Hronom. Našu firmu odprezentovala RNDr. Michaela Dobrotková prednáškou na tému Možnosti diagnostiky hematologických ochorení v sieti Alpha medical. Kolegyne z obchodného oddelenia záujemcov oboznámili s novými možnosťami elektronickej komunikácie a predstavili náš systém AlphaLAB.

Konferencia zdravotníckych pracovníkov Ďalším podujatím, na ktorom sme sa aktívne zúčastnili, bol VII. ročník Celoslovenskej konferencie zdravotníckych pracovníkov. Stretnutie, ktoré je určené pre zdravotné sestry, pôrodné asistentky, zdravotníckych záchranárov, medicínsko-technických pracovníkov a fyzioterapeutov, sa konalo 10. a 11. októbra v Kultúrnom dome v Topoľčanoch. Teší nás, že účasť bola opäť skutočne vysoká.

Konferencia gynekológov, urológov a sexuológov Konferencia sa aj tentokrát uskutočnila v Hoteli Ski & Wellness Residence Družba v Jasnej. Na konferencii sme predstavili novinky v našom laboratórnom testovaní (NIPT – Tomorrow, TromboTEST). Nové testy v ponuke vzbudili záujem u všetkých zúčastnených špecializácií, najmä u gynekológov.

Alpha medical

17


U D I A LO S A

Jubilejný 30. ročník Izakovičovho memoriálu Jedno z najprestížnejších podujatí pre expertov z oblasti genetiky sa konalo v rovnakom termíne ako Celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov, tentokrát vo Village rezorte Hanuliak v Belej pri Žiline. Organizovali ho Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS a Oddelenie lekárskej genetiky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Odborný program bol zameraný na tieto oblasti: klinická genetika

v medicínskej praxi, klinická genetika, klinicko-genetická syndromológia, prenatálna genetická diagnostika, klinická cytogenetika, onkogenetika, zriedkavé choroby, varia, posterová sekcia. Rovnako ako v minulosti, sme reprezentovali našu firmu nielen prostredníctvom stánku, ale aj aktívnou účasťou s prednáškami. Z tém prednášok môžeme spomenúť napríklad Prenatálna diagnostika tuberóznej sklerózy – kazuistika, Je variant c.4687G>A génu CHD8 predisponujúcim k autizmu? či Diagnostika zriedkavých ochorení z pohľadu laboratória.

Celoslovenská pediatrická konferencia Jeseň sme zakončili účasťou na 51. ročníku Celoslovenskej pediatrickej konferencie (Galandove dni). Organizátori si aj tento rok pripravili zaujímavý a pútavý odborný program. Na podujatí sa zúčastnilo 600 lekárov, ktorí si odniesli najnovšie poznatky z oblastí, ktoré súvisia s pediatriou. Alpha medical prezentovala moderné genetické vyšetrenie TREC | KREC, ktoré testuje bunkovú aj protilátkovú imunitu novorodencov ešte pred nástupom klinických prejavov imunodeficiencie.

18

inVitro

Interné podujatia Okrem vyššie spomenutých absolvovaných podujatí sme už tradične interne organizovali Bioptický seminár pre patológov, ktorý sa konal 15. 11. 2019 v Grandhoteli Starý Smokovec či Genetický seminár pre genetikov, ktorý sa konal 8. 11. 2019 v hoteli Partizán – Tále.


Čo je nové v Alpha medical

Pokračujeme v pomoci našim lesom Sedem statočných zo správy v Martine (menovite Vierka, Gabika, Maťka, Jozef, Evka, Robo Ť. a Danka U.) počas popoludnia krásneho slnečného dňa, 17. októbra 2019, zasadili v lokalite Budiš 1 000 mladých stromčekov. Je skutočne obdivuhodné, aký objem sadeníc zvládlo zasadiť sedem pracovitých ľudí. Kolegovia aj tentokrát odviedli kus dobrej (a fyzicky vyčerpávajúcej) práce, za čo sme im všetci zo srdca vďační. Akcia sa niesla v duchu hesla: Pre všetkých! Pre kyslík!

Blahoželáme kolegom k oceneniam The Care Big Attitude Award S potešením oznamujeme, že naši kolegovia uspeli v nominácii v rámci celej skupiny Unilabs a boli ocenení Viceprezidentom spoločnosti Unilabs Josom Lamersom za ich mimoriadny výkon a prínos pre spoločnosť. Ocenenie DCBA sa udeľuje za preukázateľný CARE BIG prístup v práci a v živote.

Za Slovensko ocenenie získali: 1. tím Stropkov (Stanislava Vargová, Lenka Semancová, Jaroslava Bačíková), ktorý úspešne implementoval a uviedol do prevádzky Aptio Automation, automatickú linku s kompletným pred- a postanalytickým spracovaním vzoriek. Táto automatická linka je unikátom v strednej Európe a tímu v Stropkove sa ju podarilo dať do prevádzky v rekordne krátkom čase.

1000 mladých stromčekov

2. tím Akreditácie Patológií a Genetík (Zuzana Rumanová, Jana Bodnárová, Viera Delfini, Angelika Vasilová, Jozef Dianiška, Katarína Šoltésová, Ivan Slíž, Lívia Kotysová), ktorému sa podarilo získať akreditáciu pre naše genetické a patologické laboratóriá. Ich spoločné nasadenie pre vec a tímový duch boli pre úspech tejto úlohy rozhodujúce. Všetkým oceneným gratulujeme k úspechu!

Alpha medical

19


Napredujeme vďaka technologickej vyspelosti 40 metrov

Aptio® Automation

29 modulov

Centrálne laboratórium – VÝCHOD v Stropkove

2 systémy Atellica Solution 2 systémy Immulite 2 hemokoagulačné analyzátory CS 5100 3 hematologické analyzátory Advia 2120i

Alpha medical je prvou spoločnosťou v strednej Európe, ktorá disponuje plnoautomatickou linkou Aptio® Automation od spoločnosti Siemens v tejto zostave. Linka dokáže za hodinu spracovať 1 100 až 1 500 skúmaviek a jej plný analytický výkon predstavuje 8 720 testov za hodinu.

Hlavné výhody, ktoré technologická inovácia našich laboratórií prináša: skrátenie času dodania výsledku, vyššia efektivita, nižšia chybovosť.

Viac info a videoprehliadku CL v Stropkove nájdete tu: www.alphamedical.sk/casopis-invitro/ sme-stredoeuropskym-unikatom


Sekvenovanie novej generácie

Od mája dostupné už aj pre klientov Alpha medical 400 miliónov čítaní

celkový čas sekvenovania 12 – 30 h

sevenovanie 300 bp v 1 čítaní

sekvenovanie 30 – 120 Gb/run

NextSeq™ 550

analýza polygénových ochorení

veľké panelové analýzy, analýza klinického exómu, exómu

rýchlejší a flexibilnejší prístup k analýze génov

analýza klinicky sa prekrývajúcich ochorení

malé panelové analýzy, analýza veľkých génov

iSeq™ 100 sekvenovanie 1,2 Gb/run

maximálna dĺžka čítania 300 bp

4 milióny čítaní

celkový čas sekvenovania 9 – 17 h


Aj ty si dôležitý!

Práca každého jedného z nás je súčasťou veľkého a užitočného celku. V Alphe máme stovky šikovných ľudí, bez ktorých by to skrátka nefungovalo. Aj vy ste zvedaví, ako vyzerá deň bežného smrteľníka z našej firmy, ktorého možno poznáte z telefónu, cez e-maily, spoza volantu či dokonca osobne, ale nič o ňom vlastne neviete? Aké radosti a strasti denne riešia naši kolegovia pracujúci na rôznych úsekoch spoločnosti? To sa dozviete práve v tejto rubrike, prostredníctvom ktorej vám postupne predstavíme bežný pracovný deň zástupcu každej jednej dôležitej pozície (napr. obchodného reprezentanta, človeka z call-centra či centrálneho príjmu, administratívnej sily na zadávanie žiadaniek, šoféra na zvozovej trase, laboranta a mnohých iných), bez ktorých by Alpha nebola Alphou. Týmto počinom chceme zviditeľniť každú jednu vykonávanú prácu, každý dielik skladačky, ktorá už celé roky vytvára obraz Alpha medical. A zároveň tiež povedať, že o vás vieme, potrebujeme vás a ďakujeme vám. V druhej časti predstavujeme energickú dámu v zrelom veku, Vilmu Barošovú, ktorá v Alpha medical pracuje na pozícii ekonomického pracovníka v Centrálnom laboratóriu v Likavke.

22

inVitro


Ekonomický pracovník

Môj bežný pracovný deň a pracovná náplň súvisia s rutinnou prevádzkou nielen Centrálneho, ale aj satelitných laboratórií, ktoré patria pod pôsobnosť Centrálneho laboratória v Likavke. Mať korektné vzťahy a aktívne spolupracovať s vedúcimi jednotlivých prevádzok je preto pre mňa viac než nevyhnutné.

5:30 Do práce chodím o 5:30 a odchádzam zväčša o 14:00. Po príchode na pracovisko sa prezlečiem a prezujem, navarím si čaj a pripravím si zoznam úloh, ktoré v ten deň musím vyriešiť. Keď sa povie ekonomický pracovník, treba si predstaviť prácu najmä s číslami, peniazmi a s ľuďmi. Mám dva hlavné pracovné nástroje: počítač a služobný telefón. Preto hneď ráno, po usadení sa do stoličky vo svojej kancelárii, ako prvé zapnem PC a začínam kontrolu samoplatcovských žiadaniek, ktoré boli vyúčtované v hotovosti – výsledky vyšetrení za priamu úhradu posielam po dohovore a súhlase pacienta na jeho e-mail, samozrejme len za predpokladu, že je diagnostika ukončená a výsledky vyšetrení sú kompletné.

8:30 začiatok mesiaca Začiatok mesiaca predstavuje čas, keď sa robia veľké súhrnné objednávky spotrebného materiálu a reagencií pre všetky laboratóriá (t. j. pre biochémiu, hematológiu, imunológiu, mikrobiológiu a PCR) od rôznych dodávateľov. Následne, po dodaní tovaru, preberám dodacie listy a delím ich kompetentným osobám podľa toho, pre ktoré oddelenie sú určené.

Denno-denne sa u nás v Centrálnom laboratóriu odoberá krv od 8:30. Platba za odber je buď prostredníctvom faktúry, alebo v hotovosti. Ak sa uskutočňuje platba v hotovosti, samoplatca musí prísť ku mne do kancelárie a na základe žiadanky na vyšetrenie vyhotovím predajku, prijmem hotovosť a odovzdám doklad o zaplatení vyšetrenia. Prípadne, ak samoplatcovia niečomu nerozumejú, usmerním ich. Keďže veľká časť mojej práce sa odohráva práve prostredníctvom priameho kontaktu s ľuďmi, často vypočujem ich trápenia, starosti i radosti.

Popri už spomínaných aktivitách mi priebežne počas celého dňa chodia e-maily od kolegýň na iných pracoviskách, ktoré pôsobia na rovnakej pozícii ekonomického pracovníka alebo majú iné pracovné zaradenie, no ich aktivity nejakým spôsobom súvisia s objednávkami, faktúrami a dodacími listami. Vždy im rada poradím či pomôžem.

Alpha medical

23


AJ T Y S I D Ô L E Ž I T Ý !

zážitky V práci zažívam aj mnohé úsmevne zážitky a o jeden z nich sa s vami podelím. Do veterinárneho laboratória, ktoré tiež prevádzkujeme v Likavke, si pacienti nosia vzorky svojich miláčikov (t. j. rôzne druhy ich biologického materiálu) na laboratórne vyšetrenie aj osobne. Jedného dňa u nás na zvonček pri vchodových dverách zazvonila pani, ktorá mala v ruke vzorku. Otvorila som jej dvere, ona mi bez slova podala vzorku a chcela obratom odísť. Moja otázka, či nechce vyšetrenia hneď aj zaplatiť v hotovosti (išlo o vzorku od psíka), ju veľmi prekvapila. Jej otázka, či sa za vyšetrenie vari platí, zasa prekvapila mňa – neodolala som preto a spýtala sa pre zmenu opäť ja jej: „Pani, a Váš psík si platí zdravotné poistenie?“ Dotyčná pani pochopila, čo sa opýtala, obidve sme sa zasmiali, a ja som obratom získala platbu za požadované vyšetrenia.

priebeh mesiaca

Ďalšou mojou pracovnou náplňou je naskladňovanie dodaného materiálu v systéme, vyhotovovanie príjemiek pre všetky oddelenia Centrálneho laboratória. Táto aktivita si vyžaduje plné sústredenie a každé vyrušenie osobnou návštevou v kancelárii či telefonátom zvyšuje môj stres z možnej chybovosti. Kolegovia sú však chápaví a ja som im vždy vďačná za to, keď mi počas týchto prác doprajú priestor na sústredenie.

Mesačne v priemere spracujem a vybavím:

Za rok je to:

88

86

objednávok

príjemiek

inVitro

60

382

samoplatcov

samoplatcovských

(hotovostná platba)

faktúr

1056 1032 720 4584 objednávok

24

V priebehu mesiaca vyhotovujem samoplatcovské faktúry pre pacientov a našich spolupracujúcich lekárov z celého stredného Slovenska na základe samoplatcovských žiadaniek z laboratórií. Lekárom vystavujem faktúry až po ukončení mesiaca. Platby za veterinárne vyšetrenia sa všetky sústreďujú u mňa, keďže veterinárne laboratórium je ako jediné v rámci reťazca lokalizované práve v Likavke. Na základe štatistiky vidím, že počet faktúr pre veterinárnych lekárov z mesiaca na mesiac pozvoľna stúpa a táto skutočnosť nás všetkých teší. Považujeme za potrebné poskytovať prvotriednu laboratórnu diagnostiku v prvom rade ľudským pacientom, no nezabúdame ani na nemé tváre, ktoré mnohým z nás robia radosť svojou prítomnosťou v našich príbytkoch, či úžitkovosťou v našom hospodárstve.

príjemiek

samoplatcov

samoplatcovských

(hotovostná platba)

faktúr


Ekonomický pracovník

koniec mesiaca

Vilma Barošová ekonomický pracovník

Na konci mesiaca pripravujem podklady na zúčtovanie spotreby pre všetky oddelenia, na základe ktorých mi poverené osoby vyhotovia konečné zásoby spotrebného materiálu a reagencií oddelenia ku koncu mesiaca. Z týchto informácií spracujem spotreby všetkých skladov.

Mám ukončenú strednú Ekonomickú školu v Martine, odbor všeobecná ekonomika.

15

Svoju prácu vykonávam už 15 rokov.

úlohy

Veľmi rada chodím do prírody, rada spievam a tancujem.

Jo ze f

Zuzka

a nk

Marika

Finančný team – ťaháme za jeden povraz a vieme si pomáhať! Da

M

a

ik

on

a nk

Ja

Jul

ka

Evka Deniska

Gabika

jka

Ma

Vie

rka

a nk

Ja

Mirka

Ivanka

Vi lm

a

Lu ck a

Erik

Hoci moja pracovná náplň je viac-menej podobná počas celého roka, vnímam, že každým ďalším rokom stúpajú pracovné požiadavky. Je to prirodzené, pretože firma sa rozrastá a na to, aby sme zabezpečili klientom čo najlepší servis, sa musíme neustále posúvať dopredu. Preto sa snažím zachovať si optimizmus a potrebnú prácu vykonávať s úsmevom. Vždy,

keď nastane nejaký problém, si poviem – všetko sa dá vyriešiť. Priznám sa, že som celkom optimistický človek a svoju prácu mám rada.

ka et

Služobný telefón využívam hlavne na vybavovanie telefonátov ohľadom faktúr, možností odberu, cien vyšetrení a tiež pri radách iným kolegom v Alpha medical. Veľa času strávim telefonicky aj pri upresňovaní objednávok a dodávok s dodávateľskými firmami. Sú dni, počas ktorých telefón zvoní od rána nepretržite.

Vo voľnom čase sa venujem mojej rodine.

Iv

S humorom hovorím, že okrem ekonómky je zo mňa občas aj módny radca, ktorý preferuje minimalistickú, zväčša bielu módu.☺Medzi moje úlohy totiž patrí aj objednávanie pracovného oblečenia a obuvi pre zamestnancov v laboratóriu. Po objednávke evidujem ich dodanie a prevzatie zamestnancom. Takto je zároveň zabezpečené, že sa dodržiava predpísaný časový interval, po uplynutí ktorého vzniká zamestnancovi nárok na opätovné poskytnutie nového pracovného oblečenia a obuvi zo strany zamestnávateľa. Pri nástupe nového zamestnanca objednávam pracovné oblečenie a obuv pre každého automaticky. Nových kolegov teda privítam čerstvou garderóbou.

Alpha medical

25


B LO G

Ako sa črevo bráni, keď ho nakŕmime škodlivými látkami? Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

Keď sa sťažujeme, že nás bolí žalúdok, väčšinou to ani tak nesúvisí so žalúdkom, ako s črevom. Vedci zistili, ako sa dokáže tráviaci trakt toxínom brániť – hádže bunky „cez palubu“.

26

inVitro

N

iektoré pokusy sa na ľuďoch robiť nedajú. Preto výskumníci obľubujú pokusné organizmy. K takýmto neodvrávajúcim „dobrovoľníkom“, ktorým by sme mali byť vďační, sa často pridáva aj pásikavá akvárijná rybička danio. V angličtine sa označuje ako zebrafish a mnoho pokusov na nej vykonávajú aj vedci z Duke University. Dôvodom je, že dokáže regenerovať poškodené srdcové tkanivo. Dlho sa predpokladalo, že regenerácia prebieha tak, že bunky srdcového svalu nachádzajúce sa v bezprostrednom okolí miesta poškodenia sa začnú deliť.


Ako sa črevo bráni, keď ho nakŕmime škodlivými látkami?

Na Duke University však zistili, že na miesto poranenia príde veľa dediferencovaných kmeňových buniek, ktoré vytvoria zhluk (blastém). Potom sa zmenia na bunky srdcového svalu, čím sa srdce elegantne zregeneruje. Zdá sa, že kľúčový signál na regeneráciu kmeňovým bunkám posielajú bunky membrány obklopujúcej srdce (epikard). Pomocou fibroblastových rastových faktorov sa rybičkám zacelí rana za 14 dní. Z praktického hľadiska a do budúcnosti je na záveroch týchto pokusov dôležité, že touto schopnosťou regenerácie sa vyznačoval spoločný predok všetkých stavovcov, ibaže niektorí jeho potomkovia ju stratili. Rybka danio vedcom z Duke University neslúži len ako sľubný model liečby infarktov. Tamojší kolektív opísal pred niekoľkými dňami v Zborníku americkej Akadémie vied (PNAS) objavenie pozoruhodného obranného mechanizmu, ktorý nás vyťahuje z toxínových kaší, ako je napríklad enteropatia spôsobená liečivom. Povedané ľudskou rečou: ide o priotrávenie v dôsledku nadmerného užitia liekov s nepriaznivými vedľajšími účinkami. Celé desaťročia panovala predstava, že ak sa nám do čreva dostanú toxíny, bunky sa začnú odlupovať, odchádzať z organizmu so stolicou, čím nám toxíny vlastne zničia sliznicu. Tento jav sa nazýva delaminácia a tvrdilo sa, že nášmu zdraviu vôbec neprospieva. Realita je však odlišná. Je síce pravda, že pri niektorých typoch otravy sa bunky sliznice začnú opreteky odlupovať, no teraz sa ukázalo, že sa to týka len vybraných črevných buniek, ktoré sú označené istým proteínom. Delamináciu teda nespôsobuje škodlivá látka, ale povrchový proteín, pre ktorý sa niektoré bunky stanú v kolektíve neobľúbené, a ten ich potom zo svojich radov vylúči. Platí to pre chamtivé bunky, ktoré si dovnútra vpustia viac škodlivín, než zvládnu. Ak by tieto bunky ostali, kde sú a ostatné by sa ich nezbavili, toxická látka by po čase zaplavila celé telo.

Duke University je súkromná univerzita v Durhame v americkom štáte Severná Karolína. V štúdiách „výkonnostných tovární na expertov“ sa pohybuje spolu s Massachusettským technologickým inštitútom okolo siedmeho miesta v rebríčku najlepších amerických vzdelávacích a výskumných inštitúcií. Fotografia zachytáva univerzitnú kaplnku.

Takéto označovanie buniek špecifickým proteínom sa vyznačuje aj trochou pýchy a altruizmu. Možno sa bunky dobrovoľne rozhodnú prijať úlohu spasiteliek – úmyselne vstrebú čo najviac škodlivín a obetujú sa pre vyššie dobro. Nech už je skutočnosť akákoľvek, dôležité je, že tento typ programovanej bunkovej smrti nefunguje len pri rybách, ale aj u nás.

Pomocou fibroblastových rastových faktorov sa rybičkám zacelí rana za

14 dní.

Alpha medical

27


B LO G

Séria snímok zachytáva, ako epitelové bunky postupne vyčleňujú z kolektívu kolegyňu, ktorá „pojedla“ priveľa škodlivých látok. Do desiatich minút je po všetkom. Zdroj: John Rawls Lab, Duke University.

S hromadným odlupovaním črevných buniek to teda nie je tak, ako sme si mysleli. Neškodí nám a netreba sa mu brániť. Práve naopak – je to dômyselný obranný mechanizmus, ktorý nás síce nezbaví všetkého zlého, ale niektorých toxínov rozhodne áno. Ako príklad poslúži látka s názvom Glafenín, ktorá tvorí liek proti bolesti. Európania tento prípravok s obľubou užívali približne tridsať rokov. Stiahli ho, keď sa zistilo, že poškodzuje obličky a pečeň. Mnohí z nás možno

28

inVitro

prežili liečbu týmto nesteroidným protizápalovým liekom práve vďaka delaminačnému mechanizmu.

Ako to funguje?

Črevnú výstelku tvorí jediná vrstva tesne spojených buniek, ktorá sa nazýva tyčinkový lem. Výstelka je taká tenká preto, aby sa čo najjednoduchšie absorbovali živiny. Ak črevo zhrubne, napríklad pri zápale, stráca výkonnosť a plytvá potravou. Tenká vrstva buniek sliznice musí vydržať


Ako sa črevo bráni, keď ho nakŕmime škodlivými látkami?

rôzne druhy náporu, preto sú bunky k sebe tesne primknuté a upevnené v podloží kotviacimi proteínmi. Keď sa z niektorej stane „pohár plný toxínov“, zdravé kolegyne sa na ňu začnú tlačiť a prinútia ju zdvihnúť kotvy, čo znamená, že sa jej väzobné proteíny uvoľnia a natiahnu. Susediace bunky sa tlačia na odsúdenú bunku, až ju z kolektívu vystrčia, čím nad ňou vynesú rozsudok smrti, a ona odíde z tela s odpadom.

Tenká vrstva buniek sliznice musí vydržať rôzne druhy náporu, preto sú bunky k sebe tesne primknuté a upevnené v podloží kotviacimi proteínmi.

Čím je tento mechanizmus zaujímavý?

Napríklad tým, že predstavuje riešenie v situáciách, keď nežiaduce účinky liekov (ako v prípade spomínaného Glafenínu) zastavia efluxné pumpy. Tie by mali fungovať, lebo nám z buniek odstraňujú škodlivé látky. Oplatí sa tiež odhaliť ich tajomstvá, ktoré sa nám môžu zísť, keď potrebujeme ich výkon zámerne znížiť. Napríklad, keď sa podáva chemoterapia a my potrebujeme, aby urobila s rakovinou krátky proces. Problém spočíva v tom, že práve škodlivé bunky si často dokážu zvýšiť výkon efluxných púmp a odolať tak aj toxínovým koktailom, ktoré však zdravé bunky nedokážu zo seba vypumpovať. Vedci priznávajú, že zatiaľ nevedia, ktoré črevné bunky odchádzajú a na aký pokyn proces prebieha. Napriek tomu ich poznatok možno využiť, aby sme lepšie pochopili alimentárne otravy a dokázali účinnejšie bojovať s alergiami a možno i s rakovinou.

Prierez čreva ukazuje spojenie medzi epitelovými bunkami (zelené) a absorpčnými bunkami exprimujúcimi proteín a určenými na likvidáciu (červené). Zdroj: John Rawls Lab, Duke University.

Literatúra Scott T. Espenschied, et al.: Epithelial delamination is protective during pharmaceuticalinduced enteropathy, PNAS first published August 7, 2019 https:// doi.org/10.1073/pnas.1902596116

Alpha medical

29


Každý jeden pacient je pre mňa novou výzvou P RO G R ES Í V N E Z D R AV OT N Í CT V O

30

inVitro


Každý jeden pacient je pre mňa novou výzvou

Hoci je právom považovaná za najinovatívnejšiu oblasť medicíny, endovaskulárna liečba je v povedomí slovenských pacientov ešte stále pomerne veľkou neznámou. Cez malý otvor na koži odborníci v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave denne zachraňujú pacientov, ktorí sú v ohrození života. Rozprávali sme sa s MUDr. Ivanom Vulevom, PhD., MPH, FCIRSE, intervenčným rádiológom, riaditeľom a zakladateľom centra CINRE.

Autor: Anna Martausová Foto: Ladislav Rybár

Č

o u vás rozhodlo pri výbere povolania? Zvažovali ste aj iné profesie? V roku 1996 som skončil všeobecné lekárstvo na UK v Bratislave. Začal som pracovať na ÚKVCH na Partizánskej a mojou prvotnou túžbou bolo stať sa kardiológom. Všetko sa však zmenilo, keď som po prvýkrát navštívil Európsky rádiologický kongres vo Viedni. Zo všetkých strán sa tam na mňa doslova rútili nové miniinvazívne liečebné postupy v novovznikajúcom odbore, a to v intervenčnej rádiológii. To všetko na mňa urobilo taký pozitívny dojem, že som sa nakoniec rozhodol pre rádiológiu a intervenčnú rádiológiu. Čo presne robí intervenčný rádiológ? Intervenčná rádiológia je klinický odbor a subšpecializácia rádiológie, ktorá sa zameriava na inovatívne liečebné využitia rádiologických zobrazovacích metód v miniinvazívnej liečbe veľkého počtu ochorení, s prístupom do tela len vpichom cez kožu, ďalej redukciou krvných strát a komplikácií a výrazným skrátením doby hospitalizácie. Endovaskulárna liečba otvára oveľa bezpečnejšie, ale často aj

úplne nové možnosti liečby nielen kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení, ale v posledných desaťročiach je považovaná za najinovatívnejšiu oblasť v medicíne vôbec. Ktoré vlastnosti musí mať dobrý intervenčný rádiológ? Ja svoju profesiu beriem ako poslanie, ktorým je zachraňovať ľudské životy. Každý jeden pacient je pre mňa novou výzvou, novým príbehom. A vlastnosti? Predovšetkým pracovitosť, trpezlivosť, ľudskosť a empatia. Aké sú najväčšie výhody metód a techník intervenčnej rádiológie? Pri akých stavoch nachádzajú najlepšie uplatnenie? U nás, v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) sa zameriavame na liečbu tzv. odvrátiteľných úmrtí. Ide o akútnu a plánovanú liečbu pacientov s neurovaskulárnymi a kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktoré v odvrátiteľných úmrtiach dominujú. Patrí sem najmä ischemická choroba srdca a jej akútna komplikácia – infarkt myokardu, ďalej ische-

Alpha medical

31


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

„Naším cieľom je pomocou miniinvazívnej endovaskulárnej liečby čo najúčinnejšie redukovať počet odvrátiteľných úmrtí, ktorých vysoký počet Slovensku dlhodobo vyčíta aj Európska komisia.“

mické a krvácavé mozgové príhody, ošetrovanie aneuryziem a cievnych malformácií v plánovanom štádiu, ako aj v prípade ich akútnej ruptúry. Ďalšími oblasťami sú akútna alebo kritická končatinová ischémia, ale aj početné ďalšie diagnózy. Nemocnica CINRE je unikátna hlavne v tom, že je jediným pracoviskom na Slovensku, kde sa pod jednou strechou poskytuje už komplexný endovaskulárny a intervenčný servis v nonstop režime, a to vo všetkých troch programoch – neuro, kardio a angio, v celej šírke spektra. Prečo ste sa zamerali práve na túto oblasť? Európska komisia nám dlhodobo vyčíta vysoké počty odvrátiteľných, teda zbytočných úmrtí, ktoré je dnes možné veľmi účinne znížiť dostupnosťou a kvalitou poskytovania predovšetkým miniinvazívnej endovaskulárnej liečby v celej šírke spektra. Práve v tomto odbore medicíny je veľmi veľký pokrok a prichádzajúce inovácie tu prinášajú pre pacientov nové možnosti doslova zo dňa na deň. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť centrum, ktorého podmienky pre rozvoj miniinvazívnej a endovaskulárnej liečby budú optimálne.

„Dobrou správou je aj to, že za zdravotnú starostlivosť si u nás pacienti nemusia nič doplácať a takéto špičkové zdravotnícke zariadenie majú plne k dispozícii.“

32

inVitro

Centrum CINRE ste založili v roku 2018. Čo vás viedlo k tomuto kroku? CINRE vzniklo hlavne preto, aby zbytočných úmrtí u nás ubúdalo. Jeho vybudovanie je výborným krokom pre pacientov na Slovensku a pre celé slovenské zdravotníctvo. Dobrou správou je aj to, že za zdravotnú starostlivosť si u nás pacienti nemusia nič doplácať a takéto špičkové zdravotnícke zariadenie majú plne k dispozícii. Pre nás je najlepšou odmenou a potvrdením toho, že tento krok bol správny, aj fakt, že po roku existencie sme v hodnotení zdravotnej starostlivosti u zdravotných poisťovní skončili najvyššie spomedzi všetkých kardiocentier na Slovensku. Dokonca, v hodnotení pacientov VšZP sme získali absolútne najvyššie hodnotenie spomedzi všetkých ústavných zariadení. Je to pre nás nielen veľká

motivácia, ale zároveň záväzok pokračovať v nastúpenej ceste. V CINRE školíte aj zahraničných odborníkov. Z ktorých krajín najčastejšie a ako ste túto spoluprácu vybudovali? Nielen najmodernejšie materiálovo-technologické, ale aj personálne obsadenie CINRE je naozaj výnimočné. To je fakt, ktorý v zahraničí vedeli veľmi rýchlo oceniť. Za prvý rok našej existencie sa už v CINRE školili odborníci z viac ako 14 krajín sveta ako sú napr. Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Rusko, Južná Kórea či Singapur. Aké máte v centre prístrojové zázemie? V CINRE disponujeme najmodernejšími prístrojmi a technológiami. Máme k dispozícii štyri najnovšie operačné röntgeny u nás, tri sú tzv. stacionárne, jeden hybridný. Pre endovaskulárne navigácie našich operácií využívame na každom z nich možnosť vlastného rotačného CTA vyšetrenia, tzv. Cone Beam CT, ale aj externého prepojenia a synchronizácie s momentálne najvyspelejšou CT technológiou Aquilion One Genesis, s dokonalým potlačením kovových artefaktov, možnosťou 4D angiografických vyšetrení, a to všetko s patentovanou redukciou žiarenia, ktorá je obrovským prínosom pre pacienta. Na tomto CT zariadení sme softvérovo prepojení so zámorím, pre potreby postprocesingu a rýchleho vyhodnocovania perfúznych CTA vyšetrení s cieľom liečby ischemickej cievnej mozgovej príhody v rozšírenom 24-hodinovom okne. Týmto disponujeme ako jediná nemocnica na Slovensku. V CINRE je okrem toho, samozrejme, všetko potrebné najmodernejšie intervenčné vybavenie pre trombektómie, aterektómie, ablácie, intravaskulárne zobrazovanie, CO2 angiografie u renálne kompromitovaných pacientov, atď. Samozrejmosťou je MR zariadenie, vrátane kardio softvérových aplikácií a flotila ultrazvukov, kardiolo-


Každý jeden pacient je pre mňa novou výzvou

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE Narodil sa v roku 1971, vyštudoval

gický echolab a Freestyle bezkáblové ultrasonografické sondy na katetrizačných sálach. V neposlednom rade je unikátnym u nás aj Zero Gravity systém protiradiačnej a spinálnej ochrany personálu, ktorý nám umožňuje realizovať aj tie najnáročnejšie výkony – jednak z časového hľadiska, jednak z hľadiska radiačnej záťaže. Ste špecialistom na aneuryzmy. Čo je to aneuryzma a ako vzniká? Aneuryzmy, inak povedané výdute, sa nachádzajú kdekoľvek v tele, no najčastejšie ich nájdeme na mozgu alebo aorte. Výdute môžu byť vrodené, ale vo veľkej miere dominujú získané. Napríklad na mozgu sa výskyt aneuryzmy udáva približne u každého 50. človeka. Na orientačné vyšetrenie pacienta postačuje CT alebo MR, pre presné posúdenie a stanovenie ďalšieho postupu liečby je už nevyhnutné invazívne vyšetrenie angiografom. Endovaskulárna liečba mozgových aneuryziem, vaskulárnych malformácií a durálnych skratov je dominantným neurointervenčným programom u nás. Pri ane-

uryzmách ponúka CINRE pacientom veľmi bezpečné najmodernejšie endovaskulárne riešenia, v celej šírke spektra, aké je aktuálne dostupné len na najlepších pracoviskách vo svete. Aj v tejto liečbe sme medzinárodnym školiacim centrom excelentnosti, školíme u nás pravidelne špecialistov z krajín z celého sveta a verím, že takto šírime dobré meno slovenského zdravotníctva vo svete. Pokiaľ ide o aortové aneuryzmy, tak až na krátky úsek vzostupnej, tzv. ascendentnej aorty, všetky ostatné úseky aorty sú už dnes doménou endovaskulárnej liečby. Tím lekárov, ktorý u nás pôsobí, zavádzal na Slovensku endovaskulárnu liečbu aortových ochorení do praxe a má s ňou najväčšie skúsenosti. V marci tohto roku ste po prvý raz v rámci Čiech a Slovenska operovali mozgové tepny 35-ročného pacienta s mozgovou aneuryzmou unikátnym spôsobom. Ako to prebiehalo, v čom bola operácia jedinečná? Aneuryzma tohto pacienta bola v minulosti ošetrená neurochirur-

na LF UK v Bratislave. V roku 2013 získal prestížne ocenenie Európskej spoločnosti pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu (CIRSE), ktorá ho zvolila za „Fellow of CIRSE“, vďaka čomu mu za menom pribudol čestný titul FCIRSE. Je bývalým odborníkom MZ SR pre rádiológiu. Prevzal množstvo ocenení – nedávno sa stal TOP lekárom v odbore Rádiológia na Slovensku a laureátom ceny Krištáľové krídlo za rok 2019 v kategórii Mimoriadna cena za celoživotné dielo. Je členom mnohých lekárskych spoločností. V progresívnom Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE), ktoré spolu s tímom odborníkov založil v roku 2018, sa zameriava na akútnu a plánovanú liečbu pacientov s neurovaskulárnymi a kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktoré dominujú v skupine odvrátiteľných úmrtí. Je považovaný za lekára svetového formátu a priekopníka intervenčnej rádiológie v našej krajine.

Alpha medical

33


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

„V CINRE vykonávame aj unikátne operácie srdcových tepien s použitím inovatívneho pulzatilného mechanického podporného systému, dočasne nahrádzajúceho srdcový obeh, pre ošetrovanie najrizikovejších pacientov s viaccievnym postihnutím koronárneho riečiska. “

gicky, kontrolné vyšetrenia však odhalili kompletné obnovenie prietoku vo výduti, s ďalším rastom aneuryzmy. Vzhľadom na komplikované anatomické pomery aneuryzmy prichádzalo do úvahy bezpečné ošetrenie u mladého pacienta len s pomocou špeciálneho a najmodernejšieho implantovateľného zariadenia, ktoré umožňuje intervenčným neurorádiológom vyradenie aneuryzmy z obehu bez uzáveru dôležitých tepien v jej bezprostrednom okolí, s elimináciou rizika následného mozgového infarktu. Výkon bol realizovaný v celkovej anestézii, trval dve hodiny, uskutočnil sa bez komplikácií a mozgová výduť bola kompletne uzatvorená. Ktoré ďalšie unikátne alebo inovatívne operácie ste zrealizovali spolu so svojim tímom? Inovatívne liečebné postupy, ktoré sme vo všetkých troch programoch stihli u nás priniesť do praxe, sú často ušité na mieru jednotlivým pacientom, tak, aby sme im priniesli čo najbezpečnejšie riešenie ich komplikovaného nálezu. Musím tu napríklad spo-

34

inVitro

menúť aj unikátne operácie srdcových tepien s použitím inovatívneho pulzatilného mechanického podporného systému, dočasne nahrádzajúceho srdcový obeh, pre ošetrovanie najrizikovejších pacientov s viaccievnym postihnutím koronárneho riečiska. Ďalej veľmi šetrný najnovší spôsob uzatvárania veľkých stehenných katetrizačných prístupov, ktorý už začínajú používať aj iné pracoviská na Slovensku. Tento systém sme dokonca už použili aj na uzáver prístupu cez v minulosti našitý chirurgický bajpas na stehne. Takáto operácia bola v CINRE uskutočnená dokonca prvýkrát na svete. Vďaka nášmu vybaveniu sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré poskytuje mechanickú trombektómiu ischemickej cievnej mozgovej príhody v 24-hodinovom okne. U časti vhodných pacientov s veľkým uzáverom mozgovej tepny môžeme teda predĺžiť čas liečby od vzniku mozgovej príhody zo šiestich hodín na 24 hodín. Túto medicínu dôkazov podporenú metódu liečby, závislú od softvéru Rapid, zatiaľ využíva asi 350 nemocníc na svete, CINRE je jednou z nich.


Každý jeden pacient je pre mňa novou výzvou

„Naším cieľom je byť vždy pri zavádzaní pokroku v intervenčnej medicíne. Rýchlo sme rozvinuli naše nosné programy, teda neuro, kardio a angio. Plánujeme však oveľa viac, čakajú nás nové výzvy.“

Motto vášho centra je: Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita. Aké sú tie najdôležitejšie elementy, vďaka ktorým sa vám darí napĺňať podstatu týchto slov? Našim cieľom je byť vždy pri zavádzaní pokroku v intervenčnej medicíne. Rýchlo sme rozvinuli naše nosné programy, teda neuro, kardio a angio. Plánujeme však oveľa viac, čakajú nás nové výzvy. Chceme robiť ešte viac štrukturálnych intervenciií na srdci, miniinvazívnu liečbu porúch rytmu, viac onkointervencií, ale napríklad aj miniinvazívnu neurochirurgickú evakuáciu trieštivých mozgových hematómov. Čo čaká oblasť intervenčnej rádiológie v horizonte najbližších rokov? Intervenčná rádiológia sa vyvíja a napreduje míľovými krokmi. Neustále sa zdokonaľujú materiály, ktoré používame, zároveň aj zobrazovacie technológie, ktorými operácie navigujeme. Tento vývoj sa nezastaví, preto sa aj intervenčná rádiológia vyvíja spolu s ním. Dnes je považovaná za najinovatívnejší odbor a najväčšiu subšpecializáciu v medicíne vôbec a vyvíja sa v samostatný klinický odbor. Ako pri každej mladej disciplíne, aj intervenčných rádiológov je všade vo svete nedostatok, takže najväčšie výzvy spočívajú v ich príprave a vzdelávaní.

Žiaľ, nie je zvykom, že odborník vašich kvalít ostane pôsobiť v slovenskom zdravotníctve. Čo vás motivovalo ostať na Slovensku? Predovšetkým moje presvedčenie, že aj na Slovensku sa dá robiť špičková medicína. Netreba sa sťažovať a vzdávať, ale treba si ísť za svojim cieľom.

Ako relaxujete? Voľného času je veľmi málo, ale každú voľnú chvíľu si vychutnávam v kruhu rodiny a priateľov. Ak je čas, mám rád akúkoľvek športovú aktivitu, alebo aspoň prechádzky, keď aj so psíkom.

Ak by ste mali možnosť urobiť jednu zásadnú zmenu v našom zdravotníctve, aká by to bola? Predovšetkým by som odpolitizoval zdravotníctvo, politika mu škodí najviac.

Alpha medical

35


OSOBNOSŤ

Nevidím dôvod jesť jahody v zime Herečka Henrieta Mičkovicová sa celé roky nezastavila v pracovnom kolotoči a vo výchove detí. Až nedávno konečne pribrzdila a pokiaľ sa znovu neponorí do hektického pracovného tempa, má trochu čas rozmýšľať, čo so životom. Vraví, že to rozmýšľanie vôbec nie je ľahké, ale má na jej myseľ podobné očistné účinky ako joga a hladovka na jej telo.

Autor: Elena Akácsová, foto: Boris Németh

36

inVitro


Nevidím dôvod jesť jahody v zime

Stretli sme v čase, keď skúšate novú divadelnú hru s Marošom Kramárom a Markom Igondom Už ti nikdy nenaletím. No súčasne sa chystáte aj na nakrúcanie ďalšej publicistickej relácie Silná zostava, kde vždy päť žien hovorí o slabých miestach našej spoločnosti. Plánujete azda zmeniť svoju kariéru a zaoberať sa politikou? Nie, neplánujem, ale zistila som, že ma veľmi baví ponoriť sa hlbšie do tém, ktoré v súčasnosti hýbu našou spoločnosťou. Baví ma hlavne tá príprava, naštudovať si fakty, stretávať sa s odborníkmi. Dokonca som si minule vygooglila, aké sú prijímačky na politológiu. (Smiech) Nepotrebujem ju vyštudovať a mať titul ako môj starší syn Dávid, ale chcela by som mať väčší prehľad. Pretože to je spôsob, ako sa naučiť kriticky myslieť, dávať si veci do súvislostí a nepodliehať fámam. Myslím si, že človek potrebuje sústavné vzdelávanie. Kedy pôjdete na prijímačky? Ale ja nehovorím, že sa na to štúdium dám! Nechcem ani zmeniť profesiu. Kam by som sa hrabala na tých, čo to robia už roky? Ale nič nevylučujem... Momentálne však konečne robím aj veci, na ktoré som doteraz nemala čas. Napríklad? Napríklad viac cestujem, chodím na angličtinu. A rozmýšľam o tom, čo naozaj chcem, čo urobím so svojím životom. Nebojíte sa toho? Niekedy sa človek zavalí robotou, aby nemusel o sebe rozmýšľať, a keď s tým začne, tak to bolí. Áno, to je pravda. Začala som tým, že som prestala fajčiť a hľadala dôvody, prečo som to celé tie roky robila. Bolo to bolestivé, ale dôležité zistenie. Keď je človek vystavený tlaku, tak to tou cigaretou predýcha a nejako to kulantne vyrieši. Zachovať pokoj a nebrať veci príliš osobne je veľmi ná-

Zachovať pokoj a nebrať veci príliš osobne je veľmi náročné, preto som rada, že sa som sa s tým vysporiadala, len som na to potrebovala trochu času. ročné, preto som rada, že sa som sa s tým vysporiadala, len som na to potrebovala trochu času. Celé roky som sa nezastavila, robota, deti... Až teraz, keď som trochu pribrzdila tempo, tak zisťujem, že svet sa netočí len okolo toho, čo robím. Zisťujem, koľko vecí mi ušlo, koľko knižiek nemám prečítaných, koľko svetových jazykov som sa opäť nestihla naučiť.

Ako ste sa ku herectvu vlastne dostali? Klasicky, chodila som na dramaťák. Len moja mama sa dlho nezmierila s tým, že som popri VŠMU nevyštudovala aj jednu normálnu školu. Vravela, že škoda hlavy. Babička mi zas vtĺkala do hlavy, že vzdelanie je to, čo mi nikto nezoberie. A je to nesmierne dôležité.

Nie ste na seba až príliš prísna? Niekedy som, lebo mám pocit, že stále treba napredovať a neuspokojiť sa s výsledkom. Nie som z generácie, ktorá bola ofukovaná a za všetko chválená, na dnešné pomery by to mohlo pôsobiť ako studený odchov. Ale nechcem sa sťažovať, mala som nádherné detstvo. Napriek tomu, keď som napríklad išla na talentovky na VŠMU, otec sa ma pýtal, prečo vstávam tak skoro? Vravím mu, ocino, mám talentovky. A on, že áno? No tak sa drž. Nikto v rodine to neprežíval. .

Od malička ste chceli byť herečka? Ja som sa hlavne nechcela nudiť. Chcela som byť advokátka, kriminalistka, čokoľvek, čo súviselo s dobrodružstvom. Vtedy som si neuvedomovala, že aj veda je obrovské dobrodružstvo a vedec musí mať odvahu ísť za hranice nielen svoje, ale aj za hranice poznania. Moja druhá vysnívaná profesia popri herectve, keby som sa nedostala na VŠMU, bola lekárka, chirurgička. Aj toto povolanie sa mi zdalo dobrodružné, rozhodne nie stereotypné.

Alpha medical

37


OSOBNOSŤ

Aj moji kamaráti, lekári, hovoria: Jedlo, ktoré ti neuškodí, je to, čo nezješ. Treba mať aj asketické obdobia, nezaťažovať stále tráviaci trakt. Ísť na medicínu, to chce asi aj vzťah k biológii, chémii, prírodným vedám. Mali ste ho? V prvom rade som mala skvelých profesorov. Prírodné vedy mi nerobili problém, nemala som k nim však možno až taký vyvinutý vzťah. Čím som staršia, tým viac vnímam, aká je to úžasná vec. Bez nich by sme sa ako civilizácia nikam nedostali. Až keď starší syn Dávid chodil do školy, získala som iný uhol pohľadu a pristihla som sa pri tom, že ma baví po večeroch riešiť Pytagoriády a rôzne matematické súťaže. Dopracovala som sa až k ôsmemu ročníku, takže som znovu urobila základnú školu. (Smiech)

Nebáli ste sa? Nie. Dokonca aj prvé očkovanie na mojom synovi som spáchala ja sama. Alebo to bola iná injekcia, už si nepamätám. Ale pamätám si, že to bolo do pätičky. Mal len šesť týždňov a sestrička sa zosypala. Tak som jej povedala, že nech mi pridrží jeho nôžku a ukáže, kde to mám dať a do akej hĺbky, nech to máme rýchlo za sebou.

Keď už ste na tú doktorku nevyštudovali, aspoň ste si ju niekedy zahrali? Áno, hrala som v seriáli doktorku Kláru. Primárku neurochirurgie. Dokonca mi vtedy podrobne vysvetľovali a názorne ukazovali, ako sa operuje mozog.

Ste herečka, telo je váš pracovný nástroj. Ako sa o neho staráte, aby aj dobre slúžilo, aj dobre vyzeralo? Dávam si pozor, čo jem. Neznamená to, že vynechávam niektoré druhy potravín, nie som vegetarián, jem aj múku, aj sladké. Chutí mi naozaj všetko, pokiaľ je to kvalitné. To zna-

38

inVitro

Sama ste sa do nemocnice a do rúk lekárov nedostali? V nemocnici som bola iba v pôrodnici a aj to len na pár dní. Ale mám skúsenosti aj s chirurgami, ortopédmi, otorinolaryngológmi, našťastie, vždy to boli len ambulantné ošetrenia.

mená, pokiaľ to chutí, ako by to malo chutiť, keď paradajky voňajú ako paradajky, alebo keď slepačia polievka pripomína mojej mame detstvo. Nie je to žiadna snobárina. Snažím sa kupovať a jesť lokálne potraviny, keď sú v sezóne. Nevidím dôvod jesť jahody v zime. Radšej si jedlo nedám, ako dám. Aj moji kamaráti, lekári, hovoria: Jedlo, ktoré ti neuškodí, je to, čo nezješ. Treba mať aj asketické obdobia, nezaťažovať stále tráviaci trakt. Jasné, nedá sa neustále niečo kontrolovať, potom je človek v strese a je to ešte horšie. Skrátka, robím pre seba aj svoju rodinu, čo sa dá: veľa varím a snažím sa kupovať kvalitné potraviny. To je všetko? Plus cvičím. Od malička nás otec vláčil po horách, museli sme neustále niečo robiť, korčule, plávanie… Museli alebo chceli? Aj chceli. Bolo to normálne. Boli sme stále vonku, lietali sme na bicykloch, lozili po stromoch, Bratislava nebola taká zastavaná, pár krokov a boli sme mimo bytoviek. Nič nebolo, na nič neboli peniaze, ale stále sa niečo robilo. Pamätám si, aké sme mali lyže a lyžiarky, dnešné deti by ich asi poodhadzovali. Technológia je dnes na takej úrovni, že sa človek takmer nemusí namáhať. Teda samozrejme, že sa musí namáhať, ale je to oveľa oveľa komfortnejšie. Niekedy rozmýšľam, ako je možné, že sme to s takou výbavou dali. Športovali ste aj závodne? Nie. Iba som reprezentovala školu v behu a potom som dostala pozvánku do športovej školy na atletiku. Rodičia s tým nesúhlasili. Tvrdili, že mám študovať a šport mám síce brať ako súčasť života, ale ako doplnkovú záležitosť. Taká kalokagatia. To máte šťastie, mňa rodičia ku športu vôbec neviedli. Pri behu som sa doslova dusila. To je v poriadku, nemusí každý behať, veď stačí pestovať ten najpri-


Nevidím dôvod jesť jahody v zime

Henrieta Mičkovicová sa narodila 25. júna 1967 v Bratislave. Vyštudovala

rodzenejší pohyb – a to je chôdza. Treba chodiť čo najviac pešo a do prírody. Predošlé generácie sa oveľa viac hýbali, nie vždy sa dosýta nenajedli a dnes sú odolnejší. Moji kamaráti – doktori poznajú prípady, že 80-ročná pani má tvrdšie kosti ako štyridsiatnička. To je vďaka pohybu, tým kosť pevnie. Snažím sa chodiť pešo a cvičím jogu. Mám cvičiteľku, vďaka ktorej robím aj také asány, s ktorými som už nerátala, že ich niekedy dám. Preniesli ste vzťah k športu aj na svoje deti? Ľutujem, že som nebola tvrdšia. Ester sa stále hýbe, má plávanie, tenis, a musí chodiť so mnou na prechádzky. Musí! Tam sa dobrovoľnosť vytráca. Ale mohlo to byť dôslednejšie. Nemáte žiadne neresti, ktorými by ste si telo aj trochu humpľovali? Trošku som si telo pohumpľovala fajčením. Bola som regulérne závislá, aj o pol noci som si išla kúpiť cigarety. Ale nikdy som si nekúpila kartón!

To bol taký alibizmus. Veľa ľudí má sklon k závislostiam a každý to rieši iným spôsobom, ale s cigaretami je problém v tom, že sú spoločensky tolerované a nedegradujú človeka, nemenia jeho správanie, rozhodnutia. Ľahšie tomu človek podľahne. Alkohol nikdy nebol môj kamarát. Ani drogy. Ich následky boli pre mňa dostatočne odstrašujúce. V každom prípade je to úžasné a obdivuhodné, keď sa niekto dokáže z toho vyhrabať. Vám sa ako podarilo seknúť s fajčením? Chodila som ku psychologičke na terapie. Predtým som dvakrát prestala fajčiť, aj som vydržala asi rok, ale vždy som pociťovala akýsi smútok. A ja som nechcela mať smútky. Vedela som, že je to o hlave, ale netušila som, ako sa ku tomu mám dopracovať. S ňou sa mi to podarilo.

herectvo na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Účinkovala v množstve českých a slovenských filmov (...kone na betóne, Vajíčko, Európa, moja láska, Hra o láske a smrti), v seriáloch (Ordinácia v ružovej záhrade, Panelák, Ako som prežil, Búrlivé víno, Som mama) i v divadelných inscenáciách (Rodinná slávnosť, Tri sestry, Tatoo, Antonius a Kleopatra, Veronikina Izba, Osem žien). Jej dlhoročným partnerom je Alexander Bárta, s ktorým má dcéru Esther, a z predošlého vzťahu má syna Dávida.

Čoskoro by ste mali začať nakrúcať nový seriál. Ešte vás to láka? Samozrejme, je to moja práca. Chcem robiť s ľuďmi, skúšať nové veci.

Alpha medical

39


OSOBNOSŤ

A čo divadlo a žena v zrelom veku? Mnohé herečky sa sťažujú, že v istom veku pre nich takmer neexistujú poriadne role. To je pravda, klasické hry sú písané tak, že dve tretiny obsadenia sú muži, tretina sú ženy a tie sú alebo podstatne mladšie, alebo podstatne staršie ako ja. V tomto veku sa na nás zabudlo, hoci Roman Polák nám sľúbil, že pre nás niečo napíše. Ale sme herečky, vieme hrať o desať rokov mladšie ženy, ešte to stále vieme oklamať. (Smiech) Baví vás to, klamať čas? Mne sa tým vôbec nechce zaoberať. Napokon, súčasná žena je dostatočne sebavedomá a má prostriedky na to, aby vyzerala, nechcem to preháňať, bez veku. Ženy chcú žiť plnohodnotne, mať aj partnerský život a byť aj pracovne uspokojené. Len v tej našej profesii je to trošku ťažšie. Napriek všetkému sa naozaj cítim mladá. Len to trochu dlhšie trvá. Z čoho máte strach? Bojím sa násilia a vojen. To mám od detstva niekde zakódované. Prepadne ma panika, keď sa ľudia prestanú správať ako ľudia. Vôbec nerozumiem tejto ich potrebe. Keď bol prvý Dúhový Pride, poprosili ma, či by som niečo nepovedala na tribúne. Bol krásny jarný deň, kráčala som celým Hviezdoslavovým námestím až k tribúne a absolútne som netušila, s čím všetkým sa stretnem a koľko konfliktných situácii uvidím. Prekvapilo ma, že sú tam ľudia v uniformách. A neboli to len policajti. Pri tribúne som sa zrútila. Bola som tak šokovaná, že ma to až fyzicky ochromilo, nepočula som, nebola som schopná ani rozprávať. Asi hodinu mi trvalo, kým som sa spamätala a na tribúne vystúpila. Vy ste tam predsa len vyšli? Jasné. Rozmýšľala som, prečo by títo ľudia mali vo mne vyvolávať

40

inVitro

Súčasná žena je dostatočne sebavedomá a má prostriedky na to, aby vyzerala, nechcem to preháňať, bez veku. obavy? Moje telo si nezaslúži, aby takto reagovalo na ľudí, čo radi zastrašujú. To nie je dôvod na strach. Strach mám, alebo skôr nepríjemný pocit, keď som sama v dome. Nie som na to zvyknutá. Jedného večera som prišla domov, zastala pred našou bytovkou a všade bola tma, nikde sa nesvietilo. Musela som sa ucvičiť, aby som nepočula každé vrznutie parkety a trámu. Urobila som asi sedemdesiat pozdravov slnku, dorazila som sa a odpadla od únavy. My ani nemôžeme mať dom na vidieku alebo v lese, ani keby sme chceli. Ale dom pri mori by som chcela. To je krásny sen! Predstavte si, že ste vyhrali veľa peňazí, aké sny by ste si ešte splnili? Vraví sa, že s peniazmi sa treba podeliť, inak neprinesú šťastie. Asi by bolo fajn mať ten dom pri mori, viac cestovať a vyplatiť hypotéku, aby som sa cítila spokojnejšie. Ale inak by som hneď začala uvažovať, kam by tie pe-

niaze išli, aby mali význam. Veď spať na dvoch posteliach súčasne sa nedá, ani v dvoch domoch, ani jazdiť naraz na dvoch autách. Investovala by som do vzdelávania, hlavne do vzdelávania skupín, ktoré sú vytlačené na okraj spoločnosti. Keby mi ešte zostali peniaze, hľadala by som možnosti ako vyzbierať plasty v Stredozemnom mori, v našich riekach, ako zachraňovať pralesy. A teraz už vyzerám ako úplný slniečkar! Máte okrem politológie ešte nejakú ďalšiu nečakanú záľubu, oblasť, v ktorej sa vyznáte? U mňa je problém, že mám obrovské nadšenie, ale každú chvíľu ma baví niečo iné. Mám obdobia. Vždy ma niečo zaujme, zasiahne, potrebujem sa tým zaoberať, orientovať sa v tom. Jedno obdobie to bola kuchyňa, nielen recepty, ale aj história kulinárie, kam to celé smeruje, čítala som si Augusta Escoffiera, bola to jedna veľká detektívka. A potom sú to obdobia architektúry, dizajnu, histórie.


Nevidím dôvod jesť jahody v zime

Občas mi niekto dá aj najavo, že sa vyznám. Niečo už možno viem, ale baví ma objavovať ešte viac. Tak toto je moja vášeň. Ako zvládate neúspech? Snažím sa urobiť všetko pre to, aby sa to už neopakovalo. Ale niekedy je človek nepoučiteľný. Moji kamaráti tvrdia, že som povaha, ktorá sa neúspechom dlhodobo neobťažuje. Možno mám pud sebazáchovy, poviem si, že život ide ďalej a vždy je šanca. Možno to napokon bude vyzerať celé inak, nemusí to dopadnúť vôbec úžasne, ale šanca ísť ďalej je vždy. Nič neľutujete? Človek by nemal spätne nič ľutovať, ale ja to poviem: je mi ľúto, že som nemala viac detí. Milujem deti,

sú úžasné. Kvôli nim má význam pripravovať všetky tie prekvapenia, oslavy, Vianoce. Preto aj rada hrám v detskom prestavení Tri prasiatka, preto im rada chodím čítať z knižiek. Veľmi sa teším na to, keď ma moje deti urobia babičkou.

Ježiško – som za to rodičom vďačná. Ťahala som to, pokiaľ sa to dalo, aj s mojimi deťmi. Toľko pozitívneho vzrušenia, prečo by som im to mala brať?

Keď už spomíname Vianoce. Ako ich trávite vy? Mám rada tradície, ktoré posilňujú nielen rodinu, ale aj priateľstvá. Doobeda chodíme k našim kamarátom, stretne sa nás celá kopa, odfotíme sa a dáme si vianočku. Štedrý večer trávim s rodinou. Ako dieťa som sa na Vianoce nesmierne tešila, bolo to vzrušujúce! My, deti, sme nikdy nezdobili stromček, naši nám ho pripravili v noci ako prekvapenie. Dlho sme verili, že aj stromček priniesol

Alpha medical

41


B LO G

Brucho

MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz

Brucho je z medicínskeho hľadiska veľmi problematická oblasť ľudského tela. Už len preto, lebo od samotného vzniku chirurgie ako medicínskeho odboru (teda niečo okolo stopäťdesiat rokov), sa internisti a chirurgovia nedokážu dohodnúť, do čej zodpovednosti vlastne patrí.

S

hlavou je to jasné. S tou nechce mať nikto nič spoločné, a tak ju radi prenechávame neurológom, a keď tí nič nenájdu, tak psychiatrom. Na pohlavné orgány majú monopol gynekológovia a urológovia a my im ho radi prenecháme, pretože ako hovoria jedovaté jazyky, tu sa kvalita meria v dĺžke prstov, a tie nemá každý. Ale čo s tým prekliatym bruchom? Najväčší hlavolam je to pre sestry na príjme. Kam poslať pacienta s bolesťou brucha? Väčšinou to riešia podľa toho, aký nepríjemný ordinár

42

inVitro


Brucho

„Väčšina pacientov príde s tým, že ich bolí brucho. Bohužiaľ to zvyčajne býva brucho veľké. Tie veľké majú tak nejako tendenciu bolieť častejšie a viac, možno preto, že sú viac zaťažované.“

Samozrejme, v regióne vína, dobrého jedla, bravčového mäsa a vyprážaných kurčiat je obvyklá diagnóza zápal podžalúdkovej žľazy, čiže pankreatitída.

má službu. Pokiaľ práve slúži popudlivý chirurg, pošlú chudáka pacienta radšej na internu. Pokiaľ sa internista očividne zle vyspal a nerobí sestričkám komplimenty, je tento postup príliš nebezpečný, a v tom prípade skončí pacient na chirurgii. Následne dôjde k výmene názorov medzi oboma odborníkmi (niekedy pomerne emocionálnej) a prípadne nasleduje aj presun pacienta na príslušné oddelenie. Nie je to totiž vôbec jednoduché. V bruchu je toho veľa a mnohé z toho je pre človeka pekelne nebezpečné! Samozrejme, ak pacient príde a zvracia krv, prípadne tekutinu podobnú káve, aj keď žiadnu kávu nepil, treba sa pozrieť do žalúdka hadicou, ktorej hovoríme gastroskop, a zistiť, či tam niečo nekrváca. Ak krváca, je to problém, ale väčšinou sa nejako podarí krvácanie nájsť a zastaviť, aj keď to niekedy doktora stojí poriadne nervy. Pokiaľ krv vyteká z konečníka, je to zložitejšie. Prekvapivo sa tiež najprv pozrieme do žalúdka. Krvácanie z hornej časti tráviaceho traktu je totiž oveľa nebezpečnejšie ako z dolnej, a to hlavne vtedy, ak je krv nenatrávená, čiže je jej toľko, že tráviace enzýmy z nej nezvládnu vytvoriť odporne páchnucu čiernu masu, ktorej hovoríme meléna. Pokiaľ v žalúdku nič nie je, vydýchneme si, pretože vykrvácať z hrubého čreva je takmer nemožné, snáď len v prípade, že ste Jehovov svedok a striktne odmietate krvnú substitúciu. Tráviaci trakt má totiž jednu veľkú výhodu – má prirodzený odtok. Vždy som obdivoval pneumológov, ktorí odoberajú vzorky tkaniva z priedušiek, pretože oni túto výhodu nemajú. A keď im tam začne cediť krv, ostávajú obdivuhodne pokojní, kým gastroenterológ by už vyletel z kože. Lenže nie každý pacient sa prejaví tak jednoznačne. Väčšina príde s tým, že ich bolí brucho. Bohužiaľ to zvyčajne býva brucho veľké. Tie veľké majú tak nejako tendenciu bolieť častejšie a viac, možno preto, že sú viac zaťažované. Jeden kolega také bruchá na-

zýva „Backhendelfriedhof“, čiže „cintorín vyprážaných kurčiat“. A človek by mal potom, ako sa dozvie, že pacienta toto brucho bolí, začať s vyšetrovaním, čiže zistiť, či v bruchu niečo nechýba, alebo či tam skôr nie je niečo navyše. Ako napríklad žlčové kamene. Ako internista, tak aj chirurg vrazia pacientovi päsť pod pravý rebrový oblúk (chirurg o niečo hlbšie) až pacient vyvalí oči, povie „zhlboka sa nadýchnite“, a keď sa o to pacient márne pokúsi, opýta sa „bolí?“. (Hovorí sa tomu Murphyho príznak. Som rád, že som pána doktora Murphyho osobne nepoznal a nedostal som sa mu do rúk.) Pacient prikývne alebo zastoná a lekárovi je všetko jasné. „Ten žlčník musí ísť von, milostivá pani.“ Žlčník, ak je zapálený a opuchnutý, sa dá nahmatať, ale pre pacienta je to oveľa menšia zábava ako pre vyšetrujúceho lekára. Ani potom, dokonca ani po ultrazvuku, ktorý diagnózu žlčových kameňov potvrdí, nie je rozhodnuté, kto sa na pacientovi bude realizovať. Internista aj chirurg s napätím čakajú na výsledky laboratórnych testov. Ak sú normálne a ultrazvuk neukázal rozšírenie žlčovodu, vyhral chirurg a odvedie si pacienta do operačnej sály. Pokiaľ sú však hodnoty zvýšené v zmysle takzvanej cholestázy, čiže zadržiavania žlče v tele, teší sa internista, ktorý má právo položiť pacienta na operačný stôl ako prvý, aby vykonal takzvanú ERCP (prosím, nepokúšajte sa vysloviť celý krkolomný názov tohto vyšetrenia – endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia), rozrezal Vaterovu papilu, teda miesto, kde žlčovod ústi do dvanástnika, vybral zo žlčovodu kamene a až potom odovzdal pacienta chirurgovi, aby odstránil aj ten žlčník, kde sú ďalšie kamene, čiže zásoba budúcich problémov. Samozrejme, v regióne vína, dobrého jedla, bravčového mäsa a vyprážaných kurčiat je obvyklá diagnóza zápal podžalúdkovej žľazy, čiže pankreatitída. Bolí dosť, niekedy až príšerne, a nahmatať sa nedá. Ultrazvuk niekedy nájde, že v tej oblasti nie je niečo v poriadku, ale k diag-

Alpha medical

43


B LO G

„Apendix je zákerný orgán, je to chameleón s mnohými tvárami. Ukrýva sa a nechce ísť von.“

nóze vedie väčšinou až laboratórne vyšetrenie a počítačová tomografia. Dôvody sú rôzne. Často sú to práve žlčové kamene, ktoré sa dali do pohybu a upchali odtok z podžalúdkovej žľazy – ako na potvoru má žlčovod a vývod pankreasu spoločné ústie do dvanástnika. U prasaťa to pánboh vyriešil jednoduchšie a nechal oba vývody ústiť oddelene. Pankreas sa ale niekedy rozčúli aj po výdatnom, najmä mastnom jedle, ako je šiška či pečené bravčové. Niekedy človeka potrestá aj za neumiernenú konzumáciu alkoholu alebo za fajčenie. Bol som v našej nemocnici presne štrnásť dní, takže som už vedel, že pankreatitída je tu vzhľadom na životný štýl miestneho obyvateľstva veľmi častou diagnózou, keď do ambulancie dorazil korpulentný muž s bruchom, v ktorom sa sotva dalo niečo nájsť pohmatom. Požiadal som ho teda, aby sme sa po odbere krvi odobrali na ultrazvuk. Ten bol vtedy ešte na radiológii, takže bol vzdialený asi tridsať metrov. Počas celej cesty tam a späť, aj počas vyšetrenia, sme sa s pacientom rozprávali o všetkom možnom. Veľa som toho v jeho objemnom bruchu nevidel, tak som ho posadil pred ambulanciu s tým, že počkáme na laboratórne výsledky a uvidíme. A videli sme! Popri výrazne zvýšených pankreatických enzýmoch, ktoré boli dôkazom akútneho zápalu, mal ten milý pán v krvi 3,08 promile alkoholu. Nechcelo sa mi tomu veriť, veď sa vôbec nepotácal a úplne normálne artikuloval. Prišiel som mu oznámiť, že si ho v nemocnici necháme, pretože má zápal pankreasu. „Ale to nemôžem,“ zaprotestoval. „Prečo nie?“ „Musím odviezť domov auto, žena ho bude potrebovať. A ja som ho zaparkoval na parkovisku pred nemocnicou.“ Zatmelo sa mi pred očami a zdržal som sa ďalšieho komentára. Ešte o niečo komplikovanejšie je, keď má pacient bolesti inde než pod pravým rebrovým oblúkom. Niekedy je to v pravom podbruší a vtedy sa internista poteší v nádeji, že bude môcť pacienta rýchlo odovzdať chirurgovi

44

inVitro

s diagnózou zápalu slepého čreva, čiže apendicitídou. Avšak nie vždy je to také jasné, aby sa zapálený apendix dal nahmatať a vytváral typickú bolesť v tzv. Mc Burneyovom bode, s typickými príznakmi Blumberga či Rowsinga (na tých je zaujímavé, že to zabolí ešte viac potom, keď doktor prestane na zapálené miesto tlačiť a tlak uvoľní). Apendix je zákerný orgán, je to chameleón s mnohými tvárami. Ukrýva sa a nechce ísť von. Nie nadarmo hovoril istý primár v jihlavskej nemocnici (bolo to už v osemdesiatych rokoch minulého storočia): „každý človek má v tele mrchu a tá mrcha sa volá apendix“. Odpoveď väčšinou poskytne vyšetrenie počítačovou tomografiou, čiže CT. Už sa mi viackrát podarilo nájsť zapálený apendix ultrazvukom, ale chirurgovia mi to nechceli veriť. Veľa pacientov, hlavne tých starších, príde do ambulancie s tým, že sa nedokážu vyprázdniť. Túžba po dobrej stolici je človeku daná, nie nadarmo zaradil Voltaire vyprázdňovanie po jedle medzi sedem najväčších rozkoší človeka. Existujú jedinci, ktorým už ostala len táto jediná radosť, a preto po nej túžia. Niekedy je to, čo nahmatáme alebo vyklepeme, skutočne len kopa stolice a plynov, hlavne u pacientov, ktorí užívajú silné lieky proti bolesti, takzvané opiáty. Lenže zákernosť sa skrýva v možnosti ilea, čiže takzvaného zauzlenia čriev. Je to nebezpečná diagnóza, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu. V prípade, že je črevo naozaj priškrtené, ľudová múdrosť hovorí, že nad takou diagnózou nemá zapadnúť slnko. Je to doména chirurgov, ale nedá sa povedať, že by z toho mali prehnanú radosť. Na rozdiel od slepého čreva či žlčníka ide väčšinou o zložité a dlhé operácie, výnimkou je snáď len situácia, keď je črevo upchaté pomarančmi alebo čerešňami (takzvaný bride), ktoré sa potom dajú počas operácie vytlačiť bez toho, že by sa samotné črevo muselo rozrezať. To má potom chirurg z pacienta aj zo seba samého radosť a dokáže byť milý dokonca aj na internistu, ktorý mu takého pacienta


Brucho

„Niečo vám prezradím. Ja mám Stvoriteľa naozaj rád a nedám na neho dopustiť. Veľa vecí urobil skutočne dobre, a čo sa týka ženského pohlavia, aj veľmi pekne. Ale ten experiment s prostatou sa mu jednoducho nepodaril. “

poslal. Kolega Fritz Jaznikar mal to šťastie, že kedykoľvek mal so mnou službu, dodal som mu jeden ileus na operačný stôl, a pokiaľ možno dosť zložitý. Nemôžem za to. Proste vždy taký pacient prišiel, ja som ho nevolal. Snažil som sa Fritzovu náladu vylepšiť tvrdením, že pacienti proste vedia, že má službu ten najlepší z operatérov, a preto cielene chodia do jeho služieb. Podarilo sa mi to ale len marginálne. Keď ma uvidel na nemocničnej chodbe počas svojej služby, chytal sa za hlavu a hovoril jazykom nepoužiteľným v diplomatických službách. Zlé sú, samozrejme, nádory. Pokiaľ ho totiž nahmatáte, na účinnú liečbu je už väčšinou neskoro. Preto by mal každý päťdesiatročný človek absolvovať preventívnu kolonoskopiu, aby sa nádory diagnostikovali ešte v ranom štádiu, teda ako polypy, keď ešte nie sú zhubné. Polyp potrebuje totiž približne desať rokov, aby sa zvrhol na rakovinu. Tí, ktorí mali rakovinu v rodine, by teda mali vyšetrenie absolvovať desať rokov pred dosiahnutím veku, v ktorom bola rakovina zistená u ich príbuzného (pokiaľ išlo o príbuzného prvého stupňa). Milé bolo, keď na vyšetrenie prišla mladá (osemnásťročná) dáma s tým, že zvracia. Nahmatal som v podbruší rezistenciu a použil ultrazvuk, aby som jej mohol oznámiť radostnú správu, že je tehotná. Srdiečko bábätka bilo radostne, ale tvár mladej mamičky až tak radostne nevyzerala. „Preboha, nie!,“ vykríkla. „Určite áno,“ ubezpečil som ju. „Preboha, nehovorte to mojej mame, tá ma sem doviezla. Ona by to neprežila.“ Usúdil som, že mama to bude musieť nejako prežiť, i keď to bola atraktívna dáma vo veku okolo štyridsať rokov, ktorá sa netvárila, že by bola uzrozumená so skutočnosťou, že sa stane babičkou. Pre istotu som dal vedieť príslušnému gynekológovi, že bude mať návštevu a že prosím o diskrétnosť.

sedemdesiatročný muž s akútnym obličkovým zlyhaním, stačil pohľad na jeho brucho a prehmatanie jeho podbrušia, aby bola situácia jasná. Vzhľadom na vek a pohlavie nemohol byť tehotný, ultrazvuk potvrdil objem močového mechúra výrazne presahujúci jeden liter (nakoniec to bolo 2,2 litra), močový katéter priniesol rýchlu úľavu a následne aj normalizáciu obličkových testov. Niečo vám prezradím. Ja mám Stvoriteľa naozaj rád a nedám na neho dopustiť. Veľa vecí urobil skutočne dobre, a čo sa týka ženského pohlavia, aj veľmi pekne. Ale ten experiment s prostatou sa mu jednoducho nepodaril. Každý inštalatér by mu povedal, že niečo také sa na odtok pristavať nedá. Stalo sa. Musíme s tým žiť. Obávam sa, že to raz zasiahne aj mňa a iba sa modlím, aby ma mal pánboh rovnako rád, ako mám ja jeho. Nemám rád katétre a už vôbec nie v mojom vlastnom tele.

Ale aj internista dokáže občas niečo vyriešiť. Keď dorazil do ambulancie

Alpha medical

45


Z D RU H EJ S T R A N Y

Najťažšie je ochorenie prijať O problémoch s trávením zvyčajne pri káve nerozprávame. Veď kto sa nehanbí hovoriť o nafukovaní, zápche či hnačkách? Nie je bežné ani verejne hovoriť o boji s nevyliečiteľnou chorobou. Verona Štrba Škultéty nemá problém s jedným, ani s druhým. V románe Denník Uršule Crohnovej hovorí otvorene o chorobe, aj o tom, ako narušila jej život a manželstvo.

Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: Ladislav Rybár

46

inVitro


Najťažšie je ochorenie prijať

O svojom živote s Crohnovou chorobou ste napísali knihu. Koľko je v nej pravdy a koľko fabulácie? Je to váš príbeh? Všetko to, čo sa týka diagnózy, je pravdivé. Snažila som sa autenticky zachytiť to, čo som prežila. Z toho ostatného sa niečo zakladá na realite, iné som dotvorila, aby to zapadlo do kontextu knihy. Mal niekto podobné ochorenie v rodine? Nie, z priamej línie nikto nemal Crohna ani ulceróznu kolitídu. Ja som bola prvá, ktorá vôbec mala napríklad alergiu. Mama spomína, že niekto z veľmi vzdialenej vetvy mal problémy s črevami, vtedy sa tomu hovorilo miserere, a dokonca na to aj umrel. Odkedy vás trápia problémy s trávením? Všimla som si to vo veku, keď som svoje telo začala vnímať, teda asi v pätnástich. Uvedomovala som si, že nie je normálne, keď ma po každom jedle bolí brucho. Keby som to však povedala rodičom, mama by ma hnala k lekárovi. A to bolo to posledné, po čom som túžila. Navyše, nepovažovala som to za taký veľký problém. Svoj žalúdok som nazvala Richard a keď neposlúchal, dohovárala som mu. Mama spomína, že už ako malé bábätko ma hospitalizovali s podozrením na zápal hrubého čreva. Neviem, či to mohlo súvisieť s mojou dnešnou diagnózou. Na konci vysokej školy, keď som mala vyššiu mieru stresu spojenú s prípravou na štátnice, sa objavili hnačky. Boli sporadické a spájala som ich s tým, že som niekde niečo nevhodné alebo znečistené zjedla. Myslela som si, že je to infekcia, a netušila som, že štyri týždne hnačiek nie sú v poriadku. Nadúvanie, ktoré toto ochorenie sprevádza, som pripisovala cukru. Podstúpila som päť operácií konečníka, na ktorom sa vytvorili fisúry, abscesy a fistuly, ale ešte stále

Verona Štrba Škultéty Narodila sa 29. decembra 1985 v Piešťanoch, vyrastala

som netušila, čo sa so mnou deje. Keďže je to téma, o ktorej sa bežne nerozpráva, nemala som dostatok informácií.

v Piešťanoch a od študentských čias žije striedavo v tomto meste a v Bratislave. Vyštudovala učiteľstvo anglického a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity

Čo vás dohnalo k odborníkom, ktorí určili vašu diagnózu? Moji najbližší, ktorí sa už nemohli pozerať na to, ako klamem ich aj seba samú. V novembri 2017, krátko po mojej svadbe, priniesol trojročný syn zo škôlky virózu, ktorú som od neho dostala. Obidvaja sme museli užívať antibiotiká. Mne sa však po nich spustila hnačka, ktorá trvala šesť týždňov. Na toaletu som chodila aj tridsaťkrát denne. Nevládala som pracovať, tobôž niekam chodiť. Musela som dať výpoveď v práci, kde som robila marketin-

Komenského v Bratislave. Pracuje prevažne vo sfére marketingu a v administratíve. Venuje sa tiež korektúram a píše knihy – Moja prvá kniha (2012), Pani Gangstrová (2018), Denník Uršule Crohnovej (2019).

Alpha medical

47


Z D RU H EJ S T R A N Y Sú rôzne štúdie, pri ktorých pacienti jedli vegánsku a bezmliečnu stravu a vraj zápal nemajú. Zatiaľ som to neskúšala.

„Všimla som si to vo veku, keď som svoje telo začala vnímať, teda asi v pätnástich. Uvedomovala som si, že nie je normálne, keď ma po každom jedle bolí brucho. Keby som to však povedala rodičom, mama by ma hnala k lekárovi.“

renie, ktoré sa nedá vyliečiť. Keď som mala podozrenie na rovnakú diagnózu, dostala som mnoho brožúr a letákov, ktoré som si naštudovala. Boli veľmi pozitívne, ale nikde som nenašla, čo presne môžem jesť. Odporúčaná ryža mi už po prvom týždni prestala chutiť... Až keď som sa dostala na gastroenterológiu v Trnave, mala som nejaké informácie a vedela som sa lekárky opýtať na všetko, čo ma zaujímalo a trápilo. Niekedy som ju svojimi podrobnými otázkami trápila aj hodinu. Vždy mi však trpezlivo odpovedala a potom som sa cítila istejšia. Kedy ste pochopili, že to je vážne? Dodnes som to nepochopila. Poznám mnohých ľudí, ktorí majú Crohna – niektorých osobne, iných z facebooku. Občas sa stane, že ľudia si ma vyhľadajú a pýtajú sa ma na vy-

govú manažérku a riadila som tím ľudí. Mama ma objednala do gastroenterologickej ambulancie – pod zámienkou, že to bude len konzultácia s pánom doktorom. Takto som podstúpila svoju prvú kolonoskopiu. Bez prípravy, pretože inak by ma tam v živote nedostali. Kvôli bolestiam a tomu, že som bola najedená, mi síce vyšetrenie nedokončili, ale odišla som s podozrením na ulceróznu kolitídu. Dostala som lieky a ďalšiu kolonoskopiu po troch mesiacoch na gastroenterológii v Trnave som už absolvovala pod narkózou. Po nej mi pani doktorka oznámila, že je to Crohnova choroba. Magnetická rezonancia túto diagnózu potvrdila a ukázala, že mám jednu časť tenkého čreva zúženú.

šetrenia či operácie, ktorými som

48

inVitro

buje moje problémy s trávením, vyskúšala som všetko možné. Chodila som k homeopatovi, ľudovému liečiteľovi, skúšala som reiki, navštevovala som kliniku tradičnej čínskej medicíny. Vždy som tam však išla s konkrétnymi problémom, ktorý bol zrejme len sprievodným javom základného ochorenia. Nikdy som nikomu nepovedala komplexne, čo všetko mi je. To mi pripadalo irelevantné. Alternatíva mi nepomohla a stála dosť peňazí. Niekomu inému však pomôcť môže. Možno keby som tomu viac verila, cítila by som zlepšenie. Napriek tomu som na tieto sedenia chodila veľmi rada, a to, že ma môj homeopat, ktorý je zároveň lekárom, vypočul a úprimne sa o môj problém zaujímal, bolo pre mňa viac ako homeopatické guličky.

si ja už prešla a oni ich majú ešte pred sebou. Keď pri takých rozhovoroch zistím, koľko problémov iným toto ochorenie prináša, uvedomím si, že to až taká sranda nie je. Stále mám však pocit, že sa s tým dá žiť. Aj vy ste si prešli fázami, ktoré sprevádzajú duševné rozpoloženie človeka, keď sa dozvie, že trpí ochorením, ktoré sa nedá liečiť? Určite áno. Najťažšie bolo ochorenie prijať. Dlho som žila v takej

Aké sú vaše skúsenosti s lekármi? Veľmi pozitívne. Som im v prvom rade neskutočne vďačná, ako mi pomáhajú situáciu zvládať a nedovolia sa ľutovať. Som dosť otravná, v ambulancii sa veľa pýtam. Je lepšie sa opýtať lekára, ako googliť a dozvedieť sa informácie, ktoré sú zavádzajúce alebo ktorým neverím. Za doktorom Google totiž väčšinou nie sú medicínsky podkutí ľudia.

bubline a predstavovala som si, ako mi lekári oznámia, že sa mýlili. Ako raz jedno vyšetrenie ukáže, že som zdravá, že sa stane zázrak. Dnes už k tomu pristupujem racionálne. Počuli ste už o podobnom zázračnom vyliečení?

Crohnova choroba, chronický zápal tráviacej sústavy, trápi čoraz viac Slovákov. Čo ste v tom čase o nej vedeli? Absolútne nič. Keď sa mi kamarát zdôveril s tým, že má ulceróznu kolitídu, povedala som, že je to strašné, ale vôbec som nevedela, aká je to diagnóza. Netušila som, že je to ocho-

Čo všetko ste vyskúšali? Kým som nevedela, čo spôso-

Osobne nepoznám nikoho. Známi sa mi snažia podsúvať alternatívne informácie o tom, že v Amerike sa jeden pacient vyliečil. Je to pekné, ale vzorka jeden nie je relevantná, ani pre lekárov. Sú rôzne štúdie, pri ktorých pacienti jedli vegánsku a bezmliečnu stravu a vraj zápal nemajú. Zatiaľ som to neskúšala.

Ako ste na tom teraz? Fyzicky dobre, ale výsledky už nemám celkom v poriadku, hodnoty kalkprotektínu v stolici stúpajú. Je to taká sínusoida. Po operácii, pri ktorej mi odobrali časť čreva, som dostala zápal pobrušnice a museli ma operovať ešte dvakrát – aby mi spravili vývod z tenkého čreva a následne ho zanorili. Po tej tretej operácii som hneď začala pracovať. Mala som pocit, že v miernom tempe, ale nebolo to tak. Zrejme som skĺzla do uponáhľaného životného štýlu, čím sa to trochu pokazilo.


Najťažšie je ochorenie prijať

Spomalila som teda, odišla z práce, kde som robila manažérku kozmetického zariadenia, vlastne dievča pre všetko, pretože to bola úplne nová prevádzka, v ktorej sa všetko rozbiehalo. Po lete, keď som bola doma, som nastúpila opäť do práce, tentoraz do štátneho sektoru. Ako funguje Crohn v ľudskom tele? Nemám medicínske vzdelanie, môžem len povedať, aké sú moje pocity. Je to autoimunitný, vredovitý zápal, ktorý pokrýva sliznicu prevažne čriev, ale môže sa vyskytnúť v ktorejkoľvek časti tráviaceho traktu. Od ústnej dutiny až po konečník. Tým sa Crohnova choroba odlišuje od ulceróznej kolitídy, ktorá napáda len hrubé črevo. Presná príčina vzniku ochorenia nie je známa, poznáme len faktory, ktoré môžu chorobu zhoršiť – napríklad stres. Jedlo ako také by naň nemalo mať vplyv, ani spúšťať ochorenie. Keď sa zápal v čreve zahojí, môže po ňom zostať zúženina. Črevo nie je úplne funkčné, naruší sa peristaltika.

Ktorý úsek čreva vám vyoperovali? Väčšina zúženín je medzi hrubým a tenkým črevom, na mieste, kde sa tenké črevo napája na hrubé črevo. Aj mne vyoperovali práve tento úsek, teda podstúpila som takzvanú ileocekálnu resekciu. Dokážete vycítiť, kedy sa blíži vzplanutie ochorenia? Niektorí ľudia hovoria, že to vedia. Ja už som dlho vzplanutie choroby nemala, vlastne od operácie vôbec. Spomínam si však, že to nemalo predzvesť fyzického charakteru, napríklad bolesť. Keď to však začalo, jednoducho som vedela, že toto je tá hnačka, ktorá bude trvať dlho. Čo v takom stave môžete a čo nemôžete robiť? Múdre knihy hovoria, že by sme sa pri tom nemali prestať hýbať a ostať ležať na gauči. Stravu by sme mali prispôsobiť tomu, že máme hnačku, teda by sme mali zvoliť diétny režim. V čase, keď som nevedela, že mám Crohna, som však pokračovala

vo všetkom, ako keby sa nič nedialo. Hnačka väčšinou prichádzala po jedle. Ak to teda nebol ten najhorší scenár s tridsiatimi hnačkami denne, vedela som, že si môžem ísť zašportovať, ísť večer von, ale nesmiem sa predtým najesť. Po jedle prichádzala hnačka do desiatich minút, musela som počkať, kým už nebolo čo a mohla som ísť… Bolo to len intuitívne riešenie danej situácie, lebo som si nechcela pripustiť to, že som chorá. Neprestala som teda jesť a jedla som všetko čo predtým. Hnačkové obdobie sa totiž u mňa spájalo s dramatickým chudnutím. Vedela som, že musím jesť čo najviac. Na akú najnižšiu váhu ste klesli? Pri výške 179 cm som vážila 46 kíl. Teraz mám 56 kíl. Kontrolujete si pri príchode na neznáme miesto toalety? Vždy. Ak toalety v reštaurácii nie sú čisté, nejem v nej. Predpokladám, že podobne na tom bude aj kuchyňa...

Alpha medical

49


Z D RU H EJ S T R A N Y

„Známi o mne hovoria, že som jedna z najoptimistickejších invalidných dôchodkýň.“

Používate aplikáciu WC kompas, ktorá mapuje toalety po celom svete? Počula som o nej, ale nepoužívam ju. Dúfam, že ju už ani nebudem potrebovať. V Česku majú pacienti preukaz, kde je napísané, že trpia neinfekčným hnačkovým ochorením a majú nárok na použitie toalety – napríklad v rôznych biznis centrách. Niekedy sa však nestretávajú s pochopením. Ako vám ochorenie zasiahlo do života? Aj pozitívne. Známi o mne hovoria, že som jedna z najoptimistickejších invalidných dôchodkýň. Začala som si niektoré veci vážiť, naopak, veľa z nich neberiem až tak vážne, aby som sa zbytočne nestresovala. Viac sa venujem aktivitám, ktoré mám rada a odkladala som ich. Venujem sa lezeniu po umelej stene, pri ktorom dokážem vypnúť hlavu, píšem knižky. Dlhé zimné večery trávim tým, že robím rodokmeň. Mám rada staré veci, starožitnosti, aj šperky. Aj teraz

50

inVitro

nedávno som si kúpila zatvárací písací stolík z roku 1790. V ktorom období ste boli najbezradnejšia? V období tesne pred operáciami, keď mi pani doktorka na gastroenterológii v Trnave povedala, že môj stav sa už bez operácie nezaobíde. Liečbu imunosupresívami, ktorá má mnohé nežiaduce účinky, som znášala dobre. Myslela som si, že to bude stačiť. Veď desať rokov som sa neliečila vôbec. Cítila som veľkú nespravodlivosť, lebo som robila všetko, čo som mala. Držala som prísnu bezzvyškovú diétu, aby sa mi črevo neupchalo. Jeho priemer bol totiž pol centimetra a malo by mať tri až štyri centimetre. Neuvedomovala som si, že je to veľké obmedzovanie, jedla som dokola štyri potraviny. Operácia, ktorú som odmietala, sa nedala zvrátiť, pretože sa mi črevo nakoniec upchalo. Operovali ma laparoskopicky v Bratislave, v Nemocnici svätého Michala.


Najťažšie je ochorenie prijať Mám pocit, že chorí niekedy svojimi problémami zaťažujú ostatných. Môžu vystrašiť tých, čo nie sú na tom psychicky dobre.

Vám však urobili aj vývod, prečo? Na dvanásty deň som dostala zápal pobrušnice. Bolesti, ktoré som mala pri upchatí čreva alebo po resekcii, boli oproti tomu nič. Stehy medzi tenkým a hrubým črevom zrejme netesnili tak, ako by mali, a jeho obsah sa dostal do brušnej dutiny, kde sa rozšírila infekcia. Znovu ma otvorili a na tri mesiace mi urobili vývod z tenkého čreva. Aký bol život so stómiou? Bolo to super. Bol to jediný čas v mojom živote, kedy ma nič nebolelo. Musela som si však na túto situáciu zvyknúť. Nepoznala som nikoho, kto by mal vývod, a v mojich predstavách bola stómia voperovaná hadička do brucha. Až po operácii som pochopila, že moje črevo je vyvedené z brušnej dutiny a obšité okolo kožou, aby sa nezanorilo späť. Na ňom je vytvorený otvor, cez ktorý vyteká jeho obsah do nalepeného vrecka. Moja predstava bola, že vrecko dostanem na tri mesiace a nebudem sa musieť naň ani pozrieť. Netušila som, že si ho budem musieť meniť každý deň a črevo a jeho okolie si ošetrovať. Táto informácia ma tak šokovala, že som nedokázala štyri dni komunikovať. Moja nepripravenosť na stómiu spôsobila, že vrecko mi spočiatku vymieňali rodičia. Svoje zdesenie nedali na sebe znať a hrdinsky mi pomáhali. Po troch týždňoch som sa začala cítiť trápne, rodičia kvôli mne nemohli ísť ani na dovolenku, a naučila som sa to sama. Vrátim sa však k mojim pocitom so stómiou. Cítila som sa dobre, nič ma nebolelo, mohla som sa stravovať normálne, nebála som sa nikam ísť, lebo som vedela, že nemôžem dostať hnačku. Ste členkou združenia Slovak Crohn Club. Aké to má pre vás výhody? Prostredníctvom združenia sa dozvedám o novinkách z oblasti medicíny, o novej liečbe. Neoficiálne združenia a skupiny na sociálnej sieti, ktoré majú paradoxne viac členov, pre mňa veľký význam nemajú. Choroba, samo-

zrejme, veľmi úzko súvisí so psychikou a nie každý pacient je vyrovnaný, ani v tých dobrých obdobiach. Mám pocit, že chorí niekedy svojimi problémami zaťažujú ostatných. Môžu vystrašiť tých, čo nie sú na tom psychicky dobre. Povedia napríklad, že resekcia čreva bol strašný zážitok, že to veľmi bolelo a dva týždne vracali zelenú vodu. Pridávajú fotky, aj také, ktoré musíte predýchať. To pred operáciou pacient počuť nepotrebuje. Často sa mi o tom snívalo. Aj preto som z týchto neoficiálnych skupín odišla. Vo vašom knižnom príbehu manžela pri dôležitých vyšetreniach či rekonvalescencii nahrádzajú rodičia. Bolo to tak aj v skutočnosti? Môj manžel nie celkom zvládal situáciu, ktorá prišla dva mesiace po svadbe. Myslím, že mojím stavom bol šokovaný viac ako ja. Nedokázala som to vtedy pochopiť. Považovala som za zradu, že pri mne nestojí, a že mi nechce pomôcť v najťažšom období, keď som pomoc skutočne potrebovala. Nechcel sa pozrieť ani na zašitý pupok, tobôž na vývod. Takže som odišla k rodičom, ktorí mi pomáhali aj s trojročným synom. Dnes viem, že svoje problémy som vtedy vnímala egocentricky, pretože aj manžel prišiel o dlhoročnú prácu, museli sme zmeniť bývanie a určite to nemal jednoduché. Zmenil sa manželov vzťah k vašej chorobe? Myslím, že sa veľmi poučil. Na začiatku si myslel, že to nie je také zlé. No teraz vie, že to môže byť aj horšie a môžu prísť rôzne komplikácie. Veľmi mi doma pomáha – upratuje aj varí. Nie som si celkom istá, ako by sme zvládli zdravotný stav, ktorý som mala pred operáciami, ale azda by sa pokúšal komunikovať o tom, ako mi pomôcť. Pomáhalo vám, že ste svojim chorým orgánom dali mená? Pomohlo mi to spriateliť sa s nimi, vyrovnať sa so situáciou. Môj konečník

dostal po tretej operácii meno Evelyna. Keďže som jej, samozrejme, hovorila pejoratívne v ženskom rode. A ulcerózna kolitída, ktorú mi diagnostikovali ako prvú, som nazvala Uršuľou. Akú liečbu ste podstúpili? Užívam mesalazíny, ktoré tlmia zápaly v čreve, a potom tabletkovú imosupresívnu liečbu. Istý čas som užívala aj kortikosteroidy na rýchle potlačenie zápalu, pokým nastúpili účinky iných liekov. Niektorí pacienti s Crohnovou chorobou sú na biologickej liečbe. Ja zatiaľ kandidátkou na túto liečbu nie som, lebo jednou z podmienok je, že už nezaberá klasická liečba imunosupresívami. To zatiaľ nie je môj prípad. Môže sa však stať, že moje telo nebude už reagovať na konkrétnu liečbu a bude ju treba nahradiť inou. Výsledky ukážu. Aj biologická liečba, rovnako ako imunosupresívna, má však vedľajšie účinky. Môžu spôsobiť rakovinu kože či tráviace problémy, pacienti sú náchylnejší na bežné ochorenia. Dokonca niektoré ochorenia, napríklad ovčie kiahne, môžu byť pre nich fatálne. Preto nosím na miesta, kde sú chorí ľudia, rúško. Napríklad k detskému lekárovi. A potom si začnú všetky mamičky odo mňa odsadať... Ako na vás a na vaše ochorenie reagujú ľudia? Mnohí sa cítia nepríjemne, pretože som priveľmi otvorená a hovorím o veciach, ktoré sa nerozoberajú ani na zatvorenými dverami. Ľudia, ktorí majú nejaké tráviace problémy, sú zvedaví a pýtajú sa ma, aké to bolo. Pokúšajú sa sebadiagnostikovať a porovnávať svoje problémy s mojimi. Niektorí ľudia ma obdivujú, že ma ochorenie nepoložilo. O chorobe ste dokázali rozprávať od začiatku? Myslím, že áno, len nebolo komu. Manžel to počuť nechcel, skôr sme sa o tom rozprávali s mamou. A pomohlo mi napísanie knihy. Väčšinu z nej som napísala do poznámkového bloku v mobile v nemocnici. Potom som mu-

Alpha medical

51


Z D RU H EJ S T R A N Y

sela vymyslieť, ako do textu doplním diakritiku, aby som sa nezbláznila. Našťastie, je na to taký software, ktorý to tak na sedemdesiat percent urobí. Kto bol prvým čitateľom vašej knihy? Mama. Keď k nám prišla na návštevu, dala som jej do rúk hŕbu papierov. Na dve hodiny si sadla do kresla, bola úplne ticho a potom povedala: Je to dobré. Po mame moju knihu čítal pán Pavel Vilikovský. Všetko, čo napíšem, mu pošlem a chcem počuť jeho názor. Poznáte sa osobne? Videli sme sa, ale nemôžem povedať, že sa poznáme. Jeho brat ma na vysokej škole učil angličtinu a my sme chodili na prax do gymnázií. V poslednom ročníku sme boli na praxi na Hubeného v Rači, kde mal práve besedu so študentmi Pavel Vilikovský. Stretli sme sa v kabinete, dali sme sa do reči. Ja som od svojich šestnástich rokov veľmi obdivovala jeho tvorbu, čítala som všetko, čo napísal, bol to pre mňa veľký vzor. Zistila som, že je to veľmi príjemný pán. Zmienila som sa, že píšem, a on veľmi nezáväzne povedal, že sa teší, kedy si niečo odo mňa prečíta. Možno si to ani nepamätal, ale ja som sa toho chytila a keď som napísala prvú knihu, pozvala som ho na krst. Odpovedal mi, že sa nemôže zúčastniť, ale rád by si knihu prečítal. Odvtedy ho bombardujem každou ďalšou, ktorá vyšla. Na každé dielko mi napíše a pošle minikritiku s pozitívami aj negatívami. My si totiž neposielame maily, ale píšeme skutočné listy. Aké sú reakcie čitateľov na knihu? Poslednú knihu už čítal aj jeden z lekárov a vyjadril sa veľmi pozitívne. Je podľa neho zaujímavé vidieť ochorenie očami pacienta. Kniha by mohla pomôcť najmä pacientom, ktorí sú na začiatku cesty s chorobou. Aj dnes som si písala s jedným pacientom, ktorý má podobné problémy, len je podstatne mladší. Povedal

52

inVitro

mi, že by som mala robiť poradňu pre ,Crohnovcov‘. Uvedomila som si však, že by som to nemohla robiť, lebo mám strach, že budem konfrontovaná so stavmi horšími, než v akom som ja. To by som asi ťažko uniesla. Nemohla by som fungovať ako plnohodnotná ,poradňa‘ pre ľudí, keďže som sama chorá. Snažím sa im vždy pomôcť, poradiť, ale potom sa musím vyventilovať – zaskákať si na trampolíne alebo vyliezť na umelú stenu.


e sa Informujt tra edia u vášho p

TREC KREC INDIKÁTOȫ STAVU IMUNITY Toto moderné genetické vyšetrenie otestuje bunkovú aj protilátkovú imunitu ešte pred nástupom klinických prejavov imunodeciencie.

AȬO z 3 kvapiek kapilárnej krvi z päty alebo prsta

KTO najmä novorodenci

CENA VYŠETRENIA PRE SAMOPLATCOV

50 € ȬEDY ihneď po narodení, najneskôr pred prvou živou vakcínou

VÝSLEDȬY do 15 pracovných dní po odbere

www.alphamedical.sk


ROZSIAHLY ZÁCHYT

SPOĽAHLIVÁ

trizómie 21, 18, 13, pohlavie plodu a aneuploidie XY

európskym trhom overená kvalita testu

RÝCHLOSŤ

výsledok do 10 dní

339 € Viac info:

kluzívny kluzív vny p partner artn na Slovensku


KO M E N TÁ R

Sila rozhovoru Elena Akácsová publicistka

Akého lekára potrebuje pacient? Paternalistického, informujúceho alebo vysvetľujúceho? Keď som našu tetu Aničku odviezla do nemocnice, dusila sa. Všetci sme si mysleli, že to je následok jej celoživotného fajčenia. Ale ukázalo sa, že má nádor na maternici veľký ako lopta. Neoperovateľný. Neliečiteľný. Dávali jej pár mesiacov života. Ten nádor tlačil na pľúca, vytvárala sa tam voda a to ju dusilo. V nemocnici vodu vytiahli, stav sa na chvíľu zlepšil, potom zhoršil až tak, že bola dva dni v bezvedomí a ja som si myslela, že už sa nepreberie. Ale priviedli ju späť k životu a ešte sa takto trápila ďalšie dva mesiace. Nechápala som, prečo ju nenechali v pokoji odísť. Prečo ju resuscitovali? Nahlas som to však nepovedala, nemala som odvahu rozhodovať o jej živote, ale ani sa ma na to nikto nepýtal. Hoci tam boli všetci ku mne aj ku tete veľmi slušní, dozvedela som sa len nevyhnutné množstvo informácií o jej stave. Najhoršie bolo, že aj keby sa spýtali, vlastne som ani len netušila, čo by si želala ona sama. O veciach života a smrti sme sa nikdy nerozprávali. Veď som nič nevedela ani o tom, že musela už dlho krvácať a mať veľké bolesti. V tej nemocnici sme sa nerozprávali už vôbec, pretože ona v tom polomŕtvom stave zabudla po slovensky a vrátila sa k rodnej maďarčine. Iba jej vystrašené oči kričali, že ešte nechce zomrieť. Vtedy som nič nevedela o paliatívnej medicíne a verila, že lekári najlepšie vedia, kedy je nutné operovať, ožarovať, podávať lieky, vyťahovať vodu z pľúc, resuscitovať. Až po rokoch som narazila na knihu harvardského profesora Atula Gawandeho o medi-

cíne a posledných veciach človeka: Nežijeme věčně. V nej píše o mnohých podobných prípadoch, ako som zažila s tetou i ja. Tvrdí, že dnešná medicína sa dostala do štádia, že väčšina ľudí neumiera náhle, ale po dlhom medicínskom boji s príslovečnými veternými mlynmi. Lekári zachraňujú do poslednej chvíle, pretože sa nechcú a vlastne ani nemôžu vzdať, a my to od nich požadujeme, podstupujeme všetky tie tortúry, lebo je to jednoduchšie ako sa rozhodnúť to ukončiť. Pre všetkých zúčastnených, lekárov, pacientov i príbuzných, je jednoduchšie niečo robiť. Niečo liečiť. Podľa lekárskych etikov Ezekiela a Lindy Emanuelových existujú tri rôzne vzťahy medzi pacientom a lekárom. Ten najstarší a u nás najzaužívanejší je paternalistický vzťah – lekár vie všetko najlepšie, je autorita, ktorá zodpovedá za to, že pacient dostane to, čo je pre neho – podľa lekára – najlepšie. Ak je na výber červená a modrá pilulka, povie, zoberte si červenú. O existencii tej modrej mu ani nepovie, lebo to podľa neho nepotrebuje vedieť. Tento typ býva často kritizovaný, ale stále zostáva najbežnejším modelom najmä vo vzťahu k tým najbezbrannejším pacientom – starým, slabým a poslušným.

Lekári zachraňujú do poslednej chvíle, pretože sa nechcú a vlastne ani nemôžu vzdať. Druhým typom je vzťah úplne opačný – informatívny. Lekár zoznámi pacienta so všetkými možnosťami a všetko ostatné nechá na ňom. Toto robí červená pilulka, toto modrá. Tu sú moje

poznatky a schopnosti, vy sa rozhodnite. Podľa Gawandeho je tento typ lekára dobrý len v prípade, ak sú možnosti jednoznačné a pacient vie presne, čo chce. A to býva málokedy. Tretí typ lekára, vysvetľujúci, ponúka tiež informácie a slobodu, ale aj podporu. Pomáha pacientovi rozhodnúť sa. Pýta sa: Čo je pre vás najdôležitejšie? Čoho sa najviac bojíte? A keď sa dozvie pacientove preferencie a strachy, povie mu o červenej a modrej pilulke a ktorá z nich mu pomôže najlepšie naplniť jeho predstavy. To si, samozrejme, vyžaduje lekára, ktorý chápe, že ľudské predstavy sú vrtkavé a skutočné priania môžu byť prekryté domnelými. A tiež, že sa časom dokážeme prispôsobiť zmenám, ktorých sme sa na začiatku báli. V roku 2010 urobili v Massachusettskej nemocnici štúdiu na pacientoch v IV. štádiu rakoviny pľúc. Prvá skupina dostala štandardnú onkologickú liečbu, druhá skupina ku tomu aj starostlivosť paliatívneho špecialistu. Ten s nimi preberal ich predstavy a želania pre prípad zhoršenia stavu. Pacienti druhej skupiny ukončili chemoterapiu oveľa skôr, skôr nastúpili do hospicovej starostlivosti a na sklonku života zažili menej utrpenia. A žili o celú štvrtinu času dlhšie ako prvá skupina. Žili dlhšie, keď sa prestali snažiť žiť dlhšie. Taká je sila rozhovoru so správnym lekárom.

Alpha medical

55T É M A ČÍ S LA

Rezistencia v brušnej dutine

72

78

94

Polycystická choroba obličiek

Hydronefróza

Myómy uteru


T É M A ČÍ S LA

Niečo navyše nemusí byť vždy chcené MUDr. Marta Dobáková medicínska riaditeľka Alpha medical

Toto číslo časopisu inVitro venujeme nálezu rezistencie v brušnej dutine. Väčšine ľudí pri podobnom náleze napadne často len jedna diagnóza: rakovina. Obávaná, strašidelná, s predstavou neutíchajúcich bolestí. A samoty v dôsledku vylúčenia zo spoločnosti. Nezriedka sa táto diagnóza naozaj aj potvrdí a začína sa boj: o drahocenné minúty, o čo najdlhšie zachovanie ľudskej dôstojnosti, o čas strávený so svojimi najbližšími. Veda v oblasti onkológie za posledné roky urobila nesmierny kus práce, veľa otáznikov však stále čaká na svoju odpoveď. S hrdosťou treba skonštatovať, že laboratórna diagnostika je štandardný partner lekára pri riešení problémov jeho pacientov, onkologické ochorenia nevynímajúc. Nález rezistencie v brušnej dutine môže mať, našťastie, aj iné diagnózy v pozadí, a toto vydanie sa usiluje o priblíženie niektorých z nich. 58

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine

ALPHA MEDICAL VŽDY NABLÍZKU

Strach a negativizmus ovplyvňujú aj následný priebeh ochorenia, už po určení diagnózy a zahájení liečby.

do 24 hod.

• Výsledky rutinných vyšetrení poskytujeme do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória.

24/7

Úvod

Náhodný nález, nahmatanie niečoho, čo predtým hmatné nebolo, väčšinu ľudí vystraší. A keďže ľudia sú povahovo rôzni, aj reakcie bývajú odlišné: niektorí už na druhý deň telefonujú svojmu lekárovi a rozbiehajú kolotoč otázok a odpovedí. Žiaľ, sú aj takí, ktorým strach z neznámej diagnózy zviaže ruky a úplne nelogicky zostávajú v tomto strachu a v nevedomosti sami, čo ďalej len zacyklí a znásobuje obavy z neznámeho. Prax ukazuje, že je to práve strach, táto prvotná emócia, ktorá zapríčiňuje typické omeškanie v diagnostike akéhokoľvek nálezu vo včasnom štádiu. A to napriek tomu, že dotyčný človek s takýmto nálezom myslí na svoj problém neustále a zväčšuje to jeho trápenie aj v podobe porúch nálady a nespavosti. Strach a negativizmus ovplyvňujú aj následný priebeh ochorenia, už po určení diagnózy a zahájení liečby. Seriózne štúdie pritom dokazujú, že podrobenie sa pacientov psychologickej intervencii významným spôsobom zlepšuje kvalitu ich života a pozitívnym spôsobom ovplyvňuje aj úspešnosť liečby či redukciu komplikácií (1). Vďaka správnemu vedeniu zo strany psychológov sa totiž dokážu identifikovať a eliminovať škodlivé vzorce každodenných návykov – u dospelých, aj u detských pacientov (2).

Tak ako je to vlastne s tým jedlom?

O vzájomných súvislostiach medzi zložením a spôsobom prípravy konzumovanej stravy na jednej strane, a výskytom rôznych ochorení na strane druhej, sa najmä v posledných rokoch zverejňuje neuveriteľné množstvo faktov a dôkazov. Tých príjemných (pre konzumentov určitých vyhranených štýlov stravovania) i tých menej príjemných. Závery štúdie vedcov, publikované začiatkom októbra 2019, určite mnohých prekvapia: konzumácia červeného a tepelne upravovaného mäsa nemá štatisticky významný vplyv na rozvoj kardiovaskulárnych ochorení, diabetes mellitus, ani nádorov (3). Avšak, ukazuje sa, že ide iba o nesprávne vyhodnotenie štúdie, ktoré by mohlo mať škodlivý dosah na život jednotlivcov, na verejné zdravie a mohlo by narušiť aj dôveru laickej verejnosti vo vedu o výžive, aj vo vedecký výskum ako taký (4).

• Nonstop dostupnosť vyšetrení v rámci nepretržitej prevádzky našich nemocničných laboratórií.

• Call centrum 0850 150 000, ktoré je počas pracovných dní k dispozícii od 7:30 do 16:30 hod., na požiadanie vyrieši všetky akútne zvozy materiálu.

• Takmer celé územie SR je pokryté pravidelnými zvozmi a sieťou laboratórií.

• Špecializované vyšetrenia sústredené v centrálnych laboratóriách umožňujú skracovať dodanie výsledkov aj veľmi zriedkavo požadovaných vyšetrení na minimum.

• Prostredníctvom call centra máte prístup aj ku konzultačným službám, buď priamo v laboratóriách, alebo na našom medicínskom úseku.

Alpha medical

59


T É M A ČÍ S LA Integrovaný atlas prekanceróz

3

Tri typy parazitov môžu spôsobovať rozvoj rakoviny u človeka.

Môžu parazity prispieť k rozvoju rakoviny? Alebo, naopak, brániť v jej rozvoji? Odpoveď na tieto otázky je ÁNO. Tri typy parazitov môžu spôsobovať rozvoj rakoviny u človeka. Ide o Clonorchis sinensis a Opisthorchis viverrini, ktoré majú vzťah k rakovine žlčovodov, a tiež o Schistosoma haematobium, ktorá má vzťah k rakovine močového mechúra. Hoci prvé dva spomínané parazity sú rozšírené najmä v Ázii (v Číne, Thajsku, Laose, Vietname a podobne) a tretí v poradí najmä v subsaharskej Afrike a na Blízkom východe, v dnešnej dobe dovolenkových a pracovných zahraničných ciest má aj podrobná osobná anamnéza pacienta, so zameraním na jeho pobyt mimo územia Slovenskej republiky, veľký význam pri uvažovaní o možnej príčine ťažkostí pacienta (5). Na strane druhej, mnohé zo známych parazitov, vyskytujúce sa dokonca aj v našich geografických šírkach, majú predpokladané protinádorové aktivity, v dôsledku ich interakcií s imunitným systémom človeka. Ide napr. o Echinococcus granulosus (proti rakovine hrubého čreva), Toxoplasma gondii (proti melanómu, fibrosarkómu a rakovine pľúc), Trichinella spiralis (proti hepatómu a chronickej myeloidnej leukémii), Trypanosoma cruzi (proti rakovine prsníka, hrubého čreva, melanómu...). Najčastejší mechanizmus týchto účinkov spočíva v stimulácii produkcie protilátok, T-lymfocytov, NK buniek, ale aj v znižovaní produkcie niektorých cytokínov (napr. IL-4) či potláčaním angiogenézy (6). Bližší opis mechanizmov protinádorových účinkov vybraných parazitov presahuje rámec tejto rubriky. Mapovanie týchto účinkov, samozrejme, otvára otázku ich praktickej využiteľnosti – nateraz zrejme len vo vedeckom výskume alebo ako doplnkovej terapie, keďže mnohé z produktov parazitov, schopné ovplyvňovať karcinogenézu, ešte nie sú presne opísané.

60

inVitro

Hoci dnes máme k dispozícii početné intervencie na prevenciu rôznych typov onkologických diagnóz, je to stále iba špička ľadovca. Žiada sa vytvorenie integrovaného atlasu prekanceróz, na tvorbe ktorého budú participovať nielen akademici rôznych vedných odborov, ale aj experti zo súkromného sektora, z oblasti výživy a z priemyslu. Atlasu, ktorý svojimi komplexnými informáciami vytvorí teoretický podklad pre vývoj takých nových vakcín proti rakovine, ktoré budú založené na interakciách medzi imunitným systémom človeka a neopláziami. Vakcíny budú schopné aktivovať/preprogramovať imunitný systém človeka na prevenciu, detekciu a zničenie prípadných prekanceróz. Zostavenie takého „multi-omics“ atlasu vyžaduje dôkladnú znalosť komplexných interakcií medzi geneticky vnímavým jedincom a jeho mikroprostredím, mikrobióm nevynímajúc (7).

Žiada sa vytvorenie integrovaného atlasu prekanceróz, na tvorbe ktorého budú participovať nielen akademici rôznych vedných odborov, ale aj experti zo súkromného sektora, z oblasti výživy a z priemyslu.


Rezistencia v brušnej dutine Priestor abdomenu

Abdominálny priestor (brucho) je priestor ohraničený rebrami, panvou a flexibilnými stenami (abdominálnou stenou a bránicou). Veľkosť a objem tohto priestoru sa mení v závislosti od flexibilných častí, ktoré ho ohraničujú, ako aj od náplne čreva. Skúmanie vzťahu medzi intraabdominálnym objemom a intraabdominálnym tlakom má význam u traumatických pacientov, pacientov po operáciách a v intenzívnej starostlivosti a je vyjadrený parametrom tzv. abdominálnou compliance (Cab, v ml/mmHg). Ukazuje sa, že tento parameter je najviac prehliadaným parametrom u kriticky chorých pacientov napriek tomu, že je dôležitý pre dostatočnú perfúziu orgánov (8). Subperitoneálny priestor a peritoneálna dutina sú dva priestory od seba oddelené peritoneom. V peritoneálnej dutine nie sú žiadne orgány, pri zobrazovacom vyšetrení je neviditeľná a za fyziologických okolností obsahuje iba malé množstvo tekutiny (približne 100 ml). Detekcia peritoneálnej dutiny je pri zobrazovacom vyšetrení možná len pri jej patologickom naplnení plynom, tekutinou alebo masou tkaniva. V subperitoneálnom priestore sa nachádzajú všetky orgány, nervy, krvné a lymfatické cievy brucha a panvy. Predstavuje priestor, v ktorom dochádza k ľahkému šíreniu ochorení, a k ich prípadnému prestupu aj do peritoneálnej dutiny – vtedy hovoríme o transperitoneálnom šírení (9).

Literatúra 1. Ohio State University. "Cancer survivors see mostly positives in how they have changed: Intervention program further boosted positive thoughts." ScienceDaily. ScienceDaily, 26 February 2019. <www.sciencedaily.com/ releases/2019/02/190226112258.htm>. 2. American Psychological Association (APA). "Psychology has important role in changing cancer landscape." ScienceDaily. ScienceDaily, 2 March 2015. <www.sciencedaily.com/ releases/2015/03/150302104550.htm>. 3. Bradley C. Johnston et al. Clinical Guidelines |1 October 2019 Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline Recommendations From the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium. Annals of Intenal Medicine, 2019 DOI: 10.7326/M19-1621. 4. New "guidelines" say continue red meat consumption habits, but recommendations contradict evidence (https://www.hsph. harvard.edu/nutritionsource/2019/09/30/ flawed-guidelines-red-processed-meat/). 5. https://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/causes-of-cancer/infections-eg-hpvand-cancer/can-parasites-cause-cancer. 6. Callejas BE, Martínez-Saucedo D, Terrazas LI. Parasites as negative regulators of cancer. Biosci Rep. 2018;38(5):BSR20180935. Published 2018 Oct 22. doi:10.1042/ BSR20180935. 7. Spira A, Yurgelun MB, Alexandrov L, et al. Precancer Atlas to Drive Precision Prevention Trials. Cancer Res. 2017;77(7):1510–1541. doi:10.1158/0008-5472.CAN-16-2346. 8. Malbrain ML, Peeters Y, Wise R. The neglected role of abdominal compliance in organ-organ interactions. Crit Care. 2016;20:67. Published 2016 Mar 16. doi:10.1186/s13054-016-1220-x. 9. Pannu HK, Oliphant M. The subperitoneal space and peritoneal cavity: basic concepts. Abdom Imaging. 2015;40(7):2710–2722. doi:10.1007/s00261-015-0429-5.

Abdominálny priestor (brucho) je priestor ohraničený rebrami, panvou a flexibilnými stenami (abdominálnou stenou a bránicou).

Alpha medical

61


V I A D I AG N O S T I CA

Laboratórna diagnostika nádorov

MUDr. Judita Molnárová Diagnostické centrum patológie Alpha medical, Banská Bystrica

MUDr. Mojmír Ducár Diagnostické centrum patológie Alpha medical, Banská Bystrica

Nádorové ochorenia tvoria významnú skupinu ochorení, s ktorými sa patológ počas svojej každodennej praxe stretáva. Incidencia nádorov, napriek významným pokrokom v oblasti diagnostiky aj terapie, je naďalej na vzostupe. Nádor je patologické tkanivo vytvorené abnormálnou, neúmernou, nekoordinovanou, bezúčelovou proliferáciou buniek. Rast nádorového tkaniva pokračuje aj po zastavení stimulov, ktoré nádorový rast spôsobili. Nádory podľa biologického správania delíme na benígne, semimalígne a malígne.

62

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine

benígne nádorové ochorenie

malígne nádorové ochorenie

Úvod

Benígne nádory sa vyznačujú lokálnym, prevažne ohraničeným až expanzívnym rastom a sú kurabilné pri kompletnej resekcii. V prípade inkompletnej excízie môže dôjsť k lokálnej rekurencii, opätovnému nádorovému rastu. Riziko malignizácie nezhubných nádorov je zvyčajne nízke, bez metastatického šírenia a bez infiltrácie okolitých štruktúr. Semimalígne nádory tvoria prechod medzi benígnymi a malígnymi nádormi, kde nie je možné jednoznačne sa vyjadriť k dignite. Biologické správanie semimalígnych nádorov je nejasné. Malígne nádory sú tvorené rýchlo rastúcim, nepravidelným, neohraničeným tkanivom s infiltráciou okolitých štruktúr, často aj s tvorbou vzdialených metastáz. Riziko lokálnej recidívy malígnych nádorov je vysoké, v porovnaní s benígnymi nádormi sa vyznačujú nepriaznivejšou prognózou, aj vyššou mortalitou. V prípade pokročilého malígneho nádorového ochorenia sú terapeutické možnosti značne obmedzené. Na zlepšenie kvality života pacienta prichádza do úvahy paliatívna liečba, ktorá ale nemá vplyv na celkové prežívanie pacienta.

Laboratórna diagnostika nádorov

Dominantné postavenie v diagnostickom procese nádorov má histologické vyšetrenie. Pomocné, alebo doplnkové laboratórne diagnostické metódy ako cytologické, imunohistochemické, histochemické a genetické vyšetrenia sú tiež prínosné, ba niekedy až rozhodujúce pri stanovení definitívnej diagnózy, typizácie, alebo pri určovaní stupňa diferenciácie nádorov.

Predpokladom správnej diagnostiky nádorového aj nenádorového tkaniva sú adekvátny a reprezentatívny odber, správna fixácia v 10-percentnom formalíne a následné technologické spracovanie vzoriek. V prípade nádorov menších rozmerov sa táto reprezentatívnosť odberu zakladá na klinikovi, v optimálnom prípade sa nádor zachytí aj s okolitým zdravým tkanivom (ochranný lem). V tomto prípade sa nádor spracúva kompletne. Pri nádoroch väčších rozmerov sa nádorovo zmenené tkanivo/orgán posudzuje patológom, vrátane podrobného makropopisu týkajúceho sa resekátu, samotného tumoru, prípadných ďalších zachytených lézií, resekčných okrajov a lymfatických uzlín, s následným výberom reprezentatívnych vzoriek. Makroskopický obraz benígnych a malígnych lézií môže byť pomerne variabilný a na základe samotného vzhľadu je určenie biologickej povahy niekedy obťažné. Jednoznačné závery a podrobné informácie o nádore poskytuje histologické vyšetrenie. V niektorých prípadoch sa pred samotnou resekciou pristupuje k odberu vzorky z tumoru tenkou ihlou (aspiračná cytológia), hrubou ihlou (core cut biopsia), v prípade ľahko prístupných tumorov aj priamou excíziou z nádorového tkaniva, alebo punch biopsiou. Podobne, ako v iných odboroch, aj v diagnostickom procese v patológii má komunikácia lekára patológa s lekárom klinikom kľúčové postavenie, či už je to priama, telefonická, alebo písomná forma komunikácie (pomocou sprievodných listov). Informácie na sprievodnom liste k materiálu sú často jediné údaje o pacientovi, na ktoré sa patológ vôbec spolieha, preto na adekvátne vypisovanie sprievodiek sa kladie veľký dôraz. Samozrejmosťou sú identifikačné údaje o pacientovi, predmet vyšetrenia, presná lokalizácia odberu, lokálny nález, občas aj s grafickým znázornením lézie, informácie o symptómoch či trvaní choroby, v prípade vzoriek, napríklad z dutiny maternice, by sa žiadalo uviesť aj dátum poslednej menštruácie. Údaje na sprievodnom liste sa majú zhodovať s údajmi na odberových nádobách, v prípade viacnásobných vzoriek aj s uvedením poradového čísla alebo predmetu vyšetrenia. Veľkosť odberovej nádoby sa má prispôsobiť veľkosti odobratej vzorky, pričom z bezpečnostného hľadiska sa preferuje používanie plastových nádob. Histologické vyšetrenie má dominantné postavenie v diagnostike nádorov, na jeho základe

Alpha medical

63


V I A D I AG N O S T I CA sa určujú ďalšie postupy, vrátane terapie. Pred definitívnou histológiou môže chirurg patológa požiadať o peroperačnú (rýchlu) histológiu počas trvania samotnej operácie, na základe ktorej sa chirurg rozhoduje o ďalšom priebehu operačného výkonu. Peroperačne je možnosť posúdenia vzorky zo samotného nádoru, stav resekčných okrajov a sentinelových lymfatických uzlín, v niektorých prípadoch aj hĺbky invázie malígneho tumoru. Výsledok peroperačnej histológie väčšinou korešponduje s definitívnou histológiou, čo ale nemusí byť vždy pravidlom. Odchýlky bývajú v rozsahu 5Å–Å10Å%. Definitívna histológia je založená na morfologickom hodnotení nádorového tkaniva. Malígne nádory podľa histogenézy sa rozlišujú na epitelové (karcinómy), ktoré sa vyskytujú najčastejšie, ďalej mezenchýmové nádory (sarkómy), ktoré sú menej časté, ale v porovnaní s karcinómami majú nepriaznivejšiu prognózu, potom neuroektodermové nádory, ktoré sa týkajú centrálneho a periférneho nervového systému a zahŕňajú aj nádory melanocytového pôvodu. Osobitne by sme vyzdvihli nádory krvotvorby a lymfatického systému (leukémie, lymfómy), ktoré sa diagnostikujú v spolupráci s Konzultačným centrom bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a lymfatického tkaniva v Martine. Zmiešané nádory tvoria kombinácie jednotlivých histologických typov. Histologický záver by mal obsahovať údaje o presnej typizácii, histologickom type tumoru podľa WHO, veľkosti, stupňa diferenciácie tumoru (grading), spôsobe rastu nádoru (rastové formácie), hĺbke invázie do okolitých štruktúr, lymfatickej, vaskulárnej a perineurálnej invazivity, stavu resekčných okrajov, údaje o lokalizácii, počte, veľkosti a stave zachytených lymfatických uzlín. V prípade metastáz sa udáva presný počet pozitívnych lymfatických uzlín vrátane veľkosti najväčšej metastázy. Nevyhnutnou súčasťou histologického záveru je kódovanie nádoru podľa MKCH a patologickej TNM klasifikácie (staging – údaje o tumore, lymfatických uzlinách a metastázach), na základe ktorej sa stanovuje štádium ochorenia, tiež sa odporúča doplnenie M (morfologického) aj T (topografického) kódu tumoru. Cytologické vyšetrenie ako diagnostická metóda nádorov má 2 základné typy a to exfoliatívna cytológia a tenkoihlová aspiračná cytológia. Exfoliatívna cytológia (cytologický ster) je metóda používaná hlavne na detekciu dysplázie/nádorov krčka maternice, kde má významné postavenie a zabezpečuje primárnu, sekundárnu, resp. aj terciárnu prevenciu nádorov krčka maternice.

64

inVitro

2 Cytologické vyšetrenie ako diagnostická metóda nádorov má 2 základné typy a to exfoliatívna cytológia a tenkoihlová aspiračná cytológia.

Použitie exfoliatívnej cytológie je rozšírené aj o vyšetrenie ďalších orgánov, kde predmetom vyšetrenia môžu byť bronchoalveolárna laváž, spútum, pleurálny/perikardiálny/peritoneálny výpotok, moč, likvor. Pri tenkoihlovej aspiračnej cytológii sa získavajú bunky z nádorového tkaniva pomocou tenkej ihly, zvyčajne pod sonografickou alebo CT kontrolou. Táto metóda je v súčasnej dobe čiastočne nahradená core cut biopsiou (odber tkaniva hrubou ihlou), kde diagnóza môže byť doplnená i hodnotením prognostických aj prediktívnych ukazovateľov. Použitie histochemických metód na diagnostiku nádorov v súčasnej dobe sa nahrádza imunohistochemickým vyšetrením, ktoré sa stáva bežnou súčasťou histologických záverov. Imunohistochémia je metóda založená na princípe antigén-protilátka, kde sa pomocou komerčných protilátok detegujú špecifické antigény na bunkách s ich následnou vizualizáciou v histologickom preparáte. Metóda slúži nielen na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku nádorov, ale poskytuje informácie pre klinika onkológa, nevyhnutné na indikáciu adekvátnej a cielenej liečby. Osobitnú pozornosť treba venovať interpretácii výsledkov imunohistochémie, ktoré sa majú používať v korelácii s klinickým a histologickým nálezom. Medzi najčastejšie používané protilátky v diagnostike nádorov patria cytokeratíny (CK7, CK20, CK5/6), protilátky proti hormonálnym receptorom (ER, PR, AR), CDX2, GATA3, S100, melanocytové markery (HMB45, SOX-10, MelanA), CD34, neuroendokrinné markery (chromogranín, synaptofyzín, CD56), PSA, PLAP, NapsinA, TTF1a mnohé iné. Niektoré protilátky slúžia ako prognostické markery, napr. posúdenie proliferačnej aktivity nádorových buniek pomocou protilátky Ki-67, alebo tumor-supresorových génov detekciou p53, tiež prognostický marker HER-2 aj markery mikrosatelitovej instability. Veľmi nápomocným a často


Rezistencia v brušnej dutine využívaným vyšetrením je aj imunohistochemická detekcia Helicobacter pylori protilátkou HP na mikroexcíziach zo sliznice žalúdka, získaných pri gastroskopii. Niektoré konkrétne testovania majú klinický význam aj z hľadiska indikácie hormonálnej terapie alebo imunoterapie monoklonovými protilátkami, ako napr. posúdenie HER2 stavu pri karcinóme prsníka a žalúdka, estrogénových a progesterónových receptorov pri karcinóme prsníka (ER, PR), androgénových receptorov pri karcinóme prostaty (AR), atď. Genetické, respektíve onkogenetické poznatky a vyšetrenia v posledných rokoch, desaťročiach významne posunuli možnosti aj kvalitu diagnostiky v patológii, kde sa využívajú nielen ako pomocné vyšetrenia v onkodiagnostike, ale významne prispievajú aj v terapeutickej oblasti nádorových ochorení. Identifikácia pacientov s genetickou predispozíciou k onkologickému ochoreniu môže vhodnými preventívnymi opatreniami významne znížiť riziko vzniku nádorových ochorení u týchto rizikových pacientov. V rámci genetickej diagnostiky sa využívajú rôzne metódy, ako FISH, molekulárno-genetické metódy, ktoré sú indikované klinickým onkológom. Vyšetrujú sa okrem iného gény BRCA1 a BRCA2 pri karcinóme prsníka, gény v rámci detekcie Lynchovho syndrómu pri kolorektálnom karcinóme a mnohokrát je požiadavka i na vyšetrenie mikrosatelitovej instability, tiež pri karcinóme kolorekta. Ďalším žiadaným vyšetrením je posúdenie KRAS, NRAS génov pri metastatickom kolorektálnom karcinóme, alebo génu BRAF pri malígnom melanóme, tiež génu EGFR pri nemalobunkovom karcinóme pľúc. Z hľadiska prevencie karcinómu krčka maternice má nesmierny význam testovanie vysokorizikových HPV vírusov, s možnosťou genotypizácie. Podrobnejší opis jednotlivých mutácií či konkrétnych diagnostických metód presahuje rámec tejto publikácie. Diagnostika a liečba nádorových ochorení je multidisciplinárny proces, v rámci ktorého sa vyžaduje spolupráca mnohých špecialistov – všeobecného lekára, iných odborníkov podľa lokalizácie nádoru (gynekológa, urológa, gastroenterológa, neurológa, dermatológa, endokrinológa, pneumológa, hematológa), ďalej rádiológa, chirurga, onkológa, rádioterapeuta, často aj psychológa či psychiatra, genetika a v neposlednom rade patológa. Napriek medziodborovej súčinnosti je definitívna diagnostika povahy nádorového procesu, ako aj ďalších štandardných ukazovateľov, od ktorých sa odvíja liečba, na patológovi, čo predstavuje značnú zodpovednosť, často aj s nemalou psychickou záťažou.

Každé certifikované laboratórium by sa malo v pravidelných intervaloch podrobovať internej aj externej kontrole kvality, práve na zachytenie falošných výsledkov a tým aj na minimalizáciu chybovosti. Falošná negativita sa objavuje hlavne pri nereprezentatívnych odberoch, nekvalitnom spracovaní vzorky, absencii informácií o pacientovi, pri nepozornosti lekára atď. Falošná pozitivita je spôsobená odberovými arteficiálnymi zmenami tkaniva (termické artefakty), menej kvalitným spracovaním vzorky a tiež nedostatočnou erudovanosťou/skúsenosťami hodnotiaceho patológa. Limity zo strany zdravotných poisťovní sa týkajú hlavne počtu vyšetrení, kde počet vyšetrení, či už histologických, histochemických či imunohistochemických na jedného pacienta je limitovaný. Nesmierny význam v prevencii nádorových ochorení predstavujú skríningové programy (onkoskríning), ktoré umožňujú záchyt aj tzv. prednádorových lézií (prekanceróz). Skríning je vyhľadávanie jedincov s chorobami v populácii, kým je ešte choroba v štádiu bez príznakov a neprejavuje sa. Cieľom skríningu je záchyt choroby v štádiu, keď je ešte liečiteľná. V roku 2019 v rámci Roku prevencie bol Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky spustený populačný skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Rastúci počet onkologických ochorení na Slovensku zvyšuje aj náklady na liečbu pacientov s touto diagnózou. Liečba včas zachyteného nádorového ochorenia je z hľadiska financií nielen pre zdravotné poisťovne, ale aj pre pacienta menej náročná, a najmä je dôležitá z hľadiska kvality pacientovho života.

Každé certifikované laboratórium by sa malo v pravidelných intervaloch podrobovať internej aj externej kontrole kvality, práve na zachytenie falošných výsledkov a tým aj na minimalizáciu chybovosti.

Alpha medical

65


V I A D I AG N O S T I CA "C" diagnózy 717; 9Å%

Typy prípadov

1 benígny nádor, napríklad pri polypoch hrubého čreva. Takisto pacienti s malígnym nádorom môžu mať v rámci nálezu aj vedľajší nález vo forme ďalšieho, prípadne ďalších benígnych nádorov. Čísla malígnych nádorov takmer 100-percentne kopírujú aj výskyt jednotlivých typov nádorov, okrem pár výnimiek – napr. nie sú osobitne uvádzané duplicitné, synchrónne nádory. Ale týchto prípadov bol zanedbateľný počet a multifokálne nádory sa v štatistike považujú za jeden nádor.

"D" diagnózy 2 762; 37Å%

Nenádorové diagnózy 4 050; 54Å%

Graf č. 1 – Prehľad diagnostikovaných nádorov v rámci DCP Banská Bystrica za obdobie 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019.

Namiesto záveru trocha štatistiky

Záverom by sme chceli poskytnúť stručný prehľad diagnostikovaných nádorov v rámci DCP Banská Bystrica za obdobie 1. 1. 2019Å–Å30. 6. 2019. Celkový počet prípadov za toto obdobie bol 7 529, z toho nádorových diagnóz bolo 3 479, pričom malígnych nádorov – „C“ diagnóz bolo 717 a benígnych nádorov – „D“ diagnóz bolo 2 762. Ostatné prípady boli nenádorové. Čísla vyjadrujú počet pacientov s hlavným ochorením a nie počet samotných nádorov, keďže niektorí pacienti môžu mať aj viac ako

Bližšie sa budeme venovať štatistike malígnych nádorových diagnóz („C“). Z celkového počtu 717 bolo 535 žien a 182 mužov. Tento nepomer súvisí so zameraním nášho pracoviska na nádory prsníka, v rámci úzkej spolupráci s Mammacentrom sv. Agáty v Banskej Bystrici. Jednotlivé najčastejšie typy malígnych nádorov podľa lokality, pohlavia a veku a ich počty uvádzame v prehľadnej tabuľke a zároveň aj v grafe. V tabuľke jednoznačne vidno stúpajúcu incidenciu (výskyt) malígnych nádorov so stúpajúcim vekom, pričom tento fakt je už dlho známy. Niektoré typy nádorov sú častejšie v mladšom veku, prípadne k ich odhaleniu dôjde skôr, typickým príkladom je testis u mužov a krčok maternice u žien, čo dokazujú aj naše skúsenosti, aj keď v týchto prípadoch je súbor veľmi limitovaný.

Tabuľka č. 1 – Najčastejšie typy malígnych nádorov podla lokality, pohlavia a veku. Typ nádoru

Počet

%

Pohlavie Muž

Vek Žena

< 30 r.

Vek¦% 30¦–¦60 r.

> 60 r.

≤ 60 r.

> 60 r.

Prsník

340

47,42

1

339

1

123

216

36,47

63,53

Žalúdok

10

1,39

6

4

0

2

8

20

80

Kolorektum

80

11,16

43

37

0

14

66

17,5

82,5

Maternica – telo

22

3,07

X

22

0

7

15

31,82

61,18

Maternica – krčok

9

1,26

X

9

1

5

3

66,67

33,33

Testis

3

0,42

3

X

1

2

0

100

0

Prostata

3

0,42

3

X

0

0

3

0

100

Koža

181

25,24

86

95

1

50

130

28,18

71,82

Iné

69

9,62

39

30

3

17

49

28,99

71,01

Celkovo

717

X

182

535

7

220

490

31,66

68,34

66

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine 350 300 250 200 150 100 50 0

Prsník

Žalúdok

Kolorektum

Maternica – telo

Maternica – krčok

Testis

Prostata

Koža

Iné

> 60 r.

216

8

66

15

3

0

3

130

49

≤ 60 r.

124

2

14

7

6

3

0

51

20

Graf č. 2 – Malígne nádory podľa veku. Literatúra 1. Mohan, H. (2010). Textbook of

Keďže nádory prsníka sú u nás štatisticky reprezentatívne, uvádzame jednotlivé histologické podtypy. Prevažoval duktálny invazívny karcinóm NST (DIC) v počte 269 prípadov a na druhom mieste lobulárny invazívny karcinóm (LIC) v počte 37, kombinácia bola v 3 prípadoch. Ostatné typy tvorili 31 prípadov, z ktorých početnejšie boli mucinózny (gelatinózny) karcinóm v počte 9 prípadov, kribriformný karcinóm v počte 7 prípadov a tubulárny adenokarcinóm v počte 4 prípadov. Počty jednotlivých histologických typov v rámci nádorov prsníka uvádzame v prehľadnej tabuľke a zároveň aj v grafe. Zastúpenie jednotlivých histologických podtypov zodpovedá epidemiologickým dátam aj z iných častí sveta. Tabuľka č. 2 a Graf č. 3 – Histologické podtypy nádorov prsníka. Typ nádoru

Počet

%

DIC

269

79,12

LIC

37

10,88

DIC a LIC

3

0,88

Mucinózny karcinóm

9

2,65

Kribriformný karcinóm

7

2,06

Tubulárny adenokarcinóm

4

1,18

Iné

11

3,23

Celkovo iné

31

9,12

Pathology, Sixth Edition. (Danihel, Ľ., Plank, L., Trans.) (2011). Patológia, Prvé slovenské vydanie. Bratislava: Balneotherma. 2. Mills, Stacey E. (2015). Stenberg's diagnostic surgical pathology. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 3. Hicks, D. G., Lester, S. C. (2016). Diagnostic Pathology: Breast, Second Edition. Philadelphia: Elsevier. 4. Lakhani, S. R., Ellis, I. O., Schnitt, S. J., Tan, P. H., van de Vijver, M. J. (2012). WHO Classification of Tumours of the Breast, 4th Edition. Lyon: International Agency for Research on Cancer. 5. Dabbs, D. J. (2010). Diagnostic Immunohistochemistry, Third Edition.

DIC; 269; 79Å%

Philadelphia: Saunders Elsevier. 6. https://www.health.gov.sk/?rokprevencie-skriningy

LIC; 37; 11Å%

Celkovo iné; 31; 9Å%

DIC a LIC; 3; 1Å%

Alpha medical

67


T É M A ČÍ S LA

Splenomegália ako príčina rezistencie v brušnej dutine

68

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine

V klinickej praxi sa lekár často stretáva s takými ťažkosťami pacientov, akými sú brušný diskomfort, pobolievanie brucha, dyspepsia, nahmatanie si „hrčky“ a podobne. V tomto článku pripomíname splenomegáliu ako možnú príčinu rezistencie v ľavom hornom kvadrante brucha. Úvod

Slezina je orgán s najväčším zastúpením lymfoidného a monocyto-histiocytárneho tkaniva v ľudskom tele. Skladá sa z červenej pulpy, v ktorej sa odstraňujú staré a abnormálne krvinky z krvného obehu, a z bielej pulpy, ktorá zabezpečuje imunitný dozor aj tvorbu protilátok. Funkcia sleziny pri obrane proti infekcii je komplexná. Pôsobí ako mechanický filter, je miestom prezentácie antigénov, aktivácie lymfocytov a produkcie protilátok. Normálna hmotnosť sleziny u dospelého je 150 g (v rozmedzí 70 až 200 g). Slezina sa za normálnych okolností nachádza v ľavom hornom kvadrante brucha pod ľavým rebrovým oblúkom. Pri splenomegálii je slezina hmatná pri klinickom vyšetrení pacienta, zväčšenie sleziny treba overiť zobrazovacími metódami, kde sa hodnotí dĺžka alebo hmotnosť sleziny. Je to preto, lebo aj nezväčšenú slezinu môžeme u niektorých jedincov nahmatať v závislosti na habite a type brušnej steny.

MUDr. Zdena Ondrejkovičová Lekár – hematológ a transfúziológ Ambulancia hematológie a transfúziológie Alpha medical hematológia Bratislava

Zo zobrazovacích techník sa používa sonografické, CT alebo MR vyšetrenie, prípadne scintigrafia. Najlepšie dostupným, neinvazívnym vyšetrením a súčasne najlacnejšou zobrazovacou metódou je ultrazvukové vyšetrenie sleziny, kde je dĺžka sleziny v rozmedzí 10Å–Å12 cm (v kraniokaudálnom rozmere) v medziach referenčného rozmedzia (1, 2). Podľa viacerých prác by sa však mali rozmery sleziny posudzovať podľa výšky vyšetrovaného. Chow a spolupracovníci uvádzajú, že 26Å% vyšetrovaných zdravých mužov a 6Å% zdravých žien malo dĺžku sleziny viac ako 12 cm a odporúčajú používať kalkulátor dĺžky sleziny (3).

Tabuľka č. 1 – Etiológia splenomegálie. kongestívna

• cirhóza pečene, pankreatitída, kardiálne zlyhávanie • trombóza hepatálnych a splenických žíl, trombóza v. portae

infiltratívna

• nádory (lymfómy, leukémie), metastázy • extramedulárna hemopoéza (napr. myeloproliferatívne ochorenia) • sarkoidóza, amyloidóza • chronické zápalové ochorenia (napr. Feltyho syndróm)

proliferatívna

• vírusové ochorenia (hepatitídy, EBV, CMV, HIV) • baktériové ochorenia (tuberkulóza, salmonelóza, brucelóza), infekčná endokarditída • mykózy (histoplazmóza) • parazitózy (malária, schistozomiáza, toxoplazmóza, leišmanióza) • hyperplázia pri filtrovaní abnormálnych buniek (sférocytóza, kosáčiková anémia)

iné príčiny

• cysta sleziny • hemotóm sleziny

Kalkulátor dĺžky sleziny je dostupný pre iOS a aj pre Android https://itunes.apple.com/us/app/ splenocalc/id1005559584?mt=8 https://play.google.com/store/ search?q=splenocalc

Alpha medical

69


T É M A ČÍ S LA Etiológia

Etiológiu splenomegálie môžeme rozdeliť podľa patofyziologických mechanizmov na kongestívnu (zvýšený tlak vo v. splenica), infiltratívnu (ukladanie buniek alebo depozitov), proliferatívnu (hyperfunkcia pri imunitných procesoch) a z iných príčin (4).

Klinický obraz

Subjektívne sa pacienti môžu sťažovať na neurčitý brušný diskomfort, nafukovanie, pocit napätia v bruchu, nechutenstvo, boli opisované aj bolesti vyžarujúce do ľavého ramena. Príznaky ako slabosť, strata hmotnosti, nočné potenie môžu poukazovať na malígne ochorenie. Febrility, triaška a bolesti svalov bývajú pri infekčných ochoreniach. Príznaky anemického syndrómu, tvorba hematómov, petechií alebo krvácania sa objavujú pri hemolytických alebo zhubných procesoch (1). V laboratórnych testoch býva často prítomná cytopénia, čiže anémia, leukopénia a trombocytopénia, samostatne alebo v rôznych kombináciách. Výsledky ostatných laboratórnych testov závisia od vyvolávajúceho ochorenia. Lekár by mal pri záchyte cytopénie (hlavne trombocytopénie, leukopénie a pri makrocytovej anémii) vždy doplniť 5-parametrový diferenciálny rozpočet leukocytov a klinicky vyšetriť slezinu (palpácia).

6¦–¦12 V prípade negatívnych laboratórnych nálezov treba vyšetrenia opakovať s odstupom približne 6Å–Å12 mesiacov.

Anamnéza a vyšetrenie

Anamnesticky sa u pacientov so splenomegáliou zameriavame na osobnú anamnézu, súčasné aj prekonané ochorenia, kontakt s infekčnými ochorenia (nezabúdať na tuberkulózu), abúzus alkoholu, liekov a drog, pobyt v cudzine, hlavne v exotických oblastiach. Netreba zabúdať na rizikové faktory HIV infekcie. Veľmi dôležitá je rodinná anamnéza, výskyt ikteru a splenektómia u genetických príbuzných. Zväčšenú slezinu pri fyzikálnom vyšetrení palpujeme najľahšie pri hlbokom nádychu. Súčasne si všímame ikterus a stopy po krvácaní alebo škriabaní (pruritus).

Laboratórne testy

Tabuľka č. 2 – Laboratórne testy.

70

Hematologické

• krvný obraz s 5-parametrovým diferenciálnym rozpočtom leukocytov • retikulocyty • morfológia erytrocytov

Biochemické

• kompletný panel hepatálnych testov (CB, albumín, Bi, AST, ALT, GMT, ALP, LD), lipáza • markery zápalu (CRP, ELFO bielkovín) • markery hemolýzy (Bi, haptoglobín, LD) • panel reumatologických testov (RF, ASLO, event. ANA, ANCA...)

Sérologické

• anti-CMV, anti-EBV • anti-HIV • HBsAg, anti-HCV

Imunohematologické

• priamy a nepriamy antiglobulínový test

inVitro

Znovu zdôrazňujem najmä nutnosť 5-parametrového diferenciálneho rozpočtu leukocytov, ktorý je finančne nenáročným, ale nesmierne dôležitým laboratórnym testom. Je dostupný pre všetkých lekárov bez ohľadu na špecializáciu a v tejto indikácii môže veľmi rýchlo usmerniť naše diferenciálne diagnostické rozhodovanie pri vyšetrovaní príčiny splenomegálie. Podľa výsledkov testov sa indikujú aj ďalšie špeciálne vyšetrenia, ako vyšetrenie kostnej drene, imunoglobulínov v sére, elektroforéza bielkovín a vyšetrenie ľahkých reťazcov v sére a v moči, prietoková cytometria, elektroforéza hemoglobínu a pod. V prípade negatívnych laboratórnych nálezov treba vyšetrenia opakovať s odstupom približne 6Å–Å12 mesiacov (1).


Rezistencia v brušnej dutine Diferenciálna diagnostika

Pri nahmataní rezistencie v oblasti ľavého rebrového oblúka v prvom rade treba najskôr zrealizovať ultrazvukové vyšetrenie, ktoré potvrdí, alebo vylúči splenomegáliu, príp. patológiu v oblasti brušnej steny alebo rebier. Pri negatívnych nálezoch treba vykonať kolonoskopické vyšetrenie na vylúčenie patológie v oblasti lienálnej flexúry hrubého čreva a gynekologické vyšetrenie (adnexá, uterus).

Liečba

Neexistuje špecifická liečba splenomegálie, lieči sa vyvolávajúce ochorenie. Pri určitých diagnózach zvažujeme aj splenektómiu. Indikáciou na splenektómiu, okrem traumy, bývajú hlavne hematologické ochorenia, napr. závažné hemolytické anémie s anemizáciou, imúnna trombocytopenická purpura pri zlyhaní medikamentóznej liečby a pod. Zavedenie laparoskopickej splenektómie do praxe prinieslo zníženie rizika pooperačných komplikácií.

Na čo treba myslieť

U pacientov s aspléniou (najčastejšie po splenektómii) je signifikantne zvýšené riziko vzniku závažných infekčných ochorení, ktoré môžu mať fatálny priebeh (OPSI: overwhelming postsplenectomy infection, v preklade postsplenektomický septický syndróm) (5). Incidencia sa udáva u 3Å–Å5Å% splenektomovaných pacientov, s maximom výskytu do 5 rokov po splenektómii. Zvlášť riziková je splenektómia u detí do 1 roka, riziko OPSI je až 50Å%. Preto je indikované preventívne očkovanie ešte pred splenektómiou, ak je to možné, príp. hneď, ako to zdravotný stav pacienta po splenektómii umožní. Očkovacie schémy zahŕňajú očkovanie proti Streptococcus pneumoniae

(2 dávky), Hemophillus influenzae b, Neisseria meningitidis (2 dávky) a pravidelné očkovanie proti chrípke. Odporúčaná je tiež dôsledná ATB liečba bakteriálnych ochorení. Súčasne treba správne edukovať pacienta o závažnosti rizika vzniku ťažkých infekcií a o nutnosti informovať o svojom zdravotnom stave každého svojho lekára, vrátane stomatológa, a zabezpečiť pohotovostné antibiotiká pri cestách do zahraničia (6, 7, 8).

Záver

Slezina je orgán, ktorý je akosi prehliadaný a nedocenený. Všeobecná predstava, najmä medzi laickou verejnosťou je, že slezina nie je taká dôležitá, keď je možné žiť aj bez nej. Ako však klinická prax ukázala, medicína síce bravúrne zvládla techniku odstránenia sleziny, ale jej funkcie zatiaľ nedokáže nahradiť. Literatúra 1. Chapman J, Azevedo AM. Splenomegaly. [Updated 2019 May 6]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/books/NBK430907/ 2. Fábryová V.: Hypersplenizmus a hyposplenizmus. Interná med. 2018; 18 (3): 97-100 Available from: http:// www.amedi.sk/hypersplenizmus-ahyposplenizmus-a7338,7337,1.html 3. Chow KU, Luxembourg B, Seifried E, Bonig H. Spleen Size Is Significantly Influenced by Body Height and Sex: Establishment of Normal Values for Spleen Size at US with a Cohort of 1200 Healthy Individuals. Radiology 2016; 279:306. 4. https://medskl.com/module/index/ splenomegaly 5. Belko I.: Slezina. vyd Osveta 1992, s.103-120. 6. Ashorobi D, Fernandez R. Asplenia. [Updated 2019 Apr 21]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/books/NBK538171/ 7. Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství a České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Available from: https://www.infekce.cz/ DopOPSI13.htm 8. http://www.pmfhk.cz/WWW/HVD_2006/ Chalupa.pdf

Alpha medical

71


T É M A ČÍ S LA

Polycystická choroba obličiek

RNDr. Katarína Skalická, PhD. Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava

Polycystická choroba obličiek je najčastejšou príčinou konečného štádia obličkovej choroby u detí a dospelých. Na základe genetickej etiológie a vzoru dedičnosti rozoznávame dva hlavné typy ochorenia, autozómovo dominantnú polycystickú chorobu obličiek (ADPKD) a autozómovo recesívnu polycystickú chorobu obličiek (ARPKD). Kým ADPKD je pomerne časté ochorenie s manifestáciou prevažne v dospelosti, ARPKD je zriedkavá a prudká forma ochorenia s nástupom klinických symptómov v perinatálnom období alebo v ranom detstve. 72

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine

Etiológia

Prevalencia ochorenia je 1:400 až 1:1 000 živonarodených detí.

Úvod

Súčasné genetické a klinické výskumy zamerané na spomalenie progresie ochorenia poukázali na dôležitosť špecifických podporných meraní a poskytli základ pre prvú cielenú farmakologickú liečbu. Genetická diagnostika zlepšuje klinický manažment pacientov, prispieva k vývoju nových terapeutických možností a v neposlednom rade je veľkým prínosom pre odhalenie ochorenia u asymptomatických členov rodiny.

Epidemiológia

ADPKD je najčastejšie potenciálne letálne progresívne ochorenie obličiek. Prevalencia ochorenia je 1:400 až 1:1000 živonarodených detí. Celosvetovo postihuje viac ako 10 miliónov ľudí vo všetkých etnických skupinách a predstavuje hlavné bremeno v oblasti verejného zdravia. ADPKD je najčastejšou príčinou terminálneho štádia obličkovej choroby vyžadujúcej dialýzu a transplantáciu obličky s nástupom medzi 50Å–Å75 rokom života (1).

Polycystické ochorenia obličiek sú spôsobené poruchou génov kódujúcich proteíny ovplyvňujúce funkčnosť primárneho cília. Primárne cílium je bunková organela vychádzajúca z apikálnej membrány renálnych epiteliálnych buniek do lumenu nefrónu. Poruchy biogenézy alebo zlyhanie funkcie primárneho cília ovplyvňuje proliferáciu, prežívanie, polaritu a sekréciu renálnych epiteliálnych buniek. Výsledkom je tvorba cýst a progresívna strata obličkovej funkcie (3).

Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek

Príčinou vzniku ochorenia je prítomnosť patogénnej mutácie v géne PKD1 (80Å% prípadov) alebo PKD2 (10Å% prípadov). Patogénna mutácia je zárodočného pôvodu, čo znamená, že je prítomná už v zárodočných bunkách a nachádza sa v každej bunke jedinca už od oplodnenia. Pacienti s ADPKD sú zvyčajne nositeľmi jednej zárodočnej mutácie v géne PKD1 alebo PKD2, hoci ďalší sekundárny jav, napr. somatická inaktivácia druhej alely génu, alebo strata heterozygozity, sú nevyhnutné pre iniciáciu tvorby cýst. Ochorenia spôsobené mutáciou v géne PKD1 sú asociované s prudším klinickým priebehom ochorenia, skorším nástupom do ESRD (End-Stage Renal Disease) a väčším objemom obličiek ako ochorenie determinované genetickou poruchou PKD2. Keďže viac ako 80Å% pacientov s ADPKD a závažnou polycystickou chorobou pečene tvoria ženy, usudzuje sa, že hormonálne rozdiely môžu ovplyvniť progresiu ochorenia (4).

ARPKD je zriedkavé ochorenie s prevalenciou 1:20 000 živonarodených detí. Ochorenie patrí do skupiny vrodených hepatorenálnych fibrocystických syndrómov, nakoľko okrem cysticky zmenených obličiek je prítomná aj kongenitálna fibróza pečene. Postihnutie pľúc u novorodencov s ARPKD určuje následný klinický manažment a prognózu ochorenia. Pľúcna hypoplázia má mortalitu 30 až 40Å%. Desaťročné prežitie detí s ARPKD sa pohybuje na úrovni 85Å% (2).

Alpha medical

73


T É M A ČÍ S LA V 5Å–Å10Å% prípadoch ide o iné typy renálnych ciliopatií s prekrývajúcim sa klinickým obrazom, s tzv. ADPKD-like fenotypom. Tie môžu byť spôsobené poruchou rozsiahlej skupiny génov. Medzi najčastejšie príčiny patria mutácie v génoch HNF1β, GANAB alebo DNAJB11. Klinický prejav týchto ochorení sa len mierne líši od klasických genetických foriem ADPKD. Kým mutácie v géne GANAB predstavujú strednú formu cystickej choroby obličiek bez progresie do ESRD, mutácie v géne DNAJB11 a HNF1β sú fenotypovo bližšie ku klasickým formám ochorenia, avšak bez typického zväčšenia obličiek. Ochorenia s prekrývajúcim sa klinickým obrazom s ADPKD môžu vzniknúť aj vplyvom mutácií, ktoré sú primárne asociované so vznikom autozómovo-dominantnej polycystickej choroby pečene (SEC63, PRKCSH, LRP5, ALG8, SEC61B). Rovnako autozómovo-dominantná tubulointersticiálna choroba obličiek (ADTKD) vyvolaná mutáciami v génoch MUC1, UMOD, REN a SEC61A sa môže klinicky prejavovať ako ADPKD. Ochorenie sa v zriedkavých prípadoch klinicky prekrýva aj s niektorými typmi hereditárnych nádorových ochorení napr. tube-

róznou sklerózou, von Hippel-Lindau syndrómom a to najmä pri absencii alebo miernych extrarenálnych prejavoch týchto ochorení (5).

Autozómovo recesívna polycystická choroba obličiek Najčastejšie prípady ochorenia sú spôsobené mutáciami v géne PKHD1 kódujúceho fibrocystín a zodpovedajú až za 73Å% prípadov. Ide o rozsiahly proteín lokalizovaný v membráne primárneho cília a v iných bunkových štruktúrach. Prudkosť ochorenia ovplyvňuje typ genetickej mutácie. Pacienti s dvomi mutáciami skracujúcimi proteín majú väčšinou veľmi prudký priebeh ochorenia, ktorý je často letálny. Naopak, mutácie meniace zloženie aminokyselín v sekvencií proteínu sú asociované s miernejšími prejavmi. V zriedkavých prípadoch (<1Å%) môže byť ochorenie spôsobené mutáciou v géne DZIP1L. Hoci sa klinické symptómy ochorenia z inaktivácie génu DZIP1L začínajú manifestovať prenatálne alebo v ranom detstve, doteraz neboli opísané úmrtia v perinatálnom období. Navyše, typ ani lokali-

Obrázok č. 1 – Renálne a extrarenálne manifestácie ADPKD a ARPKD.

74

ADPKD

• Nástup ochorenia v dospelosti • Mutácie v géne PKD1 (80Å%) alebo PKD2 (10Å%) • Cystické obličky (vo všetkých nefrónových segmentoch), žlčovody a pečeň • Hypertenzia prítomná u 20Å–Å40Å% detí a adolescentov a väčšiny dospelých jedincov • Intrakraniálny aneuryzmus prítomný u 8Å% pacientov • Nástup ESRD u 50Å% pacientov vo veku 60 rokov

ARPKD

• Nástup ochorenia v detskom veku • Mutácie v génoch PKHD1 alebo DZIP1L • Cystické obličky (v zberných kanálikoch a v distálnom tubule) a žlčovody • Hepatická fibróza • Hypertenzia prítomná u viac ako 75Å% detí (často v prvých mesiacoch života) • Intrakraniálny aneuryzmus veľmi zriedkavý • Nástup ESRD u 60Å% pacientov vo veku 20 rokov

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine zácia mutácie v géne DZIP1L neurčuje progresiu klinického priebehu. Takmer 15Å% prípadov ARPKD nemá dokázanú genetickú etiológiu. Súčasné histologické analýzy preukázali, že fibrotické zmeny v pečeni prítomné už počas skorého embryonálneho vývoja sú častým znakom aj iných renálnych ciliopatií vykazujúcich ARPKD-like fenotyp, napr. nefronoftíza, Joubertovej syndróm a Bardet-Biedlov syndróm. Známe sú však aj prípady veľmi skorého nástupu ADPKD s klinickým obrazom ARPKD (6). Renálne a extrarenálne prejavy jednotlivých typov polycystických obličiek sú znázornené na Obrázku č. 1.

Diagnostika ochorenia Zobrazovacie metódy a genetické vyšetrenia Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek

Klinické prejavy ADPKD zahŕňajúce skorý nástup hypertenzie, abdominálnu bolesť, hematúriu a infekcie močových ciest sa začínajú manifestovať v rôznych dekádach života, niekedy dokonca už v detstve. Predsymptomatická diagnostika sa môže vykonať u rizikových členov rodiny probanda, najčastejšie pomocou zobrazovacích metód. Kritéria na diagnózu ADPKD ultrasonografiou zahŕňajú celkový počet cýst v závislosti od veku (Tabuľka č. 1). Zobrazovacie metódy však nie sú vhodné na určenie diagnózy u detí a mladších dospelých (7). V týchto prípadoch sa odporúča genetické vyšetrenie, ktoré môže určiť jednoznačnú diagnózu. U detí by malo byť genetické vyšetrenie prvou voľbou v prípade negatívnej rodinnej anamnézy, progresívneho priebehu a skorého nástupu ochorenia. Indikácie pre genetické vyšetrenie ADPKD sú uvedené v Tabuľke č. 2. Genetická diagnostika v ostatných rokoch zaznamenala významný progres. V 90. rokoch sa na diagnostiku génov PKD1 a PKD2 využívala metóda tzv. väzbovej analýzy, ktorá však bola časovo veľmi náročná a vyžadovala vyšetrenie veľkého počtu rodinných príslušníkov. Využitie štandardnej formy sekvenačnej analýzy pri vyšetrení génu PKD1 nie je možné. Dôvodom je segmentálna intrachromozomálna duplikácia génu PKD1, ktorá vedie ku vzniku šiestich pseudogénov vykazujúcich až 99-percentnú homológiu s génom PKD1. Vyšetrenie sa preto musí realizovať použitím tzv. long-range polymerázovej reťazovej reakcie umožňujúcej namnoženie výhradne špecifických úsekov génu PKD1. Následne analýza pokračuje

štandardným sekvenačným vyšetrením a/alebo metódou sekvenovania novej generácie (NGS). Metóda NGS je však z finančného a časového hľadiska veľmi efektívna, keďže umožňuje skrátiť dĺžku analýzy z niekoľkých týždňov na niekoľko dní (8). Autozómovo recesívna polycystická choroba obličiek ARPKD má vysoko variabilný klinický priebeh. Najzávažnejšia forma ochorenia sa manifestuje in utero, po narodení alebo v ranom detstve. Potterova sekvencia zahŕňujúca pulmonálnu hypopláziu, charakteristické črty tváre, abnormality chrbtice a končatín je prítomná u novorodencov s prudkou formou ochorenia. Typickým sonografickým nálezom sú bilaterálne zväčšené, echogénne obličky s neostrou kortikomedulárnou diferenciáciou, zachovanou renkulizáciou s mnohopočetnými drobnými cystami v distálnych tubuloch a zberných kanálikoch. Charakteristickou prezentáciou u starších detí a mladších dospelých je portálna hypertenzia alebo cholangitída. Diagnostika ARPKD u novorodencov a detí sa opiera o výsledky zobrazovacích vyšetrení, negatívnu rodinnú anamnézu a chýbanie prídatných klinických znakov (abnormality centrálneho nervového systému, oftalmologické nálezy, polydaktýlia) svedčiacich pre syndromologickú ciliopatiu. Zlatým štandardom na dôkaz ARPKD je genetické vyšetrenie. Vzhľadom na veľký rozsah génu PKHD1 sa v súčasnosti preferuje metóda NGS, ktorá umožňuje veľmi rýchlu a presnú genetickú diagnostiku. Navyše, prostredníctvom tzv. panelového sekvenovania je možné v jednej reakcii analyzovať celú skupinu génov a tak rozlíšiť aj klinicky sa prekrývajúce ochorenia a syndrómy (9).

Predikcia rýchlej progresie ochorenia je v súčasnosti nevyhnutnou podmienkou pre výber správnej liečby.

Alpha medical

75


T É M A ČÍ S LA Podporné metódy predikcie progresie ochorenia a liečba Predikcia rýchlej progresie ochorenia je v súčasnosti nevyhnutnou podmienkou pre výber správnej liečby. Hoci sa v ostatných rokoch vytvorili viaceré metódy na odhad progresie ochorenia, žiadna z nich sa nezaradila medzi zlaté štandardné metódy. V súčasnosti sa najviac akceptuje výpočet celkového objemu obličiek (TKV), ktorý umožňuje podľa miery rastu, veku pacienta a počiatočnej hodnoty TKV stratifikovať pacientov do 5 rizikových skupín. Tento pomerne jednoduchý výpočet môže predikovať stupeň poklesu glomerulárnej filtrácie a nástup do ESRD (MAYO Clinic ADPKD calculator). Alternatívou zobrazovacích metód je skórovací systém, ktorý na stratifikáciu využíva kombináciu klinických a genetických dát (PROPKD skórovací systém). Je užitočný na stanovenie rýchlej progresie u pacientov s nástupom hypertenzie pred 35. rokom života a prítomnosťou mutácie skracujúcej proteín. Tento prístup však nie je vhodný pre pacientov s asymptomatickým priebehom ochorenia a bez výsledku genetickej analýzy (10). Tolvaptan je prvou cielenou liečbou pre dospelých pacientov s ADPKD. Ide o antagonistu vazopresínu, ktorý špecificky blokuje väzbu arginínvazopresínu (AVP) na receptory V2 v distálnych častiach nefrónu. Liek je indikovaný na spomalenie rozvoja cýst a obličkovej nedo-

Tabuľka č. 1 – Ultrasonografické kritéria pre diagnostiku ADPKD s pozitívnou rodinnou anamnézou. Vek pacienta a počet cýst

PKD1

PKD2

Neznámy genotyp

15-30 rokov ≥ 3 cysty* PPV

100 %

100 %

100 %

SEN

94,3 %

69,5 %

81,7 %

PPV

100 %

100 %

100 %

SEN

96,6 %

94,9 %

95,5 %

30-39 rokov ≥ 3 cysty*

40-59 rokov ≥ 2 cysty bilaterálne PPV

100 %

100 %

100 %

SEN

92,6 %

88,8 %

90 %

*prítomnosť cýst unilaterálne alebo bilaterálne, PPV – pozitívna prediktívna hodnota, SEN – senzitivita

76

inVitro

statočnosti pri ADPKD u dospelých jedincov s 1. až 4. štádiom chronickej obličkovej choroby a rýchlym priebehom ochorenia. Európska nefrologická, dialyzačná a transplantačná spoločnosť (ERA-EDTA) a pracovná skupina pre dedičné nefropatie (WGIKD/KRBP) vypracovala algoritmus pre identifikáciu a predikciu rýchlej progresie ADPKD, ktorý selektuje vhodných kandidátov na liečbu tolvaptanom. K základným parametrom patrí celkový objem obličiek (TKV) ≥ 750 ml a klírens kreatinínu ≥ 60 ml/min (11).

>6 000 Dnes užíva tolvaptan už viac ako 6 000 jedincov s ADPKD.


Rezistencia v brušnej dutine

Tabuľka č. 2 – Indikácie genetického vyšetrenia u ADPKD. Indikácie pre genetické vyšetrenie u ADPKD

• Vylúčiť ochorenie u členov rodiny – identifikovať potenciálnych darcov obličky. • Stanoviť presnú diagnózu, zhodnotiť rekurenciu rizika a umožniť plánovanie rodičovstva u jedincov s negatívnou rodinnou anamnézou. • Vylúčiť bialelické ochorenie alebo komplexné genetické zmeny v prípade veľmi skorého nástupu ochorenia.

• Stanoviť genetický pôvod a jeho príčinu u jedincov s miernym priebehom ochorenia. • Určiť mieru progresie ochorenia pri začatí liečby a pri zvažovaní zaradenia do klinických skúšok. • Stanoviť presnú diagnózu a mieru progresie ochorenia u všetkých jedincov s ultrasonograficky diagnostikovanou polycystickou chorobou obličiek.

Literatúra: 1. Ong AC, Devuyst O, Knebelmann B, et al.: Autosomal dominant polycystic kidney disease: The changing face of clinical management. Lancet 2015, 385: 19932002. 2. Gimpel C, Avni FE, Bergmann C, et al.: Perinatal diagnosis, management, and follow-up of cystic renal diseases: A clinical practice recommendation with systematic literature reviews. JAMA Pediatr. 2018, 172: 74-86. 3. Harris PC, Torres VE.: Genetic mechanisms and signaling pathways in autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). J Clin Invest. 2014, 124: 2315-2324. 4. Chebib FT, Jung Y, Irazabal MV, et al.: Effect of genotyp on the severity and volume progression of polycystic liver disease in autosomal dominant polycystic kidney disease. Nephrol Dial Transplant. 2016, 31: 952-960. 5. Bergmann C, Guay-Woodford LM, Harris PC, et al.: Polycystic kidney disease. Nat Rev Dis Primers. 2018,

Dnes užíva tolvaptan už viac ako 6 000 jedincov s ADPKD. Hoci táto liečba efektívne spomaľuje progresiu ochorenia, má viaceré nežiaduce účinky. Najčastejšie ide o polyúriu, polydypsiu a noktúriu. Zriedkavejšie sa môže vyskytovať poškodenie pečene sprevádzané eleváciou hepatálnych enzýmov a bilirubínu, ojedinele boli opísané prípady akútneho zlyhania pečene s potrebou transplantácie. Liečba tolvaptanom preto vyžaduje veľmi prísne monitorovanie pečeňových funkcií (11). Iné farmaká, ako sú inhibítory mTOR (rapamycín), somatostatínové analógy a bosutinib, nepreukázali v klinických štúdiách signifikantný vplyv na progresiu ochorenia. V súčasnosti prebiehajú viaceré klinické skúšania s ďalšími perspektívnymi farmakologickými látkami cielenými na ADPKD. Naopak, v liečbe ARPKD sa dosiahol len veľmi malý pokrok. Vzhľadom na komplexnú molekulovú patogenézu oboch ochorení sa predpokladá, že úspech v terapii môže priniesť iba cielená selekcia intracelulárnych signálnych dráh, ktoré sú kauzálne pre polycystické obličky (12).

4:50. 6. Bergmann C.: Genetics of autosomal recessive polycystic kidney disease and its differential diagnoses. Front Pediatr. 2018, 5:221. 7. Gradzik M, Niemczyk M, Golebiowsky M, et. al.: Diagnostic imaging of autosomal dominant polycystic kidney disease. Pol J Radiol. 2016, 81: 441-453. 8. Harris PC.: The time for next-generation molecular genetic diagnostics in nephrology is now. Kidney Int. 2018, 94: 237-239. 9. Guay-Woodford LM, Bissler JJ, Braun MC, et al.: Consensus expert recommendations for the diagnosis and management of autosomal recessive polycystic kidney disease: report of an international conference. J Pediatr. 2014, 165: 611- 617. 10. Chebib FT, Torres VE.: Recent advances in the management of autosomal dominant polycystic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2018, 13: 1765-1776. 11. Gansevoort RT, Arici M, Benzing T, et al.: Recommendations for the use of tolvaptan in autosomal dominant polycystic kidney disease: a position statement on behalf of the ERA-EDTA working groups on inherited kidney disorders and European Renal Best Practice. Nephrol Dial Transplant. 2016, 31:337-348. 12. Torra R. Recent advances in the clinical management of autosomal dominant polycystic kidney disease. F1000Res. 2019, 29:8.

Alpha medical

77


T É M A ČÍ S LA

Hydronefróza

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH prednosta I. internej liniky SZU a UNB Bratislava

Hydronefróza je chorobný stav obličky, charakterizovaný jej zväčšením, respektíve opuchom v dôsledku hromadenia moču v močovej panvičke. Dôvodom je zablokovanie močových vývodných ciest buď mechanickou obštrukciou, alebo iným typom prekážky. Často sú začiatky ochorenia asymptomatické, alebo sú klinické prejavy nenápadné. Raritnejšie sú akútny zápal, bolesť brucha, neprospievanie alebo hmatná rezistencia v bruchu ako prvé príznaky. Hydronefróza je patologickým stavom, ktorý, keď sa včas lieči, môže sa stav pacienta vrátiť ad integrum. Avšak pri zanedbaní tohto ochorenia môže vyústiť až do zlyhania obličiek, ktorého jediným riešením je dialýza alebo transplantácia. 78

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine Etiológia

Príčin vzniku a rozvoja hydronefrózy je celé široké spektrum. Základné rozdelenie na základe mechanizmu vzniku je na podtyp obštrukčný a podtyp neobštrukčný.

Úvod

Hydronefróza je opuchnutie/zväčšenie obličiek spôsobené nahromadením moču. Príčinou býva patologický stav, keď moč nemôže vytekať z obličiek do močového mechúra z dôvodu zablokovania alebo upchatia odvodných ciest močových. Hydronefróza sa môže vyskytnúť v jednej alebo oboch obličkách. Hlavnou funkciou močových ciest je odstraňovanie odpadov a tekutín z tela. Močový trakt má štyri časti: obličky, močovod, močový mechúr a močovú rúru. Moč sa vytvára, keď obličky filtrujú krv a odstraňujú prebytočný odpad a tekutinu. Moč sa zhromažďuje do časti obličiek nazývanej obličková panvička. Z obličkovej panvičky moč prechádza úzkou trubičkou nazývanou močovod do močového mechúra. Močový mechúr sa pomaly napĺňa močom, ktorý sa z tela vyprázdňuje ďalšou malou trubičkou nazývanou močová rúra. Hydronefróza nastáva, keď dôjde k zablokovaniu výtoku moču alebo k spätnému toku moču už v močovom mechúre (nazývanom reflux), ktorý môže spôsobiť zväčšenie obličkovej panvičky. Hydronefróza môže, ale nemusí byť sprevádzaná príznakmi. Hlavným príznakom je bolesť v boku a na chrbte či bolesť brucha alebo slabiny. Medzi ďalšie príznaky môžu patriť bolesť počas močenia, problémy s močením (zvýšené nutkanie alebo frekvencia, neúplné vymočenie sa, inkontinencia), nevoľnosť a horúčka. Tieto príznaky závisia od príčiny a závažnosti zablokovania odtoku moču.

Epidemiológia

V prvom roku života sa pohybuje výskyt vrodenej hydronefrózy na úrovni okolo 25Å%. Často spontánne vymizne. Predstavuje približne 80Å% všetkých fetálnych uropatií. Stanovenie diagnózy pomocou prenatálneho ultrazvuku je 1 prípad na 100 až 200 plodov. Výskyt sekundárnej, čiže získanej hydronefrózy v adultnom veku varíruje od etiológie ochorenia. V priemere je prevalencia v dospelej populácii 0,15Å% až 0,67Å%. Pomer mužov a žien je 2:1. Z tohto množstva je výskyt bilaterálnej hydronefrózy 10Å% až 20Å%.

Obštrukčný typ hydronefrózy je zvyčajne spôsobený iným základným ochorením alebo rizikovým faktorom. Medzi príčiny hydronefrózy patria okrem iného nasledujúce choroby alebo rizikové faktory: • obličkový kameň, • vrodené zablokovanie (porucha, ktorá sa vyskytuje pri narodení), • krvná zrazenina, • zjazvenie tkaniva (po zranení alebo predchádzajúcom chirurgickom zákroku), • nádor alebo rakovina (napríklad rakovina močového mechúra, krčka maternice, hrubého čreva alebo prostaty), • zväčšená prostata (nerakovinová), • tehotenstvo, • infekcia močových ciest (alebo iné choroby, ktoré spôsobujú zápal močových ciest).

Príčiny primárnej (kongenitálnej, vrodenej) hydronefrózy 1. Obštrukcia pyeloureterálnej junkcie (PUJ), čiže prechodu panvičky do močovodu: väčšinou spôsobená zúžením PUJ, pretrvávajúcimi a fixovanými embryonálnymi záhybmi močovodu, anomálnym odstupom močovodu alebo jeho kompresiou, akcesórnou či aberantnou cievou; sekundárne obštrukciou pri angulácii močovodu pri jeho dilatácii a elongácii spôsobené vezikouretrálnym refluxom či obštrukciou UVJ. 2. Obštrukcia ureterovezikálnej junkcie (UVJ), t. j. prechodu močovodu do močového mechúra – najčastejšou príčinou je aperistaltický juxtavezikálny úsek močovodu, ktorý vedie k dilatácii močovodu. Pri dilatácii nad 7 mm hovoríme o megauretere. 3. Obštrukcia spojená so zdvojením KPS (kalichovo-panvičkoveho systému) a močovodu: • ureterokéla (cystická dilatácia intravezikálnej časti močovodu, ktorá môže spôsobiť poruchu drenáže a následne vznik megaureteru), • ektopický močovod (ústie mimo vrchol trigona), • chlopňa zadnej uretry, • vezikoureterálny reflux (VUR), • vysoký odstup močovodu z panvičky.

Alpha medical

79


T É M A ČÍ S LA Príčiny sekundárnej hydronefrózy: • • • • • • •

ureterolitiáza, striktúra a stenóza močovodu, kompresia močovodu tumorom, slizničná chlopňa, striktúra uretry, spazmy vonkajšieho sfinktera, fimóza.

Pri prekážke nad mechúrom – jednostranná hydronefróza; poruchy mechúra a distálnejšie – obojstranná hydronefróza.

Klinický obraz

Väčšina primárnych hydronefróz prebieha asymptomaticky a sú diagnostikované v rámci prenatálneho alebo postnatálneho novorodeneckého skríningu. Menej často je prvým príznakom bolesť brucha, hmatná rezistencia v bruchu, neprospievanie, až akútna pyelonefritída. Symptómy sekundárnej hydronefrózy vychádzajú z príčiny, ktorá ju vyvolala: napr. obličková kolika, akútna pyelonefritída, recidivujúce infekcie močových ciest. Najčastejšie ide o nefralgiu (bolesť obličky – obličkovej oblasti), hematúriu (krv v moči), teplotu, bolesť brucha, pyúriu (hnis v moči). V prípade solitárnej obličky môže byť symptómom oligúria, alebo v prípade obštrukcie anúria.

Diagnostika Laboratórna diagnostika Medzi základné laboratórne vyšetrenia príznakov sprevádzajúcich hydronefrózu patria vyšetrenie moču, krvi a bakteriologické vyšetrenie moču. Medzi odporúčané laboratórne vyšetrenia krvi patria vyšetrenie koncentrácie urey, kreatinínu a draslíka v sére, krvný obraz, C-reaktívny proteín. Zníženie koncentrácií hladiny vápnika a fosforu, anémia a zvýšené hodnoty parathormónu svedčia skôr o chronickom ochorení obličiek. Vyšetrenie špecifických protilátok v sére umožní rozpoznanie prípadného autoimunitného ochorenia (ANA protilátky, anti-ds DNA protilátky, protilátky proti glomerulárnej bazálnej membráne, ANCA protilátky), ďalej elektroforetické vyšetrenie a koncentrácie zložiek komplementu. Vyšetrenie moču chemicky, osmolalita (nad 500 mOsm/kg poukazuje na prerenálne a nižšia ako 300 mOsm/kg na renálne príčiny), vyšetrenie močového sedimentu upozorní na možnosť viacerých ochorení.

80

inVitro

• chemické vyšetrenie moču a močového sedimentu (v čerstvom moči získanom zo stredného prúdu po umytí genitálu čistou vodou) – prítomnosť krvi alebo bielkovín svedčia o tubulointersticiálnej nefritíde alebo glomerulonefritíde, • pH moču ≥ 6 podporuje podozrenie na infekciu močových ciest (IMC), • hematúria: množstvo červených krvných elementov vztiahnuté na objemovú jednotku (norma 10 ery/mikroliter) alebo 2-3 erytrocyty v zornom poli pri mikroskopickom vyšetrení (u detí 5 ery), • proteinúria (g/24 h), • leukocytúria (menej presné vyšetrenie indikačnými papierikmi, presnejšie vyšetrením močového sedimentu – pozitívny nález: viac než 10 leukocytov na zorné pole), • najspoľahlivejším dôkazom je leukocytúria a erytrocytúria kvantitatívne: močový sediment z trojhodinového zberu moču (podľa Hamburgera) (norma: do 4000 leukocytov a do 2000 erytrocytov za minútu), • kvantitatívne bakteriologické vyšetrenie moču (vykonávame pri podozrení na IMC vždy) – pozitívny nález: 105 kolónií/ml moču (ale pri klinickej symptomatológii ako pozitívny hodnotíme aj nižší počet baktérií, u detí už aj pri počte 103 kolónií/ml). Zobrazovacie diagnostické metódy Na potvrdenie diagnózy sa najčastejšie využíva ultrazvukové zobrazenie. Ďalšími zo zobrazovacích techník sú počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI). Diagnóza hydronefrózy môže zahŕňať aj cystoskopiu, ktorá používa dlhú trubicu so svetlom a kamerou na konci (cystoskop), ktorá umožňuje lekárovi nahliadnuť do močovej rúry a močového mechúra. Ďalším zo spektra zobrazovacích funkčných vyšetrení je scintigrafické vyšetrenie. Pri ultrazvukovom zobrazení obličiek a vývodných ciest močových (prenatálna a postnatálna diagnostika) sa hodnotí: • dĺžka a šírka obličky, • echogenita parenchýmu a stupeň dilatácie KPS podľa Spoločnosti pre fetálnu urológiu (SFU): 1. stupeň: ľahko rozšírená panvička 2. stupeň: rozšírená panvička a jeden alebo niekoľko kalichov 3. stupeň: dilatovaná panvička a všetky kalichy 4. stupeň: výrazná dilatácia panvičky a kalichov a redukcia parenchýmu.

25 %

V prvom roku života sa pohybuje výskyt vrodenej hydronefrózy na úrovni okolo 25Å%.


Rezistencia v brušnej dutine U novorodenca sa odporúča vyšetrovať najskôr po 48 hodinách života, lepšie 3. až 4. deň, vzhľadom k nižšej hydratácii a fyziologickej oligúrii v prvých dňoch života; veľmi skoré ultrasonografické vyšetrenie je indikované len pri závažnom prenatálnom náleze (podozrenie na chlopňu zadnej uretry, významná obojstranná dilatácia KPS a iné); frekvencia kontrolných ultrazvukových vyšetrenie závisí od závažnosti nálezu: • fyziologický nález u dojčiat: šírka parenchýmu >8 mm, jeho echogenita je rovnaká alebo vyššia ako echogenita pečene, • dilatácia 1. stupňa podľa SFU, intrarenálna šírka panvičky (Apiro) <10 mm, priemer močovodu <5 mm. Dynamická scintigrafia obličiek je vyšetrenie, pri ktorom sa hodnotí rozloženie podaného rádioizotopu vo vyšetrovanom orgáne. Umožňuje zhodnotiť veľkosť orgánu, jeho funkčný stav a eventuálne chorobné zmeny, vzájomné porovnanie funkčnej schopnosti obličiek; zobrazuje kinetiku intravenózne podaného rádiofarmaka (MAG3) a jeho transport vývodnými cestami močovými; podaním furosemidu možno získať diuretickú krivku. Vykonáva sa v indikovaných prípadoch medzi 4. a 6. týždňom života: • vylučovacia urografia – v súčasnosti menej využívaná, • magnetická rezonancia – natívne MR-urografia s 3D rekonštrukciou, • MR-angiografia s 3D rekonštrukciou, • diuretická 3D MR-urografia.

Diferenciálna diagnostika • • • • • •

Obštrukcia močového mechúra Zväčšená prostata Nádor močového mechúra Rakovina maternice Rakovina krčka maternice Rakovina vaječníkov

U pediatrických pacientov: • Vrodená zadná uretrálna chlopňa • Vezikoureterálny reflux • Stenóza ureteropelvickej junkcie

Liečba hydronefrózy

Liečba hydronefrózy sa zvyčajne zameriava na základné ochorenie alebo príčinu, napríklad obličkový kameň alebo infekciu. Niektoré prípady je možné vyriešiť bez chirurgického zákroku. Infekcie môžu byť liečené antibiotikami. Obličkový kameň sa môže prepasážovať sám (spontánne, s pomocou infúznej spazmoanalgetickej liečby) alebo pri významnej veľkosti treba chirurgickú intervenciu. V prípade významného zablokovania odvodných ciest močových a závažnej hydronefrózy môže byť potrebné odstrániť prebytočný moč pomocou katétra na vypustenie moču z močového mechúra alebo pomocou špeciálnej trubice nazývanej nefrostómia, ktorá odvádza moč z obličiek. Kľú-

Medzi odporúčané laboratórne vyšetrenia krvi patria vyšetrenie koncentrácie urey, kreatinínu a draslíka v sére, krvný obraz, C-reaktívny proteín.

čom k liečbe je čo najrýchlejšie vyriešenie problému, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu obličiek. Závažné prípady zablokovania moču a hydronefrózy môžu poškodiť obličky a viesť k zlyhaniu obličiek. Ak dôjde k zlyhaniu obličiek, bude nevyhnutná liečba buď dialýzou, alebo transplantáciou obličky. Avšak väčšina ľudí sa môže zotaviť z hydronefrózy, ak sa liečia dostatočne včas.

Literatúra 1. Rasmussen PE1, Nielsen FR.: Hydronephrosis during pregnancy: a literature survey. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1988 Mar;27(3):249-59. 2. Oliveira EA1, Oliveira MC, Mak RH.: Evaluation and management of hydronephrosis in the neonate. Curr Opin Pediatr. 2016 Apr;28(2):195-201. 3. Liu DB1, Armstrong WR 3rd2, Maizels M3.: Hydronephrosis: prenatal and postnatal evaluation and management. Clin Perinatol. 2014 Sep;41(3):661-78. 4. Estrada CR Jr1.: Prenatal hydronephrosis: early evaluation. Curr Opin Urol. 2008 Jul;18(4):401-3. 5. St Aubin M1, Willihnganz-Lawson K, Varda BK, Fine M, Adejoro O, Prosen T, Lewis JM, Shukla AR.: Society for fetal urology recommendations for postnatal evaluation of prenatal hydronephrosis--will fewer voiding cystourethrograms lead to more urinary tract infections? J Urol. 2013 Oct;190(4 Suppl):1456-61. 6. Lee NG1, Rushton HG1, Peters CA1, Groves DS1, Pohl HG2.:Evaluation of prenatal hydronephrosis: novel criteria for predicting vesicoureteral reflux on ultrasonography. J Urol. 2014 Sep;192(3):914-8. 7. Yuruk E, Tuken M, Sulejman S, Colakerol A, Serefoglu EC, Sarica K, Muslumanoglu AY.: Computerized tomography attenuation values can be used to differentiate hydronephrosis from pyonephrosis. World J Urol. 2017 Mar;35(3):437-442. 8. Hong S, Kim YG, Ahn SM, Bae SH, Lim DH, Kim JK, Lee CK, Yoo B.: Clinical outcomes of hydronephrosis in patients with systemic lupus erythematosus. Int J Rheum Dis. 2016 Dec;19(12):1317-1321.

Alpha medical

81


T É M A ČÍ S LA

Adrenálne incidentalómy MUDr. Michal Mokáň, PhD.1 MUDr. František Nehaj1 MUDr. Juraj Sokol, PhD.2 MUC. Martin Jozef Péč3 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin1 prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.1 I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

1

2 Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

študent 6. ročníka, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 3

82

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine

Adrenálne incidentalómy (AI) predstavujú skupinu tzv. náhodne vizualizovaných (USG, CT, MRI) adrenálnych lézií, más v abdominálnej dutine. V súčasnej dobe sa pod termínom AI rozumie patologický útvar s veľkosťou 1 cm a viac, avšak do tejto skupiny nespadajú AI s prejavmi endokrinologickej nadprodukcie a incidentalómy u pacientov so známou malignitou. Postupne dochádza pri progrese vývoja techniky k nárastu incidencie incidentalómov. Častejší výskyt je u žien, u pacientov s malígnymi ochoreniami, s metabolickým syndrómom, prípadne u ľudí v staršom veku. Zásadným cieľom v prípade ich manažmentu je vylúčenie, alebo potvrdenie hormonálnej aktivity a eventuálne rozpoznanie ich možného malígneho potenciálu. V súčasnej dobe nie je prijatý žiadny exaktný konsenzus v prípade ich manažmentu. Benígne adrenálne lézie majú vo všeobecnosti častejší výskyt než malígne nálezy. Dominujúca príčina hyperfunkcie je subklinický hyperkortizolizmus, no terapeutický pohľad na týchto pacientov je kontroverzný. Nie sú prijaté ani jasné odporúčania na frekvenciu pravidelných rádiologických kontrolných zobrazení pri sledovaní pacientov s AI. Opakované CT kontrolné vyšetrenia taktiež predstavujú zvýšené riziko výskytu rakoviny vplyvom ionizujúceho žiarenia. Úvod

AI predstavujú rozsiahlu skupinu adrenálnych lézií, ktoré sú zväčša zistené ako vedľajší náhodný nález pri vizualizačnom vyšetrení brušnej dutiny. Incidencia AI za posledné desaťročia vzrástla najmä vďaka rozvoju neinvazívnych zobrazovacích metód abdomenu. Diagnosticko-terapeutická stránka je predovšetkým o vylúčení, alebo potvrdení malígneho potenciálu incidentalómov a taktiež o vyšetrovaní možnej hormonálnej aktivity AI. No napriek pokroku vo vizualizačných technikách zostáva otázka manažmentu AI stále otvorená (1, 3).

Incidencia, prevalencia a etiológia

Prevalencia AI za pomoci CT vyšetrenia je vzhľadom k mnohým svetovým štúdiám veľmi variabilná. Bežne sa uvádza v autoptických štúdiách na úrovni 1,5Å–Å8,5Å%, veľké CT štúdie uvádzajú prevalenciu do 2,5Å% a v populácii nad 55 rokov okolo 4,4Å%. Avšak je otázne, či zvýšená incidencia AI je následkom technického pokroku pri zobrazovacích technikách alebo ide o nárast celkového počtu AI (2). Okolo 56Å% všetkých AI predstavujú benígne adrenokortikálne adenómy (prevažne nefunkčné), nasledujú karcinómy, feochromocytómy, no v malom množstve sa v literatúre objavujú taktiež metastázy v nadobličkách, cysty, myelolipómy a iné (Tab. č. 1) (1). Narastajúci počet AI je v prípade pacientov s obezitou, diabetes mellitus, artériovou hypertenziou, ale tiež u starších pacientov a žien. Z karcinómov dominujú prevažne adrenokortikálne karcinómy, ktoré sú

však celkovo pomerne ojedinelé s prevalenciou približne 0,2Å% spomedzi všetkých malígnych ochorení. Je však veľmi náročné odhadnúť skutočnú incidenciu. Viac ako 50Å% karcinómov je hormonálne afunkčných, pričom najčastejší hormonálny prejav predstavuje hyperkortizolizmus. Bilaterálny výskyt je prítomný asi u 10Å% všetkých pacientov. Tiež je častejší výskyt AI v prípade pacientov so známym onkologickým ochorením. V prípade adrenálnych karcinómov je výskyt extraadrenálnych MTS najčastejšie v prsníku, pľúcach no taktiež aj v obličkách (2, 3, 4).

Tabuľka č. 1 – Etiologická klasifikácia expanzívnych procesov v oblasti nadobličiek (podľa J. Marek, V. Hána et al, Endokrinologie, 2017). Nádory kôry nadobličiek: adenóm, karcinóm, nodulárna hyperplázia Nádory drene nadobličiek: feochromocytóm, neuroblastóm, ganglioneuróm MTS do oblasti nadobličiek: bronchogénny karcinóm, Ca mammae, Gravitzov tumor a iné Ostatné nádory: lipóm, myelolipóm, neurofibróm, leiomyóm, hemangióm, angiosarkóm, cysta a iné Pseudoadrenálne nádory: nádory obličiek, pankreasu, sleziny, pečene, žalúdka

Alpha medical

83


T É M A ČÍ S LA Diagnostika

Ako bolo spomínané, základným diagnostickým cieľom je prešetrenie eventuálnej hormonálnej aktivity AI. Do skupiny sekrečne aktívnych tumorov radíme feochromocytómy a kortikálne tumory, ktoré môžu produkovať aldosterón, glukokortikoidy alebo sexuálne hormóny (6, 8).

Opakované CT kontrolné vyšetrenia taktiež predstavujú zvýšené riziko výskytu rakoviny vplyvom ionizujúceho žiarenia.

Klinický obraz

Väčšinou je klinický obraz pri AI takmer asymptomatický, pričom na prítomnosť AI sa príde často len náhodne. Okrem lokálnych príznakov v prípade väčších adrenálnych más, sa AI môžu prejaviť taktiež produkciou hormónov (Tab. č. 2) (1). Preto treba pri každom náleze nádoru nadobličiek zistiť, či je incidentalóm hormonálne aktívny, alebo nie (4, 5). • nadprodukcia aldosterónu sa prejavuje často výraznou artériovou hypertenziou, hypokaliémiou, únavou, parestéziami, kŕčmi a slabosťou, • nadprodukcia kortizolu (s výnimkou subklinického hyperkortizolizmu) je typická charakteristickou abdominálnou obezitou, mesiacovitou tvárou, svalovými a kožnými atrofiami, hematómami, opuchmi, artériovou hypertenziou, osteoporózou, poruchou glukózovej tolerancie a poruchou menštruačného cyklu, • v prípade nadprodukcie katecholamínov sú v popredí artériová hypertenzia (často záchvatovitá), palpitácie, bolesti na hrudníku, pľúcny edém, cievna mozgová príhoda a iné, • nadprodukcia androgénov je typická hlavne pre karcinómy kôry nadobličiek, u mužov sa prejavujúca menej výrazne, no v prípade žien je často prítomný hirzutizmus, akné, alopécia, niekedy až virilizácia (1, 4, 5).

84

inVitro

1. Aldosterón produkujúce AI – prevalencia sa pohybuje na úrovni približne 0,5Å% medzi pacientami s artériovou hypertenziou. Klasickými prejavmi aldosterón produkujúcich AI sú prítomná hypertenzia a hypokaliémia. V prípade nálezu spontánnej hypokaliémie je nevyhnutné vyšetrovať tiež aldosterónovo–renínový pomer (ARR), pričom pri hodnote ARR nad 300 je nevyhnutné realizovať dynamické testy na potvrdenie, respektíve vylúčenie primárneho hyperaldosteronizmu (2, 7, 8). 2. Feochromocytóm – v prípade AI je výskyt feochromocytómov na úrovni 3,4Å% s nevyhnutným stanovením voľných metanefrínov v plazme, 24-hodinovej exkrécie močových katecholamínov (nižšia senzitivita ako v prípade stanovenia metanefrínov v plazme) a stanovenia kyseliny vanilmandľovej (obsolentná metóda). Len okolo 60Å% pacientov s nálezom feochromocytómu má zároveň podľa štúdii prítomnú aj hypertenziu, pričom zhruba 9Å% je úplne asymptomatických bez akýchkoľvek príznakov (bolesti hlavy, búšenie srdca, potenie a iné). Včasné nerozpoznanie feochromocytómu môže viesť k život ohrozujúcim komplikáciam najčastejšie počas invazívnych vyšetrení, respektíve počas celkovej anestézy (1, 3, 7).

Tabuľka č. 2 – Rozdelenie AI podľa hormonálnej funkcie (podľa J. Marek, V. Hána et al, Endokrinologie, 2017). Afunkčné nádory nadobličiek (70Å–Å94 %) Kôrové nádory s nadprodukciou hormónov: • nádory produkujúce aldosterón (1–7 %) • nádory produkujúce kortizol (1–12 %) • nádory produkujúce androgény (zväčša spolu so sekréciou s inými kortikosteroidmi) Dreňové nádory s nadprodukciou hormónov: • feochromocytómy (1–11 %)


Rezistencia v brušnej dutine 3. Kortizol produkujúce AI – v prípade diagnostického procesu AI produkujúcich glukokortikoidy sú rozdiely v rozsahu vyšetrení, ktoré varírujú od vyšetrenia 1 mg dexametazónového testu až po kompletné testovanie (vyšetrenie močového kortizolu, respektíve slinného kortizolu, diurnálneho profilu plazmatického kortizolu, štandardného dexametazónového testu, močových 17–hydroxysteroidov, dehydroepiandrosterón–sulfátu (DHEAS), adrenokortikotropného hormónu (ACTH)). Na základe týchto vyšetrení je možné oddiferencovať klasický klinický hyperkortizolizmus od subklinického Cushingovho syndrómu, pri ktorom nebývaju plne vyjadrené klinické príznaky (s výnimkou hypertenzie, diabetes mellitus a exogénnej obezity, vzhľadom k vysokej frekvencii ich výskytu v populácii). Presná diagnostika subklinického hyperkortizolizmu nie je v praxi jednotná, napriek relatívne častému výskytu spomedzi AI. Zároveň je nejednotný názor na ďalší dispenzár v prípade týchto pacientov, vzhľadom na to, že podľa mnohých autorov len v niektorých prípadoch dochádza počas života k progresii ochorenia do plne rozvinutého klinického hyperkortizolizmu. Sekrécia DHEAS je stimulovaná ACTH, čo dáva prepoklad, že autonómna sekrécia kortizolu adenómom je dostatočná na supresiu plazmatického ACTH, čo ma za následok nízke koncentrácie DHEAS. Na základe tohto faktu niektorí autori odporúčajú vyšetrovanie DHEAS spolu s nočným dexametazónovým testom pri diagnostikovaní subklinického hyperkortizolizmu, napriek tomu, že časť autorov poukazuje na relatívne vysoké falošne negatívne výsledky v prípade nočného dexametazónového testu v porovnaní so štandardnými 2 mg (1, 2, 8). 4. Androgény a estrogény produkujúce AI – v prípade nadprodukcie androgénov je vždy na mieste podozrenie na adrenokortikálny karcinóm, za marker nadprodukcie je považovaný DHEAS, no sú prítomné kontroverzné názory o význame jeho zvýšených koncentrácii. Nadprodukcia estrogénov je ojedinelý patologický stav. ktorý sa u mužov môže prejavovať napríklad gynekomastiou (3, 5).

Zobrazovacie metódy

V súčasnosti je prvou voľbou a zároveň najsenzitívnejšou zobrazovaciou metódou pri identifikácii AI CT vyšetrenie, eventuálne MRI vyšetrenie. Najzásadnejšie v praxi je posúdiť možný zhubný potenciál AI a tým pádom odlíšiť suspektné malígne od benígnych lézii. CT vyšetrenie dokáže zobraziť nodulárne lézie už od 3 – 5 mm (3). Všeobecne dobre ohraničené malé tumory s homogénnou denzitou sú najčastejšie benígne lézie na rozdiel od karcinómov, ktoré sú väčšie, nehomogénne, s centrálnou hypodenznou areou, predstavujúcou nekrózu, respektíve hemorágiu. Kalcifikácie sú prítomné pri asi 30Å% karcinómov, pričom potvrdenie malignity vychádza z evidencie o lokálnej invázii, nodulárnom šírení alebo prítomných vzdialených MTS (4, 8). Predovšetkým veľkostné kritérium zohráva nemalú úlohu pri posudzovaní možného malígneho potenciálu AI. V prípade adrenálnych lézii s veľkostným priemerom okolo 4 cm je pomer benígnej lézie k malígnej 8:1. Rozporuplné sú názory týkajúce sa progresie rastu lézie k malígnemu potenciálu. Doteraz nebola potvrdená žiadna malígna transformácia v prípade zväčšovania sa adrenálnej hmoty o viac ako 1 cm v priebehu dlhodobého sledovania (Tabuľka č. 3) (1, 8, 9).

3¦–¦5 mm Najzásadnejšie v praxi je posúdiť možný zhubný potenciál AI a tým pádom odlíšiť suspektné malígne od benígnych lézií. CT vyšetrenie dokáže zobraziť nodulárne lézie už od 3 – 5 mm.

Alpha medical

85


T É M A ČÍ S LA Vhodnejším kritériom na posúdenie malígneho potenciálu lézie je meranie nekontrastnej CT denzity adrenálnej hmoty a taktiež je prínosné postkontrastné zväčšenie denzity pri neadenomatóznych léziach ako sú feochromocytómy, MTS a adrenokortikálne karcinómy. Denzita je meraná v Hounsfieldových jednotkách (HU), pričom nádory s denzitou menšou ako 10 HU sú často benígne, s denzitou nad 10 HU je lézie vhodné ďalej dovyšetrovať a dodiferencovať (10). Svoje nezanedbateľné postavenie v diagnostike AI má aj MRI vyšetrenie z dôvodu lepšieho tkanivového kontrastu a schopnosti zobrazovania v mnohonásobných rovinách, hoci nemá vyššiu senzitivitu než CT vyšetrenie. MTS a adrenokortikálne karcinómy majú na zobrazení MRI vyššiu intenzitu signálu v porovnaní s benígnymi léziami. MR má význam aj pri stanovení stagingu adrenálneho karcinómu. Senzitivita tejto vyšetrovacej modality má približne 75–80Å%. Typický je obraz feochromocytómu, ktorý má najvyššiu intenzitu signálu. Z ostatných vyšetrovacích metód je v praxi využívané hlavne USG nadobličiek, ktoré je však limitované nízkou senzitivitou a spoľahlivo sa zobrazia len masy väčšie ako 3 cm. Taktiež je dostupná scintigrafia, ktorá má význam hlavne pri diagnostike primárneho hyperaldosteronizmu, diferenciácii medzi benígnymi a malígnymi léziami a pri zobrazení feochromocytómu. Z ostatných vyšetrovacích metód treba spome-

núť pozitrónovú emisnú tomografiu (PET) pri odlišovaní benígnych a malígnych lézii (3, 4, 9). Molekulárna diagnostika (DNA, RNA, FISH a pod.) je čiastočne využiteľná len v prípade feochromocytómov (cca 24Å% je dedičných) spojených s MEN 2 (MEN 2a a MEN 2b), von Recklinghausenovou neurofibromatózou NF – 1, von Hippel Lindau syndrómom a familiárnym paragangliómom (2). Na okraji využiteľnosti v prípade diagnostiky AI vzhľadom k častým nereprezentatívnym vzorkám a nutnosti opakovať vyšetrenie sa nachádza vyšetrovanie pomocou tenkoihlovej aspiračnej biopsie (FNAB). Zároveň je relatívne komplikovaná diferenciálna diagnostika medzi adenómom a dobre diferencovaným karcinómom. V prípade, že nie je známe malígne ochorenie u pacienta, alebo CT, MRI, prípadne scintigrafické vyšetrenie predpokladajú prítomnosť adenómu, nie je indikácia FNAB opodstatnená (2, 4, 6).

Tabuľka č. 3 – Všeobecná charakteristika najčastejších expanzií v oblasti nadobličiek (podľa J. Marek, V. Hána et al, Endokrinologie, 2017). Veľkosť pri diagnóze

Tvar

Štruktúra

Unilaterálne / bilaterálne

Kalcifikácie

Feochromocytóm

≥ 2 cm

okrúhly

nehomogénna

2-krát častejšie vpravo, MEN II – bilaterálne

môžu byť

MTS

rôzna

nepravidelný

nehomogénna

obe možnosti

môžu byť

Karcinóm

≥ 5 cm

nepravidelný

nehomogénna

unilaterálne

môžu byť

Hyperplázia

zväčša ≤ 2 cm noduly ≤ 2 cm

zachováva základný tvar

homogénna

obe možnosti

nie

Myelolipóm

zväčša rozmerný

okrúhly

zväčša homogénna

najčastejšie unilaterálne

môže byť po krvácaní

Cysta, pseudocysta

rôzna

okrúhly

homogénna

obe možnosti

môže byť po krvácaní ev. v stene

Adenóm

rôzna u afunkčných, hyperfunkčné majú cez 1 cm

okrúhly

homogénna

najčastejšie unilaterálne

nie

86

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine Sledovanie a liečba

V prípade sledovania AI bez hormonálnej aktivity a pri suspektnej benígnej povahe lézie nie je ani v súčasnej dobe zaujaté pevné stanovisko. Všeobecne odporúčané je hormonálne vyšetrenie AI raz ročne počas 5 rokov, pričom lézie s typickými charakteristikami adenómu, rozmerov do 2 cm, sa neodporúča vôbec zobrazovať a väčšie lézie sa odporúča zobraziť ešte raz po 3–6 mesiacoch. V niektorých prípadoch dochádza k postupnej redukcii adrenálnej hmoty, ojedinele až k vymiznutiu AI. Presný princíp tohto procesu nie je však v súčasnosti jasný. Individuálne rozhodnutie ohľadom ďalšieho postupu pri AI je v prípade objavenia sa hormonálnej aktivity AI alebo v prípade zväčšenia tumoru o 1 cm. Pri zvažovaní opakovaných CT vyšetrení treba brať ohľad na zvýšenú radiačnú záťaž a riziko malignity po opakovaných vyšetreniach (2, 3, 11, 12, 13).

Všeobecne odporúčané je hormonálne vyšetrenie AI raz ročne počas 5 rokov.

Literatúra

Adrenalektómia je indikovaná pri všetkých hormonálne aktívnych adrenálnych léziach a tiež pri malígnych tumoroch. V mnohých prácach je údaj o výskyte 90Å% adrenokortikálnych karcinómov s priemerom väčším ako 6 cm, pričom adenómy s takouto veľkosťou sú veľmi ojedinelé. Operačné riešenie (resekcia) je preto plne indikovaná v prípade AI s veľkosťou nad 6 cm, pričom v prípade AI s rozmerom medzi 3–6 cm je na mieste individuálne zhodnotenie nálezu so zvážením eventuálnej resekcie AI, ktorá je v súčasnej dobe odporúčaná aj v prípade hormonálne inaktívnych AI v týchto rozmeroch. AI menšie ako 3 cm majú byť posudzované z hľadiska hormonálnej aktivity a malígneho potenciálu (1, 8, 10).

1. Marek J., Hána V., et al. Endokrinologie, 2017; 345 - 346. 2. Lazúrová I., Payer J., et al. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii, 2014; 192 – 199. 3. Wagnerová H., Lazúrova I., Trejbal D. Adrenal incidentaloma, Bratisl. lek. Listy, 102, 2001; č. 2: 146 – 152. 4. Pacák K., Lazúrová I., et al. Nádory nadledvin v současné klinické praxi. Galen, 2011; s. 237. 5. Kršek M., Matějovská H. Diferenciální diagnóza incidentalomu nadledvin a úloha zobrazovacích metód. Vnitř. Lék., 2002; 48: 379 – 388. 6. Čáp J., Gabalec F. Incidentalomy nadledvin. Vnitř. Lék., 2015; 61: 852 – 857. 7. Terzolo M., Stigliano A., Chiodini I., et al. AME position statement on adrenal incidentaloma. Eur. J. Endocrinol. 2011; 164: 851 – 870. 8. Mantero F., Arnaldi G. Investigation protocol: adrenal

Záver

Ideálnym diagnostickým a liečebným postupom v prípade AI je prešetrenie hormonálnej aktivity a anatomických parametrov na CT a MRI. Minimálne vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie kaliémie, nočný 1 mg dexametazónový test a 24-hodinový zber moču na katecholamíny. Adrenalektómia je indikovaná v prípade potvrdenia hormonálnej aktivity, eventuálne pri anatomických parametroch svedčiacich pre malignitu. Poďakovanie: práca bola podporená grantami VEGA 1/0187/17 a APVV-17-0054.

enlargement. Clin. Endocrinol., 1999; 50: 141 – 146. 9. Kloos RT., Gross MT., Francis IR., et al. Incidentally discovered adrenal masses. Endocr. Rev., 1995; 16: 460 – 484. 10. Mansmann G., Lau J., Balk E., et al. The clinically inapparent adrenal mass: update in diagnosis and management. Endocr. Rev., 2004; 309 - 340. 11. Bernini GP., Moretti A., Oriandini C., et al. Long – term morphological and hormonal follow – up in a single unit on 115 patients with adrenal incidentaloms. British J. Cancer, 2006; 92: 1104 – 1109. 12. Russel R.P., Masi A.T., Bellow J.A. Adrenal adenoma and hypertension. Bull. Johns Hopkins Hosp., 1967; 120: 49 – 54. 13. Kreze A. Jr., Okálová D., Vaňuga P., Putz Z., Kodaj J., Hrnčiar J. Výskyt primárneho aldosteronizmu v súbore ambulantných hypertonikov. Vnitř. Lék, 1999; 45: 17 – 21.

Alpha medical

87


T É M A ČÍ S LA

Parazitárne ochorenia

MUDr. František Nehaj1 MUDr. Marianna Kubašková4 MUDr. Michal Mokáň, PhD.1 MUDr. Juraj Sokol, PhD.2 MUC. Martin Jozef Péč3 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin1 prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.1 I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

1

2 Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 3 študent 6. ročníka, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 4 Rádiologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

88

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine

Niektoré parazitárne ochorenia sú rozšírené celosvetovo, iné len lokálne. Všeobecne sa v Slovenskej republike vyskytujú najmä helmintózy (enterobióza, toxokaróza, askarióza) a parazitózy zavlečené z trópov a subtrópov (napríklad malária, schistozomóza). Najčastejším vstupom parazita do organizmu je gastrointestinálny trakt, prípadne porušená sliznica alebo koža. Výrazne sa na rozšírení parazitóz podieľa úroveň hygieny, možnosť kontaminácie vody, úroveň prípravy mäsa, a cestovanie do krajín, kde je výskyt konkrétnych parazitóz pomerne častý. Parazit je organizmus, ktorý využíva iný organizmus k vlastnému životu. Klinický obraz

Prítomnosť parazita v tele zdravého človeka zvyčajne nevyvolá žiadne symptómy. Priebeh ochorenia potom teda závisí od celkového stavu pacienta (hostiteľského organizmu), od druhu vyvolávateľa, a aj od veľkosti infekčnej dávky. Symptómy sú väčšinou všeobecné, netypické, prezentované najmä dyspeptickými ťažkosťami rôznej závažnosti, môžu však byť prezentované aj vážnejšou symptomatikou, či už orgánovou alebo systémovou, prípadne až smrťou pacienta (hostiteľa) (11, 12).

90¦%

parazitóz nemá jednoznačný klinický alebo patognomický príznak.

Diagnostika

Vzhľadom na fakt, že až 90Å% parazitóz nemá jednoznačný klinický alebo patognomický príznak, nevyhnutná je laboratórna diagnostika na detekciu vyvolávateľa. Diagnostika je teda buď priama, nepriama, alebo sa opiera o pomocné vyšetrovacie metódy. Priama diagnostika (realizovaná na špecializovaných parazitologických pracoviskách) – vyšetrenie stolice, moču, krvi, mozgovo-miechového moku, spúta, bioptického materiálu (ako je biopsia svalu, čreva, pečene, močového mechúra, kože).

Vyšetrením stolice, vyšetrením duodenálnej šťavy je možné diagnostikovať helminty a motolice. Vyšetrením moču, exkrétov z uretry, exprimátov z prostaty vieme detekovať schistozómy. Biopsiou močového mechúra možno preukázať schistozómy, biopsiou pečene zase echinokoky. Nepriama diagnostika – sérologický dôkaz protilátok v krvi (najmä na dôkaz echinokokov ai.), alergické kožné reakcie vo forme intradermálnych testov, majú však nízku špecificitu. Výskyt malígnych ochorení je sporadický, prípadne endemický, vzhľadom na vzťah k infekcii. Vyskytujú sa v každom veku, u mužov menej často v porovnaní so ženami v pomere 1,3 – 1,5 : 1; rovnako o niečo častejšie v priemyselných oblastiach v porovnaní s poľnohospodárskymi. Medzi pomocné vyšetrovacie metódy patrí vyšetrenie krvi (krvný obraz, krvný náter, sedimentácia erytrocytov, hladiny pečeňových enzýmov, vyšetrenie likvoru, ai. Významnú úlohu zohrávajú aj zobrazovacie metódy ako ultrasonografia, počítačová tomografia, scintigrafia, laparoskopia ai. (1, 6).

Alpha medical

89


T É M A ČÍ S LA Motolice (Trematodes)

Dospelý jedinec dosahuje od desatín milimetrov do niekoľkých centimetrov. Jeho telo je ploské a má jednu alebo viac prísaviek (na prichytenie sa k hostiteľovi). Ich telo môže, ale nemusí byť pokryté glykokalyxom, ktorý má ochrannú funkciu. Motolice parazitujú najmä v gastrointestinálnom a dýchacom trakte, vyskytnúť sa môžu však v ktorejkoľvek orgánovej sústave (8). Životný cyklus Miracidium (prvé larválne štádium) – vývoj v oplodnenom vajíčku, ktoré následne opúšťa → slimák (prvý medzihostiteľ) – v jeho tele dochádza k partenogenéze – vývoju nových jedincov z neoplodneného vajíčka → prvá generácia sú sporocysty → redie → cerkárie → opustenie medzihostiteľa (nachádzajú sa väčšinou vo vode) → definitívny hostiteľ (premena na motolice) (1 ,4, 7). Medicínsky najvýznamnejší rod motolíc predstavujú schistozómy spôsobujúce schistozomózu. Sú na druhom mieste najrozšírenejších tropických parazitóz (prvé miesto obsadzuje malária). Sú to malé tenké červy, ktoré majú oddelené pohlavie. Vyskytujú sa len v sladkých vodách tropických a subtropických oblastí. V týchto typoch vôd sú prítomní ich medzihostitelia – slimáky. Mortalita je okolo 200 000 ľudí/rok celosvetovo a predstavuje najčastejšiu príčinu rozvoja pľúcnej hypertenzie (5). V stene močového mechúra (+ uretra, pohlavné orgány) často parazitujú samičky S. haematobium. V stene čreva a v pečeni parazitujú samičky S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi. V stene hrubého čreva a rekta parazituje S. intercalatum (5). Infekcia nie je prenosná z človeka na človeka. Infekčné štádium predstavuje štádium cerkárií. Na preniknutie kožou stačí pár minút. Patogénny agens predstavujú vajíčka. Cirkuláciou sa vajíčka dostávajú do pečene, pľúc a iných orgánov (hematogénny rozsev), čo predstavuje chronickú fázu. Dospelí jedinci žijú a produkujú vajíčka až 35 rokov, zatiaľ čo samotné vajíčka majú obmedzenú životnosť – 1 mesiac, preto sú v tkanivách prítomné živé i odumreté vajíčka, ktoré kalcifikujú. Z vajíčok sa uvoľňujú antigény a enzýmy, ktoré aktivujú imunitný systém hostiteľa, v ich okolí tak vzniká lokálna zápalová reakcia, pri ktorej sa tvoria granulómy a fibróza (1, 2, 5).

90

inVitro

Klinické symptómy tak závisia od intenzity a fázy infekcie. Začiatok býva často asymptomatický. Prognóza ochorenia je závažná, ovplyvnená je dĺžkou trvania, množstvom patogénu, jeho lokalizáciou a celkovým stavom ako aj imunitou definitívneho hostiteľa (5, 7). Kožná fáza – tzv. cerkáriová dermatitída. Po 12Å–Å48 hodinách po kúpaní v rizikových vodách sa objavuje vyrážka. Tá je prítomná len v mieste styku kože s cerkáriami. Sprievodnými symptómami sú výrazný pruritus, edém, lymfadenopatia, zvýšená telesná teplota. Ústup príznakov aj bez terapie je počas 14 dní po infekcii. Subakútna a akútna schistozomóza – tzv. toxické štádium, prítomné 2Å–Å16 týždňov po infekcii – tzv. Katajama syndróm (hyperergická reakcia): horúčka, únava, bolesti končatín, hlavy a brucha, hnačky, urtikária, kožné edémy, zväčšenie pečene, sleziny a lymfatických uzlín, v laboratórnom obraze eozinofília. Chronická schistozomóza – tzv. traumatické štádium, prítomné 3Å–Å6 mesiacov až niekoľko rokov po infekcii. Vzniká ako následok hromadenia vajíčok v tkanivách orgánov (3, 4, 5). Prejavom zápalovej reakcie okolo vajíčok môže byť hnačka, hematúria, abdominálna bolesť, hepatosplenomegália, anorexia, portálna hypertenzia, neurologické ťažkosti (5). Diagnostika Dôkladná cestovateľská anamnéza (treba myslieť na dlhú inkubačnú dobu). Mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu stolice, močového sedimentu. Biopsia kože (3 dni po infekcii), močového mechúra a čreva, ďalej sérologické testy, pomocné vyšetrovacie metódy – rőntgen, ultrasonografia, kolposkopia cervixu a steny vagíny (5, 6).

12 – 48 h

Po 12 – 48 hodinách po kúpaní v rizikových vodách sa objavuje vyrážka.


Rezistencia v brušnej dutine Pásomnice (Cestodes)

Predstavujú červy charakteristické plochým telom, ktoré parazitujú najmä v čreve väčšiny stavovcov. Na sliznicu sa prichycujú pomocou hlavičky, ktorá má prísavné ryhy, háčiky alebo prísavky. Dospelý jedinec má hlavičku (scolex) a článkované telo (1 000Å–Å2 000 článkov) (1, 9). Životný cyklus Oplodnené vajíčka (prítomné v článkoch pásomnice) sa postupne oddeľujú od tela pásomnice, ktorá žije v čreve človeka → vylučovanie stolicou do vonkajšieho prostredia → medzihostiteľ (dobytok) → v duodene medzihostiteľa sú uvoľnené larvy → prechod črevnou stenou do krvi/lymfatického systému → svalovina, príp. iné orgány → človek (črevo). Nákaza sa šíri prevažne nedostatočne tepelne upraveným mäsom (4). Patria sem: 1. Taenia saginata – pomerne rozšírený parazit, definitívny hostiteľ je človek. Dospelý jedinec parazituje v tenkom čreve, dosahuje dĺžku 3Å–Å10 metrov. Medzihostiteľom je dobytok. Človek sa nakazí väčšinou nedostatočne tepelne upraveným mäsom. Infekcia týmto parazitom je väčšinou asymptomatická, prítomné môžu byť gastrointestinálne ťažkosti ako bolesť brucha, nevoľnosť, hnačka, zápcha, chudnutie. Diagnostikuje sa výterom z konečníka, vyšetrením stolice, kde sa nájdu vajíčka. Na určenie jednotlivého druhu pásomnice sa využíva PCR alebo enzymatické metódy (1, 4, 8). 2. Cysticerkóza – ochorenie, ktorého pôvodcom sú larvy (cysticerky) Taenia solium. Definitívnym hostiteľom je človek. Postihuje rôzne orgány – mozog (neurocysticerkóza), pečeň, svaly, oči. Neurocysticerkóza je najčastejšie parazitárne ochorenie postihujúce centrálny nervový systém. Medzihostiteľom je prasa domáce alebo prasa divoké – larvy pásomnice sa dostávajú najmä do svaloviny, pečene, očí a do mozgu. Prichytením larvy ku tkanivu vzniká cysticercus (vyvíja sa 75 dní). Dĺžka dospelého jedinca je 2Å–Å4 metre (4).

Klinický obraz je rôznorodý. Je závislý od počtu, lokalizácie lariev, štádia vývoja, imunitnej odpovede pacienta. Väčšinou sa larvy opuzdria a vytvoria sa cysty (8). Neurocysticerkóza: Larvy prítomné v mozgu a v mieche. Najzávažnejšia forma a jej priebeh. Rozlišujú sa viaceré formy – parenchymatózna, subarachnoidálna, intraventrikulárna. Klinický obraz je často nešpecifický ako bolesť hlavy, epileptické záchvaty, zvýšený vnútrolebečný tlak, hydrocefalus, parézy končatín, psychiatrické poruchy. Očná cysticerkóza: Pomerne vzácna, agens sa nachádza v prednej alebo zadnej komore bulbu, subretinálne alebo v sklovci. Klinický obraz je prezentovaný rôznymi poruchami zraku. Svalová cysticerkóza: Asymptomatický priebeh. Možný je postih aj srdcovej svaloviny, ktorá je často spojená s neurocysticerkózou. V dôsledku tohto postihnutia dochádza k pseudohypertrofii svaloviny. Podkožná cysticerkóza: prítomné malé uzlíky v oblasti hrudníka a horných končatín (1, 4, 10).

Dospelý jedinec pásomnice má hlavičku (scolex) a článkované telo (1 000Å–Å2 000 článkov).

Alpha medical

91


T É M A ČÍ S LA Echinokok (Echinococcus)

Echinococcus granulosus patrí medzi pásomnice (Cestodes). Spôsobuje infekcie tkanív ako hydatidóza alebo cystická echinokokóza. Parazit dosahuje 2Å–Å10 milimetrov, prenáša sa alimentárnou cestou. Človek nie je definitívnym hostiteľom, parazit nezostáva v gastrointestinálnom trakte, ale putuje telom hostiteľa. Incidencia je 2Å–Å3 milióny pacientov/rok celosvetovo, v Európe sa najviac vyskytuje v oblastiach s vysokým chovom oviec. Infekčným agens sú vajíčka v truse šeliem, sú veľmi odolné voči vonkajšiemu prostrediu (1, 8). Životný cyklus Dospelé parazity prežívajú v čreve psovitých šeliem (definitívny hostiteľ) → vajíčka sa dostávajú von z tela, nachádzajú sa v truse → bylinožravec a človek (medzihostiteľ) → po prehltnutí sa v GIT-e z vajíčka uvoľní embryo → to preniká do krvi → krvnou cestou embryo putuje telom → do pečene, pľúc, mozgu, kostí, svaloviny, obličiek, sleziny, podkožného väziva → v danom orgáne sa mení v pomaly rastúcu cystu (dosahuje až 15 cm a viac) (4). Klincký obraz: Variabilné klinické symptómy závisia od lokalizácie cýst, ich veľkosti a celkovej alergickej reakcie medzihostiteľa. Až po dobu niekoľkých rokov môže mať ochorenie asymptomatický priebeh vzhľadom na pomaly rastúce cysty (asi do veľkosti 5 cm). Symptómy sa dostavia vtedy, keď cysta svojou veľkosťou naruší funkciu daného orgánu. Symptómy sú často i nešpecifické, ako je chudnutie pri zachovanej chuti do jedla (3, 10).

pneumotorax, pleuritída, pľúcne abscesy, parazitárna pľúcna embólia. Cysta lokalizovaná v mozgu – neurologické symptómy. V prípade prasknutia cysty hrozí alergická reakcia, anafylaktický šok, až smrť pacienta. V takomto prípade tiež môže dôjsť k rozšíreniu cýst a rozvoju generalizovanej echinokokózy (1, 3, 10). Diagnostika Anamnéza, klinické symptómy, pomocné zobrazovanie metódy na dôkaz cystických kolekcií (rőntgen, ultrasonografia, počítačová tomografia), sérologický dôkaz protilátok (6). V prípade Echinococcus multilocularis, či Alveococcus multilocularis ide o pásomnicu veľkosti 2Å–Å5 milimetrov. Ich medzihostiteľom sú najmä drobné hlodavce, definitívnymi hostiteľmi sú líšky a psy. Človek predstavuje náhodného hostiteľa, v ktorom larva neostáva v gastrointestinálnom trakte, ale krvnou cestou sa až 99Å% dostáva do pečene, kde spôsobuje alveolárnu hydatidózu. Táto choroba je zriedkavá, a v prípade, že nie je liečená, dochádza k úmrtiu pacienta. Výskyt parazita je najmä na severnej pologuli s najvyššou prevalenciou v Rusku a v Číne (1, 7).

Symptómy závisia od lokalizácie cysty. Cysta lokalizovaná v dutine brušnej – bolesť brucha, zväčšená pečeň, ikterus, ascites. Cysta lokalizovaná v pľúcach – dušnosť, bolesť na hrudníku, prítomnosť krvi v spúte, chronický kašeľ,

2¦–¦10 mm Echinokok dosahuje 2Å–Å10 milimetrov, prenáša sa alimentárnou cestou.

92

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine Škrkavy (Ascaridida)

Zástupcom je Ascaris lumbricoides (škrkavka detská). Prevalencia infekcie A. lumbricoides (askariózy) v Európe je nízka, naopak, vysoká je v strednej a juhovýchodnej Ázii, v Strednej a Južnej Amerike. V Slovenskej republike je výskyt 1Å–Å6Å%, prevažne dospelých osôb. Mortalita je okolo 60Å–Å100Å000/rok celosvetovo. Askarióza predstavuje endemickú nematodózu (1, 3). Škrkavka detská sa prenáša fekálno-orálne, alimentárnou cestou. Zdroj infekcie je pacient alebo vajíčkami kontaminovaná pôda, voda, požitie kontaminovanej, nedostatočne upravenej stravy, ai. Výrazne k výskytu nákazy prispieva úroveň hygieny. Inkubačná doba je 1 – 3 týždne. Dospelý jedinec má okolo 10 cm a parazituje najmä v tenkom čreve. Škrkavka produkuje toxíny, odpadové látky, a látky vytvárajúce adekvátne prostredie pre ich rast a vývoj (4, 7). Klinický obraz Záleží od kvantity pôvodcu v čreve. Ak parazit prejde krvou do pľúc (pľúcna fáza), medzi symptómy patria kašeľ, bolesť na hrudníku, horúčka, únava – vykašľaním a opätovným prehltnutím sa parazit opäť dostane do čreva. V prípade črevnej fázy (pôvodca parazituje najmä v jejune) sú to malnutrícia, poruchy trávenia, bolesti brucha, hnačka, nauzea, zvracanie, ťažší stav (spôsobený aj migráciou dospelých červov v tráviacom trakte) môže byť prezentovaný obštrukčným ileom, ikterom, apendicitídou, zriedkavo perforáciou čreva. Dospeli jedinci škrkavky môžu migrovať proti peristaltike a môžu invadovať do žlčových ciest, žalúdka, pankreasu, aj ústnej dutiny (1, 3, 4).

Záver

Pri diferenciálnej diagnostike dyspeptických ťažkostí netreba zabúdať na možnosť parazitárnej infekcie, práve pre jej netypickú symptomatiku. V takom prípade je nevyhnutná aj dôkladná cestovateľská anamnéza zameraná aj na predchádzajúce a dlhšie časové obdobie, pretože niektoré parazitózy sú dlhú dobu asymptomatické. Veľmi nápomocnými sú diagnostické metódy a pomocné vyšetrovacie metódy na detekciu infekčného agens a následnú adekvátnu liečbu. Pri vycestovaní do tropických a subtropických oblastí netreba zabúdať na nevyhnutnú profylaxiu.

Literatúra 1. BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie: Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha: Marvil, 1996. 558 s. 2. VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno: Neptun, 2003. 495 s. 3. DOSTÁL, Václav, et al. Infektologie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2005. s. 218-220. 4. VOLF, Petr a Petr HORÁK. Paraziti a jejich biologie. 1. vydání. Praha: Triton, 2007. 318 s. 5. NĚMEČKOVÁ, Veronika a Libuše KOLÁŘOVÁ. Schistosoma – motolice v lékařské praxi. Interní medicína pro praxi. 2004, roč. 6, vol. 5, s. 235, ISSN 1803-5256. 6. FÖRSTL, Miroslav, Vladimír BUCHTA a Libuše KOLÁŘOVÁ. Přehled diagnostiky a terapie střevních parazitóz. Interní medicína pro praxi. 2004, roč. 6, vol. 4, s. 206, ISSN 1803-5256. 7. GILLESPIE, SH a KB BAMFORD. Medical Microbiology and Infection at a Glance.

Extraintestinálna forma: diagnóza lariev zo spúta – vyšetrené na 5. – 6. deň – mikroskopicky je spútum krvavé a prítomné sú eozinofily. Súčasťou pľúcnej formy je Löfflerov syndróm – tvoriace sa eozinofilné granulómy v pľúcach. Intestinálna forma: mikroskopické vyšetrenie stolice môže dokázať prítomnosť vajíčok (1, 4).

1. vydání. London: Blackwell Science, 2000. 8. TOTKOVÁ, Anna, et al. Lekárska parazitológia: učebnica pre lekárske a nelekárske študijné programy. 1. vydání. Osveta, 2008. 9. VINAY, Kumar, A. K. ABBAS a Jon ASTER, et al. Robbins Basic Pathology. 9. vydání. Saunders: Elsevier Books, 2012. 10. ČATÁR G, BöHMER D. Lekárska parazitológia. Praha, BON-BON, 1998, 163s. 11. SZILÁGYIOVÁ M. Importované parazitárne nákazy. Martin, BERISS, 1999: 102s. 12. SZILÁGYIOVÁ M. Parazitárne nákazy v Slovenskej republike. Interna med, 2003; 6: 379–383. 12.

Alpha medical

93


T É M A ČÍ S LA

Myómy uteru

MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH GYNDANYS s. r. o. Gynekologická a pôrodnícka ambulancia Ambulancia gynekologickej urológie Nové Zámky

Leiomyómy uteru sú najčastejšie ochorenie v malej panve so zvýšenou prevalenciou u žien nad 30 rokov, v prípade žien starších ako 50 rokov sa prevalencia blíži k 70¦% (1). Viacerí autori uvádzajú výskyt na úrovni 33¦–¦50 % u žien vo fertilnom veku (2). Incidencia sa zvyšuje v premenopauzálnom období, po menopauze postupne klesá (3). V Českej republike sa udáva incidencia myómov 20¦–¦25¦% u žien vo veku nad 35 rokov (4). Uterus myomatosus je primárnou indikáciou pre tretinu všetkých hysterektómií (5). V USA to predstavuje ročne 200- až 300-tisíc operácií, na ktoré sú vynakladané finančné prostriedky vo výške asi 1,2 miliardy dolárov (6). 94

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine Etiológia

Presné príčiny vzniku myómov nie sú dodnes známe, prevláda však názor, že sú multifaktoriálne. Za iniciátora rozvoja myómov sú považované genetické aberácie, početné genetické štúdie potvrdzujú poruchy na úrovni chromozómov, génov, cytokínov, rastových hormónov a receptorov steroidných hormónov (7). Medzi promotórmi myómov majú veľký podiel ovariálne hormóny, estrogény a progesterón. Výraz-

ný vplyv na vznik myómov má hormonálna nerovnováha, najmä zvýšená hladina estrogénov. Estrogénové receptory prítomné v myómoch viažu o 20Å% viac estradiolu oproti okolitému myometriu, s čím súvisí vyššia frekvencia myómov u obéznych žien (8).

Tabuľka č. 1 – Rizikové faktory pre vznik leiomyómov (8, 9, 10). skorá menarché

ak je do 10. roku života

parita

riziko klesá s pribúdajúcim počtom pôrodov

vek

nad 40 rokov

obezita

za každých 10 kg hmotnosti vzrastá riziko približne o 20Å%

rodinná záťaž

2,2-krát vyššie riziko, ak mala myóm matka

genetika

Reedov syndróm, translokácia T(12;14) a iné

ovariálne steroidy

estrogén, progesterón

rastové faktory

transforming growth factor-ß a iné

Klinický obraz

Medzi najčastejšie príznaky myómov patria nepravidelnosti menštruačného krvácania, hlavne hypermenorea a profúzna metrorágia. Následkom silného a dlhotrvajúceho krvácania je anémia s typickými príznakmi, medzi ktoré patrí chronická hypoxia orgánov, strata výkonnosti, zvýšená únava, malátnosť a závraty (11, 12). Pri väčších stratách krvi môže dôjsť až k dušnosti a palpitáciám (13). Myomatóza môže spôsobovať útlak susediacich orgánov – močového mechúra, ureterov, vena iliaca communis (1). Ďalším príznakom myomatózy je bolesť v oblasti maternice, dyspareunia, dysmenorea. V prípade hemoragickej degenerácie, nekrózy, torzie pendulujúceho subserózneho myómu sa môžu bolesti prejaviť ako náhla brušná príhoda. Ná-

sledkom infekcie ischemizovaného submukózneho myómu býva výtok z pošvy (13). Medzi pomerne časté príznaky patrí tlak v podbrušku, zvýšené napätie a zväčšovanie brucha (11). Tlakové symptómy sa prejavujú aj poruchami defekácie (tenezmy alebo obstipácie) alebo ako pelvic pain. Zriedkavejšia je urologická symptomatológia prejavujúca sa polakizúriou, retenciou alebo inkontinenciou moču (5). Myomatóza môže zapríčiňovať sterilitu, infertilitu alebo komplikácie počas gravidity a pôrodu (14). Tieto ťažkosti spôsobujú zväčša väčšie submukózne myómy (3).

Tabuľka č. 2 – Degenerácia myómov (15). hyalínne zmeny

ukladanie mukopolysacharidov, častá zmena

kalcifikácia

vzniká po menopauze

infarzácia

koagulačná nekróza

torzia infarkt

u stopkatých alebo pendulujúcich myómov

infekcia s výskytom pyometry

vzniká po pôrode

edém, tukové zmeny

málo časté

Alpha medical

95


T É M A ČÍ S LA Diagnostika

K základným vyšetreniam pri myomatóze maternice patria anamnéza a palpačné vyšetrenie, pri ktorom hmatáme tumor pohyblivý súčasne s cervixom uteru. Konzistencia tumoru je obvykle tuhšia v porovnaní s okolitými tkanivami a palpácia je väčšinou nebolestivá (15). Základnou diagnostickou metódou je ultrazvukové vyšetrenie. Používa sa kombinovaný prístup, vaginálna sonda s frekvenciou 7 MHz a abdominálna sonda s frekvenciou 2,5 – 5 MHz. Pri základnom ultrazvukovom vyšetrení sa popisuje veľkosť maternice a myómu a jeho topografická lokalizácia. Pre určenie ďalšieho manažmentu je však potrebný detailnejší opis, a to určenie presnej veľkosti myómu v milimetroch v troch na seba kolmých rovinách aj s vypočítaním objemu myómu, ďalej sa hodnotí sonomorfológia, t. j. echogenita myómu a ohraničenie oproti okolitému myometriu (16, 17).

o rôzne modality ako napr. hysterosalpingo-contrast-sonography (HyCoSy) a pod. 3D/4D ultrazvuk umožňuje presnejšie stanoviť vzťah myómu k dutine maternice (16). V diagnostickom algoritme sa dá využiť aj magnetická rezonancia, ktorá je pre diferenciálnu diagnostiku patológie mäkkých tkanív suverénna metóda, nevýhodou sú však vysoké náklady a horšia dostupnosť (20, 21). Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je indikované v prípade podozrenia na sarkóm a pri infiltrácii parametrií (15). V prípade silného a dlhotrvajúceho krvácania treba vyšetriť krvný obraz na vylúčenie anémie (11). Pri protrahovanom krvácaní najčastejšie vzniká sideropenická anémia, v prípade lokalizácie myómu medzi listami plica lata vzniká v dôsledku produkcie erytropoetínu polycytémia (15).

Viac ako polovica myómov podlieha hyalinizácii, menšia časť môže obsahovať ložiská hemorágie, kalcifikovať alebo podliehať cystickej degenerácii (18). Kalcifikované a hemoragické oblasti sa môžu v ultrazvukovom obraze javiť ako hyperechogénne, nekrotické ako hypoechogénne a oblasti s cystickou degeneráciou ako anechogénne štruktúry (1). Dôležité je posúdiť myóm vo vzťahu k stene maternice a jej dutine, myóm môže byť subserózny, intramurálny, submukózny a stopkatý. Treba zhodnotiť tiež topografickú lokalizáciu myómu, myóm sa môže vyskytovať v prednej alebo zadnej stene, na hrane alebo na rohu maternice atď. (16). Dopplerovská sonografia umožňuje odhaliť vaskularizáciu jednotlivých štruktúr, čo má význam pri rozlišovaní medzi solídnymi a cystickými bunkovými zhlukmi (19). Stanovenie vaskularizácie, prietoku krvi a množstva ciev v myóme je potrebné pre určenie ďalšieho postupu, prípadne je možné použiť farebné mapovanie (CDI) pomocou power Dopplera. Základná ultrazvuková diagnostika bola rozšírená

Leiomyosarkóm tvorí iba 1Å% všetkých malignít tela maternice. Táto malignita vzniká de novo z buniek hladkej svaloviny maternice, hoci sa v zriedkavých prípadoch (menej ako 0,1Å%) pripúšťa malignizácia leiomyómu (20). Medzi ultrazvukové známky leiomyosarkómu patrí zobrazenie veľkých oválnych tumorov, prípadne uzlovite sa šíriacich tumorov hypoechogénnej až zmiešane echogénnej nehomogénnej štruktúry. Často sa zobrazujú centrálne nekrózy v tumore a hemorágie, v dopplerovskom vyšetrení sú neusporiadané cievy (17). Spojitosť medzi rýchlosťou rastu myómu sledovaného sonograficky a možnou prítomnosťou myosarkómu sa nepotvrdila (3). Väčšina autorov hypotézu o malignizácii už existujúceho myómu opustila (22).

Diferenciálna diagnostika

Adenomyóza je heterotopický výskyt žliazok a strómy endometria v myometriu sprevádzaný hyperpláziou hladkej svaloviny. Prejavuje sa silným menštruačným krvácaním, dysmenoreou, pred menštruáciou dyspareuniou a tenezmami (17).

Tabuľka č. 3 – Diferenciálna diagnóza medzi adenomyózou a myomatózou (17). Adenomyóza

96

Leiomyóm

elipsoidný tvar lézie v smere dlhej osi maternice

okrúhly tvar

neostré ohraničenie okrajov lézie

ostré ohraničenie lézie

absencia kalcifikácií

časté kalcifikácie

pravidelné radiálne cievy prechádzajúce léziou

radiálne cievy obchádzajú léziu

pri zatlačení vaginálnou sondou sa lézia „stlačí“

dojem solitárnej masy, lézia sa „pohybuje“

drobné anechogénne lakúny v myometriu

cievy v pseudopúzdre

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine

V prípade palpačného nálezu patologickej rezistencie v oblasti malej panvy do úvahy prichádza etiológia nádoru z vaječníkov, vajíčkovodov, parametrií, maternice alebo iných orgánov malej panvy (teratóm, nádory orgánov tráviaceho traktu, močového traktu, lymfocysty, abscesy, hematómy a iné) (23).

9. Van Voorhis BJ, Romitti PA, Jones MP. Family history as a risk factor for development of uterine leiomyomas. Results of a pilot study. J Reprod Med 2002; 47 (8): 663-669. 10. Cassetty CT. Familial leiomyomatosis cutis et uteri. Dermatol Online J 2004; 10 (3): 5. Roztočil A a kol. Moderní gynekologie. Grada Publishing, 2011,528 s.

Záver

Leiomyómy sú najčastejšími tumormi reprodukčného systému ženy. Hoci myómy takmer nikdy nie sú priamou príčinou úmrtia, príznaky nimi spôsobené podstatne zhoršujú kvalitu života. Majú výrazný vplyv na zdravie ženy, vzhľadom na prevalenciu predstavujú aj veľký problém zdravotníctva.

11. Redecha M, Holomáň K, Ferianec V. a kol. Symptomatológia myomatózy maternice. Gynekol prax 2010; 8 (1): 12-14. 12. Marešová P, Fiala L. Děložní Myomy. In: Moderní postupy v gynekologii a porodnictví. Mladá fronta a.s.. 2018, 542 s. 13. Roztočil A a kol.: Nezhoubné nádory rodidel. In: Moderní gynekologie. Grada Publishing, 1. vydanie, 2011, 260-262.

Literatúra: 1. Braný D, Dvorská D, Nachajová M. Maternicové leiomyómy a príčiny ich vzniku. Slov Gynek Pôrod, 22, 2015, 147-151. 2. Ciavattini A, Di Giuseppe J, Stortoni P, et al. Uterine Fibroids: Pathogenesis and Interactions with Endometrium and Endometrial Junction. Obstet Gynecol Int 2013; 173: 184. 3. Wallach EE, Vlahos NF. Uterine myomas: an overview of development, clinical features, and management. Obstet Gynecol 2004; 104 (2): 393-406. 4. Kužel D, Tóth D, Fučíková Z. et al: Hysteroskopická resekce submukózních myomů při abnormálním děložním krvácení: výsledky čtyřleté prospektivní studie. Čes Gynekol 1999; 64 (6): 363-367. 5. Richnavský J, Dosedla E, Priškinová L, Lukačin Š. Leiomyoma uteri – epidemiologia, etiológia, diagnostika. Gynekol prax 2010; 8 (1): 6-11. 6. Schwartz SM. Invited commentary: Studying the epidemiology of uterine leiomyomata-past, present, and future. Am J Epidemiol 2001; 153 (1): 27-29. 7. Flake GP, Andersen J, Dixon D. Etiology and pathogenesis of uterine leiomyomas: a review. Environ Health Perspect 2003; 111 (8): 1037-1054. 8. Peddada SD, Laughlin SK, Miner K. et al.: Growth of uterine leiomyomata among premenopausal black and white women. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008; 205(50), 19887-19892.

14. Gupta S, Jose J, Manyonda I. Clinical Presentation of fobroids. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 2008, 22(4), 615-626. 15. Kolařík D, Halaška M, Feyereisl J. Repetitorium gynekologie. Maxdorf. 2008, 1030 s. 16. Redecha M, Drobný J, Holomáň K. Sonografia v manažmente myomatózy. Gynekol. prax 2014; 12 (2): 86-89. 17. Calda P, Břešťák M, Fischerová D. Patologie děložního tela v ultrazvukovém obraze. In: Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii. Aprofema, 2. vydanie, 2010, 451-456. 18. Zaloudek C, Hendrickson MR. Mesenchymal tumors of the uterus. In: RJ Kurmann, 3th ed. Blaustein´s Pathology of the female genital tract. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2012, 361-384. 19. Levine D. Pelvic Doppler. Semin. Ultrasound CT MR.,1999, 20, 239-249. 20. Mára M, Holub Z, Belšan T, a kol. Část obecná. In: Děložní myomy. Moderní diagnostika a léčba. 1. vydání, Grada Publishing, 2009; 13-22. 21. Mára M, Holub Z. Děložní myomy. Grada Publishing, 1. vydanie, 2009, 232. 22. Roberts JA, Brunetto VL, Keys HM, et al. A phase III. randomised study of surgery vs. surgery plus adjunctive radiation therapy in intermediate risk endometrial adenocarcinoma (COG No99). Gynecol Oncol 1998; 68: 135. 23. Dubová O, Zikán M. Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví. Maxdorf. 2019, 863 s.

Alpha medical

97


T É M A ČÍ S LA

Cirhóza pečene a hepatocelulárny karcinóm

Cirhóza pečene je difúzny proces parenchýmu pečene charakterizovaný prítomnosťou fibrózy a vznikom regeneračných uzlov. Predstavuje ireverzibilné štádium chronických chorôb pečene s poruchou funkcie pečene a vznikom portálnej hypertenzie. K etiologickým faktorom tohto ochorenia patria napr. vírusová hepatitída, nadmerný príjem alkoholu a non-alkoholická steatohepatitída. V prípade výskytu komplikácií je ovplyvnená kvalita života, ako aj prežívanie pacientov. Cirhóza je ročne príčinou takmer 2¦% úmrtí v Európe. Nevyhnutné je včasné stanovenie diagnózy a dôsledný monitoring stavu cirhotického pacienta vzhľadom na potrebu prevencie a detekcie možných komplikácií. Jedinou kuratívnou metódou liečby je transplantácia pečene. Tento článok je stručným súhrnom klinických aspektov tohto ochorenia a súčasných liečebných modalít. 98

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine Úvod

MUDr. Juraj Sokol, PhD.1

Cirhóza predstavuje konečné štádium chronických ochorení pečene s poruchou jej funkcie a so vznikom portálnej hypertenzie. Znamená porušenie pečeňovej architektúry fibrózou a tvorbu regeneračných uzlov (1, 2). K etiologickým aspektom tohto ochorenia patria chronická hepatitída, nadmerný príjem alkoholu, nealkoholická steatohepatitída (NASH), autoimunitné a genetické ochorenia. Prvotné štádia cirhózy sú reverzibilné na mikroskopickej úrovni v prípade adekvátnej liečby. V pokročilých štádiách sa však cirhóza považuje za nezvratnú (3). Cirhóza je zdrojom rôznych komplikácií, ktoré vedú k zníženiu strednej dĺžky života (4).

MUDr. Matej Hrnčár, PhD.2 MUDr. František Nehaj3 MUDr. Juraj Chudej, PhD.1 MUDr. Michal Mokáň, PhD.3 prof. MUDr. Ján Staško, PhD.1 1 Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine 2 Onkologická klinika, SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 3 I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica v Martine

Patofyziológia

Pečeň hrá dôležitú úlohu v procesoch syntézy proteínov, napr. albumínov, koagulačných faktorov, faktorov komplementu, ale aj v procesoch detoxikácie a ukladania vitamínu A. Ďalej sa podieľa na metabolizme lipidov a sacharidov. Pri cirhóze dochádza k prestavbe normálneho parenchýmu pečene, v dôsledku čoho sa blokuje portálny prietok krvi do orgánu. Výskumy zároveň ukazujú, že v procese cirhózy hrajú dôležitú úlohu stelárne (Itove) bunky. Do stelárnych buniek sa ukladá vitamín A, tie začnú s produkciou fibrotického matrixu. Tvorba pásov fibrotického tkaniva oddeľuje od seba hepatocyty. Mení sa tak celá vnútorná architektonika pečene (5), ako je znázornené na Obrázku č. 1.

zdravá pečeň

fibrotizácia

endotelové bunky

sinusoid

aktivované stelárne bunky stelárne bunky

kolagén, fibrín

subendotelový priestor poškodený hepatocyt hepatocyt

Obrázok č. 1 – Zmeny vnútornej architektoniky pečene v dôsledku cirhózy.

Alpha medical

99


T É M A ČÍ S LA

Cirhóza pečene je deviatou, a vo vyššom produktívnom veku (45 – 65 rokov) piatou najčastejšou príčinou smrti.

Epidemiológia a etiológia

Cirhóza pečene je deviatou, a vo vyššom produktívnom veku (45Å–Å65 rokov) piatou najčastejšou príčinou smrti vôbec. Mortalita na cirhózu pečene je dvakrát vyššia u mužov ako u žien. V Európe predstavuje cirhóza pečene 1,8Å% všetkých úmrtí, čo v absolútnych číslach znamená 170 000 úmrtí ročne (1, 6). Zároveň treba zdôrazniť, že celosvetová prevalencia cirhózy stúpa (7). Najčastejšou príčinou vzniku cirhózy je chronická hepatitída C (HCV), nadmerné užívanie alkoholu, chronická hepatitída B (HBV), nealkoholová steatohepatitída (NASH), autoimunitné, metabolické, biliárne a genetické choroby (1). Najčastejšou príčinou cirhózy celosvetovo je päť ochorení: HBV, HCV, alkoholické ochorenie pečene, nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) a hemochromatóza (1). Alkohol Nadmerný príjem alkoholu je v západných krajinách hlavnou príčinou cirhózy. Denný príjem ≥ 60 g/deň pre mužov a ≥ 40 g/deň pre ženy sa považuje za škodlivý. Chronický príjem alkoholu môže tiež urýchliť prirodzenú progresiu chronickej HBV alebo HCV a hemochromatózy (8).

100

inVitro

Vírusová hepatitída Chronické hepatitídy HCV a HBV sú stále považované za dominantné príčiny cirhózy pečene, obzvlášť v endemických oblastiach ako juhovýchodná Ázia a subsaharská Afrika (1). Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) NAFLD je neodmysliteľne spojená s metabolickým syndrómom a/alebo arteriálnou hypertenziou. Podskupina týchto pacientov bude mať príznaky NASH, ktoré môžu viesť k rozvoju fibrózy a k následnej cirhóze (9). Hemochromatóza Dedičná hemochromatóza je autozomálne recesívna porucha charakterizovaná nadmernou intestinálnou absorbciou železa v potrave, ktorá vedie k patologickému zvýšeniu celkových zásob železa v tele (10). Autoimunitná hepatitída Je zriedkavé ochorenie postihujúce 16Å–Å18 ľudí na 100 000 obyvateľov v Európe. Viac ako 30Å% dospelých a približne 50Å% detí má diagnostikovanú cirhózu v dôsledku prirodzeného priebehu tohto ochorenia (11). Primárna biliárna cholangitída a primárna sklerotizujúca cholangitída Primárna biliárna cholangitída (PBC) a primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC) sú autoimunitné ochorenia, ktoré postihujú žlčové cesty. PBC môže viesť k progresívnej fibróze vedúcej ku cirhóze. U pacientov s PSC môže predĺžená extrahepatická cholestáza indukovať rozvoj portálnej fibrózy, ktorá vedie tiež ku cirhóze (12).


Rezistencia v brušnej dutine Vzácne príčiny cirhózy Medzi ďalšie príčiny cirhózy patrí napr. Budd-Chiariho syndróm, Wilsonova choroba, nedostatok alfa-1-antitrypsínu, granulomatózne ochorenie pečene a pravostranné srdcové zlyhávanie.

Klinické príznaky

Cirhóza vo všeobecnosti môže byť bez zjavných komplikácií alebo ju môžu sprevádzať komplikácie. Komplikácie vznikajú v dôsledku portálnej hypertenzie (napr. ascites, krvácanie z varixov...), hepatocelulárnej insuficiencie (napr. ikterus) alebo hepatocelulárneho karcinómu. Závažnosť stavu pacienta môžeme v bežnej klinickej praxi určiť podľa Child-Pugh klasifikácie, pozri Tab. č. 1. Potrebu a indikáciu transplantácie pečene v súvislosti s pokročilosťou a závažnosťou stavu pacienta stanovuje špecialista použitím tzv. MELD klasifikácie (Model for End-stage Liver Disease) (6).

V Európe predstavuje cirhóza pečene 1,8Å% všetkých úmrtí, čo v absolútnych číslach znamená 170 000 úmrtí ročne.

U pacientov s kompenzovanou cirhózou môžu byť prítomné nešpecifické príznaky alebo môžu byť aj úplne asymptomatickí. Prítomná je anorexia, chudnutie alebo únava. Ak sa vyvinie dekompenzácia, pozorujeme ikterus, pruritus, krvácanie z hornej časti gastrointestinálneho traktu, abdominálnu distenziu v dôsledku

Body

1

2

3

ascites

nie je

ľahký, reaguje na diuretiká

stredný, veľký, refraktérny

encefalopatia

nie je

stupeň I-II

stupeň III-IV

bilirubín (µmol/l)

<34

34Å–Å50

>50

albumín (g/l)

>35

28Å–Å35

<28

International Normalised Ratio (INR)

<1,7

1,7Å–Å2,2

>2,2

bilirubín pri PBC

17Å–Å68

69Å–Å171

>171

Encefalopatia I

ľahká zmätenosť, eufória/depresia, bradypsychizmus, agitovanosť, porucha spánkového režimu (spánková inverzia)

Encefalopatia II

spavosť, letargia, zmeny osobnosti, občasné stavy dezorientácie

Encefalopatia III

somnolencia, zmätenosť spojená s dezorientáciou časom a miestom

Encefalopatia IV

kóma

Tabuľka č. 1 – Child-Pugh skórovací systém (Child-Pugh A 5Å–Å6 bodov; Child-Pugh B 7Å–Å9 bodov; Child-Pugh C 10Å–Å15 bodov). Vysvetlivky: PBC – primárna biliárna cholangitída.

Alpha medical

101


T É M A ČÍ S LA ascitu alebo zmätenosť v dôsledku hepatálnej encefalopatie (13). U mužov sa môže vyskytnúť hypogonadizmus, ktorý sa prejaví ako impotencia, neplodnosť alebo strata libida (14). U žien je bežná amenorea alebo nepravidelné menštruačné krvácanie (15).

Diagnostika Laboratórny nález Laboratórne abnormality sú často prvými príznakmi cirhózy. Aj keď hladina bilirubínu môže byť pri kompenzovanej cirhóze normálna, stúpa s postupujúcou cirhózou. Hladiny aspartátaminotransferázy (AST) a alanínaminotransferázy (ALT) môžu byť mierne zvýšené aj v referenčnom rozpätí. Alkalická fosfatáza je pri cirhóze zvyčajne len mierne zvýšená. Úrovne vyššie ako dvoj- alebo trojnásobok hornej hranice normy naznačujú základné cholestatické ochorenie pečene, ako je PSC alebo PBC (16). Gama-glutamyltransferáza (GMT) je zvýšená pri etylizme (17). Akonáhle je ovplyvnená syntetická funkcia pečene, hladina albumínu sa znižuje a protrombínový čas sa predlžuje. Počet trombocytov klesá pri hypersplenizme (18). Zobrazovacie vyšetrovacie metódy Ultrasonografia je prvým krokom v zobrazovaní pečene. Je to neinvazívna, široko a cenovo dostupná metóda. Veľkosť pečene môže byť normálna, zväčšená, alebo zmenšená, najmä pri pokročilej cirhóze (1). Často je možné pozorovať nodulárnu deformáciu. Medzi ďalšie typické príznaky patrí atrofia pravého laloka pečene a hypertrofia ľavého laloka. Keď sa vyvinie portálna hypertenzia, dopplerovské zobrazovanie môže odhaliť zväčšenú portálnu žilu, zväčšené kolaterálne žily a znížený

prietok portov (19). Ultrasonografia je veľmi užitočnou metódou na detekciu uzlov a je základnou skríningovou metódou detekcie hepatocelulárneho karcinómu (20). V rámci zobrazovacích techník sa využíva aj počítačová tomografia alebo magnetická rezonancia. Biopsia pečene Zlatým štandardom diagnostiky cirhózy je histologické vyšetrenie. Biopsia pečene sa môže vykonať perkutánne, transjugulárne alebo laparoskopicky (1). Endoskopia Pri endoskopickom (ezofágogastroduodénoskopia) vyšetrení nachádzame ezofageálne varixy v 59Å%, gastrické varixy a kongestívnu gastropatiu (6).

Hlavné komplikácie cirhózy pečene

Pacienti s cirhózou pečene sú ohrození vývojom komplikácií. Veľká väčšina komplikácií cirhózy sa vyvinie v dôsledku portálnej hypertenzie (zvýšený tlak v portálnej cirkulácii; dochádza k zvýšeniu hepatálneho venózneho tlaku na > 5 mmHg) (21). Hemodynamické zmeny spájané s portálnou hypertenziou spôsobujú vznik najzávažnejších komplikácií, vrátane ascitu, hepatálnej encefalopatie a krvácania z gastroezofageálnych varixov (1). Ascites Ascites je hromadenie tekutiny v peritoneálnej dutine. Niektorí pacienti vyžadujú opakovanú punkciu alebo zavedenie transjugulárnej intrahepatálnej portosystémovej spojky (TIPS) (22). U pacientov s ascitom sa môže vyskytnúť spontánna bakteriálna peritonitída. Úmrtnosť je vysoká, ak sa nezačne okamžite s antibiotickou liečbou a substitúciou albumínu (22).

Biopsia pečene sa môže vykonať perkutánne, transjugulárne alebo laparoskopicky.

102

inVitro


Rezistencia v brušnej dutine

30¦–¦6 0¦%

V súčasnosti je možné dosiahnuť včasnú diagnózu u 30Å–Å60Å% pacientov.

Hepatorenálny syndróm Hepatorenálny syndróm (HRS) sa môže vyvinúť u pacientov s pokročilou cirhózou. Približne 40Å% pacientov s cirhózou vyvinie HRS. Je spôsobená vazokonstrikciou renálneho obehu a intenzívnou systémovou arteriolárnou vazodilatáciou, ktorá vedie k zníženiu systémovej vaskulárnej rezistencie a k arteriálnej hypertenzii (22). Krvácanie z varixov Krvácanie z varixov sa obyčajne prejaví ako hemateméza a/alebo meléna. Úmrtnosť je pomerne vysoká (20Å% pri jednomesačnom sledovaní) (23). Trombóza Typickou komplikáciou cirhózy je výskyt trombózy v portálnej véne. Podľa veľkej prospektívnej štúdie z Francúzska bola 5-ročná kumulatívna incidencia trombózy v portálnom riečisku 10,7Å% (23). Hepatálna encefalopatia Hepatálna encefalopatia zahŕňa spektrum neuropsychiatrických abnormalít, vrátane zmätenosti až kómy (24). Znaky je možné ľahko prehliadnuť, ak sa obmedzujú na spomalenie psychomotoriky, nedostatok pozornosti alebo poruchy spánku. Hepatocelulárny karcinóm Cirhóza je najdôležitejším rizikovým faktorom hepatocelulárneho karcinómu (HCC) (1). Podľa údajov z roku 2008 patrí Slovensko hodnotami 5,8 prípadu na 100 000 mužov a 2,3 prípadu na 100 000 žien medzi krajiny so strednou, respektíve nižšou incidenciou HCC v Európe. Mortalita na HCC bola v roku 2008 na Sloven-

sku 6 prípadov na 100 000 mužov a 2,6 prípadu na 100 000 žien. Bez liečby vedie HCC rýchlo k úmrtiu pacienta; 5-ročné prežívanie je okolo 5Å%. Po kuratívnej resekcii dosahuje 5-ročné prežívanie 26Å–Å40Å% pacientov. HCC je obvykle dlho bezpríznakový. Keď sa začnú manifestovať symptómy, väčšina nálezov je už chirurgicky radikálne neriešiteľná. V neskorých štádiách dominuje v klinickom obraze ikterus, svrbenie kože, acholická stolica, tmavý moč, teploty s triaškou, bolesť pod pravým rebrovým oblúkom, nechutenstvo, chudnutie, nauzea, brušný diskomfort, hepatomegália a ascites. Ikterus nemusí byť spôsobený výhradne obštrukciou žlčových ciest, ale pozorujeme ho aj pri infiltrácii pečeňového parenchýmu vlastným nádorom pri poruche syntetickej funkcie hepatocytov alebo pri poruchách cievneho zásobenia pečene. Včasná diagnostika HCC je pre taktiku liečby a prognózu pacienta kľúčová. V súčasnosti je možné dosiahnuť včasnú diagnózu u 30Å–Å60Å% pacientov pri možnostiach aktívnej surveillance s možnosťou použitia kuratívnych liečebných metód. Nádory s priemerom menej ako 2 cm tvorili menej ako 5Å% prípadov na začiatku 90. rokov v Európe. Aktuálne, v Japonsku ako v krajine s vysokou úrovňou diagnostiky, je 30Å% záchyt týchto lézií. Diagnóza HCC je založená na neinvazívnych kritériách alebo patologickom dôkaze. BCLC klasifikácia (klasifikácia Barcelonskej kliniky pre liečbu rakoviny pečene) rozdeľuje pacientov s HCC do 5 štádií (0, A, B, C, D). Podľa nej sa určuje liečba a prognóza ochorenia. Zahŕňa 3 premenné: týkajúce sa nádoru, funkcie pečene a výkonnostného stavu. Premenné týkajúce sa nádoru sú veľkosť nádoru, počet ložísk, vaskulárna invázia, postihnutie uzlín a prítomnosť metastáz. Funkciu pečene posudzujeme podľa Child-Pughovej klasifikácie. Stav pacienta je hodnotený podľa ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) klasifikácie. Resekcia jednotlivých segmentov pečene, transplantácia pečene a ablačné techniky sú považované za potenciálne kurabilné modality. Doteraz však ani jedna z týchto liečebných metód nebola porovnávaná v rámci veľkej randomizovanej štúdie (25).

Alpha medical

103


T É M A ČÍ S LA

Manažment cirhózy Výživa a cvičenie Veľká časť pacientov s cirhózou pečene sa sťažuje na anorexiu, ktorá môže byť spôsobená priamou kompresiou gastrointestinálneho traktu ascitom. Pacienti by mali dostávať v potrave dostatočné množstvo kalórií. V roku 2010 navrhli American Association for the Study of Liver Diseases a American College of Gastroenterology usmernenia pre liečbu malnutrície u pacientov s alkoholovým poškodením pečene. Títo pacienti profitujú z viacnásobného kŕmenia denne a z pravidelného cvičenia vrátane chôdze a plávania. Akonáhle sa v pečeni objavuje cirhóza, liečba je zameraná na prevenciu komplikácií, ako sú krvácanie z varixov, ascites a encefalopatia. Pacienti s cirhózou majú obyčajne nedostatok zinku. Preto podávame 220 mg zinku denne. Pruritus sa vyskytuje pri cholestatických ochoreniach pečene, napr. PBC a necholestatických chronických ochoreniach, ako je napr. HCV. Cholestyramín sa využíva na liečbu svrbenia. V liečbe svrbenia sa využívajú aj antihistaminiká a kyselina ursodeoxycholová. U pacientov s ťažkým pruritom je možné zahájiť terapiu aj s ultrafialovým svetlom. Niektorí pacienti s chronickou cholestázou alebo PBC, ako aj pacienti dostávajúci kortikosteroidy, vyžadujú liečbu vápnikom a vitamínom D (5).

104

inVitro

U pacientov s cirhózou pečene je dôležité vykonať sonografické vyšetrenie minimálne každých 6 mesiacov.

Vakcinácia Pacienti s chronickým ochorením pečene by mali byť zaočkovaní proti hepatitíde A. Odporúča sa aj očkovanie proti chrípke a pneumokokom (5). Analgetiká Použitie analgetík u pacientov s cirhózou môže byť problematické. Použitie nesteroidných antiflogistík môže u pacientov s cirhózou spôsobiť gastrointestinálne krvácanie. Pacienti s cirhózou sú ďalej vystavení riziku renálnej insuficiencie indukovanej nesteroidnými antiflogistikami kvôli inhibícii prostaglandínov a zhoršením toku krvi obličkami. U pacientov s hepatálnou encefalopatiou sa musia opiátové analgetiká používať opatrne (5). Transplantácia pečene Transplantácia je najdôležitejšou liečebnou stratégiou terapie cirhózy pečene. Pri prvom výskyte dekompenzácie cirhózy ju treba zvážiť. Preto je žiaduce pacientov odosielať do špecializovaných centier.


Rezistencia v brušnej dutine

Záver

Cirhóza je posledným štádiom chronického ochorenia pečene. Cieľom lekárskej starostlivosti by malo byť zabránenie vzniku závažných komplikácií. Novým trendom v tejto oblasti je zavádzanie neinvazívnych techník, napr. tranzientnej elastografie na diagnostikovanie a sledovanie tuhosti pečeňového tkaniva. U pacientov s cirhózou pečene je dôležité vykonať sonografické vyšetrenie minimálne každých 6 mesiacov. Pacienti s dekompenzovaným ochorením majú negatívnu prognózu a mali by sa dostať do špecializovaného hepatologického centra. Poďakovanie: Práca bola podporená grantmi VEGA 1/0187/17 a APVV-17-0054.

11. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis. J Hepatol. 2015; 63(4):971-1004. 12. Boonstra K et al. Epidemiology of primary sclerosing cholangitis and primary biliary cirrhosis: a systematic review. J Hepatol. 2012; 56(5):1181-1188. 13. Peck-Radosavljevic M et al. Managing complications in cirrhotic patients. United Eur Gastroenterol J. 2015; 3(1):80-94. 14. van Thiel DH et al. Patterns of hypothalamic-pituitarygonadal dysfunction in men with liver disease due to differing etiologies. Hepatology. 1981; 1(1):39-46. 15. Burra P et al. Sexual dysfunction in chronic liver disease: is liver transplantation an effective cure? Transplantation. 2010; 89(12):1425-1429.

Literatúra 1. Verhelts X., Geerts A., von Vlierberghe H. Cirrhosis: reviewing the literature and future perspectives. EMJ. 2016; 1(3):111-117. 2. Anthony PP. et al., The morphology of cirrhosis. Recommendation on definition, nomenclature, and classification by a working group sponsored by World Health Organization. J Clin Pathol. 1978; 31(5):395-414. 3. Blachier M et al. The burden of liver disease in Europe: a review of available epidemiological data. J Hepatol. 2013; 58(3):593-608. 4. Murray KF, Carithers RL. AASLD practice guidelines: Evaluation of the patient for liver transplantation. Hepatology. 2005; 41(6):1407-1432. 5. Suva MA. A Brief Review on Liver Cirrhosis: Epidemiology, Etiology, Pathophysiology, Symptoms, Diagnosis and Its Management. Inventi Rapid: Molecular Pharmacology 2014; 2:1-5. 6. Belovičová M. Cirhóza pečene – stará, ale neprekonaná choroba. Via pract. 2009; 6(2):59-62. 7. Vos Tet al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015; 386(9995):743800. 8. D’Amico G et al. Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis: A systematic review of 118 studies. J Hepatol. 2006; 44(1):217-231. 9. Ratziu V et al. A position statement on NAFLD/ NASH based on the EASL 2009 special conference. J Hepatol. 2010; 53(2):372-384. 10. 10. Kanwar P, Kowdley KV. Diagnosis and treatment of hereditary hemochromatosis: an update. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2013; 7(6):517-530.

16. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases. J Hepatol. 2009; 51(2):237267. 17. Goldberg DM. Structural, functional, and clinical aspects of gamma- glutamyltransferase. CRC Crit Rev Clin Lab Sci. 1980; 12(1):1-58. 18. Chrostek L, Panasiuk A. Liver fibrosis markers in alcoholic liver disease. World J Gastroenterol. 2014; 20(25):8018-8023. 19. Zwiebel WJ. Sonographic diagnosis of hepatic vascular disorders. Semin Ultrasound CT MR. 1995; 16(1):34-48. 20. Trinchet JC et al. Ultrasonographic surveillance of hepatocellular carcinoma in cirrhosis: A randomized trial comparing 3- and 6-month periodicities. Hepatology. 2011; 54(6):1987-1997. 21. de Franchis R et al. Definitions, methodology and therapeutic strategies in portal hypertension. A Consensus Development Workshop, Baveno, Lake Maggiore, Italy, April 5 and 6, 1990. J Hepatol. 1992; 15(1-2):256-261. 22. Ginès P et al. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010; 53(3):397-417. 23. Nery F et al. Causes and consequences of portal vein thrombosis in 1,243 patients with cirrhosis: results of a longitudinal study. Hepatology. 2015; 61(2):660-667. 24. García-Pagán JC et al. Early use of TIPS in patients with cirrhosis and variceal bleeding. N Engl J Med. 2010; 362(25):2370-2379. 25. Hrnčár M. Trombofilné stavy v onkológii. Bibliografia dizertačných prác obhájených na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2019, Martin: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2019; s. 99.

Alpha medical

105


Nie je nám to jedno!

Postarajme sa o zdravie prírody tak, ako sa staráme o to vlastné. Už po druhýkrát v tomto roku sme sa rozhodli vrátiť lesom časť svojho dlhu. Sme presvedčení, že 1000 stromčekov, ktoré naši kolegovia zasadili koncom októbra, raz nahradí papier, ktorý sme v roku 2019 minuli na tlač vnútrofiremných dokumentov. Používaním elektronickej komunikácie spoločne šetríme naše lesy!


Milí čitatelia, prajeme vám, aby ste si vždy našli čas na čítanie slov, ktoré vás zahrejú pri srdci či obohatia na duši. Želáme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do roku 2020 prajeme, aby vám v žiadnom momente nechýbali:

láska

zdravie

šťastieLaboratórna diagnostika PRAKTICKÁ PRÍRUČKA

2

Alpha medical – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike

3

Procesná mapa

4

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

15

Imunológia a alergológia

20

Mikrobiológia

30

Genetika

34

Patológia

37 38 39 40

2. Odber Žiadanka na odberový materiál 3. Transport Mapa pokrytia zvozovými trasami

42

4. Registrácia a príprava vzorky

44

5. Komplexná diagnostika

46

6. Kvalita a akreditácia

48

7. Analýza

54

8. Validácia a distribúcia výsledkov

55 57

Výsledkový list 9. Kontakty

58

Manažment

61

Sieť laboratórií a pracovísk


Laboratórna diagnostika

Alpha medical – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike Alpha medical predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 70 laboratórií na území celého Slovenska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou. Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od 12 500 pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90 000 vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Alpha medical okrem inter-

2

nej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou. Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť. Máme záujem aj na vzdelávaní budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracoviská – centrálne laboratórium v Bratislave a pracovisko patologickej anatómie v Martine – stali spoločnými výučbovými základňami. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach. Kontinuálny rast spoločností združených v Alpha medical nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb. Spoločnosť Alpha medical je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.


Laboratórna diagnostika

Procesná mapa

Vysvetlivky NIS – nemocničný informačný systém AIS – ambulantný informačný systém TAT – turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Predanalytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá

9. Kontakty Medicínski reprezentanti. Sieť laboratórií a pracovísk

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza 3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

Analytická fáza

4. Registrácia a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

3


Laboratórna diagnostika

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadaniek. Žiadanky sú tlačivá, ktoré obsahujú ponuku vyšetrení v rámci jednotlivých odborov. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o pacientovi s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení. Je to zároveň dokument na preukázanie požadovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne. V spoločnosti Alpha medical sa používa viac druhov žiadaniek, ktoré sú diferencované podľa odborov a regiónov. Vzory všetkých aktualizovaných žiadaniek sú uvedené na www.alphamedical.sk.

1 Žiadanka o základné vyšetrenie Preventívne prehliadky a súbor najčastejšie indikovaných vyšetrení z odboru klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie 2 Alergológia Alergológia – špecifické gE 3 Biochémia a hematológia Biochémia a hematológia vrátane autoimunity Glykemický profil 4 Genetika Genetika – rutinná diagnostika Cytogenetika Genetika – zriedkavé ochorenia 5 Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení Infekčná sérológia, dôkaz DNA mikroorganizmov 6 Mikrobiológia Mikrobiológia I. Mikrobiológia II. 7 Patológia Biopsia Cytológia Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok 8 Iné Odberový materiál

! Žiadanky treba vypísať čitateľne paličkovým písmom, aby bolo možné správne identifikovať požiadavky na vyšetrenie.

4


1 Laboratórna diagnostika

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi Hlavička – hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informácií o pacientovi; dôležité je, aby boli tieto údaje čitateľne vyplnené, pretože sú potrebné na identifikáciu pacienta, pridelenie správneho intervalu referenčných hodnôt, ktoré sú rozlíšené podľa veku, pohlavia a pod. Priezvisko a meno pacienta

Platiteľ – číselný kód poisťovne v prípade, že sú vyšetrenia hradené zo ZP – samoplatca, ak sú vyšetrenia hradené na priamu platbu; v tomto prípade je potrebné uviesť, komu výkony fakturovať (pacientovi alebo lekárovi) a fakturačnú adresu uviesť v kolónke „dôležité poznámky“ – uviesť názov pracovnej zdravotnej služby v prípade, že sú vyšetrenia hradené cez PZS

Nie je oslobodené od DPH – začiarkne sa v prípade samoplatcu, ktorého vyšetrenia nie sú realizované v rámci zdravotnej starostlivosti – vyšetrenia na plastické operácie, ktoré nie sú robené zo zdravotných dôvodov, potvrdenia na zbrojný preukaz, vodičský preukaz, laboratórne vyšetrenia potrebné na prácu do zahraničia a pod.; od DPH nie sú oslobodené ani vyšetrenia pre veterinárnych lekárov

Rodné číslo pacienta

Štandardne budú výsledky laboratórnych vyšetrení nahrané do NZIS. Ak lekár požaduje, aby neboli okamžite sprístupnené na nahliadnutie pacientovi cez Elektronickú zdravotnú kartu občana, vyznačí tento fakt prostredníctvom doplneného poľa (štandardne sa predpokladá, že nezávisle od vôle indikujúceho lekára sa tak stane po 10 kalendárnych dňoch). Dátum narodenia a pohlavie – vypĺňa sa v prípade, ak z rodného čísla, resp. IČ poistenca, nie je možné určiť dátum narodenia, resp. pohlavie pacienta Adresa pacienta – treba vyplniť u všetkých pacientov, aby sme v prípade pozitivít na prenosné ochorenia predišli zdržaniu v procese včasného nahlásenia na RÚVZ

Dátum a čas odberu vzorky – dôležitý údaj z hľadiska zabezpečenia predanalytickej fázy

Diagnózy – potrebné uviesť všetky relevantné diagnózy, najmä v prípade, ak sú ordinované špeciálne vyšetrenia, ktoré poisťovňa hradí len pri konkrétnych diagnózach IČ EÚ a kód krajiny – vyplniť v prípade, že ide o poistenca, ktorý má preukaz európskeho poistenca, resp. nemá poistenie v SR (k žiadanke je potrebné priložiť kópiu preukazu poistenia)

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára – v prípade úhrady vyšetrenia cez ZP je tento údaj povinný

Klinické informácie – diuréza, výška, váha, fáza menštruačného cyklu, týždeň tehotenstva, užívané lieky, ktoré môžu mať vplyv na výsledok vyšetrenia; každá položka je označená piktogramom, ktorý je zobrazený pri vyšetrení, ktoré túto informáciu vyžaduje; ak je ordinované vyšetrenie označené niektorým piktogramom, je potrebné vyplniť požadovanú klinickú informáciu Dôležitá poznámka – pobyt v zahraničí, rizikové sexuálne správanie, HCV pozitivita a podobne

V závere každej žiadanky sme pridali text súvisiaci s ochranou osobných údajov (GDPR) a miesto na podpis pacienta.

5


Laboratórna diagnostika

Výber vyšetrení Podrobnosti o odberovom materiáli, spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webových stránkach, alebo sa môžete informovať v call centre či u medicínskych reprezentantov. Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o základné vyšetrenia Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pacienta a žiadateľa: 1. Na realizáciu laboratórnych vyšetrení patriacich do príslušnej preventívnej prehliadky treba vyznačiť krížikom požiadavku na prehliadku, odobrať vždy materiál vyznačený podľa príslušnej špecializácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie.

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizovať preventívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť parametre, ktoré nie sú jej súčasťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, prosím, nalepte na 1. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie a na 2. strane: • doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č. 160/2013 Z. z., • vyznačte navyše požadované vyšetrenie. Ak žiadate vyšetriť parameter, ktorý sa stanovuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnutý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čiarový kód na príslušné miesto na 2. strane Žiadanky.

Značenie vzoriek Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek klasickými papierovými štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Tento spôsob identifikácie eliminuje možnosť zámeny vzorky, je menej manuálne náročný a vďaka bezplatnému dodávaniu čiarových kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

2. Ak žiadate o jednotlivé vyšetrenia, môžete použiť ktorúkoľvek z našich žiadaniek, pričom ak ide o základné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie. Pri odbere, prosím: • doplňte diagnózu pacienta do prvého riadku na stránke, • vyznačte požiadavku na vyšetrenie krížikom v žiadanke, • nalepte – tak ako je obvyklé – čiarový kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou. 3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizovať preventívne vyšetrenie v stave, keď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v čase odberu nemali vyžadovať iné laboratórne vyšetrenia. 6

Písomné žiadanky Pri písomných žiadankách sa využíva tzv. dvojitý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarových kódov, kde je každý kód dodávaný v páre – menší a väčší. Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Dvojkódy štandardné

Dvojkódy malé


1 Laboratórna diagnostika

Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou časťou čiarového kódu s doplneným menom pacienta. Druhá, menšia časť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré možno vyšetriť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

NESPRÁVNE

označená skúmavka.

Aplikácia čiarových dvojkódov

1

Vypíšte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu.

SPRÁVNE

2 Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

označená skúmavka.

3 Časť s menom nalepte na skúmavku.

4

Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.

7


Laboratórna diagnostika

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav: • glukóza z kapilárnej krvi (813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l), • CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách, • sedimentácia (14250 – Skúmavka NC 1,6 ml), • pediatrická biochémia (810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.), • pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.). Požadované vyšetrenia sa vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo vzorky, ktoré treba odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere. Elektronické žiadanky Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná výhoda umožňuje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Alpha medical prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@alphamedical.sk. Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepojenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.alphamedical.sk/elektronicke-sluzby. V prípade elektronických žiadaniek stačí jeden dlhší čiarový kód doplnený o meno pacienta, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. 8

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

EDI Jednokódy biele – RUTINA

EDI Jednokódy malé

STATIM značenie Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarovým kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom a sú používané výlučne v elektronickej žiadanke ako jednokód. Indikácie na tieto vyšetrenia musia byť zo strany žiadateľa opodstatnené. Čas dodania výsledku sa pohybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

EDI Jednokódy červené – STATIM

Od 1. 1. 2019 už nie je možný prístup k výsledkom prostredníctvom aplikácie WebLIS. V prípade záujmu o prihlásenie sa do laboratórneho systému (výsledky aj žiadanky) používajte, prosím, už len AlphaLAB. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na vášho medicínskeho reprezentanta alebo na call centrum 0850 150 000.


1 Laboratórna diagnostika

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne. Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktoru a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Legenda a iné údaje Vyšetrenia s červeným podfarbením je možné objednať len na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom. € Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu. Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení – podľa najnovších pokynov zdravotných poisťovní je potrebné uvádzať aj kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení

Telefonické doobjednanie Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčasť verifikačných údajov, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho. Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné). Naše laboratórá majú vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný. Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Alpha medical V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napíše svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Alpha medical. Spoločnosť Alpha medical zabezpečuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existujúcich zvozových trás Alpha medical. Za kvalitu a doručenie výsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Alpha medical nepreberá zodpovednosť. 9


Laboratórna diagnostika

Biochémia a hematológia Spoločnosť Alpha medical má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

viac ako

900

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú: • • • • • • • • •

pečeňové testy, obličkové testy, hormonálne testy, posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov, poruchy lipidového spektra, markery zápalu a sepsy, onkomarkery, kostné markery, stanovenie vitamínov.

Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení: – dýchacej sústavy, – kardiovaskulárnej sústavy, – tráviacej sústavy, – močovej sústavy, – žliaz s vnútorným vylučovaním, – pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: – diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH)) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, – parametre poškodenia myokardu,

10

– katecholamíny a ich metabolity, – testy pre diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, – vyšetrenia pre diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy, – vyšetrenie bunkovej imunity, – imunologické testy na vyšetrenie autoimunity, – testy na vyšetrenie alergií. Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote erytrocytov vo vzorke je výhodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv. Naše CL – Západ v Bratislave ponúka na Slovensku najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia, akými sú napríklad: – p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, – sd-LDL cholesterol, – vyšetrenie kalprotektínu v stolici, – vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, – stanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12.


Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o: – vyšetrenie základných parametrov hemostázy: PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry prinášajú informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, – faktory protrombínového komplexu: FII, FVII, FIX a FX; sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, – vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii: antitrombín III, proteín C, proteín S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans; slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, – vyšetrenie antifosfolipidových protilátok a homocysteínu; vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie, – MTHFR polymorfismus, C677T a A1298C identifikované PCR analýzou; sú užitočné v diagnostike vrodených trombofilných stavov, – špecifické potreby diagnostiky, ktoré pokrývajú testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napr. Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu). Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu: transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia. Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedeteguje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia,

11

hematológia

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA 14 NaF/NA2EDTA krv (glukóza) METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle P − Laktát

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný S − Fruktozamín S − Žlčové kyseliny Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza do 18 rokov GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Enzýmy S − AST S − ALT S − GMT S − ALP S − ALP izoenzýmy S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK S − CK-MB S − Angiotenzín konvertujúci enzým S − HBDH Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly S − Sd-LDL cholesterol € S − Lipoproteín (a) S − Apolipoproteín A1 S − Apolipoproteín B VLDL cholesterol Index LDL/HDL Index CHOL/HDL Aterogénny index plazmy

12

Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik Vápnik ionizovaný výpočtom Vápnik s korekciou na albumín S − Fosfor S − Horčík S − Zinok S − Meď Osmolalita séra výpočtom Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu S − Solubilný transferínový receptor S − Feritín S − Haptoglobín Iné S − Alkohol IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza Špecifické proteíny a markery zápalu S − CRP S − CRP hs S − ASLO S − Reumatoidný faktor S − Anti CCP S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Alfa-1-antitrypsín S − Prealbumín S − Homocysteín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − ADNáza B S − Ceruloplazmín S − Voľné reťazce kappa S − Voľné reťazce lambda S − Celkové reťazce kappa S − Celkové reťazce lambda S − Beta-2-mikroglobulín S − IgG podtrieda 1 S − IgG podtrieda 2 S − IgG podtrieda 3

S − IgG podtrieda 4 Kardiálne markery S − Troponín I S − Troponín T hs S − Myoglobín S − NT-proBNP B − BNP (odber do EDTA) ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny S − Vitamín B12 S − Vitamín B12 aktívny S − Kyselina listová S − Vitamín D S − Vitamín A S − Vitamín C € S − Vitamín E Iné vyšetrenia S – Koenzým Q10 € S – Profil mastných kyselín € Liečivá S − Lítium S − Digoxín S − Kyselina valproová S − Teofylín S − Fenobarbital S − Gentamycín S − Vankomycín S – Karbamazepín Gravidita S − Voľný beta-hCG S − Celkový hCG HORMÓNY Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − TSH v gravidite S − T3 voľný S − T4 voľný S − T3 celkový S − T4 celkový S − Tyreoglobulín S − Anti Tg S − Anti TPO S − TSI – tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Fertilné hormóny S − SHBG S − Anti Műllerian hormón S − Luteinizačný hormón S − FSH S − Prolaktín S − Estradiol S − Progesterón S − Testosterón FEST − voľný estradiol BAEST − biol. dost. estradiol FTAI − androgénny index FTTE – voľný testosterón

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.


TUMORMARKERY S − AFP S − Voľný beta-hCG S − Celkový hCG S − CEA S − CA 19-9 S − CA 125 ROMA index (CA125+HE4) S − CA 15-3 S − CA 72-4 S − CYFRA 21-1 S − NSE S − Tkanivový polypeptidový antigén S − SCCA S − PSA S − Voľný PSA PSA ratio (fPSA/PSA) S − p2PSA + PHI € S − Tymidínkináza S − Proteín S100 S − Chromogranín A KOSTNÉ MARKERY S − Osteokalcín S − Beta-CrossLaps S − P1NP POTRAVINOVÁ INTOLERANCIA – Protilátky proti bielkovinám kravského mlieka IgM, IgA, IgG – Protilátky proti laktóze IgA, IgG – Protilátky proti sóji IgA, IgG – Protilátky proti ovalbumínu IgA, IgG – Protilátky proti – α – laktalbumínu IgA, IgG – Protilátky proti – β – laktoglobulínu IgA, IgG – Protilátky proti kazeínu IgA, IgG

CELIAKIA – Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA, IgG – Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA, IgG AUTOPROTILÁTKY Histamínová intolerancia S − Diaminooxidáza Reumatológia S − ANA IgG skríning S − ENA IgG skríning S − Anti ds DNA protilátky Vaskulitída a renálne ochorenia S − Anti proteináza 3 S − Anti myeloperoxidáza S − Protilátky proti bazálnym membránam glomerulov Autoimunitná hepatitída S − Hepatálny profil (AMA-M2, LKM-1, SLA) Antifosfolipidový syndróm S − Anti fosfolipid IgG S − Anti fosfolipid IgM S − Anti kardiolipín IgG S − Anti kardiolipín IgM S − Anti beta-2-glykoprotín 1 skríning S − Anexín V – autoprotilátky IgG S − Anexín V – autoprotilátky IgM S − Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG S − Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM S − Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG S − Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM S − Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG S − Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM S − Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG S − Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM S − Protrombín – autoprotilátky (screen) Reprodukčný systém S − Anti zona pellucida IgA, IgM, IgG S − Protilátky proti ováriám S − Protilátky proti spermiám Diabetes mellitus S − Anti GAD protilátky S − Autoprotilátky proti inzulínu S − Protilátky proti tyrozínfosfat. Iné S − Protilátky proti pariet. bunkám S − Anti Sacharomyces cer. IgA S − Anti Sacharomyces cer. IgG S − Systémová skleróza IgG prot.

02 K3/K2 EDTA krv

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Diferenciál mikroskopicky B − Retikulocyty

GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c BUNKOVÁ IMUNITA B − Imunofenotypizácia lymfocytov B − Aktivované T-lymfocyty B − Regulačné T-lymfocyty B − HLA-B27

ED K3/K2 EDTA krv, plná krv

INÉ VYŠETRENIA Z PLNEJ KRVI B − Olovo € B − Glutation €

03 Citrát

HEMOKOAGULÁCIA P – PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér P − Dabigatran ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA P − Anti Xa aktivita P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Lupus antikoagulans skríning

20 Lítium heparín

INÉ VYŠETRENIA P − Fagocytárna aktivita P − NT-proBNP

06 Kapilárna krv

VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ KRVI B − Glukóza B − Glukóza po jedle B − CRP

06 Krvná skupina 6 ml, deti – 3 ml

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta IMUNOHEMATOLÓGIA – Krvná skupina + RhD – Antierytrocyt. protilátky (NAT) – Antieryt. protilátky (enz. test) – Skúška kompatibility – Priamy antiglobul. test (PAT)

10 Sedimentácia

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P − Sedimentácia erytrocytov

13

hematológia

BATTE – biologicky dostupný testosterón S − 17-OH-progesterón S − DHEA-sulfát S − Androstendión Iné hormóny S − Pregnenolón S − Aldosterón v ľahu S − Aldosterón v stoji S − Pomer aldosterón-renín S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín Inzulínová rezistencia S − Inzulín po záťaži S − Kortizol ranný odber S − Kortizol poobedný odber S − Somatotropín S − IGF-1 S − IGFBP-3 S − Kalcitonín S − Parathormón Parathormón (intaktný) S − Erytropoetín S − Gastrín S − Serotonín €

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

M2 K3/K2 EDTA krv krv na ľade

INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY P − Amoniak P − ACTH P − Matanefrín, normetanefrín P – Renín v ľahu P – Renín v stoji P − Homocysteín

04 Moč ranný

ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Močovina U − Kreatinín U − Kyselina močová U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín ENZÝMY V RANNOM MOČI U − Amyláza U − Pankreatická amyláza MINERÁLY V RANNOM MOČI U − Sodík U − Draslík U − Chloridy U − Vápnik Index vápnik/kreatinín U − Fosfor U − Horčík U – Meď INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Multidrogový test U − Beta-2-mikroglobulín U − Melanín U − Kortizol U − Porfyríny U − Pyrilinks U − Metabolity org. rozpúšťadiel € U − Elektroforéza bielkovín U − Imunoelektroforéza U − Bence Jonesova bielkovina U − Voľné reťazce lambda U − Voľné reťazce kappa V Ý P O Č T Y Z R A N N É H O M O Č U A SÉRA – Frakčná exkrécia Na – Frakčná exkrécia K – Frakčná exkrécia CI – Frakčná exkrécia Ca – Frakčná exkrécia P – Frakčná exkrécia Mg – Frakčná exkrécia amylázy – Frakčná exkrécia močoviny – Frakčná exkrécia kys. močovej – Osmolalita ranného moču

M2 Stolica

VYŠETRENIA STOLICE F − Stolica na OK F − Pankreatická elastáza F − Kalprotektín 14

05 Moč zbieraný

ZÁKLADNÉ V YŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Addisov sediment METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Močovina dU − Kreatinín dU − Kyselina močová dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI dU − Sodík dU − Draslík dU − Chloridy dU − Vápnik Index vápnik/kreatinín dU − Fosfor dU − Horčík INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Beta-2-mikroglobulín dU − Kortizol Index kortizol/kreatinín dU − Aldosterón v moči dU − Serotonín v moči € INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI DO 6M HCl dU − Katecholamíny dU − Kys. 5-hydroxy -3-indoloctová dU − Kys. homovanilová VÝPOČTY ZO ZBIER. MOČU A SÉRA – Kreatinín klírens 12 hod. – Kreatinín klírens 24 hod. – Frakčná exkrécia Na – Frakčná exkrécia K – Frakčná exkrécia CI – Frakčná exkrécia Ca – Frakčná exkrécia P – Frakčná exkrécia Mg – Frakčná exkrécia močoviny – Frakčná exkrécia kys. močovej – Osmolalita zbieraného moču

L − Elementy L − Albumín L − IgG v likvore PUNKTÁT PU − pH PU − Glukóza PU − Celkové bielkoviny PU − Albumín PU − Bilirubín celkový PU − AST PU − ALT PU − Amyláza PU − Laktátdehydrogenáza PU − CRP PU − Laktát PU − Reumatoidný faktor PU − Diferenciál ŽALÚDOČNÁ ŠŤAVA – Žalúdočná acidita EJAKULÁT – Spermiogram SLINY SA − Kortizol ranný odber SA − Kortizol poob. odber POT POT − Chloridy MOČOVÝ KAMEŇ – Rozbor močového kameňa PLODOVÁ VODA PV − AFP DIALYZÁT DI − Glukóza DI − Kyselina močová DI − Sodík DI − Draslík DI − Chloridy DI − CRP DI − Laktát

25 Sklenená kapilára

VNÚTORNÉ PROSTREDIE A METABOLITY B − Acidobázická rovnováha B − Karbonylhemoglobín B − Methemoglobín B − Bilirubín B − Glukóza B − ABR mikroionty B − Vápnik ionizovaný B − Laktát

XX Iný materiál

LIKVOR L − Glukóza L − Chloridy L − Celkové bielkoviny L − Laktát L − Laktátdehydrogenáza L − Vzhľad

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky


Imunológia a alergológia V odbore klinickej imunológie a alergológie tvorí ťažisko vyšetrení diagnostika imunodeficiencie – humorálnej, bunkovej či fagocytárnej. V tejto oblasti poskytujeme základné imunologické analýzy – IgA, IgM, IgG aj s podtriedami IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, C3, C4 zložky komplementu a cirkulujúcich imunokomplexov.

pričom výsledky vyšetrení dodávame do 72 hodín od doručenia biologického materiálu do laboratória. U najviac požadovaných alergénov (kravské mlieko, glutén, kazeín, vaječný bielok, vaječný žĺtok, pele, trávy, buriny) je čas dodania výsledku iba 24 hodín.

Vďaka modernej prietokovej cytometrii sme schopní simultánne merať a analyzovať fyzikálno-chemické vlastnosti bunky, ako aj iné biologické častice. Vieme tak stanoviť celú paletu CD znakov, fagocytárnu aktivitu i stimulačný index. Medzi rutinne vyšetrované CD znaky patria: • • • • • •

T-lymfocyty celkové (CD3), T-lymfocyty aktívne (CD3 + HLA-Dr), T-lymfocyty pomocné (CD4), T-lymfocyty cytotoxické (CD8), NK bunky (CD16 + 56), B-lymfocyty (CD19).

Prietokovou cytometriou vyšetrujeme aj antigén HLA-B27, pričom pri reaktívnych výsledkoch vyšetrenie opakujeme izoláciou leukocytov s CD45. Frekvencia týchto vyšetrení je na dennej báze.

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

Poruchy autoimunity diagnostikujeme kvalitatívne aj kvantitatívne prostredníctvom stanovenia autoprotilátok proti antigénom. Využívame pritom ELISA metódy a metódy nepriamej imunofluorescencie. Ponúkame komplexné spektrum autoprotilátok: ANA screen, anti-dsDNA screen, cANCA, pANCA, ACLA IgG/M, antifosfolipidové protilátky, ASCA IgG/M, anti GBM, ANA detect, ENA screen, EMA, AEMA, ASMA a ďalšie, podľa potrieb lekára. Výsledky vyšetrení autoprotilátok ELISA metódami majú lekári k dispozícii denne, to znamená do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Diagnostiku špecifických IgE voči jednotlivým alergénom ponúkame vo forme skríningových vyšetrení (tzv. stripov), ale aj samostatne. V súčasnosti ponúkame možnosť vyšetriť takmer 500 alergénov, 15

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgG 11 Krv na sérum

ALERGÉNY − SKRÍNING Atopický profil − deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49) Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6) Pediatrický profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78) Potravinový profil − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237) Profil jedov hmyzu (i1, i3) Profil skrížených reakcií peľov a potravín (g6, t3, w6, f4, f5, f13, f17, f20, f31, f35, f44, f48, f49, f85, f89, f237, f271, f275, f328, f348) ZVIERACIE e78 – Andulka – perie e215 – Holub – perie e7 – Holub – trus e70 – Hus – perie e86 – Kačica – perie e201 – Kanárik – perie e80 – Koza – epitel e3 – Kôň – kožný detritus (šupiny, chlpy) e4 – Krava – kožný detritus (šupiny, chlpy) e82 – Králik – epitel e85 – Kura – perie e219 – Kura – sérový proteín e1 – Mačka – epitel a kožný detritus (šupiny, chlpy) e6 – Morča – epitel e89 – Morka – perie e71 – Myš – epitel e88 – Myš – epitel a sérový proteín e72 – Myš – moč e76 – Myš – sérový proteín e81 – Ovca – epitel

16

e91 e2 e5

– Papagáj – perie – Pes – epitel – Pes – kožný detritus (šupiny, chlpy) e73 – Potkan – epitel e87 – Potkan – epitel a sérový proteín e74 – Potkan – moč e75 – Potkan – sérový proteín e83 – Prasa – epitel e222 – Prasa – sérový albumín e84 – Škrečok – epitel e209 – Tarbík PLESNE m6 – m312 – 311 – m3 – m310 – m207 – m304 – m309 – m12 – m7 – m5 – m202 – m2 – m16 – m14 – m300 – m9 – m8 – m45 – m208 – m212 – m4 – m305 – m1 – m13 – m70 – m11 – m10 – m88 – m15 – m203 – m204 –

Alternaria tenuis Aspergillus clavatus Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Aspergillus nidulans Aspergillus niger Aspergillus oryzae Aspergillus terreu Aureobasidium pullulans Botrytis cinerea Candida albicans Cephalosporium acremonium Cladosporium herbarum Curvularia lunata Epicoccum purpurascens Eurotium Fusarium moniliforme Helminthosporum halodes Hormodendrum hordei Chaetomium globosum Micropolyspora faeni Mucor racemosus Penicillium brevi − compactum Penicillium notatum Phoma betae Pityrosporum orbiculare Rhizopus nigricans Stemphylim botryosum Stemphyllium solani Tricoderma viride Trichosporon pullulans Ulocladium chartarum

PRACHOVÉ h1 – Domáci prach (Greer) h2 – Domáci prach (Hollister-stier) h6 – Domáci prach (Japan)

HMYZ i73 i71 i8 i70 i5

– – – – –

i2

i3 i4 i204 i75 i205 i6 i1

– – – – – – –

i203 –

Červené larvy pakomára Komár (Aedes communis) Moľa (Tinea) Mravec (Formica spp.) Osa (Dolichovespula arenaria) Osa (Dolichovespula maculata) Osa (Vespula spp.) 0sík (Polistes spp.) 0vad (Tabanus) Sršeň (Vespa crabro) Šváb americký Šváb (Blattella germanica) Včela medonosná (Apis mellifera) Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE o1 – Bavlna o72 – Enterotoxín A (Staphylococcus aureus) o73 – Enterotoxín B (Staphylococcus aureus) o201 – Tabak ROZTOČE d70 – d201 – d2 – d3 – d1

d74 d73 d71 d72

– – – –

Acarus siro Blomia tropicalis Dermatophagoides farinae Dermatophagoides microceras Dermatophagoides pteronyssinus Euroglyphus maynei Glycyphagus domesticus Lepidoglyphus destructor Tyrophagus putrescentiae

PROFESNÉ k87 – Amyláza Fungal k210 – Anhydrid kyseliny maleínovej, MA k213 – Anhydrid tetrachlorftalátu, TCPA k226 – Askorbát oxidáza k202 – Bromelín k81 – Figovník (Ficus spp.) k80 – Formaldehyd k74 – Hodváb (Bombyx mori) k8 – Chmeľ k225 – Chrenová peroxidáza k77 – Izokyanát, HDI


k76 k75 k82 k301 k20 k71

– – – – – –

Izokyanát, MDI Izokyanát, TDI Latex Múčny prach Ovčia vlna Ricín obyčajný (Ricinus Communis) k72 – Skorocel (Plantago ovata) k84 – Slnečnicové semená k70 – Zelené kávové zrná (Coffea arabica) PARAZITY p4 – Hlísta (v rybách žijúca Anisakis larvae) p1 – Škrkavka detská (Ascaris lumbricoides) p5 – Škrkavka psia (Toxocara canis) LIEKOVÉ Analgetiká, antipyteriká C281 – Diklofenak C419 – Fenylbutazón C286 – Ibuprofén C388 – Ketoprofén C300 – Kodeín C217 – Kyselina acetylsalicylová C209 – Paracetamol C208 – Pyrazolóny Antibiotiká C288 – Aminoglykozidy c204 – Amoxicilín c203 – Ampicilín C309 – Cefalexín C201 – Cefalosporíny C308 – Cefuroxím C307 – Ciprofloxacín C216 – Doxycyklín C212 – Erytromycín C213 – Gentamycín C305 – Kyselina klavulánová C222 – Makrolidy C398 – Metronidazol C1 – Penicilloyl G C2 – Penicilloyl V C295 – Streptomycín C223 – Sulfametoxazol C211 – Tetracyklín C242 – Trimetroprim Antiepileptiká C338 – Carbamazepine Antiflogistiká C282 – Indometacín C296 – Propyfenazón Antiseptiká C616 – Jodid sodný Barbituráty C243 – Tiopental Bronchodilatanciá, antiastmatiká C257 – Teophylline Hormóny c71 – Inzulín (hovädzí) c73 – Inzulín (ľudský) c70 – Inzulín (prasací)

Imunosupresíva c254 – Prednizón Lokálne anestetiká C232 – Lidokaín C811 – Mesocaine Mukolytiká C202 – Sukcinylcholín Potravinárske aditíva C711 – Dusitan sodný E250 C704 – Chinolínová žltá E104 C703 – Kyselina benzoová E210 C707 – Kyselina glutámová E620 C700 – Kyselina mravčia E236 C726 – Košenila / kyselina karmínová E120 C312 – Laktóza C713 – Metylparabén E218 C604 – Persíran amónny E923 C636 – Sacharín E954 C638 – Talk (mastenec) E553b C717 – Tartrazín E102 Rozpúšťadlá C643 – Toluén Soli kovov C637 – Chlorid strieborný C649 – Chlorid cínatý E512 C645 – Chlorid titánu Vakcíny C801 – Haemophilus influenzae C810 – Tetanus Vitamíny C721 – Vitamín B12 PELE BYLÍN w69 – Allenrolfea occidentalis w36 – Ambrózia (Ambrosia deltoidea) w3 – Ambrózia (Ambrosia trifida) w209 – Ambrózia (mix druhov) w4 – Ambrózia nepravá (Franseria acanthicarpa) w1 – Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) w2 – Ambrózia trvalka (Ambrosia psylostachya) w67 – Baccharis w16 – Iva (Iva ciliata) w17 – Kochia (Kochia scoparia) w82 – Láskavec (Amaranthus palmeri) w24 – Láskavec (Amaranthus spinosus) w14 – Láskavec ohnutý (Amaranthus retrofl exus) w15 – Loboda (Atriplex lentiformis) w37 – Loboda (Atriplex wrightii) w10 – Mrlík biely (Chenopodium album) w21 – Múrovník (Parietaria judaica) w19 – Múrovník (Parietaria officinale) w43 – Palina (Artemisia tridentata) w6 – Palina obyčajná (Arthemisia vulgaris)

w5

– Palina pravá (Arthemisia absinthium) w20 – Pŕhľava (Urtica dioica) w8 – Púpava (Taraxacum vulgare) w203 – Repka olejná (Brasicca napus) w46 – Ruman (Anthemis cotula) w7 – Sedmokráska (Chrysanthmum leucanthemum) w9 – Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) w11 – Slanobyľ drasnomilná (Salsola kali) w18 – Štiavec (Rumex acetosella) w23 – Štiavec (Rumex crispus) w13 – Voškovník (Xanthium commune) w12 – Zlatobyľ obyčajný (Solidago virgaurea) ALERGÉNY TRÁV A BURÍN g17 – Bahijská tráva (Paspalum notatum) g10 – Cirok alpský (Sorghum halepense) g71 – Chrastnica trsťovitá (Phalaris arundinacea) g70 – Jačmenica (Elymus triticoides) g4 – Kostrava lúčna (Festuca elatior) g202 – Kukurica siata (Zea mays) g8 – Lipnica lúčna (Poa pratensis) g5 – Mätonoh trváci (Lolium perenne) g13 – Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) g14 – Ovos siaty (Avena sativa) g2 – Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) g16 – Psinček tenučký (Alocepurus pratensis) g9 – Psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) g15 – Pšenica siata (klíčky) (Triticum sativum) g12 – Raž siata (Secale cereale) g3 – Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) g203 – Slanomilná tráva (Distichlis spicata) g11 – Stoklas bezosťový (Bromus inermis) g6 – Timotejka lúčna (Phleum pratense) g1 – Tomka voňavá (Anthoxanthium odoratum) g7 – Trstina obyčajná (Phragmites communis) PELE STROMOV t280 – Agát t19 – Akácia

17

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

t211 t16 t43 t8 t44 t3 t5 t23 t21 t7 t42 t77

− − − − − − − − − − − −

t103 t18 t41 t209 t6

− − − − −

t219 t60 t15 t33 t1 t27 t81 t2 t401 t17 t4 t208 t83 t70 t71 t9 t10 t22 t404 t406 t72 t218 t402 t73 t11 t20 t201 t37 t96 t14 t12 t210

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Ambrovník styraxový Borovica biela Borovica kadidlová Brest Brestovec západný Breza Buk Cyprus vždyzelený Čajovník Dub biely Dub červený Dub (mix: červený, biely, čierny) Dub (Quercus agrifolia) Eukalyptus Hikória (orechovec) Hrab Jalovec chvojka (borievka netatová) Jalovec virginský Jalovec západný Jaseň americký Jaseň (Fraxinus velutina) Javor Javor červený Jelša japonská Jelša lepkavá Koreňovník (Schinus molle) Kryptoméria japonská Lieska Lipa Mangovník Moruša biela Moruša červená Olivovník Orech Orechovec (pekanový) Pajaseň žliazkatý Palma datľová Palma kokosová Pimentovník strapcovitý Pistácia mastixová Pínia austrálska Platan Prosopis (Prosopis juliflora) Smrek (Picea) Tisovec dvojradový Topoľ Topoľ americký Vŕba Vtáčí zob

POTRAVINOVÉ ALERGÉNY Koreniny f271 − Aníz f269 − Bazalka f278 − Bobkový list f280 − Čierne korenie f270 − Ďumbier f272 − Estragón f219 − Fenikel f89 − Horčica f19 − Kajenské korenie f281 − Karí korenie f268 − Klinček f317 − Koriander 18

f277 − f274 − f405 − f282 − f283 − f218 − f279 − f265 − f344 − f220 − f273 − f234 − Mäso f26 − f27 − f88 − f213 − f83 − f284 − Mlieko f76 − f77 − f79 − f78 − f409 − f2 − f231 − f236 − Obilniny f6 − f8 − f56 − f7 − f11 − f55 − f4 − f5 − f9 − Orechy f299 − f20 − f18 − f202 − f17 − f201 − f256 − f345 − f203 − f13 − Ostatné f358 − f21 − f222 − f105 − f45 − f403 − f212 − f93 − f221 − f247 − f224 − f10 − f90 − f223 −

Kôpor Majoránka Mäta Muškátový oriešok Oregano Paprika Paprika čili Rasca Šalvia lekárska Škorica Tymián Vanilka Bravčové mäso Hovädzie mäso Jahňacie mäso Králičie mäso Kuracie mäso Morčacie mäso Alfa-laktalbumín Beta-laktoglobulín Glutén Kazeín Kozie mlieko Kravské mlieko Prevarené mlieko Srvátka Jačmeň Kukurica Lúpané proso (pšeno) Ovos Pohánka Proso Pšenica Raž Ryža Gaštan jedlý Mandle Orech brazílsky (para) Orech kešu Orech lieskový Orech pekanový Orech vlašský Oriešok makadamský Pistácie Podzemnica olejná (búrsky oriešok) Artičoky Cukrová trstina Čaj Čokoláda Droždie pekárenské Droždie pivovarnícke Huby Kakao Káva Med Mak Sezamové semienko Slad Zelená oliva

Ovocie f210 f96 f92 f95 f341 f208 f242 f288 f289 f402 f209 f259 f94 f301 f49 f44 f102

− − − − − − − − − − − − − − − − −

Ananás Avokádo Banán Broskyňa Brusnica Citrón Čerešňa Čučoriedka Ďatľa Figa Grapefruit Hrozno Hruška Hurmikaki Jablko Jahoda Kantalup (odroda žltého cukrového melóna) f84 − Kivi f306 − Limetka f343 − Malina f302 − Mandarínka f91 − Mango f294 − Marakuja f237 − Marhuľa f87 − Melón f329 − Melón vodný f36 − Orech kokosový f293 − Papája f25 − Paradajka f401 − Plod mišpule japonskej f33 − Pomaranč f255 − Slivka Ryby a iné vodné živočíchy f313 − Ančovičky f408 − Belička f24 − Garnát f303 − Halibut f80 − Homár f381 − Chňapal červený f59 − Chobotnica f258 − Kalmár f23 − Krab f338 − Lastúra f41 − Losos f50 − Makrela japonská f206 − Makrela obyčajná f312 − Mečúň f337 − Morský jazyk f65 − Ostriež zelenkavý f147 − Platesa (falošný morský jazyk) f254 − Pravé ryby (kostnaté ryby) f204 − Pstruh f320 − Rak riečny f61 − Sardinka f37 − Slávka f205 − Sleď f314 − Slimák f207 − Škľabka f3 − Treska f42 − Treska jednoškvrnitá f40 − Tuniak f290 − Ustrica


Strukoviny f300 − Bôb Pinto f14 − Bôb sójový f309 − Cícer f15 − Fazuľa biela f287 − Fazuľa červená f182 − Fazuľa mesačná f315 − Fazuľa obyčajná f12 − Hrach f235 − Šošovica Syr f81 − Syr čedar f67 − Syr parmezán f82 − Syr plesňový f170 − Syr švajčiarsky Vajce f245 − Vajce (celé) f1 − Vaječný bielok f75 − Vaječný žĺtok f232 − Ovalbumín f233 − Ovomukoid Zelenina f262 − Baklažán f260 − Brokolica f47 − Cesnak f48 − Cibuľa f216 − Hlávková kapusta f215 − Hlávkový šalát f291 − Karfiol f217 − Kel f31 − Mrkva f263 − Paprika f86 − Petržlen f119 − Reďkovka f406 − Rukola f54 − Sladký zemiak f261 − Špargľa f214 − Špenát f225 − Tekvica f244 − Uhorka šalátová f85 − Zeler f35 − Zemiak

F25, F31, F35, F47, F89 F26, F27, F83, F88 G3, G4, G5, G6, G8 G2, G5, G6, G8, G10, G17 G1, G5, G6, G12, G13 G1, G5, G7, G12, G13 D1, D2, H1, I6 G3, G6, T17, W1, W6 G6, M6, T3, W6 D1, E1, E2, M3 D1, E1, E3, E5, I6, M2 G12, G15, M3, M6 G6, M2, M6, T3, W6 D1, E1, E3, E5, E82 D1, E1, E5, G6, G123, M2, T3, W6 E1, E5, G4, M6, W9 T9, T11, T23, W9, W21 E3, E4, E70, E85 M1, M2, M3, M5, M6 T1, T3, T7, T8, T10 T1, T7, T8, T14, T22 T6, T7, T8, T14, T20 T7, T8, T11, T12, T14 T2, T4, T8, T12, T14 T1, T73, T5, T7, T10 T9, T12, T16, T18, T19, T21 T1, T3, T4, T7, T11 T2, T3, T4, T7, T12 W1, W6, W9, W10, W11 W2, W6, W9, W10, W15 W6, W9, W10, W12, W20 W1, W6, W7, W8, W12 W9, W10, W11, W18 W7, W8, W9, W10, W12

ALERGÉNY – PANEL D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201 E1, E3, E4, E5 E1, E5, E6, E87, E88 E6, E82, E84, E87, E88 E70, E85, E86, E89 E78, E91, E201 F13, F17, F18, F20, F36 F3, F24, F37, F40, F41 F4, F7, F8, F10, F11 F1, F2, F3, F4, F13, F14 F4, F9, F10, F11, F14 F1, F2, F4, F9, F13, F14 F8, F10, F11, F23, F24 F12, F15, F31, F35 F33, F49, F921, F95 F17, F24, F84, F92 F10, F45, F47, F85 F1, F2, F13, F89 F3, F4, F14, F17 F10, F24, F27, F84 F84, F91, F92, F210

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

19


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok. Na oddeleniach infekčnej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu – výtery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, ako aj kanýl, katétrov, drénov a pod. Vyšetrenia poskytované v odbore klinickej mikrobiológie tak komplexne pokrývajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu. Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú: – kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma, – dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikroorganizmov realizujeme hybridizačnými metódami a real time PCR, – dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami, – špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepatitídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV, – dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adenovírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chlamydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

20

– parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopický dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncentračnou metódou sedimentačného typu a mikroskopicky, – diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz. V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponúkame rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V mikrobiologickej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plnoautomatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Slovensku stále unikátom, disponujeme nimi na všetkých mikrobiologických pracoviskách. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov v priebehu niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BEPIII analyzátorov, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a výkon klinického diagnostického procesu. Aj vďaka progresívnej technike vieme poskytnúť výsledky parazitologických vyšetrení stolice a imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín. Moderné technické a prístrojové vybavenie a nepretržitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnúť prevažnú časť výsledkov sérologických vyšetrení do 48 hodín. V prípade po-


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia

zitívnych výsledkov protilátok infekčnej sérológie ako nepriameho dôkazu infekčného agens je možné špeciálnymi konfirmačnými diagnostickými metódami alebo priamym dôkazom DNA na úrovni molekulárnej biológie potvrdiť tieto výsledky, a tak urýchliť správne zahájenie liečby pacienta. Klasické bakteriologické a mykologické vyšetrenie biologického materiálu sme schopní zrealizovať v intervale 24 – 72 hodín. Výsledky ostatných vyšetrení dodávame v čo najkratších lehotách, ktoré sú obmedzené výlučne typom konkrétneho vyšetrenia a metódou, akou je realizované.

cm kg

Váha

Váh

a

kg

Výš

ka

cm

a Výšk

z.

Z.

07

20 5/ 35 č.

od 1. 8.

2018

av

T)

r

ka

d

Ka té te sk

žiad

úm

(K

u

latc

op

m

íp

pr

pl

vy

e

am

fa nazo

St eri

ln

á

cien ta

pa

su

re

ad

cia

Ku lti

KT

T)

Ute

(U

(S

ru

s

PI )

cia

U T

riá

l

Ku lti

ate

ým

)

lin

(K N A L I) E)

ick

A M

(M

(K

L IA

In ýk

do

St eri

úhradu.

cia

lti

H 3

M at eri ál: Ku An ltivá ae ci ró a bn a ku

M

EM

(H

yk olo

cia

(

an

gick á ku

ae

lti

BD

cia

BA em CT ok EC u M ltú yc ra osi s IC F

YK )

Ku lti

Plo

(P

LV

O )

sk Ste do úm riln v av á á v ka ná o a do da st bka rie ka , bn čk a) a

Ku lti

(D

EK )

it

M

EM

m nie sú hradené

é týmto symbolo

ae

a ku

(H

EM

ia označen € Vyšetren

A E RO )

An

H 2

bn

a ku

lti

BD

cia

BA CT

EC

(H

Plu

em

sA

na

A N A E R)

ero

ok ult

)

M

IK

A )

(L

IK

(L

BD BD BA BA e CT CT m EC EC o Plu Pe ku s A ds ltú lti ero Plu ra vá bic s F cia F – – de do ti sp elí

51

/2018/08

/201

8/06

€/08

ez

KM

: KM

ka

zn

. zn

: ačka

07

8/

01

/2

08

be z €/

II/

g.

re

reg

NE PR

S

n IGRA test

( uanti fero

n)

TB1

uantife ron C(

5 C)

IA MA

DI AG

TB1

C(

5 C)

(LEGU

NO ST

R)

IKA TB C

TB

C(

MITOG EN

alphame

5 C)

info@

F

uantife ron

dical.sk,

TB2

uantife ron

000, www .alphame

diagnózy tiferon ww.alph NIL ia klinickej nájdete na https://w na účely stanoven vané C ( 5 C) údajov a o právach sú spracová Osobné údaje o spracovaní vašich osobných ií Viac informác

0850 150

I/b

centrum

reg. značk a: SaDN A/bez €/08

H 1

bn

jte call

lém? Vola

Ae

ky či prob

Máte otáz

St Ku eri Lik Vo ltivá ln ľn ci á vor ý an a, sk úm tigé mik av n rosk ka v lik o vo pia re

úra

bic

F

l.sk

zdravotnou

ku b

De

70

cia

54

KN

cia

FE IN N

ť len na priamu ich objedna

IE

edica

Ku lti

am

alph

53

@ info

Lo ka liz ác Ku ia lti vá : cia

l.sk,

a je možné

ate

ln

á

M

á

ln

St eri

ka

ko

av

lie

úm

m

rs

bka

, sk

N )

(K

ka

úm

av

Ka ny la

sk

IC

po vo

KC

edica

D K

pham

w.al

AT

ww

ST

000,

O

150

poisťovňou

ka

av

ičk a

úm

Šp

sk

á

ln

St eri

cia

SP

Ku lti

AT

K

up ríst sp liť

IN

18

20

Ne

0850

n

cm kg

n

M

ne

ci jú

ryng

PSČ*

rum

KL

8.

ča

vypln

dame

žia

*

ER

dku vý sle

r ká le

nie

1.

nta

cent

po

cie u pa

call

Od

PV STERbo CH URETRY NA ale € (HPVU) PV tcu V TER h HPV DNA U NA kó d (HPVC) mopla vysokorizikovýc A HPV DNA V uTER CERVI Ulica, sa n D kaz ípad rizikových číslo dom de ípa it. pr u* n D kaz vysoko v pr

hosp

s od

ča ma

ťv

Kód

beru

ad

preu

ni

A

kópiu

L

KO v EZ

ap o en M

H) KC

)

lajte

(M

(MYHUD)

Vo

Dg.

UH

ve vysta

tum Dá

enca poist

e

sa

kazu

žiť prilo

u

pad

prí

it.

sp

ho

H) isko rie zv

ia en nar od

d

áo

Pla tn

um

PV z cervi u na

yVýter odberová dank tamp n na hlien ( – 8 C) žia PV nia súprava na

(NEGUD)

m?

Dát

muž

(CHTUD)

Platná

í hl

vy še tren

aleb

o

na

že

lavi ia m e už žiad an ky

u*

Kó d

db so

a ča KC (M Dg.

o čísl *

žena

DNA URETRY NA atis dia trachom

(PCR) (MYGUD kvalitatívne genitalium ŽI ADAN Mycoplasma DNA n DNA (PCR) z uretry na (URUUD) KA O Z. z. Výter kvalitatívne D5/2007KA species VYŠE Dual Swab Ureaplasma Media cobas PCR n DNA penisu C) EN DN č. 35 (PCR) A MKitIK( – 8 TR Ster z glans na záPV kvalitatívne Sample kona Rodn e z uretry odbero é číslo RO OR IE IN FE KČ kód vá UD P výter nv zmysl GA NI NÁ uretrálny tamp ch ( – 8 C) PV ný S na M OV RO LÓ súpravahláse ní GI A, Priezvisko šetre PENISU Plati GLANS vy

oblé či pr

PSČ

V TER

Chlamy n DNA (PCR) kvalitatívne gonorrhoeae Neisseria n DNA (PCR) kvalitatívne asma hominis n DNA Mycopl

ára

na le v zm ys

Pohl

ajiny d kr

ás

P

to/o Mes

hod.

lek ho NI MOV

ce ml/ a ROO RGA nujú ordi tka pečia is a

Podp avie

h

d kó

en ýc

bec*

ám pozn

itá

lež

t.

He

MIK uréz D KA DNA Di

n

Ulic a,

D

bd.

ka

ko

ujú

in

,PZ

H

DP b. od Oslo áno nie

ra

d.

le

ho

ho l/

m

ord

ka

at

eči

ré za

OB

o Men

S

tca

pla

mo

, sa d ZP

IK R

ať urov Fakt lekár nt pacie

ce

ám ap

teľ

Po d

Diu

Plati

Po h

Dát nc a iste po

zu

eru

ka

ÁM

m lo do

um

vy stav en

Kó 1. 8. d ná od kr Plat ajin y

c* be est o/o M eu pr u pi kó

Dát

m do

IC K

Užíva

teľ Fakturov kó ať sa oplat Oslob. ca lekár od DPH pacient áno na DNAnie Užívané Menný u o moč lieky Steril ) er (zamrazi na DNA Mesto/obec* sterilný kontajn m moč ný iu IČ ESteril éd PCR z IČ E D ležit tu res er cobas , čís O ) er sovo m Dá á pozn MD DátuDNA * ad Výška ýtnaro A E R kontajn ámka sterilný Ulica Z ) ie M z vagíny na Vm Kit ( – 8 C) N A ( N A Sample ( DNA deni NA Výter át prilož Am a Urine ) MOČ (BORMD) KCH) e Media Uni Swab s. l. STERIL N MD ia ( N A M Y K iť kópiu preukazu poist otá burgdorferi DNA . (M cobas PCR – 8 C) Diuréza Kód kraji Dg DNA Borrelia DNA z cervi u na Dátu enca ) zk Kit (Dg. ) n NA ológ N MOČ Váha Výter (PCR) Sample m (CMVMD ny (CHTMD yk vne a PSČ* y (MK Swab čas cia a m STERIL a (PCR) kvalitatí atis CH) či Pohl Media Dual VD (EBVMD) dia trachom odberu ltivá kvantitatívne deni avie pro2 9 cobas PCR ( – 8 C) DNA a ku ltivácia n DNA Chlamy(PCR) tívne (PCR) n DNA CMV naro Hebd. u (HSV1MD) (NEGMD) Sample Kit ml/ vne VAG NY NA batis EBV kvantita tívne muž ku lé róbn (CHTVD) ng (PCR) DNA TER kvalitatí tum oeae Dátu a V ) Podpis n HSV mAe bn hod. ry Dg. m 1 kvantita ia gonorrh Dá (HSV2MD CD dia trachom (MKCH) a pečiatka MC žena Odporúč?Ae veni žiad (PCR) z la édiumChlamy(PCR) visko ógia ) Voró ol(NEGVD n DNA HSVvysta n DNA Neisser NA DNA (PCR) ordinujúc 2 kvantitaatívne (MYHMD) ajúc er nmDNA anky vne (CHTCD) CERVI U i lekár priez DNA kvalitatívne O ) oeae Mlayk ýt t. kvalitatí TER R n a hominis eho vo atis V KCH) jt V E asma gonorrh o Meno lekára e dia trachom ieso n DNA Neisser(iaL A A ( L A R ) . (M DNA Mycopl an ca priez Men Kód hosp Dg (PCR) visko Am n DNA Chlamy (MYGMD) KO (PCR) Y K ) (MYHVD ll ce ) (PCR) (NEGCD) um it. príp kvalitatívne kvalitatívne M hominis v EZ kár kvalitatívne gonorrhoeae U asma genitali adu asma ( L A Nep ntr ia Mycopl ci le dku ovoliť ógia KT n DNA Mycopl n DNA sle sprís (MYGVD u ) (URUMD) n DNA Neisser čajú vne (PCR) ykol vne (PCR) (PCR) (MYHCD) cia kvalitatí RA um tupn eniemvýsle ie vý species kvalitatívne am vá porú avka 08 dku kvalitatí asma genitali umsmaúm asma hominis 2 8 OT Od pnen 5 kulti vácia DNA MycoplIN FE vDNA Ureapla sk (PCR) n DNAsaMycopl Spútvne (URUVD) 0 n EZKO a, rístu bna ku)lti n kvalitatívne (PCR) KČ NÁ (PCR) (MYGCD U ) kvalitatívne S RO 150 0 kvalitatí ČN genitalium Aeró bna ia liť sp dobk sma species (S P z no Mycopl LÓ GI0A ium asma á ná povo n DNA Ureapla IR A ern DNA Aeró(URUCD 0iln A kód (PCR) ológ ) (HSV1VD) , Ne méd vne (PCR) O ) (PCR) SP kvalitatívne Výt vokvalitatí Myk Ster ww species E R (HSV2VD) 1 kvalitatívne (PCR) RE w.a ieso Ureaplasma N ) (N A n DNA HSV * adres ) IA kvalitatívne Am n DNA vne (PCR) ( T K ) 2 (HSV1CD u HSV lp C pacie P kód kvalitatí K nta žiada ha n DNA M Y (PCR) ( N vne ia (HSV2CD) 1 kvalitatí me vypln FE ej m 3 1 óg (PCR) iť v prípa ed nciaDNAmHSV IN ykol 2 kvalitatívne IN V vácia ústn de samo ica RUSY a HSV vá krv n DNA platcu Kulti n Anti Rube l.sk tiny ium alebo a 2 7 kulti vácia K K EDTA u vyšetrení ola IgM, , in n Anti Mor z du méd Krv bna kulti hrdl hlásených ) na plazm ml er vo fo n DNA billi IgM, IgG (D U na séru naTBEV v zmys Aeró bna ia Anti @ krv Výt ieso le zákon nzíl ium IgG m Gél and zamrazi plazmu K K EDTAan Aeró ológ (klie a č. 355/ Am lp Anti gulant z to méd 01 clot activ Parotitis šťová ence 2007 Z. ) ha antikoa er Myk 8 ml, 5 DNA EP vo z. falitída) Iné (RUB E R O IgM, K K EDTAn Anti m zi ) MU) ml (deti ator Výt ieso (T A (T H ) IgM, IgG Likvor na ml (zamraed Parvovirus B19IgG nRP) (MORB) (HBVPC KRV NA PLA Anti Bruc ,5ml Am ic ka, 1 ml ) IgM, IgGK K EDTA Y K ) tívne (PCR) V RUS n Anti RP) Liste ella abor BOR al.sk ED (KE) (HCVPC (T M 0 RSV sterilná ia OV skúmav DNA DNA kvantita tívne (PCR) tus IgM, LIE na 3 ) HBV át zi óg ria DNA EPAT n n (PARO epati mon Anti Borr (zamraIT Punkt u na ) ivanovii IgG KRV NA ykol DY HCV RNA kvantita (PARV T) (aglutinácocytogenes, (ELISA) elia (CMVED nvácia lti K K EDTA Anti HAVda A ng ka, 1 – ml n Anti Fran IgM, (PCR) vácia a m KuLD anti Liste O) (EBVED) kvantitatívne IgM, IgG n IgG (kon spp. IgM sterilná 2 6 n Anti HAV cisella ia) faryskúmav ) ia kulti vácia (PCR) DNA CMV n ziéd (BRUC) n ria Anti firm (skrí Anti a n atívne ) (zamra n zo tular lti ácia, Line ning ELISA Borrelia (VZVED) kvantit DNA Echinoco (CMVLD bn ku tota m ensi p l V ) n Anti Trich LIKVOR epati NA spp Blot) ccus IgG s (aglutinác n DNA EBV (LIS) atívne (PCR) ), tívne (PCR) Aeró bna ia IgM, ) PDer z na Tam rtného Z R S (HSV1ED dakvantita (EBVLD) C n CMV ia) inella DNA VZV kvantit C tívne Anti (BORE) (N A n Anti Schi DNAHCV a ) (Line Blot n ýt LAM (PCR) (HSV2EDIgG Aeró ológ spiralis n atívne (PCR) poDNA kvantita 1 V (VZVLD) rn IgG kvantit DIE HSV (HAV NA ns ) stos (PCR)A MYK n Antitívne n Anti Taen oma man IgG (FRTU epatiEBV (skríning M) (PCR) lá DNA Myk n DNA PUNKTzÁT tra Chla nHBsA ) (BORED) OPL A da B eo (HSV1LD) , konfi(PCR) kvantitatívne HSV 2 kvantita (HAVT) soni IgG ia soliu VZV s.l. ia trach be : lvrmá (BORK) (skríning (ECHG) n Anti Enta (CHTPD) nn rferi myd DNA MY ir. n DNA Lokalita g cia (HSV2LD m ka) omatis Line av 1 kvantitatívne nn moeba IgG nburgdo trachomatis (TRICHG) resp AntiDNA Blot, PCR) Anti Chla , ELISA) choa(PCR) dia IgM, IgA, nL ) DNA Borrelia tívne HBsHSV 2 kvantita vá histolytic úm (CHPED) énu S DNA Chlamy vne (PCR) mydia IgG (SCHIZG) HSV 2n kvalitatí (skríning oniae Bron las. l. bka, sk(BORLD) ( B A (HCV (CHPPD) n Anti a IgG pneumon FUN GÁL ) vne (PCR) HBc IgM n DNA antig dia pneum burgdorferi oniae kvalitatí n Anti (TAEN sa y NE PATO n (PCR) iae IgM, (CHT) Anti Chla , ELISA) n Candida do kaz Chlamydia pneum DNA Borrelia IAG) n DNA Chlamy IgA, IgG total (PCR) (CHPLD) (HBSAG) z no pk u á ná (ENTA n HBenAgHBc nDDNA mannan G NY kvalitatívne (konfirm mydia spp. n Candida (BORPD) kvalitatívne MG) er chrí vírus vne (PCR) rferi s. l. eriln oniae kvalitatí dia pneum n Anti HBe n Anti Myc ácia, Line BlotIgA, IgG (HBS) (CHP) mannan antigén Výt tigén n média n Aspergillu burgdo ) DNA Chlamy St F LU (MYPLD) (HBCM) n )HBVn s fumigatuprotilátky n DNA Borrelia (skríning oplasma pneu) n Aspergillu an Tamp ého (T N (PCR) L (PCR) u DNAkvalitatí B vne pneumoniae oniae (MYPPD , ELISA kvalitatívne asmacia kvan s galactomIgM, IgA, IgG moniae rvi na rtn (HBCT) n Anti Myc (CANAG) s proti (CHK) Mycopl n Cryptoco titatívne asma pneum ) IgM, IgA,m látky annan SYFI n DNA nspo ltivá (HBEAG) (PCR) (PCR) iu IgG z ce ccus neof IgG zyka(NEGPD) (CANDP) n DNA Mycopl (konfirm oplasma pneu antigén tra m RRR LIS kvalitatívneKu (PCR) éd ja ky vne z er n iu ormans m z ácia, Line kvalitatí oeae mon be ýt IgM, , anti Trep éd (HBE (MYP (ASPAG) vo R 1 ) ) ia gonorrh er chríp antigén Blot) V iae (HBVPCRS ) (C E St sovo m IgA, IgG (aglutinác ieso IN BAK énu ) ( T J ) onema palli n DNA Neisser (ASPG (PCR) 2 F AIDS ) (MYHPD Am ie ) dum ia) T RIE kvalitatívne antig n Anti Bord (MYPK) N ) (CRYPT) Am s n Anti HIV asma homini O z rany na DNA kaz Ster (C G D 1/2 , p24 o o rať etella pertussis n DNA Mycopl (PCR) (MYGPD) , tamp n (B R) *Na vyšet HIV antig um ,na kvalitatívne zork s IgA,DNAóbna ia) ) ERP ETIC dakrA E nový n 1. vzor asma genitali oka én ka ( – 8 C) intratekálnrenie N stupo IgG K V RUS (aer ykológ CMV Dátum z kaavého 4 1 ovzor ( C A aI Kskúmav R ) n DNA Mycopl prázdn 2. (URUPD) produkcie ej Y ej cia , m očkovanin t eria n Anti 3 3 (PCR) species ka ny Výter kvalitatívne n v prázdn (BP) ( C M je ltivá lla ž isso RD tamp a: nutné CMV IgM, Bordetell cia oka na DNA(HIV) pošv Anti ét Ureaplasma odobrať – 8 C)nere na Ne n Anti CMV ke ( Ku a para ltivá IgG Výter z pravého z DNA súčasne iuom o rať skúmav (PCR) sekr avka n DNA pertussis er médn gard vácia ae ning) IgG avid (skrí cia STER RANY NA n Anti CMV kvalitatívne Ku ) prázdnej s likvor (aglutinác Likv 1. vzor zork G 1 s o stup Kulti oe kultivá irát a, skúm tamp n v – 8 C) Výt sovo n OL om aj or : IgM, IgG ita (VZVRD) ka( V A n DNA krv rrh sp ) EBV ia) o Anti Lokalita ( NA bk a P ke na ie Ster OKA A (kon no bn Legionella sérum O vzor 2. ) skúmav U 09 vne (PCR) ilná(HSV1RD (A S a objed Am) o pia (CMV ka atisgo taež ró(CHTOL) n AntiVHelic skúmavka nádo (BPP)VZV kvalitatí TER AVpneu ) (PCR) K T n Anti EBV VCA OP firmácia, Line Blot) N mop nať O trachom ) n DNA ilná stanovenie (CMVAV) obac dia An osko (HSV2RD 1 kvalitatívne (PCR) 10 n Anti Chlamy hila IgM, EBNA-1 DNA ( P G pylo RA ml Ster Yersinia ter n DNA ikr (VZVOL) O OKA NA rovnakého IgG (skríIgM, IgG, n DNA HSV ri IgM, MIgG kvalitatívne n Anti EBV n ,Anti spp.(PCR) OT kvalitatívne K) ning V TER PRAV trachomatis (CMV(CHTOP) IgA, IgG DNA HSV 2 VYŠ ETR IgA,( GIgG vne typu proti B S ) (PCR) óbna ógia)Yers n(LEG) inia spp. (HSV1OL) kvalitatí heterofiln ), IM test n Anti EBV E (skrí(PCR) (kon látok Chlamydia (aer ykol DNA VZV n Anti BorrENIA LIKV ning, ELISA v sére. 4 0 IgA, IgGvne firm ) n LN IgM (kon né DNA ácia, Line protilátkyvne (PCR) cia (HSV2OL 1 kvalitatí m Anti (VZVOP) n Anti EBV n eria (EBV) (HP) 3 2 ) ) (PCR) ry DNA HSV (intratek elia spp. IgM,ORU kvalitatí Salm : IM test vne (PCR) Kultivá rella, Ne Blot) E vne ITÁ ) iss n R O et ácia, IgA (kon firm lavá onelsla 2 kvalitatí n AntiaEBV (HSV1OP (YERS) kvalitatí álna prod vácia Line Blot IgG ) N A n Anti Borr DNA eolárn ( idalo na occuHSV EN DNA z ur rdne(HSV2OP vne (PCR)ga etruVZV ácia, n ( P A va M I K R IgG (konerfirm ) Kulti cia ae)ANTnptoc (YERSK) Bronchoalv DNA m 1 kvalitatí urLine Iné elia spp. ukcia) HSV n Anti VZV ( P reakcia) OG ROP (PCR)(IMTlti) vá ýt firmácia, nan Anti pre DNA oe édioBlot2) kvalitatí Stre O E 1 ) vne (EBVMKu IgG (intr IgM, IgG (Line UR – ml V p n nmDNA (BOREL) K) rrh To n Anti HSV na oplasma OON Ó Y ka, HSV Blot) ( U R n mLineHSV 1/2 Tam ( IDALS (EBVA gono n vý n Anti IA 1/2 IgG atekálna prod Blot) sterilná skúmav váciaAnti Toxoplasm n Anti Paro so(Her ) váciagondii zi )VZV IgM, IgM, IgG ) (EBVG K) ltin ie KC lti (intr ae ukcia (zamra O Anti Ku E atek G BD pes simp a gond IgGAm ) cti a ku (BORKL) K) n Cryptoco titis IgG (intr DNA álna F (U R ii IgM, ala AntibnToxo plasma A LAVÁŽ s (Varicella, zoste lex) RES PIRA IN agn naatekálna produkcia) IgG (skrí ccus neof OLÁRN iálorma gond (VZVL) Toxo pia plas aeró ko produkcia Iný mater BRONC OALVE Chrípka ČN V RUS ) óbna ógia) r) n E R ) (HSV) ma gond ii IgG avidita ning) An Anti ns l A ke os (HSV er antig Toxo (CMVBD 9 Y N materiá én (aglu ) ol L) A (a ii KFR 3 n Anti plas ikr NA DNAav nMAnti (TO ) K R ) tívneIn(PCR) Špeci kujte (PARO (U R cia , myk eria tinácia) (EBVBD) Toxoplas ma gondii IgA M I (VZV) uenza vá m na DNA TL) CMV kvantita Iné (PCR) lla) Neiss n Anti Toxo C) A, B, IgM, (U R skúm ma gond Spútu (ELISA) nejDNA (LCRYPT) ) (TO AV) 8 kvantit Kulti (HSV1BD nere naIgG ii IgE (ELIS n atívne er (zamrazi (TO KFR) (PCR) rd Anti Aden (konfimá plasma gond sterilný ( EBV DNA kontajn ) n DNA A) (HSV2BD eriln oviruga vácia oeae ltivácia ii IgM, cia, Line aryngu na n Antitívne bka HSV1 kvantita (TO OA) (PCR) n Anti Toxo lti(VZVBD) s IgM, C ) RSV IgA doDNA O tívne v st nán ENIA Blot) Výter z nazof(INFL IgG IgM, Ku rrh a ku (M HSV2 kvantita plas IN VYŠETR (TO E) prázdnej no M ) (PCR)IgG (Res bn gond Moč erilná n DNA VZV kvantitatívne go(CHPBD) pirač tamp n v ) – 8 C) (konfirmácia, maSD Y K O (TO OK) ) Materiál: aeróný pia K oniae To St Line Blot ii IgG ke ( n DNA Chlamy dia( M pneum An oskosyncyciálny vírus skúmav M Y a cani ) NA DNA (CHPSD) (ADV) n Antiocar (M NT SP TUM ) n DNA myvneUA oniae Toxocara s FD (PCR) IFEoniae Mikr ) (MYPBD dia pneum (TO GK) (RSV) n Anti kvalitatí DNA pneum RO N – DNA Chlamy Toxocara cani Moč ns IgG oplazMycoplasma IM UN V TER NA OFARYNGUnNAAnti 3 8 (MYPSD) (CHPFD) cani kvalitatívne (PCR) n Toxo s IgA mykDNA vne (PCR) cia oniae OL pneumoniae cara 04 pneum vá asma na OG dia kvalitatí cani Mycopl ICK sn IgGDNA Kulti vácia n DNA Chlamy (TOCAG) avidita vne (PCR) ) (PCR) TE ST kvalitatí oniae (MYPFD kvalitatívne Kulti ológia SPOLU VYŠ. (TOCAA) asma pneum NA D VYŠ Myk KA IN (TOCAV) n DNA Mycopl ENIE (PCR) n LegioETR TE RF ER kvalitatívne nella pneu MO ČU Podpis pacienta mophila ÓN U h. antigén ana-udajov GA MA tým spojenýc a služieb s uan amedical.sk/ochr

lo

é čís

visko Priez

um

ilo žiť pr

E IČ

u*

isko ezv

ka

lie

ky

He

bd

.

t.

M

C

G IA

Ó IO L

M C

lieky

ázky e ot Mát

Pri

ŠE VY

K L IN

pis

I I.

va

leži tá

Uží

po zn

IA ÓG

D

OL RO

BI

Osl ob . án od nie o DPH

IK M PZ tc a, la

ľ

op

IE

m

Pla tite

ZP , sa

EN

d kó

TR ŠE VY O KA AN AD

o čísl

ŽI

né Ro d

DA

Rodn

2018

S

M

KL

en

o

IN

IC

Fa

kt

uro le va ká pac r ť ie nt

Ž IA

O

A NK

TR

IE EN

I.

dical.sk

strana 23 VYŠETRENIA: ŽIADANKA MIKROBIOLÓGIA I., II.

strana 25 VYŠETRENIA: ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

21


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín

citlivý

+ klavulanát

rezistentný

Ampicilín

citlivý rezistentný

100 %

100 % 87 %

+ sulbaktám

rezistentný

13 %

Cefuroxim

citlivý

Klindamycín

Oxacilín

Penicilín

Tetracyklín

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

52 %

25 %

100 %

100 %

69 %

46 %

39 %

45 %

100 %

54 %

61 %

55 %

enes p yo g cc u s t o co

St re p

agal cc u s t o co 100 %

100 %

100 %

100 %

18 %

31 %

56 %

ac t ia

e 82 %

St re p

u s au co cc hy l o St a p

aeru onas dom

re u s

gino

26 %

Pseu

mira eu s Pro t 75 %

100 %

100 %

100 % 82 % 100 %

100 %

18 %

100 %

56 %

81 %

49 %

62 %

8 %

44 %

19 %

51 %

38 %

100 %

18 %

citlivý

43 %

88 %

91 %

65 %

11 %

74 %

51 %

39 %

60 %

95 %

57 %

67 %

rezistentný

57 %

12 %

9 %

35 %

89 %

26 %

49 %

61 %

40 %

5 %

43 %

33 %

citlivý

39 %

42 %

71 %

rezistentný

82 %

100 %

61 %

58 %

29 %

citlivý

52 %

88 %

87 %

40 %

89 %

58 %

53 %

69 %

95 %

11 %

rezistentný

48 %

12 %

13 %

60 %

11 %

42 %

47 %

31 %

5 %

89 %

47 %

45 %

citlivý

100 %

79 %

rezistentný

53 %

55 %

21 %

citlivý

82 %

100 %

100 %

rezistentný

18 %

citlivý

24 %

100 %

100 %

rezistentný

76 %

citlivý

44 %

rezistentný

56 %

100 %

97 %

26 %

47 %

79 %

86 %

3 %

74 %

53 %

21 %

14 %

69 %

55 %

31 %

100 %

100 %

31 %

45 %

69 %

100 %

100 %

Trimetroprim

citlivý

47 %

92 %

86 %

+sulfónamid

rezistentný

53 %

8 %

14 %

Vankomycín

citlivý rezistentný

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

22

bilis

iae Kleb

sie lla

erich

i a co

p neu

li

mon

ium 100 %

E sch

E n te

E n te

r o co

cc u s

f ae c

alis f ae c r o co

cc u s

c ae c te r

cl oa

i

ro b a

undi e r f re

E n te 100 %

48 %

100 %

rezistentný

Gentamicín

100 %

74 %

44 %

citlivý

Erytromycín

bac t

100 %

Ampicilín

Ciprofloxacín

Ci t ro

Aci n

e to b

a c te

r bau

man

ii

sa

Klinický materiál

100 %

100 %

100 %

96 %

22 %

70 %

4 %

78 %

30 %

99 %

38 %

31 %

1 %

62 %

69 %

100 %

100 %

100 %


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín

citlivý

+ klavulanát

rezistentný

Ampicilín

citlivý rezistentný

Cefuroxim

Ciprofloxacín

citlivý

100 %

100 %

100 %

73 %

61 %

100 % 100 %

61 %

78 %

11 %

39 %

22 %

48 %

100 %

100 %

57 %

86 %

90 %

62 %

72 %

100 % 100 %

43 %

100 % 100 % 100 %

rezistentný

28 %

39 %

100 %

100 %

14 %

10 %

38 %

28 %

100 %

citlivý

86 %

86 %

84 %

16 %

81 %

94 %

59 %

52 %

58 %

rezistentný

14 %

14 %

16 %

84 %

19 %

6 %

41 %

48 %

42 %

69 % 31 %

Erytromycín

citlivý

Gentamicín

citlivý

82 %

86 %

rezistentný

18 %

14 %

Klindamycín

citlivý

47 %

rezistentný

53 %

Tetracyklín

citlivý

85 %

89 %

16 %

37 %

77 %

94 %

78 %

rezistentný

15 %

11 %

84 %

63 %

23 %

6 %

22 %

100 %

citlivý

79 %

85 %

76 %

93 %

64 %

43 %

rezistentný

21 %

15 %

24 %

7 %

36 %

57 %

44 %

rezistentný

Trimetroprim + sulfónamid

Mikrobiológia

e ac t ia

t o co

cc u s

aeru

St re p

onas dom

agal

gino

89 %

Pseu

eu s

mira

bilis

iae 78 % 22 % 52 %

100 %

Pro t

p neu Kleb

sie lla

ox y t o sie lla Kleb

erich

i a co

li

ca

mon

ium

100 % 100 %

E sch

r o co

cc u s

f ae c

alis E n te

f ae c cc u s r o co

E n te

cl oa c te r ro b a E n te

Ci t ro

bac t

e r f re

undi

i

c ae

sa

Urogenitálny trakt

56 %

100 %

95 %

96 %

74 %

63 %

69 %

5 %

4 %

26 %

37 %

31 %

19 % 100 %

81 % 25 %

100 %

75 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

23


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín

citlivý

+ klavulanát

rezistentný

Ampicilín

citlivý

81 %

rezistentný

19 %

Erytromycín

98 %

citlivý

Moxifloxacín

enes

iae

p yo g cc u s t o co

p neu

mon St re p

t o co

cc u s

alac d ysg cc u s t o co St re p

re u s co cc hy l o

St re p 91 %

100 %

9 %

100 %

41 %

67 %

47 %

83 %

59 %

33 %

53 %

17 %

citlivý

47 %

76 %

64 %

87 %

rezistentný

53 %

24 %

36 %

13 %

citlivý

95 %

citlivý rezistentný

Oxacilín

100 %

100 %

rezistentný Ofloxacín

86 % 14 %

rezistentný Klindamycín

u s au

is 100 %

2 %

St a p

rrhal c at a xella

M ora

H aem

op hi

lu s in

fluen

zae

t iae

Horné a dolné dýchacie cesty

5 % 99 % 1 %

citlivý

95 %

97 %

96 %

61 %

5 %

3 %

4 %

39 %

100 %

88 %

100 %

73 %

67%

86 %

rezistentný

14 %

Penicilín

citlivý

20 %

Tetracyklín

citlivý

rezistentný

rezistentný

100 %

97 %

100 %

80 %

100 %

98 % 2 %

27 %

33 %

9 %

100 %

95 %

68 %

16 %

5 %

32 %

84 %

3 %

Trimetroprim

citlivý

68 %

78 %

+ sulfónamid

rezistentný

32 %

22 %

12 % 91 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

24


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA I.

INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU 26 Výter z tonzíl / hrdla

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

27 Výter z nosa

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

28 Výter z laryngu

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

29 Výter z nazofaryngu

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

2F Výter z nosa na antigén chrípky

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu chrípky

33 Ster z jazyka Amiesovo médium – Kultivácia

BL Bronchoalveolárna laváž Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU 38 Moč v sterilnej skúmavke Sterilná nádobka (2 − 8 °C) – Kultivácia – Kultivácia na mykoplazmy – Mykológia

39 Výter z uretry

Tampón pre uretru s amiesovým médiom – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

40 Výter z pošvy

2S Výter z nazofaryngu na RSV

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu respir. vírusu

Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

30 Výter z dutiny ústnej

41 Výter z cervixu

Amiesovo médium – Kultivácia

31 Spútum

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

32 Aspirát/sekrét Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

42 Ejakulát

Sterilná nádobka – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

Špecifikujte materiál! Odberová súprava na Trichomonas vaginalis – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix

XY Urogenitálny materiál

Špecifikujte materiál! Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia Trachomatis – Chlamydia trachomatis antigén – uretra – Chlamydia trachomatis antigén – pošva – Chlamydia trachomatis antigén – cervix

XY Urogenitálny materiál

Špecifikujte materiál! Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy – Kultivácia na mykoplazmy – uretra – Kultivácia na mykoplazmy – pošva – Kultivácia na mykoplazmy – cervix

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU 35 Výter z rekta

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – Mykológia

36 Stolica 1.

Nádobka – Kultivácia – Mykológia – Clostridium difficile toxín – Adenovírus a rotavírus antigén – Norovírus antigén – Giardia intestinalis antigén – Helicobacter pylori antigén – Protozoá a helminty

2A Stolica 2.

Nádobka – Protozoá a helminty

3A Stolica 3.

Nádobka – Protozoá a helminty

37 Perianálny zlep 1.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia 25

Mikrobiológia

XY Urogenitálny materiál


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA II.

TR Laryngeálny výter na TBC

3 tampóny na drôte pri 1 vyšetrení – Kultivácia

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL DK Dekubit 2P Perianálny zlep 2.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

3P Perianálny zlep 3.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

55 Tkanivo z biopsie

Sterilná nádoba – Helicobacter pylori mikroskopia a ureázový test

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL 46 Ster z kože

Amiesovo médium – Kultivácia

47 Ster z rany

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (+ anaeróbna)

48 Punktát z abscesu/ výpotku

Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna), mikroskopia

49 Hnis (lokalizácia)

– Kultivácia

KN Kanyla

Sterilná skúmavka – Kultivácia

SP Špička

Sterilná skúmavka – Kultivácia

KT Katéter

Sterilná skúmavka – Kultivácia

51 Likvor

Sterilná skúmavka – Kultivácia, mikroskopia – Voľný antigén v likvore

53 Plodová voda

Sterilná nádobka, skúmavka a striekačka – Kultivácia (+ anaeróbna)

54 Materské mlieko

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

UT Uterus

– Kultivácia

H1 Hemokultúra

BD BACTEC Peds lus/F – deti vBD BACTEC Plus Aerobic/F – dospelí – Aeróbna kultivácia

Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

H2 Hemokultúra

43 Ľavé oko (spojivkový vak)

H3 Hemokultúra

Amiesovo médium – Kultivácia

44 Pravé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

45 Výter z pravého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

57 Výter z ľavého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia 26

BD BACTEC Plus Anaerobic/F – Aeróbna kultivácia

TL Likvor na TBC

– Kultivácia, mikroskopia

TK Iný klinický materiál na TBC – Kultivácia, mikroskopia

TB Bronchoalveolárny výplach na TBC Sterilná nádobka – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TM Moč na TBC

Sterilná 60 ml nádobka – Kultivácia

TP Punktát na TBC

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

MYKOLOGICKÉ INFEKCIE 61 Vlasy

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

62 Nechty

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

63 Šupiny

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

65 Iný materiál na mykológiu Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

BD BACTEC Mycosis IC/F – Mykologická kultivácia

70 Iný klinický materiál – Kultivácia – Anaeróbna kultivácia

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ (TBC) TS Spútum na TBC

Sterilná nádobka – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky


Laboratórna diagnostika

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA 01 Krv na sérum

Gél and clot activator 8 ml, 5 ml (deti 3,5 ml) VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A – Anti HAV IgM – Anti HAV total Hepatitída C – Anti HCV IgG Hepatitída B – HBsAg – Anti HBs – Anti HBc IgM – Anti HBc total – HBeAg – Anti HBe SYFILIS – RRR, anti Treponema pallidum AIDS – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén HERPETICKÉ VÍRUSY CMV – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgG avidita – Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) EBV – Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test – Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test – Anti EBV IgM (konfirmácia, Line Blot) – Anti EBV IgA (konfirmácia, Line Blot) – Anti EBV IgG (konfirmácia, Line Blot) Iné – Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) – Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster) RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka – Anti Influenza A, B, IgM, IgG Iné – Anti Adenovirus IgM, IgG

– Anti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus) INÉ VÍRUSY – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Morbilli IgM, IgG – Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG – Anti Parotitis IgM, IgG – Anti Parvovirus B19 IgM, IgG BORÉLIE – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning ELISA), IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY – Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) INÉ BAKTÉRIE – Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov) – Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov) – Anti Legionella pneumophila IgM, IgG – Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Salmonella (Widalova reakcia) ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning, ELISA)

– Anti Toxoplasma gondii IgG avidita – Anti Toxoplasma gondii KFR – Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia, Line Blot) – Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia, Line Blot) Toxocara canis – Anti Toxocara canis IgG – Anti Toxocara canis IgA – Anti Toxocara canis IgG avidita Iné – Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) – Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia) – Anti Francisella tularensis (aglutinácia) – Anti Echinococcus IgG – Anti Trichinella spiralis IgG – Anti Schistosoma mansoni IgG – Anti Taenia solium IgG – Anti Entamoeba histolytica IgG FUNGÁLNE PATOGÉNY – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

09 Likvor

Sterilná skúmavka 10 ml VYŠETRENIA Z LIKVORU Na vyšetrenie intratekálnej produkcie treba odobrať súčasne s likvorom aj krv na sérum a objednať stanovenie rovnakého typu protilátok v sére. – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (intratekálna produkcia) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) – Anti VZV IgG (intratekálna produkcia) – Anti HSV 1/2 IgG (intratekálna produkcia) – Anti Parotitis IgG (intratekálna produkcia) 27

Mikrobiológia

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV


Laboratórna diagnostika

– Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

04 Moč

– Legionella pneumophila – antigén

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC) QS Quantiferon NIL

22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

CD Výter z cervixu na DNA

cobas PCR Female Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z CERVIXU NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

– DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

LD Likvor na DNA

DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

cobas PCR Female Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z VAGÍNY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

sterilná skúmavka, 1 ml (zamraziť) LIKVOR NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR)

CH Výter z cervixu na HPV

MD Sterilný moč na DNA

ED K3/K2 EDTA krv na DNA

MD Sterilný moč na DNA

BD Bronchoalveolárna laváž na DNA

QTB1 Quantiferon QTB1 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB2 Quantiferon QTB2 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QF Quantiferon MITOGEN 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

tampón na hlien + DNA PAP Cervical Sampler (2 – 8 ˚C) VÝTER Z CERVIXU NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA

UH Ster z glans penisu + výter z uretry na HPV

DNA PAP Cervical Sampler + uretrálny tampón (2 – 8 ˚C) STER Z GLANS PENISU + VÝTER Z URETRY NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA €

UD Výter z uretry na DNA

cobas PCR Urune Sample Kit + uretrálny tampón (2 – 8 °C) VÝTER Z URETRY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

28

VD Výter z vagíny na DNA

sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C) STERILNÝ MOČ NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

sterilný kontajner (zamraziť) STERILNÝ MOČ NA DNA – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR)

PD Punktát na DNA

sterilná skúmavka, 1 – 2 ml (zamraziť) PUNKÁT NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR)

K3/K2 EDTA antikoagulant 3 ml (zamraziť) KRV s EDTA NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

sterilná skúmavka, 2 – 3 ml (zamraziť) BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁŽ NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV2 kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.


Laboratórna diagnostika

OP Výter z pravého oka na DNA

Mikrobiológia

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z PRAVÉHO OKA NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

OL Výter z ľavého oka na DNA

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z ĽAVÉHO OKA NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

RD Ster z rany na DNA

dakrónový tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C) STER Z RANY NA DNA – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

FD Výter z nazofaryngu na DNA

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z NAZOFARYNGU NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA

sterilný kontajner (2 – 8 °C) SPÚTUM NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

XX Iný materiál na DNA Špecifikujte materiál

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

29


Laboratórna diagnostika

É OVAN Z I L A AKTU

Genetika Diagnostika ochorení v odbore Lekárska genetika je vykonávaná v rámci vzájomnej spolupráce troch odborných pracovísk: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky.

nie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert a N-BIOTEK. Na hodnotenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Analýzu karyotypov realizujeme z leukocytov periférnej krvi a amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzinárodného štandardu ISCN 2013, podľa slovenských Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pa- a medzinárodných štandardov sa hodnotí konvenčné cient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, farbenie, G- a C-prúžkovanie chromozómov. sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej skupine molekulárno-genetických vyšetrení nazývaných aj V rámci molekulárnej genetiky využívame techniky rutinná diagnostika (potravinové intolerancie, trombofí- PCR, real-time PCR, MLPA, MS-MLPA, fragmentačnú lie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vyšetre- analýzu, ďalej metódu priameho sekvenovania (menia viacerými špecialistami a odobratý materiál sa odo- tóda sekvenovania podľa Sangera, ktorá je v súčasšle priamo do genetického laboratória. Pri podstatne nosti považovaná za zlatý štandard v molekulárnej väčšej skupine ochorení definovaných ako Zriedkavé genetike), ako aj tzv. sekvenovanie novej generácie. ochorenia je nutný manažment pacienta prostredníc- Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú týmto tvom ambulancie lekárskej genetiky. prístrojovým vybavením: real-time PCR cykléry (LightCycler 1.5, LightCycler 2.0, LightCycler 480, Cobas Okruh pacientov v oblasti lekárskej genetiky je roz- z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett), siahly, rôznorodý a neustále rastie. K najbežnejším in- genetickými analyzátormi (ABI Prism 3100 a 3130xl od firmy Applied Biosystems). dikáciám patria nasledovné: – dieťa s vrodenou vývojovou chybou, V rámci rutinnej genetickej diagnostiky vyšetrujeme – zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, napríklad trombofilné mutácie, potravinové intolezávažné poruchy reči, správania, učenia, rancie, dyslipidémie a iné. Z hľadiska komplexnosti – partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, opakovanými potratmi, narodením mŕtveho dieťaťa, prístupu v molekulárno-genetickej diagnostike po– plánovanie gravidity v rodinách s genetickým ocho- skytujeme širokú škálu moderných postupov s využitím najmodernejšej techniky, akým je sekvenovanie rením, novej generácie - NGS (NextSeq550 a iSeq100 od – onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku, – opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine, firmy Illumina, IonPGM™ System od firmy ThermoFisher), alebo tiež aCGH (komparatívna genómová hyb– tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom ridizácia). V neposlednom rade ponúkame diagnos(patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek tiku širokého spektra zriedkavých ochorení, pričom rodičov), naše portfólio obsahuje viac ako 650 chorobných – neurodegeneratívne ochorenia, jednotiek (patrí sem napr. Duchennova muskulárna – patologicky nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, dystrofia, neurofibromatóza, Marfanov syndróm a zraku, iné). V oblasti onkogenetiky a predispozícií k onko– pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu logickým ochoreniam vieme stanoviť prítomnosť pa(mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia), – pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravi- togénnych variantov pri viac ako 50 onkogenetických chorobných jednotkách (ako napríklad analýza génov novými intoleranciami, vrodenou hepatopatiou, BRCA1 a BRCA2 zodpovedajúcich za vrodenú pre– prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfarídispozíciu k dedičnej forme rakoviny prsníka a ovárií nom a inými liečivami. a mnohých iných), v oblasti molekulárnej patológie V prípade pochybností o najvhodnejšom postupe je robíme genetickú analýzu somatických variantov v optimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambu- nádorovej DNA v génoch EGFR, KRAS, NRAS, BRAF atď. Disponujeme prístrojovým vybavím podľa aktuállancii lekárskej genetiky. Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými nych trendov v molekulárnej patológii (Cobas z480 mikroskopmi Olympus, Nikon a Leica, na urýchle- Roche, Idylla – Biocartis, QuantStudio 3D Digital PCR 30


Laboratórna diagnostika

System – ThermoFisher). Prenatálne zabezpečujeme tzv. rýchlu diagnostiku aneuploídií, aCGH a cielenú diagnostiku prítomnosti známeho patogénneho variantu v súvislosti s monogénovými ochoreniami.

cm

ška Vý

d

an Tk 02

0G A) G A)

8 8. 201 15.

ná od Plat

h la v ie

€/08/2018/05

2018

na č.

ROVE

(KRA

Hebd.

n MS n I (mikro

S)

ml/ (NRAS)hod.

sk

k g M C

alebo vyšetrení

hlásených v zmysle

plex

Z. z.

8/03

/201

ez €/08

018/06

/bez €/08/2

či

: LG-RU

zky

Máte otá call centrum

7

)

P)

C)

ajte 0 150

085 , ww

000 amedic al.sk,

w.alph

LU VY

I)

132

72)

H1M

(OM

edical.sk

SPO

(MS

(IDH

(IDH1 (ML

? Vol

8/0

ivo

problém

Súhlas s genetickým vyšetrením Pacient resp. jeho zákonný zástupca alebo doprovod 576/2004 Z. z. o pacienta bol poučený anamnéze, odbere v zmysle krvi a biologického Bola mu vysvetlená materiálu na diagnostické zákona podstata cytogenetického sú d verné, nebudú účely. vyšetrenia a dohodnuté, nebud poskytnuté inej ivác d vern om súhlas upca etle néze že výsledky testu osobe bez jeho a s navrhovaným ná pod sú d verné,vaným postup , odb rana-u alebdajoviou DNA súhlasu. Pacient a s navr é, neb ých. : postupom súhlasí. o dop poučeniu rozumie ere K a r Podpis statask/och y o t y p ( p e r ifé r n a spojenudú edical. hova krvi a s navrho s tým k rv ) mol posk alpham a biol rovod paci ekul K K ným Dátum: ) post K a r ytnu zy a služieb ogic Dátu ( C T G /www. enta y p ( p o dárno upo y o t té o v á -gen ej diagnó m: e na https:/ : v o etick d a ) kého mat ( C T bol m súhl inejl osob Podpis: Dátum K ) enia klinickprávach nájdet eriá G A pou e bez así. ého stanov ao lu na čený v vyše jeho údajov na účely zmy Osobné diag tren Oso údajechsú spracovávané súhl sle záko vávané nosti osobný ia a asu. na účelybné Viac informácií vašich sú spraco stanovenia doh úda cké Paci o spracovaní vašichViac info odn je sú klinickej diagnózy a služieb účel na é údaje o spracovaní ent osobných uté, y. rmáúdajov Osobn s tým ácií pou Podspojených. a o cová že výsl právach nájdete SPOLU VYŠ. cií o spra čeni pis: na https://www.alp Viac inform spra vané u edky rozu hamedical.sk/oc cova test hrana-udajov mie ní vaši na účel u ch osoby stan ných ovenia klini úda jov a ckej diag o práv nózy ach nájd a služieb ete na https tým s://w spojenýc ww. h. alph ame dica l.sk/ ochr anauda jov

vé tkan

edical.sk, info@alpham

reg. značka

ma

ci kujt teriál e ma teriál

Špe

Materi ál:

150 000, www.alpham

zákona č. 355/2007

call centrum 0850

P kód v prípade samoplatcu

al.sk alphamedic

žiadame vyplniť

Poznámka lekára

problém? Volajte

A kód

VYŠ. SPOLU

al.sk, info@ medic

01

D D

V á h a

DN A

Iný

ID H t . sate Podpis a pečiatka (EGFRK) ckémuž ordinujúceho lekára n I D H 1 (132 kod litová nestab informžena (BRA ilita F) n Me 2 (172 kod ón) ácie, ), treb a dod rodok n Obl tylácia promóón) ať aj asť I me zdra tora S6 1 1 vé tkan , an 0 My M L H 1 amné ivo cobacte , treba za at dod rium ať aj com zdra .)

žiadanky

v EZKO

zákona

záko

www.alpha

Po

lieky

skúma

Lyncho pri diag vka (RN vho A) nos syndr tike mu – PM S2 nie cm

e na Výška vyžiada

Máte otázky či

al. dic

me

(kliniP o

Dátum vystavenia

Kód hospit. prípadu

* adresu pacienta

* * ky:

sta

CI E

Užív ané

iny

PA

C C Zašlem

150 000,

Kód krajiny RA

D iu r é z a

ha

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku

á hy mov

* ň:*

K M U TÁ

b. od áno DPH nie

kraj

de ný v zmysle pouče účely. týž DNA stické ta bol ky testu áciou výsled znám čný archiv od pacien álu na diagno :* * po ením a nuté, že ie doprov du materi ca alebo ického Lítium nia a dohod niu rozum ckým vyšetr plo Súh e iné ý zástup krvi a biolog vyšetre heparín s geneti las s t pouče vie dn ckého Súhlas Plodová voda jeho zákonnéze, odbere gene Paci u. Pacien hla -geneti ípa t resp. ent súhlas ulárno Pacien , pr resp tickým o anamn 576 bez jeho ta molek 1 1 vyše . jeho 04 Z. z. cia /200 576/20 lená podsta nuté inej osobe 4 Z. iká Bola 5 záko 3 nný trením a arch vysvet z. mu Ind í. ú poskyt Bola mu zást vysv o anam sú

Ko

Ge

poistenca

Dátum a čas odberu D g . (M K C H )

alp

n

cia

izá

brid

n

a ge

vn

ra

mpa

Kód

krv

NÁ DO

um 0850

priložiť kópiu preukazu

M e n o a p r ie z v is k o

I

D ležitá poznámka

o@ inf

IČ E

GH (AC

a 146 kodón) exón)

sk,

POMesto/obec* NÁ M KA LE

D g . ( M K)K C H )

G – aC

E)

al. dic

ý ná dn

vo

*

Odporúčajúci lekár

(sp

ie

tác

mu

lez

P

prob

a me

rodn

M a e 21 n o

600

me

F (p.V

e call centr ém? Volajt

no

lo

é čís

a, ráv

):*

da

an

znám po

pois tenc P kód a

eru

y či probl

e iné

kazu

odb

Máte otázk

S (12 kód ZP, samoplatca,PZS ,

Dátum narodenia

ky:

* *

GE NE TI CK CYTOG Á AN A ENETIK Percen AL tuálne A SO ( ) nK R zast úpe M AT Fakturovať nie nád Oslob. n N R A S (12, 13, 59, orovýc od DPH IC K le k á r 61, nE G A C Užívané n o 117 13, lieky há bun M UT a c i e n at 146 n B R A F R (18, 19, 2059, 61,p 117 kodón)n i e iek: ÁC

Platiteľ P r ie z v is k o

ha

en

*

dn ácia: ípa Mut , pr cia iká Ind

RENIE

Rodné číslo

alp

n:*

ŽIADA n NKA O VYŠET

Ulica, číslo domu* PSČ*

re

ho

Oc

AT IC

Oslo

u preu

a čas

Výška

n

w.

de ý týž

Dátum

k g

SO M

Fakturo vať leká r pacient Meno

c*

prilo žiť kópi

ww

n

ag á di

el čn a ci táln na : P re nie

sta

Ge

no

*

A kód

*ciadresu(IFLA) pacienta

0,

An

ň:*

Mesto/ obe

nia

orúčajú

0 00

die

ploí

eu

m ej LEKÁ RA znám PO NÁM KA ka sti

oz

rom

Y)

(DELCH

(MK CH)

Odp

15

07) (GPIA8 93) (GPIII3 (F II46) 5) (BFG45

M)

(DZ

IK A

– ch

Dg.

Y

ORENIA

50

n

ATÁ

AD

(deléc

08

EN

LN

CI

ozómu ti)

chrom

n Mikro ie v AZF oblas

rum

PR

ozna

delécie

IČ E

cent

čené

lia

po

e ne

vinn po

by

ODEL IE MIKR

STANOVEN

Kód hospit.Dát um prípadu narode

call

mus

tca,P ZS

Š.

amedic al.sk

@alph

info

Objednajte si Tomorrow NIPT test elektronicky www.alphamedical.sk/tomorrow

31

cm

Váh

a

MC

t.

te

02 etky

CIEde MUTÁbu

ad

príp

mbín m (2021

n (1691 n Protro ačno V Leide Faktor T) U ) V op R (C677 N E .n n MTHF R (1298A C) ( A n MTHF4G/5G n PAI r III (V34L) ) n Fakto (mutácia C807T ) GPIa cia T393C , Yn GPIIIa (mutá T) 1, n Faktor II (46C A) n ogén (G455 O ST , 18, -fibrin ie n GN 1 ác IA ut my

plne

e vy

ia

TROM

5 5

krv

TA ED

D g . (M K C H ) v prípad

V á h a

ET IKM C A– t.

opla

laj

K

K

cm

G EN

ZP, sam

? Vo

BOFILN

Ne

or a vz alýz

Výška

IE

D iu r é z a Hebd. ml/ hod.Plati teľ Podpis a pečiatka ordinujúceho kód lekára

u*žena

D leži tá poz nám ka D žiadame vyplniť Dg. (MK leká N OC v prípade samoplatcu Diuréza Poh r (ILA) 4) CH) rínu Meno alebo vyšetrení lavie IN DEDIČ l: cie AldoB ( AR) hlásených vDát riá etika warfa G A)) zmysle a prie um zákona č. 355/2007 zy (mutá Nep kogen (1639 vyst fruktó muZ.ž z. zvisko ovo Mate avenia rancia n Farma cia VKORC1 liť sprí (CLK) warfarínu T)) ( AR) (mutá n Intole rancia laktózy 0T/C, -22018A/G) žiad Pod stup Poznámka žena ml/ anky pis a kogenetika (430C lekára Heb Kód ie výs n Intole cie LCT: -1391 cia D 2 a D 8)génu) nen(CFTR) pečiatk hod d. n Farma cia: CYP2C9*2warfarínu hospit. (JAKI)ledk ) . (mutá typizá a ord ií C F T R (TPMT (mutá C)) príp ia (HLA ) u v EZK inuj mutác kogenetika adu (1075A ) (GILBP úceho O n Celiak ká fibróza (67 ) n Farma cia: CYP2C9*3metyl-transferáza TAA) leká (GILB) Súhlas ra (mutá n Cystic2 (mutácia V617F(promótor A(TA) G) s genetickým rín-S- Lítium heparín ) vyšetrením (Tiopu LAB27 óm JAK T3279 Pacient resp. jeho (PCRH n Plodová zákonný zástupca tov syndrvoda n TPMT (enhancer RI IKO ) alebo doprovod 576/2004 Z. z. o pacienta bol poučený (KVRZS n Gilber tov syndrómkaz) anamnéze, odbere 1 1 KULÁRNE v zmysle krvi a biologického Bola mu vysvetlená materiálu na diagnostické zákona KARDIOVAS n Gilber 27 (PCR d podstata cytogenetického 5 3 sú d verné, účely. ) ( ILS)nebudú poskytnuté vyšetrenia a dohodnuté, ApoE) A kód (KVRRS n HLA-B ný súbor že výsledky testu inej osobe bez jeho g, ApoB, a s navrhovaným * adre základ súhlasu. Pacient postupom súhlasí. or ob a HPA1, poučeniu rozumiesu ov a ch y o t y ACE, n KVR K a ,r LTA, p ( p e r ifé r n a k r v paci W i lson 69GLN ) g, PAI1, ( C T G enta súbor (eNOS HIS10 K ený Dátum: K ) žiad ) cia K a r y o t y p ( p l o d Mutá Tka rozšír F III, ame (HEHE óz a B) n o v á v o5 d 5 a ) vypl Podpis: ( C T r omat nivo n KVR iden, FVR2, PII, ApoB, ApoE) (TROM 2) niť v P kód (HEHE e moch G A K ) príp I) (FVLe ACE, tá r n a h , S65C ade (FAVLE Osobné údaje MTHFR, H e r e di sam , H63D OBS) 7) HPA1, sú spracovávané na účely opla (DISAP Viac informácií cie C282Y 18 mutácií (MT67 stanovenia klinickej tcu o spracovaní vašich OES) a služieb n Mutá aleb diagnózy 98) osobných údajov (DISAP o vyše s tým spojených. ený súbor (MT12 a o právach SPOLU VYŠ. idémie R3500 ) nájdete na https://www.alp tren Dyslip ) n Rozšír hamedical.sk/oc cia (PAI4) í hlás K , R158C B (mutá enýc hrana-udajov K ED h v zmy n Apo E (mutácie C112R (F III34) 02 TA sle Apo

(RN

an

muž

* žiadanky

M/b

od 15.

K K ivo

zákona ých v zmysle Dátum vystavenia ní hlásen PSČ

vyšetre

lém

vo po

tupn sprís

KO

EZ

e vyplniť ta žiadam

latcu alebo

AN KA Užívané lieky O VY D ležitá poznámka ŠE TR EN

e samop

FARMDAKOG

A)

8/2

ie

en

liť

n

uv dk

výsle

ŽI AD

Oslob. od DPH á n o n ie Rod né číslo

Prie zvisko Ulic

P o 07 h a,l a Z.číslo v z.i e č. 355/20 dom

Dátum a čas odberu

iá pacien l adresuriá *er Odporúčajúci te M e n o a p r ie z v is mat malekár k o Iný kujte eci Šp Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO ( AR) ENETIKA

av tike – PMS2 os skúmdiagn r mu PA pri o synd vh ho Lync nie da EDTAC C krv . vyžia na jená me zahá šle Za ky

vis priez

M e n o

Kód krajiny

P kód

poistenca

ob či pr

po

Od

Men

le k á r p a c ie n t

samoplatca,PZS

Mesto/obec*

priložiť kópiu preukazu

n

ka

z €/0 /be

ár i lek

čajúc

lekára ujúcehokód ZP,

tka ordin a pečia

IČ E

A kód

l

ku v EZKO

ko

oa

H)

KC

. (M

sam

Platná od 15. 8.

na

Dg

Podpis

u Dátum prípad narodenia D g . (M K C H )

ie výsled

-ZO

tum Dá

t. Kód hospi

nta

nia

rode

P r ie z v is k o

vie z. Ulica, Pohla žena y 7 Z. číslo domu* 00 muž Kód krajin 5/2 35 ky a č. žiadan on enia PSČ* e zák vystav ysl Dátum v zm

í hlá

me priezv daa Meno žia cie

u pa

res

sprístupnen Nepovoliť

Dg Č*

PS

de

pa

prí ťv lni vyp isko

vyš

ých sen

en etr

reg. značka: LG-CYTO/bez

8. 2018

ci lekár

n

H) cu ale Dg. (MKC oplat

A kó

* ad

H)

. (M

bo

Odporúčajú

KC

Ulica

a čas odber

€/08/2018/05

spit.

ru

be

s od

a ča

P u

kópiu preuka

Dátum

du ípa (MKCH) prDg.

d ho

iste

po

uka

pre

tum Dá

/obec*

Mesto

dca zu poisten kó

priložiť

ka: LG-S

do

iť kóp

lož

pri

E

ordin

IČ E

znač

lo

, čís

*

mu

žena

: LG

18 20 . 8.

15 od

tum Dá

lek

ceho

ujú

tka čia

pe

is a

dp

Po

číslo domu

y nk da žia narodenia nia ve Dátum vysta

d kra

nca

zu

iu

ko

ho

/

ml

éza Diur

*

Ulica,

vie hla ž Po PSČ* mu

reg.

lo

vis Priez

lež

Priezvisko

y jin

c*

be

D

nie

o

Men

to/o Mes

é čís

tná Pla

DP číslo . od o Rodné án

lob

Os

ť rova ár Faktu lek nt cie pa

S

PZ

sam

dn

Ro

D

R IE

A–

ca, lat

op

ZP,

reg. značka: LG-CYTO/bez

kód

T IK

Platná

NE

titeľ Pla

čka

N

GE

IE

. zna

DA

EN

TR

reg

Ž IA

V

O KA

E YŠ

Platná od 15. 8.

2018

A Výška kg cm OSTIK ha Vá DIAGN TIN NÁ Váha lieky kg Užívané A – RU IA M C od DPH EN GE NE TIK Oslob. ŽIADA á n o mka NKAležitá NIE O pozná OR Fakturovať VYŠET t. ky RENIE . CYTOGMC D . ŠET RE n ie lie lekár bd né O VY Hebd ENETIK A t He OC ľ íva A t. ka p a c ie n NK Platite Rodné číslo ZS znám V ŽIA DA Už latca,P po hod. Platiteľ ZP, samop Diuréza Meno kód itá KA d. Fakturovať ml/ ára H

ázky e ot Mát

Najnovším vyšetrením, ktoré ponúkame, je prenatálny neinvazívny test TOMORROW spoločnosti CGC Genetics, ktorý je vhodný na detekciu najbežnejších aneuploídií: trizómia chromozómov 21, 18 a 13, stanovenie chromozómového pohlavia plodu a vyšetrenie numerických aberácií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY). Test možno vykonávať už v 12. týždni gravidity a je vhodný pre všetky gravidné ženy, nezávisle od veku alebo stupňa rizika tehotenstva. Možno ho vykonávať aj v prípade dvojičiek a IVF. Pri teste sa prostredníctvom technológie sekvenovania novej generácie (NGS) analyzujú fragmenty materskej a fetálnej cirkulujúcej DNA. Následne sa zmapuje množstvo sekvencií zodpovedajúcich každému chromozómu, ktoré sa ďalej analyzuje pomocou komplexnej bioinformačnej analýzy s využitím platformy ILLUMINA. Identifikácia chromozómového pohlavia plodu (fetálne pohlavie) sa vykonáva pomocou detekcie prítomnosti alebo neprítomnosti chromozómu Y v materskej krvi. Potenciálna prítomnosť aneuploídie sa deteguje porovnávaním materského a fetálneho genómového materiálu s referenčnými hodnotami. Bližšie informácie nájdete na stránke TOMORROW test.

Genetika

Podmienkou úhrady uvedených druhov vyšetrení zdravotnými poisťovňami je indikácia klinickým genetikom.

355

/200

7 Z.

z.

kg


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA GENETIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA TROMBOFILNÉ MUTÁCIE – Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A) – Faktor V (F5: 1691G>A − Leiden) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C) – Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI1: -675 4G⁄ 5G) – Faktor XIII (F13A1: Val34Leu) – Doštičkový glykoproteín GPIa (ITGA2: 807C>T) – Doštičkový glykoproteín GPIIIa (ITGB3: Leu33Pro) – Faktor XII (F12: 46C>T) – β-fibrinogén (FGB: -455G>A) FARMAKOGENETIKA Metabolizmus tiopurínov – TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G Metabolizmus warfarínu – CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A

DEDIČNÉ OCHORENIA Celiakia – HLA typizácia DQ2 a DQ8 Cystická fibróza – Detekcia 67 mutácií v géne CFTR Dyslipidémie – Apolipoproteín B (APOB: Arg3500Gln) – Apolipoproteín E (APOE: Cys112Arg, Arg158Cys) Gilbertov syndróm – UGT1A1: promótor (A(TA)nTAA), enhancer (-3279T>G) Hereditárna hemochromatóza – HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr HLA-B27 – Vyšetrenie prítomnosti rizikových alel Intolerancia fruktózy – ALDOB: del4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys

ONKOHEMATOLÓGIA – JAK2 (vyšetrenie prítomnosti mutácie Val617Phe)

Intolerancia laktózy – LCT: -13910C>T

STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ – Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti)

Wilsonova choroba – ATP7B: His1069Gln – Sekvenačná analýza génu ATP7B

32


ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

SOMATICKÉ MUTÁCIE

02 K3/K2 EDTA krv

55 Tkanivo

55 Tkanivo

02 K3/K2 EDTA krv

CC PAX skúmavka (RNA)

CC PAX skúmavka (RNA)

DD Iný materiál

DD Iný materiál

pri diagnostike Lynchovho syndrómu – PMS2 Zašleme na vyžiadanie

Špecifikujte materiál PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA – Aneuploídie – chromozómy 13, 18, 21, X, Y – Prenatálna cielená diagnostika známej mutácie – Komparatívna genómová hybridizácia – aCGH POSTNATÁLNA DIAGNOSTIKA – Diagnostika známej mutácie – Genetická diagnostika zriedkavých chorôb (Požadované vyšetrenie vyberte z aktuálneho katalógu zavedených vyšetrení, ktorý je dostupný na www.alphamedical.sk/lekarska-genetika. Katalóg je priebežne aktualizovaný. V prípade, že nenájdete požadované vyšetrenie, kontaktujte call centrum 0850 150 000.)

Genetika

Laboratórna diagnostika

pri diagnostike Lynchovho syndromu – PMS2 Zašleme na vyžiadanie

GENETICKÁ ANALÝZA SOMATICKÝCH MUTÁCIÍ Z NÁDOROVEJ DNA – KRAS (12, 13, 59, 61, 117 a 146 kodón) – NRAS (12, 13, 59, 61, 117 a 146 kodón) – EGFR (18, 19, 20 a 21 exón) – BRAF (p.V600E) – MSI (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo – IDH1 (132 kodón) – IDH2 (172 kodón) – Metylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo – Oblasť IS6110 – Mycobacterium complex

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

33


Laboratórna diagnostika

Patológia Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Ružinov, Diagnostické centrum patológie Martin, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica a Diagnostické centrum patológie Prešov – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami.

• proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné). Cytológia Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta. Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu krčka maternice, vyšetruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cytologické vyšetrenia sa robia z punkcie orgánov, dutín, vyšetrenie telových tekutín na prítomnosť buniek a ich posúdenie hlavne z hľadiska prítomnosti zápalu alebo nádoru.

ROZSAH ČINNOSTI Biopsia Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov. Peroperačná biopsia Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie. Elektrónmikroskopické vyšetrenia Pomáhajú pri zisťovaní detailnejších štrukturálnych zmien. Používame ich hlavne pri vyšetrení orgánov v transplantačnom programe, pri biopsii obličiek a pri podozrení na glomerulonefritídu. Imunohistochemické vyšetrenia Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať: • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20), • markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2), 34

Imunofluorescenčné vyšetrenia Pri diagnostike niektorých ochorení je potrebné kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluorescenciu využívame najmä v prípade, ak je potrebné zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto)protilátok: • antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach, • protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti, • protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných. Imunofluorescenciu používame – okrem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov. Podľa potrieb a požiadaviek klinických lekárov realizujeme aj ďalšie vyšetrenia.


Laboratórna diagnostika

Diag

N IE

9 10. 201

te

Plati

, sa d ZP

kó o

m

tu Dá

m

tu Dá

AK TU

AB

m

od 1.

Kód

it. príp

orúč ajúc

C zy nó

diag

o vyš

predch

ceh ádzajú

ovoliť

PR ED

OD OB

pia

Dg. (MK CH)

ko

lpos

LE

YN LN é: TU ovan tr

ulum ek

Z

Koža

sp

zvisko

nenie

VY ŠE

MATER I

TR EN

ia

ceho

A kód

LI ÁC

* adre

IA vyšetrenia Číslo predchádzajúceho

su pacie

nta žiada

de samo

na č.

000,

2018

znač

reg.

bez

sov/

PPre

F_DC

ka: PA_I

znač

0850 150

SPOLU VYŠ.

: AM

.

sk

LU VYŠ

ical.

@alpha med

Os c Via

SPO

sk, info

DC

P/

ical.

phamed

www.al

reg.

cent rum

pri starostlivosti tejto tan tie dzuje ot zdravotnej rozsahu vtovat vyšetrenie samoplatcu staro uh vrá poskytnutie Žiadam ozmys ods. a č.tovat základe žiada na stlivo ajo sti zdravotného poistenia osobných údajov v platnom znení so spracovaním svojich osobných údajov eľa v poisťovni. (za bách otnej nke, v ím § 11rav 576/2 posky na l a potvr ajov rad sa, nke, v rozsa súlad práva zmysle súvisivdynámi zd , služ-v dy -ud tejto žiadanke, 004 otnej vyšetrení e zdrav žiada ovenuvedených e uvedených na žiadanke za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Súhlas výh hu hrana-ud Z. z. oboz na v zmyslh.e kla acichej §zdrav tnu� v tejto de s� kla s� ek v platn o zdrav s ustan stlivo som náklady s ustanovením s 11 ods. vlastné FAKTUROVAŤ ná znení om k/oc (za priamu úhradu) ako samoplatca, ktoré sa zavävýber poskytovateľa e snaustan práva posky hra naovení .sk/ enýc stlivo kla ná voľvsúlade udeľujem na dobu neurčitú a je možné ho odvolať v prípade nezákonného otnej v. žiadn poskytovan cal.s m § dical mo ených v súlad otnej staro spoj bez staroé Z. záč. 576/2004 rým , že starostlivosti, v plnej výške podľa platného cenníka : služ-. ím octýmstaro výhrad uhradiť 11 ods. zujem z. o zdravotnej uved Žiada eľa 6 zákona na zákla ameakýchkoľvek sk/s stlivo nakladania s osobnými údajmi. na otnej stn akýchk s kto jem vni o zdrav zdrav rení tovat samoplatcovi ch al.eb zdrav .alph sti, služkalkulácie ceny a jej výšky, riadne otnej isťo starostlivosti s ktorým som sa, vrátanede dzu zdravotnej vyšet r posky 004 Z. z. ím vla besz poskytovaním bách súvisiacich nýa služi ľa, wwwposkytovateľa, dic zdra staro po votn nebudem uplatňovať stlivo ate potvr tnej na znení: oje me h�ps:// na vlast na tieto vyšetrenia že náklady na výbe a č. 576/2 s poskytovan v platnom a potvrdzujem, nózy oboznámil em sti ého lekárovi Podpis pacienta diagsp ete hana zuj skytov il aOsob u né nákl pois avo iacich 6 zákon ckej týmnájdalp v žiadnej zdravotnej poisťovni.zujem tenia súvis zdr né í: sah va bez klini ach po oznám ejViac w. s ia údaj posky akých ady (za bách om znen ebsú infor v roz prá s. ob dn oven tovat koľve ww spra priam o práv máci eľa, obozn k od v platn osti ysle cová :// u úhrad y stan ov a služieí o sprac v žia s ktorý výhrad ámil vané tliv zm § 11 služuhrad u) ako na účel ných údaj y a https a potvr v ovan m , ros , v iť v účely diagnózy a služieb s týmžiadn í vašic na samo spojených. osti vané ej zdrav dzuje som sa, óz nana účely stanovenia ním osti Osobné sú spracovávané h osob údaje j sta nke vráta plnej výške platca m, že tliv cová vašic hklinickejstanoven gn te otnej spraViac informácií tne da anove rostlivsú ros ní právach a oosob poisťo náklady ne kalku ných nájdeteiana https://www.alphamedical.sk/ochrana-udajov podľa , ktoré o spracovaní j dia jdevašich osobných údajov sa zaväklinic avo žia ust júdaj na tieto lácie údajo vni. platn sta ej sta spracova vyše ke ná kej zdr to e s né ého tren vao tne ií o vyšet ceny a cenní nic ch tej ad ie samo mác tie jej práva diagnózy Osob tne avo renia kli práva FAKT ch nájde a služi nebu výšky, riadnka tnu h v v súl zdravoinfor platc zdr URO dem nia o sky ľa o Viacím u e eb te na uplat VAŤ Súhla ve v a z. po denýc ate ňovať https s tým spoje sím v Z. tovan o no osobn súlad ://ww m í uve tov 004 samo sta údajo sky sky da e ých w.alp ných. platc údajo s ustanovení uvede Žia etren po 6/2 s po ely ch ham ovi 57 er vv ných úč ný edica vyš výb a č. cich lekár udeľu na žiada platnom m § 7 ods. ob l.sk/o ovi jem ní: on isia znení na é na os 1 zákon chran na dobu nke za nakla an h so účelo a-ud a dania 6 zák ch súv m zne áv šic m posky spracovaní č. 428/2 ajov s osobn neurčitú ov í va tno bá m svojic 002 Z. tnutia a ými rac an Podp údajm je možn v pla zdrav h osobnz. o ochra sp ov is pacie é ho otnej i. ne ých sú rac odvol staro nta údajo ať v stlivo aje o sp v prípa úd cií de nezáksti. Súhla s né má onné ob infor ho

jte call

Vola

/08/

lém?

prob

ka: AMP /BM

ky či

Mát e otáz

/05

ical.sk

med

@alpha

info

9/06

ical.sk,

med

k

l.s

ica

ed

am

lpha

www.a

alph

/201

000,

@

info

€/10

150

k,

l.s

reg. značka: PA_IF_DCPMT/bez €/08/2018/04

le záko

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.alphamedical.sk, info@alphamedical.sk

0850

ica

ed

06

v zmys

centrum

am

alph

w.

n n n n n n

ww

8/

0,

0 00

01

ných

jte call

15

/2

50

08

n

í hláse

? Vola

m

n n n n n n n

n n n

n

ru

n

nt

ll ce

08

o vyše tren

problém

ca

PO

M

u aleb

ky či

lajte

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

platc

e otáz Mát

? Vo

n n n n n n n n n n n n n n n n

n

n

P kód

me vypln

iť v prípa

n n n n n n n n

lekára

anky

lém

2

-44

n n n n n n n

n

m prija tia

ordinujú

ia žiad

IA A LO KA

L OP IS

Dátu atka

m vyst aven

ob pr

Sérum

še vy

42

AK

vyše tren

a peči

Dátu

či

A

5-5

NT

02

KO

EZ uv dk

Číslo

Podpis

odberu

CH)

výsledk u v EZKO

ky

iezv

pr

VA

oa

en

M

BD

ípad

pr

tca,PZS

PSČ*

r Men

sprístup

M ET

RAT

ko

ZP, sam

opla

P kód

č. 355/2007 Z. z. o a prie vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení Dg. (MKhlásených v zmysle zákona Dátu * adresu pacienta žiadame m

nia n Nep

etre

ÓM IA

teľ

kód

o

A kód

Odp

Číslo

AN AT

Plati Men

hosp

adu

AKTUÁLNA LIEČBA

Dátum prijatia

Mes to/o bec* Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

Diagnostické centrum patológie Martin

Ovyšetrenia cký ma Číslo VYŠE teriál TR EN IE – cytolo PA giclekára Podpis a pečiatka ordinujúceho ký ma TO LO GI CK teriál Á (iný)

i leká

K

D

8

8. 201

tcu aleb opla

sam

vypl

* adre lekár Meno a priezvisko Odporúčajúci

ED

OK

lez,

a

niť v

Priezvis ko

Z. z.

Ulica, číslo dom u* Dátum odberu

sle záko h v zmy

enýc

mo

SO nizáci u, ná ko krok tu dá

ame

žiad

2007

í hlás

ade Dg. (MKCH) príp

enta

su paci

PSČ* 355/ na č.

tren o vyše

A kód

Kód hospit. prípadu

ale

biopti

Rodné kód ZP, samoplatca,PZS číslo

P kód

or) ic fact (intrins toru lu u fak mu sva torném hované r � vnú CP pru proPV leká C IE ého sle látky Sérum H priečne u svalu vý Plná krv na sérum k: júci PA sledn ie ém pro� pro� ča �láto en rú látky srdcov u pro s pn po um A V m po pro� pro� tu zoznam Od kreasu let cell rís na sér S T dátu látky AIFA sp ceho � pan iek proh� nal gob á krv liť .sk. bun MA A, ledujú ýc látky pro . � inteals� t Pln ch vo e ASK nas z če g) po ce edic j žľaz ikovpo� kyňový �gén) V y pro (skríning) ínin žiadnu po CA protilátkyAM Ne ANA – antinukleárne N génom riz �látkerni m� š�tne azme Pur ať -an y (skr an� GRA ko nasledujúceho ha žiadnu zpro n AM at ylppro látk objedn objednania nie je možné objednať Bezmich ov (Hu ITA cytopl pro� lva AICA vyso �látk leárny ) am is protilátok: rne je možné w.a pro� neurón centy pro vuým nuk BCzoznamu V ID PM 12 AN rám op krčk ww�látky (L pla nukleá a nie h CA AG m dy RA ram jz ) a jad ani A tu ovateľn DN IE ro ám � an� ium teHuaj napro , G HRT alšícATA �gén � štruktú spermi dá y p protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice APCA ANA objedn ra extrah rálovejéd antigénom nukleárnym ytom protilátky proti extrahovateľným An� R EN ich (�o-an P IA ia ) pro ob né pro� trat ským jšpi té m leukoc ENA Bez kc , 68 An� �o/ ET ovária iae látky po RA protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) látky AIFA te dvojšpirálovej � ľud � dvo S stup C odDNA kulným ea protilátky proti pro� dsDNA pro� 66 TE ATK T cerevis ktúram m y pro VY y pro trofi LB do te or LU á de 59, A H priečne pruhovanému svalu yces U P protilátky proti �látk ASKMA ky é súleukocytom pro�látk pro� štru bocyto � neu K ov , neutrofilným rom proti is protilátky pro ENA LN ANCA pro C YK amen ax or y in y rnej cha vz ktorAPA op látk riám G IC m up , 58 protilátky � trom ytoAMCA gí�nalátk pro� Sac rcelulá proti srdcovému svalu TU lu ond cerevisiae pro� pro dsDNA protilátky klim ČN ASCA obličky IE y pro va KL a zo i ZP, obličky a sk 52, 56 protiibSaccharomyces A O LO A K IUD lymfoc u endote am a inte látky mitoch ASAIN IC �látk UA v, m ómom pro� álikovDN 18 rán e potilátky proti pankreasu ANCA R EN pro� proti protilátky né mitochondriám K PR pro �látky pro� cievnemAICA TR elný ný C YT kanAMA tub PV ulo , 51 v va idla ET látky mikroz AOaB memb A ran v protilátky proti intestinal goblet cells HPVam, H , 45 AGCA CE el id ym proBE y pro� av mikrozómom obličky IE pro� border hALKM ASC pro� EN och ajo meruloalizoproti protilátky 2 VY mbrán16 39glo J i pr bazáln epiteluZ. z. o úd las M prav avid látky ýc brush ATrA �látk, A-Mžľaze re am , proti štítnej PV ATA 002 bneých . Súh néprotilátky ho ym ikme pro� ov HABBA PV pro� ového AMA č. 2 pr rán35 pro� obličky pro je nýmproti brush border kanálikov yTE y protilátky áln A ín, AM DZA H mb RA kož osti , ne v látk on látk baz ALy ia oso � la 8/2 ždicPI Anti riz me 33 v HPV plat zák protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek 42 jich rostlivHu P-prote CE pro� sk M ALK pro� rulo ie protilátky koym po 1, ne č. Yo/Anti CH escaenc A tubulov pro cii dla uorA, proti bazálnym membránam rvix me ABMT di , rib. svo j sta de J látky L bazsoáln noty glo AVE stan A on OŽ nie ce ED en ria ím ARpa históny(Yo-antigén) CS C � z vy zan v (3 a jadrám pro� ABB če A/I AP-III),neurónov (Hu-antigén) ge giu do IÁ yLBpro glomerulov sub ma imunofl s. 1 zák van avotnev príy,OV membránam lu šetr sa protilátky bazálnym PR DZA proti ov po ABMG 52 (RN na látk T ia me ka ABM aco R sva en zdr zóm ať AN od ie cyt Ro- IE 155 tymu oz pria E tia leo vol ato pro� ABM Dpro� kc no § 7 so spr nuk : Vyhep /LP, protilátky APA RP proti štruktúram placenty od CH , tnu protilátky proti mezangiu glomerulov IEAmzgA tren rin, , DI AG látky Dete� hla G ním níNAsky ge dké rán ho AT 1, SLA ED ENamvyše ove dsD zne po žné pro� ABM pro ľudským koža CA) spermiám Fibrilla protilátky proti ASALCan A,m lom M NÓ PR mo -1, pAN protilátky proti hladkému svalu látky HPV� membRN om ASMA ust PIF – PCN R-90, LKM úče ,a je A ochrane iae, ZOvoda na pro� AmzgA P B,ade s v platnoza210 pro protilátky evisproti štruktúram z.ovária To, NO AOaB o v gp itú i. Th/ v AT látky žlčokáci ALMA protilátky proti membránam hepatocytov Jo-1, CEN v súlPM . s cer Z. U�PO ajo L, nke urč ajm údajo 0, om A 002 , yce pro� ASM ím , úd žiada ne -10 y pro Indi omýziu 428/2 osobných . Súhlas i úd IA nice las BR V YŠ protilátky proti trombocytom ATrA rom 100 ém a č. na dobu-Scl h s� end sliz A žlčovodom ým PM-Scl Sp x protilátky proti �látk cha ABKA GR Súh bných h PM N � st zákon O svojic stlivo onného bn 1 nej LU vi 70, u O), Sac pro ALM ím pro 75,na oso E sy AF ICB, Scl- -3E(BP staro ods. oso denýc 1 endotelu doč 7 proti cievnemu ovan protilátky nezák AVEA -Scl cells, SP O ím § látky gliadín Aema jem s sprac zdravotnejprípade žalú proti endomýziu č. A O D exocer uve protilátky ým SS- K 2, M2 oven TR a í so nu pro� ABK tcu PM udeľu dania la pro� kám Ku, goblet ustan lať v tnu�bazálnym znen proti čn membránam a intercelulárnej nta om sk Ro-52, bun pla kla FR, A kulíAGA ABMA/ICS v súlade sprotilátky A-M NÁ ŠE látky re� a m posky é ho odvo cie nal s� platn na gliadínu protilátky proti mo ifika lnym vv : AM SS-A, pa sím pro� Aem nie pro�R za účelo je možn , inte sa OR is 52, PDG údajo Súhla as VY nke Sm, NEkre če dp substancii itú a dlaždicového epitelu látky Á parietá ných na žiada pečene ): Ro- trenie níretikulínu NIasu osob protilátky neurč á kl na i. ARA P/Sm, proti pro� L EyKpro� AGA (IgG tcu ených E PoL � pan oz N še en opla na dobunými údajm ) nRN uved ochore c) profil vy �látk jem AŤk provi IEie sam s osob k (IgG unitnom proO ARA udeľu (SS tren N A hodnot OV �láto tco dania vyše �láto róze históny, rib. P-proteín, AMA-M2 nakla UR A oim pla SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, e pro CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, skle 14 Sm, a nRNP/Sm, (IgG)eni ED . KT APC profilu Ť nta mo C E filu ANA pro kStanovenie pri aut ovej ANA protilátok FA OVA sa vi is pacie lógi da 20 (stanov LU VYŠ SLA/LP, Ro-52 i LC-1, TUR PML, gp 210, LKM-1, 100, SpPodp M2-3E(BPO), �láto Stanovenie áro to pečene: AMA-M2, hn Systémprofilu protilátok ochorení tcov FAK e pro pri autoimunitnom SPO OB äpro Cro pri A opla lek eni Cy thes s k lu zav zavä70 a fi sam L nov sa RP 155 (RNAP-III), rbu Sclsa ník íka (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, ktoré profil skleróze a,(SSc) Číslo Be IE Sta enie pro lu pro�látoStanovenie ré cen adne protilátok priktoSystémovej a mo profilu P A, cenn e rovi platc ého predch leká ria vať rosa ho teni samo platn , riadn pois ca, tné O S Stanov enie profi CENP B, CEN ulce ky, ňo u) ako ádzajúc podľa jej výšky ňovať A, lat ého CENP B, CENP �s(RNAP-III), RP 11 pla Scl-70 výš lat a op výške votn uplat up úhrad III), eho zdra ka coli dem OD m u iť v plnej lácie ceny Saccharomyces PO cerevisiae, pANCA) Stanov sam podľa a jejpriam de nebu (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Crohn vyšetre a morbus ulcerosa iazákladeako colitis (RNAPke adyy(za gnos� Diferenciálna diagnostika bu uhrad ne kalku renia NÁ M naŽiada en ne d výš nia nákle cenkiavýhra o ej vráta eto vyšet OD RP 11 ciálna dia posky ist vyšetradmu)tné KA en som sa, dy na � koľve hu tnutie renípln kuláci po úhvlas m rozsa ren v uvede akých etr zdrav na na u výber ho kal iť bez s� v že nákla ných KA s ktorý m,otnej Dife e eľa,vyš Súhlasím v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane stlivo le práva né 6amzákon rad posky to v zujem staro v u

it.

sp

d ho

ÁL NA OV LV

o isk

Platiteľ

Meno

Priezvisko

ka

8. 1. od ná

H)

KC

. (M

Dg c*

be

/o

ov

áz e ot át

Plat

mu*

do

to es

M

KR

BA Z

Preš

lógie

Rodné číslo

z. eručíslo domu* odb Ulica, Z. Dátum07 20 anky 5/ 35 nia žiad č. y ave vyst na Mesto/obec* ko Dátum zá

HYE

sa

O v EZK edku Y

LI EČ AN

pato

M

lo

, čís

ica

Ul

vy

výsl nenie

rum

ra

iatka a iných protilátok antinukleárnych Vyšetrenie tca,PZS a peč opla

tre še vy

pln

me

cent

�a prija

– PATOLOGICKÁ ANATÓMIA ŽIADANKA O VYŠETRENIE úce ordinuj ŽI AD AN KA Podpis ho leká

ač zn

18 20

o isk

liť ovo * ad

n Nep

tcu pla

da

a žia nt

pa su stup re sprí

H)

KC

. (M

CH)ch (MK ný Dg. hláse Dg

bo

i kkoípade i zvis o a prie iť v pr

M r Men

ci leká

orúčajú

cie

é

iezv

d

A kó

Odp

Dg

Pr

Dg. Dg

y nk da žia adu nia príp ve hospit. Kód sta vy

CH) (MK

cké

ia

tren vyše

Číslo

ZP, sam

ru to/o Mes be

od

le

ys v zm

d

P kó

u*

dom

bec*

PS

dn

Ro

dp

nos�

Dátum

M IA

PSČ*

a pe

is

Po

číslo Ulica,

Č*

en

M

D logi Ž IAyneko číslo G

ľ

kód o

Men

tk čia

né číslo Rod S a,PZ latc zvisko Prie mop od 1.

G IC

Vy�et

Platná

LO

A

M

ATÓ

g. re

ŠE VY a O l gi K A cyto A N cká

E TR

O AT –P

TÓ NA

Á AN KÁ

Platná

m

tu Dá TO � PA EN IE látok ŠE TRiných pro�ra O VY leká nia ych a ho AN KAnuvyšekletreárn júce dinu ŽI ADrenie anČí�slo IA a or

IC LO G

Platná od 1. 8. 2018

tia ija

pr

355/

2007

Z. z.

POŽADOVANÉ VYŠETRENIE ANA – antinukleárne protilátky (skríning) Bez ich objednania nie je možné objednať žiadnu z nasledujúceho zoznamu protilátok: ENA

– protilátky proti extrahovateľným nukleárnym antigénom dsDNA – protilátky proti dvojšpirálovej DNA ANCA – protilátky proti neutrofilným leukocytom ASCA – protilátky proti Saccharomyces cerevisiae AMA – protilátky proti mitochondriám ALKM – protilátky proti mikrozómom obličky ABBA – protilátky proti brush border kanálikov obličky ABMT – protilátky proti bazálnym membránam tubulov ALMG – protilátky proti bazálnym membránam glomerulov AmzgA – protilátky proti mezangiu glomerulov ASMA – protilátky proti hladkému svalu ALMA – protilátky proti membránam hepatocytov ABKA – protilátky proti žlčovodom AEMA – protilátky proti endomýziu AGA – protilátky proti gliadínu ARA – protilátky proti retikulínu APCA – protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice AIFA – protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ASKMA– protilátky proti priečne pruhovanému svalu AMCA – protilátky proti srdcovému svalu AICA – protilátky proti pankreasu AGCA – protilátky proti intestinal goblet cells ATA – protilátky proti štítnej žľaze Anti Yo/Anti Hu – protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) APA – protilátky proti štruktúram placenty ASA – protilátky proti ľudským spermiám AOaB – protilátky proti štruktúram ovária ATrA – protilátky proti trombocytom AVEA – protilátky proti cievnemu endotelu ABMA/ICS – protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu 35

Patológia

VÝSLEDKY A TERMÍNY Výsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – patológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vyšetrení fixovaného materiálu. Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.

ŽIADANKA O VYŠETRENIE ANTINUKLEÁRNYCH A INÝCH PROTILÁTOK NA KOMERČNÝCH BUNKOVÝCH A TKANIVOVÝCH SUBSTRÁTOCH ZO SÉRA PACIENTA


Laboratórna diagnostika

PIF – koža – priama imunofluorescencia kože (toto vyšetrenie je dostupné len v DCP Prešov) – Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nuk leozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 – Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 – Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70 – Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA)

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/objednavky-ziadanky

36


Laboratórna diagnostika

2. Odber Spoločnosť Alpha medical ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV – odberové systémy dodávame bezplatne – skúmavky so stabilizačnými činidlami – škrtidlá a FW stojany

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Alpha medical zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete:

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom.

• 24 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov, • skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA, • skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi, • skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný, • odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny, • špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy, • 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel, • zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky, • špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie.

2

Objednanie odberového materiálu Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom: 1. online formulára na našej webovej stránke, 2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie. Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

37


Laboratórna diagnostika

Žiadanka na odberový materiál ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

Platná od 15. 9. 2017

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA Meno lekára M l ká

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica ., mesto)

Pe iatka lekára (s ( kódom ambulancie)) a podpis p p

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEK NÁ SÉROLÓGIA BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) Po et ks

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

10176

Skúmavka – s gélom 5,0 ml

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

INÝ MATERIÁL Po et ks

Glukóza

13808 Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, Skúmavka s KF + Na2 250 – kapilárna glukóza DÔKAZ DNA 813805 MIKROORGANIZMOV A lTBC LEKÁRSKA GENETIKA

810176 Skúmavka – s gélom 800 l – ped. Po et ks

STERILNÝ TAMPÓN Sedimentácia (FW) Plastová ty inka (modrá) – ak vne uhlie 14250 Skúmavka 4NC 1,6 ml Plastová ty inka (modrá) – AMIES biele

Po et ks

D1600 D1611

ACTH, CD znaky 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

813510 Skúmavka K2EDTA 500 l – ped.

KS, Rh faktor, An -ery pro látky 135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

Hliníková ty inka (sivá) – AMIES (na výtery z oka, Mo ranný/zbieraný ucha, uretry)

D1660 BSP0720 Hliníkový drôt – (chrípka Skúmavka naRSV) mo 9 ml (

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510

D1601

HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín,

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml na periférnu krv

ŠPECIÁLNE ODBEROVÉ SÚPRAVY Po et ks

)

MO NA KULTIVÁCIU A CITLIVOS Stolica STERILNÁ SKÚMAVKA D1028 BSC128p Mo – skúmavka 10 mls (lopatkou ervená) ( ervený) Kontajner

LAB0220

Glukóza 20 %

7568

Lancety zelené

169018

Klobú ik/násadec na ihlu

D10001

Sklí ko – perianálny zlep

511534002 Skúmavka na sliny

– odber stolice na okultné krvácanie LIKVOR STERILNÁ SKÚMAVKA BSM422 Likvor – skúmavka 10 ml

Odberová ihla STERILNÝ KONTAJNER

Iné odberové súpravy (po dohode s medicínskym reprezentantom Alpha medical, s. r. o.)

žltá – kontajner 30 ml D1211 Ihla Spútum D1084 1526502 Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely) dospelý

KOAGULÁCIA (citrát sodný) 14365

Skúmavka 9NC 3,5 ml

14084

Skúmavka 9NC 2,5 ml

14074

Skúmavka 9NC 2,0 ml

15201 PATOGÉNY die a UROGENITÁLNE D1637 Ihla An zelená gén Chlamydia trachoma s – ena D1650 An gén Chlamydia trachoma s – mu 1526504 dospelý D2030 Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy 15213 (kul vácia) die a

5

D1503 Ihla Trichomonas vaginalis (kul vácia) ierna

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny) FA, FI Skúmavka 2,0 ml

reg. zna

12005

1526506trachoma dospelý DNA Chlamydia s (PCR) + DNA urogenitálne mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR) 15225 die a 07958021190 Cervix 07958030190

Vagína

07958021190

Uretra

ŽIADANKY (1 bal. = 100 ks) Po et ks

kladné vyšetrenie Alergológia – špecické IgE Biochémia a hematológia

05170486190/D1211 Mo Na objednanie môžete použi formulár na www.alphamedical.sk

Biochémia – prenatálny skríning Gene ka – ru nná diagnos ka

05619637190/0030/

Máte otázky i problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bra slave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, 05619637190/D1631/ VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22, alpha.medical@alphamedical.sk

D1631

Výter z nazofaryngu

D1211

Spútum, punktát, mo , bronchoalveolárna lav

D1631

Výter zo spojivkového vaku

Gene ka – zriedkavé ochorenia Gene ka – cytogene ka

DNA INÝCH MIKROORGANIZMOV PCR ziadanka_odberovy_material_KIMA.indd 1

Gene ka – soma cké mutácie 13. 9. 2017 17:13:25

Glykemický prol Infek ná sérológia a dôkaz DNA mikroorganiznov Mikrobiológia I. Mikrobiológia II.

HEMOKULTÚRY 442192 BD – Aerobic IF 442206 BD – Mycosis IF

IAROVÉ KÓDY Po et ks

442194 BD – Peds Plus IF

026 Dvojkódy štandardné (1 bal. = 1100 ks)

442193 BD – Anaerobic IF

029 Dvojkódy malé (1 bal. = 1100 ks)

Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom: – AlphaLAB – moderné elektronické laboratórium poskytujúce výsledky aj žiadanky na jednom mieste. Viac na www.alphalab.sk – možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Tieto moderné formy komunikácie umožňujú urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

027 EDI Jednokódy ervené STATIM (1 bal. = 4400 ks)

TBC 429927.10 Kontajner – 60 ml D1660

Hliníkový drôt – (Tampón TBC)

622526

Set 4 skúmaviek na Quan feron

028 EDI Jednokódy biele RUTINA (1 bal. = 4400 ks) 030 EDI Jednokódy malé (1 bal. = 5500 ks) Vysvetlivky: ped. pediatrická

Na objednanie môžete použi formulár na www.alphamedical.sk

Máte otázky i problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bra slave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22, alpha.medical@alphamedical.sk

ziadanka_odberovy_material_KIMA.indd 2

13. 9. 2017 17:13:25

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.alphamedical.sk/objednanie-odberovehomaterialu VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU

1

Vypísaná žiadanka.

4 Umiestenenie biolo-

gického materiálu do skúmavky.

38

2 Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

5 Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška (jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).

3 Po vypísaní a označení žia-

danky sa realizuje samotný odber.


Laboratórna diagnostika

3. Transport Alpha medical zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska. Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu

vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek. V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánovaného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 000, prípadne priamo s vodičom danej zvozovej trasy.

Hodinový rozpis trás Centrá hemostázy a trombózy

Stropkov

→ Košice → Bratislava → Martin → Nitra → Prešov

→ Bardejov → Svidník, Medzilaborce → Snina, Humenné → Vranov nad Topľov → Sobrance, Michalovce → Michalovce – mesto → Stropkov, Kežmarok → Stropkov, Košice → Stropkov, Spišské Podhradie → Košice, Revúca

07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00

Ružomberok → Turčianske Teplice, Martin → Martin → Martin (Helios) → Ružomberok-okolie → Námestovo → Trstená → Liptovský Mikuláš → Dubnica → Bytča, Čadca → Dolný kubín

06:45 – 12:00 07:00 – 11:25 08:30 – 10:45 07:00 – 11:45 07:00 – 12:20 07:00 – 12:00 07:00 – 11:00 07:00 – 12:30 07:00 – 14:00 07:30 – 08:45

Žilina → Žilina

08:15 – 11:00

07:00 – 15:30 07:00 – 11:17 07:00 – 12:30 07:40 – 12:45 07:00 – 13:45 06:30 – 12:45 06:10 – 13:40 07:45 – 15:00 06:30 – 13:00 06:00 – 13:00

06:30 – 14:10 07:30 – 13:00 07:30 –12:40 07:15 –12:30

→ Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava (Volkswagen) → Bratislava, Nitra → Bratislava, Dunajská Streda → Bratislava, Považská Bystrica → Bratislava, Trnava → Bratislava, Galanta

07:30 – 14:15 07:45 – 15:00 08:30 – 12:30 07:50 – 14:15 08:00 – 12:00 07:15 – 14:15 08:00 – 14:30 09:10 – 14:30 06:30 – 13:30 08:00 – 11:30 07:25 – 14:30

Kežmarok → Kežmarok, Poprad → Kežmarok

06:00 – 11:15 06:00 – 13:00

Komárno → Komárno → Komárno, Dunajská Streda

07:00 – 12:10 07:00 – 13:00

Košice → Košice, Trebišov, Michaľany → Košice, Čaňa, Valaliky → Košice, Prešov, Rozhanovce → Košice, mesto

07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00

Partizánske

Banská Bystrica → Banská Bystrica → Brezno → Zvolen → Veľký Krtíš

Bratislava

→ Partizánske

08:00 – 11:45

→ Nové Zámky → Nové Zámky, Nitra → Nové Zámky, Štúrovo → Nové Zámky, Šaľa → Nové Zámky, Želiezovce

07:00 – 11:30

07:00 – 13:45 07:00 – 14:00 07:50 – 14:05 07:00 – 14:10 07:00 – 14:00

Nové Mesto nad Váhom → Nové Mesto nad Váhom

Rožňava → Rožňava

Nové Zámky

08:00 – 11:30

Rimavská Sobota

Žiar nad Hronom → Nová Baňa, Banská Štiavnica → Handlová, Prievidza

07:15 – 14:15 06:30 – 13:00

Spišská Nová Ves → Spišská Nová Ves

08:00 – 13:30

→ Trebišov

→ Bánovce n. Bebravou → Bánovce n. Bebravou, Hlohovec

07:30 – 12:35 07:00 – 15:00

07:00 – 15:30

Patológia →Bratislava – mesto →Bratislava, Partizánske, Nitra →Bratislava, Trenčín

Topoľčany → Topoľčany

Trebišov

→ Rimavská Sobota, Lučenec

Bánovce n. Bebravou

08:00 – 13:00 06:15 – 12:40 06:15 – 13:30

07:00 – 14:00

07:00 – 16:30

39

3


za

a ká ic á ns vn Ba Štia lov nd Ha ňa Ba vá No o ny za ravn e re P vc -B ra ke ry Mo ns že do itria laté Ne N Z

ica

n em Kr

ad kn iní om Hl ron H

y ta or Ži Dv nad ny ra Šu eľ I m dy a sv

lár ov o

Ko

vid ie Pr

u vo ra eb

r Fa

ec

Ne

s Ja

vo ro

á ov

me

Se

á lov rce

Ma

o ov

an

rb

Hu

no

ihy

s Ko

ár

m Ko

é ľk Ve

e lča e ov ov str Ostr ka O a aO ns á n ná n mia tn ič Ze Zla kol O

v čo Či

e elc Gb ín od Sv v vo so ro Ru ký ns ro

ú Št

h Po

Ne

lce

ka

ko

ížs

So

Kl

ou av Žit ín d a et ýr na a ice e jsk va ýC al l jat ýK a nic há a ľk ň v m d ľk d ch áb Ve Ko Vr Mi Ve Ma Po Ra Trá l ol Hu ovce od vo éL Vin ice ľk no ran Ve v lia h v o Go Po ňo sk še Ru e Be ký d vc ns e e na zo c ná hro ice ač ná om lie ov l r v u n Po Že Le Tlm Ka Hro Šá vo ce ík ov bn trek ulov S Du D hy Ša ké vs ny ko ža Te Lu

j ba or Ca Čáp m ho Vá n. ec ov lice Se

Trn

ce ov ak Di

ed er

e lic

p Te

.B an tin Sla

ny ča oľ p To

len Je

y ad és

ýM

ke

ns

ín nč e Tr

ec ov oh Hl

sk ian

ks Ol ka ča

e vc šo

Mo

y an

a rči Tu

Sk

ce

eli

Bi

ce

ny ťa eš Pi ica ln te Ch e

Bojnice

m Ze

d de Ne ny ča Vl a č é o ov mo mn Ko Ze lárik Pa

ď re Se

á jsk na a Du tred S

Ve ľk

e vc o no íbo vn av ra Pr Pr eP ké sk ns an ve tri Slo Ni

ľ Ve

ke

ns

čia n Tre

Je

lči

y ek kr bo Ža any or yn Ch s ny Ve ša vá Bo No e vc va ko ato an St hov ce ke a pli ns obl Te S čia Kl

n Tre

ica bn

om h Vá

tic ch Ča

ky ad an

jov Há

rk Hô

y ad er d Vo

ian

ica

v ho

ica bn Du vá ová No mš Ne

od e p ou inc rin Bz avo e J c

Du

lči

Me

ok da zin a Vo Pe n er Či

o

éh tliv á

dn re St

s Ko

a á a sk sk nt ad nce rlian pr i He Po v. V S m. Ná

Ze m

tr ys ny ľa pe Kr ny ra Tu y n ča

y

jec

tk

tr ys

ica

Ra

ú Vr

Su

áB

ké jec e Ra plic Te

sk

ž va Po

a e

luš

é sk

vn Ro

Be

c Pú

ké nic d Le

u Pr

vé bo Vr a jav My

ké vs ice slo n Ja ohu B

á

m. ná né á jič n Tro kup Ná

sk un

ft

B rá

a St

a

By

ká ts pa

ak Vr

na á

Ilava

i dm ká va á a a o s ho é hr ov ičn nic a oň ka ská ské zn c r in ino rez odn ns ob iská lkov le mo na Hr d v odb ých ačia ajno adl Že ne Mýt ZŠ Tbil Stre P V R Po R V

Sk

Re

rín

sk jov

. m Ná p. ká dlo vs kar hr to o ra al čie M Vl Sa

s rá

n) ša ge a ná wa ická ov ár Jo ks žn J. ( Vol len rá St

ok

mo

ica

r Ka

j e ve oli do úd en

čie

Líš

bu

Ba

Slo v tr ys

e rd Ba

yB

áš

m To

e oli úd

Nové Zámky

é to ck es su M Ky ové ad n N no u ás co Kr ysu K ne er Či

áB

ik er ce né mi iavn rov Rov lá Št Ko eľké V

ed Pr

rsk ho Zá

ist

va ro ne Eis

Kr

p Pa

čie

Šaľa

a

va pa

Partizánske

dc Ča

ov oč ok

Kl

u St

Bánovce n. Bebravou

á á á á vá ská vá ov kova kov ov sk ko zedo ajin i š ov raď Ľan Kr žin Ru

dm Se

á Líš

sk t ve s vo No

Nitra Betliarska

Veľké Uherce

vá va va vá ká ka ka alo teľs leno mbo iers teko a ač s K Li mb Šu Kv dov Ďu Bu níc ad hr Zá

Trnava

Žilina l a ová ová sta iho tra e ov č ám en Bajz anc ovi ká c Š an vs Ad re C a a ef Št úbr oC D Pr

vá ino d Fe

40

Dubnica nad Váhom

Levice

Bratislava

Nové mesto n. Váhom

Martin . ám oN ov er xn Da

Kozia

Ša

Laboratórna diagnostika

Mapa pokrytia zvozovými trasami


Laboratórna diagnostika

e rd Ba

jov v ľo

ok

nin Me

en

m

nu

Ha

ca lni Ge

b Ľu

ík en

e vc vce ystré B šo

lto

k to

ra

Gi

vr Št

y ch pa om Kr

ca vú Re

v ľo

ov op an T Vr nad

ov as -J

ou dv Bo

d sa vo No ľaty Ve y an aľ ch

Mi er

m Če

ca vú

iná bš Do

ná Sla

á u sk a vo mer lom Ge Po od

Re

ľ So tov ka e ian vc mu l čo Za Po Se ká vs čo ós e e Št ar l o C úpe Pr K Se

ós Št

n.

v no

ňa

ce jov če Če

r Tu

.B

es áV

n va lda

blo Ja

rsk

ľa na

Mo r To

me Ge

va lša Je

ny

v ro

c ive

š ňu

ad vn no blo Ja

r Tu

u ňo

á up áĽ

ča

ce ov š vo Sla ik ítn Št

ck

ec on Hr á ov ez br me

sk

ť ho

ár lt Po

tva De

ec

vá iňo

č a Sli

Hr

n če Lu

ká ns ole a Zv latin s

vá no aň dv Ra

ka Vl

oc Hr

j há d Po

n ve Slo

Ne

d Po

ka

á

ôr áH

sk la Va

rsk

a

me Ge

mk lo Po

ec an rm Ha

Be

š Ple

Trebišov

lce Se

y an ov

v ipo

rch Pa

no ez Br á ajn ed Pr a ot eh á L ka zto rn Ho

ela

e ač

a av br Sli

b Ľu

ká vs to Lip plá Te ka ns zá rti a Pa upč Ľ

é rsk ie ho ad no hr ás od Kr P

ýŽ žn Ni

ču Sa

ňa

rá St

3 Michalovce

Hu d na v lá ho Be iroc C ín

ina

Sn a St

ký išs Sp

ň rá Mu

b Ľu

a ad

k to Po

ná od ok ch ád Vý Hr ký vs to Lip á ov dik ňa Be iny z re y db čk Po a Lú k luc a Pa hň oc ca lni

Sie

ely Bi

Os

ná ž Lu

Rožňava

v ľo ec Top ov ab ad ke ý Hr ov n žs rá ižn ran St N V

rce bo ila

dz

ov or Zb

ov en Bz a ini Sv ka ns Ves nia á mi Nov

ce ov uš

Košice

r Ce

ník

id Sv

ar ov

b Vr

Ch

rk Ma

e ač Sli a av br Dú ča up aĽ sk a án ovň b Ľu á l ep áT tiz

ky č Lú

Prešov

ce an br So e vc žo Be y an uš ap é K om ľk Uh Ve ad en vc vlo a Pa

Kr

žm Ke ica

b Ľu

die ra dh po oča v Le

s Ve a s rá nic a ňa Ve elá St om c B ov ká k ská áL ine ub y ns ká ľk ve išs dol rá Ľ an any nda piš Ve Slo Sp Po Sta Lip Ihľ Le S

c a re po To

nic

ké išs Sp

ny iža Sm

r Pa

k vs to

Lip

ec ov ez Br

Banská Bystrica

Stropkov Spišská Nová ves

u vo ra a dO vk aď na kr bo há Dl Ha Mo

á n te Trs

é bn

ká vs ma ta Ri obo S

ina up Kr

Zvolen

Važec Liptovský Mikuláš

lub Ho

it Sv

á žn Ni ín oš rd Tv á ch Su ora H

e Ist

ý sk ok av ám Or odz P

vá zri Zá

Ružomberok

a ce nk ov lia nc Po Hu ká ns tra Ta

vo sto ín me kča ušt Ná Lo Hr

a é á é bč sel oť sn Ra Ve Nov enn á Le é m k sk ka vs av Za Ora Or

Dolný Kubín

ký ľ Ve

Kr

tíš

d m na no ar ro Ži H

41


Laboratórna diagnostika

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke. Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie čiarovými kódmi (s výnimkou patologických vyšetrení). Barcoding Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden kód, ktorý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný

42

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Alpha medical jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.


Laboratórna diagnostika

systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém). Bežné vyšetrenia majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom.

1.

Značenie žiadaniek a vzoriek čiarovými kódmi má viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. A čo z toho vyplýva? Nielenže sa zvýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky. Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je možné presne identifikovať, do ktorého laboratória vzorka smeruje.

2.

3.

4

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.alphamedical.sk/objednanie-odberovehomaterialu

43


Laboratórna diagnostika

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. Naša laboratórna sieť je postavená na: • štyroch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny, • troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, • štyroch patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách. Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky už od momentu jej odberu, cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov dokážem realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetre-

44

nia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo štvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vyšetrení a takmer všetky písomne vyhodnotené výsledky dostávať do 24 hodín.

do 24 hod.

Písomne vyhodnotené výsledky do 24 hodín.


Laboratórna diagnostika

VYŠETRENIA NA DOOBJEDNANIE V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY

do 3 hod. koagulačné faktory, proteín C Doordinovanie vyšetrení Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa, RČ pacienta, č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré su nestabilné. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok, nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

do 4 hod. fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global ↓

do 5 hod. krvný obraz ↓

5

do 6 hod. antitrombín III, PT-ratio, INR

VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU ↓ MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA

45


Laboratórna diagnostika

6. Kvalita a akreditácia

É OVAN Z I L A AKTU

V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Alpha medical oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy.

• laboratórium má stanovené ciele kvality a je povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať v prospech pacienta a lekára.

Spoločnosť Alpha medical má v súčasnosti dvadsaťpäť laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratóriá našej spoločnosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2012. Touto normou sú akreditované aj naše laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach a laboratórium patologickej anatómie Klinickej patológie Prešov.

Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne: • pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme (LeveyhoJenningsove kontrolné grafy).

Výhody akreditovaného laboratória Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001, spočíva predovšetkým v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza). Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne zdokumentované. Výhod je však oveľa viac:

Metódy vyhodnocovania Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel. V súčasnosti zavádzame do metodiky vyhodnocovania internej kontroly Six sigma metriku. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality.

• zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality, • prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami, • používanie výlučne certifikovaných reagencií, kalibrátorov a kontrolných materiálov, • kvalifikovaný personál, 46

Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované počas dohľadových návštev akreditačných orgánov (SNAS), ktoré sa vykonávajú najmenej raz ročne. Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 4 – 5 rokov, v závislosti od toho, či ide o novoakreditovaný subjekt alebo reakreditáciu. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú. Interná kontrola V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva.

Externá kontrola kvality Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky


Laboratórna diagnostika

kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke dodávateľa externej kontroly kvality. Údaje vypĺňa a odosiela manažér kvality príslušného laboratória. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný vysokoškolák za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zdokumentuje v pracovnom denníku pre EQC.

V novembri sa konali audity SNASu v CL - STRED, v prevádzkach Likavka, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom. Akreditačná dokumentácia sa vedie už elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia. Subjekty momentálne čakajú na vydanie osvedčení o akreditácii. V priebehu nasledujúcich rokov chceme docieliť akreditáciu na tri centrá – CL VÝCHOD, CL - STRED a CL - ZÁPAD.

Ďalšie plány V priebehu októbra sa konala pravidelná dohľadová návšteva v Laboratóriu klinickej biochémie v Nových Zámkoch. Doteraz boli jednotlivé laboratóriá akreditované ako samostatné subjekty. V októbri sme dohľadovou návštevou CL – VÝCHOD zahájili akreditáciu v novom systéme. O akreditáciu sa uchádzali prevádzky Stropkov a Rožňava, s laboratóriami klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie.

NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ UŽ OD ROKU 2006 – prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a Laboratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku – tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá – v rokoch 2008 až 2012 boli podľa normy 15189:2007 akreditované ďalšie tri centrálne laboratóriá spoločnosti (Stropkov, Bratislava, Nové Zámky)

Laboratóriá Alpha medical

Sídlo

Číslo normy

Reg. číslo

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-042

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-034

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bratislava (Tematínska)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-055

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Nové Zámky

ČSN EN ISO 15189:2012

M-040

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bánovce nad Bebravou

ČSN EN ISO 15189:2012

M-041

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Kežmarok

ČSN EN ISO 15189:2012

M-061

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-062

Laboratórium klinickej biochémie

Ľubochňa

ČSN EN ISO 15189:2012

M-043

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Svidník

ČSN EN ISO 15189:2012

M-046

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Humenné

ČSN EN ISO 15189:2012

M-045

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Vranov nad Topľou

ČSN EN ISO 15189:2012

M-044

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Spišská Nová Ves

ČSN EN ISO 15189:2012

M-049

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Rožňava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-050

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Partizánske

ČSN EN ISO 15189:2012

M-052

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Trebišov

ČSN EN ISO 15189:2012

M-054

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Rožňava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-056

Laboratórium lekárskej genetiky

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Laboratórium lekárskej genetiky

Bratislava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Laboratórium lekárskej genetiky

Banská Bystrica

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Žiar nad Hronom

ČSN EN ISO 15189:2012

M-059

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Rimavská Sobota

ČSN EN ISO 15189:2012

M-063

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Galanta

ČSN EN ISO 15189:2012

M-064

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Dunajská Streda

ČSN EN ISO 15189:2012

M-065

Centrálne veterinárne laboratórium

Likavka

STN EN ISO/IEC 17025:2005

S-359

Diagnostické centrum patológie Bratislava

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Diagnostické centrum patológie Košice

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

6

47


Laboratórna diagnostika

7. Analýza Deväťdesiat percent zariadení v laboratóriách Alpha medical tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska. ADVIA 1800 Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. ADVIA Centaur XP Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť. Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných chorôb, alergií, funkcie nadobličiek a kostného metabolizmu. Immulite 2000XPi Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie je určený na stanovenie hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov, rastových hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a markerov zápalu. Je kľúčovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (cez 400).

48

CentraLink™

ADVIA 2120 Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC / diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov: • kompletný krvný obraz (CBC), • CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC / diff), • absolútne, percentuálny a indexové počty retic, • CBC / diff plus retic (CBC / diff / retic), • CBC / retic. Sysmex® CA-1500 Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.


LaboratĂłrna diagnostika

Advia Centaur XP

Advia 1800 VersaCellÂŽ

Immulite 2000XPi

7

49


Laboratórna diagnostika

BN II ProSpec Umožňuje plne automatizované stanovenie plazmatických proteínov nefelometrickou analýzou séra, plazmy, moču a likvoru. CentraLink™ Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a nástrojov, pričom automatizuje manuálne procesy a workflow. VersaCell® Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie. TECAN EVO Clinical 200 Je pipetor pre riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA. BEP III Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy. VITEK 2 BIOMERIEUX Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvantitatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. MALDI TOF Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrofotometrie. BACTEC 9050 Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry. Sysmex UF-1000i či Sysmex UX-2000 Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky.

50

Beckman Coulter NAVIOS Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín. ROCHE Cobas e411 Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov. Tissue-Tek Xpressx120 Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích reagencií. Tissue-Tek AutoTEC Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu.


Laboratórna diagnostika

Aptio® Automation – umožňuje zlepšiť využitie laboratórnych zdrojov, zvýšiť efektivitu, urýchliť spracovanie vzoriek, – ponúka rozsiahle diagnostické portfólio: biochemickú analýzu, imunoanalýzu, hematologickú analýzu, analýzu hemostázy a testovanie plazmatických proteínov, – poskytuje maximálnu automatizáciu v pred-, posta analytickej fáze.

Aptio Automation – automatizácia v predanalytickej fáze • Input/Output Modul Rutinný a statimový riadiaci vstup a výstup skúmaviek. Kapacita 780 skúmaviek, 15 stojanov, 48 polôh. • Bulk Input Modul Vysoko rýchlostný nakladač skúmaviek. Kapacita 1000 skúmaviek za hodinu. • Centrifúga Modul Kapacita 80 skúmaviek. Priechodnosť (skúmaviek za hodinu) až 300 s 10-minútovým odstreďovaním. • Decapper Modul Kapacita 2000 odpadových vrchnákov. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Aptio Automation – automatizácia v postanalytickej fáze • Aliquotter Modul Kapacita: z 1 primárnej skúmavky dokáže odpipetovať 4 alikvotačné skúmavky. Priechodnosť 400 skúmaviek za hodinu. • Tube Sealer Modul Modul uzatvárania skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu. • Tube DeSealer Modul Modul otvárania skúmaviek. Priechodnosť 200 skúmaviek za hodinu. • Storage/Chladiaci skladovací modul Automatické skladovanie, vyhľadávanie a likvidácia skúmaviek. Kapacita 15 360 skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

51

7


Laboratórna diagnostika

Aptio Analýza Atellica® Sample Handler Komponent na spracovanie vzoriek pre vstup/výstup rutinných, statimových vzoriek, kalibrátorov a kontrol (QC). Pomocou komponentu Atellica Magline spája biochemický (CH) a imunoanalytický (IM) analyzátor. Kapacita až 500 skúmaviek za hodinu.

Analyzátor Atellica® CH 930 Biochemický systém, ktorý prevádzkuje až 1800 testov za hodinu. • Fotometrické: 1200 testov za hodinu. • Integrovaná multisenzorová technológia (IMT): 600 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 70 testov. Typ vzoriek: sérum, plazma, CSF, moč. Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus a kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky, automatické riedenie vzorky 1: 5. Požadovaný objem vzorky: 0,4 μl až 5,0 μl (mení sa podľa analýzy). Doba testu 3 až 10 minút. Metóda: potenciometrická, fotometrická, turbidimetrická.

52

Analyzátor Atellica IM 1600 Imunologický analyzátor s metódou testovania chemiluminiscencie s využitím pokročilého akridínu esterovej technológie. • Prevádzkuje až 440 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 42 primárnych stanovení (35 pomocných reagencií). Typ vzoriek: sérum, plazma, plodová voda, moč, celá krv (špecifické pre test). Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus, kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky a automatické riedenie, závislé od testu. Doba testu 10 až 54 minút.

Analyzátor Sysmex CS-5100 Široké optické spektrum spracováva širokú škálu testov. • Vysoká výkonnosť až 400 testov PT/APTT za hodinu. • Kapacita palubného systému: až 3 000 testov a až 40 reagencií. • Metóda: chromogénna, imunoanalýza a agregácia.


Laboratórna diagnostika

Sekvenovanie novej generácie NextSeqTM 550 • sekvenovanie 30 – 120 Gb/run • 400 miliónov čítaní • celkový čas sekvenovania 12 – 30 h • sevenovanie 300 bp v 1 čítaní • veľké panelové analýzy, analýza klinického exómu, exómu

Genetický analyzátor (sekvenátor) Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečítať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za genetické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu. Real-Time PCR cykler (LightCycler 480) Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prítomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofilnými stavmi, hemochromatózou a mnohými ďalšími.

iSeq™ 100 • sekvenovanie 1,2 Gb/run • 4 milióny čítaní • celkový čas sekvenovania 9 – 17 h • maximálna dĺžka čítania 300 bp • malé panelové analýzy, analýza veľkých génov

7

53


Laboratórna diagnostika

8. Validácia a distribúcia výsledkov Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia výsledkov Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli byť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vyplýva aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky. Rozlišujeme dva výsledkové listy: 1. priebežný výsledkový list – vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia – na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre) 2. konečný výsledkový list – vzťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“) – konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória Zasielanie písomných výsledkov Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

54

Zasielanie výsledkov elektronicky Laboratóriá Alpha medical zároveň posk y tujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantným IS, je možné laboratórne výsledky automaticky prepojiť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta. Telefonické hlásenie výsledku O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak urobiť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vyšetrenia krvných skupín, Rh protilátok, antierytrocytových protilátok a výsledky z patológie nie je možné telefonicky poskytnúť. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. Výsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najrýchlejšie po obdržaní výsledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.


Laboratórna diagnostika

Výsledkový list Meno a priezvisko pacienta

Rodné číslo pacienta

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Adresa ordinujúceho lekára Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum narodenia pacienta Kód diagnózy

Kód lekára

Komentár klinická informácia k prijatej vzorke

Dátum a čas odberu materiálu

Kód poisťovne

Klinická informácia k pacientovi

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

Výsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, OK v ref. rozsahu), výsledok (číselné vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)

8

55


Laboratórna diagnostika

Pečiatka laboratória, ktoré vydáva výsledok Záverečný komentár v prípade potreby je do záverečného komentára zahrnutá aj klinická interpretácia výsledkov

56


Laboratórna diagnostika

9. Kontakty +421 2 32 11 22 22 Digital park II, Einsteinova 23 www.alphamedical.sk alpha.medical@alphamedical.sk

Sídlo spoločnosti Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

Call Centrum

Riaditeľstvo Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava tel: +421 2 32 11 22 22

0

0850 150 00

• za cenu miestneho hovoru • v pracovných dňoch od 7.30 — 16.30

Obchodný manažér RNDr. Alexandra Malaníková ProCare, UNB, Svet Zdravia – vedenie ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0903 160 894 malanikova.alexandra@alphamedical.sk

Adresa na fakturáciu Alpha medical, s. r. o. Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603 Bankové spojenie: UniCredit Bank č. účtu: 6602253029/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Administratíva Záborského 2 036 01 Martin tel: +421 43 422 00 41

Sales support

Klientský servis

Mgr. Michaela Zdychavská Mediconet, Interklinik, Prakt. amb., Concept clinic, GA, SA ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0911 066 079 zdychavska.michaela@alphamedical.sk

Henrieta Suchová pre lab.online, TREC | KREC, TROMBOtest ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0911 560 869 suchova.henrieta@alphamedical.sk

Medicínski reprezentanti 1

2 Bc. Beáta Lovíšková

Mgr. Mária Chotváčová ——— senior reprezentant Nová nemocnica 511 958 01 Partizánske I 0911 066515 chotvacova.maria@alphamedical.sk

——— Záborského 2 036 01 Martin I 0911 856 048 loviskova.beata@alphamedical.sk

3 Mgr. Jozef Gallik

——— Jánskeho 1 952 01 Spišská Nová Ves I 0911 102 740 gallik.jozef@alphamedical.sk

4 Mgr. Iveta Varadzinová

——— senior reprezentant Gorkého 2 040 01 Košice I 0911 820 568 varadzinova.iveta@alphamedical.sk

2 3 4 1

9 57


Laboratórna diagnostika

Manažment

Ing. Peter Lednický Generálny riaditeľ (CEO) lednicky.peter@alphamedical.sk

Ing. Jozef Karlík Finančný riaditeľ (CFO) karlik.jozef@alphamedical.sk

Alpha medical už 20 rokov plní svoj prvopočiatočný sľub – poskytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväzkom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompatibilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spoľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

RNDr. Ľubomír Gallik Obchodný riaditeľ (CSO) gallik.lubomir@alphamedical.sk

Ing. Katarína Rumanová Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky rumanova.katarina@alphamedical.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) marcisin.jozef@alphamedical.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ dobakova.marta@alphamedical.sk

Ing. Gabriel Gajdoš Riaditeľ IT (CIO) gajdos.gabriel@alphamedical.sk

Ing. Mgr. Barnabás Balázs Manažér projektovej kancelárie balazs.barnabas@alphamedical.sk

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo zbonakova.viera@alphamedical.sk

58


Laboratórna diagnostika

Ing. Peter Kelčík HR manažér kelcik.peter@alphamedical.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO lamos.robert@alphamedical.sk

Tibor Majer Manažér logistiky majer.tibor@alphamedical.sk

Mgr. Katarína Dudová Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD dudova.katarina@alphamedical.sk

MUDr. Jana Koporcová Manažér Centrálneho laboratória – STRED koporcova.jana@alphamedical.sk

Mgr. Stanislava Vargová Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD vargova.stanislava@alphamedical.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH Manažér kvality pre rutinné prevádzky strakova.bibiana@alphamedical.sk

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA Manažér prevádzky ambulancií revayova.ivana@alphamedical.sk

9 59


Laboratórna diagnostika

Manažment špecializovaných pracovísk patológie a genetiky

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD. Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca meciarova.iveta@alphamedical.sk

MUDr. Jozef Bodnár Manažér DCP Košice a odborný zástupca bodnar.jozef@alphamedical.sk

MUDr. Ľubomír Straka Manažér DCP Prešov a odborný zástupca straka.lubomir@alphamedical.sk

MUDr. Peter Hlavčák, CSc. Riaditeľ a odborný zástupca (Histopatologia, a. s.) hlavcak.peter@alphamedical.sk

MUDr. Viliam Gábriš Manažér DCP Martin a odborný zástupca gabris.viliam@alphamedical.sk

MUDr. Peter Čunderlík Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca cunderlik.peter@alphamedical.sk

RNDr. Jana Verebová, PhD. Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice verebova.jana@alphamedical.sk

MVDr. Eva Drusová Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves drusova.eva@alphamedical.sk

Mgr. Lenka Tomášiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica tomasikova.lenka@alphamedical.sk

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Polianky zemjarova.renata@alphamedical.sk

MUDr. Miroslav Žaťko Odborný zástupca v odbore patologická anatómia Topoľčany zatko.miroslav@alphamedical.sk

Mgr. Zuzana Rumanová Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky rumanova.zuzana@alphamedical.sk

60


Laboratórna diagnostika

Sieť laboratórií a pracovísk

Topoľčany

centrálne laboratórium patologická anatómia – DCP laboratórium v rámci nemocnice Laboratórium Vita-Test Centrálne veterinárne laboratórium laboratórium patológia

Centrálne laboratórium − ZÁPAD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Laboratórium lekárskej genetiky Patologická anatómia − DCP Bratislava Alpha medical, s. r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava Laboratórium Vita-Test Vita-Test, spol. s r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical s. r. o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Hodská 373/38, 924 22 Galanta Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

laboratórium lekárskej genetiky ambulancie územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami Centrá hemostázy a trombózy Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Fatranská 12, 949 01 Nitra Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Pevnostný rad 18, 945 05 Komárno Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce Patologická anatómia Histopatologia, a. s. Antolská 11, 851 07 Bratislava Patologická anatómia Alpha medical patológia, s. r. o. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP Patologická anatómia Alpha medical, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

9 61


Laboratórna diagnostika

Centrálne laboratórium − STRED Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Centrálne veterinárne laboratórium Alpha medical, s. r. o. J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. 1. mája 2045, 066 01 Humenné

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica Laboratórium klinickej biochémie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Alpha medical, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Československej armády 3, 036 01 Martin

Patologická anatómia – DCP Košice Alpha medical, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Patologická anatómia – DCP Prešov Alpha medical, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica Alpha medical, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Ulica Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec Centrálne laboratórium − VÝCHOD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. 1. mája 21, 066 01 Humenné Ambulancia hematológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Trieda SNP 1, 040 01 Košice Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Špitálska 13, 949 01 Nitra Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Kollárova 41, 036 01 Martin Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Hollého 14, 080 01 Prešov Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Alpha medical, s. r. o. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

62

DCP = Diagnostické centrum patológie


www.alphamedical.sk call centrum: 0850 150 000

Diagnostické maximum pre riešenie príčin rezistencie v brušnej dutine Komplexná laboratórna diagnostika: 1. laboratórna diagnostika nádorov – na špičkovo vybavených pracoviskách patologickej anatómie s vysokým stupňom automatizácie práce pre rýchlosť a presnosť dodaných výsledkov, 2. diagnostika zápalu a sepsy – CRP, interleukín 6, prokalcitonín, základné triedy imunoglobulínov, podtriedy IgG, elektroforéza bielkovín, 3. diagnostika akútnych stavov – parametre acidobázickej rovnováhy, minerály, stopové prvky, glykemické profily, základný aj rozšírený hepatálny súbor, vyšetrenie močového sedimentu, kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie moču, 4. vyšetrenie pôvodcov parazitárnych ochorení – sérologické a mikroskopické vyšetrenia, 5. diagnostika porúch metabolizmu, výživy – glykovaný hemoglobín, prealbumín, albumín, kreatinín, močovina, cystatín C, železo, transferín, solubilný transferínový receptor, vyšetrenia vitamínov (B12, kys.listová, C, D, A, E), lipidový profil,

6. diferenciálna diagnostika endokrinných príčin ochorení – v ponuke komplexná laboratórna diagnostika hormónov jednotlivých endokrinných žliaz vrátane katecholamínov a ich metabolitov v krvi a v moči, 7. diagnostika hematologických ochorení – krvný obraz základný aj s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek, mikroskopické hodnotenie náteru periférnej krvi, hemokoagulačné vyšetrenia základné aj špeciálne, 8. laboratórna diferenciálna diagnostika autoimunitných ochorení – ponuka širokej palety autoprotilátok, u vybraných typov s možnosťou výberu metódy testovania, 9. laboratórna diagnostika vrodených a geneticky podmienených ochorení, 10. ponuka všetkých vyšetrení aj v samoplatcovskom režime (bez obmedzujúceho vplyvu indikačných a frekvenčných pravidiel zdravotných poisťovní), 11. garancia pravidelného prehodnocovania referenčných intervalov vyšetrení podľa pohlavia a veku, zaraďovanie automatických pomerových ukazovateľov do ponuky na základe ich aktuálnosti.


Šťastie

Láska

Zdravie

Priatelia

Sila

Úspechy

V našich mikroskopoch vidíme predpoveď na jedinečný rok 2020 Želáme vám krásne sviatky a šťastný nový rok.