inVitro 3/2019

Page 1

E D I TO R I Á L

časopis o laboratórnej diagnostike | 3. číslo, 7. ročník | september/2019

Bolesť

Slušné správanie je vždy namieste | Rozhovor s MUDr. Ivanou Revayovou, MPH, MBA 28 Kvalitné publikovanie je podmienkou progresu | Rozhovor s profesorom Martinom Péčom 80 Ektopická gravidita | Patologická forma tehotenstva 6


inVitro 3. číslo, 7. ročník, september/2019 Vydavateľ: Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin IČO: 31647758 Adresa redakcie: Alpha medical, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko Šéfredaktor: Mgr. Anna Martausová Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková Redakcia: Ing. Josef Pazdera, CSc., Elena Akácsová, MUDr. Antonín Polách, Jana Klimanová, MUDr. Marta Dobáková, Ing. Jana Martanovičová, Mgr. Mária Chotváčová, MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA, MUDr. Janka Kubaliaková, MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH, MUDr. Alexandra Szabová, MUDr. Jakub Rybár, MUDr. Martin Buršík, MUDr. Štefan Szeiff, MPH, MUDr. Lýdia Varmega, MUDr. Ján Rajec, PhD. Fotografie: Zdeno Ziman, Boris Németh, Ladislav Rybár, Michal Patrovič, Peter Bánoš, Shutterstock, archív autorov a respondentov rozhovorov, archív Alpha medical, archív Unilabs Layout a grafický dizajn: Milk Design Directors

Tlač: printio, s. r. o. Periodicita: štvrťročník Náklad: 4 500 ks, nepredajné Copyright: Alpha medical, s. r. o., 2019 ISSN 1339-5912 Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie. Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@alphamedical.sk.


E D I TO R I Á L

Poznanie často prichádza s bolesťou Úľava. Ľubozvučné slovo, ktorého podstata sa objaví vždy, keď sa niečo skutočne podarí. Napríklad, keď to nepríjemné skončí, keď sa to, čo v strese očakávame, úspešne naplní, keď získame informáciu, ktorú potrebujeme, keď pominie bolesť, alebo skončí napätie. Úľava zvyčajne prichádza ruka v ruke s hlbokým nádychom a výdychom, s úsmevom a pocitom znovu nájdenej integrity. Predchodcom úľavy býva často bolesť. Psychická či fyzická, je vždy tým, čo nám dáva na známosť, že sme stále živí. Často až prudká či neodbytná bolesť je elementom, ktorý nás prinúti zastaviť, alebo aspoň spomaliť a pouvažovať nad dôsledkami našich rozhodnutí a nad ďalšími plánmi. Bolesť je bežnou a mnohokrát aj užitočnou súčasťou života. Ak sa zraníme, bolí nás to. Bolesť človeka prinúti dávať si nabudúce väčší pozor. Často nás zdokonaľuje – samozrejme, ak ju prijímame v rozumnej miere a nezasiahne nám do života v tragických rozmeroch. Môže nás posunúť za hranice našich (doposiaľ poznaných) možností, no rovnako nás môže aj zničiť. V istom zmysle je ako oheň – môže byť dobrým sluhom, no zlým pánom. Páli a osvecuje zároveň. Je jedným zo stavebných kameňov evolúcie. Nebol by bez nej azda možný život. Neostáva nám iné, ako ju prijať, čeliť jej a vyťažiť z nej maximum. Jesenné vydanie inVitra je venované práve bolesti. Bolesť, ktorá nás – v menšej či väčšej miere – skúša väčšinu dní, je v mnohých prípadoch medicínsky riešiteľná. Skúsení lekári však vedia, že tie najzákernejšie ochorenia prichádzajú bez varovania – nič nás nebolí, nič nevidíme, necítime, a nemáme teda dôvod špeciálne sa zaoberať svojím zdravím. V takýchto prípadoch to, žiaľ, končí často tak, že naša choroba už potom bolí len našich blízkych, ktorí sa krutou rýchlosťou stanú pozostalými. Nemali by sme preto zabúdať na ochorenia, ktoré nebolia. Pravidelná a kvalitná

prevencia je jednou z najlepších zbraní proti smutným koncom. Neoddeliteľnou súčasťou prevencie je aj laboratórna diagnostika, ktorú už vyše 22 rokov neúnavne zlepšujeme. V záujme života a zdravia hľadáme inovácie, implementujeme nové technológie, osvojujeme si nové vedomosti a pretavujeme ich do progresívnych vyšetrení, ktoré nájdete v našom portfóliu. Okrem odborných článkov o bolesti, jej príčinách a liečbe v tomto čísle nájdete aj radostné správy. Napríklad o tom, ako sa naši kolegovia zapísali do Knihy slovenských rekordov vďaka hromadnému preskoku cez švihadlo, či o našich zážitkoch z tradičných aj nových podujatí, medzi ktoré patria veselé Alpha medical Days alebo prvý ročník inovátorského podujatia TOP100. Predstavujeme našu manažérku prevádzky ambulancií, doktorku Ivanu Revayovú, ktorá okrem bohatej plejády skúseností z prostredia slovenského zdravotníctva priblíži aj našu novinku – TROMBOtest. V rubrike Progresívne zdravotníctvo sme vyspovedali profesora Martina Péča, ktorý už vyše tridsať rokov odovzdáva cenné skúsenosti a znalosti novým generáciám lekárov. Aj ďalšie rozhovory, blogy a ostatné príspevky prinášajú zaujímavé a miestami aj odľahčené informácie či príbehy z pera našich autorov. Milí čitatelia, prajem vám, aby vás hrejivá vlna úľavy a radosti zalievala čo najčastejšie. Príjemné čítanie.

Mgr. Anna Martausová šéfredaktor

3


OBSAH

6 ROZHOVOR

36 OSOBNOSŤ

Slušné správanie je vždy namieste

Nebyť tých zranení, hokej je krásny!

rozhovor s MUDr. Ivanou Revayovou, manažérkou prevádzky ambulancií Alpha medical Mgr. Anna Martausová

rozhovor s bývalým hokejovým reprezentantom Borisom Valábikom Elena Akácsová

16 UDIALO SA

Čo je nové v Alpha medical

20 AJ TY SI DÔLEŽITÝ

42

BLOG

Bolesť

MUDr. Antonín Polách

Obchodný reprezentant V pilotnej časti novej rubriky predstavujeme zástupkyňu z radov obchodného oddelenia, senior medicínsku reprezentantku, Majku Chotváčovú 24 BLOG

V jednoduchosti je krása a možno i mladosť Ing. Josef Pazdera, CSc.

46 Z DRUHEJ STRANY

28 PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO

Kvalitné publikovanie je podmienkou progresu rozhovor s profesorom Martinom Péčom, vedúcim

Ústavu lekárskej biológie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. Anna Martausová

4   inVitro

Aj správne sedenie sa dá naučiť

rozhovor s Matúšom Svinčákom, ktorý ako pohybový kouč a inštruktor prirodzených cvičení s vlastným telom učí, ako sa správne hýbať a ako si vytvoriť zdravé pracovné miesto Jana Klimanová 55

KOMENTÁR

aj si tabletku D a netráp sa!

Elena Akácsová


OBSAH

TÉMA ČÍSLA — BOLESŤ 58 Bolesť ako test ľudskosti MUDr. Marta Dobáková 62

Ambulantný lekár – služobník, pufer alebo odborník?

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

68 Pyelonefritída MUDr. Janka Kubaliaková 74 Ovariálne cysty MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH

80 Ektopická gravidita MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH 84

Liečba bolesti u pacienta v terminálnej fáze onkologického ochorenia

MUDr. Alexandra Szabová

88

Akútna apendicitída

MUDr. Jakub Rybár

92 Akútna pankreatitída MUDr. Martin Buršík

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA Praktická príručka 2 Alpha medical — partner č. 1 v laboratórnej diagnostike 3

Procesná mapa

4

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

15

Imunológia a alergológia

20

Mikrobiológia

30

Genetika

34

Patológia

37 2. Odber 38

Žiadanka na odberový materiál

39 3. Transport 40

Mapa pokrytia zvozovými trasami

42 4. Registrácia a príprava vzorky 44 5. Komplexná diagnostika 46 6. Kvalita a akreditácia 48 7. Analýza 54 8. Validácia a distribúcia výsledkov

55

Výsledkový list

57 9. Kontakty 58

Manažment

60

Sieť laboratórií a pracovísk

98 Renálna kolika MUDr. Štefan Szeiff, MPH 102

Najčastejšie príčiny a diferenciálna diagnostika bolestí epigastria

MUDr. Lýdia Varmega MUDr. Ján Rajec, PhD.

Alpha medical   5


ROZ H O VO R

Slušné správanie je vždy namieste Počas svojej bohatej kariéry zažila vzostupy aj pády slovenského zdravotníctva. Adrenalín do života jej priniesli nielen Zajacove reformy, ale aj pneumotorax jedného z účastníkov summitu Bush – Putin v Bratislave, ktorý spolu so svojím tímom medicínsky zastrešovala. Predstavujeme vám doktorku Ivanu Revayovú, manažérku prevádzky ambulancií Alpha medical.

Autor: Anna Martausová, foto: Peter Bánoš

6   inVitro


Slušné správanie je vždy namieste

A

ká bola vaša cesta k medicíne? Ak by ste neboli lekárkou, čomu by ste sa venovali? Moja cesta k medicíne začala už v 14 rokoch, keď som sa prihlásila na Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, kde som absolvovala odbor detská sestra. Keď sme začali chodiť na prax do nemocnice, nadchla ma práca lekára, aj keď musím povedať, že prácu sestry mám svojím spôsobom veľmi rada. Keď som bola malá, mala som veľmi rada ručné práce, kreatívu a dizajn, takže, ak by som nebola lekárkou, zrejme by som sa venovala tejto oblasti. Chcela som sa stať aranžérkou. Nechcela som však ísť na školu bez maturity. Ako záľuba mi to ostalo do dnešného dňa – mám rada pekné veci, dizajn, či už interiérový, alebo aj floristický.

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA 1968, Trenčín Rodinný stav slobodná Najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské II. stupňa – MUDr. Master of Public Health Master of Business Administration Kľúčové predchádzajúce zamestnanie medicínsky riaditeľ vo viacerých nemocniciach a spoločnostiach (Vojenská nemocnica Bratislava, Medicover, Národný ústav reumatických chorôb, Slovenské liečebné kúpele, ProCare) Súčasná pozícia v Alpha medical manažér prevádzky ambulancií

Ako prebiehala vaša pracovná kariéra po ukončení školy? Skončila som Prvú lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe akurát v čase, keď sa rozdelili naše republiky. Vtedy som sa rozhodovala, či sa stanem občanom Českej republiky alebo sa vrátim na Slovensko. Vyhrala druhá možnosť. Nebolo to jednoduché, pretože v 93. bola taká situácia, že lekári nemali dostatok pracovných príležitostí a ja som sedem mesiacov po škole nebola zamestnaná. Potom som začala robiť prax vo vtedajšej Vojenskej nemocnici v Bratislave na internom oddelení, kde som sa postupne prepracovala k plnohodnotnému členstvu v tíme a zotrvala som tam 13 rokov. Odborne som sa posunula zo sekundárneho lekára na internistu, ambulantného lekára, konziliára, vedúceho jednotky intenzívnej starostlivosti. Vtedajší primár oddelenia ma nasmeroval na špecializáciu v odbore reumatológia. Paradoxne, kosti a kĺby som nikdy nemala rada. (smiech) Na druhú stranu, som si hovorila, wow, reumatológia! V nemocnici ju nik nerobil, takže som sa učila viac-menej z vlastných skúseností. Postupne som

Alpha medical   7


ROZ H OVO R

vybudovala reumatologickú ambulanciu. A čo vaše manažérske skúsenosti? Vo Vojenskej nemocnici začala aj moja dráha manažéra v zdravotníctve. V roku 2004 som sa dostala na post námestníčky pre liečebno-preventívnu starostlivosť. Neskôr som bola výkonnou riaditeľkou Vojenskej nemocnice. Za týchto 13 rokov som sa teda naučila veľa nielen z medicínskej oblasti, ale aj z tej manažérskej. Bola to pre mňa veľká príležitosť, ale aj veľká skúsenosť. Čo z tohto obdobia vám najviac utkvelo v pamäti? V roku 2004, keď začali platiť Zajacove reformy, som musela prebudovať celý systém, ktorý dovtedy fungoval v nemocnici, na nový systém. Vďaka finančným možnostiam bola táto nemocnica jednou z prvých, ktoré implementovali digitalizované rádiologické pracovisko. Mali sme CT prístroj najvyššej úrovne na vtedajšiu dobu. Celá nemocnica bola napojená na informačný systém. Robili sme progresívne marketingové aktivity – napríklad komplexné preventívne prehliadky počas sobôt. Ako prví sme implementovali ISO normu v riadení a v manažmente nemocníc, to bola veľká novinka. Pri samotnom otvorení bol aj náš prestížny pacient, vtedajší prezident. Kedy ste prešli do súkromného sektora? V roku 2009 som dostala ponuku ísť robiť medicínskeho manažéra do Európskej zdravotnej poisťovne. Jej trvanie však bolo veľmi krátke. Neskôr som prešla do nadnárodnej spoločnosti Medicover, ktorá v rámci svojich poliklinických zariadení v Európe vytvárala nové medicínske centrum v Bratislave. Bola som pri jeho zrode. Potom som sa vrátila do svojej profesie – reumatológie. Stala som sa námestníčkou pre liečebno-preventívnu starostlivosť a zástupkyňou profesora Rovenského v Národnom ústave

8   inVitro

OBĽÚBENÉ

reumatických chorôb v Piešťanoch. Tam som pobudla zhruba rok, počas ktorého som sa snažila zmodernizovať špecializovanú nemocnicu. Nastavovali sme nové procesy, implementovali modernú techniku, ale v tom období bola veľkou progresiou biologická liečba pre pacientov s reumatickými ochoreniami. Vytvorili sme prvé centrum biologickej liečby na Slovensku pre pacientov s reumatoidnou artritídou, Bechterevovou chorobou, psoriatickou artritídou a inými, už vtedy indikovanými diagnózami. Aj táto práca ma veľmi obohatila.

Kniha Erich Maria Remaque Na západe nič nového Hudba klasická a popová Dovolenková destinácia grécke ostrovy, ostrov Madeira Koníčky film, divadlo, balet, ručné práce Nápoj studené mlieko alebo čierny čaj s citrónom Jedlo sviečková omáčka od mojej mamy

Prečo ste sa napokon presunuli naspäť do hlavného mesta? Bratislava ma stále lákala. Pochádzam síce z blízkeho okolia Piešťan, ale dochádzanie mi nevyhovovalo. Prišla som do spoločnosti ProCare, kde som budovala polikliniky v rámci Bratislavy, napríklad poliklinika Betliarska. Medzitým som sa na krátku dobu vrátila do Piešťan na post medicínskej riaditeľky Slovenských liečebných kúpeľov, nuž a potom naspäť do


Slušné správanie je vždy namieste

Bratislavy, opäť do spoločnosti ProCare. Spoločnými silami sme vybudovali polikliniku Central. Na počiatku boli doslova len obvodové múry. Najskôr som teda bola skôr súčasťou stavbárskeho tímu. (smiech) Neskôr sme s využitím všetkých skúseností vybudovali polikliniku, ktorá sa nachádza na štyroch podlažiach, má skoro 50 ambulancií, disponuje rehabilitačným aj rádiologickým pracoviskom. Bolo to pomerne zaujímavé, pretože z troch budov a dvoch spoločností sme sa presťahovali do jednej budovy a zlúčili sme jednotlivé špecializácie. Niektorí lekári aj iní zamestnanci mali záujem s nami pokračovať, iní nie, takže to boli hodiny a hodiny rozhovorov. Napokon musím zhodnotiť, že tento projekt je dnes veľmi úspešný. Potom vaše kroky už smerovali do Alphy? Po zavŕšení budovania tejto polikliniky som sa presunula na centrálu spoločnosti ProCare, kde som pracovala ako medicínsky riaditeľ. V roku 2017 sa ProCare zlúčil so spoločnosťou Svet Zdravia, vznikli teda dva tímy. Takže jeden uvoľnil cestu tomu druhému a ja som si dala polročný sabatikal a následne som nastúpila na súčasnú pozíciu manažéra prevádzky ambulancií v spoločnosti Alpha medical. Čo je náplňou vašej práce na súčasnej pozícii? Starám sa o chod, fungovanie a prosperitu genetických a hematologicko-transfúziologických ambulancií. Teší ma, že sa nám v priebehu roku podarilo ambulancie zjednotiť a nastaviť na identické systémy. Postupne sa rozvíjame a máme pred sebou mnoho nových výziev. Na ktorú manažérsku skúsenosť s radosťou spomínate? Rada spomínam na to, keď sme organizovali vo Vojenskej nemocnici tím lekárov a sestier, ktorý zabezpečoval po zdravotnej stránke summit Bush –

Putin, ktorý sa konal v Bratislave. Mali sme z Bushovho tímu jedného mladého politika, ktorý mal pneumotorax a dokázali sme mu pomôcť. Napokon odletel do Spojených štátov a zistilo sa, že podkladom bolo nádorové ochorenie. Jeho otec bol zhodou okolností hrudný chirurg a našu prácu ocenil. Rovnako ju ocenili aj z Bieleho domu, takže to bolo veľmi pozitívne. Potom som mala aj také zážitky, keď prišiel pán prezident do Vojenskej nemocnice a odviezla som sa s ním v limuzíne, aj to je pekná spomienka.

„Ešte ako študentka 6. ročníka Lekárskej fakulty som v rámci stáže asistovala trom operačným tímom, ktoré museli mladej žene amputovať tri končatiny. To bol pre mňa skutočne hlboký lekársky zážitok.“

A čo lekárska prax? Zažili ste počas nej niečo, na čo sa nedá zabudnúť? Tých výrazných lekárskych zážitkov je, samozrejme, vzhľadom na dĺžku mojej praxe, viacero. Pred 30 rokmi sa však stala jedna vec, ktorá sa mi skutočne vryla do pamäti. Ešte ako študentka 6. ročníka Lekárskej fakulty som v rámci stáže asistovala trom operačným tímom, ktoré museli mladej žene amputovať tri končatiny. To bol pre mňa skutočne hlboký lekársky zážitok. Ďalším bolo, keď som v službe počas celej noci bdela a liečila pacienta s obojstranným zlyhávaním srdca a tento pacient do rána vydržal a odišiel z nemocnice po vlastných. Veľkým zážitkom je aj to, keď príde reumatik, ktorý sa ráno nevie obliecť, bolia ho všetky kĺby, má ich opuchnuté a chradne. Keď spravíte správnu diagnózu a vhodne mu nastavíte liečbu, príde po dvoch mesiacoch rozkvitnutý a povie vám, že prišiel sám MHD, obliekol sa ráno sám a má sa dobre, je to obrovská satisfakcia pre lekára. Čo považujete za najväčší nedostatok nášho zdravotníctva? Veľmi veľa ľudí, ktorí zdravotníctvu nerozumejú a sú z inej branže, sa našli v riadiacich pozíciách nášho zdravotníctva. Z ekonomického a právneho uhla pohľadu to dáva zmysel, no z medicínskeho nie. Ak ukrojíte jednu ruku, nemôžete očakávať, že bude výkon dvoch rúk. Najmä na za-

Alpha medical   9


ROZ H OVO R

„Veľkým darom je schopnosť našich sestier a lekárov improvizovať tak, aby čo najviac pomohli pacientom.“

čiatku sa stávalo, že sa povedalo – nebudeme robiť tento druh operácie, lebo je nákladná. A týmto deštruktívnym procesom počas rokov, ktoré plynuli od revolúcie, sa naše fungujúce zdravotníctvo zmenilo na nefunkčné. Nazeranie na pacienta holistickým spôsobom, od hlavy po päty, sa tu stratilo. Vznikla polypragmázia, pri ktorej pacient od každého špecialistu dostane nejaký liek, ale ani jeden z tých špecialistov už nepozerá na to, či podobný liek už pacient neužíva. Stalo sa mi, že prišla pacientka s výmenným lístkom, na ktorom bolo napísané: opuchy dolných končatín. Bola požadovaná diferenciálna diagnostika na internej ambulancii. Stačilo sa však pacientky spýtať, aké lieky berie. Brala nesteroidné antiflogistiká v dvojnásobnej dennej dávke, a tie spôsobili opuch dolných končatín. Ak by sa jej to spýtala všeobecná lekárka, pacientka by nemusela obsadiť miesto inému pacientovi, ktorý skutočne potreboval starostlivosť od internistu. Je tu strašne veľa negatívnych vplyvov. Azda sa pomaly dostávame na to pomyselné dno, z ktorého sa budeme musieť odraziť, aby sme sa znova dostali k zdravotnej starostlivosti na takej úrovni, ktorá je požadovaná v 21. storočí v európskej krajine. Upustili sme od hygienických štandardov, akoby sme zabudli, že existujú nozokomiálne nákazy. Ak nie je základná hygiena, základný postup, jednorazový materiál, prichádzajú komplikácie, ktoré výrazne predražujú celý diagnostický aj liečebný proces. Kedysi bola hygiena v zdravotníckych zariadeniach lepšia? Myslím, že áno. Keď sme chodili počas strednej školy na prax do nemocníc, prechádzali sme filtrom našej profesorky, ktorá nás učila ošetrovateľstvo. Základ bol – ani jeden vlas nesmie trčať spod čepca. Nechty museli byť nenalakované, nakrátko ostrihané, museli sme mať čisté ruky aj odev. V súčasnosti sa na to často zabúda. Mojím rituálom bolo, že pred každým

10   inVitro

pacientom som si umyla ruky. Niektorí kolegovia to nerobia. Stáva sa to denno-denne. Lekári sa dotýkajú viacerých ľudí bez toho, aby si medzitým umyli ruky. Takto sa prenášajú mnohé nákazy. Umývanie rúk je jednoduchá a lacná vec, ktorú však treba dôsledne dodržiavať. Rezistencia na antibiotiká v rámci Slovenska aj v rámci Európy a Spojených štátov je veľmi významná. Každé treťo- alebo štvrtogeneračné antibiotiká sú oveľa, oveľa drahšie a majú aj množstvo nežiaducich účinkov. Môže sa stať, že nám postupne prestanú zaberať antibiotiká, je to reálne. Čo by mohlo pomôcť k tomu, aby sme smerovali k funkčnému zdravotníctvu? Dôležité sú logické procesy v jednotlivých špecializáciách. Pre mňa je nepochopiteľné, keď pacienti požadujú, aby bola nemocnica na každom rohu. Ak operatér urobí 300 zákrokov za celý rok, čiže jeden zákrok denne, nemôže mať takú erudíciu ako ten, ktorý urobí 600 alebo 900 zákrokov ročne. Rovnako aj prístrojová technika a know-how sú najefektívnejšie využité, keď ich koncentrujeme na menší počet miest, ktoré budú poskytovať špecializovanú starostlivosť a vyššiu kvalitu. Jediným benefitom veľkého počtu nekvalitných nemocníc je azda len to, že rodinní príslušníci môžu ísť navštíviť pacienta a nemusia pritom cestovať ďaleko. V súčasnosti už máloktorý pacient leží v nemocnici dlhšie ako týždeň-dva. Je to aj vďaka jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná už bežne. Ďalším nedostatkom, ktorý treba riešiť, je aj roztrieštenosť v ambulantnej sfére, nie každá ambulancia funguje na plný úväzok. Je to nekoordinované a nemá to logiku v procese diagnostiky a liečby. Kým dostanete výsledky vyšetrení, zdravotný stav sa často medzitým zmení. Ďalšia vec je opakovanie vyšetrení, ktoré boli už vykonané – to odčerpáva finančné zdroje – bez akéhokoľvek významu. V tomto vidím potenciálnu pomoc v podobe elek-


Slušné správanie je vždy namieste

tronického zdravotníctva. Ďalšou kapitolou sú lieky, ktoré naši pacienti chcú, ale neužívajú. Často nosia plné tašky nevyužitých liekov naspäť do lekární. Problémov je veľa, ale nie sú neriešiteľné. Vnímate aj niečo pozitívne na našom zdravotníctve? Mala som možnosť pozorovať aj zdravotnícke systémy v iných štátoch a musím povedať, že je. Veľkým darom je schopnosť našich sestier a lekárov improvizovať tak, aby čo najviac pomohli pacientom. Porovnajme si napríklad rakúske a naše sestry. Slovenskú zdravotnú sestru môžete poslať na interné aj na chirurgické oddelenie a vždy sa zorientuje, vždy vie, čo má robiť. Do týždňa je schopná poskytovať veľmi kvalitnú zdravotnú starostlivosť. V Rakúsku je sestra vyškolená na určitú činnosť – napríklad len na pichanie inzulínu. Samozrejme, aj my máme špecializované sestry – napríklad kolostomická sestra, antidekubitárna sestra a podobne. Ale vo všeobecnosti máme veľmi šikovné a všestranné zdravotné sestry. Čo je podľa vás najdôležitejšou vlastnosťou dobrého ambulantného lekára? Odbornosť, skúsenosti, erudícia a empatia voči pacientovi. V porovnaní s lôžkovým oddelením, na ambulancii lekár musí veľmi rýchlo rozhodnúť, čo ďalej, pretože za dverami má ďalších 30 pacientov, ktorí čakajú na jeho pomoc. Musí rýchlo získať informácie od pacienta a vnímať nuansy, ktoré možno iný človek prehliadne. Musí vnímať súvis medzi vecami a v rámci diferenciálne diagnostického postupu musí veľmi dobre načúvať, rýchlo sa rozhodovať a vysvetliť pacientovi, čo sa s ním ďalej bude diať. Žiaľ, niekedy je nutné prehľadať celú zdravotnú kartu, ktorá býva aj niekoľkokilová. Za tých pár minút, ktoré má, to býva heroický výkon. Keď som začínala v ambulancii, bol to pre mňa šok, pretože napriek tomu, že pacienta

kompletne vyšetríte, musíte naplánovať, čo ďalej a vysvetliť to zrozumiteľne každému chorému. Ambulantný lekár musí obstarať aj administratívne záležitosti a nie je toho málo. Je všetko, čo vyžaduje zákon do zápisu v lekárskej správe, relevantné? Myslím, že áno. Na Západe má však špecialista pacienta u seba hodinu a údaje diktuje do diktafónu, aby ich následne mohol prepísať administratívny pracovník. To, žiaľ, u nás zatiaľ nie je bežné.

Chcete vedieť viac o teste Tomorrow? Informácie nájdete na https://www.alphamedical.sk/ tomorrow alebo nám napíšte e-mail na adresu nipt@alphamedical.sk

Alpha medical   11


ROZ H OVO R

Viac o teste TREC | KREC sa dozviete na našej stránke: https://www.alphamedical.sk/ trec-krec-test-indikator-stavuimunity V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese treckrec@alphamedical.sk.

12   inVitro

Aké problémy najčastejšie riešia ambulantní lekári? Ak je ambulantný lekár samostatný právny subjekt a musí zabezpečovať celý chod ambulancie, má na starosti skutočne veľa vecí. Naši ambulantní lekári, ktorí sú v sieti Alpha medical, majú to privilégium, že majú človeka, ktorý v pozadí rieši administratívne veci. Istú časť administratívy však stále riešia aj zdravotnícki pracovníci. Ambulantní lekári musia riešiť zavedenie pacienta do informačného systému, čiže nahranie jeho osobných údajov v súlade s legislatívou, vybodovanie pre zdravotnú poisťovňu, na konci mesiaca spracovanie dávky pre zdravotnú poisťovňu, keď príde samoplatca, musíte ho vyúčtovať, čiže musíte mať virtuálnu pokladňu. Ak si chcete zadovážiť špeciálny zdravotnícky materiál a kancelárske potreby, musíte si zabezpečiť oblasť nákupu. Tí, ktorí majú v ambulanciách aj prístroje, ako napríklad ultrasonografický prístroj, sa musia starať nielen o dezinfekciu a údržbu, ale aj o pravidelné revízie. Okrem toho lekári musia vyriešiť upratovanie, účtovníctvo a množstvo iných vecí, ktoré v konečnom dôsledku niekedy zaberú aj viac času, ako je reálne venované pacientovi. Administratívne sily lekári často nedokážu zaplatiť. Musia toho teda spolu so sestrami zvládať naozaj veľa.

Čo je v tomto prípade najefektívnejšie? Najviac sa oplatí, keď je viacero ambulancií pohromade, pretože môžu množstvo vecí riešiť spoločne. Myslím, že starý systém polikliník, podľa ktorého bolo v jednej budove viacero ambulancií špecialistov, všeobecných lekárov a SVALZ pracoviská ako napríklad rádiológia, stomatológia či rehabilitácia, mal opodstatnenie. Pacient sa pohyboval v jednom zariadení a mohol vybaviť viacero lekárov. Teraz je trh do istej miery roztrieštený a neefektívny – z pohľadu pacienta, ale aj z pohľadu zdravotných poisťovní. Aj pre ambulantnú sféru platí to, čo som spomínala v prípade nemocníc. Je lepšie keď sú koncentrované na jednom mieste, logicky usporiadané a špecializované. Ak je centrum zamerané na reumatológiu a má v ňom všetkých špecialistov, diagnostiku, rehabilitáciu a podobne, nemusí chodiť na ďalšie pracoviská a môže mu byť poskytnutá zdravotná starostlivosť efektívnejšie a rýchlejšie. Vidíme to dnes najmä v západnej Európe, kde vznikajú takzvané centrá excelentnosti, ktoré sú úzko špecializované. K tomuto sa snažíme smerovať aj naše hematologické ambulancie, ktoré sú v Centrách hemostázy a trombózy. Pacient v nich dostane komplexnú starostlivosť v oblasti hematológie, hemostázy, agregácie a hemokoagulácie. Kde vidíte budúcnosť laboratórnej diagnostiky? Rovnako aj v tejto oblasti budúcnosť vidím v koncentrácii na jedno miesto a v modernizácii prístrojového vybavenia novými, automatizovanými systémami liniek. Množstvo diagnostických testov stále stúpa. Preto treba neustále zefektívňovať proces spracovania vzoriek. Keď som prišla do NÚRCH, kde je aj oddelenie laboratórnej diagnostiky, riešili sme problém s nedostatkom financií na laboratórne sety. Malé laboratórium si zväčša nemôže dovoliť veľké a moderné analyzátory a tým pádom nestíha neustále


Slušné správanie je vždy namieste

náročnejším trendom v oblasti laboratórnej diagnostiky. Preto je dobré, ak sa laboratória koncentrujú a dokážu efektívne aj logisticky spracovať vzorku v čo najkratšom čase a s čo najspoľahlivejším výsledkom. Ďalšou formou rýchlej laboratórnej diagnostiky sú domáce testy. Ich výhodou je, že sa dajú vykonať rýchlo a kdekoľvek, na druhej strane, nedá sa pri nich očakávať až taká spoľahlivosť výsledku ako pri klasickej laboratórnej diagnostike. Na orientačné vyšetrenie však väčšinou postačujú. Aké technické novinky najviac lekárom pomáhajú v bežnej dennej praxi? Možno to bude znieť prekvapivo, ale najviac v dennej praxi v posledných rokoch pomohol obyčajný počítač s tlačiarňou. Pamätám si časy, keď sa lekárske správy písali na klasických písacích strojoch. Ak boli tvrdé klávesnice, tak po štvrtej správe vás enormne boleli prsty. Keď ste to dali skontrolovať primárovi a ten vám to roztrhol, mohli ste písať znova... (smiech) Počítač veľmi uľahčil lekársku prácu v oblasti administratívy. Veľké pozitíva prinášajú elektronické žiadanky a pripojenie na internet. Sestry už nemusia vypisovať hlavičky s tými istými údajmi stále dookola, jednoducho si uložia vyplnenú šablónu na konkrétneho pacienta. Okrem toho za výrazný posun v komforte a bezpečnosti pri práci môžeme vďačiť aj jednorazovému odberovému materiálu. A samozrejme, rýchla diagnostika – rádiologická aj laboratórna. Výsledky, ktoré dostanete o hodinu, sú zázrakom. Historicky sa cukrovka zisťovala tak, že moč sa ochutnával, či je sladký... Posunuli sme sa o míľový krok vpred. A čo vývoj v oblasti rozširovania našich ambulantných služieb? V systéme práce pri odberoch a diagnostike sa v princípe nič nezmenilo. To, na čom sme chceli pracovať, bola oblasť zjednotenia – či už z medi-

cínskej stránky, z pohľadu ekonomiky či technológií a celkovej prevádzky. Za rok, počas ktorého pôsobím v Alphe, sme pracovali na začlenení ambulancií do jednotného informačného systému, na zaškolení pracovníkov a podobne. Nastavili sme jednotné hlavičky lekárskych správ, zaškolili sme sestry na virtuálne pokladne a používanie viacerých softvérov, napríklad na opravné dávky do zdravotných poisťovní, na elektronické vykazovanie dochádzky zamestnancov, softvér, cez ktorý si ambulancia objednáva materiál a iné. Máme za sebou veľký kus práce a verím, že to zúročíme v nasledujúcom období.

„Myslím, že každý, kto sa snaží a nejakým spôsobom posúva celú spoločnosť vpred, si zaslúži vďaku. Ja som právom hrdá na náš súčasný tím lekárov a sestier.“

Aké novinky prinášame klientom v tomto období? Prinášame nový rozmer slobody v diagnostike v podobe samoplatcovských vyšetrení. Pacient sa môže dať sám otestovať, nezávisle od toho, či mu vyšetrenie indikuje lekár. Okrem toho ponúkame nové testy – TROMBOtest, ktorý je zameraný na diagnostiku rizika trombofílie u žien, test TREC | KREC, ktorý slúži na odhalenie vrodených porúch imunity najmä u novorodencov pred prvým očkovaním či neinvazívny prenatálny test (NIPT) Tomorrow, vďaka ktorému budúca mamička zistí, či bude jej dieťa v poriadku z hľadiska najrozšírenejších chromozómových porúch. Genetika ide dopredu míľovými krokmi, je už viac než 4000 parametrov, ktoré dokážu vyšetriť genetické laboratóriá v spoločnosti Unilabs. Okrem ambulancií lekárskej genetiky a ambulancií hematológie a transfúziológie pribudlo do nášho portfólia aj pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Aký to má význam pre našich klientov? Akvizíciou ďalšieho genetického pracoviska v Bratislave na Šancovej sme prevzali služby, ktoré poskytovalo toto pracovisko aj v minulosti. Je zamerané na prenatálnu diagnostiku

Alpha medical   13


ROZ H OVO R

a súčasťou pracoviska je Ambulancia lekárskej genetiky a cytogenetické laboratórium, v ktorom stanovujeme karyotypy plodov. Mamičkám, ktorým vyjdú pozitívne NIPT testy, povedzme aj od iných diagnostických spoločností, poskytujeme starostlivosť prostredníctvom spolupráce gynekológov a genetikov. Robíme im odber plodovej vody, čiže amniocentézu. Plodová voda je vyšetrená v laboratóriu a následne po vyšetrení genetik vysloví záver, či dieťatko má genetické ochorenie alebo nie. Potom vieme stanoviť ďalší postup. Spomínate si na situáciu, v ktorej ste boli na svojich kolegov alebo podriadených skutočne hrdá? Myslím, že každý, kto sa snaží a nejakým spôsobom posúva celú spoločnosť vpred, si zaslúži vďaku. Ja som právom hrdá na súčasný tím lekárov a sestier. Na začiatku môjho pôsobenia v Alphe ambulancie prechádzali mnohými zmenami. Žiaľ, nie je možné zavrieť počas takého ambulanciu na, povedzme, dva týždne, aby mal personál čas to rozdýchať. Museli sme vychytať nedostatky za chodu. Niektoré sa riešili dlhšie, ako som si predstavovala, ale nedalo sa to ovplyvniť. No napokon to všetci obdivuhodne zvládli. Vďaka patrí aj zdravotným sestrám, ktoré sa museli zaškoliť do mnohých informačných systémov v pomerne krátkom čase. Zorientovali sa a nabehli na nový systém, pomohli si navzájom. Máte nejaké motto, ktorým sa riadite? Áno. Snažím sa nerobiť druhým veci, ktoré by sa nepáčili mne. Keď som začínala na internom oddelení, vždy pri príjme na lôžku som sa pacientovi predstavila. Často som bola svedkom toho, keď sa príbuzní pýtali pacienta, kto je ich ošetrujúci lekár a on nevedel ani meno. Ja som sa tohto chcela vystríhať. Pretože aj ja, ak niekde som, chcem vedieť, s kým sa rozprávam a na koho sa môžem ob-

14   inVitro

rátiť. Raz sa ma pacient spýtal, či som študovala v Amerike. Opýtala som sa ho, prečo, a on mi povedal, že s takým prístupom, aby lekár podal ruku, predstavil sa a privítal pacienta, sa stretol jedine tam. To bolo pre mňa milé zadosťučinenie. Samozrejme, na ambulancii sa to nedá, ale na lôžkovom oddelení by to malo byť bežné. Predsa aj v každodennom živote, keď sa dvaja ľudia stretnú, podajú si ruku a zoznámia sa. Slušné správanie je vždy namieste. Ako riešite vypäté situácie v práci? Najradšej som, keď nevznikajú. Ak vzniknú, snažím sa ostať pokojná a vniesť do situácie určité rácio. Skúsenosti ma naučili, že nič sa neje také horúce, ako sa uvarí. Niekedy aj dvoj-trojdňové vychladnutie, prípadne získanie ďalších informácií a iný uhol pohľadu môžu posunúť prvotnú emóciu na iné miesto. Preto sa snažím nechať veci vychladnúť a až potom sa im venujem. Ľudské emócie často skresľujú úsudok a spôsobujú množstvo ďalších komplikácií. Veci treba riešiť racionálne. Ako relaxujete? Najradšej nabíjam baterky spánkom. Okrem toho relaxujem v kruhu priateľov, rodiny. Veľmi rada chodím na kultúrne podujatia, kino, divadlo, rada cestujem – najmä k moru. Čo sa týka pohybu, nie som športový typ, ale znova som sa vrátila k bicyklu, ktorý bol mojou detskou záľubou. Nenajazdím na ňom stovky kilometrov, skôr sa bicyklovaniu venujem rekreačne, pohodovo po meste. Okrem toho, samozrejme, ručné práce, ktoré som spomínala už v úvode. Milujem aj potulky po meste, len tak si sadnúť na kávu a prečítať si noviny – nič špeciálne, a predsa také príjemné.

VIZITKA PRACOVÍSK Počet ambulancií celkovo: 11 – z toho genetické ambulancie: 5 – z toho ambulancie hematológie a transfúziológie: 6 Počet zamestnancov ambulancií: 38 – z toho lekári: 17 – z toho zdravotné sestry: 13 – z toho iní pracovníci: 8


TROMBOtest

Novinka v portfóliu Alpha medical TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave bezpečné užívať hormonálnu antikoncepciu alebo hormonálnu substitučnú liečbu. Dozviete sa, či netrpíte vysokým rizikom vzniku krvných zrazením alebo zhoršeným metabolizmom pečene. MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA manažér prevádzky ambulancií Alpha medical

Trombóza je jednou zo 4 najčastejších príčin úmrtia vo svete.

Pre koho je určený balík TROMBOtest? Tento komplexný balík je špeciálne navrhnutý pre všetkých zodpovedných ľudí, ktorí sú v rizikovej skupine. V prvom rade sú to mladé dievčatá a ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, a potom aj ostatné vekové skupiny žien, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú liečbu. Aký je význam tohto testovania? Ak vieme, že máme geneticky podmienené riziko vzniku trombózy a tromboembólie, môžeme s tým efektívne pracovať a včas začať realizovať preventívne opatrenia. Keď už nastane trombóza, je to horšie. Následky trombóz a embólií môžu znamenať podstatné zhoršenie kvality života a v niektorých prípadoch môžu byť dokonca fatálne. Ak sa zrazenina dostane do pľúcnych ciev, vtedy je riziko smrti vysoké. Liečba týchto následkov môže trvať polroka aj dlhšie a nie vždy je úspešná. Testovanie na riziko vzniku trombózy preto má svoje opodstatnenie. Dôležité je aj to, že genetické testy stačí absolvovať raz za život. Ak sa zistí, že riziko je reálnou hrozbou, vieme na základe tohto výsledku minimálne trojnásobne znížiť riziko vzniku venóznej trombózy u pacientok, ktoré užívajú hormonálne preparáty. Balík TROMBOtest obsahuje genetické faktory a hemokoagulačné parametre, doplnený je aj o pečeňové parametre, pretože tie sú nezastupiteľné z pohľadu metabolizovania hormonálnych preparátov a ich vplyvu na kondíciu pečene. V akom režime poskytuje spoločnosť Alpha medical tento balík testov? Balík TROMBOtest je poskytovaný v samoplatcovskom režime. Napriek

tomu, ak zistíme zdravotné riziko, mal by byť o ňom informovaný všeobecný lekár a na základe toho odoslať pacientku na vyšetrenie v hematologickej ambulancii.

Ak má pacientka záujem o TROMBOtest, ako má postupovať? Väčšinou pacientke tento balík odporučí jej gynekológ, ktorý indikuje hormonálnu antikoncepciu alebo hormonálnu substitučnú liečbu. TROMBOtest však môžeme zrealizovať aj priamo – pacientka príde na odber krvi v odberových miestnostiach našich laboratórií alebo v Centrách hemostázy a trombózy, ktoré máme po celom Slovensku. Kompletný balík 12 laboratórnych vyšetrení stojí 99 eur.

Viac informácií nájdete na našom webe alebo nás môžete kontaktovať e-mailom na obchod@alphamedical.sk.

www.alphamedical.sk/trombotest

Alpha medical   15


U D I A LO S A

Čo je nové v Alpha medical Novinky, zmeny a aktuality z prostredia našej spoločnosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

Nové akreditácie a plány V júni a v júli sa konala pravidelná dohľadová návšteva v Laboratóriu klinickej biochémie v Ľubochni a v Laboratóriu klinickej mikrobiológie v Bratislave. V auguste reakreditovalo Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Partizánskom, ktoré momentálne čaká na vydanie osvedčenia o akreditácii. Neustále prebieha intenzívna príprava na akreditáciu Centrálneho laboratória VÝCHOD – prevádzok Stropkov a Rožňava. Termín auditu je stanovený na október 2019. Bude to prvá centrálna akreditácia na úseku operácií. Akreditačná dokumentácia sa vedie už elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia. Ďalšou veľkou úlohou manažéra kvality na úseku operácií je akreditácia Centrálneho laboratória STRED a jeho prevádzok Likavka, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom, ktorá sa má uskutočniť v novembri 2019. V sieti pokračuje výmena analytickej techniky a preto má pozastavenú akreditáciu Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Michalovce. Trend rozširovania akreditácie na našich pracoviskách je výsledkom našej permanentnej snahy poskytovať spoľahlivú a kvalitnú diagnostiku všetkým spolupracujúcim lekárom.

Aktualizácia cenníka laboratórnych vyšetrení Do cenníka laboratórnych vyšetrení boli doplnené nové produkty: Tomorrow – NIPT test, TREC | KREC genetický test ako aj TROMBOtest. Je to dôležité najmä pre tých lekárov, ktorí pri účtovaní poplatkov využívajú v cenníku ambulancie odvolávku na cenník laboratórnej diagnostiky Alpha medical.

16   inVitro

Alpha medical generálnym partnerom

10 km 226 m

V sobotu 31. 8. sa konal už 7. ročník tradičného Behu na Hôrky pre rekreačných i registrovaných bežcov, podporovaný našou spoločnosťou Alpha medical. Podujatie malo vysokú učasť – 231 bežcov v niekoľkých vekových kategóriách si mohlo vybrať z dvoch tratí: skrátená päťka Alpha medical alebo plná trať 10 km s vrcholom na Hôrkach s prevýšením 226 m. Tento rok organizátori zaradili aj novinku – nordic walking na 10 km. Naši kolegovia za tím Alpha medical boli v štartovom poli neprehliadnuteľní a niektorí z nich si zaknihovali aj pekné výsledky na poli konkurentov. V juniorskej kategórii do 15 rokov na 800 metrov svojím výkonom potešili deti našich kolegov. ŽENY, 5 km 2. LÍČKOVÁ Magdaléna 4. NECHALOVÁ Denisa 7. CHOTVÁČOVÁ Mária 9. SCHWARZOVÁ Katarína

CHLAPCI 1. MATULA Šimon DIEVČATÁ 4. MATULOVÁ Klára

Detské kategórie robia radosť všetkým, lebo deti aj tento rok dali do behu všetko – sily i emócie. Rodičia i fanúšikovia potleskom ocenia každého, kto naberie odvahu a postaví sa na štart. A to je super, lebo nie je nič dôležitejšie ako nájsť si čas a urobiť niečo dobré pre svoje zdravie. Alpha v tom rada pomôže aj podporou takýchto podujatí!


Čo je nové v Alpha medical

Podujatie Alpha medical DAYS si našlo už stabilné miesto v kalendári našich zamestnancov a tak sme sa opäť v hojnom počte zišli v júni v prostredí Vysokých Tatier. Predĺžený víkend strávilo takmer 400 zamestnancov Alpha medical diskusiami a vzájomným spoznávaním sa. Predsa len je fajn nájsť si aj iný priestor a okolnosti, za akých sa dá podebatovať v neformálnej atmosfére. Je pre nás dôležité, aby ľudia mali príležitosť spoznať sa aj inak ako len pri riešení bežných pracovných povinností. Takéto stretnutia sú na to ideálnou príležitosťou. V krásnom teplom a slnečnom počasí sa ľudia prešli Chodníkom v korunách stromov v Bachledovej doline, zdatnejší turisti vyrazili na Chatu pri Zelenom plese a tí úplne najodvážnejší sa vybrali aj ďalej na Jahňací štít. Poobede sme sa stretli a každý si mohol podľa vlastnej chuti vybrať či preverí šikovnosť svojich rúk v dielničkách pri tvarovaní keramiky, alebo dá prednosť pohybu. Veď kto iný, ak nie my, jedna z najväčších zdravotníckych firiem, by mal inšpirovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu? Počas AM DAYS 2019 si tak 138 z nás skočilo po zdravie a spoločne sme utvorili nový slovenský rekord v počte naraz skákajúcich ľudí cez švihadlá. Spoločne strávený čas nie je iba o tom, ako sa zabaviť. Je pre nás príležitosťou porozprávať sa o skúsenostiach, hľadať námety a dobré príklady, ako sa vysporiadať s často komplikovanými situáciami, ktorých riešenia môžu ovplyvniť kvalitu zdravotnej starostlivosti. Od od-

Aj takéto krásne diela vedia stvoriť naši patológovia

O tom, že našu prácu máme v srdci, svedčí aj táto skupinová maska – tím zo Stropkova ako automatizovaná cesta skúmavky z ambulancie do laboratória.

V Bachledke s úžasnou kulisou Západných Tatier

beru k výsledku je dlhá cesta a každý detail sa podieľa na konečnom výsledku, je preto dôležité, aby si všetci z nás uvedomovali našu zodpovednosť, ale i podiel na úspešnej starostlivosti o pacientov. Veríme, že aj budúci rok sa opäť zídeme a prežijeme spolu skvelé 3 dni v kruhu kolegov!

Bez ohľadu na pohlavie, ročník či športové nadanie, týchto 138 ľudí si skočilo po zdravie a podarilo sa im vytvoriť nový slovenský rekord!

Alpha medical   17


U D I A LO S A

Alpha medical TOP100

Počas piatku 14. 6. 2019 sa stretli manažéri Alpha medical a vybraní špecialisti prvýkrát na podujatí Alpha medical TOP100. Riaditelia prezentovali tie najdôležitejšie ciele uplynulého roka v jednotlivých divíziách a spôsob, ako sa vysporiadali s náročnými úlohami, ktoré museli prekonať pri ich dosahovaní. Hovorili o tom, čo splnenie cieľa prinieslo nielen spoločnosti, ale i jednotlivým členom tímu. Celé podujatie bolo symbolicky spojené s miestom konania, ktorým boli Vysoké Tatry. Peter Hámor, horolezec, ktorý pokoril všetky osemtisícovky sveta, pútavo rozprával o tom, čím si prechádzal pri zdolávaní jedného z najťažších štítov sveta, Annapurny a kde počas výstupov hľadal motiváciu i silu vydržať až do konca. Jeho rozprávanie bolo nielen silným zážitkom, ale aj inšpiráciou pre všetkých v publiku. Na záver podujatia riaditelia zodpovedali otázky od zúčastnených. Každý mal šancu pýtať sa, diskutovať či poznať názor na riešenie aktuálnych otázok. Potešujúcou bola pozitívna odozva na podujatie zo strany zúčastnených. Veríme preto, že aj budúci rok bude sála plná ľudí, ktorí sú odhodlaní posunúť Alphu opäť o krok ďalej.

Dovoľujeme si vás informovať, že k 30. 9. 2019 bude z organizačných dôvodov zrušené pracovisko Diagnostického centra patológie (DCP) v Martine.

Organizačné zmeny

18   inVitro

Bioptická diagnostika bude presunutá na pracovisko DCP v Banskej Bystrici a diagnostika autoprotilátok bude centralizovane prebiehať v DCP Prešov.

Tieto zmeny nemajú vplyv na samotný výkon laboratórnej diagnostiky, ktorú klientom poskytujeme, a sú výlučne organizačným opatrením. Naše pracoviská DCP Bratislava, Banská Bystrica, Prešov a Košice vďaka personálnemu, technickému i logistickému vybaveniu poskytujú široko dostupnú a modernú diagnostiku v odbore anatomickej patológie všetkým spolupracujúcim lekárom.


Napredujeme vďaka technologickej vyspelosti 40 metrov

Aptio® Automation

29 modulov

Centrálne laboratórium – VÝCHOD v Stropkove

2 systémy Atellica Solution 2 systémy Immulite 2 hemokoagulačné analyzátory CS 5100 3 hematologické analyzátory Advia 2120i

Alpha medical je prvou spoločnosťou v strednej Európe, ktorá disponuje plnoautomatickou linkou Aptio® Automation od spoločnosti Siemens v tejto zostave. Linka dokáže za hodinu spracovať 1 100 až 1 500 skúmaviek a jej plný analytický výkon predstavuje 8 720 testov za hodinu.

Hlavné výhody, ktoré technologická inovácia našich laboratórií prináša: skrátenie času dodania výsledku, vyššia efektivita, nižšia chybovosť.

Viac info a videoprehliadku CL v Stropkove nájdete tu: www.alphamedical.sk/casopis-invitro/ sme-stredoeuropskym-unikatom


Aj ty si dôležitý!

Práca každého jedného z nás je súčasťou veľkého a užitočného celku. V Alphe máme stovky šikovných ľudí, bez ktorých by to skrátka nefungovalo. Aj vy ste zvedaví, ako vyzerá deň bežného smrteľníka z našej firmy, ktorého možno poznáte z telefónu, cez e-maily, spoza volantu či dokonca osobne, ale nič o ňom vlastne neviete? Aké radosti a strasti denne riešia naši kolegovia pracujúci na rôznych úsekoch spoločnosti? To sa dozviete práve v novej rubrike, prostredníctvom ktorej vám postupne predstavíme bežný pracovný deň zástupcu každej jednej dôležitej pozície (napr. obchodného reprezentanta, človeka z call-centra či centrálneho príjmu, administratívnej sily na zadávanie žiadaniek, šoféra na zvozovej trase, laboranta a mnohých iných), bez ktorých by Alpha nebola Alphou. Týmto počinom chceme zviditeľniť každú jednu vykonávanú prácu, každý dielik skladačky, ktorá už celé roky vytvára obraz Alpha medical. A zároveň tiež povedať, že o vás vieme, potrebujeme vás a ďakujeme vám. V pilotnej časti predstavujeme zástupkyňu z radov obchodného oddelenia – mladú energickú dámu, ktorú mnohí z vás poznajú aj osobne – senior medicínsku reprezentantku Majku Chotváčovú.

20   inVitro


Obchodný reprezentant

6:45 Hneď na úvod poviem, že moja práca nikdy nie je nudná. Každý deň prináša niečo nové. Zvyčajne vstanem okolo 6:45. Zhruba o 7:30 už vyrážam na cesty aj so zoznamom klientov, ktorých plánujem v ten deň navštíviť. Večer predtým si plánujem deň, aby som vedela vopred, ktorým smerom sa vybrať. Napriek tomu sa niekedy plány vedia zmeniť z minúty na minútu. Na raňajky mám väčšinou jogurt s vločkami. Zbalím nevyhnutné materiály, ktoré budem v ten deň potrebovať, a vyrážam na cesty. Potrebnú hladinu kávy alebo čaju z termosky si priebežne dopĺňam počas mojich zastávok. Každý deň je mojou úlohou zabezpečovať, aby klienti mali všetko, čo potrebujú ku komfortnej spolupráci s našou firmou a zároveň riešiť ich požiadavky a prípadné problémy. Bežne mám denne naplánovaných 7 návštev u lekárov. Prvá návšteva ma čaká v Nitre u všeobecného lekára.

9:00 Okolo 9. hodiny prichádzam ku prvému klientovi. Krátkym rozhovorom preverím, či je spokojný, či sa nevyskytol nejaký mimoriadny výsledok laboratórneho vyšetrenia, ktorý by nezodpovedal klinickému stavu pacienta, prípadne problém iného charakteru. Predstavím mu možnosť používať elektronické žiadanky a pomôžem mu s nastavením nášho elektronického systému AlphaLAB, ktorý používa čoraz viac klientov. Overím, či používa všetky dostupné žiadanky. Ak chce riešiť nejakú záležitosť, ktorá by zabrala viac času, dohodneme si stretnutie v inom termíne a čase. Ambulantní lekári majú v dopoludňajších hodinách väčšinou najviac pacientov, takže ho dlho nezdržiavam, som tu zhruba 20 minút.

Potom sa vydám na ďalšiu návštevu, čaká ma gynekologická ambulancia, v ktorej preberieme novinky – neinvazívny prenatálny test Tomorrow a Trombotest. Vysvetľujem klientovi, ako to celé funguje a čo všetko nové testy prinášajú. Lekárovi poskytnem na tento účel pripravené reklamné materiály, letáky, plagáty. Následne vysvetlím sestričke postup pri odberoch, pri vypisovaní žiadaniek, ukážem, ako treba vzorky označiť, do čoho ich treba vložiť, informujem, v ktoré dni ich treba poslať a ozrejmím jej všetky ostatné dôležité informácie. Upovedomím vodičov, aby si dali pozor na to, že sa tieto materiály budú posielať po našich zvozových trasách. Môj telefón neustále zvoní, nedočkavci ale musia počkať. Telefonáty vybavujem zásadne mimo priestorov ambulancie lekára. Telefonicky riešim bežné prevádzkové záležitosti – doručovanie výsledkov, objednávanie odberového materiálu, urgencie odberových materiálov, omyly v elektronických žiadankách a ich následné storná. Klienti odo mňa často pýtajú aj rady v súvislosti s elektronickou komunikáciou, ktoré im s radosťou poskytnem.

Alpha medical   21


AJ T Y S I D Ô L E Ž I T Ý !

12:00 Dopoludnia ma čakajú ešte traja klienti. Keď vybavím aj tieto návštevy, vyberiem sa na obed. Teda, keď ho stihnem – niektoré dni sú naozaj hektické a vtedy mi musí namiesto obeda poslúžiť len ovocie alebo müsli tyčinka, ktoré mám vždy k dispozícii v aute. Keď je časový priestor, rada obedujem mäso so šalátom, aby som mala energiu na zvyšok dňa. Samozrejme, keď sú v ponuke domáce bryndzové pirohy, neodmietnem!☺ Popoludní sa sústredím na lekárov, ktorí majú dopoludnia mnoho pacientov, aby som mohla efektívne využiť čas, keď majú chvíľku na to, aby sa venovali administratívnym a prevádzkovým záležitostiam. Tu patria najmä vyťažené špecializácie ako endokrinológ, gastroenterológ, reumatológ a podobne. Čas medzi návštevami opäť využívam na riešenie telefonických požiadaviek. Denne vybavím zhruba 30 telefonátov. Pri popoludňajších návštevách okrem bežných prevádzkových vecí riešim aj konkrétne požiadavky špecialistov. Pravidelnými návštevami sa snažím udržiavať korektné vzťahy s klientmi – skrátka, aby vedeli, že sa môžu na mňa kedykoľvek obrátiť a dostanú odpovede, ktoré potrebujú ku každodennej spolupráci s našimi laboratóriami.

14:00 Okolo 14. hodiny sa vyberiem na dohodnutú návštevu, počas ktorej školím zdravotnú sestru do systému elektronických žiadaniek. Na tento účel si vyhradím vždy dostatok času – školenie nie je formálne, sestra v ambulancii musí nadobudnúť istotu v používaní systému, inak z neho bude mať obavy a je veľká pravdepodobnosť, že systém elektronických žiadaniek po mojom odchode nepoužije. Po zaškolení zakaždým vyskúšame aj konkrétne modelové situácie a pod mojím dohľadom si sestra testuje, čo sa naučila a či to naozaj vie sama použiť. Až keď si je istá, že systém ovláda, až vtedy je moja úloha splnená.

„Od začiatku spolupráce s Alpha medical mi bolo jasné, že to nebude len nejaký pasívny poskytovateľ

Koniec môjho pracovného dňa závisí od úloh, ktoré ma v daný deň čakajú. Niekedy skončím okolo 15. hodiny, inokedy aj o 17. Po splnení povinností sadám do auta a vyrážam domov. Ak mám dostatok času, dám si kávu a idem cvičiť – ak nestíham kávu, idem priamo do telocvične. Dlhé sedenie v aute a v kancelárii pri vybavovaní administratívy si vyberá svoju daň a preto potrebujem aktívny pohyb. Možno to niektorí klienti netušia, ale som inštruktorkou tae-bo a túto činnosť milujem. Pomáha mi vyčistiť hlavu, nabrať endorfíny a odreagovať sa od každodenných starostí.

„So spoluprácou s Alpha medical sme veľmi spokojní, poskytuje komplexné

zdravotnej starostlivosti. Najviac oceňujem

portfólio vyšetrení. Veľmi oceňujeme

elektronickú komunikáciu a aj ochotu a vôľu

systém elektronickej komunikácie

prispôsobiť sa našim potrebám aj ohľadne času

a čo mne osobne najviac vyhovuje,

odberov. Táto spoločnosť stále prekvapuje novými

je spolupráca s pani magisterkou

vyšetreniami, aj mňa osobne posúva medicínsky

Chotváčovou, ktorá je veľmi zlatá

dopredu najnovšími informáciami. Alpha medical pre

a ústretová. Výborné je aj to, že ak máme

mňa nie je len názov – sú to ľudia, sú to konkrétne

nejaký problém s interpretáciou výsledku,

tváre, na ktoré sa môžem obrátiť, dokážu mi pomôcť

môžeme ho vždy konzultovať a už v ten

a vždy vieme nájsť spoločné riešenie. A za to veľmi

istý deň máme odpoveď.“

pekne ďakujem.“

MUDr. Iveta Kališová, Nové Zámky

MUDr. Dana Vavricová, Partizánske

22   inVitro

Administratívu, zmluvy, reporty a podobné papierovačky riešim počas jedného dňa v týždni, zvyčajne si na to vyhradím piatok.


Obchodný reprezentant

„Denne vybavím zhruba 30 telefonátov.“

večer Po cvičení a osviežujúcej sprche prídem domov a pripravím si agendu na ďalší deň. Doprajem si niečo ľahké na večeru, aby som doplnila energiu a bielkoviny po cvičení. Vo voľnom čase si rada prečítam dobrú knihu, alebo sa stretávam s priateľmi.

Obchodný tím Alpha medical

Čo pre mňa znamená moja práca? Moja práca je spojením toho, čo som vyštudovala, a komunikácie s ľuďmi. Páči sa mi to, že sa nikdy nenudím, rozhodne to nie je monotónna práca. Neustále nadobúdam nové skúsenosti a vedomosti, spoznávam mnoho ľudí, z ktorých každý vyžaduje iný prístup a iný spôsob komunikácie. Vďaka tomu sa neustále sama komunikačne zdokonaľujem. To, čo som študovala, som istú dobu reálne robila v laboratóriu a preto dokážem spojiť laboratórny svet s klinickou praxou a nachádzať riešenia, ktoré vyhovujú obom stranám. Svoju prácu mám rada a najväčšie zadosťučinenie cítim, keď vidím, že hodiny a kilometre, ktoré jej venujem, majú význam. Teší ma, keď vieme spolu s kolegami podnety z terénu pretaviť do kvalitnej služby klientovi a vďaka tomu neustále zvyšovať spokojnosť s nami a s celou firmou Alpha medical. Musím povedať, že obchodný tím je zohratá partia ľudí, ktorí si neustále pomáhajú a aj keď príde nápor práce, vieme sa navzájom podržať a motivovať, aby sme splnili stanovené ciele a najmä, aby sme vyšli v ústrety každému jednému klientovi.

Mgr. Mária Chotváčová senior medicínsky reprezentant

Vyštudovala som vyšetrovacie laboratórne metódy v Trnave.

7

V Alphe pracujem 7 rokov.

Mesačne služobne najazdím 3 000 km.

Do môjho portfólia spadá zhruba 1 000 klientov.

3 000 Spolu s kolegami z obchodného oddelenia sa staráme celkovo o približne 3 000 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Alpha medical   23


B LO G

V jednoduchosti je krása a možno i mladosť Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

Vyradenie génu z činnosti predstavuje v molekulárnej medicíne ten najjednoduchší zákrok. Americkí vedci prišli s tvrdením, že utlmením jediného génu pri myších senioroch sa im darí zlepšiť jednu z hlavných oblastí psychiky – kognitívne funkcie. To znamená pamäť, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopiť informácie. Taký istý gén máme i my.

24   inVitro

P

re nás, majiteľov áut, ktoré už majú najlepšie časy dávno za sebou, to nepredstavuje až také veľké prekvapenie. S blížiacim sa veteránstvom im čoraz častejšie niečo odpadne. Funkčnosť sa tým nezníži. Dokonca sa stáva, že takáto strata hmotnosti alebo výpadok obmedzovačov sa prejaví úplne pozitívne. Z toho vyplýva, že na autách je dosť zbytočností. S génmi našich telesných schránok je to navlas rovnaké. Nefunkčných génov je v genóme na rozdávanie a dosť je i tých, ktoré keď sa prestanú pliesť do života, je človeku hneď veselšie. Jeden z takých príkladov nedávno opísali vedci zo Stanfordovej univerzity. Populárno-náučná tlač píše, že sa prišlo na spôsob, ako omladiť mozog.


V jednoduchosti je krása a možno i mladosť

Lucas Cranach starší, Prameň mladosti, 1546. Postavy privádzajú staršie ženy k prameňu, nad ktorým vládnu Venuša a Amor. Ženy potom vystupujú z vody ako mladé a krásne a oddávajú sa zábave pri stolovaní, tancu a láske. Muži mladnú kontaktom s mladými ženami. Gemäldegalerie, SMPK, Berlín, voľné dielo.

Možno tomu veriť?

Celé to spískal človek menom Tony Wyss-Coray. Ide o lekára, ktorý študoval vo Švajčiarsku, vykonával prax na Inštitúte klinickej imunológie na univerzite v Berne a v súčasnosti pôsobí ako profesor na Stanforde v Kalifornii, kde má laboratórium a k dispozícii približne dvadsať spolupracovníkov. Nedávno sa preslávil práve medzi staršími pomocou omladzovacích pokusov, pri ktorých apli-

Tony Wyss-Coray, profesor neurológie a vedúci výskumného kolektívu na Stanfordovej univerzite.

koval starším myšiam krv mladých myší. Transfúzia mladej krvi do žíl myších nestorov akoby vdýchla ich starému srdcu, mozgu, svalom a takmer všetkým ďalším preverovaným tkanivám novú chuť do života. Hlodavčím starcom sa dokonca začala lesknúť i srsť ako za mladi. Výsledky dopadli rovnako, keď lekár podal starým myšiam ľudskú krv od mladých darcov. No nezostalo to len pri pokusoch na hlodavcoch. Profesorov tím podával infúzie krvnej plazmy od mladých dobrovoľníkov pacientom s Alzheimerom a týmito klinickými pokusmi preukázal, že metóda zaberá aj u ľudí. V tak trochu drakulovskom elixíre mladosti, pomocou ktorého sa stanfordským výskumníkom darí vracať seniorom biologické hodiny o niečo späť, by mal byť najdôležitejšou látkou „gdf11“. Ide o proteín z rodiny rastových faktorov regulujúcich procesy na úrovni buniek. Pokus s injekčným podaním spomenutého proteínu do krvného obehu starnúcich myší vyvolal u nich rovnaký omladzujúci účinok ako infúzia mladej krvi. Myšlienka prevodu krvi z jedného tela do druhého je už dávno prežitá. Koketuje sa s ňou od roku 1864. Prvý

s tým začal fyziológ Paul Bert, keď odrezal dvom potkanom na boku kúsky kože a potom zvieratá odhalenými miestami zošil k sebe. Prirodzene, tkanivami im navzájom prerástli krvné kapiláry, a tým sa im prepojili krvné obehy. Dnes už pokus tohto francúzskeho vedca pôsobí skôr úsmevne, no v tom čase sa poznatok, že ak sa jednému z potkanov podá nejaká látka, zakrátko ju možno detegovať v krvi druhého potkana, javil ako významný. Tento jav sa nazýva parabióza a odvtedy sa mu venovalo množstvo výskumníkov, predovšetkým imunológov. Hoci sú prepojené jedince geneticky odlišné, zbrane určené na boj proti všetkému cudziemu proti sebe nepoužívajú. Uzavrú akýsi pakt o neútočení a neprovokujú sa vražednými bunkami ani protilátkami. Nazvalo sa to imunotolerancia, pričom ide o zaujímavý jav z hľadiska transplantácie. Českého lekára Milana Haška v tejto oblasti len tesne minula Nobelovka. Spôsob omladzovania mladou krvou, ktorý navrhli Američania, má mnoho odporcov. Vyčítajú mu, že autorom sa zatiaľ nepodarilo presvedčivo preukázať, že by podanie mladej krvi naozaj predlžovalo život. I zarytí skeptici však pod ťarchou dôkazov začínajú postupne uznávať, že krv alebo faktory, ktoré obsahuje, by mohli byť cestou, ako pomôcť starším osobám prekonať záťaž spojenú s náročnými operáciami alebo liečiť u nich niektoré choroby súvisiace so starobou. K poznatkom sa zmierlivo postavila už aj odborníčka na kmeňové bunky Amy Wagersová. Odborníčka prítomnosť omladzujúceho faktora svalov v krvi mladých myší potvrdzuje. No predstava, že by sa staré tkanivá omladzovali (menili na mladé), je podľa nej zavádzajúca. Účinok vysvetľuje prítomnosťou faktorov pomáhajúcich opraviť škody, čo zlepšuje funkcie starých štruktúr. Tony Wyss-Coray si stojí za svojím a hovorí o „omladzovaní“. S rovnakou víziou založil spoločnosť s reklamným sloganom „Resetujeme hodiny starnutia“.

Alpha medical   25


B LO G

Vyššie uvedenú odbočku venovanú výsledkom minuloročnej publikácie sme urobili zámerne. Aktuálny poznatok tohto tímu sa totiž opäť týka omladzovania. S krvou však už nemá spoločné vôbec nič. Niečo spoločné však oba postupy predsa len majú. Sú rovnako provokatívne. Aktuálna (najnovšia) práca potvrdzuje omladenie organizmu v zmysle zlepšenia jeho kognitívnych schopností. Tentoraz predstavuje cestu k úspechu protilátkou utlmený génový produkt, ktorý je receptorom na jednom type mozgových buniek. Ešte sa ukáže, či aj v tomto prípade Tony Wyss-Coray založí ďalšiu spoločnosť, tentoraz na zlepšovanie pamäti, alebo len rozšíri záber už existujúcej firmy.

Čo spáchal kalifornský tím tentoraz?

Najprv vedci pomocou sekvenčnej analýzy RNA zisťovali, v čom sa od seba líšia mozgy starých a mladých myší. Okrem toho, že seniori majú v mozgu väčší neporiadok, tiež majú na bunkách väčšie množstvo receptorov CD22. Mnohí z nás ostanú prekvapení, keď sa dozvedia, že väčšinu buniek v mozgu netvoria neuróny, ale gliové bunky. Inými slovami, väčšina obsahu nášho mozgu nemá nič do činenia s vedením vzruchov ani s uvažovaním. Rovnako ako napríklad v Bruseli, aj naša centrálna inštitúcia oplýva armádou pomocníkov s podpornými funkciami, ktorá sa stará o neveľkú elitu. Aj u nás plnia úlohu chrániť neuróny, kŕmiť ich a upratovať po nich neporiadok. Naši služobníci sa nelíšia len funkciami, ale aj tvarom. Preto ich anatómovia pomenovali rôzne: mikroglie, oligodendrocyty a astrocyty. Práve pri mikrogliách zistili Američania rozdiel medzi starými a mladými mozgami, a preto sa budeme venovať práve týmto gliovým bunkám. Ako naznačuje už mikro v názve, mikroglie dosahujú malú veľkosť. Väčšinu svojho pracovného času sa títo krpci šuchcú hore-dolu po mozgu. Vďaka túlavej náture dobre poznajú všetky jeho zákutia, a keď

26   inVitro

Neposedné imunitné bunky mikroglií neustále sliedia po mozgu. Ak sa im na povrchu vytvorí veľa receptorov CD22, zlenivejú a prestanú sa starať o neuróny. Mozog sa tak stáva málo výkonným. Keď sa receptory zablokujú protilátkou, bunky to privádza naspäť k povinnostiam a mozog to ocení návratom do pôvodnej formy.

sa niekde vyskytne patogén, vedia sa s ním pobiť. Ich úloha v mozgu sa teda podobá na úlohu, ktorú vykonávajú inde biele krvinky. Mozog si však lymfocyty z nejakého dôvodu nechce púšťať k sebe a vybudoval si proti ich migračným chúťkam múr. Nazýva sa „BBB“ (blod brain barrier), po slovensky to neznie tak pekne – hematoencefalická bariéra. Bezpečnostnú previerku na pohyb v riadiacom centre a oprávnenie prichádzať do kontaktu s neurónmi dostávajú len mikroglie. A ešte na niečo sme pri mikrogliách zabudli. A síce, že okrem spomenutej povinnosti zaisťovať imunitu pribrali mikroglie, na rozdiel od lymfocytov, ako bokovku pohrebnú službu. Upratujú mŕtvolky. A vedzte, že po takej technopárty alebo keď pri hádke alebo športe dostaneme takpovediac „po gebuli“, majú toho v našich mozgových závitoch dosť čo upratovať. Dosť práce vzniká aj prirodzeným rozpadom buniek, z čoho sa pribúdajúcim vekom stáva obzvlášť urgentná záležitosť. Asi aj preto tvoria mikroglie 10 až 20 % z celkovej populácie gliových buniek v mozgu.

Istý pán Capecchi o mikrogliách už dávnejšie zistil, že keď ich myši majú v mozgu málo, stávajú sa z nich fifleny. Začnú sa labkami tak energicky starať o svoj zovňajšok, až sa im spravia na tele vydreté miesta bez chlpov. Totožné správanie pozorujeme aj u ľudí. Niekto si na hlave spraví plešinu alebo sa sústavným ťahaním za obočie pripraví o všetky chĺpky na nadočnicových oblúkoch. Odchlpených miest je však na tele viac a iniciatíva postihnutých v tomto smere nepozná hranice. Psychiatri hovoria o trichotilománii. Kedysi prevládal názor, že príčinou tejto choroby sú neuróny. V skutočnosti však ide o poruchu mozgového imunitného systému a mikroglií. Pán Capecchi, ktorý okrem iných ocenení získal aj Nobelovu cenu, nám laikom, ale i diplomovaným liečiteľom, spôsobil svojimi pokusmi na myšiach v hlave poriadny hokej. Zjednodušene nám vlastne hovorí, že gesto zaťukania si na čelo by sme mali zameniť za zaťukanie na panvu, nohu alebo ruku. V mnohých prípadoch totiž psychologickú poruchu nemusia mať na svedomí neuróny, ale chybné mikroglie – bunky imunitného systému pochádzajúce z kostnej drene dlhých kostí.


V jednoduchosti je krása a možno i mladosť

Úlohu mikroglií v celom procese sa Capecchimu podarilo objasniť na myšiach so zmutovaným génom, ktorý menil mikroglie na invalidov a myši na fifleny. Transplantácia kostnej drene urobila z chorých vypĺznutých hlodavcov s chybnými gliovými bunkami „psychicky“ normálne tvory. Šanca, že prípady zrelé na psychiatriu možno vrátiť späť do života, je veľmi nádejná správa. Najmä pre tých z nás, ktorých príbuzní v starobe len neprítomne zízajú na stenu a skončia v zariadení pre psychicky chorých. Podľa Capecchiho by nás smutného osudu mohli ušetriť alebo ho aspoň oddialiť injekcie kostnej drene. Keď sa to tak vezme, ide len o akúsi obdobu transfúzie krvi, v ktorej sa vyskytujú aj kmeňové bunky z kostnej drene. Najnovší poznatok z dielne Wyss-Coraya sa tiež venuje mikrogliám, týka sa aj psychických porúch a na mikroglie sa zameriava aj navrhovaná liečba. Len s jedným rozdielom. Nápravu sa tentoraz podarilo dosiahnuť utlmením špecifických bunkových receptorov. Konkrétne receptorov na gliových bunkách. Tých sa z neznámeho dôvodu tvorí na bunkách viac, než je zdravé. S tým súvisí otázka: Koľko týchto receptorových antén je dobré mať na bunkách? Odpoveď na ňu však nepozná dnes nikto. Zatiaľ vieme naisto len to, že zatiaľ čo na bielych krvinkách sú receptory užitočné, mikrogliám v mozgu škodia. U pacientov s neurologickými po-

10 až 20 % z celkovej populácie gliových buniek v mozgu tvoria mikroglie.

ruchami sa ich počet rapídne zvyšuje. Nemusí ísť vždy len o ochorenie. S pribúdajúcim vekom počet receptorov na mikrogliách stúpa. Čím viac receptorov sa na mikrogliách vyskytuje, tým sú lenivejšie. Prestávajú v mozgu upratovať a vzniká tam väčší neporiadok. Ešte by sme mohli spomenúť, že keď sa neurónom nedostáva starostlivosti a pracujú na hromade odpadkov, prestáva sa im dariť, čo sa odráža na výsledkoch pamäťových testov nositeľa, no to by bolo ako nosiť drevo do lesa. Keď sa receptory zablokovali, staré a zábudlivé myšie mozgy s pamäťou pod psa sa opäť vrátili do hry a k svojim pôvodným hodnotám myšieho IQ. Vo svojej zatiaľ poslednej publikácii dávajú autori do pozornosti, že poznatok o utlmení receptorov protilátkou by mohol liečiť poruchy homeostázy. Konkrétne v prípade nepozvaných hostí, pána Alzheimera a Parkinsona. V diskusiách na odborných fórach kolegovia z brandže upozorňujú autorov na komplikácie spojené s nutnosťou zásobiť mozog protilátkou dlhodobo. Používanie osmotickej pumpy počas celého mesiaca ako pri hlodavcoch vidia kritici čierno. Súčasne však výsledkom pokusov s blokovaním génu pre receptor CD22 optimisticky prorokujú omnoho širšie využitie. Nadštandardnú expresiu génu pre daný receptor pri myšiach prirovnávajú k ľudskej amyotrofickej laterálnej skleróze (ALS). ALS je tiež neurodegeneratívne ochorenie. Postihuje motoneuróny, ktoré zodpovedajú za vôľou ovládateľné svalové pohyby. Ich úbytok sprevádza postupná svalová slabosť, až napokon pacient zostane paralyzovaný, pričom si zachová psychické a mentálne schopnosti. Choroba sa nevyhýba ani premiérom, ani osobnostiam ako Stephen Hawking. Hoci príčiny ochorenia nepoznáme, je isté, že súvisia s narušenou homeostázou mozgu. Aktuálny kalifornský poznatok, že zablokovaním receptorov CD22 možno priviesť mikroglie k normálnemu fungovaniu a s ich pomocou obnoviť homeostázu v mozgu, predstavuje veľkú nádej pre

ľudí ohrozených Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a pravdepodobne aj pre pacientov trpiacich ALS. A možno i prísľub prevencie ďalších neurodegeneratívnych porúch.

Záver

Objav omladzovania náležite neocenia chorí, ale práve my zdraví. Pri zvyšovaní veku odchodu do dôchodku bude totiž umenie dotiahnuť to v práci do konca so zdravým rozumom. Protilátkou zablokovaný receptor CD22 by nás mohol udržať mentálne fit a ušetriť nás poznámok, pri ktorých by si mladší od nás klopkali na stehno.

Literatúra John V. Pluvinage, Michael S. Haney, Benjamin A. H. Smith, Jerry Sun, Tal Iram, Liana Bonanno, Lulin Li, Davis P. Lee, David W. Morgens, Andrew C. Yang, Steven R. Shuken, David Gate, Madeleine Scott, Purvesh Khatri, Jian Luo, Carolyn R. Bertozzi, Michael C. Bassik, Tony Wyss-Coray. CD22 blockade restores homeostatic microglial phagocytosis in ageing brains. Nature, 2019; DOI: 10.1038/ s41586-019-1088-4 Sha SJ, Deutsch GK, Tian L, Richardson K, Coburn M, Gaudioso JL, Marcal T, Solomon E, Boumis A, Bet A, Mennes M, van Oort E, Beckmann CF, Braithwaite SP8, Jackson S, Nikolich K, Stephens D, Kerchner GA1, Wyss-Coray T1.Safety, Tolerability, and Feasibility of Young Plasma Infusion in the Plasma for Alzheimer Symptom Amelioration Study: A Randomized Clinical Trial., JAMA Neurol. 2019 Jan 1;76(1):35-40. doi: 10.1001/ jamaneurol.2018.3288.

Alpha medical   27


Kvalitné publikovanie je podmienkou progresu P RO G R ES Í V N E Z D R AV OT N Í CT V O

28   inVitro


Kvalitné publikovanie je podmienkou progresu

Dôraz treba klásť na výber kvalitných pedagógov, pretože iba tí vedia produkovať kvalitných absolventov. Presvedčila ho o tom viac než 30-ročná prax na pozícii vysokoškolského učiteľa. Okrem formovania nových generácií slovenských i zahraničných medikov spolu s kolegami prináša progresívne poznatky v problematike kožných geneticky podmienených ochorení a experimentálne navodeného karcinómu prsníka u laboratórnych zvierat. Zhovárali sme sa s profesorom Martinom Péčom, vedúcim Ústavu lekárskej biológie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.

Autor: Anna Martausová Foto: Zdeno Ziman

P

rečo ste sa rozhodli pre medicínu? Hlavný dôvod bol, že som vyrastal v lekárskej rodine. Od mojich 5 rokov, keď vznikla Lekárska fakulta v Martine, som chodil na túto fakultu, lebo môj otec tu bol prvým prodekanom pre študentské záležitosti. Prakticky celý môj život, odkedy si pamätám, bol spojený s medicínou. Aj môj brat je profesor a lekár, prednosta Dermatologickej kliniky v Martinskej nemocnici, manželka je profesorkou na Ústave patologickej fyziológie, dcéra je doktorka medicíny a syn je v šiestom ročníku štúdia všeobecného lekárstva. Ani som si nevedel predstaviť vo svojom živote niečo iné ako medicínu. (smiech) Ak by ste sa v živote predsa len mali venovať inej profesii, aká by to bola? Ako človek starne, kladie si túto otázku. Popravde, neviem si predstaviť nič iné. Kládol som si otázku, či by to nemohli byť prírodné vedy alebo právo, ale nakoniec som vždy dospel k tomu, že som sa rozhodol najlepšie. Tento poznatok je dôležitý pre vnútorné uspokojenie a na prekonávanie prekážok.

Koncom marca ste získali Veľkú medailu sv. Gorazda za pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Čo pre vás znamená toto ocenenie, ako ho vnímate? Toto ocenenie je najvyššie rezortné ocenenie Ministerstva školstva pre učiteľov. Veľmi si ho vážim, je to pre mňa najmä morálne ocenenie môjho viac než 30-ročného pôsobenia na vysokej škole. Pôsobíte ako vedúci Ústavu lekárskej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Koľko ľudí momentálne na Ústave pracuje a ktorým najvýraznejším výskumným okruhom sa venujete? Jedna oblasť môjho výskumu je dermatológia, presnejšie kožné geneticky podmienené ochorenia. V tejto spolupracujem s viacerými zahraničnými pracoviskami. Druhou oblasťou môjho výskumu je experimentálne navodený karcinóm prsníka u samíc potkanov a jeho liečebné ovplyvnenie. Tento projekt je medzinárodný a jeho závery publikujeme v popredných vedeckých časopisoch – napríklad v The Breast, International Journal of Mo-

Alpha medical   29


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

„Absolútnym šlágrom je biologická liečba. Pre pacientov, ktorým je možné ju indikovať, má veľký terapeutický efekt a obrovskú perspektívu.“

lecular Sciences. Výskumy uskutočňujem spolu s kolegami z Ústavu lekárskej biológie. Je tu 5 kmeňových zamestnancov, 3 vysokoškolskí profesori a 2 asistenti. Okrem toho máme premenlivý počet doktorandov, ktorí sú na dobu určitú, keďže doktorandské štúdium trvá 4 roky. Čo považujete za najprínosnejšie pre kliniku zo záverov svojich výskumov? Ja mám výhodu v tom, že som absolvent Lekárskej fakulty. Pôsobím v teoretických disciplínach a zároveň som lekár. Tu máme pomerne málo graduovaných lekárov. Výskum, ktorý uskutočňujeme, musí byť vždy interdisciplinárny. Prítomnosť lekára je nevyhnutná na to, aby ukočíroval celé smerovanie vedeckého projektu. V obidvoch menovaných oblastiach nášho vedeckého výskumu smerujeme plne ku klinike. Napríklad v oblasti mastocytóz sme popísali niektoré genetické aspekty a konkrétne komplikácie, ktoré vzbudili pozornosť aj v západnej literatúre. Čo sa týka experimentálneho modelu, nachádzame veľmi zaujímavé možnosti ovplyvnenia rastu karcinómu prsníka fytofarmakami. Rovnako sme zistili, že aj niektoré antidiabetiká majú protektívny efekt pri raste karcinómu prsníka. Sú to však experimentálne poznatky, ktorým chýba klinické overenie. To zvyčajne býva najväčším úskalím výskumu. O ktoré konkrétne fytofarmaká ide? Sú to napríklad extrakty z riasy chlorelly, potom extrakty z klinčeka, škorice či oregana. Extrakty z oregana sa dokonca ukázali ako vysoko protektívne. Samozrejme, keď tieto zistenia prezentujeme, prichádza základná otázka na vedeckých konferenciách. Kolegovia, klinici – onkológovia sa vždy pýtajú, aké je to dobré v terapeutických schémach pacientov. Nedá sa to automaticky preklopiť do liečebných schém, pretože chorý človek nemôže reálne zjesť, pri prepočte na váhu, obrovské množstvo riasy. Tým by

30   inVitro

si zničil gastrointestinálny trakt. Perspektívne sa tieto preparáty ukazujú len ako doplnkové pri zachovaní štandardných onkologických liečebných schém. Tento fakt je v klinike dávno známy. Naše pokusy odhalili konkrétne mechanizmy, ktorými jednotlivé spomínané preparáty pôsobia. To má význam jednak pri pochopení patogenézy tohto nádorového ochorenia, jednak pri prevencii. Je to perspektívna cesta. Ktoré konkrétne druhy laboratórnej diagnostiky využívate pri svojej práci? Naša výskumná činnosť je založená len na laboratórnej diagnostike, keďže sme teoretická disciplína. Spracúvame vzorky od pacientov pri diagnostike rozličných chorobných stavov. Samozrejme, s výnimkou v prípade experimentálneho výskumu, pri ktorom pracujeme s laboratórnymi zvieratami. Používame široké spektrum metód, od imunohistochémie, cez molekulárnu biológiu až po meranie expresie génov a tak ďalej. Čiže všetky metódy, ktoré sú dostupné v našich priestoroch. Využívate len vlastné laboratóriá alebo spolupracujete aj s externými? Spolupracujeme s rozličnými pracoviskami v Bratislave, v Brne, v zahraničí. Musím však povedať, že prevažná časť laboratórnej práce sa už uskutočňuje v našich priestoroch. Je snaha, aby tento objem neustále narastal, aby sme boli čoraz viac sebestační. Niekedy je, samozrejme, dobré pozrieť sa aj na metodiky v zahraničí, najmä kvôli validácii výsledkov. Spolupráca medzi jednotlivými pracoviskami je dôležitá aj kvôli ekonomickej prevádzke laboratórnych prístrojov, ktoré sú neraz veľmi drahé. Naše prístrojové vybavenie je uložené v priestoroch Martinského centra pre biomedicínu (BioMed Martin) a je dostupné všetkým vedeckým pracovníkom Jesseniovej lekárskej fakulty. Aké kožné ochorenia sú v súčasnosti najviac rozšírené na Slovensku? Aké


Kvalitné publikovanie je podmienkou progresu

Prof. MUDr. Martin Péč, PhD. Pôsobí ako vedúci Ústavu lekárskej biológie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň je vysokoškolským profesorom v študijnom programe biológia.

najefektívnejšie spôsoby liečby týchto ochorení máme k dispozícii? Je ich pomerne veľa, povedal by som – viac než si laická verejnosť pripúšťa. Číslom jedna je psoriáza, ktorá sa začína čiastočne považovať za autoimunitné ochorenie. A hneď za ňou sú nádorové ochorenia. Čo sa týka liečby, absolútnym šlágrom je biologická liečba. Liečbou špeciálne vyrobenými protilátkami – bielkovinami nahrádzame klasické lieky. Sú to injekčné prípravky, ktorých aplikácia sa opakuje v stanovených časových intervaloch. Treba povedať, že má aj nežiaduce účinky a teda nie je vhodná pre každého pacienta. Táto liečba je už bežne dostupná, oficiálne schválená a uplatňuje sa v každom odvetví medicíny. Pre pacientov, ktorým je možné ju indikovať, má veľký terapeutický efekt a obrovskú perspektívu. V čom vnímate najväčší posun na poli laboratórnej diagnostiky v posledných rokoch? Absolútny prelom sa udial na poli molekulárnej biológie, kde sa po-

znanie posúva na najelementárnejšiu úroveň – na úroveň ovplyvňovania expresie genetickej informácie. V súčasnosti nie je v centre záujmu len gén a prepis genetickej informácie, ale všetky faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Za veľmi perspektívnu považujem epigenetickú kapitolu. Poznatky sa posúvajú čoraz ďalej na základnú biochemicko-molekulárnu úroveň. V súčasnosti, ak chcú kolegovia publikovať kvalitnú prácu v zahraničnom časopise, bez molekulárno-biologických vyšetrovacích metód je pomerne ťažké to presadiť. Prečo u nás, konkrétne v Martine, študuje medicínu čoraz viac zahraničných študentov? Sú to najmä študenti z Nórskeho kráľovstva. Oceňujú dobrú úroveň vzdelania, široké možnosti štúdia a zároveň športové vyžitie. Región Turca je podobný hornatému Nórsku. Prevažnú väčšinu času trávia štúdiom a športom. Ďalším faktorom, neskromne, je kvalita našich učiteľov, ktorí bez problémov vyučujú v anglickom jazyku a v do-

Je členom vedeckej rady JLF UK v Martine a garantuje výučbu viacerých odborných predmetov. Je priekopníkom v problematike mastocytóz a v spolupráci s ostatnými pracovníkmi sa podieľa na projekte experimentálne navodeného karcinómu prsníka u samíc potkanov a jeho terapeutického ovplyvnenia. V marci roku 2019 mu bolo udelené rezortné vyznamenanie Ministerstva školstva, vedy a športu Slovenskej republiky – Veľká medaila sv. Gorazda za jeho pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť a podiel na rozvoji vysokého školstva v Slovenskej republike. Ústav lekárskej biológie JLF UK v Martine zabezpečuje výučbu viacerých odborných predmetov v príslušných študijných programoch a po vedeckovýskumnej stránke sa ústav zaoberá skúmaním genetických aspektov viacerých kožných ochorení a genetických aspektov viacerých závažných onkologických ochorení.

Alpha medical   31


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) Centrum bolo otvorené v máji 2015 a patrí k najrozsiahlejším projektom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. BioMed Martin predstavuje modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu infraštruktúru výskumu a vývoja. Je atraktívnym prostredím, ktoré sa dominantne zameriava na aplikovaný výskum a uľahčuje interakciu medzi akademickou pôdou a jej výskumnými pracovníkmi a podnikateľským prostredím. S pomocou podporných štruktúr sa snaží zjednodušiť a uľahčiť transfer poznatkov do praxe. BioMed Martin taktiež predstavuje regionálne centrum zamestnania mladých vedeckých pracovníkov ako aj miesto realizovania inovatívnych zámerov v medicíne. Jeho cieľom je: •

zachytiť progresívne trendy vo vede,

podporiť koncentráciu vedeckých tímov,

zabrániť neefektivite a rozdrobenosti výskumu,

zaistiť úzke prepojenie medzi experimentálnymi výsledkami a ich uplatnením v klinickej praxi,

upevniť postavenie JLF UK v domácom a medzinárodnom meradle.

Zdroj: www.jfmed.uniba.sk

32   inVitro

statočnej miere sa im venujú. Väčšie mestá pre nich nie sú atraktívne, pretože v nich nenachádzajú také možnosti na šport ako práve v Martine. Úlohu, samozrejme, zohráva aj ekonomický aspekt. Na Slovensku získajú kvalitné vzdelanie za dostupnú cenu – v porovnaní s niektorými renomovanými zahraničnými univerzitami. Aké máte s nimi skúsenosti? V čom sú odlišní a čo majú spoločné so slovenskými študentmi? Zahraniční, prevažne nórski študenti sú veľmi aktívni pri kladení otázok. Sú omnoho aktívnejší než slovenskí študenti a vedia sa postaviť za svoje práva. Tým nechcem povedať, že slovenskí študenti sú menej kvalitní. Mnohí slovenskí absolventi idú pracovať do zahraničia a uplatnia sa

na západnom trhu. Kvalitatívny rozdiel medzi našimi a zahraničnými študentmi nie je, čo je dobré pre obe strany. No v povedomí a v prístupe sú nórski študenti od malička vychovávaní k väčšej samostatnosti. Ostávajú po skončení štúdia na Slovensku alebo masovo odchádzajú naspäť do rodnej krajiny? Drvivá väčšina sa vráti domov, alebo začne pracovať inde na Západe. Potom je určité percento, ktoré si tu nájde životného partnera a buď spolu odídu, alebo tu ostanú. Nie je to pre nás nevýhodné, keď tu zahraniční študenti lacno vyštudujú a odídu? Práve naopak, nórski študenti prinášajú veľmi výrazný zdroj príjmov aj


Kvalitné publikovanie je podmienkou progresu

„Už sa nedajú získavať doktoráty, docentúry či profesúry bez publikácií v renomovaných európskych časopisoch a bez citačného ohlasu na ne.“

pre našu fakultu, ale aj celkovo pre Univerzitu Komenského. Z príjmu plynúceho od zahraničných študentov sa často hradia aj rekonštrukčné práce, nielen platy. Predstavujú nesporne veľký benefit pre našu univerzitu. Táto otázka sa však plne vzťahuje na slovenských študentov. Pretože oni študujú zadarmo podľa Ústavy a značná časť z nich, žiaľ, odchádza do zahraničia. V tejto oblasti by si zodpovedné orgány mali položiť otázku, či z našich daní nevychovávame odborníkov skôr pre Európsku úniu. Motivujete študentov k tomu, aby zostali na Slovensku? Poviem to na rovinu, je ťažké motivovať niekoho, koho životným snom je pracovať v Nemecku, k tomu, aby ostal tu za x-násobne nižší plat. Treba spravodlivo povedať, že platy lekárov u nás neustále rastú, čiže situácia sa citeľne mení k lepšiemu. No stále je priepastný rozdiel medzi západnou Európou a Slovenskom. Zohráva úlohu, samozrejme, aj to, že tu študenti majú rodiny. Mnohí z nich idú do zahraničia na pár rokov, získajú prax, skúsenosti, zarobia peniaze a potom sa vrátia. Ministerstvo školstva má vyčlenené aj špeciálne granty zamerané na znovunavrátenie špecialistov na Slovensko, takzvaný návrat mozgov naspäť k nám. Vieme o niekoľkých prípadoch, v ktorých sa to podarilo a vrátili sa naozaj kvalitní profesionáli. Nie je to len otázka platov, ale aj pracovného prostredia a podmienok. Čiže technické vybavenie, priestory, možnosti financovania výskumu a tak ďalej. Aj tieto podmienky sa u nás neustále zlepšujú, no na Západe je to predsa len stále oveľa flexibilnejšie. Čo robíte vo voľnom čase? Mám strašne rád prírodu, som poľovník a venujem sa aj turistike. Okrem toho sa samozrejme snažím tráviť veľa času s rodinou. Relaxujem najmä aktívne, pohyb na čerstvom vzduchu ma vždy nabije energiou do ďalších dní.

Ak by ste mali možnosť robiť zásadné zmeny v slovenskom zdravotníctve, ktoré 3 konkrétne zmeny by ste spravili? Hoci nie som klinický pracovník, myslím si, že sa predsa len môžem vyjadriť k niektorým problémom v zdravotníctve na základe toho, že som lekár, a že moja pedagogická a vedecko-výskumná aktivita úzko súvisí s potrebami zdravotníctva. Oblasť, v ktorej pôsobím, je problematika vysokých škôl v zdravotníctve. Všetko so všetkým súvisí. Napriek tomu, že vysoké školy sú apolitické organizácie, naša činnosť je dotovaná zo štátneho rozpočtu a tým pádom je závislá od politického programu vlády a ekonomických súvislostí. Zmeny sa dejú neustále. Zvyšuje sa kvalita vedeckej produkcie. Už sa nedajú získavať doktoráty, docentúry či profesúry bez publikácií v renomovaných európskych časopisoch a bez citačného ohlasu na ne. Nielen v lekárskych, ale aj v iných vedných disciplínach. Kritéria sa postupne sprísňujú a spolupráca so zahraničím sa neustále rozvíja. Tu je dôležitá najmä personálna politika. Treba pritiahnuť čo najschopnejších ľudí na miesta vysokoškolských učiteľov. Je to dôležité preto, lebo kvalitní učitelia produkujú kvalitných absolventov, vedia s nimi lepšie komunikovať a efektívnejšie im odovzdávať vedomosti a skúsenosti. Sú to spojité nádoby a vďaka kvalitným vyučujúcim sa celý pedagogický proces posúva dopredu. Personálny manažment je oblasťou, ktorú si môžu univerzity riešiť samostatne.

Alpha medical   33


Rekordéri z Alphy


Máme silný tím a nebojíme sa to dokázať. Tentokrát sme v Tatrách spolu pokorili rekord a 15. júna sme sa zapísali do Slovenskej knihy rekordov vďaka najvyššiemu počtu ľudí súčasne skákajúcich cez švihadlo. V rámci iniciatívy Skoč si po zdravie 138 kolegov opäť preukázalo našu bojovnosť a silu, vďaka ktorej Alpha neustále rastie.

Video nájdete na www.youtube.com/watch?v=X5h3SUZc5AY


OSOBNOSŤ

Boris Valábik: Nebyť tých zranení, hokej je krásny! Do dvoch metrov mu chýba pár milimetrov. Mal pred sebou mimoriadnu kariéru defenzívneho obrancu v NHL, videli v ňom druhého Zdena Cháru. Množstvo zranení a operácií ho však prinútili predčasne sa tejto budúcnosti vzdať. Má 33 rokov a vie veľa nielen o hokeji, ale aj o bolesti, fair play a o neúspechoch, ktoré sa stali odrazovým mostíkom k dnešnému šťastiu.

Autor: Elena Akácsová, foto: Boris Németh

36   inVitro


Boris Valábik: Nebyť tých zranení, hokej je krásny!

V tridsiatke ste skončili s aktívnou hokejovou kariérou a začali študovať policajnú školu. Polícia u Slovákov nemá podľa prieskumov veľkú dôveru. Nestretli ste sa vo svojom okolí s nepochopením? Od svojich sedemnástich som na Slovensku nežil, nevedel som, že polícia je tu vnímaná až takýmto negatívnym spôsobom. To zisťujem až teraz, keď sa ma na to každý pýta, ale to je veľmi obmedzený pohľad. Dokonca som počul aj taký názor, že som išiel k polícii preto, že som hlúpy. To je také detinské! Tí čo najviac kričia, že policajti sú zlí, ich budú prví volať, keď sa im niečo stane. Navyše polícia to nie sú len pochôdzkári, dopravná polícia, ale aj vyšetrovatelia, kukláči... Apropos, kukláči. Váš pôvodný plán bol dostať sa práve k nim, nie? Áno, ale to by som potreboval byť v zbore dva roky, aby som vôbec mohol ísť na prijímačky. Dostal by som sa k nim najskôr v 35-ke. A to už je pokročilý vek, aj čo sa týka fyzickej kondície aj perspektívy, koľko by som tam mohol vydržať. Preto som prijal ponuku do Športového centra polície. Rozviazalo mi to ruky, lebo mám v náplni práce aj spoluprácu so Slovenským zväzom ľadového hokeja, kde sa venujem mladým reprezentom. Takže podarilo sa mi skĺbiť dve veci, ktoré som hľadal – istotu do budúcna a trénerstvo. Až z vašej knihy som sa dozvedela, že na ľade je omnoho viac rozmanitých špecializácií ako len obranca, útočník a brankár. Napríklad defenzívni obrancovia, akým ste boli i vy, bitkári, za akého vás neprávom považovali... A nie je to podobná povrchná nevedomosť, ako pri polícii? Isteže. Ale ja som laik. Vy ste o tom vedeli hneď, keď ste začali hrať hokej? Ja som začal hrať hokej, keď som mal šesť rokov. O tom, ako sa hrá, som sa dozvedel až v sedemnás-

Na ľade je ego potrebné, hráč musí byť sebavedomý, prehnane sebavedomý, dokonca arogantný, hoci to znie hrozne. tich v Kanade. Až tam som sa naučil, čo to vlastne obnáša byť hokejistom, profesionálom, všetky návyky, rozdiely, úlohy hráčov. U nás sa hokej berie veľmi laicky. Preto so mnou má aj staršia generácia trénerov, ktorá zo Slovenska nikdy nikam nevycestovala, problém. Nerozumejú mi. A čomu ľudia nerozumejú, to považujú za zlé. Oni ani nevedia, že nevedia. Ich pocit ukrivdenosti a nedocenenia spolu s veľkým egom je veľmi zlá a výbušná kombinácia. Dá sa robiť vrcholový šport bez veľkého ega? To je dobrá otázka. Ja som nikdy nemal veľké ego. No ale vy máte dva metre! To sa nevylučuje. Na ľade je ego potrebné, hráč musí byť sebavedomý, prehnane sebavedomý, dokonca arogantný, hoci to znie hrozne. Len tak si viac dovolí s pukom, ide do súboja, nezastane, neváha, lebo to ho oberá o dôležité sekundy. Áno, sebavedomie na ľade treba. Ale mimo neho je to úplne iné. Ak by som sa správal rovnako na ľade i mimo neho, už som vo väzení. Nechal som sa vytočiť, pobil

som sa, to sú veci, ktoré by som mimo ľadu nikdy nespravil. Volali vás bitkár. Aj vaša kniha sa tak volá. Ale tvrdíte v nej, že ste vlastne neboli bitkárom. Keď som v zámorí začínal, naozaj existovali ,bitkári‘, ktorí ani poriadne nevedeli hrať hokej. Hrali možno dve-tri minúty za zápas, keď ich nasadili na konkrétneho hráča. Byť bitkár a pobiť sa na ľade, sú dve rozdielne veci. Navyše ja som bol veľký a ešte k tomu z Európy, veľa hráčov sa chcelo pred spoluhráčmi, trénerom či manažmentom ukázať, že sa neboja najväčšieho hráča súperovho tímu. To boli dôvody mojich bitiek minimálne prvé dva roky v Kanade. Vybrali si vás do Kanady preto, že ste veľký a budete priťahovať bitky? Nie, vybrali si ma ako obrancu. Prvýkrát ma videli na Majstrovstvách sveta juniorov do 18 rokov v Jaroslavli v roku 2003, kde sme vyhrali strieborné medaily. Všimli si ma, že viem eliminovať aj o rok staršieho Ovečkina. To ste mali koľko rokov? Šestnásť.

Alpha medical   37


OSOBNOSŤ

V tom veku je o rok starší hráč veľký rozdiel. To je obrovský rozdiel. A moja úloha bola, aby Ovečkin nedal gól. Preto si ma všimli. To dnes zdôrazňujem aj svojim chlapcom: úspešný tím produkuje úspešných hráčov. Nesnažte sa byť sebeckí, nesnažte sa len dávať góly, ak dopomôžete k úspechu tímu, tak si vás všimnú. Tréneri, manažéri či skauti NHL vedia, čo to obnáša obetovať sa pre tím, pobiť sa, zastať sa menších spoluhráčov, jednoducho pomôcť tímu zvíťaziť. Nemuseli ma tlačiť do toho, aby som sa zastal slabších, to som mal vždy v sebe. Keď sa hráč ide biť, zahodí rukavice. Pripadá mi to trochu ako v stredoveku, akoby ste ho vyzvali na súboj. Ten druhý to musí akceptovať a dať ich dole tiež? To je kódex bitkára. Nemal som rád zákerných a neférových hráčov, čo to nedodržiavali. Prečo je to neférové, nedať si dole rukavice? Hokej sa nehrá v rukavičkách. Bez rukavíc to viac bolí? Určite. Aj jedného aj druhého. Ak je prirodzenou súčasťou hokeja bitka, trénovali ste box alebo bojové umenia? Práveže nikdy, lebo ja som nebol bitkár. Bitkári to trénujú, jednoznačne, na ľade na nás skúšali rôzne chmaty. Možno som urobil chybu, že som sa na to až tak nezameriaval. Nesnažil som sa v bitkách vyhrať, ale zastať sa spoluhráča. Prečo hneď nezasiahne rozhodca? To je hokej. Bitka je jeho súčasťou. Toleruje sa to. Nikdy nezasiahne? Zasiahne, ak jeden z hráčov padne na ľad. Ak sa už nemôže brániť, mal by ten druhý prestať. To je nepísané pravidlo férového boja, aj bez rozhodcu.

38   inVitro

Ak však neprestane, lebo niekedy sa kvôli emóciám prestať nedá, čomu aj ja dobre rozumiem, tak to je úloha rozhodcu, aby zasiahol a hráč v bezmocnej pozícii nebol zranený. Keď hovoríme o zraneniach, vy ste ich mali od príchodu do zámoria požehnane. Čo všetko to bolo? Otras mozgu, vykĺbený členok, zväčšenú slezinu, rozídené kosti v členku, natrhnutý prsný sval, vyskočené rameno, potrhané väzy v kolenách, roztrhnutý väz v zápästí, čo je zranenie, nad ktorým žasli športoví lekári, že pri hokeji také niečo ešte nevideli. A ešte roztrhnutú medzirebrovú chrupavku. A podstúpili ste sedem operácií! Zápästie, členok, meniskus, prsný sval a trikrát predný krížový väz na kolenách. Slepé črevo, keď som mal šesť, ani nerátam, ani vybratie skoby z členka, či čistenie meniskov kolien. Ďalšie operácie som odmietol, aby som mohol čo najskôr znovu ísť na ľad. Keď vám raz lekár oznámil, že nemôžete hrať, vraj ste sa rozplakali. A čo bolesť? Od bolesti ste neplakali? Nikdy som neplakal od bolesti. Psychická trauma bola pre mňa určite bolestivejšia. Ako sa dá vôbec hrať s fyzickou bolesťou? Neviem, či je to adrenalín. Najbolestivejšie zranenie, čo som mal, bol určite roztrhnutý väz v zápästí, vtedy som sa bál pozrieť na ruku, lebo som si myslel, že mi bude trčať kosť, tak to bolelo. Bál som sa, že nebudem môcť pokračovať v hre. Keď som sa pozrel na ruku a žiadna kosť netrčala, tak sa mi uľavilo. To, že som mal roztrhnutý väz a po operácii budem mimo hry šesť mesiacov, som samozrejme vtedy ešte netušil.

Čím si vysvetľujete tak nezvykle veľa zranení aj na tak tvrdý šport ako je hokej? Je to výškou, osudom alebo čím? Bol som u toľkých doktorov, špecialistov v Európe aj v Amerike, najmä s kolenami, a nikto mi nevedel povedať, prečo. Povedali, že sa mi to jednoducho stáva. Len toho bolo priveľa. A boli to strašné rany. Taký emocionálny kolotoč. Nepríjemný život. Možno vám telo naznačovalo, že už by ste nemali hrať, lebo nevládze. A vy furt ďalej aj cez bolesť! Ja tomu verím, že keď telo nevládze, je na tom zle, tak úrazom dá hlave najavo, že stačilo. Niečo napokon nevydrží, keď je sa to sústavne preťažuje. Neviem, či som bol preťažený psychicky alebo fyzicky, ale tie zranenia sa mi stávali nielen často a opakovane, ale aj v najnevhodnejších momentoch. A rehabilitácia po nich bola vždy veľmi dlhá, trvala mesiace. Napríklad? Napríklad keď mi dali šancu v Pittsburghu, v jednom z najlepších mužstiev NHL. Dostal som zmluvu hneď na začiatku júla, keď sa začínajú podpisovať noví hráči a samozrejme, že najprv idú najväčšie hviezdy. To bola obrovská dôvera. Lenže ja som bol po zranení a nemohol som až do decembra hrať. V decembri som sa konečne vystrábil, z veľkým odhodlaním nastúpil a roztrhol sa mi väz v zápästí. To boli strašné rany. Nič som s tým nemohol urobiť. Stojí to vôbec za tie peniaze, takto sa ničiť psychicky aj fyzicky? Nedávno som napísal na instagram, že neviem povedať, ktorý život je lepší, či ten hokejový, ktorý som žil, alebo tento, čo žijem teraz. Ľudia mi absolútne nerozumeli. Že to predsa musím vedieť! No neviem. Nebyť tých zranení, hokej je krásny. Robil som to, čo ma od detstva bavilo, to bolo predsa skvelé. Lenže potom prišli zranenia. Z jedného som sa ledva


Boris Valábik: Nebyť tých zranení, hokej je krásny!

Boris Valábik sa narodil v roku 1986 v Nitre. Bývalý hokejový reprezentant,

vyliečil, ledva som sa dostal do formy a znovu, ďalšie zranenie. Pripadalo mi to, ako keby som sa zrazil s vlakom, začal vstávať a z nečakanej strany prišiel ďalší vlak a znovu ma dal dole.

kajú, rozhodca mi povedal, však máš dva metre, tak čo? To sa mi zdalo nefér.

Ako vôbec zvládate fyzickú bolesť? Teraz už je to okej. Ale tým, že som mal časté zranenia, po silných opiátoch, čo mi dávali v Amerike, už mi nezaberajú obyčajné tabletky. Na bolesť hlavy si musím dať minimálne Novalgin 500. Po operácii kolena v Piešťanoch, keď mi dali len Novalgin 250-ku, som sa od bolesti triasol tak, že som búchal do steny. Prišla sestrička a myslela si, že mi je zima, tak ma prikryla. Nemal som silu ani jej povedať, že mám obrovské bolesti.

Nikdy vám nikto nepovedal, že nie je dobrý nápad ísť na ľad so zlomeným členkom alebo s s otrasom mozgu? Otras mozgu je špecifická záležitosť, na to si už teraz v NHL dávajú veľký pozor. Bolo veľmi veľa prípadov hráčov, ktorí začali mať problémy až neskôr, po kariére. Začali sa súdiť, veľa sa o tom písalo. Ale či voľakto bude hrať so zlomeným členkom, to závisí od jeho subjektívneho pocitu. Tak ja som hral s roztrhnutým prsným svalom. Doktor mi mohol povedať, že keď si to nedáš teraz zoperovať, tak už to nikdy nebudeš mať okej, ale ja som chcel hrať. Chcel som si plniť sen.

Bolí vás niečo dodnes? Pravidelne ma bolieva rameno, prsný sval, už som sa naučil žiť s chronickou bolesťou. Ale mám rovnaké nervové zakončenia ako každý človek. Keď som hrával, rozčuľovalo ma, že mi vravia: však ty si veľký, to musíš prekonať! Keď som sa sťažoval, že ma se-

Teraz s vašou skúsenosťou, keď ste museli predčasne kvôli zraneniam ukončiť hráčsku kariéru, a vidíte mladých chalanov, že si možno tiež zarábajú na budúce zdravotné problémy, poviete im, aby sa šetrili? Nuž, do istej miery by mali hrať aj cez bolesť. Ukázať, že sú men-

od sedemnástich hral v zámorí, v NHL odohral 80 zápasov. Pôsobil v Atlante Trashers, Komete Brno, Piešťanoch, v Kazachstane, Anglicku aj v nižšej alpskej súťaži. Absolvoval policajnú školu, dnes pracuje v Športovom centre polície, je hokejovým expertom RTVS, so Slovenským zväzom ľadového hokeja spolupracuje ako konzultant pre hokejovú reprezentáciu do 16 rokov. Kniha o jeho živote Volali ma bitkár patrila na jar 2019 k najpredávanejších slovenským titulom. S priateľkou a psom Montym žije v Nitre.

Alpha medical   39


OSOBNOSŤ

tálne silní, to sa cení. Najmä v tej najťažšej kategórii, kam sa chce každý dostať, v NHL. Tam si cenia, ak je hráč ochotný obetovať sa pre tím. Čo to je obetovať sa pre tím? Ak má niekto opuchnutú nohu a nehrozí mu amputácia, tak ten zápas ide hrať. Alebo sa hodí do strely, alebo neurobí kvôli bolesti sebeckú chybu, ktorú budú hasiť jeho spoluhráči. Kabína je v Amerike dosť iná, tvrdšia, spoluhráči by si to nedarovali, ak by niekto, kto má koňara, nehral. Čo je to koňar? Narazený sval. Je to veľmi bolestivé, lebo ten sval je pomliaždený, ale nič hrozné, s tým sa hrá pravidelne. A ako tú bolesť vydrží, dá si nejaké utlmujúce lieky? Nemôže si dať utlmujúce lieky, lebo by toho veľa nezahral. Dá si nejaké lieky od bolesti, alebo si to dá opichať.

40   inVitro

Platia si hráči v NHL zdravotné poistenie? To ide všetko cez klub. Klub má svojich lekárov a medikov. Mali sme pri tíme stále medika, volajú ho trainer, ktorému doktor povedal, čo s nami má robiť: toto mu ľaduj, tuto mu dávaj elektrošoky, tuto s ním cvič... Mal medicínske vzdelanie, licenciu, ale nemohol vyšetrovať, ani predpisovať lieky ako doktor. Doktor, ktorého sme mali v Atlante, sa staral spoločne o hokejistov aj o amerických futalistov. Ten ma aj operoval. Operoval? Bola to moja prvá operácia predného krížneho väzu. Lekár mi dal na výber. Vysvetlil mi, že sa mi bude ľahšie regenerovať, ak mi zoberie štep zo zdravého kolena a dá mi ho do zraneného. Väčšinou sa berie štep z toho poraneného kolena. Ale tým sa oslabí ešte viac. Rozhodol som sa pre tú prvú možnosť a neviem, či som spravil dobre, lebo potom sa mi aj to pôvodne zdravé koleno veľmi dlho hojilo, pichalo ma a dlho ma to prenasledovalo.

Mali ste okolo seba aj špecialistov na to, ako sa hýbať, narábať efektívne s telom, s energiou? Najmä teraz v poslednej dobe sa stretávam so skills koučami, technickými trénermi. Ja som pracoval s trénerom, ktorý bol zameraný na korčuľovanie. Pomáhalo mi to, ale začal som neskoro, mal som už 25 rokov, to je extrémne ťažké. Vidím to aj na chalanoch, čo sú v Tipsport lige. Ak ich chcem dotlačiť do niečoho, v čom neboli od mala vychovávaní, je to ťažké. Naozaj platí, že starého psa novým kúskom nenaučíš, alebo len veľmi ťažko. S tým mal problém aj tréner reprezentácie Craig Ramsay. Vravel mi, že ich neučí ani štvrtinu toho, čo by už mali ovládať. Ale vie, že je to na nich veľa, tak uberá, ide na to pomaly a postupne. V akom veku by sa tieto veci mali začať učiť? V trinástich-štrnástich, keď sa začína špecializácia. Dovtedy by malo dieťa čo najviac športovať. Nielen hokej, stačí byť 3-krát do týždňa na


Boris Valábik: Nebyť tých zranení, hokej je krásny!

Človek musí mať otvorenú myseľ a stále sa musí učiť. ľade, popri tom by malo hrať tenis, floorbal, basketbal, čokoľvek, nech je tých športov čo najviac. Nech sa vyvíja ako atlét, nie ako hokejista. Až v rámci špecializácie potrebuje tréningy korčuľovania, rúk, efektívnych pohybov. Najďalej sú v tomto systéme výchovy Fíni, od nich sa učia aj Američania. Iba my stále ideme svojou cestou. To je aká? To mi doteraz nikto nevedel povedať, čo je to ten slovenský systém, čo je to slovenská mentalita a ako sme za posledných 15-20 rokov vychovávali hráčov. Výsledky vidíme. Akých máme hráčov a akých sme mali predtým. Kde sa stala chyba? Celý slovenský hokej je o 25 rokov dozadu za svetom. Veľmi presne staršiu generáciu trénerov vystihol fínsky odborník Jukka Tiikkaja: po 25 rokoch práce si myslia, že majú 25 rokov skúseností, ale oni trénujú stále to isté, čo robili prvý rok. Takže majú 25 krát jeden rok skúseností. Človek musí mať otvorenú myseľ a stále sa musí učiť. S hokejom ste začínali v Nitre. Bola tam iná starostlivosť ako v Bratislave? O akej starostlivosti tu hovoríme? Môj nebohý otec mi musel kupovať použité korčule za 1000 korún od kustóda a každý to prehliadal. Mali ísť na vyhodenie, a on ich predával! Nedávno ma obviňovali, že nadŕžam Nitre, lebo som jej vďačný. Za čo jej mám byť vďačný? Že okrádali mojich rodičov? Za to, že mi dali priestor a ľad? My sme si ho platili sami. Za výstroj? Nedávali mi výstroj. Hokejky? Dostal som štyri drevené hokejky, až keď som bol v doraste a pomaly od-

chádzal. To sa, samozrejme, bavíme o starom vedení, pevne dúfam, že to tam už takto nefunguje. Dnes vás mnohí vďaka komentovaniu majstrovstiev sveta v televízii považujú za experta na hokej. Som len bývalý hráč, ak mi nie­kto povie expert, zatínam zuby, je mi to proti srsti, cítim to ako urážku. Ale rozumiem, že je to marketingový ťah televízie. Predstavujem si totiž takého docenta z technickej univerzity, ktorý sa podieľa na vývoji motorov pre NASA, to je expert. Ja sa snažím v televízii hovoriť pre široké spektrum divákov, od malých detí po seniorov, ani sa len nesnažím načrieť hlbšie, to je len povrch, aby to čo najviac ľudí pochopilo. Baví vás to? Baví ma ozrejmovať ľuďom, ako funguje hokej. A teším sa, lebo cítim, že sa to hýbe dobrým smerom. Pozerával som prenosy, ako každý fanúšik, a to bývalo hrozné. Moji predchodcovia v pozícii „experta“ pritom učia na vysokej škole budúcich trénerov! Chápem, že sa cítia ohrození Šatanom, Ramsayom, mnou, ale ja nemám ambíciu byť trénerom seniorov. Prečo? Lebo to je rovnaká neistota, akú som zažíval ako hráč. Mal som dosť cestovania aj pochybností, že čo ak mi nevyjdú tri zápasy a pošlú ma dole, vymenia ma, nepodpíšu ďalšiu zmluvu... to je stály stres. Teraz, keď mi chalani volajú, či pre nich nemám nejaké angažmá, tak som veľmi spokojný, že už sa o to nemusím uchádzať. Lenže to isté je aj trénerstvo seniorov. Nevyjde mu päť zápasov a letí.

Keď ste odišli hrať do Kazachstanu, nebáli ste sa, že ak by sa vám niečo vážne stalo, skončíte v kazachstanskej nemocnici? Na to som nikdy nemyslel. Nemyslel som na zranenia, lebo som si ich nechcel privolať, aj keď nakoniec som ich privolal tak či onak. Ale akonáhle by som začal myslieť na zranenia, tak je zo mňa ustráchaný hokejista. Ustráchaný hokejista je zlý hokejista. Do súboja sa nemôže ísť opatrne. Moja mama mi stále hovorila, buď opatrný. Ako mám byť opatrný, veď hrám hokej. Môžem byť opatrný, keď idem cez cestu. Viete to odlíšiť? Samozrejme, snažím sa tak aj chalanov vychovávať: na ľade je to biznis, buďte arogantní, ale ak budete takíto aj mimo ľadu, nebudeme kamaráti. Naučte sa to rozlišovať. Ja som musel ísť do súboja za každých okolností, ale nebudem šoférovať za každých okolností. To je iný svet. Športujete dnes aspoň rekreačne? Celý život som bol aktívny, ak by som zrazu nebol, bolo by to zlé. Už nemám ten psychický stres, keby som ešte vypol aj telo, tak by som zle dopadol. Chodím do posilky, ale teraz môj tréning vyzerá úplne inak, ako keď som športoval, to je len brnkačka. Máte ešte nejaký nesplnený sen? Nemám žiadny sen, čo by sa dal kúpiť peniazmi. Tým som si už prešiel. Peniaze pre mňa neznamenajú toľko, ako pre ľudí, čo ich nikdy nemali. Viem, že ma neurobili šťastným. K životu nepotrebujem veľa. Teším sa na rodinu. Kedy bude? To sa dá plánovať? Určite. Keď na ňu budem mať čas.

Alpha medical   41


B LO G

Bolesť

MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz

Bolesť je v podstate zdravá vec. Nezáleží na tom, čo si o nej väčšina ľudí myslí a ako veľmi sa jej boja, bolesť je dôvod, prečo nezostaneme sedieť na rozpálenej platni elektrického sporáku, kým nám tú najcennejšiu časť tela spáli. Bolesť má varovnú funkciu, upozorní nás dosť nešetrným spôsobom, že nám práve močovod upchal kameň alebo sme dostali srdcový infarkt. V oboch prípadoch je to väčšinou dôvod na návštevu lekára, ktorý s tým, azda, niečo urobí. Nebolestivé choroby sú omnoho zákernejšie. Taká cukrovka alebo obličková nedostatočnosť, ale aj mnohé typy rakoviny vás zožerú úplne nepozorovane, pretože nebolia. 42   inVitro

L

ekári, ktorí ošetrujú bolestivé stavy, sa majú dobre. Pacienti k nim chodia a nechávajú sa liečiť, pretože bolesť je nepríjemná. Kým nefrológ či diabetológ by umieral od hladu, ortopéd, neurológ či fyzioterapeut nemá o zákazníkov, čiže pacientov, núdzu. Chronická bolesť však svoju pozitívnu funkciu stráca a stáva sa kontraproduktívnou. Unavuje, vysiľuje, zhoršuje náladu, znervózňuje, zvyšuje emócie. A preto by sa mala liečiť. Nie je však nič subjektívnejšie ako posúdenie bolesti. Kde sa začína skutočne neznesiteľná bolesť, ktorú treba liečiť? Čo je pre jedného človeka malá nepríjemnosť, ktorá jednoducho patrí k životu, pre iného je neznesiteľným utrpením. Priznajme si, že od istého veku je človek, ktorého nič nebolí, podozrivý. Závidíme mu, alebo mu ne-


Bolesť

„Ako povedal Albert Einstein, sú len dve nekonečné veci – vesmír a ľudská hlúposť, pravda, pri vesmíre si tento génius nebol až tak úplne istý.“

Päťdesiatnika niečo musí bolieť, prinajmenšom ráno. Porekadlo hovorí, že človek v tomto veku, ak sa ráno zobudí a nič ho nebolí, je mŕtvy.

veríme, že je úprimný. Do kelu, päťdesiatnika predsa niečo musí bolieť, prinajmenšom ráno. Porekadlo hovorí, že človek v tomto veku, ak sa ráno zobudí a nič ho nebolí, je mŕtvy. Na posudzovanie bolesti je zavedená škála bolesti. Má desať stupňov. Prvý stupeň je nepríjemný pocit, čiže niečo pobolieva práve tak, aby sme si to všimli. Desiaty stupeň je neznesiteľná bolesť, napríklad pri amputácii nohy bez narkózy či pri akútnom zápale pankreasu. Samozrejme, existujú pacienti, dámy odpustia, ale predovšetkým ženského pohlavia, ktorí aj pri zádere na prste nariekajú, ako keby umierali, a na desaťstupňovej škále určia bolesť intenzity dvadsať. Je to zvláštne. Ak sú mladé ženy väčšinou voči bolesti odolnejšie ako muži, je to zrejme tým, že príroda ešte stále počíta so stále zriedkavejším fenoménom pôrodu, v starobe sa to otáča. Starí páni sa v prítomnosti mladých a krásnych sestričiek hrajú na hrdinov, ktorí veľa vydržia, kým postaršie dámy, ktorým kedysi muži ležali pri nohách a obdivovali ich krásu, bojujú o pozornosť svojho okolia nárekom o neznesiteľných bolestiach. Samozrejme nechcem zovšeobecňovať, ale hlavne staré bezdetné dámy, niekdajšie „second first ladies“ bohatých mužov, u ktorých žili v zlatej klietke a chodili do vyberanej spoločnosti, sa ako vdovy (bohatí muži sú zvyčajne podstatne starší ako ich krásne druhé či tretie manželky a navyše ženy žijú zo štatistického pohľadu o 7 rokov dlhšie ako muži) ocitli v spoločenskom aute a nemajú v úmysle sa s tým zmieriť. A dávajú doktorom a zdravotníckemu personálu zabrať. Najmä vtedy, ak si platili (alebo im platili ich manželia) zdravotné pripoistenie. V tom prípade boh ochraňuj sestričky a lekárov (a ešte viac lekárky, predovšetkým tie mladé a pekné). Muži sa, naopak, zosypávajú pri minimálnych bolestiach prevažne v mladom veku. Starší muži v snahe zaimponovať sestričkám či lekárkam (prinajmenšom ich z takej motivácie upodozrievam) necítia žiadnu bolesť,

ani keď im z očí tečú slzy. Existujú ale aj tvrdí chlapci. Liptovská Teplička je dedina na konci sveta. I z poslednej ďalšej dediny Šuňavy tam vedie desaťkilometrová cesta plná serpentín. Ak tam volali záchranku, išlo väčšinou o život. Keď tam kolega prišiel, našiel sediaceho Tepličana, ktorý si tlačil uterák na krvácajúcu ruku. „Pán doktor, obviažte mi to, aby som mohol ďalej robiť.“ Doktor s hrôzou zistil, že mužovi chýbajú tri prsty na ľavej ruke. „Tie sú tam za plotom,“ ukázal mu chlap. „Odrezala mi ich cirkulárka.“ „Musíte ísť do nemocnice,“ vyrazil zo seba doktor. „To neprichádza do úvahy. Ja mám tú pílu požičanú len na dnes, musím to dorobiť.“ Bolo veľmi ťažké tohto tvrdého chlapa prinútiť, aby sa nechal odviezť do nemocnice. Niekedy, pravdaže, bolesť stratí svoju kontrolnú činnosť, zvrhne sa na samoúčelnú a môže sa stať naozaj príšernou vecou. Sú choroby, ktoré sú sprevádzané neznesiteľnými bolesťami a keď vidím ľudí, ktorých postihli, tlačia sa mi slzy do očí. Či už sú to niektoré druhy rakoviny alebo „len“ spondylodiscitída, teda hnisavý zápal miechových nervov. Našťastie existujú opiáty, čo sú najsilnejšie prostriedky proti neznesiteľným bolestiam a chvalabohu sa ešte nenašiel nejaký blbec, ktorý by sa ich snažil zakázať so zdôvodnením, že ich použitie skracuje život – v tom by mal totiž pravdu. Ale ak človek zomrie o niečo skôr bez bolestí, namiesto toho, aby sa nekonečne dlho trápil, je to výraz ľudskosti v liečbe. To isté platí pri používaní marihuany pri nevyliečiteľne chorých. Modlím sa, aby sa nejaký taký jurista nenašiel, ale istý si nie som. Ako povedal Albert Einstein, sú len dve nekonečné veci – vesmír a ľudská hlúposť, pravda, pri vesmíre si tento génius nebol až tak úplne istý. Bolesť je úplne inak vnímaná v Európe než na Blízkom Východe. My sme vychovávaní po vzore Sparťanov, ktorí nesmeli ani muknúť, keď boli zranení v bojovej línii (aby nezneistili svojich susedov vo formácii), i keď to samozrejme nie vždy funguje a aj

Alpha medical   43


medzi Európanmi nájdeme dosť zbabelcov, ktorí umierajú už pri pohľade na injekčnú ihlu. V Oriente je to však úplne inak. Nie je náhoda, že Peržania a všetky nimi podrobené východné národy bojovali pri Thermopylách na opačnej strane. Emócie sa v Oriente nekrotia, emócie musia von. Pred pôrodnicou v meste Graz, kde už rodia takmer výlučne len ženy orientálneho pôvodu, stoja muži a počítajú výkriky rodiacich žien. Podľa intenzity a početnosti výkrikov potom ženy dostávajú za porodené dieťa (najmä ak je to syn) odmeny v zlate. Robiť kolonoskopiu u pacienta Shakaschwilliho, pôvodom z Gruzínska, je zážitok na celý život. Európanovi stačí normálne v priebehu vyšetrenia dávka 30 – 50 miligramov Propofolu, aby celé vyšetrenie spokojne prespal (Propofol navyše zabezpečuje krásne, často aj erotické sny). U nášho milého Gruzínca som potreboval 150 miligramov, len aby som mu mohol siahnuť prstom do konečníka a na celé vyšetrenie sme spotrebovali 550 (slovom päťstopäťdesiat) miligramov tejto narkotickej látky. Pretože pri prvom vyšetrení potreboval len 380 miligramov, bojíme sa všetci chvíle, kedy bude u neho kolonoskopia potrebná tretíkrát. Potrebná je, pretože milý Gruzínec trpí Crohnovou chorobou, ktorá pravidelné kontroly vyžaduje. Všeobecne je spotreba narkotík u orientálcov, ale aj u ľudí pochádzajúcich z Balkánu, dvojnásobná v porovnaní so Stredoeurópanmi. Prežívajú to jednoducho inak. Nezabudnem, ako som robil gastroskopiu manželke jedného kolegu, ktorá pochádza z Iránu. Distingvovaná, upravená a pekná dáma. Intelektuálka, hudobne nadaná, k láske k hudbe vychovala aj svoje dve dcéry. Vyštudovala právo, ovládala poéziu, proste s ňou bola radosť diskutovať. Avšak v okamihu, kedy mala prehltnúť tú hadicu, o ktorej sme jej tvrdili, že je to gastroskop, vyrazili jej orientálne rysy na povrch v netušenej intenzite. Bolo to ako výbuch sopky. Darmo sme zvyšovali dávku Midazolamu a Propofolu, kopala, hrýzla a škrabala. Dve sestričky a jeden kolega ju držali, aby som

44   inVitro

vôbec bol schopný doviesť vyšetrenie do zdarného konca. Keď sa to podarilo a ona sa po vytiahnutí gastroskopu z jej tráviaceho traktu ako zázrakom v jednej sekunde upokojila, utrel si kolega Feyerl spotené čelo a povedal: „Dokážeš si predstaviť pracovať v týchto krajinách v pôrodníctve?“ Nedokázal som to. Niekedy je dosť ťažké bolesť lokalizovať, čo inak veľmi pomáha pri stanovení diagnózy. Mnoho pacientov ale bolí „všetko“. Potom je to ťažké. Často je to len výkrik osamelého starého človeka, aby na seba upútal pozornosť. A keď ho potom prehmatávam a jeho bolí hrudník, brucho, hlava, nohy aj ruky, neostáva mi, než konštatovať: „Babička, vás nebolí telo, ale duša.“ Samozrejme, ani lekár nie je uchránený od bolestivých syndrómov. Je to praktické. Ak sa môžete rozprávať s pacientmi na základe vlastnej skúsenosti, zvyšuje to dôveru i optimizmus pacienta. Pán doktor to mal tiež a žije a dokonca ani nevyzerá až tak zle. Šanca na prežitie sa tak zvyšuje a niekedy sa zlepší dokonca aj ochota pacienta podieľať sa na liečebnej gymnastike. Ale to iba niekedy. Väčšina pacientov túži po ničnerobení a zázračnej tabletke. Tú máme k dispozícii len zriedkakedy. Opiáty tlmia bolesť a zlepšujú náladu. Po mojej operácii kolena som dostal na týždeň tabletky Hydalu. Bolesti som síce nemal žiadne, ale nikomu som to nepovedal, pretože som bol týždeň v skvelej nálade, skrátka „high“. Niekedy, a to dosť často, sú bolestivé stavy zavinené športom. „Sport ist mord,“ hovoria Rakúšania a napriek tomu sa stále stavajú na lyže a lozia po horách. Ja som si roztrhol skrížený väz v ľavom kolene pri volejbale na pláži v Turecku. Pravdaže, ak môže Čech nastúpiť do tímu sveta proti Rusom, tak neodolá. Ešte som v prvom sete dokázal zaraziť loptu na 13:8, ale po dopade do piesku som sa už odplazil po štyroch. Menisky v tom istom kolene mi praskali pri tenise.

2 ×

Všeobecne je spotreba narkotík u orientálcov, ale aj u ľudí pochádzajúcich z Balkánu, dvojnásobná v porovnaní so Stredoeurópanmi.

„Ak sa môžete rozprávať s pacientmi na základe vlastnej skúsenosti, zvyšuje to dôveru i optimizmus pacienta. Pán doktor to mal tiež a žije a dokonca ani nevyzerá až tak zle.“


„Dna vie bolieť poriadne, nie nadarmo vraj cisár Žigmund prehral bitku na Vítkove preto, že keď zavelil k útoku, dostal záchvat dny a ‚revúceho od bolesti ho odniesli do stanu‘. “

Ale odolajte za stavu 5:4 a 40:30, keď súpera zatlačíte na základnú čiaru a on sa pokúsi o lob. Nevyskočte! Vyskočil som. Burzitída v pravom bedrovom kĺbe bola následkom prehnaného lyžovania a neskôr som ju dokázal dvakrát aktivovať pri horských výstupoch, prvýkrát na Eisenhut v Turracher Höhe, keď bol výstup skomplikovaný čerstvým snehom, ktorý občas dosahoval až výšku bedier. A môjmu bedrovému kĺbu sa niečo také vôbec nepáčilo. Pri výstupe na Triglav síce žiadne komplikácie nenastali, ale bedrový kĺb bol toho názoru, že prevýšenie 1 800 metrov je na neho skrátka priveľa. A inak než tou šialenou bolesťou, pri ktorej sa mi tlačili slzy do očí a napínalo ma na zvracanie, mi svoju nevôľu nevedel dať na vedomie. V každom prípade je výhoda, že taká burzitída raz prejde do chronického štádia a po niekoľkých rokoch ju proste prestane baviť bolieť. Pokiaľ však nevyrazíte do Tatier na Javorinskú Širokú so sprievodcom Svetozárom (to je však už iná kapitola, o ktorej som písal na mojom webe). Dobre, uznávam, že pri týchto bolestivých stavoch som nebol úplne bez viny. Možno dokonca aj pri obličkovej kolike, pretože som pri dvojhodinovom tenisovom zápase, na pre mňa maximálnej úrovni, zabudol piť. Samozrejme, sadnúť si s kolikou do auta a ísť do nemocnice môže len blbec s titulom doktor medicíny.

Hoci to bol len jeden kilometer, musel som päťkrát zastať, aby som sa mohol vyvracať z okna. Našťastie to bolo v noci a na horskej ceste k nemocnici boli síce nepríjemné serpentíny, ale žiadna premávka. Migrény mohli byť dôsledkom nesprávneho držania tela, ktoré máme všetci. Sedíme pri stole a za počítačom, hlava visí na dvoch krčných stavcoch (konkrétne na piatom a šiestom), kým ostatné sa ulievajú. Raz sa tie dva preťažené stavce naštvú a dajú vám to na vedomie. Viac ako deväťdesiat percent pacientov, ktorí navštevujú našu ambulanciu s bolesťami v hrudníku a s panickým strachom z infarktu, majú jednoducho blokádu medzi týmito dvoma stavcami. Mne sa za prvé dva romány, kedy som nad písacím stolom strávil hodiny a hodiny, telo pomstilo migrénami. Migréna je hrozný stav. Začne vám slziť oko, potom bolí ucho, potom to slziace oko, potom aj všetky zuby na jednej strane a to v hornom aj dolnom rade. Tí, ktorých už bolel JEDEN! zub, vedia, čo to je. Radšej si ani nepredstavujte, aké to je, keď bolia všetky! Princípom je kŕč svalstva ciev, ktoré vyživujú tú polovicu hlavy. Vraj pomáhajú tabletky. Mne nepomohli. Jedinou možnosťou bolo zatvoriť sa do spálne, zatiahnuť rolety, eliminovať akékoľvek zvuky a pokúsiť sa zaspať. Ak sa to podarilo, zobudil som sa väčšinou bez bolesti. Ak nie... Správne som usúdil, že príčinou mojich bolestí je zablokovaná chrbtica. Navštevoval som ortopédov, manuálnych terapeutov, ale nič nepomáhalo. Vyslobodenie prišlo dosť nečakane. Prechádzal som po diaľnici okolo mestečka Kindberg. Majú tam pekný zámok na kopci. Chcel som sa na neho pozrieť a otočil som hlavu. V krčnej chrbtici to ruplo, zareval som od bolesti a chvíľu som nevidel a nepočul – v tej chvíli som mal naozaj šťastie, že som v stokilometrovej rýchlosti nespôsobil nehodu. Ale od tohto momentu migrény ustali. Stavec sa mobilizoval, tajne podozrievam zo zlepšenia ovčie kože, ktoré mi vtedy darovala mama a na ktorých som v tej

dobe spával. Odvtedy to radím pacientom, ktorí majú podobné problémy, ako som mal v tom čase ja. Záchvat dny som si však rozhodne nezaslúžil. Začalo to nenápadnou bolesťou v základnom kĺbe palca na ľavej nohe. Už som síce raz záchvat dny zažil. Ale to bolo v Prahe, po porcii divokého prasaťa a troch pivách. Tentoraz som príznakom nevenoval žiadnu pozornosť. Predsa som ten týždeň predtým nejedol prakticky žiadne mäso a za celý týždeň sme vypili s mojou ženou jednu (slovom JEDNU!) fľašu prosecca. Prečo by som teda mal dostať záchvat dny? Dostal som ho. V nedeľu ráno bol už kĺb modrofialový a bolel priam šialene – desať bodov na desaťbodovej stupnici. Dna vie bolieť poriadne, nie nadarmo vraj cisár Žigmund prehral bitku na Vítkove preto, že keď zavelil k útoku, dostal záchvat dny a „revúceho od bolesti ho odniesli do stanu“. A jeho vojsko bez veliteľa potom dostalo od Husitov na frak. Ja som sa do stanu alebo do postele nemohol nechať odniesť. Problém bol totiž v tom, že som mal v tú nedeľu službu, takže som musel ísť do nemocnice. Autom! Každé preraďovanie bolo priam peklom, vchádzal som na kruhové objazdy na trojke a potom, ako som čiastočne doskákal na jednej nohe a čiastočne sa doplazil na oddelenie, postavili ma na nohy dve tabletky kolchicínu. O jedenástej som už robil vizitu. Samozrejme, ďalšie moje auto už má automatickú prevodovku. Keď sa ma niekto pýta prečo, odpovedám – „preto!“ Zaujímavú hypotézu mala moja nevesta, ktorá bola toho názoru, že tento záchvat mohol byť následok svadby mojej netere, ktorá sa konala o týždeň skôr v Bratislave. Problém bol v tom, že v osudnú sobotu, keď sa neter vydávala, som mal službu a preto som sa jej svadby nemohol zúčastniť. Pre nevestu som mal len takúto odpoveď: „Super vec, vy ste jedli a pili a ja za vás dostanem záchvat dny!“ Niekedy má človek právo domnievať sa, že je k nemu jeho vlastné telo nespravodlivé.

Alpha medical   45


Z D RU H EJ S T R A N Y

Aj správne sedenie sa dá naučiť Pred piatimi rokmi si vyzul topánky. Natrvalo. Odvtedy skúma svet a ľudské telo cez bosé nohy. Zdravú chôdzu a chodidlo vníma ako základ správneho držania tela. Matúš Svinčák z Banskej Bystrice je pohybový kouč a inštruktor prirodzených cvičení s vlastným telom. Učí, ako sa správne hýbať a ako si vytvoriť zdravé pracovné miesto.

Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: Michal Patrovič

46   inVitro


Aj správne sedenie sa dá naučiť

Zdravej chôdzi sa venujete profesionálne. Čo vás k tejto práci priviedlo? Začalo to prvým kurzom kondičného trénera, neskôr som vyštudoval fitness a učiteľstvo telesnej výchovy a športu v Brne. Študoval som ten najzaujímavejší systém, aký poznám – ľudské telo a jeho pohybový aparát. Cez reflexnú terapiu som sa dostal aj k informáciám o vnútorných orgánoch a tak mám možnosť prepájať všetky znalosti do jedného celku. S akými problémami za vami ľudia prichádzajú? Najväčším problémom je, že nevedia chodiť. Môže za to poloha panvy, držanie tela, spôsob pokladania nohy, odrazu, teda práce celého chodidla. Po niekoľkých nápravách a uvoľnení stuhnutých pohybov bola aj pani s artrózou kolien schopná vyjsť po schodoch svižne a s oveľa menším obmedzením. Bez prípravy by si však neuvedomila, čo robí zle. Kolená vôbec nepoužívala, teda neohýbala ich v správnu dobu, pri došlape. Dostávali sa tak do nesprávneho smeru a pod príliš veľkým tlakom do ohybu. Môže za naše trápenia s chrbtom časté používanie mobilov a tabletov? Rád by som všetko jednoducho zvalil na používanie tabletov a počítačov. Ale nie je to tak. Je to necitlivosťou k vlastnému telu. Často ani nevieme, kde máme ruku, nohu, nezaoberáme tým, či máme šiju v napätí alebo prečo chce mať moje telo prekrížené nohy pod stoličkou. Ďalšou podstatnou súčasťou je aj pohybový režim – sedíme viac ako stojíme alebo sa prechádzame. Jednej klientke som dal spočítať, koľko času za deň presedí. Dostala sa k jedenástim hodinám! Všímajte si, kde všade sedíte alebo ste v statickej polohe – v práci, v škole, pri štúdiu, v aute, v dopravných prostriedkoch, či pred televízorom. Ak nezmeníme toto prostredie v náš prospech, k ná-

Mgr. Matúš Svinčák Narodil sa 5. februára 1985 v Martine, kde aj vyrastal.

prave nepríde. Dôležitý je tiež pitný režim. Voda zabezpečuje funkčnosť svalov, šliach, väzív, kĺbov aj medzistavcových platničiek.

Počas štúdia informatiky ukončil v roku 2012 magisterské vzdelanie na Fakulte Sportovních studií Masarykovej Univerzity v Brne, kde založil Ventro – centrum pohybu. V roku 2015 sa

Prešli ste si aj vy nejakými problémami s chrbticou? V mladosti mi diagnostikovali Scheuermannovu chorobu, ktorá spôsobuje deformáciu hrudných stavcov a Schmorlove uzly – hernie uzlov, nezvyčajne v oblasti drieku. V dôsledku sedavej práce informatika som mal aj bolesti pod lopatkou. Moje problémy boli následkom spadnutej klenby na nohe. Občas som si prešiel aj nejakými seknutiami. Odkedy viem používať chrbticu cez svaly chrbta a brucha, poznám aj rýchlu nápravu.

s ním presunul do Banskej Bystrice, kde vedie workshopy zamerané na zdravé držanie tela pri sedavom zamestnaní. V súčasnosti sa venuje aj osvete o zdravom pohybe tela formou tvorivých dielní a prednášok ako člen neziskovej organizácie Univerzita vedomého života. Je spoluautorom úspešného projektu balančných plošín Tancúchy.

Alpha medical   47


Z D RU H EJ S T R A N Y Chrbtica, ani medzistavcové platničky nebolia. Problém objavíme až vo chvíli, keď niečo začnú ovplyvňovať svojím posunutím.

„Ak žijem rovnaký životný štýl ako rodičia, môžem očakávať rovnaké problémy. Dokážem sa z nich však aj poučiť. Rodičia môžu ovplyvniť vývoj dieťaťa nielen tým, že budú do neho zasahovať, ale aj tým, že budú meniť svoj prístup.“

Je ochorenie pohybového aparátu dedičné? Do istej miery je, ale všetko sa dá ovplyvniť. Čím ďalej, tým viac sa stretávam s tým, že čo telo vytvorilo, s tým sa dokáže aj vysporiadať a vyliečiť to. Ani ochorenia nevznikajú náhodou. Ak žijem rovnaký životný štýl ako rodičia, môžem očakávať rovnaké problémy. Dokážem sa z nich však aj poučiť. Rodičia môžu ovplyvniť vývoj dieťaťa nielen tým, že budú do neho zasahovať, ale aj tým, že budú meniť svoj prístup. Deti mnohé odpozorujú a potom odpozorované skúšajú. Ťažko naučím dvojročné dieťa našľapovať potichu, keď má doma pohybový vzor v rodičovi, ktorý dupe. Najprv učím zmenu rodičov. Čo všetko spôsobí zanedbávanie problémov s držaním tela, či následnej bolesti chrbta? Vlastne všetko. Chrbtica je po celej svojej dĺžke nosičom miechy a prvým bodom napojenia nervov celého tela. Ak kdekoľvek na tejto dráhe vznikne problém, ovplyvní to všetko – od vnútorných orgánov až po pohybový aparát. Ak nevieme nájsť príčinu problému, zvaľuje sa to na chrbticu. Neurológ má potom veľa práce s od-

48   inVitro

haľovaním miesta problému. Môžeme si to predstaviť ako skrat na elektrických vodičoch. Auto by hlásilo poruchu na motore, pritom to tak v skutočnosti nie je. Aj v tele sa to prejavuje podobne – zlým držaním tela môžeme prísť k blokáde v hrudnej oblasti. My to tam však nepocítime. Napätie v svaloch chrbta, nerovnováha sa vinie celým telom až to odnesie koleno. Alebo nás, naopak, na druhom konci začne bolieť hlava. A to je len pohybový aparát. Ak si predstavíme podobné fungovanie vnútorných orgánov, pochopíme, prečo fungujú jogové cvičenia na podporu zdravia celého tela. Problém s chrbticou môže spôsobovať aj migrény, bolesti hlavy, závrate, dvojité videnie, stratu pamäte, vysoký krvný tlak či chronickú únavu. Nemali by sme žiadnu bolesť ignorovať? Presne tak! Chrbtica, ani medzistavcové platničky nebolia. Problém objavíme až vo chvíli, keď niečo začnú ovplyvňovať svojím posunutím. Zo začiatku nás bolia svaly, šľachy a väzivá. Tie však relatívne dobre regenerujú, preto po krátkej chvíli niekedy bolesť prejde. A preto si ju dovolíme ignorovať. Ak sa to opakuje, telo nerovnomerne stabilizuje konkrétnu partiu, čím sa nás snaží zachrániť ešte pred horším držaním tela. Ak v tejto zlej pozícii ostávame dlhšie, prijmeme ju za východiskovú. Pri náprave cvičením si musíme opäť uvedomiť roviny tela. Preto učím ľudí k citlivosti k vlastnému telu. Sledovaním sprievodných signálov môžeme vopred odhaliť a odstrániť napríklad aj opotrebovanie bedrových kĺbov, ktorým by hrozila výmena. O ergonómii sa najčastejšie hovorí v súvislosti s kancelárskym zariadením. Poznáme ergonomické stoličky, stoly či počítačové myši. Majú tieto pomôcky naozaj taký zázračný efekt, ako sľubujú? Ergonómia je veda o tom, aby sa nám dobre pracovalo a prispôso-

bili sme tomu pracovné prostredie. Aby sme čo najmenej podliehali vplyvom okolia a čo najmenej mu prispôsobovali svoje telo. Ak si nastavíme pomôcky tak, aby telo bolo na nich uvoľnené a prirodzené, potom budú fungovať. O to sa snažia prirodzene všetky ergonomické pomôcky. Rozmery tela každého z nás sú však jedinečné a tak prichádzajú pomôcky, ktoré sú všemožne nastaviteľné. Výsledkom potom je, že používateľ nevie čo s nimi a ostávajú nevyužité. Pri sedení treba vyriešiť predovšetkým základný problém so vzájomnou výškou stola a stoličky. Bývalý kolega informatik sa musel kvôli syndrómu karpálneho tunela preučiť pracovať s myšou na opačnú ruku. Pri používaní ergonomickej myši sa celý naradostený mohol vrátiť k jeho primárnej ruke. Táto myš ho podporila v správnejšej polohe. Neodstránila však príčinu – ktorou bolo nesprávne držanie ramena. Ako sa nastavuje správne sedenie? Začnime nastavovať sed mimo stola, len na stoličke. Mali by sme sedieť na sedacích kostiach s oporou rozloženou na celých chodidlách. Výška stoličky má dovoliť chodidlám opierať sa rovnomerne celou plochou o podlahu. Často je to však oveľa nižšie než si zvykneme nastavovať. Panva musí bez väčšieho vplyvu dokázať sedieť na sedacích kostiach. V tejto polohe chrbtica prirodzene vyrastá priamo nahor a hlava sa narovnáva do vzpriamenej pozície. Už toto nastavenie sa zdá ľuďom zázračné. Problém nastáva, keď k stoličke pridáme stôl. Ak s uvoľnenými ramenami ohneme ruku v lakti do pracovnej pozície (keď na klávesnicu počítača, tak pri tele, pri písaní mierne od tela, pri šití pred telo) vidíme, že pod počítač sa písací stôl nehodí. Musíme preto zvýšiť stoličku a k tomu dodať aj podnožku, aby sme zachovali pôvodne nastavený sed s oporou na zemi. Pri práci s počítačom by mal byť monitor v polohe, akoby sme sa pozerali do


Aj správne sedenie sa dá naučiť

zrkadla – v monitore by sme mali vidieť čelo aj tvár, výška očí je približne v hornej tretine plochy monitoru. To je najdôležitejšie pravidlo. Až potom sa hráme s detailmi rozloženia klávesnice, myši a prípadne dokumentov. Medzistavcové platničky sa vekom stenčujú a vysychajú. V tridsiatke už máloktorá nevykazuje známky starnutia. Dá sa tento proces spomaliť, či dokonca zastaviť? Opäť si pomôžem príkladom s autom. Keď ho necháme ležať ladom, tak hrdzavie, kolesá vŕzgajú a motor sa po pár rokoch státia už nechce rozbehnúť. Rovnako fungujú aj pohyblivé časti nášho tela. Radím ich preto používať v bežnom živote. Všetkých 23 platničiek. Kolenné chrupavky šesťdesiatročných vysokohorských nosičoch sú v rovnakej kondícii ako u mladých mužov – pretože ich zaťažujú svojou prácou. S medzistavcovými platničkami je to rovnako. Ak ich nepoužívame, naše telo ich nebude potrebovať a nesústredí sa na ich regeneráciu. Dôle-

žitý je aj pitný režim, vďaka ktorému sa v tele distribuujú živiny. Telo samotnej platničky je tiež z veľkej časti tvorené vodou. A keďže voda musí v tele prúdiť, nezanedbateľný je pohybový režim. Taký, pri ktorom budeme chrbticu zaťažovať všetkými smermi. Prirodzene, postupne, s dostatočným rozpohybovaním. Povrch chodidla obsahuje tisíce nervových zakončení, podobnú citlivosť máme ešte na rukách a na pohlavných orgánoch. Je to preto, aby sme mali len šteklivé nohy alebo je v tom čosi viac? Tieto zakončenia nám majú pomáhať pri chôdzi a chrániť nás. Keď chodíme alebo beháme, nohy prirodzene túžia cítiť, čo sa pod nimi deje. Dáva im to možnosť okamžite sa prispôsobovať rôznorodosti povrchu a stabilizovať náš krok. Chodidlo má v sebe dynamometrickú mapu, ktorá zabezpečuje rovnováhu a kontrolu pohybu. Vďaka vnímaniu povrchu nám chodidlá pomáhajú držať telo vzpriamene – touto biolo-

gickou spätnou väzbou chodidlo vysiela dôležité informácie nervovej sústave a tak napomáha udržiavať rovnováhu. Ak však nosíme topánky, schopnosť chodidiel vnímať povrch pod nimi sa výrazne znižuje, utlmí alebo až dokonca vyradí z hry celý systém zmyslovej spätnej väzby. Je chôdza v topánkach pre človeka neprirodzená? Telo nebude robiť nič navyše, čo by potrebovalo pre svoj pohyb. Ak podrážka pohyb tlmí a pruží, vyhodnotí to tak, že už nemusí použiť túto akciu v chodidle. Ak je k tomu navyše topánka neohybná, telo nájde spôsob, ako túto prekážku obísť. Väčšinou vytočí špičky, aby sa aspoň malá časť pohybu mohla udiať v členku pri odraze. Získame tak nesprávny smer pohybu – takzvaný zlý stereotyp. Vynechanie práce niektorých častí tela ako sú členok, chodidlo, systému členok-koleno-bedrový kĺb, je pre náš pohyb neprirodzené. V takom prípade sa niektoré svaly nezapájajú a môžu atrofovať, ochabovať.

Alpha medical   49


Z D RU H EJ S T R A N Y

Kontrola na podoskope

„Pri chôdzi sa noha dokáže zväčšiť do dĺžky aj do šírky v prstovej oblasti o jeden až dva centimetre. Ak to priestor topánky nedovolí, noha je ako vo zveráku.“

Vysoký podpätok už v najstarších civilizáciách vyjadroval spoločenské postavenie ich nositeľa. V stredoveku ich nosili ľudia aj ako chranu odevu, keďže neexistovala kanalizácia. Ako na chodidlá a chrbticu vplývajú vysoké podpätky? Každá zmena v položení nohy vplýva na celé telo. Ak by sme pre správnu chôdzu potrebovali mať vyššie pätu, nenarodili by sme sa tak? Ak pätu zodvihneme podpätkom, je to podobné stavbe domu na základoch, ktoré nie sú vodorovné. Vyvýšená päta vedie k naklopeniu panvy dopredu a presunutí ťažisko výrazne dopredu. Núti nás k zmene uhla v členkoch, kolenách, bedrách, chrbta, ramien a krku, čo vedie k rôznym zraneniam a bolestiam. Chodenie v topánkach s vysokým podpätkom výrazne skracuje a ponecháva v dlhodobom napätí lýtkové svalstvo a achillovu šľachu, spôsobuje bolesť kĺbov na brušku chodidla. Je dôležitý aj tvar topánky? Samozrejme. Do topánky sa majú komfortne vojsť všetky prsty. Chodidlo je prirodzene vpredu rozšírené z dôvodu stability, a pri kroku sa prsty a chodidlo rozťahujú, aby tlmili záťaž.

50   inVitro

Rozloženie prstov naznačuje pripravenosť k ďalšiemu kroku. Zapojenie všetkých prstov naraz je predpokladom správneho odrazu. Pri chôdzi sa noha dokáže zväčšiť do dĺžky aj do šírky v prstovej oblasti o jeden až dva centimetre. Ak to priestor topánky nedovolí, noha je ako vo zveráku. Súčasná štandardná obuv je vpredu zúžená, jej tvar nerešpektuje tvar chodidla. Aké to môže mať následky? Vznikajú rôzne problémy a deformity chodidla ako vybočené palce – halux vlagus, kladivkové prsty, ploché nohy, mozole, otlaky, kurie oká, zarastanie nechtov, či zápaly plantárnej fascie. A nielen to. Keďže ide o základňu tela v stoji, mení sa mechanika celého držania tela! Je to ako s tým domom, ktorý má nesprávne postavené základy. Nemôžeme sa čudovať problémom chrbtice, keď sa nepozrieme aj na používanie topánok. Topánky nie sú zodpovedné len za deformity v oblasti nohy, ale tiež majú vplyv na všetky spomenuté problémy s chrbticou, či opotrebovanie kolenných a bedrových kĺbov, nefunkčnosť kĺbov v oblasti panvy.


Aj správne sedenie sa dá naučiť Ak pätu zodvihneme podpätkom, je to podobné stavbe domu na základoch, ktoré nie sú vodorovné.

Čo je to barefoot? Je to prístup, ktorý hovorí o bosej nohe ako o dokonalom nástroji pre použitie v rámci ľudského pohybu. Barefoot sa stal životným štýlom mnohých ľudí, aj mojím. Tiež sa tak označuje spôsob obúvania do takzvaných barefoot, alebo bosonohých topánok. Vďaka priestoru, ktorú táto obuv poskytuje nohe, sa v nej môžeme pohybovať ako naboso. Podrážka barefoot topánok musí byť rovná, tenká, ohybná a bez tlmenia, aby sme mali kontakt s podkladom, po ktorom kráčame. Získame tak cit pre chôdzu. Ďalším bonusom je priestor pre prsty, aby sme

mohli silu odrazu vykonať bez ovplyvnenia. Noha sa môže v takých topánkach nerušene rozšíriť do šírky a natiahnuť do dĺžky v každom kroku tak, ako potrebuje. Preto v každej, nielen barefoot topánke, potrebujeme aspoň 1,2 cm priestoru vpredu. Topánky nesmú byť nadoraz. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že chôdza v barefoot topánkach je pre začiatočníka náročná. Nielenže som chodila pomalšie, kratšími krokmi, zakopávala som, ale pri chôdzi som cítila lýtkový aj sedací sval…

Topánky nás preučili pri chôdzi dopadať na pätu vďaka tlmeniu a zvýšenému podpätku. V prvých týždňoch chôdze naboso alebo v barefoot obuvi teda človek cíti únavu z jemných pohybov chodidla v šľachách a svaloch nohy. Bosé chodidlá sú však najlepším nástrojom pri dotyku so zemou pre chôdzu a beh. Sú na to uspôsobené tvarom, aj funkciou. Kedy ste prvý raz počuli o chôdzi naboso? Prvé informácie o barefootovej obuvi som ignoroval. Tvrdil som, že noha potrebuje podporu. Nevedel som si predstaviť, že niečo také môže fungovať. Čoraz viac som si však všímal, že ľudia sa vyzúvajú a behajú naboso. To ma zaujalo a tak som navštívil konferenciu o chodidle a na zaujímavej prednáške o nohe som sa dozvedel, že jeden smer fyzioterapie pracuje s bosou nohou. Začal som sa podrobnejšie zaoberať funkciou chodidla. Bol to chýbajúci diel do skladačky o držaní tela a potrebná súčasť mojej práce kondičného trénera. Bolo to v roku 2013 a ďalších šesť mesiacov mi trvalo, kým som bol psychicky pripravený vyzuť sa na verejnosti a potvrdiť to, čo som sa teoreticky naučil. Spomeniete si na svoj krst bosou nohou? Prvý deň som bol akoby omámený. Svet mal zaujímavejšie farby a všetko som vnímal intenzívnejšie. Išiel som na obed s kolegami. Smiali sa, že si objednajú jedlo a mne papuče. Odvtedy som predlžoval svoje bosé trasy, a raz som si so sebou nevzal už ani topánky do zálohy. Myslím, že do mesiaca som bol už ‘v poriadku‘. Reakcie okolia sú vždy zaujímavé, pretože odrážajú aj moje vnútorné nastavenie. Keď som rozmýšľal, či mi chôdza naboso ešte niečo prináša, počúval som od ľudí negatívne komentáre. Keď som sa upokojil, začal som stretávať ľudí, ktorí sa zaujímali o to, prečo to robím a čo mi to prináša. Aj dnes ma ešte vnímajú ako atrakciu, väčšinou si však ani ne-

Alpha medical   51


Z D RU H EJ S T R A N Y

všimnú, že som bosý. Len podľa iného spôsobu chôdze zistia, že som bosý. Keď som mal v roku 2018 na nohách namaľované topánky, mnohí v okolí si ani nevšimli, že skutočnosť je iná. Nie je terén v meste pre chôdzu naboso nebezpečný? Bývam v Banskej Bystrici a zatiaľ som žil a pohyboval sa vo väčších mestách. Skúseností s tvrdými povrchmi mám teda neúrekom. Najmenej príťažlivá je štrková cesta alebo rozbitá asfaltová cesta s kamenným posypom. Ak po takomto povrchu idem s turistami, ktorí majú turistické topánky a dupú, ja pri chôdzi takmer bežím – používam došľap cez prednú časť nohy. Našťastie beh a položenie nohy v takej chvíli bolí paradoxne menej ako chôdza. Naboso chodím aj v zime. Kedysi som veril tomu, že od nôh človek ochorie. Odkedy som sa však vyzul viem, že to tak nie je. Citlivo vnímam, kedy mi nohy už omŕzajú a treba sa obuť alebo ísť na chvíľu do tepla. V akých prípadoch by sa ľudia mali vyhnúť chôdzi naboso? Chôdzi naboso či v barefoot obuvi treba venovať zvláštnu pozornosť, pretože je pre naše telo novým pohybom. Zaneprázdnení ľudia, ktorí nemajú čas niečo meniť, alebo sa nedokážu prestať ponáhľať, budú trpieť. V prípade, že pri chôdzi naboso budú používať ďalej tvrdý „topánkový“ spôsob našľapovania. Veľkú pozornosť musíme venovať diabetikom s rozvinutou neuropatiou dolných končatín. V ich prípade treba sledovať stav kože na chodidlách kvôli zraneniam. Niektoré štúdie však hovoria o tom, že zlepšenie prekrvenia dolných končatín pri chôdzi naboso v prípade diabetikov pozitívne ovplyvňuje liečbu neuropatie. No pri chôdzi v kontrolovanom priestore bez ostrých predmetov. Stále však platí, že chôdza naboso alebo v barefoot topánkach je slobodným rozhodnutím každého. Odporúčam ju minimálne vyskúšať.

52   inVitro

Čo všetko nevieme o našich chodidlách? Chodidlá sú majstrovské dielo nášho tela. V jednom chodidle sa nachádza 28 kostí, 37 kĺbov, medzi nimi sieť 107 väzov. Okolie kostí chránia a spájajú chrupavky, je v nich 19 rôznych svalov a 19 šliach. V chodidle je vyše 250-tisíc potných žliaz, ktoré dokážu denne produkovať asi 300 mililitrov potu. V neposlednom rade je tu plantárna fascia – väzivové tkanivo, ktoré sa ťahá naprieč ploskou cho-

didla, ktorá spája prednú časť s pätou a poskytuje tlmenie. Nuž a hlavne ich nevieme precítiť, keďže majú toľko súčastí a my máme ‚tak málo času‘ sa im venovať.


TREC KREC INDIKÁTOR STAVU IMUNITY Moderný genetický test, ktorým otestujete bunkovú aj protilátkovú imunitu ešte pred nástupom klinických prejavov imunodeciencie.

CENA VYŠETENIA PE SAMOPLATCOV

50 €

AKO z 3 kvapiek kapilárnej krvi z päty alebo prsta

TO najmä novorodenci

KEDY ihneď po narodení, najneskôr pred prvou živou vakcínou

VÝSLEDKY do 15 pracovných dní po odbere

www.alphamedical.sk


POSTARAJTE SA O ZAJTRAJŠOK UŽ DNES.

ROZSIAHLY ZÁCHYT DIAGNÓZ

SPOĽAHLIVÁ ANALÝZA

trizómie 21, 18, 13, pohlavie plodu a aneuploidie XY

európskym trhom overená kvalita testu

RÝCHLOSŤ

výsledok do 10 dní

UVÁDZACIA CENA

339 € Viac info: www.alphamedical.sk/tomorrow

Exkluzívny Exkluzív vny p partner artn na Slovensku


KO M E N TÁ R

Daj si tabletku a netráp sa! Elena Akácsová publicistka

Sú dva typy ľudí na svete: Takí, čo si strihajú nechty najprv na pravej ruke, a takí, čo začnú ľavou. Tí, čo začínajú ľavou rukou, milujú viac život. Chcú si užiť to príjemnejšie najprv. Skôr, ako to začne byť ťažšie. Takto rozdelila ľudí hrdinka filmu Larsa von Triera Nymfomanka. Ona, samozrejme, strihá zásadne najprv ľavú ruku, lebo potešenie má byť vždy na prvom mieste. Zabudla spomenúť, že je praváčka a že existujú ľudia ako napríklad ja. Som ľaváčka naučená písať pravou, mám obidve ruky rovnako nešikovné, takže je celkom jedno, ktorou začnem. Furt je to pre mňa náročné, neužijem si strihanie nikdy. Iste, toto nymfomankovské delenie ľudí je pritiahnuté za vlasy, ale v podstate vystihuje rozdiel medzi pôžitkármi a askétmi. Teda tými, čo si užívajú a nemyslia na následky. A tých druhých, čo si odriekajú a veria, že sa tak v budúcnosti vyhnú problémom. A to sa týka aj bolesti. Mám kamarátku, ktorej prístup ku životu patrí jednoznačne do prvej kategórie a dal by sa zhrnúť do vety: daj si tabletku a netráp sa! Bolí ťa hlava? Daj si ibalgin. Máš stres? Daj si magne bé alebo si choď dať predpísať niečo silnejšie. Máš návaly tepla, daj si pichnúť hormóny. Lenže ja nie som naučená jesť tabletky len tak mirnix-dirnix. Mám v sebe akúsi brzdu, že lieky sú krajný prostriedok. Brzdí ma podvedomý strach, že ak už mi aj neuškodia vedľajšími účinkami, tak je tu vždy nebezpečen-

stvo, že si na ne zvyknem a časom budem musieť dávky zvyšovať. Radšej dnes pretrpím bolenie hlavy bez ibalginu, ako by som zajtra mala do seba ládovať konské dávky liekov a trpieť neznesiteľne. Kamarátka nad tým nechápavo krúti hlavou. Prečo sa máme trápiť bolesťou, aj keď znesiteľnou, keď pomoc je jednoduchá, rýchla a účinná? Prečo? Lebo bolesť má svoj evolučný význam. Možno poznáte to ošúchané klišé z filmových trilerov. Človek s priestrelom hlavy alebo so sekerou zaťatou do temena čulo pobehuje po pľaci a až keď sa zbadá v zrkadle, všimne si, že tá krv všade naokolo je jeho. Až v tej chvíli to s ním sekne o zem. Alebo teda, ak je to superhrdina, rýchlo si to zafačuje a ďalej zachraňuje svet. Dlho som si myslela, že to je len scenáristický výmysel, aby sme sa v tej napätej chvíli trochu uvoľnili alebo čo. No ale potom som sa dočítala, že čistý priestrel hlavy bolí menej ako odreté koleno. A nie je to len preto, že telo bolesť krátkodobo nevníma, lebo je v šoku, ktorý slúži na to, aby poranený neodpadol od bolesti hneď a vládal utiecť do bezpečia.

Keď nám stačí dať si tabletku, nedoprajeme si pokoj na lôžku Kontroverzný český profesor biológie Stanislav Komárek vysvetľuje tento paradox tým, že vnímanie bolesti sa u nás vyvinulo pred miliónmi rokov a slúžilo na to, aby nás upozornilo na zranenia, ktoré boli ako-tak liečiteľné bez pomoci modernej medicíny a farmácie, najčastejšie tichom, teplom,

tekutinami a pokojom na lôžku. Aj dnes nás bolesť po zlomenine, pretrhnutí šľachy či silnom údere núti odpočívať, takže poranenie sa môže rýchlejšie zahojiť. Bolesť je teda súčasť akejsi samoochrany tela. Je varovným signálom, ktorý nám hovorí, že niečo v našom tele nie je v poriadku a máme zvoľniť tempo, lebo zomrieme. Možno napokon zomrieme aj keď to tempo zvoľníme, ale bolesťou sme od tela dostali poslednú výzvu pred odchodom. Lenže evolúcia našich nervových zakončení je oveľa pomalšia ako moderná medicína, ktorá nás udrží pri živote aj s priestrelom hlavy. Je tiež pomalšia ako moderná farmakológia, ktorá dokáže účinne tlmiť bolesť, takže dokážeme behať aj s dochrámaným telom. O tom dobre vie aj hokejista Boris Valábik (rozhovor s ním nájdete v tomto čísle na strane 36). Spomína, ako veľmi trpel po ťažkom otrase mozgu nielen preto, že nemohol hrať hokej, ale že nemohol brať žiadne lieky na utlmenie bolesti. Tá je totiž jediným symptómom, že ešte nie je v poriadku a má sa šetriť. Ak by ju potláčal, mohol by si myslieť, že je už v pohode, ísť na ľad a ublížiť si ešte viac. Keď nám stačí dať si tabletku, nedoprajeme si pokoj na lôžku, lebo vždy je tisíc vecí dôležitejších dnes, než naše zdravie zajtra. Keď nás neomíňa veľká bolesť, nepôjdeme na nepríjemné vyšetrenia, aby sme zistili, čo nám vlastne je. A tak hltáme tabletky a fungujeme naplno, pokiaľ nás príčiny tej bolesti jedného dňa nezložia definitívne.

Alpha medical   55T É M A ČÍ S LA

Bolesť

74

88

102

Ovariálne cysty

Akútna apendicitída

Najčastejšie príčiny a diferenciálna diagnostika bolestí epigastria


T É M A ČÍ S LA

Bolesť ako test ľudskosti

MUDr. Marta Dobáková medicínska riaditeľka Alpha medical

Fyzická bolesť predstavuje jeden zo základných prejavov zápalu (rubor, calor, tumor, dolor a functio laesa). Jej význam pre ľudské telo spočíva v informovaní o priebehu nefyziologického procesu v dôsledku zmien lokálnych pomerov – to má význam najmä na miestach neviditeľných ľudskému oku. Vnímanie intenzity bolesti predstavuje výrazne subjektívny faktor. Rozlišujeme niekoľko druhov bolesti. Dôležitým poznatkom je, že každá bolesť, pri dlhom trvaní, stráca na svojom význame ako dôležitého obranného mechanizmu, a začína ovplyvňovať svojho nositeľa aj negatívnym, poškodzujúcim spôsobom.

58

inVitro


Bolesť

Úvod

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je bolesť „ne­ príjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo možným poškodením tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto poškodenia“. Podľa patofyziologického mechanizmu vzniku rozlišujeme bo­ lesť nociceptívnu, neuropatickú a psychogénnu, podľa etiológie nádorovú a nenádorovú, podľa trvania akútnu a chronickú. Z pohľadu etiky sa neriešenie bolesti u pa­ cienta zo strany zdravotníckeho pracovníka vníma ako porušenie základného ľudského práva, čo je spomenu­ té aj v Montrealskej deklarácii. Zvláštnym druhom bo­ lesti je fantómová bolesť, ktorá sa týka chirurgicky od­ stránenej končatiny (častejšie) alebo ktorejkoľvek inej časti tela. Objavuje sa typicky bezprostredne po ampu­ tácii alebo v priebehu jedného roka po nej. Táto bolesť je charakterom a lokalizáciou rovnaká ako bola bolesť pred amputáciou, z časového hľadiska je trvalá, kvalitou zvieravá, hlboká, pálivá, nezriedka vystreľuje ako „elek­ trický výboj“ a zásadným spôsobom prispieva u pacien­ ta k poruchám spánku a k znižovaniu kvality života.

Vzťah medzi spánkom, humánnym mikrobiómom, životným štýlom a vnímaním bolesti Skúmaníu baktérií v ľudskom čreve sa venuje výskum už dlhodobo. Ukazuje sa, že popri mnohých iných uži­ točných funkciách hrajú významnú úlohu aj v regulácii kognitívnych funkcií, v ovplyvňovaní nálad, spánku a vo vnímaní bolesti nositeľa vďaka produkcii viacerých hor­ mónov a neurotransmiterov, či ich prekurzorov, látok ako GABA, sérotonín, tryptofán (1, 2). Taktiež sú schop­ né znižovať senzitivitu organizmu voči bolesti, najmä viscerálnej (3). U pacientov s diagnózou fibromyalgia (čo je stále relatívne nedostatočne preskúmané ocho­ renie s neexistujúcimi špecifickými testami pre diag­ nostiku, charakterizované extrémnou senzitivitou na bolesť a výraznou bolestivosťou rôznych častí ľudské­ ho tela) sa potvrdilo, že zloženie črevných baktérií je odlišné od zloženia črevných baktérií u ľudí bez fibro­ myalgie (Tabuľka č. 1), a tieto výrazné odlišnosti nie je možné pripísať na vrub stravovacím zvyklostiam, užíva­ ným liekom, fyzickej aktivite, ani veku (1). Zdravším ži­ votným štýlom je možné pozitívnym spôsobom prispieť k rastu zdravotne prospešných baktérií v čreve – napr. konzumáciou jabĺk, ovsených produktov, medu a avo­ káda vďaka obsahu prebiotík. Podobne pravidelné cvi­ čenie dokáže zvýšiť množstvo a druhovú variabilitu prospešných baktérií o takmer 40 % (4, 5). Na druhej strane, užívanie antibiotík, toxíny a chemikálie prítomné v životnom prostredí, chemicky upravované potraviny a masívne používanie antimikrobiálnych dezinfekčných prostriedkov má z dlhodobého hľadiska negatívny do­ sah na zloženie prospešných črevných baktérií.

ALPHA MEDICAL VŽDY NABLÍZKU

do 24 hod.

• Výsledky rutinných vyšetrení poskytujeme do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória.

24/7

• Nonstop dostupnosť vyšetrení v rámci nepretržitej prevádzky našich nemocničných laboratórií.

• Call centrum 0850 150 000, ktoré je počas pracovných dní k dispozícii od 7:30 do 16:30 hod., na požiadanie vyrieši všetky akútne zvozy materiálu.

• Takmer celé územie SR je pokryté pravidelnými zvozmi a sieťou laboratórií.

• Špecializované vyšetrenia sústredené v centrálnych laboratóriách umožňujú skracovať dodanie vý­ sledkov aj veľmi zriedkavo poža­ dovaných vyšetrení na minimum.

? • Prostredníctvom call centra máte prístup aj ku konzultačným službám, buď priamo v laboratóriách, alebo na našom medicínskom úseku.

Alpha medical

59


T É M A ČÍ S LA Meranie stupňa bolesti

Vnímanie intenzity bolesti je subjektívne, pre­ to sa v praxi používajú rôzne spôsoby „objek­ tivizácie“ (aj s cieľom porovnávania v časovom odstupe), či už cez numerickú škálu (s defino­ vaným rozsahom, kde sa presne vysvetlí, čo je minimum a čo maximum, na zamedzenie dez­ informácie) alebo vizuálny analógový spôsob VAS (pacient na úsečke s definovaným rozsa­ hom ukáže umiestnenie intenzity vnímania svo­ jej bolesti a na druhej úsečke intenzitu bolesti, ktorú je ochotný zniesť). Na meranie bolesti pri špecifických diagnózach, napr. pri demencii, sa používajú typizované stupnice (PAINAD). U detí sa často používa stupnica s obrázkami ľudskej tváre s úsmevom (stav úplnej pohody) až po tvár so slzami (zúfalstvo), známe ako Wong-Ba­ kerova škála (Obrázok č. 1), Smiley scale alebo „facial affective scale“.

Tabuľka č. 1: Výskyt črevných baktérií u žien s fibro­ myalgiou a u žien bez tejto diagnózy (1) Črevné baktérie u žien s fibromyalgiou Parabacteroides merdae Clostridium scindens Eisenbergiella tanyi Erysipelatoclostridium ramosum Blautia hydrogenotrophica Eisenbergiella massiliensis Hungatella hathewayi Intestinimonas butyriciproducens Alistipes onderdonkii Blautia massiliensis

Mnohé z týchto stupníc majú intenzitu bolesti vyjadrenú aj sýtosťou farby a veľkosťou fareb­ nej plochy.

Butyricicoccus desmolans Flavonifractor plautii Ruthenibacterium lactatiformans

Pre komplexné posúdenie bolesti je mož­ né využiť napr. aj McGill-Melzackov dotazník bolesti, ktorý na základe denného a týžden­ ného záznamu intenzity bolesti umožňuje vý­ sledky spracovať graficky za dlhšie časové obdobie do tzv. algogramu (kde na osi x je časový údaj a na osi y intenzita bolesti za­ znamenaná pacientom).

Črevné baktérie u žien bez fibromyalgie Faecalibacterium prausnitzii Blautia faecis Haemophilus parainfluenzae Prevotella copri Bacteroides uniformis

Obrázok č. 1: Wong-Bakerova škála 0 – nebolí, 1 – trocha bolí, 2 – bolí o niečo viac, 3 – bolí ešte viac, 4 – veľmi bolí, 5 – bolí najviac

0

1 Laboratórna diagnostika bolesti

V posledných rokoch sa začínajú objavovať práce, ktoré sa venujú identifikácii „markera bolesti“ v biologických tekutinách. Je snaha definovať parameter, ktorý bude nielen špe­ cifický pre konkrétny druh bolesti, ale ktorý svojou hladinou v danej biologickej tekutine bude vyjadrovať stupeň intenzity bolesti. Keď­ že spracovanie bolesti prebieha v ľudskom tele v centrálnom nervovom systéme, prvotné

60

inVitro

2

3

4

5


Bolesť úvahy viedli k snahám o definovanie takéhoto parametra v likvore. Vzhľadom na rutinný ma­ nažment pacienta s chronickou bolesťou sa takýto marker ukázal ako nepraktický a málo bezpečný (kvôli nepohodlnosti a rizikovos­ ti odberu mozgovomiešneho moku). Navy­ še, viaceré skoršie definované parametre ako potenciálne biomarkery bolesti (tzv. kandi­ dátske proteíny) napr. cystacín C, nociceptín, beta-endorfín a substancia P priniesli skla­ manie (6). Naopak, novodobý výskum v ob­ lasti krvných biomarkerov kandidátskych gé­ nov priniesol viaceré sľubné výsledky: GNG7 (7-gama podjednotka G-proteínu), CNTN1 (kontaktín 1), CCDC144B a MFAP3 (s mikro­ fibrilami asociovaný proteín-3) sú v stave bo­ lesti v krvi v znížených hodnotách, naopak, hodnoty LY9 (lymfocytový antigén 9) a GBP1 (guanylát-viažúci proteín 1) sú počas boles­ ti v krvi zvýšené. Viaceré z týchto parametrov sa ukazujú tiež ako sľubné pri mnohých psy­ chiatrických ochoreniach (7).

Podpora zdravotníckych profesionálov

Prebiehajúci rok 2019 je vyhlásený za rok boja proti bolesti u najzraniteľnejších skupín (sta­ rých osôb, detí, u ľudí s poruchami kognitív­ nych funkcií alebo so psychiatrickými ocho­ reniami a u obetí týrania). V snahe zabezpečiť šírenie informácií sa konajú podujatia, pripra­ vených je viacero edukačných materiálov v ja­ zykoch rôznych národov. Prezident IASP (In­ ternational Association for the Study of Pain) profesor Lars Arendt-Nielsen vo svojom preja­ ve na podporu tohto snaženia vyjadril presved­ čenie, že každý problém je časom riešiteľný, pokiaľ sa o ňom hovorí. Cieľom je identifiko­ vať bariéry u definovaných skupín obyvateľstva, inkorporovať potreby týchto ľudí prakticky do edukačných aktivít zdravotníckych profesio­ nálov a v neposlednom rade odhaliť aj oblasti pre ďalší výskum v oblasti štúdia a liečby bo­ lesti. IASP vydáva mesačne aj svoj vlastný ve­ decký časopis s názvom Pain. Aj na Slovensku máme odbornú spoločnosť, ktorá sa venuje problematike bolesti. Sloven­ ská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti na svojich webových stránkach www.pain.sk pravi­ delne zverejňuje aktuality zo sveta algeziológie pre odbornú verejnosť, ale poskytuje aj aktu­ alizovaný zoznam pracovísk pre liečbu bolesti pre laickú verejnosť.

Záver

Bolesť, predovšetkým chronická, s prevalen­ ciou 20 %, v dôsledku nákladov na liečbu a in­ validizácie pacientov, predstavuje aj významný spoločenský problém, a jej riešenie je jedným zo záujmov verejného zdravotníctva (6). Vďaka nárastu onkologických a reumatických ochore­ ní v posledných rokoch a terapeutickým sna­ hám o zlepšenie prežívania týchto pacientov so zachovaním čo najvyššieho možného život­ ného komfortu narastá aj potreba exaktnej la­ boratórnej diagnostiky bolesti.

Literatúra 1. McGill University Health Centre. „Gut bacteria associated with chronic pain for first time: People with fibromyalgia show variations in microbiome composition.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 20 June 2019. <www.sciencedaily.com/ releases/2019/06/190620100043.htm> 2. Yano, J., Yu, K., Donaldson, G., Shastri, G., Ann, P., Ma, L., . . . Hsiao, E. (2015). Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis. Cell, 163(1), 258. 3. Chichlowski, M., & Rudolph, C. (2015). Visceral Pain and Gastrointestinal Microbiome. Journal of Neurogastroenterology and Motility,21(2), 172–181. 4. Clarke, S. F., Murphy, E. F., O’sullivan, O., Lucey, A. J., Humphreys, M., Hogan, A., . . . Cotter, P. D. (2014). Exercise and associated dietary extremes impact on gut microbial diversity. Gut, 63(12), 1913–1920.2. 5. Campbell, S. C., Wisniewski, P. J., Noji, M., Mcguinness, L. R., Häggblom, M. M., Lightfoot, S. A., . . . Kerkhof, L. J. (2016). The Effect of Diet and Exercise on Intestinal Integrity and Microbial Diversity in Mice. PLOS ONE, 11(3). 6. Bäckryd E. Pain in the Blood? Envisioning Mechanism-Based Diagnoses and Biomarkers in Clinical Pain Medicine. Diagnostics (Basel). 2015;5(1):84–95. Published 2015 Mar 17. doi:10.3390/diagnostics5010084 7. Niculescu AB, Le-Niculescu H, Levey DF, et al. Towards precision medicine for pain: diagnostic biomarkers and repurposed drugs. Mol Psychiatry. 2019;24(4):501–522. doi:10.1038/ s41380-018-0345-5

Alpha medical

61


V I A D I AG N O S T I CA

Ambulantný lekár – služobník, pufer alebo odborník? MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA lekár vnútorného lekárstva a reumatológ manažér prevádzky ambulancií Alpha medical a Alpha medical hematológia

Niekoľkokrát týždenne sme v spravodajstve konfrontovaní s informáciami o tom, ako sú jednotlivé regióny Slovenska poddimenzované v počte ambulantných lekárov primárneho kontaktu, ale aj špecialistov, ako musia za danými lekármi pacienti dochádzať, alebo o tom, ako pred zdravotníckym zariadením, poliklinikou pacienti čakajú od skorého rána na časenky k lekárom. Toto je téma, ktorá sa nás všetkých bytostne dotýka, pretože zdravie je pre nás veľmi dôležité, i keď často na jeho zlepšenie nie sme ochotní vynaložiť úsilie, čiže zmeniť svoj životný štýl a zároveň je nám zaťažko prísť k lekárovi skôr, než je neskoro. Zanedbávame prevenciu, ktorá by včas odhalila možné problémy, riešiteľné ešte v prvotných štádiách ochorení a vďaka tomu by sa dali odvrátiť nezvratné následky. 62

inVitro


Bolesť

Úvod

Od konca minulého storočia, v závere 90. ro­ kov, sa rozvinula sieť poskytovateľov ambu­ lantnej zdravotnej starostlivosti spolu s praco­ viskami jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Dovolil to rozvoj diagnostiky, či už laboratórnej alebo rádiologickej, možnosti zavedenia am­ bulantných informačných systémov či znižova­ nie počtu lôžok v nemocničných zdravotníckych zariadeniach. Nemocnice a hospitalizácia sa stali nelukratívne, často ekonomicky zaťažujúce vzhľadom na prevádzku nemocníc, zvyšujúce sa personálne nároky, ale aj náklady na lieky a ma­ teriál vrátane jednorazového špeciálneho zdra­ votníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. V tých časoch som nastúpila ako sekundárna lekárka na in­ terné oddelenie, kde sme často robili krátkodobé týždňové hospitalizácie na prešetrenie pacienta s kolísavým krvným tlakom a na nastavenie adekvátnej antihypertenzívnej liečby. Táto doba je už dávno preč. Väčšina diagnostických a liečeb­ ných postupov sa presunula do ambulantnej sféry všeobec­ ného lekárstva a špecialistov, a menšie, nezávažné a níz­ korizikové operačné výkony sa presmerovali na pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Lekári z nemocníc sa čiastočne alebo úplne presunuli do tohto významného novo­ vzniknutého sektora zdravotníctva. Vytvorilo sa veľa špeciali­ zovaných, ale aj subšpecializovaných pracovísk, ktoré odrá­ žali vývoj medicíny a jej poznatkov.

Tento trend len reagoval na potrebu nášho oby­ vateľstva, na jeho demografiu v zmysle stúpa­ júceho veku dožitia a jeho chorobnosť. V am­ bulancii vnútorného lekárstva sme záchyt vysokého tlaku krvi koncom 90. rokov riešili vo vekovej skupine 45 – 50 plus, o 15 rokov neskôr sme už mali prvý záchyt u pacientov vo vekovej štruktúre 35 – 45 plus a taktiež sme zaznamena­ li vyšší nárast juvenilnej arteriálnej hypertenzie. Čiže bol tu fenomén, ktorý sa dynamicky vyví­ jal, avšak v neprospech pacienta a populácie, čo malo v konečnom dôsledku makroekonomic­ ké následky, ktoré sa odrážali vo vysokej náv­ števnosti lekárov. Slovenská republika sa podľa štatistík dlhodobo umiestňuje v Európe na po­ predných miestach vo využívaní diagnostiky, vo zvýšenej chorobnosti, v oblasti kardio-vaskulár­ nych ochorení, v nákladoch na lieky a iné zdra­ votnícke pomôcky. Toto všetko sú aspekty, kto­ ré ovplyvňujú chod ambulancií a ich vyťaženosť, až preťaženosť. Svoj podiel má na tom aj rok­ mi nezmenená legislatíva, ktorá by reflektovala na zmeny v životnom štýle a prístupe k nemu, okrem toho nedostatočná informovanosť, ne­ dostatočné zavádzanie nových technológií nie­ len v oblasti diagnostiky, ale aj v sfére nástrojov elektronizácie, ktorá by ambulantnému sektoru pomohla. Ale o tom viac neskôr.

Alpha medical

63


V I A D I AG N O S T I CA

Bežný deň v ambulancii

Rozoberme si jeden „vzorový“ pracovný deň ambulancie. Väčšina funguje od 07:00 hod., keď sestra začína prijímať pacientov na odber biologického materiálu, pokiaľ nie je v danom zdravotníckom zariadení centralizované odbe­ rové miesto. Ak má ambulancia dve miestnos­ ti, jednu pre sestru a druhú pre lekára, môže začať lekár pracovať súbežne so sestrou, keď buď uzatvára lekárske nálezy z predchádza­ júcich dní, alebo začína prijímať pacientov na vyšetrenie, vstupné alebo kontrolné, a na prí­ padné vyhodnotenie a konzultácie. To sú vý­ kony, ktoré sa realizujú v takmer každej am­ bulancii, či už v primárnom kontakte alebo u špecialistu, pokiaľ sa nebavíme o ambulan­ ciách so zákrokmi alebo zobrazovacou tech­ nikou. Ak má pacient možnosť sa vopred ob­ jednať na „presný“ čas, tak je práca danej ambulancie aspoň na 80 % organizovaná, av­ šak čo môže byť 100 % v inom odvetví hospo­ dárstva, tak v medicíne je to často premenné. Do tohto „organizovaného sveta práce v am­ bulancii“ mnohokrát vstupuje akútny pacient, čiže pacient, ktorý vyžaduje okamžitý záujem zdravotníkov. Všetko ostatné ide bokom. Vte­ dy sa plán organizácie práce v ambulancii na­ ruší a všetko treba rýchlo a efektívne preorga­ nizovať. Za touto organizáciou práce zase stojí v súčasnosti sestra, ktorá by mala byť určená pre kvalifikované činnosti a nie na administra­ tívu. Môže si lekár ambulancie pri súčasnom ekonomickom a legislatívnom nastavení am­ bulancie dovoliť prijať ďalšiu sestru alebo ad­ ministratívnu pracovníčku? Zrejme nie, pretože administratívny pracovník, ak nemá zdravot­ nícke vzdelanie, nemôže pracovať s osobnými údajmi podľa GDPR. Zdravotnícky asistent je často ťažko použiteľný a vychovateľný, keďže jeho úroveň ešte stále kopíruje úroveň nemoc­ ničného sanitára, ktorý okrem odvozu pacienta na vyšetrenie alebo odnesenia vzoriek biolo­ gického materiálu do laboratória ťažko zvláda základné fungovanie ambulancie či prácu s in­ formačnými technológiami. Samozrejme, česť výnimkám. Ak vykonáva objednávanie na vy­ šetrenia iný subjekt, napr. call centrum, veľa­ krát počujem od kolegov lekárov, že ich sestry a oni sami si vedia objednať pacientov lepšie, lebo rozumejú chodu svojej ambulancie. Ve­ dela by som si však predstaviť, že by sa kvali­ fikované sestry s dlhoročnou praxou venovali radšej odbornej práci a pomoci lekárovi, než zdvíhaniu telefónu a hľadania termínu v objed­ návacom kalendári. Skúsené sestry pracujú­

64

inVitro

ce v danom špecializačnom odbore by zvlád­ li starostlivosť o chronicky chorých pacientov, ktorí sa opakovane vracajú do ambulancie na kontrolu základných vitálnych funkcii, odber laboratórnych parametrov, predpis chronickej medikamentóznej liečby, či chronicky potreb­ ných zdravotníckych pomôcok. Postačovalo by na to základné celoštátne preškolenie sestier, prípadne certifikácia v daných oblastiach a na­ stavenie postupov a kontrolných listov pre dané procesy, ktoré by boli súčasťou zdravot­ nej dokumentácie alebo diagnózy, ako sú na­ príklad Zásady chronickej preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok, Ošetrovanie chro­ nických rán a dekubitov, Starostlivosť o chro­ nické venózne linky, močové katétre a iné. Ak nevyužijeme potenciál a vzdelanie spolu s eru­ díciou sestier, nedostane lekár dostatočnú a efektívnu podporu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre pacientov. A s ich ubúdajú­ cim počtom nedostane ani pacient požadova­ nú zdravotnú starostlivosť. Ale vráťme sa k bežnému dňu na ambulan­ cii. Práca v popoludňajších hodinách zahŕňa sumarizáciu nálezov, lekárskych správ, komu­ nikáciu s pacientom, konzultácie, prípadne návštevy v domácom prostredí a zúčtovanie zrealizovaných výkonov do zdravotných po­ isťovní. Popritom treba vyplniť rôzne formulá­ re, tlačivá, žiadosti, recepty, urobiť poriadok a dezinfekciu ambulancie. Často je zdravot­ nícky personál viac ako 8 hodín v ambulancii a napriek tomu nie je všetko urobené – hlav­ ne ku koncu mesiaca. A musí sa aj vzdelávať a trošku si oddýchnuť. Po návrate z dovolenky alebo konferencie je ambulancia ešte plnšia, a napriek tomu musíte urobiť to, čo ste neu­ robili počas svojej neprítomnosti na praco­ visku. To už nespomínam kolegov, ktorí majú súkromné ambulancie, v ktorých sú zdravotní­ ci zároveň upratovačkami, zásobovačmi, kon­ taktnými osobami so zdravotnými poisťovňami, dodávateľmi softvérových riešení ambulancie, ale aj kontaktom pre správcu budovy, v ktorej ambulancia sídli. A ak sa niečo pokazí, riešite opravu, údržbu, certifikáciu prístrojového vyba­ venia, BOZP, pracovnú zdravotnú službu a iné. Zabezpečiť si tím na realizáciu všetkých zálož­ ných činností je finančne náročné a často aj nerealizovateľné.


Bolesť

Často je zdravotnícky personál viac než 8 hodín v ambulancii a napriek tomu nie je všetko urobené – hlavne ku koncu mesiaca.

Na druhej strane je evidentný posun v kvalite, bezpečnosti a efektivite odberov biologických materiálov na rôzne vyšetrenia, či už hematolo­ gické, biochemické, mikrobiologické a patolo­ gické. Sestry viacerých ambulancií majú k dis­ pozícii kvalitný odberový materiál s uzatvoreným systémom odberu, kde sa eliminuje riziko pre­ nosu nákazy. Majú laboratórny softvér dostup­ ný komukoľvek a kdekoľvek, kde je internetový signál, prostredníctvom ktorého je možné vysta­ viť a odoslať elektronickú žiadanku a následne výsledok v rekordnom čase aj obdržať. Netreba čakať na papierovú formu z laboratória, ktorá sa rozvozom dostane do rúk lekára až nasledujúci deň. Takáto rýchla diagnostika napomáha včas­ ným a adekvátnym riešeniam v prospech pa­ cienta, nezaťažuje personál a neprináša ďalšie procesy spracovania v ambulancii. Elektronizácia v zdravotníctve realizovaná na celoštátnej úrovni je už niekoľkoročný sľubova­ ný proces, ktorý sa tvári, že sa naplno a efek­ tívne spustil, ale nie je to zatiaľ tak. Spustiť sa síce spustil, ale náklady a problémy, ktoré ho sprevádzajú, sú skôr negatívnym a často emoč­

ne sprevádzaným problémom, ktorý každoden­ ne atakuje lekárov v tom, že systém nefunguje, vypadáva alebo opakovane požaduje informá­ cie, ktoré mu už boli zadané. Ale na druhej stra­ ne musím vyzdvihnúť aj jeho pozitívnu funkciu a to sú elektronické recepty. Hlavne u spomína­ ných chronických pacientov. Mnohokrát si pa­ cienti nechávajú poslednú tabletku a až vtedy sa začnú zaujímať o predpis ďalších dávok lieku. V prípade, že lekár pacientovi nevedel v daný deň predpísať lieky kvôli vyťaženosti ambulan­ cie alebo z iných dôvodov, stávalo sa, že došlo k prerušeniu chronickej liečby a často to malo následky, niekedy dokonca aj fatálne. Ak dnes pacient nemá žiadne zdravotné problémy, cíti sa dobre, všetky doma sledované parametre má stabilizované, postačuje jeden telefonát do am­ bulancie, aby mu vedeli vystaviť predpis liekov, ktoré si môže priamo vyzdvihnúť v lekárni. Ale myslím, že máme ešte aj v tomto systéme re­ zervy. Mali by sme si zobrať príklad zo zdravot­ níckeho systému Spojeného kráľovstva. Ak je pacient s chronickou liečbou, predpis lieku mu lekár vystaví na dlhšie obdobie 6 – 12 mesiacov, v rámci ktorého presne stanoví počet balení podľa denného dávkovania. Následne je vecou komunikácie medzi lekárnikom a pacientom, aby si pravidelne po upozornení z lekárne pa­ cient prišiel vyzdvihnúť lieky, alebo, aby mu ich poslali kuriérnou službou na to určenou. S týmto súvisí aj vystavovanie tzv. výmenných lístkov na vyšetrenie k špecialistovi. Legislatíva stanovuje, čo má obsahovať, ale jeho obsah je prakticky identický s lekárskym nálezom, preto ho málo lekárov v požadovanom rozsahu vypra­ cúva. Výmenný lístok má tiež nejaké časové ob­ medzenie platnosti, ktoré veľakrát z dôvodu ča­ kacej lehoty nie je možné splniť. Určite by veľmi v praxi pomohlo, ak by bol súčasťou e-Zdravia – tak ako vystavený Rp. a každý špecialista by si ho vedel stiahnuť pri vstupnom vyšetrení. Tým by sa eliminovala často zbytočná návšteva vše­ obecného lekára. Ak by sa to zdalo byť pre nie­ koho hlúposťou, uvediem príklad. Ak má niekto inkontinenciu, všeobecný lekár pacienta nevy­ šetruje, vystaví mu len výmenný lístok na uro­ logické vyšetrenie. Ak ju má chronickú, nebude sa zlepšovať, ale je skôr predpoklad, že sa bude zhoršovať a bude doživotná. Ale predpis zdra­ votníckej pomôcky – plienok si musí chodiť pa­ cient „potvrdzovať“ ku všeobecnému lekárovi, aby mu ich mohol predpisovať naďalej. Je v tom logika? Treba na tento úkon vzdelanie lekára, alebo postačuje zaškolená sestra?

Alpha medical

65


V I A D I AG N O S T I CA

Vrátim sa k problému administratívnej záťaže le­ kára a sestry ambulancie. Legislatívne nastavený rámec zápisu do zdravotnej dokumentácie pri určenom druhu výkonu presne definuje, ako má byť zápis do zdravotnej dokumentácie lekárom realizovaný. Ak lekár pri bežnom nápore na od­ bornej ambulancii vyšetrí 30 – 45 pacientov den­ ne, je veľmi náročné z časového hľadiska splniť tento legislatívny rámec. Nehovoriac o tom, že si často musíte pri vstupnom vyšetrení naštu­ dovať pomerne rozsiahlu zdravotnú kartu, lebo málokedy vám kolega vypracuje tzv. výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý súvisí s realizo­ vaným vyšetrením. Nie všetky odborné nálezy si pacient pamätá, hlavne vo vyššom veku, a teda vám nevie dať relevantnú odpoveď. I tu vidím priestor na odbornú prácu certifikovanej ses­ try v ambulancii. Lekár by tak sestrou predpri­ praveného pacienta na vyšetrenie s vypísanou anamnézou, zmeranými základnými parametra­ mi a vitálnymi funkciami ako sú tlak krvi, pulz, výška, váha, obvod pása a iné, prijímal už so su­ marizáciou potrebných údajov a tým by urých­ lil priebeh vyšetrenia. Vedel by takto ošetriť viac pacientov než v súčasnosti, keď často pacien­ ti vyčítajú to, že sa „lekár na nich ani nepozrel, lebo len písal do toho počítača“. Ďalšou formou, bežnou v západných krajinách, je diktovanie do diktafónu a prepis administratívnou pracovníč­ kou do lekárskych záznamov. Ale tu narážame opätovne na naše legislatívne nastavenie. Rozoberme si ešte súčasných mladých pacien­ tov. To sú tí zo Z-generácie, ktorí radi komuni­ kujú s mobilom, tabletom a počítačom. Ich ži­ vot sa často odohráva vo virtuálnom priestore a očakávajú, že aj zdravotná starostlivosť, ale­ bo aspoň jej časť, bude prebiehať bez toho, aby sa museli niekam dostaviť a čakať na ošetrenie. Preto v súčasnosti máme možnosť zoznamo­ vať sa s rôznymi startupmi v zdravotníctve. Či už je to virtuálna anatómia, meranie tlaku krvi, pulzu, glykémie, počúvanie oziev srdca a dy­ chu cez tieto platformy. Nastupuje robotizácia, v rámci ktorej si teraz asi ani nevieme pred­ staviť, ako budeme ošetrovaní v budúcnosti, či operácie budú robiť roboti navigovaní lekárom alebo technikom na diaľku, alebo nám vytvorený softvér po nakŕmení základnými údajmi povie, o akú diagnózu by mohlo ísť a čo máme robiť. Ďalšia oblasť, ktorá je veľmi dôležitá a rozsiah­ la, je oblasť edukácie pacienta. Pretože nie len medikamentózna liečba je nevyhnutná, dôleži­ tá je i tá nemedikamentózna. A to je problém. Kedysi, starší kolegovia si určite budú pamätať,

66

inVitro

existovala celoštátna inštitúcia na vzdelávanie zdravotníkov ale aj pacientov a tá pripravova­ la edukačné materiály s rôznou problematikou. Po revolúcii sa tejto činnosti veľmi dobre zhos­ tili farmaceutické spoločnosti, ktoré nám pomá­ hali v edukácii pacientov v režimových opatre­ niach, diéte, pohybovej aktivite, vysvetľovaní pri rôznych diagnózach, čo ich spôsobuje, ako sa prejavujú, čo sa s tým dá robiť, čo môžu robiť oni sami, ale aj o možnostiach self-fyzioterapie a iné. Viem, že edukácia pacienta by mala byť v rukách lekára a sestry, ale z časového hľadis­ ka je to prakticky nemožné, alebo len v „zrých­ lenej“ forme. Často som bola na ambulancii na seba veľmi hrdá, ako som to pacientovi všetko vysvetlila a vždy som končila poslednou otáz­ kou: „Chcete ešte niečo vedieť, čo sme si spo­ lu neprebrali, máte nejaké iné otázky?“ Veľa­ krát som však bola sklamaná, keď sa ma pacient spýtal na to, čo som sa mu snažila niekoľko mi­ nút predtým vysvetliť. Ale neskôr som to pocho­ pila aj ja v úlohe pacienta. Ak som laik, nero­ zumiem tomu, som v strese, lebo u lekára sme skoro všetci v strese, tak za dverami si aj ja ako lekár dávam otázku: ,,Čo mi to vlastne pove­ dal?,“ aj napriek tomu, že som na všetko, čo mi predtým lekár povedal, prikývla, že rozumiem. Veď akoby som ako lekárka nerozumela!? Ale vtedy nie ste lekár, ale len „obyčajný pacient“. No a na záver asi tá najťažšia problematika, s ktorou sme a budeme v ambulanciách kon­ frontovaní. Nie, nebudem sa rozpisovať o ekono­ mických a finančných ukazovateľoch ambulancií, alebo o nikdy nekončiacom príbehu upgradin­ gu Katalógu ambulantných výkonov, ktoré z roku 2004 už nereflektujú súčasné možnosti výkonov v ambulanciách a pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti. To je kapitola veľmi ne­ populárna a rozsiahla, preto sa jej v tomto prí­ spevku vyhnem.

30 – 45 Lekár pri bežnom nápore na odbornej ambulancii vyšetrí 30 – 45 pacientov denne.


Bolesť

pore s lege artis postupom a nechcú pochopiť vaše argumenty. Bojujete spolu s nimi a za nich v poisťovniach, v iných zdravotníckych zariade­ niach, aby ich prijali a vybavili. No a po všetkých tých úskaliach, ktoré, ak zvládnete počas štúdia a prípravy na toto povolanie, vás potom čaká plná ambulancia, denne, bez prestávky a mož­ nosti pozastavenia sa a vydýchnutia. Vlastnú súkromnú prax si lekár môže otvoriť až po 16 rokoch od maturity. Ktoré povolanie má takúto dlhú cestu?

No napokon vždy, keď pomôžete, diagnostikuje­ te, vyliečite, zachránite pacienta, vždy sa poza­ stavíte a poviete si: „Stálo to za to!“.

Záver

Ale je tu ešte téma, ktorá je asi najzávažnejšia zo všetkých doposiaľ vymenovaných. A to je ne­ ustále ubúdanie počtu zdravotníckych pracov­ níkov, lekárov, sestier, rádiodiagnostických a la­ boratórnych pracovníkov a ich vekový priemer. Prečo je to tak v ambulantnom sektore? Je via­ cero názorov a viacero príčin. Kedysi povolanie lekára patrilo medzi tri základné, veľmi vážené povolania. Lekár, učiteľ a farár. Tí mali zabez­ pečený dobrý život. Ale časy sa menia. Zabez­ pečiť seba a rodinu sa v súčasnosti darí viac aj v iných povolaniach, ktoré nie sú také náročné ako byť lekárom alebo sestrou. Áno aj sestrou, pretože je podmienkou minimálne bakalárske vzdelanie, čiže maturita plus 2-ročné vysoko­ školské štúdium, na lekára 6-ročné univerzit­ né štúdium plus príprava na atestáciu v dĺžke 5 – 6 rokov. Takže lekárom samostatne pracujú­ cim sa stávate po 12 rokoch štúdia a odriekania. Ale otvoriť vlastnú ambulanciu si môžete až po ďalších 5 rokoch po atestácii, keď sa stávate aj odborným zástupcom svojej ambulancie. Tak­ že vlastnú súkromnú prax si lekár môže otvo­ riť až po 16 rokoch od maturity. Ktoré povolanie má takúto dlhú cestu? Neviem o nijakom inom. A tá cesta je pomerne strastiplná. Univerzitné vzdelávanie je vykonávané v štátnych ústavoch a nemocniciach, ktoré sú také aké sú, nie vždy sú staršími kolegami odovzdávané skúsenos­ ti a praktické rady, slúžite viac než vám dovoľu­ je zákon, pretože inak by oddelenie museli za­ vrieť, ste v každodennom strese. A ten stres sa prenáša aj do rodiny, ste vyčerpaní, neakcep­ tovaní tak, ako by ste si predstavovali a priali. Svoju úlohu zohrávajú aj pacienti. Často bývajú nepríjemní až agresívni, vyžadujú to, čo je v roz­

Sektor ambulantných poskytovateľov zazna­ menal v posledných 25 rokoch na Slovensku enormný vývoj, rozvoj v oblasti diagnostiky, lieč­ by, technológií, počítačového vybavenia a ich vzájomné prepojenie. Avšak pokrok nezastaví­ me, musíme ísť ďalej a rýchlejšie reflektovať na požiadavky zmeny životného štýlu, demografic­ kých ukazovateľov a ukazovateľov chorobnos­ ti a úmrtnosti, vývoja spoločnosti a technoló­ gií. To, čo bolo dobré a postačujúce v minulosti, už nemusí byť dostačujúce v súčasnosti. Pre­ to by sme aj v ambulantnom sektore očakávali od našich zákonodarcov viac pozitívnych zmien v prospech pacienta, zdravotníkov ale aj spoloč­ nosti a aby zmeny neboli nepremyslené, ale zá­ roveň, aby prišli dostatočne včas. Mali by sme sa však aj my lekári zamyslieť nad tým, aby sme si tak ako v minulosti vychováva­ li nasledovníkov, aby starší kolegovia odovzdá­ vali svoje skúsenosti, aby sme ich aj my odo­ vzdávali ďalšej generácii. Aby mala dôvod zostať a pokračovať v našej práci a v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, príbuzným a priateľom, ktorých máme radi.

Alpha medical

67


T É M A ČÍ S LA

Pyelonefritída

Pyelonefritída je zápalové ochorenie, ktoré je najčastejšie spôsobené infekciou bakteriálneho pôvodu. Patrí do skupiny tubulointersticiálnych nefritíd. Akútna pyelonefritída predstavuje ochorenie s rýchlym nástupom a pomerne intenzívnymi prejavmi, medzi ktorými dominuje intenzívna bolesť v kostovertebrálnej oblasti. Rizikovými faktormi pre vznik ochorenia sú prítomnosť obličkových kameňov, oslabený imunitný systém či zväčšenie prostaty. Viac ohrozené sú ženy, jedinci s ochoreniami močových ciest a osoby trpiace na opakované zápaly močových ciest. 68

inVitro


Bolesť

ter s poslednými kompletnými údajmi z roku 2016, kedy k 31. 12. 2016 bolo v dialyzač­ ných centrách evidovaných 564 638 pacientov (823/1 000 000 obyvateľov), z toho 8 % s diag­ nózou pyelonefritídy. Počas roku 2016 bolo do liečby nahradzujúcej funkcie obličiek zarade­ ných 83 311 pacientov (121/1 000 000 obyvate­ ľov), z toho 6 % s diagnózou pyelonefritídy. MUDr. Janka Kubaliaková vedúci lekár dialyzačného strediska Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.

Úvod

Pyelonefritída je po diabetickej nefropatii dru­ hou najčastejšou diagnózou v nefrologických ambulanciách a treťou najčastejšou príčinou terminálnej obličkovej choroby vedúcej k po­ trebe liečby nahradzujúcej funkcie obličiek. V Slovenskej republike bolo k 31. 12. 2017 dis­ penzarizovaných celkovo 190 641 pacientov, z toho 43 161 detí a 147 480 dospelých. V det­ skom veku bolo evidovaných 8 337 pacientov s diagnózou pyelonefritídy (784,4/100 000 oby­ vateľov). V dospelom veku bolo evidovaných 17 593 pacientov s diagnózou pyelonefritídy (701,6/100 000 obyvateľov). V pravidelnej dia­ lyzačnej liečbe bolo k 31. 12. 2017 evidova­ ných 4 500 pacientov, z toho 593 s diagnózou pyelonefritídy, čo predstavuje 13,2 %. V rám­ ci Európy máme k dispozícii ERA-EDTA regis­

Etiológia

Akútna pyelonefritída je charakterizovaná lo­ žiskovou, často obojstrannou pyogénnou in­ fekciou obličiek. Ročná incidencia je približ­ ne 16 prípadov/100 000 obyvateľov. Príčinou vzniku akútnej pyelonefritídy sú infekčné agens (baktérie, vírusy, parazity). Intersticiálne poško­ denie môže vzniknúť ako dôsledok prechodu infekcie do obličky: • priamo ascendentnou cestou z dolných močových ciest, • hematogénnou cestou pri septikémii, buď u veľmi virulentných mikroorganizmov a/alebo u jedincov s porušenou imunitou, menej často lymfogénne. Priamy bakteriálny prienik do obličkového parenchýmu sa často uskutočňuje per con­ tinuitatem z dolných ciest močových, hlavne pri anatomických anomáliách. Šíri sa do mo­ čovej panvičky a odtiaľ cez papily do paren­ chýmu. Pri fulminantnom priebehu sa môžu v obličkovom parenchýme vytvoriť viacpočet­ né abscesy, proces sa môže rozšíriť aj mimo obličky a môže vzniknúť perirenálny až para­ renálny absces.

Tab. č. 1: Predispozičné faktory pre komplikovanú infekciu horných močových ciest Štrukturálne abnormality

obštrukcia močových ciest (striktúry uretry, hyperplázia prostaty) močové kamene poruchy vyprázdňovania močového mechúra – neurogénny močový mechúr, vezikouretrálny reflux externá drenáž močových ciest (katétre a stenty) infikované cysty, divertikle, fistuly

Metabolické a hormonálne abnormality

diabetes mellitus tehotenstvo primárna biliárna cirhóza malakoplakia porucha obličkových funkcií

Imunodeficity

vrodené a získané poruchy imunity imunosupresíva

Alpha medical

69


T É M A ČÍ S LA

190 641 V Slovenskej republike bolo k 31. 12. 2017 dispenzarizovaných celkovo 190 641 pacientov s diagnózou pyelonefritídy.

Najčastejším vyvolávateľom infekcií močové­ ho traktu je Escherichia coli (80 – 90 %), potom Proteus sp. (2 – 10 %), Klebsiela sp. (1 – 8 %), Enterobacter sp. a Enterococcus sp. (1 – 3 %). Po inštrumentačných výkonoch v močovom trakte a u pacientov s močovým katétrom je to najčastejšie Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp. a Serratia sp. Staphylococcus aureus sa častejšie vyskytuje aj v populácii dia­ betikov. U sexuálne aktívnych žien je častým pôvodcom aj Staphylococcus epidermidis. Vzhľadom k rastúcemu výskytu tuberkulózy tre­ ba myslieť aj na možnosť špecifickej etiológie Mycobacterium tuberculosis. Pri negatívnom kultivačnom vyšetrení musíme myslieť aj na atypické infekčné agens, prevažne prenosné sexuálnym stykom, ako Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Herpes virus simplex, Candida species, Trichomonas vaginalis.

Pre akútnu bakteriálnu pyelonefritídu je typický rýchly začiatok z plného zdravia charakterizovaný zimnicou, triaškou, horúčkou nad 39 °C, tupými bolesťami v boku (nefralgia), nauzeou, zvracaním aj hnačkou.

Klinický obraz

Pre akútnu bakteriálnu pyelonefritídu je typic­ ký rýchly začiatok z plného zdravia charakteri­ zovaný zimnicou, triaškou, horúčkou nad 39 °C, tupými bolesťami v boku (nefralgia), nauzeou, zvracaním aj hnačkou. Asi len u jednej tretiny chorých sú prítomné aj prejavy infekcie dol­ ných močových ciest ako je polakizúria a dys­ úria. Pri pohmate brucha býva napnutá bruš­ ná stena, pozitívny tapottement na postihnutej strane, pri palpácii brucha možno nahmatať zväčšenú bolestivú obličku. Ak po zavedení adekvátnej antibiotickej liečby po 72 hodinách pretrvávajú ešte ťažkosti, treba myslieť na kom­ plikovaný priebeh ako je napríklad vytvorenie abscesových dutín.

Diagnostika

Je založená na anamnéze, typickom klinickom obraze, laboratórnej diagnostike a zobrazova­ cích vyšetreniach.

70

inVitro

80 – 90 % Najčastejším vyvolávateľom infekcií močového traktu je Escherichia coli.


Bolesť Anamnéza

Vyšetrenie moču

Mikcia Zmeny mikcie nás môžu upozorniť na rôzne stavy, ktoré môžu byť príčinou vzniku pyelo­ nefritídy a naznačiť jej možný komplikovaný priebeh. Ak pacient nemočí voľne, musí čakať na začiatok močenia a vyvíjať tlak, močenie je prerušované, máme podozrenie na zväčšenie prostaty. Nutkavé, urgentné močenie (polakizú­ ria) býva pri infekcii v močových cestách ale­ bo pri cudzom telese. Bolestivé močenie vo forme pálenia alebo rezania pri močení (dys­ úria) vzniká dráždením krčka močového me­ chúra alebo uretry pri močovej infekcii, pri od­ chode konkrementu alebo cudzieho telesa. Inkontinencia moču sa zhoršuje pri infekciách v močových cestách, u žien vzniká pri veziko­ vaginálnych fistulách, pri poškodení uretry pri pôrodoch, pri dysfunkcii močového mechúra, Pneumatúria (odchod plynu do moču) sa vy­ skytuje pri fistulách medzi močovým mechú­ rom a hrubým črevom.

Semikvantitatívne vyšetrenie moču prúžkovou metódou

Objem moču Polyúria (objem moču nad 2500ml/deň) vzniká pri porušenej koncentračnej schopnosti obli­ čiek, hlavne pri poškodení funkcie tubulov. Oli­ gúria (menej ako 500 ml moču za deň), až anú­ ria (menej ako 250 – 100 ml/deň) môžu svedčiť o komplikovanom priebehu pyelonefritídy s akútnym zlyhaním obličiek alebo o obštrukcii v močových cestách. Bolesť Parenchým obličiek nie je inervovaný a bolesť vzniká len tlakom na puzdro obličky – napr. pri zápale. Tieto bolesti sú tupé, pretrvávajúce, vznikajú postupne, vyžarujú do zadného kos­ tovertebrálneho spojenia, nikdy nie do brucha. Poklop na oblasť kostovertebrálneho spojenia je bolestivý. Bolesť môže byť spôsobená aj ob­ štrukciou močových ciest, je intenzívna, spas­ tická, vzniká náhle, intenzita sa mení, vyžaruje z lumbálnej oblasti pozdĺž ureteru do vonkaj­ šieho genitálu. Silná bolesť v lumbálnej oblasti pri mikcii môže byť známkou vezikoureterálne­ ho refluxu.

Testovacie prúžky majú pomerne vysokú cit­ livosť, detegujú spoľahlivo 5 – 10 erytrocytov v 1 µl moču, albumín detegujú pri koncentrá­ cii 100 mg/l. Pri detekcii základných analy­ tov a elementov v moči testovacími prúžka­ mi vzniká určité percento falošne pozitívnych a falošne negatívnych nálezov. Pri porovnáva­ ní výsledkov získaných testovacími papierikmi s objektívnym nálezom v moči sa zistila faloš­ ná negativita u nitritov, leukocytov a bilirubí­ nu v 10 %, falošne pozitívne výsledky pri vy­ šetrení testovacími prúžkami presiahli 5 % len u erytrocytov a leukocytov. Hlavnou výhodou testovacích prúžkov je ich ľahká a rýchla pou­ žiteľnosť, vyžaduje však objektivizáciu ďalšími vyšetreniami. pH moču sa pohybuje od 4,8 do 8,0. Trvalo alkalické pH býva pri renálnej tu­ bulárnej acidóze a močovej infekcii vyvolanej baktériami, ktoré štiepia močovinu. Pri TBC má moč kyslú reakciu. Močový sediment Natívny močový sediment Vyšetruje sa čerstvý moč po centrifugova­ ní, 1 kvapka močového sedimentu sa poze­ rá pod mikroskopom, pričom sa počíta počet elementov v zornom poli, súčasne sa hodno­ tí prítomnosť valcov (ich typ), epitélií, kryštálov, mikroorganizmov, spermií, amorfných solí, mu­ cínových vlákien a iných zložiek ako sú lipidy a podobne. Močový sediment podľa Stansfielda a Webba Ide o kvantitatívne morfologické vyšetrenie ne­ odstredeného čerstvého moču, získame infor­ máciu o počte leukocytov, erytrocytov a val­ cov. Využíva sa v prípade získania malého množstva moču, ktorý nestačí na natívny mo­ čový sediment. Typickým nálezom pri akútnych pyelonefrití­ dach je prítomnosť neglomerulových erytrocy­ tov, prítomnosť leukocytov, baktérií a niekedy valcov. Nález leukocytov v moči nad fyziolo­ gické hodnoty môže byť podmienený aj konta­ mináciou moču z vonkajšieho genitálu, hlavne u žien, so sterilnou leukocytúriou sa stretáva­ me pri TBC postihu a analgetickej nefropatii. Najčastejšie sa v moči vyskytujú polymorfo­ nukleárne leukocyty, najväčší diagnostický vý­ znam má nález eozinofilov (vylúčenie akútnej

Alpha medical

71


T É M A ČÍ S LA alergickej tubulointersticiálnej nefritídy). Ná­ lez baktérií alebo plesní pri mikroskopickom vyšetrení močového sedimentu v kombinácii s nálezom leukocytúrie môže upozorňovať na prítomnosť infekcie v močových cestách. Po­ dozrenie však treba overiť kultivačným vyšet­ rením moču. Nález baktérií môže byť aj ná­ sledkom kontaminácie moču z vonkajšieho genitálu, alebo premnoženia baktérií pri dlh­ šom státí moču. Z valcov sú typické leukocyto­ vé valce alebo valce z epitelových tubulárnych buniek. Nález kryštálov v močovom sedimente poukazuje na možnosť litiázy, ktorá môže byť príčinou recidivujúcich pyelonefritíd. Jedine renálne tubulárne bunky sú diagnosticky hod­ notné a svedčia o poškodení tubulov, bývajú formované vo valcoch a sprevádzajú akútnu tu­ bulárnu nekrózu, akútnu pyelonefritídu alebo nefrotický syndróm.

Kvalitatívne vyšetrenie proteinúrie sa takmer nevyužíva, medzi proteíny svedčiace pre po­ škodenie tubulov patria beta-2-mikroglobulín, N–acetyl–beta–D-glukózaminidáza (NAG), biel­ kovina viažuca retinol, čiže alfa-1-mikroglobu­ lín (je znakom pre poškodenie tubulov pri ve­ ziko-ureterálnom refluxe, alebo pri obštrukcii panvičky), bielkovina viažuca zinok, lyzozým, fibrindegradačné produkty (FDP), hormóny (in­ zulín, STH), enzýmy (alanínaminopeptidáza, beta–glutamylpeptidáza).

Vyšetrenie proteinúrie Na vyšetrenie proteinúrie môžeme použiť kvantitatívne vyšetrenie zo zbieraného 24- ale­ bo 12-hodinového moču, v ambulantnej pra­ xi je možné použiť vzorku druhého ranného moču – z neho vyšetriť pomer proteínov (g/l) ku kreatinínu (umol/l). Pomer proteín-u/kre­ atinín-u 0,1 je rovný kvantitatívnej proteinúrii 1 g/d. Proteinúria pri akútnej či chronickej pye­ lonefritíde zvyčajne nepresahuje 1 g/d. Chronická pyelonefritída je druhým najčastejším ochorením vedúcim k terminálnemu zlyhaniu funkcie obličiek s nutnosťou liečby nahradzujúcej ich funkcie.

Tab. č. 2: Zobrazovacie vyšetrovacie metódy pri infekciách horného močového traktu Ultrasonografia

Vyšetrenie obličiek a malej panvy pri naplnenom močovom mechúri s vyšetrením postmikčného rezídua.

Intravenózna urografia a cystografia po mikcii (len ak je nejasný nález ultrasonografie) Mikčná cystografia

Pri podozrení na patologický proces v panvičke alebo v močovode, objasnenie nejasných ultrasonografických nálezov v močovom mechúri. U detí na overenie stupňa vezikoureterálneho refluxu.

Izotopové metódy

Statická scintigrafia na overenie akútneho zápalového ložiska v obličke, mikčná cystografia pri podozrení na vezikoureterálny reflux.

CT obličiek, brucha a panvy

Diagnostika analgetickej nefropatie, intrarenálneho alebo perirenálneho abscesu, extramurálneho útlaku močových ciest.

Urologické inštrumentálne vyšetrenie, eventuálne u žien gynekologické vyšetrenie

Cystoskopia, ureteroskopia, separovaný odber moču na kultiváciu z oboch močovodov, gynekologické vyšetrenie.

72

inVitro


Bolesť Kultivačné vyšetrenie moču Vyšetruje sa stredný prúd moču po očiste­ ní vonkajšieho genitálu, odber sa realizuje do sterilnej skúmavky so širokým hrdlom. Nález baktérií menej ako 104/ml sa považuje za ne­ signifikantnú bakteriúriu, od 104 do 105/ml sa považuje za hraničnú bakteriúriu, nález nad 105/ml sa považuje za signifikantnú bakteriúriu. Moč získaný suprapubickou punkciou močo­ vého mechúra má byť sterilný. Pri podozrení na TBC možno vyšetriť prítomnosť acidorezistent­ ných paličiek v moči mikroskopicky, eventuál­ ne treba odoslať moč na kultiváciu na špecia­ lizované pracovisko. Vyšetrenie kvantitatívnej bakteriúrie (KVB) možno doplniť stanovením citlivosti na antibiotiká a stanovením minimál­ nej inhibičnej koncentrácie (MIC). Cievkovanie s cieľom odberu moču na kultiváciu sa neod­ porúča. U pacientov s trvale zavedeným per­ manentným katétrom sa odporúča kultivačné vyšetrenie moču po výmene katétra.

Biochemické a hematologické vyšetrenie krvi K základným vyšetreniach pri akútnej pyelone­ fritíde patria vyšetrenie krvného obrazu a di­ ferenciálneho krvného obrazu, FW, CRP, urey, kreat., kyseliny močovej, minerálov.

Diferenciálna diagnostika

Pri akútnej aj chronickej forme pyelonefritídy majú podobný klinický obraz aj ostatné formy tubulointersticálnych nefritíd, ktoré ale nemajú infekčný pôvod. Diferenciálne diagnosticky treba odlíšiť: • toxoalergické poškodenie liekmi, • poškodenie v rámci systémových infekcií, • metabolické poruchy (hyperkalcémia, hypokalémia, hyperurikémia), • obštrukčné uropatie a malignity, • imunoalergické reakcie (rejekcia transplantátu).

Literatúra 1. Dzúrik, R., Šašinka, M., Mydlík, M., Kovács, L.: Nefrológia. Bratislava, Herba s.r.o. 2004, s. 22-28, s.140 – 168 2. 2. Tesař, V., Schuck, O.a kol: Klinická nefrologie. Grada Publishing, a.s. 2006, s. 403 – 419 3. Friedecký, B.,Kratochvílová, J., Budina, M.: Nejistota kvalitativní detekce základních zložek močí vyhodnocena pomocí výsledku programu externího hodnocení kvality SEKK-DGP. Klinická biochemie a metabolismus, 11(32), 2003, No. 4, s.217 – 220 4. Teplan, V. a kol: Praktická nefrologie. Grada Publishing, a.s. 2006, s. 211 – 244 5. Viklický, O., Dusilová Sulková, S., Rychlík, I.: Vyšetřovací metody v nefrologii a jejich klinická aplikace. Tigis s.r.o. 2007, s. 7 – 50 6. Viklický, O., Tesař, V., Dusilová Sulková, S.: Doporučené postupy a algoritmy

Záver

Akútna pyelonefritída je častým ochorením v nefrologickej a urologickej ambulancii. Tre­ ba naň myslieť v rámci diferenciálnej diag­ nostiky bolestí v driekovej oblasti, v rámci diferenciálnej diagnostiky teplotných sta­ vov. Správna diagnostika a liečba zabraňu­ jú prechodu do chronického štádia. Chro­ nická pyelonefritída je druhým najčastejším ochorením vedúcim k terminálnemu zlyhaniu funkcie obličiek s nutnosťou liečby nahra­ dzujúcej ich funkcie.

v nefrologii. Grada Publishing a.s. 2010, s. 75-79 7. Teplan, V.: Nefrologické minimum pro klinickou praxi. Mladá fronta a.s. 2017, s. 12 – 33, 163 – 192. 8. http://www.nczisk.sk, Edícia zdravotnícka štatistika. Nefrologická starostlivosť a liečba nahradzujúca funkciu obličiek v SR 2017. Ročník 2018 9. https://era-edta-reg.org/files/ annualreports/pdf/AnnRep2016.pdf, ERA EDTA Registry Annual report 2016

Alpha medical

73


T É M A ČÍ S LA

Ovariálne cysty

74

inVitro


Bolesť

Panvová bolesť patrí medzi najčastejšie zdravotné ťažkosti u žien vo fertilnom veku. Za panvovú bolesť považujeme bolesť, ktorá je lokalizovaná v podbrušku, prípadne aj v driekovej oblasti, ale nikdy nie len v samotnej driekovej oblasti. Kraniálne nepresahuje rovinu spinae iliace ant. sup. Diferenciálna diagnostika akútnej panvovej bolesti zahŕňa príčiny pôrodnícke, gynekologické, chirurgické a urologické. Jednou z príčin môže byť aj ruptúra cysty ovária.

Etiológia

MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH GYNDANYS s. r. o. Gynekologická a pôrodnícka ambulancia Ambulancia gynekologickej urológie Nové Zámky

Úvod

Nezhubné nádory vaječníka tvoria veľmi he­ terogénnu skupinu, do ktorej patria nepra­ vé nádory, cysty a pravé benígne nádory. Naj­ častejšou príčinou bolesti, ktorá je spojená s ovariálnou rezistenciou, je ruptúra cysty a torzia adnex.

Funkčné cysty, teda buď Graafov folikul, ale­ bo cysta žltého telieska (corpus luteum), sú najčastejšie cysty ovária. K ich prasknutiu do­ chádza častejšie ako u iných cýst (1). Podľa etiológie a charakteru môžeme rozlišovať nie­ koľko druhov cýst: folikulárna „funkčná“ cysta je obvykle unilokulárna hladkostenná tenkos­ tenná cysta s čírym obsahom, folikulárna te­ kutina pripomína sérum, korpusluteálna cysta znamená perzistenciu corpus luteum, niekedy vrátane steroidnej produkcie. V takom prípa­ de pretrváva stimulačný vplyv na endometrium, dochádza k posunu termínu menštruácie, ktorá môže byť silnejšia, vždy je nutné vyšetriť hCG na vylúčenie gravidity (intrauterinnej alebo ek­ topickej). Hemoragická cysta vzniká krvácaním do lúmenu cýst, väčšinou folikulárnych alebo korpusluteálnych. Endometroidná cysta alebo aj „Sampsonova“ cysta výrazne znižuje ovari­ álnu rezervu. Pri trofoblastickej chorobe s vy­ sokou hladinou hCG sa tvoria obojstranne the­ kaluteinné cysty, ktoré sú prejavom zvýšenej stimulácie ovárií (2). Parovariálna cysta vzniká retenciou tekutiny v rudimentárnych zvyškoch mesonefros, ktoré nemajú vlastné cievne zá­ sobenie (3). Syndróm polycystických ovárií, alebo hyperandrogénny syndróm, je ochore­ nie charakterizované nadprodukciou androgé­ nov. Ovárium je väčšinou zväčšené a nachádza sa v ňom 10 a viac cystičiek veľkosti 2 – 8 mm, ktoré sú uložené subkortikálne (4).

Alpha medical

75


T É M A ČÍ S LA Klinický obraz

Tabuľka č. 1: Nezhubné nádory vaječníka Nepravé nádory vaječníka folikulárna cysta luteinná cysta thekoluteinná cysta endometrióm – „čokoládová cysta“ polycystické vaječníky Pravé benígne nádory vaječníka • epitelové serózny cystóm mucinózny cystóm nádory z jasných buniek Brennerov nádor zmiešané nádory • mezenchymálne fibróm myóm, myxóm, osteóm, lipóm, chondróm (ojedinelé) • embryonálne nádory z geminálnych buniek benígny cystický teratóm (dermoidálna cysta) • hormonálne aktívne nádory granulózocelulárny tumor arenoblastóm

Nádory vaječníka väčšinou dlhšie obdobie rastú asymptomaticky vzhľadom na ich voľné uloženie v brušnej dutine. Príznaky často vznikajú až pri ich nadmernej veľkosti.

76

inVitro

Nádory vaječníka väčšinou dlhšie obdobie rastú asymptomaticky vzhľadom na ich voľ­ né uloženie v brušnej dutine. Príznaky často vznikajú až pri ich nadmernej veľkosti, čo sa prejaví zväčšovaním brucha (tzv. syndróm malej sukne) alebo pri ich hormonálnej akti­ vite, ktorá sa prejavuje nepravidelným krvá­ caním, príznakmi estrogenizácie alebo viri­ lizácie alebo ako akútna brušná príhoda pri ich ruptúre, hemoperitoneu alebo torzii (5). Ženy často udávajú len nešpecifické príznaky ako nepravidelné mierne bolesti brucha ale­ bo podbruška, zväčšujúci sa objem brucha, nadúvanie, polakizúriu, inkontinenciu moču, rýchle nastupujúci pocit sýtosti, ťažkosti pri príjme potravy (1). Bolesť spojená s ruptúrou Graafovho foliku­ lu je označovaná ako ovulačná bolesť, ne­ býva silnej intenzity, krvácanie do brušnej dutiny je slabé a väčšinou prestane. Cysty žl­ tého telieska sú potenciálnym zdrojom pa­ tologickej nadprodukcie gestagénov. Môžu byť asymptomatické, ale môžu spôsobiť dys­ menoreu alebo dysfunkčné krvácanie (2). Pri ruptúre cysty žltého telieska môže byť krvá­ canie silnejšie a viesť až k hemoperitoneu so známkami šokového stavu. Pri prasknutí cysty pacientka väčšinou pocíti náhlu silnú bolesť, slabosť a nauzeu (1). Bolesť niekedy pacientka charakterizuje „ako keby do nej vrazili nôž“. Vzniku bolesti často predchádza nejaký inzult, napr. kohabitácia. Pri torzii adnex, najčastejšie patologicky zme­ nených cystou, pacientka pociťuje tupú trvalú bolesť. Hypoxická bolesť vzniká pri zaškrtení torkvovaných ciev zásobujúcich adnexá. Bo­ lesť je nerovnakého charakteru, núti pacientku hľadať úľavovú polohu (6). U dospelej ženy pre­ bieha torzia adnex ako náhla brušná príhoda s náhlou bolesťou v podbrušku, nauzeou, obja­ vuje sa studený pot, kolapsové stavy, zrýchlený pulz, napätie brušnej steny, peritoneálne dráž­ denie, zástava peristaltiky čriev (7). Syndróm polycystických vaječníkov sa prejavuje hirzu­ tizmom, akné, androgénnou alopéciou, sebo­ reou, oligomenoreou, galektoreou, anovulač­ nou sterilitou (8).


Bolesť

Pri prasknutí cysty pacientka väčšinou pocíti náhlu silnú bolesť, slabosť a nauzeu (1). Bolesť niekedy pacientka charakterizuje „ako keby do nej vrazili nôž“.

Diagnostika

Diagnóza sa stanovuje na podklade anamné­ zy, klinického stavu, palpačného vyšetrenia, ultrazvukového nálezu, stanovenia sérových hladín hormónov a nádorových markerov (5). Základom je palpačné bimanuálne vyšetrenie, vyšetrenie per rectum a vaginálne ultrazvuko­ vé vyšetrenie (9). Odporúča sa aj ultrazvukové vyšetrenie abdominálnou sondou a dopple­ rovské hodnotenie prietoku (10). Pri prasknu­ tí cysty klinickým vyšetrením zistíme znám­ ky peritoneálneho dráždenia a ultrazvukovým vyšetrením zistíme prítomnosť voľnej tekutiny v brušnej dutine (11). V rámci vyšetrenia tu­ morových markerov sa uplatňuje najmä CA 125, v rámci diferenciálnej diagnostiky CA 19-9, CA 15-3, CEA (3). U postmeno­ pauzálnych žien bez ovulácie by mal byť nález akejkoľvek cystickej masy v oblasti vaječníka doplnený vyšetrením CA 125, CA 19-9 a HE4. Nie je to síce úplne špecifické vyšetrenie, ale v spojení s ultrazvukovým vyšetrením môže prispieť k stanoveniu správnej diagnózy (12).

Komplementárnou zobrazovacou metódou pri hodnotení nádorov v panve je magnetická re­ zonancia, ktorá dokáže spoľahlivo diferenco­ vať tuk (dermoidná cysta), fibrotické tkanivo (fibróm) a krv (endometroidná cysta, hemora­ gická cysta). V prípade pokročilého ochorenia v brušnej dutine a v retroperitoneu je vhod­ né realizovať počítačovú tomografiu alebo po­ zitrónovú emisnú tomografiu (2). Pre syndróm polycystických ovárií je typická zvýšená hladi­ na androgénov (testosterón, androstendión), zvýšená hladina LH a pomer LH:FSH je viac ako 2,5. Všetky ženy s anovuláciou, ultrazvu­ kovým obrazom polycystických ovárií a zvýše­ nou hmotnosťou by mali mať vyšetrený orál­ ny glukózotolerančný test. Asi 30 % pacientok má zvýšenú hladinu prolaktínu (4).

92 %

Ultrazvukové vyšetrenie skúseným sonografistom je najpresnejšou diagnostickou metódou v diferenciálnej diagnostike benígnych a malígnych ovariálnych nádorov a dosahuje presnosť 92 %.

Alpha medical

77


T É M A ČÍ S LA

S rozvojom molekulárnych technológií sa zistilo, že viac ako 90 % epitelových nádorov ovária patrí medzi klonálne ochorenia.

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálna diagnostika adnexiálnych rezis­ tencií zahŕňa benígne a malígne nálezy gyne­ kologického aj negynekologického pôvodu. Medzi negynekologické patrí invaginácia čreva, divertikulitída, Crohnova choroba, mezenteriál­ na lymfadenitída, mechanický alebo neurogén­ ny (paralytický alebo spastický) ileus. Vylúčiť treba aj pyelonefritídu, panvovú tromboflebití­ du a aneuryzmu. Myslieť musíme aj na ektopic­ kú graviditu alebo potrat (13). Hranica medzi benígnym nádorom, potenci­ álne malígnym nádorom, hraničným nádorom (borderline), prekancerózou a jednoznačne malígnym nádorom je u nádorov vaječníka veľ­ mi neostrá (5). Ultrazvukové vyšetrenie skúse­ ným sonografistom je najpresnejšou diagnos­ tickou metódou v diferenciálnej diagnostike benígnych a malígnych ovariálnych nádorov a dosahuje presnosť 92 % (14). Špecifickú diagnózu na základe ultrazvuku je možné sta­ noviť so senzitivitou 80 – 86 % a špecificitou 94 – 100 % v prípade väčšiny cýst (15).

78

inVitro

V prípade, ak sa zobrazí vnútri endometro­ idnej cysty perfundovaná papilárna projek­ cia alebo solídna zložka s perfúziou, zna­ mená to podozrenie na malignizáciu cysty (16). Malígne nádory ovárií majú v ultrazvu­ kovom obraze väčšinou nepravidelne uspo­ riadanú vnútornú výstelku, papilárne promi­ nencie, nádorovo infiltrované septá. Solídna nádorová zložka postupne vypĺňa lúmen cysty až vznikajú solídne nádory s nekrotic­ kými anechogénnymi prejasneniami a boha­ tou perfúziou. V dopplerovskom zobrazení sú neusporiadané cievy centrálne v solíd­ nej zložke nádoru. Na základe zhodnotenia sonomorfologických a dopplerovských kri­ térií je možné stanoviť prítomnosť zhubné­ ho nádoru ovárií so senzitivitou 88 % a špe­ cificitou 96 % (17). Medzinárodnej skupine IOTA sa podarilo vyvinúť matematický model v oblasti predikcie histologického typu ná­ doru, ktorý umožní rozlíšiť benígny ovariálny nádor, borderline ovariálny nádor, primárny skorý karcinóm, primárny pokročilý karcinóm a sekundárny ovariálny nádor metastázujú­ ci do ovárií. Ide o tzv. ADNEX Model, ktorý obsahuje 9 parametrov: vek pacientky, séro­ vú hladinu CA 125, maximálnu veľkosť lézie, maximálnu veľkosť solídnej komponenty, po­ čet lokularít, počet papilárnych prominen­ cií, prítomnosť akustického tieňa, prítomnosť ascitu, typ centra (onkogynekologické cen­ trum vs iné) (18). Nádorový marker je sub­ stancia prítomná v nádore alebo produkova­ ná nádorom alebo hostiteľom ako odpoveď na prítomnosť nádoru. Neexistuje univerzál­ ny nádorový marker, senzitivita pri dostatoč­ nej špecificite nedosahuje 100 %. Nezvýšená koncentrácia nádorového markeru nie je dô­ kazom neprítomnosti malígneho ochorenia, naopak, pozitívny výsledok nemusí zname­ nať prítomnosť zhubného nádoru. Nádorové markery preto nie sú vhodné pre skríning ani pre primárnu diagnostiku. V klinickej praxi sa môžu používať v predoperačnej diferenciál­ nej diagnostike alebo ako pomocná metóda v monitoringu odpovede na liečbu. Sledova­ nie priebehu choroby a následné follow-up je hlavnou indikáciou týchto vyšetrení (19).


Bolesť 12. Pilka a kol. Gynekologie. Maxdorf, 2017,

Záver

Na rozdiel od benígnych cýst predstavuje ova­ riálny karcinóm zhubný nádor s najvyššou úmrtnosťou, pričom len 15 % prípadov je diag­ nostikovaných vo včasnom štádiu (20). S roz­ vojom molekulárnych technológií sa zistilo, že viac ako 90 % epitelových nádorov ovária patrí medzi klonálne ochorenia. Najväčší kli­ nický význam pre prax majú mutácie génov BRCA1 a BRCA2. Ženy, u ktorých sa obe mu­ tácie vyskytujú, majú celoživotne 10- až 20-ná­ sobne zvýšené riziko karcinómu vaječníka a prsníka oproti ostatnej populácii (21). Indiká­ ciu na vyšetrenie vykonáva genetik na zákla­ de klinickej konzultácie a podrobnej rodinnej anamnézy, vyšetrenie má zmysel u ženy, ktorá má aspoň 10-percentnú pravdepodobnosť, že u nej bude prítomná mutácia génu BRCA1 ale­ bo BRCA2 (22).

332 s. 13. Prat J. Ovarian carcinomas, including secondary tumors: diagnostically chellenging areas. Mod Pathol. 18 (suppl.2): S99,2005. 14. Valentin L. Prospective cross-validation od Doppler ultrasound examination and grayscale ultrasound imaging for discrimination of benign and malignant pelvic masses. Ultrasound Obstet Gynecol. 1999; 14 (4):273-83. 15. Sokalska A et al. Diagnostic accuracy of transvaginal ultrasound examination ofr assigning a specific diagnosis to adnexal masses. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009 Oct; 34 (4): 462-70 16. Testa A et al. Ovarian cancer arising in endometrioma: ultrasound findings. Ultrasound Obstet Gynecol, 2010. 17. Valentin I. Pattern recognition of pelvic masses by gray-scale ultrasound imaging:the contribution of Doppler ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol. 1999; 14 (5):338-47.

Literatúra 1. Novotný Z, Králíčková M. Torze ovariálních cyst a ruptura adnexálních rezistencí charakterizace bolesti, klinický obraz. Mod Gyn Por. 19, 4, 2010, 379-381. 2. Calda P, Břešťák M, Fischerová D. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii. 2. vydanie. Aprofema. 2010, 496 s. 3. Kolařík D, Halaška M, Feyereisl J. Repetitorium gynekologie. Maxdorf. 2008, 1030 s. 4. Dubová O, Zikán M. Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví. Maxdorf. 2019, 863 s. 5. Roztočil A a kol. Moderní gynekologie. Grada Publishing, 2011,528 s. 6. Čepický P a kol. Kapitoly z diferenciální

18. Van Calster B et al. International Ovarian Tumour Analysis G. Evaluating the risk of ovarian cancer before surgery using ADNEX model to differentiate between benign, borderline, early and advanced stage invasive, and secondarymetastatic tomours: prospective multicentre diagnostic study. BMJ 2014; 349:g5920. 19. Sedláková I. Tumor markery u karcinomu ovaria. Mod Gyn Por. 25, 2018, 2, 151-158. 20. Fischerová D, Zikán M. Diferenciální diagnoitika benigních a maligních ovariálních nádorů. Mod Gyn Por. 25, 2018, 2, 143-149. 21. Heľpianska L a kol. Karcinóm ovária. Bratislava, 2006, 122 s. 22. Presl J a kol. Ovariální karcinom – dědičná dispozice. Mod Gyn Por. 25, 2018, 2, 163-170.

diagnostiky v gynekologii a porodnictví. Grada Publishing. 2018, 205 s. 7. Berhard LM et al. Predictors of persistence of adnexal masses in pregnancy. Obstet Gynec. 93:585, 1999. 8. Vrbíková J, Fanta M, Koryntová D. Syndrom polycystických ovarií. Maxdorf. 2014. 92 s. 9. Robová H, Rob L, Pluta M a kol. Zhoubné nádory ovaria. Mod Gyn Por 2000;9:679. 10. Dewhurst’s textbook of obstetrics and gynaecology for postgraduates. 6th ed., Blackwell Science, 1999. 11. Shwayder JM. Pelvic pain, adnexal masses and ultrasound. Sem Reprod Med. 26: 252, 2008.

Alpha medical

79


T É M A ČÍ S LA

Ektopická gravidita

MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH GYNDANYS s. r. o. Gynekologická a pôrodnícka ambulancia Ambulancia gynekologickej urológie Nové Zámky

Mimomaternicové tehotenstvo je mimoriadne zákerné ochorenie s neobyčajne variabilným klinickým obrazom a je hlavnou príčinou skorého tehotenského úmrtia. Bolesť v podbrušku sa vyskytuje v približne 90 % prípadoch. Každá žena vo fertilnom veku s amenoreou alebo abnormálnym krvácaním z maternice musí vzbudiť podozrenie na ektopickú graviditu a byť vyšetrená. Včasná diagnostika je extrémne dôležitá, zabráni fatálnym následkom, ale aj neskorým komplikáciám ako sú rekurencia a infertilita. 80

inVitro


Bolesť Úvod

Mimomaternicové tehotenstvo je definova­ né ako porucha fyziologickej reprodukcie člo­ veka, ktorá vedie k implantácii a dozrievaniu zárodku mimo dutiny maternice. Bez včasnej diagnostiky a liečby môže mimomaternico­ vé tehotenstvo viesť až k stavu ohrozujúcemu život ženy. Od roku 1970 sa výskyt ektopic­ kej gravidity zvýšil šesťnásobne a tvorí asi 2 % všetkých tehotností (1, 2). Z pôvodne odhado­ vaného jedného prípadu ektopickej gravidity na 200 fyziologických gravidít postupne výskyt dosiahol pomer 1:80 (3). Výskyt stúpa s ve­ kom, riziko ektopickej gravidity je 4-krát vyššie po 35. roku života (4).

Etiológia

Ektopická gravidita môže mať rôzne príči­ ny, najčastejšou je predchádzajúca infekcia, viac ako 50 % žien prekonalo zápalové ocho­ renie panvy, ďalej predchádzajúci výskyt mi­ momaternicovej tehotnosti, stav po operácii na vajíčkovodoch, použitie metód asistovanej reprodukcie (indukcia ovulácie pomocou klo­ mifencitrátu alebo injekcia gonadotropínu), an­ tikoncepcia (progesterónové preparáty), vek nad 35 rokov, fajčenie (2). Okrem toho k pre­ dispozičným faktorom patria aj vrodené vývo­ jové abnormality vajíčkovodov (divertikly, atré­ zie) a funkčné poruchy vajíčkovodov (porucha ich peristaltiky) (5).

Tabuľka č. 1: Rizikové faktory mimomaternicovej tehotnosti Vysoké riziko Operácia na vajíčkovodoch v anamnéze Ektopická gravidita v anamnéze Sterilizácia túb Známe poruchy vajíčkovodov Stredné riziko Neplodnosť (viac ako 1 rok) Pelvic inflammatory disease Spontánne potraty v anamnéze Promiskuita, 5 a viac sexuálnych partnerov v živote Nízke riziko Vek nad 35 rokov Pohlavný styk pred 18. rokom veku Fajčenie viac ako 20 cigariet denne

Klinický obraz

Medzi tri klasické príznaky mimomaternicové­ ho tehotenstva patria bolesť v podbrušku, oli­ go-/amenorea a vaginálne krvácanie, avšak len asi 50 % pacientok má tieto typické pre­ javy. Niektoré ženy majú príznaky typické pre začínajúcu tehotnosť, ako sú nevoľnosť, na­ pätie v prsníkoch, urgencie a únava. Najčas­ tejším príznakom je bolesť v podbrušku, pod bránicou a v ramene zhoršujúca sa pri nády­ chu, ktorá je spôsobená dráždením frenického nervu subdiafragmatickým nahromadením krvi. Typický obraz ektopickej gravidity predstavu­ je žena v reprodukčnom veku, ktorá prichádza s bolesťami v podbrušku a vaginálnym krváca­ ním po amenorey (3). V prípade hemoragickej hypovolémie má pacientka vertigo alebo syn­ kopu. Pri ruptúre vajíčkovodu v závislosti od intenzity krvácania dochádza až k rozvoju he­ moperitonea, kardiopulmonálnej dekompen­ zácii a rozvíja sa obraz hemoragického šoku. Vyskytuje sa aj nutkanie na močenie alebo rek­ tálne tenezmy (2, 6).

Diagnostika

V anamnéze pacientka udáva amenoreu alebo atypické krvácanie z maternice, ktoré začalo 7 – 14 dní po vynechaní menštruácie. Pacient­ kou udávaná neplodnosť mimomaternico­ vé tehotenstvo nevylučuje (7). Pri vaginálnom vyšetrení je maternica normálne veľká alebo presiakla, niekedy sa podarí nahmatať boles­ tivý adnexiálny tumor. Cavum Douglasi býva bolestivý. Detekcia beta-podjednotky ľudské­ ho choriového gonadotropínu (hCG) umožňuje diagnostikovať tehotnosť ešte pred vynecha­ ním menštruačného krvácania. Zásadný výz­ nam má vyšetrenie sérovej koncentrácie hCG. Pri dobre sa vyvíjajúcej intrauterinnej gravi­ dite sa sérové hladiny hCG každých 48 ho­ dín zdvojnásobujú (doubling time). Nárast hCG o menej ako 66 % za dva dni súvisí so zle sa vyvíjajúcim intrauterinným tehotenstvom alebo s mimomaternicovým tehotenstvom (1). Nao­ pak, normálny rast koncentrácie hCG nevylu­ čuje diagnózu ektopickej gravidity. Rýchly po­ kles koncentrácie hCG (zníženie hodnôt na menej ako polovicu počas 1 – 2 dní) zname­ ná skôr spontánny alebo zamĺknutý potrat než mimomaternicové tehotenstvo (5, 8). Ak je pri kontrolnom vyšetrení po 48 hodinách hladina hCG v rozmedzí 87 – 166 % predchádzajúcej hodnoty, treba vysloviť podozrenie na ektopic­ kú graviditu (9). Spoľahlivosť vyšetrenia hCG z moču je nižšia ako zo séra, hladiny v moči neodzrkadľujú presne sérové hladiny, okrem

Alpha medical

81


T É M A ČÍ S LA toho v čase vynechania menštruácie je sérová koncentrácia pomerne variabilná, kolíše v roz­ medzí 12 – 150 IU/l. Ak by sme chceli diag­ nostikovať všetky tehotnosti pomocou testu hCG z moču, musel by ukazovať pozitivitu už pri koncentrácii hCG v sére 12,5 IU/l. Vyšetre­ nie hCG z moču je pri diagnostike ektopickej gravidity považované len za orientačné (10). Hodnota sérového progesterónu nad 25 ng/ ml znamená vitálnu intrauterinnú graviditu. Takmer 90 % žien s ektopickou graviditou má koncentráciu progesterónu menej ako 15 ng/ ml. Koncentrácia menej ako 5 ng/ml takmer vždy znamená neprosperujúce tehotenstvo. Vyšetrenie hladiny progesterónu v sére však nie je spoľahlivé pre diagnostiku normálne­ ho alebo patologického tehotenstva (11). Ak dôjde k ruptúre ektopickej gravidity a násled­ nému krvácaniu do brušnej dutiny, klesajú hodnoty hematokritu a hemoglobínu a stúpa počet leukocytov. Môže sa zvyšovať aj počet retikulocytov v periférnej krvi (12). Najdôležitejšou zobrazovacou vyšetrovacou metódou je ultrazvuk. Rozlišujúca hladina hCG, pri ktorej by mala byť intrauterinná gravidita vi­ diteľná ultrazvukovým vyšetrením vaginálnou sondou, je 1000 – 1800 IU/l. Táto hladina je do­ siahnutá pri sedemdňovom meškaní menštruá­ cie. Za referenčnú hodnotu, pri ktorej už musia byť viditeľné známky tehotnosti pri ultrazvu­ kovom vyšetrení, považujeme 2000 IU/l. V prí­ pade ektopickej gravidity sa v maternici pri ultrazvukovom vyšetrení zobrazuje pseudoges­ tačný vak, ktorý je uložený symetricky v strede

dutiny maternice a má kvapkovitý tvar. Môže byť tiež zobrazený nález adnexiálnej masy a/ alebo prítomnosť voľnej tekutiny v brušnej du­ tine (2). Žiadny ultrazvukový nález však nevylu­ čuje mimomaternicové tehotenstvo, ultrazvuk môže mimomaternicovú graviditu len potvrdiť (7). V prípade koncentrácie hCG nad 2000 IU/l je vhodné vykonať farebné dopplerovské vy­ šetrenie, ak je prítomný prietok v corpus lu­ teum a nie je prítomný prietok v maternici, je pravdepodobná diagnóza tubárnej gravidity (13). Kyretáž dutiny maternice je metóda, po­ mocou ktorej môžeme rozlíšiť, či ide o extraalebo intrauterinnú graviditu. Vykonáva sa len v prípade, ak pokračovanie tehotnosti nie je žiaduce. V minulosti sa často používala punk­ cia Douglasovho priestoru cez zadnú klenbu pošvy, získanie nezrazenej krvi indikovalo ope­ račné riešenie. Dnes sa nahrádza ultrazvuko­ vým vyšetrením. Zlatým štandardom je diag­ nostická laparoskopia (2, 14).

Žiadny ultrazvukový nález nevylučuje mimomaternicové tehotenstvo, ultrazvuk môže mimomaternicovú graviditu len potvrdiť.

82

inVitro


Bolesť Diferenciálna diagnostika

V rámci diferenciálnej diagnostiky treba vyšet­ riť krvný obraz, sedimentáciu červených krvi­ niek (FW), C-reaktívny proteín (CRP), moč che­ micky a kultivačne (15).

Literatúra 1. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed., Philadelphia: Lippicott Williams & Wilkins, A Wolters Kluver Company, 2005. 2. Gágyor D, Pilka R. Ektopická gravidita. In: Pilka a kol., Gynekologie. Maxdorf, 2017, 332 s.

Tabuľka č. 2: Diferenciálna diagnostika mimomaternicovej tehotnosti Stavy spojené s tehotnosťou

3. Novotný Z, Králíčková M. Bolest spojená s ektopickou graviditou, In: Bolest. Mod Gyn Por, 2010, 19, 4, 383-386. 4. Centers for Disease Control and Preventio:

hroziaci potrat heterotopická gravidita Ochorenie krčku a tela maternice

ectopic pregnancy- United States, 19901992, Morb Mort Wkly Rep 1995; 44:46-8. 5. Kolařík D, Halaška M, Feyereisl J. Repetitorium gynekologie. Maxdorf. 2008,

endomyometritída

1030 s.

cervicitída

6. De Cherney AH, Pernoll ML. Current

endometrióza

Obstetric and Gynecologic Diagnosis

degenerujúci leiomyóm metrorágia

and Treatment, 8th ed., Norwalk: Appleton & Lange, 1994; 314. 7. Čepický P a kol. Kapitoly z diferenciální

dysmenorea

diagnostiky v gynekologii a porodnictví. Grada Publishing. 2018, 205 s.

Ochorenia adnex

8. Segal S et al. Ectopic pregnancy early

salpingitída tuboovariálny absces torzia adnex

diagnosis markers. Minerva Ginec. 62:49,2010. 9. Marešová P, Fiala L. Moderní postupy

ruptúra cysty corpus luteum Ostatné

v gynekologii a porodnictví. Mladá fronta a.s.. 2018, 542 s. 10. Dubová O, Zikán M. Praktické repetitorium

apendicitída

gynekologie a porodnictví. Maxdorf. 2019, 863 s.

divertikulitída lymfadenitis mesenterialis cystitída, infekcie močových ciest

11. Buckley RG, King KJ. Serum progesterone testing to predict ectopic pregnancy in symptomatic firt-trimester patients. Ann Emerg Med 2000;36:95-100.

urolitiáza iný zdroj intraabdominálneho krvácania (ruptúra sleziny, pečene)

12. Cuningham LB, Mac Donald RK. Williams Obstetrics. 20th ed.; Stamford: Appleton & Lange, 1997. 13. Thoma ME. Early detection of ectopic pregnancy visualizing the presence of a tubal ring with ultrasonography. Am J Emerg Med 2000;18:444-8. 14. Moawad NS et al. Current diagnosis and

Záver

Pacientky, ktoré prekonali mimomaternicové tehotenstvo, majú vysoké riziko recidívy, preto musia byť poučené o nutnosti vyšetrenia hla­ diny hCG a ultrazvukovej detekcii lokalizácie gravidity v prípade vynechania menštruačného krvácania. V blízkej budúcnosti sa predpokla­ dá nárast počtu ektopických gravidít v dôsled­ ku častejšieho využívania techník asistovanej reprodukcie a častejšieho výskytu panvových zápalov a ochorení prenosných pohlavným stykom (5).

treatment of interstitial pregnancy. Amer J Obst Gynec. 202:15, 2010. 15. Roztočil A a kol. Moderní gynekologie. Grada Publishing, 2011,528 s.

Alpha medical

83


T É M A ČÍ S LA

Liečba bolesti u pacienta v terminálnej fáze onkologického ochorenia MUDr. Alexandra Szabová Onkologická ambulancia Nemocnica na okraji mesta n. o. Člen skupiny Svet zdravia Partizánske

Bolesť je častou súčasťou života pacientov s onkologickým ochorením, a je tiež jedným z najobávanejších príznakov malígneho ochorenia, hlavne v pokročilých štádiách, keď viac ako 70 % pacientov trpí určitým typom bolesti. Pre porovnanie, len 33 % pacientov v kuratívnej liečbe rakoviny udáva bolesť. Pocit bolesti v pokročilých štádiách onkologických ochorení znásobuje celkový zlý výkonnostný stav pacienta s pridruženou kachexiou, vyčerpanosťou a psychickými poruchami ako úzkosť či obavy z blížiacej sa smrti.

84

inVitro


Bolesť

Pacient má právo byť liečený v ktoromkoľvek čase, keď potrebuje liek od bolesti.

Príčiny bolesti

Vznik bolestí pri nádorových ochoreniach má viacero príčin. Prvou je existencia receptorov bolesti, ktoré vedú bolestivé vzruchy ďalej po­ mocou nervov v postihnutom orgáne, alebo sú spôsobené priamym poškodením nervov. Bo­ lesti sú preto často lokalizované v tkanivách s vysokou hustotou receptorov bolesti ako sú kosti, periost, koža a svalstvo. V prípade kos­ tí môže dochádzať k takzvaným patologickým fraktúram, pretože tumor priamo, alebo meta­ statickým postihnutím kosť poškodzuje, takže tá sa už pri malej záťaži môže zlomiť. Tkanivá vnútorných orgánov neobsahujú žiad­ ne receptory bolesti. Preto v počiatočnej fáze, napr. pri rakovine pľúc alebo čreva, nedochá­ dza k bolestiam, len povrchové časti týchto orgánov, čiže puzdro, resp. pobrušnica alebo pohrudnica obsahujú receptory bolesti, kto­ ré v prvom rade reagujú na ťah alebo rozťaho­ vanie. Často sa prejavujú aj na kožných oblas­ tiach prislúchajúcich k vnútorným orgánom, na takzvaných Headovych zónach. Bolesti ďalej vznikajú kompresiou nervov rastúcim tumorom, alebo poškodením nervo­ vého tkaniva pri priamom vrastaní tumoru. Sú charakteristické abnormálnym vzorom vníma­ nia, rezavými, bodavými a často v záchvatoch sa objavujúcimi bolesťami alebo ochrnutiami zásobovaného svalstva. Bolesti môžu byť vyvolané tiež diagnostic­ kými procedúrami aj samotnou protinádoro­ vou liečbou. Môžu ju spôsobovať bolestivé diagnostické procedúry ako punkcie, trepa­ nobiopsie, objavuje sa pooperačná bolesť. Bolestivá neuropatia sa často vyskytuje po

chemoterapii (napr. po podaní cisplatiny, vin­ kristínu, taxánov), chronické bolesti sú čas­ té po onkologických operáciách (napríklad postmastektomický syndróm), bolesti po rá­ dioterapii môžu byť spôsobené poradiačnou dermatitídou a neuropatiou, zle tolerovaná a často intenzívna bolesť je udávaná pri zápa­ loch slizníc po liečbe chemoterapiou, rádiote­ rapiou, či biologickou liečbou. Ďalšie bolesti vyplývajú predovšetkým z nedo­ statku pohybu a z pripútania na lôžko u termi­ nálnych pacientov. Na tomto mieste spomenie­ me preležaniny, bolesti pri obstipácii, alebo pri poruchách krvného obehu a následných opu­ choch. Je nutná komplexná podporná ošet­ rovateľská starostlivosť, používanie kompen­ začných pomôcok, aby sme vyššie uvedeným stavom predišli. Nesmie sa zabúdať na psychické bolesti a pri­ družený strach alebo depresiu, ktoré vyplýva­ jú z nádorového ochorenia. Tie sa vzájomne ovplyvňujú s inými formami bolestí. To zname­ ná, že psychické komponenty môžu telesné ťažkosti zosilniť alebo zredukovať. Na druhej strane fyzické bolesti často vedú k psychic­ kej záťaži. V tejto oblasti existuje spolupráca s psychológmi, psychiatrami, či podpornými pacientskymi organizáciami.

Liečba

WHO zaradila liečbu bolesti medzi základné priority v oblasti onkológie – primárna preven­ cia, včasná diagnóza, kuratívna liečba, úľava bolesti a paliatívna starostlivosť (Comprehensi­ ve Cancer Control Programme, 1980). Bola vypracovaná listina práv pacientov s ná­ dorovou bolesťou, čím bolo určených 5 hlav­ ných zásad liečby pacientov s týmto druhom bolesti: 1. pacient má právo, aby profesionálni zdra­ votníci, rodina pacienta, priatelia aj okolie pacienta verili, že má bolesť, 2. pacient má právo na úľavu od bolesti bez ohľadu na to, čo ju vyvoláva, alebo aká je silná, 3. pacient má právo byť liečený v ktoromkoľ­ vek čase, keď potrebuje liek od bolesti, 4. pacient má právo na úľavu od bolesti aj pri vyšetreniach a liečebných zákrokoch, 5. pacient má právo na ochranu pred eutaná­ ziou a na hospicovú starostlivosť, keď sa pre ňu rozhodne. Liečba bolesti je súčasťou komplexnej onko­ logickej liečby. Metódy liečby bolesti môžeme rozdeliť na kauzálne a symptomatické.

Alpha medical

85


T É M A ČÍ S LA Kauzálna liečba nádorovej bolesti využíva po­ stupy protinádorovej liečby. Ich všeobecným princípom je zmenšenie alebo odstránenie ná­ doru, alebo zníženie biologickej aktivity tumo­ ru. Využíva metódy chirurgické, chemoterapiu, hormonálnu liečbu, rádioterapiu, biologickú terapiu, či imunoterapiu. Z hľadiska vplyvu na bolesť majú v klinickej praxi hlavný význam chirurgické metódy (napr. priame operačné odstránenie nádoru, alebo stabilizácia chrbti­ ce a dlhých kostí pri patologických fraktúrach). Významný efekt na ovplyvnenie bolesti má rá­ dioterapia (napr. ožiarenie bolestivých kost­ ných metastáz, či aplikácia rádionuklidov pri mnohopočetnej kostnej diseminácii pri karci­ nóme prostaty). U chemosenzitívnych nádorov (ako karcinóm ovária, mnohopočetný myelóm, lymfómy, malobunkový karcinóm pľúc) a hor­ mónsenzitívnych nádorov (hlavne karcinóm prsníka a prostaty), môže mať podanie systé­ movej protinádorovej liečby významný anal­ getický efekt. Taktiež je dokázaný efekt podá­ vania liečby bisfosfonátmi, či novším liekom denosumab zo skupiny monoklonálnych proti­ látok na ovplyvnenie bolesti pri postihnutí kos­ tí metastatickým procesom. Symptomatické postupy ovplyvňujú vznik, ve­ denie a ďalšie vnímanie nocicepčnej stimulá­ cie na rôznych úrovniach periférneho a cen­ trálneho nervového systému.

Využitie sedácie v liečbe refraktérnej malígnej bolesti je v plnom súlade s právom umierajúceho pacienta na adekvátne zmiernenie utrpenia.

Tabuľka č. 1: Prehľad farmakologických a nefarmakologických modalít v liečbe bolesti onkologických pacientov

Farmakologické

Nefarmakologické

Metódy

Príklady

• systémové podávanie analgetík • systémové podávanie adjuvantných liekov („koanalgetík“) • spinálne (epidurálne a subarachnoidálne) podávanie analgetík, lokálnych anestetík a niektorých liekov (clonidín, ketamín, baclofen) • metódy regionálnej anestézie

perorálne, parenterálne, transdermálne, rektálne podávanie neopioidných a opioidných analgetík a koanalgetík

• neurolýzy štruktúr sympatiku • neurochirurgické (neuroablatívne) postupy • stabilizačné operácie na chrbtici a dlhých kostiach • rehabilitácia, fyzikálna liečba a protetika • psychoterapia • pastoračná opatera

chemická neurolýza ggl. celiacum pri bolestiach pri nádoroch pankreasu, žlčníka alebo žalúdka, neurolýza ggl. impair pri bolestiach perinea a rekta pri tumoroch rekta a maternice

aplikácia opioidov alebo zmesí opioidov a lokálneho anestetika do spinálneho katétra; možno využiť implantované podkožné porty alebo pumpy spojené so spinálnym katétrom aplikácia lokálneho anestetika k nervovým štruktúram vedie k navodeniu anestézie v príslušnej oblasti, v liečbe nádorovej bolesti sa využíva pre krátku dobu účinku

chordotómia pri nezistiteľných jednostranných bolestiach v panve, osteosyntézy, vertebroplastika, kyfoplastika masáže, TENS, ortézy a protézy relaxačné metódy, riadená imaginácia, distrakcia podporné pacientske skupiny podpora pri hľadaní odpovedí na existenčné otázky (zmysel života, vina, odpustenie, nádej, viera) môže významne ovplyvniť celkové prežívanie choroby (a teda aj vnímanie bolesti)

86

inVitro


Bolesť V terminálnom štádiu ochorenia má 5 – 26 % pacientov bolesť refraktérnu na liečbu. V prí­ pade, že nie je možné dostupnými neinva­ zívnymi i invazívnymi metódami dosiahnuť primeranú úľavu bolesti, prichádza do úva­ hy sedácia. Možno ju navodiť zvýšením dáv­ ky morfínu alebo podávaním benzodiazepí­ nov. Využitie sedácie v liečbe refraktérnej malígnej bolesti je v plnom súlade s právom umierajúceho pacienta na adekvátne zmier­ nenie utrpenia. V terminálnej fáze onkologických ochore­ ní sa často stretávame s ťažkým rozhodnutím o ukončení aktívnej liečby u onkologického pacienta a prechod na najlepšiu podpornú te­ rapiu. Je nutná komunikácia so samotným pa­ cientom a príbuznými o tejto možnosti. Ame­ rican Medical Association zadefinovalo pojem „márna liečba“, keď lekári nie sú viazaní po­ skytovať takú starostlivosť, ktorá podľa ich naj­ lepšieho klinického úsudku nemá pre pacien­ ta žiadny rozumný prínos. O márnej liečbe na konci života sa hovorí, že „pokiaľ sa ďalšia in­ tervencia, ktorá chce predĺžiť život pacienta, stane márnou, majú lekári povinnosť zamerať svoj cieľ liečby smerom k zlepšeniu komfortu záveru života“. Hospicová starostlivosť ako forma starostlivos­ ti o pacienta v terminálnom štádiu onkologic­ kého ochorenia, je poskytovaná ambulantnou formou alebo formou lôžkových hospicových zariadení. Základným rozdielom medzi starost­ livosťou poskytovanou v lôžkových nemocnič­ ných zariadeniach a hospicovou starostlivos­ ťou je, že hospicová starostlivosť sa nesnaží o vyliečenie nevyliečiteľne chorých, ale o to, aby záverečná časť života pacienta bola maxi­ málne kvalitná, aby pacient netrpel bolesťou, aby mu bola poskytnutá kvalitná starostlivosť fyzická (hygiena, zabezpečenie príjmu potra­ vy), či psychická, vrátane duchovnej podpory, ak má pacient o tento typ podpory záujem a je v súlade s jeho vierovyznaním.

Literatúra 1. Paice JA, Ferrell B. The management of cancer pain. CA Cancer J Clin 2011; 61: 157–182. 2. Bennett MI, Bagnall AM, Jose’ Closs S. How effective are patientbased educational interventions in the management of cancer pain? Systematic review and meta-analysis. Pain 2009; 143: 192–199 3. Caraceni A, Cherny N, Fainsinger R et al. Pain measurement tools and methods in clinical research in palliative care: recommendations of an expert working group of the European Association of Palliative Care. J Pain Symptom Manage 2002; 23: 239–255. 4. World Health Organization. WHO Model List of Essential Medicines: 20th WHO Essential Medicines List (EML), March 2017. www.who.int/ medicines/ publications/essentialmedicines/en/ (11 April 2018, date last accessed) 5. van den Beuken-van Everdingen MH, de Rijke JM, Kessels AG et al. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol 2007; 18: 1437–1449 6. Wilson DM, Cohen J, Deliens L, et al. The preferred place of last days: Results of a representative populationbased public survey. J. Palliat. Med. 2013;16:502. 7. Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých a umierajúcich. Odporúčanie Rady Európy č.1418/1999. http://www.hospice. sk/hospice1/data/ochrana.html (20.05.2014) 8. Kovach ChR, Weissman DE, et al.

Záver

Na záver mi dovoľte zhrnúť základné odporúčanie do praxe slovami W. H. Striebela, renomovaného algeziológa: „Všetci môžeme byť ospravedlnení za to, že nemôžeme pacienta vyliečiť, ale nie za to, že sme sa nepokúsili zmierniť jeho utrpenie a bolesť.“

Assessment and Treatment of Discomfort for People with LateStage Dementia. Journal of Pain and Symptom Management. 1999; 18(6): 412–419 9. Striebel WH, a kol. Terapie chronických bolestí. Osveta, 1993:

Alpha medical

87


T É M A ČÍ S LA

Akútna apendicitída MUDr. Jakub Rybár chirurg riaditeľ NsP Novapharm Trnavské mýto Bratislava

Akútna apendicitída patrí medzi najčastejšie akútne brušné príhody. Jej diagnostika je v súčasnosti založená najmä na anamnéze, klinickom vyšetrení a základných laboratórnych testoch, ktoré sú doplnené o zobrazovacie metodiky.

22

Priemerný vek pacientov, ktorí podstúpili apendektómiu, je 22 rokov.

88

inVitro

Úvod

Celoživotné riziko vzniku akútnej apendicití­ dy je u mužov 8,6 % a u žien 6,7 % s celkovou prevalenciou 7 % celosvetovo. V rozvojových krajinách je toto percento nižšie, čo je najprav­ depodobnejšie spôsobené vyšším obsahom vlákniny v strave. Incidencia apendicitídy stúpa od narodenia a svoj vrchol dosahuje v teen­ agerskom veku s následným poklesom v do­ spelom veku. Priemerný vek pacientov, ktorí podstúpili apendektómiu, je 22 rokov (1).

Etiológia

Jednoznačná etiológia akútnej apendicitídy je stále nejasná. Za hlavnú príčinu vzniku je po­ važovaná obštrukcia lúmenu appendixu fe­ kolitom, lymfatickou hyperpláziou, fibróznymi pruhmi céka, koprolitom alebo vzácne aj pa­ razitmi. Zvýšený intraluminálny tlak postup­ ne spôsobí ischémiu, ktorá vedie ku vzniku ulcerácií na sliznici čreva. Distenzia lúmenu apendixu spôsobí nauzeu, zvracanie a bolesť brucha. Črevné mikroorganizmy postupne pre­ niknú poškodenou sliznicou čreva a spôso­ bia intramurálny zápal nasledovaný gangrénou. Podľa pokročilosti zápalu rozlišujeme preto apendicitídu katarálnu, ulceróznu, flegmonóznu a gangrenóznu. Gangréna je príčinou perforá­ cie s rozvojom ohraničenej peritonitídy alebo s následným rozvojom difúznej peritonitídy (2).


Bolesť

Tenké črevo

Hrubé črevo

Zápal Zhrubnutá stena

tím alebo rezistenciou (Blumbergov a Rowsin­ gov príznak). Maximálna bolestivosť sa pri po­ hmate udáva v McBurneyovom a Lanzovom bode (Obrázok č. 2). Prítomné môže byť aj vyklenovanie Douglasov­ ho priestoru pri vyšetrení per rektum. Pri po­ stupnom vyšetrení pacienta vždy treba vylúčiť prítomnosť herniácii v danej oblasti. Medzi menej využívané vyšetrenia patrí príznak m. ileopsoas, ktorý je prítomný pri retrocekál­ nej a pelvickej pozícii apendixu. Pri iritácii m. ileopsoas si pacienti držia pravú nohu vo flexii v bedrovej oblasti s následným akcentovaním bolestivosti pri extenzii.

Diferenciálna diagnostika Obrázok č. 1: Apendicitída

Klinický obraz

Ochorenie väčšinou začína ako diskomfort v oblasti epigastria alebo periumbilikálne, na­ sleduje nauzea, nechutenstvo a príznaky dys­ pepsie. Pozitívna rodinná anamnéza apendici­ tídy zvyšuje riziko jej vzniku u potomkov viac ako desaťnásobne, preto je podstatné neza­ budnúť aj na odber anamnestických údajov (3). Pri rozvoji ochorenia sa bolestivosť presunie do pravého hypogastria a spôsobuje ťažkos­ ti pri pohyboch, chôdzi alebo kašli (Volkovich­ -Kocherov príznak). Obvykle sú prítomné sub­ febrílie (pod 38 °C) a tachykardia. Pri klinickom vyšetrení pacienta môžeme zistiť obmedzenie dychovej vlny v bolestivom mies­ te. Poklopom si potvrdíme bolestivosť a obran­ nú reakciu brušnej steny (Pléniesov príznak), pohmatom zas bolestivosť so svalovým napä­

V rámci diferenciálnej diagnostiky môžu apen­ dicitídu imitovať najčastejšie akútna mezen­ teriálna lymfadenitída, Meckelov divertikul, Crohnova choroba. U žien prichádzajú do úva­ hy gynekologické ochorenia ako pravostranná adnexitída, perforácia ovariálnej cysty, torzia cysty ovária alebo prasknuté mimomaternicové tehotenstvo.

Diagnostika

K určeniu diagnózy akútnej apendicitídy slúži vyšetrenie krvného obrazu spolu s diferenciá­ lom a vyšetrením C-reaktívneho proteínu (CRP). Pri rozvoji ochorenia pozorujeme vzostup CRP nad 10 x 10 mg/l a leukocytózu, zároveň ale treba spomenúť, že normálny počet leukocytov apendicitídu nevylučuje. Nález hematúrie pri vyšetrení moču sa občas objavuje pri retroce­ kálnych alebo pelvických apendicitídach, slúži aj pri diferenciálnej diagnostike močových ka­ meňov. U žien vo fertilnom veku odporúčame zrealizovať aj vyšetrenie tehotnosti.

Obrázok č. 2: Maximálna bolestivosť sa pri pohmate udáva v McBurneyovom a Lanzovom bode

McBurneyov a Lanzov bod

Alpha medical

89


T É M A ČÍ S LA RTG vyšetrenie nemá aktuálne pri diagnosti­ ke apendicitídy podstatnejšiu úlohu. U pacien­ tov pozorujeme väčšinou lokalizované hladinky alebo zvýšenú denzitu mäkkých tkanív v oblas­ ti pravého hypogastria. Ultrazvukové vyšetrenie preto ostáva hlavnou zobrazovacou metódou pri diagnostike apen­ dicitídy. Viaceré zdroje udávajú špecificitu aj senzitivitu viac ako 90 % (4). Preto na väčšine svetových pracovísk platí konsenzus zrealizo­ vať ultrazvukové vyšetrenie a následne, pokiaľ nie je ultrazvukové vyšetrenie diagnosticky prí­ nosné, je u pacienta zrealizovaná počítačová tomografia (CT) (5). Pri ultrazvukovom vyšetrení v zdravom apen­ dixe je obsah hyperechogénny a vytlačitel­ ný s hrúbkou steny menej ako 3 mm. Najčas­ tejšími ultrazvukovými známkami svedčiacimi pre apendicitídu sú tzv. Target sign (Obraz terča) s hrúbkou steny viac ako 3 mm a cel­ kovou hrúbkou viac ako 6 mm, rozšírený lú­ men, tekutina periapendikulárne. Vyšetrením vieme overiť prípadnú perforáciu steny apen­ dixu s hypoechogénym obrazom alebo vznik abscesu. Ultrazvukové vyšetrenie môže byť li­ mitované u kojencov, obéznych pacientov, ne­ typickou pozíciou apendixu a skúsenosťou vy­ šetrujúceho lekára. CT vyšetrenie nie je stále považované za sú­ časť štandardnej diagnostiky pri určení akút­ nej apendicitídy, v každom prípade má ale vý­ znam pri atypických symptómoch, posúdení abscesu alebo pri diagnostických nezrovna­ lostiach a podozrení na prítomnosť nádorové­ ho ochorenia (6). Využitie magnetickej rezonancie vykazuje pri diagnostike apendicitídy vysoké percen­ to úspešnosti u širokého spektra pacientov a do budúcnosti by sa mohlo stať prvolíniovou diagnostikou bez radiačnej záťaže (7). V súčasnosti máme viacero klinických skóro­ vacích systémov pri diagnostike akútnej apen­ dicitídy. Medzi najčastejšie používané patrí Al­ varado score systém (viď Obr. č. 4). Skórovacie systémy vyhodnocujú klinické príznaky, fyzikál­ ne vyšetrenie a laboratórne parametre.

90

inVitro

B A

C

D

Obrázok č. 3: Ultrazvukový príznak terča

Netypické formy apendicitídy

Retrocekálna apendicitída sa prejavuje boles­ tivosťou laterálnej oblasti hypogastria s prítom­ nou bolestivou extenziou v bedre pri vyšetre­ ní na ľavom boku. Ľavostranná apendicitída pri situs inverzus alebo pri dlhom apendixe sa vy­ skytuje veľmi zriedkavo a môže imitovať akútnu divertikulitídu. Apendicitída je u detí v prvých dvoch rokoch života zriedkavá z dôvodu širokého ústia apen­ dixu do céka, ktoré bráni stáze obsahu v apen­ dixe. U starších detí prebieha apendicitída s rovnakými klinickými príznakmi ako u dospe­ lých, stanovenie diagnózy ovplyvňuje sťažená spolupráca u detských pacientov. Často prá­ ve z tohto dôvodu sa vyskytuje vysoké percen­ to chybnej diagnostiky v rozsahu od 28 – 57 % u 2- až 12-ročných a takmer 100 % u detí do dvoch rokov (10). Akútna apendicitída býva najčastejšou negy­ nekologickou urgentnou situáciou počas tehotenstva. Vyskytuje sa približne u 1:500 – 635 te­ hotenstiev ročne a je častejšia v druhom trimestri. Vzhľadom na zmenené anatomické pomery je diagnostika obťažná a riziko perfo­ rácie u tehotných pacientok je vyššie (8). Apendicitída vo vyššom veku nemusí byť rov­ nako sprevádzaná klasickými príznakmi kvô­ li zníženej schopnosti organizmu reagovať na zápal. U geriatrických pacientov je signifikant­ ne vyšší výskyt perforácií vs neperforovaných apendicitíd (12,9 % vs 2,9 %) a pooperačne vyššia morbidita (73,8 %) a mortalita (11,9 %) pri perforovaných apendicitídach (9).


Bolesť

Alvarado score Príznak

Score

Migrácia bolesti

1

Anorexia

1

Nauzea

1

Rovsingov príznak

2

Blumerov príznak

1

Zvýšená teplota

1

Leukocytóza

2

Leukocytóza s posunom doľava

1

Total

10

1 – 4

5 – 6

7 – 10

Ambulantná liečba

Observácia

Apendektómia

Predpokladaný počet pacientov s apendicitídou • Alvarado score 1 – 4 → 30 % • Alvarado score 5 – 6 → 66 % • Alvarado score 7 – 10 → 93 %

Záver

Hlavným cieľom pri diagnostike akútnej apen­ dicitídy je stanoviť správnu diagnózu do 24 ho­ dín po začatí prvých symptómov a zabrániť tak závažnejším komplikáciám ako sú gangré­ na alebo perforácia. Základné diagnostické vy­ šetrenia ako aj skúsenosť vyšetrujúceho lekára hrajú v diagnostike dôležitú úlohu.

5. Mostbeck G, Adam EJ, Nielsen MB, et al. How to diagnose acute appendicitis: Ultrasound first. Insights imaging. 2016 6. Hong JJ, Cohn SM, Ekeh P, et al. A prospective randomized study of clinical assessment versus computed tomography for the diagnosis of acute appendicitis. Surgical Infections. 2003 7. Duke E, Kalb B, Arif-Tiwari, et al. A systematic review and meta-analysis

Literatúra 1. Craig S, Brenner BE. Appendicitis: Practice essentials, backgrounds, anatomy. Medscape. 2017

Hlavným cieľom pri diagnostike akútnej apendicitídy je stanoviť správnu diagnózu do 24 hodín po začatí prvých symptómov.

2. Ferguson MCh. Acute appendicitis.

of diagnostic performance of MRI for evaluation of acute appendicitis. American Journal of Roentgenology. 2016 8. Franca-Neto AH, do Amorin MM, Virgolino-Nobrega BMS. Acute

In: Moris and Malt, Oxford textbook

appendicitis in pregnancy: Literature

of surgery, Oxford, 1994

review. Revista Da Associacao Medica

3. Ergul E. Importance of family history and genetics for the prediction of

Brasileira. 2015 9. Gurleyik G, Gurleyik E. Age related

acute appendicitis. The Internet

clinical features in older patients with

Journal of Surgery. 2006

acute appendicitis. European Journal

4. Toprak H, Kilinkaslan H, Ahmad IC, et al. Integration of ultrasound findings

of Emergency Medicine. 2003 10. Almaramhy HH. Acute appendicitis

with Alvarado score in children with

in young children less than 5 years:

suspected appendicitis. Pediatrics

Review article. Italian Journal

International. 2014

of Pediatrics. 2017

Alpha medical

91


T É M A ČÍ S LA

Akútna pankreatitída

MUDr. Martin Buršík ARO lekár NsP ProCare Trnavské mýto Bratislava

Rozpoznanie pacienta s ťažkou akútnou pankreatitídou tak skoro, ako je to len možné, je kriticky dôležité pre dosiahnutie dobrého liečebného výsledku. Veľký dôraz sa kladie na dôslednú anamnézu a fyzikálne vyšetrenie, nakoľko jedným zo základných diagnostických kritérií je bolesť brucha, ktorá predstavuje kardinálny symptóm akútnej pankreatitídy. 92

inVitro


Bolesť

Etiológia

35 % Užívanie alkoholu je významnou príčinou akútnej pankreatitídy, predstavuje najmenej 35 % prípadov.

Úvod

Záznamy z celého sveta poukazujú na zvýše­ ný výskyt akútnej pankreatitídy, a to aj napriek zlepšeniam v dostupnosti zdravotnej starost­ livosti, zobrazovacím a intervenčným techni­ kám. Nedávne štúdie, ktoré hodnotili klinický manažment akútnej pankreatitídy, poukáza­ li na dôležité oblasti nedodržania odporúčaní medicíny založenej na dôkazoch napriek do­ stupnosti usmernení pre klinickú prax a lieč­ bu. To zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia zro­ zumiteľných a realizovateľných odporúčaní pre diagnostiku a liečbu akútnej pankreatitídy, ktorá je naďalej spojená s významnou morbi­ ditou a mortalitou. Štatistické údaje z USA informujú o incidencii približne 40 – 50 prípadov ročne na 100 000 do­ spelých. Medzinárodné štatistiky udávajú, že výskyt akútnej pankreatitídy sa celosveto­ vo pohybuje medzi 5 a 80 na 100 000 obyva­ teľov s najvyšším výskytom zaznamenaným v Spojených štátoch a vo Fínsku. V nemec­ kom Luneburgu je incidencia 17,5 prípadov na 100 000 ľudí. Vo Fínsku je incidencia 73,4 prí­ padov na 100 000 ľudí. Podobná miera výskytu bola zaznamenaná v Austrálii. Výskyt ochorenia mimo Severnej Ameriky, Európy a Austrálie je menej známy. V Európe a ďalších rozvinutých častiach sveta, ako napríklad v Hongkongu, viac pacientov trpí pankreatitídou z biliárnych príčin, zatiaľ čo v Spojených štátoch je najčas­ tejšia alkoholová pankreatitída. Vo všeobecnosti akútna pankreatitída posti­ huje častejšie mužov ako ženy. U mužov je etiológia častejšie spojená s alkoholom, kým u žien s ochorením žlčových ciest. Idiopatická pankreatitída nemá jasnú náchylnosť k žiad­ nemu pohlaviu.

Dlhodobá konzumácia alkoholu a ochorenie žlčových ciest spôsobujú väčšinu prípadov akútnej pankreatitídy, ale sú známe aj mnohé ďalšie príčiny. V 10 % – 30 % prípadov je príči­ na neznáma, hoci štúdie naznačujú, že až 70 % prípadov idiopatickej pankreatitídy vzniká se­ kundárne ako následok biliárnej mikrolitiázy. Ochorenie žlčových ciest Jednou z najčastejších príčin akútnej pankre­ atitídy vo väčšine rozvinutých krajín (približne 40 % prípadov) sú žlčové kamene, ktoré pre­ chádzajú do žlčovodu a dočasne sa usádzajú v Oddiho zvierači. Riziko vzniku žlčového ka­ meňa spôsobujúceho pankreatitídu je nepria­ mo úmerné jeho veľkosti. Alkohol Užívanie alkoholu je významnou príčinou akút­ nej pankreatitídy, predstavuje najmenej 35 % prípadov. Najčastejšie sa vyvíja u pacientov – notorických alkoholikov v priebehu 5 – 15 ro­ kov. Alkoholici sú zvyčajne hospitalizovaní s akútnou exacerbáciou chronickej pankrea­ titídy. Príležitostne sa však môže pankreatití­ da objaviť aj u pacienta s víkendovým návy­ kom na alkohol. Niekoľko prípadov opísalo ako príčinu urýchlenia prvého záchvatu jediný veľ­ ký alkoholový exces. V súčasnosti neexistuje všeobecne akceptované vysvetlenie, prečo sú niektorí alkoholici náchylnejší na rozvoj akút­ nej pankreatitídy než iní alkoholici, ktorí kon­ zumujú podobné množstvá. Endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia Pankreatitída vyskytujúca sa po endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografii (ERCP) je pravdepodobne tretím najbežnejším typom (predstavuje približne 4 % prípadov). Zatiaľ čo retrospektívne prehľady udávajú, že riziko je iba 1 %, prospektívne štúdie preukázali mini­ málne 5-percentné riziko. Trauma Trauma brucha (približne 1,5 %) spôsobuje zvý­ šenie aktivity amylázy a lipázy v 17 % prípadov a klinickú pankreatitídu v 5 % prípadov. Pora­ nenie pankreasu sa vyskytuje častejšie pri pe­ netrujúcom poranení (nôž, náboj) než pri tu­ pom poranení brucha (volant, bicykel).

Alpha medical

93


T É M A ČÍ S LA Lieky S ohľadom na malý počet pacientov, u ktorých sa vyvinula pankreatitída v porovnaní s rela­ tívne veľkým počtom pacientov, ktorí dostá­ vajú potenciálne toxické lieky, je pankreatití­ da vyvolaná liekmi relatívne zriedkavým javom a predstavuje približne 2 % prípadov. Pravde­ podobne súvisí s neznámou predispozíciou. Menej časté príčiny Každá z nasledujúcich príčin predstavuje me­ nej ako 1 % prípadov pankreatitídy. Patria sem napríklad infekcie (vírusové, bakteriálne, parazity), genetické (predčasná aktivácia tryp­ sinogénu), hyperkalcémia, hypertriacylglyce­ rolémia, vaskulárne a autoimunitné príčiny.

Klinický obraz

Akútna pankreatitída zahŕňa nasledujúce prí­ znaky: • bolesť brucha, • nevoľnosť a zvracanie, niekedy s anorexiou, • hnačka.

V závislosti od závažnosti ochorenia sa môžu zaznamenať nasledujúce fyzikálne nálezy: horúčka (76 %) a tachykardia (65 %), hypoten­ zia, citlivosť brucha, napätie brušného svalstva (68 %) a distenzia (65 %), utlmená alebo chý­ bajúca peristaltika, žltačka (28 %), dyspnoe (10 %), tachypnoe. V závažných prípadoch sú to hemodynamická instabilita (10 %) a hema­ teméza alebo meléna (5 %), bledosť. Ojedinele sa vyskytujú svalové kŕče končatín ako násle­ dok hypokalcémie. Medzi fyzikálne nálezy, ktoré sú spojené so zá­ važnou nekrotizujúcou pankreatitídou patria: • Cullenovo znamenie (modrasté sfarbenie okolo pupočníka ako následok hemoperitonea), • Gray-Turnerovo znamenie (červenohnedé sfarbenie pozdĺž bokov ako následok retroperitoneálneho hematómu), • Erytematózne kožné uzliny, obyčajne nie väčšie ako 1 cm a typicky umiestnené na povrchu kože extensorov, • polyartritída.

Pacienti môžu mať v anamnéze niektoré z nasledujúcich údajov: • nedávne operácie alebo iné invazívne výkony, • hypertriacylglycerolémia v rodinnej anamnéze, • predchádzajúca biliárna kolika a nadmerná konzumácia alkoholu (hlavná príčina akútnej pankreatitídy).

Akútna pankreatitída zahŕňa nasledujúce príznaky: bolesť brucha, nevoľnosť a zvracanie, niekedy s anorexiou, hnačka.

94

inVitro


Bolesť Diagnostika

Diagnóza akútnej pankreatitídy je stanovená pri prítomnosti minimálne dvoch z troch nižšie uvedených kritérií: 1) bolesť brucha je kardinálnym symptómom – charakteristicky tupá, fádna a stabilná, má zvyčajne náhly nástup a postupne sa stáva vážnejšou až do dosiahnutia konštantnej bolesti, najčastejšie je lokalizovaná v hornej časti brucha a môže vyžarovať priamo do chrbta, 2) aktivita lipázy alebo amylázy v sére, ktorá je minimálne 3-krát väčšia než referenčná hodnota, 3) charakteristický nález akútnej pankreatitídy na počítačovej tomografii alebo magnetickej rezonancii. Akonáhle je stanovená pracovná diagnóza akútnej pankreatitídy, tak sa s cieľom podpo­ ry klinického dojmu začínajú realizovať labora­ tórne testy. Amyláza a lipáza Elevácia aktivity amylázy a lipázy v sére je ty­ pickým nálezom u osôb s akútnou pankrea­ titídou, táto elevácia však môže len naznačiť diagnózu pankreatitídy. Vo výskumných štúdi­ ách sa aktivity amylázy alebo lipázy, ktoré sú minimálne 3-krát vyššie ako referenčná hod­ nota, všeobecne považujú za diagnostické pre akútnu pankreatitídu. Stanovenie aktivity celkovej amylázy v sére je bežne dostupným vyšetrením, ale nie je špe­ cifické pre pankreatitídu. Preferovaným vyšet­ rením by malo byť stanovenie pankreatického izoenzýmu amylázy (P-AMS), ktorý je o niečo špecifickejší pre patológiu pankreasu. Elevá­ cia sa môže vyskytnúť u pacientov s obštruk­ ciou tenkého čreva, mezentériálnou ischémiou, tubo-ovariálnym ochorením, renálnou insufi­ cienciou, makroamylazémiou, zriedkavo pri pa­ rotitíde. Sérový polčas amylázy je krátky a ele­ vácia sa vo všeobecnosti vracia k referenčným hodnotám v priebehu niekoľkých dní. Lipáza má o niečo dlhší polčas a abnormali­ ty jej aktivity môžu podporiť diagnózu v prípa­ de vzniku oneskorenia medzi nástupom bolesti a časom, keď pacient vyhľadá lekársku pomoc. Zvýšená aktivita lipázy je špecifickejšia pre pankreas ako zvýšenie aktivity amylázy. U pa­ cientov s chronickou pankreatitídou (zvyčaj­ ne spôsobenou nadmerným príjmom alkoholu) môže byť lipáza zvýšená aj v prítomnosti nor­ málnej aktivity amylázy v sére.

Výška aktivity amylázy alebo lipázy v sére nenaznačuje, či je choroba mierna, stredná alebo závažná, a ich periodické monitoro­ vanie v priebehu hospitalizácie neposkytuje predstavu o prognóze. Enzýmy asociované s pečeňou Stanovenie alkalickej fosfatázy, celkového bili­ rubínu, aspartátaminotransferázy (AST) a alaní­ naminotransferázy (ALT) sa realizuje s cieľom preukázania pankreatitídy z biliárnych príčin. Hodnota ALT vyššia ako 150 U/L poukazuje na biliárnu príčinu pankreatitídy a viac fulminant­ ný priebeh ochorenia. Elektrolyty v sére, koncentrácia močoviny v sére, kreatinín, glukóza, cholesterol a triacylglyceroly Stanovenie koncentrácie močoviny v sére, kreatinínu a elektrolytov – zvyčajne dochá­ dza k výraznému narušeniu rovnováhy elek­ trolytov v dôsledku prestupu tekutín. Hladina glukózy v krvi môže byť zvýšená z poškode­ nia B-buniek v pankrease. Hladina vápnika, cholesterolu a triacylglycerolov má byť stano­ vená s cieľom pátrať po etiológii pankreatitídy (napr. hyperkalcémia alebo hyperlipidémia) alebo po komplikáciách pankreatitídy (napr. hypokalcémia ako následok saponifikácie tu­ kov v retroperitoneu). Treba si však uvedo­ miť, že východiskové hladiny triacylglycerolov v sére sa môžu v priebehu akútnej pankreati­ tídy aj falošne znížiť. Kompletný krvný obraz a hematokrit Kompletný krvný obraz by mal odhaliť leuko­ cytózu vyššiu ako 12 000/µl. Hemokoncentrá­ cia pri príjme (vstupná hodnota hematokri­ tu vyššia ako 47 %) bola navrhnutá ako citlivý ukazovateľ závažnejšieho ochorenia. Násled­ ne sa však preukázalo, že toto má význam len ako negatívny prediktor – to znamená, že ne­ dostatok hemokoncentrácie účinne vylučuje závažné ochorenie. C-reaktívny proteín Hodnota C-reaktívneho proteínu (CRP) získaná 24 až 48 hodín od nástupu príznakov poskytuje určitú indikáciu prognózy. Ukázalo sa, že vyš­ šie hladiny korelujú so sklonom ku zlyhávaniu ​​ orgánov. Hodnota CRP cez 100 mg/l poukazuje na závažnú pankreatitídu, treba mať na pamä­ ti, že CRP je reaktant akútnej fázy, ktorý nie je špecifický pre pankreatitídu.

Alpha medical

95


T É M A ČÍ S LA Iné testy Arteriálne krvné plyny sa vyšetrujú hlavne v prípade dyspnoe pacienta. Musí sa určiť, či je tachypnoe spôsobená syndrómom akútnej respiračnej tiesne (ARDS) alebo podráždením bránice. Hladiny laktátdehydrogenázy (LDH), koncentrá­ cie močoviny v sére a bikarbonátu by sa mali merať pri príjme a aj po 48 hodinách s cieľom stanovenia Ransonovho kritéria pre prežitie. Hladiny imunoglobulínu G4 (IgG4) sa môžu vy­ šetriť pri podozrení na autoimunitnú pankrea­ titídu, a to najmä pri rekurentnej akútnej pan­ kreatitíde, ktorá nie je vysvetlená zrejmou etiológiou. Tento test však nie je špecifický, nakoľko hladiny IgG4 môžu byť zvýšené až u 10 % pacientov s akútnou pankreatitídou, ktorí nemajú autoimunitnú pankreatitídu.

• Endoskopická ultrasonografia (EUS) – používa sa hlavne na detekciu mikrolitiázy a periampulárnych lézií, ktoré sa nedajú ľahko odhaliť inými metódami. • Počítačová tomografia (CT) – vo všeobec­ nosti nie je indikovaná u pacientov s mier­ nou pankreatitídou, ale vždy u pacientov s ťažkou akútnou pankreatitídou. • Endoskopická retrográdna cholangiopan­ kreatografia (ERCP) sa má používať s ex­ trémnou opatrnosťou a nikdy ako diagnos­ tický nástroj prvej voľby. • Magnetická rezonančná cholangiopankre­ atografia (MRCP) – nie je taká citlivá ako ERCP, ale je bezpečnejšia a neinvazívna.

Trypsín a jeho prekurzor trypsinogén-2 v moči a aj v peritoneálnej tekutine boli vyhodnote­ né ako možné markery pre akútnu pankreati­ tídu, najmä u post-ERCP pankreatitídy, nie sú však rutinne používané. Trypsinogén aktivujúci peptid (TAP) sa tvorí, keď sa trypsinogén štie­ pi za vzniku trypsínu, môže sa komerčne merať v moči ako pomocný faktor pri určovaní závaž­ nosti pankreatitídy. V súčasnosti klinicky nepoužívaný monocytový chemotaktický proteín 1 (MCP-1) je prvý iden­ tifikovaný proteín, ktorý hrá úlohu výlučne pri predpovedaní závažnosti ochorenia. Diagnostické zobrazovacie metódy sú vo väč­ šine prípadov zbytočné. Využívajú sa hlavne v prípade nejasnej diagnózy, pri závažnej pan­ kreatitíde, alebo s cieľom získania špecifických informácii. Medzi používané metódy patria: • Röntgenové vyšetrenie hrudníka a brucha: detekcia abnormalít spojených s pankrea­ titídou. • Abdominálna ultrasonografia – najužitoč­ nejšie vyšetrenie pri určovaní etiológie, ktoré sa realizuje z týchto dôvodov: ○○ vylúčenie obštrukcie žlčových ciest, ○○ diagnostika cievnych komplikácií, napr. trombózy, ○○ identifikácia nekrotických oblastí, ktoré sa javia ako hypoechogénne oblasti, ○○ vyhodnotenie klinicky podobných príčin akútneho brucha.

96

inVitro

Obrázok č. 3 a č. 4: USG nález pankreatitídy (zdroj: radiopaedia.com)


Bolesť Diferenciálna diagnostika

Brušná dutina: akútna mesenteriálna ischémia, cholangitída, cholecystitída, cholelitiáza, chro­ nická pankreatitída, rakovina hrubého čreva/ žalúdka/pankreasu, gastroenteritída, syndróm dráždivého čreva, obštrukcia hrubého čre­ va, pseudocysty pankreasu, peptická vredová choroba, vírusová hepatitída Hrudník: syndróm akútnej respiračnej tiesne, bakteriálna pneumónia, pneumónia získaná v komunite, infarkt myokardu Gynekologická diagnóza: ektopická gravidita, salpingitída Systémové ochorenie: diabetická ketoacidóza

Záver

Akútna pankreatitída je často spôsobená žlčo­ vými kameňmi alebo nadmerným pitím alkoho­ lu. Zdravý životný štýl môže znížiť riziko rozvoja tejto život ohrozujúcej diagnózy.

Obrázok č. 5 a č. 6: CT nález pankreatitídy (zdroj: radiopaedia.com)

• Genetické testovanie S príchodom molekulárnej medicíny boli v súvislosti s pankreatitídou identifikované rôzne genetické abnormality: ○○ Mutácia katiónového trypsinogénu (PRSS1), ktorá bola spojená s dedičnou pankreatitídou. Doteraz boli identifikova­ né minimálne 4 mutácie. ○○ Niektorí pacienti s idiopatickou pankre­ atitídou majú atypické mutácie v géne CFTR. ○○ Mutácie v géne SPINK1 môžu predispo­ novať pacientov ku akútnej pankreatitíde.

Literatúra 1. Jeffrey C F Tang, Medscape, 2019 Mar 14 2. Joshua A. Greenberg, Jonathan Hsu, Canadian Jounal of Surgery, 2016 Apr; 59(2): 128–140, PMID: 27007094 3. Vikas Shah, R Bronson, Radiopaedia, 2019 July

2 %

Pankreatitída vyvolaná liekmi je relatívne zriedkavým javom a predstavuje približne 2 % prípadov.

4. Ladislav Kužela, Solen, Via practica 2011; 8 (3), 110-111 5. Tenner Scott, American College of Gastroenterology Guideline – Management of Acute Pancreatitis, 2013 Sept 6. Bhupendra Shah, Slideshare, 2016 Aug 18

Alpha medical

97


T É M A ČÍ S LA

Renálna kolika MUDr. Štefan Szeiff, MPH urológ, andrológ Urologická ambulancia Poliklinika ProCare Bratislava

98

inVitro


Bolesť

Najvýraznejším subjektívnym symptómom charakterizujúcim urolitiázu, teda prítomnosť konkrementov v uropoetickom trakte je bolesť, v typickom prípade renálna kolika. Táto môže byť veľmi intenzívna a sprevádzaná príznakmi vychádzajúcimi z iných orgánových systémov ako napr. nauzea, vomitus, meteorizmus, výrazné potenie a tendencia ku kolapsu. Najmä pravostranná renálna kolika môže predstavovať diferenciálnediagnostický problém a preto je nevyhnutná náležitá a včasná diagnostika.

Úvod

Ochorenie močovými kameňmi nie je len ochorením súčasnosti, ako sa niekedy uvádza, ale sprevádza ľudstvo pravdepodobne od ne­ pamäti. Historické nálezy dokumentujú, že zlo­ ženie urolitiázy sa prakticky nezmenilo. Ako prvé v histórii boli spomínané kamene v mo­ čovom mechúri, a to už v roku 500 p. n. l., keď bola v staroindickej Agur Veda od Susruta opí­ saná po prvýkrát cystolitotómia. Nová éra lieč­ by urolitiázy nastala v r. 1824 vďaka Jeanovi Civiale a transuretrálnej litotrypsii.

Epidemiológia

Podľa dostupných štatistických údajov pred­ stavuje incidencia ochorenia močovými ka­ meňmi v EU 1 % a prevalencia 4 %, pomer vý­ skytu u mužov k ženám je 2:1. Najčastejšia primomanifestácia je medzi 20. až 50. rokom veku. Treba skonštatovať stúpajúci trend vý­ skytu ochorenia vo vyspelých krajinách v dô­ sledku dietetických faktorov. Je zdokumento­ vaná i rasová závislosť – častejšie sa vyskytuje u aziatov, belochov, menej u afričanov. Človek, ktorý mal raz renálnu koliku, má 60-percentnú pravdepodobnosť výskytu recidívy – v prípade bez príslušnej liečby, resp. metafylaxie.

Etiológia

Samotnou príčinou vzniku renálnej koliky je náhla prekážka odtoku moču z dutého systé­ mu uropoetického traktu spôsobená najčas­ tejšie konkrementom, koagulom, resp. nekro­ tickým tkanivom nádoru močových ciest, hnisom alebo tkanivom obličkovej papily pri jej nekróze. V dôsledku vzostupu intralumi­ nálneho tlaku nad prekážkou a podráždením nervových zakončení v stene močovodu do­ chádza najprv k intenzívnym prerušovaným sťahom svaloviny močovodu, ktoré sú zame­ rané na vypudenie prekážky a vnímané ako kolika. V prípade zaklineného konkrementu – najčastejšie v pyeloureterálnom prechode ale­ bo ureterovezikálnej junkcii dochádza neskôr k edému obličky, distenzii jej kapsuly a konti­ nuálnej bolesti – nefralgii.

Alpha medical

99


T É M A ČÍ S LA V princípe možno povedať, že močové kon­ krementy vznikajú v dôsledku poruchy fyzikál­ no-chemickej rovnováhy a hydrodynamického systému moču a vývodných močových ciest od zberných kanálikov až po uretru. Hlavným etiologickým predpokladom vzniku močových kameňov je hypersaturácia moču litogénnymi substanciami, či už v dôsledku ich zvýšeného alimentárneho prísunu, alebo pod­ mienené metabolickými, resp. endokrinnými poruchami, deficit lito-protektívnych látok, po­ ruchy odtoku moču, uroinfekt i nedostatočný príjem tekutín, obezita a nedostatok pohybu.

Obrázok č. 1: Konkrementy na rôznych úrovniach uropoetického traktu.

Klinický obraz

Renálna kolika je opisovaná ako náhla, kŕčovi­ tá, omračujúca a veľmi silná bolesť striedavej (vlnovitej) intenzity v oblasti brušnej dutiny. Jej lokalizácia je determinovaná polohou prekáž­ ky a inerváciou močovodu – typickou je bo­ lesť s maximom v boku, mezogastriu či inguine, s vyžarovaním do genitálnej oblasti. V prípade kameňa v terminálnom močovode môže však byť jediným klinickým prejavom vystupňovaná polakizúria. Postihnutí sú obvykle bledí, spote­ ní, majú nauzeu, vomitus, zastavené vetry a sú motoricky nepokojní. Febrílie nepatria k typic­ kému klinickému obrazu renálnej koliky, sved­ čia skôr pre pridružený uroinfekt.

100

inVitro

60 % Človek, ktorý mal raz renálnu koliku, má 60-percentnú pravdepodobnosť výskytu recidívy.


Bolesť vyšetrení pacienta s renálnou kolikou je v sú­ časnosti natívna počítačová tomografia bru­ cha a malej panvy. Jej relatívna nevýhoda spočíva vo vyššej radiačnej záťaži oproti RTG snímke, je však kompenzovaná použitím low dose vyšetrovacích protokolov pri vyšetrení. Nespornou výhodou CT je zobrazenie všet­ kých konkrementov bez ohľadu na ich zlo­ ženie. Z laboratórnych vyšetrení je pri kolike prvým spravidla vyšetrenie močového sedi­ mentu. Charakteristickou je tu erytrocytúria, negatívny močový sediment však diagnózu nevylučuje, naopak, pri obštrukcii močovodu nebýva zriedkavosťou. Prípadná leukocytú­ ria svedčí pre uroinfekt a vyžaduje si kulti­ vačné vyšetrenie moču. Z krvných vyšetrení je pravidlom stanovenie sérového kreatinínu, kyseliny močovej, ionogramu, prípadne pa­ rathormónu, krvného obrazu a CRP. Nasledu­ je chemická analýza konkrementu, ktorá svo­ jím výsledkom napomáha účinnej metafylaxii urolitiázy.

Diferenciálna diagnostika Obrázok č. 2: Prehľadná snímka brucha so zavedeným ureterálnym stentom vľavo po renálnej kolike. Zdroj: wikipedia

Diagnostika

Základom je anamnéza, údaje pacienta o lo­ kalizácii bolesti a jej vyžarovaní dávajú cen­ nú informáciu o polohe konkrementu, prí­ padne napovedia rodinný výskyt urolitiázy. Fyzikálnym vyšetrením je najčastejšie zistený pozitívny tapottement na postihnutej strane, prípadne je prítomná palpačná bolesť v prie­ behu močovodu, niekedy i v ipsilaterálnom testis, ako i meteorizmus. Dôležitý fakt pre odlíšenie náhlych brušných príhod je, že pri týchto intenzita bolesti kontinuálne narastá, pacient vyhľadáva úľavovú polohu a stráni sa pohybu. Prvým zobrazovacím vyšetrením v praxi je ultrasonografia, ktorá obvykle na­ sleduje hneď po fyzikálnom vyšetrení. Spo­ ľahlivo ňou možno identifikovať dilatovaný proximálny močovod ako i kalichovo-pan­ vičkový systém obličky na strane postihnutej kolikou, tiež konkrementy v panvičke, proxi­ málnom a distálnom ureteri a močovom me­ chúri. Prehľadná snímka brucha poležiačky má i v súčasnosti svoj význam kvôli svojej dostupnosti a nízkej cene. Identifikujeme ňou röntgenkontrastné konkrementy. Jej limitom je v praxi rušivá plynatosť pri kolike, fleboli­ ty v malej panve atď. Zlatým štandardom pri

Predovšetkým pravostranná renálna kolika môže predstavovať diferenciálne-diagnostickú výzvu. V takýchto prípadoch treba myslieť i na biliárnu koliku, cholecystitídu, apendicitídu, salpingitídu, resp. torkvovanú cystu ovária. Ko­ liku však môže imitovať i pankreatitída, diverti­ kulitída alebo disekujúca aneuryzma aorty, prí­ padne infarkt obličky.

Záver

Renálna kolika predstavuje i v dnešnej dobe moderných diagnostických a terapeutických postupov jeden z najbežnejších akútnych ná­ hlych stavov v urológii, s ktorými sa bežne stretávajú urológovia, ale i lekári iných špecia­ lizácií. Vzhľadom na vyššie uvedené špecifiká je potrebná spoľahlivá a promptná diagnosti­ ka a liečba renálnej koliky. V dôsledku vyso­ kej pravdepodobnosti recidívy urolitiázy tiež vystupuje do popredia i precízna laboratórna diagnostika eventuálnych metabolických a en­ dokrinologických odchýlok, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť ku vzniku urolitiázy. Literatúra 1. Jocham, Miller : Praxis der Urologie, Thieme Verlag 1994,518-540 2. Urge et al.: Renální kolika, Urol.praxi 2016,210-213 3. Čtvrtlík et al: Použití zobrazovacíách metod u urolitiázy, Urol.praxi 2016, 155-158

Alpha medical

101


T É M A ČÍ S LA

Najčastejšie príčiny a diferenciálna diagnostika bolestí epigastria

MUDr. Lýdia Varmega Interné oddelenie Svet Zdravia Spišská Nová Ves

MUDr. Ján Rajec, PhD. Interné oddelenie Svet Zdravia Spišská Nová Ves

Bolesti epigastria sú často vnímané ako pocit dyskomfortu v oblasti pod mečovitým výbežkom hrudnej kosti, resp. medzi hrudníkom a strednou časťou brucha. Je to jeden z najčastejších príznakov ochorení tráviaceho traktu. Bolesti bývajú rôznej intenzity, vznikajú náhle alebo postupne a nezriedka majú chronický charakter. Existuje široká škála ochorení, ktoré sa môžu prejavovať uvedeným symptómom. Spoločným znakom týchto ochorení môžu byť poruchy trávenia, svalové napätie a celkové neprospievanie. Niekedy ide o nezávažný problém, v mnohých prípadoch však práve bolesť brucha v danej lokalite poukazuje na potenciálne život ohrozujúce ochorenie. Komplexná diferenciálna diagnostika a včasné určenie správnej diagnózy sú preto nevyhnutným predpokladom priaznivej prognózy pacienta. 102

inVitro


Bolesť

Úvod

Bolesť je definovaná ako subjektívne vnímaný nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo možným poško­ dením tkaniva. Podľa trvania delíme bolesť na akútnu alebo chronickú. Na základe patofyzio­ lógie rozoznávame bolesť nociceptívnu, neu­ ropatickú a psychogénnu, podľa etiológie ná­ dorovú a nenádorovú (1). Bolesť je signálom upozorňujúcim človeka na to, že s ním nie je niečo v poriadku. Väčšina ľudí bolesť netoleru­ je a už pri minimálnom, resp. miernom pocite diskomfortu siaha po liečivách s analgetickým účinkom. Zo štatistických prehľadov spotreby humánnych liekov boli v r. 2017 na Slovensku najviac predávanými voľnopredajnými liečivami práve analgetiká. Prvú priečku obsadil Paralen (liečivo paracetamol), na druhom mieste bol preparát z inej skupiny liečiv, na treťom mieste bolo opäť analgetikum, konkrétne Ibalgin (lieči­ vo ibuprofen) a štvrté miesto patrilo Acylpyrinu (liečivo kyselina acetylsalicylová). Bolesť bru­ cha spoločne s bolesťou na hrudníku sú naj­ častejšími dôvodmi návštevy pohotovosti oso­ bami vo veku ≥ 15 rokov (2).

≥ 15 Bolesť brucha spoločne s bolesťou na hrudníku sú najčastejšími dôvodmi návštevy pohotovosti osobami vo veku ≥ 15 rokov.

V dennej klinickej praxi sa veľmi často stretá­ vame s bolesťami epigastria, ktoré môžu spre­ vádzať ochorenia tráviaceho traktu, ale často i ochorenia iných tkanív či orgánov. V mno­ hých prípadoch ide o nezávažné stavy, resp. tzv. funkčné dyspeptické ťažkosti. V nasme­ rovaní k určeniu správnej diagnózy je naďalej kľúčové úvodné odobratie kvalitnej anamné­ zy, ktorá sa v súčasnej ére moderných zobra­ zovacích vyšetrení zvykne podceňovať. V rám­ ci iniciálnej diferenciálnej diagnostiky treba prihliadať na vek a pohlavie pacienta. U detí a adolescentov sa častejšie stretávame s in­ tususcepciou, apendicitídou či mezenterickou adenitídou. U starších pacientov skôr môže ísť o malígne ochorenia, pankreatitídu či aneuryz­ mu abdominálnej aorty (1). V diagnostickom procese okrem iného pomá­ ha dobrá znalosť anatómie brucha spolu s fy­ ziológiou a patofyziológiou. Na urýchlenie sta­ novenia diagnózy ako i selekciu jednotlivých diagnostických postupov treba ku každému pacientovi pristupovať systematickým, logic­ kým a cieleným spôsobom (3).

Väčšina ľudí bolesť netoleruje a už pri minimálnom, resp. miernom pocite diskomfortu siaha po liečivách s analgetickým účinkom.

Alpha medical

103


T É M A ČÍ S LA Etiológia

Všeobecne najčastejšou príčinou bolestí epi­ gastria sú ochorenia žalúdka a dvanástnika. Podrobnú etiológiu najčastejších vyvolávajú­ cich ochorení uvádza Tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1: Podrobná etiológia najčastejších vyvolávajúcich ochorení Orgán Žalúdok

Pažerák

Tenké črevo

Hrubé črevo

Pankreas

Pečeň

Žlčník

Brušná stena

Hrudné orgány

Funkčné ťažkosti

Ochorenie

Klinika a vyšetrenia

Gastritídy

GFS, abúzus analgetík, infekcie

Vredová choroba gastroduodena +/- HP infekcia

Krvácanie do GITu, NPB

Nádory žalúdka

Chudnutie, neprospievanie

NERD/GERD

Pyróza, regurgitácia

Iné ezofagitídy

Odynofágia, GFS

Hiátová hernia

GFS

Nádory

Dysfágia, odynofágia, chudnutie

Celiakia

Malabsorbcia, autoprotilátky, GFS

Obštrukcie tenkého čreva

Ileózne, subileózne stavy

Akútna apendicitída (včasné štádium)

Zápalové testy, pozit. príznaky NPB

Divertikuly hrubého čreva

Nešpecifické príznaky

Nádory hrubého čreva

Chudnutie, enterorágia

Akútna pankreatitída

AMS, pankreatická AMS, CT brucha

Chronická pankreatitída

Strata exo- a endokrinnej funkcie pankreasu

Nádory pankreasu

Chudnutie, príznaky obštrukcie, ikterus

Hepatitídy

Hepatálne enzýmy, ikterus

Nádory pečene

Hepatálne enzýmy, USG pečene

Konkrementy žlčníka a žlčových ciest

Predovšetkým cholestatické enzýmy, USG brucha

Zápaly žlčníka a žlčových ciest

Zápalové parametre, USG brucha

Nádory žlčníka a žlčových ciest

Chudnutie, ikterus

Herpes zoster

Zmeny na koži – herpetický výsev

Infekcia svalovej vrstvy brušnej steny (napr. absces)

Zmeny na koži, teplota

Akútny infarkt myokardu

Troponín I, EKG zmeny

Perikarditída

EKG zmeny, echo srdca

Pneumónia/pleuritída

Zápalové parametre, febrility, kašeľ

Pľúcna embólia

D-dimér, troponín I, CTA pľúc. artérií, echo srdca

Disekujúca aneuryzma aorty

D-dimér, tlakové a pulzové rozdiely na končatinách

Mesenterická trombóza

NPB

Pri vylúčení inej príčiny

Vysvetlivky: HP – Helicobacter pylori infekcia, NERD – neerozívna gastroezofágová refluxná choroba, GERD – erozívna gastroezofágová refluxná choroba, GIT – gastrointestinálny trakt, GFS – ezofagogastroduodenoskopia, CTA – CT angiografia, NPB – náhla príhoda brušná

104

inVitro


Bolesť Klinický obraz

Bolesť v epigastriu môže mať rôzny charakter. Niekedy môže ísť len o nešpecifické ťažkos­ ti ako pocit tlaku, ťažoby, pichania či nedosta­ točného trávenia. Inokedy je bolesť výrazná, charakteru pálenia alebo zvierania. Môže byť sústredená len na oblasť pod mečovitým vý­ bežkom, alebo vyžarovať popod rebrové ob­ lúky, do chrbtice, či až za hrudnú kosť. Pri ná­ hlych príhodách brušných (NPB) sa bolesť môže difúzne rozšíriť na celé brucho. Bolesť môže byť trvalá alebo intermitentná, niekedy môže prebiehať vo forme kolikovitej bolesti. Abdominálna kolika je definovaná ako akútna, záchvatovitá bolesť, ktorá sa postupne zhoršu­ je a je vyvolaná obštrukciou, distenziou alebo zápalom v oblasti tráviaceho traktu. Pri vredo­ vej chorobe gastroduodena (najmä u vredov dvanástnika) nastupujú bolesti často v noci so zvýraznením nalačno, resp. vznikajú najskôr 2 hodiny po jedle. Pri vrede žalúdka zvyčajne bolesť nastupuje skôr, do pol hodiny od príjmu potravy. Celkový klinický obraz závisí najmä od vyvolávajúcej príčiny.

Typický herpetický výsev nás môže upozorniť na infekciu vyvolanú vírusom varicella-zoster.

Pojem „akútne brucho“ definuje klinický syn­ dróm charakterizovaný náhlym nástupom zá­ važných bolestí brucha, vyžadujúcich včasnú medicínsku (najmä chirurgickú) interven­ ciu. Klinické hodnotenie akútneho brucha je často najmä v úvode zložité, nakoľko fyzi­ kálny nález i výsledky laboratórnych vyšetre­ ní bývajú nezriedka nešpecifické. Preto je pri náhlej príhode brušnej na prvom mieste rá­ diologická diagnostika (4). Okrem samotnej bolesti brucha je dôležité zohľadňovať aj ostatné sprievodné symptómy a príznaky. Práve tieto nás v mnohých prípa­ doch nasmerujú k najpravdepodobnejšej diag­ nóze. Ako už bolo spomenuté vyššie, správ­ ne odobraté anamnestické údaje u pacientov s bolesťou brucha majú zásadný význam a po­ máhajú správne nasmerovať diagnostický pro­ ces až v 90 % prípadov (5). Náhly vznik ťažkos­ tí, subfebrility alebo febrility, sprievodný horný, resp. zmiešaný dyspeptický syndróm svedčia najskôr o infekčnej etiológii gastritídy. Netreba však zabúdať aj na akútnu apendicitídu, ktorá sa vo včasnej fáze ochorenia môže prejavovať ako bolesť epigastria. Sprievodná pyróza s re­ gurgitáciou sú typické pre gastroezofagéalny reflux. Dysfágia a odynofágia môžu byť preja­ vom ezofagitídy, ale vo vážnejších prípadoch aj pokročilého karcinómu pažeráka. Pri nádoro­ vých ochoreniach pacienti pociťujú nešpeci­ fické príznaky akými sú nechutenstvo, slabosť a chudnutie. V mnohých prípadoch je jedným z prvých príznakoch malígneho ochorenia si­ deropenická anémia, niekedy už aj s rozvi­ nutým anemickým syndrómom. Hemateméza s melénou sa často vyskytujú pri vredovej cho­ robe gastroduodena, ale tiež pri ťažkých ezo­ fagitídach alebo gastritídach, resp. pri iných menej častých príčinách krvácania do gastro­ intestinálneho traktu. Ikterus sprevádza najčas­ tejšie hepato-biliárne ochorenia alebo ochore­ nia pankreasu, spojené s obštrukciou žlčových ciest. Dôležité je sledovanie kožných zmien aj v oblasti brucha. Typický herpetický výsev nás môže upozorniť na infekciu vyvolanú vírusom varicella-zoster. V ojedinelých prípadoch mô­ žeme na koži nachádzať aj abscesové ložisko. Sprievodný kašeľ, dyspnoe či febrility sa môžu objavovať u pacientov s pleuritídou, pneumó­ niou alebo pľúcnou embóliou. U pacientov s dyspnoe, nauzeou a vracaním nikdy netreba zabudnúť na možný akútny infarkt myokardu v oblasti spodnej steny. Atypické symptómy pri akútnom infarkte sa častejšie vyskytujú u dia­ betikov, žien a pacientov vyššieho veku.

Alpha medical

105


T É M A ČÍ S LA

Obrázok č. 1: Algoritmus diferenciálnej diagnostiky bolestí epigastria: upravené podľa MUDr. Lýdia Varmega (7).

Bolesť epigastria

• Vitálne funkcie • Vyšetrenie kože a sklér • Vyšetrenie hrudníka • Vyšetrenie brucha • Digitálne rektálne vyšetrenie • Gynekologické vyšetrenie

• RTG abdomen v stoji • RTG hrudníka • USG/CT brucha • Gastrofibroskopia • EKG • CTA pľ. artérií • ECHO

Anamnéza

Fyzikálne vyšetrenie

Laboratórne testy

Zobrazovacie a iné vyšetrenia

Diagnóza

Diagnostika a diferenciálna diagnostika

Pri realizovaní diferenciálnej diagnostiky treba postupovať systematicky a logicky. Schematic­ ký diagnostický postup je uvedený na Obráz­ ku č. 1. Na základe iniciálne získaných údajov (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie...) postupuje­ me v ďalšej diagnostike pomocou laboratór­ nych a zobrazovacích vyšetrení. Vyšetrenie zá­ kladných laboratórnych parametrov, akými sú glykémia, renálne a hepatálne parametre, mi­ neralogram a krvný obraz, je dnes bežnou ru­ tinnou praxou. Ďalej sem patrí aj vyšetrenie moču. V prípade potreby možno tieto vyšetre­ nia rozšíriť o vyšetrenie amyláz, lipáz a zápalo­ vých parametrov (CRP, PCT – prokalcitonín). Pri podozrení na kardiálnu príčinu treba vyšetre­ nie EKG spolu s kardiošpecifickými enzýmami. Tieto však bývajú pozitívne napr. aj u pacientov s klinicky významnou pľúcnou embóliou ako i pri aortálnej disekcii. Pri podozrení na pľúcnu embóliu môže byť nápomocné aj stanovenie sérovej hladiny D-diméru (najmä kvôli jeho ne­ gatívnej prediktívnej hodnote). U fertilných žien treba zvážiť vyšetrenie sérového humánneho choriogonádotropného hormónu (hCG) s cie­ ľom vylúčenia gravidity.

106

inVitro

• Lokalizácia, vyžarovanie bolesti • Trvanie bolesti • Faktory zhoršujúce/zmierňujúce bolesť • OA, RA, LA – nesteroidné analgetiká • Alkohol • Gynekologická anamnéza

• KO + diferenciál • Glykémia • Hepatálne testy • AMS, lipáza • CRP, prokalcitonín • Kardiošpecifické enzýmy • D-dimér • Renálne parametre • Mineralogram • Moč chemicky a sedimentácia • Vyšetrenie stolice • Autoprotilátky (EMA, AGA, anti-tTG, DGP, IgA) • Vylúčenie gravidity • Onkomarkery

V prípade potreby rozšírenia diagnostiky môžeme využiť ďalšie špeciálne laboratór­ ne vyšetrenia. Príkladom je vyšetrenie auto­ protilátok v sére, napríklad pri sérologickej diagnostike celiakie. Stanovuje sa tu pozitivi­ ta sérových protilátok (EMA – antiendomyzio­ vé protilátky, AGA – antigliadínové protilátky, anti-tTG – protilátky proti tkanivovej transglu­ tamináze, DGP – deaminovaný gliadín) pri sú­ časnom vyšetrení hladiny sérového imunoglo­ bulínu A. Medzi špeciálne vyšetrenia možno zaradiť aj vyšetrenie stolice. Pri posudzovaní exokrinnej funkcie pankreasu zisťujeme kon­ centráciu pankreatickej elastázy v stolici, pri poruchách trávenia vyšetrujeme stolicu na zvyšky. Kultivačné vyšetrenie stolice a prítom­ nosť okultného (tzv. skrytého) krvácania v sto­ lici dnes možno taktiež zaradiť do bežne do­ stupnej diagnostiky. V indikovaných prípadoch možno využiť vyšetrenie onkomarkerov, gene­ tické vyšetrenie, ako i mnohé ďalšie špeciálne laboratórne vyšetrenia. Základným zobrazovacím vyšetrením pri kaž­ dej bolesti brucha je natívna skiagrafická sním­ ka brucha v stoji. Nález pneumoperitonea či ilea predstavujú stavy vyžadujúce neodkladnú


Bolesť chirurgickú intervenciu (6). Z ďalších vyšetrení sem patrí sonografické vyšetrenie brucha, CT/ MRI vyšetrenie a v neposlednom rade ezofago­ gastroduodenoskopia. V rámci diferenciálnej diagnostiky je bazálnym vyšetrením RTG sním­ ka hrudníka, medzi špeciálne vyšetrenia zara­ ďujeme CT angiografiu pľúcnych artérií a echo srdca. Jednotlivé vyšetrenia (najmä invazív­ na diagnostika a vyšetrenia s radiačnou záťa­ žou) treba indikovať uvážlivo s cieľom vyhnúť sa iatrogénnym komplikáciám a zbytočnému nadvyšetrovaniu (nezriedka spojenému s trau­ matizáciou) pacienta. Výsledky vyšetrení treba správne interpretovať v kontexte klinických prí­ znakov ochorenia.

Literatúra 1. Merskey, H. Pain Terms. A List with Defi nitions and Notes on Usage. Recommended by the IASP Sbcommittee on Taxonomy. Pain1979; 6: 249–252. Základným zobrazovacím vyšetrením pri každej bolesti brucha je natívna skiagrafická snímka brucha v stoji.

2. Bhuiya FA , Pitts SR , McCaig LF. Emergency department visits for chest pain and abdominal pain: United States, 1999-2008. NCHS Data Brief

Záver

Vďaka neustálemu pokroku v medicíne za po­ sledné desaťročia sa komplexná diagnostika bolestí epigastria výrazne zjednodušila v pro­ spech včasného určenia správnej diagnózy a následného poskytnutia adekvátnej terapie. Bolesti brucha spoločne s bolesťami na hrud­ níku sú a pravdepodobne naďalej ostanú jed­ nou z najčastejších príčin vyhľadávania odbor­ nej lekárskej pomoci. Komplexná diferenciálna diagnostika je často náročná a vyžaduje vyso­ kú úroveň medicínskych znalostí spolu s dob­ rým klinickým úsudkom lekára. Dôraz sa okrem dôslednej anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia kladie na racionalizáciu a správnu interpretá­ ciu indikovaných vyšetrení.

2010; 43:1-8. 3. Mark HF, Goldberg E. Acute Abdominal Pain. Med Clin N Am 2006; 481–503. 4. Marincek B. Nontraumatic abdominal emergencies: acute abdominal pain: diagnostic strategies. European Radiology September 2002; 12 ( 9): 2136–2150. 5. Ďuriš I. Bolesti brucha, neobvyklé príčiny, priebeh a liečba. Súčasná klinická prax 2004 ; 2: 41–42. 6. Seifert B. Bolesti břicha. Med. praxi 2012; 9(8-9): 360-361. 7. Kužela L. a kol. Gastroenterológia klinické odporúčania. Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s.r.o., Bratislava 2017. ISBN 978-8089631-65-0

Alpha medical

107


Sekvenovanie Sekvenovanie novej novejgenerácie generácie

Od Odmája májadostupné dostupnéužužajajpre preklientov klientovAlpha Alphamedical medical 400400 miliónov miliónov čítaní čítaní

celkový celkový časčas sekvenovania sekvenovania 12 –12 30– 30 h h

sevenovanie sevenovanie 300300 bp bp v 1 včítaní 1 čítaní

sekvenovanie sekvenovanie 30 –30 120 – 120 Gb/run Gb/run

NextSeq™ NextSeq™ 550 550

veľké veľké panelové panelové analýzy, analýzy, analýza analýza klinického klinického exómu, exómu, exómu exómu

analýza analýza polygénových polygénových ochorení ochorení

rýchlejší rýchlejší a flaexibilnejší flexibilnejší prístup prístup k analýze k analýze génov génov

analýza analýza klinicky klinicky sa sa prekrývajúcich prekrývajúcich ochorení ochorení

malé malé panelové panelové analýzy, analýzy, analýza analýza veľkých veľkých génov génov

iSeq™ iSeq™ 100 100 sekvenovanie sekvenovanie 1,2 1,2 Gb/run Gb/run

maximálna maximálna dĺžka dĺžka čítania čítania 300300 bp bp

4 milióny 4 milióny čítaní čítaní

celkový celkový časčas sekvenovania sekvenovania 9 – 17 9 – 17 h h


Laboratórna diagnostika PRAKTICKÁ PRÍRUČKA

2 Alpha medical – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike 3 Procesná mapa 4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení 5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

15

Imunológia a alergológia

20

Mikrobiológia

3 0

Genetika

3 4

Patológia

37

2. Odber

3 8 3 9

Žiadanka na odberový materiál

3. Transport

4 0

Mapa pokrytia zvozovými trasami

42

4. Registrácia a príprava vzorky

4 4

5. Komplexná diagnostika

4 6

6. Kvalita a akreditácia

4 8

7. Analýza

5 4

8. Validácia a distribúcia výsledkov

5 5 57

Výsledkový list

9. Kontakty

58

Manažment

61

Sieť laboratórií a pracovísk


Laboratórna diagnostika

Alpha medical – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike Alpha medical predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 70 laboratórií na území celého Slovenska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou. Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od 12 500 pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90 000 vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Alpha medical okrem inter-

2

nej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou. Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť. Máme záujem aj na vzdelávaní budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracoviská – centrálne laboratórium v Bratislave a pracovisko patologickej anatómie v Martine – stali spoločnými výučbovými základňami. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach. Kontinuálny rast spoločností združených v Alpha medical nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb. Spoločnosť Alpha medical je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.


Laboratórna diagnostika

Procesná mapa

Vysvetlivky NIS – nemocničný informačný systém AIS – ambulantný informačný systém TAT – turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Predanalytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá

9. Kontakty Medicínski reprezentanti. Sieť laboratórií a pracovísk

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza 3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

Analytická fáza

4. Registrácia a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

3


Laboratórna diagnostika

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadaniek. Žiadanky sú tlačivá, ktoré obsahujú ponuku vyšetrení v rámci jednotlivých odborov. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o pacientovi s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení. Je to zároveň dokument na preukázanie požadovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne. V spoločnosti Alpha medical sa používa viac druhov žiadaniek, ktoré sú diferencované podľa odborov a regiónov. Vzory všetkých aktualizovaných žiadaniek sú uvedené na www.alphamedical.sk.

1 Žiadanka o základné vyšetrenie Preventívne prehliadky a súbor najčastejšie indikovaných vyšetrení z odboru klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie 2 Alergológia Alergológia – špecifické gE 3 Biochémia a hematológia Biochémia a hematológia vrátane autoimunity Glykemický profil 4 Genetika Genetika – rutinná diagnostika Cytogenetika Genetika – zriedkavé ochorenia 5 Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení Infekčná sérológia, dôkaz DNA mikroorganizmov 6 Mikrobiológia Mikrobiológia I. Mikrobiológia II. 7 Patológia Biopsia Cytológia Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok 8 Iné Odberový materiál

! Žiadanky treba vypísať čitateľne paličkovým písmom, aby bolo možné správne identifikovať požiadavky na vyšetrenie.

4


1 Laboratórna diagnostika

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi Hlavička – hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informácií o pacientovi; dôležité je, aby boli tieto údaje čitateľne vyplnené, pretože sú potrebné na identifikáciu pacienta, pridelenie správneho intervalu referenčných hodnôt, ktoré sú rozlíšené podľa veku, pohlavia a pod. Priezvisko a meno pacienta

Platiteľ – číselný kód poisťovne v prípade, že sú vyšetrenia hradené zo ZP – samoplatca, ak sú vyšetrenia hradené na priamu platbu; v tomto prípade je potrebné uviesť, komu výkony fakturovať (pacientovi alebo lekárovi) a fakturačnú adresu uviesť v kolónke „dôležité poznámky“ – uviesť názov pracovnej zdravotnej služby v prípade, že sú vyšetrenia hradené cez PZS

Nie je oslobodené od DPH – začiarkne sa v prípade samoplatcu, ktorého vyšetrenia nie sú realizované v rámci zdravotnej starostlivosti – vyšetrenia na plastické operácie, ktoré nie sú robené zo zdravotných dôvodov, potvrdenia na zbrojný preukaz, vodičský preukaz, laboratórne vyšetrenia potrebné na prácu do zahraničia a pod.; od DPH nie sú oslobodené ani vyšetrenia pre veterinárnych lekárov

Rodné číslo pacienta

Štandardne budú výsledky laboratórnych vyšetrení nahrané do NZIS. Ak lekár požaduje, aby neboli okamžite sprístupnené na nahliadnutie pacientovi cez Elektronickú zdravotnú kartu občana, vyznačí tento fakt prostredníctvom doplneného poľa (štandardne sa predpokladá, že nezávisle od vôle indikujúceho lekára sa tak stane po 10 kalendárnych dňoch). Dátum narodenia a pohlavie – vypĺňa sa v prípade, ak z rodného čísla, resp. IČ poistenca, nie je možné určiť dátum narodenia, resp. pohlavie pacienta Adresa pacienta – treba vyplniť u všetkých pacientov, aby sme v prípade pozitivít na prenosné ochorenia predišli zdržaniu v procese včasného nahlásenia na RÚVZ

Dátum a čas odberu vzorky – dôležitý údaj z hľadiska zabezpečenia predanalytickej fázy

Diagnózy – potrebné uviesť všetky relevantné diagnózy, najmä v prípade, ak sú ordinované špeciálne vyšetrenia, ktoré poisťovňa hradí len pri konkrétnych diagnózach IČ EÚ a kód krajiny – vyplniť v prípade, že ide o poistenca, ktorý má preukaz európskeho poistenca, resp. nemá poistenie v SR (k žiadanke je potrebné priložiť kópiu preukazu poistenia)

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára – v prípade úhrady vyšetrenia cez ZP je tento údaj povinný

Klinické informácie – diuréza, výška, váha, fáza menštruačného cyklu, týždeň tehotenstva, užívané lieky, ktoré môžu mať vplyv na výsledok vyšetrenia; každá položka je označená piktogramom, ktorý je zobrazený pri vyšetrení, ktoré túto informáciu vyžaduje; ak je ordinované vyšetrenie označené niektorým piktogramom, je potrebné vyplniť požadovanú klinickú informáciu Dôležitá poznámka – pobyt v zahraničí, rizikové sexuálne správanie, HCV pozitivita a podobne

V závere každej žiadanky sme pridali text súvisiaci s ochranou osobných údajov (GDPR) a miesto na podpis pacienta.

5


Laboratórna diagnostika

Výber vyšetrení Podrobnosti o odberovom materiáli, spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webových stránkach, alebo sa môžete informovať v call centre či u medicínskych reprezentantov. Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o základné vyšetrenia Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pacienta a žiadateľa: 1. Na realizáciu laboratórnych vyšetrení patriacich do príslušnej preventívnej prehliadky treba vyznačiť krížikom požiadavku na prehliadku, odobrať vždy materiál vyznačený podľa príslušnej špecializácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie.

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizovať preventívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť parametre, ktoré nie sú jej súčasťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, prosím, nalepte na 1. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie a na 2. strane: • doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č. 160/2013 Z. z., • vyznačte navyše požadované vyšetrenie. Ak žiadate vyšetriť parameter, ktorý sa stanovuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnutý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čiarový kód na príslušné miesto na 2. strane Žiadanky.

Značenie vzoriek Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek klasickými papierovými štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Tento spôsob identifikácie eliminuje možnosť zámeny vzorky, je menej manuálne náročný a vďaka bezplatnému dodávaniu čiarových kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

2. Ak žiadate o jednotlivé vyšetrenia, môžete použiť ktorúkoľvek z našich žiadaniek, pričom ak ide o základné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. stranu Žiadanky o základné vyšetrenie. Pri odbere, prosím: • doplňte diagnózu pacienta do prvého riadku na stránke, • vyznačte požiadavku na vyšetrenie krížikom v žiadanke, • nalepte – tak ako je obvyklé – čiarový kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou. 3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizovať preventívne vyšetrenie v stave, keď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v čase odberu nemali vyžadovať iné laboratórne vyšetrenia. 6

Písomné žiadanky Pri písomných žiadankách sa využíva tzv. dvojitý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarových kódov, kde je každý kód dodávaný v páre – menší a väčší. Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Dvojkódy štandardné

Dvojkódy malé


1 Laboratórna diagnostika

Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou časťou čiarového kódu s doplneným menom pacienta. Druhá, menšia časť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré možno vyšetriť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

NESPRÁVNE

označená skúmavka.

Aplikácia čiarových dvojkódov

1

Vypíšte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu.

SPRÁVNE

2 Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

označená skúmavka.

3 Časť s menom nalepte na skúmavku.

4

Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.

7


Laboratórna diagnostika

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav: • glukóza z kapilárnej krvi (813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l), • CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách, • sedimentácia (14250 – Skúmavka NC 1,6 ml), • pediatrická biochémia (810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.), • pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.). Požadované vyšetrenia sa vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo vzorky, ktoré treba odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere. Elektronické žiadanky Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná výhoda umožňuje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Alpha medical prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@alphamedical.sk. Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepojenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.alphamedical.sk/elektronicke-sluzby. V prípade elektronických žiadaniek stačí jeden dlhší čiarový kód doplnený o meno pacienta, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. 8

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

EDI Jednokódy biele – RUTINA

EDI Jednokódy malé

STATIM značenie Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarovým kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom a sú používané výlučne v elektronickej žiadanke ako jednokód. Indikácie na tieto vyšetrenia musia byť zo strany žiadateľa opodstatnené. Čas dodania výsledku sa pohybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

EDI Jednokódy červené – STATIM

Od 1. 1. 2019 už nie je možný prístup k výsledkom prostredníctvom aplikácie WebLIS. V prípade záujmu o prihlásenie sa do laboratórneho systému (výsledky aj žiadanky) používajte, prosím, už len AlphaLAB. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na vášho medicínskeho reprezentanta alebo na call centrum 0850 150 000.


1 Laboratórna diagnostika

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne. Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktoru a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Legenda a iné údaje Vyšetrenia s červeným podfarbením je možné objednať len na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom. € Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu. Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení – podľa najnovších pokynov zdravotných poisťovní je potrebné uvádzať aj kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení

Telefonické doobjednanie Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčasť verifikačných údajov, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho. Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné). Naše laboratórá majú vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný. Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Alpha medical V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napíše svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Alpha medical. Spoločnosť Alpha medical zabezpečuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existujúcich zvozových trás Alpha medical. Za kvalitu a doručenie výsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Alpha medical nepreberá zodpovednosť. 9


Laboratórna diagnostika

Biochémia a hematológia Spoločnosť Alpha medical má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

viac ako

900

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú: • pečeňové testy, • obličkové testy, • hormonálne testy, • posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov, • poruchy lipidového spektra, • markery zápalu a sepsy, • onkomarkery, • kostné markery, • stanovenie vitamínov. Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení: – dýchacej sústavy, – kardiovaskulárnej sústavy, – tráviacej sústavy, – močovej sústavy, – žliaz s vnútorným vylučovaním, – pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: – diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH)) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, – parametre poškodenia myokardu,

10

– katecholamíny a ich metabolity, – testy pre diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, – vyšetrenia pre diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy, – vyšetrenie bunkovej imunity, – imunologické testy na vyšetrenie autoimunity, – testy na vyšetrenie alergií. Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote erytrocytov vo vzorke je výhodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv. Naše CL – Západ v Bratislave ponúka na Slovensku najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia, akými sú napríklad: – p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, – sd-LDL cholesterol, – vyšetrenie kalprotektínu v stolici, – vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, – stanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12.


Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o: – vyšetrenie základných parametrov hemostázy: PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry prinášajú informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, – faktory protrombínového komplexu: FII, FVII, FIX a FX; sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, – vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii: antitrombín III, proteín C, proteín S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans; slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, – vyšetrenie antifosfolipidových protilátok a homocysteínu; vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie, – MTHFR polymorfismus, C677T a A1298C identifikované PCR analýzou; sú užitočné v diagnostike vrodených trombofilných stavov, – špecifické potreby diagnostiky, ktoré pokrývajú testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napr. Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu). Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu: transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia. Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedeteguje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia,

11

hematológia

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA 14 NaF/NA2EDTA krv (glukóza) METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle P − Laktát

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný S − Fruktozamín S − Žlčové kyseliny Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza do 18 rokov GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Enzýmy S − AST S − ALT S − GMT S − ALP S − ALP izoenzýmy S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK S − CK-MB S − Angiotenzín konvertujúci enzým S − HBDH Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly S − Sd-LDL cholesterol € S − Lipoproteín (a) S − Apolipoproteín A1 S − Apolipoproteín B VLDL cholesterol Index LDL/HDL Index CHOL/HDL Aterogénny index plazmy

12

Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik Vápnik ionizovaný výpočtom Vápnik s korekciou na albumín S − Fosfor S − Horčík S − Zinok S − Meď Osmolalita séra výpočtom Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu S − Solubilný transferínový receptor S − Feritín S − Haptoglobín Iné S − Alkohol IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza Špecifické proteíny a markery zápalu S − CRP S − CRP hs S − ASLO S − Reumatoidný faktor S − Anti CCP S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Alfa-1-antitrypsín S − Prealbumín S − Homocysteín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − ADNáza B S − Ceruloplazmín S − Voľné reťazce kappa S − Voľné reťazce lambda S − Celkové reťazce kappa S − Celkové reťazce lambda S − Beta-2-mikroglobulín S − IgG podtrieda 1 S − IgG podtrieda 2 S − IgG podtrieda 3

S − IgG podtrieda 4 Kardiálne markery S − Troponín I S − Troponín T hs S − Myoglobín S − NT-proBNP B − BNP (odber do EDTA) ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny S − Vitamín B12 S − Vitamín B12 aktívny S − Kyselina listová S − Vitamín D S − Vitamín A S − Vitamín C € S − Vitamín E Iné vyšetrenia S – Koenzým Q10 € S – Profil mastných kyselín € Liečivá S − Lítium S − Digoxín S − Kyselina valproová S − Teofylín S − Fenobarbital S − Gentamycín S − Vankomycín S – Karbamazepín Gravidita S − Voľný beta-hCG S − Celkový hCG HORMÓNY Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − TSH v gravidite S − T3 voľný S − T4 voľný S − T3 celkový S − T4 celkový S − Tyreoglobulín S − Anti Tg S − Anti TPO S − TSI – tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Fertilné hormóny S − SHBG S − Anti Műllerian hormón S − Luteinizačný hormón S − FSH S − Prolaktín S − Estradiol S − Progesterón S − Testosterón FEST − voľný estradiol BAEST − biol. dost. estradiol FTAI − androgénny index FTTE – voľný testosterón

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.


TUMORMARKERY S − AFP S − Voľný beta-hCG S − Celkový hCG S − CEA S − CA 19-9 S − CA 125 ROMA index (CA125+HE4) S − CA 15-3 S − CA 72-4 S − CYFRA 21-1 S − NSE S − Tkanivový polypeptidový antigén S − SCCA S − PSA S − Voľný PSA PSA ratio (fPSA/PSA) S − p2PSA + PHI € S − Tymidínkináza S − Proteín S100 S − Chromogranín A KOSTNÉ MARKERY S − Osteokalcín S − Beta-CrossLaps S − P1NP POTRAVINOVÁ INTOLERANCIA – Protilátky proti bielkovinám kravského mlieka IgM, IgA, IgG – Protilátky proti laktóze IgA, IgG – Protilátky proti sóji IgA, IgG – Protilátky proti ovalbumínu IgA, IgG – Protilátky proti – α – laktalbumínu IgA, IgG – Protilátky proti – β – laktoglobulínu IgA, IgG – Protilátky proti kazeínu IgA, IgG

CELIAKIA – Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA, IgG – Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA, IgG AUTOPROTILÁTKY Histamínová intolerancia S − Diaminooxidáza Reumatológia S − ANA IgG skríning S − ENA IgG skríning S − Anti ds DNA protilátky Vaskulitída a renálne ochorenia S − Anti proteináza 3 S − Anti myeloperoxidáza S − Protilátky proti bazálnym membránam glomerulov Autoimunitná hepatitída S − Hepatálny profil (AMA-M2, LKM-1, SLA) Antifosfolipidový syndróm S − Anti fosfolipid IgG S − Anti fosfolipid IgM S − Anti kardiolipín IgG S − Anti kardiolipín IgM S − Anti beta-2-glykoprotín 1 skríning S − Anexín V – autoprotilátky IgG S − Anexín V – autoprotilátky IgM S − Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG S − Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM S − Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG S − Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM S − Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG S − Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM S − Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG S − Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM S − Protrombín – autoprotilátky (screen) Reprodukčný systém S − Anti zona pellucida IgA, IgM, IgG S − Protilátky proti ováriám S − Protilátky proti spermiám Diabetes mellitus S − Anti GAD protilátky S − Autoprotilátky proti inzulínu S − Protilátky proti tyrozínfosfat. Iné S − Protilátky proti pariet. bunkám S − Anti Sacharomyces cer. IgA S − Anti Sacharomyces cer. IgG S − Systémová skleróza IgG prot.

02 K3/K2 EDTA krv

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Diferenciál mikroskopicky B − Retikulocyty

GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c BUNKOVÁ IMUNITA B − Imunofenotypizácia lymfocytov B − Aktivované T-lymfocyty B − Regulačné T-lymfocyty B − HLA-B27

ED K3/K2 EDTA krv, plná krv

INÉ VYŠETRENIA Z PLNEJ KRVI B − Olovo € B − Glutation €

03 Citrát

HEMOKOAGULÁCIA P – PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér P − Dabigatran ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA P − Anti Xa aktivita P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Lupus antikoagulans skríning

20 Lítium heparín

INÉ VYŠETRENIA P − Fagocytárna aktivita P − NT-proBNP

06 Kapilárna krv

VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ KRVI B − Glukóza B − Glukóza po jedle B − CRP

06 Krvná skupina 6 ml, deti – 3 ml

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta IMUNOHEMATOLÓGIA – Krvná skupina + RhD – Antierytrocyt. protilátky (NAT) – Antieryt. protilátky (enz. test) – Skúška kompatibility – Priamy antiglobul. test (PAT)

10 Sedimentácia

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P − Sedimentácia erytrocytov

13

hematológia

BATTE – biologicky dostupný testosterón S − 17-OH-progesterón S − DHEA-sulfát S − Androstendión Iné hormóny S − Pregnenolón S − Aldosterón v ľahu S − Aldosterón v stoji S − Pomer aldosterón-renín S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín Inzulínová rezistencia S − Inzulín po záťaži S − Kortizol ranný odber S − Kortizol poobedný odber S − Somatotropín S − IGF-1 S − IGFBP-3 S − Kalcitonín S − Parathormón Parathormón (intaktný) S − Erytropoetín S − Gastrín S − Serotonín €

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

M2 K3/K2 EDTA krv krv na ľade

INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY P − Amoniak P − ACTH P − Matanefrín, normetanefrín P – Renín v ľahu P – Renín v stoji P − Homocysteín

04 Moč ranný

ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Močovina U − Kreatinín U − Kyselina močová U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín ENZÝMY V RANNOM MOČI U − Amyláza U − Pankreatická amyláza MINERÁLY V RANNOM MOČI U − Sodík U − Draslík U − Chloridy U − Vápnik Index vápnik/kreatinín U − Fosfor U − Horčík U – Meď INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Multidrogový test U − Beta-2-mikroglobulín U − Melanín U − Kortizol U − Porfyríny U − Pyrilinks U − Metabolity org. rozpúšťadiel € U − Elektroforéza bielkovín U − Imunoelektroforéza U − Bence Jonesova bielkovina U − Voľné reťazce lambda U − Voľné reťazce kappa V Ý P O Č T Y Z R A N N É H O M O Č U A SÉRA – Frakčná exkrécia Na – Frakčná exkrécia K – Frakčná exkrécia CI – Frakčná exkrécia Ca – Frakčná exkrécia P – Frakčná exkrécia Mg – Frakčná exkrécia amylázy – Frakčná exkrécia močoviny – Frakčná exkrécia kys. močovej – Osmolalita ranného moču

M2 Stolica

VYŠETRENIA STOLICE F − Stolica na OK F − Pankreatická elastáza F − Kalprotektín 14

05 Moč zbieraný

ZÁKLADNÉ V YŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Addisov sediment METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Močovina dU − Kreatinín dU − Kyselina močová dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI dU − Sodík dU − Draslík dU − Chloridy dU − Vápnik Index vápnik/kreatinín dU − Fosfor dU − Horčík INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Beta-2-mikroglobulín dU − Kortizol Index kortizol/kreatinín dU − Aldosterón v moči dU − Serotonín v moči € INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI DO 6M HCl dU − Katecholamíny dU − Kys. 5-hydroxy -3-indoloctová dU − Kys. homovanilová VÝPOČTY ZO ZBIER. MOČU A SÉRA – Kreatinín klírens 12 hod. – Kreatinín klírens 24 hod. – Frakčná exkrécia Na – Frakčná exkrécia K – Frakčná exkrécia CI – Frakčná exkrécia Ca – Frakčná exkrécia P – Frakčná exkrécia Mg – Frakčná exkrécia močoviny – Frakčná exkrécia kys. močovej – Osmolalita zbieraného moču

L − Elementy L − Albumín L − IgG v likvore PUNKTÁT PU − pH PU − Glukóza PU − Celkové bielkoviny PU − Albumín PU − Bilirubín celkový PU − AST PU − ALT PU − Amyláza PU − Laktátdehydrogenáza PU − CRP PU − Laktát PU − Reumatoidný faktor PU − Diferenciál ŽALÚDOČNÁ ŠŤAVA – Žalúdočná acidita EJAKULÁT – Spermiogram SLINY SA − Kortizol ranný odber SA − Kortizol poob. odber POT POT − Chloridy MOČOVÝ KAMEŇ – Rozbor močového kameňa PLODOVÁ VODA PV − AFP DIALYZÁT DI − Glukóza DI − Kyselina močová DI − Sodík DI − Draslík DI − Chloridy DI − CRP DI − Laktát

25 Sklenená kapilára

VNÚTORNÉ PROSTREDIE A METABOLITY B − Acidobázická rovnováha B − Karbonylhemoglobín B − Methemoglobín B − Bilirubín B − Glukóza B − ABR mikroionty B − Vápnik ionizovaný B − Laktát

XX Iný materiál

LIKVOR L − Glukóza L − Chloridy L − Celkové bielkoviny L − Laktát L − Laktátdehydrogenáza L − Vzhľad

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky


Imunológia a alergológia V odbore klinickej imunológie a alergológie tvorí ťažisko vyšetrení diagnostika imunodeficiencie – humorálnej, bunkovej či fagocytárnej. V tejto oblasti poskytujeme základné imunologické analýzy – IgA, IgM, IgG aj s podtriedami IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, C3, C4 zložky komplementu a cirkulujúcich imunokomplexov.

pričom výsledky vyšetrení dodávame do 72 hodín od doručenia biologického materiálu do laboratória. U najviac požadovaných alergénov (kravské mlieko, glutén, kazeín, vaječný bielok, vaječný žĺtok, pele, trávy, buriny) je čas dodania výsledku iba 24 hodín.

Vďaka modernej prietokovej cytometrii sme schopní simultánne merať a analyzovať fyzikálno-chemické vlastnosti bunky, ako aj iné biologické častice. Vieme tak stanoviť celú paletu CD znakov, fagocytárnu aktivitu i stimulačný index. Medzi rutinne vyšetrované CD znaky patria: • • • • • •

T-lymfocyty celkové (CD3), T-lymfocyty aktívne (CD3 + HLA-Dr), T-lymfocyty pomocné (CD4), T-lymfocyty cytotoxické (CD8), NK bunky (CD16 + 56), B-lymfocyty (CD19).

Prietokovou cytometriou vyšetrujeme aj antigén HLA-B27, pričom pri reaktívnych výsledkoch vyšetrenie opakujeme izoláciou leukocytov s CD45. Frekvencia týchto vyšetrení je na dennej báze.

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

Poruchy autoimunity diagnostikujeme kvalitatívne aj kvantitatívne prostredníctvom stanovenia autoprotilátok proti antigénom. Využívame pritom ELISA metódy a metódy nepriamej imunofluorescencie. Ponúkame komplexné spektrum autoprotilátok: ANA screen, anti-dsDNA screen, cANCA, pANCA, ACLA IgG/M, antifosfolipidové protilátky, ASCA IgG/M, anti GBM, ANA detect, ENA screen, EMA, AEMA, ASMA a ďalšie, podľa potrieb lekára. Výsledky vyšetrení autoprotilátok ELISA metódami majú lekári k dispozícii denne, to znamená do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Diagnostiku špecifických IgE voči jednotlivým alergénom ponúkame vo forme skríningových vyšetrení (tzv. stripov), ale aj samostatne. V súčasnosti ponúkame možnosť vyšetriť takmer 500 alergénov, 15

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgG 11 Krv na sérum

ALERGÉNY − SKRÍNING Atopický profil − deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49) Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6) Pediatrický profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78) Potravinový profil − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237) Profil jedov hmyzu (i1, i3) Profil skrížených reakcií peľov a potravín (g6, t3, w6, f4, f5, f13, f17, f20, f31, f35, f44, f48, f49, f85, f89, f237, f271, f275, f328, f348) ZVIERACIE e78 – Andulka – perie e215 – Holub – perie e7 – Holub – trus e70 – Hus – perie e86 – Kačica – perie e201 – Kanárik – perie e80 – Koza – epitel e3 – Kôň – kožný detritus (šupiny, chlpy) e4 – Krava – kožný detritus (šupiny, chlpy) e82 – Králik – epitel e85 – Kura – perie e219 – Kura – sérový proteín e1 – Mačka – epitel a kožný detritus (šupiny, chlpy) e6 – Morča – epitel e89 – Morka – perie e71 – Myš – epitel e88 – Myš – epitel a sérový proteín e72 – Myš – moč e76 – Myš – sérový proteín e81 – Ovca – epitel

16

e91 – Papagáj – perie e2 – Pes – epitel e5 – Pes – kožný detritus (šupiny, chlpy) e73 – Potkan – epitel e87 – Potkan – epitel a sérový proteín e74 – Potkan – moč e75 – Potkan – sérový proteín e83 – Prasa – epitel e222 – Prasa – sérový albumín e84 – Škrečok – epitel e209 – Tarbík PLESNE m6 – m312 – 311 – m3 – m310 – m207 – m304 – m309 – m12 – m7 – m5 – m202 – m2 – m16 – m14 – m300 – m9 – m8 – m45 – m208 – m212 – m4 – m305 – m1 – m13 – m70 – m11 – m10 – m88 – m15 – m203 – m204 –

Alternaria tenuis Aspergillus clavatus Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Aspergillus nidulans Aspergillus niger Aspergillus oryzae Aspergillus terreu Aureobasidium pullulans Botrytis cinerea Candida albicans Cephalosporium acremonium Cladosporium herbarum Curvularia lunata Epicoccum purpurascens Eurotium Fusarium moniliforme Helminthosporum halodes Hormodendrum hordei Chaetomium globosum Micropolyspora faeni Mucor racemosus Penicillium brevi − compactum Penicillium notatum Phoma betae Pityrosporum orbiculare Rhizopus nigricans Stemphylim botryosum Stemphyllium solani Tricoderma viride Trichosporon pullulans Ulocladium chartarum

PRACHOVÉ h1 – Domáci prach (Greer) h2 – Domáci prach (Hollister-stier) h6 – Domáci prach (Japan)

HMYZ i73 – i71 – i8 – i70 – i5 – i2 – i3 – i4 – i204 – i75 – i205 – i6 – i1 – i203 –

Červené larvy pakomára Komár (Aedes communis) Moľa (Tinea) Mravec (Formica spp.) Osa (Dolichovespula arenaria) Osa (Dolichovespula maculata) Osa (Vespula spp.) 0sík (Polistes spp.) 0vad (Tabanus) Sršeň (Vespa crabro) Šváb americký Šváb (Blattella germanica) Včela medonosná (Apis mellifera) Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE o1 – Bavlna o72 – Enterotoxín A (Staphylococcus aureus) o73 – Enterotoxín B (Staphylococcus aureus) o201 – Tabak ROZTOČE d70 – Acarus siro d201 – Blomia tropicalis d2 – Dermatophagoides farinae d3 – Dermatophagoides microceras d1 – Dermatophagoides pteronyssinus d74 – Euroglyphus maynei d73 – Glycyphagus domesticus d71 – Lepidoglyphus destructor d72 – Tyrophagus putrescentiae PROFESNÉ k87 – Amyláza Fungal k210 – Anhydrid kyseliny maleínovej, MA k213 – Anhydrid tetrachlorftalátu, TCPA k226 – Askorbát oxidáza k202 – Bromelín k81 – Figovník (Ficus spp.) k80 – Formaldehyd k74 – Hodváb (Bombyx mori) k8 – Chmeľ k225 – Chrenová peroxidáza k77 – Izokyanát, HDI


k76 – Izokyanát, MDI k75 – Izokyanát, TDI k82 – Latex k301 – Múčny prach k20 – Ovčia vlna k71 – Ricín obyčajný (Ricinus Communis) k72 – Skorocel (Plantago ovata) k84 – Slnečnicové semená k70 – Zelené kávové zrná (Coffea arabica) PARAZITY p4 – Hlísta (v rybách žijúca Anisakis larvae) p1 – Škrkavka detská (Ascaris lumbricoides) p5 – Škrkavka psia (Toxocara canis) LIEKOVÉ Analgetiká, antipyteriká C281 – Diklofenak C419 – Fenylbutazón C286 – Ibuprofén C388 – Ketoprofén C300 – Kodeín C217 – Kyselina acetylsalicylová C209 – Paracetamol C208 – Pyrazolóny Antibiotiká C288 – Aminoglykozidy c204 – Amoxicilín c203 – Ampicilín C309 – Cefalexín C201 – Cefalosporíny C308 – Cefuroxím C307 – Ciprofloxacín C216 – Doxycyklín C212 – Erytromycín C213 – Gentamycín C305 – Kyselina klavulánová C222 – Makrolidy C398 – Metronidazol C1 – Penicilloyl G C2 – Penicilloyl V C295 – Streptomycín C223 – Sulfametoxazol C211 – Tetracyklín C242 – Trimetroprim Antiepileptiká C338 – Carbamazepine Antiflogistiká C282 – Indometacín C296 – Propyfenazón Antiseptiká C616 – Jodid sodný Barbituráty C243 – Tiopental Bronchodilatanciá, antiastmatiká C257 – Teophylline Hormóny c71 – Inzulín (hovädzí) c73 – Inzulín (ľudský) c70 – Inzulín (prasací)

Imunosupresíva c254 – Prednizón Lokálne anestetiká C232 – Lidokaín C811 – Mesocaine Mukolytiká C202 – Sukcinylcholín Potravinárske aditíva C711 – Dusitan sodný E250 C704 – Chinolínová žltá E104 C703 – Kyselina benzoová E210 C707 – Kyselina glutámová E620 C700 – Kyselina mravčia E236 C726 – Košenila / kyselina karmínová E120 C312 – Laktóza C713 – Metylparabén E218 C604 – Persíran amónny E923 C636 – Sacharín E954 C638 – Talk (mastenec) E553b C717 – Tartrazín E102 Rozpúšťadlá C643 – Toluén Soli kovov C637 – Chlorid strieborný C649 – Chlorid cínatý E512 C645 – Chlorid titánu Vakcíny C801 – Haemophilus influenzae C810 – Tetanus Vitamíny C721 – Vitamín B12 PELE BYLÍN w69 – Allenrolfea occidentalis w36 – Ambrózia (Ambrosia deltoidea) w3 – Ambrózia (Ambrosia trifida) w209 – Ambrózia (mix druhov) w4 – Ambrózia nepravá (Franseria acanthicarpa) w1 – Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) w2 – Ambrózia trvalka (Ambrosia psylostachya) w67 – Baccharis w16 – Iva (Iva ciliata) w17 – Kochia (Kochia scoparia) w82 – Láskavec (Amaranthus palmeri) w24 – Láskavec (Amaranthus spinosus) w14 – Láskavec ohnutý (Amaranthus retrofl exus) w15 – Loboda (Atriplex lentiformis) w37 – Loboda (Atriplex wrightii) w10 – Mrlík biely (Chenopodium album) w21 – Múrovník (Parietaria judaica) w19 – Múrovník (Parietaria officinale) w43 – Palina (Artemisia tridentata) w6 – Palina obyčajná (Arthemisia vulgaris)

w5 – Palina pravá (Arthemisia absinthium) w20 – Pŕhľava (Urtica dioica) w8 – Púpava (Taraxacum vulgare) w203 – Repka olejná (Brasicca napus) w46 – Ruman (Anthemis cotula) w7 – Sedmokráska (Chrysan thmum leucanthemum) w9 – Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) w11 – Slanobyľ drasnomilná (Salsola kali) w18 – Štiavec (Rumex acetosella) w23 – Štiavec (Rumex crispus) w13 – Voškovník (Xanthium commune) w12 – Zlatobyľ obyčajný (Solidago virgaurea) ALERGÉNY TRÁV A BURÍN g17 – Bahijská tráva (Paspalum notatum) g10 – Cirok alpský (Sorghum halepense) g71 – Chrastnica trsťovitá (Phalaris arundinacea) g70 – Jačmenica (Elymus triticoides) g4 – Kostrava lúčna (Festuca elatior) g202 – Kukurica siata (Zea mays) g8 – Lipnica lúčna (Poa pratensis) g5 – Mätonoh trváci (Lolium perenne) g13 – Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) g14 – Ovos siaty (Avena sativa) g2 – Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) g16 – Psinček tenučký (Alocepurus pratensis) g9 – Psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) g15 – Pšenica siata (klíčky) (Triticum sativum) g12 – Raž siata (Secale cereale) g3 – Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) g203 – Slanomilná tráva (Distichlis spicata) g11 – Stoklas bezosťový (Bromus inermis) g6 – Timotejka lúčna (Phleum pratense) g1 – Tomka voňavá (Anthoxanthium odoratum) g7 – Trstina obyčajná (Phragmites communis) PELE STROMOV t280 – Agát t19 – Akácia

17

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

t211 − Ambrovník styraxový t16 − Borovica biela t43 − Borovica kadidlová t8 − Brest t44 − Brestovec západný t3 − Breza t5 − Buk t23 − Cyprus vždyzelený t21 − Čajovník t7 − Dub biely t42 − Dub červený t77 − Dub (mix: červený, biely, čierny) t103 − Dub (Quercus agrifolia) t18 − Eukalyptus t41 − Hikória (orechovec) t209 − Hrab t6 − Jalovec chvojka (borievka netatová) t219 − Jalovec virginský t60 − Jalovec západný t15 − Jaseň americký t33 − Jaseň (Fraxinus velutina) t1 − Javor t27 − Javor červený t81 − Jelša japonská t2 − Jelša lepkavá t401 − Koreňovník (Schinus molle) t17 − Kryptoméria japonská t4 − Lieska t208 − Lipa t83 − Mangovník t70 − Moruša biela t71 − Moruša červená t9 − Olivovník t10 − Orech t22 − Orechovec (pekanový) t404 − Pajaseň žliazkatý t406 − Palma datľová t72 − Palma kokosová t218 − Pimentovník strapcovitý t402 − Pistácia mastixová t73 − Pínia austrálska t11 − Platan t20 − Prosopis (Prosopis juliflora) t201 − Smrek (Picea) t37 − Tisovec dvojradový t96 − Topoľ t14 − Topoľ americký t12 − Vŕba t210 − Vtáčí zob POTRAVINOVÉ ALERGÉNY Koreniny f271 − Aníz f269 − Bazalka f278 − Bobkový list f280 − Čierne korenie f270 − Ďumbier f272 − Estragón f219 − Fenikel f89 − Horčica f19 − Kajenské korenie f281 − Karí korenie f268 − Klinček f317 − Koriander 18

f277 − Kôpor f274 − Majoránka f405 − Mäta f282 − Muškátový oriešok f283 − Oregano f218 − Paprika f279 − Paprika čili f265 − Rasca f344 − Šalvia lekárska f220 − Škorica f273 − Tymián f234 − Vanilka Mäso f26 − Bravčové mäso f27 − Hovädzie mäso f88 − Jahňacie mäso f213 − Králičie mäso f83 − Kuracie mäso f284 − Morčacie mäso Mlieko f76 − Alfa-laktalbumín f77 − Beta-laktoglobulín f79 − Glutén f78 − Kazeín f409 − Kozie mlieko f2 − Kravské mlieko f231 − Prevarené mlieko f236 − Srvátka Obilniny f6 − Jačmeň f8 − Kukurica f56 − Lúpané proso (pšeno) f7 − Ovos f11 − Pohánka f55 − Proso f4 − Pšenica f5 − Raž f9 − Ryža Orechy f299 − Gaštan jedlý f20 − Mandle f18 − Orech brazílsky (para) f202 − Orech kešu f17 − Orech lieskový f201 − Orech pekanový f256 − Orech vlašský f345 − Oriešok makadamský f203 − Pistácie f13 − Podzemnica olejná (búrsky oriešok) Ostatné f358 − Artičoky f21 − Cukrová trstina f222 − Čaj f105 − Čokoláda f45 − Droždie pekárenské f403 − Droždie pivovarnícke f212 − Huby f93 − Kakao f221 − Káva f247 − Med f224 − Mak f10 − Sezamové semienko f90 − Slad f223 − Zelená oliva

Ovocie f210 − Ananás f96 − Avokádo f92 − Banán f95 − Broskyňa f341 − Brusnica f208 − Citrón f242 − Čerešňa f288 − Čučoriedka f289 − Ďatľa f402 − Figa f209 − Grapefruit f259 − Hrozno f94 − Hruška f301 − Hurmikaki f49 − Jablko f44 − Jahoda f102 − Kantalup (odroda žltého cukrového melóna) f84 − Kivi f306 − Limetka f343 − Malina f302 − Mandarínka f91 − Mango f294 − Marakuja f237 − Marhuľa f87 − Melón f329 − Melón vodný f36 − Orech kokosový f293 − Papája f25 − Paradajka f401 − Plod mišpule japonskej f33 − Pomaranč f255 − Slivka Ryby a iné vodné živočíchy f313 − Ančovičky f408 − Belička f24 − Garnát f303 − Halibut f80 − Homár f381 − Chňapal červený f59 − Chobotnica f258 − Kalmár f23 − Krab f338 − Lastúra f41 − Losos f50 − Makrela japonská f206 − Makrela obyčajná f312 − Mečúň f337 − Morský jazyk f65 − Ostriež zelenkavý f147 − Platesa (falošný morský jazyk) f254 − Pravé ryby (kostnaté ryby) f204 − Pstruh f320 − Rak riečny f61 − Sardinka f37 − Slávka f205 − Sleď f314 − Slimák f207 − Škľabka f3 − Treska f42 − Treska jednoškvrnitá f40 − Tuniak f290 − Ustrica


Strukoviny f300 − Bôb Pinto f14 − Bôb sójový f309 − Cícer f15 − Fazuľa biela f287 − Fazuľa červená f182 − Fazuľa mesačná f315 − Fazuľa obyčajná f12 − Hrach f235 − Šošovica Syr f81 − Syr čedar f67 − Syr parmezán f82 − Syr plesňový f170 − Syr švajčiarsky Vajce f245 − Vajce (celé) f1 − Vaječný bielok f75 − Vaječný žĺtok f232 − Ovalbumín f233 − Ovomukoid Zelenina f262 − Baklažán f260 − Brokolica f47 − Cesnak f48 − Cibuľa f216 − Hlávková kapusta f215 − Hlávkový šalát f291 − Karfiol f217 − Kel f31 − Mrkva f263 − Paprika f86 − Petržlen f119 − Reďkovka f406 − Rukola f54 − Sladký zemiak f261 − Špargľa f214 − Špenát f225 − Tekvica f244 − Uhorka šalátová f85 − Zeler f35 − Zemiak

F25, F31, F35, F47, F89 F26, F27, F83, F88 G3, G4, G5, G6, G8 G2, G5, G6, G8, G10, G17 G1, G5, G6, G12, G13 G1, G5, G7, G12, G13 D1, D2, H1, I6 G3, G6, T17, W1, W6 G6, M6, T3, W6 D1, E1, E2, M3 D1, E1, E3, E5, I6, M2 G12, G15, M3, M6 G6, M2, M6, T3, W6 D1, E1, E3, E5, E82 D1, E1, E5, G6, G123, M2, T3, W6 E1, E5, G4, M6, W9 T9, T11, T23, W9, W21 E3, E4, E70, E85 M1, M2, M3, M5, M6 T1, T3, T7, T8, T10 T1, T7, T8, T14, T22 T6, T7, T8, T14, T20 T7, T8, T11, T12, T14 T2, T4, T8, T12, T14 T1, T73, T5, T7, T10 T9, T12, T16, T18, T19, T21 T1, T3, T4, T7, T11 T2, T3, T4, T7, T12 W1, W6, W9, W10, W11 W2, W6, W9, W10, W15 W6, W9, W10, W12, W20 W1, W6, W7, W8, W12 W9, W10, W11, W18 W7, W8, W9, W10, W12

ALERGÉNY – PANEL D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201 E1, E3, E4, E5 E1, E5, E6, E87, E88 E6, E82, E84, E87, E88 E70, E85, E86, E89 E78, E91, E201 F13, F17, F18, F20, F36 F3, F24, F37, F40, F41 F4, F7, F8, F10, F11 F1, F2, F3, F4, F13, F14 F4, F9, F10, F11, F14 F1, F2, F4, F9, F13, F14 F8, F10, F11, F23, F24 F12, F15, F31, F35 F33, F49, F921, F95 F17, F24, F84, F92 F10, F45, F47, F85 F1, F2, F13, F89 F3, F4, F14, F17 F10, F24, F27, F84 F84, F91, F92, F210

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

19


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok. Na oddeleniach infekčnej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu – výtery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, ako aj kanýl, katétrov, drénov a pod. Vyšetrenia poskytované v odbore klinickej mikrobiológie tak komplexne pokrývajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu. Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú: – kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma, – dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikroorganizmov realizujeme hybridizačnými metódami a real time PCR, – dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami, – špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepatitídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV, – dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adenovírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chlamydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

20

– parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopický dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncentračnou metódou sedimentačného typu a mikroskopicky, – diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz. V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponúkame rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V mikrobiologickej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plnoautomatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Slovensku stále unikátom, disponujeme nimi na všetkých mikrobiologických pracoviskách. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov v priebehu niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BEPIII analyzátorov, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a výkon klinického diagnostického procesu. Aj vďaka progresívnej technike vieme poskytnúť výsledky parazitologických vyšetrení stolice a imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín. Moderné technické a prístrojové vybavenie a nepretržitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnúť prevažnú časť výsledkov sérologických vyšetrení do 48 hodín. V prípade po-


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia

zitívnych výsledkov protilátok infekčnej sérológie ako nepriameho dôkazu infekčného agens je možné špeciálnymi konfirmačnými diagnostickými metódami alebo priamym dôkazom DNA na úrovni molekulárnej biológie potvrdiť tieto výsledky, a tak urýchliť správne zahájenie liečby pacienta. Klasické bakteriologické a mykologické vyšetrenie biologického materiálu sme schopní zrealizovať v intervale 24 – 72 hodín. Výsledky ostatných vyšetrení dodávame v čo najkratších lehotách, ktoré sú obmedzené výlučne typom konkrétneho vyšetrenia a metódou, akou je realizované.

cm kg

Váha

žiad

2018

T)

úm

av

Ka té te sk

r

ka

d

pl

vy

e

am

fa nazo

St eri

ln

á

cien ta

pa

su

re

ad

cia

Ku lti

KT

T)

)

(U

ru

(S

s

PI

Ute

cia

UT

riá

l

Ku lti

AM

ým

)

ate

ka

ick

(M

lin

(K NA LI) E)

ko

av

lie

úm

LIA

In ýk

ln

(K

á

St eri

úhradu.

cia

)

M at eri ál: Ku An ltivá ae ci ró a bn a ku

YK

M

EM

H

(H

BA em CT ok EC u M ltú yc ra osi s IC /F

cia

BD

lti

gick á ku

ae

H3

yk olo

an

(+

cia

M

)

AER

AN

EM

m nie sú hradené

(H

bn

é týmto symbolo

ae

AER O)

(H

ia označen € Vyšetren

EM

BD BD BA BA He CT CT m EC EC o Plu Pe ku s A ds ltú lti ero Plu ra vá bic s/F cia /F – d – eti do sp elí a ku

/2018/08

/201

8/06

€/08

ez

KM

: KM

ka

zn

. zn

: ačka

07

8/

01

/2

08

be z €/

II/

g.

re

reg

QS

n IGRA test

(Quantife

ron)

QTB1

Quantif eron QTB 22°C (+/-5

°C)

1

(LEGU

NO ST

R)

IKA TB C)

Quantif eron QTB 22°C (+/-5

°C)

2

alphame

(+/-5°C)

info@

QF

Quantif eron MIT OGEN 22°C

dical.sk,

QTB2

MA DI AG

000, www .alphame

(N EP RIA

eron NIL ia klinickej diagnózy na https://www.alph nájdete na účely stanoven 22°C vané (+/-5°C) údajov a o právach sú spracová Osobné údaje o spracovaní vašich osobných ií Viac informác

0850 150

I/b

centrum

reg. značk a: SaDN A/bez €/08

H1

bn

jte call

lém? Vola

Ae

ky či prob

Máte otáz

An

H2

a ku

lti

BD

cia

BA He CT m EC ok Plu ult s A úra na ero bic /F

zdravotnou

53

Ku lti

)

M

IK

A)

IK

lti

70

cia

LV O)

Plo

(P

)

EK

(D

De

ku b

it

sk Ste do úm riln v av á á v ka ná o a do da st bka rie ka , bn čk a) a

Ku lti

Ku lti

54

KN

cia

FE IN É N

ť len na priamu ich objedna

IE

(L

l.sk

(L

edica

51

am

alph

St Ku eri Lik Vo ltivá ln ľn ci á vor ý an a, sk úm tigé mik av n rosk ka v lik o vo pia re

@ info

Lo ka liz ác Ku ia lti vá : cia

l.sk,

a je možné

M

ate

do

rs

bka

, sk

m

(K N)

ka

av

úm

Ka ny la

sk

á

ln

St eri

po vo

KC

edica

DK

pham

w.al

AT

ww

ST

000,

O

150

poisťovňou

ka

av

ičk a

úm

Šp

sk

á

ln

St eri

cia

SP

Ku lti

AT

IC

ríst sp liť

IN

18

20

Ne

0850

n

cm kg

n

M

up

ne

ci jú

ryng

PSČ*

rum

KL

8.

ča

vypln

dame

žia

*

ER

dku vý sle

r ká le

nie

1.

nta

cie u pa

cent

po

STERbo HPV CH URETRY NA ale € (HPVU) + VÝTER Z tcu h HPV DNA NA HPV kód DNA (HPVC) mopla Dôkaz vysokorizikovýc u Z CERVIX U A HPV VÝTER Ulica, sa n ípad rizikových číslo dom de ípa it. pr u* n Dôkaz vysoko v pr

hosp

(K

u

latc

op

m

íp

pr

ťv

Kód

s od

ča ma

call

Od

UH

ve vysta

tum Dá

beru

ad

preu

ni

A

kópiu

L

KO v EZ

ap o en M

H) KC

)

lajte

(M

(MYHUD)

Vo

Dg.

yVýter + odberová dank tampón na hlien (2 – 8˚C) žia HPV nia súprava na

enca poist

e

sa

kazu

žiť prilo

u

pad

prí

it.

sp

ho

H) isko rie zv

ia en nar od

d

áo

Pla tn

um

HPV

z cervixu na

(NEGUD)

m?

Dát

muž

(CHTUD)

(PCR) (MYGUD kvalitatívne genitalium ŽI ADAN Mycoplasma DNA n DNA (PCR) z uretry na (URUUD) KA O Z. z. Výter kvalitatívne DÔ2007KA sma species VYŠE Dual Swab Media DNA Ureapla Z DN cobas PCR penisu + č. 355/ A MKitIK(2 – 8°C)TR EN IE −n kvalitatívne (PCR) Ster z glans na HPV Sample kona e zá vá Rodné číslo z uretry odbero IN RO OR kód UD P výter + ysl v zm GA NI ZMFE KČ NÁ SÉ uretrálny tampón ch (2 – 8˚C) ný HPV na RO LÓ súpravahláse OV ní GI A, Priezvisko šetre PENISU Plati GLANS Z vy

od 1. 8.

z.

Z.

07

20 5/ 35 č. le v zm ys

Pohl

h

d kó

en ýc í hl

vy še tren

aleb

o

na

že

lavi ia m e už žiad an ky

u*

Kó d

so

a ča KC (M Dg.

o čísl *

Y NA DNA VÝTER Z URETRtrachomatis dia

Chlamy n DNA (PCR) kvalitatívne gonorrhoeae Neisseria n DNA (PCR) kvalitatívne asma hominis n DNA Mycopl

ára lek

oblé či pr

PSČ

žena

avie

ajiny d kr

ás

P

to/o Mes

hod.

NIZMhoOV

ce ml/ a ROO RGA nujú ordi tka pečia is a

Podp

na

in

bec*

ám pozn

itá

lež

MIK uréz DÔK AZ DNA Di

n

Ulic a,

H

DP b. od Oslo áno nie

t.

He

ko

ujú

OB

o Men

,PZ

tca

pla

mo

, sa d ZP

IK R

ať urov Fakt lekár nt pacie

S

ra

d.

le

ce

ho

ho l/

m

ord

ka

at

ré za

eči

ap

teľ

Po d

Diu

Plati

Po h

Dát nc a iste po

zu ka

eru

db

eu pr u pi kó

Dát

m do

ÁM

m lo do

um

vy stav en

Kó 1. 8. d ná od kr Plat ajin y

c* be est o/o M

TR

IC K

bd.

ka

teľ Fakturov kód ZP, sam ať oplatca,PZ Oslob. lekár S od DPH pacient áno na DNAnie Užívané Menný u o moč lieky Steril er (zamraziť) na DNA Mesto/obec* sterilný kontajn m moč ný iu IČ EÚ Steril éd z IČ EÚ Dôležitá tu res + cobas PCR , čís er sovo m Dá MD poznámk DátuDNA kontajner * ad Výška ERO) ýtnaro sterilný AA AZ) Ulica ie M z vagíny na Vm Kit (2 – 8°C) a (N DNA deni Sample NA (N Výter át prilož Am a Urine ) MOČ (BORMD) KCH) e Media Uni Swab s. l. STERIL NÝ MD ia (NAMYKiť kópiu preukazu poist otá burgdorferi DNA . (M cobas PCR – 8°C) Diuréza Kód kraji Dg DNA Borrelia DNA z cervixu na Dátu enca ) zk Kit (2 ) n NA ológ NÝ MOČ Váha Výter (PCR) Dg. Sample m (CMVMD ny (CHTMD yk vne a PSČ* y (MK Swab čas a (PCR) kvalitatí CH) či vácia a m STERIL Pohl Media Dual trachomatisodberu VD (EBVMD) kvantitatívne deni avie p 29 cobas PCR kulti vácia n DNA Chlamydia (2 – 8°C) tívne (PCR) n DNA CMV naro Hebd. u Z VAGÍN Y NA roDNA blé róbna(CHTVD) (HSV1MD) (NEGMD) Sample Kit ml/ vne (PCR) EBV kvantita tívne muž kulti ng (PCR) DNA kvalitatí tum oeae Dátu a atis VÝTER ) Podpis n HSV mAe bn hod. ry Dg. m 1 kvantita ia gonorrh Dá (HSV2MD CD dia trachom (MKCH) a pečiatka MC žena Odporúč?Ae veni žiad (PCR) z la édiumChlamy(PCR) visko ógia ) Voró ol(NEGVD n DNA HSVvysta n DNA Neisser NA DNA (PCR) ordinujúc 2 kvantitaatívne (MYHMD) ajúc er nmDNA anky ) vne (CHTCD) layk i lekár priez DNA Z CERVIX U kvalitatívne ýt t. kvalitatí oeae M RO n a hominis eho vo atis VÝTER KCH) jt V asma gonorrh o Meno lekára ia AE R) e dia trachom ieso n DNA Neisser(LA . (M DNA Mycopl an ca priez Men Kód hosp Dg (PCR) visko Am n DNA Chlamy (MYGMD) KO (PCR)(LA YK) (MYHVD ll ce ) (PCR) (NEGCD) um it. príp kvalitatívne kvalitatívne M v EZ kár kvalitatívne gonorrhoeae U hominis asma genitali adu asma (LA Nep ntr ia Mycopl ci le dku ovoliť ógia KT n DNA Mycopl n DNA sle sprís (MYGVD u ) (URUMD) n DNA Neisser čajú vne (PCR) ykol vne (PCR) (PCR) (MYHCD) cia kvalitatí RA um tupn eniemvýsle ie vý species kvalitatívne am vá porú avka 08 dku kvalitatí asma genitali umsmaúm asma hominis 28 OT Od pnen 5 kulti vácia DNA MycoplIN FE vDNA Ureapla sk (PCR) n DNAsaMycopl ÉH Spútvne (URUVD) 0 n EZKO a, rístu bna ku)lti n kvalitatívne (PCR) KČ NÁ (PCR) (MYGCD U) kvalitatívne SÉ RO 150 0 kvalitatí ČN genitalium Aeró bna ia liť sp dobk sma species (SP z no Mycopl LÓ GI0A ium asma á ná povo n DNA Ureapla IR A ern DNA Aeró(URUCD 0iln A kód (PCR) ológ ) (HSV1VD) , Ne méd vne (PCR) ) (PCR) SP kvalitatívne Výt vokvalitatí Myk Ster ww RO species (HSV2VD) 1 kvalitatívne (PCR) RE ) w.a ieso Ureaplasma (NAE n DNA HSV * adres ) IA kvalitatívne Am n DNA vne (PCR) (TN ) 2 (HSV1CD u HSV lp C pacie P kód kvalitatí K nta žiada ha n DNA MYK (PCR) (Nvne ia (HSV2CD) 1 kvalitatí me vypln FE ej m 31 óg (PCR) iť v prípa ed nciaDNAmHSV IN ykol 2 kvalitatívne INÉ VÍRU vácia ústn de samo ica a HSV vá krv n DNA platcu SY Kulti n Anti Rube l.sk tiny ium alebo 27 kulti vácia K3/K2 EDTA u vyšetrení dla ola IgM, , in n Anti Mor z du méd Krv bna kulti hlásených na plazm 3 ml / hr er vo fo n DNA billi IgM, IgG (DU) na séru naTBEV v zmys Aeró bna ia Anti @ krv Výt ieso le zákon nzíl ium IgG m Gél and zamraziť plazmu K3/K2 EDTAan Aeró ológ (klie a č. 355/ Am lp Anti gulant z to méd 01 clot activ Parotitis šťová ence 2007 Z. ha antikoa er Myk 8 ml, 5 DNA EP vo z. falitída) Iné (RUBU ERO) K3/K2EDTAn Anti m ziť) ) ml (deti ator ParvoviruIgM, IgG Výt ieso (TA (TH) IgM, IgG Likvor na nRP) (MORB) (HBVPC 3 ml (zamraed KRV NA PLAZM 3,5ml) Anti Bruc Am s B19 IgM, K3/K2 EDTA ml ica YK) tívne (PCR) VÍRU SOV skúmavka, 1 n Anti RP) Liste ella abor BOR ÉLIE ED IgG l.sk (KE) (HCVPC (TM RSV sterilná ia DNA DNA kvantita tívne (PCR) tus IgM, na 30 É HBV át ziť) óg HEP ria DNA Hep n n (PARO mon Anti Borr (zamra Punkt u na ) ATIT ÍDY ivanovii IgG atití KRV NA ykol HCV RNA kvantita (PARV T) (aglutinácocytogenes, (ELISA) elia (CMVED nvácia lti K3/K2 EDTA Anti HAVda A ng ka, 1 – 2 ml n Anti Fran IgM, (PCR) vácia a m KuLD anti Liste O) (EBVED) kvantitatívne IgM, IgG n IgG (kon spp. IgM sterilná 26 n Anti HAV cisella ia) faryskúmav kulti vácia (PCR) DNA CMV ia n ziť) (BRUC) n ria Anti firm (skrí Anti a n atívne ) (zamra n zo tular éd lti ácia, ning ELISA Borrelia (VZVED) kvantit DNA Echinoco (CMVLD bn ku tota m ensi pó HepatitíNA l n Anti Trich LIKVOR spp IgM, )Line Blot) ccus IgG s (aglutinác n DNA EBV (LIS) atívne (PCR) ), tívne (PCR) RSV) Aeró bna ia PDer z na Tam rtného dakvantita (EBVLD) IgG C n (PCR) (HSV1ED CMV ia) inella DNA VZV kvantit CHLtívne Anti (BORE) (NAZ n Anti Schi DNAHCV a n ýt Aeró ológ AMÝ DIE (HSV2ED) (Line Blot spiralis n atívne (PCR) poDNA kvantita 1 V (VZVLD) rn IgG kvantit HSV (HAV NA ns ) stos (PCR)A MYK n Antitívne EBV (skríning (PCR) lá Hep n Anti Taen oma man IgG (FRTU M) DNA Myk n DNA PUNKTzÁT atití tra Chla nHBsA ) (BORED) OPL AZM da B eo (HSV1LD) , konfi(PCR) kvantitatívne HSV 2 kvantita (HAVT) soni IgG ia soliu VZV s.l. ia trach be : lvrmá (BORK) (skríning (ECHG) n Anti Enta (CHTPD) nn rferi myd DNA ir. n DNA Lokalita g cia (HSV2LD m ka) omatis Y Line Blot 1 kvantitatívne nn moeba IgG nburgdo trachomatis (TRICHG) resp AntiDNA Anti Chla , ELISA) choa(PCR) dia IgM, IgA, nL)DNA Borrelia , PCR) tívne HBsHSV 2 kvantita váž úmav histolytic (CHPED) énu vne (PCR) mydia IgG n DNA Chlamy (SCHIZG) HSV 2S kvalitatí (skríning oniae Bron las. l. bka, sk(BORLD) (BA (HCV (CHPPD) n Anti a IgG pneumon FUN GÁL ) vne (PCR) HBc IgM n DNA antig dia pneum burgdorferi oniae kvalitatí n Anti (TAEN sa y NE PATO n (PCR) iae IgM, (CHT) Anti Chla , ELISA) n Candida do kaz Chlamydia pneum DNA Borrelia IAG) n DNA Chlamy IgA, IgG GÉN total (PCR) (CHPLD) (HBSAG) z no pk u á ná (ENTA n HBenAgHBc – man nDôDNA kvalitatívne (konfirm mydia spp. n Candida (BORPD) kvalitatívne MG) nan antigY er chrí vírus vne (PCR) rferi s. l. eriln oniae kvalitatí dia pneum n Anti HBe – man n Anti Myc ácia, Line BlotIgA, IgG (HBS) (CHP) én Výt tigén n média n Aspergillu burgdo DNA Chlamy St nan FLU) (MYPLD) (HBCM) n )HBVn s fumigatuprotilátky n DNA Borrelia (skríning oplasma pneu) n Aspergillu an Tampó ého (TN (PCR) L (PCR) u DNAkvalitatí Bvne pneumoniae oniae (MYPPD , ELISA kvalitatívne asmacia kvan s galactomIgM, IgA, IgG moniae rvix na rtn (HBCT) n Anti Myc (CANAG) s proti (CHK) Mycopl n Cryptoco titatívne asma pneum ) IgM, IgA,m látky annan SYFI n DNA nspo ltivá (HBEAG) (PCR) (PCR) iu IgG z ce ccus neof IgG zyka(NEGPD) (CANDP) n DNA Mycopl (konfirm oplasma pneu antigén tra m RRR LIS kvalitatívneKu (PCR) éd ja ky vne z er n iu ormans m z ácia, Line kvalitatí oeae mon be ýt IgM, , anti Trep éd (HBE (MYP (ASPAG) vo R1) ) ia gonorrh er chríp antigén Blot) V iae (HBVPCRS ) (CE St sovo m IgA, IgG (aglutinác ieso INÉ énu ) (TJ) onema palli n DNA Neisser (ASPG (PCR) 2F AIDS ) (MYHPD Am ie ) dum ia) kvalitatívne antig n Anti BAKTÉRIE (MYPK) ) (CRYPT) Am s n Anti HIV asma homini ON rany na DNA kaz (odo Bordetella pert Ster (CG z Dô 1/2 , p24 n DNA Mycopl (PCR) (MYGPD) tampón (BWR) 2 vzorky ussis, IgA,DNA na, ia) *Na vyšet HIV antig um n 1.brať kvalitatívne HER PET dakrón E) ový na erób óg °C) asma genitali oka én vzorka intratekálnrenie NA skúmavka (2 – 8 ICKÉ VÍRU stupom 2IgG z ľavého s od (a ykol CMV ) Dátu 41vzor (CA aIKR n DNA Mycopl Výter + prázdn m očko n 2. (URUPD) SY produkcie ej ia ej cia – 4 týždňov) ,m 33(PCR) species n Anti ka nyAnti kvalitatívne vania: v prázdn (BP) (CM je isser RD ltivá lla tampón nutné CMV IgM, Bordetell oka na DNA(HIV) po šv (odo odobrať – 8 °C)nere na Ne rét ka n DNA Ureaplasmaltivácia n Anti CMV ke (2 Ku a para IgG Výter z pravého z DNA súčasne ium brať 2 vz skúmav av (PCR) pertussis er médn gard vácia ae /sek ning) IgG avid (skrí cia STER Z RANY NA n Anti CMV kvalitatívne Ku ) prázdnej s likvor (aglutinác Likv 1. vzor orky G1 s odstup Kulti oe kultivá irát a, skúm tampón v – 8 °C) Výt sovo n OL om aj or : IgM, IgG ita (VZVRD) ka(VAn DNA krv rrh sp ) EBV ia) om 3 Anti Lokalita (2 NA bk a ke na ie Ster OKA A (kon no Legionella sérum O vzor týžd(CHTOL) ) skúmav U bn a 09 vne (PCR) ilná(HSV1RD (ASP Z ĽAVÉH2. a objed Am) (CMV ka atisgo n AntiVÝTER skúmavka róňov) nádo (BPP)VZV kvalitatí ) (PCR) K T n Anti EBV – VCA OP firmácia, Line Blot) nať Helicobac pneu trachom ON ) mophila Anae kopi n DNA ilná stanovenie (CMVAV) (HSV2RD 1 kvalitatívne (PCR) 10 n Anti Chlamydia EBNA-1 DNA (PG RA ml IgM, ikros pylori Ster Yersinia ter n DNA HO OKA NA rovnakého IgG (skríIgM, IgG, n DNA HSV (VZVOL) kvalitatívne IgM, IgA, MIgG n Anti EBV n ,Anti spp.(PCR) OT kvalitatívne K) ning),VÝTER Z PRAVÉtrachomatis (CMV(CHTOP) DNA HSV 2 VYŠ ETR IgA,(GIgG vne typu proti BS) (PCR) óbna ógia)Yers IgG (HSV1OL) n(LEG) – hete inia spp. IM test kvalitatí n Anti EBV EH (skrí(PCR) (kon látok Chlamydia rofiln (aer ykol DNA VZV n Anti BorrENIA Z LIKV ning, ELISA v sére. 40 (EBV)cia(VZVOP) IgA, IgGvne firm ) n LN IgM (kon né DNA ácia, Line protilátkyvne (PCR) (HSV2OL 1 kvalitatí m Anti n Anti EBV n eria (HP) 32 ) ry DNA HSV (intratek elia spp. IgM,ORU* vne kvalitatí Salm O) (PCR) : IM test vne (PCR) Kultivá rella, Ne Blot) ER ITÁ ) iss n et ácia, IgA (kon firm laváž onelsla 2 kvalitatí n AntiaEBV (HSV1OP (YERS) kvalitatí álna prod vácia Line Blot IgG ) NA n Anti Borr DNA eolárn (Widalov na occuHSV EN DNA z ur rdne(HSV2OP vne (PCR)ga etruVZV ácia, n (PA a IKR IgG (konerfirm ) Kulti cia ae)ANTnptoc (YERSK) Bronchoalv DNA m 1 kvalitatí urLine (IMT) vá Iné elia spp. ukcia) reakcia) HSV n Anti VZV (PM OG ROP ýt firmácia, nan Anti pre DNA 1) vne (PCR) édioBlot2) kvalitatí Stre OZO (EBVMKulti rrhoe Toxo IgG (intr IgM, IgG (Line UR – 3 ml V pón nmDNA (BOREL) K) n Anti HSV na plasma ONÓZY ka, 2HSV Blot) (URE n mLineHSV 1/2 Tam (WIDALS) (EBVA gono n vý n Anti IA 1/2 IgG atekálna prod Blot) sterilná skúmav K) ltiváciaAnti Toxo váciagondii n Anti Paro so(Her ziť)VZV IgM, IgM, IgG ie plasm KC lti (intr ae ukcia (zamra O) (EBVG n Anti Ku E atek BD pes simp a gond IgG (Var ) cti a ku (BORKL) K) n Cryptoco titis IgG (intr DNA álna F (URG ii IgM, LAVÁŽ s Am ala AntibnToxo plasma icella, zoste lex) NA RES IN agn naatekálna produkcia) IgG (skrí ccus neof PIRA EOLÁR iálorma gond (VZVL) Toxo pia plas aeró ko produkcia Iný mater BRONC HOALV Chrípka ČNÉ VÍRU ) óbna ógia) r) n ER) (HSV) ma gond ii IgG avidita ning) An Anti ns l ke os (HSV er SY antig Toxo (CMVBD NA materiá én (aglu ) ol L) (a ) ii KFR 39 n Anti plas ikr (PCR) NA DNAav nMAnti (TOX) tívneInflu (VZV) Špecifikujte IKR (PARO (URA cia , myk eria tinácia) (EBVBD) Toxoplas ma gondii IgA kvantita enza lti m na DNA TL) vá CMV °C ) (TOXAV) Iné (PCR) lla) Neiss n Anti Toxo (URM skúm ma gond Spútu (ELISA) B, IgM, nejDNA (LCRYPT) Ku A,(HSV1BD nere naIgG − 8 kvantit ii IgE (ELIS n atívne er (zamraziť)(TOXKFR) (PCR) rd Anti Aden XX (konfimá plasma gond sterilný (2EBV DNA kontajn ) n DNA A) (HSV2BD eriln oviruga vácia oeae ltivácia ii IgM, cia, Line aryngu na n Antitívne bka HSV1 kvantita (TOXO ) (PCR) n Anti Toxo lti(VZVBD) s IgM, tívne RSV IgA A) doDNA OC v st nán ENIA Blot) Výter z nazof(INFL IgG IgM, IgGKu rrh a ku (M HSV2 kvantita plas ) (PCR) INÉ VYŠETR (TOXE) prázdnej no (Res bn gond Moč erilná n DNA VZV kvantitatívne go(CHPBD) pirač tampón v ) – 8 °C) (konfirmácia, maSD YKOM oniae (TOXO ) Materiál: aeróný pia Toxocara St Line Blot ii IgG (M ke (2 K) n DNA Chlamy pneum QUdia An oskosyncyciálny vírus skúmav MYK ) NA DNA AN canis (CHPSD) (ADV) n Anti Toxo (M TIF SPÚTU M ) n DNA myvne (PCR) oniae FD Mikr ) ER ON(MYPBD dia pneum (TOXG (RSV) n Anti kvalitatí DNA cara canis IgG pneumoniae K) DNA Chlamy – IM UN Moč ARYNG UnNA Toxo oplazMycoplasma cara canin (PCR) 38 (MYPSD) (CHPFD) n kvalitatívne s IgA mykDNA vne (PCR) VÝTER Z NAZOFpneumoniaeAnti Toxo cia OL pneumoniae cara 04 vá asma na OG dia kvalitatí cani Mycopl ICK sn IgGDNA Kulti vácia n DNA Chlamy (TOCAG) avidita vne (PCR) Ý TE ST ) (PCR) kvalitatí oniae (MYPFD kvalitatívne Kulti ológia SPOLU VYŠ. (TOCAA) asma pneum NA DÔ VYŠ Myk KA Z IN (TOCAV) n DNA Mycopl ENIE (PCR) n LegioETR TE RF ER kvalitatívne nella pneuZ MO ČU Podpis pacienta mophila ÓN U h. – antig ana-udajov GA MA tým spojenýc Quantif én a služieb s amedical.sk/ochr

lo

é čís

visko Priez

um

ilo žiť pr

EÚ IČ

u*

isko ezv

ŠE VY

L IN

Užíva

ázky e ot Mát

Pri

ka

ám

va

leži tá

Uží

po zn

IA ÓG

OL RO

BI

Osl ob . án od nie o DPH

IK M

M S

DA

Rodn

2018

Fa

kt

uro le va ká pac r ť ie nt

IC

en

o

IN KL

PZ

tc a, la

ľ

op

IE

m

Pla tite

ZP , sa

EN

d kó

TR ŠE VY O KA AN AD

o čísl

ŽI

né Ro d

Ž IA

O

A NK

−K

IE EN

pis

I I.

lie

ky

He

bd

.

t.

M

C

G IA

Ó IO L

MC

lieky

Platná

Váh

a

kg

Výš

ka

cm

a Výšk

I.

dical.sk

strana 23 VYŠETRENIA: ŽIADANKA MIKROBIOLÓGIA I., II.

strana 25 VYŠETRENIA: ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

21


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín

citlivý

+ klavulanát

rezistentný

Ampicilín

citlivý rezistentný

100 %

100 % 87 %

+ sulbaktám

rezistentný

13 %

citlivý

Gentamicín

Klindamycín

Oxacilín

Penicilín

Tetracyklín

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

52 %

25 %

100 %

100 %

69 %

46 %

39 %

45 %

100 %

54 %

61 %

55 %

enes p yo g cc u s t o co

St re p

agal cc u s t o co 100 %

100 %

100 %

100 %

18 %

31 %

56 %

ac t ia

e 82 %

St re p

u s au co cc hy l o St a p

aeru onas dom

re u s

gino

26 %

Pseu

mira eu s Pro t 75 %

100 %

100 %

100 % 82 % 100 %

100 %

18 %

100 %

56 %

81 %

49 %

62 %

8 %

44 %

19 %

51 %

38 %

100 %

18 %

citlivý

43 %

88 %

91 %

65 %

11 %

74 %

51 %

39 %

60 %

95 %

57 %

67 %

rezistentný

57 %

12 %

9 %

35 %

89 %

26 %

49 %

61 %

40 %

5 %

43 %

33 %

citlivý

39 %

42 %

71 %

rezistentný

82 %

100 %

61 %

58 %

29 %

citlivý

52 %

88 %

87 %

40 %

89 %

58 %

53 %

69 %

95 %

11 %

rezistentný

48 %

12 %

13 %

60 %

11 %

42 %

47 %

31 %

5 %

89 %

47 %

45 %

citlivý

100 %

79 %

rezistentný

53 %

55 %

21 %

citlivý

82 %

100 %

100 %

rezistentný

18 %

citlivý

24 %

100 %

100 %

rezistentný

76 %

citlivý

44 %

rezistentný

56 %

100 %

97 %

26 %

47 %

79 %

86 %

3 %

74 %

53 %

21 %

14 %

69 %

55 %

31 %

100 %

100 %

31 %

45 %

69 %

100 %

100 %

Trimetroprim

citlivý

47 %

92 %

86 %

+sulfónamid

rezistentný

53 %

8 %

14 %

Vankomycín

citlivý rezistentný

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

22

bilis

iae Kleb

sie lla

erich

i a co

p neu

li

mon

ium 100 %

E sch

E n te

E n te

r o co

cc u s

f ae c

alis f ae c r o co

cc u s

c ae c te r

cl oa

i

ro b a

undi e r f re

E n te 100 %

48 %

100 %

rezistentný

Erytromycín

100 %

74 %

44 %

citlivý

Ciprofloxacín

bac t

100 %

Ampicilín

Cefuroxim

Ci t ro

Aci n

e to b

a c te

r bau

man

ii

sa

Klinický materiál

100 %

100 %

100 %

96 %

22 %

70 %

4 %

78 %

30 %

99 %

38 %

31 %

1 %

62 %

69 %

100 %

100 %

100 %


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín

citlivý

+ klavulanát

rezistentný

Ampicilín

citlivý rezistentný

Cefuroxim

Ciprofloxacín

citlivý

100 %

100 %

100 %

73 %

61 %

100 % 100 %

61 %

78 %

11 %

39 %

22 %

48 %

100 %

100 %

57 %

86 %

90 %

62 %

72 %

100 % 100 %

43 %

100 % 100 % 100 %

rezistentný

28 %

39 %

100 %

100 %

14 %

10 %

38 %

28 %

100 %

citlivý

86 %

86 %

84 %

16 %

81 %

94 %

59 %

52 %

58 %

rezistentný

14 %

14 %

16 %

84 %

19 %

6 %

41 %

48 %

42 %

69 % 31 %

Erytromycín

citlivý

Gentamicín

citlivý

82 %

86 %

95 %

96 %

74 %

63 %

69 %

rezistentný

18 %

14 %

100 %

5 %

4 %

26 %

37 %

31 %

Klindamycín

citlivý

47 %

rezistentný

53 %

Tetracyklín

citlivý

85 %

89 %

16 %

37 %

77 %

94 %

78 %

rezistentný

15 %

11 %

84 %

63 %

23 %

6 %

22 %

100 %

citlivý

79 %

85 %

76 %

93 %

64 %

43 %

rezistentný

21 %

15 %

24 %

7 %

36 %

57 %

44 %

rezistentný

Trimetroprim + sulfónamid

Mikrobiológia

e ac t ia

t o co

cc u s

aeru

St re p

onas dom

agal

gino

89 %

Pseu

eu s

mira

bilis

iae 78 % 22 % 52 %

100 %

Pro t

p neu Kleb

sie lla

ox y t o sie lla Kleb

erich

i a co

li

ca

mon

ium

E n te

100 % 100 %

E sch

r o co

cc u s

f ae c

alis f ae c cc u s r o co

E n te

cl oa c te r ro b a E n te

Ci t ro

bac t

e r f re

undi

i

c ae

sa

Urogenitálny trakt

56 %

19 % 100 %

81 % 25 %

100 %

75 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

23


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín

citlivý

+ klavulanát

rezistentný

Ampicilín

citlivý

81 %

rezistentný

19 %

Erytromycín

98 %

citlivý

Moxifloxacín

enes

iae

p yo g cc u s t o co

p neu

mon St re p

t o co

cc u s

alac d ysg cc u s t o co St re p

re u s co cc hy l o

St re p 91 %

100 %

9 %

100 %

41 %

67 %

47 %

83 %

59 %

33 %

53 %

17 %

citlivý

47 %

76 %

64 %

87 %

rezistentný

53 %

24 %

36 %

13 %

citlivý

95 %

citlivý rezistentný

Oxacilín

100 %

100 %

rezistentný Ofloxacín

86 % 14 %

rezistentný Klindamycín

u s au

is 100 %

2 %

St a p

rrhal c at a xella

M ora

H aem

op hi

lu s in

fluen

zae

t iae

Horné a dolné dýchacie cesty

5 % 99 % 1 %

citlivý

95 %

97 %

96 %

61 %

5 %

3 %

4 %

39 %

100 %

88 %

100 %

73 %

67%

86 %

rezistentný

14 %

Penicilín

citlivý

20 %

Tetracyklín

citlivý

rezistentný

rezistentný

100 %

97 %

100 %

80 %

100 %

98 % 2 %

27 %

33 %

9 %

100 %

95 %

68 %

16 %

5 %

32 %

84 %

3 %

Trimetroprim

citlivý

68 %

78 %

+ sulfónamid

rezistentný

32 %

22 %

12 % 91 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

24


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA I.

INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU 26 Výter z tonzíl / hrdla

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

27 Výter z nosa

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

28 Výter z laryngu

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

29 Výter z nazofaryngu

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

2F Výter z nosa na antigén chrípky

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu chrípky

33 Ster z jazyka Amiesovo médium – Kultivácia

BL Bronchoalveolárna laváž Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU 38 Moč v sterilnej skúmavke Sterilná nádobka (2 − 8 °C) – Kultivácia – Kultivácia na mykoplazmy – Mykológia

39 Výter z uretry

Tampón pre uretru s amiesovým médiom – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

40 Výter z pošvy

2S Výter z nazofaryngu na RSV

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu respir. vírusu

Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

30 Výter z dutiny ústnej

41 Výter z cervixu

Amiesovo médium – Kultivácia

31 Spútum

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

32 Aspirát/sekrét Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

42 Ejakulát

Sterilná nádobka – Kultivácia (aeróbna, gardnerella, mykológia) – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

Špecifikujte materiál! Odberová súprava na Trichomonas vaginalis – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix

XY Urogenitálny materiál

Špecifikujte materiál! Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia Trachomatis – Chlamydia trachomatis antigén – uretra – Chlamydia trachomatis antigén – pošva – Chlamydia trachomatis antigén – cervix

XY Urogenitálny materiál

Špecifikujte materiál! Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy – Kultivácia na mykoplazmy – uretra – Kultivácia na mykoplazmy – pošva – Kultivácia na mykoplazmy – cervix

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU 35 Výter z rekta

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – Mykológia

36 Stolica 1.

Nádobka – Kultivácia – Mykológia – Clostridium difficile toxín – Adenovírus a rotavírus antigén – Norovírus antigén – Giardia intestinalis antigén – Helicobacter pylori antigén – Protozoá a helminty

2A Stolica 2.

Nádobka – Protozoá a helminty

3A Stolica 3.

Nádobka – Protozoá a helminty

37 Perianálny zlep 1.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia 25

Mikrobiológia

XY Urogenitálny materiál


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA II.

TR Laryngeálny výter na TBC

3 tampóny na drôte pri 1 vyšetrení – Kultivácia

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL DK Dekubit 2P Perianálny zlep 2.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

3P Perianálny zlep 3.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

55 Tkanivo z biopsie

Sterilná nádoba – Helicobacter pylori mikroskopia a ureázový test

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL 46 Ster z kože

Amiesovo médium – Kultivácia

47 Ster z rany

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (+ anaeróbna)

48 Punktát z abscesu/ výpotku

Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna), mikroskopia

49 Hnis (lokalizácia)

– Kultivácia

KN Kanyla

Sterilná skúmavka – Kultivácia

SP Špička

Sterilná skúmavka – Kultivácia

KT Katéter

Sterilná skúmavka – Kultivácia

51 Likvor

Sterilná skúmavka – Kultivácia, mikroskopia – Voľný antigén v likvore

53 Plodová voda

Sterilná nádobka, skúmavka a striekačka – Kultivácia (+ anaeróbna)

54 Materské mlieko

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

UT Uterus

– Kultivácia

H1 Hemokultúra

BD BACTEC Peds lus/F – deti vBD BACTEC Plus Aerobic/F – dospelí – Aeróbna kultivácia

Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

H2 Hemokultúra

43 Ľavé oko (spojivkový vak)

H3 Hemokultúra

Amiesovo médium – Kultivácia

44 Pravé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

45 Výter z pravého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

57 Výter z ľavého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia 26

BD BACTEC Plus Anaerobic/F – Aeróbna kultivácia

TL Likvor na TBC

– Kultivácia, mikroskopia

TK Iný klinický materiál na TBC – Kultivácia, mikroskopia

TB Bronchoalveolárny výplach na TBC Sterilná nádobka – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TM Moč na TBC

Sterilná 60 ml nádobka – Kultivácia

TP Punktát na TBC

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

MYKOLOGICKÉ INFEKCIE 61 Vlasy

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

62 Nechty

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

63 Šupiny

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy

Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

65 Iný materiál na mykológiu Sterilná skúmavka, nádobka – Kultivácia, mikroskopia

BD BACTEC Mycosis IC/F – Mykologická kultivácia

70 Iný klinický materiál – Kultivácia – Anaeróbna kultivácia

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ (TBC) TS Spútum na TBC

Sterilná nádobka – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky


Laboratórna diagnostika

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA 01 Krv na sérum

Gél and clot activator 8 ml, 5 ml (deti 3,5 ml) VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A – Anti HAV IgM – Anti HAV total Hepatitída C – Anti HCV IgG Hepatitída B – HBsAg – Anti HBs – Anti HBc IgM – Anti HBc total – HBeAg – Anti HBe SYFILIS – RRR, anti Treponema pallidum AIDS – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén HERPETICKÉ VÍRUSY CMV – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgG avidita – Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) EBV – Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test – Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test – Anti EBV IgM (konfirmácia, Line Blot) – Anti EBV IgA (konfirmácia, Line Blot) – Anti EBV IgG (konfirmácia, Line Blot) Iné – Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) – Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster) RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka – Anti Influenza A, B, IgM, IgG Iné – Anti Adenovirus IgM, IgG

– Anti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus) INÉ VÍRUSY – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Morbilli IgM, IgG – Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG – Anti Parotitis IgM, IgG – Anti Parvovirus B19 IgM, IgG BORÉLIE – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning ELISA), IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY – Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) INÉ BAKTÉRIE – Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov) – Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov) – Anti Legionella pneumophila IgM, IgG – Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning, ELISA) – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia, Line Blot) – Anti Salmonella (Widalova reakcia) ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning, ELISA)

– Anti Toxoplasma gondii IgG avidita – Anti Toxoplasma gondii KFR – Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia, Line Blot) – Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia, Line Blot) Toxocara canis – Anti Toxocara canis IgG – Anti Toxocara canis IgA – Anti Toxocara canis IgG avidita Iné – Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) – Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia) – Anti Francisella tularensis (aglutinácia) – Anti Echinococcus IgG – Anti Trichinella spiralis IgG – Anti Schistosoma mansoni IgG – Anti Taenia solium IgG – Anti Entamoeba histolytica IgG FUNGÁLNE PATOGÉNY – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

09 Likvor

Sterilná skúmavka 10 ml VYŠETRENIA Z LIKVORU Na vyšetrenie intratekálnej produkcie treba odobrať súčasne s likvorom aj krv na sérum a objednať stanovenie rovnakého typu protilátok v sére. – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (intratekálna produkcia) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) – Anti VZV IgG (intratekálna produkcia) – Anti HSV 1/2 IgG (intratekálna produkcia) – Anti Parotitis IgG (intratekálna produkcia) 27

Mikrobiológia

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV


Laboratórna diagnostika

– Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

04 Moč

– Legionella pneumophila – antigén

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC) QS Quantiferon NIL

22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

CD Výter z cervixu na DNA

cobas PCR Female Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z CERVIXU NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

– DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

LD Likvor na DNA

DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

cobas PCR Female Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z VAGÍNY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

sterilná skúmavka, 1 ml (zamraziť) LIKVOR NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR)

CH Výter z cervixu na HPV

MD Sterilný moč na DNA

ED K3/K2 EDTA krv na DNA

MD Sterilný moč na DNA

BD Bronchoalveolárna laváž na DNA

QTB1 Quantiferon QTB1 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB2 Quantiferon QTB2 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QF Quantiferon MITOGEN 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

tampón na hlien + DNA PAP Cervical Sampler (2 – 8 ˚C) VÝTER Z CERVIXU NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA

UH Ster z glans penisu + výter z uretry na HPV

DNA PAP Cervical Sampler + uretrálny tampón (2 – 8 ˚C) STER Z GLANS PENISU + VÝTER Z URETRY NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA €

UD Výter z uretry na DNA

cobas PCR Urune Sample Kit + uretrálny tampón (2 – 8 °C) VÝTER Z URETRY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

28

VD Výter z vagíny na DNA

sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C) STERILNÝ MOČ NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) – DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR)

sterilný kontajner (zamraziť) STERILNÝ MOČ NA DNA – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR)

PD Punktát na DNA

sterilná skúmavka, 1 – 2 ml (zamraziť) PUNKÁT NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR)

K3/K2 EDTA antikoagulant 3 ml (zamraziť) KRV s EDTA NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR) – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

sterilná skúmavka, 2 – 3 ml (zamraziť) BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁŽ NA DNA – DNA CMV kvantitatívne (PCR) – DNA EBV kvantitatívne (PCR) – DNA HSV1 kvantitatívne (PCR) – DNA HSV2 kvantitatívne (PCR) – DNA VZV kvantitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.


Laboratórna diagnostika

OP Výter z pravého oka na DNA

Mikrobiológia

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z PRAVÉHO OKA NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

OL Výter z ľavého oka na DNA

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z ĽAVÉHO OKA NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

RD Ster z rany na DNA

dakrónový tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C) STER Z RANY NA DNA – DNA VZV kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) – DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR)

FD Výter z nazofaryngu na DNA

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) VÝTER Z NAZOFARYNGU NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA

sterilný kontajner (2 – 8 °C) SPÚTUM NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR)

XX Iný materiál na DNA Špecifikujte materiál

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

29


Laboratórna diagnostika

Genetika Úsek lekárskej genetiky pozostáva z troch oblastí: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky. Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pacient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej skupine molekulárnych vyšetrení (potravinové intolerancie, trombofílie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vyšetrenia viacerými špecialistami a odobraný materiál sa odošle priamo do genetického laboratória. Pri podstatne väčšej skupine pacientov je nutné najskôr pacienta odoslať na ambulanciu lekárskej genetiky, kde mu špecialista – lekársky genetik indikuje konkrétne vyšetrenie. Okruh pacientov v lekárskej genetike je rozsiahly a rôznorodý, neustále rastie, k najbežnejším indikáciám patria: – dieťa s vrodenou vývojovou chybou, – zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, závažné poruchy reči, správania, učenia, – partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, opakovanými potratmi, narodením mŕtveho dieťaťa, – plánovanie gravidity v rodinách s genetickým ochorením, – onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku, – opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine, – tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom (patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek rodičov), – neurodegeneratívne ochorenia, – nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, zraku, – pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu (mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia), – pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravinovými alergiami, vrodenou hepatopatiou, – prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfarínom a inými liečivami. V prípade pochybností o najvhodnejšom postupe je optimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambulancii lekárskej genetiky. Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými mikroskopmi Olympus a Nikon, na urýchlenie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert. Na hod-

30

notenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Analýzu karyotypov realizujeme z leukocytov periférnej krvi a amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzinárodného štandardu ISCN 2013, podľa slovenských a medzinárodných štandardov sa hodnotí konvenčné farbenie, Ga C-prúžkovanie chromozómov. V rámci molekulárnej genetiky využívame techniky PCR, Real Time PCR, MLPA, MS-MLPA, fragmentačnú analýzu, ďalej metódu priameho sekvenovania (Sangerova metóda, ktorá je v súčasnosti považovaná za zlatý štandard v molekulárnej genetike), ako aj tzv. sekvenovanie novej generácie. Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú týmto prístrojovým vybavením: Real Time PCR cyklermi (LightCycler 2.0, LightCycler 480, Cobas z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett), genetickými analyzátormi (ABI Prism 3100 a 3130xl od firmy Applied Biosystems). Ako jedno z prvých laboratórií na Slovensku poskytuje molekulárno-genetickú diagnostiku využitím najmodernejšej techniky, sekvenovaním novej generácie (NGS). Naše pracoviská zabezpečujú analýzu aj využitím techniky aCGH (komparatívna genómová hybridizácia). Ponúkame široké spektrum molekulárno-genetických vyšetrení. V rámci rutinnej genetickej diagnostiky vyšetrujeme napríklad trombofilné mutácie, kardiovaskulárne riziko, dyslipidémie a iné. V súčasnosti ďalej ponúkame molekulárno-genetickú analýzu príčin približne 150 zriedkavých ochorení (patrí sem napr. Duchennova muskulárna dystrofia, neurofibromatóza, Marfanov syndróm a iné). Z oblasti onkogenetiky a predispozícií k onkologickým ochoreniam sa na nás lekári obracajú najčastejšie so žiadosťou o stanovenie prítomnosti mutácií zodpovedajúcich za vrodenú predispozíciu k dedičnej forme rakoviny prsníka a ovárií (analýza génov BRCA1, BRCA2 a iných), v oblasti molekulárnej patológie robíme genetickú analýzu somatických mutácií v nádorovej DNA v génoch EGFR, KRAS, NRAS, BRAF atď.


Laboratórna diagnostika

Prenatálne zabezpečujeme tzv. rýchlu diagnostiku aneuploídií, aCGH a cielenú diagnostiku známej mutácie v súvislosti s monogénovými ochoreniami.

Genetika

Podmienkou úhrady uvedených druhov vyšetrení zdravotnými poisťovňami je indikácia klinickým genetikom.

cm

D

S

,PZ

kód

20 . 8. 15 od

žena

IČ EÚ

priložiť

ve vysta

nca d azu poiste P kó kópiu preuk

Dátum

bo

H) tcu ale Dg. (MKC pla

tre vyše

ch sený

ST IKA

Užívané

Rodné číslo

Diuréza

Priezvisko

Podpis

kg

MC RENIE − . CYTO GENE Hebd

t.

hod. Platiteľ lekára ujúcehokód ZP,

ml/ tka ordin a pečia

TIKA

Fakturovať lekár pacient

samoplatca,PZS

Meno Mesto/obec*

IČ EÚ

nie

Rod

ANK

né čísl

Užívané lieky

AO

V YŠ

Výška

ET R

Dôležitá poznámka

o

Diuréza

EN IE

cm

− G EN

Hebd. ml/ hod.Platite ľ Podpis a pečiatka ordinujúceh kódo lekára

Ulic z. Pohlavie a, Z.čísl poistenca 007 o dom a č. 355/2 Dátum a čas odberu e zákon muž u*žena ých v zmysl Dátum vystavenia PSČ žiadanky ení hlásen vyšetr * alebo

A kód

Dg. (MKCH)

ŽI A D

Oslob. od DPH áno

Prie zvisko

Kód krajiny

P kód

priložiť kópiu preukazu

du Dátum narodenia it. prípa

Kód hosp

cm

Váha

Dôležitá

vie z. Ulica, Pohla Z. číslo domu* žena y 07 muž Kód krajin 5/20 č. 35 na žiadanky PSČ* zákovystavenia ysle m Dátu v zm

hlá

Výška

lieky

ŽIADA NKA O pozn ámka VYŠET

8

Meno

DI AG NO

od DPH Oslob. áno nie

8. 201

,PZS

samoplatca

ru a čas odbe

TIN NÁ

Fakturovať lekár pacient

ec* Mesto/ob

pe

is a

A – RU

t.

dp

Po

u*

číslo dom

y nk da denia žia niaDátum naro

leká

ho

júce

nu ordi tka čia

C

od 15.

Ulica,

ho ml/

éza Diur

Priezvisko

ie hlav už Po PSČ* m

y ajin d kr

c*

be

to/o Mes

ZP, sam

opla

samoplatcu Dg. e(MKCH) v prípad vyplniť

tca,

Váha

ET IKMC A– t.

PZS

kg

SO M

Faktur ova lekár ť pacien t Meno

ATI C K

ÉM

U TÁ

C IE

Oslob. od Kód hospit.Dát IČ EÚ áno DPH um prípadu narode Mesto nie nia /obec* ODELÉCIÍ Užívan (DELCHY) IE MIKR priložiť é liek Dg. (MKCH kópiu y Y preuka ozómu ) Dátum A kód zu pois cie chrom pa preu be Dôleži a čas ten o Mikrodelé AZF oblasti) Pca resu kód s od tá poz n dku v EZKO kópiu odb v Odpor Kód * ad zvisk žiť eru a ča nám enie výsle (delécie krajiny ilo u* úča tupn m A ka Prie pr m sprís EÚ * adresu júc RENI tu pacienta žiadame D Dg. AKOG i lek (IFLA) do IČ Dá vyplniť v prípade Nepovoliť FARMD (MKCH ) ČNÉ OCHO ár lo Diuréz Poh Výška samoplatcu alebo B4) rínu (ILA) Meno lavie NA INÉ DEDI ) vyšetrení hlásených Dát H) , čís a (WAR) ácie Aldo iál:ka warfa ) (R KC v zmysle ica (mut a eneti er G>A) zákona um prie ózy Ne č. Ul ka vystav 355/2007 pov . (M muZ.ž z. zvisko Farmakog ia frukt MatVKORC1 (1639 rínu oliť ) av stike – PMS2 n Dg enia (CLK) 8A/G sprístu Intoleranc ia laktózy cm (WAR) (mutácia enetika warfa Váh n žiad Pod žena ml/ Poznámka ) eranc 0T/C, -2201DQ8) a pne (CFTR anky pis a skúmdiagno rómu (430C>T)) lekára akog Intol Č* -1391 a nie Hebd a Kód X Farm C9*2 n ácie LCT: pečiatk ni PS výs hod n ácia: CYP2 warfarínu hospit. . ácia DQ2 génu) PA pri o synd (JAKI)ledku . (mut a ord rode (TPMT) (mut príp (HLA typiz mutácií CFTR v EZK A>C)) enetika na vh inujúc o adu (67 Celiakia (GILBP) O kg ho MC isk Farmakog CYP2C9*3 (1075 ansferáza) n eho ) fibróza tum nc zv ) n F) cká )TAA lekára tyl-tr Ly Dá (GILB Cysti t. Súhlas prie (mutácia: urín-S-meLítium heparín ácia V617 ótor A(TA 9G) n s genetickým nie ) vyšetrením H) (Tiop da oa LAB27 JAK 2 (mutsyndróm (prom T327 Pacient KC resp. jeho zákonný TPMT (PCRH n žia KO ancer EDTACCkrv Plodová O . n rtov Men zástupca alebo K2 (enh vy voda EZ RIZIK . (M S) Gilbe 576/2004 K3/ róm ná doprovod Z. z. o anamnéze, na r pacienta bol poučený (KVRZ n rtov synd uv je Dg 11 SKULÁRNE odbere krvi a biologického z) v zmysle dk Bola mu vysvetlená me Gilbe leká materiálu na diagnostické zákona KARDIOVA n zahá podstata cytogenetické (PCR dôka šle 53 ) výsle júci Za sú dôverné, účely. ivo ho vyšetrenia a ky r (WILSnebudú S) HLA-B27 ApoE) ie ča , A dohodnuté, súbo poskytnuté (KVRR n or kód an ApoB rú en že výsledky testu inej osobe bez jeho a s navrhovaným * adr základný HPA1, βfbg, Tk 02 po súhlasu. Pacient a vz postupom súhlasí. choroba KVR –Karyotyp tupn esu poučeniu rozumie Od n pacient (periférna LTA, ACE, alýz Wilsonova 069GLN sprís súbor krv) , PAI1, (CTGKK) (eNOS, an a žiad Dátum: liť ) cia HIS1 Karyotyp (plodová Tkan rozšírený , PII, FXIII, βfbg ) ame vo (HEHE Mutávoda) de 55 KVR – B) n atóza vyplniť Podpis: po ivo bu MUTÁCIE FVR2 , ApoE (CTGAK) n (TROM 2) chrom Ne P kód (HEHE v príp BOFILNÉ e ne (FVLeiden, FR, ACE, ApoB na hemo S65C TROM ade (FAVLEI) Osobné údaje MTH ad ) H63D, Hereditár sam ) HPA1, sú spracovávané na účely cií opla C282Y, (DISAPOBS Viac informácií (MT677) príp 0G>A stanovenia klinickej tcu o spracovaní vašich Mutácie súbor 18 mutá 55 aleb diagnózy m ín (2021(1691G>A) omb osobných údajov (DISAPOES) a služieb s n ie o vyše Protrno tým spojených. n (MT1298) a o právach SPOLU VYŠ. n Rozšírený nájdete na https://www. tren ač V Leide Dyslipidém ácia R3500Q) n (PAI4) í hlás krv Faktor alphamedical.sk/ochrana-u K3/K R158C) (mut U) ených V op FR (C677T) dajov C112R, TA 4) Apo B .n 2 ED MTH v zmy (ANE n (FXIII3 02 né ED (mutácie TA krv (1298A>C) sle záko Apo E ne n 807) GE K2 MTHFR n pl (GPIA na č. n G NE 355 K3/ e vy TI CK PAI 4G/5 (V34L) /2007 (GPIII393) n XIII Z. z. T) ) Á AN vinn Faktor (FXII46) Percen ácia C807 C) (DZM n ť po (mut AL 55) Rodné číslo tuá T393 PAX GPIa by (BFG4 ÝZ A ia (mutácia skúm n KRA lne (%) zas , Yn A SO M GPIIIa >T) CC Platiteľ , X n avka túpeni mus S (12 Fakturovať r XII (46C T IK 5A) 21 AT Lyncho pri dia n , Fakto ** S e 13, Oslob. (R , 02 (G45 NR od DPH IC n rinogén NA) AS (12 59, lekár nádoro gno O vho KÝCH 61, kód ZP,n , 18 β-fib ie Priezvisko výcháno čené samoplatca,P syndró stike Užívané lieky , 13, 117 n EGF Zašlem GN bun 59, pacienta 146 R (18 ZS M UT ác mu y 13 ozna iek: IA 61, e na Výška ut n – nie , kod 19, PM 117 D BRA lia ÁC IÍ m vyžiad ón) S2 20Meno F (p.V a 146 ozóm po a 21 ej anie Z NA 600 kodón) LEK ÁRA exón) Ulica, číslo domu* E) rom etky Dôležitá poznámka NÁ DO Iný cm ÁL znám POZ NÁM KA ch Vš T ma DD – RO A Špe ka cifikuj teriál Váha ie VE J sti POMesto/obec EN te ma no DN A ZN ÁM * loíd PR teriál Mater :** ag up PSČ* Diuréza eň kg iál: KA LE á di IČ EÚ (KRAS) Ane týžd Hebd. n MS MC KÁ RA n elen čný Kód krajiny ml/ (NRAS)hod. sta a ci priložiť kópiu preukazu Ge (klinPohlavie n IDH I (mikro Dátum narodenia poistenca t. sat táln Podpis a pečiatka (EGFRK ické ) ordinujúceh na n IDH 1 (132 kod elitová nestab Dátum a čas odberu muž infor žena o lekára (BRAF) Pre e: ilita mác Dátum vystavenia n Me 2 (172 kod ón) ), tre ):** n reni žiadanky ie, ro da ba dod ho Dg. (MKCH) ) ky: an n Oblasťtylácia promóón) Oc dokm HK ať aj ob Dg. (MKCH) zdravé znám (ACG tora eň o pr IS6 po n:** 110 , an en tkaniv Kód hospit. prípadu Gé – My MLH1, iné amné am :** o treba cobact ne lo ácia za at dod Odporúčajúci lekár eriu ípad é čís Meno a priezvisko Mut m com ať aj zdr ď.) dn , pr avé plex , ro (MS tkaniv kácia . I) GH ráva o Indi LU VYŠ (IDH (sp 132 – aC A kód SPO ) Nepovoliť sprístupnen ácie ia (IDH ie výsledku v EZKO P kód 172 mut izác ) (ML lez H1M brid ý ná P) * adresu pacienta dn žiadame vyplniť á hy (OM vo v prípade C) Pô tum Dá

ca

lo

zu

ka

isten

po

ru

spit.

d ho

d

A kó

u ípad(MKCH) prDg.

de

iť v

prípa

samo

lekár

e

l

žiadam

iá u iápacie l nta adreser *er Odporúčajú mat mciatlekár Meno a priezvisko Iný kujte ecifi Šp Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO (WAR) ENETIKA

pln

úci Odporúčaj

vy priezvisko ame Menžiaoda nta

n

cie

n

STANOVEN

n

? Vo

lém

ob či pr

reg. značka: LG-CYTO/bez

ázky e ot Mát

€/08/2018/05

Plat

urov r Fakt leká nt cie pa o Men

kód raZP,

d.

le

NEM TIK

Platná od 15. 8.

IK

8. 2018

ET

DP od é číslo lob. o Rodn án nie

Os

od 15.

EN

tca teľ pla Plati samo ZP,

D

Platná

−G

é čís

dn

Ro

lajte

n

y či prob

50

0,

lém? Volaj

0 00

TIKA

15

RENIE − CYTO GENE

08

2018

rum

cent

Máte otázk

call

ŽIADA NKA O VYŠET

l.sk,

ica

centrum

ed

am

te call

alph

w.

Platná od 15. 8.

ww

Máte otázky či

l.sk

ica

ical.sk,

problém? Volajte

.alphamed 000, www

ed

am

alph

0850 150

@ info

€/08/2018/05

/03

8/2018

SM/be z €/0

: LG-

reg. značka: LG-CYTO/bez

značka

reg.

2018/06

/bez €/08/

8/07

a: LG-RU reg. značk

/201

blém? 0 150

085

€/08

či pro centru m

/bez

zky

Máte otá call

SPOLU VYŠ.

Volajte

súhla mn ivác dôv né, nebud upca etle dajov iou postupom ná pod éze, odb ana-u sú dôver a s nav erné, nebných. /ochr alebo dop DNA ovaným Podpis: (periférna Karyotyp ical.sk ere spoje udúamedstat rhovan a s navrh tým krv) poskytn a moleku krvi a biol rovod b s(CTGKK) w.alph pacient //wwým postup ogic lárn ózy a služie Dát https: Karyotyp uté (plodová o-gevoda)kéh ej diagn inej a bol : te naum om : klinick Dátum (CTGAK) súhlasí osobe netické o materiá pou ch nájde ho vyše stanovenia v a o práva bez . lu na čený v jeho na účely Osobné ýchsúúdajo údaje súhlasu trenia diagnos zmysle vávané spracovávané na Osobné osobn záko účely stanovenia Viac informácií vašich sú spraco úda . Pac a dohodn tické úče na o spracovaní vašichViac info je sú klinickej diagnózy a služieb é údaje o spracovaní ient osobných ly. uté rmáúdajov Osobn s tým ácií pou Podspojených. a o cov právach nájdete cií o spra čen , že výsl pis: na https://www. áva Viac inform spra edky alphamedical.sk/ochrana-u iu rozu covaní né na test dajov mie u vašich účely osobnýstanove ch údania klin icke jov a o prá j diagnóz vach y nájd a služieb ete na https tým s://wwspojený w.alphach. med ical.sk/ och

medical.sk

-ZO

č. 355/2007 Z. z.

medical.sk, info@alpha , ww

000

LG

v zmysle zákona

Súhlas s genetickým vyšetrením Pacient resp. jeho zákonný zástupca alebo doprovod 576/2004 Z. z. o pacienta bol poučený anamnéze, odbere v zmysle krvi a biologického Bola mu vysvetlená materiálu na diagnostické zákona podstata cytogenetické sú dôverné, nebudú účely. ho vyšetrenia a dohodnuté, že výsledky poskytnuté inej osobe bez jeho a s navrhovaným testu súhlasu. Pacient postupom súhlasí. poučeniu rozumie Dátum: Podpis:

150 000, www.alpha

ka:

vyšetrení hlásených

ical.sk

Poznámka lekára

alphamed

samoplatcu alebo

a :** e zákon ** eň ný v zmysl ky: týžd DNA bol pouče ostické účely. ky testu áciou pacienta výsled znám čný na diagn a archiv u:** po nuté, že ie sta doprovod materiálu rením a dohod Ge iné ckým vyšet zástupca alebo biologického Lítium plod eniaheparín niu rozum Súh ný ie ne s geneti o vyšetr las t pouče krvi a Súhlas Plodová voda jeho zákon odbere Pacient s genetic hlav -genetickéh su. Pacien ípad t resp. Po anamnéze, molekulárno kým Pacien , pr resp 576 11 bez jeho súhla Z. z. o vyš /2004 . jeho podstata inej osobe kácia 576/2004 záko etrením Bola Z. z. 53 vysvetlenáú poskytnuté nný mu Indi sí. Bola mu zást a arch vysv o ana sú

mpa

Ko

call centrum 0850

info@

n

mov

a ge

vn ratí

n

znač

18

AO

ŠE

N IE

R IE

.

bd Platiteľ

He

U VY

Š.

cal.sk

amedi

@alph

, info

cal.sk

dajo v

amedi

SP OL rana-u

w.alph

reg.

Ž IA

K AN

VY

E TR

Z A–

ky H ŠE lie né O VY OC íva A ka NK znám V É ŽIA DA Už á po KA žit H

− GE TR EN IE

Platná

kg

ha

N IA

2018

ška Vý

E OR

31


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA GENETIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA TROMBOFILNÉ MUTÁCIE – Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A) – Faktor V (F5: 1691G>A − Leiden) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza – (MTHFR: 1298A>C) – Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI1: -675 4G⁄ 5G) – Faktor XIII (F13A1: Val34Leu) – Doštičkový glykoproteín GPIa (ITGA2: 807C>T) – Doštičkový glykoproteín GPIIIa (ITGB3: Leu33Pro) – Faktor XII (F12: 46C>T) – β-fibrinogén (FGB: -455G>A) FARMAKOGENETIKA Metabolizmus tiopurínov – TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G Metabolizmus warfarínu – CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A

DEDIČNÉ OCHORENIA Celiakia – HLA typizácia DQ2 a DQ8 Cystická fibróza – Detekcia 67 mutácií v géne CFTR Dyslipidémie – Apolipoproteín B (APOB: Arg3500Gln) – Apolipoproteín E (APOE: Cys112Arg, Arg158Cys) Gilbertov syndróm – UGT1A1: promótor (A(TA)nTAA), enhancer (-3279T>G) Hereditárna hemochromatóza – HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr HLA-B27 – Vyšetrenie prítomnosti rizikových alel Intolerancia fruktózy – ALDOB: del4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys

ONKOHEMATOLÓGIA – JAK2 (vyšetrenie prítomnosti mutácie Val617Phe)

Intolerancia laktózy – LCT: -13910C>T

STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ – Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti)

Wilsonova choroba – ATP7B: His1069Gln – Sekvenačná analýza génu ATP7B

32


ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

SOMATICKÉ MUTÁCIE

02 K3/K2 EDTA krv

55 Tkanivo

55 Tkanivo

02 K3/K2 EDTA krv

CC PAX skúmavka (RNA)

CC PAX skúmavka (RNA)

DD Iný materiál

DD Iný materiál

pri diagnostike Lynchovho syndrómu – PMS2 Zašleme na vyžiadanie

Špecifikujte materiál PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA – Aneuploídie – chromozómy 13, 18, 21, X, Y – Prenatálna cielená diagnostika známej mutácie – Komparatívna genómová hybridizácia – aCGH POSTNATÁLNA DIAGNOSTIKA –D iagnostika známej mutácie –G enetická diagnostika zriedkavých chorôb (Požadované vyšetrenie vyberte z aktuálneho katalógu zavedených vyšetrení, ktorý je dostupný na www.alphamedical.sk/lekarska-genetika. Katalóg je priebežne aktualizovaný. V prípade, že nenájdete požadované vyšetrenie, kontaktujte call centrum 0850 150 000.)

Genetika

Laboratórna diagnostika

pri diagnostike Lynchovho syndromu – PMS2 Zašleme na vyžiadanie

GENETICKÁ ANALÝZA SOMATICKÝCH MUTÁCIÍ Z NÁDOROVEJ DNA – KRAS (12, 13, 59, 61, 117 a 146 kodón) – NRAS (12, 13, 59, 61, 117 a 146 kodón) – EGFR (18, 19, 20 a 21 exón) – BRAF (p.V600E) – MSI (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo – IDH1 (132 kodón) – IDH2 (172 kodón) – Metylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo – Oblasť IS6110 – Mycobacterium complex

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/ objednavky-ziadanky

33


Laboratórna diagnostika

Patológia Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Ružinov, Dia­gnostické centrum patológie Martin, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica a Diagnostické centrum patológie Prešov – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami.

• proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné). Cytológia Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta. Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu krčka maternice, vyšetruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cytologické vyšetrenia sa robia z punkcie orgánov, dutín, vyšetrenie telových tekutín na prítomnosť buniek a ich posúdenie hlavne z hľadiska prítomnosti zápalu alebo nádoru.

ROZSAH ČINNOSTI Biopsia Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov. Peroperačná biopsia Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie. Elektrónmikroskopické vyšetrenia Pomáhajú pri zisťovaní detailnejších štrukturálnych zmien. Používame ich hlavne pri vyšetrení orgánov v transplantačnom programe, pri biopsii obličiek a pri podozrení na glomerulonefritídu. Imunohistochemické vyšetrenia Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať: • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20), • markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2), 34

Imunofluorescenčné vyšetrenia Pri diagnostike niektorých ochorení je potrebné kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluo­rescenciu využívame najmä v prípade, ak je potrebné zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto)protilátok: • antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach, • protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti, • protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných. Imunofluorescenciu používame – okrem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov. Podľa potrieb a požiadaviek klinických lekárov realizujeme aj ďalšie vyšetrenia.


Laboratórna diagnostika

Diagno

N IE

8 , sa d ZP

kó o

Č*

en

M

D logi Ž IAyneko číslo

PS

H)

KC

. (M

é

AB

m

tu dá

lez,

a

K

ED

tcu aleb opla

sam Dg. (MKCH) ade

di

Kód

it. príp

orúč ajúc

Dg. (MK CH)

OD OB

pia

ko

lpos

stup

M ET

RAT Ý

nenie

VY ŠE

TR EN

Koža

sp

ia

MATER IÁL

– OP

ceho

A kód

LIZ ÁC

* adre

IA vyšetrenia Číslo predchádzajúceho

su pacie

nta žiada

? Vo

/05

2018

ka: AMP /BM

8/04

/201

z €/08 v/be reso

/08/

000,

znač

reg.

znač

SPOLU VYŠ. FAKT

www.al

reg.

0850 150

vyše tren URO

ie samo

platc

u

Súhla sím v osobn súlad

.

sk

LU VYŠ

ical.

@alpha med

SPO

sk, info

e ých údajo s ustanovení uvede vv ných udeľu na žiada platnom m § 7 ods. jem znení 1 zákon na dobu nke za nakla so účelo a dania m posky spracovaní č. 428/2 s osobn neurčitú m svojic 002 Z. tnutia a ými údajm je možn zdrav h osobnz. o ochra is pacie é ho otnej i. ne ých odvol staro nta údajo ať v stlivo v prípa de nezáksti. Súhla s onné ho

Podp

ical.

VAŤ samo platc ovi lekár ovi

phamed

06

cent rum

8/

jte call

Vola

01

lém?

Podpis pacienta

prob

uvedených na žiadanke za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú a je možné ho odvolať v prípade nezákonného nakladania s osobnými údajmi.

ky či

P/

na č.

Mát e otáz

ical.sk

med

@alpha

info

reg. značka: PA_IF_DCPMT/bez €/08/2018/04

ical.sk,

CPP F_D ka: PA_I

med

DC

le záko

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.alphamedical.sk, info@alphamedical.sk

k

l.s

lpha

ica

ed

am

www.a

alph

@

000,

info

150

k,

l.s

ica

0850

ed

am

alph

w.

: AM

v zmys

centrum

ww

n n n n n n

004 dy vyšetrení práva dy výhv v zmysl stlivo uvedených hu Z. z.dzujem,e s ustan zujem kla acich teľa, dele kla ek platn o zdrav ovni. na 11 ods. som náklady (za priamu úhradu) ako samoplatca, ktoré sa zaväj starovýber s ustanovením vlastnée práva FAKTUROVAŤ ytova s§ posky ná znení poskytovateľa om v zmys hra naovení kla § 11 ods. ná voľvsúlade otne nanke, l a potvr m j poisťotnej ajov v plnej výške podľa platného cenníka tovan oc staro . námi ím é služzáč. 576/2004 rým , že posk : uhradiť služvýhrad 11 starostlivosti, otne zujem bez§ akýchkoľvek Z. z. o zdravotnej a-ud e zdrav žiada 6 zákona naoven stnsti,akýchkstis kto jem vnioboz ej zdravch. al.ímsk/zdravotnej stlivosti,h.ods. hran na zákla kalkulácie ceny a jej výšky, riadne samoplatcovi ytnuti v tejto ustan stlivo isťo starostlivosti s ktorým poskytovateľa, dzu zdravotnej k/oc som sa, vrátanede sz poskytovaním e sbách súvisiacich posk vla ný dic enýc služzdra staro v žiadn be stlivoľa, tvr j po mo ical.s ených v súlad otnej staro spoj staro votn nebudem uplatňovať stlivo ate po na jem oje na vlast na tieto vyšetrenia a potvrdzujem, že náklady uved Žiada med teľa o zdravv platnom týmoboznámil otneznení: ého sp hame tov il aOsobtne lekárovi rení lpha sti eb s v žiadnej né nákl pois zdrav zuj sky avo Z. uz. zdravotnej poisťovni.zujem vyšet r poskytova sah ním tenia zdr né údaj s tým w.alp a služi s://www.a 2004 ytova bez po oznám ejViac va posky akých ady (za ebsú ww nózy na výbe a č. 576/ v srozposk infor http prá s. ob dn tovat koľve priam máci diagcová žieo ://spra e eľa, obozn k od ete na u úhrad iacich osti 6 zákon v žia s ktorý výhrad slu íckej ámil psspracnájd vané súvistliv zmí:ysl § 11 služklini uhrad u) ako a potvr v ach ovan m , bách rosom znen yiaa htt iť v účely diagnózy a služieb s týmžiadn práv í vašic na samo spojených. osti oven ej zdrav dzuje som sa, , v ním osti Osobné óz naona účely stanovenia údaje sú spracovávané j sta nke vráta plnej výške platca m, že tliv hklinickejstanoven v platn y stan gn ovtea otnej tne da anove rostliv ros Viac informáciíúčel právach údaj a oosob poisťo náklady ne kalku ných nájdeteiana https://www.alphamedical.sk/ochrana-udajov podľa , ktoré na o spracovaní j dia jdevašich osobných údajov sa zaväných klinic avo žia ust sta j sta na tieto lácie údajo vni. platn ke ná vané kej zdr to e s tnej tne ého vao vyšet ceny a cová vašich osob cenní nic ch tej ad tie jej práva diagnózy renia avo kli práva ch nájde a služi sú spracovaní nebu výšky, riadnka tnu h v v súl zdravo zdr e dem nia o sky ľa o ím údaj spra e eb te na uplat ve v a z. po denýc ate bné mácií o ňovať https s tým spoje Z. tovan o no ://ww m í uve tov 004 Oso infor sta údajo sky sky da w.alp ných. Žia etren po 6/2 s po Viac ely ch ham 57 er úč ný edica vyš výb a č. cich ob l.sk/o ní: on isia na é na os chran an h a-ud 6 zák ch súv m zne áv šic ajov ov í va tno bá rac an v pla

sp ov sú rac aje o sp úd cií né má ob or Os c inf Via

ných

jte call

0,

n

í hláse

? Vola

0 00

15

/2

o vyše tren

blém

50

n n n n n n

n n n

n

08

n

m

n n n

ru

n n

nt

ll ce

08

u aleb

či pro

ca

P

platc

zky

lajte

n n n n n n n n n n n n n n n n

N OZ

de samo

otá Máte

lém

n n n n n n n n n n n n n n n n

n

n

P kód

me vypln

iť v prípa

n n n n n n n n

lekára

anky

ob pr

2

-44

n n n n n n n n

n

m prija tia

ordinujú

ia žiad

IA A LO KA

IS

Dátu atka

m vyst aven

či

Sérum

še vy

42

AK

5-5

A

02

NT

VA

KO

EZ uv dk

vyše tren

a peči

Dátu

ky

iezv

pr

BD

oa

en

M

Číslo

Podpis

odberu

CH)

výsledk u v EZKO

e sliznic dočnej tor) žalú ic fac kám bun (intrins lnym toru ] r svalu u fak CPparietá leká C IE ého ném sle PVti anému vý Plná krv na sérum tkySérum [Hpro ti vnútor júci PA sledn ie ča pruhov protilá en rú tky pro priečne u svalu pn po A V m po tu Od protilá proti rís um S T dátu A covém sp APC h tilátky ti srd .sk. asu na sér liť pro A, ceho cells ýc pro t krv al vo . kre ujú Z let á A tky ic če led po AIF Pln gob ikov protilá nice tiedpan V iek po Ne ANA – antinukleárne protilátky (skríning) z nas NÉ stinal bun MA koriz y prom GRA ríning) žiadnu e látk n AM ater lpha ti inte objednať Bez ich objednania nie je možnéASK ových n) so žiadnu z nasledujúceho poti ITA pro tky (sk ednať lva nej žľaz e Purkyň ) a m tilá protilátok: w.atky obj zoznamu génom AM12CAvy vu -antigé pis) ti štít V ID PM protilá AN azm krčk pro (LBC (o ww rne je možné m anti m dy RA ov (Hu ch A tky pro cytopl jz tu IE ro lší AIC ti nukleá a nie ium leárny te aj na protilá , G HRT ty neurón dá y pô protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice APCA ďa ani éd nuk ENA antigénom – anti nukleárnym CA ra tky pro jadrám protilátky proti extrahovateľným R EN placen P IA ia ) mým trat teľn ANA objedntilátok: a ram kc , 68 AG odob upné protilá ET té DNA po RA protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ich pro te dvojšpirálovej S st tigén) ti štruktú AIFA C DNA rmiám rahova ku Hu ea protilátky proti dsDNA Bez m u ATA 66 TE ATK V YŠ LB do Anti or LU ti ext te rálovej m spe (Yo-an á de 59, A H UPT kocyto protilátky proti priečne pruhovanému svalu Yo/ ky éAnti zoznam súleukocytom tky pro ľudský ASKMA KÉ , neutrofilným ovária tky pro dvojšpi protilátky ANCA iae C YK amen ax ti inovproti pis) ým leu evis ti Á LN ram j protilá vzor ktor protilá svalu G IC (o up , 58 protilátky proti rnesrdcovému gína pro trofiln yces cer ASCA NÝ tky pro štruktú AMCA TU cerevisiae protilátky klim IE va tky KL IN ti a zo i ZP, a sk 52, 56 protiibSaccharomyces ti neu rcelulá AČ lu protilá ocytom A O LO A K IUD rom protilá ENA potilátky , IC KÝ tky pro tromb AICAendote 18protilátky a inte proti pankreasu m YT R U ný tky pro Saccha R EN DN mitochondriám proti APA né tilá AMA riám ti la am C u NA 51 tilá e ti PV , ŠT el ný ET rán va id ond PR IEpro tky pro cievnem pro dsD ran v protilátky proti intestinal goblet cells HPV , Hobl, ičky AGCAmemboch CE el id oblhičky 45 av mikrozómom obličky tky pro mitoch izoproti EN ASA protilátky ALKM BEtilá o údajo las V YŠ ti JÚ pro M prav avid z. proti ómom ýc PV H, tky álik16ov, 39 ulov real mi pr ANCA 2 protilá álnym 2telu Z. ých Súh protilátky proti štítnej žľaze ho ZA ov kan PV pr tky pro mikroz 2 tubprotilátky je nýv proti brush border kanálikov AOaB obličky tilá TE RAti baz ATA epi HABBA bn osti. né č. 35 00 ik D A H tilá der ti am , ne v rulo pro ho Á la 8/2 oso tliv e on pro bor ASC riz po mb33 rán AMA-M Purkyňových buniek meplat zák protilátky proti cytoplazme tky pro PI A, 42Yo/Anti HPV kožHu CE sk Anti tky pro brush ko tyme jichia ros ne ATrA tubulov eín, CH ždicové proti bazálnym membránam rvix protilátky a č.OŽ di ti amieglo svo j sta de JÚ enc so no (31,ABMT protilá L nie A i dla zákonesc protilá ce P-prota jadrám neurónov (Hu-antigén) ED pa A ím tneAR vy álngeym C zbaz v mbrántren ria če AM M tky pro prí OV (Yo-antigén) rib. do 1uor AVE glomerulov IÁ stanci nofl sa protilátky proti bazálnym membránam PR me DZA LB tilá v s. acovanzdravo v po ABMG ti CS na še sub ia óny, ka R en ať AN Á ym pro od ALK A/I ty oz Vy ruloie kc áln E tia vol AP-III), placenty štruktúram Dô tebaz IE y, hist protilátky tky pro APA ABM ma imu§ 7 so spr tnu no od CH 52, DIproti (RN A glo:me tren protilátky proti mezangiu glomerulov zóm ním ní sky ho pria AT protilá , RoABB Deti ge zangiuENIEAmzgA ED AG NÓ spermiám še ove zne po žné nukleo RP 155 tky pro ov ASA an m lom , vy lu M T SLA/LP protilátky rin, proti ľudským PR cyt a HtiPVme RNmunasva mo NA protilátky proti hladkému svalu ASMA 1, ust tno ZA ato s protilá kož rilla ABM je pro Ý účedsD e ZO a a CA) ovária dké hep za tky -1, LCT ad v pla A, PIF – 0, Fibprotilátky proti štruktúram AOaB G pAN v PCN PO káciránam tiUhla nke určitú i., LKM protilátky proti membránam hepatocytov ALMA v súl B, protilá ABM ajo iae, ajm NOR-9 YŠ. ne om RA ím Púd žiada ne 210 dimb tky pro me proti trombocytomZ. z. o ochra v i úd IA V protilátky ATrA bu gp , lasCEN cerevis ém zgA Th/To, ti In ých na doL, ým protilátky proti žlčovodom om ABKA GR AF protilá OB 2002 ných údajo s yces vix l, Jo-1Súh bn nýc,h PM na osobn l-100, AVEA EN syst Am A 428/ endotelu tky pro žlčovod 1 O LU rom de protilátky proti cievnemu a č. h osob sti. Súhlaho IC KÉ 70, PM-Sc O), Sposouve100 ti jem sPM-Sc č. O D exocer SPSaccha protilátky proti endomýziu ýziu ým Aema protilá stlivo ASM 1 zákon ím svojic nia TR eľul 75, tcu la da j staro nezákonné a intercelulárnej čn tky pro endAom ud kla (BP ovan § 7 ods. bazálnym membránam nta -Sc sk A protilátkyímproti cells, B, Scl-ZN ÁZ ABMA/ICS -3Epla ŠE ti R sprac zdravotne prípade cie na oven u protilátky proti gliadínu protilá AGA a ALM í so ifika pa nie 2, M2samoORKu, PM 52, SSgoblet lať v is ytnuti tky pro Á gliadín as e s ustan om znen VY dlaždicového če A m posk é ho odvo epitelu A, Ro- : AMA-M niePDGFR, NE NI Podp stinal K ti platn v súladsubstancii ínu É protilá protilátky proti ABK á kl na vv SS-retikulínu sím tre za účelo je možn 52, E , inte údajo tky Súhla ene oz še nke L Epro retikulARA Sm, a a ných na žiada vy čitú A N dnoten kreasuLÉ ZI E AŤ ní peč (IgG): Roosob protilá vi neur Aem i. P/Sm, O proti tcu ených OV tco ti pan opla na dobunými údajm ) nRN m ochore profil DN UR pla pro PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 jem B,osob CENP E Htilátky PM-Scl, Jo-1,uved (IgG profilu ie sam SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Sm, AGA a ho 14 tok (IgG) nRNP/Sm, s KT tno ANAeprotilátok udeľu Stanovenie (SSc) C pro tren JE dania FA tilámo vyše vi tilátok oimuni róz lógi da 20 Ro-52 e pro saochorení 100, PML,ntagp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Sp nakla áro ARAA JÚ to pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), A pro Stanovenie aut j skle . OB protilátok pri autoimunitnom profilu ä-eni Ť AN lek pri ove Cy thes nov VYŠ OVA pacie zav a L is RP 155 (RNAP-III), LU Fibrillarin, tém i NOR-90, TUR sa ník e PM-Scl-100, Th/To,SPO 75, Podp profilu protilátokStanovenie hn (sta tcov Ku, PM-Scl skleróze (SSc) profil (IgG): FAKRo-52, PDGFR, Číslo Be Systémovej IE profilu protilátok pri Sys 70 opla enie s Cro priktoré ho cen riadn vať predch sam sa zaväSclca, tné ky, ňo O S Stanov enie profilu protilátokRP 11 íka morbuB, CENP ádzajúc lat A, a CENP a, ktoré cenn P A,(RNAP-III), pla Scl-70 výš lat a rovi op e platc ého up CEN leká eho erosa OD samo m teni platn PO ZNcerevisiae, pANCA) , riadn ť sam podľa a jejpois profilu Stanov protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces P B, Diferenciálna (stanovenie de Crohn vyšetre y ulcerosa a morbus výšky podľa colitis ia u) ako ého diagnostika tis ulc ňova enie bu a jej cen výške en Žiada ako výškevotn úhrad uplat ÁM nia III), CEN stika coli OD zdra e ia ne priamu iť v plnej lácie ceny ist vyšetradmu) o ejposky dem Stanov KA en (za ade kuláci tnutie rení nebu po úh kalku (RNAPzákl gno etradyzdrav v plnuvede nau výber renia d uhrad ho na kal vyš ných k výhra otnej vrátane KA vyšet nákl e am radiť posky Súhlasím v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane né RP 11 ciálna dia torozsahu sa, v tejto staro na vtieto zákon pri6starostlivosti tantné vtovat vyšetrenie samoplatcu koľve huot zdravotnej uh vrá tie stlivo Žiadam o poskytnutie vlas a č. 576/2 základe žiada nady ajo sti zdravotného poistenia osobných údajov v platnom znení so spracovaním svojich osobných údajov eľa v m som rozsa (za bách ren na akých rad na ÁM nke, v rozsa súlad že nákla sti v zdrav v tejto žiadanke, práva zmysle súvisiv bez -ud sa, s ktorý Dife ípad

pr

tca,PZS

PSČ*

r Men

zvisko

liť sprí

PR ED

ZP, sam

opla

P kód

č. 355/2007 Z. z. o a prie vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení Dg. (MKhlásených v zmysle zákona Dátu * adresu pacienta žiadame m

nian Nepovo

etre

o vyš

ajúceh dchádz

ÓM IA

teľ

kód

o

A kód

Odp

pre Číslo

AN AT

Plati Men

hosp

adu

ulum ek

Z

Dátum prijatia

Mes to/o bec* Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

ko

LE

Ulica,

číslo sle záko dom h v zmy u* Dátum odberu

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO AKTUÁLNA LIEČBA

Á YN Á LN é: TU ovan tr

8

8. 201

od 1.

Platná

tren o vyše

A kód

príp niť v vypl ame žiad enta su paci Odporúčajúci * adrelekár Meno a priezvisko

Diagnostické centrum patológie Martin

Ovyšetrenia cký ma Číslo VYŠE teriál TR EN IE – cytolo PA giclekára Podpis a pečiatka ordinujúceho ký ma TO LO GI CK teriál Á (iný)

enýc

í hlás

HYE

SO nizáci u, ná ko krok

o isk

u

it.

sp

d ho

ÁL NA LV

Priezvis ko

Z. z.

2007

355/ na č.

i leká

ka

18 20 8.

1. od ná

H)

KC

. (M

Dg c*

be

/o

PSČ*

áz e ot át

Plat

mu*

do

to es

M

biopti

Rodné kód ZP, samoplatca,PZS číslo

M

lo

, čís

ica

Ul

Platiteľ

P kód

Kód hospit. prípadu

A OV

šov

Meno

Priezvisko

tre še

AK TU

o isk

iezv

Pr

CH)ch (MK ný Dg. hláse

ie Pre

Rodné číslo

ys v zm

d

patológ

tia prija

ra

leká úceho

eru z. číslo domu* odb Ulica, Z. Dátum07 20 anky 5/ žiad 35 č. avenia na vyst Mesto/obec* ko zá Dátum le

P kó

u*

dom

centrum

Dátum

tren vyše

– PATOLOGICKÁ ANATÓMIA ŽIADANKA O VYŠETRENIE inuj a ord ŽI AD AN KA Podpis

ZP, sam

PSČ*

vy CH) bo obec* (MK y ale sto/ Dg. ru Me nk be tcu da od pla žia adu m mo d tu sa nia príp Dá de ve pit. A kó hos sta zviskoípa Kód vy prie v pr iť m no a tu pln r Me vy Dá ci leká me da O orúčajú v EZK a žia Odp nt Y edku K cie výsl ie pa O C nen su K R D& re stup ad sprí zy BA ovo* liť É ZÁ nó Nep ag LI EČN

n

Dg

dn

Ro

číslo Ulica,

stické

ia

Číslo

iatk a iných protilátok tca,PZS antinukleárnych Vyšetrenie a peč opla

teľ

kód

ač zn

G

8. 201 te

Plati

dp

Po

M IA

ATÓ

Plati

a pe

od 1.

G IC

ľ

Platná

LO

A

is

KÁ AN

Meno

g. re

ŠE VY a O lógi K A cyto A N cká

E TR

O AT –P

né číslo Rod S a,PZ latc zvisko mop Prie

IC LO G

Platná od 1. 8. 2018

tu TO Dá – PA EN IE tok ŠE TRiných protilá ra a O VY leká nia ch trerny ho še AN KA ukvyleá júce ŽI dinu IAADrenie antin Číslo or tka Ó M Vyšet čia m

T NA

tia ija

pr

355/

2007

Z. z.

POŽADOVANÉ VYŠETRENIE ANA – antinukleárne protilátky (skríning) Bez ich objednania nie je možné objednať žiadnu z nasledujúceho zoznamu protilátok: ENA – protilátky proti extrahovateľným nukleárnym antigénom dsDNA – protilátky proti dvojšpirálovej DNA ANCA – protilátky proti neutrofilným leukocytom ASCA – protilátky proti Saccharomyces cerevisiae AMA – protilátky proti mitochondriám ALKM – protilátky proti mikrozómom obličky ABBA – protilátky proti brush border kanálikov obličky ABMT – protilátky proti bazálnym membrá- nam tubulov ALMG – protilátky proti bazálnym membránam glomerulov AmzgA – protilátky proti mezangiu glomerulov ASMA – protilátky proti hladkému svalu ALMA – protilátky proti membránam hepatocytov ABKA – protilátky proti žlčovodom AEMA – protilátky proti endomýziu AGA – protilátky proti gliadínu ARA – protilátky proti retikulínu APCA – protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice AIFA – protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ASKMA – protilátky proti priečne pruhovanému svalu AMCA – protilátky proti srdcovému svalu AICA – protilátky proti pankreasu AGCA – protilátky proti intestinal goblet cells ATA – protilátky proti štítnej žľaze Anti Yo/Anti Hu – protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) APA – protilátky proti štruktúram placenty ASA – protilátky proti ľudským spermiám AOaB – protilátky proti štruktúram ovária ATrA – protilátky proti trombocytom AVEA – protilátky proti cievnemu endotelu ABMA/ICS – protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu 35

Patológia

VÝSLEDKY A TERMÍNY Výsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – patológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vyšetrení fixovaného materiálu. Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.

ŽIADANKA O VYŠETRENIE ANTINUKLEÁRNYCH A INÝCH PROTILÁTOK NA KOMERČNÝCH BUNKOVÝCH A TKANIVOVÝCH SUBSTRÁTOCH ZO SÉRA PACIENTA


Laboratórna diagnostika

PIF – koža – priama imunofluorescencia kože (toto vyšetrenie je dostupné len v DCP Prešov) – Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nuk leozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 – Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 – Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70 – Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA)

Žiadanka na stiahnutie: www.alphamedical.sk/objednavky-ziadanky

36


Laboratórna diagnostika

2. Odber Spoločnosť Alpha medical ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV – odberové systémy dodávame bezplatne – skúmavky so stabilizačnými činidlami – škrtidlá a FW stojany

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Alpha medical zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete:

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom.

• 2 4 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov, • skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA, • skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi, • skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný, • odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny, • špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy, • 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel, • zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky, • špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie.

2

Objednanie odberového materiálu Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom: 1. online formulára na našej webovej stránke, 2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie. Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

37


Laboratórna diagnostika

Žiadanka na odberový materiál ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

Platná od 15. 9. 2017

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA Meno lekára M l ká

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s ( kódom ambulancie)) a podpis p p

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) Počet ks

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

10176

Skúmavka – s gélom 5,0 ml

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

INÝ MATERIÁL Počet ks

Glukóza

13808 Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, Skúmavka s KF + Na2 250 – kapilárna glukóza DÔKAZ DNA 813805 MIKROORGANIZMOV A lTBC LEKÁRSKA GENETIKA

810176 Skúmavka – s gélom 800 l – ped. Počet ks

STERILNÝ TAMPÓN Sedimentácia (FW) Plastová tyčinka (modrá) – ak�vne uhlie 14250 Skúmavka 4NC 1,6 ml Plastová tyčinka (modrá) – AMIES biele

Počet ks

D1600 D1611

ACTH, CD znaky 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

813510 Skúmavka K2EDTA 500 l – ped.

KS, Rh faktor, An�-ery pro�látky 135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

Hliníková tyčinka (sivá) – AMIES (na výtery z oka, Moč ranný/zbieraný ucha, uretry)

D1660 BSP0720 Hliníkový drôt – (chrípka Skúmavka naRSV) moč 9 ml (žltá)

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510

D1601

HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín,

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml na periférnu krv

ŠPECIÁLNE ODBEROVÉ SÚPRAVY Počet ks

MOČ NA KULTIVÁCIU A CITLIVOSŤ Stolica � STERILNÁ SKÚMAVKA D1028 BSC128p Moč – skúmavka 10 mls (červená) Kontajner lopatkou (červený)

LAB0220

Glukóza 20 %

7568

Lancety zelené

169018

Klobúčik/násadec na ihlu

D10001

Sklíčko – perianálny zlep

511534002 Skúmavka na sliny

– odber stolice na okultné krvácanie LIKVOR � STERILNÁ SKÚMAVKA BSM422 Likvor – skúmavka 10 ml

Iné odberové súpravy (po dohode s medicínskym reprezentantom Alpha medical, s. r. o.)

Odberová ihla STERILNÝ KONTAJNER žltá – kontajner 30 ml D1211 Ihla Spútum D1084 1526502 Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely) dospelý

KOAGULÁCIA (citrát sodný) 14365

Skúmavka 9NC 3,5 ml

14084

Skúmavka 9NC 2,5 ml

14074

Skúmavka 9NC 2,0 ml

15201 PATOGÉNY dieťa UROGENITÁLNE D1637 Ihla An�zelená gén Chlamydia trachoma�s – žena D1650 An�gén Chlamydia trachoma�s – muž 1526504 dospelý D2030 Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy 15213 (kul�vácia) dieťa

reg. značka: ŽnOM/09/2017/05

D1503 Ihla Trichomonas vaginalis (kul�vácia) čierna

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny) FA, FI 12005

Skúmavka 2,0 ml

1526506trachoma� dospelý DNA Chlamydia s (PCR) + DNA urogenitálne mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR) 15225 dieťa 07958021190 Cervix 07958030190

Vagína

07958021190

Uretra

ŽIADANKY (1 bal. = 100 ks) Počet ks

Základné vyšetrenie Alergológia – špecické IgE Biochémia a hematológia

05170486190/D1211 Moč Na objednanie môžete použiť formulár na www.alphamedical.sk

05619637190/0030/D1672

Biochémia – prenatálny skríning Gene�ka – ru�nná diagnos�ka

HPV – žena

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bra�slave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, 05619637190/D1631/D1672 HPV – muž VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22, alpha.medical@alphamedical.sk

D1631 ziadanka_odberovy_material_KIMA.indd 1

Gene�ka – soma�cké mutácie

Výter z nazofaryngu

D1211

Spútum, punktát, moč, bronchoalveolárna laváž

D1631

Výter zo spojivkového vaku

13. 9. 2017 17:13:25

442192 BD – Aerobic IF 442206 BD – Mycosis IF

Glykemický prol Infekčná sérológia a dôkaz DNA mikroorganiznov Mikrobiológia I. Mikrobiológia II.

5170516190 Stery z kože, zo slizníc (HSV1/2, VZV) HEMOKULTÚRY

Gene�ka – zriedkavé ochorenia Gene�ka – cytogene�ka

DNA INÝCH MIKROORGANIZMOV �PCR�

ČIAROVÉ KÓDY Počet ks

442194 BD – Peds Plus IF

026 Dvojkódy štandardné (1 bal. = 1100 ks)

442193 BD – Anaerobic IF

029 Dvojkódy malé (1 bal. = 1100 ks)

Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom: – AlphaLAB – moderné elektronické laboratórium poskytujúce výsledky aj žiadanky na jednom mieste. Viac na www.alphalab.sk – možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Tieto moderné formy komunikácie umožňujú urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

027 EDI Jednokódy červené − STATIM (1 bal. = 4400 ks)

TBC 429927.10 Kontajner – 60 ml D1660

Hliníkový drôt – (Tampón TBC)

622526

Set 4 skúmaviek na Quan�feron

028 EDI Jednokódy biele − RUTINA (1 bal. = 4400 ks) 030 EDI Jednokódy malé (1 bal. = 5500 ks) Vysvetlivky: ped. pediatrická

Na objednanie môžete použiť formulár na www.alphamedical.sk

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bra�slave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22, alpha.medical@alphamedical.sk

ziadanka_odberovy_material_KIMA.indd 2

13. 9. 2017 17:13:25

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.alphamedical.sk/objednanie-odberovehomaterialu VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU

1

Vypísaná žiadanka.

4 Umiestenenie biolo-

gického materiálu do skúmavky.

38

2 Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

5 Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška (jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).

3 Po vypísaní a označení žia-

danky sa realizuje samotný odber.


Laboratórna diagnostika

3. Transport Alpha medical zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska. Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu

vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek. V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánovaného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 000, prípadne priamo s vodičom danej zvozovej trasy.

Hodinový rozpis trás ● ● ● Centrá hemostázy a trombózy

● Stropkov

→ Košice → Bratislava → Martin → Nitra → Prešov

→ Bardejov → Svidník, Medzilaborce → Snina, Humenné → Vranov nad Topľov → Sobrance, Michalovce → Michalovce – mesto → Stropkov, Kežmarok → Stropkov, Košice → Stropkov, Spišské Podhradie → Košice, Revúca

07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00

● Ružomberok → Turčianske Teplice, Martin → Martin → Martin (Helios) → Ružomberok-okolie → Námestovo → Trstená → Liptovský Mikuláš → Dubnica → Bytča, Čadca → Dolný kubín

06:45 – 12:00 07:00 – 11:25 08:30 – 10:45 07:00 – 11:45 07:00 – 12:20 07:00 – 12:00 07:00 – 11:00 07:00 – 12:30 07:00 – 14:00 07:30 – 08:45

● Žilina → Žilina

08:15 – 11:00

07:00 – 15:30 07:00 – 11:17 07:00 – 12:30 07:40 – 12:45 07:00 – 13:45 06:30 – 12:45 06:10 – 13:40 07:45 – 15:00 06:30 – 13:00 06:00 – 13:00

06:30 – 14:10 07:30 – 13:00 07:30 –12:40 07:15 –12:30

→ Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava (Volkswagen) → Bratislava, Nitra → Bratislava, Dunajská Streda → Bratislava, Považská Bystrica → Bratislava, Trnava → Bratislava, Galanta

07:30 – 14:15 07:45 – 15:00 08:30 – 12:30 07:50 – 14:15 08:00 – 12:00 07:15 – 14:15 08:00 – 14:30 09:10 – 14:30 06:30 – 13:30 08:00 – 11:30 07:25 – 14:30

● Kežmarok → Kežmarok, Poprad → Kežmarok

06:00 – 11:15 06:00 – 13:00

● Komárno → Komárno → Komárno, Dunajská Streda

07:00 – 12:10 07:00 – 13:00

● Košice → Košice, Trebišov, Michaľany → Košice, Čaňa, Valaliky → Košice, Prešov, Rozhanovce → Košice, mesto

07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00

● Partizánske

● Banská Bystrica → Banská Bystrica → Brezno → Zvolen → Veľký Krtíš

● Bratislava

→ Partizánske

08:00 – 11:45

→ Nové Zámky → Nové Zámky, Nitra → Nové Zámky, Štúrovo → Nové Zámky, Šaľa → Nové Zámky, Želiezovce

07:00 – 11:30

07:00 – 13:45 07:00 – 14:00 07:50 – 14:05 07:00 – 14:10 07:00 – 14:00

● Nové Mesto nad Váhom → Nové Mesto nad Váhom

● Rožňava → Rožňava

● Nové Zámky

08:00 – 11:30

● Rimavská Sobota

● Žiar nad Hronom → Nová Baňa, Banská Štiavnica → Handlová, Prievidza

07:15 – 14:15 06:30 – 13:00

● Spišská Nová Ves → Spišská Nová Ves

08:00 – 13:30

→ Trebišov

→ Bánovce n. Bebravou → Bánovce n. Bebravou, Hlohovec

07:30 – 12:35 07:00 – 15:00

07:00 – 15:30

● ● ● Patológia →Bratislava – mesto →Bratislava, Partizánske, Nitra →Bratislava, Trenčín

● Topoľčany → Topoľčany

● Trebišov

→ Rimavská Sobota, Lučenec

● Bánovce n. Bebravou

08:00 – 13:00 06:15 – 12:40 06:15 – 13:30

07:00 – 14:00

07:00 – 16:30

39

3


za

a ká ic á ns vn Ba Štia lov nd Ha ňa Ba vá No o ny za ravn e re P vc -B ra ke ry Mo ns že do itria laté Ne N Z

ica

n em Kr

ad kn iní om Hl ron H

y ta or Ži Dv nad ny ra Šu eľ Im dy a sv

lár ov o

Ko

er

vid ie Pr

u vo ra eb

r Fa

ec

Ne

rb

Hu

vá so Ja vo ro me Se

á lov rce

Ma

o ov

an

no

ihy

s Ko

ár

m Ko

é ľk Ve

e lča e ov ov str Ostr ka O a aO ns á n ná n mia tn ič Ze Zla kol O

v čo Či

e elc Gb ín od Sv v vo so ro Ru ký ns ro

ú Št

h Po

Ne

lce

ka

ko

ížs

So

Kl

ou av Žit ín d a et ýr na a ice e jsk va ýC al l jat ýK a nic há a ľk ň v m d ľk d ch áb Ve Ko Vr Mi Ve Ma Po Ra Trá l ol Hu ovce od vo éL Vin ice ľk no ran Ve v lia h v o Go Po ňo sk še Ru e Be ký d vc ns e e na zo c ná hro ice ač ná om lie ov l r v u n Po Že Le Tlm Ka Hro Šá vo ce ík ov bn trek ulov S Du D hy Ša ké vs ny ko ža Te Lu

j ba or Ca Čáp m ho Vá n. ec ov lice Se

Trn

ce ov ak

ed

e lic

p Te

.B an tin Sla

ny ča oľ p To

len Je

y ad és

ýM

ke

ns

ín nč e Tr

ec ov oh Hl

sk ian

ks Ol ka ča

e vc šo

Mo

y an

a rči Tu

Sk

ce

eli

Bi

ce

ny ťa eš Pi ica ln te Ch e

Bojnice

m Ze

Di d de Ne y n ča Vl ča é o ov mo mn Ko Ze lárik ď Pa re Se

á jsk na a Du tred S

Ve ľk

e vc o no íbo vn av ra Pr Pr eP ké sk ns an ve tri Slo Ni

ľ Ve

ke

ns

čia n Tre

Je

lči

y ek kr bo Ža any or yn Ch s ny Ve ša vá Bo No e vc va ko ato an St hov ce ke a pli ns obl Te S čia Kl

n Tre

ica bn

om h Vá

tic ch Ča

ky ad an

jov Há

rk Hô

y ad er d Vo

ian

ica

v ho

ica bn Du vá ová No mš Ne

od e p ou inc rin Bz avo e J c

Du

lči

Me

ok da zin a Vo Pe n er Či

o éh tliv á

dn re St

s Ko

a á a sk sk nt ad nce rlian pr i He Po v. V S m. Ná

Ze m

tr ys ny ľa pe Kr ny ra Tu y n ča

y

jec

tk

tr ys

ica

Ra

ú Vr

Su

áB

ké jec e Ra plic Te

sk

ž va Po

a e

luš

é sk

vn Ro

Be

c Pú

ké nic d Le

u Pr

vé bo Vr a jav My

ké vs ice slo n Ja ohu B

á

m. ná né á jič n Tro kup Ná

sk un

ft

B rá

a St

a

By

ká ts pa

ak Vr

na á

Ilava

i dm ká va á a a o s ho é hr ov ičn nic a oň ka ská ské zn c r in ino rez odn ns ob iská lkov le mo na Hr d v odb ých ačia ajno adl Že ne Mýt ZŠ Tbil Stre P V R Po R V

Sk

Re

rín

sk jov

. m Ná p. ká dlo vs kar hr to o ra al čie M Vl Sa

s rá

n) ša ge a ná wa ická ov ár Jo ks žn J. ( Vol len rá St

ok

mo

ica

r Ka

j e ve oli do úd en

čie

Líš

bu

Ba

Slo v tr ys

e rd Ba

yB

áš

m To

e oli úd

Nové Zámky

é to ck es su M Ky ové ad n N no u ás co Kr ysu K ne er Či

áB

ik er ce né mi iavn rov Rov lá Št Ko eľké V

ed Pr

rsk ho Zá

ist

va ro ne Eis

Kr

p Pa

čie

Šaľa

a

va pa

Partizánske

dc Ča

ov oč ok

Kl

u St

Bánovce n. Bebravou

á á á á vá ská vá ov kova kov ov sk ko zedo ajin i š ov raď Ľan Kr žin Ru

dm Se

á Líš

sk t ve s vo No

Nitra Betliarska

Veľké Uherce

vá va va vá ká ka ka alo teľs leno mbo iers teko a ač s K Li mb Šu Kv dov Ďu Bu níc ad hr Zá

Trnava

Žilina l a ová ová sta iho tra e ov č ám en Bajz anc ovi ká c Š an vs Ad re C a a ef Št úbr oC D Pr

vá ino d Fe

40

Dubnica nad Váhom

Levice

Bratislava

Nové mesto n. Váhom

Martin . ám oN ov er xn Da

Kozia

Ša

Laboratórna diagnostika

Mapa pokrytia zvozovými trasami


Laboratórna diagnostika

e rd Ba

jov v ľo

ok

nin Me

en

m

nu

Ha

ca lni Ge

b Ľu

ík en

e vc vce ystré B šo

lto

k to

ra

Gi

vr Št

y ch pa om Kr

ca vú Re

v ľo

ov op an T Vr nad

ov as -J

ou dv Bo

d sa vo No ľaty Ve y an aľ ch

Mi er

m Če

ca vú

iná bš Do

ná Sla

á u sk a vo mer lom Ge Po od

Re

ľ So tov ka e ian vc mu l čo Za Po Se ká vs čo ós e e Št ar l o C úpe Pr K Se

ós Št

n.

v no

ňa

ce jov če Če

r Tu

.B

es áV

n va lda

blo Ja

rsk

ľa na

Mo r To

me Ge

va lša Je

ny

v ro

c ive

š ňu

ad vn no blo Ja

r Tu

u ňo

á up áĽ

ča

ce ov š vo Sla ik ítn Št

ck

ec on Hr á ov ez br me

sk

ť ho

ár lt Po

tva De

ec

vá iňo

č a Sli

Hr

n če Lu

ká ns ole a Zv latin s

vá no aň dv Ra

ka Vl

oc Hr

j há d Po

n ve Slo

Ne

d Po

ka

á

ôr áH

sk la Va

rsk

a

me Ge

mk lo Po

ec an rm Ha

Be

š Ple

Trebišov

lce Se

y an ov

v ipo

rch Pa

no ez Br á ajn ed Pr a ot eh á L ka zto rn Ho

ela

e ač

a av br Sli

b Ľu

ká vs to Lip plá Te ka ns zá rti a Pa upč Ľ

é rsk ie ho ad no hr ás od Kr P

ýŽ žn Ni

ču Sa

ňa

rá St

3 Michalovce

Hu d na v lá ho Be iroc C ín

ina

Sn a St

ký išs Sp

ň rá Mu

b Ľu

a ad

k to Po

ná od ok ch ád Vý Hr ký vs to Lip á ov dik ňa Be iny z re y db čk Po a Lú k luc a Pa hň oc ca lni

Sie

ely Bi

Os

ná ž Lu

Rožňava

v ľo ec Top ov ab ad ke ý Hr ov n žs rá ižn ran St N V

rce bo ila

dz

ov or Zb

ov en Bz a ini Sv ka ns Ves nia á mi Nov

ce ov uš

Košice

r Ce

ník

id Sv

ar ov

b Vr

Ch

rk Ma

e ač Sli a av br Dú ča up aĽ sk a án ovň b Ľu á l ep áT tiz

ky č Lú

Prešov

ce an br So e vc žo Be y an uš ap é K om ľk Uh Ve ad en vc vlo a Pa

Kr

žm Ke ica

b Ľu

die ra dh po oča v Le

s Ve a s rá nic a ňa Ve elá St om c B ov ká k ská áL ine ub y ns ká ľk ve išs dol rá Ľ an any nda piš Ve Slo Sp Po Sta Lip Ihľ Le S

c a re po To

nic

ké išs Sp

ny iža Sm

r Pa

k vs to

Lip

ec ov ez Br

Banská Bystrica

Stropkov Spišská Nová ves

u vo ra a dO vk aď na kr bo há Dl Ha Mo

á n te Trs

é bn

ká vs ma ta Ri obo S

ina up Kr

Zvolen

Važec Liptovský Mikuláš

lub Ho

it Sv

á žn Ni ín oš rd Tv á ch Su ora H

e Ist

ý sk ok av ám Or odz P

vá zri Zá

Ružomberok

a ce nk ov lia nc Po Hu ká ns tra Ta

vo sto ín me kča ušt Ná Lo Hr

a é á é bč sel oť sn Ra Ve Nov enn á Le é m k sk ka vs av Za Ora Or

Dolný Kubín

ký ľ Ve

Kr

tíš

d m na no ar ro Ži H

41


Laboratórna diagnostika

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke. Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie čiarovými kódmi (s výnimkou patologických vyšetrení). Barcoding Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden kód, ktorý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný

42

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Alpha medical jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.


Laboratórna diagnostika

systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém). Bežné vyšetrenia majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom.

1.

Značenie žiadaniek a vzoriek čiarovými kódmi má viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. A čo z toho vyplýva? Nielenže sa zvýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky. Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je možné presne identifikovať, do ktorého laboratória vzorka smeruje.

2.

3.

4

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.alphamedical.sk/objednanie-odberovehomaterialu

43


Laboratórna diagnostika

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. Naša laboratórna sieť je postavená na: • š tyroch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny, • troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, • štyroch patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách. Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky už od momentu jej odberu, cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov dokážem realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetre-

44

nia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo štvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vyšetrení a takmer všetky písomne vyhodnotené výsledky dostávať do 24 hodín.

do 24 hod.

Písomne vyhodnotené výsledky do 24 hodín.


Laboratórna diagnostika

VYŠETRENIA NA DOOBJEDNANIE V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY

do 3 hod. koagulačné faktory, proteín C Doordinovanie vyšetrení Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa, RČ pacienta, č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré su nestabilné. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok, nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

do 4 hod. fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global ↓

do 5 hod. krvný obraz ↓

5

do 6 hod. antitrombín III, PT-ratio, INR

VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU ↓ MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA

45


Laboratórna diagnostika

6. Kvalita a akreditácia

É OVAN Z I L A AKTU

V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Alpha medical oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy.

• laboratórium má stanovené ciele kvality a je povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať v prospech pacienta a lekára.

Spoločnosť Alpha medical má v súčasnosti dvadsaťpäť laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratóriá našej spoločnosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2012. Touto normou sú akreditované aj naše laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach a laboratórium patologickej anatómie Klinickej patológie Prešov.

Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne: • pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme (LeveyhoJenningsove kontrolné grafy).

Výhody akreditovaného laboratória Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001, spočíva predovšetkým v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza). Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne zdokumentované. Výhod je však oveľa viac:

Metódy vyhodnocovania Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel. V súčasnosti zavádzame do metodiky vyhodnocovania internej kontroly Six sigma metriku. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality.

• zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality, • prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami, • používanie výlučne certifikovaných reagencií, kalibrátorov a kontrolných materiálov, • kvalifikovaný personál, 46

Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované počas dohľadových návštev akreditačných orgánov (SNAS), ktoré sa vykonávajú najmenej raz ročne. Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 4 – 5 rokov, v závislosti od toho, či ide o novoakreditovaný subjekt alebo reakreditáciu. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú. Interná kontrola V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva.

Externá kontrola kvality Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky


Laboratórna diagnostika

kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke dodávateľa externej kontroly kvality. Údaje vypĺňa a odosiela manažér kvality príslušného laboratória. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný vysokoškolák za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zdokumentuje v pracovnom denníku pre EQC.

kvality na úseku operácií je akreditácia Centrálneho laboratória STRED a jeho prevádzok Likavka, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom, ktorá sa má uskutočniť v novembri 2019. V sieti pokračuje výmena analytickej techniky a preto má pozastavenú akreditáciu Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Michalovce. Trend rozširovania akreditácie na našich pracoviskách je výsledkom našej permanentnej snahy poskytovať spoľahlivú a kvalitnú diagnostiku všetkým spolupracujúcim lekárom.

Ďalšie plány V júni a v júli sa konala pravidelná dohľadová návšteva v Laboratóriu klinickej biochémie v Ľubochni a v Laboratóriu klinickej mikrobiológie v Bratislave. V auguste reakreditovalo Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Partizánskom, ktoré momentálne čaká na vydanie osvedčenia o akreditácii. Neustále prebieha intenzívna príprava na akreditáciu Centrálneho laboratória VÝCHOD - prevádzok Stropkov a Rožňava. Termín auditu je stanovený na október 2019. Bude to prvá centrálna akreditácia na úseku operácií. Akreditačná dokumentácia sa vedie už elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia. Ďalšou veľkou úlohou manažéra

NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ UŽ OD ROKU 2006 – prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a Laboratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku – tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá – v rokoch 2008 až 2012 boli podľa normy 15189:2007 akreditované ďalšie tri centrálne laboratóriá spoločnosti (Stropkov, Bratislava, Nové Zámky)

Laboratóriá Alpha medical

Sídlo

Číslo normy

Reg. číslo

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-042

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-034

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bratislava (Tematínska)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-055

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Nové Zámky

ČSN EN ISO 15189:2012

M-040

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Bánovce nad Bebravou

ČSN EN ISO 15189:2012

M-041

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Kežmarok

ČSN EN ISO 15189:2012

M-061

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-062

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Ľubochňa

ČSN EN ISO 15189:2012

M-043

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Svidník

ČSN EN ISO 15189:2012

M-046

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Humenné

ČSN EN ISO 15189:2012

M-045

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Vranov nad Topľou

ČSN EN ISO 15189:2012

M-044

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Spišská Nová Ves

ČSN EN ISO 15189:2012

M-049

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Rožňava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-050

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Partizánske

ČSN EN ISO 15189:2012

M-052

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Trebišov

ČSN EN ISO 15189:2012

M-054

Laboratórium klinickej mikrobiológie

Rožňava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-056

Laboratórium lekárskej genetiky

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Laboratórium lekárskej genetiky

Bratislava

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Laboratórium lekárskej genetiky

Banská Bystrica

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Žiar nad Hronom

ČSN EN ISO 15189:2012

M-059

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Rimavská Sobota

ČSN EN ISO 15189:2012

M-063

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Galanta

ČSN EN ISO 15189:2012

M-064

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Dunajská Streda

ČSN EN ISO 15189:2012

M-065

Centrálne veterinárne laboratórium

Likavka

STN EN ISO/IEC 17025:2005

S-359

Diagnostické centrum patológie Bratislava

Bratislava (Polianky)

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

Diagnostické centrum patológie Košice

Košice

ČSN EN ISO 15189:2012

M-068

6

47


Laboratórna diagnostika

7. Analýza Deväťdesiat percent zariadení v laboratóriách Alpha medical tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska. ADVIA 1800 Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. ADVIA Centaur XP Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť. Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných chorôb, alergií, funkcie nadobličiek a kostného metabolizmu. Immulite 2000XPi Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie je určený na stanovenie hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov, rastových hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a markerov zápalu. Je kľúčovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (cez 400).

48

CentraLink™

ADVIA 2120 Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC / diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov: • kompletný krvný obraz (CBC), • CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC / diff), • absolútne, percentuálny a indexové počty retic, • CBC / diff plus retic (CBC / diff / retic), • CBC / retic. Sysmex® CA-1500 Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.


LaboratĂłrna diagnostika

Advia Centaur XP

Advia 1800 VersaCellÂŽ

Immulite 2000XPi

7

49


Laboratórna diagnostika

BN II ProSpec Umožňuje plne automatizované stanovenie plazmatických proteínov nefelometrickou analýzou séra, plazmy, moču a likvoru. CentraLink™ Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a nástrojov, pričom automatizuje manuálne procesy a workflow. VersaCell® Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie. TECAN EVO Clinical 200 Je pipetor pre riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA. BEP III Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy. VITEK 2 BIOMERIEUX Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvantitatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. MALDI TOF Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrofotometrie. BACTEC 9050 Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry. Sysmex UF-1000i či Sysmex UX-2000 Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky.

50

Beckman Coulter NAVIOS Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín. ROCHE Cobas e411 Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov. Tissue-Tek Xpressx120 Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích reagencií. Tissue-Tek AutoTEC Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu.


Laboratórna diagnostika

Aptio® Automation – umožňuje zlepšiť využitie laboratórnych zdrojov, zvýšiť efektivitu, urýchliť spracovanie vzoriek, – ponúka rozsiahle diagnostické portfólio: biochemickú analýzu, imunoanalýzu, hematologickú analýzu, analýzu hemostázy a testovanie plazmatických proteínov, – poskytuje maximálnu automatizáciu v pred-, posta analytickej fáze.

Aptio Automation – automatizácia v predanalytickej fáze • Input/Output Modul Rutinný a statimový riadiaci vstup a výstup skúmaviek. Kapacita 780 skúmaviek, 15 stojanov, 48 polôh. • Bulk Input Modul Vysoko rýchlostný nakladač skúmaviek. Kapacita 1000 skúmaviek za hodinu. • Centrifúga Modul Kapacita 80 skúmaviek. Priechodnosť (skúmaviek za hodinu) až 300 s 10-minútovým odstreďovaním. • Decapper Modul Kapacita 2000 odpadových vrchnákov. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Aptio Automation – automatizácia v postanalytickej fáze • Aliquotter Modul Kapacita: z 1 primárnej skúmav ky dokáže odpipetovať 4 alikvotačné skúmavky. Priechodnosť 400 skúmaviek za hodinu. • Tube Sealer Modul Modul uzatvárania skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu. • Tube DeSealer Modul Modul otvárania skúmaviek. Priechodnosť 200 skúmaviek za hodinu. • Storage/Chladiaci skladovací modul Automatické skladovanie, vyhľadávanie a likvidácia skúmaviek. Kapacita 15 360 skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

51

7


Laboratórna diagnostika

Aptio Analýza Atellica® Sample Handler Komponent na spracovanie vzoriek pre vstup/výstup rutinných, statimových vzoriek, kalibrátorov a kontrol (QC). Pomocou komponentu Atellica Magline spája biochemický (CH) a imunoanalytický (IM) analyzátor. Kapacita až 500 skúmaviek za hodinu.

Analyzátor Atellica® CH 930 Biochemický systém, ktorý prevádzkuje až 1800 testov za hodinu. • Fotometrické: 1200 testov za hodinu. • Integrovaná multisenzorová technológia (IMT): 600 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 70 testov. Typ vzoriek: sérum, plazma, CSF, moč. Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus a kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky, automatické riedenie vzorky 1: 5. Požadovaný objem vzorky: 0,4 μl až 5,0 μl (mení sa podľa analýzy). Doba testu 3 až 10 minút. Metóda: potenciometrická, fotometrická, turbidimetrická.

52

Analyzátor Atellica IM 1600 Imunologický analyzátor s metódou testovania chemiluminiscencie s využitím pokročilého akridínu esterovej technológie. • Prevádzkuje až 440 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 42 primárnych stanovení (35 pomocných reagencií). Typ vzoriek: sérum, plazma, plodová voda, moč, celá krv (špecifické pre test). Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus, kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky a automatické riedenie, závislé od testu. Doba testu 10 až 54 minút.

Analyzátor Sysmex CS-5100 Široké optické spektrum spracováva širokú škálu testov. • Vysoká výkonnosť až 400 testov PT/APTT za hodinu. • Kapacita palubného systému: až 3 000 testov a až 40 reagencií. • Metóda: chromogénna, imunoanalýza a agregácia.


Laboratórna diagnostika

Sekvenovanie novej generácie NextSeqTM 550 • sekvenovanie 30 – 120 Gb/run • 400 miliónov čítaní • celkový čas sekvenovania 12 – 30 h • sevenovanie 300 bp v 1 čítaní • veľké panelové analýzy, analýza klinického exómu, exómu

Genetický analyzátor (sekvenátor) Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečítať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za genetické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu. Real-Time PCR cykler (LightCycler 480) Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prítomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofilnými stavmi, hemochromatózou a mnohými ďalšími.

iSeq™ 100 • sekvenovanie 1,2 Gb/run • 4 milióny čítaní • celkový čas sekvenovania 9 – 17 h • maximálna dĺžka čítania 300 bp • malé panelové analýzy, analýza veľkých génov

7

53


Laboratórna diagnostika

8. Validácia a distribúcia výsledkov Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia výsledkov Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli byť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vyplýva aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky. Rozlišujeme dva výsledkové listy: 1. priebežný výsledkový list – vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia – na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre) 2. konečný výsledkový list – vzťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“) – konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória Zasielanie písomných výsledkov Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

54

Zasielanie výsledkov elektronicky Laboratóriá Alpha medical zároveň posk y tujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantným IS, je možné laboratórne výsledky automaticky prepojiť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta. Telefonické hlásenie výsledku O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak urobiť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vyšetrenia krvných skupín, Rh protilátok, antierytrocytových protilátok a výsledky z patológie nie je možné telefonicky poskytnúť. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. Výsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najrýchlejšie po obdržaní výsledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.


Laboratórna diagnostika

Výsledkový list Meno a priezvisko pacienta

Rodné číslo pacienta

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Adresa ordinujúceho lekára Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum narodenia pacienta Kód diagnózy

Kód lekára

Komentár klinická informácia k prijatej vzorke

Dátum a čas odberu materiálu

Kód poisťovne

Klinická informácia k pacientovi

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

Výsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, OK v ref. rozsahu), výsledok (číselné vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)

8

55


Laboratórna diagnostika

Pečiatka laboratória, ktoré vydáva výsledok Záverečný komentár v prípade potreby je do záverečného komentára zahrnutá aj klinická interpretácia výsledkov

56


Laboratórna diagnostika

9. Kontakty  +421 2 32 11 22 22  Digital park II, Einsteinova 23  www.alphamedical.sk  alpha.medical@alphamedical.sk

Sídlo spoločnosti Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

Call Centrum

Riaditeľstvo Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava tel: +421 2 32 11 22 22

0

0850 150 00

• za cenu miestneho hovoru • v pracovných dňoch od 7.30 — 16.30

Obchodný manažér RNDr. Alexandra Malaníková ProCare, UNB, Svet Zdravia – vedenie ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0903 160 894 malanikova.alexandra@alphamedical.sk

Adresa na fakturáciu Alpha medical, s. r. o. Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603 Bankové spojenie: UniCredit Bank č. účtu: 6602253029/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Administratíva Záborského 2 036 01 Martin tel: +421 43 422 00 41

Sales support

Klientsky servis

Mgr. Michaela Zdychavská Mediconet, Interklinik, Prakt. amb., Concept clinic, GA, SA ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0911 066 079 zdychavska.michaela@alphamedical.sk

Henrieta Suchová pre lab.online, TREC | KREC, TROMBOtest ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0911 560 869 suchova.henrieta@alphamedical.sk

Medicínski reprezentanti 1 Mgr. Mária Chotváčová

2 Bc. Beáta Lovíšková

——— senior reprezentant Nová nemocnica 511 958 01 Partizánske I 0911 066515 chotvacova.maria@alphamedical.sk

——— Záborského 2 036 01 Martin I 0911 856 048 loviskova.beata@alphamedical.sk

3 Mgr. Jozef Gallik

——— Jánskeho 1 952 01 Spišská Nová Ves I 0911 102 740 gallik.jozef@alphamedical.sk

4 Mgr. Iveta Varadzinová

——— senior reprezentant Gorkého 2 040 01 Košice I 0911 820 568 varadzinova.iveta@alphamedical.sk

2 3 4 1

9 57


Laboratórna diagnostika

Manažment

Ing. Peter Lednický Generálny riaditeľ (CEO) lednicky.peter@alphamedical.sk

Ing. Jozef Karlík Finančný riaditeľ (CFO) karlik.jozef@alphamedical.sk

Alpha medical už 20 rokov plní svoj prvopočiatočný sľub – poskytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväzkom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompatibilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spoľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

RNDr. Ľubomír Gallik Obchodný riaditeľ (CSO) gallik.lubomir@alphamedical.sk

Ing. Katarína Rumanová Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky rumanova.katarina@alphamedical.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) marcisin.jozef@alphamedical.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ dobakova.marta@alphamedical.sk

Ing. Jana Martanovičová Marketing a PR manažér martanovicova.jana@alphamedical.sk

Ing. Gabriel Gajdoš Riaditeľ IT (CIO) gajdos.gabriel@alphamedical.sk

Ing. Mgr. Barnabás Balázs Manažér projektovej kancelárie balazs.barnabas@alphamedical.sk

58


Laboratórna diagnostika

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo zbonakova.viera@alphamedical.sk

Ing. Peter Kelčík HR manažér kelcik.peter@alphamedical.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO lamos.robert@alphamedical.sk

Tibor Majer Manažér logistiky majer.tibor@alphamedical.sk

Mgr. Katarína Dudová Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD dudova.katarina@alphamedical.sk

MUDr. Jana Koporcová Manažér Centrálneho laboratória – STRED koporcova.jana@alphamedical.sk

Mgr. Stanislava Vargová Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD vargova.stanislava@alphamedical.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH Manažér kvality pre rutinné prevádzky strakova.bibiana@alphamedical.sk

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA Manažér prevádzky ambulancií revayova.ivana@alphamedical.sk

9 59


Laboratórna diagnostika

Manažment špecializovaných pracovísk patológie a genetiky

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD. Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca meciarova.iveta@alphamedical.sk

MUDr. Jozef Bodnár Manažér DCP Košice a odborný zástupca bodnar.jozef@alphamedical.sk

MUDr. Ľubomír Straka Manažér DCP Prešov a odborný zástupca straka.lubomir@alphamedical.sk

MUDr. Peter Hlavčák, CSc. Riaditeľ a odborný zástupca (Histopatologia, a. s.) hlavcak.peter@alphamedical.sk

MUDr. Viliam Gábriš Manažér DCP Martin a odborný zástupca gabris.viliam@alphamedical.sk

MUDr. Peter Čunderlík Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca cunderlik.peter@alphamedical.sk

RNDr. Jana Verebová, PhD. Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice verebova.jana@alphamedical.sk

MVDr. Eva Drusová Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves drusova.eva@alphamedical.sk

Mgr. Lenka Tomášiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica tomasikova.lenka@alphamedical.sk

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Polianky zemjarova.renata@alphamedical.sk

MUDr. Miroslav Žaťko Odborný zástupca v odbore patologická anatómia Topoľčany zatko.miroslav@alphamedical.sk

Mgr. Zuzana Rumanová Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky rumanova.zuzana@alphamedical.sk

60


Laboratórna diagnostika

Sieť laboratórií a pracovísk

Topoľčany

centrálne laboratórium patologická anatómia – DCP laboratórium v rámci nemocnice Laboratórium Vita-Test Centrálne veterinárne laboratórium laboratórium patológia

Centrálne laboratórium − ZÁPAD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Laboratórium lekárskej genetiky Patologická anatómia − DCP Bratislava Alpha medical, s. r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium Vita-Test Vita-Test, spol. s r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical s. r. o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

laboratórium lekárskej genetiky ambulancie územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami Centrá hemostázy a trombózy Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Pevnostný rad 18, 945 05 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce Patologická anatómia Histopatologia, a. s. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Patologická anatómia Alpha medical patológia, s. r. o. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP

Patologická anatómia Alpha medical, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo Alpha medical, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

9 61


Laboratórna diagnostika

Centrálne laboratórium − STRED Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie

Centrálne veterinárne laboratórium Alpha medical, s. r. o. J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Laboratórium klinickej biochémie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Alpha medical, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Československej armády 3, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

Patologická anatómia – DCP Martin Alpha medical, s. r. o. Záborského 2, 036 01 Martin

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica Alpha medical, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Ulica Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Centrálne laboratórium − VÝCHOD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Alpha medical, s. r. o. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. 1. mája 2045, 066 01 Humenné

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Alpha medical, s. r. o. Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit

Laboratórium klinickej biochémie Alpha medical, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Patologická anatómia – DCP Košice Alpha medical, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Patologická anatómia – DCP Prešov Alpha medical, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. 1. mája 21, 066 01 Humenné

Ambulancia hematológie Alpha medical, s. r. o. Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Trieda SNP 1, 040 01 Košice

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Špitálska 13, 949 01 Nitra

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Kollárova 41, 036 01 Martin

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Hollého 14, 080 01 Prešov

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie Alpha medical hematológia, s. r. o. Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava

DCP = Diagnostické centrum patológie

62


www.alphamedical.sk call centrum: 0850 150 000

Diagnostické maximum pre riešenie príčin bolesti Komplexná laboratórna diagnostika: 1. diagnostika akútnych stavov – parametre acidobázickej rovnováhy, D-diméry, minerály, stopové prvky, glykemické profily, základný aj rozšírený hepatálny súbor, vyšetrenie močového sedimentu, kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie moču, 2. diagnostika zápalu, sepsy, infekčných ochorení – CRP, interleukín 6, prokalcitonín, základné triedy imunoglobulínov, podtriedy IgG, elektroforéza bielkovín, sérologické a kultivačné vyšetrenia, vybraní pôvodcovia infekčných ochorení aj metódou PCR, laboratórna diagnostika TBC (aj metódou PCR), 3. diagnostika hematologických ochorení – krvný obraz základný aj s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek, mikroskopické hodnotenie náteru periférnej krvi, hemokoagulačné vyšetrenia základné aj špeciálne, 4. diagnostika porúch metabolizmu, výživy a obličiek – glykovaný hemoglobín, prealbumín, albumín, kreatinín, močovina, cystatín C, železo, transferín, solubilný transferínový receptor, vyšetrenia vitamínov (B12, kys. listová, C, D, A, E), lipidový profil,

5. diferenciálna diagnostika endokrinných príčin ochorení – v ponuke komplexná laboratórna diagnostika hormónov jednotlivých endokrinných žliaz vrátane katecholamínov v krvi a v moči, 6. laboratórna diferenciálna diagnostika autoimunitných ochorení – ponuka širokej palety autoprotilátok, u vybraných typov s možnosťou výberu metódy testovania, 7. patologicko-anatomická laboratórna diagnostika – na špičkovo vybavených pracoviskách patologickej anatómie s vysokým stupňom automatizácie práce pre rýchlosť a presnosť dodaných výsledkov, 8. laboratórna diagnostika vrodených a geneticky podmienených ochorení, 9. ponuka všetkých vyšetrení aj v samoplatcovskom režime (bez obmedzujúceho vplyvu indikačných a frekvenčných pravidiel zdravotných poisťovní), 10. garancia pravidelného prehodnocovania referenčných intervalov vyšetrení podľa pohlavia a veku, zaraďovanie automatických pomerových ukazovateľov do ponuky na základe ich aktuálnosti.


Zodpovedný prístup k rizikám rizzik m hormonálnej substitučnej uč čn liečby a antikoncepcie ciie

KEDY pred aj počas liečby

AKO z bežnej vzorky krvi

VÝSLEDKY do 5 – 7 pracovných dní

CENA KOMPLETNÉHO BALÍKA 11 LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ PRE SAMOPLATCOV

99 €

www.alphamedical.sk